اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.20 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215977/مناقصه-اجرای-عملیات-... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.20 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215977/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215995/استعلام-کاغذ-خردکن'>استعلام کاغذ خردکن  / استعلام,استعلام کاغذ خردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216016/استعلام-اجرای-سقف--'>استعلام اجرای سقف ... / استعلام , استعلام اجرای سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216032/ارزیابی-کیفی-بارگیری--حمل-و-تخلیه-44-400-000-لیتر-نفتگاز--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی بارگیری ، حمل و تخلیه 44.400.000 لیتر نفتگاز -  نوبت دوم / اگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی بارگیری ، حمل و تخلیه 44.400.000 لیتر نفتگاز -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216052/استعلام-تجهیزات-چوبی--'>استعلام تجهیزات چوبی ... / استعلام , استعلام تجهیزات چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216068/استعلام-جاروبرقی-و-یخچال'>استعلام جاروبرقی و یخچال / استعلام,استعلام جاروبرقی و یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216085/استعلام-ماژول-sfpشبکه-مدل-port-8-multichannel-t1-e1-port-adapter---'>استعلام ماژول sfpشبکه مدل port 8  multichannel t1/e1  port adapter  ... / استعلام, استعلام ماژول sfpشبکه مدل port 8  multichannel t1/e1  port adapter  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216100/مناقصه-تکمیل-ساختمان-ناحیه-5--'>مناقصه تکمیل ساختمان ناحیه 5 ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان ناحیه 5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216114/فراخوان-شناسایی-ارایه-دهندگان-خدمات-پست-الکترونیکی-داخلی'>فراخوان شناسایی ارایه دهندگان خدمات پست الکترونیکی داخلی / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی ارایه دهندگان خدمات پست الکترونیکی داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216130/استعلام-رادیاتور-پنلی-120-آریستون-همرا-با-6-عدد-شیر-رفت-و-برگشت-لوله-پروپلین'>استعلام رادیاتور پنلی 120 آریستون همرا با 6 عدد شیر رفت و برگشت لوله پروپلین / استعلام ,استعلام رادیاتور پنلی 120 آریستون همرا با 6 عدد شیر رفت و برگشت لوله پروپلین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216149/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-مورد-نیاز-انستیتو----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو  .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو  .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216164/استعلام-خاک-برداری-12CM-زیرسازی-محوطه--'>استعلام خاک برداری 12CM زیرسازی محوطه ... / استعلام, خاک برداری 12CM زیرسازی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216182/مناقصه-پیمانسپاری-تولید-NC-گرانولی-و-الکلی'>مناقصه پیمانسپاری تولید NC گرانولی و الکلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانسپاری تولید NC گرانولی و الکلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216202/مناقصه-تامین--طبخ--بسته-بندی-و-توزیع-روزانه-4-000-عدد-پکیج-نیم-چاشت'>مناقصه تامین ، طبخ ، بسته بندی و توزیع روزانه 4.000 عدد پکیج نیم چاشت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین ، طبخ ، بسته بندی و توزیع روزانه 4.000 عدد پکیج نیم چاشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216221/استعلام-اجرای-ساختمان'>استعلام اجرای ساختمان  / استعلام ,استعلام اجرای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216240/استعلام-فعالیت-های-ورززشی-کارکنان-دانشگاه-علوم-پزشکی'>استعلام فعالیت های ورززشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  / استعلام ,  استعلام فعالیت های ورززشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216255/استعلام-یخچال-15-فوت-آزمایش'>استعلام یخچال 15 فوت آزمایش / استعلام, یخچال 15 فوت آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216270/استعلام-خرید-جی-پی-اس'>استعلام خرید جی پی اس / استعلام, خرید جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216285/استعلام-تبلیغات--'>استعلام تبلیغات ... / استعلام, استعلام تبلیغات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216302/استعلام-تجهیزات-plc'>استعلام تجهیزات plc  / استعلام, استعلام تجهیزات plc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216318/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-هنرستان-ها'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی هنرستان ها / استعلام,استعلام خرید تجهیزات آموزشی هنرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216335/استعلام-چمن-زن-سوپر-دراگون'>استعلام چمن زن سوپر دراگون / استعلام ,استعلام چمن زن سوپر دراگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216353/استعلام-کرایوایر'>استعلام کرایوایر / استعلام,استعلام کرایوایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216372/استعلام-365-قطعه-دیوار-و-فونداسیون-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام 365 قطعه دیوار و فونداسیون پیش ساخته بتنی  / استعلام ,استعلام 365 قطعه دیوار و فونداسیون پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216390/استعلام-بهاء-پروژه-ایجاد-و-تکمیل-زیرساخت-های-گردشگری'>استعلام بهاء پروژه ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری / استعلام,استعلام بهاء پروژه ایجاد و تکمیل زیرساخت های گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216409/استعلام-مانیتورینگ'>استعلام مانیتورینگ / استعلام, مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216429/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216447/استعلام-خرید-دو-عدد-تشک-استاندارد-صخره-نوردی'>استعلام خرید دو عدد تشک استاندارد صخره نوردی / استعلام,استعلام خرید دو عدد تشک استاندارد صخره نوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216468/استعلام-نیاز-مورد-نظر-گوشت-گوساله-منجمد-بدو-استخوان----'>استعلام نیاز مورد نظر گوشت گوساله منجمد بدو استخوان ...... / استعلام ,استعلام نیاز مورد نظر گوشت گوساله منجمد بدو استخوان ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216486/تجدید-فراخوان-تهیه-تامین-و-اجرای-مخزن-پیش-ساخته-کامپوزیتی-CRP-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تهیه، تامین و اجرای مخزن پیش ساخته کامپوزیتی CRP- نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تهیه، تامین و اجرای مخزن پیش ساخته کامپوزیتی CRP- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216502/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216519/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-احداث-خط-132-کیلوولت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط 132 کیلوولت  ـ نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط 132 کیلوولت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216534/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید و نصب تجهیزات شبکه / استعلام, خرید و نصب تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215986/مناقصه-خریداری-یک-دستگاه-یخساز-صنعتی-تمام-اتوماتیک'>مناقصه خریداری  یک دستگاه یخساز صنعتی تمام اتوماتیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری  یک دستگاه یخساز صنعتی تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216007/مناقصه-حفظ--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-هتل---'>مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز هتل .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ , نگهداری و توسعه فضای سبز هتل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216026/ارزیابی-کیفی-خدمات-حفاظتی-و-انتظامات--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات حفاظتی و انتظامات - نوبت دوم  / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات حفاظتی و انتظامات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216046/مناقصه-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه بهنگام سازی و داده آمایی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216062/استعلام-کپسول-ادوات-و-لوازم-آتش-نشانی'>استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی / استعلام, استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216077/مناقصه-پروژه-تکمیل-احداث-لاگون-بی-هوازی-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل احداث لاگون بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216093/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216108/استعلام-اسپیلت-ایستاده-48000'>استعلام اسپیلت ایستاده 48000 / استعلام, استعلام اسپیلت ایستاده 48000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216124/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-کامل'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر کامل  / استعلام,استعلام یک دستگاه کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216140/استعلام-پکیج-مرکزی'>استعلام پکیج مرکزی  / استعلام,استعلام پکیج مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216156/استعلام-انجام-پارتیشن-دوجداره--'>استعلام انجام پارتیشن دوجداره... / استعلام, استعلام انجام پارتیشن دوجداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216177/استعلام-کاور-چکمه-ساق-بلند'>استعلام کاور چکمه ساق بلند  / استعلام ,استعلام کاور چکمه ساق بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216193/مناقصه-خرید-METAL-PUMP-مدل-TK-JSB-FG3(0-5-1-5ML)--'>مناقصه خرید METAL PUMP مدل TK-JSB-FG3(0.5-1.5ML) ... / مناقصه, مناقصه خرید METAL PUMP مدل TK-JSB-FG3(0.5-1.5ML) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216213/مناقصه-انواع-اقلام-یدکی-زیمنس'>مناقصه انواع اقلام یدکی زیمنس / مناقصه, مناقصه انواع اقلام یدکی زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216234/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام,نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216249/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-بولدوزر-155-یا-D9-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجاره یک دستگاه بولدوزر 155 یا D9 (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه بولدوزر 155 یا D9 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216263/استعلام-سوله-سالن-ورزشی-رزمی'>استعلام سوله سالن ورزشی رزمی  / استعلام,استعلام سوله سالن ورزشی رزمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216280/استعلام-صفحه-خورشیدی--'>استعلام صفحه خورشیدی ... / استعلام , استعلام صفحه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216295/استعلام-مرمت-محور-فرهنگی-مسجد-جامع'>استعلام مرمت محور فرهنگی مسجد جامع  / استعلام,استعلام مرمت محور فرهنگی مسجد جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216310/استعلام-تفنگ-بادی'>استعلام تفنگ بادی / استعلام,تفنگ بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216328/استعلام-سمپلر-هشت-کاناله-متغیر-آزمایشگاهی--'>استعلام سمپلر هشت کاناله متغیر آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام سمپلر هشت کاناله متغیر آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216345/استعلام-سمپلر-دوازده-کاناله-متغیر-آزملیشگاهی'>استعلام سمپلر دوازده کاناله  متغیر آزملیشگاهی / استعلام,  استعلام سمپلر دوازده کاناله  متغیر آزملیشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216364/مناقصه-ساخت-نصب-جابجایی-جمع-آوری-و-رفع-نشتی-انشعابات-پراکنده--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات پراکنده - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات پراکنده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216383/استعلام-اجرای-کامل-170-مترمربع-صفحه-(پنل)--'>استعلام اجرای کامل 170 مترمربع صفحه (پنل)... / استعلام,اجرای کامل 170 مترمربع صفحه (پنل)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216402/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-و-بازسازی-سردر-مسجد-جامع'>استعلام ساماندهی و مرمت و بازسازی سردر مسجد جامع  / استعلام, ساماندهی و مرمت و بازسازی سردر مسجد جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216422/استعلام-گیبسون-بر'>استعلام گیبسون بر / استعلام, استعلام گیبسون بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216441/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی--'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی... / استعلام, استعلام سایر حمل و نقل زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216461/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی--'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی ... / استعلام, استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216478/استعلام-ثبت-اطلاعات-مدرسان-و-دوره-های-آموزشی--'>استعلام ثبت اطلاعات مدرسان و دوره های آموزشی ... / استعلام, ثبت اطلاعات مدرسان و دوره های آموزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216495/استعلام-نصب-تعمیر-و-نگهداری-گاردریل'>استعلام نصب تعمیر و نگهداری گاردریل  / استعلام, نصب تعمیر و نگهداری گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216511/مناقصه-ارائه-خدمات-آبدارخانه-ها-تنظیفات-فضای-سبز-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه ها، تنظیفات، فضای سبز و... - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه ارائه خدمات آبدارخانه ها، تنظیفات، فضای سبز و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216526/استعلام-جمع-آوری-آنتن-ها-و-فیدرهای-مازاد--'>استعلام جمع آوری آنتن ها و فیدرهای مازاد... / استعلام,جمع آوری آنتن ها و فیدرهای مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216546/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216561/استعلام-احیاء-و-مرمت--'>استعلام احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام احیاء و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216578/مناقصه-حسابرسی-اسناد-مالی'>مناقصه حسابرسی اسناد مالی / مناقصه , مناقصه حسابرسی اسناد مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216594/فراخوان-مناقصه-خرید-4-دستگاه-پمپ-دومکشه'>فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه پمپ دومکشه / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه پمپ دومکشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215988/استعلام-فنس'>استعلام فنس / استعلام,استعلام فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216008/مناقصه-تهیه-بانک-اطلاعاتی-GIS-مبتنی-بر-اطلاعات-ممیزی-تجدید'>مناقصه  تهیه بانک اطلاعاتی GIS مبتنی بر اطلاعات ممیزی تجدید / مناقصه ، مناقصه  تهیه بانک اطلاعاتی GIS مبتنی بر اطلاعات ممیزی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216028/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216047/استعلام-خرید-پلمپ'>استعلام خرید پلمپ / استعلام,استعلام خرید پلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216063/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-استانداردسازی-آسانسورهای-مجتمع'>مناقصه عملیات بازسازی و استانداردسازی آسانسورهای مجتمع / مناقصه ،مناقصه عملیات بازسازی و استانداردسازی آسانسورهای مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216079/استعلام-ادوات-آب-و-هواسنجی'>استعلام ادوات آب و هواسنجی  / استعلام, ادوات آب و هواسنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216095/مناقصه-کشت-و-مراقبت-از-عرصه-های-منابع-طبیعی'>مناقصه کشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216109/استعلام-مرکز-تلفن-mdf--'>استعلام مرکز تلفن mdf... / استعلام, استعلام مرکز تلفن mdf...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216125/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216141/مناقصه-خدمات-عمومی-و-تنظیفات-داخلی-اماکن-اداری-پالایشگاه-پنجم'>مناقصه خدمات عمومی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه پنجم  / مناقصه , مناقصه خدمات عمومی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه پنجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216157/استعلام-دستگاه-لیزر-برش--'>استعلام دستگاه لیزر برش ... / استعلام , استعلام دستگاه لیزر برش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216178/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216195/استعلام-ترازوی-الکترونیکی'>استعلام ترازوی الکترونیکی / استعلام, استعلام ترازوی الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216214/تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی---'>تجدید مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی  ... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216235/استعلام-دستگاه-فاق-زن-بیسکوئیتی-مخصوص-درودگری'>استعلام دستگاه فاق زن بیسکوئیتی مخصوص درودگری / استعلام,استعلام دستگاه فاق زن بیسکوئیتی مخصوص درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216251/مناقصه-تکمیل-مدول-اول-تصفیه-خانه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مدول اول تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216264/استعلم-چرخ-خیاطی'>استعلم چرخ خیاطی / استعلام,چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216281/مناقصه-یک-دستگاه-سرور'>مناقصه یک دستگاه سرور / مناقصه, مناقصه یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216296/تجدید-مناقصه-حجمی-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حجمی فضای سبز  / تجدید مناقصه , مناقصه حجمی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216311/استعلام-غرفه-سازی-و-اجرای-غرفه-نمایشگاههای-صنایع-دستی-ارومیه'>استعلام غرفه سازی و اجرای غرفه نمایشگاههای صنایع دستی ارومیه  / استعلام,استعلام غرفه سازی و اجرای غرفه نمایشگاههای صنایع دستی ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216330/مناقصه-​خرید-تیوب-های-سوپر-هیتر-بویلرهای-فاز-1'>مناقصه ​خرید تیوب های سوپر هیتر بویلرهای فاز 1 / مناقصه , مناقصه ​خرید تیوب های سوپر هیتر بویلرهای فاز 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216346/استعلام-خدمات-مشاوره'>استعلام خدمات مشاوره / استعلام,خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216366/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216384/استعلام-ساماندهی-محوطه-و--'>استعلام ساماندهی محوطه و... / استعلام,ساماندهی محوطه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216404/استعلام-ست-گفتار-درمانی'>استعلام ست گفتار درمانی / استعلام,ست گفتار درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216423/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216442/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216462/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام  لوازم تحریر  / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216479/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیسات-حرارتی-برودتی---نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی، برودتی .... نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار, مناقصه  تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی، برودتی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216496/استعلام-خرید-دوربین-نقشه-برداری-به-همراه-سه-پایه-ایمنی'>استعلام خرید دوربین نقشه برداری به همراه سه پایه ایمنی / استعلام, استعلام خرید دوربین نقشه برداری به همراه سه پایه ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216512/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور---'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور  ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216529/استعلام-نیاز-به-یک-تابلو-برق-plc-دلتا'>استعلام نیاز به یک تابلو برق plc دلتا  / استعلام,استعلام نیاز به یک تابلو برق plc دلتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216548/استعلام-DL380-G9-سرور-Ram'>استعلام DL380 G9 سرور Ram / استعلام, DL380 G9 سرور Ram</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216563/مناقصه-خرید-ماژول-25-زوجی'>مناقصه  خرید ماژول 25 زوجی / مناقصه, مناقصه  خرید ماژول 25 زوجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216579/استعلام-چاپگر-اسکنر--کامپیوتر'>استعلام چاپگر- اسکنر - کامپیوتر / استعلام , استعلام چاپگر- اسکنر - کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216597/مناقصه-pure--aluminum--sow'>مناقصه pure   aluminum   sow / مناقصه pure   aluminum   sow</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216612/استعلام-لوازم-ازمایشگاهی'>استعلام لوازم ازمایشگاهی  / استعلام , استعلام لوازم ازمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216627/استعلام-پنل-مرکزی-کامپکت-NOTIFIRE-مدل-NFS3030ND'>استعلام پنل مرکزی کامپکت NOTIFIRE مدل NFS3030ND  / استعلام,استعلام پنل مرکزی کامپکت NOTIFIRE مدل NFS3030ND </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216644/استعلام-تهیه-کنتاکت-سکسیونر-400-کیلوولت--'>استعلام تهیه کنتاکت سکسیونر 400 کیلوولت ... / استعلام , استعلام تهیه کنتاکت سکسیونر 400 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216661/استعلام-ترازو-دیجیتال-آزمایشگاه--'>استعلام ترازو دیجیتال آزمایشگاه... / استعلام,ترازو دیجیتال آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216679/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-از-جنگل-کاری-گز-نهله-سنقر'>استعلام آبیاری و مراقبت از جنگل کاری گز نهله سنقر / استعلام, استعلام آبیاری و مراقبت از جنگل کاری گز نهله سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215989/مناقصه-فراخوان-انتقال-دانش-فنی-و-تجاری-سازی-بذر-منوژرم-چغندرقند--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان انتقال دانش فنی و تجاری سازی بذر منوژرم چغندرقند - نوبت دوم  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  انتقال دانش فنی و تجاری سازی بذر منوژرم چغندرقند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216011/فراخوان-مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و-محل-نصب-تلمبه-درون-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216029/استعلام-ورق-نئوپان'>استعلام ورق نئوپان / استعلام,استعلام ورق نئوپان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216049/استعلام-پمپ-خطی-گراندفوس'>استعلام پمپ خطی گراندفوس / استعلام, پمپ خطی گراندفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216064/فراخوان-واگذاری-ایستگاه-اصلاح-بز'>فراخوان واگذاری ایستگاه اصلاح بز / فراخوان، فراخوان واگذاری ایستگاه اصلاح بز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216081/مناقصه-خدمات-مورد-نیاز-سرویسهای-آتش-نشانی-و-ایمنی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مورد نیاز سرویسهای آتش نشانی و ایمنی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مورد نیاز سرویسهای آتش نشانی و ایمنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216096/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216110/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-ابتدای-مسکن-مهر'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه ابتدای مسکن مهر / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه ابتدای مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216126/استعلام-راهبری-ایستگاه'>استعلام راهبری ایستگاه / استعلام,راهبری ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216142/مناقصه-تعریض-میدان--'>مناقصه تعریض میدان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعریض میدان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216159/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-و-ارتقاء-بخشی-از-طرح-توسعه-تصفیه-خانه-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل و ارتقاء بخشی از طرح توسعه تصفیه خانه (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل و ارتقاء بخشی از طرح توسعه تصفیه خانه  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216179/استعلام-دستگاه-تعیین-مقاومت-لغزشی-بتن'>استعلام دستگاه تعیین مقاومت لغزشی بتن / استعلام, استعلام دستگاه تعیین مقاومت لغزشی بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216197/استعلام-کندانسور-پمپ-خلا'>استعلام کندانسور پمپ خلا  / استعلام, کندانسور پمپ خلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216216/فراخوان-پلیمر-(نوبت-دوم)'>فراخوان پلیمر (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان پلیمر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216236/مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت'>مناقصه خرید و پخش آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216252/استعلام-آیفون-تصویری-تابان'>استعلام آیفون تصویری تابان / استعلام,استعلام آیفون تصویری تابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216266/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام, استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216282/استعلام-دستگاه-فاق-زن-بیسکوئیتی-مخصوص-درودگری'>استعلام دستگاه فاق زن بیسکوئیتی مخصوص درودگری / استعلام, استعلام دستگاه فاق زن بیسکوئیتی مخصوص درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216297/مناقصه-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه حراست و نگهبانی   / مناقصه ، مناقصه حراست و نگهبانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216312/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-۶۱۸-متر-لوله-فولادی'>آگهی مناقصه عمومی خرید ۶۱۸ متر لوله فولادی  / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی خرید ۶۱۸ متر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216331/استعلام-سمپلر-هشت-کاناله-متغیر'>استعلام سمپلر هشت کاناله متغیر  / استعلام,استعلام سمپلر هشت کاناله متغیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216349/استعلام-پمپ-سانترفیوژ-توان-7-5-وات'>استعلام پمپ سانترفیوژ توان 7.5 وات  / استعلام, پمپ سانترفیوژ توان 7.5 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216367/استعلام-چرخ-سر-دوز-صنعتی'>استعلام چرخ سر دوز صنعتی / استعلام,استعلام چرخ سر دوز صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216386/استعلام-لایسنس-باندل-پنج-ساله-فورتی-گیت'>استعلام لایسنس باندل پنج ساله فورتی گیت / استعلام,استعلام لایسنس باندل پنج ساله فورتی گیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216405/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216425/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-در-رستوران-انبار-نفت--تجدید'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت - تجدید  / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216443/استعلام-تلویزیون-اسنوا--'>استعلام تلویزیون اسنوا ... / استعلام, استعلام تلویزیون اسنوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216463/استعلام-20-عدد-دوربین-جهت-دفتر-مرکزی'>استعلام 20 عدد دوربین جهت دفتر مرکزی / استعلام,استعلام 20 عدد دوربین جهت دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216481/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216499/استعلام-قیمت-تهیه-و-نصب-تجهیزات-ریلی--'>استعلام قیمت تهیه و نصب تجهیزات ریلی... / استعلام,قیمت تهیه و نصب تجهیزات ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216515/استعلام-قفسه-بندی-سردخانه-جسد-جنس-استیل-نگیر'>استعلام قفسه بندی سردخانه جسد جنس استیل نگیر / استعلام,استعلام قفسه بندی سردخانه جسد جنس استیل نگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216530/استعلام-تعمیر-دوربین-مداربسته'>استعلام تعمیر دوربین مداربسته / استعلام, تعمیر دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216549/استعلام-ست-گفتار-درمانی'>استعلام ست گفتار درمانی / استعلام, ست گفتار درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216566/مناقصه-اجرای-جدول-بتن'>مناقصه اجرای جدول بتن  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216581/استعلام-آبرسانی-مجتمع'>استعلام  آبرسانی مجتمع  / استعلام, آبرسانی مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216598/استعلام-پلیت-شیشه-ای'>استعلام  پلیت شیشه ای / استعلام, پلیت شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216613/استعلام-گیره-رومیزی'>استعلام گیره رومیزی  / استعلام, گیره رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216628/استعلام-آبسردکن--'>استعلام آبسردکن ... / استعلام , استعلام آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216645/استعلام-خرید-بسته-سوزن-منگنه--'>استعلام خرید بسته سوزن منگنه... / استعلام,استعلام خرید بسته سوزن منگنه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216662/استعلام-تهیه-مصالح'>استعلام تهیه مصالح / استعلام , استعلام تهیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216680/استعلام-جاروبرقی-W-2200--'>استعلام جاروبرقی W 2200... / استعلام,جاروبرقی W 2200...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216554/استعلام-مانیتورینگ-و-بررسی-رفتار-ترک-های-موجود--'>استعلام مانیتورینگ و بررسی رفتار ترک های موجود... / استعلام,مانیتورینگ و بررسی رفتار ترک های موجود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216570/مناقصه-خرید-اتصالات-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید اتصالات مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری شبکه های آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216584/استعلام-نیاز-موردنظر-گوشت-گوساله-منجمد--'>استعلام نیاز موردنظر گوشت گوساله منجمد... / استعلام,نیاز موردنظر گوشت گوساله منجمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216602/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216618/استعلام-فایل-چوبی-چهار-کشویی-ایستاده'>استعلام فایل چوبی چهار کشویی ایستاده / استعلام , استعلام فایل چوبی چهار کشویی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216632/استعلام-لوله-گازی'>استعلام لوله گازی  / استعلام,استعلام لوله گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216649/استعلام-کمد-اداری-کتابخانه-MDF-درب-شیشه-ای-بالا-و-درب-چوبی-پایین'>استعلام کمد اداری کتابخانه MDF درب شیشه ای بالا و درب چوبی پایین  / استعلام,استعلام کمد اداری کتابخانه MDF درب شیشه ای بالا و درب چوبی پایین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216666/استعلام-جهت-تکمیل-احداث-بنا'>استعلام جهت تکمیل احداث بنا / استعلام,استعلام جهت تکمیل احداث بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216683/استعلام-خرید-لوله-250-به-تعداد-19320-کیلوگرم--'>استعلام خرید لوله 250 به تعداد 19320 کیلوگرم ... / استعلام, استعلام خرید لوله 250 به تعداد 19320 کیلوگرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216698/استعلام-خرید-دستگاه-کپی'>استعلام خرید دستگاه کپی / استعلام,خرید دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216717/استعلام-خاکبرداری-ترانشه-سایت-زباله'>استعلام خاکبرداری ترانشه سایت زباله / استعلام, استعلام خاکبرداری ترانشه سایت زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216733/استعلام-خرید-اینورتر-و-غیره'>استعلام خرید اینورتر و غیره  / استعلام,خرید اینورتر و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216752/استعلام-انواع-مختلف-شیر--'>استعلام انواع مختلف شیر ... / استعلام , استعلام انواع مختلف شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216771/استعلام-تکمیل-ساختمان-اداری-بهزیستی'>استعلام تکمیل ساختمان اداری بهزیستی  / استعلام,استعلام تکمیل ساختمان اداری بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216789/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-تهیه--حفر--تجهیز-و-اجرای-خط-انتقال-چاه'>اصلاحیه مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه  / اصلاحیه فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216810/استعلام-تجهیزات-ساختمان--'>استعلام تجهیزات ساختمان ... / استعلام , استعلام تجهیزات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216828/استعلام-استحکام-بخشی-و-تکمیل-ورودی-شماره-2-قنات'>استعلام استحکام بخشی و تکمیل ورودی شماره 2 قنات / استعلام, استحکام بخشی و تکمیل ورودی شماره 2 قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216845/استعلام-تکمیل-ساختمان-و-محوطه-سازی-بتنی--'>استعلام تکمیل ساختمان و محوطه سازی بتنی... / استعلام,تکمیل ساختمان و محوطه سازی بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216863/استعلام-دستگاه-فرز'>استعلام دستگاه فرز  / استعلام, دستگاه فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216876/استعلام-کوره-الکترود-خشک-کن'>استعلام کوره الکترود خشک کن  / استعلام,استعلام کوره الکترود خشک کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216891/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216911/استعلام-سیستم-سوخت-رسانی-و-برق-انژکتور-پراید-بصورت-استند-جهت-آموزش-کارآموزان'>استعلام سیستم سوخت رسانی و برق انژکتور پراید بصورت استند جهت آموزش کارآموزان / استعلام ,استعلام سیستم سوخت رسانی و برق انژکتور پراید بصورت استند جهت آموزش کارآموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216930/عمومی-ارزیابی-کیفی-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-محوطه-سازی-پروژه-آبرسانی'>عمومی ارزیابی کیفی اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی / عمومی ارزیابی کیفی, عمومی ارزیابی کیفی اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216945/مناقصه-عمومی-سلف-سرویس-های-مربوط-به-دانشجویان-و-کارکنان'>مناقصه عمومی سلف سرویس های مربوط به دانشجویان و کارکنان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی سلف سرویس های مربوط به دانشجویان و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216962/استعلام-ویدیو-پرژکتور'>استعلام ویدیو پرژکتور / استعلام, ویدیو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216977/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام,استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216992/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-چاپگر'>استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر  / استعلام, خرید کامپیوتر و چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217005/استعلام-خرید-چیلر'>استعلام خرید چیلر / استعلام,خرید چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217020/مناقصه-نگهداری-کامل-محدوده-پارک-شهر-پارک-سیمرغ-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک شهر پارک سیمرغ و ... نوبت دوم  / مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک شهر پارک سیمرغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217035/استعلام-تابلو-و-علائم-مسیرنما'>استعلام تابلو و علائم مسیرنما / استعلام , استعلام تابلو و علائم مسیرنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217047/استعلام-سبزی-فریز-شده'>استعلام سبزی فریز شده  / استعلام ,استعلام سبزی فریز شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217060/استعلام-اره-لنگ-و-ترازو-و-اینورتر-جوشکاری-و-صندلی-چرخ-دار'>استعلام اره لنگ و ترازو و اینورتر جوشکاری و صندلی چرخ دار / استعلام,استعلام اره لنگ و ترازو و اینورتر جوشکاری و صندلی چرخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217073/استعلام-مرمت-مسجد-جامع---'>استعلام مرمت مسجد جامع  ... / استعلام, استعلام مرمت مسجد جامع  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217085/استعلام-درب-اتوماتیک-کشویی'>استعلام درب اتوماتیک کشویی  / استعلام، استعلام درب اتوماتیک کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217097/استعلام-لوله-جوشی-سیاه'>استعلام لوله جوشی سیاه  / استعلام ,استعلام لوله جوشی سیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217109/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام,استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217123/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی... / استعلام, استعلام چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217137/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری  / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215983/آگهی-مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-درمان-تکمیلی-ایثارگران'>آگهی مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران  / آگهی مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی ایثارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216003/استعلام-پودر-و-محلول-استاندارد'>استعلام پودر و محلول استاندارد / استعلام,استعلام پودر و محلول استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216023/ارزیابی-کیفی-خدمات-بهداشتی-درمانی-فوریت-های-پزشکی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی، درمانی، فوریت های پزشکی- نوبت دوم  / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی، درمانی، فوریت های پزشکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216038/استعلام-اکو-ساندر--'>استعلام اکو ساندر ... / استعلام , استعلام اکو ساندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216059/مناقصه-طرح-عملیات-توسعه-شبکه-کابل-شهرک-صنعتی'>مناقصه طرح عملیات توسعه شبکه کابل شهرک صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه طرح عملیات توسعه شبکه کابل شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216073/مناقصه-P-F-MASONEILAN-CONTROL-VALVE-SERIES-10000-نوبت-دوم'>مناقصه P/F: MASONEILAN CONTROL VALVE SERIES 10000  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه P/F: MASONEILAN CONTROL VALVE SERIES 10000  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216089/استعلام-احداث-خانه-ترویج-صنایع-دستی'>استعلام احداث خانه ترویج صنایع دستی / استعلام,استعلام احداث خانه ترویج صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216105/استعلام-سشوار-صنعتی'>استعلام سشوار صنعتی / استعلام, سشوار صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216119/استعلام-اره-عمود--'>استعلام اره عمود.... / استعلام, استعلام اره عمود....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216135/استعلام-دستگاه-آزمایش-تسریع-شده-یون-کلرید-در-بتن--'>استعلام دستگاه آزمایش تسریع شده یون کلرید در بتن ... / استعلام, استعلام دستگاه آزمایش تسریع شده یون کلرید در بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216153/استعلام-بازسازی-و-اصلاح-شبکه-های-آب-شرب'>استعلام بازسازی و اصلاح شبکه های آب شرب  / استعلام,استعلام بازسازی و اصلاح شبکه های آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216171/مناقصه-خرید-32000-پرس-غذا-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 32000 پرس غذا و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه خرید 32000 پرس غذا و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216189/استعلام-لوله-سرم-8-میلی-ژل-دار'>استعلام لوله سرم  8 میلی ژل دار / استعلام,استعلام لوله سرم  8 میلی ژل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216208/استعلام-دستگاه-اره-گرد-(میزی)-مخصوص-درودگری'>استعلام  دستگاه اره گرد (میزی) مخصوص درودگری / استعلام, دستگاه اره گرد (میزی) مخصوص درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216226/فراخوان-مناقصه-P-F-WESTINGHOUSE--TC-TRANSMITTER-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه  P/F WESTINGHOUSE : TC TRANSMITTER (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه P/F WESTINGHOUSE : TC TRANSMITTER (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216245/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216260/مناقصه-احداث-حوضچه-آرامش-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث حوضچه آرامش  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث حوضچه آرامش  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216276/استعلام-سنگ-سمباده--'>استعلام سنگ سمباده ... / استعلام, استعلام سنگ سمباده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216291/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-مجموعه---'>استعلام ساماندهی و تعمیر مجموعه .... / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر مجموعه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216306/استعلام-سنسور-وکیوم-EDWARDS-APG100XLC-فشار-نهایی--'>استعلام سنسور وکیوم EDWARDS APG100XLC فشار نهایی ... / استعلام, سنسور وکیوم EDWARDS APG100XLC فشار نهایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216322/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-بهره-برداری-و-پشتیبانی-و--'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خدمات بهره برداری و پشتیبانی و... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه عمومی خدمات بهره برداری و پشتیبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216340/مناقصه-خرید-کابل-خود-نگهدار'>مناقصه خرید کابل خود نگهدار  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کابل خود نگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216361/استعلام-چرخ-راسته-دوز-صنعتی'>استعلام چرخ راسته دوز صنعتی  / استعلام, چرخ راسته دوز صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216378/استعلام-ست-کامل-آموزش-مکاترونیک-با-ملحقات'>استعلام ست کامل آموزش مکاترونیک با ملحقات / استعلام, استعلام ست کامل آموزش مکاترونیک با ملحقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216397/مناقصه-لکه-گیری-و-مرمت-آسفالت-معابر-سطح-نواحی--'>مناقصه لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح نواحی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و مرمت آسفالت معابر سطح نواحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216414/تجدید-مناقصه-عملیات-متفرقه-راهداری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات متفرقه راهداری  - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات متفرقه راهداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216436/استعلام-کیس-رایانه-رایانه-همراه-نوبت-بوک-و--'>استعلام کیس رایانه، رایانه همراه نوبت بوک و... / استعلام, استعلام کیس رایانه، رایانه همراه نوبت بوک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216453/استعلام-تامین-نیروی-انسانی--'>استعلام تامین نیروی انسانی... / استعلام,تامین نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216475/استعلام-تهیه-و-اجرای-فونداسیون-پکیج-تصفیه-آب'>استعلام تهیه و اجرای فونداسیون پکیج تصفیه آب / استعلام, تهیه و اجرای فونداسیون پکیج تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216491/استعلام-دوربین-و-لنز'>استعلام دوربین و لنز  / استعلام,استعلام دوربین و لنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216508/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-احداث-ساختمان-دیسپاچینگ-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث ساختمان دیسپاچینگ ـ نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث ساختمان دیسپاچینگ ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216523/استعلام-تعمیرات-و-بهسازی-مرکز-رفاهی---'>استعلام تعمیرات و بهسازی مرکز رفاهی  ... / استعلام, استعلام تعمیرات و بهسازی مرکز رفاهی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216539/تجدید-مناقصه-خرید-500-کیلوگرم-گاز-SF6'>تجدید مناقصه خرید 500 کیلوگرم گاز SF6 / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 500 کیلوگرم گاز SF6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216558/استعلام-کارتن-بایگانی-بنددار'>استعلام کارتن بایگانی بنددار / استعلام, استعلام کارتن بایگانی بنددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216575/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه--حفر--تجهیز-و-اجرای-خط-انتقال-چاه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه  - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216611/استعلام-آبلیمو-100-طبیعی'>استعلام آبلیمو 100% طبیعی  / استعلام ,استعلام آبلیمو 100% طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216626/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-دستی-و-فینیشری'> مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی و فینیشری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی و فینیشری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216643/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام,ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216660/استعلام-دستگاه-اتوکلاو-عمومی-آزمایشگاهی'>استعلام  دستگاه اتوکلاو عمومی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام  دستگاه اتوکلاو عمومی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216677/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216693/استعلام-خرید-چاپگر--'>استعلام خرید چاپگر... / استعلام, استعلام خرید چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216710/استعلام-تهیه-و-اجرای-سقف-از-نوع-تیرچه-بلوک-صنایع-دستی'>استعلام تهیه و اجرای سقف از نوع تیرچه بلوک صنایع دستی / استعلام,استعلام تهیه و اجرای سقف از نوع تیرچه بلوک صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216727/استعلام-موتور-و-تابلو-فرمان-آسانسور'>استعلام موتور و تابلو فرمان آسانسور  / استعلام , استعلام موتور و تابلو فرمان آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216745/استعلام-تجهیزات-کارگاهی-آموزشی'>استعلام تجهیزات کارگاهی آموزشی / استعلام,تجهیزات کارگاهی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216764/استعلام-هات-پلیت-آزمایشگاهی--'>استعلام هات پلیت آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام هات پلیت آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216780/استعلام-پنل-خورشیدی--'>استعلام پنل خورشیدی... / استعلام,پنل خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216801/فراخوان-انجام-امور-مربوط-به-حفاظت-و-نگهداری-اراضی'>فراخوان انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری اراضی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایفراخوان انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216819/مناقصه-نظافت-رفت-و-روب-جمع-آوری-حمل-و-دفن-زباله'>مناقصه نظافت رفت و روب جمع آوری حمل و دفن زباله  / مناقصه, مناقصه  نظافت رفت و روب جمع آوری حمل و دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216838/استعلام-خرید-آیفون-تصویری-دو-طبقه-حافظه-دار'>استعلام خرید آیفون تصویری دو طبقه حافظه دار  / استعلام, خرید آیفون تصویری دو طبقه حافظه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216855/استعلام-قیچی-اهرمی'>استعلام قیچی اهرمی / استعلام,قیچی اهرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216871/استعلام-میز-طراحی--'>استعلام میز طراحی ... / استعلام, استعلام میز طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216885/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216904/استعلام-خرید-و-نصب-موتور-برقی-اتومات-درب-شیشه-ای'>استعلام خرید و نصب موتور برقی اتومات درب شیشه ای / استعلام, خرید و نصب موتور برقی اتومات درب شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216922/استعلام-تجهیزات-PLC--'>استعلام تجهیزات PLC... / استعلام,تجهیزات PLC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216940/استعلام-یک-دستگاه-اسپیلیت--'>استعلام یک دستگاه اسپیلیت... / استعلام,یک دستگاه اسپیلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216956/مناقصه-خريد-گاردريل-با-پايه-و-متعلقات-کامل'>مناقصه خريد گاردريل با پايه و متعلقات کامل     / مناقصه, مناقصه خريد گاردريل با پايه و متعلقات کامل    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216971/مناقصه-خريد-و-اجرای-سيستم-روشنايی-محور'>مناقصه خريد و اجرای سيستم روشنايی محور / مناقصه, مناقصه خريد و اجرای سيستم روشنايی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216986/استعلام-کولر-گازی-و-اسپلیت-ایستاده-سر-و-گرم--'>استعلام کولر گازی و اسپلیت ایستاده سر و گرم... / استعلام,کولر گازی و اسپلیت ایستاده سر و گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217000/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-پسیو-نوری'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری / استعلام, استعلام خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217014/مناقصه-نگهداری-کامل-محدوده-پارک-شهر-پارک-سیمرغ-و--'>مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک شهر پارک سیمرغ و ... / مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک شهر پارک سیمرغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217029/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام,لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217042/استعلام-عملیات-روکش-آسفالت'>استعلام عملیات روکش آسفالت / استعلام,عملیات روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217055/استعلام-کولر-گازی-پاکشوما-یا-اسنوا-24000--'>استعلام کولر گازی پاکشوما یا اسنوا 24000 ... / استعلام, استعلام کولر گازی پاکشوما یا اسنوا 24000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217068/استعلام-ماژول-SINGEL-MOD-سیسکو'>استعلام ماژول SINGEL MOD سیسکو / استعلام, استعلام ماژول SINGEL MOD سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217080/استعلام-شبکه-و-نصب-انشعابات-آب'>استعلام شبکه و نصب انشعابات آب  / استعلام,استعلام شبکه و نصب انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217092/مناقصه-عملیات-احداث-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث استخر سرپوشیده -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217104/استعلام-ست-میز-کار-8-ایستگاه'>استعلام ست میز کار 8 ایستگاه / استعلام , استعلام ست میز کار 8 ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217117/استعلام-بها-حفاری-در-عمق-80-سانت--'>استعلام بها حفاری در عمق  80 سانت.... / استعلام،استعلام بها حفاری در عمق 80 سانت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217132/استعلام-میکرومتر-دیجیتال'>استعلام میکرومتر دیجیتال / استعلام , استعلام میکرومتر دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217146/استعلام-فعالیت-های-پست-و-پیک'>استعلام فعالیت های پست و پیک / استعلام, استعلام فعالیت های پست و پیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217159/استعلام-سرور-رایانه-مدل-DL360G6-نام-تجارتی-HP'>استعلام سرور رایانه مدل DL360G6 نام تجارتی HP  / استعلام, استعلام سرور رایانه مدل DL360G6 نام تجارتی HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217176/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون / استعلام,استعلام خرید تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217191/استعلام-گاز-خنک-کننده-صنعتی-فریون'>استعلام گاز خنک کننده صنعتی فریون / استعلام, گاز خنک کننده صنعتی فریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217209/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217223/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاه'>استعلام سکوبندی آزمایشگاه  / استعلام, استعلام سکوبندی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217238/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-صوت-و-ترجمه-همزمان-سالن-همایش--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوت و ترجمه همزمان سالن همایش... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوت و ترجمه همزمان سالن همایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216694/استعلام-اجرای-عمليات-ساخت-ورودی'>استعلام اجرای عمليات ساخت ورودی / استعلام , استعلام اجراي عمليات ساخت ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216711/مناقصه-عمومی-خرید-نصب-حمل-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-ام-آر-آی'>مناقصه عمومی خرید، نصب حمل و راه اندازی یک دستگاه ام آر آی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید، نصب حمل و راه اندازی یک دستگاه ام آر آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216728/استعلام-حمام-بن-ماری-آزمایشگاهی'>استعلام حمام بن ماری آزمایشگاهی / استعلام, استعلام حمام بن ماری آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216746/استعلام-باکس-700-لیتری'>استعلام باکس 700 لیتری / استعلام,استعلام باکس 700 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216766/فراخوان-مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و ....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216783/استعلام-سمپلر-12-کاناله-آزمایشگاهی'>استعلام سمپلر 12 کاناله آزمایشگاهی  / استعلام, سمپلر 12 کاناله آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216802/استعلام-10-متر-کمد-دیواری--'>استعلام 10 متر کمد دیواری... / استعلام,10 متر کمد دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216820/استعلام-خرید-تعداد-7-کولر-ایستاده-50000--'>استعلام خرید تعداد 7 کولر ایستاده 50000 ... / استعلام, استعلام خرید تعداد 7 کولر ایستاده 50000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216839/استعلام-تکمیل-ساختمان'>استعلام تکمیل ساختمان / استعلام,تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216857/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216872/استعلام-کولر-آبی-3500-مدل-کوپال'>استعلام کولر آبی 3500 مدل کوپال / استعلام, کولر آبی 3500 مدل کوپال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216887/استعلام-خرید-و-اجرای-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید و اجرای لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید و اجرای لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216905/استعلام-پرکلریک--'>استعلام پرکلریک ... / استعلام , استعلام پرکلریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216923/استعلام-نظارت-و-بازدید-از-طرح-های-واگذاری-و-تبصره-1-و-4'>استعلام نظارت و بازدید از طرح های واگذاری و تبصره 1 و 4  / استعلام,استعلام نظارت و بازدید از طرح های واگذاری و تبصره 1 و 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216941/استعلام-خرید-شیر-فلکه-کشویی-و-کنتور-آلتراسونیک'>استعلام خرید شیر فلکه کشویی و کنتور آلتراسونیک / استعلام, استعلام خرید شیر فلکه کشویی و کنتور آلتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216957/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216973/استعلام-موتور-فن-کویل-سقفی-2000CFM--'>استعلام موتور فن کویل سقفی 2000CFM ... / استعلام, استعلام موتور فن کویل سقفی 2000CFM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216987/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217001/استعلام-نصب-یک-عدد-دکل-24-متری-مونوپل'>استعلام نصب یک عدد دکل 24 متری مونوپل  / استعلام ، استعلام نصب یک عدد دکل 24 متری مونوپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217015/استعلام-خرید-تشک'>استعلام خرید تشک / استعلام,خرید تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217030/استعلام-تهیه-و-اجرای-فونداسیون-پکیج-تصفیه-آب--'>استعلام  تهیه و اجرای فونداسیون پکیج تصفیه آب ... / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای فونداسیون پکیج تصفیه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217043/استعلام-1-تابلو-بارانی-زیر-ترانسی-با-کلید-اتوماتیک--'>استعلام 1- تابلو بارانی زیر ترانسی با کلید اتوماتیک... / استعلام, استعلام 1- تابلو بارانی زیر ترانسی با کلید اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217056/استعلام-مقاوم-سازی-مدرسه'>استعلام مقاوم سازی مدرسه / استعلام, مقاوم سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217069/استعلام-80-دستگاه-یونیت--'>استعلام 80 دستگاه یونیت... / استعلام,80 دستگاه یونیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217081/استعلام-چک-اسکنر'>استعلام چک اسکنر / استعلام, استعلام چک اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217093/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-معبر--'>استعلام بازسازی و بهسازی معبر ... / استعلام, استعلام بازسازی و بهسازی معبر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217105/استعلام-خرید-40عدد-لاک-غلط-گیر'>استعلام خرید 40عدد لاک غلط گیر  / استعلام خرید 40عدد لاک غلط گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217118/استعلام-خرید-کولر-گازی--'>استعلام خرید کولر گازی ... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217133/استعلام-خرید-10-عدد-مایع-شیشه-شور'>استعلام خرید 10 عدد مایع شیشه شور / استعلام , استعلام خرید 10 عدد مایع شیشه شور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217147/استعلام-کیوسک-لمسی'>استعلام کیوسک لمسی / استعلام,کیوسک لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217161/استعلام-کدورت-سنج-پرتابل--'>استعلام کدورت سنج پرتابل... / استعلام, استعلام کدورت سنج پرتابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217177/فراخوان-واگذاری-مدیریت-محل-تخلیه-خاک-و-نخاله-های-ساختمانی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری مدیریت محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی -مرحله اول نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان واگذاری مدیریت محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی -مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217192/مناقصه-عملیات-همسطح-سازی-و-مرئی-سازی-حوضچه-سازی-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات همسطح سازی و مرئی سازی حوضچه سازی فاضلاب (نوبت دوم) / مناقصه عملیات همسطح سازی و مرئی سازی حوضچه سازی فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217210/استعلام-تعمیرات-و-تجهیزات-اماکن-ورزشی-لنده'>استعلام تعمیرات و تجهیزات اماکن ورزشی لنده  / استعلام,استعلام تعمیرات و تجهیزات اماکن ورزشی لنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217224/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217239/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام , استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217261/استعلام-کابل-یونیت-موتورهای-4-تا-6-ربات'>استعلام کابل یونیت موتورهای 4 تا 6 ربات / استعلام , استعلام تعدادی سوئیچ میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217276/استعلام-پمپ-بتن-ثابت-ظرفیت-80-M^3-H---'>استعلام پمپ بتن ثابت ظرفیت 80 M^3/H  ... / استعلام , استعلام پمپ بتن ثابت ظرفیت 80 M^3/H  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217292/استعلام-آنتی-ژن-H5'>استعلام  آنتی ژن H5 / استعلام, استعلام  آنتی ژن H5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217307/استعلام-ماهی-بچه-زنده-پرورشی-دریایی-نژاد-سی-بریم-5-گرمی'>استعلام ماهی بچه زنده پرورشی دریایی نژاد سی بریم 5 گرمی  / استعلام,استعلام ماهی بچه زنده پرورشی دریایی نژاد سی بریم 5 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217324/استعلام-تلویزیون-ال-جی-و--'>استعلام تلویزیون ال جی و ... / استعلام ، استعلام تلویزیون ال جی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216695/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216712/استعلام-خرید-دوربین-دیجیتال'>استعلام خرید دوربین دیجیتال / استعلام, خرید دوربین دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216729/مناقصه-احداث-قسمتی-از-پل-ورودی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216749/استعلام-هات-پلیت-مگنت-دار'>استعلام هات پلیت مگنت دار / استعلام,هات پلیت مگنت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216768/مناقصه-احداث-خیابان-و-تهیه-اجرای-آسفالت-چاپ-دوم'>مناقصه احداث خیابان و تهیه اجرای آسفالت چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث خیابان و تهیه اجرای آسفالت چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216785/استعلام-دستگاه-آتوکلاو-رومیزی'>استعلام دستگاه آتوکلاو رومیزی / استعلام , استعلام دستگاه آتوکلاو رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216804/تجدید-مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدماتی-شامل-رفت-و-روب-معابر'>تجدید مناقصه انجام کلیه امور خدماتی، شامل رفت و روب معابر / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام کلیه امور خدماتی، شامل رفت و روب معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216824/استعلام-اجرای-نمازخانه-و-محوطه-سازی'>استعلام اجرای نمازخانه و محوطه سازی / استعلام, اجرای نمازخانه و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216840/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات-مربوطه-جهت-اجرای-آبیاری-بارانی'>استعلام لوله پلی اتیلن و اتصالات مربوطه جهت اجرای آبیاری بارانی  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن و اتصالات مربوطه جهت اجرای آبیاری بارانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216858/استعلام-پمپ-آب-دستگاه-جانبی-یونیت-آب-خنک-تیگ-300-آمپر-خزر-ترانسفو'>استعلام پمپ آب دستگاه جانبی یونیت آب خنک تیگ 300 آمپر خزر ترانسفو  / استعلام,استعلام پمپ آب دستگاه جانبی یونیت آب خنک تیگ 300 آمپر خزر ترانسفو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216873/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری-روستایی'>استعلام احداث کمپ گردشگری روستایی  / استعلام , استعلام احداث کمپ گردشگری روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216888/استعلام-دستگاه-پرداخت-فرش--'>استعلام دستگاه پرداخت فرش ... / استعلام , استعلام دستگاه پرداخت فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216906/استعلام-دستگاه-پرس--'>استعلام دستگاه پرس... / استعلام, استعلام دستگاه پرس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216925/استعلام-دستگاه-اسپیلت'>استعلام  دستگاه اسپیلت  / استعلام, دستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216942/استعلام-درپوش--'>استعلام درپوش ... / استعلام , استعلام درپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216958/استعلام-درخواست-خرید-اسپیسر-و-آرموراد-و--'>استعلام درخواست خرید اسپیسر و آرموراد و ...  / استعلام,استعلام درخواست خرید اسپیسر و آرموراد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216974/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216988/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217002/استعلام-​سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام ​سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام, ​سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217016/استعلام-یک-دستگاه-کپی-ریکو-MP2014D---'>استعلام یک دستگاه کپی ریکو MP2014D  ... / استعلام, استعلام یک دستگاه کپی ریکو MP2014D  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217031/استعلام-پشتیبانی-سیستم-جامع-انتظامات-دژبان'>استعلام پشتیبانی سیستم جامع انتظامات دژبان  / استعلام,استعلام پشتیبانی سیستم جامع انتظامات دژبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217044/استعلام-صفحه-TBS'>استعلام صفحه TBS / استعلام,استعلام صفحه TBS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217057/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-آیینه-مرغوب'>استعلام تهیه و ساخت و نصب آیینه مرغوب  / استعلام,استعلام تهیه و ساخت و نصب آیینه مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217070/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-خاکی-با-دست-عملیات-خاکی-با-ماشین--'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات خاکی با دست، عملیات خاکی با ماشین... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی عملیات خاکی با دست، عملیات خاکی با ماشین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217082/استعلام-خرید-تفنگ-بادی-و-تپانچه-بادی-ورزشی'>استعلام خرید تفنگ بادی و تپانچه بادی ورزشی / استعلام, استعلام خرید تفنگ بادی و تپانچه بادی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217094/استعلام-انتخاب-مشاور-خدمات-طراحی-و-نظارت-و-رسیدگی-پیمان'>استعلام انتخاب مشاور خدمات طراحی و نظارت و رسیدگی پیمان / استعلام, استعلام انتخاب مشاور خدمات طراحی و نظارت و رسیدگی پیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217106/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام , استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217119/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بیمه-بدنه'>استعلام بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه  / استعلام, بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217134/استعلام-کابینت-و-کمد'>استعلام کابینت و کمد / استعلام, استعلام کابینت و کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217148/استعلام-ظرف-یکبار-مصرف--'>استعلام ظرف یکبار مصرف... / استعلام, استعلام ظرف یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217162/استعلام-CISCO-ROUTER-1941-KG-مودم-MODEM-ADSL-2520'>استعلام  CISCO ROUTER 1941/KG  مودم MODEM ADSL 2520 / استعلام, استعلام  CISCO ROUTER 1941/KG  مودم MODEM ADSL 2520</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217178/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام اجرای مواد آب بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217194/استعلام-فعالیت-های-پست-و--'>استعلام فعالیت های پست و ... / استعلام, استعلام فعالیت های پست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217212/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217225/استعلام-فن-بزرگ-سقفی--'>استعلام فن بزرگ سقفی ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217241/استعلام-بازسازی-و-تامین-پمپ-لجن-کش-سپتیک'>استعلام  بازسازی و تامین پمپ لجن کش سپتیک / استعلام, استعلام  بازسازی و تامین پمپ لجن کش سپتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217262/استعلام-باطری-بی-سیم'>استعلام باطری بی سیم  / استعلام , استعلام باطری بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217277/مناقصه-عملیات-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-97-4-20'>مناقصه عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر 97.4.20 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر سطح شهر ـ 97.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217294/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-و--'>استعلام کلیدها و متعلقات و ... / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217309/استعلام-خریداری-کولر-آبی'>استعلام خریداری کولر آبی / استعلام, خریداری کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217325/استعلام-لوله-مانسیمان-6-اینچ-و--'>استعلام  لوله مانسیمان 6 اینچ و ... / استعلام, لوله مانسیمان 6 اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215979/مناقصه-غذای-آماده----نوبت-دوم'>مناقصه غذای آماده .....  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه غذای آماده .....  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215999/تمدید-مناقصه-بروزرسانی-مراکز-دیسپاچینگ-نوبت-دوم'>تمدید مناقصه بروزرسانی مراکز  دیسپاچینگ نوبت دوم / تمدید مناقصه , مناقصه بروزرسانی مراکز  دیسپاچینگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216017/فراخوان-خدمات-مشاوره-و-نظارت-بر-پروژه-تامین-تجهیزات-برای-توسعه-مرکز-داده--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه تامین تجهیزات برای توسعه مرکز داده - نوبت دوم  / فراخوان عمومی، خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه تامین تجهیزات برای توسعه مرکز داده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216034/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-سنگی'>مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی دیوار سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216053/مناقصه-تامین-مصالح-و-ملزومات-واجرای-عملیات-و--'>مناقصه تامین مصالح و ملزومات واجرای عملیات و ... / مناقصه, مناقصه  تامین مصالح و ملزومات واجرای عملیات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216069/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216086/استعلام-کنتور-الکترومغناطیسی'>استعلام کنتور الکترومغناطیسی  / استعلام, کنتور الکترومغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216101/استعلام-محصورسازی-و-محوطه-سازی-چاه-ها--'>استعلام محصورسازی و محوطه سازی چاه ها... / استعلام, استعلام محصورسازی و محوطه سازی چاه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216115/استعلام-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام,  لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216131/استعلام-تجهیزات-جانبی-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات جانبی کامپیوتر ... / استعلام, استعلام تجهیزات جانبی کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216150/مناقصه-چسب-سیلیکون-مورد-مصرف-در-تولید-گیربکس-خودرو-سواری'>مناقصه چسب سیلیکون مورد مصرف در تولید گیربکس خودرو سواری  / آگهی مناقصه, مناقصه چسب سیلیکون مورد مصرف در تولید گیربکس خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216167/مناقصه-واگذاری-حجم-کار-خدمات-عمومی-و-نظافت-ساختمانهای-ستادی'>مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای ستادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216185/استعلام-خرید-فلوتر-بیسیم--'>استعلام خرید فلوتر بیسیم... / استعلام, استعلام خرید فلوتر بیسیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216203/ارزیابی-کیفی-حمل-و-نقل-مواد-اولیه-و-محصولات'>ارزیابی کیفی حمل و نقل مواد اولیه و محصولات  / مناقصه , ارزیابی کیفی حمل و نقل مواد اولیه و محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216223/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216242/استعلام-دستگاه-سنباده-زن-نجاری-دوکی--'>استعلام دستگاه سنباده زن نجاری دوکی... / استعلام, استعلام دستگاه سنباده زن نجاری دوکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216256/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-بخش-خصوصی'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر بخش خصوصی / استعلام, استعلام خدمات چاپ و تکثیر بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216272/مناقصه-تکمیل-ماشین-آلات-خود-یک-دستگاه-لودر'>مناقصه تکمیل ماشین آلات خود، یک دستگاه لودر / مناقصه , مناقصه تکمیل ماشین آلات خود، یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216286/مناقصه-فراخوان-contactor--for-high-voltage-switcher-alstom'>مناقصه فراخوان contactor   for  high  voltage  switcher  alstom  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  contactor   for  high  voltage  switcher  alstom </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216303/مناقصه-واگذاری-امور-مشاغل-تخصصی-و-بهداشتی-مراکز-معاونت-بهداشتی'>مناقصه واگذاری  امور مشاغل تخصصی و بهداشتی، مراکز معاونت بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  امور مشاغل تخصصی و بهداشتی، مراکز معاونت بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216319/استعلام-قیچی-استیل--'>استعلام قیچی استیل ... / استعلام, استعلام قیچی استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216336/استعلام-Spectral-Lamp-451041'>استعلام Spectral Lamp 451041 / استعلام,استعلام Spectral Lamp 451041</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216356/استعلام-Diaphram-with-5-slits'>استعلام Diaphram with 5 slits / استعلام,Diaphram with 5 slits</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216373/مناقصه-تجدید-اصلاح-نقاط-حادثه-خیز'>مناقصه تجدید اصلاح نقاط حادثه خیز  / مناقصه تجدید اصلاح نقاط حادثه خیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216393/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216411/مناقصه-کشتاردام-سبک-و-سنگین-کشتارگاه-صنعتی'>مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کشتاردام سبک و سنگین کشتارگاه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216433/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بهره-برداری-از-شبکه-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216449/استعلام-یک-دستگاه-کپی-ریکو-به-همرا-درب-ساده'>استعلام یک دستگاه کپی ریکو به همرا درب ساده  / استعلام, استعلام یک دستگاه کپی ریکو به همرا درب ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216469/استعلام-بازسازی-یک-دستگاه-لودر-volvo-l90'>استعلام بازسازی یک دستگاه لودر volvo l90 / استعلام , استعلام بازسازی یک دستگاه لودر volvo l90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216488/استعلام-قرارداد-سرویس-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور... / استعلام, استعلام قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216505/مناقصه-محوطه-سازی-روستا'>مناقصه محوطه سازی روستا  / مناقصه , مناقصه محوطه سازی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216520/استعلام-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام حمل و نقل زمینی  / استعلام , استعلام حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216535/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-دوم-توسعه-شبکه-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم توسعه شبکه تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم توسعه شبکه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216555/استعلام-کابل-فاز'>استعلام کابل فاز  / استعلام,استعلام کابل فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216571/استعلام-کمد-اداری-کتابخانه-mdf-درب-شیشه-ای-بالا-و-درب-چوبی-پایین'>استعلام  کمد اداری کتابخانه mdf درب شیشه ای بالا و درب چوبی پایین / استعلام, استعلام  کمد اداری کتابخانه mdf درب شیشه ای بالا و درب چوبی پایین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216590/فراخوان-مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و-محل-نصب-تلمبه-درون-چاهی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216607/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216623/استعلام-گوشت-مرغ-منجمد--'>استعلام گوشت مرغ منجمد... / استعلام, استعلام گوشت مرغ منجمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216637/استعلام-برگزاری-دوره-های-آموزشی--مالی-حسابداری-و--'>استعلام برگزاری دوره های آموزشی - مالی حسابداری و ... / استعلام, برگزاری دوره های آموزشی - مالی حسابداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216655/مناقصه-خرید-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه خرید خدمات حمل و نقل  / مناقصه, مناقصه خرید خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216673/استعلام-بلندر-پالسی-آزمایشگاهی--'>استعلام بلندر پالسی آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام بلندر پالسی آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216689/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سی-تی-اسکن'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه سی تی اسکن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه سی تی اسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216705/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216721/استعلام-شیکر--'>استعلام شیکر ... / استعلام , استعلام شیکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216739/استعلام-خرید-لپ-تاپ'>استعلام خرید لپ تاپ  / استعلام,استعلام خرید لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216760/استعلام-هیتر-بلاک-آزمایشگاهی'>استعلام هیتر بلاک آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام هیتر بلاک آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216777/اصلاحیه-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تاسیسات-حرارتی'>اصلاحیه مناقصه تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه  تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216797/استعلام-چرخ-خیاطی-صنعتی'>استعلام چرخ خیاطی صنعتی  / استعلام,استعلام چرخ خیاطی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216816/استعلام-اجرای-پروژه-تعمیرات-و-تجهیزات-و-تاسیسات-ساختمان-اداره-امور-مالیاتی'>استعلام اجرای پروژه تعمیرات و تجهیزات و تاسیسات ساختمان اداره امور مالیاتی  / استعلام,استعلام اجرای پروژه تعمیرات و تجهیزات و تاسیسات ساختمان اداره امور مالیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216833/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216851/استعلام-دستگاه-جانبی-جوش-تیگ-خزر-ترانسفور-300-آمپر'>استعلام دستگاه جانبی جوش تیگ خزر ترانسفور 300 آمپر   / استعلام, دستگاه جانبی جوش تیگ خزر ترانسفور 300 آمپر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216867/مناقصه-تعميرونگهداری-وبازسازی-شبکه-و-تامين-آب'>مناقصه تعميرونگهداری وبازسازی شبکه و تامين آب / مناقصه, مناقصه تعميرونگهداری وبازسازی شبکه و تامين آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216882/استعلام-پمپ-تست-آب'>استعلام پمپ تست آب / استعلام, استعلام پمپ تست آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216898/مناقصه-پروژه-اجرای-ورودی-و-خروجی-تهیه-و-نصب-ایستگاه-شماره-2'>مناقصه  پروژه اجرای ورودی و خروجی، تهیه و نصب ایستگاه شماره 2  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه اجرای ورودی و خروجی، تهیه و نصب ایستگاه شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216919/مناقصه-نصب-تابلوی-اطلاعاتی-با-پایه-و-متعلقات-کامل--'>مناقصه نصب تابلوی اطلاعاتی با پایه و متعلقات کامل ... / مناقصه عمومی ,مناقصه نصب تابلوی اطلاعاتی با پایه و متعلقات کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216936/مناقصه-گازرسانی-به-22-واحد-صنعتی--تولیدی'>مناقصه  گازرسانی به 22 واحد صنعتی - تولیدی  / مناقصه, مناقصه  گازرسانی به 22 واحد صنعتی - تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216951/استعلام-پروژه-تکمیل-و-ساماندهی-ضلع-شمالی-پارک'>استعلام پروژه تکمیل و ساماندهی ضلع شمالی پارک / استعلام, پروژه تکمیل و ساماندهی ضلع شمالی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216968/استعلام-خرید-ادوات-کشاورزی'>استعلام خرید ادوات کشاورزی / استعلام, خرید ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216983/استعلام-کلمپ'>استعلام کلمپ / استعلام,کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216996/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو'>استعلام تهیه و نصب تابلو / استعلام,تهیه و نصب تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217010/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217025/استعلام-کره-حیوانی'>استعلام کره حیوانی / استعلام , استعلام کره حیوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217039/استعلام-بازسازی-یک-دستگاه-لودر-VOLVO-L90'>استعلام بازسازی یک دستگاه لودر VOLVO L90 / استعلام, استعلام بازسازی یک دستگاه لودر VOLVO L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217052/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217064/استعلام-پنجره-ویستابست-3-کاناله'>استعلام پنجره ویستابست 3 کاناله / استعلام , استعلام پنجره ویستابست 3 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217077/استعلام-هیدرو-فلوریک-اسید'>استعلام هیدرو فلوریک اسید / استعلام , استعلام هیدرو فلوریک اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217089/استعلام-اجرای-لکه-گیری-و-آسفالت-محوطه'>استعلام اجرای لکه گیری و آسفالت محوطه / استعلام, استعلام اجرای لکه گیری و آسفالت محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217101/استعلام-لوله-گذاری-6-اینچ-بابوشن'>استعلام لوله گذاری 6 اینچ بابوشن / استعلام, لوله گذاری 6 اینچ بابوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217113/استعلام-انجام-بازرسی-و-نمونه-برداری'>استعلام انجام بازرسی و نمونه برداری / استعلام,انجام بازرسی و نمونه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217128/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام , استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217142/استعلام-خرید-تجهیزات-الکتروتکنیک'>استعلام خرید تجهیزات الکتروتکنیک / استعلام, خرید تجهیزات الکتروتکنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217156/استعلام-کاغذ-تحریر-A4-پی-پیروان--'>استعلام کاغذ تحریر A4 پی پیروان ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر A4 پی پیروان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217172/استعلام-صندلی-کارشناسی-تمام-چرم'>استعلام صندلی کارشناسی تمام چرم / استعلام, صندلی کارشناسی تمام چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217186/استعلام-فیلتر-هوا'>استعلام فیلتر هوا / استعلام,فیلتر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217205/استعلام-درخواست-پایه-گاردریل-و-چشم-گربه-ای-و--'>استعلام درخواست پایه گاردریل و چشم گربه ای و ... / استعلام, استعلام درخواست پایه گاردریل و چشم گربه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215994/مناقصه-عملیات-و-خدمات-مرتبط-با-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-کولرهای-واحدهای-مسکونی'>مناقصه عملیات و خدمات مرتبط با تعمیر سرویس و نگهداری کولرهای واحدهای مسکونی / مناقصه , مناقصه عملیات و خدمات مرتبط با تعمیر سرویس و نگهداری کولرهای واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216014/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-بخشی-از-دیوار-حائل-سنگی-تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی تجدید (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216031/ارزیابی-کیفی-خدمات-حفاظتی-و-انتظامات--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات حفاظتی و انتظامات  - نوبت دوم  / فراخوان , ارزیابی کیفی خدمات حفاظتی و انتظامات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216051/استعلام-اقلام-الکتریکی-و--'>استعلام اقلام الکتریکی و... / استعلام, استعلام اقلام الکتریکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216066/مناقصه-خدمات-تنظیفات-محوطه-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز  / مناقصه ، آگهی ارزیابی کیفی مناقصه خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216083/استعلام-کپسول-ادوات-و-لوازم-آتش-نشانی'>استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی / استعلام ,استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216098/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-های-مسکونی--محوطه'>مناقصه عمومی احداث ساختمان های مسکونی ، محوطه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان های مسکونی ، محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216112/استعلام-چرخ-دنده-سکسیونر--'>استعلام چرخ دنده سکسیونر... / استعلام, استعلام چرخ دنده سکسیونر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216129/استعلام-انجام-فعالیت-های-خدماتی-و-پشتیبانی'>استعلام انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی  / استعلام, انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216147/استعلام-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-آب'>استعلام اصلاح شبکه و انشعابات آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه و انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216163/استعلام-تامین-جا-و-پذیرایی--'>استعلام تامین جا و پذیرایی ... / استعلام, استعلام تامین جا و پذیرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216181/مناقصه-برون-سپاری-جمع-آوری-تفکیک-حمل-و-دفن-بهداشتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه برون سپاری  جمع آوری، تفکیک، حمل و دفن بهداشتی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه برون سپاری  جمع آوری، تفکیک، حمل و دفن بهداشتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216199/استعلام-طراحی-و-چاپ--'>استعلام طراحی و چاپ ... / استعلام , استعلام طراحی و چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216218/مناقصه-تامین-و-تحویل-14-دستگاه-تابلو-برق-تمدید-مهلت'>مناقصه تامین و تحویل 14 دستگاه تابلو برق تمدید مهلت  / تمدید مهلت مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تحویل 14 دستگاه تابلو برق تمدید مهلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216239/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تحویل-و-نصب-تجهیزات-پارک'>اصلاحیه مناقصه خرید تحویل و نصب تجهیزات پارک / اصلاحیه گهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه خرید تحویل و نصب تجهیزات پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216254/مناقصه-خرید-39-قلم-مواد-شیمیایی-گل-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 39 قلم مواد شیمیایی گل حفاری- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  خرید 39 قلم مواد شیمیایی گل حفاری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216269/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه--حفر--تجهیز-و-اجرای-خط-انتقال-چاه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه عملیات تهیه ، حفر ، تجهیز و اجرای خط انتقال چاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216284/مناقصه-عملیات-واگذاری-عملیات-اجرائی-رفت-و-روب-جمع-آوری-پسماند'>مناقصه عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب جمع آوری پسماند / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات واگذاری عملیات اجرائی رفت و روب جمع آوری پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216301/استعلام-دستگاه-سه-کاره-کفاشی'>استعلام دستگاه سه کاره کفاشی / استعلام, استعلام دستگاه سه کاره کفاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216315/استعلام-شمشادزن'>استعلام شمشادزن  / استعلام, شمشادزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216334/استعلام-پست-کمپکت--'>استعلام پست کمپکت ... / استعلام , استعلام پست کمپکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216351/مناقصه-عملیات-واگذاری-امور-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-پسماند--'>مناقصه عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات واگذاری امور رفت و روب و جمع آوری پسماند... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216370/استعلام-اتو-بخار-صنعتی-مخزن-دار-سه-لیتری'>استعلام  اتو بخار صنعتی مخزن دار سه لیتری / استعلام , استعلام  اتو بخار صنعتی مخزن دار سه لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216389/مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماند-خشک--'>مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک...  / آگهی مزایده عمومی، مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216408/استعلام-DL380-G9--'>استعلام DL380 G9... / استعلام,DL380 G9...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216428/استعلام-خرید-کولر-آبی-و-آبسردکن'>استعلام خرید کولر آبی و آبسردکن / استعلام,استعلام خرید کولر آبی و آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216446/استعلام-آبلیمو-100-طبیعی-بطری-پت--'>استعلام آبلیمو 100% طبیعی بطری پت ... / استعلام,استعلام آبلیمو 100% طبیعی بطری پت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216466/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی-هشتبندی'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی هشتبندی  / استعلام,استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی هشتبندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216483/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی    - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216501/مناقصه-آماده-سازی-تاسیسات-جانبی-و-محل-نصب-تلمبه-درون-چاهی-SRP----نوبت-دوم'>مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی SRP ... - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه آماده سازی تاسیسات جانبی و محل نصب تلمبه درون چاهی SRP ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216517/استعلام-خرید-تاتامی'>استعلام خرید تاتامی  / استعلام,استعلام خرید تاتامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216533/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره--'>استعلام خرید خدمات مشاوره ... / استعلام, استعلام خرید خدمات مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216552/استعلام-کابل-3-95--'>استعلام کابل 3*95 .. / استعلام, استعلام کابل 3*95 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216569/استعلام-کیس-رایانه--اسکنر'>استعلام کیس رایانه - اسکنر / استعلام ,استعلام کیس رایانه - اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215982/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'> مناقصه سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم  /  مناقصه، مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216002/فراخوان-خرید-تجهیزات-داخلی-سالن-آمفی-تئائر-نوبت-دوم'>فراخوان خرید تجهیزات داخلی سالن آمفی تئائر نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان فراخوان خرید تجهیزات داخلی سالن آمفی تئائر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216022/ارزیابی-کیفی-خدمات-بهداشتی--درمانی--فوریت-های-پزشکی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی - نوبت دوم  / فراخوان ,ارزیابی کیفی خدمات بهداشتی ، درمانی ، فوریت های پزشکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216037/مناقصه-خدمات-پشتیبانی--راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی ، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی ، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216057/استعلام-تعداد-800-عدد-چراغ---'>استعلام تعداد 800 عدد چراغ .... / استعلام ,استعلام تعداد 800 عدد چراغ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216072/استعلام-شانه'>استعلام شانه  / استعلام, شانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216088/فراخوان-LIME-نوبت-دوم'>فراخوان LIME- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان LIME- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216104/استعلام-لوازم-شبکه-مربوط-به-سیستم-کنترل-تردد--'>استعلام لوازم شبکه مربوط به سیستم کنترل تردد ... / استعلام , استعلام لوازم شبکه مربوط به سیستم کنترل تردد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216118/مناقصه-امور-نقلیه'>مناقصه امور نقلیه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216134/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216152/استعلام-بازسازی-و-ساخت-و-نصب-یک-دستگاه-فیلتر-شنی--'>استعلام بازسازی و ساخت و نصب یک دستگاه فیلتر شنی ... / استعلام, استعلام بازسازی و ساخت و نصب یک دستگاه فیلتر شنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216170/استعلام-خرید-60-شاخه-لوله-3-متری-یو-پی-وی-سی'>استعلام خرید 60 شاخه لوله 3 متری یو پی وی سی / استعلام,استعلام خرید 60 شاخه لوله 3 متری یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216188/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-سیستم-صوتی-و-تصویری'>استعلام تجهیز و نوسازی سیستم صوتی و تصویری / استعلام,تجهیز و نوسازی سیستم صوتی و تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216207/استعلام-مطالعه-طراحی-الگو-و-تدوین-ضوابط-و-نشانه-های-بصری-محدوده-بافت--'>استعلام مطالعه طراحی الگو و تدوین ضوابط و نشانه های بصری محدوده بافت .. / استعلام, استعلام مطالعه طراحی الگو و تدوین ضوابط و نشانه های بصری محدوده بافت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216225/استعلام-دستگاه-سنباده-رولی-مخصوص-درودگری'>استعلام دستگاه سنباده رولی مخصوص درودگری / استعلام, دستگاه سنباده رولی مخصوص درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216244/استعلام-دستگاه-لب-چسبان-پی-وی-سی--'>استعلام دستگاه لب چسبان پی وی سی ... / استعلام, استعلام دستگاه لب چسبان پی وی سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216258/استعلام-دستگاه-سنباده-زن-نجاری'>استعلام دستگاه سنباده زن نجاری / استعلام ,استعلام دستگاه سنباده زن نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216275/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216290/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216305/استعلام-کولر-گازی-ایستاده'>استعلام کولر گازی ایستاده  / استعلام ,استعلام کولر گازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216321/استعلام-خرید-انواع-کمد-و--'>استعلام خرید انواع کمد و... / استعلام,خرید انواع کمد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216339/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216360/استعلام-600-عدد-ملحفه-نخی-و-5000-دست-ملحفه-و-روبالشی-یکبار-مصرف'>استعلام 600 عدد ملحفه نخی و 5000 دست ملحفه و روبالشی یکبار مصرف / استعلام , استعلام 600 عدد ملحفه نخی و 5000 دست ملحفه و روبالشی یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216377/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-به-همراه-ملحقات'>استعلام خرید یک دستگاه ذخیره ساز به همراه ملحقات  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه ذخیره ساز به همراه ملحقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216396/استعلام-کابل-فاز--'>استعلام کابل فاز ... / استعلام, استعلام کابل فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216413/استعلام-کاغذ-چاپگر--'>استعلام کاغذ چاپگر... / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216435/استعلام-احیائ-و-مرمت-قنات-باغروگراخک'>استعلام احیائ و مرمت قنات باغروگراخک  / استعلام,استعلام احیائ و مرمت قنات باغروگراخک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216451/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216473/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-(تنظیف)'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی (تنظیف)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216490/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-300-کیلو--'>استعلام گوشت گوساله منجمد 300 کیلو ... / استعلام, استعلام گوشت گوساله منجمد 300 کیلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216507/فراخوان-مناقصه-نشاسته-گندم-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نشاسته گندم نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نشاسته گندم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216522/استعلام-تهیه-و-ساخت-حوضچه--'>استعلام تهیه و ساخت حوضچه ... / استعلام , استعلام تهیه و ساخت حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216537/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اینورتر'>استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر / استعلام,دستگاه جوشکاری اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216557/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216574/مناقصه-اجرای-عملیات-استخراج-بارگیری-و--'>مناقصه اجرای عملیات استخراج، بارگیری و ... / اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات استخراج، بارگیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216589/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-امور-انبارهای-استیجاری-و-امانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت امور انبارهای استیجاری و امانی  نوبت دوم / مناقصه  , تجدید مناقصه واگذاری مدیریت امور انبارهای استیجاری و امانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216585/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-امداد-و-نجات'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی امداد و نجات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آموزشی امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216603/استعلام-شافت-برنجی'>استعلام شافت برنجی  / استعلام, شافت برنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216620/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-هنرستان-ها'>استعلام اقلام مورد نیاز هنرستان ها / استعلام,اقلام مورد نیاز هنرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216633/مناقصه-کره-تک-نفره--'>مناقصه کره تک نفره... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کره تک نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216652/استعلام-تابلو-کنترل-مخزن-چاه--ترنسمیر-سنسور-رک--دکل--سرور'>استعلام تابلو کنترل مخزن، چاه ، ترنسمیر، سنسور، رک ، دکل ، سرور / استعلام, استعلام تابلو کنترل مخزن، چاه ، ترنسمیر، سنسور، رک ، دکل ، سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216668/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-12000-ساخت-ایران'>استعلام کولر گازی اسپیلت 12000 ساخت ایران / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت 12000 ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216686/استعلام-شیکر-پلاکت'>استعلام شیکر پلاکت / استعلام,شیکر پلاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216699/استعلام-خرید-21004-کیلوگرم-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید 21004 کیلوگرم لوله پلی اتیلن... / استعلام,خرید 21004 کیلوگرم لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216718/استعلام-اجرای-فنس-کشی-سایت-دفن-زباله'>استعلام اجرای فنس کشی سایت دفن زباله / استعلام,اجرای فنس کشی سایت دفن زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216734/استعلام-آون-آزمایشگاهی'>استعلام آون آزمایشگاهی  / استعلام, آون آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216753/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک-و-کسب-و-پیشه-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات ممیزی املاک و کسب و پیشه  چاپ دوم / مناقصه, مناقصه عملیات ممیزی املاک و کسب و پیشه  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216774/استعلام-انواع-کولیس-دیجیتال'>استعلام انواع کولیس دیجیتال  / استعلام, انواع کولیس دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216791/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216811/استعلام-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-دوگانه-سوز--'>استعلام یک دستگاه خودروی پژو 405 دوگانه سوز... / استعلام,استعلام یک دستگاه خودروی پژو 405 دوگانه سوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216829/استعلام-سنگ-فرز-فیبری-بزرگ'>استعلام سنگ فرز فیبری بزرگ  / استعلام ,استعلام سنگ فرز فیبری بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216846/استعلام-تخته--'>استعلام تخته ... / استعلام , استعلام تخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216864/تجدید-مناقصه-دیوارکشی-تسطیح-و-عملیات-خاکی-پست-63-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دیوارکشی، تسطیح و عملیات خاکی پست 63/20 کیلوولت نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  یک مرحله ای , مناقصه دیوارکشی، تسطیح و عملیات خاکی پست 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216877/استعلام-دستگاه-PH-متر'>استعلام دستگاه PH متر / استعلام,دستگاه PH متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216894/استعلام-چرخ-سرمه-دوز-مدل-1212-gh'>استعلام چرخ سرمه دوز مدل 1212 gh / استعلام,استعلام چرخ سرمه دوز مدل 1212 gh</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216912/استعلام-وسایل-توانبخشی'>استعلام  وسایل توانبخشی  / استعلام, وسایل توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216932/استعلام-جابه-جایی-باکس-تلفن-با-لوازم-موردنیاز'>استعلام جابه جایی باکس تلفن با لوازم موردنیاز / استعلام, استعلام جابه جایی باکس تلفن با لوازم موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216947/استعلام-تعمیرات-موتورخانه'>استعلام تعمیرات موتورخانه / استعلام , استعلام تعمیرات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216964/مناقصه-فراخوان-خدمات-در-مجموعه-فرآورش-سیار-MOT-C--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان خدمات در مجموعه فرآورش سیار  MOT- C - نوبت دوم  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان خدمات در مجموعه فرآورش سیار  MOT- C - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216978/استعلام-کانکس-بصورت-چهار-چشمه-بعنوان-سرویس-بهداشتی'>استعلام کانکس بصورت چهار چشمه بعنوان سرویس بهداشتی / استعلام, کانکس بصورت چهار چشمه بعنوان سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216993/مناقصه-ساخت--تعمیر-و-نگهداری-سازه-بیلبردهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت ، تعمیر و نگهداری سازه بیلبردهای تبلیغاتی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت ، تعمیر و نگهداری سازه بیلبردهای تبلیغاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217006/مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-مکانیکال--الکتریکال-و-ابزار-دقیق--'>مناقصه خرید و تامین تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و ابزار دقیق... / مناقصه، مناقصه  خرید و تامین تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و ابزار دقیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217022/استعلام-صندلی-گردان-مدیریتی-مدل-M529'>استعلام صندلی گردان مدیریتی مدل M529 / استعلام, صندلی گردان مدیریتی مدل M529</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217036/استعلام-کولر-آبی--'>استعلام کولر آبی... / استعلام, استعلام کولر آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217048/استعلام-کولرآبی'>استعلام کولرآبی / استعلام, کولرآبی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217061/استعلام-یراق-پنجره-دو-حالته-استاندارد-کوتاه'>استعلام  یراق پنجره دو حالته استاندارد کوتاه / استعلام, استعلام  یراق پنجره دو حالته استاندارد کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217074/استعلام-ساخت-تابلو-اطلاعاتی'>استعلام ساخت تابلو اطلاعاتی / استعلام , استعلام ساخت تابلو اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217086/استعلام-خرید-دوربین-های-مداربسته'>استعلام خرید دوربین های مداربسته / استعلام,خرید دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217098/استعلام-آب-سردکن'>استعلام آب سردکن / استعلام, استعلام آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217110/استعلام-یخچال-ایستاده-صنعتی-6-درب'>استعلام  یخچال ایستاده صنعتی 6 درب  / استعلام, یخچال ایستاده صنعتی 6 درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217124/استعلام-مجموعه-قطات-کیس-رایانه'>استعلام مجموعه قطات کیس رایانه  / استعلام , استعلام مجموعه قطات کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217138/مناقصه-عمومی-تامین--اجرا--نصب-تجهیز-ملزومات-اداری'>مناقصه عمومی تامین ، اجرا ، نصب  تجهیز ملزومات اداری  / مناقصه ، مناقصه عمومی تامین ، اجرا ، نصب  تجهیز ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217152/استعلام-خرید-آجر-قرمز-رنگ'>استعلام خرید آجر قرمز رنگ  / استعلام, خرید آجر قرمز رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217167/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217183/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217200/استعلام-تعدادی-سوئیچ-میکروتیک'>استعلام تعدادی سوئیچ میکروتیک / استعلام , داستعلام تعدادی سوئیچ میکروتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215984/مناقصه-تکمیل-فاز-4-سرای-محله-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل فاز 4 سرای محله مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل فاز 4 سرای محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216004/مناقصه-عمومی-عملیات-احداث-پل-آب-رو-باقرالعلوم'>مناقصه عمومی عملیات احداث پل آب رو باقرالعلوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات احداث پل آب رو باقرالعلوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216024/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-سیم-ارت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین کسری اقلام سیم ارت نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین کسری اقلام سیم ارت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216042/مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-بویلر-با-فشار-عملیاتی-220-پوند'>مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی بویلر با فشار عملیاتی 220 پوند / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی بویلر با فشار عملیاتی 220 پوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216060/استعلام-ماشین-لباسشویی'>استعلام  ماشین لباسشویی / استعلام, ماشین لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216074/مناقصه-سلف-سرویس-های-مربوط-به-دانشجویان-و-کارکنان'>مناقصه سلف سرویس های مربوط به دانشجویان و کارکنان / مناقصه , مناقصه سلف سرویس های مربوط به دانشجویان و کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216090/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-خط-انتقال-آب'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب / تجدید فراخوان مناقصه ، تجدید فراخوان مناقصه پروژه تکمیل کارهای باقی مانده خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216106/استعلام-ادوات-آب-و-هوا-سنجی'>استعلام ادوات آب و هوا سنجی  / استعلام , استعلام ادوات آب و هوا سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216120/استعلام-دستگاه-آزمایش-چرخه-های-یخ-زن--'>استعلام دستگاه آزمایش چرخه های یخ زن ... / استعلام , استعلام دستگاه آزمایش چرخه های یخ زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216138/استعلام-تابلو-برق-سافت-استاتر-150-کیلووات'>استعلام تابلو برق سافت استاتر 150 کیلووات  / استعلام, تابلو برق سافت استاتر 150 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216154/استعلام-تخت-ماساژ'>استعلام تخت ماساژ / استعلام, استعلام تخت ماساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216174/استعلام-اجرای-ساختمان--'>استعلام اجرای ساختمان ... / استعلام, استعلام اجرای ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216190/استعلام-چند-دستگاه-اتوبوس--'>استعلام چند دستگاه اتوبوس ... / استعلام, استعلام چند دستگاه اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216209/استعلام-چاپ-بروشور-و--'>استعلام چاپ بروشور و... / استعلام,چاپ بروشور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216231/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216246/تجدید-مناقصه-عمومی-طراحی-تقاطع-غیرهمسطح---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی طراحی تقاطع غیرهمسطح ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان ... نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216261/تجدید-فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-همزمان-پل-عابر-گذر-مکانیزه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث همزمان پل عابر گذر مکانیزه - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث همزمان پل عابر گذر مکانیزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216278/استعلام-رادیاتور-ایران-رادیاتور'>استعلام رادیاتور ایران رادیاتور / استعلام,استعلام رادیاتور ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216292/مناقصه-خرید-انواع-کاغذهای-کاربن-لس'>مناقصه خرید انواع کاغذهای کاربن لس / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع کاغذهای کاربن لس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216307/فراخوان-مناقصه-استفاده-از-خدمات-دو-مجموعه-فرآورش-سیار-MOT-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه استفاده از خدمات دو مجموعه فرآورش سیار MOT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216326/استعلام-پمپ-وکیون-(یک-میکرون-یا-کمتر)'>استعلام پمپ وکیون (یک میکرون یا کمتر) / استعلام, استعلام پمپ وکیون (یک میکرون یا کمتر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216341/استعلام-خرید-یو-پی-اس--'>استعلام خرید یو پی اس ... / استعلام, استعلام خرید یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216362/استعلام-سمپلر--'>استعلام سمپلر ... / استعلام , استعلام سمپلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216379/استعلام-چرخ-همه-کاره-کامپیوتری'>استعلام چرخ همه کاره کامپیوتری / استعلام, چرخ همه کاره کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216399/استعلام-کارتن-بایگانی-بنددار'>استعلام کارتن بایگانی بنددار / استعلام, استعلام کارتن بایگانی بنددار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216415/استعلام-کابل-3-95--'>استعلام کابل 3*95 ... / استعلام, استعلام کابل 3*95 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216437/استعلام-خرید-85-مترمکعب-سیلیس--'>استعلام خرید 85 مترمکعب سیلیس... / استعلام,خرید 85 مترمکعب سیلیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216454/استعلام-سبزی-فریز-شده--'>استعلام سبزی فریز شده .. / استعلام, استعلام سبزی فریز شده ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216476/استعلام-صندلی-گردان-مدیریتی'>استعلام صندلی گردان مدیریتی / استعلام, استعلام صندلی گردان مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216492/استعلام-15-قلم-تجهیزات-مکانوتراپی'>استعلام 15 قلم تجهیزات مکانوتراپی / استعلام, 15 قلم تجهیزات مکانوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216509/استعلام-پروفیل-و-نبشی'>استعلام پروفیل و نبشی / استعلام ,استعلام پروفیل و نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216524/ارزیابی-کیفی-مرمت-و-ساماندهی-جاده-ها-ابنیه-فنی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مرمت و ساماندهی جاده ها، ابنیه فنی  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی مرمت و ساماندهی جاده ها، ابنیه فنی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216543/استعلام-موتور'>استعلام موتور  / استعلام,استعلام موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216559/مناقصه-جدول-گذاری---نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216576/استعلام-سیلیس--'>استعلام سیلیس... / استعلام, استعلام سیلیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216591/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام,خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216609/استعلام-کرایواولتراسوند--'>استعلام کرایواولتراسوند... / استعلام,کرایواولتراسوند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216624/استعلام-خرید-گلیم-تربیت-بدنی'>استعلام خرید گلیم تربیت بدنی  / استعلام, خرید گلیم تربیت بدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216641/استعلام-خودکار'>استعلام خودکار / استعلام,خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215981/مناقصه-تامین-باتری-های-ups(ni-cdups-batteries-shortage)'>مناقصه تامین باتری های ups(ni- cdups batteries shortage) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین باتری های ups(ni- cdups batteries shortage)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216000/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216020/فراخوان-تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-ـ-دوم-(نوبت-دوم)'>فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی ـ دوم (نوبت دوم) / فراخوان ـ تجدید فراخوان تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی  ـ دوم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216035/استعلام-اجرای-کامل-اسکلت-بتونی'>استعلام  اجرای کامل اسکلت بتونی / استعلام,  اجرای کامل اسکلت بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216056/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-18-مورد-صنایع-در-سطح-شهرستان-ها--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی به 18 مورد صنایع در سطح شهرستان ها - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به 18 مورد صنایع در سطح شهرستان ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216071/استعلام-شانه-طبق-مشخصات-فایل-پیوست-CPM--'>استعلام شانه طبق مشخصات فایل پیوست CPM.... / استعلام, استعلام شانه طبق مشخصات فایل پیوست CPM....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216087/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216103/مناقصه-تجهیز-و-بهره-برداری-از-فروشگاه'>مناقصه تجهیز و بهره برداری از فروشگاه  / مناقصه , مناقصه تجهیز و بهره برداری از فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216117/استعلام-خرید-pc-با-مشخصات-فایل-پیوست'>استعلام خرید pc با مشخصات فایل پیوست / استعلام, استعلام خرید pc با مشخصات فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216132/فراخوان-مناقصه-تامین-(تولید-حمل-و-تحویل)-تعداد-230-0000-عدد-پالت-پلاستیکی'>فراخوان مناقصه تامین (تولید، حمل و تحویل) تعداد 230.0000 عدد پالت  پلاستیکی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین (تولید، حمل و تحویل) تعداد 230.0000 عدد پالت  پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216151/استعلام-olerup'>استعلام  olerup / استعلام,  olerup</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216168/استعلام-خرید-لپ-تاپ'>استعلام خرید لپ تاپ / استعلام,خرید لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216187/مناقصه-عمومی-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه عمومی احداث پارک محله ای / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی احداث پارک محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216205/مناقصه-5-000-عدد-بشکه-فلزی-220-لیتری'>مناقصه 5.000 عدد بشکه فلزی 220 لیتری / مناقصه ، مناقصه 5.000 عدد بشکه فلزی 220 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216224/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216243/استعلام-تهیه-آهن-آلات-و-اجناس-مورد-نیاز-به-همراه-اجرای-پله-فلزی-فرار--'>استعلام تهیه آهن آلات و اجناس مورد نیاز به همراه اجرای پله فلزی فرار .. / استعلام, تهیه آهن آلات و اجناس مورد نیاز به همراه اجرای پله فلزی فرار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216257/آگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / اگهی, آگهی دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216274/فراخوان-احداث-میدان-مینی-فوتبال-با-چمن-مصنوعی--نوبت-دوم'>فراخوان احداث میدان مینی فوتبال با چمن مصنوعی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان احداث میدان مینی فوتبال با چمن مصنوعی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216287/استعلام-بها-تهیه-و-نصب-دوربین-های-مداربسته-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام بها تهیه و نصب دوربین های مداربسته و تجهیزات شبکه / استعلام, بها تهیه و نصب دوربین های مداربسته و تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216304/مناقصه-جدولگذاری-و-زیرسازی-و-آسفالت-و-پیاده-رو-سازی'>مناقصه  جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت و پیاده رو سازی / مناقصه , مناقصه  جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت و پیاده رو سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216320/مناقصه-حفظ-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216337/مناقصه-پروژه-نت-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه نت نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه نت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216359/مناقصه-تهیه-و-نصب-نیوجرسی-مفصلی'>مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216375/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216394/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی  / مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216412/استعلام-فایل--'>استعلام فایل ... / استعلام , استعلام فایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216434/مناقصه-عملیات-زیرسازی-سطح-معابر---'>مناقصه عملیات زیرسازی سطح معابر .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات زیرسازی سطح معابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216450/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی  / استعلام, طرح توسعه مشترکین روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216471/استعلام-پشتیبانی-سیستم-جامع-انتظامات'>استعلام پشتیبانی سیستم جامع انتظامات  / استعلام,استعلام پشتیبانی سیستم جامع انتظامات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216489/تجدید-مناقصه-تکمیل-تقاطع--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل تقاطع ...نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل تقاطع ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216506/فراخوان-میکا-متوسط-(نوبت-دوم)'>فراخوان میکا متوسط (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان میکا متوسط (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216521/مناقصه-ساخت-فونداسیون-یک-دستگاه-سوله'>مناقصه ساخت فونداسیون یک دستگاه سوله   / مناقصه ، مناقصه ساخت فونداسیون یک دستگاه سوله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216536/استعلام-بازطراحی-مقام-سازی-و-اجرای-بخشی-از-سقف--'>استعلام بازطراحی، مقام سازی و اجرای بخشی از سقف ... / استعلام, استعلام بازطراحی، مقام سازی و اجرای بخشی از سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216556/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نظافتی--'>مناقصه انجام خدمات عمومی، نظافتی ... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات عمومی، نظافتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215990/مناقصه-عملیات-اجرای-نصب-پکیج-های-تبرید-pk-0510-و-pk-5510'>مناقصه  عملیات اجرای نصب پکیج های تبرید pk-0510 و pk-5510 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  عملیات اجرای نصب پکیج های تبرید pk-0510 و pk-5510</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216013/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216030/استعلام-خرید-فن-کوئل-و-هواساز---'>استعلام خرید فن کوئل و هواساز .... / استعلام, استعلام خرید فن کوئل و هواساز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216050/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی--'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی ... / استعلام , استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216065/مناقصه-خرید-948-متر-لوله-فولادی-جوشی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید  948 متر لوله فولادی جوشی-  تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید  948 متر لوله فولادی جوشی-  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216082/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه'>مناقصه خرید تجهیزات شبکه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216097/استعلام-دریل-رومیزی'>استعلام دریل رومیزی / استعلام , استعلام دریل رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216111/مناقصه-عمومی-احداث-مسیر-کاندوئیت-و-منهول-های-Back-bone'>مناقصه عمومی احداث مسیر کاندوئیت و منهول های Back bone / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث مسیر کاندوئیت و منهول های Back bone</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216127/ارزیابی-کیفی-تامین-محصول-فیلم-استرچ-مصرفی'>ارزیابی کیفی تامین محصول فیلم استرچ مصرفی / مناقصه , ارزیابی کیفی تامین محصول فیلم استرچ مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216144/استعلام-آسفالت-محوطه-فرمانداری---'>استعلام آسفالت محوطه فرمانداری  ... / استعلام, استعلام آسفالت محوطه فرمانداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216162/استعلام-گوشت-قلوه-گاه-گوساله-و-قلوه-گاه-گوسفند'>استعلام گوشت قلوه گاه گوساله و قلوه گاه گوسفند / استعلام, استعلام گوشت قلوه گاه گوساله و قلوه گاه گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216180/استعلام-مستند-نگاری--'>استعلام مستند نگاری ... / استعلام , استعلام مستند نگاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216198/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216217/استعلام-دستگاه-utm'>استعلام دستگاه utm / استعلام, استعلام دستگاه utm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216237/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام, استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216253/استعلام-راهبند'>استعلام راهبند / استعلام,راهبند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216267/استعلام-فتوگرامتری-نقشه-برداری-و-فتولیزر--'>استعلام فتوگرامتری، نقشه برداری و فتولیزر ... / استعلام, استعلام فتوگرامتری، نقشه برداری و فتولیزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216283/مناقصه-واگذاری-مراکز-جامع-سلامت-و-پایگاه-های-ضمیمه-و-غیر-ضمیمه-(حاشیه-شهر)'>مناقصه واگذاری  مراکز جامع سلامت و پایگاه های ضمیمه و غیر ضمیمه (حاشیه شهر) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  مراکز جامع سلامت و پایگاه های ضمیمه و غیر ضمیمه (حاشیه شهر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216299/استعلام-سانتریفیوز--'>استعلام سانتریفیوز ... / استعلام , استعلام سانتریفیوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216314/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)-و-سایر-فعالیت-های-جنگل-داری--'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) و سایر فعالیت های جنگل داری ... / استعلام , استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) و سایر فعالیت های جنگل داری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216332/استعلام-طراحی-وب-سایت--'>استعلام طراحی وب سایت... / استعلام,طراحی وب سایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216350/استعلام-خرید-پارتیشن-دیوار-کوب-کابینت-و-یراق-آلات'>استعلام خرید پارتیشن، دیوار کوب، کابینت و یراق آلات  / استعلام,استعلام خرید پارتیشن، دیوار کوب، کابینت و یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216368/استعلام-اتومکش-دار-مکنده'>استعلام اتومکش دار مکنده  / استعلام, اتومکش دار مکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216388/استعلام-چاپکر-5-اسکنر-5-و-کامپیوتر9-دستگاه'>استعلام چاپکر 5, اسکنر 5 و کامپیوتر9 دستگاه / استعلام, چاپکر 5, اسکنر 5 و کامپیوتر9 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216406/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216427/تجدید-مناقصه-خرید-شیرآلات-مورد-نیاز-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار اراضی  (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه آبیاری تحت فشار اراضی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216444/مناقصه-عملیات-زیرسازی-سطح-معابر-ناحیه-سه--'>مناقصه عملیات زیرسازی سطح معابر ناحیه سه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات زیرسازی سطح معابر ناحیه سه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216465/فراخوان-نگهداری-تاسیسات-ساختمانهای-اداری-شرکت-ارتباطات-زیر-ساخت'>فراخوان نگهداری تاسیسات ساختمانهای اداری شرکت ارتباطات زیر ساخت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (فشرده) مناقصه, فراخوان نگهداری تاسیسات ساختمانهای اداری شرکت ارتباطات زیر ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216482/مناقصه-نظافت-معابر-رفت-و-روب-و-پاکیزگی-شهر--'>مناقصه نظافت معابر، رفت و روب و پاکیزگی شهر ... / مناقصه ، مناقصه نظافت معابر، رفت و روب و پاکیزگی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216500/مناقصه-احداث-فونداسیون-خط-230-کیلوولت'>مناقصه احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت  / مناقصه , مناقصه احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216516/فراخوان-مناقصه-52-کیلومتر-خط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه  52 کیلومتر خط تغذیه و توزیع پراکنده (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه  52 کیلومتر خط تغذیه و توزیع پراکنده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216532/استعلام-تجهیز-3-حلقه-چاه'>استعلام تجهیز 3 حلقه چاه  / استعلام , استعلام تجهیز 3 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216550/فراخوان-اجرای-پروژه-تهیه-مصالح-اجرای-حدود-8-کیلومتر-شبکه-گذاری---نوبت-دوم'>فراخوان اجرای پروژه تهیه مصالح اجرای حدود 8 کیلومتر شبکه گذاری... - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان اجرای پروژه تهیه مصالح اجرای حدود 8 کیلومتر شبکه گذاری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216567/استعلام-گیبسون-بر'>استعلام گیبسون بر  / استعلام,استعلام گیبسون بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216582/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216606/استعلام-خرید-و-نصب-20-عدد-دوربین'>استعلام خرید و نصب 20 عدد دوربین  / استعلام,استعلام خرید و نصب 20 عدد دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216622/فراخوان-مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-کالاهای-اساسی'>فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل کالاهای اساسی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل کالاهای اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216636/اصلاحیه-مناقصه-خرید-تابلو-و-تجهیزات-ترافیکی-در-سطح-شهر--'>اصلاحیه مناقصه خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, اصلاحیه مناقصه خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216654/استعلام-کمپرسور-هوا'>استعلام کمپرسور هوا / استعلام,کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216671/استعلام-خرید-تجهیزات-هواشناسی'>استعلام خرید تجهیزات هواشناسی / استعلام, خرید تجهیزات هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216688/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-کمد-دیواری'>استعلام تهیه و ساخت و نصب کمد دیواری / استعلام,استعلام تهیه و ساخت و نصب کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216704/استعلام-اجرای-راه--'>استعلام اجرای راه ... / استعلام, استعلام اجرای راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216720/استعلام-پایانه-صادراتی--'>استعلام پایانه صادراتی... / استعلام, استعلام پایانه صادراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216738/مناقصه-نگهداری-تعمیر-دستگاههای-سرمایشی-تجدید'>مناقصه نگهداری، تعمیر دستگاههای سرمایشی تجدید / آگهی مناقصه عمومی مناقصه,مناقصه  نگهداری، تعمیر دستگاههای سرمایشی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216757/استعلام-خرید-پمپ-الکتروموتور-و-الکتروپمپ-لجن-کش--'>استعلام خرید پمپ، الکتروموتور و الکتروپمپ لجن کش ... / استعلام, استعلام خرید پمپ، الکتروموتور و الکتروپمپ لجن کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216776/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216794/استعلام-خرید-پرکلرین--'>استعلام خرید پرکلرین ... / استعلام, استعلام خرید پرکلرین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216815/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی... / استعلام, استعلام امور تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216832/استعلام-خرید-دستگاه-چاپگر--'>استعلام خرید دستگاه چاپگر ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216850/مناقصه-اجرای-خط-برق-و-نصب-ترانس'>مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس / مناقصه, مناقصه اجرای خط برق و نصب ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216866/استعلام-دستگاه-فرز'>استعلام دستگاه فرز  / استعلام, دستگاه فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216881/مناقصه-عمومی-اجرای-تونل'>مناقصه عمومی اجرای تونل / مناقصه , مناقصه عمومی اجرای تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216896/استعلام-نیوجرسی-پلاستیکی-بزرگ'>استعلام  نیوجرسی پلاستیکی بزرگ  / استعلام, نیوجرسی پلاستیکی بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216914/استعلام-چرخ-سر-دوز'>استعلام چرخ سر دوز / استعلام ,استعلام چرخ سر دوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216934/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216950/استعلام-سرنگ-اتوماتیک-قابل-تنظیم-و-شیشه-یدکی-سرنگ-های-قابل-تنظیم'>استعلام سرنگ اتوماتیک قابل تنظیم و شیشه یدکی سرنگ های قابل تنظیم  / استعلام,استعلام سرنگ اتوماتیک قابل تنظیم,استعلام شیشه یدکی سرنگ های قابل تنظیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216966/استعلام-وب-کم-Logitech-Group-Video-Conferening--Expansion-mics'>استعلام وب کم Logitech Group Video Conferening + Expansion mics / استعلام, استعلام وب کم Logitech Group Video Conferening + Expansion mics</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216981/استعلام-کارت-FOX-CVR-کافوی-هیترون'>استعلام کارت FOX CVR کافوی هیترون / استعلام , استعلام کارت FOX CVR کافوی هیترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216995/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ورزشگاه'>استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه  / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217009/استعلام-اکانتینگ-شبکه-های-LAN'>استعلام اکانتینگ شبکه های LAN / استعلام,استعلام اکانتینگ شبکه های LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217024/استعلام-آسفالت--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام آسفالت , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217038/استعلام-بها-پچ-کورد'> استعلام بها پچ کورد  / استعلام،استعلام پچ کورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217051/استعلام-دو-دستگاه-برج-خنک-کننده'>استعلام  دو دستگاه برج خنک کننده / استعلام,استعلام  دو دستگاه برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217063/استعلام-کولر-گازی-12000'>استعلام کولر گازی 12000 / استعلام,استعلام کولر گازی 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217076/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام , استعلام فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217088/استعلام-دریچه-آرمسترانگ-تاسیساتی-آلومینیومی'>استعلام دریچه آرمسترانگ تاسیساتی آلومینیومی  / استعلام, دریچه آرمسترانگ تاسیساتی آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217100/استعلام-تکمیل-مدرسه-رندان--'>استعلام تکمیل مدرسه رندان... / استعلام,تکمیل مدرسه رندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217112/استعلام-پرده-کرکره-مگنتی-بین-دو-شیشه'>استعلام پرده کرکره مگنتی بین دو شیشه  / استعلام , استعلام پرده کرکره مگنتی بین دو شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217127/استعلام-تولید-سایر-محصولات-فلزی--'>استعلام تولید سایر محصولات فلزی ... / استعلام , استعلام تولید سایر محصولات فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217141/استعلام-ویدئو-پروژ'>استعلام ویدئو پروژ / استعلام , استعلام ریبون کارت پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217155/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام, هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217169/استعلام-خرید-کاتتر-سی-وی-سی-بزرگسال'>استعلام خرید کاتتر سی وی سی بزرگسال / استعلام, استعلام خرید کاتتر سی وی سی بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217185/مناقصه-پروژه-ترمیم-پارک-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه ترمیم پارک (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه پروژه ترمیم پارک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217204/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن  / استعلام,استعلام خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217219/استعلام-لوله-کشی-گاز'>استعلام لوله کشی گاز  / استعلام, لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217231/استعلام-کولر-گازی-پاکشوما-یا-اسنوا-12000'>استعلام کولر گازی پاکشوما یا اسنوا 12000 / استعلام, کولر گازی پاکشوما یا اسنوا 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217255/استعلام-MAG-CURRENT-AND-POTENTIAL'>استعلام MAG CURRENT AND POTENTIAL  / استعلام , استعلام MAG CURRENT AND POTENTIAL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217270/استعلام-PARTS-FOR-PUMPIRAN-CENT-PUMP'>استعلام  PARTS FOR PUMPIRAN CENT-PUMP / استعلام    PARTS FOR PUMPIRAN CENT-PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216583/فراخوان-خدمات-جنبی-دفتری--رانندگی-و-فناوری-اطلاعات--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات جنبی دفتری ، رانندگی و فناوری اطلاعات - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار,فراخوان  خدمات جنبی دفتری ، رانندگی و فناوری اطلاعات  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216601/استعلام-خرید-کیس-کامپیوتر-و-فتوکپی-و-اسکنر--'>استعلام خرید کیس کامپیوتر و فتوکپی و اسکنر ... / استعلام, استعلام خرید کیس کامپیوتر و فتوکپی و اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216616/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216631/استعلام-لوله-گذاری-5-اینچ-با-بوشن'>استعلام لوله گذاری 5 اینچ با بوشن / استعلام, لوله گذاری 5 اینچ با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216648/استعلام-سنگ-دیوار-مرمریت'>استعلام سنگ دیوار مرمریت / استعلام, سنگ دیوار مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216664/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216682/استعلام-پارتیشن-دو-جداره-MDF-و-کمد-بایگانی-7-طبقه-فلزی'>استعلام پارتیشن دو جداره MDF و کمد بایگانی 7 طبقه فلزی  / استعلام,استعلام پارتیشن دو جداره MDF,استعلام کمد بایگانی 7 طبقه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216697/استعلام-کولرگازی-اسپلیت-دیواری'>استعلام کولرگازی اسپلیت دیواری  / استعلام, کولرگازی اسپلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216716/استعلام-خرید-انواع-شیر-قطع-و-وصل-و--'>استعلام خرید انواع شیر قطع و وصل و... / استعلام,خرید انواع شیر قطع و وصل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216732/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216751/استعلام-خرید-کابل-زمینی-تک-سیمه-و-چهارسیمه-NYY'>استعلام  خرید کابل زمینی تک سیمه و چهارسیمه NYY / استعلام, خرید کابل زمینی تک سیمه و چهارسیمه NYY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216770/استعلام-خرید-2-عدد-تابلو-برق-برای-چیلر--'>استعلام خرید 2 عدد تابلو برق برای چیلر ... / استعلام, استعلام خرید 2 عدد تابلو برق برای چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216788/مناقصه-تملیک-منافع-سالن-و-ماشین-آلات-تولید--'>مناقصه  تملیک منافع سالن و ماشین آلات تولید ... / آگهی مناقصه, مناقصه  تملیک منافع سالن و ماشین آلات تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216807/استعلام-طرح-پژوهشی'>استعلام  طرح پژوهشی / استعلام, استعلام  طرح پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216826/استعلام-دستگاه-جوش-اینورتر--'>استعلام دستگاه جوش اینورتر... / استعلام,دستگاه جوش اینورتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216844/استعلام-تکمیل-ساختمان'>استعلام تکمیل ساختمان  / استعلام,استعلام تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216861/فراخوان-تصویرگری--گرافیک-و-طراحی'>فراخوان تصویرگری ، گرافیک و طراحی / فراخوان تصویرگری ، گرافیک و طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216875/استعلام-فرز-انگشتی-ماکیتا--'>استعلام فرز انگشتی ماکیتا... / استعلام,فرز انگشتی ماکیتا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216890/استعلام-فارسی-بر'>استعلام فارسی بر / استعلام,فارسی بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216909/مناقصه-ادامه-پیاده-روسازی--'>مناقصه ادامه پیاده روسازی... / مناقصه , مناقصه ادامه پیاده روسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216927/استعلام-احداث-ساختمان--'>استعلام احداث ساختمان ... / استعلام , استعلام احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216944/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی--'>استعلام کابل شبکه ارتباطی... / استعلام, استعلام کابل شبکه ارتباطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216961/استعلام-تهیه-و-اجرای-کامل-یک-دستگاه-آسانسور--'>استعلام تهیه و اجرای کامل یک دستگاه آسانسور... / استعلام,تهیه و اجرای کامل یک دستگاه آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216976/استعلام-ویدئو-کنفرانس'>استعلام ویدئو کنفرانس / استعلام , استعلام ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216991/استعلام-خودروی-حمل-زباله'>استعلام خودروی حمل زباله  / استعلام,استعلام خودروی حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217004/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور'>استعلام تجهیزات اتاق سرور / استعلام ,استعلام تجهیزات اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217018/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی / استعلام, استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217034/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلو'>استعلام تهیه و نصب تابلو / استعلام , استعلام تهیه و نصب تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217046/استعلام-رول-دستگاه-فاکس--'>استعلام رول دستگاه فاکس ... / استعلام , استعلام رول دستگاه فاکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217059/استعلام-ویدئو-پروژکتور-و--'>استعلام  ویدئو پروژکتور و ... / استعلام, ویدئو پروژکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217072/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس-لاین-اینتر-اکتیو'>استعلام دستگاه یو پی اس لاین اینتر اکتیو / استعلام, دستگاه یو پی اس لاین اینتر اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217084/استعلام-6-دستگاه-دوربین-مدار-بسته-به-همراه-یک-دستگاه-دی-وی-آر-هایک'>استعلام 6 دستگاه دوربین مدار بسته به همراه یک دستگاه دی وی آر هایک  / استعلام ,استعلام 6 دستگاه دوربین مدار بسته به همراه یک دستگاه دی وی آر هایک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217096/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217108/استعلام-گل-میخ-و-چراغ-چشمک-زن'>استعلام گل میخ و چراغ چشمک زن  / استعلام, استعلام گل میخ و چراغ چشمک زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217121/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام ,استعلام کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217136/فراخوان-تخریب-انواع-بتون-مسلح-و-غیر-مسلح'>فراخوان تخریب انواع بتون مسلح و غیر مسلح / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان تخریب انواع بتون مسلح و غیر مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217150/استعلام-آبسردکن-دو-شیر-استیل'>استعلام آبسردکن دو شیر استیل  / استعلام , استعلام آبسردکن دو شیر استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217164/استعلام-بلوک-دیواری-سیمانی'>استعلام بلوک دیواری سیمانی / استعلام , استعلام بلوک دیواری سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217181/استعلام-خرید-9-عدد-کنتور-حجمی-هوشمند--'>استعلام خرید 9 عدد کنتور حجمی هوشمند ... / استعلام, استعلام خرید 9 عدد کنتور حجمی هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217198/استعلام-تسطیح-محوطه-با-گراویه'>استعلام تسطیح محوطه با گراویه / استعلام, استعلام تسطیح محوطه با گراویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217214/استعلام-اجرای-فیبر-نوری-موردنیاز-گمرک--'>استعلام اجرای فیبر نوری موردنیاز گمرک ... / استعلام, استعلام اجرای فیبر نوری موردنیاز گمرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217227/مناقصه-تعمیر-مخازن'>مناقصه تعمیر مخازن  / مناقصه , مناقصه تعمیر مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217248/استعلام-کابل-کشی-شبکه-و-برق-میز-خدمت'>استعلام کابل کشی شبکه و برق میز خدمت / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه و برق میز خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215985/مناقصه-فراخوان-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-لوله-grp-انتقال-آب--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله grp انتقال آب - نوبت دوم  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله grp انتقال آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216005/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216025/استعلام-SANSTORAGE--'>استعلام SANSTORAGE ... / استعلام, SANSTORAGE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216044/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر تصفیه خانه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر تصفیه خانه فاضلاب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216061/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-راهبردی-اپراتوری-و-نگهداشت---نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری خدمات راهبردی، اپراتوری و نگهداشت ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه برون سپاری خدمات راهبردی، اپراتوری و نگهداشت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216075/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-جلو-چاپان'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه جلو چاپان / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه جلو چاپان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216092/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید قطعات یدکی  GENERAL ELECTRIC / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات یدکی  GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216107/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل / استعلام,استعلام فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216121/مناقصه-انجام-کارهای-اداری-و-ساخت-پروژه-مسکونی'>مناقصه  انجام کارهای اداری و ساخت پروژه مسکونی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام کارهای اداری و ساخت پروژه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216139/مناقصه-تهیه-ساخت-و-تحویل-8-دستگاه-تابلوی-برق-اصلی--'>مناقصه تهیه، ساخت و تحویل 8 دستگاه تابلوی برق اصلی... / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه، ساخت و تحویل 8 دستگاه تابلوی برق اصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216155/مناقصه-نگهداری-کامل-محدوده-پارک-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک شهر...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری کامل محدوده پارک شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216175/استعلام-کولر-گازی-24000BTU'>استعلام کولر گازی 24000BTU / استعلام, استعلام کولر گازی 24000BTU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216192/ارزیابی-کیفی-تامین-نیروی-انسانی'>ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی  / مناقصه , ارزیابی کیفی تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216210/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام,استعلام موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216232/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بیوراکتور'>مناقصه خرید یک دستگاه بیوراکتور  / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه بیوراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216248/استعلام-دستگاه-اره-فلکه--'>استعلام دستگاه اره فلکه ... / استعلام, استعلام دستگاه اره فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216262/استعلام-پژوهش-و-مستندنگاری--'>استعلام پژوهش و مستندنگاری ... / استعلام , استعلام پژوهش و مستندنگاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216279/استعلام-عملیات-ژئوفیزیک-نارین-قلعه-میبد'>استعلام عملیات ژئوفیزیک نارین قلعه میبد  / استعلام,استعلام عملیات ژئوفیزیک نارین قلعه میبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216293/مناقصه-انجام-امور-خدمات-امداد-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات امداد نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدمات امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216309/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-کمددیواری--'>استعلام تهیه و ساخت و نصب کمددیواری... / استعلام, استعلام تهیه و ساخت و نصب کمددیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216327/استعلام-پمپ-حرارتی-تاسیسات'>استعلام پمپ حرارتی تاسیسات / استعلام, پمپ حرارتی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216342/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-تعمیر-و-نگهداری-و-نمونه-برداری-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی- تعمیر و نگهداری و نمونه برداری آزمایشگاهی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی- تعمیر و نگهداری و نمونه برداری آزمایشگاهی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216363/فراخوان-مناقصه-حفر-چاههای-آبرفتی--آهکی-تجدید'>فراخوان مناقصه حفر چاههای آبرفتی - آهکی تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه حفر چاههای آبرفتی - آهکی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216381/استعلام-شلوار-کتان'>استعلام شلوار کتان / استعلام, استعلام شلوار کتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216400/استعلام-میز-نور--'>استعلام میز نور... / استعلام, استعلام میز نور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216418/استعلام-تهیه-گلاسبید'>استعلام تهیه گلاسبید / استعلام ,استعلام تهیه گلاسبید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216440/استعلام-کره-حیوانی-پاستوریزه-لفاف-آلومینیومی-10-g'>استعلام کره حیوانی پاستوریزه لفاف آلومینیومی 10 g / استعلام, کره حیوانی پاستوریزه لفاف آلومینیومی 10 g</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216457/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216477/استعلام-بازسازی-دو-دستگاه-کمرشکن--'>استعلام بازسازی دو دستگاه کمرشکن... / استعلام,بازسازی دو دستگاه کمرشکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216494/استعلام-خرید-تاتامی-3-میل-فدراسیونی'>استعلام خرید تاتامی 3 میل فدراسیونی / استعلام,استعلام خرید تاتامی 3 میل فدراسیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216510/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216525/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی / استعلام, استعلام جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216544/مناقصه-جدول-گذاری-به-صورت-نهر-تجدید'>مناقصه  جدول گذاری به صورت نهر-تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  جدول گذاری به صورت نهر-تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216560/مناقصه-تهیه--ساخت--حمل-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، ساخت ، حمل و نصب دیوار پیش ساخته نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه ، ساخت ، حمل و نصب دیوار پیش ساخته نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216577/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-تجهیز-چاه--احداث-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان  عملیات اجرایی تجهیز چاه ، احداث ساختمان ... نوبت دوم  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان  عملیات اجرایی تجهیز چاه ، احداث ساختمان ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216593/مناقصه-تکمیل-غرف'>مناقصه تکمیل غرف / مناقصه , مناقصه تکمیل غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216610/استعلام-خرید-200-بسته-کاغذ-a4-و-100-بسته-کاغذ-a5'>استعلام خرید 200 بسته کاغذ a4 و 100 بسته کاغذ a5 / استعلام, استعلام خرید 200 بسته کاغذ a4 و 100 بسته کاغذ a5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216572/استعلام-تلویزیون-اسنوا'>استعلام تلویزیون اسنوا  / استعلام, تلویزیون اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216586/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216605/استعلام-دستکش-جراحی-و-دستکش-یکبار-مصرف'>استعلام دستکش جراحی و دستکش یکبار مصرف / استعلام, استعلام دستکش جراحی و دستکش یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216621/فراخوان-مشاور-جهت-بازنگری-و-به-روز-رسانی-طرح-جامع-مدیریت-پسماند'>فراخوان مشاور جهت بازنگری و به روز رسانی طرح جامع مدیریت پسماند / فراخوان ، فراخوان مشاور جهت بازنگری و به روز رسانی طرح جامع مدیریت پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216635/استعلام-کیس-و-رایانه-و--'>استعلام کیس و رایانه و ...  / استعلام,استعلام کیس و رایانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216653/استعلام-یک-دستگاه-TAPE-DRIVE'>استعلام یک دستگاه  TAPE DRIVE  / استعلام, یک دستگاه  TAPE DRIVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216670/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام تهیه و اجرای دیوار پیش ساخته / استعلام,تهیه و اجرای دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216687/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216702/استعلام-کانکس-نگهبانی-به-ابعاد-2-4-00-نمای-بیرونی-ورق-رنگی-ولایق-یونولیت-و-داخل-pvc'>استعلام کانکس نگهبانی به ابعاد 2*4.00 نمای بیرونی ورق رنگی ولایق یونولیت و داخل pvc  / استعلام,استعلام کانکس نگهبانی به ابعاد 2*4.00 نمای بیرونی ورق رنگی ولایق یونولیت و داخل pvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216719/مناقصه-انجام-عملیات-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی -نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216737/استعلام-کولر-گازی-اسپیلیت'>استعلام کولر گازی اسپیلیت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216756/استعلام-اجرای-ساخت-دو-واحد-سرویس-بهداشتی'>استعلام اجرای ساخت دو واحد سرویس بهداشتی  / استعلام ,استعلام اجرای ساخت دو واحد سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216775/مناقصه-تامین-لوله-اتصالات-و-متعلقات-grp-پروژه-شبکه-اصلی-و-فرعی-آبیاری---'>مناقصه تامین لوله، اتصالات و متعلقات grp پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری .... / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه تامین لوله، اتصالات و متعلقات grp پروژه شبکه اصلی و فرعی آبیاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216792/استعلام-اتوی-بخار'>استعلام اتوی بخار / استعلام,اتوی بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216812/استعلام-انجام-پروژه-تکمیل-برق-روشنایی-مسیر-دسترسی--'>استعلام انجام پروژه تکمیل برق روشنایی مسیر دسترسی .. / استعلام, انجام پروژه تکمیل برق روشنایی مسیر دسترسی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216831/استعلام-خرید-دریل-دستی'>استعلام خرید دریل دستی / استعلام, استعلام خرید دریل دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216849/استعلام-اتو-برقی--'>استعلام اتو برقی... / استعلام, استعلام اتو برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216865/استعلام-دستگاه-فرز--'>استعلام دستگاه فرز ... / استعلام , استعلام دستگاه فرز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216880/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216895/استعلام-حدیده-برقی'>استعلام حدیده برقی / استعلام,حدیده برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216913/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216933/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام , استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216948/استعلام-لوازم-برقی-و-کابل-و-تجهیزات-تابلو-برق'>استعلام لوازم برقی و کابل و تجهیزات تابلو برق / استعلام, لوازم برقی و کابل و تجهیزات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216965/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام, استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216980/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216994/استعلام-پنجره-ویستابست-3-کاناله-وی-اچ-اس-سفید'>استعلام پنجره ویستابست 3 کاناله وی اچ اس سفید / استعلام , استعلام پنجره ویستابست 3 کاناله وی اچ اس سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217008/استعلام-کلر--'>استعلام کلر ... / استعلام, استعلام کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217023/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین--'>استعلام طرح توسعه مشترکین ... / استعلام , استعلام طرح توسعه مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217037/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217050/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی-مرکز-1'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی مرکز 1 / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی مرکز 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217062/استعلام-مارک-9-ماژوله'>استعلام مارک 9 ماژوله  / استعلام , استعلام مارک 9 ماژوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217075/استعلام-UTM-fortinet-fortigate-300E--'>استعلام UTM fortinet fortigate 300E ... / استعلام , استعلام UTM fortinet fortigate 300E ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217087/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام , استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217099/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217111/استعلام-درب-ضد-حریق--'>استعلام درب ضد حریق... / استعلام, استعلام درب ضد حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217125/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کولر-ال-جی-ایستاده-50-هزار-سرد'>استعلام خرید دو دستگاه کولر ال جی ایستاده 50 هزار سرد  / استعلام, خرید دو دستگاه کولر ال جی ایستاده 50 هزار سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217140/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217154/استعلام-اسپیلت-سقفی---'>استعلام اسپیلت سقفی  ... / استعلام , استعلام اسپیلت سقفی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217168/استعلام-الکتروموتور-و--'>استعلام الکتروموتور و... / استعلام,الکتروموتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217184/مناقصه-رسیدگی-به-حوادث-شبکه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه رسیدگی به حوادث شبکه آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رسیدگی به حوادث شبکه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217203/استعلام-سه-دستگاه-UTM-APK-GATE-AG23'>استعلام سه دستگاه UTM APK GATE AG23 / استعلام, سه دستگاه UTM APK GATE AG23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217218/استعلام-مرغ'>استعلام مرغ / استعلام,مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217230/استعلام-کولر-گازی-اسپیلیت-یونیت-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلیت یونیت سرمایشی و گرمایشی / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلیت یونیت سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216599/استعلام-رم-کامپیوتر'>استعلام رم کامپیوتر / استعلام,استعلام رم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216614/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-اجرای-سیستم-تاسیسات-سالن-فرهنگسرای--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی و اجرای سیستم تاسیسات سالن فرهنگسرای - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی و اجرای سیستم تاسیسات سالن فرهنگسرای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216630/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-فرعی--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور فرعی ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور فرعی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216647/استعلام-اجرای-کامل-عملیات-ساختمانی--'>استعلام اجرای کامل عملیات ساختمانی ... / استعلام , استعلام اجرای کامل عملیات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216663/استعلام-کاغذ-تحریز-چاپ'>استعلام کاغذ تحریز چاپ  / استعلام ,استعلام کاغذ تحریز چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216681/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-روستای-'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی روستای.. / استعلام, ساخت ساختمان رفاهی روستای..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216696/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-ظرفیت--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری ظرفیت ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری ظرفیت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216715/استعلام-کیس-کامپیوتر-به-همراه-تجهیزات-و-چاپگر-'>استعلام کیس کامپیوتر به همراه تجهیزات و چاپگر.. / استعلام ,استعلام کیس کامپیوتر به همراه تجهیزات و چاپگر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216731/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی--'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی... / استعلام,استعلام ساخت ساختمان رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216750/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-سرباز'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی سرباز / استعلام, استعلام ساخت ساختمان رفاهی سرباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216769/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216787/استعلام-سیستم-صوت-طبق-فایل-پیوست'>استعلام سیستم صوت طبق فایل پیوست / استعلام, استعلام سیستم صوت طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216806/استعلام-تعمیرات-و-تجهیزات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات و تجهیزات اماکن ورزشی / استعلام,تعمیرات و تجهیزات اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216825/استعلام-بهسازی-و-ساماندهی-و--'>استعلام بهسازی و ساماندهی و... / استعلام,بهسازی و ساماندهی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216843/استعلام-دستگاه-بافندگی-مدل-840-قابلیت-استفاده-در-کلاس-آموزشی'>استعلام دستگاه بافندگی مدل 840 قابلیت استفاده در کلاس آموزشی / استعلام, استعلام دستگاه بافندگی مدل 840 قابلیت استفاده در کلاس آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216859/مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216874/مناقصه-اجرای-سالن-آمفی-تئاتر-ساختمان-دارالقرآن--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سالن آمفی تئاتر ساختمان دارالقرآن - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای سالن آمفی تئاتر ساختمان دارالقرآن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216889/استعلام-منگنه-زن-بادی'>استعلام منگنه زن بادی / استعلام, استعلام منگنه زن بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216907/استعلام-خرید-صندلی-اداری--'>استعلام خرید صندلی اداری ... / استعلام, استعلام خرید صندلی اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216926/مناقصه-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-تله-متری'>مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216943/استعلام-تجهیزات-سامانه-اعلام-و-اطفا-حریق-اتوماتیک'>استعلام  تجهیزات سامانه اعلام و اطفا حریق اتوماتیک / استعلام, تجهیزات سامانه اعلام و اطفا حریق اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216960/استعلام-تولید-گاز-توزیع-سوخت-های-گازی'>استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی / استعلام,استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216975/استعلام-تعمیرات-مرکز-رفاهی-و-آموزشی-فرهنگیان'>استعلام تعمیرات مرکز رفاهی و آموزشی فرهنگیان  / استعلام,استعلام تعمیرات مرکز رفاهی و آموزشی فرهنگیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216990/استعلام-خرید-اقلام-رشته-صنایع-چوب'>استعلام خرید اقلام رشته صنایع چوب / استعلام , استعلام خرید اقلام رشته صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217003/استعلام-دی-وی-دی--'>استعلام دی وی دی ... / استعلام , استعلام دی وی دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217017/استعلام-تهیه-سبد-غذایی-کمالشهر-به-تعداد-60-نفر'>استعلام تهیه سبد غذایی کمالشهر به تعداد 60 نفر / استعلام , استعلام تهیه سبد غذایی کمالشهر به تعداد 60 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217032/مناقصه-روکش-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217045/استعلام-خط-برق-ایستگاه-یک-شبکه-ایوشان--'>استعلام خط برق ایستگاه یک شبکه ایوشان... / استعلام,خط برق ایستگاه یک شبکه ایوشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217058/استعلام-فن-کوئل-برودتی-و-حرارتی--'>استعلام فن کوئل برودتی و حرارتی... / استعلام, استعلام فن کوئل برودتی و حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217071/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو  / استعلام, تعداد یک نفر راننده با خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217083/استعلام-خرید-30-عدد-منگنه-کش'>استعلام خرید 30 عدد منگنه کش / استعلام خرید 30 عدد منگنه کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217095/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی / استعلام, تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217107/استعلام-یخچال-ایستاده-صنعتی-6-درب'>استعلام  یخچال ایستاده صنعتی 6 درب  / استعلام, یخچال ایستاده صنعتی 6 درب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217120/استعلام-تعمیر-دوربین-مداربسته'>استعلام تعمیر دوربین مداربسته / استعلام, تعمیر دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217135/استعلام-نگهداری-و-سرویس-سالیانه-سیستم-دیجیتالی-کارین'>استعلام نگهداری و سرویس سالیانه سیستم دیجیتالی کارین / استعلام, نگهداری و سرویس سالیانه سیستم دیجیتالی کارین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217149/استعلام-تجهیزات-مرکز'>استعلام تجهیزات مرکز  / استعلام ,استعلام تجهیزات مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217163/استعلام-میله-و-تخته-بسکتبال-ثابت'>استعلام میله و تخته بسکتبال ثابت / استعلام , استعلام میله و تخته بسکتبال ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217179/استعلام-خرید-آب'>استعلام خرید آب  / استعلام, استعلام خرید آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217196/استعلام-کالای-درخواستی-شوفاژ-برقی-روغنی--'>استعلام کالای درخواستی شوفاژ برقی روغنی ... / استعلام ,استعلام کالای درخواستی شوفاژ برقی روغنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216625/استعلام-مراقبت-نگهداری-و-آبیاری-طرح-نهالکاری--'>استعلام مراقبت نگهداری و آبیاری طرح نهالکاری ... / استعلام, استعلام مراقبت نگهداری و آبیاری طرح نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216642/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216659/استعلام-دستگاه-ضدعفونی-کننده-چند-منظوره-محیط-و-اجسام--'>استعلام دستگاه ضدعفونی کننده چند منظوره محیط و اجسام ... / استعلام, استعلام دستگاه ضدعفونی کننده چند منظوره محیط و اجسام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216676/استعلام-تچهیزات-ذخیره-ساز'>استعلام تچهیزات ذخیره ساز  / استعلام , استعلام تچهیزات ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216691/استعلام-موتورسیکلت-فلات-تریل-200CC'>استعلام  موتورسیکلت فلات تریل 200CC / استعلام, موتورسیکلت فلات تریل 200CC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216708/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216726/استعلام-پایانه-صادرات-صنایع-دستی'>استعلام پایانه صادرات صنایع دستی / استعلام,استعلام پایانه صادرات صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216743/استعلام-رنگ-ترافیکی--'>استعلام رنگ ترافیکی... / استعلام, استعلام رنگ ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216763/مناقصه-احداث-حوضچه-جهت-جمع-آوری-و-نگهداری-شیرابه'>مناقصه احداث حوضچه جهت جمع آوری و نگهداری شیرابه / آگهی مناقصه , مناقصه احداث حوضچه جهت جمع آوری و نگهداری شیرابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216779/استعلام-انکوباتر-آزمایشگاهی'>استعلام  انکوباتر آزمایشگاهی / استعلام,استعلام  انکوباتر آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216800/استعلام-خرید-یک-دستگاه-خودرو-وانت-151-سایپا'>استعلام خرید یک دستگاه خودرو وانت 151 سایپا / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه خودرو وانت 151 سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216818/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-کل-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری کل فضای سبز / آگهی مناقصه  , مناقصه حفظ و نگهداری کل فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216837/استعلام-خرید-جی-پی-اس'>استعلام خرید جی پی اس / استعلام, خرید جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216853/آگهی-مناقصه-محوطه-سازی-و-زیرسازی-زمین-ورزشی--'>آگهی مناقصه محوطه سازی و زیرسازی زمین ورزشی ... / مناقصه ، آگهی مناقصه محوطه سازی و زیرسازی زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216870/استعلام-پیکور-برقی--'>استعلام پیکور برقی .. / استعلام ,استعلام پیکور برقی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216884/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216901/مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-جدول-گذاری-خیابان(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی زیرسازی و جدول گذاری خیابان(نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی زیرسازی و جدول گذاری خیابان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216921/استعلام-سرامیک-کف-میلاد-یزد---'>استعلام  سرامیک کف میلاد یزد  ... / استعلام استعلام  سرامیک کف میلاد یزد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216939/استعلام-شوفاژ-گازی'>استعلام شوفاژ گازی  / استعلام,استعلام شوفاژ گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216954/استعلام-ساک-ورزشی-سایز-بزرگ---'>استعلام ساک ورزشی سایز بزرگ  ... / استعلام, استعلام ساک ورزشی سایز بزرگ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216970/استعلام-توسعه-شبکه-ADSL--بهسازی-و-توسعه-سایتهای-دیتا'>استعلام توسعه شبکه ADSL ، بهسازی و توسعه سایتهای دیتا  / استعلام ,استعلام توسعه شبکه ADSL ، بهسازی و توسعه سایتهای دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216985/استعلام-خدمات-آبرسانی-سیار-سطح-استان'>استعلام خدمات آبرسانی سیار سطح استان / استعلام, استعلام خدمات آبرسانی سیار سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216999/استعلام-درب-منهول-چدنی-با-قطر-60-و-با-وزن-70-کیلو'>استعلام درب منهول چدنی با قطر 60 و با وزن 70 کیلو / استعلام,استعلام درب منهول چدنی با قطر 60 و با وزن 70 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217013/استعلام-خرید-20-لیتر-مایع-ظرفشویی-پریل-سایت-ستاد'>استعلام خرید 20 لیتر مایع ظرفشویی پریل, سایت ستاد / استعلام,استعلام خرید 20 لیتر مایع ظرفشویی پریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217028/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین-روستایی--سامانه-ستاد'>استعلام طرح توسعه مشترکین روستایی...,سامانه ستاد / استعلام,طرح توسعه مشترکین روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217041/استعلام-زیرسازی-ترمیم-ومرمت-آسفالت-محلهای-حفاری-شده'>استعلام زیرسازی ترمیم ومرمت آسفالت محلهای حفاری شده  / استعلام زیرسازی ترمیم ومرمت آسفالت محلهای حفاری شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217054/استعلام-لپ-تاپ-Acer'>استعلام لپ تاپ Acer / استعلام، استعلام لپ تاپ Acer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217067/استعلام-نمایشگر-لمسی-LCD-بسته-نرم-افزار-تدوینگر-و--'>استعلام نمایشگر لمسی LCD، بسته نرم افزار تدوینگر و ... / استعلام, استعلام نمایشگر لمسی LCD، بسته نرم افزار تدوینگر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217079/استعلام-خدمات-خودرو-تانکر-جهت-آبرسانی-سیار'>استعلام خدمات خودرو تانکر جهت آبرسانی سیار / استعلام,استعلام خدمات خودرو تانکر جهت آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217091/استعلام-بازسازی-دو-دستگاه-کمرشکن-چهار-محور-و--'>استعلام بازسازی دو دستگاه کمرشکن چهار محور و ... / استعلام , استعلام بازسازی دو دستگاه کمرشکن چهار محور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217103/استعلام-ریبون-کارت-پرینتر'>استعلام ریبون کارت پرینتر / ایستعلام ,استعلام ریبون کارت پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217115/مناقصه-68-عدد-پره-های-اف-دی-فن'>مناقصه 68 عدد پره های اف دی فن  / مناقصه 68 عدد پره های اف دی فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217130/استعلام-خرید-6-دستگاه-تلفن-رومیزی'>استعلام خرید 6 دستگاه تلفن رومیزی / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217145/استعلام-خرید-20-لیتر-مایع-دستشویی'>استعلام خرید 20 لیتر مایع دستشویی / استعلام, استعلام خرید 20 لیتر مایع دستشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217158/استعلام-فیلتر-سیلیکاژل-با-قاب-فلزی--'>استعلام فیلتر سیلیکاژل با قاب فلزی... / استعلام, استعلام فیلتر سیلیکاژل با قاب فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217175/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217189/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217208/استعلام-دستگاه-یوک--'>استعلام دستگاه یوک ... / استعلام , استعلام دستگاه یوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217222/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217236/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217259/استعلام-تجهیزات-مکانیکی-خاص-بخش-احیاءها-و--'>استعلام تجهیزات مکانیکی خاص بخش احیاءها و ... / استعلام, استعلام تجهیزات مکانیکی خاص بخش احیاءها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216658/تجدید-آگهی-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-در-ده-پروژه-شهرداری'>تجدید آگهی مشارکت و سرمایه گذاری در ده پروژه شهرداری  / تجدید آگهی مشارکت, آگهی مشارکت و سرمایه گذاری در ده پروژه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216675/مناقصه-خرید-5000-دستگاه-کنتور-مولتی-جت-خشک'>مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک  / مناقصه، مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216690/استعلام-سیمان-و-ماسه'>استعلام سیمان و ماسه  / استعلام, سیمان و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216707/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216722/استعلام-احداث-سایت-جشنواره-روستای'>استعلام  احداث سایت جشنواره روستای / استعلام, احداث سایت جشنواره روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216741/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  محور... / آگهی مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت  محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216761/استعلام-جوشکاری-و-نصب-سایه-بان-پنجره'>استعلام  جوشکاری و نصب سایه بان پنجره  / استعلام, جوشکاری و نصب سایه بان پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216778/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-اداری'>استعلام تجهیزات و لوازم اداری / استعلام,استعلام تجهیزات و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216799/استعلام-ترازو-دیجیتال-آزمایشگاه-با-دقت-0-001-گرم-ساخت-ایران'>استعلام ترازو دیجیتال آزمایشگاه با دقت 0.001 گرم ساخت ایران  / استعلام, ترازو دیجیتال آزمایشگاه با دقت 0.001 گرم ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216817/مناقصه-خرید-و-تامین-لوله-ها-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید و تامین لوله ها و اتصالات پلی اتیلن  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین لوله ها و اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216835/استعلام-اسانسور'>استعلام اسانسور  / استعلام , استعلام اسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216852/استعلام-تخته-وایت-برد'>استعلام تخته وایت برد  / استعلام, تخته وایت برد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216868/استعلام-پمپ-سیرکولاسیون'>استعلام  پمپ سیرکولاسیون / استعلام, استعلام  پمپ سیرکولاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216883/استعلام-دستگاه-پولیش-کاربرد-در-حجم-سازی-مدل-6110-رونیکس'>استعلام دستگاه پولیش کاربرد در حجم سازی مدل 6110 رونیکس  / استعلام, دستگاه پولیش کاربرد در حجم سازی مدل 6110 رونیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216900/استعلام-مغار-مخصوص-خراطی'>استعلام مغار مخصوص خراطی  / استعلام,استعلام مغار مخصوص خراطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216920/استعلام-پرس-غذای-نیمروز'>استعلام پرس غذای نیمروز  / استعلام,استعلام پرس غذای نیمروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216938/استعلام-تعميرات-پرديس-طاقبستان'>استعلام تعميرات پرديس طاقبستان  / استعلام ، استعلام تعميرات پرديس طاقبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216953/فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تهیه-و-نصب-ست-کلنگی-و-سوزن-در-ایستگاه'>فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تهیه و نصب ست کلنگی و سوزن در ایستگاه / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تهیه و نصب ست کلنگی و سوزن در ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216969/تجدید-استعلام-تعویض-ترانس--'>تجدید استعلام تعویض ترانس ... / تجدید استعلام , استعلام تعویض ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216984/استعلام-امپلی-فایر-موردنیاز---'>استعلام امپلی فایر موردنیاز  ... / استعلام , استعلام امپلی فایر موردنیاز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216998/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-تعداد-106-دستگاه-وسائط-نقلیه-سبک-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین تعداد 106 دستگاه وسائط نقلیه سبک ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین تعداد 106 دستگاه وسائط نقلیه سبک ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217011/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-کلیه-امور-حقوقی'>استعلام تامین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور حقوقی  / استعلام, تامین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217027/استعلام-بهاء-تهیه-و-نصب-کابینت-و-میز-پیشخوان-دکوراتیو-بوفه-مجتمع-اداری---'>استعلام بهاء تهیه و نصب کابینت و میز پیشخوان دکوراتیو بوفه مجتمع اداری  ... / استعلام بهاء, استعلام بهاء تهیه و نصب کابینت و میز پیشخوان دکوراتیو بوفه مجتمع اداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217040/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام,استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217053/استعلام-خرید-200-حلقه-چسب-نواری-باریک'>استعلام خرید 200 حلقه چسب نواری باریک / استعلام, استعلام خرید 200 حلقه چسب نواری باریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217065/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله / استعلام,خرید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217078/استعلام-ماژیک'>استعلام ماژیک / استعلام,ماژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217090/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم  کامپیوتر  / استعلام, سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217102/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-معماری--'>استعلام خرید تجهیزات رشته معماری ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته معماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217114/استعلام-رنگ-سفید'>استعلام رنگ سفید / استعلام,استعلام رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217129/استعلام-هدفون'>استعلام هدفون / استعلام,هدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217144/استعلام-بها-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح-توسعه-کافو-02'> استعلام بها تامین ملزومات و اجرای طرح توسعه کافو 02 / استعلام، استعلام بها تامین ملزومات و اجرای طرح توسعه کافو 02</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217157/استعلام-دیتاپرژکتور'>استعلام دیتاپرژکتور / استعلام,دیتاپرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217173/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217188/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217207/استعلام-سیستم-ضبط-و--'>استعلام سیستم ضبط و... / استعلام,سیستم ضبط و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217221/استعلام-برج-خنک-کننده-120-تنی-فایبرگلاس'>استعلام  برج خنک کننده 120 تنی فایبرگلاس  / استعلام, برج خنک کننده 120 تنی فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217234/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217257/استعلام-تجهیزات-سیستم-تزریق-اکسیژن'>استعلام تجهیزات سیستم تزریق اکسیژن  / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم تزریق اکسیژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217272/مناقصه-طراحی-بهسازی-و-مرمت-حمام-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، بهسازی و مرمت حمام  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طراحی ، بهسازی و مرمت حمام ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217220/مناقصه-بخشی-از-امور-خدمات-بهداشت-و-درمان'>مناقصه بخشی از امور خدمات بهداشت و درمان  / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از امور خدمات بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217233/استعلام-نرم-افزار-نظام-پیشنهادها---'>استعلام نرم افزار نظام پیشنهادها  ... / استعلام, استعلام نرم افزار نظام پیشنهادها  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217256/استعلام-خرید-گاری---'>استعلام خرید گاری .... / استعلام , استعلام خرید گاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217271/استعلام-فلاسک-چای--'>استعلام فلاسک چای ... / استعلام, استعلام فلاسک چای 2 لیتری مارک خوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217286/استعلام-کولر-24-هزار'>استعلام کولر 24 هزار  / استعلام,استعلام کولر 24 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217303/استعلام-تاسیسات-مرکز-3-فنی-و-حرفه-ای--'>استعلام تاسیسات مرکز 3 فنی و حرفه ای... / استعلام, استعلام تاسیسات مرکز 3 فنی و حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217317/استعلام-احداث-و-بازسازی-سیل-بند'>استعلام احداث و بازسازی سیل بند / استعلام, احداث و بازسازی سیل بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217336/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر... / استعلام, استعلام دو دستگاه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217351/مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی'>مناقصه اجرای عملیات روشنایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  اجرای عملیات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217368/استعلام-سلونویید-دو-دستگاه'>استعلام سلونویید دو دستگاه  / استعلام, استعلام سلونویید دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217382/مناقصه-عملیات-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت  نوبت دوم چاپ اول / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت  نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217401/استعلام-مقوای-بریستول-230-گرمی-به-مقدار-20-بند'>استعلام مقوای بریستول 230 گرمی به مقدار 20 بند / استعلام, استعلام مقوای بریستول 230 گرمی به مقدار 20 بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217416/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217434/استعلام-متعلقات-کمپرسور-هوایی-کلیدها-و-متعلقات-و--'>استعلام متعلقات کمپرسور هوایی، کلیدها و متعلقات و... / استعلام , استعلام متعلقات کمپرسور هوایی، کلیدها و متعلقات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217450/استعلام-تولید-گاز'>استعلام تولید گاز / استعلام,استعلام تولید گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217462/استعلام-مرمت-خانه-بانو-امین'>استعلام مرمت خانه بانو امین  / استعلام,استعلام مرمت خانه بانو امین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217481/استعلام-درخواست-خرید-سرنگ-2-سی-سی-و-5-سی-سی-برند-سها-و-سر-سوزن-آبی-و-خاکستری'>استعلام درخواست خرید سرنگ 2 سی سی و 5 سی سی برند سها و سر سوزن آبی و خاکستری  / استعلام,استعلام درخواست خرید سرنگ 2 سی سی و 5 سی سی برند سها و سر سوزن آبی و خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217497/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217511/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217523/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل / استعلام, کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217537/استعلام-عایق-رطوبتی'>استعلام عایق رطوبتی  / استعلام,استعلام عایق رطوبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217551/استعلام-لوازم-موتور-ولوو-FH16'>استعلام لوازم موتور ولوو FH16 / استعلام, لوازم موتور ولوو FH16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217568/استعلام-سخت-افزار-امنیتی'>استعلام سخت افزار امنیتی  / استعلام, استعلام سخت افزار امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217583/استعلام-خرید-ملزومات-افت-مگس-زیتون-4'>استعلام خرید ملزومات افت مگس زیتون 4 / استعلام,استعلام خرید ملزومات افت مگس زیتون 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217599/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-حرفه-ای-کانن'>استعلام خرید دوربین عکاسی حرفه ای کانن / استعلام, خرید دوربین عکاسی حرفه ای کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217614/مناقصه-عملیات-لایروبی-کانالهای-رو-بسته-و-رو-باز'>مناقصه عملیات لایروبی کانالهای رو بسته و رو باز / مناقصه, مناقصه عملیات لایروبی کانالهای رو بسته و رو باز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217631/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام, لوله پلی اتیلن فاضلابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217648/مناقصه-شناسایی-پیمانکاران-دارنده-سامانه-جامع-نظارت-الکترونیک-پسماند'>مناقصه شناسایی پیمانکاران دارنده سامانه جامع نظارت الکترونیک پسماند / مناقصه ، مناقصه شناسایی پیمانکاران دارنده سامانه جامع نظارت الکترونیک پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217662/مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح / مناقصه ، مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217676/مناقصه-احداث-تقاطع-غیرهمسطح--'>مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح ... / مناقصه ، مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217689/استعلام-سوزن-اسپاینال-نارنجی'>استعلام سوزن اسپاینال نارنجی  / استعلام,استعلام سوزن اسپاینال نارنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217701/استعلام-فیلتر-روغن-و-هوا'>استعلام فیلتر روغن و هوا / استعلام, استعلام فیلتر روغن و هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217715/استعلام-صندلی-سالن-اجتماعات-و-کارمندی-برند-نیلپر--'>استعلام صندلی سالن اجتماعات و کارمندی برند نیلپر... / استعلام,استعلام صندلی سالن اجتماعات و کارمندی برند نیلپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217731/استعلام-جابجایی-دیزل-ژنراتور-مدل-ولوو-پنتا'>استعلام جابجایی دیزل ژنراتور مدل ولوو پنتا  / استعلام,استعلام جابجایی دیزل ژنراتور مدل ولوو پنتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217745/استعلام-سی-پی-یو-و--'>استعلام سی پی یو و... / استعلام,سی پی یو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217758/استعلام-اتصالی-فاضلابی-لوله-دو-جداره-200-با-واشر'>استعلام اتصالی فاضلابی لوله دو جداره 200 با واشر / استعلام, استعلام اتصالی فاضلابی لوله دو جداره 200 با واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217771/استعلام-دستگاه-اتو-آنالایزر-بیوشیمی--کیسه-مخصوص-اتو-کلاو--'>استعلام دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی ، کیسه مخصوص اتو کلاو ... / استعلام , استعلام دستگاه اتو آنالایزر بیوشیمی ، کیسه مخصوص اتو کلاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216006/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-90-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 90.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 90.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216040/مزایده-تعداد-200-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده تعداد 200 دستگاه موتور سیکلت / آگهی حراج حضوری،مزایده تعداد 200 دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216080/مزایده-واگذاری-آلاچیق'>مزایده واگذاری آلاچیق / مزایده, مزایده واگذاری آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217284/استعلام-پوتین-ایمنی-مارک-نگهبان'>استعلام پوتین ایمنی مارک نگهبان / استعلام ،استعلام پوتین ایمنی مارک نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217302/استعلام-خرید-مواد-ضدعفونی-کننده'>استعلام خرید مواد ضدعفونی کننده / استعلام,خرید مواد ضدعفونی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217316/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217334/فراخوان-عمومی-واگذاری-تاکسی-سرویس-بیمارستان'>فراخوان عمومی واگذاری تاکسی سرویس بیمارستان / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری تاکسی سرویس بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217350/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217366/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-پروژه-152-واحدی-کوثر-2'>مناقصه اجرا و تکمیل پروژه 152 واحدی کوثر 2  / مناقصه, مناقصه اجرا و تکمیل پروژه 152 واحدی کوثر 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217381/استعلام-خرید-75-سری-میز-و-نیمکت-دو-نفره-جهت-مدارس-ابتدایی'>استعلام خرید 75 سری میز و نیمکت دو نفره جهت مدارس ابتدایی  / استعلام,استعلام خرید 75 سری میز و نیمکت دو نفره جهت مدارس ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217400/استعلام-تجهیزات-مبارزه-بیولوژیک-با-آفات--'>استعلام تجهیزات مبارزه بیولوژیک با آفات ... / استعلام , استعلام تجهیزات مبارزه بیولوژیک با آفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217415/استعلام-پودر-لباسشویی'>استعلام پودر لباسشویی / استعلام ,استعلام پودر لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217433/استعلام-خرید-لنگر-نگهدارنده-تور-ماهیگیری-400-عدد'>استعلام خرید لنگر نگهدارنده تور ماهیگیری 400 عدد / استعلام,استعلام خرید لنگر نگهدارنده تور ماهیگیری 400 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217449/استعلام-خرید-پنل-روشنایی-60w-60-60-led'>استعلام خرید پنل روشنایی 60w-60*60 led / استعلام,استعلام خرید پنل روشنایی 60w-60*60 led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217461/استعلام-هیرازین'>استعلام هیرازین  / استعلام, استعلام هیرازین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217479/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217495/استعلام-تبلت-صنعتی'>استعلام تبلت صنعتی / استعلام, تبلت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217509/استعلام-خرید-ماشین-چمن-زن-و-بالابر'>استعلام خرید ماشین چمن زن و بالابر / استعلام, خرید ماشین چمن زن و بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217522/استعلام-ترانسمیتر--'>استعلام ترانسمیتر... / استعلام, استعلام ترانسمیتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217536/استعلام-اجرای-فاز-اول-پایگاه-شامل-پی-سازی-و-فونداسیون-و-اسکلت-بتنی-و-کفسازی-و--'>استعلام اجرای فاز اول پایگاه شامل پی سازی و فونداسیون و اسکلت بتنی و کفسازی و ... / استعلام, اجرای فاز اول پایگاه شامل پی سازی و فونداسیون و اسکلت بتنی و کفسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217550/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرای-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه عمومی عملیات اجرای آسفالت معابر شهر / مناقصه , مناقصه عمومی عملیات اجرای آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217567/استعلام-تونر---'>استعلام تونر  ... / استعلام, تونر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217581/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-سالن-اجتماعات-اداره-کل'>استعلام تعمیر و بازسازی سالن اجتماعات اداره کل / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی سالن اجتماعات اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217598/استعلام-پکیج-تک-مبدله-فن-دار-سفید--'>استعلام پکیج تک مبدله فن دار سفید... / استعلام, استعلام پکیج تک مبدله فن دار سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217612/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217629/مناقصه-خرید-و-نصب-و-اجرای-رنگ-کاری-سقف'>مناقصه خرید و نصب و اجرای رنگ کاری سقف / مناقصه , مناقصه خرید و نصب و اجرای رنگ کاری سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217647/استعلام-دستگاه-جوشکاری-التراسونیک'>استعلام دستگاه جوشکاری التراسونیک  / استعلام,استعلام دستگاه جوشکاری التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217661/استعلام-هارد-دیسک-رایانه--'>استعلام هارد دیسک رایانه ... / استعلام,استعلام هارد دیسک رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217675/استعلام-خرید-هواده--دمنده-هوا-با-لوله-و-ادوات-نصب-و-راه-اندازی-سایه-بان--'>استعلام خرید هواده ، دمنده هوا با لوله و ادوات نصب و راه اندازی سایه بان... / استعلام, استعلام خرید هواده ، دمنده هوا با لوله و ادوات نصب و راه اندازی سایه بان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217688/استعلام-کولرگازی-ایستاده-48000-ایرانی-دو-دستگاه'>استعلام کولرگازی ایستاده 48000 ایرانی دو دستگاه  / استعلام, کولرگازی ایستاده 48000 ایرانی دو دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217700/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر  / استعلام, کاغذ چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217714/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  / استعلام , استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217729/استعلام-خرید-دستگاه-جوشکاری'>استعلام خرید دستگاه جوشکاری / استعلام,استعلام خرید دستگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217744/استعلام-سنگ-فرز-مینی'>استعلام سنگ فرز مینی  / استعلام, مینی سنگ فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217757/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217770/استعلام-خرید-لوازم-برقی--'>استعلام خرید لوازم برقی ... / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216001/مزایده-زمین-محصور-مساحت-693-35متر'>مزایده زمین محصور مساحت 693.35متر / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 693.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216039/مزایده-یک-دستگاه-کمباین-جان-دیر'>مزایده یک دستگاه کمباین جان دیر  / مزایده,مزایده یک دستگاه کمباین جان دیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216078/مزایده-ششدانگ-ملک-با-قدمت-بیش-از-12-سال'>مزایده ششدانگ ملک با قدمت بیش از 12 سال / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با قدمت بیش از 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216133/مزایده-ملک-مجتمع-تجاری-اداری-مساحت-3602-85متر'>مزایده ملک مجتمع تجاری اداری مساحت 3602.85متر / مزایده ,مزایده ملک مجتمع تجاری اداری مساحت 3602.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216169/مزایده-یک-مجموعه-فست-فود'>مزایده یک مجموعه فست فود / مزایده , مزایده یک مجموعه فست فود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216204/مزایده-یک-دستگاه-نوار-نقاله-10-متری'>مزایده یک دستگاه نوار نقاله 10 متری / مزایده , مزایده یک دستگاه نوار نقاله 10 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216233/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودروی-سنگین-و-تعداد-25-دستگاه-خودروی-سبک'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی سنگین و تعداد 25 دستگاه خودروی سبک / آگهی مزایده، مزایده تعداد 1 دستگاه خودروی سنگین و تعداد 25 دستگاه خودروی سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217260/استعلام-​یونیون-و-مغزی-تبدیلی'>استعلام ​یونیون و مغزی تبدیلی  / استعلام , استعلام ​یونیون و مغزی تبدیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217275/مناقصه-طرح-باز-آفرینی-حمام-بهشت-نوبت-دوم'>مناقصه طرح باز آفرینی حمام بهشت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طرح باز آفرینی حمام بهشت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217291/استعلام-​BEARING'>استعلام ​BEARING / استعلام , استعلام ​BEARING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217306/استعلام-نرم-افزار-ضد-ویروس-بومی-پادویش'>استعلام نرم افزار ضد ویروس بومی پادویش / استعلام, استعلام نرم افزار ضد ویروس بومی پادویش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217323/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217340/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-تعمیرات-اماکن-فرهنگی-و-ورزشی-ـ-تجدید'>مناقصه عمومی اجرای عملیات تعمیرات اماکن فرهنگی و ورزشی ـ تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات تعمیرات اماکن فرهنگی و ورزشی ـ تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217355/مناقصه-خرید-خدمات-معدن-شامل-(گودبرداری-بارگیری-و-دپو-شن-و-ماسه-مخلوط)'>مناقصه خرید خدمات معدن شامل (گودبرداری، بارگیری و دپو شن و ماسه مخلوط) / آگهی مناقصه, مناقصه خرید خدمات معدن شامل (گودبرداری، بارگیری و دپو شن و ماسه مخلوط)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217371/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217387/فراخوان-مناقصه-محوطه-سازی-مراکز-نگهداری-کودکان-بی-سرپرست-تجدید'>فراخوان مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست تجدید / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217405/استعلام-چاپ-بروشور'>استعلام چاپ بروشور / استعلام, چاپ بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217420/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217439/استعلام-طرح-و-اجرای-ساخت-کانتر-ورودی-و-برچیدن-و-حمل-پارتیشن'>استعلام طرح و اجرای ساخت کانتر ورودی و برچیدن و حمل پارتیشن  / استعلام, طرح و اجرای ساخت کانتر ورودی و برچیدن و حمل پارتیشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217453/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217466/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات  / استعلام ، استعلام کلیدها و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217485/استعلام-توربوماشینها-(فنها-کمپرسورها-پمپها-توربی)-و--'>استعلام توربوماشینها (فنها- کمپرسورها- پمپها- توربی) و ... / استعلام , استعلام توربوماشینها (فنها- کمپرسورها- پمپها- توربی) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217500/استعلام-پراپ-(الکترود)--'>استعلام پراپ (الکترود).... / استعلام, استعلام پراپ (الکترود)....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217514/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-مقاطع-کنترل-در-ایستگاه-های-هیدرومتری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای مقاطع کنترل در ایستگاه های هیدرومتری  نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  عملیات اجرای مقاطع کنترل در ایستگاه های هیدرومتری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217526/استعلام-لوله-گاز--'>استعلام لوله گاز... / استعلام, استعلام لوله گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217541/استعلام-دستگاه-UPS--'>استعلام دستگاه UPS ... / استعلام , استعلام دستگاه UPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217555/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-جهت-برقرسانی--'>استعلام پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی ... / استعلام, استعلام پروژه احداث شبکه جهت برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217572/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری ... / استعلام , استعلام تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217586/استعلام-باطری-بی-سیم-موتورلا-و-مبدل'>استعلام باطری بی سیم موتورلا و مبدل / استعلام , استعلام باطری بی سیم موتورلا و مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217602/استعلام-سقف-کاذب-مخصوص-سالن-ورزشی'>استعلام سقف کاذب مخصوص سالن ورزشی / استعلام, سقف کاذب مخصوص سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217618/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217634/استعلام-کابل-برق-NYY-RM-جنس-هادی-مس-سطح-مقطع-3X35mm^2'>استعلام کابل برق NYY-RM جنس هادی مس سطح مقطع 3X35mm^2 / استعلام,استعلام کابل برق NYY-RM جنس هادی مس سطح مقطع 3X35mm^2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217651/استعلام-احداث-سیستم-روشنایی--'>استعلام احداث سیستم روشنایی ... / استعلام , استعلام احداث سیستم روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217666/استعلام-دیتا-پرژکتور--'>استعلام دیتا پرژکتور ... / استعلام , استعلام دیتا پرژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217679/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217692/استعلام-لوازم-و-قطعات-یدیک-خودرو---'>استعلام لوازم و قطعات یدیک خودرو  ... / استعلام, استعلام لوازم و قطعات یدیک خودرو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217704/استعلام-بازرسی-و-کنترل-و-نظارت-ارباب-رجوع-بانوان'>استعلام بازرسی و کنترل و نظارت ارباب رجوع بانوان  / استعلام ,استعلام بازرسی و کنترل و نظارت ارباب رجوع بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217719/استعلام-یک-مجموعه-دکل-03-متری-مهاری---'>استعلام یک مجموعه دکل 03 متری مهاری  ... / استعلام, استعلام یک مجموعه دکل 03 متری مهاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217735/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام ,  استعلام دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217748/استعلام-بالابر-هیدرولیکی'>استعلام بالابر هیدرولیکی  / استعلام بالابر هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217761/استعلام-کلید-مینیاتوری'>استعلام کلید مینیاتوری / استعلام ,استعلام کلید مینیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217774/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215980/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-زیتون'>مزایده فروش محصول سردرختی زیتون  / آگهی مزایده, مزایده فروش محصول سردرختی زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216012/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-و-تاسیسات--'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات... / مزایده, مزایده ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216045/مزایده-عمومی-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-یک-باب-ساختمان-ویلایی'> مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از یک باب ساختمان ویلایی / مزایده ,  مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از یک باب ساختمان ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216094/مزایده-ملک-قطعه-12-تفکیکی-شماره-13-فرعی'>مزایده ملک قطعه 12 تفکیکی شماره 13 فرعی / مزایده,مزایده ملک قطعه 12 تفکیکی شماره 13 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217274/استعلام-خرید-9-عدد-سونولوئید-والو'>استعلام خرید 9 عدد سونولوئید والو / استعلام , استعلام خرید 9 عدد سونولوئید والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217290/استعلام-تخته-کفپوش'>استعلام تخته کفپوش / استعلام,استعلام تخته کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217305/فراخوان-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-پروژه-های-محوطه-سازی-نوبت-دوم'>فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های محوطه سازی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های محوطه سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217322/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام, مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217338/استعلام-کابل-نوری--کانکتور'>استعلام کابل نوری - کانکتور / استعلام , استعلام کابل نوری - کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217353/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام,استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217370/استعلام-مجموعه-قطعات-یدکی-یو-پی-اس--'>استعلام مجموعه قطعات یدکی یو پی اس... / استعلام, استعلام مجموعه قطعات یدکی یو پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217386/استعلام-خازن-صنعتی-فشار-متوسط-و--'>استعلام خازن صنعتی فشار متوسط  و ... / استعلام, خازن صنعتی فشار متوسط  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217404/استعلام-اجرای-جدولگذاری-کمربندی'>استعلام اجرای جدولگذاری کمربندی  / استعلام, اجرای جدولگذاری کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217419/مناقصه-خرید-یک-فروند-بارج-سوخت-رسان'>مناقصه خرید یک فروند بارج سوخت رسان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک فروند بارج سوخت رسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217437/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217452/استعلام-پمپ-سانترفیوژ-شناور'>استعلام پمپ سانترفیوژ شناور / استعلام, پمپ سانترفیوژ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217465/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت / استعلام, فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217483/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون / استعلام,استعلام خرید تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217499/استعلام-تهیه-و-نصب-پمپ'>استعلام تهیه و نصب پمپ  / استعلام, استعلام تهیه و نصب پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217513/استعلام-گیج-روغن-کمپرسور'>استعلام گیج روغن کمپرسور / استعلام استعلام گیج روغن کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217525/استعلام-جهت-رشته-غواصی-سطح-یک-آکولاین'>استعلام جهت رشته غواصی سطح یک آکولاین / استعلام, استعلام جهت رشته غواصی سطح یک آکولاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217540/استعلام-​کیت-کامل-دستگاه-پرتابل-التراسونیک-دیجیتالی'>استعلام ​کیت کامل دستگاه پرتابل التراسونیک دیجیتالی / استعلام ، استعلام ​کیت کامل دستگاه پرتابل التراسونیک دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217554/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ضدسرقت--'>استعلام تهیه و نصب درب ضدسرقت... / استعلام, استعلام تهیه و نصب درب ضدسرقت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217571/استعلام-درام-یونیت-لیزری-برادر-مشکی-چاپگر---'>استعلام درام یونیت لیزری برادر مشکی چاپگر  ... / استعلام, استعلام درام یونیت لیزری برادر مشکی چاپگر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217585/استعلام-ریبون-چاپگر-و-پاک-کننده'>استعلام ریبون چاپگر و پاک کننده  / استعلام,استعلام ریبون چاپگر,استعلام پاک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217601/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر / تجدید مناقصه,تجدید  مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217617/استعلام-خرید-ماده-جلب-حشرات--'>استعلام خرید ماده جلب حشرات .. / استعلام .  استعلام خرید ماده جلب حشرات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217633/استعلام-شیرینی-دانمارکی'>استعلام شیرینی دانمارکی / استعلام , استعلام شیرینی دانمارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217650/استعلام-احداث-سیستم-روشنایی--'>استعلام احداث سیستم روشنایی ... / استعلام , استعلام احداث سیستم روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217665/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217678/استعلام-بیسکویت-های-بای'>استعلام بیسکویت های بای  / استعلام, بیسکویت های بای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217691/مناقصه-زیرسازی-تا-حد-لایه-اساس-و-جدولگذاری'>مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری / مناقصه ، مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217703/استعلام-ساخت-و-نصب-160-حدود-160-متر-پرده-کرکره-افقی'>استعلام ساخت و نصب 160 حدود 160 متر پرده کرکره افقی  / استعلام, ساخت و نصب 160 حدود 160 متر پرده کرکره افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217718/استعلام-نقاشی-و-زیرسازی-درجه-یک-و-با-کیفیت-دیوارها-و-درب-و-پنجره-ها-و-نرده-ها'>استعلام نقاشی و زیرسازی درجه یک و با کیفیت دیوارها و درب و پنجره ها و نرده ها  / استعلام,استعلام نقاشی و زیرسازی درجه یک و با کیفیت دیوارها و درب و پنجره ها و نرده ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217733/استعلام-سیستم-صوتی--'>استعلام سیستم صوتی ... / استعلام, استعلام سیستم صوتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217747/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217760/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217773/استعلام-hpe-82g-8GB2-port-pci-e-fibre-channel-original'>استعلام hpe 82g 8GB2-port pci-e fibre channel original / استعلام, hpe 82g 8GB2-port pci-e fibre channel original</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215978/مزایده-فروش-ضایعات--نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216010/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-278-06متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 278.06متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 278.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216043/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده,مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216091/مزایده-ششدانگ-پلاک-939-فرعی-از-4150-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 939 فرعی از 4150 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 939 فرعی از 4150 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216143/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216176/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-89-85متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 89.85متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 89.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216212/مزایده-خودرو-سواری-ماکسیما'>مزایده خودرو سواری ماکسیما  / مزایده, مزایده خودرو سواری ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217151/استعلام-دراشیت--'>استعلام دراشیت ... / استعلام , استعلام دراشیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217165/استعلام-آجر-مربعی-22-22'>استعلام آجر مربعی 22*22 / استعلام, آجر مربعی 22*22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217182/استعلام-فویل-آلومینیومی--'>استعلام فویل آلومینیومی... / استعلام, استعلام فویل آلومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217199/استعلام-مرغ-گرم-و-تازه--'>استعلام مرغ گرم و تازه... / استعلام, استعلام مرغ گرم و تازه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217215/استعلام-کولر-گازی-30000-اسپیلت-ایران-رادیاتور'>استعلام کولر گازی 30000 اسپیلت ایران رادیاتور / استعلام,استعلام کولر گازی 30000 اسپیلت ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217228/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی   / استعلام, صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217250/استعلام-اقلام-مصرفی-تولید-سایر-واحدها-و--'>استعلام اقلام مصرفی تولید سایر واحدها و ... / استعلام, استعلام  اقلام مصرفی تولید سایر واحدها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217266/استعلام-PARTS-FOR-PUMPIRAN-CENT-PUMP'>استعلام  PARTS FOR PUMPIRAN CENT-PUMP / استعلام, استعلام  PARTS FOR PUMPIRAN CENT-PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217281/استعلام-خرید-شیرآلات-صنعتی'>استعلام خرید شیرآلات صنعتی / استعلام , استعلام خرید شیرآلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217297/استعلام-باطری-شارژ-25-آمپر-جدید-و--'>استعلام باطری شارژ 25 آمپر جدید و ... / استعلام باطری شارژ 25 آمپر جدید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217312/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام و استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217329/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217347/استعلام-کولر-دوتیک--دستگاه-مولد-هیدروژن--دستگاه-فیوژن-مواد--'>استعلام کولر دوتیک ، دستگاه مولد هیدروژن ، دستگاه فیوژن مواد ... / استعلام ، استعلام کولر دوتیک ، دستگاه مولد هیدروژن ، دستگاه فیوژن مواد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217362/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام , استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217376/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217395/استعلام-عملیات-اجرایی-3300-متر-ابتدای-مسیر-خط-انتقال---'>استعلام  عملیات اجرایی 3300 متر ابتدای مسیر خط انتقال  ... / استعلام , استعلام  عملیات اجرایی 3300 متر ابتدای مسیر خط انتقال  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217412/استعلام-بهسازی-آبدارخانه--'>استعلام بهسازی آبدارخانه ... / استعلام , استعلام بهسازی آبدارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217427/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه--'>استعلام فایروال شبکه رایانه... / استعلام, استعلام فایروال شبکه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217446/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یو-پی-اس-تکفاز-فاراتل'>استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس تکفاز فاراتل / استعلام, خرید یک دستگاه یو پی اس تکفاز فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217458/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217475/استعلام-ساخت-تیرچه-پاشنه-بتنی-جهت-پروژه-ساختمان-اداره'>استعلام ساخت تیرچه پاشنه بتنی جهت پروژه ساختمان اداره / استعلام, استعلام ساخت تیرچه پاشنه بتنی جهت پروژه ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217491/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن'>استعلام مخزن پلی اتیلن / استعلام ، استعلام مخزن پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217505/استعلام-PH-الکترود--'>استعلام PH الکترود... / استعلام,استعلام PH الکترود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217519/استعلام-خرید-دستگاه-کیوسک-اطلاع-رسان--'>استعلام خرید دستگاه کیوسک اطلاع رسان ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه کیوسک اطلاع رسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217532/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217547/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217561/استعلام-اصلاح-و-نگهداری-شبکه-فاضلاب'>استعلام اصلاح و نگهداری شبکه فاضلاب  / استعلام,استعلام اصلاح و نگهداری شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217577/استعلام-باسکول'>استعلام باسکول / استلام , استعلام باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217592/استعلام-شیرپروانه-ای-و--'>استعلام  شیرپروانه ای و ... / استعلام , استعلام  شیرپروانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217609/استعلام-مواد-مصرفی-جهت-آزمایشگاه-فنی--'>استعلام مواد مصرفی جهت آزمایشگاه فنی ... / استعلام, استعلام مواد مصرفی جهت آزمایشگاه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217626/استعلام-لامپ-LED-و-لامپ-پنل-و-فیوز'>استعلام لامپ LED و لامپ پنل و فیوز  / استعلام,استعلام لامپ LED,استعلام لامپ پنل,استعلام فیوز 25 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217641/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-شعبه--'>مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه... / مناقصه , مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217658/استعلام-کامپیوتر-جیبی--'>استعلام کامپیوتر جیبی.... / استعلام ,استعلام کامپیوتر جیبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217671/استعلام-دستگاه-تست-سنسور--'>استعلام دستگاه تست سنسور ... / استعلام, استعلام دستگاه تست سنسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217685/استعلام-دستگاه-عیب-یاب--'>استعلام دستگاه عیب یاب ... / استعلام , استعلام دستگاه عیب یاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217697/استعلام-یخچال-4-5-تا-6-فوت-آزمایش-(کوچک)'>استعلام یخچال 4.5 تا 6 فوت آزمایش (کوچک) / استعلام,استعلام یخچال 4.5 تا 6 فوت آزمایش (کوچک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217710/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار'>استعلام پشتیبانی سخت افزار  / استعلام, پشتیبانی سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217726/استعلام-تجهیزات-آشپزخانه-صنعتی'>استعلام  تجهیزات آشپزخانه صنعتی / استعلام, تجهیزات آشپزخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217740/استعلام-ولو-دروازه-ای-پنوماتیک--'>استعلام ولو دروازه ای پنوماتیک ... / فرم استعلام بها , استعلام ولو دروازه ای پنوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217754/استعلام-ماشین-لباسشویی-ایستاده'>استعلام ماشین لباسشویی ایستاده / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217766/استعلام-تهیه-و-خرید-2-باب-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تهیه و خرید 2 باب سرویس بهداشتی ... / استعلام, استعلام تهیه و خرید 2 باب سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215996/مزایده-واگذاری-حمل-کالای-همراه-مسافر-در-پایانه-مرزی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حمل کالای همراه مسافر در پایانه مرزی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری حمل کالای همراه مسافر در پایانه مرزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216027/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-140-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 140 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217344/استعلام-سوییچ--'>استعلام سوییچ ... / استعلام , استعلام سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217357/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-تعمیر-موتورسیکلت'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه تعمیر موتورسیکلت  / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه تعمیر موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217373/استعلام-Gps-Etrex-30X'>استعلام Gps Etrex 30X / استعلام, Gps Etrex 30X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217390/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ...  / استعلام, استعلام اسکنر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217408/مناقصه-AZMON-TRANS-ELECRICAL-DEVICE'>مناقصه AZMON  TRANS ELECRICAL  DEVICE   / مناقصه AZMON  TRANS ELECRICAL  DEVICE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217422/استعلام-تخریب-پیاده-روهای-وضع-موجود-و-اجرای-پیاده-رو-پارک-شادی--'>استعلام  تخریب پیاده روهای وضع موجود و اجرای پیاده رو پارک شادی .. / استعلام, تخریب پیاده روهای وضع موجود و اجرای پیاده رو پارک شادی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217441/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-های-دانشکده'>مناقصه تعمیرات ساختمان های دانشکده / مناقصه , مناقصه تعمیرات ساختمان های دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217455/استعلام-تسمه-کش-فول-اتوماتیک-TP6000'>استعلام  تسمه کش فول اتوماتیک TP6000 / استعلام, تسمه کش فول اتوماتیک TP6000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217471/استعلام-تعداد-سه-دستگاه-کولر-گازی--'>استعلام  تعداد سه دستگاه کولر گازی ... / استعلام , استعلام  تعداد سه دستگاه کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217488/استعلام-9-دستگاه-لب-تاب-ایسوس---'>استعلام 9 دستگاه لب تاب ایسوس .... / استعلام ,استعلام 9 دستگاه لب تاب ایسوس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217502/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری آبهای سطحی  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات جمع آوری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217516/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص'>استعلام مقاطع فلزی خاص / استعلام , استعلام مقاطع فلزی خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217528/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان-(نوبت-دوم)'>مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217543/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217558/استعلام-تونر-معمولی-چاپگر'>استعلام تونر معمولی چاپگر / استعلام, تونر معمولی چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217574/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری--'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری... / استعلام,استعلام کارتریج چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217588/استعلام-ردیابی-و-پایش-بیماری-جاروک-بادام'>استعلام ردیابی و پایش بیماری جاروک بادام  / استعلام,استعلام ردیابی و پایش بیماری جاروک بادام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217604/استعلام-عملیات-برون-سپاری-خدمات-فناوری-اطلاعات'>استعلام عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات  / استعلام,استعلام عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217620/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217637/استعلام-ابزار-امنیتی--'>استعلام ابزار امنیتی ... / استعلام , استعلام ابزار امنیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217653/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217668/استعلام-کیت-آموزشی-ویژه-مراکز-استثنایی'>استعلام کیت آموزشی ویژه مراکز استثنایی / استعلام, کیت آموزشی ویژه مراکز استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217682/استعلام-هارد'>استعلام هارد  / استعلام ,  استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217694/استعلام-اسکنر-3450i-کداک'>استعلام اسکنر 3450i کداک / استعلام, استعلام اسکنر 3450i کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217706/استعلام-کباب-لقمه-30-درصد-گوشت--'>استعلام کباب لقمه 30 درصد گوشت ... / استعلام, استعلام کباب لقمه 30 درصد گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217722/استعلام-روغن-موتور--روغن-هیدرولیک--ضدیخ--'>استعلام روغن موتور - روغن هیدرولیک - ضدیخ... / استعلام, استعلام روغن موتور - روغن هیدرولیک - ضدیخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217737/استعلام-برگزاری-تورهای-بازدید-صنعتی'>استعلام برگزاری تورهای بازدید صنعتی / استعلام, برگزاری تورهای بازدید صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217750/استعلام-​دستگاه-اتوکلاو-50-لیتری'>استعلام ​دستگاه اتوکلاو 50 لیتری / استعلام بهاء, استعلام ​دستگاه اتوکلاو 50 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217763/استعلام-دستگاه-سانتریفوژ-40شاخه'>استعلام دستگاه سانتریفوژ 40شاخه / استعلام , استعلام دستگاه سانتریفوژ 40شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217776/استعلام-تعویض-شستی-اسانسور'>استعلام تعویض شستی اسانسور / استعلام , استعلام تعویض شستی اسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215991/مزایده-سواری-پراید-141'>مزایده سواری پراید 141 / مزایده, مزایده سواری پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216018/مزایده-2-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-62-متر'>مزایده 2.5 دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری مساحت 62 متر  / مزایده,مزایده 2.5 دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاری مساحت 62 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216054/مزایده-فروش-تعداد-8-باب-ملک-اعم-از-آپارتمان-زمین-و-ویلایی'>مزایده فروش تعداد 8 باب ملک اعم از آپارتمان زمین و ویلایی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 باب ملک اعم از آپارتمان زمین و ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216102/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-647متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216148/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-182-38متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 182.38متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 182.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216186/مزایده-فروش-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده فروش سیم کارت کارکرده / مزایده, مزایده فروش سیم کارت کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216220/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جی تی ایکس / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216265/مزایده-ملک-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ملک بخش سه اردبیل / مزایده ,مزایده ملک بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216316/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216352/مزایده-ملک-مساحت-233-8متر'>مزایده ملک مساحت 233.8متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 233.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216385/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-131'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید 131 / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217253/استعلام-AZMOON-TRANS-ELECTRICAL-DEVICE'>استعلام AZMOON TRANS  ELECTRICAL  DEVICE  / استعلام AZMOON TRANS  ELECTRICAL  DEVICE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217268/استعلام-تجهیزات-مکانیکی-خاص-بخش-فولادسازی'>استعلام تجهیزات مکانیکی خاص بخش فولادسازی / استعلام , استعلام تجهیزات مکانیکی خاص بخش فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217283/استعلام-سلونویید-والو'>استعلام سلونویید والو  / استعلام, استعلام سلونویید والو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217301/مناقصه-عملیات-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت  نوبت دوم چاپ اول / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت  نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217314/استعلام-صندلی-انرژی'>استعلام صندلی انرژی  / استعلام,استعلام صندلی انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217332/استعلام-لایسنس-دائمی-سرور-اکسیژن---'>استعلام لایسنس دائمی سرور اکسیژن .... / استعلام ,استعلام لایسنس دائمی سرور اکسیژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217349/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار  / استعلام,استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217365/استعلام-منبع-کویل-دار-2000-لیتری-دوجداره'>استعلام  منبع کویل دار 2000 لیتری دوجداره  / استعلام, منبع کویل دار 2000 لیتری دوجداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217380/استعلام-نورپردازی-چهارطاقی--'>استعلام نورپردازی چهارطاقی... / استعلام, استعلام نورپردازی چهارطاقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217398/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217414/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-کاهش-تلفات--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217429/استعلام-یخچال-پارس-12-فوت--'>استعلام یخچال پارس 12 فوت... / استعلام, استعلام یخچال پارس 12 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217448/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر / استعلام , استعلام خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217460/استعلام-وسایل-ورزشی--'>استعلام وسایل ورزشی ... / استعلام, استعلام وسایل ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217478/استعلام-4-دستگاه-پژو-405-یا-پارس-و-یک-دستکاه-خودرو-سایپا'>استعلام 4 دستگاه پژو 405 یا پارس و یک دستکاه خودرو سایپا / استعلام, 4 دستگاه پژو 405 یا پارس و یک دستکاه خودرو سایپا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217494/استعلام-ایجاد-پارتیشن--'>استعلام ایجاد پارتیشن ... / استعلام , استعلام ایجاد پارتیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217508/استعلام-پمپ-و-موتور-همرا-با-سنسور-و-کابل--'>استعلام  پمپ و موتور همرا با سنسور و کابل ... / استعلام , استعلام  پمپ و موتور همرا با سنسور و کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217521/استعلام-اجرای-روشنایی-3-دستگاه-پارکینگ'>استعلام اجرای روشنایی 3 دستگاه پارکینگ / استعلام,استعلام اجرای روشنایی 3 دستگاه پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217534/استعلام-تجهیزات-کارگاه-الکترونیک'>استعلام تجهیزات کارگاه الکترونیک  / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217549/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی  / استعلام , استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217566/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217580/استعلام-لوله-آبیاری-کشاورزی--'>استعلام  لوله آبیاری کشاورزی ... / استعلام, استعلام  لوله آبیاری کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217596/استعلام-موس-فراسو'>استعلام موس فراسو  / استعلام ,  استعلام موس فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217611/استعلام-کمر-بند-پلی-اتیلن-و--'>استعلام کمر بند پلی اتیلن و ... / استعلام کمر بند پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217628/استعلام-شناسایی-و-قطع-انشعابات-غیرمجاز---'>استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز  ... / استعلام , استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217644/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217660/استعلام-کابل-افشان-همدان'>استعلام کابل افشان همدان  / استعلام,استعلام کابل افشان همدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217673/مناقصه-احداث-تقاطع-غیرهمسطح-زیرگذر--'>مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح زیرگذر ... / مناقصه ، مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح زیرگذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217687/استعلام-بازسازی-کامل-یک-مجموعه-سرویس-بهداشتی-و-حمام'>استعلام بازسازی کامل یک مجموعه سرویس بهداشتی و حمام  / استعلام ,استعلام بازسازی کامل یک مجموعه سرویس بهداشتی و حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217699/استعلام-موتور-فن-کویل-سقفی--'>استعلام موتور فن کویل سقفی .. / استعلام, استعلام موتور فن کویل سقفی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217713/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون  / استعلام,استعلام ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217728/استعلام-ساک-دستی'>استعلام ساک دستی / استعلام , استعلام ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217742/استعلام-ورق-پلی-اتیلن-تیوار'>استعلام ورق پلی اتیلن تیوار / استعلام , استعلام ورق پلی اتیلن تیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217756/استعلام-چیلر-هوا-خنک'>استعلام چیلر هوا خنک / استعلام , استعلام چیلر هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217769/آگهی-خرید-فیلتر-کارتریجی'>آگهی خرید فیلتر کارتریجی / آگهی خرید فیلتر کارتریجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215998/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-بایر-مساحت-3514متر'>مزایده یک قطعه زمین بصورت بایر مساحت 3514متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت بایر مساحت 3514متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216036/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-264-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 264.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 264.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216076/مزایده-مجتمع-مسکونی-مساحت-264-70متر-نوبت-دوم'>مزایده مجتمع مسکونی مساحت 264.70متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی مساحت 264.70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216128/مزایده-4-قطعه-ملک-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده 4 قطعه ملک اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده ,مزایده 4 قطعه ملک اموال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216166/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-سوم-تفکیکی-132-40متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی 132.40متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سوم تفکیکی 132.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216201/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217341/استعلام-خرید-دستگاه-sanstorage'>استعلام خرید دستگاه sanstorage / استعلام, خرید دستگاه sanstorage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217356/مناقصه-انجام-حسابرسی-سال-های-مالی-1395-و-1396-شهرداری--نوبت-دوم'>مناقصه انجام حسابرسی سال های مالی 1395 و 1396 شهرداری - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام حسابرسی سال های مالی 1395 و 1396 شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217372/استعلام-سیستم-برق-روشنایی-سیلک'>استعلام سیستم برق روشنایی سیلک / استعلام,استعلام سیستم برق روشنایی سیلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217389/استعلام-کمد-بایگانی-ورق-75-رنگ-چکشی'>استعلام کمد بایگانی ورق 75 رنگ چکشی / استعلام, کمد بایگانی ورق 75 رنگ چکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217407/استعلام-دوربین-K-SEE-2MP-شش-عدد--'>استعلام دوربین K-SEE 2MP شش عدد ... / استعلام, استعلام دوربین K-SEE 2MP شش عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217421/استعلام-بازسازی-دیواره-های-دو-دستگاه-بالابر--'>استعلام  بازسازی دیواره های دو دستگاه بالابر ... / استعلام, استعلام  بازسازی دیواره های دو دستگاه بالابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217440/استعلام-تایر-12-24-گل-عقب-به-همراه-نوار-و-تیوب'>استعلام تایر 12*24 گل عقب به همراه نوار و تیوب / استعلام, استعلام تایر 12*24 گل عقب به همراه نوار و تیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217454/استعلام-آبسردکن-2-شیره-ایستاده-ایرانی--'>استعلام آبسردکن 2 شیره ایستاده ایرانی... / استعلام, استعلام آبسردکن 2 شیره ایستاده ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217468/استعلام-گازکشی-ساختمان-اداره-مرکزی-برق-منطقه-ای'>استعلام  گازکشی ساختمان اداره مرکزی برق منطقه ای / استعلام, گازکشی ساختمان اداره مرکزی برق منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217487/استعلام-شیر-فشارشکن-100-فشار-16'>استعلام شیر فشارشکن 100 فشار 16 / استعلام, شیر فشارشکن 100 فشار 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217501/استعلام-کولرگازی-سرمایشی'>استعلام کولرگازی سرمایشی / استعلام, کولرگازی سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217515/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217527/استعلام-سیستم-کنفرانس-دیجیتال-هوراند'>استعلام سیستم کنفرانس دیجیتال هوراند / استعلام, سیستم کنفرانس دیجیتال هوراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217542/استعلام-دستگاه-لب-تاپ'>استعلام دستگاه لب تاپ / استعلام , استعلام دستگاه لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217556/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217573/استعلام-احداث-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام احداث ایستگاه پمپاژ  / استعلام ,استعلام احداث ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217587/استعلام-عملیات-سیم-کشی'>استعلام عملیات سیم کشی / استعلام عملیات سیم کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217603/استعلام-سیم-روکش-دار-افشان--'>استعلام سیم روکش دار افشان ... / استعلام, استعلام سیم روکش دار افشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217619/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217636/استعلام-تعمیرات-سالنهای-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالنهای ورزشی  / استعلام, استعلام تعمیرات سالنهای ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217652/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزار / استعلام , استعلام پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217667/استعلام-اسپیلت-60000'>استعلام اسپیلت 60000  / استعلام,استعلام اسپیلت 60000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217681/استعلام-درخواست-خرید-360بسته-چای-شکسته--'>استعلام درخواست خرید 360بسته چای شکسته ... / استعلام, استعلام درخواست خرید 360بسته چای شکسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217693/استعلام-ملزومات-مصرفی'>استعلام ملزومات مصرفی / استعلام,استعلام ملزومات مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217705/استعلام-تعویض-موتور-دو-باب-درب-شیشه-ای'>استعلام تعویض موتور دو باب درب شیشه ای  / استعلام,استعلام تعویض موتور دو باب درب شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217720/استعلام-تامین-خودروی-سواری'>استعلام تامین خودروی سواری / استعلام, استعلام تامین خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217736/مناقصه-فراخوان-تعمیرات-اساسی-مخارن-سقف-شناور-و---'>مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی مخارن سقف شناور و .... / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی مخارن سقف شناور و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217749/استعلام-وسایل-ورزشی'>استعلام وسایل ورزشی / استعلام, وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217762/استعلام-دستگاه-علف-تراش--'>استعلام دستگاه علف تراش.... / استعلام ,استعلام علف تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217775/استعلام-هاب-سوئیچ'>استعلام هاب سوئیچ / استعلام ,استعلام هاب سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215987/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد / مزایده, مزایده فروش تعدادی دام مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216015/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-58-6متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 58.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 58.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216048/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-180-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 180.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 180.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216099/مزایده-یک-دستگاه-واحد-تجاری-دارای-پلاک-شماره-22-4364-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه واحد تجاری دارای پلاک شماره 22/4364 نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد تجاری دارای پلاک شماره 22/4364 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216146/مزایده-دستگاه-خودرو-پژو-405glx-و-مینی-بوس'>مزایده دستگاه خودرو پژو 405glx و مینی بوس / آگهی مزایده , مزایده دستگاه خودرو پژو 405glx و مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216184/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-یکصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت یکصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216219/مزایده-تجهیز-و-بهره-برداری-از-فروشگاه'>مزایده تجهیز و بهره برداری از فروشگاه  / مزایده , مزایده تجهیز و بهره برداری از فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216259/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-و-مغازه'>مزایده ششدانگ زمین محصور و مغازه  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محصور و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216313/مزایده-واگذاری-غرفه-های-رفاهی--دانشجویی'>مزایده واگذاری غرفه های رفاهی - دانشجویی / مزایده , مزایده واگذاری غرفه های رفاهی - دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216348/مزایده-خودروسبک-و--'>مزایده خودروسبک و ... / مزایده , مزایده خودروسبک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216382/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-115-2054-بخش-12-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 115/2054 بخش 12 تهران / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 115/2054 بخش 12 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217216/استعلام-آبگرمکن-یخچال-امرسان'>استعلام آبگرمکن، یخچال امرسان  / استعلام, آبگرمکن، یخچال امرسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217229/استعلام-یخچال-فریزر-الکترواستیل'>استعلام یخچال فریزر الکترواستیل / استعلام,استعلام یخچال فریزر الکترواستیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217252/استعلام-برینگ-ها'>استعلام برینگ ها / استعلام , استعلام برینگ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217267/استعلام-کلید-ها-و-متعلقات--سنگ-مدل-مروارید-و--'>استعلام کلید ها و متعلقات ، سنگ مدل مروارید و... / استعلام،استعلام کلید ها و متعلقات ، سنگ مدل مروارید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217282/استعلام-یخچال-و-گاز-روی-میزی-جهت-مجموعه'>استعلام یخچال و گاز روی میزی جهت مجموعه / استعلام, استعلام یخچال و گاز روی میزی جهت مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217300/استعلام-سیستم-کوتینگ--'>استعلام  سیستم کوتینگ... / استعلام,استعلام  سیستم کوتینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217313/مناقصه-عملیات-دپو-بارگیری-و-حمل-خاک-آلوویوم'>مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل خاک آلوویوم / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل خاک آلوویوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217331/مناقصه-خرید-و-حمل-اجرای-خط-انتقال-و-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه خرید و حمل اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ / مناقصه , مناقصه خرید و حمل اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217348/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام , زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217364/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک  / استعلام,استعلام آرشیو الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217379/استعلام-کولر-آبی-سلولزی---'>استعلام کولر آبی سلولزی .... / استعلام ,استعلام کولر آبی سلولزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217397/استعلام-دوربین-CCDده-مگاپیکسل'>استعلام  دوربین CCDده مگاپیکسل  / استعلام, دوربین CCDده مگاپیکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217413/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزار-دقیقی-و-قطعات'>استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات  / استعلام, استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217428/مناقصه-خرید-روغن'>مناقصه خرید روغن  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217447/استعلام-تعمیرات-کلی-جلوبندی-خودروهای-کامیونت--'>استعلام  تعمیرات کلی جلوبندی خودروهای کامیونت ... / استعلام, استعلام  تعمیرات کلی جلوبندی خودروهای کامیونت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217459/اصلاحیه-مناقصه-ادامه-اجرا-و-تکمیل-دو-بلوک-از-فاز-یک-(بلوک-A-و-B-)-نوبت-سوم'>اصلاحیه مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک (بلوک A و B )  نوبت سوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه، مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک (بلوک A و B ) نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217476/استعلام-خرید-اسپلیت-سرمایشی--گرمایشی-ایران-رادیاتور'>استعلام خرید اسپلیت سرمایشی - گرمایشی ایران رادیاتور / استعلام, خرید اسپلیت سرمایشی - گرمایشی ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217492/استعلام-ترانسمیتر'>استعلام ترانسمیتر / استعلام ترانسمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217507/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217520/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217533/استعلام-خرید-4-عدد-سوئولویید-والو-ASCO'>استعلام خرید 4 عدد سوئولویید والو ASCO  / استعلام , استعلام خرید 4 عدد سوئولویید والو ASCO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217548/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217562/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار  / استعلام,استعلام آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217579/استعلام-کانتر-توزیع-غذا--جاقاشقی-و-جاظرفی-ظرف-توزیع-غذای-دانشجویی-و--'>استعلام کانتر توزیع غذا + جاقاشقی و جاظرفی +ظرف توزیع غذای دانشجویی و ... / استعلام, کانتر توزیع غذا + جاقاشقی و جاظرفی +ظرف توزیع غذای دانشجویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217593/استعلام-دستگاه-بالانس-چرخ-دیجیتالی--'>استعلام دستگاه بالانس چرخ دیجیتالی... / استعلام,استعلام دستگاه بالانس چرخ دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217610/استعلام-ساک--'>استعلام ساک ... / استعلام , استعلام ساک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217627/استعلام-یک-دستگاه-سرور--'>استعلام یک دستگاه سرور ... / استعلام, استعلام یک دستگاه سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217642/استعلام-اتوماسیون-خواهران'>استعلام اتوماسیون خواهران / استعلام,استعلام اتوماسیون خواهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217659/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی / استعلام, تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217672/استعلام-نفت-گاز'>استعلام نفت گاز  / استعلام , استعلام نفت گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217686/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217698/استعلام-میز-و-صندلی-میز-اداری'>استعلام میز و صندلی- میز اداری / استعلام , استعلام میز و صندلی- میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217711/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217727/استعلام-فاکس-پاناسونیک-مدل-kx612'>استعلام فاکس پاناسونیک مدل kx612 / استعلام, استعلام فاکس پاناسونیک مدل kx612</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217741/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-سیستم-NVR'>استعلام دستگاه ذخیره سازی سیستم NVR  / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره سازی سیستم NVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217755/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام, کولر آبی 7000 آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217768/استعلام-لوله-کشی-ثبت'>استعلام لوله کشی ثبت  / استعلام,استعلام لوله کشی ثبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215997/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-سفید-رنگ--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ - مرحله دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان سفید رنگ - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216033/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-5000-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 5000 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 5000 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216070/تجدید-مزایده-بوفه-دانشکده-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بوفه دانشکده- نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده بوفه دانشکده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216123/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3350متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3350متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3350متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216136/مزایده-خودرو-مزدا-2000-مدل-1385-نوبت-دوم'>مزایده خودرو مزدا 2000 مدل 1385 نوبت دوم / مزایده ,مزایده خودرو مزدا 2000 مدل 1385 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216172/مزایده-آپارتمان-مسکونی-133-18متر-طبقه-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی 133.18متر طبقه اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی 133.18متر طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216206/مزایده-ملک-بخش-29-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 29 گیلان نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک بخش 29 گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216238/مزایده-ملک-بخش-14-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 14 گیلان نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک بخش 14 گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216294/مزایده-زمین-مساحت-120-متر-قطعه-980-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 120 متر قطعه 980 تفکیکی / مزایده ,مزایده زمین مساحت 120 متر قطعه 980 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216338/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-312-50متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 312.50متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 312.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216371/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-روا'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو روا  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو روا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216403/مزایده-فروش-یکباب-خانه-مسکونی-و-خودرو-سواری-پژو-roa'>مزایده فروش یکباب خانه مسکونی و خودرو سواری پژو roa / مزایده فروش اموال غیر منقول , مزایده فروش یکباب خانه مسکونی و خودرو سواری پژو roa</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216432/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-430-28متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 430.28متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 430.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216467/مزایده-دستگاه-گرانول-ساز'>مزایده دستگاه گرانول ساز / اگهی مزایده , مزایده دستگاه گرانول ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216504/مزایده-آپارتمان-دوبلکس-مساحت-271-04متر'>مزایده آپارتمان دوبلکس مساحت 271.04متر / مزایده ,مزایده آپارتمان دوبلکس مساحت 271.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216547/مزایده-آپارتمان-مساحت-103-70متر-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 103.70متر قطعه 8 تفکیکی / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 103.70متر قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216595/مزایده-تعدادی-ماشین-آلات-و-اقلام-کارگاهی'>مزایده تعدادی ماشین آلات و اقلام کارگاهی / مزایده, مزایده تعدادی ماشین آلات و اقلام کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216640/مزایده-یخچال-اجاق-گاز-ظروف-آشپزخانه-و--'>مزایده یخچال، اجاق گاز، ظروف آشپزخانه و... / اگهی مزایده , مزایده یخچال، اجاق گاز، ظروف آشپزخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216684/مزاید-دریل-ستونی'>مزاید دریل ستونی  / اگهی مزایده , مزاید دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216725/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216759/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-60-89متر'>مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 60.89متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 60.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216795/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-199-مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 199 مترمربع / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت 199 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216830/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-480متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 480متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216878/مزایده-فروش-املاک-شامل-انباری-باغ-و-ساختمان-و-مغازه'>مزایده فروش املاک شامل انباری.باغ و ساختمان و مغازه  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل انباری.باغ و ساختمان و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216916/مزایده-ضایعات-استیل'>مزایده ضایعات استیل  / اگهی مزایده , مزایده ضایعات استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216955/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217021/مزایده-خط-تلفن'>مزایده خط تلفن  / اکهی مزایده , مزایده خط تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217160/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.19متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217202/مزایده-0-72-دانگ-از-ششدانگ-ملک-عرصه-150متر'>مزایده 0.72 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 150متر / مزایده,مزایده 0.72 دانگ از ششدانگ ملک عرصه 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217247/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-117-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 117.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 117.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217293/مزایده-سرقفلی-غرفه-شماره-11-میدان-میوه'>مزایده  سرقفلی، غرفه شماره 11 میدان میوه  / مزایده , دمزایده  سرقفلی، غرفه شماره 11 میدان میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217339/مزایده-لوله'>مزایده لوله  / اگهی مزایده , مزایده لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217393/مزایده-واحد-مسکونی-بخش-5-ارومیه-مساحت-200متر'>مزایده واحد مسکونی بخش 5 ارومیه مساحت 200متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی بخش 5 ارومیه مساحت 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217432/مزایده-فروش-تعداد-82-دست-کت-و-شلوار-خارجی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 82 دست کت و شلوار خارجی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش تعداد 82 دست کت و شلوار خارجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217484/فراخوان-واگذاری-مدیریت-نظارت-و-بهره-برداری-از-کارخانه'>فراخوان واگذاری مدیریت، نظارت و بهره برداری از کارخانه   / مزایده ، فراخوان واگذاری مدیریت، نظارت و بهره برداری از کارخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217563/مزایده-تعداد-8-غرفه-واقع-در-پارک--نوبت-سوم'>مزایده تعداد 8 غرفه واقع در پارک  -نوبت سوم / آگهی مزایده , مزایده تعداد 8 غرفه واقع در پارک  -نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217613/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کندر-پلاستیک'>مزایده فروش یک دستگاه کندر پلاستیک / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کندر پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217656/مزایده-آپارتمان-مساحت-67-11متر-بخش-دو-شیراز'>مزایده آپارتمان مساحت 67.11متر بخش دو شیراز / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 67.11متر بخش دو شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217753/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-83-57متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 83.57متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 83.57متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217783/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217796/استعلام-هیتر-گازی-فن-دار-با-سنسور-دود-625-انرژی'>استعلام هیتر گازی فن دار با سنسور دود 625 انرژی / استعلام, استعلام هیتر گازی فن دار با سنسور دود 625 انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216145/آگهی-مزایده-عمومی-جهت-بهره-برداری-و-نگهداشت-جایگاه'>آگهی مزایده عمومی جهت بهره برداری و نگهداشت جایگاه / آگهی مزایده عمومی ، آگهی مزایده عمومی  جهت بهره برداری و نگهداشت جایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216183/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده , مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216215/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی قطعه اول تفکیکی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216250/مزایده-ملک-بخش-دو-ثبتی-شاهرود-مرحله-دوم'>مزایده ملک بخش دو ثبتی شاهرود مرحله دوم  / مزایده ,مزایده ملک بخش دو ثبتی شاهرود مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216308/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216347/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216380/مزایده-فروش-درب-آهنی'>مزایده فروش درب آهنی / مزایده , مزایده فروش درب آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216416/مزایده-خودرو-وانت-نیسان-یخچال-دار'>مزایده خودرو وانت نیسان یخچال دار / مزایده,مزایده خودرو وانت نیسان یخچال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216445/مزایده-فروش-انواع-کولر-اسپیلت--انواع-یخچال'>مزایده فروش انواع کولر اسپیلت ، انواع یخچال  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کولر اسپیلت ، انواع یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216474/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-دوو-سی'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری دوو سی / مزایده ، مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری دوو سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216518/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینها-کاربری-مسکونی-تجاری-گردشگری-نوبت-سوم'> مزایده فروش تعدادی از زمینها کاربری مسکونی تجاری گردشگری نوبت سوم / مزایده, مزایده فروش تعدادی از زمینها کاربری مسکونی تجاری گردشگری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216562/مزایده-مغازه-عرصه-30-83متر'>مزایده مغازه عرصه 30.83متر / مزایده, مزایده مغازه عرصه 30.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216604/مزایده-آهن-آلات-مازاد-و-بلااستفاده--نوبت-دوم'>مزایده آهن آلات مازاد و بلااستفاده  - نوبت دوم  / مزایده ، آهن آلات مازاد و بلااستفاده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216651/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-2200متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 2200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 2200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216700/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216736/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-164-57متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 164.57متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 164.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216767/فراخوان-عمومی-اجاره-واحدهای-تجاری-بازار--'>فراخوان عمومی اجاره واحدهای تجاری بازار... / فراخوان عمومی اجاره , فراخوان عمومی اجاره واحدهای تجاری بازار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216803/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216841/مزایده-ششدانگ-پلاک-2173-فرعی-قدمت-بالای-بیست-سال'>مزایده ششدانگ پلاک 2173 فرعی قدمت بالای بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2173 فرعی قدمت بالای بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216892/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه / مزایده ,مزایده ششدانگ یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216924/مزایده-فروش-شش-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-سه-قطعه-زمین-مازاد'>مزایده فروش شش واحد آپارتمان مسکونی و سه قطعه زمین مازاد  / مزایده,مزایده فروش شش واحد آپارتمان مسکونی و سه قطعه زمین مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216967/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217049/اصلاحیه-مزایده-املاک'>اصلاحیه مزایده املاک  / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه مزایده املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217171/مزایده-لوازم-تجهیزات-تاسیسات-اسقاطی-ضایعات--نوبت-دوم'>مزایده لوازم، تجهیزات، تاسیسات اسقاطی، ضایعات - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده لوازم، تجهیزات، تاسیسات اسقاطی، ضایعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217217/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-275-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217254/مزایده-یکباب-غرفه-مساحت-عرصه-41255متر'>مزایده یکباب غرفه مساحت عرصه 41255متر  / مزایده,مزایده یکباب غرفه مساحت عرصه 41255متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217308/مزایده-ملک-یکباب-فروشگاه-مساحت-168-متر'>مزایده ملک یکباب فروشگاه مساحت 168 متر / مزایده,مزایده ملک یکباب فروشگاه مساحت 168 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217354/مزایده-ششدانگ-یکباب-باغ-قدیمی-عرصه-11817-98متر'>مزایده ششدانگ یکباب باغ قدیمی عرصه 11817.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب باغ قدیمی عرصه 11817.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217399/مزایده-واگذاری-ششدانگ-زمین-مساحت-153-10متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ زمین مساحت 153.10متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ زمین مساحت 153.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217443/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217496/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217570/مزایده-فروش-ملک-قطعه-زمین-c2-پلاک-65-فرعی'>مزایده فروش ملک قطعه زمین c2 پلاک 65 فرعی / مزایده,مزایده فروش ملک قطعه زمین c2 پلاک 65 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217623/مزایده-اجاره-۲-قطعه-از-زمینهای-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ۲ قطعه از زمینهای نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره ۲ قطعه از زمینهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217680/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-75-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان طبقه سه 75 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان طبقه سه 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217786/استعلام-کارتریج-رایانه-نواری'>استعلام کارتریج رایانه نواری / استعلام کارتریج رایانه نواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217799/استعلام-ساخت-و-ترمیم-قنات'>استعلام  ساخت و ترمیم قنات / استعلام, ساخت و ترمیم قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217811/استعلام-رولر-بیرینگ-مخروطی-وکیوم-پمپ'>استعلام رولر بیرینگ مخروطی وکیوم پمپ / استعلام , استعلام رولر بیرینگ مخروطی وکیوم پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217287/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217304/استعلام-لوازم-تویوتا-لندکروز'>استعلام لوازم تویوتا لندکروز / استعلام, استعلام لوازم تویوتا لندکروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217318/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت معابر- نوبت  دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217337/استعلام-چرخ-دستی-حمل-بار-هتلی'>استعلام چرخ دستی حمل بار هتلی  / استعلام, چرخ دستی حمل بار هتلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217352/استعلام-خریداری-سوییچ-شبکه'>استعلام خریداری سوییچ شبکه / استعلام, خریداری سوییچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217369/مناقصه-آسفالت-معابر-سزطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سزطح شهر  / مناقصه, مناقصه  آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217383/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217402/استعلام-لباس-کار'>استعلام لباس کار / استعلام,استعلام لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217418/استعلام-اسکنر-ای-وی-ژن-240'>استعلام اسکنر ای وی ژن 240 / استعلام, استعلام اسکنر ای وی ژن 240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217435/استعلام-تخت-تشریح-و-سردخانه-جسد'>استعلام تخت تشریح و سردخانه جسد / استعلام, تخت تشریح و سردخانه جسد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217451/استعلام-اجرای-عملیات-فنس-کشی'>استعلام اجرای عملیات فنس کشی  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات فنس کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217463/استعلام-کفشکنی-و-لایروبی-و-بغل-تراشی-چاه-فاضلاب'>استعلام کفشکنی و لایروبی و بغل تراشی چاه فاضلاب / استعلام, استعلام کفشکنی و لایروبی و بغل تراشی چاه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217482/استعلام-ترانس-جوش--'>استعلام ترانس جوش ... / استعلام, استعلام ترانس جوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217498/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-های-دانشکده'>مناقصه تعمیرات ساختمان های دانشکده / مناقصه , مناقصه تعمیرات ساختمان های دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217512/استعلام-HT1103-مدل-UPS'>استعلام HT1103 مدل UPS / استعلام, HT1103 مدل UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217524/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217539/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217553/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان---'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان ....   / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217569/استعلام-سروریس-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور-63-کیلوواتی'>استعلام سروریس و راه اندازی دیزل ژنراتور 63 کیلوواتی / استعلام, سروریس و راه اندازی دیزل ژنراتور 63 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217584/استعلام-اجرای-ایزوگام---'>استعلام اجرای ایزوگام .... / استعلام, استعلام اجرای ایزوگام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217600/استعلام-تابلو-کنترل-PLC'>استعلام تابلو کنترل PLC / استعلام, استعلام تابلو کنترل PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217616/استعلام-لامپ-LED'>استعلام لامپ LED / استعلام, لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217632/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-پل---'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل پل .... / مناقصه، مناقصه تهیه و نصب گاردریل پل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217649/استعلام-دستکش-لاتکس-و-جراحی'>استعلام دستکش لاتکس و جراحی  / استعلام, دستکش لاتکس و جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217664/استعلام-داربست-کشی-محوطه-ای'>استعلام داربست کشی محوطه ای  / استعلام, استعلام داربست کشی محوطه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217677/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی-مکس--'>استعلام کاغذ تحریر کپی مکس... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر کپی مکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217690/استعلام-میز-و-صندلی---'>استعلام میز و صندلی .... / استعلام, استعلام میز و صندلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217702/استعلام-موتور-فن-کویل-سقفی--'>استعلام موتور فن کویل سقفی ... / استعلام, استعلام موتور فن کویل سقفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217716/استعلام-تخم-مرغ-تاریخ-دار-با-کارتن--'>استعلام تخم مرغ تاریخ دار با کارتن... / استعلام, استعلام تخم مرغ تاریخ دار با کارتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217732/استعلام-جعبه-بوکس-میلیمتری'>استعلام جعبه بوکس میلیمتری / استعلام, استعلام جعبه بوکس میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217746/استعلام-ماهی-بچه-زنده-پرورشی-دریایی--'>استعلام ماهی بچه زنده پرورشی دریایی ... / استعلام, استعلام ماهی بچه زنده پرورشی دریایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217759/استعلام-ارایه-خدمات-حفاظتی-مراقبتی-و-امنیتی--'>استعلام ارایه خدمات حفاظتی مراقبتی و امنیتی... / استعلام, استعلام ارایه خدمات حفاظتی مراقبتی و امنیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217772/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216009/مزایده-فروش-تعداد-7-دستگاه-انواع-خودرو--ماشین-آلات-و-نیز-اقلام-مستعمل'>مزایده فروش تعداد 7 دستگاه انواع خودرو ، ماشین آلات و نیز اقلام مستعمل  / مزایده , مزایده فروش تعداد 7 دستگاه انواع خودرو ، ماشین آلات و نیز اقلام مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216041/مزایده-پلاک-مسکونی-مساحت-162-82متر'>مزایده پلاک مسکونی مساحت 162.82متر  / مزایده,مزایده پلاک مسکونی مساحت 162.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216084/مزایده-آپارتمان-مساحت-89-35متر'>مزایده آپارتمان مساحت 89.35متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 89.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216137/مزایده-فروش-سرقفلی-مساحت-95-8متر'>مزایده فروش سرقفلی مساحت 95.8متر  / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی مساحت 95.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216173/مزایده-سرویس-مبلمان-چوبی-و--'>مزایده  سرویس مبلمان چوبی و ... / مزایده, مزایده  سرویس مبلمان چوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216211/مزایده-تشک'>مزایده تشک / مزایده, مزایده  تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216241/مزایده-فروش-خرده-رانژه-و-کابل-جمع-آوری-شده'>مزایده فروش خرده رانژه و کابل جمع آوری شده  / مزایده , مزایده فروش خرده رانژه و کابل جمع آوری شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216298/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-نود-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت نود متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216343/مزایده-فروش-کارخانه-فعال-مواد-غذایی'>مزایده فروش کارخانه فعال مواد غذایی  / مزایده, مزایده فروش کارخانه فعال مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216374/مزایده-تعداد-57-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-و--'>مزایده تعداد 57 دستگاه انواع خودرو سبک و... / مزایده، مزایده تعداد 57 دستگاه انواع خودرو سبک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216407/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216247/مزایده-واگذاری-ابزارآلات--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ابزارآلات - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216300/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216344/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-مشاعی-و-قولنامه-ای-5200متر'>مزایده یک قطعه زمین بصورت مشاعی و قولنامه ای 5200متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بصورت مشاعی و قولنامه ای 5200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216376/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-114-72متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 114.72متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 114.72متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216410/مزایده-آپارتمان-مساحت-127-متر-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 127 متر قطعه 21 تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 127 متر قطعه 21 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216439/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216472/مزایده-یک-دستگاه-پیلر-و--'>مزایده یک دستگاه پیلر و ... / مزایده ، مزایده یک دستگاه پیلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216514/مزایده-یک-قطعه-زمین-زعفران-میزان-سی-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زعفران میزان سی من محلی  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زعفران میزان سی من محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216553/اگهی-مزایده-املاک-استیجاری'>اگهی مزایده املاک استیجاری  / مزایده ، مزایده املاک استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216600/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-74-1متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 74.1متر / مزایده, مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 74.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216650/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-130682-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 130682 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی 130682 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216692/مزایده-واگذاری-تعداد-88-فقره-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 88 فقره از املاک مازاد نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 88 فقره از املاک مازاد نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216735/مزایده-فروش-سواری-پیکان-مدل-1377'>مزایده فروش سواری پیکان مدل 1377  / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پیکان مدل 1377 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216765/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216798/مزایده-سواری-نیسان-پاترولی'>مزایده سواری نیسان پاترولی / مزایده, مزایده سواری نیسان پاترولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216836/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-435-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 435 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 435 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216886/مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-در-زمین-مساحت-5-238متر'>مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین مساحت 5.238متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین مساحت 5.238متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216918/مزایده-یک-باب-سوله-انباری-و-اطاقک'>مزایده یک باب سوله انباری و اطاقک / مزایده ، مزایده یک باب سوله انباری و اطاقک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216963/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-شرقی-141-77متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول شرقی 141.77متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول شرقی 141.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217033/اصلاحیه-مزایده-کانکس-مرغ-و--'>اصلاحیه مزایده کانکس مرغ و ... / اصلاحیه مزایده , مزایده کانکس مرغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217170/مزایده-11-سهم-مشاع-از-100-سهم-زمین-مساحت-504متر'>مزایده 11 سهم مشاع از 100 سهم زمین مساحت 504متر / مزایده,مزایده 11 سهم مشاع از 100 سهم زمین مساحت 504متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217211/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-188-02متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188.02متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 188.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217251/مزایده-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر-و-نود-و-شش-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر و نود و شش دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هفتاد متر و نود و شش دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217299/مزایده-ملک-مساحت-435-63متر'>مزایده ملک مساحت 435.63متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 435.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217343/مزایده-ساختمان-آزمایشگاه-تغذیه-دام--'>مزایده ساختمان آزمایشگاه تغذیه دام... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ساختمان آزمایشگاه تغذیه دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217396/مزایده-یک-دستگاه-رنو-ساندرو'>مزایده یک دستگاه رنو ساندرو  / مزایده, مزایده یک دستگاه رنو ساندرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217438/مزایده-یکباب-خانه-دو-طبقه-قدمت-20-سال'>مزایده یکباب خانه دو طبقه قدمت 20 سال / مزایده,مزایده یکباب خانه دو طبقه قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217493/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-243-62متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 243.62متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 243.62متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217565/مزایده-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک نوبت سوم / مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217622/مزایده-فروش-19-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 19 قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 19 قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217674/مزایده-ششدانگ-مغازه-دو-نبش-عرصه-27-12متر'>مزایده ششدانگ مغازه دو نبش عرصه 27.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه دو نبش عرصه 27.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217785/استعلام-30-عدد-صندلی-ارباب-رجوع'>استعلام 30 عدد صندلی ارباب رجوع / استعلام,استعلام 30 عدد صندلی ارباب رجوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217791/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'> استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه / استعلام,  استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217798/مناقصه-جمع-آوری-نرمه-فولادسازی-توسط-سه-دستگاه-مکنده'>مناقصه جمع آوری نرمه فولادسازی توسط سه دستگاه مکنده  / اگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری نرمه فولادسازی توسط سه دستگاه مکنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217810/استعلام-خدمات-سیستم-های-امنیتی'>استعلام خدمات سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام خدمات سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217822/فراخوان-خرید-شش-هزار-شاخه-Fin-Fan-Tube-Size-1-IN-OD--11-BWG'>فراخوان خرید شش هزار شاخه Fin Fan Tube Size 1 IN OD * 11 BWG  / فراخوان خرید شش هزار شاخه Fin Fan Tube Size 1 IN OD * 11 BWG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216289/مزایده-فروش-انواع-بخاری-گازی--انواع-بخاری-نفتی'>مزایده فروش انواع بخاری گازی ، انواع بخاری نفتی / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع بخاری گازی ، انواع بخاری نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216333/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده  یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده  یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216369/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-مساحت-عرصه-5040متر'>مزایده فروش املاک تملیکی مساحت عرصه 5040متر  / مزایده ,مزایده فروش املاک تملیکی مساحت عرصه 5040متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216401/مزایده-ساختمان-اداری-مساحت-عرصه-2000-متر-نوبت-سوم'>مزایده ساختمان اداری مساحت عرصه 2000 متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده ساختمان اداری مساحت عرصه 2000 متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216431/مزایده-کنسانتره'>مزایده کنسانتره / مزایده  ، مزایده کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216464/مزایده-تعداد-47-عدد-شلوار-کتان--'>مزایده تعداد 47 عدد شلوار کتان ...  / آگهی مزایده اموال,مزایده تعداد 47 عدد شلوار کتان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216503/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216545/مزایده-فروش-کوره-پخت-رنگ-و-رنگ-پایش-نوبت-دوم'>مزایده فروش کوره پخت رنگ و رنگ پایش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش کوره پخت رنگ و رنگ پایش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216592/مزایده-زمین-مساحت-349-50متر-قطعه-341-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 349.50متر قطعه 341 تفکیکی  / مزایده, مزایده زمین مساحت 349.50متر قطعه 341 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216639/مزایده-یک-دستگاه-پرس-250-تن-هیدرولیک-ایرانی'>مزایده یک دستگاه پرس 250 تن هیدرولیک ایرانی  / مزایده،مزایده یک دستگاه پرس 250 تن هیدرولیک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216678/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3900-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3900 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3900 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216724/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-'>مزایده فروش قطعات مسکونی.. / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216758/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216793/مزایده-کامیونت-کمپرسی'>مزایده کامیونت کمپرسی  / مزایده ، مزایده کامیونت کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216827/مزایده-واگذاری-بوفه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بوفه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری بوفه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216869/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-متصل-بهم-245-80متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم 245.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم 245.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216915/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده یکباب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216952/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-715-02متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 715.02متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 715.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217019/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217153/مزایده-فروش-و-واگذاری-زمین-تجاری-مساحت-2289-07متر'>مزایده فروش و واگذاری زمین تجاری مساحت 2289.07متر  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری زمین تجاری مساحت 2289.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217201/مزایده-کوره-ذوب-القایی--'>مزایده کوره ذوب القایی.... / مزایده,مزایده کوره ذوب القایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217246/مزایده-431-متر-از-یک-در-باغچه-مرکبات-محصور-شده'>مزایده 431 متر از یک در باغچه مرکبات محصور شده  / مزایده,مزایده 431 متر از یک در باغچه مرکبات محصور شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217289/مزایده-واگذاری-آلاچیق'> مزایده واگذاری آلاچیق / مزایده ,  مزایده واگذاری آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217335/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-تجدید-مرحله-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین تجدید مرحله دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217388/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-غرفه-تنقلات-پارک--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری محل غرفه تنقلات پارک.. نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری محل غرفه تنقلات پارک.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217431/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسیله-بازی-تکان-دهنده-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری محل استقرار وسیله بازی تکان دهنده مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محل استقرار وسیله بازی تکان دهنده مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217480/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-هفت-فارس'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هفت فارس / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217557/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2550متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2550متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2550متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217608/استعلام-مال-الاجاره-برای-کپی'>استعلام مال الاجاره برای کپی  / استعلام ، استعلام مال الاجاره برای کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217654/مزایده-اجاره-كشتارگاه-دام'>مزایده اجاره كشتارگاه دام / آگهی مزايده عمومی , مزایده اجاره كشتارگاه دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217743/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-75-6361-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 75/6361 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 75/6361 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217782/مناقصه-فراخوان-متناسب-با-و-وضعیت-کشاورزی-گلخانه-ای'>مناقصه فراخوان متناسب با و وضعیت کشاورزی گلخانه ای  / موقعیت مساحت مستحدثات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217795/استعلام-خرید-کوپلر--شیر-فشار-شکن'>استعلام خرید کوپلر ، شیر فشار شکن / استعلام , استعلام خرید کوپلر ، شیر فشار شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217807/استعلام-لوازم-خودرو-و-ماشین-آلات'>استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات / استعلام, لوازم خودرو و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217819/فراخوان-شناسایی-انتخاب-پیمانکار-تأمین-تهیه-و-طبخ-غذای-کارخانه'>فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار تأمین، تهیه و طبخ غذای کارخانه / فراخوان , فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار تأمین، تهیه و طبخ غذای کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217831/استعلام-خرید-سوئیچ-شبکه'>استعلام خرید سوئیچ شبکه  / استعلام, خرید سوئیچ شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217844/استعلام-پارچه-اکسپنشن'>استعلام پارچه اکسپنشن / استعلام , استعلام پارچه اکسپنشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217856/استعلام-یک-دستگاه-تیپ-درایو-LTO-6'>استعلام یک دستگاه تیپ درایو  LTO-6  / استعلام , استعلام یک دستگاه تیپ درایو  LTO-6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216067/مزایده-فروش-املاک-باغ-های-هندی-کندی-و-چم-چغور-10-8-و-13-2-هکتار-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک باغ های هندی کندی و چم چغور 10.8 و 13.2 هکتار نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک باغ های هندی کندی و چم چغور 10.8 و 13.2 هکتار نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216122/مزایده-یک-دستگاه-تاور'>مزایده یک دستگاه تاور / مزایده ، مزایده یک دستگاه تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216161/مزایده-تعداد-پنج-دستگاه-کانکس-اداری'>مزایده تعداد پنج دستگاه کانکس اداری / مزایده اموال منقول , مزایده تعداد پنج دستگاه کانکس اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216196/آگهی-مزایده-خودرو'>آگهی مزایده خودرو  / آگهی مزایده,آگهی مزایده خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216228/مزایده-تعداد-4768-سرویس-25-پارچه'>مزایده تعداد 4768 سرویس 25 پارچه / مزایده ,مزایده تعداد 4768 سرویس 25 پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216273/مزایده-ششدانگ-مغازه-و-زمین-مرحله-سوم'>مزایده ششدانگ مغازه و زمین مرحله سوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه و زمین مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216324/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک--سنگین-و-موتور-سیکلت-و--'>مزایده تعدادی خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت و... / آگهی مزایده، مزایده تعدادی خودرو سبک ، سنگین و موتور سیکلت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216357/مزایده-شیشه'>مزایده شیشه  / اگهی مزایده , مزایده شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216392/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-442-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 442.5متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 442.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216424/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مشکی'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مشکی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216458/مزایده-یک-دستگاه-الکترواسلک--دستگاه-جوش-زیر-پودری'>مزایده یک دستگاه الکترواسلک ، دستگاه جوش زیر پودری / مزایده ، مزایده یک دستگاه الکترواسلک ، دستگاه جوش زیر پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216493/مزایده-واگذاری-املاک-و-اراضی'>مزایده واگذاری املاک و اراضی / مزایده ,مزایده واگذاری املاک و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216540/مزایده-تلویزیون'>مزایده تلویزیون  / اگهی مزایده , مزایده تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216580/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-84-96متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 84/96متر / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 84/96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216629/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-9متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77.9متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216669/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-402-85متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 402.85متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت 402.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216713/مزایده-قطعه-زمین-3132-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین 3132 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمین 3132 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216748/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مغازه-شماره-9-و-مغازه-شماره-40'>اصلاحیه مزایده واگذاری مغازه شماره 9 و مغازه شماره 40 / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه مزایده واگذاری مغازه شماره 9 و مغازه شماره 40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216784/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1207-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1207 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1207 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216821/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-چوبی-بادسان-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه کامیون چوبی بادسان مدل 1381 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون چوبی بادسان مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216856/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-102-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 102 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 102 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216903/مزایده-ملک-بصورت-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ملک بصورت ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده ملک بصورت ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216937/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216997/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک-کاربری-صنعتی-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه ملک کاربری صنعتی تجاری / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک کاربری صنعتی تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217131/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-533متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 533متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 533متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217193/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-و-اقلام-کارگاهی-کارکرده'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و اقلام کارگاهی کارکرده / مزایده , مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و اقلام کارگاهی کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217242/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-187-34متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 187.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 187.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217280/مزایده-حق-انتفاع-تابلوهای-رول-آپ-97-4-20'>مزایده حق انتفاع تابلوهای رول آپ 97.4.20 / مزایده , مزایده حق انتفاع تابلوهای رول آپ 97.4.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217327/مزایده-محافظ-چهارقسمتی-هادی--'>مزایده محافظ چهارقسمتی هادی... / مزایده,مزایده محافظ چهارقسمتی هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217377/مزایده-تعداد-3-واحد-آموزشی'>مزایده تعداد 3 واحد آموزشی  / مزایده, مزایده تعداد 3 واحد آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217424/مزایده-پلاک-ثبتی-1646-28-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 1646/28 بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1646/28 بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217470/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از تعدادی غرف / اصلاحیه مزایده, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217538/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-15000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 15000متر / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مساحت 15000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217595/مزایده-راه-اندازی-پارکینگ-و-صبحانه-سرا'>مزایده راه اندازی پارکینگ و صبحانه سرا      / مزایده, مزایده راه اندازی پارکینگ و صبحانه سرا     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217643/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-14-53متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 14.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 14.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217724/مزایده-روغن-موتور-ریسینگ-گریس-و--'>مزایده روغن موتور، ریسینگ، گریس و... / مزایده, مزایده روغن موتور، ریسینگ، گریس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217779/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام, چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217792/استعلام-روغن-نباتی-سرخ-کردنی-16-کیلویی'>استعلام  روغن نباتی سرخ کردنی 16 کیلویی / استعلام, استعلام  روغن نباتی سرخ کردنی 16 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217804/استعلام-فرش-6-متری-و-9-متری'>استعلام فرش 6 متری و 9 متری / استعلام, استعلام فرش 6 متری و 9 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217823/استعلام-روغن-نباتی-خوراکی'>استعلام روغن نباتی خوراکی / استعلام , استعلام روغن نباتی خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217835/استعلام-دوربین-کانن'>استعلام دوربین کانن / استعلام, دوربین کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217843/استعلام-واگذاری-محل-واحد-شنوایی-سنجی'>استعلام واگذاری محل واحد شنوایی سنجی  / استعلام , استعلام واگذاری محل واحد شنوایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217848/استعلام-خدمات-ساختمانی'>استعلام خدمات ساختمانی / استعلام, خدمات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217860/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217873/مناقصه-جهت-حمل-روزانه-حداقل-250-000-لیتر-مازوت'>مناقصه جهت حمل روزانه حداقل 250.000 لیتر مازوت  / مناقصه, مناقصه جهت حمل روزانه حداقل 250.000 لیتر مازوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217886/استعلام-تجهیز-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تجهیز دوربین های مداربسته  / استعلام, استعلام تجهیز دوربین های مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217900/استعلام-تهیه-طرح-امکان-سنجی-و-توجیهی-نقشه-برداری-و-تفکیک-اراضی'>استعلام تهیه طرح امکان سنجی و توجیهی نقشه برداری و تفکیک اراضی / استعلام,استعلام تهیه طرح امکان سنجی و توجیهی نقشه برداری و تفکیک اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217912/استعلام-بازدید-شارژ-و-تعویض-قطعات-معیوب-کپسول-های-آتش-نشانی'>استعلام بازدید، شارژ و تعویض قطعات معیوب کپسول های آتش نشانی / استعلام, بازدید، شارژ و تعویض قطعات معیوب کپسول های آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217924/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه  / استعلام, استعلام مرمت قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217938/استعلام-تعمیرات-اساسی-هنرستان-زنده-یاد-محمدیان'>استعلام تعمیرات اساسی هنرستان زنده یاد محمدیان  / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی هنرستان زنده یاد محمدیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217951/استعلام-عملیات-مکانیک-و-بیومکانیک'>استعلام عملیات مکانیک و بیومکانیک  / استعلام,استعلام عملیات مکانیک و بیومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217965/استعلام-اسیلوسکوپ-آنالوگ-(100-مگاهرتز)'>استعلام اسیلوسکوپ آنالوگ (100 مگاهرتز) / استعلام,استعلام اسیلوسکوپ آنالوگ (100 مگاهرتز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217979/استعلام-آسفالت-محوطه-مدرسه'>استعلام آسفالت محوطه مدرسه  / استعلام, استعلام آسفالت محوطه مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217992/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام , استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217997/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-و-محوطه-158-31متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و محوطه 158.31متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و محوطه 158.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218006/استعلام-عملیات-بیولوژیک-و-بیومکانیک'>استعلام عملیات بیولوژیک و بیومکانیک / استعلام, استعلام عملیات بیولوژیک و بیومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218019/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام, استعلام موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218033/استعلام-خرید-3-دستگاه-رلیه-دیستانس'>استعلام خرید 3 دستگاه رلیه دیستانس / استعلام, خرید 3 دستگاه رلیه دیستانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218047/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایران-رادیاتور--'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایران رادیاتور ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت ایران رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217808/استعلام-حلب-سقف-سالن-ورزشی'>استعلام حلب سقف سالن ورزشی / استعلام, استعلام حلب سقف سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217820/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217832/استعلام-باطری-12-ولت'>استعلام باطری 12 ولت / استعلام , استعلام باطری 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217845/استعلام-تلویزیون-40-و-32-اینچ'>استعلام تلویزیون 40 و 32 اینچ  / استعلام, استعلام  تلویزیون 40 و 32 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217857/فراخوان-خرید-دو-قلم-تیوب-کروم-دار-3-4-OD-W-T-14-BWG'>فراخوان خرید دو قلم تیوب کروم دار 3/4" OD W/T 14 BWG  / فراخوان , فراخوان خرید دو قلم تیوب کروم دار 3/4" OD W/T 14 BWG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217870/تجدید-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای---'>تجدید مناقصه  گازرسانی به روستاهای .... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  گازرسانی به روستاهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217882/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-5-دستگاه-دایورتر-سوئیچ'>استعلام انجام خدمات سرویس 5 دستگاه دایورتر سوئیچ / استعلام, انجام خدمات سرویس 5 دستگاه دایورتر سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217896/استعلام-خدمات-بهینه-سازی--'>استعلام خدمات بهینه سازی ... / استعلام, استعلام خدمات بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217909/آگهی-مناقصه-تامین-خدمات-خودرویی-سبک-و-سنگین'>آگهی مناقصه تامین خدمات خودرویی سبک و سنگین  / مناقصه ،آگهی مناقصه تامین خدمات خودرویی سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217921/استعلام-اسپیلت-9000-سرد-و-گرم-با-رده-انرژی-A-شرکت-ایران-رادیاتور'>استعلام اسپیلت 9000 سرد و گرم با رده انرژی A شرکت ایران رادیاتور  / استعلام,استعلام اسپیلت 9000 سرد و گرم با رده انرژی A شرکت ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217935/استعلام-فعالیتهای-تامین-جا-برای-اقامت-کوتاه-مدت--'>استعلام فعالیتهای تامین جا برای اقامت کوتاه مدت... / استعلام, استعلام فعالیتهای تامین جا برای اقامت کوتاه مدت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217948/استعلام-کمپرسور-هوا'>استعلام کمپرسور هوا / استعلام,کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217962/استعلام-تجهیزات-رشته-خیاطی-و-طراحی-دوخت'>استعلام تجهیزات رشته خیاطی و طراحی دوخت  / استعلام,استعلام تجهیزات رشته خیاطی و طراحی دوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217969/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-152-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 152.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 152.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217976/استعلام-پکیج-انشعاب'>استعلام پکیج انشعاب  / استعلام, استعلام پکیج انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217989/استعلام-آبرگرمکن-دیواری-2--آبرگرمکن-دیواری-3--مشعل-گازی-ایران-رادیاتو-4--کولر-گازی--'>استعلام آبرگرمکن دیواری 2 - آبرگرمکن دیواری 3 - مشعل گازی ایران رادیاتو 4 - کولر گازی.... / استعلام ,استعلام آبرگرمکن دیواری 2 - آبرگرمکن دیواری 3 - مشعل گازی ایران رادیاتو 4 - کولر گازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218003/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو  / استعلام, تامین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218016/استعلام-عطر--'>استعلام عطر ... / استعلام, استعلام عطر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218030/استعلام-احداث-خاک-ریز'>استعلام احداث خاک ریز  / استعلام, استعلام احداث خاک ریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218044/استعلام-اجرای-عملیات-تاسیسات-الکتریکی'>استعلام اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی  / استعلام, استعلام اجرای عملیات تاسیسات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216419/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2062-5متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2062.5متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2062.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216452/مزایده-اجاره-حق-بهره-برداری-از-بیلبورد--اسند-و--'>مزایده اجاره حق بهره برداری از بیلبورد ، اسند و ... / مزایده , مزایده اجاره حق بهره برداری از بیلبورد ، استند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216484/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-یدکی-نو-ماشین---'>مزایده فروش تعدادی از قطعات یدکی نو ماشین ....  / مزایده، مزایده فروش تعدادی از قطعات یدکی نو ماشین .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216528/مزایده-آپارتمان-غرب-طبقه-7-مساحت-183-36متر'>مزایده آپارتمان غرب طبقه 7 مساحت 183.36متر  / مزایده, مزایده آپارتمان غرب طبقه 7 مساحت 183.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216565/مزایده-تعداد-سه-عدد-مخزن-آب-پلی-اتیلن-10000-لیتری'>مزایده تعداد سه عدد مخزن آب پلی اتیلن 10000 لیتری / مزایده, مزایده تعداد سه عدد مخزن آب پلی اتیلن 10000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216615/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-156-1متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 156.1متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 156.1متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216657/مزایده-5-من-محلی-زمین-زراعی-562-5متر'>مزایده 5 من محلی زمین زراعی 562.5متر  / مزایده,مزایده 5 من محلی زمین زراعی 562.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216703/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216742/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-به-مساحت-1500-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 1500 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بایر به مساحت 1500 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216773/مزایده-ملک-مساحت-168-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 168 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 168 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216809/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-72-16مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.16مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 72.16مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216847/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-55-66متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 55.66متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 55.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216897/نجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-مزدا-آمبولانس'>نجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی مزدا آمبولانس  / آگهی تجدید مزایده, نجدید مزایده فروش یک دستگاه خودروی مزدا آمبولانس مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216929/مزایده-فروش-لوازم-اداری-و-ضایعات-آهن'>مزایده فروش لوازم اداری و ضایعات آهن / مزایده, مزایده فروش لوازم اداری و ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216979/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-133-متر-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 133 متر کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 133 متر کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217116/مزایده-دستگاه-نیمه-اتوماتیک-تولید-سنگ-مصنوعی'>مزایده دستگاه نیمه اتوماتیک تولید سنگ مصنوعی  / مزایده , مزایده دستگاه نیمه اتوماتیک تولید سنگ مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217180/مزایده-پلاک-ثبتی-2004-فرعی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2004 فرعی بخش دو بجنورد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2004 فرعی بخش دو بجنورد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217235/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پژو'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217263/مزایده-سه-قطعه-پلاک-زمین-با-کاربری-تجاری-خدماتی-نوبت-دوم'> مزایده سه قطعه پلاک زمین با کاربری تجاری خدماتی نوبت دوم  / مزایده ، مزایده سه قطعه پلاک زمین با کاربری تجاری خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217319/مزایده-ششدانگ-ملکی-بخش-5-اصفهان'>مزایده ششدانگ ملکی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217361/مزایده-2-دانگ-و-46-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 2 دانگ و 46.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 2 دانگ و 46.4 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217406/مزایده-عمومی-واگذاری-بازارچه-میوه-و-تره-بار-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری بازارچه میوه و تره بار تجدید نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری بازارچه میوه و تره بار  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217464/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مسکونی-و-کمپرسور-باد-(پمپ-باد)'>مزایده فروش یکباب منزل مسکونی و کمپرسور باد (پمپ باد) / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکباب منزل مسکونی و کمپرسور باد (پمپ باد)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217510/مزایده-105-274-سهم-از-سهام-شرکت-زیبا-مرغ'>مزایده 105.274 سهم از سهام شرکت زیبا مرغ  / مزایده ,مزایده 105.274 سهم از سهام شرکت زیبا مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217582/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-254متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 254متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 254متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217630/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-320-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 320 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 320 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217712/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مغازه-مغازه-33-66متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه مغازه 33.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مغازه مغازه 33.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217788/استعلام-اجرای-کامل-پلهای-آبرو'>استعلام اجرای کامل پلهای آبرو / استعلام, استعلام تهیه، حمل و تحویل لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217801/استعلام-عملیات-مکانیکی-آبخیزداری--'>استعلام عملیات مکانیکی آبخیزداری ... / استعلام, استعلام عملیات مکانیکی آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217813/استعلام-ثبت-اطلاعات-مدرسان-و-دوره‌های-آموزشی-برنامه‌ریزی-آموزشی'>استعلام ثبت اطلاعات مدرسان و دوره‌های آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی / استعلام , استعلام ثبت اطلاعات مدرسان و دوره‌های آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217825/استعلام-تعمیرات-بیل-بکهو'>استعلام  تعمیرات بیل بکهو  / استعلام  تعمیرات بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217837/استعلام-عملیات-مکانیک-حوزه-آبخیز'>استعلام عملیات مکانیک حوزه آبخیز / استعلام , استعلام عملیات مکانیک حوزه آبخیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217850/استعلام-تمدید-پورتال-و-اشتراک-فضای-هاست'>استعلام تمدید پورتال و اشتراک فضای هاست / استعلام, استعلام تمدید پورتال و اشتراک فضای هاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217862/استعلام-دستگاه-شسشتوی-انژکتور-و-دیاگ-لپ-تاپ-و--'>استعلام دستگاه شسشتوی انژکتور و  دیاگ لپ تاپ و ... / استعلام, استعلام دستگاه شسشتوی انژکتور و  دیاگ لپ تاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217834/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217847/استعلام-عملیات-مکانیکی-آبخیزداری-حوزه'>استعلام عملیات مکانیکی آبخیزداری حوزه  / استعلام , استعلام عملیات مکانیکی آبخیزداری حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217859/استعلام-انجام-تعمیرات-جمعیت'>استعلام انجام تعمیرات جمعیت  / استعلام , استعلام انجام تعمیرات جمعیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217872/استعلام-باز-طراحی--مقاوم-سازی-و-اجرای-بخشی-از-سقف'>استعلام باز طراحی ، مقاوم سازی و اجرای بخشی از سقف / استعلام, استعلام باز طراحی ، مقاوم سازی و اجرای بخشی از سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217885/استعلام-چرخ-سفالگری'>استعلام چرخ سفالگری / استعلام,استعلام چرخ سفالگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217899/استعلام-خدمات-شن-ریزی-و-نصب-درپوش-بتنی-پست-نیروگاه'>استعلام خدمات شن ریزی و نصب درپوش بتنی پست نیروگاه / استعلام, خدمات شن ریزی و نصب درپوش بتنی پست نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217911/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماشین-سه-کاره---نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه ماشین سه کاره ... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه ماشین سه کاره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217923/استعلام-مرکز-تلفن-ip-based-کارین-officeserv'>استعلام مرکز تلفن ip based کارین officeserv  / استعلام, مرکز تلفن ip based کارین officeserv </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217937/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر  / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217950/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی  / استعلام,استعلام تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217964/استعلام-تکمیل-زمین-چمن'>استعلام تکمیل زمین چمن / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217978/استعلام-خرید-کانکس'>استعلام خرید کانکس / استعلام ,استعلام خرید کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217986/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-اعیان-احداثی-8400متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مشتمل بر اعیان احداثی 8400متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مشتمل بر اعیان احداثی 8400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217991/استعلام-بیسیم-خودرویی'>استعلام بیسیم خودرویی  / استعلام,استعلام بیسیم خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218005/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام , استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218018/استعلام-جابجائی-خطوط-انتقال-آب'>استعلام جابجائی خطوط انتقال آب / استعلام , استعلام جابجائی خطوط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218032/استعلام-غرفه-در-سالن'>استعلام غرفه در سالن  / استعلام, استعلام غرفه در سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218046/استعلام-خرید-39-ردیف-لوازم-کلرزن'>استعلام خرید 39 ردیف لوازم کلرزن / استعلام , استعلام خرید 39 ردیف لوازم کلرزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217265/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی-و--'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ... / استعلام , استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217279/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217296/استعلام-کیس-با-متعلقات'>استعلام کیس با متعلقات  / استعلام, کیس با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217311/استعلام-رابط-پلی-اتیلن'>استعلام رابط پلی اتیلن  / استعلام,استعلام رابط پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217328/استعلام-خرید-سخت-افزار-شبکه--'>استعلام خرید سخت افزار شبکه ... / استعلام , استعلام خرید سخت افزار شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217346/مناقصه-بیمه-مکمل-درمان-پرسنل-شهرداری--'>مناقصه بیمه مکمل درمان پرسنل شهرداری... / مناقصه, مناقصه بیمه مکمل درمان پرسنل شهرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217360/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-هنرستان'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی هنرستان  / استعلام, خرید تجهیزات آموزشی هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217375/استعلام-بچه-ماهی--'>استعلام بچه ماهی ... / استعلام , استعلام بچه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217392/مناقصه-تعمير-و-نگهداری-خطوط-انتقال-و-فوق-توزيع-در-استان'>مناقصه تعمير و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزيع در استان / مناقصه, مناقصه تعمير و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزيع در استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217411/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217425/استعلام-سرامیک-ضد-سایش-صنعتی-و--'>استعلام سرامیک ضد سایش صنعتی و ... / استعلام, استعلام سرامیک ضد سایش صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217445/استعلام-قطره-گیر-کولینگ-تاور-و--'>استعلام قطره گیر کولینگ تاور و ... / استعلام , استعلام قطره گیر کولینگ تاور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217457/استعلام-رادیاتور--'>استعلام رادیاتور ... / استعلام , استعلام رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217474/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه--طبخ-سه-وعده-غذا-و-خدمات-اتاقداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ سه وعده غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ سه وعده غذا و خدمات اتاقداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217490/استعلام-مراقبت-نگهداری-و-آبیاری-طرح-نهالکاری--'>استعلام مراقبت، نگهداری و آبیاری طرح نهالکاری ... / استعلام, استعلام مراقبت، نگهداری و آبیاری طرح نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217504/استعلام-کنتاکور-و-فیوز'>استعلام کنتاکور و فیوز / استعلام,استعلام کنتاکور و فیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217518/استعلام-گوشت-مرغ-ماهی-و-دنبه-گوسفندی'>استعلام گوشت، مرغ، ماهی و دنبه گوسفندی  / استعلام,استعلام گوشت، مرغ، ماهی و دنبه گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217531/استعلام-تکمیل-ساختمان-و-محوطه-سازی-بتنی--'>استعلام تکمیل ساختمان و محوطه سازی بتنی ... / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان و محوطه سازی بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217546/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات / استعلام, تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217560/استعلام-ست-کامل-تولید-برق-5-کیلووات-خورشیدی'>استعلام ست کامل تولید برق 5 کیلووات خورشیدی / استعلام , استعلام ست کامل تولید برق 5 کیلووات خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217576/استعلام-اتصال-مخازن-بلوار'>استعلام اتصال مخازن بلوار  / استعلام , استعلام اتصال مخازن بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217590/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217607/فراخوان-شناسایی-یدک-کش-با-سیستم-رانش'>فراخوان شناسایی یدک کش با سیستم رانش / فراخوان ،فراخوان شناسایی یدک کش با سیستم رانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217624/استعلام-اسپیلت-ایستاده-60000'>استعلام  اسپیلت ایستاده 60000 / استعلام, اسپیلت ایستاده 60000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217640/استعلام-خرید-2-دستگاه-دیتا-پرژکتور-و-پرده--'>استعلام  خرید 2 دستگاه دیتا پرژکتور و پرده ... / استعلام, استعلام  خرید 2 دستگاه دیتا پرژکتور و پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217657/مناقصه-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی-محوری--'>مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی محوری ... / مناقصه ، مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی محوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217670/استعلام-جی-پی-اس-3-فرکانس-جی-ان-اس-ایستگاهی'>استعلام جی پی اس 3 فرکانس جی ان اس ایستگاهی / استعلام,استعلام جی پی اس 3 فرکانس جی ان اس ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217684/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217696/استعلام-فایروال-SNS-سیسکو'>استعلام فایروال SNS سیسکو  / استعلام, فایروال SNS سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217709/استعلام-13-عدد-رایانه-3-عدد-لپ-تاپ---'>استعلام 13 عدد رایانه 3 عدد لپ تاپ ..... / استعلام, 13 عدد رایانه 3 عدد لپ تاپ .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217725/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217739/استعلام-پروژه-مرمت-دژحسن--'>استعلام پروژه مرمت دژحسن ... / استعلام, استعلام پروژه مرمت دژحسن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217752/آگهی-ساخت-بوش-های-گرافیتی'>آگهی ساخت بوش های گرافیتی / آگهی ساخت بوش های گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217765/استعلام-میوه'>استعلام  میوه / استعلام, میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217778/استعلام-بیمه-نامه--'>استعلام بیمه نامه ... / استعلام , استعلام بیمه نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215993/مزایده-حضوری-فروش-تعداد-دو-دستگاه-سواری-پژو-405----نوبت-دوم-1392'>مزایده حضوری فروش تعداد دو دستگاه سواری پژو 405 .... -نوبت دوم 1392 / مزایده حضوری, مزایده حضوری فروش تعداد دو دستگاه سواری پژو 405  ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216021/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-11-62متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 11.62متر  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 11.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216058/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-335-4-و-305-85متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 335.4 و 305.85متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 335.4 و 305.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216116/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-215-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 215 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 215 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216160/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-149-93متر-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149.93متر قطعه 8 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149.93متر قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217213/استعلام-پرده-هوا'>استعلام  پرده هوا  / استعلام , استعلام   پرده هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217226/استعلام-رکتی-فایر'>استعلام رکتی فایر / استعلام,رکتی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217243/مناقصه-تجهیز-ساختمان-فردوسی-بانک-ملی---'>مناقصه تجهیز ساختمان فردوسی بانک ملی .... / مناقصه ، مناقصه تجهیز ساختمان فردوسی بانک ملی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217264/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام, استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217278/استعلام-باسکول-60-تنی'>استعلام باسکول 60 تنی  / استعلام , استعلام باسکول 60 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217295/استعلام-سم'>استعلام سم  / استعلام, سم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217310/استعلام-تکمیل-انبار--'>استعلام تکمیل انبار ... / استعلام , استعلام تکمیل انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217326/استعلام-عملیات-اجرایی-تکمیل-مخزن-100-متر-مکعبی-هوایی-فلزی-و-مرمت-حصاری-کشی-سایت'>استعلام عملیات اجرایی تکمیل مخزن 100 متر مکعبی هوایی فلزی و مرمت حصاری کشی سایت  / استعلام,استعلام عملیات اجرایی تکمیل مخزن 100 متر مکعبی هوایی فلزی و مرمت حصاری کشی سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217345/استعلام-تابلو-برق---'>استعلام تابلو برق  ... / استعلام, استعلام تابلو برق  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217359/استعلام-ساخت-پنج-طبقه'>استعلام ساخت پنج طبقه / استعلام,استعلام ساخت پنج طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217374/استعلام-خرید-گلدان'>استعلام خرید گلدان / استعلام, استعلام خرید گلدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217391/استعلام-درخواست-پشتیبانی-26-دستگاه-GPS'>استعلام درخواست پشتیبانی 26 دستگاه GPS / استعلام,استعلام درخواست پشتیبانی 26 دستگاه GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217410/استعلام-نصب-جانبناه-کابلی-سی-و-سه-پل'>استعلام نصب جانبناه کابلی سی و سه پل  / استعلام,استعلام نصب جانبناه کابلی سی و سه پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217423/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217442/استعلام-اقلام-فلزی-طبق-فایل-پیوستی--'>استعلام اقلام فلزی طبق فایل پیوستی ... / استعلام , استعلام اقلام فلزی طبق فایل پیوستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217456/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-دانشکده'>مناقصه تعمیرات ساختمان دانشکده  / آگهی مناقصه ، مناقصه تعمیرات ساختمان دانشکده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217472/استعلام-POWER-SUPPL-OF-COMPUTER'>استعلام POWER SUPPL OF COMPUTER / استعلام,استعلام POWER SUPPL OF COMPUTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217489/استعلام-خرید-و-ساخت-ام-دی-اف'>استعلام خرید و ساخت ام دی اف / استعلام, استعلام خرید و ساخت ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217503/استعلام-الکترو-موتور-و-کابل-افشان'>استعلام الکترو موتور و کابل افشان / استعلام,استعلام الکترو موتور و کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217517/استعلام-قطعات-پاتیل-کش'>استعلام  قطعات پاتیل کش / استعلام, استعلام  قطعات پاتیل کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217530/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری... / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217544/استعلام-باتری-خشک-12-ولت-100-میلی-آمپر---'>استعلام  باتری خشک 12 ولت 100 میلی آمپر  ... / استعلام, استعلام  باتری خشک 12 ولت 100 میلی آمپر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217559/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217575/استعلام-شیر-فلکه-و--'>استعلام شیر فلکه و ... / استعلام , مناقصه شیر فلکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217589/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام, خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217606/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217621/استعلام-دستگاه-SAN'>استعلام دستگاه SAN / استعلام ,استعلام دستگاه SAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217638/استعلام-دستگاه-جوشکاری'>استعلام دستگاه جوشکاری / استعلام,استعلام دستگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217655/استعلام-نصب-سرامیک-حفر-چاه-لوله-کشی--'>استعلام نصب سرامیک حفر چاه لوله کشی... / استعلام, استعلام نصب سرامیک حفر چاه لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217669/مناقصه-عملیات-اجرایی-(رمپ-و-شمع-گذاری)-و--'>مناقصه عملیات اجرایی (رمپ و شمع گذاری) و ... / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی (رمپ و شمع گذاری) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217683/مناقصه-تکمیل-پارک'>مناقصه تکمیل پارک  / مناقصه ، مناقصه تکمیل پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217695/استعلام-پرینت--'>استعلام پرینت ... / استعلام , استعلام پرینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217707/استعلام-خرید-2-دستگاه-رایانه--'>استعلام خرید 2 دستگاه رایانه... / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217723/استعلام-یوپی-اس-ایرانی-آفلاین---'>استعلام یوپی اس ایرانی آفلاین ..... / استعلام ,استعلام یوپی اس ایرانی آفلاین .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217738/استعلام-آنالیزر-گاز-P103'>استعلام آنالیزر گاز P103 / استعلام , استعلام آنالیزر گاز P103</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217751/استعلام-15-عدد-صندلی-چرخدار-کارمندی'>استعلام 15 عدد صندلی چرخدار کارمندی  / استعلام,استعلام 15 عدد صندلی چرخدار کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217764/استعلام-اجرای-عملیات-تفکیک-انبار'>استعلام اجرای عملیات تفکیک انبار  / استعلام اجرای عملیات تفکیک انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217777/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-حرارتی'>استعلام کاغذ رسید مشتری حرارتی / استعلام , استعلام کاغذ رسید مشتری حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1215992/مزایده-فروش-دو-دستگاه-واحد-ویلایی-نیمه-مخروبه'>مزایده فروش دو دستگاه واحد ویلایی نیمه مخروبه / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه واحد ویلایی نیمه مخروبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216019/فراخوان-مجریان-و-سرمایه-گذاران-طرحهای-منابع-طبیعی-تجدید'>فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی تجدید / آگهی فراخوان , فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216055/مزایده-واگذاری-یک-باب-واحد-تجاری-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری مرحله دوم / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216113/مزایده-2000-مترمربع-سوله-گلخانه'>مزایده 2000 مترمربع سوله گلخانه  /  مزایده ,مزایده 2000 مترمربع سوله گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216158/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام / مزایده ، مزایده واگذاری سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216191/مزایده-اجاره-محل-بوفه-دانشجویی'>مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216222/مزایده-پلاکهای-ثبتی-628-فرعی-از-نود-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی 628 فرعی از نود فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاکهای ثبتی 628 فرعی از نود فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216230/مزایده-محوطه-ای-به-مساحت-2315-15متر-مرحله-اول'>مزایده محوطه ای به مساحت 2315.15متر مرحله اول / مزایده ,مزایده محوطه ای به مساحت 2315.15متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216288/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-189-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 189 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 189 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216329/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-819-22متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 819.22متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 819.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216365/مزایده-فروش-انواع-موتور-برق--دستگاه-جوش-برق-رایان-میلر--'>مزایده فروش انواع موتور برق ، دستگاه جوش برق رایان میلر... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع موتور برق ، دستگاه جوش برق رایان میلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216398/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-دوگانه'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید دوگانه / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید دوگانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216430/مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماند-خشک--'>مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماند خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216460/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216498/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-373-12متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 373.12متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 373.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216542/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216588/مزایده-دستگاه-سانتریفوژ'>مزایده دستگاه سانتریفوژ / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سانتریفوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216638/مزایده-فروش-آهن-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن ضایعاتی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش آهن ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216674/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-60-5'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 60/5  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 60/5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216723/مزایده-یک-دستگاه-پژو-سواری-405'>مزایده یک دستگاه پژو سواری 405  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پژو سواری 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216755/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-68-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 68.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 68.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216790/مزایده-طرح-پارکبان'>مزایده طرح پارکبان  / مزایده , مزایده طرح پارکبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216823/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-یکبابخانه'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکبابخانه / مزایده ,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکبابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216862/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-91-91متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 91.91متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 91.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216910/مزایده-زمین-دیم-و-پلاک-180-فرعی-نوبت-اول'>مزایده زمین دیم و پلاک 180 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین دیم و پلاک 180 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216949/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-294-80متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 294.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 294.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217012/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-327-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 327.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 327.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217143/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-36-580متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 36.580متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 36.580متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217197/مزایده-فروش-تعداد-26-دستگاه-لاشه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 26 دستگاه لاشه خودرو  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 26 دستگاه لاشه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217245/مزایده-ملک-مسکونی-شماره-فرعی-1730-از1574-اصلی'>مزایده ملک مسکونی شماره فرعی 1730 از1574 اصلی / مزایده,مزایده ملک مسکونی شماره فرعی 1730 از1574 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217288/مزایده-پلاک-ثبتی-2415-بخش-یک-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 2415 بخش یک اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2415 بخش یک اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217333/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-هیدرومک'>مزایده  یک دستگاه بیل مکانیکی هیدرومک / مزایده, مزایده  یک دستگاه بیل مکانیکی هیدرومک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217384/مزایده-آپارتمان-مساحت-118-72متر-قدمت-20-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 118.72متر قدمت 20 سال / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 118.72متر قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217430/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-478-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 478.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 478.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217477/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-مسکونی-بخش-سرچهان'>مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی بخش سرچهان  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی بخش سرچهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217552/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-105-84متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 105.84متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 105.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217605/مزایده-اجاره-باغ-پرندگان'>مزایده اجاره باغ پرندگان  / آگهی مزایده, مزایده اجاره باغ پرندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217646/مزایده-راه-اندازی-اتوبوس-دریایی'>مزایده راه اندازی اتوبوس دریایی / آگهی مزایده, مزایده راه اندازی اتوبوس دریایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217734/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-987متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 987متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 987متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217781/استعلام-اجرای-60-فیوژن-فیبر-نوری'>استعلام اجرای 60 فیوژن فیبر نوری  / استعلام, استعلام اجرای 60 فیوژن فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217794/استعلام-پروژه-بهسازی-بلوار'>استعلام پروژه بهسازی بلوار / استعلام,استعلام پروژه بهسازی بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217806/استعلام-کاغذ-A4-برند-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 برند کپی مکس / استعلام, استعلام کاغذ A4 برند کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217818/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217830/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217842/استعلام-پرینتر-تک-کاره--دستگاه-کپی-و--'>استعلام  پرینتر تک کاره،  دستگاه کپی و .. / استعلام , استعلام  پرینتر تک کاره،  دستگاه کپی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216417/مزایده-سواری-هویندای-ال-ایکس'>مزایده سواری هویندای ال ایکس  / مزایده , مزایده سواری هویندای ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216448/مزایده-آپارتمان-پلاک-103-4-اصلی'>مزایده آپارتمان پلاک 103/4 اصلی / مزایده ,مزایده آپارتمان پلاک 103/4 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216480/مزایده-ششدانگ-کارخانه-موکت-سازی-مساحت-ده-هزار-و-دویست-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ کارخانه موکت سازی مساحت ده هزار و دویست و پنج متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ کارخانه موکت سازی مساحت ده هزار و دویست و پنج متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216527/مزایده-فروش-یکدستگاه-بالانس-MATIC-درجا--'>مزایده فروش یکدستگاه بالانس MATIC درجا ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بالانس MATIC درجا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216564/مزایده-دستگاه-لیفتراک'>مزایده دستگاه لیفتراک  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216608/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-255-3متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 255.3متر / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 255.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216656/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی دو باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216701/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-1627-11-مترمربع'>مزایده قطعه زمین مساحت 1627/11 مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 1627/11 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216740/مزایده-واگذاری-داروخانه-های-مراکز-آموزشی-درمانی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216772/تجدید-مزایده-اجاره-هتل-شهرداری'>تجدید مزایده اجاره هتل شهرداری   / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره هتل شهرداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216805/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 1/5 دانگ از ششدانگ ملک / مزایده ,مزایده 1/5 دانگ از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216842/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216893/مزایده-واگذاری-قطعه-زمینی-به-مساحت-18000-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری قطعه زمینی به مساحت 18000 (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری قطعه زمینی به مساحت 18000 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216928/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216972/مزایده-پلاک-ثبتی-مشاره-24982-فرعی-بخش-هشت-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی مشاره 24982 فرعی بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشاره 24982 فرعی بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217066/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217174/مزایده-دستگاه-بچینگ-و---(نوبت-دوم)'>مزایده دستگاه بچینگ و ... (نوبت دوم) / مزایده , مزایده دستگاه بچینگ و ... (نوبت  دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217232/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-230-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت زیربنای 230 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای 230 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217258/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-210-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 210 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 210 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217315/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-369-59-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 369.59 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 369.59 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217358/آگهی-مزایده-واگذاری-واحدهای-دوبلکس-مجموعه'>آگهی مزایده واگذاری واحدهای دوبلکس مجموعه / آگهی واگذاری مزایده , آگهی واگذاری واحدهای دوبلکس مجموعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217403/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-450-33متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 450.33متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 450.33متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217444/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-کشنده-مدل-86'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده مدل 86  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217506/مزایده-پلاک-ثبتی-11-فرعی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 11 فرعی بخش 5 اصفهان  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 11 فرعی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217578/مزایده-پلاک-ثبتی-476-2-قطعه-دو-بخش-هفت-فارس'>مزایده پلاک ثبتی 476/2 قطعه دو بخش هفت فارس / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 476/2 قطعه دو بخش هفت فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217625/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-430متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 430متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 430متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217708/مزایده-پلاک-ثبتی-یازده-فرعی-مساحت-89-49متر'>مزایده پلاک ثبتی یازده فرعی مساحت 89.49متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یازده فرعی مساحت 89.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217787/استعلام-بلبرینگ-شیار-عمیق'>استعلام بلبرینگ شیار عمیق / استعلام , استعلام بلبرینگ شیار عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217800/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-ثبت-وتنظیم-نسخ-کلینیکی-و-پاراکلینیکی'>استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت وتنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی  / استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت وتنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217812/مناقصه-خرید-روزانه-حدودا-4000-عدد-پکیج-نیم-چاشت'>مناقصه خرید روزانه حدودا 4000 عدد پکیج نیم چاشت / مناقصه، مناقصه خرید روزانه حدودا 4000 عدد پکیج نیم چاشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217824/استعلام-یخچال-فریزر-آبسردکن-و--'>استعلام یخچال فریزر- آبسردکن و ... / استعلام, استعلام یخچال فریزر- آبسردکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217836/استعلام-خرید-80-پرس-غذای-نیمروزی--'>استعلام خرید 80 پرس غذای نیمروزی... / استعلام,استعلام خرید 80 پرس غذای نیمروزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217849/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام , استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217861/استعلام-خرید-یک-دستگاه-هارد-اکسترنال--'>استعلام خرید یک دستگاه هارد اکسترنال... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217874/استعلام-اجرای-روشنایی-معابر'>استعلام اجرای روشنایی معابر  / استعلام,استعلام اجرای روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217883/مزایده-ضایعات--آهن-آلات-و-وسایل-اسقاطی'>مزایده ضایعات ، آهن آلات و وسایل اسقاطی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده ضایعات ، آهن آلات و وسایل اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217887/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام ,  استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216165/مزایده-خودروی-سورای-بی-ام-و'>مزایده خودروی سورای بی ام و  / مزایده, مزایده  خودروی سورای بی ام و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216200/مزایده-ششدانگ-ملک-سی-و-یک-فرعی-بخش-پانزده-و-ششدانگ-ساختمان'>مزایده ششدانگ ملک سی و یک فرعی بخش پانزده و ششدانگ ساختمان / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک سی و یک فرعی بخش پانزده و ششدانگ ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216229/مزایده-خودرو-کامیونت-باری'> مزایده خودرو کامیونت باری / مزایده,  مزایده خودرو کامیونت باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216277/مزایده-یکباب-خانه-دوبلکس-مساحت-275متر'>مزایده یکباب خانه دوبلکس مساحت 275متر  / مزایده ,مزایده یکباب خانه دوبلکس مساحت 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216325/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-150-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 150 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216358/مزایده-فروش-یک-کارخانه-تصفیه-روغن'>مزایده فروش یک کارخانه تصفیه روغن  / مزایده ، مزایده فروش یک کارخانه تصفیه روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216395/مزایده-9-خط-تلفن-ثابت'>مزایده 9 خط تلفن ثابت  / مزایده 9 خط تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216426/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-32-39متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری مساحت 32.39متر نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه تجاری مساحت 32.39متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216459/مزایده-ملک-مسکونی-دو-طبقه-ویلایی-عرصه-1925متر'>مزایده ملک مسکونی دو طبقه ویلایی عرصه 1925متر  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی دو طبقه ویلایی عرصه 1925متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216497/مزایده-فروش-دو-دستگاه-یخچال-ویترینی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه یخچال ویترینی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه یخچال ویترینی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216541/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده ، مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216587/مزایده-ششدانگ-پلاک-262-فرعی-مساحت-8809متر'>مزایده ششدانگ پلاک 262 فرعی مساحت 8809متر / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 262 فرعی مساحت 8809متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216634/مزایده-پلاک-ثبتی-1552-فرعی-بخش-سه-آبادان'>مزایده پلاک ثبتی 1552 فرعی بخش سه آبادان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1552 فرعی بخش سه آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216672/مزایده-پلی-اتیلنی-و-پلی-پروپیلنی--گونی-پلاستیکی--پاکت-خالی-دکتسروز'>مزایده پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی ، گونی پلاستیکی ، پاکت خالی دکتسروز  / مزایده, مزایده پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی ، گونی پلاستیکی ، پاکت خالی دکتسروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216714/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-بانک-صادرات'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بانک صادرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216754/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-نیسان-یخچالدار'>مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان یخچالدار / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216786/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-110-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 110 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 110 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216822/مزایده-سند-ششدانگ-دو-واحد-آپارتمان'>مزایده سند ششدانگ دو واحد آپارتمان  / مزایده,مزایده سند ششدانگ دو واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216860/مزایده-سه-دانگ-یک-باب-خانه-و-محوطه-مساحت-847-75-مترمربع'>مزایده سه دانگ یک باب خانه و محوطه مساحت 847.75 مترمربع  / مزایده ,مزایده سه دانگ یک باب خانه و محوطه مساحت 847.75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216908/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-62200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 62200 مترمربع   / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 62200 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216946/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-اپل-استرا-رنگ-خاکستری'>مزایده یک دستگاه خودرو اپل استرا رنگ خاکستری  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو اپل استرا رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217007/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217139/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-258-9متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 258.9متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 258.9متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217195/مزایده-آپارتمان-طبقه-یک-مساحت-95-97متر'>مزایده آپارتمان طبقه یک مساحت 95.97متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه یک مساحت 95.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217244/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین-مزدا-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت دو کابین مزدا نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت دو کابین مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217285/مزایده-پلاک-ثبتی-249-فرعی-از-103-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 249 فرعی از 103 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 249 فرعی از 103 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217330/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217378/مزایده-زمینی-مساحت-کل-37665متر'>مزایده زمینی مساحت کل 37665متر / مزایده,مزایده زمینی مساحت کل 37665متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217426/مزایده-داروخانه-به-صورت-مشارکتی'>مزایده داروخانه به صورت مشارکتی  / اگهی مزایده , مزایده داروخانه به صورت مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217473/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-20-ساله-عرصه-230متر'>مزایده منزل مسکونی قدمت 20 ساله عرصه 230متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت 20 ساله عرصه 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217545/مزایده-ششدانگ-ملک-مزروعی-مساحت-38051متر'>مزایده ششدانگ ملک مزروعی مساحت 38051متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مزروعی مساحت 38051متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217597/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-126-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 126 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 126 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217645/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-10-000-متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 10.000 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 10.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217730/مزایده-واگذاری-واحد-مسکونی-مساحت-162متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 162متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری واحد مسکونی مساحت 162متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217780/استعلام-ماژول-درایو'>استعلام ماژول درایو / استعلام ,استعلام ماژول درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217793/استعلام-پایه-چراغ-خیابانی-تک-شاخه-12-متری-و--'>استعلام پایه چراغ خیابانی تک شاخه 12 متری و ... / استعلام پایه چراغ خیابانی تک شاخه 12 متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217805/استعلام-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>استعلام جمع آوری آبهای سطحی / استعلام ، استعلام جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216438/مزایده-دستگاه-تراش'>مزایده دستگاه تراش  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216470/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-بصورت-نقدی'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقدی  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216513/مزایده-دستگاه-سردخانه'>مزایده دستگاه سردخانه  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216551/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-775-50متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت 775.50متر / مزایده, مزایده خانه مسکونی مساحت 775.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216596/مزایده-واگذاری-یک-باب-از-فروشگاه-های-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب از فروشگاه های شهرداری - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری یک باب از فروشگاه های شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216646/مزایده-ملک-دو-باب-مغازه-مساحت-72-90متر'>مزایده ملک دو باب مغازه مساحت 72.90متر / مزایده,مزایده ملک دو باب مغازه مساحت 72.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216685/مزایده-ملک'>مزایده ملک  / مزایده,مزایده ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216730/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-زمین-با-احداثی-مساحت-210-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین با احداثی مساحت 210 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین با احداثی مساحت 210 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216762/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-یک-دستگاه-فرز-NC'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک، یک دستگاه فرز NC / مزایده , مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک، یک دستگاه فرز NC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216796/مزایده-ششدانگ-پلاک-پانصد-و-سیزده-فرعی-از-18-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک پانصد و سیزده فرعی از 18 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک پانصد و سیزده فرعی از 18 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216834/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-55-30-مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت 55/30 مترمربع  / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت 55/30 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216879/مزایده-پلاک-854-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-هشت'>مزایده پلاک 854 فرعی از یک اصلی بخش هشت  / مزایده ،مزایده پلاک 854 فرعی از یک اصلی بخش هشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216917/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-چند-باب-خانه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل چند باب خانه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل چند باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216959/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11726-فرعی-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11726 فرعی بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11726 فرعی بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217026/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-71-02متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 71.02متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 71.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217166/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-2407-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2407 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 2407 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217206/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217249/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-160-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 160.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 160.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217298/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش  یک دستگاه خودرو سواری / مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217342/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-200-95متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 200.95متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 200.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217394/مزایده-اجاره-و-بکارگیری-شریک-سرمایه-گذار-دستگاه-سنگ-شکن'>مزایده اجاره و بکارگیری شریک سرمایه گذار دستگاه سنگ شکن / مزایده  ,  مزایده  اجاره و بکارگیری شریک سرمایه گذار دستگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217436/مزایده-فروش-مقدار-200-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش مقدار 200 تن آهن آلات ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش مقدار 200 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217486/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-201-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 201 متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 201 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217564/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-119-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 119.69متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 119.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217615/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-4021متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 4021متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 4021متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217663/مزایده-جهت-احداث-و-راه-اندازی-پیست-آموزشی'>مزایده جهت احداث و راه اندازی پیست آموزشی / آگهی مزایده, مزایده جهت احداث و راه اندازی پیست آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217767/استعلام-واگذاری-محل-جهت-خدمات-داروخانه-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'>استعلام واگذاری محل جهت خدمات داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه / استعلام,استعلام واگذاری محل جهت خدمات داروخانه به صورت اجاره بهای ماهیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217784/مناقصه-عمومی-محوطه-سازی'>مناقصه عمومی محوطه سازی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217797/استعلام-پرس-برقی---'>استعلام پرس برقی  ... / استعلام , استعلام پرس برقی لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217809/استعلام-اصلاح-و-توسعه-شبکه-روستاهای--'>استعلام اصلاح و توسعه شبکه روستاهای ... / استعلام, استعلام اصلاح و توسعه شبکه روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217821/استعلام-خرید-دو-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید دو دستگاه رایانه / استعلام, خرید دو دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217833/استعلام-هیتر-برقی-فن-دار'>استعلام هیتر برقی فن دار  / استعلام, استعلام هیتر برقی فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217846/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-و-نصب-آنها'>استعلام خرید دوربین مداربسته و نصب آنها / استعلام ,استعلام خرید دوربین مداربسته و نصب آنها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217858/استعلام-کابل-شبکه--'>استعلام کابل شبکه ... / استعلام , استعلام کابل شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217871/استعلام-لوله-و-میلگرد-مسی'>استعلام لوله و میلگرد مسی   / استعلام لوله و میلگرد مسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217884/استعلام-کمربند-پلی-اتیلن-ناف-برنجی-1-2-110-اینچ'>استعلام کمربند پلی اتیلن ناف برنجی 1/2*110 اینچ / استعلام , استعلام کمربند پلی اتیلن ناف برنجی 1/2*110 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217898/فراخوان-طرح-ریزی--پیاده-سازی-و-مانیتورینگ-سیستم'>فراخوان طرح ریزی ، پیاده سازی و مانیتورینگ سیستم / فراخوان، فراخوان طرح ریزی ، پیاده سازی و مانیتورینگ سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217817/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-A4--برش-لیزری-80-گرمی'>استعلام کاغذ کپی مکس A4 - برش لیزری 80 گرمی / استعلام,استعلام کاغذ کپی مکس A4 - برش لیزری 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217829/استعلام-درپوش-لاستیکی'>استعلام درپوش لاستیکی / استعلام , استعلام درپوش لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217841/استعلام-خرید-اسکنر--'>استعلام خرید اسکنر ... / استعلام, استعلام خرید اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217854/استعلام-منهول-کاور-دریچه-بازرسی-بالمیل'>استعلام منهول کاور دریچه بازرسی بالمیل / استعلام , استعلام منهول کاور دریچه بازرسی بالمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217867/استعلام-خرید-غذای-گرم'>استعلام خرید غذای گرم / استعلام , استعلام خرید غذای گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217879/استعلام-درب-mdf-روکش-ملامین-اداری'>استعلام درب mdf روکش ملامین اداری  / استعلام,استعلام درب mdf روکش ملامین اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217893/آگهی-مناقصه-قرائت-ادوات-ایستگاه-های-آب'>آگهی مناقصه قرائت ادوات ایستگاه های آب  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه قرائت ادوات ایستگاه های آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217906/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-و-دزدگیر'>استعلام تهیه و نصب دوربین و دزدگیر  / استعلام, تهیه و نصب دوربین و دزدگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217918/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام,استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217932/استعلام-دو-فقره-زنجیر-و-گوشواره-زنجیر-چرخ-بلدوزر-کاترپیلار'>استعلام دو فقره زنجیر و گوشواره زنجیر چرخ بلدوزر کاترپیلار / استعلام, دو فقره زنجیر و گوشواره زنجیر چرخ بلدوزر کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217940/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1386 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217945/استعلام-تجهیز-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تجهیز دوربین های مداربسته / استعلام, تجهیز دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217958/استعلام-فرش-نماز-خانه-طرح-سجاده'>استعلام فرش نماز خانه طرح سجاده / استعلام, استعلام فرش نماز خانه طرح سجاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217973/استعلام-ستون'>استعلام ستون / استعلام , استعلام ستون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217985/استعلام-کابل-تخت-مسی'>استعلام کابل تخت مسی / استعلام,استعلام کابل تخت مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217999/استعلام-خرید-کولر-آبی'>استعلام خرید کولر آبی / استعلام,خرید کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218013/استعلام-کارت-گرافیک'>استعلام کارت گرافیک / استعلام , استعلام کارت گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218026/استعلام-PID-CONTROLLERS'>استعلام PID CONTROLLERS / استعلام,استعلام PID CONTROLLERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218040/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام ,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218041/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-واحد-مسکونی-نسقی-قدمت-شش-سال'>مزایده ششدانگ یک دستگاه واحد مسکونی نسقی قدمت شش سال / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه واحد مسکونی نسقی قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217875/استعلام-سیستم-کامپیوتر-و-برد-هوشمند-و-لب-تاب-و-ویدئو-'>استعلام سیستم کامپیوتر و برد هوشمند و لب تاب و ویدئو.. / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر و برد هوشمند و لب تاب و ویدئو..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217888/استعلام-خدمات-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور-ساخت-ایران'>استعلام خدمات تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور ساخت ایران  / استعلام,استعلام خدمات تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217889/مزایده-سر-سوزن-انسولین-خارجی-و--'>مزایده سر سوزن انسولین خارجی و ... / مزایده, مزایده سر سوزن انسولین خارجی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217902/استعلام-باند-اکتیو-17-اینچ--آمپلی-فایر'>استعلام باند اکتیو 17 اینچ - آمپلی فایر  / استعلام,استعلام باند اکتیو 17 اینچ - آمپلی فایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217914/مناقصه-خرید-سه-قلم-CAPACITOR'>مناقصه  خرید سه قلم CAPACITOR / مناقصه , مناقصه  خرید سه قلم CAPACITOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217926/استعلام-خرید-تلویزیون-شهری'>استعلام خرید تلویزیون شهری  / استعلام, خرید تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217941/استعلام-شمشاد-زن-برقی-و-تایمر-آبیاری-و-سم-پاش-و-غیره'>استعلام شمشاد زن برقی و تایمر آبیاری و سم پاش و غیره  / استعلام,استعلام شمشاد زن برقی,استعلام تایمر آبیاری,استعلام سم پاش,استعلام مته خاکورزی,استعلام رطوبت ساز,استعلام سمپاشیفوگری,استعلام چمن زن,استعلام پمپ آب با الکتروموتور و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217954/استعلام-جابجایی-و-نصب-مجدد-سیستم'>استعلام  جابجایی و نصب مجدد سیستم  / استعلام , استعلام  جابجایی و نصب مجدد سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217967/استعلام-راه-اندازی-سردخانه'>استعلام راه اندازی سردخانه  / استعلام, استعلام راه اندازی سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217981/استعلام-خرید-برقگیر-سیلیکونی'>استعلام خرید برقگیر سیلیکونی / استعلام , استعلام خرید برقگیر سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217994/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور / استعلام, استعلام خرید و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218008/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-خانگی'>استعلام کولر گازی اسپلیت خانگی / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218012/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-نود-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره نود فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره نود فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218022/استعلام-میلگرد-22-آجدار-5-تن'>استعلام میلگرد 22 آجدار 5 تن / استعلام, استعلام میلگرد 22 آجدار 5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218035/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218049/استعلام-تجهیز-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیز دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تجهیز دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217901/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217913/استعلام-لوازم-اداری-و-خانگی'>استعلام لوازم اداری و خانگی  / استعلام , استعلام لوازم اداری و خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217925/استعلام-مرکز-تلفن-ip-based-کارین--'>استعلام مرکز تلفن ip based کارین... / استعلام, استعلام مرکز تلفن ip based کارین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217939/استعلام-کانکس-موتورخانه-بدون-سیستم-ضد-سرقت-متناسب-با-استاندارد-آبفا-روستایی'>استعلام کانکس موتورخانه بدون سیستم ضد سرقت متناسب با استاندارد آبفا روستایی / استعلام, استعلام کانکس موتورخانه بدون سیستم ضد سرقت متناسب با استاندارد آبفا روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217953/مناقصه-خرید-39-قلم-مواد-شیمیایی'>مناقصه خرید 39 قلم مواد شیمیایی  / مناقصه خرید 39 قلم مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217966/استعلام-فلاکس-چای-استیل-کوچک'>استعلام فلاکس چای استیل کوچک / استعلام, استعلام فلاکس چای استیل کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217980/استعلام-4-دستگاه-اسپلیت-24000-و-یک-دستگاه-اسپلیت-سرد-12000'>استعلام 4 دستگاه اسپلیت 24000 و یک دستگاه اسپلیت سرد 12000 / استعلام, 4 دستگاه اسپلیت 24000 و یک دستگاه اسپلیت سرد 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217993/استعلام-تهیه-نرم-افزار'>استعلام تهیه نرم افزار  / استعلام, استعلام تهیه نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218002/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-35-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218007/استعلام-کولر-آبی-خانگی-7000'>استعلام  کولر آبی خانگی 7000 / استعلام, استعلام  کولر آبی خانگی 7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218021/استعلام-موتور-برق-و--'>استعلام موتور برق و... / استعلام,موتور برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218034/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام , استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218048/استعلام-فکس-612-پاناسونیک'>استعلام فکس 612 پاناسونیک  / استعلام , استعلام فکس 612 پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217816/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-های-اداری'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان های اداری  / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217828/استعلام-تهیه-بلیط-قطار--'>استعلام تهیه بلیط قطار... / استعلام, استعلام تهیه بلیط قطار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217840/استعلام-خرید-مودم'>استعلام خرید مودم  / استعلام,استعلام خرید مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217853/استعلام-کابل-و-کالا-برق'>استعلام کابل و کالا برق / استعلام, کابل و کالا برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217866/استعلام-لیست-آسانسور--'>استعلام لیست آسانسور... / استعلام, استعلام لیست آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217878/استعلام-دستگاه-واکس-زن-برقی--باسکول-500-کیلویی'>استعلام دستگاه واکس زن برقی - باسکول 500 کیلویی / استعلام,استعلام دستگاه واکس زن برقی - باسکول 500 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217892/استعلام-تابلوهای-هدایت-مسیر-فرودگاهی'>استعلام تابلوهای هدایت مسیر فرودگاهی / استعلام , استعلام تابلوهای هدایت مسیر فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217905/استعلام-تجهیزات-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام تجهیزات نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تجهیزات نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217917/استعلام-خرید-کولر-و-بخاری-(هیتر)--'>استعلام خرید کولر و بخاری (هیتر)... / استعلام, استعلام خرید کولر و بخاری (هیتر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217930/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1384 / مزایده , مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217931/استعلام-خرید-تابلو-تله-متری'>استعلام خرید تابلو تله متری  / استعلام, خرید تابلو تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217944/استعلام-کمد-بایگانی--'>استعلام کمد بایگانی... / استعلام, استعلام کمد بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217957/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217971/استعلام-اجرای-کارهای-ضروری-جهت-افتتاح-پروژه-استادیوم---'>استعلام اجرای کارهای ضروری جهت افتتاح پروژه استادیوم .... / استعلام, استعلام اجرای کارهای ضروری جهت افتتاح پروژه استادیوم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217984/استعلام-ملزومات-روشنایی--'>استعلام ملزومات روشنایی ... / استعلام , استعلام ملزومات روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217998/استعلام-پاکت-زرد-و-سفید'>استعلام پاکت زرد و سفید / استعلام, استعلام پاکت زرد و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218011/استعلام-سم--'>استعلام سم .. / استعلام, سم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218025/استعلام-بهنگام-سازی'>استعلام بهنگام سازی  / استعلام,استعلام بهنگام سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218038/استعلام-30000-متر-کابل'>استعلام 30000 متر کابل  / استعلام استعلام 30000 متر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218039/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217910/استعلام-اجرای-روشنایی--'>استعلام اجرای روشنایی ... / استعلام , استعلام اجرای روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217922/استعلام-تولید-کلیپ-اموزشی'>استعلام تولید کلیپ اموزشی / استعلام , استعلام تولید کلیپ اموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217936/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217949/استعلام-تهیه-مستند-و-بروشور'>استعلام تهیه مستند و بروشور / استعلام , استعلام تهیه مستند و بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217963/استعلام-کپسول-آتش-نشانی-بیل-کلنگ-طناب-ابریشمی'>استعلام کپسول آتش نشانی بیل کلنگ طناب ابریشمی  / استعلام, کپسول آتش نشانی بیل کلنگ طناب ابریشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217972/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-شمالی-93-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول شمالی 93 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول شمالی 93 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217977/استعلام-خرید-بذر-چمن--'>استعلام خرید بذر چمن ... / استعلام, خرید بذر چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217990/استعلام-اره-مویی-برقی--'>استعلام اره مویی برقی... / استعلام, استعلام اره مویی برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218004/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات-و--'>استعلام کامپیوتر با متعلقات و ...  / استعلام, استعلام کامپیوتر با متعلقات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218017/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218031/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون  ایکس ویژن / استعلام, استعلام تلویزیون  ایکس ویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218045/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216194/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-و-سه-دانگ-یکباب-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی و سه دانگ یکباب ساختمان نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی و سه دانگ یکباب ساختمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216227/مزایده-یک-دستگاه-تولید-لیوان-کاغذی-مدل170S-TL'>مزایده یک دستگاه تولید لیوان کاغذی مدل170S-TL / مزایده , مزایده یک دستگاه تولید لیوان کاغذی مدل170S-TL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216271/مزایده-فروش-دستگاه-فیلر-ماست-سنتی'>مزایده فروش دستگاه فیلر ماست سنتی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه فیلر ماست سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216323/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندای-سانتافه'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندای سانتافه / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری هیوندای سانتافه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216355/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'> مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده,  مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216391/مزایده-دستگاه-لیفتراک'>مزایده دستگاه لیفتراک  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216421/مزایده-دستگاه-دربندی-خسوشاهی'>مزایده دستگاه دربندی خسوشاهی  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه دربندی خسوشاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216456/مزایده-دو-دستگاه-برش-و--'>مزایده  دو دستگاه برش و ... / مزایده , مزایده  دو دستگاه برش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216487/مزایده-دستگاه-دی-وی-آر-دیجیتال--'>مزایده  دستگاه دی وی آر دیجیتال ... / مزایده ,مزایده  دستگاه دی وی آر دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216538/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-247-74متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 247.74متر / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 247.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216573/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-149-21متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 149.21متر / مزایده, مزایده پلاک ثبتی عرصه 149.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216619/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ یکبابخانه با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216667/مزایده-فروش-تعدادی-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216709/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216747/مزایده-بیل---'>مزایده بیل ..... / مزایده, مزایده بیل .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216782/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه کامیون باری / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216814/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-7-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207/7 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207/7 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216854/مزایده-حدود-61-من-محلی-باغ-پسته'>مزایده حدود 61 من محلی باغ پسته  / مزایده,مزایده حدود 61 من محلی باغ پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216902/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216935/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-2000-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 2000 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 2000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216989/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاههای-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی  / مزایده,مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217126/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-پلاک-3223-3-اصلی-مساحت-414-11متر'>مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 3223/3 اصلی مساحت 414.11متر / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد پلاک 3223/3 اصلی مساحت 414.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217190/مزایده-تنور--'>مزایده تنور ... / مزایده,مزایده تنور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217240/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-48-56متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48.56متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217273/مزایده-آپارتمان-مسکونی-زیربنای-86-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای 86 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای 86 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217321/مزایده-دستگاه-مینی-بوس'>مزایده دستگاه مینی بوس  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217367/مزایده-مقدار-مساحت-100000-مترمربع-ملک-بصورت-باغ-زیتون'>مزایده مقدار مساحت 100000 مترمربع ملک بصورت باغ زیتون / مزایده,مزایده مقدار مساحت 100000 مترمربع ملک بصورت باغ زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217417/مزایده-مغازه-تجاری-عرصه-57-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری عرصه 57 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری عرصه 57 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217469/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-227-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 227 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 227 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217535/مزایده-ملک-فرعی-282-و-اصلی-315-نوبت-دوم'>مزایده ملک فرعی 282 و اصلی 315 نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک فرعی 282 و اصلی 315 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217594/مزایده-واگذاری-محلی-جهت-راه-اندازی-ماشین-شارژی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی ماشین شارژی - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری محلی جهت راه اندازی ماشین شارژی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217639/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-570متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 570متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 570متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217721/مزایده-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217790/استعلام-تعمیر-رادیاتورهای-5-متری-برج-خنک-کن'>استعلام تعمیر رادیاتورهای 5 متری برج خنک کن / استعلام بهاء, استعلام تعمیر رادیاتورهای 5 متری برج خنک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217803/استعلام-بخاری-گازی-فن-دار--'>استعلام بخاری گازی فن دار... / استعلام, استعلام بخاری گازی فن دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217815/استعلام-شیرفلکه-کشویی'>استعلام شیرفلکه کشویی  / استعلام , استعلام شیرفلکه کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217827/استعلام-خرید-چرخ-خیاطی'>استعلام خرید چرخ خیاطی / استعلام, استعلام خرید چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217839/استعلام-اجرای-دوره-های-آموزشی-عمومی-تخصصی-و-بهبود-مدیریت'>استعلام  اجرای دوره های آموزشی عمومی، تخصصی و بهبود مدیریت / استعلام, اجرای دوره های آموزشی عمومی، تخصصی و بهبود مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217852/استعلام-کاغذ-خردکن'>استعلام کاغذ خردکن / استعلام,استعلام کاغذ خردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217865/استعلام-خرید-KVM-سوییچ'>استعلام  خرید KVM سوییچ / استعلام, خرید KVM سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216268/مزایده-فروش-دو-دستگاه-پرس-هیدرولیک---'>مزایده فروش دو دستگاه پرس هیدرولیک .... / مزایده ، مزایده فروش دو دستگاه پرس هیدرولیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216317/حراج-برنج-هاشمی---'>حراج برنج هاشمی ....  / حراج برنج هاشمی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216354/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-هیوندای-سانتافه'>مزایده فروش یکدستگاه سواری هیوندای سانتافه / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری هیوندای سانتافه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216387/مزایده-فروش-دستگاه-اریس-یا-دیاموند-چینی-و--'>مزایده فروش دستگاه اریس یا دیاموند چینی و.... / مزایده , مزایده فروش دستگاه اریس یا دیاموند چینی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216420/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216455/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-174-02متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.02متر قطعه اول تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.02متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216485/مزایده-یکدستگاه-پولیش-زن-(تراشکاری)'>مزایده یکدستگاه پولیش زن (تراشکاری) / مزایده, مزایده یکدستگاه پولیش زن (تراشکاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216531/مزایده-آپارتمان-جنوب-طبقه-دو-مساحت-59-90متر'>مزایده آپارتمان جنوب طبقه دو مساحت 59.90متر / مزایده, مزایده آپارتمان جنوب طبقه دو مساحت 59.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216568/مزایده-اجاره-بوفه-مواد-غذایی-​'>مزایده اجاره بوفه مواد غذایی ​  / مزایده اجاره بوفه مواد غذایی ​ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216617/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206sd'>مزایده خودرو سواری پژو 206sd  / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 206sd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216665/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-359-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 359 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 359 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216706/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-واحدهای-مسکونی-'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف .واحدهای مسکونی.. / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف .واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216744/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216781/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-233-8متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 233.8متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 233.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216813/مزایده-واحد-تجاری-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده واحد تجاری قطعه 21 تفکیکی / مزایده,مزایده واحد تجاری قطعه 21 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216848/مزایده-واگذاری-2-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری 2 سالن ورزشی / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری 2 سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216899/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-هفت-ثبتی-خلخال'>مزایده یک قطعه زمین بخش هفت ثبتی خلخال / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هفت ثبتی خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216931/مزایده-زمینی-به-مساحت-684-75متر-بخش-هفت'>مزایده زمینی به مساحت 684.75متر بخش هفت / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 684.75متر بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1216982/مزایده-باغ-سیب-مساحت-سه-هزار-و-یکصد-و-پنجاه-و-شش-متر'>مزایده باغ سیب مساحت سه هزار و یکصد و پنجاه و شش متر  / مزایده,مزایده باغ سیب مساحت سه هزار و یکصد و پنجاه و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217122/مزایده-ششدانگ-پلاک-2903-73-اصلی-مساحت-350-15متر'>مزایده ششدانگ پلاک 2903/73 اصلی مساحت 350.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2903/73 اصلی مساحت 350.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217187/مزایده-آپارتمان-تجاری-قطعه-147-تفکیکی'>مزایده آپارتمان تجاری قطعه 147 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان تجاری قطعه 147 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217237/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-4-شوش'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شوش / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 4 شوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217269/مزایده-پلاک-ثبتی-174-فرعی-از-119-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 174 فرعی از 119 اصلی / مزایده ، مزایده پلاک ثبتی 174 فرعی از 119 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217320/مزایده-سواری-شخصی-سیستم-سمند-EF7'>مزایده سواری شخصی سیستم سمند EF7 / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده سواری شخصی سیستم سمند EF7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217363/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217409/مزایده-یکبابخانه-مساحت-591-80متر'>مزایده یکبابخانه مساحت 591.80متر  / مزایده,مزایده یکبابخانه مساحت 591.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217467/مزایده-حضوری-واگذاری-مدیری-نظارت-و-بهره-برداری-جایگاه-عرضه-گاز-طبیعی'>مزایده حضوری واگذاری مدیری، نظارت و بهره برداری جایگاه عرضه گاز طبیعی / مزایده , مزایده حضوری واگذاری مدیری، نظارت و بهره برداری جایگاه عرضه گاز طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217529/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-7562-5متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 7562.5متر / مزایده ,مزایده زمین مزروعی مساحت 7562.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217591/مزایده-ششدانگ-پلاک-1591-فرعی-مساحت-270متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1591 فرعی مساحت 270متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1591 فرعی مساحت 270متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217635/مزایده-پارک-دولت-جهت-راه-اندازی-بازی-ترامبولین'>مزایده پارک دولت  جهت راه اندازی بازی ترامبولین / مزایده پارک دولت  جهت راه اندازی بازی ترامبولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217717/مزایده-ششدانگ-جای-کارخانه-'>مزایده ششدانگ جای کارخانه.. / مزایده,مزایده ششدانگ جای کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217789/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام  لوازم التحریر  / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217802/استعلام-خرید-سم-پاش-ها'>استعلام خرید سم پاش ها / استعلام خرید سم پاش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217814/استعلام-تجهیز-و-راه-اندازی-چاه'>استعلام تجهیز و راه اندازی چاه / استعلام,استعلام تجهیز و راه اندازی چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217826/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه تامین ماشین آلات سنگین   / مناقصه ، مناقصه تامین ماشین آلات سنگین  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217838/استعلام-خرید-کولر-اسپیلت-14-هزار-و-19-هزار'>استعلام خرید کولر اسپیلت 14 هزار و 19 هزار / استعلام,استعلام خرید کولر اسپیلت 14 هزار و 19 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217851/استعلام-5-دستگاه-خودروی-سواری-استیجاری'>استعلام 5 دستگاه خودروی سواری استیجاری / استعلام , استعلام 5 دستگاه خودروی سواری استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217855/استعلام-خرید-و-نصب-سامانه-خورشیدی'>استعلام خرید و نصب سامانه خورشیدی  / استعلام,استعلام خرید و نصب سامانه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217868/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه... / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217880/استعلام-خرید-130-کلاف-1000-متری-نوار-تیپ-آبیاری'>استعلام خرید 130 کلاف 1000 متری نوار تیپ آبیاری / استعلام, استعلام خرید 130 کلاف 1000 متری نوار تیپ آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217894/استعلام-لوله-گازی'>استعلام لوله گازی  / استعلام,استعلام لوله گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217907/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-اتوماسیون'>استعلام پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون / استعلام ,استعلام پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217919/مناقصه-ساخت-RECTIFIER-UNIT-250A'>مناقصه ساخت RECTIFIER UNIT 250A / مناقصه ، مناقصه ساخت RECTIFIER UNIT 250A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217933/استعلام-خرید-2500-عدد-فلش-مموری'>استعلام خرید 2500 عدد فلش مموری / استعلام , استعلام خرید 2500 عدد فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217946/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217952/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-617-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 617.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 617.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217959/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی... / استعلام,استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217974/استعلام-خرید-8-عدد-دوربین--'>استعلام خرید 8 عدد دوربین... / استعلام , استعلام خرید 8 عدد دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217987/استعلام-3-دستگاه-موتور-سیکلت--'>استعلام 3 دستگاه موتور سیکلت... / استعلام,استعلام 3 دستگاه موتور سیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218000/استعلام-کرایه-اتوبوس-وهایس-کولر-دار'>استعلام کرایه اتوبوس وهایس کولر دار  / استعلام, استعلام کرایه اتوبوس وهایس کولر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218014/استعلام-خرید-آبگرمکن-دیواری-و-یخچال'>استعلام خرید آبگرمکن دیواری و یخچال / استعلام,استعلام خرید آبگرمکن دیواری و یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218028/استعلام-خرید-لایسنس-یک-ساله-یک-دستگاه-UTM-FortiGate-500D'>استعلام خرید لایسنس یک ساله یک دستگاه UTM FortiGate 500D / استعلام,استعلام خرید لایسنس یک ساله یک دستگاه UTM FortiGate 500D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218042/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217877/استعلام-اقلام-آزمایشگاهی--'>استعلام اقلام آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام اقلام آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217891/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام  هارد اکسترنال / استعلام, استعلام  هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217904/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت  / استعلام , استعلام موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217916/استعلام-خرید-سنگ'>استعلام خرید سنگ / استعلام,استعلام خرید سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217928/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-زباله--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217929/استعلام-خرید-رایانه-و-تجهیزات-جانبی---'>استعلام خرید رایانه و تجهیزات جانبی .... / استعلام, استعلام خرید رایانه و تجهیزات جانبی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217943/استعلام-خرید-کامپیوتر-اسکنر-لپ-تاپ-و-پرینتر'>استعلام خرید کامپیوتر، اسکنر، لپ تاپ و پرینتر / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر، اسکنر، لپ تاپ و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217956/استعلام-استفاده-از-خدمات-اقامت-در-یکی-از-هتل-ها'>استعلام استفاده از خدمات اقامت در یکی از هتل ها / استعلام, استعلام استفاده از خدمات اقامت در یکی از هتل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217970/استعلام-کنتور-آب-1-2'>استعلام کنتور آب 1/2 / استعلام, استعلام کنتور آب 1/2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217983/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217996/استعلام-خدمات-ساختمانی'>استعلام خدمات ساختمانی  / استعلام خدمات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218010/استعلام-گازکشی--'>استعلام گازکشی ... / استعلام , ,استعلام گازکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218024/استعلام-سوییچ-و-ملحقات'>استعلام سوییچ و ملحقات / استعلام , استعلام سوییچ و ملحقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218027/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-خانه-مشتمل-بر-محوطه-734-95متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه خانه مشتمل بر محوطه 734.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه خانه مشتمل بر محوطه 734.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218037/استعلام-مستند-نگاری-میدانی'>استعلام مستند نگاری میدانی  / استعلام , استعلام مستند نگاری میدانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218051/استعلام-البسه-یگان'>استعلام البسه یگان  / استعلام ,استعلام البسه یگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217869/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام, موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217881/استعلام-گوشی-بی-سیم'>استعلام گوشی بی سیم  / استعلام , استعلام گوشی بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217895/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217908/استعلام-بکارگیری-5-دستگاه-خودروی-استیجاری'>استعلام بکارگیری 5 دستگاه خودروی استیجاری / استعلام,استعلام بکارگیری 5 دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217920/مناقصه-عمومی-خدمات-بارگیری-و-حمل-مقدار-150-هزار-تن-سنگ-آهن'>مناقصه عمومی خدمات بارگیری و حمل مقدار 150 هزار تن سنگ آهن  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات بارگیری و حمل مقدار 150 هزار تن سنگ آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217934/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217947/استعلام-اقلام-خیاطی'>استعلام اقلام خیاطی   / استعلام, استعلام اقلام خیاطی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217960/استعلام-دستگاه-چاپگر-بارکد'>استعلام دستگاه چاپگر بارکد  / استعلام, دستگاه چاپگر بارکد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217961/مزایده-سند-مالکیت-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مساحت-456-60متر'>مزایده سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 456.60متر / مزایده,مزایده سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 456.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217975/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217988/استعلام-تهیه-و-حمل-ماسه-شسته'>استعلام تهیه و حمل ماسه شسته  / استعلام,استعلام تهیه و حمل ماسه شسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218001/استعلام-سخت-افزار-کامپیوتر'>استعلام سخت افزار کامپیوتر / استعلام, استعلام سخت افزار کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218015/استعلام-تجهیزات-آموزشی-مراکز-استثنایی'>استعلام تجهیزات آموزشی مراکز استثنایی / استعلام, استعلام نیاز به دو دستگاه ال ای دی 49 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218029/استعلام-بهاء-بهنگام-سازی-شهری-و-روستایی'>استعلام بهاء بهنگام سازی شهری و روستایی / استعلام, استعلام بهاء بهنگام سازی شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218043/استعلام-تابلو-نرم-راه-انداز'>استعلام تابلو نرم راه انداز / استعلام , استعلام تابلو نرم راه انداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217863/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217876/استعلام-لوله-فولادی-استیل'>استعلام لوله فولادی استیل  / استعلام, استعلام لوله فولادی استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217890/استعلام-تامین-سیستم-صوتی--'>استعلام تامین سیستم صوتی... / استعلام, استعلام تامین سیستم صوتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217897/مزایده-عمومی-فروش-100-هزار-تن-کلوخه-اکسید-روی-معدن'>مزایده عمومی فروش 100 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش 100 هزار تن کلوخه اکسید روی معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217903/مناقصه-SHINKO-STEAM-TURBINE'>مناقصه  SHINKO STEAM TURBINE / مناقصه  SHINKO STEAM TURBINE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217915/استعلام-خدمات-بهینه-سازی'>استعلام خدمات بهینه سازی  / اسعلام ,استعلام خدمات بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217927/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه--'>استعلام ذخیره ساز شبکه ... / استعلام , استعلام ذخیره ساز شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217942/استعلام-یاتاقان'>استعلام یاتاقان / استعلام , استعلام یاتاقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217955/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217968/استعلام-دوربین-عکاسی-و-فیلمبرداری'>استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی و فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217982/استعلام-پاکت-پنجره-دار'>استعلام پاکت پنجره دار / استعلام, استعلام پاکت پنجره دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1217995/استعلام-خرید-سیستم-صوتی-سالن-کنفرانس'>استعلام خرید سیستم صوتی سالن کنفرانس / استعلام, خرید سیستم صوتی سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218009/استعلام-تهیه-بلیط-پروازهای-داخلی'>استعلام تهیه بلیط پروازهای داخلی  / استعلام ,استعلام تهیه بلیط پروازهای داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218020/مزایده-اسناد-مالکیت-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-شماره-1679-فرعی'>مزایده اسناد مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان به شماره 1679 فرعی  / مزایده,مزایده اسناد مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان به شماره 1679 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218023/استعلام-عملیات-خط-کشی-جهت-افزایش-ایمنی-راه'>استعلام عملیات خط کشی جهت افزایش ایمنی راه  / استعلام, عملیات خط کشی جهت افزایش ایمنی راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218036/استعلام-SAN'>استعلام  SAN / استعلام  SAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1218050/استعلام-سیستم-اداری-PC'>استعلام سیستم اداری PC / استعلام , استعلام سیستم اداری PC</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت: 11:24