اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.16

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209284/تجدید-مناقصه-عمومی-ع... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.16 بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209284/تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-شستشو-و-رفع-حوادث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>تجدید مناقصه عمومی عملیات تعمیر و نگهداری، شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی عملیات تعمیر و نگهداری، شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209305/مناقصه-خرید-انواع-باطری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع باطری  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع باطری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209328/مناقصه-خرید-اجناس-مورد-نیاز-تعمیرات-روشنایی-معابر-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید اجناس مورد نیاز تعمیرات روشنایی معابر و ...  نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه خرید اجناس مورد نیاز تعمیرات روشنایی معابر و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209348/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره-دوجداره--'>استعلام  تهیه و نصب پنجره دوجداره ... / استعلام, استعلام  تهیه و نصب پنجره دوجداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209365/مناقصه-خدمات-نگهداری-شبکه-و-سرویس-ها'>مناقصه خدمات نگهداری شبکه و سرویس ها  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نگهداری شبکه و سرویس ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209384/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات-براساس-دستمزد-یا-قرارداد'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد  / استعلام, فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209399/مناقصه-زیرورو-کردن-300-هکتار-خاک-باغ-پسته'>مناقصه زیرورو کردن 300 هکتار خاک باغ پسته  / مناقصه, مناقصه زیرورو کردن 300 هکتار خاک باغ پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209419/استعلام-اره-فارسی-بر--دریل-شارژی'>استعلام اره فارسی بر ، دریل شارژی  / استعلام, اره فارسی بر ، دریل شارژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209434/استعلام-ایجاد-چمن-مصنوعی-زمین-ورزشی--'>استعلام ایجاد چمن مصنوعی زمین ورزشی... / استعلام, استعلام ایجاد چمن مصنوعی زمین ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209457/استعلام-کنتور-دیجیتال-تک-فاز'>استعلام کنتور دیجیتال تک فاز / استعلام, کنتور دیجیتال تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209472/استعلام-ماست-100-گرمی-کم-چرب-کالبر'>استعلام  ماست 100 گرمی کم چرب کالبر  / استعلام, ماست 100 گرمی کم چرب کالبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209488/مناقصه-امور-هتلینگ-خانه-داری-مجموعه-آموزشی-رفاهی'>مناقصه امور هتلینگ خانه داری مجموعه آموزشی رفاهی  / مناقصه امور هتلینگ خانه داری مجموعه آموزشی رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209504/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209524/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش--تخریب-و-خاکبرداری-و--'>استعلام  تهیه و نصب کفپوش - تخریب و خاکبرداری  و ... / استعلام, تهیه و نصب کفپوش - تخریب و خاکبرداری  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209548/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209564/استعلام-اجرای-تعمیرات-و-بهسازی-اداره-باجه-های-پست'>استعلام, اجرای تعمیرات و بهسازی اداره باجه های پست  / استعلام, اجرای تعمیرات و بهسازی اداره باجه های پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209584/فراخوان-خرید-لوله-بر-دستی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله بر دستی ...نوبت دوم / مناقصه, فراخوان خرید لوله بر دستی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209599/تجدید-مناقصه--واگذاری-مدیریت--اسکان-و-خدمات-خوابگاه-ها-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه   واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات خوابگاه ها نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ،مناقصه  واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات خوابگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209618/مناقصه-احداث-ساختمان-انبار-مکانیک-و-بازسازی-حوضچه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان انبار مکانیک و بازسازی حوضچه نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان انبار مکانیک و بازسازی حوضچه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209634/استعلام-تجهیزات-خانگی--'>استعلام تجهیزات خانگی... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209653/مناقصه-واگذاری-راهبری-اتوبوس-های-درون-شهری---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری راهبری اتوبوس های درون شهری ... (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه واگذاری راهبری اتوبوس های درون شهری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209673/استعلام-4098-تعمیرات-اساسی-مدرسه--'>استعلام 4098 تعمیرات اساسی مدرسه... / استعلام,4098 تعمیرات اساسی مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209690/استعلام-ترازوی-دیجیتالی-آزمایشگاهی--'>استعلام ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی ... / استعلام ,استعلام ترازوی دیجیتالی آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209703/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات-براساس-دستمزد-یا-قرارداد'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد  / استعلام, فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209720/استعلام-ذخیره-ساز'>استعلام ذخیره ساز  / استعلام,ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209733/استعلام-فن-کوئل---'>استعلام  فن کوئل .... / استعلام, فن کوئل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209751/مناقصه-METHANOL-PURE--نوبت-دوم'>مناقصه METHANOL. PURE - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه METHANOL. PURE - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209767/استعلام-کاشی-و-سرامیک--'>استعلام کاشی و سرامیک ... / استعلام, استعلام کاشی و سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209781/استعلام-4-عدد-رایانه-رومیزی'>استعلام 4 عدد رایانه رومیزی / استعلام,استعلام 4 عدد رایانه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209795/استعلام-ساخت-درب-آلومینیومی-سه-لنگه-اتوماتیک---'>استعلام ساخت درب آلومینیومی سه لنگه اتوماتیک ..... / استعلام ,استعلام ساخت درب آلومینیومی سه لنگه اتوماتیک .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209814/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-5048-دستگاه-خازن-فشار-ضعیف--'>تجدید مناقصه عمومی خرید 5048 دستگاه خازن فشار ضعیف ... / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه عمومی خرید 5048 دستگاه خازن فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209827/مناقصه-عملیات-کیسه-گیری-پاکت-از-سه-دستگاه-روتاری-پکر'>مناقصه عملیات کیسه گیری پاکت از سه دستگاه روتاری پکر / مناقصه، مناقصه عملیات کیسه گیری پاکت از سه دستگاه روتاری پکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209847/استعلام-دستگاه-خشک-کن-سبزی-و-گیاهان-دارویی'>استعلام دستگاه خشک کن سبزی و گیاهان دارویی / استعلام,استعلام دستگاه خشک کن سبزی و گیاهان دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209863/استعلام-گوشت-قلوه-گاه-تازه-گوسفندی'>استعلام  گوشت قلوه گاه تازه گوسفندی / استعلام, گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209882/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209286/مناقصه-بهسازی--لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت  محور... / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت محور...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209307/مناقصه-فراخوان-تامین-و-راه-اندازی-26-ایستگاه-های-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار-گاز'>مناقصه فراخوان تامین و راه اندازی 26 ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز  / مناقصه فراخوان تامین و راه اندازی 26 ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209329/مناقصه-پروژه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209349/مناقصه-احداث-ساختمان-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان شهرداری  نوبت دوم / مناقصه، مناقصه احداث ساختمان شهرداری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209366/استعلام-دستگاه-یونیت'>استعلام دستگاه یونیت / استعلام, دستگاه یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209385/مناقصه-عمومی-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-معابر-شهر'>مناقصه عمومی جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209400/مناقصه-عملیات-سم-پاشی'>مناقصه عملیات سم پاشی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات سم پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209420/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-تامین-تجهیزات-و-توسعه-دوربین-های-نظارتی-تجدید'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی تامین تجهیزات و توسعه دوربین های نظارتی تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری، پشتیبانی تامین تجهیزات و توسعه دوربین های نظارتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209435/استعلام-خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب / استعلام, خرید دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209458/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209474/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام , استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209490/مناقصه-اجرای-عملیات-آرماتوربندی'>مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209506/مناقصه-خرید-4-دستگاه-فیات-دوکاتو--'>مناقصه خرید 4 دستگاه فیات دوکاتو ... / مناقصه ، مناقصه خرید 4 دستگاه فیات دوکاتو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209525/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209549/تجدید-مناقصه-خدمات-امور-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>تجدید مناقصه خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه, تجدید مناقصه خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209566/استعلام-باتر-65AH-یو-پی-اس-با-3-سال-گارانتی---'>استعلام باتر 65AH  یو پی اس با 3 سال گارانتی ..... / استعلام ,استعلام باتر 65AH  یو پی اس با 3 سال گارانتی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209585/استعلام-توری-فولادی'>استعلام توری فولادی / استعلام,توری فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209602/مناقصه-موزائیک-فرش'>مناقصه موزائیک فرش  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه موزائیک فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209619/مناقصه-عملیات-جایگزینی-شبکه-کابل-خودنگهدار--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار... ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209637/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209654/فراخوان-تهیه-و-نصب-آسانسور-باربری'>فراخوان تهیه و نصب آسانسور باربری / مناقصه, فراخوان تهیه و نصب آسانسور باربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209674/مناقصه-خرید-35-دستگاه-تلفن-آلکاتل'>مناقصه خرید 35 دستگاه تلفن آلکاتل / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 35 دستگاه تلفن آلکاتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209691/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ... / استعلام, فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209704/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209721/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدمات-نظافتی-ونگهبانی-و-نگهداری-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه عمومی  انجام امور خدمات نظافتی ونگهبانی و نگهداری فضای سبز تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  انجام امور خدمات نظافتی ونگهبانی و نگهداری فضای سبز  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209734/استعلام-دستگاه-وکیوم--'>استعلام دستگاه وکیوم ... / استعلام , استعلام دستگاه وکیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209752/استعلام-جلد-کارت-اعتباری-دوختی'>استعلام جلد کارت اعتباری دوختی  / استعلام , استعلام جلد کارت اعتباری دوختی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209768/مناقصه-آپگرید-سیستم-کنترل-DELTA-V-واحد-1--PET'>مناقصه آپگرید سیستم کنترل DELTA V واحد 1 - PET / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه آپگرید سیستم کنترل DELTA V واحد 1 - PET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209782/مناقصه-انواع-اتصالات-و-دریچه-های-چدن-داکتیل'>مناقصه انواع اتصالات و دریچه های چدن داکتیل  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  انواع اتصالات و دریچه های چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209797/مناقصه-امور-مربوط-به-حفاظت-فیزیکی-کنترل-تردد-و-نگهبانی'>مناقصه امور مربوط به حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی / مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به حفاظت فیزیکی، کنترل تردد و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209815/مناقصه-فاز-سوم-عملیات-تکمیل-ساماندهی-کانال-سیلاب'>مناقصه فاز سوم عملیات تکمیل ساماندهی کانال سیلاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فاز سوم عملیات تکمیل ساماندهی کانال سیلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209830/استعلام-خرید-تجهیزات-چاه-شماره-4-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام خرید تجهیزات چاه شماره 4 شبکه آبیاری و زهکشی / استعلام, خرید تجهیزات چاه شماره 4 شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209848/استعلام-خرید-چهار-راس-بز'>استعلام خرید چهار راس بز  / استعلام,استعلام خرید چهار راس بز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209865/مناقصه-بارگیری--حمل-و-امحاء-پسماندهای-ویژه'>مناقصه بارگیری ، حمل و امحاء پسماندهای ویژه / مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری ، حمل و امحاء پسماندهای ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209883/تجدید-مناقصه-عملیات-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه عملیات خدماتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات خدماتی و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209901/استعلام-کابل-و-کالا-برق'>استعلام کابل و کالا برق  / استعلام,استعلام کابل و کالا برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209273/تجدید-فراخوان-ارزیابی-عملیات-اجرایی-کلیه-واحدهای-اصلی-و-جنبی-و-محوطه-سازی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی کلیه واحدهای اصلی و جنبی و محوطه سازی- نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی, تجدید فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی کلیه واحدهای اصلی و جنبی و محوطه سازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209293/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209317/فراخوان-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209337/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-کمپ-های-مسکونی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ های مسکونی نوبت دوم / تجدید مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ های مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209357/استعلام-دستگاه-پوشی-(اندازه-گیری-پروتئین)'>استعلام دستگاه پوشی (اندازه گیری پروتئین)  / استعلام, دستگاه پوشی (اندازه گیری پروتئین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209372/استعلام-مایع-دستشویی--'>استعلام مایع دستشویی ... / استعلام, استعلام مایع دستشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209390/استعلام-کانال-کولر--'>استعلام کانال کولر... / استعلام, استعلام کانال کولر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209405/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-مقطعی-آسفالت--تجدید'>مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت مقطعی آسفالت... تجدید / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت مقطعی آسفالت... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209424/استعلام-اجرای-ایزوگام--'>استعلام اجرای ایزوگام... / استعلام, استعلام اجرای ایزوگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209443/مناقصه-بیمه-تکمیلی-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209462/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-و-نظافت-بیمارستانها-و-مراکز-تابعه'>فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستانها و مراکز تابعه / فراخوان چهار مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستانها و مراکز تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209478/استعلام-خرید-باند'>استعلام خرید باند  / استعلام,استعلام خرید باند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209497/استعلام-خرید-لوله-آبرسانی'>استعلام خرید لوله آبرسانی / استعلام,استعلام خرید لوله آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209512/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی معابر نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209530/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209555/استعلام-فعالیت-های-جنبی-خدمات-مالی--'>استعلام فعالیت های جنبی خدمات  مالی... / استعلام, استعلام فعالیت های جنبی خدمات  مالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209574/استعلام-فناوریهای-ساخت-و-تولید--'>استعلام فناوریهای ساخت و تولید... / استعلام, استعلام فناوریهای ساخت و تولید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209592/استعلام-کیبورد-فراسو--'>استعلام کیبورد فراسو .. / استعلام ,استعلام کیبورد فراسو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209606/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209624/استعلام-دستگاه-تبلت-مارک-ایسوس'>استعلام دستگاه تبلت مارک ایسوس  / استعلام, دستگاه تبلت مارک ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209642/مناقصه-خدمات-سرویس-نگهداری--پشتیبانی-و-تعمیرات'>مناقصه خدمات سرویس، نگهداری ، پشتیبانی و تعمیرات / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات سرویس، نگهداری ، پشتیبانی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209661/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-شرکتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور بهره برداری شرکتی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری امور بهره برداری شرکتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209678/فراخوان-مناقصه-توسعه-ساختمان-اداری-ستاد-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه توسعه ساختمان اداری ستاد  ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه توسعه ساختمان اداری ستاد  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209695/استعلام-ثبت-محوطه-های-باستانی--'>استعلام ثبت محوطه های باستانی... / استعلام,ثبت محوطه های باستانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209712/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام خرید دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209725/تجدید-فراخوان-عمومی-مناقصه-اجرای-آماده-سازی-قسمت-جنوبی-سایت-A-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی مناقصه اجرای آماده سازی قسمت جنوبی سایت A نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی مناقصه, تجدید فراخوان عمومی مناقصه اجرای آماده سازی قسمت جنوبی سایت A نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209738/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری... / استعلام,تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209758/ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-نصب-2000-فقره-انشعاب-فاضلاب-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209772/استعلام-وکیوم--'>استعلام وکیوم ... / استعلام , استعلام وکیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209788/استعلام-سوئیچ-و-سایر-لوازم-سیستم-مدار-بسته'>استعلام سوئیچ و سایر لوازم سیستم مدار بسته / استعلام,سوئیچ و سایر لوازم سیستم مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209803/استعلام-اورهال-چیلر-تراکمی--'>استعلام اورهال چیلر تراکمی... / استعلام, استعلام اورهال چیلر تراکمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209819/استعلام-پاراکوات-علف-کش-مایع-مالاتیون-امولسیون-حشره-کش-و--'>استعلام پاراکوات علف کش مایع، مالاتیون امولسیون حشره کش و ... / استعلام, استعلام پاراکوات علف کش مایع، مالاتیون امولسیون حشره کش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209835/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209854/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-ساختمان-ها-سایت-پشتیبانی-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان ها، سایت پشتیبانی و تاسیسات برقی و مکانیکی  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان ها، سایت پشتیبانی و تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209279/فراخوان-مناقصه-احداث-و-تکمیل-راههای-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث و تکمیل راههای روستایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث و تکمیل راههای روستایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209299/مناقصه-عمومی-خرید-خدمات-خودروهای-سواری-جهت-انجام-امور-اداری'>مناقصه عمومی خرید خدمات خودروهای سواری جهت انجام امور اداری / مناقصه ،مناقصه عمومی خرید خدمات خودروهای سواری جهت انجام امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209325/مناقصه-parts-for-baker-cac-singel-well-control-panel--نوبت-دوم'>مناقصه parts for baker cac singel well control panel  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه parts for baker cac singel well control panel  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209343/تجدید-مناقصه-دیوار-ساحلی-روستا'>تجدید مناقصه دیوار ساحلی روستا / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه دیوار ساحلی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209361/مناقصه-عمومی-خرید-آسفالت-توپکا'>مناقصه عمومی  خرید آسفالت توپکا / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  خرید آسفالت توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209380/استعلام-سیمان-پاکتی'>استعلام سیمان پاکتی / استعلام ,استعلام سیمان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209395/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات--'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات ... / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209415/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام,قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209431/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی , مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209450/مناقصه-خرید-20-000-کیسه-25-کیلوگرمی-نشاسته-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20/000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 20/000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209467/مناقصه-ساخت-و-خرید-یک-دستگاه-توربین-بخار'>مناقصه ساخت و خرید یک دستگاه توربین بخار / مناقصه , مناقصه ساخت و خرید یک دستگاه توربین بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209485/مناقصه-نگهداری-محورهای-مواصلانی'>مناقصه نگهداری محورهای مواصلانی / مناقصه, مناقصه نگهداری محورهای مواصلانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209501/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-با-هدف-احداث-پروژه-های-مشارکتی-(نوبت-دوم)'>فراخوان جذب سرمایه گذار با هدف احداث پروژه های مشارکتی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان جذب سرمایه گذار با هدف احداث پروژه های مشارکتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209518/استعلام-طبخ-و-توزیع-غذا-و-نان'>استعلام طبخ و توزیع غذا و نان / استعلام,استعلام طبخ و توزیع غذا و نان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209539/استعلام-تعداد-4700-عدد-انواع-فیوز-کاردی'>استعلام تعداد 4700 عدد انواع فیوز کاردی / استعلام,استعلام تعداد 4700 عدد انواع فیوز کاردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209561/مناقصه-احداث-مسیر-کابل-هوایی-خروجی-های-پست-احیا-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مسیر کابل هوایی خروجی های پست احیا نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث مسیر کابل هوایی خروجی های پست احیا  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209581/مناقصه-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی'>مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209596/مناقصه-تهیه--تامین--راه-اندازی-و-تحویل-یک-دستگاه-آسانسور'>مناقصه  تهیه ، تامین  ،راه اندازی و تحویل یک دستگاه آسانسور  / مناقصه ، مناقصه  تهیه ، تامین  ،راه اندازی و تحویل یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209614/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209629/فراخوان-تکمیل-رینگ-20-کیلوولت-برق'>فراخوان تکمیل رینگ 20 کیلوولت برق  / مناقصه, فراخوان تکمیل رینگ 20 کیلوولت برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209648/استعلام-پایه-چراغ--'>استعلام پایه چراغ ... / استعلام , استعلام پایه چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209669/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209685/مناقصه-خرید-تعداد-4-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی'>مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه شتاب دهنده خطی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه شتاب دهنده خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209700/استعلام-ریبون-صدور-آنی-کارت--'>استعلام ریبون صدور آنی کارت... / استعلام, استعلام ریبون صدور آنی کارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209716/فراخوان-ارایه-خدمات-فرست-کلاس-بیزینس-کلاس--'>فراخوان ارایه خدمات فرست کلاس، بیزینس کلاس... / فراخوان عمومی, فراخوان ارایه خدمات فرست کلاس، بیزینس کلاس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209729/تجدید-مناقصه-پروژه-طرح-آبنمای--'>تجدید مناقصه پروژه طرح آبنمای ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طرح آبنمای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209747/استعلام-تعمیرات-خودرو-اداری-پژو'>استعلام تعمیرات خودرو اداری پژو / استعلام,استعلام تعمیرات خودرو اداری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209762/استعلام-تجهیزات-تلفن'>استعلام تجهیزات تلفن  / استعلام ,استعلام تجهیزات تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209777/مناقصه-عمومی-شارژ-باطری-اسیدی-با-تغذیه-380-ولت'>مناقصه عمومی شارژ باطری اسیدی با تغذیه 380  ولت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی شارژ باطری اسیدی با تغذیه 380  ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209792/استعلام-تجهیزات-و-ادوات-کشاورزی--'>استعلام تجهیزات و ادوات کشاورزی ... / استعلام , استعلام تجهیزات و ادوات کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209810/استعلام-موتور-برق--'>استعلام موتور برق... / استعلام, استعلام موتور برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209824/استعلام-ساخت-تجهیزات-گلخانه'>استعلام ساخت تجهیزات گلخانه / استعلام,ساخت تجهیزات گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209840/استعلام-کیبورد'>استعلام کیبورد / استعلام,استعلام کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209860/استعلام-خرید-بخچال--'>استعلام خرید بخچال... / استعلام, استعلام خرید بخچال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209875/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-مجتمع-دفن-بهداشتی-پسماند'>مناقصه احداث ساختمان اداری مجتمع دفن بهداشتی پسماند  / مناقصه, مناقصه  احداث ساختمان اداری مجتمع دفن بهداشتی پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209894/استعلام-اجرای-سقف-کاذب--'>استعلام اجرای سقف کاذب ... / استعلام , استعلام اجرای سقف کاذب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209914/استعلام-کرتینوال'>استعلام کرتینوال  / استعلام, کرتینوال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209931/استعلام-کپسول-اعلام-حریق--'>استعلام کپسول اعلام حریق ... / استعلام , استعلام کپسول اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209281/مناقصه-احداث-فاز-اول-بوستان'>مناقصه احداث فاز اول بوستان  / مناقصه، مناقصه احداث فاز اول بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209302/مناقصه-خرید-دو-پک-انشعاب-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دو پک انشعاب  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید دو پک انشعاب  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209326/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-F-1600-BOMCO-MUD-PUMP-API-7K'>مناقصه خرید قطعات مربوط به F 1600 BOMCO MUD PUMP API 7K  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات مربوط به F 1600 BOMCO MUD PUMP API 7K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209345/استعلام-دیفیوزر-HD-هوادهی-عمقی-در-آب-و-فاضلاب--'>استعلام دیفیوزر HD هوادهی عمقی در آب و فاضلاب ... / استعلام , استعلام دیفیوزر HD هوادهی عمقی در آب و فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209363/مناقصه-عملیات-اصلاح-هندسی-میادین'>مناقصه عملیات اصلاح هندسی میادین  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اصلاح هندسی میادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209381/مناقصه-خرید-مخزن-فلزی-1100-لیتری-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید مخزن فلزی 1100 لیتری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مخزن فلزی 1100 لیتری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209396/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی'>استعلام تکمیل محوطه سازی / استعلام,تکمیل محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209417/فراخوان-مناقصه-عملیات-مرمت-و-نگهداری-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات مرمت و نگهداری شبکه آبیاری و زهکشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209432/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-(نوبت-دوم)'>مناقصه لکه گیری و روکش (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209452/مناقصه-دستگاه-ذخیره-سازی-اطلاعات'>مناقصه دستگاه ذخیره سازی اطلاعات / مناقصه, مناقصه دستگاه ذخیره سازی اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209470/مناقصه-اجرای-نقاشی-دیوار'>مناقصه اجرای نقاشی دیوار  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای نقاشی دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209486/استعلام-تامین-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-کابلی--'>استعلام تامین تجهیزات و اجرای شبکه کابلی... / استعلام, استعلام تامین تجهیزات و اجرای شبکه کابلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209502/مناقصه-ساخت-باندل-های-RH1a-بویلر'>مناقصه ساخت باندل های RH1a  بویلر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساخت باندل های RH1a  بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209519/استعلام-خرید-و-نصب-صندلی-آمفی-تئاتر'>استعلام خرید و نصب صندلی آمفی تئاتر / استعلام ,استعلام خرید و نصب صندلی آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209541/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209562/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام,استعلام میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209582/استعلام-درخواست-خرید-سنگ-فرش'>استعلام درخواست خرید سنگ فرش / استعلام,استعلام درخواست خرید سنگ فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209597/استعلام-یک-دستگاه-موتورسیکلت-سه-چرخ--'>استعلام یک دستگاه موتورسیکلت سه چرخ... / استعلام,یک دستگاه موتورسیکلت سه چرخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209615/مناقصه-خرید-6000-تن-اولئوم-و--'>مناقصه خرید 6000 تن اولئوم و... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 6000 تن اولئوم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209630/استعلام-پنل-خورشیدی--'>استعلام پنل خورشیدی ... / استعلام , استعلام پنل خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209651/استعلام-جذب-نیروی-فنی-در-سامانه-131'>استعلام جذب نیروی فنی در سامانه 131 / استعلام,جذب نیروی فنی در سامانه 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209670/تجدید-مناقصه-خرید-سیستم-سرمایش-و-گرمایش-پکیج-یونیت'>تجدید مناقصه خرید سیستم سرمایش و گرمایش پکیج یونیت / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید سیستم سرمایش و گرمایش پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209686/مناقصه-خرید-60-دستگاه-تستر-ارزی'>مناقصه خرید 60 دستگاه تستر ارزی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 60 دستگاه تستر ارزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209701/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209718/استعلام-خرید-بچه-ماهی'>استعلام خرید بچه ماهی  / استعلام,استعلام خرید بچه ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209730/استعلام-1-دستگاه-کانکس-پیش-ساخته-با-فوم-تزریقی-پلی-یوتان---'>استعلام 1 دستگاه کانکس پیش ساخته با فوم تزریقی پلی یوتان ..... / استعلام ,استعلام 1 دستگاه کانکس پیش ساخته با فوم تزریقی پلی یوتان .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209748/استعلام-کنتور-حجمی--'>استعلام کنتور حجمی... / استعلام, استعلام کنتور حجمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209763/استعلام-تعمیر-موتور-بنز-خاور'>استعلام تعمیر موتور بنز خاور / استعلام,استعلام تعمیر موتور بنز خاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209779/مناقصه-خرید-50-000-جفت-دستکش-ایمنی-کف-چرم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 50.000 جفت دستکش ایمنی کف چرم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 50.000 جفت دستکش ایمنی کف چرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209793/تجدید-مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-تولیدی-به-مرزهای-خروجی'>تجدید مناقصه حمل و نقل محصولات تولیدی به مرزهای خروجی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه حمل و نقل محصولات تولیدی به مرزهای خروجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209812/استعلام-برگزاری-گلگشت--'>استعلام برگزاری گلگشت ... / استعلام , استعلام برگزاری گلگشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209825/استعلام-کیت-تراکئوستومی-PDT'>استعلام کیت تراکئوستومی PDT / استعلام ,استعلام کیت تراکئوستومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209841/مناقصه-خرید-تعداد-یکدستگاه-شتاب-دهنده-خطی'>مناقصه خرید تعداد یکدستگاه شتاب دهنده خطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد یکدستگاه شتاب دهنده خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209861/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-حفر-و-لایروبی-چاه-جذبی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  اجرای عملیات حفر و لایروبی چاه جذبی - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات حفر و لایروبی چاه جذبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209878/استعلام-تامین-مواد-غذایی--'>استعلام تامین مواد غذایی... / استعلام, استعلام تامین مواد غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209895/مناقصه-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرت-500-کاوا'>مناقصه 2 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 500 کاوا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 2 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 500 کاوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209916/استعلام-نرم-افزار-مانیتورینگ-شبکه-بینا--'>استعلام نرم افزار مانیتورینگ شبکه بینا... / استعلام,نرم افزار مانیتورینگ شبکه بینا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209899/استعلام-پنج-(5)-دستگاه-یخچال-7-فوت-ایرانی'>استعلام پنج (5) دستگاه یخچال 7 فوت ایرانی / استعلام, پنج (5) دستگاه یخچال 7 فوت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209918/استعلام-پارچه-تترون'>استعلام پارچه تترون  / استعلام,استعلام پارچه تترون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209935/استعلام-بالابر-برقی--'>استعلام بالابر برقی... / استعلام,بالابر برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209952/مناقصه-مسابقه-طراحی-نشان-تجاری'>مناقصه مسابقه طراحی نشان تجاری / مناقصه مسابقه طراحی نشان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209974/استعلام-چاپ-مطبوعات'>استعلام چاپ مطبوعات / استعلام ,استعلام چاپ مطبوعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209998/استعلام-عملیات-اجرایی-تکمیل-مخزن--'>استعلام عملیات اجرایی تکمیل مخزن... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تکمیل مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210018/استعلام-خرید-دستگاه-هیدروسیکلون'>استعلام خرید دستگاه هیدروسیکلون / استعلام, خرید دستگاه هیدروسیکلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210034/استعلام-نصب-درب-اتوماتیک--'>استعلام نصب درب اتوماتیک... / استعلام, استعلام نصب درب اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210052/فراخوان-مناقصه-بیمه-یکصد-هزار-واحد-مسکونی'>فراخوان مناقصه بیمه یکصد هزار واحد مسکونی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بیمه یکصد هزار واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210069/استعلام-رابیتس'>استعلام رابیتس / استعلام ,استعلام رابیتس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210087/استعلام-تهیه-ابزار-کار-و-نگهداری-از-تابلو-برق-های-موجود'>استعلام تهیه ابزار کار و نگهداری از تابلو برق های موجود / استعلام,استعلام تهیه ابزار کار و نگهداری از تابلو برق های موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210106/اصلاحیه-مناقصه-خرید-نصب-قطعات'>اصلاحیه مناقصه خرید، نصب قطعات  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید، نصب قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210124/استعلام-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام  تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام,  تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210145/استعلام-دستگاه-تراش--'>استعلام دستگاه تراش ... / استعلام , استعلام دستگاه تراش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210162/اصلاحیه-مناقصه-درزگیری-و-لکه-گیری-جاده-اصلی'>اصلاحیه مناقصه درزگیری و لکه گیری جاده اصلی  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری و لکه گیری جاده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210181/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210198/استعلام-خرید-تجهیزات-داندانپزشکی'>استعلام خرید تجهیزات داندانپزشکی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات داندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210217/تجدید-مناقصه-عمومی-مدیریت-و-اداره-امور-انبار'>تجدید مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی مدیریت و اداره امور انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210237/استعلام-دستگاه-UTM-ایرانی'>استعلام دستگاه UTM ایرانی / استعلام, دستگاه UTM ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210257/استعلام-دستگاه-فکس-اسکنر-پرینتر'>استعلام دستگاه فکس- اسکنر- پرینتر / استعلام,استعلام دستگاه فکس- اسکنر- پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210280/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-سالن-های-گلخانه-ای-بازار-گل-و-گیاه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث سالن های گلخانه ای بازار گل و گیاه  نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث سالن های گلخانه ای بازار گل و گیاه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210295/استعلام-چراغ-قوه-زوم-دار'>استعلام چراغ قوه زوم دار  / استعلام, چراغ قوه زوم دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210308/استعلام-خرید-دیوارپوش--'>استعلام خرید دیوارپوش... / استعلام, استعلام خرید دیوارپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210321/استعلام-دزدگیر-با-تمام-متعلقات'>استعلام  دزدگیر با تمام متعلقات / استعلام, استعلام  دزدگیر با تمام متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210333/استعلام-لوله-PVC---'>استعلام لوله PVC, ... / استعلام, استعلامم  لوله PVC, ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210345/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-در-روستاها--'>استعلام عملیات لوله گذاری در روستاها... / استعلام, استعلام عملیات لوله گذاری در روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210357/مناقصه-تهیه-مصالح-و-و-اجرای-نما-پوشش-پشت-بام-با-تمامی-عملیات'>مناقصه تهیه مصالح و و اجرای نما پوشش پشت بام با تمامی عملیات / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تهیه مصالح و و اجرای نما پوشش پشت بام با تمامی عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210369/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-سیستم-فتوولتائیک'>استعلام تهیه تجهیزات و اجرای سیستم فتوولتائیک / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات و اجرای سیستم فتوولتائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210381/استعلام-بیمه-شخص-ثالث--'>استعلام بیمه شخص ثالث... / استعلام, استعلام بیمه شخص ثالث...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210395/استعلام-دستکش-محافظ-جراحی'>استعلام دستکش محافظ جراحی / استعلام, استعلام دستکش محافظ جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210413/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-کانون-های-فرهنگی-و-هنری'>استعلام خرید تجهیزات جهت کانون های فرهنگی و هنری / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت کانون های فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210431/استعلام-آچار-بکس-کامل'>استعلام آچار بکس کامل / استعلام, استعلام آچار بکس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210443/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تجهیزات سخت افزاری / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210458/استعلام-اره-فارسی-بر-کشویی-بزرگ-اینهل'>استعلام اره فارسی بر کشویی بزرگ اینهل / استعلام, اره فارسی بر کشویی بزرگ اینهل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210471/استعلام-ویدئو-پروژکتور-با-تمام-متعلقات'>استعلام ویدئو پروژکتور با تمام متعلقات / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور با تمام متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210485/استعلام-یونیت--'>استعلام یونیت ... / استعلام , استعلام یونیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210501/استعلام-سایر-فعالیت-های-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های ساختمان  / استعلام سایر فعالیت های ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210516/استعلام-اره-مویی'>استعلام اره مویی / استعلام, استعلام اره مویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210529/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-برزیلی--'>استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی... / استعلام, استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210543/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210558/استعلام-پاور-سوئیچ-SISCO-3850'>استعلام  پاور سوئیچ SISCO 3850 / استعلام , استعلام  پاور سوئیچ SISCO 3850</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210573/استعلام-کتابخانه-ها-آرشیوها-موزه-ها--'>استعلام کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها... / استعلام,کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209282/تجدید-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-600-میلی-متری-چدنی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی...- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی... - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209304/مناقصه-تعریض-محور--'>مناقصه تعریض محور... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعریض محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209327/مناقصه-خرید-اقلام-سیستم-کامپیوتر-و--'>مناقصه خرید اقلام سیستم کامپیوتر و ... / مناقصه , مناقصه خرید اقلام سیستم کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209347/تجدید-مناقصه-23-عدد-شیرآلات-چدن-داکتیل'>تجدید مناقصه  23 عدد شیرآلات چدن داکتیل  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه 23 عدد شیرآلات چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209364/مناقصه-ساماندهی-آرامستان--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی آرامستان - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه ساماندهی آرامستان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209382/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام  , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209398/مناقصه-kent-electro'>مناقصه kent  electro    / مناقصه kent  electro   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209418/فراخوان-احداث-پروژه-های-پستهای-انتقال-نیرو-و-تهیه-لیست-کوتاه'>فراخوان احداث پروژه های پستهای انتقال نیرو و تهیه لیست کوتاه  / آگهی فراخوان عمومی , فراخون احداث پروژه های پستهای انتقال نیرو و تهیه لیست کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209433/مناقصه-خرید-2-504-640-عدد-سرسمپلر'>مناقصه خرید 2.504.640 عدد سرسمپلر / مناقصه , مناقصه خرید 2.504.640 عدد سرسمپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209454/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209471/استعلام-تورنادو-کامل-شامل-اقلام-و-تجهیزات--'>استعلام تورنادو کامل شامل اقلام و تجهیزات... / استعلام, استعلام تورنادو کامل شامل اقلام و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209487/استعلام-پکیج-تک-مبدله-فن-دار'>استعلام پکیج تک مبدله فن دار  / استعلام,استعلام پکیج تک مبدله فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209503/فراخوان-طراحی-و-انتخاب-آرم-(لوگو)-و-سربرگ-مکاتبات-اداری'>فراخوان طراحی و انتخاب آرم (لوگو) و سربرگ مکاتبات اداری / آگهی فراخوان , فراخوان طراحی و انتخاب آرم (لوگو) و سربرگ مکاتبات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209520/تجدید-مناقصه-انجام-امور-راهنمای-موزه-های-سطح-استان--'>تجدید مناقصه انجام امور راهنمای موزه های سطح استان...  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه انجام امور راهنمای موزه های سطح استان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209546/استعلام-دستگاه-کنتاکتور--'>استعلام دستگاه کنتاکتور... / استعلام, استعلام دستگاه کنتاکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209563/مناقصه-اجرای-خرید-و-حمل-آب-غیر-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خرید و حمل آب غیر شرب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای خرید و حمل آب غیر شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209583/مناقصه-لوازم-اتصالات-و-قطعات-نگهداری-بست--کمربند--رینگ-و--'>مناقصه لوازم اتصالات و قطعات نگهداری  بست - کمربند - رینگ و .. / مناقصه لوازم اتصالات و قطعات نگهداری  بست - کمربند - رینگ و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209598/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209617/مناقصه-عملیات-اجرایی-کابل-کشی-خاکی--کانال-فیبر-نوری-بین-ساختمانهای-شهرداری'>مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی خاکی ، کانال فیبر نوری بین ساختمانهای شهرداری  / خلاصه آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی خاکی ، کانال فیبر نوری بین ساختمانهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209631/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی--جدولگذاری--آسفالت-و-پیاده-روسازی'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، جدولگذاری ، آسفالت و پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، جدولگذاری ، آسفالت و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209652/تجدید-مناقصه-داده-آمایی-تعداد-40000-پرونده-ثبتی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209671/مناقصه-احداث-ساختمان-دهیاری-فاز-یک'>مناقصه احداث ساختمان دهیاری فاز یک  / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان دهیاری فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209687/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-650-هزار-تخته-کیسه-یک-لایه-بذری-پروپیلنی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209702/استعلام-لوازم-شیرفلکه-و--'>استعلام لوازم شیرفلکه و... / استعلام,لوازم شیرفلکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209719/استعلام-روغن-ایرانول-VD5000'>استعلام روغن ایرانول  VD5000 / استعلام, روغن ایرانول  VD5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209731/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-پارک-بانوان-ریحانه-در-قالب-قرارداد-BLT'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار در پارک بانوان ریحانه در قالب قرارداد BLT / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار در پارک بانوان ریحانه در قالب قرارداد BLT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209750/مناقصه-خرید-یاتاقان--مبدل-حرارتی-و--'>مناقصه خرید یاتاقان ، مبدل حرارتی و... / مناقصه ، مناقصه خرید یاتاقان ، مبدل حرارتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209765/مناقصه-خرید-و-تحویل-8100-عدد-آجرنسوزئ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل 8100 عدد آجرنسوزئ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل 8100 عدد آجرنسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209780/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-های'>مناقصه پروژه احداث ساختمان های / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث ساختمان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209794/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات-فولادی'>استعلام شیرآلات و اتصالات فولادی  / استعلام, شیرآلات و اتصالات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209813/مناقصه-​تکمیل-ساختمان-درمانگاه-شبانه-روزی--نوبت-دوم'>مناقصه ​تکمیل ساختمان درمانگاه شبانه روزی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​تکمیل ساختمان درمانگاه شبانه روزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209826/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209949/استعلام-روشنایی-معابر'>استعلام روشنایی معابر / استعلام,استعلام روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209970/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-اطلاع-رسانی--'>استعلام فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی... / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209994/استعلام-تهیه-آسفالت'>استعلام تهیه آسفالت / استعلام,استعلام تهیه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210013/مناقصه-اجرای-20000-متر-پروژه-گازرسانی'>مناقصه اجرای 20000 متر پروژه گازرسانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 20000 متر پروژه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210031/مناقصه-نگهداری-پل-های-عابر-مکانیزه--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری پل های عابر مکانیزه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری پل های عابر مکانیزه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210047/استعلام-هموشیکر-سیلردار--'>استعلام هموشیکر سیلردار... / استعلام, استعلام هموشیکر سیلردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210065/استعلام-آسانسور-8-نفره---سایت-ستاد'>استعلام آسانسور 8 نفره..., سایت ستاد / استعلام,آسانسور 8 نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210082/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اینورتر'>استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210102/استعلام-بازسازی-چشمه-و-خط-انتقال-روستای--'>استعلام بازسازی چشمه و خط انتقال روستای... / استعلام,استعلام بازسازی چشمه و خط انتقال روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210120/استعلام-ست-کامل-آموزش--'>استعلام ست کامل آموزش ... / استعلام , استعلام ست کامل آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210138/استعلام-سیم-ظرفشوئی-استیل--'>استعلام سیم ظرفشوئی استیل... / استعلام,سیم ظرفشوئی استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210158/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210175/استعلام-مادربرد-ایسوز'>استعلام  مادربرد ایسوز / استعلام, مادربرد ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210194/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-پرستاری-در-بیمارستان-ها-و-مراکز-آموزشی-درمانی'>مناقصه واگذاری خرید خدمات پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی / اگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خرید خدمات پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210213/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته-و-متعلقات'>استعلام خرید دوربین مدار بسته و متعلقات / استعلام, خرید دوربین مداربسته و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210231/استعلام-رم'>استعلام رم  / استعلام , استعلام رم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210253/استعلام-تکمیل-تجهیز-و-مرمت-موزه-شهریار--'>استعلام تکمیل تجهیز و مرمت موزه شهریار... / استعلام, استعلام تکمیل تجهیز و مرمت موزه شهریار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210275/مناقصه-تأمین-خودروی-استیجاری-سبک-نوبت-دوم'>مناقصه تأمین خودروی استیجاری سبک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه تأمین خودروی استیجاری سبک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210291/استعلام-لاستیک-پیکاپ'>استعلام لاستیک پیکاپ / استعلام, استعلام لاستیک پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210305/استعلام-دستگاه-اورفرز-میزی'>استعلام دستگاه اورفرز میزی / استعلام, استعلام دستگاه اورفرز میزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210317/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210330/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت / استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210342/استعلام-تعمیر-و-نوسازی-نمازخانه'>استعلام تعمیر و نوسازی نمازخانه  / استعلام, تعمیر و نوسازی نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210354/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی--'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی ... / استعلام, استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210366/استعلام-ست-ابزار-تعمیرات-موبایل'>استعلام ست ابزار تعمیرات موبایل / استعلام,استعلام ست ابزار تعمیرات موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210378/استعلام-لوازم-کامل-موتور-بنز-ده-تن'>استعلام لوازم کامل موتور بنز ده تن / استعلام, استعلام لوازم کامل موتور بنز ده تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210391/استعلام-زمین-شوی'>استعلام  زمین شوی  / استعلام, استعلام زمین شوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210406/استعلام-شن-شسته-شن-بادامی-و-شن-نخودی'>استعلام شن شسته، شن بادامی و شن نخودی / استعلام, استعلام شن شسته، شن بادامی و شن نخودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210425/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی'>استعلام خرید وسایل ورزشی  / استعلام, خرید وسایل ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210440/استعلام-ماژول-فیبر-نوری-لیست-پیوست'>استعلام ماژول فیبر نوری+ لیست پیوست / استعلام,استعلام ماژول فیبر نوری+ لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210455/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210468/مناقصه-احداث-کانال-درجا--'>مناقصه احداث کانال درجا ... / مناقصه، مناقصه احداث کانال درجا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210482/استعلام-موتور-زنده-پژو-206'>استعلام موتور زنده پژو 206 / استعلام, استعلام موتور زنده پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210498/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی-جهت-واحد-تربیت-بدنی'>استعلام خرید اقلام ورزشی جهت واحد تربیت بدنی / استعلام,خرید اقلام ورزشی جهت واحد تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210512/مناقصه-خرید-تجهیزات-هوشمند-سازی'>مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210526/استعلام-خرید-هارد'>استعلام خرید هارد  / استعلام , استعلام خرید هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210540/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام,رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210554/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز-توان-1-5--'>استعلام الکتروموتور سه فاز توان 1/5... / استعلام,الکتروموتور سه فاز توان 1/5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210570/استعلام-انجام-عملیات-ریسه-و-لوله-گذاری-و-جوشکاری-خطوط-انتقال-و--'>استعلام انجام عملیات ریسه و لوله گذاری و جوشکاری خطوط انتقال و ... / استعلام,استعلام انجام عملیات ریسه و لوله گذاری و جوشکاری خطوط انتقال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210584/استعلام-پروب-ترنس-رکتال-با-رنج-فرکانسی'>استعلام  پروب ترنس رکتال با رنج فرکانسی  / استعلام,استعلام  پروب ترنس رکتال با رنج فرکانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210598/استعلام-بلیت-استریل-8-سانت'>استعلام بلیت استریل 8 سانت / استعلام, بلیت استریل 8 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210614/مناقصه-خرید-قطعات-CATERPILLAR-SR4-A-C-SYNCHRONOUS-GENERATOR-MODEL-3512B'>مناقصه خرید قطعات CATERPILLAR SR4 A.C SYNCHRONOUS GENERATOR MODEL 3512B / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات CATERPILLAR SR4 A.C SYNCHRONOUS GENERATOR MODEL 3512B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209920/مناقصه-kobelco-reciprocating-gas-compressor-نوبت-دوم'>مناقصه kobelco reciprocating gas compressor نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه kobelco reciprocating gas compressor نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209936/استعلام-هاردیسک-رایانه--'>استعلام هاردیسک رایانه ... / استعلام ,استعلام هاردیسک رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209956/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209976/مناقصه-خرید-مخازن-پلاستیکی-و-کیسه-پسماند-آبی--'>مناقصه خرید مخازن پلاستیکی و کیسه پسماند آبی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مخازن پلاستیکی و کیسه پسماند آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209999/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-تاسیسات--'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات ... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210019/استعلام-ماشین-لباسشویی-و--'>استعلام ماشین لباسشویی و... / استعلام, استعلام ماشین لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210035/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-مکانیک'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک / استعلام,تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210054/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار-و-بازوبست-الکتروپمپ-های-شناور-و--'>استعلام تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپ های شناور و ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و ابزار کار و بازوبست الکتروپمپ های شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210070/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزار-کار'>استعلام تهیه مصالح و ابزار کار  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و ابزار کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210089/استعلام-بابت-9140-پرس-غذا'>استعلام بابت 9140 پرس غذا / استعلام, بابت 9140 پرس غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210107/استعلام-تهیه-برش-و-تحویل-سنگ-سلماس'>استعلام تهیه برش و تحویل سنگ سلماس  / استعلام,استعلام تهیه برش و تحویل سنگ سلماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210126/استعلام-خرید-ایزوبام-و-نصب'>استعلام خرید ایزوبام و نصب / استعلام, استعلام خرید ایزوبام و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210146/استعلام-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام دوربین های مداربسته... / استعلام, استعلام دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210163/استعلام-انجام-سرویس-جهت-بازدید'>استعلام انجام سرویس جهت بازدید  / استعلام,استعلام انجام سرویس جهت بازدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210182/استعلام-پارتیشن-2-جداره--کمد-ام-دی-اف--میز-کنفرانس-و--'>استعلام پارتیشن 2 جداره - کمد ام دی اف - میز کنفرانس و.... / استعلام, پارتیشن 2 جداره - کمد ام دی اف - میز کنفرانس و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210199/استعلام-ابزارآلات--'>استعلام ابزارآلات ... / استعلام , استعلام ابزارآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210219/استعلام-چراغ-خیابانی-و--'>استعلام  چراغ خیابانی و ... / استعلام, چراغ خیابانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210238/استعلام-محصولات-شیمیایی--'>استعلام محصولات شیمیایی ... / استعلام , استعلام محصولات شیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210260/مناقصه-چاپ-قبوض'>مناقصه چاپ قبوض   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چاپ قبوض  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210281/استعلام-پلاستیک-شیرینگی-45-سانت-تک-لا-60-میکرون--'>استعلام پلاستیک شیرینگی 45 سانت تک لا 60 میکرون... / استعلام, استعلام پلاستیک شیرینگی 45 سانت تک لا 60 میکرون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210296/مناقصه-پروژه-تغییرات-و-احداث-ابنیه-فنی-(نوبت-اول)'>مناقصه پروژه تغییرات و احداث ابنیه فنی (نوبت اول) / مناقصه , مناقصه پروژه تغییرات و احداث ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210309/مناقصه-اجرای-پارتیشن-بندی-دوجداره--'>مناقصه اجرای پارتیشن بندی دوجداره ... / مناقصه ، مناقصه اجرای پارتیشن بندی دوجداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210322/استعلام-تایل-گچی'>استعلام  تایل گچی / استعلام,استعلام  تایل گچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210334/استعلام-تعمیر-اساسی-موتور-ولوو-N10-قدیم-و---'>استعلام تعمیر اساسی موتور ولوو N10 قدیم و .... / استعلام, تعمیر اساسی موتور ولوو N10 قدیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210346/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام تهیه و نصب دوربین مدار بسته... / استعلام,تهیه و نصب دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210358/استعلام-دو-دستگاه-دوربین-سوپر-زوم'>استعلام دو دستگاه دوربین سوپر زوم / استعلام, استعلام دو دستگاه دوربین سوپر زوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210370/استعلام-ساخت-سرویس-بهداشتی-و-محوطه-سازی-چشمه-آب-معدنی--'>استعلام ساخت سرویس بهداشتی و محوطه سازی چشمه آب معدنی ... / استعلام, ساخت سرویس بهداشتی و محوطه سازی چشمه آب معدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210383/استعلام-تستر-شبکه--'>استعلام تستر شبکه ... / استعلام, استعلام تستر شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210396/استعلام-دستگاه-رطوبت-گیرmikropor'>استعلام دستگاه رطوبت گیرmikropor  / استعلام, دستگاه رطوبت گیرmikropor </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210415/استعلام-کاتتر-پورت-تیتانیوم--'>استعلام کاتتر پورت تیتانیوم... / استعلام,استعلام کاتتر پورت تیتانیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210432/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام, استعلام سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210444/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال / استعلام, هارد دیسک اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210459/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210472/استعلام-میز-اداری-کارمندی--'>استعلام میز اداری کارمندی... / استعلام,میز اداری کارمندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210487/استعلام-فلش'>استعلام فلش  / استعلام فلش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210502/استعلام-باتری-65-آمپر'>استعلام باتری 65 آمپر / استعلام, استعلام باتری 65 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210517/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210530/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210544/استعلام-پتو-مریم-مشهد'>استعلام پتو مریم مشهد  / استعلام, پتو مریم مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210559/استعلام-خرید-لوله-چدن-داکتیل-سبک'>استعلام خرید لوله چدن داکتیل سبک / استعلام, خرید لوله چدن داکتیل سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210574/مناقصه-واگذاری-درمانگاه-تخصصی-داخلی'>مناقصه واگذاری درمانگاه تخصصی داخلی / مناقصه , مناقصه واگذاری درمانگاه تخصصی داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210588/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اطفاء حریق / استعلام, استعلام سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210603/استعلام-لام-و-لامل'>استعلام لام و لامل / استعلام,لام و لامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210619/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209870/استعلام-کامپیوتر-مینی-پی-سی-و-سایر-متعلقات'>استعلام کامپیوتر مینی پی سی و سایر متعلقات / استعلام, استعلام کامپیوتر مینی پی سی و سایر متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209888/استعلام-روتر-شبکه-رایانه-و--'>استعلام روتر شبکه رایانه و ... / استعلام, روتر شبکه رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209909/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه طبخ و توزیع غذا / مناقصه، مناقصه طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209924/استعلام-موتور-زنده-پژو-405-با-سیستم-انتقال-قدرت'>استعلام موتور زنده پژو 405 با سیستم انتقال قدرت  / استعلام, موتور زنده پژو 405 با سیستم انتقال قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209943/استعلام-فعالیت-های-تصفیه-و-سایر-خدمات-مدیریت-پسماند--'>استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند ... / استعلام , استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209962/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209987/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-راه-اندازی-رستوران-سنتی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت راه اندازی رستوران سنتی نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان, تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت راه اندازی رستوران سنتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210007/استعلام-ورق-گالوانیزه-رنگی-فولادی'>استعلام ورق گالوانیزه رنگی فولادی / استعلام, ورق گالوانیزه رنگی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210025/استعلام-تلویزیون-و-کولر-آبی-و--'>استعلام تلویزیون و کولر آبی و ... / استعلام,استعلام تلویزیون و کولر آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210041/مناقصه-نگهداری-بهسازی-و-مرمت-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری، بهسازی و مرمت فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، بهسازی و مرمت فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210060/استعلام-تخریب-سکوهای-ورزشگاه-سامانه-ستاد'>استعلام تخریب سکوهای ورزشگاه,سامانه ستاد / استعلام, تخریب سکوهای ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210078/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-موزه-رضا-عباسی'>استعلام تکمیل و تجهیز موزه رضا عباسی  / استعلام,استعلام تکمیل و تجهیز موزه رضا عباسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210098/فراخوان-خرید-تعدادی-مجموعه-بازی-پلی-اتیلنی'>فراخوان خرید تعدادی مجموعه بازی پلی اتیلنی / مناقصه, فراخوان خرید تعدادی مجموعه بازی پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210114/استعلام-اجرای-سقف-کاذب-با-تایل-پی-وی-سی'>استعلام اجرای سقف کاذب با تایل پی وی سی  / استعلام,استعلام اجرای سقف کاذب با تایل پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210133/مناقصه-پروژه-آماده-سازی-معابر-ناحیه-صنعتی'>مناقصه پروژه آماده سازی معابر ناحیه صنعتی / مناقصه، مناقصه پروژه آماده سازی معابر ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210151/استعلام-تجهیزات-بیسیم'>استعلام تجهیزات بیسیم / استعلام , استعلام تجهیزات بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210170/تجدید-مناقصه-خرید-51-000-پرس-غذای-گرم'>تجدید مناقصه خرید 51.000 پرس غذای گرم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 51.000 پرس غذای گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210186/استعلام-تعداد-50-دستگاه-گلریناتور-EMEC'>استعلام تعداد 50 دستگاه گلریناتور EMEC / استعلام,تعداد 50 دستگاه گلریناتور EMEC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210205/مناقصه-عملیات-اصلاح-آسفالت'>مناقصه عملیات اصلاح آسفالت  / مناقصه, مناقصه  عملیات اصلاح آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210226/استعلام-دوربین-مداربسته---'>استعلام دوربین مداربسته .... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210247/مناقصه-خرید-کنتور-الکترومغناطیس---'>مناقصه خرید کنتور الکترومغناطیس .... / مناقصه ، مناقصه خرید کنتور الکترومغناطیس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210268/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210287/استعلام-فهرست-برداری-و-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-شهری-و-روستایی--'>استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی و داده آمایی شهری و روستایی ... / استعلام, استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی و داده آمایی شهری و روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210301/استعلام-پردازنده'>استعلام پردازنده  / استعلام , استعلام پردازنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210313/فراخوان-مناقصه-پروژه-عملیات-گازرسانی'>فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210326/استعلام-پله-سنگی-سلماس-در-اندازه-مختلف--'>استعلام  پله سنگی سلماس در اندازه مختلف .. / استعلام,  پله سنگی سلماس در اندازه مختلف ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210338/استعلام-یخچال-هتلی-5-فوت'>استعلام  یخچال هتلی 5 فوت / استعلام, یخچال هتلی 5 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210350/استعلام-تجدید-عملیات-خرید-آب'>استعلام تجدید عملیات خرید آب / استعلام , استعلام تجدید عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210362/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210374/استعلام-اجرای-سنگ'>استعلام اجرای سنگ / استعلام , استعلام اجرای سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210387/استعلام-سیستم-کامپیوتری--'>استعلام سیستم کامپیوتری ... / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210402/مناقصه-بکارگیری-نیروهای-خدماتی-(حجمی)-(نوبت-دوم)'>مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی (حجمی) (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی (حجمی) (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210420/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210436/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انجام-فعالیتهای-خدماتی-تنظیفی-باشگاه-فرهنگیان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدماتی تنظیفی باشگاه فرهنگیان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدماتی تنظیفی باشگاه فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210450/استعلام-سوزن-بیوپسی'>استعلام سوزن بیوپسی / استعلام, استعلام سوزن بیوپسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210463/استعلام-کرایه-اتوبوس'>استعلام کرایه اتوبوس / استعلام, استعلام کرایه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210477/استعلام-چاپ-و-ارسال-هشت-عنوان-نمونه-مطبوعاتی'>استعلام چاپ و ارسال هشت عنوان نمونه مطبوعاتی / استعلام, چاپ و ارسال هشت عنوان نمونه مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210493/استعلام-لوازم-مصرفی-رشته-تکنولژی-آب'>استعلام لوازم مصرفی رشته تکنولژی آب / استعلام, استعلام لوازم مصرفی رشته تکنولژی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210507/استعلام-خرید-کیت-آموزشی--'>استعلام خرید کیت آموزشی... / استعلام,استعلام خرید کیت آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210521/استعلام-اقلام-مورد-نیاز'>استعلام اقلام مورد نیاز / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210628/استعلام-لوازم-کامپیوتری-موردنیاز-دادگستری--'>استعلام لوازم کامپیوتری موردنیاز دادگستری... / استعلام,لوازم کامپیوتری موردنیاز دادگستری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210643/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی--'>استعلام خرید رنگ ترافیکی... / استعلام, استعلام خرید رنگ ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210658/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربینهای-مدار-بسته'>استعلام تهیه و نصب دوربینهای مدار بسته  / استعلام, تهیه و نصب دوربینهای مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210673/استعلام-آبگرمکن-بدون-شمعک--'>استعلام آبگرمکن بدون شمعک ... / استعلام , استعلام آبگرمکن بدون شمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210690/استعلام-ساخت-و-نصب-پرده--'>استعلام ساخت و نصب پرده ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210702/استعلام-سانترال--'>استعلام سانترال ... / استعلام , استعلام سانترال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210715/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری  / استعلام , استعلام دستگاه چمن زن کمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210734/استعلام-فنس-کشی-سند-پلاست-و-رنگ-آمیزی-دریچه-های-قطاعی-و---'>استعلام فنس کشی، سند پلاست و رنگ آمیزی دریچه های قطاعی  و .... / استعلام, فنس کشی، سندپلاست و رنگ آمیزی دریچه های قطاعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210749/مناقصه-عمومی-اجرای-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-چمن-زنی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و چمن زنی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و چمن زنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210763/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری'>مناقصه  ایجاد و توسعه معابر شهری / مناقصه عمومی , مناقصه  ایجاد و توسعه معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210778/استعلام-عملیات-ساخت-و-ساز-دیوارکشی-گچ-کاری-و--'>استعلام عملیات ساخت و ساز دیوارکشی، گچ کاری و... / استعلام, استعلام عملیات ساخت و ساز دیوارکشی، گچ کاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210797/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان .... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210816/استعلام-تامین-مواد-غذایی--'>استعلام تامین مواد غذایی ... / استعلام , استعلام تامین مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210832/مناقصه-عمومی-امور-مربوط-به-نقلیه-کارکنان'>مناقصه عمومی امور مربوط به نقلیه کارکنان / مناقصه عمومی مناقصه عمومی امور مربوط به نقلیه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210849/استعلام-گیرموتور-2-2-کیلووات'>استعلام گیرموتور 2.2 کیلووات / استعلام , استعلام گیرموتور 2.2 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210862/استعلام-خرید-تعداد-77-پایه-چراغ--'>استعلام خرید تعداد 77 پایه چراغ ... / استعلام, استعلام خرید تعداد 77 پایه چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210876/استعلام-سانتریفیزو-و-روتور-4-شاخه'>استعلام سانتریفیزو و روتور 4 شاخه  / استعلام , استعلام سانتریفیزو و روتور 4 شاخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210890/استعلام-کابل-فشار-متوسط-و--'>استعلام کابل فشار متوسط و ... / استعلام کابل فشار متوسط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210907/استعلام-راه-بند-استوانه-ایمنی-با-شبرنگ--'>استعلام راه بند استوانه ایمنی با شبرنگ... / استعلام,راه بند استوانه ایمنی با شبرنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210919/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-پزشکی-و-پرستاری-مرکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات پزشکی و پرستاری مرکز خدمات جامع سلامت / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی واگذاری خدمات پزشکی و پرستاری مرکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210933/مناقصه-خرید-تجهیزات-هوشمند-سازی-مداری'>مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی مداری / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی مداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210945/استعلام-FUSE-LINK-FOR-CUT-OUT'>استعلام FUSE LINK FOR CUT-OUT / استعلام , استعلام FUSE LINK FOR CUT-OUT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210960/استعلام-واحد-متحرک-ریلی-مکانیک'>استعلام واحد متحرک ریلی مکانیک / استعلام, واحد متحرک ریلی مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210975/استعلام-خرید-راویز'>استعلام خرید راویز / استعلام, خرید راویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210989/استعلام-​وسایل-برقی-شامل-پریز-MK--سه-شاخه-MK-بالادست-ایگنیتور-و-داکت'>استعلام ​وسایل برقی شامل پریز MK ، سه شاخه MK، بالادست، ایگنیتور و داکت  / استعلام , استعلام ​وسایل برقی شامل پریز MK ، سه شاخه MK، بالادست، ایگنیتور و داکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211002/مناقصه-ساخت--تعمیر-و-نگهداری-سازه-بیلبردهای-تبلیغاتی'>مناقصه ساخت ، تعمیر و نگهداری سازه بیلبردهای تبلیغاتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت ، تعمیر و نگهداری سازه بیلبردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211015/مناقصه-خرید-انواع-برچسب-و-تابلوهای-هشداردهنده-ایمنی'>مناقصه خرید انواع برچسب و تابلوهای هشداردهنده ایمنی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع برچسب و تابلوهای هشداردهنده ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211030/استعلام-رنگ-آمیزی-سرعت-گیر--'>استعلام رنگ آمیزی سرعت گیر... / استعلام,رنگ آمیزی سرعت گیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211044/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی-و--'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی و ... / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211059/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211074/استعلام-فتوکپی--'>استعلام فتوکپی ... / استعلام , استعلام فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211089/استعلام-ردیاب-خودرویی--'>استعلام ردیاب خودرویی... / استعلام,استعلام ردیاب خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211104/استعلام-انجام-خدمات-اورژانس-روانشناسی'>استعلام انجام خدمات اورژانس روانشناسی / استعلام,انجام خدمات اورژانس روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211121/استعلام-هارددیسک-INTERNAL--'>استعلام هارددیسک INTERNAL... / استعلام,هارددیسک INTERNAL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211133/استعلام-احداث-انبار--'>استعلام احداث انبار ... / استعلام , استعلام احداث انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211147/استعلام-تجهیزات-کارگاه-اتومکانیک--'>استعلام تجهیزات کارگاه اتومکانیک ... / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاه اتومکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211160/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی  / استعلام , استعلام بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211172/استعلام-اجرای-راه-پله'>استعلام  اجرای راه پله / استعلام, استعلام  اجرای راه پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211184/استعلام-خرید-لاستیک-و-تیوپ'>استعلام خرید لاستیک و تیوپ / استعلام,استعلام خرید لاستیک و تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209287/تجدید-مناقصه-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی  - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209309/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-شهرستان--'>تجدید فراخوان انجام عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهرستان ... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان انجام عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209331/مناقصه-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209350/مناقصه-طراحی-و-تهیه-تجهیزات-مربوط-به-طرح-جامع-بهینه-سازی'>مناقصه طراحی و تهیه تجهیزات مربوط به طرح جامع بهینه سازی  / مناقصه , مناقصه طراحی و تهیه تجهیزات مربوط به طرح جامع بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209368/استعلام-ساماندهی-مرمت-محوطه-تپه--'>استعلام ساماندهی مرمت محوطه تپه... / استعلام, استعلام ساماندهی مرمت محوطه تپه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209386/مناقصه-انجام-عملیات-باطله-برداری-و-استخراج-ماده-معدنی'>مناقصه انجام عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209401/مناقصه-انجام-عملیات-خدمات-مهندسی-خرید-تجهیزات-و-نصب---'>مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب ....  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و نصب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209421/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری روستا / آگهی مناقصه,  مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209436/تجدید-مناقصه-تجهیز-رختکن-سالن-های-مجموعه-ورزشی'>تجدید مناقصه تجهیز رختکن سالن های مجموعه ورزشی / تجدید مناقصه , مناقصه تجهیز رختکن سالن های مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209459/استعلام-نگهداری-تاسیسات-مربوط-به-سیستم-سرمایشی-و-برق-دیتا'>استعلام نگهداری تاسیسات مربوط به سیستم سرمایشی و برق دیتا / استعلام,استعلام نگهداری تاسیسات مربوط به سیستم سرمایشی و برق دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209475/مناقصه-انتخاب-بازرس-پروژه-اجرای-بخش-بخار-نیروگاه--'>مناقصه انتخاب بازرس پروژه اجرای بخش بخار نیروگاه... / مناقصه, مناقصه انتخاب بازرس پروژه اجرای بخش بخار نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209492/فراخوان-عمومی-اجاره-اراضی-پهنه-صنایع-فناوری-های-برتر'>فراخوان عمومی اجاره اراضی پهنه صنایع فناوری های برتر / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی اجاره اراضی پهنه صنایع فناوری های برتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209508/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی-عمومی'>استعلام  بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی / استعلام, بیمه نامه مسئولیت مدنی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209526/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ / استعلام,میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209552/استعلام-دو-هزار-عدد-ایگناتور'>استعلام دو هزار عدد ایگناتور / استعلام , دو هزار عدد ایگناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209567/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-شهرک-صنعتی'>تجدید مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت شهرک صنعتی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209588/مناقصه-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه خودروهای استیجاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209603/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209620/استعلام-خرید-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-بتنی--'>استعلام خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی... / استعلام, استعلام خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209638/فراخوان-توسعه-اتاق-سرور-روم'>فراخوان توسعه اتاق سرور روم / مناقصه, فراخوان توسعه اتاق سرور روم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209655/استعلام-بازسازی-تجهیزات-الکترومکانیکال---'>استعلام بازسازی تجهیزات الکترومکانیکال .... / استعلام ,استعلام بازسازی تجهیزات الکترومکانیکال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209675/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام,امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209692/مناقصه-خرید-3-دستگاه-اتاق-آتش-نشانی--'>مناقصه خرید 3 دستگاه اتاق آتش نشانی ... / مناقصه ، مناقصه خرید 3 دستگاه اتاق آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209707/فراخوان-ارائه-خدمات-انرژی-برق'>فراخوان ارائه خدمات انرژی برق / فراخوان, فراخوان ارائه خدمات انرژی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209722/استعلام-خرید-کاغذ'>استعلام خرید کاغذ  / استعلام,استعلام خرید کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209735/استعلام-عملیات-احداث-4-باب-مخزن-و-4-اتاقک-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات احداث 4 باب مخزن و 4 اتاقک ایستگاه پمپاژ / استعلام, استعلام عملیات احداث 4 باب مخزن و 4 اتاقک ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209753/استعلام-خرید-دستگاه-موتور-برق-بنزینی-تک-سیلندر-KW6'>استعلام خرید دستگاه موتور برق بنزینی تک سیلندر KW6 / استعلام, خرید دستگاه موتور برق بنزینی تک سیلندر KW6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209769/استعلام-صابون-حمام-سفید-آ-ب-ث-125-گرمی'>استعلام صابون حمام سفید آ ب ث 125 گرمی  / استعلام, صابون حمام سفید آ ب ث 125 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209783/استعلام-شن'>استعلام شن  / استعلام, شن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209799/استعلام-دستگاه-کنتور-حجمی'>استعلام دستگاه کنتور حجمی  / استعلام,استعلام دستگاه کنتور حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209816/استعلام-ایجاد-و-تجهیز-کارگاه-صنایع-دستی-تراش-سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی'>استعلام ایجاد و تجهیز کارگاه صنایع دستی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی / استعلام, ایجاد و تجهیز کارگاه صنایع دستی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209831/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-سرویس-نگهداری-تعمیرات-و-اصلاحات-تاسیسات--'>اصلاحیه مناقصه  خدمات سرویس نگهداری تعمیرات و اصلاحات تاسیسات ... / مناقصه, اصلاحیه مناقصه  خدمات سرویس نگهداری تعمیرات و اصلاحات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209849/مناقصه-خرید-تعداد-3-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی'>مناقصه خرید تعداد 3 دستگاه شتاب دهنده خطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 3 دستگاه شتاب دهنده خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209867/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210633/استعلام-پاور-سوئیچ-SISCO-3750'>استعلام  پاور سوئیچ SISCO 3750  / استعلام , استعلام  پاور سوئیچ SISCO 3750 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210647/استعلام-علمیات-تسطیح-و-محوطه-سازی--'>استعلام علمیات تسطیح و محوطه سازی... / استعلام,علمیات تسطیح و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210663/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-شبکه-برق'>استعلام  عملیات اجرایی احداث شبکه برق / استعلام, عملیات اجرایی احداث شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210681/استعلام-سیستم-رایانه-ای'>استعلام سیستم رایانه ای  / استعلام,استعلام سیستم رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210694/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام, استعلام کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210707/استعلام-احداث-انبار-اسناد-مالی-و-انبار-کتاب'>استعلام احداث انبار اسناد مالی و انبار کتاب / استعلام, استعلام احداث انبار اسناد مالی و انبار کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210720/استعلام-بخچال-فریزر-بالا-و-پایین--'>استعلام بخچال فریزر بالا و پایین... / استعلام,استعلام بخچال فریزر بالا و پایین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210739/مناقصه-انجام-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210753/استعلام-تأمین-مواد-غذایی-موردنیاز-اردوها'>استعلام تأمین مواد غذایی موردنیاز اردوها / استعلام,استعلام تأمین مواد غذایی موردنیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210768/فراخوان-مناقصه-فاز-اول-خرید-و-حمل-دیوار-پیرامون-محوطه-محل-دفن-پسماند'>فراخوان مناقصه فاز اول خرید و حمل دیوار پیرامون محوطه محل دفن پسماند / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه فاز اول خرید و حمل دیوار پیرامون محوطه محل دفن پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210784/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی / استعلام, خرید تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210801/استعلام-خرید-آسفالت-شهرداری'>استعلام خرید آسفالت شهرداری / استعلام, خرید آسفالت شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210821/استعلام-کنتور-برق'>استعلام کنتور برق / استعلام,کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210838/استعلام-تابلوی-سمند-انژکتوری-سیستم-ساژم'>استعلام  تابلوی سمند انژکتوری سیستم ساژم / استعلام, تابلوی سمند انژکتوری سیستم ساژم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210853/استعلام-تفنگ--'>استعلام تفنگ ... / استعلام , استعلام تفنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210867/مناقصه-نگهداری-محورهای-مواصلاتی'>مناقصه نگهداری محورهای مواصلاتی / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری محورهای مواصلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210881/استعلام-تجهیزات-اداری-گود-باستانی--'>استعلام تجهیزات اداری گود باستانی... / استعلام,استعلام تجهیزات اداری گود باستانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210894/استعلام-کامپیوتر-و-یخچال'>استعلام کامپیوتر و یخچال / استعلام, استعلام کامپیوتر و یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210911/مناقصه-عملیات-پوشش-روی-سطوح-خطوط-لوله--برج-ها'>مناقصه عملیات پوشش روی سطوح خطوط لوله ، برج ها / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پوشش روی سطوح خطوط لوله ، برج ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210923/استعلام-درخواست-اتوبوس-و-مینی-بوس--'>استعلام درخواست اتوبوس و مینی بوس... / استعلام,درخواست اتوبوس و مینی بوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210937/استعلام-bearing--oil-seal'>استعلام bearing & oil seal / استعلام , استعلام bearing & oil seal</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210949/استعلام-کابل-ها-و-رساناها--'>استعلام کابل ها و رساناها... / استعلام, استعلام کابل ها و رساناها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210965/استعلام-تفنگ-بادی'>استعلام تفنگ بادی  / استعلام,استعلام تفنگ بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210980/استعلام-کالیبراسیون-دستگاه-ارتعاش-سنج-تسمه-(belt-tension-meter)'>استعلام کالیبراسیون دستگاه ارتعاش سنج تسمه (belt tension meter) / استعلام ، استعلام کالیبراسیون دستگاه ارتعاش سنج تسمه (belt tension meter)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210993/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-الکتروتکنیک'>استعلام خرید تجهیزات رشته الکتروتکنیک / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رشته الکتروتکنیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211006/استعلام-خرید-برش-حمل-آهن-آلات-و-حمل-آن-به-کارخانه--'>استعلام خرید برش حمل آهن آلات و حمل آن به کارخانه ... / استعلام, استعلام خرید برش حمل آهن آلات و حمل آن به کارخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211020/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک'> استعلام  ماشین لباسشویی اتوماتیک / استعلام, استعلام  ماشین لباسشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211034/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام کلیدها و متعلقات ... / استعلام ، استعلام کلیدها و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211048/استعلام-باسکول'>استعلام باسکول  / استعلام,باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211064/مناقصه-انجام-خدمات-فضای-سبز-و-تنظیمات-محوطه'>مناقصه انجام خدمات فضای سبز و تنظیمات محوطه / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات فضای سبز و تنظیمات محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211079/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-تکمیل-بنا-طبقه-اول--'>استعلام تعمیرات اساسی و تکمیل بنا طبقه اول... / استعلام,تعمیرات اساسی و تکمیل بنا طبقه اول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211094/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211110/استعلام-ساماندهی-بافت-تاریخی'>استعلام  ساماندهی بافت تاریخی / استعلام, ساماندهی بافت تاریخی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211125/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه / استعلام,پنکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211137/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211151/استعلام-گوشت-تازه-گوسفندی-کشتار-روز'>استعلام گوشت تازه گوسفندی کشتار روز / استعلام, گوشت تازه گوسفندی کشتار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211164/استعلام-نصب-و-نوسازی-اتاق-مونیتورینگ'>استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ / استعلام ,استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211176/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری / استعلام,استعلام کارتریج چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211188/استعلام-کمپرسور-هوا'>استعلام کمپرسور هوا / استعلام , استعلام کمپرسور هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211200/استعلام-وسایل-دوربین-مدار-بسته'>استعلام وسایل دوربین مدار بسته  / استعلام ,استعلام وسایل دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211212/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه آبرسانی / مناقصه , مناقصه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211224/استعلام-تهیه-و-تامین-مصالح-مرمت-کاروانسرای'>استعلام  تهیه و تامین مصالح مرمت کاروانسرای  / استعلام, تهیه و تامین مصالح مرمت کاروانسرای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211236/فراخوان-اجرای-زیرسازی-و-اسفالت-شهرک-صنعتی'>فراخوان  اجرای زیرسازی و اسفالت شهرک صنعتی  / فراخوان , فراخوان  اجرای زیرسازی و اسفالت شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210587/استعلام-ابزارآلات-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات اندازه گیری  / استعلام, استعلام ابزارآلات اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210601/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-اتاق-سرور'>استعلام خرید تجهیزات جهت اتاق سرور / استعلام, خرید تجهیزات جهت اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210618/استعلام-احداث-مدرسه--'>استعلام احداث مدرسه ... / استعلام , استعلام احداث مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210632/استعلام-واگذاری-خدمات-تسهیلگری-مربوط-به-توانبخشی--'>استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری مربوط به توانبخشی... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری مربوط به توانبخشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210646/استعلام-رنگ-ترافیکی--تینر--گلاسیبید'>استعلام  رنگ ترافیکی - تینر - گلاسیبید / استعلام, رنگ ترافیکی - تینر - گلاسیبید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210662/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-هیدرولیک-و-عملیات-ساختمانی'>استعلام خرید و راه اندازی هیدرولیک و عملیات ساختمانی / استعلام , استعلام خرید و راه اندازی هیدرولیک و عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210677/استعلام-دستگاه-شستشوی-انژکتور'>استعلام دستگاه شستشوی انژکتور  / استعلام,استعلام دستگاه شستشوی انژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210693/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه / استعلام,پنکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210706/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک / استعلام,استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210719/استعلام-چرخ-خیاطی-کاچیران'>استعلام چرخ خیاطی کاچیران / استعلام,استعلام چرخ خیاطی کاچیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210738/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-پایانه'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات پایانه / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات پایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210752/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210767/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210782/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210800/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210819/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210837/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210852/استعلام-حفاظ-های-فلزی'>استعلام حفاظ های فلزی / استعلام,حفاظ های فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210866/مناقصه-خرید-پلاستیک'>مناقصه خرید پلاستیک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210880/استعلام-ست-میز--'>استعلام ست میز ... / استعلام , استعلام ست میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210893/استعلام-کارکرد-بیل-مکانیکی'>استعلام کارکرد بیل مکانیکی  / استعلام ، استعلام کارکرد بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210910/استعلام-خرید-مبلمان-شهری'>استعلام خرید مبلمان شهری / استعلام, خرید مبلمان شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210922/استعلام-اینورتر-مبدل-برق--'>استعلام اینورتر مبدل برق ... / استعلام, استعلام اینورتر مبدل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210936/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210948/استعلام-تکمیل-مدرسه--'>استعلام تکمیل مدرسه ... / استعلام , استعلام تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210964/استعلام-فن-کوئل--'>استعلام فن کوئل ... / استعلام , استعلام فن کوئل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210979/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210992/استعلام-GPS-Map-64-s'>استعلام GPS Map 64 s / استعلام,GPS Map 64 s</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211005/استعلام-سوییچ-شبکه'>استعلام سوییچ شبکه / استعلام, سوییچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211019/استعلام-شافت-تفلونی-ضد-سایش'>استعلام شافت تفلونی ضد سایش / استعلام, استعلام شافت تفلونی ضد سایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211033/استعلام-بست-و-پیچ-و-مهره'>استعلام بست و پیچ و مهره  / استعلام, بست و پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211047/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211063/استعلام-1-مانیتور--'>استعلام 1- مانیتور... / استعلام,1- مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211078/استعلام-کپسول-آتش-خاموش-کن--'>استعلام کپسول آتش خاموش کن... / استعلام, استعلام کپسول آتش خاموش کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211093/استعلام-تعویض-شستی-آسانسور--'>استعلام تعویض شستی آسانسور... / استعلام, استعلام تعویض شستی آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211108/استعلام-تهیه-و-خرید-2-باب-سرویس-بهداشتی'>استعلام تهیه و خرید 2 باب سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام تهیه و خرید 2 باب سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211124/استعلام-رایانه-به-همراه-متعلقات--'>استعلام رایانه به همراه متعلقات ... / استعلام, استعلام رایانه به همراه متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211136/استعلام-سافت-استارتر-دیجیتال--'>استعلام سافت استارتر دیجیتال... / استعلام, استعلام سافت استارتر دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211150/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211163/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211175/فراخوان-ارزیابی-کیفی-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-احداث-خط'>فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط  / فراخوان ،فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211187/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج  / استعلام,پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211199/استعلام-کف-پوش'>استعلام کف پوش  / استعلام,استعلام کف پوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211211/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج  / استعلام, استعلام پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211223/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-و--'>استعلام محلول ضد عفونی کننده و... / استعلام,محلول ضد عفونی کننده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211235/استعلام-گوجه-فرنگی-نمونه-مزرعه'>استعلام گوجه فرنگی نمونه مزرعه / استعلام, گوجه فرنگی نمونه مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211247/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام,ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211260/استعلام-تسمه-آهنی'>استعلام تسمه آهنی  / استعلام تسمه آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211272/استعلام-پوشال-کولر--شناور'>استعلام پوشال کولر - شناور  / استعلام,استعلام پوشال کولر - شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211284/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری  / استعلام , استعلام دستگاه چمن زن کمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209843/استعلام-جهت-طبخ-و-تهیه-غذای-مورنیاز-اردو'>استعلام جهت طبخ و تهیه غذای مورنیاز اردو / استعلام,جهت طبخ و تهیه غذای مورنیاز اردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209862/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-و-تجهیزات-تصفیه-خانه-های-آب--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209879/فراخوان-اجرای-پروژه-میدان-مرکزی'>فراخوان اجرای پروژه میدان مرکزی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان  اجرای پروژه میدان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209897/استعلام-دستگاه-فرز-مینی-سنگ-بری--'>استعلام دستگاه فرز مینی سنگ بری ... / استعلام ,استعلام دستگاه فرز مینی سنگ بری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209917/استعلام-تعدادی-رک-سرور-و-متعلقات'>استعلام تعدادی رک سرور و متعلقات / استعلام, استعلام تعدادی رک سرور و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209934/آگهی-تجدید-مناقصات-عمومی-خرید-براکت-و-چراغ-لاکپشتی'>آگهی تجدید مناقصات عمومی خرید براکت و چراغ لاکپشتی   / آگهی تجدید مناقصات عمومی , آگهی تجدید مناقصات عمومی خرید براکت و چراغ لاکپشتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209951/استعلام-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-موزه-های-استان'>استعلام عملیات تعمیر و نگهداری موزه های استان  / استعلام, عملیات تعمیر و نگهداری موزه های استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209973/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209997/استعلام-سالم-سازی-و-سرویس‌های-ضروری-و-دوره‌ای-و--'>استعلام سالم سازی و سرویس‌های ضروری و دوره‌ای و ... / استعلام ,  استعلام سالم سازی و سرویس‌های ضروری و دوره‌ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210016/مناقصه-خرید-دو-مجموعه-کمپرسور-هوای-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210033/استعلام-کام-کن-نجاری'>استعلام کام کن نجاری  / استعلام, کام کن نجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210051/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان خرید خدمات مشاوره / مناقصه عمومی, فراخوان خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210068/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-انشعابات-فاضلاب-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210086/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام, استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210105/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی  / استعلام, استعلام فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210123/استعلام-4-دستگاه-موتور-سیکلت'>استعلام 4 دستگاه موتور سیکلت / استعلام ,استعلام 4 دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210142/استعلام-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی / استعلام,استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210161/استعلام-ظروف--'>استعلام ظروف ... / استعلام , استعلام ظروف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210179/همایش-و-نمایشگاه-چشم-انداز-صنایع-فلزات-غیرآهنی-ایران-97-4-16'>همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران 97.4.16 / همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع فلزات غیرآهنی ایران 97.4.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210197/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210215/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی-موزه'>استعلام بهسازی و ایمن سازی موزه  / استعلام ,استعلام بهسازی و ایمن سازی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210235/استعلام-کمد-بایگانی-اداری'>استعلام کمد بایگانی اداری / استعلام,استعلام کمد بایگانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210256/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-آماده-سازی-شهرک--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل آماده سازی شهرک...چاپ دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل آماده سازی شهرک...چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210278/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی-30000'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی 30000 / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210294/استعلام-بیمه-نامه--'>استعلام بیمه نامه ... / استعلام , استعلام بیمه نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210307/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی  / استعلام,خرید و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210319/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-دبیرخانه'>استعلام تکمیل و تجهیز دبیرخانه / استعلام,تکمیل و تجهیز دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210332/استعلام-سنگ-کف-ترکیبی'>استعلام سنگ کف ترکیبی  / استعلام,استعلام سنگ کف ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210344/استعلام-دستگاه-فرز-مینی-سایش-و-برش--'>استعلام دستگاه فرز مینی سایش و برش ... / استعلام , استعلام دستگاه فرز مینی سایش و برش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210356/استعلام-اجرای-کانال-جمع-آوری-آب-های-سطحی'>استعلام اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی / استعلام,استعلام اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210368/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-در-بخش--'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی در بخش... / استعلام,ساخت ساختمان رفاهی در بخش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210380/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی / استعلام,استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210394/تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب'>تجدید مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210412/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210429/مناقصه-تامین-غذای-نیمروز-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین غذای نیمروز کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210442/مناقصه-انجام-امورات-حجمی-فنیوتاسیسات-فضای-سبز-و--'>مناقصه انجام امورات حجمی فنیوتاسیسات، فضای سبز و... / مناقصه ، مناقصه انجام امورات حجمی فنیوتاسیسات، فضای سبز و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210457/استعلام-لکه-گیری--'>استعلام لکه گیری ... / استعلام , استعلام لکه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210470/استعلام-خرید-تعداد-5-دستگاه-ترانسفورماتور-توزع-100-کاوا-کم-تلفات'>استعلام خرید تعداد 5 دستگاه ترانسفورماتور توزع 100 کاوا کم تلفات / استعلام,استعلام خرید تعداد 5 دستگاه ترانسفورماتور توزع 100 کاوا کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210535/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-زمینی-به-تابلوی-اصلی'>استعلام انجام عملیات کابل کشی زمینی به تابلوی اصلی / استعلام, انجام عملیات کابل کشی زمینی به تابلوی اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210549/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210563/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210579/استعلام-پوشش-باغ-مرکبات'>استعلام پوشش باغ مرکبات  / استعلام , استعلام پوشش باغ مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210593/مناقصه-واگذاری-درمانگاه-تخصصی-داخلی'>مناقصه واگذاری درمانگاه تخصصی داخلی / مناقصه , مناقصه واگذاری درمانگاه تخصصی داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210608/استعلام-ساولن--'>استعلام ساولن ... / استعلام, استعلام ساولن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210623/مناقصه-خدمات-پروازی'>مناقصه خدمات پروازی / مناقصه ، مناقصه خدمات پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210638/استعلام-میز-و-صندلی-اداری-و--'>استعلام میز و صندلی اداری و ... / استعلام , استعلام میز و صندلی اداری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210652/استعلام-تکمیل-پایگاه-امداد-نجات'>استعلام تکمیل پایگاه امداد نجات / استعلام, استعلام تکمیل پایگاه امداد نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210668/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام,مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210686/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-سازه-های-آبگیری-و-انتقال-آب'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه های آبگیری و انتقال آب / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه های آبگیری و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210698/استعلام-صندلی-چرخ-دار-گردان-کارمندی--'>استعلام صندلی چرخ دار گردان کارمندی... / استعلام, استعلام صندلی چرخ دار گردان کارمندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210711/مناقصه-انجام-تعریض-خیابان--ساماندهی-کانال-دفع-آب'>مناقصه انجام تعریض خیابان ، ساماندهی کانال دفع آب / مناقصه , مناقصه انجام تعریض خیابان ، ساماندهی کانال دفع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210728/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام,خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210744/استعلام-خرید-رول-خودپرداز'>استعلام خرید رول خودپرداز / استعلام,خرید رول خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210758/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210773/مناقصه-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه روکش آسفالت و ... / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210791/استعلام-لوازم-و-محلول-جهت-چیلر-جذبی--'>استعلام لوازم و محلول جهت چیلر جذبی... / استعلام, استعلام لوازم و محلول جهت چیلر جذبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210806/استعلام-تجهیزات-سالن'>استعلام تجهیزات سالن / استعلام,تجهیزات سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210828/استعلام-وسایل-خانه--'>استعلام وسایل خانه ... / استعلام , استعلام وسایل خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210844/فراخوان-تعمیرات-و-بهسازی-دیوار-ایستگاه-CGS'>فراخوان تعمیرات و بهسازی دیوار ایستگاه CGS   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تعمیرات و بهسازی دیوار ایستگاه CGS  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210857/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210871/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام , استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210886/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210899/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210915/استعلام-تامین-خودرو-جهت-حمل-خون-و-فرآورده-های-خونی-و--'>استعلام تامین خودرو جهت حمل خون و فرآورده های خونی و ... / استعلام, استعلام تامین خودرو جهت حمل خون و فرآورده های خونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210928/استعلام-کارت-فروش-آب--'>استعلام کارت فروش آب ... / استعلام ,استعلام کارت فروش آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210941/استعلام-تعمیر-و-لوازم-کولر-لودر-و-کمپرسی--'>استعلام تعمیر و لوازم کولر لودر و کمپرسی... / استعلام, استعلام تعمیر و لوازم کولر لودر و کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210955/استعلام-آنتن'>استعلام آنتن / استعلام,آنتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210970/استعلام-PARTS-FOR-IMENTIAR-ACTUATOR-DRIVER-GEAR-BOX-COMPLETE-ASSEMBLY'>استعلام PARTS FOR ,IMENTIAR ACTUATOR DRIVER GEAR BOX COMPLETE ASSEMBLY  / استعلام , استعلام PARTS FOR ,IMENTIAR ACTUATOR DRIVER GEAR BOX COMPLETE ASSEMBLY </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210985/استعلام-خرید-الکتروگیربکس-خورشیدی--'>استعلام خرید الکتروگیربکس خورشیدی... / استعلام, استعلام خرید الکتروگیربکس خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210997/استعلامpressure-switch-m-f--united-electric'>استعلامpressure switch m.f : united electric / استعلام, استعلام ​pressure switch m.f : united electric</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211011/استعلام-جابجایی-و-سربندی-تجهیزات-صوتی--'>استعلام جابجایی و سربندی تجهیزات صوتی ... / استعلام , استعلام جابجایی و سربندی تجهیزات صوتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211025/مناقصه-عمومی-خرید-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-900kva'>مناقصه عمومی خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 900kva / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 900kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211039/استعلام-بسته-نرم-افزار-لایسنس-مدل-LPS-V53'>استعلام بسته نرم افزار لایسنس مدل LPS V53 / استعلام , استعلام بسته نرم افزار لایسنس مدل LPS V53</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211053/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس... / استعلام, استعلام یو پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211069/استعلام-مخزن-آب-پلی-اتیلن-و--'>استعلام  مخزن آب پلی اتیلن و ... / استعلام, مخزن آب پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211084/استعلام-فن-کویل-ساراول--'>استعلام فن کویل ساراول .. / استعلام ,استعلام فن کویل ساراول ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211099/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-125-2--'>استعلام پمپ سانتریفیوژ 125/2... / استعلام,پمپ سانتریفیوژ 125/2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211116/استعلام-بازسازی--استحکام-و-انتقال-جعبه-آنتن--'>استعلام بازسازی ، استحکام و انتقال جعبه آنتن ... / استعلام , استعلام بازسازی ، استحکام و انتقال جعبه آنتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211129/استعلام-صندلی-چرخدار-گردان-کارمندی--'>استعلام صندلی چرخدار گردان کارمندی... / استعلام, استعلام صندلی چرخدار گردان کارمندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209932/تجدید-مناقصه-آسفالت-و-زیرسازی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت و زیرسازی  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آسفالت و زیرسازی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209950/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  / مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209971/استعلام-کولرگازی-30000-ایران-رادیاتور'>استعلام کولرگازی 30000 ایران رادیاتور  / استعلام, کولرگازی 30000 ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209995/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-و-نقلیه'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات عمومی و نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210015/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام,دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210032/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210050/استعلام-توری-سایه-بان--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام توری سایه بان , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام توری سایه بان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210067/استعلام-کلید-اتوماتیک--'>استعلام کلید اتوماتیک... / استعلام, استعلام کلید اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210083/مناقصه-عملیات-بازپیرایی-فضای-سبز'>مناقصه عملیات بازپیرایی فضای سبز /  مناقصه , مناقصه مناقصه عملیات بازپیرایی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210104/استعلام-دریل--'>استعلام دریل ... / استعلام , استعلام دریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210122/استعلام-باز-و-بست-کردن-رادیاتور-پانلی'>استعلام باز و بست کردن رادیاتور پانلی / استعلام, استعلام باز و بست کردن رادیاتور پانلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210141/فراخوان-ماقصه-مدیریت-شبکه-بیسیم-133-تاکسیرانی-شهر'>فراخوان ماقصه مدیریت شبکه بیسیم 133 تاکسیرانی شهر  / فراخوان ماقصه مدیریت شبکه بیسیم 133 تاکسیرانی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210159/استعلام-دوربین-canon-750--'>استعلام دوربین canon 750... / استعلام, استعلام دوربین canon 750...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210177/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210195/تجدید-مناقصه-خرید-2700-عدد-مخزن'>تجدید مناقصه خرید 2700 عدد مخزن   / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید 2700 عدد مخزن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210214/استعلام-خرید-یخچال-و-کولر-گازی'>استعلام خرید یخچال و کولر گازی / استعلام,استعلام خرید یخچال و کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210232/استعلام-کارتن-بسته-بندی-(درب-و-بدنه)--'>استعلام کارتن بسته بندی (درب و بدنه)... / استعلام,کارتن بسته بندی (درب و بدنه)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210254/تجدید-ارزیابی-کیفی-بهسازی-منطقه-ماسه-گیر-تراک-400-متری---نوبت-دوم'>تجدید ارزیابی کیفی بهسازی منطقه ماسه گیر تراک 400 متری.... نوبت دوم  / تجدید ارزیابی کیفی عمومی, تجدید ارزیابی کیفی بهسازی منطقه ماسه گیر تراک 400 متری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210277/استعلام-تکمیل-تجهیز-و-مرمت-موزه-نقاشی-پشت-شیشه'>استعلام تکمیل تجهیز و مرمت موزه نقاشی پشت شیشه  / استعلام, تکمیل تجهیز و مرمت موزه نقاشی پشت شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210293/استعلام-دریل-برقی'>استعلام دریل برقی  / استعلام, استعلام دریل برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210306/استعلام-نبشی'>استعلام نبشی  / استعلام,استعلام نبشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210318/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی-موزه'>استعلام بهسازی و ایمن سازی موزه / استعلام, استعلام بهسازی و ایمن سازی موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210331/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210343/استعلام-پاور'>استعلام پاور / استعلام , استعلام پاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210355/استعلام-پک-سیستوسکوپی-استریل'>استعلام پک سیستوسکوپی استریل / استعلام, استعلام پک سیستوسکوپی استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210367/استعلام-اجرای-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای محوطه سازی ... / استعلام , استعلام اجرای محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210379/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-انتخاب-پیمانکار-پرونده-طرح-پساب--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پرونده طرح پساب - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پرونده طرح پساب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210392/فراخوان-واگذاری-مدیریت-محل-تخلیه-خاک-و-نخاله-های-ساختمانی'>فراخوان واگذاری مدیریت محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان واگذاری مدیریت محل تخلیه خاک و نخاله های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210407/استعلام-لوازم-التحریر-و-اداری'>استعلام لوازم التحریر و اداری  / استعلام, لوازم التحریر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210427/استعلام-پره-رادیاتور--'>استعلام پره رادیاتور... / استعلام, استعلام پره رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210441/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210456/استعلام-کیف-آموزشی-mini-plc-logo-v8'>استعلام  کیف آموزشی mini plc logo v8 / استعلام, کیف آموزشی mini plc logo v8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210469/استعلام-خرید-2-نوع-باتری-نیرو'>استعلام خرید 2 نوع باتری نیرو  / استعلام , استعلام خرید 2 نوع باتری نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210483/استعلام-الکتروپمپ-شناور-293-8-با-موتور-30-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ شناور 293/8 با موتور 30 کیلووات / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور 293/8 با موتور 30 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210499/استعلام-درخواست-خرید-ذخیره-ساز'>استعلام درخواست خرید ذخیره ساز / استعلام , استعلام درخواست خرید ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210513/استعلام-فن-کوپه'>استعلام فن کوپه / استعلام,استعلام فن کوپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210527/استعلام-دستگاه-فرز-مینی-سنگ-بری--'>استعلام دستگاه فرز مینی سنگ بری ... / استعلام ,استعلام دستگاه فرز مینی سنگ بری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210541/استعلاام-هارد-دیسک--'>استعلاام هارد دیسک ... / استعلام , استعلاام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210556/استعلام-سنگ-گرد-برقی'>استعلام سنگ گرد برقی  / استعلام,استعلام سنگ گرد برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210571/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام,خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210585/استعلام-آموزش-دوزنده-کیف-چرم-با-دست--'>استعلام آموزش دوزنده کیف چرم با دست... / استعلام, استعلام آموزش دوزنده کیف چرم با دست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210599/استعلام-رایتراکسترنال'>استعلام  رایتراکسترنال / استعلام,استعلام  رایتراکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209278/فراخوان-عمومی-احداث-ابنیه-فنی-محور--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی احداث ابنیه فنی محور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی احداث ابنیه فنی محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209297/فراخوان-انتخاب-طرف-مشارکت-و-سرمایه-گذار-جهت-احداث-استخر-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث استخر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث استخر تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209323/مناقصه-تامین-9-دستگاه-خودرو'>مناقصه تامین 9 دستگاه خودرو  / مناقصه ، مناقصه تامین 9 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209342/تجدید-فراخوان-مناقصه-نوسازی-خطوط-مخابراتی-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه نوسازی خطوط مخابراتی  و ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه نوسازی خطوط مخابراتی  و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209360/مناقصه-خرید-2-097-0600-عدد-سرسمپلر'>مناقصه خرید 2.097.0600 عدد سرسمپلر  / مناقصه , مناقصه خرید 2.097.0600 عدد سرسمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209379/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-باقیمانده-روستاها-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209394/استعلام-سنگ-تروانتن-و--'>استعلام سنگ تروانتن و ... / استعلام, استعلام سنگ تروانتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209413/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت ... / استعلام, استعلام کولر اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209430/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209448/فراخوان-PIPE-LINE-32-SMART-FLANGE-CLAMPS'>فراخوان PIPE LINE 32 SMART FLANGE &CLAMPS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان PIPE LINE 32 SMART FLANGE &CLAMPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209466/فراخوان-استخر-شهرداری'>فراخوان استخر شهرداری / فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار,فراخوان استخر شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209484/استعلام-اجرای-دوره-آموزشی--'>استعلام اجرای دوره آموزشی ... / استعلام , استعلام اجرای دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209500/فراخوان-خرید-تعدادی-از-خودروهای-عمومی'>فراخوان خرید تعدادی از خودروهای عمومی / فراخوان ،فراخوان خرید تعدادی از خودروهای عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209517/مناقصه-ایجاد-داربست-فلزی'>مناقصه ایجاد داربست فلزی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209537/استعلام-بالابر-جک--'>استعلام بالابر جک... / استعلام, استعلام بالابر جک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209559/مناقصه-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-عمرانی-و-مخابراتی--'>مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری عمرانی و مخابراتی... / مناقصه، مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری عمرانی و مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209577/استعلام-موس'>استعلام موس / استعلام,استعلام موس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209595/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209610/استعلام-ایاب-و-ذهاب'>استعلام ایاب و ذهاب / استعلام,ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209627/استعلام-یخدان-حمل-پلاسمای-18-درجه'>استعلام یخدان حمل پلاسمای -18 درجه / استعلام,یخدان حمل پلاسمای -18 درجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209646/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209668/مناقصه-حفظ-و-حراست-پهنه-دریاچه--تاسیسات--ساختمان-های-خود'>مناقصه حفظ و حراست پهنه دریاچه ، تاسیسات ، ساختمان های خود / اگهی مناقصه , مناقصه حفظ و حراست پهنه دریاچه ، تاسیسات ، ساختمان های خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209683/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگاه-های-مرزی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های مرزی نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  واگذاری عملیات جایگاه های مرزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209699/مناقصه-خرید-10-دستگاه-پست-کمپکت-نیمه-دفنی'>مناقصه خرید 10 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 10 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209715/تجدید-فراخوان-عمومی-مناقصه-اجرای-آماده-سازی-فاز-2-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی مناقصه اجرای آماده سازی فاز 2 نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی مناقصه, تجدید فراخوان عمومی مناقصه اجرای آماده سازی فاز 2 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209728/مناقصه-حمل-بارگیری-شستشو-اتوکشی-تحویل-البسه--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه حمل، بارگیری، شستشو، اتوکشی، تحویل البسه... نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل، بارگیری، شستشو، اتوکشی، تحویل البسه... نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209746/مناقصه-خرید-50000-متر-کابل-پروتودورمسی-4-16-میلیمتر-مربع'>مناقصه خرید 50000 متر کابل پروتودورمسی 4*16 میلیمتر مربع / مناقصه خرید 50000 متر کابل پروتودورمسی 4*16 میلیمتر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209761/استعلام-تمدید-بیمه-نامه-ثالث-و-بدنه'>استعلام تمدید بیمه نامه ثالث و بدنه / استعلام, استعلام تمدید بیمه نامه ثالث و بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209776/مناقصه-آسفالت-بخشی-از-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت بخشی از معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209791/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-فینیشری-معابر-سطح-شهر---تجدید-نوبت-چهارم'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر ... تجدید نوبت چهارم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر ... تجدید نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209807/استعلام-کولر-آبی-سلولوزی-انرژی--'>استعلام کولر آبی سلولوزی انرژی... / استعلام,کولر آبی سلولوزی انرژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209823/استعلام-احداث-انتقال-آب-با-لوله-به-طول-1000-متر'>استعلام  احداث انتقال آب با لوله به طول 1000 متر  / استعلام, احداث انتقال آب با لوله به طول 1000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209838/مناقصه-خرید-تعداد-یکدستگاه-شتاب-دهنده-خطی'>مناقصه خرید تعداد یکدستگاه شتاب دهنده خطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد یکدستگاه شتاب دهنده خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209858/مناقصه-خرید-تعداد-8-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی'>مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه شتاب دهنده خطی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه شتاب دهنده خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209290/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-ساختمان-شماره-2-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه اجرای پروژه ساختمان شماره 2 آتش نشانی / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ساختمان شماره 2 آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209313/مناقصه-عمومی-تکمیل-سالن-کشتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل سالن کشتی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل سالن کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209332/مناقصه-خرید-ابزار-مغزه-گیری-حفاری-(CORING-TOOLS)'>مناقصه خرید ابزار مغزه گیری حفاری (CORING TOOLS) / مناقصه, مناقصه خرید ابزار مغزه گیری حفاری (CORING TOOLS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209351/مناقصه-خرید-قطعات-general-electric-d-c-drilling'>مناقصه خرید قطعات general electric d.c drilling / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات general electric d.c drilling</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209369/مناقصه-فراخوان-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-خط-لوله-grp-انتقال-آب'>مناقصه فراخوان عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله grp انتقال آب / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و خط لوله grp انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209388/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-سالن-های-گلخانه-ای-بازار-گل-و-گیاه'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث سالن های گلخانه ای بازار گل و گیاه / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث سالن های گلخانه ای بازار گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209403/استعلام-قوطی-آهنی-40-40'>استعلام قوطی آهنی 40*40 / استعلام, قوطی آهنی 40*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209422/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب'>مناقصه اجرای خط انتقال آب / مناقصه ، مناقصه اجرای خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209439/استعلام-پنکه-ایستاده'>استعلام پنکه ایستاده  / استعلام,استعلام پنکه ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209460/مناقصه-خدمات-شستشوی-ملزومات-پارچه-ای-قطارهای-مسافری'>مناقصه خدمات شستشوی ملزومات پارچه ای قطارهای مسافری / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات شستشوی ملزومات پارچه ای قطارهای مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209476/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-آمبولانس--'>فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه آمبولانس ... / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه آمبولانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209494/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام ,استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209510/مناقصه-واگذاری-انجام-عملیات-کاشت-و-داشت-محصول-گوجه-فرنگی'>مناقصه واگذاری انجام عملیات کاشت و داشت محصول گوجه فرنگی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام عملیات کاشت و داشت محصول گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209527/مناقصه-50-000-تن-سنگ-آهن-هماتیت'>مناقصه 50.000 تن سنگ آهن هماتیت  / آگهی مناقصه , مناقصه 50.000 تن سنگ آهن هماتیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209553/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209570/استعلام-سامانه-کلرزن-مایعی'>استعلام سامانه کلرزن مایعی / استعلام,سامانه کلرزن مایعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209589/مناقصه-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209604/استعلام-لباس-و-کفش-کار--'>استعلام لباس و کفش کار... / استعلام, استعلام لباس و کفش کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209621/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام, استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209639/استعلام-تخریب-تهیه-مصالح-تعمیر-و-تکمیل-و-ساخت-4-اتاق'>استعلام تخریب، تهیه مصالح، تعمیر و تکمیل و ساخت 4 اتاق  / استعلام,استعلام تخریب، تهیه مصالح، تعمیر و تکمیل و ساخت 4 اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209658/استعلام-درخواست-ساخت-فوری-دکوراسیون-اتاق-اداری'>استعلام درخواست ساخت فوری دکوراسیون اتاق اداری  / استعلام, درخواست ساخت فوری دکوراسیون اتاق اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209676/مناقصه-فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-بایگانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بایگانی و ... نوبت دوم / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بایگانی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209693/مناقصه-چهار-خطه-ویسیان--ملاوی-قطعه-6-و--'>مناقصه چهار خطه ویسیان - ملاوی قطعه 6 و ... / مناقصه, مناقصه  چهار خطه ویسیان - ملاوی قطعه 6 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209709/استعلام-خرید-کاغذ-دیواری'>استعلام خرید کاغذ دیواری  / استعلام, خرید کاغذ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209723/مناقصه-خرید-1500-تن-اسید-سولفوریک'>مناقصه خرید 1500 تن اسید سولفوریک  / مناقصه , مناقصه خرید 1500 تن اسید سولفوریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209736/استعلام-دستگاه-ریکاوری'>استعلام دستگاه ریکاوری / استعلام,دستگاه ریکاوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209755/استعلام-گیج---'>استعلام گیج  ... / استعلام , استعلام گیج  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209770/استعلام-خرید-4-عدد-رایانه-رومیزی--'>استعلام خرید 4 عدد رایانه رومیزی... / استعلام,خرید 4 عدد رایانه رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209784/تجدید-مناقصه-احداث-ره-باغ-سلام(فاز-1)'>تجدید مناقصه احداث ره باغ سلام(فاز 1) / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث ره باغ سلام(فاز 1)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209800/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح / استعلام,استعلام مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209817/استعلام-اسپیلت-12000'>استعلام اسپیلت 12000 / استعلام,استعلام اسپیلت 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209832/مناقصه-خرید-تعداد-4-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی'>مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه شتاب دهنده خطی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه شتاب دهنده خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209850/استعلام-یو-پی-اس-فاراتل--باطری-فاراتل'>استعلام یو پی اس فاراتل ، باطری فاراتل  / استعلام, یو پی اس فاراتل ، باطری فاراتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209868/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام,استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209885/مناقصه-عملیات-برش-و-جمع-آوری-چمن'>مناقصه عملیات برش و جمع آوری چمن / مناقصه , مناقصه  عملیات برش و جمع آوری چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209905/استعلام-لیوان-200cc-شفاف-تک-ظرف'>استعلام لیوان 200cc شفاف تک ظرف  / استعلام , استعلام لیوان 200cc شفاف تک ظرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209922/مناقصه-ساخت-سازه-مخزن-هوایی'>مناقصه ساخت سازه مخزن هوایی  / فراخوان ، مناقصه ساخت سازه مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209292/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-اداره-مرکزی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان اداره مرکزی...نوبت دوم / فراخوان منقاصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان اداره مرکزی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209314/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-لینک-فیوز-و-فیوز-کت-اوت--'>تجدید مناقصه خرید انواع لینک فیوز و فیوز کت اوت... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید انواع لینک فیوز و فیوز کت اوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209334/مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریت-مراکز-ماده-16-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری مدیریت مراکز ماده 16 نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری مدیریت مراکز ماده 16 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209354/تجدید-مناقصه-دیوار-ساحلی-روستا'>تجدید مناقصه دیوار ساحلی روستا / مناقصه, تجدید مناقصه دیوار ساحلی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209371/مناقصه-خدمات-مشاوره-ای--نگهداری--پشتیبانی'>مناقصه خدمات مشاوره ای ، نگهداری ، پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مشاوره ای ، نگهداری ، پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209389/تجدید-فراخوان-عمومی-مناقصه-آماده-سازی-اراضی-56-هکتاری'>تجدید فراخوان عمومی مناقصه آماده سازی اراضی 56 هکتاری  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان عمومی مناقصه آماده سازی اراضی 56 هکتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209404/تجدید-فراخوان-عمومی-مناقصه-آماده-سازی-اراضی'>تجدید فراخوان عمومی مناقصه آماده سازی اراضی  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان عمومی مناقصه آماده سازی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209423/مناقصه-خرید-قطعات-واترجت-woma'>مناقصه خرید قطعات واترجت woma / مناقصه , مناقصه خرید قطعات واترجت woma</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209440/استعلام-فرش'>استعلام فرش / استعلام,فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209461/استعلام-جارو-فراشی'>استعلام جارو فراشی / استعلام ,استعلام جارو فراشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209477/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی / استعلام,محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209495/ارزیابی-کیفی-خدمات-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی-کارگر-ساده-و-نیمه-ماهر'>ارزیابی کیفی خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارگر ساده و نیمه ماهر  / ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خدمات پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارگر ساده و نیمه ماهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209511/استعلام-تایمر--'>استعلام تایمر ... / استعلام, استعلام تایمر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209529/استعلام-کابل-شو-مسی-و-بی-متال'>استعلام کابل شو مسی و بی متال / استعلام, استعلام کابل شو مسی و بی متال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209554/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209573/استعلام-یخدان-حمل-خون-2-تا-8-درجه'>استعلام یخدان حمل خون 2 تا 8 درجه  / استعلام, یخدان حمل خون 2 تا 8 درجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209590/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام, استعلام پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209605/مناقصه-عملیات-بهره-برداری--تعمیرات-و-نگهداری-از-تاسیسات-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب   / مناقصه, عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209622/استعلام-ثبت-اطلاعات'>استعلام ثبت اطلاعات / استعلام,استعلام ثبت اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209641/فراخوان-اجرای-طرح-پروموتینگ-و-سمپلتینگ'>فراخوان  اجرای طرح پروموتینگ و سمپلتینگ  / فراخوان شناسایی , فراخوان اجرای طرح پروموتینگ و سمپلتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209659/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209677/استعلام-باتری-و-کابینت'>استعلام باتری و کابینت  / استعلام,استعلام باتری و کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209694/فراخوان-مناقصه-خرید-25000-بند-کاغذ--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 25000 بند کاغذ   نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 25000 بند کاغذ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209710/استعلام-عملیات-خاکی-و-زیرسازی-شهرک-صنعتی--'>استعلام عملیات خاکی و زیرسازی شهرک صنعتی... / استعلام, استعلام عملیات خاکی و زیرسازی شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209724/مناقصه-85-تن-لوله-درز-جوش-صنعتی'>مناقصه 85 تن لوله درز جوش صنعتی  / مناقصه , مناقصه 85 تن لوله درز جوش صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209737/مناقصه-تسطیح-300-هکتار-اراضی'>مناقصه تسطیح 300 هکتار اراضی / مناقصه, مناقصه تسطیح 300 هکتار اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209756/استعلام-تعمیرات-خودرو'>استعلام تعمیرات خودرو / استعلام,تعمیرات خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209771/مناقصه-محوطه-سازی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209787/استعلام-دیزل-ژنراتور-همراه-باطری-خشک'>استعلام دیزل ژنراتور همراه باطری خشک / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور همراه باطری خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209802/استعلام-تبلت-مایکروسافت'>استعلام  تبلت مایکروسافت / استعلام, تبلت مایکروسافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209818/استعلام-حمام-التراسونگ'>استعلام حمام التراسونگ / استعلام,استعلام حمام التراسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209833/مناقصه-اجرای-پیش-تنیدگی-عرشه-پل'>مناقصه اجرای پیش تنیدگی عرشه پل / مناقصه , مناقصه اجرای پیش تنیدگی عرشه پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209852/مناقصه-خرید-تعداد-6-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی'>مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه شتاب دهنده خطی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 6 دستگاه شتاب دهنده خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209869/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن... / استعلام,خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209887/مناقصه-خرید-قطعات-P-F-12P160-NATIONAL-MUD-PUMP-API-7-K'>مناقصه خرید قطعات P/F 12P160 NATIONAL MUD PUMP API 7 K / مناقصه, مناقصه خرید قطعات P/F 12P160 NATIONAL MUD PUMP API 7 K</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209908/استعلام-آماده-سازی-لوازم-و-انجام-آزمایش-میکروبی-و-کنترل-کیفی-آب-شرب'>استعلام آماده سازی لوازم و انجام آزمایش میکروبی و کنترل کیفی آب شرب / استعلام,استعلام آماده سازی لوازم و انجام آزمایش میکروبی و کنترل کیفی آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209923/مناقصه-امور-سوختگیری-و-تعمیرات-و-نگهداری-جایگاههای-CNG'>مناقصه امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاههای CNG / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  امور سوختگیری و تعمیرات و نگهداری جایگاههای CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209884/فراخوان-مناقصه-46-عدد-انواع-سیلندر-و-دستگاه-تنفسی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه 46 عدد انواع سیلندر و دستگاه تنفسی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه 46 عدد انواع سیلندر و دستگاه تنفسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209903/استعلام-روشنایی-معابر-شهر--'>استعلام روشنایی معابر شهر... / استعلام, استعلام روشنایی معابر شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209921/مناقصه-پروژه-زیرسازی--آسفالت-و-جدولگذاری'>مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209938/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام, الکتروپمپ شناور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209958/استعلام-دستگاه-روتر-میکروتیک--'>استعلام دستگاه روتر میکروتیک ... / استعلام, استعلام دستگاه روتر میکروتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209977/استعلام-دستگاه-سنگ-فرز--'>استعلام دستگاه سنگ فرز ... / استعلام, استعلام دستگاه سنگ فرز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210002/استعلام-سوئیچ-KVM-IP-شبکه'>استعلام سوئیچ KVM IP شبکه  / استعلام, استعلام سوئیچ KVM IP شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210020/استعلام-سیلر--'>استعلام سیلر ... / استعلام , استعلام سیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210036/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210056/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210072/استعلام-روغن-نباتی-آب-آشامیدنی-پنیر-و--'>استعلام روغن نباتی، آب آشامیدنی، پنیر و ... / استعلام روغن نباتی، آب آشامیدنی، پنیر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210090/فراخوان-OUTDOOR-LIGHTING-SYSTEM-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان OUTDOOR LIGHTING SYSTEM ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی فراخوان OUTDOOR LIGHTING SYSTEM ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210108/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کانال-سنگی--(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کانال سنگی... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای کانال سنگی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210128/استعلام-باتری-سیلد-و-استراکچر-باطری'>استعلام باتری سیلد و استراکچر باطری  / استعلام ,استعلام باتری سیلد و استراکچر باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210147/تجدید-مناقصه-پروژه-آسفالت-خیابانهای-شهر'>تجدید مناقصه پروژه آسفالت خیابانهای شهر / آگهی مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه آسفالت خیابانهای شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210164/استعلام-کولر-گازی-(اسپلیت)-60-هزار--'>استعلام کولر گازی (اسپلیت) 60 هزار... / استعلام,کولر گازی (اسپلیت) 60 هزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210183/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210201/مناقصه-انجام-عملیات-تست-و-تصفیه-روغن-و-تعمیرات-جزیی-ترانس'>مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن و تعمیرات جزیی ترانس / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن و تعمیرات جزیی ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210220/استعلام-تجهیزات-کارگاهی--'>استعلام تجهیزات کارگاهی ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210239/استعلام-کارتن-بسته-بندی--'>استعلام کارتن بسته بندی... / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210263/تجدید-مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-با-تامین-قطعات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها با تامین قطعات نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها با تامین قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210283/استعلام-چسب-آنژیوکت-پزشکی'>استعلام چسب آنژیوکت پزشکی / استعلام, استعلام چسب آنژیوکت پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210298/استعلام-پاور'>استعلام پاور  / استعلام پاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210310/استعلام-خرید-سه-دستگاه-سیستم-ثبت-نام-سیار-کارت-ملی-هوشمند'>استعلام خرید سه دستگاه سیستم ثبت نام سیار کارت ملی هوشمند / استعلام,استعلام خرید سه دستگاه سیستم ثبت نام سیار کارت ملی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210323/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210335/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210347/استعلام-ساخت-ساختمان--'>استعلام ساخت ساختمان ... / استعلام , استعلام ساخت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210359/مناقصه-مسایل-بیمه-ای-پزشکان-و-اعضا-شامل-بیمه-مسئولیت--'>مناقصه مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت... / آگهی مناقصه , مناقصه مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210371/استعلام-پاور'>استعلام پاور / استعلام , استعلام پاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210384/استعلام-تهیه-و-حمل-ماسه-شسته--'>استعلام تهیه و حمل ماسه شسته ... / استعلام,استعلام تهیه و حمل ماسه شسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210397/استعلام-سازه-اسکلت-فولادی'>استعلام سازه اسکلت فولادی / استعلام,سازه اسکلت فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210416/استعلام-کیت-های-آموزشی'>استعلام کیت های آموزشی / استعلام , استعلام کیت های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210433/استعلام-خرید-پاکت-رمز-کارت'>استعلام خرید پاکت رمز کارت / استعلام, استعلام خرید پاکت رمز کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210445/تجدید-مناقصه-عملیات-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب ـ  نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب ـ  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210460/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری--'>استعلام خرید تجهیزات جهت مجتمع های فرهنگی و هنری... / استعلام,خرید تجهیزات جهت مجتمع های فرهنگی و هنری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210473/استعلام-مانیتور-و-هارددیسک-و--'>استعلام مانیتور و هارددیسک و ... / استعلام , استعلام مانیتور و هارددیسک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210489/استعلام-هموشیکر'>استعلام هموشیکر  / استعلام, هموشیکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210503/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پکیج-دیواری'>استعلام خرید یک دستگاه پکیج دیواری  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه پکیج دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210518/استعلام-شیر-پروانه-ای-چدنی-با-گیربکس-و-فلکه-دستی'>استعلام شیر پروانه ای چدنی با گیربکس و فلکه دستی / استعلام, استعلام شیر پروانه ای چدنی با گیربکس و فلکه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210531/استعلام-دستگاه-کام-کن-نجاری'>استعلام دستگاه کام کن نجاری  / استعلام, استعلام دستگاه کام کن نجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209274/مناقصه-قطعه-به-صورت-پوسته-مخروطی-شکل-به-طول-تقریبی--'>مناقصه قطعه به صورت پوسته مخروطی شکل به طول تقریبی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعه به صورت پوسته مخروطی شکل به طول تقریبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209294/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209320/مناقصه-نصب-انشعاب-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعاب آب و فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209338/مناقصه-خرید-آسفالت-و-اجرای-زیرسازی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت و اجرای زیرسازی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید آسفالت و اجرای زیرسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209358/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات-بر-اساس-دستمزد-و-یا-قرارداد---'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات بر اساس دستمزد و یا قرارداد .... / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات بر اساس دستمزد و یا قرارداد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209373/مناقصه-گرانی-سنجی-و-مغناطیس-سنجی---نوبت-دوم'>مناقصه گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209392/استعلام-خرید-نرم-افزار-پشتیبانی-سیستم-حقوق-و-دستمزد-پرسنلی'>استعلام خرید نرم افزار پشتیبانی سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی  / استعلام, خرید نرم افزار پشتیبانی سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209411/مناقصه-چهار-خطه-جاده--نوبت-دوم'>مناقصه چهار خطه جاده... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه چهار خطه جاده... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209426/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بازسازی-و-نوسازی-ابنیه-و-تاسیسات'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209444/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات  / استعلام, خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209464/فراخوان-مناقصه-خرید-17-عدد-الکتروموتور'>فراخوان مناقصه خرید 17 عدد الکتروموتور  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 17 عدد الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209479/فراخوان-باس-واش--'>فراخوان باس واش ...  / فراخوان ،فراخوان باس واش ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209498/استعلام-دو-هزار-متر-سیم-روکش-دار--'>استعلام دو هزار متر سیم روکش دار .. / استعلام, دو هزار متر سیم روکش دار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209513/مناقصه-تامین-مواد--طبخ-و-سرو-غذای-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد ، طبخ و سرو غذای پرسنل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین مواد ، طبخ و سرو غذای پرسنل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209531/مناقصه-سنگ-کاری--کاشیکاری-و---97-4-16'>مناقصه سنگ کاری - کاشیکاری و ... 97.4.16 / مناقصه, مناقصه سنگ کاری - کاشیکاری و ... 97.4.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209556/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209575/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209593/مناقصه-عمومی-خرید-75-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>مناقصه عمومی خرید 75 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید 75 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209608/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ  / استعلام,استعلام پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209625/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تجدید نوبت دوم / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209643/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزش-اصلاح-گفتاری-و-حرکتی-دانش-آموزان-استثنایی'>استعلام  خرید تجهیزات آموزش اصلاح گفتاری و حرکتی دانش آموزان استثنایی  / استعلام, خرید تجهیزات آموزش اصلاح گفتاری و حرکتی دانش آموزان استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209664/استعلام-کاتریج--'>استعلام کاتریج ... / استعلام , استعلام کاتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209681/استعلام-ترازوی-وزنی-کیسه-خون-تا-سقف-2-کیلوگرم'>استعلام ترازوی وزنی کیسه خون تا سقف 2 کیلوگرم  / استعلام, ترازوی وزنی کیسه خون تا سقف 2 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209697/استعلام-پژو--'>استعلام پژو ... / استعلام , استعلام پژو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209713/مناقصه-خرید-1-000-000-عدد-جلد-عابربانک'>مناقصه خرید 1.000.000 عدد جلد عابربانک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1.000.000 عدد جلد عابربانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209726/مناقصه-خرید-100-دستگاه-اسکناس-شمار'>مناقصه خرید 100 دستگاه اسکناس شمار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100 دستگاه اسکناس شمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209743/استعلام-تعمیرات-خودرو-اداری'>استعلام تعمیرات خودرو اداری  / استعلام,استعلام تعمیرات خودرو اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209759/تجدیدمناقصه-عملیات-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-بخشی-از-تجهیزات'>تجدیدمناقصه عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی بخشی از تجهیزات / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی بخشی از تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209774/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-و-اتصالات-خطوط-انتقال-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات خطوط انتقال -نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات خطوط انتقال -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209789/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-های'>مناقصه پروژه احداث ساختمان های / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث ساختمان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209804/مناقصه-استعلام-ارزیابی-کیفی-مشاوران'>مناقصه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران / مناقصه , مناقصه استعلام ارزیابی کیفی مشاوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209820/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام,استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209836/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر-و-اسکنر-و-چاپگر-و----'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر و اسکنر و چاپگر و ...... / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتر و اسکنر و چاپگر و ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209855/استعلام-گوشت-ران-و-سردست-گوسفندی---'>استعلام گوشت ران و سردست گوسفندی .... / استعلام ,استعلام گوشت ران و سردست گوسفندی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210615/استعلام-تامپون-غیر-استریل'>استعلام تامپون غیر استریل  / استعلام,استعلام تامپون غیر استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210630/استعلام-طرح-سلامت-مددجویان'>استعلام طرح سلامت مددجویان / استعلام, طرح سلامت مددجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210644/استعلام-لوله-گذاری-شبکه-داخلی'>استعلام لوله گذاری شبکه داخلی / استعلام,لوله گذاری شبکه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210660/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210675/استعلام-تمدید-لیسانس-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام تمدید لیسانس نرم افزار آنتی ویروس / استعلام, تمدید لیسانس نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210691/استعلام-کوره-الکتریکی-پخت-سفال-و-سرامیک'>استعلام کوره الکتریکی پخت سفال و سرامیک / استعلام, استعلام کوره الکتریکی پخت سفال و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210703/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تصویرسازی'>استعلام خرید تجهیزات رشته تصویرسازی / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رشته تصویرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210716/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-احداث-کانال-جمع-آوری-و-دفع-آبهای-سطحی--'>مناقصه عملیات ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ساماندهی و احداث کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210736/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری--'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری... / استعلام, استعلام کارتریج چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210750/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210764/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی--'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی... / استعلام, استعلام سایر حمل و نقل زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210779/استعلام-قوطی-آهن--'>استعلام قوطی آهن ... / استعلام, قوطی آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210798/استعلام-تجهیزات-خاص-مکانیکی'>استعلام تجهیزات خاص مکانیکی / استعلام , استعلام تجهیزات خاص مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210817/استعلام-میخکوب-بادی--'>استعلام میخکوب بادی ... / استعلام, استعلام میخکوب بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210833/مناقصه-تعداد-106-دستگاه-وسایط-نقلیه-سبک'>مناقصه تعداد 106 دستگاه وسایط نقلیه سبک  / مناقصه, مناقصه  تعداد 106 دستگاه وسایط نقلیه سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210850/استعلام-بهاء(ماشین-لباسشوئی---'>استعلام بهاء(ماشین لباسشوئی ..... / استعلام,استعلام بهاء(ماشین لباسشوئی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210864/استعلام-گیربکس--'>استعلام گیربکس ... / استعلام, استعلام گیربکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210877/استعلام-اجرای-بستر-شبکه-و-دوربین--'>استعلام اجرای بستر شبکه و دوربین... / استعلام,اجرای بستر شبکه و دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210891/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-تصفیه-فیزیکی'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210908/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی... / استعلام, استعلام امور تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210920/استعلام-​کابل-مسی'>استعلام ​کابل مسی / استعلام,استعلام ​کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210934/استعلام-کسکت-اسپیرال-و--'>استعلام کسکت اسپیرال و ... / استعلام کسکت اسپیرال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210946/استعلام-لوازم-الکترو-پمپ'>استعلام لوازم الکترو پمپ  / استعلام ,استعلام لوازم الکترو پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210962/استعلام-ساخت-و-نصب-پارتیشن--'>استعلام ساخت و نصب پارتیشن ... / استعلام, استعلام ساخت و نصب پارتیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210977/استعلام-لوازم-ورزشی-رشته-های-زیمناستیک--والیبال--'>استعلام لوازم ورزشی رشته های زیمناستیک ، والیبال ... / استعلام ,استعلام لوازم ورزشی رشته های زیمناستیک ، والیبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210990/استعلام-سنسور-پکیج-آنالایزر-با-پارت-نامبر--'>استعلام سنسور پکیج آنالایزر با پارت نامبر... / استعلام, استعلام سنسور پکیج آنالایزر با پارت نامبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211003/استعلام-سرامیک-صنعتی'>استعلام سرامیک صنعتی  / استعلام ,استعلام سرامیک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211016/استعلام-ال-سی-دی'>استعلام ال سی دی  / استعلام ,استعلام ال سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211031/استعلام-pressure-switch-m-f'>استعلام pressure switch m.f    / استعلام, استعلام pressure switch m.f   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211045/استعلام-رولبرینگ-کامل-و--'>استعلام رولبرینگ کامل و... / استعلام, رولبرینگ کامل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211060/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-و-اجرای-خط-کشی-باند-و-سطوح-پروازی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط کشی باند و سطوح پروازی  / استعلام, خرید رنگ ترافیکی و اجرای خط کشی باند و سطوح پروازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211075/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-درب-کشویی'>استعلام خرید و نصب سیستم درب کشویی / استعلام,استعلام خرید و نصب سیستم درب کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211090/استعلام-فن-کیل-ساراول'>استعلام فن کیل ساراول / استعلام,استعلام فن کیل ساراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211106/استعلام-خرید-اقلام-رشته-خیاطی'>استعلام خرید اقلام رشته خیاطی  / استعلام, خرید اقلام رشته خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211122/استعلام-گوشت-ران-و-سردست-تازه-گوسفندی'>استعلام  گوشت ران و سردست تازه گوسفندی / استعلام, گوشت ران و سردست تازه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211134/استعلام-ماشین-لباسشویی-و--'>استعلام ماشین لباسشویی و ... / استعلام, ماشین لباسشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211148/استعلام-گشت-راهداری'>استعلام گشت راهداری  / استعلام, استعلام گشت راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211161/استعلام-نگهداری-سالیانه-و-شبانه-روزی--'>استعلام نگهداری سالیانه و شبانه روزی... / استعلام,نگهداری سالیانه و شبانه روزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211173/استعلام-تهیه-گلاسبید'>استعلام  تهیه گلاسبید  / استعلام, تهیه گلاسبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211185/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211197/استعلام-اجرای-عملیات-تفکیک-انبار-داروخانه-از-قرائت-خانه-خواهران'>استعلام اجرای عملیات تفکیک انبار داروخانه از قرائت خانه خواهران  / استعلام, اجرای عملیات تفکیک انبار داروخانه از قرائت خانه خواهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211209/استعلام-پالت-گیت-بازرسی--'>استعلام پالت گیت بازرسی ... / استعلام , استعلام پالت گیت بازرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211221/استعلام-تعمیرات-اساسی-4-دستگاه-خودرو'>استعلام تعمیرات اساسی 4 دستگاه خودرو / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211233/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-بقعه'>استعلام ساماندهی و مرمت بقعه / استعلام, استعلام ساماندهی و مرمت بقعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209275/مناقصه-اجرای-توسعه-خانه-جوان--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای توسعه خانه جوان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای توسعه خانه جوان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209295/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان-دانشکده-مهندسی-زراعی-و-عمران-روستایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ساختمان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث ساختمان دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209322/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209340/فراخوان-انتخاب-طرف-مشارکت-و-سرمایه-گذار-جهت-احداث-و---نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث و ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209359/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209375/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209393/مناقصه-ترمیم-و-اصلاح-و-احداث-جداول-و-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده روسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209412/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات--'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات ... / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209427/استعلام-خرید-و-اجرای-عملیات-تاسیسات-ساختمان'>استعلام خرید و اجرای عملیات تاسیسات ساختمان  / اتسعلام ,استعلام خرید و اجرای عملیات تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209447/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات--'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و  مستغلات ... / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به املاک و  مستغلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209465/مناقصه-خرید-AIR-FIL-TER-FOR-GT28001E-نوبت-دوم'>مناقصه خرید AIR FIL TER FOR GT28001E نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید AIR FIL TER FOR GT28001E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209480/مناقصه-امور-پشتیبانی-شامل-عملیات-سرویس-دهی-ساختمان--نظافت-ساختمان-و-مشاعات'>مناقصه امور پشتیبانی شامل عملیات سرویس دهی ساختمان ، نظافت ساختمان و مشاعات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور پشتیبانی شامل عملیات سرویس دهی ساختمان ، نظافت ساختمان و مشاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209499/فراخوان-مناقصه-نصب-880-انشعاب-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن-تجدید'>فراخوان مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن تجدید  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209514/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-و-لایروبی---(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209536/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209558/مناقصه-احداث-سیستم-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری--'>مناقصه احداث سیستم تصفیه خانه و شبکه جمع آوری ... / مناقصه، مناقصه احداث سیستم تصفیه خانه و شبکه جمع آوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209576/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جزء-و-اکیپ-سفت-کاری'>فراخوان شناسایی پیمانکار جزء و اکیپ سفت کاری / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار جزء و اکیپ سفت کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209594/فراخوان-تجدید-خرید-خدمات-مشاوره-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید خرید خدمات مشاوره- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان تجدید خرید خدمات مشاوره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209609/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-جهت-آبیاری-و-عبور-کابل-برق'>استعلام  لوله پلی اتیلن جهت آبیاری و عبور کابل برق / استعلام, لوله پلی اتیلن جهت آبیاری و عبور کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209626/استعلام-طراحی-و-چاپ'>استعلام طراحی و چاپ / استعلام,طراحی و چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209645/مناقصه-خرید-50-دستگاه-مودم'>مناقصه خرید 50 دستگاه مودم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 50 دستگاه مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209665/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-و-اجرای-سیستم-های'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید و اجرای سیستم های / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و اجرای سیستم های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209682/مناقصه-خرید-20-دستگاه-اتاق-آتش-نشانی--'>مناقصه خرید 20 دستگاه اتاق آتش نشانی ... / مناقصه ، مناقصه خرید 20 دستگاه اتاق آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209698/استعلام-باکس-بتنی'>استعلام باکس بتنی  / استعلام,استعلام باکس بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209714/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209727/استعلام-لوازم-پزشکی-و-سلامت--'>استعلام لوازم پزشکی و سلامت... / استعلام, استعلام لوازم پزشکی و سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209744/مناقصه-لپه-مرغوب-ایرانی-و-برنج-هندی'>مناقصه لپه مرغوب ایرانی و برنج هندی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه لپه مرغوب ایرانی و برنج هندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209760/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-ساختمان'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه ساختمان / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی پروژه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209775/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال / استعلام,استعلام ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209790/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا--'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209806/استعلام-تکرار-کننده-دیجیتال'>استعلام تکرار کننده دیجیتال / استعلام , استعلام تکرار کننده دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209821/فراخوان-اجاره-9-دستگاه-مینی-بوس-هیوندای'>فراخوان اجاره 9 دستگاه مینی بوس هیوندای / آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار , فراخوان  اجاره 9 دستگاه مینی بوس هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209837/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ابنیه-و-تاسیسات-اردوگاه'>استعلام تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات اردوگاه / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209874/استعلام-هارد--فن'>استعلام هارد ، فن / استعلام,استعلام هارد ، فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209892/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-pe80--'>استعلام لوله پلی اتیلن pe80... / استعلام,لوله پلی اتیلن pe80...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209913/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209930/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209946/مناقصه-تعمیر-25000-دستگاه-کنتور-معیوب'>مناقصه تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209966/استعلام-2-دستگاه-الکتروموتور-شناور-11-کیلووات--2-دستگاه-پمپ-شناور-و--'>استعلام 2 دستگاه الکتروموتور شناور 11 کیلووات ، 2 دستگاه پمپ شناور و ... / استعلام, استعلام 2 دستگاه الکتروموتور شناور 11 کیلووات ، 2 دستگاه پمپ شناور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209992/استعلام-خرید-و-نصب-19-عدد-پروژکتور--'>استعلام خرید و نصب 19 عدد پروژکتور... / استعلام,خرید و نصب 19 عدد پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210012/استعلام-پروفیل-تو-خالی'>استعلام پروفیل تو خالی  / استعلام,استعلام پروفیل تو خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210028/استعلام-خرید-و-نصب-کمد-رختکن-استخر'>استعلام خرید و نصب کمد رختکن استخر / استعلام, خرید و نصب کمد رختکن استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210045/استعلام-یبلبرد-دیجیتال-لمسی-ویژه-اطلاع-رسانی'>استعلام یبلبرد دیجیتال لمسی ویژه اطلاع رسانی / استعلام, یبلبرد دیجیتال لمسی ویژه اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210064/مناقصه-عملیات-اجرایی-حفر-چاه-جذبی'>مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه جذبی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی حفر چاه جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210081/استعلام-گل-کاری--'>استعلام گل کاری ... / استعلام , استعلام گل کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210101/استعلام-شمشاد-زن--'>استعلام شمشاد زن ... / استعلام, استعلام شمشاد زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210119/استعلام-چمن-زن-سوپر-دراگون--'>استعلام چمن زن سوپر دراگون... / استعلام, استعلام چمن زن سوپر دراگون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210137/استعلام-تعمیر-و-اجرای-تاسیسات-موتورخانه-چینی-خانه-و-باستان-شناسی'>استعلام  تعمیر و اجرای تاسیسات موتورخانه چینی خانه و باستان شناسی  / استعلام, تعمیر و اجرای تاسیسات موتورخانه چینی خانه و باستان شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210154/استعلام-پمپ-خلا-با-مخزن-استیل-2-لیتری-با-متعلقات'>استعلام پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات / استعلام, استعلام پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210173/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-اداره-گاز-شهرستان---'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان .... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210192/استعلام-گوشت-ران-گوسفندی-و-مرغ-کامل'>استعلام گوشت ران گوسفندی و مرغ کامل  / استعلام, گوشت ران گوسفندی و مرغ کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210212/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام, استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210230/استعلام-تامین-آماده-سازی-و-اداره-موزه--'>استعلام تامین آماده سازی و اداره موزه .. / استعلام, تامین آماده سازی و اداره موزه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210252/استعلام-آبگرمکن--'>استعلام آبگرمکن ... / استعلام , استعلام آبگرمکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210274/استعلام-ram-kingstom-4gb-ddr3'>استعلام ram kingstom 4gb ddr3 / استعلام, استعلام ram kingstom 4gb ddr3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210290/استعلام-مرمت-امامزاده'>استعلام  مرمت امامزاده  / استعلام, مرمت امامزاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210304/استعلام-تلزوم-ارتقا-تجهیزات-سمعی-بصری'>استعلام تلزوم ارتقا تجهیزات سمعی بصری   / استعلام, لزوم ارتقا تجهیزات سمعی بصری سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210316/استعلام-دریل-برقی'>استعلام دریل برقی / استعلام,استعلام دریل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210329/استعلام-لنز-دوربین'>استعلام  لنز دوربین / استعلام, استعلام  لنز دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210341/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام ,استعلام خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210353/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی'>استعلام  ساخت ساختمان رفاهی / استعلام, ساخت ساختمان رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210365/استعلام-احداث-جاده-خاکی'>استعلام احداث جاده خاکی  / استعلام, احداث جاده خاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210377/استعلام-احداث-10-غرفه-صنایع-دستی'>استعلام احداث 10 غرفه صنایع دستی  / استعلام, احداث 10 غرفه صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210390/استعلام-موکت-پالاز'>استعلام موکت پالاز  / استعلام ,استعلام موکت پالاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210405/استعلام-ساخت-ساختمان'>استعلام ساخت ساختمان  / استعلام , استعلام ساخت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210424/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تجهیزات سخت افزاری  / استعلام, تجهیزات سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210439/استعلام-متر-لیزری-جهت-کارگاه-عمران'>استعلام متر لیزری جهت کارگاه عمران / استعلام,متر لیزری جهت کارگاه عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210454/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام, استعلام کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210467/استعلام-خرید-اقلام-موردنیاز'>استعلام خرید اقلام موردنیاز / استعلام,استعلام خرید اقلام موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210481/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک... / استعلام, استعلام هارد دیسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210497/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210510/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210525/استعلام-چسب-آنژیوکت-پزشکی'>استعلام چسب آنژیوکت پزشکی  / استعلام چسب آنژیوکت پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210538/استعلام-کیبورد-و-موس-فراسو'>استعلام کیبورد و موس فراسو / استعلام,کیبورد و موس فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210553/استعلام-اجرای-خط-انتقال-و-موتورخانه-تامین-آب'>استعلام اجرای خط انتقال و موتورخانه تامین آب / استعلام , استعلام اجرای خط انتقال و موتورخانه تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210568/استعلام-خرید-تجهیزات-مربوط-به-تاسیسات-برق-و-تهویه-مطبوع-سیستم-های-حفاظتی'>استعلام خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات برق و تهویه مطبوع سیستم های حفاظتی / استعلام, خرید تجهیزات مربوط به تاسیسات برق و تهویه مطبوع سیستم های حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210583/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-ابزارآلات-پزشکی-و--'>استعلام محلول ضد عفونی کننده ابزارآلات پزشکی و... / استعلام, محلول ضد عفونی کننده ابزارآلات پزشکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209939/استعلام-سالم-سازی-و-سرویس-های-ضروری-و-دوره-ای'>استعلام سالم سازی و سرویس های ضروری و دوره ای / استعلام, استعلام سالم سازی و سرویس های ضروری و دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209960/استعلام-تجهیز-ورزشی-گود-باستانی'>استعلام تجهیز ورزشی گود باستانی / استعلام,استعلام تجهیز ورزشی گود باستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209980/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210005/استعلام-حفاری-و-پر-کردن-کانال-و-محل-حوادث--'>استعلام حفاری و پر کردن کانال و محل حوادث ... / استعلام ,استعلام حفاری و پر کردن کانال و محل حوادث ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210021/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-ریزی-معابر'>مناقصه زیرسازی آسفالت ریزی معابر  / مناقصه، مناقصه زیرسازی آسفالت ریزی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210039/مناقصه-انجام-امور-نظافت-و-سرویس-دهی-آبدارخانه-ها'>مناقصه انجام امور نظافت و سرویس دهی آبدارخانه ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نظافت و سرویس دهی آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210057/استعلام-اجرای-نقاش--'>استعلام اجرای نقاش ... / استعلام , استعلام اجرای نقاش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210075/مناقصه-نگهداری-راهبری-و-حمل-و-نقل-پسماند-جامد--'>مناقصه نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد... / مناقصه, مناقصه نگهداری، راهبری و حمل و نقل پسماند جامد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210094/استعلام-ست-دریل-و-فرز-و-اره-عمودبر--'>استعلام ست دریل و فرز و اره عمودبر... / استعلام,ست دریل و فرز و اره عمودبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210110/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی--آشپزی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی ، آشپزی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی ، آشپزی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210129/استعلام-خرید-کپسول-آتشنشانی'>استعلام خرید کپسول آتشنشانی / استعلام,استعلام خرید کپسول آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210148/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد... / استعلام, استعلام میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210165/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210184/استعلام-ایزوگام-و-نصب'>استعلام ایزوگام و نصب  / استعلام ,استعلام ایزوگام و نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210202/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210222/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام,تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210240/استعلام-تکمیل-تجهیز-و-مرمت-موزه'>استعلام تکمیل تجهیز و مرمت موزه  / استعلام, تکمیل تجهیز و مرمت موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210264/استعلام-تکمیل-تجهیز-و-مرمت-موزه--'>استعلام تکمیل تجهیز و مرمت موزه ... / استعلام,استعلام تکمیل تجهیز و مرمت موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210284/فراخوان-شناسایی-و-انتخاب-شریک-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی و انتخاب شریک سرمایه گذار / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی و انتخاب شریک سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210299/استعلام-خرید-39-ردیف-لوازم-کلرزن'>استعلام خرید 39 ردیف لوازم کلرزن / استعلام,استعلام خرید 39 ردیف لوازم کلرزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210311/استعلام-کاتتر-همودیالیز-دایم-هموستار'>استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموستار / استعلام , استعلام کاتتر همودیالیز دایم هموستار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210324/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار... / استعلام,سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210336/استعلام-طراحی-و-نورپردازی-فضای-داخلی--'>استعلام طراحی و نورپردازی فضای داخلی... / استعلام, استعلام طراحی و نورپردازی فضای داخلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210348/استعلام-کارت-گرافیک'>استعلام کارت گرافیک / استعلام , استعلام کارت گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210360/استعلام-آچار-ترکمتر'>استعلام آچار ترکمتر  / استعلام, استعلام  آچار ترکمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210372/استعلام-احداث-جاده-خاکی--'>استعلام احداث جاده خاکی... / استعلام, استعلام احداث جاده خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210385/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-اجرای-اخط-انتقال-برق-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه اجرای اخط انتقال برق (نوبت دوم) / آگهی فراخوان (مناقصه) , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه اجرای اخط انتقال برق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210399/استعلام-خرید-هارد-سرور'>استعلام خرید هارد سرور  / استعلام,استعلام خرید هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210417/استعلام-سه-پایه-نقاشی--'>استعلام سه پایه نقاشی... / استعلام,سه پایه نقاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210434/مناقصه-صدور-بیمه-نامه-تکمیل-درمان-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه صدور بیمه نامه تکمیل درمان -مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه صدور بیمه نامه تکمیل درمان -مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210446/استعلام-کیت-های-آموزشی--'>استعلام کیت های آموزشی... / استعلام, استعلام کیت های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210461/استعلام-خرید-الکتروموتور'>استعلام خرید الکتروموتور / استعلام , استعلام خرید الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210475/استعلام-کارت-گرافیک'>استعلام کارت گرافیک / استعلام , استعلام کارت گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210491/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210504/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210519/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210532/استعلام-تخته-هوشمند--'>استعلام تخته هوشمند ... / استعلام , استعلام تخته هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210547/استعلام-مادربرد'>استعلام مادربرد / استعلام,استعلام مادربرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210561/استعلام-تهیه-و-ساخت-حوضچه-کنتور-حجمی--'>استعلام تهیه و ساخت حوضچه کنتور حجمی ... / استعلام , استعلام تهیه و ساخت حوضچه کنتور حجمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210576/استعلام-پرده-پارچه-و-زبرا'>استعلام پرده پارچه و زبرا / استعلام,استعلام پرده پارچه و زبرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210590/استعلام-پکیج-شوفاژ'>استعلام پکیج شوفاژ / استعلام,پکیج شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210606/استعلام-چسب-اتو-کلاو'>استعلام چسب اتو کلاو / استعلام,چسب اتو کلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210621/مناقصه-عملیات-انجام-خدمات-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات انجام خدمات اداری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات انجام خدمات اداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209856/استعلام-طبخ--'>استعلام طبخ ... / استعلام , استعلام طبخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209872/استعلام-پرس-برقی-لوله-پنج-لایه--'>استعلام پرس برقی لوله پنج لایه... / استعلام, استعلام پرس برقی لوله پنج لایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209891/استعلام-رایانه-رومیزی'>استعلام رایانه رومیزی / استعلام,استعلام رایانه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209911/مناقصه-p-f-ingersoll-rand-reciprocating-air-compressor-نوبت-دوم'>مناقصه p/f ingersoll-rand reciprocating air compressor نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه p/f ingersoll-rand reciprocating air compressor نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209927/مناقصه-خدمات-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا-و-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا و خدمات سرویس ایاب و ذهاب  / مناقصه ، مناقصه خدمات تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا و خدمات سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209945/مناقصه-اجرای-شبکه-انتقال-آب-و-فاضلاب-اراضی'>مناقصه اجرای شبکه انتقال آب و فاضلاب اراضی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه انتقال آب و فاضلاب اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209964/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209990/مناقصه-عملیات-لکه-گیری--مرمت-نوار-حفاری-و-روکش'>مناقصه عملیات لکه گیری ، مرمت نوار حفاری و روکش  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لکه گیری ، مرمت نوار حفاری و روکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210010/فراخوان-عملیات-حسابرسی-شهرداری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات حسابرسی شهرداری مرحله اول نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عملیات حسابرسی شهرداری مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210027/استعلام-خرید-رنگ-پلاستیک-و-روغنی'>استعلام خرید رنگ پلاستیک و روغنی  / استعلام, خرید رنگ پلاستیک و روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210044/فراخوان-واگذاری-امورات-خدمات-شهری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری امورات خدمات شهری تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان واگذاری امورات خدمات شهری تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210063/مناقصه-تکمیل-آبنمای-ورودی-شرق-شهرکرد'>مناقصه تکمیل آبنمای ورودی شرق شهرکرد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  تکمیل آبنمای ورودی شرق شهرکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210080/استعلام-عایق-رطوبتی-و-نصب--'>استعلام عایق رطوبتی و نصب... / استعلام, استعلام عایق رطوبتی و نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210100/استعلام-مشارکت-در-مرمت-موزه-فرش'>استعلام مشارکت در مرمت موزه فرش  / استعلام,استعلام مشارکت در مرمت موزه فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210117/استعلام-آتشکوب--'>استعلام آتشکوب... / استعلام,آتشکوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210135/استعلام-کابل-بدون-مهار-2-06'>استعلام کابل بدون مهار 2.06  / استعلام , استعلام کابل بدون مهار 2.06 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210153/مناقصه-عمومی-خدمات-عمومی-اداری-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات عمومی، اداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210172/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-مشاور-حقوقی'>اصلاحیه مناقصه انتخاب مشاور حقوقی  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210190/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210211/استعلام-میز-کنفرانسی'>استعلام میز کنفرانسی / استعلام, استعلام میز کنفرانسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210228/تجدید-مناقصه-اجرای-سایت-دفن-زباله'>تجدید مناقصه اجرای سایت دفن زباله  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای سایت دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210250/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-سیتسم-اعلام-اطفا-حریق'>استعلام نگهداری و پشتیبانی سیتسم اعلام اطفا حریق  / استعلام, نگهداری و پشتیبانی سیتسم اعلام اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210273/استعلام-تجهیزات-هنرستان-ها--'>استعلام تجهیزات هنرستان ها ... / استعلام , استعلام تجهیزات هنرستان ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210289/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-معماری-و-متالوژی-هنرستان-ها'>استعلام خرید تجهیزات رشته معماری  و متالوژی هنرستان ها / استعلام, خرید تجهیزات رشته معماری  و متالوژی هنرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210303/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-اعلام-حریق'>استعلام  لوازم مورد نیاز اعلام حریق  / استعلام, لوازم مورد نیاز اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210315/استعلام-لوله-و-اتصالات-مانیسمان-جهت-سیستم-آتش-نشانی'>استعلام لوله و اتصالات مانیسمان جهت سیستم آتش نشانی / استعلام, لوله و اتصالات مانیسمان جهت سیستم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210328/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام,استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210340/استعلام-خرید-سیستم-صوتی-و-صندلی-سالن-امفی-تئاتر'>استعلام  خرید سیستم صوتی و صندلی سالن امفی تئاتر / استعلام , استعلام  خرید سیستم صوتی و صندلی سالن امفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210352/استعلام-ساخت-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی'>استعلام ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی  / استعلام, ساخت ساختمان رفاهی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210364/استعلام-عملیات-احداث-بخشی-از-دیوار-پیش-ساخته---'>استعلام  عملیات احداث بخشی از دیوار پیش ساخته .... / استعلام, استعلام  عملیات احداث بخشی از دیوار پیش ساخته ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210376/استعلام-ثبت-اطلاعات'>استعلام ثبت اطلاعات / استعلام,استعلام ثبت اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210389/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-12000-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم / استعلام,کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210404/استعلام-پوشک-بزرگسال'>استعلام پوشک بزرگسال / استعلام , استعلام پوشک بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210422/استعلام-احداث-شبکه-برق'>استعلام احداث شبکه برق  / استعلام,احداث شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210438/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام  لوازم اداری  / استعلام, لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210452/استعلام-چاپگر-و-اسکنر'>استعلام چاپگر و اسکنر  / استعلام, استعلام چاپگر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210466/استعلام-خرید-2000-کیلوگرم-قند-خرد-شده-اعلا--'>استعلام خرید 2000 کیلوگرم قند خرد شده اعلا... / استعلام, استعلام خرید 2000 کیلوگرم قند خرد شده اعلا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210479/استعلام-دیگ-سوپر-هیپ-11-پره-شوفاژ-کار'>استعلام دیگ سوپر هیپ 11 پره شوفاژ کار  / استعلام, استعلام دیگ سوپر هیپ 11 پره شوفاژ کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210495/استعلام-تابلو-برق-فشار-قوی-ایستاده'>استعلام تابلو برق فشار قوی ایستاده / استعلام, استعلام تابلو برق فشار قوی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210636/استعلام-واگذاری-خدمات-تسهیلگری'>استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری  / استعلام,استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210650/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی--'>استعلام خرید رنگ ترافیکی... / استعلام, استعلام خرید رنگ ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210666/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام, استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210683/استعلام-کنتور-1-2-اینچ'>استعلام کنتور 1/2 اینچ  / استعلام, کنتور 1/2 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210696/مناقصه-زیرسازی--آسفالت---(نوبت-دوم)'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت .... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی ، آسفالت .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210709/استعلام-عملیات-سقف-و-کف-و-ابنیه'>استعلام عملیات سقف و کف و ابنیه  / استعلام, عملیات سقف و کف و ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210724/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210741/تمدید-آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران'>تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  / تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210756/استعلام-رم-رایانه-هارد-دیسک'>استعلام رم رایانه، هارد دیسک / استعلام, رم رایانه، هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210771/استعلام-مرمت-بام'>استعلام مرمت بام  / استعلام,استعلام مرمت بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210788/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام, تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210804/استعلام-کابل-جبران-ساز-با-طول-5-4-متر'>استعلام کابل جبران ساز با طول 5/4 متر / استعلام, استعلام کابل جبران ساز با طول 5/4 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210826/استعلام-قیمت-جهت-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-یک-باب-مدرسه--'>استعلام قیمت جهت انجام مطالعات مرحله اول و دوم یک باب مدرسه .. / استعلام, قیمت جهت انجام مطالعات مرحله اول و دوم یک باب مدرسه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210842/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210855/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-روانکاری'>استعلام تجهیزات سیستم های روانکاری / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم های روانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210869/استعلام-تجهیزات-رشته-تاسیسات-مکانیکی--'>استعلام تجهیزات رشته تاسیسات مکانیکی ... / استعلام , استعلام تجهیزات رشته تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210883/استعلام-پوسته-مبدل-حرارتی-با-جنس-کربن-استیل--'>استعلام پوسته مبدل حرارتی با جنس کربن استیل... / استعلام, استعلام پوسته مبدل حرارتی با جنس کربن استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210896/استعلام-کفپوش-عایق'>استعلام کفپوش عایق / استعلام,کفپوش عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210913/مناقصه-خرید-گازهای-طبی'>مناقصه خرید گازهای طبی  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید گازهای طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210925/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور  / استعلام,استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210939/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-مکانیک'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک / استعلام,تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210953/استعلام-شافت-برنجی'>استعلام  شافت برنجی / استعلام, شافت برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210967/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام,میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210982/استعلام-BEARIN-6319-M-C3'>استعلام BEARIN 6319 M/C3  / استعلام ,استعلام BEARIN 6319 M/C3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210995/استعلام-وسایل-برقی-شامل-پریز-MK--سه-شاخه'>استعلام وسایل برقی شامل پریز MK ، سه شاخه / استعلام وسایل برقی شامل پریز MK ، سه شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211009/استعلام-پکیج-دیواری'>استعلام پکیج دیواری / استعلام ، استعلام پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211022/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211036/استعلام-اجرای-فونداسیون-ساختمان-پاسگاه'>استعلام اجرای فونداسیون ساختمان پاسگاه / استعلام, اجرای فونداسیون ساختمان پاسگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211050/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211067/استعلام-کود--'>استعلام کود ... / استعلام, استعلام کود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211082/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-احداث-110-متر-شبکه-و-نصب-یک-دستگاه-ترانس'>استعلام عملیات اجرای پروژه احداث 110 متر شبکه و نصب یک دستگاه ترانس / استعلام, عملیات اجرای پروژه احداث 110 متر شبکه و نصب یک دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211097/استعلام-کیت-AmpFISTR-Yfiler-pcp-Amlication'>استعلام کیت AmpFISTR Yfiler pcp Amlication  / استعلام, کیت AmpFISTR Yfiler pcp Amlication </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211113/استعلام-هارد-کامپیوتر-و--'>استعلام هارد کامپیوتر و... / استعلام,هارد کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211127/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک-ونیمه-اتوماتیک-کولر-آبی-و--'>استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک ونیمه اتوماتیک، کولر آبی و ... / استعلام, ماشین لباسشویی اتوماتیک ونیمه اتوماتیک، کولر آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211140/استعلام-دستگاه-ضبط'>استعلام دستگاه ضبط  / استعلام,دستگاه ضبط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211154/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام, استعلام میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211166/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری  / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211178/استعلام-سیستم-کنفرانس'>استعلام سیستم کنفرانس  / استعلام, استعلام سیستم کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211190/استعلام-ست-آموزشی-ایستاده-پی-ال-سی-دلتا'>استعلام ست آموزشی ایستاده پی ال سی دلتا  / استعلام , استعلام ست آموزشی ایستاده پی ال سی دلتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211202/استعلام-تیغه-کشی--سرامیک-کاری'>استعلام تیغه کشی ، سرامیک کاری / استعلام , استعلام تیغه کشی ، سرامیک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211214/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان--'>مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211226/استعلام-خدمات-معاینات-دوره-ای'>استعلام خدمات معاینات دوره ای / استعلام , استعلام خدمات معاینات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211238/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار-و-سقف-ساختمان'>استعلام  رنگ آمیزی دیوار و سقف ساختمان  / استعلام, رنگ آمیزی دیوار و سقف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211250/استعلام-طرح-مطالعاتی-پلدختر'>استعلام طرح مطالعاتی پلدختر  / استعلام, استعلام طرح مطالعاتی پلدختر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211263/استعلام-کالاهای-مورد-نیاز-جهت-روشنایی--'>استعلام کالاهای مورد نیاز جهت روشنایی... / استعلام, استعلام کالاهای مورد نیاز جهت روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209940/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209961/استعلام-مطالعه-و-تحقیق-بازار-به-منظور-ایجاد-کارگاه-تراش-سنگ-های-قیمتی-و-نیمه-قیمتی'>استعلام مطالعه و تحقیق بازار به منظور ایجاد کارگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی  / استعلام, مطالعه و تحقیق بازار به منظور ایجاد کارگاه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209984/استعلام-تعمیر-و-مرمت-مخزن-و-بام-زیرزمین-موزه-فرش'>استعلام تعمیر و مرمت مخزن و بام زیرزمین موزه فرش  / استعلام, تعمیر و مرمت مخزن و بام زیرزمین موزه فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210006/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدمات'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210022/مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-و-پول-رسانی'>مناقصه عمومی خدمات نگهبانی و پول رسانی / فراخوان مناقصه, مناقصه عمومی خدمات نگهبانی و پول رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210040/استعلام-قاب-مهتابی'>استعلام قاب مهتابی  / استعلام,استعلام قاب مهتابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210059/استعلام-گاو-صندوق-نسوز'>استعلام گاو صندوق نسوز / استعلام,استعلام گاو صندوق نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210076/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-بهره-برداری---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210096/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه ,  مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210111/استعلام-خرید-و-اجرای-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید و اجرای لوله پلی اتیلن  / استعلام, خرید و اجرای لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210130/استعلام-کوله-پشتی-اطفا-حریق-فلکسی-پک'>استعلام کوله پشتی اطفا حریق فلکسی پک / استعلام, کوله پشتی اطفا حریق فلکسی پک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210149/استعلام-فرم-بیمارستانی'>استعلام فرم بیمارستانی / استعلام,فرم بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210168/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210185/استعلام-تابلو-کنترل-از-راه-دور-و-تله-متری'>استعلام تابلو کنترل از راه دور و تله متری  / استعلام, استعلام تابلو کنترل از راه دور و تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210204/استعلام-خرید-مخزن-و-پالت-و--'>استعلام خرید مخزن و پالت و... / استعلام,خرید مخزن و پالت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210223/استعلام-مواد-آزمایشگاه-دامپزشکی--'>استعلام مواد آزمایشگاه دامپزشکی... / استعلام,استعلام مواد آزمایشگاه دامپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210245/استعلام-مبل-اداری'>استعلام مبل اداری  / استعلام,استعلام مبل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210266/استعلام-پروژکتور-روشنایی-فوق-کم-مصرف--'>استعلام پروژکتور روشنایی فوق کم مصرف... / استعلام,پروژکتور روشنایی فوق کم مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210285/فراخوان-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-بر-پروژه-های-آبرسانی'>فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210300/استعلام-انکوباتور-یخچالدار-ایرانی-1-دستگاه--سوماتیک-سل-کانت-1-دستگاه----'>استعلام انکوباتور یخچالدار ایرانی 1 دستگاه ، سوماتیک سل کانت 1 دستگاه ...... / استعلام ,استعلام انکوباتور یخچالدار ایرانی 1 دستگاه ، سوماتیک سل کانت 1 دستگاه ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210312/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210325/استعلام-لوله-و-اتصالات-بوش-فیت'>استعلام لوله و اتصالات بوش فیت / استعلام,استعلام لوله و اتصالات بوش فیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210337/استعلام-دستگاه-اره'>استعلام دستگاه اره / استعلام, استعلام دستگاه اره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210349/استعلام-تعمیر-مجسمه-های-موزه'>استعلام  تعمیر مجسمه های موزه / استعلام,استعلام تعمیر مجسمه های موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210361/استعلام-ساخت-سرویس-بهداشتی-روستا--'>استعلام ساخت سرویس بهداشتی روستا .. / استعلام, ساخت سرویس بهداشتی روستا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210373/استعلام-بخاری-گازی-کارگاهی-انرژی'>استعلام بخاری گازی کارگاهی انرژی / استعلام, بخاری گازی کارگاهی انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210386/استعلام-تهیه-نیمچه-مرغ-بومی-60-روزه'>استعلام تهیه نیمچه مرغ بومی 60 روزه  / استعلام ، استعلام تهیه نیمچه مرغ بومی 60 روزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210401/استعلام-پارتیشن-بندی-ساختمان-اداری'>استعلام پارتیشن بندی ساختمان اداری  / استعلام, استعلام پارتیشن بندی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210419/استعلام-هاردلپتاپ'>استعلام هاردلپتاپ / استعلام,استعلام هاردلپتاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210435/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210448/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام, استعلام سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210462/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیر-و-پشتیبانی-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام  سرویس و نگهداری و تعمیر و پشتیبانی 2 دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر و پشتیبانی 2 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210476/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام, استعلام رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210492/استعلام-آنژیوکت-صورتی-ایرانی-و-ست-سرم-چهار-راهی-آرتروسکوپی'>استعلام  آنژیوکت صورتی ایرانی و ست سرم چهار راهی آرتروسکوپی / استعلام, استعلام  آنژیوکت صورتی ایرانی و ست سرم چهار راهی آرتروسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210506/استعلام-خرید-و-جرای-دوربین-مداربسته-به-همراه-نصب'>استعلام خرید و جرای دوربین مداربسته به همراه نصب / استعلام , استعلام خرید و جرای دوربین مداربسته به همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210520/استعلام-microsoft-surface-book2-coray-7-ram-16g-1tbssd'>استعلام microsoft  surface book2 coray 7 ram 16g 1tbssd / استعلام, استعلام microsoft  surface book2 coray 7 ram 16g 1tbssd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210534/استعلام-اقلام-پزشکی'>استعلام اقلام پزشکی / استعلام, استعلام اقلام پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210548/استعلام-قفل-درب-چوبی'>استعلام قفل درب چوبی  / استعلام ,استعلام قفل درب چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210562/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210578/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210592/استعلام-کولر-گازی-18000'>استعلام کولر گازی 18000 / استعلام,کولر گازی 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209871/استعلام-فعالیت-های-ورزشی'>استعلام فعالیت های ورزشی  / استعلام,استعلام فعالیت های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209889/استعلام-تجهیز-و-مرمت-کارگاه-صنایع-دستی-تراش-سنگ'>استعلام تجهیز و مرمت کارگاه صنایع دستی تراش سنگ / استعلام, استعلام تجهیز و مرمت کارگاه صنایع دستی تراش سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209910/استعلام-کیت-مصرفی-آزمایشگاهی--'>استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209926/فراخوان-PUMP'>فراخوان PUMP / فراخوان , فراخوان PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209944/استعلام-فریزر-ایستاده'>استعلام فریزر ایستاده  / استعلام,استعلام فریزر ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209963/استعلام-باطری-یو-پی-اس-فاراتل--'>استعلام باطری یو پی اس فاراتل... / استعلام,باطری یو پی اس فاراتل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209988/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال... / استعلام, استعلام احداث خط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210008/استعلام-دستگاه-دی-سی-شوک'>استعلام دستگاه دی سی شوک / استعلام,استعلام دستگاه دی سی شوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210026/مناقصه-سرویس--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی'>مناقصه سرویس ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210043/استعلام-تهیه-مصالح-و-ابزارکار-و-بازوبست-الکتروپمپ-های-شناور'>استعلام  تهیه مصالح و ابزارکار و بازوبست الکتروپمپ های شناور / استعلام, تهیه مصالح و ابزارکار و بازوبست الکتروپمپ های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210062/مناقصه​-خرید-مخزن-فلزی'>مناقصه​ خرید مخزن فلزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه​ خرید مخزن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210079/استعلام-هارد-دیسک-و-سرور-پورتال'>استعلام هارد دیسک و سرور پورتال  / استعلام, هارد دیسک و سرور پورتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210099/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-در-سطح-منطقه--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی در سطح منطقه ... / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی در سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210115/استعلام-عملیات-اجرا-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-تله-متری-و--'>استعلام عملیات اجرا و نصب و راه اندازی سیستم تله متری و ... / استعلام , استعلام عملیات اجرا و نصب و راه اندازی سیستم تله متری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210134/استعلام-خرید-اقلام-نوری-و-صوتی-و-پرده'>استعلام خرید اقلام نوری و صوتی و پرده / استعلام,استعلام خرید اقلام نوری و صوتی و پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210152/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-علمک-های-گاز-(فولادی-و-پلی-اتیلن)'>مناقصه پروژه ساخت و نصب علمک های گاز (فولادی و پلی اتیلن)  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه ساخت و نصب علمک های گاز (فولادی و پلی اتیلن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210171/ارزیابی-کیفی-امور-خدماتی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی امور خدماتی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی امور خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210189/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210208/استعلام-لوله-فولادی-شیرآلات--'>استعلام لوله فولادی، شیرآلات... / استعلام,لوله فولادی، شیرآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210227/استعلام-تامین-آماده-سازی-و-اداره-موزه-رضا-عباسی'>استعلام تامین آماده سازی و اداره موزه رضا عباسی  / استعلام,استعلام تامین آماده سازی و اداره موزه رضا عباسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210248/استعلام-بهسازی-و-ایمن-سازی-موزه'>استعلام بهسازی و ایمن سازی موزه / استعلام, بهسازی و ایمن سازی موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210269/استعلام-فهرست-برداری-و-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-شهری-و-روستایی--'>استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی و داده آمایی شهری و روستایی ... / استعلام, فهرست برداری و بهنگام سازی و داده آمایی شهری و روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210288/استعلام-تکمیل-تجهیز-و-مرمت-موزه--'>استعلام تکمیل تجهیز و مرمت موزه... / استعلام,تکمیل تجهیز و مرمت موزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210302/استعلام-دستگاه-اورفرز-میزی'>استعلام  دستگاه اورفرز میزی / استعلام, استعلام  دستگاه اورفرز میزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210314/استعلام-5-دستگاه-اگزاست-فن'>استعلام  5 دستگاه اگزاست فن / استعلام,  5 دستگاه اگزاست فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210327/مناقصه-پروژه-زیرسازی-آسفالت-ریزی-و-جاده-سرویس--'>مناقصه پروژه زیرسازی، آسفالت ریزی و جاده سرویس... / مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی، آسفالت ریزی و جاده سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210339/استعلام-تجهیز-موزه'>استعلام تجهیز موزه  / استعلام,استعلام تجهیز موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210351/استعلام-قرارداد-بلیط-استخر'>استعلام قرارداد بلیط استخر  / استعلام, استعلام قرارداد بلیط استخر جهت همکاران اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210363/استعلام-اکانتینگ-شبکه-های-lan'>استعلام اکانتینگ شبکه های lan  / استعلام, آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210375/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210388/استعلام-کود-اوره-فسفات-کشاورزی-و--'>استعلام کود اوره فسفات کشاورزی و ... / استعلام, کود اوره فسفات کشاورزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210403/استعلام-جک-سوسماری--'>استعلام جک سوسماری... / استعلام, استعلام جک سوسماری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210421/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام , استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210437/مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر--'>مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر .. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210451/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب / استعلام, استعلام عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210465/استعلام-کارت-گرافیک'>استعلام کارت گرافیک / استعلام, استعلام کارت گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210478/استعلام-سویییچ-سیسکو'>استعلام سویییچ سیسکو / استعلام ,استعلام سویییچ سیسکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210494/مناقصه-مدیریت-و-اداره-امور-انبارها'>مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها / مناقصه ,مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210508/استعلام-رایتر--'>استعلام رایتر ... / استعلام, استعلام رایتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210522/استعلام-پی-سازی-و-اجرای-فونداسیون-و-اسکلت-بتنی-پایگاه'>استعلام پی سازی و اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی پایگاه  / استعلام, پی سازی و اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210536/استعلام-چراغ-پاور-لایت---'>استعلام چراغ پاور لایت .... / استعلام, استعلام چراغ پاور لایت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210509/استعلام-تجهیز-دستگاه-سنجش-شنوایی-کودکان-3-الی-5-سال-بهزیستی'>استعلام تجهیز دستگاه سنجش شنوایی کودکان 3 الی 5 سال بهزیستی  / استعلام, تجهیز دستگاه سنجش شنوایی کودکان 3 الی 5 سال بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210523/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210537/استعلام-چهل-هزار-لیتر-گازوئیل-40000'>استعلام چهل هزار لیتر گازوئیل 40000 / استعلام, استعلام چهل هزار لیتر گازوئیل 40000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210552/استعلام-نوار-اخطار-فیبر-نوری'>استعلام نوار اخطار فیبر نوری / استعلام , استعلام نوار اخطار فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210567/استعلام-تکمیل-ساختمان-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل ساختمان مجموعه ورزشی  / استعلام, تکمیل ساختمان مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210581/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر .. / استعلام , استعلام اسکنر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210595/استعلام-اقلام-نوشت-افزاری--'>استعلام اقلام نوشت افزاری ... / استعلام , استعلام اقلام نوشت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210611/استعلام-جا-لوله-ای'>استعلام جا لوله ای / استعلام,جا لوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210626/استعلام-واگذاری-خدمات-تسهیلگری-مربوط-به-توانبخشی'>استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری مربوط به توانبخشی  / استعلام, واگذاری خدمات تسهیلگری مربوط به توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210641/فراخوان-انجام-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات نصب برج و سیم کشی نوبت دوم  / فراخوان انجام عملیات نصب برج و سیم کشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210656/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی  / استعلام, چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210671/استعلام-فن-کویل-زمینی-کاربرد-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام فن کویل زمینی کاربرد سرمایشی و گرمایشی / استعلام, فن کویل زمینی کاربرد سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210688/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک  / استعلام,استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210700/مناقصه-کمک-به-بهسازی-و-روکش-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه کمک به بهسازی و روکش آسفالت و ... نوبت دوم  / مناقصه کمک به بهسازی و روکش آسفالت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210713/استعلام-پاکت--'>استعلام پاکت ... / استعلام , استعلام پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210731/استعلام-تامین-مواد-غذایی--'>استعلام تامین مواد غذایی... / استعلام, استعلام تامین مواد غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210746/مناقصه-جهت-تهیه-شش-دستگاه-هاروستر'>مناقصه جهت تهیه شش دستگاه هاروستر / مناقصه , مناقصه جهت تهیه شش دستگاه هاروستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210761/استعلام-خرید-5-دستگاه-موتورسیکلت-هوندا-125-کبیران'>استعلام خرید 5 دستگاه موتورسیکلت هوندا 125 کبیران / استعلام, خرید 5 دستگاه موتورسیکلت هوندا 125 کبیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210775/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-انژکتور--'>استعلام دستگاه عیب یاب انژکتور... / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب انژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210793/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-بهسازی-سرویس-های-بهداشتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی سرویس های بهداشتی (نوبت دوم) / مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی سرویس های بهداشتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210813/استعلام-هارد-سرور-hp'>استعلام هارد سرور hp / استعلام, هارد سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210830/استعلام-دستگاه-چمن-زن'>استعلام دستگاه چمن زن / استعلام,دستگاه چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210847/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری--'>استعلام دستگاه چمن زن کمری... / استعلام, استعلام دستگاه چمن زن کمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210860/استعلام-پنل--'>استعلام پنل ... / استعلام, استعلام پنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210874/استعلام-بکاپ-سرور'>استعلام  بکاپ سرور  / استعلام, بکاپ سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210888/استعلام-عطر-جهت-دستگاههای-خوشبو-کننده'>استعلام عطر جهت دستگاههای خوشبو کننده  / استعلام, عطر جهت دستگاههای خوشبو کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210903/استعلام-کیس-دلوار'>استعلام کیس دلوار / استعلام,استعلام کیس دلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210917/استعلام-گیرموتورها-و-اکچویتورهای-برقی-و-سیستمهای-کابل-جم'>استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستمهای کابل جم / استعلام, استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی و سیستمهای کابل جم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210931/استعلام-PIPELINE-SPHERS-POLYURTHANE'>استعلام PIPELINE SPHERS, POLYURTHANE / استعلام , استعلام PIPELINE SPHERS, POLYURTHANE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210943/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210958/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-تجدید'>استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ تجدید / استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210972/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210987/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق ... / استعلام, استعلام تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211000/استعلام-قطعات-پاتیل-کش'>استعلام  قطعات پاتیل کش / استعلام , استعلام  قطعات پاتیل کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211013/استعلام-خرید-پروتئین-هیدرولیزات'>استعلام خرید پروتئین هیدرولیزات / استعلام,خرید پروتئین هیدرولیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211027/استعلامpressur-switch-m-f-wika-cella-order-code'>استعلامpressur switch m.f wika cella order code / استعلام, استعلام pressur switch m.f wika cella order code</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211041/استعلام-ماشین-لباسشویی-و--'>استعلام ماشین لباسشویی و... / استعلام, استعلام ماشین لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211057/استعلام-خرید-البسه-و-کفش'>استعلام خرید البسه و کفش / استعلام ,استعلام خرید البسه و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211072/مناقصه-عملیات-احداث-پیاده-رو-سازی'>مناقصه عملیات احداث پیاده رو سازی  / مناقصه, مناقصه عملیات احداث پیاده رو سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211087/استعلام-کمربند--'>استعلام کمربند ... / استعلام , استعلام کمربند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211102/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211118/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ  / استعلام, باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211131/استعلام-سانترال'>استعلام سانترال / استعلام,سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211145/استعلام-گوشت-فیله-مرغ-تازه'>استعلام گوشت فیله مرغ تازه  / استعلام, گوشت فیله مرغ تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211158/مناقصه-احیای-بهسازی-و-مرمت-مجموعه-پل'>مناقصه احیای بهسازی و مرمت مجموعه پل / مناقصه , مناقصه احیای بهسازی و مرمت مجموعه پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210484/استعلام-تایل-آگوستیک60-60-ایرانی'>استعلام تایل آگوستیک60*60 ایرانی / استعلام, تایل آگوستیک60*60 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210500/استعلام-خرید-زیر-کلاینت'>استعلام خرید زیر کلاینت / استعلام, استعلام خرید زیر کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210514/استعلام-ضخامت-سنج-اولتراسونیک-فلزات'>استعلام ضخامت سنج اولتراسونیک فلزات / استعلام, استعلام ضخامت سنج اولتراسونیک فلزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210528/استعلام-دستگاه-لبه-چسبان--'>استعلام دستگاه لبه چسبان ... / استعلام, استعلام دستگاه لبه چسبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210542/استعلام-ماشین-چمن-زن-موتوری'>استعلام ماشین چمن زن موتوری / استعلام, استعلام ماشین چمن زن موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210557/استعلام-کابل-فیبر-نوری'>استعلام کابل فیبر نوری / استعلام , استعلام کابل فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210572/استعلام-تعداد-12-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>استعلام تعداد 12 دستگاه خودرو سبک و سنگین  / استعلام , استعلام تعداد 12 دستگاه خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210586/مناقصه-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210600/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-اتاق-سرور'>استعلام خرید تجهیزات جهت اتاق سرور / استعلام,استعلام خرید تجهیزات جهت اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210616/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210631/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-وسائط-نقلیه-سبک-سنگین-و-راهسازی-اپراتوری---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات راهبری وسائط نقلیه سبک، سنگین و راهسازی اپراتوری  ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات راهبری وسائط نقلیه سبک، سنگین و راهسازی اپراتوری  ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210645/استعلام-طرح-سلامت-مددجویان-تحت-حمایت'>استعلام طرح سلامت مددجویان تحت حمایت / استعلام,استعلام طرح سلامت مددجویان تحت حمایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210661/استعلام-عملیات-نقشه-برداری'>استعلام عملیات نقشه برداری / استعلام,عملیات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210676/استعلام-تجهیزات-رشته-حسابداری'>استعلام تجهیزات رشته حسابداری / استعلام,تجهیزات رشته حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210692/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام, کیس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210704/تجدید-مناقصه-ایجاد-شبکه-و-خط-انتقال-آب'>تجدید مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210718/استعلام-سیم-برق-کابلشو---'>استعلام سیم برق، کابلشو .... / استعلام, استعلام سیم برق، کابلشو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210737/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210751/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جهت-واگذاری-خدمات-رفت-و-روب-شهری--'>مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت واگذاری خدمات رفت و روب شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210765/استعلام-اجرای-کار-ساختمانی--'>استعلام اجرای کار ساختمانی ... / استعلام , استعلام اجرای کار ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210780/استعلام-سه-پایه--'>استعلام سه پایه ... / استعلام , استعلام سه پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210799/استعلام-خرید-یک-دستگاه-لیفت-تک-توقف'>استعلام خرید یک دستگاه لیفت تک توقف / استعلام, خرید یک دستگاه لیفت تک توقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210818/استعلام-اسپلیت-18000--'>استعلام اسپلیت 18000... / استعلام, استعلام اسپلیت 18000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210834/استعلام-جرثقیل-موتور-درار-هیدرولیکی--'>استعلام جرثقیل موتور درار هیدرولیکی ... / استعلام, استعلام جرثقیل موتور درار هیدرولیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210851/استعلام-لاستیک-لودر'>استعلام لاستیک لودر  / استعلام, استعلام لاستیک لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210865/استعلام-کابل-و-رساناها'>استعلام کابل و رساناها / استعلام , استعلام کابل و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210879/استعلام-ژالون'>استعلام ژالون / استعلام,ژالون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210892/استعلام-خرید-لوازم-گاردریل--'>استعلام خرید لوازم گاردریل ... / استعلام, استعلام خرید لوازم گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210909/فراخوان-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-دانشگاه'>فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه / فراخوان , فراخوان تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210921/استعلام-حلال-رنگ-ترافیکی-تینر'>استعلام حلال رنگ ترافیکی تینر / استعلام, حلال رنگ ترافیکی تینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210935/استعلام-دبی-سنجی-منابع-آب-شرب'>استعلام دبی سنجی منابع آب شرب / استعلام, دبی سنجی منابع آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210947/استعلام-آبگرمکن-فن-دار-b3318'>استعلام آبگرمکن فن دار b3318 / استعلام,استعلام آبگرمکن فن دار b3318</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210963/استعلام-1-خرید-پودر-آلومینا-0-3-و--'>استعلام 1- خرید پودر آلومینا 0.3 و... / استعلام,1- خرید پودر آلومینا 0.3 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210978/استعلام-الکترود'>استعلام  الکترود  / استعلام, الکترود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210991/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211004/مناقصه-خرید-13-عدد-COMPLETE-SET-THREE-PHASE'>مناقصه خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE  / مناقصه خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211017/فراخوان-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-آشپزخانه'>فراخوان خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه / فراخوان عمومی,فراخوان  خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211032/استعلام-پرده-نمایش'>استعلام پرده نمایش / استعلام,پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211046/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-مخازن-به-میزان-500-متر-مکعب'>مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن به میزان 500 متر مکعب / مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن به میزان 500 متر مکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211062/استعلام-قفل-آویز-و-دستگیره-پنجره-سیلندر-ارام-بند'>استعلام قفل آویز و دستگیره پنجره، سیلندر ارام بند / استعلام, قفل آویز و دستگیره پنجره، سیلندر ارام بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211076/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211091/استعلام-کولر-اسپیلت-24000-18000-12000'>استعلام کولر اسپیلت 24000-18000-12000 / استعلام, کولر اسپیلت 24000-18000-12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211107/تجدید-استعلام-خرید-حشره-کش--'>تجدید استعلام خرید حشره کش.... / تجدید استعلام,  استعلام خرید حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211123/استعلام-خرید-آهی-آلات'>استعلام خرید آهی آلات / استعلام ,استعلام خرید آهی آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210596/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر   / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210612/استعلام-لوازم-مصرفی-و-یکبار-مصرف'>استعلام لوازم مصرفی و یکبار مصرف  / استعلام, لوازم مصرفی و یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210627/مناقصه-خدمات-حراست-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حراست نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حراست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210642/استعلام-لوازم-لوله-کشی'>استعلام  لوازم لوله کشی  / استعلام, استعلام  لوازم لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210657/استعلام-نورپردازی'>استعلام نورپردازی / استعلام,استعلام نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210672/استعلام-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین فیلم برداری / استعلام,دوربین فیلم برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210689/مناقصه-جدول-گذاری-سنگ-چینی-و-زیرسازی-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه جدول گذاری سنگ چینی و زیرسازی معابر  (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه جدول گذاری سنگ چینی و زیرسازی معابر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210701/استعلام-نصب-و-نوسازی-اتاق-مونیتورینگ'>استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ / استعلام, نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210714/استعلام-سافت-استارتر'>استعلام سافت استارتر / استعلام,سافت استارتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210732/استعلام-نگهداری-سالیانه-و-شبانه-روزی-8-دستگاه-آسانسور'>استعلام نگهداری سالیانه و شبانه روزی 8 دستگاه آسانسور / استعلام,استعلام نگهداری سالیانه و شبانه روزی 8 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210747/استعلام-مرمت-و-بازسازی-مجتمع-آموزشی--'>استعلام  مرمت و بازسازی مجتمع آموزشی ... / استعلام, مرمت و بازسازی مجتمع آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210762/استعلام-مانیتور-مبدل'>استعلام مانیتور -مبدل  / استعلام، استعلام مانیتور -مبدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210776/استعلام-تعمیر-رایانه'>استعلام تعمیر رایانه / استعلام,استعلام تعمیر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210795/استعلام-مبدل-و-تله-گاز-کلر'>استعلام مبدل و تله گاز کلر  / استعلام ، استعلام مبدل و تله گاز کلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210814/استعلام-گارمین-gps'>استعلام گارمین gps  / استعلام, گارمین gps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210831/استعلام-میز-کارشناسی-همراه-با-ال'>استعلام میز کارشناسی همراه با ال / استعلام, استعلام میز کارشناسی همراه با ال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210848/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-تعداد-106-دستگاه-وسائط-نقلیه-سبک'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین تعداد 106 دستگاه وسائط نقلیه سبک / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی تهیه و تامین تعداد 106 دستگاه وسائط نقلیه سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210861/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری  / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210875/استعلام-تخت-استیل-جهت-تشریح-جسد-سردخانه-فولادی-گالوانیزه'>استعلام تخت استیل جهت تشریح جسد، سردخانه فولادی گالوانیزه / استعلام, تخت استیل جهت تشریح جسد، سردخانه فولادی گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210889/مناقصه-خرید-غذای-پرسی--'>مناقصه خرید غذای پرسی ... / مناقصه ، مناقصه خرید غذای پرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210904/استعلام-کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی  / استعلام , استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210918/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام,استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210932/استعلام-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-جامع-منابع-انسانی'>استعلام انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی / استعلام , استعلام انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم جامع منابع انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210944/مناقصه-اجرای-عملیات-تخریب-درزهای-انبساط'>مناقصه اجرای عملیات تخریب درزهای انبساط  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تخریب درزهای انبساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210959/استعلام-تکمیل-مجتمع--'>استعلام تکمیل مجتمع... / استعلام, استعلام تکمیل مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210973/استعلام-POWER-SUPPLY--NETWORK'>استعلام POWER SUPPLY , NETWORK / استعلام , استعلام POWER SUPPLY , NETWORK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210988/استعلام-گاز-کلر'>استعلام گاز کلر / استعلام, گاز کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211001/استعلام-CABLE-NZXY-1-50-MM-600-1000V-PRIMER-P19-ALTEN'>استعلام CABLE, NZXY, 1*50 MM.600/1000V&PRIMER,P19,ALTEN / استعلام, استعلام CABLE, NZXY, 1*50 MM.600/1000V&PRIMER,P19,ALTEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211014/استعلام-POWER-SUPPLY-NETWORK-SWITCH-BRAND--'>استعلام POWER SUPPLY, NETWORK SWITCH BRAND.... / استعلام, استعلام POWER SUPPLY, NETWORK SWITCH BRAND....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211029/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211043/مناقصه-عملیات-اجرایی-کابل-کشی-خاکی-'>مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی خاکی ،  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی کابل کشی خاکی ، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211058/استعلام-کیت-گفتار-درمانی-و--'>استعلام کیت گفتار درمانی و... / استعلام,کیت گفتار درمانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211073/استعلام-یک-عدد-مونیتور-20-اینچ'>استعلام یک عدد مونیتور 20 اینچ / استعلام , استعلام یک عدد مونیتور 20 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211088/استعلام-تجهیزات-کارت-خوان'>استعلام تجهیزات کارت خوان  / استعلام,استعلام تجهیزات کارت خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211103/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-(نظافت--آبدارخانه-و-اداری)'>استعلام واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت ، آبدارخانه و اداری)  / استعلام, واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت ، آبدارخانه و اداری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211119/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211132/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک / استعلام,استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211146/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211159/استعلام-تجهیزات-کارگاه-برق-صنعتی-plc'>استعلام  تجهیزات کارگاه برق صنعتی plc / استعلام,استعلام  تجهیزات کارگاه برق صنعتی plc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211171/استعلام-سنگ-چرخ-125'>استعلام سنگ چرخ 125  / استعلام, استعلام سنگ چرخ 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211183/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی  / استعلام , استعلام میخکوب بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211195/استعلام-پنجره-لولایی-دو-جداره'>استعلام پنجره لولایی دو جداره / استعلام, استعلام پنجره لولایی دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210550/استعلام-رم-ماژول'>استعلام رم ماژول / استعلام, رم ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210565/استعلام-فن-آوریهای-ساخت-و-تولید--'>استعلام فن آوریهای ساخت و تولید ... / استعلام, استعلام فن آوریهای ساخت و تولید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210580/استعلام-هیترگرم-کننده-تابشی-سقفی-گاز-سوز-22'>استعلام  هیترگرم کننده تابشی سقفی گاز سوز 22 / استعلام, هیترگرم کننده تابشی سقفی گاز سوز 22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210594/استعلام-لوازم-خانگی-و-برقی-آشپزخانه--'>استعلام لوازم خانگی و برقی آشپزخانه ... / استعلام, استعلام لوازم خانگی و برقی آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210610/استعلام-دوربین-مداربسته-و-هارد'>استعلام دوربین مداربسته و هارد  / استعلام, دوربین مداربسته و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210625/استعلام-واگذاری-خدمات-تسهیلگری'>استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری / استعلام,واگذاری خدمات تسهیلگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210640/استعلام-واگذاری-خدمات-تسهیل-گری-مربوط-به-توانبخشی'>استعلام واگذاری خدمات تسهیل گری مربوط به توانبخشی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات تسهیل گری مربوط به توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210655/استعلام-احداث-دیوار--'>استعلام احداث دیوار ... / استعلام , استعلام احداث دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210669/استعلام-اجرای-اسکات-فلزی--'>استعلام اجرای اسکات فلزی ... / استعلام , استعلام اجرای اسکات فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210687/استعلام-گوشت-ران-و-سر-دست-تازه-گوسفندی'>استعلام گوشت ران و سر دست تازه گوسفندی / استعلام,گوشت ران و سر دست تازه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210699/استعلام-گوشت-ران-و-سردست-تازه-گوسفندی'>استعلام گوشت ران و سردست تازه گوسفندی / استعلام, گوشت ران و سردست تازه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210712/مناقصه-احداث-ساختمان-انبار-مکانیک-و-بازسازی-حوضچه'>مناقصه احداث ساختمان انبار مکانیک و بازسازی حوضچه  / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان انبار مکانیک و بازسازی حوضچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210729/استعلام-تجهیز-و-بهره-برداری-چاهها--'>استعلام تجهیز و بهره برداری چاهها ... / استعلام , استعلام تجهیز و بهره برداری چاهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210745/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع'>استعلام صندلی ارباب رجوع / استعلام, استعلام صندلی ارباب رجوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210759/استعلام-تراز-لیزری-جهت-کارگاه-عمران'>استعلام تراز لیزری جهت کارگاه عمران  / استعلام,استعلام تراز لیزری جهت کارگاه عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210774/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-خودروئی'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات خودروئی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210792/استعلام-یخچال-5-فوت-آرابهین'>استعلام یخچال 5 فوت آرابهین  / استعلام , استعلام یخچال 5 فوت آرابهین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210811/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی-متحرک'>استعلام سیستم بایگانی ریلی متحرک / استعلام, استعلام سیستم بایگانی ریلی متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210829/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-فنی-و-کاردانش-رشته-ساختمان'>استعلام خرید تجهیزات مدارس فنی و کاردانش رشته ساختمان / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس فنی و کاردانش رشته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210845/استعلام-دوچرخه-ثابت-پشتی-دار'>استعلام دوچرخه ثابت پشتی دار / استعلام, دوچرخه ثابت پشتی دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210859/استعلام-مجموعه-هوک-اصلی-چرثقیل-275-تن-حمل-پاتیل-مذاب'>استعلام مجموعه هوک اصلی چرثقیل 275 تن حمل پاتیل مذاب / استعلام, استعلام مجموعه هوک اصلی چرثقیل 275 تن حمل پاتیل مذاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210873/استعلام-بیل-برف-روب--'>استعلام بیل برف روب ... / استعلام, استعلام بیل برف روب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210887/استعلام-سطح-سنج-باطری-شارژ--'>استعلام سطح سنج، باطری شارژ ... / استعلام, استعلام سطح سنج، باطری شارژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210901/استعلام-بیمه-نامه-مهندسی-تمام-خطر-پیمانکاران--'>استعلام بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران ... / استعلام, بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210916/استعلام-تخت-تشریح-و-سرخانه-جسد'>استعلام تخت تشریح و سرخانه جسد / استعلام, استعلام تخت تشریح و سرخانه جسد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210929/استعلام-مبل-چرم-و-صندلی-راحتی-و--'>استعلام مبل چرم و صندلی راحتی و ... / استعلام ،استعلام مبل چرم و صندلی راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210942/استعلام-نیاز-به-دو-دستگاه-ال-ای-دی'>استعلام نیاز به دو دستگاه ال ای دی  / استعلام, استعلام نیاز به دو دستگاه ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210957/مناقصه-ایر-درایر-آگلومراسیون'>مناقصه  ایر درایر آگلومراسیون / مناقصه  ایر درایر آگلومراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210971/استعلام​logo-siemens-12-24-rc-n117-6ed1-052-1-md00-oba5'>استعلام​logo siemens 12/24 rc-n117 6ed1  052-1 md00- oba5 / استعلام, استعلام ​logo siemens 12/24 rc-n117 6ed1  052-1 md00- oba5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210986/استعلام-تعمیرات-و-بهسازی-اردوگاه'>استعلام تعمیرات و بهسازی اردوگاه / استعلام,استعلام تعمیرات و بهسازی اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210998/استعلام-BEARIN-un314-ecm-c3'>استعلام BEARIN un314 ecm/c3   / استعلام ,استعلام BEARIN un314 ecm/c3  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211012/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و--'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و... / استعلام,انتشار کتاب، گاهنامه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211026/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211040/استعلام-ساخت-2-دستگاه-مبدل-آب-خنک-کن-کولر'>استعلام ساخت 2 دستگاه مبدل آب خنک کن کولر  / استعلام ساخت 2 دستگاه مبدل آب خنک کن کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211055/استعلام-مصالح-و-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام مصالح و تعمیرات ساختمانی  / استعلام,استعلام مصالح و تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211070/استعلام-ساخت-کمد-چوبی'>استعلام ساخت کمد چوبی / استعلام,ساخت کمد چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211086/استعلام-مانیتور-19-5-اینچ--'>استعلام مانیتور 19.5 اینچ ... / استعلام, استعلام مانیتور 19.5 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211101/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211117/استعلام-2-عدد-کامپیوتر'>استعلام 2 عدد کامپیوتر / استعلام ,  استعلام 2 عدد کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211130/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک / استعلام,استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211143/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر   / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211157/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210607/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210622/استعلام-تیغ-اسکالپل-استریل--'>استعلام تیغ اسکالپل استریل .. / استعلام ,استعلام تیغ اسکالپل استریل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210637/استعلام-طرح-سلامت-مددجویان-تحت-حمایت'>استعلام طرح سلامت مددجویان تحت حمایت / استعلام, طرح سلامت مددجویان تحت حمایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210651/استعلام-اموزش-رشته-خای-مختلف-صنایع-دستی'>استعلام اموزش رشته خای مختلف صنایع دستی / استعلام, اموزش رشته خای مختلف صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210667/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210684/مناقصه-آسفالت-معابر-روستا-(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت معابر روستا  (نوبت دوم) / مناقصه آسفالت معابر روستا  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210697/استعلام-جوراب-حوله-ای'>استعلام جوراب حوله ای  / استعلام,استعلام جوراب حوله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210710/استعلام-دستگاه-ضبط'>استعلام دستگاه ضبط / استعلام, دستگاه ضبط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210727/مناقصه-حفظ-و-نگهداری--تهیه--کاشت-و-آبیاری-فضای-سبز-و--'>مناقصه حفظ و نگهداری ، تهیه ، کاشت و آبیاری فضای سبز و... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفظ و نگهداری ، تهیه و کاشت و آبیاری فضای سبز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210742/استعلام-دستگاه-سنگ-چرخ-سنباده--'>استعلام دستگاه سنگ چرخ سنباده... / استعلام,دستگاه سنگ چرخ سنباده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210757/مناقصه-خرید-قطعات-CATERPILLAR-SR4-A-C-SYNCHRONOUS-GENERATOR---97-4-16'>مناقصه خرید قطعات CATERPILLAR SR4 A.C SYNCHRONOUS GENERATOR  ...97.4.16 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات CATERPILLAR SR4 A.C SYNCHRONOUS GENERATOR  ...97.4.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210772/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210789/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی'>استعلام انجام عملیات ساختمانی / استعلام,استعلام انجام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210805/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه... / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210827/استعلام-گراویه'>استعلام گراویه / استعلام, گراویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210843/استعلام-فعالیت-های-تصفیه'>استعلام فعالیت های تصفیه / استعلام,فعالیت های تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210856/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام  دستگاه چمن زن کمری / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210870/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210884/استعلام-مجموعه-آموزشی-برق-صنعتی-و-ساختمان'>استعلام مجموعه آموزشی برق صنعتی و ساختمان  / استعلام, مجموعه آموزشی برق صنعتی و ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210897/استعلام-تعمیرات-اساسی-تاسیسات'>استعلام تعمیرات اساسی تاسیسات  / استعلام, تعمیرات اساسی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210914/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210927/استعلام-​bearin-6201-2z-c3'>استعلام ​bearin 6201-2z-c3 / استعلام , استعلام ​bearin 6201-2z-c3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210940/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210954/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه خرید و  اجرای آسفالت  معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و  اجرای آسفالت  معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210969/استعلام-DUSE-LINK-FOR-CUT--OUT'>استعلام DUSE LINK FOR CUT - OUT / استعلام DUSE LINK FOR CUT - OUT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210984/استعلام-تابلو-فرش'>استعلام تابلو فرش / استعلام,تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210996/استعلام-عملیات-پارک-محله-ای'>استعلام عملیات پارک محله ای / استلعلام, استعلام عملیات پارک محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211010/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی--'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی... / استعلام, استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211023/استعلام-ساعت-اندازه-گیری-آنالوگ'>استعلام ساعت اندازه گیری آنالوگ / استعلام, ساعت اندازه گیری آنالوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211037/استعلام-لرزه-گیر-ساخت-تابلوهای-برقی--سیستمهای-ارتباط--'>استعلام لرزه گیر، ساخت تابلوهای برقی ، سیستمهای ارتباط ... / استعلام , استعلام لرزه گیر، ساخت تابلوهای برقی ، سیستمهای ارتباط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211052/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211068/استعلام-مواد-مصرفی-فناوری-اطلاعات'>استعلام مواد مصرفی فناوری اطلاعات / استعلام, مواد مصرفی فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211083/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211098/استعلام-تابلو-برق-پارالل-KVA700'>استعلام  تابلو برق پارالل KVA700 / استعلام, تابلو برق پارالل KVA700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211114/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-san'>استعلام دستگاه ذخیره سازی san  / استعلام, دستگاه ذخیره سازی san </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211128/استعلام-کنتور-1-2-اینچ'>استعلام کنتور 1.2 اینچ  / استعلام,استعلام کنتور 1.2 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211141/استعلام-عملیات-سقف--'>استعلام عملیات سقف ... / استعلام , استعلام عملیات سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211155/استعلام-کیس-کربن'>استعلام کیس کربن  / استعلام , استعلام کیس کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211167/استعلام-اجرای-سیستم-گراند-و--'>استعلام اجرای سیستم گراند و... / استعلام,اجرای سیستم گراند و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211179/استعلام-دستگاه-موتور-سیکلت-سه-چرخ'>استعلام دستگاه موتور سیکلت سه چرخ  / استعلام دستگاه موتور سیکلت سه چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211191/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی-آبرسانی--'>استعلام لوله پلی اتیلنی آبرسانی ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلنی آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211203/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب--'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب ... / استعلام,استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211215/استعلام-عملیات-رپرگذاری-و-نصب-20-تابلو-هشدار'>استعلام عملیات رپرگذاری و نصب 20 تابلو هشدار / استعلام, استعلام عملیات رپرگذاری و نصب 20 تابلو هشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211227/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام , استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211239/استعلام-7-قلم-وسایل-برقی'>استعلام 7 قلم وسایل برقی / استعلام , استعلام 7 قلم وسایل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210546/استعلام-وعده-غذایی'>استعلام وعده غذایی  / استعلام,وعده غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210560/استعلام-هد-ست-میکروفن-دار'>استعلام هد ست میکروفن دار  / استعلام, هد ست میکروفن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210575/استعلام-تجهیزات-الکترونیکس--'>استعلام تجهیزات الکترونیکس ... / استعلام , استعلام تجهیزات الکترونیکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210589/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام مانیتور ال جی  / استعلام, استعلام  مانیتور ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210604/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210620/استعلام-واگذاری-خدمات-تسهیلگری-مربوط-به-توانبخشی'>استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری مربوط به توانبخشی  / استعلام, واگذاری خدمات تسهیلگری مربوط به توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210635/استعلام-واگذاری-خدمات-تسهیلگری-مربوط-به-توانبخشی--'>استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری مربوط به توانبخشی ... / استعلام , استعلام واگذاری خدمات تسهیلگری مربوط به توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210648/استعلام-ساخت-ساختمان--'>استعلام ساخت ساختمان ... / استعلام , استعلام ساخت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210664/مناقصه-Invitation-to-Submit-Statements-of-Oualifications'>مناقصه Invitation to Submit Statements of Oualifications / مناقصه Invitation to Submit Statements of Oualifications</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210682/مناقصه-برون-سپاری-تمام-فعالیتهای-اداره-آبفا'>مناقصه برون سپاری تمام فعالیتهای اداره آبفا  / مناقصه ، مناقصه برون سپاری تمام فعالیتهای اداره آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210695/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک'>استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک / استعلام,استعلام ماشین لباسشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210708/مناقصه-تامین-ایاب-و-ذهاب-عمومی-کارکنان-و-خودروهای-استیجاری-وانت-و-سواری'>مناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری وانت و سواری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری وانت و سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210723/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210740/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210755/استعلام-حفاری-گالری-چاه-آب'>استعلام حفاری گالری چاه آب  / استعلام, حفاری گالری چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210769/استعلام-سکسیونرها--دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام سکسیونرها ، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام , استعلام سکسیونرها ، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210785/استعلام-کفی-تریلر-تراکتور-چهارچرخ'>استعلام کفی تریلر تراکتور چهارچرخ / استعلام, استعلام کفی تریلر تراکتور چهارچرخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210803/مناقصه-برون-سپاری-تمام-فعالیتهای-اداره-آبفا'>مناقصه برون سپاری تمام فعالیتهای اداره آبفا  / مناقصه ، مناقصه برون سپاری تمام فعالیتهای اداره آبفا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210825/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210841/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات مکانیکی / استعلام, خرید تجهیزات رشته تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210854/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام, استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210868/استعلام-سنگ'>استعلام سنگ / استعلام,سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210882/مناقصه-اجرای-عملیات-سالن-تئاتر-پارک'>مناقصه اجرای عملیات سالن تئاتر پارک / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات سالن تئاتر پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210895/استعلام-رایانه-همراه-دستی--'>استعلام رایانه همراه دستی... / استعلام, استعلام رایانه همراه دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210912/استعلام-تایوان-T-مارک-2-INCHES--'>استعلام تایوان T مارک 2 INCHES... / استعلام, استعلام تایوان T مارک 2 INCHES...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210924/استعلام-دستگاه-چمن-زن'>استعلام دستگاه چمن زن / استعلام,دستگاه چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210938/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210950/استعلام-bearin-6317-2z-c3'>استعلام bearin 6317-2z-c3 / استعلام , استعلام bearin 6317-2z-c3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210966/استعلام-فرز-حکاکی-200-وات'>استعلام  فرز حکاکی 200 وات / استعلام, فرز حکاکی 200 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210981/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص--'>استعلام  مقاطع فلزی خاص.... / استعلام، استعلام  مقاطع فلزی خاص....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210994/استعلام-پروژه-احداث-ساختمان-تقلیل-فشار-گاز-مجتمع-گلخانه-ای'>استعلام پروژه احداث ساختمان تقلیل فشار گاز مجتمع گلخانه ای  / استعلام, پروژه احداث ساختمان تقلیل فشار گاز مجتمع گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211008/استعلام-تجهیزات-اتوماسیون'>استعلام  تجهیزات اتوماسیون  / استعلام, تجهیزات اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211021/مناقصه-ساخت-14-عدد-لوله-راهنمای-مشعل-مازوت'>مناقصه ساخت 14 عدد لوله راهنمای مشعل مازوت / مناقصه, مناقصه ساخت 14 عدد لوله راهنمای مشعل مازوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211035/استعلام-ماشین-لباسشویی-اتوماتیک'>استعلام  ماشین لباسشویی اتوماتیک / استعلام,استعلام  ماشین لباسشویی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211049/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام, خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211065/استعلام-عملیات-تعمیرات-جزئی-ساختمان--'>استعلام عملیات تعمیرات جزئی ساختمان... / استعلام, استعلام عملیات تعمیرات جزئی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211080/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و... / استعلام, دوربین مداربسته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211095/استعلام-جمع-آوری-و-انتقال-آنتن-از-ایستگاه-بم'>استعلام جمع آوری و انتقال آنتن از ایستگاه بم / استعلام , استعلام جمع آوری و انتقال آنتن از ایستگاه بم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211112/استعلام-تابلو-برق-پارالل-700kva--'>استعلام تابلو برق پارالل 700kva... / استعلام, استعلام تابلو برق پارالل 700kva...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211126/استعلام-ساخت-و-نصب-پرده--'>استعلام ساخت و نصب پرده ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211139/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام,استعلام یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211152/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام,استعلام میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211165/استعلام'>استعلام / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه صنایع چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211177/استعلام-آبلیمو-طبیعی-بطری-پت'>استعلام آبلیمو طبیعی بطری پت  / استعلام, استعلام آبلیمو طبیعی بطری پت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211142/استعلام-پاکت-پنجره-دار'>استعلام پاکت پنجره دار / استعلام,پاکت پنجره دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211156/استعلام-خرید-5-دستگاه-جوش-دوکاره-برق-و-آرگن-خزر-تراسفو--'>استعلام  خرید 5 دستگاه جوش دوکاره برق و آرگن خزر تراسفو ... / استعلام, استعلام  خرید 5 دستگاه جوش دوکاره برق و آرگن خزر تراسفو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211168/مناقصه-خرید-مقدار-18900-متر-لوله-فاضلابی-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید مقدار 18900 متر لوله فاضلابی پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه خرید مقدار 18900 متر لوله فاضلابی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211180/استعلام-کمپرسور-سردخانه--'>استعلام کمپرسور سردخانه ... / استعلام , استعلام کمپرسور سردخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211192/استعلام-مایع-ادبلو'>استعلام مایع ادبلو  / استعلام,استعلام مایع ادبلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211204/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-دیجیتال'>استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتال / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211216/استعلام-ادویه--'>استعلام ادویه ... / استعلام , استعلام ادویه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211228/استعلام-میگر-دیجیتال-(تست-عایقی)--'>استعلام میگر دیجیتال (تست عایقی)... / استعلام, استعلام میگر دیجیتال (تست عایقی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211240/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام,سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211253/استعلام-دستگاه-کارواش'>استعلام  دستگاه کارواش / استعلام , استعلام  دستگاه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211265/استعلام-دوره-آموزشی-خرید-کالای-کرمانی'>استعلام دوره آموزشی خرید کالای کرمانی / استعلام, دوره آموزشی خرید کالای کرمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211277/مناقصه1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-safety-valve'>مناقصه1 قلم انواع شیرآلات صنعتی safety  valve    / مناقصه,  مناقصه 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی safety  valve   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211289/استعلام-دستگاه-چمن-زن--'>استعلام دستگاه چمن زن... / استعلام, استعلام دستگاه چمن زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211301/استعلام-روشنائی-محوطه--جعبه-فیوز-روکار--'>استعلام روشنائی محوطه - جعبه فیوز روکار ... / استعلام ,استعلام روشنائی محوطه - جعبه فیوز روکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211313/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211325/استعلام-کنترل-کیفی'>استعلام کنترل کیفی / استعلام,کنترل کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211338/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211351/استعلام-برج-نوری-با-پایه--آلاچیق'>استعلام برج نوری با پایه - آلاچیق / استعلام , استعلام برج نوری با پایه - آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211364/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام,استعلام دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211377/استعلام-خرید-سیستم-صوتی-آمفی-تیاتر-شهر'>استعلام خرید سیستم صوتی آمفی تیاتر شهر / استعلام, استعلام خرید سیستم صوتی آمفی تیاتر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211389/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211402/استعلام-تعمیرات-ساختمان-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'> استعلام تعمیرات ساختمان، نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  /  استعلام, تعمیرات ساختمان، نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211415/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-2-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب تجهیزات 2 دستگاه آسانسور  / استعلام, خرید و نصب تجهیزات 2 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209291/مزایده-زمین-زراعی-دیم-کار-1000-متر-و-باغ'>مزایده زمین زراعی دیم کار 1000 متر و باغ / مزایده ,مزایده زمین زراعی دیم کار 1000 متر و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209316/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-129-05متر'>مزایده ملک تجاری مساحت 129.05متر / مزایده ,مزایده ملک تجاری مساحت 129.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209346/مزایده-دریل-ستونی'>مزایده دریل ستونی  / اگهی مزایده , مزایده دریل ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209383/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-92-20متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه  مساحت 92.20متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه  مساحت 92.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209425/مزایده-ملک-بصورت-پمپ-بنزین-و-دارای-اعیانی-در-دو-طبقه'>مزایده ملک بصورت پمپ بنزین و دارای اعیانی در دو طبقه  / مزایده,مزایده ملک بصورت پمپ بنزین و دارای اعیانی در دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209455/مزایده-باشگاه'>مزایده باشگاه  / اگهی مزایده , مزایده باشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209496/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-104-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209534/مزایده-فروش-خودرو-سواری-ام-وی-ام-315'>مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام 315 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209560/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-250-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 250 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209601/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-154-52متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 154.52متر  /  مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 154.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209640/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-سه-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه کرمانشاه /  مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209679/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-ساخت-بیش-از-ده-سال-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت ساخت بیش از ده سال نوبت اول  /  مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت ساخت بیش از ده سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209739/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات /  مزایده, مزایده ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209785/مزایده-دو-دانگ-از-سه-دانگ-حجره-26-15-آ-فاز-یک'>مزایده دو دانگ از سه دانگ حجره 26-15 آ فاز یک  / مزایده,مزایده دو دانگ از سه دانگ حجره 26-15 آ فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209834/مزایده-پلاکهای-1223-2-و-761-و-1929-بخش-یک-سمنان'>مزایده پلاکهای 1223.2 و 761 و 1929 بخش یک سمنان / مزایده,مزایده پلاکهای 1223.2 و 761 و 1929 بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209873/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-455متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 455متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 455متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209904/اصلاحیه-تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-عمومی'>اصلاحیه تجدید مزایده بهره برداری از رستوران عمومی / مزایده, اصلاحیه تجدید مزایده بهره برداری از رستوران عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211252/استعلام-رنگ-کاری-ساختمان'>استعلام رنگ کاری ساختمان / استعلام , استعلام رنگ کاری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211264/استعلام-اره-میزی--'>استعلام اره میزی ... / استعلام, استعلام اره میزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211276/استعلام-پروانه-خاک-روب-تیلر-9-اسب-بخار'>استعلام پروانه خاک روب تیلر 9 اسب بخار / استعلام , استعلام پروانه خاک روب تیلر 9 اسب بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211288/استعلام-سیلندر-و-پمپ-هیدرولیک-دستی'>استعلام سیلندر و پمپ هیدرولیک دستی  / استعلام ,استعلام سیلندر و پمپ هیدرولیک دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211300/استعلام-بتن-ریزی-محوطه-و-خط-کشی-و-رنگ-آمیزی'>استعلام بتن ریزی محوطه و خط کشی و رنگ آمیزی / استعلام,استعلام بتن ریزی محوطه و خط کشی و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211312/استعلام-تامین-آب-جهت-پروژه-نهالکاری'>استعلام تامین آب جهت پروژه نهالکاری  / استعلام , استعلام تامین آب جهت پروژه نهالکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211324/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی-SAFETY-VALVE'>مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی  SAFETY VALVE / مناقصه، مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی  SAFETY VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211337/استعلام-روشنایی-محوطه--کابل-زوج-هوایی'>استعلام روشنایی محوطه - کابل زوج هوایی / استعلام, استعلام روشنایی محوطه - کابل زوج هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211350/استعلام-لوازم-موتور-ولوو'>استعلام لوازم موتور ولوو  / استعلام لوازم موتور ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211363/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-روستای'>استعلام جابجایی شبکه برق روستای / استعلام, جابجایی شبکه برق روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211376/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب--'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب ... / استعلام,استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211388/استعلام-خرید-لوازم-ماشین-آلات-راهسازی'>استعلام خرید لوازم ماشین آلات راهسازی / استعلام, استعلام خرید لوازم ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211400/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی... / استعلام, استعلام دستگاه کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211414/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرا-راه-آسفالت'>استعلام تهیه مصالح و اجرا راه آسفالت  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرا راه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211427/استعلام-کنتور-حجمی-اولتراسونیک-و-اتصالات'>استعلام کنتور حجمی اولتراسونیک و اتصالات  / استعلام, استعلام کنتور حجمی اولتراسونیک و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209289/مزایده-لوازم-خانگی-منزل-و-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده لوازم خانگی منزل و یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده لوازم خانگی منزل و یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209315/تمدید-مزایده-محدوده-های-اکتشافی'>تمدید مزایده محدوده های اکتشافی  / مزایده , تمدید مزایده محدوده های اکتشافی سطح استان و شن و ماسه کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209344/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-6-8-و-6-2-هکتار'>مزایده دو قطعه زمین زراعی مساحت 6.8 و 6.2 هکتار / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی مساحت 6.8 و 6.2 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209378/تجدید-مزایده-فروش-9-دستگاه-خودروی-سواری'>تجدید مزایده فروش 9 دستگاه خودروی سواری  / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش 9 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209416/مزایده-یکباب-خانه-در-دو-طبقه-پلاک-ثبتی-5316-فرعی'>مزایده یکباب خانه در دو طبقه پلاک ثبتی 5316 فرعی / مزایده,مزایده یکباب خانه در دو طبقه پلاک ثبتی 5316 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209453/مزایده-تعداد-25-عدد-مواد-آرایشی-پنکک--'>مزایده  تعداد 25 عدد مواد آرایشی پنکک.... / مزایده,مزایده  تعداد 25 عدد مواد آرایشی پنکک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209493/تجدید-مزایده-باقیمانده-غرفات-با-کاربری-های-عمده-فروشی-میوه-و---نوبت-دوم'>تجدید مزایده باقیمانده غرفات با کاربری های عمده فروشی میوه  و... - نوبت دوم  / تجدید مزایده، تجدید مزایده باقیمانده غرفات با کاربری های عمده فروشی میوه  و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209533/مزایده-فروش-تعداد-2-قطعه-زمین-عادی-کاربری-مختلط'>مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین عادی کاربری مختلط  / مزایده,مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین عادی کاربری مختلط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209557/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی-193-43متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی 193.43متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی 193.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209600/مزایده-تعداد-376-000-000-سهم-معادل-100-سهام-خود'>مزایده تعداد 376.000.000 سهم معادل 100% سهام خود / مزایده , مزایده تعداد 376.000.000 سهم معادل 100% سهام خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209636/مزایده-حدود-100-تن-موا-مازاد-اولیه-تولید-فرش-دستباف'>مزایده  حدود 100 تن موا مازاد اولیه تولید فرش دستباف / آگهی مزایده ,مزایده  حدود 100 تن موا مازاد اولیه تولید فرش دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209672/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-234-41متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 234.41متر /  مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 234.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209732/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-صد-متر-همکف'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با صد متر همکف /  مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه با صد متر همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209778/مزایده-دستگاه-های-آبشیرین-کن-تبخیری-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه های آبشیرین کن تبخیری -نوبت دوم / مزایده, مزایده دستگاه های آبشیرین کن تبخیری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209829/مزایده-خودرو-ریو-ال-اس--'>مزایده خودرو ریو ال اس... / مزایده, مزایده خودرو ریو ال اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209866/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوزو-یخچال-دار'>مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو یخچال دار  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو یخچال دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209902/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-133-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 133.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209941/تجدید-مزایده-فروش-خودرو'>تجدید مزایده فروش خودرو  / تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209969/مزایده-واگذاری-ساخت-و-بهره-برداری-غرفه-های-پذیرایی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری غرفه های پذیرایی نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری غرفه های پذیرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209993/مزایده-سه-دستگاه-پرکن-لبنیات-نوبت-دوم'>مزایده سه دستگاه پرکن لبنیات نوبت دوم / مزایده, مزایده سه دستگاه پرکن لبنیات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210029/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211275/استعلام-وسایل-اداری'>استعلام وسایل اداری / استعلام, وسایل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211287/استعلام-پروانه-خاک-روب-تیلر-9-اسب-بخار'>استعلام پروانه خاک روب تیلر 9 اسب بخار  / استعلام, استعلام پروانه خاک روب تیلر 9 اسب بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211299/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-PE80'>استعلام  لوله پلی اتیلن PE80 / استعلام, لوله پلی اتیلن PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211311/استعلام-والو'>استعلام والو / استعلام, استعلام والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211323/استعلام-اسید-شستشو--'>استعلام اسید شستشو... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211336/استعلام-سورموتور-100-وات'>استعلام سورموتور 100 وات  / استعلام,استعلام سورموتور 100 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211349/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی  / استعلام, استعلام روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211361/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام, استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211375/استعلام-شیر-کنترل--'>استعلام شیر کنترل ... / استعلام , استعلام شیر کنترل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211387/مناقصه-انجام-امور-ترافیکی-در-سطح-منطقه-پارس'>مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس  / مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211399/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهرک---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب شهرک..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ، مناقصه اجرای شبکه فاضلاب شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211413/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-سرویس-های-صنعتی'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211426/استعلام-گاز-صفحه-ای-هود-و-سینک'>استعلام گاز صفحه ای، هود و سینک  / استعلام,گاز صفحه ای، هود و سینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209288/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مسکونی-مساحت-126-37متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مسکونی مساحت 126.37متر / مزایده ,مزایده ساختمان دو طبقه مسکونی مساحت 126.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209312/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-به-همراه-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش یکباب مغازه به همراه دو واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش یکباب مغازه به همراه دو واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209341/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-255-50متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 255.50متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 255.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209377/مزایده-پلاک-2038-فرعی-مساحت-204-25متر'>مزایده پلاک 2038 فرعی مساحت 204.25متر  / مزایده,مزایده پلاک 2038 فرعی مساحت 204.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209414/مزایده-خودروهای-کارکرده'>مزایده خودروهای کارکرده / مزایده, مزایده خودروهای کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209451/مزایده-یک-دستگاه-فن-مکنده-یک-دستگاه-میکسر-تیغه-ای-و--'>مزایده یک دستگاه فن مکنده، یک دستگاه میکسر تیغه ای و... / مزایده, مزایده یک دستگاه فن مکنده، یک دستگاه میکسر تیغه ای و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209491/مزایده-فروش-باغ-احداثی'>مزایده فروش باغ احداثی / آگهی مزایده منقول , مزایده فروش باغ احداثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209532/مزایده-فروش-مقدار-52-تن-محلوج-پنبه--'>مزایده فروش مقدار  52 تن محلوج پنبه... / مزایده, مزایده فروش مقدار  52 تن محلوج پنبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209551/مزایده-فروش-یک-دست-قالب-دیس-دیس-کباب-خوری-ملامین--'>مزایده فروش یک دست قالب دیس دیس کباب خوری ملامین... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دست قالب دیس دیس کباب خوری ملامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209587/مزایده-عمومی-فروش-املاک-نوبت-دوم'> مزایده عمومی فروش املاک نوبت دوم /  مزایده عمومی فروش املاک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209635/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-اداری-و-انبار--سردخانه-و-انبار'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و ساختمان اداری و انبار - سردخانه و انبار / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و ساختمان اداری و انبار - سردخانه و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209667/مزایده-اجاره-محل-آشپزخانه'>مزایده اجاره محل آشپزخانه / مزایده اجاره محل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209717/مزایده-سه-قطعه-املاک-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه املاک اموال غیرمنقول نوبت اول /  مزایده ,مزایده سه قطعه املاک اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209773/مزایده-فروش-ملک-اداری-مساحت-1500متر'>مزایده فروش ملک اداری مساحت 1500متر / مزایده,مزایده فروش ملک اداری مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209828/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 نهاوند نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 نهاوند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209864/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-یک-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت یک هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209900/مزایده-اجاره-دو-قطعه-زمین-چمن-رسمی-مسابقات-فوتبال'>مزایده اجاره دو قطعه زمین چمن رسمی مسابقات فوتبال / مزایده،مزایده اجاره دو قطعه زمین چمن رسمی مسابقات فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209937/مزایده-سه-دانگ-یکباب-ساختمان-در-دو-طبقه-عرصه-410-82متر'>مزایده سه دانگ یکباب ساختمان در دو طبقه عرصه 410.82متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب ساختمان در دو طبقه عرصه 410.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209968/مزایده-ملک-مشاعی-پلاک-ثبتی-1-940-میزان-755متر'>مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 1/940 میزان 755متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی 1/940 میزان 755متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209991/مزایده-ششدانگ-زمین-شالیزاری-مساحت-4541متر'>مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 4541متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شالیزاری مساحت 4541متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210024/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه-پارکینگ-طبقاتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو باب مغازه پارکینگ طبقاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری دو باب مغازه پارکینگ طبقاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210061/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-287-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 287.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 287.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210095/مزایده-فروش-152-200-متر-لوله-16-میلیمتر-PEX-AL-PEX'>مزایده فروش  152/200 متر لوله 16 میلیمتر PEX-AL-PEX / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده فروش  152/200 متر لوله 16 میلیمتر PEX-AL-PEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210132/مزایده-پلاک-40-فرعی-بخش-12-قزوین-نوبت-اول'>مزایده پلاک 40 فرعی بخش 12 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 40 فرعی بخش 12 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210167/مزایده-پارچه'>مزایده پارچه  / مزایده , مزایده پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211248/استعلام-تجهیزات-المپیاد-رشته-کنترل-صنعتی'>استعلام تجهیزات المپیاد رشته کنترل صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات المپیاد رشته کنترل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211261/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام ,استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211273/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211285/استعلام-سرویس-و-کالیبراسیون--'>استعلام سرویس و کالیبراسیون ... / استعلام , استعلام سرویس و کالیبراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211297/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام , استعلام پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211309/استعلام-روشنایی-محوطه'>استعلام  روشنایی محوطه / استعلام, روشنایی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211321/استعلام-آموزش-بستایی-درجه-دو'>استعلام آموزش بستایی درجه دو / استعلام , استعلام آموزش بستایی درجه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211334/استعلام-بازسازی-سیستم-گاز-رسانی-ساختمان'>استعلام بازسازی سیستم گاز رسانی ساختمان / استعلام ,استعلام بازسازی سیستم گاز رسانی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211347/استعلام-اقلام-ورزشی'>استعلام اقلام ورزشی / استعلام,استعلام اقلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211359/استعلام-لوله-تک-لایه'>استعلام لوله تک لایه  / استعلام, لوله تک لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211373/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211385/استعلام-احداث-شبکه-آب-شرب--'>استعلام احداث شبکه آب شرب... / استعلام,احداث شبکه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211397/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-خط-تغذیه-فولادی'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211411/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام,میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211423/استعلام-مین-برد-دستگاه-تهویه'>استعلام مین برد دستگاه تهویه  / استعلام مین برد دستگاه تهویه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209283/مزایده-انواع-کفش-ها'>مزایده انواع کفش ها / مزایده , مزایده انواع کفش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209310/مزایده-فروش-سه-قطعه-نهر-متروکه-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش سه قطعه نهر متروکه کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه نهر متروکه کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209336/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-164-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 164 متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 164 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209374/مزایده-فروش-انواع-تابلو-کابینت-شمش-مسی-و-آهن-آلات-قراضه--'>مزایده فروش انواع تابلو، کابینت، شمش مسی و آهن آلات قراضه... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع تابلو، کابینت، شمش مسی و آهن آلات قراضه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209409/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-دستگاه-کمپرسور-(موتور)-یخچال'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد دستگاه کمپرسور (موتور) یخچال / اصلاحیه مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد دستگاه کمپرسور (موتور) یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209446/مزایده-مخازن-فولادی-نگهداری-روغن---'>مزایده مخازن فولادی نگهداری روغن .... / مزایده,مزایده مخازن فولادی نگهداری روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209483/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-56-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیانی 56.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیانی 56.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209523/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-شبکه'>مزایده فروش لوازم اسقاطی شبکه  / مزایده , مزایده فروش لوازم اسقاطی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209547/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209580/تجدید-مزایده-فروش-مجموعه-استخر-سرپوشیده'>تجدید مزایده فروش مجموعه استخر سرپوشیده / تجدید آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مجموعه استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209632/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-7-فرعی-مساحت-96-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 7 فرعی مساحت 96.11متر /  مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 7 فرعی مساحت 96.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209663/مزایده-اموال-و-آهن-آلات-اسقاطی-و-مستعمل'>مزایده اموال و آهن آلات اسقاطی و مستعمل / مزایده عمومی ، مزایده اموال و آهن آلات اسقاطی و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209708/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209764/مزایده-آب-انبار-97-04-16'>مزایده آب انبار 97.04.16 / مزایده, مزایده آب انبار 97.04.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209811/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209857/مزایده-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مزروعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209896/تجدید-مزایده-کتبی-اجاره-یک-قطعه-زمین'>تجدید مزایده کتبی اجاره یک قطعه زمین  / تجدید مزایده کتبی, تجدید مزایده کتبی اجاره یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209929/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی  / اگهی مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی و ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209965/مزاید-واگذاری-تعدادی-از-مغازه-ها-و-مستحدثات-تجدید-نوبت-دوم'>مزاید واگذاری تعدادی از مغازه ها و مستحدثات- تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, مزاید واگذاری تعدادی از مغازه ها و مستحدثات- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209986/مزایده-یک-دستگاه-بلندگو-چهارباند--'>مزایده یک دستگاه بلندگو چهارباند... / مزایده, مزایده یک دستگاه بلندگو چهارباند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210017/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1579-37متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1579.37متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1579.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210055/مزایده-دستگاه-برش-هوا-و--'>مزایده دستگاه برش هوا و ... / مزایده , مزایده دستگاه برش هوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210092/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-177-1466'>مزایده ملک به شماره ثبتی 177/1466  / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 177/1466 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210127/مزایده-یک-دستگاه-بورینگ-دست-ساز--'>مزایده یک دستگاه بورینگ دست ساز... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بورینگ دست ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210160/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-100-2متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 100.2متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 100.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210196/مزایده-کیسه-شکر'>مزایده کیسه شکر / مزایده, مزایده کیسه شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211135/استعلام-گوشت-ران-و-سر-دست-تازه-گوسفندی'>استعلام گوشت ران و سر دست تازه گوسفندی / استعلام,گوشت ران و سر دست تازه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211149/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع--'>استعلام صندلی ارباب رجوع... / استعلام, استعلام صندلی ارباب رجوع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211162/استعلام-تجهیز-و-بهره-برداری-چاههای-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-استان'>استعلام تجهیز و بهره برداری چاههای شهرکها و نواحی صنعتی استان  / استعلام,استعلام تجهیز و بهره برداری چاههای شهرکها و نواحی صنعتی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211174/استعلام-تجهیزات-رشته-آسانسور'>استعلام تجهیزات رشته آسانسور / استعلام , استعلام تجهیزات رشته آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211186/استعلام-کیس-رایانه-کامپیوتر'>استعلام کیس رایانه کامپیوتر  / استعلام , استعلام کیس رایانه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211198/استعلام-انجام-تعمیرات-سالن-های-ورزشی'>استعلام انجام تعمیرات سالن های ورزشی / استعلام انجام تعمیرات سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211210/فراخوان-ارزیابی-کیفی-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-احداث-ساختمان'>فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث ساختمان / فراخوان ،فراخوان ارزیابی کیفی نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211222/استعلام-تجهیزات-زیرساخت-شبکه--'>استعلام تجهیزات زیرساخت شبکه... / استعلام,تجهیزات زیرساخت شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211234/استعلام-اجاق-گاز-5-شعله-بدون-فر'>استعلام اجاق گاز 5 شعله بدون فر  / استعلام, استعلام اجاق گاز 5 شعله بدون فر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211246/مناقصه-عمومی-تکمیل-شبکه-آبیاری-و-زهکشی'>مناقصه عمومی تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211259/استعلام-غده-هیپوفیز--'>استعلام غده هیپوفیز ... / استعلام , استعلام غده هیپوفیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211271/استعلام-سماور-برقی-4-لیتری-عالی-نسب'>استعلام سماور برقی 4 لیتری عالی نسب  / استعلام,استعلام سماور برقی 4 لیتری عالی نسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211283/استعلام-ست-ورزشی'>استعلام ست ورزشی  / استعلام, استعلام ست ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211295/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211307/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام, استعلام میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211319/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211332/استعلام-تقویت-سیستم-پایش-تصویری'>استعلام تقویت سیستم پایش تصویری / استعلام تقویت سیستم پایش تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211345/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام ,استعلام  خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211357/استعلام-تکمیل-بنا'>استعلام تکمیل بنا / استعلام,تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211371/مناقصه-تامین-و-انجام-خدمات-ماشین-آلات-سنگین-معدنی-(با-راننده)'>مناقصه تامین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده) / مناقصه , مناقصه تامین و انجام خدمات ماشین آلات سنگین معدنی (با راننده)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211383/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211395/استعلام-خرید-لوازم-ایستگاه-پمپاژ-بورالان'>استعلام خرید لوازم ایستگاه پمپاژ بورالان / استعلام, استعلام خرید لوازم ایستگاه پمپاژ بورالان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211409/استعلام-پیچ-و-مهره-گالوانیزه'>استعلام پیچ و مهره گالوانیزه / استعلام, پیچ و مهره گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211421/استعلام-خرید-لوله-جی-آر-پی-700-میلی-متری--'>استعلام خرید لوله جی آر پی 700 میلی متری... / استعلام,استعلام خرید لوله جی آر پی 700 میلی متری...لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209277/مزایده-فروشی-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروشی یک دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروشی یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209306/مزایده-یک-واحد-تجاری-قطعه-دو-تفکیکی-9-61متر'>مزایده یک واحد تجاری قطعه دو تفکیکی 9.61متر  / مزایده ,مزایده یک واحد تجاری قطعه دو تفکیکی 9.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209333/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-1941-فرعی-از-هشت-اصلی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 1941 فرعی از هشت اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی 1941 فرعی از هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209367/مزایده-ساختمان-مساحت-صدو-هشتاد-متر'>مزایده ساختمان مساحت صدو هشتاد متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت صدو هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209407/مزایده-سموم-دفع-و-بیماریهای-گیاهی'>مزایده سموم دفع و بیماریهای گیاهی / مزایده ,مزایده سموم دفع و بیماریهای گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209442/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206-هاچ-یک-رنگ-سفید'> مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 هاچ یک رنگ سفید  / مزایده,  مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 هاچ یک رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209481/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3120متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3120متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 3120متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209521/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209544/مزایده-اراضی-کشاورزی-(نوبت-دوم)'>مزایده اراضی کشاورزی (نوبت دوم) / آگهی مزایده,مزایده اراضی کشاورزی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209578/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-دو-اطاقه-مساحت-84-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه دو اطاقه مساحت 84 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو اطاقه مساحت 84 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209623/مزایده-پلاک-84-فرعی-با-قدمت-45-سال'>مزایده پلاک 84 فرعی با قدمت 45 سال /  مزایده ,مزایده پلاک 84 فرعی با قدمت 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209660/مزایده-خدمات-پیشخوان-دولت'>مزایده خدمات پیشخوان دولت / آگهی مزایده عمومی , مزایده خدمات پیشخوان دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209705/مزایده-فروش-12-دستگاه-دامپتراک-785-کاترپیلاتر-و-612-قلم-قطعات-یدکی'>مزایده فروش 12 دستگاه دامپتراک 785 کاترپیلاتر و 612 قلم قطعات یدکی  / آگهی مزایده , مزایده فروش 12 دستگاه دامپتراک 785 کاترپیلاتر و 612 قلم قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209754/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-شش-هزار-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت شش هزار متر /  مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت شش هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209808/مزایده-محصول-سردرختی-شلیل-و-گلابی--'>مزایده محصول سردرختی شلیل و گلابی... / مزایده, مزایده محصول سردرختی شلیل و گلابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209851/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-تجاری-مسکونی-بخش-15-گیلان'>مزایده یک دستگاه ساختمان تجاری مسکونی بخش 15 گیلان / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان تجاری مسکونی بخش 15 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211245/استعلام-پمپ-وکیوم-دو-مرحله-ای'>استعلام پمپ وکیوم دو مرحله ای  / استعلام,استعلام پمپ وکیوم دو مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211258/مناقصه-خرید-خدمت-مشاوره-مرکز-اورژانس'>مناقصه خرید خدمت مشاوره مرکز اورژانس / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمت مشاوره مرکز اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211270/استعلام-روشنایی-محوطه'>استعلام روشنایی محوطه / استعلام,روشنایی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211282/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی'>استعلام مرمت خانه تاریخی / استعلام,استعلام مرمت خانه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211294/استعلام-جک-اتوماتیک-درب-پارکینگ'>استعلام جک اتوماتیک درب پارکینگ / استعلام, جک اتوماتیک درب پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211306/استعلام-میخکوب-بادی--'>استعلام میخکوب بادی ... / استعلام, استعلام میخکوب بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211318/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211331/استعلام-پروانه-خاک-روب-تیلر-9-اسب-بخار'>استعلام پروانه خاک روب تیلر 9 اسب بخار  / استعلام, استعلام پروانه خاک روب تیلر 9 اسب بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211344/استعلام-بازسازی-مسجد--'>استعلام بازسازی مسجد... / استعلام, استعلام بازسازی مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211356/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرگاهی-بازبین-دفتری-و--'>مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی، بازبین دفتری و... / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی، بازبین دفتری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211370/ارزیابی-کیفی-مرمت-و-ساماندهی-جاده-ها-ابنیه-فنی'>ارزیابی کیفی مرمت و ساماندهی جاده ها، ابنیه فنی  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی مرمت و ساماندهی جاده ها، ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211382/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211394/استعلام-سم-پاشی-جهت-20-دقیقه-در-ساختمان-وزارت-علوم-(سوسک)'>استعلام سم پاشی جهت 20 دقیقه در ساختمان وزارت علوم (سوسک) / استعلام, استعلام سم پاشی جهت 20 دقیقه در ساختمان وزارت علوم (سوسک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211407/استعلام-پولیش'>استعلام پولیش / استعلام , استعلام پولیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211420/استعلام-میخکوب-بادی--'>استعلام میخکوب بادی... / استعلام, استعلام میخکوب بادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209276/مزایده-یک-عدد-الکتروموتور-90-آمپر'>مزایده یک عدد الکتروموتور 90 آمپر / مزایده , مزایده یک عدد الکتروموتور 90 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209303/مزایده-ملک-قطعه-سه-تفکیکی-مساحت-65-99متر'>مزایده ملک قطعه سه تفکیکی مساحت 65.99متر / مزایده ,مزایده ملک قطعه سه تفکیکی مساحت 65.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209330/مزایده-آپارتمان-قطعه-15-تفکیکی-بخش-دو-ساوه'>مزایده آپارتمان قطعه 15 تفکیکی بخش دو ساوه / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 15 تفکیکی بخش دو ساوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209362/مزایده-واگذاری-تعداد-5-باب-مغازه-تجاری-طبقه-تحتانی-اورژانس-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 5 باب مغازه تجاری طبقه تحتانی اورژانس نوبت دوم / مزایده عمومی,مزایده واگذاری تعداد 5 باب مغازه تجاری طبقه تحتانی اورژانس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209406/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-519-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 519.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 519.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209441/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209473/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده, مزایده اتومبیل سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209516/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-52-96متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 52.96متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 52.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209543/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-شامل-آپارتمان-مسکونی'> مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط شامل آپارتمان مسکونی / مزایده, مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط شامل آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209572/مزایده-پلاک-ثبتی-15-فرعی-مساحت-4540-8متر'>مزایده پلاک ثبتی 15 فرعی مساحت 4540.8متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 15 فرعی مساحت 4540.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209616/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-173-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 173 متر /  مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 173 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209657/مزایده-فروش-ضایعات-ورقهای-آهنی-پرس-شده-97-04-16'>مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی پرس شده 97.04.16 / مزایده, مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی پرس شده 97.04.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209696/مزایده-ملک-شامل-ساختمان-دو-طبقه-هر-یک-90-متر'>مزایده ملک شامل ساختمان دو طبقه هر یک 90 متر  /  مزایده ,مزایده ملک شامل ساختمان دو طبقه هر یک 90 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209749/مزایده-واگذاری-دو-دستگاه-آپارتمان'>مزایده واگذاری دو دستگاه آپارتمان / مزایده, مزایده واگذاری دو دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209805/مزایده-زمین-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده زمین بخش ده مشهد تجدید / مزایده,مزایده زمین بخش ده مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209846/مزایده-استیجاری'>مزایده استیجاری / آگهی مزایده ، مزایده استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209886/مزایده-300-تن-ضایعات-ذوبی'>مزایده 300 تن ضایعات ذوبی  / مزایده 300 تن ضایعات ذوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209919/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-36-580متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 36.580متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 36.580متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209955/مزایده-دستگاه-کپی-رنگی-دستگاه-کپی-سیاه-و-سفید-و--'>مزایده دستگاه کپی رنگی، دستگاه کپی سیاه و سفید و... / مزایده, مزایده دستگاه کپی رنگی، دستگاه کپی سیاه و سفید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209982/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-با-قدمت-سی-سال'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210009/مزایده-دو-دستگاه-بالابر--مولد-برق-و--'>مزایده دو دستگاه بالابر - مولد برق و ... / مزایده , مزایده دو دستگاه بالابر - مولد برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210048/مزایده-فروش-خوابگاههای-ملکی'>مزایده فروش خوابگاههای ملکی / مزایده,مزایده فروش خوابگاههای ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210085/مزایده-کفش-های-مردانه-چرمی'>مزایده کفش های مردانه چرمی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده کفش های مردانه چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210118/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-سنندج'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه سنندج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211296/مناقصه-خرید-p-f-SOR'>مناقصه خرید p/f: SOR / مناقصه، مناقصه خرید p/f: SOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211308/استعلام-صندلی-اداری-مشکی'>استعلام صندلی اداری مشکی / استعلام صندلی اداری مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211320/استعلام-تست-عیب-یابی-و-رفع-اشکال-تجهیزات-اعلام-حریق'>استعلام تست عیب یابی و رفع اشکال تجهیزات اعلام حریق / استعلام, تست عیب یابی و رفع اشکال تجهیزات اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211333/استعلام-9-قلم-وسایل-خودرو--'>استعلام 9 قلم وسایل خودرو... / استعلام,9 قلم وسایل خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211346/استعلام-طرح-حفاظت-مرمت-و-بازسازی-پل-تاریخی'>استعلام طرح حفاظت مرمت و بازسازی پل تاریخی / استعلام, استعلام طرح حفاظت مرمت و بازسازی پل تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211358/استعلام-ستگاه-ساکشن-قابل-حمل-CC3200'>استعلام ستگاه ساکشن قابل حمل CC3200  / استعلام , استعلام ستگاه ساکشن قابل حمل CC3200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211372/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام, استعلام دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211384/استعلام-چاپ-ویژه-نامه'>استعلام چاپ ویژه نامه / استعلام , استعلام چاپ ویژه نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211396/استعلام-دستگاه-چمن-زن--'>استعلام دستگاه چمن زن ... / استعلام , استعلام دستگاه چمن زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211410/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام,دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211422/استعلام-اسکان-درمانی-ایثارگران'>استعلام اسکان درمانی ایثارگران / استعلام,استعلام اسکان درمانی ایثارگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209280/مزایده-پودرهای-اکسید-آهن-فله-ای-و-بسته-بندی-اسیدشویی'>مزایده پودرهای اکسید آهن فله ای و بسته بندی اسیدشویی  / آگهی مزایده عمومی, مزایده پودرهای اکسید آهن فله ای و بسته بندی اسیدشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209308/مزایده-اجاره-ساختمان-هشت-طبقه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ساختمان هشت طبقه - نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره ساختمان هشت طبقه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209335/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ  / مزایده ، مزایده اجاره پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209370/مزایده-واگذاری-مجموعه-استخر-و-سونای-مروارید-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری مجموعه استخر و سونای مروارید (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مجموعه استخر و سونای مروارید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209408/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209445/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209482/مزایده-دستگاه-بیچینگ-پلانت'>مزایده دستگاه بیچینگ پلانت  / مزایده, مزایده دستگاه بیچینگ پلانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209522/مزایده-ملک-دارای-اعیانی-یک-طبقه-طبقه-اول-مساحت-170-متر'>مزایده ملک دارای اعیانی یک طبقه طبقه اول مساحت 170 متر / مزایده,مزایده ملک دارای اعیانی یک طبقه طبقه اول مساحت 170 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209545/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / مزایده,  مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209579/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-121-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 121 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 121 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209628/مزایده-اجاره-دو-باب-گلفروشی'>مزایده اجاره دو باب گلفروشی / آگهی  مزایده , مزایده اجاره دو باب گلفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209662/مزایده-آپارتمان-مساحت-68-25متر-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 68.25متر قدمت بیش از 20 سال /  مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 68.25متر قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209706/مزایده-2-7-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.7 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی /  مزایده ,مزایده 2.7 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209757/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-های-ملکی-181-7-و-238-5متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمین های ملکی 181.7 و 238.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمین های ملکی 181.7 و 238.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209809/مزایده-فروش-ماشین-آلات-چاپ'>مزایده فروش ماشین آلات چاپ / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209853/تجدید-مزایده-واگذاری-مجموعه-اماکن-رفاهی-و-اقامتی'>تجدید مزایده  واگذاری مجموعه اماکن رفاهی و اقامتی / تجدید مزایده، تجدید مزایده  واگذاری مجموعه اماکن رفاهی و اقامتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209893/مزایده-اجاره-آموزشگاه-های-رجایی-شرقی'>مزایده اجاره آموزشگاه های رجایی شرقی / مزایده ,  مزایده اجاره آموزشگاه های رجایی شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209928/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-اعیانی-91-85متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه اعیانی 91.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه اعیانی 91.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209959/مزایده-فروش-پلاکهای-ثبتی-قطعه-اول-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش پلاکهای ثبتی قطعه اول تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش پلاکهای ثبتی قطعه اول تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209985/مزایده-سه-باب-مغازه-و-یک-سالن-و-محوطه-(نوبت-چهارم)'>مزایده سه باب مغازه و یک سالن و محوطه (نوبت چهارم) / مزایده مزایده سه باب مغازه و یک سالن و محوطه (نوبت چهارم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210014/مزایده-فروش-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده , مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210053/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-400-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 400 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 400 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210091/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / آگهی مزایده حضوری فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210125/مزایده-ملک-ساختمان-مسکونی-بخش-هشت-عرصه-141-55متر'>مزایده ملک ساختمان مسکونی بخش هشت عرصه 141.55متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان مسکونی بخش هشت عرصه 141.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210157/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / مزایده, مزایده اجاره زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210193/مزایده-واگذاری-امور-تصویربرداری'>مزایده واگذاری امور تصویربرداری / مزایده ,مزایده واگذاری امور تصویربرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210225/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی / آگهی مزایده، مزایده اجاره سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210255/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-کاربری-تجاری-مساحت-82-79متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان کاربری تجاری مساحت 82.79متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان کاربری تجاری مساحت 82.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211196/استعلام-دستگاه-فشار-سنج'>استعلام دستگاه فشار سنج  / استعلام, استعلام دستگاه فشار سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211208/مناقصه-فراخوان-خرید-خودرو-حمل-زباله-نیمه-سنگین'>مناقصه فراخوان خرید خودرو حمل زباله نیمه سنگین  / مناقصه فراخوان خرید خودرو حمل زباله نیمه سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211220/استعلام-انجام-مانیتورینگ-گاز-معدن--'>استعلام انجام مانیتورینگ گاز معدن ... / استعلام, استعلام انجام مانیتورینگ گاز معدن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211232/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه آبرسانی / مناقصه , مناقصه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211244/استعلام-پست-برق-کمپکت-پیش-ساخته'>استعلام پست برق کمپکت پیش ساخته / استعلام, استعلام پست برق کمپکت پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211257/استعلام-اجرای-بهسازی-و-نوسازی-5-واحد-مهمانسرا'>استعلام اجرای بهسازی و نوسازی 5 واحد مهمانسرا / استعلام, استعلام اجرای بهسازی و نوسازی 5 واحد مهمانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211269/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری--'>استعلام دستگاه چمن زن کمری... / استعلام, استعلام دستگاه چمن زن کمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211281/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211293/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211305/استعلام-اموال-منقول-فرهنگی-تاریخی'>استعلام اموال منقول فرهنگی تاریخی  / استعلام,استعلام اموال منقول فرهنگی تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211317/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی'>استعلام  تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی / استعلام, استعلام  تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211330/استعلام-ثبت-اطلاعات-مدرسان-و-دوره-های-آموزشی-و--'>استعلام  ثبت اطلاعات مدرسان و دوره های آموزشی و ... / استعلام, ثبت اطلاعات مدرسان و دوره های آموزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211343/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-18-مورد-صنایع-در-سطح-شهرستان-ها'>مناقصه پروژه گازرسانی به 18 مورد صنایع در سطح شهرستان ها / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به 18 مورد صنایع در سطح شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211355/استعلام-خرید-مودم'>استعلام خرید مودم  / استعلام, خرید مودم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211369/استعلام-SWITCH-CISCO'>استعلام SWITCH CISCO / استعلام, استعلام SWITCH CISCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211381/استعلام-یونیت'>استعلام یونیت  / استعلام , استعلام یونیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211393/استعلام-دستگاه-پوشی'>استعلام دستگاه پوشی / استعلام,استعلام دستگاه پوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211406/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام, استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211419/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209301/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-6375متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6375متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 6375متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209324/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209356/مزایده-فروش-پودرهای-اکسید-آهن'>مزایده فروش پودرهای اکسید آهن / مزایده , مزایده فروش پودرهای اکسید آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209402/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-جک-هاچ-بک-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه اتومبیل جک هاچ بک مدل 1394 / مزایده مزایده یک دستگاه اتومبیل جک هاچ بک مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209438/مزایده-فروش-تعداد-21-قطعه-از-املاک-زمین'>مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209469/مزایده-سه-دستگاه-چسب-زن--'>مزایده سه دستگاه چسب زن... / مزایده, مزایده سه دستگاه چسب زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209515/مزایده-بوفه-بیمارستان'>مزایده بوفه بیمارستان / آگهی مزایده ,مزایده بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209542/مزایده-تعداد-47-غرفه-از-غرفه-های-فروشگاه-تعاونی'>مزایده تعداد 47 غرفه از غرفه های فروشگاه تعاونی / مزایده تعداد 47 غرفه از غرفه های فروشگاه تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209571/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده واگذاری یک دستگاه آپارتمان / مزایده, مزایده واگذاری یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209613/فراخوان-بهره-برداری-ازفضاها-و-محل-ها---'> فراخوان بهره برداری ازفضاها و محل ها .... / آگهی فراخوان شناسایی ،  فراخوان بهره برداری ازفضاها و محل ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209650/مزایده-غرفه-ها-و-فضاهای-تجاری'>مزایده غرفه ها و فضاهای تجاری / آگهی مزایده  ، مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه ها و فضاهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209689/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر /  مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209745/فراخوان-مزایده-فروش-لوله-های-GRP'>فراخوان مزایده فروش لوله های GRP  / فراخوان , فراخوان مزایده فروش لوله های GRP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209801/مزایده-سیم-وکابل'>مزایده سیم وکابل  / اگهی مزایده , مزایده سیم وکابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209845/مزایده-باکسهای-مخصوص-جمع-آوری-و-حمل-خاک-و-ضایعات-ساختمانی'>مزایده باکسهای مخصوص جمع آوری و حمل خاک و ضایعات ساختمانی / ​آگهی مزایده عمومی ,مزایده باکسهای مخصوص جمع آوری و حمل خاک و ضایعات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209881/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-تیبا'> مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل تیبا / مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209915/مزایده-ملک-به-میزان-68-هکتار-نوبت-اول'>مزایده ملک به میزان 68 هکتار نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به میزان 68 هکتار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209954/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار  / مزایده, مزایده  دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209981/مزایده-23-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده 23 باب مغازه نوبت دوم  / مزایده, مزایده  23 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210004/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-ملک-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین و ملک مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین و ملک مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210046/مزایده-دو-عدد-کانکس'>مزایده دو عدد کانکس / مزایده، مزایده دو عدد کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210084/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210116/اصلاحیه-مزایده-اجاره-عرصه-برای-برپایی-نمایشگاه-صنایع-دستی'>اصلاحیه مزایده اجاره عرصه برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی  / اصلاحیه فراخوان مزایده, مزایده اجاره عرصه برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211207/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-وانت--'>استعلام یک دستگاه خودرو وانت... / استعلام, استعلام یک دستگاه خودرو وانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211219/استعلام-نصب-سرامیک'>استعلام نصب سرامیک / استعلام نصب سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211231/استعلام-اقلام-الکتریکی---'>استعلام اقلام الکتریکی .... / استعلام , استعلام اقلام الکتریکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211243/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دستی'>استعلام حفر یک حلقه چاه دستی / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211256/استعلام-13-قلم-وسایل-تاسیساتی'>استعلام 13 قلم وسایل تاسیساتی / استعلام,استعلام 13 قلم وسایل تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211268/استعلام-حفاری-چاه-پیزومتر'>استعلام حفاری چاه پیزومتر / استعلام , استعلام حفاری چاه پیزومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211280/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام, استعلام دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211292/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج  / استعلام, استعلام پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211304/استعلام-آنالیز-روغن-اتوبوسهای-سازمان'>استعلام آنالیز روغن اتوبوسهای سازمان / استعلام, استعلام آنالیز روغن اتوبوسهای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211316/استعلام-پرینتر-3-کاره-فلش-سی-دی-و-دی-وی-دی'>استعلام پرینتر 3 کاره، فلش، سی دی و دی وی دی  / استعلام، استعلام پرینتر 3 کاره، فلش، سی دی و دی وی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211329/استعلام-خرید-دو-ردیف-نازل-و-سری-برش'>استعلام خرید دو ردیف نازل و سری برش / استعلام, استعلام  خرید دو ردیف نازل و سری برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211342/استعلام-خرید-پنل'>استعلام خرید پنل  / استعلام,خرید پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211354/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211368/استعلام-اور-فرز-تجاری'>استعلام اور فرز تجاری / استعلام,اور فرز تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211380/استعلام-خرید-16-دستگاه-موتور-پمپ-دیزل-آب-خنک'>استعلام خرید 16 دستگاه موتور پمپ دیزل آب خنک / استعلام, خرید 16 دستگاه موتور پمپ دیزل آب خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211392/استعلام-اینورتور-کنترل-دور-موتور--'>استعلام اینورتور کنترل دور موتور ... / استعلام , استعلام اینورتور کنترل دور موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211405/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211418/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-و-دمبه-تازه'>استعلام گوشت گوساله منجمد و دمبه تازه / استعلام, استعلام گوشت گوساله منجمد و دمبه تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209300/مزایده-پلاک-ثبتی-طبقه-اول-شمالی-84-26متر'>مزایده پلاک ثبتی طبقه اول شمالی 84.26متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی طبقه اول شمالی 84.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209321/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-تجاری-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری شهرداری نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209355/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-15-تفکیکی-مساحت-86-36متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی مساحت 86.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 15 تفکیکی مساحت 86.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209397/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-مساحت-373-04متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 373.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت 373.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209437/مزایده-ماشین-های-اداری-صوتی-و-تصویری--'>مزایده ماشین های اداری، صوتی و تصویری... / مزایده, مزایده ماشین های اداری، صوتی و تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209468/مزایده-4-94-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-135-07متر'>مزایده 4.94 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 135.07متر  / مزایده,مزایده 4.94 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 135.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209509/مزایده-مغازه-مساحت-58-متر'>مزایده مغازه مساحت 58 متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 58 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209540/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-و-چهل-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و چهل متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209569/مزایده-فروش-تعداد-108-124-640-سهم-معادل-100-سهام'>مزایده فروش تعداد 108/124/640 سهم معادل 100% سهام / مزایده , مزایده فروش تعداد 108/124/640 سهم معادل 100% سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209612/مزایده-تعداد-چهار-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده تعداد چهار دستگاه کامپیوتر  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد چهار دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209649/مزایده-فروش-5-قطعه-از-زمین'>مزایده فروش 5 قطعه از زمین  /  مزایده ,مزایده فروش 5 قطعه از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209688/آگهی-عرضه-یکجای-سهام'>آگهی عرضه یکجای سهام  / آگهی, آگهی عرضه یکجای سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209742/مزایده-تعداد-57-دستگاه-خودروی-سبک--'>مزایده تعداد 57 دستگاه خودروی سبک... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 57 دستگاه خودروی سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209798/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-491-85متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 491.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 491.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209844/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ایسوزو-یخچال-دار'>مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو یخچال دار  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزو یخچال دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209880/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-مزروعی-بایر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی و زمین مزروعی بایر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین مزروعی بایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209912/مزایده-وسائط-نقلیه-و-ماشین-آلات'>مزایده وسائط نقلیه و ماشین آلات  / مزایده , مزایده وسائط نقلیه و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209953/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-812-56متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 812.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 812.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209979/مزایده-کامیونت-زباله-کش'>مزایده کامیونت زباله کش / مزایده, مزایده کامیونت زباله کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210003/فراخوان-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-۴۰۵'>فراخوان مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ / فراخوان مزایده عمومی,فراخوان یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210042/مزایده-سهام-شرکت-مرحله-دوم'>مزایده سهام شرکت  مرحله دوم  / اگهی مزایده , مزایده سهام شرکت  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210077/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-34-16متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 34.16متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 34.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210113/مزایده-پلاک-2532-فرعی-از-129-اصلی'>مزایده پلاک 2532 فرعی از 129 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 2532 فرعی از 129 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210229/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-280-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 280 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 280 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210258/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210286/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی-(توقیفی)'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی (توقیفی) / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری پارکینگ عمومی (توقیفی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210414/مزایده-فن-مکنده-کمپرسور-باد-کمپرسور-یک-دستگاه-آسیاب-8-تیغه-ای'>مزایده فن مکنده، کمپرسور باد، کمپرسور یک دستگاه، آسیاب 8 تیغه ای / مزایده,مزایده فن مکنده، کمپرسور باد، کمپرسور یک دستگاه، آسیاب 8 تیغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210486/مزايده-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تابلوی-تبليغاتی'>مزايده بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبليغاتی / مزایده ، مزايده بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبليغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210555/مزایده-فروش-تعداد-75-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعداد 75 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم  / مزایده،   مزایده فروش تعداد 75 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210617/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط مرحله سوم نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210678/مزایده-9-سهم-921-4-هزارم-یک-سهم-از-20-سهم-از-1220-سهم-ملک-مساحت-189000متر'>مزایده 9 سهم 921.4 هزارم یک سهم از 20 سهم از 1220 سهم ملک مساحت 189000متر  / مزایده,مزایده 9 سهم 921.4 هزارم یک سهم از 20 سهم از 1220 سهم ملک مساحت 189000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210735/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-588-06متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 588.06متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 588.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210790/مزایده-ملک-مساحت-247-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 247.5متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 247.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210823/مزایده-ششدانگ-پلاک-3874-2142-مساحت-360متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3874/2142 مساحت 360متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 3874/2142 مساحت 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210898/مزایده-اجاره-یک-باب-دکه-ـ-مرحله-سوم'>مزایده اجاره یک باب دکه ـ مرحله سوم / مزایده ـ مزایده اجاره یک باب دکه _ مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210974/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس / مزایده , مزایده خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211056/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه هفت تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه هفت تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211111/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-38-99متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 38.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 38.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211424/مزایده-فروش-حدود-200-تن-آهن-آلات'>مزایده فروش حدود 200 تن آهن آلات / مزایده فروش حدود 200 تن آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211436/استعلام-خرید-3-دستگاه-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام خرید 3 دستگاه کولر گازی اسپلیت / استعلام , استعلام خرید 3 دستگاه کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211448/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی  / استعلام, ملزومات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211461/استعلام-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام آهن آلات ساختمانی / استعلام, آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211473/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام, دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211485/استعلام-تعمیر-و-تجهیز'>استعلام تعمیر و تجهیز / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211497/استعلام-روغن-ایرانول-VD5000'>استعلام روغن ایرانول  VD5000 / استعلام, روغن ایرانول  VD5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211510/استعلام-خرید-سم-سایپرمترین--'>استعلام خرید سم سایپرمترین... / استعلام,خرید سم سایپرمترین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209942/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-بنز'> مزایده یک دستگاه خودرو بنز / آگهی مزایده ,  مزایده یک دستگاه خودرو بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209972/مزایده-فروش-املاک-و-دارایی-های-مازاد'>مزایده فروش املاک و دارایی های مازاد  / مزایده ، مزایده فروش املاک و دارایی های مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209996/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-یکباب-خانه-120-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه 120 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر یکباب خانه 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210030/مزایده-تجدید-سواری-سمند-LXEF7'>مزایده تجدید سواری سمند LXEF7  / مزایده,مزایده سواری سمند LXEF7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210071/مزایده-2800-کیلوگرم-آهن-آلات'>مزایده 2800 کیلوگرم آهن آلات / مزایده,مزایده 2800 کیلوگرم آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210103/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-یکباب-منزل-عرصه-472متر'>مزایده ششدانگ و مازاد یکباب منزل عرصه 472متر  / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد یکباب منزل عرصه 472متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210139/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-در-استان-تهران-و-البرز'>اصلاحیه مزایده فروش املاک در استان تهران و البرز / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش املاک در استان تهران و البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210174/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-610-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 610 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 610 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210207/مزایده-واگذاری-3-دستگاه-باسکول-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری 3 دستگاه باسکول (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری 3 دستگاه باسکول (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210241/مزایده-مقداری-البسه-پیراهن-آستین-بلند-شلوار-جین-و--'>مزایده مقداری البسه پیراهن آستین بلند شلوار جین و .. / مزایده مقداری البسه پیراهن آستین بلند شلوار جین و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210265/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-26-پلاک-از-اراضی'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد 26 پلاک از اراضی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 26 پلاک از اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210382/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سازمان--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210428/مزایده-فروش-انواع-تابلو-فرش'>مزایده فروش انواع تابلو فرش  / مزایده, مزایده فروش انواع تابلو فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210505/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مسکونی-تجدید'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی تجدید / مزایده ,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210577/مزایده-دو-باب-ملک-مسکونی-مساحت-195-و-275متر'>مزایده دو باب ملک مسکونی مساحت 195 و 275متر  / مزایده , مزایده دو باب ملک مسکونی مساحت 195 و 275متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210639/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-253-05متر'>مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 253.05متر  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 253.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210705/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-2954-بخش-سه-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2954 بخش سه ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 2954 بخش سه ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210760/مزایده-یک-دستگاه-ویلا-مساحت-405-50متر-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه ویلا مساحت 405.50متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک دستگاه ویلا مساحت 405.50متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210807/مزایده-یک-واحد-مرغداری-صنعتی-مساحت-هشت-هزار-متر'>مزایده یک واحد مرغداری صنعتی مساحت هشت هزار متر / مزایده ,مزایده یک واحد مرغداری صنعتی مساحت هشت هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210839/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210906/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-اعیانی-80-97متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت اعیانی 80.97متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت اعیانی 80.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211007/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-فضای-تجاری'> مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تجاری / مزایده ,  مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211077/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی بخش پنج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211144/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-مغازه-تجدید'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و مغازه تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211428/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ...  / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211440/استعلام-کارگر-شیشه-پاک-کن-برج--'>استعلام کارگر شیشه پاک کن برج... / استعلام,کارگر شیشه پاک کن برج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211453/استعلام-تخریب-دیوارهای-ساختمان'>استعلام تخریب دیوارهای ساختمان / استعلام,تخریب دیوارهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211465/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستا'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستا / استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211477/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر  / استعلام, خرید اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211489/استعلام-پانل'>استعلام  پانل / استعلام,استعلام  پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211501/استعلام-ترموسایکلر'>استعلام ترموسایکلر  / استعلام,استعلام ترموسایکلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211515/استعلام-ساخت-زمین-فوتبال-ساحلی'>استعلام ساخت زمین فوتبال ساحلی  / استعلام , استعلام ساخت زمین فوتبال ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210203/مزایده-فروش-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210234/مزایده-سه-دستگاه-بالمیل-دست-دوم'>مزایده سه دستگاه بالمیل دست دوم / مزایده ، مزایده سه دستگاه بالمیل دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210261/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-مساحت-2492-85متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 2492.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی مساحت 2492.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210297/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-مساحت-مفید-124-5متر'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت مفید 124.5متر  / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت مفید 124.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210423/مزایده-عمومی-اجرای-طرح-پارکبان-در-خیابان-های-شهر-با-روش-کارت-پاک-هوشمند-نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر با روش کارت پاک هوشمند نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر با روش کارت پاک هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210490/مزايده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکينگ-های-تجدید'>مزايده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکينگ های تجدید / مزایده , مزايده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکينگ های تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210566/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نود-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه نود متر نوبت اول / مزایده , مزایده ملک مساحت عرصه نود متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210629/مزایده-قطعه-زمین-224-41متر-بخش-نه-فارس'>مزایده قطعه زمین 224.41متر بخش نه فارس  / مزایده,مزایده قطعه زمین 224.41متر بخش نه فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210680/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-302-94متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 302.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 302.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210748/مزایده-یک-و-نیم-جفت-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده یک و نیم جفت زمین مزروعی نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک و نیم جفت زمین مزروعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210796/مزایده-دستگاه-برش-نایلون-با-رول-بازکن-و-برش-و-جمع-کن-کیسه'>مزایده دستگاه برش نایلون با رول بازکن و برش و جمع کن کیسه  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه برش نایلون با رول بازکن و برش و جمع کن کیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210835/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210902/مزایده-سر-کابل--'>مزایده سر کابل ... / مزایده ، مزایده سر کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210983/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-2000متر'>مزایده باغ مشجر مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211066/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-256-15متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 256.15متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 256.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211120/مزایده-ملک-قولنامه-ای-عرصه-81-متر'>مزایده ملک قولنامه ای عرصه 81 متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای عرصه 81 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211438/استعلام-خرید-سموم-(-مبارزه-با-ملخ-و-مگس--)'>استعلام خرید سموم ( مبارزه با ملخ و مگس...) / استعلام ,استعلام خرید سموم ( مبارزه با ملخ و مگس...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211450/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ساین-های-مورد-نیاز-باند-و-سطوح-پروازی'>استعلام خرید نصب و راه اندازی ساین های مورد نیاز باند و سطوح پروازی / استعلام,استعلام خرید نصب و راه اندازی ساین های مورد نیاز باند و سطوح پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211463/استعلام-عملیات-اجرای-کانال'>استعلام عملیات اجرای کانال  / استعلام, استعلام عملیات اجرای کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211475/استعلام-SOPHOS-RED'>استعلام SOPHOS RED / استعلام, استعلام SOPHOS RED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211487/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی--'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی... / استعلام لوازم مصرفی پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211499/استعلام-خرید-قطعات-دستگاه'>استعلام خرید قطعات دستگاه / استعلام,استعلام خرید قطعات دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211509/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده،  مزایده واگذاری 4 قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211512/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی  / استعلام , استعلام جاروبقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210066/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-16متر-بخش-دو'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.16متر بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.16متر بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210097/مزایده-یکدستگاه-وکیوم-مبران-روکش-PVC-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه وکیوم مبران روکش PVC نوبت دوم  / مزایده یکدستگاه وکیوم مبران روکش PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210136/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-کوماتسو-عراقی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو عراقی ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو عراقی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210169/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-دو-واحد-آپارتمانی-در-دو-طبقه-همکف-و-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمانی در دو طبقه همکف و اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان دو واحد آپارتمانی در دو طبقه همکف و اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210206/مزایده-مسایل-بیمه-ای-پزشکان-و-اعضا-شامل-بیمه-مسئولیت--'>مزایده مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت... / آگهی مزایده, مزایده مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210236/مزایده-پلاک-ثبتی-شامل-زمین-مساحت-241-متر'>مزایده پلاک ثبتی شامل زمین مساحت 241 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شامل زمین مساحت 241 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210262/مزایده-میز-اداری-چوبی--مبل-اداری--'>مزایده میز اداری چوبی - مبل اداری... / مزایده, مزایده میز اداری چوبی - مبل اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210320/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-سفید-رنگ-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ دوگانه سوز / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210426/مزایده-واگذاری-تعدادی-مغازه---97-04-16-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی مغازه  ... 97.04.16 نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی مغازه  ... 97.04.16 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210496/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-1144-82متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1144.82متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 1144.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210569/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-265-مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 265 مترمربع  / مزایده , مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 265 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210634/مزایده-یک-و-نیم-سهم-مشاع-ششدانگ-پلاک-شماره-50-قطعه-دو-نوبت-اول'>مزایده یک و نیم سهم مشاع ششدانگ پلاک شماره 50 قطعه دو نوبت اول / مزایده,مزایده یک و نیم سهم مشاع ششدانگ پلاک شماره 50 قطعه دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210685/مزایده-تعداد-202-دستگاه-اسکناس-شمار-فرسوده'>مزایده تعداد 202 دستگاه اسکناس شمار فرسوده  / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 202 دستگاه اسکناس شمار فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210754/مزایده-زمین-مساحت-کل-35939-85متر'>مزایده زمین مساحت کل 35939.85متر  / مزایده ,مزایده زمین مساحت کل 35939.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210802/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210836/مزایده-ششدانگ-ساختمان-حیاط-مسکونی-مخروبه-60-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان حیاط مسکونی مخروبه 60 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان حیاط مسکونی مخروبه 60 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210905/مزایده-اجاره-محل-آزمایشگاه-تجدید'>مزایده اجاره محل آزمایشگاه تجدید  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل آزمایشگاه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210999/مزایده-اجاره-دو-باب-غرفه-گلفروشی-جنب-باغ-گلها'>مزایده اجاره دو باب غرفه گلفروشی جنب باغ گلها / مزایده , مزایده اجاره دو باب غرفه گلفروشی جنب باغ گلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211071/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-241-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 241 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 241 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211138/مزایده-یک-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین اموال غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211439/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فتوکپی'>استعلام خرید یک دستگاه فتوکپی  / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211452/مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-سرویس-های-صنعتی'>مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی عملیات سرویس های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211464/استعلام-تابلو-(ترافیکی--تابلو-مسیر-نما--تابلو-اسامی-معابر)'>استعلام تابلو (ترافیکی - تابلو مسیر نما - تابلو اسامی معابر) / استعلام , استعلام تابلو (ترافیکی - تابلو مسیر نما - تابلو اسامی معابر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211476/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار'>استعلام پشتیبانی سخت افزار / استعلام , استعلام پشتیبانی سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211488/استعلام-خرید-کنتاکتور'>استعلام خرید کنتاکتور / استعلام , استعلام خرید کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211500/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام,میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211513/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-احداث-منهول-های-پیش-ساخته-شده-بتنی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث منهول های پیش ساخته شده بتنی  / اصلاحیه فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه احداث منهول های پیش ساخته شده بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211514/مزایده-فروش-پلاک-شماره-264-B-مساحت-922-40متر'>مزایده فروش پلاک شماره 264 B مساحت 922.40متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک شماره 264 B مساحت 922.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210282/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-14-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 14 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک 14 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210411/تجدید-مزایده-حفاظت-و-نگهداری-و-نظافت-مجموعه-پارک-شورا'>تجدید مزایده حفاظت و نگهداری و نظافت مجموعه پارک شورا  / تجدید مزایده , تجدید مزایده حفاظت و نگهداری و نظافت مجموعه پارک شورا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210480/مزایده-فروش-یک-فقره-از-املاک-مساحت-اعیانی-155متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک فقره از املاک مساحت اعیانی 155متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک فقره از املاک مساحت اعیانی 155متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210551/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-800-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 800 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 800 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210613/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210674/مزایده-دستگاه-تراگریدر'>مزایده دستگاه تراگریدر  / مزایده ، مزایده دستگاه تراگریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210733/اصلاحیه-مزایده-کانکس-مرغ-و--'>اصلاحیه مزایده کانکس مرغ و ... / اصلاحیه مزایده , مزایده کانکس مرغ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210787/مزایده-کتبی-واگذاری-یک-قطعه-زمین-واقع-در-پارک-17-هکتاری-نوبت-دوم'>مزایده کتبی واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری نوبت دوم  / مزایده کتبی, واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک 17 هکتاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210822/مزایده-واگذاری-سه-باب-غرفه-حمل-و-نقلی-تجدید'>مزایده واگذاری سه باب غرفه حمل و نقلی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری سه باب غرفه حمل و نقلی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210885/مزایده-فروش-ملک-97-4-16'>مزایده فروش ملک 97.4.16 / مزایده,مزایده فروش ملک 97.4.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210968/آگهی-مزایده-فروش-دام'>آگهی مزایده فروش دام / آگهی مزایده, آگهی مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211054/مزایده-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده خودرو وانت مزدا / مزایده, مزایده خودرو وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211109/مزایده-منزل-مسکونی-وسعت-147-6متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی وسعت 147.6متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی وسعت 147.6متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211408/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی  / مزایده , مزایده اجاره سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211435/استعلام-خرید-دو-دستگاه-پکیج-بوتان'>استعلام خرید دو دستگاه پکیج بوتان / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه پکیج بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211447/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-سیستم-صوتی-و-تصویری-سالن-جلسات'>استعلام تجهیز و نوسازی سیستم صوتی و تصویری سالن جلسات  / استعلام تجهیز و نوسازی سیستم صوتی و تصویری سالن جلسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211460/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-8-زون'>استعلام سیستم اعلام حریق 8 زون  / استعلام سیستم اعلام حریق 8 زون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211472/استعلام-دستگاه-چمن-زن'>استعلام دستگاه چمن زن / استعلام,دستگاه چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211484/استعلام-نرده-کشی-پایانه-فیبر-نوری--'>استعلام  نرده کشی پایانه فیبر نوری ... / استعلام , استعلام  نرده کشی پایانه فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211496/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام , استعلام دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211508/استعلام-ماکروفر--'>استعلام ماکروفر ... / استعلام , استعلام ماکروفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209890/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مفروزی-مساحت-478متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مفروزی مساحت 478متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مفروزی مساحت 478متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209925/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-کانکس-تاکسی-سرویس'>مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای کانکس تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209957/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده اتومبیل سواری پراید / مزایده, مزایده اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209983/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری، سه واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده , مزایده واگذاری یک واحد تجاری، سه واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210011/مزایده-کامیون-فوتون-کفی-بغلدار-فلزی'>مزایده کامیون فوتون کفی بغلدار فلزی / آگهی مزایده و فروش اموال، مزایده کامیون فوتون کفی بغلدار فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210049/مزایده-سهام-آژانس'>مزایده سهام آژانس  / مزایده,مزایده سهام آژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210088/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-45-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 45 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 45 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210121/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-80-لیتری'>مزایده یک دستگاه کمپرسور 80 لیتری / مزایده,مزایده یک دستگاه کمپرسور 80 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210156/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-کاربری-باغ-2356متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی کاربری باغ 2356متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی کاربری باغ 2356متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210191/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210224/مزایده-آپارتمان-مساحت-52-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 52 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 52 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210251/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG--مرحله-سوم-نوبت-اول'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG ...مرحله سوم نوبت اول / مزایده , مزایده بهره برداری جایگاه CNG، فروش یکدستگاه پژو 405... مرحله سوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210279/مزایده-سواری-سیستم-سایپا-sx-مدل-1391'>مزایده سواری سیستم سایپا sx مدل 1391 / مزایده,مزایده سواری سیستم سایپا sx مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210410/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-م-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودرو ام. وی. م ایکس / مزایده یک دستگاه خودرو ام. وی. م ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210474/مزایده-ششدانگ-ملک-فاقد-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک فاقد پلاک ثبتی نوبت اول  / مزایده, مزایده ششدانگ ملک فاقد پلاک ثبتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210545/مزایده-یکباب-باغ-منزل-دارای-خانه-مسکونی-خشت-و-گل-و-آجر-مرحله-دوم'>مزایده یکباب باغ منزل دارای خانه مسکونی خشت و گل و آجر مرحله دوم / مزایده,مزایده یکباب باغ منزل دارای خانه مسکونی خشت و گل و آجر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210609/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-تقریبی-1000متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت تقریبی 1000متر / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ مساحت تقریبی 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210670/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-631-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 631 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 631 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210730/مزایده-فروش-14-واحد-مسکونی-مساحت-کل-2084-54متر'>مزایده فروش 14 واحد مسکونی مساحت کل 2084.54متر  / مزایده ,مزایده فروش 14 واحد مسکونی مساحت کل 2084.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210786/مزایده-یک-دستگاه-کرانول-ساز--'>مزایده یک دستگاه کرانول ساز ... / مزایده, مزایده یک دستگاه کرانول ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210820/تجدید-مزایده-اجاره-دو-باب-واحد-مسکونی'>تجدید مزایده اجاره دو باب واحد مسکونی / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره دو باب واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210878/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210961/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-فضای-تجاری'> مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تجاری / مزایده ,  مزایده واگذاری بهره برداری از فضای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211051/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-20-تبریز'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 20 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 20 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211105/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-363-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 363 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 363 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211401/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-جک-شاسی-بلند-S5'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی جک شاسی بلند S5 / مزایده فروش یکدستگاه خودروی جک شاسی بلند S5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211434/استعلام-پروانه-خاک-روب'>استعلام پروانه خاک روب / استعلام,پروانه خاک روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211446/استعلام-گاو-صندوق-2-طبقه'>استعلام گاو صندوق 2 طبقه  / استعلام, استعلام گاو صندوق 2 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211459/استعلام-پلاستیک-و-ملامین--'>استعلام پلاستیک و ملامین... / استعلام, استعلام پلاستیک و ملامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211471/استعلام-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام حمل و نقل زمینی / استعلام, استعلام حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211483/استعلام-میلگرد-سایز-18-A3-مقدار-20-تن'>استعلام میلگرد سایز 18  A3 مقدار 20 تن / استعلام, میلگرد سایز 18  A3 مقدار 20 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211495/استعلام-ابزار-تیزکن-رومیزی'>استعلام  ابزار تیزکن رومیزی  / استعلام, ابزار تیزکن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211507/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210155/تجدید-مزایده-اجاره-بخشی-از-پارک-کیمیا-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره بخشی از پارک کیمیا  نوبت دوم  / تجدید مزایده، تجدید مزایده  اجاره بخشی از پارک کیمیا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210188/آگهی-اجاره-خوابگاه--نوبت-دوم'>آگهی اجاره خوابگاه - نوبت دوم / آگهی مزایده , آگهی اجاره خوابگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210221/مزایده-ضایعات-غیرتولیدی'>مزایده ضایعات غیرتولیدی / مزایده, مزایده ضایعات غیرتولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210249/مزایده-خدمات-پروازی'>مزایده خدمات پروازی / مزایده، مزایده خدمات پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210276/مزایده-رقبات-و-موقوفات-بقاع-متبرکه'>مزایده رقبات و موقوفات بقاع متبرکه / آگهی مزایده , مزایده رقبات و موقوفات بقاع متبرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210409/مزایده-پلاک-متنازع-فیه-مساحت-عرصه-217متر'>مزایده پلاک متنازع فیه مساحت عرصه 217متر / مزایده,مزایده پلاک متنازع فیه مساحت عرصه 217متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210464/مزایده-ملک-بخش-15-فارس-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 15 فارس نوبت دوم / مزایده, مزایده ملک بخش 15 فارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210539/مزایده-یک-ساعت-آب-و-اراضی-مرحله-اول'>مزایده یک ساعت آب و اراضی مرحله اول / مزایده,مزایده یک ساعت آب و اراضی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210605/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-شش-فارس-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ بخش شش فارس نوبت اول / مزایده , مزایده یک قطعه باغ بخش شش فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210665/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210726/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی-چند-منظوره-----نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره ....  - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده بهره برداری از سالن ورزشی چند منظوره ....  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210783/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی-(نوبت-اول--چاپ-دوم)'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی (نوبت اول - چاپ دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی (مرحله اول - چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210815/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-81-74متر-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان 81.74متر بخش چهار / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان 81.74متر بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210872/مزایده-دان-خوری-بشقابی--'>مزایده  دان خوری بشقابی...  / مزایده, مزایده  دان خوری بشقابی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210956/مزایده-املاک-شامل-یکباب-خانه-و-محوطه-و-شالیزار'>مزایده املاک شامل یکباب خانه و محوطه و شالیزار  / مزایده,مزایده املاک شامل یکباب خانه و محوطه و شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211042/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-120-59متر'>مزایده ملک مساحت اعیانی 120.59متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 120.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211100/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-14-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 14 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 14 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211366/مزایده-خودرو-مزدا-وانت-دو-کابین'>مزایده خودرو مزدا وانت دو کابین  / اگهی مزایده , مزایده خودرو مزدا وانت دو کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211433/استعلام-اسکنر-تخت-معمولی'>استعلام اسکنر تخت معمولی / استعلام, اسکنر تخت معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211445/استعلام-اسکنر-تخت--'>استعلام اسکنر تخت... / استعلام, استعلام اسکنر تخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211458/استعلام-کولر-گازی-12000'>استعلام کولر گازی 12000   / استعلام, استعلام کولر گازی 12000  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211470/استعلام-فایل-3-کشوی'>استعلام فایل 3 کشوی / استعلام , استعلام فایل 3 کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211482/استعلام-سنگ-چرخ-محک-125-سه-نظام-دار'>استعلام سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار / استعلام, سنگ چرخ محک 125 سه نظام دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211494/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211506/استعلام-دیگ-بخار'>استعلام دیگ بخار / استعلام,دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211189/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس--'>استعلام دستگاه جی پی اس ... / استعلام, استعلام دستگاه جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211201/استعلام-ساماندهی-سه-راهی-گمشیان'>استعلام ساماندهی سه راهی گمشیان  / استعلام , استعلام ساماندهی سه راهی گمشیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211213/استعلام-تعداد-7-قلم-ابزار'>استعلام  تعداد 7 قلم ابزار / استعلام, تعداد 7 قلم ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211225/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی  / استعلام , استعلام میخکوب بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211237/استعلام-خرید-ست-آموزشی-PLC'>استعلام خرید ست آموزشی PLC  / استعلام , استعلام خرید ست آموزشی PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211249/استعلام-تابلو-کنترل-PLC'>استعلام تابلو کنترل PLC / استعلام, تابلو کنترل PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211262/استعلام-پولیش'>استعلام پولیش  / استعلام , استعلام پولیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211274/استعلام-احداث-یکدستگاه-ابنیه-فنی'>استعلام احداث یکدستگاه ابنیه فنی  / استعلام, استعلام  احداث یکدستگاه ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211286/استعلام-اره-میزی--'>استعلام اره میزی ... / استعلام, استعلام اره میزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211298/استعلام-هفت-ردیف-شیر-سوپاپی'>استعلام هفت ردیف شیر سوپاپی  / استعلام, استعلام هفت ردیف شیر سوپاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211310/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ / استعلام,پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211322/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام,استعلام دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211335/استعلام-منگنه-زن-بادی'>استعلام منگنه زن بادی / استعلام , استعلام منگنه زن بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211348/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-نیروگاه-برق-آبی-مغان'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی مغان  / مناقصه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی مغان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211360/استعلام-ست-کامل-کامپیوتر'>استعلام ست کامل کامپیوتر  / استعلام, استعلام ست کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211374/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211386/استعلام-اره-فلکه-ای'>استعلام اره فلکه ای  / استعلام, استعلام اره فلکه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211398/استعلام-اره-فارسی-بر-کشویی'>استعلام اره فارسی بر کشویی / استعلام, استعلام اره فارسی بر کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211412/استعلام-سماور-گازی-60-لیتری-بدون-تنوره'>استعلام سماور گازی 60 لیتری بدون تنوره / استعلام, سماور گازی 60 لیتری بدون تنوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211425/مناقصه-خرید-24-تن-فروکروم-کم-کربن'>مناقصه خرید 24 تن فروکروم کم کربن  / مناقصه ، مناقصه خرید 24 تن فروکروم کم کربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209285/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-81-13متر-قطعه-34-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 81.13متر قطعه 34 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 81.13متر قطعه 34 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209311/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سازمان--تجدید'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان - تجدید  / آگهی تجدید مزایده, مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209339/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-مدل-85'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 85 / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209376/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209410/مزایده-اجاره-موقت-عرصه-و-اعیان-تعدادی-کیوسک-تنقلات'>مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعدادی کیوسک تنقلات / مزایده ، مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعدادی کیوسک تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209449/مزایده-یک-واحد-مسکونی-دو-خوابه-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده یک واحد مسکونی دو خوابه قطعه 22 تفکیکی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی دو خوابه قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209489/مزایده-یکباب-خانه-مخروبه-پلاک-104-اصلی-بخش-سه-اردبیل'>مزایده یکباب خانه مخروبه پلاک 104 اصلی بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده یکباب خانه مخروبه پلاک 104 اصلی بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209528/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-160-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209550/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-299-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 299.70متر  / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 299.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209586/مزایده-خودروهای-سواری-مازاد-و-تصادفی'>مزایده خودروهای سواری مازاد و تصادفی / مزایده عمومی, مزایده خودروهای سواری مازاد و تصادفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209633/مزایده-عمومی-اجاره-املاک-و-مستغلات--نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره املاک و مستغلات - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره املاک و مستغلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209666/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-123-75متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 123.75متر /  مزایده ,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 123.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209711/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت هفتاد متر /  مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209766/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-28-48متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209822/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-ده-ساله-عرصه-508-متر'>مزایده منزل مسکونی با قدمت ده ساله عرصه 508 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت ده ساله عرصه 508 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209859/مزایده-پاور-در-سه-نوع-ـ-نوبت-دوم'>مزایده پاور در سه نوع ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده پاور در سه نوع ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209898/مزایده-فروش-تعداد-7-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 7 پلاک زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 پلاک زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209933/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-هفتاد-و-سه-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و سه متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و سه متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209967/مزایده-انواع-لوله-پلیکا'>مزایده انواع لوله پلیکا / اگهی مزایده, مزایده انواع لوله پلیکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209989/مزایده-بهره-برداری-معدن-مس'>مزایده بهره برداری معدن مس / مزایده, مزایده بهره برداری معدن مس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210023/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-550-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 550 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 550 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210058/فراخوان-فروش-4-دهنه-مغازه-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان فروش 4 دهنه مغازه تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان فروش 4 دهنه مغازه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211169/استعلام-دو-دستگاه-رایانه-با-یک-دستگاه-پرینتر--'>استعلام دو دستگاه رایانه با یک دستگاه پرینتر... / استعلام, استعلام دو دستگاه رایانه با یک دستگاه پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211181/استعلام-کمد-کتابخانه'>استعلام کمد کتابخانه / استعلام, استعلام کمد کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211193/استعلام-خرید-صندلی-امفی-تئاتر-شهر'>استعلام خرید صندلی امفی تئاتر شهر / استعلام, استعلام خرید صندلی امفی تئاتر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211205/استعلام-یک-عدد-تانکر'>استعلام یک عدد تانکر / استعلام,استعلام یک عدد تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211217/استعلام-خرید-تجهیزات-فنی-و-کار-و-دانش'>استعلام خرید تجهیزات فنی و کار و دانش / استعلام , استعلام خرید تجهیزات فنی و کار و دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211229/استعلام-تامین-مواد-غذایی-مورد-نیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها / استعلام,استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211241/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211254/استعلام-انجام-پروژه-مانیتورینگ-گاز-معدن-ذغالسنگ'>استعلام انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن ذغالسنگ  / استعلام, انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن ذغالسنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211266/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-دو-واحد-گازی'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام تعمیرات اساسی دو واحد گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211278/استعلام-پروانه-خاک-روب-تیلر'>استعلام پروانه خاک  روب تیلر / استعلام,استعلام پروانه خاک  روب تیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211290/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211302/استعلام-پکیج'>استعلام پکیج / استعلام , استعلام پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211314/استعلام-وسایل-گلخانه--'>استعلام وسایل گلخانه ... / استعلام , استعلام وسایل گلخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211327/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211340/استعلام-پروانه-خاک-روب-تیلر-9-اسب-بخار'>استعلام پروانه خاک روب تیلر 9 اسب بخار  / استعلام, استعلام پروانه خاک روب تیلر 9 اسب بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211352/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211365/مناقصه-مرمت-و-ساماندهی-جاده-ها'>مناقصه مرمت و ساماندهی جاده ها / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه مرمت و ساماندهی جاده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211378/استعلام-دستمزد-نصب-پروژکتور-کابل-کشی-و-نصب-فیوز-و-جعبه-برق--'>استعلام دستمزد نصب پروژکتور، کابل کشی و نصب فیوز و جعبه برق ... / استعلام, استعلام دستمزد نصب پروژکتور، کابل کشی و نصب فیوز و جعبه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211390/استعلام-تعمیرات-پل'>استعلام تعمیرات پل / استعلام,تعمیرات پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211403/استعلام-طراحی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام طراحی سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام طراحی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211416/استعلام-کابل-ابزار-دقیق--'>استعلام کابل ابزار دقیق... / استعلام, استعلام کابل ابزار دقیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209296/مزایده-ساختمان-نوساز-در-4-طبقه'>مزایده ساختمان نوساز در 4 طبقه  / مزایده ,مزایده ساختمان نوساز در 4 طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209318/مزایده-واگذاری-فضاهای-خود'>مزایده واگذاری فضاهای خود / مزایده, مزایده واگذاری فضاهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209352/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ... / مزایده ,مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209387/تجدید-مزایده-واگذاری-1-مورد-کانکس'>تجدید مزایده واگذاری 1 مورد کانکس  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری 1 مورد کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209428/مزایده-یک-دستگاه-پرکن-مایعات'>مزایده یک دستگاه پرکن مایعات / مزایده,مزایده یک دستگاه پرکن مایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209456/مزایده-سه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول-اموال-غیرمنقول'>مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده سه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209505/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-112-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209535/مزایده-اقلام-مازاد'>مزایده اقلام مازاد  / مزایده عمومی , مزایده اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209565/مزایده-فروش-256-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده فروش 256 کارتن مایع ظرفشویی / آگهی مزایده , مزایده فروش 256 کارتن مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209607/مزایده-دستگاه-پیکور-11-کیلویی-برقی'>مزایده دستگاه پیکور 11 کیلویی برقی  / مزایده عمومی, مزایده دستگاه پیکور 11 کیلویی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209644/مزایده-واگذاری-و-جمع-آوری-پسمانک-خشک-در-سطح-شهر'>مزایده واگذاری و جمع آوری پسمانک خشک در سطح شهر / مزایده , مزایده واگذاری و جمع آوری پسمانک خشک در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209680/مزایده-تجهیز-و-اجاره-غرفه-CIP-در-داخل-ایستگاه-(نوبت-دوم)'>مزایده تجهیز و اجاره غرفه CIP در داخل ایستگاه (نوبت دوم) / مزایده , مزایده تجهیز و اجاره غرفه CIP در داخل ایستگاه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209740/مزایده-7-دستگاه-اتوبوس--نوبت-دوم'>مزایده 7 دستگاه اتوبوس - نوبت دوم / مزایده ، مزایده 7 دستگاه اتوبوس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209786/تجدید-مزایده-16-هزار-تن-شن-نخودی-و-شن-شسته-درشت'>تجدید مزایده 16 هزار تن شن نخودی و شن شسته درشت  / تجدید مزایده ، تجدید مزایده 16 هزار تن شن نخودی و شن شسته درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209839/مزایده-فروش-کارخانه-تولیدی-صنایع-غذایی-منجمد-کشاورزی--97-4-16'>مزایده فروش کارخانه تولیدی صنایع غذایی منجمد کشاورزی - 97.4.16 / مزایده, مزایده فروش کارخانه تولیدی صنایع غذایی منجمد کشاورزی - 97.4.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209876/فراخوان-مزایده-فروش-کالاهای-مازاد-و----97-4-16'>فراخوان مزایده فروش کالاهای مازاد و ...  - 97.4.16 / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش کالاهای مازاد و ...  - 97.4.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209906/تجدید-مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-امور-خدماتی-و-رفاهی--مرحله-دوم-(نوبت-چهارم)'>تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره امور خدماتی و رفاهی  -مرحله دوم (نوبت چهارم) / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری به صورت اجاره امور خدماتی و رفاهی  -مرحله دوم (نوبت چهارم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209947/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1154-فرعی-از-صد-و-سه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1154 فرعی از صد و سه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1154 فرعی از صد و سه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211170/استعلام-زردچوبه--'>استعلام زردچوبه ... / استعلام , استعلام زردچوبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211182/استعلام-تامین-رطوبت-سالن-پرورش-قارچ'>استعلام تامین رطوبت سالن پرورش قارچ  / استعلام, تامین رطوبت سالن پرورش قارچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211194/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ساین-های-موردنیاز--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی ساین های موردنیاز... / استعلام,خرید، نصب و راه اندازی ساین های موردنیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211206/فراخوان-عمومی-جهت-تامین-و-نگهداری-از-چشمه-های-بهداشتی'>فراخوان عمومی جهت تامین و نگهداری از چشمه های بهداشتی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی جهت تامین و نگهداری از چشمه های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211218/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211230/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان--'>مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211242/استعلام-تعداد-4888-عدد-واشر'>استعلام تعداد 4888 عدد واشر / استعلام تعداد 4888 عدد واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211255/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211267/استعلام-فرز-انگشتی-و--'>استعلام فرز انگشتی و... / استعلام,فرز انگشتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211279/استعلام-احداث-پارکینگ-دو-دهانه-یک-دستگاه'>استعلام  احداث پارکینگ دو دهانه یک دستگاه  / استعلام, احداث پارکینگ دو دهانه یک دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211291/استعلام-حفاری-چاه-پیزومتر'>استعلام حفاری چاه پیزومتر / استعلام , استعلام حفاری چاه پیزومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211303/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام,استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211315/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام,ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211328/مناقصه-خرید-P-F-KENT'>مناقصه خرید P/F KENT / مناقصه, مناقصه خرید P/F KENT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211341/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211353/استعلام-کیف-تجهیزات-دامپزشکی--'>استعلام کیف تجهیزات دامپزشکی... / استعلام,کیف تجهیزات دامپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211367/استعلام-رایانه-همراه-مدل-ZENBOOK-UX410UF-D'>استعلام  رایانه همراه مدل ZENBOOK UX410UF-D / استعلام,استعلام  رایانه همراه مدل ZENBOOK UX410UF-D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211379/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام,تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211391/استعلام-پروژه-آبرسانی-روستا'>استعلام پروژه آبرسانی روستا / استعلام, استعلام پروژه آبرسانی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211404/استعلام-رنگ-روغنی-آلکیدی--'>استعلام رنگ روغنی آلکیدی... / استعلام, استعلام رنگ روغنی آلکیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211417/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209298/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-105-92متر'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 105.92متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 105.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209319/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-دفتر-پیام-بازار--97-4-16'>تجدید مزایده بهره برداری از دفتر پیام بازار - 97.4.16 / تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از دفتر پیام بازار - 97.4.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209353/مزایده-ملک-مساحت-1372-36-12-5-متر'>مزایده ملک مساحت 1372.36/12/5 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 1372.36/12/5 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209391/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-107-45متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 107.45متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 107.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209429/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-11716متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 11716متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 11716متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209463/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-و-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و هشتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209507/مزایده-تعدادی-تجهیزات-فاوای--'>مزایده تعدادی تجهیزات فاوای... / مزایده عمومی, مزایده تعدادی تجهیزات فاوای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209538/مزایده-90-هکتاری-اراضی'>مزایده 90 هکتاری اراضی / مزایده,مزایده 90 هکتاری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209568/مزایده-پلاک-ثبتی-496-فرعی-بخش-دو-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 496 فرعی بخش دو قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 496 فرعی بخش دو قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209611/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-165-86متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 165.86متر  /  مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 165.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209647/مزایده-بازار-هفتگی-در-روزهای-سه-شنبه-تحت-عنوان-سه-شنبه-بازار-به-تعداد-250-غرفه'>مزایده  بازار هفتگی در روزهای سه شنبه تحت عنوان سه شنبه بازار به تعداد 250 غرفه / مزایده  , مزایده بازار هفتگی در روزهای سه شنبه تحت عنوان سه شنبه بازار به تعداد 250 غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209684/مزایده-یک-واحد-مسکونی-سه-طبقه-مخروبه-120-متر'>مزایده یک واحد مسکونی سه طبقه مخروبه 120 متر /  مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی سه طبقه مخروبه 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209741/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-چهل-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی چهل فرعی از یک اصلی /  مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی چهل فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209796/مزایده-پلاک-ثبتی-90-فرعی-مساحت-176-35متر'>مزایده پلاک ثبتی 90 فرعی مساحت 176.35متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 90 فرعی مساحت 176.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209842/مزایده-پلاک-2644-فرعی-مساحت-794متر'>مزایده پلاک 2644 فرعی مساحت 794متر / مزایده,مزایده پلاک 2644 فرعی مساحت 794متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209877/مزایده-واگذاری-تبلیغات-محیطی-و-سامانه-اینترنتی'>مزایده واگذاری تبلیغات محیطی و سامانه اینترنتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تبلیغات محیطی و سامانه اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209907/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-98-86متر-غیرمنقول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 98.86متر غیرمنقول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 98.86متر غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209948/مزایده-بهره-برداری-از-تاسیسات-و-تجهیزات-کارخانه-تولید-آسفالت'>مزایده بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات کارخانه تولید آسفالت / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات کارخانه تولید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209978/مزایده-فروش-یک-همزن-برقی-دو-تراز-و-دیجیتال-آزمایشگاهی'>مزایده فروش یک همزن برقی دو تراز و دیجیتال آزمایشگاهی / ​آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک همزن برقی دو تراز و دیجیتال آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210150/مزایده-خانه-مسکونی-قطعه-دو-تفکیکی-بخش-دو-قزوین'>مزایده خانه مسکونی قطعه دو تفکیکی بخش دو قزوین / مزایده,مزایده خانه مسکونی قطعه دو تفکیکی بخش دو قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210187/مزایده-ششدانگ-پلاک-یک-فرعی-با-قدمت-20-سال'>مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی با قدمت 20 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک یک فرعی با قدمت 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210218/مزایده-یک-دستگاه-لودر-کاترپیلار'>مزایده یک دستگاه لودر کاترپیلار / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210246/مزایده-سوئیچ-شبکه-روتر-شبکه-سیسکو-مودم'>مزایده سوئیچ شبکه، روتر شبکه سیسکو، مودم / مزایده, مزایده سوئیچ شبکه، روتر شبکه سیسکو، مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210272/مزایده-ششدانگ-زمین-حصارکشی-شده-بخش-25-فارس'>مزایده ششدانگ زمین حصارکشی شده بخش 25 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ زمین حصارکشی شده بخش 25 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210408/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210453/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-7972-54متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54متر / مزایده, مزایده یک قطعه باغ مساحت 7972.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210533/مزایده-فروش-تعداد-10-پلاک-از-اراضی-شهرک-نگین'>مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین / مزایده,مزایده فروش تعداد 10 پلاک از اراضی شهرک نگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210602/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-210-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 210 متر / مزایده , مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 210 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210659/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-2133-فرعی-مساحت-250-38متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 2133 فرعی مساحت 250.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 2133 فرعی مساحت 250.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210725/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210781/مزایده-آپارتمان-حدود-101-متر'>مزایده آپارتمان حدود 101 متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان حدود 101 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210812/مزایده-یک-دستگاه-میکسل'>مزایده یک دستگاه میکسل  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه میکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210863/مزایده-مغازه-در-یک-دهنه-مساحت-22-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه در یک دهنه مساحت 22 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده مغازه در یک دهنه مساحت 22 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210952/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-57-متر-و-خط-موبایل'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 57 متر و خط موبایل / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 57 متر و خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211038/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه هشت تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211096/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-201-74متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 201.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 201.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211362/مزایده-فروش-خودرو-پژو-پارس'>مزایده فروش خودرو پژو پارس  / مزایده فروش خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211432/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی  / استعلام, میخکوب بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211444/استعلام-خرید-دوربین-چاه-نیمه'>استعلام خرید دوربین چاه نیمه  / استعلام خرید دوربین چاه نیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211457/استعلام-محیط-کشتو-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام محیط کشتو لوازم آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام محیط کشتو لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211469/استعلام-پنل-ال-ای-دی-24-وات'>استعلام پنل ال ای دی 24 وات / استعلام,استعلام پنل ال ای دی 24 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211481/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی / استعلام,اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211493/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211505/استعلام-انواع-مقره-سیلیکونی'>استعلام انواع مقره سیلیکونی / استعلام,استعلام انواع مقره سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210144/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-پذیرایی-و-مجتمع-اقامتی--ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن پذیرایی و مجتمع اقامتی... ـ نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از سالن پذیرایی و مجتمع اقامتی...ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210180/مزایده-اجاره-غرفه-های-شهرداری-به-تعداد-45-غرفه'>مزایده اجاره غرفه های شهرداری به تعداد 45 غرفه / آگهی مزایده ، مزایده اجاره غرفه های شهرداری به تعداد 45 غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210216/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-آذربایجان-شرقی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان آذربایجان شرقی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان آذربایجان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210244/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-باغ'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری باغ  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری حفظ و نگهداری باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210271/لغو-مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین'>لغو مزایده فروش ده قطعه زمین / لغو مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210400/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-306-6متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 306.6متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 306.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210449/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-210-99متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 210.99متر / مزایده, مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 210.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210524/مزایده-فروش-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-چهل-و-هشت-متر'> مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت چهل و هشت متر  / مزایده, مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت چهل و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210597/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-شش-تبریز'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش شش تبریز / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان بخش شش تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210654/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210722/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمین-های-مسکونی-تجاری-خدماتی-ورزشی'>مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی.تجاری خدماتی ورزشی / مزایده ,مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی.تجاری خدماتی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210777/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-مجتمع-تجاری-مسکونی-124-60متر'>مزایده یک دانگ مشاع از مجتمع تجاری مسکونی 124.60متر / مزایده ,مزایده یک دانگ مشاع از مجتمع تجاری مسکونی 124.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210810/مزایده-مصالح-حاصل-از-تخریب-تعداد-5-مدرسه--نوبت-دوم'>مزایده مصالح حاصل از تخریب تعداد 5 مدرسه - نوبت دوم  / مزایده، مزایده مصالح حاصل از تخریب تعداد 5 مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210858/مزایده-ملک-مساحت-98-96-متر'>مزایده ملک مساحت 98.96 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 98.96 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210951/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارایه-خدمات-تکثیر-به-صورت-اجاره-بهای-ماهیانه'>استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه / استعلام, استعلام واگذاری محل جهت ارایه خدمات تکثیر به صورت اجاره بهای ماهیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211028/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-381متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 381متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 381متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211092/مزایده-ششدانگ-پلاک-اصلی-14874-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک اصلی 14874 بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک اصلی 14874 بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211339/مزایده-فروش-خودرو-پیکان'>مزایده فروش خودرو پیکان / مزایده فروش خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211431/استعلام-صفحه-خورشیدی--'>استعلام صفحه خورشیدی ... / استعلام , استعلام صفحه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211443/استعلام-روشنایی--جعبه-فیوز--'>استعلام روشنایی - جعبه فیوز ... / استعلام, استعلام روشنایی - جعبه فیوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211456/استعلام-دستگاه-تست-التراسو-نیک'>استعلام دستگاه تست التراسو نیک / استعلام ,استعلام دستگاه تست التراسو نیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211468/استعلام-انجام-پروژه-مانیتورینگ-گاز-معدن-ذغال-سنگ'>استعلام انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن ذغال سنگ / استعلام, استعلام انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن ذغال سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211480/استعلام-درخواست-مرکز-تلفن-سانترال-دیواری--'>استعلام درخواست مرکز تلفن سانترال دیواری... / استعلام, استعلام درخواست مرکز تلفن سانترال دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211492/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام, میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211504/استعلام-فپوش-ورزشی--'>استعلام فپوش ورزشی... / استعلام, استعلام فپوش ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209975/مزایده-یک-باب-غرفه-فروشگاهی-در-محل-پارک-مادر-و-کودک-نوبت-دوم'>مزایده یک باب غرفه فروشگاهی در محل پارک مادر و کودک  نوبت دوم  / مزایده, مزایده  یک باب غرفه فروشگاهی در محل پارک مادر و کودک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210000/مزایده-ملک-مساحت-1500متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210037/مزایده-سینی-پذیرایی-سینی-دوتایی-سوفله-خوری-و--'>مزایده سینی پذیرایی، سینی دوتایی، سوفله خوری و... / مزایده, مزایده سینی پذیرایی، سینی دوتایی، سوفله خوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210073/مزایده-فروش-سهام-شرکت-هواپیمایی'>مزایده فروش سهام شرکت هواپیمایی / مزایده , مزایده فروش سهام شرکت هواپیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210109/مزایده-پلاک-1023-اصلی-عرصه-192-55متر'>مزایده پلاک 1023 اصلی عرصه 192.55متر / مزایده,مزایده پلاک 1023 اصلی عرصه 192.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210140/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-2متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 82.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210176/مزایده-یک-دستگاه-سورت-لوبیا-یک-دستگاه-پرکنی-و--'>مزایده یک دستگاه سورت لوبیا، یک دستگاه پرکنی و... / مزایده, مزایده یک دستگاه سورت لوبیا، یک دستگاه پرکنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210209/مزایده-واگذاری-قطعات'>مزایده واگذاری قطعات / آگهی مزایده , مزایده واگذاری قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210242/تجدید-مزایده-اجرای-بازار-روز-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجرای بازار روز -نوبت دوم / آگهی مزایده , تجدید مزایده اجرای بازار روز -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210267/مزایده-یکباب-خانه-با-اعیانی-نود-و-نه-متر'>مزایده یکباب خانه با اعیانی نود و نه متر / مزایده,مزایده یکباب خانه با اعیانی نود و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210393/مزایده-واگذاری-حقوق-استیجاری-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-77-50متر'>مزایده واگذاری حقوق استیجاری آپارتمان دو خوابه مساحت 77.50متر  / مزایده,مزایده واگذاری حقوق استیجاری آپارتمان دو خوابه مساحت 77.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210430/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-ویلایی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی تجدید نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210511/مزایده-ملک-مساحت-193-16متر'>مزایده ملک مساحت 193.16متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 193.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210582/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-783-فرعی-بخش-بیست-و-چهار'>مزایده پلاک ثبتی شماره 783 فرعی بخش بیست و چهار  / مزایده , مزایده پلاک ثبتی شماره 783 فرعی بخش بیست و چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210649/مزایده-فروش-23-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 23 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 23 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210717/مزایده-خانه-مسکونی-با-قدمت-35-سال-اعیانی-302-متر'>مزایده خانه مسکونی با قدمت 35 سال اعیانی 302 متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی با قدمت 35 سال اعیانی 302 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210766/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1300متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1300متر / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 1300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210808/مزایده-اجاره-املاک-غیر-منقول-سطح-شهر'>مزایده اجاره املاک غیر منقول سطح شهر  / آگهی مزایده, مزایده اجاره املاک غیر منقول سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210840/مزایده-ساختمان-پلاک-6907-فرعی-از-شش-اصلی'>مزایده ساختمان پلاک 6907 فرعی از شش اصلی  / مزایده ,مزایده ساختمان پلاک 6907 فرعی از شش اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210926/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی--'>مزایده یک دستگاه کولر گازی...  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کولر گازی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211018/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-8-340متر-بخش-سیزده-تبریز'>مزایده یکباب خانه مساحت 8.340متر بخش سیزده تبریز / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 8.340متر بخش سیزده تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211081/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-عرصه-203-70متر-اصلاحیه-تمدید'>مزایده فروش زمین مسکونی عرصه 203.70متر اصلاحیه تمدید / مزایده ,مزایده فروش زمین مسکونی عرصه 203.70متر اصلاحیه تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211153/مزایده-انواع-ادکلن-انواع-اسپری'>مزایده انواع ادکلن- انواع اسپری / آگهی مزایده اموال,مزایده انواع ادکلن- انواع اسپری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211429/استعلام-خرید-کیس'>استعلام خرید کیس   / استعلام,استعلام خرید کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211441/استعلام-اقلام-ورزشی'>استعلام اقلام ورزشی / استعلام,استعلام اقلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211454/استعلام-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام سیستم اعلام حریق / استعلام,سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211466/استعلام-تعمیرات-اساسی-(تخریب-و-بازسازی)-واحد-اداری'>استعلام تعمیرات اساسی (تخریب و بازسازی) واحد اداری  / استعلام, تعمیرات اساسی (تخریب و بازسازی) واحد اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211478/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211490/استعلام-خرید-اقلام-تربیت-بدنی'>استعلام خرید اقلام تربیت بدنی / استعلام,استعلام خرید اقلام تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211502/استعلام-دکاپاژ-به-عمق-متوسط-20-سانتیمتر-و--'>استعلام دکاپاژ به عمق متوسط 20 سانتیمتر و .. / استعلام, دکاپاژ به عمق متوسط 20 سانتیمتر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211516/مناقصه-احداث-ساختمان-انبار-مکانیک-و-بازسازی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان انبار مکانیک و بازسازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان انبار مکانیک و بازسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210001/مزایده-فروش-خودرو-با-کاربری-سیستم-جیلی-امگراند-تیپ-EC7'>مزایده فروش خودرو با کاربری سیستم جیلی امگراند تیپ EC7 / مزایده , مزایده فروش خودرو با کاربری سیستم جیلی امگراند تیپ EC7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210038/مزایده-مغازه-مساحت-231-25متر'>مزایده مغازه مساحت 231.25متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 231.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210074/مزایده-اراضی-مشاعی-مساحت-50000-متر-بخش-هفت'>مزایده اراضی مشاعی مساحت 50000 متر بخش هفت / مزایده,مزایده اراضی مشاعی مساحت 50000 متر بخش هفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210112/مزایده-پارچ-و-لیوان--ست-چایخوری--'>مزایده پارچ و لیوان - ست چایخوری... / مزایده, مزایده پارچ و لیوان - ست چایخوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210143/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-102-90متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 102.90متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 102.90متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210178/مزایده-یک-ساعت-آب-و-4206-متر-از-اراضی'>مزایده یک ساعت آب و 4206 متر از اراضی / مزایده,مزایده یک ساعت آب و 4206 متر از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210210/مزایده-بوفه-دانشجویان'>مزایده بوفه دانشجویان / آگهی مزایده، مزایده بوفه دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210243/مزایده-اجاره-سایت-موتورهای-چهارچرخ-بنزینی--چاپ-دوم'>مزایده اجاره سایت موتورهای چهارچرخ بنزینی - چاپ دوم  / مزایده, مزایده اجاره سایت موتورهای چهارچرخ بنزینی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210270/مزایده-کامیون-بنز-تک'>مزایده کامیون بنز تک / آگهی مزایده,مزایده کامیون بنز تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210398/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210447/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-(پمپ-بنزین)-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت (پمپ بنزین) نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت (پمپ بنزین) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210515/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-73-و-72متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 73 و 72متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 73 و 72متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210591/مزایده-فروش-سرقفلی-غرفه-شماره-یک-مساحت-شصت-متر'> مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره یک مساحت شصت متر  / مزایده , مزایده فروش سرقفلی غرفه شماره یک مساحت شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210653/مزایده-یکواحد-تجاری-مساحت-26-25متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده یکواحد تجاری مساحت 26.25متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده یکواحد تجاری مساحت 26.25متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210721/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی ...نوبت سوم / مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی ...نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210770/مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده اجاره یک باب واحد تجاری / مزایده, مزایده اجاره یک باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210809/مزایده-زمین-مسکونی-عرصه-677-40متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی عرصه 677.40متر نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین مسکونی عرصه 677.40متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210846/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-3639-و-1691-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3639 و 1691 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 3639 و 1691 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210930/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-2411-فرعی-بخش-5-بجنورد'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 2411 فرعی بخش 5 بجنورد / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 2411 فرعی بخش 5 بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211024/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-104-27متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیانی 104.27متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی 104.27متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211085/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-قطعه-دالستان'>مزایده نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه دالستان / مزایده ,مزایده نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه دالستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211326/مزایده-فروش-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش خودرو پژو 405 / مزایده فروش خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211430/استعلام-2-دستگاه-شیر-تخلیه-فشار--'>استعلام  2 دستگاه شیر تخلیه فشار... / استعلام, استعلام  2 دستگاه شیر تخلیه فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211442/استعلام-پشتیبانی-یکساله-شبکه-و-سخت-افزار'>استعلام پشتیبانی یکساله شبکه و سخت افزار  / استعلام , استعلام پشتیبانی یکساله شبکه و سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211455/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211467/استعلام-دستگاه-هاضم--'>استعلام دستگاه هاضم... / استعلام,دستگاه هاضم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211479/استعلام-رایانه-همراه-تبلت-کتابخوان'>استعلام رایانه همراه تبلت کتابخوان / استعلام رایانه همراه تبلت کتابخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211491/استعلام-دیفیوژر'>استعلام دیفیوژر / استعلام,دیفیوژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211503/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210093/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 1383 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210131/آگهی-مزایده-اجاره-کافی-شاپ-هتل'>آگهی مزایده اجاره کافی شاپ هتل / آگهی مزایده , مزایده اجاره کافی شاپ هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210166/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210200/مزایده-اجاره-قسمتی-از-فضای-پارک-جنگلی'>مزایده  اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره قسمتی از فضای پارک جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210233/مزایده-ضایعات-غیر-تولیدی'>مزایده ضایعات غیر تولیدی  / مزایده ضایعات غیر تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210259/مزایده-خودرو-پژو-جی-ال-ایکس'>مزایده خودرو پژو جی ال ایکس / آگهی مزایده، مزایده خودرو پژو جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210292/مزایده-دستگاه-ماشین-تراش--دستگاه-پرس-هیدرولیک-دستی'>مزایده دستگاه ماشین تراش - دستگاه پرس هیدرولیک دستی / مزایده,مزایده دستگاه ماشین تراش - دستگاه پرس هیدرولیک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210418/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / مزایده، مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210488/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210564/مزایده-فروش-مالکیت-شش-واحد-تجاری-97-4-16'> مزایده فروش مالکیت شش واحد تجاری  97.4.16 / مزایده , مزایده فروش مالکیت شش واحد تجاری 97.4.16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210624/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1300متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1300متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 1300متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210679/مزایده-اجاره-یکباب-ساختمان-تعاونی-مصرف-سابق--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب ساختمان تعاونی مصرف سابق - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب ساختمان تعاونی مصرف سابق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210743/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-آبادان'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش سه آبادان / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی بخش سه آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210794/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-میزان-19-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی میزان 19.5 هکتار / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی میزان 19.5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210824/مزایده-اجاره-دو-دهنه-مغازه-و-مشارکت-در-ساخت'>مزایده اجاره دو دهنه مغازه و مشارکت در ساخت / آگهی مزایده, مزایده اجاره دو دهنه مغازه و مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210900/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-آذربایجان-شرقی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان آذربایجان شرقی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی استان آذربایجان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1210976/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-4696متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 4696متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 4696متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211061/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-86-55متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 86.55متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زمین 86.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211115/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-24500متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 24500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 24500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211437/استعلام-میخکوب-بادی'>استعلام میخکوب بادی / استعلام,استعلام میخکوب بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211449/استعلام-انرژی-بادی--'>استعلام انرژی بادی ... / استعلام , استعلام انرژی بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211451/مزایده-فروش-حدود-50-تن-آهن-آلات'>مزایده فروش حدود 50 تن آهن آلات / مزایده فروش حدود 50 تن آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211462/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211474/استعلام-انجام-عملیات-جانمایی--نصب-و-راه-اندازی-30-عدد-دوربین-مدار-بسته'>استعلام انجام عملیات جانمایی - نصب و راه اندازی 30 عدد دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام انجام عملیات جانمایی - نصب و راه اندازی 30 عدد دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211486/استعلام-دستگاه-چمن-زن-کمری'>استعلام دستگاه چمن زن کمری / استعلام ,استعلام دستگاه چمن زن کمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211498/استعلام-تابلو-آموزشی--'>استعلام تابلو آموزشی... / استعلام,تابلو آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1211511/استعلام-خرید-درب-لوکس-تمام-اتوماتیک-برقی---'>استعلام خرید درب لوکس تمام اتوماتیک برقی .... / استعلام ,استعلام خرید درب لوکس تمام اتوماتیک برقی ....</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت: 11:20