اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.12 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881823/مزایده-ششدانگ-زمین-مس... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.12 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881823/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881872/مزایده-قطعات-دستگاه-دولاتاپ-hamel'>مزایده قطعات دستگاه دولاتاپ hamel  / آگهی مزایده , مزایده قطعات دستگاه دولاتاپ hamel </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882515/استعلام-دستگاه-فاکس-مدل-پاناسونیک-612'>استعلام دستگاه فاکس مدل پاناسونیک 612 / استعلام , استعلام دستگاه فاکس مدل پاناسونیک 612</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882763/استعلام-قفسه-فلزی-پیچ-و-مهره-ای'>استعلام قفسه فلزی پیچ و مهره ای  / استعلام , استتعلام قفسه فلزی پیچ و مهره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882446/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام , استعلام شیر صنعتی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882543/استعلام-به-کارگیری-مامورین-انتظامی'>استعلام به کارگیری مامورین انتظامی  / استعلام، استعلام به کارگیری مامورین انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882736/استعلام-کاغذ-A4-دبل-آ-175-بسته'>استعلام کاغذ A4 دبل آ 175 بسته / استعلام، استعلام  کاغذ A4 دبل آ 175 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882522/استعلام-75-عدد-کاتریج'>استعلام 75 عدد کاتریج / استعلام، استعلام 75 عدد کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882724/استعلام-بخاری-هوشمند-کم-مصرف-برای-استفاده-در-مدارس'>استعلام بخاری هوشمند کم مصرف برای استفاده در مدارس  / استعلام، استعلام بخاری هوشمند کم مصرف برای استفاده در مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882015/تجدید-مناقصه-تامین-و-خرید-یک-دستگاه-کانکس'>تجدید مناقصه تامین و خرید یک دستگاه کانکس / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  تامین و خرید یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882540/استعلام-کورتک-DVR5104'>استعلام کورتک DVR5104 / استعلام کورتک DVR5104</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882545/استعلام-هارد-2TB'>استعلام هارد 2TB / استعلام هارد 2TB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882549/استعلام-tb-کورتک-5108-کانال-dvr-6'>استعلام tb کورتک 5108 کانال dvr 6 / استعلام  tb کورتک 5108 کانال dvr 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882418/استعلام-لپ-تاپ-مدل-ASUS-ROG-GL553VD-96-4-12'>استعلام لپ تاپ مدل ASUS ROG GL553VD 96.4.12 / استعلام, استعلام لپ تاپ مدل ASUS ROG GL553VD 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882741/استعلام-ارتقا-سیستم-مدیریت-یکپارچه-تهدیدات-امنیتی-96-4-12'>استعلام ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی 96.4.12 / استعلام ,ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی  96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882745/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام , استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882025/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب-و-احداث-آدم'>مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات لوله گذاری فاضلاب و احداث آدم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882751/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-تاسیسات-لوله-کشی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882748/استعلام-وسایل-بهداشتی-96-4-12'>استعلام  وسایل بهداشتی 96.4.12 / استعلام  وسایل بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882379/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-صنایع-96-4-12'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع 96.4.12 / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع  96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882361/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جعبه-های-کمک-های-اولیه'>استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه  / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمک های اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882554/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-خیاطی-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای خیاطی مرکز شهید ورمقانی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای خیاطی مرکز شهید ورمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882766/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-کشاورزی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های کشاورزی  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882391/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-جوشکاری'>استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه های جوشکاری  / استعلام , استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه های جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882393/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-درودگری'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های درودگری / استعلام , استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه های درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882374/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-برق-96-4-12'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق 96.4.12 / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق  96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882384/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-های-اتو-مکانیک'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های اتو مکانیک  / استعلام وسایل مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های اتو مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881944/فراخوان-سامانه-جامع-مدیریت-پروژه-PMIS'>فراخوان سامانه جامع مدیریت پروژه PMIS  / فراخوان, فراخوان سامانه جامع مدیریت پروژه PMIS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882364/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-تاسیسات--آبگرمکن-و-پکیج'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج / استعلام وسایل وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882732/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-های-مرکز-خواهران'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های مرکز خواهران / استعلام ,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های مرکز خواهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882499/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-رایانه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه  / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882505/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام ,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882510/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-رایانه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه  / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882419/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-خیاطی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882423/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-کشاورزی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کشاورزی / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882408/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-جواهرسازی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جواهرسازی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جواهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882413/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-هنرهای-تزئینی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه هنرهای تزئینی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه هنرهای تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882320/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-های-صنایع-چوب'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های صنایع چوب  / استعلام,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های صنایع چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881951/فراخوان-استقرار-و-پیاده-سازی-نظام-جامع-مهندسی-ارزش'> فراخوان استقرار و پیاده سازی نظام جامع مهندسی ارزش  / فراخوان,  فراخوان استقرار و پیاده سازی نظام جامع مهندسی ارزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882523/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام, استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882730/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاههای-مرکز-خواهران'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای مرکز خواهران / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای مرکز خواهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882516/استعلام-کیوسک-بانک'>استعلام کیوسک بانک / استعلام, استعلام کیوسک بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882461/استعلام-کیوسک-بانک-دیواری'>استعلام کیوسک بانک دیواری  / استعلام, استعلام کیوسک بانک دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882454/استعلام-اصلاح-مسیر-رودخانه-تنگ-رود-بوشگان'>استعلام اصلاح مسیر رودخانه تنگ رود بوشگان / استعلام, استعلام اصلاح مسیر رودخانه تنگ رود بوشگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882402/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دهانه-گشاد-عمومی-برای-آبیاری--'>استعلام حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد عمومی برای آبیاری ... / استعلام حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد عمومی برای آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882746/استعلام-درخواست-خرید-کالا'>استعلام درخواست خرید کالا  / استعلام ، استعلام درخواست خرید کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882747/استعلام-کاغذ-کامپیوتری-132-ستونی'>استعلام کاغذ کامپیوتری 132 ستونی / استعلام,  استعلام کاغذ کامپیوتری 132 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882737/استعلام-تابلو-و-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام تابلو و تجهیزات ترافیکی  / استعلام , استعلام تابلو و تجهیزات ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882729/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر  / استعلام , استعلام خرید پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881959/مناقصه-ارائه-طبخ-و-سرو-غذا-و--'>مناقصه ارائه طبخ و سرو غذا و ... / آگهی مناقصه, مناقصه ارائه طبخ و سرو غذا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882742/استعلام-آسفالت-مدارس-با-ضخامت-5-سانت'>استعلام آسفالت مدارس با ضخامت 5 سانت / استعلام آسفالت مدارس با ضخامت 5 سانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882712/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882502/استعلام-ذخیره-ساز-Emc--96-4-12'>استعلام ذخیره ساز Emc - 96.4.12 / استعلام ذخیره ساز Emc - 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882495/استعلام-اسکنر-کداک--96-4-12scanner-kodak-i3200'>استعلام اسکنر کداک - 96.4.12scanner kodak i3200 / استعلام , استعلام scanner kodak i3200-96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882428/استعلام-HP-PROLIANT-DL380-GEN9'>استعلام HP PROLIANT DL380 GEN9 / استعلام HP PROLIANT DL380 GEN9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882525/استعلام-برنج-1121-به-مقدار-19200-کیلو'>استعلام برنج 1121 به مقدار 19200 کیلو / استعلام , استعلام برنج 1121 به مقدار 19200 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882597/استعلام-پرینتر-HP-1320'>استعلام پرینتر HP 1320 / استعلام ,استعلام پرینتر HP 1320</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882722/استعلام-تعمیر-سیستم-عکس-برداری-میکروسکوپ-PANASONIC'>استعلام  تعمیر سیستم عکس برداری میکروسکوپ PANASONIC / استعلام, استعلام  تعمیر سیستم عکس برداری میکروسکوپ PANASONIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882332/استعلام-تعمیر-ترانس-ایلومیناتور'>استعلام تعمیر ترانس ایلومیناتور / استعلام ,استعلام تعمیر ترانس ایلومیناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881971/مناقصه-خرید-100-تن-پودر-آلومینیوم'>مناقصه خرید  100 تن پودر آلومینیوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  100 تن پودر آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882363/استعلام-تعمیر-ترموسایکلر-گرادیانت-thechne'>استعلام تعمیر ترموسایکلر گرادیانت thechne / استعلام تعمیر ترموسایکلر گرادیانت thechne</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882357/استعلام-تعمیر-ترانس-ایلومینیاتور-lkb'>استعلام تعمیر ترانس ایلومینیاتور lkb  / استعلام , استعلام تعمیر ترانس ایلومینیاتور lkb </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882352/استعلام-تعمیر-انکوباتور-شیکردار'>استعلام تعمیر انکوباتور شیکردار  / استعلام , استعلام تعمیر انکوباتور شیکردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882339/استعلام-تعمیر-دستگاه-آب-خالص-ساز'>استعلام تعمیر دستگاه آب خالص ساز / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه آب خالص ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882564/استعلام-تعمیر-دستگاه-اولترا-سانتریفیوژ'>استعلام تعمیر دستگاه اولترا سانتریفیوژ  / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه اولترا سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882527/استعلام-سرویس-انکوباتور-co2'>استعلام سرویس انکوباتور co2 / استعلام , استعلام سرویس انکوباتور co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882534/استعلام-تعمیر-ترموسایکلر'>استعلام تعمیر ترموسایکلر / استعلام تعمیر ترموسایکلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882544/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ-zeiss'>استعلام تعمیر میکروسکوپ zeiss  / استعلام, استعلام متعمیر میکروسکوپ zeiss </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882619/استعلام-تعمیر-دستگاه-PCR-PRIMUS'>استعلام تعمیر دستگاه PCR.PRIMUS / استعلام تعمیر دستگاه PCR.PRIMUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882603/استعلام-تعمیر-میکروسکوپ-فلورسنت-zeiss'>استعلام تعمیر میکروسکوپ فلورسنت zeiss  / استعلام, استعلام تعمیر میکروسکوپ فلورسنت zeiss </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881877/مزایده-فروش-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده فروش یکباب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یکباب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882580/استعلام-تعمیر-انکوباتور-co2-مدل-lees'>استعلام تعمیر انکوباتور co2 مدل lees / استعلام , استعلام تعمیر انکوباتور co2 مدل lees</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882334/استعلام-تعمیر-دستگاه-fplc-akta'>استعلام تعمیر دستگاه fplc-akta / استعلام , استعلام تعمیر دستگاه fplc-akta</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882337/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882708/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-اتوماتیک'>استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک / استعلام، استعلام سیستم اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882559/استعلام-ساماندهی-فیزیکی-و-الکترونییکی-و-مکانیزاسیون-اسناد-حقوقی'>استعلام ساماندهی فیزیکی و الکترونییکی و مکانیزاسیون اسناد حقوقی  / استعلام, استعلام ساماندهی فیزیکی و الکترونییکی و مکانیزاسیون اسناد حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882550/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکال-به-مدارک-پیوستی--'>استعلام خرید لوازم الکتریکال به مدارک پیوستی ... / استعلام خرید لوازم الکتریکال به مدارک پیوستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882517/استعلام-تعیین-کننده-مقاومت-الکتریکی-خاک'>استعلام  تعیین کننده مقاومت الکتریکی خاک / استعلام, استعلام  تعیین کننده مقاومت الکتریکی خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882355/استعلام-متر-لیزری-با-پایه-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام متر لیزری با پایه و تجهیزات مربوطه  / استعلام ,استعلام متر لیزری با پایه و تجهیزات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882715/استعلام-کولر-گازی-سامسونگ'>استعلام کولر گازی سامسونگ / استعلام, استعلام کولر گازی سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882575/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882562/استعلام-کولر-گازی-سرد-و-گرم-96-4-12'>استعلام کولر گازی سرد و گرم 96.4.12 / استعلام, استعلام کولر گازی سرد و گرم 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882395/استعلام-چراغ-تونلی-بدون-سیم-همراه-شارژر'>استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر / استعلام چراغ تونلی بدون سیم همراه شارژر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882415/استعلام-گازسنج-مولتی-سنسور-اندازه-گیری-4-گاز-مدل-BW'>استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW / استعلام گازسنج مولتی سنسور اندازه گیری 4 گاز مدل BW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881873/مزایده-آپارتمان-مسکونی-اعیان-69-45مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی اعیان 69.45مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی اعیان 69.45مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882409/استعلام-آنمومتر-دیجیتال-و-دماسنج'>استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج / استعلام آنمومتر دیجیتال و دماسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882574/استعلام-زیرسازی-و-اجرای-سنگ-فرش-محوطه'>استعلام زیرسازی و اجرای سنگ فرش محوطه / استعلام, استعلام زیرسازی و اجرای سنگ فرش محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882568/استعلام-ساخت-و-نصب-منبع-کویلی-همراه-با-کویل'>استعلام ساخت و نصب منبع کویلی همراه با کویل / استعلام, استعلام ساخت و نصب منبع کویلی همراه با کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882604/استعلام-تعداد-ده-هزار-فیلتر-کاغذی'>استعلام تعداد ده هزار فیلتر کاغذی / استعلام, استعلام تعداد ده هزار فیلتر کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882586/استعلام-لاستیک-خودرو-ویتارا-سوزوکی'>استعلام لاستیک خودرو ویتارا سوزوکی / استعلام, استعلام لاستیک خودرو ویتارا سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882591/استعلام-لاستیک-خودرو-رونیز'>استعلام لاستیک خودرو رونیز / استعلام, استعلام لاستیک خودرو رونیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882703/استعلام-ساخت-و-نصب-شیشه-سکوریت-لمینت-شده'>استعلام ساخت و نصب شیشه سکوریت لمینت شده / استعلام, استعلام ساخت و نصب شیشه سکوریت لمینت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882707/استعلام-اجرای-حفر-چاه-واقع-در-خیرودکنار-مجتمع-شرق-نوشهر'>استعلام اجرای حفر چاه واقع در خیرودکنار مجتمع شرق نوشهر / استعلام , استعلام اجرای حفر چاه واقع در خیرودکنار مجتمع شرق نوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882793/استعلام-سیستم-کامپیوتری-کامل'>استعلام سیستم کامپیوتری کامل / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتری کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881868/مزایده-اقلام-راکد-برقی-مرحله-دوم-96-4-12'>مزایده اقلام راکد برقی مرحله دوم 96.4.12 / مزایده اقلام راکد برقی مرحله دوم 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881843/مزایده-پلاک-5580-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 5580 فرعی از یک اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 5580 فرعی از یک اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882610/مزایده-اجاره-کلیه-تجهیزات-سونا-و-جکوزی-بوفه'>مزایده اجاره کلیه تجهیزات سونا و جکوزی بوفه  / مزایده , مزایده اجاره کلیه تجهیزات سونا و جکوزی بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881975/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جدول گذاری معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882396/مناقصه-قرائت-و-توزیع-قبوض-برق'>مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق / مناقصه عمومی , مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882552/مناقصه-انجام-مطالعات-طرح-جامع-توسعه-شبکه-توزیع'>مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه توزیع / مناقصه محدود, مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881852/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-آب-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881867/فراخوان-مناقصه-فوق-سبک-کننده-دوغاب-سیمان-حفاری'> فراخوان مناقصه فوق سبک کننده دوغاب سیمان حفاری  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه فوق سبک کننده دوغاب سیمان حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882448/استعلام-مفصل-بندی'>استعلام مفصل بندی  / استعلام ، استعلام مفصلبندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882445/استعلام-اجرای-امورات-کابلکشی-و-حفاری-و-لوله-گذاری'>استعلام اجرای امورات کابلکشی و حفاری و لوله گذاری  / استعلام ، استعلام اجرای امورات کابلکشی و حفاری و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882439/استعلام-اجرای-امورات-حفاری-و-گودبرداری'>استعلام اجرای امورات حفاری و گودبرداری / استعلام ، استعلام اجرای امورات حفاری و گودبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882371/استعلام-اسپلیتر-BOX'>استعلام اسپلیتر BOX  / استعلام ، اسپلیتر BOX  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882360/استعلام-بهاء-HP-E-PROLIANT-DL380-GENERATION-9--'>استعلام بهاء HP E PROLIANT DL380 GENERATION 9 ...  / استعلام بهاء  , استعلام HP E PROLIANT DL380 GENERATION 9 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882341/استعلام-خرید-10-دستگاه-لب-تاب-96-4-12'>استعلام خرید 10 دستگاه لب تاب 96.4.12 / استعلام بهاء، استعلام خرید 10 دستگاه لب تاب 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882346/استعلام-خرید-انواع-کابل-INDOOR-FTTH'>استعلام خرید انواع کابل INDOOR-FTTH / استعلام ، خرید انواع کابل INDOOR-FTTH </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882702/مناقصه-86-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای--96-4-12'>مناقصه 86 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای... 96.4.12 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه 86 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای... 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881847/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-پلاک-105-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 105 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به پلاک 105 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882541/فراخوان-بازسازی-و-تعمیرات-اساسی-بوژی'>فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881850/مزایده-فروش-1-733-دانگ-از-ششدانگ-ملک-نوبت-اول'>مزایده فروش 1.733 دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول / مزایده,مزایده فروش 1.733 دانگ از ششدانگ ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882412/مناقصه-خرید-قطعات-پیکاب'>مناقصه خرید قطعات پیکاب / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید قطعات پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882427/تجدید-فراخوان-پروژه-اجرای-خطوط-و-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-C-G-S-600'>تجدید فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600  / آگهی مناقصه ، تجدید فراخوان پروژه اجرای خطوط و نصب و راه اندازی ایستگاه C.G.S 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882583/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-شرکتی'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه شرکتی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882529/آگهی-فراخوان-پیش-ارزیابی-تامین-منابع-مالی-ساخت-تملک-و-بهره-برداری-از-نیروگاه-بیوگاز'> آگهی فراخوان پیش ارزیابی تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز /  آگهی فراخوان پیش ارزیابی، آگهی فراخوان پیش ارزیابی تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882466/استعلام-خرید-مواد-و-تثبیت-آب-سیکل-های-گردشی-کارخانه-ذوب-آهن'>استعلام خرید مواد و تثبیت آب سیکل های گردشی کارخانه ذوب آهن   / استعلام , استعلام خرید مواد و تثبیت آب سیکل های گردشی کارخانه ذوب آهن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882458/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ، استعلام  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881898/مزایده-خط-تلفن-همراه-به-شماره-09122931120'>مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122931120  / آگهی مزایده  , مزایده خط تلفن همراه به شماره 09122931120 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882481/استعلام-خرید-دو-ردیف-چسب'>استعلام خرید دو ردیف چسب  / استعلام , استعلام خرید دو ردیف چسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882476/تجدید-مناقصه-مربوط-به-خرید-10-قلم-تجهیزات-قفسه-بندی-مورد-نیاز-جهت-چیدمان-اقلام-حفاری'>تجدید مناقصه مربوط به خرید 10 قلم تجهیزات قفسه بندی مورد نیاز جهت چیدمان اقلام حفاری / تجدید مناقصه مربوط به خرید 10 قلم تجهیزات قفسه بندی مورد نیاز جهت چیدمان اقلام حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882462/فراخوان-خرید-قطعات-اتوبوس-اسکانیا'>فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات اتوبوس اسکانیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882464/مناقصه-خرید-غشای-سلولی-96-4-12'>مناقصه خرید غشای سلولی 96.4.12 / فراخوان ,مناقصه خرید غشای سلولی 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881851/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-111متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 111متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 111متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882509/مناقصه-مرمت-جداول-دال-ها-معابرو-رفع-خطرموارد-سامانه-137'>مناقصه مرمت جداول، دال ها، معابرو رفع خطرموارد سامانه 137 / مناقصه مرمت جداول، دال ها، معابرو رفع خطرموارد سامانه 137</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881854/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3400مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3400مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3400مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882566/مناقصه-احداث-فرهنگسرای-پارک-بانوان'>مناقصه احداث فرهنگسرای پارک بانوان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فرهنگسرای پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882518/مناقصه-خرید-تهیه--بارگیری-و-حمل-و-تخلیه-مصالح'>مناقصه خرید، تهیه ، بارگیری و حمل و تخلیه مصالح  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید، تهیه ، بارگیری و حمل و تخلیه مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882535/آگهی-مزایده-عمومی-واگذاری-اجازه-بهره-برداری-از-کانکس-ها-و-غرفه-های-سطح-شهر-96-4-11'>آگهی مزایده عمومی  واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرفه های سطح شهر 96.4.11 / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرفه های سطح شهر نوبت اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882536/مناقصه-عمومی-خدمات-پشتیبانی-و-خدماتی-فرهنگسراهای-شهرداری'>مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی و خدماتی فرهنگسراهای شهرداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی و خدماتی فرهنگسراهای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882855/مناقصه-پیمان-خودروهای-سواری-مرکز-منطقه-و-مراکز-انتقال-نفت-مارون-به-صورت-حجمی'>مناقصه پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت مارون به صورت حجمی / مناقصه پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت مارون به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882046/مزایده-تخریب-و-فروش-اعیان-اماکن-96-4-12'>مزایده تخریب و فروش اعیان اماکن 96.4.12 / آگهی مزایده , مزایده تخریب و فروش اعیان اماکن 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881840/مزایده-یکباب-خانه-اندرونی-670مترمربع'>مزایده یکباب خانه اندرونی 670مترمربع  / مزایده,مزایده یکباب خانه اندرونی 670مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882558/مزایده-واگذاری-پایانه-مسافربری-جدید-شهرداری'>مزایده واگذاری پایانه مسافربری جدید شهرداری  / مزایده , مزایده واگذاری پایانه مسافربری جدید شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881853/مزایده-بخاری-گازی---'>مزایده بخاری گازی .... / مزایده, مزایده بخاری گازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881913/مناقصه-مزرعه-کشت-و-پرورش-دریایی-(میگو)-با-استخرهای-پرورش'>مناقصه مزرعه کشت و پرورش دریایی (میگو) با استخرهای پرورش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مزرعه کشت و پرورش دریایی (میگو) با استخرهای پرورش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881899/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات  / آگهی مزایده  , مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881907/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-تامین-نیروی-انسانی--'>تجدید مناقصه عمومی پروژه تامین نیروی انسانی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881892/تجدید-مناقصه-خرید-200000-تن-کنجاله-سویا'>تجدید مناقصه خرید 200000 تن کنجاله سویا  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 200000 تن کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881879/مناقصه-مقدار-250000-کیلوگرم-سود-مایع-50-96-4-12'>مناقصه  مقدار 250000 کیلوگرم سود مایع 50% 96.4.12 / مناقصه , مناقصه  مقدار 250000 کیلوگرم سود مایع 50% 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882436/مزایده-واگذاری-املاک-متراژ-119-60-و-37مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک متراژ 119.60 و 37مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک متراژ 119.60 و 37مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882450/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی-و--'>مناقصه بهسازی راه روستایی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882561/مزایده-پیش-فروش-و-تحویل-فوری-حق-سرقفلی-واحدهای-تجاری'>مزایده پیش فروش و تحویل فوری حق سرقفلی واحدهای تجاری / مزایده,مزایده پیش فروش و تحویل فوری حق سرقفلی واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882478/مناقصه-تکمیل-شبکه-آب-خام-و--'>مناقصه تکمیل شبکه آب خام و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل شبکه آب خام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882430/مزایده-فروش-دو-دستگاه-جرثقیل-سقفی-ده-تن-و-شانزده-تن'>مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل سقفی ده تن و شانزده تن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جرثقیل سقفی ده تن و شانزده تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882494/مناقصه-پروژه-های-ترافیکی'>مناقصه پروژه های ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه های ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881869/مزایده-آهن-آلات-گالوانیزه-سالم-(-نبشی-گالوانیزه-ساد-برزیل-حدود-1800-تن-)--'>مزایده آهن آلات گالوانیزه سالم ( نبشی گالوانیزه ساد برزیل حدود 1800 تن ) ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده آهن آلات گالوانیزه سالم ( نبشی گالوانیزه ساد برزیل حدود 1800 تن ) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882441/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-خازن-فشار-متوسط-سوییچ-شونده'>مناقصه خرید یک دستگاه خازن فشار متوسط سوییچ شونده / مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه خازن فشار متوسط سوییچ شونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882607/مزایده-فروش-سرقفلی-مغازه-های-جنب-ترمینال-روستایی'>مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی / مزایده,مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882465/مناقصه-واگذاری-مجتمع-سلامت-به-منظور-ارائه-خدمات-بهداشتی-و-درمانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مجتمع سلامت به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری مجتمع سلامت به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882582/مزایده-دو-دانگ-و-723-هزارم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-مالکیت-تجدید-و-'>مزایده دو دانگ و 723 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ از مالکیت تجدید و.. / مزایده,مزایده دو دانگ و 723 هزارم دانگ مشاع از سه دانگ از مالکیت تجدید و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882572/مزایده-2-سهم-مشاع-از-15-سهم-سه-دانگ-از-عرصه-و-اعیان-ملک-تجدید'>مزایده 2 سهم مشاع از 15 سهم سه دانگ از عرصه و اعیان ملک تجدید / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 15 سهم سه دانگ از عرصه و اعیان ملک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882601/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-سه-فرعی-و-زمین-مشاعی-مرحله-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک سه فرعی و زمین مشاعی مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک سه فرعی و زمین مشاعی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882452/مزایده-یک-دستگاه-پرس-آلومینیوم-وایکاست-و--'>مزایده یک دستگاه پرس آلومینیوم وایکاست و ...  / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس آلومینیوم وایکاست و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882472/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان-دوگانه-سوز-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز مدل 1388 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882555/مزایده-یک-دانگ-و-487-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-مغازه'>مزایده یک دانگ و 487.8 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه / مزایده,مزایده یک دانگ و 487.8 هزارم یک دانگ مشاع از مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881875/اصلاحیه-فراخوان-شناسایی-پیمانکار-واجد-صلاحیت-در-ارتباط-با-مدیریت-و-بهره-برداری-از-بنادر-و-مخازن-پتروشیمی--نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی - نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان , اصلاحیه فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882539/مزایده-3-باب-آپارتمان-227-29-و-112-52-و-108-18متر'>مزایده 3 باب آپارتمان 227.29 و 112.52 و 108.18متر / مزایده,مزایده 3 باب آپارتمان 227.29 و 112.52 و 108.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882488/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-620مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 620مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 620مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882474/تجدید-مزایده-اجاره-زمین-ورزشی-چمن-مصنوعی-پارک-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی پارک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882469/تجدید-مزایده-اجاره-میدان-اسب-دوانی--تجدید'>تجدید مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید  مزایده اجاره میدان اسب دوانی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882479/تجدید-مزایده-اجاره-کافی-شاپ-نهر-اعظم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره کافی شاپ نهر اعظم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882468/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882496/مزایده-2000-عدد-حشره-کش-دستگاه-منبت-کاری----نوبت-دوم'>مزایده 2000 عدد حشره کش -دستگاه منبت کاری  .... نوبت دوم  / مزایده 2000 عدد حشره کش -دستگاه منبت کاری  ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882498/مزایده-ششدانگ-مغازه-به-مساحت-25-36مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 25.36مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه به مساحت 25.36مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882480/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2310مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2310مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2310مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882501/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان دوگانه سوز / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882485/مزایده-باغ-با-پلاک-ثبتی-1151-فرعی-از-5-اصلی'>مزایده باغ با پلاک ثبتی 1151 فرعی از 5 اصلی / مزایده,مزایده باغ با پلاک ثبتی 1151 فرعی از 5 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882490/مناقصه-واگذاری-جمع-آوری-زباله-شهری--نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری - نگهداری و آبیاری فضای سبز  / مناقصه, مناقصه واگذاری جمع آوری زباله شهری - نگهداری و آبیاری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882503/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-دفع-زباله-های-شهری'>مناقصه عملیات جمع آوری و دفع زباله های شهری / آگهی مناقصه دو مرحله ای کتبی,مناقصه عملیات جمع آوری و دفع زباله های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882482/مناقصه-احداث-جایگاه-CNG'>مناقصه احداث جایگاه  CNG  / مناقصه , مناقصه احداث جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882493/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-193-و-247متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 193 و 247متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 193 و 247متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882487/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882471/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی-و----نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی راه روستایی و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882484/مزایده-فروش-اموال-شرکت-تعاونی'>مزایده فروش اموال شرکت تعاونی  / مزایده , مزایده فروش اموال شرکت تعاونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882473/مناقصه-پروژه-سکوی-توقفگاه-قطار-حومه-ای-ایلخچی-(راه-آهن)--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه سکوی توقفگاه قطار حومه ای ایلخچی (راه آهن) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882486/مزیده-واگذاری-بهره-برداری-از-ورودیه-پایانه-مسافربری-شهرداری--نوبت-دوم'>مزیده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزیده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882483/مزایده-فروش-یکدستگاه-تزریق-پلاستیک-پولاد-240-تن--بار-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن - بار دوم  / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک پولاد 240 تن - بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882567/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-بخش-15-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881888/مناقصه-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه ، مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881874/فراخوان-بازسازی-و-بهسازی-8-دستگاه-خودرو-ایمنی-و-آتشنشانی'>فراخوان بازسازی و بهسازی 8 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان بازسازی و بهسازی 8 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881858/مناقصه-خدمات-مربوط-به-تهیه-مواد--طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه خدمات مربوط به تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مربوط به تهیه مواد ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881856/مناقصه-امور-خدمات-سرویس-دهی-آژانس--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات سرویس دهی آژانس - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات سرویس دهی آژانس توسط 10 دستگاه خودرو پژو ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881866/مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان-بوعلی'>مزایده واگذاری بوفه بیمارستان بوعلی   / مزایده ، مزایده واگذاری بوفه بیمارستان بوعلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881844/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881842/مزایده-فروش-پودر-PTA-و---تجدید-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش پودر PTA و ... تجدید دوم نوبت دوم / آگهی تجدید دوم مزایده, مزایده فروش پودر PTA و ... تجدید دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881885/فراخوان-اجاره-(تامین)-دو-فروند-یدک-کش-عملیاتی-آتشخوار'>فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881845/مناقصه-خدمات-مشاوره-نظارت-و-بازرسی-و-mc-و-تامین-نیروهای-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره نظارت و بازرسی و mc و تامین نیروهای مورد نیاز نوبت دوم / پیش نویس آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره نظارت و بازرسی و mc و تامین نیروهای مورد نیاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881846/مناقصه-انجام-عملیات-بازرسی-کمی-و-کیفی-محصولات-صادراتی-مجتمع-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بازرسی کمی و کیفی محصولات صادراتی مجتمع  نوبت دوم / اگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بازرسی کمی و کیفی محصولات صادراتی مجتمع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881970/مزایده-ملک-تجاری'>مزایده ملک تجاری / مزایده ، مزایده ملک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882222/تجدید-مناقصه-اجرای-ابنیه-فنی---'>تجدید مناقصه اجرای ابنیه فنی ....  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای ابنیه فنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882212/فراخوان-واگذاری-فضاهای-فرهنگی-و-هنری'>فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری  / فراخوان عمومی ,فراخوان واگذاری فضاهای فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882175/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882179/مزایده-سه-دانگ-ملک-مساحت-عرصه-100-49متر'>مزایده سه دانگ ملک مساحت عرصه 100.49متر  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت عرصه 100.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881886/مناقصه-انجام-عملیات-و-خدمات-تعمیرات--'>مناقصه انجام عملیات و خدمات تعمیرات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات و خدمات تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882169/مزایده-ملک-تجاری-بخش-دو-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ملک تجاری بخش دو اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک تجاری بخش دو اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882142/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاه-ها-و-واحدهای-مجتمع'>مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع  / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882201/مزایده-حدود-60-تن-کامپاند-برگشتی--'>مزایده حدود 60 تن کامپاند برگشتی ... / مزایده حدود 60 تن کامپاند برگشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882180/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-20-دستگاه-اتوکلاو---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  خرید تعداد 20 دستگاه اتوکلاو...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی خرید تعداد 20 دستگاه اتوکلاو...... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882182/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-ماشین-بیهوشی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه ماشین بیهوشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882185/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-50-دستگاه-ونتیلاتور-بزرگسال-و-اطفال--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  خرید تعداد 50 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و اطفال - نوبت دوم  / مناقصه عمومی خرید تعداد 50 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و اطفال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882190/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-رادیولوژی-دیجیتال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه رادیولوژی دیجیتال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882192/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-100-دستگاه-الکتروکوتر-تولید-داخل--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل - نوبت دوم  / مناقصه عمومی  خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکوتر تولید داخل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882171/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-خدمات-فنی-پشتیبانی-عمومی-نظافت-صنعتی-تخلیه-مواد-شیمیایی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت خدمات فنی، پشتیبانی عمومی، نظافت صنعتی، تخلیه مواد شیمیایی...- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خدمات فنی، پشتیبانی عمومی، نظافت صنعتی، تخلیه مواد شیمیایی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881841/مناقصه-حمل-و-تخلیه-لیچه--کنسانتره-و-زغالسنگ-خام---نوبت-دوم'>مناقصه حمل و تخلیه لیچه ، کنسانتره و زغالسنگ خام ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و تخلیه لیچه ، کنسانتره و زغالسنگ خام ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882177/مناقصه-اجرای-دستمزدی-تکمیل-کارهای-باقیمانده-احداث-ساختمان-یارد-آفیس-5----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دستمزدی تکمیل کارهای باقیمانده احداث ساختمان یارد آفیس 5 ....- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دستمزدی تکمیل کارهای باقیمانده احداث ساختمان یارد آفیس 5 ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882163/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-صنعتی-شرکت'>مناقصه انجام خدمات نظافت صنعتی شرکت  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات نظافت صنعتی شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882147/مزایده50-دستگاه-خودرو-سبک-وانت-بار-و-سواری'>مزایده50 دستگاه خودرو سبک وانت بار و سواری / آگهی فروش,مزایده50 دستگاه خودرو سبک وانت بار و سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882133/مناقصه-خرید-11000-دست-لباسکار-و-40000-متر-پارچه-تترون'>مناقصه خرید 11000 دست لباسکار و 40000 متر پارچه تترون / مناقصه خرید 11000 دست لباسکار و 40000 متر پارچه تترون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882125/مناقصه-اداره-امور-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه اداره امور انبار نفت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور انبار نفت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882173/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-ابنیه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>فراخوان نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی.... / اگهی فراخوان , فراخوان نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882123/مناقصه-خرید-انواع-مواد-شیمیایی'>مناقصه خرید انواع مواد شیمیایی  / مناقصه , مناقصه خرید انواع مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881849/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نظافتی-مجتمع-چوکا-و-خدماتی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی , نظافتی مجتمع چوکا و خدماتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور خدماتی , نظافتی مجتمع چوکا و خدماتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882140/مناقصه-مواد-اولیه-و-بسته-بندی'>مناقصه مواد اولیه و بسته بندی / آگهی مناقصه , مناقصه مواد اولیه و بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882128/مناقصه-خرید-انواع-کارتن-مورد-نیاز-کارخانجات'>مناقصه خرید انواع کارتن مورد نیاز کارخانجات  / مناقصه , مناقصه خرید انواع کارتن مورد نیاز کارخانجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882126/مزایده-زمین-و-مستحدثات-کارخانه'>مزایده زمین و مستحدثات کارخانه / مزایده ، مزایده زمین و مستحدثات کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882218/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206  / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881857/تجدید-فراخوان-پروژه-مجموعه-تفریحی-ورزشی-کشه-زر--'>تجدید فراخوان پروژه مجموعه تفریحی ورزشی کشه زر ... / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان پروژه مجموعه تفریحی ورزشی کشه زر ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882120/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت113-53متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت113.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت113.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882111/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-330-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 330.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 330.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882600/مزایده-جرثقیل-تک-کابین-بوم-خشک'>مزایده جرثقیل تک کابین بوم خشک / آگی مزایده اموال منقول، مزایده جرثقیل تک کابین بوم خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882116/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1745متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1745متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1745متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882118/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-81-94متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.94متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882096/مزایده-دو-باب-حجره-شماره-104-و-114'>مزایده دو باب حجره شماره 104 و 114  / مزایده,مزایده دو باب حجره شماره 104 و 114 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882103/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-عرصه-330متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین عرصه 330متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین عرصه 330متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882115/مزایده-یک-دستگاه-فتوکپی'>مزایده یک دستگاه فتوکپی  / مزایده,مزایده یک دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882138/فراخوان-اجاره-(تامین)-دو-فروند-شناور-عملیاتی'>فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) دو فروند شناور عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882100/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-راهبری-تاسیسات-پالایشگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام خدمات فنی و راهبری تاسیسات پالایشگاهی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  انجام خدمات فنی و راهبری تاسیسات پالایشگاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881863/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-سوله-مدیریت-بحران-شهرداری-آبسرد-96-4-12'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد 96.4.12 / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد نوبت اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882107/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-هشتاد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه هشتاد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882108/مناقصه-حمل-گندم'>مناقصه حمل گندم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882210/مزایده-ششصد-متر-لوله-سایز-110--نوبت-دوم'>مزایده ششصد متر لوله سایز 110 - نوبت دوم  / مزایده ششصد متر لوله سایز 110 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882165/مزایده-طبقه-همکف-ساختمان'>مزایده طبقه همکف ساختمان  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده طبقه همکف ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882151/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882157/ارزیابی-کیفی-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-3--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 3 - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 3 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882191/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-85-73متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 85.73متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 85.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881900/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی--'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی شامل انحام امور خدمات نظافتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882145/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-کالاهای-اختصاصی--'>مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882669/استعلام-فن-کویل-کاستی-چهار-طرفه'>استعلام فن کویل کاستی چهار طرفه  / استعلام, استعلام فن کویل کاستی چهار طرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882651/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882663/استعلام-بازدید--تست--شارژ-و-سرویس-خاموش-کننده-های-دستی-حریق'>استعلام  بازدید ، تست ، شارژ و سرویس خاموش کننده های دستی حریق / استعلام  بازدید ، تست ، شارژ و سرویس خاموش کننده های دستی حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882642/استعلام-فعالیتهای-مخابراتی'>استعلام فعالیتهای مخابراتی / استعلام فعالیتهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882622/استعلام-60-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام  60 دستگاه کامپیوتر / استعلام 60 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882684/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی-جهت-حضور-و-غیاب-با-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام دستگاه ساعت زنی جهت حضور و غیاب با نصب و راه اندازی / استعلام دستگاه ساعت زنی جهت حضور و غیاب با نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882609/استعلام-محافظ-مخصوص-کولر-گازی-از-نوع-پیشرانه'>استعلام محافظ مخصوص کولر گازی از نوع پیشرانه / استعلام, استعلام محافظ مخصوص کولر گازی از نوع پیشرانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882627/استعلام-کاغذ-90-70-72'>استعلام کاغذ 90*70/72  / استعلام, استعلام کاغذ 90*70/72 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882677/استعلام-کاغذ-100-80-70'>استعلام کاغذ 100*80/70  / استعلام, استعلام کاغذ  100*80/70 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882159/تمدید-فراخوان-اجرای-سیستم-تله-متری-و-کنترل-از-راه-دور-تاسیسات'>تمدید فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات  / تمدید , فراخوان اجرای سیستم تله متری و کنترل از راه دور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882713/استعلام-خرید-Sfp'>استعلام خرید Sfp  / استعلام ، استعلام خرید Sfp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882731/استعلام-بازسازی-یکدستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی یکدستگاه آسانسور  / استعلام ,استعلام بازسازی یکدستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882754/استعلام-مربا-تکنفره-25-گرمی-(گل--هویج-آلبالو)'>استعلام مربا تکنفره 25 گرمی (گل - هویج-آلبالو) / استعلام , استعلام مربا تکنفره 25 گرمی (گل - هویج-آلبالو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882594/استعلام-خرید-سرور-برای-اداره-کل-نوسازی-مدارس-گیلان'>استعلام خرید سرور برای اداره کل نوسازی مدارس گیلان / استعلام , استعلام خرید سرور برای اداره کل نوسازی مدارس گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882621/استعلام-کیبورد'>استعلام کیبورد / استعلام , استعلام کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882628/استعلام-توکن'>استعلام توکن / استعلام , استعلام توکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882634/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882637/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه / استعلام , استعلام پنکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882590/استعلام-ویدئو-پرژکتور'>استعلام ویدئو پرژکتور  / استعلام، استعلام ویدئو پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882602/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن  / استعلام، استعلام تلویزیون ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882184/مزایده-پلاک-ثبتی-3098-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3098 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3098 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882647/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882660/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882652/استعلام-خرید-رایانه--'>استعلام خرید رایانه ... / استعلام, استعلام خرید رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882623/استعلام-اجرای-آرشیو-الکترونیکی-دفاتر-املاک'>استعلام اجرای آرشیو الکترونیکی دفاتر املاک  / استعلام, استعلام اجرای آرشیو الکترونیکی دفاتر املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882596/استعلام-خرید-دوربین--رکوردر-سوئیچ--'>استعلام خرید دوربین ، رکوردر، سوئیچ ... / استعلام , استعلام خرید دوربین ، رکوردر، سوئیچ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882665/استعلام-خرید-سمپاش-برقی-فرغونی'>استعلام خرید سمپاش برقی فرغونی  / استعلام ,استعلام  خرید سمپاش برقی فرغونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882835/استعلام-خرید-ماشین-لباسشویی--یخچال-و--'>استعلام خرید ماشین لباسشویی ، یخچال و ...  / استعلام , استعلام خرید ماشین لباسشویی ، یخچال و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882189/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دو-تهران'>مزایده ملک مشاع بخش دو تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882823/استعلام-ماژول-DSP-رایانه-مدل-HWTC-2FE'>استعلام ماژول DSP رایانه مدل HWTC- 2FE / استعلام , استعلام ماژول DSP رایانه مدل HWTC- 2FE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882789/استعلام-ماژول-DSP-رایانه'>استعلام ماژول DSP رایانه  / استعلام , استعلام ماژول DSP رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882778/استعلام-نصب-علمک-گاز'>استعلام نصب علمک گاز  / استعلام , استعلام نصب علمک گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882773/استعلام-سرویس-نگهداری-سامانه-دوربین-مداربسته'>استعلام سرویس نگهداری سامانه دوربین مداربسته / استعلام، استعلام سرویس نگهداری سامانه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882149/مناقصه-احداث-مدرسه-شش-کلاسه-و-مدرسه-ابتدایی'>مناقصه احداث مدرسه شش کلاسه و مدرسه ابتدایی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه شش کلاسه و مدرسه ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882762/استعلام-یو-پی-اس-3KVALINEINTERACTIVE-برند-تکام'>استعلام یو پی اس 3KVALINEINTERACTIVE برند تکام / استعلام یو پی اس 3KVALINEINTERACTIVE برند تکام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882814/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882788/استعلام-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-فیبر-نوری'>استعلام اجرا نصب و راه اندازی فیبر نوری / استعلام اجرا نصب و راه اندازی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882768/استعلام-آسفالت-جهت-شهرستانهای-شمال-اصفهان'>استعلام آسفالت جهت شهرستانهای شمال اصفهان / استعلام , استعلام آسفالت جهت شهرستانهای شمال اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882771/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882781/استعلام-خرید-آسفالت-جهت-شهرستانهای-مرکز-اصفهان'>استعلام خرید آسفالت جهت شهرستانهای مرکز اصفهان / استعلام خرید آسفالت جهت شهرستانهای مرکز اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882799/استعلام-خرید-آسفالت-جهت-شهرستانهای-جنوب-غرب-1'>استعلام خرید آسفالت جهت شهرستانهای جنوب غرب 1  / استعلام خرید آسفالت جهت شهرستانهای جنوب غرب 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882167/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-631-63مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 631.63مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 631.63مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882826/استعلام-خرید-آسفالت-جهت-شهرستانهای-جنوب-شرق'>استعلام خرید آسفالت جهت شهرستانهای جنوب شرق / استعلام خرید آسفالت جهت شهرستانهای جنوب شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882837/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت  / استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882769/استعلام-خرید-رک'>استعلام خرید رک  / استعلام خرید رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882785/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882569/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام  خرید اسکنر / استعلام  خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882589/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام  خرید اسکنر / استعلام  خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882606/استعلام-خدمات-فنی-اجرای-شبکه-های-محلی-برق'>استعلام خدمات فنی اجرای شبکه های محلی برق / استعلام، استعلام خدمات فنی اجرای شبکه های محلی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882618/استعلام-کیسه-هوای-ترانسفورماتور'>استعلام کیسه هوای ترانسفورماتور  / استعلام, استعلام کیسه هوای ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882646/استعلام-نرم-افزار-پایا-پیام'>استعلام نرم افزار پایا پیام / استعلام نرم افزار پایا پیام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882671/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882158/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-میمی-5856-81متر'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ میمی 5856.81متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از باغ میمی 5856.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882690/استعلام-نسخه-7-5-نرم-افزار-WEBGATEWAY'>استعلام نسخه 7.5 نرم افزار WEBGATEWAY / استعلام نسخه 7.5 نرم افزار WEBGATEWAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882704/استعلام-رادیاتور-آلومنیومی-اتصالی-دیواری'>استعلام رادیاتور آلومنیومی اتصالی دیواری / استعلام, استعلام رادیاتور آلومنیومی اتصالی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882759/استعلام-صندلی-کارشناسی'>استعلام صندلی کارشناسی  / استعلام ، صندلی کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882765/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882770/استعلام-دوربین-axis-p3225-lve-mkll'>استعلام دوربین axis p3225 lve -mkll / استعلام ، استعلام دوربین axis p3225 lve -mkll</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882790/استعلام-سیستم-حضور-و-غیاب'>استعلام  سیستم حضور و غیاب / استعلام , استعلام  سیستم حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882767/استعلام-مخزن-ذخیره-سازی-سوخت-مایع'>استعلام مخزن ذخیره سازی سوخت مایع / استعلام مخزن ذخیره سازی سوخت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882728/استعلام-کولر-گازی-اسنوا-12000'>استعلام کولر گازی اسنوا 12000 / استعلام, استعلام کولر گازی اسنوا 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882164/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-126-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 126 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 126 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882700/استعلام-خرید-پنجره-دو-جداره-upvc'>استعلام خرید پنجره دو جداره upvc / استعلام , استعلام خرید پنجره دو جداره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882717/استعلام-مالاتیون-حشره-کش-و--'>استعلام مالاتیون حشره کش و ... / استعلام مالاتیون حشره کش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882725/استعلام-دستگاه-ثبت-دیتالاگر-جریان-و-فشار-و--'>استعلام دستگاه ثبت دیتالاگر جریان و فشار و ... / استعلام دستگاه ثبت دیتالاگر جریان و فشار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882172/مناقصه-تامین-و-توزیع-انواع-نایلکس'>مناقصه تامین و توزیع انواع نایلکس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و توزیع انواع نایلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881931/فراخوان-پیمانکاران-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-زیر-ساختهای-تاسیسات-برقی--تجدید'>فراخوان پیمانکاران پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیر ساختهای تاسیسات برقی... تجدید  / گهی فراخوان پیمانكاران , فراخوان پیمانکاران پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیر ساختهای تاسیسات برقی... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882644/استعلام-دوربین-مداربسته-به-همراه-تجهیزات-96-4-12'>استعلام دوربین مداربسته به همراه تجهیزات 96.4.12 / استعلام، استعلام دوربین مداربسته به همراه تجهیزات 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882672/استعلام-رله-جریان-زیاد'>استعلام رله جریان زیاد  / استعلام , استعلام رله جریان زیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882706/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پارتیشن-96-4-12'>استعلام نصب و راه اندازی پارتیشن 96.4.12 / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی پارتیشن 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882695/استعلام-تندر-1100-وات-و--'>استعلام تندر 1100 وات و ...  / استعلام, استعلام تندر 1100 وات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882682/استعلام-کابل-اینترنت'>استعلام کابل اینترنت  / استعلام, استعلام کابل اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882662/استعلام-خرید-فایروال'>استعلام خرید فایروال  / استعلام, استعلام خرید فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882638/استعلام-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-سامانه-ثبت-و-نظارت-اینترنتی-تخلیه-وجوه-صنادیق-صدقات'>استعلام طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه ثبت و نظارت اینترنتی تخلیه وجوه صنادیق صدقات / استعلام , استعلام طراحی و پیاده سازی نرم افزار سامانه ثبت و نظارت اینترنتی تخلیه وجوه صنادیق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882653/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882674/استعلام-خرید-لوازم-بهداشتی'>استعلام خرید لوازم بهداشتی / استعلام خرید لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882631/استعلام-برنج-هندی-کیسه-ده-کیلویی-با-نام-تجاری-GTC'>استعلام برنج هندی کیسه ده کیلویی با نام تجاری GTC / استعلام برنج هندی کیسه ده کیلویی با نام تجاری GTC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882614/استعلام-احداث-پست-هوایی-100-کیلووات'>استعلام احداث پست هوایی 100 کیلووات / استعلام احداث پست هوایی 100 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882698/استعلام-صندلی-اداری-مدیریتی--'>استعلام صندلی اداری مدیریتی.... / استعلام صندلی اداری مدیریتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882617/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت / استعلام , استعلام خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882620/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر   / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882650/استعلام-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام عملیات نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب  / استعلام عملیات نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882701/استعلام-اصلاح-و-جابجایی-خط-انتقال-آب-ورودی'>استعلام اصلاح و جابجایی خط انتقال آب ورودی / استعلام اصلاح و جابجایی خط انتقال آب ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882727/استعلام-آداپتور'>استعلام آداپتور  / استعلام , استعلام آداپتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882744/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882135/مزایده-فروش-ملک-تجاری-پلاک-ثبتی-8676-فرعی'>مزایده فروش ملک تجاری پلاک ثبتی 8676 فرعی / مزایده,مزایده فروش ملک تجاری پلاک ثبتی 8676 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882612/استعلام-آسانسور-5-طبقه-10-نفره-مدل-gearless-نام-تجارتی-هیوندا--'>استعلام آسانسور 5 طبقه 10 نفره مدل gearless نام تجارتی هیوندا ... / استعلام, استعلام آسانسور 5 طبقه 10 نفره مدل gearless نام تجارتی هیوندا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882641/استعلام-اصلاحیه--تجدید-نیاز-تجهیزات-و-وسایل-اداری-در-50-قلم---'>استعلام اصلاحیه - تجدید نیاز تجهیزات و وسایل اداری در 50 قلم .... / استعلام، استعلام اصلاحیه - تجدید نیاز تجهیزات و وسایل اداری در 50 قلم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882654/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882635/استعلام-تعمیر-اساسی-سه-دستگاه-کامیون'>استعلام تعمیر اساسی سه دستگاه کامیون / استعلام ، تعمیر اساسی سه دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882616/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882587/استعلام-ارتقا-سیستم-مدیریت-یکپارچه-تهدیدات-امنیتی'>استعلام ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی  / استعلام ,ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات امنیتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882608/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام, استعلام سرور رایانه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882673/استعلام-کارگاه-کشاورزی'>استعلام کارگاه کشاورزی / استعلام ، کارگاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882599/استعلام-کارگاه-کامپیوتر'>استعلام کارگاه کامپیوتر / استعلام کارگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882595/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-برق'>استعلام مواد مصرفی کارگاه برق / استعلام مواد مصرفی کارگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882588/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-مکانیک-خودرو'>استعلام مواد مصرفی کارگاه مکانیک خودرو / استعلام مواد مصرفی کارگاه مکانیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882585/استعلام-خیاطی'>استعلام خیاطی  / استعلام خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882581/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-گلسازی'>استعلام مواد مصرفی کارگاه گلسازی / استعلام مواد مصرفی کارگاه گلسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882667/استعلام-لوازم-مصرفی-اداری'>استعلام لوازم مصرفی اداری  / استعلام , استعلام لوازم مصرفی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882577/استعلام-لوازم-مصرفی-اداری-96-4-12'>استعلام لوازم مصرفی اداری 96.4.12 / استعلام , استعلام لوازم مصرفی اداری  96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882573/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت       / استعلام, استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882683/استعلام-یک-دستگاه-الترناتور-630-کاوا'>استعلام یک دستگاه الترناتور 630 کاوا / استعلام، استعلام یک دستگاه الترناتور 630 کاوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882639/استعلام-انجام-تعمیرات-بر-روی-2-دستگاه-مولد-کامینز'>استعلام انجام تعمیرات بر روی 2 دستگاه مولد کامینز / استعلام، استعلام انجام تعمیرات بر روی 2 دستگاه مولد کامینز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882626/استعلام-خودرو-سمند-دوگانه-سوز-EF7'>استعلام خودرو سمند دوگانه سوز EF7  / استعلام، استعلام خودرو سمند دوگانه سوز EF7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882656/استعلام-خرید-متعلقات-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام خرید متعلقات دوربین فیلمبرداری / استعلام, استعلام خرید متعلقات دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882857/​فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-انشعابات-گاز-حفاظت-از-زنگ-و-وسایل-گازرسانی'>​فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ،حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی  / ​فراخوان مناقصه  , ​فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ،حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882831/تجدید-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-نصب-۶۲۰۰-انشعاب-پلی-اتیلن---'>تجدید تهیه مصالح و ساخت و نصب ۶۲۰۰ انشعاب پلی اتیلن  ... / تجدید تهیه مصالح و ساخت و نصب ۶۲۰۰ انشعاب پلی اتیلن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882825/مزایده-بخش-رادیوتراپی-بیمارستان-امام-علی-(ع)-شهرستان-آمل'>مزایده بخش رادیوتراپی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان آمل / مزایده بخش رادیوتراپی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882815/دعوتنامه-عملیات-تثبیت-بستر-رودخانه-و-ساماندهی-مسیل-گچی-سو'>دعوتنامه عملیات تثبیت بستر رودخانه و ساماندهی مسیل گچی سو     / دعوتنامه عملیات تثبیت بستر رودخانه و ساماندهی مسیل گچی سو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882804/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-های-گرگانرود-و-قره-سو'>مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های گرگانرود و قره سو     / مناقصه عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های گرگانرود و قره سو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882783/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-پوشش-ژئوممبران-آببندان-کجور-شهرستان-نوشهر'>مناقصه پروژه عملیات اجرایی پوشش ژئوممبران آببندان کجور شهرستان نوشهر     / مناقصه پروژه عملیات اجرایی پوشش ژئوممبران آببندان کجور شهرستان نوشهر    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882772/مناقصه-لوله-گذاری-در-شهرستان'>مناقصه لوله گذاری در شهرستان / مناقصه لوله گذاری در شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882794/مناقصه-لوله-گذاری-در-شهرستان'>مناقصه لوله گذاری در شهرستان / مناقصه لوله گذاری در شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882807/مناقصه-لوله-گذاری-شهرستان-بافت'>مناقصه لوله گذاری شهرستان بافت / مناقصه لوله گذاری شهرستان بافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882834/مناقصه-احداث-مدرسه-ابتدایی'>مناقصه احداث مدرسه ابتدایی / مناقصه احداث مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882846/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای  اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882836/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات ابزار دقیق / مناقصه خرید لوازم و تجهیزات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882820/مناقصه-انجام-خدمات-فضای-سبز-اادارات-وتاسیسات'>مناقصه انجام خدمات فضای سبز اادارات وتاسیسات / مناقصه انجام خدمات فضای سبز اادارات وتاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882786/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ادارات-وتاسیسات'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ادارات وتاسیسات / مناقصه انجام خدمات تنظیفات ادارات وتاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882764/مناقصه-تکمیل-بهسازی-بخشی-از-جاده-کنار-گذر-خط-لوله-نفت'>مناقصه تکمیل بهسازی بخشی از جاده کنار گذر خط لوله نفت / مناقصه تکمیل بهسازی بخشی از جاده کنار گذر خط لوله نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882779/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-مربوط-به-خدمات-و-پشتیبانی-شرکت-آب-منطقه-ای-مازندران'>مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای مازندران     / مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای مازندران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882801/مناقصه-عمومی-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-سال-۱۳۹۶'>مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری سال ۱۳۹۶     / مناقصه عمومی خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری سال ۱۳۹۶    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882811/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مناطق-۲٬۳٬۴٬۵٬۶٬۸-گازرسانی-تهران'>مناقصه  تامین خودروهای استیجاری مناطق ۲٬۳٬۴٬۵٬۶٬۸ گازرسانی تهران     / مناقصه  تامین خودروهای استیجاری مناطق ۲٬۳٬۴٬۵٬۶٬۸ گازرسانی تهران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882822/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-کارکنان-هما-از-فرودگاه-امام-خمینی-(ره)'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هما از فرودگاه امام خمینی (ره)  / مناقصه انجام خدمات حمل و نقل کارکنان هما از فرودگاه امام خمینی (ره) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882105/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری / مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882827/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-تهیه٬-طبخ-و-توزیع-غذا-سلف--'>مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذا سلف ... / مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذا سلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882859/​فراخوان-مناقصه-لباس-کار'>​فراخوان مناقصه لباس کار     / ​فراخوان مناقصه , ​فراخوان مناقصه لباس کار    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881889/مزایده-مشارکت-در-کاشت-اراضی-زراعی--مرحله-دوم'>مزایده مشارکت در کاشت اراضی زراعی - مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده مشارکت در کاشت اراضی زراعی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882139/مناقصه-خرید-تعداد-8-حلقه-ریل'>مناقصه خرید تعداد 8 حلقه ریل  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 8 حلقه ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882168/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-صنعت-ریخته-گری'>مزایده فروش تعدادی ماشین آلات صنعت ریخته گری / مزایده,مزایده فروش تعدادی ماشین آلات صنعت ریخته گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882093/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-بوفه-مرکزی-و-اورژانس'>مزایده  واگذاری بهره برداری از بوفه مرکزی و اورژانس / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از بوفه مرکزی و اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882183/اگهی-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-دفتر-تهران'>اگهی دعوت به مشارکت در ساخت دفتر تهران / اگهی، اگهی دعوت به مشارکت در ساخت دفتر تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882112/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه  طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه , مناقصه  طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882131/مزایده-فروش-تعداد-9-دستگاه-از-خودروهای-قابل-تبدیل-شماره-گذاری'>مزایده فروش تعداد 9 دستگاه از خودروهای قابل تبدیل شماره گذاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 9 دستگاه از خودروهای قابل تبدیل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882092/مناقصه-خرید-26-آیتم-لوازم-استراتژیک-بخش-مکانیک'>مناقصه خرید 26 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 26 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882094/مناقصه-خرید-33-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید 33 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 33 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881876/مزایده-فروش-ماشین-آلات-ساخت-درب-و-پنجره-UPVC'>مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره UPVC / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882110/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882101/مناقصه-خرید-262-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-مکانیک-توربین'>مناقصه خرید 262 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک توربین  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 262 آیتم لوازم یدکی بخش مکانیک توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882088/مناقصه-خرید-9-آیتم-لوازم-استراتژیک-بخش-مکانیک'>مناقصه خرید 9 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 9 آیتم لوازم استراتژیک بخش مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882090/مناقصه-خرید-96-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-الکتریک'>مناقصه خرید 96 آیتم لوازم یدکی بخش الکتریک  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 96 آیتم لوازم یدکی بخش الکتریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882129/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-و-نگهداری-سرپناه-های-ایستگاه-اتوبوس-و--'>مناقصه اجرای عملیات نصب و نگهداری سرپناه های ایستگاه اتوبوس و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات نصب و نگهداری سرپناه های ایستگاه اتوبوس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882181/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-مساحت-زیربنا-650متر'>مزایده فروش ساختمان اداری مساحت زیربنا 650متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مساحت زیربنا 650متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881883/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی-اوان-و-گازرخان'>مناقصه بهسازی راه روستایی اوان و گازرخان / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی اوان و گازرخان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882081/مناقصه-تهیه-و-چاپ-انواع-فرمهای-چاپی'>مناقصه تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تهیه و چاپ انواع فرمهای چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882122/مناقصه-تامین-مواد-غذایی-و-پخت-و-عرضه-غذای-روزانه'>مناقصه تامین مواد غذایی و پخت و عرضه غذای روزانه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین مواد غذایی و پخت و عرضه غذای روزانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882127/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تجهیزات-مازاد'>مزایده فروش  ماشین آلات و تجهیزات مازاد / مزایده عمومی, مزایده فروش  ماشین آلات و تجهیزات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882052/فراخوان-مناقصه-خدمات-فنی-پشتیبانی-عمومی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات فنی، پشتیبانی عمومی ....نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات فنی، پشتیبانی عمومی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882057/فراخوان-مناقصه-خدمات-فنی-و-پشتیبانی-عمومی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات فنی و پشتیبانی عمومی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکاری تخصصی خدمات فنی و پشتیبانی عمومی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882074/فراخوان-تولید-انواع-مربا'>فراخوان تولید انواع مربا / آگهی فراخوان، فراخوان تولید انواع مربا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882097/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-شربتخانه'>مزایده بهره برداری از فضای شربتخانه / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از فضای شربتخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882066/مزایده-دستگاه-تلفن-رومیزی---'>مزایده دستگاه تلفن رومیزی .... / مزایده, مزایده دستگاه تلفن رومیزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881848/مناقصه-خدمات-پیمانکاری-تهیه-و-تبدیل-هیزم-و--'>مناقصه خدمات پیمانکاری تهیه و تبدیل هیزم و... / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه خدمات پیمانکاری تهیه و تبدیل هیزم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882086/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-و-سه-دانگ-منزل-مسکونی'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه و سه دانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه و سه دانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882053/مناقصه-روکش-آسفالت-راه-روستایی-بنه-عباس'>مناقصه روکش آسفالت راه روستایی بنه عباس / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت راه روستایی بنه عباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882070/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-اسکرو'>مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو / مزایده ، مزایده یک دستگاه کمپرسور اسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882082/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-178-50متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 178.50متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 178.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882072/مزایده-واگذاری-سالن-منتظر-المهدی'>مزایده واگذاری  سالن منتظر المهدی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  سالن منتظر المهدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882043/مزایده-قیچی-میلگرد-بر-یک-دستگاه--خم-کن-میلگرد-بری'>مزایده قیچی میلگرد بر یک دستگاه ، خم کن میلگرد بری / مزایده,مزایده قیچی میلگرد بر یک دستگاه ، خم کن میلگرد بری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881832/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882050/فراخوان-مناقصه-سیمان-حفاری-کلاس-E'>فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه سیمان حفاری کلاس E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882055/فراخوان-مناقصه-بهینه-سازی-سیستم-ارتینگ-ایستگاه-های-حفاظت-نوبت-د-وم'>فراخوان مناقصه بهینه سازی سیستم ارتینگ ایستگاه های حفاظت- نوبت د وم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان بهینه سازی سیستم ارتینگ ایستگاه های حفاظت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882075/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-195-35متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 195.35متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان 195.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882079/مزایده-مقدار-نه-دهم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده مقدار نه دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده مقدار نه دهم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882060/مناقصه-مدیریت-راهبری-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای فشرده,مناقصه مدیریت راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882047/مزایده-بازار-روز-(شنبه-بازار)-نوبت-دوم'>مزایده بازار روز (شنبه بازار) نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بازار روز (شنبه بازار) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882113/مزایده-460-عدد-صندلی-رستورانی-و--'>مزایده  460 عدد صندلی رستورانی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  460 عدد صندلی رستورانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882106/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-تانکر-شیر-آذرخش-96-04-12'>مزایده یک دستگاه کامیونت تانکر شیر آذرخش- 96.04.12 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه کامیونت تانکر شیر آذرخش- 96.04.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882045/مزایده-دو-سوم-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-سهم-پلاک-ثبتی-93-فرعی'>مزایده دو سوم مشاع از ششدانگ مشاع سهم پلاک ثبتی 93 فرعی / مزایده,مزایده دو سوم مشاع از ششدانگ مشاع سهم پلاک ثبتی 93 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882041/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-162-75متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 162.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 162.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881862/مناقصه-خرید-ست-خازن-فشار-متوسط-ثابت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ست خازن فشار متوسط ثابت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید ست خازن فشار متوسط ثابت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882044/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-4000متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 4000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882037/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-330مترمربع-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 330مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 330مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882089/مزایده-بهره-برداری-زباله-خشک-مرکز-دفن-عمارت--ایستگاه-های-بازیافت-و-سطح-شهر-تجدید'>مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده بهره برداری زباله خشک مرکز دفن عمارت ، ایستگاه های بازیافت و سطح شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882099/مناقصه-خرید-تعداد-5-عدد-شیر-خودکار-ایمنی'>مناقصه خرید تعداد 5 عدد شیر خودکار ایمنی  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 5 عدد شیر خودکار ایمنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882078/مناقصه-تامین-کلیه-لوازم-و-تجهیزات-(شیرآلات-رایزرها-و--'>مناقصه تامین کلیه لوازم و تجهیزات (شیرآلات- رایزرها و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین کلیه لوازم و تجهیزات (شیرآلات- رایزرها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882085/مناقصه-تهیه-و-نصب-مسیرنما-جهت-نما-و-مسیر-نمای-پل'>مناقصه تهیه و نصب مسیرنما، جهت نما و مسیر نمای پل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب مسیرنما، جهت نما و مسیر نمای پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882084/مناقصه-خرید-کابل-مسی-فشار-ضعیف-10-4--'>مناقصه خرید کابل مسی فشار ضعیف 10*4... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل مسی فشار ضعیف 10*4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881880/مناقصه-انجام-عملیات-شیردوشی-گاوهای-دوشا--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات شیردوشی گاوهای دوشا....نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  انجام عملیات شیردوشی گاوهای دوشا....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882136/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882059/مزایده-فروش-5-دستگاه-خودروی-سواری-نیسان-پیکاپ-DX-دو-کابین'>مزایده فروش 5 دستگاه خودروی سواری نیسان پیکاپ DX دو کابین / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 5 دستگاه خودروی سواری نیسان پیکاپ DX دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882071/مناقصه-خرید-دستگاه-XRD'>مناقصه خرید دستگاه XRD / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دستگاه XRD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882080/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-در-سطح-محورهای-استان'>مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی در سطح محورهای استان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی در سطح محورهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882091/مناقصه-نگهداری-PM-و-بهینه-سازی-سایت-های-موبایل-GSM-WLL'>مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882119/مزایده-واگذاری-3-دستگاه-از-ماشین-آلات-مستعمل'>مزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری 3 دستگاه از ماشین آلات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882036/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882067/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-100-80متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 100.80متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 100.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881838/تجدید-فراخوان-خرید-زغالسنگ-خام-نوبت-دوم'>تجدید  فراخوان خرید زغالسنگ خام نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان، فراخوان خرید زغالسنگ خام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882063/مزایده-ملک-مشاع-یکباب-کارخانه-مساحت-ششدانگ-8040متر'>مزایده ملک مشاع یکباب کارخانه مساحت ششدانگ 8040متر / مزایده,مزایده ملک مشاع یکباب کارخانه مساحت ششدانگ 8040متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882069/مزایده-قسمتی-از-پلاک-2102-اصلی-بخش-دو-قم-نوبت-اول'>مزایده قسمتی از پلاک 2102 اصلی بخش دو قم نوبت اول / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک 2102 اصلی بخش دو قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882073/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-114مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 114مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 114مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882035/مناقصه-تامین-ماموران-انتظامی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین ماموران انتظامی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تامین ماموران انتظامی جهت امنیت مراکز آموزشی و درمانی تابعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882155/مزایده-سه-دانگ-و-نود-و-پنج-صدم-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده سه دانگ و نود و پنج صدم دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ و نود و پنج صدم دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882104/مناقصه-خرید-5000-دستگاه-کنتور-هوشمند'>مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور هوشمند / آگهی مناقصه عمومی داخلی,مناقصه  خرید 5000 دستگاه کنتور هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882058/مناقصه-اجرای-عملیات-تطویل-سایبان-چاله-تخلیه-سیلوهای-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تطویل سایبان چاله تخلیه سیلوهای فلزی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تطویل سایبان چاله تخلیه سیلوهای فلزی  نوبت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882114/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-کانکس-ها'>مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  اجاره بهره برداری از کانکس ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881915/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی--'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881855/آگهی-فراخوان-ارزیابی-واگذاری-بخش-سفت-کاری--نازک-کاری'>آگهی فراخوان ارزیابی واگذاری  بخش سفت کاری ، نازک کاری  / آگهی فراخوان ارزیابی،آگهی فراخوان ارزیابی واگذاری  بخش سفت کاری ، نازک کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882032/مزایده-تعداد-7-دستگاه-بیلبورد-تبلیغاتی-شهری-تک-وجهی--تجدید'>مزایده تعداد 7 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی - تجدید / آگهی تجدید مزایده ، مزایده تعداد 7 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی شهری تک وجهی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882030/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-مرکز-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882038/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882061/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-108متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 108متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 108متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882048/مزایده-یکدانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-8-فرعی'>مزایده یکدانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 8 فرعی / مزایده,مزایده یکدانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 8 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882166/پنجمین-کنفرانس-حرفه-ای-گرایی-در-روابط-عمومی'>پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی / پنجمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882124/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-375-22متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 375.22متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 375.22متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882034/مناقصه-قطع-و-وصل-انشعابات-آب-و-تعویض-کنتورهای-خراب--'>مناقصه قطع و وصل انشعابات آب و تعویض کنتورهای خراب.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قطع و وصل انشعابات آب و تعویض کنتورهای خراب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881860/مناقصه-عملیات-نقل-و-انتقال-کارکنان-هواپیمایی'>مناقصه عملیات نقل و انتقال کارکنان هواپیمایی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نقل و انتقال کارکنان هواپیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882000/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودروی-سواری-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش  3 دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز نوبت دوم  / آگهی مزایده ، آگهی مناقصه  , مزایده فروش  3 دستگاه خودروی سواری مازاد بر نیاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882019/مناقصه-احداث-پست-و--'>مناقصه احداث پست و ... / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه احداث پست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882024/مزایده-فروش-ملک-عرصه-و-اعیانی-و-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک عرصه و اعیانی و ماشین آلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک عرصه و اعیانی و ماشین آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881963/فراخوان-مناقصه-نگهداری-پشتیبانی--بروزرسانی-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نگهداری، پشتیبانی ، بروزرسانی  و... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری، پشتیبانی ، بروزرسانی  و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881958/مناقصه-بهسازی-آسفالت-محور-کرمان---نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی آسفالت محور کرمان.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی آسفالت محور کرمان.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882027/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-مدل-1387-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو مدل  1387 مرحله دوم  / مزایده یک دستگاه خودروی پژو مدل 1387 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881922/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-12-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 12 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 12 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881918/مزایده-واگذاری-816-مترمربع-از-ملک'>مزایده واگذاری 816 مترمربع از ملک / مزایده,مزایده واگذاری 816 مترمربع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881839/مناقصه-خدمات-مشترکین-متقاضیان-نگهداشت-سیستم-خدمات-قرائت-کنتور-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور نوبت دوم  / آگهی عمومی , مناقصه  خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881914/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-316-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت  عرصه 316.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت  عرصه 316.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882023/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-اردی-مدل-82'>مزایده یک دستگاه خودروی اردی مدل 82  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی اردی مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881912/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ملایر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ملایر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ملایر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881904/مزایده-قطعه-زمین-و-سه-ساعت-سهمیه-آب-چاه-عمیق-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین و سه ساعت سهمیه آب چاه عمیق نوبت اول  / مزایده,مزایده قطعه زمین و سه ساعت سهمیه آب چاه عمیق نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881906/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-خالصه-296-63متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی خالصه 296.63متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی خالصه 296.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881996/مزایده-دو-دستگاه-وانت-نیسان-آبی-رنگ'>مزایده دو دستگاه وانت نیسان آبی رنگ  / مزایده,مزایده دو دستگاه وانت نیسان آبی رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882009/مزایده-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده یک دستگاه کامیون  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882005/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-باری-فلزی-بنز'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون باری فلزی بنز  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی کامیون باری فلزی بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881977/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 به رنگ نقره ای  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881902/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-275متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 275متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 275متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881925/مزایده-دو-دستگاه-آسانسور-مستعمل'>مزایده دو دستگاه آسانسور مستعمل / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه آسانسور مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881985/مزایده-نوار-نقاله--الواتر-عمودی'>مزایده نوار نقاله ، الواتر عمودی  / مزایده,مزایده نوار نقاله ، الواتر عمودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882016/مزایده-تعداد-357-قوطی-پنج-لیتری-روغن-مایع'>مزایده تعداد 357 قوطی پنج لیتری روغن مایع  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 357 قوطی پنج لیتری روغن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881935/مناقصه-پروژه-های-واحدهای-تجاری-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه های واحدهای تجاری مسکن مهر -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه های واحدهای تجاری مسکن مهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881940/فراخوان-مناقصه-سالن-ورزشی-چند-منظوره-تنگک-2-بوشهر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه سالن ورزشی چند منظوره تنگک 2 بوشهر نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه سالن ورزشی چند منظوره تنگک 2 بوشهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882010/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آسفالت-محور-گچ-علیا-شهرستان-راور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل آسفالت محور گچ علیا شهرستان راور...نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل آسفالت محور گچ علیا شهرستان راور...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882011/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-بهر-باغ'>فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث پل بهر باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882002/مزایده-فروش-لوله-6-اینچی-و--'>مزایده فروش لوله 6 اینچی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش لوله 6 اینچی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882068/مناقصه-خدمات-عمومی-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882095/فراخوان-بازسازی-و-بهسازی-8-دستگاه-خودرو-ایمنی-و-آتشنشانی'>فراخوان بازسازی و بهسازی 8 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان بازسازی و بهسازی 8 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881917/مناقصه-حمل-حدود-50-000-تن-گندم-برنج-قند-و-شکر-کلزا-و-سایر-کالاهای-تکلیفی'>مناقصه حمل حدود 50.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل حدود 50.000 تن گندم، برنج، قند و شکر، کلزا و سایر کالاهای تکلیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882062/تجدید-مزایده-واگذاری-اقلام-و-ابزارآلات-ضایعاتی'>تجدید مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882065/فراخوان-بازسازی-و-بهسازی-8-دستگاه-خودرو-ایمنی-و-آتشنشانی-نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی و بهسازی 8 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان بازسازی و بهسازی 8 دستگاه خودرو ایمنی و آتشنشانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881897/مزایده-پلاک-ثبتی-2874-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2874 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2874 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881924/مزایده-قفسه-نوری-و--'>مزایده قفسه نوری و... / مزایده قفسه نوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881896/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-148-40مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148.40مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 148.40مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881908/مزایده-سه-دانگ-مشاع-یک-قطعه-باغ-53000متر'>مزایده سه دانگ مشاع یک قطعه باغ 53000متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع یک قطعه باغ 53000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881910/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-430متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 430متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 430متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881916/مزایده-چرخ-خیاطی'>مزایده چرخ خیاطی  / آگهی مزایده , مزایده چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881976/مناقصه-اجرای-پروژه-حصارکشی--محوطه-سازی--جدول-کشی-و-فضای-سبز'>مناقصه اجرای پروژه حصارکشی ، محوطه سازی ، جدول کشی و فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه حصارکشی ، محوطه سازی ، جدول کشی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881982/مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-کف-سازی-سالنها-و-زمین-دپوی-کود-کارخانه'>مناقصه اجرای پروژه تکمیل کف سازی سالنها و زمین دپوی کود کارخانه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تکمیل کف سازی سالنها و زمین دپوی کود کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881836/مناقصه-حمل--بارگیری--شستشو--اتوکشی--تحویل-البسه-و---نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و ... نوبت دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه حمل ، بارگیری ، شستشو ، اتوکشی ، تحویل البسه و ... نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881989/مناقصه-احداث-سالن-تولید-کود-نرم-و-انبار'>مناقصه احداث سالن تولید کود نرم و انبار  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث سالن تولید کود نرم و انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881994/مناقصه-احداث-تعمیرگاه-و-آشیانه-انبار-لوازم-یدکی-کارخانه-زون-شرقی'>مناقصه احداث تعمیرگاه و آشیانه انبار لوازم یدکی کارخانه زون شرقی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث تعمیرگاه و آشیانه انبار لوازم یدکی کارخانه زون شرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881966/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-ولوان'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی ولوان  / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی ولوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882033/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-200-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 200.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 200.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882029/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب  / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی، فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882007/فراخوان-پروژه-احداث-کلانتری-19-شاطرآباد'>فراخوان پروژه احداث کلانتری 19 شاطرآباد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه پروژه احداث کلانتری 19 شاطرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882001/تجدید-مناقصه-اجرای-جمع-آوری-زباله'>تجدید مناقصه اجرای جمع آوری زباله  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای جمع آوری زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881979/فراخوان-مناقصه-خرید-سامانه-جامع-لجستیک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید سامانه جامع لجستیک  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  خرید سامانه جامع لجستیک  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882077/مناقصه-عملیات-نصب--سرویس--تعمیر-کامل-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی-چشمک-زن--'>مناقصه عملیات نصب ، سرویس ، تعمیر کامل و نگهداری چراغ های راهنمایی چشمک زن... / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات نصب ، سرویس ، تعمیر کامل و نگهداری چراغ های راهنمایی چشمک زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882026/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881887/مناقصه-تراش--تهیه-قیر-و-قیر-پاشی-و-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه تراش , تهیه قیر و قیر پاشی و حمل و پخش آسفالت  / آگهی مناقصه ,مناقصه تراش , تهیه قیر و قیر پاشی و حمل و پخش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881954/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882014/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-جی-آر-چی'>مناقصه خرید لوله و اتصالات جی آر چی / مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوله و اتصالات جی آر چی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881871/مناقصه-راهبری-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-از-مدول-اول-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر-ساری'>مناقصه راهبری، بهره برداری و تعمیر و نگهداری از مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه راهبری، بهره برداری و تعمیر و نگهداری از مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881941/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجاره-شش-دستگاه-خودرو-مزدا'>تجدید فراخوان مناقصه اجاره شش دستگاه خودرو مزدا / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , تجدید فراخوان مناقصه اجاره شش دستگاه خودرو مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881952/مناقصه-خرید-24-عدد-کنترل-والو-(fisher)-بدون-محرک'>مناقصه خرید 24 عدد کنترل والو (fisher) بدون محرک  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 24 عدد کنترل والو (fisher) بدون محرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881955/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم  / مناقصه ,فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882056/مزایده-فروش-4-منزل-مسکونی'>مزایده فروش 4 منزل مسکونی / مزایده,مزایده فروش 4 منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881967/مناقصه-عمومی-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه عمومی سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی سرویس , تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881992/مناقصه-مرغ-منجمد--'>مناقصه مرغ منجمد... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مرغ منجمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881980/تجدید-مزایده-واگذاری-محوطه-پارکینگ'>تجدید مزایده واگذاری محوطه پارکینگ   / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری محوطه پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881926/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-204-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 204.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 204.80متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882042/مزایده-تراکتور-رومانی--چاپر-ذرت--مور-ویشاقه--موتورجوش'>مزایده تراکتور رومانی ، چاپر ذرت ، مور ویشاقه ، موتورجوش / مزایده تراکتور رومانی ، چاپر ذرت ، مور ویشاقه ، موتورجوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881933/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-218-42متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 218.42متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 218.42متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881945/مزایده-زمینی-مزروعی-مساحت-7000متر-مرحله-اول'>مزایده زمینی مزروعی مساحت 7000متر مرحله اول  / مزایده,مزایده زمینی مزروعی مساحت 7000متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881942/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-109-50متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 109.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت عرصه 109.50متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882615/مزایده-یکدستگاه-یخچال-سامسونگ--'>مزایده یکدستگاه یخچال سامسونگ... / آگهی مزایده، مزایده یکدستگاه یخچال سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882130/مزایده-ملک-مساحت-250-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 250 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 250 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882012/مزایده-تخته-فرش'>مزایده تخته فرش / آگهی مزایده ,مزایده تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882040/مزایده-سیم-کارت-تلفن-همراه'>مزایده سیم کارت تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده سیم کارت تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882022/مزایده-سواری-پژو-Sd'>مزایده سواری پژو Sd / مزایده سواری پژو Sd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882132/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-52-20متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 52.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 52.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881968/اگهی-مزایده-شیرآلات-شامل-توالت--روشویی-نوبت-دوم'>اگهی مزایده شیرآلات شامل توالت - روشویی- نوبت دوم / اگهی مزایده  شیرآلات شامل توالت - روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881957/مزایده-شلوار-زنانه'>مزایده شلوار زنانه / اگهی مزایده ,مزایده شلوار زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881986/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار / آگهی مزایده ,مزایده دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882031/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-152-32متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 152.32متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 152.32متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881943/مزایده-گونی-چای'>مزایده گونی چای / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده گونی چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882051/مزایده-سهام-شرکت-حمل-و-نقل-جاده-لنگرود'>مزایده سهام شرکت حمل و نقل جاده لنگرود / مزایده سهام شرکت حمل و نقل جاده لنگرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882143/مزایده-پلاک-ثبتی-به-مساحت-64-7متر'>مزایده پلاک ثبتی به مساحت 64.7متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 64.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882150/مزایده-میزان-1-4-از-یک-واحد-مسکونی-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده میزان 1.4 از یک واحد مسکونی قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده میزان 1.4 از یک واحد مسکونی قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881884/مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان'>مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882146/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-96متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 96متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882098/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار / آگهی مزایده ,مزایده دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882076/مزایده-دستگاه-سواری-سمند--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه سواری سمند - نوبت دوم / مزایده دستگاه سواری سمند - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882137/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-150-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881962/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-21-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 21 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری مساحت 21 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881960/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-56-47مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 56.47مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 56.47مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881921/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-84'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 84  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 84  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881965/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-هفتاد-متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری هفتاد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881930/مزایده-یک-دستگاه-برش-چوب-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه برش چوب نوبت دوم  / مزایده, نوبت دوم  یک دستگاه برش چوب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882006/مزایده-ملک-مغازه-مساحت-95-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مغازه مساحت 95 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مغازه مساحت 95 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881833/مزایده-ملک-قولنامه-ای-420مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای 420مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای 420مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881903/فراخوان-عمومی-انجام-خدمات-مشاوره'>فراخوان عمومی  انجام خدمات مشاوره  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی  انجام خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882008/مزایده-ششدانگ-مشاع-یکباب-مغازه-بخش-یک-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مشاع یکباب مغازه بخش یک نهاوند نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ مشاع یکباب مغازه بخش یک نهاوند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881999/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-172-06متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 172.06متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 172.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882003/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-295متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 295متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 295متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882013/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1047-فرعی-از-48-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1047 فرعی از 48 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1047 فرعی از 48 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882017/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881953/مزایده-ششدانگ-پلاک-بصورت-مغازه-مساحت-12-متر'>مزایده ششدانگ پلاک بصورت مغازه مساحت 12 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت مغازه مساحت 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881939/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو-ال-90-مدل-87'>مزایده یک دستگاه سواری رنو ال 90 مدل 87  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری رنو ال 90 مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881956/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شده-4300متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شده 4300متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شده 4300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881937/مزایده-فروش-تعدادی-ماشین-آلات-کشاورزی'>مزایده فروش  تعدادی ماشین آلات کشاورزی / آگهی مزایده , مزایده فروش  تعدادی ماشین آلات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881988/مزایده-ساختمان-مسکونی-متراژ-222-51متر'>مزایده ساختمان مسکونی متراژ 222.51متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی متراژ 222.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881991/مزایده-یک-قطعه-زمین-واقع-در-کریم-آباد-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین واقع در کریم آباد نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین واقع در کریم آباد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881997/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-عرصه-3064-25متر'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 3064.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 3064.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881978/مزایده-املاک-شامل-زمین-منزل-و-مغازه'>مزایده املاک شامل زمین .منزل و مغازه / مزایده,مزایده املاک شامل زمین .منزل و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881983/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881972/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-5631-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-8-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی شماره 5631 فرعی از یک اصلی بخش 8 قزوین  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 5631 فرعی از یک اصلی بخش 8 قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881923/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-پیکان-مدل-1385-تک-گانه'>مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان مدل 1385 تک گانه / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان مدل 1385 تک گانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882039/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-ها-96-4-12'>تجدید مزایده واگذاری اجاره مکان ها 96.4.12 / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده واگذاری اجاره مکان ها 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881987/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-12-عدد-تردد-شمار-نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری 12 عدد تردد شمار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه پشتیبانی و نگهداری 12 عدد تردد شمار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882579/مزایده-مبلمان-و-بخاری-گازی-و-غیره'>مزایده مبلمان و بخاری گازی و غیره  / آگهی مزایده , مزایده مبلمان و بخاری گازی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881828/مزایده-برون-سپاری-رستوران-ارکیده'>مزایده برون سپاری رستوران ارکیده  / آگهی مزایده عمومی , مزایده برون سپاری رستوران ارکیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881995/مزایده-واگذاری-یکدستگاه-کانکس-با-کاربری-امور-حمل-و-نقل-کالا---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس با کاربری امور حمل و نقل کالا .... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یکدستگاه کانکس با کاربری امور حمل و نقل کالا .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882020/مزایده-عمومی-فروش-خانه-های-سازمانی-بصورت-نقدی'>مزایده عمومی فروش خانه های سازمانی بصورت نقدی / مزایده,مزایده عمومی فروش خانه های سازمانی بصورت نقدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882195/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-ویلایی-عرصه-77-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل ویلایی عرصه 77 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل ویلایی عرصه 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882021/مناقصه-خدمات-مشاور-در-الگوسازی-و-تدوین-ضوابط---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاور در الگوسازی و تدوین ضوابط ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات مشاور در الگوسازی و تدوین ضوابط ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881990/مزایده-اجاره-عرصه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره عرصه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره عرصه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881998/مزایده-اجاره-چهارباب-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری  / آگهی مزایده , مزایده اجاره چهارباب واحدهای تجاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882200/مزایده-ششدانگ-اعیان-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882203/مزایده-2-5-سهم-مشاع-از-55-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 2.5 سهم مشاع از 55 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.5 سهم مشاع از 55 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882141/مزایده-اجاره-قسمتی-از-محل-ساختمان-اداری-کانون-بعثت'>مزایده اجاره قسمتی از محل ساختمان اداری کانون بعثت  / مزایده , مزایده اجاره قسمتی از محل ساختمان اداری کانون بعثت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881825/فراخوان-عمومی-تکمیل-مدرسه-راهنمانی-فاز-4---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی  تکمیل مدرسه راهنمانی فاز 4 ... نوبت دوم / مناقصه , فراخوان عمومی  تکمیل مدرسه راهنمانی فاز 4 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882121/مزایده-تعداد-2-دستگاه-دیزل-ژنراتور-630KVA-VOLVO'>مزایده تعداد 2 دستگاه دیزل ژنراتور 630KVA VOLVO  /  مزایده , مزایده تعداد 2 دستگاه دیزل ژنراتور 630KVA VOLVO </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882162/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات صنعتی / مزایده , مزایده فروش املاک و ماشین آلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882209/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-متراژ-1332مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین متراژ 1332مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین متراژ 1332مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882134/مزایده-فروش-لوازم-و-قطعات-یدکی-ماشین-آلات'>مزایده فروش لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات  / مزایده , مزایده فروش لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882208/مزایده-فروش-یک-ساختمان-ده-واحدی'>مزایده فروش یک ساختمان ده واحدی / مزایده,مزایده فروش یک ساختمان ده واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882153/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل  / مزایده , مزایده اقلام مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882109/مزایده-فروش-تعداد-200-دستگاه-لباسشویی-ضایعاتی'>مزایده فروش تعداد 200 دستگاه لباسشویی ضایعاتی  / مزایده , مزایده فروش تعداد 200 دستگاه لباسشویی ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881837/مزایده-فروش-دو-باب-آپارتمان-98-08-و-97-68مترمربع'>مزایده فروش دو باب آپارتمان 98.08 و 97.68مترمربع  / مزایده,مزایده فروش دو باب آپارتمان 98.08 و 97.68مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882117/آگهی-مزایده-فروش-اجناس-96-4-12'>آگهی مزایده  فروش اجناس 96.4.12 / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882018/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-هدایت-آبهای-سطحی-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881964/مناقصه-اجرای-احداث-پل-وحدت-قادرآباد---'>مناقصه اجرای احداث پل وحدت قادرآباد  ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل وحدت قادرآباد  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881969/مناقصه-حمل-گندم-داخل-استانی-نوبت-دوم'>مناقصه حمل گندم داخل استانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه حمل گندم داخل استانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881981/تجدید-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881974/مناقصه-اجرای-شیار-لرزاننده---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شیار لرزاننده ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شیار لرزاننده .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882224/مزایده-فروش-ملک-تملیکی-یک-باب-کارخانه-به-همراه-یک-قطعه-زمین-و-ماشین-آلات-خط-تولید'>مزایده فروش ملک تملیکی یک باب کارخانه به همراه یک قطعه زمین و ماشین آلات خط تولید / مزایده فروش ملک تملیکی یک باب کارخانه به همراه یک قطعه زمین و ماشین آلات خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882028/مناقصه-تامین-نیرو-96-4-12'>مناقصه تامین نیرو 96.4.12 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو نوبت اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881950/مزایده-پیش-فروش-تعداد-محدودی-از-واحدهای-برج-باغ-دریان-نو'>مزایده پیش فروش تعداد محدودی از واحدهای برج باغ دریان نو / مزایده,مزایده پیش فروش تعداد محدودی از واحدهای برج باغ دریان نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882064/فراخوان-دعوت-از-تولید-کنندگان-گل-و-گیاه-96-4-12'>فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه 96.4.12 / فراخوان , فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882083/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نظافتی-و-واکاری-شهرکها-و-نواحی-صنعتی-خراسان-رضوی-96-4-12'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی 96.4.12 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافتی و واکاری شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی نوبت اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882087/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-و-نظافتی-ساختمان-اداری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نظافتی ساختمان اداری  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نظافتی ساختمان اداری  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882049/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شهرداری-مناطق-1-و-6-و-7'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرداری مناطق 1 و 6 و 7  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرداری مناطق 1 و 6 و 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882054/مناقصه-انجام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-شهرداری-مناطق-9-و-10-و-11-و-12'>مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرداری مناطق 9 و 10 و 11 و 12 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شهرداری مناطق 9 و 10 و 11 و 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882102/مناقصه-لوله-چدن-تایتون---96-4-12'>مناقصه لوله چدن تایتون.... 96.4.12 / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه لوله چدن تایتون... 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881830/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاط'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882842/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-ظرفیت-خازنی-و-ضریب-تلفات-عایقی--'>استعلام دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ضریب تلفات عایقی... / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ضریب تلفات عایقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882861/استعلام-ساخت-لوله-فلاکسیل-فلزی'>استعلام  ساخت لوله فلاکسیل فلزی / استعلام  ساخت لوله فلاکسیل فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882844/استعلام-تعمیرات-جرثقیل-نیروگاه-و---'>استعلام تعمیرات جرثقیل نیروگاه و .... / استعلام ، تعمیرات جرثقیل نیروگاه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882821/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-فیزیکی-و-شیمیایی-و---'>استعلام اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی و .... / استعلام اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882858/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی / مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882852/استعلام-دستگاه-اره-نواری-(برش-میلگرد)-96-4-12'>استعلام دستگاه اره نواری (برش میلگرد) 96.4.12 / استعلام, استعلام دستگاه اره نواری (برش میلگرد) 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881834/مزایده-انواع-تیر-بتنی-و-چوبی-اسقاط---'>مزایده انواع تیر بتنی و چوبی اسقاط .... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,مزایده  انواع تیر بتنی و چوبی اسقاط ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882853/فرم-استعلام-بها-انواع-روغن'>فرم استعلام بها انواع روغن / فرم استعلام بها انواع روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882829/استعلام-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-آسایشگاه-جانبازان'>استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی آسایشگاه جانبازان / استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی آسایشگاه جانبازان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881826/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-4-طبقه-کاربری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان 4 طبقه کاربری اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان 4 طبقه کاربری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882843/استعلام-نازل-گاز'>استعلام نازل گاز / فرم استعلام بهاء , استعلام نازل گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882828/استعلام-کولر-آبی-صنعتی'>استعلام کولر آبی صنعتی / استعلام , استعلام  کولر آبی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881824/مزایده-فروش-زمین-شرکت-به-مساحت-2000مترمربع'>مزایده فروش زمین شرکت به مساحت 2000مترمربع / مزایده,مزایده فروش زمین شرکت به مساحت 2000مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882841/استعلام-الکترودها-سیمهای-جوش-سیم-های-لحیم-و--'>استعلام الکترودها، سیمهای جوش، سیم های لحیم و ... / استعلام , استعلام الکترودها، سیمهای جوش، سیم های لحیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882851/استعلام-ورق-پلی-اتيلن--'>استعلام ورق پلی اتيلن ... / استعلام , استعلام ورق پلی اتيلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882848/استعلام-قطعات-وتجهیزات-قابل-ساخت-برقی--'>استعلام قطعات وتجهیزات قابل ساخت برقی... / استعلام , استعلام قطعات وتجهیزات قابل ساخت برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882850/استعلام-تامین-200-عدد-پالت-مجموعه-درب-های-جانبی-خودرو-سایپا-231'>استعلام تامین 200 عدد پالت مجموعه درب های جانبی خودرو سایپا 231 / استعلام , استعلام تامین 200 عدد پالت مجموعه درب های جانبی خودرو سایپا 231</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882856/آگهی-مناقصه-عمومی-پیمان-خودروهای-سواری-مرکز-منطقه-و-مراکز-انتقال-نفت-مارون'>آگهی مناقصه عمومی پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت مارون / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی پیمان خودروهای سواری مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت مارون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881831/مزایده-24-قطعه-پلاک-ثبتی-152-1311-نوبت-اول'>مزایده 24 قطعه پلاک ثبتی 152.1311 نوبت اول / مزایده,مزایده 24 قطعه پلاک ثبتی 152.1311 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882860/مناقصه-پیمان-راهبری-وسائط-نقلیه'>مناقصه  پیمان راهبری وسائط نقلیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  پیمان راهبری وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882839/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-راهبری-و-نگهداشت-فضای-سبز---'>استعلام واگذاری خرید خدمات راهبری و نگهداشت فضای سبز  ... / استعلام واگذاری خرید خدمات راهبری و نگهداشت فضای سبز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882816/مناقصه-جهت-خرید-و-اجرای-آسفالت'>مناقصه جهت خرید و اجرای آسفالت  / مناقصه جهت خرید و اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882818/مناقصه-جهت-خرید-و-اجرای-سازه-های-فلزی-کارخانه'>مناقصه جهت خرید و اجرای سازه های فلزی کارخانه  / مناقصه جهت خرید و اجرای سازه های فلزی کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882802/استعلام-میز-و-کمد-و-صندلی'>استعلام میز و کمد و صندلی / استعلام ، میز و کمد و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882798/استعلام-یک-دستگاه-دوربین'>استعلام یک دستگاه دوربین / استعلام یک دستگاه دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882849/استعلام--توکن'>استعلام   توکن  / استعلام , استعلام  توکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881984/مناقصه-پرس-کاه-و-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه پرس کاه و ذرت علوفه ای  / آگهی مناقصه، مناقصه پرس کاه و ذرت علوفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882809/استعلام-کارت-شبکه'>استعلام کارت شبکه / استعلام کارت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882840/استعلام-لوازم-موتور-اتومبیل-405-و-سمند-و-بنز'>استعلام لوازم موتور اتومبیل 405 و سمند و بنز   / استعلام لوازم موتور اتومبیل 405 و سمند و بنز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882845/استعلام-لوازم-یدکی-بنز-سمند-و-پژو'>استعلام لوازم یدکی بنز سمند و پژو  / استعلام لوازم یدکی بنز سمند و پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882784/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یو-پی-اس-96-4-12'>استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس 96.4.12 / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882803/استعلام-خدمات-قرارداد-تهیه-ارسال-و-بولتن-الکترونیکی'>استعلام خدمات قرارداد تهیه ارسال و بولتن الکترونیکی  / استعلام, استعلام خدمات قرارداد تهیه ارسال و بولتن الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882791/استعلام-کولر-گازی-96-4-12'>استعلام کولر گازی  96.4.12 / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882817/استعلام-صندلی-رایانه-96-4-13'>استعلام صندلی رایانه 96.4.13 / استعلام, استعلام صندلی رایانه 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882838/استعلام-یخچال-11-فوت-پارس'>استعلام یخچال 11 فوت پارس  / استعلام , استعلام یخچال 11 فوت پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882810/استعلام-ساخت-5-باب-اتاق-پیش-ساخته'>استعلام ساخت 5 باب اتاق پیش ساخته / استعلام ساخت 5 باب اتاق پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882796/استعلام-اسکنر-اسناد-حرفه-ای-کداک'>استعلام  اسکنر اسناد حرفه ای کداک  / استعلام   اسکنر اسناد حرفه ای کداک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882782/استعلام-کمد-بایگانی-فلزی-ریلی'>استعلام کمد بایگانی فلزی ریلی  / استعلام , استعلام کمد بایگانی چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882805/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882830/استعلام-جا-تقویم-رومیزی--'>استعلام جا تقویم رومیزی... / استعلام، استعلام جا تقویم رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882787/استعلام-زونکن-بزرگ-8-سانتی--'>استعلام زونکن بزرگ 8 سانتی... / استعلام، استعلام زونکن بزرگ 8 سانتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882813/استعلام-مایع-دستشویی-صحت'>استعلام مایع دستشویی صحت / استعلام، استعلام مایع دستشویی صحت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882776/استعلام-سیم-مسی'>استعلام سیم مسی / استعلام, استعلام سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882800/استعلام-خرید-مودم-و-قطعات-یدکی'>استعلام  خرید مودم و قطعات یدکی / استعلام , استتعلام  خرید مودم و قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882812/استعلام-خرید-ترموستات-و-هیتر-تابلویی'>استعلام  خرید ترموستات و هیتر تابلویی / استعلام , استتعلام  خرید ترموستات و هیتر تابلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882847/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استتعلام  تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881936/مناقصه-سرویس--نگهداری--تعمیرات-و-تعویض-قطعات-و-تجهیزات-رایانه-ای-و-چاپگر'>مناقصه سرویس , نگهداری , تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر  / مناقصه, مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882854/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام , استتعلام  خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882756/استعلام-خرید-500-کیلوگرم-سیم-مسی'>استعلام خرید 500 کیلوگرم سیم مسی / استعلام, استعلام خرید 500 کیلوگرم سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882833/استعلام-خرید-دستگاه-FORTIGATE-FG500D-UTM'>استعلام خرید دستگاه FORTIGATE FG500D UTM / استعلام ، استعلام خرید دستگاه FORTIGATE FG500D UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882819/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات -سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات -سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882795/استعلام-لوازم-جلوبندی-مزدا-وانت-2000-کامل'>استعلام لوازم جلوبندی مزدا وانت 2000 کامل / استعلام لوازم جلوبندی مزدا وانت 2000 کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882774/استعلام-چادر-برزنت'>استعلام چادر برزنت / استعلام  چادر برزنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882757/استعلام-یخچال-تک-10-فوت-امرسان'>استعلام یخچال تک 10 فوت امرسان / استعلام یخچال تک 10 فوت امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882792/استعلام-سرور-SERVER-قطعات-سروری'>استعلام سرور SERVER قطعات سروری / استعلام سرور SERVER قطعات سروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882806/استعلام-پنل-سقفی-توکار'>استعلام پنل سقفی توکار  / استعلام پنل سقفی توکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881948/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سبک-با-راننده'>مناقصه اجاره ماشین آلات سبک با راننده  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجاره ماشین آلات سبک با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882832/استعلام-بروز-رسانی--پشتیبانی-فنی-و-نگهداری'>استعلام بروز رسانی ، پشتیبانی فنی و نگهداری / استعلام بروز رسانی ، پشتیبانی فنی و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882755/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی-جهت-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه ساعت زنی جهت حضور و غیاب  / استعلام دستگاه ساعت زنی جهت حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882777/استعلام-منبع-تغذیه-الکتریکی'>استعلام منبع تغذیه الکتریکی / استعلام منبع تغذیه الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882553/استعلام-تهیه-و-نصب-88-سلول-باتری'>استعلام تهیه و نصب 88 سلول باتری / استعلام,تهیه و نصب 88 سلول باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882576/استعلام-زدن-یک-حلقه-چاه-ایرت'>استعلام زدن یک حلقه چاه ایرت / استعلام, استعلام زدن یک حلقه چاه ایرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882625/استعلام-خرید-رادیو-و-آنتن'>استعلام خرید رادیو و آنتن / استعلام خرید رادیو و آنتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882661/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882694/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881973/مناقصه-جهت-تکمیل-پروژه-های-در-استان-خراسان-جنوبی'>مناقصه جهت تکمیل پروژه های در استان خراسان جنوبی  / آگهی مناقصه,مناقصه جهت تکمیل پروژه های در استان خراسان جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882686/استعلام-اسپیلت-سرد-و-گرم'>استعلام اسپیلت سرد و گرم  / استعلام, استعلام اسپیلت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882720/استعلام-عدس-ایرانی-درجه-یک'>استعلام عدس ایرانی درجه یک  / استعلام , استعلام عدس ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882780/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882750/استعلام-خرید-تجهیزات-چوبی'>استعلام خرید تجهیزات چوبی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882710/استعلام-خرید-دستگاه-کپی'>استعلام خرید دستگاه کپی  / استعلام , استعلام خرید دستگاه کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881909/مناقصه-تامین-غذای-مورد-نیاز-مراکز-شبانه-روزی-و-پرسنل-شیفت-نوبت-دوم'>مناقصه تامین غذای مورد نیاز مراکز شبانه روزی و پرسنل شیفت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین غذای مورد نیاز مراکز شبانه روزی و پرسنل شیفت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882685/استعلام-الکتروموتور293-5(پنج-طبقه)'>استعلام الکتروموتور293/5(پنج طبقه) / استعلام الکتروموتور293/5(پنج طبقه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882688/استعلام-جاکفشی'>استعلام جاکفشی / استعلام جاکفشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882735/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت'>استعلام ساخت و نصب کابینت / استعلام ساخت و نصب کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882753/استعلام-ورق-پلی-پویان-جهت-سایبان-پارکینگ'>استعلام ورق پلی پویان جهت سایبان پارکینگ / استعلام ورق پلی پویان جهت سایبان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882740/استعلام-تهیه-وسایل-خدمات-طبق-فایل'>استعلام تهیه وسایل خدمات طبق فایل / استعلام تهیه وسایل خدمات طبق فایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882675/استعلام-خودکار-مرغوب-یورین-مدل-رینگ--'>استعلام خودکار مرغوب یورین مدل رینگ ... / استعلام خودکار مرغوب یورین مدل رینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882681/استعلام-فرش-دستباف-ترکمن---'>استعلام فرش دستباف ترکمن .... / استعلام فرش دستباف ترکمن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882691/استعلام-کاتریج-چاپگر-لیزری-hp05a'>استعلام کاتریج چاپگر لیزری hp05a / استعلام, استعلام کاتریج چاپگر لیزری hp05a</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882697/استعلام-یونیت-درام-چاپگر-برادر-5240'>استعلام یونیت درام چاپگر برادر 5240 / استعلام, استعلام یونیت درام چاپگر برادر 5240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881946/مزایده-تعداد-33-قلم-کالای-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاط'>مزایده تعداد 33 قلم کالای مازاد بر نیاز و اسقاط  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 33 قلم کالای مازاد بر نیاز و اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882719/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت-evolis'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت evolis / استعلام, استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت evolis</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882670/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی / استعلام, استعلام صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882678/استعلام-باطری-12-ولت-28-آمپر-مدل-نارادا-با-گارانتی-معتبر'>استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر مدل نارادا با گارانتی معتبر / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 28 آمپر مدل نارادا با گارانتی معتبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882659/استعلام-پارچه-فاستونی-جامعه-45-درصد-پشم-و-55-درصد-مواد'>استعلام پارچه فاستونی جامعه 45 درصد پشم و 55 درصد مواد / استعلام, استعلام  پارچه فاستونی جامعه 45 درصد پشم و 55 درصد مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882664/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-ASUS'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ ASUS / استعلام, استعلام  یک دستگاه لپ تاپ ASUS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882657/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882679/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت-24000-مدل-btu'>استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 24000 مدل btu / استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت 24000 مدل btu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882692/استعلام-تجدید-استعلام-اجرای-زیرسازی-معابر-در-شهرک-صنعتی-لاریجان'>استعلام تجدید استعلام اجرای زیرسازی معابر در شهرک صنعتی لاریجان / استعلام تجدید استعلام اجرای زیرسازی معابر در شهرک صنعتی لاریجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881947/مزایده-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882640/استعلام-تشک-فنری-آرام'>استعلام تشک فنری آرام  / استعلام تشک فنری آرام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882668/استعلام-طراحی-و-اجرای-روشنایی-محور-بجنورد'>استعلام طراحی و اجرای روشنایی محور بجنورد / استعلام طراحی و اجرای روشنایی محور بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882632/استعلام-سایبان-دستگاه-خودپرداز'>استعلام سایبان دستگاه خودپرداز / استعلام سایبان دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882643/استعلام-کولر-ال-جی'>استعلام کولر ال جی  / استعلام کولر ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882649/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882655/استعلام-تبلت-ای-پد-پرو'>استعلام تبلت ای پد پرو  / استعلام تبلت ای پد پرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882624/استعلام-یو-پی-اس-3kvalineinteracitive'>استعلام یو پی اس 3kvalineinteracitive  / استعلام, استعلام یو پی اس 3kvalineinteracitive </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882633/استعلام-اجرا-نصب-و-راه-اندازی-فیبر-نوری'>استعلام اجرا نصب و راه اندازی فیبر نوری / استعلام, استعلام اجرا نصب و راه اندازی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882645/استعلام-رب-گوجه-فرنگی-نامزد'>استعلام رب گوجه فرنگی نامزد  / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی نامزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881949/مزایده-مقدار-10000-کیلوگرم-انواع-سیم-های-آلومینیوم-اسقاط'>مزایده مقدار 10000 کیلوگرم انواع سیم های آلومینیوم اسقاط  / آگهی مزایده , مزایده مقدار 10000 کیلوگرم انواع سیم های آلومینیوم اسقاط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882666/استعلام-چای-تی-بک-بالشتی'>استعلام چای تی بک بالشتی  / استعلام, استعلام چای تی بک بالشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882693/استعلام-صندلی-دسته-دار-پلاستیکی-96-4-12'>استعلام صندلی دسته دار پلاستیکی 96.4.12 / استعلام صندلی دسته دار پلاستیکی 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882630/استعلام-تجهیزات-سینما'>استعلام تجهیزات سینما  / استعلام , استعلام تجهیزات سینما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882680/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی  / استعلام , استعلام شیر صنعتی آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882658/استعلام-سرویس-انکوباتور-co2-96-4-12'>استعلام سرویس انکوباتور co2 96.4.12 / استعلام , استعلام سرویس انکوباتور - co2 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882699/استعلام-elisa-reader-96-4-12'>استعلام elisa reader 96.4.12 / استعلام  elisa reader 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882709/استعلام-ELISA-WASHER'>استعلام  ELISA WASHER   / استعلام, استعلام  ELISA WASHER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882705/استعلام-تهیه-وسایل-خدمات'>استعلام تهیه وسایل خدمات  / استعلام, استعلام تهیه وسایل خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882689/استعلام-فن-کوئل-زمینی-برند-ساراول'>استعلام فن کوئل زمینی برند ساراول  / استعلام , استعلام فن کوئل زمینی برند ساراول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881835/مزایده-ملک-یک-واحد-قولنامه-ای-طبقه-اول-نوبت-اول'>مزایده ملک یک واحد قولنامه ای طبقه اول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یک واحد قولنامه ای طبقه اول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882217/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882207/مناقصه-خرید-40-دستگاه-یونیت-پارس-دنتال'>مناقصه خرید 40 دستگاه یونیت پارس دنتال / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 40 دستگاه یونیت پارس دنتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882187/مناقصه-واگذاری-فیزیوتراپی-مرکز-آموزشی-درمانی-حافظ'>مناقصه واگذاری فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی حافظ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882194/مناقصه-آزمایشگاه-مرکز-آموزشی-درمانی-حافظ'>مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی حافظ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی حافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882211/مزایده-زمین-اراضی-ارایه-شده-در-دو-قطعه-نوبت-اول'>مزایده زمین اراضی ارایه شده در دو قطعه نوبت اول / مزایده,مزایده زمین اراضی ارایه شده در دو قطعه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882199/مزایده-دستگاه-تست-قند-خون-و----نوبت-دوم'>مزایده  دستگاه تست قند خون و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  دستگاه تست قند خون و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882215/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-و-تنظیفات-برخی-از-واحدهای-تابعه'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب و تنظیفات برخی از واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب و تنظیفات برخی از واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882196/مزایده-فضاهای-تحت-مدیریت'>مزایده فضاهای تحت مدیریت / آگهی مزایده، مزایده فضاهای تحت مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882214/مزایده-ساختمان-پلاک-ثبتی-فرعی-4539-از-47-اصلی'>مزایده ساختمان پلاک ثبتی فرعی 4539 از 47 اصلی / مزایده,مزایده ساختمان پلاک ثبتی فرعی 4539 از 47 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882270/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-سه-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و سه متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881929/مزایده-بخشی-از-اقلام-اقساطی'>مزایده بخشی از اقلام اقساطی  / مزایده بخشی از اقلام اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882373/مناقصه-تهیه-و-پخت-300-پرس-غذای-مصرفی-روزانه-پرسنل'>مناقصه تهیه و پخت 300 پرس غذای مصرفی روزانه پرسنل  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و پخت 300 پرس غذای مصرفی روزانه پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882178/مزایده-محوطه-ستاد-خود-(-دور-دریاچه-دارای-فنس-)'>مزایده محوطه ستاد خود ( دور دریاچه دارای فنس ) / آگهی مزایده عمومی,مزایده محوطه ستاد خود ( دور دریاچه دارای فنس )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882380/مزایده-شیفت-صبح-طبقه-آموزشی-همکف-ساختمان-ستادی-استان-نوبت-دوم'>مزایده شیفت صبح طبقه آموزشی همکف ساختمان ستادی استان  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده شیفت صبح طبقه آموزشی همکف ساختمان ستادی استان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882387/مزایده-واگذاری-ماشین-آلات-مستعمل'>مزایده واگذاری ماشین آلات مستعمل / آگهی مزایده,مزایده واگذاری ماشین آلات مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882160/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / اطلاعیه مناقصه ,مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882154/تمدید-مناقصه-نصب-و-اجرای-2-دستگاه-دوربین-نظارتی-و-4-دستگاه-د-وربین-ثبت-تخلفات'>تمدید مناقصه  نصب و اجرای 2 دستگاه دوربین نظارتی و 4 دستگاه د وربین ثبت تخلفات / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه  نصب و اجرای 2 دستگاه دوربین نظارتی و 4 دستگاه د وربین ثبت تخلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882152/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-انبارهای-نفت--'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفت ... / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882238/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-پیاده-راه-سازی-خیابان-اکباتان'>اصلاحیه تجدید مناقصه پیاده راه  سازی خیابان اکباتان  / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه پیاده راه  سازی خیابان اکباتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882198/مزایده-فروش-اجناس-اسقاط'>مزایده فروش اجناس اسقاط / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اجناس اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882188/مناقصه-نگهداری-PM-و-بهینه-سازی-سایت-های-موبایل-GSM-WLL-منطقه-کاشان'>مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه کاشان / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882420/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-56-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 56.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882240/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-نود-و-هشت-متر-و-شصت-و-شش-دسیمتر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت نود و هشت متر و شصت و شش دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت نود و هشت متر و شصت و شش دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882236/مزایده-ملک-اپارتمان-مساحت-120-10متر'>مزایده ملک اپارتمان مساحت 120.10متر  / مزایده,مزایده ملک اپارتمان مساحت 120.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882144/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-اجرایی-مدیریت-عملیات-در-عملیات-صادرات-و-بارگیری-نفت'>تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت / تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات صادرات و بارگیری نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882233/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-202متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 202متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882174/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-سی-دی-و-یک-دستگاه-دی-وی-دی-و--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون ال سی دی و یک دستگاه دی وی دی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه تلویزیون ال سی دی و یک دستگاه دی وی دی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882230/مزایده-پلاک-ثبتی-سرقفلی-مغازه-جز-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی سرقفلی مغازه جز آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سرقفلی مغازه جز آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882225/مزایده-همگی-و-تمامیت-منزل-مسکونی-بخش-هفت-چناران'>مزایده همگی و تمامیت منزل مسکونی بخش هفت چناران / مزایده,مزایده همگی و تمامیت منزل مسکونی بخش هفت چناران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882368/مزایده-یک-دستگاه-بوجاری-مدل-5-تنی'>مزایده یک دستگاه بوجاری مدل 5 تنی / مزایده یک دستگاه بوجاری مدل 5 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882221/مزایده-ملک-به-مساحت-302-96مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 302.96مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 302.96مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882242/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه بهسازی و آسفالت / آگهی مناقصه,مناقصه بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882295/مزایده-واگذاری-املاک-4-باب-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک 4 باب نقد و اقساط / مزایده,مزایده واگذاری املاک 4 باب نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882293/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-301-51890-بخش-16-اصفهان'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 301.51890 بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 301.51890 بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882392/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده,مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882231/اصلاحیه-مزایده-فروش-سه-بلوک-از-ساختمان-های-شماره-2-3-4'>اصلاحیه مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882232/مناقصه-عمومی-تعمیرات-مدارس'>مناقصه عمومی تعمیرات مدارس  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیرات مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882353/مزایده-بیست-عدد-قالب-ساخت-تیر-برق-فلزی'>مزایده بیست عدد قالب ساخت تیر برق فلزی / مزایده,مزایده بیست عدد قالب ساخت تیر برق فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882243/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882250/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-با-جدول-30-50-13--'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882253/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-با-جدول-30-50-13--'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882256/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-با-جدول-30-50-13--'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882259/مناقصه-جدولگذاری-کانیوا-ایستاده-و-خوابیده-با-جدول-30-50-13--'>مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری کانیوا ایستاده و خوابیده با جدول 30*50*13...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881881/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-اداری'>مزایده فروش املاک  کاربری تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش املاک  کاربری تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882235/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی'>مناقصه پروژه دیوار ساحلی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه دیوار ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882308/مناقصه-پروژه-جدولگذاری'>مناقصه پروژه جدولگذاری / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882319/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882394/مناقصه-عمومی-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882329/مزایده321-عدد-کار-چوبی-پایه-دار'>مزایده321 عدد کار چوبی پایه دار / مزایده,مزایده 321 عدد کار چوبی پایه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882400/مناقصه-عملیات-اصلاح-آبروها-و-تعمیر-پل-های-آبرو---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اصلاح آبروها و تعمیر پل های آبرو ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اصلاح آبروها و تعمیر پل های آبرو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881961/مزایده-فروش-مجتمع-تولیدی'>مزایده فروش مجتمع تولیدی / مزایده,مزایده فروش مجتمع تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882429/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-مساحت-399مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 399مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به مساحت 399مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882414/مزایده-اجاره-4-باب-مغازه'>مزایده اجاره 4 باب مغازه / مزایده اجاره 4 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882417/مزایده-ششدانگ-ملک-در-زمینی-به-مساحت-378-38متر'>مزایده ششدانگ ملک در زمینی به مساحت 378.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک در زمینی به مساحت 378.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882193/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-GLXU7-405-مدل-93'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLXU7,405 مدل 93  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژو GLXU7,405 مدل 93 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882204/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه  / مزایده , مزایده اجاره دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882475/مزایده-25-سهم-مشاع-از-صد-سهم-از-سرقفلی-مغازه-27-50متر'>مزایده 25 سهم مشاع از صد سهم از سرقفلی مغازه 27.50متر  / مزایده,مزایده 25 سهم مشاع از صد سهم از سرقفلی مغازه 27.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882477/مزایده-املاک-موروثی-مرحله-سوم'>مزایده املاک موروثی مرحله سوم / مزایده,مزایده املاک موروثی مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882286/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اپارتمان-مسکونی-دفتر-کار'>مزایده فروش املاک کاربری اپارتمان مسکونی دفتر کار / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اپارتمان مسکونی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882457/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-19-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 19.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 19.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882004/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG / آگهی مزایده کتبی,مزایده  واگذاری بهره برداری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882459/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-260مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 260مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 260مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882202/مزایده-محوطه-جمعه-بازار-نوبت-دوم'>مزایده محوطه جمعه بازار نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده محوطه جمعه بازار  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882205/مناقصه-خدمات-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات تنظیف و جمع آوری زباله های سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882451/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-1404مترمربع'>مزایده یکباب خانه مساحت 1404مترمربع / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 1404مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882453/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-صنعتی-2642-83متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری صنعتی 2642.83متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری صنعتی 2642.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882239/آگهی-فراخوان-تکمیل-پروژه-مجتمع-ورزشی'>آگهی فراخوان  تکمیل پروژه مجتمع ورزشی / آگهی فراخوان ، آگهی  تکمیل پروژه مجتمع ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882219/مناقصه-انواع-اتصالات-سایزهای-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه انواع اتصالات سایزهای مختلف نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  انواع اتصالات سایزهای مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881938/مناقصه-زیرسازی-تعریض-و-بهسازی-راههای-روستایی'>مناقصه زیرسازی، تعریض و بهسازی راههای روستایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه زیرسازی، تعریض و بهسازی راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882262/مزایده-فروش-مقداری-لوله-و-اتصالات-بوش-فیت'>مزایده فروش مقداری لوله و اتصالات بوش فیت / مزایده ، مزایده فروش مقداری لوله و اتصالات بوش فیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882309/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-158-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 158.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 158.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882206/مناقصه-اجرای-پارک-بانوان'>مناقصه اجرای پارک بانوان / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882292/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882197/مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه  / فراخوان ,مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882216/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نقلیه-تامین-خودرو'>مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری امور خدمات نقلیه، تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881882/مزایده-فروش-املاک-مال-غیرمنقول-نوبت-سوم'>مزایده فروش املاک مال غیرمنقول نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش املاک مال غیرمنقول نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882275/مزایده-ملک-متراژ-زیربنا-198-متر'>مزایده ملک متراژ زیربنا 198 متر / مزایده,مزایده ملک متراژ زیربنا 198 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882226/مزایده-اقلام-و-اجناس-مستعمل-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده  اقلام و اجناس مستعمل و مازاد بر نیاز / آگهی مزایده,مزایده  اقلام و اجناس مستعمل و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882406/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-چهارصد-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه چهارصد مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه چهارصد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882403/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-هشتاد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه هشتاد متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882426/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882284/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-6300متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 6300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری 6300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882307/مزایده-سه-دانگ-از-یک-قطعه-زمین-مساحت-20-هزار-متر'>مزایده سه دانگ از یک قطعه زمین مساحت 20 هزار متر / مزایده,مزایده سه دانگ از یک قطعه زمین مساحت 20 هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882305/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-119-6متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 119.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 119.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882234/مزایده-دلودر-جرح-لاستیکی-تیپ-ولوو-(هیکو)'>مزایده دلودر جرح لاستیکی تیپ ولوو (هیکو)  / آگهی مزایده, مزایده دلودر جرح لاستیکی تیپ ولوو (هیکو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882229/مزایده-فروش-تعداد-174-کیسه-کپتکس-و--'>مزایده فروش  تعداد 174 کیسه کپتکس  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  تعداد 174 کیسه کپتکس  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881829/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کلی-337-75متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کلی 337.75متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کلی 337.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882170/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات نگهبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882223/مناقصه-مسیر-شبکه-توزیع-و-نصب-انشعابات-گاز-روستای-خوش-ییلاق'>مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز روستای خوش ییلاق  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مسیر، شبکه توزیع و نصب انشعابات گاز روستای خوش ییلاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882271/مناقصه-اجرای-حفاری-تعداد-150-شمع-درجا'>مناقصه  اجرای حفاری تعداد 150 شمع درجا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  اجرای حفاری تعداد 150 شمع درجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882260/مزایده-الکتروموتور-موتوژپ--'>مزایده الکتروموتور موتوژپ ... / مزایده , مزایده الکتروموتور موتوژپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882237/مزایده-یک-باب-ساختمان'>مزایده یک باب ساختمان  / آگهی مزایده، مزایده یک باب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882227/مناقصه-خرید-ترنسمیترهای-فشار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترنسمیترهای فشار - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید ترنسمیترهای فشار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882266/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-c-96-4-12'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده c 96.4.12 / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده c  نوبت اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882276/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-328-51مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 328.51مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 328.51مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882156/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-اسکله-های-شناور'>مناقصه  تهیه، ساخت و نصب اسکله های شناور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، ساخت و نصب اسکله های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882278/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 15 فارس نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 15 فارس نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882282/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-تحت-پلاک-9928-49-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی تحت پلاک 9928.49 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی تحت پلاک 9928.49 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882280/مزایده-زمین-زراعی-دیم-78732-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی دیم 78732 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین زراعی دیم 78732 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882244/مزایده-دستگاه-سرتینگ-و-دستگاه-مخزن-استیل-و-دو-دستگاه-کانتینر'>مزایده دستگاه سرتینگ  و دستگاه مخزن استیل و دو دستگاه کانتینر / مزایده , مزایده دستگاه سرتینگ  و دستگاه مخزن استیل و دو دستگاه کانتینر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882264/مزایده-پلاک-ثبتی-513-فرعی-از-164-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 513 فرعی از 164 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 513 فرعی از 164 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882261/مزایده-ملک-با-عرصه-مسکونی-210مترمربع'>مزایده ملک با عرصه مسکونی 210مترمربع  / مزایده,مزایده ملک با عرصه مسکونی 210مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882257/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-207-5متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 207.5متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 207.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882246/تجدید-مناقصه-کرایه-انواع-جرثقیل-کفی-دار-شامل-7-و-10-تن-96-4-12'>تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار شامل 7 و 10 تن  96.4.12 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار شامل 7 و 10 تن  نوبت اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882161/مزایده-فروش-خودرو-آریو-دنده-اتوماتیک'>مزایده فروش خودرو آریو دنده اتوماتیک  / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش خودرو آریو دنده اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882248/تجدید-مناقصه-کرایه-انواع-جرثقیل-96-4-12'>تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل 96.4.12 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل نوبت اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882296/مناقصه-پروژه-برنامه-نویسی--اندروید-و-طراحی-سایت'>مناقصه پروژه برنامه نویسی ، اندروید و طراحی سایت / مناقصه پروژه برنامه نویسی ، اندروید و طراحی سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882326/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-477-20متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 477.20متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 477.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882289/مناقصه-عمومی-بخش-خدمات-شهری-شامل-نظافت'>مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت /  مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بخش خدمات شهری شامل نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882281/تجدید-مناقصه-واگذاری-عملیات-خاکبرداری-مخلوط-ریزی-بیس-ریزی'>تجدید مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری- مخلوط ریزی- بیس ریزی / تجدید عمومی,مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری- مخلوط ریزی- بیس ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882268/اجاره-مغازه-و-غرفه'>اجاره مغازه و غرفه / اجاره مغازه و غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882252/مزایده-تعداد-3-دستگاه-باسکول'>مزایده تعداد 3 دستگاه باسکول  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 3 دستگاه باسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882245/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881878/مزایده-2-85-صدم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-2048'>مزایده 2.85 صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 2048  / مزایده,مزایده 2.85 صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 2048 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882263/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه'>مناقصه حفر یک حلقه چاه  / آگهی فراخوان,مناقصه حفر یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882247/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-هرگان'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه هرگان  / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه هرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882249/مزایده-دو-عدد-کانکس-اداری-و--'>مزایده دو عدد کانکس اداری و...  / مزایده ، مزایده دو عدد کانکس اداری و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882258/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882302/تجدید-آگهی-مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری--96-4-12'>تجدید آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری - 96.4.12 / تجدید آگهی مزایده ,تجدید آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری - نوبت اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882267/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881890/مزایده-فروش-پژو-آردی-مدل-83-نوبت-دوم'>مزایده فروش پژو آردی مدل 83  نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش پژو آردی مدل 83  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882255/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-290متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 290متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 290متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882316/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-پلاک-ثبتی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882290/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-تاسیسات-و-خدماتی'>تجدید مناقصه واگذاری امور تاسیسات و خدماتی  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری امور تاسیسات و خدماتی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882254/مناقصه-خدمات-تعمیر--نگهداری--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-های-مخابراتی-خود-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری ، نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی خود  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات تعمیر ، نگهداری ، نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی خود  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882213/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-شامل-(انجام-امور-خدمات-نظافتی--نگهداری-فضای-سبز---'> مناقصه واگذاری امور پشتیبانی شامل (انجام امور خدمات نظافتی ، نگهداری فضای سبز .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی شامل (انجام امور خدمات نظافتی ، نگهداری فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882220/فراخوان-مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881901/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان-و--'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان و ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882274/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری-بصورت-سرقفلی'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری بصورت سرقفلی  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از واحدهای تجاری بصورت سرقفلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882186/فراخوان-عمومی-تهیه-و-تامین-مصالح-سنگی'>فراخوان عمومی تهیه و تامین مصالح سنگی  / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی تهیه و تامین مصالح سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881891/مزایده-دستگاه-قله-بر-جرثقیل-دوازده-ای-و--'>مزایده دستگاه قله بر- جرثقیل دوازده ای و ... / آگهی مزایده, مزایده دستگاه قله بر- جرثقیل دوازده ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882251/مزایده-57-کارتن-صدتائی-در-پوش-ترموستات-انژکتور-پراید'>مزایده 57 کارتن صدتائی در پوش ترموستات انژکتور پراید  / مزایده , مزایده 57 کارتن صدتائی در پوش ترموستات انژکتور پراید  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882463/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-87-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 87.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 87.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882470/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-13767متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 13767متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 13767متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882297/مزایده-ششدانگ-یکباب-عمارت-مساحت-5959-1متر'>مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 5959.1متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 5959.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882273/مزایده-یک-دستگاه-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده  یک دستگاه پراید به رنگ سفید  / مزایده,مزایده  یک دستگاه پراید به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881927/مناقصه-خدمات-نقلیه-ای-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه خدمات نقلیه ای درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نقلیه ای درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882288/مناقصه-انجام-خدمات-حجمی'>مناقصه انجام خدمات حجمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882301/مزایده-اراضی-به-مساحت-882-5مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده اراضی به مساحت 882.5مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده اراضی به مساحت 882.5مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882330/آگهی-فراخوان-واگذاری-کتابخانه'>آگهی فراخوان واگذاری کتابخانه / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان واگذاری کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882272/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان--تجدید'>مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان - تجدید / آگهی تجدید شرکت در مناقصه , مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882277/مناقصه-جابجایی-مواد-اولیه-خود-در-کارخانه--تجدید'>مناقصه جابجایی مواد اولیه خود در کارخانه - تجدید / آگهی تجدید شرکت در مناقصه , مناقصه جابجایی مواد اولیه خود در کارخانه - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882291/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-ستاد-مرکزی-دانشگاه'>مناقصه امور مربوط به نقلیه ستاد مرکزی دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به نقلیه ستاد مرکزی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881932/مناقصه-خرید-گل-های-پیازی'>مناقصه  خرید گل های پیازی / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید گل های پیازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882338/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882285/مناقصه-احیا-و-مرمت-ابتدانها-روستای-کحور'>مناقصه احیا و مرمت ابتدانها روستای کحور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احیا و مرمت ابتدانها روستای کحور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882294/مناقصه-اجرای-آسفالت-مشارکتی-روستا'>مناقصه اجرای آسفالت مشارکتی روستا   / مناقصه ، مناقصه اجرای آسفالت مشارکتی روستا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882435/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-دیوار-سنگی'>اصلاحیه مناقصه اجرای دیوار سنگی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوار سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882314/فراخوان-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-مخابراتی-و-الکترونیکی'>فراخوان تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی  / فراخوان , فراخوان تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882336/تجدید-مناقصه-تعمیرات-شیرهای-آتش-نشانی'>تجدید مناقصه تعمیرات شیرهای آتش نشانی  / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید  مناقصه تعمیرات شیرهای آتش نشانی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882375/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-250-70مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 250.70مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 250.70مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882287/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی  / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881934/مناقصه-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه آسانسور  / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882283/مزایده-سازه-های-تبلیغاتی-استرابورد'>مزایده سازه های تبلیغاتی استرابورد / مزایده,مزایده سازه های تبلیغاتی استرابورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882279/مناقصه-خط-کشی-سرد-ترافیکی'>مناقصه خط کشی سرد ترافیکی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی سرد ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882491/هشتمین-جشنواره-سالانه-کارتون-حوزه-هنری-خراسان-شمالی'>هشتمین جشنواره سالانه کارتون حوزه هنری خراسان شمالی / هشتمین جشنواره سالانه کارتون حوزه هنری خراسان شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882269/مزایده-سالن-1200-نفره'>مزایده سالن 1200 نفره  / آگهی مزایده , مزایده سالن 1200 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882265/مناقصه-انجام-امورات-وصول-عوارض-نوسازی-چاپ-دوم'>مناقصه انجام امورات وصول عوارض نوسازی- چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امورات وصول عوارض نوسازی- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882299/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-و-ابنیه-فنی-بلوار-حکم-آباد'>مناقصه زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی بلوار حکم آباد  / مناقصه زیرسازی و آسفالت و ابنیه فنی بلوار حکم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882313/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-دو-طبقه-با-دیوارهای-اجری-باربر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه با دیوارهای اجری باربر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دو طبقه با دیوارهای اجری باربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882310/مزایده-فروش-تعداد-7-رقبه-املاک-تملیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 7 رقبه املاک تملیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 رقبه املاک تملیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881827/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-705-17مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 705.17مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 705.17مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881993/فراخوان-واگذاری-ملک-با-کاربری-پارکینگ'>فراخوان واگذاری ملک با کاربری پارکینگ / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری ملک با کاربری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882300/مزایده-فروش-تعداد-7-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 7 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 7 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882298/مزایده-فروش-حدود-165-تن-آهن-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 165 تن آهن آلات نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 165 تن آهن آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882311/مزایده-اجاره-دو-دستگاه-باسکول-60-تنی-الکترونیکی'>مزایده اجاره دو دستگاه باسکول 60 تنی الکترونیکی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره دو دستگاه باسکول 60 تنی الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882317/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-سطح-شهر'>مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر  / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882382/مزایده-ششدانگ-پلاک-190-فرعی-و-باغ-شماره-2238-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 190 فرعی و باغ شماره 2238 فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 190 فرعی و باغ شماره 2238 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882304/فراخوان-احداث-پروژه-طیب-در-شهر-اصفهان'>فراخوان احداث پروژه طیب در شهر اصفهان / فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، فراخوان احداث پروژه طیب در شهر اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881919/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-ملک'>مزایده فروش ماشین آلات و ملک  / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882303/مزایده-فروش-البسه-کفش-و--'>مزایده فروش البسه، کفش و ... / مزایده, مزایده فروش البسه، کفش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882315/مزایده-فروش-انواع-شوینده-نانو'>مزایده فروش انواع شوینده نانو  / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع شوینده نانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882323/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-و--'>مزایده  فروش ضایعات آهن آلات و ... / آگهی مزایده, مزایده  فروش ضایعات آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882356/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن'>مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن  / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882343/مزایده-تخته-چوبی-روسی'>مزایده تخته چوبی روسی / مزایده ,مزایده تخته چوبی روسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882324/مزایده-ضایعات-قطعات-ماشین-آلات-اسقاطی-کارگاهی'>مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی / آگهی مزایده , مزایده ضایعات قطعات ماشین آلات اسقاطی کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881905/ارزیابی-کیفی-تکمیل-کارهای-باقی-مانده-اجرای-محوطه-سازی-پاک-سازی-مخزن-و---تجدید'>ارزیابی کیفی تکمیل کارهای باقی مانده، اجرای محوطه سازی، پاک سازی مخزن و ... تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تکمیل کارهای باقی مانده، اجرای محوطه سازی، پاک سازی مخزن و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882399/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اراضی-تجاری-مسکونی-ورزشی'>مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری مسکونی ورزشی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی تجاری مسکونی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882385/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-شماره-پلاک-ثبتی-1291-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی 1291 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به شماره پلاک ثبتی 1291 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882425/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-144متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 144متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 144متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882306/مناقصه-نگهداری-PM-و-بهینه-سازی-سایت-های-موبایل-GSM-WLL-منطقه-غرب-اصفهان'>مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه غرب اصفهان  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه غرب اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882312/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / آگهی مزایده,مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882318/مناقصه-نگهداری-PM-و-بهینه-سازی-سایت-های-موبایل-GSM-WLL-منطقه-شرق-اصفهان'>مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه شرق اصفهان  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری، PM و بهینه سازی سایت های موبایل GSM WLL منطقه شرق اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882322/مزایده-حق-بهره-برداری-تعدادی-از-غرفه-های-پایانه-های-مسافربری-کاوه--صفه-و-جی'>مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ، صفه و جی / آگهی مزایده , مزایده حق بهره برداری تعدادی از غرفه های پایانه های مسافربری کاوه ، صفه و جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882327/تمدید-مزایده-واگذاری-تعدادی-از-مراکز-تحت-پوشش-خود-اعم-از-کتابخانه-و--'>تمدید مزایده واگذاری تعدادی از مراکز تحت پوشش خود اعم از کتابخانه و ... / مزایده ,تمدید مزایده واگذاری تعدادی از مراکز تحت پوشش خود اعم از کتابخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882342/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-178-38متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 178.38متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 178.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882333/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-همکف-77-62متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 77.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه همکف 77.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882512/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-200-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 200.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882613/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-374مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 374مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 374مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882350/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-بنز-ال-کا-1924---'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز ال کا 1924  .... / مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز ال کا 1924  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882345/مزایده-فروش-تعداد-2-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 2 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 2 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882228/فراخوان-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان خدمات ایاب و ذهاب  / فراخوان مناقصه , فراخوان  خدمات ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882388/مزایده-حق-کسب-و-پیشه-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-دکان-نوبت-اول'>مزایده حق کسب و پیشه سه دانگ مشاع از یکباب دکان نوبت اول / مزایده,مزایده حق کسب و پیشه سه دانگ مشاع از یکباب دکان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882328/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882359/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-47-فرعی-از-3028-و-3029-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47 فرعی از 3028 و 3029 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 47 فرعی از 3028 و 3029 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882325/مزایده-خودروی-کامیونت-ایسوز-مدل-84'>مزایده خودروی کامیونت ایسوز مدل 84  / مزایده, مزایده خودروی کامیونت ایسوز مدل 84 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882362/مزایده-پلاک-به-شماره-6444-فرعی-مساحت-193-41متر'>مزایده پلاک به شماره 6444 فرعی مساحت 193.41متر  / مزایده,مزایده پلاک به شماره 6444 فرعی مساحت 193.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882321/مزایده-واگذاری-ششدانگ-ساختمان-متراژ-414-14متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ ساختمان متراژ 414.14متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ ساختمان متراژ 414.14متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882365/فراخوان-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان مشارکت در ساخت / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882383/مزایده-فروش-یکدستگاه-زانتیا-مدل-1384-بنزین-سوز'>مزایده فروش یکدستگاه زانتیا مدل 1384 بنزین سوز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه زانتیا مدل 1384 بنزین سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882148/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-ساختمان-آموزش-صنعت-آب-و-برق-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساخت ساختمان آموزش صنعت آب و برق  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه اجرای عملیات ساخت ساختمان آموزش صنعت آب و برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882331/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن'>مزایده فروش سنگ تراورتن / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882344/مناقصه-خرید-غذا-در-سالن-های-غذاخوری-تجدید'>مناقصه خرید غذا در سالن های غذاخوری- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه خرید غذا در سالن های غذاخوری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882367/مناقصه-نصب-انشعاب-فاضلاب-شهر'>مناقصه نصب انشعاب فاضلاب شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعاب فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882354/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-206مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 206مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 206مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882349/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط-و-متصرف-دار-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط و متصرف دار نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط و متصرف دار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882440/مناقصه-تولید-گل-و-گیاه-فصلی-و-انواع-درختچه-ها-و-درختان-شهری'>مناقصه تولید گل و گیاه فصلی و انواع درختچه ها و درختان شهری  / مناقصه  , مناقصه تولید گل و گیاه فصلی و انواع درختچه ها و درختان شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882449/تجدید-مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی-96-4-12'>تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی 96.4.12 / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی نوبت  اول 96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882489/مناقصه-عملیات-اجرای-مجتمع-مسکونی-72-واحدی'>مناقصه  عملیات اجرای مجتمع مسکونی 72 واحدی  / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات اجرای مجتمع مسکونی 72 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882241/مناقصه-عملیات-محوطه-سازی-و-تاسیسات-زیربنایی-دانشگاه-یزد'>مناقصه عملیات محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی دانشگاه یزد  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی دانشگاه یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882433/مزایده-فروش-یک-ساختمان-4-واحدی'>مزایده فروش یک ساختمان 4 واحدی  / مزایده,مزایده فروش یک ساختمان 4 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882397/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-تجهیز-و-نگهداری-سیستم-های-امنیتی'>مناقصه انجام امور مربوط به تجهیز و نگهداری سیستم های امنیتی  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به تجهیز و نگهداری سیستم های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882390/آگهی-مناقصه-احداث-مرکز-فرهنگی-و-علوم-قرآنی-کرمانشاه'>آگهی مناقصه  احداث مرکز فرهنگی و علوم قرآنی کرمانشاه  / فراخوان مناقصه عمومی, آگهی مناقصه  احداث مرکز فرهنگی و علوم قرآنی کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882372/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری-منطقه-6-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 6 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 6 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882369/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری-منطقه-5-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 5 نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 5 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882386/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-توزیع'>مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع  / مناقصه , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882376/تجدید-مناقصه-پروژه-حراست-فیزیکی-از-اماکن-و-تاسیسات-پارکها-و--'>تجدید مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882389/مناقصه-عمومی-عملیات-نظافت-معابر--جمع-آوری-و-حمل-زباله-و-همچنین-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله و همچنین نگهداری فضای سبز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله و همچنین نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882401/مناقصه-جدول-گذاری-آیلند'>مناقصه جدول گذاری آیلند  / مناقصه , مناقصه جدول گذاری آیلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882381/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-های-امنیتی-ساختمان-های-جدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات سیستم های امنیتی ساختمان های جدید نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات سیستم های امنیتی ساختمان های جدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882411/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-89-48مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 89.48مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 89.48مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882404/مناقصه-تعمیرات-اساسی-واحد-تصفیه-گاز-300--نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز 300 - نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه  تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز 300 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882434/مناقصه-تهیه-و-تامین-9-دستگاه-خودروی-کولردار-پژو-405-و--نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و تامین 9 دستگاه خودروی کولردار پژو 405 و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و تامین 9 دستگاه خودروی کولردار پژو 405 و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882410/مناقصه-اجرای-فاز-3-فضای-سبز-شهر-الهایی--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای فاز 3 فضای سبز شهر الهایی - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز 3 فضای سبز شهر الهایی - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882467/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-ناحیه-دو'>مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو  / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی ناحیه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882422/مناقصه-تامین-خودروهای-سبک-10-و-24-ساعت-جهت-واحدهای-مختلف-شرکت--تجدید'>مناقصه تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعت جهت واحدهای مختلف شرکت - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای سبک 10 و 24 ساعت جهت واحدهای مختلف شرکت- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882366/مناقصه-تامین-و-نگهداشت-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و نگهداشت فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین و نگهداشت فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882370/مزایده-اجاره-حداکثر-یکساله-فضاها--نوبت-دوم'>مزایده اجاره حداکثر یکساله فضاها - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره حداکثر یکساله فضاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881928/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-کفپوش-معابر'>تجدید مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر  / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882405/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-کود-صنعتی-و-اصلاح-شده-بیولوژیک'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین کود صنعتی و اصلاح شده بیولوژیک / فراخوان , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین کود صنعتی و اصلاح شده بیولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882424/مناقصه-سرویس-نگهداری-بهره-برداری-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی'>مناقصه سرویس  نگهداری، بهره برداری خدمات ایمنی و آتش نشانی  / مناقصه , مناقصه سرویس  نگهداری، بهره برداری خدمات ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882416/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-بلوار-شهداء'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت بلوار شهداء / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت بلوار شهداء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882377/مناقصه-خرید-تجهیزات-سیستم-های-امنیتی-ساختمان-های-جدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات سیستم های امنیتی ساختمان های جدید - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات سیستم های امنیتی ساختمان های جدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882378/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-از-شبکه-برق-غیزانیه'>مناقصه  خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق غیزانیه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق غیزانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882398/فراخوان-مناقصه-مرمت-کاخ-مروارید'>فراخوان مناقصه مرمت کاخ مروارید / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان مناقصه مرمت کاخ مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882407/مزایده-مبل--'>مزایده  مبل... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مبل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882447/مزایده-آپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-قدمت-هشت-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه قدمت هشت سال / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی دو خوابه قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881859/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882444/مزایده-یک-قطعه-زمین-دیمه-زار-بخش-دو-بیرجند-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین دیمه زار بخش دو بیرجند نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دیمه زار بخش دو بیرجند نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882456/مزایده-یکدستگاه-کمپرسور-اسکرو-مارک-هواسان'>مزایده یکدستگاه کمپرسور اسکرو مارک هواسان / مزایده یکدستگاه کمپرسور اسکرو مارک هواسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882593/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-113-60متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 113.60متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 113.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882176/همایش-کارگاه-های-آزاد-مکتب-تهران'>همایش کارگاه های آزاد مکتب تهران / همایش کارگاه های آزاد مکتب تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881861/مزایده-آپارتمان-مساحت-83-71مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 83.71مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 83.71مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882513/کولر-گازی-اسپلیت-12000-سرد-و-گرم-اوجنرال'>کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم اوجنرال / استعلام, کولر گازی اسپلیت 12000 سرد و گرم اوجنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882497/استعلام-خرید-دستگاه-loop-AM3440'>استعلام خرید دستگاه loop-AM3440 / استعلام, استعلام خرید دستگاه loop-AM3440</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882824/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882438/استعلام-یک-دستگاه-کپی-توشیبا-مدل-656se'>استعلام یک دستگاه کپی توشیبا مدل 656se / استعلام, استعلام یک دستگاه کپی توشیبا مدل 656se</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882432/استعلام-اجرای-سیستم-مانیتورینگ-شرایط-محیطی'>استعلام  اجرای سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی / استعلام، استعلام  اجرای سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882443/استعلام-تجهیزات-شبکه-و-قطعات'>استعلام تجهیزات شبکه و قطعات / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه و قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882808/استعلام-درخواست-خرید-اثاثیه-اداری'>استعلام درخواست خرید اثاثیه اداری / استعلام ,استعلام درخواست خرید اثاثیه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882739/استعلام-2-عدد-سوپاپ-کنترل-باد-رولند--'>استعلام 2 عدد سوپاپ کنترل باد رولند... / استعلام ، استعلام 2 عدد سوپاپ کنترل باد رولند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882598/استعلام-لوله-آپارات-رولند'>استعلام لوله آپارات رولند / استعلام لوله آپارات رولند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881895/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-کیا'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری کیا  / آگهی مزایده  , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری کیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882563/استعلام-لاستیک-خودرو-سواری-پژو-405-مزدا-1600-پراید-و-پیکان'>استعلام لاستیک خودرو سواری پژو 405 مزدا 1600 پراید و پیکان / استعلام، استعلام لاستیک خودرو سواری پژو 405 مزدا 1600 پراید و پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882551/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882734/استعلام-تهیه-و-ساخت-کانکس'>استعلام  تهیه و ساخت کانکس / استعلام   تهیه و ساخت کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882611/استعلام-خرید-سوییچ'>استعلام خرید سوییچ / استعلام، استعلام خرید سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882533/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-کمد-لاکر'>استعلام  تهیه و ساخت و نصب کمد لاکر / استعلام, استعلام  تهیه و ساخت و نصب کمد لاکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882508/استعلام-تهیه-و-نصب-نرده-از-جنس-آلومینیوم-آنادایز-شده'>استعلام  تهیه و نصب نرده از جنس آلومینیوم آنادایز شده / استعلام, استعلام  تهیه و نصب نرده از جنس آلومینیوم آنادایز شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882538/استعلام-نیازمند-کابینت'>استعلام نیازمند کابینت  / استعلام , استعلام نیازمند کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882542/استعلام-هزینه-سرویس-و-تعمیر-و-نگهداری-مراکز-تلفن'>استعلام هزینه سرویس و تعمیر و نگهداری مراکز تلفن  / استعلام  هزینه سرویس و تعمیر و نگهداری مراکز تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881870/مزایده-یک-دانگ-و-91-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 91.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 91.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882521/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882565/استعلام-خرید-پکیج-و-رادیاتور-بوتان'>استعلام خرید پکیج و رادیاتور بوتان / استعلام  خرید پکیج و رادیاتور بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882557/استعلام-اجرای-حفر-چاه-واقع-در-خیرودکنار-مجتمع-شرق-نوشهر'>استعلام اجرای حفر چاه واقع در خیرودکنار مجتمع شرق نوشهر / استعلام , استعلام اجرای حفر چاه واقع در خیرودکنار مجتمع شرق نوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882716/استعلام-تعداد-3-خودرو-سمند'>استعلام تعداد 3 خودرو سمند  / استعلام  تعداد 3 خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882723/استعلام-تهیه-یک-دستگاه-پمپ-چاه-آب'>استعلام تهیه یک دستگاه پمپ چاه آب  / استعلام  تهیه یک دستگاه پمپ چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882560/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی'>استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882760/استعلام-1500-حلب-روغن-مایع'>استعلام  1500 حلب روغن مایع / استعلام  1500 حلب روغن مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882733/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس-96-4-12'>استعلام لایسنس آنتی ویروس 96.4.12 / استعلام، استعلام لایسنس آنتی ویروس  96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881864/مزایده-162-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-تجدید'>مزایده 162 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید  / مزایده,مزایده 162 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882528/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی / استعلام, استعلام مربای تک نفره 25 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882605/استعلام-آسانسور-4-توقف'>استعلام آسانسور 4 توقف  / استعلام  آسانسور 4 توقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882749/استعلام-اسکن-دفاتر-املاک'>استعلام اسکن دفاتر املاک  / استعلام , استعلام اسکن دفاتر املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882431/استعلام-چاپ-بروشور-و-دفترچه-راهنما'>استعلام چاپ بروشور و دفترچه راهنما  / استعلام, استعلام چاپ بروشور و دفترچه راهنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882775/استعلام-کاغذ-فرم-چاپگر'>استعلام کاغذ فرم چاپگر  / استعلام , استعلام کاغذ فرم چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882547/استعلام-خرید-و-نصب-درب-و-پنجره-آلومینیوم'>استعلام خرید و نصب درب و پنجره آلومینیوم / استعلام خرید و نصب درب و پنجره آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882492/استعلام-اجرای-دیوارکشی-سوله-شهر-شوقان-شهرستان-جاجرم'>استعلام اجرای دیوارکشی سوله شهر شوقان شهرستان جاجرم / استعلام,  استعلام اجرای دیوارکشی سوله شهر شوقان شهرستان جاجرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881865/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه-مساحت-هفده-متر'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت هفده متر / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب مغازه مساحت هفده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882687/استعلام-مرمت-آب-شستگی-کف-پل-ها'>استعلام مرمت آب شستگی کف پل ها / استعلام  مرمت آب شستگی کف پل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882442/استعلام-پرینتر-سه-کاره'>استعلام پرینتر سه کاره / استعلام,استعلام پرینتر سه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882537/استعلام-تهیه-(-خرید-)-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-شهرستان-بویین-میاندشت'>استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی شهرستان بویین میاندشت  / استعلام, استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی شهرستان بویین میاندشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882530/استعلام-تهیه-(-خرید-)-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-اسفرجان-شهرضا'>استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی اسفرجان شهرضا / استعلام, استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی اسفرجان شهرضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882526/استعلام-تهیه-(-خرید-)-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-امیرکبیر-کاشان'>استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی امیرکبیر کاشان  / استعلام, استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی امیرکبیر کاشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882520/استعلام-تهیه-(-خرید-)-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-تختی-کاشان'>استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی کاشان  / استعلام, استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی کاشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882514/استعلام-تهیه-(-خرید-)-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-آزادی-زواره-اردستان'>استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آزادی زواره اردستان  / استعلام, استعلام تهیه ( خرید ) و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آزادی زواره اردستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882506/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-آقایان-گلپایگان'>استعلام  تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آقایان گلپایگان  / استعلام ,استعلام تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آقایان گلپایگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882524/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق / استعلام نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882571/استعلام-دوربین-فیلم-برداری-SONY-سری-X70'>استعلام دوربین فیلم برداری SONY سری X70 / استعلام دوربین فیلم برداری SONY سری X70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881894/فراخوان-مناقصه-خدمات-یکدستگاه-فرآورش-سیار-MOT-و-یکدستگاه-تفکیک-گر-سیار-MOS-تکرار-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه خدمات یکدستگاه فرآورش سیار MOT و یکدستگاه تفکیک گر سیار MOS تکرار نوبت دوم  / تکرار فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خدمات یکدستگاه فرآورش سیار MOT و یکدستگاه تفکیک گر سیار MOS تکرار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882421/استعلام-اتصال-نیروگاه-فتو-ولتانیک-5-کیلو-وات'>استعلام اتصال نیروگاه فتو ولتانیک 5 کیلو وات / استعلام اتصال نیروگاه فتو ولتانیک 5 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882504/استعلام-ارتقاء-نرم-افزار'>استعلام ارتقاء نرم افزار  / استعلام ارتقاء نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882511/استعلام-اجرای-عملیات-ساخت--مونتاژ-و-نصب-سازه-های-فلزی-ترانس'>استعلام اجرای عملیات ساخت ، مونتاژ و نصب سازه های فلزی ترانس / استعلام  اجرای عملیات ساخت ، مونتاژ و نصب سازه های فلزی ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882648/استعلام-اجرای-فونداسیون'>استعلام اجرای فونداسیون  / استعلام  اجرای فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882532/استعلام-ترانس-ولتاژ-فشار-متوسط'>استعلام ترانس ولتاژ فشار متوسط  / استعلام, استعلام ترانس ولتاژ فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882676/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام  فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882460/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام, استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882455/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کامپیوتر و متعلقات / استعلام, استعلام کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881893/فراخوان-مناقصه-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای ....نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای همایشها ، سمینارها و جلسات و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882556/استعلام-اجرای-عملیات-نگهداری-و-قرق-پروژه-جنگلکاری-زیدشت-طالقان-به-مساحت-66-هکتار'>استعلام اجرای عملیات نگهداری و قرق پروژه جنگلکاری زیدشت طالقان به مساحت 66 هکتار / استعلام اجرای عملیات نگهداری و قرق پروژه جنگلکاری زیدشت طالقان به مساحت 66 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882548/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اثر-انگشتی-مدل-st-pro'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل st-pro  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی مدل st-pro </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882546/استعلام-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام آبگرمکن خورشیدی  / استعلام , استعلام آبگرمکن خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882584/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام، استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882721/استعلام-دستگاه-تکثیر-دیجیتال'>استعلام دستگاه تکثیر دیجیتال  / استعلام , استعلام دستگاه تکثیر دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882629/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا / استعلام ویدئو پروژکتور دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882636/استعلام-برد-هوشمند'>استعلام برد هوشمند / استعلام برد هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882351/استعلام-بیمه-اماکن'>استعلام بیمه اماکن  / استعلام , استعلام بیمه اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882570/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ    / استعلام، استعلام لپ تاپ   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882347/استعلام-کامپیوتر-All-in-one'>استعلام کامپیوتر All in one  / استعلام، استعلام کامپیوتر All in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882718/استعلام-تامین-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان / استعلام تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882714/استعلام-قطعات-ایکس'>استعلام  قطعات ایکس / استعلام, استعلام  قطعات ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882500/استعلام-اینورتر-آبگرم-چیلر-جذبی'>استعلام اینورتر آبگرم چیلر جذبی / استعلام، استعلام اینورتر آبگرم چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882743/استعلام-سه-دستگاه-فایروال'>استعلام سه دستگاه فایروال / استعلام , استعلام سه دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881920/مناقصه-اجرای-عملیات-3000-متر-لوله-گذاری-فاضلاب'>مناقصه اجرای عملیات 3000 متر لوله گذاری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات 3000 متر لوله گذاری فاضلاب 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882696/استعلام-سم-فستوکسین'>استعلام سم فستوکسین / استعلام  سم فستوکسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882726/استعلام-سم-فستوکسین'>استعلام سم فستوکسین / استعلام  سم فستوکسین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882578/استعلام-ژنراتور'>استعلام ژنراتور  / استعلام ,استعلام ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882592/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سردخانه-ها-و-یخچالهای-خون-تا-پایان-سال'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سردخانه ها و یخچالهای خون تا پایان سال / استعلام پشتیبانی و نگهداری سردخانه ها و یخچالهای خون تا پایان سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882437/استعلام-پشتیبانی-نگهداری-تجهیزات-اتوماسیون-فنی-و-پزشکی'>استعلام پشتیبانی نگهداری تجهیزات اتوماسیون فنی و پزشکی / استعلام پشتیبانی نگهداری تجهیزات اتوماسیون فنی و پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882738/استعلام-تهیه-لوازم-ماشین-الات'>استعلام تهیه لوازم ماشین الات  / استعلام تهیه لوازم ماشین الات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882711/استعلام-چمن-لیزوماکیا-و-دایکندرا-150-مترمربع-و-بوته-های-زینتی-1500-گلدان'>استعلام چمن لیزوماکیا و دایکندرا 150 مترمربع و بوته های زینتی 1500 گلدان  / استعلام  چمن لیزوماکیا و دایکندرا 150 مترمربع و بوته های زینتی 1500 گلدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882531/استعلام-پتوی-یکنفره-گلبافت'>استعلام پتوی یکنفره گلبافت / استعلام, استعلام پتوی یکنفره گلبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/881911/فراخوان-مناقصه-پروژه-طراحی-و-تکمیل-سامانه-tank-inventory--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه طراحی و تکمیل سامانه tank inventory - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه طراحی و تکمیل سامانه tank inventory - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882519/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882335/استعلام-تقویت-ستونچه-های-فوندانسیون-دکل-ایستگاه-حمیدیه'>استعلام تقویت ستونچه های فوندانسیون دکل ایستگاه حمیدیه / استعلام, استعلام تقویت ستونچه های فوندانسیون دکل ایستگاه حمیدیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882348/استعلام-تهیه-تابلو-برق'>استعلام تهیه تابلو برق / استعلام, استعلام تهیه تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882358/استعلام-روتر-مارک-میکروتیک-MikroTik-CCE1036-S2-GB'>استعلام روتر مارک میکروتیک MikroTik CCE1036-S2-GB / استعلام، استعلام روتر مارک میکروتیک MikroTik CCE1036-S2-GB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882340/استعلام-یخچال-5-فوت-امرسان'>استعلام یخچال 5 فوت امرسان / استعلام, استعلام یخچال 5 فوت امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882758/استعلام-فن-کویل-سقفی-توکار--'>استعلام فن کویل سقفی توکار ... / استعلام ,استعلام فن کویل سقفی توکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882507/استعلام-دیگ-فولادی-500000-کیلو-کالری-96-4-12'>استعلام دیگ فولادی 500000 کیلو کالری 96.4.12 / استعلام , استعلام دیگ فولادی 500000 کیلو کالری  96.4.12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/882752/استعلام-دستگاه-پرینتر-2035-با-گارانتی-معتبر'>استعلام دستگاه پرینتر 2035 با گارانتی معتبر  / استعلام , استعلام دستگاه پرینتر 2035 با گارانتی معتبر </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 6 شهريور 1396 ساعت: 11:24