اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.14 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208009/مناقصه-انجام-خدمات-ح... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.14 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208009/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-هوایی-مسافر-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208030/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-رادیاتور--'>مناقصه تعمیر و بازسازی رادیاتور... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208047/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری--'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208063/استعلام-اجرای-جوی-و-اتاق-تاسیسات'>استعلام اجرای جوی و اتاق تاسیسات / استعلام, اجرای جوی و اتاق تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208078/اصلاحیه-مناقصه-خرید-30000-تن-روغن-خام-پالم-اولئین---(نوبت-دوم)'>اصلاحیه مناقصه خرید 30000 تن روغن خام پالم اولئین ... (نوبت دوم) / اصلاحیه ، اصلاحیه مناقصه خرید 30000 تن روغن خام پالم اولئین ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208096/فراخوان-خرید-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>فراخوان  خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان  خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208110/استعلام-احداث-زیرگذر-تقاطع-کردیجان--'>استعلام احداث زیرگذر تقاطع کردیجان ... / استعلام, استعلام احداث زیرگذر تقاطع کردیجان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208126/استعلام-آموزش-و-ترویج-رشته-های-صنایع-دستی--'>استعلام آموزش و ترویج رشته های صنایع دستی ... / استعلام, استعلام آموزش و ترویج رشته های صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208145/استعلام-اقلام-ورزشی'>استعلام اقلام ورزشی / استعلام, استعلام اقلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208165/استعلام-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام حفظ و نگهداری فضای سبز  / استعلام,استعلام حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208183/استعلام-تخریب-ساختمان'>استعلام تخریب ساختمان  / استعلام, استعلام تخریب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208201/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام , استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208223/استعلام-خرید-تجهیزات-و-علائم-ترافیکی-به-شرح-فایل-پیوست'>استعلام خرید تجهیزات و علائم ترافیکی به شرح فایل پیوست / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و علائم ترافیکی به شرح فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208243/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-و--(بار-دوم)'>تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری و... (بار دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری و... (بار دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208258/تجدید-مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-و-خیابان-ها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  آسفالت ریزی معابر و خیابان ها - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  آسفالت ریزی معابر و خیابان ها - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208272/تجدید-فراخوان-عملیات-بازطراحی-و-ارتقای-ظرفیت-تصفیه-خانه-آب'>تجدید فراخوان عملیات بازطراحی و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه آب / تجدید آگهی فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عملیات بازطراحی و ارتقای ظرفیت تصفیه خانه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208285/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208300/استعلام-دو-دستگاه-ماشین-تراش-cnc---'>استعلام دو دستگاه ماشین تراش cnc  ... / استعلام, استعلام دو دستگاه ماشین تراش cnc  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208317/استعلام-چراغ-سقفی'>استعلام چراغ سقفی / استعلام , استعلام چراغ سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208332/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-حمل-زباله-و--تجدید'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل زباله و ...تجدید  / مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری حمل زباله و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208349/استعلام-احداث-غرفه--'>استعلام احداث غرفه ... / استعلام, استعلام احداث غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208371/استعلام-کاغذ-A4-سپاهان-اصفهان-سفید-رنگ-80-گرمی'>استعلام کاغذ A4 سپاهان اصفهان سفید رنگ 80 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ A4 سپاهان اصفهان سفید رنگ 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208388/استعلام-عملیات-اجرایی-فنس-کشی--'>استعلام عملیات اجرایی فنس کشی ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی فنس کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208404/استعلام-برآورد-قیمت-پرده-زبرا'>استعلام برآورد قیمت پرده زبرا / استعلام, استعلام برآورد قیمت پرده زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208421/استعلام-گیربکس-کامل-بنز'>استعلام گیربکس کامل بنز / استعلام,استعلام گیربکس کامل بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208439/مناقصه-پروژه-تبدیل-شیرهای-حوضچه-ای-8-الی-12-اینچ-به-شیرهای-دسته-بلند-مدفون-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تبدیل شیرهای حوضچه ای 8 الی 12 اینچ به شیرهای دسته بلند مدفون ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تبدیل شیرهای حوضچه ای 8 الی 12 اینچ به شیرهای دسته بلند مدفون ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208456/استعلام-اتصال-لوله-کشی-آب-آشامیدنی-و-فاضلاب--'>استعلام اتصال لوله کشی آب آشامیدنی و فاضلاب... / استعلام ,استعلام اتصال لوله کشی آب آشامیدنی و فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208473/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-یکپارچه'>استعلام تابلو برق راه انداز یکپارچه  / استعلام, تابلو برق راه انداز یکپارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208488/استعلام-کابل-تلفن'>استعلام کابل تلفن  / استعلام,استعلام کابل تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208505/استعلام-خرید-plc-و-سویچ--'>استعلام خرید plc و سویچ ... / استعلام, استعلام خرید plc و سویچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208519/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی--'>استعلام اصلاح و بازسازی تاسیسات آبرسانی ... / استعلام, استعلام اصلاح و بازسازی تاسیسات آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208538/استعلام-استوریج'>استعلام استوریج / استعلام, استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208555/مناقصه-عملیات-تکمیل-پارک-هفت-هکتاری-کشن-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تکمیل پارک هفت هکتاری کشن (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیل پارک هفت هکتاری کشن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208571/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208586/استعلام-سیستم-رایانه-رومیزی'>استعلام سیستم رایانه رومیزی / استعلام, استعلام سیستم رایانه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208601/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه  آسفالت معابر شهر  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208617/تجدید-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208002/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208022/مناقصه-عمومی-خرید-جامبوبگ-لمینت-دار'>مناقصه عمومی خرید جامبوبگ لمینت دار / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید جامبوبگ لمینت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208041/استعلام-خرید-و-نصب-راه-اندازی-دوربین-مداربسته--'>استعلام خرید و نصب راه اندازی دوربین مداربسته... / استعلام,خرید و نصب راه اندازی دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208059/مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه، مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208073/استعلام-تامین-آب'>استعلام تامین آب / استعلام,استعلام تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208090/تجدید-فراخوان-عمومی-مناقصه-اجرای-آماده-سازی-فاز-2'>تجدید فراخوان عمومی مناقصه اجرای آماده سازی فاز 2  / آگهی تجدید فراخوان عمومی مناقصه, تجدید فراخوان عمومی مناقصه اجرای آماده سازی فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208105/مناقصه-عملیات-جایگزینی-شبکه-کابل-خودنگهدار--'>مناقصه عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار... / مناقصه, مناقصه عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208122/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام, صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208138/تجدید-مناقصه-خرید-ماشین-آلات-راهسازی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید ماشین آلات راهسازی (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید ماشین آلات راهسازی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208158/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-ایستگاه-پمپاژ-روستای---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ روستای.... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ روستای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208178/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت--'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208197/استعلام-تجهیزات-هنرستان-ها'>استعلام  تجهیزات هنرستان ها / استعلام, تجهیزات هنرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208214/مناقصه-امور-فنی-مهندسی-خود-شامل-تعمیر-و-نگهداری--تراشکاری---نوبت-دوم'>مناقصه امور فنی مهندسی خود شامل تعمیر و نگهداری ، تراشکاری...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور فنی مهندسی خود شامل تعمیر و نگهداری ، تراشکاری...- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208237/استعلام-کابل-و-ملزومات-مورد-نیاز--'>استعلام کابل و ملزومات مورد نیاز ... / استعلام, استعلام کابل و ملزومات مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208252/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده--'>استعلام خرید دو دستگاه کولر گازی ایستاده ... / استعلام ,استعلام خرید دو دستگاه کولر گازی ایستاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208268/استعلام-توسعه-پی-های-230-کیلوولت-پالایشگاه'>استعلام توسعه پی های 230 کیلوولت پالایشگاه / استعلام,استعلام توسعه پی های 230 کیلوولت پالایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208281/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208294/مناقصه-ساخت-المان-میدان'>مناقصه ساخت المان میدان  / مناقصه, مناقصه ساخت المان میدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208310/مناقصه-خرید-تعداد-2000-عدد-پیس-میکرد-و-حفره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 2000 عدد پیس میکرد و حفره ای  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 2000 عدد پیس میکرد و حفره ای  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208327/استعلام-دستگاه-شخصی-ساز-چک'>استعلام دستگاه شخصی ساز چک  / استعلام,استعلام دستگاه شخصی ساز چک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208343/استعلام-حمل-و-نقل-و-مبادله-مرسولات-پستی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام حمل و نقل و مبادله مرسولات پستی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام حمل و نقل و مبادله مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208364/استعلام-خرید-موتور-کولر-موتوژن-3-4'>استعلام خرید موتور کولر موتوژن 3.4 / استعلام, خرید موتور کولر موتوژن 3.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208382/استعلام-دستگاه-لپ-تاپ-و-تبلت-و-لوازم-جانبی'>استعلام دستگاه لپ تاپ و تبلت و لوازم جانبی / استعلام,دستگاه لپ تاپ و تبلت و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208400/استعلام-ساخت-جاده'>استعلام ساخت جاده / استعلام,استعلام ساخت جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208415/مناقصه-خدمات-سرویس-نگهداری-تعمیرات-و-اصلاحات-تاسیسات--'>مناقصه  خدمات سرویس نگهداری تعمیرات و اصلاحات تاسیسات ... / مناقصه ، مناقصه  خدمات سرویس نگهداری تعمیرات و اصلاحات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208433/مناقصه-تهیه-کفن'>مناقصه تهیه کفن  / مناقصه , مناقصه تهیه کفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208450/استعلام-اجرای-کورت-شیشه-ای-و-کفپوش-پارکت--'> استعلام اجرای کورت شیشه ای و کفپوش پارکت ... / استعلام,  استعلام اجرای کورت شیشه ای و کفپوش پارکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208467/استعلام-کولر-lg-12000-s126-tg'>استعلام کولر lg 12000 s126 tg   / استعلام, استعلام کولر lg 12000 s126 tg  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208483/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-قلعه--'>استعلام مرمت و ساماندهی قلعه... / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی قلعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208499/استعلام-اجرای-کابل-کشی-برق-AC-و-نصب-تابلو'>استعلام اجرای کابل کشی برق AC و نصب تابلو / اسعلام ,استعلام اجرای کابل کشی برق AC و نصب تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208514/استعلام-اجرای-کابل-کشی--'>استعلام اجرای کابل کشی ... / استعلام , استعلام اجرای کابل کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208534/مناقصه-brown-boveri-gas-turbine-(نوبت-دوم)'>مناقصه brown boveri gas turbine (نوبت دوم) / مناقصه،  مناقصه brown boveri gas turbine (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208549/استعلام-نیاز-به-دو-دستگاه-ال-ای-دی-49-اینچ--'>استعلام نیاز به دو دستگاه ال ای دی 49 اینچ... / استعلام, استعلام نیاز به دو دستگاه ال ای دی 49 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208565/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208581/استعلام-خرید-یک-ست-کامل-دستگاه-مورسیلاتور--'>استعلام  خرید یک ست کامل دستگاه مورسیلاتور ... / استعلام, استعلام  خرید یک ست کامل دستگاه مورسیلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208596/استعلام-کندانسور-پمپ--'>استعلام کندانسور پمپ ... / استعلام , استعلام کندانسور پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208612/استعلام-روتر-شبکه-اکسس--'>استعلام روتر شبکه اکسس... / استعلام , استعلام روتر شبکه اکسس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208626/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208014/مناقصه-احداث-پایانه-و-اسکله-lpg'>مناقصه احداث پایانه و اسکله lpg / مناقصه احداث پایانه و اسکله lpg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208036/مناقصه-فراخوان-احداث-خوابگاه-دانشجویی'>مناقصه فراخوان احداث خوابگاه دانشجویی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  احداث خوابگاه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208051/فراخوان-تجدید-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان تجدید خرید خدمات مشاوره / فراخوان , فراخوان تجدید خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208068/استعلام-تکمیل-ساختمان-گمرک--'>استعلام تکمیل ساختمان گمرک... / استعلام,تکمیل ساختمان گمرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208085/مناقصه-ساخت-و-نصب-نرده-های-حفاظتی'>مناقصه ساخت و نصب نرده های حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب نرده های حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208100/استعلام-حمل-آب-شرب--'>استعلام حمل آب شرب ... / استعلام, استعلام حمل آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208115/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-مکانیک'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208134/مناقصه-واگذاری-عملیات-اورهال-سکسیونر-و-بریکر'>مناقصه واگذاری عملیات اورهال سکسیونر و بریکر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه واگذاری عملیات اورهال سکسیونر و بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208151/مناقصه-خرید-کابلهای--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید کابلهای... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابلهای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208170/استعلام-یک-دستگاه-صفحه-نمایش-led-اینچ-60--'>استعلام یک دستگاه صفحه نمایش led اینچ 60 ... / استعلام, استعلام یک دستگاه صفحه نمایش led اینچ 60 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208189/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-استقرار-کمپ-های-امداد-ساحلی--'>تجدید مناقصه امور مربوط به استقرار کمپ های امداد ساحلی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه امور مربوط به استقرار کمپ های امداد ساحلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208208/مناقصه-امورات-مربوط-به-اجرائیات-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه امورات مربوط به اجرائیات شهرداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امورات مربوط به اجرائیات شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208228/فراخوان-مناقصه-احداث-منهول-های-پیش-ساخته-شده-بتنی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث منهول های پیش ساخته شده بتنی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه احداث منهول های پیش ساخته شده بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208248/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-احداث-گذرگاه-برجسته-عابر-پیاده'>مناقصه خرید تجهیزات و احداث گذرگاه برجسته عابر پیاده  / مناقصه, مناقصه  خرید تجهیزات و احداث گذرگاه برجسته عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208263/مناقصه-عملیات-کف-سازی-سالن-اصلی-نمایشگاه'>مناقصه عملیات کف سازی سالن اصلی نمایشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات کف سازی سالن اصلی نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208277/فراخوان-اجرای-پروژه-راههای-روستایی'>فراخوان اجرای پروژه راههای روستایی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده ، فراخوان اجرای پروژه راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208290/مناقصه-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>مناقصه عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ  / مناقصه ، مناقصه عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208306/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-و-لایروبی-کانال-های-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی کانال های معابر روستا نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی کانال های معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208322/مناقصه-خرید-کفنی-زنانه--مردانه-و-بپه-گانه-همراه-با-چاپ'>مناقصه خرید کفنی زنانه ، مردانه و بپه گانه همراه با چاپ / مناقصه , مناقصه خرید کفنی زنانه ، مردانه و بپه گانه همراه با چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208337/استعلام-خرید-لوازم-گاردریل'>استعلام خرید لوازم گاردریل / استعلام ,استعلام خرید لوازم گاردریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208359/استعلام-دستگاه-میکرو-سانتریفوژ--'>استعلام دستگاه میکرو سانتریفوژ ... / استعلام , استعلام دستگاه میکرو سانتریفوژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208377/استعلام-برآورد-قیمت-لوازم-خانگی'>استعلام برآورد قیمت لوازم خانگی  / استعلام ,استعلام برآورد قیمت لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208393/اصلاحیه-مناقصه-انتخاب-مشاور-حقوقی'>اصلاحیه مناقصه انتخاب مشاور حقوقی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208409/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-تقاطع-غیر-هم-سطح'>اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح / اصلاحیه فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208427/استعلام-لوازم-موتور-بنز-شش-چرخ-کمپرسی'>استعلام لوازم موتور بنز شش چرخ کمپرسی / استعلام , استعلام لوازم موتور بنز شش چرخ کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208443/مناقصه-پروژه-ترمیم-پارک'>مناقصه پروژه ترمیم پارک / مناقصه, مناقصه پروژه ترمیم پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208462/استعلام-سخت-افزار-کامپیوتر--'>استعلام سخت افزار کامپیوتر ... / استعلام, استعلام سخت افزار کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208479/استعلام-باطری-12v-100A--'>استعلام باطری 12v-100A... / استعلام,باطری 12v-100A...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208493/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی--'>استعلام اصلاح و بازسازی تاسیسات آبرسانی ... / استعلام , استعلام اصلاح و بازسازی تاسیسات آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208509/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-ساختمان-شعبه-جمعیت-هلال-احمر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان شعبه جمعیت هلال احمر / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان شعبه جمعیت هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208527/استعلام-تابلوی-برق-راه-انداز-یکپارچه--'>استعلام تابلوی برق راه انداز یکپارچه... / استعلام, استعلام تابلوی برق راه انداز یکپارچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208543/استعلام-جعبه-آتش-نشانی--'>استعلام جعبه آتش نشانی ... / استعلام , استعلام جعبه آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208560/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام , استعلام خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208576/مناقصه-انجام-حسابرسی-سال-های-مالی-1395-و-1396-شهرداری'>مناقصه انجام حسابرسی سال های مالی 1395 و 1396 شهرداری / مناقصه, مناقصه انجام حسابرسی سال های مالی 1395 و 1396 شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208017/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-ونتیلاتور'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ونتیلاتور / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ونتیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208039/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-ایستگاه-پمپاژ-روستای'>فراخوان مناقصه عمومی  اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ  روستای  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ  روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208054/مناقصه-تامین-و-به-کارگیری-حدود-پنجاه-نفر-نیروی-کار'>مناقصه تامین و به کارگیری حدود پنجاه نفر نیروی کار  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و به کارگیری حدود پنجاه نفر نیروی کار  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208070/استعلام-سرعت-گیر-خیابانی'>استعلام سرعت گیر خیابانی / استعلام , استعلام سرعت گیر خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208087/استعلام-واگذاری-تصدی-اسناد-پزشکی--'>استعلام واگذاری تصدی اسناد پزشکی... / استعلام,واگذاری تصدی اسناد پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208102/مناقصه-امور-مربوط-به-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه ، مناقصه امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208120/استعلام-لوازم-و-انجام-امور-تاسیساتی'>استعلام لوازم و انجام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام لوازم و انجام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208136/فراخوان-ارزیابی-تحلیل-و-برنامه-ریزی-بهبود-حوزه-منابع'>فراخوان ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود حوزه منابع / فراخوان ،فراخوان ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود حوزه منابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208155/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208175/استعلام-آهن-آلات--'>استعلام آهن آلات ... / استعلام , استعلام آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208192/استعلام-خرید-مصالح-بناهای-تاریخی--'>استعلام خرید مصالح بناهای تاریخی... / استعلام,خرید مصالح بناهای تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208211/استعلام-مانیتور-صنعتی-42-اینچ-LG'>استعلام مانیتور صنعتی 42 اینچ LG / استعلام, مانیتور صنعتی 42 اینچ LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208233/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-مواد-و-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-ها-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه ها نوبت دوم / اصلاحیه فراخوان مناقصه ,اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208250/استعلام-فایروال-سوئیچ-شبکه--روتر'>استعلام فایروال، سوئیچ شبکه ، روتر  / استعلام, فایروال، سوئیچ شبکه ، روتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208265/مناقصه-واگذاری-احداث-مسیر-ایستگاه-پمپاژ-آب'>مناقصه واگذاری احداث مسیر ایستگاه پمپاژ آب / مناقصه, مناقصه واگذاری احداث مسیر ایستگاه پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208279/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-و-اتصالات-خطوط-انتقال'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات خطوط انتقال  / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله و اتصالات خطوط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208292/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208308/مناقصه-پروژه-دفع-آب-های-سطحی-و-تعویض-جداول--نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه دفع آب های سطحی و تعویض جداول...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه  پروژه دفع آب های سطحی و تعویض جداول...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208325/استعلام-شرح-کالاها'>استعلام شرح کالاها / استعلام,استعلام شرح کالاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208340/استعلام-تهیه-لوازم-مورد-نیاز-و-تعمیر-کولر--'>استعلام تهیه لوازم مورد نیاز و تعمیر کولر ... / استعلام , استعلام تهیه لوازم مورد نیاز و تعمیر کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208362/استعلام-برآورد-قیمت-فرش-جانمازی--'>استعلام برآورد قیمت فرش جانمازی ... / استعلام, استعلام برآورد قیمت فرش جانمازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208380/استعلام-عملیات-اجرایی-فنس-کشی-و-ساخت-فونداسیون-کانکس'>استعلام عملیات اجرایی فنس کشی و ساخت فونداسیون کانکس / استعلام, عملیات اجرایی فنس کشی و ساخت فونداسیون کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208396/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور'>مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت محور / مناقصه عمومی,مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208412/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه  تهیه ، طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه , مناقصه  تهیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208431/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>تجدید مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی , تجدید مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208447/تجدید-مناقصه-دیوارکشی-تسطیح-و-عملیات-خاکی-پست-63-20-کیلوولت'>تجدید مناقصه دیوارکشی، تسطیح و عملیات خاکی پست 63/20 کیلوولت  / آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه دیوارکشی، تسطیح و عملیات خاکی پست 63/20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208464/استعلام-خرید-PLC'>استعلام خرید PLC / استعلام,خرید PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208481/استعلام-برداشت-میدانی-و-آمارگیری-از-واحدهای-احداثی--'>استعلام برداشت میدانی و آمارگیری از واحدهای احداثی ... / استعلام, برداشت میدانی و آمارگیری از واحدهای احداثی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208496/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208512/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام,استعلام کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208531/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت / استعلام,فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208545/مناقصه-اجرای-سنگ-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه اجرای سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208563/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208578/استعلام-نورپردازی'>استعلام نورپردازی / استعلام , استعلام نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208592/مناقصه-چیلر-90-تن-به-همراه-فن-کوئل-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه چیلر 90 تن به همراه فن کوئل, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی , مناقصه چیلر 90 تن به همراه فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208610/استعلام-لوازم-زنبورداری-منبع-دو-جداره-استیل---'>استعلام لوازم زنبورداری منبع دو جداره استیل  ... / استعلام, استعلام لوازم زنبورداری منبع دو جداره استیل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208008/فراخوان-توسعه-و-بهسازی-اپرون-و-تکمیل-تاکسیوی-های-ارتباطی-نوبت-دوم'>فراخوان توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکاران,فراخوان  توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208027/تجدید-مناقصه-خرید-حمل-تحویل-و-نصب-راه-اندازی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید، حمل، تحویل و نصب، راه اندازی ... نوبت دوم  /  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه  خرید، حمل، تحویل و نصب، راه اندازی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208046/مناقصه-انواع-کابلهای'>مناقصه انواع کابلهای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انواع کابلهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208062/مناقصه-انتخاب-مشاور'>مناقصه انتخاب مشاور / مناقصه, مناقصه انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208077/استعلام-خرید-دستگاه-بافندگی-و-چرخ-خیاطی---'>استعلام خرید دستگاه بافندگی و چرخ خیاطی .... / استعلام, استعلام خرید دستگاه بافندگی و چرخ خیاطی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208094/استعلام-کفپوش-ورزشی'>استعلام کفپوش ورزشی / استعلام,استعلام کفپوش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208109/استعلام-مانیتور-ال-جی'>استعلام مانیتور ال جی / استعلام,استعلام مانیتور ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208125/مناقصه-احداث-حوضچه-آرامش'>مناقصه احداث حوضچه آرامش  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث حوضچه آرامش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208142/استعلام-برد-CPU-برد-پاور--برد-ترمینال--برد-GSM-و--'>استعلام  برد CPU- برد پاور - برد ترمینال - برد GSM و .. / استعلام, برد CPU- برد پاور - برد ترمینال - برد GSM و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208164/استعلام-سطح-سنج--'>استعلام سطح سنج... / استعلام, استعلام سطح سنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208181/مناقصه-خرید-تابلو-و-تجهیزات-ترافیکی-در-سطح-شهر--'>مناقصه خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,  مناقصه خرید تابلو و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208200/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-مشاغل-عملیاتی-لکوموتیورانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی لکوموتیورانی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور مربوط به مشاغل عملیاتی لکوموتیورانی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208220/استعلام-توزیع-امانت-پست--'>استعلام توزیع امانت پست ... / استعلام , استعلام توزیع امانت پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208242/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-شامل-نظافت-سرایداری-نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208256/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-در-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات عمرانی در سطح منطقه  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,  مناقصه اجرای عملیات عمرانی در سطح منطقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208271/مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریت-مراکز-ماده-16'>مناقصه عمومی واگذاری مدیریت مراکز ماده 16  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری مدیریت مراکز ماده 16 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208284/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-پیس-میکرتک-حفره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پیس میکرتک حفره ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پیس میکرتک حفره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208299/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت  / استعلام, استعلام تین کلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208315/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق... / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208331/استعلام-کارتریج-HP05A'>استعلام کارتریج HP05A / استعلام, کارتریج HP05A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208347/مناقصه-اجرای-عملیات-جابجایی-شبکه-گاز-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208369/استعلام-احداث-دیوار--'>استعلام احداث دیوار... / استعلام, استعلام احداث دیوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208387/استعلام-آینه-روشویی'>استعلام آینه روشویی / استعلام,آینه روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208403/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام , استعلام پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208420/مناقصه-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-در-کلیه-کارگاه-ها-و-محل-ها'>مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی در کلیه کارگاه ها و محل ها / مناقصه, مناقصه  عملیات تاسیسات مکانیکی در کلیه کارگاه ها و محل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208437/استعلام-خرید-تجهیزات-تابلوی-RTU--'>استعلام خرید تجهیزات تابلوی RTU... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات تابلوی RTU...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208455/استعلام-اسکنر-پرسرعت-کداک'>استعلام اسکنر پرسرعت کداک / استعلام, اسکنر پرسرعت کداک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208471/استعلام-شیر-قطع-و-وصل-و-پایه-شیر'>استعلام شیر قطع و وصل و پایه شیر / استعلام, استعلام شیر قطع و وصل و پایه شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208487/استعلام-خرید-چیلر-سرمایشی--'>استعلام خرید چیلر سرمایشی ... / استعلام, استعلام خرید چیلر سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208502/استعلام-کولر-LG12000-S126-TG'>استعلام کولر LG12000 S126 TG / استعلام, کولر LG12000 S126 TG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208517/استعلام-رک-شبکه'>استعلام رک شبکه / استعلام,رک شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208537/استعلام-کابل-تلفن-50-زوج-06-هوایی---'>استعلام کابل تلفن 50 زوج 06 هوایی .... / استعلام ,استعلام کابل تلفن 50 زوج 06 هوایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208553/مناقصه-فاز-دوم-احداث-مرکز-فرهنگی-و-فرهنگسرا'>مناقصه فاز دوم احداث مرکز فرهنگی و فرهنگسرا / مناقصه عمومی, مناقصه فاز دوم احداث مرکز فرهنگی و فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208569/استعلام-تجهیز-مجتمع-و-سایز-مراکز-فرهنگی-و-هنری'>استعلام تجهیز مجتمع و سایز مراکز فرهنگی و هنری  / استعلام, تجهیز مجتمع و سایز مراکز فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208584/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام,استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208599/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی / استعلام , استعلام خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208616/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-برق-و-مکانیک'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه برق و مکانیک / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کارگاه برق و مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208630/استعلام-چراغ-smd-سقفی-روکار-و-توکار--'>استعلام چراغ smd سقفی روکار و توکار ... / استعلام, استعلام چراغ smd سقفی روکار و توکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208012/مناقصه-خرید-تعداد-1000-عدد-پیس-میکرتک-حفره-ای'>مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پیس میکرتک حفره ای / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 1000 عدد پیس میکرتک حفره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208034/مناقصه-خرید-کیسه-پروپلین-بدون-آستر--'>مناقصه خرید کیسه پروپلین بدون آستر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کیسه پروپلین بدون آستر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208049/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-فن-کویل-سقفی'>فراخوان مناقصه عمومی خرید فن کویل سقفی / فراخوان مناصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید فن کویل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208066/مناقصه-تسطیح-و-احداث-شبکه-معابر-حفر-وت-جهیز-چاه---(نوبت-دوم)'>مناقصه تسطیح و احداث شبکه معابر، حفر وت جهیز چاه ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تسطیح و احداث شبکه معابر، حفر وت جهیز چاه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208082/اصلاحیه-مناقصه-بین-المللی-خرید-روغن-خام-آفتابگردان-(نوبت-دوم)'>اصلاحیه مناقصه بین المللی خرید روغن خام آفتابگردان (نوبت دوم) / اصلاحیه مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید روغن خام آفتابگردان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208098/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208112/استعلام-لیست-اقلام-پیوست'>استعلام  لیست اقلام پیوست  / استعلام,  لیست اقلام پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208131/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208147/استعلام-کیس-کامل--'>استعلام کیس کامل... / استعلام,کیس کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208167/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-اسکلت-ساختمان--'>استعلام عملیات اجرایی احداث اسکلت ساختمان... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث اسکلت ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208186/استعلام-راهبری-تابلو-برق--'>استعلام  راهبری تابلو برق ... / استعلام, استعلام  راهبری تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208206/استعلام-عملیات-اجرایی'>استعلام عملیات اجرایی / استعلام , استعلام عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208225/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر / استعلام, خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208245/استعلام-دکل-مهاری'>استعلام دکل مهاری / استعلام,استعلام دکل مهاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208260/استعلام-البسه-ورزشی'>استعلام البسه ورزشی / استعلام,البسه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208275/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208288/استعلام-دو-دستگاه-تراکتور'>استعلام دو دستگاه تراکتور  / استعلام,استعلام دو دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208304/استعلام-تهیه-وسیله-نقلیه--'>استعلام تهیه وسیله نقلیه ... / استعلام , استعلام تهیه وسیله نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208320/استعلام-ساماندهی-و-تکمیل-تاسیسات-مورد-نیاز-موزه--'>استعلام ساماندهی و تکمیل تاسیسات مورد نیاز موزه ... / استعلام, ساماندهی و تکمیل تاسیسات مورد نیاز موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208334/استعلام-ساخت-سایه-بان-و-نصب-جگ-بازوئی-درب--'>استعلام ساخت سایه بان و نصب جگ بازوئی درب... / استعلام, استعلام ساخت سایه بان و نصب جگ بازوئی درب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208352/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208375/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-های-اعلام-حریق'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق  / مناقصه ، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208391/استعلام-کاتریج--'>استعلام کاتریج ... / استعلام, استعلام کاتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208407/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی-تعمیر-و-نگهداری-و-نمونه-برداری-آزمایشگاهی'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی- تعمیر و نگهداری و نمونه برداری آزمایشگاهی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی- تعمیر و نگهداری و نمونه برداری آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208424/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تامین-کاغذ-چاپ'>اصلاحیه مناقصه عمومی انجام خدمات تامین کاغذ، چاپ / اصلاحیه مناقصه عمومی,  مناقصه عمومی انجام خدمات تامین کاغذ، چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208441/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208460/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208476/استعلام-عملیات-تجهیز-یک-حلقه-چاه--'>استعلام عملیات تجهیز یک حلقه چاه ... / استعلام , استعلام عملیات تجهیز یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208491/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت  / استعلام, اجرای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208507/آگهی-مناقصه-انجام-امورات-حمل-و-نقل-کارکنان--'>آگهی مناقصه انجام امورات حمل و نقل کارکنان ... / مناقصه، آگهی مناقصه انجام امورات حمل و نقل کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208522/استعلام-خرید-چیلر-سرمایشی'>استعلام خرید چیلر سرمایشی / استعلام, خرید چیلر سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208540/استعلام-دستگاه-استوریچ--'>استعلام دستگاه استوریچ... / استعلام, استعلام دستگاه استوریچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208557/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام,  سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208573/استعلام-میکروسکوپ-آزمایشگاهی--'>استعلام میکروسکوپ آزمایشگاهی .. / استعلام ,استعلام میکروسکوپ آزمایشگاهی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208588/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-نسبت-به-انجام-عملیات-اجرایی--'>مناقصه جذب سرمایه گذار نسبت به انجام عملیات اجرایی ... / مناقصه ، مناقصه جذب سرمایه گذار نسبت به انجام عملیات اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208603/استعلام-خرید-میز-پینگ-پنگ'>استعلام  خرید میز پینگ پنگ  / استعلام, خرید میز پینگ پنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208619/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوار-کناف-و-رنگ-آمیزی-دیوارها---'>استعلام  تهیه و نصب دیوار کناف و رنگ آمیزی دیوارها  ... / استعلام, استعلام  تهیه و نصب دیوار کناف و رنگ آمیزی دیوارها  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208633/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208648/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن---'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن .... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208663/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208677/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208692/مناقصه-پروژه-آسفالت-کمربندی-پارک'>مناقصه پروژه آسفالت کمربندی پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت کمربندی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208016/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-ساماندهی-رودخانه'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208037/استعلام-پروژه-تهیه-اقلام-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>استعلام پروژه تهیه اقلام و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ... / استعلام , استعلام پروژه تهیه اقلام و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208053/استعلام-یک-نفر-نیروی-خدماتی'>استعلام یک نفر نیروی خدماتی / استعلام,یک نفر نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208069/مناقصه-خرید-تجهیزات-موردنیاز-خود-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز خود ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز خود ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208086/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208101/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال'>استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام, لوله فولادی اسپیرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208119/مناقصه-احداث-0-5-کیلومتر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-نفوذی-دیرمولی'>مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی نفوذی دیرمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208135/مناقصه-خرید-لوازم-دستگاه-های-شیردوشی'>مناقصه خرید لوازم دستگاه های شیردوشی  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید لوازم دستگاه های شیردوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208152/فراخوان-مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--97-4-14'>فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب پرسنل - 97.4.14 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب پرسنل - 97.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208172/مناقصه-جمع-آوری-زباله-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208190/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر  - مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر  - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208210/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح...  / استعلام, استعلام خرید مصالح... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208232/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208249/اصلاحیه-عملیات-اجرایی-دیوار-پادگان'>اصلاحیه عملیات اجرایی دیوار پادگان  / اصلاحیه , اصلاحیه عملیات اجرایی دیوار پادگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208264/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه / استعلام , استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208278/استعلام-ریبون-رنگی-کیوسک-PRIMACY'>استعلام ریبون رنگی کیوسک PRIMACY / استعلام, ریبون رنگی کیوسک PRIMACY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208291/مناقصه-خرید-300-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 عدد پروتز حلزون شنوایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 300 عدد پروتز حلزون شنوایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208307/استعلام-دستگاه-فتوکپی-با-سرعت-23-کپی--'>استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی... / استعلام,دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208324/استعلام-دوربین-و--'>استعلام دوربین و... / استعلام,دوربین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208339/فراخوان-ارزیابی-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس'>فراخوان ارزیابی تجهیزات ویدئو کنفرانس  / فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی تجهیزات ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208361/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت مخزن بتنی / استعلام,استعلام ساخت مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208378/استعلام-رنگ-آمیزی-اتاقها-و-راهروها-سایت-ستاد'>استعلام رنگ آمیزی اتاقها و راهروها,سایت ستاد / استعلام,استعلام رنگ آمیزی اتاقها و راهروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208394/فراخوان-اعطای-مجوز-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>فراخوان اعطای مجوز مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  / فراخوان, فراخوان اعطای مجوز مرکز معاینه فنی خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208410/استعلام-برآورد-قیمت-پرده-پلی-استر-عمودی--'>استعلام برآورد قیمت پرده پلی استر عمودی... / استعلام,برآورد قیمت پرده پلی استر عمودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208428/استعلام-مرکز-تلفن--'>استعلام مرکز تلفن ... / استعلام , استعلام مرکز تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208444/استعلام-خرید-هد'>استعلام خرید هد / استعلام,خرید هد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208463/استعلام-خرید-تجهیزات-سرمایش-و-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات سرمایش و رایانه ای  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات سرمایش و رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208480/استعلام-رک-شبکه'>استعلام رک شبکه / استعلام,رک شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208495/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208511/مناقصه-احداث-و-تکمیل-محور-دامنه'>مناقصه احداث و تکمیل محور دامنه / فراخوان مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل محور دامنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208529/استعلام-لاستیک-خودرو-پیکاپ--مزدا--پراید--سمند'>استعلام  لاستیک خودرو پیکاپ - مزدا - پراید - سمند / استعلام, لاستیک خودرو پیکاپ - مزدا - پراید - سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208544/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت / استعلام,فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208561/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208577/استعلام-میز-کارشناسی--'>استعلام میز کارشناسی ... / استعلام, استعلام میز کارشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208591/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام, چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208609/استعلام-ترازوی-دیجیتالی-با-دقت-0-001-مدل-AND-GF300'>استعلام ترازوی دیجیتالی با دقت 0.001 مدل AND GF300 / استعلام, ترازوی دیجیتالی با دقت 0.001 مدل AND GF300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208623/استعلام-دروگر-دستی-(علف-تراش-کوله-پشتی)'>استعلام دروگر دستی (علف تراش کوله پشتی) / استعلام, استعلام دروگر دستی (علف تراش کوله پشتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208637/استعلام-اجرای-دوره-های-آموزشی-عمومی'>استعلام اجرای دوره های آموزشی عمومی / استعلام ,استعلام اجرای دوره های آموزشی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208653/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-گچ-و-خاک-تهیه-و-نصب-فریم-پنجره-و--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای گچ و خاک، تهیه و نصب فریم پنجره و ... / استعلام, تهیه مصالح و اجرای گچ و خاک، تهیه و نصب فریم پنجره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208019/مناقصه-خرید-2700-عدد-مخزن'>مناقصه  خرید 2700 عدد مخزن   / آگهی مناقصه , مناقصه  خرید 2700 عدد مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208040/مناقصه-واگذاری-اجرای-پروژه-نظارت-بر-طراحی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری اجرای پروژه نظارت بر طراحی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری اجرای پروژه نظارت بر طراحی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208058/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-مکانیک-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208072/استعلام-اجرای-عملیات-قیرپاشی--'>استعلام اجرای عملیات قیرپاشی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات قیرپاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208089/استعلام-مصالح-ساختمانی-پانل-گچی'>استعلام مصالح ساختمانی پانل گچی / استعلام, مصالح ساختمانی پانل گچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208103/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام,هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208121/فراخوان-عملیات-یکپارچه-تامین-مالی-و-اجرای-طرح-آبرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای طرح آبرسانی - نوبت دوم  / فراخوان عملیات یکپارچه تامین مالی و اجرای طرح آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208137/مناقصه-steam-trap--های-فاز-1-و-2-مجتمع'>مناقصه steam trap   های فاز 1 و 2 مجتمع / مناقصه, مناقصه  steam trap   های فاز 1 و 2 مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208156/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208176/استعلام-اقلام-ورزشی'>استعلام اقلام ورزشی / استعلام,استعلام اقلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208193/فراخوان-عمومی-احداث-ابنیه-فنی-محور'>فراخوان عمومی احداث ابنیه فنی محور / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی احداث ابنیه فنی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208213/آگهی-فراخوان-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ایجاد تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان ایجاد تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208234/استعلام-خرید-پچ-پنل-شبکه'>استعلام خرید پچ پنل شبکه  / استعلام,استعلام خرید پچ پنل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208251/مناقصه-عمومی-لوله-upvc'>مناقصه عمومی لوله upvc  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی لوله upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208266/استعلام-رم-کامپیوتر'>استعلام رم کامپیوتر  / استعلام,استعلام رم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208280/فراخوان-مناقصه-ارایه-مدیریت-و-خدمات-پرستاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارایه مدیریت و خدمات پرستاری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه  , فراخوان مناقصه ارایه مدیریت و خدمات پرستاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208293/استعلام-دستگاه-تسمه-کش-برقی-قابل-شارژ'>استعلام دستگاه تسمه کش برقی قابل شارژ / استعلام, دستگاه تسمه کش برقی قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208309/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام,استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208326/مناقصه-احداث-سوله-انبار-شن-و-نمک--'>مناقصه احداث سوله انبار شن و نمک ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث سوله انبار شن و نمک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208342/استعلام-صفحه-کلید-usb-فراسو---'>استعلام صفحه کلید usb فراسو  ... / استعلام,استعلام صفحه کلید usb فراسو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208363/اصلاحیه-ارزیابی-کیفی-احداث-قطعه-دوم-راه-ساحلی--نوبت-دوم'>اصلاحیه ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی - نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان مناقصه, ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208381/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208398/استعلام-سی-پی-یو'>استعلام سی پی یو  / استعلام, سی پی یو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208414/استعلام-اجرای-آسفالت--'>استعلام اجرای آسفالت ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208432/استعلام-فن-موتور'>استعلام فن موتور  / استعلام,استعلام فن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208449/فراخوان-مناقصه-خرید-دستگاه-تنفسی'>فراخوان مناقصه خرید دستگاه تنفسی  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان مناقصه خرید دستگاه تنفسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208465/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208482/استعلام-پارتیشن-بندی'>استعلام پارتیشن بندی  / استعلام, پارتیشن بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208497/استعلام-صندلی-جلسات-پایه-ثابت-دماوند-با-رویه-چرمی'>استعلام صندلی جلسات پایه ثابت دماوند با رویه چرمی  / استعلام, صندلی جلسات پایه ثابت دماوند با رویه چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208513/استعلام-خرید-هارد-سرور-و-استوریج'>استعلام خرید هارد سرور و استوریج  / استعلام, خرید هارد سرور و استوریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208532/استعلام-پارتیشن-بندی-دانشکده-ادبیات-و-علوم-انسانی'>استعلام پارتیشن بندی دانشکده ادبیات و علوم انسانی / استعلام, استعلام پارتیشن بندی دانشکده ادبیات و علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208547/استعلام-فن-و-کولر-آبی'>استعلام فن و کولر آبی / استعلام, استعلام فن و کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208564/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208579/مناقصه-خرید-لیفتر-بار-فابریک-پروفیل-لیفتر-بار-تبدیلی--'>مناقصه خرید لیفتر بار فابریک، پروفیل لیفتر بار تبدیلی... / مناقصه, مناقصه خرید لیفتر بار فابریک، پروفیل لیفتر بار تبدیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208594/استعلام-خرید-یک-ست-دستگاه-لاپاراسکوپی'>استعلام خرید یک ست دستگاه لاپاراسکوپی  / استعلام,استعلام خرید یک ست دستگاه لاپاراسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208611/مناقصه-پروژه-بهسازی-نوع-(2)-راه-روستایی--'>مناقصه پروژه بهسازی نوع (2) راه روستایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی نوع (2) راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208625/استعلام-خرید-بلوک-هبلکس--'>استعلام خرید بلوک هبلکس... / استعلام,خرید بلوک هبلکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208639/مناقصه-توسعه-زیرساخت-شهری-ایجاد-راههای-مواصلاتی-و--'>مناقصه توسعه زیرساخت شهری، ایجاد راههای مواصلاتی و... / مناقصه ، مناقصه توسعه زیرساخت شهری، ایجاد راههای مواصلاتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208656/استعلام-تعویض-درب-شیشه-ای-اتوماتیک-ورودی-ساختمان'>استعلام تعویض درب شیشه ای اتوماتیک ورودی ساختمان / استعلام, تعویض درب شیشه ای اتوماتیک ورودی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208669/تجدید-مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208003/تجدید-مناقصه-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتر--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه، کامپیوتر... (نوبت دوم) / تجدید مناقصه , مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه، کامپیوتر.. . (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208023/مناقصه-خرید-300-عدد-پروتز-حلزون-شنوایی'>مناقصه خرید 300 عدد پروتز حلزون شنوایی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 300 عدد پروتز حلزون شنوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208043/استعلام-ساخت-و-نصب-در-و-پنجره-شبستان'>استعلام ساخت و نصب در و پنجره شبستان / استعلام , استعلام ساخت و نصب در و پنجره شبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208060/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ  / استعلام,استعلام سرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208074/فراخوان-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-کامل-8-دستگاه-هوارسان'>فراخوان خرید حمل و نصب و راه اندازی کامل 8 دستگاه هوارسان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید حمل و نصب و راه اندازی کامل 8 دستگاه هوارسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208092/تجدید-مناقصه-پروژه-آبرسانی-سرتاوه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه آبرسانی سرتاوه - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه آبرسانی سرتاوه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208106/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-650-هزار-تخته-کیسه-یک-لایه-بذری-پروپیلنی'>تجدید مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208123/استعلام-خرید-لایسنس-مدیریت-کاربران-اینترنت--'>استعلام خرید لایسنس مدیریت کاربران اینترنت... / استعلام, استعلام خرید بسته نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208140/استعلام-توالت-فرنگی'>استعلام توالت فرنگی / استعلام,استعلام توالت فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208160/تجدید-مناقصه-عمومی-برونسپاری-فعالیت-های-بهره-برداری-و-مشترکین-و-اداری'>تجدید مناقصه عمومی برونسپاری فعالیت های بهره برداری و مشترکین و اداری / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی برونسپاری فعالیت های بهره برداری و مشترکین و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208179/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, ​ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208198/استعلام-روبالشی-و-روتختی-و-حوله-یکبار-مصرف'>استعلام روبالشی و روتختی و حوله یکبار مصرف  / استعلام,استعلام روبالشی و روتختی و حوله یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208215/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208238/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-ایستگاه-پمپاژ-روستای-های--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ  روستای های...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ  روستای های...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208254/مناقصه-خرید-1200-کیلوگرم-پودر-آهن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1200 کیلوگرم پودر آهن  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 1200 کیلوگرم پودر آهن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208269/استعلام-ساخت-طراحی-و-پارکینگ--'>استعلام ساخت طراحی و پارکینگ ... / استعلام , استعلام ساخت طراحی و پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208282/استعلام-کیس-و-مانیتور-کامپیوتر--'>استعلام کیس و مانیتور کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کیس و مانیتور کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208295/مناقصه-فراخوان-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان'>مناقصه فراخوان تهیه طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  تهیه طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208311/استعلام-اسپلیت-ایستاده-و-دیواری'>استعلام اسپلیت ایستاده و دیواری / استعلام , استعلام اسپلیت ایستاده و دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208328/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه... / استعلام,کیس رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208344/مناقصه-فراخوان-پروژه-دروازه-ورودی-شامل-طراحی-داخلی--نما'>مناقصه فراخوان پروژه دروازه ورودی  شامل طراحی داخلی ، نما  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان پروژه دروازه ورودی  شامل طراحی داخلی ، نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208365/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-دیواری-کم-مصرف-24000-ایران-رادیاتور'>استعلام کولرگازی اسپیلت دیواری کم مصرف 24000 ایران رادیاتور  / استعلام, کولرگازی اسپیلت دیواری کم مصرف 24000 ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208385/استعلام-دوربین-های-مداربسته-سامانه-ستاد'>استعلام دوربین های مداربسته,سامانه ستاد / استعلام,استعلام دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208401/استعلام-اجرای-ابنیه'>استعلام اجرای ابنیه  / استعلام,استعلام اجرای ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208416/استعلام-تعمیرات-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی / استعلام, تعمیرات سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208434/استعلام-لوازم-موتور-ولوو-FH16'>استعلام لوازم موتور ولوو FH16 / استعلام, استعلام لوازم موتور ولوو FH16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208453/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-و-کفپوش-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جدولگذاری و کفپوش در سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدولگذاری و کفپوش در سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208468/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208485/مناقصه-اجرای-پروژه'>مناقصه اجرای پروژه  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208500/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش / استعلام,کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208515/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208535/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام,استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208550/تجدید-مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-مسجد--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جهت تکمیل ساختمان مسجد  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه جهت تکمیل ساختمان مسجد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208566/استعلام-فعالیت-های-تصفیه-و-سایر-خدمات-مدیریت-پسماند'>استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند / استعلام, استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208582/استعلام-خرید-سرنگ-تست-سل'>استعلام خرید سرنگ تست سل / استعلام ,استعلام خرید سرنگ تست سل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208597/جشنواره-فیلم-کوتاه-و-مستند'>جشنواره فیلم کوتاه و مستند  / جشنواره فیلم کوتاه و مستند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208613/استعلام-وسایل-کارگاه-برق-و-مکانیکی'>استعلام وسایل کارگاه برق و مکانیکی / استعلام , استعلام وسایل کارگاه برق و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208013/فراخوان-مناقصه-خرید-25000-بند-کاغذ---97-4-14'>فراخوان مناقصه خرید 25000 بند کاغذ   - 97.4.14 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 25000 بند کاغذ   - 97.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208035/مناقصه-تجدید-تکمیل-ساختمان-مدیریت-بحران-و--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید تکمیل ساختمان مدیریت بحران و ...نوبت دوم  / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  تکمیل ساختمان مدیریت بحران و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208050/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-اجرای-عملیات-بازسازی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به اجرای عملیات بازسازی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور مربوط به اجرای عملیات بازسازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208067/مناقصه-حمل-بارگیری-و-جابجایی-مواد-اولیه'>مناقصه حمل، بارگیری و جابجایی مواد اولیه / مناقصه, مناقصه حمل، بارگیری و جابجایی مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208084/مناقصه-​ساخت-تابلو-برق-mcc-جدید-پویلر-3-به-همراه-نصب'>مناقصه ​ساخت تابلو برق mcc جدید پویلر 3 به همراه نصب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​ساخت تابلو برق mcc جدید پویلر 3 به همراه نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208099/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا-و-نان'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا و نان / آگهی مناقصه,مناقصه  خدمات طبخ و توزیع غذا و نان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208113/استعلام-تامین-آب--'>استعلام تامین آب ... / استعلام , استعلام تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208133/فراخوان-احداث-راه-دسترسی-به-معادن-کارخانه-سیمان-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان احداث راه دسترسی به معادن کارخانه سیمان  ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان احداث راه دسترسی به معادن کارخانه سیمان  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208149/آگهی-شناسایی-و-ارزیابی-سرمایه-گذار-جهت-تهیه-و-پشتیبانی-نرم-افزار--نوبت-دوم'>آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت تهیه و پشتیبانی نرم افزار - نوبت دوم  / آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار, آگهی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت تهیه و پشتیبانی نرم افزار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208169/استعلام-موتور-1400-دور-زیمنس--'>استعلام موتور 1400 دور زیمنس... / استعلام,موتور 1400 دور زیمنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208187/تمدید-مناقصه-تعداد-875-دست-کاپشن-شلوار-نوار-سرمه-ای'>تمدید مناقصه تعداد 875 دست کاپشن شلوار نوار سرمه ای  / تمدید مناقصه، مناقصه تعداد 875 دست کاپشن شلوار نوار سرمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208207/استعلام-خرید-لاستیک-و-تیوپ'>استعلام خرید لاستیک و تیوپ / استعلام,استعلام خرید لاستیک و تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208227/مناقصه-تهیه-تامین-انجام-عملیات-ساخت-نصب-تست--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تهیه تامین، انجام عملیات ساخت، نصب، تست - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208247/استعلام-آبمیوه-تکدانه-پاکتی'>استعلام  آبمیوه تکدانه پاکتی  / استعلام, استعلام  آبمیوه تکدانه پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208261/استعلام-پرینتر-چندکاره-لیزری'>استعلام  پرینتر چندکاره لیزری  / استعلام,  پرینتر چندکاره لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208276/استعلام-تکمیل-بنا'>استعلام تکمیل بنا / استعلام,تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208289/استعلام-کولر-گازی-8000-اینورتر'>استعلام کولر گازی 8000 اینورتر  / استعلام ,استعلام کولر گازی 8000 اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208305/استعلام-گیره-ورتکس'>استعلام گیره ورتکس / استعلام, گیره ورتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208321/تجدید-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-600-میلی-متری-چدنی--'>تجدید مناقصه اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی... / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال آب 600 میلی متری چدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208335/مناقصه-خرید-دو-پک-انشعاب'>مناقصه خرید دو پک انشعاب  / مناقصه , مناقصه خرید دو پک انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208355/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-و-بازسازی-30-دستگاه--'>استعلام ترمیم و اصلاح و بازسازی 30 دستگاه... / استعلام,ترمیم و اصلاح و بازسازی 30 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208376/مناقصه-واگذاری-امور-بهره-برداری-شرکتی-تجدید'>مناقصه واگذاری امور بهره برداری شرکتی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور بهره برداری شرکتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208392/مناقصه-عمومی-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی'>مناقصه عمومی تهیه رنگ و اجرای خط کشی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه رنگ و اجرای خط کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208408/استعلام-بازسازی-کف-اتاقها-و-راهروهای-یک-باب-ساختمان---'>استعلام بازسازی کف اتاقها و راهروهای یک باب ساختمان ..... / استعلام ,استعلام بازسازی کف اتاقها و راهروهای یک باب ساختمان .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208425/استعلام-کابین-فایبرگلاس'>استعلام کابین فایبرگلاس / استعلام,کابین فایبرگلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208442/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-160-میلیمتر--'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر... / استعلام,لوله پلی اتیلن سایز 160 میلیمتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208461/تجدید-مناقصه-عملیات-اصلاح-آبخور-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اصلاح آبخور نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی  , مناقصه عملیات اصلاح آبخور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208478/مناقصه-ارتقا-عملکرد-و-حفظ-سیستم-های-روشنایی'>مناقصه ارتقا عملکرد و حفظ سیستم های روشنایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ارتقا عملکرد و حفظ سیستم های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208492/استعلام-سیستم-آموزشی'>استعلام سیستم آموزشی / استعلام,استعلام سیستم آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208508/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی  / مناقصه,  مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208523/استعلام-باطری-12v-100A--'>استعلام باطری 12v-100A... / استعلام,باطری 12v-100A...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208542/استعلام-جمع-آوری-و-نصب-دکل-مخابراتی'>استعلام جمع آوری و نصب دکل مخابراتی  / استعلام, جمع آوری و نصب دکل مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208559/تجدید-مناقصه-زیرسازی-آسفالت-کانیوا--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی، آسفالت، کانیوا  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه زیرسازی، آسفالت، کانیوا  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208574/مناقصه-تجدید-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-آسانسور-جهت-مکانیزاسیون'>مناقصه تجدید خرید و نصب دو دستگاه آسانسور جهت مکانیزاسیون  / مناقصه , مناقصه تجدید خرید و نصب دو دستگاه آسانسور جهت مکانیزاسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208589/استعلام-خرید-تلویزیون--اجاق-گاز--یخچال--'>استعلام خرید تلویزیون - اجاق گاز - یخچال ... / استعلام, استعلام خرید تلویزیون - اجاق گاز - یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208010/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-پروژه-های-شهر-جدید---نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های شهر جدید .... نوبت دوم  / فراخوان مشارکت در ساخت , فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های شهر جدید .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208031/مناقصه-مدیریت-و-راهبری-نگهداری-و--نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت و راهبری نگهداری و ...نوبت دوم / مناقصه، مناقصه مدیریت و راهبری نگهداری و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208048/مناقصه-عملیات-بازسازی-سقف-و-کف-جایگاه-سوخت-گازوئیل--'>مناقصه عملیات بازسازی سقف و کف جایگاه سوخت گازوئیل... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی سقف و کف جایگاه سوخت گازوئیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208064/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-شامل-نظافت-سرایداری-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  انجام امور خدماتی شامل نظافت، سرایداری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208080/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-سامانه-های-کتترلی-bas-fas-fes-خطوط-1-و-2-و--'>مناقصه نگهداری و تعمیرات سامانه های کتترلی bas/ fas/ fes  خطوط 1 و 2 و ... / مناقصه, مناقصه  نگهداری و تعمیرات سامانه های کنترلی bas/ fas/ fes  خطوط 1 و 2 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208097/استعلام-حمل-آب-شیرین-مناطق-عشایری'>استعلام حمل آب شیرین مناطق عشایری / استعلام , استعلام حمل آب شیرین مناطق عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208111/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-جداول-و-المان-های-شهری'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول و المان های شهری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول و المان های شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208127/استعلام-خرید-رنگ-زرد-ترافیکی--'>استعلام خرید رنگ زرد ترافیکی... / استعلام,خرید رنگ زرد ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208146/استعلام-عملیات-اجرایی-تکمیل-ساختمان-دیوار-و-محوطه--'>استعلام عملیات اجرایی تکمیل ساختمان، دیوار و محوطه... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تکمیل ساختمان، دیوار و محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208166/استعلام-موتور-1400-دور-زیمنس-6-5-کیلووات-برج-خنک-کننده'>استعلام موتور 1400 دور زیمنس 6/5 کیلووات برج خنک کننده  / استعلام, موتور 1400 دور زیمنس 6/5 کیلووات برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208185/استعلام-کروزبل-آلومنیا'>استعلام کروزبل آلومنیا / استعلام,کروزبل آلومنیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208204/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس / استعلام, استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208224/استعلام-صفحه-کلید-با-سیم-مشکی---'>استعلام صفحه کلید با سیم مشکی .... / استعلام, استعلام صفحه کلید با سیم مشکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208244/استعلام-بها-خرید-قطعات-مورد-نیاز-ایستگاه-گاز--'>استعلام بها خرید قطعات مورد نیاز ایستگاه گاز ... / استعلام , استعلام بها خرید قطعات مورد نیاز ایستگاه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208259/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-و-کنترل-تردد--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد... / استعلام,دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208274/فراخوان-مناقصه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت-و-درمان'>فراخوان مناقصه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  مواد اولیه طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208287/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-شبکه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208302/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-ونتیلاتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ونتیلاتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه ونتیلاتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208319/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال ... / استعلام , استعلام فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208333/استعلام-روغن-موتور--'>استعلام روغن موتور ... / استعلام, استعلام روغن موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208351/استعلام-وسایل-فیزیوتراپی'>استعلام وسایل فیزیوتراپی / استعلام,وسایل فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208374/فراخوان-مناقصه-احداث-و-تکمیل-راههای-روستایی'>فراخوان مناقصه احداث و تکمیل راههای روستایی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث و تکمیل راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208389/استعلام-برآورد-قیمت-آینه--'>استعلام برآورد قیمت آینه .. / استعلام , استعلام برآورد قیمت آینه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208405/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی  / استعلام,روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208423/فراخوان-بخشی-از-فعالیتهای-خدماتی-و-عمرانی-فضای-سبز'>فراخوان بخشی از فعالیتهای خدماتی و عمرانی فضای سبز / فراخوان , فراخوان بخشی از فعالیتهای خدماتی و عمرانی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208440/تجدید-مناقصه-خرید-666-متر-لوله-فولادی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید 666 متر لوله فولادی (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 666 متر لوله فولادی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208457/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و-پارک-جنگلی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208474/استعلام-لوازم-پمپ-انژکتور'>استعلام لوازم پمپ انژکتور / استعلام , استعلام لوازم بمب انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208489/استعلام-خرید-هارد-سرور-و-استوریج'>استعلام خرید هارد سرور و استوریج  / استعلام, استعلام خرید هارد سرور و استوریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208506/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-97-04-14'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر  97.04.14 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر  97.04.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208521/استعلام-خرید-و-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی-محله-ای'>استعلام خرید و تهیه و نصب چمن مصنوعی محله ای  / استعلام , استعلام خرید و تهیه و نصب چمن مصنوعی محله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208539/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208556/استعلام-درخصوص-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام درخصوص تعمیر و نگهداری آسانسور / استعلام,استعلام درخصوص تعمیر و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208572/استعلام-مرمت-امام-زاده-صالح--'>استعلام مرمت امام زاده صالح... / استعلام,مرمت امام زاده صالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208004/مناقصه-انجام-خدمات-آژانس-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات آژانس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات آژانس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208026/مناقصه-خرید-تعداد-2000-عدد-پیس-میکرد-و-حفره-ای'>مناقصه خرید تعداد 2000 عدد پیس میکرد و حفره ای  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 2000 عدد پیس میکرد و حفره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208044/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-و-ساخت-عملیات-اجرایی-سازه-(دیوار-حفاظتی)-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح و ساخت عملیات اجرایی سازه (دیوار حفاظتی) نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی طرح و ساخت عملیات اجرایی سازه (دیوار حفاظتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208061/استعلام-گاز--'>استعلام گاز ... / استعلام , استعلام گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208075/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی / استعلام, احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208093/استعلام-تلویزیون-سامسونگ-در-اندازه-های-متفاوت--'>استعلام تلویزیون سامسونگ در اندازه های متفاوت ... / استعلام, استعلام تلویزیون سامسونگ در اندازه های متفاوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208107/تجدید-فراخوان-عمومی-مناقصه-اجرای-آماده-سازی-قسمت-جنوبی-سایت-A'>تجدید فراخوان عمومی مناقصه اجرای آماده سازی قسمت جنوبی سایت A  / آگهی تجدید فراخوان عمومی مناقصه, تجدید فراخوان عمومی مناقصه اجرای آماده سازی قسمت جنوبی سایت A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208124/مناقصه-واگذاری-امورات-خدماتی-شهرداری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات خدماتی شهرداری ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امورات خدماتی شهرداری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208141/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک  / استعلام,استعلام سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208162/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-کمپ-های-مسکونی'>تجدید مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ های مسکونی / تجدید مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208180/استعلام-رایانه-همراه---'>استعلام رایانه همراه .... / استعلام ,استعلام رایانه همراه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208199/مناقصه-خرید-سرامیک-پرسلانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید سرامیک پرسلانی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خرید سرامیک پرسلانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208218/استعلام-بهینه-سازی-فونداسیون--'>استعلام بهینه سازی فونداسیون... / استعلام,بهینه سازی فونداسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208239/فراخوان-اجرای-عملیات-ساختمانی'>فراخوان اجرای عملیات ساختمانی  / اگهی فراخوان , فراخوان اجرای عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208255/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-مرز--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن مرز... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن مرز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208270/استعلام-کنتور-دیجیتال-MK6E'>استعلام کنتور دیجیتال MK6E / استعلام, استعلام کنتور دیجیتال MK6E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208283/استعلام-سرویس-و-راه-اندازی-چیلر'>استعلام سرویس و راه اندازی چیلر / استعلام, استعلام سرویس و راه اندازی چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208297/استعلام-پروفیل-آهنی'>استعلام پروفیل آهنی / استعلام,استعلام پروفیل آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208313/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208329/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208346/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام, ​جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208368/استعلام-ساعت-اوقات-شرعی'>استعلام ساعت اوقات شرعی / استعلام,ساعت اوقات شرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208386/استعلام-دوربین-و-لنز-و-تجهیزات-عکاسی--'>استعلام دوربین و لنز و تجهیزات عکاسی... / استعلام, استعلام دوربین و لنز و تجهیزات عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208402/استعلام-خرید-فلومتر-الکترومغناطیس--'>استعلام خرید فلومتر الکترومغناطیس ... / استعلام , استعلام خرید فلومتر الکترومغناطیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208419/استعلام-تهیه-و-نصب-UPS'>استعلام تهیه و نصب UPS  / استعلام, استعلام تهیه و نصب UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208436/استعلام-موکت-پالاز-آنتی-باکتریال-کند-سوز'>استعلام موکت پالاز آنتی باکتریال کند سوز / استعلام, موکت پالاز آنتی باکتریال کند سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208454/استعلام-کولر-LG18000-NB186TC'>استعلام کولر  LG18000 NB186TC / استعلام, کولر  LG18000 NB186TC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208469/فراخوان-مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-راههای-شریانی--تجدیدنوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راههای شریانی - تجدیدنوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راههای شریانی - تجدیدنوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208486/مناقصه-خرید-27-دستگاه-الکتروپمپ'>مناقصه خرید 27 دستگاه الکتروپمپ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید 27 دستگاه الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208501/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-تنظیف-فضای-سبز-و-باغبانی--تجدید'>مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف، فضای سبز و باغبانی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف، فضای سبز و باغبانی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208516/استعلام-عملیات-تجهیز-چاه--'>استعلام عملیات تجهیز چاه .. / استعلام, استعلام عملیات تجهیز چاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208536/استعلام-تامین-خودرو-کنترل-نامحسوس'>استعلام تامین خودرو کنترل نامحسوس / استعلام, استعلام تامین خودرو کنترل نامحسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208552/استعلام-خرید-رنگ'>استعلام خرید رنگ / استعلام,خرید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208568/استعلام-ست-کامل-هیستروسکوپ'>استعلام ست کامل هیستروسکوپ / استعلام,ست کامل هیستروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208583/استعلام-اجرای-کامل-آسانسور--'>استعلام اجرای کامل آسانسور... / استعلام, استعلام اجرای کامل آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208598/استعلام-پوشه-مرغوب'>استعلام پوشه مرغوب / استعلام, استعلام پوشه مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208614/استعلام-تخریب-و-جمع-آوری-حمل-نخاله--'>استعلام تخریب و جمع آوری حمل نخاله ... / استعلام , استعلام تخریب و جمع آوری حمل نخاله ...استعلام تخریب و جمع آوری حمل نخاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208629/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208642/استعلام-متعلقات-تقطیر--'>استعلام متعلقات تقطیر... / استعلام, استعلام متعلقات تقطیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208587/استعلام-چاپ-دفترچه-آزمون-34-صفحه-ای'>استعلام چاپ دفترچه آزمون 34 صفحه ای / استعلام, چاپ دفترچه آزمون 34 صفحه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208602/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208618/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208632/استعلام-اکستراکتور-برقی'>استعلام اکستراکتور برقی  / استعلام , استعلام اکستراکتور برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208645/استعلام-راه-اندازی-و-تغییر-داخلی-های-دستگاه-سانترال-رهیاب'>استعلام  راه اندازی و تغییر داخلی های دستگاه سانترال رهیاب / استعلام, استعلام  راه اندازی و تغییر داخلی های دستگاه سانترال رهیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208662/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه اجرای پروژه احداث پارک محله ای  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه احداث پارک محله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208676/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام, استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208690/استعلام-قطعات-یدکی--'>استعلام قطعات یدکی... / استعلام, استعلام قطعات یدکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208704/استعلام-سیم-جوش-و-غیره'>استعلام سیم جوش و غیره  / استعلام,استعلام سیم جوش و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208720/استعلام-خرید-لایسنس-دستگاه-فایروال--'>استعلام خرید لایسنس دستگاه فایروال ... / استعلام, استعلام خرید لایسنس دستگاه فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208735/استعلام-کولر-ایرانی-ایستاده-48-هزار'>استعلام کولر ایرانی ایستاده 48 هزار / استعلام, کولر ایرانی ایستاده 48 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208749/استعلام-مبارزه-با-زنجره-مو'>استعلام مبارزه با زنجره مو / استعلام, استعلام مبارزه با زنجره مو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208007/مزایده-حدود-350-تن-ضایعات-سر-لوله-های--نوبت-دوم'>مزایده حدود 350 تن ضایعات سر لوله های - نوبت دوم  / مزایده ،  مزایده حدود 350 تن ضایعات سر لوله های - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208038/آگهی-مزایده-فروش-سهام'>آگهی مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده، آگهی مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208083/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-پانزده-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت پانزده سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت پانزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208130/مزایده-یک-دستگاه-خط-تولید-فیلتر-روغن--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خط تولید فیلتر روغن...نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خط تولید فیلتر روغن...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208163/تجدید-مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208196/مزایده-کمربند-چرمی-یک-دستگاه-کامپوتر-با-مانیتور'>مزایده کمربند چرمی- یک دستگاه کامپوتر با مانیتور / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کمربند چرمی- یک دستگاه کامپوتر با مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208229/مزایده-محصول-خرمای-مزرعه--نوبت-دوم'>مزایده محصول خرمای مزرعه...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده محصول خرمای مزرعه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208273/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208336/مزایده-بهره-برداری-یکساله-سالن-ورزشی'>مزایده بهره برداری یکساله سالن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری یکساله سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208366/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-اپیروس--نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری اپیروس - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده یکدستگاه خودرو سواری اپیروس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208406/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-چای-مساحت-2400متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ چای مساحت 2400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغ چای مساحت 2400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208446/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / مزایده,مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208490/مزایده-فروش-محصول-سیب-زمینی-تجدید'>مزایده فروش محصول سیب زمینی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش محصول سیب زمینی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208530/مزایده-فروش-4-دستگاه-آپارتمان'>مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده فروش 4 دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208580/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مرغداری-نیمه-اتوماتیک-در-زمینی-مساحت-ده-هزار-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری نیمه اتوماتیک در زمینی مساحت ده هزار متر  / مزایده,  مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری نیمه اتوماتیک در زمینی مساحت ده هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208646/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-سمیلاتور-شبیه-ساز'>مزایده یک دستگاه ماشین سمیلاتور شبیه ساز / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین سمیلاتور شبیه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208707/مزایده-ساختمان-در-زمینی-مساحت-97-66متر'>مزایده ساختمان در زمینی مساحت 97.66متر  / مزایده ,مزایده ساختمان در زمینی مساحت 97.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208763/استعلام-کامپیوتر-و-لپ-تاپ--'>استعلام کامپیوتر و لپ تاپ ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208769/مزایده-اجاره-دو-واحد-تجاری'>مزایده اجاره دو واحد تجاری / مزایده , مزایده اجاره دو واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208781/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور... / استعلام, استعلام خرید سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208794/استعلام-باتری-12-ولت--'>استعلام باتری 12 ولت... / استعلام, استعلام باتری 12 ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208807/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب  / مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208823/استعلام-سوپر-شارژ-بلدوزر-کوماتسو'>استعلام سوپر شارژ بلدوزر کوماتسو / استعلام , استعلام سوپر شارژ بلدوزر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208836/استعلام-کیت-کامل-لوازم-روغن-ریزی--'>استعلام کیت کامل لوازم روغن ریزی ... / استعلام , استعلام کیت کامل لوازم روغن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208843/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سایپا-تیبا'>مزایده یک دستگاه سواری سایپا تیبا / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری سایپا تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208852/استعلام-ماشین-بافندگی-کامپیوتری'>استعلام ماشین بافندگی کامپیوتری / استعلام, استعلام ماشین بافندگی کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208868/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای... / استعلام,آسفالت روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208882/استعلام-سیستم-قطع-اتوماتیک-گاز-حساس-به-امواج-زلزله'>استعلام سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله / استعلام, سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208631/مناقصه-عمومی-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه عمومی  خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208644/استعلام-دیتا-پرژکتور'>استعلام دیتا پرژکتور  / استعلام, دیتا پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208661/استعلام-دستگاه-COD-متر--'>استعلام دستگاه COD  متر ... / استعلام , استعلام دستگاه COD  متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208674/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208689/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر و متعلقات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208703/استعلام-براورد-قیمت-کیس--'>استعلام  براورد قیمت کیس ... / استعلام, استعلام  براورد قیمت کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208719/مناقصه-تکمیل-مدرسه-خیری-16-کلاسه-ام-البنین---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه خیری 16 کلاسه ام البنین... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه خیری 16 کلاسه ام البنین... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208734/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208748/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب دوربین مداربسته / استعلام, نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208006/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-گاز--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره جایگاه سوخت گاز  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره جایگاه سوخت گاز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208033/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آسانسور-های-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه آسانسور های صنعتی نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه آسانسور های صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208081/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده ,مزایده  اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208129/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208161/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208195/مزایده-فروش-تعداد-26-دستگاه-لاشه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 26 دستگاه لاشه خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 26 دستگاه لاشه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208226/مزایده-پلاک-414-فرعی-مساحت-عرصه-444-متر'>مزایده پلاک 414 فرعی مساحت عرصه 444 متر / مزایده,مزایده پلاک 414 فرعی مساحت عرصه 444 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208267/مزایده-ملک-دارای-یک-واحد-تجاری-مساحت-22-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای یک واحد تجاری مساحت 22.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک دارای یک واحد تجاری مساحت 22.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208330/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-184-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 184 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 184 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208360/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات  / میازدیه , مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208399/مزایده-زمین-مساحت-1811-مترمربع'>مزایده زمین مساحت 1811 مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 1811 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208445/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1606متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1606متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1606متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208484/مزایده-مجهزترین-سالن-ورزشی-جودو'>مزایده مجهزترین سالن ورزشی جودو / مزایده, مزایده مجهزترین سالن ورزشی جودو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208528/مزایده-موتورسیکلت-و-وانت-کمپرسی--'>مزایده موتورسیکلت و وانت کمپرسی... / مزایده, مزایده موتورسیکلت و وانت کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208575/مزایده-ششدانگ-یکباب-تجاری-مساحت-117-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 117.54متر  / مزایده,  مزایده ششدانگ یکباب تجاری مساحت 117.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208636/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-صادرات-ایران-خراسان-رضوی'>مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران خراسان رضوی  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران خراسان رضوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208706/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-و-سنگ-شکن'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن / مزایده, مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208762/استعلام-خرید-تلویزیون-ال-ای-دی-هوشمند-سامسونگ'>استعلام خرید تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ / استعلام,استعلام خرید تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208768/مزایده-فروش-تجهیزات-ماشین-آلات'>مزایده فروش تجهیزات ماشین آلات  / مزایده فروش تجهیزات ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208780/استعلام-سیستم-قطع-اتوماتیک-گاز-حساس-به-امواج-زلزله'>استعلام  سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله / استعلام,استعلام  سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208793/استعلام-سایر-فعالیت-های-مددکاری-اجتماعی'>استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مددکاری اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208806/استعلام-ساخت-تعمیر-تابلو-اداری'>استعلام ساخت تعمیر تابلو اداری / استعلام, استعلام ساخت تعمیر تابلو اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208821/استعلام-خرید-کیت-کامل-انشعاب'>استعلام خرید کیت کامل انشعاب / استعلام,خرید کیت کامل انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208835/استعلام-دستگاه-انژکتور-شور'>استعلام دستگاه انژکتور شور  / استعلام, دستگاه انژکتور شور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208839/مزایده-آپارتمان-قطعه-24-تفکیکی-مساحت-162-75متر'>مزایده آپارتمان قطعه 24 تفکیکی مساحت 162.75متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 24 تفکیکی مساحت 162.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208851/استعلام-طلای-خالص-یا-آلیاژ-طلا'>استعلام طلای خالص یا آلیاژ طلا  / استعلام , استعلام طلای خالص یا آلیاژ طلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208867/استعلام-صندلی-کارمندی-چرخ-دار'>استعلام صندلی کارمندی چرخ دار / استعلام, استعلام صندلی کارمندی چرخ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208880/دعوتنامه-خريد-TRANSFORMER'>دعوتنامه خريد TRANSFORMER   / فراخوان ، دعوتنامه خريد TRANSFORMER  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208893/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-املاک-و-اموال-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قسمتی از املاک و اموال نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری قسمتی از املاک و اموال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208897/استعلام-دیتا-پروژکتور-با-پرده-نمایش'>استعلام دیتا پروژکتور با پرده نمایش  / استعلام, دیتا پروژکتور با پرده نمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208590/استعلام-دستگاه-UTM'>استعلام دستگاه UTM / استعلام,دستگاه UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208607/استعلام-سیستم-صوتی--'>استعلام سیستم صوتی... / استعلام, استعلام سیستم صوتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208621/استعلام-خرید-110-دستگاه-پد'>استعلام خرید 110 دستگاه پد / استعلام,استعلام خرید 110 دستگاه پد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208635/استعلام-اسپیلت-و--'>استعلام اسپیلت و... / استعلام,اسپیلت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208652/استعلام-لوازم-زنبورداری'>استعلام لوازم زنبورداری / استعلام, استعلام لوازم زنبورداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208666/مناقصه-خرید-انواع-کلمپ'>مناقصه خرید انواع کلمپ / مناقصه , مناقصه خرید انواع کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208679/تجدید-مناقصه-داده-آمایی-تعداد-40000-پرونده-ثبتی'>تجدید مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208694/استعلام-باطری-ups-100-آمپر'>استعلام باطری  ups 100 آمپر  / استعلام, استعلام باطری  ups 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208709/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور / استعلام, خرید و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208724/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208739/استعلام-اجرای-ابنیه-زیرسازی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای ابنیه زیرسازی و آسفالت ... / استعلام, استعلام اجرای ابنیه زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208752/استعلام-اجرای-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام اجرای اعلام و اطفاء حریق / استعلام,اجرای اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208018/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-5011-82-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 5011.82 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 5011.82 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208052/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-56-10متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 56.10متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 56.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208095/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-شهید-بابایی'>مزایده واگذاری سالن ورزشی شهید بابایی / مزایده ،مزایده واگذاری سالن ورزشی شهید بابایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208143/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی-صنعتی'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی / مزایده, مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208173/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-68-متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 68 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 68 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208205/مزایده-لوازم-تجهیزات-تاسیسات-اسقاطی-ضایعات--نوبت-دوم'>مزایده لوازم، تجهیزات، تاسیسات اسقاطی، ضایعات - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده لوازم، تجهیزات، تاسیسات اسقاطی، ضایعات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208235/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-91-70متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 91.70متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 91.70متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208298/مزایده-تعداد-15000-عدد-لامپ-کم-مصرف'>مزایده تعداد 15000 عدد لامپ کم مصرف / مزایده,مزایده تعداد 15000 عدد لامپ کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208345/مزایده-بهره-برداری-سالن-ورزشی-شهدای--'>مزایده بهره برداری سالن ورزشی شهدای... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری سالن ورزشی شهدای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208372/مزایده-بهره-برداری-سالن-ورزشی-شهدای-قلمستان'>مزایده بهره برداری سالن ورزشی شهدای قلمستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری سالن ورزشی شهدای قلمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208417/مزایده-ماترک-شامل-خانه-محوطه-شالیزار-و-باغ'>مزایده ماترک شامل خانه محوطه.شالیزار و باغ  / مزایده,مزایده ماترک شامل خانه محوطه.شالیزار و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208452/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-215-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 215 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 215 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208503/مزایده-ملک-مساحت-165-26متر'>مزایده ملک مساحت 165.26متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 165.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208546/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-هاچ-بک-مدل-1394'>مزایده یک دستگاه سواری پژو هاچ بک مدل 1394 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو هاچ بک مدل 1394</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208595/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-234-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 234 متر نوبت اول  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 234 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208651/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-50-فرعی-بخش-53-یزد'>مزایده ششدانگ زمین پلاک 50 فرعی بخش 53 یزد / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین پلاک 50 فرعی بخش 53 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208722/مزایده-واگذاری-زمین-مسکونی-مساحت-250-متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 250 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 250 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208767/استعلام-آموزش-رشته-های-مختلف-صنایع-دستی'>استعلام  آموزش رشته های مختلف صنایع دستی  / استعلام, استعلام  آموزش رشته های مختلف صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208778/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-276-30متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 276.30متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 276.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208784/استعلام-خرید-و-نصب-انشعاب-و-کنتور-برق'>استعلام خرید و نصب انشعاب و کنتور برق / استعلام, استعلام خرید و نصب انشعاب و کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208798/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی  / استعلام, استعلام  لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208810/استعلام-اجرای-آسفالت--'>استعلام اجرای آسفالت ... / استعلام , استعلام اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208826/استعلام-لوله-دوجداره-فاضلابی--کوپلر-و--'>استعلام لوله دوجداره فاضلابی ، کوپلر و ... / استعلام, لوله دوجداره فاضلابی ، کوپلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208840/استعلام-محلول-دکونکس'>استعلام محلول دکونکس  / استعلام, استعلام محلول دکونکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208855/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-547-1متر-بخش-یک-کرمان'>مزایده یکباب خانه مساحت 547.1متر بخش یک کرمان  / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت 547.1متر بخش یک کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208856/استعلام-تخریب-تهیه-مصالح-تعمیر-و-تکمیل-و-ساخت-4-اتاق-در-چهار-طبقه'>استعلام تخریب، تهیه مصالح، تعمیر و تکمیل و ساخت 4 اتاق در چهار طبقه / استعلام, تخریب، تهیه مصالح، تعمیر و تکمیل و ساخت 4 اتاق در چهار طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208871/استعلام-تعمیر-اساسی-موتور-ولوو-N10-قدیم-و---'>استعلام تعمیر اساسی موتور ولوو N10 قدیم و .... / استعلام, تعمیر اساسی موتور ولوو N10 قدیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208640/مناقصه-ارتقا-عملکرد-و-حفظ-سیستم-های-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه ارتقا عملکرد و حفظ سیستم های روشنایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ارتقا عملکرد و حفظ سیستم های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208657/استعلام-دوربین-عکاسی-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین عکاسی -دوربین فیلم برداری  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی -دوربین فیلم برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208670/استعلام-دستگاه-رس-گیر-عسل'>استعلام دستگاه رس گیر عسل / استعلام,استعلام دستگاه رس گیر عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208685/استعلام-سوییچ-شبکه'>استعلام سوییچ شبکه / استعلام, استعلام سوییچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208698/استعلام-خرید-تجهیزات-و-ابزار'>استعلام خرید تجهیزات و ابزار / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208713/استعلام-کابل-فیبر-نوری'>استعلام کابل فیبر نوری  / استعلام, استعلام کابل فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208728/استعلام-برآورد-قیمت-هارد--'>استعلام برآورد قیمت هارد ... / استعلام , استعلام برآورد قیمت هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208743/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208025/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208065/مزایده-آپارتمان-در-سمت-غربی-طبقه-5-ساختمان-7-طبقه'>مزایده آپارتمان در سمت غربی طبقه 5 ساختمان 7 طبقه / مزایده,مزایده آپارتمان در سمت غربی طبقه 5 ساختمان 7 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208116/مزایده-بنای-ساخته-شده-بصورت-همکف-جمعا-زیربنای-440متر'>مزایده بنای ساخته شده بصورت همکف جمعا زیربنای 440متر  / مزایده,مزایده بنای ساخته شده بصورت همکف جمعا زیربنای 440متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208153/مزایده-1900-کارتن-ریکا'>مزایده 1900 کارتن ریکا / مزایده, مزایده 1900 کارتن ریکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208184/مزایده-فروش-دستگاه-پرس-گل-آجر-مرحله-دوم'>مزایده فروش دستگاه پرس گل آجر مرحله دوم  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول ، مزایده فروش دستگاه پرس گل آجر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208217/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-شهدای-حلبچه-(نوبت-دوم)'> مزایده واگذاری جایگاه CNG شهدای حلبچه (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG شهدای حلبچه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208246/مزایده-55-عدد-سلفون--'>مزایده  55 عدد سلفون.... / مزایده,مزایده  55 عدد سلفون....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208314/مزایده-کاپشن-زیر-مردانه-کت-شلوار--تک-کت-و--'>مزایده  کاپشن زیر مردانه، کت شلوار ، تک کت و... / مزایده, مزایده  کاپشن زیر مردانه، کت شلوار ، تک کت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208354/مزایده-زمین-شالیزاری'>مزایده زمین شالیزاری / مزایده,مزایده زمین شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208384/مزایده-سالن-ورزشی-شهدای-قلمستان'>مزایده سالن ورزشی شهدای قلمستان / آگهی مزایده عمومی , مزایده سالن ورزشی شهدای قلمستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208429/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-ملک-مساحت-17200متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه ملک مساحت 17200متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه ملک مساحت 17200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208470/تجدید-مزایده-فروش-8-دستگاه-ماشین-آلات-و-وسائط-نقلیه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 8 دستگاه ماشین آلات و وسائط نقلیه نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش 8 دستگاه ماشین آلات و وسائط نقلیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208520/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو تیبا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208558/مزایده-زمینهای-آبی-و-دیم'>مزایده زمینهای آبی و دیم  / مزایده,مزایده زمینهای آبی و دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208608/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-ELX'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس ELX / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس ELX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208683/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-136-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 136 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 136 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208745/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208758/استعلام-انتقال-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته-و--'>استعلام  انتقال و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  و ... / استعلام,  انتقال و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208775/استعلام-مقاوم-سازی-ساختمان-اداری'>استعلام مقاوم سازی ساختمان اداری  / استعلام, مقاوم سازی ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208788/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208802/استعلام-تعمیر-اکستراکتور-اتومات'>استعلام تعمیر اکستراکتور اتومات / استعلام,تعمیر اکستراکتور اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208815/استعلام-اجرای-لکه-گیری-و-آسفالت-محوطه'>استعلام اجرای لکه گیری و آسفالت محوطه / استعلام, استعلام اجرای لکه گیری و آسفالت محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208816/حراج-اجاره-پنج-باب-مغازه'>حراج اجاره پنج باب مغازه / مزایده, حراج اجاره پنج باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208830/استعلام-آجر-ختایی'>استعلام آجر ختایی / استعلام,استعلام آجر ختایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208846/استعلام-سبد-غذایی'>استعلام سبد غذایی  / استعلام , استعلام سبد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208862/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام, استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208874/مزایده-دستگاه-پرس-مکانیکی-ضربه-ای'>مزایده دستگاه پرس مکانیکی ضربه ای / مزایده , مزایده دستگاه پرس مکانیکی ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208876/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208889/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی  / استعلام , استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208907/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208922/استعلام-خرید-تجهیزات-صنایع-غذایی'>استعلام خرید تجهیزات صنایع غذایی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات صنایع غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208931/مزایده-مغازه-مساحت-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت بیست متر نوبت اول / مزایده ,مزایده مغازه مساحت بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208936/استعلام-میز-اداری--'>استعلام میز اداری... / استعلام, استعلام میز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208952/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208667/استعلام-انجام-محوطه-سازی-و-آسفالت-کاری'>استعلام انجام محوطه سازی و آسفالت کاری  / استعلام, انجام محوطه سازی و آسفالت کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208680/استعلام-سیستم-با-مشخصات-فایل-پیوستی'>استعلام سیستم با مشخصات فایل پیوستی / استعلام, استعلام سیستم با مشخصات فایل پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208695/استعلام-خدمات-دیوارکوب'>استعلام خدمات دیوارکوب / استعلام,خدمات دیوارکوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208710/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی--'>استعلام ساخت مخزن بتنی... / استعلام, استعلام ساخت مخزن بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208725/مناقصه-احداث-مخزن'>مناقصه احداث مخزن   / آگهی فراخوان, مناقصه  احداث مخزن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208740/استعلام-ترمیم-و-بازسازی-400-متر-درقالب-محوطه-پارکینگ-و--'>استعلام  ترمیم و بازسازی 400 متر درقالب محوطه پارکینگ و ... / استعلام, ترمیم و بازسازی 400 متر درقالب محوطه پارکینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208753/استعلام-دستگاه-واکس-زن--'>استعلام دستگاه واکس زن... / استعلام, استعلام دستگاه واکس زن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208020/مزایده-اجاره-سایت-زباله'>مزایده اجاره سایت زباله / مزایده, مزایده اجاره سایت زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208055/مزایده-یک-دستگاه-پرس-100-تن-هیدرولیک'>مزایده یک دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پرس 100 تن هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208104/مزایده-واگذاری-املاک-عرصه-198-و-201-63متر'>مزایده واگذاری املاک عرصه 198 و 201.63متر  / مزایده,مزایده واگذاری املاک عرصه 198 و 201.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208144/مزایده-اموال-اثاثیه-منزل'>مزایده اموال اثاثیه منزل / مزایده, مزایده اموال اثاثیه منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208174/مزایده390-کارتن-24-تایی-آبمیوه-ویتامین-c'>مزایده390 کارتن 24 تایی آبمیوه ویتامین c  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 390 کارتن 24 تایی آبمیوه ویتامین c </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208209/مزایده-فروش-یکدستگاه-ژنراتور-موتور-برق'>مزایده فروش یکدستگاه ژنراتور موتور برق  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه ژنراتور موتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208236/مزایده-پروانه-بهره-برداری-از-معدن-سنگ-چینی'>مزایده پروانه بهره برداری از معدن سنگ چینی  / مزایده ،مزایده پروانه بهره برداری از معدن سنگ چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208301/مزایده-یک-دستگاه-لودر-چینی--97-4-14'>مزایده یک دستگاه لودر چینی - 97.4.14 / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر چینی - 97.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208348/مزایده-بهره-برداری-یکساله-سالن-ورزشی'>مزایده بهره برداری یکساله سالن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری یکساله سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208373/مزایده-ساختمان-بخش-27-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان بخش 27 گیلان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان بخش 27 گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208418/مزایده-اجناس-اسقاطی-شرکت-آبفار'>مزایده  اجناس اسقاطی شرکت آبفار  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مزایده  اجناس اسقاطی شرکت آبفار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208458/آگهی-مزایده-اجاره-ماشین-آلات-عمرانی'>آگهی مزایده اجاره  ماشین آلات  عمرانی / آگهی مزایده ، آگهی مزایده اجاره  ماشین آلات  عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208504/مزایده-دستگاه-قله-بر-دو-پایه'>مزایده دستگاه قله بر دو پایه / مزایده,مزایده دستگاه قله بر دو پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208548/مزایده-تراورتن--پله-مرمریت-و--'>مزایده  تراورتن - پله مرمریت و ... / آگهی مزایده, مزایده  تراورتن - پله مرمریت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208600/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-67متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 80.67متر نوبت اول / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 80.67متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208654/مزایده-خانه-مسکونی-بخش-53-یزد'>مزایده خانه مسکونی بخش 53 یزد  / مزایده ,مزایده خانه مسکونی بخش 53 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208730/مزایده-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-270-96متر'>مزایده آپارتمان طبقه 5 مساحت 270.96متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه 5 مساحت 270.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208771/استعلام-خرید-و-کارگذاری-لوله---'>استعلام خرید و کارگذاری لوله  ... / استعلام, استعلام خرید و کارگذاری لوله  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208785/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام,خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208789/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-15000-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 15000 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 15000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208799/استعلام-اصلاح-درب-های-ورودی'>استعلام  اصلاح درب های ورودی / استعلام, استعلام  اصلاح درب های ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208812/استعلام-کود-سولو-پتاس-قابل-محلولپاشی'>استعلام کود سولو پتاس قابل محلولپاشی  / استعلام, کود سولو پتاس قابل محلولپاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208827/استعلام-اجرای-فونداسیون-سالن-ورزشی'>استعلام اجرای فونداسیون سالن ورزشی / استعلام, استعلام اجرای فونداسیون سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208841/استعلام-سمپاش-دستی-میکرونیر-شارژی'>استعلام سمپاش دستی میکرونیر شارژی / استعلام, استعلام سمپاش دستی میکرونیر شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208857/استعلام-حفظ-نباتات--'>استعلام حفظ نباتات ... / استعلام , استعلام حفظ نباتات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208858/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-اعیانی-167-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت اعیانی 167 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت اعیانی 167 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208872/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام, صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208886/استعلام-لوازم-موتور-بلدوزر-کوماتسو'>استعلام لوازم موتور بلدوزر کوماتسو / استعلام, استعلام لوازم موتور بلدوزر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208903/استعلام-صندلی-جلسات'>استعلام صندلی جلسات / استعلام, استعلام صندلی جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208917/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی'>استعلام خرید وسایل ورزشی / استعلام , استعلام خرید وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208920/مزایده-5-34-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-147-74متر'>مزایده 5.34 دانگ از ششدانگ یکباب خانه 147.74متر  / مزایده ,مزایده 5.34 دانگ از ششدانگ یکباب خانه 147.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208933/استعلام-خرید-مصالح-برای-روستای--'>استعلام خرید مصالح برای روستای... / استعلام,خرید مصالح برای روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208948/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام  آنتی ویروس / استعلام,  آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208964/استعلام-پست-کمپکت-فلزی'>استعلام پست کمپکت فلزی  / استعلام , استعلام پست کمپکت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208969/اصلاحیه-مزایده-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ'>اصلاحیه مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ  / اصلاحیه , اصلاحیه مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208659/استعلام-ایجاد-پایگاه-اطلاع-رسانی'>استعلام ایجاد پایگاه اطلاع رسانی / استعلام,ایجاد پایگاه اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208672/استعلام-مرمت-آسیاب--'>استعلام مرمت آسیاب ... / استعلام, استعلام مرمت آسیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208687/استعلام-تلویزیونx-ویژن-40-اینچ'>استعلام تلویزیونx ویژن 40 اینچ  / استعلام, استعلام تلویزیونx ویژن 40 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208701/استعلام-فعالیت‌های-جنبی-تامین-وجوه-بیمه'>استعلام فعالیت‌های جنبی تامین وجوه بیمه  / استعلام , استعلام فعالیت‌های جنبی تامین وجوه بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208716/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام , استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208732/استعلام-آب-سرد-کن-تمام-استیل'>استعلام آب سرد کن تمام استیل / استعلام , استعلام آب سرد کن تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208746/استعلام-الکترو-پمپ-استیل'>استعلام الکترو پمپ استیل / استعلام, استعلام الکترو پمپ استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208001/مزایده-اجاره-محل-آشپزخانه'>مزایده اجاره محل آشپزخانه  / مزایده, مزایده اجاره محل آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208029/مزایده-برون-سپاری-و-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی / مزایده ، مزایده برون سپاری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208076/مزایده-زمین-مساحت-924-75-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 924.75 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 924.75 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208118/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-86متر-پلاک-5-فرعی'>مزایده آپارتمان مساحت 91.86متر پلاک 5 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 91.86متر پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208157/مزایده-یک-دستگاه-سواری-زانتیا-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری زانتیا رنگ سفید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری زانتیا رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208191/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده ،مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208221/آگهی-مزایده-اجاره-12-باب-فضای-اداری-و--'>آگهی مزایده اجاره  12 باب فضای اداری و.... / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره  12 باب فضای اداری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208257/تجدید-مزایده-اقلام-لوازم-راکد-سالم-و-مستعمل-و----نوبت-دوم'>تجدید مزایده اقلام لوازم راکد سالم و مستعمل و ....- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اقلام لوازم راکد سالم و مستعمل و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208318/مزایده-وصول-عوارض-و---نوبت-دوم'>مزایده  وصول عوارض و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده  وصول عوارض و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208357/مزایده-بهره-برداری-سالن-ورزشی-دلاوران'>مزایده بهره برداری سالن ورزشی دلاوران  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری سالن ورزشی دلاوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208395/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-35-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208435/مزایده-بوفه--'>مزایده بوفه... / مزایده , مزایده بوفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208475/مزایده-فروش-انواع-کامیون-کشنده--کمپرس-تریلر-و-بونکر'>مزایده فروش انواع کامیون کشنده ، کمپرس تریلر و بونکر  / مزایده عمومی , مزایده فروش انواع کامیون کشنده ، کمپرس تریلر و بونکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208525/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-75-2متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 75.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 75.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208567/مزایده-اجاره-فضای-پارک-جنگلی-جهت-راه-اندازی-و-نصب-یک-دستگاه-سالتو-نوبت-دوم'>مزایده اجاره فضای پارک جنگلی جهت راه اندازی و نصب یک دستگاه سالتو  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره فضای پارک جنگلی جهت راه اندازی و نصب یک دستگاه سالتو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208622/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مغازه-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه بخش سه اردبیل  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و مغازه بخش سه اردبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208691/مزایده-مغازه-و-آپارتمان-مسکونی'>مزایده مغازه و آپارتمان مسکونی  / مزایده ,مزایده مغازه و آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208757/مزایده-تعداد-54-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین--'>مزایده تعداد 54 دستگاه خودرو سبک و سنگین.... / مزایده ، تعداد 54 دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208760/استعلام-میز-نقشه-کشی'>استعلام میز نقشه کشی  / استعلام, استعلام میز نقشه کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208777/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-ترابری-درون-شهری-و-برون-شهری'>فراخوان مناقصه انجام امور ترابری درون شهری و برون شهری  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور ترابری درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208791/استعلام-کود'>استعلام کود  / استعلام, کود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208804/استعلام-دستگاه-خشک-کن-میوه-جات-و-سبزیجات'>استعلام دستگاه خشک کن میوه جات و سبزیجات  / استعلام , استعلام دستگاه خشک کن میوه جات و سبزیجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208819/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام اصلاح و بازسازی تاسیسات آبرسانی / استعلام,اصلاح و بازسازی تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208822/مزایده-فروش-مالکیت-16-واحد-تجاری-97-4-14'>مزایده فروش مالکیت 16 واحد تجاری 97.4.14 / مزایده ,مزایده فروش مالکیت 16 واحد تجاری 97.4.14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208832/استعلام-دستگاه-تیلر-و-ملحقات-جهت-امور-زراغی-و-باغی'>استعلام دستگاه تیلر و ملحقات جهت امور زراغی و باغی  / استعلام, استعلام  دستگاه تیلر و ملحقات جهت امور زراغی و باغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208848/مناقصه-آبرسانی-نوشيروان'>مناقصه آبرسانی نوشيروان     / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی نوشيروان    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208865/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت-شبکه-توزیع-خطوط-انتقال--'>استعلام عملیات اجرایی مرمت شبکه توزیع خطوط انتقال ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی مرمت شبکه توزیع خطوط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208878/استعلام-شرح-خدمات-نصب-و-خرید-دوربین-مدرسه'>استعلام شرح خدمات نصب و خرید دوربین مدرسه / استعلام, استعلام شرح خدمات نصب و خرید دوربین مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208890/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208894/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208909/استعلام-لوبیا-قرمز-فله-درجه-یک'>استعلام لوبیا قرمز فله درجه یک / استعلام,لوبیا قرمز فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208911/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208927/استعلام-نهال'>استعلام نهال / استعلام,نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208941/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر... / استعلام, استعلام اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208950/مزایده-فروش-16-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده فروش 16 دستگاه موتورسیکلت... / مزایده فروش 16 دستگاه موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208958/استعلام-تعمیر-مسجد'>استعلام تعمیر مسجد / استعلام,تعمیر مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208975/استعلام-سرویس-و-نگه-داری-آسانسور--'>استعلام سرویس و نگه داری آسانسور ... / استعلام, استعلام سرویس و نگه داری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208988/استعلام-آجر-سفال-جهت-نما-دیوار'>استعلام آجر سفال جهت نما دیوار / استعلام,استعلام آجر سفال جهت نما دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208998/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-242-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 242 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 242 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209007/استعلام-لوازم-موتور-غلطک-ca25-موتور-بنز-911'>استعلام لوازم موتور غلطک ca25 موتور بنز 911 / استعلام, استعلام لوازم موتور غلطک ca25 موتور بنز 911</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209024/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209039/استعلام-چهار-شاخه-گاردان'>استعلام چهار شاخه گاردان   / استعلام, استعلام چهار شاخه گاردان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209043/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید'>مزایده  فروش یک دستگاه پراید / مزایده  فروش یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209054/استعلام-خرید-لوازم-التحریر-با-طرح-مدیریت-مصرف'>استعلام خرید لوازم التحریر با طرح مدیریت مصرف  / استعلام خرید لوازم التحریر با طرح مدیریت مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209072/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--(نوبت-دوم)'>مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان ...(نوبت دوم) / آگهی شناسایی پیمانکار ، مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209086/مزایده-کتاب'>مزایده کتاب / مزایده, مزایده کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209088/استعلام-خرید-و-نصب-اسپلیت'>استعلام خرید و نصب اسپلیت  / استعلام, خرید و نصب اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209108/استعلام-رادیاتور-پانلی-120'>استعلام  رادیاتور پانلی 120 / استعلام, رادیاتور پانلی 120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209115/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین-جهت-کیوسک-اغذیه-فروشی-و--'>تجدید مزایده واگذاری زمین جهت کیوسک اغذیه فروشی و ...  / مزایده,تجدید مزایده واگذاری زمین جهت کیوسک اغذیه فروشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209127/استعلام-اسکنر-تخت--'>استعلام اسکنر تخت... / استعلام, استعلام اسکنر تخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209141/استعلام-مناقصه-کارشناس-خبره-قنوات-شهرستان-میامی'>استعلام مناقصه کارشناس خبره قنوات شهرستان میامی  / استعلام,  مناقصه کارشناس خبره قنوات شهرستان میامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209155/استعلام-تعمیرات-برقی-و-مکانیکی-سالنهای-ورزشی'>استعلام تعمیرات برقی و مکانیکی سالنهای ورزشی / استعلام, استعلام تعمیرات برقی و مکانیکی سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209169/استعلام-خرید-ساعت-گویا-و-ضبط-صدا'>استعلام خرید ساعت گویا و ضبط صدا  / استعلام, خرید ساعت گویا و ضبط صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209183/استعلام-ده-ردیف-وتتیلاتور--'>استعلام ده ردیف وتتیلاتور ... / استعلام, استعلام ده ردیف وتتیلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209185/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-165-13متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 165.13متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 165.13متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209196/استعلام-کاشی-20-20-فیروزه-ای'>استعلام کاشی 20*20 فیروزه ای / استعلام, کاشی 20*20 فیروزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209209/استعلام-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>استعلام بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن / استعلام, بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209221/استعلام6-قلم-گلند-پلاستیکی-با-مهر'>استعلام6 قلم گلند پلاستیکی با مهر  / استعلام, استعلام 6 قلم گلند پلاستیکی با مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209235/استعلام-طشت-تبخیر-و-منبع-آب-آنتی-باکتریال'>استعلام طشت تبخیر و منبع آب آنتی باکتریال / استعلام, طشت تبخیر و منبع آب آنتی باکتریال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209248/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام,الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209262/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش / استعلام,کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208895/مزایده-فروش-خودرو-سمند'>مزایده فروش خودرو سمند / مزایده , مزایده فروش خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208898/استعلام-خرید-اقلام'>استعلام خرید اقلام  / استعلام ,استعلام خرید اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208912/استعلام-خرید-یک-دستگاه-چمن-زن-بنزینی--'>استعلام خرید یک دستگاه چمن زن بنزینی... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه چمن زن بنزینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208928/استعلام-موتور-برق-(ژنراتور)-بنزینی-تکفاز-حداقل-7-5KVA'>استعلام موتور برق (ژنراتور) بنزینی تکفاز حداقل 7.5KVA / استعلام, موتور برق (ژنراتور) بنزینی تکفاز حداقل 7.5KVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208942/استعلام-کولرگازی-اسپلیت-تک-پانل-سرمایشی'>استعلام کولرگازی اسپلیت تک پانل سرمایشی / استعلام, کولرگازی اسپلیت تک پانل سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208955/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-205-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 205 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208959/استعلام-تعمیرات-برقی-و-مکانیکی-سالنهای-ورزشی'>استعلام تعمیرات برقی و مکانیکی سالنهای ورزشی / استعلام, تعمیرات برقی و مکانیکی سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208976/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-انواع-پینس-های-جرثقیل'>مناقصه تعمیر و بازسازی انواع پینس های جرثقیل / مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی انواع پینس های جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208991/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-بزرگ--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی بزرگ ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی بزرگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209002/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-غیر-مفید-17-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت غیر مفید 17 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه مساحت غیر مفید 17 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209009/استعلام-چهارچوب-فرانسوی'>استعلام چهارچوب فرانسوی / استعلام,چهارچوب فرانسوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209027/استعلام-حصارکشی-و-محوطه-سازی--'>استعلام حصارکشی و محوطه سازی... / استعلام,حصارکشی و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209040/استعلام-ماشینکاری-و-ساخت-620-قطعه-تست-پلیت-المپیاد--'>استعلام ماشینکاری و ساخت 620 قطعه تست پلیت المپیاد ... / استعلام, استعلام ماشینکاری و ساخت 620 قطعه تست پلیت المپیاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209047/مزایده-فرش'>مزایده فرش / اگهی مزایده , مزایده فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209055/استعلام-خرید-حدود-10-سیستم-کیس-کامل--'>استعلام خرید حدود 10 سیستم کیس کامل ... / استعلام, استعلام خرید حدود 10 سیستم کیس کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209073/استعلام-راک-29-یونیت-با-عمق-80-سانتی-متر'>استعلام راک 29 یونیت با عمق 80 سانتی متر / استعلام, راک 29 یونیت با عمق 80 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209089/مزایده-فروش-36600-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده فروش 36600 متر لوله 16 میلیمتر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 36600 متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209091/مناقصه-خرید-و-نصب-سیستم-دوربین-مداربسته--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید و نصب سیستم دوربین مداربسته - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209110/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو / استعلام, دستگاه عیب یاب خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209117/مزایده-سیلو-قالب-بلوک--'>مزایده سیلو، قالب بلوک... / مزایده, مزایده سیلو، قالب بلوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209128/تجدید-استعلام-موزه-بزرگ-تجهیزات-دوربین-های---'>تجدید استعلام موزه بزرگ تجهیزات دوربین های  ... / استعلام , تجدید استعلام موزه بزرگ تجهیزات دوربین های  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209142/استعلام-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>استعلام بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن  / استعلام, بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209156/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات--'>استعلام خرید لیست تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید لیست تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209171/استعلام-مرمت-حسینیه--'>استعلام مرمت حسینیه... / استعلام,مرمت حسینیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209184/فراخوان-گازرسانی-به-صنایع'>فراخوان گازرسانی به صنایع / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان گازرسانی به صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209197/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب  / مناقصه ,  مناقصه ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209206/مزایده-یک-دستگاه-برش-لیزر'>مزایده یک دستگاه برش لیزر  / مزایده,مزایده یک دستگاه برش لیزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209210/استعلام-جانکشن-باکس-8-تایی--'>استعلام جانکشن باکس 8 تایی... / استعلام, استعلام جانکشن باکس 8 تایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209222/استعلام-ملحقه-بالش'>استعلام ملحقه، بالش  / استعلام, ملحقه، بالش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209236/استعلام-اجرای-عملیات-ترمیم-آسفالت-حفاری-های'>استعلام اجرای عملیات ترمیم آسفالت حفاری های / استعلام, استعلام اجرای عملیات ترمیم آسفالت حفاری های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209249/استعلام-مطالعه-مرمت-تپه'>استعلام مطالعه مرمت تپه  / استعلام, مطالعه مرمت تپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209264/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-نسخه-پیچی-و--'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات نسخه پیچی و ... / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات نسخه پیچی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208980/استعلام-سرور-رایانه-مدل-dl380---'>استعلام سرور رایانه مدل dl380  .... / استعلام , استعلام سرور رایانه مدل dl380  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208995/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش--'>استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش... / استعلام, استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209013/مزایده-ملک-بصورت-قولنامه-ای-اعیانی-مشاعا-پلاک-ثبتی-1-و-5-اصلی'>مزایده ملک بصورت قولنامه ای اعیانی مشاعا پلاک ثبتی 1 و 5 اصلی / مزایده ,مزایده ملک بصورت قولنامه ای اعیانی مشاعا پلاک ثبتی 1 و 5 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209014/استعلام--بازسازی-و-تکمیل-سالن-غذاخوری--'>استعلام   بازسازی و تکمیل سالن غذاخوری ... / استعلام, استعلام   بازسازی و تکمیل سالن غذاخوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209031/استعلام-اجرای-دیوار-محوطه-سایت-چاه-و-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام اجرای دیوار محوطه سایت چاه و ایستگاه پمپاژ... / استعلام, استعلام اجرای دیوار محوطه سایت چاه و ایستگاه پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209045/استعلام-تعمیر-مسجد'>استعلام تعمیر مسجد  / استعلام, تعمیر مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209060/استعلام-سیمان-پاکتی-قاین-تیپ2'>استعلام سیمان پاکتی قاین تیپ2  / استعلام, سیمان پاکتی قاین تیپ2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209063/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-298-88متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 298.88متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 298.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209077/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-سالن-جلسات--'>استعلام تجهیز و نوسازی سالن جلسات... / استعلام, استعلام تجهیز و نوسازی سالن جلسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209096/استعلام-پتو-اکرولیک'>استعلام پتو اکرولیک  / استعلام,استعلام پتو اکرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209098/مزایده-اجاره-واحد-فیزیوتراپی'>مزایده اجاره واحد فیزیوتراپی  / اگهی مزایده , مزایده اجاره واحد فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209118/استعلام-اجرای-جدول-گذاری--'>استعلام  اجرای جدول گذاری ... / استعلام, استعلام  اجرای جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209133/مزایده-یکباب-خانه-بخش-سه-ارومیه-عرصه-دویست-و-هشتاد-و-هشت-متر-و-شصت-دسیمتر'>مزایده یکباب خانه بخش سه ارومیه عرصه دویست و هشتاد و هشت متر و شصت دسیمتر  / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش سه ارومیه عرصه دویست و هشتاد و هشت متر و شصت دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209134/استعلام-تعمیر-بقعه'>استعلام تعمیر بقعه / استعلام, استعلام تعمیر بقعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209147/استعلام-اجرای-عملیات-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع'>استعلام اجرای عملیات خط انتقال و شبکه توزیع  / استعلام , استعلام اجرای عملیات خط انتقال و شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209161/مناقصه-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز / مناقصه, مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209176/استعلام-​مجموعه-شیر-شات-اف'>استعلام ​مجموعه شیر شات اف  / استعلام , استعلام ​مجموعه شیر شات اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209189/استعلام-اقلام-پیچ-و-واشر-و-مهره'>استعلام اقلام پیچ و واشر و مهره  / استعلام , استعلام اقلام پیچ و واشر و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209201/استعلام-اهرم-کلید-اصلی-FUGI'>استعلام اهرم کلید اصلی FUGI / استعلام , استعلام اهرم کلید اصلی FUGI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209214/استعلام-وسایل-آشپزخانه'>استعلام وسایل آشپزخانه  / استعلام , استعلام وسایل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209226/استعلام-سنگ-لاشه-فاقد-بسته-بندی--'>استعلام سنگ لاشه فاقد بسته بندی ... / استعلام, استعلام سنگ لاشه فاقد بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209240/استعلام-تامین-40-عدد-صندلی--'>استعلام تامین 40 عدد صندلی... / استعلام,تامین 40 عدد صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209252/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-96-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 96 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 96 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209254/استعلام-رایانه-پرینتر-اسکنر-هارد-اکسترنال-و-دستگاه-GPS--'>استعلام رایانه، پرینتر، اسکنر، هارد اکسترنال و دستگاه GPS... / استعلام, استعلام رایانه، پرینتر، اسکنر، هارد اکسترنال و دستگاه GPS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209270/استعلام-نایلون-عریض-گلخانه-ای'>استعلام نایلون عریض گلخانه ای  / استعلام , استعلام نایلون عریض گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208967/استعلام-صندلی-گردان-صندلی-مدیریت-و--'>استعلام صندلی گردان، صندلی مدیریت و... / استعلام, استعلام صندلی گردان، صندلی مدیریت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208983/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208984/مزایده-عرصه-شرکت-به-پلاک-ثبتی-مساحت-17000-متر'>مزایده عرصه شرکت به پلاک ثبتی مساحت 17000 متر / مزایده ,مزایده عرصه شرکت به پلاک ثبتی مساحت 17000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209000/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209019/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام,تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209020/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-تویوتا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تویوتا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209035/مناقصه-خريد-دو-دستگاه-هواساز'>مناقصه خريد دو دستگاه هواساز / مناقصه ، مناقصه خريد دو دستگاه هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209049/استعلام-ویبراتور-اینورتر-و-مینی-سنگ'>استعلام ویبراتور اینورتر و مینی سنگ  / استعلام, استعلام ویبراتور اینورتر و مینی سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209065/استعلام-خرید-سیمان-سفید-وپودر-سنگ'>استعلام  خرید سیمان سفید وپودر سنگ / استعلام استعلام  خرید سیمان سفید وپودر سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209071/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-497-32متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 497.32متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 497.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209083/استعلام-بکاپ-سرور--'>استعلام بکاپ سرور... / استعلام, استعلام بکاپ سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209103/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209104/استعلام-اجرای-زیرساخت-های-گردشگری--'>استعلام  اجرای زیرساخت های گردشگری ... / استعلام, استعلام  اجرای زیرساخت های گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209122/استعلام-هزینه-اجرای-در-و-پنجره--'>استعلام هزینه اجرای در و پنجره... / استعلام,هزینه اجرای در و پنجره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209137/استعلام-اجرای-جدول-گذاری--'>استعلام اجرای جدول گذاری ... / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209150/استعلام-لپ-تاپ-لنوو'>استعلام  لپ تاپ لنوو  / استعلام,   لپ تاپ لنوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209158/مزایده-ساختمان-مسکونی-بخش-4-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی بخش 4 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 4 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209165/استعلام-گیربکس--'>استعلام گیربکس... / استعلام, استعلام گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209179/استعلام-تعمیرات-برقی-و-مکانیکی-سالنهای-ورزشی'>استعلام تعمیرات برقی و مکانیکی سالنهای ورزشی / استعلام, تعمیرات برقی و مکانیکی سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209192/استعلام-بهسازی-معابر--'>استعلام بهسازی معابر... / استعلام, استعلام بهسازی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209204/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله / استعلام,خرید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209217/استعلام-انجام-قسمتی-از-عملیات-ساختمانی--'>استعلام انجام قسمتی از عملیات ساختمانی... / استعلام, استعلام انجام قسمتی از عملیات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209229/استعلام-تمدید-بیمه-نامه-ثالث-و-بدنه--'>استعلام تمدید بیمه نامه ثالث و بدنه ... / استعلام, استعلام تمدید بیمه نامه ثالث و بدنه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209243/استعلام-اجرای-شبکه-فاضلاب-در-سطح-شهر'>استعلام اجرای شبکه فاضلاب در سطح شهر  / استعلام, استعلام اجرای شبکه فاضلاب در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209257/استعلام-تعیین-حریم-تپه-کنی-جانی--'>استعلام  تعیین حریم تپه کنی جانی ... / استعلام, تعیین حریم تپه کنی جانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209268/مزایده-آپارتمان-سازه-بتنی-مساحت-88-70متر'>مزایده آپارتمان سازه بتنی مساحت 88.70متر / مزایده ,مزایده آپارتمان سازه بتنی مساحت 88.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208924/استعلام-الکتروشوک'>استعلام الکتروشوک / استعلام, استعلام الکتروشوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208938/استعلام-چرخ-سفال-گری-برقی'>استعلام چرخ سفال گری برقی / استعلام , استعلام چرخ سفال گری برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208944/مزایده-زمین'>مزایده زمین / مزایده ، مزایده زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208954/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام  خرید میز و صندلی اداری / استعلام , استعلام  خرید میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208973/استعلام-احداث-و-تکمیل-زیرساخت-گردشگری--'>استعلام احداث و تکمیل زیرساخت گردشگری ... / استعلام , استعلام احداث و تکمیل زیرساخت گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208986/استعلام-خرید-موزائیک-پلیمری--'>استعلام خرید موزائیک پلیمری... / استعلام, استعلام خرید موزائیک پلیمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208990/مزایده-پلاک-150-فرعی-مساحت-2387-5متر'>مزایده پلاک 150 فرعی مساحت 2387.5متر / مزایده ,مزایده پلاک 150 فرعی مساحت 2387.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209004/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209022/استعلام-خرید-الکترود-آند-از-جنس-تنگستن'>استعلام خرید الکترود آند از جنس تنگستن / استعلام , استعلام خرید الکترود آند از جنس تنگستن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209026/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209037/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام,استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209052/استعلام-کولر-آبی-کوچک-ایستاده-پایه-دار'>استعلام کولر آبی کوچک ایستاده پایه دار  / استعلام, کولر آبی کوچک ایستاده پایه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209068/استعلام-خرید-دام-نر'>استعلام خرید دام نر / استعلام,استعلام خرید دام نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209081/آگهی-مزایده-مال-فروش-دستگاه-صنعتی-تست-هود-آشپزخانه-و--مرحله-دوم'>آگهی مزایده مال فروش دستگاه صنعتی تست هود آشپزخانه و... مرحله دوم  / آگهی مزایده ,  مزایده مال فروش دستگاه صنعتی تست هود آشپزخانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209085/استعلام-خرید-سرویس-اینترنت'>استعلام خرید سرویس اینترنت / استعلام,خرید سرویس اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209106/تجدید-مناقصه-واگذاری-درمانگاه-تخصصی'>تجدید مناقصه واگذاری درمانگاه تخصصی  / تجدید مناقصه , مناقصه درمانگاه واگذاری تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209112/مزایده-پلاک-ثبتی-4-فرعی-بخش-سیزده-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 4 فرعی بخش سیزده ارومیه نوبت اول / مزایده, مزایده پلاک ثبتی 4 فرعی بخش سیزده ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209124/استعلام-آسفالت-گرم--'>استعلام آسفالت گرم ... / استعلام, استعلام آسفالت گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209139/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام تجهیزات رایانه ای... / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209153/استعلام-تعمیر-مسجد--'>استعلام تعمیر مسجد... / استعلام,تعمیر مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209167/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209170/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-6-تفکیکی-مساحت-171-18متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 6 تفکیکی مساحت 171.18متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 6 تفکیکی مساحت 171.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209181/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی  / استعلام , استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209194/استعلام-تیرآهن-جوشی-140-IPE--'>استعلام تیرآهن جوشی 140 IPE ... / استعلام, استعلام تیرآهن جوشی 140 IPE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209207/استعلام-رگلاتور--مارک-HARRIS--'>استعلام رگلاتور - مارک HARRIS... / استعلام, استعلام رگلاتور - مارک HARRIS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209219/استعلام-وسایل-آشپزخانه'>استعلام وسایل آشپزخانه / استعلام,وسایل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209233/استعلام-رله-ترمیستور-و--'>استعلام رله ترمیستور و ... / استعلام , استعلام رله ترمیستور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209245/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی / استعلام, کولر گازی اسپلیت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209259/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208885/استعلام-سیستم-دزدگیر--'>استعلام سیستم دزدگیر... / استعلام,سیستم دزدگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208901/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-وگرمایشی-اسپیلت--'>استعلام کولر گازی سرمایشی وگرمایشی اسپیلت ... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی وگرمایشی اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208914/مزایده-مجتمع-آپارتمانی-در-حال-احداث-عرصه-1220متر'>مزایده مجتمع آپارتمانی در حال احداث عرصه 1220متر  / مزایده ,مزایده مجتمع آپارتمانی در حال احداث عرصه 1220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208916/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-مایون'>استعلام احیا و مرمت قنات مایون  / استعلام, احیا و مرمت قنات مایون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208932/استعلام-عملیات-اجرائی-مرمت-و-ترمیم-خطوط-انتقال'>استعلام عملیات اجرائی مرمت و ترمیم خطوط انتقال / استعلام, استعلام عملیات اجرائی مرمت و ترمیم خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208947/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-قلعه'>استعلام  مرمت و ساماندهی قلعه / استعلام , ساماندهی و مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208963/مناقصه-آبرسانی-مجتمع'>مناقصه آبرسانی مجتمع / مناقصه , مناقصه آبرسانی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208968/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / مزایده, مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208979/استعلام-لوله-یو-پی-وی-سی'>استعلام  لوله یو پی وی سی  / استعلام, لوله یو پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208994/استعلام-خرید-تشکچه-ویلچر'>استعلام خرید تشکچه ویلچر / استعلام , استعلام خرید تشکچه ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209008/مزایده-فروش-ملک-فاقد-آب-و-گاز-و-برق-تلفن-نوبت-پنجم'>مزایده فروش ملک فاقد آب و گاز و برق تلفن نوبت پنجم / مزایده ,مزایده فروش ملک فاقد آب و گاز و برق تلفن نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209012/استعلام-لوله-دوجداره-منهول-فاضلابی-و-مخابراتی--'>استعلام لوله دوجداره، منهول فاضلابی و مخابراتی ... / استعلام, لوله دوجداره، منهول فاضلابی و مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209030/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10-اتمسفر-63'>استعلام لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 63 / استعلام, لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209044/استعلام-تامین-و-آماده-سازی-اداره'>استعلام تامین و آماده سازی اداره / استعلام,تامین و آماده سازی اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209059/استعلام-رنگ-آمیزی-پایه-چراغ-های-روشنایی'>استعلام رنگ آمیزی پایه چراغ های روشنایی / استعلام, رنگ آمیزی پایه چراغ های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209062/مزایده-آپارتمان-مساحت-58-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 58 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 58 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209076/استعلام-​سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام ​سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام, ​سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209095/استعلام-رابط-پلی-اتیلن-40'>استعلام رابط پلی اتیلن 40  / استعلام, رابط پلی اتیلن 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209097/مزایده-فروش-زمین-منطقه-صنعتی-شهر-دولت-آباد'>مزایده فروش زمین منطقه صنعتی شهر دولت آباد  / مزایده, مزایده فروش زمین منطقه صنعتی شهر دولت آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209116/استعلام-تعمیر-مسجد'>استعلام تعمیر مسجد / استعلام, تعمیر مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209131/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209132/استعلام-تجهیز-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تجهیز دوربین های مداربسته / استعلام,تجهیز دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209145/مناقصه-عملیات-یکپارچه-طرح-تامین-مالی-احداث-شبکه-ی-جمع-آوری--نصب-انشعاب-ها-فروش-اشتراک'>مناقصه عملیات یکپارچه طرح تامین مالی، احداث شبکه ی جمع آوری ، نصب انشعاب ها، فروش اشتراک / مناقصه , مناقصه عملیات یکپارچه طرح تامین مالی، احداث شبکه ی جمع آوری ، نصب انشعاب ها، فروش اشتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209160/استعلام-درخصوص-تعمیر-و-نگهداری-تلفن-سانترال--'>استعلام درخصوص تعمیر و نگهداری تلفن سانترال ... / استعلام, استعلام درخصوص تعمیر و نگهداری تلفن سانترال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209174/استعلام-درب-کرکره-ای--'>استعلام درب کرکره ای... / استعلام, استعلام درب کرکره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209188/استعلام-دستگاه-لبه-چسبان'>استعلام دستگاه لبه چسبان / استعلام, دستگاه لبه چسبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209200/استعلام-درب-چوبی-hdf-تک-لنگه'>استعلام درب چوبی hdf تک لنگه / استعلام , استعلام درب چوبی hdf تک لنگه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209213/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستا'>استعلام  اجرای جدول گذاری روستا / استعلام, اجرای جدولگذاری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209225/مناقصه-واگذاری-امور-خوابگاههای-معاونت-دانشجویی'>مناقصه واگذاری امور خوابگاههای معاونت دانشجویی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خوابگاههای معاونت دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209239/استعلام-شناور-استنلس-استیل--'>استعلام شناور استنلس استیل ... / استعلام, استعلام شناور استنلس استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209246/مزایده-فروش-املاک-کاربری-خدمات-شهری-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده فروش املاک کاربری خدمات شهری جایگاه سی ان جی  / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری خدمات شهری جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209253/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی-تصفیه-خانه'>استعلام  احداث ساختمان نگهبانی تصفیه خانه / استعلام, استعلام  احداث ساختمان نگهبانی تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209267/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی  / استعلام , استعلام قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208705/استعلام-برآورد-قیمت-RAM--'>استعلام برآورد قیمت RAM .. / استعلام , استعلام برآورد قیمت RAM ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208721/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208736/استعلام-دستگاه-ورز-دهنده-سه-فاز'>استعلام دستگاه ورز دهنده سه فاز / استعلام, استعلام دستگاه ورز دهنده سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208750/استعلام-لوله-5-لایه'>استعلام لوله 5 لایه / استعلام, لوله 5 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208011/مزایده-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-مساحت-74-68متر'>مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی مساحت 74.68متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی مساحت 74.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208042/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-املاک-مسکونی-تجدید'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی تجدید / مزایده,مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208088/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-اول-تفکیکی-53-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی 53.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی 53.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208132/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو   / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208168/مزایده-منزل-مسکونی-یک-خوابه-مرحله-اول'>مزایده منزل مسکونی یک خوابه مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک خوابه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208202/مزایده-ایجاد-تاسیسات-فاضلاب--نوبت-دوم'>مزایده ایجاد تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم  / مزایده، مزایده ایجاد تاسیسات فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208230/مزایده-بهره-برداری-یکساله-سالن-ورزشی'>مزایده بهره برداری یکساله سالن ورزشی / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری یکساله سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208286/مزایده-یکباب-زیرزمین-تجاری-مساحت-114-40متر'>مزایده یکباب زیرزمین تجاری مساحت 114.40متر / مزایده,مزایده یکباب زیرزمین تجاری مساحت 114.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208338/مزایده-دستگاه-های-آبشیرین-کن-تبخیری'>مزایده دستگاه های آبشیرین کن تبخیری / مزایده, مزایده دستگاه های آبشیرین کن تبخیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208367/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208411/مزایده-مقداری-البسه-(پوشاک-زنانه)'>مزایده مقداری البسه (پوشاک زنانه)  / مزایده, مزایده مقداری البسه (پوشاک زنانه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208448/مزایده-فروش-تعدادی-سنگ-مرمر-لیمویی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی سنگ مرمر لیمویی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش تعدادی سنگ مرمر لیمویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208494/مزایده-ملک-با-قدمت-15-سال-بخش-نه-تبریز-نوبت-سوم'>مزایده ملک با قدمت 15 سال بخش نه تبریز نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک با قدمت 15 سال بخش نه تبریز نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208533/مزایده-خودرو-سمند-ال-ایکس'>مزایده خودرو سمند ال ایکس  / مزایده , مزایده خودرو سمند ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208585/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-28-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28 متر نوبت دوم / مزایده,  مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208647/مزایده-خودرو-پیکان-سواری'>مزایده خودرو پیکان سواری  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پیکان سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208714/مزایده-ملک-مشاع-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک مشاع عرصه صد و بیست متر  / مزایده ,مزایده ملک مشاع عرصه صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208765/استعلام-برآورد-قیمت-پمپ--'>استعلام برآورد قیمت پمپ ... / استعلام , استعلام برآورد قیمت پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208770/مزایده-اجاره-دو-واحد-تجاری'>مزایده اجاره دو واحد تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره دو واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208782/استعلام-چای-خارجی'>استعلام چای خارجی  / استعلام , استعلام چای خارجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208795/فراخوان-واگذاری-امور-لنژری-مرکز-آموزشی-درمانی'>فراخوان واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208808/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208824/استعلام-موتور-برق-پیکور--'>استعلام موتور برق، پیکور... / استعلام, استعلام موتور برق، پیکور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208837/مناقصه-عمومی-اجاره-14-دستگاه-خودروی-سواری-از-نوع-پژو-پارس-و--'>مناقصه عمومی اجاره 14 دستگاه خودروی سواری از نوع پژو پارس و... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجاره 14 دستگاه خودروی سواری از نوع پژو پارس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208844/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-758-07متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 758.07متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 758.07متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208853/فراخوان-خريد-رگولاتور'>فراخوان خريد رگولاتور / فراخوان , فراخوان خريد رگولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208869/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208883/فراخوان-خريد-و-نصب-و-راه-اندازی-۷-دستگاه-UPS'>فراخوان خريد و نصب و راه اندازی ۷ دستگاه UPS / فراخوان ؛ فراخوان خريد و نصب و راه اندازی ۷ دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208899/تمدید-مناقصه-خرید-یک-فروند-شناور-یدک-کش-(نوبت-دوم)'>تمدید مناقصه خرید یک فروند شناور یدک کش  (نوبت دوم) / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه خرید یک فروند شناور یدک کش (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208902/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-عرصه-203-70متر-تجدید'>مزایده فروش زمین مسکونی عرصه 203.70متر تجدید / مزایده ,مزایده فروش زمین مسکونی عرصه 203.70متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208913/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208929/استعلام-خشک-کن-سفال'>استعلام خشک کن سفال / استعلام , استعلام خشک کن سفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208943/استعلام-دریچه-تک-شفتی-گیربکس--'>استعلام دریچه تک شفتی، گیربکس... / استعلام, استعلام دریچه تک شفتی، گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208956/مزایده-خودرو-آدری-مدل-85'>مزایده خودرو آدری مدل 85  / مزایده, مزایده خودرو آدری مدل 85 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208961/استعلام-درخواست-اقلام-کامپیوتری-سرور---'>استعلام درخواست اقلام کامپیوتری سرور  ... / استعلام, استعلام درخواست اقلام کامپیوتری سرور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208977/استعلام-دریل-ضربه-ای-650-وات'>استعلام دریل ضربه ای 650 وات / استعلام, استعلام دریل ضربه ای 650 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208992/استعلام-باطری-ups'>استعلام باطری ups  / استعلام, باطری ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208624/استعلام-شیلنگ--'>استعلام شیلنگ ... / استعلام , استعلام شیلنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208638/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208655/استعلام-مرمت-ابنیه-تاریخی--'>استعلام مرمت ابنیه تاریخی... / استعلام, استعلام مرمت ابنیه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208668/استعلام-عملیات-اجرایی-تعمیرات-تکمیلی-موزه-بزرگ'>استعلام عملیات اجرایی تعمیرات تکمیلی موزه بزرگ / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تعمیرات تکمیلی موزه بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208681/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208696/استعلام-موتورسیکلت-مدل-های-مختلف'>استعلام موتورسیکلت مدل های مختلف / استعلام, موتورسیکلت مدل های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208711/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208726/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی  / استعلام, استعلام  لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208741/استعلام-برآورد-قیمت-صفحه-کلید-(کیبورد)--'>استعلام برآورد قیمت صفحه کلید (کیبورد)... / استعلام, استعلام برآورد قیمت صفحه کلید (کیبورد)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208755/مناقصه-تهیه-طرح-مفهومی-المان'>مناقصه تهیه طرح مفهومی المان / مناقصه , مناقصه تهیه طرح مفهومی المان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208021/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2890متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2890متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2890متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208056/مزایده-فروش-لودر-کود-دامی-و-تعدادی-از-دام-مازاد'>مزایده فروش لودر، کود دامی و تعدادی از دام مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش لودر، کود دامی و تعدادی از دام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208108/مزایده-آپارتمان-مساحت-99-40متر-طبقه-چهارم'>مزایده آپارتمان مساحت 99.40متر طبقه چهارم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 99.40متر طبقه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208148/مزایده-یک-واحد-کارخانه-به-میزان-2900متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد کارخانه به میزان 2900متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد کارخانه به میزان 2900متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208177/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-144-3متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 144.3متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 144.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208212/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208240/فراخوان-مدیریت-اجرایی-طرح-پارک-جنگلی--نوبت-دوم'>فراخوان مدیریت اجرایی طرح  پارک جنگلی  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان مدیریت اجرایی طرح  پارک جنگلی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208303/مزایده-پلاک-2699-اصلی-بخش-4-قم-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 2699 اصلی بخش 4 قم نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک 2699 اصلی بخش 4 قم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208350/مزایده-یک-دستگاه-جوش--دستگاه-نقطه-جوش-دستگاه-پرس-جوش-و--'>مزایده یک دستگاه جوش ، دستگاه نقطه جوش، دستگاه پرس جوش و... / مزایده ، مزایده یک دستگاه جوش ، دستگاه نقطه جوش، دستگاه پرس جوش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208379/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-محیطی-به-بخش-خصوصی'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی محیطی به بخش خصوصی  / مزایده تابلوهای تبلیغاتی محیطی به بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208422/مزایده-6-دانگ-یک-دستگاه-موتور-4-سیلندر'>مزایده 6 دانگ یک دستگاه موتور 4 سیلندر  / مزایده ، مزایده 6 دانگ یک دستگاه موتور 4 سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208459/مزایده-مغازه-مساحت-25-73متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 25.73متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 25.73متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208510/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-به-صورت-نقدی-و-شرایطی'>مزایده فروش قسمتی از املاک به صورت نقدی و شرایطی  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک به صورت نقدی و شرایطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208551/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-تجاری-شهرداری'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208605/مزایده-فروش-سه-باب-واحد-تجاری-مساحت-40-26-41-42-41-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه باب واحد تجاری مساحت 40.26-41.42-41.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد تجاری مساحت 40.26-41.42-41.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208664/تجدید-مزایده-اجاره-جایگاه-سی-ان-جی'>تجدید مزایده اجاره جایگاه سی ان جی / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208731/فراخوان-مدیریت-اجرایی-طرح-هادی-و-بهره-وری-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>فراخوان مدیریت اجرایی طرح هادی و بهره وری پارک جنگلی نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مدیریت اجرایی طرح هادی و بهره وری پارک جنگلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208772/تجدید-مناقصه-تهیه-لوله-و-اتصالات-و-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-صورت-لوله-رانی'>تجدید مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای خط انتقال فاضلاب صورت لوله رانی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه لوله و اتصالات و اجرای خط انتقال فاضلاب صورت لوله رانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208786/استعلام-لاستیک-رادیال'>استعلام لاستیک رادیال / استعلام, استعلام لاستیک رادیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208797/مزایده-66-سهم-از-100-سهم-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده 66 سهم از 100 سهم ساختمان نوبت اول  / مزایده,مزایده 66 سهم از 100 سهم ساختمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208800/استعلام-خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب / استعلام, خرید دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208813/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-اجرای-اخط-انتقال-برق'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه اجرای اخط انتقال برق / آگهی فراخوان (مناقصه) , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی پروژه اجرای اخط انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208828/استعلام-تخریب-سالن-سینما'>استعلام تخریب سالن سینما / استعلام, استعلام تخریب سالن سینما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208842/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208859/استعلام-ست-مبلمان-2-ست-و-4-میز-جلو-مبلی'>استعلام ست مبلمان 2 ست و 4 میز جلو مبلی  / استعلام, ست مبلمان 2 ست و 4 میز جلو مبلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208860/مزایده-اجاره-قطعه-زمین'> مزایده اجاره قطعه زمین / آگهی مزایده, مزایده اجاره قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208873/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر'>استعلام صندلی آمفی تئاتر / استعلام , استعلام صندلی آمپی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208887/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209003/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209010/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ... / استعلام,لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209028/استعلام-دیوارکوب'>استعلام دیوارکوب    / استعلام, استعلام دیوارکوب   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209041/استعلام-تعمیر-قطعات-سیستم-ترمز-واگن'>استعلام تعمیر قطعات سیستم ترمز واگن  / استعلام , استعلام تعمیر قطعات سیستم ترمز واگن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209051/مزایده-فروش-تعداد-11-مورد-از-املاک-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعداد 11 مورد از املاک نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 11 مورد از املاک نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209057/استعلام-اجرای-کانال-سنگی-و-جدول-گذاری--'>استعلام اجرای کانال سنگی و جدول گذاری... / استعلام,اجرای کانال سنگی و جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209074/استعلام-تکمیل-سالن-اجتماعات--'>استعلام تکمیل سالن اجتماعات... / استعلام,تکمیل سالن اجتماعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209090/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-257-54متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 257.54متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 257.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209093/ارزیابی-کیفی-خرید-13-عدد-COMPLETE-SET-THREE-PHASE-INDUCTION--'>ارزیابی کیفی خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE INDUCTION ... / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید 13 عدد COMPLETE SET THREE PHASE INDUCTION ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209111/استعلام-تجهیزات-شبکه--'>استعلام تجهیزات شبکه... / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209121/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-216-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 216 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 216 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209129/مناقصه-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209143/استعلام-ابزار-کارگاه-چوب'>استعلام ابزار کارگاه چوب / استعلام,ابزار کارگاه چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209157/استعلام-خرید-سم-سایبر-مترین-10-و-داروی-ضد-انگل-آیورمکتین'>استعلام خرید سم سایبر مترین 10% و داروی ضد انگل آیورمکتین / استعلام, خرید سم سایبر مترین 10% و داروی ضد انگل آیورمکتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209172/استعلام-بسته-نرم-افزار-سیستم-کنترل'>استعلام  بسته نرم افزار سیستم کنترل  / استعلام, استعلام  بسته نرم افزار سیستم کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209186/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-مرکز-بهداشت'>مناقصه واگذاری امور نقلیه مرکز بهداشت / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نقلیه مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209198/استعلام-فیلتر-روغن-پارکر-اورجینال'>استعلام فیلتر روغن پارکر اورجینال  / استعلام , استعلام فیلتر روغن پارکر اورجینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209211/مناقصه-خدمات-نظافتی-مراقبتی-بیمارستان-شهید-دکتر-رهنمون'>مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان شهید دکتر رهنمون / مناقصه, مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان شهید دکتر رهنمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209223/مناقصه-تولیدکنندگان-تجهیزات-کاهنده-مصرف-آب'>مناقصه تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف آب  / مناقصه، مناقصه تولیدکنندگان تجهیزات کاهنده مصرف آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209230/مزایده-لوازم-غیر-مصرفی-مدارس'>مزایده لوازم غیر مصرفی مدارس  / اگهی مزایده , مزایده لوازم غیر مصرفی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209237/استعلام-بازسازی-و-تعمیر-سالن'>استعلام بازسازی و تعمیر سالن / استعلام,بازسازی و تعمیر سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209250/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات---'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات .... / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209265/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه'>استعلام فایروال شبکه رایانه  / استعلام , استعلام فایروال شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208643/استعلام-توسعه-کتابخانه-های-فرهنگ-و-ارشاد-اسلامی'>استعلام توسعه کتابخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی / استعلام,توسعه کتابخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208660/استعلام-ارایه-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار-آموزشی'>استعلام  ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار آموزشی / استعلام , استعلام  ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208673/استعلام-کلمپ-انشعاب-خاری-مشترکین'>استعلام کلمپ انشعاب خاری مشترکین / استعلام , استعلام کلمپ انشعاب خاری مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208688/استعلام-پد-ماوس-رایانه'>استعلام پد ماوس رایانه / استعلام , استعلام پد ماوس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208702/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-و-پیش-دبستانی--'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی و پیش دبستانی... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عممی تکمیل سالن ورزشی و پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208718/استعلام-مین-برد'>استعلام مین برد / استعلام,استعلام مین برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208733/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مجتمع-آبرسانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208747/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208005/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-26128-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 26128 فرعی بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 26128 فرعی بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208032/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-شهدای-حصارک'>مزایده واگذاری سالن ورزشی شهدای حصارک / مزایده ،مزایده واگذاری سالن ورزشی شهدای حصارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208079/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان  / مزایده,مزایده خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208128/مزایده-خودرو-سبک-سنگین-و-2باب-ملک'>مزایده خودرو سبک سنگین و 2باب ملک / مزایده , مزایده خودرو سبک سنگین و 2باب ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208159/مزایده-تعداد-53-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 53 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت  / مزایده, مزایده تعداد 53 دستگاه خودرو سبک و سنگین و موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208194/مزایده-تابلو-فروش-و-قالیچه-نوبت-دوم'>مزایده تابلو فروش و قالیچه  نوبت دوم  / مزایده,مزایده تابلو فروش و قالیچه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208222/مزایده-عرصه-ملک-به-مساحت-4018-35-مترمربع-و-ماشین-آلات-تجهیزات-و-تاسیسات-کارخانه-سوسیس-و-کالباس'>مزایده عرصه ملک به مساحت 4018/35 مترمربع و ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات کارخانه سوسیس و کالباس  / مزایده عرصه ملک به مساحت 4018/35 مترمربع و ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات کارخانه سوسیس و کالباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208262/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-اعیانی-130-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت اعیانی 130 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت اعیانی 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208323/مزایده-دو-دربند-مغازه-مساحت-41-متر'>مزایده دو دربند مغازه مساحت 41 متر / مزایده,مزایده دو دربند مغازه مساحت 41 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208358/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-152-67متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه عرصه 152.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه عرصه 152.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208397/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-اتوبوس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری اتوبوس  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208438/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-مساحت-1000-متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 1000 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت 1000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208477/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-5-نهبندان'>مزایده منزل مسکونی بخش 5 نهبندان / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 5 نهبندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208526/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسی-بنز'>مزایده یک دستگاه کمپرسی بنز  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کمپرسی بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208570/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,  مزایده فروش دو واحد آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208628/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بیست-سال-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان با قدمت بیست سال نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بیست سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208699/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-150-28متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 150.28متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 150.28متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208761/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208764/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-50-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 50 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 50 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208779/استعلام-مقاوم-سازی-ساختمان-اداری-ثبت-احوال'>استعلام مقاوم سازی ساختمان اداری ثبت احوال  / استعلام, مقاوم سازی ساختمان اداری ثبت احوال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208792/استعلام-اجرای-ساختمان-رفاهی-و-محوطه-سازی-نیکشهر'>استعلام اجرای ساختمان رفاهی و محوطه سازی نیکشهر / استعلام, اجرای ساختمان رفاهی و محوطه سازی نیکشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208805/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام, استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208820/استعلام-دی-وی-دی-رایتر'>استعلام دی وی دی رایتر  / استعلام,استعلام دی وی دی رایتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208833/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-33-سال-عرصه-282-متر'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 33 سال عرصه 282 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 33 سال عرصه 282 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208834/استعلام-آچار-سوکت-زن-همه-کاره'>استعلام آچار سوکت زن همه کاره / استعلام , استعلام آچار سوکت زن همه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208850/استعلام-قرارداد-سه-ماهه-دوم-سال-97--'>استعلام قرارداد سه ماهه دوم سال 97... / استعلام,قرارداد سه ماهه دوم سال 97...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208866/استعلام-ساخت-هواکش'>استعلام ساخت هواکش / استعلام, استعلام ساخت هواکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208879/استعلام-نورپردازی--'>استعلام نورپردازی ... / استعلام , استعلام نورپردازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208891/مزایده-پلاک-ثبتی-56-و-55-فرعی-بخش-یک-سنندج'>مزایده پلاک ثبتی 56 و 55 فرعی بخش یک سنندج / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 56 و 55 فرعی بخش یک سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208896/استعلام-موکت--'>استعلام موکت ... / استعلام, استعلام موکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208910/استعلام-سویا--'>استعلام سویا ... / استعلام, استعلام سویا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208627/استعلام-اجرای-ابوکسی-به-همراه-مواد-و-زیرسازی'>استعلام اجرای ابوکسی به همراه مواد و زیرسازی / استعلام, اجرای ابوکسی به همراه مواد و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208641/استعلام-خرید-و-نصب-پارتشین-بلند-و-کوتاه-به-همراه-درب'>استعلام خرید و نصب پارتشین بلند و کوتاه به همراه درب / استعلام ,  استعلام خرید و نصب پارتشین بلند و کوتاه به همراه درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208658/استعلام-اجاره-خودرو-جهت-سرویس-دهی--'>استعلام  اجاره خودرو جهت سرویس دهی ... / استعلام , استعلام  اجاره خودرو جهت سرویس دهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208671/استعلام-دستگاه-پرکن-و-بسته-بندی-کننده'>استعلام دستگاه پرکن و بسته بندی کننده / استعلام , استعلام دستگاه پرکن و بسته بندی کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208686/استعلام-دستگاه-UTM-فایروال'>استعلام  دستگاه UTM فایروال / استعلام, دستگاه UTM فایروال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208700/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی-روستای--'>استعلام اجرای ابنیه فنی روستای... / استعلام,اجرای ابنیه فنی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208715/استعلام-ساخت-مخزن'>استعلام ساخت مخزن / استعلام,ساخت مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208729/استعلام-ست-کامل-مکاترونیک'>استعلام ست کامل مکاترونیک / استعلام, استعلام ست کامل مکاترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208744/استعلام-تعمیرات-3-باب-مدرسه-راهنمایی'>استعلام تعمیرات 3 باب مدرسه راهنمایی / استعلام, استعلام تعمیرات 3 باب مدرسه راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208028/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش ده مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش ده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208071/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-924-05متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 924.05متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 924.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208117/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208154/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-تالار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار  نوبت دوم  / مزایده, مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208188/مزایده-فروش-سه-دستگاه-از-آپارتمانهای-خود'>مزایده فروش سه دستگاه از آپارتمانهای خود  / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه از آپارتمانهای خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208219/مزایده-واگذاری-غرفه-کافی-نت--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه کافی نت - نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری غرفه کافی نت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208253/مزایده-پلاک-ثبتی-107-فرعی-بخش-5-ثبت-رامسر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 107 فرعی بخش 5 ثبت رامسر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 107 فرعی بخش 5 ثبت رامسر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208316/مزایده-ملک-مساحت-298-6-متر'>مزایده ملک مساحت 298.6 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 298.6 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208356/مزایده-سوشرت-پسرانه-و-دخترانه--کت-دخترانه'>مزایده سوشرت پسرانه و دخترانه - کت دخترانه / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده سوشرت پسرانه و دخترانه - کت دخترانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208390/مزایده-پلاک-ثبتی-41-فرعی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 41 فرعی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 41 فرعی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208430/مزایده-انواع-تسمه-و-پروانه-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده انواع تسمه و پروانه -تجدید نوبت دوم / مزایده ، مزایده انواع تسمه و پروانه -تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208472/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5-هزار-و-ششصد-و-دو-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هزار و ششصد و دو متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هزار و ششصد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208524/مزایده-فروش-پسته-تجدید'>مزایده فروش پسته تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش پسته تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208562/مزایده-مغازه-مساحت-داخلی-18-56-متر-نوبت-سوم'>مزایده مغازه مساحت داخلی 18.56 متر نوبت سوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت داخلی 18.56 متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208615/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-59-47متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 59.47متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 59.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208684/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 رنگ نقره ای / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208754/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208759/استعلام-حفر-و-اجرای-یک-حلقه-چاه-ارت-به-همراه-نصب-تجهیزات-و-کابل-کشی-تابلو-اصلی-برق'>استعلام حفر و اجرای یک حلقه چاه ارت به همراه نصب تجهیزات و کابل کشی تابلو اصلی برق / استعلام, حفر و اجرای یک حلقه چاه ارت به همراه نصب تجهیزات و کابل کشی تابلو اصلی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208776/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ  / استعلام, پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208790/استعلام-6-عدد-باتری-12-ولت-100-آمپر---'>استعلام 6 عدد باتری 12 ولت 100 آمپر  ... / استعلام, استعلام 6 عدد باتری 12 ولت 100 آمپر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208803/استعلام-پنجره-دوجداره'>استعلام پنجره دوجداره / استعلام, پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208817/استعلام-ورق-مسی'>استعلام ورق مسی / استعلام, استعلام ورق مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208818/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-عرصه-273متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 273متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 273متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208831/مناقصه-تهيه-طبخ-و-توزيع-غذای-گرم-کارکنان-عملياتی-انبار-نفت'>مناقصه تهيه، طبخ و توزيع غذای گرم کارکنان عملياتی انبار نفت  / مناقصه, مناقصه تهيه، طبخ و توزيع غذای گرم کارکنان عملياتی انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208847/استعلام-خرید-تجهیزات-و-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی / استعلام, خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208863/استعلام-کنتور-برق'>استعلام کنتور برق / استعلام,کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208877/استعلام-خرید-کولر-گازی-ال-جی-300000'>استعلام خرید کولر گازی ال جی 300000 / استعلام, خرید کولر گازی ال جی 300000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208881/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-و-شش-قطعه-زمین-زراعی-دیم-و-آبی'>مزایده یکباب منزل مسکونی و شش قطعه زمین زراعی دیم و آبی / مزایده ,مزایده یکباب منزل مسکونی و شش قطعه زمین زراعی دیم و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208892/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208904/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی-برقی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی برقی / استعلام, چرخ خیاطی خانگی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208918/استعلام-ram-kingstom-4gb-ddr3'>استعلام ram kingstom 4gb ddr3 / استعلام, استعلام ram kingstom 4gb ddr3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208921/مزایده-1-دستگاه-ماشین-پرچ-مالشی-ساخت-پلاتین-ایران'>مزایده 1 دستگاه ماشین پرچ مالشی ساخت پلاتین ایران / مزایده, مزایده 1 دستگاه ماشین پرچ مالشی ساخت پلاتین ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208934/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس  / استعلام , استعلام کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208949/استعلام-خرید-كابل-خودنگهدار-فشار'> استعلام خرید كابل خودنگهدار فشار  / استعلام ,  استعلام خرید كابل خودنگهدار فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208965/فراخوان-ترک-تشريفات-آماده-سازی-مسير'> فراخوان  ترک تشريفات آماده سازی مسير  /  فراخوان  ، فراخوان  ترک تشريفات آماده سازی مسير </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208970/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5331متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5331متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5331متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208981/استعلام-رایانه-و-تجهیزات-فناوری'>استعلام رایانه و تجهیزات فناوری / استعلام,رایانه و تجهیزات فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208997/مناقصه-فراخوان-آبرسانی-سرپلذهاب-مجتمع-سرقلعه'>مناقصه فراخوان آبرسانی سرپلذهاب مجتمع سرقلعه  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  آبرسانی سرپلذهاب مجتمع سرقلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209015/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209017/مزایده-یک-دستگاه-پاژن'>مزایده یک دستگاه پاژن / مزایده ، مزایده یک دستگاه پاژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209032/استعلام-ویلچر-استیل-چرخ-بادی'>استعلام ویلچر استیل چرخ بادی  / استعلام, ویلچر استیل چرخ بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209046/مناقصه-تهيه-و-حمل-و-تخليه-۲۰۰۰-متر-لوله-چدن-داکتيل'>مناقصه تهيه و حمل و تخليه ۲۰۰۰ متر لوله چدن داکتيل  / مناقصه ، مناقصه تهيه و حمل و تخليه ۲۰۰۰ متر لوله چدن داکتيل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209061/استعلام-تورچ-ماشین-برش'>استعلام تورچ ماشین برش  / استعلام, استعلام تورچ ماشین برش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209067/مزایده-یک-واحد-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-187-متر'>مزایده یک واحد مسکونی دو طبقه عرصه 187 متر  / مزایده ,مزایده یک واحد مسکونی دو طبقه عرصه 187 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209079/استعلام-4-دستگاه-دیتا-پروژکتور'>استعلام 4 دستگاه دیتا پروژکتور / استعلام , استعلام 4 دستگاه دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209099/مزایده-فروش-اتومبیل-پراید'>مزایده فروش اتومبیل پراید / مزایده , مزایده فروش اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209100/استعلام-حفر-چاه-مجموعه-ورزشی--'>استعلام حفر چاه مجموعه ورزشی... / استعلام, استعلام حفر چاه مجموعه ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209119/استعلام-وسایل-آشپزخانه'>استعلام وسایل آشپزخانه / استعلام, وسایل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209135/استعلام-نصب-داربست-به-مدت-3-ماه--'>استعلام نصب داربست به مدت 3 ماه ... / استعلام, استعلام نصب داربست به مدت 3 ماه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209146/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-با-دو-دهنه-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه با دو دهنه نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی دو باب مغازه با دو دهنه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209148/استعلام-وسایل-آشپزخانه--'>استعلام وسایل آشپزخانه ... / استعلام, استعلام وسایل آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209162/استعلام-ترمینال-ریلی--جداکننده-ترمینال'>استعلام ترمینال ریلی - جداکننده ترمینال / استعلام , استعلام ترمینال ریلی - جداکننده ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209177/مناقصه-واگذاری-خرید-ملزومات-پزشکی'>مناقصه واگذاری خرید ملزومات پزشکی / مناقصه , مناقصه واگذاری خرید ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209190/استعلام-گردون-مستقیم-و-سوزن-برند-آذین-پاش'>استعلام گردون مستقیم و سوزن برند آذین پاش / استعلام, استعلام گردون مستقیم و سوزن برند آذین پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209202/مناقصه-خدمات-نظافتی-مراقبتی-بیمارستان-شهدای-محراب'>مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان شهدای محراب / مناقصه, مناقصه خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان شهدای محراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209215/استعلام-کیسه-نایلون-بسته-بندی'>استعلام کیسه نایلون بسته بندی / استعلام , استعلام کیسه نایلون بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209227/استعلام-انواع-قوطی-و-میله-گرد-و-صفحه-پلیت--'>استعلام انواع قوطی و میله گرد و صفحه پلیت... / استعلام, استعلام انواع قوطی و میله گرد و صفحه پلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209241/استعلام-تیغه-پلاتین-کلکتوری-ته-نشینی-اولیه-و-ثانویه'>استعلام تیغه پلاتین کلکتوری ته نشینی اولیه و ثانویه / استعلام, تیغه پلاتین کلکتوری ته نشینی اولیه و ثانویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209255/مناقصه-فراخوان-گازرسانی-به-صنایع-22-واحد-صنعتی'>مناقصه فراخوان گازرسانی به صنایع 22 واحد صنعتی  / مناقصه فراخوان گازرسانی به صنایع 22 واحد صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209260/مزاید-کتبی-فروش-اقلام--قطعات-ماشین-آلات-و--'>مزاید کتبی فروش اقلام ، قطعات ماشین آلات و ...  / مزاید کتبی فروش اقلام ، قطعات ماشین آلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209271/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-منشی-کلینیک-دندانپزشکی'>اصلاحیه مناقصه خدمات منشی کلینیک دندانپزشکی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خدمات منشی کلینیک دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208604/استعلام-تهیه-و-نصب-کمد-بایگانی'>استعلام تهیه و نصب کمد بایگانی / استعلام,استعلام تهیه و نصب کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208620/استعلام-دروگر-دستی-(علف-تراش-کوله-پشتی)'>استعلام دروگر دستی (علف تراش کوله پشتی) / استعلام, استعلام دروگر دستی (علف تراش کوله پشتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208634/استعلام-پورین-بگ'>استعلام پورین بگ  / استعلام,استعلام پورین بگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208650/مناقصه-عمومی-احداث-پارک-خانواده'>مناقصه عمومی احداث پارک خانواده / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث پارک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208665/استعلام-پشتیبانی-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-ادارات'>استعلام پشتیبانی تاسیسات مکانیکی و برقی ادارات  / استعلام,استعلام پشتیبانی تاسیسات مکانیکی و برقی ادارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208678/استعلام-راهبری-و--اطلاعات-نت'>استعلام راهبری و... اطلاعات نت / استعلام,راهبری و... اطلاعات نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208693/استعلام-خرید-یو-پی-اس-باطری-و-کابینت-محفظه-خالی--'>استعلام خرید یو پی اس باطری و کابینت محفظه خالی... / استعلام, استعلام خرید یو پی اس باطری و کابینت محفظه خالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208708/استعلام-اسپیلت-18000'>استعلام اسپیلت 18000 / استعلام, استعلام اسپیلت 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208723/استعلام-فیلمان-تنگستنی'>استعلام فیلمان تنگستنی  / استعلام, استعلام فیلمان تنگستنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208737/استعلام-دی-وی-دی-رام'>استعلام دی وی دی رام / استعلام,دی وی دی رام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208751/استعلام-مرمت-حفاظت-بافت-تاریخی--'>استعلام مرمت، حفاظت بافت تاریخی ... / استعلام, استعلام مرمت، حفاظت بافت تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208015/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-8-85متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 8.85متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 8.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208045/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-17-65متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 17.65متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 17.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208091/مزایده-1-5-دانگ-از-پلاک-ثبتی-4-فرعی-مساحت-246متر'>مزایده 1.5 دانگ از پلاک ثبتی 4 فرعی مساحت 246متر  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از پلاک ثبتی 4 فرعی مساحت 246متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208139/مزایده-زمین-مساحت-195-متر'>مزایده زمین مساحت 195 متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 195 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208171/مزایده-یک-دستگاه-وانت-یخچالدار'>مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار  / مزایده ،مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208203/مزایده-ساختمان-5-طبقه-کاربری-اداری-و-تجاری'>مزایده ساختمان 5 طبقه کاربری اداری و تجاری / مزایده,مزایده ساختمان 5 طبقه کاربری اداری و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208231/مزایده-حق-بهره-برداری-از-پسماند-خشک-مناطق'>مزایده حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق / مزایده, مزایده حق بهره برداری از پسماند خشک مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208296/مزایده-ملک-مساحت-132-45متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 132.45متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 132.45متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208341/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-دامداری-و-زمین-مزروعی-متصل-به-ان-17566-50متر'>مزایده ششدانگ یک واحد دامداری و زمین مزروعی متصل به ان 17566.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد دامداری و زمین مزروعی متصل به ان 17566.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208370/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-500-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208413/مزایده-واگذاری-3-دستگاه-باسکول'>مزایده واگذاری 3 دستگاه باسکول / مزایده, مزایده واگذاری 3 دستگاه باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208451/مزایده-جرثقیل-ثقفی--کمپرسور-هواساز-و--'>مزایده جرثقیل ثقفی - کمپرسور هواساز و ... / مزایده, مزایده جرثقیل ثقفی - کمپرسور هواساز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208498/فراخوان-مزایده-اجاره-مجموعه-ورزشی'>فراخوان مزایده اجاره مجموعه ورزشی / فراخوان, فراخوان مزایده اجاره مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208541/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-6746متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 6746متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 6746متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208593/مزایده-خودروی-پراید-مدل-1389'>مزایده خودروی پراید مدل 1389 / مزایده,  مزایده خودروی پراید مدل 1389</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208649/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208717/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مازاد-مساحت-216-62متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مازاد مساحت 216.62متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مازاد مساحت 216.62متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208766/استعلام-خرید-چمن-جهت-فوتبال'>استعلام خرید چمن جهت فوتبال  / استعلام, خرید چمن جهت فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208774/مزایده-دستگاه-باسکول-اتوماتیک'>مزایده دستگاه باسکول اتوماتیک / مزایده, مزایده دستگاه باسکول اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208783/استعلام-مرغ-کامل-گرم'>استعلام مرغ کامل گرم  / استعلام,استعلام مرغ کامل گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208796/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه ... / استعلام, استعلام سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208809/استعلام-برآورد-قیمت-اسکنر'>استعلام برآورد قیمت اسکنر / استعلام , استعلام برآورد قیمت اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208825/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی ... / استعلام, استعلام امور تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208838/فراخوان-حمل-و-جابجايی-کالا'>فراخوان حمل و جابجايی کالا  / مناقصه, فراخوان حمل و جابجايی کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208849/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-200-متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 200 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208854/ارزیابی-کیفی-تعمير-ماشين-آلات-مکانيزه-و-درزين-ها'>ارزیابی کیفی تعمير ماشين آلات مکانيزه و درزين ها  / ارزیابی کیفی تعمير ماشين آلات مکانيزه و درزين ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208870/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر---'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر  ... / استعلام , استعلام دو دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208884/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-اماکن-ورزشی'>مناقصه انجام امور نگهداری اماکن ورزشی / مناقصه , مناقصه انجام امور نگهداری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208900/استعلام-خرید-هد-قطعه-چاپگر-رنگی'>استعلام خرید هد قطعه چاپگر رنگی  / استعلام, استعلام خرید هد قطعه چاپگر رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208906/مزایده-فروش-زمین-مسکونی'>مزایده فروش زمین مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208682/استعلام-دستگاه-پر-کن-و-بسته-بندی-کننده-گیاهان-دارویی'>استعلام دستگاه پر کن و بسته بندی کننده گیاهان دارویی  / استعلام , استعلام دستگاه پر کن و بسته بندی کننده گیاهان دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208697/استعلام-دستگاه-خشک-کن-گیاهان-داروئی'>استعلام دستگاه خشک کن گیاهان داروئی / استعلام,استعلام دستگاه دستگاه خشک کن گیاهان داروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208712/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام, مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208727/استعلام-مرمت-آسیاب-آبی'>استعلام مرمت آسیاب آبی  / استعلام, مرمت آسیاب آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208742/مناقصه-تهیه-جداره-سازی-پل'>مناقصه تهیه جداره سازی پل / مناقصه , مناقصه تهیه جداره سازی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208756/استعلام-پاور-کامپیوتر'>استعلام پاور کامپیوتر / استعلام,استعلام پاور کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208024/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-ولیعصر'>مزایده واگذاری سالن ورزشی ولیعصر / مزایده ، مزایده واگذاری سالن ورزشی ولیعصر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208057/مزایده-ملک-دارای-قطعه-زمین-مساحت-48-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای قطعه زمین مساحت 48 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک دارای قطعه زمین مساحت 48 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208114/اصلاحیه-مزایده-سیم-و-کابل-فرآورده-های-مسی-و-آلیاژی-مسی-ـ-نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده سیم و کابل، فرآورده های مسی و آلیاژی مسی، ـ نوبت دوم / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه مزایده سیم و کابل، فرآورده های مسی و آلیاژی مسی،  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208150/مزایده-خودروی-مینی-بوس'>مزایده خودروی مینی بوس / مزایده,مزایده خودروی مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208182/مزایده-یک-دست-مبل-یک-ویترین-نوبت-دوم'>مزایده یک دست مبل، یک ویترین نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دست مبل، یک ویترین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208216/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-208-24متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 208.24متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 208.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208241/مزایده-ملک-مساحت-128-متر'>مزایده ملک مساحت 128 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 128 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208312/مزایده-ملکی-زمین-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ملکی زمین مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ملکی زمین مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208353/اصلاحیه-مزایده-تلفن-همراه'>اصلاحیه مزایده تلفن همراه / اصلاحیه مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208383/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-20-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 20 اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208426/آگهی-مزایده-خودرو'>آگهی مزایده خودرو / آگهی مزایده, آگهی مزایده خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208466/مزایده-پلاک-ثبتی-1580-فرعی-از-32-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1580 فرعی از 32 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1580 فرعی از 32 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208518/مزایده-قطعه-بصورت-مشاع-مساحت-181-مترمربع'>مزایده قطعه بصورت مشاع مساحت 181 مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه بصورت مشاع مساحت 181 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208554/مزایده-واگذاری-ساختمان'>مزایده واگذاری ساختمان / مزایده , مزایده واگذاری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208606/مزایده-مرکز-آموزشی--رفاهی'>مزایده مرکز آموزشی - رفاهی  / مزایده ، مزایده مرکز آموزشی - رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208675/مزایده-ملک-مساحت-403-65متر'>مزایده ملک مساحت 403.65متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 403.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208738/مزایده-آپارتمان-مساحت-271-08متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 271.08متر قطعه سوم تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 271.08متر قطعه سوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208773/فرخوان-عمومی-سرویس-حمل-و-نقل-دانش-آموزان'>فرخوان عمومی سرویس حمل و نقل دانش آموزان / فراخوان عمومی, فرخوان عمومی سرویس حمل و نقل دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208787/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام, استعلام کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208801/استعلام-اصلاح-شبکه-توزیع-برق-روستای--'>استعلام اصلاح شبکه توزیع برق روستای... / استعلام, استعلام اصلاح شبکه توزیع برق روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208811/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-460-فرعی-بخش-هشت-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 460 فرعی بخش هشت یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 460 فرعی بخش هشت یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208814/تجدید-استعلام-خرید-حشره-کش'> تجدید استعلام خرید حشره کش / استعلام,  تجدید استعلام خرید حشره کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208829/استعلام-ایستگاه-کاری-جهت-اتوماسیون-اداری'>استعلام ایستگاه کاری جهت اتوماسیون اداری / استعلام,ایستگاه کاری جهت اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208845/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام, استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208861/استعلام-فعالیت-های-ورزشی--'>استعلام فعالیت های ورزشی... / استعلام, استعلام فعالیت های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208864/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی بخش سه کرمان نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ واحد مسکونی بخش سه کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208875/استعلام-احیاء-مرمت-قنات-اسناد-خزانه'>استعلام احیاء مرمت قنات اسناد خزانه / استعلام , استعلام احیاء مرمت قنات اسناد خزانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208888/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208905/استعلام-خرید-آسفالت'>استعلام خرید آسفالت  / استعلام, خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208919/استعلام-عدس-فله-درجه-یک'>استعلام عدس فله درجه یک / استعلام, عدس فله درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208925/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید'>مزایده  فروش یک دستگاه پراید / مزایده  فروش یک دستگاه پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208935/استعلام-نیولایزر'>استعلام نیولایزر  / استعلام, استعلام نیولایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208951/مناقصه-ساخت-نصب-جابجایی---'>مناقصه ساخت، نصب، جابجایی .... / مناقصه، مناقصه ساخت، نصب، جابجایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208966/استعلام-الکتروموتور-تک-فاز-قطب-چاک-دار'>استعلام الکتروموتور تک فاز قطب چاک دار / استعلام , استعلام الکتروموتور تک فاز قطب چاک دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208972/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-295-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 295 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 295 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208982/فراخوان-ترک-تشريفات-لوله-رانی'> فراخوان  ترک تشريفات لوله رانی /  فراخوان  ، فراخوان ترک تشريفات لوله رانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208999/استعلام-خرید-اقلام-طبق-اسناد-پیوست'>استعلام  خرید اقلام طبق اسناد پیوست  / استعلام,  خرید اقلام طبق اسناد پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208926/استعلام-بازسازی-اداره-کل'>استعلام بازسازی اداره کل / استعلام, استعلام بازسازی اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208939/استعلام-الکتروموتور-تک-فاز-یونیور-سال'>استعلام الکتروموتور تک فاز یونیور سال  / استعلام, استعلام الکتروموتور تک فاز یونیور سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208945/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-450متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 450متر نوبت دوم   / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 450متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208957/استعلام-دیتا-لاگر-حرفه-ای--'>استعلام دیتا لاگر حرفه ای... / استعلام,دیتا لاگر حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208974/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهرستان'>مناقصه انجام امور خدمات شهرستان  / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208987/مناقصه-واگذاری-امور-اياب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری امور اياب و ذهاب کارکنان / مناقصه واگذاری امور اياب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208996/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-14-90متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری مساحت 14.90متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده مغازه تجاری مساحت 14.90متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209005/استعلام-جدار-چاه'>استعلام جدار چاه / استعلام, جدار چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209023/استعلام-ایزوگام-دولایه'>استعلام ایزوگام دولایه  / استعلام, ایزوگام دولایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209033/مزایده-دستگاه-نیمه-اتوماتیک-تولید-سنگ-مصنوعی'>مزایده دستگاه نیمه اتوماتیک تولید سنگ مصنوعی / مزایده, مزایده دستگاه نیمه اتوماتیک تولید سنگ مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209038/استعلام-تعمیر-و-تعویض-و-بازسازی-بوش-کمپرسورهای-لکوموتیو'>استعلام تعمیر و تعویض و بازسازی بوش کمپرسورهای لکوموتیو / استعلام , استعلام تعمیر و تعویض و بازسازی بوش کمپرسورهای لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209053/استعلام-تیغ-اره'>استعلام تیغ اره  / استعلام, استعلام تیغ اره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209069/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209082/مزایده-ششدانگ-پلاک-اصلی-2267-مساحت-89-12متر'>مزایده ششدانگ پلاک اصلی 2267 مساحت 89.12متر / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک اصلی 2267 مساحت 89.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209087/استعلام-3-دستگاه-کارت-خوان-چند-ظرفیتی--'>استعلام 3 دستگاه کارت خوان چند ظرفیتی ... / استعلام, استعلام 3 دستگاه کارت خوان چند ظرفیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209107/مناقصه-فراخوان-ترک-تشریفات-انجام-ممیزی-و-ثبت-صدور'>مناقصه فراخوان ترک تشریفات انجام ممیزی و ثبت صدور  / مناقصه فراخوان ترک تشریفات انجام ممیزی و ثبت صدور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209113/مزایده-فروش-یکدستگاه-پنل-برچینی'>مزایده فروش یکدستگاه پنل برچینی / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پنل برچینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209125/استعلام-وسائل-تاسیسات-زندان'>استعلام وسائل تاسیسات زندان / استعلام, وسائل تاسیسات زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209140/استعلام-جذب-نیروی-حقوقی'>استعلام جذب نیروی حقوقی / استعلام , استعلام جذب نیروی حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209154/استعلام-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام اجرای جدول گذاری / استعلام,اجرای جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209168/استعلام-الکتروموتور-ترمزدار-فن-دار-فلنچی'>استعلام الکتروموتور ترمزدار فن دار فلنچی  / استعلام , استعلام الکتروموتور ترمزدار فن دار فلنچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209175/مزایده-آپارتمان-مساحت-126-45متر-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 126.45متر قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 126.45متر قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209182/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209195/استعلام-پریز-برق-نرمال--'>استعلام پریز برق نرمال... / استعلام,پریز برق نرمال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209208/استعلام-نوار-چسب-پشت-پارچه-ای'>استعلام نوار چسب پشت پارچه ای / استعلام , استعلام نوار چسب پشت پارچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209220/استعلام-تجهیزات-کارگاه-مکانیک'>استعلام تجهیزات کارگاه مکانیک / استعلام, تجهیزات کارگاه مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209234/استعلام-تسمه-vcn-میلگرد-mo40-میلگرد-spk'>استعلام تسمه vcn- میلگرد mo40-میلگرد spk / استعلام, استعلام تسمه vcn- میلگرد mo40-میلگرد spk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209247/استعلام-تعمیر-مسجد--'>استعلام تعمیر مسجد... / استعلام, استعلام تعمیر مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209261/استعلام-فعالیتهای-قسمت-فناوری--'>استعلام فعالیتهای قسمت فناوری... / استعلام,فعالیتهای قسمت فناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208908/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208923/استعلام-خرید-پرینتر-HP'>استعلام خرید پرینتر HP / استعلام , استعلام خرید پرینتر HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208937/استعلام-کولرگاز-ایرانی'>استعلام کولرگاز ایرانی  / استعلام, کولرگازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208940/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-29-45متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 29.45متر / مزایده ,مزایده واحد تجاری مساحت 29.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208953/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208971/مناقصه-واگذاری-امور-تعمير-نگهداری-و-راهبری-تاسيسات-ستاد'>مناقصه واگذاری امور تعمير، نگهداری و راهبری تاسيسات ستاد / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور تعمير، نگهداری و راهبری تاسيسات ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208985/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208989/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت دو کابین / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209001/استعلام-تانکر'>استعلام تانکر / استعلام,تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209021/مناقصه-فراخوان-تعمیر-و-سرویس-مبدل-های-حرارتی-صفحه-ای'>مناقصه فراخوان تعمیر و سرویس مبدل های حرارتی صفحه ای  / مناقصه فراخوان تعمیر و سرویس مبدل های حرارتی صفحه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209025/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-1-تفکیکی-مساحت-160-6مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 1 تفکیکی مساحت 160.6مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 1 تفکیکی مساحت 160.6مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209036/استعلام-شیر-یکطرفه-ویفری-فنری-استنلس-استیل'>استعلام شیر یکطرفه ویفری فنری استنلس استیل  / استعلام, استعلام شیر یکطرفه ویفری فنری استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209050/استعلام-چهارگوش-و-میلگرد-فولادی'>استعلام چهارگوش و میلگرد فولادی   / استعلام, استعلام چهارگوش و میلگرد فولادی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209066/استعلام-دستگاه-اسپیلت'>استعلام دستگاه اسپیلت / استعلام, دستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209078/مزایده-فروش-39-000-متر-لوله'>مزایده فروش 39.000 متر لوله  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 39.000 متر لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209084/استعلام-دستگاه-تنسایل--تست-کشش-2-تن'>استعلام دستگاه تنسایل - تست کشش 2 تن  / استعلام, دستگاه تنسایل - تست کشش 2 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209105/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی--'>مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209109/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-تویوتا'>مزایده یک دستگاه لیفتراک تویوتا / مزایده ، مزایده یک دستگاه لیفتراک تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209123/استعلام-تیر-آهن'>استعلام تیر آهن  / استعلام,استعلام تیر آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209138/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام,تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209152/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات  / استعلام, فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209164/مزایده-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-بخش-5-تبریز'>مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی بخش 5 تبریز / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی بخش 5 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209166/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام,یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209180/مناقصه-اجرای-عملیات-با-مصالح'>مناقصه اجرای عملیات با مصالح  / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه اجرای عملیات با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209193/استعلام-3-قلم-کابلشو-آبکاری-شده'>استعلام 3 قلم کابلشو آبکاری شده / استعلام , استعلام3 قلم کابلشو آبکاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209205/استعلام-پولیهای-فن-و-بوش'>استعلام پولیهای فن و بوش / استعلام , استعلام پولیهای فن و بوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209218/استعلام-تامین-تجهیزات-اتاق-سرور--'>استعلام تامین تجهیزات اتاق سرور... / استعلام,تامین تجهیزات اتاق سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209231/استعلام-شفت-فید-پمپ'>استعلام شفت فید پمپ / استعلام, استعلام شفت فید پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209244/استعلام-تسمه-نقاله-جنس-برزنتی'>استعلام تسمه نقاله جنس برزنتی / استعلام , استعلام تسمه نقاله جنس برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209258/استعلام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تغذیه-مصنوعی'>استعلام مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی / استعلام, مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209269/مزایده-اجاره-محوطه-پارکینگ-بیمارستان'>مزایده اجاره محوطه پارکینگ بیمارستان / مزایده ، مزایده اجاره محوطه پارکینگ بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209016/استعلام-خط-برق-ایستگاه-یک-شبکه--'>استعلام خط برق ایستگاه یک شبکه ... / استعلام, خط برق ایستگاه یک شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209018/مزایده-ملک-شامل-ساختمان-نگهبانی-مساحت-12متر'>مزایده ملک شامل ساختمان نگهبانی مساحت 12متر / مزایده ,مزایده ملک شامل ساختمان نگهبانی مساحت 12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209034/استعلام-کپسول-ازت-نیتروژن--'>استعلام کپسول ازت نیتروژن... / استعلام, استعلام کپسول ازت نیتروژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209048/استعلام-دیسک-فرز'>استعلام دیسک فرز / استعلام، استعلام دیسک فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209064/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال--'>استعلام هارد دیسک اینترنال... / استعلام, استعلام هارد دیسک اینترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209070/مزایده-اجاره-فضای-یک-باب-غرفه-اغذیه-فروشی-چاپ-دوم'>مزایده اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی  چاپ دوم  / مزایده, مزایده اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209080/مناقصه-فراخوان-برون-سپاری-مراقبت-های-اولیه-سلامت-قابل-ارایه-در-پایگاه-های-سلامت'>مناقصه فراخوان برون سپاری مراقبت های اولیه سلامت قابل ارایه در پایگاه های سلامت / مناقصه فراخوان برون سپاری مراقبت های اولیه سلامت قابل ارایه در پایگاه های سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209101/استعلام-خرید-کلوش-و-گالی-و-لت'>استعلام خرید کلوش و گالی و لت / استعلام,خرید کلوش و گالی و لت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209102/مزایده-ششدانگ-پلاک-21-فرعی-عرصه-217-36متر'>مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی عرصه 217.36متر / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک 21 فرعی عرصه 217.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209120/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209136/استعلام-خرید-سیدر-یا-اسفنج-گوسفندی'>استعلام خرید سیدر یا اسفنج گوسفندی / استعلام,استعلام خرید سیدر یا اسفنج گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209149/استعلام-مواد-مصرفی-رشته-فناوری-آب'>استعلام مواد مصرفی رشته فناوری آب  / استعلام , استعلام مواد مصرفی رشته فناوری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209151/مزایده-آپارتمان-110-متری-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان 110 متری نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان 110 متری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209163/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام دستگاه تصفیه هوا / استعلام, دستگاه تصفیه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209178/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تصحیح-کننده-کنتور-گاز'>استعلام نصب و راه اندازی تصحیح کننده کنتور گاز  / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی تصحیح کننده کنتور گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209191/استعلام-صندلی-اداری-کارشناسی'>استعلام صندلی اداری کارشناسی  / استعلام,استعلام صندلی اداری کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209203/استعلام-ضامن-درب-ایمنی-و--'>استعلام ضامن درب ایمنی و ...  / استعلام, استعلام ضامن درب ایمنی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209216/مناقصه-خدمات-نظافت-کلینیک-خاتم-الانبیا'>مناقصه خدمات نظافت کلینیک خاتم الانبیا / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نظافت کلینیک خاتم الانبیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209228/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات-براساس-دستمزد-یا-قرارداد'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد  / استعلام, فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209242/استعلام-نیمکت-پارکی-سه-نفره-فلزی--'>استعلام نیمکت پارکی سه نفره فلزی ... / استعلام, استعلام نیمکت پارکی سه نفره فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209256/تجدید-استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-مخازن-و-چاهها--'>تجدید استعلام بهره برداری و نگهداری از مخازن و چاهها... / تجدید استعلام عمومی , استعلام بهره برداری و نگهداری از مخازن و چاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209263/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-یکصد-و-هفتاد-و-سه-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه یکصد و هفتاد و سه متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه یکصد و هفتاد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209272/استعلام-پکیج-کامل-کلریناتور-مایعی-و-مخازن-200-لیتری'>استعلام پکیج کامل کلریناتور مایعی و مخازن 200 لیتری / استعلام , استعلام پکیج کامل کلریناتور مایعی و مخازن 200 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208915/استعلام-شیر-منفرد-خانگی'>استعلام  شیر منفرد خانگی / استعلام,استعلام  شیر منفرد خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208930/استعلام-احداث-شبکه-برق-و-نور-پردازی-مجتمع--'>استعلام احداث شبکه برق و نور پردازی مجتمع ... / استعلام, استعلام احداث شبکه برق و نور پردازی مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208946/استعلام-پنیر'>استعلام پنیر / استعلام,پنیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208960/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-144-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 144 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 144 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208962/استعلام-عملیات-اجرایی-باقی-مانده-شبکه-60و-1-4--'>استعلام عملیات اجرایی باقی مانده شبکه 60و 1/4 .. / استعلام, عملیات اجرایی باقی مانده شبکه 60و 1/4 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208978/استعلام-سه-فقره-روغن-موتور-از-نوع-ایرانول'>استعلام سه فقره روغن موتور از نوع ایرانول / استعلام, سه فقره روغن موتور از نوع ایرانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1208993/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209006/مزایده-اجاره-سوله'>مزایده اجاره سوله  / مزایده, مزایده  اجاره سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209011/استعلام-تعمیر-ساختمان'>استعلام تعمیر ساختمان / استعلام, تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209029/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209042/استعلام-کیت-ده-گانه'>استعلام  کیت ده گانه / استعلام, کیت ده گانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209056/مزایده-ملک-مشاعی-منزل-مسکونی-297-74متر'>مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی 297.74متر / مزایده ,مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی 297.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209058/استعلام-تعمیر-لوله-کشی'>استعلام تعمیر لوله کشی / استعلام,تعمیر لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209075/استعلام-تعمیر-ساختمان-اداره-اوقاف--'>استعلام تعمیر ساختمان اداره اوقاف ... / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان اداره اوقاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209092/مزایده-اجاره-ساختمان-مسکونی-و--'>مزایده اجاره ساختمان مسکونی و ...  / مزایده اجاره ساختمان مسکونی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209094/استعلام-متکا'>استعلام متکا / استعلام,متکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209114/استعلام-وسایل-الکتریکی'>استعلام وسایل الکتریکی / استعلام,وسایل الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209126/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-266متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 266متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 266متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209130/استعلام-لوله-های-گالوانیزه-فلنجدار'>استعلام لوله های گالوانیزه فلنجدار / استعلام, لوله های گالوانیزه فلنجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209144/استعلام-فعالیت‌های-جنبی-تامین-وجوه-بیمه'>استعلام فعالیت‌های جنبی تامین وجوه بیمه  / استعلام , استعلام فعالیت‌های جنبی تامین وجوه بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209159/استعلام-بازسازی-مسجد'>استعلام بازسازی مسجد  / استعلام بازسازی مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209173/استعلام-صندوق-پستی-استاندارد--'>استعلام صندوق پستی استاندارد ... / استعلام, استعلام صندوق پستی استاندارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209187/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209199/استعلام-خرید-ماده-جلب-حشرات'>استعلام خرید ماده جلب حشرات  / استعلام, خرید ماده جلب حشرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209212/استعلام-ترموستات-برند-ARISTON'>استعلام ترموستات برند ARISTON / استعلام , استعلام ترموستات برند ARISTON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209224/استعلام-شیر-بادی-دسته-کنترلر---'>استعلام شیر بادی دسته کنترلر .... / استعلام, استعلام شیر بادی دسته کنترلر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209232/مزایده-اجاره-واحد-داروخانه-مراکز-خدمات-جامع-سلامت'>مزایده اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت / مزایده ، مزایده اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209238/استعلام-خرید-ماده-جلب-حشرات--'>استعلام خرید ماده جلب حشرات... / استعلام, استعلام خرید ماده جلب حشرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209251/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1209266/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-امحاء-زباله'>اصلاحیه مناقصه خدمات امحاء زباله  / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه  خدمات امحاء زباله </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 19 تاريخ : دوشنبه 14 آبان 1397 ساعت: 11:15