اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.11 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201626/فراخوان-مناقصه-تعویض... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.11 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201626/فراخوان-مناقصه-تعویض-پوشش-خط-لوله-8-اینچ-چاه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعویض پوشش خط لوله 8 اینچ چاه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعویض پوشش خط لوله 8 اینچ چاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201661/تجدید-مناقصه-فراخوان-احداث-موزه-منطقه-ای'>تجدید مناقصه فراخوان  احداث موزه منطقه ای  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه فراخوان احداث موزه منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201684/استعلام-سیستم-هوشمند-سازی-ساختمان'>استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان / استعلام ,استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201699/مناقصه-انتخاب-تامین-کننده-جهت-ساخت-انواع-پالتهای-محصول'>مناقصه انتخاب تامین کننده جهت ساخت انواع پالتهای محصول / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب تامین کننده جهت ساخت انواع پالتهای محصول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201716/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو-روان-برای-ورودی-سالن'>استعلام ساخت و نصب تابلو روان برای ورودی سالن / استعلام, ساخت و نصب تابلو روان برای ورودی سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201732/مناقصه-غذای-آماده---'>مناقصه غذای آماده .....  / آگهی مناقصه, مناقصه غذای آماده ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201749/مناقصه-خرید-اسکنر-پرسرعت'>مناقصه خرید اسکنر پرسرعت / مناقصه ، مناقصه خرید اسکنر پرسرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201765/استعلام-یخچال-کوچک'>استعلام یخچال کوچک / استعلام,استعلام یخچال کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201780/استعلام-صندلی-انتظار'>استعلام صندلی انتظار / استعلام, استعلام صندلی انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201794/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201808/استعلام-تکمیل-و-دیوارکشی-سالن--'>استعلام تکمیل و دیوارکشی سالن... / استعلام, استعلام تکمیل و دیوارکشی سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201825/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام,استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201841/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل مجموعه ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201859/مناقصه-خرید-تعداد-500-دستگاه-ساکشن-جراحی-پرتابل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201873/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اصلاح-و-بهینه-سازی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201889/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-با-آزمایش-یک-دست-پره-های-متحرک-و-ثابت-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,تجدید فراخوان مناقصه خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201907/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201923/مناقصه-حمل-اکستراکت-(RPO)'>مناقصه حمل اکستراکت (RPO) / مناقصه، مناقصه حمل اکستراکت (RPO)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201936/مناقصه-اجرای-حدود-3300-مترمربع-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 3300 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 3300 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201954/استعلام-دستگاه-کپی-با-سرعت-بالا'>استعلام دستگاه کپی با سرعت بالا / استعلام ,استعلام دستگاه کپی با سرعت بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201977/استعلام-کولرگازی-18-هزار'>استعلام کولرگازی 18 هزار / استعلام, استعلام کولرگازی 18 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201996/استعلام-ساخت-پارکینگ--'>استعلام ساخت پارکینگ ... / استعلام , استعلام ساخت پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202013/استعلام-موتور-سیکلت-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام موتور سیکلت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام ,استعلام موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202031/استعلام-سنسور-فشار'>استعلام سنسور فشار / استعلام,استعلام سنسور فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202049/فراخوان-مناقصه-خرید-250000-کیلوگرم-لوله-پلی-اتیلن--'>فراخوان مناقصه خرید 250000 کیلوگرم لوله پلی اتیلن ... / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 250000 کیلوگرم لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202068/استعلام-فن-کویل--'>استعلام فن کویل... / استعلام, استعلام فن کویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202087/استعلام-مخزن'>استعلام مخزن  / استعلام,مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202105/استعلام-قبول-و-حمل-مرسولات-پستی--'>استعلام قبول و حمل مرسولات پستی ... / استعلام, استعلام قبول و حمل مرسولات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202123/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب / استعلام, استعلام فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202142/استعلام-اصلاح-شبکه'>استعلام اصلاح شبکه / استعلام,استعلام اصلاح شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202163/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-و-تعمیرات-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-ناحیه-دو--'>مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب ناحیه دو... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب ناحیه دو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202183/مناقصه-عملیات-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب   نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202202/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام, استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202222/استعلام-اجرای-پوشش-انهار'>استعلام اجرای پوشش انهار / استعلام, اجرای پوشش انهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202243/استعلام-خرید-سیمان-برتلند-نوع-1-پاکتی'>استعلام خرید سیمان برتلند نوع 1 پاکتی / استعلام, استعلام خرید سیمان برتلند نوع 1 پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202264/استعلام-مجموعه-درایو-موتور--'>استعلام مجموعه درایو موتور ... / استعلام , استعلام مجموعه درایو موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202284/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200'>استعلام لوله پلی اتیلن 200  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202299/استعلام-سیم-و-کابل-تلفن-و-متعلقات'>استعلام سیم و کابل تلفن و متعلقات  / استعلام, سیم و کابل تلفن و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201651/مناقصه-لباس-استتار-کویری-دیجیتال-سربازی--نوبت-دوم'>مناقصه لباس استتار کویری دیجیتال سربازی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه لباس استتار کویری دیجیتال سربازی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201676/تجدید-آگهی-فراخوان-اجرای-پروژه-خط-انتقال-آب-از-محل-آب-شیرین-کن-(نوبت-دوم)'> تجدید آگهی فراخوان  اجرای پروژه خط انتقال آب از محل آب شیرین کن (نوبت دوم) /  تجدید آگهی فراخوان، تجدید آگهی فراخوان  اجرای پروژه خط انتقال آب از محل آب شیرین کن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201692/مناقصه-انتخاب-پیمانکاری-حمل-و-جابجایی-مواد-اولیه-و-کلینکر'>مناقصه انتخاب پیمانکاری حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکاری حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201710/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-شهری'>اصلاحیه تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری  / اصلاحیه تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201725/استعلام-کامپیوتر-و-مانیتور-و-پرینتر---'>استعلام کامپیوتر و مانیتور و پرینتر  ... / استعلام , استعلام کامپیوتر و مانیتور و پرینتر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201741/استعلام-ساخت-دو-دهانه-سردر-بازار'>استعلام ساخت دو دهانه سردر بازار  / استعلام, ساخت دو دهانه سردر بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201758/مناقصه-خرید-تعداد-8-دستگاه-الکتروپمپ--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروپمپ - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروپمپ  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201773/استعلام-خرید-کنتاکتور-125؛180-150-کلید-چنج-630----'>استعلام خرید کنتاکتور 125؛180،150،کلید چنج 630، ..... / استعلام ,استعلام خرید کنتاکتور 125؛180،150،کلید چنج 630، .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201788/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فینیشر-97-4-11'>مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر 97.4.11 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر 97.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201803/استعلام-شناسایی-و-قطع-انشعابات-غیرمجاز--'>استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز ... / استعلام , استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201819/استعلام-دیوارکشی-مجموعه-تکمیل--'>استعلام دیوارکشی مجموعه تکمیل ... / استعلام , استعلام دیوارکشی مجموعه تکمیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201834/استعلام-دریچه-آرمسترانگ-تاسیساتی-آلومینیومی---'>استعلام دریچه آرمسترانگ تاسیساتی آلومینیومی .... / استعلام ,استعلام دریچه آرمسترانگ تاسیساتی آلومینیومی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201851/مناقصه-طرح-مخازن-ناحیه-اول-و-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه طرح مخازن ناحیه اول و ایستگاه پمپاژ / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه , مناقصه طرح مخازن ناحیه اول و ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201868/استعلام-فراخوان-خرید-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام فراخوان خرید تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام فراخوان خرید تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201882/تجدید-فراخوان-عملیات-بهبود-و-تقویت-مخزن'>تجدید فراخوان عملیات بهبود و تقویت مخزن  / فراخوان , تجدید فراخوان عملیات بهبود و تقویت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201899/تمدید-مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره'>تمدید مناقصه احداث ساختمان چند منظوره  / تمدید مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201916/فراخوان-مناقصه-تامین--حمل-و-تحویل-400-متر-مربع-کانکس'>فراخوان مناقصه تامین ، حمل و تحویل 400 متر مربع کانکس / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین ، حمل و تحویل 400 متر مربع کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201930/مناقصه-پیاده-روسازی-هدایت-و-انتقال-آبهای-سطحی--'>مناقصه پیاده روسازی، هدایت و انتقال آبهای سطحی... / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی، هدایت و انتقال آبهای سطحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201947/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201966/استعلام-بیلبرد-دیجیتال-لمسی'>استعلام بیلبرد دیجیتال لمسی / استعلام, بیلبرد دیجیتال لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201990/استعلام-شرح-عملیات-ساماندهی-سایت--'>استعلام شرح عملیات ساماندهی سایت... / استعلام,شرح عملیات ساماندهی سایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202008/مناقصه-واگذاری-عملیات-تعویض-و-شستشوی-مقره-های-آلوده--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات تعویض و شستشوی مقره های آلوده - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری عملیات تعویض و شستشوی مقره های آلوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202025/استعلام-سیمان-از-نوع-خاکستری-تیپ-5'>استعلام سیمان از نوع خاکستری تیپ 5   / استعلام استعلام سیمان از نوع خاکستری تیپ 5  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202040/فراخوان-مناقصه-خرید-419-دستگاه-انواع-تابلوهای-فشار-ضعیف-و-متوسط-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 419 دستگاه انواع تابلوهای فشار ضعیف و متوسط و...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خرید 419 دستگاه انواع تابلوهای فشار ضعیف و متوسط و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202060/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-مسجد-و--'>استعلام ساماندهی و تعمیر مسجد و ... / استعلام ,استعلام ساماندهی و تعمیر مسجد و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202081/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202099/استعلام-فن-کویل-دیواری'>استعلام فن کویل دیواری / استعلام,استعلام فن کویل دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202117/استعلام-بازسازی-ابنیه'>استعلام بازسازی ابنیه / استعلام,بازسازی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202133/استعلام-تامین-قطعات-دستگاه-هورمون-ویتروس'>استعلام تامین قطعات دستگاه هورمون ویتروس / استعلام,تامین قطعات دستگاه هورمون ویتروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202156/استعلام-ماژول-4G'>استعلام ماژول 4G / استعلام , استعلام ماژول 4G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202176/فراخوان-واگذاری-امتیاز-مرکز-آموزش-علمی-کاربردی'>فراخوان واگذاری امتیاز مرکز آموزش علمی کاربردی  / فراخوان واگذاری امتیاز مرکز آموزش علمی کاربردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202194/مناقصه-عملیات-حمل-گوگرد-فله'>مناقصه عملیات حمل گوگرد فله / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل گوگرد فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202214/استعلام-سختی-گیر--'>استعلام سختی گیر ... / استعلام, استعلام سختی گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202233/مناقصه-واگذاری-حفاظت-پیرامونی-و-نگهبانی-فروشگاه-های-تحت-پوشش-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201659/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و آب و فاضلاب نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و آب و فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201682/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو'>استعلام ساخت و نصب تابلو  / استعلام, ساخت و نصب تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201695/تجدید-مناقصه-مدیریت-و-انجام-امور-خدمات-بسته-بندی-و-تخلیه-و-بارگیری-کالا-و--'>تجدید مناقصه  مدیریت و انجام امور خدمات بسته بندی و تخلیه و بارگیری کالا و ... / مناقصه, تجدید مناقصه  مدیریت و انجام امور خدمات بسته بندی و تخلیه و بارگیری کالا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201713/استعلام-فیبر-نوری-12-کر-سینگل-مد----'>استعلام فیبر نوری 12 کر سینگل مد - .... / استعلام , استعلام فیبر نوری 12 کر سینگل مد - ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201729/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام,  لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201744/فراخوان-انجام-پوشش-ساختمانهای-در-حال-ساخت-و-دیواره-حفاریها'>فراخوان انجام پوشش ساختمانهای در حال ساخت و دیواره حفاریها / آگهی فراخوان, فراخوان انجام پوشش ساختمانهای در حال ساخت و دیواره حفاریها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201761/استعلام-خرید-تفنگ-بادی-و-تپانچه-بادی-ورزشی'>استعلام خرید تفنگ بادی و تپانچه بادی ورزشی / استعلام, خرید تفنگ بادی و تپانچه بادی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201777/مناقصه-خریداری-یونیت-تزریق-گاز-ازت'>مناقصه خریداری یونیت تزریق گاز ازت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری یونیت تزریق گاز ازت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201792/استعلام-خرید-ادوات-کشاورزی'>استعلام خرید ادوات کشاورزی / استعلام,خرید ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201806/استعلام-ست-سمپلر'>استعلام ست سمپلر  / استعلام , استعلام ست سمپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201822/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201839/استعلام-دستگاه-هارد--'>استعلام دستگاه هارد ... / استعلام , استعلام دستگاه هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201855/مناقصه-خرید-تعداد-500-عدد-برانکارد-با-قابلیت-تنظیم-ارتفاع-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 500 عدد برانکارد با قابلیت تنظیم ارتفاع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 500 عدد برانکارد با قابلیت تنظیم ارتفاع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201871/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-تخت-جراحی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201887/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش--'>استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش... / استعلام, استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201904/تجدید-مناقصه-ساخت-استخر-پایین-روستا-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت استخر پایین روستا  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ساخت استخر پایین روستا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201920/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201934/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201951/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-مکانیک'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201972/استعلام-خرید-تجهیزات-امدادی--'>استعلام خرید تجهیزات امدادی... / استعلام,خرید تجهیزات امدادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201994/مناقصه-پروژه-انجام-خدمات-نشت-یابی-از-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202011/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-کارگاه-آموزش-تعمیر-خودروسواری'>استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه آموزش تعمیر خودروسواری / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه آموزش تعمیر خودروسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202028/فراخوان-برون-سپاری-بهنگام-سازی-و-ژئو-کدسازی'>فراخوان برون سپاری بهنگام سازی و ژئو کدسازی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری بهنگام سازی و ژئو کدسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202045/استعلام-مربای-تک-نفره-25-گرمی--'>استعلام مربای تک نفره 25 گرمی... / استعلام,مربای تک نفره 25 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202066/استعلام-کمپرسور-کولر'>استعلام کمپرسور کولر  / استعلام , استعلام کمپرسور کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202085/استعلام-فنس-کشی-سندپلاست-و-رنگ-آمیزی-دریچه-های-قطاعی-و--'>استعلام فنس کشی، سندپلاست و رنگ آمیزی دریچه های قطاعی و ... / استعلام, فنس کشی، سندپلاست و رنگ آمیزی دریچه های قطاعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202102/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202121/استعلام-حوله-استخری--'>استعلام حوله استخری ... / استعلام, استعلام حوله استخری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202138/مناقصه-احداث-فضای-ورزشی-و--'>مناقصه احداث فضای ورزشی و ... / مناقصه , مناقصه احداث فضای ورزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202159/استعلام-اصلاح-شبکه-لن--'>استعلام اصلاح شبکه لن ... / استعلام , استعلام اصلاح شبکه لن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202181/استعلام-سرور--'>استعلام سرور .. / استعلام, سرور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202199/استعلام-مبدل-فیبر-E1-و-اترنت'>استعلام مبدل فیبر، E1 و اترنت  / استعلام, مبدل فیبر، E1 و اترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202219/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202239/استعلام-سیستم-صوتی--'>استعلام سیستم صوتی ... / استعلام , استعلام سیستم صوتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202262/استعلام-احداث-سایت-جشنواره--'>استعلام احداث سایت جشنواره ... / استعلام , استعلام احداث سایت جشنواره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202281/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی  / استعلام , استعلام سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202296/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-زمینی-سانتریفیوژ'>استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ / استعلام, استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202312/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی / استعلام,استعلام تحلیل و آزمایش فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202329/استعلام-تامین-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-20-کیلوولت'>استعلام تامین تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت  / استعلام, استعلام تامین تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201650/مناقصه-خدمات-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-اخطاریه-مشترکین'>مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین  / مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201674/تجدید-مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز--'>تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201691/استعلام-مانومتر'>استعلام مانومتر  / استعلام, مانومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201707/استعلام-ترمومتر--'>استعلام ترمومتر ... / استعلام, استعلام ترمومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201724/مناقصه-تامین-ناودانی-و-لوله-PFGBANB'>مناقصه تامین ناودانی و لوله PFGBANB  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین ناودانی و لوله PFGBANB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201739/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201757/فراخوان-مشارکت-عملیات-احداث--راه-اندازی-و-بهره-برداری-(مدت-معین)-بیمارستان-120-تختخوابی'>فراخوان مشارکت عملیات احداث ، راه اندازی و بهره برداری (مدت معین) بیمارستان 120 تختخوابی / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت عملیات احداث ، راه اندازی و بهره برداری (مدت معین) بیمارستان 120 تختخوابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201772/فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-اتفاقات-و-فوریت-های-برق-شهرستان'>فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریت های برق شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان واگذاری امور مربوط به اتفاقات و فوریت های برق شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201787/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام,استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201802/مناقصه-خرید-لوله-های-واتروال-بویلر-نیروگاهی'>مناقصه خرید لوله های واتروال بویلر نیروگاهی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله های واتروال بویلر نیروگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201818/استعلام-قوطی--'>استعلام قوطی ... / استعلام , استعلام قوطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201833/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-های-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201850/مناقصه-خرید-تعداد-3000-عدد-تشک-بستری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک بستری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک بستری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201867/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-تست-ورزش-12-کاناله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تست ورزش 12 کاناله نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تست ورزش 12 کاناله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201881/استعلام-نظارت-و-کنترل-امور-مربوط-به-اداره-کاداستر-مدیریت-امور-اراضی'>استعلام  نظارت و کنترل امور مربوط به اداره کاداستر مدیریت امور اراضی  / استعلام, نظارت و کنترل امور مربوط به اداره کاداستر مدیریت امور اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201898/استعلام-خرید-کارتریج'>استعلام خرید کارتریج / استعلام , استعلام خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201915/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201929/تمدید-مناقصه-خرید-19-آیتم-اقلام-یدکی-و-مصرفی-یدک-کش-های-برقی'>تمدید مناقصه خرید  19 آیتم اقلام یدکی و مصرفی یدک کش های برقی / تمدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  19 آیتم اقلام یدکی و مصرفی یدک کش های برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201946/استعلام-حفاری-و-نصب-کیسینگ'>استعلام حفاری و نصب کیسینگ  / استعلام , استعلام حفاری و نصب کیسینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201965/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام,صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201989/استعلام-خرید-پالیت-گیت-بازرسی-پلیس-و-سپاه'>استعلام خرید پالیت گیت بازرسی پلیس و سپاه / استعلام , استعلام خرید پالیت گیت بازرسی پلیس و سپاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202006/فراخوان-مناقصه-خدمات-مشترکین--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات مشترکین - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202022/استعلام-چاپگر-سایت-ستاد'>استعلام چاپگر, سایت ستاد / استعلام,چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202038/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام, استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202059/استعلام-22-قلم-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام 22 قلم لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام 22 قلم لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202078/استعلام-تامین-و-نصب-میله-های--'>استعلام تامین و نصب میله های... / استعلام,استعلام تامین و نصب میله های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202098/فراخوان-دعوت-به-همکاری-شرکتها-و-موسسات-تاکسیرانی'>فراخوان دعوت به همکاری شرکتها و موسسات تاکسیرانی  / فراخوان, فراخوان دعوت به همکاری شرکتها و موسسات تاکسیرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202116/استعلام-جرثقیل--'>استعلام جرثقیل ... / استعلام , استعلام جرثقیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202132/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-وسائط-نقلیه-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین وسائط نقلیه سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202152/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-مکانیک'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202175/فراخوان-تکمیل-و-بهره-برداری-از-مجموعه-فرهنگی-تفریحی-و--نوبت-اول--چاپ-دوم'>فراخوان تکمیل و بهره برداری از مجموعه فرهنگی تفریحی و ...نوبت اول - چاپ دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تکمیل و بهره برداری از مجموعه فرهنگی تفریحی و ...نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202193/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب / استعلام, استعلام فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202213/استعلام-بذر-نخود-رسمی'>استعلام بذر نخود رسمی  / استعلام, بذر نخود رسمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202232/استعلام-کابل-مخابراتی--'>استعلام کابل مخابراتی ... / استعلام, استعلام کابل مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202255/استعلام-خرید-یک-ست-کامل-دستگاه-مورسیلاتور'>استعلام  خرید یک ست کامل دستگاه مورسیلاتور  / استعلام, خرید یک ست کامل دستگاه مورسیلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202274/استعلام-نایلون-عرض-90'>استعلام نایلون عرض 90 / استعلام, نایلون عرض 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202291/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-97-04-11'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی 97.04.11 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی 97.04.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202306/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202256/مناقصه-خرید-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202275/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202292/استعلام-کولر-گازی-سی-هزار--'>استعلام کولر گازی سی هزار ... / استعلام, استعلام کولر گازی سی هزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202309/استعلام-سند-پلاست-و-رفع-پوسیدگی-های-موجود'>استعلام سند پلاست و رفع پوسیدگی های موجود  / استعلام, استعلام سند پلاست و رفع پوسیدگی های موجود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202323/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-زمینی-سانتریفیوژ'>استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ / استعلام, استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202340/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202354/استعلام-تلوزیون--'>استعلام تلوزیون ... / استعلام , استعلام تلوزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202369/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام,الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202385/استعلام-دمنده-اطفای-حریق--'>استعلام دمنده اطفای حریق... / استعلام,دمنده اطفای حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202399/استعلام-صندلی-دانش-آموزی'>استعلام صندلی دانش آموزی / استعلام,صندلی دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202420/استعلام-تامین-زیرساخت-منطقه--'>استعلام تامین زیرساخت منطقه .. / استعلام, تامین زیرساخت منطقه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202438/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202452/استعلام-خرید-تجهیزات-اتاق-سرور--'>استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202471/استعلام-هوشمندسازی-درب-آزمایشگاه'>استعلام هوشمندسازی درب آزمایشگاه  / استعلام,استعلام هوشمندسازی درب آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202485/جشنواره-فیلم-کوتاه-و-عکس'>جشنواره فیلم کوتاه و عکس / جشنواره فیلم کوتاه و عکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202501/استعلام-ساماندهی-مرمت-و-بهسازی-بافت'>استعلام ساماندهی، مرمت و بهسازی بافت / استعلام , استعلام ساماندهی، مرمت و بهسازی بافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202517/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202529/استعلام-جدول-خیابانی'>استعلام جدول خیابانی / استعلام,استعلام جدول خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202542/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ / استعلام,استعلام تلویزیون سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202556/استعلام-تعمیرات-کفپوش'>استعلام تعمیرات کفپوش / استعلام,تعمیرات کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202571/استعلام-صفحه-خورشیدی-مولد-برق'>استعلام صفحه خورشیدی مولد برق / استعلام, استعلام صفحه خورشیدی مولد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202585/استعلام-عایق-ایزوگام'>استعلام عایق ایزوگام / استعلام , استعلام عایق ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202601/استعلام-پشتیبانی-شبکه-LAN'>استعلام پشتیبانی شبکه LAN / استعلام,پشتیبانی شبکه LAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202616/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام , استعلام هارد دیسک رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202634/استعلام-دوربین-فیلم-برداری-دیجیتال'>استعلام دوربین فیلم برداری دیجیتال / استعلام , استعلام دوربین فیلم برداری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202648/مناقصه-عملیات-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-امور-مشترکین'>مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات امور مشترکین  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات امور مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202661/استعلام-برگزاری-همایش'>استعلام برگزاری همایش / استعلام,استعلام برگزاری همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202675/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام خرید دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202687/استعلام-ست-وسایل-ماسه-بازی'>استعلام ست وسایل ماسه بازی / استعلام, ست وسایل ماسه بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202699/استعلام-موتور-دو-سر-شافت-55-کیلووات-قفس-سنجابی-بریج-و--'>استعلام موتور دو سر شافت 55 کیلووات قفس سنجابی بریج و ... / استعلام موتور دو سر شافت 55 کیلووات قفس سنجابی بریج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202711/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی... / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202723/استعلام-توزیع-امانت-مسیر-شماره-9-پست--'>استعلام توزیع امانت مسیر شماره 9 پست ... / استعلام , استعلام توزیع امانت مسیر شماره 9 پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202735/استعلام-توزیع-امانت'>استعلام توزیع امانت / استعلام, توزیع امانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202748/استعلام-پادری-لاستیکی-و-پرزدار-تحویل-در-انبار-فولاد--'>استعلام پادری لاستیکی و پرزدار تحویل در انبار فولاد... / استعلام, استعلام پادری لاستیکی و پرزدار تحویل در انبار فولاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202761/استعلام-تعمیر-نمازخانه'>استعلام تعمیر نمازخانه  / استعلام, استعلام تعمیر نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202776/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202790/استعلام-کمد-بایگانی-ریلی-5-طبقه-فلزی---'>استعلام کمد بایگانی ریلی 5 طبقه فلزی  ... / استعلام , استعلام کمد بایگانی ریلی 5 طبقه فلزی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202805/استعلام-موضوع-ارائه-خدمات-پشتیبانی-و-تکمیل-نرم-افزار-جامع-صندوق'>استعلام  موضوع ارائه خدمات پشتیبانی و تکمیل نرم افزار جامع صندوق  / استعلام, موضوع ارائه خدمات پشتیبانی و تکمیل نرم افزار جامع صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202819/استعلام-خرید-و-کارگذاری-لوله'>استعلام خرید و کارگذاری لوله  / استعلام, خرید و کارگذاری لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202833/مناقصه-پروژه-تبدیل-شیرهای-حوضچه-ای-8-الی-12-اینچ-به-شیرهای-دسته-بلند-مدفون'>مناقصه  پروژه تبدیل شیرهای حوضچه ای 8 الی 12 اینچ به شیرهای دسته بلند مدفون / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تبدیل شیرهای حوضچه ای 8 الی 12 اینچ به شیرهای دسته بلند مدفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202848/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ / استعلام, استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201623/فراخوان-ارزیابی-عملیات-تکمیل-احداث-بزرگراه--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی عملیات تکمیل احداث بزرگراه - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی عملیات تکمیل احداث بزرگراه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201660/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-فنی-مهندسی-مالی-کارگری--پشتیبانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اداری، فنی، مهندسی، مالی، کارگری ، پشتیبانی و ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات اداری، فنی، مهندسی، مالی، کارگری ، پشتیبانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201683/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201698/مناقصه-انجام-خدمات-موردنیاز-HSE-ستاد-و-راهبری-ایستگاه-های-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات موردنیاز HSE ستاد و راهبری ایستگاه های (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه انجام خدمات موردنیاز HSE ستاد و راهبری ایستگاه های (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201715/مناقصه-​پیمان-سه-ساله-نگهداری-فضای-سبز-بوستان'>مناقصه ​پیمان سه ساله نگهداری فضای سبز بوستان  / مناقصه عمومی, مناقصه ​پیمان سه ساله نگهداری فضای سبز بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201731/مناقصه-تهیه-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه غذای پرسنل  / مناقصه، مناقصه تهیه غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201747/مناقصه-تکمیل-ساختمان-دهیاری'>مناقصه  تکمیل ساختمان دهیاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل ساختمان دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201763/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-ECG-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ECG نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ECG نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201779/مناقصه-خرید-لوله-کار-و-گیت-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله کار و گیت فاضلابی  / مناقصه، مناقصه خرید لوله کار و گیت فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201793/تمدید-مناقصه-تامین-73000-عدد-جامبو-بگ-ولودار'>تمدید مناقصه تامین 73000 عدد جامبو بگ ولودار / تمدید مناقصه،  تمدید مناقصه  تامین 73000 عدد جامبو بگ ولودار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201807/استعلام-دستگاه-کاروان'>استعلام دستگاه کاروان / استعلام,دستگاه کاروان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201824/استعلام-عملیات-اجرای-کافی-شاپ'>استعلام عملیات اجرای کافی شاپ / استعلام, عملیات اجرای کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201840/فراخوان-عمومی-تامین-مالی-بخشی-از-هزینه-های-اجرای-پروژه-خط-انتقال-آب---(نوبت-دوم)'>فراخوان عمومی تامین مالی بخشی از هزینه های اجرای پروژه خط انتقال آب ... (نوبت دوم) / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی تامین مالی بخشی از هزینه های اجرای پروژه خط انتقال آب ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201858/مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-آندوسکوپ-فلکس-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه آندوسکوپ فلکس (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه آندوسکوپ فلکس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201872/مناقصه-فراخوان-طرح-آبرسانی-به-شهر-یونسی'>مناقصه فراخوان طرح آبرسانی به شهر یونسی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان طرح آبرسانی به شهر یونسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201888/مناقصه-حمل-محصولات-بتنی'>مناقصه حمل محصولات بتنی / مناقصه عمومی,مناقصه  حمل محصولات بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201905/آگهی-مناقصه-عمومی-نگهداری-فضای-سبز'>آگهی مناقصه عمومی  نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی  نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201921/فراخوان-ORGA-ELECTRICAL-HELIDECK-INSTRUMENTS-نوبت-دوم'>فراخوان ORGA ELECTRICAL HELIDECK INSTRUMENTS نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان ORGA ELECTRICAL HELIDECK INSTRUMENTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201935/استعلام-نظارت-و-کنترل-امور-مربوطه-به-اداره--'>استعلام نظارت و کنترل امور مربوطه به اداره... / استعلام,نظارت و کنترل امور مربوطه به اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201952/استعلام-کفسازی-معابر-روستای'>استعلام کفسازی معابر روستای / استعلام, کفسازی معابر روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201975/تجدید-مناقصه-طعمه-گذاری-و-سم-پاشی-و-مه-پاشی-در-22-میدان-و--'>تجدید مناقصه طعمه گذاری و سم پاشی و مه پاشی در 22 میدان و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه طعمه گذاری و سم پاشی و مه پاشی در 22 میدان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201995/مناقصه-عملیات-جوشکاری-7600-بند'>مناقصه عملیات جوشکاری 7600 بند  / مناقصه , مناقصه عملیات جوشکاری 7600 بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202012/استعلام-لوله-فولادی--سامانه-ستاد'>استعلام  لوله فولادی , سامانه ستاد / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202029/استعلام-فور-70-لیتری-فن-دار-دیجیتال'>استعلام فور 70 لیتری فن دار دیجیتال / استعلام, فور 70 لیتری فن دار دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202046/تجدید-مناقصه-تامین-تعداد-49-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده'>تجدید مناقصه تامین تعداد 49 دستگاه خودروی سواری با راننده / تجدید مناقصه , مناقصه تامین تعداد 49 دستگاه خودروی سواری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202067/فراخوان-حمل-به-پای-کار-و-اجرای-آسفالت-برای-لکه-گیری-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری تجدید نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی و مناقصه,فراخوان حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202086/استعلام-چراغ-پنلی--'>استعلام چراغ پنلی... / استعلام, استعلام چراغ پنلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202104/استعلام-داروی-نظافت'>استعلام داروی نظافت / استعلام, استعلام داروی نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202122/مناقصه-خرید-پرسی-غذای-بیمارستان'>مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید پرسی غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202139/استعلام-ترازو'>استعلام ترازو  / استعلام, ترازو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202162/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شامل-تنظیف--'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات شامل تنظیف... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام امور خدمات شامل تنظیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202182/استعلام-ارایه-امور-خدماتی-نظافتی-آبدارخانه---'>استعلام ارایه امور خدماتی نظافتی آبدارخانه  ... / استعلام, استعلام ارایه امور خدماتی نظافتی آبدارخانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202201/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202220/استعلام-نرده-کشی-پایانه-فیبر-نوری--'>استعلام  نرده کشی پایانه فیبر نوری ... / استعلام , استعلام  نرده کشی پایانه فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202242/استعلام-ورق-ام-دی-اف'>استعلام ورق ام دی اف / استعلام, ورق ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202315/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202331/استعلام-خرید-1500-عدد-فیوز-المنت'>استعلام  خرید 1500 عدد فیوز المنت  / استعلام، استعلام  خرید 1500 عدد فیوز المنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202346/استعلام-بلوس-معدنی-گوسفندی'>استعلام بلوس معدنی گوسفندی  / استعلام, استعلام بلوس معدنی گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202360/استعلام-مایع-سفید-کننده-آب-ژاول'>استعلام مایع سفید کننده آب ژاول / استعلام , استعلام مایع سفید کننده آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202375/استعلام-الکتروموتور-تک-فاز-سه-فاز-ستاره-مثلت--'>استعلام الکتروموتور تک فاز سه فاز ستاره مثلت ... / استعلام, استعلام الکتروموتور تک فاز سه فاز ستاره مثلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202391/استعلام-فرز-بادی'>استعلام فرز بادی  / استعلام , استعلام فرز بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202407/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ایستگاه--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایستگاه ... / استعلام, عملیات بهسازی و نوسازی ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202427/استعلام-خرید-10-عدد-سوئیچ-شبکه-سیسکو--'>استعلام خرید 10 عدد سوئیچ شبکه سیسکو ... / استعلام استعلام خرید 10 عدد سوئیچ شبکه سیسکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202445/استعلام-محوطه-سازی-و-اجرایی-فضای-سبز--'>استعلام محوطه سازی و اجرایی فضای سبز... / استعلام, استعلام محوطه سازی و اجرایی فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202459/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام, استعلام کولر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202476/استعلام-لوله-آبکش-و-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  لوله آبکش و الکتروپمپ شناور  / استعلام, لوله آبکش و الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202491/مناقصه-بهسازی-و-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه بهسازی و پیاده روسازی معابر  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202508/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202522/تجدید-مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی'>تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202535/استعلام-دستگاه-X-RAY'>استعلام دستگاه X-RAY / استعلام, استعلام دستگاه X-RAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202548/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور... / استعلام,مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202563/استعلام-اجرای-امانی-لوله-گذاری-و-کانال-بتنی-در--'>استعلام اجرای امانی لوله گذاری و کانال بتنی در ... / استعلام,استعلام اجرای امانی لوله گذاری و کانال بتنی در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202577/فراخوان-مناقصه-کالاهای-خدمات-تجدید'>فراخوان مناقصه کالاهای/ خدمات تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه کالاهای/ خدمات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202591/استعلام-عملیات-اجرایی-روسازی-و-بهسازی'>استعلام عملیات اجرایی روسازی و بهسازی  / استعلام,استعلام عملیات اجرایی روسازی و بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202608/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی----نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی  ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202625/استعلام-فعالیت-های-فرهنگی'>استعلام فعالیت های فرهنگی / استعلام,استعلام فعالیت های فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202641/استعلام-اسپلیت'>استعلام اسپلیت / استعلام,استعلام اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202654/استعلام-مرمت-قلعه--'>استعلام مرمت قلعه ... / استعلام, استعلام مرمت قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202668/استعلام-34-مورد-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام 34 مورد تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, 34 مورد تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202680/استعلام-موتور-سیکلت-مدل-های-مختلف'>استعلام موتور سیکلت مدل های مختلف / استعلام ,استعلام موتور سیکلت مدل های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202692/استعلام-دفع-آفات-درختان'>استعلام دفع آفات درختان / استعلام,استعلام دفع آفات درختان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202704/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202716/استعلام-تهیه-و-تولید-تیزر-تبلیغاتی'>استعلام تهیه و تولید تیزر تبلیغاتی  / استعلام,استعلام تهیه و تولید تیزر تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202728/استعلام-توزیع-امانت'>استعلام توزیع امانت / استعلام,استعلام توزیع امانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202740/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202754/استعلام-کیت-(کاست)-تروپونین'>استعلام کیت (کاست) تروپونین / استعلام,کیت (کاست) تروپونین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202768/استعلام-بغل-صفحه-دریچه-رینگ-گیر'>استعلام بغل، صفحه، دریچه رینگ، گیر  / استعلام, استعلام بغل، صفحه، دریچه رینگ، گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202782/استعلام-ملحفه-نخی'>استعلام ملحفه نخی  / استعلام, ملحفه نخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202797/استعلام-دستگاه-پرس-هیدرولیک'>استعلام  دستگاه پرس هیدرولیک / استعلام, دستگاه پرس هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202811/استعلام​-کاور'>استعلام​ کاور / استعلام, استعلام کاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202826/استعلام-مجموعه-کامل-ترانسفرکار'>استعلام مجموعه کامل ترانسفرکار  / استعلام ، استعلام مجموعه کامل ترانسفرکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202839/استعلام-میلگرد-نمره-20-14-(a3)--'>استعلام میلگرد نمره 20-14 (a3)... / استعلام,استعلام میلگرد نمره 20-14 (a3)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202854/استعلام-اجرای-دیوار-حائل'>استعلام اجرای دیوار حائل / استعلام,استعلام اجرای دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202870/استعلام-کمد-بایگانی-ریلی-ثابت-فلزی'>استعلام کمد بایگانی ریلی ثابت فلزی  / استعلام , استعلام کمد بایگانی ریلی ثابت فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202882/استعلام-کولر-اسپیلت-12000-هزار-ایرانی'>استعلام  کولر اسپیلت 12000 هزار ایرانی  / استعلام, کولر اسپیلت 12000 هزار ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202897/استعلام-پرایمرهای-IPN2'>استعلام پرایمرهای IPN2 / استعلام, استعلام پرایمرهای IPN2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202911/استعلام-آبگرمکن-فن-دار'>استعلام آبگرمکن فن دار  / استعلام,استعلام آبگرمکن فن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202924/استعلام-عملیات-احداث-بخشی-از-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام عملیات احداث بخشی از دیوار پیش ساخته / استعلام, عملیات احداث بخشی از دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202939/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-حجم-خدمات-آبدارخانه-ها'>استعلام ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات آبدارخانه ها / استعلام ارزیابی کیفی , داستعلام ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202322/مناقصه-نگهداری-جاری-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی-استان---(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری جاری ابنیه فنی حوزه استحفاظی استان.... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری جاری ابنیه فنی حوزه استحفاظی استان.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202339/استعلام-خرید-سه-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام خرید سه دستگاه لپ تاپ / استعلام,استعلام خرید سه دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202353/استعلام-دریچه-چدنی'>استعلام دریچه چدنی  / استعلام,استعلام دریچه چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202368/استعلام-کاشی-کف-آجر-نمای-مشکی--'>استعلام کاشی کف آجر نمای مشکی... / استعلام,کاشی کف آجر نمای مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202383/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202398/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202419/استعلام-خرید-اسپیلت--'>استعلام خرید اسپیلت .. / استعلام ,استعلام خرید اسپیلت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202437/استعلام-احداث-ساختمان'>استعلام احداث ساختمان / استعلام,استعلام احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202451/استعلام-منبع-کویلی-1500-لیتری-با-کویل-مسی-و-40-فوت-مربع'>استعلام منبع کویلی 1500 لیتری با کویل مسی و 40 فوت مربع / استعلام,استعلام منبع کویلی 1500 لیتری با کویل مسی و 40 فوت مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202466/استعلام-تابلو-پلی-کربنات'>استعلام تابلو پلی کربنات  / استعلام, تابلو پلی کربنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202483/استعلام-تهیه-و-نصب-سیم-خاردار---'>استعلام تهیه و نصب سیم خاردار  ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیم خاردار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202500/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-نرم-افزار-veeam-همراه-با-لایسنس-معتبر--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی نرم افزار veeam همراه با لایسنس معتبر... / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی نرم افزار veeam همراه با لایسنس معتبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202514/استعلام-سفیدکاری--'>استعلام سفیدکاری ... / استعلام , استعلام سفیدکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202528/استعلام-سیمان-پاکتی-تیپ-2'>استعلام سیمان پاکتی تیپ 2 / استعلام,استعلام سیمان پاکتی تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202541/استعلام-کمپرسور-کوپلند-اسکرال'>استعلام کمپرسور کوپلند اسکرال / استعلام , استعلام کمپرسور کوپلند اسکرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202555/استعلام-کفش-پای-ارا-مدل-132'>استعلام کفش پای ارا مدل 132 / استعلام,استعلام کفش پای ارا مدل 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202569/استعلام-سنکاری-با-سنگ-سیمیرم'>استعلام سنکاری با سنگ سیمیرم  / استعلام,استعلام سنکاری با سنگ سیمیرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202583/استعلام-عملیات-کشیدن-و-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-های-چاهها--'>استعلام عملیات کشیدن و حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها... / استعلام, استعلام عملیات کشیدن و حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202600/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته / استعلام , استعلام ماسه شسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202615/استعلام-بالابر-هیدرولیکی'>استعلام بالابر هیدرولیکی / استعلام, استعلام بالابر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202632/استعلام-تکمیل-خرید-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-مخزن-گالوانیزه'>استعلام تکمیل خرید و اجرای شبکه توزیع آب و مخزن گالوانیزه / استعلام, استعلام تکمیل خرید و اجرای شبکه توزیع آب و مخزن گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202647/استعلام-اره-عمور-بر'>استعلام اره عمور بر  / استعلام,استعلام اره عمور بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202660/استعلام-منو-پمپ-سیپکس'>استعلام منو پمپ سیپکس  / استعلام , استعلام منو پمپ سیپکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202674/استعلام-دفع-آفات-درختان-مثمر--'>استعلام دفع آفات درختان مثمر... / استعلام,دفع آفات درختان مثمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202686/استعلام-خرید-پودر-آلومینا--'>استعلام خرید پودر آلومینا ... / استعلام, استعلام خرید پودر آلومینا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202698/استعلام-قفسه-بایگانی'>استعلام قفسه بایگانی / استعلام,قفسه بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202710/استعلام-دمونتاژ-بارگیری-و-حمل-پست-فیوزی--'>استعلام دمونتاژ، بارگیری و حمل پست فیوزی ... / استعلام, استعلام دمونتاژ، بارگیری و حمل پست فیوزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202722/استعلام-موتور-200-اسب-بخار-و--'>استعلام موتور 200 اسب بخار و ... / استعلام , استعلام موتور 200 اسب بخار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202734/استعلام-چاپ-و-ارسال-دو-نمونه-سربرگ-اداری'>استعلام چاپ و ارسال دو نمونه سربرگ اداری / استعلام , استعلام چاپ و ارسال دو نمونه سربرگ اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202747/استعلام-خرید-اتیکت-سردرب-با-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید اتیکت سردرب با پیچ و مهره / استعلام, استعلام خرید اتیکت سردرب با پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202760/استعلام-فوت-رولر-و-بوش-گرافیتی-و--'>استعلام فوت رولر و بوش گرافیتی و .. / استعلام, استعلام فوت رولر و بوش گرافیتی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202775/استعلام-خرید-و-نصب-و-احداث-تجهیزات-برقی'>استعلام خرید و نصب و احداث تجهیزات برقی / استعلام, استعلام خرید و نصب و احداث تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202788/استعلام-موتور-MITSUBISHI-TYPE-KF--FH---'>استعلام موتور MITSUBISHI TYPE KF - FH .... / استعلام, استعلام موتور MITSUBISHI TYPE KF - FH ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202804/استعلام-دستگاه-کاغذ-خردکن-صنعتی'>استعلام دستگاه کاغذ خردکن صنعتی / استعلام,استعلام دستگاه کاغذ خردکن صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202818/استعلام-چاپگر-رنگی-A3-سایز-LASER-JET-CP522N--اسکنر-پلاس---'>استعلام چاپگر رنگی A3 سایز LASER JET CP522N -  اسکنر پلاس ..... / استعلام ,استعلام چاپگر رنگی A3 سایز LASER JET CP522N -  اسکنر پلاس .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202832/استعلام-اجرای-دیوار-حائل'>استعلام اجرای دیوار حائل / استعلام,استعلام اجرای دیوار حائل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202847/استعلام-تعیین-عرصه-و-پیشنهاد-حریم-قلعه--'>استعلام تعیین عرصه و پیشنهاد حریم قلعه ... / استعلام , استعلام تعیین عرصه و پیشنهاد حریم قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202862/استعلام-فن-و-کولر-آبی'>استعلام فن و کولر آبی / استعلام, استعلام فن و کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202876/استعلام-درخواست-پارکت-کاغذ-دیواری-و--'>استعلام درخواست پارکت، کاغذ دیواری و... / استعلام, درخواست پارکت، کاغذ دیواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202889/استعلام-کالیبراتور'>استعلام کالیبراتور / استعلام,کالیبراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202904/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202917/استعلام-تلفن-رومیزی-مدل-TF-5370'>استعلام  تلفن رومیزی مدل TF-5370 / استعلام,استعلام  تلفن رومیزی مدل TF-5370</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202343/فراخوان-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-در-کلیه-روستاها'>فراخوان واگذاری خدمات امور مشترکین در کلیه روستاها / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان واگذاری خدمات امور مشترکین در کلیه روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202358/استعلام-کیس-رایانه-مشکی-مدل-830'>استعلام کیس رایانه مشکی مدل 830  / استعلام, استعلام کیس رایانه مشکی مدل 830 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202372/استعلام-الکترو-موتور-تک-فاز-یک-خازنه'>استعلام  الکترو موتور تک فاز یک خازنه / استعلام, استعلام  الکترو موتور تک فاز یک خازنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202389/مناقصه-تهیه-و-تامین-47-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202405/استعلام-دریافت-خدمات-اینترنتی--'>استعلام دریافت خدمات اینترنتی... / استعلام,استعلام دریافت خدمات اینترنتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202424/استعلام-سیستم-صوت--'>استعلام سیستم صوت... / استعلام, استعلام سیستم صوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202441/استعلام-تین-کلاینت-شبکه-تلویزیونی'>استعلام تین کلاینت شبکه تلویزیونی / استعلام, استعلام تین کلاینت شبکه تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202457/استعلام-برقراری-اتصال-دو-طرفه-به-شبکه-جهانی-اینترنت'>استعلام برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت / استعلام, استعلام برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202474/استعلام-خرید-آلومینا'>استعلام خرید آلومینا / استعلام,استعلام خرید آلومینا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202489/استعلام-صندلی-آموزشی'>استعلام صندلی آموزشی / استعلام, استعلام صندلی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202506/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی'>استعلام پودر لباسشویی دستی / استعلام پودر لباسشویی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202520/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202533/استعلام-خرید-ترانسفورماتور-نقطه-صفر-ژانراتور-و-ترانسفورماتور-مربوط-به-سیستم-روشنایی'>استعلام خرید ترانسفورماتور نقطه صفر ژانراتور و ترانسفورماتور مربوط به سیستم روشنایی / استعلام, استعلام خرید ترانسفورماتور نقطه صفر ژانراتور و ترانسفورماتور مربوط به سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202545/استعلام-ایزوگام-خوابگاه-8-و-5-با-مصالح'>استعلام ایزوگام خوابگاه 8 و 5 با مصالح  / استعلام , استعلام ایزوگام خوابگاه 8 و 5 با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202559/استعلام-الکتروموتور-شناور-پمپ-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور، پمپ شناور / استعلام, الکتروموتور شناور، پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202574/استعلام-دکوراسیون-سالن'>استعلام دکوراسیون سالن / استعلام, استعلام دکوراسیون سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202588/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز--'>استعلام الکتروموتور سه فاز ... / استعلام , استعلام الکتروموتور سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202605/استعلام-تجهیزات-دوخت-چرم'>استعلام تجهیزات دوخت چرم / استعلام, تجهیزات دوخت چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202620/استعلام-عملیات-آسفالت-روستای--'>استعلام عملیات آسفالت روستای... / استعلام,عملیات آسفالت روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202639/استعلام-احداث-دیوار-پیرامون-مجتمع-گردشگری-کنترک'>استعلام احداث دیوار پیرامون مجتمع گردشگری کنترک  / استعلام, استعلام احداث دیوار پیرامون مجتمع گردشگری کنترک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202652/استعلام-توزیع-فعالیت‌های-پست'>استعلام توزیع فعالیت‌های پست / استعلام , استعلام توزیع فعالیت‌های پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202665/استعلام-بروز-رسانی-نقشه-های-محدوده-شهرک-و-ایستگاه'>استعلام  بروز رسانی نقشه های محدوده شهرک و ایستگاه / استعلام, بروز رسانی نقشه های محدوده شهرک و ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202678/استعلام-دستگاه-پرینتر-چهار-کاره'>استعلام دستگاه پرینتر چهار کاره  / استعلام, دستگاه پرینتر چهار کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202690/استعلام-تامین-مواد-غذایی-مورد-نیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها / استعلام,استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202702/استعلام-شافت-موتور-100-اسب-و--'>استعلام شافت موتور 100 اسب و ... / استعلام, استعلام شافت موتور 100 اسب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202714/استعلام-سطل-زباله-پلی-اتیلنی--'>استعلام سطل زباله پلی اتیلنی ... / استعلام, استعلام سطل زباله پلی اتیلنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202726/استعلام-مادربرد-رایانه'>استعلام مادربرد رایانه / استعلام , استعلام مادربرد رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202738/استعلام-توزیع-امانت-مسیر-شماره-13--'>استعلام  توزیع امانت مسیر شماره 13 ... / استعلام, استعلام  توزیع امانت مسیر شماره 13 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202751/استعلام-لایسنس-HP-قطعات-دیتا-پروتکتور'>استعلام لایسنس HP قطعات دیتا پروتکتور / استعلام , استعلام لایسنس HP قطعات دیتا پروتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202765/استعلام-کولر-آبی--'>استعلام کولر آبی... / استعلام, استعلام کولر آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202780/استعلام-تجهیزات-بلید--'>استعلام تجهیزات بلید ... / استعلام , استعلام تجهیزات بلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202794/استعلام-کارت-الکترونیکی'>استعلام کارت الکترونیکی  / استعلام , استعلام کارت الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202809/استعلام-بالابر-هیدرولیکی-تک-نفره-6-متری'>استعلام بالابر هیدرولیکی تک نفره 6 متری / استعلام , استعلام سایر درخواست خرید شماره پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202823/مناقصه-اجرای-سایت-های-BTS-امور-آب--'>مناقصه اجرای سایت های BTS امور آب... / مناقصه, مناقصه اجرای سایت های BTS امور آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202836/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-سنگی--'>استعلام اجرای دیوار حائل سنگی... / استعلام,اجرای دیوار حائل سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202851/استعلام-ورق-گالوانیزه-رنگی-فولادی'>استعلام ورق گالوانیزه رنگی فولادی  / استعلام, استعلام ورق گالوانیزه رنگی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202867/استعلام-عملیات-لوله-گذاری'>استعلام عملیات لوله گذاری / استعلام,عملیات لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202880/استعلام-دیزل-ژنراتور-و--'>استعلام دیزل ژنراتور و... / استعلام,دیزل ژنراتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202894/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری  / استعلام, ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202909/استعلام-فن-موتور-ولوو-'>استعلام فن موتور ولوو.. / استعلام,فن موتور ولوو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202922/استعلام-ابزار-آلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزار آلات و لوازم عمومی و اندازه گیری / استعلام، استعلام ابزار آلات و لوازم عمومی و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201628/فراخوان-مناقصه-اجرای-رفوژ-میانی--'>فراخوان مناقصه اجرای رفوژ میانی... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای رفوژ میانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201662/مناقصه-تجدید-انجام-بازرسی-داخلی-و-عملیات-پیگرانی-هوشمند-خطوط---نوبت-دوم'>مناقصه تجدید انجام بازرسی داخلی و عملیات پیگرانی هوشمند خطوط  -  نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه تجدید انجام بازرسی داخلی و عملیات پیگرانی هوشمند خطوط  -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201685/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201700/مناقصه-خریداری-دو-نوع-تابلوی-برق-کامل'>مناقصه خریداری دو نوع تابلوی برق کامل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری دو نوع تابلوی برق کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201718/مناقصه-تامین-انواع-پیچ-و-مهره--انواع-واشر--ساخت-انواع-کلاهک'>مناقصه تامین انواع پیچ و مهره ، انواع واشر ، ساخت انواع کلاهک / آگهی مناقصه , مناقصه تامین انواع پیچ و مهره ، انواع واشر ، ساخت انواع کلاهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201733/مناقصه-بازسازی-500-ست-تیغه-و-ریل-پهلوئی'>مناقصه بازسازی 500 ست تیغه و ریل پهلوئی / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه بازسازی 500 ست تیغه و ریل پهلوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201750/فراخوان-مناقصه-خرید-مواد-و-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-های-سطح-استان'>فراخوان مناقصه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های سطح استان / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه فراخوان مناقصه خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201766/تجدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان-دی-کلینیک--'>تجدید مناقصه تکمیل ساختمان دی کلینیک...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان دی کلینیک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201781/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-کفپوش-پرسی--'>تجدید مناقصه تهیه و نصب کفپوش پرسی ...  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و نصب کفپوش پرسی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201795/استعلام-اجرای-آبرسانی--'>استعلام اجرای آبرسانی ... / استعلام, استعلام اجرای آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201809/فراخوان-خرید-کابل-برق-تابلو-برق--'>فراخوان خرید کابل برق، تابلو برق ... / مناقصات عمومی, فراخوان خرید کابل برق، تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201826/فراخوان-واگذاری-امر-ساماندهی-سرویس-مدارس'>فراخوان واگذاری امر ساماندهی سرویس مدارس  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری امر ساماندهی سرویس مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201843/مناقصه-خرید-تعداد-10-دستگاه-رادیولوژی-تولید-داخل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه رادیولوژی تولید داخل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه رادیولوژی تولید داخل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201861/استعلام-دستکش-معاینه-وینیل'>استعلام دستکش معاینه وینیل  / استعلام, دستکش معاینه وینیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201874/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-چراغ-سیالتیک-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه چراغ سیالتیک  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه چراغ سیالتیک  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201890/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محدوده-بافت-تاریخی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201908/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-400-و--نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن 400 و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه لوله پلی اتیلن 400 و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201924/مناقصه-عمومی-پروژه-تعویض-پوشش-خطوط-لوله--97-4-11'>مناقصه عمومی پروژه تعویض پوشش خطوط لوله - 97.4.11 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه تعویض پوشش خطوط لوله - 97.4.11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201937/مناقصه-تعمیرات-شبکه-kv-20-به-روش-خط-گرم-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات شبکه kv 20 به روش خط گرم ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات شبکه kv 20 به روش خط گرم ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201956/فراخوان-مجدد-مناقصه-عمومی-اجرای-خطوط-اصلی-شبکه-آبیاری-قطره-ای-نخیلات-نوبت-دوم'>فراخوان مجدد مناقصه عمومی اجرای خطوط اصلی شبکه آبیاری قطره ای نخیلات نوبت دوم  / فرخوان مجدد مناقصه عمومی, فراخوان مجدد مناقصه عمومی اجرای خطوط اصلی شبکه آبیاری قطره ای نخیلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201978/استعلام-رادیاتور--'>استعلام رادیاتور ... / استعلام , استعلام رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201997/مناقصه-تامین-18-000-000-متر-نوار-تیپ-آبیاری'>مناقصه تامین 18.000.000 متر نوار تیپ آبیاری / آگهی مناقصه, مناقصه تامین 18.000.000 متر نوار تیپ آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202014/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-دو-موج---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل دو موج ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب گاردریل دو موج ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202033/مناقصه-عمومی-حصارکشی-املاک-شهرداری'>مناقصه عمومی حصارکشی املاک شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حصارکشی املاک شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202050/مناقصه-تامین-و-تعویض-مجموعه-کاتالیست-بخشی-از-تاکسی-ها'>مناقصه تامین و تعویض مجموعه کاتالیست بخشی از تاکسی ها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین و تعویض مجموعه کاتالیست بخشی از تاکسی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202070/استعلام-گرمخانه-ایستاده'>استعلام گرمخانه ایستاده / استعلام,گرمخانه ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202089/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسور-اطلس-کوپکو---نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قطعات کمپرسور اطلس کوپکو ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202107/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202126/مناقصه-عملیات-مربوط-به-خطوط-انتقال-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به خطوط انتقال آبرسانی -نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به خطوط انتقال آبرسانی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202144/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-و-تعمیرات-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات امداد و تعمیرات و بازسازی شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202263/مناقصه-احداث-ساختمان---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان..... تجدید نوبت دوم  / فراخوان عمومی تجدید مناقصه , مناقصه احداث ساختمان..... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202283/استعلام-هندپیس'>استعلام هندپیس  / استعلام,هندپیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202298/مناقصه-اجرای-عملیات-بدنه-سازی-دیوارها'>مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها   / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات بدنه سازی دیوارها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202314/استعلام-واشر-لاستیکی'>استعلام واشر لاستیکی / استعلام, استعلام واشر لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202330/استعلام-مطابق-پیوست'>استعلام مطابق پیوست / استعلام, مطابق پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202345/استعلام-خرید-8-دستگاه-کیس--'>استعلام خرید 8 دستگاه کیس... / استعلام,خرید 8 دستگاه کیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202359/استعلام-کفش-اطفای-حریق-(-کوهنوردی)'>استعلام کفش اطفای حریق ( کوهنوردی)  / استعلام ,استعلام کفش اطفای حریق ( کوهنوردی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202374/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-پنجره--'>استعلام تهیه، حمل و نصب پنجره ... / استعلام , استعلام تهیه، حمل و نصب پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202390/استعلام-ماشین-مته--'>استعلام ماشین مته ... / استعلام , استعلام ماشین مته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202406/استعلام-اره-نواری--'>استعلام اره نواری ... / استعلام, استعلام اره نواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202426/استعلام-تکرارکننده-دیجیتال--'>استعلام تکرارکننده دیجیتال... / استعلام,تکرارکننده دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202443/استعلام-لباس-عملیاتی'>استعلام لباس عملیاتی  / استعلام , استعلام لباس عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202458/استعلام-دستگاه-سمباده-نواری-و-دیسکی'>استعلام دستگاه سمباده نواری و دیسکی  / استعلام, دستگاه سمباده نواری و دیسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202475/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202490/استعلام-RCL-230'>استعلام RCL 230 / استعلام, استعلام RCL 230</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202507/استعلام-نبشی-نمره-4'>استعلام نبشی نمره 4 / استعلام, استعلام نبشی نمره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202521/استعلام-دتکتور-نشت-یاب'>استعلام دتکتور نشت یاب / استعلام , استعلام دتکتور نشت یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202534/استعلام-عملیات-اجرایی-روسازی-و-بهسازی-معابر--'>استعلام عملیات اجرایی روسازی و بهسازی معابر ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی روسازی و بهسازی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202546/مناقصه-خرید-تجهیزات-کمک-آموزشی'>مناقصه خرید تجهیزات کمک آموزشی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات کمک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202560/استعلام-مانیتور-ال-سی-دی-20-اینچ'>استعلام مانیتور ال سی دی 20 اینچ / استعلام , استعلام مانیتور ال سی دی 20 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202576/استعلام-میز-اداری-کارشناسی-و--'>استعلام میز اداری کارشناسی و ... / استعلام, میز اداری کارشناسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202589/استعلام-خرید-کولر-اسپلیت'>استعلام خرید کولر اسپلیت / استعلام, استعلام خرید کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202606/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-سبک--'>استعلام اجاره دو دستگاه خودرو سبک ... / استعلام, استعلام اجاره دو دستگاه خودرو سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202623/استعلام-توزیع-امانت'>استعلام توزیع امانت / استعلام,توزیع امانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202640/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202653/استعلام-کولرگازی-ایرانی'>استعلام کولرگازی ایرانی / استعلام, کولرگازی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202666/استعلام-دستگاه-تست-باتری-اتوماتیک-دیجیتالی'>استعلام دستگاه تست باتری اتوماتیک دیجیتالی  / استعلام,استعلام دستگاه تست باتری اتوماتیک دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202679/استعلام-وسایل-ورزشی---'>استعلام وسایل ورزشی  ... / استعلام, استعلام وسایل ورزشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202691/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام,استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202703/استعلام-laptop-lenovo-ideapad320-AJ'>استعلام  laptop lenovo ideapad320-AJ / استعلام, استعلام  laptop lenovo ideapad320-AJ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202715/استعلام-راه-بند-فلزی'>استعلام راه بند فلزی / استعلام,راه بند فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202727/استعلام-تابلو-برق-سوئیچ-خانه--'>استعلام تابلو برق سوئیچ خانه ... / استعلام ,استعلام تابلو برق سوئیچ خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202739/استعلام-بکس-شارژی-سرکج-میلواکی-درایو-8-3-اینچ--'>استعلام بکس شارژی سرکج میلواکی درایو 8/3 اینچ...  / استعلام, استعلام بکس شارژی سرکج میلواکی درایو 8/3 اینچ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202752/استعلام-لوله-پلاستیکی-پرل-دار-یک-بار-مصرف'>استعلام لوله پلاستیکی پرل دار یک بار مصرف / استعلام, لوله پلاستیکی پرل دار یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202767/استعلام-سیم-و-کابل'>استعلام سیم و کابل / استعلام,سیم و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202781/استعلام-تعمیرات-مجتمع-و-سایر-مراکز--'>استعلام تعمیرات مجتمع و سایر مراکز... / استعلام,تعمیرات مجتمع و سایر مراکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202795/استعلام-سایر-درخواست-خرید-شماره-پیامک'>استعلام سایر درخواست خرید شماره پیامک / استعلام , استعلام سایر درخواست خرید شماره پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202810/تجدید-فراخوان-واگذاری-تبلیغات-شهری'>تجدید فراخوان واگذاری تبلیغات شهری / آگهی فراخوان عمومی,تجدید فراخوان واگذاری تبلیغات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202824/استعلام-سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام , استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202838/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202852/استعلام-اجرای-جدول-و-کانیوو'>استعلام اجرای جدول و کانیوو / استعلام,اجرای جدول و کانیوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202869/استعلام-تجهیزات-سردخانه-و-راه-اندازی'>استعلام تجهیزات سردخانه و راه اندازی  / استعلام, تجهیزات سردخانه و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202881/استعلام-مطالعه-ارگ-طبس'>استعلام مطالعه ارگ طبس / استعلام, استعلام مطالعه ارگ طبس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202896/استعلام-عملیات-روکش-آسفالت'>استعلام عملیات روکش آسفالت  / استعلام, عملیات روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202910/استعلام-تهیه-نرم-افزار-جمع-آوری-داده-های-کشاورزی'>استعلام تهیه نرم افزار جمع آوری داده های کشاورزی / استعلام, تهیه نرم افزار جمع آوری داده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201645/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-پروژه-امکان-سنجی--(نوبت-دوم)'>فراخوان خرید خدمات مشاوره پروژه امکان سنجی... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان، فراخوان خرید خدمات مشاوره پروژه امکان سنجی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201673/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام  آسفالت روستای ... / استعلام, آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201689/مناقصه-عملیات-اجرای-سقف-مصلی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای سقف مصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سقف مصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201706/استعلام-شیلنگ-مه-پاش'>استعلام شیلنگ مه پاش / استعلام,استعلام شیلنگ مه پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201722/مناقصه-خدمات-امحاء-زباله-های-عفونی-بیمارستان'>مناقصه خدمات امحاء زباله های عفونی بیمارستان / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امحاء زباله های عفونی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201738/استعلام-کارت-خط-داخلی---'>استعلام کارت خط داخلی .... / استعلام, استعلام کارت خط داخلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201756/استعلام-خط-کشی-معابر-و-خطوط-عابر-پیاده'>استعلام خط کشی معابر و خطوط عابر پیاده / استعلام, استعلام خط کشی معابر و خطوط عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201771/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201786/مناقصه-عمومی-امور-طراحی-تفصیلی-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-تاسیسات-الکتریال--'>مناقصه عمومی امور طراحی تفصیلی ،تهیه مصالح، حمل و اجرای تاسیسات الکتریال... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور طراحی تفصیلی ،تهیه مصالح، حمل و اجرای تاسیسات الکتریال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201800/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام , استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201817/مناقصه-عمومی-پیمان-تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات-و-نیمه-سنگین'>مناقصه عمومی پیمان  تعمیر و نگهداری ماشین آلات و نیمه سنگین / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عمومی پیمان  تعمیر و نگهداری ماشین آلات و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201832/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ورزشگاه'>استعلام تعمیر و بازسازی ورزشگاه  / استعلام, تعمیر و بازسازی ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201849/مناقصه-خرید-تعداد-2000-عدد-تخت-بستری-سه-شکن-مکانیکی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 2000 عدد تخت بستری سه شکن مکانیکی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 2000 عدد تخت بستری سه شکن مکانیکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201865/مناقصه-احداث-دیوار-بوستان'>مناقصه احداث دیوار بوستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201880/مناقصه-عملیات-مربوط-به-نگهداری-شبکه-آب'>مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201897/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--نظافتی--اداری--پشتیبانی-بیمارستان-(نوبت-دوم)'>مناقصه  واگذاری امور خدماتی ، نظافتی ، اداری ، پشتیبانی بیمارستان (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه  واگذاری امور خدماتی ، نظافتی ، اداری ، پشتیبانی بیمارستان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201914/فراخوان-تامین-کنندگان-آسانسور'>فراخوان تامین کنندگان آسانسور  / فراخوان تامین کنندگان آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201928/استعلام-تجهیزات-آموزشی'>استعلام تجهیزات آموزشی / استعلام,تجهیزات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201945/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام,درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201962/مناقصه-تامین-خدمات-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری-در-دریا-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و ...- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین خدمات مورد نیاز پروژه های حفاری در دریا و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201987/استعلام-کارهای-چوبی-ساختمان'>استعلام کارهای چوبی ساختمان / استعلام,کارهای چوبی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202004/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق ... / استعلام, استعلام تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202021/مناقصه-تجدید-عملیات-اجرایی-احداث-و-اجرای-پارکینگ-و-مجتمع-تجاری'>مناقصه تجدید عملیات اجرایی احداث و اجرای پارکینگ و مجتمع تجاری  / مناقصه , مناقصه تجدید  عملیات اجرایی احداث و اجرای پارکینگ و مجتع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202037/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202055/مناقصه-فراخوان-اجرا-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-آب-(نوبت-دوم)'>مناقصه فراخوان اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه آب (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه فراخوان اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202077/استعلام-کنترلر-دبی-جرمی-سیالات-گازی-با-نمایشگر'>استعلام کنترلر دبی جرمی سیالات گازی با نمایشگر / استعلام, استعلام کنترلر دبی جرمی سیالات گازی با نمایشگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202097/فراخوان-تکمیل-ساختمان-مجتمع-فرهنگی-هنری-(تالار-مرکزی)'>فراخوان تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی هنری (تالار مرکزی) / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی هنری (تالار مرکزی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202114/استعلام-فعالیت‌های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام فعالیت‌های حرفه ای، علمی و فنی  / استعلام , استعلام فعالیت‌های حرفه ای، علمی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202131/مناقصه-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهری--فضای-سبز--خدمات-عمومی'>مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری ، فضای سبز ، خدمات عمومی  / مناقصه، مناقصه کلیه امور مربوط به خدمات شهری ، فضای سبز ، خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202149/مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-احداث-مخزن'>مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده احداث مخزن   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده احداث مخزن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202172/آگهی-فراخوان-بیمه-تکمیلی-کارکنان'>آگهی فراخوان بیمه تکمیلی کارکنان / اگهی فراخوان, آگهی فراخوان بیمه تکمیلی کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202191/استعلام-میکروسکوپ--'>استعلام میکروسکوپ ... / استعلام , استعلام میکروسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202212/استعلام-احداث-پایگاه-امداد-و-نجات'>استعلام احداث پایگاه امداد و نجات  / استعلام ,استعلام احداث پایگاه امداد و نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202231/استعلام-دستگاه-کات-اوت'>استعلام دستگاه کات اوت / استعلام,دستگاه کات اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202254/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-اداری-و-کلاسی-مدارس'>فراخوان تجدید مناقصه خرید تجهیزات اداری و کلاسی مدارس / مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه خرید تجهیزات اداری و کلاسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202271/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202164/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-جهت-برق-رسانی'>استعلام پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی  / استعلام, پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202184/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی-(نوبت-دوم)'> مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,   مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202203/مناقصه-عملیات-بتن-ریزی-و-امور'>مناقصه عملیات بتن ریزی و امور / مناقصه, مناقصه عملیات بتن ریزی و امور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202223/استعلام-دستگاه-کپی-و-تکثیر'>استعلام دستگاه کپی و تکثیر / استعلام, استعلام دستگاه کپی و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202246/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-طرحهای-انتقال-نیرو-و-برق-رسانی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات طرحهای انتقال نیرو و برق رسانی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات طرحهای انتقال نیرو و برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202265/استعلام-خرید-750-عدد-برقگیر-20-کیلو-ولت-پلیمری'>استعلام خرید 750 عدد برقگیر 20 کیلو ولت پلیمری  / استعلام ,استعلام خرید 750 عدد برقگیر 20 کیلو ولت پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202285/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202301/استعلام-کفپوش-گرانولی-جهت-زمین-بازی-کودکان'>استعلام کفپوش گرانولی جهت زمین بازی کودکان / استعلام , استعلام کفپوش گرانولی جهت زمین بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202316/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت معابر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202332/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202347/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام, استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202361/استعلام-کیوسک-اطلاع-رسانی-دیواری'>استعلام کیوسک اطلاع رسانی دیواری / استعلام,استعلام کیوسک اطلاع رسانی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202378/استعلام-سایر-فعالیت‌-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت‌ های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت‌ های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202392/استعلام-تهیه-طرح-مطالعه-و-مرمت--'>استعلام تهیه طرح مطالعه و مرمت... / استعلام,تهیه طرح مطالعه و مرمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202409/استعلام-خرید-تجهیزات-سالن'>استعلام خرید تجهیزات سالن / استعلام,استعلام خرید تجهیزات سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202428/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, استعلام  کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202446/استعلام-پنیر-سفید'>استعلام پنیر سفید  / استعلام , استعلام پنیر سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202460/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور .. نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت .. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202477/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-بقعه'>استعلام ساماندهی و مرمت بقعه / استعلام ,استعلام ساماندهی و مرمت بقعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202492/استعلام-هولدر-میکروتوم-RM2145-جهت-بخش-آسیب-شناسی'>استعلام هولدر میکروتوم RM2145 جهت بخش آسیب شناسی  / استعلام , استعلام هولدر میکروتوم RM2145 جهت بخش آسیب شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202509/استعلام-محصور-کردن-زمین'>استعلام محصور کردن زمین  / استعلام , استعلام محصور کردن زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202523/استعلام-خرید-سم-سایپرمترین'>استعلام خرید سم سایپرمترین / استعلام,استعلام خرید سم سایپرمترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202536/استعلام-درخواست-یک-عدد-کمپرسور-50-هزار'>استعلام درخواست یک عدد کمپرسور 50 هزار  / استعلام,استعلام درخواست یک عدد کمپرسور 50 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202549/استعلام-لوازم-رشته-خیاطی'>استعلام لوازم رشته خیاطی  / استعلام,استعلام لوازم رشته خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202564/استعلام-سنگ-کاری-با-سنگ-گرانیت'>استعلام سنگ کاری با سنگ گرانیت / استعلام, استعلام سنگ کاری با سنگ گرانیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202578/استعلام-خرید-تابلو'>استعلام خرید تابلو  / استعلام , استعلام خرید تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202593/استعلام-خدمات-عمومی-(بیمه-تکمیلی-درمانی'>استعلام خدمات عمومی (بیمه تکمیلی درمانی / استعلام , استعلام خدمات عمومی (بیمه تکمیلی درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202609/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام کولر گازی پنجره ای سرمایشی و گرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی پنجره ای سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202626/استعلام-قیمت-تعمیر-و-بازسازی-واحدهای-خوابگاهی-پرسنل'>استعلام قیمت تعمیر و بازسازی واحدهای خوابگاهی پرسنل / استعلام, استعلام قیمت تعمیر و بازسازی واحدهای خوابگاهی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202642/استعلام-توزیع-امانت-مسیر--'>استعلام توزیع امانت مسیر... / استعلام,توزیع امانت مسیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202655/استعلام-میز-اداری-MDF'>استعلام میز اداری MDF / استعلام, استعلام میز اداری MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202669/استعلام-تعمیر-سرویس-بهداشتی-و---'>استعلام تعمیر سرویس بهداشتی و .... / استعلام,استعلام تعمیر سرویس بهداشتی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202681/استعلام-اجرای-کار-ساختمانی'>استعلام اجرای کار ساختمانی / استعلام, اجرای کار ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202693/استعلام-شیر-اتوماتیک-6-اینچ--'>استعلام شیر اتوماتیک 6 اینچ... / استعلام, استعلام شیر اتوماتیک 6 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202705/استعلام-راهبری-و-نگهداری-دیتا-سنتر'>استعلام راهبری و نگهداری دیتا سنتر / استعلام,استعلام راهبری و نگهداری دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202717/استعلام-مودم-ایرانسل-سیار'>استعلام مودم ایرانسل سیار / استعلام,مودم ایرانسل سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202729/استعلام-توزیع-امانت'>استعلام توزیع امانت / استعلام,توزیع امانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202741/استعلام-پانل-روکش-طرح-گره-چوب-قهوه-ای-روشن'>استعلام  پانل روکش طرح گره چوب قهوه ای روشن  / استعلام, پانل روکش طرح گره چوب قهوه ای روشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202755/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202769/استعلام-دیوار-کوب'>استعلام دیوار کوب / استعلام , استعلام دیوار کوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202783/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202798/استعلام-تامین-مواد-غذایی-موردنیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها / استعلام,تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202812/استعلام-اقلام-پزشکی'>استعلام اقلام پزشکی / استعلام, اقلام پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202290/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202305/استعلام-خرید-یک-ست-دستگاه-لاپاراسکوپی-'>استعلام خرید یک ست دستگاه لاپاراسکوپی.. / استعلام,استعلام خرید یک ست دستگاه لاپاراسکوپی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202321/استعلام-دستگاه-کسینوس-فی-متر-دیجیتالی-و-انالوگی'>استعلام دستگاه کسینوس فی متر دیجیتالی و انالوگی  / استعلام, استعلام دستگاه کسینوس فی متر دیجیتالی و انالوگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202338/استعلام-خرید-روتر-هارد-اکسترنال--'>استعلام خرید روتر هارد، اکسترنال... / استعلام, استعلام خرید روتر هارد، اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202352/استعلام-سیتی-مدل-55-5-یا-دستگاه-اندازه-گیری-جریان-مدل-55-5'>استعلام سیتی مدل 55-5 یا دستگاه اندازه گیری جریان مدل 55-5 / استعلام, استعلام سیتی مدل 55-5 یا دستگاه اندازه گیری جریان مدل 55-5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202366/استعلام-یخچال-فریزر-فیلور-16-بدون-برفک'>استعلام یخچال فریزر فیلور 16 بدون برفک / استعلام,استعلام یخچال فریزر فیلور 16 بدون برفک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202382/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-پروژه-های-ساختمانی--'>استعلام ارائه خدمات مشاوره پروژه های ساختمانی ... / استعلام, استعلام ارائه خدمات مشاوره پروژه های ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202397/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت / استعلام , استعلام آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202416/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا-در-رستوران-پیمانکار-و-توزیع-ان-در-رستورانهای-شرکت'>مناقصه تهیه  و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع ان در رستورانهای شرکت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه  و طبخ غذا در رستوران پیمانکار و توزیع ان در رستورانهای شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202436/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-معابر--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202450/استعلام-لوله-آبکش-و-الکتروپمپ-شناور'>استعلام لوله آبکش و الکتروپمپ شناور / استعلام,لوله آبکش و الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202465/استعلام-دستگاه-تست-و-شستشوی-انژکتور'>استعلام دستگاه تست و شستشوی انژکتور / استعلام,دستگاه تست و شستشوی انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202482/استعلام-طراحی-و-بروز-رسانی-وب-سایت-اداره-کل'>استعلام طراحی و بروز رسانی وب سایت اداره کل  / استعلام,استعلام طراحی و بروز رسانی وب سایت اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202499/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه / استعلام, تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202513/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-روابط-عمومی-به-عکاسی-فیلمبرداری-آرشیو---'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات روابط عمومی به عکاسی فیلمبرداری، آرشیو، ... / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات روابط عمومی به عکاسی فیلمبرداری، آرشیو، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202527/استعلام-اینورتر-ال-جی-55-کیلووات-سه-فاز'>استعلام اینورتر ال جی 55 کیلووات سه فاز / استعلام, اینورتر ال جی 55 کیلووات سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202540/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202553/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-ساماندهی-معابر'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل ساماندهی معابر  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تکمیل ساماندهی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202568/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور... / استعلام,ویدئو پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202582/استعلام-کلرزن-مایع-مگنتی'>استعلام کلرزن مایع مگنتی  / استعلام, استعلام کلرزن مایع مگنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202599/فراخوان--توان-بهره-برداری-از-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان   توان بهره برداری از اماکن ورزشی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان  توان بهره برداری از اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202614/استعلام-کمد-و-کتابخانه'>استعلام کمد و کتابخانه / استعلام,استعلام کمد و کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202631/استعلام-توزیع-امانت-مسیر-شماره-5--'>استعلام توزیع امانت مسیر شماره 5 ... / استعلام , استعلام توزیع امانت مسیر شماره 5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202646/استعلام-خرید-وسایل-برقی-اداره-بحران'>استعلام خرید وسایل برقی اداره بحران / استعلام , استعلام خرید وسایل برقی اداره بحران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202659/استعلام-هارددیسک-سرور'>استعلام هارددیسک سرور / استعلام,هارددیسک سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202673/مناقصه-اصلاح-و-ایمن-سازی-پیچ-تهیه-مصالح-و-ساخت-قطعات'>مناقصه اصلاح و ایمن سازی پیچ  تهیه مصالح و ساخت قطعات  / مناقصه ،مناقصه اصلاح و ایمن سازی پیچ  تهیه مصالح و ساخت قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202685/استعلام-یکدستگاه-NAS-ذخیره-ساز--'>استعلام یکدستگاه NAS ذخیره ساز... / استعلام , استعلام یکدستگاه NAS ذخیره ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202697/استعلام-خرید-500-عدد-کاور-کات-اوت--'>استعلام خرید 500 عدد کاور کات اوت... / استعلام , استعلام خرید 500 عدد کاور کات اوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202709/استعلام-دو-عدد-لایسنس'>استعلام دو عدد لایسنس / استعلام , استعلام دو عدد لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202721/استعلام-پروژه-فنس-کشی-شهرک-صنعتی'>استعلام پروژه فنس کشی شهرک صنعتی / استعلام, استعلام پروژه فنس کشی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202733/استعلام-​مواد-افزودنی-به-آب'>استعلام ​مواد افزودنی به آب / استعلام, استعلام مواد افزودنی به آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202746/استعلام-فیوزفشنگی-500'>استعلام فیوزفشنگی 500 / استعلام,استعلام فیوزفشنگی 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202759/استعلام-کاشی-و-سرامیک'>استعلام کاشی و سرامیک / استعلام, کاشی و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202774/استعلام-ساندویچ-پانل-سقفی-پلی-یورتان'>استعلام  ساندویچ پانل سقفی پلی یورتان / استعلام, استعلام  ساندویچ پانل سقفی پلی یورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202787/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202802/استعلام-آنالیز-نمونه-خوراک--'>استعلام آنالیز نمونه خوراک ... / استعلام , استعلام آنالیز نمونه خوراک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202817/استعلام-پرایمرهای-VHS2'>استعلام پرایمرهای VHS2 / استعلام, استعلام  پرایمرهای VHS2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202831/استعلام-ساماندهی-و-ساخت-درب-محافظ-چاههای-آبرسانی'>استعلام ساماندهی و ساخت درب محافظ چاههای آبرسانی / استعلام, استعلام ساماندهی و ساخت درب محافظ چاههای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201635/مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-عمر-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201663/مناقصه-عملیات-اجرایی-سازه-نگهبان-خاكبرداری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاكبرداری - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاكبرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201686/مناقصه-BROACH-REBOILER-HEATER-PARTS-نوبت-دوم'>مناقصه BROACH REBOILER HEATER PARTS نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه BROACH REBOILER HEATER PARTS  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201702/استعلام-آسفالت-روستای'>استعلام  آسفالت روستای / استعلام, آسفالت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201719/مناقصه-فرآیند-برون-سپاری-فعالیت-های-سوادآموزی-و-ضرورت-توسعه'>مناقصه فرآیند برون سپاری فعالیت های سوادآموزی و ضرورت توسعه  / مناقصه, مناقصه  فرآیند برون سپاری فعالیت های سوادآموزی و ضرورت توسعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201735/مناقصه-اجرای-جداول-سنگی-مربوط-به-محور-میانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای جداول سنگی مربوط به محور میانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای جداول سنگی مربوط به محور میانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201751/استعلام-دستگاه-بالابر-حمل-ویلچر--'>استعلام دستگاه بالابر حمل ویلچر... / استعلام, استعلام دستگاه بالابر حمل ویلچر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201767/مناقصه-تخریب-سفت-کاری-نازک-کاری-و--'>مناقصه تخریب، سفت کاری، نازک کاری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تخریب، سفت کاری، نازک کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201783/مناقصه-22-دست-قالب-فلزی'>مناقصه 22 دست قالب فلزی  / مناقصه , مناقصه 22 دست قالب فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201797/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201811/ارزیابی-کیفی-تهیه--ساخت-حمل--بارگیری-باراندازی-و-تحویل-40-کیلومتر-لوله-پلی-اتیلن'>ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، حمل ، بارگیری، باراندازی و تحویل 40 کیلومتر لوله پلی اتیلن / ارزیابی کیفی تهیه ، ساخت، حمل ، بارگیری، باراندازی و تحویل 40 کیلومتر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201827/استعلام-آیفون-تصویری--'>استعلام آیفون تصویری... / استعلام, استعلام آیفون تصویری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201845/مناقصه-خرید-لوله-و-توربین-چاه-عمیق'>مناقصه خرید لوله و توربین چاه عمیق  / مناقصه ، مناقصه خرید لوله و توربین چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201862/تجدید-مناقصه-احداث-فاز-اول-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فاز اول ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201875/استعلام-تعمیرات-امکان-ورزشی'>استعلام تعمیرات امکان ورزشی / استعلام ,استعلام تعمیرات امکان ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201891/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-خدمات-مشاوره--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201910/استعلام-Metrohm'>استعلام Metrohm / استعلام,Metrohm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201925/مناقصه-اجرای-حدود-9100-مترمربع-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 9100 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 9100 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201939/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201959/استعلام-احداث-قبور--'>استعلام احداث قبور ... / استعلام , استعلام احداث قبور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201979/ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-عملیات-اجرائی-طرح-اصلاح-خط'>ارزیابی کیفی مناقصه اجرای عملیات اجرائی طرح اصلاح خط  / ارزیابی کیفی مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه  اجرای عملیات اجرائی طرح اصلاح خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201999/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202018/استعلام-پودر-دستی-500-گرمی--'>استعلام پودر دستی 500 گرمی... / استعلام,پودر دستی 500 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202034/مناقصه-احداث-مدول-اول-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر .... نوبت دوم / مناقصه،مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202051/استعلام-آنتی-ویروس-پادویش'>استعلام  آنتی ویروس پادویش / استعلام, استعلام  آنتی ویروس پادویش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202071/استعلام-یخچال-ایرانی--'>استعلام یخچال ایرانی... / استعلام,یخچال ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202090/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی  / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202108/استعلام-دستگاه-هیتر-همزن-مغناطیسی-هایدلف-پرشیا'>استعلام دستگاه هیتر همزن مغناطیسی هایدلف پرشیا  / استعلام, دستگاه هیتر همزن مغناطیسی هایدلف پرشیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202127/مناقصه-ایمن-سازی-سرگاردریل-ها-و-ارتقا-حفاظ-ایمنی-پرتگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه  ایمن سازی سرگاردریل ها و ارتقا حفاظ ایمنی پرتگاهی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایمن سازی سرگاردریل ها و ارتقا حفاظ ایمنی پرتگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202145/استعلام-تکمیل-سالن-پلاتو--'>استعلام تکمیل سالن پلاتو ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن پلاتو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202166/مناقصه-اجرای-47210-متر-پروژه-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 47210 متر پروژه گازرسانی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 47210 متر پروژه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202188/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر-و-دستگاه-ال-این-وان'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر و دستگاه ال این وان / استعلام ,استعلام سیستم کامل کامپیوتر و دستگاه ال این وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202205/فراخوان-عملیات-نظارت-کارگاهی-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی'>فراخوان عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها و نواحی صنعتی / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها و نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202227/استعلام-پلیمر-پاپ-فور'>استعلام پلیمر پاپ فور / استعلام,استعلام پلیمر پاپ فور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201652/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تخلیه-و-بارگیری-محصولات-و-مواد-اولیه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201677/استعلام-صفحه-پیلت--'>استعلام صفحه پیلت ... / استعلام , استعلام صفحه پیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201693/استعلام-تجهیزات-کارگاه-صنایع-دستی'>استعلام تجهیزات کارگاه صنایع دستی / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201711/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201727/استعلام-خرید-صنایع-چوب'>استعلام خرید صنایع چوب / استعلام , استعلام خرید صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201742/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201759/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-لوله-کشی-آب-و-فاضلاب'>استعلام بازسازی و تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب / استعلام , استعلام بازسازی و تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201775/استعلام-سیستم-تلفن-و-تلفن-مرکزی-(سانترال)'>استعلام سیستم تلفن و تلفن مرکزی (سانترال)  / استعلام, سیستم تلفن و تلفن مرکزی (سانترال) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201789/استعلام-dvdwriter-asus-case-power-zero--'>استعلام  dvdwriter asus- case-power zero ... / استعلام, استعلام  dvdwriter asus- case-power zero ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201804/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, تعمیرات اماکن ورزشی. ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201820/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام,فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201835/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-مانیتورینگ-پرتابل-تولید-داخل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه مانیتورینگ پرتابل تولید داخل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه مانیتورینگ پرتابل تولید داخل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201853/استعلام-خرید-28-دستگاه-تابلو-عمومی-400-آمپر'>استعلام خرید 28 دستگاه تابلو عمومی 400 آمپر / استعلام , استعلام خرید 28 دستگاه تابلو عمومی 400 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201869/تمدید-مناقصه-ساخت-انواع-کاور-محافظ-بدنه-خودرو'>تمدید مناقصه ساخت انواع کاور محافظ بدنه خودرو  / تمدید اگهی مناقصه , تمدید مناقصه ساخت انواع کاور محافظ بدنه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201884/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201901/استعلام-USB--'>استعلام USB ... / استعلام , استعلام USB ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201917/استعلام-درخواست-ون-تویوتا'>استعلام درخواست ون تویوتا  / استعلام, درخواست ون تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201932/استعلام-حفاری-و-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام حفاری و اجرای لوله گذاری  / استعلام, حفاری و اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201948/استعلام-پنجره-دو-جداره'>استعلام پنجره دو جداره / استعلام,استعلام پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201967/استعلام-پرینتر-2035HP'>استعلام پرینتر 2035HP  / استعلام , استعلام پرینتر 2035HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201992/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام ​, پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202009/استعلام-تامین-و-اجرای-پوشش-سطح-رمپ-ساختمان--'>استعلام تامین و اجرای پوشش سطح رمپ ساختمان ... / استعلام,استعلام تامین و اجرای پوشش سطح رمپ ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202026/مناقصه-قطع-و-وصل-برق-و-وصول-بدهی-معوقه-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه قطع و وصل برق و وصول بدهی معوقه مشترکین - نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه قطع و وصل برق و وصول بدهی معوقه مشترکین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202041/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202061/استعلام-پنجره--'>استعلام پنجره ... / استعلام , استعلام پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202082/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202100/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202119/فراخوان-مناقصه-احداث-پارک'>فراخوان مناقصه احداث پارک  / اگهی فراخوان , فراخوان مناقصه احداث پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202134/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کامپیوتر---'>استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر  ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202157/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرد-و-گرم---'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرد و گرم .... / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرد و گرم ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202177/فراخوان-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-(نوبت-دوم)'>فراخوان تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان (نوبت دوم) / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ، فراخوان تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202195/استعلام-میکروسکوپ-بیولوژی'>استعلام میکروسکوپ بیولوژی  / استعلام,استعلام میکروسکوپ بیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202215/استعلام-دوربین-عکسبرداری'>استعلام دوربین عکسبرداری / استعلام,استعلام دوربین عکسبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202234/استعلام-کاغذ-تحریر-A4-پی-پیروان--'>استعلام کاغذ تحریر A4 پی پیروان ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر A4 پی پیروان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202257/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-قیرپاشی-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و قیرپاشی آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه  عملیات زیرسازی و قیرپاشی آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202277/استعلام-مرکب'>استعلام مرکب  / استعلام,استعلام مرکب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202294/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام, استعلام  میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202310/استعلام-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202325/استععلام-دیمن-ولو-یا-رابط-بی-سی-دی'>استععلام دیمن ولو یا رابط بی سی دی  / استععلام , استعلام دیمن ولو یا رابط بی سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202341/استعلام-خرید-اسپرم'>استعلام خرید اسپرم / استعلام,استعلام خرید اسپرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202356/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-فاز-یک'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی فاز یک  / مناقصه عمومی،مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی فاز یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202247/استعلام-اجرای-پروژه-پوشش-انهار--'>استعلام اجرای پروژه پوشش انهار... / استعلام,استعلام اجرای پروژه پوشش انهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202266/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-مجتمع-فرهنگی'>مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مجتمع فرهنگی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای مجتمع فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202286/استعلام-خرید-بهپاد-نقشه-برداری'>استعلام خرید بهپاد نقشه برداری / استعلام,استعلام خرید بهپاد نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202302/فراخوان-مناقصه-احداث-خانه-جوان'>فراخوان مناقصه  احداث خانه جوان / اگهی فراخوان , فراخوان مناقصه  احداث خانه جوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202317/استعلام-جمع-آوری-و-جابجایی-ترانس-و-تامین-برق-ساختمان'>استعلام جمع آوری و جابجایی ترانس و تامین برق ساختمان  / استعلام, جمع آوری و جابجایی ترانس و تامین برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202333/استعلام-خرید-پرکلرین--'>استعلام خرید پرکلرین... / استعلام, استعلام خرید پرکلرین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202348/استعلام-لاستیک-کامیون'>استعلام لاستیک کامیون / استعلام , استعلام لاستیک کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202362/استعلام-یکدستگاه-اسکنر'>استعلام یکدستگاه اسکنر / استعلام, استعلام یکدستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202379/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-خانه'>استعلام مرمت و ساماندهی خانه  / استعلام , استعلام مرمت و ساماندهی خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202394/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202410/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202430/استعلام-دستگاه-اره-فارس-بر-دو-کاره-ماکیتا'>استعلام دستگاه اره فارس بر دو کاره ماکیتا  / استعلام, دستگاه اره فارس بر دو کاره ماکیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202447/استعلام-کالیبراسیون--'>استعلام کالیبراسیون ... / استعلام , استعلام کالیبراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202461/استعلام-دستگاه-اور-فرز-به-همراه-میز-مربوطه-(رشته-نجاری)'>استعلام دستگاه اور فرز به همراه میز مربوطه (رشته نجاری) / استعلام,استعلام دستگاه اور فرز به همراه میز مربوطه (رشته نجاری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202478/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202493/استعلام-دستگاه-تست-و-شستشوی-انژکتور'>استعلام دستگاه تست و شستشوی انژکتور / استعلام,دستگاه تست و شستشوی انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202510/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202524/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام, استعلام صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202537/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان'>استعلام رفع نواقص ساختمان  / استعلام , استعلام رفع نواقص ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202550/استعلام-لوازم-آموزشی-رشته-برق-و-الکترونیک'>استعلام  لوازم آموزشی رشته برق و الکترونیک / استعلام, استعلام  لوازم آموزشی رشته برق و الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202565/استعلام-دستگاه-خم-کن-پروفیل'>استعلام دستگاه خم کن پروفیل / استعلام, دستگاه خم کن پروفیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202579/مناقصه-کنتور-الکترونیکی-تکفاز-نوبت-دوم'>مناقصه کنتور الکترونیکی تکفاز- نوبت دوم  / ماقصه , مناقصه کنتور الکترونیکی تکفاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202594/استعلام-کیس-رایانه-p4'>استعلام کیس رایانه p4 / استعلام ,استعلام کیس رایانه p4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202610/استعلام-توزیع-امانت-مسیر-شماره-3-پست'>استعلام توزیع امانت مسیر شماره 3  پست  / استعلام توزیع امانت مسیر شماره 3  پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202627/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202643/استعلام-گوشت-ران-و-سردست-گوساله'>استعلام گوشت ران و سردست گوساله  / استعلام, گوشت ران و سردست گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202656/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-مجتمع-های-فرهنگی-و-هنری'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات مجتمع های فرهنگی و هنری / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات مجتمع های فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202670/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام,کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202682/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی / استعلام,اجرای عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202694/استعلام-اجرای-شش-طرح-آماری--'>استعلام اجرای شش طرح آماری ... / استعلام,  استعلام اجرای شش طرح آماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202706/استعلام-خرید-تجهیزات-و-قطعات-یدکی'>استعلام خرید تجهیزات و قطعات یدکی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202718/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-خانگی--'>استعلام کولر گازی اسپیلت خانگی ... / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202730/استعلام-عملیات-اجرایی-سنگ-فرش-معابر-روستا--'>استعلام عملیات اجرایی سنگ فرش معابر روستا... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی سنگ فرش معابر روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202742/استعلام-کیت'>استعلام کیت / استعلام,استعلام کیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202756/استعلام-تجهیزات-مکانیکی-خاص-بخش-احیاءها--'>استعلام تجهیزات مکانیکی خاص بخش احیاءها... / استعلام, استعلام تجهیزات مکانیکی خاص بخش احیاءها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202771/استعلام-لامپ-چراغ'>استعلام لامپ چراغ / استعلام,استعلام لامپ چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202784/استعلام-لایسنس-نرم-افزار-جنتک--'>استعلام لایسنس نرم افزار جنتک ... / استعلام,استعلام لایسنس نرم افزار جنتک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202799/استعلام-تامین-مواد-غذایی'>استعلام تامین مواد غذایی / استعلام,تامین مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202813/استعلام-مشاوره-و-طراحی-و--'>استعلام مشاوره و طراحی و... / استعلام,مشاوره و طراحی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202828/استعلام-تجهیزات-سرور--'>استعلام تجهیزات سرور ... / استعلام , استعلام تجهیزات سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202842/استعلام-احداث-مخزن'>استعلام احداث مخزن / استعلام, استعلام احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202857/استعلام-​آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال-و-سوئچ-ها-ک'>استعلام ​آشکارسازها  و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها ک  / استعلام , استعلام ​آشکارسازها  و انتقال دهنده های سیگنال و سوئچ ها ک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202872/استعلام-دستگاه-سانترال'>استعلام دستگاه سانترال / استعلام, استعلام دستگاه سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202885/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس  / استعلام, استعلام یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202900/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام ,استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201644/مناقصه-فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-بایگانی-و--'>مناقصه فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بایگانی و ... / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بایگانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201672/مناقصه-انجام-امور-دفتری-خدمات--آبدارخانه-نظافت-و-نگهبانی'>مناقصه انجام امور دفتری، خدمات ، آبدارخانه، نظافت و نگهبانی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور دفتری، خدمات ، آبدارخانه، نظافت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201688/فراخوان-احداث-راه-بهسازی-و-اجرای-راه-روستایی'>فراخوان احداث راه، بهسازی و اجرای راه روستایی / مناقصه عمومی, فراخوان احداث راه روستایی، بهسازی و اجرای راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201704/استعلام-خرید-10-دستگاه-موتور-برق-بنزینی--'>استعلام خرید 10 دستگاه موتور برق بنزینی ... / استعلام, استعلام خرید 10 دستگاه موتور برق بنزینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201721/مناقصه-جدولگذاری-و-زیرسازی-با-کلیه-آن-تهیه-و-نصب-جدول-تخرین-و-برچیدن-مصالح-و--'>مناقصه جدولگذاری و زیرسازی با کلیه آن تهیه و نصب جدول تخرین و برچیدن مصالح و... / آگهی مناقصه , مناقصه جدولگذاری و زیرسازی با کلیه آن تهیه و نصب جدول تخرین و برچیدن مصالح و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201737/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام پایان دهی و تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201755/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201770/ارزیابی-کیفی-احداث-قطعه-دوم-راه-ساحلی'>ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی  / فراخوان مناقصه, ارزیابی کیفی احداث قطعه دوم راه ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201785/مناقصه-امور-پیشگیری-و-رفع-تخلفات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری   نوبت دوم  / مناقصه امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201799/آگهی-مناقصه-خرید-3-کد-فرز-و-یک-کد-قطعه'>آگهی مناقصه خرید 3 کد فرز و یک کد قطعه  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه خرید 3 کد فرز و یک کد قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201814/استعلام-ساماندهی-و-ساخت-درب-محافظ-چاههای-آبرسانی'>استعلام ساماندهی و ساخت درب محافظ چاههای آبرسانی / استعلام, استعلام ساماندهی و ساخت درب محافظ چاههای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201829/مناقصه-تکمیل-حصار-مخازن-آب'>مناقصه تکمیل حصار مخازن آب / مناقصه تکمیل حصار مخازن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201848/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-و-انجام-مقدمات-ثبت-املاک'>استعلام عملیات نقشه برداری و انجام مقدمات ثبت املاک / استعلام, عملیات نقشه برداری و انجام مقدمات ثبت املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201864/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201878/ارزیابی-کیفی-مناقصه-اجرای-نصب-2000-فقره-انشعاب-فاضلاب'>ارزیابی کیفی مناقصه اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب  / ارزیابی کیفی مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201895/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-آب-و-فاضلاب-زمین-های--'>مناقصه اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب زمین های... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات شبکه آب و فاضلاب زمین های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201912/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه--'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه... / استعلام,پروژه اصلاح و بهینه شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201927/تمدید-مناقصه-خرید-19-آیتم-اقلام-یدکی-و-مصرفی-یدک-کش-های-برقی'>تمدید مناقصه خرید  19 آیتم اقلام یدکی و مصرفی یدک کش های برقی / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید  19 آیتم اقلام یدکی و مصرفی یدک کش های برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201944/مناقصه-تراش-و-روکش-مکانیزه-آسفالت---'>مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت .... / مناقصه عمومی, مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201961/مناقصه-پیمانکاران-توانمند'>مناقصه پیمانکاران توانمند / مناقصه, مناقصه پیمانکاران توانمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201985/تجدید-مناقصه-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-تعمیرات-اساسی-ابنیه-تاسیسات--'>تجدید مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی ابنیه تاسیسات... / تجدید مناقصه،تجدید مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم تعمیرات اساسی ابنیه تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202002/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202020/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202036/مناقصه-عمومی-خرید-جدول-بتنی'>مناقصه عمومی خرید جدول بتنی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید جدول بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202054/استعلام-​تکثیر-گیاهان'>استعلام ​تکثیر گیاهان  / استعلام, ​تکثیر گیاهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202074/فراخوان-مناقصه-انجام-کلیه-امور-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>فراخوان مناقصه انجام کلیه امور خدمات ایاب و ذهاب پرسنل  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه انجام کلیه امور خدمات ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202095/استعلام-دستگاه-پول-شمار-ایستاده'>استعلام دستگاه پول شمار ایستاده / استعلام, دستگاه پول شمار ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202113/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202130/استعلام-حوضچه--'>استعلام حوضچه ... / استعلام , استعلام حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202147/استعلام-طبخ--'>استعلام طبخ ... / استعلام , استعلام طبخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202170/استعلام-دستگاه-استریو-میکروسکوپ--'>استعلام دستگاه استریو میکروسکوپ ... / استعلام , استعلام دستگاه استریو میکروسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202190/استعلام-کولرگازی-سامسونگ'>استعلام کولرگازی سامسونگ / استعلام, کولرگازی سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202209/استعلام-خرید-اسفالت-تویکا'>استعلام خرید اسفالت تویکا / استعلام , استعلام خرید اسفالت تویکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202229/فراخوان-انجام-عملیات-و-تاسیسات-محوطه-ندامتگاه--نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات و تاسیسات محوطه ندامتگاه  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکاران, فراخوان انجام عملیات و تاسیسات محوطه ندامتگاه  - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202251/استعلام-رستوران'>استعلام رستوران  / استعلام,استعلام رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202270/مناقصه-اجرای-پروژه-محوطه-سازی-مجتمع-آپارتمانی'>مناقصه اجرای پروژه محوطه سازی مجتمع آپارتمانی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه محوطه سازی مجتمع آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202289/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام, تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202304/استعلام-تهیه-طرح-ساماندهی-مرمت-و-مقاوم-سازی-کاروانسرا--'>استعلام تهیه طرح ساماندهی، مرمت و مقاوم سازی کاروانسرا... / استعلام, استعلام تهیه طرح ساماندهی، مرمت و مقاوم سازی کاروانسرا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202320/استعلام-ساخت-تابلوهای-سازمان--'>استعلام ساخت تابلوهای سازمان... / استعلام,ساخت تابلوهای سازمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202335/استعلام-اتوکلاو-ایران-تولید-75-لیتری'>استعلام اتوکلاو ایران تولید 75 لیتری / استعلام, استعلام اتوکلاو ایران تولید 75 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202350/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202365/استعلام-ابزار-کالیبراسیون'>استعلام ابزار کالیبراسیون / استعلام,استعلام ابزار کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202381/استعلام-مطابق-پیوست'>استعلام  مطابق پیوست / استعلام, مطابق پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202396/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام ,استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202413/استعلام-تمدید-بیمه-وسایل-نقلیه'>استعلام تمدید بیمه وسایل نقلیه / استعلام,استعلام تمدید بیمه وسایل نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202433/استعلام-تامین-زیرساخت-موردنیاز'>استعلام تامین زیرساخت موردنیاز / استعلام , استعلام تامین زیرساخت موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202449/استعلام-تهیه-و-نصب-سیم-خاردار'>استعلام  تهیه و نصب سیم خاردار / استعلام, تهیه و نصب سیم خاردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202464/استعلام-تامین-مواد-غذایی--'>استعلام تامین مواد غذایی... / استعلام, استعلام تامین مواد غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202480/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-بقعه--'>استعلام ساماندهی و مرمت بقعه... / استعلام,ساماندهی و مرمت بقعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202498/استعلام-اجرای-حفر-چاه'>استعلام اجرای حفر چاه  / استعلام,استعلام اجرای حفر چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202512/استعلام-کیس-رایانه-کامل-رومیزی--'>استعلام کیس رایانه کامل رومیزی... / استعلام,کیس رایانه کامل رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202526/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-شبکه-مسیرهای---تجدید'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای ... تجدید  / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202539/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202552/استعلام-میز-ال-شکل-کشودار-اداری'>استعلام میز ال شکل کشودار اداری / استعلام , استعلام میز ال شکل کشودار اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202567/استعلام-بتن'>استعلام بتن / استعلام,بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202581/استعلام-تهیه-انتشار-و-بازنشر-اخبار-مرتبط-با-وزارت-بهداشت-فرهنگسازی-و-پیشگیری-از-بیماری-ها'>استعلام تهیه، انتشار و بازنشر اخبار مرتبط با وزارت بهداشت، فرهنگسازی و پیشگیری از بیماری ها / استعلام, تهیه، انتشار و بازنشر اخبار مرتبط با وزارت بهداشت، فرهنگسازی و پیشگیری از بیماری ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202598/استعلام-سانتریفیوژ-یونیورسال'>استعلام  سانتریفیوژ یونیورسال  / استعلام, استعلام  سانتریفیوژ یونیورسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202612/استعلام-پرایمر'>استعلام پرایمر / استعلام, استعلام پرایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202630/استعلام-کیت-آموزشی-موتور-خودرو-روی-استند'>استعلام کیت آموزشی موتور خودرو روی استند / استعلام, کیت آموزشی موتور خودرو روی استند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202645/استعلام-تمدید-لایسنس-آنتی-ویروس-kaspersky'>استعلام تمدید لایسنس آنتی ویروس kaspersky / استعلام, تمدید لایسنس آنتی ویروس kaspersky</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202658/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام,استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202672/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202684/استعلام-اکچویتر-DEUFRA--'>استعلام اکچویتر DEUFRA ... / استعلام , استعلام اکچویتر DEUFRA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202696/استعلام-اقلام-سوییچ-خانه--'>استعلام اقلام سوییچ خانه... / استعلام,اقلام سوییچ خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202708/استعلام-سم-پردوفیکس'>استعلام سم پردوفیکس  / استعلام , استعلام سم پردوفیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202720/استعلام-هاردیسک-اینترنال-دفتر-مرکزی'>استعلام هاردیسک اینترنال دفتر مرکزی / استعلام , استعلام هاردیسک اینترنال دفتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202732/استعلام-موتور-الکتریکی--'>استعلام موتور الکتریکی... / استعلام, استعلام موتور الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202745/استعلام-میز'>استعلام میز  / استعلام,میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202758/استعلام-دو-دستگاه-سورفیس-و-40-دستگاه-ضبط-صدا--'>استعلام دو دستگاه سورفیس و 40 دستگاه ضبط صدا ...  / استعلام , استعلام دو دستگاه سورفیس و 40 دستگاه ضبط صدا ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202773/استعلام-سرویس-رفت-و-برگشت-کارکنان'>استعلام سرویس رفت و برگشت کارکنان / استعلام , استعلام سرویس رفت و برگشت کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202786/استعلام-ساخت-کلیب'>استعلام ساخت کلیب / استعلام, استعلام ساخت کلیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202801/استعلام-جمع-آوری-و-اجرای-تاسیسات-برق-و-لوله-کشی'>استعلام جمع آوری و اجرای تاسیسات برق و لوله کشی / استعلام, جمع آوری و اجرای تاسیسات برق و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202816/استعلام-مشاوره-و-طراحی-و-نظارت--'>استعلام مشاوره و طراحی و نظارت... / استعلام,مشاوره و طراحی و نظارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202830/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام  پمپ سانتریفیوژ  / استعلام, پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202844/استعلام-نقشه-برداری-و-تصویر-برداری-هوایی'>استعلام نقشه برداری و تصویر برداری هوایی / استعلام,استعلام نقشه برداری و تصویر برداری هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202859/استعلام-اجرای-کفسازی-سنگی--'>استعلام اجرای کفسازی سنگی ... / استعلام,استعلام اجرای کفسازی سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202874/استعلام-پروفیل-توخالی-فولادی--'>استعلام پروفیل توخالی فولادی... / استعلام,پروفیل توخالی فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202887/استعلام-خرید-5-دستگاه-کولر-ایرانی'>استعلام خرید 5 دستگاه کولر ایرانی / استعلام,استعلام خرید 5 دستگاه کولر ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202902/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام,تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202915/استعلام-اجرای-عملیات-خط-توزیع'>استعلام اجرای عملیات خط توزیع / استعلام,اجرای عملیات خط توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202929/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام  فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام ،استعلام  فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201657/مناقصه-انجام-زیرسازی-نوارهای-حفاری-و-لکه-گیری-و-ترمیم-آسفالت-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201680/فراخوان-امور-بیمه-تکمیلی-درمان-پرسنل'>فراخوان امور بیمه تکمیلی درمان پرسنل  / آگهی فراخوان, فراخوان امور بیمه تکمیلی درمان پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201694/استعلام-میکروخازن--'>استعلام میکروخازن ... / استعلام , استعلام میکروخازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201712/مناقصه-فعالیت-های-سرویس-و-نگهداری-و-اتفاقات-و-عملیات---'>مناقصه فعالیت های سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات .... / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه فعالیت های سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201728/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201743/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی---'>استعلام اجاره سالن ورزشی  ... / استعلام, استعلام اجاره سالن ورزشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201760/استعلام-بهسازی-اطاق-پذیرش--'>استعلام بهسازی اطاق پذیرش ... / استعلام , استعلام بهسازی اطاق پذیرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201776/استعلام-فهرست-برداری-و-بهنگام-سازی-اطلاعات-کد-پستیو-فعالیت-های-آماری--'>استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی اطلاعات کد پستیو فعالیت های آماری ... / استعلام , استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی اطلاعات کد پستیو فعالیت های آماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201790/مناقصه-ریتیوب-بویلر-کمکی-30-تنی-نیروگاه'>مناقصه  ریتیوب بویلر کمکی 30 تنی نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ریتیوب بویلر کمکی 30 تنی نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201805/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی  / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201821/مناقصه-فراخوان-پروژه-آماده-سازی-شهرک-مولوی'>مناقصه فراخوان پروژه آماده سازی شهرک مولوی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان پروژه آماده سازی شهرک مولوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201837/استعلام-خرید-40-عدد-توکن-جهت-گواهی-امضا-دیجیتال'>استعلام خرید 40 عدد توکن جهت گواهی امضا دیجیتال / استعلام , استعلام خرید 40 عدد توکن جهت گواهی امضا دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201854/مناقصه-خرید-تعداد-600-دستگاه-مانیتورینگ-ثابت-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 600 دستگاه مانیتورینگ ثابت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 600 دستگاه مانیتورینگ ثابت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201870/استعلام-آسفالت-ریزی--'>استعلام آسفالت ریزی... / استعلام, استعلام آسفالت ریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201885/استعلام-دستگاه-فایر-حریق'>استعلام دستگاه فایر حریق  / استعلام,استعلام دستگاه فایر حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201902/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی  اداری  / استعلام, میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201918/استعلام-تهیه-آب--'>استعلام تهیه آب ... / استعلام , استعلام تهیه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201933/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت---'>استعلام کولر گازی اسپیلت  ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201950/استعلام-دستگاه-ست-پنیوماتیک--'>استعلام دستگاه ست پنیوماتیک... / استعلام,دستگاه ست پنیوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201970/استعلام-میز-اداری--'>استعلام میز اداری ... / استعلام, استعلام میز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201993/استعلام-تعمیرات-تابلو-برق-و--'>استعلام تعمیرات تابلو برق و ... / استعلام, استعلام تعمیرات تابلو برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202010/مناقصه-تهیه-مصالح-و-کف-شکنی-چاههای-آب-شرب--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و کف شکنی چاههای آب شرب...نوبت دوم  / مناقصات عمومی, مناقصه تهیه مصالح و کف شکنی چاههای آب شرب...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202027/تجدید-مناقصه-عمومی-تهیه-و-احداث-و-نصب-مخزن-فلزی-150-متر-مکعبی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی تهیه و احداث و نصب مخزن فلزی 150 متر مکعبی  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و احداث و نصب مخزن فلزی 150 متر مکعبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202042/استعلام-اجرای-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اجرای شبکه توزیع آب  / استعلام, اجرای شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202063/مناقصه-تامین-3-دستگاه-UPS'>مناقصه  تامین 3 دستگاه UPS / آگهی مناقصه, مناقصه  تامین 3 دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202083/مناقصه-خرید-گوشت-گرم-و-منجمد-گاو-و-گوسفند-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید گوشت گرم و منجمد گاو و گوسفند  و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گوشت گرم و منجمد گاو و گوسفند  و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202101/استعلام-دستگاه-شیکر-لوله-آزمایش--'>استعلام دستگاه شیکر لوله آزمایش ... / استعلام , استعلام دستگاه شیکر لوله آزمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202120/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بیمه-بدنه'>استعلام بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه  / استعلام, بیمه شخص ثالث و بدنه خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202136/مناقصه-امورات-خدماتی-شهری-خود-کارهای-رفت-و-روب-و-تنظیف-معابر-عمومی--'>مناقصه امورات خدماتی شهری خود کارهای رفت و روب و تنظیف معابر عمومی ... / مناقصه , مناقصه امورات خدماتی شهری خود کارهای رفت و روب و تنظیف معابر عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202158/استعلام-خرید-25-دستگاه-کیس--'>استعلام  خرید 25 دستگاه کیس ... / استعلام , استعلام  خرید 25 دستگاه کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202178/مناقصه-عمومی-تکمیل-پارک-کلفام-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل پارک کلفام نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی تکمیل پارک کلفام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202198/استعلام-دستگاه-روتاری'>استعلام دستگاه روتاری / استعلام,استعلام دستگاه روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202217/فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  / مناقصه عمومی , فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202235/مناقصه-ساخت-طبقه-اول-(بالای-همکف)-ساختمان-اداری'>مناقصه ساخت طبقه اول (بالای همکف) ساختمان اداری / فراخوان جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای , مناقصه ساخت طبقه اول (بالای همکف) ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202261/استعلام-خرید-750-دستگاه-کات-اوت'>استعلام خرید 750 دستگاه کات اوت / استعلام,استعلام خرید 750 دستگاه کات اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202278/استعلام-ترانس-هوایی'>استعلام ترانس هوایی / استعلام,استعلام ترانس هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202295/استعلام-ابزارآلات-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات اندازه گیری  / استعلام, استعلام ابزارآلات اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202311/استعلام-تشک-فنری-تخت-خواب--'>استعلام تشک فنری تخت خواب... / استعلام, استعلام تشک فنری تخت خواب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202326/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام, استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202342/استعلام-Plc-300-s7--'>استعلام Plc 300 s7 ... / استعلام , استعلام Plc 300 s7 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202357/استعلام-انتن-ALCMA-AL2AF-MP50-1000-IRI'>استعلام  انتن ALCMA AL2AF MP50-1000/IRI / استعلام, استعلام  انتن ALCMA AL2AF MP50-1000/IRI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202371/استعلام-خرید-سموم'>استعلام خرید سموم / استعلام , استعلام خرید سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202388/مناقصه-مشاور-جهت-تهیه-برنامه-پنج-ساله-راهبردی-علمیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه مشاور جهت تهیه برنامه پنج ساله راهبردی علمیاتی نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه مشاور جهت تهیه برنامه پنج ساله راهبردی علمیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202401/استعلام-خرید-شماره-گوش-گاو---'>استعلام خرید شماره گوش گاو  ... / استعلام, استعلام خرید شماره گوش گاو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202423/استعلام-تعمیرات-مراکز-فرهنگی'>استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی / استعلام, استعلام تعمیرات مراکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202440/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-نرم-افزار--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی نرم افزار ... / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202455/استعلام-استابلایزر-3-فاز-(20-کیلو-ولت-امپر)'>استعلام استابلایزر 3 فاز (20 کیلو ولت امپر) / استعلام, استعلام استابلایزر 3 فاز (20 کیلو ولت امپر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202473/استعلام-مجموعه-آموزشی-سیستم-سوخت-رسانی-سمند'>استعلام مجموعه آموزشی سیستم سوخت رسانی سمند / استعلام , استعلام مجموعه آموزشی سیستم سوخت رسانی سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202487/استعلام-خرید-کمد-بایگانی-7-طبقه-فلزی--'>استعلام خرید کمد بایگانی 7 طبقه فلزی... / استعلام, استعلام خرید کمد بایگانی 7 طبقه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202504/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام,خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202519/استعلام-محصورسازی-و-محوطه-سازی-چاههای--'>استعلام محصورسازی و محوطه سازی چاههای ... / استعلام,استعلام محصورسازی و محوطه سازی چاههای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202531/استعلام-عملیات-بوجاری-بذور-گندم'>استعلام عملیات بوجاری بذور گندم / استعلام , استعلام عملیات بوجاری بذور گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202544/استعلام-قلم-نوری-وکام-A4'>استعلام قلم نوری وکام A4  / استعلام, قلم نوری وکام A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202558/استعلام-گچ-سفید-ساختمانی'>استعلام گچ سفید ساختمانی / استعلام, گچ سفید ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202573/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202587/استعلام-پمپ-خلا-با-مخزن-استیل-2-لیتری-با-متعلقات'>استعلام پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات  / استعلام, پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202603/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره یک دستگاه اتوبوس / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202619/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-مجموعه-چغازنبیل-و-هفت-تپه'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه چغازنبیل و هفت تپه  / استعلام , استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه چغازنبیل و هفت تپه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202638/استعلام-توزیع-امانت-مسیر-شماره-6-پست'>استعلام توزیع امانت مسیر شماره 6 پست / استعلام, استعلام توزیع امانت مسیر شماره 6 پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202651/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام خرید کامپیوتر و تجهیزات جانبی / استعلام,خرید کامپیوتر و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202664/استعلام-لاستیک-کامیون-22-5-80--315'>استعلام لاستیک کامیون 22.5 -80 * 315 / استعلام, استعلام لاستیک کامیون 22.5 -80 * 315</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202677/استعلام-واگذاری-مدیریتی-کلیه-امور-مربوط-به-تاسیسات--'>استعلام واگذاری مدیریتی کلیه امور مربوط به تاسیسات ... / استعلام , استعلام واگذاری مدیریتی کلیه امور مربوط به تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202689/استعلام-دفع-آفات-درختان'>استعلام دفع آفات درختان / استعلام,استعلام دفع آفات درختان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202701/استعلام-تهیه-حمل-و-پخش-و-روکش-آسفالت'>استعلام تهیه حمل و پخش و روکش آسفالت  / استعلام, تهیه حمل و پخش و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202713/استعلام-کود-حیوانی-کمپوست--'>استعلام کود حیوانی کمپوست... / استعلام, استعلام کود حیوانی کمپوست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202725/استعلام-دستگاه-ویدیو-پرژکتور'>استعلام  دستگاه ویدیو پرژکتور / استعلام, دستگاه ویدیو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202737/استعلام-صندلی-مبلی-راحتی'>استعلام صندلی مبلی راحتی / استعلام, صندلی مبلی راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202750/استعلام-پرایمرهای-khv2'>استعلام  پرایمرهای khv2 / استعلام, استعلام  پرایمرهای khv2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202764/استعلام-BAUER-گیرموتور'>استعلام BAUER گیرموتور / استعلام , استعلام BAUER گیرموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202778/استعلام-انجام-تخریب-دیوار-و-بازسازی-کف'>استعلام انجام تخریب دیوار و بازسازی کف / استعلام, استعلام انجام تخریب دیوار و بازسازی کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202793/استعلام-مگنت-ترمز-جهت-آسانسور-و--'>استعلام مگنت ترمز جهت آسانسور و ... / استعلام, استعلام  مگنت ترمز جهت آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202807/استعلام-کنتور-مولتی-جت-نیمه-خشک'>استعلام کنتور مولتی جت نیمه خشک  / استعلام, استعلام کنتور مولتی جت نیمه خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202822/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-سنگی--'>استعلام اجرای دیوار حائل سنگی ... / استعلام , استعلام اجرای دیوار حائل سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202835/استعلام-یونیت-برقی-هیدرولیکی'>استعلام یونیت برقی هیدرولیکی / استعلام ,استعلام یونیت برقی هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202850/استعلام-شناسایی-آموزش-و-توانمند-سازی-BDS-تخصصی-طراحی-و-ساخت-قالب-خوشه-پلاستیک'>استعلام شناسایی، آموزش و توانمند سازی BDS تخصصی طراحی و ساخت قالب خوشه پلاستیک / استعلام, شناسایی، آموزش و توانمند سازی BDS تخصصی طراحی و ساخت قالب خوشه پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202866/استعلام-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان'>استعلام نگهداری تاسیسات بیمارستان / استعلام,استعلام نگهداری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202879/استعلام-خرید-پارکت-و-کاغذ-دیواری--'>استعلام خرید پارکت و کاغذ دیواری ... / استعلام, استعلام خرید پارکت و کاغذ دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202893/استعلام-نصب-تجهیزات-مکانیکی'>استعلام نصب تجهیزات مکانیکی / استعلام,نصب تجهیزات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201638/مناقصه-عمومی-تخلیه-و-بارگیری-و-حفظ-و-حراست-و-نگهداری---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تخلیه و بارگیری و حفظ  و حراست و نگهداری...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی تخلیه و بارگیری و حفظ  و حراست و نگهداری...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201666/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201687/مناقصه-مدیریت-انجام-امور-خدمات-اداری-و-پشتیبانی'>مناقصه مدیریت انجام امور خدمات اداری و پشتیبانی   / مناقصه ، مناقصه مدیریت انجام امور خدمات اداری و پشتیبانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201703/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201720/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201736/آگهی-مناقصه-5-نوع-قطعات-فلزی'>آگهی مناقصه 5 نوع قطعات فلزی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه 5 نوع قطعات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201752/فراخوان-شناسایی-فروشندگان-و-تامین-کنندگان-چیلر-تراکمی-و---نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی فروشندگان و تامین کنندگان چیلر تراکمی و ... نوبت دوم / فراخوان شناسایی فروشندگان و تامین کنندگان چیلر تراکمی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201769/مناقصه-مرمت-و-نگهداری-معابر--'>مناقصه مرمت و نگهداری معابر... / مناقصه, مناقصه مرمت و نگهداری معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201784/استعلام-مرمت-و-بازسازی-بنای-تاریخی-حمام-روستا'>استعلام مرمت و بازسازی بنای تاریخی حمام روستا / استعلام, مرمت و بازسازی بنای تاریخی حمام روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201798/مناقصه-عمومی-خرید-مصالح-رودخانه-آبرفتی-بیس-جهت-زیرسازی-و-شن-ریزی-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید مصالح رودخانه آبرفتی بیس جهت زیرسازی و شن ریزی- مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید مصالح رودخانه آبرفتی بیس جهت زیرسازی و شن ریزی- مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201812/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201828/مناقصه-خرید-کود-و-سم'>مناقصه خرید کود و سم  / مناقصه ، مناقصه خرید کود و سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201846/استعلام-نظارت-و-کنترل--'>استعلام نظارت و کنترل... / استعلام, استعلام نظارت و کنترل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201863/مناقصه-خرید-تعداد-150-دستگاه-الکتروشوک-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه الکتروشوک (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه الکتروشوک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201877/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بچینگ-پلانت'>مناقصه خرید یک دستگاه بچینگ پلانت   / مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه بچینگ پلانت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201892/استعلام-سنگ-مرمریت'>استعلام سنگ مرمریت / استعلام, سنگ مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201911/مناقصه-اجرای-حدود-7520-مترمربع-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حدود 7520 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 7520 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201926/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-قطعات'>تجدید مناقصه خرید، نصب قطعات / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید، نصب قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201941/استعلام-کناره-محرابی-سجاده-آریا-700-شانه-گردویی'>استعلام کناره محرابی سجاده آریا 700 شانه گردویی  / استعلام, کناره محرابی سجاده آریا 700 شانه گردویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201960/مناقصه-خرید-خدمات-کنترل-ابعادی-قطعات-و-بهبود-فرایند-تولید'>مناقصه خرید خدمات کنترل ابعادی قطعات و بهبود فرایند تولید / مناقصه, مناقصه خرید خدمات کنترل ابعادی قطعات و بهبود فرایند تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201983/استعلام-لوله-و-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام  لوله و اتصالات و شیرآلات  / استعلام , استعلام  لوله و اتصالات و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202001/استعلام-الکتروپمپ-شناور-و-متعلقات'>استعلام الکتروپمپ شناور و متعلقات   / استعلام, الکتروپمپ شناور و متعلقات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202019/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-لودر--تجدید'>مناقصه خرید سه دستگاه لودر.. تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید سه دستگاه لودر.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202035/استعلام-صابون-حمام-120-گرمی-برند-یکتا--'>استعلام صابون حمام 120 گرمی. برند یکتا... / استعلام,استعلام صابون حمام 120 گرمی. برند یکتا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202052/مناقصه-امورات-خدمات-شهری-تجدید'>مناقصه امورات خدمات شهری تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202073/استعلام-فن-کویل-بالا-زن-CFM600'>استعلام  فن کویل بالا زن CFM600 / استعلام, فن کویل بالا زن CFM600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202091/استعلام-کناف-سقف-ضد-رطوبت'>استعلام کناف سقف ضد رطوبت  / استعلام, استعلام کناف سقف ضد رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202111/تجدید-مناقصه-مقدار-11004-متر-لوله-کاروگیت-فاضلابی'>تجدید مناقصه مقدار 11004 متر لوله کاروگیت فاضلابی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مقدار 11004 متر لوله کاروگیت فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202128/استعلام-دیوار-پوش-ام-دی-اف'>استعلام دیوار پوش ام دی اف / استعلام,استعلام دیوار پوش ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202146/استعلام-تجهیزات-رشته-اتومکانیک'>استعلام تجهیزات رشته اتومکانیک / استعلام,تجهیزات رشته اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202169/استعلام-دستگاه-زوم-استریومیکروسکوپ'>استعلام دستگاه زوم استریومیکروسکوپ / استعلام, دستگاه زوم استریومیکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202189/استعلام-پتو-بالشت-ملحفه-و--'>استعلام پتو، بالشت، ملحفه و ... / استعلام, استعلام پتو، بالشت، ملحفه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202208/مناقصه-خرید-انواع-باطری-سیلد-و-اسید-2-ولتی'>مناقصه خرید انواع  باطری سیلد و اسید 2 ولتی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه  خرید انواع  باطری سیلد و اسید 2 ولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202228/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202249/مناقصه-خرید-خدمات-آشپزخانه'>مناقصه خرید خدمات آشپزخانه / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202268/تجدید-مناقصه-خرید-13000-متر-لوله-پلی-اتیلن-تکجداره-آبی-در-سایزهای-مختلف'>تجدید مناقصه خرید 13000 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی در سایزهای مختلف / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 13000 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202288/مناقصه-زیرسازی--آسفالت--کانیوا--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا - نوبت دوم  / مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202923/استعلام-لوله-کشی-گاز-ساختمان-اداری--'>استعلام لوله کشی گاز ساختمان اداری... / استعلام,لوله کشی گاز ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202938/استعلام-واشر-و--'>استعلام واشر و... / استعلام,واشر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202951/استعلام-کولر-ایستاده'>استعلام کولر ایستاده / استعلام, استعلام کولر ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202965/استعلام-ارائه-مشاوره'>استعلام ارائه مشاوره  / استعلام,استعلام ارائه مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201632/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مقدار-500-متر'>مزایده ششدانگ زمین به مقدار 500 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مقدار 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201648/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر--'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر ... / اگهی مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201670/مزایده-ملک-مساحت-1108مترمربع'>مزایده ملک مساحت 1108مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 1108مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201709/مزایده-اجاره-املاک'>مزایده اجاره املاک  / مزایده، مزایده اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201754/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201815/مزایده-مجموعه-آموزشی-رفاهی-فرهنگیان'>مزایده مجموعه آموزشی، رفاهی فرهنگیان / مزایده مجموعه آموزشی، رفاهی فرهنگیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201857/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-میتسوبیشی-گالانت'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی گالانت  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری میتسوبیشی گالانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201906/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-212-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 212 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 212 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201955/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-ملایر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک ملایر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک ملایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201981/مزایده-منبع-ذخیره-سوخت'>مزایده منبع ذخیره سوخت  / اگهی مزایده , مزایده منبع ذخیره سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202016/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-محل-تالار-پذیرایی'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از محل تالار پذیرایی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده  واگذاری حق بهره برداری از محل تالار پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202056/مزایده-یک-دستگاه-خمیرگیر-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خمیرگیر- مرحله دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خمیرگیر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202084/مزایده-500-متر-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده 500 متر زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده 500 متر زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202118/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-58-5متر-و-اعیانی-43-5متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 58.5متر و اعیانی 43.5متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 58.5متر و اعیانی 43.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202153/مزایده-میلگرد---'>مزایده میلگرد .... / مزایده,مزایده میلگرد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202180/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر بخش نه مشهد  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202211/مزایده-ششدانگ-پلاک-هفت-فرعی-بخش-یک-شهرستان-محلات'>مزایده ششدانگ پلاک هفت فرعی بخش یک شهرستان محلات / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک هفت فرعی بخش یک شهرستان محلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202241/مزایده-غرفه-صنایع-دستی-و-خرازی'>مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده غرفه صنایع دستی و خرازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202272/مزایده-دو-دستگاه-سیم-برش-معدن'>مزایده دو دستگاه سیم برش معدن  / مزایده , مزایده دو دستگاه سیم برش معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202313/مزایده-دانخوری-اتوماتیک-آبخوری-نیلپف'>مزایده دانخوری اتوماتیک آبخوری نیلپف / مزایده,مزایده دانخوری اتوماتیک آبخوری نیلپف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202373/مزایده-ملک-مساحت-229-58متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 229.58متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 229.58متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202415/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202456/مزایده-زمین-مساحت-336-63متر-قطعه-12-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 336.63متر قطعه 12 تفکیکی / مزایده ,مزایده زمین مساحت 336.63متر قطعه 12 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202503/آگهی-مزایده-دستگاه-سمند'>آگهی مزایده دستگاه سمند  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202590/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-75-43متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 75.43متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 75.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202633/مزایده-فروش-اراضی-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202789/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-بایر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بصورت بایر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بصورت بایر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202856/مزایده-دو-قطعه-زمین-به-مساحت-800-متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین به مساحت 800 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین به مساحت 800 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202935/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو پارس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202981/استعلام-خدمات-ترویج-آموزشی--'>استعلام خدمات ترویج آموزشی ... / استعلام , استعلام خدمات ترویج آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202995/استعلام-ارائه-و-تامین-اینترنت-با-پهنای-باند-4Mbps'>استعلام ارائه و تامین اینترنت با پهنای باند 4Mbps  / استعلام, ارائه و تامین اینترنت با پهنای باند 4Mbps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203006/مزایده-فلنج-جلو-پراید-فلنج-چرخ-عقب'>مزایده فلنج جلو پراید- فلنج چرخ عقب / مزایده,مزایده فلنج جلو پراید- فلنج چرخ عقب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203011/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203029/استعلام-شارژ-پیامک'>استعلام  شارژ پیامک / استعلام, استعلام  شارژ پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203042/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهار کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203048/استعلام-آنالیزور-گاز-و--'>استعلام آنالیزور گاز و ...  / استعلام, استعلام آنالیزور گاز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202845/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202861/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202875/استعلام-8-دستگاه-سانترال-و-60-دستگاه-تلفن-رومیزی'>استعلام 8 دستگاه سانترال و 60 دستگاه تلفن رومیزی  / استعلام, استعلام 8 دستگاه سانترال و 60 دستگاه تلفن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202888/استعلام-آبگرمکن-آیونایز'>استعلام آبگرمکن آیونایز / استعلام, استعلام آبگرمکن آیونایز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202903/استعلام-تکمیل-سردهنه-زراعی'>استعلام تکمیل سردهنه زراعی  / استعلام,استعلام تکمیل سردهنه زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202916/استعلام-کاشی-کاری--'>استعلام کاشی کاری ... / استعلام , استعلام کاشی کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202930/استعلام-​رولبرینگ'>استعلام ​رولبرینگ  / استعلام بهاء, استعلام ​رولبرینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202945/استعلام-گاید-وایر--'>استعلام گاید وایر ... / استعلام , استعلام گاید وایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202959/استعلام-ارائه-و-تامین-اینترنت-با-پهنای-باند--'>استعلام ارائه و تامین اینترنت با پهنای باند ... / استعلام , استعلام ارائه و تامین اینترنت با پهنای باند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202974/استعلام-دستگاه-کولرگازی-اسپلیت'>استعلام دستگاه کولرگازی اسپلیت / استعلام, دستگاه کولرگازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201624/مزایده-وانت-پیکان-مدل-1385'>مزایده وانت پیکان مدل 1385 / اگهی مزایده, مزایده وانت پیکان مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201640/مزایده-فروش-ژنراتور'>مزایده فروش ژنراتور  / مزایده ، مزایده فروش ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201658/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-ده-سال-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت ده سال مرحله اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت ده سال مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201690/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2004-56متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2004.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2004.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201734/مزایده-فروش-حدود-107-مورد-ماشین-آلات-مستهلک-و-اقلام-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 107 مورد ماشین آلات مستهلک و اقلام ضایعاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده یک مرحله ای , مزایده فروش حدود 107 مورد ماشین آلات مستهلک و اقلام ضایعاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201782/مزایده-فروش-تعداد-14-باب-مغازه'>مزایده فروش تعداد 14 باب مغازه / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201838/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201886/مزایده-یک-قطعه-باغ-آبی-مساحت-5300متر'>مزایده یک قطعه باغ آبی مساحت 5300متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ آبی مساحت 5300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201938/مزایده-ملک-مساحت-1938متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 1938متر مرحله دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 1938متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201969/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-بخش-دو-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری بخش دو قوچان مرحله اول / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب دامداری بخش دو قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201998/مزایده-واگذاری-مجموعه-زمین-تنیس'>مزایده واگذاری مجموعه زمین تنیس / مزایده, مزایده واگذاری مجموعه زمین تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202039/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تاسیسات-خط-کامل-تولید-آب-میوه'>مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202069/مزایده-واگذاری-استخر-نمایشگاه-بین-المللی'>مزایده واگذاری استخر نمایشگاه بین المللی / اگهی مزایده , مزایده واگذاری استخر نمایشگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202103/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-177-26متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 177.26متر نوبت دوم / مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 177.26متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202140/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-خودروی-سواری--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 4 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202167/مزایده-واگذاری-دو-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو واحد تجاری - نوبت دوم / مزایده ، مزایده واگذاری دو واحد تجاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202197/مزایده-فروش-میز-مدیریت-نیم-دایره'>مزایده فروش میز مدیریت نیم دایره / مزایده , مزایده فروش میز مدیریت نیم دایره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202226/مزایده-4-دستگاه-atm-خود-پرداز'>مزایده  4 دستگاه atm خود پرداز  / اگهی مزایده , مزایده  4 دستگاه atm خود پرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202253/مزایده-ساختمان-مساحت-399متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت 399متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ساختمان مساحت 399متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202287/مزایده-ششدانگ-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-48-10015-اصلی'>مزایده ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 48/10015 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی 48/10015 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202337/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دو-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202402/مزایده-یدک-کش-(اتوبوس-دریایی-)-و-شناور'>مزایده  یدک کش (اتوبوس دریایی ) و شناور / اگهی مزایده , مزایده  یدک کش (اتوبوس دریایی ) و شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202431/مزایده-دوچرخه-ثابت-ورزشی-کراس-و--'>مزایده دوچرخه ثابت ورزشی کراس و ... / مزایده, مزایده دوچرخه ثابت ورزشی کراس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202481/مزایده-ششدانگ-سه-باب-مغازه'>مزایده ششدانگ سه باب مغازه  / مزایده ,مزایده ششدانگ سه باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202554/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-52925متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 52925متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 52925متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202613/مزایده-ششدانگ-یک-درب-باغچه-بخش-4-شیراز'>مزایده ششدانگ یک درب باغچه بخش 4 شیراز / مزایده,مزایده ششدانگ یک درب باغچه بخش 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202744/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-126-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 126 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 126 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202821/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2500متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 2500متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202932/استعلام-ساخت-مستند'>استعلام ساخت مستند / استعلام, استعلام ساخت مستند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202946/استعلام-دستکش-معاینه-و-جراحی'>استعلام دستکش معاینه و جراحی  / استعلام ,استعلام دستکش معاینه و جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202960/استعلام-موتور-سیکلت--'>استعلام موتور سیکلت ... / استعلام , استعلام موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202975/فراخوان-سرمایه-گذاری-مشارکتی-جهت-ساماندهی-و-بهسازی-پارک--نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت ساماندهی و بهسازی پارک... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت ساماندهی و بهسازی پارک... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201625/مزایده-فروش-یک-واحد-آپارتمان-و-یک-باب-تجاری-مساحت-165-49-و-60-02متر'>مزایده فروش یک واحد آپارتمان و یک باب تجاری مساحت 165.49 و 60.02متر  / مزایده , مزایده فروش یک واحد آپارتمان و یک باب تجاری مساحت 165.49 و 60.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201641/مزایده-آپارتمان-مساحت-84-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 84 متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 84 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201664/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-411-22متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 411.22متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 411.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201696/آگهی-مزایده-کارخانه-آسفالت-و-ماسه-شویی-شهرداری--'>آگهی مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی شهرداری.... / آگهی مزایده ، آگهی مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی شهرداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201740/مزایده-ملک-به-مساحت-1712-37متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 1712.37متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1712.37متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201791/مزایده-ملک-به-شماره-1062-22-701-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره 1062/22/701 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره 1062/22/701 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201842/مزایده-منبع-ذخیره-سوخت-و-آب--'>مزایده منبع ذخیره سوخت و آب... / مزایده, مزایده منبع ذخیره سوخت و آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201893/مزایده-یکدستگاه-موتورسیکلت-پاسکما---مرحله-دوم'>مزایده یکدستگاه موتورسیکلت پاسکما.... مرحله دوم / مزایده, مزایده یکدستگاه موتورسیکلت پاسکما.... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201940/مزایده-یک-دستگاه-سواری-جیلی'>مزایده یک دستگاه سواری جیلی / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201971/مزایده-فروش-اقلام-و-ابزارآلات-راکد-و-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام و ابزارآلات راکد و ضایعاتی / مزایده , مزایده فروش اقلام و ابزارآلات راکد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202000/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-177-77متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 177.77متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 177.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202043/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سمند  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202072/مزایده-واگذاری-ملک-ویلایی-مسکونی-4-طبقه-زیربنای-1309متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ملک ویلایی مسکونی 4 طبقه زیربنای 1309متر نوبت دوم / مزایده واگذاری ملک ویلایی مسکونی 4 طبقه زیربنای 1309متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202106/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-143-20متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 143.20متر نوبت اول  / مزایده ملک مساحت عرصه 143.20متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202141/مزایده-فروش-مقداری-سنگ-پلاک-شده-دهبید-زراعی'>مزایده فروش مقداری سنگ پلاک شده دهبید زراعی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقداری سنگ پلاک شده دهبید زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202168/مزایده-فروش-5-قطعه-از-املاک-مسکونی'>مزایده فروش 5 قطعه از املاک مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش 5 قطعه از املاک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202200/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-63-متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 63 متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 63 متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202230/مزایده-آپارتمان-مساحت-250-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 250 متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202258/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202293/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-05متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.05متر قطعه سه تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.05متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202344/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-دو-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت دو سال  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت دو سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202403/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-دستگاه-کاشانه'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه کاشانه  / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه کاشانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202434/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت / مزایده ,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202484/مزایده-واگذاری-محوطه-شهربازی-چاپ-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محوطه شهربازی- چاپ دوم نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده واگذاری محوطه شهربازی - چاپ دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202561/مزایده-بوفه'>مزایده بوفه  / مزایده , مزایده بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202617/مزایده-واگذاری-اجاره-بازار-روز-شهر'>مزایده واگذاری اجاره بازار روز شهر  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری اجاره بازار روز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202753/مزایده-فروش-ملک-مازاد-کاربری-تجاری-اعیانی-152-6متر'>مزایده فروش ملک مازاد کاربری تجاری اعیانی 152.6متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد کاربری تجاری اعیانی 152.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202825/مزایده-آپارتمان-مساحت-342-49متر'>مزایده آپارتمان مساحت 342.49متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 342.49متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202898/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-انجیرستان-و-بادامستان-مساحت-5524متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه انجیرستان و بادامستان مساحت 5524متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه انجیرستان و بادامستان مساحت 5524متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202977/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-275-83متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 275.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 275.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202990/استعلام-پرینتر-چک--'>استعلام پرینتر چک... / استعلام, استعلام پرینتر چک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203004/استعلام-تجهیزات-لازم-جهت-افزایش-پهنای-باند'>استعلام تجهیزات لازم جهت افزایش پهنای باند  / استعلام , استعلام تجهیزات لازم جهت افزایش پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202863/استعلام-پروژه-تکمیل-زیرساخت-گردشگری--'>استعلام پروژه تکمیل زیرساخت گردشگری ... / استعلام , استعلام پروژه تکمیل زیرساخت گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202877/استعلام-لوازم-مصرفی-کاشی-کاری'>استعلام  لوازم مصرفی کاشی کاری / استعلام ,استعلام  لوازم مصرفی کاشی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202891/استعلام-دفتر-پیمانکاری'>استعلام دفتر پیمانکاری  / استعلام,استعلام دفتر پیمانکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202905/استعلام-تهیه-تجهیزات-رستوران'>استعلام تهیه تجهیزات رستوران / استعلام,تهیه تجهیزات رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202918/استعلام-میلگرد-خاموت--'>استعلام میلگرد، خاموت... / استعلام, استعلام میلگرد، خاموت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202933/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام,استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202947/استعلام-سیستم-راداری'>استعلام سیستم راداری  / استعلام, سیستم راداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202961/استعلام-انجام-عملیات-بهنگام-سازی--'>استعلام انجام عملیات بهنگام سازی... / استعلام, استعلام انجام عملیات بهنگام سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202976/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام,استعلام خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201627/مزایده-ملک-مشتمل-بر-عرصه-زمین-تجاری-مساحت-55-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشتمل بر عرصه زمین تجاری مساحت 55 متر نوبت اول / مزایده , مزایده ملک مشتمل بر عرصه زمین تجاری مساحت 55 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201642/مزایده-خودروی-وانت-آریسان'>مزایده خودروی وانت آریسان / اگهی مزایده, مزایده خودروی وانت آریسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201665/مزایده-240-دست-مانتو-زنانه-و-دخترانه--'>مزایده  240 دست مانتو زنانه و دخترانه... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده  240 دست مانتو زنانه و دخترانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201697/مزایده-ملک-مشتمل-بر-زمین-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ملک مشتمل بر زمین مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ملک مشتمل بر زمین مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201745/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-255-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 255 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 255 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201796/مزایده-یک-واحد-دامداری-مساحت-884-متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد دامداری مساحت 884 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد دامداری مساحت 884 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201844/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201894/تجدید-مزایده-سهام'>تجدید مزایده سهام  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201942/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-بخش-ده-تبریز'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای بخش ده تبریز  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای بخش ده تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201973/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-شامل-نیم-ست-قالب-تونلی-مستعمل---'>مزایده فروش اقلام مازاد شامل نیم ست قالب تونلی مستعمل .... / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد شامل نیم ست قالب تونلی مستعمل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202003/مزایده-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202044/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-270-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 270 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 270 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202075/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-خدماتی-شامل-خشکشویی-و-آرایشگاه-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از فضای خدماتی شامل خشکشویی و آرایشگاه  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای خدماتی شامل خشکشویی و آرایشگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202109/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-163-37متر-نوبت-سوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 163.37متر نوبت سوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 163.37متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202143/مزایده-18-کارتن-که-هر-کارتن-محتوی-18-عدد'>مزایده 18 کارتن که هر کارتن محتوی 18 عدد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده 18 کارتن که هر کارتن محتوی 18 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202171/مزایده-فروش-یک-دستگاه-باسکول'>مزایده فروش یک دستگاه باسکول / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یک دستگاه باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202204/مزایده-تعدادی-خودرو-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاطی-و---نوبت-دوم'>مزایده تعدادی خودرو مازاد بر نیاز و اسقاطی و ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی خودرو مازاد بر نیاز و اسقاطی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202236/مزایده-اجاره-تابلو-منصوب-بر-روی-پل-هوایی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره تابلو منصوب بر روی پل هوایی  (نوبت دوم) / مزایده، مزایده اجاره تابلو منصوب بر روی پل هوایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202259/مزایده-دو-تخته-فرش--'>مزایده دو تخته فرش.... / مزایده, مزایده دو تخته فرش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202297/مزایده-اجاره-اخذ-عوارض-پارکبان-و-پارکومتر'>مزایده اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر / مزایده ، مزایده اجاره اخذ عوارض پارکبان و پارکومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202351/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-ده-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت ده متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202404/مزایده-فروش-ضایعات-چوب-و-آهن-آلات'>مزایده فروش ضایعات چوب و آهن آلات / مزایده, مزایده فروش ضایعات چوب و آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202435/مزایده-یکباب-نانوایی-مساحت-68-87متر'>مزایده یکباب نانوایی مساحت 68.87متر  / مزایده ,مزایده یکباب نانوایی مساحت 68.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202488/مزایده-10-6-سهم-از-72-سهم-پلاک-67-فرعی-بخش-یک-یزد'>مزایده 10.6 سهم از 72 سهم پلاک 67 فرعی بخش یک یزد / مزایده ,مزایده 10.6 سهم از 72 سهم پلاک 67 فرعی بخش یک یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202562/مزایده-4-دانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-120متر-قطعه-572-تفکیکی'>مزایده 4 دانگ یک قطعه زمین مساحت 120متر قطعه 572 تفکیکی / مزایده ,مزایده 4 دانگ یک قطعه زمین مساحت 120متر قطعه 572 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202621/مزایده-فروش-انواع-کیوسک-تلفن-همگانی'>مزایده فروش انواع کیوسک تلفن همگانی  / مزایده فروش انواع کیوسک تلفن همگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202762/مزایده-فروش-تعداد-یازده-باب-مغازه-تجاری'>مزایده فروش تعداد یازده باب مغازه تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد یازده باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202837/مزایده-یک-دانگ-از-یک-واحد-آپارتمان-از-مجتمع-12-واحدی-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ از یک واحد آپارتمان از مجتمع 12 واحدی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ از یک واحد آپارتمان از مجتمع 12 واحدی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202913/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-قلعه--'>استعلام ساماندهی و تعمیر قلعه ... / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202927/استعلام-اجناس-و-فعالیت-های-ابنیه'>استعلام اجناس و فعالیت های ابنیه  / استعلام, استعلام اجناس و فعالیت های ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202941/استعلام-صندلی-مدیریتی-لیو'>استعلام صندلی مدیریتی لیو / استعلام,استعلام صندلی مدیریتی لیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202955/استعلام-سرند-کامل-دو-طبقه-ای'>استعلام سرند کامل دو طبقه ای  / استعلام ,استعلام سرند کامل دو طبقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202968/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201636/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201654/مزایده-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مزایده لوله پلی اتیلن نوبت دوم / مزایده , مزایده لوله پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201678/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-روغنی-و--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور روغنی و... نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور روغنی و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201723/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-75-17مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 75.17مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 75.17مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201768/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 3000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201830/مزایده-الکترونیکی-212-اموال-منقول'>مزایده الکترونیکی 212 اموال منقول / مزایده, مزایده الکترونیکی 212 اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201876/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان--'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201919/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ون-نیسان'>مزایده یک دستگاه کامیونت ون نیسان / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول, مزایده یک دستگاه کامیونت ون نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201963/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-زمین-و-خانه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده مال غیرمنقول شامل زمین و خانه مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده مال غیرمنقول شامل زمین و خانه مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201986/مزایده-اجاره-بیلبورد'>مزایده اجاره بیلبورد / مزایده, مزایده اجاره بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202024/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-پل'>تجدید مزایده بهره برداری از پارکینگ پل  / تجدید آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از پارکینگ پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202062/مزایده-عمومی-واگذاری-مدیریت-بازار-روز-هفتگی'>مزایده عمومی واگذاری مدیریت بازار روز هفتگی / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری مدیریت بازار روز هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202093/مزایده-فروش-قالب-کله-قند-3-کیلویی-آلومینیومی'>مزایده فروش قالب کله قند 3 کیلویی آلومینیومی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قالب کله قند 3 کیلویی آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202129/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-318-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 318 متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 318 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202160/تجدید-آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>تجدید آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / تجدید آگهی مزایده ،تجدید آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202187/مزایده-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد-یک-خوابه'>مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد یک خوابه  / مزایده ,مزایده یکباب منزل بخش نه مشهد یک خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202221/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد  / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202248/مزایده-کتبی-سراسری-املاک-و-مستغلات-با-تسهیلات-ویژه'>مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه  / مزایده ,مزایده کتبی سراسری املاک و مستغلات با تسهیلات ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202279/مزایده-اجاره-پایانه-کالا-و-کانتینر-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پایانه کالا و کانتینر ـ نوبت دوم / ​آگهی مزایده,مزایده  اجاره پایانه کالا و کانتینر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202327/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده دستگاه خودرو سواری پژو  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202384/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-253-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 253.5متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 253.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202422/مزایده-ضایعات-قطعات-فنی-و-بدنه-اتومبیل'>مزایده ضایعات قطعات فنی و بدنه اتومبیل / آگهی مزایده عمومی , مزایده ضایعات قطعات فنی و بدنه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202468/اصلاحیه-مزایده-اجاره-محل-استقرار-دستگاه-بادی'>اصلاحیه مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی / اصلاحیه حراج,مزایده اجاره محل استقرار دستگاه بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202516/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-زباله'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202597/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-314-06متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 314.06متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 314.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202649/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-مکان-حجاری-واقع-در-آرامستان-چاپ-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از مکان حجاری واقع در آرامستان چاپ دوم  / آگهی تجدید مزایده ,  مزایده بهره برداری از مکان حجاری واقع در آرامستان  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202803/مزایده-ملک-مساحت-6318-94-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 6318.94 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 6318.94 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202868/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-و-قلمستان-و-توتستان-قدمت-17-سال'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ و قلمستان و توتستان قدمت 17 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ و قلمستان و توتستان قدمت 17 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202958/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202984/استعلام-تهیه-و-نصب-ویدیو-پرژکتور-برای-ساختمان--'>استعلام تهیه و نصب ویدیو پرژکتور برای ساختمان... / استعلام,استعلام تهیه و نصب ویدیو پرژکتور برای ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202937/استعلام-خرید-حشره-کش-و-قارچ-کش'>استعلام خرید حشره کش و قارچ کش / استعلام,خرید حشره کش و قارچ کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202950/استعلام-خرید-خدمت-تخصصی-پزشک-جهت-مرکز-ترک-اعتیاد'>استعلام خرید خدمت تخصصی پزشک جهت مرکز ترک اعتیاد / استعلام, استعلام خرید خدمت تخصصی پزشک جهت مرکز ترک اعتیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202964/استعلام-شن-و-ماسه'>استعلام شن و ماسه / استعلام, شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202980/استعلام-مطالعه-و-امکان-سنجی-احداث-زیر-ساخت-گردشگری'>استعلام مطالعه و امکان سنجی احداث زیر ساخت گردشگری / استعلام, مطالعه و امکان سنجی احداث زیر ساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201631/مزایده-واگذاری-عرصه-پارک-بادی-واقع-پردیسان'>مزایده واگذاری عرصه پارک بادی واقع پردیسان  / مزایده , مزایده واگذاری عرصه پارک بادی واقع پردیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201647/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-87-95متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.95متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 87.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201669/مزایده-قالب-و-مغزی-نمره-های-63-یک-عدد-وان-وکیوم-یک-عدد-وان-خنک-کننده-و--'>مزایده قالب و مغزی نمره های 63، یک عدد وان وکیوم، یک عدد وان خنک کننده و... / مزایده , مزایده قالب و مغزی نمره های 63، یک عدد وان وکیوم، یک عدد وان خنک کننده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201708/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-426-86متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 426.86متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 426.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201753/آگهی-مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>آگهی مزایده بهره برداری جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201813/مزایده-یک-عدد-بخاری-گازی'>مزایده یک عدد بخاری گازی / مزایده ، مزایده یک عدد بخاری گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201856/مزایده-فروش-لاشه-های-سرزده--'>مزایده فروش لاشه های سرزده ... / آگهی مزایده , مزایده فروش لاشه های سرزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201903/مزایده-پارچه-فاستونی'>مزایده پارچه فاستونی  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول, مزایده پارچه فاستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201953/مزایده-عمومی-امورات-تفکیک-و-جمع-آوری-کاغذ-نوبت-دوم'>مزایده عمومی امورات تفکیک و جمع آوری کاغذ نوبت دوم  / مزایده , مزایده عمومی امورات تفکیک و جمع آوری کاغذ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201980/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202015/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بوفه-دانشگاه--'>مزایده واگذاری به اجاره بوفه دانشگاه ... / مزایده,  مزایده واگذاری به اجاره بوفه دانشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202053/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-100-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 100.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202080/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ماشین پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ماشین پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202115/مزایده-واگذاری-به-اجاره-قسمتی-از-ساختمان-اداری-آتش-نشانی'>مزایده واگذاری به  اجاره قسمتی از ساختمان اداری آتش نشانی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره قسمتی از ساختمان اداری آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202151/تجدید-مزایده-بهره-برداری--تعمیرات--نگهداری-و-اقدامات-اصلاحی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202179/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سمند / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202210/مزایده-سایت-قایقرانی-مجتمع'>مزایده سایت قایقرانی مجتمع  / آگهی مزایده , مزایده سایت قایقرانی مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202240/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-323-58متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 323.58متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 323.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202269/مزایده-قطعات-اراضی-شامل-دیم-فاریاب-بهشت-اباد'>مزایده قطعات اراضی شامل دیم -فاریاب بهشت اباد / مزایده ,مزایده قطعات اراضی شامل دیم -فاریاب بهشت اباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202308/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 240متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202367/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1875متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1875متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1875متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202414/مزایده-فرش'>مزایده فرش / مزایده, مزایده فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202453/مزایده-اجاره-حداکثر-یکساله-فضاها'>مزایده اجاره حداکثر یکساله فضاها   / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره حداکثر یکساله فضاها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202497/مزایده-واگذاری-تعداد-2-باب-مغازه-تجاری-پاساژ'>مزایده  واگذاری تعداد 2 باب مغازه تجاری پاساژ / آگهی مزایده کتبی, مزایده  واگذاری تعداد 2 باب مغازه تجاری پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202584/مزایده-فروش-آپارتمان'>مزایده فروش آپارتمان  / مزایده ,مزایده فروش آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202629/آگهی-ارزیابی-کیفی-واگذاری-رستوران-آزاد'>آگهی ارزیابی کیفی واگذاری رستوران آزاد / آگهی ،آگهی ارزیابی کیفی واگذاری رستوران آزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202779/مزایده-پلاک-ثبتی-139-فرعی-از-181-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 139 فرعی از 181 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 139 فرعی از 181 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202853/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-کل-زمین-331-49متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت کل زمین 331.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت کل زمین 331.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202931/مزایده-زمینی-کشاورزی-مساحت-500-متر'>مزایده زمینی کشاورزی مساحت 500 متر / مزایده,مزایده زمینی کشاورزی مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202994/استعلام-دستمزد-اجرای-کانال--'>استعلام دستمزد اجرای کانال ... / استعلام , استعلام دستمزد اجرای کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203003/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-23-41متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 23.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 23.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203010/استعلام-لیوان-200CC-شفاف-تک-ظرف'>استعلام لیوان 200CC شفاف تک ظرف / استعلام, لیوان 200CC شفاف تک ظرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203026/استعلام-کانتر-آنژیوگرافی-JL4-JL5-JR4و-JR5'>استعلام کانتر آنژیوگرافی JL4, JL5,JR4و JR5 / استعلام, کانتر آنژیوگرافی JL4, JL5,JR4و JR5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202952/استعلام-حفاری-گالری-چاه-آب'>استعلام  حفاری گالری چاه آب  / استعلام, استعلام  حفاری گالری چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202966/مناقصه-عملیات-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201633/مزایده-فروش-یک-دستگاه-چیلر'>مزایده فروش یک دستگاه چیلر  / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201649/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-4000-متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 4000 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 4000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201671/مزایده-قالب-فوم-زین-موتورسیکلت'>مزایده قالب فوم زین موتورسیکلت / مزایده,مزایده قالب فوم زین موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201714/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان-یخچالدار'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان یخچالدار / اگهی مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201762/مزایده-یکباب-مغازه'>مزایده یکباب مغازه / آگهی مزایده عمومی، مزایده ​یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201816/آگهی-مزایده-خربزه'>آگهی مزایده خربزه / آگهی مزایده ,آگهی مزایده خربزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201860/آگهی-مزایده-فروش-مولدهای-فرسوده-و-قابل-تعمیر-خود'>آگهی مزایده فروش مولدهای فرسوده و قابل تعمیر خود / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش مولدهای فرسوده و قابل تعمیر خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201909/مزایده-راهبری-و-بهره-برداری-از-خطوط-پردازش-پسماند-S4-S5--تجدید'>مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S4-S5 ...تجدید  / آگهی تجدید مزایده, مزایده راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند  S4-S5 ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201957/مزایده-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده دو خط تلفن همراه  / مزایده ، مزایده دو خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201982/مزایده-محصول-باغات-گلابی-و-سیب'>مزایده محصول باغات گلابی و سیب / آگهی مزایده, مزایده محصول باغات گلابی و سیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202017/مزایده-زمین-و-سه-ساعت-آب-از-چاه-عمیق'>مزایده زمین و سه ساعت آب از چاه عمیق / مزایده ,مزایده زمین و سه ساعت آب از چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202057/مزایده-اجاره-پارکینگ-محوطه-انتظامات'>مزایده اجاره پارکینگ محوطه انتظامات / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ محوطه انتظامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202088/مزایده-عمومی-واگذاری-امور-تبلیغات-محیطی-روستای'>مزایده عمومی واگذاری امور تبلیغات محیطی روستای  / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری امور تبلیغات محیطی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202124/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-2084-88متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 2084.88متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 2084.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202154/تجدید-مزایده-بهره-برداری--تعمیرات--نگهداری-و-اقدامات-اصلاحی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202185/مزایده-ملک-مساحت-کل-582-3متر'>مزایده ملک مساحت کل 582.3متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت کل 582.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202216/مزایده-ششدانگ-پلاک-یازده-فرعی-مساحت-97-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک یازده فرعی مساحت 97.75متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک یازده فرعی مساحت 97.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202244/مزایده-اجاره-تلویزیون-شهری-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره تلویزیون شهری (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تلویزیون شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202273/مزایده-فروش-تراش-ـ-طول-کارگیری-و--'>مزایده فروش تراش ـ طول کارگیری و ... / مزایده , مزایده فروش تراش ـ طول کارگیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202318/مزایده-ششدانگ-مغازه-با-عمر-بنا-12-سال'>مزایده ششدانگ مغازه با عمر بنا 12 سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه با عمر بنا 12 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202376/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202417/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-مساحت-1800متر'>مزایده سه دانگ از زمین مساحت 1800متر / مزایده , مزایده سه دانگ از زمین مساحت 1800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202463/مزایده-گیربکس-مستعمل-اتوبوس-بنز-و--'>مزایده گیربکس مستعمل اتوبوس بنز و ... / مزایده , مزایده گیربکس مستعمل اتوبوس بنز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202505/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک بخش 15 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202592/فراخوان--توان-بهره-برداری-از-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان   توان بهره برداری از اماکن ورزشی نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان   توان بهره برداری از اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202636/مزایده-واگذاری-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-یک-باب-از-فروشگاههای--'>مزایده واگذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب از فروشگاههای... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب از فروشگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202791/مزایده-اجاره-کانکس'>مزایده اجاره کانکس / مزایده, مزایده اجاره کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202860/مزایده-زمین-کارخانه-آجرپزی-کوره-و-متعلقات---'>مزایده  زمین کارخانه آجرپزی، کوره و متعلقات .... / مزایده, مزایده  زمین کارخانه آجرپزی، کوره و متعلقات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202942/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-410متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 410متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 410متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202982/استعلام-ماهی-قزل-آلا-منجمد-200-کیلوگرم'>استعلام ماهی قزل آلا منجمد 200 کیلوگرم / استعلام,استعلام ماهی قزل آلا منجمد 200 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202996/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-و-اخذ-استاندارد-آسانسور'>استعلام نگهداری و تعمیرات و اخذ استاندارد آسانسور / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیرات و اخذ استاندارد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203008/مزایده-خانه-به-مساحت-338متر'>مزایده خانه به مساحت 338متر / مزایده,مزایده خانه به مساحت 338متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203012/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203031/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203045/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشجر-پسته-مساحت-6067متر'>مزایده یک قطعه زمین مشجر پسته مساحت 6067متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشجر پسته مساحت 6067متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203063/تجدید-مناقصه-عمومی-تامین-۴-دستگاه-موتور-سیکلت'>تجدید مناقصه عمومی تامین ۴ دستگاه موتور سیکلت / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی تامین ۴ دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203077/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>مناقصه اجرای طرح هادی روستا... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203092/مزایده-4-دانگ-یک-قطعه-ملک-مسکونی-بخش-یک-کرمانشاه'>مزایده 4 دانگ یک قطعه ملک مسکونی بخش یک کرمانشاه / مزایده,مزایده 4 دانگ یک قطعه ملک مسکونی بخش یک کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203095/استعلام-تجهیزات-آموزشی-رشته-کودکیاری'>استعلام  تجهیزات آموزشی رشته کودکیاری  / استعلام, تجهیزات آموزشی رشته کودکیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203110/استعلام-300-عدد-قاب-آلمینیومی--'>استعلام 300 عدد قاب آلمینیومی ... / استعلام,استعلام 300 عدد قاب آلمینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203124/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-پشتیبانی-نظافت-و-تنظیف--'>مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت و تنظیف... / مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت و تنظیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203140/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-پشتیبانی-اداری'>مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی اداری / مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203153/مزایده-4-باب-مغازه-مستقر-در-ترمینال-بزرگ'>مزایده 4 باب مغازه مستقر در ترمینال بزرگ / آگهی مزایده , مزایده  4 باب مغازه مستقر در ترمینال بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203154/استعلام-کود-فولی-نوکس--'>استعلام کود فولی نوکس... / استعلام,کود فولی نوکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203170/استعلام-دیوارکشی'>استعلام دیوارکشی / استعلام,دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203183/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی  / استعلام, لامپ و تجهیزات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203198/استعلام-اجرای-اسکراپ-سیل-و-یک-لایه-آسفالت'>استعلام اجرای اسکراپ سیل و یک لایه آسفالت  / استعلام,استعلام اجرای اسکراپ سیل و یک لایه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203213/استعلام-خرید-800-مترمربع-راویز-با-سررسید--'>استعلام خرید 800 مترمربع راویز با سررسید... / استعلام,استعلام خرید 800 مترمربع راویز با سررسید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203218/مزایده-ملک-مساحت-401متر-قدمت-بیش-از-25-سال'>مزایده ملک مساحت 401متر قدمت بیش از 25 سال  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 401متر قدمت بیش از 25 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203226/استعلام-اتوبوس--'>استعلام اتوبوس ... / استعلام, استعلام اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203238/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-150-تن-مادوریت-مایع'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 150 تن مادوریت مایع  / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 150 تن مادوریت مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203251/استعلام-تکمیل-و-استاندارد-سازی-مرکز-شناسایی'>استعلام تکمیل و استاندارد سازی مرکز شناسایی / استعلام , استعلام تکمیل و استاندارد سازی مرکز شناسایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203263/استعلام-لباس-و-کفش--'>استعلام لباس و کفش ... / استعلام, استعلام لباس و کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203278/استعلام-بازسازی-سرویس-بهداشتی--'>استعلام بازسازی سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام بازسازی سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203290/استعلام-بازسازی-عمرانی-کارگاه-خودرو-سنگین--'>استعلام بازسازی عمرانی کارگاه خودرو سنگین... / استعلام, استعلام بازسازی عمرانی کارگاه خودرو سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203303/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه  / استعلام ,استعلام تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203317/استعلام-IPphone--'>استعلام IPphone ... / استعلام , استعلام IPphone ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203329/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث12908-متر-شبکه'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث12908 متر شبکه  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه تجهیزات و احداث12908 متر شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203343/استعلام-کی-بورد-کامپیوتر--'>استعلام کی بورد کامپیوتر... / استعلام, استعلام کی بورد کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203355/استعلام-عسل--'>استعلام عسل ... / استعلام , استعلام عسل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203369/استعلام-پنکه-ایستاده-ایرانی'>استعلام پنکه ایستاده ایرانی / استعلام, استعلام پنکه ایستاده ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203381/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-الکترونیکی'>استعلام دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی  / استعلام, دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203393/استعلام-خرید-و-نصب-اسپلیت'>استعلام خرید و نصب اسپلیت / استعلام , استعلام خرید و نصب اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203405/استعلام-کابل-برق-واتر-پروق'>استعلام کابل برق واتر پروق  / استعلام, استعلام کابل برق واتر پروق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203417/استعلام-شارژ-پنل-مخابراتی'>استعلام شارژ پنل مخابراتی / استعلام,استعلام شارژ پنل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203429/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203441/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس-ایستگاهی'>استعلام دستگاه جی پی اس ایستگاهی  / استعلام, استعلام دستگاه جی پی اس ایستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203453/استعلام-خرید-الکتروپمپ-73-5KW-مدل-374-7A-یکدستگاه'>استعلام خرید الکتروپمپ 73.5KW مدل 374.7A یکدستگاه  / استعلام , استعلام خرید الکتروپمپ 73.5KW مدل 374.7A یکدستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203465/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام , استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203477/استعلام-نصب-و-نوسازی-اتاق-مونیتورینگ'>استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ / استعلام, استعلام نصب و نوسازی اتاق مونیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203489/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش-ورزشی'>استعلام خرید و نصب کفپوش ورزشی / استعلام , استعلام خرید و نصب کفپوش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203501/استعلام-دستگاه-خشک-کن-ابزار-و-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام دستگاه خشک کن ابزار و وسایل آزمایشگاهی / استعلام , استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203513/استعلام-آسانسور-فوق-کم-مصرف'>استعلام آسانسور فوق کم مصرف  / استعلام, استعلام آسانسور فوق کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203525/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس  / استعلام, استعلام اجاره دو دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203537/استعلام-بروز-رسانی-مبانی'>استعلام بروز رسانی مبانی / استعلام, استعلام بروز رسانی مبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203549/استعلام-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>استعلام انواع ترانسفورماتور کم تلفات  / استعلام, انواع ترانسفورماتور کم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203561/استعلام-دیتالایگر'>استعلام  دیتالایگر / استعلام,استعلام  دیتالایگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202895/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-5610متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 5610متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 5610متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202973/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-طبقه-دوم-90-99متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد آپارتمان طبقه دوم 90.99متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان طبقه دوم 90.99متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202988/استعلام-ست-آموزشی-کنترل-صنعتی'>استعلام ست آموزشی کنترل صنعتی  / استعلام, استعلام ست آموزشی کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203002/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-حجم-خدمات-تنظیفات-صنعتی-و--'>استعلام ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات تنظیفات صنعتی و... / استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی انجام حجم خدمات تنظیفات صنعتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203021/استعلام-تابلو-فلزی-بیلبورد-4-12-دوطرفه---'>استعلام تابلو فلزی بیلبورد 4*12 دوطرفه  ... / استعلام, استعلام تابلو فلزی بیلبورد 4*12 دوطرفه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203027/مزایده-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده دو دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده ,مزایده دو دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203039/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری--'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری ... / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203054/استعلام-زیباسازی-مسیر--'>استعلام زیباسازی مسیر ... / استعلام, استعلام زیباسازی مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203069/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-87-3متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه اول 87.3متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 87.3متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203070/استعلام-توالت-فرنگی-یک-عدد--'>استعلام  توالت فرنگی یک عدد ... / استعلام, استعلام  توالت فرنگی یک عدد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203085/استعلام-کاشی--'>استعلام کاشی ... / استعلام , استعلام کاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203102/استعلام-دریل-شارژی--'>استعلام دریل شارژی ... / استعلام, استعلام دریل شارژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203117/استعلام-دستگاه-تست-انژکتور'>استعلام دستگاه تست انژکتور / استعلام,دستگاه تست انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203122/مزایده-ملک-به-پلاک-570-اصلی-بخش-دو-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک 570 اصلی بخش دو نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک 570 اصلی بخش دو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203131/استعلام-کابل-نسوز'>استعلام کابل نسوز / استعلام , استعلام کابل نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203147/استعلام-دوربین-و--'>استعلام دوربین و... / استعلام,دوربین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203162/استعلام-200-لیتر-صابون-حشره-کش-پالیزین-و--'>استعلام 200 لیتر صابون حشره کش پالیزین و ... / استعلام,استعلام 200 لیتر صابون حشره کش پالیزین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203177/استعلام-دستگاه-سانترال--'>استعلام دستگاه سانترال... / استعلام, استعلام دستگاه سانترال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203185/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203191/استعلام-تلفن-IP'>استعلام تلفن IP  / استعلام, تلفن IP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203205/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-جانبی--'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات جانبی... / استعلام, استعلام کامپیوتر و تجهیزات جانبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203220/استعلام-بازسازی-خوابگاه-6-با-مصالح'>استعلام بازسازی خوابگاه 6 با مصالح  / استعلام, بازسازی خوابگاه 6 با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203232/استعلام-خرید-شکر'>استعلام خرید شکر / استعلام, خرید شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203244/استعلام-بازسازی-خوابگاه--'>استعلام بازسازی خوابگاه ... / استعلام, استعلام بازسازی خوابگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203257/استعلام-جابجایی-تیر-برق-فشار-ضعیف'>استعلام جابجایی تیر برق فشار ضعیف / استعلام , استعلام جابجایی تیر برق فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203271/استعلام-کرنومتر-ایرانی'>استعلام کرنومتر ایرانی  / استعلام, کرنومتر ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203284/استعلام-ترانسفورماتور-100-کیلووات-آمپر'>استعلام ترانسفورماتور 100 کیلووات آمپر / استعلام, استعلام ترانسفورماتور 100 کیلووات آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203297/استعلام-چراغ-راهنمایی'>استعلام چراغ راهنمایی  / استعلام, چراغ راهنمایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203306/مزایده-پیکاپ'>مزایده پیکاپ / مزایده ، مزایده پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203311/استعلام-بازسازی-کارگاه-تاسیسات'>استعلام بازسازی کارگاه تاسیسات / استعلام , استعلام بازسازی کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203323/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>مناقصه اجرای طرح هادی روستا...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای طرح هادی روستا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203336/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام,تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203349/استعلام-هموسیلر-آزمایشگاهی'>استعلام هموسیلر آزمایشگاهی / استعلام, هموسیلر آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203363/استعلام-اجرای-جدول-و-کانال-سنگی--'>استعلام اجرای جدول و کانال سنگی... / استعلام, استعلام اجرای جدول و کانال سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203375/استعلام-کاغذ-هشتاد-گرمی'>استعلام کاغذ هشتاد گرمی / استعلام,استعلام کاغذ هشتاد گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203387/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203399/استعلام-خرید-ازن-ژنراتور--'>استعلام خرید ازن ژنراتور... / استعلام, استعلام خرید ازن ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203411/استعلام-اجرای-جدول-و-پیاده-رو-سازی'>استعلام اجرای جدول و پیاده رو سازی / استعلام, اجرای جدول و پیاده رو سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203423/استعلام-ماژول-نمایشگر'>استعلام ماژول نمایشگر  / استعلام,استعلام ماژول نمایشگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203435/استعلام-خرید-خدمات-تنظیف--نگهداری-و-طبخ-غذا'>استعلام خرید خدمات تنظیف ، نگهداری و طبخ غذا  / استعلام , استعلام خرید خدمات تنظیف ، نگهداری و طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203447/استعلام-تجهیزات-حفاظتیی-نظارتی'>استعلام تجهیزات حفاظتیی نظارتی / استعلام, استعلام تجهیزات حفاظتیی نظارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203459/استعلام-4-سری-کامل-کامپیوتر--'>استعلام 4 سری کامل کامپیوتر... / استعلام, استعلام 4 سری کامل کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203471/استعلام-دستگاه-تست-سیم-پیچی--'>استعلام دستگاه تست سیم پیچی ... / استعلام , استعلام دستگاه تست سیم پیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203483/استعلام-دوربین-صوتی-و-تصویر'>استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام, استعلام دوربین، صوتی و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203495/استعلام-فعالیت-در-آزمایشگاه-پزشکی-قانونی'>استعلام  فعالیت در آزمایشگاه پزشکی قانونی / استعلام,استعلام   فعالیت در آزمایشگاه پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203573/استعلام-پیچ-گوشتی-شارژی-بوش'>استعلام پیچ گوشتی شارژی بوش / استعلام,استعلام پیچ گوشتی شارژی بوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203585/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203597/استعلام-اجرای-استاندارد-سازی-سیستم-گرمایشی-مدارس'>استعلام  اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس  / استعلام,استعلام  اجرای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203609/استعلام-خرید-لوله-فلزی'>استعلام خرید لوله فلزی  / استعلام, استعلام  خرید لوله فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203618/مزایده-تجدید-عملیات-اجرایی-احداث-و-اجرای-پارکینگ-و-مجتمع-تجاری'>مزایده  تجدید عملیات اجرایی احداث و اجرای پارکینگ و مجتمع تجاری  / مزایده , مزایده تجدید  عملیات اجرایی احداث و اجرای پارکینگ و مجتع تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203622/استعلام-پرده-برای-اتاقهای-اداره'>استعلام پرده برای اتاقهای اداره / استعلام , استعلام پرده برای اتاقهای اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203635/استعلام-فیبر-نوری'>استعلام فیبر نوری / استعلام, استعلام فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203647/استعلام-گسترده-کامل-آموزشی-ترمز-ABS'>استعلام گسترده کامل آموزشی ترمز ABS / استعلام,استعلام گسترده کامل آموزشی ترمز ABS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203507/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر سیاه و سفید / استعلام, استعلام چاپگر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203519/استعلام-ماکارونی'>استعلام ماکارونی  / استعلام,استعلام ماکارونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203531/استعلام-تهیه-حمل-و-پخش-و-روکش-آسفالت'>استعلام تهیه حمل و پخش و روکش آسفالت / استعلام , استعلام تهیه حمل و پخش و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203543/استعلام-میز-اداری-کارشناسی--صندلی-مدیریتی'>استعلام میز اداری کارشناسی ، صندلی مدیریتی  / استعلام,  استعلام میز اداری کارشناسی ، صندلی مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203555/استعلام-بالابر-الکتروهیدرولیک'>استعلام بالابر الکتروهیدرولیک / استعلام,استعلام بالابر الکتروهیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203567/استعلام-تابلو-سافت-استارت'>استعلام تابلو سافت استارت  / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203579/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد...  / استعلام , استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203591/استعلام-پرینتر-لیزری-رنگی-HP--'>استعلام پرینتر لیزری رنگی HP ... / استعلام,استعلام پرینتر لیزری رنگی HP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203603/استعلام-گیربکس-کامل-بنز'>استعلام گیربکس کامل بنز  / استعلام ,استعلام گیربکس کامل بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203615/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و-سایر-فعالیت-های-انتشار'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار / استعلام, استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر فعالیت های انتشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203628/استعلام-خرید-خدمات-مشاوره-نگهداری-و-امنیت-شبکه'>استعلام خرید خدمات مشاوره نگهداری و امنیت شبکه / استعلام , استعلام خرید خدمات مشاوره نگهداری و امنیت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203641/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202998/آگهی-مناقصه-ساخت-و-بهره-برداری-14-دستگاه-سیستم-توزین-ریلی'>آگهی مناقصه ساخت و بهره برداری 14 دستگاه سیستم توزین ریلی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه ساخت و بهره برداری 14 دستگاه سیستم توزین ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203015/استعلام-34-مورد-تجهیزات-آزمایشگاهی--'>استعلام 34 مورد تجهیزات آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام 34 مورد تجهیزات آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203016/مزایده-کتبی-فروش-ده-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده کتبی فروش ده دستگاه ماشین آلات / مزایده ، مزایده کتبی فروش ده دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203033/استعلام-تهیه-سبد-غذایی--'>استعلام تهیه سبد غذایی... / استعلام, استعلام تهیه سبد غذایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203051/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-ها--'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ ها ... / استعلام , استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203055/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-صنعتی-3874-26متر-نوبت-سوم'> مزایده واگذاری یک قطعه زمین صنعتی 3874.26متر نوبت سوم  / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین صنعتی 3874.26متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203066/استعلام-تولید-محصولات-باغی'>استعلام تولید محصولات باغی  / استعلام, استعلام تولید محصولات باغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203080/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203098/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-و-مسطح-سازی--'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی و مسطح سازی... / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی و مسطح سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203105/مزایده-مغازه-تجاری-همکف-مساحت-55-89متر'>مزایده مغازه تجاری همکف مساحت 55.89متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری همکف مساحت 55.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203114/مناقصه-خرید-مودم-های-اتوبوس'>مناقصه خرید مودم های اتوبوس / مناقصه, مناقصه خرید مودم های اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203127/استعلام-شن-بادامی'>استعلام شن بادامی  / استعلام,استعلام شن بادامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203144/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز--'>استعلام دستگاه ذخیره ساز ... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203158/استعلام-باکس-برش-60-60-به-همراه-متعلقات'>استعلام باکس برش 60*60 به همراه متعلقات  / استعلام, باکس برش 60*60 به همراه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203164/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهار-ارومیه-اعیانی-630متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهار ارومیه اعیانی 630متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهار ارومیه اعیانی 630متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203173/مناقصه-خرید-ادوات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق  / مناقصه , مناقصه خرید ادوات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203187/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203202/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام, اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203216/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203229/استعلام-تهیه-و-نصب-حفاظ-درب-و-پنجره'>استعلام تهیه و نصب حفاظ درب و پنجره / استعلام,تهیه و نصب حفاظ درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203241/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-سیستم-صدارسانی-حرفه-ای'>مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم صدارسانی حرفه ای  / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم صدارسانی حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203254/استعلام-اجرای-دیوار-نرده-و-اجرای-دیوار-دو-طرفه-مطابق-نقشه'>استعلام اجرای دیوار نرده و اجرای دیوار دو طرفه مطابق نقشه / استعلام, استعلام اجرای دیوار نرده و اجرای دیوار دو طرفه مطابق نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203267/تجدید-مناقصه-ساخت-استخر-پایین-روستا-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساخت استخر پایین روستا  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ساخت استخر پایین روستا  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203270/مزایده-خط-تولید-پفک--تجدید'>مزایده خط تولید پفک...تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده خط تولید پفک...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203281/استعلام-سی-دی-خام-و-دی-وی-دی-خام'>استعلام سی دی خام و دی وی دی خام / استعلام, سی دی خام و دی وی دی خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203293/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-دستگاه-های-یک-خط'>مناقصه خرید تجهیزات و دستگاه های یک خط / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و دستگاه های یک خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203307/استعلام-کانکس-فلزی--'>استعلام کانکس فلزی... / استعلام, استعلام کانکس فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203320/استعلام-میز-و-سطل-ارشمیدوس--'>استعلام میز و سطل ارشمیدوس... / استعلام,استعلام میز و سطل ارشمیدوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203333/استعلام-بلوک---'>استعلام بلوک  ... / استعلام , استعلام بلوک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203346/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203358/استعلام-کابل-رابط-پیس-میکر'>استعلام کابل رابط پیس میکر  / استعلام, کابل رابط پیس میکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203372/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام  خرید تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام  خرید تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203384/استعلام-دیاگ'>استعلام دیاگ / استعلام, استعلام دیاگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203396/استعلام-ساک-ورزشی-استخری'>استعلام  ساک ورزشی استخری / استعلام, ساک ورزشی استخری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203408/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق  / استعلام, تهیه و نصب سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203420/استعلام-اجرای-برنامه-عمل-خوشه-صنعتی-و-کنسرسیوم-صادراتی-عرقیات-گیاهی--'>استعلام اجرای برنامه عمل خوشه صنعتی و کنسرسیوم صادراتی عرقیات گیاهی ... / استعلام , استعلام اجرای برنامه عمل خوشه صنعتی و کنسرسیوم صادراتی عرقیات گیاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203432/استعلام-تکمیل-مجتمع'>استعلام تکمیل مجتمع  / استعلام, تکمیل مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203444/استعلام-پنل-18-وات'>استعلام پنل 18 وات  / استعلام, استعلام پنل 18 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203456/استعلام-اره-نواری'>استعلام اره نواری  / استعلام, استعلام  اره نواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203468/استعلام-کیف-تجهیزات-دامپزشکی'>استعلام کیف تجهیزات دامپزشکی  / استعلام, استعلام کیف تجهیزات دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203480/استعلام-خدمات-راهداری'>استعلام خدمات راهداری / استعلام خدمات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203492/استعلام-دو-دستگاه-سوئیچ--'>استعلام دو دستگاه سوئیچ... / استعلام, استعلام دو دستگاه سوئیچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203504/استعلام-نصب-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-فیدر-سیار-خط'>استعلام نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه فیدر سیار خط / استعلام, استعلام نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه فیدر سیار خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203022/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203028/مزایده-اجاره-محل-و-امتیاز-بهره-برداری-از-مرکز-بهداشتی'>مزایده اجاره محل و امتیاز بهره برداری از مرکز بهداشتی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل و امتیاز بهره برداری از مرکز بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203040/استعلام-صندلی-گردان-p92-لیو-کد-251-3-دستگاه--'>استعلام صندلی گردان p92 لیو کد 251 3 دستگاه... / استعلام,استعلام صندلی گردان p92 لیو کد 251 3 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203056/استعلام-دستگاه-UPS-فاراتل--'>استعلام دستگاه UPS فاراتل ... / استعلام, استعلام دستگاه UPS فاراتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203071/استعلام-دستگاه-شبیه-ساز-سنسورها-(VSCOP)'>استعلام  دستگاه شبیه ساز سنسورها (VSCOP)  / استعلام, دستگاه شبیه ساز سنسورها (VSCOP) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203075/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203086/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-مرکز-آموزشی-رفاهی'>مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی مرکز آموزشی رفاهی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی مرکز آموزشی رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203103/استعلام-خرید-قطعات-سخت-افزاری'>استعلام خرید قطعات سخت افزاری / استعلام,خرید قطعات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203118/مناقصه-انجام-خدمات-طراحی--تامین-متریال--نصب-تجهیزات'>مناقصه انجام خدمات طراحی ، تامین متریال ، نصب تجهیزات  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات طراحی ، تامین متریال ، نصب تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203129/مزایده-4-باب-ملک-مرحله-اول'>مزایده 4 باب ملک مرحله اول  / مزایده,مزایده 4 باب ملک مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203132/استعلام-چمن-مصنوعی-زمین-ورزش'>استعلام چمن مصنوعی زمین ورزش / استعلام, چمن مصنوعی زمین ورزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203148/استعلام-فن-کویل-زمینی'>استعلام فن کویل زمینی  / استعلام, فن کویل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203163/استعلام-بلبرینگ'>استعلام بلبرینگ  / استعلام,استعلام بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203178/استعلام-پارتیشن-بندی--'>استعلام پارتیشن بندی ... / استعلام, استعلام پارتیشن بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203190/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیانی-130متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیانی 130متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیانی 130متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203193/استعلام-یخچال-مسافرتی-خودرو'>استعلام یخچال مسافرتی خودرو / استعلام,یخچال مسافرتی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203206/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام , استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203221/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی  / استعلام , استعلام کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203233/مناقصه-احداث-خانه-جوان-شهرستان-بم'>مناقصه احداث خانه جوان شهرستان بم     / اگهی مناقصه , مناقصه احداث خانه جوان شهرستان بم    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203245/استعلام-مجدد-اجرای-آسفالت-سرد-همراه-با-لاتکس-با-اجرای-اسکراب-سیل'>استعلام مجدد اجرای آسفالت سرد همراه با لاتکس با اجرای اسکراب سیل / استعلام ,استعلام استعلام مجدد اجرای آسفالت سرد همراه با لاتکس با اجرای اسکراب سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203258/مناقصه-احداث-پارک-ورودی-شهر'>مناقصه احداث پارک ورودی شهر / مناقصه احداث پارک ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203273/استعلام-عملیات-اجرایی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی  / استعلام, عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203285/استعلام-تهیه-غذا'>استعلام تهیه غذا / استعلام, تهیه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203298/استعلام-دستگاه-رایانه'>استعلام دستگاه رایانه / استعلام, استعلام دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203310/مزایده-پیکاپ-12-الف-84-514'>مزایده  پیکاپ 12 الف 84-514 / مزایده ، مزایده  پیکاپ 12 الف 84-514</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203312/مناقصه-گازرسانی-به-صنايع-سطح'>مناقصه گازرسانی به صنايع سطح / مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنايع سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203324/مناقصه-تامین-راننده'>مناقصه تامین راننده / مناقصه عمومی, مناقصه تامین راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203338/استعلام-واگذاری-قرارداد-نگهداری-و-پشیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام واگذاری قرارداد نگهداری و پشیبانی سخت افزار و نرم افزار / استعلام, استعلام واگذاری قرارداد نگهداری و پشیبانی سخت افزار و نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203350/استعلام-عملیات-اصلاح-و-بهسازی-باغات-زیتون'>استعلام عملیات اصلاح و بهسازی باغات زیتون / استعلام, استعلام عملیات اصلاح و بهسازی باغات زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203364/استعلام-خرید-آسفالت-بیندر-با-دانه-بندی--'>استعلام خرید آسفالت بیندر با دانه بندی... / استعلام,خرید آسفالت بیندر با دانه بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203376/استعلام-تعمیر-و-تجهیزات-اداری'>استعلام تعمیر و تجهیزات اداری  / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203388/استعلام-خرید-و-نصب-کفپوش'>استعلام خرید و نصب کفپوش  / استعلام , استعلام خرید و نصب کفپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203400/استعلام-25-عدد-پایه-برق-چوبی-اشباع-شده'>استعلام 25 عدد پایه برق چوبی اشباع شده / استعلام , استعلام 25 عدد پایه برق چوبی اشباع شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203412/استعلام-تست-نواری-هموگلوبین'>استعلام تست نواری هموگلوبین  / استعلام,استعلام تست نواری هموگلوبین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203424/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام , استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203436/استعلام-سی-پی-یو'>استعلام سی پی یو / استعلام,سی پی یو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203448/استعلام-تجیهزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تجیهزات دوربین مداربسته / استعلام , استعلام تجیهزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203460/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور / استعلام,استعلام ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203472/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری  / استعلام,  استعلام میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203484/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203496/استعلام-لپ-تاپ-ASUS-N580'>استعلام لپ تاپ ASUS N580  / استعلام,استعلام لپ تاپ ASUS N580 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203508/استعلام-خرید-لوازم-خانگی--اداری'>استعلام خرید لوازم خانگی - اداری / استعلام, خرید لوازم خانگی - اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203520/استعلام-سن-استوریج--'>استعلام سن استوریج ... / استعلام , استعلام سن استوریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203532/استعلام-کاتریج-اصلی-چاپگر'>استعلام کاتریج اصلی چاپگر / استعلام,استعلام کاتریج اصلی چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202906/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-8650متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین مساحت 8650متر نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 8650متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202985/مزایده-دو-واحد-آپارتمان-بخش-یک-کرمان-نوبت-اول'>مزایده دو واحد آپارتمان بخش یک کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان بخش یک کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202991/استعلام-مشارکت-در-تعیمر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی---'>استعلام مشارکت در تعیمر و مرمت ابنیه تاریخی  ... / استعلام, استعلام مشارکت در تعیمر و مرمت ابنیه تاریخی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203005/استعلام-صدور-بیمه-نامه-بدنه-خودرو'>استعلام صدور بیمه نامه بدنه خودرو / استعلام, صدور بیمه نامه بدنه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203023/مناقصه-احداث-مسیر-کابل-هوایی-خروجی-های-پست-احیا'>مناقصه احداث مسیر کابل هوایی خروجی های پست احیا / مناقصه , مناقصه احداث مسیر کابل هوایی خروجی های پست احیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203030/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-115-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 115 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 115 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203041/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون... / استعلام, استعلام تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203058/استعلام-پنیر-سفید'>استعلام پنیر سفید  / استعلام , استعلام پنیر سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203072/استعلام-بلبرینگ-FAG-BMPUA-اصل'>استعلام  بلبرینگ FAG BMPUA اصل  / استعلام ,  استعلام  بلبرینگ FAG BMPUA اصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203083/مزایده-املاک-مساحت-176-40-و-57-7متر'>مزایده املاک مساحت 176.40 و 57.7متر  / مزایده,مزایده املاک مساحت 176.40 و 57.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203087/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ...  / استعلام,استعلام بیرینگها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203104/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام,استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203119/استعلام-خرید-و-حمل-مخلوط-جهت-ترمیم-داکت'>استعلام خرید و حمل مخلوط جهت ترمیم داکت  / استعلام, خرید و حمل مخلوط جهت ترمیم داکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203133/مزایده-اجاره-۲-قطعه-از-زمینهای'>مزایده اجاره ۲ قطعه از زمینهای / آگهی مزایده ,مزایده اجاره ۲ قطعه از زمینهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203135/استعلام-هولدر-میکروتوم'>استعلام هولدر میکروتوم  / استعلام ,استعلام هولدر میکروتوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203149/استعلام-الک-مخصوص-شستشو-نمونه-خاک'>استعلام الک مخصوص شستشو نمونه خاک  / استعلام,استعلام الک مخصوص شستشو نمونه خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203165/استعلام-ساخت-سرویس-بهداشتی-نمازخانه-و--'>استعلام ساخت سرویس بهداشتی، نمازخانه و ... / استعلام, استعلام ساخت سرویس بهداشتی، نمازخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203179/استعلام-دستگاه-دیتالاگر'>استعلام  دستگاه دیتالاگر  / استعلام, دستگاه دیتالاگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203192/مزایده-فروش-تعداد-13-قطعه-زمین-بخش-22-تبریز-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد 13 قطعه زمین بخش 22 تبریز نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 13 قطعه زمین بخش 22 تبریز نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203194/استعلام-تعمیر-رایانه'>استعلام تعمیر رایانه / استعلام,تعمیر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203208/استعلام-دستگاه-برش'>استعلام دستگاه برش / استعلام,دستگاه برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203222/استعلام-اجرای-دیوار-و-نصب-درب-رول--'>استعلام اجرای دیوار و نصب درب رول... / استعلام,اجرای دیوار و نصب درب رول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203234/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203246/مناقصه-خدمات-مشاوره-تهیه-و-طراحی-نقشه-و-مطالعات-فاز-دو---'>مناقصه  خدمات مشاوره تهیه و طراحی نقشه و مطالعات فاز دو  ... / مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات مشاوره تهیه و طراحی نقشه و مطالعات فاز دو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203259/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام, خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203274/استعلام-پودر-دستی-لباسشویی-500-گرمی-پونل'>استعلام پودر دستی لباسشویی 500 گرمی پونل / استعلام,استعلام پودر دستی لباسشویی 500 گرمی پونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203286/استعلام-25-قلم-مواد-مصرفی-جوشکاری'>استعلام 25 قلم مواد مصرفی جوشکاری / استعلام , استعلام 25 قلم مواد مصرفی جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203299/استعلام-لوله-گذاری-و--'>استعلام لوله گذاری و... / استعلام,لوله گذاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203313/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-طراحی'>استعلام انجام خدمات مشاوره طراحی / استعلام,انجام خدمات مشاوره طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203325/استعلام-کنتور-برق'>استعلام کنتور برق / استعلام,کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203330/مزایده-واگذاری-يک-قطعه-زمين'>مزایده واگذاری يک قطعه زمين / مزایده , مزایده واگذاری يک قطعه زمين</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203339/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-و-آسفالت'>استعلام دیوار پیش ساخته و آسفالت  / استعلام, دیوار پیش ساخته و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203351/خرید-و-کارگذاری-لوله--'>خرید و کارگذاری لوله ... / استعلام, خرید و کارگذاری لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203365/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203377/استعلام-لوله-160'>استعلام لوله 160 / استعلام ,استعلام لوله 160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203389/استعلام-بهسازی-معابر--'>استعلام بهسازی معابر ... / استعلام, استعلام بهسازی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203401/استعلام-امور-بیمه-تکمیلی'>استعلام امور بیمه تکمیلی  / استعلام ,استعلام امور بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203413/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر  / استعلام ,استعلام سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203425/استعلام-سیستم-رایانه'>استعلام سیستم رایانه / استعلام, سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203437/استعلام-خرید-تجهیزات-ابزار-مرکز-آموزش'>استعلام خرید تجهیزات ابزار مرکز آموزش / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ابزار مرکز آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203449/استعلام-اجرای-برنامه-های-عمل-خوشه-صنعتی-و--'>استعلام اجرای برنامه های عمل خوشه صنعتی و... / استعلام, استعلام اجرای برنامه های عمل خوشه صنعتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203461/استعلام-دستگاه-ضبط-صوت-و-تصویر-تحت-شبکه-مدل-NVR3216'>استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر تحت شبکه مدل NVR3216 / استعلام, دستگاه ضبط صوت و تصویر تحت شبکه مدل NVR3216</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203473/استعلام-آبیاری-جنگل'>استعلام آبیاری جنگل / استعلام, استعلام آبیاری جنگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203485/استعلام-اجناس-و-فعالیت-های-ابنیه'>استعلام اجناس و فعالیت های ابنیه / استعلام, اجناس و فعالیت های ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202303/استعلام-ذخیره-ساز-و--'>استعلام ذخیره ساز و... / استعلام,ذخیره ساز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202319/استعلام-خرید-قطعات-دستگاه-XRD'>استعلام خرید قطعات دستگاه XRD / استعلام,استعلام خرید قطعات دستگاه XRD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202334/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202349/استعلام-اجرای-حدود-1300-مترمربع-کف-فرش'>استعلام اجرای حدود 1300 مترمربع کف فرش / استعلام, استعلام اجرای حدود 1300 مترمربع کف فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202364/استعلام-دستگاه-چرخ-کاری-فیروزه-کوبی'>استعلام دستگاه چرخ کاری فیروزه کوبی / استعلام, استعلام دستگاه چرخ کاری فیروزه کوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202380/استعلام-خرید-لپ-تاب'>استعلام خرید لپ تاب / استعلام,استعلام خرید لپ تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202395/استعلام-تاچ-پنل-ال-سی-دی'>استعلام تاچ پنل ال سی دی  / استعلام, استعلام تاچ پنل ال سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202411/استعلام-خط-کش-راهنما'>استعلام خط کش راهنما  / استعلام,استعلام خط کش راهنما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202432/استعلام-لوگوی-8'>استعلام لوگوی 8 / استعلام, استعلام لوگوی 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202448/استعلام-طراحی-و-بروزرسانی-وب-سایت--'>استعلام طراحی و بروزرسانی وب سایت... / استعلام, استعلام طراحی و بروزرسانی وب سایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202462/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202479/استعلام-کالیبراسیون'>استعلام کالیبراسیون / استعلام,استعلام کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202494/استعلام-تجهیزات--'>استعلام تجهیزات ... / استعلام , استعلام تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202511/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202525/استعلام-جا-کیسی'>استعلام جا کیسی  / استعلام, استعلام جا کیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202538/استعلام-رنگ-و--'>استعلام رنگ و... / استعلام,رنگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202551/استعلام-زیرساخت-منطقه-گردشگری'>استعلام  زیرساخت منطقه گردشگری  / استعلام , استعلام  زیرساخت منطقه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202566/استعلام-پروب-ترنس-رکتال'>استعلام  پروب ترنس رکتال  / استعلام ,استعلام  پروب ترنس رکتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202580/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202595/استعلام-دستگاه-PLC--'>استعلام دستگاه PLC... / استعلام,دستگاه PLC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202611/استعلام-کانال-کشی-فیبر-نوری---'>استعلام کانال کشی فیبر نوری .... / استعلام , استعلام کانال کشی فیبر نوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202628/استعلام-عملیات-اجرایی-روسازی-و-بهسازی-معابر-روستا'>استعلام عملیات اجرایی روسازی و بهسازی معابر روستا / استعلام, عملیات اجرایی روسازی و بهسازی معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202644/استعلام-شیر-فشارشکن'>استعلام شیر فشارشکن  / استعلام, شیر فشارشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202657/استعلام-تعداد-3-باطری-UPS-سرب-اسیدی'>استعلام تعداد 3 باطری UPS سرب اسیدی  / استعلام , استعلام تعداد 3 باطری UPS سرب اسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202671/استعلام-روتر-سیسکو-ISR-4331-SEC-K9'>استعلام روتر سیسکو ISR 4331 SEC/K9 / استعلام , استعلام روتر سیسکو ISR 4331 SEC/K9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202683/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان'>استعلام رفع نواقص ساختمان  / استعلام , استعلام رفع نواقص ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202695/استعلام-حصارکشی-به-وسیله-دیوار-پیش-ساخته--'>استعلام حصارکشی به وسیله دیوار پیش ساخته... / استعلام, استعلام حصارکشی به وسیله دیوار پیش ساخته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202707/استعلام-رفع-نواقص-ساختمان'>استعلام رفع نواقص ساختمان  / استعلام , استعلام رفع نواقص ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202719/استعلام-کود-سولو'>استعلام کود سولو / استعلام , استعلام کود  سولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202731/استعلام-واگذاری-آزمایشگاه--'>استعلام واگذاری آزمایشگاه... / استعلام, استعلام واگذاری آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202743/استعلام-توزیع-امانت-مسیر-شماره-15-پست--'>استعلام توزیع امانت مسیر شماره 15 پست... / استعلام, استعلام توزیع امانت مسیر شماره 15 پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202757/استعلام-کیف-نگهدارنده-غذا-کوچک--'>استعلام کیف نگهدارنده غذا کوچک... / استعلام, استعلام کیف نگهدارنده غذا کوچک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202772/استعلام-لباس-کار-و-کفش-کار'>استعلام لباس کار و کفش کار  / استعلام, استعلام لباس کار و کفش کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202785/استعلام-خرید-کارت-خام-عابر-بانک'>استعلام خرید کارت خام عابر بانک / استعلام,استعلام خرید کارت خام عابر بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202800/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام,استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202815/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202829/استعلام-احداث-پل--'>استعلام احداث پل ... / استعلام, استعلام احداث پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202843/استعلام-تعیین-عرصه-و-پیشنهاد-حریم-تپه-تاریخی'>استعلام  تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه تاریخی  / استعلام, تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202858/استعلام-اجرای-کفسازی-سنگی-و-دیوار-حائل-سنگی-روستا'>استعلام اجرای کفسازی سنگی و دیوار حائل سنگی روستا / استعلام, اجرای کفسازی سنگی و دیوار حائل سنگی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202873/استعلام-گوشت-سردست-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت سردست منجمد گوساله / استعلام,استعلام گوشت سردست منجمد گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202886/استعلام-امبوبگ-و-لارنگوسکوپ'>استعلام امبوبگ و لارنگوسکوپ / استعلام, استعلام امبوبگ و لارنگوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202901/استعلام-بازو-چراغهای-1-2-و-5-متری'>استعلام  بازو چراغهای 1، 2 و 5 متری / استعلام, استعلام  بازو چراغهای 1، 2 و 5 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202914/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202928/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202943/استعلام-موتورفن-کوئل-ساخت-الکتروژن--'>استعلام موتورفن کوئل ساخت الکتروژن ... / استعلام , استعلام موتورفن کوئل ساخت الکتروژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202956/استعلام-آفت-کش-بیولوژیکی'>استعلام آفت کش بیولوژیکی  / استعلام ، استعلام آفت کش بیولوژیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202971/استعلام-وسایل-لوله-کشی-برای-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام وسایل لوله کشی برای تکمیل تاسیسات مکانیکی / استعلام, استعلام وسایل لوله کشی برای تکمیل تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201637/مزایده-آپارتمان-مساحت-234-متر-و-12-دسیمتر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 234 متر و 12 دسیمتر قطعه دوم تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 234 متر و 12 دسیمتر قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203037/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد سه پلاک با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203047/استعلام-دستگاه-دیاگ-پرتابل-وی-مکس'>استعلام دستگاه دیاگ پرتابل وی مکس / استعلام, دستگاه دیاگ پرتابل وی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203062/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203076/استعلام-10-عدد-KVM-ATEN-CSI-1734-و--'>استعلام 10 عدد KVM ATEN CSI 1734 و... / استعلام 10 عدد KVM ATEN CSI 1734 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203091/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203093/استعلام-پروب-با-مقیاس-5-نانومول'>استعلام پروب با مقیاس 5 نانومول  / استعلام,استعلام پروب با مقیاس 5 نانومول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203109/استعلام-کامپیوتر-کامل-با-مانیتور-صفحه-کلید--'>استعلام کامپیوتر کامل با مانیتور صفحه کلید... / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل با مانیتور صفحه کلید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203123/استعلام-پرشین-دیاگ-موتور--'>استعلام پرشین دیاگ موتور... / استعلام,پرشین دیاگ موتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203139/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203141/مزایده-یک-فقره-ملک-بخش-5-کرمان'>مزایده یک فقره ملک بخش 5 کرمان / مزایده,مزایده یک فقره ملک بخش 5 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203152/مناقصه-مشاوران-مربوط-به-ارتقاء-و-بهینه-سازی-سیستم-کنترل'>مناقصه مشاوران مربوط به ارتقاء و بهینه سازی سیستم کنترل / مناقصه , مناقصه مشاوران مربوط به ارتقاء و بهینه سازی سیستم کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203168/استعلام-لوازم-الکتریکی-و--'>استعلام لوازم الکتریکی و ... / استعلام, استعلام لوازم الکتریکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203182/استعلام-ترمینال-ویدئو-کنفرانس'>استعلام ترمینال ویدئو کنفرانس / استعلام, استعلام ترمینال ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203197/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام , استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203211/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203212/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-72-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 72.30متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 72.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203225/استعلام-خرید-تجهیزات-و-ادوات-بیهوش-کننده-حیات-وحش'>استعلام خرید تجهیزات و ادوات بیهوش کننده حیات وحش  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات و ادوات بیهوش کننده حیات وحش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203237/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203250/استعلام-برش-پره-ایرانی'>استعلام برش پره ایرانی / استعلام,استعلام برش پره ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203262/فراخوان-مناقصه-خرید-سیستم-حفاظت-هوشمند'>فراخوان مناقصه خرید سیستم حفاظت هوشمند  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید سیستم حفاظت هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203277/مناقصه-اجرای-خط-برق-و-نصب-ترانس'>مناقصه  اجرای خط برق و نصب ترانس / مناقصه  اجرای خط برق و نصب ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203289/استعلام-انرژی-خورشیدی'>استعلام انرژی خورشیدی / استعلام,استعلام انرژی خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203302/استعلام-شکر'>استعلام شکر  / استعلام, شکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203316/استعلام-دستگاه-دیاگ-vmax'>استعلام دستگاه دیاگ vmax  / استعلام, دستگاه دیاگ vmax </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203328/استعلام-نرم-افزار-و-نصب-دوربین-مداربسته--'>استعلام نرم افزار و نصب دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام نرم افزار و نصب دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203342/استعلام-بازسازی-ویلا'>استعلام بازسازی ویلا / استعلام ,استعلام بازسازی ویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203354/استعلام-چاپ-مطبوعات'>استعلام چاپ مطبوعات  / استعلام ,استعلام چاپ مطبوعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203362/مزایده-منزل-مسکونی-دارای-امتیازات-برق-گاز-تلفن-آب-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی دارای امتیازات برق گاز تلفن آب نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای امتیازات برق گاز تلفن آب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203368/استعلام-خدمات-نرم-افزاری'>استعلام خدمات نرم افزاری / استعلام , استعلام خدمات نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203380/استعلام-کمپرسور-باد'>استعلام کمپرسور باد  / استعلام ,استعلام کمپرسور باد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203392/استعلام-کولر-گازی-اینورتر'>استعلام کولر گازی اینورتر / استعلام , استعلام کولر گازی اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203404/استعلام-پشتیبانی-اتوماسیون'>استعلام پشتیبانی اتوماسیون  / استعلام, استعلام پشتیبانی اتوماسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203416/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام, استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203428/استعلام-دستگاه-پانچ-ورق'>استعلام دستگاه پانچ ورق  / استعلام, استعلام دستگاه پانچ ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203440/استعلام-جمع-آوری-و-حمل-و-نقل-پسماندها'>استعلام جمع آوری و حمل و نقل پسماندها / استعلام,استعلام جمع آوری و حمل و نقل پسماندها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203452/استعلام-لاستیک-و-تیوپ-و-شالی'>استعلام لاستیک و تیوپ و شالی  / استعلام, استعلام لاستیک و تیوپ و شالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203464/استعلام-لوله-فولادی-جدار-چاه--'>استعلام لوله فولادی جدار چاه... / استعلام, استعلام لوله فولادی جدار چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203476/استعلام-خرید-تجهیزات-نساجی-مرکز'>استعلام خرید تجهیزات نساجی مرکز / استعلام, استعلام خرید تجهیزات نساجی مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203488/استعلام-خرید-لوازم-سطحی-کنتور-مولینه'>استعلام خرید لوازم سطحی کنتور مولینه / استعلام, استعلام خرید لوازم سطحی کنتور مولینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203500/استعلام-باقیمانده-عملیات-ساختمانی-پست-63-20-کیلو-ولت--'>استعلام باقیمانده عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلو ولت ... / استعلام,استعلام باقیمانده عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203512/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد...  / استعلام , استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203524/استعلام-باطری-خشک-مخصوص-UPS'>استعلام باطری خشک مخصوص UPS / استعلام , استعلام باطری خشک مخصوص UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203536/استعلام-خرید-ابزارآلات-امدادی'>استعلام خرید ابزارآلات امدادی / استعلام, استعلام خرید ابزارآلات امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203548/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203560/استعلام-عملیات-به-سازی-و-نوسازی-پارکینگ'>استعلام عملیات به سازی و نوسازی پارکینگ  / استعلام, استعلام عملیات به سازی و نوسازی پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203544/استعلام-سیلیس'>استعلام سیلیس / استعلام,سیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203556/استعلام-مینی-پی-سی--'>استعلام مینی پی سی ... / استعلام , استعلام مینی پی سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203568/استعلام-اجرای-کوله-های-یک-دستگاه-پل'>استعلام اجرای کوله های یک دستگاه پل / استعلام , استعلام اجرای کوله های یک دستگاه پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203580/استعلام-تکمیل-انبار-چند-منظوره'>استعلام تکمیل انبار چند منظوره / استعلام,استعلام تکمیل انبار چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203592/استعلام-قفسه-بایگانی'>استعلام  قفسه بایگانی  / استعلام, قفسه بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203604/استعلام-خرید-اقلام-و-تجهیزات-کامپیوتری-حفاظتی-نظارتی--'>استعلام خرید اقلام و تجهیزات کامپیوتری حفاظتی نظارتی... / استعلام, استعلام خرید اقلام و تجهیزات کامپیوتری حفاظتی نظارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203616/استعلام-تولید-فرآورده-های-پالایش-شده-نفت'>استعلام تولید فرآورده های پالایش شده نفت  / استعلام , استعلام تولید فرآورده های پالایش شده نفت   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203629/استعلام-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>استعلام تکمیل استخر سرپوشیده  / استعلام, استعلام تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203642/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203516/استعلام-اجرای-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام اجرای استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام اجرای استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203528/استعلام-کاغذ-دیواری-ایتالیایی'>استعلام  کاغذ دیواری ایتالیایی / استعلام, استعلام  کاغذ دیواری ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203540/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی / استعلام , استعلام تجهیزات امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203552/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره-دو-جداره'>استعلام خرید و نصب پنجره دو جداره  / استعلام, استعلام خرید و نصب پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203564/استعلام-خرید-اقلام-و-تجهیزات-کامپیوتری-حفاظتی-نظارتی'>استعلام خرید اقلام و تجهیزات کامپیوتری حفاظتی نظارتی / استعلام, خرید اقلام و تجهیزات کامپیوتری حفاظتی نظارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203576/استعلام-شیرآلات-توچال-و--'>استعلام شیرآلات توچال و ... / استعلام, استعلام شیرآلات توچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203588/استعلام-منبع-تغذیه-جریان-مستقیم'>استعلام منبع تغذیه جریان مستقیم  / استعلام , استعلام منبع تغذیه جریان مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203600/استعلام-ژورنال-کاغذی-60-متری-atm'>استعلام ژورنال کاغذی 60 متری atm  / استعلام, ژورنال کاغذی 60 متری atm </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203612/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش--'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش ... / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203625/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203638/استعلام-آموزش-آرایش-و-پیرایش'>استعلام آموزش آرایش و پیرایش / استعلام,آموزش آرایش و پیرایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203497/استعلام-دو-دستگاه-SAN-با-برند-DELL-EMC'>استعلام  دو دستگاه SAN با برند DELL EMC  / استعلام, دو دستگاه SAN با برند DELL EMC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203509/استعلام-شرح-تجهیزات-فنی-و-تصویربرداری'>استعلام شرح تجهیزات فنی و تصویربرداری / استعلام , استعلام شرح تجهیزات فنی و تصویربرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203521/استعلام-خرید-و-نصب-اپراتور-خودکار-با-شیشه-سکوریت--'>استعلام خرید و نصب اپراتور خودکار با شیشه سکوریت... / استعلام, استعلام خرید و نصب اپراتور خودکار با شیشه سکوریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203533/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر... / استعلام,استعلام لوازم التحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203545/استعلام-تعداد-27-کلر-زن-آلدوز'>استعلام تعداد 27 کلر زن آلدوز  / استعلام, استعلام تعداد 27 کلر زن آلدوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203557/استعلام-ملحفه-پارچه-ای-تک-نفره'>استعلام ملحفه پارچه ای تک نفره  / استعلام,استعلام ملحفه پارچه ای تک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203569/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام, استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203581/استعلام-چمن-زن-برقی'>استعلام چمن زن برقی / استعلام, استعلام چمن زن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203593/استعلام-طرح-هادی-روستا--'>استعلام طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203605/استعلام-سموم'>استعلام سموم / استعلام,استعلام سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203617/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام, استعلام  دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203630/استعلام-ورق-استیل-نقره-ای'>استعلام ورق استیل نقره ای / استعلام , استعلام ورق استیل نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203643/استعلام-خرید-و-نصب-تابلوی-LED'>استعلام خرید و نصب تابلوی LED  / استعلام, استعلام استعلام خرید و نصب تابلوی LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202827/استعلام-طبق-شرح-پیوست'>استعلام طبق شرح پیوست / استعلام,استعلام طبق شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202840/استعلام-اجرای-آسانسور-اداری'>استعلام اجرای آسانسور اداری  / استعلام , استعلام اجرای آسانسور اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202855/استعلام-اجرای-پیاده-روسازی-و-دیواره-سازی--'>استعلام اجرای پیاده روسازی و دیواره سازی... / استعلام,اجرای پیاده روسازی و دیواره سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202871/استعلام-عملیات-حفر-کانال-و-لوله-گذاری'>استعلام عملیات حفر کانال و لوله گذاری  / استعلام,استعلام عملیات حفر کانال و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202884/استعلام-تعمیرات-سالن'>استعلام تعمیرات سالن  / استعلام, تعمیرات سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202899/استعلام-آبگرمکن-پیلوت-موقت'>استعلام آبگرمکن پیلوت موقت / استعلام استعلام آبگرمکن پیلوت موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202912/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه / استعلام ,  استعلام ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202926/استعلام-کره-10-گرمی-گیاهی'>استعلام کره 10 گرمی گیاهی / استعلام, کره 10 گرمی گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202940/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202953/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه'>استعلام  تجهیزات آزمایشگاه  / استعلام, تجهیزات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202967/استعلام-192-جعبه-چای-دوغزال'>استعلام  192 جعبه چای دوغزال  / استعلام, استعلام  192 جعبه چای دوغزال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201634/مزایده-2-2-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده 2.2 دانگ از ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی / مزایده ,مزایده 2.2 دانگ از ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201653/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-287-85متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 287.85متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 287.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201675/مزایده-پلاکهای-ثبتی-96285-الی-96283-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی 96285 الی 96283 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 96285 الی 96283 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201717/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201764/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-66-فرعی-عرصه-400-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 66 فرعی عرصه 400 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 66 فرعی عرصه 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201823/مزایده-تعداد-23-دستگاه-خودرو--15-دستگاه-موتور-سیکلت-ـ-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 23 دستگاه خودرو - 15 دستگاه موتور سیکلت ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 23 دستگاه خودرو - 15 دستگاه موتور سیکلت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201866/مزایده-زمین-مساحت-4167-55-متر-قطعه-62-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 4167/55 متر قطعه 62 تفکیکی / مزایده ,مزایده زمین مساحت 4167/55 متر قطعه 62 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201913/مزایده-یک-واحد-پرورش-گوساله-بخش-سیزده-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یک واحد پرورش گوساله بخش سیزده مشهد مرحله اول / مزایده ,مزایده یک واحد پرورش گوساله بخش سیزده مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201958/مزایده-واگذاری-مجتمع-خودرویی'>مزایده واگذاری مجتمع خودرویی / مزایده, مزایده واگذاری مجتمع خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201984/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202023/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-باغ-بخش-نه-اراک'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی باغ بخش نه اراک / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی باغ بخش نه اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202058/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-مغازه-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه  ـ نوبت دوم / مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202092/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-307-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 307.50متر  / مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 307.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202125/مزایده-تلفن-همراه-به-شماره-سیم-کارت--'>مزایده تلفن همراه به شماره سیم کارت... / مزایده, مزایده تلفن همراه به شماره سیم کارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202155/مزایده-واگذاری-اجاره-اماکن--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره اماکن - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره اماکن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202186/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202218/مزایده-حدود-30-تن-رنگ-اپوکسی--'>مزایده حدود 30 تن رنگ اپوکسی... / مزایده,مزایده حدود 30 تن رنگ اپوکسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202245/مزایده-تعداد-4-دستگاه-از-خودروهای-مستعمل-مازاد'>مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای مستعمل مازاد / مزایده، مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای مستعمل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202276/مزایده-زمین-مساحت-2000-متر'>مزایده زمین مساحت 2000 متر  / مزایده ,مزایده زمین مساحت 2000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202324/مزایده-دستگاه-ترما-سایکلر-96-خانه-گرادیانت'>مزایده دستگاه ترما سایکلر 96 خانه گرادیانت / مزایده, مزایده دستگاه ترما سایکلر 96 خانه گرادیانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202377/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202418/مزایده-فرش-مبلمان-راحتی-و--'>مزایده  فرش- مبلمان راحتی و ... / مزایده, مزایده  فرش- مبلمان راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202467/مزایده-تمامت-ششدانگ-زمین-مرتعی-مساحت-1994-90متر'>مزایده تمامت ششدانگ زمین مرتعی مساحت 1994.90متر / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ زمین مرتعی مساحت 1994.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202515/مزایده-مال-مشاع-مساحت-144متر-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده مال مشاع مساحت 144متر قدمت بیش از 20 سال  / مزایده ,مزایده مال مشاع مساحت 144متر قدمت بیش از 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202596/مزایده-حضوری-فروش-خودرو'>مزایده حضوری فروش خودرو  / مزایده , مزایده حضوری فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202637/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202796/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-شماره-قطعه-هجده'>مزایده فروش یک قطعه زمین شماره قطعه هجده  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین شماره قطعه هجده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202865/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-273-6متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 273.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 273.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201655/مزایده-یک-دستگاه-نوار-چسبان-نوین-چوب'>مزایده یک دستگاه نوار چسبان نوین چوب / مزایده, مزایده یک دستگاه نوار چسبان نوین چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201679/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / مزایده , مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201726/مزایده-واگذاری-2-قطعه-زمین-با-کاربری-خدماتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 2 قطعه زمین با کاربری خدماتی - نوبت دوم  / مزایده,واگذاری 2 قطعه زمین با کاربری خدماتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201774/مزایده-سه-هکتار-مشاع-از-ششدانگ-کل-قریه-باینال-پلاک-82-اصلی'>مزایده سه هکتار مشاع از ششدانگ کل قریه باینال پلاک 82 اصلی  / مزایده,مزایده سه هکتار مشاع از ششدانگ کل قریه باینال پلاک 82 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201831/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-زامیاد-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت زامیاد دوگانه سوز / مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه تجاری مساحت 157.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201879/مزایده-بهره-برداری-پارکبان-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری پارکبان نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری پارکبان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201922/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-12متر-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.12متر طبقه اول / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.12متر طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201964/مزایده-یخچال-ویترینی--نوبت-دوم'>مزایده  یخچال ویترینی - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده  یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201988/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-88-20متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 88.20متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 88.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202030/مزایده-اموال-مازاد-و-مستعمل'>مزایده اموال مازاد و مستعمل / مزایده عمومی, مزایده اموال مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202064/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202094/مزایده-مانتو--لباس-مجلسی--تونیک-زنانه'>مزایده مانتو ، لباس مجلسی ، تونیک زنانه  / مزایده,مزایده مانتو ، لباس مجلسی ، تونیک زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202135/مزایده-فروش-مقداری-سنگ'>مزایده فروش مقداری سنگ  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقداری سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202161/مزایده-فروش-آهن-آلات--قاب-اسکلت-فلزی-پیش-ساخته'>مزایده فروش آهن آلات ، قاب اسکلت فلزی پیش ساخته   / مزایده اموال منقول , مزایده فروش آهن آلات ، قاب اسکلت فلزی پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202192/مزایده-آپارتمان-مساحت-72-52متر'>مزایده آپارتمان مساحت 72.52متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 72.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202224/مزایده-فروش-یک-تخته-فرش-و--'>مزایده فروش یک تخته فرش و... / مزایده , مزایده فروش یک تخته فرش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202250/مزایده-غرفه-کافه-تریا'>مزایده غرفه کافه تریا  / مزایده , مزایده غرفه کافه تریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202280/مزایده-حضوری-محل-استقرار-غرفه-ترامبولین'>مزایده حضوری محل استقرار غرفه ترامبولین / مزایده , مزایده حضوری محل استقرار غرفه ترامبولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202328/مزایده-زمین-دیمی-و-آبی'>مزایده زمین دیمی و آبی / مزایده ,مزایده زمین دیمی و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202386/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202425/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-136-22متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 136.22متر / مزایده , مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 136.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202469/مزایده-انواع-رنگ-یک-کیلویی-و--'>مزایده انواع رنگ یک کیلویی و ... / مزایده, مزایده انواع رنگ یک کیلویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202532/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202604/مزایده-فروش-هشت-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش هشت قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202663/مزایده-فروش-گل-در-غرفه-باغ-گل-های'>مزایده فروش گل در غرفه باغ گل های / مزایده , مزایده فروش گل در غرفه باغ گل های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202808/مزایده-ملک-کاربری-باغ-مساحت-1051-5متر'>مزایده ملک کاربری باغ مساحت 1051.5متر / مزایده,مزایده ملک کاربری باغ مساحت 1051.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202883/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-158-15متر'>مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 158.15متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 158.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202969/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-201-38متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 201.38متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 201.38متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202986/مناقصه-امور-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-مواد-غذایی--'>مناقصه  امور تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی ... / آگهی مناقصه,مناقصه  امور تهیه و طبخ و توزیع مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203000/مناقصه-ارائه-خدمات-مجتمع-سلامت'>مناقصه ارائه خدمات مجتمع سلامت  / مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات مجتمع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203017/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-108-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 108.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 108.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203019/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام, میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203035/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو .. / استعلام , استعلام تابلو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203052/استعلام-455-تن-آسفالت'>استعلام 455 تن آسفالت / استعلام, 455 تن آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203057/مزایده-تعداد-8-غرفه-واقع-در-پارک--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 8 غرفه واقع در پارک  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده 8 غرفه واقع در پارک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203067/استعلام-دیگ-آب-گرم-سوپر--'>استعلام دیگ آب گرم سوپر... / استعلام,دیگ آب گرم سوپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203081/استعلام-پودر-نظافت-و--'>استعلام پودر نظافت و... / استعلام,پودر نظافت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203099/استعلام-سنگ-شکن-فکی'>استعلام سنگ شکن فکی / فرم استعلام بهاء , استعلام سنگ شکن فکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203108/مزایده-فروش-محل-سرقفلی-27-باب-مغازه-و-یک-قطعه-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش محل سرقفلی 27 باب مغازه و یک قطعه مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش محل سرقفلی 27 باب مغازه و یک قطعه مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203115/استعلام-دستگاه-فتوکپی-لیزری-سیاه-و-سفید--'>استعلام دستگاه فتوکپی لیزری سیاه و سفید ... / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی لیزری سیاه و سفید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203049/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام, استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203064/استعلام-تجهیز-دوربین-ساختمان--'>استعلام تجهیز دوربین ساختمان... / استعلام,استعلام تجهیز دوربین ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203078/استعلام-بکاپ-سرور--'>استعلام بکاپ سرور... / استعلام,بکاپ سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203094/مزایده-اجاره-زمین-چمن-باغ-گازر--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین چمن باغ گازر - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین چمن باغ گازر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203096/مناقصه-انتقال-دستگاه-پست-سیار-20-132-کیلوولت---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه انتقال دستگاه پست سیار 20/ 132 کیلوولت..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی, مناقصه انتقال دستگاه پست سیار 20/ 132 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203111/استعلام-لیست-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام لیست اقلام مورد نیاز ... / استعلام, استعلام لیست اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203125/فراخوان-مناقصه-خرید-ادوات-قفسه-بندی-انبار'>فراخوان مناقصه خرید ادوات قفسه بندی انبار  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه خرید ادوات قفسه بندی انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203142/استعلام-رادیاتور-الومینیومی--'>استعلام رادیاتور الومینیومی... / استعلام,استعلام رادیاتور الومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203155/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203156/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203171/استعلام-خدمات-برون-سپاری-تحویل-زمین-در-شهرک-های-صنعتی'>استعلام خدمات برون سپاری تحویل زمین در شهرک های صنعتی / استعلام, استعلام خدمات برون سپاری تحویل زمین در شهرک های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203184/استعلام-سرور--'>استعلام سرور... / استعلام,سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203200/استعلام-خرید-اسکنر-پرسرعت-A3'>استعلام  خرید اسکنر پرسرعت  A3 / استعلام, خرید اسکنر پرسرعت  A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203214/استعلام-پرده-نمایش-2-5-2-5-برقی-کنترل-دار-با-متعلقات'>استعلام پرده نمایش 2.5*2.5 برقی کنترل دار با متعلقات / استعلام, پرده نمایش 2.5*2.5 برقی کنترل دار با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203227/مناقصه-عمومی-عملیات-حفاری-مجدد-و--'>مناقصه عمومی عملیات حفاری مجدد و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات حفاری مجدد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203239/مناقصه-بازسازی-مخازن'>مناقصه بازسازی مخازن / مناقصه , مناقصه بازسازی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203247/مزایده-اجاره-به-شرط-اجاره'>مزایده اجاره به شرط اجاره  / مزایده، مزایده اجاره به شرط اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203252/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-چاپگر'>استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر / استعلام, خرید کامپیوتر و چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203264/استعلام-لوله-کشی-و-نصب-تاسیسات-گرمایشی'>استعلام لوله کشی و نصب تاسیسات گرمایشی  / استعلام, لوله کشی و نصب تاسیسات گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203279/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-توجیه-فن--'>استعلام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فن... / استعلام, استعلام خدمات مهندسی مطالعات توجیه فن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203291/مناقصه-خرید-تجهیزات-کلاسی-و-اداری-مدارس'>مناقصه خرید تجهیزات کلاسی و اداری مدارس  / مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات کلاسی و اداری مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203304/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203318/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203331/استعلام-مکمل-دام'>استعلام مکمل دام / استعلام, مکمل دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203344/استعلام-اجاق-گاز-فردار-تکنو'>استعلام اجاق گاز فردار تکنو  / استعلام, اجاق گاز فردار تکنو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203356/فراخوان-خدمات-تعمير-و-نگهداری-تاسيسات-کنترل-کيفی-و-خدمات-آبرسانی-بخش--'>فراخوان خدمات تعمير و نگهداری تاسيسات کنترل کيفی و خدمات آبرسانی بخش... / مناقصه, فراخوان خدمات تعمير و نگهداری تاسيسات کنترل کيفی و خدمات آبرسانی بخش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203370/استعلام-خرید-پرلاتور-و-سر-دوش-کاهنده'>استعلام  خرید پرلاتور و سر دوش کاهنده / استعلام, استعلام  خرید پرلاتور و سر دوش کاهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203382/استعلام-مرمت-امامزاده'>استعلام مرمت امامزاده / استعلام , استعلام مرمت امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203394/استعلام-کیت-AmpFISHER-yfiler-pcp-Amplication'>استعلام کیت AmpFISHER yfiler pcp Amplication  / استعلام, استعلام کیت AmpFISHER yfiler pcp Amplication </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203406/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام,استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203418/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-پمپ-آب'>استعلام نصب و راه اندازی پمپ آب  / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203430/استعلام-دو-عدد-نیم-ست-فطرس-مدل-f285'>استعلام  دو عدد نیم ست فطرس مدل f285 / استعلام, استعلام  دو عدد نیم ست فطرس مدل f285</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203442/استعلام-کروماتوگراف--'>استعلام کروماتوگراف... / استعلام,استعلام کروماتوگراف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203454/استعلام-کولر-داکت-اسپیلت'>استعلام کولر داکت اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر داکت اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203466/استعلام-ناودانی-با-مقطعU'>استعلام ناودانی با مقطعU / استعلام , استعلام ناودانی با مقطعU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203478/استعلام-تابلو-سافت-استارت'>استعلام تابلو سافت استارت / استعلام , استعلام تابلو سافت استارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203490/استعلام-درایو-و-سطح-سنج'>استعلام درایو و سطح سنج  / استعلام , استعلام درایو و سطح سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203502/استعلام-سیستم-حضور-و-غیاب-انگشتی'>استعلام سیستم حضور و غیاب انگشتی / استعلام,استعلام سیستم حضور و غیاب انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203514/استعلام-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام سیستم اعلام حریق... / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203526/استعلام-خرید-قوطی-جهت-پایه-تابلو'>استعلام خرید قوطی جهت پایه تابلو  / استعلام, خرید قوطی جهت پایه تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203538/استعلام-تکمیل-انبار-چند-منظوره'>استعلام تکمیل انبار چند منظوره  / استعلام, استعلام تکمیل انبار چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203550/استعلام-خرید-تجهیزات-صنایع-غذایی-مرکز-شماره-4'>استعلام خرید تجهیزات صنایع غذایی مرکز شماره 4 / استعلام, استعلام خرید تجهیزات صنایع غذایی مرکز شماره 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203562/استعلام-تهیه-15000-جلد-دفترچه--'>استعلام تهیه 15000 جلد دفترچه ... / استعلام, استعلام تهیه 15000 جلد دفترچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203572/استعلام-میز-و-کانتر'>استعلام میز و کانتر / استعلام, استعلام میز و کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203584/استعلام-فعالیت-های-سایز-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایز سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سایز سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203596/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203608/استعلام-اجاره-2-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره 2 دستگاه اتوبوس  / استعلام , استعلام اجاره 2 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203621/استعلام-میز-و-کانتر'>استعلام میز و کانتر / استعلام,استعلام میز و کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203634/استعلام-هات-پلیت-همزن-IKA-آلمان'>استعلام هات پلیت همزن IKA آلمان / استعلام , استعلام هات پلیت همزن IKA آلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203646/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف-دیس-فومی'>استعلام ظروف یکبار مصرف دیس فومی  / استعلام، استعلام ظروف یکبار مصرف دیس فومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202944/استعلام-عملیات-حفاری-پرکردن-و-نصب-انشعاب-علمک-گاز'>استعلام عملیات حفاری، پرکردن و نصب انشعاب علمک گاز / استعلام,استعلام عملیات حفاری، پرکردن و نصب انشعاب علمک گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202957/استعلام-تبلت-صنعتی--'>استعلام تبلت صنعتی... / استعلام,تبلت صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202972/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201639/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-103-92متر'>مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 103.92متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 103.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201656/مزایده-20-قلم-اجناس-شامل-83-دست-تیشرت--'>مزایده 20 قلم اجناس شامل 83 دست تیشرت... / اگهی مزایده, مزایده 20 قلم اجناس شامل 83 دست تیشرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201681/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-134-05متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 134.05متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 134.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201730/مزایده-تعداد-شش-واحد-خانه-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد شش واحد خانه سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد شش واحد خانه سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201778/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب خانه / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201836/مزایده-ملک-مساحت-128-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 128 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 128 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201883/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-1116-فرعی-بخش-دو-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 1116 فرعی بخش دو نهاوند نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده شماره 1116 فرعی بخش دو نهاوند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201931/مزایده-ملک-مساحت-540-17متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 540.17متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 540.17متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201968/مزایده-خودروی-ب-ام-و'>مزایده خودروی ب ام و  / مزایده ,مزایده خودروی ب ام و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201991/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-687-03متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 687.03متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 687.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202032/مزایده-واگذاری-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-یک-باب-از-فروشگاههای--'>مزایده واگذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب از فروشگاههای... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب از فروشگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202065/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-42-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 42.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 42.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202096/مزایده-ساختمان-با-قدمت-شانزده-سال-ساخت-نوبت-اول'>مزایده ساختمان با قدمت شانزده سال ساخت نوبت اول / مزایده ساختمان با قدمت شانزده سال ساخت نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202137/مزایده-ملک-دارای-پلاک-ثبتی-69-11885-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 69/11885 نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی 69/11885 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202165/تجدید-مزایده-حق-بهره-برداری-از-واحد-تجاری-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده حق بهره برداری از واحد تجاری ـ نوبت دوم  / تجدید مزایده, مزایده حق بهره برداری از واحد تجاری ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202196/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-62-37متر-نوبت-ششم'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 62.37متر نوبت ششم  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 62.37متر نوبت ششم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202225/مزایده-عمارت-مساحت-دویست-متر'>مزایده عمارت مساحت دویست متر / مزایده ,مزایده عمارت مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202252/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-مجموعه-بازارچه---'>مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه بازارچه .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از مجموعه بازارچه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202282/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-تجدید'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف- تجدید  / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرف - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202336/مزایده-عرصه-و-واگذاری-سهام'>مزایده عرصه و واگذاری سهام  / مزایده ,مزایده عرصه و واگذاری سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202393/مزایده-ملک-مساحت-1434-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1434 فرعی از یک اصلی نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 1434 فرعی از یک اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202429/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-و-سنگ-شکن'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن  / آگهی مزایده , مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202470/مزایده-یک-واحد-تجاری'>مزایده یک واحد تجاری / مزایده , مزایده یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202547/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مساحت-215-258-15-5متر'>مزایده فروش سه قطعه زمین مساحت 215-258-15.5متر  / مزایده ,مزایده فروش سه قطعه زمین مساحت 215-258-15.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202607/مزایده-فروش-تعداد-4-دستگاه-از-خودروهای-مستعمل-مازاد'>مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای مستعمل مازاد / مزایده, مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای مستعمل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202667/مزایده-فروش-چوب-های-پوسیده-و-آلوده'>مزایده  فروش چوب های پوسیده و  آلوده / مزایده , مزایده  فروش چوب های پوسیده و  آلوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202814/مزایده-ملک-با-زیربنای-375-متر'>مزایده ملک با زیربنای 375 متر  / مزایده,مزایده ملک با زیربنای 375 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202890/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-عرصه-به-مساحت-286-67متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه به مساحت 286.67متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی عرصه به مساحت 286.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202970/مزایده-اجاره-تعدادی-از-رقبات-موقوفه'>مزایده اجاره تعدادی از رقبات موقوفه  / آگهی مزایده,مزایده اجاره تعدادی از رقبات موقوفه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202987/استعلام-پکیج-شوفاژ-گازی-محفظه-احتراق-باز'>استعلام پکیج شوفاژ گازی محفظه احتراق باز  / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ گازی محفظه احتراق باز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203001/استعلام-بوم-جاذب-نفت-500-متر--'>استعلام بوم جاذب نفت 500 متر ... / استعلام, استعلام بوم جاذب نفت 500 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203018/مزایده-غرفه-تجاری-در-پایانه-بار-جهت-غذاخوری-و-اغذیه-فروشی'>مزایده  غرفه تجاری در پایانه بار جهت غذاخوری و اغذیه فروشی  / مزایده  , مزایده غرفه تجاری در پایانه بار جهت غذاخوری و اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203020/استعلام-بتادین-0-7-درصد'>استعلام  بتادین 0/7 درصد  / استعلام,  بتادین 0/7 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202370/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام, ویدئو پروژکتور و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202387/استعلام-خرید-تیلر'>استعلام خرید تیلر  / استعلام,استعلام خرید تیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202400/استعلام-انجام-امور-باغبانی-و-نگهداری-از-فضای-سبز'>استعلام انجام امور باغبانی و نگهداری از فضای سبز  / استعلام, استعلام انجام امور باغبانی و نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202421/استعلام-خدمات-جوشکاری--'>استعلام خدمات جوشکاری ... / استعلام , استعلام خدمات جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202439/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-های-چاهها-و-ایستگاه-های-پمپاژ'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاه های پمپاژ / استعلام,استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاه های پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202454/استعلام-اجرای-پایه-H-ورودی-پست'>استعلام اجرای پایه H ورودی پست  / استعلام,استعلام اجرای پایه H ورودی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202472/استعلام-اجرای-حفر--'>استعلام اجرای حفر ... / استعلام , استعلام اجرای حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202486/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202502/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آنی-کارت'>استعلام خرید یک دستگاه آنی کارت / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202518/استعلام-یک-دستگاه-آبسردکن-سه-شیره'>استعلام یک دستگاه آبسردکن سه شیره / استعلام, استعلام یک دستگاه آبسردکن سه شیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202530/استعلام-خرید-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام خرید پرینتر و اسکنر / استعلام,خرید پرینتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202543/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202557/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام, استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202572/استعلام-خرید-لوله-فلزی'>استعلام خرید لوله فلزی / استعلام,استعلام خرید لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202586/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات / استعلام,استعلام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202602/استعلام-توزیع-امانت-مسیر-شماره-یک-پست'>استعلام  توزیع امانت مسیر شماره یک پست / استعلام, توزیع امانت مسیر شماره یک پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202618/استعلام-انجام-ایزوگام-نقاشی-رنگ-آمیزی-حفر-چاه-فاضلاب--'>استعلام  انجام ایزوگام- نقاشی- رنگ آمیزی حفر چاه فاضلاب ... / استعلام, استعلام  انجام ایزوگام- نقاشی- رنگ آمیزی حفر چاه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202635/استعلام-عملیات-بارگیری'>استعلام عملیات بارگیری / استعلام , استعلام عملیات بارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202650/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام خرید دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202662/استعلام-خرید-و-اجرای-قسمتی-از-شبکه-توزیع-آب-و--'>استعلام خرید و اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب و... / استعلام, استعلام خرید و اجرای قسمتی از شبکه توزیع آب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202676/استعلام-ابنما'>استعلام ابنما / استعلام,استعلام ابنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202688/استعلام-دفع-آفات-درختان'>استعلام دفع آفات درختان  / استعلام,استعلام دفع آفات درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202700/استعلام-خرید-هارد-سرور'>استعلام خرید هارد سرور / استعلام , استعلام خرید هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202712/استعلام-عملیات-حفاری-با-دستگاه-روتاری'>استعلام عملیات حفاری با دستگاه روتاری  / استعلام, عملیات حفاری با دستگاه روتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202724/استعلام-ایجاد-سالن-آموزشی-سیماک-و-اتاق-PCO-PMO'>استعلام  ایجاد سالن آموزشی سیماک و اتاق PCO, PMO / استعلام, ایجاد سالن آموزشی سیماک و اتاق PCO, PMO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202736/استعلام-توزیع-امانت-مسیر--'>استعلام توزیع امانت مسیر... / استعلام,توزیع امانت مسیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202749/استعلام-انجام-عملیات-بهنگام-سازی--'>استعلام انجام عملیات بهنگام سازی... / استعلام, استعلام انجام عملیات بهنگام سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202763/استعلام-توزیع-امانت-(-فعالیت-های-پست-)'>استعلام توزیع امانت ( فعالیت های پست )  / استعلام ,استعلام توزیع امانت ( فعالیت های پست ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202777/استعلام-tvs-882-i5-8m-storagc-nas-و--'>استعلام tvs 882 i5 8m storagc-nas و... / استعلام, tvs 882 i5 8m storagc-nas و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202792/استعلام-حفاری-و-خاک-برداری-چاه'>استعلام حفاری و خاک برداری چاه / استعلام , استعلام حفاری و خاک برداری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202806/استعلام-دستگاه-الیت-زن-دستی---'>استعلام دستگاه الیت زن دستی  ... / استعلام, استعلام دستگاه الیت زن دستی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202820/استعلام-مرمت-امامزاده'>استعلام مرمت امامزاده / استعلام , استعلام مرمت امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202834/استعلام-احداث-پل--'>استعلام احداث پل ... / استعلام, استعلام احداث پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202849/استعلام-احداث-و-مرمت-پل'>استعلام احداث و مرمت پل / استعلام ,استعلام احداث و مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202864/استعلام-آمالگام-5-واحدی-SDI'>استعلام آمالگام 5 واحدی SDI / استعلام, استعلام آمالگام 5 واحدی SDI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202878/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202892/استعلام-خرید-گاری--دستگاه-آنالایزر'>استعلام خرید گاری ، دستگاه آنالایزر  / استعلام , استعلام خرید گاری ، دستگاه آنالایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202907/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-ساختمانی-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--'>استعلام تعمیر و بهسازی ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی... / استعلام, استعلام تعمیر و بهسازی ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202919/استعلام-سنگ-تراورتن--'>استعلام سنگ تراورتن ... / استعلام بها , استعلام سنگ تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202934/استعلام-ست-آموزشی-ماشینهای-الکتریکی'>استعلام ست آموزشی ماشینهای الکتریکی / استعلام, استعلام ست آموزشی ماشینهای الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202948/استعلام-لوازم-پمپ-انژکتور--'>استعلام لوازم پمپ انژکتور... / استعلام, لوازم پمپ انژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202962/استعلام-شبکه-برق-رسانی'>استعلام شبکه برق رسانی / استعلام,استعلام شبکه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202978/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-دوربین-های-مداربسته'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز دوربین های مداربسته / استعلام,تجهیزات مورد نیاز دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201629/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-اعیانی-پلاک-14787-فرعی-440متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ اعیانی پلاک 14787 فرعی 440متر / مزایده , مزایده سند مالکیت ششدانگ اعیانی پلاک 14787 فرعی 440متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202954/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مسکونی-و-تجاری-و-5-باب-مغازه-تجدید'>مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی و تجاری و 5 باب مغازه تجدید / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی و تجاری و 5 باب مغازه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202983/استعلام-عملیات-احداث-مخزن-100-متر-مکعبی'>استعلام عملیات احداث مخزن 100 متر مکعبی  / استعلام, استعلام عملیات احداث مخزن 100 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202997/مناقصه-خرید-رنگ-پودری-نیمه-مات-مشکی'>مناقصه خرید رنگ پودری نیمه مات مشکی  / مناقصه, مناقصه خرید رنگ پودری نیمه مات مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203013/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 94 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203014/استعلام-بالن--'>استعلام بالن ... / استعلام , استعلام بالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203032/استعلام-عملیات-کشیدن-و-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-های-چاهها--'>استعلام عملیات کشیدن و حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها... / استعلام, استعلام عملیات کشیدن و حمل و نصب انواع الکتروپمپ های چاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203046/مزایده-115-عدد-پیراهن-مردانه-آستین-کوتاه'>مزایده 115 عدد پیراهن مردانه آستین کوتاه / آگهی مزایده, مزایده 115 عدد پیراهن مردانه آستین کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203050/استعلام-لوله-کشی'>استعلام لوله کشی / استعلام,لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203065/استعلام-تلویزیون-LED--'>استعلام تلویزیون LED... / استعلام, استعلام تلویزیون LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203079/استعلام-دستگاه-تست-سیم-کشی-خودرو'>استعلام دستگاه تست سیم کشی خودرو / استعلام,استعلام دستگاه تست سیم کشی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203097/استعلام-راهبری-تابلوبرق'>استعلام راهبری تابلوبرق / استعلام,راهبری تابلوبرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203101/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-226-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 226 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 226 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203112/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-نقلیه-و-حمل-و-نقل'>مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه و حمل و نقل  / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه و حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203126/استعلام-پکیج-شوفاژ-گازی'>استعلام پکیج شوفاژ گازی / استعلام,استعلام پکیج شوفاژ گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203143/مناقصه-خرید-6-قلم-دستگاهی-کارگاهی-سنگین'>مناقصه خرید 6 قلم دستگاهی کارگاهی سنگین / اگهی مناقصه , مناقصه خرید 6 قلم دستگاهی کارگاهی سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203157/مناقصه-جمع-آوری-بخارات-گلایکول'>مناقصه جمع آوری بخارات گلایکول  / مناقصه , مناقصه جمع آوری بخارات گلایکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203159/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-روستای-ارسی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی روستای ارسی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی روستای ارسی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203172/استعلام-تابلو-توزیع-250-آمپر-بارانی-اوت-دور-با-درجه-عایقی-54'>استعلام  تابلو توزیع 250 آمپر بارانی اوت دور با درجه عایقی 54 / استعلام, تابلو توزیع 250 آمپر بارانی اوت دور با درجه عایقی 54</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203186/استعلام-بتن--'>استعلام بتن ... / استعلام, استعلام بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203201/استعلام-تابلو-کامپوزیت'>استعلام تابلو کامپوزیت / استعلام,تابلو کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203215/استعلام-عملیات-عمرانی-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام عملیات عمرانی کارگاه اتومکانیک / استعلام, استعلام عملیات عمرانی کارگاه اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203228/مناقصه-عمليات-اجرای-روشنايی-تقاطع-های'>مناقصه عمليات اجرای روشنايی تقاطع های  / مناقصه ، مناقصه عمليات اجرای روشنايی تقاطع های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203240/استعلام-فکس'>استعلام فکس  / استعلام,فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203253/مناقصه-اجرای-خط-برق'>مناقصه اجرای خط برق / مناقصه, مناقصه اجرای خط برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203265/مزایده-فروش-املاک-مازاد-شهرستان-سنندج'>مزایده فروش املاک مازاد شهرستان سنندج / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد شهرستان سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203266/استعلام-جرثقیل-سقفی'>استعلام جرثقیل سقفی / استعلام, استعلام جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203280/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای / مناقصه ، مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203292/استعلام-بازسازی-کارگاه-خیاطی--'>استعلام بازسازی کارگاه خیاطی ... / استعلام , استعلام بازسازی کارگاه خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203305/استعلام-دستگاه-نفوذپذیری-آب-در-خاک--'>استعلام دستگاه نفوذپذیری آب در خاک ... / استعلام , استعلام دستگاه نفوذپذیری آب در خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203319/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام, تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203332/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه'>استعلام لوازم تجهیز چاه  / استعلام, لوازم تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203345/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203357/استعلام-دستگاه-کلرزن-و--'>استعلام دستگاه کلرزن و... / استعلام,دستگاه کلرزن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203371/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203383/استعلام-الکتروموتور-مستغرق'>استعلام الکتروموتور مستغرق  / استعلام,استعلام الکتروموتور مستغرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203395/فراخوان-خدمات-تعمير-نگهداری-تاسيسات-کنترل-کيفی-و-خدمات-آبرسانی-بخش-مرکزی'>فراخوان خدمات تعمير نگهداری تاسيسات کنترل کيفی و خدمات آبرسانی بخش مرکزی / مناقصه, فراخوان خدمات تعمير نگهداری تاسيسات کنترل کيفی و خدمات آبرسانی بخش مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203407/استعلام-کود-ریز-مغزی-مخصوص-باغات'>استعلام کود ریز مغزی مخصوص باغات / استعلام, استعلام کود ریز مغزی مخصوص باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203419/استعلام-کامپیوتر-با-مانیتور'>استعلام  کامپیوتر با مانیتور  / استعلام , استعلام  کامپیوتر با مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203431/استعلام-نصب-دو-دستگاه-RMU'>استعلام نصب دو دستگاه RMU / استعلام, استعلام نصب دو دستگاه RMU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203443/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203455/استعلام-بوستر-پمپ-ابرسانی-دو-پمپه---'>استعلام بوستر پمپ ابرسانی دو پمپه  ... / استعلام,استعلام بوستر پمپ ابرسانی دو پمپه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203467/استعلام-سلفون-گذاری-مرسولات-پستی'>استعلام سلفون گذاری مرسولات پستی  / استعلام سلفون گذاری مرسولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203574/استعلام-تخت-معاینه--'>استعلام تخت معاینه... / استعلام, استعلام تخت معاینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203586/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-اتومکانیک'>استعلام  خرید لیست تجهیزات رشته اتومکانیک  / استعلام,  خرید لیست تجهیزات رشته اتومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203598/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203610/استعلام-گیربکس-کامل-بنز'>استعلام گیربکس کامل بنز / استعلام, استعلام گیربکس کامل بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203623/استعلام-دکوراسیون-سالن'>استعلام دکوراسیون سالن  / استعلام, استعلام دکوراسیون سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203633/استعلام-اجاره-ایستگاه-های-زیراکس--'>استعلام اجاره ایستگاه های زیراکس ... / استعلام , استعلام اجاره ایستگاه های زیراکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203636/استعلام-چوب-نراد-شش-متر-مکعب'>استعلام  چوب نراد شش متر مکعب / استعلام, استعلام  چوب نراد شش متر مکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203038/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203053/استعلام-پوشه-شورای-حل-اختلاف-و-حقوقی-و-گیره-پرونده-فلزی'>استعلام پوشه شورای حل اختلاف و حقوقی و گیره پرونده فلزی  / استعلام, استعلام پوشه شورای حل اختلاف و حقوقی و گیره پرونده فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203060/مزایده-واگذاری-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-سوم'> مزایده واگذاری سه قطعه زمین کاربری تجاری نوبت سوم  / مزایده,  مزایده واگذاری سه قطعه زمین کاربری تجاری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203068/استعلام-فشار-سنج-اطفال-و-بزرگسال'>استعلام فشار سنج اطفال و بزرگسال  / استعلام  , استعلام فشار سنج اطفال و بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203082/استعلام-مولتی-پارامتر'>استعلام مولتی پارامتر / استعلام,استعلام مولتی پارامتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203100/استعلام-کلریناتور-محلولی-پارسواره--'>استعلام کلریناتور محلولی پارسواره ... / استعلام , استعلام کلریناتور محلولی پارسواره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203113/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-مساحت-313-76متر'>مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 313.76متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 313.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203116/استعلام-پکیج-شوفاژ-گازی'>استعلام پکیج شوفاژ گازی / استعلام,استعلام پکیج شوفاژ گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203130/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203146/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی / استعلام , استعلام ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203161/مناقصه-اجرای-پوشش-پلکان--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای پوشش پلکان... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای پوشش پلکان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203175/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-املاک-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان املاک مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان املاک مشاعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203176/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-باقیمانده-روستاها'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203189/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی  / استعلام , استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203204/استعلام-فعالیت-های-ورزشی'>استعلام فعالیت های ورزشی / استعلام,فعالیت های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203219/استعلام-خوراک--'>استعلام خوراک ... / استعلام , استعلام خوراک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203231/مناقصه-فراخوان-خرید-تجهیزات-کمک-آموزشی'>مناقصه فراخوان خرید تجهیزات کمک آموزشی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان خرید تجهیزات کمک آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203243/استعلام-لیتیوم-بروماید-کرومات--'>استعلام لیتیوم بروماید کرومات ... / استعلام, استعلام لیتیوم بروماید کرومات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203256/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203269/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203283/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-پل-ارتباط-دهنده'>استعلام اجرای عملیات احداث پل ارتباط دهنده  / استعلام,استعلام اجرای عملیات احداث پل ارتباط دهنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203294/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-ماشین-آلات-سنگین-کار-کرده'>مزایده عمومی یک دستگاه ماشین آلات سنگین کار کرده / مزایده عمومی, مزایده عمومی یک دستگاه ماشین آلات سنگین کار کرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203296/فراخوان-واگذاری-امور-تغذیه-سلف-دانشجویان'>فراخوان واگذاری امور تغذیه سلف دانشجویان / فراخوان , فراخوان واگذاری امور تغذیه سلف دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203309/استعلام-بازسازی-کارگاه-تعمیرات-لوازم-خانگی'>استعلام بازسازی کارگاه تعمیرات لوازم خانگی / استعلام, استعلام بازسازی کارگاه تعمیرات لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203322/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203335/استعلام-عملیات-توسعه-الگویی-باغات-زیتون'>استعلام عملیات توسعه الگویی باغات زیتون  / استعلام,استعلام عملیات توسعه الگویی باغات زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203348/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203361/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی'>استعلام دستگاه نوبت دهی / استعلام, استعلام دستگاه نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203374/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203386/استعلام-نمایشگر-تابلو-روان'>استعلام نمایشگر تابلو روان / استعلام, استعلام نمایشگر تابلو روان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203398/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203410/استعلام-لوازم-برق'>استعلام لوازم برق  / استعلام , استعلام لوازم برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203422/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پکیج-دیواری'>استعلام خرید یک دستگاه پکیج دیواری  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه پکیج دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203434/استعلام-احداث-سوییت-در-موزه'>استعلام احداث سوییت در موزه / استعلام, استعلام احداث سوییت در موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203446/استعلام-مرمت-امام-زاده--'>استعلام مرمت امام زاده... / استعلام, استعلام مرمت امام زاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203458/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج / استعلام, استعلام کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203470/استعلام-بسته-بندی-عسل-و--'>استعلام بسته بندی عسل و... / استعلام,بسته بندی عسل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203482/استعلام-چشم-الکترونیکی-دوربین-مداربسته'>استعلام چشم الکترونیکی دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام چشم الکترونیکی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203494/استعلام-باقیمانده-عملیات-ساختمانی-پست-63-20-کیلوولت'>استعلام باقیمانده عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت / استعلام, باقیمانده عملیات ساختمانی پست 63/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203506/استعلام-پارتیشن'>استعلام پارتیشن / استعلام,پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203518/استعلام-مانیتورهای-سیستم-اعلان--'>استعلام مانیتورهای سیستم اعلان... / استعلام, استعلام مانیتورهای سیستم اعلان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203530/استعلام-خرید-فن-کوئل'>استعلام خرید فن کوئل / استعلام , استعلام خرید فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203542/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-اتوبوس'>استعلام اجاره یک دستگاه اتوبوس  / استعلام, استعلام  اجاره یک دستگاه اتوبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203554/استعلام-اجرای-سابه-بان'>استعلام اجرای سابه بان / استعلام, اجرای سابه بان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203128/استعلام-خرید-و-حمل-مخلوط-جهت-ترمیم-داکت'>استعلام خرید و حمل مخلوط جهت ترمیم داکت / استعلام ,استعلام خرید و حمل مخلوط جهت ترمیم داکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203145/مناقصه-اجرای-عملیات-جابجایی-شبکه-گاز'>مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203160/استعلام-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام خرید تجهیزات سخت افزاری / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203169/مزایده-وصول-عوارض-و--'>مزایده  وصول عوارض و ... / مزایده , مزایده  وصول عوارض و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203174/استعلام-صابون-حشره-کش'>استعلام صابون حشره کش  / استعلام,استعلام صابون حشره کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203188/استعلام-سازه-اسکلت-فولادی'>استعلام سازه اسکلت فولادی  / استعلام,استعلام سازه اسکلت فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203203/استعلام-کولر-گازی-(پشت-پنجره-ای)'>استعلام کولر گازی (پشت پنجره ای) / استعلام, استعلام کولر گازی (پشت پنجره ای)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203217/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203230/استعلام-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>استعلام انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب ... / استعلام , استعلام انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203242/مناقصه-خرید-جمع-آوری-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید، جمع آوری، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور  / مناقصه خرید، جمع آوری، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203255/مناقصه-تعمیر-مخازن'>مناقصه تعمیر مخازن  / مناقصه , مناقصه تعمیر مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203268/تجدید-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-راه-اندازی-رستوران-سنتی'>تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت راه اندازی رستوران سنتی / آگهی تجدید فراخوان, تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت راه اندازی رستوران سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203272/مزایده-کارخانه-آسفالت'>مزایده کارخانه آسفالت  / مزایده , مزایده کارخانه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203282/مناقصه-نگهداری-و-تعمير-ساختمان-و-تاسيسات'>مناقصه نگهداری و تعمير ساختمان و تاسيسات  / فراخوان, مناقصه نگهداری و تعمير ساختمان و تاسيسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203295/استعلام-تعمیر-و-نگهداشت-فرودگاه'>استعلام تعمیر و نگهداشت فرودگاه / استعلام, تعمیر و نگهداشت فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203308/استعلام-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام اجرای جدول گذاری  / استعلام, اجرای جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203321/استعلام-بازسازی-نمای-بلوکهای-مسکونی'>استعلام بازسازی نمای بلوکهای مسکونی / استعلام ,استعلام بازسازی نمای بلوکهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203334/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-مرکز-آموزشی'>مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203347/استعلام-طرح-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>استعلام طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن / استعلام,استعلام طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203360/استعلام-بهسازی-معابر'>استعلام بهسازی معابر  / استعلام, بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203373/استعلام-تعمیرات-دفتر'>استعلام تعمیرات دفتر / استعلام, تعمیرات دفتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203385/استعلام-خرید-کیس'>استعلام خرید کیس   / استعلام,استعلام خرید کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203397/استعلام-درخواست-سرور'>استعلام درخواست سرور / استعلام, استعلام درخواست سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203409/استعلام-لوله-چدن-داکتیل'>استعلام لوله چدن داکتیل / استعلام , استعلام لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203421/استعلام-میز-و-کانتر'>استعلام میز و کانتر / استعلام,استعلام میز و کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203433/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام,استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203445/استعلام-حفاظت--'>استعلام حفاظت ... / استعلام , استعلام حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203457/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203469/استعلام-بهسازی-و-تعمیرات--'>استعلام بهسازی و تعمیرات... / استعلام, استعلام بهسازی و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203481/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام  خرید تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام  خرید تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203493/استعلام-تعمیر-مجتمع'>استعلام تعمیر مجتمع / استعلام,تعمیر مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203505/استعلام-نصب-تست-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-فیدر-سیار-خط-63-کیلوولت'>استعلام نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه فیدر سیار خط 63 کیلوولت / استعلام, نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه فیدر سیار خط 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203517/استعلام-دستگاه-چند-کاره-کپی-و-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر و اسکنر  / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203529/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203541/استعلام-تعمیرات-اماکن'>استعلام تعمیرات اماکن  / استعلام,استعلام تعمیرات اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203553/استعلام-سنگ-پلاک'>استعلام سنگ پلاک  / استعلام ,استعلام سنگ پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203565/استعلام-عملیات-اجرای-سکو-بندی-و-فضاسازی-آزمایشگاه-میکروبی'>استعلام عملیات اجرای سکو بندی و فضاسازی آزمایشگاه میکروبی  / استعلام , استعلام عملیات اجرای سکو بندی و فضاسازی آزمایشگاه میکروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203577/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی / استعلام, تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203589/استعلام-چاپ-و-تکثیر'>استعلام چاپ و تکثیر / استعلام, استعلام چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203601/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات-جانبی-و-لوازم-چاپ-و-تکثیر'>استعلام کامپیوتر و متعلقات جانبی و لوازم چاپ و تکثیر / استعلام, استعلام کامپیوتر و متعلقات جانبی و لوازم چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203613/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی / استعلام,اجرای پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203626/استعلام-خرید-لوازم-شبکه-آب'>استعلام خرید لوازم شبکه آب / استعلام , استعلام خرید لوازم شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203639/استعلام-عملیات-اجرای-تعمیر-و-احداث-و-تست'>استعلام عملیات اجرای تعمیر و احداث و تست / استعلام , استعلام عملیات اجرای تعمیر و احداث و تست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202908/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام, تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202920/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202936/استعلام-ساخت-و-ساز-ساختمان'>استعلام ساخت و ساز ساختمان / استعلام,استعلام ساخت و ساز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202949/استعلام-ایجاد-زیرساخت-های--'>استعلام  ایجاد زیرساخت های... / استعلام ,استعلام  ایجاد زیرساخت های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202963/استعلام-خرید-و-نصب-و-احداث-تجهیزات-برقی'>استعلام خرید و نصب و احداث تجهیزات برقی / استعلام,استعلام خرید و نصب و احداث تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202979/استعلام-پروژه-های-تاسیسات-شهری--'>استعلام  پروژه های تاسیسات شهری ... / استعلام, استعلام  پروژه های تاسیسات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201630/مزایده-یک-قطعه-مزرعه-شالیکاری-و-زمین-شالیزار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه مزرعه شالیکاری و زمین شالیزار نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه مزرعه شالیکاری و زمین شالیزار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201646/مزایده-سواری-پژو-405-مدل-82-نوبت-دوم'>مزایده سواری پژو 405 مدل 82 نوبت دوم / مزایده , مزایده سواری پژو 405 مدل 82 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201668/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-163-81متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 163.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 163.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201705/مزایده-اجاره-مجموعه-استخر'>مزایده  اجاره مجموعه استخر / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اجاره مجموعه استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201748/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-(چاپ-دوم)'> مزایده اجاره سالن ورزشی (چاپ دوم) / مزایده,  مزایده اجاره سالن ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201810/تجدید-مزایده-سالن-ورزشی'>تجدید مزایده سالن ورزشی   / تجدید مزایده، تجدید مزایده سالن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201852/مزایده-کامیون-اسکانیا'>مزایده کامیون اسکانیا / مزایده، مزایده کامیون اسکانیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201900/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1238-46متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1238.46متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1238.46متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201949/مزایده-پلاک-75-فرعی-مساحت-14064متر'>مزایده پلاک 75 فرعی مساحت 14064متر / مزایده ,مزایده پلاک 75 فرعی مساحت 14064متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201976/مزایده-ملک-مساحت-196-متر-12-دسیمتر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 196 متر 12 دسیمتر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 196 متر 12 دسیمتر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202007/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-ورزشی-اسکیت-و-پینت-بال-نوبت-سوم'>مزایده بهره برداری از زمین ورزشی اسکیت و پینت بال نوبت سوم  / آگهی حراج عمومی, مزایده بهره برداری از زمین ورزشی اسکیت و پینت بال نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202048/آگهی-فروش-یک-تاور-4-تن'>آگهی فروش یک تاور 4 تن / فروش, آگهی فروش یک تاور 4 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202079/مزایده-واگذاری-1-سهم-از-4-سهم-زمین-مساحت-8-119347متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 1 سهم از 4 سهم زمین مساحت 8/119347متر نوبت دوم / مزایده واگذاری 1 سهم از 4 سهم زمین مساحت 8/119347متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202112/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-ریو--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ریو - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ریو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202150/مزایده-32-دستگاه-آپارتمان'>مزایده 32 دستگاه آپارتمان  / مزایده ,مزایده 32 دستگاه آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202174/مزایده8-دستگاه-کولر-اسپیلیت'>مزایده8 دستگاه کولر اسپیلیت  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده 8 دستگاه کولر اسپیلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202207/مزایده-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده کیوسک مطبوعاتی / مزایده کیوسک مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202238/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202267/تمدید-مزایده-عمومی-واگذاری-اجاره-مجموعه-های-ورزشی-کارگران-استان'>تمدید مزایده عمومی واگذاری اجاره مجموعه های ورزشی کارگران استان / تمدید مزایده عمومی, تمدید مزایده عمومی واگذاری اجاره مجموعه های ورزشی کارگران استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202307/مزایده-یکدستگاه-جک-بالابرنده-4-ستون-و--'>مزایده  یکدستگاه جک بالابرنده 4 ستون و ... / مزایده, مزایده  یکدستگاه جک بالابرنده 4 ستون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202363/مزایده-آپارتمان-مساحت-137-95متر'>مزایده آپارتمان مساحت 137.95متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 137.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202412/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-140-7متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 140.7متر / مزایده , مزایده پلاک ثبتی عرصه 140.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202444/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سایپا-131'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا 131 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202496/مزایده-سیزده-هزار-و-نهصد-متر-مشاع-از-زمین'>مزایده سیزده هزار و نهصد متر مشاع از زمین / مزایده ,مزایده سیزده هزار و نهصد متر مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202575/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-غربی-72-81متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه غربی 72.81متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه غربی 72.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202624/مزایده-فروش-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-بخش-چهار-شیراز'>مزایده فروش زمین کاربری تجاری مسکونی بخش چهار شیراز  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری تجاری مسکونی بخش چهار شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202770/مزایده-ششدانگ-خانه-مشتمل-بر-محوطه-پلاک-ثبتی-88-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه مشتمل بر محوطه پلاک ثبتی 88 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مشتمل بر محوطه پلاک ثبتی 88 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202846/مزایده-فروش-قطعه-زمین-شماره-108-مساحت-282-80متر'>مزایده فروش قطعه زمین شماره 108 مساحت 282.80متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 108 مساحت 282.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202925/مزایده-25-26-سهم-مشاع-از-96-سهم-عرصه-و-اعیان-به-انضمام-1-16-اعیانی-از-ملک'>مزایده 25.26 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان به انضمام 1.16 اعیانی از ملک  / مزایده,مزایده 25.26 سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان به انضمام 1.16 اعیانی از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202993/استعلام-ارائه-و-تامین-اینترنت-با-پهنای-باند'>استعلام ارائه و تامین اینترنت با پهنای باند / استعلام, ارائه و تامین اینترنت با پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202999/مزایده-ششدانگ-خانه-و-باغچه-و-4-قطعه-باغ'>مزایده ششدانگ خانه و باغچه و 4 قطعه باغ  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و باغچه و 4 قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203566/استعلام-خرید-تجهیزات-سرمایش-و-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات سرمایش و رایانه ای / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سرمایش و رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203578/استعلام-واتر-جت'>استعلام واتر جت / استعلام , استعلام واتر جت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203590/استعلام-لکه-گیری-آسفالت--'>استعلام لکه گیری آسفالت ... / استعلام, استعلام لکه گیری آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203602/استعلام-خرید-قطعات-و-لوازم-رشته-مکانیک--'>استعلام خرید قطعات و لوازم رشته مکانیک ... / استعلام, استعلام خرید قطعات و لوازم رشته مکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203614/استعلام-وسایل-و-تجهیزات--'>استعلام وسایل و تجهیزات... / استعلام, استعلام وسایل و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203627/استعلام-لب-تاب-LENOVO'>استعلام لب تاب LENOVO / استعلام,استعلام لب تاب LENOVO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203640/استعلام-اجرای-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام اجرای استانداردسازی سیستم گرمایشی / استعلام, استعلام اجرای استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203479/استعلام-آجر-فشاری-جهت-مصلی--'>استعلام آجر فشاری جهت مصلی... / استعلام,استعلام آجر فشاری جهت مصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203491/استعلام-میکروفون-کنفرانس'>استعلام میکروفون کنفرانس  / استعلام, استعلام میکروفون کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203503/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات  / استعلام , استعلام اتصالات و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203515/استعلام-خرید-تجهیزات-خیاطی'>استعلام خرید تجهیزات خیاطی  / استعلام, استعلام  خرید تجهیزات خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203527/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203539/استعلام-میز-و-کانتر'>استعلام میز و کانتر  / استعلام, میز و کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203551/استعلام-جی-پی-اس-و-متر-لیزری'>استعلام جی پی اس و متر لیزری  / استعلام,استعلام جی پی اس و متر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203563/استعلام-خرید-داروی'>استعلام خرید داروی  / استعلام , استعلام خرید داروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203575/استعلام-بالابر-جک-چهار-ستون'>استعلام بالابر جک چهار ستون  / استعلام,استعلام بالابر جک چهار ستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203587/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام, استعلام  تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203599/استعلام-لب-تاب-و--'>استعلام لب تاب و ... / استعلام , استعلام لب تاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203611/استعلام-جدول-بتونی'>استعلام جدول بتونی / استعلام , استعلام جدول بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203624/استعلام-آسفالت-زمین-به-متراژ-386متر'>استعلام آسفالت زمین به متراژ 386متر  / استعلام آسفالت زمین به متراژ 386متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203637/استعلام-فیوژن--'>استعلام فیوژن ... / استعلام, استعلام فیوژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201643/مزایده-زمین-مساحت-384-متر-قطعه-125-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 384 متر قطعه 125 تفکیکی / مزایده ,مزایده زمین مساحت 384 متر قطعه 125 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201667/مزایده-فروش-چرخ-گوشت-آرام-پز-و--'>مزایده فروش  چرخ گوشت- آرام پز و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  چرخ گوشت- آرام پز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201701/مزایده-مغازه-مساحت-17-27متر'>مزایده مغازه مساحت 17.27متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 17.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201746/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک--دستگاه-گاز-گیر'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک ، دستگاه گاز گیر / مزایده,مزایده دستگاه تزریق پلاستیک ، دستگاه گاز گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201801/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201847/مزایده-بهره-برداری-از-تاسیسات'>مزایده بهره برداری از تاسیسات  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201896/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-15-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 15 گیلان نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 15 گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201943/مزایده-تعدادی-میز-صندلی-گاو-صندوق-و-تعدادی-کمد'>مزایده  تعدادی میز، صندلی، گاو صندوق و تعدادی کمد / مزایده, مزایده  تعدادی میز، صندلی، گاو صندوق و تعدادی کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201974/مزایده-تعداد-130-کارتن-مایع-ظرفشویی'>مزایده تعداد 130 کارتن مایع ظرفشویی / مزایده ، مزایده تعداد 130 کارتن مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202005/استعلام-اجاره-ایستگاه-های-زیراکس--'>استعلام اجاره ایستگاه های زیراکس ... / استعلام , استعلام اجاره ایستگاه های زیراکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202047/مزایده-تعداد-50-دستگاه-خودرو--'>مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو... / آگهی مزایده,مزایده تعداد 50 دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202076/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202110/مزایده-فروش-روغن-ضایعاتی-صنعتی'>مزایده فروش روغن ضایعاتی صنعتی / آگهی مزایده , مزایده فروش روغن ضایعاتی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202148/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-(CNG)'>مزایده اجاره جایگاه سوخت (CNG) / مزایده ، مزایده اجاره جایگاه سوخت (CNG)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202173/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202206/مزایده-آپارتمان-مساحت-125-95متر-با-سه-متر-بالکن'>مزایده آپارتمان مساحت 125.95متر با سه متر بالکن  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 125.95متر با سه متر بالکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202237/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-سایپا'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت سایپا  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202260/مزایده-واگذاری-مجتمع-خدمات-فرهنگی-رفاهی-گردشگری-پاسارگاد'>مزایده واگذاری مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری پاسارگاد / مزایده، مزایده واگذاری مجتمع خدمات فرهنگی رفاهی گردشگری پاسارگاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202300/مزایده-ملک-مساحت-115-65متر'>مزایده ملک مساحت 115.65متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 115.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202355/مزایده-دستگاه-تولید-نایلکس-و--'>مزایده دستگاه تولید نایلکس و ... / مزایده , مزایده دستگاه تولید نایلکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202408/مزایده-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرحهای-جنگلداری-تجدید'>مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرحهای جنگلداری تجدید  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرحهای جنگلداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202442/مزایده-یک-دستگاه-تردمیل'>مزایده یک دستگاه تردمیل / مزایده ,مزایده یک دستگاه تردمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202495/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده, مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202570/مزایده-حجره-به-شماره-103-ابعاد-3-3-متر'>مزایده حجره به شماره 103 ابعاد 3.3 متر / مزایده ,مزایده حجره به شماره 103 ابعاد 3.3 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202622/فروش-مدرنترین-ماشین-آلات-و-دستگاههای-کفش-تمام-چرم---'>فروش مدرنترین ماشین آلات و دستگاههای کفش تمام چرم..... / فروش , فروش مدرنترین ماشین آلات و دستگاههای کفش تمام چرم.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202766/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202841/مزایده-قدرالسهم-مشاع-از-ملک-65-367-متر-از-زمین-نوبت-اول'>مزایده قدرالسهم مشاع از ملک 65.367 متر از زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده قدرالسهم مشاع از ملک 65.367 متر از زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202921/مزایده-فروش-مقدار-100-مترمربع-سنگ-نمای-ساختمانی-تراورتن'>مزایده فروش مقدار 100 مترمربع سنگ نمای ساختمانی تراورتن  / آگهی اموال غیر منقول , مزایده فروش مقدار 100 مترمربع سنگ نمای ساختمانی تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202989/مزایده-ملک-مساحت-تقریبا-625متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت تقریبا 625متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبا 625متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1202992/استعلام-چراغ-LED'>استعلام چراغ LED / استعلام,استعلام چراغ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203007/استعلام-دیتا-پروژکتور-اپتیما'>استعلام دیتا پروژکتور اپتیما / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور اپتیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203024/استعلام-پانل-دیوارکوب--تاشو-تسمه'>استعلام پانل دیوارکوب - تاشو -تسمه / استعلام,استعلام پانل دیوارکوب - تاشو -تسمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203034/مزایده-ساختمان-ویلایی-مسکونی-مساحت-40-متر'>مزایده ساختمان ویلایی مسکونی مساحت 40 متر / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی مسکونی مساحت 40 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203043/مناقصه-ارائه-خدمات-مجتمع-سلامت'>مناقصه ارائه خدمات مجتمع سلامت  / مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات مجتمع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203059/استعلام-فیلم-فتومتر-ایرانی'>استعلام فیلم فتومتر ایرانی / استعلام , استعلام فیلم فتومتر ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203073/استعلام-PIPELINE-SPHERS-POLYURTHANE'>استعلام PIPELINE SPHERS, POLYURTHANE / استعلام , استعلام PIPELINE SPHERS, POLYURTHANE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203084/مزایده-واگذاری-مغازه-های-واقع-در-بازارچه-86-هکتار'>مزایده واگذاری  مغازه های واقع در بازارچه 86 هکتار / آگهی مزایده , مزایده واگذاری  مغازه های واقع در بازارچه 86 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203088/استعلام-طراحی-ساخت-تدوین-و-صداگذاری-کلیپ'>استعلام طراحی، ساخت، تدوین و صداگذاری کلیپ  / استعلام, طراحی، ساخت، تدوین و صداگذاری کلیپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203106/استعلام-صندلی-گردان'>استعلام صندلی گردان  / استعلام, صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203120/استعلام-عملیات-کشیدن-حمل-و-نصب-انواع-الکتروپمپ-ها--'>استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ ها ... / استعلام , استعلام عملیات کشیدن حمل و نصب انواع الکتروپمپ ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203134/مزایده-اجاره-باغ-پرندگان'>مزایده اجاره باغ پرندگان  / آگهی مزایده, مزایده اجاره باغ پرندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203137/استعلام-تلویزیون-و-براكت'>استعلام  تلویزیون و براكت   / استعلام , استعلام  تلویزیون و براكت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203150/استعلام-کولر-گازی-ال-جی--'>استعلام کولر گازی ال جی... / استعلام, استعلام کولر گازی ال جی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203166/استعلام-کود-سولو-پتاس--'>استعلام کود سولو پتاس... / استعلام,کود سولو پتاس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203180/استعلام-بست'>استعلام بست / استعلام , استعلام بست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203195/استعلام-نگهداری-تاسیسات-فاضلاب--'>استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب ... / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203199/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-تخلیه-شده-بصورت-نقد-و-اقساط'> مزایده فروش قسمتی از املاک تخلیه شده بصورت نقد و اقساط / مزایده, مزایده فروش قسمتی از املاک تخلیه شده بصورت نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203209/استعلام-روغن-دنده-گیربکس--'>استعلام روغن دنده گیربکس... / استعلام, استعلام روغن دنده گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203223/مناقصه-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته  / مناقصه ، مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203235/استعلام-نرم-افزار-کامل-تحلیل-خاک-و-سنگ'>استعلام نرم افزار کامل تحلیل خاک و سنگ / استعلام, نرم افزار کامل تحلیل خاک و سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203248/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-چاپگر'>استعلام خرید کامپیوتر و چاپگر / استعلام, خرید کامپیوتر و چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203260/استعلام-مهتابی'>استعلام مهتابی / استعلام,مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203275/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203287/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله / استعلام,خرید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203300/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی ... / استعلام, استعلام میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203314/استعلام-تعمیر-کولر-اتوبوس-ولوو-BINO'>استعلام  تعمیر کولر اتوبوس ولوو BINO / استعلام, تعمیر کولر اتوبوس ولوو BINO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203326/استعلام-دفتر-حضور-و-غیاب-و-ارزشیابی-مستمر-روزانه-و-بزرگسالان'>استعلام دفتر حضور و غیاب و ارزشیابی مستمر روزانه و بزرگسالان / استعلام, دفتر حضور و غیاب و ارزشیابی مستمر روزانه و بزرگسالان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203337/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین-مدل-1382'>مزایده یک دستگاه وانت دو کابین مدل 1382 / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت دو کابین مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203340/استعلام-اجرای-پیاده-رو-سازی-روستای--'>استعلام اجرای پیاده رو سازی روستای ... / استعلام,استعلام اجرای پیاده رو سازی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203352/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-شناسایی-جهره-و-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی جهره و اثر انگشت / استعلام, دستگاه حضور و غیاب شناسایی جهره و اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203366/استعلام-دستگاه-کولرگازی'>استعلام دستگاه کولرگازی / استعلام, دستگاه کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203378/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام , استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203390/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه  / استعلام , استعلام برنامه نویسی مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203402/استعلام-انکوباتور-معمولی-آزمایشگاهی'>استعلام انکوباتور معمولی آزمایشگاهی / استعلام,انکوباتور معمولی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203414/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203426/استعلام-باطری-یو-پی-اس-65-آمپر-12-ولت'>استعلام باطری یو پی اس 65 آمپر 12 ولت / استعلام, باطری یو پی اس 65 آمپر 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203438/استعلام-مولتی-پارامتر'>استعلام مولتی پارامتر / استعلام, استعلام مولتی پارامتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203450/استعلام-6995-تامین-سیستم-گرمایشی-مدارس'>استعلام 6995 تامین سیستم گرمایشی مدارس  / استعلام, استعلام 6995 تامین سیستم گرمایشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203462/استعلام-کابل-5-25-آلومینیوم-از-نوع-nayy'>استعلام کابل 5*25 آلومینیوم از نوع nayy  / استعلام , استعلام کابل 5*25 آلومینیوم از نوع nayy </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203474/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-مسلح-بتنی-با-پایه-و-ستون'>استعلام تهیه، حمل و نصب دیوار پیش ساخته مسلح بتنی با پایه و ستون  / استعلام, تهیه، حمل و نصب دیوار پیش ساخته مسلح بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203486/استعلام-خرید-کیس-رایانه'>استعلام خرید کیس رایانه  / استعلام, استعلام خرید کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203498/استعلام-جی-پی-اس-ایستگاهی'>استعلام جی پی اس ایستگاهی  / استعلام,استعلام جی پی اس ایستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203510/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-65-اینچ'>استعلام  یک دستگاه تلویزیون 65 اینچ  / استعلام, استعلام  یک دستگاه تلویزیون 65 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203522/استعلام-لوله-خونگیری-خلا'>استعلام  لوله خونگیری خلا  / استعلام , استعلام  لوله خونگیری خلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203534/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203546/استعلام-کرایه-آژانس-بهشهر-به-گرگان'>استعلام کرایه آژانس بهشهر به گرگان / استعلام, استعلام کرایه آژانس بهشهر به گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203558/استعلام-عملیات-اتصال-24-عدد-انشعاب-شبکه-آبیاری-قطره-ای'>استعلام  عملیات اتصال 24 عدد انشعاب شبکه آبیاری قطره ای  / استعلام, استعلام  عملیات اتصال 24 عدد انشعاب شبکه آبیاری قطره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203570/استعلام-دستگاه-DVR-AHD-32-CH-PS-SONY'>استعلام دستگاه DVR AHD 32 CH PS -SONY / استعلام,استعلام دستگاه DVR AHD 32 CH PS -SONY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203582/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203594/استعلام-تجهیزات-جانبی-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات جانبی کامپیوتر  / استعلام , استعلام تجهیزات جانبی کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203606/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات-فولادی'>استعلام شیرآلات و اتصالات فولادی  / استعلام, شیرآلات و اتصالات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203619/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدا'>استعلام  ساماندهی گلزار شهدا  / استعلام, ساماندهی گلزار شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203631/استعلام-فریزر-6-درب-صندوقی'>استعلام فریزر 6 درب صندوقی / استعلام,استعلام فریزر 6 درب صندوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203644/استعلام-خرید-سیمان-سفید-و-پودر-سنگ'>استعلام خرید سیمان سفید و پودر سنگ  / استعلام , استعلام خرید سیمان سفید و پودر سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203009/مناقصه-خرید-انواع-لوله'>مناقصه خرید انواع لوله / مناقصه, مناقصه خرید انواع لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203025/استعلام-سنسور-و--'>استعلام سنسور و... / استعلام,سنسور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203036/مزایده-خودروی-وانت-نیسان-به-رنگ-آبی-مدل-1395'>مزایده خودروی وانت نیسان به رنگ آبی مدل 1395 / مزایده, مزایده خودروی وانت نیسان به رنگ آبی مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203044/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203061/استعلام-کولرگازی-اسپلیت'>استعلام کولرگازی اسپلیت  / استعلام, کولرگازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203074/استعلام-تامین-بخشی-از-نیروی-مورد-نیاز--'>استعلام تامین بخشی از نیروی مورد نیاز... / استعلام, استعلام تامین بخشی از نیروی مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203089/مناقصه-ساحل-سازی'>مناقصه ساحل سازی / مناقصه عمومی, مناقصه ساحل سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203090/مزایده-فروش-دستگاه-لیفتراک'>مزایده فروش دستگاه لیفتراک / مزایده, مزایده فروش دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203107/استعلام-تابلو-بانک-خازنی--'>استعلام تابلو بانک خازنی... / استعلام, استعلام تابلو بانک خازنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203121/استعلام-پکیج-شوفاژ-گازی'>استعلام پکیج شوفاژ گازی / استعلام,استعلام پکیج شوفاژ گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203136/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-805-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 805 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 805 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203138/استعلام-دستگاه-سرور--'>استعلام دستگاه سرور ... / استعلام , استعلام دستگاه سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203151/مناقصه-پخت-و-پخش-آسفالت-به-میزان-17هزار-تن'>مناقصه پخت و پخش آسفالت به میزان 17هزار تن / مناقصه, مناقصه پخت و پخش آسفالت به میزان 17هزار تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203167/استعلام-ویژوالایزر-پرتابل'>استعلام  ویژوالایزر پرتابل / استعلام, ویژوالایزر پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203181/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسور-کویریسمر'>مناقصه خرید قطعات کمپرسور کویریسمر  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات کمپرسور کویریسمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203196/استعلام-اجرای-ساماندهی-طرح-معادن-شن-و-ماسه-عکسبرداری-هوایی-و--'>استعلام اجرای ساماندهی طرح معادن شن و ماسه عکسبرداری هوایی و ... / استعلام, استعلام اجرای طرح ساماندهی معادن شن و ماسه عکسبرداری هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203207/مزایده-فراخوان-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک-اصلاحیه'>مزایده فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک اصلاحیه / مزایده فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203210/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور / استعلام, تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203224/استعلام-پین-مسی-اتصال-علائم-ریل-به-ریل'>استعلام پین مسی اتصال علائم ریل به ریل / استعلام, پین مسی اتصال علائم ریل به ریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203236/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتيبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتيبانی / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتيبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203249/استعلام-غده-هیپوفیز--'>استعلام غده هیپوفیز ... / استعلام , استعلام غده هیپوفیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203261/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-و-نمونه-برداری'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری  /  مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203276/استعلام-چاپ-سالنامه'>استعلام چاپ سالنامه / استعلام,چاپ سالنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203288/استعلام-25-قلم-مواد-مصرفی-جوشکاری'>استعلام 25 قلم مواد مصرفی جوشکاری / استعلام , استعلام 25 قلم مواد مصرفی جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203301/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-پل-ارتباط-دهنده'>استعلام اجرای عملیات احداث پل ارتباط دهنده / استعلام,استعلام اجرای عملیات احداث پل ارتباط دهنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203315/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام--'>استعلام الکترولیز نمک طعام ... / استعلام, استعلام الکترولیز نمک طعام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203327/مناقصه-اجرای-بازسازی-اصلاح--'>مناقصه اجرای بازسازی اصلاح .. / مناقصه اجرای بازسازی اصلاح ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203341/استعلام-انجام-عملیات-بوجاری-حدود-15000-تن-بذر-گندم'>استعلام انجام عملیات بوجاری حدود 15000 تن بذر گندم / استعلام, انجام عملیات بوجاری حدود 15000 تن بذر گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203353/استعلام-عبین-حریم-تپه-چغابور'>استعلام عبین حریم تپه چغابور / استعلام , استعلام عبین حریم تپه چغابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203359/مزایده-فروش-ملک-مازاد-مساحت-عرصه-169-85-و-90متر'>مزایده فروش ملک مازاد مساحت عرصه 169.85 و 90متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد مساحت عرصه 169.85 و 90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203367/استعلام-البسه--'>استعلام البسه ... / استعلام , استعلام البسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203379/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203391/استعلام-دستگاه-مکنده-گرد-و-غبار-مدل-IVAC'>استعلام دستگاه مکنده گرد و غبار مدل IVAC  / استعلام, دستگاه مکنده گرد و غبار مدل IVAC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203403/استعلام-اجرای-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ  / استعلام , استعلام اجرای ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203415/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203427/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203439/استعلام-اجرای-پروژه-تامین-برق-سردرب-و-مسجد-و-اصلاح-برج-نور'>استعلام اجرای پروژه تامین برق سردرب و مسجد و اصلاح برج نور / استعلام ,استعلام اجرای پروژه تامین برق سردرب و مسجد و اصلاح برج نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203451/استعلام-تخریب-و-بازسازی-سه-دستگاه-سرویس-بهداشتی'>استعلام تخریب و بازسازی سه دستگاه سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام تخریب و بازسازی سه دستگاه سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203463/استعلام-یک-عدد-لب-تاپ-و-یک-عدد-ویدئوپروژکتور'>استعلام یک عدد لب تاپ و یک عدد ویدئوپروژکتور / استعلام ,استعلام یک عدد لب تاپ و یک عدد ویدئوپروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203475/استعلام-فعالیت-های-ابنیه'>استعلام فعالیت های ابنیه  / استعلام,استعلام فعالیت های ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203487/استعلام-ماسه-شسته-06'>استعلام ماسه شسته 06 / استعلام , استعلام ماسه شسته 06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203499/استعلام-لیست-تجهیزات-رشته-تاسیسات--'>استعلام لیست تجهیزات رشته تاسیسات ... / استعلام , استعلام لیست تجهیزات رشته تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203511/استعلام-خرید-بالابر-نفربر'>استعلام  خرید بالابر نفربر / استعلام, استعلام  خرید بالابر نفربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203523/استعلام-ماشین-حساب--'>استعلام ماشین حساب ... / استعلام, استعلام ماشین حساب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203535/استعلام-لوازم-رایانه'>استعلام لوازم رایانه / استعلام, استعلام لوازم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203547/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203559/استعلام-کامپیوتر-اسمبل-شده'>استعلام کامپیوتر اسمبل شده / استعلام , استعلام کامپیوتر اسمبل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203571/استعلام-خرید-3000-عدد-زونکن'>استعلام خرید 3000 عدد زونکن  / استعلام, استعلام خرید 3000 عدد زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203583/استعلام-میگر-دیجیتال'>استعلام میگر دیجیتال  / استعلام , استعلام میگر دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203595/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام, استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203607/استعلام-مرغ-کامل-گرم'>استعلام مرغ کامل گرم / استعلام,استعلام مرغ کامل گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203620/استعلام-پلمپ-کنتور-خانگی'>استعلام پلمپ کنتور خانگی / استعلام, استعلام پلمپ کنتور خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203632/استعلام-شیر-صنعتی'>استعلام شیر صنعتی  / استعلام , استعلام شیر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1203645/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز'>استعلام تابلو برق راه انداز / استعلام, استعلام  تابلو برق راه انداز</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : پنجشنبه 10 آبان 1397 ساعت: 11:16