اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.10 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199388/تمدید-مناقصه-انجام-ع... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.10 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199388/تمدید-مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی--نوبت-دوم'>تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی... نوبت دوم / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199412/مناقصه-تبلیغات-محیطی'>مناقصه تبلیغات محیطی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تبلیغات محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199429/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-پست-سیار-132-20-کیلوولت-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199446/استعلام-فرم-خام--'>استعلام فرم خام... / استعلام, استعلام فرم خام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199460/مناقصه-خرید-تعداد-20-دستگاه-آندوسکوپ-فلکس'>مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه آندوسکوپ فلکس / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه آندوسکوپ فلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199474/استعلام-پی-ال-سی'>استعلام پی ال سی / استعلام,پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199490/مناقصه-احداث-ساختمان-دهیاری'>مناقصه احداث ساختمان دهیاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199503/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب--جمع-آوری-زباله-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب ، جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199516/استعلام-تهیه-و-اجرای-لوله-فولادی--'>استعلام تهیه و اجرای لوله فولادی... / استعلام,تهیه و اجرای لوله فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199533/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199547/استعلام-آی-پی-فون'>استعلام آی پی فون  / استعلام ,استعلام آی پی فون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199565/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات  / استعلام, اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199581/استعلام-خرید-10-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 10 دستگاه اسکنر / استعلام,استعلام خرید 10 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199596/مناقصه-تامین-خدمات-بهره-برداری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات بهره برداری ـ نوبت دوم / منقاصه , مناقصه تامین خدمات بهره برداری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199613/استعلام-تهیه--حمل-و-نصب-10-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام تهیه ، حمل و نصب 10 دستگاه کولر گازی  / استعلام ,استعلام تهیه ، حمل و نصب 10 دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199628/استعلام-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات--در-روستاها'>استعلام خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات - در روستاها / استعلام, استعلام خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات - در روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199642/فراخوان-انجام-خدمات-نظارت-بر-تهیه--طبخ-و-توزیع-و-سرو-سه-وعده-غذا'>فراخوان انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان  انجام خدمات نظارت بر تهیه ، طبخ و توزیع و سرو سه وعده غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199658/مناقصه-خرید-370-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-هوایی-کم-تلفات-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 370 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 370 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199674/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199689/استعلام-خرید-تجهیزات-هنرستان-ها-رشته-صنایع-غذایی-و-شیمیایی'>استعلام  خرید تجهیزات هنرستان ها رشته صنایع غذایی و شیمیایی / استعلام, خرید تجهیزات هنرستان ها رشته صنایع غذایی و شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199710/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199725/استعلام-خدمات-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین / استعلام , استعلام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199745/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-انجام-خدمات-مشاوره-ای-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه لیست کوتاه جهت انجام خدمات مشاوره ای نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه لیست کوتاه جهت انجام خدمات مشاوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199762/استعلام-برگزاری-دوره-آموزش-آرایشگری-زنانه-با-اعطاء-گواهینامه'>استعلام برگزاری دوره آموزش آرایشگری زنانه با اعطاء گواهینامه / استعلام, برگزاری دوره آموزش آرایشگری زنانه با اعطاء گواهینامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199784/استعلام-قوطی-2-2'>استعلام قوطی 2.2 / استعلام, استعلام قوطی 2.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199803/استعلام-مشعل-گازسوز-PGNO-ایران-رادیاتور'>استعلام  مشعل گازسوز PGNO ایران رادیاتور    / استعلام, مشعل گازسوز PGNO ایران رادیاتور   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199821/مناقصه-تجدید-عملیات-تکمیلی-کارهای-بخش-نور-صوت-دکوراسیون-سقف-و-کف'>مناقصه تجدید عملیات تکمیلی کارهای بخش نور صوت دکوراسیون سقف و کف  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید  عملیات تکمیلی کارهای بخش نور صوت دکوراسیون سقف و کف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199841/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-بوستانها-میادین--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستانها، میادین ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز بوستانها، میادین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199858/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199874/استعلام-مرمت-گاراژ'>استعلام مرمت گاراژ  / استعلام, مرمت گاراژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199891/استعلام-هدست--'>استعلام هدست... / استعلام, استعلام هدست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199907/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام  جی پی اس / استعلام, جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199928/فراخوان-طرح-توسعه-میدان-نفتی-خدمات-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری--'>فراخوان طرح توسعه میدان نفتی خدمات راهبری و تعمیر و نگهداری... / مناقصه, فراخوان طرح توسعه میدان نفتی خدمات راهبری و تعمیر و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199944/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام, کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199961/مناقصه-عملیات-تهیه-نصب-و-نگهداری-تابلوهای-شناسایی--'>مناقصه عملیات تهیه، نصب و نگهداری تابلوهای شناسایی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تهیه، نصب و نگهداری تابلوهای شناسایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199389/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199413/استعلام-پک-سزارین--'>استعلام پک سزارین ... / استعلام , استعلام پک سزارین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199430/مناقصه-لباس-استتار-کویری-دیجیتال-سربازی'>مناقصه لباس استتار کویری دیجیتال سربازی / مناقصه , دمناقصه لباس استتار کویری دیجیتال سربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199447/مناقصه-خرید-تعداد-600-دستگاه-مانیتورینگ-ثابت'>مناقصه خرید تعداد 600 دستگاه مانیتورینگ ثابت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 600 دستگاه مانیتورینگ ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199461/استعلام-خرید-تجهیزات-میکروتیک-و--'>استعلام خرید تجهیزات میکروتیک و... / استعلام,خرید تجهیزات میکروتیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199476/استعلام-رنگ-آمیزی-و-تعمیر-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی و تعمیر ساختمان / استعلام,استعلام رنگ آمیزی و تعمیر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199491/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-سردخانه--'>استعلام  لوازم مورد نیاز جهت سردخانه... / استعلام,  لوازم مورد نیاز جهت سردخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199504/اصلاحیه-مناقصه-انجام-کلیه-امور-تخلیه-و-بارگیری-محصولات-و-مواد-اولیه'>اصلاحیه مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199519/استعلام-آبزی-پروری--'>استعلام آبزی پروری... / استعلام, استعلام آبزی پروری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199534/فراخوان-مناقصه-احداث-ترمینال-ریلی-نفتی'>فراخوان مناقصه احداث ترمینال ریلی نفتی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث ترمینال ریلی نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199549/استعلام-ویدئو-پروژکتور-LCD--'>استعلام ویدئو پروژکتور LCD... / استعلام,ویدئو پروژکتور LCD...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199567/استعلام-تهیه-و-اجرای-نقاشی-مرکز-حاجی-آباد--'>استعلام تهیه و اجرای نقاشی مرکز حاجی آباد ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای نقاشی مرکز حاجی آباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199582/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199598/استعلام-خرید-تعدادی-کتاب'>استعلام خرید تعدادی کتاب / استعلام,خرید تعدادی کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199614/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-و-حصارکشی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199629/استعلام-سایپرمترین-سم-دامپزشکی--'>استعلام سایپرمترین سم دامپزشکی ... / استعلام , استعلام سایپرمترین سم دامپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199643/استعلام-حوله'>استعلام  حوله / استعلام,استعلام  حوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199659/استعلام-کیس-رایانه-کامل--'>استعلام کیس رایانه کامل... / استعلام, استعلام کیس رایانه کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199675/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, کولرگازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199691/استعلام-ام-دی-اف-کوبی'>استعلام ام دی اف کوبی  / استعلام , استعلام ام دی اف کوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199711/فراخوان-مناقصه-LEVEL-TRANSMITTER-FOXBORO-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  LEVEL TRANSMITTER FOXBORO نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه  LEVEL TRANSMITTER FOXBORO نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199726/مناقصه-خرید-20-000-کیسه-25-کیلوگرمی-نشاسته-سبز'>مناقصه خرید 20/000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز  / مناقصه , مناقصه خرید 20/000 کیسه 25 کیلوگرمی نشاسته سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199746/مناقصه-خدمات-مشاوره-و-بررسی-وضعیت-فونداسیون-کوره-ها-و-دودکش-ها'>مناقصه خدمات مشاوره و بررسی وضعیت فونداسیون کوره ها و دودکش ها / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره و بررسی وضعیت فونداسیون کوره ها و دودکش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199763/استعلام-کولر-اسپیلت-12000-هزار-ایرانی'>استعلام کولر اسپیلت 12000 هزار ایرانی / استعلام, استعلام کولر اسپیلت 12000 هزار ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199786/استعلام-کتاب-پاسداشت-تندرستی-با-پزشکی-ایرانی--'>استعلام کتاب پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی... / استعلام ,استعلام کتاب پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199805/مناقصه-خرید-تعداد-200-دستگاه-ECG'>مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ECG / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه ECG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199823/مناقصه-عمومی-عملیات-لوله-گذاری-داخل-شبکه-و-استاندارد-سازی-کنتور-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری داخل شبکه و استاندارد سازی کنتور  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری داخل شبکه و استاندارد سازی کنتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199842/استعلام-تخت-خواب--'>استعلام تخت خواب ... / استعلام, استعلام تخت خواب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199859/مناقصه-تجدید-خرید-1500-عدد-جداکننده-فشار-متوسط-و---نوبت-دوم'>مناقصه تجدید خرید 1500 عدد جداکننده فشار متوسط و ....نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  تجدید خرید 1500 عدد جداکننده فشار متوسط و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199875/استعلام-خدمات-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین / استعلام,استعلام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199892/استعلام-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات... / استعلام,استعلام خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199910/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199929/استعلام-پکیج-برودتی'>استعلام پکیج برودتی / استعلام,پکیج برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199945/مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-بوستان-و-فضای-سبز'>مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان و فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی پروژه احداث بوستان و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199962/فراخوان-مناقصه-خدمات-راهبری--سرویس--تعمیر-و-نگهداری-قسمتهای-مختلف-دانشگاه'>فراخوان مناقصه خدمات راهبری ، سرویس ، تعمیر و نگهداری قسمتهای مختلف دانشگاه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات راهبری ، سرویس ، تعمیر و نگهداری قسمتهای مختلف دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199976/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199996/استعلام-خرید-هورمون-و-سیدر--'>استعلام خرید هورمون و سیدر ... / استعلام, استعلام خرید هورمون و سیدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200009/مناقصه-خرید-باکس-زباله-از-جنس-گالوانیزه-تجدید'>مناقصه خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199382/فراخوان-تامین-هوارسان-طبقه-چهارم-ساختمان---نوبت-دوم'>فراخوان تامین هوارسان طبقه چهارم ساختمان...- نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان تامین هوارسان طبقه چهارم ساختمان...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199403/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اداری و .... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199422/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-مانیتورینگ-پرتابل-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه مانیتورینگ پرتابل تولید داخل  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه مانیتورینگ پرتابل تولید داخل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199438/مناقصه-خرید-تعداد-500-دستگاه-ساکشن-جراحی-پرتابل'>مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل   / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 500 دستگاه ساکشن جراحی پرتابل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199455/استعلام-کولر-گازی-24000-پاکشوما'>استعلام کولر گازی 24000 پاکشوما / استعلام,استعلام کولر گازی 24000 پاکشوما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199467/مناقصه-امور-مربوط-به-برنامه-تامین-و-ارتقاء-مراقبتهای-اولیه-سلامت-تجدید'>مناقصه امور مربوط به برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سلامت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به برنامه تامین و ارتقاء مراقبتهای اولیه سلامت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199483/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-نظارت'>استعلام خرید تجهیزات سیستم نظارت / استعلام,خرید تجهیزات سیستم نظارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199498/استعلام-نوار-تست-قند-خون'>استعلام  نوار تست قند خون / استعلام, استعلام  نوار تست قند خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199510/مناقصه-احداث-آزمایشگاه-مواد-نفتی'>مناقصه احداث آزمایشگاه مواد نفتی  / مناقصه , مناقصه  احداث آزمایشگاه مواد نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199527/استعلام-تولید-سایر-محصولات-فلزی--'>استعلام تولید سایر محصولات فلزی... / استعلام,تولید سایر محصولات فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199542/استعلام-عایق-پشمی--'>استعلام عایق پشمی ... / استعلام, استعلام عایق پشمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199557/استعلام-تهیه-و-نصب-5-دستگاه-کولر-گازی---'>استعلام  تهیه و نصب 5 دستگاه کولر گازی  ... / استعلام , استعلام  تهیه و نصب 5 دستگاه کولر گازی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199575/استعلام-لق-گیری-تراشه-های-سنگی--'>استعلام  لق گیری تراشه های سنگی ... / استعلام,  لق گیری تراشه های سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199588/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199604/استعلام-باتری-12V-65AH-جهت-UPS'>استعلام  باتری 12V/65AH جهت UPS  / استعلام, باتری 12V/65AH جهت UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199621/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-آسفالت--'>مناقصه پروژه جدولگذاری و آسفالت ...   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه جدولگذاری و آسفالت ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199636/استعلام-لیوان--'>استعلام لیوان ... / استعلام , استعلام لیوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199652/مناقصه-شستشو-اتو-و-بسته-بندی-کلیه-منسوجات'>مناقصه شستشو، اتو و بسته بندی کلیه منسوجات / مناقصه ، مناقصه شستشو، اتو و بسته بندی کلیه منسوجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199667/استعلام-بسته-نرم-افزاری'>استعلام بسته نرم افزاری / استعلام,استعلام بسته نرم افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199684/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام  مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام  مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199702/استعلام-خرید-زیرکلاینت-VCLOUDPOINNTSS'>استعلام خرید زیرکلاینت VCLOUDPOINNTSS / استعلام, خرید زیرکلاینت VCLOUDPOINNTSS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199718/مناقصه-اجرای-کلیه-امور-خدماتی-و-نظافتی-دانشگاه--تجدید'>مناقصه  اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی دانشگاه ...تجدید /  مناقصه ، مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199737/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199754/استعلام-دفتر-حضور-و-غیاب-و--'>استعلام دفتر حضور و غیاب و... / استعلام, استعلام دفتر حضور و غیاب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199772/استعلام-رطوبت-ساز-سالن-پرورش-قارچ--'>استعلام رطوبت ساز سالن پرورش قارچ... / استعلام,رطوبت ساز سالن پرورش قارچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199794/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-حمل-راه-اندازی-و-آموزش--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید، حمل، راه اندازی و آموزش... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید، حمل، راه اندازی و آموزش... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199815/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه ارائه خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری (نوبت دوم) / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه  ارائه خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199832/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199850/مناقصه-خرید-تجیهزات-آموزشی-و-هوشمندسازی-مدارس-استان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجیهزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس استان نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجیهزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199866/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور-سامانه-ستاد'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور, سامانه ستاد / استعلام,سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199882/مناقصه-روکش-آسفالت'>مناقصه روکش آسفالت  / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199900/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199919/استعلام-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام خدمات مشترکین- پیگیری وصول مطالبات ... / استعلام, استعلام خدمات مشترکین- پیگیری وصول مطالبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199937/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام ,استعلام سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199953/استعلام-خدمات-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین / استعلام,استعلام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199969/مناقصه-چاپ-صورتحساب-برق-مصرفی-مشترکین-عادی-و-دیماندی--نوبت-دوم'>مناقصه چاپ صورتحساب برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه چاپ صورتحساب برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199987/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-تراکتور-بیل-دار-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک دستگاه تراکتور بیل دار  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه تراکتور بیل دار  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199975/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام,چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199994/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-مرکز-PC--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان مرکز PC... / استعلام,استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان مرکز PC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200007/استعلام-اجرای-بخشی-از-ساختمان-کارگاههای-شماره--'>استعلام اجرای بخشی از ساختمان کارگاههای شماره ... / استعلام, استعلام اجرای بخشی از ساختمان کارگاههای شماره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200026/استعلام-پرده-نمایش'>استعلام پرده نمایش / استعلام, پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200046/مناقصه-خرید-آسفالت-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید آسفالت معابر  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200070/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی-(ساختمانی-نصب-تست-و-راه-اندازی)-یک-دستگاه-پست-'> مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی (ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی) یک دستگاه پست.. / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  مناقصه طراحی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی (ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی) یک دستگاه پست..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200089/استعلام-موزائیک'>استعلام موزائیک  / استعلام,استعلام موزائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200106/استعلام-پکیج-کنترلر'>استعلام پکیج کنترلر  / استعلام, پکیج کنترلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200124/استعلام-دستگاه-گندگی-کارگاه-چوب'>استعلام دستگاه گندگی کارگاه چوب / استعلام,دستگاه گندگی کارگاه چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200144/استعلام-روغن-گیربکس'>استعلام روغن گیربکس / استعلام, روغن گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200161/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی... / استعلام, استعلام امور تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200177/مناقصه-اجرای-47210-متر-پروژه-گازرسانی--'>مناقصه اجرای 47210 متر پروژه گازرسانی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای 47210 متر پروژه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200196/استعلام-خرید-پودر-آلومینا'>استعلام خرید پودر آلومینا  / استعلام,استعلام خرید پودر آلومینا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200214/استعلام-لوله-آبکش-و-الکتروپمپ-شناور'>استعلام لوله آبکش و الکتروپمپ شناور / استعلام ,استعلام لوله آبکش و الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200232/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200249/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200266/مناقصه-اجرای-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بهسازی معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بهسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200282/استعلام-تامین-مواد-غذایی-موردنیاز-اردوها'>استعلام  تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها  / استعلام, استعلام  تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200297/استعلام-تامین-خودرو-جهت-حمل-خون-و-فرآورده-های-خونی-و-لوازم-مصرفی'>استعلام تامین خودرو جهت حمل خون و فرآورده های خونی و لوازم مصرفی  / استعلام,استعلام تامین خودرو جهت حمل خون و فرآورده های خونی و لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200315/استعلام-کف-سابی-ساختمان'>استعلام کف سابی ساختمان / استعلام, کف سابی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200335/فراخوان-مناقصه-خدمات-طراحی-اجرا-و-راه-از-بازی-8-ایستگاه-حفاظت-کاتدیک'>فراخوان مناقصه خدمات طراحی، اجرا و راه از بازی 8 ایستگاه حفاظت کاتدیک / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات طراحی، اجرا و راه از بازی 8 ایستگاه حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200351/استعلام-ماشین-حساب-16-رقمی-پارس-حساب'>استعلام  ماشین حساب 16 رقمی پارس حساب    / استعلام, ماشین حساب 16 رقمی پارس حساب   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200370/استعلام-بقعه-جعفر-بن-حسن-هندیجان--'>استعلام بقعه جعفر بن حسن هندیجان... / استعلام,بقعه جعفر بن حسن هندیجان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200388/استعلام-مرمت-گمرک-میرجاوه'>استعلام مرمت گمرک میرجاوه / استعلام,مرمت گمرک میرجاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200403/استعلام-دزدگیر-کلاسیک'>استعلام دزدگیر کلاسیک / استعلام, دزدگیر کلاسیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200417/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200429/استعلام-تجهیزات-عکاسی'>استعلام تجهیزات عکاسی  / استعلام, تجهیزات عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200443/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی-'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی.. / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200457/استعلام-نورپردازی--'>استعلام نورپردازی... / استعلام, استعلام نورپردازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200471/استعلام-دستگاه-دیاگ-خودرو'>استعلام دستگاه دیاگ خودرو  / استعلام , استعلام دستگاه دیاگ خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200485/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200498/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مدارس  / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200512/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-وسائل-گرمایشی-و-سرمایشی-و---'>استعلام تعمیرات و نگهداری وسائل گرمایشی و سرمایشی و .... / استعلام , استعلام تعمیرات و نگهداری وسائل گرمایشی و سرمایشی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200526/استعلام-کولر-آبی-7000-برقاب'>استعلام کولر آبی 7000 برقاب  / استعلام , استعلام کولر آبی 7000 برقاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200540/کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-های-مدرن'>کنفرانس بین المللی پژوهش های مدرن / کنفرانس بین المللی پژوهش های مدرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200554/مناقصه-brown-boveri-gas-turbine'>مناقصه brown boveri gas turbine  / مناقصه،  مناقصه brown boveri gas turbine </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200567/استعلام-50-عدد-شن-کش--'>استعلام 50 عدد شن کش... / استعلام,50 عدد شن کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200581/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان / فراخوان مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200595/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200611/بیستمین-کنگره-دامپزشکی-ایران'>بیستمین کنگره دامپزشکی ایران / بیستمین کنگره دامپزشکی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200625/استعلام-سیم-برق-آلومینیومی--'>استعلام سیم برق آلومینیومی... / استعلام, استعلام سیم برق آلومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200027/استعلام-میز-اداری-کار'>استعلام میز اداری کار / استعلام, استعلام میز اداری کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200047/مناقصه-فراخوان-انتخاب-بازرس-قانونی-و-حسابرس-مستقل'>مناقصه فراخوان انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل  / مناقصه ,مناقصه فراخوان انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200071/استعلام-موتورسیکلت--'>استعلام موتورسیکلت ... / استعلام, استعلام موتورسیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200090/استعلام-خرید-دو-دستگاه-رایانه-با-تمام-متعلقات'>استعلام خرید دو دستگاه رایانه با تمام متعلقات / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه رایانه با تمام متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200107/استعلام-لامپ-هالوژن-و--'>استعلام لامپ هالوژن و ... / استعلام, استعلام لامپ هالوژن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200128/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب-روستاها--'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاها... / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200145/استعلام-تجهیزات-افزایش-پهنای-باند'>استعلام تجهیزات افزایش پهنای باند / استعلام , استعلام تجهیزات افزایش پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200163/استعلام-دستگاه-ازن-ساز--'>استعلام دستگاه ازن ساز... / استعلام, استعلام دستگاه ازن ساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200180/استعلام-دستگاه-کلرزن-گازی'>استعلام دستگاه کلرزن گازی / استعلام, دستگاه کلرزن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200198/مناقصه-پروژه-برون-سپاری-دوره-های-آموزشی-سوادآموزی'>مناقصه پروژه برون سپاری دوره های آموزشی سوادآموزی / مناقصه, مناقصه پروژه برون سپاری دوره های آموزشی سوادآموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200215/استعلام-دستگاه-خم-کن-پروفیل---'>استعلام دستگاه خم کن پروفیل .... / استعلام, استعلام دستگاه خم کن پروفیل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200233/استعلام-تهیه-چمن-اسپرت-بارنبروگ--'>استعلام تهیه چمن اسپرت بارنبروگ ... / استعلام , استعلام تهیه چمن اسپرت بارنبروگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200251/مناقصه-اجرای-اگو-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اگو بلوار... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه اجرای اگو بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200267/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200283/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزت-ارتباطات-رادیویی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزت ارتباطات رادیویی - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزت ارتباطات رادیویی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200299/مناقصه-تهیه-تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-سیستم-اینترفیس'>مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم اینترفیس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی سیستم اینترفیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200316/استعلام-سقف-خرید-مصالح'>استعلام سقف خرید مصالح  / استعلام, استعلام سقف خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200336/استعلام-سیم-مسی-بدون-روپوش-نمره-120-میلی-متر-مربع'>استعلام سیم مسی بدون روپوش نمره 120 میلی متر مربع / استعلام,استعلام سیم مسی بدون روپوش نمره 120 میلی متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200354/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200371/استعلام-کارتریج-پرینتر--'>استعلام کارتریج پرینتر... / استعلام, استعلام کارتریج پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200389/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت... / استعلام, استعلام تبلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200404/استعلام-تابلو-آموزشی-برق-خودرو--'>استعلام تابلو آموزشی برق خودرو ... / استعلام, استعلام تابلو آموزشی برق خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200418/استعلام-تست-های-NDT-توربین'>استعلام تست های NDT توربین  / استعلام , استعلام تست های NDT توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200430/استعلام-تکمیل-روشنایی-پارک-محله'>استعلام تکمیل روشنایی پارک محله  / استعلام,استعلام تکمیل روشنایی پارک محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200444/اصلاحیه-مناقصات-خرید-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت'>اصلاحیه مناقصات خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت / اصلاحیه مناقصات عمومی ,مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200458/تجدید-مناقصه-بخش-خدمات-شهر-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز-  نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200472/استعلام-انجام-لایه-روبی-کانال-انتقال-آب'>استعلام انجام لایه روبی کانال انتقال آب / استعلام,استعلام انجام لایه روبی کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200486/استعلام-لوکس-متر--'>استعلام لوکس متر... / استعلام, استعلام لوکس متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200500/استعلام-احداث-دیوار-پیرامون-مجتمع-گردشگری'>استعلام احداث دیوار پیرامون مجتمع گردشگری / استعلام, استعلام احداث دیوار پیرامون مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200513/استعلام-سه-دستگاه-فن-کوئل-زمینی--'>استعلام سه دستگاه فن کوئل زمینی ... / استعلام, استعلام سه دستگاه فن کوئل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200527/استعلام-چاه-در-عمق-100-متری--'>استعلام چاه در عمق 100 متری ... / استعلام , استعلام چاه در عمق 100 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200541/مناقصه-cooper-bessemer-gas-turbine'>مناقصه cooper bessemer gas turbine  / مناقصه،  مناقصه cooper bessemer gas turbine </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200555/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200568/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200582/استعلام-عملیات-بتنی-و-سنگ-فرش-روستای'>استعلام عملیات بتنی و سنگ فرش روستای  / استعلام,  عملیات بتنی و سنگ فرش روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200596/استعلام-دستگاه-کارواش-تمام-اتوماتیک--'>استعلام دستگاه کارواش تمام اتوماتیک ... / استعلام, استعلام دستگاه کارواش تمام اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200612/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200626/استعلام-کیت-آموزشی-کامل-برق-خودرو'>استعلام کیت آموزشی کامل برق خودرو / استعلام,کیت آموزشی کامل برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200641/مناقصه-METHANOL-PURE'>مناقصه METHANOL. PURE / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه METHANOL. PURE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200654/استعلام-المنت-گرم-کن-و--'>استعلام المنت گرم کن و ... / استعلام, استعلام  المنت گرم کن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200002/استعلام-چاپگر-سه-کاره'>استعلام چاپگر سه کاره  / استعلام ,استعلام چاپگر سه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200017/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-مرکز-SC2'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان مرکز SC2 / استعلام, عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان مرکز SC2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200037/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200058/استعلام-پروژه-تخریب-و-احداث-دیوار--'>استعلام  پروژه تخریب و احداث دیوار ... / استعلام, استعلام  پروژه تخریب و احداث دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200081/استعلام-تکمیل-شبکه-توزیع-برق'>استعلام تکمیل شبکه توزیع برق / استعلام,استعلام تکمیل شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200098/استعلام-توزیع-امانت--'>استعلام توزیع امانت ... / استعلام , استعلام توزیع امانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200117/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200136/استعلام-دستکش-استریل'>استعلام دستکش استریل  / استعلام, دستکش استریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200155/استعلام-فن'>استعلام فن / استعلام,فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200170/استعلام-روتاری--پمپ-خلا-و--'>استعلام روتاری - پمپ خلا و ... / استعلام, استعلام روتاری - پمپ خلا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200188/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-بهره-برداری-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200207/استعلام-سیمان-پاکتی-تیپ-2'>استعلام  سیمان پاکتی تیپ 2  / استعلام , سیمان سیاه پاکتی تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200226/استعلام-ایستگاه-اندازه-گیری-سنجش-دبی-نفت-و--'>استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و... / استعلام,ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200241/استعلام-ایزوگام-1000-متر-مربع'>استعلام  ایزوگام 1000 متر مربع  / استعلام, ایزوگام 1000 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200259/استعلام-پارتیشن-بندی-آزمایشگاه-دامپزشکی'>استعلام پارتیشن بندی آزمایشگاه دامپزشکی  / استعلام,استعلام پارتیشن بندی آزمایشگاه دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200273/استعلام-دستگاه-برش-چرم'>استعلام دستگاه برش چرم / استعلام, دستگاه برش چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200292/استعلام-فاکس-4-کاره-مدل-MF-216-N'>استعلام فاکس 4 کاره مدل MF  216  N  / استعلام, استعلام فاکس 4 کاره مدل MF  216  N </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200306/استعلام-تیرآهن-بال-نیم-پهن-موازی-I'>استعلام تیرآهن بال نیم پهن موازی I / استعلام, تیرآهن بال نیم پهن موازی I</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200327/استعلام-خرید-و-نصبب-PVC'>استعلام خرید و نصبب PVC  / استعلام, خرید و نصبب PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200344/استعلام-دتکتور-حرارتی-4A--'>استعلام دتکتور حرارتی 4A ... / استعلام استعلام دتکتور حرارتی 4A ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200361/استعلام-سیستم-اعلام-سرقت--'>استعلام سیستم اعلام سرقت ... / استعلام , استعلام سیستم اعلام سرقت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200380/مناقصه-اجرای-تکمیل-پروژه-مرکز-خدمات-جامع-سلامت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200397/استعلام-تکمیل-بنا-سقف-اجر-کاری'>استعلام تکمیل بنا سقف اجر کاری / استعلام,استعلام تکمیل بنا سقف اجر کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200411/استعلام-جوهر-نمک'>استعلام جوهر نمک  / استعلام ، استعلام جوهر نمک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200424/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200437/استعلام-لوله-چدن'>استعلام لوله چدن / استعلام,لوله چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200452/استعلام-دوربین-مداربسته-بولت-لنز--'>استعلام دوربین مداربسته بولت لنز... / استعلام,استعلام دوربین مداربسته بولت لنز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200464/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری-درجه-یک'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری درجه یک / استعلام,استعلام مایع دستشویی 4 لیتری درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200479/استعلام-خرید-40-دستگاه-برقگیر-10-کیلو-آمپر'>استعلام خرید 40 دستگاه برقگیر 10 کیلو آمپر / استعلام, استعلام خرید 40 دستگاه برقگیر 10 کیلو آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200493/مناقصه-BROWN-BOVERI-GAS-TURBINE'>مناقصه BROWN BOVERI GAS TURBINE / مناقصه،  مناقصه BROWN BOVERI GAS TURBINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200506/مناقصه-طراحی-و-مهندسی-تفصیلی-ساماندهی'>مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ساماندهی / مناقصه , مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200520/استعلام-آبرسانی-به-پروژه-مسکن'>استعلام  آبرسانی  به پروژه مسکن / استعلام,استعلام  آبرسانی  به پروژه مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200533/استعلام-تجهیزات-تله-متری-الکتریال--مخابرات--ابزار-دقیق-کنترلی--'>استعلام تجهیزات تله متری، الکتریال ، مخابرات ، ابزار دقیق، کنترلی .. / استعلام, تجهیزات تله متری، الکتریال ، مخابرات ، ابزار دقیق، کنترلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200548/استعلام-مجموعه-آموزشی--'>استعلام مجموعه آموزشی ... / استعلام , استعلام مجموعه آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200562/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200575/مناقصه-p-f-ingersoll-rand-reciprocating-air-compressor'>مناقصه p/f ingersoll-rand reciprocating air compressor / مناقصه, مناقصه p/f ingersoll-rand reciprocating air compressor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200590/استعلام-سرنگ-گاواژ'>استعلام سرنگ گاواژ  / استعلام,استعلام سرنگ گاواژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200605/استعلام-بازسازی-منابع-آبی-خسارت-دیده--'>استعلام بازسازی منابع آبی خسارت دیده... / استعلام,بازسازی منابع آبی خسارت دیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200619/استعلام-لوازم-مصرفی-صنایع-چوب'>استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب / استعلام, استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200634/استعلام-تابلو-آموزشی-دوربین-مداربسته'>استعلام تابلو آموزشی دوربین مداربسته  / استعلام, تابلو آموزشی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200648/استعلام-ملحفه-سه-تیکه-تک-نفره-هتلی--'>استعلام ملحفه سه تیکه تک نفره هتلی... / استعلام, استعلام ملحفه سه تیکه تک نفره هتلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200661/استعلام-پنجره-های-دوجداره'>استعلام پنجره های دوجداره / استعلام , استعلام پنجره های دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200674/استعلام-خرید-تجهیزات-و-ارائه-خدمات-نصب--'>استعلام خرید تجهیزات و ارائه خدمات نصب ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و ارائه خدمات نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199393/فراخوان-سیستم-روشنایی-باند-فرودگاه-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان سیستم روشنایی باند فرودگاه ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  سیستم روشنایی باند فرودگاه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199414/مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-پروژه-احداث-تصفیه-خانه-آب-شرب--نوبت-دوم'>مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری پروژه احداث تصفیه خانه آب شرب... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری پروژه احداث تصفیه خانه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199431/مناقصه-خرید-تعداد-3000-عدد-تشک-بستری'>مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک بستری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199448/مناقصه-تعمیرات-شبکه-kv-20-به-روش-خط-گرم'>مناقصه تعمیرات شبکه kv 20 به روش خط گرم / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات شبکه kv 20 به روش خط گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199462/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199478/تجدید-مناقصه-عملیات-ساختمانی-حمل--نصب-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات ساختمانی، حمل ، نصب و...نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ساختمانی، حمل ، نصب و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199492/مناقصه-ساماندهی-درختان-در-معابر-فرعی'>مناقصه ساماندهی درختان در معابر فرعی  / اگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی درختان در معابر فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199505/فراخوان-مجدد-مناقصه-عمومی-اجرای-خطوط-اصلی-شبکه-آبیاری-قطره-ای-نخیلات'>فراخوان مجدد مناقصه عمومی اجرای خطوط اصلی شبکه آبیاری قطره ای نخیلات / فرخوان مجدد مناقصه عمومی, فراخوان مجدد مناقصه عمومی اجرای خطوط اصلی شبکه آبیاری قطره ای نخیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199520/استعلام-لانست-خونگیری'>استعلام لانست خونگیری / استعلام, لانست خونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199535/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی.... / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199550/استعلام-انواع-ترانسفورماتور'>استعلام انواع ترانسفورماتور / استعلام,استعلام انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199568/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام,کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199583/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199599/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199615/استعلام-اسپلیت--'>استعلام اسپلیت ... / استعلام, استعلام اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199630/استعلام-گوشت-ران-و-سر-دست-تازه-گوسفندی'>استعلام گوشت ران و سر دست تازه گوسفندی / استعلام,گوشت ران و سر دست تازه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199644/استعلام-خشکبار'>استعلام خشکبار  / استعلام, خشکبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199660/تجدید-مناقصه-تامین-4-دستگاه-موتورسیکلت-به-همراه-موتور-سوار'>تجدید مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199677/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام, استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199694/استعلام-کولر-آبی-کم-مصرف-8000-آبسال'>استعلام کولر آبی کم مصرف 8000 آبسال / استعلام , استعلام کولر آبی کم مصرف 8000 آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199712/استعلام-شیر-صنعتی-سوزنی--'>استعلام شیر صنعتی سوزنی... / استعلام,شیر صنعتی سوزنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199727/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-خودروی-سه-کاره--'>مناقصه  خرید یک دستگاه خودروی سه کاره ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید یک دستگاه خودروی سه کاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199747/تجدید-مناقصه-خرید-و-پخش-آسفالت-با-دستگاه-مکانیزه'>تجدید مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه خرید و پخش آسفالت با دستگاه مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199764/استعلام-خدمات-مشترکین-و--'>استعلام خدمات مشترکین و... / استعلام,خدمات مشترکین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199787/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199807/استعلام-عملیات-اجرایی-دیوار'>استعلام عملیات اجرایی دیوار / استعلام,عملیات اجرایی دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199825/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199845/استعلام-لوله-و--'>استعلام لوله و... / استعلام,لوله و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199860/استعلام-پایه-چراغ-پارکی'>استعلام پایه چراغ پارکی / استعلام , استعلام پایه چراغ پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199876/استعلام-فن-موتور-ولوو--سایت-ستاد'>استعلام فن موتور ولوو...,سایت ستاد / استعلام,فن موتور ولوو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199894/استعلام-پتو-گلبافت-یک-نفره'>استعلام پتو گلبافت یک نفره / استعلام,پتو گلبافت یک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199911/فراخوان-توسعه-و-بهسازی-ترمینال-داخلی-فرودگاه-نوبت-دوم'>فراخوان توسعه و بهسازی ترمینال داخلی فرودگاه نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه  توسعه و بهسازی ترمینال داخلی فرودگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199930/مناقصه-احداث-مدول-اول-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر---'>مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر ....  / مناقصه، مناقصه احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199946/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان / ​آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199963/مناقصه-تامین-انواع-خودرو-سواری-مینی-بوس-و-اتوبوس-نوبت-دوم'>مناقصه تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس و اتوبوس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای, مناقصه  تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس و اتوبوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199977/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-حمل-و-انتقال-زباله-از-سکوی-موقت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله از سکوی موقت نوبت دوم   / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله از سکوی موقت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199997/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-های-پلاک-خوان'>تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه های پلاک خوان / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه های پلاک خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199387/مناقصه-اجرای-عملیات-الکتریکال-مکانیکال-و-ابنیه'>مناقصه اجرای عملیات الکتریکال، مکانیکال و ابنیه / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات الکتریکال، مکانیکال و ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199410/تجدید-مناقصه-خرید-کلیه-لوازم-نصب-انشعاب-و-عملیات-اجرایی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199428/تجدید-فراخوان-مناقصه-اصلاح-و-افزایش-ظرفیت-سامانه-انتقال-آب-از-سد-لتیان-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد لتیان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد لتیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199444/استعلام-چراغ-و-پایه-چراغ'>استعلام چراغ و پایه چراغ / استعلام,استعلام چراغ و پایه چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199459/مناقصه-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-شبکه-های-توزیع--'>مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع.... / مناقصه , مناقصه انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199472/مناقصه-خرید-تعداد-100-دستگاه-تخت-جراحی'>مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه تخت جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199489/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-و-آب-و-فاضلاب'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و آب و فاضلاب / مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199502/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199515/استعلام-تابلو-برنامه-پذیر--کیت-آموزشی-تابلو-برق---'>استعلام تابلو برنامه پذیر ، کیت آموزشی تابلو برق..... / استعلام ,استعلام تابلو برنامه پذیر ، کیت آموزشی تابلو برق.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199532/مناقصه-گرانی-سنجی-و-مغناطیس-سنجی--'>مناقصه گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ... / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199546/استعلام-میز-تنیس-تاشو---'>استعلام میز تنیس تاشو  ... / استعلام, استعلام میز تنیس تاشو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199564/مناقصه-بارگیری--انتقال-و-تخلیه-کلیه-ضایعات-تولیدی-و-غیر-تولیدی'>مناقصه بارگیری ، انتقال و تخلیه کلیه ضایعات تولیدی و غیر تولیدی  / اگهی مناقصه , مناقصه بارگیری ، انتقال و تخلیه کلیه ضایعات تولیدی و غیر تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199579/استعلام-عملیات-برونسپاری-پروژه-های-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-روستایی'>استعلام عملیات برونسپاری پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی / استعلام, عملیات برونسپاری پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199595/استعلام-خرید-تعدادی-کتاب'>استعلام خرید تعدادی کتاب  / استعلام, خرید تعدادی کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199610/استعلام-تعداد-22-عدد-صندلی-تجزیه--'>استعلام  تعداد 22 عدد صندلی تجزیه ... / استعلام , استعلام  تعداد 22 عدد صندلی تجزیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199625/مناقصه-خرید-شیرآلات-مربوط-به-پروژه-خط-انتقال-اب'>مناقصه خرید شیرآلات مربوط به پروژه خط انتقال اب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیرآلات مربوط به پروژه خط انتقال اب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199641/استعلام-عملیات-بازسازی-پرس-و-رنگ-آمیزی-گارد-ریل-های-صدمه-دیده'>استعلام عملیات بازسازی، پرس و رنگ آمیزی گارد ریل های صدمه دیده / استعلام, عملیات بازسازی، پرس و رنگ آمیزی گارد ریل های صدمه دیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199656/استعلام-لپ-تاپ-و--'>استعلام لپ تاپ و... / استعلام,لپ تاپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199672/مناقصه-عمومی-تامین-12-تن-گوشت-گوسفند-و-6-تن-گوشت-گوساله'>مناقصه عمومی تامین 12 تن گوشت گوسفند و 6 تن گوشت گوساله / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین 12 تن گوشت گوسفند و 6 تن گوشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199688/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199709/استعلام-خرید-واکسن-تب-برفکی-(وتال-ترکیه)'>استعلام خرید واکسن تب برفکی (وتال ترکیه)  / استعلام, خرید واکسن تب برفکی (وتال ترکیه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199723/استعلام-پول-شمار-رومیزی--'>استعلام پول شمار رومیزی ... / استعلام, استعلام پول شمار رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199743/استعلام-پوشاندن-لوله'>استعلام پوشاندن لوله / استعلام,پوشاندن لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199761/استعلام-خدمات-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین / استعلام , استعلام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199781/استعلام-صندلی-کنفرانس--'>استعلام صندلی کنفرانس ... / استعلام, استعلام صندلی کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199801/استعلام-رادیو-میکروتیک-با-آنتن--'>استعلام رادیو میکروتیک با آنتن... / استعلام, استعلام رادیو میکروتیک با آنتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199820/استعلام-باتری-و-خدمات'>استعلام باتری و خدمات  / استعلام, باتری و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199838/استعلام-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید، حمل، نصب و راه اندازی... / استعلام,خرید، حمل، نصب و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199857/استعلام-خریداری-تجهیزات-شبکه-و-لوازم-جانبی--'>استعلام خریداری تجهیزات شبکه و لوازم جانبی... / استعلام, استعلام خریداری تجهیزات شبکه و لوازم جانبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199873/استعلام-پمپ-آب-بشقابی'>استعلام پمپ آب بشقابی / استعلام, پمپ آب بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199889/مناقصه-قطع-و-وصل-برق-و-وصول-بدهی-معوقه-مشترکین'>مناقصه قطع و وصل برق و وصول بدهی معوقه مشترکین / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه قطع و وصل برق و وصول بدهی معوقه مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199905/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگه-داری-راهبری-سرویس-و-تعمیرات'>اصلاحیه مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری، راهبری، سرویس و تعمیرات / اصلاحیه مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری، راهبری، سرویس و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199927/استعلام-4-دستگاه-تین-کلاینت--'>استعلام 4 دستگاه تین کلاینت... / استعلام,4 دستگاه تین کلاینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199942/استعلام-تکمیل-زیرساخت-گردشگری--'>استعلام تکمیل زیرساخت گردشگری ... / استعلام, استعلام تکمیل زیرساخت گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199960/استعلام-طراحی-ساخت-تدوین-و-صداگذاری-انیمشین--'>استعلام طراحی، ساخت تدوین و صداگذاری انیمشین ... / استعلام, استعلام طراحی، ساخت تدوین و صداگذاری انیمشین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199397/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب'>ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث تصفیه خانه فاضلاب  / ارزیابی کیفی پیمانکاران, ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199415/مناقصه-خرید-زغالسنگ'>مناقصه خرید زغالسنگ / مناقصه , مناقصه خرید زغالسنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199432/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199449/استعلام-پروژه-روسازی-و--'>استعلام پروژه روسازی و... / استعلام,پروژه روسازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199463/استعلام-لوازم-الکتروپمپ-ابارا-CDX-A70-07'>استعلام  لوازم الکتروپمپ ابارا CDX/A70/07  / استعلام, لوازم الکتروپمپ ابارا CDX/A70/07 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199479/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199493/استعلام-خرید-ملزومات-کتابخانه--'>استعلام خرید ملزومات کتابخانه... / استعلام, استعلام خرید ملزومات کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199506/مناقصه-احداث-فرهنگسرا'>مناقصه احداث فرهنگسرا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فرهنگسرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199522/استعلام-میز-کار-و-میز-جلسه'>استعلام میز کار و میز جلسه  / استعلام, میز کار و میز جلسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199537/مناقصه-خرید-خدمات-مراقبتهای-اولیه-سلامت'>مناقصه خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199551/فراخوان6-قلم-دستگاه-کارگاهی-سنگین'>فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199569/مناقصه-اکسس-پوینت-اداری-و-صنعتی-(60-دستگاه)'>مناقصه اکسس پوینت اداری و صنعتی (60 دستگاه) / مناقصه عمومی, مناقصه اکسس پوینت اداری و صنعتی (60 دستگاه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199584/استعلام-متر-لیزری--'>استعلام متر لیزری ... / استعلام, استعلام متر لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199600/استعلام-مواد-مصرفی-جهت-تهیه-و-طبخ-غذا--'>استعلام مواد مصرفی جهت تهیه و طبخ غذا... / استعلام, استعلام مواد مصرفی جهت تهیه و طبخ غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199617/استعلام-خدمات-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین / استعلام,استعلام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199631/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199647/استعلام-تهیه-طور-سیمی--تهیه-مصالح-و-نصب-طور-سیمی--تهیه-مصالح-فلزی-حفاظ-فنس---'>استعلام تهیه طور سیمی - تهیه مصالح و نصب طور سیمی - تهیه مصالح فلزی حفاظ فنس .... / استعلام ,استعلام تهیه طور سیمی - تهیه مصالح و نصب طور سیمی - تهیه مصالح فلزی حفاظ فنس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199661/استعلام-انواع-کابل-پروتودور-1-0-6-کیلوولت-مسی-و-آلومینیومی'>استعلام انواع کابل پروتودور 1-0/6 کیلوولت مسی و آلومینیومی / استعلام, انواع کابل پروتودور 1-0/6 کیلوولت مسی و آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199678/استعلام-درخواست-اقلام-کامپیوتری-سرور--'>استعلام درخواست اقلام کامپیوتری سرور... / استعلام,درخواست اقلام کامپیوتری سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199695/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199713/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199728/مناقصه-دوخت-کارمزدی'>مناقصه دوخت کارمزدی / آگهی مناقصه , مناقصه دوخت کارمزدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199749/استعلام-دستگاه-جوش--'>استعلام دستگاه جوش ... / استعلام , استعلام دستگاه جوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199766/استعلام-دو-دستگاه-سمند-و-پژو-405'>استعلام دو دستگاه سمند و پژو 405 / استعلام, دو دستگاه سمند و پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199788/مناقصه-بیمه-تکمیلی-کارکنان-شهرداری'>مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری / اگهی مناقصه , مناقصه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199808/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-ساماندهی-و--تجدید-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساماندهی و ...تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساماندهی و ..تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199826/استعلام-تابلو-راهنمایی-هدایت-مسیر--'>استعلام تابلو راهنمایی هدایت مسیر ... / استعلام, استعلام تابلو راهنمایی هدایت مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199846/استعلام-خرید-و-نصب-پست-برق---'>استعلام خرید و نصب پست برق  ... / استعلام, استعلام خرید و نصب پست برق  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199861/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP / استعلام,  سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199877/مناقصه-احداث-و-تجهیز-پارکهای-محله-ای----نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تجهیز پارکهای محله ای .... - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث و تجهیز پارکهای محله ای .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199895/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199912/استعلام-اکسس-پوینت--'>استعلام اکسس پوینت... / استعلام, استعلام اکسس پوینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199932/مناقصه-جدولگذاری-سطح-شهر'>مناقصه  جدولگذاری سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  جدولگذاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199949/استعلام-پشتیبانی-سامانه-حفظ-اراضی--'>استعلام پشتیبانی سامانه حفظ اراضی... / استعلام,پشتیبانی سامانه حفظ اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199964/مناقصه-فراخوان-اجاره-بک-فروند-شناور-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان اجاره بک فروند شناور خدماتی نوبت دوم  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  اجاره بک فروند شناور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199978/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199998/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200011/استعلام-مولتی-متر--'>استعلام مولتی متر ... / استعلام, استعلام مولتی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200031/استعلام-کولر-اسپلیت--'>استعلام کولر اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200051/استعلام-کیس-برای-امور-اداری'>استعلام کیس برای امور اداری / استعلام,کیس برای امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200075/استعلام-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات-در-روستاهای--'>استعلام خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در روستاهای ... / استعلام, خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199399/مناقصه-فراخوان-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-درمانگاه-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه  ـ نوبت دوم / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199417/مناقصه-خرید-تعداد-10-دستگاه-رادیولوژی-تولید-داخل'>مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه رادیولوژی تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه رادیولوژی تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199434/فراخوان-ارزیابی-عملیات-تکمیل-احداث-بزرگراه'>فراخوان ارزیابی عملیات تکمیل احداث بزرگراه / فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی عملیات تکمیل احداث بزرگراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199450/استعلام-سویچ--'>استعلام سویچ ... / استعلام , استعلام سویچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199464/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-مورد-نیاز-سیستم-و-تجهیزات-مانیتورینگ--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز سیستم و تجهیزات مانیتورینگ ... / استعلام , استعلام خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز سیستم و تجهیزات مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199480/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199494/استعلام-تهیه-و-اجرای-نقاشی'>استعلام تهیه و اجرای نقاشی / استعلام,تهیه و اجرای نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199507/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199523/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-400-و--'>مناقصه لوله پلی اتیلن 400 و ... / مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن 400 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199538/استعلام-احداث-سازه-های-زهکشی'>استعلام احداث سازه های زهکشی  / استعلام, احداث سازه های زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199552/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی  / استعلام,  ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199571/استعلام-ساخت-پارکینگ--'>استعلام ساخت پارکینگ... / استعلام,ساخت پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199585/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-با-آزمایش-یک-دست-پره-های-متحرک-و-ثابت'>تجدید فراخوان مناقصه خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,تجدید فراخوان مناقصه خرید با آزمایش یک دست پره های متحرک و ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199601/استعلام-خدمات-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین / استعلام,استعلام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199618/مناقصه-عملیات-مربوط-به-خطوط-انتقال-آبرسانی'>مناقصه عملیات مربوط به خطوط انتقال آبرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به خطوط انتقال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199632/فراخوان-خرید-کمپرسور-دیزلی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید کمپرسور دیزلی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید کمپرسور دیزلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199648/استعلام-انواع-سیم-آلومینیومی--'>استعلام انواع سیم آلومینیومی... / استعلام, استعلام انواع سیم آلومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199662/استعلام-فاراتل--'>استعلام فاراتل ... / استعلام , استعلام فاراتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199679/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199696/فراخوان-شناسایی-تعمیرکاران-خودروهای-ایمنی-و-آتش-نشانی-و--'>فراخوان شناسایی تعمیرکاران خودروهای ایمنی و آتش نشانی و... / مناقصه, مناقصه شناسایی تعمیرکاران خودروهای ایمنی و آتش نشانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199714/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199731/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199751/مناقصه-تجمیعی-وگذاری-حجمی-ـ-زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت--نوبت-دوم'>مناقصه تجمیعی وگذاری حجمی ـ زمانی اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تجمیعی وگذاری حجمی ـ زمانی اداره امور انبارهای نفت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199768/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات جانبی / استعلام, استعلام کامپیوتر و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199790/مناقصه-خرید-حمل-و-راه-اندازی-تعداد-81-فلومترهای-الکترومغناطیس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و راه اندازی تعداد 81 فلومترهای الکترومغناطیس نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و راه اندازی تعداد 81 فلومترهای الکترومغناطیس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199809/مناقصه-انجام-کلیه-اقدامات-کارگزاری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه اقدامات کارگزاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه اقدامات کارگزاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199829/مناقصه-عملیات-بهسازی-پارک-ملت'>مناقصه عملیات بهسازی پارک ملت  / مناقصه , مناقصه عملیات بهسازی پارک ملت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199847/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-پالت-و-فریم-چوبی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199862/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن... / استعلام, استعلام تکمیل سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199879/استعلام-تراکم-الیاف-مناسب-و-دیتکس-(-وزن-الیاف-)-بالا-بکینگ-مقاوم-----'>استعلام تراکم الیاف مناسب و دیتکس ( وزن الیاف ) بالا بکینگ مقاوم ، ...... / استعلام ,استعلام تراکم الیاف مناسب و دیتکس ( وزن الیاف ) بالا بکینگ مقاوم ، ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199896/استعلام-تهیه-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام تهیه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199913/استعلام-پکیج-فن-دار-دو-مبدله--'>استعلام پکیج فن دار دو مبدله... / استعلام,پکیج فن دار دو مبدله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199933/استعلام-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات'>استعلام خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات  / استعلام, خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199950/تجدید-مناقصه-امورات-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه امورات خدمات شهری  / آگهی تجدید مناقصه,  تجدید مناقصه امورات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199965/استعلام-واش-بتن'>استعلام واش بتن  / استعلام ,استعلام واش بتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199981/مناقصه-واگذاری-امور-نقلیه-و-خدمات-خودرویی'>مناقصه  واگذاری امور نقلیه و خدمات خودرویی  / مناقصه,مناقصه  واگذاری امور نقلیه و خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199400/مناقصه-فراخوان-اجرای-اسکلت-و-سفت-کاری-پروژه-احداث-تجهیز-کتابخانه'>مناقصه فراخوان اجرای اسکلت و سفت کاری پروژه احداث تجهیز کتابخانه  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان اجرای اسکلت و سفت کاری پروژه احداث تجهیز کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199420/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199435/مناقصه-خرید-تعداد-30-دستگاه-تست-ورزش-12-کاناله'>مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تست ورزش 12 کاناله  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 30 دستگاه تست ورزش 12 کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199452/مناقصه-احداث-کانال-درجا--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال درجا - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث کانال درجا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199465/فراخوان-پروژه-های-توسعه-و-بهسازی-اپرون-و-تکمیل-تاکسیوی-های-ارتباطی'>فراخوان پروژه های توسعه و بهسازی  اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی / مناقصه, فراخوان پروژه های توسعه و بهسازی  اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199481/استعلام-اجاق-گاز-فردار--'>استعلام اجاق گاز فردار... / استعلام,اجاق گاز فردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199495/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199508/استعلام-تکمیل-زمین-ورزشی'>استعلام تکمیل زمین ورزشی / استعلام, تکمیل زمین ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199525/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ... / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199539/استعلام-تجهیزات-کارگاه--'>استعلام تجهیزات کارگاه ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199554/استعلام-تامین-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان ... / استعلام  , استعلام تامین و نگهداری تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199572/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی--آسفالت-جمع-آوری-آبهای-سطحی-شهرک--'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی ، آسفالت، جمع آوری آبهای سطحی شهرک ... / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی ، آسفالت، جمع آوری آبهای سطحی شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199586/استعلام-کولر-ایستاده-تراست--'>استعلام کولر ایستاده تراست ... / استعلام, استعلام کولر ایستاده تراست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199602/تمدید-مناقصه-تعداد-7-آیتم-اقلام-کامپیوتر'>تمدید مناقصه تعداد 7 آیتم اقلام کامپیوتر  / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 7 آیتم اقلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199619/استعلام-پتو--پالشت-و-ملحفه'>استعلام پتو - پالشت و ملحفه / استعلام , استعلام پتو - پالشت و ملحفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199633/استعلام-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>استعلام خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / استعلام, خدمات مشترکین - قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199649/مناقصه-پروژه-انجام-خدمات-نشت-یابی-از-تاسیسات'>مناقصه  پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199664/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-درز-انبساط-پل-ها-به-صورت-درز-پلیمری'>استعلام تهیه مصالح و اجرای درز انبساط پل ها به صورت درز پلیمری / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای درز انبساط پل ها به صورت درز پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199681/اصلاحیه-مناقصه-خرید-مقدار-13-تن-انواع-سیم-لاکی'>اصلاحیه مناقصه خرید مقدار 13 تن انواع سیم لاکی  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید مقدار 13 تن انواع سیم لاکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199697/استعلام-سم-مالاتیون-تکنیکال'>استعلام سم مالاتیون تکنیکال / استعلام,سم مالاتیون تکنیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199715/استعلام-تابلوبرق-ایستاده-سیستم--'>استعلام تابلوبرق ایستاده سیستم ... / استعلام, استعلام تابلوبرق ایستاده سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199735/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199752/استعلام-تشک-طبی'>استعلام تشک طبی  / استعلام ,استعلام تشک طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199769/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام , استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199791/استعلام-پروفیل-یک-لب'>استعلام پروفیل یک لب  / استعلام, پروفیل یک لب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199812/استعلام-تجهیزات-نقشه-برداری'>استعلام تجهیزات نقشه برداری / استعلام, استعلام تجهیزات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199830/استعلام-تجهیزات-سیسکو'>استعلام تجهیزات سیسکو  / استعلام ,استعلام تجهیزات سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199848/استعلام-خرید-و-نصب-پست-برق-100KVA-پمپاژ--'>استعلام  خرید و نصب پست برق 100KVA پمپاژ .. / استعلام, خرید و نصب پست برق 100KVA پمپاژ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199863/استعلام-تکمیل-زمین-چمن--'>استعلام تکمیل زمین چمن ... / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199880/استعلام-گوشی---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام گوشی ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام گوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199898/استعلام-پروب-ترنس-رکتال'>استعلام پروب ترنس رکتال / استعلام, پروب ترنس رکتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199916/استعلام-برج-نوری-و--'>استعلام برج نوری و... / استعلام,برج نوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199935/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه  / استعلام,استعلام مرمت قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199951/استعلام-ماهی-قزل-آلا-منجمد--'>استعلام ماهی قزل آلا منجمد... / استعلام, استعلام ماهی قزل آلا منجمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199967/استعلام-خدمات-مشترکین--پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات... / استعلام,استعلام خدمات مشترکین - پیگیری وصول مطالبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199983/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی... / استعلام,کولر گازی سرمایشی گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200000/استعلام-پودر-ضدعفونی-هالامید-آبزیان'>استعلام  پودر ضدعفونی هالامید آبزیان / استعلام, پودر ضدعفونی هالامید آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200015/استعلام-پیچ-و-مهره-گالوانیزه'>استعلام پیچ و مهره گالوانیزه / استعلام, پیچ و مهره گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200034/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی'>استعلام کف شکنی و لایروبی / استعلام,کف شکنی و لایروبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200054/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب-روستاهای--'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاهای ... / استعلام, کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199973/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته   / مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199993/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200006/فراخوان-مناقصه-احداث-مجتمع-فرهنگی-و-هنری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مجتمع فرهنگی و هنری نوبت دوم  / مناقصه فراخوان, فراخوان مناقصه احداث مجتمع فرهنگی و هنری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200025/استعلام-سیستم-صوتی-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی کنفرانس / استعلام,استعلام سیستم صوتی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200045/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب / استعلام,استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200066/استعلام-تکمیل-مجتمع-اطاقور'>استعلام تکمیل مجتمع اطاقور / استعلام, استعلام تکمیل مجتمع اطاقور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200087/استعلام-ساخت-صندوق'>استعلام ساخت صندوق / استعلام,ساخت صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200104/استعلام-ترازوی-دیجیتال'>استعلام ترازوی دیجیتال   / استعلام, استعلام ترازوی دیجیتال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200123/استعلام-تعمیرات-روشنایی-مرکز-رودان--'>استعلام تعمیرات روشنایی مرکز رودان ... / استعلام, استعلام تعمیرات روشنایی مرکز رودان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200142/استعلام-انجام-آزمون-ارت-کلیه-دکلهای-مخابراتی'>استعلام انجام آزمون ارت کلیه دکلهای مخابراتی  / استعلام,استعلام انجام آزمون ارت کلیه دکلهای مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200160/استعلام-بهای-خرید-رایانه--'>استعلام بهای خرید رایانه... / استعلام,بهای خرید رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200175/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام,استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200193/استعلام-آیینه-کاری'>استعلام آیینه کاری / استعلام, آیینه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200213/استعلام-ساخت-بقعه-متبرکه-امامزاده'>استعلام ساخت بقعه متبرکه امامزاده / استعلام, استعلام ساخت بقعه متبرکه امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200231/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کادر-خدماتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200246/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200264/استعلام-تامین-مواد-غذایی'>استعلام تامین مواد غذایی / استعلام,تامین مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200278/استعلام-خط-کش-راهنما-50-سانتی-دستگاه-تراش-TM50'>استعلام خط کش راهنما 50 سانتی دستگاه تراش TM50  / استعلام, خط کش راهنما 50 سانتی دستگاه تراش TM50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200296/استعلام-گوشت-ران-مرغ-تازه'>استعلام گوشت ران مرغ تازه  / استعلام, گوشت ران مرغ تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200313/استعلام-گوشی-تلفن-بی-سیم'>استعلام گوشی تلفن بی سیم  / استعلام,استعلام گوشی تلفن بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200334/مناقصه-تامین-خدمات-نشت-یابی-از-خطوط-لوله-گاز---نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز ... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200350/استعلام-عملیات-اجرای-آسفالت-ریزی-معابر'>استعلام عملیات اجرای آسفالت ریزی معابر / استعلام ,استعلام عملیات اجرای آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200369/مناقصه-عمومی-خرید-لوله--لوازم-و-اتصالات-شبکه-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید لوله ، لوازم و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی خرید لوله ، لوازم و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار اراضی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200386/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200401/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات----مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ... -  مرحله اول نوبت دوم / مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ، کنترل کیفی بخش مرکزی -  مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200415/استعلام-موتور-و-گیربکس-کامل-تندر-90'>استعلام موتور و گیربکس کامل تندر 90 / استعلام, موتور و گیربکس کامل تندر 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200428/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-اتاق-تمیز-(CLEAN-ROOM)--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای پروژه اتاق تمیز (CLEAN ROOM) - نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی اجرای پروژه اتاق تمیز (CLEAN ROOM) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200442/استعلام-نصب-کانتر-کابینت-و-کمد'>استعلام نصب کانتر، کابینت و کمد / استعلام,استعلام نصب کانتر، کابینت و کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200456/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200469/استعلام-سماور-برقی-استیل'>استعلام سماور برقی استیل  / استعلام , استعلام سماور برقی استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200484/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام,استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200497/استعلام-نقشه-برداری-مسیر-خط-انتقال-و-استخر-ذخیره-آب'>استعلام نقشه برداری مسیر خط انتقال و استخر ذخیره آب / استعلام, استعلام نقشه برداری مسیر خط انتقال و استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200511/استعلام-لوله-گذاری-شامل-کندن-و-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری شامل کندن و لوله گذاری ... / استعلام , استعلام لوله گذاری شامل کندن و لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200524/استعلام-اورهال-و-تعویض-روغن-تپ-چنجر'>استعلام اورهال و تعویض روغن تپ چنجر / استعلام, استعلام اورهال و تعویض روغن تپ چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200538/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی-ناحیه--'>استعلام احداث ساختمان نگهبانی ناحیه ... / استعلام,استعلام احداث ساختمان نگهبانی ناحیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200552/چهارمین-کنفرانس-سراسری-دانش-و-فناوری'>چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری  / چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200566/استعلام-بازسازی-سیستم-آبیاری-قطره-ای--'>استعلام بازسازی سیستم آبیاری قطره ای... / استعلام, استعلام بازسازی سیستم آبیاری قطره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200580/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیف-ساختمانها--نگهداری-از-فضای-سبز--'>مناقصه انجام خدمات تنظیف ساختمانها - نگهداری از فضای سبز... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات تنظیف ساختمانها - نگهداری از فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200010/مناقصه-IGEDC-INVITATION-TO-PRE'>مناقصه IGEDC INVITATION TO PRE / مناقصه, مناقصه  IGEDC INVITATION TO PRE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200030/مناقصه-عملیات-برچیدن-سوله-های-کمپ'>مناقصه عملیات برچیدن سوله های کمپ / مناقصه ، مناقصه عملیات برچیدن سوله های کمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200049/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200073/استعلام-دیفیوزر'>استعلام دیفیوزر / استعلام,دیفیوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200091/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ...نوبت دوم / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200110/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-و-تجهیزات-سیستم-پلاک-خوان--'>استعلام نصب و راه اندازی سامانه و تجهیزات سیستم پلاک خوان ... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی سامانه و تجهیزات سیستم پلاک خوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200131/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لیفتراک-تجدید'>مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه لیفتراک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200148/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب--'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب ... / استعلام,استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200164/استعلام-خرید-کمپرسور-بادو-پیکور'>استعلام خرید کمپرسور بادو پیکور / استعلام,استعلام خرید کمپرسور بادو پیکور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200181/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-نرم-افزار--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی نرم افزار... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی نرم افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200199/مناقصه-اجرای-28764-متر-پروژه-گازرسانی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 28764 متر پروژه گازرسانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 28764 متر پروژه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200217/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200235/استعلام-سنسور-القایی-نامور-دورسنج--'>استعلام سنسور القایی نامور دورسنج... / استعلام,استعلام سنسور القایی نامور دورسنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200252/استعلام-لوازم-اداری-و--'>استعلام لوازم اداری و... / استعلام,لوازم اداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200268/استعلام-پنجره-دو-جداره-UPVC'>استعلام پنجره دو جداره UPVC / استعلام ,استعلام پنجره دو جداره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200284/استعلام-اجرای-عملیات-کابل-کشی--'>استعلام اجرای عملیات کابل کشی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات کابل کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200300/فراخوان-انجام-خرید-خدمات-مشاور-کارفرما---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خرید خدمات مشاور کارفرما ...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان انجام خرید خدمات مشاور کارفرما ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200317/مناقصه-شبکه-توزیع-آب-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه شبکه توزیع آب شهر.... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه شبکه توزیع آب شهر.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200338/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200355/استعلام-صندلی-گردان-اداری'>استعلام صندلی گردان اداری / استعلام,استعلام صندلی گردان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200372/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی / استعلام, کابل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200390/استعلام-خرید-تجهیزات-موردنیاز-و-کابل-کشی-فیبر-نوری---'>استعلام خرید تجهیزات موردنیاز و کابل کشی فیبر نوری  ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات موردنیاز و کابل کشی فیبر نوری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200405/استعلام-مرمت-میل'>استعلام مرمت میل / استعلام,استعلام مرمت میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200419/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی--'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200431/استعلام-نردبان-لوله-بازکن-دستگاه-جوش-و--'>استعلام نردبان-لوله بازکن-دستگاه جوش و ... / استعلام, استعلام نردبان-لوله بازکن-دستگاه جوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200445/استعلام-تجهیزات-دوربین--'>استعلام تجهیزات دوربین ... / استعلام , استعلام تجهیزات دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200459/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام , استعلام روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200473/استعلام-نگهداری-سالیانه-و-شبانه-روزی--'>استعلام نگهداری سالیانه و شبانه روزی... / استعلام,نگهداری سالیانه و شبانه روزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200487/مناقصه-توسعه-شبکه-نصب-انشعابات'>مناقصه توسعه شبکه، نصب انشعابات  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه  توسعه شبکه، نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200501/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200514/استعلام-تعمیر-و-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیر و احداث سرویس بهداشتی / استعلام,تعمیر و احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200528/استعلام-خرید-سرور-و-کیس-سرور'>استعلام خرید سرور و کیس سرور / استعلام,خرید سرور و کیس سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200542/استعلام-اجرای-تعمیرات-اداری---'>استعلام اجرای تعمیرات اداری .... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200556/استعلام-نقشه-برداری-و-مطالعات-مرحله-2-آبیاری-نوین-اراضی'>استعلام نقشه برداری و مطالعات مرحله 2 آبیاری نوین اراضی / استعلام, استعلام نقشه برداری و مطالعات مرحله 2 آبیاری نوین اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200569/فراخوان-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--و--'>فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی   و... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200583/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام,استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200597/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دو-تیکه--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دو تیکه ... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت دو تیکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200613/استعلام-لوازم-مربوط-به-تاسیساتی-طبق-لیست-پیوستی'>استعلام لوازم مربوط به تاسیساتی طبق لیست پیوستی / استعلام,استعلام لوازم مربوط به تاسیساتی طبق لیست پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200628/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200642/استعلام-فعالیت-های-مرتبط-با-فیلم-و--'>استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم و... / استعلام,فعالیت های مرتبط با فیلم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200092/استعلام-استانداردسازی-سیستم--'>استعلام استانداردسازی سیستم... / استعلام,استانداردسازی سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200111/استعلام-مرمت-مدارس'>استعلام مرمت مدارس / استعلام,استعلام مرمت مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200132/فراخوان-مشاور-پروژه-طراحی-مهندسی-پروژه-60-کیلومتر--نوبت-دوم'>فراخوان مشاور پروژه طراحی مهندسی پروژه 60 کیلومتر - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان مشاور پروژه طراحی مهندسی پروژه 60 کیلومتر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200149/استعلام-پنل-خورشیدی--'>استعلام پنل خورشیدی ... / استعلام , استعلام پنل خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200165/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی  / استعلام, کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200182/استعلام-صندلی-مدیریتی---'>استعلام صندلی مدیریتی .... / استعلام, استعلام صندلی مدیریتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200200/استعلام-موتور-سیکلت-مدلهای-مختلف--'>استعلام موتور سیکلت مدلهای مختلف... / استعلام, استعلام موتور سیکلت مدلهای مختلف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200218/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-تجدید'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200236/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200253/مناقصه-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مناقصه یک دستگاه بیل بکهو / آگهی مناقصه, مناقصه یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200269/استعلام-نرم-افزار-مانیتورینگ-شبکه-و-نرم-افزار-help-desk-hc'>استعلام نرم افزار مانیتورینگ شبکه و نرم افزار  help desk hc / استعلام, استعلام نرم افزار مانیتورینگ شبکه و نرم افزار  help desk hc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200285/استعلام-پنکه-رومیزی-پایه-دار-کنترلی-ایرانی'>استعلام پنکه رومیزی- پایه دار کنترلی ایرانی / استعلام, پنکه رومیزی- پایه دار کنترلی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200302/استعلام-ویال-شیشه-ای--'>استعلام ویال شیشه ای... / استعلام, استعلام ویال شیشه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200320/استعلام-1-کنتاکتور-12-DC60-ولت-5-عدد-و--'>استعلام 1. کنتاکتور 12- DC60 ولت 5 عدد و ... / استعلام,استعلام 1. کنتاکتور 12- DC60 ولت 5 عدد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200339/مناقصه-سرویس-تعمیر-و-کالیبراسیون-کنتورهای-توربینی'>مناقصه سرویس، تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس، تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200357/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-دو-زمین-ورزشی'>فراخوان مناقصه عمومی احداث دو زمین ورزشی  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی احداث دو زمین ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200374/استعلام-سایر-فعالیت‌-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت‌ های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت‌ های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200392/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن -نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200406/اصلاحیه-مناقصه-احداث-معبر-و-دیوار-حائل-ورودی-هشتم-و--'>اصلاحیه مناقصه احداث معبر و دیوار حائل ورودی هشتم و ... / اصلاحیه مناقصه, مناقصه  احداث معبر و دیوار حائل ورودی هشتم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200420/استعلام-نصب-تست-و-تعویض-کنتور-و-جمع-آوری-برق-های-غیرمجاز'>استعلام نصب تست و تعویض کنتور  و  جمع آوری برق های غیرمجاز / استعلام, استعلام  نصب تست و تعویض کنتور  و  جمع آوری برق های غیرمجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200432/مناقصه-خرید-سرامیک-پرسلانی'>مناقصه خرید سرامیک پرسلانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خرید سرامیک پرسلانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200448/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-چیلتر--'>استعلام تعمیر دو دستگاه چیلتر ... / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه چیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200460/اولین-کنفرانس-ملی-پدافند-کالبدی'>اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی / اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200474/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-برق-همراه-با-تجهیزات-موردنیاز-جهت-اتاق-سرور'>استعلام انجام عملیات کابل کشی برق همراه با تجهیزات موردنیاز جهت اتاق سرور / استعلام, استعلام انجام عملیات کابل کشی برق همراه با تجهیزات موردنیاز جهت اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200489/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پیشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پیشتیبانی دفتر کار / استعلام, استعلام فعالیت های اداره و پیشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200502/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-F-1600-BOMCO-MUD-PUMP-API-7K'>مناقصه خرید قطعات مربوط به F 1600 BOMCO MUD PUMP API 7K  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات مربوط به F 1600 BOMCO MUD PUMP API 7K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200516/استعلام-کاشی-20-20-فیروزه-ای'>استعلام کاشی 20 *20 فیروزه ای  / استعلام, استعلام کاشی 20 *20 فیروزه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200529/مناقصه-kobelco-reciprocating-gas-compressor'>مناقصه kobelco reciprocating gas compressor  / مناقصه،  مناقصه kobelco reciprocating gas compressor </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200543/استعلام-پکیج-ایران-رادیاتور--'>استعلام پکیج ایران رادیاتور ... / استعلام , استعلام پکیج ایران رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200557/مناقصه-خرید-30-تن-پودر-اطفاء-حریق-از-نوع-فوم-سبک-پر-توسعه-بایوفوم'>مناقصه خرید 30 تن پودر اطفاء حریق از نوع فوم سبک پر توسعه بایوفوم  / مناقصه خرید 30 تن پودر اطفاء حریق از نوع فوم سبک پر توسعه بایوفوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200571/استعلام-شیر-سه-راهی-آنژیوکت'>استعلام شیر سه راهی آنژیوکت / استعلام, استعلام شیر سه راهی آنژیوکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200584/دومین-همایش-ملی-روانشناسی-و-علوم-تربیتی-ایران'>دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران / دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200599/استعلام-تجهیزات-لوله-کشی'>استعلام تجهیزات لوله کشی / استعلام, تجهیزات لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200615/استعلام-تجهیزات-تله-متری--الکتریکال--مخابرات--ابزار-دقیق---'>استعلام تجهیزات تله متری ، الکتریکال ، مخابرات ، ابزار دقیق .... / استعلام ,استعلام تجهیزات تله متری ، الکتریکال ، مخابرات ، ابزار دقیق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200629/تجدید-مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران-دانشکده'>تجدید مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای رستوران دانشکده / تجدید مناقصه , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای رستوران دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199384/مناقصه-خریددستگاه-تست-شیرآلات-جوشی-نوبت-دوم'>مناقصه خریددستگاه تست شیرآلات جوشی نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خریددستگاه تست شیرآلات جوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199406/مناقصه-واگذاری-نظارت-بر-عملکرد-پیمانکاران-نصب-و-اصلاح-انشعابات-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199425/استعلام-پروژه-اجرای-قسمتی-از-خط-انتقال-آب--'>استعلام  پروژه اجرای قسمتی از خط انتقال آب ... / استعلام, استعلام  پروژه اجرای قسمتی از خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199441/استعلام-میکروفن-دستی-سنایزرHF'>استعلام میکروفن دستی سنایزرHF / استعلام ,استعلام میکروفن دستی سنایزرHF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199457/مناقصه-خرید-تعداد-150-دستگاه-الکتروشوک'>مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه الکتروشوک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه الکتروشوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199470/مناقصه-فراخوان-اجرا-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-آب'>مناقصه فراخوان اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه آب  / مناقصه , مناقصه فراخوان اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199487/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-14-دستگاه-سامانه-نظارت-تصویری-و-عملیات-برق-رسانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نصب و راه اندازی 14 دستگاه سامانه نظارت تصویری و عملیات برق رسانی و ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  نصب و راه اندازی 14 دستگاه سامانه نظارت تصویری و عملیات برق رسانی و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199500/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-شمع-های-سازه-نگهبان'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شمع های سازه نگهبان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی شمع های سازه نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199513/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199530/استعلام-کیت-آموزش-موتور-و-گیربکس'>استعلام کیت آموزش موتور و گیربکس  / استعلام, کیت آموزش موتور و گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199544/استعلام-کالیبره-نمودن-آنتن-رادیویی'>استعلام کالیبره نمودن آنتن رادیویی  / استعلام, کالیبره نمودن آنتن رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199559/مناقصه-مرمت-جامع-فاز-1-حصار-و-دروازه-شهر--'>مناقصه مرمت جامع فاز 1 حصار و دروازه شهر ... / آگهی مناقصه, مناقصه مرمت جامع فاز 1 حصار و دروازه شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199577/مناقصه-تامین-و-نصب-و-راه-اندازی-آموزش-تجهیزات-فاز-دو-پروژه-سامانه-نظارت-تصویری'>مناقصه تامین و نصب و راه اندازی، آموزش تجهیزات فاز دو پروژه سامانه نظارت تصویری / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تامین و نصب و راه اندازی، آموزش تجهیزات فاز دو پروژه سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199593/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199608/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ / استعلام, تلویزیون سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199623/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین... / استعلام,خدمات مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199639/استعلام-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان--'>استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان ... / استعلام, استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199654/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-3-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام تعمیر و نگهداری 3 دستگاه ترانسفورماتور / استعلام, تعمیر و نگهداری 3 دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199669/استعلام-تهاتر-سهیمه-قیر-تخصیصی--'>استعلام تهاتر سهیمه قیر تخصیصی ... / استعلام, استعلام تهاتر سهیمه قیر تخصیصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199686/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری / استعلام,استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199705/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199721/استعلام-کیبورد-کنترل-HD'>استعلام کیبورد کنترل HD / استعلام ,استعلام کیبورد کنترل HD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199741/استعلام-لوازم-موردنیاز-جهت-تعمیر-بنز---'>استعلام لوازم موردنیاز جهت تعمیر بنز  ... / استعلام, استعلام لوازم موردنیاز جهت تعمیر بنز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199757/مناقصه-واگذاری-سلف-سرویس'>مناقصه واگذاری سلف سرویس / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری سلف سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199779/استعلام-دستگاه-کامل-تلقیح-مصنوعی-و--'>استعلام دستگاه کامل تلقیح مصنوعی و... / استعلام, استعلام دستگاه کامل تلقیح مصنوعی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199798/استعلام-آبگرمکن-دیواری---'>استعلام آبگرمکن دیواری  ... / استعلام, استعلام آبگرمکن دیواری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199818/استعلام-اتصالات-پلی-اتیلن--'>استعلام اتصالات پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام اتصالات پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199836/استعلام-تابلو-الکترواستاتیک-فریم-دار--'>استعلام تابلو الکترواستاتیک فریم دار... / استعلام, استعلام تابلو الکترواستاتیک فریم دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199854/استعلام-اجرای-فنس-کشی'>استعلام اجرای فنس کشی / استعلام,اجرای فنس کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199869/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199885/مناقصه-احداث-خط-22-کیلووات-فشار-متوسط'>مناقصه احداث خط 22 کیلووات فشار متوسط / مناقصه احداث خط 22 کیلووات فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199903/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تلویزیون-55-اینچ-LED-ایرانی--'>استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون 55 اینچ LED ایرانی ... / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون 55 اینچ LED ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199923/استعلام-ورق-ام-دی-اف--'>استعلام ورق ام دی اف ... / استعلام, استعلام ورق ام دی اف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199940/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199957/استعلام-حفاظت-و-حراست'>استعلام حفاظت و حراست / استعلام,حفاظت و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199971/استعلام-دیوارچینی-و--'>استعلام دیوارچینی و ... / استعلام, دیوارچینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199990/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام,لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200004/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199999/مناقصه-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه ,مناقصه دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200014/استعلام-کلریناتور-برقی-دو-قلو--'>استعلام کلریناتور برقی دو قلو... / استعلام, استعلام کلریناتور برقی دو قلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200032/مناقصه-نگهداری-جاری-ابنیه-فنی-حوزه-استحفاظی-استان--'>مناقصه نگهداری جاری ابنیه فنی حوزه استحفاظی استان.... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری جاری ابنیه فنی حوزه استحفاظی استان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200053/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200076/استعلام-پمپ-وکیوم--'>استعلام پمپ وکیوم... / استعلام,پمپ وکیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200093/استعلام-کیسه-زباله-زرد-سایز-60-80-(150-کیلو)-کیسه-زباله-زرد-سایز-90-90-(350-کیلو)و-'>استعلام کیسه زباله زرد سایز 60*80 (150 کیلو). کیسه زباله زرد سایز 90*90 (350 کیلو)و.. / استعلام,استعلام کیسه زباله زرد سایز 60*80 (150 کیلو). کیسه زباله زرد سایز 90*90 (350 کیلو)و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200112/مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-به-همراه-رفع-چاله'>مناقصه عملیات روکش آسفالت به همراه رفع چاله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات روکش آسفالت به همراه رفع چاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200133/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200152/استعلام-انواع-کات-اوت--برقگیر-و-کاور'>استعلام انواع کات اوت ، برقگیر و کاور / استعلام,استعلام انواع کات اوت ، برقگیر و کاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200166/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-فاضلاب-تجدید'>مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200184/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200201/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200219/فراخوان-استعلام-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>فراخوان استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200237/استعلام-نرم-افزار-مانیتورینگ'>استعلام نرم افزار مانیتورینگ / استعلام,استعلام نرم افزار مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200254/استعلام-تامین-چراغ-های-پنلی'>استعلام تامین چراغ های پنلی / استعلام,استعلام تامین چراغ های پنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200270/مناقصه-خدمات-مراقبت-دستگاههای-عملیاتی-واحدهای-تابعه---(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی واحدهای تابعه ... (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی واحدهای تابعه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200286/استعلام-ماکت-مدل-عضلات-بدن--'>استعلام ماکت مدل عضلات بدن... / استعلام, استعلام ماکت مدل عضلات بدن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200303/مناقصه-نگهداری--پشتیبانی--بروزرسانی--مشاوره-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200322/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200340/استعلام-تامین-مواد-غذایی-مورد-نیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها / استعلام,استعلام تامین مواد غذایی مورد نیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200358/استعلام-کفپوشی-بتنی-پرسی'>استعلام کفپوشی بتنی پرسی / استعلام, کفپوشی بتنی پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200375/مناقصه-کنتور-الکترونیکی-تکفاز'>مناقصه کنتور الکترونیکی تکفاز / ماقصه , مناقصه کنتور الکترونیکی تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200393/استعلام-توزیع-امانت-پست'>استعلام  توزیع امانت پست / استعلام, توزیع امانت پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200407/استعلام-میکروفون'>استعلام میکروفون / استعلام,میکروفون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200421/استعلام-مجموعه-ابزار-کالیبراسیون'>استعلام مجموعه ابزار کالیبراسیون / استعلام,استعلام مجموعه ابزار کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200433/استعلام-70-دستگاه-کیس-کامپیوتر--'>استعلام 70 دستگاه کیس کامپیوتر... / استعلام,70 دستگاه کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200449/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200461/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200475/استعلام-مجموع-آموزشی-آیفون-تصویری--'>استعلام مجموع آموزشی آیفون تصویری ... / استعلام, استعلام مجموع آموزشی آیفون تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200490/استعلام-دستمال-کاغذی-دستمال-حوله-ای-و--'>استعلام دستمال کاغذی، دستمال حوله ای و ... / استعلام, استعلام دستمال کاغذی، دستمال حوله ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200503/استعلام-تبلت-ایس'>استعلام تبلت ایس  / استعلام, استعلام تبلت ایس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200517/استعلام-خرید-گل-و-گیاه-زینتی'>استعلام خرید گل و گیاه زینتی  / استعلام, استعلام خرید گل و گیاه زینتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200530/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری--'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری... / استعلام, استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200544/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200558/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200572/استعلام-ابنیه--'>استعلام ابنیه ... / استعلام , استعلام ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200586/استعلام-باطری-12-ولت'>استعلام باطری 12 ولت / استعلام , استعلام باطری 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200600/استعلام-گیوتن-برش'>استعلام گیوتن برش  / استعلام, استعلام گیوتن برش 2 متری 15میلیمترهیدرولیک و نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200616/استعلام-تجهیزات-کارگاهی--'>استعلام تجهیزات کارگاهی... / استعلام,تجهیزات کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200631/استعلام-بلوئر-تامین-هوا-با-دبی'>استعلام بلوئر تامین هوا با دبی  / استعلام, استعلام بلوئر تامین هوا با دبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200644/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-گرم-روستای'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت گرم روستای  / استعلام, اجرای زیرسازی و آسفالت گرم روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200657/استعلام-مداد-رنگی'>استعلام مداد رنگی / استعلام,مداد رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200020/استعلام-لیدوکائین-2--'>استعلام لیدوکائین 2%... / استعلام,لیدوکائین 2%...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200040/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب-روستاها--'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاها .. / استعلام, کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاها ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200061/استعلام-تجهیز-خودروهای-امداد-و-نجات'>استعلام تجهیز خودروهای امداد و نجات  / استعلام,استعلام تجهیز خودروهای امداد و نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200085/مناقصه-تجدید-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید انجام امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تجدید  انجام امور خدماتی و پشتیبانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200100/استعلام-کف-پوش'>استعلام کف پوش / استعلام,کف پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200119/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب-روستاهای'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاهای / استعلام, کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200140/استعلام-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200157/اگهی-مناقصه-واگذاری-انجام-امور-نقلیه-و-خدمات-خودرویی'>اگهی مناقصه واگذاری انجام امور نقلیه و خدمات خودرویی  / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه  واگذاری انجام امور نقلیه و خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200173/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-واحدهای-تابعه'>مناقصه واگذاری انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات واحدهای تابعه / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور نگهداری و راهبری تاسیسات واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200190/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیتهای سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200210/استعلام-خرید-کفپوش-طرح-ربعی-پرسی-با-ابعاد-30-30-و--'>استعلام خرید کفپوش طرح ربعی پرسی با ابعاد 30*30 و... / استعلام,استعلام خرید کفپوش طرح ربعی پرسی با ابعاد 30*30 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200228/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور / استعلام, ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200243/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-اجرای-پروژه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب اجرای پروژه آبرسانی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب اجرای پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200261/استعلام-تعمیر-و-احداث-رادیه--'>استعلام تعمیر و احداث رادیه ... / استعلام, استعلام تعمیر و احداث رادیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200275/استعلام-انواع-سیم-آلومینیومی-روکش-دار-با-مغز-فولاد'>استعلام انواع سیم آلومینیومی روکش دار با مغز فولاد / استعلام,استعلام انواع سیم آلومینیومی روکش دار با مغز فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200294/تجدید-مناقصه-احداث-ساختمان---'>تجدید مناقصه احداث ساختمان..... / فراخوان عمومی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث ساختمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200310/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200330/استعلام-آموزش-نماکاری--'>استعلام آموزش نماکاری ... / استعلام, استعلام آموزش نماکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200346/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-تعدادی-از-واحدهای-تابعه'>مناقصه انجام امور تنظیفات تعدادی از واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور تنظیفات تعدادی از واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200366/مناقصه-اجرای-20000-متر-پروژه-گازرسانی-پلی-اتیلن-و-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 20000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 20000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200384/استعلام-ماژول-و-سطح-سنج'>استعلام ماژول و سطح سنج  / استعلام, ماژول و سطح سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200399/استعلام-بیسکویت'>استعلام بیسکویت  / استعلام, بیسکویت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200413/استعلام-سویچ-سیسکو--'>استعلام سویچ سیسکو... / استعلام,سویچ سیسکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200426/استعلام-خرید-4-دستگاه-آبسردکن-و-آبگرمکن'> استعلام خرید 4 دستگاه آبسردکن و آبگرمکن / استعلام، استعلام خرید 4 دستگاه آبسردکن و آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200439/استعلام-خرید-و-نصب-سوله-و-پوشش-انبار-250-تنی'>استعلام  خرید و نصب سوله و پوشش انبار 250 تنی  / استعلام, خرید و نصب سوله و پوشش انبار 250 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200454/استعلام-اجرای-کابل-کشی'>استعلام اجرای کابل کشی / استعلام,اجرای کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200467/فراخوان-مناقصه-خدمات-مشترکین-(قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات)'>فراخوان مناقصه خدمات مشترکین (قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات)  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات مشترکین (قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200481/دومین-کنفرانس-سالانه-پژوهش-های-حقوقی-و-قضایی'>دومین کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی / دومین کنفرانس سالانه پژوهش های حقوقی و قضایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200495/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200508/استعلام-کامپیوتر-26-دستگاه-و--'>استعلام کامپیوتر 26 دستگاه و... / استعلام, استعلام کامپیوتر 26 دستگاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200522/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200536/استعلام-واگذاری-تعمیر-تجهیز-و-نگهداری-از-سیستم-های-الکتریکال-مکانیکال'>استعلام واگذاری تعمیر، تجهیز و نگهداری از سیستم های الکتریکال، مکانیکال / استعلام,استعلام واگذاری تعمیر، تجهیز و نگهداری از سیستم های الکتریکال، مکانیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200550/استعلام-خرید-هیتر-هوای-گرم-و-لوپ-الکترونیک'>استعلام خرید هیتر هوای گرم و لوپ الکترونیک / استعلام, خرید هیتر هوای گرم و لوپ الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200564/پنجمین-کنفرانس-ملی-پژوهش-های-نوین-در-علوم-و-مهندسی-شیمی'>پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی  / پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200577/استعلام-پوتین-و-لباس-کار'>استعلام پوتین و لباس کار / استعلام,پوتین و لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200592/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاهی--'>استعلام خرید تجهیزات کارگاهی... / استعلام,خرید تجهیزات کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200608/مناقصه-parts-for-baker-cac-singel-well-control-panel'>مناقصه parts for baker cac singel well control panel  / فراخوان مناقصه, مناقصه parts for baker cac singel well control panel </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200079/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200095/استعلام-دستگاه-هاضم'>استعلام دستگاه هاضم / استعلام, دستگاه هاضم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200113/استعلام-مرمت-منزل--'>استعلام مرمت منزل... / استعلام,مرمت منزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200134/استعلام-1--کیت-گفتار-درمانی-9-مجموعه-2--کیت-کاردرمانی-سری-کامل---'>استعلام 1 - کیت گفتار درمانی 9 مجموعه 2 - کیت کاردرمانی سری کامل .... / استعلام ,استعلام 1 - کیت گفتار درمانی 9 مجموعه 2 - کیت کاردرمانی سری کامل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200153/استعلام-احداث-شبکه-برق-و-نورپردازی'>استعلام احداث شبکه برق و نورپردازی  / استعلام, احداث شبکه برق و نورپردازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200167/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200186/استعلام-کنتور-حجمی'>استعلام کنتور حجمی / استعلام,کنتور حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200203/استعلام-خرید-الکتروموتور'>استعلام خرید الکتروموتور / استعلام,خرید الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200222/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام, کیس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200239/استعلام-ایستگاه-اندازه-گیری-سنجش-دبی-نفت-و-گاز--'>استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ... / استعلام , استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200256/استعلام-تهیه-و-نصب-سیم-خاردار--'>استعلام تهیه و نصب سیم خاردار... / استعلام,تهیه و نصب سیم خاردار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200271/مناقصه-تعمیرات-۲۴-دستگاه-ماشین-آلات-مکانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات ۲۴ دستگاه ماشین آلات مکانیزه- نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تعمیرات ۲۴ دستگاه ماشین آلات مکانیزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200288/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200304/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام ,استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200323/استعلام-تامین-مواد-غذایی-موردنیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها / استعلام , استعلام تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200341/مناقصه-خرید-14000-متر-کابل-خودنگهدار---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 14000 متر کابل خودنگهدار ... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 14000 متر کابل خودنگهدار ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200359/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-آماده-سازی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200377/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداری--'>استعلام تعمیرات ساختمان اداری ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200395/استعلام-توزیع-امانت-پست--'>استعلام توزیع امانت پست.... / استعلام, استعلام توزیع امانت پست....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200409/مناقصه-خرید-اوراق-چاپی--تکثیر-و-فرمهای-آماری--نوبت-پنجم'>مناقصه خرید اوراق چاپی ، تکثیر و فرمهای آماری - نوبت پنجم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اوراق چاپی ، تکثیر و فرمهای آماری- نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200422/استعلام-مطابق-پیوست-ارسال-پیش-فاکتور--'>استعلام مطابق پیوست ارسال پیش فاکتور ... / استعلام, استعلام مطابق پیوست ارسال پیش فاکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200434/استعلام-خرید-12-دستگاه-رله-تریپ-و---'>استعلام خرید 12 دستگاه رله تریپ و .... / استعلام ,استعلام خرید 12 دستگاه رله تریپ و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200450/استعلام-عقد-قرارداد-خرید-خدمات-مشاوره'>استعلام عقد قرارداد خرید خدمات مشاوره  / استعلام,استعلام عقد قرارداد خرید خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200462/استعلام-خرید-لیسانس-آنتی-ویروس'>استعلام خرید لیسانس آنتی ویروس / استعلام , استعلام خرید لیسانس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200476/استعلام-مواد-شوینده--'>استعلام مواد شوینده ... / استعلام , استعلام مواد شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200491/کنگره-ملی-نقش-مطالعات-میان-رشته-ای'>کنگره ملی نقش مطالعات میان رشته ای / کنگره ملی نقش مطالعات میان رشته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200504/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین (مرحله اول - نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200518/همایش-دبیران-مجلات-علوم-پزشکی-ایران'>همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران / همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200531/استعلام-دریل-دنده-دستگ-و-اه-جوش-پلی-اتیلن'>استعلام دریل دنده دستگ  و اه جوش پلی اتیلن / استعلام, استعلام دریل دنده دستگ  و اه جوش پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200545/استعلام-خرید-plc--'>استعلام خرید plc... / استعلام,خرید plc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200560/مناقصه-احداث-ایستگاه-های-فرستنده-و-گیرنده-توپک'>مناقصه احداث ایستگاه های فرستنده و گیرنده توپک  / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه  احداث ایستگاه های فرستنده و گیرنده توپک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200573/استعلام-ست-خرطومی---'>استعلام ست خرطومی  ... / استعلام, استعلام ست خرطومی ونتیلاتور آی سی یو و ست خرطومی بیهوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200588/پنجمین-کنفرانس-ملی-علوم-و-مهندسی-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات / پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200601/استتعلام-کارتریج-چاپگر---'>استتعلام کارتریج چاپگر .... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200617/فراخوان-مناقصه-سیستم-اسکادای-پروژه-مقاوم-سازی-و-ایمن-سازی--'>فراخوان مناقصه سیستم اسکادای پروژه مقاوم سازی و ایمن سازی... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه سیستم اسکادای پروژه مقاوم سازی و ایمن سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200632/استعلام-آب--'>استعلام آب ... / استعلام , استعلام آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200646/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-گرم---'>استعلام  اجرای زیرسازی و آسفالت گرم  ... / استعلام, استعلام  اجرای زیرسازی و آسفالت گرم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200659/استعلام-لوازم-یدکی-کوماتسو--'>استعلام لوازم یدکی کوماتسو... / استعلام , استعلام لوازم یدکی کوماتسو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200672/استعلام-اقدامات-پدافند-غیرعامل--'>استعلام اقدامات پدافند غیرعامل ... / استعلام , استعلام اقدامات پدافند غیرعامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200688/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199383/فراخوان-بازسازی-استودیوهای-رادیویی-برون-مرزی---نوبت-دوم'>فراخوان بازسازی استودیوهای رادیویی برون مرزی...- نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان بازسازی استودیوهای رادیویی برون مرزی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199404/مناقصه-خرید-10-عدد-مخزن-فلزی-50000-لیتری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10 عدد مخزن فلزی 50000 لیتری نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 10 عدد مخزن فلزی 50000 لیتری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199423/مناقصه-واگذاری-خدمات-مونتاژ--جوش--تست--پلیسه-گیری'>مناقصه واگذاری خدمات مونتاژ ، جوش ، تست ، پلیسه گیری  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات مونتاژ ، جوش ، تست ، پلیسه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199440/استعلام-نرده-کشی--'>استعلام نرده کشی ... / استعلام , استعلام نرده کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199456/تجدید-مناقصه-نظافت--رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-انتقال-زباله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری و انتقال زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199469/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-سرور'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز سرور / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199486/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه'>استعلام خرید تجهیزات رایانه / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199499/مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره'>مناقصه احداث ساختمان چند منظوره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199512/استعلام-خرید-تجهیزات-ترانکینگ-شبکه--'>استعلام  خرید تجهیزات ترانکینگ شبکه ... / استعلام, استعلام  خرید تجهیزات ترانکینگ شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199528/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام, مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199543/فراخوان-تهیه-و-اجرای-150-عدد-درب-ضد-حریق-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و اجرای 150 عدد درب ضد حریق نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان تهیه و اجرای 150 عدد درب ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199558/استعلام-تعمیر-ساختمان--'>استعلام تعمیر ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199576/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199590/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-ای-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات مشاوره ای  ـ نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان انجام خدمات مشاوره ای  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199606/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199622/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199637/استعلام-مواد-مورد-نیاز-طبخ-غذا--'>استعلام مواد مورد نیاز طبخ غذا ... / استعلام , استعلام مواد مورد نیاز طبخ غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199653/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--نظافتی--اداری--پشتیبانی-بیمارستان'>مناقصه  واگذاری امور خدماتی ، نظافتی ، اداری ، پشتیبانی بیمارستان / اگهی مناقصه , مناقصه  واگذاری امور خدماتی ، نظافتی ، اداری ، پشتیبانی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199668/مناقصه-واگذاری-عملیات-تعویض-و-شستشوی-مقره-های-آلوده'>مناقصه واگذاری عملیات تعویض و شستشوی مقره های آلوده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری عملیات تعویض و شستشوی مقره های آلوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199685/استعلام-کولر-گازی-24000-پنجره-ای-موتور-بزرگ'>استعلام کولر گازی 24000 پنجره ای موتور بزرگ / استعلام ,استعلام کولر گازی 24000 پنجره ای موتور بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199703/تجدید-مناقصه-اجرای-کلیه-امور-خدماتی-و-نظافتی'>تجدید مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی / تجدید آگهی مناقصه,مناقصه اجرای کلیه امور خدماتی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199720/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-دو-موج--'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل دو موج ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب گاردریل دو موج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199739/استعلام-پرینتر--دستگاه-سنباده-زن-و--'>استعلام پرینتر ، دستگاه سنباده زن و ... / استعلام, پرینتر ، دستگاه سنباده زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199756/مناقصه-تهیه-مصالح-و-کف-شکنی-چاههای-آب-شرب--'>مناقصه تهیه مصالح و کف شکنی چاههای آب شرب... / مناقصات عمومی, مناقصه تهیه مصالح و کف شکنی چاههای آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199776/فراخوان-عمومی-نظارت-عالیه-و-نظارت-کارگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نوبت دوم  / فراخوان عمومی, فراخوان مناقصه  نظارت عالیه و نظارت کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199796/استعلام-خرید-تجهیزات-گلخانه'>استعلام خرید تجهیزات گلخانه / استعلام,خرید تجهیزات گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199816/استعلام-دستگاه-سرور--'>استعلام دستگاه سرور ... / استعلام , استعلام دستگاه سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199833/مناقصه-خرید-50-000-عدد-قطعه-وکیوم-فرمینگ-و--'>مناقصه خرید 50.000 عدد قطعه وکیوم فرمینگ  و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 50.000 عدد قطعه وکیوم فرمینگ  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199853/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسورهای-کوپر-بسمر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای کوپر بسمر  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید قطعات کمپرسورهای کوپر بسمر  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199868/فراخوان-مناقصه-خرید-419-دستگاه-انواع-تابلوهای-فشار-ضعیف-و-متوسط-و--'>فراخوان مناقصه خرید 419 دستگاه انواع تابلوهای فشار ضعیف و متوسط و... / فراخوان مناقصه عمومی،  فراخوان مناقصه خرید 419 دستگاه انواع تابلوهای فشار ضعیف و متوسط و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199884/استعلام-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام خدمات مشترکین- پیگیری وصول مطالبات ... / استعلام, استعلام خدمات مشترکین- پیگیری وصول مطالبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199902/استعلام-خدمات-مشترکین-و--'>استعلام خدمات مشترکین و... / استعلام,خدمات مشترکین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199922/استعلام-اقلام-رشته-خیاطی--'>استعلام اقلام رشته خیاطی ... / استعلام , استعلام اقلام رشته خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199938/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199954/استعلام-چسب--'>استعلام چسب ... / استعلام , استعلام چسب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199970/مناقصه-تامین-انواع-خودرو-سواری-مینی-بوس-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای, مناقصه  تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199988/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200003/استعلام-فلومترین-دامی--'>استعلام فلومترین دامی... / استعلام,فلومترین دامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200019/استعلام-سوپر-کنترل-فاز-و--'>استعلام سوپر کنترل فاز و... / استعلام,سوپر کنترل فاز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200038/استعلام-نورپردازی-مجتمع--'>استعلام نورپردازی مجتمع .. / استعلام ,استعلام نورپردازی مجتمع ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200060/فراخوان-احداث-دیوار-نگهبان-و-کانال-آبرو'>فراخوان احداث دیوار نگهبان و کانال آبرو / اگهی فراخوان , فراخوان احداث دیوار نگهبان و کانال آبرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200083/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام, استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200099/استعلام-اسپلیت-دیواری--'>استعلام اسپلیت دیواری... / استعلام, استعلام اسپلیت دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200118/استعلام-اجرت-باز-و-بست-و-تعمیر-موتور-و-تراشکاری-بنز-مایلر--'>استعلام اجرت باز و بست و تعمیر موتور و تراشکاری بنز مایلر... / استعلام,استعلام اجرت باز و بست و تعمیر موتور و تراشکاری بنز مایلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200139/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی'>استعلام کف شکنی و لایروبی / استعلام,کف شکنی و لایروبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200156/استعلام-خدمت-مورد-نیاز-جهت-سیستم-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام خدمت مورد نیاز جهت سیستم سرمایشی و گرمایشی / استعلام, خدمت مورد نیاز جهت سیستم سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200172/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-فایروال'>استعلام نصب و راه اندازی فایروال / استعلام, نصب و راه اندازی فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200189/استعلام-خرید-رطوبت-ساز-پیستونی'>استعلام خرید رطوبت ساز پیستونی / استعلام, خرید رطوبت ساز پیستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200209/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه، مناقصه تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200227/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200242/استعلام-خرید-نقشه-خوان-صوتی-قالی-بافی'>استعلام خرید نقشه خوان صوتی قالی بافی / استعلام,خرید نقشه خوان صوتی قالی بافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200260/استعلام-مدیا--'>استعلام مدیا ... / استعلام , استعلام مدیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200274/استعلام-تامین-مواد-غذایی-موردنیاز-اردوها'>استعلام تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها  / استعلام, استعلام تامین مواد غذایی موردنیاز اردوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200293/استعلام-تیرآهن-بال-نیم-پهن-موازی--'>استعلام تیرآهن بال نیم پهن موازی... / استعلام,تیرآهن بال نیم پهن موازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200307/استعلام-دستگاه-پرس-5-تنی-تراشکاری'>استعلام  دستگاه پرس 5 تنی تراشکاری / استعلام, استعلام  دستگاه پرس 5 تنی تراشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200328/استعلام-دستگاه-سنگ-سنباده-کف-ساب--'>استعلام دستگاه سنگ سنباده کف ساب... / استعلام, استعلام دستگاه سنگ سنباده کف ساب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200345/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200364/استعلام-KIAGEN-دستگاه-تصویربرداری--'>استعلام KIAGEN دستگاه تصویربرداری ... / استعلام, استعلام KIAGEN دستگاه تصویربرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200382/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-نقدی'>استعلام لوله پلی اتیلن نقدی  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200398/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز'>استعلام الکتروموتور سه فاز / استعلام , استعلام الکتروموتور سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200412/استعلام-شیشه--'>استعلام شیشه ... / استعلام , استعلام شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200425/استعلام-سند-بلاست'>استعلام سند بلاست  / استعلام , استعلام سند بلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200438/استعلام-تجهیزات-خیاطی'>استعلام  تجهیزات خیاطی / استعلام, تجهیزات خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200453/استعلام-ایجاد-رختکن-فنی'>استعلام ایجاد رختکن فنی  / استعلام, استعلام دستگاه چهارکاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200466/سومین-کنفرانس-ملی-ژئومکانیک-نفت'>سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت / سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200480/استعلام-خرید-کلید-جدا-ساز-هوایی'>استعلام خرید کلید جدا ساز هوایی / استعلام,استعلام خرید کلید جدا ساز هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200494/استعلام-ست-آموزشی--'>استعلام ست آموزشی ... / استعلام , استعلام ست آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200507/استعلام-تجهیزات-جوشکاری--'>استعلام تجهیزات جوشکاری ... / استعلام, استعلام تجهیزات جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200521/استعلام-لوله-PVC-دوجداره-فاضلابی--'>استعلام لوله PVC دوجداره فاضلابی... / استعلام,استعلام لوله PVC دوجداره فاضلابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200535/استعلام-خرید-آسفالت-توپکا'>استعلام خرید آسفالت توپکا / استعلام , استعلام خرید آسفالت توپکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200549/استعلام-کانولای-بینی'>استعلام کانولای بینی / استعلام, استعلام کانولای بینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200563/استعلام-ست-کامل-انشعاب-50-ست-همراه---'>استعلام ست کامل انشعاب 50 ست همراه  .... / استعلام , استعلام ست کامل انشعاب 50 ست همراه  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200576/استعلام-خرید-تجهیزات-سرد-کننده--'>استعلام خرید تجهیزات سرد کننده ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سرد کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200591/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام,لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200606/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200620/سومین-همایش-ملی-دانش-و-فناوری'>سومین همایش ملی دانش و فناوری / سومین همایش ملی دانش و فناوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200635/استعلام-آچار-چپقی-شارژی'>استعلام آچار چپقی شارژی / استعلام , استعلام آچار چپقی شارژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200649/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی'> مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی  / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200662/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی--'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی ... / استعلام, استعلام اجرای پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200675/استعلام-دستگاه-اینورتور-جوشکاری'>استعلام دستگاه اینورتور جوشکاری / استعلام,استعلام دستگاه اینورتور جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200692/استعلام-جشنواره-ملی-گردشگری-و-پنجمین-نمایشگاه-صنایع-دستی'>استعلام جشنواره ملی گردشگری و پنجمین نمایشگاه صنایع دستی / استعلام, جشنواره ملی گردشگری و پنجمین نمایشگاه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199386/تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199409/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده روسازی بلوار...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی بلوار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199426/مناقصه-خرید-تعداد-500-عدد-برانکارد-با-قابلیت-تنظیم-ارتفاع'>مناقصه خرید تعداد 500 عدد برانکارد با قابلیت تنظیم ارتفاع / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 500 عدد برانکارد با قابلیت تنظیم ارتفاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199442/مناقصه-حفظ-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199458/استعلام-پرینتر-اچ-پی-لیزری'>استعلام پرینتر اچ پی لیزری / استعلام, پرینتر اچ پی لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199471/مناقصه-عمومی-تخلیه-و-بارگیری-و-حفظ-و-حراست-و-نگهداری--'>مناقصه عمومی تخلیه و بارگیری و حفظ  و حراست و نگهداری... / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی تخلیه و بارگیری و حفظ  و حراست و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199488/خرید-تجهیزات-جانبی-رایانه'>خرید تجهیزات جانبی رایانه / خرید, تجهیزات جانبی رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199501/استعلام-درخواست-خرید-محلول--'>استعلام درخواست خرید محلول... / استعلام,درخواست خرید محلول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199514/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199531/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام,خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199545/استعلام-تعمیرات-ناودونی'>استعلام تعمیرات ناودونی / استعلام,تعمیرات ناودونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199563/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-200'>استعلام لوله پلی اتیلن 200 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199578/تمدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-تست-آنلاین-ادوات-برقی'>تمدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم تست آنلاین ادوات برقی  / مناقصه , مناقصه خرید نصب و راه اندازی سیستم تست آنلاین ادوات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199594/استعلام-لرزه-گیر-4-اینچ'>استعلام لرزه گیر 4 اینچ  / استعلام, لرزه گیر 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199609/فراخوان-مناقصه-خدمات-عملیات-راهبری-و-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات عملیات راهبری و آتش نشانی - نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات عملیات راهبری و آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199624/مناقصه-ساخت-اتاق-و-فونداسیون-3-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه ساخت اتاق و فونداسیون 3 دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه ساخت اتاق و فونداسیون 3 دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199640/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی... / استعلام,دستگاه کپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199655/مناقصه-پیمان-خدمات-نگهبانی-اماکن-و-تاسیسات-(نوبت-دوم)'>مناقصه پیمان خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199671/مناقصه-اجرای-فضای-سبز--نوبت-دوم'> مناقصه اجرای فضای سبز - نوبت دوم  /  مناقصه ،  مناقصه اجرای فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199687/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-پستهای-برق-6-63-کیلوولت'>مناقصه نگهداری و تعمیرات پستهای برق 6/63 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیرات پستهای برق 6/63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199706/فراخوان-خرید-نیروگاه-برق-(دیزل-ژنراتور)-سیار-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید نیروگاه برق (دیزل ژنراتور) سیار نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان  خرید نیروگاه برق (دیزل ژنراتور) سیار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199722/استعلام-تامین-پهنای-باند-اینترنت-25-مگابیت-مجتمع'>استعلام تامین پهنای باند اینترنت 25 مگابیت مجتمع  / استعلام, تامین پهنای باند اینترنت 25 مگابیت مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199742/تمدید-اگهی-تجدید-مناقصه-7500-دستگاه-شیر-اهرمی--نوبت-دوم'>تمدید اگهی تجدید مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی - نوبت دوم  / تمدید اگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199759/استعلام-انواع-سکوی-ترانس-کنسول-و-کراس-آرم'>استعلام  انواع سکوی ترانس، کنسول و کراس آرم / استعلام, انواع سکوی ترانس، کنسول و کراس آرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199780/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP / استعلام,  سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199799/مناقصه-امور-حفاظتی--نگهبانی-مجموعه-های-تحت-پوشش-(نوبت-دوم)'>مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199819/استعلام-آنژیوکت-پزشکی--'>استعلام آنژیوکت پزشکی... / استعلام,آنژیوکت پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199837/استعلام-ورق-ام-دی-اف-ملامینه'>استعلام ورق ام دی اف ملامینه / استعلام, استعلام ورق ام دی اف ملامینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199855/استعلام-تعمیرات-اداره-ورزش-و-جوانان'>استعلام تعمیرات اداره ورزش و جوانان / استعلام, استعلام تعمیرات اداره ورزش و جوانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199872/مناقصه-150-تن-مادوریت-مایع-نوبت-دوم'>مناقصه  150 تن مادوریت مایع- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  150 تن مادوریت مایع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199887/مناقصه-تعدادی-دست-ابزار-(اینسترومنت)-و-دستگاه-های-لابراتور--97-4-10'>مناقصه تعدادی دست ابزار (اینسترومنت) و دستگاه های لابراتور... 97.4.10 / آگهی مناقصه, مناقصه تعدادی دست ابزار (اینسترومنت) و دستگاه های لابراتور... 97.4.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199904/آگهی-فراخوان-عمومی-تعمیر-و-بازسازی-مجموعه-استخر-و-سونای-سرپوشیده'>آگهی فراخوان عمومی تعمیر و بازسازی مجموعه استخر و سونای سرپوشیده  / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی تعمیر و بازسازی مجموعه استخر و سونای سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199925/تمدید-مناقصه--واگذاری-تامین-نیروی-انسانی'>تمدید مناقصه , واگذاری تامین نیروی انسانی  / تمدید مناقصه , واگذاری تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199941/استعلام-آبگرمکن'>استعلام آبگرمکن / استعلام,آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199958/استعلام-انجام-فرایندهای-آگاهی-رسانی-جلوگیری-از-آلودگی-منابع-آب'>استعلام انجام فرایندهای آگاهی رسانی جلوگیری از آلودگی منابع آب / استعلام, انجام فرایندهای آگاهی رسانی جلوگیری از آلودگی منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199972/استعلام-یخچال-فریزر-20-فوت-دیجیتال-امرسان'>استعلام یخچال فریزر 20 فوت دیجیتال امرسان / استعلام, استعلام یخچال فریزر 20 فوت دیجیتال امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199402/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199421/تجدید-مناقصه-خرید-کلیه-لوازم-نصب-انشعاب-و-عملیات-اجرایی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199437/مناقصه-تبلیغات-محیطی'>مناقصه تبلیغات محیطی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تبلیغات محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199453/مناقصه-خرید-تعداد-2000-عدد-تخت-بستری-سه-شکن-مکانیکی'>مناقصه خرید تعداد 2000 عدد تخت بستری سه شکن مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 2000 عدد تخت بستری سه شکن مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199466/مناقصه-خرید-تعداد-50-دستگاه-چراغ-سیالتیک'>مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه چراغ سیالتیک  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 50 دستگاه چراغ سیالتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199482/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-عملیات-برون-سپاری-فعالیتهای-دفتر-مطالعان-پایه-منابع-آب'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه عملیات برون سپاری فعالیتهای دفتر مطالعان پایه منابع آب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه عملیات برون سپاری فعالیتهای دفتر مطالعان پایه منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199497/مناقصه-خرید-خدمت-بیمه-عمر-و--'> مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمت بیمه عمر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199509/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری'>استعلام آبرسانی و آبیاری / استعلام,آبرسانی و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199526/استعلام-لوله-خونگیری-8-میلی-درب--'>استعلام لوله خونگیری 8 میلی درب ... / استعلام , استعلام لوله خونگیری 8 میلی درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199540/استعلام-کلید-فیوز-هوایی'>استعلام کلید فیوز هوایی / استعلام,استعلام کلید فیوز هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199556/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-حراست'>مناقصه تامین نیروی انسانی حراست  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199574/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199587/استعلام-بیمه-بدنه-و-بیمه-شخص-ثالث-و-حوادث-راننده--'>استعلام بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث و حوادث راننده .. / استعلام ,استعلام بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث و حوادث راننده ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199603/تکرار-مناقصه-خدمات-3-دستگاه-سیار-مولد-و---نوبت-دوم'>تکرار مناقصه خدمات 3  دستگاه سیار مولد و ... نوبت دوم / تکرار مناقصه ، تکرار مناقصه خدمات 3  دستگاه سیار مولد و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199620/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و .. / استعلام, دوربین مداربسته  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199635/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام,هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199651/استعلام-خدمات-مشترکین-قرائت-و-توزیع-قبوض--'>استعلام خدمات مشترکین  قرائت و توزیع قبوض ... / استعلام, استعلام خدمات مشترکین  قرائت و توزیع قبوض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199666/فراخوان-پروژه-تکمیل-و-توسعه-عوامل-پروازی-فرودگاه'>فراخوان  پروژه تکمیل و توسعه عوامل پروازی فرودگاه / مناقصه, فراخوان  پروژه تکمیل و توسعه عوامل پروازی فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199683/استعلام-خرید-کیت-آموزشی'>استعلام خرید کیت آموزشی / استعلام, استعلام خرید کیت آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199700/فراخوان-مناقصه-عمومی-جهت-انتخاب-تامین-کننده-سامانه-کنترل-تردد'>فراخوان مناقصه عمومی جهت انتخاب تامین کننده سامانه کنترل تردد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی جهت انتخاب تامین کننده سامانه کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199717/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دو-پانل-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپیلت دو پانل دیواری / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دو پانل دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199736/استعلام-انواع-مقره-سیلیکونی--'>استعلام انواع مقره سیلیکونی... / استعلام,انواع مقره سیلیکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199753/استعلام-قوطی-4-4'>استعلام قوطی 4.4 / استعلام,قوطی 4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199770/مناقصه-تکمیل-ساختمان-آموزشی'>مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199792/استعلام-چراغ-لاک-پشتی-70-وات--'>استعلام چراغ لاک پشتی 70 وات... / استعلام,چراغ لاک پشتی 70 وات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199813/مناقصه-ست-انشعاب-آب-1-2-اینچ-ویلایی-و--'>مناقصه ست انشعاب آب 1/2 اینچ ویلایی و... / آگهی مناقصه , مناقصه ست انشعاب آب 1/2 اینچ ویلایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199831/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی به ایستگاه پمپاژ  / استعلام, عملیات اجرایی برق رسانی به ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199849/استعلام-پشتیبانی-فنی-سیستم-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام پشتیبانی فنی سیستم سرمایشی و گرمایشی / استعلام,استعلام پشتیبانی فنی سیستم سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199865/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تجدید'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تجدید / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199881/استعلام-خدمات-مشترکین-پیگیری-وصول-مطالبات--'>استعلام خدمات مشترکین- پیگیری وصول مطالبات ... / استعلام, استعلام خدمات مشترکین- پیگیری وصول مطالبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199899/مناقصه-احداث-فاز-اول-مسیر-دوچرخه-سواری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز اول مسیر دوچرخه سواری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فاز اول مسیر دوچرخه سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199918/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199936/مناقصه-تامین-و-انتقال-آب--عملیات-تکمیل-ایستگاه-های-پمپاژ--نوبت-دوم'>مناقصه تامین و انتقال آب - عملیات تکمیل ایستگاه های پمپاژ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین و انتقال آب - عملیات تکمیل ایستگاه های پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199952/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-فنی-مهندسی-مالی-کارگری--پشتیبانی-و--'>مناقصه انجام خدمات اداری، فنی، مهندسی، مالی، کارگری ، پشتیبانی و ... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات اداری، فنی، مهندسی، مالی، کارگری ، پشتیبانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199968/مناقصه-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-در-پایانه-های-مرزی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی در پایانه های مرزی ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی در پایانه های مرزی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199992/استعلام-پروژه-تخریب-و-احداث-دیوار-حیاط--'>استعلام پروژه تخریب و احداث دیوار حیاط ... / استعلام, استعلام پروژه تخریب و احداث دیوار حیاط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200005/استعلام-خدمات-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین / استعلام,استعلام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200023/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام, استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200041/استعلام-درج-اطلاعات-در-سامانه--'>استعلام درج اطلاعات در سامانه ... / استعلام, استعلام درج اطلاعات در سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200063/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200086/مناقصهp-f-siemens-steam-turbin-type-enk50-45'>مناقصهp/f siemens steam turbin type enk50/45 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصهp/f siemens steam turbin type enk50/45</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200102/استعلام-تهیه-سامانه-نیروی-انسانی'>استعلام تهیه سامانه نیروی انسانی / استعلام,استعلام تهیه سامانه نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200121/استعلام-تسمه'>استعلام تسمه / استعلام,استعلام تسمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200141/استعلام-ست-آموزشی--تست-همراستایی-و--'>استعلام ست آموزشی - تست همراستایی و ... / استعلام, استعلام ست آموزشی - تست همراستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200159/تجدید-مناقصه-اجرای-33651-متر-خط-تغذیه-فلزی-و-شبکه-فلزی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای 33651 متر خط تغذیه فلزی و شبکه فلزی... نوبت  دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای 33651 متر خط تغذیه فلزی و شبکه فلزی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200174/استعلام-تجهیزات-فضای-سبز--'>استعلام تجهیزات فضای سبز ... / استعلام , استعلام تجهیزات فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200191/استعلام-دستگاه-تست-و-شستشوی-انژکتور'>استعلام دستگاه تست و شستشوی انژکتور / استعلام, استعلام دستگاه تست و شستشوی انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200211/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-تک-پانل--'>استعلام کولر گازی اسپیلت تک پانل ... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت تک پانل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200229/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر  / استعلام,استعلام یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200245/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-ساختمان--'>استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان ... / استعلام, استعلام تکمیل و تجهیز ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200263/استعلام-خرید-چرخ-صنعتی'>استعلام خرید چرخ صنعتی / استعلام, خرید چرخ صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200277/استعلام-تامین-مواد-غذایی--'>استعلام تامین مواد غذایی ... / استعلام , استعلام تامین مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200295/مناقصه-انجام-خدماتی-فنی-و-غیر-فنی'>مناقصه انجام خدماتی فنی و غیر فنی / مناقصه , مناقصه انجام خدماتی فنی و غیر فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200311/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  ـ نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200331/استعلام-هارد-4-ترابایتی--'>استعلام هارد 4 ترابایتی... / استعلام,هارد 4 ترابایتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200349/استعلام-پرینتر-لیزری-رنگی--'>استعلام پرینتر لیزری رنگی... / استعلام,پرینتر لیزری رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200368/استعلام-تعمیرات-پلهای-دهانه-8-متری-و-10-متری'>استعلام تعمیرات پلهای دهانه 8 متری و 10 متری  / استعلام,استعلام تعمیرات پلهای دهانه 8 متری و 10 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200385/استعلام-توزیع-امانت-پست'>استعلام توزیع امانت پست  / استعلام,استعلام توزیع امانت پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200400/استعلام-مرمت-زیارتگاه'>استعلام مرمت زیارتگاه  / استعلام,استعلام مرمت زیارتگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200414/استعلام-خرید-اسپیلیت-سرد-و-گرم'>استعلام خرید اسپیلیت سرد و گرم / استعلام, خرید اسپیلیت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200427/مناقصه-احداث-یک-دستگاه-پل-بار-دوم'>مناقصه احداث یک دستگاه پل- بار دوم / مناقصه , مناقصه احداث یک دستگاه پل- بار دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200440/استعلام-دستگاه-چهارکاره--'>استعلام دستگاه چهارکاره ... / استعلام, استعلام دستگاه چهارکاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200455/استعلام-تهیه-طرح-جامع-گردشگری'>استعلام تهیه طرح جامع گردشگری  / استعلام,استعلام تهیه طرح جامع گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200468/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200483/استعلام-میکروست-سوپا'>استعلام میکروست سوپا  / استعلام، استعلام میکروست سوپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200496/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین  / استعلام , استعلام خرید دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200510/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ / استعلام,دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200523/استعلام-منبع-تغذیه-رایانه--'>استعلام منبع تغذیه رایانه ... / استعلام , استعلام منبع تغذیه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200537/استعلام-الکتروپمپ-و--'>استعلام الکتروپمپ و... / استعلام,الکتروپمپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200551/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی-و--'>استعلام خرید مصالح ساختمانی و ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ساختمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200565/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی-روستای--'>استعلام اجرای ابنیه فنی روستای ... / استعلام, اجرای ابنیه فنی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200578/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200593/استعلام-خرید-انواع-قفل'>استعلام خرید انواع قفل / استعلام , استعلام خرید انواع قفل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200609/استعلام-تجهیزات-جوشکاری--'>استعلام تجهیزات جوشکاری ... / استعلام , استعلام تجهیزات جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200623/فراخوان-خدمات-بهره-برداری-و-امداد-گازبانی-خدمات-عمومی'>فراخوان خدمات بهره برداری و امداد گازبانی،خدمات عمومی / مناقصه, مناقصه خدمات بهره برداری و امداد گازبانی،خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200637/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم--'>استعلام اجرای  آسفالت گرم... / استعلام,اجرای  آسفالت گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200651/استعلام-تابلوی-آموزشی-برق-19-دستگاه'>استعلام تابلوی آموزشی برق 19 دستگاه  / استعلام,استعلام تابلوی آموزشی برق 19 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200664/استعلام-کاغذ-A4مارک-بست-80-گرمی'>استعلام کاغذ A4مارک بست 80 گرمی / استعلام,استعلام کاغذ A4مارک بست 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199984/استعلام-توزیع-امانت'>استعلام توزیع امانت / استعلام,استعلام توزیع امانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200001/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-1000-متر-مکعبی'>مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 1000 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200016/استعلام-خدمات-مشترکین--'>استعلام خدمات مشترکین ... / استعلام , استعلام خدمات مشترکین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200036/فراخوان-طراحی-و-احداث-پل-های-عابر-پیاده'>فراخوان طراحی و احداث پل های عابر پیاده / فراخوان،فراخوان طراحی و احداث پل های عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200055/استعلام-خدمات-پزشکی-(طرح-سلامت-کارکنان)--'>استعلام خدمات پزشکی (طرح سلامت کارکنان) ... / استعلام,استعلام خدمات پزشکی (طرح سلامت کارکنان) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200080/تجدید-مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بلوار---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار...  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200097/استعلام-لاستیک-فرزیا--'>استعلام لاستیک فرزیا ... / استعلام, استعلام لاستیک فرزیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200114/استعلام-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-های-آب-شرب-روستاها--'>استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاها... / استعلام, استعلام کف شکنی و لایروبی چاه های آب شرب روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200135/استعلام-انواع-یراق-آلات-ویژه-خطوط-هوائی--'>استعلام انواع یراق آلات ویژه خطوط هوائی... / استعلام,انواع یراق آلات ویژه خطوط هوائی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200154/استعلام--خدمات-مشترکین-قرائت-و-توزیع-قبوض--'>استعلام : خدمات مشترکین- قرائت و توزیع قبوض ... / استعلام , استعلام : خدمات مشترکین- قرائت و توزیع قبوض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200169/استعلام-کالیبراسیون'>استعلام کالیبراسیون / استعلام, استعلام کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200187/استعلام-باریزی-و-موحطه-سازی-آرامستان-و-بازار-روز'>استعلام باریزی و موحطه سازی آرامستان و بازار روز  / استعلام , استعلام باریزی و موحطه سازی آرامستان و بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200205/مناقصه-ارائه-خدمات-هتلینگ'>مناقصه ارائه خدمات هتلینگ  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه ارائه خدمات هتلینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200225/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول-کانیوا-و-لبه-در-شهرکهای--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول، کانیوا و لبه در شهرکهای...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول، کانیوا و لبه در شهرکهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200240/استعلام-سیم-مسی-بدون-روپوش--'>استعلام سیم مسی بدون روپوش... / استعلام, استعلام سیم مسی بدون روپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200257/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-بنز-مایلر--'>استعلام لوازم مورد نیاز جهت تعمیر بنز مایلر... / استعلام,استعلام لوازم مورد نیاز جهت تعمیر بنز مایلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200272/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه---'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه ..... / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200290/مناقصه-اجرای-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200305/مناقصه-تهیه-و-تامین-47-دستگاه-خودروی-سواری-با-راننده'>مناقصه تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده / مناقصه ,مناقصه تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200324/استعلام-موضوع-ارائه-خدمات-پشتیبانی-و-تکمیل-نرم-افزار-جامع-صندوق'>استعلام موضوع ارائه خدمات پشتیبانی و تکمیل نرم افزار جامع صندوق  / استعلام, موضوع ارائه خدمات پشتیبانی و تکمیل نرم افزار جامع صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200342/استعلام-ماشین-حساب-16-رقمی-پارس-حساب'>استعلام  ماشین حساب 16 رقمی پارس حساب    / استعلام, ماشین حساب 16 رقمی پارس حساب   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200360/استعلام--پیاز-سفید-و-قرمز-نمونه-مزرعه'>استعلام   پیاز سفید و قرمز نمونه مزرعه  / استعلام, پیاز سفید و قرمز نمونه مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200378/استعلام-ساخت-دیوار-با-آجر-گری'>استعلام ساخت دیوار با آجر گری / استعلام, ساخت دیوار با آجر گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200396/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200410/استعلام-چیدمان-اداری-بخش-کارمندی--'>استعلام چیدمان اداری بخش کارمندی ... / استعلام, استعلام چیدمان اداری بخش کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200423/استعلام-تجهیزات-کارگاه-عکاسی-کار-و-دانش'>استعلام  تجهیزات کارگاه عکاسی کار و دانش / استعلام, تجهیزات کارگاه عکاسی کار و دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200436/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200451/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری-روستای--'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری روستای... / استعلام,ایجاد زیرساخت گردشگری روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200463/استعلام--اجرای-پروژه-کابل-کشی-شبکه-فیبر-نوری--'>استعلام   اجرای پروژه کابل کشی شبکه فیبر نوری ... / استعلام, استعلام   اجرای پروژه کابل کشی شبکه فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200478/استعلام-صندلی-دسته-دار-و--'>استعلام صندلی دسته دار و... / استعلام,صندلی دسته دار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200492/استعلام-شیر-صنعتی-فلکه-ای-برنجی--'>استعلام شیر صنعتی فلکه ای برنجی... / استعلام,شیر صنعتی فلکه ای برنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200505/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200519/استعلام-جمع-آوری-و-جابجایی-ترانس--'>استعلام جمع آوری و جابجایی ترانس... / استعلام,جمع آوری و جابجایی ترانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200532/استعلام-تعویض-روغن-ترانس-UNIT'>استعلام تعویض روغن ترانس UNIT / استعلام, استعلام تعویض روغن ترانس UNIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200547/ارزیابی-کیفی-امور-خدماتی'>ارزیابی کیفی امور خدماتی / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200561/مناقصه-خرید-ابزار-مغزه-گیری-حفاری-(CORING-TOOLS)'>مناقصه خرید ابزار مغزه گیری حفاری (CORING TOOLS) / مناقصه, مناقصه خرید ابزار مغزه گیری حفاری (CORING TOOLS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200621/استعلام-اینورتر-جوشکاری'>استعلام اینورتر جوشکاری  / استعلام,استعلام اینورتر جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200636/استعلام-پمپ-اسید-شویی--'>استعلام پمپ اسید شویی ... / استعلام , استعلام پمپ اسید شویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200650/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه, مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200663/استعلام-موتورفن-کوئل-ساخت-الکتروژن--'>استعلام موتورفن کوئل ساخت الکتروژن... / استعلام,موتورفن کوئل ساخت الکتروژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200678/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام,استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200693/استعلام-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام حفظ و نگهداری فضای سبز... / استعلام,حفظ و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200708/استعلام-آموزش--'>استعلام آموزش ... / استعلام , استعلام آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200721/استعلام-پاکت-کاغذی--'>استعلام پاکت کاغذی ... / استعلام, استعلام پاکت کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200736/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200750/استعلام-تهیه-و-حمل-ماسه-شسته--'>استعلام تهیه و حمل ماسه شسته ... / استعلام,استعلام تهیه و حمل ماسه شسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200763/استعلام-سشوار--'>استعلام سشوار ... / استعلام , استعلام سشوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200781/استعلام-با-ملحقات-کامل-و-تقویت-کننده'>استعلام با ملحقات کامل و تقویت کننده / استعلام, استعلام با ملحقات کامل و تقویت کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200797/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-ترافیکی--'>استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی... / استعلام, استعلام نصب علائم و تجهیزات ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200811/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور .. / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200828/استعلام-سوئیچ-TDM-کاربرد-مرکز-تلقن--'>استعلام سوئیچ TDM کاربرد مرکز تلقن ... / استعلام, استعلام سوئیچ TDM کاربرد مرکز تلقن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200844/مناقصه-خرید-و-تامین-غذای-مورد-نیاز-کارگاه'>مناقصه خرید و تامین غذای مورد نیاز کارگاه   / مناقصه , مناقصه خرید و تامین غذای مورد نیاز کارگاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200857/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار'> فراخوان شناسایی سرمایه گذار  / آگهی فراخوان,  فراخوان شناسایی سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200872/استعلام-روغن-مایع'>استعلام روغن مایع  / استعلام, استعلام روغن مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200885/استعلام-چاپگر-شناسنامه-و-گذرنامه'>استعلام  چاپگر شناسنامه و گذرنامه / استعلام , استعلام  چاپگر شناسنامه و گذرنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200899/مناقصه-تعميرات-خط-گرم'>مناقصه تعميرات خط گرم   / آگهی مناقصه, مناقصه تعميرات خط گرم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200912/استعلام-روتر-شبکه-مخابراتی'>استعلام  روتر شبکه مخابراتی  / استعلام, استعلام  روتر شبکه مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200926/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت  / استعلام, استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200943/استعلام-رفع-ایراد-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام رفع ایراد دو دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام رفع ایراد دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200956/استعلام-بلندگو-جهت-سیستم-صوتی-آتش-نشانی--'>استعلام بلندگو جهت سیستم صوتی آتش نشانی... / استعلام, استعلام بلندگو جهت سیستم صوتی آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200968/استعلام-عایق-ایزوگام--'>استعلام عایق ایزوگام ... / استعلام , استعلام عایق ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200982/استعلام-واشر'>استعلام واشر  / استعلام, واشر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200995/استعلام-المنت-کت-اوت-فیوز'>استعلام  المنت کت اوت فیوز  / استعلام,استعلام  المنت کت اوت فیوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201008/استعلام-روغن-موتور-20--'>استعلام روغن موتور 20 ... / استعلام, استعلام روغن موتور 20 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201022/استعلام-خرید-یک-نسخه-مجموعه-نرم-افزار-اتوماسیون'>استعلام خرید یک نسخه مجموعه نرم افزار اتوماسیون / استعلام, استعلام خرید یک نسخه مجموعه نرم افزار اتوماسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201036/استعلام-ساخت-کیوسک-با-نمای-کامپوزیت--'>استعلام ساخت کیوسک با نمای کامپوزیت ... / استعلام,استعلام ساخت کیوسک با نمای کامپوزیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201050/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201063/فراخوان-مناقصه-خرید-REERIGERANT-GAS'>فراخوان مناقصه خرید REERIGERANT GAS / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید REERIGERANT GAS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201075/استعلامصندلی-چرخ-دار'>استعلامصندلی چرخ دار  / استعلام, استعلام صندلی چرخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201087/استعلام-تامین-فنس-و-پایه-و--'>استعلام تامین فنس و پایه و... / استعلام , استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201099/استعلام-روغن-نباتی-مخصوص-سرخ-کردن--'>استعلام روغن نباتی مخصوص سرخ کردن... / استعلام, استعلام روغن نباتی مخصوص سرخ کردن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201112/استعلام-خرید-کانکتور-مسی-شکاف'>استعلام خرید کانکتور مسی شکاف / استعلام, استعلام خرید کانکتور مسی شکاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201125/استعلام-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز'>استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز  / استعلام ,استعلام احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199398/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-هجده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت هجده سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت هجده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199436/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199496/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-435-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 435 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 435 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199560/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-227-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 227 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 227 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199607/مزایده-پلاک-ثبتی-1-443-اصلی-بخش-4-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1/443 اصلی بخش 4 قم نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 1/443 اصلی بخش 4 قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200707/استعلام-اقدامات-پدافند-غیرعامل--'>استعلام اقدامات پدافند غیرعامل ... / استعلام,استعلام اقدامات پدافند غیرعامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200719/استعلام-دستگاه-ایکس-ری'>استعلام دستگاه ایکس ری / استعلام, دستگاه ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200734/استعلام-مطالعه-سایت-پشتیبانی-و-اسکله-مزارع-پرورش-ماهی'>استعلام مطالعه سایت پشتیبانی و اسکله مزارع پرورش ماهی / استعلام, استعلام مطالعه سایت پشتیبانی و اسکله مزارع پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200749/استعلام-لباس-ضد-کلر-و-سیستم-تنفسی'>استعلام لباس ضد کلر و سیستم تنفسی / استعلام, لباس ضد کلر و سیستم تنفسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200762/استعلام-نمایشگر-LED--'>استعلام نمایشگر LED ... / استعلام, استعلام نمایشگر LED ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200780/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200795/استعلام-قنات-زارچ--'>استعلام قنات زارچ ... / استعلام , استعلام قنات زارچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200810/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200827/استعلام-پرده-شید'>استعلام پرده شید / استعلام, استعلام پرده شید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200843/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-جوشی'>استعلام لوله پلی اتیلن جوشی / استعلام, لوله پلی اتیلن جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200856/استعلام-مطابق-فایل-پیوستی'>استعلام مطابق فایل پیوستی / استعلام, مطابق فایل پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200871/استعلام-تایر-رادیال'>استعلام تایر رادیال / استعلام, استعلام تایر رادیال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200884/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200898/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-و-ساماندهی-معابر'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل و ساماندهی معابر  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی تکمیل و ساماندهی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200911/استعلام-سیستم-وکیوم-مرکزی-بیمارستان'>استعلام سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان  / استعلام , استعلام سیستم وکیوم مرکزی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200925/استعلام-کاشت-محصولات-چندساله--'>استعلام کاشت محصولات چندساله... / استعلام, استعلام کاشت محصولات چندساله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200942/استعلام-ماشین-حساب--'>استعلام ماشین حساب ... / استعلام, استعلام ماشین حساب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200955/استعلام-میوه-خشک-کن-خانگی'>استعلام میوه خشک کن خانگی  / استعلام, میوه خشک کن خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200967/استعلام-کی-بورد-کامپیوتر-ماوس'>استعلام کی بورد کامپیوتر، ماوس / استعلام, استعلام کی بورد کامپیوتر، ماوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200980/پنجمین-کنفرانس-بین-المللی-روانشناسی'>پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی / پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200994/استعلام-پکیج-دیواری--'>استعلام پکیج دیواری... / استعلام, استعلام پکیج دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201007/استعلام-میل-لنگ-تراش'>استعلام میل لنگ تراش   / استعلام, استعلام میل لنگ تراش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201020/استعلام-دیتا-پرژکتور-اپسون'>استعلام دیتا پرژکتور اپسون  / استعلام, استعلام دیتا پرژکتور اپسون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201035/استعلام-لوازم-مصرفی-گل-آرایی'>استعلام لوازم مصرفی گل آرایی / استعلام, استعلام لوازم مصرفی گل آرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201048/استعلام-اجرای-دیوار-محوطه'>استعلام اجرای دیوار محوطه  / استعلام , استعلام اجرای دیوار محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201062/استعلام-چاپگر-رایانه-مدل-2025--'>استعلام چاپگر رایانه مدل 2025 ... / استعلام, استعلام چاپگر رایانه مدل 2025 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201074/استعلام-خرید-4-دستگاه-جوش-دوکاره-برق-و-co2'>استعلام خرید 4 دستگاه جوش دوکاره برق و co2  / استعلام, خرید 4 دستگاه جوش دوکاره برق و co2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201086/استعلام-تعمیر-کلی-اطاقک-نگهبانی'>استعلام تعمیر کلی اطاقک نگهبانی / استعلام ، استعلام تعمیر کلی اطاقک نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201098/استعلام-آمپلی-فایر'>استعلام آمپلی فایر  / استعلام ، استعلام آمپلی فایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201110/استعلام-بهبود-و-اصلاح-مراتع-استان'>استعلام بهبود و اصلاح مراتع استان / استعلام ، استعلام بهبود و اصلاح مراتع استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201124/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام, استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199396/مزایده-تمامت-26-سهم-مشاع-از-1317-سهم-پلاک-162-اصلی'>مزایده تمامت 26 سهم مشاع از 1317 سهم پلاک 162 اصلی / مزایده ,مزایده تمامت 26 سهم مشاع از 1317 سهم پلاک 162 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199433/مزایده-5-هکتار-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-زمین-مزروعی'>مزایده 5 هکتار مشاع از 96 شعیر ششدانگ زمین مزروعی / مزایده ,مزایده 5 هکتار مشاع از 96 شعیر ششدانگ زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199485/اصلاحیه-مزایده-جمع-آوری-رول-آپ-های-سطح-شهر-و-جایگزین-نمودن-استرابورد'>اصلاحیه مزایده جمع آوری رول آپ های سطح شهر و جایگزین نمودن استرابورد / اصلاحیه مزایده, مزایده جمع آوری رول آپ های سطح شهر و جایگزین نمودن استرابورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199555/مزایده-24-ساعت-آب-و-5-هکتار-زمین-مرحله-دوم'>مزایده 24 ساعت آب و 5 هکتار زمین مرحله دوم  / مزایده,مزایده 24 ساعت آب و 5 هکتار زمین مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199605/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری مسکونی و یک قطعه زمین تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری مسکونی و یک قطعه زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199657/مزایده-ملک-شماره-ثبتی-56-فرعی-از-3606-اصلی-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک شماره ثبتی 56 فرعی از 3606 اصلی بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ملک شماره ثبتی 56 فرعی از 3606 اصلی بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199699/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199734/مزایده-ضایعات-ورق-دم-قیچی-و-ابعادی-ناشی-از-فرایند-تولید'>مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرایند تولید / مزایده, مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرایند تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199773/مزایده-یک-دستگاه-فر-قنادی-میکسر-(هم-زن)-و--'>مزایده  یک دستگاه فر قنادی -میکسر (هم زن) و ... / مزایده, مزایده  یک دستگاه فر قنادی -میکسر (هم زن) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199800/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید  / مزایده,مزایده خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199834/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200667/استعلام-جدولگذاری'>استعلام جدولگذاری / استعلام,جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200682/تجدید-فراخوان-مناقصه-نوسازی-خطوط-مخابراتی-و--'>تجدید فراخوان مناقصه نوسازی خطوط مخابراتی  و ... / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه نوسازی خطوط مخابراتی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200699/استعلام-اجاره-و-طراحی-چاپ-و-نصب-و-نگهداری-بیلبوردهای-تبلیغات'>استعلام اجاره و طراحی چاپ و نصب و نگهداری بیلبوردهای تبلیغات  / استعلام ,استعلام اجاره و طراحی چاپ و نصب و نگهداری بیلبوردهای تبلیغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200712/فراخوان-ارائه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات---'>فراخوان ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات  ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200726/استعلام-کیت-نازل-و-سوزت-برند-فقط-iwata'>استعلام کیت نازل و سوزت برند فقط iwata / استعلام, استعلام کیت نازل و سوزت برند فقط iwata</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200742/استعلام-​فاضلاب'>استعلام ​فاضلاب  / استعلام, ​فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200754/استعلام-جهت-رشته-غواصی-سطح-یک--'>استعلام جهت رشته غواصی سطح یک ... / استعلام , استعلام جهت رشته غواصی سطح یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200770/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام, سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200787/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200802/استعلام-کامپیوتر-all-in-one--'>استعلام کامپیوتر all in one... / استعلام, استعلام کامپیوتر all in one...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200817/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200833/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-باقیمانده-روستاهای-دشتینه--'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاهای دشتینه.... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده روستاهای دشتینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200848/اطلاعیه-واگذاری-خرید-پرسی-غذای-دانشجویان-دانشکده-فنی'>اطلاعیه واگذاری خرید پرسی غذای دانشجویان دانشکده فنی / اطلاعیه واگذاری خرید پرسی غذای دانشجویان دانشکده فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200861/فراخوان-خريد-خدمات-مهندسی-به-منظور-کنترل-پروژه-ها'>فراخوان خريد خدمات مهندسی به منظور کنترل پروژه ها     / فراخوان, فراخوان خريد خدمات مهندسی به منظور کنترل پروژه ها    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200876/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-تنظیفات-ساختمان--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات ساختمان - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات ساختمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200890/مناقصه-خريد-تجهيزات-آموزشی-و-کمک-آموزشی-مدارس'>مناقصه خريد تجهيزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس / آگهی مناقصه, مناقصه خريد تجهيزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200904/مناقصه-خريد-ليفتراک-ديزلی'>مناقصه خريد ليفتراک ديزلی / مناقصه عمومی, مناقصه خريد ليفتراک ديزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200917/استعلام-دستگاه-خشک-کن-دست-ایرانی-2000'>استعلام دستگاه خشک کن دست ایرانی 2000  / استعلام , استعلام دستگاه خشک کن دست ایرانی 2000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200932/استعلام-ساخت-پارتیشن'>استعلام ساخت پارتیشن / استعلام, استعلام ساخت پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200948/استعلام-خرید-یک-دستگاه-پرینتر-صنعتی'>استعلام خرید یک دستگاه پرینتر صنعتی  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه پرینتر صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200960/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام , استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200972/استعلام-محافظ-ups'>استعلام محافظ ups / استعلام,استعلام محافظ ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200986/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200999/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عــمومی یک مرحله ای,مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201012/استعلام-تعمیرات-اساسی--'>استعلام تعمیرات اساسی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201026/استعلام-پارچه-شلواری-کجراه'>استعلام پارچه شلواری کجراه / استعلام , استعلام پارچه شلواری کجراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201041/استعلام-آب-سرد-کن--'>استعلام آب سرد کن ... / استعلام, استعلام آب سرد کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201054/استعلام-ماسک-یکبار-مصرف-سه-لایه'>استعلام ماسک یکبار مصرف سه لایه / استعلام, استعلام ماسک یکبار مصرف سه لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201067/استعلام-کانال-با-ورق--'>استعلام کانال با ورق ... / استعلام , استعلام کانال با ورق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201079/استعلام-اینفلیتور-به-همراه-وای-کانکتور'>استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور  / استعلام, استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201091/استعلام-کولر-کین-الکتریک-36-هزار-کولر-کین-الکتریک-30-هزار-و--'>استعلام کولر کین الکتریک 36 هزار، کولر کین الکتریک 30 هزار و ... / استعلام, استعلام کولر کین الکتریک 36 هزار، کولر کین الکتریک 30 هزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201103/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201117/استعلام-پرینتر-4-کاره-HP--'>استعلام پرینتر 4 کاره HP... / استعلام, استعلام پرینتر 4 کاره HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201130/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی  / استعلام, اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199408/مزایده-ملک-مشتمل-بر-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک مشتمل بر زمین مساحت دویست متر  / مزایده ,مزایده ملک مشتمل بر زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199451/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-144متر-قدمت-بالای-بیست-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 144متر قدمت بالای بیست سال / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 144متر قدمت بالای بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199521/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-همکف-مساحت-99-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف مساحت 99.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه همکف مساحت 99.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199570/مزایده-یک-دستگاه-یونیت-کمپرسور--'>مزایده یک دستگاه یونیت کمپرسور... / مزایده,مزایده یک دستگاه یونیت کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200640/استعلام-درزگیر-فرچه-ای-درب-اتوماتیک--'>استعلام درزگیر فرچه ای درب اتوماتیک... / استعلام , استعلام درزگیر فرچه ای درب اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200653/استعلام-سرویس-و-نگهداری-ماشینهای-اداری--'>استعلام سرویس و نگهداری ماشینهای اداری ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری ماشینهای اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200666/استعلام-3-آیتم-باکس-سوئیچ-موتور'>استعلام 3 آیتم باکس سوئیچ موتور / استعلام , استعلام 3 آیتم باکس سوئیچ موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200681/استعلام-لوله-کشی-و-تاسیسات-گرمایشی'>استعلام  لوله کشی و تاسیسات گرمایشی / استعلام, لوله کشی و تاسیسات گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200698/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-وانت--'>استعلام  اجاره یک دستگاه خودرو وانت ... / استعلام , استعلام  اجاره یک دستگاه خودرو وانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200711/استعلام-بازسازی-ابنیه-کارگاه-تاکسیدرمی'>استعلام بازسازی ابنیه کارگاه تاکسیدرمی  / استعلام,استعلام بازسازی ابنیه کارگاه تاکسیدرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200725/استعلام-رادیاتور-آلومنیومی-اتصالی-دیواری--'>استعلام رادیاتور آلومنیومی اتصالی دیواری... / استعلام,رادیاتور آلومنیومی اتصالی دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200741/استعلام-سنسور-حرکتی--'>استعلام سنسور حرکتی... / استعلام, استعلام سنسور حرکتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200753/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200768/استعلام-تجهیزات-کارگاه-برق---'>استعلام تجهیزات کارگاه برق  ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه برق  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200786/استعلام-پکیج-آموزشی-مدیریت-ساختمان-BMS-مقدماتی'>استعلام پکیج آموزشی مدیریت ساختمان BMS مقدماتی / استعلام , استعلام پکیج آموزشی مدیریت ساختمان BMS مقدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200800/مناقصه-ایاب-وذهاب-پرسنل--نوبت-دوم'>مناقصه  ایاب وذهاب پرسنل - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه  ایاب وذهاب پرسنل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200815/استعلام-نرده-استیل--'>استعلام نرده استیل ... / استعلام, استعلام نرده استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200832/استعلام-خازن-8-کیلوولت-و-0-65-میکرو-فاراد'>استعلام خازن 8 کیلوولت و 0.65 میکرو فاراد  / استعلام, خازن 8 کیلوولت و 0.65 میکرو فاراد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200847/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-توسعه-و-ایجاد-بلوار'>مناقصه عملیات خاکبرداری توسعه و ایجاد بلوار  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات خاکبرداری توسعه و ایجاد بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200860/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه-ریپیتر---'>استعلام اکسس پوینت شبکه ریپیتر ..... / استعلام ,استعلام اکسس پوینت شبکه ریپیتر .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200875/استعلام-مرمت-شیروانی'>استعلام مرمت شیروانی / استعلام,مرمت شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200889/استعلام-درخواست-خرید-صندلی--'>استعلام درخواست خرید صندلی ... / استعلام, استعلام درخواست خرید صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200903/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200916/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-مانیتورینگ-تصفیه-خانه-فاضلاب'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم مانیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب  / استعلام, تهیه مصالح و اجرای سیستم مانیتورینگ تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200930/استعلام-پنجره-دو-جداره'>استعلام  پنجره دو جداره  / استعلام, استعلام  پنجره دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200946/استعلام-اجرای-سنگ-کاری-با-مصالح-جهت-مصلی-نماز-جمعه'>استعلام اجرای سنگ کاری با مصالح جهت مصلی نماز جمعه / استعلام, استعلام اجرای سنگ کاری با مصالح جهت مصلی نماز جمعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200959/استعلام-قفل-الکترونیکی-کمد-آفلاین--'>استعلام قفل الکترونیکی کمد آفلاین ... / استعلام, استعلام قفل الکترونیکی کمد آفلاین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200971/استعلام-باطری-12-ولت-12-آمپر-(گورالپ)'>استعلام باطری 12 ولت 12 آمپر (گورالپ) / استعلام , استعلام باطری 12 ولت 12 آمپر (گورالپ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200985/سومین-کنفرانس-بین-المللی-روانشناسی'>سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی / سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200998/سومین-سمپوزیوم-سلول-های-بنیادی'>سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی / سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201011/استعلام-شمشاد-زن-برقی--تایمر-آبیاری-و--'>استعلام شمشاد زن برقی - تایمر آبیاری و ... / استعلام, استعلام شمشاد زن برقی - تایمر آبیاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201025/استعلام-فیلتر-5-میکرون-تصفیه-روغن'>استعلام فیلتر 5 میکرون تصفیه روغن / استعلام,فیلتر 5 میکرون تصفیه روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201040/استعلام-دیگ-چدنی'>استعلام دیگ چدنی  / استعلام, استعلام دیگ چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201053/استعلام-بهسازی-مسیر-دسترسی-سراب-فارسیان'>استعلام بهسازی مسیر دسترسی سراب فارسیان / استعلام,استعلام بهسازی مسیر دسترسی سراب فارسیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201066/استعلام-کانال-کشی-پلی-اورتان'>استعلام کانال کشی پلی اورتان / استعلام, استعلام کانال کشی پلی اورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201078/استعلام-قند-حبه-و--'>استعلام قند حبه و... / استعلام, استعلام قند حبه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201090/استعلام-کالای-درخواستی-زونکن'>استعلام کالای درخواستی زونکن / استعلام,استعلام کالای درخواستی زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201102/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201115/استعلام-فلنج-ساکت-پدل'>استعلام فلنج ساکت پدل / استعلام,فلنج ساکت پدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201128/استعلام-کیس-رایانه-امل-مدل-2-8-INTEL'>استعلام کیس رایانه امل مدل 2.8 INTEL  / استعلام , استعلام کیس رایانه امل مدل 2.8 INTEL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199407/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-قطعه-اول-76-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف قطعه اول 76.11متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف قطعه اول 76.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199445/مزایده-یک-فقره-ملک-به-پلاک-3550-فرعی-بخش-5-کرمان'>مزایده یک فقره ملک به پلاک 3550 فرعی بخش 5 کرمان / مزایده ,مزایده یک فقره ملک به پلاک 3550 فرعی بخش 5 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199518/آگهی-حراج-حضوری-طلاجات-و-نقره-جات'>آگهی حراج حضوری طلاجات و نقره جات / آگهی حراج حضوری, آگهی حراج حضوری طلاجات و نقره جات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199566/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-آبادان'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه آبادان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه آبادان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199616/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-186-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 186 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 186 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200704/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام, دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200716/فراخوان-انجام-خدمات-ماشین-نویسی-و-امور-منشی-گر'>فراخوان انجام خدمات ماشین نویسی و امور منشی گر / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) ,فراخوان انجام خدمات ماشین نویسی و امور منشی گر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200731/استعلام-مطالعات-تعیین-اثرات-احداث-سد'>استعلام  مطالعات تعیین اثرات احداث سد / استعلام ،استعلام  مطالعات تعیین اثرات احداث سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200746/استعلام-تهیه-و-نصب-فنس'>استعلام تهیه و نصب فنس / استعلام,تهیه و نصب فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200758/استعلام-ابزارآلات-و--'>استعلام ابزارآلات و ... / استعلام, استعلام ابزارآلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200776/فراخوان-تهیه-و-نصب-آسانسور'>فراخوان تهیه و نصب آسانسور / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200792/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200807/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200821/استعلام-مایع-دستشویی-4-لیتری-درجه-یک'>استعلام مایع دستشویی 4 لیتری درجه یک / استعلام,استعلام مایع دستشویی 4 لیتری درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200840/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام, تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200853/فراخوان-طراحی-سايت-و-مخزن-ذخيره۱۰۰۰۰۰-مترمکعبی'>فراخوان طراحی سايت و مخزن ذخيره۱۰۰۰۰۰ مترمکعبی / فراخوان , فراخوان طراحی سايت و مخزن ذخيره۱۰۰۰۰۰ مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200866/استعلام-کوره-دیجیتال'>استعلام کوره دیجیتال  / استعلام, کوره دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200881/استعلام-تجهیز-اتاق-سرور-و-اجرای-IP-PLANINND'>استعلام تجهیز اتاق سرور و اجرای IP PLANINND / استعلام, تجهیز اتاق سرور و اجرای IP PLANINND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200895/استعلام-تایر-24-14-گریدر-سیمی-ایرانی'>استعلام تایر 24*14 گریدر سیمی ایرانی / استعلام ,استعلام تایر 24*14 گریدر سیمی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200908/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو--'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو... / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200921/استعلام-اقلام-و-لوازم-ساختمانی'>استعلام اقلام و لوازم ساختمانی  / استعلام , استعلام اقلام و لوازم ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200937/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200952/استعلام-دستگاه-شستشوی-انژکتور--'>استعلام دستگاه شستشوی انژکتور... / استعلام, استعلام دستگاه شستشوی انژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200964/استعلام-صندلی-ثابت-کنفرانس'>استعلام صندلی ثابت کنفرانس / استعلام, استعلام صندلی ثابت کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200977/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200990/استعلام-انجام-تعمیرات-مربوط-تاسیسات-ابرسانی'>استعلام  انجام تعمیرات مربوط تاسیسات ابرسانی  / استعلام ,استعلام انجام تعمیرات مربوط تاسیسات ابرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201003/استعلام-لپ-تاپ-14-اینچی--'>استعلام لپ تاپ 14 اینچی... / استعلام,لپ تاپ 14 اینچی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201017/استعلام-نوک-سمپلر-فیلتردار'>استعلام نوک سمپلر فیلتردار / استعلام، استعلام نوک سمپلر فیلتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201030/استعلام-مخزن-12-متر-مکعبی'>استعلام مخزن 12 متر مکعبی  / استعلام,استعلام مخزن 12 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201045/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201058/استعلام-اجرای-عملیات-سنگفرش-معابر-روستایی'>استعلام اجرای عملیات سنگفرش معابر روستایی  / استعلام,استعلام اجرای عملیات سنگفرش معابر روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201071/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام , استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201083/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-63'>استعلام لوله پلی اتیلن 63 / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 63</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201095/استعلام-دستگاه-کپی-جهت-دبیرخانه-عادی-فرمانداری-و--'>استعلام دستگاه کپی جهت دبیرخانه عادی فرمانداری و ... / استعلام,استعلام دستگاه کپی جهت دبیرخانه عادی فرمانداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201107/استعلام-چاپگر-تحویلداری--'>استعلام چاپگر تحویلداری... / استعلام, استعلام چاپگر تحویلداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201121/استعلام-یک-عدد-رک'>استعلام یک عدد رک  / استعلام, استعلام یک عدد رک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201135/استعلام-تعمیر-اساسی-موتور-ولوو'>استعلام تعمیر اساسی موتور ولوو  / استعلام , استعلام تعمیر اساسی موتور ولوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199392/مزایده-زمین-مساحت-30000-متر'>مزایده زمین مساحت 30000 متر / مزایده , مزایده زمین مساحت 30000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199419/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-دویست-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دویست و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199475/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-ROA'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو ROA / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو ROA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199541/مزایده-ملک-کاربری-زراعی-مساحت-2000متر-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری زراعی مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کاربری زراعی مساحت 2000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199591/مزایده-منزل-مسکونی-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199645/مزایده-ملک-قولنامه-ای-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک قولنامه ای اموال غیرمنقول / مزایده ,مزایده ملک قولنامه ای اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199692/مزایده-فروش-ملزومات-داخل-کوپه'>مزایده فروش ملزومات داخل کوپه / مزایده ، مزایده فروش ملزومات داخل کوپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199730/مزایده-آپارتمان-قطعه-چهارم-طبقه-اول-مساحت-81-متر'>مزایده آپارتمان قطعه چهارم طبقه اول مساحت 81 متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه چهارم طبقه اول مساحت 81 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199765/مزایده-تعداد-شش-واحد-خانه-سازمانی'>مزایده تعداد شش واحد خانه سازمانی / مزایده,مزایده تعداد شش واحد خانه سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199793/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-ـ-فروش-پلاک'> مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید ـ فروش  پلاک / آگهی مزایده ,  مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید ـ فروش  پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200655/استعلام-اقدامات-پدافند-غیرعامل'>استعلام اقدامات پدافند غیرعامل / استعلام, اقدامات پدافند غیرعامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200668/استعلام-تسمه-مهر-فلزی'>استعلام تسمه مهر فلزی  / استعلام تسمه مهر فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200685/استعلام-لکه-گیری-و-روکش-محور-روستایی'>استعلام لکه گیری و روکش محور روستایی / استعلام, لکه گیری و روکش محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200701/استعلام-شیر-یک-طرفه'>استعلام شیر یک طرفه / استعلام,استعلام شیر یک طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200713/استعلام-گیت-کنترل-تردد'>استعلام گیت کنترل تردد / استعلام,گیت کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200727/استعلام-کانکس-2-2--'>استعلام کانکس 2*2 ... / استعلام , استعلام کانکس 2*2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200743/مناقصه-تعمیرات-اساسی-دانشگاه'>مناقصه تعمیرات اساسی دانشگاه  / آگهی انتخاب پیمانکار,مناقصه تعمیرات اساسی دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200755/استعلام-دستگاه-فیلم-کش-و-دستگاه-همزمن-مکانیکی'>استعلام دستگاه فیلم کش و دستگاه همزمن مکانیکی / استعلام, دستگاه فیلم کش و دستگاه همزمن مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200772/استعلام-کولر-اسپیلت-کاستی-چهارطرفه'>استعلام کولر اسپیلت کاستی چهارطرفه / استعلام, کولر اسپیلت کاستی چهارطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200789/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200804/استعلام-جدولگذاری---'>استعلام جدولگذاری  ... / استعلام, جدولگذاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200818/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام  طبق فایل پیوست / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200834/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام, استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200849/مناقصه-عملیات-آسفالت-کاری-و-لکه-گیری-در-سطح-شهر--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات آسفالت کاری و لکه گیری در سطح شهر  - مرحله دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آسفالت کاری و لکه گیری در سطح شهر  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200863/مناقصه-خرید-خدمات-مهندسی-به-منظور-کنترل-پروژه-ها'>مناقصه خرید خدمات مهندسی به منظور کنترل پروژه ها / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات مهندسی به منظور کنترل پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200877/تجدید-مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای'>تجدید مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای / تجدید مناقصه , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذای رستوران دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200891/استعلام-اجرای-تعمیرات-اداری---'>استعلام اجرای تعمیرات اداری .... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200905/استعلام-تجلیل-و-پذیرایی-از-همکاران-با-خانواده'>استعلام تجلیل و پذیرایی از همکاران با خانواده  / استعلام, استعلام تجلیل و پذیرایی از همکاران با خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200918/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام,لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200933/استعلام-ساخت-و-نصب-کیوسک-های-فروش-محصولات-صنایع-دستی'>استعلام ساخت و نصب کیوسک های فروش محصولات صنایع دستی / استعلام, ساخت و نصب کیوسک های فروش محصولات صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200949/استعلام-ارائه-خدمات-پستی'>استعلام ارائه خدمات پستی / استعلام, استعلام ارائه خدمات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200961/استعلام-چاپگر-شناسنامه-و-گذرنامه'>استعلام چاپگر شناسنامه و گذرنامه / استعلام , استعلام  چاپگر شناسنامه و گذرنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200973/استعلام-آسفالت-بیندر--'>استعلام آسفالت بیندر... / استعلام, استعلام آسفالت بیندر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200987/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام, خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201000/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی / استعلام, استعلام چرخ خیاطی خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201014/استعلام-لوازم-رایانه'>استعلام لوازم رایانه  / استعلام, استعلام لوازم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201027/استعلام-توسعه-و-اصلاح-شبکه-برق--'>استعلام توسعه و اصلاح شبکه برق... / استعلام, استعلام توسعه و اصلاح شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201042/استعلام-خرید-موتور-برق-نیمه-دائم-کار-گاز-سوز--'>استعلام خرید موتور برق نیمه دائم کار گاز سوز... / استعلام ,استعلام خرید موتور برق نیمه دائم کار گاز سوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201055/استعلام-تعمیر-و-نوسازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام تعمیر و نوسازی سیستم گرمایشی / استعلام , استعلام تعمیر و نوسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201068/استعلام-مواد-غذایی-22-قلم'>استعلام مواد غذایی 22 قلم  / استعلام, استعلام مواد غذایی 22 قلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201080/استعلام-انتشار-کتاب--'>استعلام انتشار کتاب ... / استعلام انتشار کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201092/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام, استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201104/استعلام-طراحی-خرید-و-نصب-علائم-و-تابلوهای-راهنما'>استعلام طراحی، خرید و نصب علائم و تابلوهای راهنما / استعلام,استعلام طراحی، خرید و نصب علائم و تابلوهای راهنما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201118/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات  / استعلام, استعلام لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201131/استعلام-احداث-مخزن-50-متر-مکعبی--'>استعلام احداث مخزن 50 متر مکعبی ... / استعلام ,استعلام احداث مخزن 50 متر مکعبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199385/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-78-20مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 78.20مترمربع / مزایده , مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 78.20مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199411/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-240-متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه 240 متر تجدید / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 240 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199454/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-232-18متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 232.18متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 232.18متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199524/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1118متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1118متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1118متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199573/مزایده-خودرو-سایپا-se132-مدل-1395-رنگ-سفید'>مزایده خودرو سایپا se132 مدل 1395 رنگ سفید  / مزایده, مزایده  خودرو سایپا se132 مدل 1395 رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199627/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-29687-5متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 29687.5متر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 29687.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199680/فراخوان-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین  نوبت دوم  / فراخوان مزایده، فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200671/استعلام-چرخ-سردوز-صنعتی-(اورلوک)'>استعلام  چرخ سردوز صنعتی (اورلوک)  / استعلام, چرخ سردوز صنعتی (اورلوک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200687/استعلام-​لوازم-یدکی-سهند'>استعلام ​لوازم یدکی سهند / استعلام ,استعلام ​لوازم یدکی سهند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200703/استعلام-خرید-سنگ-تراورتن-و--'>استعلام خرید سنگ تراورتن و... / استعلام,خرید سنگ تراورتن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200715/استعلام-کاسه-نمد-MINI-PC-دستگاه-شارژر-باطری'>استعلام کاسه نمد، MINI PC، دستگاه شارژر باطری  / استعلام , استعلام کاسه نمد، MINI PC، دستگاه شارژر باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200729/فراخوان-تهیه-و-تامین-خودروهای-سبک'>فراخوان تهیه و تامین خودروهای سبک / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی ,فراخوان تهیه و تامین خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200745/استعلام-فاضلاب--'>استعلام فاضلاب ... / استعلام , استعلام فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200757/استعلام-انجام-خدمات-مدیریت--'>استعلام انجام خدمات مدیریت... / استعلام,انجام خدمات مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200775/استعلام-25-عدد-صندلی-کارمندی--'>استعلام 25 عدد صندلی کارمندی ... / استعلام, استعلام 25 عدد صندلی کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200791/استعلام-ویال-شیشه-ای-روغن-پمپ-سرنگ-مخصوص-تزریق-گاز'>استعلام ویال شیشه ای روغن پمپ سرنگ مخصوص تزریق گاز  / استعلام, ویال شیشه ای روغن پمپ سرنگ مخصوص تزریق گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200806/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-قنات--'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200820/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام, تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200838/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-جوشی'>استعلام لوله پلی اتیلن جوشی / استعلام, لوله پلی اتیلن جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200852/استعلام-بریکر--'>استعلام بریکر ... / استعلام, استعلام بریکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200865/استعلام-خرید-لوازم-خانگی--اداری'>استعلام خرید لوازم خانگی - اداری / استعلام, استعلام خرید لوازم خانگی - اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200880/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی'>استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی / استعلام, استعلام اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200894/استعلام-کفپوش-ورزشی'>استعلام کفپوش ورزشی / استعلام, کفپوش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200907/اولین-کنفرانس-بین-المللی-صلح-پژوهی'>اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی /  اولین کنفرانس بین المللی صلح پژوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200920/استعلام-حفاری-چاه-آب-به-روش-دستی-و-ترمیم-مخزن-آب-و--'>استعلام حفاری چاه آب به روش دستی و ترمیم مخزن آب و ... / استعلام, استعلام حفاری چاه آب به روش دستی و ترمیم مخزن آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200936/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری / استعلام, استعلام حلوا شکری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200951/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200963/استعلام-اجرای-قسمتی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب  / استعلام, اجرای قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200976/استعلام-ویدئو-پروژکشن-اپتیما'>استعلام ویدئو پروژکشن اپتیما / استعلام , استعلام ویدئو پروژکشن اپتیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200989/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201002/استعلام-نقشه-برداری-و-مطالعات-مرحله-2-آبیاری-نوین'>استعلام نقشه برداری و مطالعات مرحله 2 آبیاری نوین / استعلام, استعلام نقشه برداری و مطالعات مرحله 2 آبیاری نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201016/استعلام-خرید-رله'>استعلام خرید رله  / استعلام,استعلام رله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201029/استعلام-خرید-دستگاه-سیر-کار'>استعلام خرید دستگاه سیر کار  / استعلام,استعلام خرید دستگاه سیر کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201044/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201057/استعلام-نوک-سمپلر-فیلتردار'>استعلام نوک سمپلر فیلتردار / استعلام، استعلام نوک سمپلر فیلتردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201070/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ / استعلام,استعلام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201082/استعلام-پروژه-آماده-سازی-اراضی'>استعلام پروژه آماده سازی اراضی  / استعلام, استعلام پروژه آماده سازی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201094/استعلام-سینی-الکتروفورز-به-همراه-ترانس-مربوطه'>استعلام سینی الکتروفورز به همراه ترانس مربوطه  / استعلام, استعلام سینی الکتروفورز به همراه ترانس مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201106/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ترانسفورماتور'>استعلام نصب و راه اندازی ترانسفورماتور  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201120/استعلام-کاسه-چرخ-تراش'> استعلام کاسه چرخ تراش / استعلام , استعلام کاسه چرخ تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201134/استعلام-لوله-کاروگیت-دو-جداره'>استعلام لوله کاروگیت دو جداره  / استعلام ، استعلام لوله کاروگیت دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199391/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-مساحت-24-و-240متر'>مزایده ششدانگ دو باب منزل مساحت 24 و 240متر / مزایده , مزایده ششدانگ دو باب منزل مساحت 24 و 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199418/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-233-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 233.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 233.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199473/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-58-71متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 58-71متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 58-71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199536/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-103-88متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 103.88متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 103.88متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199589/مزایده-ضایعات-تولید'>مزایده ضایعات تولید  / آگهی مزایده, مزایده ضایعات تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199638/مزایده-فروش-مجموعه-اراضی-و-باغات-مساحت-300-هکتار'>مزایده فروش مجموعه اراضی و باغات مساحت 300 هکتار / مزایده ,مزایده فروش مجموعه اراضی و باغات مساحت 300 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199690/مزایده-اکتشاف-و-بهره-برداری-تعدادی-از-محدوده-های-اکتشافی-و-معدنی-و-دپوی-آهکی'>مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی و دپوی آهکی / آگهی مزایده عمومی, مزایده اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی و دپوی آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199729/اصلاحیه-مزایده-فروش-10-قطعه-از-اراضی-مازاد'>اصلاحیه مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199663/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-96-28متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 96.28متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 96.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199701/مزایده-آپارتمان-مساحت-110-40متر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 110.40متر قطعه دوم تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 110.40متر قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199738/مزایده-آپارتمان-مساحت-65-84متر-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 65.84متر قطعه نه تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 65.84متر قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199774/مزایده-انواع-قطعات-و-لوازم-یدکی-داغی-و-ضایعاتی-خودرو'>مزایده انواع قطعات و لوازم یدکی داغی و ضایعاتی خودرو / مزایده , مزایده انواع قطعات و لوازم یدکی داغی و ضایعاتی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199802/مزایده-زمین-مساحت-125-متر-بخش-سه-تهران'>مزایده زمین مساحت 125 متر بخش سه تهران / مزایده,مزایده زمین مساحت 125 متر بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199835/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-916متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 916متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 916متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199878/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-بای-10-12-سال-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی با قدمت بای 10-12 سال نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت بای 10-12 سال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199915/مزایده-خودرو-رنو-داستر-مشکی'>مزایده خودرو رنو داستر مشکی / مزایده, مزایده خودرو رنو داستر مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199955/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199995/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تندر-90-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودرو تندر 90 مدل 1391 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو تندر 90 مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200039/مزایده-فروش-ساختمان-مساحت-عرصه-600-متر'>مزایده فروش ساختمان مساحت عرصه 600 متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان مساحت عرصه 600 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200065/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-148-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 148 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 148 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200096/مزایده-مزرعه-مساحت-25-هکتار'>مزایده مزرعه مساحت 25 هکتار / مزایده,مزایده مزرعه مساحت 25 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200127/مزایده-یک-دستگاه-سمند'>مزایده یک دستگاه سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200168/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200204/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-و-یک-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی و یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی و یک قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200244/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-321-89متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 321.89متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 321.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200287/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-سوله-کارگاهی'>تجدید مزایده واگذاری یک باب سوله کارگاهی / مزایده, تجدید مزایده واگذاری یک باب سوله کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200325/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری واحدهای تجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200362/مزایده-اجاره-سایت-موتورهای-چهارچرخ-بنزینی'>مزایده اجاره سایت موتورهای چهارچرخ بنزینی / مزایده, مزایده اجاره سایت موتورهای چهارچرخ بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200402/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-تویوتا-رنگ-سفید'>مزایده فروش یک دستگاه وانت تویوتا رنگ سفید  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه وانت تویوتا رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200499/مزایده-واگذاری-دو-پلاک-زمین-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200587/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200669/مزایده-پلاک-بصورت-12-واحد-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده پلاک بصورت 12 واحد مسکونی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک بصورت 12 واحد مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200735/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-230-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین با بنای احداثی مساحت 230 متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از زمین با بنای احداثی مساحت 230 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200788/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-75-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 75.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 75.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200839/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-209-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 209 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 209 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200931/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-212-50متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 212.50متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 212.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201034/مزایده-عمومی-فروش-ضایعات-چوب-و-آهن-آلات'>مزایده عمومی فروش ضایعات چوب و آهن آلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش ضایعات چوب و آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201139/استعلام-دوبین-مداربسته'>استعلام دوبین مداربسته / استعلام , استعلام دوبین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201152/استعلام-پتو-اکرویک'>استعلام پتو اکرویک  / استعلام ,استعلام پتو اکرویک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201165/استعلام-باتری-2-ولت-200Ah--'>استعلام باتری 2 ولت 200Ah... / استعلام,باتری 2 ولت 200Ah...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201178/استعلام-یک-عدد-UPS-مطابق-مشخصات-اعلام-شده-در-قایل-پیوستی'>استعلام یک عدد UPS مطابق مشخصات اعلام شده در قایل پیوستی / استعلام , استعلام یک عدد UPS مطابق مشخصات اعلام شده در قایل پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201190/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی  / استعلام, حلوا شکری 50 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201202/استعلام-آبیاری-قطره-ای-و-فضای-سبز'>استعلام آبیاری قطره ای و فضای سبز / استعلام ,استعلام آبیاری قطره ای و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201214/استعلام-کیسه-زباله-رولی-200-بسته'>استعلام کیسه زباله رولی 200 بسته / استعلام, استعلام کیسه زباله رولی 200 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201226/استعلام-خرید-یک-دستگاه-مواد-غذایی-ایستاده-تولید-داخل-کشور'>استعلام خرید یک دستگاه مواد غذایی ایستاده تولید داخل کشور / استعلام, خرید یک دستگاه مواد غذایی ایستاده تولید داخل کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199871/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199914/مزایده-یک-قطعه-زمین-زعفران-میزان-25-من-محلی-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین زعفران میزان 25 من محلی تجدید  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زعفران میزان 25 من محلی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199948/خلاصه-مزایده-دستگاه-خودرو-پژو-405'>خلاصه مزایده دستگاه خودرو پژو 405 / خلاصه مزایده , خلاصه مزایده دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199991/مزایده-فروش-املاک-بانک-مهر-اقتصاد'>مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد  / مزایده,مزایده فروش املاک بانک مهر اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200035/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره مغازه تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200064/مزایده-فروش-3-تخته-فرش'>مزایده فروش 3 تخته فرش / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 3 تخته فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200094/مزایده-یکدستگاه-پرکن-دوغ-(تری-بلوک-بطری)-و--'>مزایده یکدستگاه پرکن دوغ (تری بلوک بطری)  و ... / مزایده, مزایده یکدستگاه پرکن دوغ (تری بلوک بطری)  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200126/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200162/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200202/مزایده-اجاره-استرابوردها'>مزایده اجاره استرابوردها / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره استرابوردها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200238/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-20-سال-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ملک با قدمت بالای 20 سال بخش سه اردبیل / مزایده,مزایده ملک با قدمت بالای 20 سال بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200281/مزایده-دستگیره-کابینتی-و--'>مزایده دستگیره کابینتی و ... / مزایده , مزایده دستگیره کابینتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200321/مزایده-یک-دستگاه-خودر-سواری-هیوندا-سانتافه-مدل-2011-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودر سواری هیوندا سانتافه مدل 2011  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودر سواری هیوندا سانتافه مدل 2011   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200356/مزایده-مغازه-مساحت-10-20متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت 10.20متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت 10.20متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200394/مزایده-فروش-چوب-های-حاصل-از-سربرداری-هرس-97-4-10'>مزایده فروش چوب های حاصل از سربرداری هرس 97.4.10  / آگهی مزایده,مزایده  فروش چوب های حاصل از سربرداری هرس 97.4.10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200488/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-1400متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 1400متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 1400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200585/مزایده-پلاک-ثبتی-256-فرعی-از-141-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 256 فرعی از 141 اصلی نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 256 فرعی از 141 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200658/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.20متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200730/مزایده-فروش-ساختمان-مازاد-مساحت-عرصه-666-و-740متر'>مزایده فروش ساختمان مازاد مساحت عرصه 666 و 740متر  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان مازاد مساحت عرصه 666 و 740متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200785/مزایده-جمع-آوری-کلیه-پسماندهای-خشک-و-قابل-بازیافت'>مزایده جمع آوری کلیه پسماندهای خشک و قابل بازیافت / مزایده ,مزایده جمع آوری کلیه پسماندهای خشک و قابل بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200836/مزایده-فروش-144-قلم-اموال-منقول-شامل-تلویزیون-سامسونگ--قلیان'>مزایده فروش 144 قلم اموال منقول شامل تلویزیون سامسونگ ، قلیان / مزایده , مزایده فروش 144 قلم اموال منقول شامل تلویزیون سامسونگ ، قلیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200928/مزایده-اجاره-مغازه-غرفه'>مزایده اجاره مغازه غرفه  / مزایده ,مزایده اجاره مغازه غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201031/مزایده-فروش-یک-دستگاه-واحد-خدماتی-مساحت-82-35متر'>مزایده فروش یک دستگاه واحد خدماتی مساحت 82.35متر  / مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه واحد خدماتی مساحت 82.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201138/استعلام-پرینتر-سیاه-و-سفید-لیزری-تلفن-همراه-سامسونگ---'>استعلام پرینتر سیاه و سفید لیزری- تلفن همراه سامسونگ .... / استعلام, پرینتر سیاه و سفید لیزری- تلفن همراه سامسونگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201151/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات  / استعلام , استعلام اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201164/استعلام-عملیات-اجرایی-پایپ-جکینگ'>استعلام عملیات اجرایی پایپ جکینگ / استعلام,عملیات اجرایی پایپ جکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201177/استعلام-سیستم-صوت-و-تصویر'>استعلام سیستم صوت و تصویر / استعلام,سیستم صوت و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201189/استعلام-ویدیو-پرژکتور'>استعلام ویدیو پرژکتور / استعلام,ویدیو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201201/استعلام-کانتر-دیالیز--'>استعلام کانتر دیالیز... / استعلام, استعلام کانتر دیالیز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201213/استعلام-آسفالت-معابر-روستا--'>استعلام آسفالت معابر روستا... / استعلام, استعلام آسفالت معابر روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201225/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201237/استعلام-خرید-دستگاه-گنده-گیر-کارگاه-نجاری'>استعلام خرید دستگاه گنده گیر کارگاه نجاری  / استعلام , استعلام خرید دستگاه گنده گیر کارگاه نجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201249/استعلام-3-ردیف-فیلتر'>استعلام 3 ردیف فیلتر  / استعلام, استعلام 3 ردیف فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201261/استعلام-تلویزیون-LED-43'>استعلام تلویزیون LED 43 / استعلام , استعلام تلویزیون LED 43</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201273/استعلام-بها-خرید-قطعات-مکانیکال-سیل'>استعلام بها خرید قطعات مکانیکال سیل / استعلام بهاء,  استعلام بها خرید قطعات مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201285/استعلام-طراحی-و-ساخت-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه---'>استعلام طراحی و ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه  ... / استعلام, استعلام طراحی و ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201297/استعلام​-راد-برنجی'>استعلام​ راد برنجی  / استعلام , استعلام​ راد برنجی  ​​​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201309/استعلام-خرید-کفپوش-بتنی'>استعلام  خرید کفپوش بتنی / استعلام , استعلام  خرید کفپوش بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201321/استعلام-خرید-پکیج-7-کاره-و-پیشرفته'>استعلام خرید پکیج 7 کاره و پیشرفته / استعلام, استعلام خرید پکیج 7 کاره و پیشرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199673/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-سواری-سوزوکی-گرند-ویتارا'>مزایده شش دانگ یک دستگاه سواری سوزوکی گرند ویتارا  / مزایده , مزایده شش دانگ یک دستگاه سواری سوزوکی گرند ویتارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199708/مزایده-انواع-کارتن-ضایعاتی--'>مزایده انواع کارتن ضایعاتی ... / مزایده, مزایده انواع کارتن ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199748/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-باغی-بخش-شانزده-قزوین'>مزایده یک قطعه زمین کاربری باغی بخش شانزده قزوین / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغی بخش شانزده قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199778/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-انضمام-کلیه-مستحدثات'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به انضمام کلیه مستحدثات / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به انضمام کلیه مستحدثات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199810/مزایده-بنای-احداثی-شامل-دو-باب-مغازه-مساحت-92-16متر'>مزایده بنای احداثی شامل دو باب مغازه مساحت 92.16متر / مزایده,مزایده بنای احداثی شامل دو باب مغازه مساحت 92.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199843/مزایده-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-بکهو-لودر--'>مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر... / مزایده, مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199888/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-ابعاد-200-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به ابعاد 200 مترمربع  / آگهی مزایده , مزایده یک قطعه زمین به ابعاد 200 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199921/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-با-کاربری-تجاری-خدماتی'>تجدید مزایده  واگذاری بهره برداری از ساختمان با کاربری تجاری -خدماتی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده  واگذاری بهره برداری از ساختمان با کاربری تجاری -خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199966/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و  اقساطی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و  اقساطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200013/مزایده-تعداد-شش-دستگاه-ماشین-بافندگی-گردباف'>مزایده تعداد شش دستگاه ماشین بافندگی گردباف   / مزایده, مزایده تعداد شش دستگاه ماشین بافندگی گردباف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200044/مزایده-واگذاری-مینی-بوس-هیوندای-کروز--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مینی بوس هیوندای کروز - نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری مینی بوس هیوندای کروز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200069/مزایده-سواری-پژو-پارس-به-رنگ-نقره-ای'>مزایده سواری پژو پارس به رنگ نقره ای  / مزایده, مزایده  سواری پژو پارس به رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200105/مزایده-فروش-ملک-مساحت-8617متر'>مزایده فروش ملک مساحت 8617متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 8617متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200137/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-آمیکو'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200178/مزایده-پلاک-16942-فرعی-عرصه-200-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 16942 فرعی عرصه 200 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک 16942 فرعی عرصه 200 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200212/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200250/مزایده-واگذاری-ساخت-و-بهره-برداری-غرفه-های-پذیرایی'>مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری غرفه های پذیرایی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ساخت و بهره برداری غرفه های پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200298/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-474-48متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 474.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 474.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200332/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-710متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 710متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی مساحت 710متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200367/تجدید-مزایده-نصب-کیوسک-اغذیه'>تجدید مزایده  نصب کیوسک اغذیه  / تجدید آگهی مزایده, مزایده  نصب کیوسک اغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200435/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضای-مازاد-غیر-آموزشی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از فضای مازاد غیر آموزشی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از فضای مازاد غیر آموزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200525/مزایده-منزل-مسکونی-با-سند-عادی-میزان-805-متر'>مزایده منزل مسکونی با سند عادی میزان 805 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سند عادی میزان 805 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200603/مزایده-فروش-اسلج-و-مواد-زائد-نفتی'>مزایده فروش اسلج و مواد زائد نفتی / مزایده ، مزایده فروش اسلج و مواد زائد نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200683/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-186-77متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186.77متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200759/مزایده-فروش-املاک-بصورت-نقدی-و-اقساطی'>مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200803/مزایده-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده سه دستگاه خودرو / مزایده, مزایده سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200868/مزایده-ملک-پله-برقی'>مزایده ملک پله برقی  / مزایده, مزایده ملک پله برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200940/مزایده-ملک-بخش-یازده-ثبت-چمستان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش یازده ثبت چمستان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش یازده ثبت چمستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201111/مزایده-ششدانگ-ملک-با-سند-عادی'>مزایده ششدانگ ملک با سند عادی / مزایده , مزایده ششدانگ ملک با سند عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201142/استعلام-راهبری-و-نگهداری-دیتا-سنتر'>استعلام راهبری و نگهداری دیتا سنتر / استعلام , استعلام راهبری و نگهداری دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201155/استعلام-دستگاه-TNM-5000'>استعلام دستگاه TNM 5000 / استعلام, دستگاه TNM 5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201169/استعلام-خرید-مواد-غذایی-و-حبوبات--'>استعلام خرید مواد غذایی و حبوبات ... / استعلام استعلام خرید مواد غذایی و حبوبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201181/استعلام-گرافت-آئورت-دو-شاخ-داکرون'>استعلام گرافت آئورت دو شاخ داکرون / استعلام, گرافت آئورت دو شاخ داکرون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201193/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته و تجهیزات مربوطه / استعلام, خرید و نصب دوربین مدار بسته و تجهیزات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201205/استعلام-3000-کیلوگرم-سیم-مسی-ارت--'>استعلام 3000 کیلوگرم سیم مسی ارت.... / استعلام , استعلام 3000 کیلوگرم سیم مسی ارت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199719/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-1020متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 1020متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 1020متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199755/مزایده-عمومی-واگذاری-بصورت-فروش-3-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-نوبت-دوم'> مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 3 قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم  / مزایده, مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 3 قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199783/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-اعیانی-122-18متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت اعیانی 122.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت اعیانی 122.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199814/مزایده-خودرو-سواری-آردی-یشمی-دوگانه-سوز'>مزایده خودرو سواری آردی یشمی دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری آردی یشمی دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199851/مزایده-کارگاه-سنگ-شکن-خود-(چاپ-دوم)'>مزایده کارگاه سنگ شکن خود (چاپ دوم) / مزاید ه, مزایده کارگاه سنگ شکن خود (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199893/مزایده-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199926/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199979/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200021/مزایده-فروش-حدود-107-مورد-ماشین-آلات-مستهلک-و-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش حدود 107 مورد ماشین آلات مستهلک و اقلام ضایعاتی  / آگهی مزایده یک مرحله ای ,مزایده فروش حدود 107 مورد ماشین آلات مستهلک و اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200050/مزایده-فروش-عرصه-دو-قطعه-تجاری-مساحت-17-و23-متر'>مزایده فروش عرصه دو قطعه تجاری مساحت 17 و23 متر  / مزایده,مزایده فروش عرصه دو قطعه تجاری مساحت 17 و23 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200074/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-684متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 684متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 684متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200109/مزایده-سواری-پژو-405-رنگ-مشکی-نوبت-دوم'>مزایده سواری پژو 405 رنگ مشکی- نوبت  دوم  / مزایده, مزایده سواری پژو 405 رنگ مشکی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200143/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-پارک-شهر-به-منظور-نصب-وسایل-بازی-کودکان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره قسمتی از زمین پارک شهر به منظور نصب وسایل بازی کودکان - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  اجاره قسمتی از زمین پارک شهر به منظور نصب وسایل بازی کودکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200183/مزایده-فروش-تجهیزات-و-قطعات-یدکی-مستعمل-کامپیوتری'>مزایده فروش تجهیزات و قطعات یدکی مستعمل کامپیوتری / مزایده, مزایده فروش تجهیزات و قطعات یدکی مستعمل کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200220/مزایده-اجاره-دادن-ماشین-آلات'> مزایده اجاره دادن ماشین آلات  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دادن ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200258/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-48-22متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48.22متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 48.22متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200308/حراج-حضوری-تعداد-متنابهی-شیرآلات-ساختمانی-و-انواع-کالای-نو-و-مستعمل--'>حراج حضوری تعداد متنابهی شیرآلات ساختمانی و انواع کالای نو و مستعمل ... / حراج حضوری , حراج حضوری تعداد متنابهی شیرآلات ساختمانی و انواع کالای نو و مستعمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200337/مزایده-فروش-املاک-به-تعداد-20-قطعه-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک به تعداد 20 قطعه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک به تعداد 20 قطعه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200376/مزایده-محوطه-پارکینگ-خودروها'>مزایده محوطه پارکینگ خودروها / مزایده, مزایده محوطه پارکینگ خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200446/مزایده-روغن-ضایعاتی-و--'>مزایده روغن ضایعاتی و... / مزایده روغن ضایعاتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200539/مزایده-فروش-سرقفلی-دو-باب-مغازه-هر-کدام-110-متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه هر کدام 110 متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه هر کدام 110 متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200614/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-صد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیانی صد متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت اعیانی صد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200689/مزایده-ملک-مساحت-481-29متر'>مزایده ملک مساحت 481.29متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 481.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200767/مزایده-ارچین-کف-33-33-نوع-درجه-2'>مزایده ارچین کف 33*33 نوع درجه 2 / مزایده ,مزایده ارچین کف 33*33 نوع درجه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200816/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-1497-20متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 1497.20متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 1497.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200878/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-741-فرعی-از-هشت-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 741 فرعی از هشت اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 741 فرعی از هشت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200974/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-120-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 120 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 120 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201129/مزایده-فراخوان-املاک-و-مستغلات-کاربری-ورزشی-آموزشی-بهداشتی-درمانی'>مزایده فراخوان املاک و مستغلات کاربری ورزشی آموزشی بهداشتی درمانی  / مزایده ,مزایده فراخوان املاک و مستغلات کاربری ورزشی آموزشی بهداشتی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201144/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201157/استعلام-خرید-محصولات-الکتریکی-اداری'>استعلام خرید محصولات الکتریکی اداری / استعلام, استعلام خرید محصولات الکتریکی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201171/استعلام-نرم-افزار-بخش-انگلیسی-وب-سایت'>استعلام نرم افزار بخش انگلیسی وب سایت / استعلام ، استعلام نرم افزار بخش انگلیسی وب سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201183/استعلام-تلویزیون-55-اینج'>استعلام تلویزیون 55 اینج / استعلام, استعلام تلویزیون 55 اینج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201195/استعلام-اره-اتوماتیک-و--'>استعلام اره اتوماتیک و ... / استعلام, استعلام اره اتوماتیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201207/استعلام-خرید-تجهیزات-خیاطی'>استعلام خرید تجهیزات خیاطی / استعلام , استعلام خرید تجهیزات خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201219/استعلام-پروژه-احداث-مسیر-روستایی'>استعلام پروژه احداث مسیر روستایی / استعلام , استعلام پروژه احداث مسیر روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199626/مزایده-واگذاری-ایجاد-سوغات-سرای-زائر'>مزایده واگذاری ایجاد سوغات سرای زائر / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ایجاد سوغات سرای زائر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199676/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شهر-جدید-پردیس-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199716/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-و-یک-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و یک متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد و یک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199750/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-نصب-و-تجهیز-به-وسایل-بازی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب و تجهیز به وسایل بازی / مزایده، مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت نصب و تجهیز به وسایل بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199782/مزایده-فروش-خودرو-سواری-زانتیا-200-x'>مزایده فروش خودرو سواری زانتیا 200 x / آگهی مزایده فروش مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری زانتیا 200 x</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199811/مزایده-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199844/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-81متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.81متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.81متر قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199890/مزایده-دستگاه-فک-و-سرند'>مزایده دستگاه فک و سرند  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه فک و سرند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199924/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199974/مزایده-فروش-یازده-دستگاه-خودرو'>مزایده  فروش یازده دستگاه خودرو / مزایده, مزایده  فروش یازده دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200018/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-سه-دزفول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه دزفول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش سه دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200048/مزایده-استخر-شهدای-دانش-آموز-نوبت-دوم'>مزایده استخر شهدای دانش آموز نوبت دوم / مزایده , مزایده استخر شهدای دانش آموز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200072/مزایده-فروش-ستون-های-فلزی'>مزایده فروش ستون های فلزی  / آگهی مزایده , مزایده فروش ستون های فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200108/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200138/مزایده-ملک-به-مساحت-216-30متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 216.30متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 216.30متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200179/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-کوماتسو-عراقی'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو عراقی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو عراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200216/مزایده-مجموعه-بازی-کودکان'>مزایده مجموعه بازی کودکان / مزایده, مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200255/مزایده-آپارتمان-مساحت-110-21متر'>مزایده آپارتمان مساحت 110.21متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 110.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200301/تجدید-مزایده-چهار-دست-قالب-تزریق-پلاستیک-اسباب-بازی-تراکتور---'>تجدید مزایده چهار دست قالب تزریق پلاستیک اسباب بازی تراکتور .... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده چهار دست قالب تزریق پلاستیک اسباب بازی تراکتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200333/مزایده-اجاره-لایت-باکس'>مزایده اجاره لایت باکس  / مزایده عمومی, مزایده اجاره لایت باکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200373/مزایده-خودرو-نیسان-و-پژو-پارس'>مزایده خودرو نیسان و پژو پارس  / مزایده , مزایده خودرو نیسان و پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200441/مزایده-اجاره-داروخانه'>مزایده اجاره داروخانه / مزایده ، مزایده اجاره داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200534/مزایده-16000-متر-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده 16000 متر زمین کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده 16000 متر زمین کشاورزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200607/مزایده-پلاک-534-39-به-مساحت-385متر'>مزایده پلاک 534/39 به مساحت 385متر / مزایده ,مزایده پلاک 534/39 به مساحت 385متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200684/مزایده-واگذاری-1650-متر-مربع-مغازه-تجاری--'>مزایده واگذاری 1650 متر مربع مغازه تجاری ... / مزایده, مزایده واگذاری 1650 متر مربع مغازه تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200764/مزایده-واگذاری-استقرار-کیوسکهای-سطح-شهر-با-کاربری-فروش-مواد-غذایی'>مزایده واگذاری استقرار کیوسکهای سطح شهر با کاربری فروش مواد غذایی  / مزایده ,مزایده واگذاری استقرار کیوسکهای سطح شهر با کاربری فروش مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200812/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-ساختمان-تجدید'>مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از ساختمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200870/مزایده-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-2543-فرعی-از-12-اصلی'>مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 2543 فرعی از 12 اصلی / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک ثبتی 2543 فرعی از 12 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200947/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201116/مزایده-48-دقیقه-آب-به-انضمام-4600متر-زمین-نوبت-اول'>مزایده 48 دقیقه آب به انضمام 4600متر زمین نوبت اول / مزایده ,مزایده 48 دقیقه آب به انضمام 4600متر زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201143/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی  / استعلام , استعلام استنت دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201156/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب  / استعلام, عملیات خرید آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201170/استعلام-اسپیلت-ایرانی'>استعلام  اسپیلت ایرانی / استعلام, اسپیلت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201182/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-تجهیزات-پیشنهادی-برای-پروژه-نظارت-تصویری-طبی'>استعلام تهیه و حمل و نصب تجهیزات پیشنهادی برای پروژه نظارت تصویری طبی  / استعلام, تهیه و حمل و نصب تجهیزات پیشنهادی برای پروژه نظارت تصویری طبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201194/استعلام-موتور-آموزشی-tu5-با-گیربکس-کامل-بر-روی-استند'>استعلام موتور آموزشی tu5 با گیربکس کامل بر روی استند / استعلام , استعلام موتور آموزشی tu5 با گیربکس کامل بر روی استند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201206/استعلام-کیسه-زباله-مشکی--'>استعلام کیسه زباله مشکی... / استعلام,کیسه زباله مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201218/استعلام-پایه-علائم--'>استعلام پایه علائم ... / استعلام, استعلام پایه علائم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199824/مزایده-دستگاه-پرس-ضربه-ای-62-تنی--'>مزایده دستگاه پرس ضربه ای 62 تنی... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه پرس ضربه ای 62 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199864/مزایده-تلویزیون-پنجاه-اینچ-ال-جی-و--'>مزایده تلویزیون پنجاه اینچ ال جی و ... / مزایده, مزایده تلویزیون پنجاه اینچ ال جی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199906/مزایده-ملک-قطعه-4-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه 4 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه 4 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199939/مزایده-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-مساحت-105-75متر'>مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی مساحت 105.75متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی مساحت 105.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199985/مزایده-دستگاه-استروژن'>مزایده دستگاه استروژن  / مزایده، مزایده دستگاه استروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200028/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-محل-لوکس-فروشی'>مزایده واگذاری بهره برداری از محل لوکس فروشی  / مزایده ,مزایده واگذاری بهره برداری از محل لوکس فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200057/مزادیده-واگذاری-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزادیده واگذاری اقلام مستعمل و ضایعاتی / مزایده, مزادیده واگذاری اقلام مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200082/مزایده-دو-قطعه-به-شماره-150-فرعی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده دو قطعه به شماره 150 فرعی بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده دو قطعه به شماره 150 فرعی بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200120/مزایده-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مزایده لوله پلی اتیلن -  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده لوله پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200150/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-روکش-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پرس روکش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرس روکش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200194/مزایده-زمین-مسکونی-بخش-ده-ثبتی-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی بخش ده ثبتی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی بخش ده ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200224/مزایده-حراج-حضوری-تعداد-متنابهی-شیرآلات-ساختمانی-و-انواع-کالای-نو-و-مستعمل-2-دستگاه-بویلر--'>مزایده حراج حضوری تعداد متنابهی شیرآلات ساختمانی و انواع کالای نو و مستعمل، 2 دستگاه بویلر... / مزایده, مزایده حراج حضوری تعداد متنابهی شیرآلات ساختمانی و انواع کالای نو و مستعمل، 2 دستگاه بویلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200276/مزایده-اجاره-تلویزیون-شهری'>مزایده اجاره تلویزیون شهری / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200314/مزایده-یک-دستگاه-لودر-هیوندای'>مزایده یک دستگاه لودر هیوندای  / مزایده یک دستگاه لودر هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200348/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200383/مزایده-واگذاری-دو-باب-از-فروشگاه-های-شهرداری'>مزایده واگذاری دو باب از فروشگاه های شهرداری  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری دو باب از فروشگاه های شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200470/مزایده-واگذاری-2-دستگاه-اتوبوس-بنز--'>مزایده واگذاری 2 دستگاه اتوبوس بنز ... / مزایده, مزایده واگذاری 2 دستگاه اتوبوس بنز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200559/مزایده-دو-قطعه-زمین-هر-کدام-22-5متر'>مزایده دو قطعه زمین هر کدام 22.5متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین هر کدام 22.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200630/مزایده-اجاره-مکان-جهت-فروشگاه-در-لابی-استخر'>مزایده اجاره مکان جهت فروشگاه در لابی استخر / مزایده , مزایده اجاره مکان جهت فروشگاه در لابی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200700/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-195-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 195.5متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 195.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200773/مزایده-عرصه-و-اعیان-خانه-طلق-مساحت-231-متر'>مزایده عرصه و اعیان خانه طلق مساحت 231 متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان خانه طلق مساحت 231 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200825/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-150-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 150 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200901/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201005/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-سی-سال-161-11متر'>مزایده آپارتمان با قدمت سی سال 161.11متر / مزایده ,مزایده آپارتمان با قدمت سی سال 161.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201148/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201158/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-ملکی-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201161/استعلام-حفاظت-و-مرمت-اشیاء-فرهنگی-تاریخی--'>استعلام حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی تاریخی... / استعلام, استعلام حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201174/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201186/استعلام-خرید-محصولات-الکتریکی-اداری'>استعلام خرید محصولات الکتریکی اداری / استعلام , استعلام خرید محصولات الکتریکی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201198/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام,شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201210/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام,دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201222/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-برق-ساختمان'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه برق ساختمان / استعلام, خرید تجهیزات کارگاه برق ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201234/استعلام-موتور-هواساز'>استعلام موتور هواساز  / استعلام , استعلام موتور هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201246/استعلام-پکیج-36000-ایرانی-رادیاتور--'>استعلام پکیج 36000 ایرانی رادیاتور... / استعلام,پکیج 36000 ایرانی رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201258/استعلام-کامپیوتر-آلبن-وان'>استعلام کامپیوتر آلبن وان / استعلام , استعلام کامپیوتر آلبن وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201270/استعلام-اجرای-اسکلت-فلزی'>استعلام اجرای اسکلت فلزی / استعلام, اجرای اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201282/استعلام-پودر-گوگرد'>استعلام پودر گوگرد / استعلام,استعلام پودر گوگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201294/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201306/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-لوله-فایبرگلاس'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله فایبرگلاس  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوله فایبرگلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199760/مزایده-عمومی-واگذاری-بصورت-فروش-7-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 7 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 7 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199789/مزایده-یکدستگاه-تخلیه-جگر-و-سنگدان-و--'>مزایده  یکدستگاه تخلیه جگر و سنگدان و ... / مزایده, مزایده  یکدستگاه تخلیه جگر و سنگدان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199822/مزایده-پلاک-151-فرعی-از-48-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک 151 فرعی از 48 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک 151 فرعی از 48 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199856/مزایده-ملک-بخش-7-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش 7 تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش 7 تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199901/مزایده-زیرزمین-تجاری-قطعه-یک-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده زیرزمین تجاری قطعه یک تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده زیرزمین تجاری قطعه یک تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199934/مزایده-منزل-مسکونی-اعیانی-مسکونی-هشتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی اعیانی مسکونی هشتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی اعیانی مسکونی هشتاد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199982/مزایده-فروش-یکدستگاه-دیژنکتور-گازی'>مزایده فروش یکدستگاه دیژنکتور گازی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیژنکتور گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200024/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند ال ایکس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200056/مزایده-یک-فقره-سیمکارت'>مزایده یک فقره سیمکارت / مزایده,مزایده یک فقره سیمکارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200078/اصلاحیه-اگهی-مزایده-یخچال-فریزر'>اصلاحیه اگهی مزایده یخچال فریزر  / اصلاحیه مزایده , اگهی مزایده یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200116/آگهی-حراج-تعدادی-موتورسیکلت-اسقاط-و-غیرقابل-استفاده'>آگهی حراج تعدادی موتورسیکلت اسقاط و غیرقابل استفاده  / آگهی حراج, آگهی حراج  تعدادی موتورسیکلت اسقاط و غیرقابل استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200147/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250-متر-و-مغازه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر و مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250 متر و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200192/مزایده-یک-دستگاه-فوتون-رنگ-آبی'>مزایده یک دستگاه فوتون رنگ آبی  / مزایده,مزایده یک دستگاه فوتون رنگ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200223/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200265/اگهی-مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-شهرستان'>اگهی مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان / مزایده ,اگهی مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200312/مزایده-یک-قطعه-پرواربندی-سنتی-عرصه-230متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه پرواربندی سنتی عرصه 230متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه پرواربندی سنتی عرصه 230متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200347/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200381/مزایده-فروش-ششدانگ-اتومبیل-سواری-پژو-206'>مزایده  فروش ششدانگ اتومبیل سواری پژو 206  / مزایده, مزایده  فروش ششدانگ اتومبیل سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200465/مزایده--مزایده-فروش-تندر-ال-90-مدل-91'>مزایده,  مزایده فروش تندر ال 90 مدل 91 / مزایده , مزایده فروش تندر ال 90 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200553/مزایده-ملک-کاربری-تجاری-با-ده-واحد-پارکینگ'>مزایده ملک کاربری تجاری با ده واحد پارکینگ / مزایده,مزایده ملک کاربری تجاری با ده واحد پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200627/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-236-متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 236 متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 236 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200695/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آسانسور-های-صنعتی'>مزایده فروش دو دستگاه آسانسور های صنعتی / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه آسانسور های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200771/مزایده-اجاره-پایانه-مسافربری'>مزایده اجاره پایانه مسافربری / مزایده , مزایده اجاره پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200824/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-سواری-405-جی-ال-ایکس'>مزایده فروش یکدستگاه پژو سواری 405 جی ال ایکس / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو سواری 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200893/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-18-ثبتی-اصفهان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 18 ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200991/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-دو-ارومیه'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو ارومیه / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان بخش دو ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201146/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-2081-و-2082-اصلی-بخش-دو'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک 2081 و 2082 اصلی بخش دو / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک 2081 و 2082 اصلی بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201147/استعلام-خرید-مصالح-شن-و-ماسه'>استعلام خرید مصالح شن و ماسه / استعلام, خرید مصالح شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201160/استعلام-ترانسفورماتور-کم-تلفات--'>استعلام ترانسفورماتور کم تلفات... / استعلام, استعلام ترانسفورماتور کم تلفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201173/استعلام-تجهیزات-ماشین-ابزار--'>استعلام تجهیزات ماشین ابزار ... / استعلام , استعلام تجهیزات ماشین ابزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201185/استعلام-خرید-برش-و-حمل-آهن-آلات--'>استعلام خرید، برش و حمل آهن آلات ... / استعلام, استعلام خرید، برش و حمل آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201197/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور  / استعلام, استعلام کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201209/استعلام-خرید-لیست-تجهیزات-رشته-کشاورزی'>استعلام خرید لیست تجهیزات رشته کشاورزی  / استعلام, خرید لیست تجهیزات رشته کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201221/استعلام-لوح-نشانه-و-نگاره--'>استعلام لوح نشانه و نگاره ... / استعلام, استعلام لوح نشانه و نگاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201233/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201245/مناقصه-خرید-P-F--MASONEILAN'>مناقصه خرید P/F : MASONEILAN   / مناقصه, مناقصه خرید P/F : MASONEILAN  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201257/استعلام-کره-15-گرمی'>استعلام کره 15 گرمی / استعلام, استعلام کره 15 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201269/استعلام-راد-3-نیکل'>استعلام راد 3% نیکل  / استعلام , استعلام ​راد 3% نیکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201281/استعلام-دستگاه-گرولر--'>استعلام دستگاه گرولر... / استعلام, استعلام دستگاه گرولر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200574/استعلام-اجرای-ابنیه-فنی--'>استعلام اجرای ابنیه فنی ... / استعلام,استعلام اجرای ابنیه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200589/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت / استعلام,استعلام اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200604/استعلام-ساکت-پارچه-ای'>استعلام ساکت پارچه ای / استعلام,استعلام ساکت پارچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200618/استعلام-دفترچه-یادداشت-15-10-فنر-دوبل-60-برگی'>استعلام  دفترچه یادداشت 15*10 فنر دوبل 60 برگی / استعلام, دفترچه یادداشت 15*10 فنر دوبل 60 برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200633/کنفرانس-بین-المللی-مطالعات-زبان--ادبیات-و-فرهنگ'>کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ، ادبیات و فرهنگ / کنفرانس بین المللی مطالعات زبان ، ادبیات و فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200647/استعلام-پمپ-کولر-گازی-و-موتور-آب-سردکن'>استعلام پمپ کولر گازی و موتور آب سردکن / استعلام, استعلام پمپ کولر گازی و موتور آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200660/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,استعلام صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200673/استعلام-دستگاه-pvc'>استعلام دستگاه pvc / استعلام, دستگاه pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200690/استعلام-لوازم-یدکی-کلارک-تبلت-سامسونگ-شیر-یک-طرفه-و--'>استعلام لوازم یدکی کلارک، تبلت سامسونگ، شیر یک طرفه و... / استعلام, استعلام لوازم یدکی کلارک، تبلت سامسونگ، شیر یک طرفه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200705/استعلام-برق-20-کیلووات-کارگاه-تاکسیدرمی'>استعلام برق 20 کیلووات کارگاه تاکسیدرمی  / استعلام, برق 20 کیلووات کارگاه تاکسیدرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200717/استعلام-لایه-روبی-و-بهسازی-قنات-و---'>استعلام  لایه روبی و بهسازی قنات و .... / استعلام, لایه روبی و بهسازی قنات و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200732/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200747/استعلام-تبلت-سامسونگ--'>استعلام تبلت سامسونگ... / استعلام,تبلت سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200760/استعلام-گشتاور-سنج-تا-2-7-m-رشته-برق-صنعتی'>استعلام گشتاور سنج تا 2/7 m رشته برق صنعتی / استعلام ,استعلام گشتاور سنج تا 2/7 m رشته برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200777/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام,استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200793/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مربوط-به-عملیات-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه خدمات مربوط به عملیات نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه انجام کلیه خدمات مربوط به عملیات نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200808/استعلام-دمنده'>استعلام دمنده  / استعلام ,استعلام دمنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200822/مناقصه-احداث-فاز-دوم-پارک-جنگلی-نوبت-سوم'>مناقصه  احداث فاز دوم پارک جنگلی- نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث فاز دوم پارک جنگلی- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200841/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-و-رنگ-آمیزی-کورهای--'>استعلام تهیه و ساخت و نصب و رنگ آمیزی کورهای ... / استعلام, استعلام تهیه و ساخت و نصب و رنگ آمیزی کورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200854/مناقصه-انجام-عملیات-بوسنجی-شبکه-های-توزیع-گاز--'>مناقصه انجام عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز ... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات بوسنجی شبکه های توزیع گاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200867/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200882/استعلام-سنگ-لاشه-فاقد-بسته-بندی--'>استعلام سنگ لاشه فاقد بسته بندی ... / استعلام , استعلام سنگ لاشه فاقد بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200896/استعلام-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق'>استعلام سیستم کشف و اعلام حریق  / استعلام, سیستم کشف و اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200909/استعلام-مجموعه-شیر-شات-jeavans'>استعلام مجموعه شیر شات jeavans / استعلام , استعلام مجموعه شیر شات jeavans</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200922/مناقصه-خرید-خدمات-مهندسی'>مناقصه خرید خدمات مهندسی  / مناقصه, مناقصه  خرید خدمات مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200939/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی   / استعلام , استعلام دستگاه کپی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200953/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن--'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن... / آگهی مناقصه,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200965/استعلام-تعداد120-عدد-تخته-وایت-برد--'>استعلام تعداد120 عدد تخته وایت برد ... / استعلام ,استعلام تعداد120 عدد تخته وایت برد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200978/مناقصه-خريد-مقدار-۱۰۳۴۸-مترلوله-کاروگيت-فاضلابی'>مناقصه خريد مقدار ۱۰۳۴۸ مترلوله کاروگيت فاضلابی / مناقصه خريد مقدار ۱۰۳۴۸ مترلوله کاروگيت فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200992/استعلام-پکیج-آموزشی'>استعلام پکیج آموزشی  / استعلام , استعلام پکیج آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201004/استعلام-لاین-ترمینال-فیبر-نوری'>استعلام لاین ترمینال فیبر نوری  / استعلام,استعلام لاین ترمینال فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201018/استعلام-سقف-و-بدنه-762-متر---'>استعلام سقف و بدنه 762 متر  ... / استعلام , استعلام سقف و بدنه 762 متر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201032/استعلام-تجهیزات-و-راه-اندازی-شبکه-بی-سیم'>استعلام تجهیزات و راه اندازی شبکه بی سیم  / استعلام, استعلام  تجهیزات و راه اندازی شبکه بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201046/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201060/استعلام-پرده-عمودی-پیچک-درجه-یک'>استعلام پرده عمودی پیچک درجه یک / استعلام,استعلام پرده عمودی پیچک درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201072/استعلام-تولید-داخل-کشور'>استعلام تولید داخل کشور / استعلام, استعلام تولید داخل کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201084/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون  / استعلام, استعلام ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201096/استعلام-خازن-15-کیلو'>استعلام خازن 15 کیلو / استعلام, استعلام خازن 15 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201108/استعلام-ایمن-سازی-نقاط-پر-تصادف--'>استعلام ایمن سازی نقاط پر تصادف... / استعلام, استعلام ایمن سازی نقاط پر تصادف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201122/استعلام-اره-فارسی---'>استعلام اره فارسی  ... / استعلام, استعلام اره فارسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201136/استعلام-پدیرایی-شام'>استعلام پدیرایی شام / استعلام, استعلام پدیرایی شام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199394/تجدید-مزایده-اجاره-تجاری-های-مجتمع-خلیج-فارس'>تجدید مزایده اجاره تجاری های مجتمع خلیج فارس / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره تجاری های مجتمع خلیج فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199424/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-30متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84.30متر قطعه شش تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84.30متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200691/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال ... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200706/استعلام-آموزش-جواهرساز-مهره-ای'>استعلام  آموزش جواهرساز مهره ای  / استعلام, آموزش جواهرساز مهره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200718/استعلام-کیسه-زباله-داخل-خودرو'>استعلام کیسه زباله داخل خودرو / استعلام,استعلام کیسه زباله داخل خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200733/استعلام-خرید-جی-پی-اس'>استعلام خرید جی پی اس  / استعلام, خرید جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200748/استعلام-دیگ-بخار-ظرفیت-یک-تن'>استعلام  دیگ بخار ظرفیت یک تن  / استعلام, دیگ بخار ظرفیت یک تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200761/استعلام-کولرگازی-پنجره-ای'>استعلام کولرگازی پنجره ای  / استعلام, کولرگازی پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200778/استعلام-دفع-آفات--'>استعلام دفع آفات ... / استعلام , استعلام دفع آفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200794/استعلام-انجام-کارگزاری-برنامه-اجرایی-مصوب-سال-97--'>استعلام انجام کارگزاری برنامه اجرایی مصوب سال 97... / استعلام, استعلام انجام کارگزاری برنامه اجرایی مصوب سال 97...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200809/استعلام-آموزش--'>استعلام آموزش ... / استعلام , استعلام آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200826/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200842/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200855/استعلام-شستشو-و-لایروبی-شبکه---'>استعلام شستشو و لایروبی شبکه  ... / استعلام , استعلام شستشو و لایروبی شبکه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200869/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی--'>استعلام خرید مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام خرید مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200883/استعلام-2000-عدد-RFID-TAG'>استعلام 2000 عدد RFID TAG / استعلام , استعلام 2000 عدد RFID TAG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200897/استعلام-احداث-آبنما-و-دیواره-سنگی-در-سطح-منطقه'>استعلام احداث آبنما و دیواره سنگی در سطح منطقه  / استعلام,استعلام احداث آبنما و دیواره سنگی در سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200910/استعلام-رنگ-آمیزی'>استعلام رنگ آمیزی  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200923/استعلام-اسکان-درمانی-ایثارگران-و-خانواده-های-معظم-شهدا'>استعلام  اسکان درمانی ایثارگران و خانواده های معظم شهدا / استعلام, اسکان درمانی ایثارگران و خانواده های معظم شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200941/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200954/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200966/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-هوایی-مسافر'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر / مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل هوایی مسافر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200979/استعلام-خرید-8-دستگاه-کولر-گازی-پنجره-ایی'>استعلام خرید 8 دستگاه کولر گازی پنجره ایی / استعلام, استعلام خرید 8 دستگاه کولر گازی پنجره ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200993/استعلام-سیلندر-تراش'>استعلام سیلندر تراش / استعلام, استعلام سیلندر تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201006/استعلام-موزاییک'>استعلام موزاییک / استعلام,موزاییک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201019/استعلام-کف-شکنی'>استعلام کف شکنی  / استعلام,استعلام کف شکنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201033/استعلام-دوبین-مداربسته'>استعلام دوبین مداربسته / استعلام , استعلام دوبین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201047/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس آنتی ویروس / استعلام, استعلام لایسنس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201061/استعلام-خوراک-دام-پایه-نیشکری--'>استعلام خوراک دام پایه نیشکری... / استعلام, استعلام خوراک دام پایه نیشکری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201073/استعلام-تهیه-روغن-ماشین-آلات-سبک--'>استعلام تهیه روغن ماشین آلات سبک... / استعلام,تهیه روغن ماشین آلات سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201085/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب  / استعلام, استعلام لب تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201097/استعلام-تکمیل-سالن-ژیمناستیک--'>استعلام تکمیل سالن ژیمناستیک... / استعلام,تکمیل سالن ژیمناستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201109/استعلام-مجموعه-کامل-آموزشی-برق-خودرو'>استعلام مجموعه کامل آموزشی برق خودرو  / استعلام , استعلام مجموعه کامل آموزشی برق خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201123/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام ، استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199395/مزایده-زمین-کاربری-زراعی-مساحت-2075متر'>مزایده زمین کاربری زراعی مساحت 2075متر  / مزایده , مزایده زمین کاربری زراعی مساحت 2075متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199427/مزایده-ششدانگ-زمین-و-مرغداری-مساحت-20000-و-12000متر'>مزایده ششدانگ زمین و مرغداری مساحت 20000 و 12000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین و مرغداری مساحت 20000 و 12000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199484/مزایده-ششدانگ-قطعه-14-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-255متر'>مزایده ششدانگ قطعه 14 پلاک ثبتی مساحت عرصه 255متر / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 14 پلاک ثبتی مساحت عرصه 255متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199553/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199597/مزایده-پلاک-ثبتی-8-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 8 فرعی از 58 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8 فرعی از 58 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199650/مزایده-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده دستگاه سواری پیکان  / مزایده , مزایده دستگاه سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199698/مزایده-فروش-لوازم-و-ملزومات-اداری-مستعمل-شامل-ضایعات-آهن-کولر-گازی-و--تجدید'>مزایده فروش لوازم و ملزومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن، کولر گازی و...تجدید  / مزایده, مزایده فروش لوازم و ملزومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن، کولر گازی و...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199733/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم-مساحت-169-06متر'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم مساحت 169.06متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه چهارم مساحت 169.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199771/مزایده-آپارتمان-شمال-طبقه-5-مساحت-153-40متر'>مزایده آپارتمان شمال طبقه 5 مساحت 153.40متر  / مزایده,مزایده آپارتمان شمال طبقه 5 مساحت 153.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199797/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-353-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 353.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 353.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199828/مزایده-باغ-تامسون-مساحت-2550متر'>مزایده باغ تامسون مساحت 2550متر / مزایده,مزایده باغ تامسون مساحت 2550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201318/استعلام-برج-نوری'>استعلام برج نوری  / استعلام،  استعلام برج نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201330/استعلام-سم'>استعلام سم  / استعلام,استعلام سم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201342/استعلام-اسکن-اوراق-مالیاتی'>استعلام اسکن اوراق مالیاتی / استعلام اسکن اوراق مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201354/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201366/مناقصه-خرید-P-F-SINUS-JEVI​'>مناقصه خرید  P/F: SINUS JEVI​ / مناقصه, مناقصه خرید  P/F: SINUS JEVI​</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201380/استعلام-مجموعه-ابزارهای-گفتار-درمانی'>استعلام مجموعه ابزارهای گفتار درمانی / استعلام , استعلام مجموعه ابزارهای گفتار درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201396/استعلام-میز-کارمندی-با-فایل-سه-کشو'>استعلام میز کارمندی با فایل سه کشو  / استعلام, استعلام میز کارمندی با فایل سه کشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201410/استعلام-اتصال-لوله-کشی-اب-آشامیدنی'>استعلام اتصال لوله کشی اب آشامیدنی  / استعلام , استعلام اتصال لوله کشی اب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201424/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-24-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت / استعلام, سوئیچ دیتا شبکه 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201425/مزایده-بخاریهای-گازی-مستعمل'>مزایده بخاریهای گازی مستعمل / مزایده بخاریهای گازی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201439/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201456/استعلام-حفاری-و-خاک-برداری'>استعلام حفاری و خاک برداری  / استعلام, حفاری و خاک برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201470/استعلام-کیس-رایانه-و--'>استعلام کیس رایانه و... / استعلام, استعلام کیس رایانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201484/استعلام-لپه-تبریزی'>استعلام لپه تبریزی / استعلام, استعلام لپه تبریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201496/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام , استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201508/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201520/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-میکسرهای-حوضچه---'>استعلام اصلاح و بازسازی میکسرهای حوضچه  ... / استعلام استعلام اصلاح و بازسازی میکسرهای حوضچه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201528/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-تانکر-فرسوده'>مزایده یک دستگاه خودروی تانکر فرسوده / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی تانکر فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201533/استعلام-کنتور-حجمی'>استعلام کنتور حجمی / استعلام,کنتور حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201545/استعلام-میز-اداری-کارمندی--'>استعلام میز اداری کارمندی... / استعلام,میز اداری کارمندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201557/استعلام-معابر-و-کوچه-باغ-های-اطراف-باغ-جهانی'>استعلام معابر و کوچه باغ های اطراف باغ جهانی  /  استعلام, استعلام معابر و کوچه باغ های اطراف باغ جهانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201569/استعلام-ظروف-یکبار-مصرف-گیاهی'>استعلام ظروف یکبار مصرف گیاهی / استعلام, استعلام ظروف یکبار مصرف گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201582/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201594/استعلام-پلاستیک-و-ملامین'>استعلام پلاستیک و ملامین / استعلام , استعلام پلاستیک و ملامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201606/استعلام-خرید-چراغ-فرماندهی-4-زمانه--'>استعلام خرید چراغ فرماندهی 4 زمانه... / استعلام, استعلام خرید چراغ فرماندهی 4 زمانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201618/استعلام-جی-پی-اس-دستی'>استعلام جی پی اس دستی / استعلام , استعلام جی پی اس دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201333/استعلام-استند-آموزشی'>استعلام استند آموزشی / استعلام,استند آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201345/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام , استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201357/استعلام-صندلی-کارشناسی'>استعلام صندلی کارشناسی  / استعلام , استعلام صندلی کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201370/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی / استعلام , استعلام چای ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201375/مزایده-بخاریهای-گازی-مستعمل'>مزایده بخاریهای گازی مستعمل / مزایده بخاریهای گازی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201384/استعلام-روشویی-پایه-دار--'>استعلام روشویی پایه دار... / استعلام,روشویی پایه دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201399/استعلام-تایر-بایاس'>استعلام تایر بایاس  / استعلام, استعلام تایر بایاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201413/استعلام-پنکه--'>استعلام پنکه ... / استعلام , استعلام پنکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201428/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201441/مزایده-لوازم-اسقاط-اداری-برقی-الکترونیک'>مزایده لوازم اسقاط اداری برقی الکترونیک / مزایده لوازم اسقاط اداری برقی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201443/استعلام-تجدید-استعلام-پروژه-انتقال-آب-با-لوله-چاه'>استعلام تجدید استعلام پروژه انتقال آب با لوله چاه  / استعلام ,استعلام تجدید استعلام پروژه انتقال آب با لوله چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201459/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201473/استعلام-دار-قالی'>استعلام دار قالی / استعلام,استعلام دار قالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201487/استعلام-مجموعه-آموزشی-سیستم'>استعلام مجموعه آموزشی سیستم / استعلام,استعلام مجموعه آموزشی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201499/استعلام-چاپگر-رایانه'>استعلام چاپگر رایانه / استعلام, استعلام چاپگر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201511/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-و-مسطح-سازی--'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی و مسطح سازی... / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی و مسطح سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201523/استعلام-بتن-عیار-300-به-مقدار-100-متر-مکعب'>استعلام بتن عیار 300 به مقدار 100 متر مکعب / استعلام, استعلام بتن عیار 300 به مقدار 100 متر مکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201536/استعلام-گیربکس-تندر-90'>استعلام گیربکس تندر 90  / استعلام , استعلام گیربکس تندر 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201548/استعلام-فوندانسیون-پایه-روشنایی'>استعلام فوندانسیون پایه روشنایی  / استعلام , استعلام فوندانسیون پایه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201560/استعلام-ساعت-اندازه-گیری'>استعلام ساعت اندازه گیری  / استعلام , استعلام ساعت اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201572/استعلام-اره--'>استعلام اره ... / استعلام , استعلام اره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201585/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام,میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201597/استعلام-کنتور-حجمی-سنسور-دار---'>استعلام کنتور حجمی سنسور دار..... / استعلام ,استعلام کنتور حجمی سنسور دار.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201609/استعلام-خرید-تجهیزات-و-ملزومات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات و ملزومات اداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201621/استعلام-لپ-تاب-لنوو'>استعلام لپ تاب لنوو  / استعلام, استعلام لپ تاب لنوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201238/استعلام-عملیات-اجرایی-محوطه-سازی-سالن--'>استعلام عملیات اجرایی محوطه سازی سالن ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی محوطه سازی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201250/استعلام-جدول-هدایت-آبهای-سطحی-تجدید'>استعلام جدول هدایت آبهای سطحی تجدید / استعلام , استعلام جدول هدایت آبهای سطحی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201262/استعلام-بوبین'>استعلام بوبین / استعلام, استعلام بوبین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201274/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام , استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201286/استعلام​-​ورق-آهنی-در-سایزهای-مختلف'>استعلام​ ​ورق آهنی در سایزهای مختلف  / استعلام , استعلام ​​ورق آهنی در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201298/مناقصه-خرید-تجهیزات-جهت-نصب-و-راه-اندازی-کنترل-پنل-مرکزی'>مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی کنترل پنل مرکزی  / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات جهت نصب و راه اندازی کنترل پنل مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201310/استعلام-سنگ-پلاک-مرمریت'>استعلام سنگ پلاک مرمریت / استعلام , استعلام سنگ پلاک مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201322/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی'>استعلام دستگاه نوبت دهی  / استعلام,استعلام دستگاه نوبت دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201334/استعلام-عملیات-ابنیه-و-سقف-و-کف-سازی--'>استعلام عملیات ابنیه و سقف و کف سازی ... / استعلام , استعلام عملیات ابنیه و سقف و کف سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201346/استعلام-کیت-آموزشی-مدار-فنی-و-کار-دانش'>استعلام کیت آموزشی مدار فنی و کار دانش / استعلام, کیت آموزشی مدار فنی و کار دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201358/استعلام-ساکشن-روغن'>استعلام ساکشن روغن / استعلام,استعلام ساکشن روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201371/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201382/مزایده-ششدانگ-پلاک-34-فرعی-مساحت-235-3متر'>مزایده ششدانگ پلاک 34 فرعی مساحت 235.3متر / مزایده , مزایده ششدانگ پلاک 34 فرعی مساحت 235.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201385/استعلام-کامپیوتر-کامل-با-مانیتور-صفحه-کلید--'>استعلام کامپیوتر کامل با مانیتور صفحه کلید... / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل با مانیتور صفحه کلید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201400/مناقصه-تامین-آب-آشامیدنی'>مناقصه تامین آب آشامیدنی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201415/استعلام-دستگاه-ترموگراف--'>استعلام دستگاه ترموگراف... / استعلام, استعلام دستگاه ترموگراف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201429/استعلام-خرید-تعداد-16-دستگاه-تلفن-voip'>استعلام خرید تعداد 16 دستگاه تلفن voip  / استعلام , استعلام خرید تعداد 16 دستگاه تلفن voip </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201444/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-فایروال'>استعلام نصب و راه اندازی فایروال  / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201445/مزایده-لوازم-اسقاط-اداری-برقی-الکترونیک'>مزایده لوازم اسقاط اداری برقی الکترونیک / مزایده لوازم اسقاط اداری برقی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201460/استعلام-اره-فارسی-بر'>استعلام اره فارسی بر  / استعلام , استعلام اره فارسی بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201475/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی  / استعلام, دیوار پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201488/استعلام-مکانیک-خودرو--'>استعلام مکانیک خودرو .. / استعلام, استعلام مکانیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201500/استعلام-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام  / استعلام, دستگاه الکترولیز نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201512/استعلام-خرید-ضربه-گیر-اسفنجی'>استعلام خرید ضربه گیر اسفنجی / استعلام, استعلام خرید ضربه گیر اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201524/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام,استعلام کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201537/استعلام-انصالات-پلی-اتیلن'>استعلام انصالات پلی اتیلن / استعلام, انصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201549/استعلام-اسپیلت-سرمایش-گرمایش'>استعلام اسپیلت سرمایش گرمایش / استعلام, استعلام  اسپیلت سرمایش گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201561/استعلام-کمد-دیواری-mdf-باکسی-پاک-چوب'>استعلام کمد دیواری mdf باکسی پاک چوب / استعلام,استعلام کمد دیواری mdf باکسی پاک چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201573/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن /  استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201586/استعلام-سنگ-دیوار-مرمریت'>استعلام سنگ دیوار مرمریت / استعلام, استعلام سنگ دیوار مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201598/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام, استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201610/استعلام-قلم-نوری-دیجیتال'>استعلام قلم نوری دیجیتال / استعلام, استعلام قلم نوری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201622/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام, استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201231/استعلام-تهیه-و-نصب-کفپوش--'>استعلام تهیه و نصب کفپوش... / استعلام, استعلام تهیه و نصب کفپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201243/استعلام-ویدئو-پروژاکتور'>استعلام ویدئو پروژاکتور / استعلام,ویدئو پروژاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201255/استعلام-گازرسانی-به-مدارس'>استعلام گازرسانی به مدارس / استعلام , استعلام گازرسانی به مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201267/استعلام-دستگاه-اسپلیت--'>استعلام دستگاه اسپلیت ... / استعلام, استعلام دستگاه اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201279/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام,خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201291/استعلام​-​​لوله-2-اینچ-رده-40-بدون-درز'>استعلام​ ​​لوله 2 اینچ رده 40 بدون درز  / استعلام , استعلام ​​​لوله 2 اینچ رده 40 بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201303/استعلام-سرویس-شستشو-خدمات-فنی'>استعلام سرویس شستشو خدمات فنی / استعلام, استعلام سرویس شستشو خدمات فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201315/استعلام-اجرای-دوره-های-آموزشی-و-بازدید-علمی'>استعلام اجرای دوره های آموزشی و بازدید علمی  / استعلام, اجرای دوره های آموزشی و بازدید علمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201327/استعلام-اجرای-پارک--'>استعلام اجرای پارک ... / استعلام , استعلام اجرای پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201339/استعلام-کنترل-کیفی-سالیانه-تجهیزات-پزشکی-بیمارستانی'>استعلام کنترل کیفی سالیانه تجهیزات پزشکی بیمارستانی  / استعلام,استعلام کنترل کیفی سالیانه تجهیزات پزشکی بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201351/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی-دومنظوره--'>استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی دومنظوره... / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب کشاورزی دومنظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201363/مناقصه-عمومی-خرید-آسانسور-جهت-ساختمان-دپارتمان-قلب'>مناقصه عمومی خرید آسانسور جهت ساختمان دپارتمان قلب  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسانسور جهت ساختمان دپارتمان قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201377/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201391/استعلام-server-hp-proliant-dl380-g9'>استعلام  server hp proliant dl380-g9  / استعلام , استعلام server hp proliant dl380-g9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201404/مزایده-فروش-وسایط-نقلیه'>مزایده فروش وسایط نقلیه / مزایده , مزایده فروش وسایط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201407/استعلام-ماست-100-گرمی-پرچرب--'>استعلام ماست 100 گرمی پرچرب... / استعلام, استعلام ماست 100 گرمی پرچرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201421/استعلام-کیسه-زباله-مشکی--'>استعلام کیسه زباله مشکی... / استعلام,کیسه زباله مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201435/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام , استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201452/استعلام-پرژکتور--'>استعلام پرژکتور ... / استعلام, استعلام پرژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201466/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201468/مزایده-سواری-405-جی-ال-ایکس'>مزایده سواری 405 جی ال ایکس / مزایده, مزایده سواری 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201481/استعلام-سرنگ-سها'>استعلام سرنگ سها  / استعلام , استعلام سرنگ سها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201493/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201505/استعلام-حفاری-چاه-آب-و-کلیه-کارهای-مرتبط--'>استعلام حفاری چاه آب و کلیه کارهای مرتبط ... / استعلام, استعلام حفاری چاه آب و کلیه کارهای مرتبط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201517/استعلام-اسپلیت-دیواری'>استعلام اسپلیت دیواری / استعلام , استعلام اسپلیت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201530/استعلام-خرید-دار-قالی'>استعلام خرید دار قالی /  استعلام,استعلام خرید دار قالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201542/استعلام-پک-آموزشی-پی-ال-سی--'>استعلام پک آموزشی پی ال سی ... / استعلام, استعلام پک آموزشی پی ال سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201554/استعلام-سیستم-کامل-رایانه-ای-و-چاپگر'>استعلام سیستم کامل رایانه ای و چاپگر / استعلام , استعلام سیستم کامل رایانه ای و چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201566/استعلام-سنسور-سیولاتور'>استعلام سنسور سیولاتور  / استعلام , استعلام سنسور سیولاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201579/استعلام-دفتر-خدمات-محلی'>استعلام دفتر خدمات محلی / استعلام, استعلام دفتر خدمات محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201591/استعلام-خرید-کمد-ابزار'>استعلام خرید کمد ابزار / استعلام,استعلام خرید کمد ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201603/استعلام-دستگاه-دیاگ'>استعلام دستگاه دیاگ / استعلام,دستگاه دیاگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201615/استعلام-ساخت-سرویس-بهداشتی-با-سنگ-توالت-فرنگ'>استعلام ساخت سرویس بهداشتی با سنگ توالت فرنگ  / استعلام, استعلام ساخت سرویس بهداشتی با سنگ توالت فرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201230/استعلام-لپ-تاب'>استعلام لپ تاب  / استعلام, استعلام  لپ تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201242/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور / استعلام, استعلام کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201254/استعلام-تعمیر-سرویس-بهداشتی-و-سیمان-کاری-و-لوله-کشی--'>استعلام تعمیر سرویس بهداشتی و سیمان کاری و لوله کشی ... / استعلام, تعمیر سرویس بهداشتی و سیمان کاری و لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201266/استعلام-کشمش-درجه-یک--'>استعلام کشمش درجه یک ... / استعلام, استعلام کشمش درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201278/استعلام​-راد-کربن-استیل'>استعلام​ راد کربن استیل  / استعلام , استعلام ​راد کربن استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201290/استعلام-لب-تاب-ایسوز-مدل--'>استعلام لب تاب ایسوز مدل... / استعلام,استعلام لب تاب ایسوز مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201302/استعلام-اندازه-گیری-پایش-عوامل-زیان-آور-کار--'>استعلام اندازه گیری پایش عوامل زیان آور کار... / استعلام, استعلام اندازه گیری پایش عوامل زیان آور کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201314/استعلام-خرید-رایانه--'>استعلام خرید رایانه ... / استعلام, استعلام خرید رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201326/استعلام-جهت-تاسیسات-فرمانداری'>استعلام جهت تاسیسات فرمانداری / استعلام ,استعلام جهت تاسیسات فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201338/استعلام-لوازم-تاسیسات-آب'>استعلام لوازم تاسیسات آب / استعلام , استعلام لوازم تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201350/مناقصه-ساخت-GASKET'>مناقصه ساخت GASKET / مناقصه ساخت GASKET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201362/استعلام-برگزاری-کارگاه-آموزشی-و-همایش-زیست-محیطی'>استعلام  برگزاری کارگاه آموزشی و همایش زیست محیطی / استعلام , استعلام  برگزاری کارگاه آموزشی و همایش زیست محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201376/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه  / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201390/استعلام-اجرای-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای محوطه سازی ... / استعلام , استعلام اجرای محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201401/مزایده-لوازم-اسقاط-اداری-برقی-الکترونیک'>مزایده لوازم اسقاط اداری برقی الکترونیک / مزایده لوازم اسقاط اداری برقی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201406/استعلام-دیوار-پوش-PVC-و-تایل-سقفی-روکش-PVC--'>استعلام دیوار پوش PVC  و تایل سقفی روکش PVC ... / استعلام ,استعلام دیوار پوش PVC  و تایل سقفی روکش PVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201420/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی / استعلام, استعلام روغن مایع سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201433/استعلام-گیره-ورتکس--'>استعلام گیره ورتکس ... / استعلام, استعلام گیره ورتکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201451/استعلام-برگزاری-جشنواره-آش--'>استعلام برگزاری جشنواره آش ... / استعلام , استعلام برگزاری جشنواره آش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201464/استعلام-نصب-و-پیاده-سازی-فایروال--'>استعلام نصب و پیاده سازی فایروال ... / استعلام, استعلام نصب و پیاده سازی فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201465/مزایده-و-فروش-زغال-بلوط-شهرستان--'>مزایده و فروش زغال بلوط شهرستان... / مزایده , مزایده و فروش زغال بلوط شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201480/استعلام-اینترنت--'>استعلام اینترنت ... / استعلام , استعلام اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201492/استعلام-جک-دو-ستونی'>استعلام جک دو ستونی  / استعلام, استعلام جک دو ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201504/استعلام-ویدیو-پروژکتور-Epson-EB-X27'>استعلام ویدیو پروژکتور Epson EB-X27 / استعلام, استعلام ویدیو پروژکتور Epson EB-X27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201516/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201529/استعلام-آموزش-مجریان-و-بهره-برداران--'>استعلام آموزش مجریان و بهره برداران... / استعلام, استعلام آموزش مجریان و بهره برداران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201541/استعلام-دیوار-رادیویی'>استعلام دیوار رادیویی  / استعلام , استعلام دیوار رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201553/استعلام-چرخ-دستی-چهارطرف-بسته-ارتفاع-30-و--'>استعلام چرخ دستی چهارطرف بسته ارتفاع 30 و ... / استعلام,استعلام چرخ دستی چهارطرف بسته ارتفاع 30 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201565/استعلام-جک-سوسماری-3-تن'>استعلام جک سوسماری 3 تن / استعلام , استعلام جک سوسماری 3 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201578/استعلام-پیستوله'>استعلام پیستوله / استعلام,استعلام پیستوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201590/استعلام-صندلی-جهت-سالن-جلسات'>استعلام صندلی جهت سالن جلسات / استعلام صندلی جهت سالن جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201602/استعلام-اجرای-پروژه-فعالیت-های-آبخیزداری-(دیوار-ساحلی)'>استعلام اجرای پروژه فعالیت های آبخیزداری (دیوار ساحلی) / استعلام, استعلام اجرای پروژه فعالیت های آبخیزداری (دیوار ساحلی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201614/استعلام-دستگاه-تست-ecu'>استعلام دستگاه تست ecu / استعلام , استعلام دستگاه تست ecu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201217/استعلام-کنتور-مولتی-جت'>استعلام کنتور مولتی جت  / استعلام, شرکت آب و فاضلاب روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201229/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-و-حمل-انواع-اتصالات-و-شیرآلات-کنترلی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل انواع اتصالات و شیرآلات کنترلی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل انواع اتصالات و شیرآلات کنترلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201241/استعلام-فرمون--آنالیزور-سم-پرتابل-آزمایشگاهی'>استعلام فرمون ، آنالیزور سم پرتابل آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام فرمون ، آنالیزور سم پرتابل آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201253/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی  / استعلام, استعلام روغن مایع سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201265/استعلام-مودم-مخابراتی'>استعلام مودم مخابراتی / استعلام, استعلام مودم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201277/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201289/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام, چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201301/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-مقاومت-زمین--'>استعلام دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین... / استعلام,دستگاه اندازه گیری مقاومت زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201313/استعلام-سوئیچ-24-بورت-planet-gsw-2401---'>استعلام سوئیچ 24 بورت planet gsw-2401  ... / استعلام, استعلام سوئیچ 24 بورت planet gsw-2401  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201325/استعلام-کولر-آبی--'>استعلام کولر آبی... / استعلام, استعلام کولر آبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201337/استعلام-2-ردیف-فیلتر'>استعلام 2 ردیف فیلتر  / استعلام, استعلام 2 ردیف فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201349/مناقصه-خرید-P-F-NUOVO-PIGNONE'>مناقصه خرید P/F NUOVO PIGNONE / مناقصه, مناقصه خرید P/F NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201361/استعلام-انجام-پروژه-مانیتورینگ-گاز-معدن--'>استعلام انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن... / استعلام,انجام پروژه مانیتورینگ گاز معدن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201374/استعلام-لاستیک-خودرو-سبک-و-سنگین'>استعلام لاستیک خودرو سبک و سنگین  / استعلام, استعلام لاستیک خودرو سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201388/استعلام-دستگاه-سرور'>استعلام دستگاه سرور / استعلام, استعلام  دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201394/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201405/استعلام-تجهیزات-انفورماتیک--'>استعلام تجهیزات انفورماتیک ... / استعلام, استعلام تجهیزات انفورماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201419/استعلام-مجموعه-کیت-های-آموزشی'>استعلام مجموعه کیت های آموزشی / استعلام , استعلام مجموعه کیت های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201432/استعلام-سنگ-پلاک-تراورتن'>استعلام سنگ پلاک تراورتن / استعلام,سنگ پلاک تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201450/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام,کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201454/مزایده-فروش-اوراقی-3-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش اوراقی 3 دستگاه خودرو / مزایده فروش اوراقی 3 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201463/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201479/استعلام-اتوکلاو-طبق-مشخصات-فنی--'>استعلام اتوکلاو طبق مشخصات فنی... / استعلام,استعلام اتوکلاو طبق مشخصات فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201491/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پلاک-خوان'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان / استعلام,نصب و راه اندازی سیستم پلاک خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201503/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201515/استعلام-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام تاسیسات مکانیکی / استعلام,استعلام تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201527/استعلام-قرص-جاذب--'>استعلام قرص جاذب... / استعلام, استعلام قرص جاذب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201540/استعلام-تجهیزات-موردنیاز-هنرستانها--'>استعلام تجهیزات موردنیاز هنرستانها ... / استعلام , استعلام تجهیزات موردنیاز هنرستانها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201552/استعلام-خدمات-خودرویی'>استعلام خدمات خودرویی / استعلام,خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201564/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201576/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور  / استعلام دیتا پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201589/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ---'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ .... / استعلام, استعلام رایانه همراه لپ تاپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201601/استعلام-دیتا-پروژکتور--'>استعلام دیتا پروژکتور ... / استعلام , استعلام دیتا پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201613/استعلام-simatic-hmi-tp-700--'>استعلام simatic hmi tp 700... / استعلام,استعلام simatic hmi tp 700...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200594/استعلام-تجهیزات-لوله-کشی--'>استعلام تجهیزات لوله کشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200610/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200624/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی / مناقصه, مناقصه واگذاری امور تعمیر، نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200638/استعلام-بیرنگ-مارک-NTN-و-یاتاقان-مارک-KBC'>استعلام بیرنگ مارک NTN و یاتاقان مارک KBC / استعلام, استعلام بیرنگ مارک NTN و یاتاقان مارک KBC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200652/استعلام-ضربه-گیر-مارک-enidine'>استعلام ضربه گیر مارک enidine  / استعلام , استعلام ضربه گیر مارک enidine </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200665/استعلام-خرید-و-نصب-سه-دستگاه-درب-برقی-ریلی'>استعلام خرید و نصب سه دستگاه درب برقی ریلی  / استعلام ,استعلام خرید و نصب سه دستگاه درب برقی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200680/استعلام-دوربین-نقشه-برداری'>استعلام دوربین نقشه برداری / استعلام,دوربین نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200697/فراخوان-برون-سپاری-بهنگام-سازی-و-ژئو-کدسازی'>فراخوان برون سپاری بهنگام سازی و ژئو کدسازی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری بهنگام سازی و ژئو کدسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200710/استعلام-مطالعه-و-طراحی-دتایل-های-اجرایی-طرح-داخلی-سایت-موزه'>استعلام مطالعه و طراحی دتایل های اجرایی طرح داخلی سایت موزه / استعلام، استعلام مطالعه و طراحی دتایل های اجرایی طرح داخلی سایت موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200724/استعلام-ماسه-شکسته--'>استعلام ماسه شکسته ... / استعلام,استعلام ماسه شکسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200738/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام, کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200752/استعلام-ملزومات-و-سازه--'>استعلام ملزومات و سازه ... / استعلام, استعلام ملزومات و سازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200766/استعلام-اقلام-مارک-کاموزی'>استعلام اقلام مارک کاموزی  / استعلام , استعلام اقلام مارک کاموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200784/استعلام-سنگ-تراورتن-گردویی-تیره'>استعلام سنگ تراورتن گردویی تیره / استعلام, سنگ تراورتن گردویی تیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200799/استعلام-کیس-رایانه-PC--'>استعلام کیس رایانه PC ... / استعلام, استعلام کیس رایانه PC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200814/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-رمپ-فنداسیون-و--'>مناقصه پروژه عملیات اجرایی رمپ، فنداسیون و... / مناقصه , مناقصه پروژه عملیات اجرایی رمپ، فنداسیون و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200830/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200846/مناقصه-عملیات-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی / مناقصه, مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200859/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200874/استعلام-بخاری-انرژی'>استعلام بخاری انرژی / استعلام , استعلام بخاری انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200888/استعلام-اقلام-یدکی-برند-sitt'>استعلام اقلام یدکی برند sitt / استعلام , استعلام اقلام یدکی برند sitt</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200902/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-ای-کامل-احداث-پستهای-۲۰-۱۳۲-کيلوولت-استان'>فراخوان انجام خدمات مشاوره ای کامل احداث پستهای ۲۰/ ۱۳۲ کيلوولت استان / مناقصه, فراخوان انجام خدمات مشاوره ای کامل احداث پستهای ۲۰/ ۱۳۲ کيلوولت استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200915/استعلام-کولر-دو-تیکه-اوجنرال-18-هزار'>استعلام کولر دو تیکه اوجنرال 18 هزار / استعلام, استعلام کولر دو تیکه اوجنرال 18 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200929/استعلام-پروژه-تعمیر-و-تجهیز-و-مرمت-و-بهسازی-ساختمانهای'>استعلام پروژه تعمیر و تجهیز و مرمت و بهسازی ساختمانهای / استعلام , استعلام پروژه تعمیر و تجهیز و مرمت و بهسازی ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200945/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200958/استعلام-لیمو-عمانی-فله-ای'>استعلام لیمو عمانی فله ای / استعلام , استعلام لیمو عمانی فله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200970/استعلام-اجرای-تعمیرات-اداری---'>استعلام اجرای تعمیرات اداری .... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200984/استعلام-تاتامی-جودو'>استعلام تاتامی جودو / استعلام, استعلام تاتامی جودو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200997/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201010/استعلام-خرید-بچه-ماهی-سی-باس-آسیایی'>استعلام خرید بچه ماهی سی باس آسیایی / استعلام, خرید بچه ماهی سی باس آسیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201024/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام , استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201038/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه / استعلام ,استعلام ذخیره ساز رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201052/استعلام-دستکش-hiv-آنتی-هپاتیت'>استعلام دستکش hiv آنتی هپاتیت / استعلام, استعلام دستکش hiv آنتی هپاتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201065/استعلام-تکثیر-اوراق-اداری-و--'>استعلام تکثیر اوراق اداری و ...  / استعلام, استعلام تکثیر اوراق اداری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201077/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-و-سرویس-جهت-گرمایش-و-سرمایش'>استعلام تعمیر و راه اندازی و سرویس جهت گرمایش و سرمایش / استعلام, استعلام تعمیر و راه اندازی و سرویس جهت گرمایش و سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201089/استعلام-دستگاه-کپی-توشیبا-مدل-E-studio-2303'>استعلام دستگاه کپی توشیبا مدل E-studio 2303 / استعلام, دستگاه کپی توشیبا مدل E-studio 2303</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201101/استعلام-بسته-نرم-افزار-لایسنس-رایانه'>استعلام بسته نرم افزار لایسنس رایانه / استعلام, استعلام بسته نرم افزار لایسنس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201114/استعلام-احداث-مخزن-50-متر-مکعبی--'>استعلام احداث مخزن 50 متر مکعبی ... / استعلام ,استعلام احداث مخزن 50 متر مکعبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201127/استعلام-درخواست-خرید-لوازم-صوتی---'>استعلام درخواست خرید لوازم صوتی  ... / استعلام, استعلام درخواست خرید لوازم صوتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199405/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-218-متر-مرحله-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 218 متر مرحله اول / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 218 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199443/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-3960متر-نوبت-اول'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 3960متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده زمین شالیزاری مساحت 3960متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200679/استعلام-تابلوی-آموزشی-سوخت-رسانی'>استعلام تابلوی آموزشی سوخت رسانی / استعلام, استعلام تابلوی آموزشی سوخت رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200696/مناقصه-انجام-لایروبی-اسکله-ها'>مناقصه انجام  لایروبی اسکله ها / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام  لایروبی اسکله ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200709/فراخوان-4-قلم-تجهیزات-حفاظت-کاتدی'>فراخوان 4 قلم تجهیزات حفاظت کاتدی / مناقصه, مزایده واگذاری 1650 متر مربع مغازه تجاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200723/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری از فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200737/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-اتاق-سرور'>استعلام خرید تجهیزات جهت اتاق سرور / استعلام,استعلام خرید تجهیزات جهت اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200751/استعلام-پیمانکار-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-ایستگاه'>استعلام پیمانکار بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ایستگاه / استعلام,استعلام پیمانکار بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200765/استعلام-دورسنج-مکانیکی-حرفه-برق-صنعتی'>استعلام دورسنج مکانیکی حرفه برق صنعتی / استعلام,استعلام دورسنج مکانیکی حرفه برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200782/استعلام-اجرای-راه-دسترسی-به-پروژه-گردشگری---'>استعلام اجرای راه دسترسی به پروژه گردشگری .... / استعلام, اجرای راه دسترسی به پروژه گردشگری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200798/استعلام-عملیات-احداث-مخزن-100-مترمکعبی-بتنی'>استعلام عملیات احداث مخزن 100 مترمکعبی بتنی  / استعلام, عملیات احداث مخزن 100 مترمکعبی بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200813/استعلام-بهسازی-چشمه-و-تکمیل-خط-انتقال-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام بهسازی چشمه و تکمیل خط انتقال و تجهیز ایستگاه پمپاژ  / استعلام , استعلام بهسازی چشمه و تکمیل خط انتقال و تجهیز ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200829/استعلام-بها-احداث-سیل-بند'>استعلام بها احداث سیل بند / استعلام بها, استعلام بها احداث سیل بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200845/استعلام-بایگانی--'>استعلام بایگانی ... / استعلام , استعلام بایگانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200858/استعلام-اجرای-ترمیم-و-آب-بندی-مخزن'>استعلام اجرای ترمیم و آب بندی مخزن / استعلام,اجرای ترمیم و آب بندی مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200873/تجدید-مناقصه-ساخت-ماکت-شرکت'>تجدید مناقصه ساخت ماکت شرکت  / تجدید مناقصه , مناقصه ساخت ماکت شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200887/استعلام-صندلی'>استعلام  صندلی / استعلام, صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200900/استعلام-اره-فارسی---'>استعلام اره فارسی  ... / استعلام, استعلام اره فارسی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200914/استعلام-گاز-کلر'>استعلام گاز کلر / استعلام ,استعلام گاز کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200927/مناقصه-به-کارگيری-راهنمايان-متخصص'>مناقصه به کارگيری راهنمايان متخصص  / مناقصه ، مناقصه به کارگيری راهنمايان متخصص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200944/استعلام-تهیه-و-نصب-کانکس'>استعلام تهیه و نصب کانکس / استعلام , استعلام تهیه و نصب کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200957/استعلام-دستگاه-جوشکاری--'>استعلام دستگاه جوشکاری... / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200969/استعلام-مادر-برد-ایسوس'>استعلام مادر برد ایسوس  / استعلام,استعلام مادر برد ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200983/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200996/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201009/استعلام-کامپیوتر-و-پرینتر--'>استعلام کامپیوتر و پرینتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر و پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201023/استعلام-کیس-با-متعلقات-کامل--'>استعلام کیس با متعلقات کامل... / استعلام, استعلام کیس با متعلقات کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201037/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان-آزمایشگاه-کنترل-و-کیفی'>استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان آزمایشگاه کنترل و کیفی / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان آزمایشگاه کنترل و کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201051/استعلام-آبسرد-کن-ایستاده-ایستکول'>استعلام آبسرد کن ایستاده ایستکول  / استعلام, استعلام  آبسرد کن ایستاده ایستکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201064/استعلام-تونر--'>استعلام تونر ... / استعلام, استعلام تونر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201076/استعلام-لوبیا-چیتی-ایرانی-درجه-1'>استعلام  لوبیا چیتی ایرانی درجه 1 / استعلام, استعلام  لوبیا چیتی ایرانی درجه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201088/استعلام-فریزر-منهای-70-درجه-صندوقی--ایرانی'>استعلام فریزر منهای 70 درجه صندوقی - ایرانی  / استعلام,استعلام فریزر منهای 70 درجه صندوقی - ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201100/استعلام-تخم-مرغ-پرینت-دار'>استعلام تخم مرغ پرینت دار / استعلام, استعلام تخم مرغ پرینت دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201113/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201126/استعلام-حمل-و-نقل--'>استعلام حمل و نقل ... / استعلام , استعلام حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199401/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-شالیزاری-حدود-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی شالیزاری حدود 1500متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی شالیزاری حدود 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199439/مزایده-منزل-مسکونی-به-همراه-200-متر-زمین-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی به همراه 200 متر زمین نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به همراه 200 متر زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199511/مزایده-پلاک-3383-فرعی-از-سیزده-اصلی-اعیانی-در-سه-طبقه'>مزایده پلاک 3383 فرعی از سیزده اصلی اعیانی در سه طبقه  / مزایده,مزایده پلاک 3383 فرعی از سیزده اصلی اعیانی در سه طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199561/مزایده-بهره-برداری-از-تبلیغات-پلهای-هوایی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199611/مزایده-خودروی-ال-90-مدل-1392'>مزایده خودروی ال 90 مدل 1392 / مزایده, مزایده خودروی ال 90 مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199665/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-51-غرفه-میوه-و-تره-بار-بازار-روز-زیتون-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از 51 غرفه میوه و تره بار بازار روز زیتون- مرحله اول نوبت دوم  / مزایده ، مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از 51 غرفه میوه و تره بار بازار روز زیتون- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201293/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه / استعلام , استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201305/استعلام​-شلینگ-لاستیکی-مقاوم-در-برابر-حرارت'>استعلام​ شلینگ لاستیکی مقاوم در برابر حرارت  / استعلام , استعلام​ شلینگ لاستیکی مقاوم در برابر حرارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201317/استعلام-​فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی  / استعلام, ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201329/مناقصه-خرید-سامانه-ناوبری-gps'>مناقصه خرید سامانه ناوبری gps / مناقصه خرید سامانه ناوبری gps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201341/استعلام-پنجره-UPVC-از-نوع-پروفیل-ATAPEN'>استعلام پنجره UPVC از نوع پروفیل ATAPEN / استعلام, استعلام پنجره UPVC از نوع پروفیل ATAPEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201353/استعلام-تیرچه--'>استعلام تیرچه ... / استعلام,استعلام تیرچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201365/مناقصه-بکارگیری-15-نفر-نیرو-شرکتی-(کارگری)'>مناقصه بکارگیری 15 نفر نیرو شرکتی (کارگری) / مناقصه, مناقصه بکارگیری 15 نفر نیرو شرکتی (کارگری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201379/استعلام-ساخت-و-نصب-اقلام-مورد-نیاز-نمازخانه-های-سازمان-صنعت-معدن--'>استعلام ساخت و نصب اقلام مورد نیاز نمازخانه های سازمان صنعت معدن ... / استعلام,استعلام ساخت و نصب اقلام مورد نیاز نمازخانه های سازمان صنعت معدن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201395/استعلام-کارتن-بسته-بندی'>استعلام کارتن بسته بندی / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201409/استعلام-کابل-5-25-آلومینیوم-از-نوع-nayy'>استعلام کابل 5*25 آلومینیوم از نوع nayy  / استعلام , استعلام کابل 5*25 آلومینیوم از نوع nayy </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201418/مزایده-لوازم-اداری-فلزی-و-حجمی-وزنی'>مزایده لوازم اداری فلزی و حجمی وزنی / مزایده لوازم اداری فلزی و حجمی وزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201423/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201437/استعلام-کانکس-عکاسی-ام-دی-اف'>استعلام کانکس عکاسی ام دی اف / استعلام , استعلام کانکس عکاسی ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201455/استعلام-تجدید-عملیات-حمل--نصب--نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی'>استعلام تجدید عملیات حمل ، نصب ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی  / استعلام,استعلام تجدید عملیات حمل ، نصب ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201469/مناصه-فراخوان-بیمه-تکمیلی-درمان-کارکنان'>مناصه فراخوان بیمه تکمیلی درمان کارکنان  / مناصه فراخوان بیمه تکمیلی درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201477/مزایده-لوازم-اداری-فلزی-و-حجمی-وزنی'>مزایده لوازم اداری فلزی و حجمی وزنی / مزایده ، مزایده لوازم اداری فلزی و حجمی وزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201483/استعلام-چراغ-سقفی'>استعلام چراغ سقفی / استعلام,استعلام چراغ سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201495/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-پزشکی-و-سلامت'>استعلام لوازم آزمایشگاهی پزشکی و سلامت / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201507/استعلام-تخریب-اتاقک-نگهبانی-و--'>استعلام تخریب اتاقک نگهبانی و... / استعلام, استعلام تخریب اتاقک نگهبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201519/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-پشتیبانی-IT'>استعلام واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی IT / استعلام, استعلام واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی IT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201532/استعلام-مجموعه-آموزشی-سیستم-ترمز-abs'>استعلام مجموعه آموزشی سیستم ترمز abs / استعلام, استعلام مجموعه آموزشی سیستم ترمز abs</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201544/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201556/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات / استعلام,استعلام خرید آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201568/استعلام-گیت-بازرسی'>استعلام گیت بازرسی / استعلام,گیت بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201581/استعلام-متر-لیزری--'>استعلام متر لیزری ... / استعلام , استعلام متر لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201593/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201605/استعلام-خرید-شکر'>استعلام خرید شکر  / استعلام خرید شکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201617/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال  / استعلام , استعلام هارد دیسک اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200643/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و ... / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200656/استعلام-فیدر-پمپ-دبی'>استعلام فیدر پمپ دبی / استعلام, استعلام فیدر پمپ دبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200670/استعلام-میلگرد-معمولی-ST37-و-سنگ-خودرو-CK45'>استعلام  میلگرد معمولی ST37 و سنگ خودرو CK45 / استعلام ,استعلام  میلگرد معمولی ST37 و سنگ خودرو CK45</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200686/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200702/تجدید-مناقصه-کانال-سنگی-مسیل-سهند-پشت-آپارتمان-های--'>تجدید مناقصه کانال سنگی مسیل سهند پشت آپارتمان های... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه کانال سنگی مسیل سهند پشت آپارتمان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200714/استعلام-خدمات-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب--'>استعلام خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب ... / استعلام , استعلام خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200728/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری--'>استعلام احداث کمپ گردشگری ... / استعلام , استعلام احداث کمپ گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200744/استعلام-کلاه-کوهنوردی'>استعلام کلاه کوهنوردی / استعلام ,استعلام کلاه کوهنوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200756/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام, لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200774/مناقصه-تجدید-اجرای-عملیات-زیرسازی-به-متراژ-2500-مترمربع--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید  اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 2500 مترمربع - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 2500  مترمربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200790/مناقصه-عمومی-خط-کشی-محوری-معابر-با-رنگ-سرد-ترافیکی'>مناقصه عمومی  خط کشی محوری معابر با رنگ سرد ترافیکی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  خط کشی محوری معابر با رنگ سرد ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200805/استعلام-جدولگذاری---'>استعلام جدولگذاری  ... / استعلام, جدولگذاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200819/تجدید-فراخوان-راهبری-و-کاربری-خودروهای-استیجاری-نقلیه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان راهبری و کاربری خودروهای استیجاری نقلیه - نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید فراخوان راهبری و کاربری خودروهای استیجاری نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200837/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-انتخاب-پیمانکار-پرونده-طرح-پساب'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پرونده طرح پساب / فراخوان, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار پرونده طرح پساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200851/فراخوان-مناقصه-احداث-6-طبقه-بنا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث 6 طبقه بنا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, مناقصه فراخوان  احداث 6 طبقه بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200864/مناقصه--تامين-نيروی-انسانی-به-صورت-زمان-مزدی'>مناقصه   تامين نيروی انسانی به صورت زمان مزدی / آگهی مناقصه ، مناقصه   تامين نيروی انسانی به صورت زمان مزدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200879/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه  خدمات حمل و نقل / مناقصه, مناقصه  خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200892/استعلام-خرید-دو-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید دو دستگاه رایانه  / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200906/استعلام-اسپیلت-48-هزار-هایس'>استعلام  اسپیلت 48 هزار هایس  / استعلام, اسپیلت 48 هزار هایس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200919/استعلام-خدمات-پیامک'>استعلام خدمات پیامک  / استعلام,استعلام خدمات پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200934/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت ... / استعلام , استعلام کولر اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200950/استعلام-شیر-پاکتی-یک-لیتری'>استعلام شیر پاکتی یک لیتری  / استعلام, استعلام شیر پاکتی یک لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200962/استعلام-خرید-دستگاه-شتابنگار--'>استعلام خرید دستگاه شتابنگار... / استعلام,خرید دستگاه شتابنگار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200975/استعلام-میز-تحریر-و--'>استعلام میز تحریر و... / استعلام,میز تحریر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200988/استعلام-فازمتر--'>استعلام فازمتر ... / استعلام , استعلام فازمتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201001/استعلام-تامین-موتور-سیکلت-و-موزع-جهت-توزیع-به-روز'>استعلام تامین موتور سیکلت و موزع جهت توزیع به روز  / استعلام, استعلام تامین موتور سیکلت و موزع جهت توزیع به روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201015/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201028/استعلام-گیت-تراش'>استعلام گیت تراش  / استعلام , استعلام گیت تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201043/استعلام-خرید-بچه-ماهی-سی-بریم--'>استعلام خرید بچه ماهی سی بریم ... / استعلام , استعلام خرید بچه ماهی سی بریم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201056/استعلام-تابلو-نمایشگر-روان-با-صفحه-تمام-رنگی-(RJB)'>استعلام تابلو نمایشگر روان با صفحه تمام رنگی (RJB)  / استعلام, تابلو نمایشگر روان با صفحه تمام رنگی (RJB) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201069/استعلام-نوک-سمپلر-فیلتردار-1-5-لاندا-با-رک'>استعلام نوک سمپلر فیلتردار 1.5 لاندا با رک / استعلام ، استعلام نوک سمپلر فیلتردار 1.5 لاندا با رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201081/استعلام-رم-8-گیگابایت-کینگ-استون--'>استعلام رم 8 گیگابایت کینگ استون ... / استعلام , استعلام رم 8 گیگابایت کینگ استون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201093/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201105/استعلام-پمپ-روبین-2-اینچ'>استعلام پمپ روبین 2 اینچ  / استعلام, پمپ روبین 2 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201119/استعلام-جهت-بخشداری'>استعلام جهت بخشداری  / استعلام,استعلام جهت بخشداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201133/استعلام-سیمان-پاکتی'>استعلام  سیمان پاکتی / استعلام , سیمان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199390/مزایده-قطعه-زمینی-بصورت-باغ-کیوی-مساحت-400-متر'>مزایده قطعه زمینی بصورت باغ کیوی مساحت 400 متر / مزایده , مزایده قطعه زمینی بصورت باغ کیوی مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199416/مزایده-پلاکهای-فرعی-370-و-371-و-372-و-373-از-3382-اصلی'>مزایده پلاکهای فرعی 370 و 371 و 372 و 373 از 3382 اصلی / مزایده ,مزایده پلاکهای فرعی 370 و 371 و 372 و 373 از 3382 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199468/مزایده-زمین-مساحت-59-69متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 59.69متر نوبت اول / مزایده, مزایده زمین مساحت 59.69متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199529/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-قدیمی-ساز-دارای-سند-ششدانگ'>مزایده ساختمان یک طبقه قدیمی ساز دارای سند ششدانگ  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه قدیمی ساز دارای سند ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199477/مزایده-مغازه-یک-طبقه-مساحت-2-85متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه یک طبقه مساحت 2.85متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه یک طبقه مساحت 2.85متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199548/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-150-75متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 150.75متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 150.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199592/مزایده2-تخته-فرش-دست-باف'>مزایده2 تخته فرش دست باف / آگهی مزایده,مزایده2 تخته فرش دست باف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199646/مزایده-تلویزیون-21-اینچ-میز-تلویزیون-ضبط-صوت-و--'>مزایده تلویزیون 21 اینچ، میز تلویزیون، ضبط صوت و... / مزایده , مزایده تلویزیون 21 اینچ، میز تلویزیون، ضبط صوت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199693/مزایده-بنز'>مزایده بنز  / مزایده , مزایده بنز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199732/مزایده-اداره-بوفه-دانشجویی'>مزایده  اداره بوفه دانشجویی  / مزایده,  مزایده  اداره بوفه دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199767/مزایده-کفی-تریلی--اتاق-کانتینر'>مزایده کفی تریلی - اتاق کانتینر / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کفی تریلی - اتاق کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199795/مزایده-اجاره-پایانه-کالا-و-کانتینر'>مزایده اجاره پایانه کالا و کانتینر / ​آگهی مزایده,مزایده  اجاره پایانه کالا و کانتینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199827/مزایده-ماشین-آلات-و-تجهیزات-تله-سیژ'>مزایده ماشین آلات و تجهیزات تله سیژ  / اگهی مزایده , مزایده ماشین آلات و تجهیزات تله سیژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199867/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2-1-هکتار-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2.1 هکتار نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2.1 هکتار نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199908/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-پارک-ملت-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قسمتی از پارک ملت  نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری قسمتی از پارک ملت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199943/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199986/مزایده-فروش-املاک-مازاد-در-تهران-و-شهرستان-ها-بصورت-ششدانگی'>مزایده فروش املاک مازاد در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200029/مزایده-سه-دستگاه-ماشین-آلات-مستعمل'>مزایده سه دستگاه ماشین آلات مستعمل  / مزایده, مزایده سه دستگاه ماشین آلات مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200059/مزایده-ملک-به-مساحت-93-46متر'>مزایده ملک به مساحت 93.46متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 93.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200084/مزایده-فروش-کلیه-واحدهای-اداری-و-تجاری-نوبت-سوم'>مزایده فروش کلیه واحدهای اداری و تجاری نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش کلیه واحدهای اداری و تجاری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200122/مزایده-خانه-سرا-مساحت-79-75متر'>مزایده خانه سرا مساحت 79.75متر  / مزایده,مزایده خانه سرا مساحت 79.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200151/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-91-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 91.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 91.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200195/مزایده-ساخت-و-نصب-و-اجاره-20-عدد-لایت-باکس'>مزایده ساخت و نصب و اجاره 20 عدد لایت باکس / مزایده , مزایده ساخت و نصب و اجاره 20 عدد لایت باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200230/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-15-5متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت 15.5متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 15.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200279/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-یک-باب-کارخانه-چایسازی--'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب کارخانه چایسازی... / مزایده, مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب کارخانه چایسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200318/مزایده-واگذاری-یک-باب-کارگاه-درودگری'>مزایده واگذاری یک باب کارگاه درودگری / مزایده ، مزایده واگذاری یک باب کارگاه درودگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200352/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-360-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مسکونی مساحت 360 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 360 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200387/مزایده-واگذاری-پارکینگ-عمومی-شهر'>مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهر / مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ عمومی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200477/مزایده-پیش-فروش-15-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش 15 واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش 15 واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200570/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-تقریبی-202-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت تقریبی 202 متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت تقریبی 202 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200639/مزایده-تمامی-ششدانگ-زمین-بخش-4-رشت'>مزایده تمامی ششدانگ زمین بخش 4 رشت / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین بخش 4 رشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200720/مزایده-عمومی-تالار-لاله-فرهنگیان-مراغه'>مزایده عمومی تالار لاله فرهنگیان مراغه / مزایده عمومی, مزایده عمومی تالار لاله فرهنگیان مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200779/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده,مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200831/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت صد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200913/مزایده-فروش-املاک-شهرستان-رشت-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک شهرستان رشت بصورت ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرستان رشت بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201013/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-11-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 11 تفکیکی  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 11 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201149/استعلام-اجرای-480-متر-طول-جوبه'>استعلام اجرای 480 متر طول جوبه / استعلام ، استعلام اجرای 480 متر طول جوبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201162/استعلام-سوپاپ-تراش'>استعلام سوپاپ تراش  / استعلام , استعلام سوپاپ تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201168/مزایده-اجاره-یک-واحد-آشپزخانه'>مزایده اجاره یک واحد آشپزخانه  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک واحد آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201175/استعلام-خرید-تایر-نکسن'>استعلام خرید تایر نکسن  / استعلام ,استعلام خرید تایر نکسن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201187/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-ساختمان--'>استعلام تجهیز و تعمیر ساختمان... / استعلام,تجهیز و تعمیر ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201199/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-بتنی-و-بستر-سنگی'>استعلام اجرای دیوار حائل بتنی و بستر سنگی / استعلام, اجرای دیوار حائل بتنی و بستر سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201211/استعلام-دستگاه-دیاگ-پورتال'>استعلام دستگاه دیاگ پورتال / استعلام, استعلام دستگاه دیاگ پورتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199704/مزایده-2-سهم-مشاع-از-10-سهم-آپارتمان-75-10متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 10 سهم آپارتمان 75.10متر / مزایده ,مزایده 2 سهم مشاع از 10 سهم آپارتمان 75.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199740/مزایده-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-94-71متر'>مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 94.71متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه دو مساحت 94.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199775/مزایده-فروش-شلوار-لی-کتان-ایرانی-و-ترکیه--'>مزایده فروش شلوار لی کتان ایرانی و ترکیه... / آگهی مزایده , مزایده فروش شلوار لی کتان ایرانی و ترکیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199804/مزایده-دستگاه-رایانه-مستعمل'>مزایده دستگاه رایانه مستعمل / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه رایانه مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199839/مزایده-فروش-28000-عدد-درب-آسان-بازشو'>مزایده فروش  28000 عدد درب آسان بازشو / مزایده, مزایده فروش   28000 عدد درب آسان بازشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199883/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اهواز'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک اهواز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199917/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-110-52متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 110.52متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 110.52متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199956/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-ایسوزو-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو مدل 1386  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون ایسوزو مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200008/تجدید-مزایده-اجاره-استخر-و-کارواش'>تجدید مزایده اجاره استخر و کارواش / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره استخر و کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200042/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-پراید-صندوقدار'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید صندوقدار / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید صندوقدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200067/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-1388'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1388 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200101/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-220متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 220متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 220متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200129/مزایده-دستگاه-یونیت-بخاری-گازی-مانیتور--'>مزایده دستگاه یونیت، بخاری گازی، مانیتور... / مزایده, مزایده دستگاه یونیت، بخاری گازی، مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200171/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-کشاورزی-به-انضمام-یک-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 7 قطعه زمین کشاورزی به انضمام یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین کشاورزی به انضمام یک قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200206/مزایده-تعدادی-خودرو-مازاد-بر-نیاز-و-اسقاطی-و--'>مزایده تعدادی خودرو مازاد بر نیاز و اسقاطی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی خودرو مازاد بر نیاز و اسقاطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200247/مزایده-یک-سیم-کارت'>مزایده یک سیم کارت / مزایده,مزایده یک سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200289/مزایده-اجاره-تابلو-منصوب-بر-روی-پل-هوایی'>مزایده اجاره تابلو منصوب بر روی پل هوایی  / مزایده، مزایده اجاره تابلو منصوب بر روی پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200326/مزایده-فروش-پارچه'>مزایده فروش پارچه / مزایده اموال منقول, مزایده فروش پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200363/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200408/مزایده-فروش-تعدادی-اقلام-اسقاط-و-خارج-از-رده-آمادی'>مزایده فروش تعدادی اقلام اسقاط و خارج از رده آمادی / مزایده , مزایده فروش تعدادی اقلام اسقاط و خارج از رده آمادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200509/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-437-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 437.50متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 437.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200598/مزایده-واگذاری-مقدار-80-مترمربع-از-کوچه-متروکه'>مزایده واگذاری مقدار 80 مترمربع از کوچه متروکه  / مزایده ,مزایده واگذاری مقدار 80 مترمربع از کوچه متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200676/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-179-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 179 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 179 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200739/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تاکسی'>مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200796/مزایده-دو-باب-ساختمان-ویلایی-کاربری-مسکونی-بصورت-ششدانگ'>مزایده دو باب ساختمان ویلایی کاربری مسکونی بصورت ششدانگ  / مزایده,مزایده دو باب ساختمان ویلایی کاربری مسکونی بصورت ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200850/مزایده-ملک-مساحت-193-40متر'>مزایده ملک مساحت 193.40متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 193.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200935/مزایده-فروش-اقلام'>مزایده فروش اقلام  / مزایده, مزایده فروش اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201039/مزایده-فروش-املاک-استان-یزد'>مزایده فروش املاک استان یزد  / مزایده ,مزایده فروش املاک استان یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201140/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201153/استعلام-اجناس-درخواستی'>استعلام اجناس درخواستی  / استعلام,استعلام اجناس درخواستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201166/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام,استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201179/استعلام-سیستم-هوشمند-سازی'>استعلام سیستم هوشمند سازی / استعلام ، استعلام سیستم هوشمند سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201191/استعلام-ردیاب--'>استعلام ردیاب ... / استعلام , استعلام ردیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201203/استعلام-دستگاه-NVR-مکسرون-16-کاناله-مدل-MN-1642-3242-4KV2'>استعلام دستگاه NVR مکسرون 16 کاناله مدل MN-1642-3242-4KV2 / استعلام, دستگاه NVR مکسرون 16 کاناله مدل MN-1642-3242-4KV2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201215/استعلام-درخواست-انجام-کاغذ-دیواری-با-مصالح-موزائیک-کاری-و--'>استعلام درخواست انجام کاغذ دیواری با مصالح، موزائیک کاری و ... / استعلام, استعلام درخواست انجام کاغذ دیواری با مصالح، موزائیک کاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201227/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-مرکز-آموزشی-رفاهی'>مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی مرکز آموزشی رفاهی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  تامین نیروی انسانی مرکز آموزشی رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201239/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی-دوقلو'>استعلام خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی دوقلو / استعلام, خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی دوقلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199870/مزایده-ساختمان-مساحت-اعیانی-صد-و-سی-متر'>مزایده ساختمان مساحت اعیانی صد و سی متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت اعیانی صد و سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199909/مزایده-فروش-270-000-کیلوگرم-آهن-آلات-ضایعاتی-موجود-در-انبار'>مزایده فروش 270.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی موجود در انبار  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 270.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی موجود در انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199947/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-358-80متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 358.80متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 358.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199989/مزایده-فروش-یکدستگاه-برش-زهوار-upvc'>مزایده فروش یکدستگاه برش زهوار upvc  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش زهوار upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200033/مزایده-واگذاری-تعداد-ده-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200062/مزایده-انواع-کتانی'>مزایده انواع کتانی / مزایده,مزایده انواع کتانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200088/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200125/مزایده-واگذاری-2-قطعه-زمین-با-کاربری-خدماتی'>مزایده واگذاری 2 قطعه زمین با کاربری خدماتی  / مزایده,واگذاری 2 قطعه زمین با کاربری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200158/مزایده-ملک-مساحت-92-متر'>مزایده ملک مساحت 92 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 92 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200197/مزایده-زمینی-به-مساحت-2500متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی به مساحت 2500متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی به مساحت 2500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200234/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده, مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200280/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-116-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 116 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 116 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200319/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-675-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 675.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 675.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200353/مزایده-یک-دستگاه-خم-فلز-ماشین'>مزایده  یک دستگاه  خم فلز ماشین  / مزایده , مزایده  یک دستگاه  خم فلز ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200391/مزایده-دستگاه-کپی-مارک-شارپ'>مزایده دستگاه کپی مارک شارپ / مزایده,مزایده دستگاه کپی مارک شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200482/مزایده-ملک-بصورت-دامداری-زیربنای-91-30متر'>مزایده ملک بصورت دامداری زیربنای 91.30متر / مزایده,مزایده ملک بصورت دامداری زیربنای 91.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200579/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-147-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.63متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 147.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200645/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-390متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 390متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 390متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200722/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-152-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 152.75متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 152.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200783/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-تجاری-مساحت-157-5متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه تجاری مساحت 157.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه تجاری مساحت 157.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200835/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-مساحت-3520متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ مساحت 3520متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از باغ مساحت 3520متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200924/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-5610متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 5610متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 5610متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201021/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-زمین-های-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و زمین های تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک و زمین های تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201137/استعلام-جاروفراشی'>استعلام جاروفراشی / استعلام,جاروفراشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201150/استعلام-اقلام-پانسیون-پزشکان'>استعلام اقلام پانسیون پزشکان / استعلام,استعلام اقلام پانسیون پزشکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201163/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201176/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-خدمات--'>استعلام تهیه تجهیزات و خدمات ... / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات و خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201188/استعلام-تجدید-نیاز-انجام-دیوارکشی-هیلکس--'>استعلام تجدید نیاز انجام دیوارکشی هیلکس ... / استعلام استعلام تجدید نیاز انجام دیوارکشی هیلکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201200/استعلام-لوازم-برقی--'>استعلام لوازم برقی ... / استعلام , استعلام لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201212/استعلام-پمپ-کشاورزی'>استعلام پمپ کشاورزی / استعلام, استعلام پمپ کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201224/استعلام-دستکش-لاتیکس-250-بسته'>استعلام دستکش لاتیکس 250 بسته / استعلام , استعلام دستکش لاتیکس 250 بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201236/استعلام-تهیه-هلوگرام-حفاظتی'>استعلام تهیه هلوگرام حفاظتی  / استعلام,استعلام تهیه هلوگرام حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201248/استعلام-وایتکس-جرم-گیر--'>استعلام وایتکس، جرم گیر... / استعلام, استعلام وایتکس، جرم گیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201260/استعلام-باران-سنج-و-بادسنج'>استعلام باران سنج و بادسنج  / استعلام, استعلام  باران سنج و بادسنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201272/استعلام-دستکش-حریر'>استعلام دستکش حریر / استعلام,دستکش حریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201284/استعلام-والو'>استعلام والو / استعلام, استعلام والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201296/استعلام-نصب-و-ترمیم-ایزوگام'>استعلام نصب و ترمیم ایزوگام / استعلام,نصب و ترمیم ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201308/استعلام-رایانه-و-غیره'>استعلام رایانه و غیره  / استعلام , استعلام رایانه و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201320/استعلام-خرید-صندلی'>استعلام خرید صندلی  / استعلام , استعلام خرید صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201332/مناقصه-خرید-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید GENERAL ELECTRIC / مناقصه, مناقصه خرید GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201344/استعلام-کیسه-دفع-زباله'>استعلام کیسه دفع زباله  / استعلام, استعلام کیسه دفع زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201356/استعلام-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام دیوار پیش ساخته / استعلام,دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201368/استعلام-پکیج-یونیت'>استعلام پکیج یونیت / استعلام,پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201369/مزایده-سواری-پژو'>مزایده سواری پژو  / مزایده, مزایده سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199517/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-180-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 180 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 180 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199562/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199612/مزایده-واگذاری-غرفه-تجدید'>مزایده واگذاری غرفه تجدید  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری غرفه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199670/مزایده-آپارتمان-مساحت-87-10متر-بخش-16-قائم-شهر'>مزایده آپارتمان مساحت 87.10متر بخش 16 قائم شهر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 87.10متر بخش 16 قائم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199707/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-38-متر-قدمت-بیست-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 74.38 متر قدمت بیست سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 74.38 متر قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199744/مزایده-فروش-سیم-تلفن-5-متری-هویه-مشکی--'>مزایده فروش سیم تلفن 5 متری- هویه مشکی ... / مزایده, مزایده فروش سیم تلفن 5 متری- هویه مشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199777/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-10-فوت---مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه یخچال 10 فوت ... مرحله دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال 10 فوت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199806/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال-جزیره'> مزایده فروش یک دستگاه یخچال جزیره  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه یخچال جزیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199840/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیونت-زباله-کش'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت زباله کش / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت زباله کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199886/مزایده-فروش-پوشاک-شامل-انواع-مانتو--انواع-شلوار--نوبت-دوم'>مزایده فروش پوشاک شامل انواع مانتو ، انواع شلوار - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش پوشاک شامل انواع مانتو ، انواع شلوار - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199920/مزایده-ملک-مساحت-اعیانی-هفتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت اعیانی هفتاد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیانی هفتاد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199959/مزایده-2-سهم-از-یکصد-سهم-متعلق-به-شرکت-سافرون'>مزایده 2 سهم از یکصد سهم متعلق به شرکت سافرون  / مزایده،  مزایده 2 سهم از یکصد سهم متعلق به شرکت سافرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200012/مزایده-واگذاری-به-اجاره-دو-دربند-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره دو دربند مغازه تجاری / اطلاعیه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره دو دربند مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200043/مزایده-تخریب-یکباب-ساختمان-و-جمع-آوری-فنداسیون--'>مزایده تخریب یکباب ساختمان و جمع آوری فنداسیون... / مزایده, مزایده تخریب یکباب ساختمان و جمع آوری فنداسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200068/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید سواری / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200103/مزایده-فروش-9-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 9 دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده فروش 9 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200130/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-روغنی--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور روغنی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور روغنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200176/مزایده-ماشین-لبه-چسبان'>مزایده ماشین لبه چسبان  / مزایده, مزایده ماشین لبه چسبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200208/مزایده-فروش-اتاق-سواری-پژو-206'>مزایده فروش اتاق سواری پژو 206 / مزایده , مزایده فروش اتاق سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200248/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-10-80متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 10.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 10.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200291/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-83-20متر'>مزایده پلاک ثبتی بصورت ساختمان دو طبقه عرصه 83.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت ساختمان دو طبقه عرصه 83.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200329/تجدید-مزایده-اجاره-بازار-روز-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره بازار روز نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره بازار روز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200365/تجدید-مزایده-اجاره-بخشی-از-پارک-کیمیا'>تجدید مزایده اجاره بخشی از پارک کیمیا  / تجدید مزایده، تجدید مزایده  اجاره بخشی از پارک کیمیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200416/مزایده-فروش-فریم-کشویی-سش-کشویی-فریم-لولایی-و--'>مزایده فروش فریم کشویی، سش کشویی، فریم لولایی و... / مزایده, مزایده فروش فریم کشویی، سش کشویی، فریم لولایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200515/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200602/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-بخش-4-همدان-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی بخش 4 همدان نوبت اول / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی بخش 4 همدان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200677/اجاره-واحد-پرورش-شتر-مرغ'>اجاره واحد پرورش شتر مرغ / مزایده, اجاره واحد پرورش شتر مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200740/مزایده-1-76-دانگ-از-مغازه-مساحت-داخلی-سی-متر'>مزایده 1.76 دانگ از مغازه مساحت داخلی سی متر  / مزایده ,مزایده 1.76 دانگ از مغازه مساحت داخلی سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200801/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-قدمت-سی-سال-اعیانی-180-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت سی سال اعیانی 180 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت سی سال اعیانی 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200862/مزایده-عمومی-امورات-تفکیک-و-جمع-آوری-کاغذ'>مزایده عمومی امورات تفکیک و جمع آوری کاغذ / مزایده , مزایده عمومی امورات تفکیک و جمع آوری کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200938/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / مزایده ,مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201049/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-52-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه عرصه 52 متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه عرصه 52 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201141/استعلام-کنترل-فاز-دیجیتالی--'>استعلام کنترل فاز دیجیتالی ... / استعلام, استعلام کنترل فاز دیجیتالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201154/استعلام-خرید-پانزده-دستگاه-پنکه-دیواری'>استعلام خرید پانزده دستگاه پنکه دیواری / استعلام , استعلام خرید پانزده دستگاه پنکه دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201167/استعلام-اسپیلیت-سرد-تراست'>استعلام اسپیلیت سرد تراست / استعلام , استعلام اسپیلیت سرد تراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201180/استعلام-فنس-طوری-حصاری-دور-زمین-ورزشی'>استعلام فنس طوری حصاری دور زمین ورزشی / استعلام , استعلام فنس طوری حصاری دور زمین ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201223/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری'>استعلام تجهیزات فیبر نوری / استعلام,تجهیزات فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201235/استعلام-2دستگاه-کولر-گازی-12000-و-یک-دستگاه-18000'>استعلام 2دستگاه کولر گازی 12000 و یک دستگاه 18000  / استعلام, استعلام 2دستگاه کولر گازی 12000 و یک دستگاه 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201247/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی / استعلام , استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201259/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله / استعلام,خرید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201271/استعلام-گرمکن-آب-سولفات'>استعلام گرمکن آب سولفات  / استعلام, استعلام گرمکن آب سولفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201283/استعلام-پرده-ویدیو-پرژکتور'>استعلام پرده ویدیو پرژکتور / استعلام,استعلام پرده ویدیو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201295/استعلام-کولیس'>استعلام کولیس  / استعلام , استعلام کولیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201307/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201319/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یخ-ساز'>استعلام خرید یک دستگاه یخ ساز / استعلام,خرید یک دستگاه یخ ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201331/استعلام-8-ردیف-آببند-پمپ'>استعلام 8 ردیف آببند پمپ / استعلام, استعلام 8 ردیف آببند پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201343/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید دوربین مدار بسته  / استعلام ,استعلام خرید دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201355/مناقصه-خرید-NELES-OR-METSO-ACTUATOR-WITH-BODY'>مناقصه خرید NELES OR METSO ACTUATOR WITH BODY / مناقصه,مناقصه خرید NELES OR METSO ACTUATOR WITH BODY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201367/استعلام-تکمیل-ساختمان-پایگاه'>استعلام تکمیل ساختمان پایگاه / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان پایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201381/استعلام-شیرآلات-ست-شیرآلات-منفرد'>استعلام شیرآلات، ست شیرآلات منفرد  / استعلام, استعلام شیرآلات، ست شیرآلات منفرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201397/استعلام-بالابر-هیدرولیکی'>استعلام بالابر هیدرولیکی / استعلام,استعلام بالابر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201411/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام,دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201426/استعلام-چرخ-خیاطی-راسته-دوزی'>استعلام چرخ خیاطی راسته دوزی / استعلام,استعلام چرخ خیاطی راسته دوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201434/مزایده-بخاریهای-گازی-مستعمل'>مزایده بخاریهای گازی مستعمل / مزایده بخاریهای گازی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201440/استعلام-چرخ-سردوز-صنعتی--'>استعلام چرخ سردوز صنعتی... / استعلام, استعلام چرخ سردوز صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201457/فراخوان-مناقصه-به-کارگیری-راهنمایان-متخصص-در-زمینه-گردشگری'>فراخوان مناقصه به کارگیری راهنمایان متخصص در زمینه گردشگری  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه به کارگیری راهنمایان متخصص در زمینه گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201471/استعلام-خرید-8-دستگاه-ترازوی-دیجیتال--'>استعلام خرید 8 دستگاه ترازوی دیجیتال... / استعلام,خرید 8 دستگاه ترازوی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201485/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام,استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201497/استعلام-خرید-کولر-آبی-5500'>استعلام خرید کولر آبی 5500 / استعلام,خرید کولر آبی 5500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201509/استعلام-تعمیر-و-تجهیز'>استعلام تعمیر و تجهیز  / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201521/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201534/استعلام-پیچ-و-مهره-گالوانیزه'>استعلام پیچ و مهره گالوانیزه / استعلام , استعلام پیچ و مهره گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201546/استعلام-چراغ-عابر-پیاده-شبکه-ترافیک-ایمنی-مخروط-ایمنی-و--'>استعلام چراغ عابر پیاده، شبکه ترافیک ایمنی، مخروط ایمنی و... / استعلام, استعلام چراغ عابر پیاده، شبکه ترافیک ایمنی، مخروط ایمنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201558/استعلام-خرید-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام خرید آسانسور هیدرولیک  / استعلام , استعلام خرید آسانسور هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201570/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201577/مزایده-بازیافت-قطعات-بدنه--'>مزایده بازیافت قطعات بدنه ... / مزایده ، بازیافت قطعات بدنه خودروهای سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201583/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201595/استعلام-بازسازی-ابنیه-کارگاه-تاکسیدرمی'>استعلام بازسازی ابنیه کارگاه تاکسیدرمی  / استعلام,استعلام بازسازی ابنیه کارگاه تاکسیدرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201607/استعلام-دستگاه-دزیمتر-محیطی-امواج-الکترومغناطیسی'>استعلام دستگاه دزیمتر محیطی امواج الکترومغناطیسی / استعلام, استعلام دستگاه دزیمتر محیطی امواج الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201619/استعلام-مبلمان-اداری--'>استعلام مبلمان اداری ... / استعلام,استعلام مبلمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201383/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام,سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201398/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه / استعلام , استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201412/استعلام-یک-دستگاه-راه-بند-برقی-مدل-pr1--'>استعلام یک دستگاه راه بند برقی مدل pr1... / استعلام,استعلام یک دستگاه راه بند برقی مدل pr1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201427/استعلام-دوربین-کانن'>استعلام دوربین کانن / استعلام , استعلام دوربین کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201438/مزایده-لوازم-اداری-فلزی-و-حجمی'>مزایده لوازم اداری فلزی و حجمی / مزایده لوازم اداری فلزی و حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201442/استعلام-مطالعه-قنوات--'>استعلام مطالعه قنوات .. / استعلام , استعلام مطالعه قنوات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201458/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام, کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201472/استعلام-تهیه-و-نصب-ویترین-در-موزه'>استعلام تهیه و نصب ویترین در موزه / استعلام, استعلام تهیه و نصب ویترین در موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201486/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن-آسفالتی--'>استعلام تهیه و اجرای بتن آسفالتی... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای بتن آسفالتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201498/استعلام-برق-20-کیلووات'>استعلام برق 20 کیلووات  / استعلام, استعلام برق 20 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201510/استعلام-سرور-پشتیبانی-بسته-نرم-افزار-و--'>استعلام سرور پشتیبانی، بسته نرم افزار و ... / استعلام,استعلام سرور پشتیبانی، بسته نرم افزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201522/استعلام-نخود-فله-درشت'>استعلام نخود فله درشت / استعلام,نخود فله درشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201535/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-پمپ'>استعلام  تهیه نصب و راه اندازی سه دستگاه پمپ / استعلام,استعلام  تهیه نصب و راه اندازی سه دستگاه پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201547/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام,استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201559/استعلام-میکروسکوپ-صنعتی'>استعلام میکروسکوپ صنعتی  / استعلام , استعلام میکروسکوپ صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201571/استعلام-اتو-برقی-چرخ-خیاطی--'>استعلام اتو برقی، چرخ خیاطی... / استعلام, استعلام اتو برقی، چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201584/استعلام-خرید-صفحه-مسی-اندکپ-کوره-جوش-نوار-حرارتی'>استعلام خرید صفحه مسی-اندکپ- کوره جوش- نوار حرارتی / استعلام , استعلام خرید صفحه مسی-اندکپ- کوره جوش- نوار حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201596/استعلام-تعدادی-کپسول-آتش-نشانی--'>استعلام تعدادی کپسول آتش نشانی... / استعلام,تعدادی کپسول آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201608/استعلام-لوله-300-میلی-متری-فولادی'>استعلام  لوله 300 میلی متری فولادی / استعلام,  لوله 300 میلی متری فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201620/استعلام-فعالیت-های-ضبط-صدا-و-انتشار-موسیقی'>استعلام فعالیت های ضبط صدا و انتشار موسیقی  / استعلام, استعلام  فعالیت های ضبط صدا و انتشار موسیقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201251/مناقصه-عمومی-مقدار-10348-متر-لوله-فاضلابی'>مناقصه عمومی مقدار 10348 متر لوله فاضلابی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مقدار 10348 متر لوله فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201263/مناقصه-خرید-تیوب-آلومینیومی-جهت-الکتروموتور-97-04-10'>مناقصه خرید تیوب آلومینیومی جهت الکتروموتور 97.04.10 / مناقصه,مناقصه خرید تیوب آلومینیومی جهت الکتروموتور 97.04.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201275/استعلام-رطوبت-زن-کارل-به-همراه-شیر-پرکن'>استعلام رطوبت زن کارل به همراه شیر پرکن / استعلام,رطوبت زن کارل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201287/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201299/استعلام-ایستگاه-های-مکاترونیک'>استعلام ایستگاه های مکاترونیک / استعلام,استعلام ایستگاه های مکاترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201311/مناقصه-خرید-U-TUBE'>مناقصه خرید U TUBE / مناقصه, مناقصه خرید U TUBE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201323/مناقصه-انجام-خدمات-کارمند-دفتری-منشی--'>مناقصه انجام خدمات کارمند دفتری، منشی ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارمند دفتری، منشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201335/مناقصه-عمومی-خدمات-امور-خودرویی--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی خدمات امور خودرویی , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات امور خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201347/استعلام-هزینه-حمل-مواد-سوختی'>استعلام هزینه حمل مواد سوختی / استعلام, استعلام هزینه حمل مواد سوختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201359/استعلام-صندلی-طرح-گردان'>استعلام صندلی طرح گردان / استعلام,استعلام صندلی طرح گردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201372/استعلام-دو-دستگاه-چمن-زن-کالسکه-ای-بنزینی-و-دو-دستگاه-علف-زن-حاشیه-زن-بنزینی'>استعلام دو دستگاه چمن زن کالسکه ای بنزینی و دو دستگاه علف زن حاشیه زن بنزینی / استعلام, دو دستگاه چمن زن کالسکه ای بنزینی و دو دستگاه علف زن حاشیه زن بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201386/استعلام-تهیه-و-ساخت-درب-با-پروفیل-ویستابست'>استعلام تهیه و ساخت درب با پروفیل ویستابست  / استعلام,استعلام تهیه و ساخت درب با پروفیل ویستابست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201389/مزایده-سواری-پژو-405'>مزایده سواری پژو 405 / مزایده, مزایده سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201402/استعلام-قند-سفید--'>استعلام قند سفید.... / استعلام , استعلام قند سفید....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201416/استعلام-میز-مدیریتی-با-فایل-مخصوص--'>استعلام میز مدیریتی با فایل مخصوص... / استعلام, استعلام میز مدیریتی با فایل مخصوص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201430/استعلام-نگهداری-سرویس-و-پشتیبانی-سیستم-سرمایش-و-گرمایش-عمارت--'>استعلام نگهداری، سرویس و پشتیبانی سیستم سرمایش و گرمایش عمارت... / استعلام, استعلام نگهداری، سرویس و پشتیبانی سیستم سرمایش و گرمایش عمارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201446/استعلام-کنتور-حجمی-سنسوردار-SDC-wi'>استعلام کنتور حجمی سنسوردار SDC-wi  / استعلام, کنتور حجمی سنسوردار SDC-wi </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201447/مزایده-بخاریهای-گازی-مستعمل'>مزایده بخاریهای گازی مستعمل / مزایده بخاریهای گازی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201461/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201476/استعلام-کانال-انتقال-آب'>استعلام کانال انتقال آب / استعلام,کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201489/استعلام-مجموعه-آموزشی--'>استعلام مجموعه آموزشی... / استعلام, استعلام مجموعه آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201501/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه  / استعلام,استعلام پنکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201513/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام,چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201525/استعلام-تلفن-رومیزی--'>استعلام تلفن رومیزی... / استعلام, استعلام تلفن رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201538/استعلام-لوله-فولادی-جدار-چاه'>استعلام لوله فولادی جدار چاه / استعلام, لوله فولادی جدار چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201550/استعلام-دستگاه-فلومتر--'>استعلام دستگاه فلومتر ... / استعلام , استعلام دستگاه فلومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201562/استعلام-تعمیر-و-مرمت-بقعه--'>استعلام تعمیر و مرمت بقعه... / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت بقعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201574/استعلام-کمپرسور-هوا-بنزینی-قابل-حمل'>استعلام کمپرسور هوا بنزینی قابل حمل  / استعلام, استعلام کمپرسور هوا بنزینی قابل حمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201587/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو-مدل'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو مدل  / استعلام , استعلام دستگاه عیب یاب خودرو مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201599/استعلام-کلسیم-هیپوکلریت--'>استعلام کلسیم هیپوکلریت... / استعلام, استعلام کلسیم هیپوکلریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201611/استعلام-روغن-موتور-دیزلی'>استعلام روغن موتور دیزلی  / استعلام , استعلام روغن موتور دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199580/مزایده-یکباب-منزل-نیمه-ساخت-مساحت-340متر'>مزایده یکباب منزل نیمه ساخت مساحت 340متر / مزایده,مزایده یکباب منزل نیمه ساخت مساحت 340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199634/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-153-75متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 153.75متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 153.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199682/مزایده-فروش-املاک-در-استان-تهران-و-البرز'>مزایده فروش املاک در استان تهران و البرز / مزایده, مزایده فروش املاک در استان تهران و البرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199724/مزایده-آپارتمان-قطعه-5-مساحت-75-10متر'>مزایده آپارتمان قطعه 5 مساحت 75.10متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 5 مساحت 75.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199758/مزایده-یکدستگاه-موتور-سیکلت-تریل-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه موتور سیکلت تریل نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه موتور سیکلت تریل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199785/آگهی-مزایده-اجاره-مغازه'>آگهی مزایده اجاره مغازه / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199817/مزایده-زمین-مساحت-250-متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 250 متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 250 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199852/مزایده-فروش-فرش-مبل-و--'>مزایده فروش فرش- مبل و ... / مزایده, مزایده فروش فرش- مبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199897/مزایده-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199931/مزایده-فروش-سهام-نوبت-دوم'>مزایده فروش سهام نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش سهام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199980/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-در-ساری-و-شهرستان-های-تابع'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در ساری و شهرستان های تابع  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز در ساری و شهرستان های تابع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200022/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-408-متر-قطعه-283-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 408 متر قطعه 283 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 408 متر قطعه 283 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200052/مزایده-فروش-یخچال-ـ-تلویزیون-و--'>مزایده فروش یخچال ـ تلویزیون و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یخچال ـ تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200077/مزایده-دستگاه-تخلیه-اندرونه-مرغ'>مزایده دستگاه تخلیه اندرونه مرغ / مزایده ,مزایده دستگاه تخلیه اندرونه مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200115/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200146/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200185/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-ده-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه ده تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه ده تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200221/آگهی-مزایده-واگذاری-مدیریت-مجموعه-ورزشی'>آگهی مزایده واگذاری مدیریت مجموعه ورزشی  / مزایده ,آگهی مزایده واگذاری مدیریت مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200262/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 1393  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200309/حراج-حضوری-تعداد-100-دستگاه-خودرو-(قابل-شماره-گذرای-و-اوراقی)'>حراج حضوری  تعداد 100 دستگاه خودرو (قابل شماره گذرای و اوراقی)  / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری  تعداد 100 دستگاه خودرو (قابل شماره گذرای و اوراقی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200343/مزایده-باغ-مساحت-150-متر-مرحله-اول'>مزایده باغ مساحت 150 متر مرحله اول / مزایده,مزایده باغ مساحت 150 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200379/مزایده12-طاقه-پارچه'>مزایده12 طاقه پارچه  / مزایده,مزایده 12 طاقه پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200447/مزایده-اجاره-داروخانه-مرکز-عماشیه'>مزایده اجاره داروخانه مرکز عماشیه / مزایده ، اجاره داروخانه مرکز عماشیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200546/مزایده-ملک-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-450متر'>مزایده ملک عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 450متر / مزایده,مزایده ملک عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 450متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200622/مزایده-ساختمان-ویلایی-مساحت-63-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان ویلایی مساحت 63 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ساختمان ویلایی مساحت 63 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200694/مزایده-پلاک-ثبتی-با-زیربنای-633-5متر'>مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 633.5متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 633.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200769/مزایده-آپارتمان-مساحت-117-98متر'>مزایده آپارتمان مساحت 117.98متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 117.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200823/مزایده-اتومبیل-پژو-405'>مزایده اتومبیل پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200886/مزایده-پلاک-شماره-18-3626-و-18-1303-و-17-183-و-18-2815-اموال-غیرمنقول'>مزایده پلاک شماره 18/3626 و 18/1303 و 17/183 و 18/2815 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک شماره 18/3626 و 18/1303 و 17/183 و 18/2815 اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1200981/مزایده-زمین-از-اراضی-عرفان-نوبت-اول'>مزایده زمین از اراضی عرفان نوبت اول  / مزایده ,مزایده زمین از اراضی عرفان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201132/مزایده-واگذاری-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-127-54متر'>مزایده واگذاری ششدانگ آپارتمان مساحت 127.54متر  / مزایده ,مزایده واگذاری ششدانگ آپارتمان مساحت 127.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201145/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201159/استعلام-باتری-قابل-شارژ-UPS'>استعلام باتری قابل شارژ UPS / استعلام ، استعلام باتری قابل شارژ UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201172/استعلام-کیت-گلو-کومتر-مارک-nova'>استعلام کیت گلو کومتر مارک nova  / استعلام, کیت گلو کومتر مارک nova </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201184/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201196/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر / استعلام,فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201208/استعلام-گازرسانی-به-مدارس'>استعلام گازرسانی به مدارس / استعلام , استعلام گازرسانی به مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201220/استعلام-نوت-بوک--'>استعلام نوت بوک ... / استعلام , استعلام نوت بوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201232/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-انتقال-آب'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه انتقال آب / آگهی فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی کیفی پروژه انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201192/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید تجهیزات کارگاه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201204/استعلام-کولر-اسپیلیت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولر اسپیلیت گرمایشی و سرمایشی / استعلام ,استعلام کولر اسپیلیت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201216/استعلام-تهیه-البسه-ورزشی'>استعلام تهیه البسه ورزشی  / استعلام , استعلام تهیه البسه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201228/استعلام-کارتریج-دستگاه-چاپگر--'>استعلام کارتریج دستگاه چاپگر... / استعلام,کارتریج دستگاه چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201240/استعلام-سرویس-دهی-اینترنت'>استعلام  سرویس دهی اینترنت / استعلام, سرویس دهی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201252/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201264/استعلام-​ورق-گالوانیزه-3-میل'>استعلام ​ورق گالوانیزه 3 میل  / استعلام , استعلام ​ورق گالوانیزه 3 میل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201276/استعلام-دستگاه-دیاگ-پورتال'>استعلام دستگاه دیاگ پورتال  / استعلام, استعلام دستگاه دیاگ پورتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201288/استعلام-استند-آموزشی-برق-پژو-206'>استعلام استند آموزشی برق پژو 206 / استعلام, استند آموزشی برق پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201300/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201312/استعلام​-لوله-کربن-استیل-سایز-6-اینچ'>استعلام​ لوله کربن استیل سایز 6 اینچ  / استعلام , استعلام لوله کربن استیل سایز 6 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201324/استعلام-کیسه-پلاستیکی-زباله-مشکی'>استعلام کیسه پلاستیکی زباله مشکی / استعلام , استعلام کیسه پلاستیکی زباله مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201336/مناقصه-خرید-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید  GENERAL ELECTRIC / مناقصه, مناقصه خرید  GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201348/استعلام-میکروست-تخصصی'>استعلام میکروست تخصصی / استعلام , استعلام میکروست تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201360/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-هدایت-روزنه-ای'>استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت روزنه ای  / استعلام,استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت روزنه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201373/استعلام-تلویزیون-رنگی'>استعلام تلویزیون رنگی / استعلام,استعلام تلویزیون رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201387/استعلام-خودکار-الانس-بدنه-شفاف'>استعلام خودکار الانس بدنه شفاف  / استعلام, استعلام خودکار الانس بدنه شفاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201393/مزایده-لوازم-اسقاط-اداری-برقی-الکترونیک'>مزایده لوازم اسقاط اداری برقی الکترونیک / مزایده لوازم اسقاط اداری برقی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201403/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ / استعلام, سرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201417/استعلام-تعمیر-جزئی-مدارس'>استعلام تعمیر جزئی مدارس  / استعلام,استعلام تعمیر جزئی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201431/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201448/مزایده-سه-دستگاه-یونیت-دنداپزشکی'>مزایده سه دستگاه یونیت دنداپزشکی / مزایده ، مزایده سه دستگاه یونیت دنداپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201449/استعلام-سرور-محاسباتی-super-tlab-4'>استعلام  سرور محاسباتی super tlab 4  / استعلام, استعلام  سرور محاسباتی super tlab 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201462/استعلام-تخریب-و-اماده-سازی-بالابر'>استعلام تخریب و اماده سازی بالابر / استعلام,تخریب و اماده سازی بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201478/استعلام-اسپلیت-سرمایشی-30000-جهت-سرور--'>استعلام اسپلیت سرمایشی 30000 جهت سرور... / استعلام, استعلام اسپلیت سرمایشی 30000 جهت سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201490/استعلام-بر-روی-میز-کار-دستگاههای-آزمایشگاه-ترمو-دینامیک-MDF'>استعلام بر روی میز کار دستگاههای آزمایشگاه ترمو دینامیک MDF / استعلام ,استعلام بر روی میز کار دستگاههای آزمایشگاه ترمو دینامیک MDF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201502/استعلام-دستگاه-کارت-پرینتر'>استعلام دستگاه کارت پرینتر / استعلام, دستگاه کارت پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201514/استعلام-دو-عدد-کامپیوتر'>استعلام دو عدد کامپیوتر /  استعلام, استعلام دو عدد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201526/استعلام-اورهال-4-دستگاه-ماشین-آلات-راهداری'>استعلام اورهال 4 دستگاه ماشین آلات راهداری / استعلام, استعلام اورهال 4 دستگاه ماشین آلات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201539/استعلام-6995-تامین-سیستم-گرمایشی-مدارس'>استعلام 6995 تامین سیستم گرمایشی مدارس  / استعلام, استعلام 6995 تامین سیستم گرمایشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201551/استعلام-دستگاه-شستشوی-خودرو-سیار'>استعلام دستگاه شستشوی خودرو سیار  / استعلام,استعلام دستگاه شستشوی خودرو سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201563/استعلام-چاپخانه'>استعلام چاپخانه / استعلام, چاپخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201575/استعلام-خشکبار--'>استعلام خشکبار ... / استعلام, استعلام خشکبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201588/استعلام-موتور-تندر'>استعلام موتور تندر / استعلام , استعلام موتور تندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201600/استعلام-دستگاه-کپی-توشیبا'>استعلام دستگاه کپی توشیبا / استعلام,استعلام دستگاه کپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201612/استعلام-دستمزد-و-تعویض-کلکتر-4-اینچ'>استعلام دستمزد و تعویض کلکتر 4 اینچ  / استعلام ,استعلام دستمزد و تعویض کلکتر 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201244/استعلام-دستگاه-صدور-دسته-ای-کارت-هدیه'>استعلام دستگاه صدور دسته ای کارت هدیه  / استعلام ,استعلام دستگاه صدور دسته ای کارت هدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201256/استعلام-خرید-18-عدد-دوربین-مداربسته---'>استعلام خرید 18 عدد دوربین مداربسته  ... / استعلام, استعلام خرید 18 عدد دوربین مداربسته  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201268/استعلام-کارتریج-پلاسما'>استعلام کارتریج پلاسما / استعلام, استعلام کارتریج پلاسما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201280/استعلام-دستگاه-شارژ-باطری'>استعلام دستگاه شارژ باطری / استعلام ,استعلام دستگاه شارژ باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201292/استعلام-اخذ-معاینه-فنی-موتورخانه-ها'>استعلام اخذ معاینه فنی موتورخانه ها  / استعلام, استعلام اخذ معاینه فنی موتورخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201304/مناقصه-پروژه-تعمیر-و-بهسازی-سرویس-های-بهداشتی'>مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی سرویس های بهداشتی  / مناقصه پروژه تعمیر و بهسازی سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201316/مناقصه-خرید-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید  GENERAL ELECTRIC / مناقصه, مناقصه خرید  GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201328/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری / استعلام , استعلام پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201340/استعلام-خرید-7-دستگاه-دمنده-موتوری-اطفاء-حریق'>استعلام خرید 7 دستگاه دمنده موتوری اطفاء حریق / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه دمنده موتوری اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201352/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201364/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام,استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201378/استعلام-اجرای-خطوط-انتقال-برق-چاههای-آب-شرب'>استعلام اجرای خطوط انتقال برق چاههای آب شرب / استعلام, استعلام اجرای خطوط انتقال برق چاههای آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201392/استعلام-کف-شکنی--'>استعلام کف شکنی ... / استعلام , استعلام کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201408/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفاری یک حلقه چاه / استعلام , استعلام حفاری یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201414/مزایده-لوازم-اداری-فلزی-و-حجمی'>مزایده لوازم اداری فلزی و حجمی / مزایده لوازم اداری فلزی و حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201422/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام, استعلام یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201436/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201453/استعلام-تعمیرات-اداره-اوقاف-و-امور-خیریه--'>استعلام تعمیرات اداره اوقاف و امور خیریه ... / استعلام , استعلام تعمیرات اداره اوقاف و امور خیریه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201467/استعلام-جاروبرقی-خانگی---'>استعلام جاروبرقی خانگی  ... / استعلام , استعلام جاروبرقی خانگی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201474/مزایده-فروش-100-تن-چوب'>مزایده فروش 100 تن چوب  / مزایده , مزایده فروش 100 تن چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201482/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201494/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت / استعلام یک دستگاه کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201506/استعلام-خرید-7-دستگاه-تلویزیون'>استعلام خرید 7 دستگاه تلویزیون / استعلام , استعلام خرید 7 دستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201518/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201531/استعلام-اکسیژن-متر'>استعلام اکسیژن متر / استعلام , استعلام اکسیژن متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201543/استعلام-ساخت-و-ساز-ساختمان'>استعلام ساخت و ساز ساختمان / استعلام , استعلام ساخت و ساز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201555/استعلام-مرمت-و-بام-سازی-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت و بام سازی بنای تاریخی  / استعلام, استعلام مرمت و بام سازی بنای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201567/استعلام-مربا'>استعلام مربا / استعلام,مربا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201580/استعلام-نهال-گردو'>استعلام نهال گردو / استعلام, نهال گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201592/استعلام-چاپخانه'>استعلام چاپخانه / استعلام, چاپخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201604/استعلام-دستگاه-بالانس-دیجیتال'>استعلام دستگاه بالانس دیجیتال  / استعلام , استعلام دستگاه بالانس دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1201616/استعلام-قوطی--'>استعلام قوطی ... / استعلام , استعلام قوطی ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 14 تاريخ : چهارشنبه 9 آبان 1397 ساعت: 11:14