اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.09 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197321/مناقصه-تامین-آب-ناحی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.09 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197321/مناقصه-تامین-آب-ناحیه-صنعتی---نوبت-دوم'>مناقصه تامین آب ناحیه صنعتی ... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه تامین آب ناحیه صنعتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197348/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام , استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197366/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197384/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-9'>تجدید مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 9 / تجدید  مناقصه , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197401/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197417/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعه-و-طراحی-دکوراسیون-داخلی-آکوستیک--'>فراخوان  انتخاب مشاور جهت مطالعه و طراحی دکوراسیون داخلی، آکوستیک ... / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, فراخوان  انتخاب مشاور جهت مطالعه و طراحی دکوراسیون داخلی، آکوستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197435/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح... / استعلام, استعلام خرید مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197452/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197468/مناقصه-خرید-5000-عدد-نوار-کارتریج-خام'>مناقصه خرید 5000 عدد نوار کارتریج خام / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5000 عدد نوار کارتریج خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197483/استعلام-تیرآهن-بال-نیم-پهن--'>استعلام تیرآهن بال نیم پهن ... / استعلام استعلام تیرآهن بال نیم پهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197499/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-NUOVO-PIGNONE--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی NUOVO PIGNONE - نوبت دوم  / مناقصه، خرید قطعات یدکی NUOVO PIGNONE  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197513/فراخوان-تهیه-تامین-جابجایی-و-نصب-تجهیزات-ایستگاههای-فیلتراسیون--(نوبت-دوم)'> فراخوان تهیه، تامین، جابجایی و نصب تجهیزات ایستگاههای فیلتراسیون... (نوبت دوم) / مناقصه,  فراخوان تهیه، تامین، جابجایی و نصب تجهیزات ایستگاههای فیلتراسیون... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197530/مناقصه-خرید-AIR-FIL-TER-FOR-GT28001E'>مناقصه خرید AIR FIL TER FOR GT28001E / مناقصه عمومی, مناقصه خرید AIR FIL TER FOR GT28001E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197546/استعلام-ترانسفورماتور-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام ترانسفورماتور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197562/فراخوان-سرمایه-گذاری-مشارکتی-جهت-ساماندهی-و-بهسازی-پارک--'>فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت ساماندهی و بهسازی پارک... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی جهت ساماندهی و بهسازی پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197578/استعلام-خط-انتقال-آب-با-لوله--'>استعلام خط انتقال آب با لوله... / استعلام, استعلام خط انتقال آب با لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197592/استعلام-خرید-کپسول-آتشنشانی'>استعلام خرید کپسول آتشنشانی  / استعلام,استعلام خرید کپسول آتشنشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197608/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-کیفی-توان-انجام-تعهدات-و---تجدید-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات و ... تجدید (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات و ... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197625/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی  ... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197640/فراخوان-خرید-تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197654/استعلام-گاید-وایر--'>استعلام گاید وایر ... / استعلام , استعلام گاید وایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197670/استعلام-دستگاه-UPS'>استعلام دستگاه UPS / استعلام,استعلام دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197685/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام,یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197699/استعلام-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام تجهیزات پزشکی ... / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197715/استعلام-صفحه-نظام-TN50--'>استعلام صفحه نظام TN50 ... / استعلام , استعلام صفحه نظام TN50 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197729/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام,تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197746/آگهی-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-بارگیرخانه'>آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار بارگیرخانه / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار بارگیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197761/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تجهیزات--'>استعلام خرید کامپیوتر و تجهیزات... / استعلام,خرید کامپیوتر و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197777/استعلام-احداث-شبکه-برق-مجتمع-گردشگری'>استعلام  احداث شبکه برق مجتمع گردشگری / استعلام, احداث شبکه برق مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197792/آگهی-فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعات-و-طراحی-سیستم-های-تهویه-تونل--'>آگهی فراخوان انتخاب مشاور  جهت مطالعات و طراحی سیستم های تهویه تونل... / آگهی فراخوان, آگهی فراخوان انتخاب مشاور  جهت مطالعات و طراحی سیستم های تهویه تونل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197810/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197826/استعلام-اجرای-عملیات-تعمیرات-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات تعمیرات ساختمان / استعلام,استعلام اجرای عملیات تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197839/مناقصه-واگذاری-حجمی-از-امور-حفاظتی-و-امنیتی'>مناقصه واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی / مناقصه واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197859/استعلام-گوشت-منجمد-سردست'>استعلام گوشت منجمد سردست  / استعلام, گوشت منجمد سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197876/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197893/استعلام-کیت-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197909/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197318/تجدید-آگهی-فراخوان-احداث-پست-20-63-230-کیلوولت-GIS'>تجدید آگهی فراخوان احداث پست 20/ 63/ 230 کیلوولت GIS / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, تجدید آگهی فراخوان احداث پست 20/ 63/ 230 کیلوولت GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197346/مناقصه-خدمات-حراست-منطقه-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حراست منطقه  تجدید نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات حراست منطقه  تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197363/مناقصه-عملیات-تکمیل-توسعه-وبازسازی-شبکه-آب-و-انشعابات-خانگی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تکمیل توسعه وبازسازی شبکه آب و انشعابات خانگی (نوبت دوم) / مناقصه عملیات تکمیل توسعه وبازسازی شبکه آب و انشعابات خانگی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197382/استعلام-ورق-پلی-کربنات--'>استعلام ورق پلی کربنات ... / استعلام , استعلام ورق پلی کربنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197397/مناقصه-تهیه-مصالح-و-و-اجرای-نما-پوشش-پشت-بام-با-تمامی-عملیات-مرتبط-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و و اجرای نما پوشش پشت بام با تمامی عملیات مرتبط  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تهیه مصالح و و اجرای نما پوشش پشت بام با تمامی عملیات مرتبط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197414/مناقصه-چاپ-صورتحساب-برق-مصرفی-مشترکین-عادی-و-دیماندی'>مناقصه چاپ صورتحساب برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی  / مناقصه , مناقصه چاپ صورتحساب برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197433/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تخلیه-و-بارگیری-محصولات-و-مواد-اولیه'>مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197450/مناقصه-خرید-370-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-هوایی-کم-تلفات'>مناقصه خرید 370 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 370 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197465/مناقصه-تجدید-خرید-1500-عدد-جداکننده-فشار-متوسط-و---'>مناقصه تجدید خرید 1500 عدد جداکننده فشار متوسط و .... / مناقصه, مناقصه  تجدید خرید 1500 عدد جداکننده فشار متوسط و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197481/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کابین-آسانسور--'>استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور... / استعلام,خرید دو دستگاه کابین آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197496/استعلام-کاغذ-A4--'>استعلام کاغذ A4... / استعلام,کاغذ A4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197511/فراخوان-توسعه-و-بهسازی-ترمینال-داخلی-فرودگاه'>فراخوان توسعه و بهسازی ترمینال داخلی فرودگاه / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه  توسعه و بهسازی ترمینال داخلی فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197527/استعلام-انجام-عملیات-مربوط-به-برونسپاری-پروژه-های-توسعه---'>استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه  ... / استعلام, استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197543/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب-معابر-و-جمع-آوری-زباله-و-پسماند-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب معابر و جمع آوری زباله و پسماند نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  واگذاری عملیات رفت و روب معابر و جمع آوری زباله و پسماند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197560/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی / تجدید مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197575/مناقصه-طراحی-تامین-ساخت-و-نصب-سوله'>مناقصه طراحی، تامین، ساخت و نصب سوله  / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی، تامین، ساخت و نصب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197590/استعلام-موزائیک-ماشینی-فرنگی'>استعلام موزائیک ماشینی فرنگی / استعلام, استعلام موزائیک ماشینی فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197605/استعلام-اینفلیتور-آنژیو-پلاستی'>استعلام اینفلیتور آنژیو پلاستی  / استعلام, اینفلیتور آنژیو پلاستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197621/استعلام-شیت-شریانی'>استعلام شیت شریانی / استعلام,شیت شریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197637/استعلام-اینفلیتور-به-همراه-وای-کانکتور'>استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور  / استعلام, استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197652/مناقصه-انجام-کلیه-اقدامات-کارگزاری'>مناقصه انجام کلیه اقدامات کارگزاری  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کلیه اقدامات کارگزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197668/آگهی-فراخوان-خرید-ماده-شیمیایی-افزودنی-تست--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان خرید ماده شیمیایی افزودنی تست  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان خرید ماده شیمیایی افزودنی تست  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197683/مناقصه-عملیات-خط-انتقال-آب-(لوله-فولادی)'>مناقصه عملیات خط انتقال آب (لوله فولادی)  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات خط انتقال آب (لوله فولادی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197697/استعلام-کانتر'>استعلام کانتر / استعلام,استعلام کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197712/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس-تجدید'>مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197727/مناقصه-احداث-و-تکمیل-تعداد-چهار-سازه-پل-عابر-پیاده-مکانیزه'>مناقصه احداث و تکمیل تعداد چهار سازه پل عابر پیاده مکانیزه / آگهی مناقصه,مناقصه احداث و تکمیل تعداد چهار سازه پل عابر پیاده مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197742/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله  چدن داکتیل (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خرید لوله  چدن داکتیل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197759/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال / استعلام,استعلام فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197774/مناقصه-واگذاری-تامین-مواد-اولیه-و-بسته-بندی-و--'>مناقصه واگذاری  تامین مواد اولیه و بسته بندی و ... / مناقصه ، مناقصه واگذاری  تامین مواد اولیه و بسته بندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197789/مناقصه-7500-دستگاه-شیر-اهرمی--'>مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی ... / مناقصه عمومی ,مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197806/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور--'>استعلام خرید یک دستگاه سرور... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197823/مناقصه-اصلاح-سیستم-اعلام-حریق-و-مانیتورینگ-و--'>مناقصه  اصلاح سیستم اعلام حریق و مانیتورینگ و ... / مناقصه ، مناقصه  اصلاح سیستم اعلام حریق و مانیتورینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197927/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه پیاده روسازی معابر  / اگهی مناقصه , مناقصه پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197950/مناقصه-احداث-خانه-جوان'>مناقصه احداث خانه جوان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خانه جوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197967/استعلام-اسپیلیت-دیواری'>استعلام اسپیلیت دیواری  / استعلام,استعلام اسپیلیت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197983/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی... / استعلام, استعلام لوله فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198003/استعلام-دستگاه-تست-سیم-کشی-خودرو--'>استعلام دستگاه تست سیم کشی خودرو... / استعلام, استعلام دستگاه تست سیم کشی خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198021/مناقصه-امور-خدماتی-و-تنظیف-و-فضای-سبز'>مناقصه امور خدماتی و تنظیف و فضای سبز  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی و تنظیف و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198037/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محدوده-بافت-تاریخی--'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی...  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب محدوده بافت تاریخی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198056/استعلام-تجهیزات-انفورماتیک--'>استعلام تجهیزات انفورماتیک ... / استعلام, استعلام تجهیزات انفورماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198075/استعلام-بازسازی-و-مرمت-بند-انحرافی-و-کانال-آبرسانی'>استعلام بازسازی و مرمت بند انحرافی و کانال آبرسانی / استعلام,استعلام بازسازی و مرمت بند انحرافی و کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198094/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام,استعلام تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198113/استعلام-مرمت-و-بازسازی-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت و بازسازی بنای تاریخی / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198132/استعلام-احداث-شبکه-برق-و-نورپردازی-مجتمع'>استعلام احداث شبکه برق و نورپردازی مجتمع / استعلام, استعلام احداث شبکه برق و نورپردازی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198149/مناقصه-اجرای-پروژه-مخزن-مسلح-بتنی-آب'>مناقصه اجرای پروژه مخزن مسلح  بتنی آب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه مخزن مسلح  بتنی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198164/استعلام-کنتور-حجمی-سایز-2-اینچ-25-بار-و--'>استعلام کنتور حجمی سایز 2 اینچ 25 بار و... / استعلام,استعلام کنتور حجمی سایز 2 اینچ 25 بار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198184/فراخوان-انجام-خرید-خدمات-مشاور-کارفرما--'>فراخوان انجام خرید خدمات مشاور کارفرما ... / آگهی فراخوان, فراخوان انجام خرید خدمات مشاور کارفرما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198202/استعلام-ساخت-حفاظ-درب-و-پنجره-های-ساختمان--'>استعلام ساخت حفاظ درب و پنجره های ساختمان ... / استعلام, استعلام ساخت حفاظ درب و پنجره های ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198215/استعلام-کنسانتره-دامی--'>استعلام کنسانتره دامی ... / استعلام , استعلام کنسانتره دامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198234/استعلام-حمل-پست'>استعلام حمل پست  / استعلام,استعلام حمل پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198252/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198272/استعلام-اجرایی-کف-شکنی-و--'>استعلام اجرایی کف شکنی و... / استعلام,اجرایی کف شکنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198287/استعلام-لیفتراک'>استعلام لیفتراک / استعلام,لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198303/تجدید-مناقصه-اجرای-33651-متر-خط-تغذیه-فلزی-و-شبکه-فلزی--'>تجدید مناقصه اجرای 33651 متر خط تغذیه فلزی و شبکه فلزی...  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه اجرای 33651 متر خط تغذیه فلزی و شبکه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198315/استعلام-خرید-تعداد-50-عد-صندوق-دو-جداره-حمل-ماهی--'>استعلام خرید تعداد 50 عد صندوق دو جداره حمل ماهی ... / استعلام, استعلام خرید تعداد 50 عد صندوق دو جداره حمل ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198329/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-شغلی--'>استعلام ارائه خدمات مشاوره شغلی ... / استعلام, استعلام ارائه خدمات مشاوره شغلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198342/استعلام-دستگاه-اتوکلاو-50-لیتری-مخصوص-استریل-وسایل--'>استعلام دستگاه اتوکلاو 50 لیتری مخصوص استریل وسایل ... / استعلام,استعلام دستگاه اتوکلاو 50 لیتری مخصوص استریل وسایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198355/استعلام-سه-مدل-گوشی-های-ای-فون'>استعلام سه مدل گوشی های ای فون / استعلام,استعلام سه مدل گوشی های ای فون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198378/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام,دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198398/استعلام-خرید-چاپگر-HP-LASERJET-POR-MF-M127FM---'>استعلام خرید چاپگر HP LASERJET POR MF M127FM  ... / استعلام, استعلام خرید چاپگر HP LASERJET POR MF M127FM  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198415/استعلام-تب-سنج-جیوه-ای'>استعلام تب سنج جیوه ای / استعلام, استعلام تب سنج جیوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198432/استعلام-بسته-نرم-افزار--'>استعلام بسته نرم افزار ... / استعلام , استعلام بسته نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198446/استعلام-اجرای-با-مصالح-لوله-کشی-تاسیسات-گرمایش--سرمایش'>استعلام اجرای با مصالح لوله کشی تاسیسات گرمایش - سرمایش  / استعلام , استعلام اجرای با مصالح لوله کشی تاسیسات گرمایش - سرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198460/استعلام-سی-او-دی-سنج-پرتابل'>استعلام سی او دی سنج پرتابل / استعلام, سی او دی سنج پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198480/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198495/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگه-داری-راهبری-سرویس-و-تعمیرات-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری، راهبری، سرویس و تعمیرات (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری، راهبری، سرویس و تعمیرات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198515/استعلام-یک-دستگاه-آبسردکن-دو-شیره'>استعلام یک دستگاه آبسردکن دو شیره / استعلام, استعلام یک دستگاه آبسردکن دو شیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198530/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-با-رنگ-سرد--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198546/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-احداث-سایر-امورات-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری و احداث سایر امورات  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حفظ و نگهداری و احداث سایر امورات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197837/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-4-دستگاه-فشارسنج-الکترونیکی-حافظه-دار--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 4 دستگاه فشارسنج الکترونیکی حافظه دار - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 4 دستگاه فشارسنج الکترونیکی حافظه دار -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197855/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمانها--'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمانها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197874/فراخوان-انجام-خدمات-مشاوره-ای'>فراخوان انجام خدمات مشاوره ای  / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان انجام خدمات مشاوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197891/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-حمل-راه-اندازی-و-آموزش--'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید، حمل، راه اندازی و آموزش... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید، حمل، راه اندازی و آموزش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197906/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-سن-استورج--'>استعلام دستگاه ذخیره سازی سن استورج ... / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره سازی سن استورج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197923/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی بنای تاریخی / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197945/استعلام-اسپیلت-دیواری'>استعلام اسپیلت دیواری / استعلام,استعلام اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197964/مناقصه-انجام-عملیات-جدول-گذاری-و-نهرسازی--نوبت-اول-و-دوم'>مناقصه انجام عملیات جدول گذاری و نهرسازی... نوبت اول و دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات جدول گذاری و نهرسازی... نوبت اول و دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197980/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197998/استعلام-خرید-سموم-(مبارزه-با-ملخ-و-مگس-زیتون)'>استعلام خرید سموم (مبارزه با ملخ و مگس زیتون)    / استعلام, خرید سموم (مبارزه با ملخ و مگس زیتون)   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198018/مناقصه-خرید-3500-کارتن-(17500-بسته)-کاغذ-A4'>مناقصه خرید 3500 کارتن (17500 بسته) کاغذ A4  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 3500 کارتن (17500 بسته) کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198033/مناقصه-واگذاری-راهبری-اتوبوس-های-درون-شهری-و-نظافت-پایانه-مسافربری'>مناقصه واگذاری راهبری اتوبوس های درون شهری و نظافت پایانه مسافربری / مناقصه ، مناقصه واگذاری راهبری اتوبوس های درون شهری و نظافت پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198053/استعلام-تابلو-برق-ایستاده-با-ارتفاع-2-20-و-عرض-1-5'>استعلام تابلو برق ایستاده با ارتفاع 2.20 و عرض 1.5 / استعلام, تابلو برق ایستاده با ارتفاع 2.20 و عرض 1.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198070/استعلام-داکت-بر-برقی'>استعلام داکت بر برقی / استعلام,استعلام داکت بر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198092/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>فراخوان مناقصه عمومی  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198111/مناقصه-خدمات-مرکز-جامع-اورژانس-اجتماعی'>مناقصه خدمات مرکز جامع اورژانس اجتماعی  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مرکز جامع اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198128/استعلام-تعویض-تابلو-حفاظت-ترانس--'>استعلام تعویض تابلو حفاظت ترانس ... / استعلام, استعلام تعویض تابلو حفاظت ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198146/استعلام-اجرای-اسکراپ-سیل-و--'>استعلام اجرای اسکراپ سیل و... / استعلام,اجرای اسکراپ سیل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198161/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198182/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-چدنی-سایز-700-جهت-انتقال-آب-کشاورزی'>مناقصه عمومی خرید لوله چدنی سایز 700 جهت انتقال آب کشاورزی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید لوله چدنی سایز 700 جهت انتقال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198198/مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بلوار--تجدید'>مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198213/استعلام-احداث-حرم-بقعه-متبرکه--'>استعلام  احداث حرم بقعه متبرکه .. / استعلام, استعلام  احداث حرم بقعه متبرکه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198230/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-سطوح-سقف-کاذب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای سطوح سقف کاذب  / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای سطوح سقف کاذب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198249/مناقصه-عمومی-خدمات-نقلیه-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات نقلیه نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198267/مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198285/استعلام-کیبورد--'>استعلام کیبورد ... / استعلام , استعلام کیبورد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198301/استعلام-مولتی-روتور-فانتوم-4-پرو-و-محلقات-(پهباد)'>استعلام مولتی روتور فانتوم 4 پرو و محلقات (پهباد)  / استعلام, مولتی روتور فانتوم 4 پرو و محلقات (پهباد) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198313/استعلام-بتن-ریزی'>استعلام بتن ریزی  / استعلام,استعلام بتن ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198327/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198340/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198353/استعلام-احداث-پارکینگ-سقف-پوشیده--'>استعلام احداث پارکینگ سقف پوشیده ... / استعلام, استعلام احداث پارکینگ سقف پوشیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198371/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام,استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198395/استعلام-راه-حفاظتی-جریانی--'>استعلام راه حفاظتی جریانی... / استعلام, استعلام راه حفاظتی جریانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198413/استعلام-خرید-کتاب'>استعلام خرید کتاب / استعلام, خرید کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198430/استعلام-اینورتر'>استعلام اینورتر / استعلام,اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198444/استعلام-​لوازم-برقی-(کابل-و-لوله-فولادی-و-فیوز-و-جعبه-و--)'>استعلام ​لوازم برقی (کابل و لوله فولادی و فیوز و جعبه و...) / استعلام, استعلام ​لوازم برقی (کابل و لوله فولادی و فیوز و جعبه و...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198458/استعلام-​کلیدها-و-متعلقات-و--'>استعلام ​کلیدها و متعلقات و ... / استعلام, استعلام ​کلیدها و متعلقات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197333/مناقصه-خدمات-تنظیفات-امور-آبدارخانه-ها-و-خدمات-علف-چینی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تنظیفات، امور آبدارخانه ها و خدمات علف چینی و... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات تنظیفات، امور آبدارخانه ها و خدمات علف چینی و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197358/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197376/استعلام-تعمیر-سازه-نگهدارنده-و-لوله-انتقال-آب'>استعلام تعمیر سازه نگهدارنده و لوله انتقال آب  / استعلام,استعلام تعمیر سازه نگهدارنده و لوله انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197393/استعلام-تسمه-کش-فول-اتوماتیک-tp6000'>استعلام تسمه کش فول اتوماتیک tp6000  / استعلام, استعلام تسمه کش فول اتوماتیک tp6000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197408/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197424/مناقصه-انواع-شیر-خط-فلنجی-و-شیر-آتش-نشانی'>مناقصه  انواع شیر خط فلنجی و شیر آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  انواع شیر خط فلنجی و شیر آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197444/مناقصه-insulating-joint-نوبت-دوم'>مناقصه  insulating joint نوبت دوم / مناقصه, مناقصه insulating joint نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197461/استعلام-موتور-آسانسور--'>استعلام موتور آسانسور ... / استعلام , استعلام موتور آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197477/استعلام-رابط-پیچی-پلی-اتیلن'>استعلام رابط پیچی پلی اتیلن  / استعلام,استعلام رابط پیچی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197490/استعلام-اجرای-سیفون-رود-پیش'>استعلام اجرای سیفون رود پیش / استعلام, استعلام اجرای سیفون رود پیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197507/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-FORAIN--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی FORAIN - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی FORAIN - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197523/فراخوان-سیستم-روشنایی-باند-فرودگاه'>فراخوان سیستم روشنایی باند فرودگاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  سیستم روشنایی باند فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197539/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام, استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197556/استعلام-قند-شکسته-سلفونی--'>استعلام قند شکسته سلفونی... / استعلام,قند شکسته سلفونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197570/فراخوان-عمومی-اجاره-اراضی-پهنه-صنایع-فناوری-های-برتر'>فراخوان عمومی اجاره اراضی پهنه صنایع فناوری های برتر / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی اجاره اراضی پهنه صنایع فناوری های برتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197585/مناقصه-خرید-پرده-نمایش-ویدیو-پروژکتور-ویدئو-پروژکتور-و-لب-تاب'>مناقصه خرید پرده نمایش ویدیو پروژکتور، ویدئو پروژکتور و لب تاب / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پرده نمایش ویدیو پروژکتور، ویدئو پروژکتور و لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197600/استعلام-دیوارپوش-300-متر-و-سقف-کاذب-15-متر'>استعلام دیوارپوش 300 متر و سقف کاذب 15 متر / استعلام,استعلام دیوارپوش 300 متر و سقف کاذب 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197617/مناقصه-PART-FOR-SOLAR-GAS-TURBINE-REF-SOLAR-DIVISION-INTERNATIONAL--نوبت-دوم'>مناقصه PART FOR "SOLAR" GAS TURBINE REF.SOLAR DIVISION INTERNATIONAL -  نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه PART FOR "SOLAR" GAS TURBINE REF.SOLAR DIVISION INTERNATIONAL - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197632/مناقصه-کولر-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه کولر گازی  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه کولر گازی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197647/استعلام-کلریناتور-مایعی-با-فشار-10'>استعلام کلریناتور مایعی با فشار 10 / استعلام, کلریناتور مایعی با فشار 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197662/استعلام-خرید-و-اجرای-عملیات-تاسیسات--'>استعلام خرید و اجرای عملیات تاسیسات... / استعلام,خرید و اجرای عملیات تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197679/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-تکمیل-و-احداث-ساختمان-چند-منظوره--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تکمیل و احداث ساختمان چند منظوره - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار جهت تکمیل و احداث ساختمان چند منظوره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197692/مناقصه-انجام-امور-تنظیفاتی-و-حمل-زباله'>مناقصه انجام امور تنظیفاتی و حمل زباله / مناقصه ، مناقصه انجام امور تنظیفاتی و حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197708/فراخوان-تهیه-و-اجرای-150-عدد-درب-ضد-حریق'>فراخوان تهیه و اجرای 150 عدد درب ضد حریق / مناقصه, فراخوان تهیه و اجرای 150 عدد درب ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197721/مناقصه-نگهداری-کلیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-در-پایانه-های-مرزی'>مناقصه نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی در پایانه های مرزی / مناقصه, مناقصه نگهداری کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی در پایانه های مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197738/استعلام-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام دستگاه دیزل ژنراتور / استعلام,استعلام دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197754/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-فینیشری-معابر-سطح-شهر---تجدید-نوبت-سوم'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر ... تجدید نوبت سوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت فینیشری معابر سطح شهر ... تجدید نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197769/استعلام-چهار-نظام-غیر-منظم'>استعلام چهار نظام غیر منظم / استعلام,چهار نظام غیر منظم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197785/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده---'>استعلام محلول ضدعفونی کننده  ... / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی کننده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197801/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور---'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور  ... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197816/استعلام-جک-سوسماری'>استعلام جک سوسماری / استعلام, استعلام جک سوسماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197833/تجدید-آگهی-فراخوان-اجرای-پروژه-خط-انتقال-آب-از-محل-آب-شیرین-کن'> تجدید آگهی فراخوان  اجرای پروژه خط انتقال آب از محل آب شیرین کن /  تجدید آگهی فراخوان، تجدید آگهی فراخوان  اجرای پروژه خط انتقال آب از محل آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197851/استعلام-تجهیزات-موردنیاز-رشته-فناوری-تاسیسات-مکانیکی--'>استعلام تجهیزات موردنیاز رشته فناوری تاسیسات مکانیکی .. / استعلام, استعلام تجهیزات موردنیاز رشته فناوری تاسیسات مکانیکی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197866/استعلام-خرید-7-دستگاه-ویدیو-پروژکتور-و-1-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 7 دستگاه ویدیو پروژکتور و 1 دستگاه اسکنر / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه ویدیو پروژکتور و 1 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197885/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام , استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197902/مناقصه-مهندسی--تامین-کالا--اجرا--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-حفاظت-کاتدیک'>مناقصه مهندسی ، تامین کالا ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک / اگهی مناقصه , مناقصه مهندسی ، تامین کالا ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197917/مناقصه-چاپ-تامپو'>مناقصه چاپ تامپو / مناقصه ، مناقصه چاپ تامپو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197938/استعلام-بینوکولار'>استعلام بینوکولار / استعلام,بینوکولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197958/مناقصه-بیمه-جامع--نوبت-دوم'>مناقصه بیمه جامع - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه بیمه جامع - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197975/استعلام-کیت-فریتین-و--'>استعلام کیت فریتین و... / استعلام,کیت فریتین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197990/مناقصه-اجرای-تور-زیارتی-و-سیاحتی--'>مناقصه اجرای تور زیارتی و سیاحتی ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تور زیارتی و سیاحتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198010/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-راه-روستایی--'>استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی... / استعلام, استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198027/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-راه'>استعلام لکه گیری و آسفالت راه  / استعلام, لکه گیری و آسفالت راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198047/استعلام-طبخ-و-تهیه-غذای-اردو'>استعلام طبخ و تهیه غذای اردو / استعلام,استعلام طبخ و تهیه غذای اردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198065/فراخوان-مناقصه-تثبیت-ابنیه-فنی--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تثبیت ابنیه فنی .. تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان مناقصه تثبیت ابنیه فنی .. تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198087/استعلام-تامین-غذای-2320-پرس-غذا-برای-پرسنل-ستاد-استان'>استعلام تامین غذای 2320 پرس غذا برای پرسنل ستاد استان / استعلام,استعلام تامین غذای 2320 پرس غذا برای پرسنل ستاد استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198103/مناقصه-خرید-و-حمل-آسفالت-توپکا---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل آسفالت توپکا... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل آسفالت توپکا... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198121/مناقصه-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی-مجموعه-های-تحت-پوشش'>مناقصه نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه های تحت پوشش  / مناقصه, مناقصه  نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه های تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198141/مناقصه-احداث-مدرسه-9-کلاسه-فردوسی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه فردوسی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 9 کلاسه فردوسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198156/استعلام-ست-الکتروپنوماتیک'>استعلام ست الکتروپنوماتیک / استعلام,ست الکتروپنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198176/فراخوان-مشاور-پروژه-طراحی-مهندسی-پروژه-60-کیلومتر'>فراخوان مشاور پروژه طراحی مهندسی پروژه 60 کیلومتر / فراخوان, فراخوان مشاور پروژه طراحی مهندسی پروژه 60 کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198192/استعلام-کوپلر-جوشی-فاضلابی--'>استعلام کوپلر جوشی فاضلابی ... / استعلام , استعلام کوپلر جوشی فاضلابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198209/استعلام-طراحی-و-نورپردازی'>استعلام طراحی و نورپردازی / استعلام,طراحی و نورپردازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198226/فراخوان-​عملیات-اجرایی-ابنیه-و-تاسیسات-توسعه-و-تکمیل-زندان'>فراخوان ​عملیات اجرایی ابنیه و تاسیسات توسعه و تکمیل زندان / آگهی فراخوان پیمانکاران, فراخوان ​عملیات اجرایی ابنیه و تاسیسات توسعه و تکمیل زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198241/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان-نیمه-تمام-سالن-آمفی-تئاتر-و---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تکمیل ساختمان نیمه تمام سالن آمفی تئاتر و .... ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  پروژه تکمیل ساختمان نیمه تمام سالن آمفی تئاتر و .... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198260/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام , استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198279/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن--'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198295/بهسازی-و-ایمن-سازی-مخازن-موزه-های-آذربایجان-و-قاجار'>بهسازی و ایمن سازی مخازن موزه های آذربایجان و قاجار / استعلام, استعلام یک دستگاه الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198309/استعلام-تابلو-مناطق-حفاظت-شده'>استعلام تابلو مناطق حفاظت شده  / استعلام, تابلو مناطق حفاظت شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198322/استعلام-تهیه-غذا'>استعلام تهیه غذا / استعلام,استعلام تهیه غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198336/استعلام-درخواست-80-هزار-کار-خام-خودپرداز'>استعلام  درخواست 80 هزار کار خام خودپرداز  / استعلام, درخواست 80 هزار کار خام خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198349/استعلام-واشر-و--'>استعلام واشر و... / استعلام,واشر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198364/استعلام-تهیه-550-پرس-غذا'>استعلام تهیه 550 پرس غذا / استعلام , استعلام تهیه 550 پرس غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198391/استعلام-خرید-بلیط-داخلی-و-خارجی-به-مدت-نه-ماه'>استعلام خرید بلیط داخلی و خارجی به مدت نه ماه / استعلام, خرید بلیط داخلی و خارجی به مدت نه ماه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198407/استعلام-خرید-30-عدد-پره-کولینگ-تاور'>استعلام خرید 30 عدد پره کولینگ تاور  / استعلام , استعلام خرید 30 عدد پره کولینگ تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198424/استعلام-تعمیرات-اداره-تبلیغات-اسلامی'>استعلام  تعمیرات اداره تبلیغات اسلامی / استعلام, تعمیرات اداره تبلیغات اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198439/استعلام-شافت-تفلونی-ضد-سایش'>استعلام  شافت تفلونی ضد سایش  / استعلام,  شافت تفلونی ضد سایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198453/استعلام-پیسون-نگهدانده-کلگی-لیمیت-لولای-پیچی-کلیوز'>استعلام پیسون نگهدانده، کلگی لیمیت، لولای پیچی، کلیوز / استعلام, استعلام پیسون نگهدانده، کلگی لیمیت، لولای پیچی، کلیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198471/تجدید-مناقصه-احداث-مرکز-داده-شرکت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث مرکز داده شرکت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه احداث مرکز داده شرکت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198488/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198506/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198523/استعلام-برق-20-کیلووات-کارگاه-تاکسیدرمی'>استعلام برق 20 کیلووات کارگاه تاکسیدرمی  / استعلام, برق 20 کیلووات کارگاه تاکسیدرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197317/فراخوان-انجام-عملیات-نصب--اصلاح-انشعاب-و-تعویض-کنتور---نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات نصب ، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور ... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان انجام عملیات نصب ، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197344/اصلاحیه-مناقصه-پایش-بهینه-ناوگان-لجستیکی--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه پایش بهینه ناوگان لجستیکی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه پایش بهینه ناوگان لجستیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197362/استعلام-کاغذ-چاپگر'>استعلام کاغذ چاپگر / استعلام,استعلام کاغذ چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197381/استعلام-خرید-و-نصب-و-اجرا-دیوارپوش--'>استعلام خرید و نصب و اجرا دیوارپوش... / استعلام, استعلام خرید و نصب و اجرا دیوارپوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197396/استعلام-سطل--'>استعلام سطل ... / استعلام , استعلام سطل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197412/تجدید-مناقصه-خرید--تهیه--حمل--پخش-و-تراش-دستی-و-ماشینی-آسفالت--'>تجدید مناقصه خرید ، تهیه ، حمل ، پخش و تراش دستی و ماشینی آسفالت.... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید ، تهیه ، حمل ، پخش و تراش دستی و ماشینی آسفالت....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197427/استعلام-مرمت-دروازه-جنوبی-ارگ-تاریخی'>استعلام مرمت دروازه جنوبی ارگ تاریخی / استعلام, مرمت دروازه جنوبی ارگ تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197449/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-انفجار-زلزله-و--'>استعلام بیمه آتش سوزی. انفجار. زلزله و ... / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی. انفجار. زلزله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197464/استعلام-اسپیلت-ایستاده'>استعلام اسپیلت ایستاده  / استعلام,استعلام اسپیلت ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197480/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-قطعات-جرثقیل-دماگ-کونه-کوین--'>تمدید مناقصه خرید انواع قطعات جرثقیل دماگ، کونه کوین... / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه خرید انواع قطعات جرثقیل دماگ، کونه کوین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197495/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-pe100'>استعلام لوله پلی اتیلن pe100 / استعلام, لوله PE100 پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197510/استعلام-چمن-مصنوعی-سامانه-ستاد'>استعلام چمن مصنوعی, سامانه ستاد / استعلام,چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197526/استعلام-خرید-لوازم-تحریر'>استعلام خرید لوازم تحریر / استعلام,استعلام خرید لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197542/استعلام-خرید-دستگاه-های-آزمایشگاهی---'>استعلام خرید دستگاه های آزمایشگاهی  ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه های آزمایشگاهی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197559/استعلام-پرده-لوردراپه-طرح-پیچک'>استعلام پرده لوردراپه طرح پیچک / استعلام,استعلام پرده لوردراپه طرح پیچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197574/استعلام-لوازم-اداری-و-تجهیزات-داخلی-ساختمانی'>استعلام لوازم اداری و تجهیزات داخلی ساختمانی  / استعلام, لوازم اداری و تجهیزات داخلی ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197589/مناقصه-تهیه--نصب-نگهداری-پرچم-های-پایه-کوتاه-و-بلند--'>مناقصه تهیه ، نصب، نگهداری پرچم های پایه کوتاه و بلند ... / مناقصه , مناقصه تهیه ، نصب، نگهداری پرچم های پایه کوتاه و بلند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197604/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197620/استعلام-ماسک-فیلتردار-سه-لایه-کشدار'>استعلام ماسک فیلتردار سه لایه کشدار / استعلام, استعلام ماسک فیلتردار سه لایه کشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197635/استعلام-سرجیورپ'>استعلام سرجیورپ / استعلام,سرجیورپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197650/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197666/مناقصه-عمومی-انجام-مطالعات-پدافند-غیرعامل-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهری  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عمومی انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197682/تجدید-منافصه-فراخوان-انجام-امور-نگهبانی-و-انتظامی-و--'>تجدید منافصه فراخوان انجام امور نگهبانی و انتظامی و ... / تجدید منافصه فراخوان, مناقصه فراخوان  انجام امور نگهبانی و انتظامی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197696/مناقصه-عمومی-تکمیل-سالن-کشتی'>مناقصه عمومی تکمیل سالن کشتی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل سالن کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197711/آگهی-مناقصه-تامین-انواع-خودرو-سواری-مینی-بوس'>آگهی مناقصه  تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس / مناقصه, آگهی مناقصه  تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197726/مناقصه-تهیه-مواد-غذایی-و-طبخ-و-توزیع-غذای-سلف-سرویس-تجدید'>مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197741/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-کنترل-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197757/فراخوان-خرید-100-دستگاه-سرور-نوبت-دوم'> فراخوان خرید 100 دستگاه سرور  نوبت دوم  / فرخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه فراخوان  خرید 100 دستگاه سرور   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197773/آگهی-فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-مطالعات-و-طراحی-زیرسازی-دپو-روسازی-مسیر--'>آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعات و طراحی، زیرسازی، دپو، روسازی مسیر ... / آگهی فراخوان, آگهی فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعات و طراحی، زیرسازی، دپو، روسازی مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197788/استعلام-کانکس-4-2-5'>استعلام کانکس 4*2/5 / استعلام,کانکس 4*2/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197805/مناقصه-بهسازی-فاز-اول-بخش-مرکزی-شبکه-اصلی-آبیاری-و-زهکشی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی فاز اول بخش مرکزی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه بهسازی فاز اول بخش مرکزی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197822/مناقصه-عمومی-خرید-تجیهزات-آموزشی-و-هوشمندسازی-مدارس-استان'>مناقصه عمومی خرید تجیهزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس استان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجیهزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197836/استعلام-جهت-راه-اندازی-سیستم-اطفا-حریق'>استعلام جهت راه اندازی سیستم اطفا حریق / استعلام, استعلام جهت راه اندازی سیستم اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197854/مناقصه-عمومی-فضای-سبز-و-سایر-امورات-خدماتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی فضای سبز و سایر امورات خدماتی  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی فضای سبز و سایر امورات خدماتی  ـ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198478/مناقصه-خرید-هیتر-کولر-و-دیگ-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید هیتر کولر و دیگ فولادی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید هیتر کولر و دیگ فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198493/استعلام-دستگاه-آب-مقطر-گیری-تمام-استیل-4-لیتری'>استعلام دستگاه آب مقطر گیری تمام استیل 4 لیتری / استعلام, استعلام دستگاه آب مقطر گیری تمام استیل 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198511/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198527/استعلام-بازسازی-ابنیه-کارگاه-تاکسیدرمی'>استعلام بازسازی ابنیه کارگاه تاکسیدرمی  / استعلام,استعلام بازسازی ابنیه کارگاه تاکسیدرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198544/استعلام-جلد-کارت'>استعلام جلد کارت / استعلام,جلد کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198557/استعلام-یونیت-DEEP-SEA-مدل-7320'>استعلام یونیت DEEP SEA مدل 7320 / استعلام , استعلام یونیت DEEP SEA مدل 7320</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198572/استعلام-توکن-کاربر'>استعلام توکن کاربر / استعلام, استعلام توکن کاربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198587/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-PM'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی منجر به PM  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تعمیرات اساسی منجر به PM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198603/تجدید-مناقصه-خدمات-مربوط-به-خانه-بهداشت-کارگری'>تجدید مناقصه خدمات مربوط به خانه بهداشت کارگری  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات مربوط به خانه بهداشت کارگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198618/استعلام-2-عدد-میز-کورین-سفید-رنگ'>استعلام 2 عدد میز کورین سفید رنگ  / استعلام, استعلام  2 عدد میز کورین سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198635/استعلام-احداث-مدرسه-ابتدایی'>استعلام احداث مدرسه ابتدایی / استعلام , استعلام احداث مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198649/استعلام-رایانه-کامل-با-قطعات'>استعلام رایانه کامل با قطعات  / استعلام , استعلام رایانه کامل با قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198662/استعلام-بهاء-اجرای-عملیات-مربوط-به-احداث-پست-هوایی-و-نیرورسانی-به-سایت-BTS'>استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به احداث پست هوایی و نیرورسانی به سایت BTS  / استعلام بهاء, استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به احداث پست هوایی و نیرورسانی به سایت BTS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198674/استعلام-تعمیر-مجتمع-فومن'>استعلام تعمیر مجتمع فومن / استعلام , استعلام تعمیر مجتمع فومن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198689/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-دیجیتالی'>استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتالی / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198703/استعلام-جک-شاتل'>استعلام جک شاتل / استعلام , استعلام جک شاتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198719/استعلام-کتاب--'>استعلام کتاب ... / استعلام , استعلام کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198734/استعلام-خدمات-مددکاری'>استعلام خدمات مددکاری / استعلام,استعلام خدمات مددکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198750/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198765/استعلام-باطری'>استعلام باطری  / استعلام, استعلام  باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198780/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-آکواترونیک-و--'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی آکواترونیک و ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات آموزشی آکواترونیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198792/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198807/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198821/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام,الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198834/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198848/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-ضلع-غربی-محور'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث ضلع غربی محور  / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث ضلع غربی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198865/استعلام-چاپ-و-تکثیر-پاسخ-برگ-آزمون-کاغذ'>استعلام  چاپ و تکثیر پاسخ برگ آزمون کاغذ / استعلام, استعلام  چاپ و تکثیر پاسخ برگ آزمون کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198882/استعلام-مخزن-ذخیره-آب'>استعلام مخزن ذخیره آب  / استعلام , استعلام مخزن ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198894/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198908/استعلام-خرید-و-حمل-آب-آشامیدنی'>استعلام خرید و حمل آب آشامیدنی / استعلام, استعلام خرید و حمل آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198922/استعلام-جمع-آوری-پست-لامرد'>استعلام جمع آوری پست لامرد / استعلام, استعلام جمع آوری پست لامرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198934/استعلام-خرید-پمپ-و-منبع-آب-کالا---'>استعلام خرید پمپ و منبع آب کالا  .... / استعلام, استعلام خرید پمپ و منبع آب کالا  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198949/استعلام-تکمیل-مدرسه---'>استعلام  تکمیل مدرسه  ... / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198963/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام، استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198976/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر-سرویس-و-نگهداری'>مناقصه ارائه خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه  ارائه خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198992/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تصویر-سازی'>استعلام خرید تجهیزات رشته تصویر سازی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رشته تصویر سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199010/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199025/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ / استعلام,استعلام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199040/مناقصه-خريد-STEEL-PLATES-SHEETS'>مناقصه خريد STEEL PLATES@SHEETS     / مناقصه، مناقصه خريد STEEL PLATES@SHEETS    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199054/مناقصه-احداث-و-تکمیل-مخزن---'>مناقصه احداث و تکمیل مخزن .... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199067/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام, استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199079/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199093/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197872/مناقصه-تجدید-خرید-50000-دستگاه-کنتور-تکفاز--'>مناقصه تجدید خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز...  / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197889/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-سالن-های-گلخانه-ای-بازار-گل-و-گیاه'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث سالن های گلخانه ای بازار گل و گیاه / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث سالن های گلخانه ای بازار گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197905/مناقصه-خوردایش-ماده-معدنی-تامش'>مناقصه خوردایش ماده معدنی تامش / مناقصه ،مناقصه خوردایش ماده معدنی تامش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197922/استعلام-خرید-لب-تاب--'>استعلام خرید لب تاب... / استعلام, استعلام خرید لب تاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197944/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام,استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197963/مناقصه-احداث-خانه-جوان'>مناقصه احداث خانه جوان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خانه جوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197979/استعلام-میز-کارمندی-چوبی-فندقی---'>استعلام میز کارمندی چوبی فندقی  ... / استعلام, استعلام میز کارمندی چوبی فندقی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197996/استعلام-تجهیز-و-نوسازی'>استعلام تجهیز و نوسازی / استعلام,استعلام تجهیز و نوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198017/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط'>استعلام اجرای بهسازی محیط / استعلام,استعلام اجرای بهسازی محیط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198032/مزایده-واگذاری-بیمه-تکمیلی-درمان-پرسنل'>مزایده واگذاری بیمه تکمیلی درمان پرسنل / مزایده, مزایده واگذاری بیمه تکمیلی درمان پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198050/استعلام-لوازم-مصرفی-تبرید-1'>استعلام لوازم مصرفی تبرید 1 / استعلام,استعلام لوازم مصرفی تبرید 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198069/استعلام-دوربین-عکاسی-تله-ای'>استعلام دوربین عکاسی تله ای  / استعلام, دوربین عکاسی تله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198091/استعلام-احداث-475-متر-شبکه-فشار-متوسط-و-نصب-یک-دستگاه-ترانس--'> استعلام احداث 475 متر شبکه فشار متوسط و نصب یک دستگاه ترانس .. /  استعلام, احداث 475 متر شبکه فشار متوسط و نصب یک دستگاه ترانس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198107/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-جدولگذاری-و-لبه-گذاری'>اصلاحیه  مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی جدولگذاری و لبه گذاری / اصلاحیه آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی جدولگذاری و لبه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198126/مناقصه-اجرای-پروژه-دیوارکشی-محیط-پارک-بانوان'>مناقصه اجرای پروژه دیوارکشی محیط پارک بانوان /  مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه دیوارکشی محیط پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198145/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198160/استعلام-مرمت-اشیا-و-اموال-تاریخی'>استعلام مرمت اشیا و اموال تاریخی / استعلام, مرمت اشیا و اموال تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198181/مناقصه-نگهداری--پشتیبانی--بروزرسانی--مشاوره-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-شبکه-'>مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه..  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، پشتیبانی ، بروزرسانی ، مشاوره و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198196/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-بند-خاکی-در-محدوده-تالاب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بند خاکی در محدوده تالاب / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بند خاکی در محدوده تالاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198212/استعلام-طرح-ارتقاء-بهره-وری-تولید-مزارع--'>استعلام طرح ارتقاء بهره وری تولید مزارع... / استعلام, استعلام طرح ارتقاء بهره وری تولید مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198229/استعلام-دستکش-hiv-آنتی-هپاتیت'>استعلام دستکش hiv آنتی هپاتیت / استعلام, استعلام دستکش hiv آنتی هپاتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198245/مناقصه-عمومی-بررسی-صورتهای-مالی'>مناقصه عمومی بررسی صورتهای مالی / مناقصه ، مناقصه عمومی بررسی صورتهای مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198265/استعلام-یک-دستگاه-الکتروپمپ-شناور'>استعلام یک دستگاه الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام یک دستگاه الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198284/مناقصه-عملیات-اجرا-و-ترمیم-جدول-کانیوا-و-لبه-در-شهرکهای--'>مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول، کانیوا و لبه در شهرکهای... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرا و ترمیم جدول، کانیوا و لبه در شهرکهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198300/مناقصه-اجرای-20000-متر-پروژه-گازرسانی-پلی-اتیلن-و-فلزی'>مناقصه اجرای 20000  متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 20000  متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198312/استعلام-تخته-روسی--'>استعلام تخته روسی... / استعلام, استعلام تخته روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198326/استعلام-سه-مدل-گوشی-ای-فون-به-تعداد-160-دستگاه'>استعلام سه مدل گوشی ای فون به تعداد 160 دستگاه  / استعلام, سه مدل گوشی ای فون به تعداد 160 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198339/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198352/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198369/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-الکتروتکنیک'>استعلام خرید تجهیزات رشته الکتروتکنیک  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رشته الکتروتکنیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198394/استعلام-خرید-اسپرم-بز'>استعلام خرید اسپرم بز / استعلام,خرید اسپرم بز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198411/استعلام-تهیه-ابزارآلات'>استعلام تهیه ابزارآلات / استعلام,استعلام تهیه ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198429/استعلام​-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام​ خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام ، استعلام ​خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198443/استعلام-لنس-هولدار'>استعلام لنس هولدار  / استعلام , استعلام لنس هولدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198457/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198474/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-اتاق-كنترل-كارخانه-و-سنگ-شكن-تغلیظ-میدوك'>مناقصه اصلاح و بازسازی اتاق كنترل كارخانه و سنگ شكن تغلیظ میدوك / مناقصه, مناقصه اصلاح و بازسازی اتاق كنترل كارخانه و سنگ شكن تغلیظ میدوك</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198491/ارزیابی-کیفی-تعمیرات-جزئی-و-ضروری-مکانیکی-(آب-و-گاز)-منازل-ادارات-و-اماکن-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیکی (آب و گاز) منازل، ادارات و اماکن نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی تعمیرات جزئی و ضروری مکانیکی (آب و گاز) منازل، ادارات و اماکن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198510/استعلام-لوازم-تاسیساتی--'>استعلام لوازم تاسیساتی... / استعلام,لوازم تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198526/استعلام-خرید-پرکلرین-جهت-شهرک-های-صنعتی-استان'>استعلام خرید پرکلرین جهت شهرک های صنعتی استان  / استعلام, استعلام خرید پرکلرین جهت شهرک های صنعتی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198542/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-بهره-برداری-و-نگهداری-از-سامانه-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری از سامانه دوربین مداربسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری از سامانه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198556/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری'>استعلام احداث کمپ گردشگری / استعلام, استعلام احداث کمپ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198571/استعلام-خرید-و-نصب-زمین-چمن-مصنوعی-فوتبال'>استعلام خرید و نصب زمین چمن مصنوعی فوتبال / استعلام, خرید و نصب زمین چمن مصنوعی فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198586/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی---'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی  ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198602/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198616/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-مخلوط-تونان-مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید مخلوط تونان مرحله دوم- چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار خرید مخلوط تونان مرحله دوم- چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198634/مناقصه-احداث-سالن-اختصاصی-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث سالن اختصاصی (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه احداث سالن اختصاصی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198648/استعلام-اسکنر-ایرانی-ایویژن--'>استعلام اسکنر ایرانی ایویژن... / استعلام,اسکنر ایرانی ایویژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198661/استعلام-اجرای-کابل-کشی-برق-AC-و-نصب-تابلو-و-خرید-لوازم'>استعلام  اجرای کابل کشی برق AC  و نصب تابلو و خرید لوازم / استعلام, اجرای کابل کشی برق AC  و نصب تابلو و خرید لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198673/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-های-اتومکانیک'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه های اتومکانیک  / استعلام, تجهیزات آموزشی کارگاه های اتومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198688/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته'>استعلام خرید تجهیزات رشته / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198702/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی-دو-منظوره'>استعلام  احداث استخر ذخیره آب کشاورزی دو منظوره / استعلام ,استعلام  احداث استخر ذخیره آب کشاورزی دو منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198718/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی-جهت-تولید-آسفالت-سرد-و-پخت-آسفالت-گرم'>استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم / استعلام, تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198733/استعلام-خرید-سیم'>استعلام خرید سیم / استعلام,خرید سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198749/استعلام-پانل-فولادی-با-هسته-پلی-یورتان'>استعلام  پانل فولادی با هسته پلی یورتان / استعلام, استعلام  پانل فولادی با هسته پلی یورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198764/استعلام-تهیه-و-جانمایی-نیمکت-چوبی--'>استعلام تهیه و جانمایی نیمکت چوبی... / استعلام, استعلام تهیه و جانمایی نیمکت چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198779/استعلام-اجرای-سنگ-کف-با-سنگ-لاشه-گرانیتی--'>استعلام اجرای سنگ کف با سنگ لاشه گرانیتی... / استعلام, استعلام اجرای سنگ کف با سنگ لاشه گرانیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198791/استعلام-بازسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی ساختمان / استعلام,استعلام بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198806/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198820/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات  / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198833/استعلام-مرمت-معابر-اطراف-مسجد'>استعلام  مرمت معابر اطراف مسجد / استعلام, مرمت معابر اطراف مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198847/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-موزه'>استعلام مرمت و ساماندهی موزه / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198864/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت ... / استعلام, استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198879/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی--'>استعلام تهیه مصالح کوهی... / استعلام, استعلام تهیه مصالح کوهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198893/فراخوان-مناقصه-عملیات-احداث-ساختمانهای-پایانه'>فراخوان مناقصه عملیات احداث ساختمانهای پایانه  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات احداث ساختمانهای پایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198906/استعلام-خرید-درب-اتوماتیک'>استعلام خرید درب اتوماتیک / استعلام, استعلام خرید درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198920/استعلام-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی'>استعلام اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی  / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198933/مناقصه-خدمات-نظافت-امور-انتقال-نیروی--'>مناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی.... / مناقصه , قمناقصه خدمات نظافت امور انتقال نیروی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198948/مناقصه-خرید-مصالح-و-نصب-و-چسب'>مناقصه خرید مصالح و نصب و چسب / مناقصه , مناقصه خرید مصالح و نصب و چسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198962/استعلام-فرمنها-و-تله-درخواستی'>استعلام فرمنها و تله درخواستی / استعلام, استعلام فرمنها و تله درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198975/استعلام-یک-دستگاه-تلفن-چند-خطه'>استعلام یک دستگاه تلفن چند خطه  / استعلام,استعلام یک دستگاه تلفن چن خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198991/استعلام-صندلی-گردان-و-غیره'>استعلام صندلی گردان و غیره  / استعلام, استعلام صندلی گردان و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199008/استعلام-خدمات-مشترکین-قرائت-و-توزیع-قبوض'>استعلام خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض  / استعلام, استعلام  خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199024/استعلام-پرشر-دیجیتالی--'>استعلام پرشر دیجیتالی... / استعلام, استعلام پرشر دیجیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199039/استعلام-خرید-8-دستگاه-ترازو'>استعلام خرید 8 دستگاه ترازو / استعلام ,استعلام خرید 8 دستگاه ترازو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197332/تجدید-مناقصه-11-قلم-کابل-خاکی-مسی'>تجدید مناقصه 11 قلم کابل خاکی مسی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه 11 قلم کابل خاکی مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197356/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197373/استعلام-شامپو-و-غیره'>استعلام شامپو و غیره   / استعلام, استعلام شامپو و غیره  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197392/مناقصه-واگذاری-نظارت-بر-عملکرد-پیمانکاران-نصب-و-اصلاح-انشعابات'>مناقصه واگذاری نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197407/استعلام-کلرسنج--'>استعلام کلرسنج ... / استعلام , استعلام کلرسنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197423/مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-پادگان'>مناقصه عملیات اجرایی دیوار پادگان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی دیوار پادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197443/استعلام-نصب-و-اجرا-درب-برقی-تاسیسات-آب'>استعلام نصب و اجرا درب برقی تاسیسات آب / استعلام, استعلام نصب و اجرا درب برقی تاسیسات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197460/استعلام-اجرای-پارتیشن-با-سازه-دوبل--'>استعلام اجرای پارتیشن با سازه دوبل... / استعلام,اجرای پارتیشن با سازه دوبل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197475/مناقصه-​تکمیل-ساختمان-درمانگاه-شبانه-روزی'>مناقصه ​تکمیل ساختمان درمانگاه شبانه روزی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​تکمیل ساختمان درمانگاه شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197489/مناقصه-انجام-عملیات-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-برقی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی، برقی و ... (نوبت دوم) / مناقصه ،مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی، برقی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197506/استعلام-عملیات-اجرای-کافی-شاپ--'>استعلام عملیات اجرای کافی شاپ ... / استعلام, استعلام عملیات اجرای کافی شاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197521/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197536/فراخوان-مناقصه-ELECTRO-PUMP-ASSY-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ELECTRO PUMP ASSY نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مناقصه ELECTRO PUMP ASSY نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197552/تجدید-فراخوان-مناقصه-اصلاح-و-افزایش-ظرفیت-سامانه-انتقال-آب-از-سد-لتیان'>تجدید فراخوان مناقصه اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد لتیان / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه اصلاح و افزایش ظرفیت سامانه انتقال آب از سد لتیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197569/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-نیروگاه-برق-(دیزل-ژنراتور)-سیار'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید نیروگاه برق (دیزل ژنراتور) سیار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی،آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید نیروگاه برق (دیزل ژنراتور) سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197584/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197598/مناقصه-ایاب-ذهاب-کارکنان'>مناقصه ایاب ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197616/مناقصه-پاکسازی-مکانیزه-رینگ-شستشو-و-تیکنر-و-حوضچه-ها-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پاکسازی مکانیزه رینگ شستشو و تیکنر و حوضچه ها ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پاکسازی مکانیزه رینگ شستشو و تیکنر و حوضچه ها ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197631/مناقصه-تکمیل-عملیات-خاکی-قطعه-اول'>مناقصه تکمیل عملیات خاکی قطعه اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات خاکی قطعه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197646/مناقصه-پشتیبانی-و-بروز-رسانی-سخت-افزاری-1311-دستگاه-سیستم-نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی و بروز رسانی سخت افزاری 1311 دستگاه سیستم نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی،مناقصه پشتیبانی و بروز رسانی سخت افزاری 1311 دستگاه سیستم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197661/مناقصه-خرید-حمل-و-راه-اندازی-تعداد-81-فلومترهای-الکترومغناطیس'>مناقصه خرید، حمل و راه اندازی تعداد 81 فلومترهای الکترومغناطیس / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و راه اندازی تعداد 81 فلومترهای الکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197678/مناقصه-تامین-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-نشتی'>مناقصه تامین تحویل نصب و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ نشتی  / مناقصه , مناقصه تامین تحویل نصب و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ نشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197691/فراخوان-تعمیرات-LEVELC-یک-دستگاه-توربین-گازی-SGT-700--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات LEVELC یک دستگاه توربین گازی SGT-700 - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان تعمیرات LEVELC یک دستگاه توربین گازی SGT-700</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197707/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی-0-014'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی 0.014 / استعلام, استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی 0.014</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197720/استعلام-انجام-عملیات-مربوط-به-برونسپاری-پروژه-های-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-روستایی'>استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی / استعلام, انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197737/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197753/استعلام-پرده-شید'>استعلام پرده شید  / استعلام,استعلام پرده شید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197767/استعلام-خوراک--'>استعلام خوراک ... / استعلام , استعلام خوراک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197783/استعلام-دستگاه-سنگ-سنباده-دو-طرفه'>استعلام دستگاه سنگ سنباده دو طرفه / استعلام,استعلام دستگاه سنگ سنباده دو طرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197800/استعلام-ساکشن-روغن'>استعلام ساکشن روغن / استعلام,استعلام ساکشن روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197815/استعلام-فنس--'>استعلام فنس ... / استعلام , استعلام فنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197832/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی--'>استعلام  احداث ساختمان نگهبانی ... / استعلام, استعلام  احداث ساختمان نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197849/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام  خرید یک دستگاه یو پی اس  / استعلام, خرید یک دستگاه یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197864/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-پالت-و-فریم-چوبی'>تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه خرید پالت و فریم چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197884/استعلام-مواد-مصرفی-الکترونیک'>استعلام مواد مصرفی الکترونیک / استعلام,مواد مصرفی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197901/مناقصه-استخراج-در-معدن-مس'>مناقصه استخراج در معدن مس  / مناقصه ،مناقصه  استخراج در معدن مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197916/استعلام-یک-دستگاه-تلویزیون-65-اینچ-اسنوا'>استعلام  یک دستگاه تلویزیون 65 اینچ اسنوا  / استعلام, یک دستگاه تلویزیون 65 اینچ اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197937/استعلام-اسپلیت-دیواری--'>استعلام اسپلیت دیواری... / استعلام, استعلام اسپلیت دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197957/استعلام-اسکنر-دبیرخانه-ای-و-بایگانی-پرسرعت-رنگی---'>استعلام  اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پرسرعت رنگی  ... / استعلام,استعلام  اسکنر دبیرخانه ای و بایگانی پرسرعت رنگی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197974/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای  / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197989/استعلام-تجهیزات-انفورماتیک'>استعلام تجهیزات انفورماتیک / استعلام,استعلام تجهیزات انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198009/استعلام-دستگاه-شبیه-ساز-سنسورها--'>استعلام دستگاه شبیه ساز سنسورها ... / استعلام,استعلام دستگاه شبیه ساز سنسورها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198026/استعلام-فعالیت-های-ورزشی--'>استعلام فعالیت های ورزشی... / استعلام, استعلام فعالیت های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198043/استعلام-دستگاه-جلو-بازو-ورزش-بدنسازی--'>استعلام دستگاه جلو بازو ورزش بدنسازی ... / استعلام, استعلام دستگاه جلو بازو ورزش بدنسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198063/استعلام-بهای-تهیه-و-نصب-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-جاده‌ای'>استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده‌ای / استعلام , استعلام بهای تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی جاده‌ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198086/استعلام-بسته-پشتیبان-کتاب-درسی--'>استعلام بسته پشتیبان کتاب درسی ... / استعلام , استعلام بسته پشتیبان کتاب درسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198102/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198120/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198140/استعلام-تعمیرات-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>استعلام  تعمیرات مجتمع فرهنگی و هنری / استعلام, تعمیرات مجتمع فرهنگی و هنری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198154/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری.... نوبت دوم / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198174/استعلام-اجرای-تعمیرات-وبهسازی-ادارات-پست--'>استعلام اجرای تعمیرات وبهسازی ادارات پست ... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات وبهسازی ادارات پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198191/مناقصه-فراخوان-خدمات-مشاوره-ای-روانشناسی-و-مددکاری'>مناقصه فراخوان خدمات مشاوره ای روانشناسی و مددکاری  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان خدمات مشاوره ای روانشناسی و مددکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198208/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت-و-اینترانت'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت  / آگهی مناقصه , مناقصه  خرید پهنای باند اینترنت و اینترانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198224/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198240/استعلام-احداث-سایه-بان-پارکینگ-با-اسکلت-فلزی'>استعلام احداث سایه بان پارکینگ با اسکلت فلزی / استعلام, احداث سایه بان پارکینگ با اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198258/استعلام-ران-مرغ-منجمد-سایز-متوسط-بسته-بندی-کیلوگرمی-'>استعلام ران مرغ منجمد سایز متوسط بسته بندی کیلوگرمی. / استعلام,استعلام ران مرغ منجمد سایز متوسط بسته بندی کیلوگرمی.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198278/مناقصه-خدمات-حجمی-خدمات-(نظافتچی-آبدارچی-و-راننده)'>مناقصه خدمات حجمی خدمات (نظافتچی، آبدارچی و راننده)  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حجمی خدمات (نظافتچی، آبدارچی و راننده) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198294/استعلام-سماور--'>استعلام سماور ... / استعلام , استعلام سماور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198308/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198321/استعلام-یک-دستگاه-آبسردکن-سه-شیره'>استعلام یک دستگاه آبسردکن سه شیره / استعلام, استعلام یک دستگاه آبسردکن سه شیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198335/استعلام-انجام-تسطیح-و-عملیات-خاکی-‌اصلاح-دیوارکشی-پست'>استعلام انجام تسطیح و عملیات خاکی،‌اصلاح دیوارکشی پست / استعلام,استعلام انجام تسطیح و عملیات خاکی،‌اصلاح دیوارکشی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198348/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-زمینی-سانتریفیوژ'>استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ  / استعلام,استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198363/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198390/مناقصه-احداث-یک-دستگاه-پست-63-کیلوولت'>مناقصه احداث یک دستگاه پست 63 کیلوولت / مناقصه، مناقصه احداث یک دستگاه پست 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198406/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن  / استعلام, خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198423/استعلام-​ساخت-هنگر-پنوماتیک-لیفت-لاستیک-کامیون'>استعلام ​ساخت هنگر پنوماتیک لیفت لاستیک کامیون / استعلام, استعلام ​ساخت هنگر پنوماتیک لیفت لاستیک کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198438/استعلام-دستگاه-خم-کاری-ورق'>استعلام دستگاه خم کاری ورق / استعلام بها, استعلام دستگاه خم کاری ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198452/استعلام-بال-آسیاب-گندله-سازی--'>استعلام بال آسیاب گندله سازی... / استعلام, استعلام بال آسیاب گندله سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198470/استعلام-جک--'>استعلام جک ... / استعلام , استعلام جک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198487/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی-بدنسازی-بانوان--'>استعلام  اجاره سالن ورزشی بدنسازی بانوان ... / استعلام , استعلام  اجاره سالن ورزشی بدنسازی بانوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198504/مناقصه-خرید-مصالح-مغزه-یک-الی-دویست-کیلوگرم-و-مصالح-فیلتر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح مغزه یک الی دویست کیلوگرم و مصالح فیلتر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح مغزه یک الی دویست کیلوگرم و مصالح فیلتر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198522/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ  / استعلام ,  استعلام سرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197341/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-14-دستگاه-سامانه-نظارت-تصویری-و-عملیات-برق-رسانی-و---'>مناقصه نصب و راه اندازی 14 دستگاه سامانه نظارت تصویری و عملیات برق رسانی و .... / مناقصه, مناقصه  نصب و راه اندازی 14 دستگاه سامانه نظارت تصویری و عملیات برق رسانی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197360/مناقصه-تجدید-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه تجدید انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه, مناقصه تجدید  انجام امور خدماتی و پشتیبانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197380/مناقصه-تجدید-عمومی-خرید--حمل-و-تخلیه-قیر-گرم'>مناقصه تجدید عمومی خرید ، حمل  و تخلیه قیر گرم / آگهی مناقصه تجدید عمومی , مناقصه عمومی خرید ، حمل  و تخلیه قیر گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197395/مناقصه-وگذار-امور-خدماتی-تنظیف-ـ-فضای-سبز-و-سد-معبر'>مناقصه وگذار امور خدماتی تنظیف ـ فضای سبز و سد معبر / مناقصه مناقصه وگذار امور خدماتی تنظیف ـ فضای سبز و سد معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197411/استعلام-تامین-رایانه--پرینتر-و-تجهیزات'>استعلام تامین رایانه ، پرینتر و تجهیزات / استعلام,استعلام تامین رایانه ، پرینتر و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197426/مناقصه-بهره-برداری-از-تاسیسات-ایستگاه-های-پمپاژ-شبکه-و-خطوط--'>مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط... / مناقصه , مناقصه بهره برداری از تاسیسات ایستگاه های پمپاژ شبکه و خطوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197447/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197463/مناقصه-خرید-دوربین-رادیوگرافی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دوربین رادیوگرافی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دوربین رادیوگرافی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197479/جشنواره-پوستر-راه-روشن-فردا'>جشنواره پوستر راه روشن فردا  / جشنواره پوستر راه روشن فردا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197494/فراخوان-عمومی-شناسایی-مانور-مرئی-سازی-و-همسطح-سازی-منهول-و-دریچه-فاضلاب--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی شناسایی مانور مرئی سازی و همسطح سازی منهول و دریچه فاضلاب - نوبت دوم  / فراخوان عمومی شناسایی, فراخوان عمومی شناسایی مانور مرئی سازی و همسطح سازی منهول و دریچه فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197509/مناقصه-خرید-و-تحویل-رنگ-کوره-ای-و-تینر-مناسب-رنگ-جهت-کارخانجات'>مناقصه خرید و تحویل رنگ کوره ای و تینر مناسب رنگ جهت کارخانجات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل رنگ کوره ای و تینر مناسب رنگ جهت کارخانجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197525/استعلام-واشر'>استعلام واشر / استعلام,واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197541/استعلام-موتور-فن-کوئل-ساخت-الکتروژن--'>استعلام موتور فن کوئل ساخت الکتروژن... / استعلام,موتور فن کوئل ساخت الکتروژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197558/استعلام-خرید-میز-مدیریت-و-کنفرانس--'>استعلام خرید میز مدیریت و کنفرانس ... / استعلام, استعلام خرید میز مدیریت و کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197573/فراخوان-اجرای-فنداسیون-و-اسکلت-بتنی-با-بتن-ریزی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای فنداسیون و اسکلت بتنی با بتن ریزی - نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان اجرای فنداسیون و اسکلت بتنی با بتن ریزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197588/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197602/مناقصه-شبکه-توزیع-آب-شهر--'>مناقصه شبکه توزیع آب شهر.... / مناقصه , مناقصه شبکه توزیع آب شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197619/مناقصه-خرید-مواد-طبخ-و-توزیع-صبحانه--ناهار--شام-بیماران'>مناقصه خرید مواد طبخ و توزیع صبحانه , ناهار , شام بیماران / مناقصه , مناقصه خرید مواد طبخ و توزیع صبحانه , ناهار , شام بیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197634/اصلاحیه-مناقصه-مقدار-881-متر-لوله-GRP'>اصلاحیه مناقصه مقدار 881 متر لوله GRP / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 881 متر لوله GRP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197649/مناقصه-خرید-تعداد-8-دستگاه-الکتروپمپ'>مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروپمپ  / مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 8 دستگاه الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197665/مناقصه-احداث-و-فنس-کشی-مخزن-500-متر-مکعبی---تجدید-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و فنس کشی مخزن 500 متر مکعبی .... تجدید مرحله اول نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه احداث و فنس کشی مخزن 500 متر مکعبی .... تجدید مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197681/مناقصه-عملیات-اجرایی-طراحی-خرید-حمل-نصب-راه-اندازی-و--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات اجرایی طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  عملیات اجرایی طراحی، خرید، حمل، نصب، راه اندازی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197694/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-و-لایروبی--'>مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197710/فراخوان-مناقصه-خدمات-عملیات-راهبری-و-آتش-نشانی-خود'>فراخوان مناقصه خدمات عملیات راهبری و آتش نشانی خود / مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات عملیات راهبری و آتش نشانی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197725/آگهی-مناقصه--تامین-انواع-خودرو-سواری-مینی-بوس-و-اتوبوس'>آگهی مناقصه   تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس و اتوبوس / مناقصه, آگهی مناقصه  تامین انواع خودرو سواری، مینی بوس و اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197740/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197756/استعلام-خرید-یک-دستگاه-مزدا-تک-کابین-(کارا)-2000'>استعلام  خرید یک دستگاه مزدا تک کابین (کارا) 2000 / استعلام, خرید یک دستگاه مزدا تک کابین (کارا) 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197772/استعلام-فن-کویل-سقفی-بدون-کابین'>استعلام فن کویل سقفی بدون کابین / استعلام, استعلام فن کویل سقفی بدون کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197787/فراخوان-خدمات-مشترکین'>فراخوان خدمات مشترکین  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197804/استعلام-خلاسنج-دیجیتال'>استعلام خلاسنج دیجیتال / استعلام,استعلام خلاسنج دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197821/استعلام-جعبه-ابزار-ایستاده--'>استعلام جعبه ابزار ایستاده... / استعلام, استعلام جعبه ابزار ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197835/استعلام-لوازم-صنایع-خودرو-1'>استعلام لوازم صنایع خودرو 1 / استعلام, لوازم صنایع خودرو 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197853/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197323/مناقصه-اجرای-توسعه-خانه-جوان'>مناقصه اجرای توسعه خانه جوان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای توسعه خانه جوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197351/استعلام-خرید-کالا-و-تجهیزات-برای-کارگاه-جوشکاری'>استعلام خرید کالا و تجهیزات برای کارگاه جوشکاری / استعلام,استعلام خرید کالا و تجهیزات برای کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197367/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197387/مناقصه-پروژه-اجرای-آبرو-کوچه-های-سطح-شهر--(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه اجرای آبرو کوچه های سطح شهر... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه پروژه اجرای آبرو کوچه های سطح شهر...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197402/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197418/مناقصه-خرید-50-000-متر-لوله-پلی-اتیلن-(سابداکت-چهار-سوراخه)'>مناقصه خرید 50.000 متر لوله پلی اتیلن (سابداکت چهار سوراخه)  / مناقصه, مناقصه خرید 50.000 متر لوله پلی اتیلن (سابداکت چهار سوراخه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197436/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-احداث-کارخانه-پسماند-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری احداث کارخانه پسماند نوبت دوم / فراخوان عمومی, فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری احداث کارخانه پسماند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197454/تجدید-فراخوان-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197469/مناقصه-خرید-4-000-سلول-باتری-12-ولت-150-آمپر-ساعت'>مناقصه خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت / مناقصه, مناقصه خرید 4.000 سلول باتری 12 ولت 150 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197485/استعلام-شرایط-استعلام-کولر-آبی'>استعلام شرایط استعلام کولر آبی  / استعلام,استعلام شرایط استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197500/استعلام-انجام-عملیات-مربوط-به-برونسپاری-پروژه-های-توسعه---'>استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه .... / استعلام , استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197516/استعلام-خرید-اتصالات'>استعلام خرید اتصالات / استعلام, خرید اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197531/مناقصه-عملیات-حمل-محمولات-درون-شهری'>مناقصه عملیات حمل محمولات درون شهری / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل محمولات درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197547/تجدید-مناقصه-خرید-کلیه-لوازم-نصب-انشعاب-و-عملیات-اجرایی--'>تجدید مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197564/تجدید-مناقصه-خرید-کلیه-لوازم-نصب-انشعاب-و-عملیات-اجرایی'>تجدید مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197579/فراخوان-ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-عملیات-اصلاح---(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و عملیات اصلاح ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان تجدید ارزیابی , فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و عملیات اصلاح ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197593/مناقصه-رنگ-آمیزی-پیکره-های-تبلیغاتی-تجاری-اعم-از-بیلبورد-و--'>مناقصه رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد و ... / مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی پیکره های تبلیغاتی تجاری اعم از بیلبورد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197609/تکرار-مناقصه-خدمات-۳-دستگاه-سیار-مولد-و--'>تکرار مناقصه خدمات ۳ دستگاه سیار مولد و ... / تکرار مناقصه ، تکرار مناقصه خدمات ۳ دستگاه سیار مولد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197627/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197641/مناقصه-انجام-امور-پشتیبانی-و-خدمات-تنظیف-بیمارستان'>مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف بیمارستان  / مناقصه , مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197656/تجدید-مناقصه-خدمات-اجرای-فعالیت-های-خدماتی-و-پشتیبانی'>تجدید مناقصه خدمات اجرای فعالیت های خدماتی و پشتیبانی  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خدمات اجرای فعالیت های خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197672/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب'>مناقصه اجرای خط انتقال آب  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197686/استعلام-لوازم-آنژیوگرافی'>استعلام لوازم آنژیوگرافی / استعلام,لوازم آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197700/فراخوان-بازسازی-استودیوهای-رادیویی-برون-مرزی--'>فراخوان بازسازی استودیوهای رادیویی برون مرزی... / مناقصه, فراخوان بازسازی استودیوهای رادیویی برون مرزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197716/استعلام-خرید-اقلام-موردنیاز'>استعلام خرید اقلام موردنیاز / استعلام,استعلام خرید اقلام موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197730/استعلام-لوازم-مصرفی-تبرید-1'>استعلام  لوازم مصرفی تبرید 1  / استعلام, لوازم مصرفی تبرید 1 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197747/استعلام-تعداد-27-کلرزن-آلدوز'>استعلام تعداد 27 کلرزن آلدوز  / استعلام, تعداد 27 کلرزن آلدوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197762/استعلام-پکیچ-ایران-رادیاتور-و-رادیاتور--'>استعلام پکیچ ایران رادیاتور و رادیاتور... / استعلام, استعلام پکیچ ایران رادیاتور و رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197778/استعلام-دریل-برقی--'>استعلام دریل برقی... / استعلام, استعلام دریل برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197793/استعلام-Geforce'>استعلام Geforce / استعلام,استعلام Geforce</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197811/استعلام-دستگاه-شبیه-ساز-سنسور'>استعلام دستگاه شبیه ساز سنسور  / استعلام, دستگاه شبیه ساز سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197828/استعلام-دوربین-نقشه-برداری'>استعلام دوربین نقشه برداری / استعلام,دوربین نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197841/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197860/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام,استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197877/استعلام-مواد-مصرفی-الکترونیک'>استعلام مواد مصرفی الکترونیک / استعلام,استعلام مواد مصرفی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197894/استعلام-سرویس-دستگاه-برش-کاغذ'>استعلام سرویس دستگاه برش کاغذ / استعلام, استعلام سرویس دستگاه برش کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197911/استعلام-هود-و-سینگ'>استعلام هود و سینگ  / استعلام,استعلام هود و سینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197869/مناقصه-مجموعه-کارخانه-آسفالت-و-تاسیسات-شن-و-ماسه-(نوبت-دوم)'>مناقصه مجموعه کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه مجموعه کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197887/مناقصه-عملیات-اجرایی-سیستم-الکتریکال-یک-برج-30-طبقه'>مناقصه  عملیات اجرایی سیستم الکتریکال یک برج 30 طبقه / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات اجرایی سیستم الکتریکال یک برج 30 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197904/استعلام-لباس-بیمار'>استعلام  لباس بیمار  / استعلام,  لباس بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197921/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام,مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197943/مناقصه-عملیات-حمل-مصالح-سنگی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197962/مناقصه-احداث-خانه-جوان'>مناقصه  احداث خانه جوان / اگهی مناقصه , مناقصه  احداث خانه جوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197977/مناقصه-خرید-کنتور-1-2-مولتی-جت-خشک'>مناقصه خرید کنتور 1/2 مولتی جت خشک / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کنتور 1/2 مولتی جت خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197994/استعلام-خرید-وسایل-متالوژی-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام خرید وسایل متالوژی فنی و حرفه ای / استعلام, استعلام خرید وسایل متالوژی فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198016/مناقصه--خرید-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری-هوایی-سه-راهی-نوبت-دوم'>مناقصه , خرید و اجرای طرح فیبر نوری هوایی سه راهی نوبت دوم / مناقصه خرید و اجرای طرح فیبر نوری هوایی سه راهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198031/استعلام-قفسه-بایگانی'>استعلام قفسه بایگانی / استعلام,استعلام قفسه بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198049/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198068/مناقصه-رنگ-آمیزی-جداول-و-المانهای-شهری--'>مناقصه رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رنگ آمیزی جداول و المانهای شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198089/مناصه-ارائه-خدمات-تخصصی-و-امور-پشتیبانی-مربوط-به--'>مناصه ارائه خدمات تخصصی و امور پشتیبانی مربوط به.... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه ارائه خدمات نظافت، پاکسازی و جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198105/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198125/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه بخشی از امور خدماتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از امور خدماتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198144/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-و-نگهبانی-از-اموال'>مناقصه حفاظت و نگهداری و نگهبانی از اموال  / مناقصه حفاظت و نگهداری و نگهبانی از اموال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198159/استعلام-اجرای-آسفالت-سرد-همراه-با-لاتکس--'>استعلام  اجرای آسفالت سرد همراه با لاتکس ... / استعلام, استعلام  اجرای آسفالت سرد همراه با لاتکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198179/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-IST-روستایی--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی .. / استعلام, حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر ist روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198194/استعلام-حمل-پست--'>استعلام حمل پست ... / استعلام, استعلام حمل پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198211/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-و-کمد-و-میز-کنفرانس'>استعلام خرید میز و صندلی و کمد و میز کنفرانس  / استعلام,استعلام خرید میز و صندلی و کمد و میز کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198228/استعلام-صندلی-مبلی-راحتی'>استعلام صندلی مبلی راحتی / استعلام, صندلی مبلی راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198244/مناقصه-تامین-6-دستگاه-مینی-بوس-کولردار'>مناقصه تامین 6 دستگاه مینی بوس کولردار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 6 دستگاه مینی بوس کولردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198264/استعلام-هواساز--'>استعلام هواساز ... / استعلام , استعلام هواساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198283/فراخوان-امور-خدمات-عمومی-و-تنظیفی-و-آشپزی-و-نگهبانی-و---نوبت-دوم'>فراخوان امور خدمات عمومی و تنظیفی و آشپزی و نگهبانی و .... نوبت دوم   /  آگهی فراخوان عمومی , فراخوان امور خدمات عمومی و تنظیفی و آشپزی و نگهبانی و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198299/استعلام-پروژه-تامین-آب'>استعلام پروژه تامین آب  / استعلام,استعلام پروژه تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198311/استعلام-صندوق-دو-جداره-حمل-ماهی--'>استعلام صندوق دو جداره حمل ماهی ... / استعلام , استعلام صندوق دو جداره حمل ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198325/استعلام-موردنیاز-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای-اردوها'>استعلام موردنیاز جهت تهیه و طبخ غذای اردوها / استعلام,استعلام موردنیاز جهت تهیه و طبخ غذای اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198338/استعلام-مبدل-لنزهای-دوربین'>استعلام مبدل لنزهای دوربین / استعلام,مبدل لنزهای دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198351/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-زمینی-سانتریفیوژ'>استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ / استعلام, استعلام یک دستگاه پمپ زمینی سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198368/استعلام-تهیه-550-پرس-غذا-برای-جهاد-کشاورزی'>استعلام تهیه 550 پرس غذا برای جهاد کشاورزی / استعلام, استعلام تهیه 550 پرس غذا برای جهاد کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198393/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198410/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب... / استعلام,تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198426/استعلام-بیمه-ثالث-و-بدنه'>استعلام بیمه ثالث و بدنه / استعلام,استعلام بیمه ثالث و بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198441/استعلام-شافت-برنجی--'>استعلام شافت برنجی... / استعلام,شافت برنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198456/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198473/استعلام-تهیه-550-پرس-غذای--'>استعلام تهیه 550 پرس غذای .. / استعلام, تهیه 550 پرس غذای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198490/مناقصه--حفاظت-و-حراست-از-اماکن--اموال-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه   حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات نوبت دوم   / آگهی مناقصه,مناقصه  حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198508/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام, استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198525/مناقصه-حراست-فیزیکی-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198540/مناقصه-کلیه-امور-خدماتی-شهرداری--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه کلیه امور خدماتی شهرداری - نوبت دوم مرحله اول  / مناقصه, مناقصه  کلیه امور خدماتی شهرداری - نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197928/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197951/استعلام-اسپیلیت'>استعلام اسپیلیت / استعلام,اسپیلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197968/مناقصه-عمومی-عملیات-لوله-گذاری-داخل-شبکه-و-استاندارد-سازی-کنتور'>مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری داخل شبکه و استاندارد سازی کنتور  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری داخل شبکه و استاندارد سازی کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197984/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198004/استعلام-دستگاه-دیاگ-پرتابل--'>استعلام دستگاه دیاگ پرتابل ... / استعلام , استعلام دستگاه دیاگ پرتابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198022/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-مامور-سرای-گمرک'>استعلام تعمیر و بازسازی مامور سرای گمرک  / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی مامور سرای گمرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198038/چهارمین-کنگره-راهبردی-و-نمایشگاه-نفت-و-نیرو-97-4-09'>چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 97.4.09 / چهارمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو  97.4.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198057/مناقصه-احداث-پل-کف-بس-شهر'>مناقصه احداث پل کف بس شهر / مناقصه, مناقصه احداث پل کف بس شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198077/استعلام-موتور-آسانسور'>استعلام موتور آسانسور / استعلام,استعلام موتور آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198096/استعلام-بخچال-تک-و-فریزر--'>استعلام بخچال تک و فریزر ... / استعلام, استعلام بخچال تک و فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198115/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اتوکیو-(پیام-خوان)--'>استعلام خرید یک دستگاه اتوکیو (پیام خوان) ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه اتوکیو (پیام خوان) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198134/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی / استعلام,لوازم مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198150/استعلام-خدمات-مدیریت-پسماند'>استعلام خدمات مدیریت پسماند / استعلام ,استعلام خدمات مدیریت پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198168/مناقصه-اجرای-28764-متر-پروژه-گازرسانی--'>مناقصه اجرای 28764 متر پروژه گازرسانی ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 28764 متر پروژه گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198185/استعلام-انجام-آسفالت'>استعلام انجام آسفالت  / استعلام , استعلام انجام آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198203/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-حراست'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی حراست     / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی حراست    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198216/اصلاحیه-مناقصه-توسعه-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>اصلاحیه مناقصه توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / اصلاحیه مناقصه, مناقصه توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198235/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام,الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198253/مناقصه-عملیات-اجرای-تابلو-برق-و-تاسیسات-برق--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای تابلو برق و تاسیسات برق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای تابلو برق و تاسیسات برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198273/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--'>استعلام دوربین فیلمبرداری ... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198289/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-ساختمان'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان / استعلام,استعلام تهیه مصالح و تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198304/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198316/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام,الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198330/تجدید-فراخوان-مناقصه-راهبری-شهرکها'>تجدید فراخوان مناقصه راهبری شهرکها  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه  راهبری شهرکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198343/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام, استعلام پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198356/مناقصه-احداث-و-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث و تکمیل زمین چمن مصنوعی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل زمین چمن مصنوعی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198381/استعلام-دیوار-پوش--'>استعلام دیوار پوش ... / استعلام , استعلام دیوار پوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198400/استعلام-خرید-لوله-های-موردنیاز--'>استعلام خرید لوله های موردنیاز... / استعلام,خرید لوله های موردنیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198417/مناقصه-واگذاری-انجام-عملیات-نصب-و-اصلاح-انشعاب'>مناقصه واگذاری انجام عملیات نصب و اصلاح انشعاب   / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام عملیات نصب و اصلاح انشعاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198433/استعلام-اسید-جرم-زدایی-دی-اسکلر--'>استعلام اسید جرم زدایی دی اسکلر ... / استعلام, استعلام اسید جرم زدایی دی اسکلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198447/استعلام-موتور-برق'>استعلام موتور برق / استعلام,موتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198461/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198481/استعلام-خرید-تجهیزات-اتاق-سرور--'>استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اتاق سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198496/مناقصه-خرید-مصالح-مغزه-یک-الی-دویست-کیلوگرم-و-مصالح-فیلتر'>مناقصه خرید مصالح مغزه یک الی دویست کیلوگرم و مصالح فیلتر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح مغزه یک الی دویست کیلوگرم و مصالح فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198516/مناقصه-عملیات-حفاظت--انتظامات-و-نگهبانی-خود-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاظت ، انتظامات و نگهبانی خود ـ نوبت دوم / مناقصه عملیات حفاظت ، انتظامات و نگهبانی خود ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198531/استعلام-فلومیتر-و--'>استعلام فلومیتر و ... / استعلام, استعلام فلومیتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198547/اطلاعیه-مناقصه-بیمه-تکمیلی-جانبازان-و-پرسنل'>اطلاعیه مناقصه بیمه تکمیلی جانبازان و پرسنل  / اطلاعیه مناقصه , مناقصه بیمه تکمیلی جانبازان و پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198560/مناقصه-عمومی-اجرای-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-چمن-زنی'>مناقصه عمومی  اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و چمن زنی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز و چمن زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198576/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش---(نوبت-دوم)'>مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198590/استعلام-عملیات-اجرایی-لایروبی-لوله-گذاری-و-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-آهکی'>استعلام عملیات اجرایی لایروبی، لوله گذاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لایروبی، لوله گذاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197330/مناقصه-تعیین-پیمانکار-بمنظور-اجرای-بهسازی-و-احیای-بافتهای-فرسوده---نوبت-دوم'>مناقصه تعیین پیمانکار بمنظور اجرای بهسازی و احیای بافتهای فرسوده    - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه تعیین پیمانکار بمنظور اجرای بهسازی و احیای بافتهای فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197355/مناقصه-خرید-کابل-های-کنترل-و-حفاظت-پست-230-کیلو-ولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل های کنترل و حفاظت پست 230 کیلو ولت نوبت دوم / مناقصه خرید کابل های کنترل و حفاظت پست 230 کیلو ولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197372/مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ساختمان چند منظوره... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث ساختمان چند منظوره... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197391/استعلام-سویچ'>استعلام سویچ / استعلام,استعلام سویچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197406/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان-اساتید-و-کارکنان--'>مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان، اساتید و کارکنان ... / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان، اساتید و کارکنان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197422/مناقصه-خرید-یکصد-هزار-تخته-کیسه-جامبوبگ-یک-تنی'>مناقصه خرید یکصد هزار تخته کیسه جامبوبگ یک تنی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یکصد هزار تخته کیسه جامبوبگ یک تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197441/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-داخلی-جهت-انجام-امور-مربوط-به-سیستم-دوربین--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی جهت انجام امور مربوط به سیستم دوربین...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی جهت انجام امور مربوط به سیستم دوربین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197457/مناقصه-تجدید-قالب-گیری--ریخته-گری--تمیزکاری--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید قالب گیری ، ریخته گری ، تمیزکاری - نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه قالب گیری ، ریخته گری ، تمیزکاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197472/استعلام-سرسره-آبی-حلزونی'>استعلام سرسره آبی حلزونی / استعلام, سرسره آبی حلزونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197488/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-(رفت-و-روب)'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (رفت و روب) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (رفت و روب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197503/استعلام-حمل-و-نقل-و-امحای-زباله-های-عفونی'>استعلام حمل و نقل و امحای زباله های عفونی / استعلام,استعلام حمل و نقل و امحای زباله های عفونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197520/استعلام-خرید-رایانه--'>استعلام خرید رایانه ... / استعلام, استعلام خرید رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197535/فراخوان-عمومی-تهیه-و-استقرار-سیستم-جامع-و-یکپارچه'>فراخوان عمومی تهیه و استقرار سیستم جامع و یکپارچه / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی تهیه و استقرار سیستم جامع و یکپارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197550/تجدید-مناقصه-خدمات-انتظامات'>تجدید مناقصه خدمات انتظامات / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید مناقصه خدمات انتظامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197568/استعلام-عملیات-اجرایی-اجرای-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه-کنتور-حجمی'>استعلام عملیات اجرایی اجرای لوله گذاری و احداث حوضچه کنتور حجمی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اجرای لوله گذاری و احداث حوضچه کنتور حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197583/اصلاحیه-مناقصه-احداث-خط-انتقال-پساب-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه - نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197596/استعلام-سیمان-تیپ-دو--'>استعلام سیمان تیپ دو... / استعلام,سیمان تیپ دو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197615/استعلام-یک-دستگاه-رایانه--'>استعلام یک دستگاه رایانه... / استعلام,یک دستگاه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197630/مناقصه-اجرای-دیواره-راه-دسترسی-به-بام-سبز'>مناقصه اجرای دیواره راه دسترسی به بام سبز  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیواره راه دسترسی به بام سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197645/استعلام-استنت-و-بالن-آنژیوپلاستی'>استعلام استنت و بالن آنژیوپلاستی / استعلام, استعلام استنت و بالن آنژیوپلاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197660/فراخوان-مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-تامین-نیروی-انسانی-راهبری-خودروها-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام کلیه خدمات تامین نیروی انسانی راهبری خودروها نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام کلیه خدمات تامین نیروی انسانی راهبری خودروها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197676/استعلام-شیت-شریانی-6F-11-CM'>استعلام شیت شریانی 6F 11 CM  / استعلام استعلام شیت شریانی 6F 11 CM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197690/فراخوان-انتخاب-طرف-مشارکت-و-سرمایه-گذار-جهت-احداث-و--'>فراخوان انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197704/مناقصه-اجرای-خرید-و-حمل-آب-غیر-شرب'>مناقصه اجرای خرید و حمل آب غیر شرب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای خرید و حمل آب غیر شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197719/استعلام-کولر-آبی-پشت-بامی--'>استعلام کولر آبی پشت بامی ... / استعلام, استعلام کولر آبی پشت بامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197736/مناقصه-فراخوان-اجاره-بک-فروند-شناور-خدماتی'>مناقصه فراخوان اجاره بک فروند شناور خدماتی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  اجاره بک فروند شناور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197752/فراخوان-بیمه-تکمیلی-درمان-گروهی-کارکنان-نوبت-دوم'>فراخوان بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای, فراخوان بیمه تکمیلی درمان گروهی کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197766/استعلام-لوازم-مصرفی-گل-آرایی'>استعلام لوازم مصرفی گل آرایی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی گل آرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197782/استعلام-جعبه-ابزار'>استعلام جعبه ابزار / استعلام,جعبه ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197799/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام  خرید تجهیزات اداری / استعلام, خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197814/استعلام-جعبه-ابزار'>استعلام جعبه ابزار / استعلام,جعبه ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197831/مناقصه-خرید-آسفالت-و-اجرای-زیرسازی--'>مناقصه خرید آسفالت و اجرای زیرسازی.... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید آسفالت و اجرای زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197848/استعلام-ابزارهای-مصرفی'>استعلام ابزارهای مصرفی / استعلام,استعلام ابزارهای مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197863/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته .. / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197319/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-جهت-پروژه-هتل-و-تالار-(نوبت-دوم)'>فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه هتل و تالار (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه هتل و تالار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197347/مناقصه-عمومی-خدمات-نظافت-پستهای--'>مناقصه عمومی خدمات نظافت پستهای.... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات نظافت پستهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197364/فراخوان-انتخاب-مجری-کلیه-امور-مربوط-به-تولید-و-انتشار-نشریه'>فراخوان انتخاب مجری کلیه امور مربوط به تولید و انتشار نشریه / مناقصه, فراخوان انتخاب مجری کلیه امور مربوط به تولید و انتشار نشریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197383/استعلام-خرید-ایفون-تصویری-به-همراه-نصب'>استعلام خرید ایفون تصویری به همراه نصب  / استعلام,استعلام خرید ایفون تصویری به همراه نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197399/اصلاحیه-مناقصه-رفع-نواقص-38-کیلومتر-از-خط-نوبت-دوم'>اصلاحیه  مناقصه رفع نواقص 38 کیلومتر از خط- نوبت دوم  / اصلاحیه , اصلاحیه  مناقصه رفع نواقص 38 کیلومتر از خط- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197415/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-هنرستان-ها--'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی هنرستان ها ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آموزشی هنرستان ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197434/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-اطفاء-حریق'>استعلام تهیه مصالح و اجرای اطفاء حریق  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197451/مناقصه-عمومی-مرمت-و-ترمیم-جداول-محلی-بافت-قدیمی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی مرمت و ترمیم جداول محلی بافت قدیمی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی مرمت و ترمیم جداول محلی بافت قدیمی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197466/استعلام-نوار-تست-قندخون-و--'>استعلام  نوار تست قندخون و... / استعلام, استعلام  نوار تست قندخون و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197482/استعلام-برونسپاری-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه-روستایی-در-حوزه-فعالیت-مدیریت-توزیع-برق--'>استعلام برونسپاری توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی در حوزه فعالیت مدیریت توزیع برق... / استعلام , استعلام برونسپاری توسعه و بهینه سازی شبکه روستایی در حوزه فعالیت مدیریت توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197498/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-مورد-نیاز-ایستگاه-پمپاژ-روستای'>فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز ایستگاه پمپاژ روستای / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز ایستگاه پمپاژ روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197512/استعلام-گیت-کنترل-عبور-و-مرور-پرسنل'>استعلام گیت کنترل عبور و مرور پرسنل / استعلام, استعلام گیت کنترل عبور و مرور پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197528/استعلام-ست-سرم--میکروست'>استعلام ست سرم - میکروست / استعلام,استعلام ست سرم - میکروست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197544/مناقصه-فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی نوبت دوم / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197561/استعلام-انجام-عملیات-مربوط-به-برونسپاری-پروژه-های-توسعه-و-بهینه-سازی-شبکه--'>استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه... / استعلام, استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه و بهینه سازی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197577/استعلام-پارتیشن-بندی-آزمایشگاه-دامپزشکی'>استعلام پارتیشن بندی آزمایشگاه دامپزشکی / استعلام,استعلام پارتیشن بندی آزمایشگاه دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197591/فراخوان-عمومی-بهره-برداری-از-محل-ارائه-فروش-بلیط-و-تور-هوایی'>فراخوان عمومی بهره برداری از محل ارائه فروش بلیط و تور هوایی / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی بهره برداری از محل ارائه فروش بلیط و تور هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197606/مناقصه-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197624/مناقصه-احداث-ابنیه-های-بتنی'>مناقصه احداث ابنیه های بتنی  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه های بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197638/استعلام-تلویزیون-LED--'>استعلام تلویزیون LED... / استعلام,تلویزیون LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197653/فراخوان-مناقصه-خرید-یخساز-حبه-ای-و-سردخانه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  خرید یخساز حبه ای و سردخانه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه  خرید یخساز حبه ای و سردخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197669/استعلام-دستمزد-اجرای-کانال--'>استعلام دستمزد اجرای کانال... / استعلام, استعلام دستمزد اجرای کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197684/استعلام-لوازم-آنژیوگرافی'>استعلام لوازم آنژیوگرافی / استعلام,استعلام لوازم آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197698/استعلام-بذر--کود'>استعلام بذر ، کود / استعلام,استعلام بذر ، کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197713/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور-275KVA'> مناقصه خرید دیزل ژنراتور 275KVA  / مناقصه,  مناقصه خرید دیزل ژنراتور 275KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197728/استعلام-دارای-کابینت-باتری--'>استعلام دارای کابینت باتری... / استعلام,دارای کابینت باتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197745/فراخوان-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-روستایی-فاریاب-نوبت-دوم'> فراخوان عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستایی فاریاب  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده ,  فراخوان  عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستایی فاریاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197760/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197775/مناقصه-خرید-تجهیزات-سرور-HPDL380G9-0-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تجهیزات سرور HPDL380G9 0 (نوبت  دوم) / مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات سرور  HPDL380G9 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197791/استعلام-دستگاه-شماره-حروف-کوب'>استعلام دستگاه شماره حروف کوب / استعلام,استعلام دستگاه شماره حروف کوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197808/استعلام-دیفرانسیل-محرک-عقب'>استعلام دیفرانسیل محرک عقب  / استعلام,استعلام دیفرانسیل محرک عقب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197824/تجدید-فراخوان-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی - نوبت دوم / مناقصه, تجدید فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197838/استعلام-رک-ایستاده'>استعلام رک ایستاده / استعلام,استعلام رک ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197856/استعلام-لوازم-مصرفی-صنایع-چوب--'>استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب... / استعلام, استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197335/فراخوان-خرید-تجهیزات-کمک-آموزشی--نوبت-دوم'>فراخوان خرید تجهیزات کمک آموزشی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید تجهیزات کمک آموزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197359/مناقصه-خرید-و-اجرای-دوربین-های-نظارت--'>مناقصه خرید و اجرای دوربین های نظارت... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و اجرای دوربین های نظارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197377/مناقصه-احداث-ساختمان-شهرداری'>مناقصه احداث ساختمان شهرداری  / مناقصه، مناقصه احداث ساختمان شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197394/استعلام-سایپرمترین-سم-دامپزشکی'>استعلام سایپرمترین سم دامپزشکی / استعلام, استعلام سایپرمترین سم دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197410/تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-منجر-به-fm--'>تجدید مناقصه تعمیرات اساسی منجر به fm ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیرات اساسی منجر به fm ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197425/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197446/استعلام-خرید-مواد-غذایی-و-حبوبات'>استعلام خرید مواد غذایی و حبوبات  / استعلام, خرید مواد غذایی و حبوبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197462/مناقصه-لیتر-روغن-هیدرولیک-hlp46-نوبت-دوم'>مناقصه لیتر روغن هیدرولیک hlp46- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  لیتر روغن هیدرولیک hlp46- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197478/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-ساماندهی-و--تجدید'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساماندهی و ...تجدید / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساماندهی و ..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197493/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197508/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-انجام-خدمات-مشاوره-ای'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه لیست کوتاه جهت انجام خدمات مشاوره ای / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه لیست کوتاه جهت انجام خدمات مشاوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197524/مناقصه-احداث-پروژه-یادمان-شهدا-'>مناقصه احداث پروژه یادمان شهدا، / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پروژه یادمان شهدا،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197540/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-آب-رسانی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای آب رسانی... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای آب رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197557/استعلام-خدمات-آموزشی-و-برگزاری-دوره-های-آموزشی'>استعلام خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی / استعلام, خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197571/استعلام-معاینات-دوره-ای-پرسنل'>استعلام معاینات دوره ای پرسنل  / استعلام,استعلام معاینات دوره ای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197586/فراخوان-انتخاب-طرف-مشارکت-و-سرمایه-گذار-جهت-احداث-استخر-تجدید'>فراخوان انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث استخر تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث استخر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197601/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-کیفی-توان-انجام-تعهدات---تجدید-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات ... تجدید (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه, مناقصه  ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات ... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197618/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام  استنت دارویی  / استعلام, استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197633/استعلام-گایدینگ-کاتتر'>استعلام  گایدینگ کاتتر  / استعلام, گایدینگ کاتتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197648/استعلام-مخزن-500-لیتری-دستگاه-کلر-زن'>استعلام مخزن 500 لیتری دستگاه کلر زن / استعلام, استعلام مخزن 500 لیتری دستگاه کلر زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197664/مناقصه-واگذاری-زیرسازی-بلوار-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری زیرسازی بلوار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری زیرسازی بلوار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197680/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197693/استعلام-تجهیزات-و-ادوات-کشاورزی'>استعلام تجهیزات و ادوات کشاورزی / استعلام, استعلام تجهیزات و ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197709/استعلام-جهت-نقاشی-ساختمان--'>استعلام جهت نقاشی ساختمان... / استعلام, استعلام جهت نقاشی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197722/فراخوان-مناقصه-عمومی-دستگاه-آندوسکوپی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی دستگاه آندوسکوپی ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , ففراخوان مناقصه عمومی دستگاه آندوسکوپی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197739/استعلام-بیمه-ساختمان-و-مستغلات'>استعلام بیمه ساختمان و مستغلات / استعلام,استعلام بیمه ساختمان و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197755/مناقصه-تجدید-لکه-گیری-نوارهای-حفاری-و-آسفالت-معابر-کم-عرض'>مناقصه تجدید لکه گیری نوارهای حفاری و آسفالت معابر کم عرض  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید لکه گیری نوارهای حفاری و آسفالت معابر کم عرض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197770/مناقصه-خرید-باکس-زباله-از-جنس-گالوانیزه'>مناقصه خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197786/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197803/فراخوان-مناقصه-تلمبه-های-فشار-ضعیف-تزریق-آب-زائد-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه تلمبه های فشار ضعیف تزریق آب زائد (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تلمبه های فشار ضعیف تزریق آب زائد (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197820/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197834/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197852/استعلام-ابزارهای-مصرفی'>استعلام ابزارهای مصرفی / استعلاام,استعلام ابزارهای مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197867/مناقصه-تامین-خدمات-بهره-برداری'>مناقصه تامین خدمات بهره برداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  تامین خدمات بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197886/استعلام-لوازم-مصرفی-تبرید-1'>استعلام لوازم مصرفی تبرید 1 / استعلام,استعلام لوازم مصرفی تبرید 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197875/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده--'>استعلام محلول ضدعفونی کننده... / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197892/استعلام-خرید-رایانه--'>استعلام خرید رایانه ... / استعلام, استعلام خرید رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197907/تجدید-مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-داخلی-و-بهسازی-و-خط-انتقال-چشمه-ها--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای شبکه توزیع داخلی و بهسازی و خط انتقال چشمه ها - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای شبکه توزیع داخلی و بهسازی و خط انتقال چشمه ها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197925/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-های-عمرانی-و-ترافیکی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197947/مناقصه-احداث-تقاطع-غیرهمسطح-ریل-راه-آهن'>مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح ریل راه آهن / مناقصه , مناقصه احداث تقاطع غیرهمسطح ریل راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197965/استعلام-تکمیل-مدرسه--'>استعلام تکمیل مدرسه ... / استعلام,استعلام تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197981/مناقصه-طراحی-پروژه-شهرک-ساحلی'>مناقصه  طراحی پروژه شهرک ساحلی  / آگهی مناقصه, مناقصه  طراحی پروژه شهرک ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198002/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-با-هدف-احداث-پروژه-های-مشارکتی'>فراخوان جذب سرمایه گذار با هدف احداث پروژه های مشارکتی  / مناقصه عمومی, فراخوان جذب سرمایه گذار با هدف احداث پروژه های مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198019/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ... / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198034/مناقصه-احداث-مجتمع-آموزشی-و-تکمیل-و-تخریب-مدارس-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مجتمع آموزشی و تکمیل و تخریب مدارس نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجتمع آموزشی و تکمیل و تخریب مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198054/فراخوان-مناقصه-راهبری-تخصصی-مجموعه-های-ورزشی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی - نوبت  دوم  / فراخوان مناقصه راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198073/استعلام-اتاق-برق--'>استعلام اتاق برق ... / استعلام , استعلام اتاق برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198093/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه'>استعلام خرید لوله گالوانیزه / استعلام,استعلام خرید لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198112/استعلام-میوه-خشک-کن-خانگی---'>استعلام میوه خشک کن خانگی  ... / استعلام, استعلام میوه خشک کن خانگی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198129/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198148/استعلام-بازسازی-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام بازسازی و نگهداری فضای سبز ... / استعلام , استعلام بازسازی و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198163/فراخوان-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>فراخوان تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ، فراخوان تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198183/استعلام-خرید-تانکر-نکسن-جمعاً-84-حلقه-طبق--'>استعلام خرید تانکر نکسن جمعاً 84 حلقه طبق ... / استعلام,استعلام خرید تانکر نکسن جمعاً 84 حلقه طبق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198201/استعلام-آبسردکن-ماجیک-و-یخچال-12-فوت-جنرال-70-لیتر'>استعلام  آبسردکن ماجیک و یخچال 12 فوت جنرال 70 لیتر  / استعلام, آبسردکن ماجیک و یخچال 12 فوت جنرال 70 لیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198214/استعلام-خرید-رایانه-و-پرینتر--'>استعلام خرید رایانه و پرینتر... / استعلام, استعلام خرید رایانه و پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198232/استعلام-دستگاه-کلرزن-گازی--'>استعلام دستگاه کلرزن گازی... / استعلام, استعلام دستگاه کلرزن گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198251/استعلام-رایانه-پرسنلی'>استعلام رایانه پرسنلی / استعلام,استعلام رایانه پرسنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198269/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198286/مناقصه-چهار-خطه-نمودن-محور----نوبت-دوم'>مناقصه چهار خطه نمودن محور ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه چهار خطه نمودن محور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198302/استعلام-پایه-علائم'>استعلام پایه علائم   / استعلام, استعلام پایه علائم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198314/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--کنترل-کیفی-بخش-مرکزی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ، کنترل کیفی بخش مرکزی / مناقصه، مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ، کنترل کیفی بخش مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198328/استعلام-کلمپ-بند-ناف-و--'>استعلام کلمپ بند ناف و... / استعلام,کلمپ بند ناف و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198341/استعلام-ذخیره-ساز-وسترن-دیجیتال--'>استعلام ذخیره ساز وسترن دیجیتال ... / استعلام, استعلام ذخیره ساز وسترن دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198354/استعلام-احداث-ساختمان-ایستگاه-تقلیل-فشار-گاز-مجتمع-گلخانه-ای'>استعلام  احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز مجتمع گلخانه ای / استعلام, احداث ساختمان ایستگاه تقلیل فشار گاز مجتمع گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198372/استعلام-پیاده-سازی-مدل-حمایتی-ایده-تا-سرمایه-گذاری-با-محوریت-توانمندسازی--'>استعلام پیاده سازی مدل حمایتی ایده تا سرمایه گذاری با محوریت توانمندسازی ... / استعلام, پیاده سازی مدل حمایتی ایده تا سرمایه گذاری با محوریت توانمندسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198397/استعلام-ساخت-مخزن--'>استعلام ساخت مخزن ... / استعلام , استعلام ساخت مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198414/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198431/استعلام-لاستیک-با-تیوب-و-نوار'>استعلام لاستیک با تیوب و نوار  / استعلام, استعلام لاستیک با تیوب و نوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198445/استعلام-کیت-آموزشی-موتور-خودرو-روی-استند--'>استعلام کیت آموزشی موتور خودرو روی استند... / استعلام,استعلام کیت آموزشی موتور خودرو روی استند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198459/استعلام-آون-هزار-لیتری'>استعلام آون هزار لیتری / استعلام,استعلام آون هزار لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198479/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-تنظیفاتی-پستهای-انتقال-فوق-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستهای انتقال فوق توزیع - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پستهای انتقال فوق توزیع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198494/استعلام-ماشین-لباسشویی'>استعلام ماشین لباسشویی / استعلام,ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198512/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی-جهت-آسفالت-سرد-و-پخت-آسفالت-گرم'>استعلام تهیه مصالح کوهی جهت آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم  / استعلام, تهیه مصالح کوهی جهت آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198529/استعلام-دوچرخه-ثابت-ایتاده-برقی--'>استعلام دوچرخه ثابت ایتاده برقی ... / استعلام, استعلام دوچرخه ثابت ایتاده برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198545/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198558/استعلام-کپسول-ادوات-و-لوازم-آتش-نشانی'>استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی  / استعلام,استعلام کپسول ادوات و لوازم آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198574/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته  .. / استعلام, استعلام دوربین مداربسته  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198588/مناقصه-ایاب-وذهاب-پرسنل'>مناقصه  ایاب وذهاب پرسنل / اگهی مناقصه , مناقصه  ایاب وذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198604/استعلام-تجدید-درخواست-مطالعه-و-تهیه-نقشه-اجرایی-فاز-دو--'>استعلام تجدید درخواست مطالعه و تهیه نقشه اجرایی فاز دو ... / استعلام,استعلام تجدید درخواست مطالعه و تهیه نقشه اجرایی فاز دو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198619/استعلام-تجدید-انجام-مرمت-برج--'>استعلام تجدید انجام مرمت برج... / استعلام,تجدید انجام مرمت برج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198636/استعلام-کاغذ-خرد-کن-و-سی-دی-خردکن--'>استعلام کاغذ خرد کن و سی دی خردکن... / استعلام, استعلام کاغذ خرد کن و سی دی خردکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198650/مناقصه-عمومی-ایمن-سازی-سرگاردریل-ها-و-ارتقا-حفاظ-ایمنی-پرتگاهی'>مناقصه عمومی ایمن سازی سرگاردریل ها و ارتقا حفاظ ایمنی پرتگاهی / مناقصه, مناقصه عمومی ایمن سازی سرگاردریل ها و ارتقا حفاظ ایمنی پرتگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198663/استعلام-اجرای-قیرپاشی--'>استعلام اجرای قیرپاشی ... / استعلام , استعلام اجرای قیرپاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198676/مناقصه-واگذاری-نگهداری-تاسیسات-گرمایشی-و-سرمایشی-و--'>مناقصه واگذاری نگهداری تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نگهداری تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198690/استعلام-قطعات-ماشین-آلات'>استعلام قطعات ماشین آلات / استعلام , استعلام قطعات ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198704/استعلام-میکروسانتریفیوژ-24-شاخه-ای'>استعلام میکروسانتریفیوژ 24 شاخه ای  / استعلام,استعلام میکروسانتریفیوژ 24 شاخه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198720/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی / استعلام , استعلام شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198736/استعلام-ساخت-14-عدد-لوله-راهنمایی-مشعل'>استعلام ساخت 14 عدد لوله راهنمایی مشعل / استعلام , استعلام ساخت 14 عدد لوله راهنمایی مشعل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198751/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-DVR-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دستگاه ضبط و پخش DVR دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198766/استعلام-خرید-استکر'>استعلام  خرید استکر / استعلام, استعلام  خرید استکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198781/استعلام-دستگاه-ضبط-و-بخش'>استعلام دستگاه ضبط و بخش / استعلام,دستگاه ضبط و بخش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198793/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-مرکز-داده'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات مرکز داده / استعلام,کامپیوتر و تجهیزات مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198809/استعلام-قطعات-پاتیل-کش'>استعلام قطعات پاتیل کش / استعلام , استعلام قطعات پاتیل کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198822/استعلام-درب-دیتا-سنتر'>استعلام درب دیتا سنتر / استعلام, استعلام درب دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198835/استعلام-دو-دستگاه-ترانس-برق'>استعلام دو دستگاه ترانس برق / استعلام,استعلام دو دستگاه ترانس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198849/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی / استعلام,استعلام سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198866/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198883/استعلام-طرح-لوله-گذاری-روستاهای--'>استعلام طرح لوله گذاری روستاهای... / استعلام, استعلام طرح لوله گذاری روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198895/مناقصه-خرید-اقلام-و-تجهیزات-مکانیکال-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه خرید اقلام و تجهیزات مکانیکال ایستگاه پمپاژ / مناقصه , مناقصه خرید اقلام و تجهیزات مکانیکال ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198909/استعلام-دستگاه-اره-گرد-رومیزی'>استعلام دستگاه اره گرد رومیزی / استعلام, استعلام دستگاه اره گرد رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198923/استعلام-یک-دستگاه-ماشین-با-راننده-مجرب'>استعلام یک دستگاه ماشین با راننده مجرب / استعلام, استعلام یک دستگاه ماشین با راننده مجرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198936/فراخوان-بهره-برداری-و-نگهداری-از-ايستگاههای-آتش-نشانی-شهركهای-صنعتی--'>فراخوان بهره برداری و نگهداری از ايستگاههای آتش نشانی شهركهای صنعتی... / مناقصه, فراخوان بهره برداری و نگهداری از ايستگاههای آتش نشانی شهركهای صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198950/استعلام-GATE-VALVE--RKS_9732102-KM-G-05'>استعلام GATE VALVE - RKS_9732102-KM/G-05 / استعلام, استعلام GATE VALVE - RKS_9732102-KM/G-05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198964/استعلام-دوره-آموزشی-خرید-کالای-کرمانی'>استعلام دوره آموزشی خرید کالای کرمانی  / استعلام, استعلام دوره آموزشی خرید کالای کرمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198977/استعلام-مواد-مصرفی-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای--'>استعلام مواد مصرفی جهت تهیه و طبخ غذای ... / استعلام, استعلام مواد مصرفی جهت تهیه و طبخ غذای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198993/استعلام-هواده-اسپلش--'>استعلام هواده اسپلش... / استعلام, استعلام هواده اسپلش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199011/استعلام-جمع-آوری-مسیر'>استعلام جمع آوری مسیر / استعلام , استعلام جمع آوری مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199026/استعلام-میز-مدیریت-یک-عدد--میز-کنفرانس-یک-عدد---'>استعلام میز مدیریت یک عدد ، میز کنفرانس یک عدد ،... / استعلام , استعلام میز مدیریت یک عدد ، میز کنفرانس یک عدد ،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199041/استعلام-خرید-کالاهای-مشروحه'>استعلام خرید کالاهای مشروحه  / استعلام,استعلام خرید کالاهای مشروحه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199055/استعلام-آسفالت-روستای-گرگان--'>استعلام آسفالت روستای گرگان ... / استعلام, استعلام آسفالت روستای گرگان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199068/استعلام-کانکس-فلزی--'>استعلام کانکس فلزی .. / استعلام ,استعلام کانکس فلزی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199080/استعلام-آسفالت-روستاهای--'>استعلام آسفالت روستاهای... / استعلام,آسفالت روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199094/استعلام-خرید-20-حلقه-لاستیک-و-تیوپ-با-نوار'>استعلام خرید 20 حلقه لاستیک و تیوپ با نوار / استعلام,استعلام خرید 20 حلقه لاستیک و تیوپ با نوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197883/استعلام-لوازم-التحریر-1'>استعلام لوازم التحریر 1 / استعلام, استعلام لوازم التحریر 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197897/استعلام-ابزار-تجهیزات'>استعلام ابزار تجهیزات / استعلام,ابزار تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197914/استعلام-طراحی-و-احداث-پکیج'>استعلام طراحی و احداث پکیج / استعلام,استعلام طراحی و احداث پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197933/مناقصه-احداث-خانه-جوان'>مناقصه احداث خانه جوان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خانه جوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197956/استعلام-اسپیلت-دیواری'>استعلام اسپیلت دیواری / استعلام,استعلام اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197973/مناقصه-مقدار-حدودا-4000-تن-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه مقدار حدودا 4000 تن ذرت علوفه ای   / مناقصه ، مناقصه مقدار حدودا 4000 تن ذرت علوفه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197988/استعلام-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام انتقال و توزیع برق / استعلاماستعلام انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198008/استعلام-آرد-گندم-18-سبوس--'>استعلام آرد گندم 18% سبوس .. / استعلام, استعلام آرد گندم 18% سبوس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198025/استعلام-کارتهای-خام-ساده-pvc'>استعلام کارتهای خام ساده pvc / استعلام , استعلام کارتهای خام ساده pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198042/استعلام-لوازم-صنایع-خودرو'>استعلام لوازم صنایع خودرو / استعلام,استعلام لوازم صنایع خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198061/مناقصه-استاندارد-کردن-10-دستگاه-آسانسور'>مناقصه استاندارد کردن 10 دستگاه آسانسور / مناقصه, مناقصه استاندارد کردن 10 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198085/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب-اجرای-پروژه-آبرسانی'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب اجرای پروژه آبرسانی / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب اجرای پروژه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198100/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-آسفالت-جدولگداری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت جدولگداری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی آسفالت جدولگداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198118/استعلام-خرید-باطری-یو-پی-اس-12-ولت'>استعلام خرید باطری یو پی اس 12 ولت / استعلام , استعلام خرید باطری یو پی اس 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198138/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-و-نگهبانی-از-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه حفاظت و نگهداری و نگهبانی از اموال و تاسیسات / مناقصه ، مناقصه حفاظت و نگهداری و نگهبانی از اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198153/استعلام-دستگاه-4-کاره-اچ-پی--'>استعلام دستگاه 4 کاره اچ پی... / استعلام, استعلام دستگاه 4 کاره اچ پی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198173/استعلام-خرید-سیستم-دوربین-مداربسته--'>استعلام خرید سیستم دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام خرید سیستم دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198189/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه انجام امور خدمات شهری  / اصلاحیه آگهی مناقصه,مناقصه مناقصه انجام امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198206/مناقصه-تثبیت-پلها-(تعمیر-رادیه-تعمیرات-جزئی-و--'>مناقصه تثبیت پلها (تعمیر رادیه، تعمیرات جزئی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه تثبیت پلها ( تعمیر رادیه، تعمیرات جزئی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198223/استعلام-تعمیر-ساختمان-اداره-اوقاف--'>استعلام تعمیر  ساختمان اداره اوقاف ... / استعلام,  استعلام تعمیر  ساختمان اداره اوقاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198238/استعلام-یکدستگاه-کلرزن-گازی-65-کیلوئی-با-تمام-متعلقات-و--'>استعلام یکدستگاه کلرزن گازی 65 کیلوئی با تمام متعلقات و ... / استعلام,استعلام یکدستگاه کلرزن گازی 65 کیلوئی با تمام متعلقات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198256/استعلام-اجرای-درختکاری-و-سیستم-آبیاری-'>استعلام اجرای درختکاری و سیستم آبیاری.. / استعلام, استعلام اجرای درختکاری و سیستم آبیاری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198277/مناقصه-خرید-و-حمل-انواع-شن-و-ماسه'>مناقصه خرید و حمل انواع شن و ماسه / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل انواع شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198293/استعلام-ماهی-بچه-زنده--'>استعلام ماهی بچه زنده... / استعلام, استعلام ماهی بچه زنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198307/استعلام-مورد-نیاز-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای-اردوها'>استعلام مورد نیاز جهت تهیه و طبخ غذای اردوها / استعلام, استعلام مورد نیاز جهت تهیه و طبخ غذای اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198319/هشتمین-جشنواره-کتابخوانی-رضوی-97-4-09'>هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 97.4.09 / هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی 97.4.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198333/استعلام-اسپلیت--'>استعلام اسپلیت ... / استعلام, استعلام کولر اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198347/استعلام-تهیه-ابزارآلات--'>استعلام تهیه ابزارآلات... / استعلام, استعلام تهیه ابزارآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198362/استعلام-تکمیل-و-به-روزرسانی-اطلاعات---'>استعلام  تکمیل و به روزرسانی اطلاعات   ... / استعلام, استعلام  تکمیل و به روزرسانی اطلاعات   ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198384/استعلام-عینک-آفتابی'>استعلام عینک آفتابی / استعلام, استعلام عینک آفتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198404/استعلام-مورد-نیاز-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای-اردوها'>استعلام مورد نیاز جهت تهیه و طبخ غذای اردوها / استعلام, استعلام مورد نیاز جهت تهیه و طبخ غذای اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198421/استعلام-پایه-رله-finder'>استعلام پایه رله finder / استعلام ، استعلام پایه رله finder</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198437/استعلام-بها-دستگاه-رزوه-زن-میلگرد-آجدار'>استعلام بها دستگاه رزوه زن میلگرد آجدار / استعلام بها , استعلام بها دستگاه رزوه زن میلگرد آجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198450/استعلام-مجموعه-قطعات-تابلو-صنعتی'>استعلام مجموعه قطعات تابلو صنعتی / استعلام, استعلام مجموعه قطعات تابلو صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198469/استعلام-طراحی-ساخت-و-نصب-تابلوی-سردرب-اداره-کل-هواشناسی'>استعلام طراحی، ساخت و نصب تابلوی سردرب اداره کل هواشناسی / استعلام, استعلام طراحی، ساخت و نصب تابلوی سردرب اداره کل هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198486/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت-گروه-اول--'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت گروه اول... / استعلام,اجرای قیرپاشی و آسفالت گروه اول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198503/استعلام-سه-دستگاه-کارت-خوان---'>استعلام سه دستگاه کارت خوان  ... / استعلام, استعلام سه دستگاه کارت خوان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198520/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری--97-04-09'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری... 97.04.09 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری... 97.04.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198534/استعلام-دیوارچینی-شب-بندی-گچ-کاری--'>استعلام دیوارچینی شب بندی گچ کاری ... / استعلام, استعلام دیوارچینی شب بندی گچ کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197903/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس-15-اینچی'>استعلام لپ تاپ ایسوس 15 اینچی / استعلام,استعلام لپ تاپ ایسوس 15 اینچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197919/استعلام-پروژه-فرهنگی'>استعلام پروژه فرهنگی / استعلام,استعلام پروژه فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197942/استعلام-ادامه-عملیات-ساختمانی-و-بخشی-از-دیوارکشی'>استعلام ادامه عملیات ساختمانی و بخشی از دیوارکشی / استعلام, ادامه عملیات ساختمانی و بخشی از دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197959/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام , استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197976/فراخوان-مناقصه-کمپرسور-هوا-دیزلی-چرخدار-PDS-390S-4B1--'>فراخوان مناقصه کمپرسور هوا دیزلی چرخدار PDS 390S-4B1... / مناقصه, فراخوان مناقصه کمپرسور هوا دیزلی چرخدار PDS 390S-4B1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197991/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198013/استعلام-متنوع-سازی-فرشهای-تولیدی-خوشه-دستباف'>استعلام متنوع سازی فرشهای تولیدی خوشه دستباف / استعلام, متنوع سازی فرشهای تولیدی خوشه دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198028/مناقصه-کفش-اداری-کفش-ایمنی--'>مناقصه کفش اداری، کفش ایمنی... / مناقصه عمومی, مناقصه کفش اداری، کفش ایمنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198048/آگهی-مناقصه-ارائه-خدمات-نظافت-پاکسازی-و-جمع-آوری-زباله'>آگهی مناقصه ارائه خدمات نظافت، پاکسازی و جمع آوری زباله / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه ارائه خدمات نظافت، پاکسازی و جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198067/استعلام-مرکز-تلفن-پاناسونیک--'>استعلام مرکز تلفن پاناسونیک ... / استعلام , استعلام مرکز تلفن پاناسونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198088/مناقصه-پیمانکاران-تاسیسات-مکانیکی-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی--'>مناقصه پیمانکاران تاسیسات مکانیکی، ساخت و نصب اسکلت فلزی... / مناقصه, مناقصه پیمانکاران تاسیسات مکانیکی، ساخت و نصب اسکلت فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198104/استعلام-تجهیزات-HSEE'>استعلام  تجهیزات HSEE / استعلام, تجهیزات HSEE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198124/استعلام-تلفن'>استعلام تلفن / استعلام ,استعلام تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198143/تجدید-مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-انبارهای-نفت-منطقه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری حجمی عملیات انبارهای نفت منطقه...نوبت دوم  / تجدید مناقصه واگذاری حجمی عملیات انبارهای نفت منطقه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198158/استعلام-تهیه-غذای-680-پرس'>استعلام تهیه غذای 680 پرس / استعلام , استعلام تهیه غذای 680 پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198178/فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی-آهکی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی- آهکی تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان , فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی- آهکی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198193/استعلام-انجام-آسفالت-جهت-اردوگاه'>استعلام  انجام آسفالت جهت اردوگاه  / استعلام, انجام آسفالت جهت اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198210/استعلام-ست-کامل-هیدرولیک-پایه'>استعلام ست کامل هیدرولیک پایه  / استعلام, ست کامل هیدرولیک پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198227/استعلام-الکتروهیدرولیک--'>استعلام الکتروهیدرولیک ... / استعلام , استعلام الکتروهیدرولیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198243/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام , استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198261/استعلام-کفپوش-PVC'>استعلام کفپوش PVC / استعلام, کفپوش PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198282/استعلام-گیج-فشار--'>استعلام گیج فشار... / استعلام, استعلام گیج فشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198298/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-شیر-قطع-و-وصل--شیر-گازی-شیر-خودکار'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شیر قطع و وصل - شیر گازی شیر خودکار / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شیر قطع و وصل - شیر گازی شیر خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198310/استعلام-شکر-سفید'>استعلام شکر سفید / استعلام , استعلام شکر سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198324/استعلام-اجرای-عملیات-پروژه-پل---'>استعلام  اجرای عملیات پروژه پل  ... / استعلام, استعلام  اجرای عملیات پروژه پل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198337/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویان'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان  / مناقصه ,مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198350/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198366/استعلام-نصب-سردخانه---'>استعلام نصب سردخانه  ... / استعلام, نصب سردخانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198392/استعلام-دستگاه-تراش-نوع-CNC-مدل-TME40'>استعلام دستگاه تراش نوع CNC مدل TME40 / استعلام, استعلام دستگاه تراش نوع CNC مدل TME40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198409/استعلام-شیر-فلکه--'>استعلام شیر فلکه ... / استعلام , استعلام شیر فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198425/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-گازرسانی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای گازرسانی... / استعلام,تهیه مصالح و اجرای گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198440/استعلام-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام ساخت مخزن بتنی / استعلام,استعلام ساخت مخزن بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198454/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-110-و-160-و-200-و-250-میلیمتری'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110 و 160 و 200 و 250 میلیمتری / مناقصه ,مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110 و 160 و 200 و 250 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198472/استعلام-آسانسور-8-نفره-4-توقفه'>استعلام آسانسور 8 نفره 4 توقفه  / استعلام , استعلام آسانسور 8 نفره 4 توقفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198489/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه'>استعلام حفاری یک حلقه چاه  / استعلام,استعلام حفاری یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198507/استعلام-خرید-مجموعه-بازی-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید مجموعه بازی پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید مجموعه بازی پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198524/استعلام-ملزومات-شبکه-زمین--'>استعلام ملزومات شبکه زمین ... / استعلام , استعلام ملزومات شبکه زمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198538/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198554/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی / استعلام, عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198567/استعلام-کامپیوتر-all-in-one'>استعلام کامپیوتر all in one  / استعلام,کامپیوتر all in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198584/استعلام-سرامیک-پرسلانی-60-60'>استعلام سرامیک پرسلانی 60*60 / استعلام, سرامیک پرسلانی 60*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198597/مناقصه-تامین-خدمات-نشت-یابی-از-خطوط-لوله-گاز'>مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین خدمات نشت یابی از خطوط لوله گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197327/مناقصه-عمومی-روسازی-جدول-گذاری-و-روکش-مکانیزه-آسفالت-معابر-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی روسازی جدول گذاری و روکش مکانیزه آسفالت معابر منطقه- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی روسازی جدول گذاری و روکش مکانیزه آسفالت معابر منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197353/فراخوان-خرید-کیت-انشعاب-خرید-فلیتر--(نوبت-دوم)'>فراخوان خرید کیت انشعاب، خرید فلیتر... (نوبت دوم) / مناقصات عمومی, مناقصه خرید کیت انشعاب، خرید فیلتر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197371/فراخوان-انتخاب-مجری-امور-مربوط-به-انتشارات'>فراخوان انتخاب مجری امور مربوط به انتشارات / مناقصه, فراخوان انتخاب مجری امور مربوط به انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197389/استعلام-پنکه--'>استعلام پنکه ... / استعلام, استعلام پنکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197405/استعلام-خرید-و-نصب-راه-بند--'>استعلام خرید و نصب راه بند ... / استعلام, استعلام خرید و نصب راه بند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197421/تمدید-مدت-مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی--'>تمدید مدت مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی ... / تمدید مدت مناقصه  ،تمدید مدت مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197440/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه--احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع....نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197456/مناقصه-ادامه-بهسازی-در-بلوار-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه  ادامه بهسازی در بلوار اصلی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  ادامه بهسازی در بلوار اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197471/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197487/استعلام-تابلوی-آسانسور'>استعلام تابلوی آسانسور / استعلام,تابلوی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197502/تجدید-مناقصه-احداث-باغ-موزه-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه احداث باغ موزه  (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه  پروژه احداث باغ موزه انقلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197519/استعلام-تعداد-5068-عدد-پیچ-و-مهره-گالوانیزه---سایت-ستاد'>استعلام تعداد 5068 عدد پیچ و مهره گالوانیزه... , سایت ستاد / استعلام,تعداد 5068 عدد پیچ و مهره گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197533/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام, کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197549/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197566/تمدید-مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-بهینه-سازی--'>تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی... / تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197582/استعلام-ابزارآلات-اندازه-گیری--'>استعلام ابزارآلات اندازه گیری ... / استعلام , استعلام ابزارآلات اندازه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197595/استعلام-نرم-افزار-34-PSS-EVER-همراه-با-یک-دانکل'>استعلام نرم افزار  34، PSS-EVER همراه با یک دانکل / استعلام, نرم افزار  34، PSS-EVER همراه با یک دانکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197613/استعلام-چراغ-و-دستک-چراغ--'>استعلام چراغ و دستک چراغ ... / استعلام, استعلام چراغ و دستک چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197629/مناقصه-خدمات-تامین-غذا-و-اتاقداری-در-منطقه-عملیاتی'>مناقصه خدمات تامین غذا و اتاقداری در منطقه عملیاتی / مناقصه ، مناقصه خدمات تامین غذا و اتاقداری در منطقه عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197644/مناقصه-فراخوان-تعمیرات-اساسی-مخارن-سقف-شناور-و---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی مخارن سقف شناور و ....نوبت دوم / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان تعمیرات اساسی مخارن سقف شناور و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197659/مناقصه-2300-عدد-انواع-جلد-و-درب-باتری-های-ساکن-و-صنعتی'>مناقصه 2300 عدد انواع جلد و درب باتری های ساکن و صنعتی / مناقصه عمومی, مناقصه 2300 عدد انواع جلد و درب باتری های ساکن و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197675/مناقصه-خدمات-شهری-و-رفت-و-روب-معابر-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری و رفت و روب معابر مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و رفت و روب معابر مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197689/فراخوان-تامین-هوارسان-طبقه-چهارم-ساختمان--'>فراخوان تامین هوارسان طبقه چهارم ساختمان... / مناقصه, فراخوان تامین هوارسان طبقه چهارم ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197703/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-خدمات-مشاوره-طرح-مجتمع-قضایی-دادگستری-کل-استان-مرحله-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طرح مجتمع قضایی دادگستری کل استان مرحله دوم  / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره طرح مجتمع قضایی دادگستری کل استان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197718/استعلام-ملزومات-مانیتور'>استعلام ملزومات مانیتور  / استعلام,استعلام ملزومات مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197734/فراخوان-اجرای-انتقال-آب-سراب--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای انتقال آب سراب...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  اجرای انتقال آب سراب...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197751/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام,چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197765/استعلام-کیت-hcg-تعداد-25-بسته-60-تستی'>استعلام کیت hcg تعداد 25 بسته 60 تستی  / استعلام, استعلام کیت hcg تعداد 25 بسته 60 تستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197781/استعلام-اجرای-عملیات-حفر-چاه-آب-آشامیدنی--'>استعلام اجرای عملیات حفر چاه آب آشامیدنی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات حفر چاه آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197797/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار--'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197813/مناقصه-خرید-مخزن-فلزی-1100-لیتری'>مناقصه خرید مخزن فلزی 1100 لیتری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مخزن فلزی 1100 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197830/استعلام-لوازم-مصرفی-خیاطی'>استعلام لوازم مصرفی خیاطی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197847/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-محور--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش محور   نوبت دوم  / مناقصه,  مناقصه لکه گیری و روکش محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197862/مناقصه-جهت-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و-پارکها-قصد-خرید-یک-حلقه-چاه-آب-در---(نوبت-دوم)'>مناقصه جهت نگهداری و توسعه فضای سبز و پارکها قصد خرید یک حلقه چاه آب در ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه جهت نگهداری و توسعه فضای سبز و پارکها قصد خرید یک حلقه چاه آب در .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197325/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-(نوبت-دوم)'>فراخوان جذب سرمایه گذار (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197352/تجدید-مناقصه-عملیات-ساختمانی-حمل--نصب-و--'>تجدید مناقصه عملیات ساختمانی، حمل ، نصب و... / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ساختمانی، حمل ، نصب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197369/استعلام-بیلبرد-دیجیتال-لمسی-ویژه-اطلاع-رسانی'>استعلام بیلبرد دیجیتال لمسی ویژه اطلاع رسانی / استعلام, استعلام بیلبرد دیجیتال لمسی ویژه اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197388/مناقصه-150-تن-مادوریت-مایع'>مناقصه  150 تن مادوریت مایع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  150 تن مادوریت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197403/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-پست-سیار-132-20-کیلوولت'>فراخوان مناقصه عمومی خرید یک دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید یک دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197419/مناقصه-احداث-پارکینگ-طبقاتی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارکینگ طبقاتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارکینگ طبقاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197437/استعلام-پایه-مانیتور'>استعلام پایه مانیتور / استعلام,پایه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197455/مناقصه-اجرای-عملیات-راهبری-بهره-برداری-و-نگهداری-و--'>مناقصه اجرای عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات راهبری، بهره برداری و نگهداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197470/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-فروش-شارژ-سامانه-کارت-بلیط-الکترونیکی'>مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به فروش شارژ سامانه کارت بلیط الکترونیکی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به فروش شارژ سامانه کارت بلیط الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197486/استعلام-خرید-کولر-گازی--'>استعلام خرید کولر گازی ... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197501/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197518/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-دوربین-مداربسته--'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام خرید، نصب، راه اندازی دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197532/استعلام-انجام-عملیات-مربوط-به-برونسپاری-پروژه-های-توسعه--'>استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه ... / استعلام , استعلام انجام عملیات مربوط به برونسپاری پروژه های توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197548/استعلام-صندلی-کارمندی-چرخدار'>استعلام صندلی کارمندی چرخدار  / استعلام, صندلی کارمندی چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197565/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197580/استعلام-خرید-مدیا-cpu'>استعلام خرید مدیا- cpu / استعلام,خرید مدیا- cpu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197594/مناقصه-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-پروژه-احداث-تصفیه-خانه-آب-شرب--'>مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری پروژه احداث تصفیه خانه آب شرب... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری پروژه احداث تصفیه خانه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197611/مناقصه-خرید-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست - مرحله دوم نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197628/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی ... / استعلام , استعلام استنت دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197642/مناقصه-احداث-بخش-دیالیز'>مناقصه احداث بخش دیالیز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بخش دیالیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197658/استعلام-خرید-مانیتور-هارد-و--'>استعلام خرید مانیتور هارد و ... / استعلام, استعلام خرید مانیتور هارد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197673/فراخوان-یک-دستگاه-بلدوزر-D7-نوبت-دوم'>فراخوان  یک دستگاه بلدوزر D7  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,  فراخوان  یک دستگاه بلدوزر D7  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197688/تجدید-مناقصه-احداث-ره-باغ-سلام(فاز-1)'>تجدید مناقصه احداث ره باغ سلام(فاز 1) / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه احداث ره باغ سلام(فاز 1)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197702/استعلام-شیت-شریانی--'>استعلام شیت شریانی... / استعلام,شیت شریانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197717/استعلام-خرید-84-کیسه-25-کیلوگرمی-کود-سولفات-پتاسیم--'>استعلام خرید 84 کیسه 25 کیلوگرمی کود سولفات پتاسیم... / استعلام,استعلام خرید 84 کیسه 25 کیلوگرمی کود سولفات پتاسیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197732/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای-مجتمع-آلاچمن-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع آلاچمن نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع آلاچمن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197749/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197764/مناقصه-استخراج-و-تولید-سنگ-از-معدن-سنگ--'>مناقصه استخراج و تولید سنگ از معدن سنگ... / مناقصه, مناقصه استخراج و تولید سنگ از معدن سنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197779/استعلام-ساعت--'>استعلام ساعت ... / استعلام , استعلام ساعت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197795/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197812/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-و-حصارکشی'>مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197829/استعلام-ترکمتر-جغجغه-ای'>استعلام ترکمتر جغجغه ای / استعلام,استعلام ترکمتر جغجغه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197844/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام,هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197861/استعلام-تجهیزات-هوشمندسازی--'>استعلام تجهیزات هوشمندسازی ... / استعلام , استعلام تجهیزات هوشمندسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197879/استعلام-دستگاه-ویدیو-پرژکتور'>استعلام  دستگاه ویدیو پرژکتور / استعلام, دستگاه ویدیو پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197895/استعلام-مطابق-لیست-پیوست'>استعلام مطابق لیست پیوست / استعلام,استعلام مطابق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197912/مناقصه-تمدید-قراردادهای-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارفرما'>مناقصه تمدید قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما / آگهی مناقصه , مناقصه تمدید قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی کارفرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197881/مناقصه-احداث-کانال-درجا'>مناقصه احداث کانال درجا / مناقصه ، مناقصه احداث کانال درجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197896/مناقصه-اصلاح-هندسی-نقاط-حادثه-خیز-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197913/فراخوان-نسبت-به-اسکان-و-پذیرایی-بازنشستگان-و-مستمری-بگیران'>فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران  / فراخوان ، فراخوان نسبت به اسکان و پذیرایی بازنشستگان و مستمری بگیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197930/استعلام-سوییچ--'>استعلام سوییچ ... / استعلام, استعلام سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197955/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197970/مناقصه-احداث-خانه-جوان'>مناقصه احداث خانه جوان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خانه جوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197986/فراخوان-شناسایی-بهره-بردار-رستوان'>فراخوان شناسایی بهره بردار رستوان  / فراخوان ، فراخوان شناسایی بهره بردار رستوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198007/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198024/استعلام-عملیات-کف-شکنی-و-لایروبی-چاه-آب-شرب'>استعلام  عملیات کف شکنی و لایروبی چاه آب شرب / استعلام , استعلام  عملیات کف شکنی و لایروبی چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198041/استعلام-تعویض-سیستم-تصویری--'>استعلام تعویض سیستم تصویری ... / استعلام , استعلام تعویض سیستم تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198060/مناقصه-اجرای-دو-عدد-سد-لاستیکی-بر-روی-رودخانه'>مناقصه اجرای دو عدد سد لاستیکی بر روی رودخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دو عدد سد لاستیکی بر روی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198080/استعلام-راکت-بدمینتون'>استعلام راکت بدمینتون  / استعلام,استعلام راکت بدمینتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198098/مناقصه-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت-در-مناطق-شهری'>مناقصه  خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری  / اگهی مناقصه , مناقصه  خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198117/تجدید-مناقصه-مکانیزه-نمودن-آبیاری'>تجدید مناقصه مکانیزه نمودن آبیاری  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه مکانیزه نمودن آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198137/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198152/استعلام-انجام-تعمیرات'>استعلام انجام تعمیرات  / استعلام,استعلام انجام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198171/مناقصه-واگذاری-عملیات-پخت--حمل--پخش-و-تهیه-قیر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات پخت ، حمل ، پخش و تهیه قیر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات پخت ، حمل ، پخش و تهیه قیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198188/مناقصه-عمومی-عملیات-خرید-کاشت-آبیاری-و-نگهداری-نهال-قره-داغ'>مناقصه عمومی عملیات خرید، کاشت، آبیاری و نگهداری نهال قره داغ / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات خرید، کاشت، آبیاری و نگهداری نهال قره داغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198205/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه  عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای پروژه بهسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198220/استعلام-مرمت-جداره-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت جداره بافت تاریخی  / استعلام , استعلام مرمت جداره بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198237/استعلام-31142-متر-لوله-پلی-اتیلن-63-میلی-متری--'>استعلام  31142 متر لوله پلی اتیلن 63 میلی متری ... / استعلام, استعلام  31142 متر لوله پلی اتیلن 63 میلی متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198255/استعلام-احداث-ساختمان-پست-برق--'>استعلام  احداث ساختمان پست برق ... / استعلام, استعلام  احداث ساختمان پست برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198276/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش / استعلام, کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198292/استعلام-کاغذ-دیواری--'>استعلام کاغذ دیواری ... / استعلام, استعلام کاغذ دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198306/استعلام-پروژه-تامین-آب-در-شهرکهای-صنعتی--'>استعلام پروژه تامین آب در شهرکهای صنعتی... / استعلام,استعلام پروژه تامین آب در شهرکهای صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198318/استعلام-درخواست-خرید-100-متر-سنگ-تراورتن-جهت-نماکاری-و--'>استعلام درخواست خرید 100 متر سنگ تراورتن جهت نماکاری و... / استعلام,استعلام درخواست خرید 100 متر سنگ تراورتن جهت نماکاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198332/استعلام-درخواست-تیرآهن--'>استعلام درخواست تیرآهن... / استعلام, استعلام درخواست تیرآهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198345/استعلام-اسپیلت-ایستاده-کم-مصرف-تک-فاز-سردو-گرم'>استعلام اسپیلت ایستاده کم مصرف تک فاز سردو گرم  / استعلام, اسپیلت ایستاده کم مصرف تک فاز سردو گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198361/استعلام-کابل-ضدحریق--'>استعلام کابل ضدحریق ... / استعلام, استعلام کابل ضدحریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198383/استعلام-سیلر-کیسه-خون'>استعلام سیلر کیسه خون  / استعلام, استعلام سیلر کیسه خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198403/استعلام-اسپیلت-تک-کاره-سرد-18000'>استعلام اسپیلت تک کاره سرد 18000 / استعلام,استعلام اسپیلت تک کاره سرد 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198420/استعلام-گوشت-ران-تازه-گوسفندی--'>استعلام گوشت ران تازه گوسفندی .. / استعلام, استعلام گوشت ران تازه گوسفندی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198436/استعلام-دستکش-کار-ضد-برش'>استعلام دستکش کار ضد برش / استعلام, استعلام دستکش کار ضد برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198449/استعلام-بهاء-باکس-بتونی'>استعلام بهاء باکس بتونی / استعلام بهاء , استعلام بهاء باکس بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198465/استعلام-یک-لینک-مخابراتی--'>استعلام یک لینک مخابراتی... / استعلام,یک لینک مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198483/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام , استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198499/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-تجدید'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198519/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-سردخانه---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه ... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید فرایند ارجاع کار, مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198533/استعلام-دی-وی-آر-16-کانال--'>استعلام دی وی آر 16 کانال... / استعلام,دی وی آر 16 کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198555/استعلام-عملیات-اجرایی-فنس-کشی-و--'>استعلام عملیات اجرایی فنس کشی و ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی فنس کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198568/استعلام-کولر-گازی-اینورتردار-lg-با-قدرت-3200-سامسونگ'>استعلام کولر گازی اینورتردار lg با قدرت 3200 سامسونگ / استعلام ,استعلام کولر گازی اینورتردار lg با قدرت 3200 سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198585/استعلام-ساخت-و-نصب-نرده-آهنی-و-حفاظ-به-شرح-پیوست'>استعلام ساخت و نصب نرده آهنی و حفاظ به شرح پیوست / استعلام,استعلام ساخت و نصب نرده آهنی و حفاظ به شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198600/استعلام-بهاء-مستندنگاری--'>استعلام بهاء مستندنگاری... / استعلام,بهاء مستندنگاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198615/استعلام-بهاء-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام بهاء تعمیرات ساختمانی  / استعلام, استعلام بهاء تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198633/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری-روستای--'>استعلام احداث کمپ گردشگری روستای... / استعلام, استعلام احداث کمپ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198647/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-مورد-نیاز-اداره-ایمنی-بهداشت-و--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  انجام خدمات مورد نیاز اداره ایمنی،بهداشت و ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  انجام خدمات مورد نیاز اداره ایمنی،بهداشت و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198660/استعلام-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام  اسکنر و پرینتر  / استعلام, اسکنر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198672/استعلام-فیلم-پرینتر-رنگی-مجیک-کارت--'>استعلام فیلم پرینتر رنگی مجیک کارت...  / استعلام , استعلام فیلم پرینتر رنگی مجیک کارت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198687/استعلام-لایسنس-آنلاین-یکساله'>استعلام  لایسنس آنلاین یکساله / استعلام, لایسنس آنلاین یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198701/استعلام-حفاری-و-خاک-برداری-چاه'>استعلام حفاری و خاک برداری چاه / استعلام , استعلام حفاری و خاک برداری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198717/استعلام-کولر-کین-الکتریک-36-هزار-تعداد-2-دستگاه-و--'>استعلام کولر کین الکتریک 36 هزار تعداد 2 دستگاه و ... / استعلام,استعلام کولر کین الکتریک 36 هزار تعداد 2 دستگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198732/استعلام-تجدید-مرمت-بقعه-شاهزاده---'>استعلام تجدید مرمت بقعه شاهزاده .... / استعلام , استعلام تجدید مرمت بقعه شاهزاده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198747/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198763/استعلام-برقگیر--'>استعلام برقگیر ... / استعلام , استعلام برقگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198777/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-صنایع-دستی'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه صنایع دستی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کارگاه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198790/استعلام-الکترود-ph'>استعلام الکترود ph / استعلام , استعلام الکترود ph</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198804/استعلام-تعمیر-و-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-ژنراتور'>استعلام تعمیر و نصب و راه اندازی 2 دستگاه ژنراتور  / استعلام,استعلام تعمیر و نصب و راه اندازی 2 دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198819/استعلام-تکمیل-پایگاه-امداد-نجات-جاده-ای'>استعلام  تکمیل پایگاه امداد نجات جاده ای / استعلام, تکمیل پایگاه امداد نجات جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198832/فراخوان-انجام-عملیات-بارگیری-و-حمل-لجن-مازاد--'>فراخوان انجام عملیات بارگیری و حمل لجن مازاد ... / مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات بارگیری و حمل لجن مازاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198846/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198863/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم-(میز-مطالعه-ابتدایی-با-4-صندلی)'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم (میز مطالعه ابتدایی با 4 صندلی) / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم (میز مطالعه ابتدایی با 4 صندلی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198878/استعلام-لنز-چشم-پزشکی--'>استعلام لنز چشم پزشکی... / استعلام, استعلام لنز چشم پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198892/استعلام-سیستم-انتقال-نوری'>استعلام سیستم انتقال نوری / استعلام, استعلام سیستم انتقال نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198905/استعلام-سیمیلاتور-جوشکاری'>استعلام سیمیلاتور جوشکاری / استعلام , استعلام سیمیلاتور جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198919/استعلام-پریز-برق-و--'>استعلام پریز برق و... / استعلام,پریز برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198932/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم-(میز-تنیس-چرخدار)'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم (میز تنیس چرخدار)  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم (میز تنیس چرخدار) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198947/استعلام-کمپرسور-سردخانه'>استعلام کمپرسور سردخانه  / استعلام, استعلام کمپرسور سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198961/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام خرید دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام خرید دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198974/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال ... / استعلام, استعلام فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198989/استعلام-اتصالات-فلزی-صنعتی'>استعلام اتصالات فلزی صنعتی  / استعلام, استعلام اتصالات فلزی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199004/استعلام-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و--'>استعلام خدمات مشترکین ، قرائت و توزیع قبوض و ...  / استعلام, استعلام خدمات مشترکین ، قرائت و توزیع قبوض و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199023/استعلام-تحقیق-و-توسعه-تجربی'>استعلام تحقیق و توسعه تجربی  / استعلام , استعلام تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199037/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی--نوبت-سوم-و-چهارم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی.. نوبت سوم و چهارم  / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی.. نوبت سوم و چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199052/استعلام-روغن-و-گریس--'>استعلام روغن و گریس... / استعلام, استعلام روغن و گریس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199065/استعلام-تجهیزات-سیستم-پنوماتیک--'>استعلام تجهیزات سیستم پنوماتیک... / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم پنوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199077/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ--توزیع-و-سرو-و-توزیع-دو-وعده-غذا'>مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو و توزیع دو وعده غذا  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ ، توزیع و سرو و توزیع دو وعده غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199091/استعلام-تعمیر-اداره-مسجد'>استعلام تعمیر اداره مسجد  / استعلام, استعلام تعمیر اداره مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199104/استعلام-سنگ-نمک-صدفی-قلوه-ای'>استعلام سنگ نمک صدفی قلوه ای / استعلام,استعلام سنگ نمک صدفی قلوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197929/استعلام-لوازم-رایانه-المپیاد-مهارت'>استعلام لوازم رایانه المپیاد مهارت / استعلام, لوازم رایانه المپیاد مهارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197953/استعلام-تلفن-سانترال'>استعلام تلفن سانترال / استعلام,  تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197969/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر  - نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197985/استعلام-اجرای-خرده-کاریهای-عمرانی-سطح-شهر-کانال-کانیو-پازل-سیمانکاری-و--'>استعلام اجرای خرده کاریهای عمرانی سطح شهر کانال کانیو پازل سیمانکاری و... / استعلام,استعلام اجرای خرده کاریهای عمرانی سطح شهر کانال کانیو پازل سیمانکاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198005/مناقصه-پروتزهای-مصرفی-مرکز-دندانپزشکی'>مناقصه پروتزهای مصرفی مرکز دندانپزشکی / مناقصه عمومی, مناقصه پروتزهای مصرفی مرکز دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198023/استعلام-دستمزد-اجرای-طاق--'>استعلام دستمزد اجرای طاق ... / استعلام , استعلام دستمزد اجرای طاق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198040/استعلام-خرید-تجهیزات-ram-cpu-power-server-hp-g6'>استعلام خرید تجهیزات ram- cpu- power server hp g6 / استعلام, خرید تجهیزات  ram- cpu- power server hp g6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198058/استعلام-درایو-یا-اینورتر-راه-اندازی'>استعلام درایو یا اینورتر راه اندازی / استعلام,استعلام درایو یا اینورتر راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198078/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198097/استعلام-خرید-تجهیزات-و-ادوات-بیهوش-کننده-حیات-وحش'>استعلام خرید تجهیزات و ادوات بیهوش کننده حیات وحش / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و ادوات بیهوش کننده حیات وحش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198116/استعلام-سانتریفوژ'>استعلام سانتریفوژ  / استعلام,استعلام سانتریفوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198136/استعلام-دبی-سنج-فلومتر--'>استعلام دبی سنج فلومتر ... / استعلام, استعلام دبی سنج فلومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198151/استعلام-خرید-هلی-شات--باتری-یدک-هلی-شات-فانتوم--'>استعلام  خرید هلی شات - باتری یدک هلی شات فانتوم .. / استعلام, خرید هلی شات - باتری یدک هلی شات فانتوم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198170/استعلام-ماژول-CPU--'>استعلام ماژول CPU ... / استعلام, استعلام ماژول CPU ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198187/استعلام-جوانه-یونجه-تازه'>استعلام جوانه یونجه تازه  / استعلام,استعلام جوانه یونجه تازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198204/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه انجام امورات خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه مناقصه انجام امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198218/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی / استعلام, عملیات اجرایی برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198236/استعلام-یک-دستگاه-کلرزن-گازی'>استعلام یک دستگاه کلرزن گازی / استعلام,استعلام یک دستگاه کلرزن گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198254/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198274/استعلام-تهیه-حمل-و-تحویل-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه، حمل و تحویل لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام تهیه، حمل و تحویل لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198290/استعلام-برقگیر-245-کیلوولت-سیلیکونی'>استعلام برقگیر 245 کیلوولت سیلیکونی / استعلام, برقگیر 245 کیلوولت سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198305/استعلام-سه-مدل-مختلف-از-گوشی-آی-فون--'>استعلام سه مدل مختلف از گوشی آی فون... / استعلام, استعلام سه مدل مختلف از گوشی آی فون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198317/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید تجهیزات شبکه / استعلام, خرید تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198331/استعلام-پشتیبانی-لینکهای-وایرلس-میراث-فرهنگی--'>استعلام پشتیبانی لینکهای وایرلس میراث فرهنگی ... / استعلام,استعلام پشتیبانی لینکهای وایرلس میراث فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198344/استعلام-سرویس-20-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری'>استعلام سرویس 20 دستگاه کولر گازی اسپیلت دیواری / استعلام,استعلام سرویس 20 دستگاه کولر گازی اسپیلت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198358/استعلام-حصارکشی--'>استعلام حصارکشی ... / استعلام , استعلام حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198382/استعلام-تعمیرات-سال-های-ورزشی--'>استعلام تعمیرات سال های ورزشی... / استعلام,تعمیرات سال های ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198402/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198418/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198434/استعلام-کتاب--'>استعلام کتاب ... / استعلام, استعلام کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198448/استعلام-رابط-لنگ-دستگاه-گوتین'>استعلام رابط لنگ دستگاه گوتین  / استعلام , استعلام رابط لنگ دستگاه گوتین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198463/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزت-ارتباطات-رادیویی'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزت ارتباطات رادیویی  / مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزت ارتباطات رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198482/استعلام-10-عدد-KVM-ATEN-CSI-1734-و--'>استعلام 10 عدد KVM ATEN CSI 1734 و... / استعلام 10 عدد KVM ATEN CSI 1734 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198497/استعلام-تجهیز-و-نصب-و-راه-اندازی-اعلام-حریق'>استعلام تجهیز و نصب و راه اندازی اعلام حریق / استعلام, استعلام تجهیز و نصب و راه اندازی اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198518/مناقصه-تهیه-و-نصب-عایق-رطوبتی'>مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب عایق رطوبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198532/استعلام-تجدید-عملیات-کف-شکنی-و-پشته-زنی'>استعلام  تجدید عملیات کف شکنی و پشته زنی / استعلام, تجدید عملیات کف شکنی و پشته زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198549/اصلاحیه-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سامانه-مکانیزه-تخلف-سرعت'>اصلاحیه مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه مکانیزه تخلف سرعت / اصلاحیه  مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سامانه مکانیزه تخلف سرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198561/استعلام-تهیه-اقلام-مورد-نیاز-هیاتهای-ورزشی'>استعلام تهیه اقلام مورد نیاز هیاتهای ورزشی / استعلام, استعلام تهیه اقلام مورد نیاز هیاتهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198577/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-قلعه-گلابری--'>استعلام مرمت و ساماندهی قلعه گلابری... / استعلام,مرمت و ساماندهی قلعه گلابری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198536/مناقصه-نظافت-داخلی-پایانه'>مناقصه نظافت داخلی پایانه  / اگهی مناقصه , مناقصه نظافت داخلی پایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198552/استعلام-ساخت-دو-باب-مخزن-بتنی--'>استعلام ساخت دو باب مخزن بتنی ... / استعلام , استعلام ساخت دو باب مخزن بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198564/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپیلت-سرمایشی-18000--'>استعلام خرید یک دستگاه اسپیلت سرمایشی 18000... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه اسپیلت سرمایشی 18000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198580/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام , استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198595/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد / استعلام,مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198612/استعلام-ram'>استعلام ram / استعلام, استعلام ram</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198628/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت... / استعلام,استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198643/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-زمینی--'>استعلام انجام عملیات کابل کشی زمینی ... / استعلام, استعلام انجام عملیات کابل کشی زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198657/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام , استعلام روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198669/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام , استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198684/استعلام-اجرای-قیرپاشی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای قیرپاشی و آسفالت... / استعلام,اجرای قیرپاشی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198697/استعلام-خرید-میکرو-سوئیچ'>استعلام خرید میکرو سوئیچ / استعلام, استعلام خرید میکرو سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198713/استعلام-یونیت-متحرک--'>استعلام یونیت متحرک... / استعلام, استعلام یونیت متحرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198728/استعلام-بهاء-اموارت-بازسازی-کفپوش-های-مراکز-مخابراتی'>استعلام بهاء اموارت بازسازی کفپوش های مراکز مخابراتی / استعلام بهاء, استعلام بهاء اموارت بازسازی کفپوش های مراکز مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198743/استعلام-ساخت-9-عدد-پیشخوان'>استعلام ساخت 9 عدد پیشخوان  / استعلام, استعلام  ساخت 9 عدد پیشخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198759/استعلام--به-شرح-پیوست'>استعلام , به شرح پیوست / استعلام , به شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198774/استعلام-شبکه-داخلی'>استعلام شبکه داخلی / استعلام,استعلام شبکه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198787/استعلام-بهسازی-چشمه-لوله-گذاری-شامل-ابنیه-8-مورد-و-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام بهسازی چشمه لوله گذاری شامل ابنیه 8 مورد و تاسیسات مکانیکی / استعلام , استعلام بهسازی چشمه لوله گذاری شامل ابنیه 8 مورد و تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198801/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-بند-زیرزمینی'>استعلام خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم بند زیرزمینی / استعلام,استعلام خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم بند زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198815/استعلام-بهاء-اجرای-عملیات-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-سرویسهای-بهداشتی--'>استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی ... / استعلام بهاء, استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198829/استعلام-بهاء-اجرای-عملیات-مربوط-به-جابجایی-سایت-BTS'>استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به جابجایی سایت BTS / استعلام بهاء, استعلام بهاء اجرای عملیات مربوط به جابجایی سایت BTS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198843/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تعمیر-موتور--'>استعلام  خرید تجهیزات رشته تعمیر موتور ... / استعلام , استعلام  خرید تجهیزات رشته تعمیر موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198857/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198875/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-املاک-و-مستغلات--'>استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات... / استعلام, استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198889/استعلام-تلویزیون-LED--'>استعلام تلویزیون LED... / استعلام,تلویزیون LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198902/استعلام-میز-و-فایل-اداری'>استعلام میز و فایل اداری / استعلام, استعلام میز و فایل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198916/استعلام-تهیه-و-نصب-240-عدد-صندلی'>استعلام تهیه و نصب 240 عدد صندلی / استعلام, استعلام تهیه و نصب 240 عدد صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198929/استعلام-خرید-و-اجرا-و-نصب-روشنایی'>استعلام خرید و اجرا و نصب روشنایی / استعلام,استعلام خرید و اجرا و نصب روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198943/استعلام-پله-تاشونده'>استعلام پله تاشونده  / استعلام, استعلام پله تاشونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198958/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی / استعلام,استعلام آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198971/استعلام-CONNECTORS-STUD-COUPLING'>استعلام CONNECTORS,STUD COUPLING / استعلام, استعلام CONNECTORS,STUD COUPLING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198984/مناقصه-خريد-لوله-پلی-اتيلن-۱۱۰-و۱۶۰و۲۰۰-و-۲۵۰-ميليمتری'>مناقصه خريد لوله پلی اتيلن ۱۱۰ و۱۶۰و۲۰۰ و ۲۵۰ ميليمتری / مناقصه, مناقصه خريد لوله پلی اتيلن ۱۱۰ و۱۶۰و۲۰۰ و ۲۵۰ ميليمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199001/فراخوان-مناقصه-جاده-سازی-ایستگاه-CGS'>فراخوان مناقصه جاده سازی ایستگاه CGS  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه جاده سازی ایستگاه CGS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199019/استعلام-دوره-آموزشی-مورد-نیاز-ذینفعان'>استعلام دوره آموزشی مورد نیاز ذینفعان / استعلام, استعلام دوره آموزشی مورد نیاز ذینفعان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199033/استعلام-صندلی-مدیریت'>استعلام صندلی مدیریت  / استعلام,استعلام صندلی مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199048/استعلام-اقلام-سوییچ-خانه-rmu---'>استعلام  اقلام سوییچ خانه rmu  ... / استعلام, استعلام  اقلام سوییچ خانه rmu  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199062/استعلام-تعمیرات-ساختمان-آزمایشگاه'>استعلام تعمیرات ساختمان آزمایشگاه  / استعلام ، تعمیرات ساختمان آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199074/استعلام-پارچه-رومیزی'>استعلام پارچه رومیزی / استعلام,استعلام پارچه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199088/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199101/استعلام-دوربین-کانن--'>استعلام دوربین کانن... / استعلام,دوربین کانن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197326/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3285-فرعی-از-سیزده-اصلی-بخش-شه-ثبت-آمل'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3285 فرعی از سیزده اصلی بخش شه ثبت آمل / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3285 فرعی از سیزده اصلی بخش شه ثبت آمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197345/مزایده-دستگاه-دیزل-ژنراتور-90کیلوولت--'>مزایده دستگاه دیزل ژنراتور 90کیلوولت... / اگهی مزایده, مزایده دستگاه دیزل ژنراتور 90کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198537/استعلام-آیروسل-مدل-MAG2'>استعلام آیروسل مدل MAG2 / استعلام, استعلام آیروسل مدل MAG2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198553/استعلام-مرمت-و-سازماندهی-بازار-تاریخی'>استعلام مرمت و سازماندهی بازار تاریخی / استعلام, استعلام مرمت و سازماندهی بازار تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198566/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-استادیوم-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استادیوم ورزشی  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استادیوم ورزشی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198581/استعلام-عملیات-حفر-چاه-دستی'>استعلام عملیات حفر چاه دستی  / استعلام,استعلام عملیات حفر چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198596/آگهی-مناقصه-احداث-و-تکمیل-پروژه-ها'>آگهی مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198613/استعلام-ارایه-خدمات-پیش-بیمارستانی-و-اورژانسی'>استعلام ارایه خدمات پیش بیمارستانی و اورژانسی  / استعلام , استعلام ارایه خدمات پیش بیمارستانی و اورژانسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198630/استعلام-خرید-نرم-افزار-پستی'>استعلام خرید نرم افزار پستی / استعلام, استعلام خرید نرم افزار پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198645/استعلام-تهیه-تابلو-اطلاعات'>استعلام تهیه تابلو اطلاعات  / استعلام ,استعلام تهیه تابلو اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198658/استعلام-گیج-روغن-کمپرسور'>استعلام گیج روغن کمپرسور  / استعلام, استعلام گیج روغن کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198670/استعلام-ماشین-چمن-زن--'>استعلام ماشین چمن زن ... / استعلام, استعلام ماشین چمن زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198685/استعلام-آنژیوکت-صورتی--سبز-و--'>استعلام آنژیوکت صورتی - سبز و ... / استعلام, استعلام آنژیوکت صورتی - سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198698/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری--'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری ... / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198714/استعلام-هادی-برق-تاییده-شده-بدون-عایق--'>استعلام هادی برق تاییده شده بدون عایق ... / استعلام , استعلام هادی برق تاییده شده بدون عایق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198729/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-مرکز-داده'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات مرکز داده / استعلام, استعلام کامپیوتر و تجهیزات مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198745/استعلام-خرید-انواع-مقره-سلیکونی'>استعلام خرید انواع مقره سلیکونی / استعلام,خرید انواع مقره سلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198761/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره-گالوانیزه'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره گالوانیزه / استعلام , استعلام خرید انواع پیچ و مهره گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198775/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198788/استعلام-طرح-لوله-گذاری-روستاهای--'>استعلام طرح لوله گذاری روستاهای... / استعلام, استعلام طرح لوله گذاری روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198802/استعلام-احداث-استخر'>استعلام احداث استخر / استعلام,احداث استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198816/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198830/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198844/استعلام-خرید-تخت-خواب-و-سایر-لوازمات-برای-پست--'>استعلام خرید تخت خواب و سایر لوازمات برای پست ... / استعلام,استعلام خرید تخت خواب و سایر لوازمات برای پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198859/استعلام-تلفن-رومیزی-صا-ایران'>استعلام تلفن رومیزی صا ایران / استعلام , استعلام تلفن رومیزی صا ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198876/استعلام-ایجاد-زیرساخت-آبرسانی'>استعلام ایجاد زیرساخت آبرسانی / استعلام, ایجاد زیرساخت آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198890/استعلام-باکس-باطری-رگولاتور-وباطری'>استعلام  باکس باطری، رگولاتور وباطری  / استعلام, باکس باطری، رگولاتور وباطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198903/استعلام-تامین-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-تصفیه-خانه-آب'>استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه تصفیه خانه آب / استعلام, استعلام تامین تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه تصفیه خانه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198917/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198930/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198944/استعلام-خرید-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید چمن مصنوعی / استعلام, استعلام خرید چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198959/استعلام-دستگاه-ضدعفونی-کننده--'>استعلام دستگاه ضدعفونی کننده... / استعلام,دستگاه ضدعفونی کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198972/استعلام-خرید-سنگ-مزار'>استعلام خرید سنگ مزار / استعلام ، استعلام خرید سنگ مزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198986/استعلام-اتصالات-بدون-درز'>استعلام اتصالات بدون درز  / استعلام, استعلام اتصالات بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199002/استعلام-دستگاه-سنجش-گازهای-آلاینده'>استعلام دستگاه سنجش گازهای آلاینده  / استعلام ,استعلام دستگاه سنجش گازهای آلاینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199020/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر / استعلام , استعلام خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199034/استعلام-ساخت-56-متر-غرفه---'>استعلام ساخت 56 متر غرفه  ... / استعلام, استعلام ساخت 56 متر غرفه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199049/استعلام-اجرای-پوشش-کارگاهی'>استعلام اجرای پوشش کارگاهی / استعلام ، استعلام اجرای پوشش کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199063/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب  / استعلام , استعلام جمع آوری تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199075/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199089/استعلام-باطری-ماشین'>استعلام باطری ماشین / استعلام, استعلام باطری ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199102/استعلام-خرید-سنگ-مزار'>استعلام خرید سنگ مزار  / استعلام ، استعلام خرید سنگ مزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197328/مزایده-یک-طبقه-ساختمان-مساحت-46-مترمربع'>مزایده یک طبقه ساختمان مساحت 46 مترمربع / مزایده ,مزایده یک طبقه ساختمان مساحت 46 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197349/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206sd'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206sd  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206sd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198591/استعلام-برج-خنک-کن-فن-دار-دیگ-فولادی-و--'>استعلام برج خنک کن فن دار، دیگ فولادی و... / استعلام, استعلام برج خنک کن فن دار، دیگ فولادی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198607/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-ساخت-اتاقک-چاه-ها-تجدید'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی ساخت اتاقک چاه ها تجدید / مناقصه تجدید عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرایی ساخت اتاقک چاه ها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198624/استعلام-تجدید-درخواست-مرمت-اضطراری-سد-نادری-کلات-نادری'>استعلام تجدید درخواست مرمت اضطراری سد نادری کلات نادری / استعلام, تجدید درخواست مرمت اضطراری سد نادری کلات نادری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198640/استعلام-اجرای-عملیات-مربوط-به-تعمیرات-اساسی-ساختمانی-و-توسعه--'>استعلام اجرای عملیات مربوط به تعمیرات اساسی ساختمانی و توسعه ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات مربوط به تعمیرات اساسی ساختمانی و توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198653/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198666/مناقصه-خرید-14000-متر-کابل-خودنگهدار--'>مناقصه خرید 14000 متر کابل خودنگهدار ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 14000 متر کابل خودنگهدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198679/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-آماده-سازی-شهرک--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل آماده سازی شهرک... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل آماده سازی شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198693/استعلام-بها-​آنتن-باگی--'>استعلام بها ​آنتن باگی... / استعلام بهاء , استعلام بها ​آنتن باگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198708/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198724/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاههای-برق-صنعتی-و-ساختمان'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاههای برق صنعتی و ساختمان / استعلام , استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاههای برق صنعتی و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198740/استعلام-مرمت-حفاظت-و-ساماندهی-تزئینات-نمای-ساختمان--'>استعلام مرمت حفاظت و ساماندهی تزئینات نمای ساختمان... / استعلام, استعلام مرمت حفاظت و ساماندهی تزئینات نمای ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198755/استعلام-پنکه-پایه-بلند-پارس-خزر--'>استعلام پنکه پایه بلند پارس خزر ... / استعلام, استعلام پنکه پایه بلند پارس خزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198770/استعلام-P-F-DOSAPRO-MILTON-ROY'>استعلام P/F DOSAPRO MILTON ROY / استعلام, استعلام P/F DOSAPRO MILTON ROY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198784/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام  کولر گازی سرمایشی و گرمایشی / استعلام, استعلام  کولر گازی سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198796/استعلام-مرمت-مسیر-مسجد--'>استعلام مرمت مسیر مسجد ... / استعلام, استعلام مرمت مسیر مسجد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198812/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته-و-شبکه-کامپیوتری--'>استعلام  خرید و نصب دوربین مدار بسته و شبکه کامپیوتری ... / استعلام, استعلام  خرید و نصب دوربین مدار بسته و شبکه کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198826/استعلام-طرح-لوله-گذاری-روستای--'>استعلام طرح لوله گذاری روستای.... / استعلام, استعلام طرح لوله گذاری روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198840/استعلام-کابل-کشی-با-لوازم-مورد-نیاز'>استعلام کابل کشی با لوازم مورد نیاز / استعلام, استعلام کابل کشی با لوازم مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198854/استعلام-برنامه-اجرا-و-برگزاری-نشست-تخصصی--آموزشی--'>استعلام برنامه اجرا و برگزاری نشست تخصصی - آموزشی ... / استعلام, استعلام برنامه اجرا و برگزاری نشست تخصصی - آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198871/استعلام-عسل-تکنفره-25-گرمی-200-کیلوگرم-و--'>استعلام عسل تکنفره 25 گرمی 200 کیلوگرم و ... / استعلام,استعلام عسل تکنفره 25 گرمی 200 کیلوگرم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198886/استعلام-کتاب--'>استعلام کتاب ... / استعلام, استعلام کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198898/استعلام-اجاق-گاز-5-شعله-ترموکوبل-دار'>استعلام اجاق گاز 5 شعله ترموکوبل دار  / استعلام, استعلام اجاق گاز 5 شعله ترموکوبل دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198912/استعلام-ست-سرم-پزشکی'>استعلام  ست سرم پزشکی  / استعلام, ست سرم پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198926/استعلام-فاکس-پاناسونیک-مدل-2170'>استعلام فاکس پاناسونیک مدل 2170 / استعلام ,استعلام فاکس پاناسونیک مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198939/استعلام-سه-کاره-زیراکس'>استعلام سه کاره زیراکس  / استعلام, استعلام سه کاره زیراکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198954/استعلام-بازسای-و-بهسازی-چاه-های-آب-ازنا'>استعلام  بازسای و بهسازی چاه های آب ازنا / استعلام,استعلام  بازسای و بهسازی چاه های آب ازنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198968/مناقصه-فراخوان-خرید-حمل-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-پمپ-خودمکش'>مناقصه فراخوان  خرید حمل و راه اندازی دو دستگاه پمپ خودمکش  / مناقصه فراخوان خرید حمل و راه اندازی دو دستگاه پمپ خودمکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198981/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی  / استعلام, استعلام لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198998/استعلام-تهیه-و-کیومترانس-400-کیلوولتادی'>استعلام تهیه و کیومترانس 400 کیلوولتادی / استعلام , استعلام تهیه و کیومترانس 400 کیلوولتادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199015/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-دما--'>استعلام دستگاه اندازه گیری دما ... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری دما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199029/استعلام-آب-بند-مکانیکی-پمپ-با-آیتم-105'>استعلام آب بند مکانیکی پمپ با آیتم 105 / استعلام, استعلام آب بند مکانیکی پمپ با آیتم 105</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199044/استعلام-اجرا-و-محاسبه-قیمت-تمام-شده-کالا--'>استعلام اجرا و محاسبه قیمت تمام شده کالا ... / استعلام, استعلام اجرا و محاسبه قیمت تمام شده کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199059/استعلام-یخچال-مسافرتی-خودرو'>استعلام یخچال مسافرتی خودرو / استعلام,استعلام یخچال مسافرتی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199071/استعلام-انواع-بلبرینگ-طرح-آبرسانی'>استعلام انواع بلبرینگ، طرح آبرسانی  / استعلام,استعلام انواع بلبرینگ، طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199084/مناقصه-تهیه-و-تامین-8-دستگاه-کامیون-تانکر-حمل-سوخت-و--'>مناقصه تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت و... / مناقصه، مناقصه تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199097/استعلام-صندلی-ثابت-تک-نفره-مدل-مرجان'>استعلام صندلی ثابت تک نفره مدل مرجان / استعلام, صندلی ثابت تک نفره مدل مرجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197320/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-چهارده-سال-ساخت-دو-خوابه'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت چهارده سال ساخت دو خوابه / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت چهارده سال ساخت دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198606/مناقصه-عملیات-زیرسازی-باند-تندرو-مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی باند تندرو  مرحله دوم- چاپ دوم / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات زیرسازی باند تندرو  مرحله دوم- چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198622/استعلام-انجام-تعمیر-سرویس-بهداشتی--'>استعلام انجام تعمیر سرویس بهداشتی ... / استعلام, استعلام انجام تعمیر سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198638/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاهی-تاسیسات'>استعلام خرید تجهیزات کارگاهی تاسیسات  / استعلام, خرید تجهیزات کارگاهی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198652/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر / استعلام , استعلام فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198665/استعلام-سرویسکاری-و-نگهداری-ماشین-آلات-راهداری'>استعلام سرویسکاری و نگهداری ماشین آلات راهداری / استعلام , استعلام سرویسکاری و نگهداری ماشین آلات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198678/آگهی-مناقصه-احداث-دبستان-6-کلاسه'>آگهی مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198692/استعلام-مرمت-مسیر-مسجد-امام-حسن'>استعلام مرمت مسیر مسجد امام حسن / استعلام , استعلام مرمت مسیر مسجد امام حسن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198706/استعلام-روغن-شل-کلاویوس--'>استعلام روغن شل کلاویوس... / استعلام,روغن شل کلاویوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198723/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198739/استعلام-آجر-قزافی-5-20-20-جهت-کف-(ماشینی)-درجه-یک-بدون-آلوئک'>استعلام  آجر قزافی 5*20*20 جهت کف (ماشینی) درجه یک بدون آلوئک / استعلام, آجر قزافی 5*20*20 جهت کف (ماشینی) درجه یک بدون آلوئک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198753/استعلام-اسپیلت-اینورتر-دار--'>استعلام اسپیلت اینورتر دار ... / استعلام, استعلام اسپیلت اینورتر دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198768/استعلام-قالیچه-ماشینی'>استعلام قالیچه ماشینی / استعلام , استعلام قالیچه ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198783/استعلام-تخریب-پنجره-های-قدیمی--'>استعلام تخریب پنجره های قدیمی ... / استعلام, استعلام تخریب پنجره های قدیمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198795/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198811/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام,استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198825/استعلام-تهیه-لیسانس-نسخه-پشتیبان'>استعلام تهیه لیسانس نسخه پشتیبان  / استعلام, استعلام تهیه لیسانس نسخه پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198838/استعلام-پمپ-وکیوم-و--'>استعلام پمپ وکیوم و... / استعلام,پمپ وکیوم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198853/استعلام-نرده-کشی-پایانه-فیبر-نوری--'>استعلام  نرده کشی پایانه فیبر نوری ... / استعلام, استعلام  نرده کشی پایانه فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198869/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست... / استعلام, استعلام جمع آوری پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198885/استعلام-مواد-مصرفی-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای--'>استعلام  مواد مصرفی جهت تهیه و طبخ غذای ... / استعلام, استعلام  مواد مصرفی جهت تهیه و طبخ غذای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198897/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198911/استعلام-خرید-دیتا-پروژکتور'>استعلام خرید دیتا پروژکتور  / استعلام, استعلام خرید دیتا پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198925/استعلام-تعمیرات-تاسیسات-برق-و-مکانیکی--'>استعلام تعمیرات تاسیسات برق و مکانیکی... / استعلام, استعلام تعمیرات تاسیسات برق و مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198938/استعلام-میکروفن-سونی'>استعلام میکروفن سونی  / استعلام,استعلام میکروفن سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198953/استعلام-فلنج-در-سایزهای-مختلف'>استعلام فلنج در سایزهای مختلف  / استعلام, استعلام فلنج در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198967/مناقصه-اجرای-۴۷۲۱۰-متر-پروژه-گازرسانی-در-روستاهای'>مناقصه اجرای ۴۷۲۱۰ متر پروژه گازرسانی در روستاهای / مناقصه, مناقصه اجرای ۴۷۲۱۰ متر پروژه گازرسانی در روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198979/استعلام-اتصالات-فلزی-صنعتی'>استعلام اتصالات فلزی صنعتی  / استعلام, استعلام اتصالات فلزی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198997/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته  / استعلام, خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199014/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-باطله-برداری-و-استخراج-ماده-معدنی'>مناقصه عمومی انجام عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199028/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات-براساس-دستمزد-یا-قرارداد'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد  / استعلام, فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199043/استعلام-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام دستگاه الکترولیز نمک طعام  / استعلام, دستگاه الکترولیز نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199058/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199070/استعلام-خرید-کراس-آرم-بازوی-جلو-آورنده-کابل-خودنگهدار'>استعلام  خرید کراس آرم، بازوی جلو آورنده کابل خودنگهدار  / استعلام, خرید کراس آرم، بازوی جلو آورنده کابل خودنگهدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199083/استعلام-اقلامی-چرمی-و-شیر---'>استعلام اقلامی چرمی و شیر  ... / استعلام , استعلام اقلامی چرمی و شیر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199096/استعلام-الکترو-پمپ-استیل--'>استعلام الکترو پمپ استیل... / استعلام, استعلام الکترو پمپ استیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197316/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-نه-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت نه متر / مزایده ,مزایده یکباب مغازه مساحت نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197339/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-704-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 704 متر / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 704 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197370/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-625-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 625 متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 625 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197413/مزایده-ششدانگ-پلاک-103-4-و-103-2-و-103-3-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 103/4 و 103/2 و 103/3 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 103/4 و 103/2 و 103/3 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197448/تجدید-مزایده-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-سطح--نوبت-دوم'>تجدید مزایده جمع آوری پسماندهای خشک سطح ...نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده جمع آوری پسماندهای خشک سطح ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198614/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه... / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198631/استعلام-3-دستگاه-الکتروموتور-افقی--'>استعلام 3 دستگاه الکتروموتور افقی... / استعلام, استعلام 3 دستگاه الکتروموتور افقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198646/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198659/استعلام-تکمیل-پایگاه-امداد-و-نجات-مورچه-خورت'>استعلام تکمیل پایگاه امداد و نجات مورچه خورت  / استعلام,استعلام تکمیل پایگاه امداد و نجات مورچه خورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198671/استعلام-قطعات-شبکه-و-رایانه'>استعلام قطعات شبکه و رایانه / استعلام , استعلام قطعات شبکه و رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198686/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام سیستم صوتی  / استعلام,استعلام سیستم صوتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198700/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, ​ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198716/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198731/استعلام-تجدید-درخواست-اجرای-مولاژ-سفال-و-گچبری'>استعلام تجدید درخواست اجرای مولاژ سفال و گچبری / استعلام, استعلام تجدید درخواست اجرای مولاژ سفال و گچبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198746/استعلام-تجدید-انجام-چوبکاری'>استعلام تجدید انجام چوبکاری  / استعلام,استعلام تجدید انجام چوبکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198762/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مربوط-به-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه انجام کلیه خدمات مربوط به عملیات نگهداری فضای سبز و... / مناقصه ، مناقصه انجام کلیه خدمات مربوط به عملیات نگهداری فضای سبز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198776/استعلام-رایانه-کامل-با-قطعات'>استعلام رایانه کامل با قطعات  / استعلام, رایانه کامل با قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198789/استعلام-ذغال-جهت-الکتروموتور'>استعلام ذغال جهت الکتروموتور  / استعلام , استعلام ذغال جهت الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198803/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم-(فایل-فلزی-4-کشو)'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم (فایل فلزی 4 کشو) / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم (فایل فلزی 4 کشو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198817/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-اساسی-پیکاب'>استعلام بازسازی و تعمیرات اساسی پیکاب / استعلام, استعلام بازسازی و تعمیرات اساسی پیکاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198831/استعلام-10-عدد-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام 10 عدد کولر گازی اسپیلت سرمایشی و گرمایشی ... / استعلام,استعلام 10 عدد کولر گازی اسپیلت سرمایشی و گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198845/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198860/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام , استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198877/مناقصه-ايجاد-شبکه-و-خط-انتقال-آب-مسکن-مهر'>مناقصه  ايجاد شبکه و خط انتقال آب مسکن مهر / مناقصه, مناقصه  ايجاد شبکه و خط انتقال آب مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198891/استعلام-خدمات-مشترکین'>استعلام خدمات مشترکین / استعلام, استعلام خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198904/استعلام-مواد-مصرفی-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای--'>استعلام مواد مصرفی جهت تهیه و طبخ غذای ... / استعلام, استعلام مواد مصرفی جهت تهیه و طبخ غذای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198918/استعلام-کتاب--'>استعلام کتاب ... / استعلام , استعلام کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198931/استعلام-صندلی-مدیریتی-مدل-S911'>استعلام صندلی مدیریتی مدل S911  / استعلام, استعلام صندلی مدیریتی مدل S911 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198946/مناقصه-تعميرات-۲۴-دستگاه-ماشين-آلات-مکانيزه'>مناقصه تعميرات ۲۴ دستگاه ماشين آلات مکانيزه / مناقصه تعميرات ۲۴ دستگاه ماشين آلات مکانيزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198960/استعلام-لباسشویی-دوقلو'>استعلام  لباسشویی دوقلو  / استعلام, استعلام  لباسشویی دوقلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198973/استعلام-آبگرمکن--اجاق-گاز-و--'>استعلام آبگرمکن ، اجاق گاز و ... / استعلام, آبگرمکن ، اجاق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198988/استعلام-چاپ-100000-برگ-اوراق-بیمارستانی-دو-رنگ'>استعلام چاپ 100000 برگ اوراق بیمارستانی دو رنگ  / استعلام , استعلام چاپ 100000 برگ اوراق بیمارستانی دو رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199003/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-املاک-و-مستغلات-براساس-دستمزد-یا-قرارداد'>استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد / استعلام , استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199022/استعلام-تفنگ-پینت-بال'>استعلام تفنگ پینت بال / استعلام , استعلام تفنگ پینت بال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199036/استعلام-کانال-کولر-و--'>استعلام کانال کولر و ... / استعلام, استعلام کانال کولر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199050/استعلام-دستگاه-جوشکاری-و--'>استعلام دستگاه جوشکاری و ... / استعلام , استعلام دستگاه جوشکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199064/استعلام-خرید-200-عدد-کارتن-کاغذ'>استعلام خرید 200 عدد کارتن کاغذ / استعلام , استعلام خرید 200 عدد کارتن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199076/مناقصه-عملیات-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب   / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199090/استعلام-اجاق-فر'>استعلام اجاق فر / استعلام,استعلام اجاق فر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199103/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197329/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197350/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد  / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197386/مزایده-املاک-مساحت-793-85-و-1103-35-متر'>مزایده املاک مساحت 793.85 و 1103.35 متر  / مزایده ,مزایده املاک مساحت 793.85 و 1103.35 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197431/مزایده-اجاره-بازار-روز--نوبت-دوم'>مزایده اجاره بازار روز - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بازار روز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197474/مزایده-ضایعات-کاغذ'>مزایده ضایعات کاغذ / آگهی مزایده, مزایده ضایعات کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197529/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197337/مزایده-دو-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197365/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-201-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 201 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 201 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197404/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-365-08متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان یک طبقه مساحت 365.08متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ساختمان یک طبقه مساحت 365.08متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197442/مزایده-فروش-250-کلاف-لوله-خرطومی-برق'>مزایده فروش 250 کلاف لوله خرطومی برق / مزایده , مزایده فروش 250 کلاف لوله خرطومی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197492/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-110-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197545/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-مساحت-35-06متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 35.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو مساحت 35.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197599/مزایده-واگذاری-پنج-دستگاه-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده واگذاری پنج دستگاه کیوسک مطبوعاتی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پنج دستگاه کیوسک مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197651/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-161-98متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه اول 161.98متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه اول 161.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197706/مزایده-جمع-آوری-رول-آپ-های-سطح-شهر-و-جایگزین-نمودن-استرابورد'>مزایده جمع آوری رول آپ های سطح شهر و جایگزین نمودن استرابورد / آگهی مزایده, مزایده جمع آوری رول آپ های سطح شهر و جایگزین نمودن استرابورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197763/مزایده-تعداد-10-عدد-اجاق-گاز-5-شعله-و--'>مزایده تعداد 10 عدد اجاق گاز 5 شعله و ... / مزایده, مزایده تعداد 10 عدد اجاق گاز 5 شعله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197809/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-61-85متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 61.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت عرصه 61.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197857/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-63-99متر-قطعه-21-تفکیکی'>مزایده آپارتمان طبقه اول 63.99متر قطعه 21 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول 63.99متر قطعه 21 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197898/مزایده-یک-واحد-تجاری'>مزایده یک واحد تجاری / مزایده, مزایده یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197934/مزایده-فروش-10-قطعه-از-اراضی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197961/مزایده-ملک-مساحت-77-53متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 77.53متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 77.53متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198000/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-مدل-80'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 80 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198039/مزایده-فروش-یک-فقره-از-املاک-مساحت-اعیانی-155متر'>مزایده فروش یک فقره از املاک مساحت اعیانی 155متر / مزایده ,مزایده فروش یک فقره از املاک مساحت اعیانی 155متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198072/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-203-44متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 203.44متر / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 203.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198106/مزایده-آپارتمان-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی / مزایده آپارتمان قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198135/مزایده-تلویزیون--'>مزایده تلویزیون.... / مزایده ، مزایده تلویزیون....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198175/مزایده-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-2-باب-از-فروشگاه--97-04-09'>مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه 2 باب از فروشگاه... 97.04.09 / مزایده عمومی, مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه 2 باب از فروشگاه... 97.04.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198221/مزایده-تعدادی-البسه'>مزایده تعدادی البسه  / مزایده , مزایده تعدادی البسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198259/مزایده-7454-کیلوگرم-الیاف-پلی-استر-مشکی-نوبت-دوم'>مزایده 7454 کیلوگرم الیاف پلی استر مشکی نوبت دوم  / مزایده , مزایده 7454 کیلوگرم الیاف پلی استر مشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198296/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین / مزایده،  مزایده واگذاری 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198373/مزایده-فروش-املاک-مساحت-عرصه-2777-80-و-199متر'>مزایده فروش املاک مساحت عرصه 2777.80 و 199متر  / مزایده،مزایده فروش املاک مساحت عرصه 2777.80 و 199متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198396/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-749-30متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 749.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 749.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198442/مزایده-فروش-مالکیت-شش-واحد-تجاری'> مزایده فروش مالکیت شش واحد تجاری  / مزایده , مزایده فروش مالکیت شش واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198485/مزایده-هشت-قطعه-اموال-موروثی-کاربری-زراعی-دیم-مسکونی-روستایی'>مزایده هشت قطعه اموال موروثی کاربری زراعی دیم مسکونی روستایی / مزایده, مزایده هشت قطعه اموال موروثی کاربری زراعی دیم مسکونی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198528/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198592/مزایده-یکباب-نانوایی-مساحت-68-87متر'>مزایده یکباب نانوایی مساحت 68.87متر / مزایده,مزایده یکباب نانوایی مساحت 68.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198639/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-17-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 17 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 17 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198722/مزایده-ساختمان-مساحت-اعیانی-387-متر'>مزایده ساختمان مساحت اعیانی 387 متر / مزایده،مزایده ساختمان مساحت اعیانی 387 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198778/مزایده-زمین-زراعی-با-سند-عادی-مساحت-4250متر'>مزایده زمین زراعی با سند عادی مساحت 4250متر  / مزایده،مزایده زمین زراعی با سند عادی مساحت 4250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198861/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-تالار'>اصلاحیه مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار / اصلاحیه مزایده ، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198941/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-343-33متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 343.33متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 343.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199007/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-26-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 26 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 26 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199053/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی---'>استعلام کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی  ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199066/استعلام-اسکن-و-آرشیو-اسناد-و-اوراق'>استعلام اسکن و آرشیو اسناد و اوراق / استعلام,اسکن و آرشیو اسناد و اوراق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199078/استعلام-نیروی-خدمات'>استعلام نیروی خدمات / استعلام,نیروی خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199092/استعلام-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارشناسان'>استعلام تهیه طبخ و توزیع غذای کارشناسان  / استعلام,استعلام تهیه طبخ و توزیع غذای کارشناسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197334/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-315-متر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 315 متر قطعه دوم تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 315 متر قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197357/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-71-77متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 71.77متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 71.77متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197398/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-105-62-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 105.62 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 105.62 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197438/مزایده-خودروی-سواری-سمند-(نوبت-دوم)'>مزایده خودروی سواری سمند  (نوبت دوم) / مزایده مزایده خودروی سواری سمند (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197484/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-53-89متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 53.89متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 53.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197537/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-دفتر-پیام-بازار'>تجدید مزایده بهره برداری از دفتر پیام بازار  / تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از دفتر پیام بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197587/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-مسکونی-اداری-پارکینگ-و-اراضی-کشاورزی'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی .اداری.پارکینگ و اراضی کشاورزی  / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از املاک مسکونی .اداری.پارکینگ و اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197639/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-تجاری'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197701/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شمال-طبقه-دو-178-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شمال طبقه دو 178.63متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان شمال طبقه دو 178.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197750/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-طبقه-سه-153-91متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه سه 153.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه سه 153.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197802/مزایده-زمین-مزروعی-دیمی-مقدار-5687-5متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مزروعی دیمی مقدار 5687.5متر مرحله اول  / مزایده,مزایده زمین مزروعی دیمی مقدار 5687.5متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197846/مزایده-واگذاری-مجموعه-استخر-و-سونای-مروارید'>مزایده واگذاری مجموعه استخر و سونای مروارید / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مجموعه استخر و سونای مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197888/مزایده-پلاک-ثبتی-78-فرعی-مساحت-عرصه-133-2متر'>مزایده پلاک ثبتی 78 فرعی مساحت عرصه 133.2متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 78 فرعی مساحت عرصه 133.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197931/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس  / مزایده ، مزایده  یک دستگاه خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197954/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-200-000-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 200.000 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 200.000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197997/مزایده-ساخت-و-بهره-برداری-غرفه-های-محدود-فست-فود-کافه-تریا'>مزایده ساخت و بهره برداری غرفه های  محدود فست فود کافه تریا / مزایده , مزایده ساخت و بهره برداری غرفه های  محدود فست فود کافه تریا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198035/مزایده-تعدادی-خودرو-سواری-و-ون'>مزایده تعدادی خودرو سواری و ون / مزایده, مزایده تعدادی خودرو سواری و ون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198066/مزایده-30-عدد-بلبرینگ'>مزایده 30 عدد بلبرینگ / مزایده , مزایده 30 عدد بلبرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198099/مزایده-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی'>مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198131/آگهی-اجاره-ششدانگ-زمین-های-زراعی--'>آگهی اجاره ششدانگ زمین های زراعی... / اگهی , آگهی اجاره ششدانگ زمین های زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198169/مزایده-فروش-کارخانه-سنگبری-97-04-09'>مزایده فروش کارخانه سنگبری 97.04.09 / مزایده , مزایده فروش کارخانه سنگبری 97.04.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198217/مزایده-فروش-نیسان-استیشن-پاترول'>مزایده فروش نیسان استیشن پاترول / مزایده ,مزایده فروش نیسان استیشن پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198250/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-تحت-پلاک-999-11727-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 999/11727 نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه تحت پلاک 999/11727 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198288/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-203-70متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 203.70متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 203.70متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198367/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-123-23متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 123.23متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 123.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198388/مزایده-اجاره-واحد-انباری-شماره-36-میدان'>مزایده اجاره واحد انباری شماره 36 میدان / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد انباری شماره 36 میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198428/مزایده-مغازه-مساحت-25-متر'>مزایده مغازه مساحت 25 متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 25 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198477/مزایده-یک-دستگاه-جوش-CO2--موتور-جوش'>مزایده یک دستگاه جوش CO2 - موتور جوش / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه جوش CO2 - موتور جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198517/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-632-77متر-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 632.77متر قدمت بیش از 20 سال / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 632.77متر قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198582/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-156-82متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 156.82متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 156.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198629/مزایده-تلویزیون-شهری'>مزایده تلویزیون شهری / مزایده , مزایده تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198712/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197379/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیست-سال'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیست سال / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197429/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197467/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-95-93متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی 95.93متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیانی 95.93متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197517/مزایده-استفاده-از-امتیاز-تاکسی-بیسیم--نوبت-دوم'>مزایده استفاده از امتیاز تاکسی بیسیم - نوبت دوم  / مزایده, مزایده استفاده از امتیاز تاکسی بیسیم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197567/مزایده-فروش-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1470متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1470متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1470متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197622/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197674/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سنگ-شکن-فکی-دستگاه-هیدروکن-سنگ-شکن-و--'>مزایده  فروش یک دستگاه سنگ شکن فکی، دستگاه هیدروکن سنگ شکن و... / مزایده , مزایده  فروش یک دستگاه سنگ شکن فکی، دستگاه هیدروکن سنگ شکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197735/مزایده-آسیاب-مواد-با-دهانه--لیبل-کن-استوانه-ای-و--'>مزایده  آسیاب مواد با دهانه - لیبل کن استوانه ای و ... / مزایده, مزایده  آسیاب مواد با دهانه - لیبل کن استوانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197790/مزایده-کولر-پنجره-ای'>مزایده کولر پنجره ای  / مزایده, مزایده  کولر پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197840/مزایده-انواع-دستگاه-های-تراشکاری--انواع-قرقره-فلزی-مازاد-و--'>مزایده انواع دستگاه های تراشکاری ، انواع قرقره فلزی مازاد و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده انواع دستگاه های تراشکاری ، انواع قرقره فلزی مازاد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197873/مزایده-60-قلم-لوازم-خانگی-و-ملزومات-آشپزخانه'>مزایده 60 قلم لوازم خانگی و ملزومات آشپزخانه / مزایده ، مزایده 60 قلم لوازم خانگی و ملزومات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197918/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-221-6متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 221.6متر  / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 221.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197946/مزایده-اراضی-کشاورزی'>مزایده اراضی کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197987/مزایده-آپارتمان-85-07متر-با-مقدار-4-29-متر-بالکن'>مزایده آپارتمان 85.07متر با مقدار 4.29 متر بالکن / مزایده آپارتمان 85.07متر با مقدار 4.29 متر بالکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198015/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-174-56متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 174.56متر مرحله اول / مزایده ششدانگ زمین مساحت 174.56متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198055/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-104-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 104.50متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 104.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198083/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-225-8متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 225.8متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 225.8متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198122/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-مساحت-241-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی مساحت 241 متر نوبت دوم / مزایده پلاک ثبتی یک فرعی مساحت 241 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198162/مزایده-بهره-برداری-تالار-پذیرایی-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری تالار پذیرایی نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری تالار پذیرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198197/مزایده-فروش-آجر'>مزایده فروش آجر / مزایده, مزایده فروش آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198242/مزاید-واگذاری-تعدادی-از-مغازه-ها-و-مستحدثات-تجدید'>مزاید واگذاری تعدادی از مغازه ها و مستحدثات- تجدید  / آگهی تجدید مزایده, مزاید واگذاری تعدادی از مغازه ها و مستحدثات- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198271/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه'>اصلاحیه مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه / اصلاحیه مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198357/مزایده-یک-دستگاه-بالانس-و-ارتعاش-سنج'>مزایده یک دستگاه بالانس و ارتعاش سنج  / مزایده, مزایده یک دستگاه بالانس و ارتعاش سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198380/مزایده--دستگاه-بسته-بندی--انکوباتور-ساده-و--'>مزایده   دستگاه بسته بندی ، انکوباتور ساده و... / مزایده، مزایده  دستگاه بسته بندی ، انکوریاتور ساده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198416/مزایده-23-باب-مغازه'>مزایده 23 باب مغازه  / مزایده, مزایده  23 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198467/مزایده-شدانگ-خودرو-پژو-206'>مزایده شدانگ خودرو پژو 206  / مزایده, مزایده  شدانگ خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198505/مزایده-لنت-ترمز--پمپ-بنزین'>مزایده لنت ترمز ، پمپ بنزین  / مزایده, مزایده لنت ترمز ، پمپ بنزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198565/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی--ساختمان-و--'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ، ساختمان و ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی ، ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198617/مزایده-اجاره-سینما-چهار-بعدی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سینما چهار بعدی - نوبت دوم  / مزایده, اجاره سینما چهار بعدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198694/مزایده-5-قطعه-ملک'>مزایده 5 قطعه ملک / مزایده،مزایده 5 قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198748/مزایده-ملک-مساحت-52-26متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 52.26متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت 52.26متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198824/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-مساحت-149-45-و-147-56متر-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری دو قطعه زمین مساحت 149.45 و 147.56متر نوبت دوم  / مزایده,  مزایده واگذاری دو قطعه زمین مساحت 149.45 و 147.56متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198881/مزایده-بهره-برداری-از-محل-ارائه-فروش-بلیط-و-تور-هوایی'>مزایده بهره برداری از محل ارائه فروش بلیط و تور هوایی / مزایده, مزایده بهره برداری از محل ارائه فروش بلیط و تور هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198985/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-275-34متر'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب خانه عرصه 275.34متر / مزایده،مزایده 4 دانگ از ششدانگ یکباب خانه عرصه 275.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199035/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-هفتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه هفتاد متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197336/مزایده-سپریتور--پلیت-پاستوریزاتور--'>مزایده سپریتور - پلیت پاستوریزاتور... / مزایده, مزایده سپریتور - پلیت پاستوریزاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197361/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-58-59متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58.59متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197400/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات  / مزایده ,مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197439/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2800متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2800متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2800متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197491/مزایده-اجاره-پیست-زمین-اسکیت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پیست زمین اسکیت نوبت دوم  / مزایده ، مزایده اجاره پیست زمین اسکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197538/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-489-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 489.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 489.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197597/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-و-اراضی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی .تجاری .اداری و اراضی / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی .تجاری .اداری و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197643/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سازمان--تجدید'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان - تجدید  / آگهی تجدید مزایده, مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197705/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-92-36متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان 92.36متر قطعه شش تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان 92.36متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197758/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-عرصه-60-50متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت عرصه 60.50متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت عرصه 60.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197807/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197850/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-شالیزار-و-زمین-صیفی-کاری'>مزایده اموال غیرمنقول شامل شالیزار و زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل شالیزار و زمین صیفی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197890/مزایده-واگذاری-ساختمان-اداری'>مزایده واگذاری ساختمان اداری / مزایده, مزایده واگذاری ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197932/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-280متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 280متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197960/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو-اصلاحیه'>مزایده فروش 3 دستگاه خودرو اصلاحیه  / اگهی مزایده , مزایده فروش 3 دستگاه خودرو اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197999/مزایده-واگذاری-تعداد-5-باب-مغازه-تجاری-طبقه-تحتانی-اورژانس'>مزایده واگذاری تعداد 5 باب مغازه تجاری طبقه تحتانی اورژانس  / مزایده عمومی,مزایده واگذاری تعداد 5 باب مغازه تجاری طبقه تحتانی اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198036/مزایده-واگذاری-به-اجاره-زیرزمین-مازاد-مدرسه-استثنائی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری به اجاره زیرزمین مازاد مدرسه استثنائی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره زیرزمین مازاد مدرسه استثنائی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198071/مزایده-ضایعات-فلزی-ضایعات-چوبی--'>مزایده ضایعات فلزی، ضایعات چوبی ... / مزایده, مزایده ضایعات فلزی، ضایعات چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198101/مزایده-آپارتمان-مساحت-8-97متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 8.97متر قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 8.97متر قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198133/فراخوان-واگذاری-فضاهای-محدوده-شهرستان--'>فراخوان واگذاری فضاهای محدوده شهرستان ... / مزایده, فراخوان واگذاری فضاهای محدوده شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198172/مزایده-فروش-ضایعات-کشتارگاه-صنعتی'>مزایده فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی / آگهی مزایده, مزایده  فروش ضایعات کشتارگاه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198219/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-املاک-و-اموال'>مزایده واگذاری قسمتی از املاک و اموال  / مزایده ,مزایده واگذاری قسمتی از املاک و اموال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198257/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198291/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-تحت-مالکیت-خود-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری دو قطعه زمین تحت مالکیت خود در سطح شهر نوبت دوم  / مزایده،  مزایده واگذاری دو قطعه زمین تحت مالکیت خود در سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198370/مزایده-پراید-جی-تی-ایکس-آی'>مزایده پراید جی تی ایکس آی  / مزایده،  مزایده پراید جی تی ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198389/مزایده-عمومی-کتبی-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده عمومی کتبی فروش املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی کتبی فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198435/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-26-05متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 26.05متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 26.05متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198484/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-شامل-آهنی-فولادی-استیلی-و--'>مزایده فروش انواع ضایعات شامل آهنی، فولادی، استیلی و ... / مزایده, مزایده فروش انواع ضایعات شامل آهنی، فولادی، استیلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198521/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-79-15متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 79.15متر نوبت اول / مزایده, مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 79.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198583/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-حدود-2000-مترمربع-زمین-داخل-پارک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از حدود 2000 مترمربع زمین داخل پارک  - نوبت دوم  / آگهی اجاره ,مزایده واگذاری حق بهره برداری از حدود 2000 مترمربع زمین داخل پارک  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198632/مزایده-قطعه-26-بخش-سه-دامغان-مساحت-204-متر'>مزایده قطعه 26 بخش سه دامغان مساحت 204 متر  / مزایده,مزایده قطعه 26 بخش سه دامغان مساحت 204 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198715/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-165-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 165 متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 165 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198772/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198858/مزایده-خودرو-سواری-ام-جی'>مزایده خودرو سواری ام جی  / مزایده, مزایده خودرو سواری ام جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197385/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197430/مزایده-ضایعات-ورق-دم-قیچی-ناشی-از-فرایند-تولید97-4-09'>مزایده ضایعات ورق دم قیچی ناشی از فرایند تولید97.4.09 / آگهی مزایده، مزایده ضایعات ورق دم قیچی ناشی از فرایند تولید 97.4.09</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197473/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس / اگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ، مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197522/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-517-2متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 517.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 517.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197572/مزایده-فروش-یک-مجتمع-مسکونی-زائر-سرا-4-طبقه-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک مجتمع مسکونی زائر سرا 4 طبقه نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک مجتمع مسکونی زائر سرا 4 طبقه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197623/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-یکصد-و-سی-و-پنج-متر-و-نود-و-شش-سانتی-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت یکصد و سی و پنج متر و نود و شش سانتی متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت یکصد و سی و پنج متر و نود و شش سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197677/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-15037-30متر-نوبت-دوم'>مزایده  فروش یک قطعه زمین مساحت 15037.30متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  فروش یک قطعه زمین مساحت 15037.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197743/آگهی-مزایده-گلخانه-صیفی-جات-97-4-9'>آگهی مزایده گلخانه صیفی جات 97.4.9  / آگهی مزایده , مزایده گلخانه صیفی جات  97.4.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197794/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-بخش-سه-ثبت-گرگان'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش سه ثبت گرگان  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش سه ثبت گرگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197842/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-33-40متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33.40متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 33.40متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197878/مزایده-قفسه-بندی-گالونیزه--اتاقک-سردخانه--موتور'>مزایده قفسه بندی گالونیزه ، اتاقک سردخانه ، موتور  / مزایده ،مزایده قفسه بندی گالونیزه ، اتاقک سردخانه ، موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197920/مزایده-مقدار-710-000-کیلو-کود-ترکیبی--'>مزایده مقدار 710.000 کیلو کود ترکیبی... / مزایده, مزایده مقدار 710.000 کیلو کود ترکیبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197948/مزایده-عمومی-فروش-خودرو'>مزایده عمومی فروش خودرو / مزایده ، مزایده عمومی فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197992/مزایده-انواع-باطری-ضایعاتی'>مزایده انواع باطری ضایعاتی / مزایده, مزایده انواع باطری ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198020/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-244-86متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 244.86متر / مزایده ششدانگ ملک مساحت 244.86متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198059/مزایده-نیسان-سایپا'>مزایده نیسان سایپا  / مزایده , مزایده نیسان سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198084/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-خدماتی-شامل-خشکشویی-و-آرایشگاه'>مزایده بهره برداری از فضای خدماتی شامل خشکشویی و آرایشگاه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای خدماتی شامل خشکشویی و آرایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198123/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-ایسوزو-مدل-86-و--'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون ایسوزو مدل 86 و... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون ایسوزو مدل 86 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198165/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-دو-فرعی-از-دو-اصلی-بخش-یک-ملایر'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی دو فرعی از دو  اصلی بخش یک ملایر  / مزایده ,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی دو فرعی از دو  اصلی بخش یک ملایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198199/مزایده-خانه-مشتمل-بر-مغازه-و-زمین-غیر-محصور-نوبت-اول'>مزایده خانه مشتمل بر مغازه و زمین غیر محصور نوبت اول / مزایده ,مزایده خانه مشتمل بر مغازه و زمین غیر محصور نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198246/مزایده-نصب-50-دستگاه-لایت-باکس'>مزایده نصب 50 دستگاه لایت باکس  / اگهی مزایده , مزایده نصب 50 دستگاه لایت باکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198275/مزایده-واگذاری-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مساحت-212-91-و-180-31متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 212.91 و 180.31متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 212.91 و 180.31متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198359/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-113متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.113متر / مزایده،  مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.113متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198385/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-فضای-سبز-275-5متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری فضای سبز 275.5متر  / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری فضای سبز 275.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198419/مزایده-2-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-84-23متر'>مزایده 2 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 84.23متر / مزایده,مزایده 2 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 84.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198468/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-65-95متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 65.95متر  / مزایده, مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 65.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198509/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمین-به-مساحت-233-متر-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین به مساحت 233 متر تجدید / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین به مساحت 233 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198569/مزایده-یک-قطعه-زمین-محل-خانه-و-باغ-زردآلو-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین محل خانه و باغ زردآلو نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محل خانه و باغ زردآلو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198621/مزایده-فروش-یکدستگاه-باس-واش-دست-دوم-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه باس واش دست دوم نوبت دوم چاپ دوم  / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه باس واش دست دوم نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198699/مزایده-آپارتمان-مساحت-156-62متر'>مزایده آپارتمان مساحت 156.62متر  / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 156.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198754/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-94-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 94 متر  / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 94 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198836/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-125-45متر-بخش-سه-شیراز'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.45متر بخش سه شیراز / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 125.45متر بخش سه شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198900/مزایده-فروش-املاک-مساحت-200-100-182-6متر-تجدید'>مزایده فروش املاک مساحت 200-100-182.6متر تجدید / مزایده،مزایده فروش املاک مساحت 200-100-182.6متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199085/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-8-تفکیکی-مساحت-56-4متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی مساحت 56.4متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 8 تفکیکی مساحت 56.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199107/فراخوان-تهیه-وسایل-لوازم-التحریر'>فراخوان تهیه وسایل لوازم التحریر  / فراخوان , فراخوان تهیه وسایل لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199119/استعلام-خرید-سطل-زباله-فلزی-و-صندلی-پارکی-تحویل-محل-کار'>استعلام خرید سطل زباله فلزی و صندلی پارکی تحویل محل کار / استعلام, استعلام خرید سطل زباله فلزی و صندلی پارکی تحویل محل کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199132/استعلام-RKS_9732106-KM-G-05-اتصالات'>استعلام RKS_9732106-KM/G-05 اتصالات / استعلام, استعلام RKS_9732106-KM/G-05 اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199144/استعلام-انتقال-آب'>استعلام انتقال آب / استعلام, انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199156/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-چاههای-آب'>استعلام بازسازی و بهسازی چاههای آب  / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی چاههای آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199168/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199180/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199192/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس / استعلام,استعلام جی پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199204/استعلام-تجهیزات-رشته-عکاسی-هنرستان-ها--'>استعلام تجهیزات رشته عکاسی هنرستان ها... / استعلام,تجهیزات رشته عکاسی هنرستان ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199217/استعلام-درخواست-خرید-لوازم-صوتی---'>استعلام درخواست خرید لوازم صوتی  ... / استعلام, استعلام درخواست خرید لوازم صوتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199235/استعلام-یکدستگاه-با-متعلقات'>استعلام  یکدستگاه با متعلقات / استعلام, استعلام  یکدستگاه با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199247/استعلام-ترمیم-دورچینی-نظافت--'>استعلام ترمیم دورچینی نظافت... / استعلام ترمیم دورچینی نظافت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199260/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199267/مزایده-اموال-اسقاطی-و-فرسوده'>مزایده اموال اسقاطی و فرسوده  / مزایده, مزایده اموال اسقاطی و فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199276/استعلام-تجهیز-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیز کارگاه تاسیسات / استعلام, استعلام تجهیز کارگاه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199290/استعلام-احداث-کمپ-گردشگری--'>استعلام احداث کمپ گردشگری ... / استعلام,استعلام احداث کمپ گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199302/استعلام-تعمیرات-دیگ-آب-گرم'>استعلام تعمیرات دیگ آب گرم / استعلام , استعلام تعمیرات دیگ آب گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199315/استعلام-کابل-رابط-تریاکس-با-سرجک-دوطرفه'>استعلام کابل رابط تریاکس با سرجک دوطرفه  / استعلام, استعلام کابل رابط تریاکس با سرجک دوطرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199327/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199340/استعلام-اجرای-سایبان'>استعلام اجرای سایبان / استعلام,استعلام اجرای سایبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199352/استعلام-باطری-خشک-مخصوص-UPS'>استعلام باطری خشک مخصوص UPS  / استعلام , استعلام باطری خشک مخصوص UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199364/استعلام-بسته-نرم-افزار-CD-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار CD آنتی ویروس / استعلام , استعلام بسته نرم افزار CD آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199376/استعلام-اجرت-باز-و-بست-و-تعمیر-موتور-و-تراشکاری'>استعلام اجرت باز و بست و تعمیر موتور و تراشکاری  / استعلام , استعلام اجرت تعمیر موتور با تراشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197340/مزایده-چهار-دستگاه-کامپیوتر-شخصی--'>مزایده چهار دستگاه کامپیوتر شخصی... / اگهی مزایده, مزایده چهار دستگاه کامپیوتر شخصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197374/مزایده-یک-کمپرسور-باد-صنعتی-سه-فاز'>مزایده یک کمپرسور باد صنعتی سه فاز  / مزایده ,مزایده یک کمپرسور باد صنعتی سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197416/مزایده-فروش-وانت-نیسان--نوبت-دوم'>مزایده فروش وانت نیسان  - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش وانت نیسان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197453/مزایده-یک-قطعه-زمین-156-متر'>مزایده یک قطعه زمین 156 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین 156 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197505/مزایده-فروش-ملک-مساحت-800-متر'>مزایده فروش ملک مساحت 800 متر / مزایده ,مزایده فروش ملک مساحت 800 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197554/مزایده-دستگاه-میخکوب-بادی--'>مزایده دستگاه میخکوب بادی ... / مزایده,مزایده دستگاه میخکوب بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197610/مزایده-واگذاری-ابزارآلات'>مزایده واگذاری ابزارآلات / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197663/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-85-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 85 متر / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197724/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-102-53متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 102.53متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 102.53متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197776/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مزایده-عمومی-واگذاری-تریاها-و-انتشارات'>فراخوان ارزیابی کیفی مزایده عمومی واگذاری تریاها و انتشارات / فراخوان ارزیابی کیفی مزایده عمومی واگذاری تریاها و انتشارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197819/مزایده-میز-ال-ای-دی-گلاس-و--'>مزایده میز ال ای دی گلاس و ... / مزایده, مزایده  میز ال ای دی گلاس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197868/مزایده-اجاره-املاک-و-مستغلات'>مزایده اجاره املاک و مستغلات / مزایده, مزایده اجاره املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197908/مزایده-فروش-دو-دستگاه-حفاری-RC-و--'>مزایده فروش دو دستگاه حفاری RC و ... / مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه حفاری RC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197939/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-پژو-GLX40-مدل-91'>مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو پژو GLX40 مدل 91  / مزایده, مزایده فروش  تعداد یک دستگاه خودرو پژو GLX40 مدل 91 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197972/مزایده-یک-باب-غرفه-فروشگاهی-در-محل-پارک-مادر-و-کودک'>مزایده یک باب غرفه فروشگاهی در محل پارک مادر و کودک  / مزایده, مزایده  یک باب غرفه فروشگاهی در محل پارک مادر و کودک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198011/مزایده-فروش-یک-خودروی-سواری-پراید-مدل-91'>مزایده فروش یک خودروی سواری پراید مدل 91 / مزایده, مزایده فروش یک خودروی سواری پراید مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198046/تجدید-مزایده-فروش-ضایعات-و-آهن-آلات'>تجدید مزایده فروش ضایعات و آهن آلات / مزایده ، تجدید مزایده فروش ضایعات و آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198079/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-رصدخانه'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از رصدخانه / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از رصدخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198110/مزایده-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری-پارک---نوبت-چهارم-چاپ-اول'>مزایده اجاره یک باب واحد تجاری پارک ... نوبت چهارم چاپ اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره 4 باب واحد تجاری پارک ... نوبت چهارم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198147/مزایده-دو-دستگاه-مخزن'>مزایده دو دستگاه مخزن  / مزایده , مزایده دو دستگاه مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198186/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-مساحت-240-240-211-75متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 240-240-211.75متر نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 240-240-211.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198231/مزایده-واگذاری-دستگاه-های-رادیولوژی-سقفی-و--'>مزایده  واگذاری دستگاه های رادیولوژی سقفی و.... / مزاد ه, مزایده  واگذاری دستگاه های رادیولوژی سقفی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198266/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-پلاک-ثبتی-727-فرعی-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین پلاک ثبتی 727 فرعی کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین پلاک ثبتی 727 فرعی کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198323/مزایده-تجدید-قطعه-زمین-جهت-شغل-ماهی-فروشی'>مزایده تجدید قطعه زمین جهت شغل ماهی فروشی  / مزایده تجدید ,. مزایده تجدید قطعه زمین جهت شغل ماهی فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198376/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ریو'>مزایده یک دستگاه سواری ریو / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198405/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-13-89متر-بخش-4-خرم-آباد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 13.89متر بخش 4 خرم آباد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 13.89متر بخش 4 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198462/مزایده-فروش-ششدانگ-انبار-عمومی-محلات-مساحت-عرصه-20000-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ انبار عمومی محلات مساحت عرصه 20000 متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ششدانگ انبار عمومی محلات مساحت عرصه 20000 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198500/مزایده-ششدانگ-مغازه-عرصه-47-5متر'>مزایده ششدانگ مغازه عرصه 47.5متر  / مزایده, مزایده ششدانگ مغازه عرصه 47.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198541/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بالای-27-سال'>مزایده ساختمان با قدمت بالای 27 سال  / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بالای 27 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198601/مزایده-واگذاری-کارت-پارک-ساعتی--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری کارت پارک ساعتی - نوبت دوم چاپ دوم / مزایده, مزایده واگذاری کارت پارک ساعتی - نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198675/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-277-751متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 277.751متر  / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 277.751متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198735/مزایده-فروش-ضایعات-و-آهن-آلات-اعم-از-میز-و-نیمکت-و-بخاری-نفتی-و-رادیاتور-و--'>مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اعم از میز و نیمکت و بخاری نفتی و رادیاتور و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات و آهن آلات اعم از میز و نیمکت و بخاری نفتی و رادیاتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198805/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-خدماتی-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری خدماتی..چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری خدماتی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198870/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات'>اصلاحیه مزایده واگذاری املاک و مستغلات / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197576/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2130متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2130متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2130متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197626/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-235-27متر-قدمت-یازده-ساله'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 235.27متر قدمت یازده ساله / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 235.27متر قدمت یازده ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197687/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-پلاک-108-فرعی-قدمت-بیست-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 108 فرعی قدمت بیست سال / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان پلاک 108 فرعی قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197744/مزایده-فروش-املاک-مازاد-مساحت-اعیانی-120-و-85-5متر'>مزایده فروش املاک مازاد مساحت اعیانی 120 و 85.5متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد مساحت اعیانی 120 و 85.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197796/مزایده-یکدستگاه-لودر-چینی-مستعمل'>مزایده یکدستگاه لودر چینی مستعمل / مزایده, مزایده یکدستگاه لودر چینی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197843/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206 / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197880/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-104-فرعی-عرصه-162-85متر'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 104 فرعی عرصه 162.85متر / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 104 فرعی عرصه 162.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197924/مزایده-مغازه-مساحت-نوزده-متر-مرحله-اول'>مزایده مغازه مساحت نوزده متر مرحله اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت نوزده متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197949/مزایده-پلاک-16-فرعی-مساحت-313-45متر'>مزایده پلاک 16 فرعی مساحت 313.45متر / مزایده,مزایده پلاک 16 فرعی مساحت 313.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197993/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-4-مساحت-87-75متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه 4 مساحت 87.75متر / مزایده آپارتمان مسکونی طبقه 4 مساحت 87.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198029/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-95000-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 95000 متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 95000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198062/مزایده-مجموعه-استخر-(نوبت-دوم)'> مزایده مجموعه استخر (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی,  مزایده مجموعه استخر (نوبت دوم) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198090/مزایده-فروش-یکباب-هتل-آپارتمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب هتل آپارتمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب هتل آپارتمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198127/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-153-18متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک مساحت عرصه 153.18متر  / مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک مساحت عرصه 153.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198166/مزایده-مجتمع-تجاری-اداری-فرهنگ-شهر-نوبت-دوم'>مزایده  مجتمع تجاری اداری فرهنگ شهر نوبت دوم  / مزایده  , مزایده مجتمع تجاری اداری فرهنگ شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198200/مزایده53-عدد-شوار-جین'>مزایده53 عدد شوار جین / مزایده ,مزایده53 عدد شوار جین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198247/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضای-مازاد-غیر-آموزشی'>تجدید مزایده بهره برداری از فضای مازاد غیر آموزشی  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده بهره برداری از فضای مازاد غیر آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198280/مزایده-تعدادی-اثاثیه-مستهلک'>مزایده تعدادی اثاثیه مستهلک  / مزایده ، مزایده تعدادی اثاثیه مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198360/مزایده-دستگاه-چهار-توزین-دونار-و-حبوبات'>مزایده  دستگاه چهار توزین دونار و حبوبات / مزایده,مزایده  دستگاه چهار توزین دونار و حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198386/مزایده-واگذاری-تلویزیون-شهری'>مزایده واگذاری تلویزیون شهری / مزایده , مزایده واگذاری تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198422/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-مساحت-عرصه-225-متر'>مزایده فروش ساختمان تجاری مساحت عرصه 225 متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری مساحت عرصه 225 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198475/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198513/مزایده-اجاره-فضای-یک-باب-غرفه-اغذیه-فروشی'>مزایده اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی  / مزایده, مزایده اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198570/تجدید-مزایده-اجرای-بازار-روز'>تجدید مزایده اجرای بازار روز  / آگهی مزایده ,تجدید مزایده اجرای بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198623/مزایده-زمین-مساحت-468متر'>مزایده زمین مساحت 468متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 468متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198707/مزایده-میکسر-برقی'>مزایده میکسر برقی  / اگهی مزایده , مزایده میکسر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198758/مزایده-فروش-انواع-سنگ'>مزایده فروش انواع سنگ  / مزایده, مزایده فروش انواع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198839/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-قولنامه-ای-مساحت-146-70متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای مساحت 146.70متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مسکونی قولنامه ای مساحت 146.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198907/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-123-33996'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 123/33996 / مزایده،مزایده پلاک ثبتی به شماره 123/33996</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198990/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199047/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-به-مساحت-280-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه به مساحت 280 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه به مساحت 280 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199115/استعلام-مرمت-خانه-های-امیری'>استعلام مرمت خانه های امیری / استعلام,استعلام مرمت خانه های امیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199128/فراخوان-دستگاه-اسکنر-فیدر-اتوماتیک'>فراخوان دستگاه اسکنر فیدر اتوماتیک  / فراخوان , فراخوان دستگاه اسکنر فیدر اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199140/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست... / استعلام, استعلام جمع آوری پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199152/مناقصه-تهیه-رنگ-و-اجرای-خط-کشی-از-نوع-رنگ-ترافیکی-سرد'>مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی از نوع رنگ ترافیکی سرد  / مناقصه ، مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی از نوع رنگ ترافیکی سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199164/استعلام-باکس-تلفن-و-متعلقات'>استعلام باکس تلفن و متعلقات / استعلام, باکس تلفن و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199176/استعلام-سه-دستگاه-سرور'>استعلام سه دستگاه سرور / استعلام, سه دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199188/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197504/مزایده-فروش-سوییچ-های-ترانزیت-خاموش'>مزایده فروش سوییچ های ترانزیت خاموش  / مزایده، مزایده فروش سوییچ های ترانزیت خاموش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197553/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-دستگاه-ساختمان'>مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197607/مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-فروشگاه'>مزایده اجاره عرصه و اعیان فروشگاه / مزایده , مزایده اجاره عرصه و اعیان فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197657/مزایده-فروش-7-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری مسکونی و یک قطعه زمین تجاری  / مزایده ,مزایده فروش 7 قطعه زمین کاربری مسکونی و یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197723/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-عمومی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از رستوران عمومی تجدید نوبت دوم   / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از رستوران عمومی تجدید نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197771/اصلاحیه-مزایده-بهره-برداری-مراکز-تجاری'>اصلاحیه مزایده بهره برداری مراکز تجاری / اصلاحیه مزایده کتبی,مزایده بهره برداری مراکز تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197818/مزایده-یک-عدد-النگو-و-یک-عدد-دستنبد--'>مزایده یک عدد النگو و یک عدد دستنبد... / مزایده, مزایده یک عدد النگو و یک عدد دستنبد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197865/مزایده-4-سهم-مشاع-از-100-سهم-2-27-دانگ-زمین-بصورت-خانه-1260متر'>مزایده 4 سهم مشاع از 100 سهم 2.27 دانگ زمین بصورت خانه 1260متر  / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 100 سهم 2.27 دانگ زمین بصورت خانه 1260متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197900/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197936/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-PARS'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو PARS  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو PARS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197971/مزایده-عمومی-فروش-املاک'> مزایده عمومی فروش املاک  /  مزایده عمومی فروش املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198006/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-و-مسکونی-در-تهران-و-سایر-استانها'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی در تهران و سایر استانها  / مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی در تهران و سایر استانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198045/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت صد متر نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198076/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مشاع-فاقد-سند-و-قولنامه-ای'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مشاع فاقد سند و قولنامه ای / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مشاع فاقد سند و قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198109/مزایده-ملک-مساحت-148-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 148 متر مرحله اول / مزایده ملک مساحت 148 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198142/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-عرصه-200متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت عرصه 200متر / مزایده ,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت عرصه 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198180/مزایده-فروش-سرقفلی-واحد-تجاری'>مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198225/مزایده-یک-دستگاه-بولدوزر'>مزایده یک دستگاه بولدوزر  / مزایده, مزایده یک دستگاه بولدوزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198263/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-218-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 218.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 218.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198320/مزایده-تعدادی-از-اقلام-اسقاط-و-خارج-از-رده-آمادی'>مزایده تعدادی از اقلام اسقاط و خارج از رده آمادی / مزایده , مزایده تعدادی از اقلام اسقاط و خارج از رده آمادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198375/مزایده-سواری-زانتیا'>مزایده سواری زانتیا  / اگهی مزایده , مزایده سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198401/مزایده-خودرو-سواری-رنو-ال-90'>مزایده خودرو سواری رنو ال 90 / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری رنو ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198455/مزایده-فروش-تعداد-13-قطعه-مسکونی-و-تجاری-از-املاک-تفکیکی'>مزایده فروش تعداد 13 قطعه مسکونی و تجاری از املاک تفکیکی  / مزایده , مزایده فروش تعداد 13 قطعه مسکونی و تجاری از املاک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198498/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-جی-ال-ایکس-ای'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی ال ایکس ای / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی ال ایکس ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198539/مزایده-تعداد-50-دستگاه-انواع-خودروی-قابل-شماره-گذاری'>مزایده تعداد 50 دستگاه انواع خودروی قابل شماره گذاری  / آگهی حراج حضوری, مزایده  تعداد 50 دستگاه انواع خودروی قابل شماره گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198599/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی  / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198655/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198730/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-217-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 217.5متر / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 217.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198800/مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-درونی-و-بیرونی-اتوبوس-ها--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی درونی و بیرونی اتوبوس ها - نوبت دوم چاپ دوم / مزایده, مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی درونی و بیرونی اتوبوس ها - نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198867/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-57-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه اول 57 متر / مزایده،مزایده آپارتمان مسکونی طبقه اول 57 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198951/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-600-46متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت  عرصه 600.46متر نوبت اول / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت  عرصه 600.46متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199013/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-276-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 276.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 276.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199109/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام, استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199121/استعلام-سرویس-دهی-به-مامورین-احضار-سیر-و-حرکت-و-ناوگان'>استعلام سرویس دهی به مامورین احضار سیر و حرکت و ناوگان / استعلام, استعلام سرویس دهی به مامورین احضار سیر و حرکت و ناوگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199124/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-کاربری-تجاری-و-مسکونی'> مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری و مسکونی  / مزایده , مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات کاربری تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198769/مزایده-آپارتمان-مساحت-112-68متر'>مزایده آپارتمان مساحت 112.68متر  / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 112.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198851/مزایده-ملک-مساحت-104-05متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 104.05متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت 104.05متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198921/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-94-20متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 94.20متر  / مزایده،مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 94.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199005/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-1400-فرعی-بخش-5-اصفهان'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 1400 فرعی بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1400 فرعی بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199057/مزایده-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-مساحت-220-متر'>مزایده یکباب خانه احداثی در زمین مساحت 220 متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه احداثی در زمین مساحت 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199105/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199117/استعلام-خرید-یکدستگاه-اسپیلت'>استعلام خرید یکدستگاه اسپیلت / استعلام,استعلام خرید یکدستگاه اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199130/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199142/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام  پشتیبانی و نگهداری فضای سبز ... / استعلام , استعلام  پشتیبانی و نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199154/استعلام-فیلتر-گاز'>استعلام فیلتر گاز  / استعلام, استعلام فیلتر گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199166/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-مکانیک-خودرو'>استعلام خرید تجهیزات رشته مکانیک خودرو  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رشته مکانیک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199178/استعلام-تجهیزات-نقشه-کشی--'>استعلام تجهیزات نقشه کشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات نقشه کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199190/فراخوان-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان خرید خدمات ایاب و ذهاب / فراخوان, فراخوان خرید خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199202/مناقصه-تهیه-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی'>مناقصه تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی / مناقصه تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199215/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199232/استعلام-سرور-DL380-G9--'>استعلام سرور DL380 G9... / استعلام,سرور DL380 G9...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199245/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-کیس-کامل-کامپیوتر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کیس کامل کامپیوتر  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کیس کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199253/مزایده-مخزن-4500-لیتری'>مزایده مخزن 4500 لیتری / مزایده, مزایده مخزن  4500 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199258/استعلام-واگذاری-یک-دستگاه-خودرو-تانکر-آب-رسانی--'>استعلام واگذاری یک دستگاه خودرو تانکر آب رسانی... / استعلام,واگذاری یک دستگاه خودرو تانکر آب رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199274/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-های-پایانه'>مناقصه عمومی احداث ساختمان های پایانه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان های پایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199287/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-پارک'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199300/استعلام-سیستم-تهویه-کارگاه-جوشکاری'>استعلام سیستم تهویه کارگاه جوشکاری / استعلام,استعلام سیستم تهویه کارگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199312/استعلام-لوله-PE100-پلی-اتیلن-سنگین--'>استعلام لوله PE100 پلی اتیلن سنگین... / استعلام, استعلام لوله PE100 پلی اتیلن سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199325/استعلام-کمک-به-تکمیل-زمین-فوتسال'>استعلام کمک به تکمیل زمین فوتسال  / استعلام ,استعلام کمک به تکمیل زمین فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199338/استعلام-ایجاد-امکانات-و-زیر-ساخت-های-گردشگری'>استعلام ایجاد امکانات و زیر ساخت های گردشگری  / استعلام , استعلام ایجاد امکانات و زیر ساخت های گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199350/استعلام-دوره-های-آموزشی-کیفیت-و-بهره-وری'>استعلام دوره های آموزشی کیفیت و بهره وری  / استعلام, استعلام دوره های آموزشی کیفیت و بهره وری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199362/استعلام-خرید-قطعات-سرور'>استعلام خرید قطعات سرور  / استعلام , استعلام خرید قطعات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199374/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199113/استعلام-کولر-اسپلیت-ایرانی'>استعلام کولر اسپلیت ایرانی / استعلام, کولر اسپلیت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199126/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ، مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199138/استعلام-تجهیزات-رشته-نقشه-کشی-ساختمان'>استعلام تجهیزات رشته نقشه کشی ساختمان / استعلام , استعلام تجهیزات رشته نقشه کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199150/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199162/مناقصه-تهیه-وسایل-لوازم-تحریر'>مناقصه تهیه وسایل لوازم تحریر / مناقصه , مناقصه تهیه وسایل لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199174/استعلام-سرور-HPE-proliant---'>استعلام سرور  HPE proliant .... / استعلام , استعلام سرور  HPE proliant ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199186/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک / استعلام,فعالیت های مربوط به املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199198/استعلام-پرینتر-سه-کاره'>استعلام پرینتر سه کاره  / استعلام,استعلام پرینتر سه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199211/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی'>مناقصه عمومی واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199224/مزایده-فروش-خودروهای-مدل-بالای-15-سال'>مزایده فروش خودروهای مدل بالای 15 سال / مزایده, مزایده فروش خودروهای مدل بالای 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199226/استعلام-فعالیت-های-طراحی-تخصصی'>استعلام فعالیت های طراحی تخصصی / استعلام,استعلام فعالیت های طراحی تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199241/استعلام-بابت-هزینه-950-پرس-غذا'>استعلام بابت هزینه 950 پرس غذا / استعلام,استعلام بابت هزینه 950 پرس غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199254/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-راهبردی-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه عمومی واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه, مناقصه عمومی واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199268/استعلام-دستگاه-فتوکپی-برند-توشیبا--'>استعلام  دستگاه فتوکپی برند توشیبا ... / استعلام, استعلام  دستگاه فتوکپی برند توشیبا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199282/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه-های-آب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی ایستگاه های آب / مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و بازسازی ایستگاه های آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199296/مناقصه-اجرای-پخش-آسفالت-و-لکه-گیری-شهر'>مناقصه  اجرای پخش آسفالت و لکه گیری شهر / مناقصه، مناقصه  اجرای پخش آسفالت و لکه گیری شهر خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199308/استعلام-تعمیرات-خوابگاه-مرکز'>استعلام تعمیرات خوابگاه مرکز / استعلام, استعلام تعمیرات خوابگاه مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199321/استعلام-چاپگر'>استعلام  چاپگر  / استعلام, چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199333/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام , استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199334/مزایده-کالاهای-مازاد-انبار'>مزایده کالاهای مازاد انبار  / اگهی مزایده , مزایده کالاهای مازاد انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199346/استعلام-کولر-گازی-دیواری'>استعلام کولر گازی دیواری / استعلام,استعلام کولر گازی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199358/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری-روستای'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری روستای / استعلام, استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199370/استعلام-10-دستگاه-سوییچ-شبکه-TSL'>استعلام 10 دستگاه سوییچ شبکه TSL / استعلام, استعلام 10 دستگاه سوییچ شبکه TSL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198559/استعلام-انجام-امور-بیمه-تکمیلی-کارکنان--'>استعلام انجام امور بیمه تکمیلی کارکنان... / استعلام,انجام امور بیمه تکمیلی کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198575/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-روکش-لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه--نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام روکش، لکه گیری و ترمیم ترانشه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام روکش، لکه گیری و ترمیم ترانشه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198589/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-تنظیفات-ساختمان'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات تنظیفات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198605/استعلام-نقشه-برداری-طراحی--'>استعلام نقشه برداری طراحی... / استعلام, استعلام نقشه برداری طراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198620/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی--'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی... / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198637/استعلام-طراحی-ساخت-و-نصب-بیلورد-گردشگری--'>استعلام طراحی، ساخت و نصب بیلورد گردشگری... / استعلام, استعلام طراحی، ساخت و نصب بیلورد گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198651/مناقصهINVITE-ELIGIBLE-BIDDERS-TO-PURCHASE'>مناقصهINVITE ELIGIBLE BIDDERS TO PURCHASE / مناقصه INVITE ELIGIBLE BIDDERS TO PURCHASE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198664/استعلام-خرید-85-مترمکعب-سیلیس--'>استعلام خرید 85 مترمکعب سیلیس... / استعلام,خرید 85 مترمکعب سیلیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198677/استعلام-ساخت-2-دستگاه-مبدل-آب-خنک-کن-کولر-ژنراتور-توربین-گازی'>استعلام ساخت 2 دستگاه مبدل آب خنک کن کولر ژنراتور توربین گازی / استعلام , استعلام ساخت 2 دستگاه مبدل آب خنک کن کولر ژنراتور توربین گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198691/استعلام-تخت-و-تشک'>استعلام  تخت و تشک / استعلام, استعلام  تخت و تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198705/استعلام-احداث-پست-برق'>استعلام احداث پست برق / استعلام,استعلام احداث پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198721/استعلام-قطعات-پاتیل-کش-و--'>استعلام قطعات پاتیل کش و ... / استعلام , استعلام قطعات پاتیل کش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198738/استعلام-کانال-کولر-گالوانیزه--'>استعلام کانال کولر گالوانیزه... / استعلام , استعلام کانال کولر گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198752/استعلام-اسپیلت-اینورتر-دار-گرید-A-سرد-و-گرم'>استعلام اسپیلت اینورتر دار گرید A سرد و گرم / استعلام, استعلام اسپیلت اینورتر دار گرید A سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198767/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-صنایع-دستی'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه صنایع دستی / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کارگاه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198782/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام, استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198794/استعلام-خرید-خاک-معدنی--'>استعلام خرید خاک معدنی... / استعلام, استعلام خرید خاک معدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198810/استعلام-لایسنس-یکساله-دارای-پشتیبانی-فنی-برای-آنتی-ویروس-سیمانتک-150-کاربر'>استعلام لایسنس یکساله دارای پشتیبانی فنی برای آنتی ویروس سیمانتک 150 کاربر / استعلام,استعلام لایسنس یکساله دارای پشتیبانی فنی برای آنتی ویروس سیمانتک 150 کاربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198823/استعلام-اتصالات---'>استعلام  اتصالات  ... / استعلام, استعلام  اتصالات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198837/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام  تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام  تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198852/استعلام-اجرای-قیر-پاشی-و-آسفالت'>استعلام اجرای قیر پاشی و آسفالت / استعلام, استعلام اجرای قیر پاشی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198868/استعلام-اجرای-راه--'>استعلام اجرای راه ... / استعلام , استعلام اجرای راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198884/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست... / استعلام, استعلام جمع آوری پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198896/استعلام-خرید-و-اجرای-آسفالت-گرم'>استعلام خرید و اجرای آسفالت گرم / استعلام, استعلام خرید و اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198910/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198924/استعلام-درب-ضد-سرقت-رمزدار'>استعلام درب ضد سرقت رمزدار  / استعلام,استعلام درب ضد سرقت رمزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198937/استعلام-خرید-کامپیوتر--'>استعلام خرید کامپیوتر... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198952/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198966/استعلام-تهیه-مصالح-کوهی-جهت-تولید-آسفالت-سرد-و-پخت-آسفالت-گرم--'>استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم ... / استعلام ,استعلام تهیه مصالح کوهی جهت تولید آسفالت سرد و پخت آسفالت گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198978/استعلام-کنتور-دیجیتال'>استعلام کنتور دیجیتال  / استعلام , استعلام کنتور دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198996/مناقصه-تامين-غذای-مورد-نياز'>مناقصه تامين غذای مورد نياز  / مناقصه, مناقصه تامين غذای مورد نياز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199012/استعلام-نمایشگر-تابلو-روان'>استعلام نمایشگر تابلو روان / استعلام, استعلام نمایشگر تابلو روان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199027/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری'>اصلاحیه مناقصه انجام امورات خدمات شهری / اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه مناقصه انجام امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199042/استعلام-آبسرد-کن'>استعلام آبسرد کن  / استعلام ,استعلام آبسرد کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199056/استعلام-عملیات-برون-سپاری-خدمات-فناوری-اطلاعات--'>استعلام عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات... / استعلام,استعلام عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199069/استعلام-بتن-ریزی'>استعلام بتن ریزی / استعلام,بتن ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199082/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت  / استعلام,استعلام آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199095/استعلام-باتری-غیرقابل-شارژ-قلمی--'>استعلام باتری غیرقابل شارژ قلمی ... / استعلام, استعلام باتری غیرقابل شارژ قلمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197315/مزایده-ششدانگ-پلاک-1758-فرعی-از-14-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1758 فرعی از 14 اصلی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 1758 فرعی از 14 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197338/مزایده-دستگاه-ای-مک-اپل'>مزایده دستگاه ای مک اپل  / مزایده ,مزایده دستگاه ای مک اپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197368/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197409/مزایده-قطعه-زمین-غیر-محصور-مساحت-130-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین غیر محصور مساحت 130 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده قطعه زمین غیر محصور مساحت 130 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198935/مزایده-یک-قطعه-زمین-از-اراضی-تعاونی-مسکن-تاکسیرانی'>مزایده یک قطعه زمین از اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانی / مزایده،مزایده یک قطعه زمین از اراضی تعاونی مسکن تاکسیرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199006/مزایده-اجاره-ساختمان-هشت-طبقه'>مزایده اجاره ساختمان هشت طبقه  / مزایده ، مزایده اجاره ساختمان هشت طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199081/مزایده-فراخوان-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک'>مزایده فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک / مزایده,مزایده فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199106/استعلام-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام آهن آلات ساختمانی / استعلام, استعلام آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199118/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام ,استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199131/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199143/استعلام-ساخت-تندیس-کشاورزان-برتر-استان'>استعلام ساخت تندیس کشاورزان برتر استان / استعلام,استعلام ساخت تندیس کشاورزان برتر استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199155/استعلام-خرید-بیل-نمره-2-با-دسته'>استعلام خرید بیل نمره 2 با دسته  / استعلام , استعلام خرید بیل نمره 2 با دسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199167/مناقصه-روکش-آسفالت-بلوار-اصلی'>مناقصه روکش آسفالت بلوار اصلی / مناقصه, مناقصه روکش آسفالت بلوار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199179/مناقصه-خدمات-سرویس-دهی-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه  خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب  / مناقصه  , مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199191/استعلام-کابل-خودنگهدار--'>استعلام کابل خودنگهدار... / استعلام, استعلام کابل خودنگهدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199203/مناقصه-احداث-کانال'>مناقصه احداث کانال / مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199216/مناقصه-ایمن-سازی-و-نگهداری-راه-های-استان'>مناقصه ایمن سازی و نگهداری راه های استان / مناقصه عمومی, مناقصه ایمن سازی و نگهداری راه های استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199233/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام,خرید رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199246/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی'>مناقصه عمومی واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199259/استعلام-پمپ-مستغرق-فاضلابی--'>استعلام پمپ مستغرق فاضلابی... / استعلام, استعلام پمپ مستغرق فاضلابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199262/مزایده-پلاک-64-فرعی-از-یازده-اصلی-بخش-24-یزد'>مزایده پلاک 64 فرعی از یازده اصلی بخش 24 یزد / مزایده,مزایده پلاک 64 فرعی از یازده اصلی بخش 24 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199275/مناقصه-احداث-دارالقرآن'>مناقصه احداث دارالقرآن  / مناقصه, مناقصه احداث دارالقرآن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199288/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-رو-سازی-سنگ-فرش'>مناقصه عملیات اجرای پیاده رو سازی سنگ فرش  / مناقصه، مناقصه عملیات اجرای پیاده رو سازی سنگ فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199301/استعلام-خرید-70-دستگاه-رایانه---'>استعلام خرید 70 دستگاه رایانه  ... / استعلام, استعلام خرید 70 دستگاه رایانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199314/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه  / استعلام, استعلام مرمت خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199326/استعلام-آرم-لباس--'>استعلام آرم لباس .. / استعلام, استعلام آرم لباس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199339/استعلام-6995-تامین-سیستم-گرمایشی-مدارس'>استعلام 6995 تامین سیستم گرمایشی مدارس  / استعلام, استعلام 6995 تامین سیستم گرمایشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199351/استعلام-مواد-شیمیایی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی  / استعلام, مواد شیمیایی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199363/استعلام-واشر'>استعلام واشر / استعلام,واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199375/استعلام-لوله-گالوانیزه-4-اینچ-و-لوله-مانیسمان-3-اینچ'>استعلام لوله گالوانیزه 4 اینچ و لوله مانیسمان 3 اینچ  / استعلام , استعلام لوله گالوانیزه 4 اینچ و لوله مانیسمان 3 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199200/مناقصه-ساخت-6-فقره-اتاقک-چاه-های--'>مناقصه ساخت 6 فقره اتاقک چاه های ... / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت 6 فقره اتاقک چاه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199213/مناقصه-احداث-مدرسه-ابتدایی-12-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 12 کلاسه / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 12 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199229/مزایده-فروش-یکدستگاه-پیکان'>مزایده  فروش یکدستگاه پیکان / اگهی مزایده , مزایده  فروش یکدستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199230/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199243/استعلام-خرید-یک-دستگاه-اسپیلیت-سر-و-گرم--'>استعلام خرید یک دستگاه اسپیلیت سر و گرم ... / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه اسپیلیت سر و گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199256/مناقصه-عمومی-بدنه-سازی-محله--'>مناقصه عمومی بدنه سازی محله ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بدنه سازی محله ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199272/استعلام-دستگاه-پولاروگراف--'>استعلام دستگاه پولاروگراف ... / استعلام , استعلام دستگاه پولاروگراف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199284/استعلام-تجهیزات-رشته-صنایع-فلزی-هنرستان-های-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام تجهیزات رشته صنایع فلزی هنرستان های فنی و حرفه ای / استعلام,استعلام تجهیزات رشته صنایع فلزی هنرستان های فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199298/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199310/استعلام-ایاب-و-ذهاب-همکاران-اداره--'>استعلام ایاب و ذهاب همکاران اداره ... / استعلام, استعلام ایاب و ذهاب همکاران اداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199323/فراخوان-ارزیابی-کیفی-طرح-آبرسانی'>فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی  / فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199336/استعلام-اسکنر-حرفه-ای'>استعلام اسکنر حرفه ای  / استعلام, استعلام اسکنر حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199348/استعلام-واگذاری-یک-دستگاه-تانکر-آب-رسانی--'>استعلام واگذاری یک دستگاه تانکر آب رسانی... / استعلام,واگذاری یک دستگاه تانکر آب رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199360/استعلام-خرید-دو-دستگاه-موتور-پمپ-بنزینی'>استعلام خرید دو دستگاه موتور پمپ بنزینی / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه موتور پمپ بنزینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199372/استعلام-لپ-تاپ-لنوو-IP320'>استعلام لپ تاپ لنوو IP320 / استعلام, استعلام لپ تاپ لنوو IP320</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199134/استعلام-مرغ-کامل-گرم'>استعلام مرغ کامل گرم / استعلام,مرغ کامل گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199146/استعلام-انجام-تعمیرات'>استعلام انجام تعمیرات  / استعلام,استعلام انجام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199158/استعلام-تشک-ابری-با-روکش-8-ساخت-فشره'>استعلام تشک ابری با روکش 8 ساخت فشره / استعلام,استعلام تشک ابری با روکش 8 ساخت فشره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199170/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری / استعلام,استعلام لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199182/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ، مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199194/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام,استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199206/استعلام-ایجاد-زیر-ساخت-ابرسانی'>استعلام ایجاد زیر ساخت ابرسانی / استعلام , استعلام ایجاد زیر ساخت ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199219/استعلام-تحقیق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-اجتماعی-و-انسانی'>استعلام تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی  / استعلام , استعلام تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199237/استعلام-صندلی-گردان-و-غیره'>استعلام صندلی گردان و غیره  / استعلام , استعلام صندلی گردان و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199249/مناقصه-ساماندهی-دیوارهای-حایل-رودخانه'>مناقصه ساماندهی دیوارهای حایل رودخانه / مناقصه، مناقصه ساماندهی دیوارهای حایل رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199263/استعلام-کیت-آموزشی-مدارس-استثنایی'>استعلام کیت آموزشی مدارس استثنایی / استعلام , استعلام کیت آموزشی مدارس استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199270/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید  / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199278/استعلام-لباس-نظامی--'>استعلام لباس نظامی ... / استعلام, استعلام لباس نظامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199292/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم-(میز-معلم-درب-دار)'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم  (میز معلم درب دار) / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم  (میز معلم درب دار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199304/استعلام-عملیات-تهیه-و-حمل-و-نصب-شیر-انطباقی'>استعلام عملیات تهیه و حمل و نصب شیر انطباقی / استعلام, استعلام عملیات تهیه و حمل و نصب شیر انطباقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199317/استعلام-احداث-ترانس-ایستگاه-گاز--'>استعلام احداث ترانس ایستگاه گاز ... / استعلام, استعلام احداث ترانس ایستگاه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199329/استعلام-خرید-16-دستگاه-موتور-پمپ-دیزل'>استعلام خرید 16 دستگاه موتور پمپ دیزل  / استعلام,استعلام خرید 16 دستگاه موتور پمپ دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199342/استعلام-اسپکترومتر--'>استعلام اسپکترومتر... / استعلام, استعلام اسپکترومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199354/استعلام-USB-HUB'>استعلام USB HUB / استعلام,استعلام USB HUB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199366/استعلام-یخچال-و-غیره--'>استعلام یخچال و غیره... / استعلام, استعلام یخچال و غیره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199379/استعلام-خرید-تجهیزات-کنترلی-و-مخابراتی'>استعلام خرید تجهیزات کنترلی و مخابراتی / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کنترلی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197445/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-317-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 317 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 317 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197497/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-3283متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 3283متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 3283متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197551/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-199-05متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 199.05متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 199.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197603/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مساحت-عرصه-2030-و-6530متر'>مزایده فروش تعدادی از املاک مساحت عرصه 2030 و 6530متر  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک مساحت عرصه 2030 و 6530متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197655/فراخوان-مزایده-سالن-چند-منظوره-کارگران-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده سالن چند منظوره کارگران نوبت دوم  / مزایده, فراخوان مزایده سالن چند منظوره کارگران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197714/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-69-96متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 69.96متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 69.96متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197768/مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک-شهرداری-رشت-تجدید-نوبت-دوم'> مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرداری رشت تجدید نوبت دوم  / مزایده, مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرداری رشت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197817/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-136-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197858/تجدید-مزایده-اجاره-باقیمانده-غرفات-و-سوله'>تجدید مزایده اجاره باقیمانده غرفات و سوله  / تجدید آگهی مزایده, مزایده  اجاره باقیمانده غرفات و سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197899/مزایده-اجاره-آموزشگاه-رجایی-شرقی-و-غربی'>مزایده اجاره آموزشگاه رجایی شرقی و غربی  / مزایده ، مزایده اجاره آموزشگاه رجایی شرقی و غربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197935/مزایده-پارچه-مانتویی'>مزایده پارچه مانتویی  / مزایده, مزایده  پارچه مانتویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197966/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-فضاهای-مازاد'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از فضاهای مازاد  / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از فضاهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198001/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198044/مزایده-فروش-و-اجاره-تعداد-محدودی-از-واحدهای-تجاری-و-اداری'>مزایده فروش و اجاره تعداد محدودی از واحدهای تجاری و اداری  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  فروش و اجاره تعداد محدودی از واحدهای تجاری و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198074/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / مزایده , مزایده پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198108/مزایده-اجاره-5-واحد-تجاری--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 5 واحد تجاری - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اجاره 5 واحد تجاری - تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198139/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-171-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 171 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 171 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198177/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198222/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-379-61متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 379.61متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 379.61متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198262/مزایده-فروش-تجهیزات-و-قطعات-کامل-کارخانه-آسفالت-و-دانه-بندی'>مزایده فروش تجهیزات و قطعات کامل کارخانه آسفالت و دانه بندی / مزایده, مزایده فروش تجهیزات و قطعات کامل کارخانه آسفالت و دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198297/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده  بهره برداری از جایگاه سی ان جی / مزایده, مزایده  بهره برداری از جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198374/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198399/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-192-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 192 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 192 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198451/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-2130-و-1388-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 2130 و 1388 فرعی / مزایده , مزایده ششدانگ پلاکهای 2130 و 1388 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198492/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-84-79متر-بخش-38-تبریز'>مزایده منزل مسکونی مساحت 84.79متر بخش 38 تبریز  / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت 84.79متر بخش 38 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198535/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-270-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 270.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198598/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-199-38متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 199.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 199.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198644/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-حمل-و-نقل-مرحله-سوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری حمل و نقل مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری حمل و نقل مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198727/مزایده-پلاستیک-لوکس-و-اقلام-جزئی'>مزایده پلاستیک لوکس و اقلام جزئی  / مزایده, مزایده پلاستیک لوکس و اقلام جزئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198799/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش املاک مازاد و مستغلات تحت اختیار خود  / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد و مستغلات تحت اختیار خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198862/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2001-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت  عرصه 2001 متر نوبت دوم / مزایده،مزایده ملک مساحت  عرصه 2001 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198945/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-275-83متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 275.83متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 275.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199009/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199098/مزایده-یک-باب-کارگاه-قطعات-بتنی-نوبت-سوم'>مزایده یک باب کارگاه قطعات بتنی نوبت سوم  / مزایده, مزایده یک باب کارگاه قطعات بتنی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199108/استعلام-ورق-های-صنعتی'>استعلام ورق های صنعتی  / استعلام,استعلام ورق های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198987/آگهی-مزایده-عمومی-اجاره-یک-قطعه-باغ-و-یک-قطعه-زمین--مرحله-سوم'>آگهی مزایده عمومی اجاره یک قطعه باغ و یک قطعه زمین - مرحله سوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی اجاره یک قطعه باغ و یک قطعه زمین - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199038/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-باغ-انگور-بخش-14-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از باغ انگور بخش 14 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از باغ انگور بخش 14 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199114/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199127/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی  / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق لوله کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199139/استعلام-چاپ-کتاب--'>استعلام چاپ کتاب.... / استعلام, استعلام چاپ کتاب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199151/استعلام-تعویض-کنتور-انشعاب-برق-بانک-ها'>استعلام تعویض کنتور انشعاب برق بانک ها  / استعلام, استعلام  تعویض کنتور انشعاب برق بانک ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199163/استعلام-خرید-وچ-کلمپ'>استعلام خرید وچ کلمپ / استعلام,خرید وچ کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199175/استعلام-خرید-5-دستگاه-انواع-سیستم-کامپیوتر'>استعلام خرید 5 دستگاه انواع سیستم کامپیوتر  / استعلام,استعلام خرید 5 دستگاه انواع سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199187/استعلام-میز-مدیریتی-160-سانت--'>استعلام میز مدیریتی 160 سانت... / استعلام,میز مدیریتی 160 سانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199199/استعلام-کلید-اتوماتیک'>استعلام کلید اتوماتیک  / استعلام ,استعلام کلید اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199212/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199227/مزایده-فروش-مینی-بوس'>مزایده فروش مینی بوس / مزایده, مزایده فروش مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199228/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-راهبردی-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه عمومی واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه, مناقصه عمومی واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199242/استعلام-ام-دی-اف'>استعلام ام دی اف  / استعلام,استعلام ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199255/استعلام-پین-پد--'>استعلام پین پد ... / استعلام , استعلام پین پد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199271/استعلام-کیس-کامیون-کامپیوتر'>استعلام کیس کامیون کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامیون کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199283/استعلام-تهیه-و-نصب-260-عدد-صندلی--'>استعلام تهیه و نصب 260 عدد صندلی ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب 260 عدد صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199297/استعلام-لوله-پنج-لایه-نیوپایپ-جهت-سرویس-بهداشتی'>استعلام لوله پنج لایه نیوپایپ جهت سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام لوله پنج لایه نیوپایپ جهت سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199309/استعلام-فعالیت'>استعلام فعالیت / استعلام,استعلام فعالیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199322/استعلام-دستگاه-الایمنت-لیزری--'>استعلام دستگاه الایمنت لیزری... / استعلام,دستگاه الایمنت لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199335/استعلام-لوازم-الکتریکی'>استعلام لوازم الکتریکی / استعلام , استعلام لوازم الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199347/استعلام-عملیات-حفر-چاهک'>استعلام عملیات حفر چاهک / استعلام ,استعلام عملیات حفر چاهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199359/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-630-میلیمتر'>استعلام  خرید لوله پلی اتیلن 630 میلیمتر / استعلام,استعلام  خرید سطل زباله فلزی و صندلی پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199371/استعلام-لوازم-نور-و-صدا-برای-پلاتوی-نمایش'>استعلام لوازم نور و صدا برای پلاتوی نمایش / استعلام , استعلام لوازم نور و صدا برای پلاتوی نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199377/مزایده-9-عدد-گاوصندوق'>مزایده 9 عدد گاوصندوق  / مزایده , مزایده 9 عدد گاوصندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198957/مزایده-ساختمان-سه-طبقه-مساحت-عرصه-220-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان سه طبقه مساحت عرصه 220 متر نوبت اول / مزایده،مزایده ساختمان سه طبقه مساحت عرصه 220 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199018/مزایده-اجاره-زیرزمین-پلاک-ثبتی-3847'>مزایده  اجاره زیرزمین پلاک ثبتی 3847 / مزایده, مزایده  اجاره زیرزمین پلاک ثبتی 3847</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199110/استعلام-طرح-لوله-گذاری-روستاهای--'>استعلام طرح لوله گذاری روستاهای... / استعلام, استعلام طرح لوله گذاری روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199122/استعلام-خرید-لاستیک-و-تیوپ-و-همراه-با-نوار-مربوطه'>استعلام خرید لاستیک و تیوپ و همراه با نوار مربوطه / استعلام,استعلام خرید لاستیک و تیوپ و همراه با نوار مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199135/استعلام-خرید-دریل-شارژی-سنگ-فرز-و--'>استعلام خرید دریل شارژی، سنگ فرز و... / استعلام, استعلام خرید دریل شارژی، سنگ فرز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199147/استعلام-ارتقا-سیستم-ایمنی-ساختمان-های-ستادی'>استعلام ارتقا سیستم ایمنی ساختمان های ستادی / استعلام,استعلام ارتقا سیستم ایمنی ساختمان های ستادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199159/فراخوان-تهیه-و-نصب-گاردریل-و-متعلقات'>فراخوان تهیه و نصب گاردریل و متعلقات  / فراخوان , فراخوان تهیه و نصب گاردریل و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199171/استعلام-چاپ-کتابچه-نمونه-های-برتر'>استعلام چاپ کتابچه نمونه های برتر / استعلام, استعلام چاپ کتابچه نمونه های برتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199183/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم-(فایل-فلزی-4-کشو)'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم (فایل فلزی 4 کشو)  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم (فایل فلزی 4 کشو) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199195/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام , استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199207/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-روآ-1600-آر-دی'>مزایده فروش یکدستگاه پژو روآ 1600 آر دی / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه پژو روآ 1600 آر دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199208/استعلام-پیوست'>استعلام پیوست / استعلام,استعلام پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199221/استعلام-چاپ-قبوض-مشترکین-عادی-و-دیماندی--'>استعلام چاپ قبوض مشترکین عادی و دیماندی... / استعلام, استعلام چاپ قبوض مشترکین عادی و دیماندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199238/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-برقی'>مناقصه عمومی واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199250/مناقصه-احداث-مدرسه-ابتدایی-12-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 12 کلاسه / مناقصه, مناقصه احداث مدرسه ابتدایی 12 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199264/مناقصه-احداث-زمین-روستای'>مناقصه احداث زمین روستای / مناقصه, مناقصه احداث زمین روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199279/استعلام-تجهیزات-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیزات کارگاه تاسیسات  / استعلام, تجهیزات کارگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199286/مزایده-فروش-یکدستگاه-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه پیکان / اگهی مزایده , مزایده  فروش یکدستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199293/استعلام-کاغذ-چاپگر-بهم-پیوسته--'>استعلام کاغذ چاپگر بهم پیوسته... / استعلام,کاغذ چاپگر بهم پیوسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199305/استعلام-کولر-اسپلیت'>استعلام کولر اسپلیت / استعلام,کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199318/استعلام-عملیات-روکش-آسفالت-سطحی-دولایه-ایی--'>استعلام عملیات روکش آسفالت سطحی دولایه ایی... / استعلام,استعلام عملیات روکش آسفالت سطحی دولایه ایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199330/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199343/استعلام-بهسازی-مسیر--'>استعلام بهسازی مسیر ... / استعلام , استعلام بهسازی مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199355/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم-(صندلی-گردان)'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم  (صندلی گردان) / استعلام , استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم  (صندلی گردان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199367/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام , استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199380/استعلام-خرید-نرم-افزار-پستی'>استعلام خرید نرم افزار پستی   / استعلام, استعلام خرید نرم افزار پستی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198551/مناقصه-اجرای-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198563/استعلام-مرمت-معبد'>استعلام مرمت معبد / استعلام,مرمت معبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198579/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام,تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198594/استعلام-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-حمل-10-کانکس-سرویس-بهداشتی-پیش-ساخته'>استعلام  تهیه مصالح و ساخت و حمل 10 کانکس سرویس بهداشتی پیش ساخته / استعلام, تهیه مصالح و ساخت و حمل 10 کانکس سرویس بهداشتی پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198611/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198627/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198642/استعلام-ست-کامل-الک-8-اینچ'>استعلام ست کامل الک 8 اینچ / استعلام, استعلام ست کامل الک 8 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198656/استعلام-پیام-تندرستی--'>استعلام پیام تندرستی ... / استعلام, استعلام پیام تندرستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198668/استعلام-احداث-پست-برق-50-کاوا-مدرسه--'>استعلام احداث پست برق 50 کاوا مدرسه... / استعلام,استعلام احداث پست برق 50 کاوا مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198682/استعلام-انواع-چرخ-خیاطی'>استعلام انواع چرخ خیاطی / استعلام , استعلام انواع چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198696/استعلام-لاستیک-و-تیوب--'>استعلام لاستیک و تیوب... / استعلام , استعلام لاستیک و تیوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198711/استعلام-بازسازی-ساختمان'>استعلام بازسازی ساختمان  / استعلام, استعلام بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198726/استعلام-مربا-تکنفره-25-گرمی-300-کیلوگرم--'>استعلام مربا تکنفره 25 گرمی 300 کیلوگرم... / استعلام,مربا تکنفره 25 گرمی 300 کیلوگرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198742/استعلام-خرید-نمایشگر-لمسی'>استعلام خرید نمایشگر لمسی / استعلام,استعلام خرید نمایشگر لمسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198757/استعلام-گشت-راهداری'>استعلام گشت راهداری  / استعلام, استعلام گشت راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198773/استعلام-تهیه-و-نصب-دستگاه-مکرو-تیک'>استعلام تهیه و نصب دستگاه مکرو تیک / استعلام,استعلام تهیه و نصب دستگاه مکرو تیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198786/استعلام-تخت-و-تشک--'>استعلام تخت و تشک ... / استعلام, استعلام تخت و تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198798/استعلام-دستگاه-الکتروموتور--'>استعلام دستگاه الکتروموتور ... / استعلام, دستگاه الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198814/استعلام-بیرینگ-متال-رینگ-و-ساپورت-انژکتور-گاز-کلر-و--'>استعلام بیرینگ متال، رینگ و ساپورت، انژکتور گاز کلر و... / استعلام, استعلام بیرینگ متال، رینگ و ساپورت، انژکتور گاز کلر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198828/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام,استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198842/مناقصه-نصب-دکل-مهاری-چهار-وجهی'>مناقصه نصب دکل مهاری چهار وجهی  / مناقصه , مناقصه نصب دکل مهاری چهار وجهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198856/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات مکانیکی   / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات مکانیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198874/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-اصلاح-و-بازسازی-تصفیه-خانه-آب'>استعلام انجام عملیات مرمت، اصلاح و بازسازی تصفیه خانه آب  / استعلام, استعلام انجام عملیات مرمت، اصلاح و بازسازی تصفیه خانه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198888/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان-اداره'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان اداره / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198901/استعلام-اجرت-تعمیر-موتور-با-تراشکاری'>استعلام اجرت تعمیر موتور با تراشکاری  / استعلام , استعلام اجرت تعمیر موتور با تراشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198915/استعلام-اجرای-عایق-پیچی-موتورخانه-با-پشم-شیشه'>استعلام  اجرای عایق پیچی موتورخانه با پشم شیشه  / استعلام , استعلام  اجرای عایق پیچی موتورخانه با پشم شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198928/استعلام-تامین-آب-جهت-پروژه-نهالکاری'>استعلام تامین آب جهت پروژه نهالکاری  / استعلام, تامین آب جهت پروژه نهالکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198942/مناقصه-مرمت-و-ساماندهی-مسجد-و-مدرسه-تاریخی'>مناقصه مرمت و ساماندهی مسجد و مدرسه تاریخی  / مناقصه مرمت و ساماندهی مسجد و مدرسه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198956/استعلام-ساخت-تابلو-و-اجرای-شبکه-برق'>استعلام ساخت تابلو و اجرای شبکه برق / استعلام, ساخت تابلو و اجرای شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198970/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-نورپردازی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای نورپردازی ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای نورپردازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198983/استعلام-احداث-روشنایی'>استعلام  احداث روشنایی / استعلام, احداث روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199000/استعلام-تهیه-و-راه-اندازی-پرتال-آموزشی'>استعلام تهیه و راه اندازی پرتال آموزشی / استعلام, استعلام تهیه و راه اندازی پرتال آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199017/استعلام-جوجه-کباب-بی-استخوان'>استعلام جوجه کباب بی استخوان  / استعلام, جوجه کباب بی استخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199032/استعلام-نصب-نرده-های-استیل-با-شیشه-لمینت'>استعلام نصب نرده های استیل با شیشه لمینت / استعلام ، استعلام نصب نرده های استیل با شیشه لمینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199046/استعلام-تجهیزات-و-ادوات-کشاورزی'>استعلام تجهیزات و ادوات کشاورزی / استعلام,استعلام تجهیزات و ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199061/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام,استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199073/استعلام-لوازم-آژیر-خطی'>استعلام لوازم آژیر خطی  / استعلام,استعلام لوازم آژیر خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199087/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام,تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199100/استعلام-دستگاه-سیمیلاتور-جوشکاری--'>استعلام دستگاه سیمیلاتور جوشکاری... / استعلام, استعلام دستگاه سیمیلاتور جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197324/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-300-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 300 متر مرحله اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 300 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197343/مزایده-فروش-تعداد-30-باب-ملک-قطعه-زمین-ساختمان-باغ-مغازه'>مزایده فروش تعداد 30 باب ملک/قطعه زمین/ساختمان/باغ/مغازه  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 30 باب ملک/قطعه زمین/ساختمان/باغ/مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197378/مزایده-کالاهای-مازاد-و-اسقاط-متعلق-به-نیروگاه-سیکل-ترکیبی--نوبت-دوم'>مزایده کالاهای مازاد و اسقاط متعلق به نیروگاه سیکل ترکیبی   نوبت دوم  / مزایده, مزایده کالاهای مازاد و اسقاط متعلق به نیروگاه سیکل ترکیبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199120/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-دانشگاه'>مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه  / مناقصه، مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199133/استعلام-دیوارکشی-سوله-آموزشی-مرکز-برادران'>استعلام دیوارکشی سوله آموزشی مرکز برادران / استعلام , استعلام دیوارکشی سوله آموزشی مرکز برادران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199145/استعلام-یراق-آلات'>استعلام یراق آلات / استعلام,استعلام یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199157/استعلام-خرید-شن-کش-با-دسته-چوبی'>استعلام خرید شن کش با دسته چوبی / استعلام, استعلام خرید شن کش با دسته چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199169/استعلام-تجهیز-دو-دستگاه-ساختمان--'>استعلام تجهیز دو دستگاه ساختمان... / استعلام,تجهیز دو دستگاه ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199181/استعلام-چاپ-کتاب-برنامه-کاری'>استعلام چاپ کتاب برنامه کاری / استعلام, استعلام چاپ کتاب برنامه کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199193/فراخوان-اجرای-کلیه-پروژه-های-راه-روستایی-و-اصلی'>فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی / مناقصه, فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199205/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم-کمد-بایگانی'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم کمد بایگانی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199218/تجدید-مناقصه-واگذاری-انجام-پاسخگویی-118'>تجدید مناقصه واگذاری انجام پاسخگویی 118 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری انجام پاسخگویی 118</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199236/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-سیستم-ویدئووال-و-مراکز-کنترل'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز سیستم ویدئووال و مراکز کنترل  / استعلام, خرید تجهیزات مورد نیاز سیستم ویدئووال و مراکز کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199248/استعلا-خدمات-جراحی-و-عقیم-سازی-و--'>استعلا خدمات جراحی و عقیم سازی و ... / استعلام, استعلا خدمات جراحی و عقیم سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199261/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام,استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199269/مزایده-فروش-یکدستگاه-پیکان'>مزایده  فروش یکدستگاه پیکان / اگهی مزایده , مزایده  فروش یکدستگاه پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199277/استعلام-هدست-تک-گوشی-مدل-ZE-WM610--'>استعلام هدست تک گوشی مدل ZE-WM610... / استعلام,استعلام هدست تک گوشی مدل ZE-WM610...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199291/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199303/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199316/استعلام-غذا--'>استعلام غذا ... / استعلام , استعلام غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199328/استعلام-اجاره-تانکر-آبرسانی-سیار-جهت-روستاها'>استعلام اجاره تانکر آبرسانی سیار جهت روستاها / استعلام, استعلام اجاره تانکر آبرسانی سیار جهت روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199341/استعلام-خرید-تجهیزات-الکترونیک-هنرستان'>استعلام خرید تجهیزات الکترونیک هنرستان / استعلام, استعلام خرید تجهیزات الکترونیک هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199353/استعلام-مانیتور---'>استعلام مانیتور .... / استعلام, استعلام مانیتور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199365/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199378/مناقصه-آبرسانی-به-روستاهای'>مناقصه آبرسانی به روستاهای / مناقصه, مناقصه آبرسانی به روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198550/استعلام-انجام-دورچینی-نظافت-ایزوبام-ساختمان-اداری--'>استعلام انجام دورچینی، نظافت، ایزوبام ساختمان اداری... / استعلام, استعلام انجام دورچینی، نظافت، ایزوبام ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198562/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198578/استعلام-مطالعه-مرمت-و-حفاظت-قلعه--'>استعلام مطالعه مرمت و حفاظت قلعه... / استعلام, استعلام مطالعه مرمت و حفاظت قلعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198593/استعلام-بها-پروژه-مطالعه-طراحی-فاز-یک-و-دو-ایجاد-دروازه-شمالی-ارگ--'> استعلام بها پروژه مطالعه طراحی فاز یک و دو ایجاد دروازه شمالی ارگ ... / استعلام ,  استعلام بها پروژه مطالعه طراحی فاز یک و دو ایجاد دروازه شمالی ارگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198608/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام,استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198626/استعلام-پیام-تندرستی'>استعلام پیام تندرستی  / استعلام,استعلام پیام تندرستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198641/استعلام-لباس-بیمار-زنانه--'>استعلام  لباس بیمار زنانه... / استعلام,  لباس بیمار زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198654/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام, استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198667/استعلام-خرید-کامپیوتر-لپ-تاب'>استعلام خرید کامپیوتر لپ تاب  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر لپ تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198680/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ... / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198695/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-ساختمان'>استعلام خرید تجهیزات رشته ساختمان / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198709/استعلام-ورق-ام-دی-اف-ملامینه'>استعلام ورق ام دی اف ملامینه / استعلام, استعلام ورق ام دی اف ملامینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198725/استعلام-تعمیر-و-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-ژنراتور'>استعلام تعمیر و نصب و راه اندازی 2 دستگاه ژنراتور  / استعلام, استعلام تعمیر و نصب و راه اندازی 2 دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198741/استعلام-PIPELINE-SPHERS-POL-YURTHANE'>استعلام PIPELINE SPHERS, POL YURTHANE / استغلام , استعلام PIPELINE SPHERS, POL YURTHANE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198756/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام,میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198771/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198785/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198797/استعلام-سرور-مدل-DL380'>استعلام  سرور مدل DL380  / استعلام, استعلام  سرور مدل DL380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198813/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198827/استعلام-روغن-وکیوم-10-گالن---'>استعلام روغن وکیوم 10 گالن .... / استعلام ,استعلام روغن وکیوم 10 گالن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198841/استعلام-چراغ-اضطراری-شارژی-دستی'>استعلام  چراغ اضطراری شارژی دستی / استعلام, چراغ اضطراری شارژی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198855/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-جوشکاری'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه جوشکاری  / استعلام, خرید تجهیزات کارگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198873/استعلام-کولر-ایرانی'>استعلام کولر ایرانی / استعلام, کولر ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198887/استعلام-گیرنده-نقشه-برداری-چند-فرکانسه--'>استعلام گیرنده نقشه برداری چند فرکانسه... / استعلام, استعلام گیرنده نقشه برداری چند فرکانسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198899/استعلام-تکمیل-مدرسه--'>استعلام تکمیل مدرسه ... / استعلام, استعلام تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198913/استعلام-میکروست-پزشکی'>استعلام میکروست پزشکی  / استعلام,استعلام میکروست پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198927/استعلام-خدمات-مشترکین--قرائت-و-توزیع-قبوض-و--'>استعلام خدمات مشترکین ، قرائت و توزیع قبوض و ...  / استعلام, استعلام خدمات مشترکین ، قرائت و توزیع قبوض و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198940/استعلام-تامین-تجهیزات-و-ابزارآلات-هنرستان-ها'>استعلام تامین تجهیزات و ابزارآلات هنرستان ها  / استعلام, تامین تجهیزات و ابزارآلات هنرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198955/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام دستگاه تصفیه هوا / استعلام , استعلام دستگاه تصفیه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198969/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-نقشه-کشی-معماری'>استعلام خرید تجهیزات رشته نقشه کشی معماری  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته نقشه کشی معماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198982/استعلام-RKS_9632007-KM-G-05-اتصالات'>استعلام RKS_9632007-KM/G-05 اتصالات / استعلام, استعلام RKS_9632007-KM/G-05 اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198999/مناقصه-عملیات-اجرایی-سازه-نگهبان-خاكبرداری'>مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاكبرداری / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاكبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199016/مناقصه-احداث-جاده-و-محوطه-چاه-شرق-054-جنوب'>مناقصه احداث جاده و محوطه چاه شرق 054 جنوب  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محوطه چاه شرق 054 جنوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199031/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-پشتیبانی'>استعلام واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی / استعلام,استعلام واگذاری امور مربوط به خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199045/استعلام-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام کیس کامل کامپیوتر  / استعلام, استعلام کیس کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199060/استعلام-لپ-تاب'>استعلام لپ تاب  / استعلام, لپ تاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199072/استعلام-انجام-امور-حل-و-نقل-مربوط-به-پایش--'>استعلام  انجام امور حل و نقل مربوط به پایش ... / استعلام , استعلام  انجام امور حل و نقل مربوط به پایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199086/استعلام-اره-فارسی-دریل-شارژی-ایرانی'>استعلام  اره فارسی، دریل شارژی ایرانی  / استعلام, اره فارسی، دریل شارژی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199099/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-اساسی-پیکاپ'>استعلام  بازسازی و تعمیرات اساسی پیکاپ / استعلام, استعلام  بازسازی و تعمیرات اساسی پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197322/مزایده-ششدانگ-زمین-و-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده ششدانگ زمین و ششدانگ آپارتمان / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین و ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197342/مزایده-کارتن-15-عددی-مایع-ظرفشوئی-(ریکا)'>مزایده  کارتن 15 عددی مایع ظرفشوئی (ریکا) / مزایده ,مزایده  کارتن 15 عددی مایع ظرفشوئی (ریکا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197331/مزایده-آپارتمان-قطعه-16-تفکیکی-مساحت-90-متر'>مزایده آپارتمان قطعه 16 تفکیکی مساحت 90 متر / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 16 تفکیکی مساحت 90 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197354/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-265-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 265 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 265 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197390/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-1379-5متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 1379.5متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 1379.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197432/مزایده-سند-مالکیت-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-71-28متر'>مزایده سند مالکیت آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 71.28متر  / مزایده ,مزایده سند مالکیت آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 71.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197476/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-مساحت-276-33-و-75-54متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 276.33 و 75.54متر / مزایده ,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 276.33 و 75.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197534/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-658-56متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 658.56متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 658.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197581/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-متر-قدمت-شش-سال'>مزایده آپارتمان مساحت نود متر قدمت شش سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت نود متر قدمت شش سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197636/مزایده-قالب-و-مغزی-وان-وکیوم-وان-خنک-کننده-و--'>مزایده قالب و مغزی، وان وکیوم، وان خنک کننده و... / مزایده ,مزایده قالب و مغزی، وان وکیوم، وان خنک کننده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197695/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-343متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 343متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 343متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197748/مزایده-پنجاه-نهال-گل-شیشه-شور-و-71-گلدان-کامیس'>مزایده  پنجاه نهال گل شیشه شور و 71 گلدان کامیس / مزایده, مزایده  پنجاه نهال گل شیشه شور و 71 گلدان کامیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197798/مزایده-فروش-خودروها-و-موتورسیکلتهای-مازاد'>مزایده فروش خودروها و موتورسیکلتهای مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش خودروها و موتورسیکلتهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197845/مزایده-یک-قالی-زرع-و-نیم-و-دو-قالیچه-دستباف'>مزایده یک قالی زرع و نیم و دو قالیچه دستباف / مزایده, مزایده یک قالی زرع و نیم و دو قالیچه دستباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197882/مزایده-واگذاری-سایت-تفریحی-ورزشی-زیپ-لاین-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197926/مزایده-فروش-تعدادی-از-خودروهای-سبک'>مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197952/مزایده-فروش-3-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'> مزایده فروش 3 دستگاه خودرو نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش 3 دستگاه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197995/مزایده-ملک-کارخانه-و-ماشین-آلات--'>مزایده ملک کارخانه و ماشین آلات... / مزایده, مزایده ملک کارخانه و ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198030/اصلاحیه-مزایده-زمین-بایر-و---'>اصلاحیه مزایده زمین بایر و .... / اصلاحیه مزایده, مزایده زمین بایر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198064/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیانی-صد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیانی صد متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیانی صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198095/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-سالن-ورزشی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن ورزشی ...- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره سالن ورزشی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198130/مزایده-عمومی-اجرای-طرح-پارکبان-در-خیابان-های-شهر-با-روش-کارت-پاک-هوشمند'>مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر با روش کارت پاک هوشمند / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجرای طرح پارکبان در خیابان های شهر با روش کارت پاک هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198167/مزایده-آجرهای-توقیفی-شرکت'>مزایده آجرهای توقیفی شرکت / مزایده , مزایده آجرهای توقیفی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198207/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-127-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 127 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 127 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198248/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198281/مزایده-فروش-مجتمع-تجاری-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش مجتمع تجاری اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مجتمع تجاری اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198365/مزایده-اجاره-زیرزمین-مازاد-‎مدرسه-‎استثنائی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زیرزمین مازاد ‎مدرسه ‎استثنائی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره زیرزمین مازاد ‎مدرسه ‎استثنائی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198387/مزایده-تانکر-هوایی'>مزایده تانکر هوایی / مزایده, مزایده تانکر هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198427/مزایده-بصورت-اجاره-(حضوری)--تجدید'>مزایده  بصورت اجاره (حضوری) - تجدید  / مزایده ،مزایده  بصورت اجاره (حضوری) - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198476/مزایده-ملک-با-زیربنای-35-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک با زیربنای 35 متر نوبت اول / مزایده, مزایده ملک با زیربنای 35 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198514/مزایده-سالن-غذا-خوری-مستقر'>مزایده سالن غذا خوری مستقر / اگهی مزایده , مزایده سالن غذا خوری مستقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198573/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-شهرستان-اصفهان'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی شهرستان اصفهان  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی شهرستان اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198625/مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-داخل-و-بیرونی-ساختمان---چاپ-دوم--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی داخل و بیرونی ساختمان  ... چاپ دوم - نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی داخل و بیرونی ساختمان ...  چاپ دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198710/مزایده-ملک-مساحت-53-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 53 متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت 53 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198760/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-مرکبات-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات مساحت 2000متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198850/مزایده-ملک-آپارتمانی-مساحت-87-78متر'>مزایده ملک آپارتمانی مساحت 87.78متر  / مزایده،مزایده ملک آپارتمانی مساحت 87.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197428/مزایده-واگذاری-پارکینگ-پارک-ساحلی--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارکینگ پارک ساحلی -  مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ پارک ساحلی -  مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197459/مزایده-ملک-مساحت-202-90متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 202.90متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 202.90متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197515/مزایده-پیش-فروش-15-واحد-مسکونی'>مزایده پیش فروش 15 واحد مسکونی  / مزایده,مزایده پیش فروش 15 واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197563/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-آموزشی-مساحت-1531-75متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین آموزشی مساحت 1531.75متر نوبت دوم  / مزایده فروش یک قطعه زمین آموزشی مساحت 1531.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197614/مزایده-ششدانگ-4-قطعه-زمین-بصورت-یک-قطعه-مساحت-19347-70متر'>مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین بصورت یک قطعه مساحت 19347.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین بصورت یک قطعه مساحت 19347.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197671/مزایده-فروش-3-قلم-از-اقلام-مازاد-ضایعاتی-خود'>مزایده فروش 3 قلم از اقلام مازاد ضایعاتی خود / مزایده , مزایده فروش 3 قلم از اقلام مازاد ضایعاتی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197733/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری-مسکونی-باغ-تفریحی-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی باغ تفریحی ورزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی باغ تفریحی ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197784/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شهر-جدید-پردیس'>مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس  / مزایده, مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197827/مزایده-خودرو-وانت'>مزایده خودرو وانت / مزایده, مزایده خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197871/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-شهرسنتان-چناران'>مزایده واگذاری املاک مازاد شهرسنتان چناران  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد شهرسنتان چناران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197915/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ون-نیسان'>مزایده یک  دستگاه کامیونت ون نیسان  / مزایده، مزایده یک  دستگاه کامیونت ون نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197941/مزایده-واگذاری-1-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری 1 واحد تجاری / مزایده ,مزایده واگذاری 1 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197982/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اموال-غیرمنقول-کاربری-مسکونی-و-دامداری-97-4-9'>مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیرمنقول کاربری مسکونی و دامداری 97.4.9 / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیرمنقول کاربری مسکونی و دامداری 97.4.9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198014/مزایده-واگذاری-موزه-آب-انبار-بازار--'>مزایده واگذاری موزه آب انبار بازار... / مزایده, مزایده واگذاری موزه آب انبار بازار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198052/مزایده-فروش-مقداری-وسایل-مازاد-نیاز-و-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده فروش مقداری وسایل مازاد نیاز و مستعمل و اسقاطی / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش مقداری وسایل مازاد نیاز و مستعمل و اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198082/مزایده-خودرو-سواری-پراید-صندوقدار'>مزایده خودرو سواری پراید صندوقدار  / مزایده ,مزایده خودرو سواری پراید صندوقدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198119/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-MVM530--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو MVM530 - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو MVM530 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198157/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-بیلیارد-و-ژیمناستیک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالن ورزشی بیلیارد و ژیمناستیک نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری سالن ورزشی بیلیارد و ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198195/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-303-6متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 303.6متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 303.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198239/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-101-91متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 101.91متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 101.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198270/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-115-60-و-120متر-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری دو قطعه زمین 115.60 و 120متر مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری دو قطعه زمین 115.60 و 120متر مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198346/فراخوان-طراحی-واگذاری-فضاهای-مازاد-آموزشی--'>فراخوان طراحی واگذاری فضاهای مازاد آموزشی... / مزایده عمومی, فراخوان طراحی واگذاری فضاهای مازاد آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198379/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-128-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 128 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ عمارت مساحت 128 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198412/مزایده-ماترک-شامل-زمین-و-باغ-اموال-غیرمنقول'>مزایده ماترک شامل زمین و باغ اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین و باغ اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198466/مزایده-فروش-دستگاه-بچینگ-به-ظرفیت-30-مترمکعب-بتن-خشک---'>مزایده فروش دستگاه بچینگ به ظرفیت 30 مترمکعب بتن خشک .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بچینگ به ظرفیت 30 مترمکعب بتن خشک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198502/مزایده-سامانه-ی-جامع-تبلیغات-مجازی-هوشمند-سیار-ـ-نوبت-دوم'>مزایده سامانه ی جامع تبلیغات مجازی هوشمند سیار ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده سامانه ی جامع تبلیغات مجازی هوشمند سیار ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198548/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کاربری-تجاری-مساحت-64متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری تجاری مساحت 64متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری تجاری مساحت 64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198610/تجدید-مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری اجاره زمین نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده ، مزایده واگذاری اجاره زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198683/مزایده-گوساله-نر-هلشتاین-و--'>مزایده گوساله نر هلشتاین و ... / مزایده گوساله نر هلشتاین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198744/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-62-50متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 62.50متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 62.50متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198818/مزایده-پلاک-ثبتی-2620-428-و-3933'>مزایده پلاک ثبتی 2620/428 و 3933  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2620/428 و 3933 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198880/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-کل-بنا-707-611متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت کل بنا 707.611متر  / مزایده،مزایده آپارتمان مسکونی مساحت کل بنا 707.611متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198980/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-319-68متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 319.68متر  / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 319.68متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197375/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1497-27متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1497.27متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1497.27متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197420/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-477-متر-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 477 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 477 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197458/مزایده-روغن-کمپرسور'>مزایده روغن کمپرسور  / اگهی مزایده , مزایده روغن کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197514/مزایده-یک-باب-کارگاه-قطعات-بتنی--نوبت-دوم'>مزایده یک باب کارگاه قطعات بتنی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک باب کارگاه قطعات بتنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197555/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-غرب-طبقه-سه-مساحت-147-28متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه سه مساحت 147.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان غرب طبقه سه مساحت 147.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197612/مزایده-تعداد-4-دستگاه-لیفتراک-دست-دوم'>مزایده تعداد 4 دستگاه لیفتراک دست دوم  / مزایده, مزایده تعداد 4 دستگاه لیفتراک دست دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197667/مزایده-حضوری-اجاره-پارکینگ-گاراژ-صیرفی-و-یکباب-مغازه-مربوطه'>مزایده حضوری  اجاره پارکینگ گاراژ صیرفی و یکباب مغازه مربوطه / آگهی مزایده حضوری ,مزایده حضوری  اجاره پارکینگ گاراژ صیرفی و یکباب مغازه مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197731/فراخوان-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / فراخوان مزایده، فراخوان مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197780/مزایده-یک-دستگاه-تراش-به-طول-3-متر'>مزایده یک دستگاه تراش به طول 3 متر  / مزایده, مزایده یک دستگاه تراش به طول 3 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197825/مزایده-واگذاری-مقدار-حدودا-102-3-هکتار-ارضی-زراعی-آبی'>مزایده  واگذاری مقدار حدودا 102/3 هکتار ارضی زراعی آبی / مزایده, مزایده  واگذاری مقدار حدودا 102/3 هکتار ارضی زراعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197870/تجدید-مزایده-باقیمانده-غرفات-با-کاربری-های-عمده-فروشی-میوه-و--'>تجدید مزایده باقیمانده غرفات با کاربری های عمده فروشی میوه  و... / تجدید مزایده، تجدید مزایده باقیمانده غرفات با کاربری های عمده فروشی میوه  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197910/مزایده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-مساحت-211-20متر'>مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی مساحت 211.20متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی مساحت 211.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197940/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-احداثی-در-پلاک-ثبتی-6933-12777-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی احداثی در پلاک ثبتی 6933/12777 نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی احداثی در پلاک ثبتی 6933/12777 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197978/مزایده-واگذاری-یک-باب-هتل-ویلایی-سه-ستاره-عرصه-و-اعیان-20198-12متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب هتل ویلایی سه ستاره عرصه و اعیان 20198.12متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری یک باب هتل ویلایی سه ستاره عرصه و اعیان 20198.12متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198012/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودرو-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو فرسوده- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودرو فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198051/مزایده-تابلو-فرمان-آسانسور-درایودار--'>مزایده تابلو فرمان آسانسور درایودار... / مزایده, مزایده تابلو فرمان آسانسور درایودار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198081/مزایده-یک-عدد-قالب-درب-بطری'>مزایده یک عدد قالب درب بطری  / مناقصه ، مزایده یک عدد قالب درب بطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198114/مزایده-سواری-تاکسی-پژو-405'>مزایده سواری تاکسی پژو 405  / مزایده, مزایده سواری تاکسی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198155/مزایده-یک-دستگاه-برش'>مزایده یک دستگاه برش / مزایده ,مزایده یک دستگاه برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198190/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-مساحت-212-7-و-205-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 212.7 و 205 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 212.7 و 205 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198233/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-73-و-72متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 73 و 72متر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 73 و 72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198268/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده, مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198334/مزایده-خودرو-سوازی-لیفان-60X'>مزایده خودرو سوازی لیفان 60X / مزایده، مزایده خودرو سوازی لیفان 60X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198377/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری-تجدید'>مزایده اجاره واحدهای تجاری تجدید / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198408/مزایده-قطعات-شامل-زراعی-آبی-و-مسکونی-روستایی-نوبت-دوم'>مزایده قطعات شامل زراعی آبی  و مسکونی روستایی نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعات شامل زراعی آبی  و مسکونی روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198464/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-آردی'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری آردی / مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198501/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / مزایده ، مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198543/آگهی-مزایده-اجاره-غرفه-ـ-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره غرفه ـ نوبت دوم / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره غرفه  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198609/مزایده-فروش-تعداد-26-پلاک-از-اراضی'>مزایده فروش تعداد 26 پلاک از اراضی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 26 پلاک از اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198681/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-6234-93متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت 6234.93متر  / مزایده،مزایده زمین مسکونی مساحت 6234.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198737/مزایده-ششدانگ-پلاک-اصلی-104-مساحت-305-48متر'>مزایده ششدانگ پلاک اصلی 104 مساحت 305.48متر / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک اصلی 104 مساحت 305.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198808/مزایده-اجاره-ترمینال--مرحله-سوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ترمینال  - مرحله سوم نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره ترمینال  - مرحله سوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198872/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-212-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 212.5متر  / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت کل 212.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198965/مزایده-ساختمان-بصورت-ویلایی-عرصه-379-61متر'>مزایده ساختمان بصورت ویلایی عرصه 379.61متر  / مزایده،مزایده ساختمان بصورت ویلایی عرصه 379.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198914/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-66-07متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.07متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 66.07متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1198994/مزایده-4-باب-خانه-و-یک-قطعه-زمین-زراعتی'>مزایده 4 باب خانه و یک قطعه زمین زراعتی  / مزایده,مزایده 4 باب خانه و یک قطعه زمین زراعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199051/مزایده-یکباب-خانه-دارای-2009-متر-عرصه-قدمت-سی-ساله'>مزایده یکباب خانه دارای 2009 متر عرصه قدمت سی ساله / مزایده,مزایده یکباب خانه دارای 2009 متر عرصه قدمت سی ساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199116/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات  / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199129/استعلام-کمک-به-تکمیل-زمین-فوتسال'>استعلام کمک به تکمیل زمین فوتسال / استعلام, استعلام کمک به تکمیل زمین فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199141/استعلام-درب-ضد-سرقت-رمزدار'>استعلام درب ضد سرقت رمزدار / استعلام, استعلام درب ضد سرقت رمزدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199153/مناقصه-ایجاد-شبکه-و-خط-انتقال-آب-مسکن-مهر'>مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب مسکن مهر / مناقصه، مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب مسکن مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199165/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ، مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199177/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-روستاها'>استعلام تعمیر و نگهداری روستاها / استعلام, تعمیر و نگهداری روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199189/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-دار'>استعلام کولر گازی اینورتر دار  / استعلام, استعلام کولر گازی اینورتر دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199201/استعلام-کولرگازی-ایستاده-دارای-تمیزکننده-خودکار-فیلتر'>استعلام کولرگازی ایستاده دارای تمیزکننده خودکار فیلتر / استعلام, استعلام کولرگازی ایستاده دارای تمیزکننده خودکار فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199214/استعلام-تعمیر-و-بازسازی'>استعلام تعمیر و بازسازی / استعلام,تعمیر و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199231/مناقصه-خدمات-مشترکین-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-نصب-انشعابات'>مناقصه خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199234/مزایده-مخزن-13500-لیتری'>مزایده مخزن 13500 لیتری / مزایده, مزایده مخزن  13500 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199244/مناقصه-تعمیرات-۲۴-دستگاه-ماشین-آلات-مکانیزه'>مناقصه تعمیرات ۲۴ دستگاه ماشین آلات مکانیزه / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه تعمیرات ۲۴ دستگاه ماشین آلات مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199257/استعلام-روشنایی-مسیر-و-فضای-داخل'>استعلام روشنایی مسیر و فضای داخل / استعلام , استعلام روشنایی مسیر و فضای داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199273/استعلام-بابت-680-پرس-غذای--'>استعلام بابت 680 پرس غذای... / استعلام,بابت 680 پرس غذای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199285/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-کارگاه--'>استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه... / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199299/استعلام-میز-اداری-و-کمد-پس-از-بررسی-کاتولوگ'>استعلام میز اداری و کمد پس از بررسی کاتولوگ / استعلام , استعلام میز اداری و کمد پس از بررسی کاتولوگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199311/استعلام-تخته-وایت-برد-هوشمند'>استعلام تخته وایت برد هوشمند  / استعلام, استعلام تخته وایت برد هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199324/استعلام-بازسازی-شبکه-توزیع--'>استعلام بازسازی شبکه توزیع ... / استعلام , استعلام بازسازی شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199337/استعلام-خرید-سطل-زباله-فلزی-و-صندلی-پارکی'>استعلام  خرید سطل زباله فلزی و صندلی پارکی / استعلام,استعلام  خرید سطل زباله فلزی و صندلی پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199349/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-مناطق-محروم-(صندلی-معلم)'>استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم  (صندلی معلم) / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مدارس مناطق محروم  (صندلی معلم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199361/استعلام-رزین-سلیس'>استعلام رزین سلیس / استعلام, استعلام رزین سلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199373/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس'>استعلام خرید تجهیزات مدارس  / استعلام, استعلام  خرید تجهیزات مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199030/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-416-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 416.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 416.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199112/استعلام-میز-کنفرانس-16-نفره-2-عدد-میز--'>استعلام میز کنفرانس 16 نفره 2 عدد/میز ... / استعلام,استعلام میز کنفرانس 16 نفره 2 عدد/میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199125/استعلام-دوربین-سقفی--'>استعلام دوربین سقفی... / استعلام,دوربین سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199137/استعلام-تعمیر-مجتمع'>استعلام تعمیر مجتمع  / استعلام,استعلام تعمیر مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199149/استعلام-اجرای-سیم-کشی-برق-و-تامین-روشنایی--'>استعلام اجرای سیم کشی برق و تامین روشنایی... / استعلام,اجرای سیم کشی برق و تامین روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199161/استعلام-680-پرس-غذا'>استعلام 680 پرس غذا / استعلام, استعلام 680 پرس غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199173/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال--'>استعلام هارد دیسک اکسترنال... / استعلام, استعلام هارد دیسک اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199185/استعلام-مرمت-حمام-کوچک--'>استعلام مرمت حمام کوچک ... / استعلام,استعلام مرمت حمام کوچک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199197/استعلام-ارائه-خدمات-زیرسازی-سقف-و-اطفا-حریق'>استعلام ارائه خدمات زیرسازی، سقف و اطفا حریق / استعلام, ارائه خدمات زیرسازی، سقف و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199210/استعلام-خرید-اهم-متر-و-آمپرمتر'>استعلام خرید اهم متر و آمپرمتر / استعلام,استعلام خرید اهم متر و آمپرمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199222/مزایده-یک-دستگاه-پیکان-1600-مدل-1379'>مزایده یک دستگاه پیکان 1600 مدل 1379 / مزایده، مزایده یک دستگاه پیکان 1600 مدل 1379</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199225/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-انژکتور'>استعلام دستگاه عیب یاب انژکتور / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب انژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199240/مناقصه-تکمیل-و-توسعه-مدارس-ابتدایی'>مناقصه تکمیل و توسعه مدارس ابتدایی / مناقصه, مناقصه تکمیل و توسعه مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199252/استعلام-صندلی-کارمندی-اداری'>استعلام صندلی کارمندی اداری   / استعلام , استعلام صندلی کارمندی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199266/مناقصه-بهسازی-معابر'>مناقصه بهسازی معابر / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199281/استعلام-صفحه-خورشیدی-پلی-کریستال--'>استعلام صفحه خورشیدی پلی کریستال ... / استعلام ,استعلام صفحه خورشیدی پلی کریستال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199295/استعلام-ترانس-جوش-اینورتر'>استعلام  ترانس جوش اینورتر / استعلام, ترانس جوش اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199307/استعلام-تعمیرات-و-تاسیسات--'>استعلام تعمیرات و تاسیسات ... / استعلام, استعلام تعمیرات و تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199313/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199320/استعلام-موتور-سیکلت-تریل-فلات-249'>استعلام موتور سیکلت تریل فلات 249 / استعلام , استعلام موتور سیکلت تریل فلات 249</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199332/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199345/استعلام-خرید-تجهیزات-تراشکاری'>استعلام خرید تجهیزات تراشکاری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات تراشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199357/استعلام-قطعات-یدکی-دستگاه-بمب-کالریمتر-مدل-1266'>استعلام قطعات یدکی دستگاه بمب کالریمتر مدل 1266 / استعلام, استعلام  قطعات یدکی دستگاه بمب کالریمتر مدل 1266</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199369/استعلام-کنترلر-میکرو-پروسسوری-دستگاه-های-هواساز'>استعلام کنترلر میکرو پروسسوری دستگاه های هواساز / استعلام, استعلام کنترلر میکرو پروسسوری دستگاه های هواساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199021/مزایده-زمین-کاربری-صنعتی-مساحت-عرصه-5900متر'>مزایده زمین کاربری صنعتی مساحت عرصه 5900متر / مزایده,مزایده زمین کاربری صنعتی مساحت عرصه 5900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199111/استعلام-مرمت-اضطراری-خانه-فکری'>استعلام مرمت اضطراری خانه فکری / استعلام,استعلام مرمت اضطراری خانه فکری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199123/استعلام-خدمات-مشترکین-قرائت-و-توزیع-قبوض'>استعلام خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض  / استعلام, استعلام خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199136/استعلام-خرید-قرنیز-سنگ-مشکی-مزار'>استعلام  خرید قرنیز سنگ مشکی مزار  / استعلام, استعلام  خرید قرنیز سنگ مشکی مزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199148/استعلام-خرید-کودهای-شیمیایی'>استعلام خرید کودهای شیمیایی  / استعلام,استعلام خرید کودهای شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199160/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی  / مناقصه ، مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199172/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام,استعلام آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199184/استعلام-خط-برق-ایستگاه-یک-شبکه'>استعلام خط برق ایستگاه یک شبکه / استعلام,استعلام خط برق ایستگاه یک شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199196/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199209/مناقصه-احداث-دوربرگردان'>مناقصه احداث دوربرگردان / مناقصه عمومی، مناقصه احداث دوربرگردان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199220/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-مزدا-2-کابین'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو مزدا 2 کابین  / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودرو مزدا 2 کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199223/استعلام-دوربین-دیجیتال-نیکون'>استعلام دوربین دیجیتال نیکون / استعلام دوربین دیجیتال نیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199239/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199251/استعلام-تعویض-تابلو-فرمان-و-سیستم-الکتریکال-و--'>استعلام تعویض تابلو فرمان و سیستم الکتریکال و ... / استعلام, استعلام تعویض تابلو فرمان و سیستم الکتریکال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199265/استعلام-اجرای-سایه-بام-جهت-پارکینگ-خودرو--'>استعلام اجرای سایه بام جهت پارکینگ خودرو... / استعلام, استعلام اجرای سایه بام جهت پارکینگ خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199280/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام,​ه کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199289/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت صد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199294/استعلام-غذا--'>استعلام غذا ... / استعلام, استعلام غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199306/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-املاک-و-مستغلات-براساس-دستمزد-یا-قرارداد'>استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد / استعلام , استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199319/استعلام-لوله-پولیکا'>استعلام لوله پولیکا  / استعلام, استعلام  لوله پولیکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199331/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام,استعلام موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199344/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات--'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات... / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199356/استعلام--اجرای-کانال-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>استعلام   اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی / استعلام, استعلام   اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199368/استعلام-احداث-برج-نوری'>استعلام احداث برج نوری  / استعلام , استعلام احداث برج نوری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1199381/استعلام-خرید-استکر'>استعلام خرید استکر / استعلام, استعلام خرید استکر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 28 تاريخ : دوشنبه 7 آبان 1397 ساعت: 19:30