اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.07 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195956/مناقصه-امور-حفاظتی--... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.4.07 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195956/مناقصه-امور-حفاظتی--نگهبانی-مجموعه-های-تحت-پوشش'>مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195977/مناقصه-30-تن-نایلکس'>مناقصه 30 تن نایلکس / آگهی مناقصه, مناقصه 30 تن نایلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195993/استعلام-بهاء-خرید-و-نصب-نیروی-خورشیدی--'>استعلام بهاء خرید و نصب نیروی خورشیدی ... / استعلام , استعلام بهاء خرید و نصب نیروی خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196007/تجدید-مناقصه-نگهداری-راهبری-و-تعمیر-سیستم-های-الکتریکی-و-مکانیکی-موتورخانه---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه نگهداری، راهبری، و تعمیر سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری، راهبری، و تعمیر سیستم های الکتریکی و مکانیکی موتورخانه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196025/فراخوان-پروژه-اجرای-تاسیسات-مربوط-به-لوله-کشی--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه اجرای تاسیسات مربوط به لوله کشی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان پروژه اجرای تاسیسات مربوط به لوله کشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196042/مناقصه-بهره-برداری--سرویس-و-نگهداری-از-ایستگاه-های-گاز-نیروگاه----نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری ، سرویس و نگهداری از ایستگاه های گاز نیروگاه ... - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه بهره برداری ، سرویس و نگهداری از ایستگاه های گاز نیروگاه ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196058/مناقصه-عمومی-تکمیل-و-احداث-ساختمان-شورای-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان شورای شهر  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان شورای شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196079/آگهی-عمومی-خرید-سی-و-نه-دستگاه-پکیج-یونیت--نوبت-دوم'>آگهی عمومی خرید سی و نه دستگاه پکیج یونیت...نوبت دوم  / آگهی عمومی, آگهی عمومی خرید سی و نه دستگاه پکیج یونیت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196097/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و انشعابات پراکنده  نوبت دوم / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی اجرای شبکه و انشعابات پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196112/فراخوان-اجرای-حفاظ-های-ایمنی-و-خط-کشی-باند-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای حفاظ های ایمنی و خط کشی باند نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  اجرای حفاظ های ایمنی و خط کشی باند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196127/استعلام-بازآفرینی-بافت-بازار--'>استعلام بازآفرینی بافت بازار... / استعلام, استعلام بازآفرینی بافت بازار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196140/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-برای-تهیه-تجهیزات'>اصلاحیه مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار برای تهیه تجهیزات / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار برای تهیه تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196164/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196181/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196195/مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-آسفالت-معابر'>مناقصه ترمیم نوارهای حفاری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ترمیم نوارهای حفاری آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196208/استعلام-عملیات-اجرای-تاسیسات-برقی--'>استعلام عملیات اجرای تاسیسات برقی... / استعلام, استعلام عملیات اجرای تاسیسات برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196224/تجدید-مناقصه-خرید-22-دستگاه-کولر-اسپلیت-ایستاده-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 22 دستگاه کولر اسپلیت ایستاده نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 22 دستگاه کولر اسپلیت ایستاده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196239/استعلام-کمربند-سایت-ستاد'>استعلام کمربند,سایت ستاد / استعلام,استعلام کمربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196254/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ / استعلام ,استعلام تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196271/استعلام-شلوار-نگهبانی'>استعلام شلوار نگهبانی / استعلام, شلوار نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196290/استعلام-تعمیر-و-مرمت'>استعلام تعمیر و مرمت / استعلام,استعلام تعمیر و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196309/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196325/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-خط-تغذیه---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه ... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه ... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196344/استعلام-بیرینگ-ریل-لیفتراک'>استعلام بیرینگ ریل لیفتراک  / استعلام, بیرینگ ریل لیفتراک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196361/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196380/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و-پارک-جنگلی'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز و پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196401/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196417/استعلام-اقلام-کامپیوتری'>استعلام اقلام کامپیوتری / استعلام,استعلام اقلام کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196436/استعلام-تونر-فتوکپی--'>استعلام تونر فتوکپی ... / استعلام, استعلام تونر فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196455/استعلام-تاسیسات-حرارتی--'>استعلام تاسیسات حرارتی ... / استعلام , استعلام تاسیسات حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196471/مناقصه-خرید-50000-دستگاه-کنتور-تکفاز---تجدید'>مناقصه خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز ... تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196488/استعلام-دو-دستگاه-ماشین-تراش-CNC--'>استعلام دو دستگاه ماشین تراش CNC... / استعلام, استعلام دو دستگاه ماشین تراش CNC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196505/استعلام-لوله-آب-جنس-کلاف-فولادی'>استعلام لوله آب جنس کلاف فولادی / استعلام, استعلام لوله آب جنس کلاف فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196522/استعلام-اجرت-تمیز-کردن-کانال-های-فاضلاب--'>استعلام اجرت تمیز کردن کانال های فاضلاب... / استعلام, استعلام اجرت تمیز کردن کانال های فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196538/استعلام-آرد-گندم'>استعلام آرد گندم  / استعلام, استعلام آرد گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196554/استعلام-کانکس-15-متری'>استعلام کانکس 15 متری / استعلام, استعلام کانکس 15 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195953/تجدید-مناقصه-روکش-آسفالت-بهسازی-و-ایمن-سازی-محور--'>تجدید مناقصه روکش آسفالت، بهسازی و ایمن سازی محور... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه روکش آسفالت، بهسازی و ایمن سازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195973/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-طراحی-ساخت-و-نصب-دو-عدد-اویل-کولر-توربین-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی، طراحی، ساخت و نصب دو عدد اویل کولر توربین -نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان طراحی، ساخت و نصب دو عدد اویل کولر توربین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195989/مناقصه-تهیه-و-نصب-حفاظ-بتنی-بلوک-مفصلی'>مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196005/استعلام-کلاه--'>استعلام کلاه ... / استعلام , استعلام کلاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196023/فراخوان-اجرای-عملیات-خاکی--شن-ریزی--'>فراخوان  اجرای عملیات خاکی ، شن ریزی....  / فراخوان ، فراخوان  اجرای عملیات خاکی ، شن ریزی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196039/مناقصه-برگزاری-7-مورد-مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه برگزاری 7 مورد مناقصه گازرسانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196056/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر ... / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196076/استعلام-برآورد-هزینه-لوازم-و-تجهیزات-انفرادی---'>استعلام برآورد هزینه لوازم و تجهیزات انفرادی  ... / استعلام, استعلام برآورد هزینه لوازم و تجهیزات انفرادی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196093/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه  / استعلام, خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196110/استعلام-کارت-زرد--'>استعلام کارت زرد ... / استعلام , استعلام کارت زرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196124/مناقصه-VACUUM-PUMP-FLOWSERVE--نوبت-دوم'>مناقصه VACUUM PUMP FLOWSERVE... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه VACUUM PUMP FLOWSERVE... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196138/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-و-گرم--'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم ... / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت سرد و گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196160/استعلام-خودرو-ال-90-صفر-کیلومتر'>استعلام خودرو ال 90 صفر کیلومتر / استعلام ,استعلام خودرو ال 90 صفر کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196178/فراخوان-اجرای-عملیات-انتقال-آب-با-لوله-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>فراخوان اجرای عملیات انتقال آب با لوله پلی اتیلن (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای عملیات انتقال آب با لوله پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196193/مناقصه-طراحی-ساخت-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-چیلر-جذبی'>مناقصه طراحی، ساخت، خرید و نصب یک دستگاه چیلر جذبی / مناقصه, مناقصه طراحی، ساخت، خرید و نصب یک دستگاه چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196206/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام خرید تجهیزات کارگاهی / استعلام,خرید تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196222/استعلام-انجام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار--'>استعلام انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار ... / استعلام, استعلام انجام خدمات پشتیبانی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196237/مناقصه-خرید-لوله-یو-پی-وی-سی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله یو پی وی سی... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله یو پی وی سی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196252/تجدید-مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر-تجدید'>تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196268/استعلام-واشر-لوله'>استعلام واشر، لوله / استعلام, واشر، لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196288/آگهی-مناقصه-خدمات-بیمه-ای--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه خدمات بیمه ای - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مناقصه, آگهی مناقصه خدمات بیمه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196305/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196323/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196342/استعلام-سردوشی'>استعلام سردوشی / استعلام,استعلام سردوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196357/استعلام-کاتریج-ایرانی-مرغوب-فابریک'>استعلام کاتریج ایرانی مرغوب فابریک / استعلام,استعلام کاتریج ایرانی مرغوب فابریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196377/مناقصه-توسعه-و-بهسازی-ساختمان-اداری'>مناقصه توسعه و بهسازی ساختمان اداری / مناقصه ، توسعه و بهسازی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196399/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام,استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196414/استعلام-اجرای-عملیات-جابجایی-شبکه-فیبر-نوری'>استعلام اجرای عملیات جابجایی شبکه فیبر نوری  / مناقصه, استعلام اجرای عملیات جابجایی شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196432/استعلام-دستگاه-تایمر'>استعلام دستگاه تایمر  / استعلام, دستگاه تایمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196451/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی--'>استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی ... / استعلام , استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196468/استعلام-تونر-فتوکپی-شارپ'>استعلام تونر فتوکپی شارپ / استعلام, استعلام تونر فتوکپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196485/استعلام-پروژکتور-روشنایی'>استعلام پروژکتور روشنایی / استعلام , استعلام پروژکتور روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196502/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-2-عدد-لایسنس--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی و آموزش 2 عدد لایسنس ... / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی و آموزش 2 عدد لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196520/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدا'>استعلام  ساماندهی گلزار شهدا  / استعلام, ساماندهی گلزار شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196535/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری / استعلام, استعلام اجاره یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196552/استعلام-حمل-آب-شرب-تجدید'>استعلام حمل آب شرب تجدید / استعلام , استعلام حمل آب شرب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196565/استعلام-چراغ-قوه-الکتریکی-تک-جزئی'>استعلام چراغ قوه الکتریکی تک جزئی / استعلام , استعلام چراغ قوه الکتریکی تک جزئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196579/تجدید-استعلام-انجام-خدمات-اورژانس-روانشناسی-و-مشاوره'>تجدید استعلام انجام خدمات اورژانس روانشناسی و مشاوره / تجدید استعلام, تجدید استعلام انجام خدمات اورژانس روانشناسی و مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195948/تجدید-فراخوان-امور-تشریفات-و-پذیرایی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان امور تشریفات و پذیرایی نوبت دوم / تجدید فراخوان ، تجدید فراخوان امور تشریفات و پذیرایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195968/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نظافتی-و-نگهداری-و-صیانت-از-فضای-سبز--باغات--گلخانه-ها'>تجدید مناقصه انجام خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز ، باغات ، گلخانه ها  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز ، باغات ، گلخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195986/مپناقصه-انجام-امور-بخشی-از-خدمات--نگهبانی--حمل-و-نقل---نوبت-دوم'>مپناقصه انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور بخشی از خدمات ، نگهبانی ، حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196001/مناقصه-ترمیم-روسازی-شامل-رفع-چاله-و--'>مناقصه ترمیم روسازی شامل رفع چاله و... / مناقصه، مناقصه ترمیم روسازی شامل رفع چاله و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196018/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی / استعلام, استعلام اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196034/مناقصات-حفاری-و-لوله-گذاری-چاه-های-پیزومتر-دشت-های-استان--نوبت-دوم'>مناقصات حفاری و لوله گذاری چاه های پیزومتر دشت های استان - نوبت دوم  / فراخوان مناقصات عمومی, مناقصات حفاری و لوله گذاری چاه های پیزومتر دشت های استان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196052/فراخوان-ارزیابی-توان-انجام-تعهدات-و-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-8-کیلومتر-شبکه-توزیع-آب--تجدید'>فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و عملیات اصلاح و بازسازی 8 کیلومتر شبکه توزیع آب - تجدید  / آگهی فراخوان تجدید ارزیابی , فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و عملیات اصلاح و بازسازی 8 کیلومتر شبکه توزیع آب- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196071/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-کیفی-توان-انجام-تعهدات---تجدید'>فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات ... تجدید  / فراخوان مناقصه, مناقصه  ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196090/تجدید-مناقصه-خرید-4200-متر-لوله-پلی-اتیلن-تکجداره--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 4200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, تجدید مناقصه خرید 4200 متر لوله پلی اتیلن تکجداره ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196107/مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه جهت تکمیل ساختمان آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جهت تکمیل ساختمان آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196120/تجدید-مناقصه-تامین-دوار-و-متعلقات'>تجدید مناقصه تامین دوار و متعلقات  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین دوار و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196134/مناقصه-خرید-کابل-230-کیلوولت-مفصل-سرکابل-و-ملحقات-مربوطه--'>مناقصه  خرید کابل 230 کیلوولت، مفصل، سرکابل و ملحقات مربوطه ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  خرید کابل 230 کیلوولت، مفصل، سرکابل و ملحقات مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196154/استعلام-برگزاری-عملیات-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-و--'>استعلام برگزاری عملیات بهنگام سازی و داده آمایی و... / استعلام, استعلام برگزاری عملیات بهنگام سازی و داده آمایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196175/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-های-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه های تصفیه خانه - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه های تصفیه خانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196189/مناقصه-تامین-نیرو-مدیریت-نیرو-انسانی-اداری-و-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیرو مدیریت نیرو انسانی اداری و خدماتی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین نیرو مدیریت نیرو انسانی اداری و خدماتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196202/مناقصه-افزایش-تعداد-صندوق-های-اجاره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه  افزایش تعداد صندوق های اجاره ای نوبت دوم  / مناقصه افزایش تعداد صندوق های اجاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196217/استعلام-دستگاه-اسپلیت--'>استعلام دستگاه اسپلیت ... / استعلام , استعلام دستگاه اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196234/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196249/فراخوان-عمومی-مبدل-COLD-BOX-گاز-زدایی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی مبدل COLD BOX گاز زدایی  نوبت دوم / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی مبدل COLD BOX گاز زدایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196265/مناقصه-انجام-عملیات-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی'>مناقصه انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی / مناقصه، مناقصه انجام عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196285/استعلام-تهیه-و-اجرای-سنگ-فرش-محوطه--'>استعلام تهیه و اجرای سنگ فرش محوطه ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای سنگ فرش محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196302/استعلام-بهره-برداری-توام-کشاورزی-و-دامداری'>استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری / استعلام, بهره برداری توام کشاورزی و دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196319/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-نگه-داری-راهبری-سرویس-و-تعمیرات'>مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری، راهبری، سرویس و تعمیرات / مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به نگه داری، راهبری، سرویس و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196337/استعلام-اصلاح-و-بهینه-شبکه--'>استعلام اصلاح و بهینه شبکه... / استعلام, استعلام اصلاح و بهینه شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196354/فراخوان-انجام-خدمات-نگهداری-تاسیسات-ساختمانی-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات نگهداری تاسیسات ساختمانی و فضای سبز  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان  انجام خدمات نگهداری تاسیسات ساختمانی و فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196371/استعلام-عملیات-توسعه-و-بازسازی-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع'>استعلام عملیات توسعه و بازسازی خط انتقال و شبکه توزیع / استعلام, استعلام عملیات توسعه و بازسازی خط انتقال و شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196393/استعلام-فیلتر-hme-رابط-خرطومی-مانت--لوله-خرطومی'>استعلام فیلتر hme- رابط خرطومی مانت - لوله خرطومی / استعلام,استعلام فیلتر hme- رابط خرطومی مانت - لوله خرطومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196411/استعلام-کارتن--'>استعلام کارتن... / استعلام, استعلام کارتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196427/استعلام-خرید-500-دستگاه-کنتور-تکفاز-هوشمند'>استعلام خرید 500 دستگاه کنتور تکفاز هوشمند  / استعلام, استعلام خرید 500 دستگاه کنتور تکفاز هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196446/استعلام-یخچال-5-FT'>استعلام یخچال 5 FT / استعلام, استعلام یخچال 5 FT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195943/مناقصه-انجام-خدمات-مشاور-جهت-طراحی-ساختمان-سالن-همایش-و-خانه-هنرمندان-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایش و خانه هنرمندان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایش و خانه هنرمندان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195959/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافتی-و-پشتیبانی'>تجدید مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی / تجدید مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195979/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ...نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی,تجدید فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195995/تجدید-مناقصه-ساماندهی-حرایم-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساماندهی حرایم سطح شهر  نوبت دوم / تجدید مناقصه ,  تجدید مناقصه ساماندهی حرایم سطح شهر  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196010/استعلام-چرخ-چرم-دوز--'>استعلام چرخ چرم دوز... / استعلام, استعلام چرخ چرم دوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196028/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق--'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196045/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196060/تجدید-مناقصه-خرید-شیر-گازی-شیر-قطع-و-وصل---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید شیر گازی، شیر قطع و وصل... - نوبت دوم  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید شیر گازی، شیر قطع و وصل... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196082/استعلام-تاچ-پنل-ال-سی-دی-10-اینچ'>استعلام تاچ پنل ال سی دی 10 اینچ / استعلام, تاچ پنل ال سی دی 10 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196099/مناقصه-انجام-حجم-خدمات-آبدارخانه-ها-و-تنظیفات-صنعتی-و-غیرصنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیرصنعتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196114/مناقصه-تامین-چوب-تبریزی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین چوب تبریزی - نوبت دوم  / مناقصه،مناقصه تامین چوب تبریزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196129/استعلام-تقویت-و-ارتقا-ایمنی-فنس-سامانه-های-ثبت-تخلفات-سرعت-و-دکل-و-روشنایی'>استعلام تقویت و ارتقا ایمنی فنس سامانه های ثبت تخلفات سرعت و دکل و روشنایی  / استعلام, تقویت و ارتقا ایمنی فنس سامانه های ثبت تخلفات سرعت و دکل و روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196142/استعلام-انجام-آزمایشات-مقاومت-مصالح'>استعلام انجام آزمایشات مقاومت مصالح / استعلام,انجام آزمایشات مقاومت مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196168/استعلام-kvm-aten'>استعلام kvm aten / استعلام,kvm aten</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196183/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196197/مناقصه-خرید-ماسه'>مناقصه خرید ماسه / مناقصه ع مومی, مناقصه خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196210/مناقصه-خرید-سیمان'>مناقصه خرید سیمان / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196227/استعلام-سوییچ-باکس'>استعلام سوییچ باکس / استعلام,سوییچ باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196242/استعلام-مجموعه-آموزشی'>استعلام مجموعه آموزشی / استعلام,مجموعه آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196258/اولین-جشنواره-مطبوعات-خبرگزاری-ها-پایگاه-خبری-استان-قم'>اولین جشنواره مطبوعات خبرگزاری ها پایگاه خبری استان قم / اولین جشنواره مطبوعات خبرگزاری ها پایگاه خبری استان قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196277/مناقصه-عمومی-خرید-خودروی-آتش-نشانی'>مناقصه عمومی خرید خودروی آتش نشانی / مناقصه , مناقصه عمومی خرید خودروی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196293/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196313/استعلام-سافت-استاتر-برای-بلوئرها-با-عملیات-نصب-و-ارائه-گارانتی'>استعلام سافت استاتر برای بلوئرها با عملیات نصب و ارائه گارانتی / استعلام, سافت استاتر برای بلوئرها با عملیات نصب و ارائه گارانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196329/مناقصه-تامین-منابع-انسانی-جهت-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه تامین منابع انسانی جهت حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین منابع انسانی جهت حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196347/استعلام-خرید-تاسیسات-گرمایشی-موتورخانه-شامل-دیگ-چدنی-و--'>استعلام  خرید تاسیسات گرمایشی موتورخانه شامل دیگ چدنی و... / استعلام, خرید تاسیسات گرمایشی موتورخانه شامل دیگ چدنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196363/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-شهری'>اصلاحیه تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری  / اصلاحیه تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196384/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196404/استعلام-درخواست-UPS'>استعلام درخواست UPS / استعلام ,استعلام درخواست UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196419/استعلام-تامین-کاشی-و-سرامیک-مجتمع-قرآنی'>استعلام تامین کاشی و سرامیک مجتمع قرآنی / استعلام, تامین کاشی و سرامیک مجتمع قرآنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196438/استعلام-موکت'>استعلام موکت / استعلام,استعلام موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196457/استعلام-انجام-تعمیرات'>استعلام انجام تعمیرات  / استعلام, انجام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196473/استعلام-کابل-usb-printer--usb2-3m'>استعلام کابل usb printer - usb2 -3m / استعلام ,استعلام کابل usb printer - usb2 -3m</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196490/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-در-سطح-منطقه'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات عمرانی در سطح منطقه  / اصلاحیه مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات عمرانی در سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196509/مناقصه-احداث-نگارخانه-شهر--'>مناقصه احداث نگارخانه شهر... / مناقصه, مناقصه احداث نگارخانه شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196526/استعلام-بیمه-تمام-خطر-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه-شیرفلکه'>استعلام بیمه تمام خطر لوله گذاری و احداث حوضچه شیرفلکه / استعلام, بیمه تمام خطر لوله گذاری و احداث حوضچه شیرفلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196540/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-عملیاتی'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی   / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195942/مناقصه-انجام-راهبری-نگهداری-سرویس-و-تعمیرات-تاسیسات-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیرات تاسیسات و.... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه انجام راهبری، نگهداری، سرویس و تعمیرات تاسیسات و.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195957/مناقصه-پایش-بهینه-ناوگان-لجستیکی'>مناقصه پایش بهینه ناوگان لجستیکی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پایش بهینه ناوگان لجستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195978/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-امور-خوابگاه-ها-و-حفاظت-فیزیکی'>تجدید مناقصه انجام خدمات امور خوابگاه ها و حفاظت فیزیکی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات امور خوابگاه ها و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195994/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-توسعه-ساختمان-دیوان-محاسبات-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه توسعه ساختمان دیوان محاسبات نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه توسعه ساختمان دیوان محاسبات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196008/فراخوان-احداث-ساختمان-پاسگاه-نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان پاسگاه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای,فراخوان  احداث ساختمان پاسگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196026/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196043/مناقصه-تهیه-نصب-و-نگهداری-علائم-تجهیزات-ترافیکی--'>مناقصه تهیه، نصب و نگهداری علائم، تجهیزات ترافیکی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و نگهداری علائم، تجهیزات ترافیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196059/استعلام-روغن-ایرانول'>استعلام روغن ایرانول / استعلام,استعلام روغن ایرانول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196080/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-آبروی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی احداث آبروی نوبت دوم / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث آبروی لوله ای راه روستایی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196098/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-در-دو-نوع-و-پاور-و-پایه-دوربین'>استعلام خرید دوربین مداربسته در دو نوع و پاور و پایه دوربین / استعلام, استعلام خرید دوربین مداربسته در دو نوع و پاور و پایه دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196113/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196128/مناقصه-فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی'>مناقصه فراخوان گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196141/تجدید-مناقصه-گچ-برگ-و-تایل-گچی-و-تایل-آلومینیومی'>تجدید مناقصه  گچ برگ و تایل گچی و تایل آلومینیومی  / تجدید فراخوان مناقصه, تجدید مناقصه  گچ برگ و تایل گچی و تایل آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196166/فراخوان-مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب پرسنل / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه امور ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196182/مناقصه-فراخوان-خرید-100-دستگاه-سرور'>مناقصه فراخوان خرید 100 دستگاه سرور  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  خرید 100 دستگاه سرور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196196/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196209/استعلام-پیراهن-نگهبانی'>استعلام پیراهن نگهبانی / استعلام ,استعلام پیراهن نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196226/مناقصه-خرید-و-نصب-باتری'>مناقصه خرید و نصب باتری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196240/استعلام-طراحی-و-تهیه-نقشه-های-سازه-و-معماری-و-تاسیسات'>استعلام طراحی و تهیه نقشه های سازه و معماری و تاسیسات  / استعلام, طراحی و تهیه نقشه های سازه و معماری و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196256/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-حمل-و-نقل-(خودروهای-سبک)-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از امور حمل و نقل (خودروهای سبک)  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از امور حمل و نقل (خودروهای سبک)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196275/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196292/مناقصه-عملیات-جدول-گذاری-و--'>مناقصه عملیات جدول گذاری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات جدول گذاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196311/استعلام-مرمت-پنجره-های-چوبی'>استعلام مرمت پنجره های چوبی  / استعلام,استعلام مرمت پنجره های چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196328/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی-روستا--تجدید'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی روستا - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار ساحلی روستا- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196346/مناقصه-جدول-گذاری-سنگ-چینی-و-زیرسازی-معابر'>مناقصه جدول گذاری سنگ چینی و زیرسازی معابر  / مناقصه , مناقصه جدول گذاری سنگ چینی و زیرسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196362/استعلام-ساخت-نصب-و-مرمت-دربهای-چوبی--'>استعلام ساخت نصب و مرمت دربهای چوبی ... / استعلام, استعلام ساخت نصب و مرمت دربهای چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196383/استعلام-مانومتر'>استعلام مانومتر / استعلام,مانومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196402/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام دستگاه یو پی اس / استعلام,دستگاه یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196418/استعلام-آجرنما--'>استعلام آجرنما ... / استعلام , استعلام آجرنما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196437/استعلام-تامین-مصالح-سالن---'>استعلام تامین مصالح سالن  ... / استعلام, استعلام تامین مصالح سالن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196456/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام,استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196472/استعلام-باطری-65-آمپر'>استعلام باطری 65 آمپر / استعلام,استعلام باطری 65 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196489/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-انتهای-مسیل-به-سمت-پارک----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای انتهای مسیل به سمت پارک  ..... نوبت دوم / مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه اجرای انتهای مسیل به سمت پارک  ..... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196506/استعلام-دما-و-فشار-Transducer--'>استعلام دما و فشار Transducer... / استعلام, استعلام دما و فشار Transducer...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196523/مناقصه-تجدید-تهیه-تجهیزات-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-پست-63-20-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید تهیه تجهیزات نصب و تست و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت  -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تجدید تهیه تجهیزات نصب و تست و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195950/مناقصه-عمومی-واگذاری-انجام-امور-مربوط-به-بیمه-مسئولیت--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195971/مناقصه-فراخوان-اجرای-انتقال-آب-و-خرید-لوله-جهت-بازسازی-انتقال-آب'>مناقصه فراخوان اجرای انتقال آب و خرید لوله جهت بازسازی انتقال آب  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  اجرای انتقال آب و خرید لوله جهت بازسازی انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195987/استعلام-اتوبوس--'>استعلام اتوبوس ... / استعلام , استعلام اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196002/استعلام-ساخت-تندیس-کشاورزان-برتر'>استعلام ساخت تندیس کشاورزان برتر / استعلام,استعلام ساخت تندیس کشاورزان برتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196019/فراخوان-ایجاد-زیرساخت-های-گردشگری-نوبت-دوم'>فراخوان ایجاد زیرساخت های گردشگری نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان ایجاد زیرساخت های گردشگری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196036/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای-مجتمع-آلاچمن'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع آلاچمن / مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای مجتمع آلاچمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196053/مناقصه-خرید-و-تحویل-30-تن-کربن-اکتیو--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل 30 تن کربن اکتیو - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید و تحویل 30 تن کربن اکتیو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196073/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--'>استعلام دوربین فیلمبرداری... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196091/استعلام-بهنگام-سازی-و-ژئوکد-سازی'>استعلام بهنگام سازی و ژئوکد سازی / استعلام,استعلام بهنگام سازی و ژئوکد سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196108/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196122/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-و-خیابان-ها-تجدید'>مناقصه  آسفالت ریزی معابر و خیابان ها تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  آسفالت ریزی معابر و خیابان ها تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196135/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-محوطه-و-ساختمان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل محوطه و ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل محوطه و ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196158/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-شهر-تجدید'>مناقصه انجام امور خدماتی شهر تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی شهر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196176/مناقصه-اجرای-پروژه-نگهداری-فضای-سبز-و---تجدید'> مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز و ... تجدید / آگهی مناقصه,  مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز و ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196191/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196204/مناقصه-کلیه-امور-مدیریتی-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-آشپزخانه'>مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه  کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196218/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196235/مناقصه-اجرای-سنگ-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه اجرای سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت / مناقصه , مناقصه اجرای سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196250/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196266/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196286/فراخوان-شناسایی-مشاور-آسانسور'>فراخوان شناسایی مشاور آسانسور  / فراخوان , فراخوان شناسایی مشاور آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196303/استعلام-رزین-سلیس'>استعلام رزین سلیس / استعلام,رزین سلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196320/استعلام-میکروسکوپ-نوری'>استعلام میکروسکوپ نوری  / استعلام,استعلام میکروسکوپ نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196338/مناقصه-خرید-و-حمل-آسفالت-توپکا--'>مناقصه خرید و حمل آسفالت توپکا... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل آسفالت توپکا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196355/استعلام-کابل-کنتور-کانسنتریک--'>استعلام کابل کنتور کانسنتریک ... / استعلام , استعلام کابل کنتور کانسنتریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196372/مناقصه-آسفالت-معابر-روستای'>مناقصه آسفالت معابر روستای  / مناقصه آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196395/استعلام-تجهیزات-تاسیساتی--'>استعلام تجهیزات تاسیساتی ... / استعلام, استعلام تجهیزات تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196412/استعلام-LOW-PRESSURE-FUEL-GAS-TO-BURNERS'>استعلام LOW PRESSURE FUEL GAS TO BURNERS / استعلام, LOW PRESSURE FUEL GAS TO BURNERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196428/استعلام-THE-PID-CONTROLLERS-ARE-SONNECTED-IN-CASCADE-MODE'>استعلام THE PID CONTROLLERS ARE SONNECTED IN CASCADE MODE / استعلام, THE PID CONTROLLERS ARE SONNECTED IN CASCADE MODE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196448/استعلام-کولر-آبی-فن-دار-فایبر-گلاس-سلولوری-15000--'>استعلام کولر آبی فن دار فایبر گلاس سلولوری 15000 .. / استعلام ,استعلام کولر آبی فن دار فایبر گلاس سلولوری 15000 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196464/استعلام-6-عدد-تیغه-پلاتین-کلکتوری--'>استعلام  6 عدد تیغه پلاتین کلکتوری ... / استعلام , استعلام  6 عدد تیغه پلاتین کلکتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196481/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-2-باب-انبار-سوله-سایت-امدادی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل 2 باب انبار سوله سایت امدادی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل 2 باب انبار سوله سایت امدادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196500/مناقصه-واگذاری-سلف-سرویس-تجدید'>مناقصه واگذاری سلف سرویس تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری سلف سرویس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196518/مناقصه-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-و-نمونه-برداری---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری ... تجدید -نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی و نمونه برداری ... تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196532/استعلام-خرید-موتور-برق-بنزینی-و-گازی-و-تابلوی-ATS'>استعلام خرید  موتور برق بنزینی و گازی و تابلوی ATS  / استعلام, خرید  موتور برق بنزینی و گازی و تابلوی ATS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195951/مناقصه-امور-خدماتی-(-نظافت-و-بهداشت--آبدارخانه-و-راننده-)'>مناقصه امور خدماتی ( نظافت و بهداشت ، آبدارخانه و راننده )  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی ( نظافت و بهداشت ، آبدارخانه و راننده ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195972/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195988/استعلام-رایانه-و-چاپگر--'>استعلام رایانه و چاپگر ... / استعلام, استعلام رایانه و چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196004/فراخوان-مناقصه-احداث-دو-برجک-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث دو برجک نگهبانی  نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث دو برجک نگهبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196020/مناقصه-تعیین-پیمانکار-بمنظور-اجرای-بهسازی-و-احیای-بافتهای-فرسوده'>مناقصه تعیین پیمانکار بمنظور اجرای بهسازی و احیای بافتهای فرسوده    / مناقصه عمومی ، مناقصه تعیین پیمانکار بمنظور اجرای بهسازی و احیای بافتهای فرسوده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196038/استعلام-سمپاش-20-لیتری'>استعلام  سمپاش 20 لیتری  / استعلام, سمپاش 20 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196054/استعلام-پشتیبانی-از-سیستم-جامع-و-یکپارچه-روزنامه-رسمی-الکترونیکی'>استعلام  پشتیبانی از سیستم جامع و یکپارچه روزنامه رسمی الکترونیکی / استعلام ,استعلام  پشتیبانی از سیستم جامع و یکپارچه روزنامه رسمی الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196074/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه--احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع--'>مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع.... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196092/استعلام-تبدیل-روشنایی-به-خورشیدی--'>استعلام تبدیل روشنایی به خورشیدی... / استعلام, استعلام تبدیل روشنایی به خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196109/فراخوان-مناقصه-ساخت-6-سری-SCREEN-MESH-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  ساخت 6 سری SCREEN MESH نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساخت 6 سری SCREEN MESH نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196123/استعلام-باتری'>استعلام باتری / استعلام,استعلام باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196136/استعلام-یک-دستگاه-الکتروموتور-شناور'>استعلام یک دستگاه الکتروموتور شناور / استعلام, استعلام یک دستگاه الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196159/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196177/استعلام-عملیات-ریرگذاری-و-نصب-تابلو-هشدار--'>استعلام عملیات ریرگذاری و نصب تابلو هشدار... / استعلام, استعلام عملیات ریرگذاری و نصب تابلو هشدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196192/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و-طبخ'>مناقصه  واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و طبخ / آگهی مناقصه ، مناقصه  واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و طبخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196205/فراخوان-مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های ... تجدید نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196219/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196236/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196251/استعلام-فیلم-چاپگر'>استعلام فیلم چاپگر / استعلام, فیلم چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196267/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196287/استعلام-تخت-و-تشک'>استعلام تخت و تشک / استعلام, تخت و تشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196304/مناقصه-تجمیعی-وگذاری-حجمی-ـ-زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت'>مناقصه تجمیعی وگذاری حجمی ـ زمانی اداره امور انبارهای نفت  / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ـ منطقه ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196321/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی'>استعلام تجهیزات الکترونیکی / استعلام, تجهیزات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196339/استعلام-تجهیزات-شبکه--'>استعلام تجهیزات شبکه ... / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196356/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-مجموعه-ورزشی'>مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی  / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196374/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام,استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196396/استعلام-خرید-تونر'>استعلام خرید تونر  / استعلام, خرید تونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196413/استعلام-بوستر-پمپ-ابرسانی-دو-پمپه---'>استعلام بوستر پمپ ابرسانی دو پمپه  ... / استعلام,استعلام بوستر پمپ ابرسانی دو پمپه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196431/مناقصه-تهیه-و-تامین-کلیه-کالاها-لوازم-و-مصالح'>مناقصه تهیه و تامین کلیه کالاها لوازم و مصالح / مناقصه , مناقصه تهیه و تامین کلیه کالاها لوازم و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196449/استعلام-دستگاه-سوییچ'>استعلام دستگاه سوییچ / استعلام, دستگاه سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196467/مناقصه-ایجاد-ترانشه-استاندارد-و-دفن-بهداشتی-زباله-هاو--'>مناقصه ایجاد ترانشه استاندارد و دفن بهداشتی زباله هاو... / مناقصه ایجاد ترانشه استاندارد و دفن بهداشتی زباله هاو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196483/استعلام-بهسازی-ساختمانی-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام بهسازی ساختمانی سرویس های بهداشتی / استعلام, استعلام بهسازی ساختمانی سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196501/استعلام-ساخت'>استعلام ساخت / استعلام,ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196519/استعلام-خرید-و-نصب-تعمیرات-لوازم-تاسیساتی'>استعلام خرید و نصب تعمیرات لوازم تاسیساتی  / استعلام , استعلام خرید و نصب تعمیرات لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196534/استعلام-انجام-فرآیندهای-آگاهی-رسانی-جلوگیری-از-آلودگی-منابع-آب'>استعلام انجام فرآیندهای آگاهی رسانی جلوگیری از آلودگی منابع آب / استعلام, استعلام انجام فرآیندهای آگاهی رسانی جلوگیری از آلودگی منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196550/استعلام-خرید-و-نصب-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام خرید و نصب نیروگاه خورشیدی / استعلام,استعلام خرید و نصب نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196564/استعلام-اجرای-دیوارسنگی-روستای'>استعلام اجرای دیوارسنگی روستای / استعلام, استعلام اجرای دیوارسنگی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195944/مناقصه-فراخوان-اجرای-عملیات-پشتیبانی-نگهداشت-و---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان اجرای عملیات پشتیبانی نگهداشت و .... نوبت دوم / مناقصه فراخوانl, مناقصه فراخوان  اجرای عملیات پشتیبانی نگهداشت و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195962/مناقصه-تامین-آب-ناحیه-صنعتی--'>مناقصه تامین آب ناحیه صنعتی ...  / مناقصه، مناقصه تامین آب ناحیه صنعتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195981/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-دال-مجوف-دوپوش'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی دال مجوف دوپوش  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت بتنی دال مجوف دوپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195996/تجدید-مناقصه-انجام-امور-محوله-مربوط-به-نگهداری-از-اماکن-و-تاسیسات---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه انجام امور محوله مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات...  (نوبت دوم) / مناقصه ، تجدید مناقصه انجام امور محوله مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196011/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-شبکه-توزیع-آب-روستایی-فاریاب'>مناقصه فراخوان عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستایی فاریاب  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستایی فاریاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196029/استعلام-پشتیبانی-از-نرم-افزارهای-همکاران-سیستم'>استعلام  پشتیبانی از نرم افزارهای همکاران سیستم  / استعلام, پشتیبانی از نرم افزارهای همکاران سیستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196046/استعلام-مانیتور-ال-جی-20mp38hp-با-گارانتی-مادیران'>استعلام مانیتور ال جی 20mp38hp با گارانتی مادیران  / استعلام, استعلام مانیتور ال جی 20mp38hp با گارانتی مادیران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196061/استعلام-میز-کامپیوتر-کیس-دار-و-صفحه-کلید-رایانه'>استعلام میز کامپیوتر کیس دار و صفحه کلید رایانه / استعلام, استعلام میز کامپیوتر کیس دار و صفحه کلید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196083/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای،مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196101/استعلام-خرید-و-نصب-پکیج-برودتی--'>استعلام خرید و نصب پکیج برودتی ... / استعلام, استعلام خرید و نصب پکیج برودتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196115/استعلام-جعبه-سیار-کارت-ملی-هوشمند--'>استعلام جعبه سیار کارت ملی هوشمند... / استعلام, استعلام جعبه سیار کارت ملی هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196130/استعلام-پژو--'>استعلام پژو ... / استعلام , استعلام پژو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196149/استعلام-سیب-زمینی--'>استعلام سیب زمینی ... / استعلام , استعلام سیب زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196169/فراخوان-انجام-نظارت-بر-منابع-آب-و-انجام-بازرسی----نوبت-دوم'>فراخوان انجام نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی ... - نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان انجام نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196185/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام, اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196198/استعلام-سرور-HP-و-سن-استوریج'>استعلام سرور HP و سن استوریج  / استعلام, سرور HP و سن استوریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196212/مناقصه-عملیات-پشتیبانی--تعمیر--نگهداری-و-نظافت---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات پشتیبانی ، تعمیر ، نگهداری و نظافت ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات پشتیبانی ، تعمیر ، نگهداری و نظافت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196228/فراخوان-عمومی-P-F-UPS-CHLORID-BATTERY-CHARGER-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی P/F UPS "CHLORID" BATTERY CHARGER نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان عمومی P/F UPS "CHLORID" BATTERY CHARGER نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196244/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه خرید لوله  چدن داکتیل / مناقصه, مناقصه خرید لوله  چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196259/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196279/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196295/مناقصه-زیرسازی--آسفالت---'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت .... / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی ، آسفالت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196314/استعلام-وسایل-نیاز-آب-و-هواشناسی'>استعلام وسایل نیاز آب و هواشناسی / استعلام , استعلام  نیاز آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196331/استعلام-شناسایی-آموزش-و-توانمند-سازی-تخصصی-طراحی-و-ساخت-قالب'>استعلام شناسایی، آموزش و توانمند سازی تخصصی طراحی و ساخت قالب / استعلام, استعلام شناسایی، آموزش و توانمند سازی تخصصی طراحی و ساخت قالب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196348/استعلام-خرید-بالابر-هیدرولیکی--'>استعلام خرید بالابر هیدرولیکی ... / استعلام, استعلام خرید بالابر هیدرولیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196366/استعلام-دیکدر'>استعلام دیکدر / استعلام, دیکدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196385/مناقصه-احداث-مجتمع-آموزشی-و-تکمیل-و-تخریب-مدارس'>مناقصه احداث مجتمع آموزشی و تکمیل و تخریب مدارس / مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجتمع آموزشی و تکمیل و تخریب مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196405/استعلام-شیر-پروانه-ای--'>استعلام شیر پروانه ای ... / استعلام , استعلام شیر پروانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196421/استعلام-هارد-استورج--'>استعلام هارد استورج... / استعلام, استعلام هارد استورج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196439/نهمین-جشنواره-فصلی-گل-و-گیاه'>نهمین جشنواره فصلی گل و گیاه / نهمین جشنواره فصلی گل و گیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196458/اصلاحیه-مناقصه-کابل-برق-و-دیتا'>اصلاحیه مناقصه کابل برق و دیتا  / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه کابل برق و دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196474/استعلام-دمونتاژ-بارگیری-و-حمل-پست-سیار'>استعلام دمونتاژ بارگیری و حمل پست سیار  / استعلام , استعلام دمونتاژ بارگیری و حمل پست سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196491/استعلام-پکیج-بوتان'>استعلام پکیج بوتان / استعلام,استعلام پکیج بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196511/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری-روستای'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری روستای / استعلام, ایجاد زیرساخت های گردشگری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196527/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-و-توزیع-صورت-حساب-مشترکین-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورت حساب مشترکین  ـ نوبت دوم / مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورت حساب مشترکین  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196541/استعلام-خرید-کنتاکتور--'>استعلام خرید کنتاکتور... / استعلام, استعلام خرید کنتاکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196558/استعلام-محوطه-سازی-ساختمان-اداری--'>استعلام محوطه سازی ساختمان اداری .. / استعلام ,استعلام محوطه سازی ساختمان اداری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195947/فراخوان-انجام-عملیات-نصب--اصلاح-انشعاب-و-تعویض-کنتور--'>فراخوان انجام عملیات نصب ، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور ... / فراخوان ، فراخوان انجام عملیات نصب ، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195967/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نظافت-ساختمان--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی ، نظافت ساختمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی ، نظافت ساختمان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195985/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-60-کیلومتر-توسعه-شبکه-توزیع-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی احداث 60 کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی احداث 60 کیلومتر توسعه شبکه توزیع گاز ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196000/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه  / استعلام, کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196017/مناقصه-برون-سپاری-واحدهای-آتش-نشانی-نقلیه-و-سایر-واحدهای-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری واحدهای آتش نشانی، نقلیه و سایر واحدهای خدمات شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری واحدهای آتش نشانی، نقلیه و سایر واحدهای خدمات شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196033/استعلام-دریل-شارژی--'>استعلام دریل شارژی... / استعلام, استعلام دریل شارژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196051/استعلام-اسکنر-مدل-دی-آر-کانن'>استعلام  اسکنر مدل دی آر کانن / استعلام, اسکنر مدل دی آر کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196065/استعلام-تخته-کوبی--'>استعلام تخته کوبی ... / استعلام , استعلام تخته کوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196086/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-کابینت-و-متعلقات-مربوطه--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی کابینت و متعلقات مربوطه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی کابینت و متعلقات مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196104/استعلام-پراپ-(الکترود)-پی-اچ-متر-یارتریوس-مدل-PB-11'>استعلام پراپ (الکترود) پی اچ متر یارتریوس مدل PB-11 / استعلام, پراپ (الکترود) پی اچ متر یارتریوس مدل PB-11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196119/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور / استعلام,کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196133/استعلام-ساخت-درب-و-پنجره-VHS-دو-جداره'>استعلام ساخت درب و پنجره VHS دو جداره  / استعلام, ساخت درب و پنجره VHS دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196153/استعلام-ست-آموزشی--'>استعلام ست آموزشی ... / استعلام, استعلام ست آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196174/استعلام-آرم-سینه-فلزی'>استعلام  آرم سینه فلزی  / استعلام,  آرم سینه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196188/استعلام-خدمات-موزه-آئینه-روشنایی'>استعلام  خدمات موزه آئینه روشنایی / استعلام, خدمات موزه آئینه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196201/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196216/فراخوان-تعمیر-الکتروموتور'>فراخوان تعمیر الکتروموتور / فراخوان، فراخوان تعمیر الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196232/مناقصه-تامین-و-خرید-غذای-مورد-نیاز-دانشجویان'>مناقصه تامین و خرید غذای مورد نیاز دانشجویان / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه تامین و خرید غذای مورد نیاز دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196248/مناقصه-اجرای-سفت-کاری'>مناقصه اجرای سفت کاری  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سفت کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196264/فراخوان-مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-فتوولتائیک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196283/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196301/استعلام-پمپ-شوفاژ-موتورخانه--'>استعلام پمپ شوفاژ موتورخانه... / استعلام, استعلام پمپ شوفاژ موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196318/استعلام-چرخ-خیاطی-سردوز-مخصوص-کیف-دوزی'>استعلام چرخ خیاطی سردوز مخصوص کیف دوزی / استعلام, استعلام چرخ خیاطی سردوز مخصوص کیف دوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196336/استعلام-خرید-میکروخازن'>استعلام خرید میکروخازن / استعلام,استعلام خرید میکروخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196352/مناقصه-تهیه-حمل-جایگزینی-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ایستگاه-های-پمپاژ-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه، حمل، جایگزینی، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های پمپاژ (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، حمل، جایگزینی، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های پمپاژ (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196370/استعلام-خرید-تجهیزات-میکروتیک-مودم-و-اسکنر'>استعلام خرید تجهیزات میکروتیک، مودم و اسکنر  / استعلام, خرید تجهیزات میکروتیک، مودم و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196389/استعلام-اجرای-دیوار-چینی'>استعلام اجرای دیوار چینی  / استعلام, استعلام اجرای دیوار چینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196409/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی'>استعلام کاغذ تحریر کپی  / استعلام, کاغذ تحریر کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196425/استعلام-پاکت-لمینه-و-پاکت-بین-A4--A3'>استعلام پاکت لمینه و پاکت بین A4 , A3 / استعلام, استعلام پاکت لمینه و پاکت بین A4 , A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196443/استعلام-سلفون-کشی--'>استعلام سلفون کشی ... / استعلام , استعلام سلفون کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196462/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196478/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری / استعلام, استعلام لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196497/مناقصه-اجرای-عملیات-آماده-سازی-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196515/استعلام-توکن-کاربر'>استعلام توکن کاربر / استعلام, توکن کاربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196530/استعلام-کیسه--'>استعلام کیسه ... / استعلام , استعلام کیسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196547/استعلام-تامین-آب-شرب'>استعلام تامین آب شرب / استعلام , استعلام تامین آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196561/استعلام-لوله-مانسمان-گالوانیزه'>استعلام لوله مانسمان گالوانیزه / استعلام,استعلام لوله مانسمان گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196574/استعلام-ملحفه'>استعلام ملحفه / استعلام, استعلام ملحفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196587/استعلام-مرمت-اشیا-و-اموال-فرهنگی'>استعلام مرمت اشیا و اموال فرهنگی / استعلام,مرمت اشیا و اموال فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195954/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-تامین-آب-اراضی-کشاورزی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات اجرای تامین آب اراضی کشاورزی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات اجرای تامین آب اراضی کشاورزی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195976/تجدید-مناقصه-تکمیل-کارهای-باقیمانده-بخشداری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده بخشداری ... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده بخشداری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195991/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال-کانن'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال کانن / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال کانن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196006/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196024/استعلام-خرید-آهن-آلات--'>استعلام خرید آهن آلات... / استعلام, استعلام خرید آهن آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196041/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-بهسازی-راه-روستایی'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه بهسازی راه روستایی  / اصلاحیه ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژه بهسازی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196057/استعلام-بینو-کولر'>استعلام بینو کولر / استعلام, استعلام بینو کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196078/استعلام-سم'>استعلام سم / استعلام,سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196096/استعلام-تعمیر-و-ایمن-سازی-صندوق-صدقات'>استعلام تعمیر و ایمن سازی صندوق صدقات / استعلام,تعمیر و ایمن سازی صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196111/مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت / مناقصه , مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196125/مناقصه-خرید-انواع-سیم-آلومینیوم-فاکس-مینک-و-هاینا---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم فاکس، مینک و هاینا ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه خرید انواع سیم آلومینیوم فاکس، مینک و هاینا ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196139/مناقصه-خرید-یکدستگاه-سی-تی-سیمولاتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه سی تی سیمولاتور نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید یکدستگاه سی تی سیمولاتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196161/استعلام-تجهیزات-رادیویی'>استعلام تجهیزات رادیویی  / استعلام, استعلام تجهیزات رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196180/استعلام-تشک-محافظ'>استعلام تشک محافظ / استعلام,استعلام تشک محافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196194/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-روشنایی-LIGHTING-LUMINAIRE-نوبت-دوم'>مناقصه تامین کسری اقلام روشنایی  LIGHTING  LUMINAIRE نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه تامین کسری اقلام روشنایی  LIGHTING  LUMINAIRE نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196207/استعلام-استاکر-برقی'>استعلام استاکر برقی  / استعلام,استعلام استاکر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196223/مناقصه-خرید-بلوک-سبک-و-سفال'>مناقصه خرید بلوک سبک و سفال / مناقصه عمومی, مناقصه خرید بلوک سبک و سفال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196238/استعلام-جهت-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته--'>استعلام جهت خرید و نصب دوربین مداربسته ... / استعلام , استعلام جهت خرید و نصب دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196253/مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-و-لایروبی-کانال-های-معابر-روستا'>مناقصه  اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی کانال های معابر روستا  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات جمع آوری زباله، رفت و روب و لایروبی کانال های معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196270/استعلام-اجرای-سیستم-بابلر---سامانه-ستاد'>استعلام اجرای سیستم بابلر..., سامانه ستاد / استعلام, استعلام اجرای سیستم بابلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196289/تجدید-فراخوان-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی  مناقصه عمومی دو  مرحله ای, فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196307/استعلام-تجهیزات-نقشه-کشی-ساختمان--'>استعلام تجهیزات نقشه کشی ساختمان ... / استعلام, استعلام تجهیزات نقشه کشی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196324/فراخوان-خدمات-تامین-نیروی-آبرسانی'>فراخوان خدمات تامین نیروی آبرسانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تامین نیروی آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196343/استعلام-آب-آشامیدنی'>استعلام آب آشامیدنی / استعلام,آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196358/استعلام-سیم-کشی-ساختمان-و-نصب-کولر--'>استعلام سیم کشی ساختمان و نصب کولر ... / استعلام, استعلام سیم کشی ساختمان و نصب کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196378/استعلام-توسعه-و-اصلاح-شبکه-برق--'>استعلام توسعه و اصلاح شبکه برق... / استعلام, استعلام توسعه و اصلاح شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196400/مناقصه-خرید-پایه-بتونی-جهت-انبار'>مناقصه خرید پایه بتونی جهت انبار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید پایه بتونی جهت انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196415/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه... / استعلام, استعلام کیس رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196433/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام تهیه، حمل و نصب چمن مصنوعی / استعلام, استعلام تهیه، حمل و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196452/فراخوان-ساخت-و-راه-اندازی-مرکز-معاینه-فنی-نوبت-دوم'>فراخوان ساخت و راه اندازی مرکز معاینه فنی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان ساخت و راه اندازی مرکز معاینه فنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196469/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196486/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ / استعلام, یک دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196503/استعلام-شستشوی-بنای-ساختمان-اداری'>استعلام شستشوی بنای ساختمان اداری  / استعلام, شستشوی بنای ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196521/استعلام-قیمت-واگذاری-امور-چاپ-و-ماشین-نویسی'>استعلام قیمت واگذاری امور چاپ و ماشین نویسی / استعلام, استعلام قیمت واگذاری امور چاپ و ماشین نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196536/استعلام-احداث-سر-درب-ورودی-و-اتاق-نگهبانی'>استعلام احداث سر درب ورودی و اتاق نگهبانی / استعلام, احداث سر درب ورودی و اتاق نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196553/استعلام-ساخت-و-نصب-و-محافظ-پنجره-و-درب---'>استعلام ساخت و نصب و محافظ پنجره و درب .... / استعلام , استعلام ساخت و نصب و محافظ پنجره و درب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196566/استعلام-سرور-HP-DL60-G9--'>استعلام سرور HP DL60 G9 ... / استعلام, استعلام سرور HP DL60 G9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196580/استعلام-خرید-25-شاخه-تیرآهن'>استعلام  خرید 25 شاخه تیرآهن / استعلام, استعلام  خرید 25 شاخه تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195945/فراخوان-عمومی-روغن-حرارتی-و---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی روغن حرارتی و ... نوبت دوم / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی روغن حرارتی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195964/اصلاحیه-مناقصه-حمل-زباله'>اصلاحیه مناقصه حمل زباله / اصلاحیه ، اصلاحیه مناقصه حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195983/مناقصه-پروژه-واگذاری-خدمات-شهری'> مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195997/مناقصه-پروژه-دفع-آب-های-سطحی-و-تعویض-جداول--'>مناقصه  پروژه دفع آب های سطحی و تعویض جداول... / مناقصه ، مناقصه  پروژه دفع آب های سطحی و تعویض جداول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196012/مناقصه-واگذاری-عملیات-تهیه-و-پخش-آسفالت-بیندر-و-توپکا-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری عملیات تهیه و پخش آسفالت بیندر و توپکا  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196031/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-کیفی-توان-انجام-تعهدات-و---تجدید'>فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات و ... تجدید  / تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات و ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196047/مناقصه-عمومی-احداث-و-فنس-کشی-مخزن-500-متر-مکعبی-و-اجرای-خط-انتقال'>مناقصه عمومی احداث و فنس کشی مخزن 500 متر مکعبی و اجرای خط انتقال / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث و فنس کشی مخزن 500 متر مکعبی و اجرای خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196063/استعلام-اتصالات-شبکه-آبرسانی'>استعلام اتصالات شبکه آبرسانی / استعلام, اتصالات شبکه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196084/استعلام-تجهیزات-بدن-سازی--'>استعلام تجهیزات بدن سازی ... / استعلام , استعلام تجهیزات بدن سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196102/فراخوان-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان تهیه و تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / فراخوان، فراخوان تهیه و تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196117/استعلام-پی-اس-سی-اس-7400-کامپکت'>استعلام پی اس سی اس 7400 کامپکت / استعلام , استعلام  پی اس سی اس 7400 کامپکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196131/مناقصه-امورات-مربوط-به-اجرائیات-شهرداری'>مناقصه امورات مربوط به اجرائیات شهرداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امورات مربوط به اجرائیات شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196150/استعلام-فن-کویل-ساران-کاستی-چهارطرفه'>استعلام فن کویل ساران کاستی چهارطرفه / استعلام, فن کویل ساران کاستی چهارطرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196172/استعلام-عملیات-اجرایی'>استعلام عملیات اجرایی  / استعلام, عملیات اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196186/استعلام-بام-سازی-و-جداره-سازی--'>استعلام بام سازی و جداره سازی ... / استعلام, استعلام بام سازی و جداره سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196199/استعلام-سربرگ-اداری'>استعلام سربرگ اداری / استعلام, سربرگ اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196214/تجدید-مناقصه-تهیه-اتصالات-و-شیرآلات-فولادی-و-چدنی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تهیه اتصالات و شیرآلات فولادی و چدنی نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تهیه اتصالات و شیرآلات فولادی و چدنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196229/استعلام-ماکت-آموزشی--'>استعلام ماکت آموزشی ... / استعلام, استعلام ماکت آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196245/استعلام-تابلو-سافت-استارت-90-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارت 90 کیلووات / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت 90 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196260/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید, انتقال و توزیع برق / استعلام,تولید, انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196281/استعلام-هرس-کردن-درخت'>استعلام هرس کردن درخت  / استعلام, هرس کردن درخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196296/استعلام-VRF'>استعلام VRF / استعلام, VRF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196315/استعلام-تبلیغات-بیمه-ایران-در-بیلبوردهای-جایگاههای-سوخت-تهران-و-جاده-های-خروجی---'>استعلام تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای جایگاههای سوخت تهران و جاده های خروجی .... / استعلام,استعلام تبلیغات بیمه ایران در بیلبوردهای جایگاههای سوخت تهران و جاده های خروجی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196334/استعلام-اجرای-ساماندهی-نمایشگاه--'>استعلام اجرای ساماندهی نمایشگاه ... / استعلام, استعلام اجرای ساماندهی نمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196349/استعلام-چرخ-ضخیم-دوز-مخصوص-کفش-کامپیوتری'>استعلام چرخ ضخیم دوز مخصوص کفش کامپیوتری / استعلام ,استعلام چرخ ضخیم دوز مخصوص کفش کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196368/استعلام-تورنادو'>استعلام تورنادو / استعلام,تورنادو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196387/استعلام-تجهیزات-جهت-نگهداری-اطلاعات--'>استعلام  تجهیزات جهت نگهداری اطلاعات ... / استعلام, استعلام  تجهیزات جهت نگهداری اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196406/استعلام-دیوارکشی-پایگاه-پشتیبانی-عملیات'>استعلام دیوارکشی پایگاه پشتیبانی عملیات / استعلام, استعلام دیوارکشی پایگاه پشتیبانی عملیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196422/مناقصه-خرید-تیر-بتونی-9-400-جهت-انبار'>مناقصه خرید تیر بتونی 9.400 جهت انبار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تیر بتونی 9.400 جهت انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196440/استعلام-هارددیسک-اینترنال'>استعلام هارددیسک اینترنال / استعلام,استعلام هارددیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196460/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام,استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196475/استعلام-باکس-تلفن-و-متعلقات'>استعلام باکس تلفن و متعلقات / استعلام, باکس تلفن و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196492/استعلام-مجموعه-شیر-شات---'>استعلام مجموعه شیر شات ....  / استعلام مجموعه شیر شات .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196512/استعلام-تعمیر-و-سرویس-آب-پخش-کن-(کله-گاوی)--'>استعلام تعمیر و سرویس آب پخش کن (کله گاوی)... / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس آب پخش کن (کله گاوی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196528/استعلام-خرید-یوپی-اس-باطری-و-کابینت-محفظه-خالی'>استعلام  خرید یوپی اس باطری و کابینت محفظه خالی / استعلام ,استعلام  خرید یوپی اس باطری و کابینت محفظه خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196543/استعلام-اقلام-موردنیاز-کارگاه-تاکسیدرمی---'>استعلام اقلام موردنیاز کارگاه تاکسیدرمی  ... / استعلام , استعلام اقلام موردنیاز کارگاه تاکسیدرمی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196559/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت  / استعلام,استعلام آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196572/استعلام-حمل-آب-شرب-تجدید'>استعلام حمل آب شرب تجدید / استعلام , استعلام حمل آب شرب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196585/استعلام-نوار-تیپ-146-حلقه'>استعلام نوار تیپ 146 حلقه / استعلام , استعلام نوار تیپ 146 حلقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195946/مناقصه-عمومی-خرید-آسفالت-جهت-پخش-اکیپ-دستی-در-معابر-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی در معابر شهر (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی در معابر شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195966/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-ورق-توسط-تریلر'>مناقصه خدمات حمل و نقل ورق توسط تریلر / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حمل و نقل ورق توسط تریلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195984/مناقصه-عملیات-حمل-مصالح-سنگی-تجدید'>مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی تجدید / مناقصه , مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195999/استعلام-اتصالات-اصلاح-شبکه--'>استعلام اتصالات اصلاح شبکه ... / استعلام, استعلام اتصالات اصلاح شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196016/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری / استعلام, ایجاد زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196032/استعلام-پرینتر-2035hp'>استعلام  پرینتر 2035hp  / استعلام, استعلام  پرینتر 2035hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196050/استعلام-آدابتور--'>استعلام آدابتور ... / استعلام , استعلام آدابتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196064/استعلام-دستگاه-تست-دینام-و-استارت-پایه-دار'>استعلام دستگاه تست دینام و استارت پایه دار  / استعلام, دستگاه تست دینام و استارت پایه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196085/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196103/مناقصه-انجام-عملیات-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-برقی-و--'>مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی، برقی و ... / مناقصه ،مناقصه انجام عملیات تکمیل تاسیسات مکانیکی، برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196118/مناقصه-تهیه-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی-بخش-الحاقی--'>مناقصه تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی بخش الحاقی ... / مناقصه , مناقصه تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی بخش الحاقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196132/مناقصه-خرید-5000-اکسیژناتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 5000 اکسیژناتور نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 5000 اکسیژناتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196151/فراخوان-مناقصه-تعریض-و-بهسازی-محور--'>فراخوان مناقصه تعریض و بهسازی محور... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تعریض و بهسازی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196173/استعلام-خدمات-مدل-سازی-از-مجموعه-و-مسجد--'>استعلام خدمات مدل سازی از مجموعه و مسجد ... / استعلام , استعلام خدمات مدل سازی از مجموعه و مسجد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196187/استعلام-اجرای-عملیات-تعمیرات-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات تعمیرات ساختمان / استعلام,اجرای عملیات تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196200/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196215/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196230/استعلام-کیس--'>استعلام کیس .. / استعلام, کیس ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196246/استعلام-تعمیرات-ساختمانی--'>استعلام تعمیرات ساختمانی... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196262/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196282/استعلام-آبمیوه-تتراپک-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام آبمیوه تتراپک, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام آبمیوه تتراپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196298/استعلام-دستگاه-نشان-دهنده-فشار-گاز--'>استعلام دستگاه نشان دهنده فشار گاز... / استعلام, استعلام دستگاه نشان دهنده فشار گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196316/استعلام-ساخت-تعمیر-تابلو-اداری--'>استعلام ساخت تعمیر تابلو اداری ... / استعلام, استعلام ساخت تعمیر تابلو اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196335/استعلام-ویدئو-پروژکتور-و--'>استعلام ویدئو پروژکتور و .. / استعلام, ویدئو پروژکتور و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196350/استعلام-تابلو-سافت-استارت-37-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارت 37 کیلووات / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت 37 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196369/استعلام-مرمت-و-بهسازی-اتاقک---'>استعلام مرمت و بهسازی اتاقک  ... / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی اتاقک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196388/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام, بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196408/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-جابجایی-شبکه-برق-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه برق نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه برق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196423/استعلام-پایه-بتنی'>استعلام پایه بتنی  / استعلام پایه بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196442/استعلام-کاغذ-a4'>استعلام کاغذ a4  / استعلام, کاغذ a4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196461/استعلام-صندلی-سینمایی--'>استعلام صندلی سینمایی ... / استعلام, استعلام صندلی سینمایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196476/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیتهای-مربوط-به-رایانه--'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه... / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196494/استعلام-کامپیوتر-نوت-بوک'>استعلام کامپیوتر نوت بوک / استعلام, کامپیوتر نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196514/استعلام-بازسازی-ابنیه--'>استعلام بازسازی ابنیه ... / استعلام , استعلام بازسازی ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196529/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196545/مناقصه-چهار-خطه-نمودن-محور--'>مناقصه چهار خطه نمودن محور ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه چهار خطه نمودن محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196560/استعلام-خرید-کابینت-mdf'>استعلام خرید کابینت mdf / استعلام,استعلام خرید کابینت mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196573/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام,تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196586/استعلام-تعمیر-و-تجهیز'>استعلام تعمیر و تجهیز  / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196599/مناقصه-خرید-کنتور-و-رگولاتور'>مناقصه خرید کنتور و رگولاتور /  مناقصه عمومی,مناقصه مناقصه خرید کنتور و رگولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196613/استعلام-تجهیزات-تاسیسات'>استعلام تجهیزات تاسیسات / استعلام, استعلام تجهیزات تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196627/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-آشپزخانه'>استعلام لوازم و تجهیزات آشپزخانه / استعلام,استعلام لوازم و تجهیزات آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196567/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196581/استعلام-اتیکت-اسم'>استعلام اتیکت اسم / استعلام, استعلام اتیکت اسم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196594/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-الکتریکی-و-حفاظتی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای الکتریکی و حفاظتی  / استعلام, تعمیر و نگهداری سیستمهای الکتریکی و حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196608/استعلام-تکمیل-ساختمان'>استعلام تکمیل ساختمان / استعلام,تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196621/استعلام-محصور-نمودن-زمین-با-بلوک-سیمانی'>استعلام محصور نمودن زمین با بلوک سیمانی / استعلام, استعلام محصور نمودن زمین با بلوک سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196636/استعلام-تلفن-بی-سیم-2-گوشی'>استعلام تلفن بی سیم 2 گوشی / استعلام , استعلام تلفن بی سیم 2 گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196649/استعلام-پلی-الکترولیت-کاتیونی'>استعلام  پلی الکترولیت کاتیونی  / استعلام , استعلام  پلی الکترولیت کاتیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196663/استعلام-ابزار-تراش-(هلدر-سراتیزیت)'>استعلام ابزار تراش (هلدر سراتیزیت)  / استعلام, استعلام ابزار تراش (هلدر سراتیزیت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196676/استعلام-بلونر-دوفن-برج-خنک-کن-ساراول-و--'>استعلام بلونر دوفن برج خنک کن ساراول و ... / استعلام, استعلام بلونر دوفن برج خنک کن ساراول و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195970/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-7422متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی مساحت 7422متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی مساحت 7422متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196015/مزایده-مال-غیرمنقول-مساحت-1630متر-مشاع'>مزایده مال غیرمنقول مساحت 1630متر مشاع / مزایده,مزایده مال غیرمنقول مساحت 1630متر مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196062/مزایده-خانه-و-محوطه-قدیمی-شالیزار-و-زمین-خشکی-نوبت-دوم'>مزایده خانه و محوطه قدیمی.شالیزار و زمین خشکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه و محوطه قدیمی.شالیزار و زمین خشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196089/مزایده-دستگاه-کالر-سورتر-کمپرسور-هوای-فشرده'>مزایده دستگاه کالر سورتر ،کمپرسور هوای فشرده / مزایده,مزایده دستگاه کالر سورتر ،کمپرسور هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196145/مزایده-اموال-منقول-سنگ-های-پله-سنگ-نما-و-سنگ-کف--نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول سنگ های پله، سنگ نما و سنگ کف... نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اموال منقول سنگ های پله، سنگ نما و سنگ کف... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196170/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196233/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-هفت-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی با قدمت هفت سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی با قدمت هفت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196276/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / آگهی مزایده غیر منقول,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196312/مزایده-فروش-مجتمع-سینمایی-سیمرغ'>مزایده فروش مجتمع سینمایی سیمرغ / مزایده, مزایده فروش مجتمع سینمایی سیمرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196353/مزایده-تلویزیون-بخاری-میز-صندلی---'>مزایده تلویزیون، بخاری، میز، صندلی، ... / مزایده, مزایده تلویزیون، بخاری، میز، صندلی، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196386/مزایده-یک-دانگ-و-540-هزار-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 540 هزار یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 540 هزار یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196424/مزایده-یکباب-منزل-و-1-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باقیمانده-یکباب-کاروانسرا-و-دکان'>مزایده یکباب منزل و 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده یکباب کاروانسرا و دکان / مزایده,مزایده یکباب منزل و 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده یکباب کاروانسرا و دکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196690/استعلام-شکلات--'>استعلام شکلات ... / استعلام , استعلام شکلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196702/استعلام-جمع-آوری-پست---'>استعلام جمع آوری پست  ... / استعلام, استعلام جمع آوری پست  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196717/استعلام-خرید-20-حلقه-لاستیک-و-تیوپ'>استعلام خرید 20 حلقه لاستیک و تیوپ / استعلام, خرید 20 حلقه لاستیک و تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196732/استعلام-انواع-شیر-برقی-SMC'>استعلام انواع شیر برقی SMC   / استعلام , استعلام انواع شیر برقی SMC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196747/استعلام-سرنگ-پزشکی'>استعلام سرنگ پزشکی / استعلام , استعلام سرنگ پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196762/استعلام-چاپ-و-برش'>استعلام چاپ و برش / استعلام,استعلام چاپ و برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196778/استعلام-خرید-لاستیک-و-تیوب-همراه-با-نوار-مربوطه'>استعلام خرید لاستیک و تیوب همراه با نوار مربوطه / استعلام, استعلام خرید لاستیک و تیوب همراه با نوار مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196793/استعلام-تورچ-آرگون-درجه-یک'>استعلام تورچ آرگون درجه یک  / استعلام, استعلام تورچ آرگون درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196806/استعلام-تهیه-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور-باری'>استعلام تهیه و نصب یک دستگاه آسانسور باری / استعلام,استعلام تهیه و نصب یک دستگاه آسانسور باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196823/استعلام-مکانیک-خودرو--'>استعلام مکانیک خودرو .. / استعلام, استعلام مکانیک خودرو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196836/استعلام-اجرای-شبکه-گاز--'>استعلام اجرای شبکه گاز... / استعلام, استعلام اجرای شبکه گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196851/مناقصه-عملیات-اجرای-تابلو-برق-و-تاسیسات-برق'>مناقصه عملیات اجرای تابلو برق و تاسیسات برق  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای تابلو برق و تاسیسات برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196864/استعلام-اجرای-فندانسیون-کتابخانه-روستای'>استعلام اجرای فندانسیون کتابخانه روستای  / استعلام, استعلام اجرای فندانسیون کتابخانه روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196878/استعلام-اجرای-کابل-کشی-شبکه-روشنایی'>استعلام اجرای کابل کشی شبکه روشنایی / استعلام, استعلام اجرای کابل کشی شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196891/استعلام-ریل-کابین-آسانسور'>استعلام ریل کابین آسانسور / استعلام,استعلام ریل کابین آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196905/استعلام-خرید-دستگاه-سختی-گیر-موتورخانه--'>استعلام خرید دستگاه سختی گیر موتورخانه ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه سختی گیر موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196918/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن-آسفالتی-با-سنگ-شکسته'>استعلام  تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته / استعلام, تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196931/استعلام-فن-خنک-کننده-کیس'>استعلام فن خنک کننده کیس / استعلام, استعلام فن خنک کننده کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196593/استعلام-فروش-قطعات-و-لوازم-الحاقی-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام فروش قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری ... / استعلام , استعلام فروش قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196607/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196620/استعلام-تجهیزات-کلاسی-آموزشی--'>استعلام تجهیزات کلاسی آموزشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات کلاسی آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196635/استعلام-بها-خرید-و-نصب-نیروگاه-خورشیدی-15-کیلوواتی'>استعلام بها خرید و نصب نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی / استعلام, بها خرید و نصب نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196648/استعلام-خرید-دوربینو-دستگاه-ویدئو-کنفرانس'>استعلام خرید دوربینو دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام, استعلام خرید دوربینو دستگاه ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196662/استعلام-ساخت-و-نصب-پنجره-دو-جداره'>استعلام ساخت و نصب پنجره دو جداره / استعلام , استعلام ساخت و نصب پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196675/استعلام-چاپگر-hp-m12w'>استعلام چاپگر hp m12w / استعلام , استعلام چاپگر hp m12w</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195969/مزایده-واگذاری-کافی-شاپ-مستقر-در-لابی-هتل'>مزایده واگذاری کافی شاپ مستقر در لابی هتل / مزایده,مزایده واگذاری کافی شاپ مستقر در لابی هتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196014/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196055/مزایده-املاک-مشتمل-بر-5-قطعه-ملک-نوبت-اول'>مزایده املاک مشتمل بر 5 قطعه ملک نوبت اول / مزایده,مزایده املاک مشتمل بر 5 قطعه ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196088/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-21-فرعی-قدمت-بیست-سال'>مزایده پلاک ثبتی شماره 21 فرعی قدمت بیست سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 21 فرعی قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196144/مزایده-بهره-برداری-مراکز-تجاری-تجدید'>مزایده بهره برداری مراکز تجاری تجدید / آگهی مزایده کتبی,مزایده بهره برداری مراکز تجاری  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196167/مزایده-واگذاری-تاکسی-بیسیم--نوبت-دوم'> مزایده واگذاری تاکسی بیسیم - نوبت دوم  / مزایده,  مزایده واگذاری تاکسی بیسیم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196231/مزایده-فروش-سردرختی-سیب-تابستانه'>مزایده فروش سردرختی سیب تابستانه / اگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی سیب تابستانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196274/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-دو-گانه-سوز'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان دو گانه سوز  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان دو گانه سوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196310/مزایده-اجاره-جایگاه-سوخت-گاز'>مزایده اجاره جایگاه سوخت گاز   / مزایده ، مزایده اجاره جایگاه سوخت گاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196351/مزایده-ملک-با-قدمت-هجده-سال'>مزایده ملک با قدمت هجده سال  / مزایده,مزایده ملک با قدمت هجده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196382/مزایده-یک-دستگاه-سواری-L90-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه سواری L90 مدل 1390  / مزایده یک دستگاه سواری L90 مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196420/مزایده-زمین-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196688/استعلام-تجهیزات-تله-متری'>استعلام تجهیزات تله متری / استعلام, استعلام تجهیزات تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196701/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی-دیواری'>استعلام دوربین مداربسته سقفی دیواری / استعلام, استعلام دوربین مداربسته سقفی دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196716/استعلام-حفاری-و-پرکردن-کانال'>استعلام حفاری و پرکردن کانال  / استعلام حفاری و پرکردن کانال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196731/استعلام-خرید-لینک'>استعلام خرید لینک / استعلام,خرید لینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196746/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196761/استعلام-ترمیم-دیواره-سکوی-بارانداز'>استعلام ترمیم دیواره سکوی بارانداز  / استعلام ,استعلام ترمیم دیواره سکوی بارانداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196777/تجدید-فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی-آهکی'>تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی- آهکی  / تجدید فراخوان, فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی- آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196792/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196805/مناقصه-اجرای-نما'>مناقصه اجرای نما  / مناقصه اجرای نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196822/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196835/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196850/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام  کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام  کامپیوتر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196863/استعلام-آنتی-ویروس-پادیش-نسخه-جامع-سازمانی'>استعلام آنتی ویروس پادیش نسخه جامع سازمانی / استعلام, استعلام آنتی ویروس پادیش نسخه جامع سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196877/استعلام-تعمیرات-ادارات-ورزش-و-جوانان-شهر'>استعلام تعمیرات ادارات ورزش و جوانان شهر / استعلام, استعلام تعمیرات ادارات ورزش و جوانان شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196890/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-و-عکاسی'>استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196904/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام, استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196917/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام, یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196930/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی--'>استعلام فعالیت های مخابراتی .. / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196945/استعلام-کیس-رایانه-کامپیوتر--'>استعلام کیس رایانه کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کیس رایانه کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196961/استعلام-برج-خنک-کننده--'>استعلام برج خنک کننده... / استعلام, استعلام برج خنک کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196976/استعلام-تامین-برق-یک-دستگاه-سوله'>استعلام تامین برق یک دستگاه سوله / استعلام ,استعلام تامین برق یک دستگاه سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196990/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام ,استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197003/استعلام-کامپیوتر-سرور'>استعلام کامپیوتر سرور / استعلام, استعلام کامپیوتر سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197017/استعلام-موزائیک--'>استعلام موزائیک ... / استعلام , استعلام موزائیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196598/استعلام-خرید-کاور-کت'>استعلام خرید کاور کت / استعلام, استعلام خرید کاور کت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196612/استعلام-اجرای-نمایشگاه-بین-المللی-صنایع-دستی--'>استعلام اجرای نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ... / استعلام, استعلام اجرای نمایشگاه بین المللی صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196626/استعلام-4-قلم-لوله-خرطومی-فلزی-روکش-دار'>استعلام 4 قلم لوله خرطومی فلزی روکش دار / استعلام , استعلام 4 قلم لوله خرطومی فلزی روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196640/استعلام-چاپگرhp'>استعلام  چاپگرhp   / استعلام,  چاپگرhp  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196653/استعلام-تهیه-طرح-مرمت-و-احیا-ابنیه-تاریخی-شهر'>استعلام  تهیه طرح مرمت و احیا ابنیه تاریخی شهر / استعلام , استعلام  تهیه طرح مرمت و احیا ابنیه تاریخی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196667/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195952/مزایده-فروش-ششدانگ-انبار-عمومی-محلات-مساحت-عرصه-20000-متر'>مزایده فروش ششدانگ انبار عمومی محلات مساحت عرصه 20000 متر  / مزایده, مزایده فروش ششدانگ انبار عمومی محلات مساحت عرصه 20000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195982/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-قزوین-اعیانی-هفتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین اعیانی هفتاد متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت قزوین اعیانی هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196030/مزایده-دستگاه-آی-مک-اپل-و-پرینتر'>مزایده دستگاه آی مک اپل و پرینتر / مزایده, مزایده دستگاه آی مک اپل و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196069/مزایده-فروش-یک-عدد-باکس-فلزی--یکدستگاه-بخاری-دیواری-آبسال'>مزایده فروش یک عدد باکس فلزی ، یکدستگاه بخاری دیواری آبسال / آگهی مزایده فروش مال منقول , مزایده فروش یک عدد باکس فلزی ، یکدستگاه بخاری دیواری آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196105/مزایده-یک-دستگاه-درام'>مزایده یک دستگاه درام / مزایده, مزایده یک دستگاه درام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196152/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-ال-ایکس-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری سمند ال ایکس دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196190/مزایده-ملک'>مزایده ملک / مزایده,مزایده ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196255/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-1755-اصلی-بخش-دو-قم-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی 1755 اصلی بخش دو قم نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1755 اصلی بخش دو قم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196291/مزایده-بیست-هزار-عدد-آجر-فوندله--یکصد-هزار-عدد-آجر-لفتون'>مزایده بیست هزار عدد آجر فوندله - یکصد هزار عدد آجر لفتون  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده بیست هزار عدد آجر فوندله - یکصد هزار عدد آجر لفتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196327/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-مینی-بوس-هیوندای-کروز-و-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده تعداد دو دستگاه مینی بوس هیوندای کروز و یک دستگاه پژو پارس / آگهی مزایده,مزایده تعداد دو دستگاه مینی بوس هیوندای کروز و یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196365/تجدید-مزایده3-دستگاه-کانکس-6-متری'>تجدید مزایده3 دستگاه کانکس 6 متری  / تجدید مزایده3 دستگاه کانکس 6 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196394/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-36متر-بخش-ده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.36متر بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57.36متر بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196680/استعلام-خرید-هورمون'>استعلام خرید هورمون / استعلام, استعلام مرمت ساختمان زندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196694/استعلام-بیمه-تمام-خطر-پروژه-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه-شیرفلکه'>استعلام  بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری و احداث حوضچه شیرفلکه / استعلام, بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری و احداث حوضچه شیرفلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196708/استعلام-تابلو-کنترل--'>استعلام تابلو کنترل ... / استعلام, استعلام تابلو کنترل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196723/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196736/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196752/مناقصه-احداث-زمین-چمن-مصنوعی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی .... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196770/استعلام-بیمه-تمام-خطر-پروژه-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه--'>استعلام بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری و احداث حوضچه ... / استعلام, استعلام بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری و احداث حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196783/استعلام-میلگرد-18'>استعلام میلگرد 18 / استعلام , استعلام میلگرد 18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196797/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-ماشین-ابزار'>استعلام خرید تجهیزات رشته ماشین ابزار  / استعلام, خرید تجهیزات رشته ماشین ابزار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196811/استعلام-تجهیزات-هنرستان--'>استعلام تجهیزات هنرستان ... / استعلام , استعلام تجهیزات هنرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196827/استعلام-تهیه-آب-چاه-و-آبیاری-نهالهای-کاشته-شده'>استعلام تهیه آب چاه و آبیاری نهالهای کاشته شده  / استعلام، استعلام تهیه آب چاه و آبیاری نهالهای کاشته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196841/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام , استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196855/استعلام-ساخت-سایبان-پارکینگ'>استعلام ساخت سایبان پارکینگ / استعلام , استعلام ساخت سایبان پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196869/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام, استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196882/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196895/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196909/استعلام-احداث-پارکینگ-و-انباری'>استعلام  احداث پارکینگ و انباری  / استعلام,استعلام  احداث پارکینگ و انباری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196922/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور'>استعلام خرید یک دستگاه سرور / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196937/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196951/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام , استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196967/استعلام-تابلو-کنترل-75-kw-کاربرد-راه-اندازی--'>استعلام تابلو کنترل 75 kw کاربرد راه اندازی ... / استعلام, استعلام تابلو کنترل 75 kw کاربرد راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196641/استعلام-تجهیزات-کیت-آموزشی--'>استعلام تجهیزات کیت آموزشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات کیت آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196654/استعلام-ایستگاه-اندازه-گیری-سنجش-دبی-نفت-و-گاز--'>استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ... / استعلام , استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196668/استعلام-90-عدد-چراغ-سنسور-دار-سفید'>استعلام 90 عدد چراغ سنسور دار سفید / استعلام,استعلام 90 عدد چراغ سنسور دار سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195955/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-ویلایی-تجدید'>مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی تجدید / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195990/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-رنو-فلوئنس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو فلوئنس / مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو فلوئنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196035/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-سه-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بخش سه اردبیل نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش سه اردبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196070/مزایده-یخچال-ویترینی-دستگاه-خرد-کن-مرغ-ترازوی-دیجیتال-و--'>مزایده یخچال ویترینی، دستگاه خرد کن مرغ، ترازوی دیجیتال و... / مزایده, مزایده یخچال ویترینی، دستگاه خرد کن مرغ، ترازوی دیجیتال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196106/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-110-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 110 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 110 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196155/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-محوطه-مشجر-ملک-مشاع-بخش-دو-قوچان'>مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر ملک مشاع بخش دو قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه محوطه مشجر ملک مشاع بخش دو قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196203/مزایده-مغازه-مساحت-15-36متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 15.36متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 15.36متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196257/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196294/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-عرصه-114-متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 114 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی عرصه 114 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196330/مزایده-دو-راس-گوساله'>مزایده دو راس گوساله / مزایده, مزایده دو راس گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196367/مزایده-دستگاه-دمنده-هوا-کمپرسورهای-سردخانه--'>مزایده دستگاه دمنده هوا، کمپرسورهای سردخانه... / مزایده, مزایده دستگاه دمنده هوا، کمپرسورهای سردخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196397/مزایده-قوطی-پنس-و-کره-و--نوبت-دوم'>مزایده  قوطی، پنس و کره و... نوبت دوم / مزایده,مزایده  قوطی، پنس و کره و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196681/استعلام-خرید-دوربین-دستگاه-ضبط-و-سویچ-و-کابل'>استعلام خرید دوربین، دستگاه ضبط و سویچ و کابل  / استعلام, خرید دوربین، دستگاه ضبط و سویچ و کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196695/استعلام-انواع-چرخ-محرک-جرثقیل-10-تن-مارک-VERLINDE'>استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل 10 تن مارک VERLINDE  / استعلام , استعلام انواع چرخ محرک جرثقیل 10 تن مارک VERLINDE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196709/استعلام-دوربین-ام-پی-ال-اس'>استعلام دوربین ام پی ال اس  / استعلام, استعلام دوربین ام پی ال اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196724/استعلام-بیمه-تمام-خطر-پروژه-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه-شیرفلکه'>استعلام بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری و احداث حوضچه شیرفلکه / استعلام, استعلام بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری و احداث حوضچه شیرفلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196737/استعلام-تجهیزات-دیتا-سنتر'>استعلام تجهیزات دیتا سنتر / استعلام, استعلام تجهیزات دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196753/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196771/مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-جدولگذاری-و-لبه-گذاری-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی جدولگذاری و لبه گذاری  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی جدولگذاری و لبه گذاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196785/مناقصه-واگذاری-حفاظت-پیرامونی-و-نگهبانی-فروشگاه-های-تحت-پوشش-97-4-7'>مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 97.4.7  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش 97.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196798/استعلام-کارت-خام-جنس-PVC'>استعلام کارت خام جنس PVC / استعلام , استعلام کارت خام جنس PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196812/استعلام-کیف-تمام-چرم-اداری'>استعلام کیف تمام چرم اداری / استعلام , استعلام کیف تمام چرم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196828/استعلام-دستگاه-بیوفیدبک-توروفیدبک'>استعلام دستگاه بیوفیدبک توروفیدبک  / استعلام ، استعلام دستگاه بیوفیدبک توروفیدبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196842/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196856/استعلام-3-دستگاه-کارت-خوان-چندظرفیتی-همراه-با-متعلقات-کامل'>استعلام 3 دستگاه کارت خوان چندظرفیتی همراه با متعلقات کامل / استعلام, 3 دستگاه کارت خوان چندظرفیتی همراه با متعلقات کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196870/استعلام-محیط-کشت'>استعلام محیط کشت / استعلام,محیط کشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196883/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام، استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196897/استعلام-اسکان-و-پذیرایی-و--'>استعلام اسکان و پذیرایی و ... / استعلام, اسکان و پذیرایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196910/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس   / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196924/استعلام-تجهیزات-دوربین-های-نظارت-تصویری'>استعلام تجهیزات دوربین های نظارت تصویری / استعلام , استعلام تجهیزات دوربین های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196938/استعلام-خرید-5دستگاه-اگزاست-فن'>استعلام  خرید 5دستگاه اگزاست فن  / استعلام, استعلام  خرید 5دستگاه اگزاست فن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196952/استعلام-پکیج-نوع-گرمایشی-مدل-L36-ایران-رادیاتور'>استعلام پکیج نوع گرمایشی مدل L36 ایران رادیاتور / استعلام, استعلام پکیج نوع گرمایشی مدل L36 ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196968/استعلام-تابلو-برق-BYPASS-UPS'>استعلام تابلو برق BYPASS UPS / استعلام, تابلو برق BYPASS UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196549/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196563/استعلام-دماسنج-جیوه-ای-میله-ای'>استعلام دماسنج جیوه ای میله ای / استعلام, استعلام دماسنج جیوه ای میله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196576/استعلام-Plc-300-s7--'>استعلام Plc 300 s7 ... / استعلام , استعلام Plc 300 s7 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196589/استعلام-صندلی-پارکی-فلزی--'>استعلام صندلی پارکی فلزی... / استعلام , استعلام صندلی پارکی فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196602/استعلام-اجاق-گاز-زمینی--'>استعلام اجاق گاز زمینی... / استعلام, استعلام اجاق گاز زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196617/استعلام-تیرآهن-بال-نیم-پهن-موازی--'>استعلام تیرآهن بال نیم پهن موازی...  / استعلام, استعلام تیرآهن بال نیم پهن موازی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196631/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196645/استعلام-باکس-پالت'>استعلام باکس پالت / استعلام, استعلام باکس پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196659/استعلام-هارد-و-رم'>استعلام  هارد و رم  / استعلام, هارد و رم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196672/استعلام-فن-کویل-کاستنی-سقفی-یکطرفه-300-سی-اف-ام'>استعلام فن کویل کاستنی سقفی یکطرفه 300 سی اف ام / استعلام, استعلام فن کویل کاستنی سقفی یکطرفه 300 سی اف ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195961/مزایده-فروش-املاکی-با-کاربری-تجاری-روستای-ورجان-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاکی با کاربری تجاری روستای ورجان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاکی با کاربری تجاری روستای ورجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196003/مزایده-فروش-دستگاه-چاپ-بنر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه چاپ بنر  نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دستگاه چاپ بنر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196044/مزایده-یخچال-فریزر-سردخانه-صنعتی--'>مزایده یخچال فریزر، سردخانه صنعتی ... / مزایده, مزایده یخچال فریزر، سردخانه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196077/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اپارتمان-عرصه-621-70متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان عرصه 621.70متر  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان عرصه 621.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196126/مزایده-ملک-مساحت-249-90متر'>مزایده ملک مساحت 249.90متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 249.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196162/مزایده-فروش-تانکر'>مزایده فروش تانکر  / مزایده, مزایده فروش تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196220/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-400-متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 400 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196269/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند / مزایده,مزایده خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196300/مزایده-استانی-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط'> مزایده استانی فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط  / مزایده, مزایده استانی فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196340/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-176-87متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 176.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 176.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196376/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مازاد-مساحت-216-62متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مازاد مساحت 216.62متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مازاد مساحت 216.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196407/مزایده-یکباب-باغ-منزل-مساحت-شش-هزار-متر'>مزایده یکباب باغ منزل مساحت شش هزار  متر / مزایده,مزایده یکباب باغ منزل مساحت شش هزار  متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196685/استعلام-کلید-HONEYWELL'>استعلام کلید HONEYWELL / استعلام , استعلام کلید HONEYWELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196698/استعلام-سوکت-دستگاه-جوش--'>استعلام سوکت دستگاه جوش ... / استعلام, استعلام سوکت دستگاه جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196713/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام  دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام  دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196727/استعلام-بها-خرید-و-نصب-نیروگاه-خورشیدی-15-کیلوواتی'> استعلام بها خرید و نصب نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی / استعلام, بها خرید و نصب نیروگاه خورشیدی 15 کیلوواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196742/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام, استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196758/استعلام-موزاییک-ماشینی'>استعلام  موزاییک ماشینی  / استعلام, استعلام  موزاییک ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196774/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست .. / استعلام, استعلام جمع آوری پست ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196788/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-(تنظیف)-و-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196802/استعلام-هارد-استورج--'>استعلام هارد استورج... / استعلام, استعلام هارد استورج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196816/استعلام-خرید-تجهیزات-سرور'>استعلام خرید تجهیزات سرور  / استعلام, خرید تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196832/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور  / استعلام, روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196845/استعلام-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196860/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام,استعلام باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196874/استعلام-8000-بطری-آب-معدنی--'>استعلام 8000 بطری آب معدنی ... / استعلام, استعلام 8000 بطری آب معدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196886/استعلام-2-عدد-سیم-کششی-دستی-اکچواتور'>استعلام 2 عدد سیم کششی دستی اکچواتور  / استعلام , استعلام 2 عدد سیم کششی دستی اکچواتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196900/استعلام-ورق-فولادی-نمره-8'>استعلام ورق فولادی نمره 8 / استعلام , استعلام ورق فولادی نمره 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196913/استعلام-سرور-HPE-G9-DL380'>استعلام سرور HPE G9 DL380 / استعلام، استعلام سرور HPE G9 DL380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196927/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سوییچ-سیسکو-مدل-2960x'>استعلام خرید یک دستگاه سوییچ سیسکو مدل 2960x / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سوییچ سیسکو مدل 2960x</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196942/استعلام-خرید-پگ-سدیم--پتاسیم-و--'>استعلام خرید پگ سدیم ، پتاسیم و ...  / استعلام, استعلام خرید پگ سدیم ، پتاسیم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196957/استعلام-تعمیر-برد-برق-ارسالی-ژنراتور-و-لوازم-جانبی'>استعلام تعمیر برد برق ارسالی ژنراتور و لوازم جانبی / استعلام, استعلام تعمیر برد برق ارسالی ژنراتور و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196972/استعلام-اینفلیتور-به-همراه-وای-کانکتور'>استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور / استعلام, اینفلیتور به همراه وای کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196571/استعلام-مرمت-بدنه-ها'>استعلام مرمت بدنه ها  / استعلام, استعلام مرمت بدنه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196584/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196597/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-توزیع-برق--'>استعلام پروژه احداث شبکه توزیع برق ... / استعلام, استعلام پروژه احداث شبکه توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196611/استعلام-ساخت-و-نصب-نرده-دور-محوطه'>استعلام ساخت و نصب نرده دور محوطه / استعلام , استعلام ساخت و نصب نرده دور محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196625/استعلام-سوئیچهای-شناور'>استعلام سوئیچهای شناور  / استعلام , استعلام سوئیچهای شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196639/استعلام-دریل-دنده-دستگ--'>استعلام دریل دنده دستگ... / استعلام, استعلام دریل دنده دستگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196652/استعلام-ابزار-سوکت-زنی--'>استعلام ابزار سوکت زنی... / استعلام, استعلام ابزار سوکت زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196666/استعلام-برینگ-و--'>استعلام برینگ و ... / استعلام, استعلام  برینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195949/مزایده-تعداد-800-هزار-درب-قوطی-کنسرو--'>مزایده تعداد 800 هزار درب قوطی کنسرو ... / مزایده, مزایده تعداد 800 هزار درب قوطی کنسرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195980/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-151-85متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 151.85متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 151.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196027/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196068/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-509-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 509 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 509 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196100/مزایده-فروش-یکدستگاه-پراید-مدل-1387--ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی--'>مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1387 ، ششدانگ یکباب منزل مسکونی... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پراید مدل 1387 ، ششدانگ یکباب منزل مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196148/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه / مزایده, مزایده خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196184/مزایده-فروش-کلیه-واحدهای-اداری-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش کلیه واحدهای اداری و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش کلیه واحدهای اداری و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196247/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-عرصه-290-50متر'>مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 290.50متر  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 290.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196284/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شامل-زمین-ساختمان-انبارهای-مازاد'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین .ساختمان.انبارهای مازاد  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین .ساختمان.انبارهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196326/مزایده-فروش-سواری-پراید-سال-ساخت-82'>مزایده فروش سواری پراید سال ساخت 82  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196364/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196392/مزایده-غرفه-تنقلات'>مزایده غرفه تنقلات  / اگهی مزایده , مزایده غرفه تنقلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196679/استعلام-سنباده-برگی-P600'>استعلام سنباده برگی P600  / استعلام , استعلام سنباده برگی P600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196693/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست... / استعلام, استعلام جمع آوری پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196707/استعلام-خرید-تجهیزات-تعمیر-تلفن-همراه-و-رومیزی'>استعلام خرید تجهیزات تعمیر تلفن همراه و رومیزی  / استعلام, خرید تجهیزات تعمیر تلفن همراه و رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196722/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196735/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستا'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستا / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196751/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-اجرای-اصلاح-رفیوژ---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای اصلاح رفیوژ ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای اصلاحر فیوژ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196766/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کانال-سنگی--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کانال سنگی... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای کانال سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196782/استعلام-الکترونیکی-کردن-بایگانی'>استعلام الکترونیکی کردن بایگانی  / استعلام,استعلام الکترونیکی کردن بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196796/استعلام-لاستیک-و-تیوپ-همراه-با-نوار-مربوطه'>استعلام لاستیک و تیوپ همراه با نوار مربوطه  / استعلام ,استعلام لاستیک و تیوپ همراه با نوار مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196810/استعلام-لوازم-مصرفی-صنایع-چوب'>استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب / استعلام , استعلام لوازم مصرفی صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196826/استعلام-تعمیر-آسانسور'>استعلام تعمیر آسانسور  / استعلام,استعلام تعمیر آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196839/استعلام-سیستم-هوشمند-سازی-ساختمان'>استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان  / استعلام ,استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196854/استعلام-ساخت-پنجره-فلزی--'>استعلام ساخت پنجره فلزی ... / استعلام, استعلام ساخت پنجره فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196868/استعلام-میز-کامپیوتر'>استعلام میز کامپیوتر  / استعلام , استعلام میز کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196881/استعلام-ساخت-تابلو-و--'>استعلام ساخت تابلو و... / استعلام ساخت تابلو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196894/استعلام-تابلو-برق-چنج-آور-800-آمپر'>استعلام تابلو برق چنج آور 800 آمپر / استعلام, استعلام تابلو برق چنج آور 800 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196908/استعلام-زیر-ساخت-گردشگری-روستای-صلخ-قشم'>استعلام زیر ساخت گردشگری روستای صلخ قشم / استعلام , استعلام زیر ساخت گردشگری روستای صلخ قشم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196921/استعلام-تجهیزات-برقی'>استعلام تجهیزات برقی / استعلام,تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196936/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی'>استعلام دوربین مداربسته سقفی   / استعلام, استعلام دوربین مداربسته سقفی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196950/استعلام-خرید-15-دستگاه-پمپ-سیر-کولاسیون'>استعلام خرید 15 دستگاه پمپ سیر کولاسیون / استعلام, خرید 15 دستگاه پمپ سیر کولاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196966/استعلام-لوازم-پزشکی-و-سلامت'>استعلام لوازم پزشکی و سلامت  / استعلام,استعلام لوازم پزشکی و سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196980/استعلام-خدمات-مهندسین-مشاور-ساختمان'>استعلام خدمات مهندسین مشاور ساختمان  / استعلام, استعلام خدمات مهندسین مشاور ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196578/استعلام-خرید-1000-کیلو-قوطی-8-8-4-و-1500-کیلو-میل-گرد'>استعلام خرید 1000 کیلو قوطی 8*8*4 و 1500 کیلو میل گرد / استعلام , استعلام خرید 1000 کیلو قوطی 8*8*4 و 1500 کیلو میل گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196591/استعلام-خرید-قطعات-و-لوازم-غلطک'>استعلام  خرید قطعات و لوازم غلطک  / استعلام, استعلام  خرید قطعات و لوازم غلطک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196604/استعلام-مبل-راحتی-7-نفره-3-دست'>استعلام مبل راحتی 7 نفره 3 دست / استعلام , استعلام مبل راحتی 7 نفره 3 دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196618/مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-آب-تصفیه-شده---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه شده ... ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب تصفیه شده ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196632/استعلام-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام نصب دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196646/استعلام-فرش-طرح-سجاده-گل-دار-زرشکی'>استعلام فرش طرح سجاده گل دار زرشکی / استعلام,استعلام فرش طرح سجاده گل دار زرشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196660/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور  / استعلام, دیتا پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196673/استعلام-دانگل-دستگاه-تراش-سی-ان-سی--'>استعلام دانگل دستگاه تراش سی ان سی...  / استعلام , استعلام دانگل دستگاه تراش سی ان سی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195963/مزایده-فروش-سه-باب-واحد-تجاری-مساحت-40-26-41-42-41-60متر'>مزایده فروش سه باب واحد تجاری مساحت 40.26-41.42-41.60متر  / مزایده,مزایده فروش سه باب واحد تجاری مساحت 40.26-41.42-41.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196009/مزایده-خودرو-وانت-بار'>مزایده خودرو وانت بار / مزایده,مزایده خودرو وانت بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196048/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196081/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / اگهی مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196137/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-544-5متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 544.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 544.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196163/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196221/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG   / آگهی مزایده ،مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196272/مزایده-ملک-ساختمان-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک ساختمان مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196306/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / آگهی حضوری مزایده,مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196341/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان  / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196379/مزایده-شش-دست-مانتو-کتی-23-دست-مانتو-پویو-و--'>مزایده شش دست مانتو کتی، 23 دست مانتو پویو و... / مزایده,مزایده شش دست مانتو کتی، 23 دست مانتو پویو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196410/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-213-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 213 متر  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 213 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196686/استعلام-خرید-5-دستگاه-انواع-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام خرید 5 دستگاه انواع سیستم کامپیوتر  .. / استعلام, استعلام خرید 5 دستگاه انواع سیستم کامپیوتر  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196699/استعلام-فیلتر-2-آیتم-کالای-درخواستی-و--'>استعلام  فیلتر، 2 آیتم کالای درخواستی و... / استعلام , استعلام  فیلتر، 2 آیتم کالای درخواستی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196714/استعلام-دوربین-od-vpist-211-mlpvs-w-2-مگ-دام'>استعلام دوربین od-vpist 211 mlpvs/w 2 مگ دام  / استعلام, استعلام دوربین od-vpist 211 mlpvs/w 2 مگ دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196728/استعلام-تجهیزات-کاردرمانی'>استعلام تجهیزات کاردرمانی  / استعلام,استعلام تجهیزات کاردرمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196743/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196759/تجدید-مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-مسجد'>تجدید مناقصه جهت تکمیل ساختمان مسجد  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه جهت تکمیل ساختمان مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196775/استعلام-کتابخانه-ی-چوب-و-شیشه-ام-دی-اف'>استعلام کتابخانه ی چوب و شیشه ام دی اف / استعلام,استعلام کتابخانه ی چوب و شیشه ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196790/استعلام-اسپلیت-ایران-رادیاتور'>استعلام اسپلیت ایران رادیاتور / استعلام , استعلام اسپلیت ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196803/استعلام-پرچم-تشریفات-و-رومیزی'>استعلام پرچم تشریفات و رومیزی / استعلام, استعلام پرچم تشریفات و رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196818/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب  / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196833/استعلام-آبسردکن-نیک-سرما'>استعلام آبسردکن نیک سرما / استعلام , استعلام آبسردکن نیک سرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196846/استعلام-سه-دستگاه-پرینتر-لیزری'>استعلام سه دستگاه پرینتر لیزری  / استعلام,استعلام سه دستگاه پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196861/استعلام-دوش-و-چشم-شور-آزمایشگاهی--'>استعلام دوش و چشم شور آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام دوش و چشم شور آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196875/مناقصه-بکارگیری-نیروهای-خدماتی-(حجمی)'>مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی (حجمی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی (حجمی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196887/مناقصه-خرید-3600-کیلوگرم-هیدرازین'>مناقصه خرید 3600 کیلوگرم هیدرازین / مناقصه, مناقصه خرید 3600 کیلوگرم هیدرازین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196901/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-تعمیر-نگهداری-و-پشتیبانی--'>استعلام انجام خدمات سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی... / استعلام , استعلام انجام خدمات سرویس، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196915/استعلام-خرید-انواع-تابلو-عمومی'>استعلام خرید انواع تابلو عمومی  / استعلام خرید انواع تابلو عمومی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196928/استعلام-پرده-عمودی'>استعلام پرده عمودی / استعلام , استعلام پرده عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196943/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی--'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی... / استعلام, استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196959/استعلام-2-دستگاه-پمپهای-پرشر-(پمپ-هیدرولیک-فشار-بالا)'>استعلام 2 دستگاه پمپهای پرشر (پمپ هیدرولیک فشار بالا)  / استعلام , استعلام 2 دستگاه پمپهای پرشر (پمپ هیدرولیک فشار بالا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196557/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ  / استعلام, یک دستگاه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196569/استعلام-آسفالت-روستای--'>استعلام آسفالت روستای... / استعلام, استعلام آسفالت روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196583/استعلام-جدول-و-کف-فرش-و-پیاده-رو-سنگی'>استعلام جدول و کف فرش و پیاده رو سنگی / استعلام,استعلام جدول و کف فرش و پیاده رو سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196596/استعلام-خرید-پمپ-شناور'>استعلام خرید پمپ شناور / استعلام, استعلام خرید پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196610/استعلام-حفاری-و-خاک-برداری-چاه'>استعلام حفاری و خاک برداری چاه / استعلام, استعلام حفاری و خاک برداری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196624/استعلام-سیستم-رایانه--'>استعلام سیستم رایانه ... / استعلام, استعلام سیستم رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196638/استعلام-وسایل-کامپیوتر-و-تلفن-تحت-شبکه'>استعلام وسایل کامپیوتر و تلفن تحت شبکه / استعلام, استعلام وسایل کامپیوتر و تلفن تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196651/استعلام-102-عدد-فیلتر-مربوط-به-کندانسور-چیلر'>استعلام 102 عدد فیلتر مربوط به کندانسور چیلر / استعلام ,استعلام 102 عدد فیلتر مربوط به کندانسور چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196665/استعلام-پشتیبانی-فایر-وال'>استعلام پشتیبانی فایر وال  / استعلام, استعلام پشتیبانی فایر وال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195975/مزایده-دو-دستگاه-ماشین-صنعتی-(نوبت-دوم)'>مزایده دو دستگاه ماشین صنعتی (نوبت دوم) / مزایده,مزایده دو دستگاه ماشین صنعتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196022/مزایده-دستگاه-آی-مک-اپل'>مزایده دستگاه آی مک اپل / مزایده, مزایده دستگاه آی مک اپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196067/مزایده-فروش-تعدادی-گاو--گوساله-97-4-07'>مزایده فروش تعدادی گاو ، گوساله 97.4.07 / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی گاو ، گوساله 97.4.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196095/مزایده-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری'>مزایده دستگاه دوربین فیلمبرداری / مزایده, مزایده دستگاه دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196147/مزایده-کالاهای-مازاد-و-اسقاط-متعلق-به-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مزایده کالاهای مازاد و اسقاط متعلق به نیروگاه سیکل ترکیبی   / مزایده, مزایده کالاهای مازاد و اسقاط متعلق به نیروگاه سیکل ترکیبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196179/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-عمارت-مسکونی-بخش-سه-نهاوند'>مزایده سه دانگ مشاع از عمارت مسکونی بخش سه نهاوند  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از عمارت مسکونی بخش سه نهاوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196243/تجدید-مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر'>تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر  / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196280/مزایده-اجاره-دبستان'>مزایده اجاره دبستان / مزایده,مزایده اجاره دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196322/مزایده-فروش-10-قطعه-از-اراضی-مازاد'>مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد  / مزایده,مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196360/مزایده-آپارتمان-مساحت-238-9متر'>مزایده آپارتمان مساحت 238.9متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 238.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196391/مزایده-انواع-پارچه-حریر'>مزایده انواع پارچه حریر / مزایده انواع پارچه حریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196678/استعلام-سیستم-نوبت-دهی--'>استعلام سیستم نوبت دهی... / استعلام, استعلام سیستم نوبت دهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196692/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196705/استعلام-صفحه-خورشید-پلی-کریستال'>استعلام صفحه خورشید پلی کریستال  / استعلام , استعلام صفحه خورشید پلی کریستال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196721/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن / استعلام,استعلام آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196734/استعلام-مرمت-و-بازسازی-چاه-عمیق'>استعلام مرمت و بازسازی چاه عمیق / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196750/تجدید-مناقصه-زیرسازی-آسفالت-کانیوا'>تجدید مناقصه زیرسازی، آسفالت، کانیوا  / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه زیرسازی، آسفالت، کانیوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196765/مناقصه-خرید-و-نصب-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید و نصب کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196781/استعلام-چمن-مصنومعی-ویکتوریا-محیط-مدارس'>استعلام چمن مصنومعی ویکتوریا محیط مدارس / استعلام, استعلام چمن مصنومعی ویکتوریا محیط مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196795/استعلام-خرید-و-کارگذاری-شبکه-توزیع-پروژه'>استعلام خرید و کارگذاری شبکه توزیع پروژه / استعلام,استعلام خرید و کارگذاری شبکه توزیع پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196808/استعلام-بازسازی-و-طراحی-و-ساخت-و-استانداردسازی-آسانسور--'>استعلام بازسازی و طراحی و ساخت و استانداردسازی آسانسور ... / استعلام, استعلام بازسازی و طراحی و ساخت و استانداردسازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196825/استعلام-اجرای-دستمزدی-پیاده-روسازی--'>استعلام اجرای دستمزدی پیاده روسازی ... / استعلام, استعلام اجرای دستمزدی پیاده روسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196838/استعلام-تجهیزات-کابل--'>استعلام تجهیزات کابل... / استعلام, استعلام تجهیزات کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196853/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196867/استعلام-72-عدد-خازن-الکترولیت'>استعلام 72 عدد خازن الکترولیت / استعلام , استعلام 72 عدد خازن الکترولیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196880/استعلام-1-عدد-دیفرنشال-پرشر'>استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر  / استعلام, استعلام 1 عدد دیفرنشال پرشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196893/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام, استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196907/استعلام-خرید-سمپلر--'>استعلام خرید سمپلر... / استعلام, استعلام خرید سمپلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196920/مناقصه-خرید-36-عدد-سوئر-پلیت'>مناقصه خرید 36 عدد سوئر پلیت / مناقصه, مناقصه خرید 36 عدد سوئر پلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196935/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام  تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام  تهیه، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196948/استعلام-درخواست-تجهیزات-اداری'>استعلام درخواست تجهیزات اداری  / استعلام, استعلام درخواست تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196965/استعلام-برنج--'>استعلام برنج... / استعلام ، برنج....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196979/استعلام-دوربین-دوچشمی'>استعلام دوربین دوچشمی / استعلام, دوربین دوچشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196993/استعلام-خرید-2-دستگاه-تی-شوی-صنعتی'>استعلام خرید 2 دستگاه تی شوی صنعتی / استعلام, خرید 2 دستگاه تی شوی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197030/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام,دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197043/استعلام-اجرای-عملیات-حفاظت-و-قرق---'>استعلام  اجرای عملیات حفاظت و قرق .... / استعلام, اجرای عملیات حفاظت و قرق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197055/استعلام-فلومتر'>استعلام فلومتر / استعلام,فلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197068/استعلام-سالن-ورزشی--'>استعلام سالن ورزشی ... / استعلام, استعلام سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197080/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم'>استعلام اجرای آسفالت گرم / استعلام, اجرای آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197092/استعلام-ابزارآلات-و-دستگاههای-رشته-مکانیک'>استعلام ابزارآلات و دستگاههای رشته مکانیک / استعلام, استعلام ابزارآلات و دستگاههای رشته مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197104/استعلام-تعمیرات-و-رفع-معایب-سیستم-ایمنی-و-آتش-نشانی--'>استعلام تعمیرات و رفع معایب سیستم ایمنی و آتش نشانی... / استعلام, استعلام تعمیرات و رفع معایب سیستم ایمنی و آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197116/استعلام-خدمات-راهداری---'>استعلام خدمات راهداری  ...  / استعلام , استعلام خدمات راهداری  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197128/استعلام-گاید-وایر-آنژیوگرافی-0-035-(CM-150)-J-شکل'>استعلام گاید  وایر آنژیوگرافی 0.035 (CM 150) J شکل / استعلام ,استعلام گاید  وایر آنژیوگرافی 0.035 (CM 150) J شکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197141/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197154/استعلام-وگذاری-نگهداری-و-راهبری'>استعلام  وگذاری نگهداری و راهبری / استعلام ، استعلام  وگذاری نگهداری و راهبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197166/مناقصه-خدمات-امحاء-زباله'>مناقصه خدمات امحاء زباله  / آگهی مناقصه , مناقصه  خدمات امحاء زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197178/استعلام-دستگاه-پرس-چاپ-سابلیمیشن-مدل-8-پد'>استعلام دستگاه پرس چاپ سابلیمیشن مدل 8 پد / استعلام, دستگاه پرس چاپ سابلیمیشن مدل 8 پد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197190/استعلام-لوازم-برقی-دوربین-های-مداربسته-و-تعمیر-یخچال'>استعلام لوازم برقی دوربین های مداربسته و تعمیر یخچال  / استعلام, استعلام  لوازم برقی دوربین های مداربسته و تعمیر یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197202/استعلام-تامین-و-نگهداری-4-دستگاه-آسانسور-مسافری'>استعلام تامین و نگهداری 4 دستگاه آسانسور مسافری / استعلام , استعلام تامین و نگهداری 4 دستگاه آسانسور مسافری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197214/استعلام-پیچ-و-مهره-M24-50-و--'>استعلام پیچ و مهره M24*50 و ... / استعلام, استعلام پیچ و مهره M24*50 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197226/استعلام-ایمن-سازی-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی نقاط پرتصادف / استعلام, استعلام ایمن سازی نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197238/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی / استعلام,استعلام روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197250/استعلام-گوشی-تلفن-VOIP'>استعلام گوشی تلفن VOIP / استعلام, استعلام گوشی تلفن VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197262/استعلام-کفش-ایمنی-کار--'>استعلام کفش ایمنی کار ... / استعلام , ااستعلام کفش ایمنی کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197274/استعلام-منبع-آب-هوائی-70-متر-مکعبی'>استعلام منبع آب هوائی 70 متر مکعبی / استعلام,استعلام منبع آب هوائی 70 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197287/استعلام-تعمیرات-اساسی-اماکن'>استعلام تعمیرات اساسی اماکن / استعلام,تعمیرات اساسی اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197299/فراخوان-واگذاری-امور-دبیرخانه-و-ماشین-نویسی'>فراخوان  واگذاری امور دبیرخانه و ماشین نویسی / فراخوان , فراخوان واگذاری امور دبیرخانه و ماشین نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197311/مناقصه-اجرای-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب-منطقه--'>مناقصه اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه... / مناقصه , مناقصه اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196453/مزایده-واگذاری-بخشی-از-حمام-شهرداری-جهت-احداث-باشگاه-ورزشی--'>مزایده واگذاری بخشی از حمام شهرداری جهت احداث باشگاه ورزشی... / مزایده, مزایده واگذاری بخشی از حمام شهرداری جهت احداث باشگاه ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196495/مزایده-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده خودرو وانت نیسان / مزایده,مزایده خودرو وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196537/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-241-45متر'>مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 241.45متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 241.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196622/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-162-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 162.5متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 162.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196719/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-752-21-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت تقریبی 752.21 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 752.21 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196769/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-120متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 120متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 120متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196848/مزایده-فروش-اقلام-راکد-مصرف-و-ضایعاتی-و--'>مزایده فروش اقلام راکد مصرف و ضایعاتی و ... / مزایده ، مزایده فروش اقلام راکد مصرف و ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196941/مزایده-ملک-زیربنای-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک زیربنای هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زیربنای هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197016/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-کل-140-متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی مساحت کل 140 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده خانه مسکونی مساحت کل 140 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196463/استعلام-دستگاه-تراکتور'>استعلام دستگاه تراکتور / استعلام, دستگاه تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196480/استعلام-خرید-موتور-برق'>استعلام خرید موتور برق  / استعلام,استعلام خرید موتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196498/استعلام-servo-motor--'>استعلام servo motor ... / استعلام , استعلام servo motor ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196516/استعلام-2-عدد-دریچه-تک-شفتی-2-دستگاه-گیربکس'>استعلام 2 عدد دریچه تک شفتی 2- دستگاه گیربکس / استعلام,استعلام 2 عدد دریچه تک شفتی 2- دستگاه گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196531/استعلام-تشک-تخت-خواب'>استعلام تشک تخت خواب  / استعلام,استعلام تشک تخت خواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196548/استعلام-حمل-ترانسفورماتور--'>استعلام حمل ترانسفورماتور ... / استعلام , استعلام حمل ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196562/استعلام-خرید-ترازو-دیجیتالی'>استعلام خرید ترازو دیجیتالی / استعلام, استعلام خرید ترازو دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196575/استعلام-خدمات-مشاور'>استعلام خدمات مشاور / استعلام, خدمات مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196588/استعلام-تیرآهن-بال-تیم-میلگرد-آجدار-فولادی-و--'>استعلام  تیرآهن بال تیم، میلگرد آجدار فولادی و... / استعلام, استعلام  تیرآهن بال تیم، میلگرد آجدار فولادی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196601/استعلام-اجرای-سیم-کشی-برق-و-تامین-روشنایی---'>استعلام اجرای سیم کشی برق و تامین روشنایی .... / استعلام ,استعلام اجرای سیم کشی برق و تامین روشنایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196616/استعلام-اصلاح-تاسیسات-و-موتور-خانه'>استعلام اصلاح تاسیسات و موتور خانه / استعلام, استعلام اصلاح تاسیسات و موتور خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196629/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور... / استعلام, استعلام خرید سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196643/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-از-3-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی از 3 دستگاه آسانسور  / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی از 3 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196657/مناقصه-خرید-مقدار-10438متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-کاروگیت'>مناقصه خرید مقدار 10438متر لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت / مناقصه , مناقصه خرید مقدار 10438متر لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196671/استعلام-پالت-استاندارد-GP4-و--'>استعلام پالت استاندارد GP4 و ... / استعلام , استعلام پالت استاندارد GP4 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195960/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / آگهی مزایده، مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195998/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196040/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196075/مزایده-سیلیس-دولومیت---'>مزایده سیلیس، دولومیت، ... / مزایده, مزایده سیلیس، دولومیت، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196121/مزایده-کولر-گازی-و-آبی'>مزایده کولر گازی و آبی / مزایده, مزایده کولر گازی و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196157/مزایده-سنگ-معدنی'>مزایده سنگ معدنی / مزایده, مزایده سنگ معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196213/مزایده-تعداد-محدودی-از-کاشی-های-شرکت-کاشی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد محدودی از کاشی های شرکت کاشی- نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده تعداد محدودی از کاشی های شرکت کاشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196263/مزایده-پلاک-ثبتی-18-فرعی-بخش-یک-قم-3-493متر'>مزایده پلاک ثبتی 18 فرعی بخش یک قم 3.493متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18 فرعی بخش یک قم 3.493متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196299/مزایده-یک-دستگاه-دوو-نقره-رنگ-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه دوو نقره رنگ مدل 1381 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه دوو نقره رنگ مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196333/مزایده-ششدانگ-سه-دستگاه-آپارتمان-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ سه دستگاه آپارتمان اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196375/مزایده-مقادیری-وسایل-لوله-کشی'>مزایده مقادیری وسایل لوله کشی / مزایده, مزایده مقادیری وسایل لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196403/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196684/استعلام-کلیه-موارد-درخواستی'>استعلام کلیه موارد درخواستی / استعلام,استعلام کلیه موارد درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196697/استعلام-بیمه-تمام-خطر-پروژه-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه-شیر-فلکه'>استعلام بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری و احداث حوضچه شیر فلکه  / استعلام ,استعلام بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری و احداث حوضچه شیر فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196711/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196726/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196741/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری  / استعلام, استعلام تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196756/استعلام-پنکه-پایه-دار-و-کنترل-دار-پارس-خزر'>استعلام پنکه پایه دار و کنترل دار پارس خزر / استعلام,استعلام پنکه پایه دار و کنترل دار پارس خزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196773/استعلام-کارت-PRI-سرور-سانترال'>استعلام کارت PRI سرور سانترال  / استعلام, کارت PRI سرور سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196787/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196801/استعلام-زیرساخت-گردشگری-سیخوران'>استعلام زیرساخت گردشگری سیخوران / استعلام , استعلام زیرساخت گردشگری سیخوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196815/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مجتمع-مسکونی-فرزانگان'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مجتمع مسکونی فرزانگان  / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مجتمع مسکونی فرزانگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196831/استعلام-هارد-استورج'>استعلام هارد استورج  / استعلام, استعلام  هارد استورج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196844/مناقصه-خرید-110-تن-سود-مایع'>مناقصه خرید 110 تن سود مایع  / مناقصه , مناقصه خرید 110 تن سود مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196859/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی  / استعلام,استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196873/استعلام-1-دستگاه-اکچواتور-کامل'>استعلام 1 دستگاه اکچواتور کامل  / استعلام , استعلام 1 دستگاه اکچواتور کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196885/استعلام-سیستم-رایانه--'>استعلام سیستم رایانه ... / استعلام, استعلام سیستم رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196899/استعلام-عملیات-سنگی-روستای'>استعلام عملیات سنگی روستای  / استعلام, استعلام عملیات سنگی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196981/استعلام-خرید-2-دستگاه-نوت-بوک-ایسوز'>استعلام خرید 2 دستگاه نوت بوک ایسوز / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه نوت بوک ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196995/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197008/استعلام-​4-عدد-برگشتی-روغن-گیربکس'>استعلام ​4 عدد برگشتی روغن گیربکس / استعلام، استعلام ​4 عدد برگشتی روغن گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197022/استعلام-پروکسیمیتی-تبریز-پژوه'>استعلام پروکسیمیتی تبریز پژوه  / استعلام , استعلام پروکسیمیتی تبریز پژوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197035/استعلام-یخچال-مسافرتی-خودرو'>استعلام یخچال مسافرتی خودرو / استعلام, استعلام یخچال مسافرتی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197048/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-لاین-کندرو'>استعلام اجرای عملیات آسفالت لاین کندرو / استعلام, استعلام اجرای عملیات آسفالت لاین کندرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197061/استعلام-دستگاه-جوشکاری-آرگون-TIG'>استعلام دستگاه جوشکاری آرگون TIG / استعلام , استعلام دستگاه جوشکاری آرگون TIG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197073/استعلام-تهیه-و-اجرای-دیوار--'>استعلام تهیه و اجرای دیوار ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197085/استعلام-احداث-یک-دستگاه-آبنما--'>استعلام احداث یک دستگاه آبنما... / استعلام, استعلام احداث یک دستگاه آبنما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197097/استعلام-یک-عدد-لباسشویی-100-کیلویی'>استعلام یک عدد لباسشویی 100 کیلویی  / استعلام,استعلام یک عدد لباسشویی 100 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197109/استعلام-لباس-مخصوص-جوشکاری-آرگون'>استعلام  لباس مخصوص جوشکاری آرگون  / استعلام, استعلام  لباس مخصوص جوشکاری آرگون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197121/استعلام-قند-شکسته-5-کیلویی-کارتنی'>استعلام قند شکسته 5 کیلویی کارتنی  / استعلام, قند شکسته 5 کیلویی کارتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197133/استعلام-مکمل-کود-اسید'>استعلام مکمل کود اسید  / استعلام , استعلام مکمل کود اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197146/مناقصه-احداث-اورژانس-115-بین-راهی'>مناقصه احداث اورژانس 115 بین راهی / مناقصه احداث اورژانس 115 بین راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197159/استعلام-کامپیوتر-مدل-ایسوس-H110MC'>استعلام کامپیوتر مدل ایسوس H110MC  / استعلام,استعلام کامپیوتر مدل ایسوس H110MC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197171/استعلام-خرید-کارتریج-چاپگر'>استعلام خرید کارتریج چاپگر  / استعلام, استعلام خرید کارتریج چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197183/مناقصه-تکمیل-مرکز-بهداشت-و-شهری'>مناقصه تکمیل مرکز بهداشت و شهری / مناقصه تکمیل مرکز بهداشت و شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197195/استعلام-خرید-هورمون-و-سیدر'>استعلام خرید هورمون و سیدر / استعلام, استعلام خرید هورمون و سیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197207/استعلام-تعمیر-جزیی-مدارس'>استعلام تعمیر جزیی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیر جزیی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197219/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197231/استعلام-لپ-تاپ-ASUS-جی-پی-اس-گارمین-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام لپ تاپ ASUS- جی پی اس گارمین-دستگاه کپی شارپ / استعلام, استعلام لپ تاپ ASUS- جی پی اس گارمین-دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197243/استعلام-واگذاری-دبیرخانه'>استعلام واگذاری دبیرخانه / استعلام,واگذاری دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197255/استعلام-خرید-لوله-فولادی-و-زانو-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله فولادی و زانو  و اتصالات / استعلام , استعلام خرید لوله فولادی و زانو  و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197267/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197279/استعلام-سنسور-هیدرواستاتیک'>استعلام سنسور هیدرواستاتیک / استعلام , استعلام سنسور هیدرواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197292/استعلام-تامین-برق'>استعلام تامین برق / استعلام,تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197304/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام, استعلام استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196434/مزایده-باسکول-دستگاه-بچینگ-و-دو-عدد-سیلو'>مزایده باسکول، دستگاه بچینگ و دو عدد سیلو / مزایده, مزایده باسکول، دستگاه بچینگ و دو عدد سیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196470/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1100متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1100متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196508/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو  سواری سمند / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو  سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196556/مزایده-مغازه-مساحت-12-40-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 12.40 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 12.40 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196658/مزایده-فروش-اعیانی-املاک-مازاد-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش اعیانی املاک مازاد کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اعیانی املاک مازاد کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196744/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196809/مزایده-1-سهم-از-5-سهم-پلاک-یک-قطعه-زمین-1045متر'>مزایده 1 سهم از 5 سهم پلاک یک قطعه زمین 1045متر / مزایده,مزایده 1 سهم از 5 سهم پلاک یک قطعه زمین 1045متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196888/مزایده-موازی-2-2200-سهم-مشاع-از-5-8666-از-1-سهم-مشاع-از-5-هکتار'>مزایده موازی 2.2200 سهم مشاع از 5.8666 از 1 سهم مشاع از 5 هکتار / مزایده,مزایده موازی 2.2200 سهم مشاع از 5.8666 از 1 سهم مشاع از 5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196964/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-200-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه عرصه 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه عرصه 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197153/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-زمینهای-خود-مساحت-هرکدام-225متر'>مزایده فروش دو قطعه از زمینهای خود مساحت هرکدام  225متر  / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه از زمینهای خود مساحت هرکدام  225متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196982/استعلام-ایستگاه-اندازه-گیری-سنجش-دبی-نفت-و-گاز'>استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز / استعلام, ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196997/استعلام-تلویزیون-led-سایز-43-in-مدل-lg'>استعلام تلویزیون led سایز 43 in مدل lg  / استعلام, استعلام تلویزیون led سایز 43 in مدل lg </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197010/استعلام-خرید-تهیه-و-نصب-پارتیشن-کمد-دیواری-میز-و--'>استعلام خرید، تهیه و نصب پارتیشن کمد دیواری، میز و ... / استعلام, استعلام خرید، تهیه و نصب پارتیشن کمد دیواری، میز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197023/استعلام-سیلندر-و-پمپ-هیدرولیک-دستی'>استعلام سیلندر و پمپ هیدرولیک دستی  / استعلام ,استعلام سیلندر و پمپ هیدرولیک دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197036/استعلام-شیر-تکنفره-میهن--'>استعلام شیر تکنفره میهن... / استعلام, استعلام شیر تکنفره میهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197049/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی / استعلام , استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197062/استعلام-کیس-رایانه-PC'>استعلام کیس رایانه PC / استعلام, استعلام کیس رایانه PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197074/استعلام-تکمیل-نمازخانه'>استعلام تکمیل نمازخانه / استعلام,تکمیل نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197086/استعلام-دیوار--'>استعلام دیوار ... / استعلام , استعلام دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197098/استعلام-مواد-غذایی--'>استعلام مواد غذایی ... / استعلام, استعلام مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197110/استعلام-تکمیل-پایگاه-امدادی'>استعلام تکمیل پایگاه امدادی / استعلام , استعلام تکمیل پایگاه امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197122/استعلام-خرید-ملزومات-مبارزه-با-آفت-مگس-زیتون'>استعلام خرید ملزومات مبارزه با آفت مگس زیتون  / استعلام, استعلام خرید ملزومات مبارزه با آفت مگس زیتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197134/استعلام-انجام-خدمات-سرویس-و--'>استعلام انجام خدمات سرویس و... / استعلام,انجام خدمات سرویس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197147/استعلام-عسل-تکنفره--مربا-و--'>استعلام عسل تکنفره ، مربا و... / استعلام ، استعلام عسل تکنفره ، مربا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197160/استعلام-تعمیرات-ساختمان-فرمانداری'>استعلام  تعمیرات ساختمان فرمانداری / استعلام, استعلام  تعمیرات ساختمان فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197172/استعلام-کانال-کولر-و-دریچه'>استعلام کانال کولر و دریچه  / استعلام, استعلام کانال کولر و دریچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197184/استعلام-ملزومات-پرس-سابلیمیشن--'>استعلام ملزومات پرس سابلیمیشن ... / استعلام, استعلام ملزومات پرس سابلیمیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197196/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام  قطعات رایانه  / استعلام, قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197208/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197220/استعلام-میکروفن'>استعلام میکروفن / استعلام , استعلام میکروفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197232/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه  واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197244/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری / استعلام, چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197256/استعلام-تعمیرات-صندلی-های-سالن-فرهنگ-سرای'>استعلام تعمیرات صندلی های سالن فرهنگ سرای / استعلام, استعلام تعمیرات صندلی های سالن فرهنگ سرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197268/استعلام-خرید-کابل-زمینی-و-تخت-افشان'>استعلام خرید کابل زمینی و تخت افشان / استعلام , استعلام خرید کابل زمینی و تخت افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197280/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی  / استعلام, استنت دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197293/استعلام-فن--'>استعلام فن ... / استعلام , استعلام فن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197305/استعلام-سس-سفید-مایونز--آبلیمو-لیمو-عمانی-و--'>استعلام  سس سفید مایونز ، آبلیمو، لیمو عمانی و ... / استعلام, سس سفید مایونز ، آبلیمو، لیمو عمانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196435/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-169-60متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 169.60متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 169.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196477/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-384-متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 384 متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 384 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196510/مزایده-واگذاری-املاک-تملیکی-کاربری-زمین-مسکونی-و-خانه-و-محوطه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک تملیکی کاربری زمین مسکونی و خانه و محوطه نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک تملیکی کاربری زمین مسکونی و خانه و محوطه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196570/مزایده-13398-سهم-مشاع-از-زمین-مساحت-30355-50متر'>مزایده 13398 سهم مشاع از زمین مساحت 30355.50متر  / مزایده,مزایده 13398 سهم مشاع از زمین مساحت 30355.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196669/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2800-متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2800 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2800 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196749/مزایده-اجاره-فضای-پارک-جنگلی-جهت-راه-اندازی-و-نصب-یک-دستگاه-سالتو'>مزایده اجاره فضای پارک جنگلی جهت راه اندازی و نصب یک دستگاه سالتو  / آگهی مزایده, مزایده اجاره فضای پارک جنگلی جهت راه اندازی و نصب یک دستگاه سالتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196813/مزایده-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>مزایده عمومی جذب سرمایه گذار / آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده عمومی جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196896/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2970-011-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2970/011 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2970/011 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196969/مزایده-فروش-تعداد-10-قطعه-زمین-هر-کدام-240-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 10 قطعه زمین هر کدام 240 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 10 قطعه زمین هر کدام 240 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197286/تجدید-مزایده-امور-بوفه'>تجدید مزایده امور بوفه  / تجدید فراخوان مزایده  امور بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196946/استعلام-سرجیورب-(SURGIWARP)'>استعلام سرجیورب (SURGIWARP) / استعلام ,استعلام سرجیورب (SURGIWARP)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196962/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح  / استعلام, مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196977/استعلام-خدمات-بازسازی-دو-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام خدمات بازسازی دو دستگاه ترانسفورماتور / استعلام, استعلام خدمات بازسازی دو دستگاه ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196991/استعلام-کلیه-تجهیزات-استخری'>استعلام کلیه تجهیزات استخری  / استعلام ,استعلام کلیه تجهیزات استخری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197004/استعلام-1-دستگاه-پمپ-گریس-پاش'>استعلام 1 دستگاه پمپ گریس پاش  / استعلام, استعلام 1 دستگاه پمپ گریس پاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197018/استعلام-لوله-چدن-داکتیل-و--'>استعلام لوله چدن داکتیل و .. / استعلام, لوله چدن داکتیل و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197031/استعلام-یک-عدد-سروموتور-با-شیر-پروانه-ای'>استعلام یک  عدد سروموتور با شیر پروانه ای  / استعلام, استعلام یک  عدد سروموتور با شیر پروانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197044/استعلام-فیله-مرغ'>استعلام فیله مرغ  / استعلام , استعلام فیله مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197056/استعلام-خرید-انواع-سیم-آلومینیوم'>استعلام خرید انواع سیم آلومینیوم / استعلام,استعلام خرید انواع سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197069/استعلام-درخواست-خرید-اقلام'>استعلام درخواست خرید اقلام / استعلام,استعلام درخواست خرید اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197081/استعلام-کابل-10-5-کابل-همدان'>استعلام کابل 10*5 کابل همدان / استعلام, استعلام کابل 10*5 کابل همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197093/استعلام-پروژه-نقشه-برداری-و-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام پروژه نقشه برداری و اجرای لوله گذاری / استعلام,استعلام پروژه نقشه برداری و اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197105/استعلام-برگزاری-جشنواره--'>استعلام برگزاری جشنواره ... / استعلام , استعلام برگزاری جشنواره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197117/استعلام-خرید-میز-اداری-صندلی-گردان-فایل-چوبی-3-کشویی'>استعلام خرید میز اداری، صندلی گردان، فایل چوبی 3 کشویی  / استعلام , استعلام خرید میز اداری، صندلی گردان، فایل چوبی 3 کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197129/استعلام-بلوک-دیواری-تیغه-ای-سفالی-و--'>استعلام بلوک دیواری تیغه ای سفالی و ... / استعلام, استعلام بلوک دیواری تیغه ای سفالی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197142/استعلام-کاشی-دیوار-طرح-ساده'>استعلام کاشی دیوار طرح ساده  / استعلام , استعلام کاشی دیوار طرح ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197155/مناقصه-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه GENERAL ELECTRIC / مناقصه, مناقصه GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197167/مناقصه-خرید-TEXT-RING'>مناقصه خرید TEXT RING / مناقصه, مناقصه خرید TEXT RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197179/استعلام-تکمیل-سوله-کارگاهی--'>استعلام تکمیل سوله کارگاهی... / استعلام, استعلام تکمیل سوله کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197191/استعلام-هارد-رم--'>استعلام هارد، رم ... / استعلام, استعلام هارد، رم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197203/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-در-اقطار-63--90-و--'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن در اقطار 63 - 90 و ... / مناقصه , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن در اقطار 63 - 90 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197215/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام , استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197227/استعلام-سیم-جوش-و-غیره'>استعلام سیم جوش و غیره  / استعلام,استعلام سیم جوش و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197239/استعلام-کانال-کولر-گالوانیزه-و-فلنج-و--'>استعلام  کانال کولر گالوانیزه و فلنج و ... / استعلام, کانال کولر گالوانیزه و فلنج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197251/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-بی-سیم'>استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم / استعلام , استعلام دستگاه نوبت دهی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197263/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197275/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام,لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197288/استعلام-لاستیک-سوزکی'>استعلام  لاستیک سوزکی / استعلام,استعلام  لاستیک سوزکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197300/استعلام-گاید-وایر-PT2'>استعلام گاید وایر PT2 / استعلام, گاید وایر PT2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197312/استعلام-لباسشویی-100-کیلویی'>استعلام لباسشویی 100 کیلویی  / استعلام , استعلام لباسشویی 100 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196454/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-85-متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی 85 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196496/مزایده-واگذاری-یک-باب-ساختمان--6باب-مغازه-تجاری-و--'>مزایده واگذاری یک باب ساختمان ، 6باب مغازه تجاری و ... / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری یک باب ساختمان ، 6باب مغازه تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196542/تجدید-مزایده-در-اختیار-دادن-زمین-به-مساحت-850-متر'>تجدید مزایده در اختیار دادن زمین به مساحت 850 متر / تجدید مزایده , تجدید مزایده در اختیار دادن زمین به مساحت 850 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196630/مزایده-بهره-برداری-از-ابنیه-و-تجهیزات-معاینه-فنی-خودرو'>مزایده بهره برداری از ابنیه و تجهیزات معاینه فنی خودرو / مزایده, مزایده بهره برداری از ابنیه و تجهیزات معاینه فنی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196720/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-213-24متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 213.24متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 213.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196779/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-152-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 152 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 152 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196849/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-235-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 235 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 235 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196949/مزایده-خودرو-سواری-پیکان-مدل-1383'>مزایده خودرو سواری پیکان مدل 1383 / مزایده, مزایده خودرو سواری پیکان مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197024/مزایده-ششدانگ-زمین-محل-خانه-پلاک-ثبتی-190-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین محل خانه پلاک ثبتی 190 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محل خانه پلاک ثبتی 190 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196994/مناقصه-واکاری-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه واکاری و نگهداری فضای سبز و ... / مناقصه واکاری و نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197007/استعلام-مورد-نیاز-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای-مورد-نیاز-اردو'>استعلام مورد نیاز جهت تهیه و طبخ غذای مورد نیاز اردو / استعلام, استعلام مورد نیاز جهت تهیه و طبخ غذای مورد نیاز اردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197021/استعلام-شبکه-الکتریکی--'>استعلام شبکه الکتریکی... / استعلام, استعلام شبکه الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197034/استعلام-قطعات-پرینتر'>استعلام قطعات پرینتر  / استعلام , استعلام قطعات پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197047/استعلام-400-کیسه-سیمان-پاکتی'>استعلام 400 کیسه سیمان پاکتی / استعلام ,استعلام 400 کیسه سیمان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197059/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197072/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری-سرمایشی-و-گرمایشی-و--'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی و گرمایشی و ...  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری سرمایشی و گرمایشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197084/استعلام-لپ-تاپ-ASUS'>استعلام لپ تاپ ASUS  / استعلام, استعلام لپ تاپ ASUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197096/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی / استعلام , استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197108/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری  / استعلام, استعلام  خودرو استیجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197120/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزارهای-حضور-و-غیاب--'>استعلام پشتیبانی نرم افزارهای حضور و غیاب ... / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزارهای حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197132/استعلام-خرید-کیت-گلوکز-خون-آزمایشگاه'>استعلام خرید کیت گلوکز خون آزمایشگاه / استعلام, استعلام خرید کیت گلوکز خون آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197145/استعلام-صفحه-خورشیدی-مولد-برق'>استعلام صفحه خورشیدی مولد برق / استعلام, صفحه خورشیدی مولد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197158/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام احداث سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197170/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-پمپ-استخر--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات  پمپ استخر ... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات  پمپ استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197182/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197194/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197206/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197218/استعلام-مایع-دستشویی-و--'>استعلام مایع دستشویی و... / استعلام ، استعلام مایع دستشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197230/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197242/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197254/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ  / استعلام,استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197266/استعلام-تجهیزات-باعبانی--'>استعلام تجهیزات باعبانی ... / استعلام, استعلام تجهیزات باعبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197278/استعلام-خرید-کامپیوتر-all-in-one'>استعلام خرید کامپیوتر all in one  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر all in one </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197291/استعلام-​سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام ​سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, ​سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197303/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196430/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1393  / مزایده,یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1393 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196466/آگهی-مزایده-اجاره-محوطه-بازی-پارک-های'>آگهی مزایده اجاره محوطه بازی پارک های  / مزایده ، آگهی مزایده اجاره محوطه بازی پارک های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196507/مزایده-دستگاه-لبه-چسبان-و--'>مزایده دستگاه لبه چسبان و ... / آگهی مزایده, مزایده دستگاه لبه چسبان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196551/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-1-22-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 1.22 هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 1.22 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196655/مزایده-یک-قطعه-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-672-بخش-15-فارس'>مزایده یک قطعه ملک تحت پلاک ثبتی 672 بخش 15 فارس / مزایده,مزایده یک قطعه ملک تحت پلاک ثبتی 672 بخش 15 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196740/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-بوس-اویکو--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس اویکو - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس اویکو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196799/مزایده-زمین-در-ده-قطعه-اموال-غیرمنقول'>مزایده زمین در ده قطعه اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده زمین در ده قطعه اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196872/مزایده-ملک-پلاک-3155-17255-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک 3155/17255 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک پلاک 3155/17255 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196958/آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-(پمپ-بنزین)'>آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت (پمپ بنزین) / مزایده , آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت (پمپ بنزین)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197137/مزایده-یک-قطعه-نهالستان-مساحت-8550متر'>مزایده یک قطعه نهالستان مساحت 8550متر / مزایده ,مزایده یک قطعه نهالستان مساحت 8550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196987/استعلام-یک-عدد-دوربین-بدون-لنز-کوره-و-کولر'>استعلام  یک عدد دوربین بدون لنز کوره و کولر  / استعلام ، استعلام  یک عدد دوربین بدون لنز کوره و کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197000/استعلام-​2-عدد-PT100'>استعلام ​2 عدد PT100  / استعلام، استعلام ​2 عدد PT100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197013/استعلام-1-عدد-آکومولاتوریونیت-هیدرولیک-جک-آسیاب-مواد'>استعلام 1 عدد آکومولاتوریونیت هیدرولیک جک آسیاب مواد  / استعلام, استعلام 1 عدد آکومولاتوریونیت هیدرولیک جک آسیاب مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197027/استعلام-شیلنگ-اکسیژن-و-هوا-و-گاز-استیلن'>استعلام  شیلنگ اکسیژن و هوا و گاز استیلن / استعلام, استعلام  شیلنگ اکسیژن و هوا و گاز استیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197039/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام, آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197052/استعلام-آشکارساز-شعله-انکودر-ترانسمیتر'>استعلام آشکارساز شعله انکودر ترانسمیتر / استعلام, استعلام آشکارساز شعله انکودر ترانسمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197065/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای  / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197077/استعلام-مجموعه-دسته-گیربکس-و-دوشاخه-کلاچ-پژو-405'>استعلام مجموعه دسته گیربکس و دوشاخه کلاچ پژو 405 / استعلام, استعلام مجموعه دسته گیربکس و دوشاخه کلاچ پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197089/مناقصه-واگذاری-نصب-و-اصلاح-انشعابات-عادی-برق'>مناقصه واگذاری نصب و اصلاح انشعابات عادی برق / مناقصه, واگذاری نصب و اصلاح انشعابات عادی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197101/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197113/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام,شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197125/مناقصه-خرید-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه خرید قطعات مکانیکال سیل / مناقصه, مناقصه خرید قطعات مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197138/مناقصه-خرید-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه خرید قطعات مکانیکال سیل / مناقصه, مناقصه خرید قطعات مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197150/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-PROGNOST'>مناقصه خرید قطعات یدکی PROGNOST / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی PROGNOST</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197163/استعلام-کاغذ-چاپ-سایلیمیشن-در-اندازه-های-استاندارد'>استعلام کاغذ چاپ سایلیمیشن در اندازه های استاندارد  / استعلام, کاغذ چاپ سایلیمیشن در اندازه های استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197175/استعلام-مواد-غذائی'>استعلام مواد غذائی / استعلام,مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197187/استعلام-زمین-چمن--'>استعلام زمین چمن ... / استعلام , استعلام زمین چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197199/مناقصه-خدمات-منشی-کلینیک-دندانپزشکی'>مناقصه خدمات منشی کلینیک دندانپزشکی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات منشی کلینیک دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197211/استعلام-فتوکپی'>استعلام فتوکپی / استعلام،استعلام فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197223/استعلام-کنتور-1-2-اینچ'>استعلام کنتور 1/2 اینچ / استعلام ، استعلام کنتور 1/2 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197235/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197247/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197259/استعلام-آببندی-پل'>استعلام آببندی پل / استعلام,آببندی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197271/استعلام-تعمیرات-اساسی-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اساسی اماکن ورزشی / استعلام, تعمیرات اساسی اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197283/استعلام-امبوبگ-و-لارنگوسکوپ'>استعلام امبوبگ و لارنگوسکوپ / استعلام, استعلام امبوبگ و لارنگوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197296/استعلام-وسائل-تاسیسات-زندان-اسلام-آباد'>استعلام وسائل تاسیسات زندان اسلام آباد / استعلام وسائل تاسیسات زندان اسلام آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197308/استعلام-اجرای-طرح-آموزش-ترویج-کشاورزی'>استعلام اجرای طرح آموزش ترویج کشاورزی / استعلام , استعلام اجرای طرح آموزش ترویج کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196445/مزایده-مشارکت-در-استحصال-مصالح-معدن-شن-و-ماسه'>مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه / مزایده, مزایده مشارکت در استحصال مصالح معدن شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196484/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196524/اصلاحیه-مزایده-فروش-اموال-و-املاک-مازاد-و-تملیکی-استان-سمنان'>اصلاحیه مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی استان سمنان  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی استان سمنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196603/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-بیلیارد-و-ژیمناستیک'>مزایده واگذاری سالن ورزشی بیلیارد و ژیمناستیک / مزایده عمومی, مزایده واگذاری سالن ورزشی بیلیارد و ژیمناستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196704/مزایده-ملک-ناحیه-55-اموال-غیرمنقول-با-بلوک-سیمانی'>مزایده ملک ناحیه 55 اموال غیرمنقول با بلوک سیمانی / مزایده,مزایده ملک ناحیه 55 اموال غیرمنقول با بلوک سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196763/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-8054متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 8054متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8054متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196821/مزایده-پلاک-ثبتی-2052-1785-مساحت-دویست-متر'>مزایده پلاک ثبتی 2052/1785 مساحت دویست متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2052/1785 مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196923/مزایده-ششدانگ-باغ-مشجر-مساحت-1292متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 1292متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشجر مساحت 1292متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196986/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-694-09متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 694.09متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 694.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196912/استعلام-راه-آندازی-سرور--'>استعلام راه آندازی سرور ... / استعلام , استعلام راه آندازی سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196926/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-شهر--'>مناقصه نصب انشعابات آب شهر.... / مناقصه , مناقصه نصب انشعابات آب شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196940/استعلام-هواساز-آزمایشگاه'>استعلام هواساز آزمایشگاه  / استعلام,استعلام هواساز آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196955/استعلام-سیمان-پاکتی'>استعلام سیمان پاکتی   / استعلام, استعلام سیمان پاکتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196971/استعلام-صندلی-مدیریتی-چرخدار'>استعلام  صندلی مدیریتی چرخدار / استعلام, استعلام  صندلی مدیریتی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196985/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196999/استعلام-خرید-سیستم-اندازه-گیری-هوایی-ولتاژ-اولیه-MOF'>استعلام خرید سیستم اندازه گیری هوایی ولتاژ اولیه MOF / استعلام, استعلام خرید سیستم اندازه گیری هوایی ولتاژ اولیه MOF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197012/استعلام-170-تن-اجر-فشاری'>استعلام 170 تن اجر فشاری / استعلام, 170 تن اجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197026/تجدید-فراخوان-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی'>تجدید فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی  / تجدید فراخوان , فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197038/استعلام-اجاره-و-طراحی-چاپ-و-نصب-و-نگهداری-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>استعلام اجاره و طراحی چاپ و نصب و نگهداری بیلبوردهای تبلیغاتی / استعلام,استعلام اجاره و طراحی چاپ و نصب و نگهداری بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197051/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197064/استعلام-فن-کویل-زمینی--'>استعلام فن کویل زمینی ... / استعلام , استعلام فن کویل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197076/استعلام-مرمت-و-بام-سازی-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت و بام سازی بنای تاریخی / استعلام , استعلام مرمت و بام سازی بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197088/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام , استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197100/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام, استعلام پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197112/استعلام-سیستم-موردنیاز-نیروگاه-کامل-خورشیدی-5-کیلووات'>استعلام سیستم موردنیاز نیروگاه کامل خورشیدی 5 کیلووات  / استعلام, سیستم موردنیاز نیروگاه کامل خورشیدی 5 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197124/استعلام-دوربین-مداربسته-هارد'>استعلام دوربین مداربسته هارد  / استعلام ، استعلام دوربین مداربسته هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197136/استعلام-هادی-برق-تابیده-شده-'>استعلام هادی برق تابیده شده.. / استعلام, هادی برق تابیده شده..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197149/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر  / استعلام , استعلام خرید چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197162/مناقصه-تکمیل-مرکز-محوطه-سازی-مرکز-بهداشت'>مناقصه تکمیل مرکز محوطه سازی مرکز بهداشت / مناقصه تکمیل مرکز محوطه سازی مرکز بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197174/استعلام-خوراک-ماهیان-گرمابی--خوارک-ماهیان-سردابی'>استعلام خوراک ماهیان گرمابی - خوارک ماهیان سردابی / استعلام, استعلام خوراک ماهیان گرمابی - خوارک ماهیان سردابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197186/مناقصه-فراخوان-خرید-و-تجهیزات-تصویر-برداری-و-بهره-برداری-تجدید'>مناقصه فراخوان خرید و تجهیزات تصویر برداری و بهره برداری تجدید / مناقصه , مناقصه فراخوان خرید و تجهیزات تصویر برداری و بهره برداری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197198/استعلام-احداث-یکدستگاه-ابنیه-فنی'>استعلام  احداث یکدستگاه ابنیه فنی / استعلام, استعلام  احداث یکدستگاه ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197210/استعلام-چسب-پانسمان-و-زخم'>استعلام چسب پانسمان و زخم  / استعلام, چسب پانسمان و زخم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197222/استعلام-طراحی-ساختار-کدینگ--'>استعلام طراحی ساختار کدینگ ... / استعلام , استعلام طراحی ساختار کدینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197234/استعلام-کالای-مصرفی-بیمارستان'>استعلام کالای مصرفی بیمارستان / استعلام , استعلام کالای مصرفی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197246/استعلام-اسپلیت-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام اسپلیت سرمایشی و گرمایشی  / استعلام,استعلام اسپلیت سرمایشی و گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197258/استعلام-برنج-پاکستانی'>استعلام برنج پاکستانی / استعلام, برنج پاکستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197270/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای  / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197282/استعلام-پکیج-دیواری--'>استعلام پکیج دیواری ... / استعلام, استعلام پکیج دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197295/استعلام-گاید-وایر--'>استعلام گاید وایر... / استعلام, استعلام گاید وایر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197307/استعلام-خدمات-مشاوره'>استعلام خدمات مشاوره / استعلام,خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196444/مزایده-سرقفلی-حدود-14-34-متر-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی حدود 14.34 متر مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی حدود 14.34 متر مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196482/مزایده-خودرو-سواری-پژو-1600-آردی'>مزایده خودرو سواری پژو 1600 آردی / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 1600 آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196517/مزایده-گاو-صندوق--صندلی-گردان-چرخدار--صندلی-راحتی'>مزایده گاو صندوق ، صندلی گردان چرخدار ، صندلی راحتی / مزایده، مزایده گاو صندوق ، صندلی گردان چرخدار ، صندلی راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196590/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-منزل-مسکونی'>مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196689/مزایده-آپارتمان-مساحت-183-31متر-سه-خوابه'>مزایده آپارتمان مساحت 183.31متر سه خوابه  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 183.31متر سه خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196757/مزایده-وانت-نیسان'>مزایده وانت نیسان / مزایده , مزایده وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196820/مزایده-فروش-آهن-آلات-سوله-ای'>مزایده فروش آهن آلات سوله ای / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات سوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196914/مزایده-واگذاری-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1344-فرعی-از-3624-اصلی'>مزایده واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی 1344 فرعی از 3624 اصلی / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی 1344 فرعی از 3624 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196984/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-342-65متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 342.65متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 342.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197006/استعلام-کاتریج-و-هد-و-تسمه-حامل-پلاتر'>استعلام کاتریج و هد و تسمه حامل پلاتر  / استعلام , استعلام کاتریج و هد و تسمه حامل پلاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197020/استعلام-20-ردیف-اتصالات'>استعلام 20 ردیف اتصالات  / استعلام, استعلام 20 ردیف اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197033/استعلام-شیلنگهای-هوا-–آب-بخار'>استعلام شیلنگهای هوا –آب- بخار / استعلام ، استعلام شیلنگهای هوا –آب- بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197046/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام اتصالات چدنی / استعلام, استعلام اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197058/استعلام-الکتروپمپ-آب-و-روغن'>استعلام الکتروپمپ آب و روغن / استعلام، استعلام الکتروپمپ آب و روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197071/استعلام-تکمیل-نمازخانه'>استعلام  تکمیل نمازخانه  / استعلام,  تکمیل نمازخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197083/تجدید-مناقصه-حمل-و-نقل-بین-الملل-تردد-از-مرز-راهنامه'>تجدید مناقصه حمل و نقل بین الملل تردد از مرز راهنامه  / تجدید مناقصه حمل و نقل بین الملل تردد از مرز راهنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197095/استعلام-قرارداد-یکساله-تعمیرو-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام قرارداد یکساله تعمیرو سرویس و نگهداری آسانسور  / استعلام, قرارداد یکساله تعمیرو سرویس و نگهداری آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197107/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام ,استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197119/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, استعلام  ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197131/استعلام-ترانسمیتر-سطح'>استعلام ترانسمیتر سطح / استعلام , استعلام ترانسمیتر سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197144/استعلام-احداث-مخزن--'>استعلام احداث مخزن... / استعلام, استعلام احداث مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197157/استعلام-گرم-کن-الکترود'>استعلام گرم کن الکترود  / استعلام, استعلام گرم کن الکترود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197169/استعلام-دستگاه-پرس-چاپ-سایلیمیشن'>استعلام دستگاه پرس چاپ سایلیمیشن / استعلام, دستگاه پرس چاپ سایلیمیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197181/استعلام-خرید-دستگاه-دیاگ-و--'>استعلام خرید دستگاه دیاگ  و ... / استعلام, خرید دستگاه دیاگ  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197193/مناقصه-خدمات-مدارک-پزشکی-کلینیک'>مناقصه خدمات مدارک پزشکی کلینیک / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مدارک پزشکی کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197205/استعلام-تابلو-برق-سافت-استارتر-ایستاده---'>استعلام تابلو برق سافت استارتر ایستاده  ... / استعلام, استعلام تابلو برق سافت استارتر ایستاده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197217/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-پمپ-های-استخر'>استعلام  خرید و نصب تجهیزات پمپ های استخر / استعلام, خرید و نصب تجهیزات پمپ های استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197229/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197241/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197253/استعلام-اقلام-مصرفی-بیهوشی'>استعلام اقلام مصرفی بیهوشی / استعلام, استعلام اقلام مصرفی بیهوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197265/مناقصه-خرید-شیر-آلات-و-اتصالات-فولادی-مورد-نیاز-ایستگاه-پمپاژ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید شیر آلات و اتصالات فولادی مورد نیاز ایستگاه پمپاژ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید شیر آلات و اتصالات فولادی مورد نیاز ایستگاه پمپاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197277/فراخوان-عملیات-فعالیتهای-پیمانکاری-در-قالب-کارمزدی'>فراخوان عملیات فعالیتهای پیمانکاری در قالب کارمزدی / مناقصه, فراخوان عملیات فعالیتهای پیمانکاری در قالب کارمزدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197290/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی / استعلام, استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197302/استعلام-سم'>استعلام سم / استعلام,سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197314/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196429/مزایده-تعداد-2800-عدد-زونکن'>مزایده تعداد 2800 عدد زونکن / مزایده,مزایده تعداد 2800 عدد زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196465/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-دستگاه-کاشانه-مساحت-143-17متر'>مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه کاشانه مساحت 143.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه کاشانه مساحت 143.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196504/مزایده-سه-قطعه-ملک-مال-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده سه قطعه ملک مال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده سه قطعه ملک مال غیرمنقول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196546/مزایده-اجاره-پارک-فردوس'>مزایده اجاره پارک فردوس  / مزایده ، مزایده اجاره پارک فردوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196644/مزایده-ملک-مساحت-105-57-متر-قدمت-بالای-35-سال'>مزایده ملک مساحت 105.57 متر قدمت بالای 35 سال  / مزایده,مزایده ملک مساحت 105.57 متر قدمت بالای 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196738/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-سیصد-متر-بخش-یک-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک عرصه سیصد متر بخش یک کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه سیصد متر بخش یک کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196789/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دوبلکس-مساحت-117-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت 117.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس مساحت 117.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196865/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-100-85متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 100.85متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 100.85متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196956/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-6655-و-193متر-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 6655 و 193متر نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 6655 و 193متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197060/مزایده-تعداد-23-دستگاه-خودرو--15-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده تعداد 23 دستگاه خودرو - 15 دستگاه موتور سیکلت / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 23 دستگاه خودرو - 15 دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196539/استعلام-کولر-آبگرمکن-و-میز-اداری--'>استعلام کولر، آبگرمکن و میز اداری... / استعلام, استعلام کولر، آبگرمکن و میز اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196555/استعلام-ساخت-جاده-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده راه آهن / استعلام,استعلام ساخت جاده راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196568/استعلام-خرید-هارد-سرور-و-استوریج'>استعلام خرید هارد سرور و استوریج / استعلام, استعلام خرید هارد سرور و استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196582/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196595/استعلام-خرید-نرم-افزارپستی-جهت-چاپ'>استعلام خرید نرم افزارپستی جهت چاپ / استعلام,استعلام خرید نرم افزارپستی جهت چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196609/استعلام-کفکش-2-اینچ--'>استعلام  کفکش 2 اینچ... / استعلام, استعلام  کفکش 2 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196623/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام , استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196637/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196650/استعلام-اجرای-احداث-مخزن-زمینی'>استعلام اجرای احداث مخزن زمینی / استعلام, اجرای احداث مخزن زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196664/استعلام-پولیهای-فن-و-بوش'>استعلام پولیهای فن و بوش / استعلام , استعلام پولیهای فن و بوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195974/مزایده-یکباب-خانه-و-زمین-متصل-به-ان-و-باغچه-عرصه-2713متر'>مزایده یکباب خانه و زمین متصل به ان و باغچه عرصه 2713متر  / مزایده,مزایده یکباب خانه و زمین متصل به ان و باغچه عرصه 2713متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196021/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196066/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-شهدای-حلبچه'> مزایده واگذاری جایگاه CNG شهدای حلبچه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری جایگاه CNG شهدای حلبچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196094/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-03متر-بخش-5-اصفهان'>مزایده آپارتمان مساحت 76.03متر بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.03متر بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196146/مزایده-منزل-و-زمین-مسکونی-مال-غیرمنقول'>مزایده منزل و زمین مسکونی مال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل و زمین مسکونی مال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196171/مزایده-مغازه-مساحت-32-متر-مرحله-دوم'>مزایده مغازه مساحت 32 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت 32 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196241/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-151-04متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 151.04متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 151.04متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196278/مزایده-آپارتمان-مسکونی-عرصه-74-93متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 74.93متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 74.93متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196317/مزایده-فروش-دو-دستگاه-بویلر-20-تنی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه بویلر 20 تنی نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده فروش دو دستگاه بویلر 20 تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196359/مزایده-یک-دستگاه-کوره-یک-دستگاه-کانوایرال-یک-دستگاه-رولیک-تیبل-و--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کوره، یک دستگاه کانوایرال،یک دستگاه رولیک تیبل و... نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه کوره، یک دستگاه کانوایرال،یک دستگاه رولیک تیبل و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196390/مزایده-462-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-1-5-دانگ-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده 462 هزارم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ ملک بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده 462 هزارم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ ملک بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196677/استعلام-گلدان-پلاستیکی'>استعلام گلدان پلاستیکی / استعلام, گلدان پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196691/تجدید-استعلام-خرید-مخزن-پلی-اتیلن-سه-لایه-افقی'>تجدید استعلام خرید مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی / استعلام, تجدید استعلام خرید مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196703/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام,یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196718/استعلام-نیم-رست-راحتی'>استعلام نیم رست راحتی / استعلام  ,استعلام نیم رست راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196733/استعلام-تجهیزات-انیمیشن--'>استعلام تجهیزات انیمیشن ... / استعلام, استعلام تجهیزات انیمیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196748/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام,خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196764/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196780/استعلام-فاکس--'>استعلام فاکس ... / استعلام, استعلام فاکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196794/تجدید-فراخوان-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>تجدید فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن / تجدید فراخوان, فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196807/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196824/استعلام-اجرای-عملیات-حفظ-چاه-آب-آشامیدنی'>استعلام اجرای عملیات حفظ چاه آب آشامیدنی / استعلام, استعلام اجرای عملیات حفظ چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196837/استعلام-ایجاد-سالن-آموزش-سیماک-و-اتاق-های-PMO-و-PCO'>استعلام  ایجاد سالن آموزش سیماک و اتاق های PMO و PCO / استعلام, ایجاد سالن آموزش سیماک و اتاق های PMO و PCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196852/استعلام-انجام-امور-سم-پاشی---'>استعلام انجام امور سم پاشی ....  / استعلام انجام امور سم پاشی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196866/استعلام-تهیه-مصالح-و-نصب-تجهیزات-امنیتی--'>استعلام تهیه مصالح و نصب تجهیزات امنیتی ...  / استعلام , استعلام تهیه مصالح و نصب تجهیزات امنیتی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196879/استعلام-دوربین-های-پایگاه-جهانی--'>استعلام دوربین های پایگاه جهانی... / استعلام, دوربین های پایگاه جهانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196892/استعلام-پنیر-30-گرمی-کالبر'>استعلام پنیر 30 گرمی کالبر / استعلام, پنیر 30 گرمی کالبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196906/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار'>استعلام  سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار / استعلام, استعلام  سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196919/استعلام-خرید-بیست-بسته-محلول-PT--'>استعلام  خرید بیست بسته محلول PT ... / استعلام, استعلام  خرید بیست بسته محلول PT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196932/استعلام-40-عدد-ترانس-چراغ-بخار-سدیم'>استعلام 40 عدد ترانس چراغ بخار سدیم / استعلام , استعلام 40 عدد ترانس چراغ بخار سدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196600/استعلام-فعالیتهای-جنبی-تامین-وجوه-بیمه-و-بازنشستگی'>استعلام فعالیتهای جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی / استعلام,استعلام فعالیتهای جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196614/استعلام-گرمکن'>استعلام گرمکن  / استعلام,استعلام گرمکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196628/استعلام-سنکرونایزر-و-سنکرون-چک'>استعلام سنکرونایزر و سنکرون چک / استعلام, سنکرونایزر و سنکرون چک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196642/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196656/استعلام-مرمت-ساختمان-زندان--'>استعلام مرمت ساختمان زندان... / استعلام, استعلام مرمت ساختمان زندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196670/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام, استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195958/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-136-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.77متر  / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 136.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195992/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پراید-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه پراید سواری / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196037/فراخوان-سالن-چند-منظوره-کارگران'>فراخوان سالن چند منظوره کارگران  / مزایده, فراخوان سالن چند منظوره کارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196072/مزایده-یک-دستگاه-واحد-تجاری'>مزایده یک دستگاه واحد تجاری  / مزایده, مزایده  یک دستگاه واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196116/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196156/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-تالار-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار-مرحله دوم نوبت اول / مزایده ، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196211/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-1215متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1215متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196261/مزایده-یکدستگاه-تلویزیون--کولر-اسپیلت'>مزایده یکدستگاه تلویزیون ، کولر اسپیلت / مزایده,مزایده یکدستگاه تلویزیون ، کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196297/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-مدل-1391'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1391 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196332/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196373/مزایده-تعداد-165-عدد-در-3-عدد-پالت-سنگ-مرمریت'>مزایده تعداد 165 عدد در 3 عدد پالت سنگ مرمریت  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده تعداد 165 عدد در 3 عدد پالت سنگ مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196398/مزایده-یک-دانگ-و-903-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-5-دانگ-سرقفلی-مغازه'>مزایده یک دانگ و 903.6 هزارم یک دانگ مشاع از 5 دانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده یک دانگ و 903.6 هزارم یک دانگ مشاع از 5 دانگ سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196683/استعلام-جیگ-فنری-فاصله-انداز-درب-موتور'>استعلام جیگ فنری فاصله انداز درب موتور / استعلام , استعلام جیگ فنری فاصله انداز درب موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196696/مناقصه-خرید-کابل-کنتوری'>مناقصه خرید کابل کنتوری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل کنتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196710/استعلام-بیمه-تمام-خطر-پروژه-لوله-گذاری-و-احداث-حوضچه'>استعلام بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری  و احداث حوضچه / استعلام,استعلام بیمه تمام خطر پروژه لوله گذاری  و احداث حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196725/مناقصه-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر  مرحله دوم  /  آگهی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر ... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196739/استعلام-بوش-باتن-KOINO'>استعلام بوش باتن KOINO / استعلام , استعلام بوش باتن KOINO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196755/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام, استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196772/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرسازی-جدولگذاری-و-لبه-گذاری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی جدولگذاری و لبه گذاری نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تجدید مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی جدولگذاری و لبه گذاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196786/استعلام-غلاف-کلمپ-نشت-بند-تعمیر-لوله-های-ضعیف--'>استعلام غلاف کلمپ نشت بند تعمیر لوله های ضعیف... / استعلام, استعلام غلاف کلمپ نشت بند تعمیر لوله های ضعیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196800/استعلام-تجهیزات-کارگاه-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کارگاه کامپیوتر / استعلام, تجهیزات کارگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196814/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196829/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-عمومی-مرکز-آموزشی--رفاهی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - رفاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - رفاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196843/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم کنترل و مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196857/استعلام-پلیت-فولادی'>استعلام  پلیت فولادی  / استعلام, پلیت فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196871/استعلام-اجرای-PVC'>استعلام اجرای PVC / استعلام,استعلام اجرای PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196884/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196898/استعلام-تعمیر-تنقیه-و-پاکسازی-شستشوی-کانال-هدایت-آب-و--'>استعلام تعمیر تنقیه و پاکسازی شستشوی کانال هدایت آب و ...  / استعلام,استعلام تعمیر تنقیه و پاکسازی شستشوی کانال هدایت آب و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196911/استعلام-خرید-اقلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید اقلام تجهیزات کامپیوتری / استعلام, استعلام خرید اقلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196925/استعلام-1-عدد-کارت-گرافیکی'>استعلام 1 عدد کارت گرافیکی  / استعلام, استعلام 1 عدد کارت گرافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196939/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196953/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-گازی-24000-تک-بنل-سرماو-گرما'>استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی 24000 تک بنل سرماو گرما / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی 24000 تک بنل سرماو گرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196973/استعلام-ماست-100-گرمی-کم-چرب-کالبر--'>استعلام ماست 100 گرمی کم چرب کالبر... / استعلام, استعلام ماست 100 گرمی کم چرب کالبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196988/استعلام-آزادسازی-بستر'>استعلام آزادسازی بستر / استعلام , استعلام آزادسازی بستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197001/استعلام-موتور-برق-و--'>استعلام موتور برق و ... / استعلام , استعلام موتور برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197014/استعلام-درخواست-خرید-200-مترمربع-سرامیک'>استعلام درخواست خرید 200 مترمربع سرامیک / استعلام,استعلام درخواست خرید 200 مترمربع سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197028/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای  / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197041/استعلام-دیتا-پرژکتور-اپسون-و--'>استعلام دیتا پرژکتور اپسون و ...  / استعلام, استعلام دیتا پرژکتور اپسون و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197053/استعلام-استنت-و-بالن-آنژیوپلاستی'>استعلام استنت و بالن آنژیوپلاستی  / استعلام , استعلام استنت و بالن آنژیوپلاستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197066/مناقصه-ساخت-تیوب'>مناقصه ساخت تیوب / مناقصه ، مناقصه ساخت تیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197078/استعلام-تکمیل-کارگاه-کاردانش--'>استعلام تکمیل کارگاه کاردانش ... / استعلام, استعلام تکمیل کارگاه کاردانش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197090/استعلام-شستشوی-نمای-برج-توسعه-صادارت'>استعلام  شستشوی نمای برج توسعه صادارت / استعلام, استعلام  شستشوی نمای برج توسعه صادارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197102/استعلام-تکمیل-بخشی-از-سازه-سالن-آمفی-تئاتر'>استعلام تکمیل بخشی از سازه سالن آمفی تئاتر / استعلام, استعلام تکمیل بخشی از سازه سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197114/استعلام-اقلام-چاپی'>استعلام اقلام چاپی / استعلام , استعلام اقلام چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197126/مناقصه-واگذاری-امور-اپراتوری-بیمارستان-و--'>مناقصه واگذاری امور اپراتوری بیمارستان و ... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور اپراتوری بیمارستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197139/استعلام-قفل-کارتی-کمد-استخر'>استعلام قفل کارتی کمد استخر  / استعلام, قفل کارتی کمد استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197151/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-هوارسان-استخر---'>استعلام خرید و نصب تجهیزات هوارسان استخر  ... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات هوارسان استخر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197164/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197176/استعلام-رنگ--'>استعلام رنگ ... / استعلام , استعلام رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197188/استعلام-گایدوایر'>استعلام گایدوایر / استعلام, استعلام گایدوایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197200/مناقصه-خدمات-پرستاری-و-نسخه-پیچی'>مناقصه خدمات پرستاری و نسخه پیچی /  آگهی مناقصه,مناقصه خدمات پرستاری و نسخه پیچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197212/استعلام-خرید-چلومرغ'>استعلام خرید چلومرغ  / استعلام , استعلام خرید چلومرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197224/استعلام-کلر-65-بشکه-ای-گرانولی'>استعلام  کلر 65 بشکه ای گرانولی  / استعلام, استعلام  کلر 65 بشکه ای گرانولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197236/استعلام-انجام-نظارت-بر-امور-حفظ-و-مجوزهای-کاربری-اراضی'>استعلام انجام نظارت بر امور حفظ و مجوزهای کاربری اراضی / استعلام , استعلام انجام نظارت بر امور حفظ و مجوزهای کاربری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197248/استعلام-کیس-12-دستگاه--اسکنر-یکدستگاه'>استعلام کیس 12 دستگاه  - اسکنر یکدستگاه / استعلام , استعلام کیس 12 دستگاه  - اسکنر یکدستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197260/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-پمپ-های-استخر'>استعلام خرید و نصب تجهیزات پمپ های استخر  / استعلام, خرید و نصب تجهیزات پمپ های استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197272/استعلام-تجهیزات-اداری-دفتری--'>استعلام تجهیزات اداری دفتری ... / استعلام, استعلام تجهیزات اداری دفتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197284/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-خط-20-کیلوولت-هوایی---'>استعلام اجرای عملیات احداث خط 20 کیلوولت هوایی  ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات احداث خط 20 کیلوولت هوایی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197297/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام , استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197309/استعلام-گاید-وایر-آنژیوگرافی'>استعلام گاید وایر آنژیوگرافی / استعلام, گاید وایر آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196447/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-یک-دستگاه-کیوسک-در-پارک'>مزایده واگذاری بهره برداری یک دستگاه کیوسک در پارک / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری یک دستگاه کیوسک در پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196487/مزایده-ملک-مساحت-82-4-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 82.4 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 82.4 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196525/مزایده-یک-حبه-از-84-حبه-ششدانگ-قریه-جمالو-به-پلاک-ثبتی-120-1-اصلی'>مزایده یک حبه از 84 حبه ششدانگ قریه جمالو به پلاک ثبتی 120.1 اصلی  / مزایده,مزایده یک حبه از 84 حبه ششدانگ قریه جمالو به پلاک ثبتی 120.1 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196605/مزایده-1-3-حبه-مشاع-از-72-حبه-مزرعه-خرآب-پلاک-17-اصلی'>مزایده 1.3 حبه مشاع از 72 حبه مزرعه خرآب پلاک 17 اصلی / مزایده,مزایده 1.3 حبه مشاع از 72 حبه مزرعه خرآب پلاک 17 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196706/مزایده-سه-دانگ-عرصه-و-اعیان-مغازه-مساحت-183-02متر'>مزایده سه دانگ عرصه و اعیان مغازه مساحت 183.02متر  / مزایده,مزایده سه دانگ عرصه و اعیان مغازه مساحت 183.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196767/مزایده-تعداد-1395-سهام-شرکت-فولاد-پایه-فارس'>مزایده تعداد 1395 سهام شرکت فولاد پایه فارس  / مزایده,مزایده تعداد 1395 سهام شرکت فولاد پایه فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196830/مزایده-یک-دانگ-و-نیم-از-ششدانگ-یکباب-خانه-102-17متر'>مزایده یک دانگ و نیم از ششدانگ یکباب خانه 102.17متر / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم از ششدانگ یکباب خانه 102.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196933/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-159-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 159.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196996/مزایده-فروش-مالکیت-16-واحد-تجاری'>مزایده فروش مالکیت 16 واحد تجاری  / مزایده ,مزایده فروش مالکیت 16 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196592/استعلام-جک-سوسماری-5-تن'>استعلام جک سوسماری 5 تن / استعلام , استعلام جک سوسماری 5 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196606/استعلام-خرید-15-عدد-شیر-آب--15-عدد-روشویی'>استعلام خرید 15 عدد شیر آب ، 15 عدد روشویی / استعلام , استعلام خرید 15 عدد شیر آب ، 15 عدد روشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196619/استعلام-تعمیرات-کفپوش-ورزشی'>استعلام تعمیرات کفپوش ورزشی / استعلام, استعلام تعمیرات کفپوش ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196633/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام  خرید و نصب دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام  خرید و نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196647/استعلام-احداث-ساختمان--'>استعلام احداث ساختمان... / استعلام, استعلام احداث ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196661/استعلام-عملیات-بازسازی-ساختمان--'>استعلام عملیات بازسازی ساختمان ... / استعلام , استعلام عملیات بازسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196674/استعلام-موکت-لوپ-پایل-پلی-استر'>استعلام موکت لوپ پایل پلی استر  / استعلام, استعلام موکت لوپ پایل پلی استر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1195965/مزایده-فروش-املاک-مساحت-اعیان-109-51-و-88-13متر'>مزایده فروش املاک مساحت اعیان 109.51 و 88.13متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 109.51 و 88.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196013/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-صد-متر-نوبت-سوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت صد متر نوبت سوم  / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت صد متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196049/مزایده-یکباب-منزل-عرصه-قولنامه-ای-حدود-شصت-متر'>مزایده یکباب منزل عرصه قولنامه ای حدود شصت متر / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه قولنامه ای حدود شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196087/مزایده-تراکتور'>مزایده تراکتور / مزایده, مزایده تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196143/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196165/مزایده-ملک-مساحت-هفتاد-و-دو-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت هفتاد و دو متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت هفتاد و دو متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196225/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-320متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 320متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 320متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196273/تجدید-مزایده-فروش-8-دستگاه-ماشین-آلات-و-وسائط-نقلیه'>تجدید مزایده فروش 8 دستگاه ماشین آلات و وسائط نقلیه / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش 8 دستگاه ماشین آلات و وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196308/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196345/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-111-21متر-قدمت-شش-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 111.21متر قدمت شش سال  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 111.21متر قدمت شش سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196381/مزایده-واگذاری-زمین-مسکونی-مساحت-250-متر'>مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 250 متر / مزایده,مزایده واگذاری زمین مسکونی مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196416/مزایده-ملک-دارای-آب-برق-گاز-تلفن-حیاط-سازی-و-حصارکشی-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای آب برق گاز تلفن حیاط سازی و  حصارکشی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک دارای آب برق گاز تلفن حیاط سازی و  حصارکشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196687/استعلام-فیلتر-جوشکاری-آرگون'>استعلام فیلتر جوشکاری آرگون / استعلام, استعلام فیلتر جوشکاری آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196700/استعلام-خرید-لپ-تاپ'>استعلام خرید لپ تاپ / استعلام,استعلام خرید لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196715/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-پست'>استعلام تامین نیروی انسانی پست / استعلام, ​استعلام تامین نیروی انسانی پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196730/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196745/استعلام-خرید-تجهیزات-عکاسی-دیجیتال'>استعلام خرید تجهیزات عکاسی دیجیتال / استعلام, خرید تجهیزات عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196760/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196776/مناقصه-دوخت-و-دوز-روکش-صندلی-خودرو'>مناقصه دوخت و دوز روکش صندلی خودرو  / مناقصه، مناقصه دوخت و دوز روکش صندلی خودرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196791/استعلام-چرخ-حمل-بار-فلزی'>استعلام چرخ حمل بار فلزی / استعلام, استعلام چرخ حمل بار فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196804/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام  کولر گازی سرمایشی گرمایشی / استعلام,استعلام  کولر گازی سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196819/فراخوان-مناقصه-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-7835-متر--تجدید-97-04-07'>فراخوان مناقصه خرید و لوله گذاری به متراژ 7835 متر ...تجدید 97.04.07 / آگهی تجدید فراخوان, فراخوان مناقصه خرید و لوله گذاری به متراژ 7835 متر ...تجدید 97.04.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196834/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196847/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستا'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستا / استعلام, استعلام اجرای آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196862/استعلام-احداث-ساختمان'>استعلام احداث ساختمان  / استعلام, استعلام احداث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196876/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196889/استعلام-خرید-لوازم-شبکه-آب'>استعلام خرید لوازم شبکه آب / استعلام , استعلام خرید لوازم شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196902/استعلام-فونداسیون-پایه-روشنایی'>استعلام فونداسیون پایه روشنایی / استعلام, استعلام فونداسیون پایه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196916/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخازن-بتنی-و--'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخازن بتنی و ... / استعلام, عملیات اجرایی ساخت مخازن بتنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196929/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن-بتنی'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی / استعلام, عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196944/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تربیت-بدنی'>استعلام خرید تجهیزات رشته تربیت بدنی / استعلام,خرید تجهیزات رشته تربیت بدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196960/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام,لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196975/استعلام-یک-دستگاه-الکتروموتور-فلانچی-بدون-پایه'>استعلام  یک دستگاه الکتروموتور فلانچی بدون پایه  / استعلام، استعلام  یک دستگاه الکتروموتور فلانچی بدون پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196947/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-ارت-حفاظتی'>استعلام اصلاح و بازسازی سیستم ارت حفاظتی / استعلام , استعلام اصلاح و بازسازی سیستم ارت حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196963/استعلام-1-عدد-لودسل-شنگ-برگشتی-آسیاب-سیمان'>استعلام 1 عدد لودسل شنگ برگشتی آسیاب سیمان  / استعلام, استعلام 1 عدد لودسل شنگ برگشتی آسیاب سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196978/استعلام-کمد-کتابخانه'>استعلام کمد کتابخانه / استعلام , استعلام کمد کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196992/استعلام-عملیات-تکمیل-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب'>استعلام عملیات  تکمیل توسعه و بازسازی شبکه آب / استعلام , استعلام عملیات  تکمیل توسعه و بازسازی شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197005/استعلام-گایدینگ-کاتتر'>استعلام گایدینگ کاتتر / استعلام , استعلام گایدینگ کاتتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197019/استعلام-آبسرد-کن-3-شیر-تمام-استیل'>استعلام آبسرد کن 3 شیر تمام استیل / استعلام, استعلام آبسرد کن 3 شیر تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197032/استعلام-سیم-جوش-آرگون'>استعلام سیم جوش آرگون / استعلام, استعلام سیم جوش آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197045/استعلام-1-ردیف-تغذیه-کننده-گریس'>استعلام 1 ردیف تغذیه کننده گریس  / استعلام، استعلام 1 ردیف تغذیه کننده گریس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197057/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197070/استعلام-فونداسیون-زمین-ورزشی--'>استعلام فونداسیون زمین ورزشی ... / استعلام , استعلام فونداسیون زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197082/استعلام-تلویزیون-50-اینچ'>استعلام تلویزیون 50 اینچ / استعلام , استعلام تلویزیون 50 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197094/استعلام-کاغذ-مصرفی'>استعلام کاغذ مصرفی  / استعلام,استعلام کاغذ مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197106/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197118/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197130/استعلام-پایه-بدمینتون-مستطیلی'>استعلام پایه بدمینتون مستطیلی  / استعلام, استعلام پایه بدمینتون مستطیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197143/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور نظافت بیمارستان  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نظافت بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197156/استعلام-سنگ-شکسته-کوهی'>استعلام سنگ شکسته کوهی / استعلام , استعلام سنگ شکسته کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197168/استعلام-توسعه-و-تکمیل-پایگاه-امدادی'>استعلام توسعه و تکمیل پایگاه امدادی  / استعلام , استعلام توسعه و تکمیل پایگاه امدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197180/مناقصه-واگذاری-آشپزخانه-بیمارستان'>مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان / مناقصه, مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197192/استعلام-کارتریج-تولید-ایران'>استعلام کارتریج تولید ایران / استعلام,استعلام کارتریج تولید ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197204/استعلام-کتاب-مجموعه-12-جلدی-دانستنیهای-علمی-و-دانشنامه'>استعلام کتاب مجموعه 12 جلدی دانستنیهای علمی و دانشنامه / استعلام, استعلام کتاب مجموعه 12 جلدی دانستنیهای علمی و دانشنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197216/استعلام-تعمیر-مدارس'>استعلام تعمیر مدارس / استعلام , استعلام تعمیر مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197228/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام کابل و کابلشو / استعلام , استعلام کابل و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197240/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197252/استعلام-کانکشن-لوله-تراشه-با-پورت-ساکشن'>استعلام کانکشن لوله تراشه با پورت ساکشن  / استعلام, کانکشن لوله تراشه با پورت ساکشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197264/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-کارگاه-کشاورزی'>استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه کشاورزی / استعلام , استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197276/استعلام-شیت-شریانی--'>استعلام شیت شریانی ... / استعلام , استعلام شیت شریانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197289/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام  استنت دارویی  / استعلام, استنت دارویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197301/استعلام-کاتتر-آنژیوگرافی-6F-راست-و-چپ'>استعلام کاتتر آنژیوگرافی 6F راست و چپ / استعلام, کاتتر آنژیوگرافی 6F راست و چپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197313/استعلام-رادیاتور-پنلی'>استعلام رادیاتور پنلی / استعلام, استعلام رادیاتور پنلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196426/مزایده-واگذاری-غرفه-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری غرفه نوبت سوم / مزایده , مزایده واگذاری غرفه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196459/مزایده-پلاک-ثبتی-46-فرعی-مساحت-7376متر'>مزایده پلاک ثبتی 46 فرعی مساحت 7376متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 46 فرعی مساحت 7376متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196499/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196544/مزایده-69-50-سهم-از-یکصد-سهم-مغازه-تجاری-23-43متر'>مزایده 69.50 سهم از یکصد سهم مغازه تجاری 23.43متر  / مزایده,مزایده 69.50 سهم از یکصد سهم مغازه تجاری 23.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196634/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-قدمت-سی-سال-157-5متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه قدمت سی سال 157.5متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه قدمت سی سال 157.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196729/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-241-25متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 241.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 241.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196784/مزایده-احداث-و-تجهیز-کافی-شاپ-(نوبت-دوم)'>مزایده احداث و تجهیز کافی شاپ (نوبت دوم) / مزایده, مزایده  احداث و تجهیز کافی شاپ (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196858/مزایده-منزل-مساحت-اعیانی-صد-متر-و-عرصه-98-متر'>مزایده منزل مساحت اعیانی صد متر و عرصه 98 متر / مزایده,مزایده منزل مساحت اعیانی صد متر و عرصه 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196954/مزایده-فروش-6-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش 6 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز  نوبت دوم  / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش 6 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197040/مزایده-اموال-شامل-4-قطعه-مساحت-700-7900-2100-3500متر'>مزایده اموال شامل 4 قطعه مساحت 700-7900-2100-3500متر / مزایده ,مزایده اموال شامل 4 قطعه مساحت 700-7900-2100-3500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196989/استعلام-واگذاری-خدمات-و-نگهداری-محوطه-اردوگاه'>استعلام واگذاری خدمات و نگهداری محوطه اردوگاه / استعلام,استعلام واگذاری خدمات و نگهداری محوطه اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197002/استعلام-مدرسه-ابتدایی-خیری--'>استعلام مدرسه ابتدایی خیری... / استعلام, استعلام مدرسه ابتدایی خیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197015/استعلام-بازسازی-آسانسور'>استعلام بازسازی آسانسور / استعلام,بازسازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197029/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام,استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197042/استعلام-70-رول-ایزوگام--'>استعلام 70 رول ایزوگام... / استعلام, استعلام 70 رول ایزوگام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197054/استعلام-2-عدد-ترموستات-سینگل'>استعلام 2 عدد ترموستات سینگل / استعلام, استعلام 2 عدد ترموستات سینگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197067/استعلام-اجرای-عملیات-ترمیم-و-حصارکشی--'>استعلام  اجرای عملیات ترمیم و حصارکشی ... / استعلام , استعلام  اجرای عملیات ترمیم و حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197079/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197091/استعلام-دوربین-حفاظتی'>استعلام دوربین حفاظتی  / استعلام, استعلام دوربین حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197103/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197115/استعلام-اجرای-فنس-کشی--'>استعلام اجرای فنس کشی... / استعلام, استعلام اجرای فنس کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197127/مناقصه-واگذاری-تامین-سرویس-و-امور-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری تامین سرویس و امور ایاب و ذهاب / مناقصه واگذاری تامین سرویس و امور ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197140/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام پایان دهی و تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197152/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی--'>استعلام مرمت بنای تاریخی ... / استعلام, مرمت بنای تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197165/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-استخر---'>استعلام خرید و نصب تجهیزات  استخر  ... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات  استخر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197177/مناقصه-امور-تغذیه-ای'>مناقصه امور تغذیه ای  / آگهی مناقصه, مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197189/مناقصه-واگذاری-آشپزخانه-بیمارستان-شهدای--'>مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان شهدای ... / مناقصه, مناقصه واگذاری آشپزخانه بیمارستان شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197201/استعلام-گز--'>استعلام گز ... / استعلام, استعلام گز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197213/استعلام-تعمیرات-دتر'>استعلام تعمیرات دتر / استعلام, استعلام تعمیرات دتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197225/استعلام-تانکر-آب-ظرفیت-lit24'>استعلام تانکر آب ظرفیت lit24 / استعلام,استعلام تانکر آب ظرفیت lit24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197237/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197249/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام, استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197261/استعلام-آب-سرد-کن-سالنی'>استعلام آب سرد کن سالنی / استعلام,استعلام آب سرد کن سالنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197273/استعلام--اجرای-کانال-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>استعلام   اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی / استعلام, استعلام   اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197285/استعلام-ظرف-یک-بار-مصرف-تک-پرسم'>استعلام ظرف یک بار مصرف تک پرسم  / استعلام,استعلام ظرف یک بار مصرف تک پرسم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197298/استعلام-میز-میکسر-صدا'>استعلام میز میکسر صدا / استعلام, استعلام میز میکسر صدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197310/استعلام-واگذاری-حمل-و-نقل-و-مبادله-محمولات-پستی'>استعلام واگذاری حمل و نقل و مبادله محمولات پستی / استعلام, استعلام واگذاری حمل و نقل و مبادله محمولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196450/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-10200-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 10200 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 10200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196493/مزایده-مغازه-مساحت-دوازده-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت دوازده متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت دوازده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196533/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-27550متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 27550متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 27550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196615/مزایده-ملک-مشاعی-مساحت-3000-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاعی مساحت 3000 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاعی مساحت 3000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196712/مزایده-پلاک-2227-فرعی-بخش-45-کرمان-نوبت-اول'>مزایده پلاک 2227 فرعی بخش 45 کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 2227 فرعی بخش 45 کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196768/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196840/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-85-67متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 85.67متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 85.67متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196934/مزایده-کره-نریان-دو-سال'>مزایده کره نریان دو سال  / مزایده,مزایده کره نریان دو سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197009/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-126-32متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 126.32متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 126.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196970/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196983/استعلام-ساخت-مخزن'>استعلام ساخت مخزن / استعلام,ساخت مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196998/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک ... / استعلام , استعلام سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197011/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری--'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197025/استعلام-درخواست-تجهیزات-اداری'>استعلام درخواست تجهیزات اداری / استعلام, استعلام درخواست تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197037/مناقصه-ساخت-2قلم-GAS'>مناقصه ساخت 2قلم GAS / مناقصه ، مناقصه ساخت 2قلم GAS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197050/فراخوان-ارزیابی-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-یونیت-های-یکپارچه-ساختمان'>فراخوان ارزیابی خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج یونیت های یکپارچه ساختمان / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان ارزیابی خرید، حمل، نصب و راه اندازی پکیج یونیت های یکپارچه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197063/استعلام-پروژه-مبارزه-با-آفات-نباتی'>استعلام پروژه مبارزه با آفات نباتی  / استعلام, پروژه مبارزه با آفات نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197075/استعلام-خرید-محلول-لایز'>استعلام خرید محلول لایز / استعلام, استعلام خرید محلول لایز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197087/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197099/استعلام-کامپیوتر-کامل-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر کامل با متعلقات / استعلام , استعلام کامپیوتر کامل با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197111/استعلام-گیر-موتور-جایگزین-طرح-قدیمی-محرک-پروانه-کولینگ-تاور'>استعلام گیر موتور جایگزین طرح قدیمی محرک پروانه کولینگ تاور / استعلام ,استعلام گیر موتور جایگزین طرح قدیمی محرک پروانه کولینگ تاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197123/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197135/استعلام-کلوچه-ساکی-10-عددی-نادری--'>استعلام کلوچه ساکی 10 عددی نادری ... / استعلام, استعلام کلوچه ساکی 10 عددی نادری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197148/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی / استعلام, روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197161/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197173/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197185/فراخوان-مناقصه-احداث-مخازن-آب-مرکز-بهشتی'>فراخوان مناقصه احداث مخازن آب مرکز بهشتی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث مخازن آب مرکز بهشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197197/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197209/استعلام-دیتالاگر-دما-و-رطوبت-محیطی'>استعلام دیتالاگر دما و رطوبت محیطی  / استعلام دیتالاگر دما و رطوبت محیطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197221/استعلام-پولک-مخلوط--'>استعلام پولک مخلوط... / استعلام, استعلام پولک مخلوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197233/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,  مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197245/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-الکتروپمپ'>استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ / استعلام, استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197257/استعلام-تولید-فرآورده-های-چوب--چوب-پنبه'>استعلام تولید فرآورده های چوب ، چوب پنبه / استعلام , استعلام تولید فرآورده های چوب ، چوب پنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197269/استعلام-خدمات-تاسیسات-و-نگهداری-ساختمانها'>استعلام خدمات تاسیسات و نگهداری ساختمانها / استعلام , استعلام خدمات تاسیسات و نگهداری ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197281/اسعلام-گوشت-ران-تازه-گوسفندی'>اسعلام گوشت ران تازه گوسفندی / اسعلام, گوشت ران تازه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197294/استعلام--پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام , پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام , پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1197306/استعلام-آهن-آلات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام آهن آلات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام آهن آلات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196441/مزایده-بهره-برداری-غرفه-آرایشگاه-چاپ-دوم'>مزایده بهره برداری غرفه آرایشگاه چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری غرفه آرایشگاه - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196479/مزایده-14-894-سهم-از-سهام-صد-سهام-پلاک-ثبتی-عرصه-10050متر'>مزایده 14.894 سهم از سهام صد سهام پلاک ثبتی عرصه 10050متر / مزایده,مزایده 14.894 سهم از سهام صد سهام پلاک ثبتی عرصه 10050متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196513/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / مزایده , مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196577/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-واحد-تجاری-مساحت-44-5-متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی واحد تجاری مساحت 44.5 متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی واحد تجاری مساحت 44.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196682/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-عرصه-03-181-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 03.181 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 03.181 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196754/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-5181-1-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5181/1 نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 5181/1 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196817/مزایده-اجاره-کارخانه-شن-و-ماسه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه   نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده  اجاره کارخانه شن و ماسه   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196903/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-108-20متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 108.20متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 108.20متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1196974/مزایده-5-12-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-27-متر'>مزایده 5.12 دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه 27 متر / مزایده ,مزایده 5.12 دانگ از ششدانگ سرقفلی مغازه 27 متر</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : يکشنبه 6 آبان 1397 ساعت: 10:38