اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.4.03 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187582/مناقصه-خرید-مبلمان-ش... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 97.4.03 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187582/مناقصه-خرید-مبلمان-شهری-و-پازل-های-خیابانی'>مناقصه خرید مبلمان شهری و پازل های خیابانی / مناقصه, مناقصه خرید مبلمان شهری و پازل های خیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187604/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-37500-متر-خط-تغذیه--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 37500 متر خط تغذیه ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 37500 متر خط تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187621/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه-دامپزشکی'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه دامپزشکی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187637/استعلام-بلیط--'>استعلام بلیط ... / استعلام , استعلام بلیط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187656/استعلام-مرمت-مسجد-جامع--'>استعلام مرمت مسجد جامع... / استعلام, استعلام مرمت مسجد جامع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187671/مناقصه-جدول-گذاری-به-صورت-نهر-نوبت-دوم'>مناقصه  جدول گذاری به صورت نهر- نوبت  دوم  / مناقصه ، مناقصه  جدول گذاری به صورت نهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187687/مناقصه-تهیه-قطعه-لوازم-مصرفی-و-اجرت-تجهیز-تعمیر--سرویس-و-نگهداری-و--'>مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ، سرویس و نگهداری و... / مناقصه، مناقصه تهیه قطعه، لوازم مصرفی و اجرت تجهیز، تعمیر ، سرویس و نگهداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187705/استعلام-برنامه-غربالگری-سنوایی-نوزادان-و-شیراخواران'>استعلام برنامه غربالگری سنوایی نوزادان و شیراخواران / استعلام, برنامه غربالگری سنوایی نوزادان و شیراخواران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187722/مناقصه-تکمیل-ساختمان-پایگاه-اطفاء-حریق--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان پایگاه اطفاء حریق  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان پایگاه اطفاء حریق  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187739/استعلام-گوشت-سردست-گوساله-ایرانی'>استعلام گوشت سردست گوساله ایرانی / استعلام, گوشت سردست گوساله ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187754/استعلام-طراحی-خرید-و-نصب-علائم-و-تابلوهای-راهنما--'>استعلام طراحی، خرید و نصب علائم و تابلوهای راهنما ... / استعلام , استعلام طراحی، خرید و نصب علائم و تابلوهای راهنما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187770/استعلام-تهیه-مبلمان-و-تخت-خواب-و-سرویس-غذاخوری'>استعلام تهیه مبلمان و تخت خواب و سرویس غذاخوری / استعلام,استعلام تهیه مبلمان و تخت خواب و سرویس غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187787/مناقصه-احداث-فاز-اول-مسیر-دوچرخه-سواری'>مناقصه احداث فاز اول مسیر دوچرخه سواری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فاز اول مسیر دوچرخه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187804/مناقصه-پیمانسپاری-ارائه-کلیه-امور-خدماتی-اعم-از-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه پیمانسپاری ارائه کلیه امور خدماتی اعم از نگهداری فضای سبز... / آگهی مناقصه ، مناقصه پیمانسپاری ارائه کلیه امور خدماتی اعم از نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187819/مناقصه-تکمیل-حسینه-های'>مناقصه تکمیل حسینه های  / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل حسینه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187832/فراخوان-تکمیل-استخر-سرپوشیده-مجموعه-ورزشی'>فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی / آگهی فراخوان ، فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187848/استعلام-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک--'>استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک... / استعلام,انجام مطالعات ژئوتکنیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187865/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187881/استعلام-صندلی-کارشناسی'>استعلام صندلی کارشناسی / استعلام, صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187895/فراخوان-مناقصه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-بر-بهره-برداری--'>فراخوان مناقصه خدمات مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر بهره برداری ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خدمات مشاوره و نظارت عالیه و کارگاهی بر بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187912/استعلام-نوتبوک--'>استعلام نوتبوک... / استعلام,نوتبوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187931/استعلام-انجام-مراسلات-پستی--'>استعلام انجام مراسلات پستی ... / استعلام, استعلام انجام مراسلات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187946/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فینیشر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187964/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-یا-سرمایه-گذار---'>فراخوان شناسایی پیمانکار یا سرمایه گذار .... / فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکار یا سرمایه گذار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187981/مناقصه-انجام-تشریفات-گمرکی-و-عملیات-ترخیص-کالاها'>مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام تشریفات گمرکی و عملیات ترخیص کالاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187998/فراخوان-عملیات-تکمیلی-تغذیه-مصنوعی-بندان-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی ، فراخوان عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی بندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188016/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188032/استعلام-شیر-یک-طرف-لولایی-فلنچ-دار'>استعلام شیر یک طرف لولایی فلنچ دار / استعلام, شیر یک طرف لولایی فلنچ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188048/استعلام-کیس-رایانه-نقره-ای--'>استعلام کیس رایانه نقره ای ... / استعلام,استعلام کیس رایانه نقره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188064/فراخوان-خدمات-مهندسی-مشاور-طراحی-ونظارت-فنی-و-کیفی'>فراخوان خدمات مهندسی مشاور طراحی ونظارت فنی و کیفی / فراخوان شناسایی , فراخوان خدمات مهندسی مشاور طراحی ونظارت فنی و کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188084/استعلام-خرید-پرینتر-حرارتی-همراه'>استعلام  خرید پرینتر حرارتی همراه  / استعلام, خرید پرینتر حرارتی همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188106/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188128/استعلام-پودر-آجر-گری-و---'>استعلام پودر آجر گری و  ... / استعلام , استعلام پودر آجر گری و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188144/استعلام-تعمیرات-اساسی-شبکه--'>استعلام تعمیرات اساسی شبکه... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187576/فراخوان-خرید-کمپرسور-دیزلی'>فراخوان خرید کمپرسور دیزلی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید کمپرسور دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187599/مناقصه-عمومی-خدمات-فنی-مهندسی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات فنی مهندسی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات فنی مهندسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187616/مناقصه-خرید-شش-عدد-اکچیویتور-و-قطعات-داخلی-و-لوازم-آب-بند-نوبت-دوم'>مناقصه خرید شش عدد اکچیویتور و قطعات داخلی و لوازم آب بند نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید شش عدد اکچیویتور و قطعات داخلی و لوازم آب بند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187633/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-میکسرهای-حوضچه-اختلاط-سریع-تصفیه-خانه-و-پیش-تصفیه'>استعلام اصلاح و بازسازی میکسرهای حوضچه اختلاط سریع تصفیه خانه و پیش تصفیه / استعلام,استعلام اصلاح و بازسازی میکسرهای حوضچه اختلاط سریع تصفیه خانه و پیش تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187650/استعلام-بذر-نخود-فرنگی'>استعلام  بذر نخود فرنگی  / استعلام,  بذر نخود فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187665/اصلاحیه-فراخوان-عمومی-تعمیرات-بازوهای-بارگیری-اسکله-شرقی-و-غربی'>اصلاحیه فراخوان عمومی تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی  / اصلاحیه فراخوان , فراخوان عمومی تعمیرات بازوهای بارگیری اسکله شرقی و غربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187682/استعلام-برنامه-غربالگری-شنوایی-نوزادان-و-شیرخواران--'>استعلام برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران... / استعلام,استعلام برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187698/تجدید-آگهی-مناقصه-اجرای-ساختمانها'>تجدید آگهی مناقصه اجرای ساختمانها / مناقصه, تجدید آگهی مناقصه اجرای ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187717/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-گاز'>مناقصه انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187734/استعلام-کراس-آرم-فلزی-سایز--'>استعلام کراس آرم فلزی سایز ... / استعلام,استعلام کراس آرم فلزی سایز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187748/فراخوان-مناقصه-احداث-پایگاه-خدمات-اجتماعی-بهزیستی'>فراخوان مناقصه احداث پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187764/مناقصه-تمدید-بیمه-نام-شخص-ثالث-و-بدنه-خودروهای-شرکتی--نوبت-دوم'>مناقصه تمدید بیمه نام شخص ثالث و بدنه  خودروهای شرکتی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تمدید بیمه نام شخص ثالث و بدنه  خودروهای شرکتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187783/مناقصه-تامین-تجهیزات-اصلی-سلول-تست-موتور-دیزل'>مناقصه تامین تجهیزات اصلی سلول تست موتور دیزل  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین تجهیزات اصلی سلول تست موتور دیزل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187797/استعلام-آنتی-سرم-E'>استعلام آنتی سرم E / استعلام, آنتی سرم E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187815/استعلام-تکمیل-مراحل-سفت-کاری-کمپ-نجوم'>استعلام  تکمیل مراحل سفت کاری کمپ نجوم / استعلام, تکمیل مراحل سفت کاری کمپ نجوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187828/مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-تابلو-برق-mv-panel'>مناقصه تهیه ،  اجرا و نصب تابلو برق  mv panel  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه ،  اجرا و نصب تابلو برق  mv panel </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187842/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-داخلی-جهت-انجام-امور-مربوط-به-سیستم-دوربین--'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی جهت انجام امور مربوط به سیستم دوربین... / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی جهت انجام امور مربوط به سیستم دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187859/مناقصه-تخریب-و-خاکبرداری-یک-باب-ساختمان'>مناقصه تخریب و خاکبرداری یک باب ساختمان / اگهی مناقصه , مناقصه تخریب و خاکبرداری یک باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187875/مناقصه-اجرای-طرح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / مناقصه , مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187891/مناقصه-عملیات-تهیه-لوله-حمل-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-باقیمانده'>مناقصه عملیات تهیه لوله، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه لوله، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187905/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام, ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187924/مناقصه-مطالعات-و-طراحی-ساختمان-های-عملیاتی-و-مهندسی--نوبت-دوم'>مناقصه مطالعات و طراحی ساختمان های  عملیاتی و مهندسی - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه مطالعات و طراحی ساختمان های  عملیاتی و مهندسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187940/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام  لوله و اتصالات  / استعلام,  لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187959/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187975/استعلام-خرید-چهار-دستگاه-تلویزیون'>استعلام  خرید چهار دستگاه تلویزیون / استعلام, خرید چهار دستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187993/استعلام-هیدرو-چرخ-و--'>استعلام هیدرو چرخ و ... / استعلام, استعلام هیدرو چرخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188010/استعلام-شیر-خودکار-و-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام شیر خودکار و لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام شیر خودکار و لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188026/مناقصه-پروژه-عملیات-تکمیلی-ابنیه-پارک-بزرگ-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تکمیلی ابنیه پارک بزرگ ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه عملیات تکمیلی ابنیه پارک بزرگ ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188042/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188057/استعلام-خرید-گیت-کنترل'>استعلام خرید گیت کنترل / استعلام,استعلام خرید گیت کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188076/استعلام-تهیه-بلیت-استخر'>استعلام تهیه بلیت استخر  / استعلام,استعلام تهیه بلیت استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188099/استعلام-تجهیز-پایگاه-قهرمانی'>استعلام تجهیز پایگاه قهرمانی / استعلام, استعلام تجهیز پایگاه قهرمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188121/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای---'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای  ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187579/مناقصه-اصلاحیه-عملیات-عمرانی-احداث-ورودی-و-خروجی-کمربندی-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاحیه عملیات عمرانی احداث ورودی و خروجی کمربندی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اصلاحیه عملیات عمرانی احداث ورودی و خروجی کمربندی  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187601/مناقصه-خرید-یک-فروند-شناور-یدک-کش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک فروند شناور یدک کش - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید یک فروند شناور یدک کش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187619/استعلام-شیر-آب--'>استعلام شیر آب ... / استعلام , استعلام شیر آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187635/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187654/استعلام-تامین-برق-واقع-در-شهرک-صنعتی--'>استعلام تامین برق واقع در شهرک صنعتی... / استعلام,استعلام تامین برق واقع در شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187669/استعلام-سوئچ-Planet-GSW-2401-گارانتی-دات-کام'>استعلام سوئچ Planet GSW 2401 گارانتی دات کام / استعلام, استعلام سوئچ Planet GSW 2401 گارانتی دات کام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187685/مناقصه-تکمیل-پارک--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پارک ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل پارک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187700/مناقصه-فراخوان-تامین-و-اجرای-سنگ-کف-طبقات-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تامین و اجرای سنگ کف طبقات ساختمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان تامین و اجرای سنگ کف طبقات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187719/استعلام-تهیه-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-مصالح--'>استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح ... / استعلام, استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187737/مناقصه-خرید-یک-خط-تولید-کامل-بوجاری'> مناقصه خرید یک خط تولید کامل بوجاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک خط تولید کامل بوجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187751/استعلام-هفت-فقره-روغن-موتور-و-لوازم-رونیز-و-پژو'>استعلام هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز و پژو / استعلام, هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز و پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187767/استعلام-ساخت-سرود--'>استعلام ساخت سرود ... / استعلام , استعلام ساخت سرود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187785/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187800/استعلام-قلوه-گاه-گوساله-300-کیلو-و-قلوه-گاه-گوسفند-300-کیلو'>استعلام قلوه گاه گوساله 300 کیلو و قلوه گاه گوسفند 300 کیلو / استعلام,استعلام قلوه گاه گوساله 300 کیلو و قلوه گاه گوسفند 300 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187817/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام , استعلام دوبین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187830/استعلام-تعمیر-پلاتوی'>استعلام تعمیر پلاتوی / استعلام, تعمیر پلاتوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187844/استعلام-دستگاه-انی-کارت-smart-50'>استعلام دستگاه انی کارت smart 50 / استعلام, دستگاه انی کارت smart 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187862/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-برقگیرهای-مورد-نیاز'>تجدید فراخوان مناقصه خرید برقگیرهای مورد نیاز / فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید برقگیرهای مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187879/مناقصه-ساخت-و-نصب-تابلوهای-سر-درب-غرف-و---'>مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب غرف و  ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب غرف و  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187893/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-مخزن-1000-متر-مکعبی-نیمه-مدفون'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی نیمه مدفون  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی مخزن 1000 متر مکعبی نیمه مدفون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187908/مناقصه-عمومی-تامین-و-توزیع-و-کنترل-کیفی-آب-شرب-و-بهداشتی'>مناقصه عمومی تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187927/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187944/تجدید-ارزیابی-کیفی-سامانه-جامع-حمل-و-نقل-بین-الملل'>تجدید ارزیابی کیفی سامانه جامع حمل و نقل بین الملل / تجدید ارزیابی کیفی, تجدید ارزیابی کیفی سامانه جامع حمل و نقل بین الملل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187962/استعلام-احداث-کانال-بتنی-آبرسانی'>استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187977/استعلام-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-خورشید--'>استعلام تامین تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم خورشید ... / استعلام , استعلام تامین تجهیزات نصب و راه اندازی سیستم خورشید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187995/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-جدول-هدایت-آبهای-سطحی-معابر'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای جدول هدایت آبهای سطحی معابر / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای جدول هدایت آبهای سطحی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188013/استعلام-5-فقره-قطعات-لودر-L90'>استعلام  5 فقره قطعات لودر L90 / استعلام, 5 فقره قطعات لودر L90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188030/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تدارکاتی-ساده-با-آبخور-کم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم / مناقصه عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188045/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188059/استعلام-تعمیر-و-تعویض-قطعات-کارتخوان--'>استعلام تعمیر و تعویض قطعات کارتخوان ... / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض قطعات کارتخوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188082/استعلام-عملیات-اجرایی-ساخت-مخزن-بتنی--'>استعلام عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی... / استعلام,عملیات اجرایی ساخت مخزن بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188103/مناقصه-حمل-و-نقل-محصولات-تولیدی-به-مرزهای-خروجی'>مناقصه حمل و نقل محصولات تولیدی به مرزهای خروجی  / مناقصه , مناقصه حمل و نقل محصولات تولیدی به مرزهای خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188125/استعلام-ملزومات-اداری--'>استعلام ملزومات اداری ... / استعلام, استعلام ملزومات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188140/استعلام-تامین-مصالح'>استعلام تامین مصالح  / استعلام, تامین مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188159/استعلام-فقط-فلش-مموری-usb3--'>استعلام فقط فلش مموری usb3... / استعلام,فقط فلش مموری usb3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188179/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188161/استعلام-لایروبی-مرمت-و-بازسازی-قنات-و--'>استعلام لایروبی مرمت و بازسازی قنات و ... / استعلام, استعلام لایروبی مرمت و بازسازی قنات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188182/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188196/استعلام-10-دستگاه-پروژکشن-ریکو'>استعلام 10 دستگاه پروژکشن ریکو  / استعلام,استعلام 10 دستگاه پروژکشن ریکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188212/استعلام-استابیلایزر-پله-ای-میکروکنترلی--'>استعلام استابیلایزر پله ای میکروکنترلی... / استعلام,استابیلایزر پله ای میکروکنترلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188227/استعلام-خرید-و-نصب-نرم-افزار-ثبت-تصاویر-و-گزارشات-آندوسکوپی'>استعلام خرید و نصب نرم افزار ثبت تصاویر و گزارشات آندوسکوپی / استعلام,استعلام خرید و نصب نرم افزار ثبت تصاویر و گزارشات آندوسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188242/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی / استعلام , استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188258/استعلام-مخزن-20000-لیتری-مادولار-سه-لایه-افقی'>استعلام مخزن 20000 لیتری مادولار سه لایه افقی  / استعلام,استعلام مخزن 20000 لیتری مادولار سه لایه افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188275/استعلام-اتصالات-الکتروفیوژن'>استعلام اتصالات الکتروفیوژن  / استعلام,استعلام اتصالات الکتروفیوژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188292/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP / استعلام, سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188306/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188322/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی'>استعلام نگهداری و پشتیبانی / استعلام ,استعلام نگهداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188337/مناقصه-تهیه-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه  تهیه لوله پلی اتیلن / مناقصه ، مناقصه  تهیه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188354/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام,استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188369/استعلام-دستگاه-پهباد--'>استعلام دستگاه پهباد ... / استعلام , استعلام دستگاه پهباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188384/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کمپرسور'>استعلام خرید یک دستگاه کمپرسور / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188399/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام,تولید سایر تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188412/استعلام-چوب-روسی--'>استعلام چوب روسی ... / استعلام, استعلام چوب روسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188426/استعلام-ترانسفورماتور-روغنی'>استعلام ترانسفورماتور روغنی / استعلام, ترانسفورماتور روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188440/استعلام-خرید-مبل-میزبانی'>استعلام خرید مبل میزبانی  / استعلام,استعلام خرید مبل میزبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188453/استعلام-تخته-چوب-یولکا'>استعلام تخته چوب یولکا / استعلام , استعلام تخته چوب یولکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188467/استعلام-احداث-آبنما-و-دیواره-سنگی-در-سطح-منطقه--'>استعلام احداث آبنما و دیواره سنگی در سطح منطقه ... / استعلام,استعلام احداث آبنما و دیواره سنگی در سطح منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188481/استعلام-سیستم-اطفاء-حریق'>استعلام سیستم اطفاء حریق / استعلام , استعلام سیستم اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188494/استعلام-شیرکشویی-فلنج-جوشی-زانویی-و---'>استعلام شیرکشویی فلنج جوشی زانویی و .... / استعلام, شیرکشویی فلنج جوشی زانویی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188507/استعلام-دو-واحد-پارکینگ'>استعلام دو واحد پارکینگ  / استعلام, استعلام  دو واحد پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188520/استعلام-لوله-و-اتصالات-چند-لایه'>استعلام لوله و اتصالات چند لایه / استعلام , استعلام لوله و اتصالات چند لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188534/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مخزن-امن-موزه'>استعلام تکمیل تاسیسات مخزن امن موزه  / استعلام,استعلام تکمیل تاسیسات مخزن امن موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188546/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام ,استعلام مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188559/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188573/تجدید-مناقصه-پروژه-فاز-تکمیلی-پارک-حرم'>تجدید مناقصه پروژه فاز تکمیلی پارک حرم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه فاز تکمیلی پارک حرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188586/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام,استعلام میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188602/استعلام-تکمیل-و-به-روزرسانی-اطلاعات-سامانه-جامع-اراضی'>استعلام تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه جامع اراضی  / استعلام, تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه جامع اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188620/استعلام-آموزش--'>استعلام آموزش ... / استعلام , استعلام آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188635/مناقصه-خرید-چمبر-7-متری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید چمبر 7 متری نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید چمبر 7 متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188654/استعلام-کاشی-و-سرامیک-به-شرح-پیوست'>استعلام کاشی و سرامیک به شرح پیوست / استعلام,استعلام کاشی و سرامیک به شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188675/استعلام-راهبری-تاسیسات-فاضلاب'>استعلام راهبری تاسیسات فاضلاب  / استعلام, راهبری تاسیسات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188691/مناقصه-سیستم-گرمایشی-دبیرستان-فارابی'>مناقصه سیستم گرمایشی دبیرستان فارابی / اگهی مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی دبیرستان فارابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188710/استعلام-اجرای-جدولگذاری-با-جدول-بتنی-پرسی'>استعلام اجرای جدولگذاری با جدول بتنی پرسی / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری با جدول بتنی پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188724/فراخوان-مناقصه-محوطه-سازی-مراکز-نگهداری-کودکان-بی-سرپرست'>فراخوان مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188738/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام,یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188751/استعلام-مانیتور-65-لمسی'>استعلام مانیتور 65 لمسی  / استعلام , استعلام مانیتور 65 لمسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188766/استعلام-خرید-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام خرید آبگرمکن خورشیدی  / استعلام,استعلام خرید آبگرمکن خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188780/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-هتل-ایران'>استعلام انجام عملیات مرمت هتل ایران  / استعلام, استعلام  انجام عملیات مرمت هتل ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188793/استعلام-سیستم-حفاظت-الکترونیک--'>استعلام سیستم حفاظت الکترونیک ... / استعلام , استعلام سیستم حفاظت الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188807/استعلام-خرید-روپوش-زنانه-و-مردانه'>استعلام خرید روپوش زنانه و مردانه  / استعلام, خرید روپوش زنانه و مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188137/استعلام-اجاره-تعداد-2-خودرو-سواری--'>استعلام اجاره تعداد 2 خودرو سواری... / استعلام,اجاره تعداد 2 خودرو سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188156/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-(احداث-یک-باب-سالن-ورزشی)-نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب پیمانکار (احداث یک باب سالن ورزشی) نوبت دوم / مناقصه، فراخوان انتخاب پیمانکار (احداث یک باب سالن ورزشی) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188174/استعلام-میز-و-صندلی--کمد-طبقه-دار-دبیرخانه'>استعلام میز و صندلی - کمد طبقه دار دبیرخانه / استعلام,استعلام میز و صندلی - کمد طبقه دار دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188191/استعلام-حمل-مقدار-2000-تن-ذرت-دانه-ای'>استعلام حمل مقدار 2000 تن ذرت دانه ای  / استعلام, حمل مقدار 2000 تن ذرت دانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188207/تجدید-مناقصه-انجام-امور-خدمات-و-تنظیفات-شامل-نظافت-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور خدمات و تنظیفات شامل نظافت ـ نوبت دوم / تجدید  مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات و تنظیفات شامل نظافت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188221/استعلام-آون'>استعلام آون / استعلام,استعلام آون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188236/استعلام-خرید-سطل-استیل-قابل-اتوکلاو-50-و-30-لیتری'>استعلام خرید سطل استیل قابل اتوکلاو 50 و 30 لیتری  / استعلام,استعلام خرید سطل استیل قابل اتوکلاو 50 و 30 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188254/استعلام-فعالیتهای-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و... / استعلام, استعلام فعالیتهای نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188270/استعلام-پوشه-آویز'>استعلام پوشه آویز / استعلام,استعلام پوشه آویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188287/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188301/استعلام-پایه-ددکتوربرند'>استعلام پایه ددکتوربرند / استعلام, استعلام پایه ددکتوربرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188314/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات--'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات... / استعلام,خریداری و نصب تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188332/استعلام-حفاری-و-خاک-برداری-چاه'>استعلام حفاری و خاک برداری چاه  / استعلام, استعلام حفاری و خاک برداری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188347/استعلام-نیرو-رسانی-به-پروژه'>استعلام نیرو رسانی به پروژه / استعلام ,استعلام نیرو رسانی به پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188364/مناقصه-عمومی-تکمیل-احداث-مجتمع-اداری-در-شهرستان'>مناقصه عمومی تکمیل احداث مجتمع اداری در شهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل احداث مجتمع اداری در شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188378/استعلام-خرید-اسپرم-منجمد-سیمنتال-ژنومیک'>استعلام خرید اسپرم منجمد سیمنتال ژنومیک / استعلام, خرید اسپرم منجمد سیمنتال ژنومیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188395/استعلام-درخواست-خرید-25-شاخه-تیرآهن-نمره-16'>استعلام درخواست خرید 25 شاخه تیرآهن نمره 16 / استعلام, درخواست خرید 25 شاخه تیرآهن نمره 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188408/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام , استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188422/استعلام-تجهیزات-کتابخانه-ای'>استعلام تجهیزات کتابخانه ای / استعلام ,استعلام تجهیزات کتابخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188435/استعلام-فیلم-ماموگرافی'>استعلام فیلم ماموگرافی / استعلام, استعلام فیلم ماموگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188448/استعلام-پروفیل-تو-خالی-فولادی'>استعلام پروفیل تو خالی فولادی  / استعلام,استعلام پروفیل تو خالی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188462/استعلام-برج-TP-90L--'>استعلام برج TP-90L ... / استعلام, استعلام برج TP-90L ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188476/استعلام-دوربین-دیجیتال'>استعلام دوربین دیجیتال / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188490/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188503/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188515/مناقصه-عمومی-بکارگیری-7-نفر-نیروی-خدماتی-و-پشتیبانی'> مناقصه عمومی بکارگیری 7 نفر نیروی خدماتی و پشتیبانی /  مناقصه عمومی ،  مناقصه عمومی بکارگیری 7 نفر نیروی خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188530/آگهی-تجدید-مناقصه-خدمات-تهیه--تامین--طبخ-و-توزیع-غذا'>آگهی تجدید مناقصه خدمات تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذا  / آگهی نجدید مناقصه عمومی ،آگهی تجدید  مناقصه عمومی خدمات تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188542/مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188555/تجدید-مناقصه-اجرای-پل-برروی-رودخانه-(نوبت-سوم)'>تجدید مناقصه اجرای پل برروی رودخانه  (نوبت سوم) / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای پل برروی رودخانه  (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188569/استعلام-قلم-نوری-دیجیتال'>استعلام قلم نوری دیجیتال / استعلام, قلم نوری دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188581/استعلام-تهیه-اجرا-و-نصب-یک-دستگاه-سوله'>استعلام تهیه اجرا و نصب یک دستگاه سوله / استعلام, تهیه اجرا و نصب یک دستگاه سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188596/استعلام-چاپ-نشریات-و-بنرآموزشی'>استعلام چاپ نشریات و بنرآموزشی / استعلام, استعلام چاپ نشریات و بنرآموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188615/مناقصه-تجدید-پروژه-فاز-تکمیلی-پارک-حرم'>مناقصه تجدید پروژه فاز تکمیلی پارک حرم  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید پروژه فاز تکمیلی پارک حرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188631/مناقصه-بخش-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی-(مرحله-دوم--نوبت-اول)'>مناقصه بخش پیمانکاری تامین نیروی انسانی (مرحله دوم - نوبت اول)  / آگهی شرکت در مناقصه , مناقصه بخش پیمانکاری تامین نیروی انسانی (مرحله دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188648/استعلام-لپ-تاپ-14-اینچی-ایسوس--'>استعلام لپ تاپ 14 اینچی ایسوس... / استعلام,لپ تاپ 14 اینچی ایسوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188670/استعلام-سیم-رابط-و-لامپ-کابل-و-سیم'>استعلام سیم رابط و لامپ کابل و سیم  / استعلام, استعلام سیم رابط و لامپ کابل و سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188685/استعلام-تابلو-حرف-برجسته'>استعلام تابلو حرف برجسته / استعلام, تابلو حرف برجسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188703/استعلام-درخواست-8-دستگاه-آژانس'>استعلام درخواست 8 دستگاه آژانس  / استعلام, استعلام درخواست 8 دستگاه آژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188720/استعلام-ارسال-مرسولات-ویژه-بین-استانی-پست'>استعلام ارسال مرسولات ویژه بین استانی پست  / استعلام,استعلام ارسال مرسولات ویژه بین استانی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188193/فراخوان-عمومی-واگذاری-مشارکتی-واحد-شنوایی-سنجی'>فراخوان عمومی واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری مشارکتی واحد شنوایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188210/استعلام-خرید-دوربین-ژئوویژن-با-لوازم-مصرفی'>استعلام  خرید دوربین ژئوویژن با لوازم مصرفی  / استعلام, خرید دوربین ژئوویژن با لوازم مصرفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188224/مناقصه-ادامه-اجرا-و-تکمیل-یک-بلوک-از-فاز-یک--نوبت-دوم'>مناقصه ادامه اجرا و تکمیل یک بلوک از فاز یک - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه ادامه اجرا و تکمیل دو بلوک از فاز یک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188238/مناقصه-یک-دستگاه-بلدوزر-355-کوماتسو'>مناقصه یک دستگاه بلدوزر 355 کوماتسو / مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه بلدوزر 355 کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188256/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-تهیه-لیست-کوتاه-پیمانکاران-جهت-احداث-فونداسیون--نصب-برج-و--'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه لیست کوتاه پیمانکاران جهت احداث فونداسیون ، نصب برج و ...  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران تهیه لیست کوتاه پیمانکاران جهت احداث فونداسیون ، نصب برج و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188273/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی / مناقصه ، مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188290/استعلام-ددکتور-دودی'>استعلام ددکتور دودی / استعلام , استعلام ددکتور دودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188303/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-ساختمان-اداری-بنیاد-مسکن'>فراخوان  انجام امور خدماتی ساختمان اداری بنیاد مسکن / اگهی فراخوان , فراخوان  انجام امور خدماتی ساختمان اداری بنیاد مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188317/مناقصه-احداث-بیمارستان--'>مناقصه احداث بیمارستان ... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188335/مناقصه-خدمات-دستیاری-دندانپزشکی'>مناقصه خدمات دستیاری دندانپزشکی / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات دستیاری دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188349/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی'>استعلام دستگاه ذخیره سازی / استعلام,استعلام دستگاه ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188366/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-کار-تامین-راننده-خودروی-سبک-و-سنگین'>اصلاحیه مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودروی سبک و سنگین  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودروی سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188382/مناقصه-واگذاری-امور-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188397/استعلام-اجرای-خدمات-لوله-کشی-مورد-نیاز-دانشگاه'>استعلام اجرای خدمات لوله کشی مورد نیاز دانشگاه  / استعلام, استعلام  اجرای خدمات لوله کشی مورد نیاز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188410/استعلام--تجهیزات-رشته-کشاورزی-شاخه-ی-فنی'>استعلام   تجهیزات رشته کشاورزی شاخه ی فنی / استعلام , استعلام   تجهیزات رشته کشاورزی شاخه ی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188424/استعلام-cpu'>استعلام cpu / استعلام , استعلام cpu</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188438/استعلام-تهیه-و-نصب-اعلان-حریق-و-جمع-آوری-اعلان-حریق-قدیمی'>استعلام تهیه و نصب اعلان حریق و جمع آوری اعلان حریق قدیمی / استعلام , استعلام تهیه و نصب اعلان حریق و جمع آوری اعلان حریق قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188451/استعلام-xvision-هوشمند-led-48-inch'>استعلام xvision هوشمند  led 48 inch / استعلام , استعلام xvision هوشمند  led 48 inch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188464/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188478/استعلام-کلسیم-سولفات--'>استعلام کلسیم سولفات... / استعلام, استعلام کلسیم سولفات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188492/استعلام-اجرای-سالن-آموزش-و--'>استعلام اجرای سالن آموزش و ...  / استعلام ,استعلام اجرای سالن آموزش و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188505/مناقصه-اجرای-تجهیز-چاه-و-تجهیز-چاله-پمپاژ-مخزن--'>مناقصه  اجرای تجهیز چاه و تجهیز چاله پمپاژ مخزن... / مناقصه ، مناقصه  اجرای تجهیز چاه و تجهیز چاله پمپاژ مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188518/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188532/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام  تهیه و نصب و راه اندازی کمد بایگانی ریلی   / استعلام, تهیه و نصب و راه اندازی کمد بایگانی ریلی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188544/استعلام-مطالعه-موزه--'>استعلام مطالعه موزه ... / استعلام,استعلام مطالعه موزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188557/استعلام-روغن-نباتی-جامد-حلب--'>استعلام روغن نباتی جامد حلب... / استعلام,روغن نباتی جامد حلب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188571/استعلام-انجام-عملیات-ساماندهی-و-مرمت'>استعلام انجام عملیات ساماندهی و مرمت / استعلام, استعلام انجام عملیات ساماندهی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188584/استعلام-تروبیدومتر'>استعلام  تروبیدومتر  / استعلام, استعلام  تروبیدومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188599/استعلام-مرمت-و-بازسازی-راه--'>استعلام مرمت و بازسازی راه... / استعلام,مرمت و بازسازی راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188617/مناقصه-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال--(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188633/استعلام-صندلی-ازمایشگاه'>استعلام صندلی ازمایشگاه  / استعلام, استعلام صندلی ازمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188650/فراخوان-گازرسانی-به-5-واحد-صنعتی--تولیدی-ـ-97-04-03'>فراخوان گازرسانی به 5 واحد صنعتی - تولیدی  ـ 97.04.03 / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان گازرسانی به 5 واحد صنعتی - تولیدی  ـ 97.04.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188672/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188688/استعلام-اجاره-سالن'>استعلام اجاره سالن / استعلام , استعلام اجاره سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188706/استعلام-انجام-عملیات-ساماندهی'>استعلام انجام عملیات ساماندهی  / استعلام، استعلام انجام عملیات ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188722/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک / استعلام,فعالیت های مربوط به املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188736/استعلام-ساخت-و-نصب-محافظ-پنجره-و-درب-آکاردونی'>استعلام ساخت و نصب محافظ پنجره و درب آکاردونی / استعلام, استعلام ساخت و نصب محافظ پنجره و درب آکاردونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187590/مناقصه-خرید-قطعات-لوله-های-مغزی-چاههای-نفت-و-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات لوله های مغزی چاههای نفت و گاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات لوله های مغزی چاههای نفت و گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187607/استعلام-آبگرمکن-و-اجاق-گاز'>استعلام آبگرمکن و اجاق گاز / استعلام,استعلام آبگرمکن و اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187624/مناقصه-ساخت-و-نصب-استندهای-بخش-مواد-اولیه-تجدید'>مناقصه ساخت و نصب استندهای بخش مواد اولیه تجدید  / مناقصه ، مناقصه ساخت و نصب استندهای بخش مواد اولیه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187641/مناقصه-خرید-انواع-گل-های-دائمی-و-فصلی-و--'>مناقصه خرید انواع گل های دائمی و فصلی و... / مناقصه ع مومی, مناقصه خرید انواع گل های دائمی و فصلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187658/استعلام-ساماندهی-آبهای-سطحی--'>استعلام ساماندهی آبهای سطحی ... / استعلام , استعلام ساماندهی آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187673/آگهی-دعوت-سرمایه-گذار-طرح-احداث-و-بهره-برداری-از-خطوط-انتقال'>آگهی دعوت سرمایه گذار  طرح احداث و بهره برداری از خطوط انتقال / آگهی دعوت سرمایه گذار ،آگهی دعوت سرمایه گذار  طرح احداث و بهره برداری از خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187691/استعلام-کنده-کاری-و-کابل-گذاری-مدار-RWY-30R'>استعلام کنده کاری و کابل گذاری مدار RWY-30R  / استعلام, کنده کاری و کابل گذاری مدار RWY-30R </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187707/استعلام-تک-صندلی-دسته-دار-امتحانی--'>استعلام تک صندلی دسته دار امتحانی... / استعلام, استعلام تک صندلی دسته دار امتحانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187725/مناقصه-تجدید-حمل-و-نقل-جاده-ای-300-هزار-تن-محصولات-علوفه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید حمل و نقل جاده ای 300 هزار تن محصولات علوفه ای - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تجدید حمل و نقل جاده ای 300 هزار تن محصولات علوفه ای - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187741/تجدید-مناقصه-بارگیری-و-حمل-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بارگیری و حمل لوله پلی اتیلن - نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام خدمات کارکنان پیمانکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187756/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ / استعلام,استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187772/استعلام-تهیه-لیسانس-نسخه-پشتیبان'>استعلام  تهیه لیسانس نسخه پشتیبان  / استعلام, تهیه لیسانس نسخه پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187789/مناقصه-خرید-200-دستگاه-نوت-بوک'>مناقصه خرید 200 دستگاه نوت بوک / مناقصه, مناقصه خرید 200 دستگاه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187806/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187821/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرائی-ساخت-یک-باب-سوله'>مناقصه واگذاری عملیات اجرائی ساخت یک باب سوله  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات اجرائی ساخت یک باب سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187834/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی سرمایشی... / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187850/استعلام-سمپلر-ایندرف'>استعلام سمپلر ایندرف / استعلام,استعلام سمپلر ایندرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187867/استعلام-دو-فقره-سیم-و-لامپ-و-اتارت-مهتابی'>استعلام دو فقره سیم و لامپ و اتارت مهتابی / استعلام, دو فقره سیم و لامپ و اتارت مهتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187883/مناقصه-خرید-و-خدمات-حمل-مصالح-سنگی-و-آب'>مناقصه  خرید و خدمات حمل مصالح سنگی و آب / مناقصه, مناقصه  خرید و خدمات حمل مصالح سنگی و آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187897/استعلام-ترانک-150-50-سوپیتا'>استعلام ترانک 150*50 سوپیتا  / استعلام, ترانک 150*50 سوپیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187914/مناقصه-تکمیل-ساختمان-مرکز-بهداشتی-درمانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان مرکز بهداشتی درمانی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان مرکز بهداشتی درمانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187933/استعلام-نرم-افزار-اتو-پلی-اوت-صدا'>استعلام نرم افزار اتو پلی اوت صدا / استعلام ,استعلام نرم افزار اتو پلی اوت صدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187950/استعلام-تجهیزات-و-اکسسوری'>استعلام تجهیزات و اکسسوری  / استعلام, تجهیزات و اکسسوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187966/استعلام-طراحی-و-تامین-قطعات-و-نصب-آسانسور'>استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور / استعلام, استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187983/مناقصه-تجدید-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه تجدید خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188001/استعلام-طراحی-و-تعمیر-و-بازسازی-و-تعویض-سیستم-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام طراحی و تعمیر و بازسازی و تعویض سیستم سرمایشی و گرمایشی / استعلام, طراحی و تعمیر و بازسازی و تعویض سیستم سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188019/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188035/استعلام-1000-کیسه-سیمان'>استعلام 1000 کیسه سیمان  / استعلام,استعلام 1000 کیسه سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188050/استعلام-برنامه-آگاه-سازی-پیشگیری-از-معلولیت-های-شهرستان--'>استعلام برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های شهرستان .. / استعلام, برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت های شهرستان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188067/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188088/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188108/استعلام-ریسه-LED-سیم-بکسل--'>استعلام ریسه LED- سیم بکسل... / استعلام,ریسه LED- سیم بکسل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188131/استعلام-کابل-12-20-کیلوولتی-زره-دار-با-نوار-آلومینیومی'>استعلام کابل 12/20 کیلوولتی زره دار با نوار آلومینیومی / استعلام,استعلام کابل 12/20 کیلوولتی زره دار با نوار آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188148/استعلام-تامین-و-نصب-میله-های-دستگرد-برای-سرویس-بهداشتی'>استعلام تامین و نصب میله های دستگرد برای سرویس بهداشتی / استعلام, تامین و نصب میله های دستگرد برای سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188165/مناقصه-عمومی-پروژه-چهار-خطه'>مناقصه عمومی پروژه چهار خطه  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پروژه چهار خطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188184/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کنتور-آب'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب  / اصلاحیه فراخوان ارزیای کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188198/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187578/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرت-800-کیلوولت-آمپر-جهت-امور-آبفای'>تجدید مناقصه خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 800 کیلوولت آمپر جهت امور آبفای / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 800 کیلوولت آمپر جهت امور آبفای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187600/تجدید-مناقصه-عمومی-روکش-آسفالت-معابر-و-روشنایی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی روکش آسفالت معابر و روشنایی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی روکش آسفالت معابر و روشنایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187617/استعلام-تعمیرات-اساسی-شبکه-دامپزشکی--'>استعلام تعمیرات اساسی شبکه دامپزشکی ... / استعلام, تعمیرات اساسی شبکه دامپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187634/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی-سرویس-تجدید'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی سرویس تجدید / مناقصه  , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی سرویس  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187653/استعلام-اسکلت-سوله-آماده--'>استعلام اسکلت سوله آماده ... / استعلام , استعلام اسکلت سوله آماده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187666/فراخوان-مناقصه-خدمات-مشاوره-نظارت-کارگاهی-بر-پروژه-های-تعمیرات-اضطراری'>فراخوان مناقصه خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری  / فراخوان مناقصه , فراخو ان مناقصه خدمات مشاوره نظارت کارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187683/استعلام-کنتور-1-2-اینچ--'>استعلام کنتور 1/2 اینچ... / استعلام, استعلام کنتور 1/2 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187699/استعلام-بسته-نرم-افزار-کاربردی--'>استعلام بسته نرم افزار کاربردی ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار کاربردی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187718/استعلام-اجرای-500-متر-مربع-محوطه-سازی-با-سنگ-و-پازل-و-بتن-و--'>استعلام اجرای 500 متر مربع محوطه سازی با سنگ و پازل و بتن و ... / استعلام, اجرای 500 متر مربع محوطه سازی با سنگ و پازل و بتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187735/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام, استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187749/استعلام-آجر-فشاری--'>استعلام آجر فشاری... / استعلام, استعلام آجر فشاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187766/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پروژه-احداث-و-بهبود-بخشی-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبیاری و زهکشی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات پروژه احداث و بهبود بخشی از شبکه های آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187784/تجدید-مناقصه-عملیات-پروژه-عمرانی'>تجدید مناقصه عملیات پروژه عمرانی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات پروژه عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187798/استعلام-بیمه-خودروهای-بنیاد'>استعلام بیمه خودروهای بنیاد  / استعلام, بیمه خودروهای بنیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187816/استعلام-تعمیر-پلاتو'>استعلام تعمیر پلاتو / استعلام ,استعلام تعمیر پلاتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187829/استعلام-لوکس-متر-دیجیتال-و-اندازه-گیری-UVA'>استعلام لوکس متر دیجیتال و اندازه گیری UVA / استعلام, استعلام لوکس متر دیجیتال و اندازه گیری UVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187843/استعلام-وان--'>استعلام وان ... / استعلام , استعلام وان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187860/مناقصه-عملیات-اجرای-خطوط-پراکنده-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر  / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات اجرای خطوط پراکنده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187876/استعلام-برآورد-نصب-و-برچیدن-گاردریل'>استعلام  برآورد نصب و برچیدن گاردریل  / استعلام, برآورد نصب و برچیدن گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187892/استعلام-کابل-برق-لاستیکی'>استعلام کابل برق لاستیکی / استعلام,استعلام کابل برق لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187907/استعلام-کارت-مغناطیسی--'>استعلام کارت مغناطیسی ... / استعلام, استعلام کارت مغناطیسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187926/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-ساختمان-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان واحدهای مسکونی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان واحدهای مسکونی- نوبت دوئم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187942/مناقصه-عملیات-حفر-کانال-زهکشی'>مناقصه عملیات حفر کانال زهکشی  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفر کانال زهکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187960/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات  / استعلام , استعلام تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187976/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن.... / مناقصه , دمناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187994/مناقصه-پیاده-روسازی-و-احداث-کانال-دفع-آبهای-سطحی-شهر----نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی و احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر...  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188012/مناقصه-خرید-High-pressure-hose-for-mud-drilling-5000-نوبت-دوم'>مناقصه خرید High pressure hose for mud drilling 5000  نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید High pressure hose for mud drilling 5000  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188027/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-و--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188043/مناقصه-عملیات-احداث-پایانه-حمل-و-نقل-عمومی-شهرک--'>مناقصه عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی شهرک ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188058/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188081/استعلام-تجهیز-چاه-جا-به-جا-شده-و-جایگزین-چاه'>استعلام تجهیز چاه جا به جا شده و جایگزین چاه  / استعلام, تجهیز چاه جا به جا شده و جایگزین چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188102/استعلام-خرید-اسپیلت'>استعلام خرید اسپیلت / استعلام,استعلام خرید اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188122/استعلام-دستگاه-دایکاست-06--'>استعلام دستگاه دایکاست 06... / استعلام,دستگاه دایکاست 06...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188139/استعلام-برق-گیر-فشار-متوسط'>استعلام برق گیر فشار متوسط / استعلام,استعلام برق گیر فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188157/استعلام-اجاره-سالن'>استعلام اجاره سالن / استعلاماستعلام اجاره سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188214/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-نگهبانی-فضای-سبز-فاز-یک-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و نگهبانی فضای سبز فاز یک و ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و نگهبانی فضای سبز فاز یک و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188229/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-با-عمق-250-متر-و-لوله-جدار-14-اینچ'>استعلام حفر یک حلقه چاه با عمق 250 متر و لوله جدار 14 اینچ / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه با عمق 250 متر و لوله جدار 14 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188244/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, فعالیت های پشتیبانی حمل ونقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188262/استعلام-کارت-گرافیک-کوادرو'>استعلام کارت گرافیک کوادرو / استعلام, کارت گرافیک کوادرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188278/استعلام-کولر-آبی-سلولزی'>استعلام کولر آبی سلولزی / استعلام, کولر آبی سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188294/استعلام-تهیه-طرح-مطالعه-و-مرمت--'>استعلام تهیه طرح مطالعه و مرمت... / استعلام,تهیه طرح مطالعه و مرمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188308/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188324/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات-استخر--'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات استخر ... / استعلام , استعلام خریداری و نصب تجهیزات استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188339/استعلام-اجاره-استخر-شنا--'>استعلام اجاره استخر شنا ... / استعلام, استعلام اجاره استخر شنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188356/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام, استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188371/مناقصه-فراخوان-عملیات-ساختمانی'>مناقصه فراخوان عملیات ساختمانی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188387/استعلام-واگذاری-آزمایشگاه--'>استعلام واگذاری آزمایشگاه... / استعلام, استعلام واگذاری آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188401/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-اینورتر'>مناقصه تامین یک دستگاه اینورتر / مناقصه , مناقصه تامین یک دستگاه اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188414/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-جهت-برق-رسانی'>استعلام پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی / استعلام,استعلام پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188428/استعلام-پروژه-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام پروژه حفر یک حلقه چاه آب شرب / استعلام, استعلام پروژه حفر یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188442/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188455/استعلام-دستگاه-پنل-خورشیدی-و-آبگرمکن-خورشیدی'>استعلام دستگاه پنل خورشیدی و آبگرمکن خورشیدی  / استعلام, دستگاه پنل خورشیدی و آبگرمکن خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188470/استعلام-حفر-کانال-خاکریزی-و-جابجایی-کابل'>استعلام حفر کانال خاکریزی و جابجایی کابل / استعلام, حفر کانال خاکریزی و جابجایی کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188483/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188497/استعلام-اجرای-شبکه-تهیه-و-نصب-اکسس-پوینت-سوئیچ---'>استعلام اجرای شبکه تهیه و نصب اکسس پوینت، سوئیچ .... / استعلام, اجرای شبکه تهیه و نصب اکسس پوینت، سوئیچ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188509/استعلام-مایع-دستشویی-کرم-آلوئه-ورا'>استعلام مایع دستشویی کرم آلوئه ورا / استعلام , استعلام مایع دستشویی کرم آلوئه ورا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188522/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-مامورسرای-گمرک---'>استعلام تعمیر و بازسازی مامورسرای گمرک  ... / استعلام, تعمیر و بازسازی مامورسرای گمرک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188536/فراخوان-تهیه-و-تامین-8-دستگاه-کامیون-تانکر-حمل-سوخت-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت  ـ نوبت دوم / فراخوان تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188548/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-در-ساختمان-های--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری در ساختمان های - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری در ساختمان های - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188562/استعلام-پایه-تیر-چراغ-روشنایی-فلزی-گالوانیزه'>استعلام  پایه تیر چراغ روشنایی فلزی گالوانیزه  / استعلام, پایه تیر چراغ روشنایی فلزی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188575/استعلام-باطری-خشک-12-ولت'>استعلام باطری خشک 12 ولت / استعلام , استعلام باطری خشک 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188588/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی  / استعلام, احداث کانال بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188605/استعلام-قلم-نوری-و-کام-اینتوس'>استعلام قلم نوری و کام اینتوس / استعلام ,استعلام قلم نوری و کام اینتوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188623/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدارس'>مناقصه سیستم گرمایشی مدارس / مناقصه عمومی ، مناقصه سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188637/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-کمر-بندی'>استعلام اجرای جدول گذاری کمر بندی  / استعلام,استعلام اجرای جدول گذاری کمر بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188659/استعلام-فهرست-برداری-و-به-هنگام-سازی-اطلاعات--'>استعلام فهرست برداری و به هنگام سازی اطلاعات... / استعلام, استعلام فهرست برداری و به هنگام سازی اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188678/مناقصه-انجام-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>مناقصه انجام طبخ و توزیع غذای دانشجویی / مناقصه , مناقصه انجام طبخ و توزیع غذای دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188694/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-فعالیتهای-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی  / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188713/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات اداری... / استعلام,خرید تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188726/استعلام-کولر-اسپیلت-گازی'>استعلام کولر اسپیلت گازی / استعلام, استعلام کولر اسپیلت گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188740/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدرسه-راهنمایی'>مناقصه سیستم گرمایشی مدرسه راهنمایی / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدرسه راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188754/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق... / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188768/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ... / استعلام, استعلام تخم مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188782/استعلام-تاچ-بازکن'>استعلام تاچ بازکن / استعلام , استعلام تاچ بازکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188176/استعلام-7-فقره-ملزومات-اداری'>استعلام 7 فقره ملزومات اداری / استعلام, استعلام 7 فقره ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188192/مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188209/تجدید-مناقصه-امور-ایاب-ذهاب-ماموریتهای-اداری'>تجدید مناقصه امور ایاب ذهاب ماموریتهای اداری / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه امور ایاب ذهاب ماموریتهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188223/مناقصه-اجاره-بیل-مکانیکی-با-راننده'>مناقصه اجاره بیل مکانیکی با راننده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره بیل مکانیکی با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188237/مناقصه-عملیات-بهسازی-پارک-ملت'>مناقصه عملیات بهسازی پارک ملت  / مناقصه عملیات بهسازی پارک ملت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188255/استعلام-ست-میز-کنفرانس-و-صندلی--'>استعلام ست میز کنفرانس و صندلی... / استعلام,استعلام ست میز کنفرانس و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188272/استعلام-کاغذ-بویین-50-سانت-70-گرمی-سفید-تحریر-مرغوب'>استعلام کاغذ بویین 50 سانت 70 گرمی سفید تحریر مرغوب  / استعلام, کاغذ بویین 50 سانت 70 گرمی سفید تحریر مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188288/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188302/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی تجدید فراخوان ,فراخوان  عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188316/استعلام-تهیه-و-تحویل-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و تحویل لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام تهیه و تحویل لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188333/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات-استخر-دانش-آموزی'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات استخر دانش آموزی / استعلام,استعلام خریداری و نصب تجهیزات استخر دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188348/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات--'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات... / استعلام,خریداری و نصب تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188365/استعلام-اجرای-طرح-غربالپری-اضطراب-کودکان--'>استعلام اجرای طرح غربالپری اضطراب کودکان... / استعلام,اجرای طرح غربالپری اضطراب کودکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188379/استعلام-خرید-و-نصب-و-آموزش-دوربین-مداربسته-در--'>استعلام خرید و نصب و آموزش دوربین مداربسته در... / استعلام,استعلام خرید و نصب و آموزش دوربین مداربسته در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188396/استعلام-ریسه-روشنایی'>استعلام ریسه روشنایی  / استعلام,استعلام ریسه روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188409/استعلام-کامپیوتر-all-in-one-مدل-ASUS-V221-ICUK-core-i3-8GB-1T'>استعلام کامپیوتر all in one مدل ASUS V221 ICUK core i3 8GB 1T / استعلام,استعلام کامپیوتر all in one مدل ASUS V221 ICUK core i3 8GB 1T</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188423/استعلام-اجرای-عملیات-تکمیل-پاسگاه--'>استعلام اجرای عملیات تکمیل پاسگاه... / استعلام,اجرای عملیات تکمیل پاسگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188436/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو  / استعلام, اجاره خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188449/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188463/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188477/استعلام-خرید-میکروخازن--'>استعلام خرید میکروخازن... / استعلام, استعلام خرید میکروخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188491/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188504/استعلام-سانتریفیوژ-ایرانی'>استعلام سانتریفیوژ ایرانی  / استعلام، استعلام سانتریفیوژ ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188516/استعلام-تکمیل-پروژه-دیوار--'>استعلام تکمیل پروژه دیوار ... / استعلام  , استعلام تکمیل پروژه دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188531/استعلام-دستگاه-سورتر-دو-خانه-MA-مدل-NC-7100-با-گارانتی-شرکت-متم-اف'>استعلام دستگاه سورتر دو خانه MA مدل NC-7100 با گارانتی شرکت متم اف  / استعلام,استعلام دستگاه سورتر دو خانه MA مدل NC-7100 با گارانتی شرکت متم اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188543/استعلام-خدمات-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام خدمات مراقبت و نگهداری فضای سبز / استعلام, استعلام خدمات مراقبت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188556/استعلام-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری-از-معلولیت--'>استعلام برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ... / استعلام , استعلام برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188570/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری--نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  - نوبت دوم  - مرحله دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری  - نوبت دوم  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188582/مناقصه-خرید-300-دستگاه-کامپیوتر-بدون-کیس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 300 دستگاه کامپیوتر بدون کیس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 300 دستگاه کامپیوتر بدون کیس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188598/استعلام-آماده-سازی-لوازم-و-انجام-آزمایش-میکروبی-و-کنترل-کیفی-آب-شرب'>استعلام آماده سازی لوازم و انجام آزمایش میکروبی و کنترل کیفی آب شرب / استعلام, آماده سازی لوازم و انجام آزمایش میکروبی و کنترل کیفی آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188616/مناقصه-احداث-و-تکمیل-آزمایشگاه-دامپزشکی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث و تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188632/استعلام-فایل-4-کشو-فلزی-با-قفل-جداگانه-برای-هر-کشو'>استعلام فایل 4 کشو فلزی با قفل جداگانه برای هر کشو / استعلام,استعلام فایل 4 کشو فلزی با قفل جداگانه برای هر کشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188649/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188671/استعلام-خرید-کیت-کامل-انشعاب--'>استعلام خرید کیت کامل انشعاب... / استعلام,خرید کیت کامل انشعاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188686/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-گرمایشی-و-سرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت گرمایشی و سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188705/مناقصه-تهیه-حمل-و-باراندازی-به-همراه-نصب-پوششهای--'>مناقصه تهیه حمل و باراندازی به همراه نصب پوششهای.... / مناقصه , مناقصه تهیه حمل و باراندازی به همراه نصب پوششهای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187580/مناقصه-عمومی-احداث-مخازن-بتنی-ذخیره-آب-مرکز-آموزشی-درمانی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث مخازن بتنی ذخیره آب مرکز آموزشی درمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی احداث مخازن بتنی ذخیره آب مرکز آموزشی درمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187603/مناقصه-تهیه-حمل-جایگزینی-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-ایستگاه-های-پمپاژ-و--'>مناقصه تهیه، حمل، جایگزینی، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های پمپاژ و... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، حمل، جایگزینی، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه های پمپاژ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187620/مناقصه-احداث-پارک-بلوار-مادر-شامل-محوطه-ساختمان-اداری-نماز-خانه-و-سرویس-بهداشتی'>مناقصه احداث پارک بلوار مادر شامل محوطه ساختمان اداری نماز خانه و سرویس بهداشتی / مناقصه، مناقصه احداث پارک بلوار مادر شامل محوطه ساختمان اداری نماز خانه و سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187636/استعلام-خرید-اسکنر-مدل-ایویژن'>استعلام خرید اسکنر مدل ایویژن / استعلام, خرید اسکنر مدل ایویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187655/مناقصه-عمومی-خرید-اقلام'>مناقصه عمومی خرید اقلام / مناقصه , مناقصه عمومی خرید اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187670/فراخوان-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--تجدید'>فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی...تجدید  / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187686/فراخوان-تهیه-و-اجرای-نازک-کاری-ساختمان-رستوران--'>فراخوان تهیه و اجرای نازک کاری ساختمان رستوران... / فراخوان , فراخوان تهیه و اجرای نازک کاری ساختمان رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187702/استعلام-هضم-بیست-و-چهارتایی-مادون-قرمز'>استعلام هضم بیست و چهارتایی مادون قرمز / استعلام,استعلام هضم بیست و چهارتایی مادون قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187720/مناقصه-فراخوان-پسیو-نودال-دیتای-سازمان-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان  پسیو نودال دیتای سازمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان پسیو نودال دیتای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187738/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-DRAWWORKS-MODEL-1320-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL DRAWWORKS MODEL 1320  ـ نوبت دوم / تجدید اگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL DRAWWORKS MODEL 1320  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187752/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-(کاروگیت)'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره (کاروگیت) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره (کاروگیت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187769/استعلام-خرید-دستگاه-خردکن-کاغذ-و--'>استعلام خرید دستگاه خردکن کاغذ و ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه خردکن کاغذ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187786/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی'>استعلام تعمیرات و بازسازی  / استعلام,استعلام تعمیرات و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187801/استعلام-میز-اداری-چوبی--'>استعلام میز اداری چوبی... / استعلام,میز اداری چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187818/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187831/فراخوان-تامین-کنندگان-باتری-سیلد-لید-اسید-12-ولت--'>فراخوان تامین کنندگان باتری سیلد لید اسید 12 ولت... / مناقصه, فراخوان تامین کنندگان باتری سیلد لید اسید 12 ولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187846/مناقصه-انجام-خرید-خدمات-مهندسی-با-عنوان-بازرسی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خرید خدمات مهندسی با عنوان بازرسی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  انجام خرید خدمات مهندسی با عنوان بازرسی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187863/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187880/استعلام-خاکبرداری-و-دیوار-چینی'>استعلام خاکبرداری و دیوار چینی / استعلام,استعلام خاکبرداری و دیوار چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187894/آگهی-مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>آگهی مناقصه  انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187910/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاه-مراکز-درمانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری آزمایشگاه مراکز درمانی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آزمایشگاه مراکز درمانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187930/استعلام-شیرآلات-قهرمان'>استعلام شیرآلات قهرمان / استعلام, شیرآلات قهرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187945/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تدارکاتی-ساده-با-آبخور-کم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم / مناقصه عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187963/استعلام-تعمیرات-روشنایی'>استعلام تعمیرات روشنایی  / استعلام, تعمیرات روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187980/مناقصه-ارتقا-عملکرد-و-حفط-سیستم-روشنایی-راه-و-ایمن-سازی-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارتقا عملکرد و حفط سیستم روشنایی راه و ایمن سازی و.... نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه ارتقا عملکرد و حفط سیستم روشنایی راه و ایمن سازی و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187996/استعلام-کولرگازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولرگازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی / استعلام, استعلام کولرگازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188014/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام, تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188031/مناقصه-خرید-انواع-دستمال-کاغذی'>مناقصه خرید انواع دستمال کاغذی  / مناقصه, مناقصه  خرید انواع دستمال کاغذی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188046/مناقصه-خرید-فنجان-یک-بار-مصرف'>مناقصه خرید فنجان یک بار مصرف  / مناقصه , مناقصه خرید فنجان یک بار مصرف  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188063/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام,  درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188083/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی-و-نصب-در-ساختمان-و-حفر-چاه-ارت'>استعلام خرید لوازم الکتریکی و نصب در ساختمان و حفر چاه ارت  / استعلام,استعلام خرید لوازم الکتریکی و نصب در ساختمان و حفر چاه ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188104/فراخوان-13-مین-جشنواره-ملی-انتشارات-روابط-عمومی'>فراخوان 13 مین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی  / فراخوان 13 مین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188126/مناقصه-تمدید-انواع-سنباده-پوسته-آب'>مناقصه تمدید  انواع سنباده پوسته آب / اگهی مناقصه , مناقصه تمدید  انواع سنباده پوسته آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188142/مناقصه-عمومی-تهیه-و-نصب-تابلو-و-علایم-و-خط-کشی-راه-های-روستایی-و-اصلی-شهرستان'>مناقصه عمومی تهیه و نصب تابلو و علایم و خط کشی راه های روستایی و اصلی شهرستان  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و نصب تابلو و علایم و خط کشی راه های روستایی و اصلی شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187584/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-خرید-2-دستگاه-بریکر--'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه بریکر ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی خرید 2 دستگاه بریکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187606/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-مربوط-به-تامین-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187623/مناقصه-خرید-و-نصب-کلیه-اورینگ-ها-و-رابرهای-برج-کولینگ---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب کلیه اورینگ ها و رابرهای برج کولینگ ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب کلیه اورینگ ها و رابرهای برج کولینگ ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187640/استعلام-30-عدد-باطری-42-آمپر-(صنعتی)'>استعلام 30 عدد باطری 42 آمپر (صنعتی) / استعلام, استعلام 30 عدد باطری 42 آمپر (صنعتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187657/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-16-5-کیلومتر--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 16/5 کیلومتر... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 16/5 کیلومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187672/استعلام-خرید-کامپیوتر--'>استعلام خرید کامپیوتر... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187688/مناقصه-فراخوان-تامین-و-اجرای-کف-کاذب-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان تامین و اجرای کف کاذب ساختمان نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه فراخوان تامین و اجرای کف کاذب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187706/استعلام-خرید-تعداد-56-عدد-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید تعداد 56 عدد الکتروپمپ شناور  / استعلام, خرید تعداد 56 عدد الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187723/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187740/استعلام-دستگاه-تعمیر-آسفالت'>استعلام دستگاه تعمیر آسفالت / استعلام , استعلام دستگاه تعمیر آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187755/مناقصه-تامین-لاینر-آسیاب-گلوله-ای'>مناقصه تامین لاینر آسیاب گلوله ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین لاینر آسیاب گلوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187771/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر / استعلام, خرید قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187788/فراخوان-مناقصه-احداث-مخزن-10000-مترمکعبی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187805/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187820/فراخوان-چاپ-اطلاعات-متغیر-در-قبوض-عوارض-کسب-و-نوسازی-شهرداری'>فراخوان چاپ اطلاعات متغیر در قبوض عوارض کسب و نوسازی شهرداری / مناقصه, فراخوان چاپ اطلاعات متغیر در قبوض عوارض کسب و نوسازی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187833/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187849/تجدید-مناقصات-عمومی-با-ارزیابی-کیفی-خرید-50-تن-پلی-الکترولیت-و--'>تجدید مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی خرید 50 تن پلی الکترولیت و ...  / تجدید مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی، تجدید مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی خرید 50 تن پلی الکترولیت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187866/استعلام-اسکنر-سند-رنگی-و-سیاه-و-سفید'>استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید / استعلام, اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187882/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187896/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-139-کیلومترشبکه-توزیع'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 139 کیلومترشبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 139 کیلومترشبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187913/استعلام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای--'>استعلام خدمات تعمیر و نگهداری آسانسورهای ... / استعلام, خدمات تعمیر و نگهداری آسانسورهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187932/استعلام-تهیه-و-نصب-وسایل-اسباب-بازی'>استعلام تهیه و نصب وسایل اسباب بازی / استعلام,تهیه و نصب وسایل اسباب بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187949/استعلام-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری-از-معلولیت-ها'>استعلام برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها  / استعلام, برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187965/مناقصه-اجرای-فضای-سبز'> مناقصه اجرای فضای سبز  /  مناقصه ،  مناقصه اجرای فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187982/استعلام-تکمیل-کمپ--'>استعلام تکمیل کمپ... / استعلام,تکمیل کمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187999/استعلام-پروژه-حفاری-4-حلقه-چاه-پیزومتری'>استعلام پروژه حفاری 4 حلقه چاه پیزومتری  / استعلام,استعلام پروژه حفاری 4 حلقه چاه پیزومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188017/استعلام-بیسکوئیت-مغزدار-دو-رنگ'>استعلام بیسکوئیت مغزدار دو رنگ  / استعلام ,استعلام بیسکوئیت مغزدار دو رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188033/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-اول-مرحله-سوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت اول مرحله سوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت اول مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188049/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188065/استعلام-15-عدد-میز-نقشه-کشی--'>استعلام 15 عدد میز نقشه کشی... / استعلام,15 عدد میز نقشه کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188086/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188107/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی--'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی ... / استعلام, استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188130/استعلام-دوربین-عکاسی-آموزشی-کنن-1300d'>استعلام دوربین عکاسی آموزشی کنن 1300d / استعلام,استعلام دوربین عکاسی آموزشی کنن 1300d</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188146/استعلام-7-فقره-ملزومات-اداری'>استعلام 7 فقره ملزومات اداری / استعلام,استعلام 7 فقره ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188164/استعلام-اجرای-عملیات-زیر-پروژه-نگهداری-مناطق-احیا-شده'>استعلام اجرای عملیات زیر پروژه نگهداری مناطق احیا شده / استعلام, اجرای عملیات زیر پروژه نگهداری مناطق احیا شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188183/استعلام-خرید-آسفالت-شهرداری--'>استعلام خرید آسفالت شهرداری ... / استعلام,استعلام خرید آسفالت شهرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188197/استعلام-کف-شکنی--'>استعلام کف شکنی ... / استعلام , استعلام کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188213/استعلام-کنده-کاری--'>استعلام کنده کاری ... / استعلام , استعلام کنده کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187597/مناقصه-خرید-پهنای-باند-اینترنت--'>مناقصه خرید پهنای باند اینترنت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید پهنای باند اینترنت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187613/استعلام-میکروچیپ-ریدر-دستی-(اصل)'>استعلام میکروچیپ ریدر دستی (اصل) / استعلام, استعلام میکروچیپ ریدر دستی (اصل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187631/استعلام-آب-بند-نفوذگر-پودر'>استعلام آب بند نفوذگر پودر / استعلام,استعلام آب بند نفوذگر پودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187647/مناقصه-خرید-100-عدد-فیلتر-ممبران-اسمزی-فیلمتک'>مناقصه خرید 100 عدد فیلتر ممبران اسمزی فیلمتک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100 عدد فیلتر ممبران اسمزی فیلمتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187662/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام , حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187678/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187695/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-محوطه-های-عمومی-و-خیابان-ها-و--'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری محوطه های عمومی و خیابان ها و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری محوطه های عمومی و خیابان ها و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187712/مناقصه-فراخوان-حفاظت-کاتدی-لوله-کشی-گاز'>مناقصه فراخوان حفاظت کاتدی لوله کشی گاز / مناقصه , مناقصه فراخوان  حفاظت کاتدی لوله کشی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187732/استعلام-درخواست-خرید-1000-کیلو-قوطی'>استعلام درخواست خرید 1000 کیلو قوطی / استعلام,استعلام درخواست خرید 1000 کیلو قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187745/فراخوان-FIRE--GAS-DETECTION-SYSTEM-GENERAL-MONITORS-نوبت-دوم'>فراخوان FIRE & GAS DETECTION SYSTEM GENERAL MONITORS نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان FIRE & GAS DETECTION SYSTEM GENERAL MONITORS - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187762/مناقصه-خرید-تعداد-650-هزار-تخته-کیسه-یک-لایه-بذری-پروپیلنی'>مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187780/آگهی-مناقصه-واگذاری-مدیریت-فروش-و-توزیع-داروی-داروخانه'>آگهی مناقصه واگذاری مدیریت فروش و توزیع داروی داروخانه / مناقصه, آگهی مناقصه واگذاری مدیریت فروش و توزیع داروی داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187794/استعلام-خرید-دورنگار-دیجیتال--'>استعلام خرید دورنگار دیجیتال ... / استعلام, استعلام خرید دورنگار دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187812/مناقصه-پیمانکاری-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی-(حفاظت-فیزیکی)'>مناقصه پیمانکاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (حفاظت فیزیکی)  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی (حفاظت فیزیکی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187826/استعلام-درب-سردخانه-ای--'>استعلام درب سردخانه ای... / استعلام, استعلام درب سردخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187840/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-کارگاه--'>استعلام تجهیز و تعمیر کارگاه... / استعلام, استعلام تجهیز و تعمیر کارگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187857/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-بهره-برداری-و-تعمیرات-از-سامانه-های-گندزدایی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری و تعمیرات از سامانه های گندزدایی نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری و تعمیرات از سامانه های گندزدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187872/استعلام-اسکنر-سند-رنگی-و-سیاه-و-سفید--'>استعلام اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید... / استعلام,اسکنر سند رنگی و سیاه و سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187888/فراخوان-احداث-مدرسه-12-کلاسه'>فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان احداث مدرسه 12 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187903/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-ورتروفیت-کلیدهای-برقی'>مناقصه تعمیرات و بازسازی ورتروفیت کلیدهای برقی / مناقصه , مناقصه تعمیرات و بازسازی ورتروفیت کلیدهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187921/مناقصه-پروژه-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، رفت و روب معابر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه خدمات شهری شامل جمع آوری زباله، رفت و روب معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187937/فراخوان-انجام-خدمات-چاپخانه-تجدید'>فراخوان انجام خدمات چاپخانه تجدید / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات چاپخانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187956/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-پخت-و-پز-و-ارائه-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه مواد اولیه پخت و پز و ارائه غذای کارکنان / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مواد اولیه پخت و پز و ارائه غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187972/استعلام-برنج-ایرانی-هاشمی-گونی--'>استعلام برنج ایرانی هاشمی گونی... / استعلام,برنج ایرانی هاشمی گونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187989/استعلام-خرید-و-تحویل-180-متر-لوله-چدن'>استعلام خرید و تحویل 180 متر لوله چدن / استعلام, خرید و تحویل 180 متر لوله چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188005/استعلام-ست-لباس-کار-نظامی--'>استعلام ست لباس کار نظامی... / استعلام,ست لباس کار نظامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188024/مناقصه-تعمیرات-سالیانه-غبارگیرهای-گندله-سازی-2-تجدید'>مناقصه تعمیرات سالیانه غبارگیرهای گندله سازی 2 تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات سالیانه غبارگیرهای گندله سازی 2 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188040/مناقصه-پروژه-عملیات-تکمیلی-محوطه-و-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-پارک-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه عملیات تکمیلی محوطه و تاسیسات مکانیکی و برقی پارک ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات تکمیلی محوطه و تاسیسات مکانیکی و برقی پارک ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188055/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188073/استعلام-دو-فقره-کاغذ-A4-و-کاغذ-سفید-چاپی'>استعلام دو فقره کاغذ A4 و کاغذ سفید چاپی  / استعلام, دو فقره کاغذ A4 و کاغذ سفید چاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188096/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188119/استعلام-11-دستگاه-کارت-مخابراتی-IDS'>استعلام 11 دستگاه کارت مخابراتی IDS  / استعلام, 11 دستگاه کارت مخابراتی IDS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188135/استعلام-سیم-هوایی-آلومینیومی'>استعلام سیم هوایی آلومینیومی  / استعلام, سیم هوایی آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188154/استعلام-راننده--'>استعلام راننده ... / استعلام , استعلام راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188170/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور-طرح-KSB'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور طرح KSB  / استعلام, خرید الکتروپمپ شناور طرح KSB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188160/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188180/استعلام-زانویی-لوله--'>استعلام زانویی لوله ... / استعلام, استعلام زانویی لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188195/استعلام-کولر-گازی-30000-ایران-رادیاتور'>استعلام کولر گازی 30000 ایران رادیاتور / استعلام ,استعلام کولر گازی 30000 ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188211/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188225/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188240/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهر--'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ... / تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188257/استعلام-اجرای-کفسازی-و-جداره-سازی-سنگی--'>استعلام اجرای کفسازی و جداره سازی سنگی... / استعلام,اجرای کفسازی و جداره سازی سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188274/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی'>مناقصه بخشی از امور خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بخشی از امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188291/استعلام-اجرای-کف-سازی-سنگی'>استعلام اجرای کف سازی سنگی  / استعلام,استعلام اجرای کف سازی سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188305/استعلام-کولر-آبی--'>استعلام کولر آبی ... / استعلام, استعلام کولر آبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188318/استعلام-تک-لبه-40-50'>استعلام تک لبه 40*50  / استعلام, تک لبه 40*50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188336/استعلام-ساماندهی-مرمت-و-بهسازی-بافت-روستای--'>استعلام ساماندهی، مرمت و بهسازی بافت روستای ... / استعلام, ساماندهی، مرمت و بهسازی بافت روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188353/مناقصه-پروژه-آبرسانی-بابا-کلان--'>مناقصه پروژه آبرسانی بابا کلان ...  / مناقصه پروژه آبرسانی بابا کلان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188367/استعلام-دبی-سنجی-مانع-آب-شرب-روستاها--'>استعلام دبی سنجی مانع آب شرب روستاها ... / استعلام, دبی سنجی مانع آب شرب روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188383/استعلام-ریبون--'>استعلام ریبون... / استعلام,ریبون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188398/آگهی-فراخوان-عمومی-جذب-سرمایه-گذار'>آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار  / آگهی فراخوان عمومی، آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188411/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت ساختمان اداری - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت ساختمان اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188425/استعلام-فیلم-رادیولوژی--'>استعلام فیلم رادیولوژی... / استعلام, استعلام فیلم رادیولوژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188439/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188452/استعلام-یونجه-خشک-چین-سوم--'>استعلام یونجه خشک چین سوم... / استعلام,یونجه خشک چین سوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188465/استعلام-احداث-بخشی-از-کتابخانه'>استعلام احداث بخشی از کتابخانه / استعلام , استعلام احداث بخشی از کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188479/استعلام-خدمات-بهسازی-جاده-دسترسی'>استعلام خدمات بهسازی جاده دسترسی  / استعلام ,  استعلام خدمات بهسازی جاده دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188493/استعلام-سمت-سمپلر-(یک-سری)'>استعلام سمت سمپلر (یک سری) / استعلام, استعلام سمت سمپلر (یک سری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188506/استعلام-آبسردکن-آبگرمکن-دفتری--'>استعلام آبسردکن آبگرمکن دفتری... / استعلام,آبسردکن آبگرمکن دفتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188519/استعلام-لوازم-ورزشی'>استعلام لوازم ورزشی  / استعلام ,استعلام لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188533/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-یک-دستگاه-پل-در-سه-دهنه-به-طول-کلی-315-متر--'>مناقصه عملیات اجرایی احداث یک دستگاه پل در سه دهنه به طول کلی 315 متر... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی احداث یک دستگاه پل در سه دهنه به طول کلی 315 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188545/استعلام-پوشه-سمیناری'>استعلام پوشه سمیناری / استعلام,استعلام  پوشه سمیناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188558/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال ... / استعلام, استعلام فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188572/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188585/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-دما-و-PH'>استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH / استعلام ،استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188600/استعلام-ترانس-ایزوله'>استعلام ترانس ایزوله / استعلام , استعلام ترانس ایزوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188619/استعلام-خرید-یونجه--'>استعلام خرید یونجه ... / استعلام, استعلام خرید یونجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188634/فراخوان-عملیات-سرویس-تعمیر-کامل-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی--'>فراخوان عملیات سرویس، تعمیر کامل و نگهداری چراغ های راهنمایی ... / فراخوان, فراخوان عملیات سرویس، تعمیر کامل و نگهداری چراغ های راهنمایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188653/استعلام-ایستگاه-اندازه-گیری-سنجش-دبی-نفت-و-گاز--'>استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ... / استعلام , استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش دبی نفت و گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188674/استعلام-مرمت-امامزاده-سلیمان'>استعلام مرمت امامزاده سلیمان  / استعلام,استعلام مرمت امامزاده سلیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188689/استعلام-اجرای-آبروی-بتنی-و-دیوار-حائل-سنگی'>استعلام اجرای آبروی بتنی و دیوار حائل سنگی  / استعلام,استعلام اجرای آبروی بتنی و دیوار حائل سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188707/استعلام-تعداد-9-قلم-فرم-های-بیمارستانی'>استعلام تعداد 9 قلم فرم های بیمارستانی / استعلام,استعلام تعداد 9 قلم فرم های بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188723/استعلام-مطالعه-و-تهیه-نقشه-اجرایی'>استعلام مطالعه و تهیه نقشه اجرایی / استعلام, استعلام  مطالعه و تهیه نقشه اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188737/استعلام-دیفیوزر'>استعلام دیفیوزر / استعلام,استعلام دیفیوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188750/مناقصه-خرید-تجهیزات-الکترونیکی'>مناقصه خرید تجهیزات الکترونیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188765/استعلام-خرید-تیرآهن-و-میلگرد'>استعلام  خرید تیرآهن و میلگرد / استعلام, استعلام  خرید تیرآهن و میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188778/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188792/استعلام-روغن-گیربکس'>استعلام روغن گیربکس / استعلام,روغن گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187592/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-زیرسازی-و-مرمت-نوار-حفاری-و-لکه-گیری-در-شهرک-صنعتی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای زیرسازی و مرمت  نوار حفاری و لکه گیری در شهرک صنعتی  ـ نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی اجرای زیرسازی و مرمت  نوار حفاری و لکه گیری در شهرک صنعتی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187608/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-به-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی به شبکه های توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187626/مناقصه-نگهداری--پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاههای-تردد-شمار-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری ، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شمار نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری ، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شمار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187643/استعلام-تهیه-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-مصالح--'>استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح... / استعلام,استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187659/تجدید-مناقصه-زیرسازی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187674/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-بلوار--'>مناقصه پروژه پیاده روسازی بلوار... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی بلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187692/استعلام-جارو--'>استعلام جارو ... / استعلام , استعلام جارو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187708/مناقصه-عملیات-برچیدن-سنگفرش--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات برچیدن سنگفرش - نوبت دوم  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه عملیات برچیدن سنگفرش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187726/استعلام-درب-دیتا-سنتر'>استعلام درب دیتا سنتر / استعلام, درب دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187742/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-گازرسانی-به-صنایع-در-سطح-استان'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به صنایع در سطح استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به صنایع در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187757/استعلام-ساخت-در-و-پنجره-چوبی'>استعلام ساخت در و پنجره چوبی / استعلام, ساخت در و پنجره چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187774/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-و---'>مناقصه احداث ساختمان اداری و .... / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان اداری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187790/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-مطالعات-احداث-درمانگاه'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره  مطالعات احداث درمانگاه  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره  مطالعات احداث درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187807/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187822/تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187835/مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح / مناقصه , مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187852/مناقصه-خرید-و-تحویل-350-متر-لوله-استیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل 350 متر لوله استیل - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید و تحویل 350 متر لوله استیل  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187868/استعلام-Fortigate--'>استعلام Fortigate ... / استعلام , استعلام Fortigate ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187884/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-خود-را-با-مشاغل-نگهبانی--'>تجدید مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل نگهبانی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187900/استعلام-تنظیم-قرارداد-عوامل-کانون-و-آموزش-خانواده--'>استعلام تنظیم قرارداد عوامل کانون و آموزش خانواده... / استعلام, استعلام تنظیم قرارداد عوامل کانون و آموزش خانواده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187916/استعلام-خرید-5000-عدد-کروزه-و-کویل'>استعلام خرید 5000 عدد کروزه و کویل / استعلام,استعلام خرید 5000 عدد کروزه و کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187934/استعلام-صندلی-و-میز'>استعلام صندلی و میز / استعلام,استعلام صندلی و میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187952/استعلام-تعمیر-اداره'>استعلام تعمیر اداره  / استعلام,استعلام تعمیر اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187968/استعلام-بخاری--'>استعلام بخاری ... / استعلام , استعلام بخاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187984/استعلام-پیراهن-و-شلوار-سربازی'>استعلام پیراهن و شلوار سربازی / استعلام, پیراهن و شلوار سربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188002/مناقصه-خرید-1600-متر-مربع-ساندویچ-پانل-پلی-اورتان-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1600 متر مربع ساندویچ پانل پلی اورتان و ....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید 1600 متر مربع ساندویچ پانل پلی اورتان و ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188020/مناقصه-اجرای-فونداسیون--اسکلت-بتنی'>مناقصه  اجرای فونداسیون ، اسکلت بتنی  / مناقصه, مناقصه اجرای فونداسیون ، اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188036/استعلام-ملحفه-ساده-سفید'>استعلام ملحفه ساده سفید / استعلام,استعلام ملحفه ساده سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188051/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-و-درآمد-امور-آب'>مناقصه انجام خدمات مشترکین و درآمد امور آب / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات مشترکین و درآمد امور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188068/استعلام-کامپیوتر-طبق-مشخصات-درخواستی'>استعلام کامپیوتر طبق مشخصات درخواستی / استعلام,استعلام کامپیوتر طبق مشخصات درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188091/استعلام-تجهیز-و-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-جاروب-مکانیکی'>استعلام تجهیز و تعمیر و سرویس و نگهداری جاروب مکانیکی / استعلام,استعلام تجهیز و تعمیر و سرویس و نگهداری جاروب مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188110/استعلام-اجرای-کمپ-گردشگری'>استعلام اجرای کمپ گردشگری / استعلام ,استعلام اجرای کمپ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188132/مناقصه-عملیات-حسابرسی'>مناقصه عملیات حسابرسی  / مناقصه، مناقصه عملیات حسابرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188149/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-حمل-و-انتقال-زباله-از-سکوی-موقت'>تجدید مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله از سکوی موقت  / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله از سکوی موقت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188166/آگهی-فراخوان-بهسازی-و-تعریض-محور--نوبت-دوم'> آگهی فراخوان بهسازی و تعریض محور -  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان بهسازی و تعریض محور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188228/استعلام-کمپرسور--'>استعلام کمپرسور ... / استعلام , استعلام کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188243/استعلام-اجاره-استخر-شنا'>استعلام اجاره استخر شنا / استعلام,استعلام اجاره استخر شنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188259/استعلام-خرید-لوله-های-فاضلاب-شهری'>استعلام خرید لوله های فاضلاب شهری / استعلام,استعلام خرید لوله های فاضلاب شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188277/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188293/استعلام-انجام-عملیات-برق-رسانی-به-5-حلقه-چاه--'>استعلام انجام عملیات برق رسانی به 5 حلقه چاه... / استعلام, استعلام انجام عملیات برق رسانی به 5 حلقه چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188307/استعلام-خرید-کیس-رایانه'>استعلام خرید کیس رایانه  / استعلام,استعلام خرید کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188323/استعلام-اجرای-جدول--'>استعلام اجرای جدول ... / استعلام, استعلام اجرای جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188338/استعلام-دستگاه-DVR-32-ch-4-hub-sony-pcm-3216'>استعلام دستگاه DVR 32 ch 4 hub sony pcm 3216 / استعلام , استعلام دستگاه DVR 32 ch 4 hub sony pcm 3216</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188355/استعلام-اتصالات-چدنی'>استعلام  اتصالات چدنی  / استعلام, اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188370/استعلام-خرید-کارگاه-ابزار-دقیق'>استعلام خرید کارگاه ابزار دقیق / استعلام,استعلام خرید کارگاه ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188385/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن'>استعلام دوربین عکاسی کانن  / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی کانن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188400/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دو-دستگاه-آسانسور-باری'>استعلام تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور باری / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188413/استعلام-دستگاه-رادیوگرافی-پرتابل-دیجیتال-با-قدرت-kv-بالا-برای-اجساد-با-وزن-بالا-(نیمرخ)'>استعلام دستگاه رادیوگرافی پرتابل دیجیتال با قدرت kv بالا برای اجساد با وزن بالا (نیمرخ) / استعلام,استعلام دستگاه رادیوگرافی پرتابل دیجیتال با قدرت kv بالا برای اجساد با وزن بالا (نیمرخ)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188427/استعلام-تعویض-ترانس'>استعلام تعویض ترانس / استعلام, تعویض ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188441/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نقلیه'>مناقصه  واگذاری خرید خدمات امور نقلیه / اگهی مناقصه ,مناقصه  واگذاری خرید خدمات امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188454/استعلام-پرینتر-چند-کاره-لیزری'>استعلام پرینتر چند کاره لیزری / استعلام, استعلام  پرینتر چند کاره لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188469/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اطفاء-حریق-مراکز-مایکروویو'>استعلام تهیه و نصب سیستم اطفاء حریق مراکز مایکروویو / استعلام , استعلام  تهیه و نصب سیستم اطفاء حریق مراکز مایکروویو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188482/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188495/استعلام-تجهیزات-الکترونیک'>استعلام تجهیزات الکترونیک  / استعلام , استعلام تجهیزات الکترونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188508/استعلام-تخته-چوب-یولکا'>استعلام تخته چوب یولکا / استعلام , استعلام تخته چوب یولکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188521/استعلام-لیست-تجهیزات-صنایع-شیمیایی'>استعلام لیست تجهیزات صنایع شیمیایی / استعلام, لیست تجهیزات صنایع شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188535/استعلام-مطالعه-و-تحقیق-بازار'>استعلام مطالعه و تحقیق بازار  / استعلام, مطالعه و تحقیق بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188547/استعلام-کولرگازی-ایستاده'>استعلام کولرگازی ایستاده  / استعلام, کولرگازی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188560/مناقصه-تجدید-اجرای-عملیات-زیرسازی-به-متراژ-2500'>مناقصه تجدید  اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 2500 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 2500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188574/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات زیرسازی / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188587/استعلام-7-فقره-ملزومات-اداری'>استعلام 7 فقره ملزومات اداری / استعلام,استعلام 7 فقره ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188603/استعلام-اجاره-سالن-ورزشی--'>استعلام اجاره سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام اجاره سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188621/استعلام-سرویس-دستگاه-برش-کاغذ'>استعلام سرویس دستگاه برش کاغذ / استعلام,سرویس دستگاه برش کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188636/مناقصه-اجرای-عملیات-نازک-کاری-ساختمان-خوابگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات نازک کاری ساختمان خوابگاهی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه  اجرای عملیات نازک کاری ساختمان خوابگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188657/استعلام-احداث-کانال-بتنی-آبرسانی-روستای--'>استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی روستای ... / استعلام, احداث کانال بتنی آبرسانی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188677/مناقصه-تعمیر-و-تجهیز-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیر و تجهیز (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و تجهیز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188692/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188711/استعلام-حدیده-لوله-برق'>استعلام حدیده لوله برق  / استعلام, استعلام حدیده لوله برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188725/استعلام-خرید-سیستم-صوتی-جلسات'>استعلام خرید سیستم صوتی جلسات / استعلام ,استعلام خرید سیستم صوتی جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188739/استعلام-اجرای-درختکاری-و-سیستم-آبیاری-بارانی-و-قطه-ای-با-مصالح'>استعلام اجرای درختکاری و سیستم آبیاری بارانی و قطه ای با مصالح  / استعلام,استعلام اجرای درختکاری و سیستم آبیاری بارانی و قطه ای با مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188753/استعلام-کولر-18000-اسپلیت-ایرانی'>استعلام کولر 18000 اسپلیت ایرانی  / استعلام, استعلام کولر 18000 اسپلیت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188767/فراخوان-انجام-خدمات-تعمیرات-ساختمان--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات تعمیرات ساختمان - نوبت  دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام خدمات تعمیرات ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188781/استعلام-کامپیوتر-جیبی-با-سیم-کارت--'>استعلام کامپیوتر جیبی با سیم کارت ... / استعلام ,استعلام کامپیوتر جیبی با سیم کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188794/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188808/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری / استعلام, استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188821/استعلام-خرید-UPS'>استعلام خرید UPS / استعلام , استعلام خرید UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188835/استعلام-اجرای-شبکه-گاز'>استعلام اجرای شبکه گاز  / استعلام,استعلام اجرای شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188189/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188204/مناقصه-اجرای-18302-متر-پروژه-گازرسانی--تحویل-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 18302 متر پروژه گازرسانی ، تحویل نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 18302 متر پروژه گازرسانی ، تحویل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188219/استعلام-خرید-ده-دستگاه-فلومتر-التراسونیک'>استعلام  خرید ده دستگاه فلومتر التراسونیک / استعلام, خرید ده دستگاه فلومتر التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188233/استعلام-3-دستگاه-کولر-24000-تک-الکتریک'>استعلام 3 دستگاه کولر 24000 تک الکتریک / استعلام, استعلام 3 دستگاه کولر 24000 تک الکتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188251/مناقصه-اجاره-لودر'>مناقصه اجاره لودر  / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188268/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188285/استعلام-ناظر-پروژه'>استعلام ناظر پروژه / استعلام, ناظر پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188298/مناقصه-زیرسازی--آسفالت--کانیوا'>مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا  / مناقصه زیرسازی ، آسفالت ، کانیوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188312/استعلام-پک-کامل-فیلتر-آب-سردکن'>استعلام پک کامل فیلتر آب سردکن  / استعلام,استعلام پک کامل فیلتر آب سردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188328/استعلام-خرید-کود-سه-بیست-(NPK)'>استعلام خرید کود سه بیست (NPK) / استعلام, خرید کود سه بیست (NPK)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188345/استعلام-اجرای-تک-جدول-رفوز'>استعلام اجرای تک جدول رفوز  / استعلام,استعلام اجرای تک جدول رفوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188360/استعلام-خدمات-خودرویی-سرویس'>استعلام خدمات خودرویی سرویس / استعلام, استعلام خدمات خودرویی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188376/استعلام-مطالعه-پل-آب-بر'>استعلام مطالعه پل آب بر  / استعلام, مطالعه پل آب بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188392/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور ... / استعلام , استعلام ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188406/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188420/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188433/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188446/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام, تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188459/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تاسیسات'>استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188474/استعلام-ارائه-خدمات-نصب-حفاظ-و-آهن-کشی'>استعلام ارائه خدمات نصب حفاظ و آهن کشی / استعلام, ارائه خدمات نصب حفاظ و آهن کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188488/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP / استعلام, استعلام سرور HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188501/استعلام-تهیه-و-نصب-اعلان-حریق-و-جمع-آوری'>استعلام تهیه و نصب اعلان حریق و جمع آوری / استعلام , استعلام تهیه و نصب اعلان حریق و جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188513/استعلام-اجرای-خطوط-مکش-و-رانش-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام اجرای خطوط مکش و رانش ایستگاه پمپاژ  / استعلام,استعلام اجرای خطوط مکش و رانش ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188526/استعلام-اجرای-عملیات-پروژه-مرمت-پل--'>استعلام اجرای عملیات پروژه مرمت پل ... / استعلام,استعلام اجرای عملیات پروژه مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188540/استعلام-کولرگازی-پنجره-ای'>استعلام  کولرگازی پنجره ای  / استعلام,  کولرگازی پنجره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188553/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام,استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188567/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستایی'>استعلام اجرای طرح هادی روستایی / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188579/استعلام-2-عدد-کپسول-نیتروژن'>استعلام 2 عدد کپسول نیتروژن  / استعلام, استعلام 2 عدد کپسول نیتروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188593/استعلام-به-کارگیری-تعداد-14-نفر-نیروی-شرکتی'>استعلام به کارگیری تعداد 14 نفر نیروی شرکتی / استعلام, به کارگیری تعداد 14 نفر نیروی شرکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188611/استعلام-لوله-کشی-آب-گرم-سرد-و-نصب-پکیج'>استعلام  لوله کشی آب گرم سرد و نصب پکیج  / استعلام, لوله کشی آب گرم سرد و نصب پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188628/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ریپ-رپ-اسکله--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی ریپ رپ اسکله - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه تعمیرات اساسی ریپ رپ اسکله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188646/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو'>استعلام خرید لاستیک خودرو / استعلام, استعلام خرید لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188666/سمینار-اموزشی-امور-گمرکی-و-ترخیص-کالا'>سمینار اموزشی امور گمرکی و ترخیص کالا / سمینار اموزشی امور گمرکی و ترخیص کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188683/مناقصه-سرمایه-گذاری-در-استخر-و-مجموعه-ورزشی'>مناقصه سرمایه گذاری در استخر و مجموعه ورزشی / مناقصه سرمایه گذاری در استخر و مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188701/استعلام-پانل-روکش'>استعلام پانل روکش / استعلام,پانل روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188718/مناقصه-واگذاری-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188732/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات-کلاته-تشی'>استعلام لایروبی و مرمت قنات کلاته تشی / استعلام,استعلام لایروبی و مرمت قنات کلاته تشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188745/فراخوان-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه--'>فراخوان مناقصه  اجرای بخشی از شبکه... / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه  اجرای بخشی از شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188758/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام , استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188773/استعلام-تهیه-لوازم-طراحی-احداث-و-اجرای-شبکه-روشنایی--'>استعلام تهیه لوازم، طراحی، احداث و اجرای شبکه روشنایی... / استعلام, استعلام تهیه لوازم، طراحی، احداث و اجرای شبکه روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188786/استعلام-عملیات-اجرایی-شهرستانهای--'>استعلام عملیات اجرایی شهرستانهای... / استعلام,عملیات اجرایی شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188800/استعلام-ساخت-درب'>استعلام ساخت درب / استعلام, استعلام ساخت درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188814/استعلام-کاغذ-خردکن-مهر-مدل-M860'>استعلام کاغذ خردکن مهر مدل M860 / استعلام,استعلام کاغذ خردکن مهر مدل M860</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188185/استعلام-عملیات-بازسازی-خطوط-انتقال-آب'>استعلام عملیات بازسازی خطوط انتقال آب / استعلام, استعلام عملیات بازسازی خطوط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188200/استعلام-سیمان-پاکتی'>استعلام سیمان پاکتی  / استعلام, سیمان پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188216/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188230/مناقصه-احداث-و-تجهیز-پارکهای-محله-ای---'>مناقصه احداث و تجهیز پارکهای محله ای .... / اگهی مناقصه , مناقصه احداث و تجهیز پارکهای محله ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188246/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و-سایر-فعالیت-های-انتشار--'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر  فعالیت های انتشار... / استعلام, استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و سایر  فعالیت های انتشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188263/مناقصه-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188279/استعلام-کولر-اسپیلیت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولر اسپیلیت گرمایشی و سرمایشی / استعلام ,استعلام کولر اسپیلیت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188295/استعلام-کولرگازی-ایستاده-با-تمیزکننده-خودکار-فیلتر'>استعلام کولرگازی ایستاده با تمیزکننده خودکار فیلتر / استعلام, استعلام کولرگازی ایستاده با تمیزکننده خودکار فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188309/استعلام-ناظر-پروژه-مجتمع-فرهنگی-هنری'>استعلام ناظر پروژه مجتمع فرهنگی هنری  / استعلام,استعلام ناظر پروژه مجتمع فرهنگی هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188325/استعلام-ماس-و-کیبورد'>استعلام ماس و کیبورد / استعلام, ماس و کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188340/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-HOOK-MODEL-HA-500-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL HOOK MODEL HA-500- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL HOOK MODEL HA-500- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188357/استعلام-safety-box---'>استعلام safety box  ... / استعلام , استعلام safety box  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188372/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری--'>استعلام آبرسانی و آبیاری ... / استعلام, استعلام آبرسانی و آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188388/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188402/استعلام-سیستم-اطفا-حریق'>استعلام سیستم اطفا حریق  / استعلام,استعلام شارژ کپسول اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188416/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188430/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188443/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188456/استعلام-کابل-Dual-Coaxial-RG11'>استعلام کابل Dual Coaxial RG11 / استعلام, استعلام کابل Dual Coaxial RG11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188471/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188484/استعلام-توپ-والیبال-و-فوتبال-و-بسکتبال'>استعلام  توپ والیبال و فوتبال و بسکتبال  / استعلام, استعلام  توپ والیبال و فوتبال و بسکتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188498/استعلام-تعمیر-کامل-پمپ-گازوئیل--'>استعلام تعمیر کامل پمپ گازوئیل... / استعلام, استعلام تعمیر کامل پمپ گازوئیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188510/استعلام-انجام-تکمیل-مسیر-دسترسی'>استعلام انجام تکمیل مسیر دسترسی / استعلام, استعلام انجام تکمیل مسیر دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188523/استعلام-میز-و-صندلی-کارمندی'>استعلام میز و صندلی کارمندی / استعلام, استعلام میز و صندلی کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188537/مناقصه-تامین-ماشین-لجن-کش-و-کمپرسی-و-پرسی-حمل-زباله'>مناقصه تامین ماشین لجن کش و کمپرسی و پرسی حمل زباله / مناقصه عمومی , مناقصه تامین ماشین لجن کش و کمپرسی و پرسی حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188550/مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-توسعه-پادگان-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث فضای سبز و توسعه پادگان (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز و توسعه پادگان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188564/استعلام-خرید-تجهیزات-صنایع-شیمیایی'>استعلام خرید تجهیزات صنایع شیمیایی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات صنایع شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188576/اصلاحیه-مناقصه-احداث-کانال-با-لوله-مسلح'>اصلاحیه مناقصه احداث کانال با لوله مسلح   / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال با لوله مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188590/استعلام-ذرت-جهت-خوراک-دام'>استعلام ذرت جهت خوراک دام  / استعلام, استعلام ذرت جهت خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188606/استعلام-فایروال-DSG-16000-w'>استعلام فایروال DSG-16000-w / استعلام,استعلام فایروال DSG-16000-w</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188624/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-شهر-لالی-(آسفالت-و-زیرسازی)-نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر لالی (آسفالت و زیرسازی) نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر لالی (آسفالت و زیرسازی)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188639/استعلام-تکمیل-و-مرمت'>استعلام تکمیل و مرمت  / استعلام ,استعلام تکمیل و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188661/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188679/استعلام-شامل-تخریب-دیوارکشی-گچ-و-خاک-سفید-کاری-نقاشی--برق-کشی-و--'>استعلام شامل تخریب، دیوارکشی، گچ و خاک، سفید کاری، نقاشی ، برق کشی و ... / استعلام,استعلام شامل تخریب، دیوارکشی، گچ و خاک، سفید کاری، نقاشی ، برق کشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188695/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188714/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188728/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188742/استعلام-متر-PH'>استعلام متر PH / استعلام, استعلام متر PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188755/مناقصه-انجام-امور-تنظیفات-و-پشتیبانی-نجات-غریق-استخر-سرپوشیده'>مناقصه انجام امور تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر سرپوشیده / مناقصه , مناقصه انجام امور تنظیفات و پشتیبانی نجات غریق استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188769/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187595/استعلام-سطل-زباله-مکانیزه'>استعلام سطل زباله مکانیزه / استعلام,استعلام سطل زباله مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187610/فراخوان-مناقصه-عداد-3-دستگاه-الکتروموتور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عداد 3 دستگاه الکتروموتور - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عداد 3 دستگاه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187628/استعلام-آب-بند-نفوذگر-پودر'>استعلام  آب بند نفوذگر پودر  / استعلام, آب بند نفوذگر پودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187646/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-تعداد-14-دستگاه-تابلو-سافت-استارتر-تجدید'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 14 دستگاه تابلو سافت استارتر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی تعداد 14 دستگاه تابلو سافت استارتر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187661/فراخوان-ارایه-و-فروش-و-پشتیبانی-محصولات-اینترنت-پرسرعت-مبتنی-بر-adsl'>فراخوان ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مبتنی بر adsl  / آگهی فراخوان , فراخوان ارایه و فروش و پشتیبانی محصولات اینترنت پرسرعت مبتنی بر adsl </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187677/استعلام-مرمت-شیروانی'>استعلام مرمت شیروانی / استعلام,استعلام مرمت شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187694/استعلام-ایجاد-و-تجهیز-کارگاه-صنایع-دستی-تراش-سنگ-و--'>استعلام ایجاد و تجهیز کارگاه صنایع دستی تراش سنگ و ... / استعلام, استعلام ایجاد و تجهیز کارگاه صنایع دستی تراش سنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187711/مناقصه-تهیه-و-نصب-پوشش-ژئو-ممبرین-و-ژئو-تکستایل-استخر-ذخیره-آب'>مناقصه تهیه و نصب پوشش ژئو ممبرین و ژئو تکستایل استخر ذخیره آب / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب پوشش ژئو ممبرین و ژئو تکستایل استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187731/مناقصه-دوربین-مداربسته'>مناقصه دوربین مداربسته / آگهی مناقصه,مناقصه دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187744/لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-نوبت-دوم'>لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی-نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187761/استعلام-خرید-یخچال-فریزر-تلویزیون-و--'>استعلام خرید یخچال فریزر-تلویزیون و ... / استعلام, استعلام خرید یخچال فریزر-تلویزیون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187778/استعلام-لایروبی-و-رفع-انسداد-لوله-مسیر-اصلی-فاضلاب'>استعلام لایروبی و رفع انسداد لوله مسیر اصلی فاضلاب / استعلام, استعلام لایروبی و رفع انسداد لوله مسیر اصلی فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187793/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام , استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187811/مناقصه-کاغذ-تحریر'>مناقصه کاغذ تحریر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187825/استعلام-بازسازی-منابع-آبی-خسارت-دیده--'>استعلام بازسازی منابع آبی خسارت دیده... / استعلام,بازسازی منابع آبی خسارت دیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187838/فراخوان-تامین-کنندگان-ups'>فراخوان تامین کنندگان ups / مناقصه, فراخوان تامین کنندگان ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187856/استعلام-لایروبی-رودخانه'>استعلام لایروبی رودخانه  / استعلام, لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187870/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه، مناقصه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187887/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-دفن-بهداشتی-پسماندها'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندها / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات دفن بهداشتی پسماندها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187902/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-خود-را-با-مشاغل-رانندگی--'>تجدید مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187920/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام خرید میز و صندلی اداری  / استعلام, خرید میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187936/تجدید-مناقصه-اجرای-افزایش-بنای-طبقه-ششم-ساختمان--'>تجدید مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187954/استعلام-مرمت-پل--'>استعلام مرمت پل... / استعلام,مرمت پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187970/مناقصه-عملیات-مبارزه-با-جانوران-مضر-شهری-(موش)-سطح-منطقه-19'>مناقصه عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) سطح منطقه 19 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) سطح منطقه 19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187988/استعلام-آب-میوه--'>استعلام آب میوه ... / استعلام , استعلام آب میوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188004/استعلام-برنامه-آگاهسازی'>استعلام برنامه آگاهسازی / استعلام,استعلام برنامه آگاهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188023/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا.... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188039/استعلام-شابلون-دکل-تلسکوپی'>استعلام شابلون دکل تلسکوپی / استعلام, شابلون دکل تلسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188054/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-خدمات-طراحی-اجرا-و-نصب-و-راه-اندازی-پروژه-احداث-دیتا-سنتر'>مناقصه خرید تجهیزات و خدمات طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی پروژه احداث دیتا سنتر / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و خدمات طراحی، اجرا و نصب و راه اندازی پروژه احداث دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188072/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ--'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی  وابسته به چاپ ... / استعلام, استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی  وابسته به چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188095/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری... / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188114/استعلام-خرید-پایه-گاردریل-5-1-متری-از-تیرآهن-IPE-نمره-14-به-همراه-ضربه-گیر'>استعلام خرید پایه گاردریل 5/1 متری از تیرآهن IPE  نمره 14 به همراه ضربه گیر / استعلام,استعلام خرید پایه گاردریل 5/1 متری از تیرآهن IPE  نمره 14 به همراه ضربه گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188134/استعلام-تاسیسات-آب--'>استعلام تاسیسات آب ... / استعلام , استعلام تاسیسات آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188153/استعلام-مقره-کششی-سیلیکونی-20-کیلوولت--'>استعلام مقره کششی سیلیکونی 20 کیلوولت... / استعلام,استعلام مقره کششی سیلیکونی 20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188168/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر ... / استعلام , استعلام لوازم تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188187/استعلام-خرید-ترانس-250-و-400-وات-بخارسدیم--'>استعلام خرید ترانس 250 و 400 وات بخارسدیم... / استعلام,خرید ترانس 250 و 400 وات بخارسدیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188203/استعلام-بسته-نرم-افزار'>استعلام بسته نرم افزار / استعلام,استعلام بسته نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188218/استعلام-ماشین-چمن-زن'>استعلام ماشین چمن زن / استعلام, ماشین چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188232/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر  / مناقصه, مناقصه  قیرپاشی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188249/استعلام-دستگاه-سی-ان-سی--'>استعلام دستگاه سی ان سی ... / استعلام , استعلام دستگاه سی ان سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188265/مناقصه-واگذاری-پروژه-جدول-گذاری-و-اجرای-کانیو'>مناقصه واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو  / مناقصه ,مناقصه  واگذاری پروژه جدول گذاری و اجرای کانیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188284/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-قیرپاشی-آسفالت'>مناقصه عملیات زیرسازی و قیرپاشی آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه  عملیات زیرسازی و قیرپاشی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188297/استعلام-نیرورسانی-به-پروژه-گردشگری'>استعلام نیرورسانی به پروژه گردشگری / استعلام, نیرورسانی به پروژه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188311/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188327/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188344/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات / استعلام, خریداری و نصب تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188359/مناقصه-عمومی-خدمات-حفاظت-و-نگهداری-از-اراضی-ملی'>مناقصه عمومی خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی ملی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات حفاظت و نگهداری از اراضی ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188375/مناقصه-واگذاری-امور-خودرویی'>مناقصه واگذاری امور خودرویی  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188390/استعلام-سیستم-رایانه-ای'>استعلام سیستم رایانه ای  / استعلام,استعلام سیستم رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188404/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی اینورتر سرد و گرم / استعلام, کولر گازی اینورتر سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188419/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188432/استعلام-اجرای-خدمات-برق-کاری'>استعلام اجرای خدمات برق کاری  / استعلام , استعلام اجرای خدمات برق کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188445/استعلام-اقلام-دوربین'>استعلام اقلام دوربین / استعلام, استعلام اقلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188458/استعلام-ترانسفورماتور-سه-فاز'>استعلام ترانسفورماتور سه فاز  / استعلام, ترانسفورماتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188473/استعلام-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-تریپل'>استعلام خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل  / استعلام,استعلام خرید کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188487/استعلام-باطری-و-کابینت'>استعلام باطری و کابینت  / استعلام ,استعلام باطری و کابینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188500/استعلام-خرید-انواع-کابل--'>استعلام خرید انواع کابل ... / استعلام, استعلام خرید انواع کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188512/استعلام-لباس-کارکنان-نیروهای-خدماتی'>استعلام  لباس کارکنان نیروهای خدماتی / استعلام,  لباس کارکنان نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188525/استعلام-احداث-دیوار-گابیونی'>استعلام احداث دیوار گابیونی / استعلام ,استعلام احداث دیوار گابیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188539/استعلام-پست-برق-کمپکت-پیش-ساخته-سیار'>استعلام پست برق کمپکت پیش ساخته سیار  / استعلام, استعلام پست برق کمپکت پیش ساخته سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188552/استعلام-تغییرات-نصب-سازه-فضایی-و-دیوار-کشی-ساختمان'>استعلام تغییرات نصب سازه فضایی و دیوار کشی ساختمان / استعلام, تغییرات نصب سازه فضایی و دیوار کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188566/اصلاحیه-مناقصه-خرید-غذا-در-سالن-پردیس-شماره-یک'>اصلاحیه مناقصه خرید غذا در سالن پردیس شماره یک / اصلاحیه مناقصه, مناقصه خرید غذا در سالن پردیس شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188578/استعلام-ارائه-خدمات-نگهبانی-و-حفاظتی-و--'>استعلام ارائه خدمات نگهبانی و حفاظتی و... / استعلام, استعلام ارائه خدمات نگهبانی و حفاظتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188592/تجدید-مناقصه-تکمیل-پارک'>تجدید مناقصه تکمیل پارک  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تکمیل پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188609/مناقصه-عمومی-روکش-آسفالت-محور-مسجد'>مناقصه عمومی روکش آسفالت محور مسجد  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی روکش آسفالت محور مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188626/استعلام-رک-42-یونیت'>استعلام رک 42 یونیت / استعلام, استعلام رک 42 یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188645/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ادوات-نوین-و-تجهیزات-درون-چاهی'>استعلام خرید نصب و راه اندازی ادوات نوین و تجهیزات درون چاهی / استعلام, خرید نصب و راه اندازی ادوات نوین و تجهیزات درون چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188665/مناقصه-خرید-آسفالت-معابر'>مناقصه خرید آسفالت معابر  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188682/مناقصه-خرید-326-دستگاه-سیستم-مورد-نیاز'>مناقصه خرید 326 دستگاه سیستم مورد نیاز  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 326 دستگاه سیستم مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188698/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام,استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188716/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188731/استعلام-اجرای-شبکه-20-کیلوولتی-نیرورسانی--'>استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولتی نیرورسانی... / استعلام, استعلام اجرای شبکه 20 کیلوولتی نیرورسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188744/استعلام-تهیه-فیلم-مستند-و-تبلیغاتی'>استعلام تهیه فیلم مستند و تبلیغاتی  / استعلام, استعلام تهیه فیلم مستند و تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188757/استعلام-دستکش-hiv-آنتی-هپاتیت-400-جفت'>استعلام دستکش hiv آنتی هپاتیت 400 جفت / استعلام,استعلام دستکش hiv آنتی هپاتیت 400 جفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188772/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدرسه-ابتدایی'>مناقصه سیستم گرمایشی مدرسه  ابتدایی / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188785/استعلام-انجام-مرمت-و-استحکام-بخشی-مدرسه'>استعلام  انجام مرمت و استحکام بخشی مدرسه / استعلام، استعلام  انجام مرمت و استحکام بخشی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188799/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیتهای امور حفاظتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187598/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187614/فراخوان-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-11-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرتهای-مختلف--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرتهای مختلف   نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 11 دستگاه دیزل ژنراتور با قدرتهای مختلف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187632/آگهی-تجدید-دوم-فراخوان-مسیر-خروجی--'>آگهی تجدید دوم فراخوان مسیر خروجی... / آگهی تجدید دوم فراخوان، آگهی تجدید دوم فراخوان مسیر خروجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187648/استعلام-خرید-وسایل-آزمایشگاه'>استعلام خرید وسایل آزمایشگاه / استعلام,استعلام خرید وسایل آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187663/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام, یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187681/مناقصه-تعمیرات-سرویس-و-نگهداری-راهبری-و-راه-اندازی-دستگاه-های-مولد--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات، سرویس و نگهداری، راهبری و راه اندازی دستگاه های مولد ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات، سرویس و نگهداری، راهبری و راه اندازی دستگاه های مولد ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187696/استعلام-سرور-hp'>استعلام  سرور hp  / استعلام,  سرور hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187713/استعلام-ساخت-مجموعه-تلویزیونی--'>استعلام ساخت مجموعه تلویزیونی ... / استعلام , استعلام ساخت مجموعه تلویزیونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187733/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187746/استعلام-سفارش-اقلام-مصرفی-(خوراکی)'>استعلام سفارش اقلام مصرفی (خوراکی) / استعلام, سفارش اقلام مصرفی (خوراکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187763/استعلام-جوجه-کباب-بی-استخوان-گرم-و-ایرانی'>استعلام جوجه کباب بی استخوان گرم و ایرانی  / استعلام, جوجه کباب بی استخوان گرم و ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187781/استعلام-تابلو-کنترل-kw25'>استعلام تابلو کنترل kw25 / استعلام, تابلو کنترل kw25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187795/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187813/مناقصه-احداث-دیوار-سنگ-ملاتی-محور--'>مناقصه احداث دیوار سنگ ملاتی محور... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوار سنگ ملاتی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187827/مناقصه-انواع-سیستم-برق-اضطراری'>مناقصه انواع سیستم برق اضطراری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انواع سیستم برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187841/استعلام-تهیه-گارد-ریل-و-متعلقات-وابسته'>استعلام تهیه گارد ریل و متعلقات وابسته  / استعلام, تهیه گارد ریل و متعلقات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187858/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-تایرها-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به تایرها نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات مربوط به تایرها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187873/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام, استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187889/مناقصه-امور-خدماتی-نظافتی-و-سایر-امور-قابل-واگذاری'>مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری / مناقصه عمومی، مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187904/استعلام-ورق-پیش-رنگ--'>استعلام ورق پیش رنگ... / استعلام , استعلام ورق پیش رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187922/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-تولیدکنندگان-بخاری-های-گازسوز-دودکش-دار-نوبت-سوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار نوبت سوم  / فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187939/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187957/استعلام-درب--'>استعلام درب ... / استعلام , استعلام درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187973/استعلام-سیستم-کامل-رایانه'>استعلام سیستم کامل رایانه / استعلام, سیستم کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187990/استعلام-پکینگ-ها-اورینگ-ها-و-کاسه-نمدهای-جک-بارگذرای--'>استعلام پکینگ ها- اورینگ ها و کاسه نمدهای جک بارگذرای ... / استعلام, استعلام پکینگ ها- اورینگ ها و کاسه نمدهای جک بارگذرای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188007/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-دو'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو  / مناقصه, مناقصه  نگهداری فضای سبز ناحیه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188025/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام, ​فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188041/استعلام-برنامه-آگاهسازی-پیشگیری-از-معلولیتها--'>استعلام برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها... / استعلام,برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیتها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188056/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی / استعلام,استعلام احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188074/مناقصه-عملیات-مربوط-به-خدمات-شهری'>مناقصه عملیات مربوط به خدمات شهری  / مناقصه، مناقصه عملیات مربوط به خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188097/استعلام-طراحی-و-تامین-قطعات-و-نصب-آسانسور'>استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور  / استعلام, طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188120/استعلام-دیوارکشی'>استعلام دیوارکشی / استعلام, دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188136/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-اداره-امور-انبار-نفت-نوبت-دوم'>اصلاحیه تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت نوبت دوم  / اصلاحیه تجدید مناقصه, اصلاحیه تجدید مناقصه  اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188155/استعلام-کیس-با-قطعات-داخلی'>استعلام کیس با قطعات داخلی / استعلام, کیس با قطعات داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188173/استعلام-بررسی-سیستم-اعلام-حریق-و-اعلام-تردد'>استعلام  بررسی سیستم اعلام حریق و اعلام تردد  / استعلام, بررسی سیستم اعلام حریق و اعلام تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188190/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-تجدید'> مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری تجدید  / آگهی فراخوان , مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188205/استعلام-بیلبرد-دیجیتال-لمسی-ویژه-اطلاع-رسانی'>استعلام بیلبرد دیجیتال لمسی ویژه اطلاع رسانی / استعلام,استعلام بیلبرد دیجیتال لمسی ویژه اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188220/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-حمام'>استعلام مرمت و ساماندهی حمام  / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188234/استعلام-جمع-آوری-سگهای-ولگرد--'>استعلام جمع آوری سگهای ولگرد... / استعلام,جمع آوری سگهای ولگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187594/فراخوان-پیمانکار-گازرسانی-به-روستاهای---(نوبت-دوم)'>فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاهای .... (نوبت دوم) / فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاهای .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187609/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-محوطه-سازی-محدوده-ایست-اجباری--'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی محوطه سازی محدوده ایست اجباری... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ،فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی محوطه سازی محدوده ایست اجباری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187627/فراخوان-اجرای-کارهای-باقیمانده-ساختمانی-و-تاسیساتی--'>فراخوان اجرای کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی... / فراخوان آگهی مناقصه, فراخوان اجرای کارهای باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187645/مناقصه-عمومی-بهسازی-راه-روستایی-و--'>مناقصه عمومی بهسازی راه روستایی و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی راه روستایی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187660/استعلام-تهیه-حمل-و-بارگیری-و-تخلیه-مصالح'>استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح / استعلام,استعلام تهیه حمل و بارگیری و تخلیه مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187676/استعلام-بهسازی-و-بازسازی-تاسیسات-چاه--'>استعلام بهسازی و بازسازی تاسیسات چاه ... / استعلام , استعلام بهسازی و بازسازی تاسیسات چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187693/استعلام-مانومتر-گاز-طبی-و--'>استعلام مانومتر گاز طبی و ... / استعلام , استعلام مانومتر گاز طبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187710/فراخوان-مناقصه-خرید-حمل-و-تخلیه-چمن-مصنوعی---97-4-3'>فراخوان مناقصه خرید، حمل و تخلیه چمن مصنوعی... - 97.4.3 / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید، حمل و تخلیه چمن مصنوعی... - 97.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187727/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت'>تجدید مناقصه خرید آسفالت  / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187743/استعلام-خرید-یو-پی-اس-و-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام خرید یو پی اس و قطعات کامپیوتر... / استعلام, استعلام خرید یو پی اس و قطعات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187758/مناقصه-خریددستگاه-تست-شیرآلات-جوشی'>مناقصه خریددستگاه تست شیرآلات جوشی  / اگهی مناقصه , مناقصه خریددستگاه تست شیرآلات جوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187777/استعلام-دیتا-لاکر-30-دستگاه---دستگاه-تزریق-سم-3-دستگاه'>استعلام دیتا لاکر 30 دستگاه ---- دستگاه تزریق سم 3 دستگاه / استعلام,استعلام دیتا لاکر 30 دستگاه ---- دستگاه تزریق سم 3 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187792/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام, مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187810/استعلام-آبرسانی-سیار-باخودرو-2000-لیتری'>استعلام آبرسانی سیار باخودرو 2000 لیتری / استعلام, آبرسانی سیار باخودرو 2000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187824/استعلام-اجرای-اسکلت-فلزی'>استعلام اجرای اسکلت فلزی / استعلام, اجرای اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187837/مناقصه-انجام-امور-خدمات-بیمه-تکمیل-درمان-گروهی'>مناقصه انجام امور خدمات بیمه تکمیل درمان گروهی / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات بیمه تکمیل درمان گروهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187855/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام تبلت سامسونگ  / استعلام ,استعلام تبلت سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187869/استعلام-فن-کویل-های-مورد-نیاز-5-عدد-با-ظرفیت--'>استعلام فن کویل های مورد نیاز 5 عدد با ظرفیت ... / استعلام,استعلام فن کویل های مورد نیاز 5 عدد با ظرفیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187885/استعلام-تهیه-مواد-حمل-و-نصب-کمد-بایگانی-پرونده-دیواری-چوبی'>استعلام تهیه مواد، حمل و نصب کمد بایگانی پرونده دیواری چوبی  / استعلام, تهیه مواد، حمل و نصب کمد بایگانی پرونده دیواری چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187901/استعلام-خرید--نصب-و-بهره-برداری-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید ، نصب و بهره برداری دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام خرید ، نصب و بهره برداری دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187917/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187935/مناقصه-احداث-نیروگاه-2-5-مگاواتی'>مناقصه احداث نیروگاه 2/5 مگاواتی / آگهی ارزیابی پیمانکاران , مناقصه احداث نیروگاه 2/5 مگاواتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187953/استعلام-قطعات-یدکی--'>استعلام قطعات یدکی... / استعلام, استعلام قطعات یدکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187969/فراخوان-انجام-خدمات-آزمایشگاهی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات آزمایشگاهی - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان  انجام خدمات آزمایشگاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187986/استعلام-خرید-30-تن-کنسانتره-دامی-جهت-ایستگاه-پرورش-و-اصلاح-نژاد-گوسفند'>استعلام خرید 30 تن کنسانتره دامی جهت ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند / استعلام ,استعلام خرید 30 تن کنسانتره دامی جهت ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188003/مناقصه-خرید-18000-متر-لوله-فولادی'>مناقصه خرید 18000 متر لوله فولادی / مناقصه , مناقصه خرید 18000 متر لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188021/استعلام-چراغ-70-وات-سدیمی-پربازده-کامل'>استعلام چراغ 70 وات سدیمی پربازده کامل / استعلام, استعلام چراغ 70 وات سدیمی پربازده کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188037/استعلام-بیمه-خودرو--'>استعلام بیمه خودرو ... / استعلام, استعلام بیمه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188052/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188070/مناقصه-عمومی-خرید-510-000-متر-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف'>مناقصه عمومی خرید 510.000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید 510.000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188094/مناقصه-پیمان-خدمات-نگهبانی-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه پیمان خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان خدمات نگهبانی اماکن و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188112/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-سنگی-روستای---'>استعلام  اجرای دیوار حائل سنگی روستای .... / استعلام, اجرای دیوار حائل سنگی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188133/مناقصه-تجهیز-چاه-ها--'>مناقصه تجهیز چاه ها ... / مناقصه ,مناقصه تجهیز چاه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188151/استعلام-کلمپ-چهار-پیچه-انتهایی--'>استعلام کلمپ چهار پیچه انتهایی ... / استعلام, استعلام کلمپ چهار پیچه انتهایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188167/فراخوان-ارزیابی-و-تهیه-لیست-پیمانکاران-EPC-جهت-طراحی-تامین-و-ساخت--'>فراخوان ارزیابی و تهیه لیست پیمانکاران EPC جهت طراحی، تامین و ساخت... / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان ارزیابی و تهیه لیست پیمانکاران EPC جهت طراحی، تامین و ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188721/استعلام-آسفالت-ریزی-معابر'>استعلام آسفالت ریزی معابر / استعلام, استعلام آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188735/مناقصه-محوطه-سازی-مراکز-نگهداری-کودکان-بی-سرپرست'>مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه محوطه سازی مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188748/استعلام-خودکار-تحریر'>استعلام خودکار تحریر  / استعلام خودکار تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188762/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدارس'>مناقصه سیستم گرمایشی مدارس / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188776/استعلام-سنگ-پلاک-مرمریت'>استعلام سنگ پلاک مرمریت  / استعلام , استعلام سنگ پلاک مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188790/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه'>استعلام لوازم تجهیز چاه / استعلام, لوازم تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188803/استعلام-کراس-آرم-آهنی--'>استعلام کراس آرم آهنی... / استعلام, استعلام کراس آرم آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188817/استعلام-لباسشویی-ایرانی-با-ظرفیت-7-کیلوگرم'>استعلام لباسشویی ایرانی با ظرفیت 7 کیلوگرم  / استعلام , استعلام لباسشویی ایرانی با ظرفیت 7 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188831/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی-روستاهای--'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستاهای ... / استعلام, اجرای پروژه آبرسانی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188844/استعلام-خرید-دستگاه-بسته-بندی-آب'>استعلام  خرید دستگاه بسته بندی آب / استعلام, خرید دستگاه بسته بندی آب (پکیج با پرکن لیوانی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188856/استعلام-میکروسکوپ-پلاریزان-کایوا'>استعلام میکروسکوپ پلاریزان کایوا  / استعلام, استعلام میکروسکوپ پلاریزان کایوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188869/استعلام-پمپ-جهت-چیلر-جذبی--'>استعلام پمپ جهت چیلر جذبی... / استعلام,پمپ جهت چیلر جذبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188883/استعلام-SERVER-HPE-PROLIANT-DL-380-GEN9-8SFF'>استعلام SERVER HPE PROLIANT DL 380 GEN9 8SFF / استعلام , SERVER HPE PROLIANT DL 380 GEN9 8SFF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188896/استعلام-فعالیت-های-ساختمانی'>استعلام فعالیت های ساختمانی / استعلام,فعالیت های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188910/استعلام-لوله-و-اتصالات-آتش-نشانی'>استعلام لوله و اتصالات آتش نشانی / استعلام,استعلام لوله و اتصالات آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188923/استعلام-​فیلتر-جوشکاری-آرگون'>استعلام ​فیلتر جوشکاری آرگون / استعلام, استعلام ​فیلتر جوشکاری آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188937/استعلام-مرمت-و-تعمیر'>استعلام مرمت و تعمیر  / استعلام,استعلام مرمت و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188952/استعلام-میلگرد-نمره-14--'>استعلام میلگرد نمره 14 ... / استعلام, استعلام میلگرد نمره 14 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188966/استعلام-تامین-نیروی-خدمات-نظافت'>استعلام تامین نیروی خدمات نظافت / استعلام,تامین نیروی خدمات نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188978/استعلام-پرژکتور--'>استعلام پرژکتور ... / استعلام , استعلام پرژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188992/استعلام-تخته-وایت-برد-هوشمند'>استعلام تخته وایت برد هوشمند  / استعلام, استعلام تخته وایت برد هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189007/اصلاحیه-فراخوان-عملیات-اجرایی-اصلاح-ورودی'>اصلاحیه فراخوان عملیات اجرایی اصلاح ورودی  / اصلاحیه فراخوان , آگهی فراخوان عملیات اجرایی اصلاح ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189021/استعلام-توری-سایبان-گلخانه--'>استعلام توری سایبان گلخانه... / استعلام,توری سایبان گلخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189034/استعلام-دیوارکشی-اضلاع-شمالی-و-شرقی-ساختمان'>استعلام دیوارکشی اضلاع شمالی و شرقی ساختمان / استعلام ,استعلام دیوارکشی اضلاع شمالی و شرقی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189048/استعلام-واگذاری-نگهداری-خدمات-نظافتی'>استعلام واگذاری نگهداری خدمات نظافتی / استعلام , استعلام واگذاری نگهداری خدمات نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189061/استعلام-فن'>استعلام فن  / استعلام  , استعلام فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189074/استعلام-مجموعه-کیتهای-آموزش-ریاضی-اول-تا-ششم'>استعلام مجموعه کیتهای آموزش ریاضی اول تا ششم / استعلام, مجموعه کیتهای آموزش ریاضی اول تا ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189087/استعلام-ایاب-و-ذهاب-همکاران-اداره--'>استعلام ایاب و ذهاب همکاران اداره... / استعلام,ایاب و ذهاب همکاران اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189099/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری  / تجدید مناقصه , آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189111/استعلام-خوراک-سلطانی'>استعلام خوراک سلطانی  / استعلام,استعلام خوراک سلطانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189124/استعلام-لوبیا-چیتی-مرغوب'>استعلام لوبیا چیتی مرغوب / استعلام, لوبیا چیتی مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189136/استعلام-بهسازی-سیستم-روشنایی-و-چراغ-چشمک-زن'>استعلام بهسازی سیستم روشنایی و چراغ چشمک زن  / استعلام,استعلام بهسازی سیستم روشنایی و چراغ چشمک زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189149/استعلام-روغن-موتور-بهران-سپور-پیشتاز'>استعلام روغن موتور بهران سپور پیشتاز / استعلام, استعلام روغن موتور بهران سپور پیشتاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189163/استعلام-ساماندهی-سیستم-امنیتی'>استعلام ساماندهی سیستم امنیتی / استعلام,ساماندهی سیستم امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187574/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-128-19متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 128.19متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 128.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187596/مزایده-ملک-شامل-دو-قطعه-زمین-آبی-مساحت-1300متر'>مزایده ملک شامل دو قطعه زمین آبی مساحت 1300متر  / مزایده,مزایده ملک شامل دو قطعه زمین آبی مساحت 1300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187639/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-178-2652-حومه-بخش-دو-همدان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 178/2652 حومه بخش دو همدان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 178/2652 حومه بخش دو همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187684/مزایده-یک-واحد-ملک-زیربنای-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'> مزایده یک واحد ملک زیربنای صد و بیست متر نوبت اول  / مزایده,   مزایده یک واحد ملک زیربنای صد و بیست متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187724/مزایده-چهار-تخته-فرش-دست-باف-و-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده چهار تخته فرش دست باف و یک دستگاه کولر گازی / آگهی مزایده, مزایده چهار تخته فرش دست باف و یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187773/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-825-30متر-قطعه-16-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 825.30متر قطعه 16 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 825.30متر قطعه 16 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187814/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-محصور-مساحت-435-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین غیر محصور مساحت 435 متر مرحله اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین غیر محصور مساحت 435 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188749/استعلام-اجرای-آبروی-بتنی-روستایی'>استعلام اجرای آبروی بتنی روستایی / استعلام, استعلام اجرای آبروی بتنی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188764/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188777/استعلام-برگزاری-3-تور-صنعتی'>استعلام برگزاری 3 تور صنعتی  / استعلام,استعلام برگزاری 3 تور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188791/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تهیه--بارگیری-حمل-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، بارگیری حمل و.... / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، بارگیری حمل و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188805/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه-و-فنی-دامپزشکی'>استعلام خرید لوازم مصرفی آزمایشگاه و فنی دامپزشکی / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی آزمایشگاه و فنی دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188818/استعلام-شیر-فلکه-برنجی-و--'>استعلام شیر فلکه برنجی و ... / استعلام , استعلام شیر فلکه برنجی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188832/استعلام-میکروتیک--'>استعلام میکروتیک... / استعلام , استعلام میکروتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188845/استعلام-خرید-مخزن-آب'>استعلام خرید مخزن آب / استعلام,استعلام خرید مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188857/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188870/استعلام-واگذاری-قرارداد-نگهداری-و-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار'>استعلام واگذاری قرارداد نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار  / استعلام, واگذاری قرارداد نگهداری و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188884/استعلام-پروفیل-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام پروفیل, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام پروفیل, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188897/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188911/استعلام-داکت-فلزی'>استعلام داکت فلزی / استعلام , استعلام داکت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188925/استعلام-خرید-میز-مدیریت-و-کنفرانس'>استعلام  خرید میز مدیریت و کنفرانس  / استعلام, استعلام  خرید میز مدیریت و کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188938/استعلام-مگنت'>استعلام مگنت / استعلام , استعلام مگنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188954/استعلام-ترکمتر-تقه-ای-و-رابط--'>استعلام ترکمتر تقه ای و رابط ... / استعلام , استعلام ترکمتر تقه ای و رابط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188967/استعلام-خرید-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام خرید رایانه همراه نوت بوک  / استعلام, استعلام خرید رایانه همراه نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188979/استعلام-ابزار-تراش-(هلدر-سراتیزیت)-و--'>استعلام ابزار تراش (هلدر سراتیزیت) و ... / استعلام, استعلام ابزار تراش (هلدر سراتیزیت) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188993/استعلام-چهار-عدد-دستگاه-ALL-ONE-MSI-I5'>استعلام چهار عدد دستگاه ALL ONE MSI I5 / استعلام ،چهار عدد دستگاه ALL ONE MSI I5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189008/مناقصه-عمومی-احداث-کارخانه-اکسیژن'>مناقصه عمومی احداث کارخانه اکسیژن  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث کارخانه اکسیژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189022/استعلام-امور-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام امور سرویس ایاب و ذهاب / استعلام, امور سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189036/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام  تعمیر و تجهیز ساختمان / استعلام, تعمیر و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189049/مناقصه-سیستم-گرمایشی-سالن-ورزشی'>مناقصه سیستم گرمایشی سالن ورزشی / مناقصه عمومی, مناقصه سیستم گرمایشی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189062/استعلام-مواد-آزمایشگاهی-دامپزشکی'>استعلام مواد آزمایشگاهی دامپزشکی  / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189075/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-معابر--'>استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر ... / استعلام, استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189088/استعلام-تامین-70-عدد-صندلی'>استعلام تامین 70 عدد صندلی  / استعلام, استعلام تامین 70 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189100/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی-A3'>استعلام میلگرد آجدار فولادی A3 / استعلام,استعلام میلگرد آجدار فولادی A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189112/استعلام-ماست-کم-چرب'>استعلام ماست کم چرب / استعلام, استعلام ماست کم چرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189125/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189137/استعلام-اجرای-عملیات-حفاظت-و-قرق-در-سطح-111-هکتار'>استعلام اجرای عملیات حفاظت و قرق در سطح 111 هکتار / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاظت و قرق در سطح 111 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189150/استعلام-خدمات-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>استعلام خدمات سرویس ایاب و ذهاب  / استعلام , استعلام خدمات سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189164/استعلام-رنگ-آمیزی-مامورسراها--رنگ-آمیزی-نرده-های-پارکینگ-و--'>استعلام رنگ آمیزی مامورسراها ، رنگ آمیزی نرده های پارکینگ و ...  / استعلام,استعلام رنگ آمیزی مامورسراها ، رنگ آمیزی نرده های پارکینگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187575/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-(نوبت-دوم)'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پیکان (نوبت دوم) / مزایده, مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پیکان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187602/مزایده-دو-دانگ-منزل-مسکونی-مساحت-193-30متر'>مزایده دو دانگ منزل مسکونی مساحت 193.30متر / مزایده,مزایده دو دانگ منزل مسکونی مساحت 193.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187642/مزایده-سوله-مجاور'>مزایده سوله مجاور  / مزایده , مزایده سوله مجاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187689/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل6-تنی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جرثقیل6 تنی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه جرثقیل6 تنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187728/مزایده-ملک-شماره-21-1634-مرحله-اول'>مزایده ملک شماره 21/1634 مرحله اول / مزایده ,مزایده ملک شماره 21/1634 مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187775/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-تاکسی-دلیکا'>مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی دلیکا / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو تاکسی دلیکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187823/مزایده-خانه-و-باغچه-به-شماره-نود-و-نه-فرعی'>مزایده خانه و باغچه به شماره نود و نه فرعی / مزایده ,مزایده خانه و باغچه به شماره نود و نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187877/تمدید-مزایده-9-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>تمدید مزایده 9 دستگاه خودرو - نوبت دوم / تمدید مزایده, مزایده  9 دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187923/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188820/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-دیزلی'>استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی / استعلام , استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188834/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط'>استعلام  فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط / استعلام,استعلام  فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188847/استعلام-ایجاد-زیرساخت-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری / استعلام, استعلام ایجاد زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188860/استعلام-سرور-محاسباتی-super-tlab-4'>استعلام  سرور محاسباتی super tlab 4  / استعلام, استعلام  سرور محاسباتی super tlab 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188872/استعلام-ماکارونی-900-گرمی-زر'>استعلام ماکارونی 900 گرمی زر / استعلام, استعلام ماکارونی 900 گرمی زر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188886/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188900/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-شش-کاناله-مدل-بیستم'>استعلام دستگاه نوبت دهی شش کاناله مدل بیستم / استعلام , استعلام دستگاه نوبت دهی شش کاناله مدل بیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188913/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام اجرای سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188928/استعلام-نمایشگر-کشش-تسمه'>استعلام نمایشگر کشش تسمه / استعلام , استعلام نمایشگر کشش تسمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188941/استعلام-موتورسیکلت-(کویر)'>استعلام موتورسیکلت (کویر) / استعلام , استعلام موتورسیکلت (کویر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188956/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188969/استعلام-ابزار-سوکت-زنی-و--'>استعلام ابزار سوکت زنی و ... / استعلام , استعلام ابزار سوکت زنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188981/استعلام-اجرای-عملیات-جابجایی-تاسیسات-برقی'>استعلام اجرای عملیات جابجایی تاسیسات برقی / استعلام ,استعلام اجرای عملیات جابجایی تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188995/مناقصه-آزمایشگاه-بیمارستان'>مناقصه آزمایشگاه بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آزمایشگاه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189011/استعلام-پمپ-خلا-با-مخزن-استیل-2-لیتری-با-متعلقات'>استعلام  پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات  / استعلام, استعلام  پمپ خلا با مخزن استیل 2 لیتری با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189024/استعلام-پروژه-کارگاه-ساختمان--'>استعلام پروژه کارگاه ساختمان ... / استعلام , استعلام پروژه کارگاه ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189038/استعلام-لوازم-موتور-بنز-شش-چرخ-کمپرسی'>استعلام لوازم موتور بنز شش چرخ کمپرسی / استعلام, استعلام لوازم موتور بنز شش چرخ کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189051/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی'>فراخوان انجام خدمات خودرویی / فراخوان , فراخوان انجام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189064/استعلام-تجهیزات-هنرستان-رشته-ساختمان'>استعلام تجهیزات هنرستان رشته ساختمان / استعلام,تجهیزات هنرستان رشته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189077/استعلام-شیر-گلوب--'>استعلام شیر گلوب ... / استعلام , استعلام شیر گلوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189090/استعلام-احداث-مخزن-100-متر-مکعبی'>استعلام احداث مخزن 100 متر مکعبی  / استعلام , استعلام احداث مخزن 100 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189102/استعلام-تجهیزات-هنرستانی--'>استعلام تجهیزات هنرستانی... / استعلام, استعلام تجهیزات هنرستانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189114/استعلام-لباس-کار'>استعلام لباس کار / استعلام,لباس کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189127/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام , استعلام دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189140/استعلام-دستمزد-آجر-فرش-خانه--'>استعلام دستمزد آجر فرش خانه.... / استعلام , استعلام دستمزد آجر فرش خانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189153/استعلام-نصب-توری-آلومینیومی-پنجره-های-پست-های-انتقال'>استعلام نصب توری آلومینیومی پنجره های پست های انتقال / استعلام,استعلام نصب توری آلومینیومی پنجره های پست های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189166/استعلام-تجهیزات-PLC'>استعلام  تجهیزات PLC  / استعلام, تجهیزات PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187581/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-371-37متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 371.37متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 371.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187611/مزایده-پلاک-ثبتی-1274-فرعی-از-ده-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 1274 فرعی از ده اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1274 فرعی از ده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187649/مزایده-عمومی-واگذاری-بصورت-فروش-7-قطعه-زمین'>مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 7 قطعه زمین / مزایده,مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 7 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187697/مزایده-300-متر-کاشی-قرنیزی'>مزایده 300 متر کاشی قرنیزی  / مزایده,مزایده 300 متر کاشی قرنیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187730/مزایده-فروش-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده فروش خودرو سواری پژو 405  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187779/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-56-67متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه دوم مساحت 56.67متر / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه دوم مساحت 56.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187839/مزایده-اجاره-مغازه-های-ترمینال-مسافربری-97-4-3'>مزایده اجاره مغازه های ترمینال مسافربری 97.4.3  / آگهی مزایده, مزایده اجاره مغازه های ترمینال مسافربری  97.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187886/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-مساحت-4464متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 4464متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین مساحت 4464متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187928/مزایده-تاکسی-پیکان'>مزایده تاکسی پیکان  / مزایده , مزایده تاکسی پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187971/مزایده-چندین-قطعه-از-پلاک-120-فرعی-از-سه-اصلی-بخش-4-قم'>مزایده چندین قطعه از پلاک 120 فرعی از سه اصلی بخش 4 قم / مزایده ,مزایده چندین قطعه از پلاک 120 فرعی از سه اصلی بخش 4 قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188009/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-7500متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 7500متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 7500متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188060/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-مساحت-130-38-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 130/38 مترمربع / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 130/38 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188087/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-مسکونی-181-04-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 181/04 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 181/04 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188115/مزایده-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه / مزایده،مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188734/استعلام-لوله-و-اتصالات-گالوانیزه'>استعلام لوله و اتصالات گالوانیزه  / استعلام ,استعلام  لوله و اتصالات گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188747/مناقصه-حفر-چاه-آبرفتی--آهک-مارنی-مجموعه-خانه--'>مناقصه حفر چاه آبرفتی - آهک مارنی مجموعه خانه... / مناقصه عمومی, مناقصه حفر چاه آبرفتی - آهک مارنی مجموعه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188760/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188775/استعلام-برج-روشنایی-تلسکوپی'>استعلام برج روشنایی تلسکوپی  / استعلام, استعلام برج روشنایی تلسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188789/استعلام-لیست-تجهیزات-ملزومات-اداری'>استعلام لیست تجهیزات ملزومات اداری  / استعلام,استعلام لیست تجهیزات ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188802/استعلام-الکتروپمپ-چاه-آب--'>استعلام الکتروپمپ چاه آب ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188816/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-و-ساماندهی-خانه-فرهنگ'>استعلام  انجام عملیات مرمت و ساماندهی خانه فرهنگ / استعلام,استعلام  انجام عملیات مرمت و ساماندهی خانه فرهنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188830/استعلام-روغن-موتور-خودرو--'>استعلام روغن موتور خودرو... / استعلام, استعلام روغن موتور خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188843/استعلام-انجام-مطالعات-پایگاه--'>استعلام انجام مطالعات پایگاه ... / استعلام, استعلام انجام مطالعات پایگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188855/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی / استعلام , استعلام چرخ خیاطی خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188868/استعلام-خرید-تجهیزات-موزه'>استعلام خرید تجهیزات موزه / استعلام , استعلام خرید تجهیزات موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188882/استعلام-کولر-اسپلیت-سرد-و-گرم'>استعلام کولر اسپلیت سرد و گرم / استعلام , استعلام کولر اسپلیت سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188895/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188909/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-راه-اندازی-شبکه--'>استعلام خرید تجهیزات جهت راه اندازی شبکه... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات جهت راه اندازی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188922/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-محور--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188936/استعلام-لوازم-مصرفی-بیمارستان--'>استعلام لوازم مصرفی بیمارستان ... / استعلام, استعلام لوازم مصرفی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188951/استعلام-خرید-کالاهای-مشروحه-پیوست'>استعلام خرید کالاهای مشروحه پیوست / استعلام, خرید کالاهای مشروحه پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188965/استعلام-کلید-HONEYWELL'>استعلام کلید HONEYWELL / استعلام , استعلام کلید HONEYWELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188977/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-راه-های-روستایی-شهرستان'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت راه های روستایی شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188991/استعلام-تجهیز-اطاق-سرور'>استعلام تجهیز اطاق سرور  / استعلام, استعلام تجهیز اطاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189006/استعلام-میز-جلومبلی-صندلی-چهارپایه-و--'>استعلام میز جلومبلی، صندلی چهارپایه و... / استعلام, استعلام میز جلومبلی، صندلی چهارپایه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189020/استعلام-ورق-ام-دی-اف-16-میل'>استعلام ورق ام دی اف 16 میل / استعلام, استعلام ورق ام دی اف 16 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189033/استعلام-تهیه-و-طبخ-غذای-اردوها'>استعلام تهیه و طبخ غذای اردوها / استعلام , استعلام تهیه و طبخ غذای اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189047/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر'>استعلام صندلی آمفی تئاتر  / استعلام , استعلام صندلی آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189060/استعلام-حرید-گل-و-درختچه-تزئیتی'>استعلام حرید گل و درختچه تزئیتی  / استعلام, استعلام حرید گل و درختچه تزئیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189073/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189086/استعلام-بلونر-دوفن-برج-خنک-کن-ساراول'>استعلام بلونر دوفن برج خنک کن ساراول / استعلام، استعلام بلونر دوفن برج خنک کن ساراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189098/استعلام-نرم-افزار-مانیتورینگ-شبکه-و-نرم-افزار-help-desk-hc'>استعلام نرم افزار مانیتورینگ شبکه و نرم افزار  help desk hc / استعلام, استعلام نرم افزار مانیتورینگ شبکه و نرم افزار  help desk hc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189110/استعلام-اجرای-لکه-گیری-پراکنده-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام اجرای لکه گیری پراکنده زیرسازی و آسفالت / استعلام,استعلام اجرای لکه گیری پراکنده زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189122/استعلام-نصب-کفپوش-PVC--'>استعلام نصب کفپوش  PVC... / استعلام, استعلام نصب کفپوش  PVC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189135/استعلام-اجرای-زیرسازی-اسفالت-جدول-گذاری-و-ترمیم-نوار-حفاری--'>استعلام اجرای زیرسازی، اسفالت، جدول گذاری و ترمیم نوار حفاری ... / استعلام, اجرای زیرسازی، اسفالت، جدول گذاری و ترمیم نوار حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189148/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189162/استعلام-پمپ-فشار-قوی-50-7WKL'>استعلام پمپ فشار قوی 50/7WKL  / استعلام,استعلام پمپ فشار قوی 50/7WKL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187573/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-دویست-متر-بخش-11-خرم-آباد'>مزایده عمارت مسکونی مساحت دویست متر بخش 11 خرم آباد / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت دویست متر بخش 11 خرم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187593/مزایده-پلاک-ثبتی-1074-فرعی-از-یک-اصلی-بخش-16-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی 1074 فرعی از یک اصلی بخش 16 قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1074 فرعی از یک اصلی بخش 16 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187638/مزایده-فروش-یکدستگاه-دریل-ایستاده-کارکرده'>مزایده فروش یکدستگاه دریل ایستاده کارکرده / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل ایستاده کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187680/مزایده-یک-دستگاه-دیاموند-9325-Szm-به-همراه-الکتروموتورها-و-تابلو-برق--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیاموند 9325 Szm به همراه الکتروموتورها و تابلو برق - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیاموند 9325 Szm  به همراه الکتروموتورها و تابلو برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187721/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-108-42متر'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد 108.42متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد 108.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187768/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-135-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 135 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188796/استعلام-تکمیل-زیرسازی-محور-ساحل'>استعلام تکمیل زیرسازی محور ساحل  / استعلام, استعلام تکمیل زیرسازی محور ساحل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188809/استعلام-چراغ-راهنما-تابلوهای-راهنمایی-جهت-نما'>استعلام چراغ راهنما تابلوهای راهنمایی جهت نما  / استعلام, استعلام چراغ راهنما تابلوهای راهنمایی جهت نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188822/استعلام-لامپ-و--'>استعلام لامپ و... / استعلام,لامپ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188836/استعلام-ست-اپیدورال'>استعلام ست اپیدورال / استعلام, استعلام ست اپیدورال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188849/استعلام-آبسرد-کن-یخچال-دار-ایستکول'>استعلام آبسرد کن یخچال دار ایستکول / استعلام,استعلام آبسرد کن یخچال دار ایستکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188862/استعلام-خرید-یکدستگاه-سرور-اچ-پی'>استعلام خرید یکدستگاه سرور اچ پی / استعلام, خرید یکدستگاه سرور اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188875/استعلام-سیستم-مرکزی-هواشناسی'>استعلام  سیستم مرکزی هواشناسی  / استعلام, استعلام  سیستم مرکزی هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188888/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-مدرسه'>استعلام مرمت و ساماندهی مدرسه / استعلام, مرمت و ساماندهی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188902/استعلام-بذر-و-شق-بادام-کوهی-و---'>استعلام بذر و شق، بادام کوهی و .... / استعلام, بذر و شق، بادام کوهی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188915/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188930/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت  / استعلام , تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188943/استعلام-فن-ترانسفورماتور-قدرت--'>استعلام فن ترانسفورماتور قدرت... / استعلام,فن ترانسفورماتور قدرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188958/استعلام-لوله-UPVC-ساده-و-مشبک'>استعلام لوله UPVC ساده و مشبک / استعلام, استعلام لوله UPVC ساده و مشبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188971/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188983/استعلام-خرید-سم--'>استعلام خرید سم... / استعلام, استعلام خرید سم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188998/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189013/استعلام-تاسیسات-آب-و-برق-فاضلاب-کانکسهای-خدماتی'>استعلام تاسیسات آب و برق فاضلاب کانکسهای خدماتی / استعلام , استعلام تاسیسات آب و برق فاضلاب کانکسهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189026/استعلام-خرید-اشتراک-اینترنت'>استعلام خرید اشتراک اینترنت / استعلام, استعلام خرید اشتراک اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189040/استعلام-تجهیزات-هنرستان-رشته-ساختمان'>استعلام تجهیزات هنرستان رشته ساختمان / استعلام,تجهیزات هنرستان رشته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189053/استعلام-پالت-شیب-دار-پلاستیکی-و-اتصالات'>استعلام پالت شیب دار پلاستیکی و اتصالات / استعلام , استعلام پالت شیب دار پلاستیکی و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189067/مناقصه-تکمیل-دیوارکشی-محوطه-سازی-و-راه-دسترسی--'>مناقصه  تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و راه دسترسی... / مناقصه, مناقصه  تکمیل دیوارکشی، محوطه سازی و راه دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189080/استعلام-تعداد-563-عدد-اقلام-الکتریکی-و-5-عدد-فتوسل'>استعلام تعداد 563 عدد اقلام الکتریکی و 5 عدد فتوسل  / استعلام,استعلام تعداد 563 عدد اقلام الکتریکی و 5 عدد فتوسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189092/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام, استعلام مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189104/استعلام-مرمت-و-نگهداری-خانه--'>استعلام مرمت و نگهداری خانه... / استعلام, استعلام مرمت و نگهداری خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189116/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی نرم افزار / استعلام,پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189129/استعلام-چرخ-خیاطی-صنعتی-ایرانی'>استعلام چرخ خیاطی صنعتی ایرانی / استعلام, استعلام چرخ خیاطی صنعتی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189142/استعلام-خرید-کوپلر'>استعلام خرید کوپلر / استعلام,خرید کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189155/مناقصه-فراخوان-تنظیم-و-تعویض-کفه-های-باسکول-انبار-روباز'>مناقصه فراخوان تنظیم و تعویض کفه های باسکول انبار روباز  / مناقصه فراخوان تنظیم و تعویض کفه های باسکول انبار روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189168/استعلام-اجرای-بخشی-از-عملیات-حصارکشی-محوطه-ی-ساختمان'>استعلام اجرای بخشی از عملیات حصارکشی محوطه ی ساختمان / استعلام , استعلام اجرای بخشی از عملیات حصارکشی محوطه ی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187585/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-220-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 220.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187615/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-50متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187652/مزایده-فروش-دام'>مزایده فروش دام / آگهی مزایده ، مزایده فروش دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187703/مزایده-واگذاری-یک-واحد-تجاری-مساحت-36-33متر-دو-بر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک واحد تجاری مساحت 36.33متر دو بر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری یک واحد تجاری مساحت 36.33متر دو بر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187747/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-نود-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت نود و شش متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت نود و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187791/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-291-2متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 291.2متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 291.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187847/مزایده-فروش-آهن-آلات-مازاد'>مزایده فروش آهن آلات مازاد / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش آهن آلات مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187898/مزایده-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-مساحت-416متر'>مزایده یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 416متر  / مزایده ,مزایده یکباب خانه ساخته شده در زمین مساحت 416متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187938/مزایده-ملک-مشتمل-بر-انضمام-انباری-و-پارکینگ-مساحت-98-23متر'>مزایده ملک مشتمل بر انضمام انباری و پارکینگ مساحت 98.23متر / مزایده ,مزایده ملک مشتمل بر انضمام انباری و پارکینگ مساحت 98.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187978/مزایده-ملک-تجاری-مساحت-6-89متر-نوبت-اول'>مزایده ملک تجاری مساحت 6.89متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک تجاری مساحت 6.89متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188015/مزایده-اعیانی-منزل-مسکونی-در-دو-طبقه-174متر'>مزایده اعیانی منزل مسکونی در دو طبقه 174متر / مزایده ,مزایده اعیانی منزل مسکونی در دو طبقه 174متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188062/مزایده-تعداد-45-عدد-کابینت-روشوئی-(نوبت-دوم)'>مزایده تعداد 45 عدد کابینت روشوئی (نوبت دوم) / آگهی مزایده، مزایده تعداد 45 عدد کابینت روشوئی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188806/استعلام-بیسکویت-معرکه'>استعلام بیسکویت معرکه  / استعلام,استعلام بیسکویت معرکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188819/استعلام-دستکش-معاینه-لاتکس--'>استعلام دستکش معاینه لاتکس... / استعلام,دستکش معاینه لاتکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188833/استعلام-انجمن-عملیات-مرمت-پل-خشتی'>استعلام انجمن عملیات مرمت پل خشتی  / استعلام,استعلام انجمن عملیات مرمت پل خشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188846/استعلام-دتکتور-اعلام-حریق-آتش-نشانی'>استعلام دتکتور اعلام حریق آتش نشانی   / استعلام , استعلام دتکتور اعلام حریق آتش نشانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188859/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و--'>استعلام خدمات پشتیبانی و... / استعلام,خدمات پشتیبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188871/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188885/استعلام-مرمت-و-حفاظت-تابلو-معرق-پارچه-معروف-به-رشتی-دوزی'>استعلام مرمت و حفاظت تابلو معرق پارچه معروف به رشتی دوزی  / استعلام,استعلام مرمت و حفاظت تابلو معرق پارچه معروف به رشتی دوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188898/استعلام-خرید-میز-صندلی-اداره--'>استعلام خرید میز صندلی اداره... / استعلام,خرید میز صندلی اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188912/استعلام-تکمیل-کارگاه--'>استعلام تکمیل کارگاه ... / استعلام , استعلام تکمیل کارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188926/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-مخازن-و-چاهها--'>استعلام بهره برداری و نگهداری از مخازن و چاهها... / استعلام عمومی , استعلام بهره برداری و نگهداری از مخازن و چاهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188940/استعلام-DLINK-مارک-USB-سوئیچ-2-پورت-K-V-M'>استعلام DLINK مارک USB سوئیچ 2 پورت K.V.M / استعلام, استعلام DLINK مارک USB سوئیچ 2 پورت K.V.M</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188955/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188968/استعلام-اجرای-گچ-کاری-و-نازک-کاری'>استعلام اجرای گچ کاری و نازک کاری / استعلام,استعلام اجرای گچ کاری و نازک کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188980/استعلام-11-قلم-کابل-افشان-و-سیم-ارت--'>استعلام 11 قلم کابل افشان و سیم ارت ... / استعلام , استعلام 11 قلم کابل افشان و سیم ارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188994/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189010/استعلام-تجهیزات-هنرستان--'>استعلام تجهیزات هنرستان ... / استعلام , استعلام تجهیزات هنرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189023/استعلام-اسپیلت-24000'>استعلام اسپیلت 24000 / استعلام, استعلام اسپیلت 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189037/استعلام-پایه--'>استعلام پایه ... / استعلام , استعلام پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189050/استعلام-خرید-کنتور--'>استعلام خرید کنتور ... / استعلام, استعلام خرید کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189063/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی-روستای---'>استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای  ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189076/استعلام-باتری-سیلد-اسید'>استعلام باتری سیلد اسید  / استعلام , استعلام باتری سیلد اسید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189089/استعلام-لوبیا-چشم-بلبلی--'>استعلام لوبیا چشم بلبلی ... / استعلام, استعلام لوبیا چشم بلبلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189101/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام, استعلام مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189113/مناقصه-عمومی-سیستم-گرمایشی-مدرسه-راهنمایی'>مناقصه عمومی  سیستم گرمایشی مدرسه راهنمایی / مناقصه عمومی ،مناقصه عموم سیستم گرمایشی مدرسه راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189126/استعلام-کراس-آرم-آهنی'>استعلام کراس آرم آهنی  / استعلام , استعلام کراس آرم آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189138/استعلام-صندلی-سالن-کنفرانس'>استعلام صندلی سالن کنفرانس / استعلام,استعلام صندلی سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189152/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189165/استعلام-نصب-پارتیشن-MDF-همراه-با-یراق-آلات-و-نصب-درب'>استعلام نصب پارتیشن MDF همراه با یراق آلات و نصب درب / استعلام , استعلام نصب پارتیشن MDF همراه با یراق آلات و نصب درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187577/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-232-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 232 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 232 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187605/مزایده-دو-باب-ساختمان-و-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده دو باب ساختمان و یک قطعه زمین کشاورزی  / مزایده,مزایده دو باب ساختمان و یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187644/مزایده-فروش-50-000-کیلوگرم-انواع-سیم-مسی-اسقاط---نوبت-دوم'>مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187690/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-295-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت  عرصه 295.60متر / مزایده,  مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت  عرصه 295.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187729/مزایده-تعداد-16-دستگاه-خودرو-سبک--سنگین-و-موتورسیکلت'>مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 16 دستگاه خودرو سبک ، سنگین و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187776/مزایده-عمومی-فروش-لوازم-اسقاط-مازاد-موجود-در-نیروگاه'>مزایده عمومی فروش لوازم اسقاط مازاد موجود در نیروگاه / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش لوازم اسقاط مازاد موجود در نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187836/مزایده-یک-واحد-ساختمان-سوله-فلزی-عرصه-1400متر-نوبت-سوم'>مزایده یک واحد ساختمان سوله فلزی عرصه 1400متر نوبت سوم  / مزایده ,مزایده یک واحد ساختمان سوله فلزی عرصه 1400متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187878/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-196-8متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 196.8متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 196.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187925/مزایده-11-توپ-پارچه'>مزایده 11 توپ پارچه  / مزایده , مزایده 11 توپ پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187967/مزایده-بهره-برداری-از-تبلیغات-پلهای-هوایی-سطح-شهر--'>مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تبلیغات پلهای هوایی سطح شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188008/تجدید-مزایده-فروش-انواع-ضایعات--ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش انواع ضایعات... ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش انواع ضایعات... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188848/استعلام-ورقهای-نایلون-فشرده'>استعلام ورقهای نایلون فشرده  / استعلام , استعلام ورقهای نایلون فشرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188861/استعلام-اجرای-موتورخانه-سالن-اسکواش'>استعلام اجرای موتورخانه سالن اسکواش / استعلام, اجرای موتورخانه سالن اسکواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188873/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188887/استعلام-خرید-کارت-استخر-سامانه-ستاد'>استعلام خرید کارت استخر, سامانه ستاد / استعلام, استعلام خرید کارت استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188901/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرا-و-تکمیل-دو-باب-سوله-انبار'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا و تکمیل دو باب سوله انبار / استعلام, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا و تکمیل دو باب سوله انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188914/استعلام-عملیات-دیواره-سازی٬-تثبیت٬-لایروبی-و-رپرگذاری'>استعلام عملیات دیواره سازی٬ تثبیت٬ لایروبی و رپرگذاری / استعلام, استعلام عملیات دیواره سازی٬ تثبیت٬ لایروبی و رپرگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188929/استعلام-مطالعات-طرح-تفضیلی'>استعلام مطالعات طرح تفضیلی / استعلام,مطالعات طرح تفضیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188942/استعلام-فلش-مموری-16-گیگابایت-پاور-بانک'>استعلام فلش مموری 16 گیگابایت پاور بانک / استعلام,استعلام فلش مموری 16 گیگابایت پاور بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188957/استعلام-جغجغه-دستی-درایو-و--'>استعلام جغجغه دستی درایو و ... / استعلام, استعلام جغجغه دستی درایو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188970/استعلام-ماکارونی'>استعلام ماکارونی / استعلام,ماکارونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188982/استعلام-یخچال-9-فوت-ایرانی'>استعلام یخچال 9 فوت ایرانی  / استعلام,استعلام یخچال 9 فوت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188996/استعلام-باتری-12-ولت-120-آمپر-ساعت-ساخت-ایران'>استعلام باتری 12 ولت 120 آمپر ساعت- ساخت ایران  / استعلام, استعلام باتری 12 ولت 120 آمپر ساعت- ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189012/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-(کامپیوتر-چاپگر-تاب)'>مناقصه عمومی  خرید تجهیزات (کامپیوتر، چاپگر، تاب)  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  خرید تجهیزات (کامپیوتر، چاپگر، تاب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189025/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه / استعلام , استعلام مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189039/استعلام-کیس-رایانه-به-همراه-پاور-گرین-480'>استعلام کیس رایانه به همراه پاور گرین 480  / استعلام , استعلام کیس رایانه به همراه پاور گرین 480 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189052/استعلام-فعالیت-های-تصفیه-و-سایر-خدمات-مدیریت-پسماند--'>استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند ... / استعلام , استعلام فعالیت های تصفیه و سایر خدمات مدیریت پسماند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189065/مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام خدمات خودرویی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189079/استعلام-الکتروموتور-پمپ-شناور'>استعلام الکتروموتور پمپ شناور / استعلام , استعلام الکتروموتور پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189091/استعلام-خدمات-تابلو-برق'>استعلام خدمات تابلو برق / استعلام , استعلام خدمات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189103/استعلام-طراحی-و-بررسی-مطالعه-تدقیق-تحلیل-ضوابط-اختصاصی-ویژه'>استعلام طراحی و بررسی، مطالعه، تدقیق، تحلیل ضوابط اختصاصی ویژه  / استعلام,استعلام طراحی و بررسی، مطالعه، تدقیق، تحلیل ضوابط اختصاصی ویژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189115/استعلام-تردمیل-باشگاهی--'>استعلام تردمیل باشگاهی... / استعلام,تردمیل باشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189128/استعلام-تجهیزات-حفاظتی'>استعلام تجهیزات حفاظتی  / استعلام , استعلام تجهیزات حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189141/استعلام-مستند-نگاری'>استعلام مستند نگاری / استعلام,استعلام مستند نگاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189154/استعلام-رم-8-گیگا-بایت'>استعلام رم 8 گیگا بایت / استعلام, استعلام رم 8 گیگا بایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189167/استعلام-دستگاه-سن-استوریج'>استعلام دستگاه سن استوریج / استعلام,استعلام دستگاه سن استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187583/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-160-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 160 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 160 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187612/مزایده-فروش-لوازم-مازاد-موجود-در-انبار-نیروگاه'>مزایده فروش لوازم مازاد موجود در انبار نیروگاه / مزایده عمومی, مزایده فروش لوازم مازاد موجود در انبار نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187651/مزایده-عمومی-واگذاری-بصورت-فروش-3-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی'> مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 3 قطعه زمین کاربری آموزشی  / مزایده, مزایده عمومی واگذاری بصورت فروش 3 قطعه زمین کاربری آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187701/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-42-33متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 42.33متر  / مزایده,  مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 42.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187736/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-59-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 59.24متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 59.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187782/مزایده-فروش-ستونهای-چوبی-برق-نوبت-دوم'>مزایده فروش ستونهای چوبی برق نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش ستونهای چوبی برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187845/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-44-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 44 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 44 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187890/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باغ-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ قطعه دو تفکیکی  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187929/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-6-تفکیکی-مساحت-77-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 6 تفکیکی مساحت 77.94متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 6 تفکیکی مساحت 77.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187974/مزایده-اصل-و-مازاد-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-143متر'>مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان مساحت 143متر  / مزایده ,مزایده اصل و مازاد ششدانگ آپارتمان مساحت 143متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188011/مزایده-یک-دستگاه-وانت-توبوتا-هایلوکس-تک-کابین'>مزایده یک دستگاه وانت توبوتا هایلوکس تک کابین / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت توبوتا هایلوکس تک کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188061/مزایده-واگذاری-تمامی-آپارتمان-اداری-مساحت-241-92متر'>مزایده واگذاری تمامی آپارتمان اداری مساحت 241.92متر / مزایده ,مزایده واگذاری تمامی آپارتمان اداری مساحت 241.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188089/مزایده-لوازم-جانبی-دستگاه-اینترمیکس-جهت-تزریق-گاز-CO2'>مزایده لوازم جانبی دستگاه اینترمیکس جهت تزریق گاز CO2  / آگهی مزایده, مزایده لوازم جانبی دستگاه اینترمیکس جهت تزریق گاز CO2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188053/مزایده-واگذاری-املاک-و-مستغلات-مازاد-بر-نیاز'>مزایده واگذاری املاک و مستغلات مازاد بر نیاز  / مزایده ,مزایده واگذاری املاک و مستغلات مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188085/مزایده-آپارتمان-مسکونی'>مزایده آپارتمان مسکونی / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188113/مزایده-فروش-اره-نواری-نجاری-و--'>مزایده فروش اره نواری نجاری و ... / مزایده ، مزایده فروش اره نواری نجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188145/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-کل-248متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کل 248متر / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کل 248متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188178/مزایده-اجاره-ششدانگ-یکباب-مغازه'>مزایده اجاره ششدانگ یکباب مغازه / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره ششدانگ یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188239/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-رانا'>مزایده فروش یکدستگاه سواری رانا  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188282/مزایده-آپارتمان-مساحت-100-85متر'>مزایده آپارتمان مساحت 100.85متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 100.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188341/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-1-917-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک 1/917 فرعی نوبت دوم / مزایده، مزایده ملک به شماره پلاک 1/917 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188391/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-112-متر'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت عرصه 112 متر  / مزایده،مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت عرصه 112 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188485/مزایده-ششدانگ-ملک-باقدمت-15-سال-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک باقدمت 15 سال نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ ملک باقدمت 15 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188601/مزایده-عمومی-فروش-اقلام-مازاد-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مستعمل و اسقاطی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش اقلام مازاد مستعمل و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188642/مزایده-یک-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده یک غرفه نوبت دوم / مزایده , مزایده یک غرفه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188669/مزایده-پراید'>مزایده پراید  / مزایده, مزایده  پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188709/مزایده-واگذاری-تعداد-2-باب-مغازه-تجاری-پاساژ'>مزایده  واگذاری تعداد 2 باب مغازه تجاری پاساژ / آگهی مزایده کتبی, مزایده  واگذاری تعداد 2 باب مغازه تجاری پاساژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188795/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-101-85متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 101.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 101.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188918/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیانی-پلاک-ثبتی-413-فرعی'>مزایده فروش عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 413 فرعی / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 413 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189004/مزایده-ملک-مساحت-166-20متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 166.20متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 166.20متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189161/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-زمین-288-متر-قدمت35-سال'>مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 288 متر قدمت35 سال  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 288 متر قدمت35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189178/استعلام-خرید-واکر-و-عصا--'>استعلام خرید واکر و عصا ... / استعلام, استعلام خرید واکر و عصا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189193/استعلام-کولر-انرژی-25000'>استعلام کولر انرژی 25000 / استعلام , استعلام کولر انرژی 25000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189207/استعلام-ساعت-اندازه-گیری-آنالوگ'>استعلام ساعت اندازه گیری آنالوگ  / استعلام , استعلام ساعت اندازه گیری آنالوگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189223/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام, استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189230/مزایده-یک-دستگاه-پرس-روکش-روی-ننوپان'>مزایده یک دستگاه پرس روکش روی ننوپان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه پرس روکش روی ننوپان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189238/استعلام-تعويض-ترانس-۲۰-۱۳۲-پست'>استعلام تعويض ترانس ۲۰/۱۳۲ پست / آگهی مناقصه, استعلام تعويض ترانس ۲۰/۱۳۲ پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189253/استعلام-پرده-نمایش'>استعلام پرده نمایش / استعلام,پرده نمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189268/استعلام-توزیع-بسته-و-امانات--'>استعلام توزیع بسته و امانات ... / استعلام, استعلام توزیع بسته و امانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189282/استعلام-گوشت-تازه-قلوه-گاه-گوسفندی'>استعلام  گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی / استعلام, گوشت تازه قلوه گاه گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189295/استعلام-معاینات-دوره-ای--'>استعلام معاینات دوره ای... / استعلام, استعلام معاینات دوره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189307/استعلام-فن-کویل--'>استعلام فن کویل ... / استعلام , استعلام فن کویل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189320/استعلام-فلنج-اسپیکات-جی-ار-پی-و--'>استعلام فلنج اسپیکات جی ار پی و .. / استعلام, فلنج اسپیکات جی ار پی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189321/مزایده-دستگاه-سیل-وکیوم'>مزایده دستگاه سیل وکیوم  / آگهی مزایده, مزایده دستگاه سیل وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189333/استعلام-آب-معدنی'>استعلام آب معدنی  / استعلام, آب معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189345/استعلام-سیمان-پرتلند'>استعلام سیمان پرتلند  / استعلام, استعلام سیمان پرتلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189357/استعلام-تستر-باتری-دیجیتالی'>استعلام تستر باتری دیجیتالی / استعلام , استعلام تستر باتری دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189369/استعلام-احداث-دیواره-صخره-نوردی'>استعلام احداث دیواره صخره نوردی / استعلام, احداث دیواره صخره نوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189381/استعلام-خرید-750-متر-مربع-سنگ-سفید-جدولی-20-20-درجه-2'>استعلام خرید 750 متر مربع سنگ سفید جدولی 20*20 درجه 2 / استعلام,استعلام خرید 750 متر مربع سنگ سفید جدولی 20*20 درجه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189393/استعلام-چاپگر-تحویلداری--'>استعلام چاپگر تحویلداری... / استعلام, استعلام چاپگر تحویلداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189405/استعلام-فن-کوئل-زمینی'>استعلام فن کوئل زمینی  / استعلام, استعلام فن کوئل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189417/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی-PXWZ90'>استعلام  دوربین فیلمبرداری سونی PXWZ90 / استعلام, دوربین فیلمبرداری سونی PXWZ90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189429/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی-PXWZ90'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی PXWZ90 / استعلام, دوربین فیلمبرداری سونی PXWZ90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189441/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام, استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189453/استعلام-آب-معدنی'>استعلام آب معدنی / استعلام, استعلام آب معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189466/استعلام-مخزن-زمینی-20000-لیتری'>استعلام مخزن زمینی 20000 لیتری  / استعلام , استعلام مخزن زمینی 20000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189479/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کامل-دستگاه-چاپگر'>استعلام  تعمیر و سرویس کامل دستگاه چاپگر / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس کامل دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188147/مزایده-ششدانگ-پلاک-1188-فرعی-و-تجهیزات-سردخانه'>مزایده ششدانگ پلاک 1188 فرعی و تجهیزات سردخانه / آگهی مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1188 فرعی و تجهیزات سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188181/مزایده-آپارتمان-مساحت-131-79متر'>مزایده آپارتمان مساحت 131.79متر / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 131.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188241/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-75-متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 75 متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188283/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-cng-شهرداری-مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه cng شهرداری مرحله دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه cng شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188342/مزایده-تعداد-113-مورد-انواع-قطعات-یدکی'>مزایده تعداد 113 مورد انواع قطعات یدکی / آگهی مزایده,مزایده تعداد 113 مورد انواع قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188393/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-یک-خوابه-وقفی-بخش-سه-شیراز'>مزایده ششدانگ آپارتمان یک خوابه وقفی بخش سه شیراز  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان یک خوابه وقفی بخش سه شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188496/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سمند نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188604/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-استان-کرمان'>اصلاحیه مزایده فروش املاک استان کرمان  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188643/مزایده-تانکر-آب-از-جنس-گالوانیزه'>مزایده تانکر آب از جنس گالوانیزه  / مزایده،مزایده تانکر آب از جنس گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188673/مزایده-فروش-چهار-تخته-فرش-دست-باف-و-یک-دستگاه-کولر-گازی'>مزایده فروش چهار تخته فرش دست باف و یک دستگاه کولر گازی / مزایده , مزایده فروش چهار تخته فرش دست باف و یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188712/مزایده-اجاره-محل-و-امتیاز-بهره-برداری-از-مرکز-خدمات-جامع'>مزایده اجاره محل و امتیاز بهره برداری از مرکز خدمات جامع / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل و امتیاز بهره برداری از مرکز خدمات جامع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188804/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-23-85متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 23.85متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 23.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188924/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-376-25متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 376.25متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 376.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189009/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باغ-قطعه-1-تفکیکی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ قطعه 1 تفکیکی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ قطعه 1 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189169/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-45-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 45 سال / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189180/استعلام-مرمت-گنبد-سفید-کلیسای'>استعلام  مرمت گنبد سفید کلیسای / استعلام, استعلام  مرمت گنبد سفید کلیسای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189194/استعلام-خرید-ساعت-گویا'>استعلام خرید ساعت گویا  / استعلام,استعلام خرید ساعت گویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189208/استعلام-واگذاری-خدمات-نگهداری-و-راهبردی-از-تاسیسات-الکترونیکی-مکانیکی'>استعلام واگذاری خدمات نگهداری و راهبردی از تاسیسات الکترونیکی مکانیکی / استعلام , استعلام واگذاری خدمات نگهداری و راهبردی از تاسیسات الکترونیکی مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189224/استعلام-رگراژ-دکل-های-بیسیم'>استعلام رگراژ دکل های بیسیم / استعلام, استعلام رگراژ دکل های بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189234/مزایده-ششدانگ-باغ-به-پلاک-ثبتی-365-فرعی-بخش-سه-کاشمر'>مزایده ششدانگ باغ به پلاک ثبتی 365 فرعی بخش سه کاشمر / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ به پلاک ثبتی 365 فرعی بخش سه کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189239/استعلام-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای-اردو'>استعلام جهت تهیه و طبخ غذای اردو / استعلام,جهت تهیه و طبخ غذای اردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189254/استعلام-خرید-کارتریج--'>استعلام خرید کارتریج ... / استعلام , استعلام خرید کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189270/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-شبکه-روشنایی-معابر-مدیریت-برق'>استعلام سرویس و تعمیرات شبکه روشنایی معابر مدیریت برق / استعلام,استعلام سرویس و تعمیرات شبکه روشنایی معابر مدیریت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189283/استعلام-فایروال-شبکه'>استعلام فایروال شبکه / استعلام,استعلام فایروال شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189296/استعلام-فرمون-مگس-زیتون'>استعلام  فرمون مگس زیتون   / استعلام, فرمون مگس زیتون  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189308/استعلام-باتری-سرب-اسیدی'>استعلام باتری سرب اسیدی / استعلام,استعلام باتری سرب اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189322/استعلام-بیمه-اموال-نیروگاه-حرارتی'>استعلام بیمه اموال نیروگاه حرارتی / استعلام, استعلام بیمه اموال نیروگاه حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189334/استعلام-تخت-تشریح'>استعلام تخت تشریح  / استعلام,استعلام تخت تشریح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189346/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام , استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189358/استعلام-عملیات-حفر--'>استعلام عملیات حفر ... / استعلام , استعلام عملیات حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189370/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-دبیرخانه-شهر--'>استعلام تکمیل و تجهیز دبیرخانه شهر ... / استعلام, استعلام تکمیل و تجهیز دبیرخانه شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189382/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل  نقلیه موتوری ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل  نقلیه موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189394/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر   / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189406/استعلام-باتری-12-ولت-100-آمپر-ساعت'>استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت / استعلام, باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189418/استعلام-اجرای-سیستم-آبیاری-مکانیزه-فضای-سبز-محوطه-بیمارستان'>استعلام اجرای سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز محوطه بیمارستان / استعلام , استعلام اجرای سیستم آبیاری مکانیزه فضای سبز محوطه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189430/استعلام-تعمیرات-خانه-کشتی-و--'>استعلام تعمیرات خانه کشتی و ... / استعلام, تعمیرات خانه کشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189442/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189454/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--'>استعلام دوربین فیلمبرداری ... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189457/مزایده-واگذاری-امور-تزریقات-پانسمان-بیمارستان'>مزایده واگذاری امور تزریقات، پانسمان بیمارستان  / مزایده عمومی، مزایده واگذاری امور تزریقات، پانسمان بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188827/استعلام-اجرای-درختکاری'>استعلام اجرای درختکاری / استعلام , استعلام اجرای درختکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188840/استعلام-ساخت-پاسگاه--'>استعلام ساخت پاسگاه... / استعلام,ساخت پاسگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188853/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188866/استعلام-MINI-PC--'>استعلام MINI PC... / استعلام , استعلام MINI PC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188880/استعلام-پمپ-مناسب-جهت-وکیوم-چیلر-جذبی'>استعلام پمپ مناسب جهت وکیوم چیلر جذبی  / استعلام,استعلام پمپ مناسب جهت وکیوم چیلر جذبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188892/استعلام-مقدار-125-تن-آسفالت-بیندر-019-جهت-آسفالت-لاین'>استعلام مقدار 125 تن آسفالت بیندر 019 جهت آسفالت لاین  / استعلام,استعلام مقدار 125 تن آسفالت بیندر 019 جهت آسفالت لاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188907/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام یک دستگاه کولر گازی / استعلام,استعلام یک دستگاه کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188920/استعلام-فریزر-صندوقی-ایرانی'>استعلام فریزر صندوقی ایرانی / استعلام,فریزر صندوقی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188934/استعلام-آبگرمکن-و--'>استعلام آبگرمکن و... / استعلام, استعلام آبگرمکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188949/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام,مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188962/استعلام-شیشه-سکوریت--'>استعلام شیشه سکوریت ... / استعلام, استعلام شیشه سکوریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188975/استعلام-عملیات-ریپ-رپ-سد-کوچک-مخزنی'>استعلام عملیات ریپ رپ سد کوچک مخزنی  / استعلام , استعلام عملیات ریپ رپ سد کوچک مخزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188988/استعلام-صرف-غذا-در-رستوران-جهت-همکاران'>استعلام  صرف غذا در رستوران جهت همکاران  / استعلام, صرف غذا در رستوران جهت همکاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189003/استعلام-واگذاری-امور-فضای-سبز-و-خدمات-نظافتی'>استعلام واگذاری امور فضای سبز و خدمات نظافتی  / استعلام , استعلام واگذاری امور فضای سبز و خدمات نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189017/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه  / استعلام, ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189031/استعلام-اره-لنگ'>استعلام  اره لنگ  / استعلام, استعلام  اره لنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189045/استعلام-سیستم-سوخت-رسانی-سی-ان-جی'>استعلام سیستم سوخت رسانی سی ان جی  / استعلام, استعلام سیستم سوخت رسانی سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189058/استعلام-تکمیل-ساختمان-ورزشخانه-باستانی'>استعلام تکمیل ساختمان ورزشخانه باستانی  / استعلام, تکمیل ساختمان ورزشخانه باستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189071/استعلام-عملیات-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام عملیات توسعه شبکه فاضلاب  / استعلام، استعلام عملیات توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189084/استعلام-احداث-شبکه-واحدهای-بنیاد-مسکن-روستاهای--'>استعلام  احداث شبکه واحدهای بنیاد مسکن روستاهای ... / استعلام, احداث شبکه واحدهای بنیاد مسکن روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189096/استعلام-لپ-تاب'>استعلام لپ تاب / استعلام , استعلام لپ تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189108/استعلام-وسایل-آزمایشگاه'>استعلام وسایل آزمایشگاه / استعلام,استعلام وسایل آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189120/استعلام-اهرم-کلید-اصلی--'>استعلام اهرم کلید اصلی ... / استعلام, استعلام اهرم کلید اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189133/استعلام-مارک-تستو'>استعلام مارک تستو  / استعلام,استعلام مارک تستو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189146/استعلام-مرمت-و-بازسازی-حمام'>استعلام مرمت و بازسازی حمام  / استعلام, مرمت و بازسازی حمام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189159/استعلام-خرید-اسکنر-و-پرینتر--'>استعلام خرید اسکنر و پرینتر ... / استعلام, استعلام خرید اسکنر و پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189173/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187571/مزایده-10-5-سهم-مشاع-از-72-سهم-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-457-تفکیکی'>مزایده 10.5 سهم مشاع از 72 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 457 تفکیکی / مزایده,مزایده 10.5 سهم مشاع از 72 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 457 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187589/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-77-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 77.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 77.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187629/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187675/مزایده-یک-واحد-تجاری-مسکونی-مساحت-اعیانی-صد-و-شصت-متر-نوبت-اول'> مزایده یک واحد تجاری مسکونی مساحت اعیانی صد و شصت متر نوبت اول  / مزایده,  مزایده یک واحد تجاری مسکونی مساحت اعیانی صد و شصت متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187715/مزایده-خودرو-پژو-405-رنگ-بژ'>مزایده خودرو پژو 405 رنگ بژ  / مزایده,مزایده خودرو پژو 405 رنگ بژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187760/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-جنوب-طبقه-سه-مساحت-76-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان جنوب طبقه سه مساحت 76.61متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان جنوب طبقه سه مساحت 76.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187803/مزایده-فروش-چوب-های-حاصل-از-سربرداری-هرس'>مزایده فروش چوب های حاصل از سربرداری هرس / آگهی مزایده,مزایده  فروش چوب های حاصل از سربرداری هرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187861/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-78-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 78 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 78 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187911/مزایده-سه-دانگ-مشاع-آپارتمان-مسکونی-مساحت-156-96متر'>مزایده سه دانگ مشاع آپارتمان مسکونی مساحت 156.96متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع آپارتمان مسکونی مساحت 156.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187948/مزایده-فروش-میزان-55-هزار-متریک-تن-کنسانتره'>مزایده فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187991/مزایده-واگذاری-مدیریت-چاپخانه'>مزایده واگذاری مدیریت چاپخانه / مزایده, مزایده واگذاری مدیریت چاپخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188029/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-213متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 213متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 213متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188075/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-مساحت-121-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 121 مترمربع / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 121 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188100/مزایده-فروش-3200-عدد-درپوش-جلوی-موتور-پراید---'>مزایده فروش 3200 عدد درپوش جلوی موتور پراید .... / مزایده ، مزایده فروش 3200 عدد درپوش جلوی موتور پراید ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189493/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل  نقلیه موتوری ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل  نقلیه موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189505/استعلام-الکتروپمپ-بلاند-کاست-تهران'>استعلام  الکتروپمپ بلاند کاست تهران / استعلام,استعلام  الکتروپمپ بلاند کاست تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189517/استعلام-تجهیزات-امدادی'>استعلام تجهیزات امدادی / استعلام,تجهیزات امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189529/استعلام-سیفتی-باکس-3-لیتری'>استعلام سیفتی باکس 3 لیتری / استعلام, سیفتی باکس 3 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189543/استعلام-اجرای-طرح-ها-و-برنامه-های-پیش-از-ازدواج'>استعلام اجرای طرح ها و برنامه های پیش از ازدواج / استعلام, استعلام اجرای طرح ها و برنامه های پیش از ازدواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189557/استعلام-دیگ-آبگرم'>استعلام  دیگ آبگرم  / استعلام , استعلام  دیگ آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189572/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت-دور-برگردان-ها-حوزه-استحفاظی'>استعلام اجرای روکش آسفالت دور برگردان ها حوزه استحفاظی / استعلام,استعلام اجرای روکش آسفالت دور برگردان ها حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189575/آگهی-مزایده-سمند-مدل-84-نقره-ای-متالیک'>آگهی مزایده سمند مدل 84 نقره ای متالیک / آگهی مزایده , آگهی مزایده سمند مدل 84 نقره ای متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189586/استعلام-پودر-لباسشویی-500-گرم-دستی-دریا'>استعلام  پودر لباسشویی 500 گرم دستی دریا  / استعلام,  پودر لباسشویی 500 گرم دستی دریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189599/استعلام-خرید-ابزارآلات'>استعلام خرید ابزارآلات / استعلام, استعلام خرید ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189613/استعلام-چای-ممتاز-گلستان-بسته-نیم-کیلویی'>استعلام چای ممتاز گلستان بسته نیم کیلویی / استعلام,استعلام چای ممتاز گلستان بسته نیم کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189628/استعلام-خرید-کلر--'>استعلام خرید کلر ... / استعلام, استعلام خرید کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189640/استعلام-قطع-کننده-100-آمپر'>استعلام  قطع کننده 100 آمپر / استعلام , استعلام  قطع کننده 100 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189652/مناقصه-خرید-P-F-NUOVO-PIGNONE'>مناقصه خرید P/F NUOVO PIGNONE / مناقصه, مناقصه خرید P/F NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189664/استعلام-خرید-سه-دستگاه-شماره-انداز-رومیزی'>استعلام خرید سه دستگاه شماره انداز رومیزی / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه شماره انداز رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189676/استعلام-کابل-جهت-سیستم-gis'>استعلام کابل جهت سیستم  gis / استعلام,استعلام استعلام کابل جهت سیستم  gis0</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189688/مناقصه-خرید-آهک-هیدراته'>مناقصه خرید آهک هیدراته  / مناقصه , مناقصه خرید آهک هیدراته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189700/مناقصه-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>مناقصه خرید مواد آزمایشگاهی   / مناقصه ,مناقصه خرید مواد آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189712/استعلام-بهسازی-مجموعه-ورزشی'>استعلام بهسازی مجموعه ورزشی / استعلام , استعلام بهسازی مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189724/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189736/استعلام-پمپ-و-لوازم-قطره-ای'>استعلام پمپ و لوازم قطره ای / استعلام , استعلام پمپ و لوازم قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189748/استعلام-تکمیل-دیوار-محوطه-راهدارخانه'>استعلام تکمیل دیوار محوطه راهدارخانه / استعلام , استعلام تکمیل دیوار محوطه راهدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189760/استعلام-تولید-فرآورده-های-چوب--چوب-پنبه'>استعلام تولید فرآورده های چوب ، چوب پنبه / استعلام , استعلام تولید فرآورده های چوب ، چوب پنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189772/استعلام-پودر-لباسشویی-500-گرمی-دریا'>استعلام  پودر لباسشویی 500 گرمی دریا  / استعلام, استعلام  پودر لباسشویی 500 گرمی دریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189784/استعلام-کاشی-کاری-سرامیک-کاری'>استعلام کاشی کاری سرامیک کاری  / استعلام , استعلام کاشی کاری سرامیک کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189796/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام , استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188116/مزایده-واگذاری-اجاری-املاک'>مزایده واگذاری اجاری املاک  / مزایده , مزایده واگذاری اجاری املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188150/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-13-10متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 13.10متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 13.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188188/مزایده-دو-قطعه-باغ-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه باغ نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188245/مزایده-فروش-تعداد-4-راس'>مزایده فروش تعداد 4 راس / آگهی مزایده ، مزایده  فروش تعداد 4 راس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188289/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-19876-فرعی-از-53-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 19876 فرعی از 53 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 19876 فرعی از 53 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188350/واگذاری-یک-باب-و-یک-دهنه-مغازه'>واگذاری یک باب و یک دهنه مغازه / واگذاری یک باب و یک دهنه مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188405/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-206-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 206.5متر / مزایده،مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 206.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188517/مزایده-پلاک-عرصه-مجاور-ملک-شماره-3033-فرعی-از-903-اصلی'>مزایده پلاک عرصه مجاور ملک شماره 3033 فرعی از 903 اصلی  / مزایده،مزایده پلاک عرصه مجاور ملک شماره 3033 فرعی از 903 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188608/مزایده-اجاره-املاک-موقوفه-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره املاک موقوفه  (نوبت دوم) / مزایده , مزایده اجاره املاک موقوفه  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188644/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-504-متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 504 متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 504 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188676/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مساحت-137-94متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک مساحت 137.94متر / مزایده،مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک مساحت 137.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188717/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-ملک-387-136-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی به شماره ملک 387/136 غیرمنقول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی به شماره ملک 387/136 غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188811/مزایده-پلاکهای-ثبتی-مساحت-اعیانی-150-متر'>مزایده پلاکهای ثبتی مساحت اعیانی 150 متر  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی مساحت اعیانی 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188927/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-شهر-جدید-شیرین-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189018/مزایده-فروش-املاک-به-تعداد-20-قطعه'>مزایده فروش املاک به تعداد 20 قطعه / مزایده,مزایده فروش املاک به تعداد 20 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189179/مزایده-2-سهم-مشاع-از-10-سهم-پلاک-ثبتی-622-فرعی-بخش-شش-بابل'>مزایده 2 سهم مشاع از 10 سهم پلاک ثبتی 622 فرعی بخش شش بابل  / مزایده ,مزایده 2 سهم مشاع از 10 سهم پلاک ثبتی 622 فرعی بخش شش بابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189181/استعلام-تعمیر-و-نوسازی-ورودی-کارکنان-ساختمان'>استعلام تعمیر و نوسازی ورودی کارکنان ساختمان / استعلام , استعلام تعمیر و نوسازی ورودی کارکنان ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189195/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-ارتفاع-محور--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتفاع محور... / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتفاع محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189209/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم'>استعلام اجرای آسفالت گرم  / استعلام, استعلام اجرای آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189225/استعلام-فارسی-بر-کشویی'>استعلام فارسی بر کشویی  / استعلام,استعلام فارسی بر کشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189240/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام, استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189241/مزایده-تسمه-نقاله-لاستیکی--'>مزایده تسمه نقاله لاستیکی... / مزایده, مزایده تسمه نقاله لاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189257/مناقصه-سیستم-گرمایشی'>مناقصه سیستم گرمایشی / مناقصه سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189272/استعلام-انجام-چکاپ-جهت-همکاران'>استعلام انجام چکاپ جهت همکاران  / استعلام, انجام چکاپ جهت همکاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189284/مناقصه-طرح-جمع-آوری-و-انتقال-آب-چاه-های-دشت-فوشنجان'>مناقصه طرح جمع آوری و انتقال آب چاه های دشت فوشنجان  / مناقصه طرح جمع آوری و انتقال آب چاه های دشت فوشنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189297/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدارس--'>مناقصه سیستم گرمایشی مدارس ... / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189309/استعلام-آسفالت-و-بازسازی-مسیر-شبکه-توزیع-و-انشعابات'>استعلام آسفالت و بازسازی مسیر شبکه توزیع و انشعابات / استعلام ,استعلام آسفالت و بازسازی مسیر شبکه توزیع و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189323/استعلام-اجرای-دیوار-چینی-کمپ-گردشگری'>استعلام اجرای دیوار چینی کمپ گردشگری  / استعلام,استعلام اجرای دیوار چینی کمپ گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189335/استعلام-تجهیزات-پایگاه-قهرمانی--'>استعلام تجهیزات پایگاه قهرمانی ... / استعلام تجهیزات پایگاه قهرمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189347/استعلام-تامین-روشنایی-جاده-گلخانه'>استعلام تامین روشنایی جاده گلخانه  / استعلام , استعلام تامین روشنایی جاده گلخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189359/استعلام-لنترن-و-سولار'>استعلام لنترن و سولار / استعلام لنترن و سولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189371/استعلام-پروژه-مطالعاتی-سفال-های-سبک-اردبیل'>استعلام پروژه مطالعاتی سفال های سبک اردبیل / استعلام, استعلام پروژه مطالعاتی سفال های سبک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189383/استعلام-کانتر-بندی-حدود-42-متر'>استعلام کانتر بندی حدود 42 متر  / استعلام , استعلام کانتر بندی حدود 42 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189395/استعلام-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام اسکنر و پرینتر  / استعلام , استعلام اسکنر و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189407/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی-در-کمپینگ-گردشگری'>استعلام احداث سرویس بهداشتی در کمپینگ گردشگری / استعلام احداث سرویس بهداشتی در کمپینگ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189419/استعلام-کنترل-کیفی-سالیانه-تجهیزات-پزشکی-بیمارستانی'>استعلام کنترل کیفی سالیانه تجهیزات پزشکی بیمارستانی  / استعلام,استعلام کنترل کیفی سالیانه تجهیزات پزشکی بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189431/استعلام-زونکن-مستطیلی'>استعلام زونکن مستطیلی  / استعلام, استعلام زونکن مستطیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189443/استعلام-5-دستگاه-کلر-زن-محلولی'>استعلام 5 دستگاه کلر زن محلولی / استعلام , استعلام 5 دستگاه کلر زن محلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189455/استعلام-اتوکلاو-300-لیتری-امحا-زباله'>استعلام  اتوکلاو 300 لیتری امحا زباله / استعلام, استعلام اتوکلاو 300 لیتری امحا زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188090/مزایده-دو-دستگاه-پرس-نیمه-اتوماتیک'>مزایده دو دستگاه پرس نیمه اتوماتیک / مزایده،مزایده دو دستگاه پرس نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188117/مزایده-ششدانگ-یک-باب-ساختمان-مسکونی-189-69-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 189/69 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 189/69 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188152/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-تیپ-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تیپ ماکسیما  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تیپ ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188194/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188248/مزایده-زمین-مساحت-2420متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 2420متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 2420متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188299/مزایده-فروش-هشت-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش هشت قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش هشت قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188351/مزایده-به-واگذاری-و-بهره-برداری-از-سالن-سرپوشیده'>مزایده به واگذاری و بهره برداری از سالن سرپوشیده / مزایده ، مزایده به واگذاری و بهره برداری از سالن سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188415/تجدید-مزایده-تعداد-6-دستگاه-چیلر-کمپرسوری-رفت-و-برگشت-موجود--'>تجدید مزایده تعداد 6 دستگاه چیلر کمپرسوری رفت و برگشت موجود... / تجدید مزایده تعداد 6 دستگاه چیلر کمپرسوری رفت و برگشت موجود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188528/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس / اگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ، مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188610/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-مساحت-طبقات-هر-کدام-120-متر'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت طبقات هر کدام 120 متر  / مزایده،مزایده ساختمان مسکونی تجاری مساحت طبقات هر کدام 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188651/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-15075متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 15075متر  / مزایده،مزایده زمین مزروعی مساحت 15075متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188680/مزایده-مغازه-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده مغازه بخش 16 ثبت اصفهان  / مزایده،مزایده مغازه بخش 16 ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188727/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-معادل-هشتاد-و-پنج-و-هفتاد-و-یک-صدم-متر'>مزایده سه دانگ از زمین معادل هشتاد و پنج و هفتاد و یک صدم متر  / مزایده ,مزایده سه دانگ از زمین معادل هشتاد و پنج و هفتاد و یک صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188823/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-1716-25متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1716.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1716.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188939/مزایده-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-94-متر'>مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 94 متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه 4 مساحت 94 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189028/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-322-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 322 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 322 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189182/استعلام-نخود'>استعلام نخود / استعلام,نخود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189186/مزایده-یکدستگاه-کامیون-کمپرسی--مرحله-دوم'>مزایده یکدستگاه کامیون کمپرسی - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه کامیون کمپرسی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189196/استعلام-ماکارونی-رشته-ای-برند-زر-ماکارون--'>استعلام ماکارونی رشته ای برند زر ماکارون... / استعلام,ماکارونی رشته ای برند زر ماکارون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189210/استعلام-حفر-چاه-دستی-دهانه-گشاد'>استعلام حفر چاه دستی دهانه گشاد  / استعلام ,استعلام حفر چاه دستی دهانه گشاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189226/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز  / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189242/استعلام-دستگاه-برق-اضطراری'>استعلام دستگاه برق اضطراری / استعلام, استعلام دستگاه برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189246/مزایده-ملک-دارای-انشعابات-آب-برق-گاز-نوبت-دوم'>مزایده ملک دارای انشعابات آب برق گاز نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک دارای انشعابات آب برق گاز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189258/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-و--'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر و... / استعلام, استعلام یک دستگاه کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189273/مناقصه-خريد-لوله-های-پلی-اتيلن-گازی'>مناقصه خريد لوله های پلی اتيلن گازی     / مناقصه, مناقصه خريد لوله های پلی اتيلن گازی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189285/استعلام-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-خدماتی-ارتباطی-و-دفاتر-دولتی'>استعلام جمع آوری مرسولات دفاتر خدماتی ارتباطی و دفاتر دولتی  / استعلام,استعلام جمع آوری مرسولات دفاتر خدماتی ارتباطی و دفاتر دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189298/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام , استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189310/استعلام-لوله-آبکش-و-الکتروپمپ-شناور'>استعلام لوله آبکش و الکتروپمپ شناور  / استعلام, لوله آبکش و الکتروپمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189324/استعلام-لایسنس-11-ماهه'>استعلام لایسنس 11 ماهه  / استعلام , استعلام لایسنس 11 ماهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189336/استعلام-گوشی--'>استعلام گوشی ... / استعلام , استعلام گوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189348/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189360/استعلام-بشقاب-و-دیس'>استعلام بشقاب و دیس  / استعلام,استعلام بشقاب و دیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189372/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب / استعلام,استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189384/استعلام-آسیاب-گلوله-ای-به-همراه-گلوله-های-زیر-کونیا-و-آلومینا'>استعلام  آسیاب گلوله ای به همراه گلوله های زیر کونیا و آلومینا  / استعلام, استعلام  آسیاب گلوله ای به همراه گلوله های زیر کونیا و آلومینا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189396/استعلام-بازسازی-و--'>استعلام بازسازی و... / استعلام,بازسازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189408/استعلام-چراغ-ریسه-ای-و-کابل-افشان'>استعلام چراغ ریسه ای و کابل افشان / استعلام, استعلام چراغ ریسه ای و کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189420/استعلام-خرید-کامپیوتر--پرینتر'>استعلام خرید کامپیوتر - پرینتر / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر - پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187874/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-127-40متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 127.40متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 127.40متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187919/مزایده-لباسشویی-تلویزیون'>مزایده لباسشویی- تلویزیون / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده لباسشویی- تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187958/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-56969-فرعی-بخش-یازده'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 56969 فرعی بخش یازده  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 56969 فرعی بخش یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188000/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-25متر-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 94.25متر مرحله دوم / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 94.25متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188044/مزایده-ششدانگ-زمین-با-موقعیت-تجاری-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین با موقعیت تجاری نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین با موقعیت تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188079/مزایده-فروش-آهن-آلات-(نبشی-و-پلیت-)'>مزایده فروش آهن آلات (نبشی و پلیت ) / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش آهن آلات (نبشی و پلیت )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188109/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-کلنگی'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی کلنگی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی کلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188141/مزایده-مال-غیرمنقول-شامل-زمین-نوبت-سوم'>مزایده مال غیرمنقول شامل زمین نوبت سوم  / مزایده,مزایده مال غیرمنقول شامل زمین نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188175/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-173-16متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 173.16متر  / مزایده, مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 173.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188226/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-316-80متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 316.80متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 316.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188271/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188331/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-1200-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1200 متر / مزایده، مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188381/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-216-80متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.80متر نوبت اول  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.80متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188468/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-282متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 282متر نوبت اول / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 282متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188595/مزایده-یک-دستگاه-پژو-206-تیپ-2'>مزایده یک دستگاه پژو 206 تیپ 2 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 206 تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188638/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2197-5متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2197.5متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2197.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188664/مزایده-واگذاری-مینی-بوس-هیوندای-کروز'>مزایده واگذاری مینی بوس هیوندای کروز / مزایده, مزایده واگذاری مینی بوس هیوندای کروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188704/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-واحد-مسکونی-عرصه-300-متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ واحد مسکونی عرصه 300 متر / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ واحد مسکونی عرصه 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188779/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-315-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 315 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 315 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188899/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-400-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 400 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188997/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-717-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 717 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 717 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189139/مزایده-دو-دانگ-از-پلاک-1406-فرعی-از-2067-اصلی'>مزایده دو دانگ از پلاک 1406 فرعی از 2067 اصلی  / مزایده ,مزایده دو دانگ از پلاک 1406 فرعی از 2067 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189176/استعلام-جرثقیل-کارگاهی-دستی'>استعلام  جرثقیل کارگاهی دستی / استعلام, استعلام  جرثقیل کارگاهی دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189190/استعلام-دستگاه-PCB'>استعلام دستگاه PCB   / استعلام, استعلام دستگاه PCB  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189204/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189220/مزایده-آپارتمان-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده آپارتمان مساحت عرصه دویست متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189221/استعلام-17-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام 17 دستگاه حضور و غیاب / استعلام,استعلام 17 دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189236/استعلام-خرید-9-عدد-رایانه-کامل'>استعلام خرید 9 عدد رایانه کامل  / استعلام,استعلام خرید 9 عدد رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189251/استعلام-صندلی-طبی'>استعلام صندلی طبی / استعلام , استعلام صندلی طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189266/استعلام-گوشت-گوسفندی-کشتار-روز'>استعلام گوشت گوسفندی کشتار روز / استعلام, گوشت گوسفندی کشتار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189280/استعلام-پمپ-خطی--'>استعلام پمپ خطی ... / استعلام, استعلام پمپ خطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189287/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-801-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 801 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 801 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189293/استعلام-لکه-گیری-با-آسفالت-گرم'>استعلام لکه گیری با آسفالت گرم / استعلام,استعلام لکه گیری با آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189305/استعلام-فیوز-محافظ-جان--'>استعلام فیوز محافظ جان ... / استعلام, استعلام فیوز محافظ جان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189318/استعلام-فعالیتهای-عمرانی-مورد-نیاز--'>استعلام فعالیتهای عمرانی مورد نیاز ... / استعلام, استعلام فعالیتهای عمرانی مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189331/مناقصه-احداث-مخزن-به-میزان-لوله-رفت-و-برگشت-مخزن'>مناقصه احداث مخزن به میزان لوله رفت و برگشت مخزن  / مناقصه، مناقصه احداث مخزن به میزان لوله رفت و برگشت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189343/استعلام-کلید-اتوماتیک'>استعلام کلید اتوماتیک  / استعلام کلید اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189355/استعلام-کیس-کامپیوتر-گرین'>استعلام  کیس کامپیوتر گرین / استعلام, استعلام  کیس کامپیوتر گرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189367/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر سیاه و سفید / استعلام, چاپگر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189379/استعلام-کلمن--'>استعلام کلمن ... / استعلام , استعلام کلمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189391/استعلام-مخزن-هوایی-50000-لیتری'>استعلام مخزن هوایی 50000 لیتری / استعلام , استعلام مخزن هوایی 50000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189432/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام,استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189444/استعلام-کیت-و-محلول-آزمایشگاهی'>استعلام کیت و محلول آزمایشگاهی / استعلام, کیت و محلول آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189456/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام, استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189470/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189480/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین'>استعلام  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین / استعلام,استعلام  یک دستگاه خودرو وانت دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189483/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام, استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189496/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله  / استعلام, خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189508/استعلام-خرید-خدمت'>استعلام خرید خدمت / استعلام , استعلام خرید خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189520/استعلام-موس-A4-TECH-USB'>استعلام موس A4 TECH USB  / استعلام, استعلام موس A4 TECH USB </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189532/استعلام-جی-پی-اس-و-متر-لیزری'>استعلام جی پی اس و متر لیزری / استعلام,استعلام جی پی اس و متر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189546/استعلام-شیر-روشویی-چشمی'>استعلام شیر روشویی چشمی  / استعلام, استعلام شیر روشویی چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189560/استعلام-خرید-یچخال'>استعلام خرید یچخال / استعلام , استعلام خرید یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189576/استعلام-کاغذ-تحریر-500-برگی-80-A4-گرم-ایرانی'>استعلام کاغذ تحریر 500 برگی 80  A4 گرم ایرانی  / استعلام,استعلام کاغذ تحریر 500 برگی 80  A4 گرم ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189590/استعلام-شیشه-میرال'>استعلام شیشه میرال / استعلام , استعلام شیشه میرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189602/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189607/تجدید-فراخوان-مزایده-واگذاری-امور-کافه-تریا-و-بوفه'>تجدید فراخوان مزایده واگذاری امور کافه تریا و بوفه / تجدید فراخون مزایده، تجدید فراخوان مزایده واگذاری امور کافه تریا و بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189616/استعلام-عملیات-تکمیلی-آبرسانی'>استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی / استعلام, استعلام عملیات تکمیلی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189631/استعلام-لیست-اقلام-و-تجهیزات-موردنیاز--'>استعلام لیست اقلام و تجهیزات موردنیاز... / استعلام,لیست اقلام و تجهیزات موردنیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189643/استعلام-خرید-خدمت'>استعلام خرید خدمت / استعلام,خرید خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189655/استعلام-دستگاه-اتو-کیو--'>استعلام دستگاه اتو کیو ... / استعلام , استعلام دستگاه اتو کیو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189667/استعلام-رکتی-فایر-جوشکاری'>استعلام  رکتی فایر جوشکاری / استعلام, استعلام  رکتی فایر جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189679/استعلام-چاپگر-مدل-HP-LASERJET-606DN'>استعلام چاپگر مدل HP LASERJET 606DN / استعلام,استعلام چاپگر مدل HP LASERJET 606DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189691/استعلام-عملیات-اجرایی-سکوبندی-و-فضاسازی-آزمایشگاه-میکروبی'>استعلام عملیات اجرایی سکوبندی و فضاسازی آزمایشگاه میکروبی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی سکوبندی و فضاسازی آزمایشگاه میکروبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189703/استعلام-هواساز-با-مارک-تهویه'>استعلام هواساز با مارک تهویه / استعلام ,استعلام هواساز با مارک تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189715/استعلام-ابزارآلات'>استعلام  ابزارآلات  / استعلام   ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189727/استعلام-نقشه-برداری-و-خدمات-طراحی'>استعلام نقشه برداری و خدمات طراحی / استعلام , استعلام نقشه برداری و خدمات طراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189739/استعلام-احداث-خانه-ترویج-صنایع-دستی'>استعلام احداث خانه ترویج صنایع دستی / استعلام, استعلام احداث خانه ترویج صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189751/استعلام-پروژه-اجرا-و-خرید-تجهیزات-چاه'>استعلام پروژه اجرا و خرید تجهیزات چاه / استعلام, استعلام پروژه اجرا و خرید تجهیزات چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189763/استعلام-آبگرمکن'>استعلام آبگرمکن / استعلام, استعلام آبگرمکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189775/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام , استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189787/استعلام-میز-کنفرانس-و-سیستم-صوتی-و-تصویری-و-نقاشی--'>استعلام  میز کنفرانس و سیستم صوتی و تصویری و نقاشی ... / استعلام ,استعلام  میز کنفرانس و سیستم صوتی و تصویری و نقاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189799/استعلام-تکمیل-ساخت-اداره'>استعلام تکمیل ساخت اداره  / استعلام, استعلام تکمیل ساخت اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189403/استعلام-حفر-چاه'>استعلام حفر چاه / استعلام,استعلام حفر چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189415/استعلام-میز-کنفرانس-و-صندلی-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس و صندلی کنفرانس  / استعلام, استعلام میز کنفرانس و صندلی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189427/استعلام-اجاره-چهار-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام اجاره چهار دستگاه خودرو سواری  / استعلام,استعلام اجاره چهار دستگاه خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189439/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189451/استعلام-آسفالت-و-بازسازی-مسیر-شبکه-توزیع-و-انشعابات'>استعلام آسفالت و بازسازی مسیر شبکه توزیع و انشعابات / استعلام ,استعلام آسفالت و بازسازی مسیر شبکه توزیع و انشعابات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189464/استعلام-زردچوبه--'>استعلام زردچوبه ... / استعلام , استعلام زردچوبه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189477/استعلام-خرید-لوازم-یدکی'>استعلام خرید لوازم یدکی  / استعلام,خرید لوازم یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189491/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189503/استعلام-خرید-درب-اتومات'>استعلام خرید درب اتومات / استعلام, استعلام خرید درب اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189515/استعلام-دوربین-مدار-بسته-صنعتی'>استعلام دوربین مدار بسته صنعتی / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189527/مناقصه-اجرای-آسفالت-سرد'>مناقصه اجرای آسفالت سرد / مناقصه اجرای آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189540/استعلام-خرید-تبلت--لپ-تاپ'>استعلام خرید تبلت - لپ تاپ  / استعلام, استعلام  خرید تبلت - لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189555/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189565/آگهی-مزایده-سمند-مدل-84'>آگهی مزایده سمند مدل 84 / آگهی مزایده , آگهی مزایده سمند مدل 84</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189570/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام, اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189583/مناقصه-نگهداری-سرویس-راهبری-و-سرپرستی-تاسیسات-وتجهیزات-مکانیکی-الکتریکی'>مناقصه نگهداری، سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزات مکانیکی-الکتریکی / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزات مکانیکی-الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189597/مناقصه-خريد-خدمات-(تنظيفات)'>مناقصه خريد خدمات (تنظيفات)  / مناقصه ، مناقصه خريد خدمات (تنظيفات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189611/فراخوان-نظارت-بر-اجرای-عمليات-ديواره-سازی-تثبيت-و--'>فراخوان نظارت بر اجرای عمليات ديواره سازی تثبيت و ... / فراخوان ، فراخوان نظارت بر اجرای عمليات ديواره سازی٬ تثبيت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189624/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189638/مناقصه-خرید-P-F-NUOVO-PIGNONE'>مناقصه خرید P/F NUOVO PIGNONE / مناقصه, مناقصه خرید P/F NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189650/استعلام-لب-تاب-دل'>استعلام لب تاب دل  / استعلام, استعلام لب تاب دل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189662/مناقصه-هوشمند-سازی-پارک-ملی'>مناقصه هوشمند سازی پارک ملی / مناقصه هوشمند سازی پارک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189674/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه احداث ساختمان اداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189686/استعلام-زیرسازی-چمن-مصنوعی'>استعلام زیرسازی چمن مصنوعی / استعلام,استعلام زیرسازی چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189698/استعلام-تکمیل-زیرسازی-و-آسفالت-ورودی--'>استعلام تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی... / استعلام, استعلام تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189710/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی'>استعلام دستگاه نوبت دهی  / استعلام , استعلام دستگاه نوبت دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189722/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189734/استعلام-تعمیرات-مجموعه'>استعلام تعمیرات مجموعه  / استعلام, استعلام تعمیرات مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189746/استعلام-تعمیرات-مجتمع-فرهنگی-و-هنری--'>استعلام تعمیرات مجتمع فرهنگی و هنری... / استعلام, استعلام تعمیرات مجتمع فرهنگی و هنری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189758/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی  / استعلام,خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189770/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش--'>استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش ... / استعلام, استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189782/استعلام-اره-مویی'>استعلام اره مویی  / استعلام,استعلام اره مویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189794/استعلام-تایر-رادیال--'>استعلام تایر رادیال ... / استعلام, استعلام تایر رادیال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189806/استعلام-اجرای-طرح-ارایه-مداخلات-روانی-اجتماعی-در-بلایا'>استعلام اجرای طرح ارایه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا / استعلام ,استعلام اجرای طرح ارایه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188127/مزایده-یک-دوازدهم-سهم-مشاع'>مزایده یک دوازدهم سهم مشاع / مزایده,مزایده یک دوازدهم سهم مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188169/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-شماره-2763-فرعی-بخش-یازده-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 2763 فرعی بخش یازده نوبت اول / مزایده, مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 2763 فرعی بخش یازده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188208/فراخوان-عمومی-واگذاری-اجاره-ای-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان عمومی واگذاری اجاره ای چاپ و تکثیر / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی واگذاری اجاره ای چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188261/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-151-2متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 151.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 151.2متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188320/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188368/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-64-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 64 متر / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مساحت 64 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188450/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-بصورت-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک تملیکی بصورت نقد اقساط  / مزایده،مزایده فروش املاک تملیکی بصورت نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188563/آگهی-تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>آگهی تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه  / آگهی تجدید مزایده ،آگهی تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188622/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-سرقفلی-واحد-تجاری-11-متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی واحد تجاری 11 متر نوبت دوم / مزایده،مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی واحد تجاری 11 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188658/مزایده-اجاره-بازار-روز-تجدید'>مزایده اجاره بازار روز تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره بازار روز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188696/مزایده-خودرو-وانت-پیکان-1600'>مزایده خودرو وانت پیکان 1600 / آگهی مزایده,مزایده خودرو وانت پیکان 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188761/مزایده-زمین-کشاورزی-دیمی-2912متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین  کشاورزی دیمی 2912متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین  کشاورزی دیمی 2912متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188874/مزایده-واگذاری-دو-پلاک-زمین-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188964/مزایده-واگذاری-املاک-تملیکی-کاربری-زمین-مسکونی-و-خانه-و-محوطه'>مزایده واگذاری املاک تملیکی کاربری زمین مسکونی و خانه و محوطه  / مزایده,مزایده خانه و محوطه مساحت 269.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189066/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-370-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 370 متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 370 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189187/استعلام-پالت-شیب-دار-پلاستیکی'>استعلام پالت شیب دار پلاستیکی  / استعلام , استعلام پالت شیب دار پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189200/استعلام-مادربرد--'>استعلام مادربرد ... / استعلام, استعلام مادربرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189213/مزایده-لباس-عروس-تور-سر-کت-تابستانه--'>مزایده لباس عروس، تور سر، کت تابستانه... / مزایده, مزایده لباس عروس، تور سر، کت تابستانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189216/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189232/استعلام-خریداری-و-نصب-تجهیزات--'>استعلام خریداری و نصب تجهیزات ... / استعلام,استعلام خریداری و نصب تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189247/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی راه روستایی / مناقصه بهسازی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189262/مناقصه-حفاظت-از-اراضی-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>مناقصه حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن / مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189263/مزایده-13500-متر-ملک-کشاورزی'>مزایده 13500 متر ملک کشاورزی / مزایده ,مزایده 13500 متر ملک کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189277/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی / استعلام,روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189290/استعلام-3-دستگاه-الکتروموتور--'>استعلام 3 دستگاه الکتروموتور... / استعلام, استعلام 3 دستگاه الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189302/مناقصه-خرید-تجهیزات'>مناقصه خرید تجهیزات / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189315/استعلام-7-فقره-ملزومات-به-شرح-پیوست'>استعلام 7 فقره ملزومات به شرح پیوست / استعلام, 7 فقره ملزومات به شرح پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189328/استعلام-جهت-تامین-نیاز-اردوها'>استعلام جهت تامین نیاز اردوها / استعلام ,استعلام جهت تامین نیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189340/استعلام-فعالیت-های-عمرانی-کانون-های-فرهنگی-و-هنری'>استعلام فعالیت های عمرانی کانون های فرهنگی و هنری  / استعلام,استعلام فعالیت های عمرانی کانون های فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189352/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189364/استعلام-آب-معدنی-1-5-لیتری'>استعلام آب معدنی 1/5 لیتری / استعلام, استعلام آب معدنی 1/5 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189376/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام,استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189388/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189400/استعلام-مایع-ظرف-شویی-بیسکویت--'>استعلام مایع ظرف شویی-بیسکویت ... / استعلام, استعلام مایع ظرف شویی-بیسکویت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189412/استعلام-اینوتر-5-کیلو-وات-مستقل-از-شبکه'>استعلام اینوتر 5 کیلو وات مستقل از شبکه  / استعلام , استعلام اینوتر 5 کیلو وات مستقل از شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189424/استعلام-انکوباتورواتوکلاو'>استعلام انکوباتورواتوکلاو  / استعلام ، استعلام انکوباتورواتوکلاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189436/استعلام-تجهیزات-کارگاهی-برق-خودرو'>استعلام تجهیزات کارگاهی برق خودرو / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاهی برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189448/استعلام-80-تن-آسفالت-013'>استعلام 80 تن آسفالت 013 / استعلام, استعلام  80 تن آسفالت 013</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189461/استعلام-اگزوز-اخر-پژو--چسب-مزدا--استپ-موتور-پژو'>استعلام اگزوز اخر پژو - چسب مزدا - استپ موتور پژو / استعلام,استعلام اگزوز اخر پژو - چسب مزدا - استپ موتور پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189474/استعلام-اجرای-عملیات-مراقبت-و-نگهداری-و-قرق'>استعلام اجرای عملیات مراقبت و نگهداری و قرق  / استعلام, استعلام  اجرای عملیات مراقبت و نگهداری و قرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189488/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرد-دیواری-ظرفیت-BTU-18000'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرد دیواری ظرفیت BTU 18000 / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت سرد دیواری ظرفیت BTU 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188783/استعلام-واگذاری-عملیات-مونتاژ-و-نصب-انواع-کنتور'>استعلام واگذاری عملیات مونتاژ و نصب انواع کنتور / استعلام,استعلام واگذاری عملیات مونتاژ و نصب انواع کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188797/استعلام-اسکی-ویژه-مالچ-پاشی-10-تنی'>استعلام اسکی ویژه مالچ پاشی 10 تنی / استعلام,استعلام اسکی ویژه مالچ پاشی 10 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188810/استعلام-کمد-لباس-آویزدار'>استعلام کمد لباس آویزدار  / استعلام, استعلام کمد لباس آویزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188824/استعلام-برونسپاری-و-واگذاری-خدمات-امور-نقلیه--'>استعلام برونسپاری و واگذاری خدمات امور نقلیه ... / استعلام, استعلام برونسپاری و واگذاری خدمات امور نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188837/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-لاین'>استعلام  اجرای عملیات آسفالت لاین / استعلام ,استعلام  اجرای عملیات آسفالت لاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188850/استعلام-چراغ-پروژکتور'>استعلام چراغ پروژکتور / استعلام, استعلام چراغ پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188863/استعلام-کمک-به-احداث-باغات-الگویی-به-میزان-8-4-هکتار'>استعلام کمک به احداث باغات الگویی به میزان 8.4 هکتار  / استعلام,استعلام کمک به احداث باغات الگویی به میزان 8.4 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188876/مناقصه-تکمیل-خوابگاه-دبیرستان-شبانه-روزی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خوابگاه دبیرستان شبانه روزی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل خوابگاه دبیرستان شبانه روزی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188889/استعلام-سیستم-انتقال-نوری-DWDM'>استعلام سیستم انتقال نوری DWDM / استعلام, سیستم انتقال نوری DWDM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188903/استعلام-سنگ-مالون-جهت-سنگ-فرش-کف-حیاط'>استعلام سنگ مالون جهت سنگ فرش کف حیاط / استعلام ,استعلام سنگ مالون جهت سنگ فرش کف حیاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188916/استعلام-بذر-لگجی--کالوتی--قیچ-و-درمنه-دشتی'>استعلام بذر لگجی - کالوتی - قیچ و درمنه دشتی / استعلام, استعلام بذر لگجی - کالوتی - قیچ و درمنه دشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188931/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188945/استعلام-تورهای-یکروزه-درون-استانی'>استعلام تورهای یکروزه درون استانی / استعلام, تورهای یکروزه درون استانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188959/استعلام-شیر-تدریجی-و--'>استعلام شیر تدریجی و ... / استعلام, استعلام شیر تدریجی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188972/استعلام-انجام-امور-خدمات-مربوط-به-حفاظت-و-نگهداری-و--'>استعلام انجام امور خدمات مربوط به حفاظت و نگهداری و... / استعلام, استعلام انجام امور خدمات مربوط به حفاظت و نگهداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188984/استعلام-دو-دستگاه-ویدیو-پروژکتور'>استعلام  دو دستگاه ویدیو پروژکتور  / استعلام, استعلام  دو دستگاه ویدیو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188999/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-مسلح-بتنی'>استعلام  تهیه، حمل و نصب دیوار پیش ساخته مسلح بتنی / استعلام, تهیه، حمل و نصب دیوار پیش ساخته مسلح بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189014/استعلام-خرید-لوازم-تحریر'>استعلام خرید لوازم تحریر / استعلام,استعلام خرید لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189027/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189042/استعلام-تجهیزات-هنرستان-رشته-کودکیاری'>استعلام  تجهیزات هنرستان رشته کودکیاری  / استعلام, تجهیزات هنرستان رشته کودکیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189055/مناقصه-خرید-تجهیزات'>مناقصه خرید تجهیزات / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189068/استعلام-دو-دستگاه-تریلی-کمپرسی--'>استعلام دو دستگاه تریلی کمپرسی... / استعلام, استعلام دو دستگاه تریلی کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189081/استعلام-اینوتر-1-کیلو-وات-متصل-به-شبکه'>استعلام اینوتر 1 کیلو وات متصل به شبکه / استعلام, استعلام اینوتر 1 کیلو وات متصل به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189093/استعلام-توانبخشی'>استعلام  توانبخشی  / استعلام ,استعلام  توانبخشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189105/استعلام-انجام-عملیات-جمع-آوری-کلیه-تجهیزات-تغذیه-نیرو--'>استعلام انجام عملیات جمع آوری کلیه تجهیزات تغذیه نیرو ... / استعلام , استعلام انجام عملیات جمع آوری کلیه تجهیزات تغذیه نیرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189117/استعلام-تکمیل-اردوگاه'>استعلام تکمیل اردوگاه / استعلام,استعلام تکمیل اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189130/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189143/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-برند-MNA--'>استعلام دستگاه ضبط کننده برند MNA... / استعلام,دستگاه ضبط کننده برند MNA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189156/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-شرب--'>استعلام  اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب ... / استعلام, استعلام  اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189170/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل  / استعلام, استعلام کیس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187586/مزایده-سواری-پژو-206-SD'>مزایده سواری پژو 206 SD  / مزایده, مزایده سواری پژو 206 SD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187618/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-261-60متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 261.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی مساحت 261.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187664/مزایده-فروش-کلیه-سهام'>مزایده فروش کلیه سهام / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کلیه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187704/آگهی-دعوت-سرمایه-گذار-طرح-احداث-و-بهره-برداری-از-خطوط-انتقال'>آگهی دعوت سرمایه گذار  طرح احداث و بهره برداری از خطوط انتقال / آگهی دعوت سرمایه گذار ،آگهی دعوت سرمایه گذار  طرح احداث و بهره برداری از خطوط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187750/مزایده-فروش-یک-باب-واحد-صنعتی-تجاری-اداری--نوبت-چهارم'> مزایده فروش یک باب واحد صنعتی، تجاری، اداری  - نوبت چهارم / آگهی مزایده,  مزایده فروش یک باب واحد صنعتی، تجاری، اداری  - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187796/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-166-11متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.11متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 166.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187851/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-336-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 336 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک مساحت 336 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187899/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / مزایده ,مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187941/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-51-غرفه-میوه-و-تره-بار-بازار-روز-زیتون'>مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از 51 غرفه میوه و تره بار بازار روز زیتون / مزایده ، مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از 51 غرفه میوه و تره بار بازار روز زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189500/استعلام-خرید-دیگهای-فولادی-آب-گرم--'>استعلام خرید دیگهای فولادی آب گرم ... / استعلام, استعلام خرید دیگهای فولادی آب گرم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189512/استعلام-حفر-چاه-جا-به-جایی--'>استعلام حفر چاه جا به جایی .. / استعلام ,استعلام حفر چاه جا به جایی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189524/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو---'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو .... / استعلام,استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189536/استعلام-تایل-آگوستیک'>استعلام  تایل آگوستیک / استعلام  تایل آگوستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189550/استعلام-باتری-12-ولت-100-آمپر-ساعت-صنعتی-UPS'>استعلام باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت صنعتی UPS / استعلام, باتری 12 ولت 100 آمپر ساعت صنعتی UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189551/آگهی-مزایده-پراید-مدل-83-سفید-شیری'>آگهی مزایده پراید مدل 83 سفید شیری / آگهی مزایده پراید مدل 83 سفید شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189566/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات  / استعلام ,استعلام اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189580/استعلام-کلیر-بوک'>استعلام کلیر بوک / استعلام,کلیر بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189594/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189606/استعلام-چاپ-3000-مترمربع-بنر-شهرک-های-صنعتی-استان'>استعلام چاپ 3000 مترمربع بنر شهرک های صنعتی استان  / استعلام,استعلام چاپ 3000 مترمربع بنر شهرک های صنعتی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189621/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام,کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189626/آگهی-مزایده-فروش-35-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>آگهی مزایده فروش 35 هزار تن سنگ آهن دانه بندی / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش 35 هزار تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189635/استعلام-خرید-نرم-افزارهای-جامع-اداری-و-مالی'>استعلام خرید نرم افزارهای جامع اداری و مالی  / استعلام , استعلام خرید نرم افزارهای جامع اداری و مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189647/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت-گرم'>استعلام اجرای روکش آسفالت گرم / استعلام, استعلام اجرای روکش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189659/استعلام-پمپ-فشار-قوی'>استعلام پمپ فشار قوی / استعلام پمپ فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189671/استعلام-تابلوهای-برق'>استعلام تابلوهای برق  / استعلام, استعلام  تابلوهای برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189683/استعلام-خرید-موکت'>استعلام خرید موکت / استعلام , استعلام خرید موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189695/استعلام-لپه-مرغوب'>استعلام لپه مرغوب / استعلام , استعلام لپه مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189707/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام , استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189719/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-پشتیبانی--تعمیرات-و-نگهداری-سد-و--'>مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی ، تعمیرات و نگهداری سد و... / مناقصه , مناقصه خدمات بهره برداری و پشتیبانی ، تعمیرات و نگهداری سد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189731/استعلام--فلومتر-التراسونیک'>استعلام   فلومتر التراسونیک  / استعلام,  فلومتر التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189743/استعلام-کفش-ایمنی-امدادی'>استعلام کفش ایمنی امدادی / استعلام ,استعلام کفش ایمنی امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189755/استعلام-برگه-خلاصه-پرونده-و--'>استعلام  برگه خلاصه پرونده و ... / استعلام, استعلام  برگه خلاصه پرونده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189767/استعلام-عملیات-احداث-36-باب-حوضچه-محافظ-شیرآلات'>استعلام عملیات احداث 36 باب حوضچه محافظ شیرآلات / استعلام , استعلام عملیات احداث 36 باب حوضچه محافظ شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189779/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189791/استعلام-خرید-وسایل-و-تجهیزات-مبارزه-بیولوژیک'>استعلام خرید وسایل و تجهیزات مبارزه بیولوژیک / استعلام, استعلام خرید وسایل و تجهیزات مبارزه بیولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189803/استعلام-موتور-گیربکس-بدون-ترمز'>استعلام موتور گیربکس بدون ترمز / استعلام , استعلام موتور گیربکس بدون ترمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189467/استعلام-تابلو-برق-ساده-کاربرد-راه-اندازی-مشعل'>استعلام تابلو برق ساده کاربرد راه اندازی مشعل  / استعلام , استعلام تابلو برق ساده کاربرد راه اندازی مشعل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189481/استعلام-استاندارد-سازی-سیستم-گرمایشی'>استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی  / استعلام, استعلام استاندارد سازی سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189494/استعلام-بهاء-خرید-لوازم-کالا'>استعلام بهاء خرید لوازم، کالا / استعلام بهاء ، استعلام بهاء خرید لوازم، کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189506/استعلام-3-دستگاه-MSI'>استعلام 3 دستگاه MSI  / استعلام ، استعلام 3 دستگاه MSI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189518/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور... / استعلام, استعلام خرید سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189530/مناقصه-واگذاری-امور-بیمه-تکمیلی-(درمان)-کارکنان'>مناقصه واگذاری امور بیمه تکمیلی (درمان) کارکنان / مناقصه, مناقصه واگذاری امور بیمه تکمیلی (درمان) کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189544/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پارتی-لاین-تصویری'>استعلام  نصب و راه اندازی سیستم پارتی لاین تصویری / استعلام , استعلام  نصب و راه اندازی سیستم پارتی لاین تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189558/فراخوان-سرمایه-گذاری-پارکینگ-خورشیدی'>فراخوان سرمایه گذاری پارکینگ خورشیدی  / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری پارکینگ خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189573/استعلام-میز-کارشناسی-میز-مدیریت-و--'>استعلام میز کارشناسی، میز مدیریت و ... / استعلام, میز کارشناسی، میز مدیریت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189584/آگهی-مزایده-پراید-مدل-83'>آگهی مزایده پراید مدل 83  / آگهی مزایده , آگهی مزایده پراید مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189588/مناقصه-خرید-گیربکس-توربین-گازی-SPACER'>مناقصه خرید گیربکس توربین گازی SPACER / مناقصه ,مناقصه خرید گیربکس توربین گازی SPACER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189600/مناقصه-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه GENERAL ELECTRIC / مناقصه, مناقصه GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189614/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری / استعلام, خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189629/استعلام-لوله-و-اتصالات-گرمایشی'>استعلام لوله و اتصالات گرمایشی  / استعلام, استعلام لوله و اتصالات گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189641/استعلام-اجرای-طرح-ارایه-مداخلات-روانی-اجتماعی-در-بلایا'>استعلام اجرای طرح ارایه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا / استعلام ,استعلام اجرای طرح ارایه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189653/استعلام-ایجاد-گالری-برای-نمایش-آثار-هنری'>استعلام ایجاد گالری برای نمایش آثار هنری  / استعلام , استعلام ایجاد گالری برای نمایش آثار هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189665/استعلام-تهیه-حمل-و-تحویل-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام تهیه، حمل و تحویل لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام تهیه، حمل و تحویل لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189677/مناقصه-بکارگیری-نیروی-خدماتی'>مناقصه بکارگیری نیروی خدماتی  / مناقصه ، مناقصه بکارگیری نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189689/مناقصه-خدمات-مراقبت-دستگاههای-عملیاتی-واحدهای-تابعه--'>مناقصه خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی واحدهای تابعه ... / مناقصه، مناقصه خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی واحدهای تابعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189701/استعلام-سیستم-رایانه'>استعلام سیستم رایانه / استعلام, استعلام سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189713/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان / استعلام ,استعلام تعمیر و مرمت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189725/استعلام-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا-و-نان'>استعلام خدمات طبخ و توزیع غذا و نان  / استعلام , استعلام خدمات طبخ و توزیع غذا و نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189737/استعلام-شیرآلات-و-لوازم-انشعابات-اب'>استعلام شیرآلات و لوازم انشعابات اب  / استعلام ,استعلام شیرآلات و لوازم انشعابات اب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189749/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-و-تجهیزات-مانیتورینگ-'>استعلام خرید و نصب سیستم و تجهیزات مانیتورینگ.. / استعلام خرید و نصب سیستم و تجهیزات مانیتورینگ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189761/استعلام-مبدل-حرارتی'>استعلام مبدل حرارتی  / استعلام, استعلام مبدل حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189773/استعلام-کولر-ایستاده'>استعلام کولر ایستاده / استعلام,استعلام کولر ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189785/استعلام-تامین-9-دستگاه-کولر-ایران-رادیاتور'>استعلام تامین 9 دستگاه کولر ایران رادیاتور / استعلام , استعلام تامین 9 دستگاه کولر ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189797/استعلام-شمع-پاک-کن-خودرو'>استعلام شمع پاک کن خودرو  / استعلام , استعلام شمع پاک کن خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187979/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188018/مزایده-فروش-مقادیری-ضایعات--'>مزایده فروش مقادیری ضایعات ... / مزایده ,مزایده فروش مقادیری ضایعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188066/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-مساحت-108-83-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 108/83 مترمربع / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 108/83 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188092/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-ایستگاه-های-اتوبوس'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس / مزایده , مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188118/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-ابعاد-30-000-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین به ابعاد 30.000 متر / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین به ابعاد 30.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188158/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-430-متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی مساحت  عرصه 430 متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده خانه مسکونی مساحت  عرصه 430 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188199/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-236-متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 236 متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 236 متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188250/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188304/مزایده-واگذاری-دو-باب-واحد-مسکونی-مساحت-96-و-105-متر'>مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی مساحت 96 و 105 متر  / مزایده,مزایده واگذاری دو باب واحد مسکونی مساحت 96 و 105 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188352/مزایده-فروش-محل-اجرای-طرح-و-تاسیسات-مازاد-و-تملیکی-عرصه-6726-30متر'>مزایده فروش محل اجرای طرح و تاسیسات مازاد و تملیکی عرصه 6726.30متر / مزایده، مزایده فروش محل اجرای طرح و تاسیسات مازاد و تملیکی عرصه 6726.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188418/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-294متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 294متر  / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 294متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188529/مزایده-اقلام-مازاد'>مزایده اقلام مازاد  / مزایده, مزایده  اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188612/مزایده-واگذاری-امتیاز-محل-دکه'>مزایده واگذاری امتیاز محل دکه  / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز محل دکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188652/مزایده-ضایعات-شامل-آهن-آلات'>مزایده ضایعات شامل آهن آلات  / مزایده, مزایده  ضایعات شامل آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188687/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-250-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 250 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188730/مزایده-فروش-بخشی-از-یک-قطعه-زمین-مساحت-140-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش بخشی از یک قطعه زمین مساحت 140 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش بخشی از یک قطعه زمین مساحت 140 مترنوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188828/مزایده-14-قطعه-از-پلاکهای-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده 14 قطعه از پلاکهای مسکونی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده 14 قطعه از پلاکهای مسکونی و تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188944/مزایده-کوره-آزمایشگاهی-و--'>مزایده کوره آزمایشگاهی و ... / مزایده ، مزایده کوره آزمایشگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189035/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه دویست متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه دویست متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189183/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189191/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-330-94متر'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 330.94متر  / مزایده ,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 330.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189197/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر-IST-روستایی'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی  / استعلام, موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر IST روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189211/استعلام-تهیه-و-پخت-غذا'>استعلام تهیه و پخت غذا / استعلام,تهیه و پخت غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189228/استعلام-موتور-درآر-2-تن'>استعلام موتور درآر 2 تن  / استعلام , استعلام موتور درآر 2 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189243/مناقصه-خريد-دستگاه-DLS'>مناقصه خريد دستگاه DLS     / آگهی مناقصه, مناقصه خريد دستگاه DLS    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189249/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-168-7متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 168.7متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 168.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189259/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات  / استعلام, اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189274/استعلام-فرآیند-انجام-کار-طرح-بازشماری-منابع-و--'>استعلام فرآیند انجام کار طرح بازشماری منابع و ... / استعلام, استعلام فرآیند انجام کار طرح بازشماری منابع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189286/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189299/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال  / استعلام,استعلام هارد اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189311/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام,استعلام اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189325/استعلام-تجهیز-شبکه--'>استعلام تجهیز شبکه ... / استعلام , استعلام تجهیز شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189337/استعلام-برنج-ایرانی-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای-مورد-نیاز-اردوها'>استعلام برنج ایرانی جهت تهیه و طبخ غذای مورد نیاز اردوها / استعلام, استعلام برنج ایرانی جهت تهیه و طبخ غذای مورد نیاز اردوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189349/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189361/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  / استعلام, استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189373/استعلام-احداث-سیل-بند'>استعلام احداث سیل بند  / استعلام, استعلام احداث سیل بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189385/استعلام-سرویس-تعمیر-نگهداری-دستگاهای-تکثیر-xerox'>استعلام سرویس تعمیر نگهداری دستگاهای تکثیر  xerox / استعلام, استعلام سرویس تعمیر نگهداری دستگاهای تکثیر  xerox</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189397/استعلام-فعالیتهای-عمرانی'>استعلام فعالیتهای عمرانی / استعلام , استعلام فعالیت های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189409/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی  / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187961/مزایده-زمین-مساحت-257-متر'>مزایده زمین مساحت 257 متر / مزایده ,مزایده زمین مساحت 257 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188006/مزایده-پلاکهای-یک-الی-هفت-فرعی-بخش-یک-نهاوند'>مزایده پلاکهای یک الی هفت فرعی بخش یک نهاوند / مزایده ,مزایده پلاکهای یک الی هفت فرعی بخش یک نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188047/مزایده-خودرو-سواری-کار-کیا-موهاوی-تیپ-4600'>مزایده خودرو سواری کار کیا موهاوی تیپ 4600 / مزایده, مزایده خودرو سواری کار کیا موهاوی تیپ 4600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188080/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-دستگاه-آپازتمان-121-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپازتمان 121 مترمربع   / مزایده،مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپازتمان 121 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188111/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-و-اموال-تملیکی-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش قسمتی از املاک و اموال تملیکی نقد و اقساط  / مزایده ,مزایده فروش قسمتی از املاک و اموال تملیکی نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188143/مزایده-فروش-یک-خط-تولید-ورق-رولی-پلی-استایرن-پی-اس'>مزایده فروش یک خط تولید ورق رولی پلی استایرن پی اس / مزایده , مزایده فروش یک خط تولید ورق رولی پلی استایرن پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188177/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک  / اصلاحیه مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188235/مزایده-یکباب-نانوایی-روستای-گوگ-تپه-مرحله-دوم'>مزایده یکباب نانوایی روستای گوگ تپه مرحله دوم  / مزایده,مزایده یکباب نانوایی روستای گوگ تپه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188281/مزایده-یک-هکتار-زمین-با-کاربری-کشاورزی'>مزایده یک هکتار زمین با کاربری کشاورزی / مزایده, مزایده یک هکتار زمین با کاربری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188334/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-268-70متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 268.70متر  / مزایده، مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 268.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188386/مزایده-ششدانگ-مغازه'>مزایده ششدانگ مغازه / مزایده،مزایده ششدانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188480/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-80-فرعی-بخش-7-فارس'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 80 فرعی بخش 7 فارس / مزایده،مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 80 فرعی بخش 7 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188597/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-خود'>مزایده فروش اقلام مستعمل خود / مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188641/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک باب مغازه  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری یک باب مغازه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188667/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-75-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 75 متر نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 75 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188708/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-312-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 312.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 312.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188787/مزایده-فروش-2-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-یکباب-ویلا-نوبت-دوم-اصلاحیه'>مزایده فروش 2 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب ویلا نوبت دوم اصلاحیه  / مزایده,مزایده فروش 2 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب ویلا نوبت دوم اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188906/مزایده-ویلا-مساحت-کلی-صد-و-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده ویلا مساحت کلی صد و سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده ویلا مساحت کلی صد و سی متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189001/مزایده-بکهو-لودر-کابین-دار-کامیونت-نیسان-تراکتور-بیل-جلو--'>مزایده بکهو لودر کابین دار، کامیونت نیسان، تراکتور بیل جلو... / مزایده, مزایده بکهو لودر کابین دار، کامیونت نیسان، تراکتور بیل جلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189151/مزایده-پلاک-68-فرعی-از-نود-و-نه-اصلی'>مزایده پلاک 68 فرعی از نود و نه اصلی / مزایده ,مزایده پلاک 68 فرعی از نود و نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189177/استعلام-خرید-تجهیزات-زیر-ساخت--'>استعلام خرید تجهیزات زیر ساخت... / استعلام,خرید تجهیزات زیر ساخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189192/استعلام-اجرای-پروژه-آبرسانی-روستاهای--'>استعلام اجرای پروژه آبرسانی روستاهای ... / استعلام, اجرای پروژه آبرسانی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189206/استعلام-5-قلم-لوازم-مصرفی-و-ابزار-رشته-ساخت-و-تولید--'>استعلام 5 قلم لوازم مصرفی و ابزار رشته ساخت و تولید... / استعلام, استعلام 5 قلم لوازم مصرفی و ابزار رشته ساخت و تولید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189222/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189227/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-دامداری-حدودا-1700متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ یکباب دامداری حدودا 1700متر  / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ یکباب دامداری حدودا 1700متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189237/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی / استعلام,استعلام لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189252/مناقصه-بهسازی-محور'>مناقصه بهسازی محور  / مناقصه بهسازی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189267/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سه-فاز--'>استعلام کولر گازی ایستاده سه فاز ... / استعلام ,استعلام کولر گازی ایستاده سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189281/مناقصه-انجام-امور-خدمات-بيمه-تكميل-درمان-گروهی-كاركنان-شركت'>مناقصه انجام امور خدمات بيمه تكميل درمان گروهی كاركنان شركت / مناقصه, مناقصه انجام امور خدمات بيمه تكميل درمان گروهی كاركنان شركت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189294/استعلام-آزمایشات-خون'>استعلام آزمایشات خون / استعلام,آزمایشات خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189306/استعلام-جهت-طبخ-و-تهیه-غذای-مورد-نیاز-اردوها'>استعلام جهت طبخ و تهیه غذای مورد نیاز اردوها  / استعلام,استعلام جهت طبخ و تهیه غذای مورد نیاز اردوها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189312/مزایده-یک-دستگاه-لودر-کوماتسو-wa600'>مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو wa600  / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر کوماتسو wa600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189319/استعلام-دستگاه-استروپوسکوپی'>استعلام دستگاه استروپوسکوپی / استعلام,استعلام دستگاه استروپوسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189332/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189344/استعلام-خرید-آسانسور-به-همراه-نصب-و-اجرا'>استعلام خرید آسانسور به همراه نصب و اجرا / استعلام,استعلام خرید آسانسور به همراه نصب و اجرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189356/استعلام-مطالعات-احداث-راه-اصلی-و-فرعی'>استعلام مطالعات احداث راه اصلی و فرعی / استعلام,استعلام مطالعات احداث راه اصلی و فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189368/استعلام-تهیه-و-نصب-لوازم-الکتریکی'>استعلام تهیه و نصب لوازم الکتریکی / استعلام , استعلام تهیه و نصب لوازم الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189380/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام,استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189392/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189404/استعلام-طرح-ارائه-مداخلات-روانی-اجتماعی-در-بلایا'>استعلام طرح ارائه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا / استعلام, استعلام طرح ارائه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189416/استعلام-دیوار-حفاظتی-خرک-آبرود--'>استعلام دیوار حفاظتی خرک آبرود ... / استعلام, استعلام دیوار حفاظتی خرک آبرود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189428/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات  / استعلام,استعلام لوازم تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189440/استعلام-لوازم-تحریر-اداری'>استعلام لوازم تحریر اداری  / استعلام ,استعلام لوازم تحریر اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189452/استعلام-اجرای-طرحها-و-برنامه-ها-و--'>استعلام اجرای طرحها و برنامه ها و... / استعلام,اجرای طرحها و برنامه ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189465/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی  / استعلام, استعلام چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189478/استعلام-لوله-استنلس-استیل'>استعلام  لوله استنلس استیل / استعلام, لوله استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189492/استعلام-حفر-جا-به-جایی-چاه-آشامیدنی'>استعلام حفر جا به جایی چاه آشامیدنی  / استعلام, استعلام حفر جا به جایی چاه آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189504/استعلام-دریل-برقی'>استعلام دریل برقی / استعلام , استعلام دریل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189516/استعلام-صندلی-و-میز-اداری'>استعلام صندلی و میز اداری / استعلام,صندلی و میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189528/استعلام-طرح-ارائه-مداخلات-روانی-اجتماعی-در-بلایا'>استعلام طرح ارائه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا  / استعلام, استعلام طرح ارائه مداخلات روانی اجتماعی در بلایا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189541/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام,هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189556/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام,استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189568/آگهی-مزایده-پراید-مدل-83'>آگهی مزایده پراید مدل 83  / آگهی مزایده, آگهی مزایده پراید مدل 83 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189571/استعلام-هارد-دیسک'>استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189585/مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه بهسازی و روکش آسفالت / مناقصه بهسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189598/استعلام-اجرای-جدول-گذاری--'>استعلام اجرای جدول گذاری ... / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189612/استعلام-خرید-دستکش-ضد-مواد-نفتی-و-روغن'>استعلام خرید دستکش ضد مواد نفتی و روغن  / استعلام، استعلام خرید دستکش ضد مواد نفتی و روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189627/استعلام-خرید-هارد-سرور-ارژینال'>استعلام خرید هارد سرور ارژینال / استعلام ,استعلام خرید هارد سرور ارژینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189639/استعلام-انجام-امور-گشت-راهداری-در-حوزه-راههای-استحفاظی-اصلی-و-روستایی'>استعلام انجام امور گشت راهداری در حوزه راههای استحفاظی اصلی و روستایی / استعلام, انجام امور گشت راهداری در حوزه راههای استحفاظی اصلی و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189651/استعلام-خرید-و-پخش-آسفالت--'>استعلام خرید و پخش آسفالت... / استعلام, استعلام خرید و پخش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189663/مناقصه-عملیات-راهداری-و-نگهداری-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راه های حوزه استحفاظی / مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189675/استعلام-اسپیکر-بلوتوثی'>استعلام اسپیکر بلوتوثی / استعلام, استعلام اسپیکر بلوتوثی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189687/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه  / استعلام , استعلام رب گوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189699/استعلام-کولر-اسپیلت-ایرانی-24000'>استعلام کولر اسپیلت ایرانی 24000 / استعلام , استعلام کولر اسپیلت ایرانی 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189711/استعلام-خرید-میز-اداری-صندلی-گردان-فایل-چوبی-3-کشویی'>استعلام خرید میز اداری، صندلی گردان، فایل چوبی 3 کشویی / استعلام, استعلام خرید میز اداری، صندلی گردان، فایل چوبی 3 کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189723/استعلام-پنیر-خامه-ای'>استعلام پنیر خامه ای / استعلام, استعلام پنیر خامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189735/استعلام-خرید-12-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید 12 دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام خرید 12 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189747/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام , استعلام دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189759/استعلام-مطالعه-و-مرمت-بافت-تاریخی'>استعلام مطالعه و مرمت بافت تاریخی / استعلام,مطالعه و مرمت بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189771/استعلام-خرید-راه-بند-از-نوع-بتا-دولوکس'>استعلام خرید راه بند از نوع بتا دولوکس  / استعلام, استعلام خرید راه بند از نوع بتا دولوکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189783/استعلام-پوشه-گردان'>استعلام پوشه گردان  / استعلام , استعلام پوشه گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189795/استعلام-خرید-دو-عدد-سرور'>استعلام خرید دو عدد سرور  / استعلام خرید دو عدد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189807/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن-جوشی-315-میلیمتری-سه-لایه-PE100-با-PN25'>مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن جوشی 315 میلیمتری سه لایه PE100 با PN25  / مناقصه عمومی, خرید لوله پلی اتیلن جوشی 315 میلیمتری سه لایه PE100 با PN25 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188186/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-سنگی'>استعلام اجرای دیوار حائل سنگی / استعلام, اجرای دیوار حائل سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188201/استعلام-کنتور-آب--'>استعلام کنتور آب ... / استعلام, استعلام کنتور آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188217/مناقصه-خرید-4-دستگاه-چیلر-و---'>مناقصه خرید 4 دستگاه  چیلر و .... / مناقصه , مناقصه خرید 4 دستگاه  چیلر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188231/استعلام-خیارشور'>استعلام خیارشور  / استعلام, خیارشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188247/استعلام-پروژه-قنات'>استعلام پروژه قنات  / استعلام,استعلام پروژه قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188264/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-تامین-متصدیان-ایستگاههای-آب-و-هواشناسی'>تجدید مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی / تجدید مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188280/مناقصه-ممیزی-املاک-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه  ممیزی املاک سطح شهر مرحله دوم  / مناقصه, مناقصه  ممیزی املاک سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188296/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188310/مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-بیماربری-بیمارستان'>مناقصه عمومی  واگذاری امور بیماربری بیمارستان / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  واگذاری امور بیماربری بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188326/استعلام-صندلی-کنفرانسی-ساخت-شرکت-راد-سیستم-مدل-C460B'>استعلام صندلی کنفرانسی ساخت شرکت راد سیستم مدل C460B / استعلام,استعلام صندلی کنفرانسی ساخت شرکت راد سیستم مدل C460B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188343/استعلام-درپوش--'>استعلام درپوش ... / استعلام , استعلام درپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188358/استعلام-ملزومات-مصرفی-چاپگر'>استعلام ملزومات مصرفی چاپگر  / استعلام,استعلام ملزومات مصرفی چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188374/استعلام-تهیه-طرح-ساماندهی-مرمت-و-مقاوم-سازی-کاروانسرا--'>استعلام تهیه طرح ساماندهی، مرمت و مقاوم سازی کاروانسرا... / استعلام, استعلام تهیه طرح ساماندهی، مرمت و مقاوم سازی کاروانسرا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188389/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-سرد-و-گرم'>استعلام کولر گازی اینورتر سرد و گرم / استعلام, کولر گازی اینورتر سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188403/استعلام-سفتی-باکس'>استعلام سفتی باکس / استعلام,استعلام سفتی باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188417/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188431/مناقصه-واگذاری-پروژه-دیوار-ساحلی-روستا-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه دیوار ساحلی روستا ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه دیوار ساحلی روستا ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188444/استعلام-فیلم-ماموگرافی--'>استعلام فیلم ماموگرافی ... / استعلام, استعلام فیلم ماموگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188457/مناقصه-امور-شستشو-پرسکاری-(اطوکشی)-و--'>مناقصه امور شستشو، پرسکاری (اطوکشی) و... / مناقصه , مناقصه امور شستشو، پرسکاری (اطوکشی) و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188472/استعلام-تهیه-و-نصب-دستگاه-رسوب-زدای-امواج'>استعلام تهیه و نصب دستگاه رسوب زدای امواج  / استعلام , استعلام تهیه و نصب دستگاه رسوب زدای امواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188486/استعلام-واگذاری-امور-بهره-برداری-از-تاسیسات-آب-شرب--'>استعلام واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب شرب ... / استعلام, استعلام واگذاری امور بهره برداری از تاسیسات آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188499/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام, کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188511/استعلام-دوربین-سقفی-HIKVISION'>استعلام دوربین سقفی HIKVISION  / استعلام,استعلام دوربین سقفی HIKVISION </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188524/استعلام-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188538/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188551/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام  تکمیل مدرسه  / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188565/استعلام-خرید-سیستم-کامپیوتری--دیتا-پروژکتور-همراه-نصب'>استعلام خرید سیستم کامپیوتری - دیتا پروژکتور همراه نصب / استعلام, خرید سیستم کامپیوتری - دیتا پروژکتور همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188577/استعلام-خرید-کتاب--'>استعلام خرید کتاب... / استعلام, استعلام خرید کتاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188591/استعلام-گیره--'>استعلام گیره ... / استعلام , استعلام گیره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188607/استعلام-سنسور-القایی'>استعلام سنسور القایی  / استعلام,استعلام سنسور القایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188625/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-هدایت-روزنه-ای'>استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت روزنه ای  / استعلام ، استعلام دستگاه اندازه گیری هدایت روزنه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188640/استعلام-کولر-گازی-خانگی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی خانگی اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر گازی خانگی اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188662/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-آماده-سازی-محور-میانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی محور میانی  (نوبت دوم) / مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی محور میانی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188681/مناقصه-عمومی-خرید-بریکر-و-سکسیونر'>مناقصه عمومی خرید بریکر و سکسیونر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید بریکر و سکسیونر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188697/استعلام-اجرای-کف-فرش-سطح-شهرداری'>استعلام اجرای کف فرش سطح شهرداری / استعلام, استعلام اجرای کف فرش سطح شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188715/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی  / استعلام, استعلام چای 500 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188729/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدماتی-نظافتی'>تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدماتی نظافتی / تجدید مناقصه , مناقصه تجدید مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدماتی نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188743/مناقصه-تکمیل-مرکز-خدمات-جامع-سلامت'>مناقصه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188756/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188771/استعلام-خرید-و-نصب-50-دستگاه-GPS'>استعلام خرید و نصب 50 دستگاه GPS / استعلام, خرید و نصب 50 دستگاه GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188784/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, مناقصه اجرای پروژه هیدرومکانیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189468/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189469/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-188-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 188.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 188.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189482/استعلام-برگزاری-دوره-ANSIS'>استعلام برگزاری دوره ANSIS / استعلام, استعلام برگزاری دوره ANSIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189495/استعلام-رب-گوجه'>استعلام رب گوجه  / استعلام , استعلام رب گوجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189507/استعلام-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام یک دستگاه کولر گازی  / استعلام , استعلام یک دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189519/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-250-میلی-متری'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 250 میلی متری  / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن 250 میلی متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189531/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام,استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189545/استعلام-آب-گرم-کن-شمعک-دار--'>استعلام  آب گرم کن شمعک دار ... / استعلام, استعلام  آب گرم کن شمعک دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189559/استعلام-دستگاه-ضبط-صوت-و--'>استعلام دستگاه ضبط صوت و... / استعلام,دستگاه ضبط صوت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189574/استعلام-روکش-آسفالت--'>استعلام روکش آسفالت... / استعلام, استعلام روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189587/آگهی-مزایده-فروش-35-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی'>آگهی مزایده فروش 35 هزار تن سنگ آهن دانه بندی / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش 35 هزار تن سنگ آهن دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189589/استعلام-خرید-الکتروموتور'>استعلام خرید الکتروموتور / استعلام,استعلام خرید الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189601/استعلام-خرید-جک-پالت'>استعلام خرید جک پالت / استعلام خرید جک پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189615/استعلام-فعالیتهای-تهیه-غذای-مراسم-و--'>استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و... / استعلام, استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189630/استعلام-تنظیمات-دستگاه-ذخیره-ساز-یک-دستگاه'>استعلام تنظیمات دستگاه ذخیره ساز یک دستگاه / استعلام, استعلام تنظیمات دستگاه ذخیره ساز یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189642/مناقصه-خرید-10-قلم-انواع-نیپل'>مناقصه خرید 10 قلم انواع نیپل / مناقصه خرید 10 قلم انواع نیپل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189654/استعلام-حشره-کش-ملاتیون--دلتا-مترین--سوین'>استعلام حشره کش ملاتیون - دلتا مترین - سوین / استعلام,استعلام حشره کش ملاتیون - دلتا مترین - سوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189666/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-O-M-G'>مناقصه خرید قطعات یدکی O.M.G  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات یدکی O.M.G </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189678/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-سرایداری'>مناقصه عمومی احداث ساختمان سرایداری / مناقصه , مناقصه عمومی احداث ساختمان سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189690/استعلام-شامپو-زیتون-صحت'>استعلام شامپو زیتون صحت  / استعلام , استعلام شامپو زیتون صحت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189702/استعلام-کولر-گازی-ال-جی'>استعلام کولر گازی ال جی  / استعلام,استعلام کولر گازی ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189714/استعلام-برق-رسانی-به-چاه-زنگنه'>استعلام  برق رسانی  به چاه زنگنه / استعلام,استعلام  برق رسانی  به چاه زنگنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189726/استعلام-تعمیر-ساختمان'>استعلام تعمیر ساختمان  / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189738/استعلام-ماهی-قزل-آلا'>استعلام ماهی قزل آلا  / استعلام ,استعلام ماهی قزل آلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189750/استعلام-تکمیل-ورزشگاه-روستا'>استعلام تکمیل ورزشگاه روستا  / استعلام, استعلام تکمیل ورزشگاه روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189762/استعلام-دستگاه-تست'>استعلام دستگاه تست  / استعلام,استعلام دستگاه تست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189774/استعلام-تحقیق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-طبیعی-و-مهندسی'>استعلام تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی / استعلام, تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189786/استعلام-کندانسور-چیلر'>استعلام کندانسور چیلر  / استعلام , استعلام کندانسور چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189798/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-روشنایی'>استعلام عملیات خرید و نصب روشنایی  / استعلام,استعلام عملیات خرید و نصب روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188798/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه--'>استعلام لوازم تجهیز چاه ... / استعلام, استعلام لوازم تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188812/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات-براساس-دستمزد-یا-قرارداد--'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد ... / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات براساس دستمزد یا قرارداد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188825/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور / استعلام,استعلام ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188838/استعلام--انجام-مرمت-برج-رادکان'>استعلام   انجام  مرمت برج رادکان  / استعلام , استعلام   انجام  مرمت برج رادکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188851/استعلام-بررسی--مطالعه--طراحی-و-تعیین--'>استعلام بررسی ، مطالعه ، طراحی و تعیین ... / استعلام, استعلام بررسی ، مطالعه ، طراحی و تعیین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188864/استعلام-سرامیک-کاری--نما-و-کف-ساختمان--حمام-و-دستشویی---'>استعلام سرامیک کاری ، نما و کف ساختمان ، حمام و دستشویی .... / استعلام ,استعلام سرامیک کاری ، نما و کف ساختمان ، حمام و دستشویی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188878/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188890/استعلام-مواد-غذایی-سایت-ستاد'>استعلام مواد غذایی, سایت ستاد / استعلام, استعلام مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188904/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن-آسفالتی-با-سنگ-شکسته--'>استعلام  تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته ... / استعلام, استعلام  تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188917/استعلام-تهیه-و-نصب-ورق-کرکره-ای-گالوانیزه--'>استعلام تهیه و نصب ورق کرکره ای گالوانیزه ... / استعلام, تهیه و نصب ورق کرکره ای گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188932/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188947/استعلام-دستگاه-PLC'>استعلام دستگاه PLC  / استعلام , استعلام دستگاه PLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188960/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی  / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188973/استعلام-فاکتور-پیوست'>استعلام فاکتور پیوست / استعلام, فاکتور پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188986/استعلام-لوازم-موتور-ولوو-FH16'>استعلام لوازم موتور ولوو FH16 / استعلام,استعلام لوازم موتور ولوو FH16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189000/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام, استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189015/استعلام-81-قلم-لوازم-کنترل-صنعتی'>استعلام 81 قلم لوازم کنترل صنعتی  / استعلام, استعلام 81 قلم لوازم کنترل صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189029/استعلام-آموزش-سطوح-متوسطه--'>استعلام آموزش سطوح متوسطه... / استعلام, استعلام آموزش سطوح متوسطه......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189043/استعلام-ایاب-و-ذهاب-دانش-آموزان'>استعلام ایاب و ذهاب دانش آموزان / استعلام, استعلام ایاب و ذهاب دانش آموزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189056/استعلام-دستگاه-دورکن-یا-اره-پنل-بر-(خط-زن)'>استعلام دستگاه دورکن یا اره پنل بر (خط زن) / استعلام,استعلام دستگاه دورکن یا اره پنل بر (خط زن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189069/استعلام-اهرم-مخزن-پودر'>استعلام اهرم مخزن پودر  / استعلام, استعلام اهرم مخزن پودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189082/استعلام-تجهیزات-هنرستانی'>استعلام تجهیزات هنرستانی  / استعلام,استعلام تجهیزات هنرستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189094/استعلام-آجر-فشاری'>استعلام آجر فشاری / استعلام , استعلام آجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189106/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام  رنگ آمیزی ساختمان  / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189118/استعلام-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع'>استعلام لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع  / استعلام, استعلام لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189131/استعلام-فعالیت-های-آژانس-های-مسافرتی-و-گردانندگان-تور'>استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور / استعلام ,استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189144/مناقصه-عمومی-سیستم-گرمایشی-مدرسه'> مناقصه عمومی سیستم گرمایشی مدرسه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  مناقصه عمومی سیستم گرمایشی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189157/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-ال-جی'>استعلام  تلویزیون ال ای دی ال جی  / استعلام, تلویزیون ال ای دی ال جی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189171/استعلام-المنت'>استعلام  المنت  / استعلام, المنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187587/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقات-4-و-5-دوبلکس-جمعا-204-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقات 4 و 5 دوبلکس جمعا 204.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقات 4 و 5 دوبلکس جمعا 204.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187622/مزایده-واگذاری-سایت-تفریحی-ورزشی-زیپ-لاین-شهرداری'>مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری  / مزایده , مزایده واگذاری سایت تفریحی ورزشی زیپ لاین شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187667/مزایده-یک-واحد-تجاری-مسکونی-عرصه-131-29متر-نوبت-اول'> مزایده یک واحد تجاری مسکونی عرصه 131.29متر نوبت اول  / مزایده, مزایده یک واحد تجاری مسکونی عرصه 131.29متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187709/تجدید-مزایده-انتفاع-و-بهره-برداری-از-سهم-الشرکه--نوبت-دوم'>تجدید مزایده انتفاع و بهره برداری از سهم الشرکه - نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده انتفاع و بهره برداری از سهم الشرکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187753/مزایده-ملک-قدمت-هشت-ساله-مساحت-59-15متر'>مزایده ملک قدمت هشت ساله مساحت 59.15متر  / مزایده ,مزایده ملک قدمت هشت ساله مساحت 59.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187799/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-104-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.5متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187853/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-شامل-انواع-پلی-استایرن-و--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شامل انواع پلی استایرن و ... / مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد شامل انواع پلی استایرن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187906/مزایده-گرانیت-نطنز-و---'>مزایده گرانیت نطنز و .... / مزایده , مزایده گرانیت نطنز و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187943/مزایده-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده سواری پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده , مزایده سواری پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187985/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-دو-خمین'>مزایده زمین مزروعی بخش دو خمین / مزایده ,مزایده زمین مزروعی بخش دو خمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188022/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-198متر-دو-خوابه'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 198متر دو خوابه / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 198متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188069/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-مساحت-121-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 121 مترمربع / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 121 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188093/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-04متر'>مزایده آپارتمان مساحت 80.04متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 80.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188123/مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک-شهرداری-رشت-تجدید'> مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرداری رشت تجدید / مزایده, مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرداری رشت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188162/مزایده-ملک-مشاعی-ثبتی-29-فرعی-بخش-5-تهران'>مزایده ملک مشاعی ثبتی 29 فرعی بخش 5 تهران / مزایده, مزایده ملک مشاعی ثبتی 29 فرعی بخش 5 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188202/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-260-86متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 260.86متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 260.86متر قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188253/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-یک-و-نیم-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی مساحت یک و نیم هکتار نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت یک و نیم هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188315/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-مساحت-147-30متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 147.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی مساحت 147.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188361/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر نوبت اول / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188429/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-مساحت-162-89-و-319-15متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 162.89 و 319.15متر  / مزایده،مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 162.89 و319.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188549/مزایده-مقدار-250-تن-یونجه-چین-2'>مزایده مقدار 250 تن یونجه چین 2  / مزایده, مزایده مقدار 250 تن یونجه چین 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188614/آگهی-مزایده-فروش-ماشین-آلات-فرسوده--نوبت-دوم'>آگهی مزایده فروش ماشین آلات فرسوده - نوبت دوم  / مزایده, آگهی مزایده فروش ماشین آلات فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188655/اگهی-مزایده-ضایعات-قالب-های-فلزی-و-آهن-آلات'>اگهی مزایده ضایعات قالب های فلزی و آهن آلات / اگهی مزایذه , اگهی مزایده ضایعات قالب های فلزی و آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188690/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-تجدید'>مزایده واگذاری اجاره زمین تجدید / آگهی مزایده تجدید ، مزایده واگذاری اجاره زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188741/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-زمین-144-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه زمین 144 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه زمین 144 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188841/مزایده-60-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 60 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی  / مزایده,مزایده 60 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188946/مزایده-یک-قطعه-زمین-مقدار-1872متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مقدار 1872متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مقدار 1872متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189041/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی-مساحت-صد-متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی مساحت صد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189184/استعلام-دستگاه-ساکشن'>استعلام دستگاه ساکشن / استعلام ,استعلام دستگاه ساکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189198/استعلام-خرید-تشکچه'>استعلام خرید تشکچه / استعلام,خرید تشکچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189202/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / مزایده ,مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189212/استعلام-باتری-ماشین-آلات'>استعلام باتری ماشین آلات  / استعلام, باتری ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189229/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن / استعلام,گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189244/استعلام-ادویه--'>استعلام ادویه ... / استعلام , استعلام ادویه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189255/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-کل-3450متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کل 3450متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کل 3450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189260/استعلام-تعمیر-و-مرمت'>استعلام تعمیر و مرمت / استعلام,تعمیر و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189275/مناقصه-سیستم-گرمایشی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه سیستم گرمایشی ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189288/استعلام-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی'>استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی / استعلام, استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189300/استعلام-اجرای-لکه-گیری-پراکنده-زیرسازی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای لکه گیری پراکنده زیرسازی و آسفالت ... / استعلام, استعلام اجرای لکه گیری پراکنده زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189313/استعلام-انجام-خدمات-انتظامی--حفاظتی-و-مراقبتی'>استعلام انجام خدمات انتظامی - حفاظتی و مراقبتی / استعلام, استعلام انجام خدمات انتظامی - حفاظتی و مراقبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189326/استعلام-کابینت'>استعلام کابینت / استعلام,استعلام کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189338/استعلام-سرویس-و-تعمیرات-شبکه-400-ولت-روشنایی-معابر---'>استعلام سرویس و تعمیرات شبکه 400 ولت روشنایی معابر  ... / استعلام, سرویس و تعمیرات شبکه 400 ولت روشنایی معابر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189350/استعلام-نمک-ظرف-آلومینیومی--دوغ--لیوان-کاغذی'>استعلام نمک- ظرف آلومینیومی - دوغ - لیوان کاغذی / استعلام, نمک- ظرف آلومینیومی - دوغ - لیوان کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189362/استعلام-اجرای-عملیات-آبیاری-و-مراقبت--'>استعلام اجرای عملیات آبیاری و مراقبت... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبیاری و مراقبت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189374/استعلام-کابل-افشان-داخل-چاهی'>استعلام کابل افشان داخل چاهی / استعلام کابل افشان داخل چاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189386/استعلام-پشتیبانی-ابر-خصوصی'>استعلام پشتیبانی ابر خصوصی  / استعلام,استعلام پشتیبانی ابر خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189398/استعلام-وسایل-تاسیساتی'>استعلام وسایل تاسیساتی  / استعلام, وسایل تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189410/استعلام-دستگاه-مینی-سنگ-فرز'>استعلام دستگاه مینی سنگ فرز  / استعلام, استعلام دستگاه مینی سنگ فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189422/استعلام-اجرای-ادامه-خط-برق-20-کیلو-ولت'>استعلام اجرای ادامه خط برق 20 کیلو ولت  / استعلام اجرای ادامه خط برق 20 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189434/استعلام-جهت-تهیه-و-طبخ-غذای-مورد-نیاز-اردو'>استعلام جهت تهیه و طبخ غذای مورد نیاز اردو / استعلام جهت تهیه و طبخ غذای مورد نیاز اردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188252/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر  / مناقصه, مناقصه  قیرپاشی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188269/استعلام-خرید-قطعات-دستگاه-XRD-(ابزارآلات-اندازه-گیری)'>استعلام خرید قطعات دستگاه XRD (ابزارآلات اندازه گیری) / استعلام, استعلام خرید قطعات دستگاه XRD (ابزارآلات اندازه گیری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188286/استعلام-دوربین-سقفی--'>استعلام دوربین سقفی... / استعلام, استعلام دوربین سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188300/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-خدمات-شهری'>مناقصه عمومی اجرای عملیات خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه عمومی اجرای عملیات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188313/استعلام-دیکدر'>استعلام دیکدر  / استعلام, دیکدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188330/استعلام-ماهی-تابه-سه-تیکه-آگرین--'>استعلام ماهی تابه سه تیکه آگرین... / استعلام,ماهی تابه سه تیکه آگرین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188346/فراخوان-ارزیابی-لیست-کوتاه'>فراخوان ارزیابی لیست کوتاه / فراخوان ارزیابی,فراخوان ارزیابی لیست کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188362/استعلام-نگهداری-تاسیسات-فاضلاب'>استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب / استعلام, نگهداری تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188377/استعلام-یخچال-9-فوت-ساخت-ایران'>استعلام یخچال 9 فوت ساخت ایران  / استعلام,استعلام یخچال 9 فوت ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188394/استعلام-تیشو-پروسسور-خطی-اتوماتیک'>استعلام تیشو پروسسور خطی اتوماتیک  / استعلام,استعلام تیشو پروسسور خطی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188407/استعلام-کابل-برق-و-تلفن'>استعلام کابل برق و تلفن / استعلام , استعلام کابل برق و تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188421/استعلام-خرید-انواع-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188434/استعلام-بالن-بکری--'>استعلام بالن بکری... / استعلام, استعلام بالن بکری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188447/استعلام-خرید-انواع-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام خرید انواع الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188460/استعلام-کیس-رایانه-رومیزی'>استعلام  کیس رایانه رومیزی / استعلام, استعلام  کیس رایانه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188475/استعلام-رطوبت-زن-کارل--'>استعلام رطوبت زن کارل... / استعلام,رطوبت زن کارل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188489/استعلام-کپسول--'>استعلام کپسول ... / استعلام , استعلام کپسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188502/مناقصه-اجاره-خودرو-سواری-و-وانت-مورد-نیاز'>مناقصه اجاره خودرو سواری و وانت مورد نیاز  / مناقصه، متاقصه اجاره خودرو سواری و وانت مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188514/استعلام-تایر-مخصوص-نیسان-پیکاب-به-کد-(215-80R-15)-8-6-لایی-(LUIT-PARK--6-8)--PR--ایرانی-با-تاریخ-روز'>استعلام تایر مخصوص نیسان پیکاب به کد (215/80R/15) 8-6 لایی (LUIT PARK - 6-8) - PR - ایرانی با تاریخ روز  / استعلام,استعلام تایر مخصوص نیسان پیکاب به کد (215/80R/15) 8-6 لایی (LUIT PARK - 6-8) - PR - ایرانی با تاریخ روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188527/مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188541/استعلام-پایه-چراغ-و-مبلمان-شهری'>استعلام پایه چراغ و مبلمان شهری  / استعلام , استعلام پایه چراغ و مبلمان شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188554/استعلام-شیر-پاکتی-200-میلی-لیتر'>استعلام شیر پاکتی 200 میلی لیتر / استعلام,استعلام شیر پاکتی 200 میلی لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188568/استعلام-کفپوش-PVC'>استعلام کفپوش PVC / استعلام , استعلام کفپوش PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188580/استعلام-تامین-و-اجرای-پوشش-سطح-رمپ--'>استعلام تامین و اجرای پوشش سطح رمپ... / استعلام,تامین و اجرای پوشش سطح رمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188594/استعلام-25-عدد-میز-نقشه-کشی--'>استعلام 25 عدد میز نقشه کشی ... / استعلام ,استعلام 25 عدد میز نقشه کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188613/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-مجتمع-بهداشتی'>استعلام تعمیر و بهسازی مجتمع بهداشتی / استعلام, استعلام تعمیر و بهسازی مجتمع بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188629/استعلام-USB-HUB'>استعلام USB HUB / استعلام, USB HUB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188647/مناقصه-احداث-و-تکمیل-پروژه-ها'>مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها / مناقصه، مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188668/مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-صورتحساب-و-خدمات-متقاضیان-و-مشترکین-گاز'>مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز  / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب و خدمات متقاضیان و مشترکین گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188684/مناقصه-حمل-و-تخلیه-مقدار-200-هزار-تن-کود-شیمیایی'>مناقصه حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی / مناقصه عمومی , مناقصه حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188702/مناقصه-فراخوان-سیستم-گرمایشی'>مناقصه فراخوان سیستم گرمایشی  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان سیستم گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188719/استعلام-عملیات-نصب-و-احداث-شبکه--'>استعلام عملیات نصب و احداث شبکه... / استعلام, استعلام عملیات نصب و احداث شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188733/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188746/استعلام-زیرساخت-گردشگری'>استعلام  زیرساخت گردشگری / استعلام,  زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188759/مناقصه-اجرای-پروژه-هیدرومکانیکال'>مناقصه اجرای پروژه هیدرومکانیکال / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه هیدرومکانیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188774/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کامپیوتر-و-یک-تلویزیون-و-قرقره-کابل'>استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر و یک تلویزیون و قرقره کابل / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کامپیوتر و یک تلویزیون و قرقره کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188788/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-کشتی-قروق'>استعلام انجام عملیات مرمت کشتی قروق  / استعلام,استعلام انجام عملیات مرمت کشتی قروق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188801/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188815/استعلام-عملیات-مرمت-و-ساماندهی-خانه-تاریخی'>استعلام عملیات مرمت و ساماندهی خانه تاریخی / استعلام,استعلام عملیات مرمت و ساماندهی خانه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188829/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188842/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام,سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189446/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189459/استعلام-اجرای-عملیات-ایزوگام-پشت-بام'>استعلام اجرای عملیات ایزوگام پشت بام  / استعلام,استعلام اجرای عملیات ایزوگام پشت بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189472/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-و-عکاسی'>استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی / استعلام,استعلام دوربین فیلمبرداری و عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189486/استعلام-یخچال-14-امرسان-یک-عدد'>استعلام یخچال 14 امرسان یک عدد / استعلام,استعلام یخچال 14 امرسان یک عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189498/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189510/استعلام-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام دیوار پیش ساخته  / استعلام , استعلام دیوار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189522/استعلام-خرید-دوربین-و-لپ-تاپ'>استعلام خرید دوربین و لپ تاپ / استعلام, خرید دوربین و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189534/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام, استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189537/آگهی-مزایده-پراید-مدل-83'>آگهی مزایده پراید مدل 83 / آگهی مزایده , آگهی مزایده پراید مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189548/استعلام-تلویزیون-و-براكت'>استعلام  تلویزیون و براكت   / استعلام , استعلام  تلویزیون و براكت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189562/استعلام-تعمیر-سیلندر-هیدرولیكی'>استعلام تعمیر سیلندر هیدرولیكی   / استعلام , استعلام تعمیر سیلندر هیدرولیكی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189578/استعلام-میز-اداری-و-صندلی-و-آب-سردکن'>استعلام میز اداری و صندلی و آب سردکن  / استعلام, استعلام  میز اداری و صندلی و آب سردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189592/استعلام-باجه-فیس-تو-فیس--'>استعلام باجه فیس تو فیس... / استعلام, استعلام باجه فیس تو فیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189604/استعلام-چکمه-بلند-مردانه'>استعلام چکمه بلند مردانه  / استعلام , استعلام چکمه بلند مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189617/مزایده-پژو-405-glx-قابل-پلاک-شدن'>مزایده پژو 405 glx قابل پلاک شدن  / مزایده پژو 405 glx قابل پلاک شدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189619/مناقصه-خرید-NELES-JAMESBURY'>مناقصه خرید NELES-JAMESBURY / مناقصه خرید NELES-JAMESBURY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189633/استعلام-پرچم-ایران'>استعلام پرچم ایران  / استعلام,استعلام پرچم ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189645/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-چراغ-ریسه-ای-نواری-تخت'>استعلام نصب و راه اندازی چراغ ریسه ای نواری تخت / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی چراغ ریسه ای نواری تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189657/استعلام-دستگاه-تست-فشار-هیدرواستاتیک'>استعلام دستگاه تست فشار هیدرواستاتیک / استعلام,دستگاه تست فشار هیدرواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189669/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام, استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189681/استعلام-​تحقیق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-طبیعی-و-مهندسی'>استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی / استعلام, استعلام ​تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189693/مناقصه-بازسازی-و-تعمیرات'>مناقصه بازسازی و تعمیرات / مناقصه , مناقصه عمومی احداث ساختمان سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189705/استعلام-خرید-اتصالات-برای-پروژه'>استعلام خرید اتصالات برای پروژه  / استعلام ,استعلام خرید اتصالات برای پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189717/استعلام-زیرسازی-روستا'>استعلام زیرسازی روستا  / استعلام , استعلام زیرسازی روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189729/استعلام-ورق-سیاه-توری-مرغی-لولا-قوطی-و--'>استعلام ورق سیاه- توری مرغی- لولا- قوطی و ... / استعلام, استعلام ورق سیاه- توری مرغی- لولا- قوطی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189741/استعلام-چاپ-4-عنوان-کتاب'>استعلام چاپ 4 عنوان کتاب  / استعلام , استعلام چاپ 4 عنوان کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189753/مناقصه-عملیات-راهداری-و-نگهداری-راه-های-حوزه-استحفاظی'>مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راه های حوزه استحفاظی / مناقصه , مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189765/استعلام-دستگاه-خراطی'>استعلام دستگاه خراطی / استعلام , استعلام دستگاه خراطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189777/استعلام-بهپاد-مارک-ماویک-پروپلاتینوم'>استعلام بهپاد مارک ماویک پروپلاتینوم / استعلام, استعلام بهپاد مارک ماویک پروپلاتینوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189789/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی  / استعلام , استعلام تعمیرات اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189801/استعلام-اسکنر-کداک-مدل-KODAK-I4600'>استعلام اسکنر کداک مدل KODAK I4600 / استعلام, استعلام اسکنر کداک مدل KODAK I4600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189421/استعلام-اجرای-طرحها-و-برنامه-ها-و--'>استعلام اجرای طرحها و برنامه ها و... / استعلام,اجرای طرحها و برنامه ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189433/استعلام-چرخ-خیاطی-صنعتی'>استعلام چرخ خیاطی صنعتی / استعلام , استعلام چرخ خیاطی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189445/استعلام-تعداد-hard-v-nand-ssd850-evo1tb-1-و--'>استعلام  تعداد hard v-nand ssd850 evo1tb 1  و ... / استعلام, استعلام  تعداد hard v-nand ssd850 evo1tb 1  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189458/استعلام-قیمت-انتخاب-مشاور-بازسازی-اساسی-ساختمان'> استعلام قیمت انتخاب مشاور بازسازی اساسی ساختمان /  استعلام قیمت انتخاب مشاور بازسازی اساسی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189471/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189484/مزایده-پلاک-مسکونی-مساحت-عرصه-221-متر-قدمت-25-ساله'>مزایده پلاک مسکونی مساحت عرصه 221 متر قدمت 25 ساله  / مزایده ,مزایده پلاک مسکونی مساحت عرصه 221 متر قدمت 25 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189485/استعلام-تعمیرات-اداری-ساختمان'>استعلام تعمیرات اداری ساختمان / استعلام , تعمیرات اداری ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189497/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189509/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189521/استعلام-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ... / استعلام, استعلام استانداردسازی سیستم گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189533/استعلام-اجرای-فیبر-نوری--'>استعلام اجرای فیبر نوری ... / استعلام , استعلام اجرای فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189547/استعلام-عملیات-بهسازی-کانال-ها-و-نهرهای-آبیاری-عمومی'>استعلام عملیات بهسازی کانال ها و نهرهای آبیاری عمومی  / استعلام,استعلام عملیات بهسازی کانال ها و نهرهای آبیاری عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189561/استعلام-قیچی-بزرگ--کلیر-بوک--تقویم-رومیزی--پاکت-نامه'>استعلام قیچی بزرگ - کلیر بوک - تقویم رومیزی - پاکت نامه  / استعلام, قیچی بزرگ - کلیر بوک - تقویم رومیزی - پاکت نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189577/مناقصه-سرویس-راهبری-و-سرپرستی-تاسیسات--'>مناقصه سرویس، راهبری  و سرپرستی تاسیسات.... / مناقصه ,مناقصه سرویس، راهبری  و سرپرستی تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189591/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی--'>استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی... / استعلام,مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189603/استعلام-بازسازی-و-بهسازی'>استعلام بازسازی و بهسازی / استعلام,زسازی و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189610/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-یازده-متر-نوبت-اول'>مزایده دو باب مغازه مساحت یازده متر نوبت اول / مزایده ,مزایده دو باب مغازه مساحت یازده متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189618/مناقصه-خرید-باطری-دستگاه-AED'>مناقصه خرید باطری دستگاه AED / مناقصه, مناقصه خرید باطری دستگاه AED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189632/استعلام-چای-خشک-فله-ایرانی'>استعلام چای خشک فله ایرانی  / استعلام, استعلام  چای خشک فله ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189644/استعلام-لپه-آذر-شهر'>استعلام لپه آذر شهر / استعلام,استعلام لپه آذر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189656/مناقصه-خرید-4-دستگاه-فشار-سنج-الکترونیکی'>مناقصه خرید 4 دستگاه فشار سنج الکترونیکی  / مناقصه ، مناقصه خرید 4 دستگاه فشار سنج الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189668/مناقصه-خرید-13584-دست-البسه-حراست'>مناقصه خرید 13584 دست البسه حراست  / مناقصه ، مناقصه خرید 13584 دست البسه حراست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189680/استعلام-تکمیل-5-باب-خانه'>استعلام تکمیل 5 باب خانه  / استعلام, استعلام تکمیل 5 باب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189692/استعلام-مرغ-بی-استخوان--'>استعلام مرغ بی استخوان... / استعلام, استعلام مرغ بی استخوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189704/استعلام-تورچ'>استعلام  تورچ / استعلام  تورچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189716/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189728/استعلام-20-دستگاه-تلفن-پاناسونیک'>استعلام 20 دستگاه تلفن پاناسونیک  / استعلام , استعلام 20 دستگاه تلفن پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189740/استعلام-کاور-کفش-و-لباس-یک-بار-مصرف'>استعلام کاور کفش و لباس یک بار مصرف / استعلام, استعلام کاور کفش و لباس یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189752/استعلام-تهیه-خودرو'>استعلام تهیه خودرو  / استعلام , استعلام تهیه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189764/استعلام-ماده-شیمیایی-فلوکولانت'>استعلام ماده شیمیایی فلوکولانت  / استعلام, استعلام ماده شیمیایی فلوکولانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189776/استعلام-درخواست-خرید-کالاهای'>استعلام درخواست خرید کالاهای / استعلام ,استعلام درخواست خرید کالاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189788/استعلام-باکس-باطری--رگولاتور-و-باطری'>استعلام باکس باطری ، رگولاتور و باطری  / استعلام,استعلام باکس باطری ، رگولاتور و باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189800/استعلام-پرینتر'>استعلام  پرینتر  / استعلام, استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188854/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور ... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188867/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188881/استعلام-کیس-رایانه-کامل-رومیزی-و--'>استعلام کیس رایانه کامل رومیزی و ...  / استعلام, استعلام کیس رایانه کامل رومیزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188894/استعلام-مطالعه-و-آسیب-شناسی--'>استعلام مطالعه و آسیب شناسی... / استعلام, استعلام مطالعه و آسیب شناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188908/استعلام-تخریب-دیوار-آشپزخانه-و-باغچه-و-سرویس-بهداشتی'>استعلام تخریب دیوار آشپزخانه و باغچه و سرویس بهداشتی  / استعلام , استعلام تخریب دیوار آشپزخانه و باغچه و سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188921/استعلام-سالن-ورزشی'>استعلام سالن ورزشی  / استعلام,استعلام سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188935/استعلام-تکمیل-15-باب-خانه'>استعلام تکمیل 15 باب خانه / استعلام,استعلام تکمیل 15 باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188950/استعلام-8-قلم-کالا-(سیم-سیار-ـ-سرپیچ-و---'>استعلام 8 قلم کالا (سیم سیار ـ سرپیچ و .... / استعلام , استعلام 8 قلم کالا (سیم سیار ـ سرپیچ و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188963/استعلام-مطالعه-و-ریخت-شناسی-خانه-های--'>استعلام مطالعه و ریخت شناسی خانه های ... / استعلام, مطالعه و ریخت شناسی خانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188976/آگهی-خرید-پهنای-باند-اینترنت'> آگهی خرید پهنای باند اینترنت / آگهی ، آگهی خرید پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188989/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام,اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189005/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذائی و نوشیدنی / استعلام,مواد غذائی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189019/استعلام-پنل-ارتباطی'>استعلام پنل ارتباطی / استعلام , استعلام پنل ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189032/استعلام-ترمومتر-گرم-کن-گلوئی-تورچ-سوئیچهای-شناور-بوش-باتن'>استعلام  ترمومتر گرم کن، گلوئی تورچ، سوئیچهای شناور، بوش باتن  / استعلام، استعلام  ترمومتر گرم کن، گلوئی تورچ، سوئیچهای شناور، بوش باتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189046/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور  / استعلام ,استعلام خرید سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189059/استعلام-موارد-خواسته-شده-در-فاکتور'>استعلام موارد خواسته شده در فاکتور  / استعلام,استعلام موارد خواسته شده در فاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189072/استعلام-خرید-انواع-کیف-های-همایش'>استعلام خرید انواع کیف های همایش / استعلام, استعلام خرید انواع کیف های همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189085/استعلام-کولر-گازی-اجنرال'>استعلام کولر گازی اجنرال  / استعلام, استعلام کولر گازی اجنرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189097/استعلام-عملیات-برون-سپاری-خدمات-فناوری-اطلاعات--'>استعلام  عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات .. / استعلام, عملیات برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189109/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189121/استعلام-ساخت-کانتر-ام-دی-اف-25-میل'>استعلام ساخت کانتر ام دی اف 25 میل / استعلام, استعلام ساخت کانتر ام دی اف 25 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189134/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-کتابخانه-عمومی'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی / استعلام, استعلام تهیه و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189147/استعلام-لوله-کشی-جکوزی-استخر-با-نصب-کلکتور-و-جت-نازل'>استعلام لوله کشی جکوزی استخر با نصب کلکتور و جت نازل  / استعلام , استعلام لوله کشی جکوزی استخر با نصب کلکتور و جت نازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189160/استعلام-خرید-دوربین-سونی--'>استعلام خرید دوربین سونی... / استعلام,خرید دوربین سونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189174/استعلام-پاور-کامپیوتر'>استعلام پاور کامپیوتر / استعلام, استعلام پاور کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187572/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-186-91متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186.91متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 186.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187591/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-سهم-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187630/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-126-21متر-بخش-دو-همدان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 126.21متر بخش دو همدان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 126.21متر بخش دو همدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187679/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-عرصه-57-01متر-نوبت-اول'> مزایده یک واحد تجاری مساحت عرصه 57.01متر نوبت اول / مزایده,  مزایده یک واحد تجاری مساحت عرصه 57.01متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187716/مزایده-مقداری-از-پسته-سر-بسته'>مزایده مقداری از پسته سر بسته  / مزایده , مزایده مقداری از پسته سر بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187765/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-مساحت-171-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم مساحت 171.26متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم مساحت 171.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187808/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-203-16متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 203.16متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 203.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187864/مزایده-4-76-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-225-متر'>مزایده 4.76 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 225 متر / مزایده ,مزایده 4.76 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 225 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187915/مزایده-سه-دانگ-ملکی-از-پلاک-ثبتی-2470-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده سه دانگ ملکی از پلاک ثبتی 2470 فرعی بخش ده تهران / مزایده ,مزایده سه دانگ ملکی از پلاک ثبتی 2470 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187951/مزایده-اجاره-نوزده-19-هزار-متر-مربع-از-زمین'>مزایده اجاره نوزده /19 هزار متر مربع از زمین  / مزایده , مزایده اجاره نوزده /19 هزار متر مربع از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187992/مزایده-عمومی-7-دستگاه-اتوبوس--97-4-3'>مزایده عمومی 7 دستگاه اتوبوس - 97.4.3 / مزایده عمومی, مزایده عمومی 7 دستگاه اتوبوس - 97.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188034/مزایده-فروش-وانت-نیسان'>مزایده فروش وانت نیسان  / مزایده عمومی, مزایده فروش وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188077/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-199097متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 199097متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 199097متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188101/مزایده-زمین-مسکونی-200-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی 200 متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده زمین مسکونی 200 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188129/مزایده-فروش-یک-دست-مبلمان-7-نفره-و---'>مزایده فروش یک دست مبلمان 7 نفره و .... / مزایده , مزایده فروش یک دست مبلمان 7 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188171/مزایده-اجاره-یک-واحد-مرغداری-گوشتی'>مزایده اجاره یک واحد مرغداری گوشتی  / مزایده, مزایده اجاره یک واحد مرغداری گوشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188215/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-مستغلات-امامزاده'>مزایده اجاره یک باب مغازه مستغلات امامزاده / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه مستغلات امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188266/مزایده-عمومی-لوازم-اسقاط-ومازاد-موجود-در-نیروگاه'>مزایده عمومی لوازم اسقاط ومازاد موجود در نیروگاه  / مزایده, مزایده  عمومی لوازم اسقاط ومازاد موجود در نیروگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188321/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-6488-8متر'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 6488.8متر  / مزایده،  مزایده ششدانگ باغ مساحت 6488.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188373/مزایده-13000-سهم-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-147-فرعی'>مزایده 13000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 147 فرعی / مزایده،مزایده 13000 سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 147 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188461/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-192-متر-بخش-یک'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 192 متر بخش یک  / مزایده،مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 192 متر بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188583/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک'>مزایده واگذاری به اجاره املاک  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188627/مزایده-حق-بهره-برداری-از-واحد-تجاری-ـ-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده حق بهره برداری از واحد تجاری ـ نوبت اول چاپ دوم  / مزایده, مزایده حق بهره برداری از واحد تجاری ـ نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188660/مزایده-ششدانگ-پلاک-241-فرعی-مساحت-151-01متر'>مزایده ششدانگ پلاک 241 فرعی مساحت 151.01متر  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 241 فرعی مساحت 151.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188699/مزایده-یک-دستگاه-پمپ-بتن-زمینی'>مزایده یک دستگاه پمپ بتن زمینی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه پمپ بتن زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188763/مزایده-ادوات-نجوم-شامل-دوربین-دوچشمی-و-تلسکوپ-و---نوبت-دوم'>مزایده ادوات نجوم شامل دوربین دوچشمی و تلسکوپ و.... نوبت دوم  / مزایده , مزایده ادوات نجوم شامل دوربین دوچشمی و تلسکوپ و.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188877/مزایده-مقادیری-پوشاک-و-کفش'>مزایده مقادیری پوشاک و کفش / مزایده،مزایده مقادیری پوشاک و کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188985/مزایده-پلاک-ثبتی-11071-فرعی-بخش-12-حوزه-ثبتی-بابلسر'>مزایده پلاک ثبتی 11071 فرعی بخش 12 حوزه ثبتی بابلسر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11071 فرعی بخش 12 حوزه ثبتی بابلسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189078/مزایده-فروش-مجموعه-انبارهای-اتحادیه-تعاونی-نوبت-دوم'> مزایده فروش مجموعه انبارهای اتحادیه تعاونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش مجموعه انبارهای اتحادیه تعاونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189188/استعلام-بیسکویت-نارگیلی'>استعلام بیسکویت نارگیلی  / استعلام,استعلام بیسکویت نارگیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189201/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی  / استعلام,استعلام چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189215/مزایده-منزل-مسکونی-نوساز-بخش-یک-گناباد-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی نوساز بخش یک گناباد مرحله دوم  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی نوساز بخش یک گناباد مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189217/استعلام-موضوع-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر--'>استعلام موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر... / استعلام,موضوع حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189233/تجدید-فراخوان-خرید-اقلام-برقی-پروژه-ایستگاه-پمپاژ-آب--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید اقلام برقی پروژه ایستگاه پمپاژ آب - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید اقلام برقی پروژه ایستگاه پمپاژ آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189248/فراخوان-حفر-و-تجهيز-۴حلقه-چاه--بخش-دوم'>فراخوان حفر و تجهيز ۴حلقه چاه - بخش دوم  / مناقصه, فراخوان حفر و تجهيز ۴حلقه چاه - بخش دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189264/استعلام-خرید-بلیط-سینما'>استعلام خرید بلیط سینما / استعلام,استعلام خرید بلیط سینما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189269/مزایده-منزل-مسکونی-قدمت-37-ساله-اعیانی-52-متر'>مزایده منزل مسکونی قدمت 37 ساله اعیانی 52 متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی قدمت 37 ساله اعیانی 52 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189278/استعلام-تعمیرات-سالن--'>استعلام تعمیرات سالن... / استعلام, استعلام تعمیرات سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189291/استعلام-رنگ-توپ'>استعلام رنگ توپ / استعلام,استعلام رنگ توپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189303/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189316/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189329/استعلام-هارد-سرور--'>استعلام هارد سرور ... / استعلام, استعلام هارد سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189341/استعلام-تجهیزات-رشته-تصویربرداری'>استعلام تجهیزات رشته تصویربرداری  / استعلام ,استعلام تجهیزات رشته تصویربرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189353/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-فنی-اداری'>استعلام خرید و نصب تجهیزات فنی اداری / استعلام,خرید و نصب تجهیزات فنی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189365/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام ,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189377/استعلام-دوربین-تحت-شبکه'>استعلام  دوربین تحت شبکه / استعلام, استعلام دوربین تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189389/استعلام-الکترولیز-نمک-3-دستگاه'>استعلام الکترولیز نمک 3 دستگاه  / استعلام, استعلام الکترولیز نمک 3 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189401/استعلام-تعمیر-سالن-ورزشی-منظریه'>استعلام تعمیر سالن ورزشی منظریه  / استعلام,استعلام تعمیر سالن ورزشی منظریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189413/استعلام-کف-آتش-نشانی-AFFF---'>استعلام کف آتش نشانی AFFF  ... / استعلام , استعلام کف آتش نشانی AFFF  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189425/استعلام-پنل-رومیزی'>استعلام پنل رومیزی / استعلام , استعلام پنل رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189437/استعلام-برگزاری-سیزدهمین-جشنواره-آش-و-غذاهای-سنتی'>استعلام  برگزاری سیزدهمین جشنواره آش و غذاهای سنتی  / استعلام, استعلام  برگزاری سیزدهمین جشنواره آش و غذاهای سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189449/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189462/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189475/استعلام-خرید-الکتروپمپ-های-شناور-مرز'>استعلام خرید الکتروپمپ های شناور مرز  / استعلام , استعلام خرید الکتروپمپ های شناور مرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189489/استعلام-انواع-تابلو-برق'>استعلام انواع تابلو برق  / استعلام, انواع تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189501/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام لوازم و تجهیزات رایانه ای / استعلام,استعلام لوازم و تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189513/استعلام-انجام-و-نصب-شیشه-سکوریت-برقی-دارای-سنسور-هوشمند'>استعلام  انجام و نصب شیشه سکوریت برقی دارای سنسور هوشمند / استعلام, انجام و نصب شیشه سکوریت برقی دارای سنسور هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189525/استعلام-احداث-ساختمان-سرچاه-و-اصلاح-خط-انتقال'>استعلام احداث ساختمان سرچاه و اصلاح خط انتقال / استعلام, استعلام احداث ساختمان سرچاه و اصلاح خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189538/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام, استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189552/استعلام-اجرای-طرحها-و-برنامه-های-پیش-از-ازدواج--'>استعلام اجرای طرحها و برنامه های پیش از ازدواج .. / استعلام , استعلام اجرای طرحها و برنامه های پیش از ازدواج ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189554/مزایده-اموال-اسقاطی'>مزایده اموال اسقاطی / مزایده, مزایده اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189567/استعلام-اجرای-طرحها-و-برنامه-های-پیش-از-ازدواج-زندگی-خانواده--'>استعلام اجرای طرحها و برنامه های پیش از ازدواج، زندگی خانواده... / استعلام, استعلام اجرای طرحها و برنامه های پیش از ازدواج، زندگی خانواده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189581/استعلام-خرید-50كیلو-گرم-آند-كرم'>استعلام خرید 50كیلو گرم آند كرم   / استعلام خرید 50كیلو گرم آند كرم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189595/استعلام-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام لایسنس نرم افزار  / استعلام, لایسنس نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189608/استعلام-لوله-و-اتصالات-بوش-فیت'>استعلام لوله و اتصالات بوش فیت / استعلام, لوله و اتصالات بوش فیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189622/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست / استعلام,استعلام طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189636/استعلام-حفر-چاه-جابجایی'>استعلام حفر چاه جابجایی  / استعلام,استعلام حفر چاه جابجایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189648/استعلام-سابرک-مخابراتی--'>استعلام سابرک مخابراتی ... / استعلام, استعلام سابرک مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189660/استعلام-احداث-سایت-گردشگری'>استعلام احداث سایت گردشگری  / استعلام,استعلام احداث سایت گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189672/استعلام-اجاره-پهنای-باند-اختصاصی-اینترانت-4-مگای-بیسیم'>استعلام اجاره پهنای باند اختصاصی اینترانت 4 مگای بیسیم / استعلام , استعلام اجاره پهنای باند اختصاصی اینترانت 4 مگای بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189684/استعلام-تهیه-و-نصب-فنس--تجهیز-چاه-آب'>استعلام تهیه و نصب فنس - تجهیز چاه آب / استعلام , استعلام تهیه و نصب فنس - تجهیز چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189696/استعلام-کلید--'>استعلام کلید ... / استعلام , استعلام کلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189708/استعلام-سنباده-زن'>استعلام سنباده زن / استعلام, استعلام سنباده زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189720/استعلام-لب-تاب-و-کامپیوتر'>استعلام لب تاب و کامپیوتر / استعلام, استعلام لب تاب و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189732/استعلام-خام-اصلی-درجه-یک-و-مرغوب-DVD'>استعلام  خام اصلی درجه یک و مرغوب DVD / استعلام ,استعلام  خام اصلی درجه یک و مرغوب DVD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189744/استعلام-گیربکس-درب-برقی'>استعلام گیربکس درب برقی / استعلام ,استعلام گیربکس درب برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189756/استعلام-فلومتر-التراسونیک'>استعلام فلومتر التراسونیک / استعلام, استعلام فلومتر التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189768/استعلام-دوربین-تله-ای-مدل-HUNTING-CAMERA'>استعلام دوربین تله ای مدل HUNTING CAMERA / استعلام, استعلام دوربین تله ای مدل HUNTING CAMERA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189780/استعلام-خرید-اسکلت-فلزی'>استعلام خرید اسکلت فلزی / استعلام , استعلام خرید اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189792/استعلام-مصالح-ساختمانی-از-قبیل-ماسه-و--'>استعلام مصالح ساختمانی از قبیل ماسه و ... / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی از قبیل ماسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189804/مناقصه-حمل-و-تخلیه-مقدار-200-هزار-تن-انواع-کودهای-شیمیایی'> مناقصه  حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کودهای شیمیایی /  مناقصه عمومی ،  مناقصه  حمل و تخلیه مقدار 200 هزار تن انواع کودهای شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188813/مناقصه-خرید-4-ساختمان-تمام-پیش-ساخته--'>مناقصه خرید 4 ساختمان تمام پیش ساخته ... / مناقصه ، مناقصه خرید 4 ساختمان تمام پیش ساخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188826/استعلام-فعالیتهای-مربوط-به-املاک-و-مستغلات--'>استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات... / استعلام, استعلام فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188839/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188852/استعلام-مونتاژ-تابلو-برق--'>استعلام مونتاژ تابلو برق... / استعلام, استعلام مونتاژ تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188865/استعلام-اجرای-3-پروژه-محوطه-سازی'>استعلام اجرای  3 پروژه محوطه سازی / استعلام , استعلام اجرای  3 پروژه محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188879/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام, استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188891/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور... / استعلام, استعلام خرید سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188905/استعلام-دوربین-عکسبرداری-و-فیلم-برداری'>استعلام دوربین عکسبرداری و فیلم برداری / استعلام , استعلام دوربین عکسبرداری و فیلم برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188919/استعلام-لوازم-مصرفی-ایستگاههای-آب-و-هواشناسی'>استعلام لوازم مصرفی ایستگاههای آب و هواشناسی / استعلام,لوازم مصرفی ایستگاههای آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188933/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188948/استعلام-فیلتر-هوا'>استعلام فیلتر هوا  / استعلام,استعلام فیلتر هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188961/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188974/استعلام-میکروسکوپ-پلاریزان-کایوا-ژاپن'>استعلام میکروسکوپ پلاریزان کایوا ژاپن  / استعلام, استعلام میکروسکوپ پلاریزان کایوا ژاپن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188987/مناقصه-اجرای-37000-متر-پروژه-گازرسانی-پلی-اتیلن-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 37000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 37000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189002/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189016/استعلام-استانداردسازی-مجتمع--'>استعلام استانداردسازی مجتمع... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189030/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام,استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189044/استعلام-تجهیزات-HSEE'>استعلام تجهیزات HSEE / استعلام,استعلام تجهیزات HSEE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189057/استعلام-رایانه-کامل-با-مانیتور'>استعلام رایانه کامل با مانیتور  / استعلام, استعلام  رایانه کامل با مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189070/مناقصه-اصلاح-خط-انتقال-آب--'>مناقصه اصلاح خط انتقال آب ... / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189083/استعلام-نایلون-گلخانه-و-سیم-مفتول'>استعلام نایلون گلخانه و سیم مفتول / استعلام ,استعلام نایلون گلخانه و سیم مفتول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189095/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189107/استعلام-کاغذ-132-ستونی-2000-برگی-با-آرم-بانک'>استعلام کاغذ 132 ستونی 2000 برگی با آرم بانک  / استعلام, استعلام کاغذ 132 ستونی 2000 برگی با آرم بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189119/استعلام-تسمه--'>استعلام تسمه... / استعلام، استعلام تسمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189132/استعلام-جذب-11-نفر-نیروی-انتظامی'>استعلام جذب 11 نفر نیروی انتظامی / استعلام, استعلام جذب 11 نفر نیروی انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189145/استعلام-هواکش-ایلیکای-هفت-پره'>استعلام هواکش ایلیکای هفت پره  / استعلام,استعلام هواکش ایلیکای هفت پره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189158/استعلام-چراغ-روشنایی-اداری'>استعلام چراغ روشنایی اداری / استعلام, استعلام چراغ روشنایی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189172/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی-A3'>استعلام میلگرد آجدار فولادی A3 / استعلام,استعلام میلگرد آجدار فولادی A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187570/فراخوان-مجریان-و-سرمایه-گذاران-طرحهای-منابع-طبیعی--97-4-3'>فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی - 97.4.3 / آگهی فراخوان , فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی - 97.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187588/مزایده-خودرو-پژو-ROA'>مزایده خودرو پژو ROA  / مزایده, مزایده خودرو پژو ROA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187625/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-839-90متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 839.90متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 839.90متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187668/مزایده-یخچال-سیار-قابل-استقرار-روی-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده یخچال سیار قابل استقرار روی خودرو نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یخچال سیار قابل استقرار روی خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187714/مزایده-کارگاه-سنگ-شکن-خود'>مزایده کارگاه سنگ شکن خود / مزاید ه, مزایده کارگاه سنگ شکن خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187759/مزایده-ماشین-آلات-نساجی'>مزایده ماشین آلات نساجی  / آگهی مزایده,مزایده ماشین آلات نساجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187802/مزایده-واگذاری-محل-صرفا-جهت-راه-اندازی-وسایل-بازی-کودکان'>مزایده واگذاری محل صرفا جهت راه اندازی وسایل بازی کودکان / مزایده , مزایده واگذاری محل صرفا جهت راه اندازی وسایل بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187854/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.89متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187909/مزایده-یک-دستگاه-آب-سردکن-صنعتی'>مزایده یک دستگاه آب سردکن صنعتی  / مزایده , مزایده یک دستگاه آب سردکن صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187947/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-ده-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-اردبیل'>مزایده یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اردبیل / مزایده ,مزایده یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187987/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سوار-سایپا-132'>مزایده یک دستگاه خودروی سوار سایپا 132 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سوار سایپا 132</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188028/مزایده-2-تخته-فرش-(مرحله-دوم)'>مزایده 2 تخته فرش  (مرحله دوم) / مزایده , مزایده 2 تخته فرش  (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188071/مزایده-تاکسی-سرویس-مربوط-به-هتل-هما'>مزایده تاکسی سرویس  مربوط به هتل هما  / مزایده, مزایده  تاکسی سرویس  مربوط به هتل هما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188098/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده،مزایده ششدانگ اعیانی یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188124/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده,مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188163/مزایده-اجاره-دادن-سه-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دادن سه باب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دادن سه باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188206/مزایده-3150-متر-مربع-کاشی'>مزایده  3150 متر مربع کاشی  / مزایده, مزایده  3150 متر مربع کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188260/مزایده-واگذاری-منافع-حاصل-از-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده واگذاری منافع حاصل از اجاره یک قطعه زمین کشاورزی  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری منافع حاصل از اجاره یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188319/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-مساحت-215-25-و-206-5متر-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 215.25 و 206.5متر نوبت دوم  / مزایده،  مزایده واگذاری دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 215.25 و 206.5متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188363/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188437/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-ششم-طبقه-دو-64-57متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ششم طبقه دو 64.57متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه ششم طبقه دو 64.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188561/مزایده-کتبی-واگذاری-اجاره-استخر-فرهنگی-نوبت-سوم-چاپ-اول'>مزایده کتبی واگذاری اجاره استخر فرهنگی نوبت سوم چاپ اول  / آگهی مزایده کتبی , مزایده کتبی واگذاری اجاره استخر فرهنگی نوبت سوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188618/مزایده-پلاک-ثبتی-570-فرعی-از-49-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 570 فرعی از 49 اصلی نوبت دوم / مزایده،مزایده پلاک ثبتی 570 فرعی از 49 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188656/مزایده-واگذاری-محوطه-شهربازی-چاپ-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محوطه شهربازی- چاپ اول نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده واگذاری محوطه شهربازی - چاپ اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188693/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-192-69متر-مرحله-دوم'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 192.69متر مرحله دوم  / مزایده ,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 192.69متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188752/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-7422متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی مساحت 7422متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی مساحت 7422متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188858/مزایده-ملک-با-پلاک-ثبتی-شماره-482-فرعی-بخش-بیست'>مزایده ملک با پلاک ثبتی شماره 482 فرعی بخش بیست  / مزایده,مزایده ملک با پلاک ثبتی شماره 482 فرعی بخش بیست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188953/مزایده-خانه-و-محوطه-مساحت-269-92متر'>مزایده خانه و محوطه مساحت 269.92متر / مزایده,مزایده خانه و محوطه مساحت 269.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189054/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی-مساحت-80-متر-تجدید'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 80 متر تجدید / مزایده ,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی مساحت 80 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189185/استعلام-شیر-مخلوط-اهرمی-توالت-و-غیره'>استعلام شیر مخلوط اهرمی توالت و غیره  / استعلام , استعلام شیر مخلوط اهرمی توالت و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189199/استعلام-انجام-عملیات-مرئی-سازی-تخلیه-لجن-و---'>استعلام انجام عملیات مرئی سازی، تخلیه لجن و .....  / استعلام, استعلام انجام عملیات مرئی سازی، تخلیه لجن و ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189205/مزایده-ملک-مساحت-98-62متر'>مزایده ملک مساحت 98.62متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 98.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189214/استعلام-گندگی-دیوالت'>استعلام گندگی دیوالت  / استعلام,استعلام گندگی دیوالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189231/استعلام-خرید-اثاثه-اتاق-مانیتورینگ-مرکز-pc-قم'>استعلام خرید اثاثه اتاق مانیتورینگ مرکز pc قم  / استعلام,  خرید اثاثه اتاق مانیتورینگ مرکز pc قم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189245/استعلام-خرید-ویلچر'>استعلام خرید ویلچر  / استعلام ,استعلام خرید ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189256/مزایده-نیم-دانگ-ملک-مساحت-67-180متر-نوبت-دوم'>مزایده نیم دانگ ملک مساحت 67.180متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده نیم دانگ ملک مساحت 67.180متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189261/استعلام-پاکت-پلاستیکی-فلایر'>استعلام پاکت پلاستیکی فلایر  / استعلام,استعلام پاکت پلاستیکی فلایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189276/استعلام-کارت-گرافیکی'>استعلام کارت گرافیکی  / استعلام, کارت گرافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189289/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداره'>استعلام تعمیرات ساختمان اداره / استعلام ,استعلام تعمیرات ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189301/استعلام-پنیر-مورد-نیاز-زندان'>استعلام پنیر مورد نیاز زندان / استعلام, استعلام پنیر مورد نیاز زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189314/استعلام-پرده-نمایش--'>استعلام پرده نمایش... / استعلام, استعلام پرده نمایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189327/استعلام-فعالیتهای-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت--'>استعلام فعالیتهای مشاوره ای مربوط به مدیریت... / استعلام, استعلام فعالیتهای مشاوره ای مربوط به مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189339/استعلام-جرثقیل-کارگاهی-دستی'>استعلام جرثقیل کارگاهی دستی  / استعلام, استعلام جرثقیل کارگاهی دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189351/استعلام-نگهداری-دوربین-اعلان-حریق'>استعلام نگهداری دوربین اعلان حریق / استعلام,استعلام نگهداری دوربین اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189363/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189375/استعلام-خرید-اسیلوسکوپ-خودرو'>استعلام خرید اسیلوسکوپ خودرو / استعلام , استعلام خرید اسیلوسکوپ خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189387/استعلام-پریز-برق'>استعلام پریز برق  / استعلام,استعلام پریز برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189399/استعلام-خرید-سه-دستگاه-لب-تاپ'>استعلام خرید سه  دستگاه لب تاپ / استعلام, استعلام خرید سه  دستگاه لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189411/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی  / استعلام , استعلام دیوار پیش ساخته بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189423/استعلام-لامپ-کم-مصرف-ال-ای-دی'>استعلام لامپ کم مصرف ال ای دی / استعلام, استعلام لامپ کم مصرف ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189435/استعلام-اسکلت-سوله-آماده--'>استعلام اسکلت سوله آماده ... / استعلام , استعلام اسکلت سوله آماده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189447/استعلام-حفر-چاه-آب'>استعلام حفر چاه آب / استعلام,استعلام حفر چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189460/استعلام-کابل-70-3--'>استعلام کابل 70*3... / استعلام, استعلام کابل 70*3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189473/استعلام-کولر-گازی-12000'>استعلام کولر گازی 12000 / استعلام ,استعلام کولر گازی 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189487/استعلام-صندلی-چرخدار'>استعلام صندلی چرخدار / استعلام, استعلام صندلی چرخدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189499/استعلام-خرید-سه-دستگاه-اندازه-گیری-کیفیت-توان-و-یک-دستگاه-لپ-تاپ-صنعتی'>استعلام خرید سه دستگاه اندازه گیری کیفیت توان و یک دستگاه لپ تاپ صنعتی / استعلام,استعلام خرید سه دستگاه اندازه گیری کیفیت توان و یک دستگاه لپ تاپ صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189511/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189523/استعلام-واگذاری-امور-مرکز-DIC'>استعلام واگذاری امور مرکز DIC / استعلام , استعلام واگذاری امور مرکز DIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189535/استعلام-درب-گالوانیزه'>استعلام درب گالوانیزه  / استعلام,استعلام درب گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189542/مزایده-پیکان'>مزایده پیکان  / مزایده پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189549/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189563/استعلام-مبدل-ایوان-به-اترنت'>استعلام مبدل ایوان به اترنت  / استعلام , استعلام مبدل ایوان به اترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189579/مناقصه-PRESSURE-REGULATING-VALVE'>مناقصه PRESSURE REGULATING VALVE / مناقصه, مناقصه PRESSURE REGULATING VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189593/استعلام-چاپ-بروشور'>استعلام چاپ بروشور / استعلام,استعلام چاپ بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189605/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-ایجاد-شبکه'>استعلام وسایل مورد نیاز ایجاد شبکه  / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز ایجاد شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189620/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی-برقی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی برقی  / استعلام , استعلام چرخ خیاطی خانگی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189625/مزایده-خودرو-پیکان-اسقاطی'>مزایده خودرو پیکان اسقاطی  / مزایده خودرو پیکان اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189634/استعلام-فعالیت-های-سازمان-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189646/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام , استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189658/استعلام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام تعمیرات مدرسه / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189670/استعلام-خرید-ایرانیت'>استعلام خرید ایرانیت  / استعلام , استعلام خرید ایرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189682/استعلام-قوطی-پروفیل'>استعلام قوطی پروفیل  / استعلام , استعلام قوطی پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189694/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام ، استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189706/استعلام-لنترن'>استعلام لنترن / استعلام,استعلام لنترن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189718/استعلام-تلفن-بیسیم'>استعلام تلفن بیسیم / استعلام ,استعلام تلفن بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189730/استعلام-سانترال-پاناسونیک'>استعلام سانترال پاناسونیک  / استعلام, سانترال پاناسونیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189742/استعلام-بازسازی-کامل-آسانسور'>استعلام بازسازی کامل آسانسور / استعلام, استعلام بازسازی کامل آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189754/استعلام-عدس-سیز-فله-درجه-یک'>استعلام عدس سیز فله درجه یک  / استعلام , استعلام عدس سیز فله درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189766/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-تجهیزات-برق-اتاق-پاور'>استعلام تهیه و نصب و اجرای تجهیزات برق اتاق پاور / استعلام تهیه و نصب و اجرای تجهیزات برق اتاق پاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189778/استعلام-اجرای-سرعتگیر-با-سنگ-کیوبیک'>استعلام اجرای سرعتگیر با سنگ کیوبیک / استعلام اجرای سرعتگیر با سنگ کیوبیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189790/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189802/استعلام-کشمش'>استعلام کشمش  / استعلام, استعلام کشمش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187809/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنعتی'>مزایده فروش ماشین آلات صنعتی  / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187871/مزایده-فروش-جو'>مزایده فروش جو / مزایده, مزایده فروش جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187918/مزایده-بهره-برداری-غرفه-آرایشگاه'>مزایده بهره برداری غرفه آرایشگاه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری غرفه آرایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187955/مزایده-زانتیا'>مزایده زانتیا  / مزایده, مزایده  زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1187997/مزایده-وانت-سفید-شیری'>مزایده وانت سفید شیری / مزایده ,مزایده وانت سفید شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188038/مزایده-زمین-مشتمل-بر-دو-قطعه-مساحت-1586متر'>مزایده زمین مشتمل بر دو قطعه مساحت 1586متر / مزایده ,مزایده زمین مشتمل بر دو قطعه مساحت 1586متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188078/مزایده-تعداد-320-عدد-شلوار-کتان-در-سایز-و-رنگهای-مختلف'>مزایده تعداد 320 عدد شلوار کتان در سایز و رنگهای مختلف  / آگهی مزایده اموال,مزایده تعداد 320 عدد شلوار کتان در سایز و رنگهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188105/مزایده-سواری-هاچ-بک-سیستم-لیفان'>مزایده سواری هاچ بک سیستم لیفان / مزایده،مزایده سواری هاچ بک سیستم لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188138/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-3986-78متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 3986.78متر  / مزایده, مزایده یک قطعه باغ مساحت 3986.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188172/مزایده-حق-امتیاز-و-اشتراک-تلفن-همراه'>مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه / آگهی مزایده,مزایده حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188222/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-بخش-24-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 24 گیلان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش 24 گیلان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188267/مزایده-ملک-مساحت-180-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 180 متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 180 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188329/مزایده-تعداد-200-سهم-پتروشیمی-داراب'>مزایده تعداد 200 سهم پتروشیمی داراب / مزایده،  مزایده تعداد 200 سهم پتروشیمی داراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188380/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یخچال'>مزایده فروش یک دستگاه یخچال / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188466/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'> مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده,  مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188589/مزایده-فروش-تعداد-9-قطعه-سنگ-لاشه-مرمر'>مزایده فروش تعداد 9 قطعه سنگ لاشه مرمر / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد 9 قطعه سنگ لاشه مرمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188630/مزایده-املاک-مزروعی-و-غیرمزروعی-و-حقابه-نوبت-دوم'>مزایده املاک مزروعی و غیرمزروعی و حقابه نوبت دوم / مزایده،مزایده املاک مزروعی و غیرمزروعی و حقابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188663/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده  خودرو پراید / مزایده,مزایده  خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188700/مزایده-اموال-منقول-سنگ-مرمریت-نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول سنگ مرمریت  نوبت دوم  / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول سنگ مرمریت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188770/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی-82-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 82 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 82 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188893/مزایده-باغ-مساحت-6068-متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مساحت 6068 متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ مساحت 6068 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1188990/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-207-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین  خانه سرا مساحت 207 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین  خانه سرا مساحت 207 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189123/مزایده-واگذاری-امور-کافه-تريا-و-بوفه'>مزایده واگذاری امور کافه تريا و بوفه / مزایده واگذاری امور کافه تريا و بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189175/استعلام-باتری-12-ولت-200-آمپر-ساعت-صنعتی-UPS'>استعلام  باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت صنعتی UPS / استعلام, باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت صنعتی UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189189/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189203/استعلام-کاغذ-زونکن'>استعلام کاغذ زونکن / استعلام,استعلام کاغذ زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189218/مزایده-سهم'>مزایده سهم / مزایده, مزایده سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189219/استعلام-آبرسانی-به-ایستگاه-های-اداره-کل'>استعلام آبرسانی به ایستگاه های اداره کل / استعلام, آبرسانی به ایستگاه های اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189235/استعلام-خرید-گاز-SF6'>استعلام  خرید گاز SF6 / استعلام, خرید گاز SF6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189250/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام  مرمت قلعه   / استعلام, مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189265/استعلام-شافت-5-طبق-و-غلاف-3-اینچ'>استعلام شافت 5 طبق و غلاف 3 اینچ / استعلام , استعلام شافت 5 طبق و غلاف 3 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189271/مزایده-منزل-ویلایی-مساحت-عرصه-153-05متر-نوبت-اول'>مزایده منزل ویلایی مساحت عرصه 153.05متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل ویلایی مساحت عرصه 153.05متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189279/استعلام-شیر-غنی-شده'>استعلام شیر غنی شده  / استعلام,استعلام شیر غنی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189292/استعلام-خرید-کابل-برق'>استعلام خرید کابل برق / استعلام, خرید کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189304/استعلام-وسایل-بینایی-سنجی--'>استعلام وسایل بینایی سنجی... / استعلام, استعلام وسایل بینایی سنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189317/استعلام-حمل-بار-قند-شکسته-کیسه-نایلونی-5-KG'>استعلام حمل بار قند شکسته کیسه نایلونی 5 KG  / استعلام,استعلام حمل بار قند شکسته کیسه نایلونی 5 KG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189330/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189342/استعلام-لوله-upvc-ساده-و-مشبک--'>استعلام لوله upvc ساده و مشبک... / استعلام, استعلام لوله upvc ساده و مشبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189354/استعلام-چای-درجه-یک-و-قند-بسته-ای'>استعلام چای درجه یک و قند بسته ای / استعلام , استعلام چای درجه یک و قند بسته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189366/استعلام-چاپگر-لیزری--'>استعلام چاپگر لیزری... / استعلام, استعلام چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189378/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-بقاع-متبرکه-دانیال-نبی-(ع)'>استعلام ساماندهی و مرمت بقاع متبرکه دانیال نبی (ع)   / استعلام , استعلام ساماندهی و مرمت بقاع متبرکه دانیال نبی (ع)  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189390/استعلام-خدمات-تابلو-برق'>استعلام خدمات تابلو برق / استعلام , استعلام خدمات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189402/استعلام-احیا-ماهی-قزل-آلای-خال-قرمز'>استعلام  احیا ماهی قزل آلای خال قرمز / استعلام , استعلام  احیا ماهی قزل آلای خال قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189414/استعلام-صندلی-گردان-رایانه--'>استعلام صندلی گردان رایانه ... / استعلام, استعلام صندلی گردان رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189426/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189438/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189450/استعلام-آبگرمکن-ایونایز-فن-دار'>استعلام آبگرمکن ایونایز فن دار / استعلام, استعلام آبگرمکن ایونایز فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189463/استعلام-اجرای-طرح-ها-و-برنامه-های-پیش-از-ازدواج---'>استعلام اجرای طرح ها و برنامه های پیش از ازدواج، ... / استعلام, اجرای طرح ها و برنامه های پیش از ازدواج، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189476/استعلام-دستگاه-رایانه--'>استعلام دستگاه رایانه... / استعلام ، استعلام دستگاه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189490/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی  / استعلام, روغن مایع سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189502/استعلام-اتو-برقی-بخار'>استعلام اتو برقی بخار / استعلام , استعلام اتو برقی بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189514/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان / استعلام,انجام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189526/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام  خرید لوله و اتصالات / استعلام, استعلام  خرید لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189539/استعلام-خرید-الکتروموتور-و-پمپ-شناور'>استعلام خرید الکتروموتور و پمپ شناور  / استعلام, خرید الکتروموتور و پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189553/استعلام-خرید-هیتر-برقی-و-چراغ-قوه'>استعلام خرید هیتر برقی و چراغ قوه / استعلام, خرید هیتر برقی و چراغ قوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189564/مزایده9-دستگاه-خودرو-سواری-و-وانت'>مزایده9 دستگاه خودرو سواری و وانت  / مزایده 9 دستگاه خودرو سواری و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189569/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189582/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-GENERAL-ELECTRIC'>مناقصه خرید قطعات یدکی GENERAL ELECTRIC / مناقصه خرید قطعات یدکی GENERAL ELECTRIC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189596/استعلام-خرید-موتور-برق-و-الکتروموتور'>استعلام خرید موتور برق و الکتروموتور / استعلام,استعلام خرید موتور برق و الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189609/مناقصه-خريد-خدمات'>مناقصه خريد خدمات / مناقصه ، مناقصه خريد خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189623/استعلام-تعمیر-و-مرمت-خانه--'>استعلام  تعمیر و مرمت خانه .. / استعلام, تعمیر و مرمت خانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189637/استعلام-میکروسکوپ-استریو-زوم-سه-چشمی'>استعلام میکروسکوپ استریو زوم سه چشمی  / استعلام, میکروسکوپ استریو زوم سه چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189649/استعلام-4ردیف-افشانک'>استعلام 4ردیف افشانک / استعلام ، استعلام 4ردیف افشانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189661/استعلام-تعمیر-و-نگهداری'>استعلام تعمیر و نگهداری / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189673/مناقصه-خرید-روغن-دنده'>مناقصه خرید روغن دنده  / مناقصه, مناقصه خرید روغن دنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189685/استعلام-تهیه-مجموعه-بازی-پلی-اتیلن--'>استعلام تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189697/استعلام-کفپوش-مخصوص-پارکینگ'>استعلام کفپوش مخصوص پارکینگ  / استعلام , استعلام کفپوش مخصوص پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189709/استعلام-ورق-HPL'>استعلام  ورق HPL / استعلام, استعلام  ورق HPL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189721/مناقصه-خدمات-تنظیفات-امور-اابدارخانه-ها-و-خدمات-علف-چینی-و--'>مناقصه خدمات تنظیفات، امور اابدارخانه ها و خدمات علف چینی و... / مناقصه، مناقصه خدمات تنظیفات، امور اابدارخانه ها و خدمات علف چینی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189733/استعلام-لباس-و-کفش-کار'>استعلام لباس و کفش کار / استعلام, استعلام لباس و کفش کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189745/استعلام-خرید-پمپ-وبوستر-پمپ'>استعلام خرید پمپ وبوستر پمپ / استعلام، استعلام خرید پمپ وبوستر پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189757/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189769/استعلام-مرمت-کاروانسرای-نو'>استعلام مرمت کاروانسرای نو  / استعلام , استعلام مرمت کاروانسرای نو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189781/استعلام-اره-فارسی-بر-ایرانی-و--'>استعلام اره فارسی بر ایرانی و ... / استعلام, استعلام اره فارسی بر ایرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189793/استعلام-اسکنر-بارکد-لیزری'>استعلام اسکنر بارکد لیزری / استعلام ، استعلام اسکنر بارکد لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1189805/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام  دیوار پیش ساخته بتنی / استعلام , استعلام  دیوار پیش ساخته بتنی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 15 تاريخ : چهارشنبه 25 مهر 1397 ساعت: 1:46