اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.31

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184557/تجدید-مناقصه-احداث-پ... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.31 بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184557/تجدید-مناقصه-احداث-پارک-ناحیه-ای--نویت-دوم'>تجدید مناقصه احداث پارک ناحیه ای - نویت دوم  /  مناقصه تجدید , تجدید مناقصه احداث پارک ناحیه ای - نویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184589/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184606/مناقصه-خرید-تامین-مصالح-و-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-تجهیزات--'>مناقصه خرید، تامین مصالح و تجهیزات نصب، تست و راه اندازی تجهیزات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تامین مصالح و تجهیزات نصب، تست و راه اندازی تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184623/مناقصه-انجام-کارهای-حوزه-معاونت-مالی-و-پشتیبانی-و--'>مناقصه انجام کارهای حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و.... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کارهای حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184640/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-غرب-استان-با-اولویت-محور-سوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع غرب استان با اولویت محور سوم  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به صنایع غرب استان با اولویت محور سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184655/مناقصه-خرید-بیمه-نام-تکمیلی-درمان-عمر-و-حوادث-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیمه نام تکمیلی درمان، عمر و حوادث نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه خرید بیمه نام تکمیلی درمان، عمر و حوادث نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184674/فراخوان-تعریض-محور----نوبت-دوم'>فراخوان تعریض محور ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعریض محور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184691/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184709/مناقصه-پروژه-احداث-فیدر-جدید-فشار-متوسط-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث فیدر جدید فشار متوسط شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه پروژه احداث فیدر جدید فشار متوسط شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184727/مناقصه-تامین-و-برقراری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و برقراری سرویس ایاب و ذهاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184743/فراخوان-پیمانکار-گازرسانی-به-روستاهای---'>فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاهای .... / فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184759/فراخوان-خدمات-جابجایی-مامورین-سیر-و-حرکت-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی  مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184776/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-احداث-مجتمع-اداری-در-شهرستان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل احداث مجتمع اداری در شهرستان نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تکمیل احداث مجتمع اداری در شهرستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184790/مناقصه-اجرای-حدود-3300-مترمربع-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه اجرای حدود 3300 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 3300 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184808/استعلام-خرید-دستگاه-دوخت'>استعلام خرید دستگاه دوخت / استعلام , استعلام خرید دستگاه دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184825/تجدید-مناقصه-عمومی-آسفالت-جاده-و-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید مناقصه عمومی آسفالت جاده و  لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عمومی آسفالت جاده و  لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184843/استعلام-مانکن-موزه-مردم-شناسی'>استعلام مانکن موزه مردم شناسی / استعلام, مانکن موزه مردم شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184862/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184876/مناقصه-انجام-کلیه-امورات-خدماتی-پشتیبانی-فنی-و-اداری----نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه امورات خدماتی، پشتیبانی، فنی و اداری ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه امورات خدماتی، پشتیبانی، فنی و اداری ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184892/تجدید-مناقصه-تکمیل-پل-کالشور----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل پل کالشور.... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل پل کالشور.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184911/استعلام-اجرای-پروژه-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام اجرای پروژه سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام اجرای پروژه سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184927/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام, تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184942/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-نگهداری-و-تعمیرات-و--'>استعلام انجام خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات و ... / استعلام, استعلام انجام خدمات مربوط به نگهداری و تعمیرات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184962/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184979/استعلام-حمل-محموله-دارویی--سامانه-ستاد'>استعلام حمل محموله دارویی , سامانه ستاد / استعلام,استعلام حمل محموله دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184999/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-و--'>اصلاحیه تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر و ...  / اصلاحیه تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  پروژه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185012/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-ریلی-اتوماتیک'>استعلام تهیه و نصب درب ریلی اتوماتیک  / استعلام,استعلام تهیه و نصب درب ریلی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185028/استعلام-خودرو-سواری-4-سیلندر-با-گیربکس--'>استعلام خودرو سواری 4 سیلندر با گیربکس... / استعلام,خودرو سواری 4 سیلندر با گیربکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185044/استعلام-مرمت-منزل--'>استعلام مرمت منزل... / استعلام, استعلام مرمت منزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185066/تجدید-فراخوان-تعمیر-و-پشتیبانی-دستگاههای-ایکس-ری-بادی-اسکنر--'>تجدید فراخوان تعمیر و پشتیبانی دستگاههای ایکس ری، بادی اسکنر... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه عملیات نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دستگاههای ایکس ری، بادی اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184586/مناقصه-عملیات-اجرایی-باقیمانده-پایپینگ---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده پایپینگ ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده پایپینگ ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184602/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-اداری-مدیریت-جهاد-کشاورزی'>مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان اداری مدیریت جهاد کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184621/استعلام-تعمیرات-ورزشگاه'>استعلام تعمیرات ورزشگاه / استعلام,استعلام تعمیرات ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184638/مناقصه-عمومی-آماده-سازی-و-آسفالت-معابر-خیابان-های-فاز-دوم-شهرک-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی آماده سازی و آسفالت معابر خیابان های فاز دوم شهرک صنعتی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی آماده سازی و آسفالت معابر خیابان های فاز دوم شهرک صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184653/مناقصه-تولید-دستمزدی-قطعه-مکانیکی-A-در-کارخانه-202'>مناقصه  تولید دستمزدی قطعه مکانیکی A در کارخانه 202 / مناقصه , مناقصه  تولید دستمزدی قطعه مکانیکی A در کارخانه 202</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184671/مناقصه-خرید-کود-و-سم'>مناقصه خرید کود و سم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید کود و سم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184686/مناقصه-خرید-پنجاه-هزار-لیتر-روغن-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید پنجاه هزار لیتر روغن ترانسفورماتور / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید پنجاه هزار لیتر روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184706/مناقصه-خرید-50000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی-با-قاب-تجدید'>مناقصه خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184723/استعلام-ترخیص-دستگاه-کانتینر--'>استعلام ترخیص دستگاه کانتینر ... / استعلام , استعلام ترخیص دستگاه کانتینر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184739/مناقصه-حفر-و-تجهیز-4-حلقه-چاه-در-محدوده-شرکت'>مناقصه حفر و تجهیز 4 حلقه چاه در محدوده شرکت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفر و تجهیز 4 حلقه چاه در محدوده شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184757/استعلام-لوله-5-لایه-و-رابط-کوپلی-انشعاب'>استعلام لوله 5 لایه و رابط کوپلی انشعاب / استعلام,استعلام لوله 5 لایه و رابط کوپلی انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184774/تجدید-مناقصه-آسفالت-و-جدول-گذاری-و-ایجاد-روشنایی-عمومی-و-معابر-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت و جدول گذاری و ایجاد روشنایی عمومی و معابر شهر نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  آسفالت و جدول گذاری و ایجاد روشنایی عمومی و معابر شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184788/مناقصه-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل ساختمان آتش نشانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184806/مناقصه-پروژه-های-آبرسانی'>مناقصه پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184822/مناقصه-اجرای-حدود-9100-مترمربع-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه اجرای حدود 9100 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 9100 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184838/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای / استعلام,استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184860/مناقصه-ارائه-خدمات-امور-دفتری--خدمات-عمومی-و-تنظیفات-غیرصنعتی'>مناقصه ارائه خدمات امور دفتری ، خدمات عمومی و تنظیفات غیرصنعتی / مناقصه ارائه خدمات امور دفتری ، خدمات عمومی و تنظیفات غیرصنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184873/استعلام-اجرای-عملیات-حفر-چاله-(-کنار-راه-پله-)-جهت-نصب-آسانسور--'>استعلام اجرای عملیات حفر چاله ( کنار راه پله ) جهت نصب آسانسور ... / استعلام ,استعلام اجرای عملیات حفر چاله ( کنار راه پله ) جهت نصب آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184890/مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-آتش-نشانی'>مناقصه جهت تکمیل ساختمان آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جهت تکمیل ساختمان آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184907/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184924/مناقصه-داده-آمایی-تعداد-40000-پرونده-ثبتی-نوبت-دوم'>مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184940/مناقصه-تعدادی-اسکنر-نوبت-دوم'>مناقصه تعدادی اسکنر نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه تعدادی اسکنر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184960/استعلام-اجرای-پنجره-UPVC'>استعلام اجرای پنجره UPVC / استعلام, اجرای پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184976/استعلام-تعمیر-شش-دستگاه-کمپرسور-یورک-90-تن-سایت-ستاد'>استعلام تعمیر شش دستگاه کمپرسور یورک 90 تن,سایت ستاد / استعلام ,استعلام تعمیر شش دستگاه کمپرسور یورک 90 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184997/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-چاپ-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت- چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185010/استعلام-مواد-بیولوژی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد بیولوژی آزمایشگاهی / استعلام,مواد بیولوژی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185025/فراخوان-احداث-ساختمان-مرکز-بهداشت-محله-نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان مرکز بهداشت محله نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان احداث ساختمان مرکز بهداشت محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185042/استعلام-اجرای-عملیات-عمرانی'>استعلام اجرای عملیات عمرانی / استعلام, اجرای عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185064/استعلام-کنتور-هوشمند--'>استعلام کنتور هوشمند... / استعلام, استعلام کنتور هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185081/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیک / استعلام, خرید و نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185099/استعلام-برشکاری--'>استعلام برشکاری ... / استعلام , استعلام برشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185115/استعلام-دستگاه-درام-سندر-(دوش-ماسه)'>استعلام دستگاه درام سندر (دوش ماسه) / استعلام, دستگاه درام سندر (دوش ماسه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185133/استعلام-لپتاپ'>استعلام لپتاپ / استعلام,استعلام لپتاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185150/استعلام-خرید-کنتور-حجمی'>استعلام خرید کنتور حجمی / استعلام, خرید کنتور حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185166/استعلام-معرفی-جاذبه-های-گردشگری'>استعلام معرفی جاذبه های گردشگری  / استعلام,استعلام معرفی جاذبه های گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185184/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184572/فراخوان-خدمات-بهره-برداری-و-امداد-گازبانی-وصول-مطالبات---'>فراخوان خدمات بهره برداری و امداد، گازبانی، وصول مطالبات، ... / مناقصه, مناقصه خدمات بهره برداری و امداد، گازبانی، وصول مطالبات، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184597/مناقصه-تکمیل-شبکه-توزیع-پائین-دست-مخزن'>مناقصه تکمیل شبکه توزیع پائین دست مخزن  / مناقصه, مناقصه تکمیل شبکه توزیع پائین دست مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184614/استعلام-مطالعات-اول-و-دوم-احداث-آب-بند'>استعلام مطالعات اول و دوم احداث آب بند / استعلام,استعلام مطالعات اول و دوم احداث آب بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184630/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184647/استعلام-کامپیوتر-شامل-کیس-و--'>استعلام کامپیوتر شامل کیس و... / استعلام, استعلام کامپیوتر شامل کیس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184664/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-فعالیت-های-حوزه-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های حوزه خدمات شهری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های حوزه خدمات شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184679/ارزیابی-کیفی-تامین-و-راهبری-وسایط-نقلیه-سبک-و-عمومی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تامین و راهبری وسایط نقلیه سبک و عمومی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی تامین و راهبری وسایط نقلیه سبک و عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184697/مناقصه-تامین-مکانیزم-عملگر-نیوماتیکی-کلید-ژنراتور-وحد-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مکانیزم عملگر نیوماتیکی کلید ژنراتور وحد گازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مکانیزم عملگر نیوماتیکی کلید ژنراتور واحد گازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184716/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل--پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184732/استعلام-پیامک-پشتیبانی-سیستم--'>استعلام پیامک پشتیبانی سیستم... / استعلام,پیامک پشتیبانی سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184751/مناقصه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-بر-کلیه-مراحل-طراحی-و--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی و...نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184767/استعلام-پایه-بنر'>استعلام پایه بنر / استعلام,استعلام پایه بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184783/استعلام-کابل-آلومینیومی--'>استعلام کابل آلومینیومی ... / استعلام, استعلام کابل آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184798/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی-مکس'>استعلام کاغذ تحریر کپی مکس  / استعلام,استعلام کاغذ تحریر کپی مکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184815/استعلام-خرید-دسترسی-Asternic'>استعلام خرید دسترسی Asternic / استعلام,خرید دسترسی Asternic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184832/استعلام-تعمیرات-اداره-کل'>استعلام تعمیرات اداره کل / استعلام , استعلام تعمیرات اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184852/تجدید-مناقصه-خرید-پیچ-مهره-و-متعلقات-خط-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید پیچ، مهره و متعلقات خط 400 کیلوولت  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه خرید پیچ، مهره و متعلقات خط 400 کیلوولت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184868/مناقصه-عمومی-پسماند-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه عمومی پسماند امورات خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی پسماند امورات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184884/مناقصه-انتقال-دیگ-بخار-و-انجام-خدمات-تکمیلی-تهیه-مصالح-و--تجدید'>مناقصه انتقال دیگ بخار و انجام خدمات تکمیلی تهیه مصالح و ...تجدید / مناقصه عمومی, مناقصه انتقال دیگ بخار و انجام خدمات تکمیلی تهیه مصالح و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184898/استعلام-مرمت-سایت-موزه-شهر---'>استعلام  مرمت سایت موزه شهر  ... / استعلام, مرمت سایت موزه شهر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184918/استعلام-تبدیل-شبکه-هوایی-توزیع-برق--'>استعلام تبدیل شبکه هوایی توزیع برق... / استعلام, استعلام تبدیل شبکه هوایی توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184934/استعلام-پرینتر-m553dn--'>استعلام پرینتر m553dn... / استعلام,پرینتر m553dn...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184949/استعلام-چیلر-تراکمی-سیکل-تبرید--'>استعلام چیلر تراکمی سیکل تبرید... / استعلام, چیلر تراکمی سیکل تبرید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184970/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-سیستمهای-امنیتی--'>استعلام فعالیتهای خدماتی سیستمهای امنیتی... / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی سیستمهای امنیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184988/فراخوان-طرح-احداث-تاسیسات-نمک-زدایی-نوبت-دوم'>فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران بخش خصوصی,فراخوان طرح احداث تاسیسات نمک زدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185004/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185018/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-کارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز کارخانه...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز کارخانه...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185034/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-پارک---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل پارک ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه تکمیل پارک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185054/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاههای-آب-شرب--'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاههای آب شرب.... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاههای آب شرب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185073/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام , استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185092/استعلام-کابل-و-اتصالات-سیستم-صوت-سالن-آمقی-تئاتر'>استعلام کابل و اتصالات سیستم صوت سالن آمقی تئاتر / استعلام,استعلام کابل و اتصالات سیستم صوت سالن آمقی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185109/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا--'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185124/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185144/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185160/مناقصه-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر----نوبت-اول-مرحله-دوم'>مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر ... - نوبت اول مرحله دوم  /  آگهی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر ... - نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184562/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-اماکن-و-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات اماکن و معابر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تنظیفات اماکن و معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184592/تجدید-مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184610/استعلام-تکمیل-ورزشگاه--'>استعلام تکمیل ورزشگاه... / استعلام, استعلام تکمیل ورزشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184626/مناقصه-سکوبندی-آزمایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه سکوبندی آزمایشگاه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه سکوبندی آزمایشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184644/تجدید-فراخوان-مناقصه-کالا-و-خدمات-و-اقلام-رایانه-ای'>تجدید فراخوان مناقصه کالا و خدمات و اقلام رایانه ای / تجدید فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه کالا و خدمات و اقلام رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184659/استعلام-خرید-دو-دستگاه-موتور-آسانسور-کششی'>استعلام خرید دو دستگاه موتور آسانسور کششی / استعلام, خرید دو دستگاه موتور آسانسور کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184676/استعلام-ملزومات-برقی'>استعلام ملزومات برقی / استعلام ,استعلام ملزومات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184694/استعلام-خرید-پیامک-ussd'>استعلام  خرید پیامک ussd / استعلام, خرید پیامک ussd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184711/استعلام-عملیات-اجرایی-مرمت--'>استعلام عملیات اجرایی مرمت ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184729/استعلام-تونر-چاپگر-رنگی'>استعلام تونر چاپگر رنگی / استعلام,استعلام تونر چاپگر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184746/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184762/استعلام-بذر-چمن'>استعلام بذر چمن / استعلام, بذر چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184780/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام,استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184794/مناقصه-خرید-تجهیزات-(هنرستان-ها-و-پدافند-غیرعامل)'>مناقصه خرید تجهیزات (هنرستان ها و پدافند غیرعامل) / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات (هنرستان ها و پدافند غیرعامل)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184811/مناقصه-واگذاری-امورات-خدماتی-شهرداری'>مناقصه واگذاری امورات خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امورات خدماتی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184828/مناقصه-احداث-ساختمان--'>مناقصه احداث ساختمان ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184846/استعلم-کولر-گازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلم کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی / استعلام,استعلم کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184864/استعلام-ساخت-جاده'>استعلام ساخت جاده / استعلام , استعلام ساخت جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184879/استعلام-تهیه-ویترین'>استعلام تهیه ویترین  / استعلام, تهیه ویترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184894/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184913/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-موزه--'>استعلام انجام عملیات مرمت موزه... / استعلام,انجام عملیات مرمت موزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184929/مناقصه-خرید-تجهیزات-آموزشی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات آموزشی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آموزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184946/استعلام-انجام-کابل-کشی-محوطه-سوله-10-متر--اصلاح-کابل-کشی-300-متر'>استعلام انجام کابل کشی محوطه سوله 10 متر - اصلاح کابل کشی 300 متر / استعلام,استعلام انجام کابل کشی محوطه سوله 10 متر - اصلاح کابل کشی 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184965/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184982/تجدید-فراخوان-خرید-اقلام-برقی-پروژه-ایستگاه-پمپاژ-آب'>تجدید فراخوان خرید اقلام برقی پروژه ایستگاه پمپاژ آب / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید اقلام برقی پروژه ایستگاه پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185001/مناقصه-لایروبی-قنات-و---نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی قنات و ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه لایروبی قنات و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185015/استعلام-استاندارد'>استعلام استاندارد / استعلام , استعلام استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185031/استعلام-تابلو-راهنمایی-مسیر-نما--ایستگاه-اتوبوس-تبلیغاتی-8-نفره---'>استعلام تابلو راهنمایی مسیر نما ، ایستگاه اتوبوس تبلیغاتی 8 نفره ..... / استعلام ,استعلام تابلو راهنمایی مسیر نما ، ایستگاه اتوبوس تبلیغاتی 8 نفره .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185049/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-و-ارتقاء-بخشی-از-طرح-توسعه-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل و ارتقاء بخشی از طرح توسعه تصفیه خانه - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل و ارتقاء بخشی از طرح توسعه تصفیه خانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185070/تجدید-مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-تاسیسات---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و  تاسیسات... - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و  تاسیسات... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185087/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-طبقه-همکف-مرکز-سلامت--'>مناقصه تعمیرات و بازسازی طبقه همکف مرکز سلامت ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات و بازسازی طبقه همکف مرکز سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185106/استعلام-14-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 14 دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام 14 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185120/استعلام-گمانه-زنی-و-تعیین-عرصه-و-حریم-و-ساماندهی-محوطه-باستانی'>استعلام گمانه زنی و تعیین عرصه و حریم و ساماندهی محوطه باستانی  / استعلام,استعلام گمانه زنی و تعیین عرصه و حریم و ساماندهی محوطه باستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185138/استعلام-سوئیچ-Cisco'>استعلام سوئیچ Cisco / استعلام, استعلام سوئیچ Cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185155/استعلام-آرماتور'>استعلام آرماتور / استعلام,استعلام آرماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185172/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-قسمتی-از-اسکلت-ساختمان-آزمایشگاه'>استعلام عملیات اجرایی احداث قسمتی از اسکلت ساختمان آزمایشگاه  / استعلام, عملیات اجرایی احداث قسمتی از اسکلت ساختمان آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185188/استعلام-موتور-سیکلت--'>استعلام موتور سیکلت ... / استعلام , استعلام موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184587/آگهی-فراخوان-ارزیابی-اجرای-پروژه-تکمیل-رینگ-آب-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی اجرای پروژه تکمیل رینگ آب نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی ،آگهی فراخوان ارزیابی  اجرای پروژه تکمیل رینگ آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184604/استعلام-دستگاه-GPS-با-مارک-Gramin-oregon-750'>استعلام دستگاه GPS  با مارک Gramin oregon 750 / استعلام,استعلام دستگاه GPS  با مارک Gramin oregon 750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184622/فراخوان-ساخت-و-راه-اندازی-مرکز-معاینه-فنی'>فراخوان ساخت و راه اندازی مرکز معاینه فنی / آگهی فراخوان , فراخوان ساخت و راه اندازی مرکز معاینه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184639/استعلام-50-عدد-یونیت-درام-مدل-3355-برادر'>استعلام 50 عدد یونیت درام مدل 3355 برادر / استعلام,استعلام 50 عدد یونیت درام مدل 3355 برادر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184654/استعلام-خرید-شیر-کشویی-هوا-و-یکطرفه-و--'>استعلام خرید شیر کشویی، هوا و یکطرفه و... / استعلام, استعلام خرید شیر کشویی، هوا و یکطرفه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184673/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / ااستعلام, تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184687/استعلام-تهیه-چراغ-LED-سقفی--'>استعلام تهیه چراغ LED سقفی... / استعلام,تهیه چراغ LED سقفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184707/استعلام-باطری-ups-و-کابل-نسوز-اطفا-حریق'>استعلام باطری ups و کابل نسوز اطفا حریق  / استعلام, باطری ups و کابل نسوز اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184725/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-فاز-دو-به-روش-PC-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز دو به روش PC  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز دو به روش PC ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184742/استعلام-باتری-یو-پی-اس-12-ولت'>استعلام باتری یو پی اس 12 ولت / استعلام, باتری یو پی اس 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184758/استعلام-چکمه-بلند-مردانه'>استعلام چکمه بلند مردانه  / استعلام,استعلام چکمه بلند مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184775/مناقصه-عملیات-استخراج-و-فروش-زغالسنگ-خام-از-معدن--'>مناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات استخراج و فروش زغالسنگ خام از معدن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184789/فراخوان-پروژه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-خطوط-انتقال-شبکه-2---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه خرید لوله های پلی اتیلن خطوط انتقال شبکه 2 ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه خرید لوله های پلی اتیلن خطوط انتقال شبکه 2 ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184807/استعلام-دیتا-لاگر-فشار'>استعلام دیتا لاگر فشار / استعلام,استعلام دیتا لاگر فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184823/استعلام-هارددیسک--'>استعلام هارددیسک ... / استعلام , استعلام هارددیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184840/استعلام-پتو-نمدی-رنگ-زیتونی'>استعلام پتو نمدی رنگ زیتونی / استعلام, پتو نمدی رنگ زیتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184861/استعلام-دو-عدد-درب-گالوانیزه'>استعلام دو عدد درب گالوانیزه / استعلام, دو عدد درب گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184874/استعلام-هارددیسک-4-ترابایت-وسترن--'>استعلام هارددیسک 4 ترابایت وسترن... / استعلام,هارددیسک 4 ترابایت وسترن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184891/استعلام-دستگاه-DVR-ضبط-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دستگاه DVR ضبط دوربین مدار بسته / استعلام, دستگاه DVR ضبط دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184909/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-upvc-فاضلابی'>استعلام خرید لوله و اتصالات upvc فاضلابی / استعلام, خرید لوله و اتصالات upvc فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184925/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-رفع-اتفاقات-نگهداری-از-تاسیسات-آب-آشامیدنی'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه عمومی عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184941/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184961/فراخوان-مناقصه-عداد-3-دستگاه-الکتروموتور'>فراخوان مناقصه عداد 3 دستگاه الکتروموتور / فراخوان مناقصه عداد 3 دستگاه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184977/فراخوان-مناقصه-احداث-مخزن-10000-مترمکعبی'>فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مناقصه احداث مخزن 10000 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184998/مناقصه-تهیه-بانک-اطلاعاتی-GIS-مبتنی-بر-اطلاعات-ممیزی-97-3-31'>مناقصه  تهیه بانک اطلاعاتی GIS مبتنی بر اطلاعات ممیزی 97.3.31 / مناقصه ، مناقصه  تهیه بانک اطلاعاتی GIS مبتنی بر اطلاعات ممیزی 97.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185011/استعلام-فعالیت-های-هنری-و-فرهنگی'>استعلام فعالیت های هنری و فرهنگی / استعلام, فعالیت های هنری و فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185027/استعلام-ساخت-ایستگاه-هیدرومتری-تبخیرسنجی--'>استعلام ساخت ایستگاه هیدرومتری، تبخیرسنجی .. / استعلام, ساخت ایستگاه هیدرومتری، تبخیرسنجی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185043/استعلام-برق-رسانی-به-روستای'>استعلام برق رسانی به روستای  / استعلام, برق رسانی به روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185065/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-جدول-گذاری--فرش-موزاییک'>تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی جدول گذاری ، فرش موزاییک  / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی جدول گذاری ، فرش موزاییک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185082/استعلام-سم-پاشی-محیط-اداری'>استعلام سم پاشی محیط اداری  / استعلام,استعلام سم پاشی محیط اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185100/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-5200-شاخه-لوله'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید 5200 شاخه لوله / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 5200 شاخه لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185116/استعلام-خرید-لوازم-لوله-و-اتصالات-آب--'>استعلام خرید لوازم لوله و اتصالات آب... / استعلام, استعلام خرید لوازم لوله و اتصالات آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185134/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185152/استعلام-ساماندهی-زیر-ساخت‌های-آثار-فرهنگی--'>استعلام ساماندهی زیر ساخت‌های آثار فرهنگی ... / استعلام , استعلام ساماندهی زیر ساخت‌های آثار فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185167/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-درب-های-اتومات-شیشه-ای'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی درب های اتومات شیشه ای  / استعلام, خرید، نصب و راه اندازی درب های اتومات شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185185/استعلام-کفپوش-ورزشی-با-4-لایه-فوم--'>استعلام کفپوش ورزشی با 4 لایه فوم ... / استعلام, استعلام کفپوش ورزشی با 4 لایه فوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184584/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-شبکه-توزیع-و-تجهیز-چاه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی شبکه توزیع و تجهیز چاه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیلی شبکه توزیع و تجهیز چاه  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184601/استعلام-اجرای-افزایش-نودهای-شبکه-LAN--'>استعلام اجرای افزایش نودهای شبکه LAN ... / استعلام , استعلام اجرای افزایش نودهای شبکه LAN ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184619/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184637/مناقصه-خرید-20-000-کنتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 20/000 کنتور  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 20/000 کنتور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184652/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184670/استعلام-اجرای-عملیات-مدیریت-هرزآب--'> استعلام اجرای عملیات مدیریت هرزآب ... /  استعلام, اجرای عملیات مدیریت هرزآب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184685/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-upvc'>استعلام خرید درب و پنجره upvc / استعلام, خرید درب و پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184705/استعلام-تانک-آب--'>استعلام تانک آب... / استعلام, استعلام تانک آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184722/استعلام-اجرای-پروژه-های-عمرانی'>استعلام اجرای پروژه های عمرانی / استعلام ,استعلام اجرای پروژه های عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184736/مناقصه-عمومی-تکمیل-و-احداث-ساختمان-شورای-شهر'>مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان شورای شهر   / مناقصه, مناقصه عمومی تکمیل و احداث ساختمان شورای شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184755/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان / استعلام,استعلام تعمیر و مرمت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184773/استعلام-خرید-کامپیوتر-pc--'>استعلام خرید کامپیوتر pc... / استعلام,خرید کامپیوتر pc...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184787/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184805/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری  / استعلام, اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184821/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام,استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184836/استعلام-خرید-3-دستگاه-رایانه-کامل-'>استعلام خرید 3 دستگاه رایانه کامل.. / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه رایانه کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184859/مناقصه-حفر-و-لوله-گذاری-و-پمپاژ-4-حلقه-چاه-آب-شرب-و--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و لوله گذاری و پمپاژ 4 حلقه چاه آب شرب و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حفر و لوله گذاری و پمپاژ 4 حلقه چاه آب شرب و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184872/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184889/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام  تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای / استعلام, تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184906/استعلام-رنگ-آمیزی-و-تهیه-و-نصب-پرده-زبرا-و--'>استعلام رنگ آمیزی و تهیه و نصب پرده زبرا و... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی و تهیه و نصب پرده زبرا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184923/استعلام-در---'>استعلام در  ... / استعلام , استعلام در  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184939/استعلام-ویدئو-پروژکتور-فول-HD-و-تخته-هوشمند'>استعلام ویدئو پروژکتور فول  HD و تخته هوشمند / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور فول HD و تخته هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184959/استعلام-فاز-2-ساختمان-کتابخانه'>استعلام فاز 2 ساختمان کتابخانه / استعلام,استعلام فاز 2 ساختمان کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184975/استعلام-ساخت-و-نصب-هود-صنعتی'>استعلام ساخت و نصب هود صنعتی  / استعلام,استعلام ساخت و نصب هود صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184993/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-موزه'>استعلام  انجام عملیات مرمت موزه / استعلام,  انجام عملیات مرمت موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185009/مناقصه-احداث-فونداسیون-خرید-و-اجرای-سیستم-زمین'>مناقصه احداث فونداسیون خرید و اجرای سیستم زمین / مناقصه , مناقصه احداث فونداسیون خرید و اجرای سیستم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185024/مناقصه-انجام-خدمات-پزشکی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پزشکی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پزشکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185041/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-2250-عدد-دریچه-چدن-داکتیل'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید 2250 عدد دریچه چدن داکتیل / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 2250 عدد دریچه چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185062/مناقصه-عمومی-تله-مکانیک'>مناقصه عمومی تله مکانیک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی تله مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185080/استعلام-چای-نوین-گیلانه-سیاه-زرین'>استعلام چای نوین گیلانه سیاه زرین / استعلام, استعلام چای نوین گیلانه سیاه زرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185096/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-منزل--'>استعلام مرمت و ساماندهی منزل .. / استعلام, مرمت و ساماندهی منزل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185113/استعلام-ست-کامل-کامپیوتری-4-سیستم--'>استعلام ست کامل کامپیوتری 4 سیستم... / استعلام,ست کامل کامپیوتری 4 سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185132/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات .... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185149/استعلام-دیتالاگر-به-همراه-ترانسمیتر--'>استعلام دیتالاگر به همراه ترانسمیتر... / استعلام,دیتالاگر به همراه ترانسمیتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185165/استعلام-کارت-حافظه'>استعلام کارت حافظه  / استعلام,استعلام کارت حافظه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185181/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی / مناقصه , مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185199/مناقصه-عمومی-خدمات-مهندسی-مشاوره'>مناقصه عمومی خدمات مهندسی مشاوره / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات مهندسی مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185213/استعلام-81-قلم-لوازم-برق-صنعتی-المپیاد-مهارت'>استعلام  81 قلم لوازم برق صنعتی المپیاد مهارت  / استعلام, 81 قلم لوازم برق صنعتی المپیاد مهارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185228/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات-دفاتر'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر  / استعلام,استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184583/استعلام-تعمیر-سرویس-های-بهداشتی--'>استعلام تعمیر سرویس های بهداشتی ... / استعلام , استعلام تعمیر سرویس های بهداشتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184600/استعلام-خرید-پهنای-باند--'>استعلام خرید پهنای باند ... / استعلام, استعلام خرید پهنای باند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184618/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل--پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه  عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184634/استعلام-خرید-کولر-آبی-5500'>استعلام خرید کولر آبی 5500 / استعلام, خرید کولر آبی 5500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184650/استعلام-باکس-انشعاب'>استعلام باکس انشعاب / استعلام, استعلام باکس انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184669/استعلام-پروژه-بهسازی-و-ارتقا-محور-روستایی--'>استعلام پروژه بهسازی و ارتقا محور روستایی... / استعلام,پروژه بهسازی و ارتقا محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184683/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-دو-دستگاه-چیلر-و--'>فراخوان مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلر و... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184704/آگهی-تامین-نیروی-پیمانکاری'>آگهی تامین نیروی پیمانکاری / آگهی, آگهی تامین نیروی پیمانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184721/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل--پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه  عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184735/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-فاز-سه--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز سه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز سه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184754/استعلام-تهیه-اجراء-و-نصب-یک-دستگاه-سوله--'>استعلام تهیه اجراء و نصب یک دستگاه سوله... / استعلام,تهیه اجراء و نصب یک دستگاه سوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184772/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تابلو-برق-و-متعلقات-برقی-آسانسور--'>استعلام لوازم مورد نیاز جهت تابلو برق و متعلقات برقی آسانسور .. / استعلام ,استعلام لوازم مورد نیاز جهت تابلو برق و متعلقات برقی آسانسور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184786/استعلام-ترجمه'>استعلام ترجمه  / استعلام, ترجمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184804/استعلام-تهیه-و-نصب-پنجره--'>استعلام تهیه و نصب پنجره ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184820/استعلام-تکمیل-و-تعمیر-و-تجهیز-اداره-طبس'>استعلام تکمیل و تعمیر و تجهیز اداره طبس / استعلام, تکمیل و تعمیر و تجهیز اداره طبس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184835/استعلام-تابلو-کنترل-دور-75-و-90-کیلووات'>استعلام  تابلو کنترل دور 75 و 90 کیلووات / استعلام, تابلو کنترل دور 75 و 90 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184855/استعلام-فلش'>استعلام فلش / استعلام,استعلام فلش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184871/مناقصه-قرائت-و-توزیع-قبوض-مشترکین-در-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین در سطح شهر ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین در سطح شهر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184887/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184904/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-چدن-داکتیل-مربوط-به-پروژه-خط-انتقال-آب----نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله و اتصالات چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184922/استعلام-آب-پخش-کن-شش-اینچی-برنجی-جهت-برج-خنک-کننده'>استعلام  آب پخش کن شش اینچی برنجی جهت برج خنک کننده  / استعلام, آب پخش کن شش اینچی برنجی جهت برج خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184938/استعلام-کاغذ-آ-4--'>استعلام کاغذ آ 4... / استعلام, استعلام کاغذ آ 4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184958/مناقصه-عمومی-روسازی-جدول-گذاری-و-روکش-مکانیزه-آسفالت-معابر-منطقه'>مناقصه عمومی روسازی جدول گذاری و روکش مکانیزه آسفالت معابر منطقه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی روسازی جدول گذاری و روکش مکانیزه آسفالت معابر منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184974/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-ساخت-و-نصب-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه عمومی تهیه ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184992/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و--'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و ... / استعلام, استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185008/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-احیای-تالاب-ها'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی احیای تالاب ها / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات اجرایی احیای تالاب ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185023/استعلام-دیوار--'>استعلام دیوار ... / استعلام , استعلام دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185038/تجدید-مناقصه-مناسب-سازی-پیاده-روی'>تجدید مناقصه مناسب سازی پیاده روی  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه مناسب سازی پیاده روی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185061/استعلام-تامین-5-نفر-نیرو'>استعلام تامین 5 نفر نیرو  / استعلام, تامین 5 نفر نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185079/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185095/استعلام-تعمیر-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق-و-اعلام-تردد'>استعلام تعمیر و راه اندازی سیستم اعلام حریق و اعلام تردد / استعلام, تعمیر و راه اندازی سیستم اعلام حریق و اعلام تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185112/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185129/استعلام-خرید-و-نصب-راه-اندازی-تجهیزات-اعلان-حریق'>استعلام خرید و نصب راه اندازی تجهیزات اعلان حریق  / استعلام,استعلام خرید و نصب راه اندازی تجهیزات اعلان حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185148/مناقصه-احداث-یک-حلقه-چاه-و--'>مناقصه احداث یک حلقه چاه و ... / مناقصه , مناقصه احداث یک حلقه چاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185164/استعلام-مرمت-و-بهسازی-منزل'>استعلام مرمت و بهسازی منزل / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184579/فراخوان-ساخت-4-ردیف-مجموعه-مونتاژی-چرخ-تاندیش-کار-و-ترانسفر-کار--'>فراخوان ساخت 4 ردیف مجموعه مونتاژی چرخ تاندیش کار و ترانسفر کار... / فراخوان، فراخوان ساخت 4 ردیف مجموعه مونتاژی چرخ تاندیش کار و ترانسفر کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184599/تجدید-مناقصه-ساماندهی-حرایم-سطح-شهر'>تجدید مناقصه ساماندهی حرایم سطح شهر   / تجدید مناقصه ,  تجدید مناقصه ساماندهی حرایم سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184617/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-فاز-چهار--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز چهار - نوبت  دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز چهار - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184633/مناقصه-خرید-لوله-آبده--شافت-و-غلاف--توربین-چاه'>مناقصه خرید لوله آبده - شافت و غلاف - توربین چاه  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله آبده - شافت و غلاف - توربین چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184649/مناقصه-فراخوان-خرید-لوله-های-چدن-داکتیل'>مناقصه فراخوان خرید لوله های چدن داکتیل  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  خرید لوله های چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184668/مناقصه-احداث-سالن-مدیریت-بحران-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن مدیریت بحران- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  احداث سالن مدیریت بحران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184682/استعلام-درام--'>استعلام درام ... / استعلام, استعلام درام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184701/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-راه-اندازی-STG'>فراخوان شناسایی پیمانکار راه اندازی STG / فراخوان ,فراخوان شناسایی پیمانکار راه اندازی STG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184719/استعلام-بهسازی-رمپ-و-سرویس-بهداشتی'>استعلام بهسازی رمپ و سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام بهسازی رمپ و سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184734/استعلام-خرید-ملزومات-اداری'>استعلام خرید ملزومات اداری / استعلام,استعلام خرید ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184753/استعلام-سرور-HP--'>استعلام سرور HP... / استعلام, استعلام سرور HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184770/استعلام-پایه-و-محفظه-شیر-قطع-و-وصل-کلکتور-و-نوار-تفلون'>استعلام پایه و محفظه شیر قطع و وصل، کلکتور و نوار تفلون / استعلام پایه و محفظه شیر قطع و وصل، کلکتور و نوار تفلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184785/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولر-گازی'>استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184801/استعلام-شیر-شبکه-برنزی'>استعلام شیر شبکه برنزی  / استعلام,استعلام شیر شبکه برنزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184818/استعلام-نمایشگاه-ماشین-ابزار-AMB'>استعلام نمایشگاه ماشین ابزار AMB / استعلام,استعلام نمایشگاه ماشین ابزار AMB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184834/مناقصه-درزگیری-و-لکه-گیری-جاده-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری و لکه گیری جاده اصلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه درزگیری و لکه گیری جاده اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184854/استعلام-کارت-حافظه-DS-UTF128G-L2'>استعلام کارت حافظه DS-UTF128G-L2 / استعلام, کارت حافظه DS-UTF128G-L2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184870/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184886/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184903/استعلام-کابل-افشان-شیلددار-4-4-مارک-رسانا'>استعلام کابل افشان شیلددار 4*4 مارک رسانا / استعلام , استعلام کابل افشان شیلد دار 4*4 مارک رسانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184920/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-دوراهی-شهر--تجدید'>مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از دوراهی شهر ...تجدید  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از دوراهی شهر ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184937/استعلام-روشنایی-محوطه-سوله'>استعلام روشنایی محوطه سوله  / استعلام,استعلام روشنایی محوطه سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184957/مناقصه-عمومی-خرید-خودروی-آتش-نشانی'>مناقصه عمومی خرید خودروی آتش نشانی / مناقصه , مناقصه عمومی خرید خودروی آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184973/فراخوان-احداث-سالن-چند-منظوره-ورزشی-تجدید'>فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184991/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185006/مناقصه-تابلو-کامل-فشار-متوسط'>مناقصه تابلو کامل فشار متوسط  / مناقصه , مناقصه تابلو کامل فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185020/استعلام-فعالیت-های-فرهنگی-(پشتیبانی-آموزش)'>استعلام فعالیت های فرهنگی (پشتیبانی آموزش) / استعلام, استعلام فعالیت های فرهنگی (پشتیبانی آموزش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185036/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-تلفن-بانک-و-فاکس-بانک'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم تلفن بانک و فاکس بانک / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم تلفن بانک و فاکس بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185060/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام, استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185076/استعلام-خرید-آسفالت-بیندر'>استعلام خرید آسفالت بیندر  / استعلام,استعلام خرید آسفالت بیندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185094/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری--'>تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری....  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185111/آگهی-فراخوان-بهسازی-و-تعریض-محور'> آگهی فراخوان بهسازی و تعریض محور  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان بهسازی و تعریض محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185128/استعلام-حمل-و-نقل-محمولات-و-مرسولات-پستی'>استعلام حمل و نقل محمولات و مرسولات پستی  / استعلام , استعلام حمل و نقل محمولات و مرسولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185146/استعلام-عملیات-اجرایی-حفر-یک-حلقه-چاه-عمیق--'>استعلام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه عمیق .. / استعلام, عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه عمیق ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185163/استعلام-اجرای-عملیات-عمرانی-تکمیل-ساختمان-محیط-بانی'>استعلام اجرای عملیات عمرانی تکمیل ساختمان محیط بانی  / استعلام, اجرای عملیات عمرانی تکمیل ساختمان محیط بانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185179/استعلام-احداث-روشنایی-معابر--'>استعلام احداث روشنایی معابر... / استعلام, استعلام احداث روشنایی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185195/استعلام-میز-اداری-با-کشو--'>استعلام میز اداری با کشو ... / استعلام , استعلام میز اداری با کشو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184567/مناقصه-تجدید-انواع-نایلون-دوغ-و-پاکت-شیر--'>مناقصه تجدید انواع نایلون، دوغ و پاکت شیر.... / مناقصه, مناقصه تجدید انواع نایلون، دوغ و پاکت شیر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184593/استعلام-خدمات-جراحی-عقیم-سازی-و-نگهداری-سگ-های-ولگرد'>استعلام خدمات جراحی، عقیم سازی و نگهداری سگ های ولگرد / استعلام,استعلام خدمات جراحی، عقیم سازی و نگهداری سگ های ولگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184612/مناقصه-انجام-خدمات-مشاور-جهت-طراحی-ساختمان-سالن-همایش-و-خانه-هنرمندان'>مناقصه انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایش و خانه هنرمندان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات مشاور جهت طراحی ساختمان سالن همایش و خانه هنرمندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184628/استعلام-خرید-لوازم-خانگی--'>استعلام خرید لوازم خانگی... / استعلام, استعلام خرید لوازم خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184645/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-(عملیات-اجرایی-طرح-توسعه-و-تکمیل-شبکه-جمع-آوری'>فراخوان خدمات پیمانکاری (عملیات اجرایی طرح توسعه و تکمیل شبکه جمع آوری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات پیمانکاری (عملیات اجرایی طرح توسعه و تکمیل شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184662/فراخوان-خرید-پکیج-پمپاژ-شناور-افقی--تجدید'>فراخوان خرید پکیج پمپاژ شناور افقی... تجدید / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی , فراخوان خرید پکیج پمپاژ شناور افقی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184677/استعلام-مرمت-امامزاده'>استعلام مرمت امامزاده  / استعلام,استعلام مرمت امامزاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184695/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184713/استعلام-دوچرخه'>استعلام دوچرخه  / استعلام,استعلام دوچرخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184730/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184747/استعلام-خرید-گاز-R22-فریون'>استعلام خرید گاز R22 فریون / استعلام, استعلام خرید گاز R22 فریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184765/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184781/استعلام-کفش--'>استعلام کفش ... / استعلام , استعلام کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184795/استعلام-انجام-عملیات-برقراری-ارتباط-فیبر--'>استعلام انجام عملیات برقراری ارتباط فیبر... / استعلام,انجام عملیات برقراری ارتباط فیبر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184813/مناقصه-بهسازی-شبکه-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی / مناقصه , مناقصه بهسازی شبکه جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184830/استعلام-خرید-لوازم-شیمیایی--'>استعلام خرید لوازم شیمیایی... / استعلام, استعلام خرید لوازم شیمیایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184849/استعلام-فعالیتهای-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام, استعلام فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184865/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184880/مناقصه-مقدار-9920-متر-لوله-چدن-داکتیل-در-اقطار-مختلف'>مناقصه  مقدار 9920 متر لوله چدن داکتیل در اقطار مختلف / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  مقدار 9920 متر لوله چدن داکتیل در اقطار مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184895/مناقصه-بهسازی-خط-کشی-و-علائم-ایمنی-راههای-استان-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی خط کشی و علائم ایمنی راههای استان نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  بهسازی خط کشی و علائم ایمنی راههای استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184914/استعلام-تعیین-پیمانکار-کلید-در-دست-جهت-اجرای-دو-پروژه-برای-تامین-برق--'>استعلام تعیین پیمانکار کلید در دست جهت اجرای دو پروژه برای تامین برق... / استعلام, تعیین پیمانکار کلید در دست جهت اجرای دو پروژه برای تامین برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184932/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی  / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184947/استعلام-تخته-وایت-برد-و-گرین-برد'>استعلام تخته وایت برد و گرین برد / استعلام, تخته وایت برد و گرین برد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184967/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاه / استعلام, لوازم مصرفی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184984/استعلام-خرما-و-مویز-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرما و مویز, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام خرما و مویز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185002/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185016/استعلام-تعمیر-دو-دستگاه-کمپرسور-چیلر-بورک-90-تن'>استعلام تعمیر دو دستگاه کمپرسور چیلر بورک 90 تن / استعلام,استعلام تعمیر دو دستگاه کمپرسور چیلر بورک 90 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185032/استعلام-اجرای-لوله-گذاری--'>استعلام اجرای لوله گذاری... / استعلام, استعلام اجرای لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185050/استعلام-سیستم-صوت'>استعلام سیستم صوت  / استعلام,استعلام سیستم صوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185071/همایش-آشنایی-با-سنگاپور'>همایش آشنایی با سنگاپور / همایش آشنایی با سنگاپور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185088/استعلام-اجرای-ساماندهی-و-مرمت'>استعلام اجرای ساماندهی و مرمت / استعلام ,استعلام اجرای ساماندهی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185107/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام,استعلام مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185121/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185140/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185156/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-سایت-مخزن-100-مترمکعبی--'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی سایت مخزن 100 مترمکعبی.... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی سایت مخزن 100 مترمکعبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185173/تجدید-فراخوان-انتخاب-مهندسین-مشاور--(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان انتخاب مهندسین مشاور... (نوبت دوم) / تجدید فراخوان، تجدید فراخوان انتخاب مهندسین مشاور... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185190/استعلام-ملزومات-فناوری-اطلاعات'>استعلام ملزومات فناوری اطلاعات  / استعلام ,استعلام ملزومات فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185206/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184561/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تامین-و-راهبری-وسایط-نقلیه-سنگین-و-خدمات-تخلیه-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مناقصه تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین و خدمات تخلیه نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین و خدمات تخلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184591/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی ژنراتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184607/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184624/فراخوان-خدمات-بهره-برداری-از-پست-های-انتقال-و-فوق-توزیع---نوبت-دوم'>فراخوان خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع...  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان  خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184642/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184656/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تریلی'>استعلام اجاره یک دستگاه تریلی / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه تریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184675/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-اطلاع-رسانی--'>استعلام فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی... / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184692/استعلام-خرید-ups'>استعلام خرید ups / استعلام,استعلام خرید ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184710/استعلام-رایانه-All-in-one-مشکی--'>استعلام رایانه All in one مشکی... / استعلام,رایانه All in one مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184728/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام,استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184745/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام, سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184761/استعلام-طبق-درخواست-پیوست'>استعلام طبق درخواست پیوست  / استعلام, طبق درخواست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184779/استعلام-مینی-کیس-رایانه'>استعلام مینی کیس رایانه / استعلام, استعلام مینی کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184793/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184809/استعلام-دستگاه-آبسرد-کن-مخزن-دار-سرد-و-گرم-اداری'>استعلام دستگاه آبسرد کن مخزن دار سرد و گرم اداری / استعلام, دستگاه آبسرد کن مخزن دار سرد و گرم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184826/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-امور-دفتری--خدمات-عمومی-و-تنظیفات-غیرصنعتی'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات امور دفتری ، خدمات عمومی و تنظیفات غیرصنعتی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارائه خدمات امور دفتری ، خدمات عمومی و تنظیفات غیرصنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184845/استعلام-سوند--'>استعلام سوند ... / استعلام , استعلام سوند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184863/استعلام-کارت-خوان--'> استعلام کارت خوان ... / استعلام ,  استعلام کارت خوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184877/استعلام-دستگاه-ثبت-دیتا-ایستگاه-هواشناسی'>استعلام دستگاه ثبت دیتا ایستگاه هواشناسی / استعلام, استعلام دستگاه ثبت دیتا ایستگاه هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184893/استعلام-آنتن--'>استعلام آنتن... / استعلام,آنتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184912/مناقصه-خرید-و-نصب-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه خرید و نصب پکیج تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب پکیج تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184928/استعلام-اجرای-برق-رسانی--'>استعلام اجرای برق رسانی... / استعلام, استعلام اجرای برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184944/مناقصه-برون-سپاری-واحدهای-آتش-نشانی-نقلیه-و-سایر-واحدهای-خدمات-شهری'>مناقصه برون سپاری واحدهای آتش نشانی، نقلیه و سایر واحدهای خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری واحدهای آتش نشانی، نقلیه و سایر واحدهای خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184964/تجدید-مناقصه-ساخت-استخر-پایین-روستا'>تجدید مناقصه ساخت استخر پایین روستا  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ساخت استخر پایین روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184980/فراخوان-شناسایی-بهره-بردار-رستوان'>فراخوان شناسایی بهره بردار رستوان  / فراخوان شناسایی بهره بردار رستوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185000/استعلام-مواد-شیمیایی-آزمایشگاهی'>استعلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185014/استعلام-ساخت-ویترین--'>استعلام ساخت ویترین... / استعلام, استعلام ساخت ویترین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185030/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185048/استعلام-لوازم-التحریر-اداری'>استعلام لوازم التحریر اداری / استعلام, استعلام لوازم التحریر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185067/استعلام-تجهیزات-امدادی'>استعلام تجهیزات امدادی / استعلام,تجهیزات امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185086/استعلام-اصلاح-خط--'>استعلام اصلاح خط ... / استعلام, استعلام اصلاح خط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185105/مناقصه-تامین--حمل-و-نصب-قطعات-یدکی-و-راهبری-تعمیر-و-نگهداری--تجدید'>مناقصه تامین ، حمل و نصب قطعات یدکی و راهبری، تعمیر و نگهداری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، حمل و نصب قطعات یدکی و راهبری، تعمیر و نگهداری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185118/استعلام-تهیه-و-نصب-چراغ-ال-ای-دی'>استعلام تهیه و نصب چراغ ال ای دی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب چراغ ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185137/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-و--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری و ... / استعلام, عملیات اجرایی لوله گذاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185154/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185171/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام , استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185187/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست  / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185203/استعلام-مبدل-درب-بازکن'>استعلام مبدل درب بازکن  / استعلام, مبدل درب بازکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185218/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185233/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185247/استعلام-پنجره-دوجداره-UPVC'>استعلام پنجره دوجداره UPVC / استعلام, استعلام پنجره دوجداره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185260/استعلام-سرویس-تاسیسات-گرمایشی'>استعلام سرویس تاسیسات گرمایشی  / استعلام , استعلام سرویس تاسیسات گرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184577/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184598/فراخوان-مناقصه-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-تجدید'>فراخوان مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای تجدید / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184615/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  تکمیل ساختمان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184631/مناقصه-چاپ-و-توزیع-کتب-پیش-دبستانی'>مناقصه  چاپ و توزیع کتب پیش دبستانی  / مناقصه  ،مناقصه  چاپ و توزیع کتب پیش دبستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184648/استعلام-تعمیرات-خانه-کشتی-و--'>استعلام تعمیرات خانه کشتی و ... / استعلام, تعمیرات خانه کشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184665/مناقصه-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-و---نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله سطح شهر و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله سطح شهر و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184681/استعلام-اسکوربورد--'>استعلام اسکوربورد ... / استعلام , استعلام اسکوربورد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184698/استعلام-خرید-تجهیزات-ترافیکی'>استعلام خرید تجهیزات ترافیکی / استعلام, خرید تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184717/استعلام-موتور-برق-بنزینی-و-گازی-به-همراه-تابلو-ATS'>استعلام  موتور برق بنزینی و گازی به همراه تابلو ATS / استعلام, موتور برق بنزینی و گازی به همراه تابلو ATS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184733/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184752/مناقصه-حفر-و-تجهیز-4-حلقه-چاه-در-محدوده-شرکت'>مناقصه حفر و تجهیز 4 حلقه چاه در محدوده شرکت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفر و تجهیز 4 حلقه چاه در محدوده شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184768/استعلام-خرید-کولر-گازی--'>استعلام خرید کولر گازی ... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184784/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه'>استعلام فایروال شبکه رایانه / استعلام,استعلام فایروال شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184800/استعلام-پکیج-28000-همراه-با-رادیاتور-آلومینیوم'>استعلام پکیج 28000 همراه با رادیاتور آلومینیوم / استعلام, استعلام پکیج 28000 همراه با رادیاتور آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184816/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184833/استعلام-دستگاه-مرکزی-ضبط-تصاویر--'>استعلام دستگاه مرکزی ضبط تصاویر... / استعلام,دستگاه مرکزی ضبط تصاویر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184853/فراخوان-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی-و-ساختمان'>فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184869/استعلام-ایجاد-سالن-آموزشی-سیماک'>استعلام ایجاد سالن آموزشی سیماک / استعلام,استعلام ایجاد سالن آموزشی سیماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184885/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184899/مناقصه-انجام-خدمات-دفتری-تنظیفات--فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات دفتری، تنظیفات ، فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات دفتری، تنظیفات ، فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184919/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184935/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام ,استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184952/استعلام-چاپ-بروشور-کاخ--'>استعلام چاپ بروشور کاخ... / استعلام,چاپ بروشور کاخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184972/استعلام-تکمیل-سرایداری-سالن--'>استعلام تکمیل سرایداری سالن... / استعلام,تکمیل سرایداری سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184990/استعلام-اتومکانیک--'>استعلام اتومکانیک ... / استعلام, استعلام اتومکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185005/فراخوان-مناقصه-خرید-105000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی-چند-تعرفه-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید 105000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید 105000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185019/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-کمپرسور-یورک-90-تن--'>استعلام تعمیر یک دستگاه کمپرسور یورک 90 تن ... / استعلام, استعلام تعمیر یک دستگاه کمپرسور یورک 90 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185035/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185059/استعلام-تمدید-لایسنس'>استعلام تمدید لایسنس  / استعلام,استعلام تمدید لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185074/استعلام-خرید-کلید-جداساز-هوایی'>استعلام خرید کلید جداساز هوایی / استعلام, خرید کلید جداساز هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185093/استعلام-تکمیل-کمپ-گردشگری--'>استعلام تکمیل کمپ گردشگری... / استعلام,تکمیل کمپ گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185110/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب  / استعلام,استعلام فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185125/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز تجدید - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185145/فراخوان-مناقصه-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185161/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه  انجام امور خدماتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185177/استعلام-سیستم-بدون-مانیتور-و-کیبورد-و-موس'>استعلام سیستم بدون مانیتور و کیبورد و موس / استعلام, سیستم بدون مانیتور و کیبورد و موس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185194/استعلام-هارددیسک-سرور-ظرفیت--'>استعلام هارددیسک سرور ظرفیت... / استعلام,هارددیسک سرور ظرفیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185210/مناقصه-خرید-لباس-کار-نگهبانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لباس کار نگهبانی  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید لباس کار نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185225/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184568/فراخوان-مناقصه-خرید-اقلام-دستگاه-کپی-کانن-و--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید اقلام دستگاه کپی کانن و... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید اقلام دستگاه کپی کانن و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184595/مناقصه-تعمیرات-اساسی-4-دستگاه-توربو-اکسپندر'>مناقصه تعمیرات اساسی 4 دستگاه توربو اکسپندر  / مناقصه, مناقصه تعمیرات اساسی 4 دستگاه توربو اکسپندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184613/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-(عملیات-اجرایی-طرح-آبرسانی--'>فراخوان خدمات پیمانکاری (عملیات اجرایی طرح آبرسانی... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات پیمانکاری (عملیات اجرایی طرح آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184629/استعلام-یونیت-درام'>استعلام یونیت درام  / استعلام, استعلام یونیت درام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184646/استعلام-تکمیل-زمین-چمن--'>استعلام تکمیل زمین چمن... / استعلام,تکمیل زمین چمن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184663/استعلام-فیکس-نمودن-ترانسفورماتورهای-قدرت-در-مقابل-زلزله--'>استعلام فیکس نمودن ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل زلزله ... / استعلام , استعلام فیکس نمودن ترانسفورماتورهای قدرت در مقابل زلزله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184678/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-فاز-یک--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز یک - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز یک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184696/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184715/مناقصه-پوشش-دهی-500-عدد-از-آندهای-سلهای-آب-ژاولسازی--'>مناقصه پوشش دهی 500 عدد از آندهای سلهای آب ژاولسازی ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پوشش دهی 500 عدد از آندهای سلهای آب ژاولسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184731/استعلام-روغن-موتور-بهران-سوپر-پیشتاز-4-لیتری'>استعلام روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 4 لیتری / استعلام, روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 4 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184750/استعلام-بهسازی-راه-و-دسترسی-به-آبشار'>استعلام بهسازی راه و دسترسی به آبشار  / استعلام, بهسازی راه و دسترسی به آبشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184766/استعلام-پایه--'>استعلام پایه ... / استعلام , استعلام پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184782/فراخوان-مناقصه-زیرسازی-محور-پاقلعه-به-آبشار-پشمکی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه زیرسازی محور پاقلعه به آبشار پشمکی  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه زیرسازی محور پاقلعه به آبشار پشمکی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184796/استعلام-پارتیشن-متحرک-پایه-فلزی-پیچی'>استعلام پارتیشن متحرک پایه فلزی پیچی  / استعلام, پارتیشن متحرک پایه فلزی پیچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184814/استعلام-خرید-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام خرید دستگاه الکترولیز نمک طعام / استعلام ,استعلام خرید دستگاه الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184831/مناقصه-​واگذاری-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر-امور-برق--'>مناقصه ​واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر امور برق... / مناقصه عمومی , مناقصه ​واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر امور برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184851/استعلام-دستگاه-ضبط-کننده-برند-MNA--'>استعلام دستگاه ضبط کننده برند MNA... / استعلام,دستگاه ضبط کننده برند MNA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184866/مناقصه-برگزاری-طراحی--خریدتجهیزات-و-مصالح--ساخت-و--تجدید'>مناقصه برگزاری طراحی ، خریدتجهیزات و مصالح ، ساخت و ...تجدید / مناقصه عمومی, مناقصه برگزاری طراحی ، خریدتجهیزات و مصالح ، ساخت و ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184881/استعلام-سوند-نلاتون'>استعلام سوند نلاتون  / استعلام, سوند نلاتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184897/استعلام-تسمه--'>استعلام تسمه ... / استعلام , استعلام تسمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184915/مناقصه-اجرای-حدود-7520-مترمربع-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه اجرای حدود 7520 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 7520 مترمربع زیرسازی و آسفالت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184933/استعلام-خرید-کارتریج'>استعلام  خرید کارتریج / استعلام, خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184948/مناقصه-عملیات-آرماتور-بندی-و-قالب-بندی'>مناقصه عملیات آرماتور بندی و قالب بندی  / مناقصه , مناقصه عملیات آرماتور بندی و قالب بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184968/استعلام-فاز-1-کانون-فرهنگی--پرورشی-دانش-آموزی'>استعلام فاز 1 کانون فرهنگی - پرورشی دانش آموزی / استعلام, استعلام فاز 1 کانون فرهنگی - پرورشی دانش آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184985/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185003/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185017/اصلاحیه-مناقصه-نظافت-پاکسازی-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه نظافت، پاکسازی و حفظ و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه نظافت،  پاکسازی و حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185033/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--پیشخدمت-باغبانی-فضای-سبز-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، پیشخدمت، باغبانی، فضای سبز ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، پیشخدمت، باغبانی، فضای سبز ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185053/استعلام-فاز-2-بازآفرینی-مجموعه-طباطبایی-ها'>استعلام  فاز 2 بازآفرینی مجموعه طباطبایی ها  / استعلام,  فاز 2 بازآفرینی مجموعه طباطبایی ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185072/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام عملیات خرید و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام,استعلام عملیات خرید و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185091/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-آسفالت'>آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید آسفالت / آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185108/مناقصه-تجدید-عملیات-جمع-آوری-زباله-نظافت-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه تجدید عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر ... نوبت دوم / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185123/تجدید-فراخوان-نصب-علائم-و-تبدیل-آبنما-به-پل-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان نصب علائم و تبدیل آبنما به پل  نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان نصب علائم و تبدیل آبنما به پل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185142/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ / استعلام,استعلام کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185273/استعلام-ساخت-و-نصب-حروف-چلنیوم-تابلوی-سردرب'>استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلوی سردرب / استعلام ,استعلام ساخت و نصب حروف چلنیوم تابلوی سردرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185288/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست  / استعلام , استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185301/استعلام-تجهیزات-رادیاتور'>استعلام تجهیزات رادیاتور / استعلام, تجهیزات رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184558/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-194-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 194 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 194 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184575/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-69-85متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.85متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 69.85متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184605/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-400-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 400 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 400 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184643/مزایده-عمومی-تعداد-26-دستگاه-منازل-سازمانی'>مزایده عمومی تعداد 26 دستگاه منازل سازمانی  / مزایده,مزایده عمومی تعداد 26 دستگاه منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184689/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-38-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 38 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 38 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184724/مزایده-کفش-ایمنی-آکسون-ساق-کوتاه'>مزایده کفش ایمنی آکسون ساق کوتاه  / مزایده , مزایده کفش ایمنی آکسون ساق کوتاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184764/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-161-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 161.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 161.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184812/مزایده-فروش-یکدستگاه-جوش-القائی'>مزایده فروش یکدستگاه جوش القائی / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جوش القائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184848/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-276-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 276 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 276 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184900/مزایده-فروش-مبل-راحتی-هفت-نفره'>مزایده فروش مبل راحتی هفت نفره  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مبل راحتی هفت نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184936/مزایده-آپارتمان-مسکونی-با-قدمت-4-سال'>مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت 4 سال / مزایده،مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت 4 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184971/مزایده-یک-دستگاه-خوارو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خوارو سواری پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه خوارو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185021/مزایده-خرید-تعداد-5-تخته-چادر-برزنتی'>مزایده خرید تعداد 5 تخته چادر برزنتی / مزایده ، مزایده خرید تعداد 5 تخته چادر برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185055/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-بنز'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز / مزایده، مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185089/مزایده-فروش-ستونهای-چوبی-برق'>مزایده فروش ستونهای چوبی برق / مزایده عمومی , مزایده فروش ستونهای چوبی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185130/مزایده-تامین-کپی-معاونت-حمل-و-نقل-و-ترافیک'>مزایده تامین کپی معاونت حمل و نقل و ترافیک  / آگهی مزایده, مزایده تامین کپی معاونت حمل و نقل و ترافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185170/مزایده-4-و-نیم-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-18-26متر'>مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از مغازه مساحت 18.26متر / مزایده,مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از مغازه مساحت 18.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185222/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-مستهلک'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک / مزایده ,مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185308/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان 1600 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185316/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185332/فراخوان-طراحی-سردرب-ورودی-فرمانداری'>فراخوان طراحی سردرب ورودی فرمانداری / مناقصه, فراخوان طراحی سردرب ورودی فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185345/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185358/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185372/استعلام-میز-صندلی'>استعلام میز صندلی  / استعلام, استعلام  میز صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185386/مناقصه-انجام-تعمیر-و-نگهداری-ادواری-و-اضطراری-سیستمهای-اعلام-اطفاء-حریق'>مناقصه انجام تعمیر و نگهداری ادواری و اضطراری سیستمهای اعلام  اطفاء حریق  / مناقصه انجام تعمیر و نگهداری ادواری و اضطراری سیستمهای اعلام  اطفاء حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185398/استعلام-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق--'>استعلام واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق .. / استعلام, واگذاری عملیات اصلاح و بازسازی شبکه های برق ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185403/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده'>مزایده عمومی فروش تعدادی از خودروهای کارکرده / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تعدادی از خودروهای کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185412/استعلام-لوبیا-سبز'>استعلام لوبیا سبز  / استعلام , استعلام لوبیا سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185426/استعلام-پمپ'>استعلام پمپ / استعلام , استعلام پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185441/استعلام-عملیات-تکمیلی-خط-انتقال-مجتمع-آبرسانی'>استعلام عملیات تکمیلی خط انتقال مجتمع آبرسانی / استعلام, استعلام عملیات تکمیلی خط انتقال مجتمع آبرسانی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185454/استعلام-انجام-مستند-نگاری-و-مطالعات-تزئینات-مدرسه---'>استعلام انجام مستند نگاری و مطالعات تزئینات مدرسه .... / استعلام ,استعلام انجام مستند نگاری و مطالعات تزئینات مدرسه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185468/استعلام-خرید-رایانه-رومیزی--لپ-تاپ-چاپگر-چندکاره-لیزری--'>استعلام خرید رایانه رومیزی - لپ تاپ- چاپگر چندکاره لیزری ... / استعلام, خرید رایانه رومیزی - لپ تاپ- چاپگر چندکاره لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185482/استعلام-انجام-خدمات-نظافتی-700-مترمربع--'>استعلام انجام خدمات نظافتی 700 مترمربع... / استعلام,انجام خدمات نظافتی 700 مترمربع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185483/مزایده-لوله-اتصالات-و--'>مزایده لوله، اتصالات و... / مزایده, مزایده لوله، اتصالات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185497/استعلام-ساخت-دو-دهانه-سر-در-بازار'>استعلام ساخت دو دهانه سر در بازار  / استعلام,استعلام ساخت دو دهانه سر در بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185220/استعلام-گوشی-دو-خط-رومیزی-پاناسونیک'>استعلام گوشی دو خط رومیزی پاناسونیک / استعلام,استعلام گوشی دو خط رومیزی پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185235/استعلام-پی-ال-سی--'>استعلام  پی ال سی... / استعلام, استعلام  پی ال سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185249/استعلام-حمل-و-نقل-و-مبادله-محمولات-پستی'>استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات  پستی / استعلام , استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات  پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185262/استعلام-فیلتر-شنی-سیلسی'>استعلام فیلتر شنی سیلسی  / استعلام, استعلام فیلتر شنی سیلسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185276/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام, تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185291/استعلام-لوله-فولادی-4-اینچ-با-ضخامت-5-میلیمتر'>استعلام لوله فولادی 4 اینچ با ضخامت 5 میلیمتر  / استعلام, لوله فولادی 4 اینچ با ضخامت 5 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185304/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس... / استعلام, استعلام آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184560/مزایده-زمین-باغ-و-آبی-مساحت-2800متر'>مزایده زمین باغ و آبی مساحت 2800متر / مزایده,مزایده زمین باغ و آبی مساحت 2800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184578/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-463-20متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 463.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 463.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184609/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184657/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده ، مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184693/مزایده-ساختمان-1-5-طبقه-مساحت-عرصه-101-5متر'>مزایده ساختمان 1.5 طبقه مساحت عرصه 101.5متر  / مزایده,مزایده ساختمان 1.5 طبقه مساحت عرصه 101.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184737/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184771/مزایده-آپارتمان-قدمت-35-سال-احداثی-روی-زمین-360متر'>مزایده آپارتمان قدمت 35 سال احداثی روی زمین 360متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت 35 سال احداثی روی زمین 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184819/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار  / مزایده , مزایده دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184856/مزایده-خودرو-سواری-زانتیا'>مزایده خودرو سواری زانتیا  / مزایده ، مزایده خودرو سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184902/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-یک-دستگاه-جاروبرقی-یک-دستگاه-یخچال-و--'> مزایده یک دستگاه تلویزیون، یک دستگاه جاروبرقی، یک دستگاه یخچال و... / مزایده،  مزایده یک دستگاه تلویزیون، یک دستگاه جاروبرقی، یک دستگاه یخچال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184945/مزایده-ملک-مساحت-122-49متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 122.49متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت 122.49متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184981/تجدید-مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-C-N-G-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه C.N.G (نوبت دوم) / مزایده, تجدید مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه C.N.G (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185026/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-81-48متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.48متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 81.48متر قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185057/مزایده-اسناد-مالکیت-مشاعی-پلاک-ثبتی-2902-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده اسناد مالکیت مشاعی پلاک ثبتی 2902  بخش سه مهدیشهر / مزایده,مزایده اسناد مالکیت مشاعی پلاک ثبتی 2902  بخش سه مهدیشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185097/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-207-مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت 207 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت 207 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185136/مزایده-مایکروفر--'>مزایده مایکروفر ... / مزایده,مزایده مایکروفر  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185178/مزایده-اجاره-کارخانه-شن-و-ماسه'>مزایده اجاره کارخانه شن و ماسه   / مزایده ، مزایده  اجاره کارخانه شن و ماسه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185232/مزایده-بلانجر--'>مزایده بلانجر ...  / مزایده ، مزایده بلانجر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185317/مزایده-یک-دستگاه-ساب-مغناطیسی'>مزایده یک دستگاه ساب مغناطیسی / مزایده, مزایده یک دستگاه ساب مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185319/استعلام-خدمات-اکتیو-و-پسیو-شبکه'>استعلام  خدمات اکتیو و پسیو  شبکه / استعلام, استعلام  خدمات اکتیو و پسیو  شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185335/استعلام-آبمیوه-تکدانه-200-سی-سی-پاکتی-در-انواع-طعم-ها'>استعلام آبمیوه تکدانه 200 سی سی پاکتی در انواع طعم ها  / استعلام,استعلام آبمیوه تکدانه 200 سی سی پاکتی در انواع طعم ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185347/استعلام-مرکز-تلفن-پاناسونیک'>استعلام مرکز تلفن پاناسونیک / استعلام , استعلام مرکز تلفن پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185360/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185375/استعلام-وسایل-خیاطی'>استعلام وسایل خیاطی / استعلام, استعلام وسایل خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185388/استعلام-انجام-ساماندهی-و-تعمیر-مزار'>استعلام انجام ساماندهی و تعمیر مزار / استعلام,استعلام انجام ساماندهی و تعمیر مزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185400/مناقصه-پروژه-ساخت-سنتی-طبقه-دوم'>مناقصه پروژه ساخت سنتی طبقه دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ساخت سنتی طبقه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185414/استعلام-یک-دستگاه-ایسوزو'>استعلام  یک دستگاه ایسوزو  / استعلام, یک دستگاه ایسوزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185416/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-چسبیده-بهم-1040متر'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی چسبیده بهم 1040متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی چسبیده بهم 1040متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185428/مناقصه-عملیات-واحد-فایبرگلاس-خود'>مناقصه عملیات واحد فایبرگلاس خود / مناقصه عملیات واحد فایبرگلاس خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185443/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185456/استعلام-خرید-رایانه--'>استعلام خرید رایانه ... / استعلام, استعلام خرید رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185470/استعلام-خرید-سنگ--سرامیک-و-آجر'>استعلام خرید سنگ ، سرامیک و آجر / استعلام, خرید سنگ ، سرامیک و آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185486/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-و-کالاهای-ورزشی'>استعلام خرید و نصب تجهیزات و کالاهای ورزشی / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات و کالاهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185495/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-1840متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 1840متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 1840متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185204/مناقصه-نصب-انشعابات-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه نصب انشعابات روستا نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه نصب انشعابات روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185219/استعلام-وسایل-برقی'>استعلام وسایل برقی  / استعلام, استعلام وسایل برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185234/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185248/استعلام-نبشی-فولادی'>استعلام نبشی فولادی / استعلام,نبشی فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185261/استعلام-MINI-PC'>استعلام  MINI PC / استعلام,  MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185274/استعلام-انجام-مطالعه-بازارچه-صنایع-دستی--'>استعلام انجام مطالعه بازارچه صنایع دستی... / استعلام,انجام مطالعه بازارچه صنایع دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185289/استعلام-انجام-جوبکاری-فاز-اول-سایت-موزه'>استعلام انجام جوبکاری فاز اول سایت موزه / استعلام ,استعلام انجام جوبکاری فاز اول سایت موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185303/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184559/مزایده-فروش-یکدستگاه-تاورکرین'>مزایده فروش یکدستگاه تاورکرین  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تاورکرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184576/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-140-60متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 140.60متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 140.60متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184608/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-677-فرعی-از-بیست-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 677 فرعی از بیست اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 677 فرعی از بیست اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184651/مزایده-پلاک-ثبتی-34-فرعی-از-6319-اصلی-بخش-دو-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 34 فرعی از 6319 اصلی بخش دو تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 34 فرعی از 6319 اصلی بخش دو تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184690/تجدید-مزایده-واگذاری-دو-دهنه-مغازه-تجاری-97-03-24-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده واگذاری دو دهنه مغازه تجاری 97.03.24 (نوبت دوم) / مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری دو دهنه مغازه تجاری 97.03.24 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184726/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-170-متر'>مزایده یک واحد آپارتمان طبقه اول مساحت 170 متر  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان طبقه اول مساحت 170 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184769/مزایده-خودروی-سواری-وانت-پیکان'>مزایده خودروی سواری وانت پیکان  / مزایده, مزایده خودروی سواری وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184817/مزایده-زمین-های-شالیزاری'>مزایده زمین های شالیزاری / مزایده,مزایده زمین های شالیزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184850/مزایده-یک-قطعه-شالیزار-مساحت-1340متر'>مزایده یک قطعه شالیزار مساحت 1340متر  / مزایده,مزایده یک قطعه شالیزار مساحت 1340متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184901/مزایده-خانه-و-محوطه-'>مزایده خانه و محوطه.. / مزایده،  مزایده خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184943/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-غوره-فروشی'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف غوره فروشی / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از تعدادی غرف غوره فروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184978/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-بر-نیاز-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز نقد اقساط  / مزایده،مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185022/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-اتوبوس-و-عرصه-و-اعیان'>مزایده یک دستگاه خودروی اتوبوس و عرصه و اعیان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی اتوبوس و عرصه و اعیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185056/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-فست-فود-و-غذای-گرم--نوبت-دوم'>مزایده  بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم - نوبت دوم  / مزایده عمومی ، مزایده  بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185090/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-198-3متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 198.3متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 198.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185131/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-826-متر-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 826 متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 826 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185176/مزایده-پلاک-ثبتی-با-زیربنای-صد-و-شصت-متر'>مزایده پلاک ثبتی با زیربنای صد و شصت متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای صد و شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185224/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-352-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 352 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 352 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185313/مزایده-ملک-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-290-21متر'>مزایده ملک خانه مسکونی مساحت عرصه 290.21متر / مزایده,مزایده ملک خانه مسکونی مساحت عرصه 290.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185318/استعلام-جدول-گذاری-حدفاصل--'>استعلام جدول گذاری حدفاصل.... / استعلام , استعلام جدول گذاری حدفاصل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185333/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185346/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185359/استعلام-ورق-رنگی'>استعلام ورق رنگی / استعلام, ورق رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185373/استعلام-واگذاری-عملیات-تامین-برق-متقاضیان-برق---'>استعلام واگذاری عملیات تامین برق متقاضیان برق .... / استعلام, واگذاری عملیات تامین برق متقاضیان برق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185387/استعلام-انجام-بهسازی-و-مرمت-سنگ-نمای'>استعلام انجام بهسازی و مرمت سنگ نمای / استعلام, استعلام انجام بهسازی و مرمت سنگ نمای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185399/استعلام-تبلیغات-نمایشگاه-گردشگری'>استعلام تبلیغات نمایشگاه گردشگری / استعلام, استعلام  تبلیغات نمایشگاه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185406/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده'>مزایده عمومی فروش تعدادی از خودروهای کارکرده / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تعدادی از خودروهای کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185413/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام, تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185427/استعلام-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-در-سطح-امورات'>استعلام نصب انشعابات آب و فاضلاب در سطح امورات / استعلام , استعلام نصب انشعابات آب و فاضلاب در سطح امورات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185442/استعلام-تعمیر-بوم-و-دکل-جرثقیل-10-تن'>استعلام تعمیر بوم و دکل جرثقیل 10 تن / استعلام, استعلام تعمیر بوم و دکل جرثقیل 10 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185455/استعلام-احداث-کانال-بتنی-آبرسانی'>استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185512/استعلام-بهسازی-آسفالت'>استعلام بهسازی آسفالت / استعلام , استعلام بهسازی اسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185526/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام , استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185540/استعلام-ترمینال-ریلی--جدا-کننده-ترمینال--'>استعلام ترمینال ریلی - جدا کننده ترمینال...  / استعلام , استعلام ترمینال ریلی - جدا کننده ترمینال... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185553/استعلام-اجرای-طرح-پژوهشی-پیرامون-تدوین-مدل-های-راهبردی--'>استعلام اجرای طرح پژوهشی پیرامون تدوین مدل های راهبردی .. / استعلام, اجرای طرح پژوهشی پیرامون تدوین مدل های راهبردی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185566/استعلام-رزین-کولار-و-قرقری--مارک-misumi--'>استعلام رزین کولار و قرقری - مارک: misumi... / استعلام , استعلام رزین کولار و قرقری - مارک: misumi ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185578/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک-و--'>استعلام رایانه همراه نوت بوک و ... / استعلام, استعلام رایانه همراه نوت بوک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185590/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتالی'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی  / استعلام,استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185602/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی / استعلام,استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185606/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 141  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185616/مناقصه-خرید-قطعات'>مناقصه خرید قطعات  / مناقصه خرید قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185629/استعلام-طرح-هادی-روستا--'>استعلام طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185643/استعلام-ست-بدنسازی-21-تیکه--'>استعلام ست بدنسازی 21 تیکه... / استعلام,ست بدنسازی 21 تیکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185655/استعلام-کمد-بایگانی-دو-درب-فلزی-ایستاده'>استعلام کمد بایگانی دو درب فلزی ایستاده  / استعلام,استعلام کمد بایگانی دو درب فلزی ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185668/استعلام-بهاء-مناقصه-واحدهای-سی-اس-آر--رخشویخانه-'>استعلام بهاء مناقصه واحدهای سی اس آر ، رخشویخانه ،  / آگهی استعلام بهاء مناقصه , استعلام بهاء مناقصه واحدهای سی اس آر ، رخشویخانه ،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185680/استعلام-خرید-شن-کش'>استعلام خرید شن کش  / استعلام ، استعلام خرید شن کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185692/استعلام-کنسانتره-دامی-کیسه-1-kg'>استعلام کنسانتره دامی کیسه 1 kg / استعلام, استعلام کنسانتره دامی کیسه 1 kg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185704/استعلام-درایو-و-سر-و-موتور'>استعلام درایو و سر و موتور  / استعلام ، استعلام درایو و سر و موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185716/مناقصه-خدمات-پاکسازی-کلیه-مصالح-ریزشی'>مناقصه خدمات پاکسازی کلیه مصالح ریزشی  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پاکسازی کلیه مصالح ریزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185730/استعلام-اجرای-تله-متری--'>استعلام اجرای تله متری ... / استعلام , استعلام اجرای تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185742/مناقصه-عملیات-گازرسانی-به-صنایع'>مناقصه  عملیات گازرسانی به صنایع / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  عملیات گازرسانی به صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185755/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط--'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی  و مشاوره های فنی مربوط... / استعلام, استعلام فعالیت های معماری و مهندسی  و مشاوره های فنی مربوط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185769/مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-گریدر'>مناقصه عمومی خرید یک دستگاه گریدر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید یک دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185783/استعلام-احداث-کانال-باصری-هادی-1-بصورت-بتن-درجا'>استعلام احداث کانال باصری هادی 1 بصورت بتن درجا / استعلام ,استعلام احداث کانال باصری هادی 1 بصورت بتن درجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185797/مناقصه-عمومی-تعمیرات-ساختمان-اداری'> مناقصه عمومی تعمیرات ساختمان اداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  مناقصه عمومی تعمیرات ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185809/مناقصه-تعمیر-پل--'>مناقصه تعمیر پل ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185778/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-198-3متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 198.3متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 198.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185499/استعلام-ترازیاب-نقشه-برداری'>استعلام ترازیاب نقشه برداری / استعلام, استعلام ترازیاب نقشه برداری با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185514/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور  / استعلام, ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185529/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185542/استعلام-لکه-گیری-و-روکش-محور-روستایی'>استعلام لکه گیری و روکش محور روستایی / استعلام, استعلام لکه گیری و روکش محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185555/استعلام-​الکتروموتور-ABB'>استعلام ​الکتروموتور ABB / استعلام , استعلام ​الکتروموتور ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185568/استعلام-یک-جفت-دروازه-فوتسال'>استعلام یک جفت دروازه فوتسال / استعلام, استعلام یک جفت دروازه فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185580/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-درمانی-(بهداشتی-درمانی-و-فوریت-های-پزشکی)'>مناقصه عمومی ارائه خدمات درمانی (بهداشتی، درمانی و فوریت های پزشکی) / مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات درمانی (بهداشتی، درمانی و فوریت های پزشکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185592/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185604/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-دستی'>استعلام حفر دو حلقه چاه دستی / استعلام, استعلام حفر دو حلقه چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185618/مناقصه-قرائت-و-توزیع-قبوض-مشترکین-در-سطح-شهر'>مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین در سطح شهر  / مناقصه, مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185619/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2590-فرعی-از-5000-اصلی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2590 فرعی از 5000 اصلی بخش پنج  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2590 فرعی از 5000 اصلی بخش پنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185631/استعلام-گمانه-زنی-حریم--'>استعلام گمانه زنی حریم ... / استعلام, گمانه زنی حریم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185645/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-الکترونیک'>استعلام خرید تجهیزات رشته الکترونیک  / استعلام, خرید تجهیزات رشته الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185657/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185670/استعلام-گرانول-هیپوکلریت-کلسیم--'>استعلام گرانول هیپوکلریت کلسیم ... / استعلام, استعلام گرانول هیپوکلریت کلسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185682/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185694/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185706/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185719/فراخوان-فرآیند-انتخاب-مشاور'>فراخوان فرآیند انتخاب مشاور  / فراخوان , فراخوان فرآیند انتخاب مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185732/استعلام-خرید-لوازم-شبکه-روشنایی'>استعلام خرید لوازم شبکه روشنایی / استعلام خرید لوازم شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185745/استعلام-بریدن-درختان'>استعلام بریدن درختان  / استعلام ,استعلام بریدن درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185757/استعلام-اجرای-عملیات-تسطیح-لیزری---'>استعلام اجرای عملیات تسطیح لیزری .... / استعلام , استعلام اجرای عملیات تسطیح لیزری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185771/استعلام-اجرای-موتورخانه--'>استعلام اجرای موتورخانه ... / استعلام , استعلام اجرای موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185785/استعلام-دوربین-مداربسته-لوازم-جانبی-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام دوربین مداربسته، لوازم جانبی و نصب و راه اندازی / استعلام, دوربین مداربسته، لوازم جانبی و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185799/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل بکهو  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185811/استعلام-لامپ-مهتابی-و-آفتابی-LED'>استعلام لامپ مهتابی و آفتابی LED  / استعلام, لامپ مهتابی و آفتابی LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185787/مزایده-فروش-خودرو-ماکسیما'>مزایده فروش خودرو ماکسیما  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185200/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185214/مناقصه-اتوماسیون-15-پست-فوق-توزیع-برق-منطقه-ای-خراسان-به-روش-epc'>مناقصه اتوماسیون 15 پست فوق توزیع برق منطقه ای خراسان به روش epc / مناقصه, مناقصه اتوماسیون 15 پست فوق توزیع برق منطقه ای خراسان به روش epc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185229/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام  تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام, تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185243/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-1--'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 1 .. / استعلام, جمع آوری مسیر شماره 1 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185257/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام , استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185270/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185284/استعلام-تامین-مصالح'>استعلام تامین مصالح  / استعلام, استعلام تامین مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185298/استعلام-خرید-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام خرید دوربین های مدار بسته / استعلام, استعلام خرید دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185312/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184571/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-96-08متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 96.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 96.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184594/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-852متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 852متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 852متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184635/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیپ-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیپ پژو 405 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیپ پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184680/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-از-2295-اصلی-بخش-5-تهران'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی یک فرعی از 2295 اصلی بخش 5 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی یک فرعی از 2295 اصلی بخش 5 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184714/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-627-64متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 627.64متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 627.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184756/مزایده-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان قطعه 5  تفکیکی بخش یازده / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 5  تفکیکی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184802/مزایده-ملک-یک-دانگ-مشاع-مساحت-1416متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک یک دانگ مشاع مساحت 1416متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یک دانگ مشاع مساحت 1416متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184842/مزایده-واگذاری-اجاره-کیوسک--یکباب-مغازه-و--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره کیوسک ، یکباب مغازه و... مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره کیوسک ، یکباب مغازه و... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184883/مزایده-یک-دستگاه-بیلت-آلومینیوم'>مزایده یک دستگاه بیلت آلومینیوم  / مزایده، مزایده یک دستگاه بیلت آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184926/مزایده-ملک-شماره-3876-فرعی-از-22-اصلی'>مزایده ملک شماره 3876 فرعی از 22 اصلی / مزایده، مزایده ملک شماره 3876 فرعی از 22 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184963/مزایده-سند-مالکیت-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-گندم-زار-بخش-18-گیلان'>مزایده سند مالکیت دو دانگ مشاع از زمین گندم زار بخش 18 گیلان  / مزایده،مزایده سند مالکیت دو دانگ مشاع از زمین گندم زار بخش 18 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184996/مزایده-دو-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-و-تراکتور'>مزایده دو دستگاه خودرو وانت نیسان و تراکتور  / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو وانت نیسان و تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185047/مزایده-اماکن-ورزشی'>مزایده اماکن ورزشی / مزایده, مزایده اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185078/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185122/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185159/مزایده-یکباب-واحد-صنعتی-و-کارگاهی-عرصه-2723متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب واحد صنعتی و کارگاهی عرصه 2723متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب واحد صنعتی و کارگاهی عرصه 2723متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185205/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-سی-و-هفت-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و هفت متر  / مزایده, مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و هفت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185287/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-باران'>مزایده اجاره سالن ورزشی باران  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن ورزشی باران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185329/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی  / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185342/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185355/استعلام-سیستم-انتقال-نوری-DWDM'>استعلام سیستم انتقال نوری DWDM  / استعلام, سیستم انتقال نوری DWDM </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185368/مزایده-فروش-پنلهای-خورشیدی-همراه-با-تجهیزات-و-تاسیسات-(چاپ-دوم)'>مزایده فروش پنلهای خورشیدی همراه با تجهیزات و تاسیسات (چاپ دوم) / آگهی مزایده, مزایده فروش پنلهای خورشیدی همراه با تجهیزات و تاسیسات (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185369/استعلام-یک-ست-کامل-دستگاه-ریجید-برونکوسکوپ'>استعلام یک ست کامل دستگاه ریجید برونکوسکوپ  / استعلام,استعلام یک ست کامل دستگاه ریجید برونکوسکوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185383/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-المپیاد-ملی-مهارت-رشته-کنترل-صنعتی'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز المپیاد ملی مهارت رشته کنترل صنعتی / استعلام ,استعلام  تجهیزات مورد نیاز المپیاد ملی مهارت رشته کنترل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185395/استعلام-دوربین-نقشه-برداری'>استعلام دوربین نقشه برداری / استعلام,دوربین نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185409/استعلام-درب-دو-جداره-upvc'>استعلام درب دو جداره upvc / استعلام, استعلام درب دو جداره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185423/استعلام-نگهداری-سوله-و-کلیه-کارهای-تاسیساتی-و-نظافتی-و--'>استعلام نگهداری سوله و کلیه کارهای تاسیساتی و نظافتی و ... / استعلام, استعلام نگهداری سوله و کلیه کارهای تاسیساتی و نظافتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185437/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185469/استعلام-خرید-یخچال'>استعلام خرید یخچال  / استعلام, استعلام خرید یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185484/استعلام-تابلوی-راه-انداز-یکپارچه-و-الکتروپمپ'>استعلام تابلوی راه انداز یکپارچه و الکتروپمپ / استعلام, استعلام تابلوی راه انداز یکپارچه و الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185485/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-خدماتی'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری خدماتی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185498/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185513/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی... / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185528/استعلام-ساخت-تابلو'>استعلام  ساخت تابلو  / استعلام, ساخت تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185541/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185554/استعلام-کنتور-اکتیو'>استعلام کنتور اکتیو / استعلام , استعلام کنتور اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185567/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185579/استعلام-خرید-یک-دستگاه-هلی-شات'>استعلام خرید یک دستگاه هلی شات / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه هلی شات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185591/استعلام-فایل-پیوست'>استعلام فایل پیوست / استعلام, فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185603/استعلام-شیر-خودکار-و-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام شیر خودکار و لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام شیر خودکار و لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185615/مزایده-پلاک-ثبتی-15972-فرعی-از-99-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 15972 فرعی از 99 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 15972 فرعی از 99 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185617/استعلام-گرافیک'>استعلام گرافیک  / استعلام, گرافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185630/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-حجمی-عملیات-انبارهای-نفت-منطقه--(نوبت-دوم)'>اصلاحیه مناقصه واگذاری حجمی عملیات انبارهای نفت منطقه... (نوبت دوم) / اصلاحیه مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه واگذاری حجمی عملیات انبارهای نفت منطقه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185644/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-سه-سالن-تخصصی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان سه سالن تخصصی (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه عملیات احداث ساختمان سه سالن تخصصی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185656/استعلام-اجرای-کاشی-کاری-و-سرامیک-کاری'>استعلام اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری  / استعلام , استعلام اجرای کاشی کاری و سرامیک کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185669/استعلام-تجهیزات-هنرستان--'>استعلام تجهیزات هنرستان ... / استعلام , استعلام تجهیزات هنرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185681/استعلام-بهاء-مناقصه-واحدهای-سی-اس-آر--رخشویخانه--'>استعلام بهاء مناقصه واحدهای سی اس آر ، رخشویخانه... / آگهی استعلام بهاء مناقصه , استعلام بهاء مناقصه واحدهای سی اس آر ، رخشویخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185693/استعلام-الکتروپمپ-و-کنتاکتور'>استعلام الکتروپمپ و کنتاکتور  / استعلام, الکتروپمپ و کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185705/استعلام-لوله-آب-و--'>استعلام  لوله آب و ... / استعلام  ،استعلام  لوله آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185718/استعلام-8-ردیف-آببند-پمپ'>استعلام 8 ردیف آببند پمپ / استعلام ، استعلام 8 ردیف آببند پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185731/استعلام-لسیت-منصوبات-غیک-و-گلدشت'>استعلام  لسیت منصوبات غیک و گلدشت  / استعلام ,استعلام  لسیت منصوبات غیک و گلدشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185744/استعلام-16-عدد-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام  16 عدد تلویزیون سامسونگ / استعلام,  16 عدد تلویزیون سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185756/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاههای--'>مناقصه واگذاری آزمایشگاههای... / مناقصه ، مناقصه واگذاری آزمایشگاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185770/استعلام-نیمکت-3-نفره-فلزی'>استعلام نیمکت 3 نفره فلزی / استعلام, نیمکت 3 نفره فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185784/مناقصه-تکمیل-حسینیه-ها'>مناقصه تکمیل حسینیه ها  / مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل حسینیه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185798/مناقصه-تهیه-پلی-آلومینیوم-کلراید'>مناقصه تهیه پلی آلومینیوم کلراید / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه پلی آلومینیوم کلراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185810/مناقصه-خرید-7500-کیلوگرم-الیاف-امنیتی-نامرئی'>مناقصه خرید 7500 کیلوگرم الیاف امنیتی نامرئی  / مناقصه ، مناقصه خرید 7500 کیلوگرم الیاف امنیتی نامرئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185786/مزایده-خانه-ویلایی-مساحت-59-متر'>مزایده خانه ویلایی مساحت 59 متر  / مزایده,مزایده خانه ویلایی مساحت 59 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185175/فراخوان-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-7-دستگاه-ساختمان-های-تابعه'>فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات 7 دستگاه ساختمان های تابعه  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات 7 دستگاه ساختمان های تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185192/استعلام-خرید-یخچال-و-جاروبرقی'>استعلام خرید یخچال و جاروبرقی / استعلام, خرید یخچال و جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185209/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستا--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185223/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ / استعلام, استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185238/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185251/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل  / استعلام  , استعلام رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185265/استعلام-کاه-گندم-وجو'>استعلام کاه گندم وجو  / استعلام , استعلام کاه گندم وجو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185278/استعلام-مانیتور-ال-ای-دی'>استعلام مانیتور ال ای دی  / استعلام, استعلام مانیتور ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185293/استعلام-جاروبرقی-خوابیده'>استعلام جاروبرقی خوابیده  / استعلام,استعلام جاروبرقی خوابیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185306/استعلام-دستگاه-آبسرد-کن-مخزن-دار-زاگرس'>استعلام دستگاه آبسرد کن مخزن دار زاگرس  / استعلام, استعلام دستگاه آبسرد کن مخزن دار زاگرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184564/مزایده-پلاک-ثبتی-85001-فرعی-از-4-اصلی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 85001 فرعی از 4 اصلی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 85001 فرعی از 4 اصلی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184581/مزایده-2-سهم-مشاع-از-12-سهم-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-198-3متر'>مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 198.3متر / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 198.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184616/مزایده-ملک-مساحت-300-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 300 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184660/مزایده-اموال-توقیف-شده'>مزایده اموال توقیف شده / مزایده, مزایده اموال توقیف شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184700/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184740/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184778/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-160-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 160.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184827/مزایده-پانزده-(15)-راس-گاو-غیر-آبستن-غیر-اقتصادی--'>مزایده پانزده (15) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی... / مزایده, مزایده پانزده (15) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184858/مزایده-ملک-مسکونی-شماره-7954-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی شماره 7954 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی شماره 7954 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184908/مزایده-خودرو-زانتیا-مدل-85'> مزایده خودرو زانتیا مدل 85 / مزایده،  مزایده خودرو زانتیا مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184951/مزایده-ملک-مساحت-210-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 210 متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت 210 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184986/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185037/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-24-مریوان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 24 مریوان نوبت اول  / مزایده،مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 24 مریوان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185063/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمین-های-مسکونی'>مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185102/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سه-باب-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره سه باب واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره سه باب واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185141/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-9-باب-واحد-تجاری'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 9 باب واحد تجاری  / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری تعداد 9 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185183/مزایده-سهام-شامل-یک-قطعه-زمین-مساحت-4600متر-مرحله-دوم'> مزایده سهام شامل یک قطعه زمین مساحت 4600متر مرحله دوم  / مزایده, مزایده سهام شامل یک قطعه زمین مساحت 4600متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185246/مزایده-فروش-تعداد-17-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 17 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 17 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185321/استعلام-لایه-برداری--'>استعلام لایه برداری ... / استعلام , استعلام لایه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185325/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-180-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185337/استعلام-مرمت-80-قلم-سی-فرهنگی'>استعلام  مرمت 80 قلم سی فرهنگی  / استعلام,استعلام  مرمت 80 قلم سی فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185349/فراخوان-امور-تشریفات-و-پذیرایی'>فراخوان امور تشریفات و پذیرایی  / فراخوان ، فراخوان امور تشریفات و پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185363/استعلام-یخچال-ویترینی'>استعلام یخچال ویترینی  / استعلام , استعلام یخچال ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185377/استعلام-خرید-پهنای-باند-اختصاصی-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت / استعلام , استعلام خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185390/آگهی-تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-اصلاح-ورودی'>آگهی تجدید فراخوان عملیات اجرایی اصلاح ورودی  / آگهی تجدید فراخوان , آگهی تجدید فراخوان عملیات اجرایی اصلاح ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185402/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185417/استعلام-دیتا-پرژکتور'>استعلام دیتا پرژکتور  / استعلام, استعلام دیتا پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185239/استعلام-جارو-برقی'>استعلام جارو برقی / استعلام, استعلام جارو برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185252/استعلام-قطعات-یدکی-مربوط-به-فرستنده-رادیویی'>استعلام قطعات یدکی مربوط به فرستنده رادیویی / استعلام, استعلام قطعات یدکی مربوط به فرستنده رادیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185266/استعلام-خرید-لوازم-اداری-میز-و-صندلی-و-کمد--'>استعلام خرید لوازم اداری میز و صندلی و کمد ... / استعلام, استعلام خرید لوازم اداری میز و صندلی و کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185280/استعلام-یک-دستگاه-آسانسور-بیماربر'>استعلام یک دستگاه آسانسور بیماربر  / استعلام, استعلام یک دستگاه آسانسور بیماربر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185294/استعلام-قراردادکارگران-شرکتی'>استعلام قراردادکارگران شرکتی  / استعلام, استعلام  قراردادکارگران شرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185307/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام,استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184565/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-مساحت-عرصه-54-متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل مساحت عرصه 54 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل مساحت عرصه 54 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184582/مزایده-خودرو-سواری-دوو-سی-یلو'>مزایده خودرو سواری دوو سی یلو / مزایده, مزایده خودرو سواری دوو سی یلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184620/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-540متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 540متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 540متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184661/مزایده-فروش-گاو-ذبح-شده-و-حذف-زنده-اضطراری'>مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده,مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184702/مزایده-یخچال-فر-گاز-استیل--ماشین-ظرفشویی-و--'>مزایده  یخچال- فر گاز استیل -  ماشین ظرفشویی و ...  / مزایده, مزایده  یخچال- فر گاز استیل -  ماشین ظرفشویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184741/مزایده-آپارتمان-مساحت-43-74متر'>مزایده آپارتمان مساحت 43.74متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 43.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184791/مزایده-فروش-سرویس-مبلمان-هفت-نفره-چوبی'>مزایده فروش سرویس مبلمان هفت نفره چوبی / مزایده , مزایده فروش سرویس مبلمان هفت نفره چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184829/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-1541-95متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 1541.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه مساحت 1541.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184867/مزایده-ملک-بخش-دو-اهواز'>مزایده ملک بخش دو اهواز  / مزایده,مزایده ملک بخش دو اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184910/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش  / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین تراش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184953/مزایده-واگذاری-بازار-موبایل-و-رایانه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بازار موبایل و رایانه  نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بازار موبایل و رایانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184987/مزایده-سهام--نوبت-دوم'>مزایده سهام - نوبت دوم  / مزایده, مزایده سهام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185039/فراخوان-مجریان-و-سرمایه-گذاران-طرحهای-منابع-طبیعی'>فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی  / آگهی فراخوان , فراخوان مجریان و سرمایه گذاران طرحهای منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185068/مزایده-اجاره-مجموعه-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مجموعه سالن ورزشی نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه سالن ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185103/تمدید-مزایده-سواری-پژو-پارس'>تمدید مزایده سواری پژو پارس / تمدید مزایده ، تمدید مزایده سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185143/مزایده-فروش-ملکی-فضای-طبقه-اول-واحدهای-تجاری-چایخانه-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملکی فضای طبقه اول واحدهای تجاری چایخانه نوبت دوم  / مزایده فروش ملکی فضای طبقه اول واحدهای تجاری چایخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185189/مزایده-دریچه-مخصوص-قالب-گیری---'>مزایده دریچه مخصوص قالب گیری .... / مزایده, مزایده دریچه مخصوص قالب گیری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185253/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185323/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام, مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185326/مزایده-کت-پسرانه--'>مزایده کت پسرانه.... / مزایده, مزایده کت پسرانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185338/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات .... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185350/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185364/استعلام-پی-وی-سی-کردن-پنجره-بجای-شیشه'>استعلام پی وی سی کردن پنجره بجای شیشه / استعلام, استعلام پی وی سی کردن پنجره بجای شیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185378/استعلام-یخچال-9-فوت--'>استعلام یخچال 9 فوت ... / استعلام,استعلام یخچال 9 فوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185391/استعلام-تکمیل-و-به-روزرسانی-اطلاعات-سامانه'>استعلام تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه / استعلام, استعلام تکمیل و به روزرسانی اطلاعات سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185404/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین-و---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات کنتورخوانی، و توزیع صورتحساب مشترکین و ... ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات کنتورخوانی، و توزیع صورتحساب مشترکین و ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185418/استعلام-پنجره-دوجداره-UPVC'>استعلام پنجره دوجداره UPVC / استعلام, استعلام پنجره دوجداره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185431/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185435/مزایده-فروش-تاکسی-سمند'>مزایده فروش تاکسی سمند  / مزایده , مزایده فروش تاکسی سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185446/استعلام-ماست-100-گرمی'>استعلام ماست 100 گرمی / استعلام , استعلام ماست 100 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185460/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185473/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری  / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185489/استعلام-تعمیرات-کلی-ساختمان'>استعلام تعمیرات کلی ساختمان / استعلام, استعلام تعمیرات کلی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185504/استعلام-بهسازی-انبار--'>استعلام بهسازی انبار ... / استعلام , استعلام بهسازی انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185157/استعلام-تعمیر-مرمت-ابنیه-تاریخی'>استعلام تعمیر مرمت ابنیه تاریخی / استعلام ,استعلام تعمیر مرمت ابنیه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185174/استعلام-کاندوم-شیت'>استعلام کاندوم شیت / استعلام,استعلام کاندوم شیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185191/استعلام-شیر-پروانه-ای-کلوپ--شیر-هوا'>استعلام شیر پروانه ای کلوپ ، شیر هوا / استعلام,استعلام شیر پروانه ای کلوپ ، شیر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185207/استعلام-دیتا-پروژکتور--'>استعلام دیتا پروژکتور ... / استعلام , استعلام دیتا پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185221/استعلام-سیم-بکسل-آسانسور'>استعلام سیم بکسل آسانسور / استعلام,استعلام سیم بکسل آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185237/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-چراغ-های-چشمک-زن'>استعلام تهیه نصب و راه اندازی چراغ های چشمک زن / استعلام , استعلام تهیه نصب و راه اندازی چراغ های چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185250/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام, تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185264/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185277/استعلام-لوازم-مصرفی-بیمارستان'>استعلام لوازم مصرفی بیمارستان / استعلام, استعلام لوازم مصرفی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185292/استعلام-بهسازی-مسیر--'>استعلام بهسازی مسیر ... / استعلام , استعلام بهسازی مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185305/استعلام-تلویزیون-43-اینج'>استعلام تلویزیون 43 اینج / استعلام, استعلام تلویزیون 43 اینج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184563/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-1173-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره ثبتی 1173 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 1173 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184580/تجدید-مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودروی-قابل-شماره-گذاری'>تجدید مزایده فروش سه دستگاه خودروی قابل شماره گذاری / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش سه دستگاه خودروی قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184611/مزایده-سه-قطعه-زمین-شماره-بیست-و-پنج'>مزایده سه قطعه زمین شماره بیست و پنج / مزایده,مزایده سه قطعه زمین شماره بیست و پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184658/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-132-23متر-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 132.23متر قطعه چهار تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 132.23متر قطعه چهار تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184699/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-121-8متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 121.8متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 121.8متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184738/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-1-381-نوبت-دوم-تجدید'>مزایده ملک به شماره پلاک 1/381 نوبت دوم تجدید / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 1/381 نوبت دوم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184777/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG   نوبت دوم / آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری جایگاه CNG    نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184824/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-4960متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 4960متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 4960متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184857/مزایده-تراکتور'>مزایده تراکتور  / مزایده , مزایده تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184905/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-441-51متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی مساحت 441.51متر نوبت اول / مزایده، مزایده ملک مسکونی مساحت 441.51متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184950/اصلاحیه-مزایده-فروش-هفت-دستگاه-خودرو-سواری'>اصلاحیه مزایده فروش هفت دستگاه خودرو سواری / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه مزایده فروش هفت دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184983/مزایده-سرقفلی-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-متر'>مزایده سرقفلی یک قطعه زمین مساحت 700 متر  / مزایده،مزایده سرقفلی یک قطعه زمین مساحت 700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185029/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-3205-فرعی-بخش-یک-حومه-کرمانشاه'>مزایده پلاک ثبتی شماره 3205 فرعی بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده،مزایده پلاک ثبتی شماره 3205 فرعی بخش یک حومه کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185058/مزایده-فروش-یکدستگاه-کیبورد-PATO-و-یک-عدد-رقص-نور-رباط'>مزایده فروش یکدستگاه کیبورد PATO و یک عدد رقص نور رباط / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کیبورد PATO و یک عدد رقص نور رباط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185098/مزایده-مقادیری-وسایل-پرده-و-خرازی'>مزایده مقادیری وسایل پرده و خرازی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مقادیری وسایل پرده و خرازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185139/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-179-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 179.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 179.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185182/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-بار-دوم'>مزایده اجاره یک باب غرفه- بار دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب غرفه - بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185236/مزایده-ششدانگ-پلاک-18-91-اصلی-بخش-5-زنجان'>مزایده ششدانگ پلاک 18/91 اصلی بخش 5 زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 18/91 اصلی بخش 5 زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185320/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت / استعلام,استعلام اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185322/مزایده-سمند'>مزایده سمند  / مزایده , مزایده سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185336/مناقصه-اصلاح-زیر-سازی-و-تهیه--حمل-و-اجرای-کفپوش-دو-و-میدانی(-تارتان-)'>مناقصه اصلاح زیر سازی و تهیه ، حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی( تارتان ) / مناقصه , مناقصه اصلاح زیر سازی و تهیه ، حمل و اجرای کفپوش دو و میدانی( تارتان )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185348/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185361/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-مرمت-موزه'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه مرمت موزه  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه مرمت موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185376/استعلام-خرید-الکتروموتور-شناور-پمپ-شناور'>استعلام  خرید الکتروموتور شناور، پمپ شناور / استعلام, استعلام  خرید الکتروموتور شناور، پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185389/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستا--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185401/استعلام-تعمیر-و-سرویس-سیستم-حفاظتی--'>استعلام تعمیر و سرویس سیستم حفاظتی... / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس سیستم حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185415/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام  تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام  تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185451/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185464/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185466/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185478/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185493/استعلام-بازسازی-و-لایروبی-استخر'>استعلام بازسازی و لایروبی استخر / استعلام , استعلام بازسازی و لایروبی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185508/استعلام-لامپ-مهتابی-ال-ای-دی'>استعلام لامپ مهتابی ال ای دی / استعلام, استعلام لامپ مهتابی ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185523/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام , استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185536/استعلام-خرید-تایر-نسکن'>استعلام خرید تایر نسکن  / استعلام, استعلام خرید تایر نسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185537/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-264متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 264متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 264متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185549/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام, تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185563/استعلام-مبارزه-با-افات-عمومی-و-خصوصی-سن-و-ملخ'>استعلام مبارزه با افات عمومی و خصوصی سن و ملخ  / استعلام,استعلام مبارزه با افات عمومی و خصوصی سن و ملخ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185575/استعلام-کاسه-نمد--مارک-SAM-JUNG'>استعلام کاسه نمد - مارک SAM JUNG  / استعلام , استعلام کاسه نمد - مارک SAM JUNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185587/استعلام-سیستم-نوبت-دهی-صف-انتظار'>استعلام سیستم نوبت دهی صف انتظار / استعلام, سیستم نوبت دهی صف انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185599/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185612/استعلام-آسانسور-کششی-مسافربر-6-نفره--'>استعلام آسانسور کششی مسافربر 6 نفره... / استعلام, استعلام آسانسور کششی مسافربر 6 نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185626/استعلام-فضاسازی-سوله-آموزشی'>استعلام فضاسازی سوله آموزشی  / استعلام , استعلام فضاسازی سوله آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185640/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی / استعلام,استعلام میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185652/استعلام-اقلام-تاسیسات'>استعلام اقلام تاسیسات  / استعلام , استعلام اقلام تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185664/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید--'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید ... / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185677/مناقصه-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-300-انشعاب-پلی-اتیلن--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب 300 انشعاب پلی اتیلن... (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب 300 انشعاب پلی اتیلن... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185689/استعلام-خرید-4-ردیف-شبکه-سرند'>استعلام خرید 4 ردیف شبکه سرند / استعلام,استعلام خرید 4 ردیف شبکه سرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185701/استعلام-​کارت-لوپ-سیستم-اعلام-حریق-با-مارک-gent'>استعلام ​کارت لوپ سیستم اعلام حریق با مارک gent / استعلام, استعلام ​کارت لوپ سیستم اعلام حریق با مارک gent</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185713/استعلام-الکترو-پمپ-آب-و-روغن'>استعلام الکترو پمپ آب و روغن  / استعلام, استعلام الکترو پمپ آب و روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185727/استعلام-تلویزیون-55-اینچ-LG'>استعلام تلویزیون 55 اینچ LG  / استعلام, تلویزیون 55 اینچ LG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185739/استعلام-نیروی-خدماتی-جهت-انجام-امور-تنظیفات'>استعلام نیروی خدماتی جهت انجام امور تنظیفات / استعلام, نیروی خدماتی جهت انجام امور تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185752/استعلام-عملیات-تعمیر-و-مرمت-سردهنه-های-آبگیری'>استعلام عملیات تعمیر و مرمت سردهنه های آبگیری / استعلام, استعلام عملیات تعمیر و مرمت سردهنه های آبگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185762/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-مساحت-5383-متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 5383 متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 5383 متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185765/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-آسفالت-محور-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185780/مناقصه-احداث-کانال-با-دیواره-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال با دیواره بتنی...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث کانال با دیواره بتنی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185794/مناقصه-عمومی-پرینتر'>مناقصه عمومی پرینتر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185806/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185085/مناقصه-اجرای-سایت-دفن-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سایت دفن زباله نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سایت دفن زباله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185101/مناقصه-پیاده-روسازی-سطح-معابر-97-03-31'>مناقصه پیاده روسازی سطح معابر- 97.03.31 / مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه پیاده روسازی سطح معابر- 97.03.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185117/مناقصه-اجرای-طرح-ایمن-سازی-و-روسازی-بلوار--'>مناقصه اجرای طرح ایمن سازی و روسازی بلوار ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح ایمن سازی و روسازی بلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185135/استعلام-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-افلاین'>استعلام یک دستگاه ذخیره ساز افلاین  / استعلام, یک دستگاه ذخیره ساز افلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185153/استعلام-سم-پاشی--'>استعلام سم پاشی ... / استعلام , استعلام سم پاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185169/استعلام-کلیه-موارد-درخواستی-مطابق-با-درخواست-اولیه--'>استعلام کلیه موارد درخواستی مطابق با درخواست اولیه... / استعلام,کلیه موارد درخواستی مطابق با درخواست اولیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185186/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر  / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185202/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185217/استعلام-تهیه-و-چاپ-کتاب'>استعلام تهیه و چاپ کتاب / استعلام,تهیه و چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185231/استعلام-تراشکاری-و-فرز-کاری'>استعلام  تراشکاری و فرز کاری / استعلام, استعلام  تراشکاری و فرز کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185245/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185259/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی--'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ... / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185272/استعلام-فعالیت-های-معماری'>استعلام فعالیت های معماری  / استعلام,استعلام فعالیت های معماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185286/استعلام-آسانسور-مسافر-بر-کششی'>استعلام آسانسور مسافر بر کششی  / استعلام ,استعلام آسانسور مسافر بر کششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185300/استعلام-انجام-تعمیرات--خرید-اداره-ثبت-احوال'>استعلام انجام تعمیرات ، خرید اداره ثبت احوال / استعلام , استعلام انجام تعمیرات ، خرید اداره ثبت احوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184574/مزایده-یک-جام-مینا-کاری--'>مزایده یک جام مینا کاری... / مزایده, مزایده یک جام مینا کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184603/مزایده-ملک-شماره-21-1634-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره 21/1634 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 21/1634 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184641/مزایده-واگذاری-اجاره-اماکن-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره اماکن نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره اماکن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184688/مزایده-دستگاه-تزریق-چسب-شیشه-های-دو-جدار'>مزایده دستگاه تزریق چسب شیشه های دو جدار  / مزایده، مزایده دستگاه تزریق چسب شیشه های دو جدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184720/مزایده-فروش-136-مترمربع-عرصه-حاصل-از-پیشروی-به-معبر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 136 مترمربع عرصه حاصل از پیشروی به معبر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 136 مترمربع عرصه حاصل از پیشروی به معبر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184763/مزایده-320-جفت-کفش-مردانه'>مزایده  320 جفت کفش مردانه / مزایده, مزایده  320 جفت کفش مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184810/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-کاربری-زراعی-مرحله-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه کاربری زراعی مرحله دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه کاربری زراعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184847/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-تعداد-6-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری تعداد 6 جایگاه CNG / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری تعداد 6 جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184896/مزایده-واگذاری-تاکسی-بیسیم'> مزایده واگذاری تاکسی بیسیم  / مزایده,  مزایده واگذاری تاکسی بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184931/مزایده-آپارتمان-مساحت-87-10متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 87.10متر نوبت دوم  / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 87.10متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184969/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-121-57متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 121.57متر / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 121.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185013/مزایده-دستگاه-چین-کن-فیلتر-پژو-با-نوار-نقاله-و-دستگاه-برق-و--'>مزایده دستگاه چین کن فیلتر پژو با نوار نقاله و دستگاه برق  و ... / مزایده, مزایده دستگاه چین کن فیلتر پژو با نوار نقاله و دستگاه برق  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185052/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیونت-زباله-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کامیونت زباله- نوبت اول چاپ دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیونت زباله- نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185084/مزایده-فروش-4-دستگاه-خودروی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش 4 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز  / مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده فروش 4 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185127/آگهی-تجدید-مزایده-فروش-دوچرخه'>آگهی تجدید مزایده فروش دوچرخه / آگهی تجدید مزایده , فروش آگهی تجدید فروش دوچرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185168/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-240-متر-تجدید'>مزایده فروش قطعه زمین مسکونی مساحت 240 متر تجدید / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مسکونی مساحت 240 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185216/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-پلاک-27-فرعی-97-3-30'>مزایده ششدانگ عمارت و پلاک 27 فرعی 97.3.30 / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و پلاک 27 فرعی 97.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185302/مزایده-ششدانگ-پلاک-12-هزار-و-هشتصد-و-18-فرعی-از-سه-هزار-و-یکصد-و-پنجاه-و-پنج-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 12 هزار و هشتصد و 18 فرعی از سه هزار و یکصد و پنجاه و پنج اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 12 هزار و هشتصد و 18 فرعی از سه هزار و یکصد و پنجاه و پنج اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185315/استعلام-کولر-گازی-lg-پنجره-ای-18000'>استعلام کولر گازی lg پنجره ای 18000  / استعلام,استعلام کولر گازی lg پنجره ای 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185331/استعلام-خودرو-جهت-انجام-امور-سرویس-پرسنل'>استعلام خودرو جهت انجام امور سرویس پرسنل  / استعلام, استعلام خودرو جهت انجام امور سرویس پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185344/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185357/استعلام-انجام-سند-پلاست-و-رفع-پوسیدگی'>استعلام انجام سند پلاست و رفع پوسیدگی  / استعلام, استعلام انجام سند پلاست و رفع پوسیدگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185430/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185434/مزایده-ششدانگ-پلاک-3576-فرعی-بخش-8-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک 3576 فرعی بخش 8 یزد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3576 فرعی بخش 8 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185445/فراخوان-استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره-روانشناسی'>فراخوان استعلام  قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185458/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر  / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185472/استعلام-تجهیزات-باغبانی'>استعلام تجهیزات باغبانی / استعلام, استعلام تجهیزات باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185488/استعلام-خرید400-عدد-مقره-سوزنی-سیلیکونی'>استعلام خرید400 عدد  مقره سوزنی سیلیکونی / استعلام, استعلام خرید400 عدد  مقره سوزنی سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185502/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185503/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قدمت-سی-سال-132متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قدمت سی سال 132متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قدمت سی سال 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185517/استعلام-انجام-تکمیل-دیوار-ساحلی--'>استعلام انجام تکمیل دیوار ساحلی... / استعلام,انجام تکمیل دیوار ساحلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185531/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185544/استعلام-اسکنر-مایکروتک'>استعلام  اسکنر مایکروتک / استعلام, استعلام  اسکنر مایکروتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185557/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185570/استعلام-سم-پاشی-علیه-سن-غلات'>استعلام سم پاشی علیه سن غلات / استعلام , استعلام سم پاشی علیه سن غلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185582/استعلام-برگزاری-کلاسهای-آموزشی-و-ترویجی'>استعلام برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی / استعلام,برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185594/استعلام-شافت'>استعلام شافت  / استعلام , استعلام شافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185607/استعلام-خرید-200-عدد-دستک-6-سانتی-تیر-سیمانی'>استعلام خرید 200 عدد دستک 6 سانتی تیر سیمانی / استعلام,استعلام خرید 200 عدد دستک 6 سانتی تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185621/استعلام-انجام-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-نصب-آلاچیق'>استعلام انجام تهیه مصالح و ساخت و نصب آلاچیق / استعلام, استعلام انجام تهیه مصالح و ساخت و نصب آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185633/استعلام-لوله-ژل-اکتیویتور'>استعلام لوله ژل اکتیویتور  / استعلام لوله ژل اکتیویتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185636/مزایده-اجاره-زمین-جهت-احداث-دستگاه-ترامپولین'>مزایده اجاره زمین جهت احداث دستگاه ترامپولین / مزایده, مزایده اجاره زمین جهت احداث دستگاه ترامپولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185647/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185659/استعلام-احداث-کانال-بتنی-آبرسانی'>استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی  / استعلام, احداث کانال بتنی آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185672/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-هنرستان-ها'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی هنرستان ها / استعلام , استعلام خرید تجهیزات آموزشی هنرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185684/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستاها--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاها ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185696/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, استعلام خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185708/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185721/استعلام-اقلام-صنایع-غذایی--'>استعلام اقلام صنایع غذایی ... / استعلام , استعلام اقلام صنایع غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185734/استعلام-خرید-یک-ست-کامل-دستگاه-مورسیلاتور'>استعلام خرید یک ست کامل دستگاه مورسیلاتور / استعلام ,استعلام خرید یک ست کامل دستگاه مورسیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185747/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب / استعلام,ماشین حساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185759/استعلام-درایور-زیمنس'>استعلام درایور زیمنس / استعلام, درایور زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185773/استعلام-اجرای-موتورخانه'>استعلام اجرای موتورخانه / استعلام, اجرای موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185789/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودروی-سواری--'>استعلام تامین یک دستگاه خودروی سواری... / استعلام,تامین یک دستگاه خودروی سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185801/استعلام-استانداردسازی-و-ایجاد-تاسیسات-گرمایشی-مدرسه-استثنائی--'>استعلام استانداردسازی و ایجاد تاسیسات گرمایشی مدرسه استثنائی ... / استعلام, استانداردسازی و ایجاد تاسیسات گرمایشی مدرسه استثنائی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185813/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات-چدنی'>استعلام شیرآلات و اتصالات چدنی / استعلام, استعلام شیرآلات و اتصالات چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185509/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-118-95متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 118.95متر   / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 118.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185518/استعلام-احداث-کانال-بتنی-آبرسانی'>استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185532/استعلام-پروتئین-هیدرولیزات'>استعلام پروتئین هیدرولیزات  / استعلام,استعلام پروتئین هیدرولیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185545/استعلام-اقلام-مارک-و--'>استعلام اقلام مارک و ... / استعلام , استعلام اقلام مارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185558/استعلام-باطری-ups-آمپر'>استعلام باطری ups  آمپر  / استعلام, استعلام باطری ups  آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185571/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-کارگاه-کشاورزی'>استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه کشاورزی / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز کارگاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185583/استعلام-خرید-لوازم-شبکه-آب'>استعلام خرید لوازم شبکه آب / استعلام, ​استعلام خرید لوازم شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185595/استعلام-دستگاه-جوش'>استعلام دستگاه جوش  / استعلام, استعلام دستگاه جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185608/استعلام-قطعات-یدکی-پنوماتیک'>استعلام قطعات یدکی پنوماتیک / استعلام , استعلام قطعات یدکی پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185622/استعلام-زیرسازی-معابر-سطح-کشور'>استعلام زیرسازی معابر سطح کشور  / استعلام,استعلام زیرسازی معابر سطح کشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185634/استعلام-​فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام ​فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام, استعلام ​فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185648/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185660/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام چاپگر لیزری  / استعلام,استعلام چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185665/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1377-سفید-رنگ'>مزایده  یک دستگاه خودرو پراید مدل 1377 سفید رنگ / آگهی مزایده ,مزایده  یک دستگاه خودرو پراید مدل 1377 سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185673/استعلام-گوشت-برزیلی-سردست-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله  / استعلام, گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185685/استعلام-تریبون-استاندارد-از-ام-دی-اف'>استعلام تریبون استاندارد از ام دی اف / استعلام , استعلام تریبون استاندارد از ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185697/استعلام-بهاء-مناقصه-واحدهای-سی-اس-آر--رخشویخانه--'>استعلام بهاء مناقصه واحدهای سی اس آر ، رخشویخانه... / آگهی استعلام بهاء مناقصه , استعلام بهاء مناقصه واحدهای سی اس آر ، رخشویخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185709/استعلام-تعمیر-و-ایمن-سازی-صندوق-صدقات'>استعلام تعمیر و ایمن سازی صندوق صدقات / استعلام, تعمیر و ایمن سازی صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185722/استعلام-الکتروپمپ-در-تیپ-های-مختلف'>استعلام الکتروپمپ در تیپ های مختلف / استعلام الکتروپمپ در تیپ های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185735/استعلام-لوازم-مصرفی-در-ایستگاههای-آب--'>استعلام لوازم مصرفی در ایستگاههای آب... / استعلام,لوازم مصرفی در ایستگاههای آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185748/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام,استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185760/مناقصات-تجهیزات-چوب-کتابخانه'>مناقصات تجهیزات چوب کتابخانه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصات تجهیزات چوب کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185774/استعلام-کاغذ-تحریر-کپی'>استعلام کاغذ تحریر کپی / استعلام, استعلام کاغذ تحریر کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185790/استعلام-پرده-کرکره-و-موکت-مصور-پارکت-و-فرش'>استعلام پرده کرکره و موکت مصور پارکت و فرش / استعلام, پرده کرکره و موکت مصور پارکت و فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185802/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام,استعلام فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185814/مناقصه-خرید-150-تن-مواد-شیمیایی'>مناقصه خرید 150 تن مواد شیمیایی / مناقصه ،مناقصه خرید 150 تن مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185422/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-سیصد-متر-بخش-هشت-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت سیصد متر بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185429/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام,تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185444/استعلام-خرید-جاروبرقی-صنعتی'>استعلام خرید جاروبرقی صنعتی / استعلام, استعلام خرید جاروبرقی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185457/استعلام-خرید-یک-ست-لیپوساکشن'>استعلام خرید یک ست لیپوساکشن / استعلام , استعلام خرید یک ست لیپوساکشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185471/استعلام-بارگیری-و-حمل-نخاله'>استعلام بارگیری و حمل نخاله  / استعلام,  استعلام بارگیری و حمل نخاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185487/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185500/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ویدئو-مدیا'>استعلام خرید یک دستگاه ویدئو مدیا / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه ویدئو مدیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185501/مزایده-واگذاری-جایگاه-سی-ان-جی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185515/استعلام-زنجیر-4-رشته'>استعلام زنجیر 4 رشته / استعلام , استعلام زنجیر 4 رشته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185530/استعلام-عملیات-مرمت--'>استعلام عملیات مرمت ... / استعلام , استعلام عملیات مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185543/استعلام-سارفوسپت-کوییک--'>استعلام سارفوسپت کوییک... / استعلام, استعلام سارفوسپت کوییک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185556/استعلام-در-اتوماتیک-جک-درب-بازکن--'>استعلام در اتوماتیک، جک درب بازکن... / استعلام, استعلام در اتوماتیک، جک درب بازکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185569/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185581/استعلام-تجهیزات-hsee'>استعلام  تجهیزات hsee / استعلام, استعلام  تجهیزات hsee</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185593/استعلام-احداث-تعمیرات-و-تکمیل-بنا--'>استعلام احداث، تعمیرات و تکمیل بنا... / استعلام,احداث، تعمیرات و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185605/استعلام-ابزارهای-اندازه-گیری'>استعلام ابزارهای اندازه گیری  / استعلام, استعلام ابزارهای اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185620/استعلام-آبگرمکن-ایستاده-گازی'>استعلام آبگرمکن ایستاده گازی / استعلام, آبگرمکن ایستاده گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185632/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185635/مزایده-ششدانگ-پلاک-1910-فرعی-با-قدمت-4-سال'>مزایده ششدانگ پلاک 1910 فرعی با قدمت 4 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1910 فرعی با قدمت 4 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185646/استعلام-پروژه-مطالعه-و-طراحی--'>استعلام پروژه مطالعه و طراحی ... / استعلام, استعلام پروژه مطالعه و طراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185658/استعلام-آشکارساز-شعله-انکودر-ترانسمیتر'>استعلام آشکارساز شعله انکودر ترانسمیتر / استعلام, استعلام آشکارساز شعله انکودر ترانسمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185671/استعلام-خرید-میز-اداری-تعداد-55-عدد--'>استعلام خرید میز اداری تعداد 55 عدد... / استعلام,خرید میز اداری تعداد 55 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185683/استعلام-ماشین-حساب-و--'>استعلام ماشین حساب  و ... / استعلام, استعلام ماشین حساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185695/مناقصه-فراخوان-تجدید-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-شبکه-بهداشت'>مناقصه فراخوان تجدید تهیه و طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت  / مناقصه فراخوان تجدید تهیه و طبخ و توزیع غذای شبکه بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185707/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام , استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185720/استعلام-لجن-کش-و-کفکش-و-الکتروپمپ'>استعلام  لجن کش و کفکش و الکتروپمپ / استعلام, لجن کش و کفکش و الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185733/استعلام-تلویزیون-43-اینچ-ال-جی'>استعلام تلویزیون 43 اینچ ال جی  / استعلام, استعلام تلویزیون 43 اینچ ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185746/استعلام-کیک-و-بیسکویت'>استعلام کیک و بیسکویت  / استعلام, کیک و بیسکویت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185758/استعلام-اجرای-پارتیشن-بندی-دو-جداره-تمام-ام-دی-اف-اتاق-های-جدید--'>استعلام  اجرای پارتیشن بندی دو جداره تمام ام دی اف اتاق های جدید .. / استعلام, اجرای پارتیشن بندی دو جداره تمام ام دی اف اتاق های جدید ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185772/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-متصدیان-ایستگاههای-سنجش'>مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای سنجش  / مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاههای سنجش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185788/استعلام-100-عدد-مانیتور-20-اینچ'>استعلام 100 عدد مانیتور 20 اینچ / استعلام, 100 عدد مانیتور 20 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185800/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-دستگاهها-و-نصب-نگهداری-و--'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و دستگاهها و نصب، نگهداری و... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه مصالح و دستگاهها و نصب، نگهداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185812/استعلام-احداث-خط-انتقال-برق-و--'>استعلام احداث خط انتقال برق و.... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال برق و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185201/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی / مناقصه , مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185215/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185230/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست... / استعلام, استعلام جمع آوری پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185244/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام,تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185258/استعلام-لوله-فولادی-5-اینچ'>استعلام لوله فولادی 5 اینچ  / استعلام,استعلام لوله فولادی 5 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185271/استعلام-وسایل-گرافیک'>استعلام  وسایل گرافیک / استعلام,استعلام  وسایل گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185285/استعلام-خرید-دستگاه-های-آزمایشگاهی'>استعلام خرید دستگاه های آزمایشگاهی / استعلام, استعلام خرید دستگاه های آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185299/استعلام-قنات-عمیدیه-احیاء-لایروبی-و-ریزش-کالری-و-بغل-تراشی'>استعلام قنات عمیدیه احیاء لایروبی و ریزش کالری و بغل تراشی / استعلام, استعلام قنات عمیدیه احیاء لایروبی و ریزش کالری و بغل تراشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185314/استعلام-پنجره-دو-جداره-upvc'>استعلام پنجره دو جداره upvc / استعلام,استعلام پنجره دو جداره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184573/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-زیرزمین-مساحت-135-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه زیرزمین مساحت 135.21متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه زیرزمین مساحت 135.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184596/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-164-95متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 164.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 164.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184636/مزایده-ملک-بصورت-آپارتمان-مساحت-78-98متر-نوبت-اول'>مزایده ملک بصورت آپارتمان مساحت 78.98متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بصورت آپارتمان مساحت 78.98متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184684/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-قولنامه-ای-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده یک واحد آپارتمان قولنامه ای مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان قولنامه ای مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184718/مزایده-یک-دستگاه-سورای-سمند-lx'>مزایده یک دستگاه سورای سمند lx  / مزایده, مزایده یک دستگاه سورای سمند lx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184760/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-277-19متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 277.19متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 277.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184803/مزایده-فروش-یکدستگاه-سمند-سواری-مدل-1387'>مزایده فروش یکدستگاه سمند سواری مدل 1387 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سمند سواری مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184844/مزایده-یک-عدد-دستگاه-دیزل-ژنراتور-و--'>مزایده یک عدد دستگاه دیزل ژنراتور و ... / مزایده, مزایده  یک عدد دستگاه دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184888/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-جمعا-224-متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت جمعا 224 متر / مزایده،  مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت جمعا 224 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184930/مزایده-خودرو-مگان'>مزایده خودرو مگان  / مزایده, مزایده  خودرو مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184966/مزایده-یک-دستگاه-گیوتین-برش-ورقهای-آلومینیوم'>مزایده یک دستگاه گیوتین برش ورقهای آلومینیوم / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه گیوتین برش ورقهای آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185007/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-243متر-قطعه-18-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 243متر قطعه 18 تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 243متر قطعه 18 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185051/مزایده-ملک-مساحت-1000-متر'>مزایده ملک مساحت 1000 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185083/مزایده-ششدانگ-پلاک-15-127-اصلی-مساحت-309-08متر'>مزایده ششدانگ پلاک 15/127 اصلی مساحت 309.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15/127 اصلی مساحت 309.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185126/اصلاحیه-سیلو-و-همزن'>اصلاحیه سیلو و همزن  / اصلاحیه مزایده, اصلاحیه سیلو و همزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185162/مزایده-واگذاری-دو-حلقه-پروانه-حفر-چاه'>مزایده واگذاری دو حلقه پروانه حفر چاه  / مزایده , مزایده واگذاری دو حلقه پروانه حفر چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185208/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-5-بجنورد'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 بجنورد  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 بجنورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185290/مزایده-اعیانی-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-120-74متر'>مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 120.74متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 120.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185330/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185343/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185356/استعلام-سر-کابل--'>استعلام سر کابل .. / استعلام ,استعلام سر کابل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185370/مناقصه-خرید--حمل-و-تخلیه-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید ، حمل و تخلیه چمن مصنوعی  / مناقصه خرید ، حمل و تخلیه چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185374/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-805-فرعی-بخش-8-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 805 فرعی بخش 8 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 805 فرعی بخش 8 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185384/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185396/استعلام-تابلو-برق-30kw'>استعلام  تابلو برق 30kw / استعلام, استعلام  تابلو برق 30kw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185410/استعلام-لکه-گیری-و-روکش-راه-روستایی'>استعلام لکه گیری و روکش راه روستایی / استعلام , استعلام لکه گیری و روکش راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185424/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185438/استعلام-مرمت-کاروانسرا'>استعلام مرمت کاروانسرا / استعلام, مرمت کاروانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185452/استعلام-دستمال-کاغذی-توالت--'>استعلام دستمال کاغذی توالت... / استعلام, استعلام دستمال کاغذی توالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185465/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل--'>استعلام تعمیرات اساسی پل... / استعلام,تعمیرات اساسی پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185474/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-116-2متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 116.2متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 116.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185480/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, ​ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185371/استعلام-یک-ست-کامل-دستگاه-CPM--'>استعلام یک ست کامل دستگاه CPM... / استعلام,یک ست کامل دستگاه CPM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185381/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-364-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 364.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 364.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185385/استعلام-یک-ست-کامل-دستگاه-هیستروسکوپ-رزکتوسکوپ'>استعلام یک ست کامل دستگاه هیستروسکوپ-رزکتوسکوپ / استعلام, یک ست کامل دستگاه هیستروسکوپ-رزکتوسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185397/مناقصه-انجام-عملیات-سمپاشی-محوطه-و-ساختمانها'>مناقصه انجام عملیات سمپاشی محوطه و ساختمانها / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات سمپاشی محوطه و ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185411/استعلام-تجهیزات-هنرستانی-رشته-شبکه-نرم-افزار'>استعلام تجهیزات هنرستانی رشته شبکه نرم افزار  / استعلام, تجهیزات هنرستانی رشته شبکه نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185425/استعلام-خرید-فایل-و-صندلی-گردان'>استعلام خرید فایل و صندلی گردان  / استعلام, استعلام خرید فایل و صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185440/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ / استعلام , استعلام سرنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185453/​استعلام-تعمیرات-پانسیون'>​استعلام تعمیرات پانسیون / استعلام, ​استعلام تعمیرات پانسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185467/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185479/مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری'>مزایده واگذاری واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185481/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان-پست'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان پست  / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی ساختمان پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185496/استعلام-تعدیل-شیب-شیروانی'>استعلام تعدیل شیب شیروانی / استعلام, تعدیل شیب شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185511/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام , استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185525/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست  / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185539/استعلام-مانیتورهای-سیستم-اعلام-و-اطلاعات-پرواز'>استعلام مانیتورهای سیستم اعلام و اطلاعات پرواز / استعلام,استعلام مانیتورهای سیستم اعلام و اطلاعات پرواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185551/استعلام-انجام-خدمات-ژئوالتریک'>استعلام انجام خدمات ژئوالتریک / استعلام , استعلام انجام خدمات ژئوالتریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185561/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ملک-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ملک بخش 15 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک بخش 15 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185565/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185577/استعلام-فیلتر-کیسه-ای--'>استعلام فیلتر کیسه ای ... / استعلام, استعلام فیلتر کیسه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185589/استعلام-تجهیزات-هنرستانی-رشته-الکتروتکنیک'>استعلام تجهیزات هنرستانی رشته الکتروتکنیک  / استعلام, تجهیزات هنرستانی رشته الکتروتکنیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185601/استعلام-شرح-لیست-پیوست'>استعلام شرح لیست پیوست  / استعلام, شرح لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185614/استعلام-صنایع-چوب'>استعلام صنایع چوب / استعلام, استعلام صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185628/استعلام-3-جفت-پایه-بدمینتون-چرخ-دار'>استعلام 3 جفت پایه بدمینتون چرخ دار  / استعلام, استعلام  3 جفت پایه بدمینتون چرخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185642/استعلام-ویزیت-دوره-ای-کارکنان-امور-مالیاتی'>استعلام ویزیت دوره ای کارکنان امور مالیاتی / استعلام, ویزیت دوره ای کارکنان امور مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185654/استعلام-باطری-قابل-شارژ-UPS--'>استعلام باطری قابل شارژ UPS... / استعلام, استعلام باطری قابل شارژ UPS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185667/استعلام-پوشال-کولر--شناور'>استعلام پوشال کولر - شناور  / استعلام,استعلام پوشال کولر - شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185679/استعلام-صندلی-گردان-اداری'>استعلام صندلی گردان اداری / استعلام , استعلام صندلی گردان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185691/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--'>استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی... / استعلام,بهسازی و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185703/استعلام-فارسی-بر-کشویی-Dewalt-DWS-780---'>استعلام فارسی بر کشویی Dewalt DWS 780  ... / استعلام , استعلام فارسی بر کشویی Dewalt DWS 780  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185715/استعلام-خرید-آهن-آلات--'>استعلام خرید آهن آلات... / استعلام, استعلام خرید آهن آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185729/استعلام-سیستم-آموزش-KNX-مقدماتی'>استعلام سیستم آموزش KNX مقدماتی / استعلام, سیستم آموزش KNX مقدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185741/استعلام-اینورتور-متصل-به-شبکه--'>استعلام اینورتور متصل به شبکه... / استعلام, استعلام اینورتور متصل به شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185754/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-ازمایشگاهی'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی / استعلام ,استعلام خرید لوازم و تجهیزات ازمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185767/استعلام-فریزر-2-متری-صنعتی'>استعلام  فریزر 2 متری صنعتی / استعلام,  فریزر 2 متری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185776/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری / مزایده عمومی, مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185782/مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-پل-های-یک-دو-سه-نمازگاه'>مناقصه عمومی تعمیرات اساسی پل های یک، دو، سه نمازگاه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید یک دستگاه گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185796/استعلام-ساخت-فیلم-مستند-و--'>استعلام ساخت فیلم مستند و ... / استعلام , استعلام ساخت فیلم مستند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185808/فراخوان-مناقصه-تکمیل-خط-انتقال-فاضلاب'>فراخوان مناقصه تکمیل خط انتقال فاضلاب  / فراخوان مناقصه تکمیل خط انتقال فاضلاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185494/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام، استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185510/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-سامانه-ارتباطات-مردمی-122'>مناقصه انجام کلیه خدمات سامانه ارتباطات مردمی 122 / مناقصه انجام کلیه خدمات سامانه ارتباطات مردمی 122ر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185524/استعلام-دستگاه-کنترلر-unc-با-مارک-RBH'>استعلام دستگاه کنترلر unc با مارک RBH / استعلام , استعلام دستگاه کنترلر unc با مارک RBH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185538/استعلام-جمع-آوری-فعالیت-های-پست'>استعلام جمع آوری فعالیت های پست / استعلام, استعلام جمع آوری فعالیت های پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185550/استعلام-دستگاه-کاغذخردکن--'>استعلام دستگاه کاغذخردکن... / استعلام, استعلام دستگاه کاغذخردکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185552/مزایده-ملک-مساحت-203-71متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 203.71متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 203.71متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185564/استعلام-خرید-2-دستگاه-یو-پی-اس-ups-fr--33series-10-kva'>استعلام خرید 2 دستگاه یو پی اس ups fr - 33series 10 kva / استعلام, استعلام خرید 2 دستگاه یو پی اس ups fr - 33series 10 kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185576/استعلام-رایانه-همراه-نوت-بوک'>استعلام رایانه همراه نوت بوک / استعلام, استعلام رایانه همراه نوت بوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185588/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185600/استعلام-پرینتر-لیزری'>استعلام پرینتر لیزری / استعلام, استعلام پرینتر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185613/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185627/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185641/مناقصه-تهیه-مصالح--حمل-و-اجرای-زیر-سازی-و-خرید'>مناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای زیر سازی و خرید / مناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای زیر سازی و خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185653/فراخوان-خرید-لوله-فایبرگلاس-GRP-مورخ-97-03-31'>فراخوان خرید لوله فایبرگلاس GRP مورخ 97.03.31 / مناقصه, فراخوان خرید لوله فایبرگلاس GRP مورخ 97.03.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185666/استعلام-احداث-جاده-دسترسی--'>استعلام احداث جاده دسترسی ... / استعلام, استعلام احداث جاده دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185678/استعلام-چاپ-کتابچه--'>استعلام چاپ کتابچه... / استعلام, استعلام چاپ کتابچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185690/استعلام-خرید-خدمت-مشاوره-طراحی-و-ارزیابی-کیفی-نقشه-های-ساختمان'>استعلام خرید خدمت مشاوره طراحی و ارزیابی کیفی نقشه های ساختمان / استعلام, استعلام خرید خدمت مشاوره طراحی و ارزیابی کیفی نقشه های ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185702/استعلام-هفت-ردیف-شیر-سوپاپی'>استعلام هفت ردیف شیر سوپاپی  / استعلام, استعلام هفت ردیف شیر سوپاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185714/استعلام-احداث-روشنایی-سه-راهی--'>استعلام احداث روشنایی سه راهی... / استعلام,احداث روشنایی سه راهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185728/استعلام-حفر-چاه-عمیق--'>استعلام حفر چاه عمیق... / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185740/تجدید-مناقصه-تجهیز-هوادهی-مدول-دوم-تصفیه-خانه'>تجدید مناقصه تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185753/مناقصه-لاسنسهای-ستاد-مرکزی-و-معاونت-بهداشتی'>مناقصه لاسنسهای ستاد مرکزی و معاونت بهداشتی / مناقصه لاسنسهای ستاد مرکزی و معاونت بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185766/استعلام-خرید-84-دستگاه-قطع-کننده--'>استعلام خرید 84 دستگاه قطع کننده... / استعلام,خرید 84 دستگاه قطع کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185768/مزایده-فروش-یک-واحد-مرغداری-شهرستان-جویبار-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد مرغداری شهرستان جویبار بصورت نقدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مرغداری شهرستان جویبار بصورت نقدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185781/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185795/استعلام-ارتفاع-سنج-هیدرواستاتیک--گیربکس-فرمان-و--'>استعلام ارتفاع سنج هیدرواستاتیک - گیربکس فرمان و ... / استعلام, استعلام ارتفاع سنج هیدرواستاتیک - گیربکس فرمان و ... (الویت نیاز: فوری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185807/استعلام-کارواش-165'>استعلام کارواش 165 / استعلام, کارواش 165</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185180/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام, جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185196/استعلام-8-قلم-لوازم-رایانه'>استعلام 8 قلم لوازم رایانه / استعلام, استعلام 8 قلم لوازم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185212/فراخوان-استعلام-واگذاری-واحد-مشاوره-روانشناسی'>فراخوان استعلام واگذاری واحد مشاوره روانشناسی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری واحد مشاوره روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185227/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185241/مناقصه-تست-و-بازرسی-لوازم-اندازه-گیری'>مناقصه  تست و بازرسی لوازم اندازه گیری  / مناقصه عمومی,مناقصه  تست و بازرسی لوازم اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185255/تجدید-فراخوان-عمومی-مشارکت-مدنی-در-ساخت-مجتمع-های-مسکونی--تجاری-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان عمومی مشارکت مدنی در ساخت مجتمع های مسکونی - تجاری (نوبت دوم) / آگهی تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عمومی مشارکت مدنی در ساخت مجتمع های مسکونی - تجاری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185268/استعلام-تخت-معاینه'>استعلام تخت معاینه / استعلام, استعلام تخت معاینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185282/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام , استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185296/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185310/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184569/مزایده-ششدانگ-پلاک-2773-مساحت-583-59متر'>مزایده ششدانگ پلاک 2773 مساحت 583.59متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2773 مساحت 583.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184588/مزایده-ملک-مساحت-197-متر-بخش-سه-گرگان'>مزایده ملک مساحت 197 متر بخش سه گرگان / مزایده,مزایده ملک مساحت 197 متر بخش سه گرگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184627/مزایده-ملک-به-شماره-17-1492-بخش-ده-آبادان-مال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره 17/1492 بخش ده آبادان مال غیرمنقول نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به شماره 17/1492 بخش ده آبادان مال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184667/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184708/مزایده-تیبار-ورزشی-بدنسازی--دوچرخه-ورزشی--دوچرخه-ال-اپیتکال-و--'> مزایده تیبار ورزشی بدنسازی - دوچرخه ورزشی - دوچرخه ال اپیتکال و ... / مزایده,  مزایده تیبار ورزشی بدنسازی - دوچرخه ورزشی - دوچرخه ال اپیتکال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184748/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-42-28متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 42.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 42.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184797/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-سه-هزار-متر'>مزایده زمین زراعی مساحت سه هزار متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت سه هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184839/مزایده-یکدستگاه-تلویزیون-جاروبرقی--یخچال-و--'>مزایده یکدستگاه تلویزیون، جاروبرقی ، یخچال  و... / مزایده ، مزایده یکدستگاه تلویزیون، جاروبرقی ، یخچال  و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184878/مزایده-یک-دستگاه-سواری-میتسوبیشی'>مزایده یک دستگاه سواری میتسوبیشی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سواری میتسوبیشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184917/مزایده-یک-دست-مبل-کرم--'>مزایده یک دست مبل کرم... / مزایده , مزایده یک دست مبل کرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184955/مزایده-ملک-بخش-یک-تبریز'>مزایده ملک بخش یک تبریز  / مزایده،مزایده ملک بخش یک تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184994/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-شصت-و-سه-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه شصت و سه متر / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه شصت و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185045/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185075/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده یک خط تلفن همراه اول / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185114/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-391-98متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 391.98متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 391.98متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185151/مزایده-ملک-1000-متر-از-اراضی-پلاک-83-بخش-7-فارس'>مزایده ملک 1000 متر از اراضی پلاک 83 بخش 7 فارس / مزایده,مزایده ملک 1000 متر از اراضی پلاک 83 بخش 7 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185197/مزایده-دستگاه-برش-لیزری'>مزایده دستگاه برش لیزری  / مزایده ، مزایده دستگاه برش لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185275/مزایده-فروش-سواری-بی-ام-و'>مزایده فروش سواری بی ام و / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری بی ام و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185327/استعلام-پروژه-اجرا-برداشت-و-نصب-ترانس-مجتمع-خدماتی'>استعلام پروژه اجرا، برداشت و نصب ترانس مجتمع خدماتی / استعلام, پروژه اجرا، برداشت و نصب ترانس مجتمع خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185340/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام , استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185352/مناقصه-پروژه-ساخت-اردوگاه--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ساخت اردوگاه  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه ساخت اردوگاه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185354/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185366/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد  / استعلام,استعلام مرمت مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185380/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185393/استعلام-خرید-چراغ-فرماندهی--'>استعلام خرید چراغ فرماندهی... / استعلام, استعلام خرید چراغ فرماندهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185407/استعلام-لب-تاب--'>استعلام لب تاب... / استعلام, استعلام لب تاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185420/مناقصه-پروژه-ساخت-اردوگاه'>مناقصه پروژه ساخت اردوگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ساخت اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185433/استعلام-احداث-کانال-بتنی-آبرسانی'>استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی / استعلام, استعلام احداث کانال بتنی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185448/استعلام-موتور-جوش'>استعلام موتور جوش  / استعلام, موتور جوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185449/مزایده-ششدانگ-پلاک-12-1947-و-12-978-و-981'>مزایده ششدانگ پلاک 12/1947 و 12/978 و 981  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 12/1947 و 12/978 و 981 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185242/استعلام-فعالیت-حجمی-خودرویی'>استعلام فعالیت حجمی خودرویی  / استعلام, استعلام فعالیت حجمی خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185256/استعلام-خرید-بیل-نمره-2-با-دسته'>استعلام خرید بیل نمره 2 با دسته  / استعلام, استعلام خرید بیل نمره 2 با دسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185269/استعلام-تابلو-برق-با-راه-اندازی'>استعلام تابلو برق با راه اندازی / استعلام , استعلام تابلو برق با راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185283/استعلام-دیوار-بتنی-پیش-ساخته--'>استعلام دیوار بتنی پیش ساخته ... / استعلام, استعلام دیوار بتنی پیش ساخته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185297/استعلام-پنبه-غیراستریل'>استعلام پنبه غیراستریل / استعلام, استعلام پنبه غیراستریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185311/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام, تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184570/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-267-70متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 267.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 267.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184590/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-164-20متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 164.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 164.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184632/مزایده-ملک-به-شماره-17-1495-بخش-ده-آبادان-مساحت-540متر-غیرمنقول'> مزایده ملک به شماره 17/1495 بخش ده آبادان مساحت 540متر غیرمنقول  / مزایده, مزایده ملک به شماره 17/1495 بخش ده آبادان مساحت 540متر غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184672/مزایده-پلاک-ثبتی-42593-فرعی-از-124-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 42593 فرعی از 124 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 42593 فرعی از 124 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184712/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه سواری پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184749/مزایده-بخاری--یخچال-ویترینی-و--'>مزایده  بخاری - یخچال ویترینی و ... / مزایده, مزایده  بخاری - یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184799/مزایده-فروش-آهن-آلات-شامل-تیر-ورق-های-ستون-سوله'>مزایده فروش آهن آلات شامل تیر ورق های ستون سوله / مزایده , مزایده فروش آهن آلات شامل تیر ورق های ستون سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184841/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-4800متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 4800متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 4800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184882/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-تحت-مالکیت-خود-در-سطح-شهر'> مزایده واگذاری دو قطعه زمین تحت مالکیت خود در سطح شهر  / مزایده،  مزایده واگذاری دو قطعه زمین تحت مالکیت خود در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184921/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-371-39متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 371.39متر نوبت اول  / مزایده، مزایده ملک مساحت عرصه 371.39متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184956/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-سواری-پیکان'>مزایده تعداد یک دستگاه سواری پیکان / مزایده, مزایده تعداد یک دستگاه سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184995/مزایده-دستگاه-وکیوم-دستگاه-دوراه-کن-دستگاه-سه-کاره-نجاری--'>مزایده دستگاه وکیوم، دستگاه دوراه کن، دستگاه سه کاره نجاری... / مزایده, مزایده دستگاه وکیوم، دستگاه دوراه کن، دستگاه سه کاره نجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185046/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-شامل-پروفیل-درب-و-پنجره-و--'>مزایده فروش ضایعات آهن شامل پروفیل درب و پنجره و ... / مزایده, مزایده فروش ضایعات آهن شامل پروفیل درب و پنجره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185077/مزایده-آپارتمان-از-مجتمع-هشت-طبقه-مساحت-140-65متر'>مزایده آپارتمان از مجتمع هشت طبقه مساحت 140.65متر / مزایده,مزایده آپارتمان از مجتمع هشت طبقه مساحت 140.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185119/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-06متر-قطعه-6-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.06متر قطعه 6 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.06متر قطعه 6 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185158/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات / آگهی حضوری مزایده,مزایده فروش ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185198/مزایده-ملک-مساحت-300-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 300 متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده ملک مساحت 300 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185279/مزایده-ششدانگ-پلاک-ده-هزار-و-سیصد-و-هفده-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ده هزار و سیصد و هفده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ده هزار و سیصد و هفده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185328/استعلام-کیس-12-دستگاه-اسکنر-یک-دستگاه--هارد-اکسترنال'>استعلام کیس 12 دستگاه- اسکنر یک دستگاه - هارد اکسترنال / استعلام, استعلام کیس 12 دستگاه- اسکنر یک دستگاه - هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185341/استعلام-کنسانتره-دامی'>استعلام کنسانتره دامی / استعلام, استعلام کنسانتره دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185353/استعلام-لوله-1-2-با-فشار-اتمسفر-10'>استعلام لوله 1.2 با فشار اتمسفر 10 / استعلام , استعلام لوله 1.2 با فشار اتمسفر 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185362/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-592متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 592متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 592متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185367/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-مبلمان-اداری-میز-و-صندلی'>استعلام خرید تجهیزات شامل مبلمان اداری، میز و صندلی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل مبلمان اداری، میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185382/مناقصه-عملیات-اجرایی-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185394/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اینورتر'>استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر / استعلام, دستگاه جوشکاری اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185408/استعلام-دستگاه-ایسوزو--'>استعلام دستگاه ایسوزو ... / استعلام , استعلام دستگاه ایسوزو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185421/استعلام-یک-دستگاه-ایسوزو-جهت-گشت-راهداری'>استعلام یک دستگاه ایسوزو جهت گشت راهداری / استعلام, استعلام یک دستگاه ایسوزو جهت گشت راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185436/استعلام-عملیات-استاندارد-سازی-کنتور'>استعلام عملیات استاندارد سازی کنتور / استعلام, عملیات استاندارد سازی کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185450/استعلام-تاسیسات-موتورخانه'>استعلام تاسیسات موتورخانه  / استعلام تاسیسات موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185459/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-9-5-جریب-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 9.5 جریب نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 9.5 جریب نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185211/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری  / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185226/استعلام-پنجره-دوجداره-UPVC'>استعلام پنجره دوجداره UPVC / استعلام, استعلام پنجره دوجداره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185240/استعلام-جمع-آوری-پست-روستائی'>استعلام جمع آوری پست روستائی / استعلام, استعلام جمع آوری پست روستائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185254/استعلام-یخچال-5-فوت'>استعلام یخچال 5 فوت / استعلام , استعلام یخچال 5 فوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185267/استعلام-تجهیزات-جهت-اداره--'>استعلام تجهیزات جهت اداره... / استعلام, استعلام تجهیزات جهت اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185281/استعلام-کوله-پشتی-ورزشی'>استعلام کوله پشتی ورزشی  / استعلام , استعلام کوله پشتی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185295/استعلام-انجام-مطالعه-طرح-مرمت-بنا-و-محوطه-سازی'>استعلام انجام مطالعه طرح مرمت بنا و محوطه سازی  / استعلام,استعلام انجام مطالعه طرح مرمت بنا و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185309/فراخوان-استعلام-واگذاری-مشارکتی-واحد-تزریقات-و-پانسمان-و-نوار-قلب'>فراخوان استعلام  واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  واگذاری مشارکتی واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184566/مزایده-زمین-خانه-سرا-و-منزل-مسکونی-مساحت-اعیانی-110-متر'>مزایده زمین خانه سرا و منزل مسکونی مساحت اعیانی 110 متر / مزایده,مزایده زمین خانه سرا و منزل مسکونی مساحت اعیانی 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184585/مزایده-پلاک-2702-11086-مساحت-129-76متر'>مزایده پلاک 2702/11086 مساحت 129.76متر  / مزایده,مزایده پلاک 2702/11086 مساحت 129.76متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184625/مزایده-ملک-مساحت-540-متر-بخش-ده-آبادان-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 540 متر بخش ده آبادان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 540 متر بخش ده آبادان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184666/مزایده-آپارتمان-قطعه-18-تفکیکی-مساحت-77-95متر'>مزایده آپارتمان قطعه 18 تفکیکی مساحت 77.95متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 18 تفکیکی مساحت 77.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184703/مزایده-تعداد-40-دستگاه-خودرو--تعداد-51-دستگاه-موتور-سیکلت-اوراقی'>مزایده تعداد 40 دستگاه خودرو ، تعداد 51 دستگاه موتور سیکلت اوراقی / آگهی مزایده,مزایده تعداد 40 دستگاه خودرو ، تعداد 51 دستگاه موتور سیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184744/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184792/مزایده-لباس-مجلسی-زنانه-و-پارچه-لباس'>مزایده لباس مجلسی زنانه و پارچه لباس  / مزایده, مزایده  لباس مجلسی زنانه و پارچه لباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184837/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مشتمل-بر-دو-باب-مغازه-111-98متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مشتمل بر دو باب مغازه 111.98متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مشتمل بر دو باب مغازه 111.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184875/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-آبادان'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه آبادان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه آبادان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184916/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-240-هکتار'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 240 هکتار / مزایده، مزایده زمین کشاورزی مساحت 240 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184954/مزایده-خودرو-سواری-وانت-مزدا-مدل-1385--مرحله-دوم'>مزایده خودرو سواری وانت مزدا مدل 1385 - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری وانت مزدا مدل 1385- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1184989/مزایده-ملک-مساحت-2395متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت 2395متر مرحله دوم / مزایده،مزایده ملک مساحت 2395متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185040/مزایده-یک-دستگاه-گیر-بکس--یک-جفت-کوزه-ترمز-و--'>مزایده یک دستگاه گیر بکس - یک جفت کوزه ترمز و ... / مزایده، مزایده یک دستگاه گیر بکس - یک جفت کوزه ترمز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185069/مزایده-ملک-مساحت-یک-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت یک هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت یک هکتار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185104/مزایده-یکدستگاه-ایر-درایر-تابلو-توزیع-برق-سیلندر-اکسیژن-و--'>مزایده یکدستگاه ایر درایر، تابلو توزیع برق، سیلندر اکسیژن و... / مزایده ، مزایده یکدستگاه ایر درایر، تابلو توزیع برق، سیلندر اکسیژن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185147/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-اداری-480متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان اداری 480متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان اداری 480متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185193/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-901-45متر-نوبت-چهارم'> مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 901.45متر نوبت چهارم  / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 901.45متر نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185263/مزایده-انواع-خودرو'>مزایده انواع خودرو  / مزایده , مزایده انواع خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185324/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185334/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-93-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.90متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 93.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185339/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام,تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185351/استعلام-صندوق-صدقات-اماکن-عمومی'>استعلام صندوق صدقات اماکن عمومی / استعلام, صندوق صدقات اماکن عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185365/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-امداد-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گازرسانی'>مناقصه عمومی انجام خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام خدمات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185379/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر---'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر .... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185392/استعلام-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی'>استعلام تاسیسات حرارتی و برودتی / استعلام,استعلام تاسیسات حرارتی و برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185405/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق-فشار-ضعیف'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه های برق فشار ضعیف / استعلام ,استعلام اصلاح و بازسازی شبکه های برق فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185419/استعلام-انجام-مستندسازی-آثار-تاریخی'>استعلام انجام مستندسازی آثار تاریخی  / استعلام,استعلام انجام مستندسازی آثار تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185462/استعلام-اصلاح-شبکه-های-برق-اماکن-فرهنگی-و-تاریخی--'>استعلام اصلاح شبکه های برق اماکن فرهنگی و تاریخی... / استعلام, استعلام اصلاح شبکه های برق اماکن فرهنگی و تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185476/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185491/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185506/استعلام-اقلام-و-ماشین-آلات'>استعلام اقلام و ماشین آلات  / استعلام,استعلام اقلام و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185519/مزایده-حلقه-چاه-عمیق-و-زمین-کشاورزی'>مزایده حلقه چاه عمیق و زمین کشاورزی / مزایده, مزایده حلقه چاه عمیق و زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185521/استعلام-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام حفظ و نگهداری فضای سبز  / استعلام ,استعلام حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185534/مناقصه-احداث-و-تکمیل-آزمایشگاه-دامپزشکی'>مناقصه احداث و تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث و تکمیل آزمایشگاه دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185547/استعلام-باتری-سیلد-اسید--'>استعلام باتری سیلد اسید... / استعلام, استعلام باتری سیلد اسید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185560/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست / استعلام,استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185573/استعلام-فلومتر-الکترو-مغناطیسی-150-میلیمتری'>استعلام فلومتر الکترو مغناطیسی 150 میلیمتری  / استعلام,استعلام فلومتر الکترو مغناطیسی 150 میلیمتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185585/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185597/استعلام-خرید-و-نصب-ژنراتور-برق'>استعلام خرید و نصب ژنراتور برق / استعلام,استعلام خرید و نصب ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185610/استعلام-تجهیزات-هنرستان-رشته-کودکیاری'>استعلام تجهیزات هنرستان رشته کودکیاری / استعلام,تجهیزات هنرستان رشته کودکیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185624/استعلام-سه-دستگاه-چنج-آور-20-کیلوولت-گازی-630-آمپری-موتوردار-با-تابلو-کنترل'>استعلام سه دستگاه چنج آور 20 کیلوولت گازی 630 آمپری موتوردار با تابلو کنترل / استعلام,استعلام سه دستگاه چنج آور 20 کیلوولت گازی 630 آمپری موتوردار با تابلو کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185638/استعلام-تجهیزات-هنرستان-رشته-ساختمان'>استعلام تجهیزات هنرستان رشته ساختمان / استعلام,استعلام تجهیزات هنرستان رشته ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185650/استعلام-خرید-چرخ-گوشت-صنعتی'>استعلام خرید چرخ گوشت صنعتی / استعلام ,استعلام خرید چرخ گوشت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185662/استعلام-تکمیل-کانال-کشاورزی'>استعلام تکمیل کانال کشاورزی / استعلام, استعلام تکمیل کانال کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185675/استعلام-کولر-دو-تیکه'>استعلام کولر دو تیکه / استعلام , استعلام کولر دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185687/استعلام-خرید-دریل-شارژی'>استعلام خرید دریل شارژی  / استعلام ,استعلام خرید دریل شارژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185699/استعلام-2-ردیف-فلکسیبل'>استعلام 2 ردیف فلکسیبل / استعلام, استعلام 2 ردیف فلکسیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185711/استعلام-لاستیک-گریدر'>استعلام لاستیک گریدر / استعلام ,استعلام لاستیک گریدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185724/فراخوان-احداث-سازه-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات'>فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات / فراخوان شناسایی و ارزیابی, فراخوان احداث سازه ساختمان اداری مرکز خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185725/مزایده-4-قطعه-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده 4 قطعه زمین مزروعی نوبت اول / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین مزروعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185737/استعلام-ماشین-ابزار--'>استعلام ماشین ابزار ... / استعلام , استعلام ماشین ابزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185750/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185763/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185777/استعلام-کفپوش'>استعلام کفپوش / استعلام , استعلام کفپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185792/استعلام-اجرای-طرح-راهبری-امور-فوریت-های-اجتماعی--'>استعلام اجرای طرح راهبری امور فوریت های اجتماعی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح راهبری امور فوریت های اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185804/استعلام-ساخت-و-نصب-المان-و-تندیس'>استعلام ساخت و نصب المان و تندیس / استعلام,ساخت و نصب المان و تندیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185816/استعلام-دریچه-کنتور-نوع-آب-جنس-چدنی--'>استعلام دریچه کنتور نوع آب جنس چدنی... / استعلام ,استعلام دریچه کنتور نوع آب جنس چدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185463/استعلام-چراغ-عابر-پیاده--شبکه-ترافیک'>استعلام چراغ عابر پیاده ، شبکه ترافیک / استعلام , استعلام چراغ عابر پیاده ، شبکه ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185477/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185492/استعلام-خرید-وسایل-عکاسی-رشته-فتوگرافیک'>استعلام خرید وسایل عکاسی رشته فتوگرافیک / استعلام , استعلام خرید وسایل عکاسی رشته فتوگرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185507/استعلام-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-کلیه-امور-تاسیسات-الکتریکی'>استعلام واگذاری تعمیر و نگهداری کلیه امور تاسیسات الکتریکی / استعلام , استعلام واگذاری تعمیر و نگهداری کلیه امور تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185522/استعلام-بازسازی-سیستم-تاسیسات-الکتریکی-و-تلفنخانه--'>استعلام بازسازی سیستم تاسیسات الکتریکی و تلفنخانه... / استعلام ، استعلام بازسازی سیستم تاسیسات الکتریکی و تلفنخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185527/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-235-15متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 235.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 235.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185535/استعلام-سیستم-اعلان-پرواز--'>استعلام سیستم اعلان پرواز... / استعلام, استعلام سیستم اعلان پرواز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185548/استعلام-سه-دستگاه-خودروی-استیجاری'>استعلام سه دستگاه خودروی استیجاری / استعلام , استعلام سه دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185562/استعلام-جمع-آوری-پست-اقلید'>استعلام جمع آوری پست اقلید / استعلام ,استعلام جمع آوری پست اقلید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185574/استعلام-تره-بار'>استعلام  تره بار  / استعلام, تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185586/استعلام-لوازم-التحریر-و---'>استعلام لوازم التحریر و .... / استعلام, استعلام لوازم التحریر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185598/استعلام-ابزارآلات-(آچار--چپ-گرد--قلاویز-آچار-آلن)'>استعلام ابزارآلات (آچار - چپ گرد - قلاویز آچار آلن) / استعلام , استعلام ابزارآلات (آچار - چپ گرد - قلاویز آچار آلن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185611/استعلام-مکانیک-خودرو--'>استعلام مکانیک خودرو... / استعلام, استعلام مکانیک خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185625/استعلام-قطعات-پرینتر'>استعلام قطعات پرینتر  / استعلام , استعلام قطعات پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185639/استعلام-انجام-سرامیک-کف-ساختمان'>استعلام انجام سرامیک کف ساختمان / استعلام, استعلام انجام سرامیک کف ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185651/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185663/استعلام-نیروگاه-فتوولتاییک-متصل-به-شبکه-5-کیلووات-و--'>استعلام نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه 5 کیلووات و ... / استعلام, نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه 5 کیلووات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185676/استعلام-ست-آموزشی-الکتروپنوماتیک'>استعلام ست آموزشی الکتروپنوماتیک / استعلام, ست آموزشی الکتروپنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185688/استعلام-خرید-و-نصب-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید و نصب لوله و اتصالات  / استعلام,استعلام خرید و نصب لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185700/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی-تجدید-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی تجدید (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185712/استعلام-خرید-قفسه-فلزی--'>استعلام خرید قفسه فلزی ... / استعلام, استعلام خرید قفسه فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185726/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185738/استعلام-تعداد-15-دستگاه-هارد-دیسک-سرور'>استعلام تعداد 15 دستگاه هارد دیسک سرور / استعلام, تعداد 15 دستگاه هارد دیسک سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185743/مزایده-جمع-آوری-نان-خشک-و-ضایعات-خانگی'>مزایده جمع آوری نان خشک و ضایعات خانگی / مزایده,مزایده جمع آوری نان خشک و ضایعات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185751/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-و-اجرای-اصلاح-رفیوژ--'>مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای اصلاح رفیوژ ... / مناقصه عمومیع مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و اجرای اصلاحر فیوژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185764/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی... / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185779/استعلام-فریزر-2-متری-صنعتی--'>استعلام فریزر 2 متری صنعتی... / استعلام,فریزر 2 متری صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185793/مناقصه-تهیه-3-فقره-کیت-آرسینک'>مناقصه تهیه 3 فقره کیت آرسینک / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه 3 فقره کیت آرسینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185805/مناقصه-تهیه-یک-دستگاه-کانکس'>مناقصه تهیه یک دستگاه کانکس / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه یک دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185817/فراخوان-مناقصه-تهیه-پرکلرین'>فراخوان مناقصه تهیه پرکلرین / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه تهیه پرکلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185432/استعلام-کیت-ریاضی-و-علوم-دوره-متوسط-پیش-حرفه-ای'>استعلام کیت ریاضی و علوم دوره متوسط پیش حرفه ای / استعلام ،استعلام کیت ریاضی و علوم دوره متوسط پیش حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185439/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-59-37متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 59.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 59.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185447/استعلام-اسپیلت-18000-دو-زمانه'>استعلام اسپیلت 18000 دو زمانه  / استعلام, استعلام اسپیلت 18000 دو زمانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185461/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185475/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185490/استعلام-500-متر-کابل-تخت-لاستیکی--'>استعلام 500 متر کابل تخت لاستیکی ... / استعلام , استعلام 500 متر کابل تخت لاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185505/استعلام-خاکبرداری-شن-ریزی-آب-پاشی---'>استعلام خاکبرداری. شن ریزی. آب پاشی .... / استعلام, خاکبرداری. شن ریزی. آب پاشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185516/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-ششم-مساحت-151-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه ششم مساحت 151.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه ششم مساحت 151.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185520/استعلام-اجرای-احداث-مخزن'>استعلام اجرای احداث مخزن / استعلام ، استعلام اجرای احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185533/استعلام-صنایع-چوب'>استعلام صنایع چوب / استعلام , استعلام صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185546/استعلام-اجرای-آبیاری-قطره-ای-فضای-سبز'>استعلام اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز  / استعلام, استعلام اجرای آبیاری قطره ای فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185559/استعلام-17-قلم-لوازم-رشته-جواهرسازی--'>استعلام 17 قلم لوازم رشته جواهرسازی... / استعلام,17 قلم لوازم رشته جواهرسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185572/استعلام-اقلام-مارک-و--'>استعلام اقلام مارک و ... / استعلام اقلام مارک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185584/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185596/استعلام-100-عدد-باطری-شارژی-با-مارک-بوشن'>استعلام 100 عدد باطری شارژی با مارک بوشن / استعلام، استعلام  100 عدد باطری شارژی با مارک بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185609/استعلام-مبلمان--'>استعلام مبلمان ... / استعلام , استعلام مبلمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185623/استعلام-اجرای-فونداسیون-ورودی-ژنراتور'>استعلام اجرای فونداسیون ورودی ژنراتور  / استعلام, استعلام اجرای فونداسیون ورودی ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185637/استعلام-خرید-لوله-فاضلاب'>استعلام خرید لوله فاضلاب  / استعلام,خرید لوله فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185649/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185661/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185674/استعلام-خشاب-ذغال'>استعلام خشاب ذغال / استعلام , استعلام خشاب ذغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185686/استعلام-درخواست-2000لیتر-تینر-اپوکسی'>استعلام درخواست 2000لیتر تینر اپوکسی   / استعلام درخواست 2000لیتر تینر اپوکسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185698/استعلام-برینگ-و--'>استعلام برینگ و ...  / استعلام , استعلام برینگ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185710/استعلام-تجهیزات-مانیتورینگ-جهت-پایش-سازه-های-بنایی'>استعلام تجهیزات مانیتورینگ جهت پایش سازه های بنایی / استعلام , استعلام تجهیزات مانیتورینگ جهت پایش سازه های بنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185717/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-168-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 168 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 168 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185723/استعلام-گندگی-دیوالت'>استعلام گندگی دیوالت  / استعلام,استعلام گندگی دیوالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185736/استعلام-نیروهای-حفاظتی--'>استعلام نیروهای حفاظتی ... / استعلام , استعلام نیروهای حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185749/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185761/مناقصه-احداث-کمپ-گردشگری'>مناقصه احداث کمپ گردشگری  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کمپ گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185775/استعلام-کیس-و-مانیتور-رایانه-و--'>استعلام کیس و مانیتور رایانه و ... / استعلام, استعلام کیس و مانیتور رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185791/استعلام-کناره-سازی-سنگ-ملاتی--'>استعلام کناره سازی سنگ ملاتی... / استعلام, استعلام کناره سازی سنگ ملاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185803/استعلام-خرید-کمپرسور-باد--'>استعلام خرید کمپرسور باد... / استعلام, استعلام خرید کمپرسور باد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1185815/استعلام-مانیتور-LED-و-غیره'>استعلام مانیتور LED و غیره  / استعلام,استعلام مانیتور LED و غیره </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 20 تاريخ : شنبه 21 مهر 1397 ساعت: 22:38