اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.29 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180418/فراخوان-شناسایی-پیما... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.29 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180418/فراخوان-شناسایی-پیمانکاران-تجهیز-کننده-بیمارستان-ها-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکاران تجهیز کننده بیمارستان ها نوبت دوم / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکاران تجهیز کننده بیمارستان ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180437/مناقصه-خرید-500-000-عدد-قطعه-از-جنس-زاماک'>مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه از جنس زاماک / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه از جنس زاماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180459/مناقصه-خرید-لوله-تک-جداره-پلی-اتیلن-آب-شرب---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله تک جداره پلی اتیلن آب شرب ...  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله تک جداره پلی اتیلن آب شرب ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180485/استعلام-پرینتر-حرارتی'>استعلام پرینتر حرارتی  / استعلام, پرینتر حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180502/مناقصه-احداث-جاده-و-محوطه-چاه-شرق-054-جنوب'>مناقصه احداث جاده و محوطه چاه شرق 054 جنوب / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محوطه چاه شرق 054 جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180521/استعلام-تونر-کارتریج-قوطی-پلی-اتیلنی'>استعلام تونر کارتریج قوطی پلی اتیلنی / استعلام, تونر کارتریج قوطی پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180546/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180562/استعلام-کابل-کشی-شبکه-داخلی'>استعلام کابل کشی شبکه داخلی  / استعلام, کابل کشی شبکه داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180585/تجدید-فراخوان-خرید-و-تعمیر-سیستم-Aviation'>تجدید فراخوان خرید و تعمیر سیستم Aviation / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید فراخوان   خرید و تعمیر سیستم Aviation</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180607/استعلام-مانکن-موزه'>استعلام مانکن موزه  / استعلام, مانکن موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180631/استعلام-نگهداری-تاسیسات-آب-شرب--'>استعلام نگهداری تاسیسات آب شرب... / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180648/تمدید-مناقصه-خرید-انواع-اقلام-یدکی-و-مصرفی-لیفتراک-های-گازی'>تمدید مناقصه خرید انواع اقلام یدکی و مصرفی لیفتراک های گازی  / تمدید آگهی مناقصه عمومی, تمدید مناقصه خرید انواع اقلام یدکی و مصرفی لیفتراک های گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180666/فراخوان-مناقصه-احداث-یک-حلقه-چاه--تجدید'>فراخوان مناقصه احداث یک حلقه چاه...تجدید  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث یک حلقه چاه...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180689/استعلام-گاز-فریون-22-ایسکون-جهت-دستگاه-های-چیلر'>استعلام گاز فریون 22 ایسکون جهت دستگاه های چیلر  / استعلام, گاز فریون 22 ایسکون جهت دستگاه های چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180706/مناقصه-راهبری-بهره-برداری-سرویس-نگهداری-و-انجام-کلیه-تعمیرات-پیشگیرانه--'>مناقصه راهبری، بهره برداری، سرویس، نگهداری و انجام کلیه تعمیرات پیشگیرانه... / مناقصه , مناقصه راهبری، بهره برداری، سرویس، نگهداری و انجام کلیه تعمیرات پیشگیرانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180729/مناقصه-انجام-سرویس-سلول-های-20-کیلوولت--تمدید'>مناقصه انجام سرویس سلول های 20 کیلوولت.. تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام سرویس سلول های 20 کیلوولت.. تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180749/مناقصه-گرانی-سنجی-و-مغناطیس-سنجی--'>مناقصه گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ... / مناقصه, مناقصه گرانی سنجی و مغناطیس سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180764/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180782/استعلام-تجهیزات-کابینت-سازی--'>استعلام تجهیزات کابینت سازی ... / استعلام , استعلام تجهیزات کابینت سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180800/مناقصه-اجرای-عملیات-7-کیلومتر-شبکه-گذاری-پراکنده--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات 7 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده...نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات 7 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180816/مناقصه-تعدادی-دست-ابزار-(اینسترومنت)-و-دستگاه-های-لابراتور--'>مناقصه تعدادی دست ابزار (اینسترومنت) و دستگاه های لابراتور... / آگهی مناقصه ، مناقصه تعدادی دست ابزار (اینسترومنت) و دستگاه های لابراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180839/مناقصه-نیروی-خدماتی-خواهر-جهت-نظافت-خوابگاه'>مناقصه  نیروی خدماتی خواهر جهت نظافت خوابگاه  / مناقصه  , مناقصه نیروی خدماتی خواهر جهت نظافت خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180854/مناقصه-امور-مربوط-به-اپراتوری--خدمات--تنظیفات--دوبار-شمارش-اسکناس-نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به اپراتوری , خدمات ، تنظیفات ، دوبار شمارش اسکناس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180871/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل-نوری-و-مسی-و-سیستم-های'>مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و سیستم های  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و سیستم های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180891/استعلام-طراحی-و-ساخت-4-قالب-تزریق-پلاستیک'>استعلام طراحی و ساخت 4 قالب تزریق پلاستیک / استعلام, طراحی و ساخت 4 قالب تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180913/استعلام-در-اتوماتیک'>استعلام در اتوماتیک  / استعلام,در اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180934/مناقصه-تهیه-کلیه-اقلام-کابل--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه کلیه اقلام کابل - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه کلیه اقلام کابل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180949/استعلام-نقشه-برداری'>استعلام نقشه برداری / استعلام,نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180969/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180987/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر / استعلام, یخچال فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181009/استعلام-خدمات-نظافت--'>استعلام خدمات نظافت ... / استعلام , استعلام خدمات نظافت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181024/تجدید-مناقصه-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-تاسیسات--'>تجدید مناقصه  سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و  تاسیسات... / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه  سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و  تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181042/استعلام-تهیه-لوله-پنج-لایه-جوشی-یزد-و-لوله-کشی-و-تهیه-و-نصب-اتصالات'>استعلام  تهیه لوله پنج لایه جوشی یزد و لوله کشی و تهیه و نصب اتصالات / استعلام, تهیه لوله پنج لایه جوشی یزد و لوله کشی و تهیه و نصب اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180416/مناقصه-مقداری-لوله-فولادی'>مناقصه  مقداری لوله فولادی / آگهی مناقصه,مناقصه  مقداری لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180434/مناقصه-عمومی-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180456/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-خود-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی خود نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی خود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180483/مناقصه-تکمیل-نیروی-انسانی'>مناقصه تکمیل نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه تکمیل نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180500/استعلام-لوله-گازی-4-اینچ-با-بوشن'>استعلام لوله گازی 4 اینچ با بوشن  / استعلام, لوله گازی 4 اینچ با بوشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180518/فراخوان-کفسازی-بتنی-محوطه-و-احداث-جاده-کشتی--نوبت-دوم'>فراخوان کفسازی بتنی محوطه و احداث جاده کشتی...نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان کفسازی بتنی محوطه و احداث جاده کشتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180544/مناقصه-واگذاری-سهمیه-قیر'>مناقصه واگذاری سهمیه قیر / آگهی تهاتر, مناقصه واگذاری سهمیه قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180559/مناقصه-خرید-ELEMENT-برای-مبدل-HE-1001'>مناقصه خرید ELEMENT برای مبدل HE-1001 / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ELEMENT برای مبدل HE-1001</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180582/استعلام-سقف-و-سفت-کاری-و-نازک-کاری-نگارخانه--'>استعلام سقف و سفت کاری و نازک کاری نگارخانه .. / استعلام, سقف و سفت کاری و نازک کاری نگارخانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180604/استعلام-فایل-4-کشو-با-قفل-رمزدار'>استعلام فایل 4 کشو با قفل رمزدار  / استعلام, فایل 4 کشو با قفل رمزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180628/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-رفوژ-و--'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح رفوژ و... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات اصلاح رفوژ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180646/استعلام-تجهیزات-هنرستانی-رشته-شبکه-نرم-افزار'>استعلام تجهیزات هنرستانی رشته شبکه نرم افزار  / استعلام, تجهیزات هنرستانی رشته شبکه نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180663/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-در-حوزه-فناوری-اطلاعات-و-بورس-و-اوراق-بهادار'>فراخوان شناسایی پیمانکار در حوزه فناوری اطلاعات و بورس و اوراق بهادار  / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار در حوزه فناوری اطلاعات و بورس و اوراق بهادار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180687/مناقصه-عمومی-ایمن-سازی-و-بهسازی-محور-شریانی'>مناقصه عمومی  ایمن سازی و بهسازی محور شریانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  ایمن سازی و بهسازی محور شریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180702/مناقصه-خرید-لوله-های-بتنی-پیش-تنیده-تحت-فشار'>مناقصه خرید لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار  / مناقصه , مناقصه خرید لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180724/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-ترافیک-پیامک-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین خدمات ترافیک پیامک ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه تامین خدمات ترافیک پیامک ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180745/استعلام-مرمت-و-بهسازی-سازه-ها--'>استعلام مرمت و بهسازی سازه ها... / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی سازه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180762/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180777/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-مناسب-سازی-و-همسطح-سازی-پیاده-راه-ها--'>اصلاحیه مناقصه عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها ... / اصلاحیه آگهی مناقصه, اصلاحیه مناقصه عملیات مناسب سازی و همسطح سازی پیاده راه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180798/مناقصه-حفاری-و-تجهیز-چاه-آب-آشامیدنی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری و تجهیز چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180813/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-چاه-ارت--'>استعلام  تهیه مصالح و اجرای چاه ارت ... / استعلام, تهیه مصالح و اجرای چاه ارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180836/مناقصه-خرید-تجهیزات-آموزشی'>مناقصه خرید تجهیزات آموزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180852/استعلام-شرح-خدمات-خانه-طبایی--'>استعلام  شرح خدمات خانه طبایی ... / استعلام, شرح خدمات خانه طبایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180867/استعلام-خرید-تلویزیون--'>استعلام خرید تلویزیون ... / استعلام, استعلام خرید تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180886/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی-رستم'>استعلام ثبت نام کارت ملی رستم  / استعلام, ثبت نام کارت ملی رستم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180910/مناقصه-اجرای-اصلاح-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اصلاح شبکه - نوبت  دوم  / اگهی مناقصه ,مناقصه اجرای اصلاح شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180932/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-جوشی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جوشی  / اصلاحیه مناقصه، فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180947/استعلام-کابل-شبکه-فیبر-نوری'>استعلام کابل شبکه فیبر نوری / استعلام, استعلام کابل شبکه فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180966/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180985/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی چند منظوره / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181007/مناقصه-خرید-خدمات-واحدهای-صنعتی-و-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات واحدهای صنعتی و عمومی   نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید خدمات واحدهای صنعتی و عمومی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181021/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-97-3-29'>مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب پرسنل- 97.3.29 / آگهی مناقصه, مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب پرسنل - 97.3.28</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181039/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-گرم-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش آسفالت گرم  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش آسفالت گرم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181060/استعلام-گوشت'>استعلام گوشت / استعلام , استعلام گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181079/مناقصه-تامین-و-مدیریت-نیروی-انسانی-جهت-فعالیت-در-امور-خدماتی-و--'>مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی جهت فعالیت در امور خدماتی و ... / مناقصه, مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی جهت فعالیت در امور خدماتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181098/تمدید-مناقصه-انواع-یونیت-و-شلف-های-ZTE'>تمدید مناقصه انواع یونیت و شلف های ZTE  / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه انواع یونیت و شلف های ZTE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180424/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-حمل-و-نقل-(خودروهای-سبک)-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از امور حمل و نقل (خودروهای سبک) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از امور حمل و نقل (خودروهای سبک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180444/مناقصه-تعمیرات-الکتروپمپ-های-شناور-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات الکتروپمپ های شناور نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات الکتروپمپ های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180475/تجدید-مناقصه-ترمیم-نوار-حفاری-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-شهرنوبت-دوم'>تجدید مناقصه  ترمیم نوار حفاری و لکه گیری آسفالت سطح شهرنوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  ترمیم نوار حفاری و لکه گیری آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180493/مناقصه-افزایش-ظرفیت-و-نوسازی-سوئیچگیر--'>مناقصه افزایش ظرفیت و نوسازی سوئیچگیر... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه افزایش ظرفیت و نوسازی سوئیچگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180509/مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-باغ-نشاط-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خانه فرهنگ باغ نشاط- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث خانه فرهنگ باغ نشاط- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180531/مناقصه-نیرو-رسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه ,مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180552/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری  / استعلام, لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180572/استعلام-دستگاه-اعلام-حریق'>استعلام دستگاه اعلام حریق / استعلام ,استعلام دستگاه اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180594/استعلام-کولرگازی-ال-جی'>استعلام  کولرگازی ال جی / استعلام, کولرگازی ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180619/مناقصه-خرید-اسکنر'>مناقصه خرید اسکنر /  مناقصه عمومی, مناقصه خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180638/استعلام-بچ-سینه--'>استعلام بچ سینه ... / استعلام, استعلام بچ سینه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180654/مناقصه-اجرای-قالب-بندی'>مناقصه اجرای قالب بندی / مناقصه , مناقصه اجرای قالب بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180675/استعلام-اجرای-دوربین-مداربسته-ورزشگاه'>استعلام  اجرای دوربین مداربسته ورزشگاه / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180695/اصلاحیه-مناقصه-دستگاه-الکتروپمپ-آب-و-چادر-بادی'>اصلاحیه مناقصه دستگاه الکتروپمپ آب و چادر بادی  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه دستگاه الکتروپمپ آب و چادر بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180715/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-ساختمانی'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180738/استعلام-دیوار-رادیویی--'>استعلام دیوار رادیویی ... / استعلام, استعلام دیوار رادیویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180756/استعلام-تجهیزات-تاسیسات-مکانیکی--'>استعلام تجهیزات تاسیسات مکانیکی ... / استعلام , استعلام تجهیزات تاسیسات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180771/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-تابلوهای-هدایت-مسیر-سطح-منطقه'>تجدید مناقصه تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر سطح منطقه  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180790/مناقصه-خرید-اقلام-هیدرومتروترومتر-با-مارک-LUDWIG-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام هیدرومتروترومتر با مارک LUDWIG  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام هیدرومتروترومتر با مارک LUDWIG  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180805/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی--'>استعلام ثبت نام کارت ملی... / استعلام, استعلام ثبت نام کارت ملی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180827/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام, استعلام ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180845/استعلام-لیست-تجهیزات-حسابداری'>استعلام  لیست تجهیزات حسابداری / استعلام, لیست تجهیزات حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180861/استعلام-ساخت-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام ساخت و تجهیز ساختمان / استعلام, ساخت و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180879/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی-خنج'>استعلام ثبت نام کارت ملی خنج / استعلام ,استعلام ثبت نام کارت ملی خنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180899/استعلام-طراحی-و-تامین-قطعات-و-نصب-آسانسور--'>استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور... / استعلام, استعلام طراحی و تامین قطعات و نصب آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180923/مناقصه-خرید-انواع-یراق-آلات-فلزی-گالوانیزه-گرم---تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم ... تجدید (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع یراق آلات فلزی گالوانیزه گرم ... تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180941/مناقصه-پروژه-احداث-پارک'>مناقصه پروژه احداث پارک  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180961/اصلاحیه-مناقصه-ساماندهی-مددجویان-در-مددسرای-منطقه-12'>اصلاحیه مناقصه ساماندهی مددجویان در مددسرای منطقه 12 / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی مددجویان در مددسرای منطقه 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180978/مناقصه-آسفالت'>مناقصه آسفالت  / مناقصه، مناقصه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180999/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-16000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 16000 تن انواع نهاده های کشاورزی  نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 16000 تن انواع نهاده های کشاورزی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181015/تجدید-فراخوان-مناقصه-آموزش-و-ترویج-صنایع-دستی--'>تجدید فراخوان مناقصه آموزش و ترویج صنایع دستی ... / تجدید فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه آموزش و ترویج صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181031/فراخوان-خرید-خدمات-تخصصی-مداخلات-اجتماعی'>فراخوان  خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی / فراخوان ، فراخوان  خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181052/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگاه-سیم-عمق-یاب-4000-متر'>استعلام نیاز به تامین کنندگاه سیم عمق یاب 4000 متر / استعلام ,استعلام  نیاز به تامین کنندگاه سیم عمق یاب 4000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181071/فراخوان-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی'>فراخوان گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی / مناقصه, فراخوان گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181091/استعلام-لباس-کار-بلوز-و-شلوار-کفش-ایمنی---'>استعلام لباس کار بلوز و شلوار، کفش ایمنی  ... / استعلام, لباس کار بلوز و شلوار، کفش ایمنی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181108/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-طرح-و-ساخت-(EPC)--97-3-29'>مناقصه انتخاب پیمانکار طرح و ساخت (EPC)... 97.3.29 / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار طرح و ساخت (EPC)... 97.3.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180419/مناقصه-عمومی-احداث-دهکده-گیاهان-دارویی--'>مناقصه عمومی احداث دهکده گیاهان دارویی... / مناقصه عمومی , مناقصه  عمومی احداث دهکده گیاهان دارویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180438/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آشپزخانه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز جهت آشپزخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز جهت آشپزخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180463/تجدید-فراخوان-ارزیابی-طرح-تامین-متمرکز-لوازم-انشعابات-آب-مشترکین-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان ارزیابی طرح تامین متمرکز لوازم انشعابات آب مشترکین (نوبت دوم) / تجدید فراخوان ارزیابی,تجدید فراخوان ارزیابی طرح تامین متمرکز لوازم انشعابات آب مشترکین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180487/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-احداث-دیواره-حفاظتی-حاشیه-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی  اجرای عملیات احداث دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث دیواره حفاظتی حاشیه رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180503/مناقصه-خرید-لوله-چدن'>مناقصه خرید لوله چدن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180522/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره  امور انبارهای نفتی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبارهای نفتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180547/مناقصه-آبکاری-50000-عدد-قطعه-فولادی'>مناقصه آبکاری 50000 عدد قطعه فولادی / مناقصه ، مناقصه آبکاری 50000 عدد قطعه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180565/مناقصه-ساندویچ-پانل-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساندویچ پانل (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساندویچ پانل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180587/استعلام-قطعه-کامپیوتر--'>استعلام قطعه کامپیوتر... / استعلام, استعلام قطعه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180610/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر ... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180632/استعلام-خرید-6000-متر-نوار-حرارتی'>استعلام خرید 6000 متر نوار حرارتی  / استعلام, خرید 6000 متر نوار حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180649/استعلام-تهیه-لوله--'>استعلام تهیه لوله ... / استعلام, استعلام تهیه لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180667/استعلام-احداث-جاده'>استعلام احداث جاده  / استعلام, احداث جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180690/استعلام-احداث-ایلراه--'>استعلام احداث ایلراه ... / استعلام , استعلام احداث ایلراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180707/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف / استعلام, ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180730/استعلام-اجرای-طرحهای-روستا--'>استعلام اجرای طرحهای روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرحهای روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180750/تجدید-مناقصه-خرید-کنتور-و-حوضچه-کنتور-با-دریچه-چدنی-و--نوبت-دوم'> تجدید مناقصه خرید کنتور و حوضچه کنتور با دریچه چدنی و ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای,  تجدید مناقصه خرید کنتور و حوضچه کنتور با دریچه چدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180766/استعلام-تهیه-نقشه-ثبتی--'>استعلام تهیه نقشه ثبتی ... / استعلام , استعلام تهیه نقشه ثبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180783/واگذاری-واگذاری-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>واگذاری, واگذاری تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / واگذاری, واگذاری تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180801/مناقصه-عملیات-ساخت-بلوک-های-کیوال'>مناقصه عملیات ساخت بلوک های کیوال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت بلوک های کیوال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180820/استعلام-تجهیزات-مدیریت-خانواده--'>استعلام تجهیزات مدیریت خانواده ... / استعلام , استعلام تجهیزات مدیریت خانواده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180840/فراخوان-خرید-تجهیزات-آرشیو-داده-سازمان'>فراخوان خرید تجهیزات آرشیو داده سازمان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و امنیت سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180855/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-و-پاسخگویی-و-ثبت-اطلاعات-و-مشاغل-و-مهارتها'>اصلاحیه مناقصه نگهداری و پاسخگویی و ثبت اطلاعات و مشاغل و مهارتها  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه نگهداری و پاسخگویی و ثبت اطلاعات و مشاغل و مهارتها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180874/استعلام-تامین-برق'>استعلام تامین برق  / استعلام, تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180892/استعلام-کیسه-زباله--'>استعلام کیسه زباله ... / استعلام , استعلام کیسه زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180914/استعلام-اجرای-محوطه-سازی-مجتمع-خدمات-گردشگری--'>استعلام اجرای محوطه سازی مجتمع خدمات گردشگری... / استعلام, استعلام اجرای محوطه سازی مجتمع خدمات گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180935/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-LBV'>آگهی تجدید مناقصه خرید LBV / تجدید مناقصه ، آگهی تجدید مناقصه خرید LBV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180950/مناقصه-حمل-زباله-از-سکوهای--تجدید'>مناقصه حمل زباله از سکوهای... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حمل زباله از سکوهای... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180973/استعلام-مادوریت-مایع'>استعلام مادوریت مایع / استعلام, مادوریت مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180990/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام, استعلام ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181010/مناقصه-احداث-فونداسیون--اسکلت--سقف-و-پوشش'>مناقصه احداث فونداسیون ، اسکلت ، سقف و پوشش / مناقصه عمومی, مناقصه احداث فونداسیون ، اسکلت ، سقف و پوشش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181025/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181044/استعلام-انجام-امور-تایپ-نامه-های-بیمارستان'>استعلام انجام امور تایپ نامه های بیمارستان / استعلام, انجام امور تایپ نامه های بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181066/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181085/استعلام-کف-پوش-سالنی-فوم-دار'>استعلام کف پوش سالنی فوم دار / استعلام ,استعلام کف پوش سالنی فوم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181102/مناقصه-عملیات-پروژه-آسفالت-بهبود-عبور-و-مرور'>مناقصه عملیات پروژه آسفالت بهبود عبور و مرور / آگهی مناقصه,مناقصه  عملیات پروژه آسفالت بهبود عبور و مرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181119/استعلام-عدس-ایرانی--'>استعلام عدس ایرانی... / استعلام, استعلام عدس ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181138/مناقصه-تکمیل-استخر-دانش-آموزی'>مناقصه تکمیل استخر دانش آموزی  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180428/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  / مناقصه , مناقصه نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180450/فراخوان-نگهداری-و-پشتیبانی-نرم-افزاری--سخت-افزاری--نوبت-دوم'>فراخوان نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری ، سخت افزاری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان,  فراخوان نگهداری و پشتیبانی نرم افزاری ، سخت افزاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180479/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180496/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-تهیه-و-تدوین-نظام-نامه-بازرسی-فنی-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت تهیه و تدوین نظام نامه بازرسی فنی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران جهت تهیه و تدوین نظام نامه بازرسی فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180512/مناقصه-احداث-مرکز-فرهنگی-و-توانبخشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مرکز فرهنگی و توانبخشی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مرکز فرهنگی و توانبخشی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180537/مناقصه-عملیات-کشت-و-داشت-ذرت-دانه'>مناقصه عملیات کشت و داشت ذرت دانه  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات کشت و داشت ذرت دانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180554/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-630-میلیمتر'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 630 میلیمتر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 630 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180574/استعلام-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>استعلام بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن  / استعلام, بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180596/استعلام-دماسنج--'>استعلام دماسنج ... / استعلام, استعلام دماسنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180624/مناقصه-اقلام-مخابراتی-و-الکترونیکی'>مناقصه اقلام مخابراتی و الکترونیکی  / اگهی مناقصه , مناقصه اقلام مخابراتی و الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180641/مناقصه-خرید--نصب--تجهیز--آموزش-و-پشتیبانی-سیستم-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه  خرید ، نصب ، تجهیز ، آموزش و پشتیبانی سیستم دوربین های مداربسته /  مناقصه عمومی, مناقصه  خرید ، نصب ، تجهیز ، آموزش و پشتیبانی سیستم دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180657/مناقصه-خدمات-درمانی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه خدمات درمانی نیروگاه سیکل ترکیبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات درمانی نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180682/استعلام-لوله-300-میلی-متری-فولادی-جدارچاه-----سامانه-ستاد'>استعلام لوله 300 میلی متری فولادی جدارچاه ......., سامانه ستاد / استعلام ,استعلام لوله 300 میلی متری فولادی جدارچاه .......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180699/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور'>استعلام  خرید دیزل ژنراتور  / استعلام, خرید دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180717/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور--'>استعلام خرید دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام خرید دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180741/استعلام-پکیج-خورشیدی'>استعلام پکیج خورشیدی / استعلام, پکیج خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180758/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-تهیه-طرح-پایه-و-ساختار-کلی'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام تهیه طرح پایه و ساختار کلی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام تهیه طرح پایه و ساختار کلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180773/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180792/استعلام-نیروی-حفاظتی'>استعلام نیروی حفاظتی  / استعلام, نیروی حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180808/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180830/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل-6-تنی-تلسکوپی-پشت-کامیونی-تاشو--'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 6 تنی تلسکوپی پشت کامیونی تاشو... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل 6 تنی تلسکوپی پشت کامیونی تاشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180847/مناقصه-اجرای-تاسیسات-برقی-و-سیستم-روشنایی'>مناقصه اجرای تاسیسات برقی و سیستم روشنایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تاسیسات برقی و سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180863/استعلام-اصلاح-شبکه-برق-قسمتی-از-شهرک-صنعتی--'>استعلام اصلاح شبکه برق قسمتی از شهرک صنعتی ... / استعلام, اصلاح شبکه برق قسمتی از شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180881/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-20-ایستگاه-پایش-ذرات-هوای-محیط'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 20 ایستگاه پایش ذرات هوای محیط  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 20 ایستگاه پایش ذرات هوای محیط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180905/استعلام-تکمیل-آسفالت'>استعلام تکمیل آسفالت  / استعلام, تکمیل آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180928/استعلام-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-و--'>استعلام عملیات حفاری، لوله گذاری و... / استعلام, استعلام عملیات حفاری، لوله گذاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180943/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180963/مناقصه-داده-آمایی-تعداد-40000-پرونده-ثبتی'>مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی / مناقصه ، مناقصه داده آمایی تعداد 40000 پرونده ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180981/مناقصه-خرید-قطعات-TYPE-F-1600-BOMCO-TRIPLEX-MUD-PUMP'>مناقصه خرید قطعات TYPE F- 1600 BOMCO TRIPLEX MUD PUMP / مناقصه, مناقصه خرید قطعات TYPE F- 1600 BOMCO TRIPLEX MUD PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181001/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی--'>استعلام خرید لوازم مصرفی ... / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181018/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-کارخانه--'>مناقصه نگهداری فضای سبز کارخانه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181034/استعلام-فکس-پاناسونیک'>استعلام  فکس پاناسونیک  / استعلام, فکس پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181056/مناقصه-عمومی-تامین-رنگ-ترافیکی-سرد-و-دو-جزیی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین رنگ ترافیکی سرد و دو جزیی- نوبت دوم  /  آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین رنگ ترافیکی سرد و دو جزیی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181075/استعلام-خرید-تحلیل-گر-وضعیت-شبکه'>استعلام خرید تحلیل گر وضعیت شبکه / استعلام,استعلام خرید تحلیل گر وضعیت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180433/مناقصه-خرید-1915-دستگاه-برقگیر-و-خرید-یراق-آلات'>مناقصه خرید 1915 دستگاه برقگیر و خرید یراق آلات  / مناقصه , مناقصه خرید 1915 دستگاه برقگیر و خرید یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180455/تجدید-مناقصه-تامین-خدمات-خودرو-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین خدمات خودرو  (نوبت دوم) / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تامین خدمات خودرو  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180482/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-جهت-پروژه-گازرسانی--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن جهت پروژه گازرسانی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن جهت پروژه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180499/مناقصه-واگذاری-عملیات-عمرانی-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات عمرانی سطح شهر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات عمرانی سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180515/استعلام-طبق-فایل-پیوست'>استعلام طبق فایل پیوست / استعلام, طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180542/مناقصه-ساخت-واجرای-پل-عابر-پیاده-بلوار-فاطمیه-و--'>مناقصه ساخت واجرای پل عابر پیاده بلوار فاطمیه و ... / مناقصه , مناقصه ساخت واجرای پل عابر پیاده بلوار فاطمیه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180558/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-های-پلاک-خوان-تجدید'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه های پلاک خوان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه های پلاک خوان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180579/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-از-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180603/مناقصه-47-قلم-اتصالات-پیچ-و-مهره'>مناقصه  47 قلم اتصالات پیچ و مهره  / مناقصه , مناقصه  47 قلم اتصالات پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180626/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام, فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180645/مناقصه-خرید-تعداد-65-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-توزیع-فشار-ضعیف-در-آمپراژهای-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 65 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف در آمپراژهای مختلف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 65 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف در آمپراژهای مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180662/استعلام-کول-گذاری-و-بغل-تراشی-و-لایروبی-قنات-روستای'>استعلام کول گذاری و بغل تراشی و لایروبی قنات روستای / استعلام, کول گذاری و بغل تراشی و لایروبی قنات روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180685/فراخوان-عملیات-خاکبرداری-در-زمینهای-سنگی--97-3-29'>فراخوان عملیات خاکبرداری در زمینهای سنگی  - 97.3.29 / مناقصه, فراخوان عملیات خاکبرداری در زمینهای سنگی  - 97.3.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180701/مناقصه-خرید-30-لینک-PCM30-بر-روی-فیبر-با-متعلقات--'>مناقصه خرید 30 لینک PCM30 بر روی فیبر با متعلقات ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 30 لینک PCM30 بر روی فیبر با متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180722/استعلام-لیست-تجهیزات-صنایع-شیمیایی'>استعلام لیست تجهیزات صنایع شیمیایی  / استعلام, لیست تجهیزات صنایع شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180744/مناقصه-عمومی-عملیات-خط-کشی-(تهیه-مصالح-و-خط-کشی-های-گرم-و-سرد-ترافیکی)'>مناقصه عمومی عملیات خط کشی (تهیه مصالح و خط کشی های گرم و سرد ترافیکی) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات خط کشی (تهیه مصالح و خط کشی های گرم و سرد ترافیکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180761/استعلام-اقلام-سانترال'>استعلام  اقلام سانترال / استعلام, اقلام سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180776/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-شبکه-و-امنیت-سازمان'>فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و امنیت سازمان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و امنیت سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180797/تجدید-فراخوان-اجرای-ابنیه-فنی-بیس-و-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان اجرای ابنیه فنی، بیس و آسفالت  ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه,فراخوان اجرای ابنیه فنی، بیس و آسفالت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180811/مناقصه-انجام-مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-آشامیدنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی کیفی به صورت دو مرحله ای,مناقصه  لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180835/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180851/مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-نگهبانی'>مناقصه عملیات اجرای ساختمان نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180865/مناقصه-​احداث-سیستم-روشنایی---نوبت-دوم'>مناقصه ​احداث سیستم روشنایی ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ​احداث سیستم روشنایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180884/مناقصه-احداث-کانال-با-لوله-مسلح--چاپ-دوم'>مناقصه احداث کانال با لوله مسلح   چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث کانال با لوله مسلح   چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180909/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ... / مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180930/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180945/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر  / استعلام, تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180965/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام, ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180983/استعلام-عایق--'>استعلام عایق ... / استعلام , استعلام عایق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181006/مناقصه-تجدید-عملیات-استخراج-بارگیری-و-حمل-سنگ-پوزولان-از-معدن'>مناقصه تجدید عملیات استخراج بارگیری و حمل سنگ پوزولان از معدن  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید عملیات استخراج بارگیری و حمل سنگ پوزولان از معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181020/استعلام-تجهیزات-امنیتی--'>استعلام تجهیزات امنیتی... / استعلام, استعلام تجهیزات امنیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181038/آگهی-شرکت-در-مناقصه-اجرای-حدود-4350-مترمربع-زیر-سازی-و-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>آگهی شرکت در مناقصه اجرای حدود 4350 مترمربع زیر سازی و آسفالت ـ نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه ،آگهی شرکت در مناقصه  اجرای حدود 4350 مترمربع زیر سازی و آسفالت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181059/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180430/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-برای-احداث-و-بهره-برداری-از-مرکز-بازیافت-هواپیماهای-اسقاطی'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای احداث و بهره برداری از مرکز بازیافت هواپیماهای اسقاطی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی سرمایه گذار برای احداث و بهره برداری از مرکز بازیافت هواپیماهای اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180453/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-پست-مدولار-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث پست مدولار- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه احداث پست مدولار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180481/استعلام-تعداد-40-دستگاه-کیس-کامپیوتر'>استعلام تعداد 40 دستگاه کیس کامپیوتر / استعلام, استعلام تعداد 40 دستگاه کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180497/فراخوان-انجام-عملیات-گروه-های-گشت-و-بازرسی'>فراخوان انجام عملیات گروه های گشت و بازرسی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام عملیات گروه های گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180513/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-کلید-اتوماتیک-کنتاکتور-فیوز-مینیاتوری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک، کنتاکتور، فیوز مینیاتوری... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک، کنتاکتور، فیوز مینیاتوری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180539/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180557/مناقصه-خرید-درپوش-و-بدنه'>مناقصه خرید درپوش و بدنه   / مناقصه ، مناقصه خرید درپوش و بدنه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180575/استعلام-تعمیر-و-نوسازی--'>استعلام تعمیر و نوسازی... / استعلام, استعلام تعمیر و نوسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180597/مناقصه-تکمیل-استخر--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر... ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تکمیل استخر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180625/استعلام-اجرای-تاسیسات-الکتریکال--'>استعلام اجرای تاسیسات الکتریکال... / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات الکتریکال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180643/استعلام-1--چکمه-تمام-قد-سایز-43نیم-قد-و-ساق-هرکم-5-جفت--2-خط-کش-چوبی---'>استعلام 1 - چکمه تمام قد سایز 43نیم قد و ساق هرکم 5 جفت - 2 خط کش چوبی..... / استعلام ,استعلام 1 - چکمه تمام قد سایز 43نیم قد و ساق هرکم 5 جفت - 2 خط کش چوبی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180661/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-پروژه-مجتمع-ایستگاهی'>فراخوان جذب سرمایه گذار پروژه مجتمع ایستگاهی / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار پروژه مجتمع ایستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180684/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-تاسیسات-مخزن-بالا-دست-و-پایین-دست--ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی تاسیسات مخزن بالا دست و پایین دست... ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی تاسیسات مخزن بالا دست و پایین دست... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180700/استعلام-دیفیوزر-لوله-ای---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دیفیوزر لوله ای..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام دیفیوزر لوله ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180721/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-راه-روستایی--'>مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180742/مناقصه-عملیات-نصب-3000-فقره-انشعاب-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب 3000 فقره انشعاب آب  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نصب 3000 فقره انشعاب آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180759/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180774/مناقصه-تنظیم-اسناد-اجاره-با-متصرفین-رقبات-موقوفات--اصلاحی-نوبت-دوم'>مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات... اصلاحی نوبت دوم  / آگهی مناقصه اصلاحی , مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات... اصلاحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180796/مناقصه-تامین-و-نگهداری-از-تاسیسات-و--'>مناقصه تامین و نگهداری از تاسیسات و ... /  آگهی عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه تامین و نگهداری از تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180809/مناقصه-قرائت-و-توزیع-قبوض-مشترکین-در-سطح-شهر--'>مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین در سطح شهر ... / آگهی مناقصه, مناقصه قرائت و توزیع قبوض مشترکین در سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180831/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بیل-بکهو--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید یک دستگاه بیل بکهو... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید یک دستگاه بیل بکهو... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180850/مناقصه-برونسپاری-بهره-برداری-برق'>مناقصه برونسپاری بهره برداری برق  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه برونسپاری بهره برداری برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180864/مناقصه-فراخوان-عملیات-لوله-گذاری-تکمیلی-خطوط-رفت-و-برگشت-مخازن'>مناقصه فراخوان  عملیات لوله گذاری تکمیلی خطوط رفت و برگشت مخازن / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان  عملیات لوله گذاری تکمیلی خطوط رفت و برگشت مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180883/استعلام-جمع-آوری-مرسولات-و-امانات-پست--'>استعلام جمع آوری مرسولات و امانات پست... / استعلام, استعلام جمع آوری مرسولات و امانات پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180907/مناقصه-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-به-روش-B-O-T'>مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری به روش B.O.T  / مناقصه , مناقصه مشارکت در سرمایه گذاری به روش B.O.T </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180929/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-و-اجرای-لاین-کندرو-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات پیاده روسازی و اجرای لاین کندرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180944/مناقصه-فراخوان-خدمات-مهندسی-مشاور-جهت-نظارت'>مناقصه فراخوان خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180964/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی--'>مناقصه آسفالت راه روستایی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180982/استعلام-انجام-ساخت-تابلو-برق--'>استعلام انجام ساخت تابلو برق ... / استعلام, استعلام انجام ساخت تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181003/استعلام-ایجاد-زیر-ساخت-کمپینگ'>استعلام ایجاد زیر ساخت کمپینگ / استعلام, ایجاد زیر ساخت کمپینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181019/استعلام-خرید-تعداد-510-قلم-کلمپ'>استعلام خرید تعداد 510 قلم کلمپ / استعلام,استعلام خرید تعداد 510 قلم کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180425/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-ذخیره-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم ذخیره سازی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم ذخیره سازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180448/فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-جایگاه-سوخت-بنزین-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث جایگاه سوخت بنزین نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث جایگاه سوخت بنزین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180476/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180495/مناقصه-واگذاری-کارهای-تعمیرگاه-سازمان-حمل-و-نقل-بار-و-مسافر-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کارهای تعمیرگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کارهای تعمیرگاه سازمان حمل و نقل بار و مسافر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180511/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-هشدار-مواد-سمی-در-منابع-آب'>مناقصه  خرید یک دستگاه هشدار مواد سمی در منابع آب / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه  خرید یک دستگاه هشدار مواد سمی در منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180532/استعلام-خدمات-عمومی--'>استعلام خدمات عمومی... / استعلام, استعلام خدمات عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180553/مناقصه-تکمیل-فاز-4-سرای-محله--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل فاز 4 سرای محله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل فاز 4 سرای محله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180573/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-مقره--تجدید-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه عمومی خرید انواع مقره - تجدید (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع مقره - تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180595/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تحت-فشار-400-میلیمتر'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 400 میلیمتر  / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تحت فشار 400 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180621/فراخوان-عمومی-طراحی-میادین--'>فراخوان عمومی طراحی میادین.... / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی طراحی میادین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180640/مناقصه-تتعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-شبانه-روزی-تاسیسات-مکانیکی-'>مناقصه تتعمیر و سرویس و نگهداری  و راهبری شبانه روزی تاسیسات مکانیکی.. / آگهی مناقصه , مناقصه تتعمیر و سرویس و نگهداری  و راهبری شبانه روزی تاسیسات مکانیکی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180656/استعلام-تجهیزات-ترافیکی-شامل-سرعت-گیر-راه-بند-جداکننده-تابلو-راهنما-و--'>استعلام تجهیزات ترافیکی شامل سرعت گیر، راه بند، جداکننده، تابلو راهنما و ... / استعلام, تجهیزات ترافیکی شامل سرعت گیر، راه بند، جداکننده، تابلو راهنما و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180677/استعلام-صندلی---سایت-ستاد'>استعلام صندلی ..., سایت ستاد / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180698/مناقصه-واگذاری-عملیات-نگهداری-از-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز  / مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180716/فراخوان-خرید-20-میلیون-جلد-دفترچه-بیمه-سلامت'>فراخوان خرید 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت  / مناقصه عمومی, فراخوان خرید 20 میلیون جلد دفترچه بیمه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180740/مناقصه-خرید-و-تحویل-350-متر-لوله-استیل'>مناقصه خرید و تحویل 350 متر لوله استیل  / مناقصه , مناقصه خرید و تحویل 350 متر لوله استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180757/تجدید-مناقصه-خریداری-19-580-متر-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خریداری 19,580 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خریداری 19,580 متر لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180772/استعلام-تامین-تجهیزات-و-ابزارآلات--'>استعلام تامین تجهیزات و ابزارآلات... / استعلام, استعلام تامین تجهیزات و ابزارآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180791/تجدید-مناقصه-خرید-4-000-متر-لوله-واتروال-بویلرهای-خود'>تجدید مناقصه خرید 4.000 متر لوله واتروال بویلرهای خود / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 4.000 متر لوله واتروال بویلرهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180806/مناقصه-عمومی-پروژه-توسعه-ساختمان-شماره-2-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه توسعه ساختمان شماره 2 آتش نشانی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه توسعه ساختمان شماره 2 آتش نشانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180828/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-اصلی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه احداث راه اصلی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث راه اصلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180846/مناقصه-عملیات-حفاری-حلقه-چاه-آب'>مناقصه عملیات حفاری حلقه چاه آب  / مناقصه, مناقصه عملیات حفاری حلقه چاه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180862/فراخوان-تامین-مالی'>فراخوان تامین مالی / فراخوان, فراخوان تامین مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180880/مناقصه​-پروژه-عملیات-آبیاری-مراقبت-و-نگهداری-پارک-جنگلی'>مناقصه​ پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی / فراخوان مناقصه, مناقصه​ پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180900/استعلام-لیست-تجهیزات-ملزومات-اداری--'>استعلام لیست تجهیزات ملزومات اداری... / استعلام, استعلام لیست تجهیزات ملزومات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180927/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-مرکز-تلفن--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم مرکز تلفن - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم مرکز تلفن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180942/استعلام-لوازم-ورزشی--'>استعلام لوازم ورزشی ... / استعلام, استعلام لوازم ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180962/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری / استعلام ,استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180980/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-جاده-بین-مزارع--مجدد'>فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع  - مجدد / فراخوان مجدد مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع  - مجدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181000/مناقصه-اجرای-کارهای-متفرقه-عمرانی-امور-خدمات-شهری-ناحیه-1-و-2--'>مناقصه اجرای کارهای متفرقه عمرانی، امور خدمات شهری ناحیه 1 و 2... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کارهای متفرقه عمرانی، امور خدمات شهری ناحیه 1 و 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181017/فراخوان-مناقصه-عمومی-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب-سطح-شهر'>فراخوان مناقصه عمومی اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سطح شهر / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180423/مناقصه-خرید-تعداد-15-000-ست-جلیقه-حمل-تجهیزات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 15.000 ست جلیقه حمل تجهیزات- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 15.000 ست جلیقه حمل تجهیزات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180443/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی... تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180471/مناقصه-خرید-پنج-ماده-شیمیایی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پنج ماده شیمیایی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان , مناقصه خرید پنج ماده شیمیایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180491/استعلام-دو-دستگاه-SAN-با-برند-DELL-EMC'>استعلام  دو دستگاه SAN با برند DELL EMC  / استعلام, دو دستگاه SAN با برند DELL EMC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180508/مناقصه-تعمیرات-ساختمان-درمان--'>مناقصه تعمیرات ساختمان درمان ... / مناقصه, مناقصه تعمیرات ساختمان درمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180529/مناقصه-خرید-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذای-جلسات'>مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذای جلسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات طبخ و توزیع غذای جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180551/استعلام-بسته-نرم-افزار-لایسنس'>استعلام بسته نرم افزار لایسنس / استعلام, بسته نرم افزار لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180571/مناقصه-واگذاری-کلید-در-دست-نصب-انشعاب'>مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعاب  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلید در دست نصب انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180590/مناقصه-عمومی-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-شستشو-و-رفع-حوادث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات تعمیر و نگهداری، شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات تعمیر و نگهداری، شستشو و رفع حوادث شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180616/استعلام-جهت-محوطه-سازی-اردوگاه'>استعلام جهت محوطه سازی اردوگاه / استعلام ,استعلام جهت محوطه سازی اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180637/استعلام-نرم-افزار-محاسبه-حقوق-و-دستمزد-بازنشستگان'>استعلام نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد بازنشستگان / استعلام, نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد بازنشستگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180653/مناقصه-عمومی-احداث-و-تکمیل-پارک-14-هکتاری'>مناقصه عمومی احداث و تکمیل پارک 14 هکتاری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث و تکمیل پارک 14 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180673/مناقصه-اجرای-عملیات-متفرقه-حفاری-خاکریزی-و--'>مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری، خاکریزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180694/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزش-زورخانه-ای'>مناقصه تکمیل سالن ورزش زورخانه ای / آگهی دعوت به مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه  تکمیل سالن ورزش زورخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180712/تجدید-مناقصه-افزایش-ظرفیت-ایستگاه-های-پمپاژ-آب'>تجدید مناقصه افزایش ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه افزایش ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180735/استعلام-انجام-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاه-های-تردد-شمار--'>استعلام انجام نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های تردد شمار ... / استعلام , استعلام انجام نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های تردد شمار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180755/استعلام-تجهیزات-خانگی--اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی / استعلام ,استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180769/مناقصه-خرید-خدمات-برای-مراکز-رفاهی-و-خدماتی-و--'>مناقصه خرید خدمات برای مراکز رفاهی و خدماتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصخ خرید خدمات برای مراکز رفاهی و خدماتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180789/استعلام-اقدامات-پدافند-غیر-عامل'>استعلام اقدامات پدافند غیر عامل / استعلام ,استعلام اقدامات پدافند غیر عامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180804/استعلام-باکس-تعمیر-موبایل'>استعلام باکس تعمیر موبایل / استعلام, باکس تعمیر موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180825/استعلام-لامپ-و-روشنایی'>استعلام لامپ و روشنایی / استعلام, لامپ و روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180844/تجدید-مناقصه-خرید-کیت-لوازم-نوسازی-انشعاب-آب-به-همراه-کنتور--'>تجدید مناقصه خرید کیت لوازم نوسازی انشعاب آب به همراه کنتور...  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید کیت لوازم نوسازی انشعاب آب به همراه کنتور... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180858/استعلام-ست-آموزشی'>استعلام ست آموزشی / استعلام,ست آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180878/مناقصه-نسبت-به-طراحی-پیاده-سازی-راه-اندازی--راهبری-اولیه-و--نوبت-دوم'>مناقصه نسبت به طراحی, پیاده سازی، راه اندازی ، راهبری اولیه و... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نسبت به طراحی, پیاده سازی، راه اندازی ، راهبری اولیه و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180897/استعلام-جمع-آوری-زباله'>استعلام جمع آوری زباله / استعلام,جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180922/مناقصه-تهیه-و-حمل-مبلمان--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل مبلمان - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و حمل مبلمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180940/استعلام-ALL-in-One--'>استعلام ALL- in- One ... / استعلام , استعلام ALL- in- One ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180960/استعلام-تاسیسات-سرویس-و-راه-اندازی-چیلر--'>استعلام تاسیسات سرویس و راه اندازی چیلر ... / استعلام , استعلام تاسیسات سرویس و راه اندازی چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180977/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهساری-و-آسفالت-راه-روستایی'>فراخوان مناقصه پروژه بهساری و آسفالت راه روستایی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه بهساری و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180998/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>اصلاحیه مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181013/استعلام-درب-اتوماتیک--'>استعلام درب اتوماتیک... / استعلام, استعلام درب اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181030/دومین-نشست-از-سلسله-نشست-های-اقتصادی-شهر'>دومین نشست از سلسله نشست های اقتصادی شهر / دومین نشست از سلسله نشست های اقتصادی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181051/استعلام-کیسه-پلاستیکی--'>استعلام کیسه پلاستیکی... / استعلام, استعلام کیسه پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181070/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--تجدید'>اصلاحیه مناقصه بهسازی و روکش آسفالت - تجدید / تجدید اصلاحیه آگهی مناقصه, اصلاحیه مناقصه بهسازی و روکش آسفالت - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181032/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181054/استعلام-ارزیابی-ریسک-پرورش-ماهی-سوف-دریایی--'>استعلام  ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی .. / استعلام, ارزیابی ریسک پرورش ماهی سوف دریایی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181073/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام, استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181092/استعلام-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام سیستم اعلام حریق... / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181110/استعلام-ابزار-آلات'>استعلام ابزار آلات / استعلام , استعلام ابزار آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181127/استعلام-واگذاری-خدمات-و-نگهداری-محوطه-اردوگاه'>استعلام واگذاری خدمات و نگهداری محوطه اردوگاه  / استعلام,استعلام واگذاری خدمات و نگهداری محوطه اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181143/استعلام-کود--'>استعلام کود ... / استعلام , استعلام کود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181162/مناقصه-انجام-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-اتصال-آزاد-راه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام مطالعات مرحله اول و دوم اتصال آزاد راه- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام مطالعات مرحله اول و دوم اتصال آزاد راه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181180/تجدید-مناقصه-واگذاری-انجام-امور-تاسیسات-موتوری-و-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری انجام امور تاسیسات، موتوری و فضای سبز  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری انجام امور تاسیسات، موتوری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181202/استعلام-خدمت-فعالیتهای-اورژانس'>استعلام خدمت فعالیتهای اورژانس  / استعلام , استعلام خدمت فعالیتهای اورژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181216/تجدید-مناقصه-عملیات-لق-گیری-ریزش-برداری-دپو-بارگیری-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات لق گیری، ریزش برداری، دپو، بارگیری و ...نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات لق گیری، ریزش برداری، دپو، بارگیری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181241/استعلام-تجهیز-سالن-اجتماعات'>استعلام تجهیز سالن اجتماعات / استعلام,تجهیز سالن اجتماعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181255/استعلام-لایروبی-زهکش--'>استعلام  لایروبی زهکش ... / استعلام, لایروبی زهکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181271/استعلام-پنجره-و-درب'>استعلام پنجره و درب / استعلام, استعلام پنجره و درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181289/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181307/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر  / اگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181328/مناقصه-اصلاح-هندسی-رفوژ-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح هندسی رفوژ نوبت دوم  /  مناقصه، مناقصه اصلاح هندسی رفوژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181342/استعلام-واگذاری-خدمات-و-نگهداری-محوطه-و-سوییتهای-اردوگاه'>استعلام واگذاری خدمات و نگهداری محوطه و سوییتهای اردوگاه / استعلام ,استعلام واگذاری خدمات و نگهداری محوطه و سوییتهای اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181357/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام,ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181370/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181386/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181400/استعلام-دارو-بیهوشی'>استعلام دارو بیهوشی  / استعلام,استعلام دارو بیهوشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181412/استعلام-الکتروموتور--'>استعلام الکتروموتور ... / استعلام ,استعلام الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181428/استعلام-رفع-ایراد-دیزل-ژنراتور'>استعلام رفع ایراد دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام رفع ایراد دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181444/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181458/استعلام-ایمن-سازی--'>استعلام ایمن سازی ... / استعلام , استعلام ایمن سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181476/استعلام-پکیج-چگالشی-گاز-سوز'>استعلام پکیج چگالشی گاز سوز / استعلام , استعلام پکیج چگالشی گاز سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181491/استعلام-جرثقیل-سقفی'>استعلام جرثقیل سقفی  / استعلام,استعلام جرثقیل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181503/استعلام-انجام-PERFOMANCE-TEST-اورهال'>استعلام انجام PERFOMANCE TEST اورهال  / استعلام, استعلام انجام PERFOMANCE TEST اورهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181522/مناقصه-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تنظیف و جمع آوری زباله و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181542/فراخوان-احداث-ساختمان-اداری-مرکز-خدمات-نوبت-دوم'>فراخوان احداث ساختمان اداری مرکز خدمات نوبت دوم  / فراخوان احداث ساختمان اداری مرکز خدمات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181557/استعلام-لاستیک-های-سواری-و-کامیون-میدلام'>استعلام لاستیک های سواری و کامیون میدلام / استعلام , استعلام لاستیک های سواری و کامیون میدلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181570/استعلام-لوازم-بهداشتی-و-تنظیفی'>استعلام لوازم بهداشتی و تنظیفی / استعلام , استعلام لوازم بهداشتی و تنظیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181584/مناقصه-اجرای-پروژه-تله-متری'>مناقصه اجرای پروژه تله متری  / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه تله متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181598/استعلام-سیستم-اعلام-و-اطفا-حریق'>استعلام سیستم اعلام و اطفا حریق / استعلام, سیستم اعلام و اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181612/تجدید-مناقصه-عمومی-خدمات-عملیات-اجرای-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه عمومی خدمات عملیات اجرای آسفالت معابر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی خدمات عملیات اجرای آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181631/استعلام-لیست-تجهیزات-صنایع-دستی'>استعلام لیست تجهیزات صنایع دستی / استعلام ,استعلام لیست تجهیزات صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181646/استعلام-بهاء-خرید-تجهیزات-و-قطعات-کامپیوتری'> استعلام بهاء خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری / استعلام,  استعلام بهاء خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181660/استعلام-الکترو-موتور-HYDROLIC-COOLING-FAN-و--'>استعلام الکترو موتور HYDROLIC COOLING FAN و ... / استعلام ، استعلام الکترو موتور HYDROLIC COOLING FAN و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181674/استعلام-تعمیرات-منطقه'>استعلام تعمیرات منطقه / استعلام, استعلام تعمیرات منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181689/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180417/تجدید-مناقصه-عمومی-تهیه-و-توزیع-تشک-های-مواج-مدریسک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی تهیه و توزیع تشک های مواج مدریسک - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی تهیه و توزیع تشک های مواج مدریسک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180436/آگهی-ارزیابی-توان-سرمایه-گذاری-تامین-مالی-طراحی-ساخت-بهره-برداری--'>آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری... / آگهی ارزیابی, آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180458/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-سامانه-ارتباطات-مردمی'>مناقصه انجام کلیه خدمات سامانه ارتباطات مردمی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام کلیه خدمات سامانه ارتباطات مردمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180484/استعلام-طرح-جامع-شبکه-های-انتقال-و-فوق-توزیع--'>استعلام طرح جامع شبکه های انتقال و فوق توزیع ... / استعلام, استعلام طرح جامع شبکه های انتقال و فوق توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180501/مناقصه-واگذاری-انجام-فعالیت-های-تعمیر-و-نگهداری-بهره-برداری-از---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری بهره برداری از ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری انجام فعالیت های تعمیر و نگهداری بهره برداری از ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180519/فراخوان-مناقصه-قطعات-یدکی-10-ساله-سیستم-های-مخابراتی-ایستگاههای'>فراخوان مناقصه قطعات یدکی 10 ساله سیستم های مخابراتی ایستگاههای / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه قطعات یدکی 10 ساله سیستم های مخابراتی ایستگاههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180545/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-های-اداری-و--'>مناقصه پروژه احداث ساختمان های اداری و... / مناقصه، مناقصه پروژه احداث ساختمان های اداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180560/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180584/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-ریلی-و--(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و.. (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و.. (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180605/مناقصه-ارتقاء-سخت-افزاری-و-نرم-افزاری-4-دستگاه-رادار-تجدید'> مناقصه ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 4 دستگاه رادار- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری 4 دستگاه رادار- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180630/فراخوان-مشاركت-در-احداث-بوستان'>فراخوان مشاركت در احداث بوستان / آگهی فراخوان ، فراخوان مشاركت در احداث بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180647/استعلام-خرید-سبد-پلاستیکی--'>استعلام خرید سبد پلاستیکی... / استعلام, استعلام خرید سبد پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180665/مناقصه-عملیات-خرید-نصب-و-راه-اندازی-پست-فشرده'>مناقصه عملیات خرید، نصب و راه اندازی پست فشرده / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات خرید، نصب و راه اندازی پست فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180688/فراخوان-تجدید-مناقصه-تهیه-و-تامین-کلیه-مصالح--تجیهزات'>فراخوان تجدید مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح ، تجیهزات / آگهی  تجدیدفراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح ، تجیهزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180705/شانزدهمین-جشنواره-بین-المللی-امام-رضا-97-3-29'>شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا 97.3.29 / شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا  97.3.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180726/استعلام-ایمن-سازی--'>استعلام ایمن سازی ... / استعلام , استعلام ایمن سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180748/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی-پاسارگاد'>استعلام  ثبت نام کارت ملی پاسارگاد  / استعلام, ثبت نام کارت ملی پاسارگاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180763/مناقصه-نگهداری-و-پاسخگویی-و-ثبت-اطلاعات-و-مشاغل-و-مهارتها-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و پاسخگویی و ثبت اطلاعات و مشاغل و مهارتها نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و پاسخگویی و ثبت اطلاعات و مشاغل و مهارتها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180779/استعلام-خودرو-مورد-نیاز-در-سطح-پژو-پارس-یا-بالاتر--'>استعلام خودرو مورد نیاز در سطح پژو پارس یا بالاتر .. / استعلام, خودرو مورد نیاز در سطح پژو پارس یا بالاتر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180799/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-مجموعه-فرهنگی-ورزشی--'>مناقصه اجرای عملیات توسعه مجموعه فرهنگی ورزشی ... /  مناقصه، مناقصه اجرای عملیات توسعه مجموعه فرهنگی ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180814/مناقصه-عملیات-حمل-و-بارگیری-خاک-از-معادن'>مناقصه عملیات حمل و بارگیری خاک از معادن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل و بارگیری خاک از معادن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180838/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180853/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180870/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام,ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180888/مناقصه-تجدید-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-حمل-زباله-و--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید رفت و روب و جمع آوری حمل زباله و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تجدید رفت و روب و جمع آوری حمل زباله و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180911/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180933/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180948/مناقصه-خرید-حمل-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر-هواخنک'>مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک / مناقصه ، مناقصه خرید، حمل، تحویل، نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هواخنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180968/استعلام-ست-آموزشی--'>استعلام ست آموزشی... / استعلام, استعلام ست آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180986/مناقصه-تعمیرات-شبکه-فشار-ضعیف-و-پست-های-هوائی'>مناقصه تعمیرات شبکه فشار ضعیف و پست های هوائی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیرات شبکه فشار ضعیف و پست های هوائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181008/مناقصه-بازسازی-طبقات-ساختمانی'>مناقصه بازسازی طبقات ساختمانی  / مناقصه ، مناقصه بازسازی طبقات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181023/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستاهای ... / استعلام, اجرای طرح هادی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180420/مناقصه-خدمات-حجمی-فعالیت-های-نظیر-پرسکاری-جوشکاری-و-مونتاژ-بخشی--'>مناقصه خدمات حجمی فعالیت های نظیر پرسکاری، جوشکاری و مونتاژ بخشی... / مناقصه عمومی، مناقصه خدمات حجمی فعالیت های نظیر پرسکاری، جوشکاری و مونتاژ بخشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180439/مناقصه-فراخوان-احداث-نیروگاه-برق-آبی--'>مناقصه فراخوان  احداث نیروگاه برق آبی ... / مناقصه فراخوان احداث نیروگاه برق آبی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180468/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>مناقصه نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق  / مناقصه , مناقصه نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180488/استعلام-سجاده-نماز--'>استعلام سجاده نماز ... / استعلام, استعلام سجاده نماز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180505/استعلام-پهنای-باند-اینترنت-با-احتساب-ارزش-افزوده'>استعلام پهنای باند اینترنت با احتساب ارزش افزوده  / استعلام, پهنای باند اینترنت با احتساب ارزش افزوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180523/استعلام-اجرا-و-نصب-پنجره-پی-وی-سی--'>استعلام اجرا و نصب پنجره پی وی سی... / استعلام, استعلام اجرا و نصب پنجره پی وی سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180548/استعلام-مایع-دستشویی-و-سفید-کننده'>استعلام مایع دستشویی و سفید کننده / استعلام,استعلام مایع دستشویی و سفید کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180566/فراخوان-اجرای-پروژه-جاده-سلامت'>فراخوان اجرای پروژه جاده سلامت / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان اجرای پروژه جاده سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180588/مناقصه-خرید-تجهیزات--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-نظارت-تصویری-مهمانسرای--'>مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری مهمانسرای.... / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری مهمانسرای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180611/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-کلیدهای-قدرت-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات کلیدهای قدرت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات کلیدهای قدرت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180633/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-کابل-خاکی-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید کابل خاکی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی خرید کابل خاکی- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180651/مناقصه-راهبری-واحدهای-اقامتی'>مناقصه راهبری واحدهای اقامتی / مناقصه , مناقصه راهبری واحدهای اقامتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180668/مناقصه-حفاظت-فیزیکی-منطقه-9'>مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 9  / مناقصه, مناقصه حفاظت فیزیکی منطقه 9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180691/مناقصه-تولید-غلاف-مقوایی-ساخت-قطعه-فولادی--'>مناقصه تولید غلاف مقوایی، ساخت قطعه فولادی... / مناقصه, مناقصه تولید غلاف مقوایی، ساخت قطعه فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180709/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای / استعلام, اجرای طرح هادی روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180732/استعلام-سیم-و-کابل-برق'>استعلام  سیم و کابل برق / استعلام, سیم و کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180752/مناقصه-تامین-4-دستگاه-فایروال-به-همراه-تجهیزات-متعلقه'>مناقصه  تامین 4 دستگاه فایروال به همراه تجهیزات متعلقه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  تامین 4 دستگاه فایروال به همراه تجهیزات متعلقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180767/مناقصه-عمومی-مرمت-و-بازسازی-دو-دستگاه-پل-خسارت-دیده--'>مناقصه عمومی مرمت و بازسازی دو دستگاه پل خسارت دیده...  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مرمت و بازسازی دو دستگاه پل خسارت دیده... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180784/مناقصه-فراخوان-عملیات-اجرایی-تجهیز-چاه--احداث-ساختمان--'>مناقصه فراخوان  عملیات اجرایی تجهیز چاه ، احداث ساختمان ... / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان  عملیات اجرایی تجهیز چاه ، احداث ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180802/استعلام-مرمت-و-بهسازی-سازه-های-گابیونی-و-عملیات-سنگی-ملاتی'>استعلام مرمت و بهسازی سازه های گابیونی و عملیات سنگی ملاتی / استعلام, مرمت و بهسازی سازه های گابیونی و عملیات سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180821/مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-مراقبت-از-تاسیسات-وابسته'>مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز و مراقبت از تاسیسات وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180842/استعلام-لوله-تاسیسات-جنس-فولادی'>استعلام لوله تاسیسات جنس فولادی / استعلام, لوله تاسیسات جنس فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180856/استعلام-دوربین-عکاسی-و-تصویرداری--'>استعلام دوربین عکاسی و تصویرداری... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی و تصویرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180875/استعلام-تجهیزات-تربیت-کودک--'>استعلام تجهیزات تربیت کودک ... / استعلام , استعلام تجهیزات تربیت کودک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180894/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای  .. / استعلام, اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180915/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180937/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم شبکه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم شبکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180953/مناقصه-احداث-گالری-به-منظور-کاهش-خطر-ناشی-از-ریزش-سنگ-'>مناقصه  احداث گالری به منظور کاهش خطر ناشی از ریزش سنگ.. / آگهی مناقصه,مناقصه  احداث گالری به منظور کاهش خطر ناشی از ریزش سنگ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180975/مناقصه-فراخوان-انتقال-دانش-فنی-و-تجاری-سازی-بذر-منوژرم-چغندرقند'>مناقصه فراخوان انتقال دانش فنی و تجاری سازی بذر منوژرم چغندرقند  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  انتقال دانش فنی و تجاری سازی بذر منوژرم چغندرقند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180994/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی / استعلام,برگزاری دوره آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181011/استعلام-خرید-ورق-ژئوممبران-و-ورق-ژئو-تکستایل-پروژه-استخر-ذخیره-آب'>استعلام خرید ورق ژئوممبران و ورق ژئو تکستایل پروژه استخر ذخیره آب  / استعلام, خرید ورق ژئوممبران و ورق ژئو تکستایل پروژه استخر ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181027/استعلام-دال-بتنی-مسلح'>استعلام دال بتنی مسلح / استعلام, دال بتنی مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181046/مناقصه-احداث-ساختمان-جنبی-و-تکميل-سالن-ورزشی'>مناقصه احداث ساختمان جنبی و تکميل سالن ورزشی / مناقصه, مناقصه احداث ساختمان جنبی و تکميل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180422/مناقصه-خرید-800-عدد-باطری-سیلد-اسید'>مناقصه خرید 800 عدد باطری سیلد اسید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 800 عدد باطری سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180442/مناقصه-خرید-الیاف-امنیتی-و----97-3-29'>مناقصه خرید الیاف امنیتی و ... - 97.3.29 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید الیاف امنیتی و ... - 97.3.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180470/استعلام-تلویزیون-led32-اینچ'>استعلام تلویزیون led32 اینچ / استعلام,استعلام تلویزیون led32 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180489/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-کارکنان'>مناقصه خدمات حمل و نقل کارکنان  / مناقصه، مناقصه خدمات حمل و نقل کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180506/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی... / استعلام, استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180525/فراخوان-شناسایی-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان شناسایی جذب سرمایه گذار / مناقصه, فراخوان شناسایی جذب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180549/مناقصه-اجرای-پروژه-ساختمان-شماره-2-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه ساختمان شماره 2 آتش نشانی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ساختمان شماره 2 آتش نشانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180567/مناقصه-پروژه-بهساری-و-آسفالت-روستایی'>مناقصه پروژه بهساری و آسفالت روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهساری و آسفالت روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180589/استعلام-مودم-رایانه---'>استعلام مودم، رایانه،.... / استعلام, مودم، رایانه،....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180613/تجدید-مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-پلی-اتیلن--'>تجدید مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180635/مناقصه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-بر-کلیه-مراحل-طراحی-و--'>مناقصه خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی و... / مناقصه، مناقصه خدمات مشاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180652/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر'>مناقصه اجاره یک دستگاه لودر  / مناقصه, مناقصه اجاره یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180672/مناقصه-خرید-چهار-دستگاه-CWDM-پسیو-18-کاناله--'>مناقصه خرید چهار دستگاه CWDM پسیو 18 کاناله ... / مناقصه عمومی,مناقصه خرید چهار دستگاه CWDM پسیو 18 کاناله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180693/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام, ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180711/استعلام-تجهیزات-صنایع-شیمیایی--'>استعلام تجهیزات صنایع شیمیایی ... / استعلام , استعلام تجهیزات صنایع شیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180734/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ--نوبت-دوم'>مناقصه  اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  اصلاح شبکه و انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180754/تجدید-مناقصه-عملیات-تکمیلی-مخزن'>تجدید مناقصه عملیات تکمیلی مخزن  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات تکمیلی مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180768/استعلام-سیستم-صوتی'>استعلام  سیستم صوتی / استعلام, سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180786/مناقصه-حجمی-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه حجمی فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حجمی فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180803/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180824/استعلام-ترمیم-دریچه-چاه-و-حوضچه-و-ترمیم-حصارکشی'>استعلام ترمیم دریچه چاه و حوضچه و ترمیم حصارکشی / استعلام, ترمیم دریچه چاه و حوضچه و ترمیم حصارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180843/استعلام-خرید-چای'>استعلام خرید چای / استعلام,خرید چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180857/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-محور----نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و تعریض محور ... - نوبت دوم  / فراخوام مناقصه, مناقصه بهسازی و تعریض محور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180877/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-سیستم-ارتینگ'>استعلام  لوازم مورد نیاز سیستم ارتینگ  / استعلام, لوازم مورد نیاز سیستم ارتینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180895/فراخوان-خرید-یکصد-تن-پرکلرین-تجدید'>فراخوان خرید یکصد تن پرکلرین- تجدید  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان خرید یکصد تن پرکلرین- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180920/اصلاحیه-فراخوان-تامین-قطعات-یدکی-پمپ'>اصلاحیه فراخوان تامین قطعات یدکی پمپ / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تامین قطعات یدکی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180939/استعلام-ثبت-کارت-ملی'>استعلام  ثبت کارت ملی / استعلام, ثبت کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180955/استعلام-درخواست-انعقاد-قرارداد-بیمه-تکمیلی-درمان'>استعلام درخواست انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان / استعلام, درخواست انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180976/استعلام-خرید-لوله'>استعلام خرید لوله / استعلام,خرید لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180997/استعلام-دستگاه-تراش-سی-ان-سی-TME40'>استعلام دستگاه تراش سی ان سی TME40 / استعلام, دستگاه تراش سی ان سی TME40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181012/استعلام-روتر-Cisco-1941'>استعلام روتر: Cisco 1941 / استعلام ,استعلام روتر: Cisco 1941</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181029/فراخوان-تجهیزات-کنترلی-و-مخابراتی'>فراخوان تجهیزات کنترلی و مخابراتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تجهیزات کنترلی و مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181049/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام , استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181068/استعلام-دریچه-آرمسترانگ-تاسیساتی-آلومینیومی'>استعلام دریچه آرمسترانگ تاسیساتی آلومینیومی  / استعلام, دریچه آرمسترانگ تاسیساتی آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181087/استعلام-ثبت'>استعلام ثبت / استعلام , استعلام ثبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181104/استعلام-پنجره-UPVC-دوجداره'>استعلام پنجره UPVC دوجداره  / استعلام, پنجره دوجداره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181121/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-17968-متر-شبکه-پلی-اتیلن--'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث 17968 متر شبکه پلی اتیلن... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات و احداث 17968 متر شبکه پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181140/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-تنظیف--'>تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181157/استعلام-خرید-قند--'>استعلام خرید قند ... / استعلام, استعلام خرید قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181090/استعلام-مبل-دو-نفره-تختخواب-شو'>استعلام  مبل دو نفره تختخواب شو  / استعلام, استعلام  مبل دو نفره تختخواب شو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181107/مناقصه-ارائه-خدمات-مشاوره-ای-روانشناسی-و-مددکاری--'>مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای روانشناسی و مددکاری ... / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مشاوره ای روانشناسی و مددکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181123/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181141/مناقصه-فراخوان-اجرای-شبکه-فشار-متوسط-فشار-ضعیف-روشنایی-و-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان اجرای شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف، روشنایی و ترانسفورماتور...نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف، روشنایی و ترانسفورماتور...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181160/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181177/استعلام-دستگاه-جک-پالت-بالابر'>استعلام دستگاه جک پالت بالابر / استعلام , استعلام دستگاه جک پالت بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181198/مناقصه-خرید-حمل-و-آسفالت-ریزی-مکانیزه'>مناقصه خرید، حمل و آسفالت ریزی مکانیزه  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، حمل و آسفالت ریزی مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181213/استعلام-پرینتر2035-اچ-پی----'>استعلام پرینتر2035 اچ پی ...... / استعلام ,استعلام پرینتر2035 اچ پی ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181238/مناقصه-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت محور  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت محور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181252/استعلام-احداث-پرنده-نگری'>استعلام احداث پرنده نگری / استعلام,احداث پرنده نگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181268/مناقصه-احداث-بخش-ساختمان-و-محوطه-اداره-ثبت-اسناد'>مناقصه احداث بخش ساختمان و محوطه اداره ثبت اسناد / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بخش ساختمان و محوطه اداره ثبت اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181287/فراخوان-استعلام-واگذاری-خدمات-مشاوره-روانشناسی'>فراخوان استعلام واگذاری خدمات مشاوره روانشناسی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان واگذاری خدمات مشاوره روانشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181304/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سرخ-کردنی'>استعلام روغن نباتی مایع سرخ کردنی  / استعلام,استعلام روغن نباتی مایع سرخ کردنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181325/استعلام-خرید-یکدستگاه-خودرو'>استعلام خرید یکدستگاه خودرو / استعلام, استعلام خرید یکدستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181340/مناقصه-پایش-و-حفاظت-از-اراضی-کشاورزی'>مناقصه پایش و حفاظت از اراضی کشاورزی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پایش و حفاظت از اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181355/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-محله'>مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181368/استعلام-آژیر-پیزو'>استعلام آژیر پیزو  / استعلام,استعلام آژیر پیزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181383/استعلام-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی-فناوری-اطلاعات'>استعلام واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی فناوری اطلاعات  / استعلام , استعلام واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181398/استعلام-خرید-خدمات-تخصصی-مداخلات-اجتماعی'>استعلام خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی  / استعلام, استعلام  خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181410/استعلام-درخواست-تجهیزات-شبکه'>استعلام درخواست تجهیزات شبکه / استعلام , استعلام درخواست تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181425/استعلام-ups'>استعلام ups / استعلام, استعلام ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181442/استعلام-اجرای-تاسیسات-برقی'>استعلام اجرای تاسیسات برقی / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181456/استعلام-خرید-لایسنس'>استعلام خرید لایسنس  / استعلام ,استعلام خرید لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181471/استعلام-گارانتی-معتبر'>استعلام گارانتی معتبر / استعلام , استعلام گارانتی معتبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181487/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام,لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181501/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام,خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181519/استعلام-تعمیرات-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس های بهداشتی / استعلام,تعمیرات سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181537/استعلام-هویه-مادون-قرمز'>استعلام هویه مادون قرمز  / استعلام, استعلام هویه مادون قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181554/استعلام-شیر-صافی-Y-شکل'>استعلام شیر صافی Y شکل  / استعلام, استعلام شیر صافی Y شکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181568/استعلام-لوله-کشی-گاز--'>استعلام لوله کشی گاز ... / استعلام, استعلام لوله کشی گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181582/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS / استعلام,استعلام باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181596/استعلام-محوطه-سازی-پارک'>استعلام محوطه سازی پارک / استعلام, استعلام محوطه سازی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181610/استعلام-خرید-و-نصب-راه-اندازی-پوستر-پمپ-آتش-نشانی'>استعلام خرید و نصب راه اندازی پوستر پمپ آتش نشانی  / استعلام, خرید و نصب راه اندازی پوستر پمپ آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181629/مناقصه-خرید-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید دستگاه چیلر  / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181643/استعلام-1-دستگاه-قایق-موتوری'>استعلام 1 دستگاه قایق موتوری / استعلام , استعلام 1 دستگاه قایق موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181657/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181672/استعلام-برد-هوشمند--'>استعلام برد هوشمند ... / استعلام, استعلام برد هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181687/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی--'>استعلام ثبت نام کارت ملی... / استعلام, استعلام ثبت نام کارت ملی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180426/مزایده-یک-واحد-تجاری--'>مزایده یک واحد تجاری... / مزایده, مزایده یک واحد تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180451/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-106-95متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 106.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 106.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180472/مزایده-اجاره-مساحت-24-متر-مربع-با-کاربری-پارک-منطقه-تجدید'>مزایده اجاره مساحت 24 متر مربع با  کاربری پارک منطقه تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مساحت 24 متر مربع با  کاربری پارک منطقه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180507/مزایده-یک-دستگاه-دریل-heckert'>مزایده یک دستگاه دریل heckert / مزایده,مزایده یک دستگاه دریل heckert</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181035/مناقصه-انجام-خدمات-پزشکی'>مناقصه انجام خدمات پزشکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181057/استعلام-خرید-1-دستگاه-اسکنر'>استعلام خرید 1 دستگاه اسکنر / استعلام,استعلام خرید 1 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181076/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدا'>استعلام ساماندهی گلزار شهدا / استعلام,ساماندهی گلزار شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181095/فراخوان-احداث-و-بهره-برداری-ایستگاه-ها-و-توقفگاه-های-عمومی-ناوگان-باری'>فراخوان احداث و بهره برداری ایستگاه ها و توقفگاه های عمومی ناوگان باری / فراخوان مشارکت, فراخوان احداث و بهره برداری ایستگاه ها و توقفگاه های عمومی ناوگان باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181112/استعلام-چیلر-جذبی'>استعلام چیلر جذبی / استعلام,چیلر جذبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181129/استعلام-تکریب-درنخیلات--'>استعلام تکریب درنخیلات ... / استعلام, تکریب درنخیلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181146/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام,اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181165/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام, استعلام روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181183/استعلام-تجهیزات-هنرستانی-رشته-الکتروتکنیک'>استعلام تجهیزات هنرستانی رشته الکتروتکنیک  / استعلام, تجهیزات هنرستانی رشته الکتروتکنیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181204/استعلام-خدمات-ساختمانی'>استعلام خدمات ساختمانی / استعلام,خدمات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181220/استعلام-خرید-دستگاه-کپی-و--'>استعلام خرید دستگاه کپی و... / استعلام,خرید دستگاه کپی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181244/استعلام-مخزن-هزار-لیتری'>استعلام  مخزن هزار لیتری  / استعلام, مخزن هزار لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181258/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل--پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه / آگهی مناقصه,مناقصه  عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181274/استعلام-مبل--'>استعلام مبل ... / استعلام , استعلام مبل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181292/مناقصه-خرید-لباس-کار-نگهبانی'>مناقصه خرید لباس کار نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید لباس کار نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181311/مناقصه-فراخوان-اجرای-شبکه-برق-فشار-ضعیف--فشار-متوسط-و-ترانسفورماتور'>مناقصه فراخوان اجرای شبکه برق فشار ضعیف ، فشار متوسط و ترانسفورماتور / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای شبکه برق فشار ضعیف ، فشار متوسط و ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181330/استعلام-تهیه-و-نصب-لوازم-الکتریکی--'>استعلام تهیه و نصب لوازم الکتریکی ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب لوازم الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181345/استعلام-خرید-پانل-ساندویچی-سقفی'>استعلام خرید پانل ساندویچی سقفی  / استعلام, استعلام خرید پانل ساندویچی سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181359/استعلام-قطعات-سرور--'>استعلام قطعات سرور... / استعلام, استعلام قطعات سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181373/استعلام-مونتاژ-و-دمونتاژ-عایق-توربین-و-اتاقهای-احتراق-و-کمپرسور-و-اینکلوژرهای'>استعلام مونتاژ و دمونتاژ عایق توربین و اتاقهای احتراق و کمپرسور و اینکلوژرهای  / استعلام, استعلام مونتاژ و دمونتاژ عایق توربین و اتاقهای احتراق و کمپرسور و اینکلوژرهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181389/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سردهنه-های-سنتی'>استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181402/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181415/استعلام-احداث-دیوار--'>استعلام احداث دیوار ... / استعلام , استعلام احداث دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181430/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تابلو-برق-و-متعلقات-برقی-آسانسور'>استعلام لوازم مورد نیاز جهت تابلو برق و متعلقات برقی آسانسور / استعلام, استعلام لوازم مورد نیاز جهت تابلو برق و متعلقات برقی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181446/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-بقعه--'>استعلام انجام عملیات مرمت بقعه ... / استعلام, استعلام انجام عملیات مرمت بقعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181461/استعلام-کولرآبی-3500-دریچه-بالا-موتوژن-تبریز'>استعلام کولرآبی 3500 دریچه بالا موتوژن تبریز  / استعلام, کولرآبی 3500 دریچه بالا موتوژن تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181478/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181493/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-سایتهای-نظارت-تصویری-جاده-ای--'>استعلام پشتیبانی و نگهداری سایتهای نظارت تصویری جاده ای ... / استعلام , استعلام پشتیبانی و نگهداری سایتهای نظارت تصویری جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181507/استعلام-افزایش-تولید-محصولات-باغی'>استعلام افزایش تولید محصولات باغی  / استعلام, افزایش تولید محصولات باغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181525/استعلام-فاز-سوم-بررسی-و-ساماندهی-فضای-سبز'>استعلام فاز سوم بررسی و ساماندهی فضای سبز  / استعلام, استعلام فاز سوم بررسی و ساماندهی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181545/استعلام-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اصلاح شبکه آب / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181559/استعلام-کاسه-نمد-اورینگ-و-زانو-سر-شیلنگی--'>استعلام کاسه نمد، اورینگ و زانو سر شیلنگی... / استعلام, استعلام کاسه نمد، اورینگ و زانو سر شیلنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181573/استعلام-لیست-تجهیزات-خیاطی--'>استعلام لیست تجهیزات خیاطی ... / استعلام , استعلام لیست تجهیزات خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181586/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181600/استعلام-نگهبان'>استعلام نگهبان / استعلام,نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181614/استعلام-نوسازی-سرویسهای-بهداشتی'>استعلام نوسازی سرویسهای بهداشتی  / استعلام, نوسازی سرویسهای بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181634/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181648/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181663/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام  ثبت نام کارت ملی / استعلام,  ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181677/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز  اداری / استعلام, استعلام میز  اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181691/استعلام-انکوباتورواتوکلاو'>استعلام انکوباتورواتوکلاو / استعلام , استعلام انکوباتورواتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180432/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-مساحت-59-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم مساحت 59.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم مساحت 59.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181124/مناقصه-تعدادی-اسکنر'>مناقصه تعدادی اسکنر  / اگهی مناقصه , مناقصه تعدادی اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181142/استعلام-ارزیابی-ریسک-پرورش-ماهی-قزل-آلا-در-قفس-در-دریا--'>استعلام ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل آلا در قفس در دریا... / استعلام, استعلام ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل آلا در قفس در دریا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181161/مناقصه-افزایش-دیماند-برق'>مناقصه  افزایش دیماند برق / مناقصه ، مناقصه  افزایش دیماند برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181178/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-جابجایی-شبکه-برق-پل-چپگرد-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات  جابجایی شبکه برق پل چپگرد  نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات  جابجایی شبکه برق پل چپگرد    نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181201/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-نوبت-دوم'>مناقصه  دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181214/استعلام-دستگاه-تکثیر-ریسوگراف-A3'>استعلام  دستگاه تکثیر ریسوگراف A3 / استعلام,  دستگاه تکثیر ریسوگراف A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181239/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-ساختمان-اداری'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت ساختمان اداری / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181253/استعلام-سوئیچ-های-ارتباطی--'>استعلام سوئیچ های ارتباطی ... / استعلام , استعلام سوئیچ های ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181269/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181288/استعلام-عملیات-اجرای-نمای-داخلی'>استعلام  عملیات اجرای  نمای داخلی  / استعلام,استعلام  عملیات اجرای نمای داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181306/استعلام-سیم-برق-افشان--'>استعلام سیم برق افشان... / استعلام, استعلام سیم برق افشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181327/مناقصه-روپوش-کانال-مرکز-شهر'>مناقصه روپوش کانال مرکز شهر / اگهی مناقصه , مناقصه روپوش کانال مرکز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181341/استعلام-کنتور-حجمی-4-اینچ-مکانیکی'>استعلام کنتور حجمی 4 اینچ مکانیکی / استعلام,استعلام کنتور حجمی 4 اینچ مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181356/استعلام-حفاظت--'>استعلام حفاظت ... / استعلام , استعلام حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181369/استعلام-خرید-مجموع-بازی-کودکان-و-میز-پینگ-پنگ'>استعلام خرید مجموع بازی کودکان و میز پینگ پنگ / استعلام,استعلام خرید مجموع بازی کودکان و میز پینگ پنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181385/استعلام-خرید-و-نصب-شبکه-بیسیم'>استعلام خرید و نصب شبکه بیسیم  / استعلام, خرید و نصب شبکه بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181399/استعلام-احداث-پارک'>استعلام احداث پارک  / استعلام , استعلام احداث پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181411/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181427/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ / استعلام,استعلام الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181443/مناقصه-واگذاری-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای بیمارستان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  واگذاری تهیه، پخت و توزیع غذای بیمارستان... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181457/استعلام-اجرای-عملیات-حفاظت-و-قرق-در-سطح-111-هکتار'>استعلام اجرای عملیات حفاظت و قرق در سطح 111 هکتار / استعلام , استعلام اجرای عملیات حفاظت و قرق در سطح 111 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181475/استعلام-خدمات-سوپر-وایزری-توربین-و-روتور'>استعلام خدمات سوپر وایزری توربین و روتور / استعلام, استعلام خدمات سوپر وایزری توربین و روتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181489/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181502/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام, استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181521/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181540/استعلام-خرید-کامپیوتر-با-متعلقات-اسکنر-چاپگر-و-لپ-تاپ'>استعلام خرید کامپیوتر با متعلقات، اسکنر، چاپگر و لپ تاپ  / استعلام, خرید کامپیوتر با متعلقات، اسکنر، چاپگر و لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181556/استعلام-خرید-کنتور-حجمی'>استعلام خرید کنتور حجمی / استعلام, خرید کنتور حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181569/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام, استعلام صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181583/استعلام-ساخت-کانتر'>استعلام ساخت کانتر / استعلام,ساخت کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181597/استعلام-کابل-مخابراتی--'>استعلام کابل مخابراتی... / استعلام, استعلام کابل مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181611/استعلام-Cadillac---'>استعلام Cadillac .... / استعلام , استعلام Cadillac ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181630/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181645/استعلام-اجرای-بتن-کف-پارکینگ'>استعلام اجرای بتن کف پارکینگ  / استعلام , استعلام اجرای بتن کف پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181659/استعلام-صندلی-ارباب-رجوع'>استعلام صندلی ارباب رجوع  / استعلام, استعلام صندلی ارباب رجوع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181673/استعلام-المنت-گرم-کن'>استعلام المنت گرم کن  / استعلام , استعلام المنت گرم کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181688/استعلام-تعویض-روغن-ترانس'>استعلام تعویض روغن ترانس  / استعلام, استعلام  تعویض روغن ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180427/مزایده-زمین-مساحت-صد-و-سی-متر-مرحله-دوم'>مزایده زمین مساحت صد و سی متر مرحله دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت صد و سی متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180452/تجدید-فراخوان-عمومی-بهره-برداری-از-محل-ارائه-فست-فود'>تجدید فراخوان عمومی بهره برداری از محل ارائه فست فود / تجدید فراخوان عمومی,تجدید فراخوان عمومی بهره برداری از محل ارائه فست فود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180473/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-18024-فرعی-از-چهارده-اصلی-قطعه-46-تفکیکی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 18024 فرعی از چهارده اصلی قطعه 46 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 18024 فرعی از چهارده اصلی قطعه 46 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180510/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-220متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 220متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 220متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180535/مزایده-فروش-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش سواری پژو پارس  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181077/استعلام-خرید-لوله-فولادی-سیاه-درزدار'>استعلام  خرید لوله فولادی سیاه درزدار  / استعلام, خرید لوله فولادی سیاه درزدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181097/مناقصه-عملیات-حصارکشی-دیوار-و-فنس--'>مناقصه عملیات حصارکشی دیوار و فنس... / مناقصه ، مناقصه عملیات حصارکشی دیوار و فنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181115/استعلام-مرکز-تلفن-TDA100-به-همراه-پاور-و-کارت-های-مربوطه'>استعلام مرکز تلفن TDA100 به همراه پاور و کارت های مربوطه  / استعلام, مرکز تلفن TDA100 به همراه پاور و کارت های مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181130/استعلام-دستگاه-هیدوژن'>استعلام دستگاه هیدوژن / استعلام,دستگاه هیدوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181149/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181167/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه--'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه... / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181184/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181205/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181221/مناقصه-خرید-سیستم-CWDM-نوری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیستم CWDM نوری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سیستم CWDM نوری - نوبتد وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181245/تجدید-مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه عملیات رفت و روب خدمات شهری / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه عملیات رفت و روب خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181259/استعلام-خرید-و-نصب-ایزوگام-بام-گام-عایق--'>استعلام خرید و نصب ایزوگام بام گام عایق ... / استعلام, خرید و نصب ایزوگام بام گام عایق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181275/استعلام-AII-IN-ONE-ASUS-A-4321-CPU-I3-HDD500GB-RAM'>استعلام AII IN ONE ASUS A 4321- CPU I3-HDD500GB-RAM / استعلام , استعلام AII IN ONE ASUS A 4321- CPU I3-HDD500GB-RAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181293/استعلام-تامین-تجهیزات'>استعلام تامین تجهیزات / استعلام, استعلام تامین تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181312/مناقصه-فراخوان-خدمات-تنظیفات-و--'>مناقصه فراخوان خدمات تنظیفات و ... / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان خدمات تنظیفات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181331/استعلام-خرید-10-دستگاه-بهباد'>استعلام خرید 10 دستگاه بهباد  / استعلام,استعلام خرید 10 دستگاه بهباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181346/استعلام-کنتور-1-2-خانگی'>استعلام کنتور 1/2 خانگی  / استعلام, استعلام کنتور 1/2 خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181360/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پروژه-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری پروژه های سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و نگهداری پروژه های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181375/استعلام-اجرای-فونداسیون-و-نصب-دکل'>استعلام اجرای فونداسیون و نصب دکل / استعلام, استعلام اجرای فونداسیون و نصب دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181390/استعلام-اجرای-تله-متری--'>استعلام اجرای تله متری ... / استعلام , استعلام اجرای تله متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181403/استعلام-عملیات-حفاری-چاه-دستی--'>استعلام عملیات حفاری چاه دستی... / استعلام,عملیات حفاری چاه دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181417/مناقصه-​ساماندهی-و-زیباسازی-دوربرگردان-نوبت-دوم'>مناقصه ​ساماندهی و زیباسازی دوربرگردان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ​ساماندهی و زیباسازی دوربرگردان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181432/استعلام-احداث-بخشی-از-بنای-کتابخانه'>استعلام احداث بخشی از بنای کتابخانه  / استعلام, استعلام احداث بخشی از بنای کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181447/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181463/استعلام-ابزار-سوکت-زنی--'>استعلام ابزار سوکت زنی... / استعلام , استعلام ابزار سوکت زنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181479/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن-کف-محوطه-رنگ-کاری-و-عایق-کاری'>استعلام تهیه و اجرای بتن کف محوطه رنگ کاری و عایق کاری  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای بتن کف محوطه رنگ کاری و عایق کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181494/استعلام-فلومتر-التراسونیک'>استعلام فلومتر التراسونیک  / استعلام ، استعلام فلومتر التراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181508/مناقصه-اجرای-عملیات-گودبرداری--تثبیت-و-پایدارسازی-جداره-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گودبرداری ، تثبیت و پایدارسازی جداره  نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گودبرداری ، تثبیت و پایدارسازی جداره  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181526/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-12-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 12 پورت  / استعلام, سوئیچ دیتا شبکه 12 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181546/استعلام-اجرای-سایبان--'>استعلام اجرای سایبان ... / استعلام , استعلام اجرای سایبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181560/استعلام-صندلی-مبلی'>استعلام صندلی مبلی / استعلام , استعلام صندلی مبلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181574/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-بازسازی-ساختمان--'>استعلام تعمیرات اساسی و بازسازی ساختمان... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی و بازسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181588/استعلام-احداث-موزه-مردم-شناسی'>استعلام احداث موزه مردم شناسی / استعلام , استعلام احداث موزه مردم شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181602/مناقصه-احداث-و-تعریض-جاده'>مناقصه احداث و تعریض جاده / مناقصه, مناقصه احداث و تعریض جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181615/مناقصه-تامین-نیروهای-خدماتی'>مناقصه تامین نیروهای خدماتی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181635/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب / استعلام , استعلام احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181650/استعلام-هاب-سوئچ'>استعلام هاب سوئچ / استعلام, هاب سوئچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181664/مناقصه-واگذاری-امور-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181678/استعلام-اورهال-و-تعویض-روغن-تپ-چنجر'>استعلام اورهال و تعویض روغن تپ چنجر  / استعلام, استعلام  اورهال و تعویض روغن تپ چنجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181692/استعلام-الکتروپمپ-55-کیلووات-150-400'>استعلام  الکتروپمپ 55 کیلووات 150/400 / استعلام, الکتروپمپ 55 کیلووات 150/400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180435/مزایده-پلاکهای-فرعی-370-و-371-و-372-و-373-از-3382-اصلی'>مزایده پلاکهای فرعی 370 و 371 و 372 و 373 از 3382 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای فرعی 370 و 371 و 372 و 373 از 3382 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181063/مناقصه-خرید-تصفیه-خانه-اضطراری-آب'>مناقصه خرید تصفیه خانه اضطراری آب  / مناقصه , مناقصه خرید تصفیه خانه اضطراری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181084/استعلام-خرید-تجهیزات-فناوری'>استعلام خرید تجهیزات فناوری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181100/استعلام-فعالیت-های-خدمات'>استعلام فعالیت های خدمات / استعلام,فعالیت های خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181118/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-خدمات-شهری'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  و خدمات شهری  / آگهی مناقصه,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  و خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181137/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو-کویر-تایر'>استعلام خرید لاستیک خودرو کویر تایر  / استعلام, خرید لاستیک خودرو کویر تایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181152/استعلام-کلیه-نیازها'>استعلام کلیه نیازها  / استعلام,استعلام کلیه نیازها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181172/مناقصه-فراخوان-تجدید-نصب-علائم-و-تبدیل-آبنما-به-پل'>مناقصه فراخوان تجدید نصب علائم و تبدیل آبنما به پل  / مناقصه فراخوان تجدید نصب علائم و تبدیل آبنما به پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181190/استعلام-خط-کشی-عابر-پیاده'>استعلام خط کشی عابر پیاده / استعلام,خط کشی عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181208/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-بخشی-از-دیوار-حائل-سنگی'>مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و بازسازی بخشی از دیوار حائل سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181229/استعلام-نمک-تصفیه-شده-بسته-بندی-کیسه-کیلوگرمی'>استعلام  نمک تصفیه شده بسته بندی کیسه کیلوگرمی  / استعلام,  نمک تصفیه شده بسته بندی کیسه کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181248/استعلام-بهسازی-و-مقاوم-سازی-و-تعریض-پل'>استعلام بهسازی و مقاوم سازی و تعریض پل / استعلام ,استعلام بهسازی و مقاوم سازی و تعریض پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181263/مناقصه-عمومی-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-و--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و ...تجدید (نوبت  دوم) / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و ...تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181282/استعلام-بهای-تعمیرات--'>استعلام بهای تعمیرات ... / استعلام , استعلام بهای تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181298/استعلام-بهای-ایمن-سازی-و-آبیاری-درختان-حاشیه-آزادراه--'> استعلام بهای ایمن سازی و آبیاری درختان حاشیه آزادراه  .. /  استعلام, بهای ایمن سازی و آبیاری درختان حاشیه آزادراه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181317/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-گرم-راه-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی نوبت دوم / مناقصه، مناقصه بهسازی و آسفالت گرم راه روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181336/استعلام-خرید-خدمات-تخصصی-مداخلات-اجتماعی'>استعلام خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی  / استعلام, استعلام خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181350/استعلام-تهیه-تحویل-و-نصب-اقلام-و-تجهیزات-یگان-حفاظت---'>استعلام تهیه، تحویل و نصب اقلام و تجهیزات یگان حفاظت .... / استعلام, تهیه، تحویل و نصب اقلام و تجهیزات یگان حفاظت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181363/استعلام-بیمه-مسولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسولیت مدنی / استعلام, استعلام بیمه مسولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181379/مناقصه-تامین-تجهیزات-و-عملیات-اجرایی'>مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی  / مناقصه ، مناقصه تامین تجهیزات و عملیات اجرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181393/استعلام-کره-15-گرم-مهگل'>استعلام کره 15 گرم مهگل  / استعلام, کره 15 گرم مهگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181406/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام, استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181421/استعلام-خدمات-کابلکشی-و-حفاری-و-نصب-تابلو'>استعلام خدمات کابلکشی و حفاری و نصب تابلو / استعلام, استعلام خدمات کابلکشی و حفاری و نصب تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181435/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181452/استعلام-رم-4-گیگ'>استعلام رم 4 گیگ / استعلام, استعلام رم 4 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181466/استعلام-اجرای-عملیات-جنگلکاری'>استعلام اجرای عملیات جنگلکاری / استعلام, اجرای عملیات جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181483/استعلام-تجهیزات-برق'>استعلام تجهیزات برق  / استعلام ، استعلام تجهیزات برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181497/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181512/استعلام-الکتروپمپ-45-کیلوات--'>استعلام الکتروپمپ 45 کیلوات ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ 45 کیلوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181530/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181550/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستا'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181564/استعلام-دیوارچینی-تخریب-دیوار-سرویس-بهداشتی-تعمیر-درب-ورودی-تاسیسات--'>استعلام دیوارچینی تخریب دیوار سرویس بهداشتی، تعمیر درب ورودی تاسیسات ... / استعلام, استعلام دیوارچینی تخریب دیوار سرویس بهداشتی، تعمیر درب ورودی تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181577/استعلام-تعمیر-سیلندر-هیدرولیک-پرس-همینگ'>استعلام تعمیر سیلندر هیدرولیک پرس همینگ / استعلام,تعمیر سیلندر هیدرولیک پرس همینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181591/استعلام-جنگلکاری-و--'>استعلام جنگلکاری و ... / استعلام, استعلام جنگلکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181605/استعلام-خرید-خدمات-نظافت-به-صورت-حجمی'>استعلام خرید خدمات نظافت به صورت حجمی  / استعلام, خرید خدمات نظافت به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181623/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام خرید تجهیزات کارگاهی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181639/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری'>مناقصه زیرسازی آسفالت و جدولگذاری  / مناقصه, مناقصه  زیرسازی آسفالت و جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181653/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت / استعلام , استعلام آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181668/استعلام-الکتروموتور-1-5-کیلو-وات-سه-فاز-موتور-ژن'>استعلام الکتروموتور 1.5 کیلو وات سه فاز موتور ژن / استعلام, استعلام الکتروموتور 1.5 کیلو وات سه فاز موتور ژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181682/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180445/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-63-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 63 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 63 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181155/مناقصه-خرید-قطعات-AIR-WRENCH-VARCO-SSW10'>مناقصه خرید قطعات AIR WRENCH VARCO SSW10 / مناقصه, مناقصه خرید قطعات AIR WRENCH VARCO SSW10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181173/استعلام-خرید-ups'>استعلام خرید ups / استعلام, خرید ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181192/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-تعمیرات-اماکن-فرهنگی-و-ورزشی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات تعمیرات اماکن فرهنگی و ورزشی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی اجرای عملیات تعمیرات اماکن فرهنگی و ورزشی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181209/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-مقاوم-سازی---نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات مقاوم سازی ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات مقاوم سازی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181230/استعلام-اسپرم-گاوی--'>استعلام اسپرم گاوی... / استعلام, استعلام اسپرم گاوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181249/استعلام-لیست-تجهیزات-مکانیک-خودرو--'>استعلام لیست تجهیزات مکانیک خودرو ... / استعلام, استعلام لیست تجهیزات مکانیک خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181264/استعلام-بهای-عملیات-رفع-نقاط-حادثه-خیز--'>استعلام بهای عملیات رفع نقاط حادثه خیز ... / استعلام , استعلام بهای عملیات رفع نقاط حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181283/مناقصه-ایجاد-توسعه-فضای-سبز'>مناقصه  ایجاد توسعه فضای سبز / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181299/استعلام-سرنگ-توبرکولیناسیون-استاندارد--'>استعلام سرنگ توبرکولیناسیون استاندارد .. / استعلام , استعلام سرنگ توبرکولیناسیون استاندارد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181320/مناقصه-عملیات-ترمیم-دیواره-و-تثبیت-دیواره-انتهای-زهکش-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ترمیم دیواره و تثبیت دیواره انتهای زهکش  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم دیواره و تثبیت دیواره انتهای زهکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181337/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-آماده-سازی-محور-میانی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی محور میانی  / مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات آماده سازی محور میانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181351/استعلام-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-افلاین'>استعلام یک دستگاه ذخیره ساز افلاین / استعلام, استعلام  یک دستگاه ذخیره ساز افلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181364/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پرتصادف'>استعلام  ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف  / استعلام, ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181380/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181394/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-450-کیلوولت-آمپر-و--'>مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 450 کیلوولت آمپر و... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور 450 کیلوولت آمپر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181407/استعلام-خرید-آسفالت--'>استعلام خرید آسفالت... / استعلام, استعلام خرید آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181422/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-خانگی-اکوا-اچ-تی'>استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی اکوا اچ تی / استعلام, دستگاه تصفیه آب خانگی اکوا اچ تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181436/استعلام-تجهیزات-کشاورزی'>استعلام تجهیزات کشاورزی / استعلام,تجهیزات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181453/استعلام-مرمت-3-خانه'>استعلام مرمت 3 خانه  / استعلام,استعلام مرمت 3 خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181468/استعلام-تاتامی-جودو'>استعلام تاتامی جودو  / استعلام , استعلام تاتامی جودو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181484/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام,استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181498/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181513/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-محوطه-سازی-پایگاه-امداد-منطقه-ای-شمال-غرب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی  عملیات محوطه سازی پایگاه امداد منطقه ای شمال غرب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  عملیات محوطه سازی پایگاه امداد منطقه ای شمال غرب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181534/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستا'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181551/استعلام-کابل-و-سیم-برق'>استعلام کابل و سیم برق  / استعلام,استعلام کابل و سیم برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181565/استعلام-حفاری-چاه-عمیق'>استعلام حفاری چاه عمیق / استعلام , استعلام حفاری چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181578/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاهای'>استعلام اجرای طرح هادی روستاهای / استعلام, اجرای طرح هادی روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181592/استعلام-اجرای-عملیات-نهالکاری--مراقبت-و-آبیاری'>استعلام  اجرای عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری / استعلام, استعلام  اجرای عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181606/استعلام-وسایل-آزمایشگاه'>استعلام وسایل آزمایشگاه  / استعلام,استعلام وسایل آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181624/استعلام-مبادله-مرسولات-پستی'>استعلام  مبادله مرسولات پستی  / استعلام, استعلام  مبادله مرسولات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181640/استعلام-همزن-گیروبکس-دار-3-کیلووات-و-100-دور-در-دقیقه'>استعلام همزن گیروبکس دار 3 کیلووات و 100 دور در دقیقه  / استعلام, همزن گیروبکس دار 3 کیلووات و 100 دور در دقیقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181654/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستا'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181669/مناقصه-تامین-و-جابجایی-ماشین-آلات-راهسازی'>مناقصه تامین و جابجایی ماشین آلات راهسازی / مناقصه , مناقصه تامین و جابجایی ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181683/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ / استعلام,استعلام الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180446/تجدید-فراخوان-عمومی-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-محل-های-کافی-شاپ'>تجدید فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل های کافی شاپ / تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان عمومی واگذاری حق بهره برداری از محل های کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180466/مزایده-تعداد-53-عدد-مانتو-جین-زنانه-و-دخترانه--'>مزایده تعداد 53 عدد مانتو جین زنانه و دخترانه... / مزایده, مزایده تعداد 53 عدد مانتو جین زنانه و دخترانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181067/فراخوان-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سیستم-صوتی-و-میکسر'>فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه سیستم صوتی و میکسر / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه سیستم صوتی و میکسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181086/مناقصه-انجام-بخشی-از-امور-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181103/استعلام-خرید-چای'>استعلام خرید چای  / استعلام,استعلام خرید چای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181120/استعلام-تجهیزات-تاسیسات-فنی-و-حرفه-ای--'>استعلام تجهیزات تاسیسات فنی و حرفه ای ... / استعلام , استعلام تجهیزات تاسیسات فنی و حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181139/فراخوان-مناقصه-عمومی-تعریض-و-بهسازی-کانال-مسلح'>فراخوان مناقصه عمومی تعریض و بهسازی کانال مسلح  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تعریض و بهسازی کانال مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181156/مناقصه-اجرای-30000-متر-شبکه-گازرسانی-فلزی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 30000 متر شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 30000 متر شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181175/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو... / استعلام, استعلام تامین خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181196/استعلام-لرزه-گیر--'>استعلام لرزه گیر ... / استعلام, استعلام لرزه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181210/مناقصه-تامین-خوابگاه-جهت-اسکان-دانشجویان'>مناقصه تامین خوابگاه جهت اسکان دانشجویان / مناقصه، مناقصه تامین خوابگاه جهت اسکان دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181231/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام , استعلام ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181250/استعلام-نصب-کف-فرش'>استعلام نصب کف فرش / استعلام , استعلام نصب کف فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181266/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-آماده-سازی-چاپ-شناسنامه-و-پاکت-گذاری-آن--'>استعلام واگذاری امور مربوط به آماده سازی چاپ شناسنامه و پاکت گذاری آن  .. / استعلام, واگذاری امور مربوط به آماده سازی چاپ شناسنامه و پاکت گذاری آن  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181285/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181301/استعلام-آموزش-عالی--'>استعلام آموزش عالی ... / استعلام, استعلام آموزش عالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181323/استعلام-حشره-کش--'>استعلام حشره کش ... / استعلام, استعلام حشره کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181338/استعلام-قند-شکسته--'>استعلام قند شکسته ... / استعلام, استعلام قند شکسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181352/استعلام-پلمپ-کنتور-خانگی'>استعلام پلمپ کنتور خانگی / استعلام, استعلام پلمپ کنتور خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181365/استعلام-فایروال-فورتی-نت-مدل-FG-90D'>استعلام فایروال فورتی نت مدل FG-90D / استعلام , استعلام فایروال فورتی نت مدل FG-90D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181381/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--'>تجدید مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی ... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181395/استعلام--انجام-عملیات-اجرایی-دکوراتیو--روشنائی-عمومی'>استعلام   انجام عملیات اجرایی دکوراتیو ، روشنائی عمومی / استعلام , استعلام   انجام عملیات اجرایی دکوراتیو ، روشنائی عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181408/استعلام-تجهیزات-عکاسی'>استعلام تجهیزات عکاسی / استعلام, تجهیزات عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181423/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های  دارای عضو... / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های  دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181437/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181454/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181469/استعلام-درب-دیتا-سنتر'>استعلام  درب دیتا سنتر / استعلام, درب دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181485/استعلام-ترمیم-دریچه-چاه-و-حوضچه-و-ترمیم-حصارکشی'>استعلام ترمیم دریچه چاه و حوضچه و ترمیم حصارکشی  / استعلام, ترمیم دریچه چاه و حوضچه و ترمیم حصارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181499/استعلام-ایزوگام-سراپوش-دلیجان-درجه-یک---'>استعلام ایزوگام سراپوش دلیجان درجه یک .... / استعلام ,استعلام ایزوگام سراپوش دلیجان درجه یک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181517/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت-و--'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت و ... / استعلام, فعالیت های مربوط به نظافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181535/استعلام-تاچ-بازکن'>استعلام تاچ بازکن / استعلام , استعلام تاچ بازکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181552/استعلام-اجرای-عملیات-مراقبت-و-نگهداری-و-قرق'>استعلام اجرای عملیات مراقبت و نگهداری و قرق / استعلام , استعلام اجرای عملیات مراقبت و نگهداری و قرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181566/مناقصه-تجهیزات-دیتا'>مناقصه تجهیزات دیتا / مناقصه، مناقصه تجهیزات دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181579/استعلام-خدمات-سوپر-وایزری-مونتاژ-اینیرکیسینگ-و--'>استعلام خدمات سوپر وایزری مونتاژ اینیرکیسینگ و... / استعلام, استعلام خدمات سوپر وایزری مونتاژ اینیرکیسینگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181593/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181608/استعلام-کیوسک-بانک--'>استعلام کیوسک بانک ... / استعلام, استعلام کیوسک بانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181625/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام, ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181641/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی  / استعلام,استعلام ثبت نام کارت ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181655/استعلام-خاکبرداری-و-اجرای-اسکلت-بتونی'>استعلام خاکبرداری و اجرای اسکلت بتونی  / استعلام, خاکبرداری و اجرای اسکلت بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181670/استعلام-فایل-پیوستی'>استعلام  فایل پیوستی / استعلام, فایل پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181684/استعلام-سرامیک-پرسلان'>استعلام سرامیک پرسلان / استعلام , استعلام سرامیک پرسلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180447/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-81-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 81.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 81.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180467/مزایده-387-9-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک-عرصه-287متر'>مزایده 387.9 هزارم یک دانگ مشاع از ملک عرصه 287متر  / مزایده,مزایده 387.9 هزارم یک دانگ مشاع از ملک عرصه 287متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180460/مزایده-فروش-یک-دستگاه-موتورسیکلت'>مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180478/مزایده-ششدانگ-حق-سرقفلی-مغازه-قطعه-495-تفکیکی'>مزایده ششدانگ حق سرقفلی مغازه قطعه 495 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ حق سرقفلی مغازه قطعه 495 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180517/مزایده-فروش-150-000-تن-سنگ-آهک-(نوبت-سوم)'>مزایده فروش 150.000 تن سنگ آهک  (نوبت سوم) / مزایده، مزایده فروش 150.000 تن سنگ آهک (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180540/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-719-فرعی-از-20-فرعی-از-106-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 719 فرعی از 20 فرعی از 106 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 719 فرعی از 20 فرعی از 106 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180576/مزایده-اجاره-مساحت-70-مترمربع-تجدید'>مزایده اجاره مساحت 70 مترمربع تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده اجاره مساحت 70 مترمربع تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180600/مزایده-استات-سلولز-آلفا-سلولز--'>مزایده استات سلولز، آلفا سلولز ... / مزایده عمومی, مزایده استات سلولز، آلفا سلولز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180622/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-ساختمان-مسکونی-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل ساختمان مسکونی و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل ساختمان مسکونی و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180659/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چاپ-و-نشر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات صنایع چاپ و نشر نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات صنایع چاپ و نشر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180683/مزایده-جمع-آوری-باسکول-حمل-و-خروج-ضایعات'>مزایده جمع آوری، باسکول، حمل و خروج ضایعات     / مزایده, مزایده جمع آوری، باسکول، حمل و خروج ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180719/مزایده-سه-دانگ-ملک-مساحت-216-متر-قدمت-5-سال'>مزایده سه دانگ ملک مساحت 216 متر قدمت 5 سال / مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت 216 متر قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180746/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-25-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180787/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180822/مزایده-تعداد-171-قلم-مواد-شیمیایی-مازاد-نوبت-سوم'>مزایده تعداد 171 قلم مواد شیمیایی مازاد نوبت سوم / مزایده , مزایده تعداد 171 قلم مواد شیمیایی مازاد نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180860/مزایده-سبد-مخصوص-دیگهای-اتوکلاوو'>مزایده سبد مخصوص دیگهای اتوکلاوو / آگهی مزایده اموال منقول ، غیرمنقول,مزایده سبد مخصوص دیگهای اتوکلاوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180893/مزایده-فروش-تعداد-8-رقبه-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 8 رقبه از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 رقبه از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180918/مزایده-زمین-به-مساحت-295-000-متر-مربع-با-کاربری-پرورش-ماهی'>مزایده زمین به مساحت 295.000 متر مربع با کاربری پرورش ماهی  / مزایده, مزایده زمین به مساحت 295.000 متر مربع با کاربری پرورش ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180954/مزایده-ملک-مساحت-273-9متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 273.9متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 273.9متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180988/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-ملک-ویلایی-مسکونی'>اصلاحیه مزایده واگذاری ملک ویلایی مسکونی / اصلاحیه مزایده واگذاری ملک ویلایی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181022/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-1346متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 1346متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 1346متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181053/مزایده-اجاره-کشتارگاه-دام-تجدید-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره کشتارگاه دام  تجدید (نوبت دوم) / آگهی مزایده,مزایده اجاره کشتارگاه دام  تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181083/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-103-03متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.03متر قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.03متر قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181125/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-به-پلاک-212-فرعی'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک 212 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی به پلاک 212 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181159/مزایده-ششدانگ-باغ-پسته-در-زمین-مزروعی-بخش-7-کرمان'>مزایده ششدانگ باغ پسته در زمین مزروعی بخش 7 کرمان / مزایده ,مزایده ششدانگ باغ پسته در زمین مزروعی بخش 7 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181193/مزایده-اجاره-پارکینگ-های-عمومی-بافت-فرسوده'>مزایده اجاره پارکینگ های عمومی بافت فرسوده  / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ های عمومی بافت فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181225/مزایده-واگذاری-عرصه-و-امتیاز-شرکت-تعاونی-مصرفی-کارکنان-و-کارگران-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری عرصه و امتیاز شرکت تعاونی مصرفی کارکنان و کارگران (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده واگذاری عرصه و امتیاز شرکت تعاونی مصرفی کارکنان و کارگران (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181265/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام-نیو-ایکس-33'>مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام نیو ایکس 33 / مزایده فروش یک دستگاه سواری ام وی ام نیو ایکس 33</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181302/مزایده-غرفه-ترامپولین'>مزایده غرفه ترامپولین / آگهی مزایده, مزایده غرفه ترامپولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181335/مزایده-واگذاری-داروخانه'>مزایده واگذاری داروخانه / مزایده,مزایده واگذاری داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181416/مزایده-سیمی-تریلر-کمپرس-کننده-زباله'>مزایده سیمی تریلر کمپرس کننده زباله / مزایده, مزایده سیمی تریلر کمپرس کننده زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181472/مزایده-فروش-انواع-تابلو-فرش-نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع تابلو فرش نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع تابلو فرش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181520/مزایده-واگذاری-وصول-عواید-کشتارگاه-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری وصول عواید کشتارگاه نوبت سوم / مزایده , مزایده واگذاری وصول عواید کشتارگاه نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181562/مزایده-یک-واحد-مرغداری-مساحت-هشت-هزار-متر-'>مزایده یک واحد مرغداری مساحت هشت هزار متر.. / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری مساحت هشت هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181627/مزایده-فروش-مقدار-576-650-گرم-طلا'>مزایده فروش مقدار 576.650 گرم طلا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مقدار 576.650 گرم طلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181693/مزایده-فروش-املاک-واحد-تجاری-مساحت-17-80متر'>مزایده فروش املاک واحد تجاری مساحت 17.80متر  / مزایده, مزایده فروش املاک واحد تجاری مساحت 17.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180568/مزایده-اجاره-بازار-روز-هفتگی-و--'>مزایده اجاره بازار روز هفتگی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بازار روز هفتگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180593/مزایده-دستگاه-یخچال-ویترینی-زاگرس-4-درب--یخچال-صندوقی-زاگرس-استیل-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه یخچال ویترینی زاگرس 4 درب - یخچال صندوقی زاگرس استیل نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه یخچال ویترینی زاگرس 4 درب - یخچال صندوقی زاگرس استیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180617/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-151-92متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 151.92متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 151.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180650/مزایده-1-سهم-مشاع-از-4-سهم-زمین-مساحت-زمین-119347-8متر'>مزایده 1 سهم مشاع از 4 سهم زمین مساحت زمین 119347.8متر / مزایده 1 سهم مشاع از 4 سهم زمین مساحت زمین 119347.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180679/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-گلفروشی--'>مزایده اجاره یک باب غرفه گلفروشی... / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب غرفه گلفروشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180713/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-321-40متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 321.40متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 321.40متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180737/مزایده-انواع-گوساله-نر-پرواری-تولیدی-نوبت-دوم'>مزایده انواع گوساله نر پرواری تولیدی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده انواع گوساله نر پرواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180780/مزایده-یک-عدد-تانکر-حمل-شیر-23-تنی--'>مزایده یک عدد تانکر حمل شیر 23 تنی... / آگهی مزایده , مزایده یک عدد تانکر حمل شیر 23 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180817/مزایده-فروش-املاک-استان-خراسان-رضوی'>مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان خراسان رضوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180848/مزایده-یک-دستگاه-دربندی-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه دربندی اتوماتیک / آگهی مزایده اموال منقول ، غیرمنقول,مزایده یک دستگاه دربندی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180887/مزایده-عمومی-فروش-لوله-و-سرلوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-اسقاطی-(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی فروش لوله و سرلوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش لوله و سرلوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180912/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-و-غیر-فلزی'>مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات فلزی و غیر فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180946/مزایده-پلاک-ثبتی-5092-فرعی-مساحت-8051متر'>مزایده پلاک ثبتی 5092 فرعی مساحت 8051متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5092 فرعی مساحت 8051متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180974/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-7متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181005/مزایده-بهره-برداری-از-دستگاه-تلویزیون-شهری'>مزایده بهره برداری از دستگاه تلویزیون شهری / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از دستگاه تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181047/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181078/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-59-05متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 59.05متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 59.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181113/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس  / مزایده،مزایده یک دستگاه سواری پراید جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181153/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-32-فرعی-بخش-شش-کرمان'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 32 فرعی بخش شش کرمان / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 32 فرعی بخش شش کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181188/مزایده-پرینتر-KONICA252-پرینتر-کنون-3010-و--'>مزایده پرینتر KONICA252، پرینتر کنون 3010 و... / مزایده ,مزایده پرینتر KONICA252، پرینتر کنون 3010 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181222/مزایده-عمومی-اجاره-کارخانه-آسفالت-20-تنی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره کارخانه آسفالت 20 تنی نوبت دوم / مزایده عمومی,مزایده عمومی اجاره کارخانه آسفالت 20 تنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181254/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه  / مزایده, مزایده  یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181296/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181322/مزایده-اجاره-سانس-غیر-اداری-سالن-آمفی-تئاتر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره سانس غیر اداری سالن آمفی تئاتر نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره سانس غیر اداری سالن آمفی تئاتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181388/مزایده-ملک-مساحت-زمین-236-55متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت زمین 236.55متر نوبت دوم / مزایده ملک مساحت زمین 236.55متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181460/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شماره-616-فرعی-از-4483-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 616 فرعی از 4483 اصلی / مزایده ملک پلاک ثبتی شماره 616 فرعی از 4483 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181514/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-423متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 423متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 423متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181544/مزایده-طبقه-همکف-منزل-مسکونی-مساحت-اعیانی-109-متر'>مزایده طبقه همکف منزل مسکونی مساحت اعیانی 109 متر / مزایده,مزایده طبقه همکف منزل مسکونی مساحت اعیانی 109 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181620/مزایده-وسایل-فلزی-و-آهن-آلات'>مزایده وسایل فلزی و آهن آلات  / مزایده وسایل فلزی و آهن آلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181675/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-قطعات-تجاری-بصورت-نقدی'>مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات تجاری بصورت نقدی  / مزایده, مزایده فروش تعداد محدودی از قطعات تجاری بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181702/فراخوان-اجرای-کارهای-عمومی-ساختمان'>فراخوان اجرای کارهای عمومی ساختمان / فراخوان عمومی ، فراخوان اجرای کارهای عمومی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181716/استعلام-قرارداد-مشارکتی-انجام-امور-مشاوره-روانشناسی'>استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی  / استعلام, استعلام قرارداد مشارکتی انجام امور مشاوره روانشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181731/استعلام-توسعه-شبکه-آب'>استعلام توسعه شبکه آب  / استعلام توسعه شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181745/استعلام-مرمت-تزیینات-نقاشی'>استعلام مرمت تزیینات نقاشی / استعلام , استعلام مرمت تزیینات نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180494/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180528/مزایده-سه-دستگاه-پکیج-دیوار-ایمرگاس-مدل-EOLO-MYTHOS'>مزایده سه دستگاه پکیج دیوار ایمرگاس مدل EOLO MYTHOS / مزایده,مزایده سه دستگاه پکیج دیوار ایمرگاس مدل EOLO MYTHOS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180556/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مستعمل-و-مازاد-خود'>مزایده فروش ماشین آلات مستعمل و مازاد خود / مزایده فروش ماشین آلات مستعمل و مازاد خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180583/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-لودر-956cl'>مزایده ششدانگ یک دستگاه لودر 956cl  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده ششدانگ یک دستگاه لودر 956cl </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180609/مزایده-زمین-مساحت-180-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 180 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 180 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180636/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-454-20متر'>مزایده عمارت مسکونی مساحت 454.20متر  / مزایده,مزایده عمارت مسکونی مساحت 454.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180671/مزایده-اجاره-فروشگاه'>مزایده اجاره فروشگاه  / مزایده , مزایده اجاره فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180703/مزایده-یک-قطعه-زمین-محصور-شده-مساحت-255-21متر'>مزایده یک قطعه زمین محصور شده مساحت 255.21متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین محصور شده مساحت 255.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180728/مزایده-فروش-مخازن-گاز-مایع-و-تجهیزات-همراه'>مزایده فروش مخازن گاز مایع و تجهیزات همراه  / آگهی مزایده, مزایده فروش مخازن گاز مایع و تجهیزات همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180765/مزایده-4-دانگ-ملک-مساحت-عرصه-228-22متر-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ ملک مساحت عرصه 228.22متر نوبت اول / مزایده,مزایده 4 دانگ ملک مساحت عرصه 228.22متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180807/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-87-11متر-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 87.11متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 87.11متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180833/مزایده-سرقفلی-نیم-دانگ-پلاک-ثبتی-سه-فرعی'>مزایده سرقفلی نیم دانگ پلاک ثبتی سه فرعی / مزایده,مزایده سرقفلی نیم دانگ پلاک ثبتی سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180873/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بنا-بیش-از-70-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بنا بیش از 70 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بنا بیش از 70 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180903/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-مساحت-160-متر'>مزایده ملک مسکونی مشاع مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180926/مزایده-سیستم-برق-سیستم-هوای-فشرده-کابین-و-کوره-رنگ--'>مزایده سیستم برق، سیستم هوای فشرده، کابین و کوره رنگ... / مزایده, مزایده سیستم برق، سیستم هوای فشرده، کابین و کوره رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180967/مزایده-زمین-زراعی-دیم-و-آبیزار-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی دیم و آبیزار نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین زراعی دیم و آبیزار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180995/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181037/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-باغ-مرحله-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ مرحله اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل باغ مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181065/مزایده-اجاره-قسمتی-از-زمین-ایستگاههای-شماره-2-و-6-جهت-نصب-دکل-مخابراتی'>مزایده اجاره قسمتی از زمین ایستگاههای شماره  2 و 6 جهت نصب دکل مخابراتی / مزایده عمومی , مزایده اجاره قسمتی از زمین ایستگاههای شماره  2 و 6 جهت نصب دکل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181101/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-مساحت-101-58متر'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 101.58متر / مزایده ,مزایده یک قطعه ملک مسکونی مساحت 101.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181136/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-های--'>مزایده واگذاری به اجاره مغازه های ... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مغازه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181174/مزایده-اجاره-تعدادی-از-ساختمان-مهدکودک--'>مزایده اجاره تعدادی از ساختمان مهدکودک... / مزایده, مزایده اجاره تعدادی از ساختمان مهدکودک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181211/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-متروکه-مساحت-65-62متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین متروکه مساحت 65.62متر  / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین متروکه مساحت 65.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181236/مزایده-اجاره-استخر-قایقرانی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره استخر قایقرانی  ـ نوبت دوم / آگهی حراج حضوری,مزایده اجاره استخر قایقرانی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181279/مزایده-فروش-دستگاه-برش-ورق'>مزایده فروش دستگاه برش ورق   / مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه برش ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181314/مزایده-اجاره-دو-باب-پارکینگ--نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو باب پارکینگ - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی , مزایده اجاره دو باب پارکینگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181371/مزایده-اراضی-آبی-مزرعه-بصورت-مشاع'>مزایده اراضی آبی مزرعه بصورت مشاع / مزایده اراضی آبی مزرعه بصورت مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181439/مزایده-پلاک-ثبتی-12-فرعی-بخش-05-ثبتی-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 12 فرعی بخش 05 ثبتی اصفهان / مزایده پلاک ثبتی 12 فرعی بخش 05 ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181490/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمینهای-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعداد محدودی از زمینهای مسکونی نوبت دوم  /  مزایده فروش تعداد محدودی از زمینهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181533/مزایده-اجاره-زمین-نصب-دستگاه--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین نصب دستگاه - مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره زمین نصب دستگاه - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181601/مزایده-ملک-بخش-16-اصفهان'>مزایده ملک بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181649/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-محوطه-مشجر-متصل-به-ان-1448-05متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و محوطه مشجر متصل به ان 1448.05متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و محوطه مشجر متصل به ان 1448.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181698/استعلام-مانیتور-LED-سایز-49-اینچ'>استعلام مانیتور LED سایز 49 اینچ / استعلام , استعلام مانیتور LED سایز 49 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181712/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی / استعلام, استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181721/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-253متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت 253متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 253متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180465/مزایده-2-دانگ-و-997-6-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 2 دانگ و 997.6 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 2 دانگ و 997.6 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180492/مزایده-بهره-برداری-از-شهر-کتاب-دانشگاه'>مزایده بهره برداری از شهر کتاب دانشگاه / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از شهر کتاب دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180527/فراخوان-واگذاری-زمین-بصورت-اجاره-جهت-طرح-انبار-ذخیره-و-نگهداری-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری زمین بصورت اجاره جهت طرح انبار ذخیره و نگهداری- نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین بصورت اجاره جهت طرح انبار ذخیره و نگهداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180555/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-کاربری-سردخانه-مساحت-22348-85متر'>مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری سردخانه مساحت 22348.85متر  / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی کاربری سردخانه مساحت 22348.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180581/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مساحت-40-492متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 40.492متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 40.492متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180608/مزایده-ملک-مساحت-645متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 645متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 645متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180634/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-دو-دهنه-55-متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه دو دهنه 55 متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه دو دهنه 55 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180670/مزایده-خودرو-پژو-405-نوبت-دوم'>مزایده خودرو پژو 405 نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو 405 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180697/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-7-جویبار'>مزایده یک قطعه زمین بخش 7 جویبار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 7 جویبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180727/مزایده-جفت-ecco-کارتن-مشکی'>مزایده جفت ecco کارتن مشکی  / مزایده, مزایده جفت ecco کارتن مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180760/مزایده-فروش-ملک-اموال-منقول-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک اموال منقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک اموال منقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180795/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-102-49متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 102.49متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 102.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180832/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تبلیغاتی-محیطی-فرودگاه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه- نوبت دوم  / تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180872/مزایده-انواع-سیم-مسی-اسقاط-(نوبت-دوم)'>مزایده انواع سیم مسی اسقاط (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده انواع سیم مسی اسقاط (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180902/مزایده-خودروی-سواری-سمند'>مزایده خودروی سواری سمند  / مزایده مزایده خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180925/مزایده-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده سیم کارت کارکرده  / مزایده, مزایده سیم کارت کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180959/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-65-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 65.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 65.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180993/مزایده-کواگولامتر-الکتروفورز--'>مزایده کواگولامتر، الکتروفورز... / آگهی مزایده, مزایده کواگولامتر، الکتروفورز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181036/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-اتوبوس-اسکانیا--'>مزایده یک دستگاه خودروی اتوبوس اسکانیا... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی اتوبوس اسکانیا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181064/مزایده-ساختمان-به-همراه-زمین-مساحت-821متر'>مزایده ساختمان به همراه زمین مساحت 821متر / مزایده,مزایده ساختمان به همراه زمین مساحت 821متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181096/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند-ایکس-7'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند ایکس 7 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند ایکس 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181134/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-اعیانی-198-متر-قدمت-ده-سال'> مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت اعیانی 198 متر قدمت ده سال  / مزایده , مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت اعیانی 198 متر قدمت ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181171/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پیکان-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان مدل 1383 / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181200/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-مساحت-240-240-211-75متر'> مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 240-240-211.75متر  / مزایده , مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 240-240-211.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181234/مزایده-IPE140-تک-و--'>مزایده IPE140 تک و ... / مزایده ,مزایده IPE140 تک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181278/مزایده-اجاره-مغازه--دکه-و-سوغات-سرا-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مغازه ، دکه و سوغات سرا  ـ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه ، دکه و سوغات سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181313/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-40-000-متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 40.000 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 40.000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181366/مزایده-ملک-دارای-سند-ثبتی-شماره-4-35-بخش-ده-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای سند ثبتی شماره 4/35 بخش ده نوبت اول / مزایده ملک دارای سند ثبتی شماره 4/35 بخش ده نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181438/مزایده-ماشین-آلات-لوازم-اسقاطی-و-اثاثیه-اداری--نوبت-دوم'>مزایده ماشین آلات، لوازم اسقاطی و اثاثیه اداری - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده ماشین آلات، لوازم اسقاطی و اثاثیه اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181488/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-160-فرعی-از-صد-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 160 فرعی از صد اصلی / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 160 فرعی از صد اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181532/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-589-47متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 589.47متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 589.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181595/مزایده-ملک-مسکونی-با-قدمت-بیش-از-بیست-و-پنج-سال'>مزایده ملک مسکونی با قدمت بیش از بیست و پنج سال  / مزایده,مزایده ملک مسکونی با قدمت بیش از بیست و پنج سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181644/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-متر-و-خودرو'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 83 متر و خودرو  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 83 متر و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181696/مناقصه-خرید-5-هزار-تخته-پتو'>مناقصه خرید 5 هزار تخته پتو  / مناقصه , مناقصه خرید 5 هزار تخته پتو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180498/مزایده-آپارتمان-مساحت-149-06متر'>مزایده آپارتمان مساحت 149.06متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 149.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180530/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-تاسیسات-و-تجهیزات-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات- نوبت  دوم  / فراخوان, فراخوان واگذاری زمین با کاربری تاسیسات و تجهیزات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180561/مزایده-سهم-مشاع-از-پلاک-5818-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده سهم مشاع از پلاک 5818 فرعی از یک اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده سهم مشاع از پلاک 5818 فرعی از یک اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180586/مزایده-ملک-در-زمینی-مساحت-128-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک در زمینی مساحت 128 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک در زمینی مساحت 128 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180612/مزایده-فروش-حدود-1-400-000-تن-نمک-مازاد-بر-احتیاج-نوبت-سوم'>مزایده فروش حدود 1.400.000 تن نمک مازاد بر احتیاج- نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 1.400.000 تن نمک مازاد بر احتیاج- نوبت دسوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180639/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180674/مزایده-محصول-سر-درختی-باغات-تجدید'>مزایده محصول سر درختی باغات تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده محصول سر درختی باغات تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180704/مزایده-میوه-سر-درختی-سال-97-به-همراه-2-واحد-استخر'>مزایده میوه سر درختی سال 97 به همراه 2 واحد استخر  / مزایده ، مزایده میوه سر درختی سال 97 به همراه 2 واحد استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180731/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-230-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 230 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 230 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180770/مزایده-دامداری-مساحت-250-متر-مرحله-دوم'>مزایده دامداری مساحت 250 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده دامداری مساحت 250 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180810/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-466-56متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 466.56متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 466.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180834/مزایده-اجاره-اتاق-به-منظور-باجه-پست'>مزایده اجاره اتاق به منظور باجه پست / مزایده, مزایده اجاره اتاق به منظور باجه پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180876/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-برلیانس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری برلیانس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری برلیانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180904/مزایده-جایگاه-ه-سی-ان-جی-ملکی'>مزایده جایگاه ه سی ان جی ملکی / آگهی مزایده ,مزایده  جایگاه ه سی ان جی ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180931/تجدید-مزایده-واگذاری-اماکن-به-صورت-اجاره'>تجدید مزایده واگذاری  اماکن به صورت اجاره  / آگهی تجدید مزایده عمومی ,مزایده واگذاری  اماکن به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180970/مزایده-خودرو-سواری-تبیا'>مزایده خودرو سواری تبیا / مزایده, مزایده خودرو سواری تبیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180996/مزایده-ملک-مساحت-هشتاد-متر-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ملک مساحت هشتاد متر با قدمت بیش از سی سال  / مزایده,مزایده ملک مساحت هشتاد متر با قدمت بیش از سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181040/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181069/مزایده-دو-قطعه-زمین-در-یک-ملک-قولنامه-عادی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین در یک ملک قولنامه عادی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین در یک ملک قولنامه عادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181105/مزایده-3-قلم-ضایعات-پلاستیکی'>مزایده 3 قلم ضایعات پلاستیکی  / مزایده, مزایده  3 قلم ضایعات پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181144/مزایده-ماشین-لباسشویی--نوبت-دوم'>مزایده ماشین لباسشویی - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده ماشین لباسشویی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181179/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-107-81متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.81متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 107.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181215/مزایده-بشکه-پلاستیکی-نایلون-مستعمل-پالت-چوبی--'>مزایده بشکه پلاستیکی، نایلون مستعمل، پالت چوبی... / مزایده, مزایده بشکه پلاستیکی، نایلون مستعمل، پالت چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181237/مزایده-​اجاره-مکان-جمعه-بازار--نوبت-دوم--چاپ-اول'>مزایده ​اجاره مکان جمعه بازار  - نوبت دوم - چاپ اول  / آگهی مزایده عمومی، مزایده ​اجاره مکان جمعه بازار  - نوبت دوم - چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181281/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-104-08متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 104.08متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 104.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181318/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-165-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 165 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 165 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181374/مزایده-رقبات-تجاری-و-یک-باب-سالن'>مزایده رقبات تجاری و یک باب سالن  / اگهی مزایده , مزایده رقبات تجاری و یک باب سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181441/مزایده-اجاق-گاز--یخچال-بکو-جاروبرقی'>مزایده اجاق گاز - یخچال بکو- جاروبرقی / مزایده,مزایده اجاق گاز - یخچال بکو- جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181504/مزایده-یک-دست-مبل-راحتی--'>مزایده یک دست مبل راحتی ... / مزایده , مزایده یک دست مبل راحتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181538/مزایده-فروش-املاک-مازاد-مساحت-اعیان-89-19متر'>مزایده فروش املاک مازاد مساحت اعیان 89.19متر / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد مساحت اعیان 89.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181607/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-زمین-دولتی-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین دولتی کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181658/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمینها-کاربری-مسکونی-تجاری-گردشگری-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعدادی از زمینها کاربری مسکونی تجاری گردشگری نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از زمینها کاربری مسکونی تجاری گردشگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181699/استعلام-خرید-مصالح-(میلگرد-آج-دار)'>استعلام خرید مصالح (میلگرد آج دار) / استعلام, خرید مصالح (میلگرد آج دار)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181713/استعلام-لجن-کش-'>استعلام لجن کش.. / استعلام, استعلام لجن کش..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181726/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1-هزار-متر-قطعه-331-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1 هزار متر قطعه 331 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1 هزار متر قطعه 331 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180534/فراخوان-واگذاری-زمین-بصورت-اجاره--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری زمین بصورت اجاره - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین بصورت اجاره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180564/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180592/مزایده-عرصه-و-اعیان-با-بنای-احداثی-زیربنای-مفید-212-متر'>مزایده عرصه و اعیان با بنای احداثی زیربنای مفید 212 متر  / مزایده,مزایده عرصه و اعیان با بنای احداثی زیربنای مفید 212 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180615/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین-های-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری زمین های چمن مصنوعی نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری زمین های چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180644/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-میسی-فورگوسون--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تراکتور میسی فورگوسون - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه تراکتور میسی فورگوسون - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180678/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180710/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده فروش  یک دستگاه وانت پیکان  / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180736/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-نیمه-کاره-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان نیمه کاره نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان نیمه کاره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180778/مزایده-زمین-قطعه-3316-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده زمین قطعه 3316 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین قطعه 3316 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180815/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180841/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180885/مزایده-دستگاه-چاپ-کاشی-میکسر-مواد'>مزایده دستگاه چاپ کاشی، میکسر مواد / مزایده,مزایده دستگاه چاپ کاشی، میکسر مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180908/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-72-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 72 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 72 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180938/مزایده-بدنه-و-درب-اندیکاتور-شیر-دوش---نوبت-دوم'>مزایده بدنه و درب اندیکاتور شیر دوش... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده بدنه و درب اندیکاتور شیر دوش... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180972/مزایده-دو-دستگاه-ژنراتور'>مزایده دو دستگاه ژنراتور / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181004/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-127-19متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 127.19متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 127.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181045/تجدید-مزایده-غرفه-های-تجاری-مجتمع-تجاری-پارک-محله-ای-و--'>تجدید مزایده غرفه های تجاری مجتمع تجاری، پارک محله ای و... / مزایده, تجدید مزایده غرفه های تجاری مجتمع تجاری، پارک محله ای و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181074/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات / مزایده عمومی,مزایده ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181109/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-با-قدمت-15-سال-بخش-53-یزد'> مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت 15 سال بخش 53 یزد  / مزایده , مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت 15 سال بخش 53 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181148/مزایده-زمین-مساحت-169-10متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 169.10متر نوبت اول  / مزایده , مزایده زمین مساحت 169.10متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181185/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-378-70متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 378.70متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 378.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181219/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-297-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 297.5متر  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 297.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181242/مزایده-دستگاه-سواری-ال-90'>مزایده دستگاه سواری ال 90 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181291/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-مساحت-عرصه-200-متر'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت عرصه 200 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی مساحت عرصه 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181321/مزایده-دیزل-ژنراتور'>مزایده دیزل ژنراتور  / مزایده,مزایده دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181384/مزایده-ملک-مساحت-577-40متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 577.40متر نوبت اول  / مزایده ملک مساحت 577.40متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181451/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-برقی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک برقی / مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181509/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-66-50متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 66.50متر نوبت دوم  / مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 66.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181541/مزایده-زمین-نصب-دستگاه-بازی-در-پارک-ـ-مرحله-دوم-ـ-نوبت-دوم'>مزایده زمین نصب دستگاه بازی در پارک ـ مرحله دوم ـ نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده زمین نصب دستگاه بازی در پارک ـ مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181618/اصلاحیه-مزایده-اجاره-زمین-نصب-دستگاه'>اصلاحیه مزایده اجاره زمین نصب دستگاه  / اصلاحیه مزایده , مزایده اجاره زمین نصب دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181667/مزایده-وانت-نیسان-یخچال-دار-مدل-1384'>مزایده وانت نیسان یخچال دار مدل 1384 / مزایده,مزایده وانت نیسان یخچال دار مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181701/استعلام-سند-بلاست'>استعلام سند بلاست  / استعلام , استعلام سند بلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181715/استعلام-دوربین-عکاسی-کنون'>استعلام دوربین عکاسی کنون / استعلام,استعلام دوربین عکاسی کنون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181730/استعلام-نصب-درب--'>استعلام نصب درب ... / استعلام , استعلام نصب درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181742/مزایده-فروش-عرصه-سه-پلاک-مسکونی-مساحت-927-2متر'>مزایده فروش عرصه سه پلاک مسکونی مساحت 927.2متر  / مزایده,مزایده فروش عرصه سه پلاک مسکونی مساحت 927.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181744/استعلام-تعمیر-منزل-سازمانی-پلاک-1-تصفیه-خانه-شماره-دو'>استعلام تعمیر منزل سازمانی پلاک 1 تصفیه خانه شماره دو / استعلام, استعلام تعمیر منزل سازمانی پلاک 1 تصفیه خانه شماره دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181758/مناقصه-خرید-8-دستگاه-انواع-دکل'>مناقصه خرید 8 دستگاه انواع دکل / مناقصه محدود , مناقصه خرید 8 دستگاه انواع دکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181706/استعلام-دستگاه-سرور--'>استعلام دستگاه سرور ... / استعلام , استعلام دستگاه سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181720/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس / استعلام, استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181734/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان--'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181749/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181763/مزایده-زمین-زراعی-پلاک-358-اصلی-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی پلاک 358 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی پلاک 358 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181764/استعلام-سکو-ترانس--'>استعلام سکو ترانس ... / استعلام, استعلام سکو ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181777/استعلام-خرید-استکر'>استعلام خرید استکر / استعلام, خرید استکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181791/استعلام-خرید-کود-شیمیایی--'>استعلام خرید کود شیمیایی... / استعلام, استعلام خرید کود شیمیایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181803/مناقصه-فراخوان-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه فراخوان احداث پارک محله ای  / مناقصه فراخوان احداث پارک محله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181815/استعلام-دستگاه-کنترل-نگهبانی-دیجیتال'>استعلام دستگاه کنترل  نگهبانی دیجیتال  / استعلام,استعلام دستگاه کنترل  نگهبانی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181830/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181843/استعلام-دوربین-کانن-و-لپ-تاپ'>استعلام دوربین کانن و لپ تاپ  / استعلام, دوربین کانن و لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181857/استعلام-مانیتور-LED'>استعلام مانیتور LED / استعلام , استعلام مانیتور LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181869/استعلام-کمد-دیوار--'>استعلام کمد دیوار ... / استعلام, استعلام کمد دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181881/استعلام-شیارزن'>استعلام شیارزن / استعلام, استعلام شیارزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181893/استعلام-دستگاه-صدور-آنی-کارت-مارک-اسمارت-50'>استعلام دستگاه صدور آنی کارت مارک اسمارت 50 / استعلام, دستگاه صدور آنی کارت مارک اسمارت 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181906/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181918/مزایده-واگذاری-تعداد-10-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده واگذاری تعداد 10 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 10 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181920/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181934/مناقصه-احداث-و-بهسازی-معبر'>مناقصه احداث و بهسازی معبر / مناقصه، مناقصه احداث و بهسازی معبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181948/استعلام-بازسازی-راه-و-دیوار-ساحلی-آسیب-دیده'>استعلام بازسازی راه و دیوار ساحلی آسیب دیده  / استعلام, استعلام  بازسازی راه و دیوار ساحلی آسیب دیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181961/استعلام-کامپیوتر-و-فن-آوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فن آوری اطلاعات / استعلام , استعلام کامپیوتر و فن آوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181975/استعلام-پمپ-تزریق-آب'>استعلام پمپ تزریق آب / استعلام,پمپ تزریق آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181989/استعلام-خدمات-تخصص-مداخلات-اجتماعی'>استعلام خدمات تخصص مداخلات اجتماعی  / استعلام,استعلام خدمات تخصص مداخلات اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182002/مناقصه-تامین-خدمات-تاسیسات-و-پشتیبانی'>مناقصه تامین خدمات تاسیسات و پشتیبانی / مناقصه تامین خدمات تاسیسات و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182014/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182026/استعلام-کلیه-اقلام-مورد-نیاز'>استعلام کلیه اقلام مورد نیاز / استعلام,استعلام کلیه اقلام مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182039/مزایده-اجاره-واحد-داروخانه'>مزایده  اجاره واحد داروخانه / مزایده  ،مزایده  اجاره واحد داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182040/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--پیشخدمت-باغبانی-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، پیشخدمت، باغبانی، فضای سبز / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، پیشخدمت، باغبانی، فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182054/استعلام-چسب-هلمیتین'>استعلام چسب هلمیتین / استعلام, استعلام چسب هلمیتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182067/استعلام-منبع-تغذیه-سیستم-هوشمند'>استعلام منبع تغذیه سیستم هوشمند / استعلام,استعلام منبع تغذیه سیستم هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182080/استعلام-اجرای-فونداسیون'>استعلام اجرای فونداسیون  / استعلام, اجرای فونداسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182094/استعلام-اصلاح-120-متر-خط-20-کیلوولت-و--'>استعلام اصلاح 120 متر خط 20 کیلوولت و ... / استعلام، استعلام اصلاح 120 متر خط 20 کیلوولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182107/فراخوان-30-پکیج-نشت-بند-مکانیکی--'>فراخوان 30 پکیج نشت بند مکانیکی ... / مناقصه, فراخوان 30 پکیج نشت بند مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182120/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182133/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی / استعلام,محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182146/استعلام-اجرای-عملیات-خط-برق--'>استعلام اجرای عملیات خط برق ... / ستعلام , استعلام اجرای عملیات خط برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182155/مزایده-ششدانگ-ساختمان-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 5 ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182160/مناقصه-خرید-KELLY-GURD-HYDRALLIFT-TOPDRIVE'>مناقصه خرید KELLY GURD HYDRALLIFT TOPDRIVE   / اگهی مناقصه , مناقصه خرید KELLY GURD HYDRALLIFT TOPDRIVE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182173/استعلام-اقلام-چاپی'>استعلام اقلام چاپی / استعلام , استعلام اقلام چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182185/استعلام-خرید-انواع-قفل'> استعلام خرید انواع قفل  / استعلام, استعلام خرید انواع قفل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182197/استعلام-استپلر-حلقوی-'>استعلام  استپلر حلقوی.. / استعلام  استپلر حلقوی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182210/مناقصه-خرید-P-F-FORAIN'>مناقصه خرید P/F FORAIN   / مناقصه ،مناقصه خرید P/F FORAIN  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182223/مناقصه-3-قلم-انواع-لوله-فلزی-(LINE-PIPE-S-S)'>مناقصه 3 قلم انواع لوله فلزی (LINE PIPE S.S) / مناقصه,  مناقصه 3 قلم انواع لوله فلزی (LINE PIPE S.S)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182235/استعلام-ساخت-پیشخوان-میز-خدمت-دولت'>استعلام ساخت پیشخوان میز خدمت دولت / استعلام , استعلام ساخت پیشخوان میز خدمت دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181746/مزایده-ساختمان-و-مغازه-مساحت-212-و-20متر'>مزایده ساختمان و مغازه مساحت 212 و 20متر  / مزایده,مزایده ساختمان و مغازه مساحت 212 و 20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181759/استعلام-الکتروپمپ-37-کیلووات--50-6-مدل-WKL'>استعلام  الکتروپمپ 37 کیلووات - 50/6- مدل WKL / استعلام, الکتروپمپ 37 کیلووات - 50/6- مدل WKL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181773/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام , استعلام ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181788/استعلام-تعمیرات-ساختمان-فرمانداری'>استعلام تعمیرات ساختمان فرمانداری / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181800/استعلام-عملیات-اجرایی-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام عملیات اجرایی تجهیز ایستگاه پمپاژ / استعلام , استعلام عملیات اجرایی تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181812/استعلام-اجرای-طرح-تکمیل-مراحل-سفت-کاری'>استعلام اجرای طرح تکمیل مراحل سفت کاری / استعلام, استعلام اجرای طرح تکمیل مراحل سفت کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181827/استعلام-دستمال-حوله-ای-درجه-یک'>استعلام دستمال حوله ای درجه یک / استعلام, دستمال حوله ای درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181840/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181853/مناقصه-احداث-دبستان-یک-کلاسه'>مناقصه احداث دبستان یک کلاسه  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان یک کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181855/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-276-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 276.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 276.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181866/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی'>استعلام خرید اقلام ورزشی / استعلام , استعلام خرید اقلام ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181878/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181890/استعلام-لوله-5-لایه-و-رابطه-کوپلی-انشعاب'>استعلام لوله 5 لایه و رابطه کوپلی انشعاب / استعلام, استعلام لوله 5 لایه و رابطه کوپلی انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181903/استعلام-پمپ-پمپاژ'>استعلام پمپ پمپاژ / استعلام,پمپ پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181915/استعلام-تلویزیون-LCD-55IN'>استعلام تلویزیون LCD 55IN / استعلام, تلویزیون LCD 55IN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181930/مناقصه-فراخوان-جدول-گذاری'>مناقصه فراخوان جدول گذاری  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181944/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181958/استعلام-کاغذ-کاربن-لس--'>استعلام کاغذ کاربن لس... / استعلام,استعلام کاغذ کاربن لس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181972/استعلام-خرید-نصب-و-تجهیز-آسانسور--'>استعلام خرید نصب و تجهیز آسانسور ... / استعلام, استعلام خرید نصب و تجهیز آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181984/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-184-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 184 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 184 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181986/مناقصه-تکمیل-پروژه-انتقال-آب-گاوتوت'>مناقصه تکمیل پروژه انتقال آب گاوتوت  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل پروژه انتقال آب گاوتوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181999/استعلام-ساعت-حضور-و-غیاب-مدل-uface-202'>استعلام ساعت حضور و غیاب مدل uface 202 / استعلام , استعلام ساعت حضور و غیاب مدل uface 202</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182011/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور'>استعلام تهیه و نصب آسانسور / استعلام,استعلام تهیه و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182023/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182035/استعلام-تعمیر-اماکن'>استعلام تعمیر اماکن  / استعلام, استعلام تعمیر اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182050/استعلام-دستگاه-فکس'>استعلام دستگاه فکس  / استعلام,استعلام دستگاه فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182064/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه  / استعلام , استعلام مرمت خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182076/استعلام-تولید-ترکیبهای-ژنتیکی'>استعلام تولید ترکیبهای ژنتیکی / استعلام,تولید ترکیبهای ژنتیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182091/استعلام-تعمیر-کامل-لودر'>استعلام تعمیر کامل لودر  / استعلام, استعلام  تعمیر کامل لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182103/استعلام-نبشی--'>استعلام نبشی ... / استعلام , استعلام نبشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182117/استعلام-تجهیزات-اداری-و-صنعتی-(بهداشتی)'>استعلام تجهیزات اداری و صنعتی (بهداشتی) / استعلام, تجهیزات اداری و صنعتی (بهداشتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182129/مزایده-زمین-بایر-قطعه-15-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده زمین بایر قطعه 15 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بایر قطعه 15 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182130/استعلام-ده-ردیف-قطعات-پمپ'>استعلام ده ردیف قطعات پمپ / استعلام، استعلام ده ردیف قطعات پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182143/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام, استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182157/استعلام-دو-ردیف-والو-پنوماتیکی-ککسازی'>استعلام دو ردیف والو پنوماتیکی ککسازی / استعلام , استعلام دو ردیف والو پنوماتیکی ککسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182169/استعلام-قطعات-یدکی-دستگاه-سانتریفیوژ'>استعلام قطعات یدکی دستگاه سانتریفیوژ / استعلام, استعلام قطعات یدکی دستگاه سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182182/مناقصه-خرید-1-قلم-انواع-لوله-فلزی-LINE-PIPE-S-S'>مناقصه خرید 1 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S / مناقصه,  مناقصه خرید 1 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182194/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182206/مناقصه-عملیات-نصب-و-تعویض-کنتورها-و-رگلاتور-در-سطح--'>مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتورها و رگلاتور در سطح.... / مناقصه , مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتورها و رگلاتور در سطح....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182220/استعلام-KNX-(قسمت-چهارم)-شامل-کنترلر-هوشمند-پرده-و--'>استعلام KNX (قسمت چهارم) شامل کنترلر هوشمند پرده و ... / استعلام, استعلام KNX (قسمت چهارم) شامل کنترلر هوشمند پرده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182232/استعلام-انجام-عملیات-برق-رسانی--'>استعلام انجام عملیات برق رسانی... / استعلام, استعلام انجام عملیات برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182244/استعلام-اسکنر-A4'>استعلام اسکنر A4  / استعلام , استعلام اسکنر A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182256/استعلام-احداث-سیستم-فاضلاب-آبگرم-معدنی'>استعلام احداث سیستم فاضلاب آبگرم معدنی / استعلام, استعلام احداث سیستم فاضلاب آبگرم معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182268/استعلام-خرید-تور-ماهیگیری'>استعلام خرید تور ماهیگیری / استعلام,استعلام خرید تور ماهیگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181728/استعلام-خرید-خدمت-آزمایشگاه'>استعلام خرید خدمت آزمایشگاه / استعلام,استعلام خرید خدمت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181741/استعلام-تست-های-NDT-توربین'>استعلام تست های NDT توربین  / استعلام , استعلام تست های NDT توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181755/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-پودر-آتش-نشانی'>استعلام خاموش کننده حاوی پودر آتش نشانی  / استعلام, خاموش کننده حاوی پودر آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181770/استعلام-شیر-یک-طرفه-و-فیلتر'>استعلام شیر یک طرفه و فیلتر / استعلام , استعلام شیر یک طرفه و فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181785/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181797/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستا'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181809/استعلام-خرید-خدمات-تخصصی-مداخلات-اجتماعی'>استعلام خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی / استعلام, خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181822/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام,استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181825/مزایده-یک-قطعه-زمین-غیر-رسمی-مساحت-150متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین غیر رسمی مساحت 150متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین غیر رسمی مساحت 150متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181836/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور  / استعلام ,استعلام خرید سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181850/مناقصه-خرید-کلریناتور-گازی-دیواری-مجهز-به-هیتر-درایر'>مناقصه خرید کلریناتور گازی دیواری مجهز به هیتر درایر / مناقصه ، مناقصه خرید کلریناتور گازی دیواری مجهز به هیتر درایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181863/استعلام-خرید-ایرانیت'>استعلام خرید ایرانیت  / استعلام,استعلام خرید ایرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181875/استعلام-احداث-نیروگاه-خورشیدی'>استعلام احداث نیروگاه خورشیدی  / استعلام , استعلام احداث نیروگاه خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181887/استعلام-تجهیز-شعب-بانک-به-دوربین-مداربسته--'>استعلام تجهیز شعب بانک به دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام تجهیز شعب بانک به دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181900/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور / استعلام,استعلام پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181912/استعلام-ترمیم-فونداسیون-دکل-ها'>استعلام ترمیم فونداسیون دکل ها / استعلام ,استعلام ترمیم فونداسیون دکل ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181927/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-تلفن'>استعلام خرید و نصب تجهیزات تلفن / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181940/استعلام-وگذاری-نگهداری-و-راهبری'>استعلام  وگذاری نگهداری و راهبری / استعلام ، استعلام  وگذاری نگهداری و راهبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181955/استعلام-اجرای-نرده-حفاظتی--'>استعلام اجرای نرده حفاظتی... / استعلام, استعلام اجرای نرده حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181962/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-129-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.84متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.84متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181968/مناقصه-ساخت-و-تجهیز-مدارس-08-97'>مناقصه ساخت و تجهیز مدارس 08/ 97 / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و تجهیز مدارس 08/ 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181982/استعلام-پایه-و-محفظه-شیر-قطع-و-وصل'>استعلام پایه و محفظه شیر قطع و وصل  / استعلام , استعلام پایه و محفظه شیر قطع و وصل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181995/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح / استعلام,مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182008/استعلام-تعمیرات-مورد-نیاز-ساختمان--'>استعلام  تعمیرات مورد نیاز ساختمان ... / استعلام, استعلام  تعمیرات مورد نیاز ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182020/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه--'>مناقصه  تکمیل مدرسه 6 کلاسه ... / مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل مدرسه 6 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182032/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت  / استعلام, استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182046/فراخوان-مناقصه-گاز-رسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-استان'>فراخوان مناقصه گاز رسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه گاز رسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182060/استعلام-تهیه-و-نصب-بایگانی-ریلی'>استعلام تهیه و نصب بایگانی ریلی / استعلام,تهیه و نصب بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182073/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای-محور'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182086/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-179-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 179 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 179 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182088/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-جنوب-استان--'>مناقصه گازرسانی به صنایع جنوب استان... / مناقصه, مناقصه گازرسانی به صنایع جنوب استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182100/استعلام-تعمیر-دیگهای-فولادی-موتورخانه'>استعلام تعمیر دیگهای فولادی موتورخانه / استعلام, تعمیر دیگهای فولادی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182114/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ-و--'>استعلام  دستگاه خردکن کاغذ و ... / استعلام, استعلام  دستگاه خردکن کاغذ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182126/فراخوان-ارزیابی-تامین-و-راهبری-وسایط-نقلیه-سبک'>فراخوان ارزیابی تامین و راهبری وسایط نقلیه سبک  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی تامین و راهبری وسایط نقلیه سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182140/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-جنوب-استان--'>مناقصه گازرسانی به صنایع جنوب استان... / مناقصه, مناقصه گازرسانی به صنایع جنوب استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182153/مناقصه-خريد-انواع-تابلو-کابل-مسی-پايه-بتونی-ترانسفور-ماتور'>مناقصه خريد انواع تابلو-کابل مسی-پايه بتونی-ترانسفور ماتور     / مناقصه, مناقصه خريد انواع تابلو-کابل مسی-پايه بتونی-ترانسفور ماتور    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182166/استعلام-2-ردیف-فیلتر-روغن'>استعلام 2 ردیف فیلتر روغن / استعلام , استعلام 2 ردیف فیلتر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182179/فراخوان-عمومی-P-F-UPS-CHLORID-BATTERY-CHARGER'>فراخوان عمومی P/F UPS "CHLORID" BATTERY CHARGER / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی P/F UPS "CHLORID" BATTERY CHARGER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182191/فراخون-مناقصه-P-F-UPS-SYSTEM-GUTOR'>فراخون مناقصه P/F UPS SYSTEM GUTOR   / فراخوان مناقصه عمومی،  فراخون مناقصه P/F UPS SYSTEM GUTOR   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182203/استعلام-صندلی-گردان-اداری-و-میز-اداری-معمولی'>استعلام  صندلی گردان اداری و میز اداری معمولی / استعلام , استعلام  صندلی گردان اداری و میز اداری معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180461/مزایده-ملک-شامل-دو-باب-منزل-مسکونی-با-قدمت-بالای-ده-سال'>مزایده ملک شامل دو باب منزل مسکونی با قدمت بالای ده سال / مزایده,مزایده ملک شامل دو باب منزل مسکونی با قدمت بالای ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180480/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-133-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 133.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 133.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180520/مزایده-یک-دانگ-و-4-سهم-از-زمین-248-37متر'>مزایده یک دانگ و 4 سهم از زمین 248.37متر  / مزایده,مزایده یک دانگ و 4 سهم از زمین 248.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180541/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری--اداری'>مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری - اداری  / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری - اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180577/مزایده-یک-قطعه-زمین-ملکی-کاربری-تجاری-و-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین ملکی کاربری تجاری و مسکونی / مزایده,یک قطعه زمین ملکی کاربری تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180601/مزایده-تعداد-2-تخته-فرش-3-2'>مزایده تعداد 2 تخته فرش 3*2  / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 2 تخته فرش 3*2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180623/مزایده-یخچال-ماشین-حساب-ترازو--'>مزایده یخچال، ماشین حساب، ترازو... / مزایده, مزایده یخچال، ماشین حساب، ترازو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180660/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-شصت-متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت شصت متر قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت شصت متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180686/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180720/مزایده-مقدار-690-کیلو-زغال-لیمو-مرکبات'>مزایده مقدار 690 کیلو زغال لیمو مرکبات / مزایده, مزایده مقدار 690 کیلو زغال لیمو مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180747/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-غرفه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یکباب غرفه تجاری - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده بهره برداری از یکباب غرفه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180788/مزایده-کالیته-فاستونی'>مزایده کالیته فاستونی  / مزایده , مزایده کالیته فاستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180823/مزایده-یک-دستگاه-کمباین-جان-دیر'>مزایده یک دستگاه کمباین جان دیر  / مزایده,مزایده یک دستگاه کمباین جان دیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180866/مزایده-آپارتمان-مساحت-71-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 71 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 71 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180896/مزایده-فروش-3-دستگاه-اتومبیل'>مزایده فروش 3 دستگاه اتومبیل  / مزایده، مزایده فروش 3 دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180919/مزایده-عرصه-یک-قطعه-زمین-مساحت-341-36متر'>مزایده عرصه یک قطعه زمین مساحت 341.36متر / مزایده,مزایده عرصه یک قطعه زمین مساحت 341.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180956/مزایده-توقیف-دو-رشته-خط-همراه'>مزایده توقیف دو رشته خط همراه / مزایده,مزایده توقیف دو رشته خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180989/مزایده-سنگ-ساختمانی-پله-و--'>مزایده سنگ ساختمانی پله و ... / مزایده, مزایده سنگ ساختمانی پله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181026/مزایده-سنگ-تایگر-ساختمانی'>مزایده سنگ تایگر ساختمانی  / مزایده,مزایده سنگ تایگر ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181055/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-234-10متر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت 234.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت 234.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181088/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-465متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 465متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 465متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181126/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی--'>مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181163/مزایده-واگذاری-سالن-آمفی-تئاتر'>مزایده واگذاری سالن آمفی تئاتر / مزایده ، مزایده واگذاری سالن آمفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181194/مزایده-یک-واحد-منزل-مساحت-164-5متر'>مزایده یک واحد منزل مساحت 164.5متر / مزایده ,مزایده یک واحد منزل مساحت 164.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181227/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>آگهی مزایده  فروش تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  فروش تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181270/مزایده-صندلی-اپن-صندلی-مدیریتی-پرینتر-لیزری-و--'>مزایده صندلی اپن، صندلی مدیریتی، پرینتر لیزری و... / مزایده ، مزایده صندلی اپن، صندلی مدیریتی، پرینتر لیزری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181305/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181343/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-244-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 244 متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 244 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181420/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-هشت-هزار-متر-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی مساحت هشت هزار متر غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده زمین مزروعی مساحت هشت هزار متر غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181473/آگهی-مزایده-اماکن-ورزشی'>آگهی مزایده اماکن ورزشی  / آگهی مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181523/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-300-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 300 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 300 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181572/مزایده-فروش-16-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش 16 قطعه زمین مسکونی / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181628/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-3162-فرعی-بخش-نه-ثبت-اصفهان'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 3162 فرعی بخش نه ثبت اصفهان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 3162 فرعی بخش نه ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181697/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-450-متر-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 450 متر نوبت اول / مزایده, مزایده دو قطعه زمین مساحت 450 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181707/استعلام-کنتور-حجمی-4-اینچ-مکانیکی-16-بار'>استعلام کنتور حجمی 4 اینچ مکانیکی 16 بار / استعلام,استعلام کنتور حجمی 4 اینچ مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181722/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181736/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181750/استعلام-سیلیس'>استعلام سیلیس  / استعلام,استعلام سیلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181727/استعلام-گاری-یدک-کش'>استعلام گاری یدک کش / استعلام، استعلام گاری یدک کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181740/استعلام-تهیه-و-توزیع-غذا'>استعلام تهیه و توزیع غذا / استعلام, تهیه و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181754/استعلام-تامین-و-ساخت-سیلندر-و-شافت-و--'>استعلام تامین و ساخت سیلندر و شافت و ... / استعلام, استعلام تامین و ساخت سیلندر و شافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181769/استعلام-پایه-چراغ-پارکی-فانوس'>استعلام  پایه چراغ پارکی فانوس / استعلام، استعلام  پایه چراغ پارکی فانوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181784/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181796/فراخوان-مناقصه-اجرای-پارک-هوانیروز'>فراخوان مناقصه اجرای پارک هوانیروز  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای پارک هوانیروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181808/استعلام-خرید-جدول-بتنی--'>استعلام خرید جدول بتنی... / استعلام, استعلام خرید جدول بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181821/استعلام-گوشت-ران-گوسفندی-گرم-ممتاز-ایرانی'>استعلام گوشت ران گوسفندی گرم ممتاز ایرانی / استعلام, گوشت ران گوسفندی گرم ممتاز ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181824/مزایده-ورق-ضایعاتی-نوع-A-و--'>مزایده ورق ضایعاتی نوع A  و ...  / مزایده , مزایده ورق ضایعاتی نوع A  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181835/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181849/استعلام-زانویی-90-درجه-کلاس-D-چدنی--'>استعلام زانویی 90 درجه کلاس D چدنی... / استعلام, استعلام زانویی 90 درجه کلاس D چدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181862/استعلام-کارت-الکترونیکی-مغناطیسی-pvc--'>استعلام کارت الکترونیکی مغناطیسی pvc ... / استعلام, استعلام کارت الکترونیکی مغناطیسی pvc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181874/استعلام-احداث-دیوار'>استعلام  احداث دیوار  / استعلام,  احداث دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181886/مناقصه-احداث-دبستان-یک-کلاسه'>مناقصه احداث دبستان یک کلاسه  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان یک کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181899/مناقصه-فراخوان-بهسازی-معبر'>مناقصه فراخوان بهسازی معبر  / مناقصه فراخوان بهسازی معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181911/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181926/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور  / استعلام, آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181939/استعلام-عملیات-پیاده-سازی-طرح-امنیت-سوئیچهای-شبکه--'>استعلام عملیات پیاده سازی طرح امنیت سوئیچهای شبکه... / استعلام, استعلام عملیات پیاده سازی طرح امنیت سوئیچهای شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181953/مزایده-ساختمان-در-دو-طبقه-مساحت-250-متر'>مزایده ساختمان در دو طبقه مساحت 250 متر / مزایده,مزایده ساختمان در دو طبقه مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181954/استعلام-اسکنر-حرفه-ای'>استعلام اسکنر حرفه ای / استعلام , استعلام اسکنر حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181967/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-نسخه-پیچی-درمانگاه--'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات نسخه پیچی درمانگاه ... / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات نسخه پیچی درمانگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181981/مناقصه-تکمیل-ساختمان-امداد-شهری'>مناقصه تکمیل ساختمان امداد شهری / مناقصه تکمیل ساختمان امداد شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181994/استعلام-هتل--'>استعلام هتل ... / استعلام, استعلام هتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182007/استعلام-سیستم-الکترونیکی-ارتباط-با-لیزر-سبز-رنگ'>استعلام سیستم الکترونیکی ارتباط با لیزر سبز رنگ / استعلام , استعلام سیستم الکترونیکی ارتباط با لیزر سبز رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182019/استعلام-کفش-کوهنوردی-و-شلوار-کتون'>استعلام کفش کوهنوردی و شلوار کتون / استعلام, کفش کوهنوردی و شلوار کتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182031/مناقصه-تهیه-لیسانس-نسخه-پشتیبان'>مناقصه تهیه لیسانس نسخه پشتیبان  / مناقصه تهیه لیسانس نسخه پشتیبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182045/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-دوربین-های-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین های نظارت تصویری / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182059/استعلام-KNX'>استعلام KNX  / استعلام, KNX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182072/استعلام-خرید-سرنگ-تست-سل-و-واکسیناسیون-دامپزشکی'>استعلام خرید سرنگ تست سل و واکسیناسیون دامپزشکی  / استعلام, خرید سرنگ تست سل و واکسیناسیون دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182084/مزایده-اقلام-ضایعات-پلاستیکی'>مزایده اقلام ضایعات پلاستیکی  / مزایده ، مزایده اقلام ضایعات پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182087/استعلام-چسب-صحافی'>استعلام چسب صحافی / استعلام,استعلام چسب صحافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182099/مناقصه-پنج-سیستم-آب-شیرین-کن'>مناقصه پنج سیستم آب شیرین کن  / مناقصه پنج سیستم آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182113/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182125/فراخوان-شناسایی-منابع-سازنده'>فراخوان شناسایی منابع سازنده / مناقصه, فراخوان شناسایی منابع سازنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182139/استعلام-خرید-پودر-زیرکونیم-325-میکرون-و-دکسترین'>استعلام خرید پودر زیرکونیم 325 میکرون و دکسترین / استعلام , استعلام خرید پودر زیرکونیم 325 میکرون و دکسترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182152/استعلام-میز-اداری-صندلی-آزمایشگاهی--'>استعلام میز اداری، صندلی آزمایشگاهی... / استعلام میز اداری، صندلی آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182165/استعلام-به-کارگیری-پزشک-عمومی'>استعلام به کارگیری پزشک عمومی  / استعلام,استعلام به کارگیری پزشک عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182178/فراخوان-تدوین-معماری-تفصیلی-حوزه-لجستیک-و-حمل-و-نقل-چند-وجهی'>فراخوان تدوین معماری تفصیلی حوزه لجستیک و حمل و نقل چند وجهی / فراخوان، فراخوان تدوین معماری تفصیلی حوزه لجستیک و حمل و نقل چند وجهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182190/فراخوان-خرید-کمپرسور-دیزلی'>فراخوان خرید کمپرسور دیزلی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خرید کمپرسور دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182202/مناقصه-ساخت-PISTON-PLUNGER'>مناقصه ساخت PISTON PLUNGER / مناقصه, مناقصه ساخت PISTON PLUNGER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182215/استعلام-power-plex-Y23'>استعلام  power plex Y23 / استعلام, استعلام  power plex Y23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182228/استعلام-دستگاه-ups'>استعلام دستگاه ups / استعلام, استعلام دستگاه ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182240/استعلام-تامین-50-دستگاه-ویدیو-پرژکتور-بنکیو-mx532'>استعلام تامین 50 دستگاه ویدیو پرژکتور بنکیو mx532 / استعلام, استعلام تامین 50 دستگاه ویدیو پرژکتور بنکیو mx532</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182247/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-مرکز-تحقیقات'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان مرکز تحقیقات / استعلام , استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان مرکز تحقیقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182259/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182271/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی / استعلام, کولر گازی اسپلیت سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182283/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182295/استعلام-قرارداد-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-سواری--'>استعلام قرارداد اجاره دو دستگاه خودرو سواری ... / استعلام, استعلام قرارداد اجاره دو دستگاه خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182308/استعلام-آمپر-متر-600-آمپر--'>استعلام آمپر متر 600 آمپر ...  / استعلام, استعلام آمپر متر 600 آمپر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182320/استعلام-خرید-نوار-تیپ-پلاک-دار-20'>استعلام خرید نوار تیپ پلاک دار 20 / استعلام,استعلام خرید نوار تیپ پلاک دار 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182332/استعلام-حمل-و-جمع-آوری-مرسولات--'>استعلام حمل و جمع آوری مرسولات ... / استعلام , استعلام حمل و جمع آوری مرسولات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182344/استعلام-طرح-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب'>استعلام طرح حفاری لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب / استعلام, استعلام طرح حفاری لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182356/استعلام-3-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام 3 دستگاه تابلو برق / استعلام, استعلام 3 دستگاه تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182368/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-کاروانسرای--'>استعلام مرمت بنای تاریخی کاروانسرای.... / استعلام , استعلام مرمت بنای تاریخی کاروانسرای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182380/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-پارک-شهرک'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک شهرک  / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181711/استعلام-کمپرسور-باد-1-5-کیلووات'>استعلام کمپرسور باد 1/5 کیلووات / استعلام, کمپرسور باد 1/5 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181719/مزایده-ملک-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181725/استعلام-حفاری-و-ترمیم-ترانشه-شبکه-مخابرات--'>استعلام حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات .. / استعلام ,استعلام حفاری و ترمیم ترانشه شبکه مخابرات..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181739/استعلام-انجام-فعالیتهای-ساختمانی'>استعلام انجام فعالیتهای ساختمانی / استعلام , استعلام انجام فعالیتهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181753/استعلام-حفاری-چاه-عمیق'>استعلام حفاری چاه عمیق / استعلام , استعلام حفاری چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181768/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181783/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی--'>استعلام ثبت نام کارت ملی... / استعلام, استعلام ثبت نام کارت ملی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181795/استعلام-خرید-خدمات-تخصصی-مداخلات-اجتماعی'>استعلام خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی  / استعلام, خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181807/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام,استعلام کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181816/مزایده-املاک-موروثی-با-قدمت-سی-سال'>مزایده املاک موروثی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده املاک موروثی با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181820/استعلام-بازسازی-راه-و-دیوار-ساحلی-آسیب-دیده'>استعلام بازسازی راه و دیوار ساحلی آسیب دیده / استعلام, استعلام بازسازی راه و دیوار ساحلی آسیب دیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181834/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه ، مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181847/استعلام-تامین-زیر-ساختهای-روستا'>استعلام تامین زیر ساختهای روستا / استعلام,استعلام تامین زیر ساختهای روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181861/استعلام-تهیه-طرحهای-مرتعداری--'>استعلام تهیه طرحهای مرتعداری... / استعلام, استعلام تهیه طرحهای مرتعداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181873/استعلام-تابلو-برق-درایو'>استعلام تابلو برق درایو / استعلام , استعلام تابلو برق درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181885/استعلام-دستگاه-سوئیچ-24-پورت--'>استعلام دستگاه سوئیچ 24 پورت... / استعلام, استعلام دستگاه سوئیچ 24 پورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181898/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی / استعلام, استعلام کابل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181910/استعلام-پایه-بتنی-انتقال-برق-فشار-ضعیف-هوا'>استعلام پایه بتنی انتقال برق فشار ضعیف هوا  / استعلام, استعلام پایه بتنی انتقال برق فشار ضعیف هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181924/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181938/استعلام-انواع-کنسول-شبکه-توزیع-برق'>استعلام انواع کنسول شبکه توزیع برق  / استعلام, انواع کنسول شبکه توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181947/مزایده-3-سهم-مشاع-از-15-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-244-21متر'>مزایده 3 سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 244.21متر / مزایده,مزایده 3 سهم مشاع از 15 سهم ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 244.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181952/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181966/مناقصه-بهسازی-خیابان'>مناقصه بهسازی خیابان   / مناقصه ، مناقصه بهسازی خیابان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181979/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن---'>مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن .... / مناقصه، مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181993/استعلام-تجدید-عملیات-خرید-آب'>استعلام تجدید عملیات خرید آب / استعلام, استعلام تجدید عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182006/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182018/استعلام-پیست-حرکات-زمینی-ژیمناستیک-با-تشک-12-متری'>استعلام پیست حرکات زمینی ژیمناستیک با تشک 12 متری  / استعلام, پیست حرکات زمینی ژیمناستیک با تشک 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182030/تمدید-فراخوان-مناقصه-INSTRUMENT-CONTROL-SYSTEM-ZORY'>تمدید فراخوان مناقصه  INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORY  / تمدید فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182044/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام, استعلام دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182058/مناقصه-عمومی-خرید-اسکنر-سایز-A3-ویژه-اسناد'>مناقصه عمومی خرید اسکنر سایز A3 ویژه اسناد / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید اسکنر سایز A3 ویژه اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182071/استعلام-لوله-کشی-و-پرکردن-کانال'>استعلام لوله کشی و پرکردن کانال / استعلام, استعلام لوله کشی و پرکردن کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182077/مزایده-پلاک-ثبتی-19-فرعی-بخش-47-یزد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 19 فرعی بخش 47 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 19 فرعی بخش 47 یزد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182085/استعلام-تهیه-ونصب-آنتی-ویروس-پادویش--'>استعلام  تهیه ونصب آنتی ویروس پادویش .. / استعلام, تهیه ونصب آنتی ویروس پادویش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182098/استعلام-لاستیک-دیواره-واگن-برگردان'>استعلام لاستیک دیواره واگن برگردان   / استعلام لاستیک دیواره واگن برگردان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182112/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182124/مناقصه-احداث-1350-متر-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی'>مناقصه احداث 1350 متر شبکه فشار ضعیف هوایی  / مناقصه, مناقصه  احداث 1350 متر شبکه فشار ضعیف هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182138/استعلام-خرید-ادوات-کشاورزی'>استعلام خرید ادوات کشاورزی  / استعلام, خرید ادوات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182151/فراخوان-عمومی-روغن-حرارتی-و--'>فراخوان عمومی روغن حرارتی و ... / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی روغن حرارتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182164/مناقصه-پروژه-احداث-مرکز-بهره-برداری'>مناقصه  پروژه احداث مرکز بهره برداری  / فراخوان عمومی, مناقصه  پروژه احداث مرکز بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182177/استعلام-Plug-valve'>استعلام  Plug valve / استعلام , استعلام Plug valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182189/استعلام-دیتا-لاگر'>استعلام دیتا لاگر  / استعلام دیتا لاگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182201/فراخوان-عمومی-مبدل-COLD-BOX-گاز-زدایی'>فراخوان عمومی مبدل COLD BOX گاز زدایی  / فراخوان عمومی ، فراخوان عمومی مبدل COLD BOX گاز زدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181772/استعلام-انجام-عملیات-گازرسانی-داخلی-ساختمان-های--'>استعلام انجام عملیات گازرسانی داخلی ساختمان های ... / استعلام, استعلام انجام عملیات گازرسانی داخلی ساختمان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181787/مناقصه-احداث-فونداسیون--خرید-برج-و-تجهیزات'>مناقصه احداث فونداسیون ، خرید برج و تجهیزات / مناقصه ، مناقصه احداث فونداسیون ، خرید برج و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181799/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181811/استعلام-قطعات-کلرزن-برقی'>استعلام  قطعات کلرزن برقی / استعلام, قطعات کلرزن برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181826/استعلام-آبسردکن-و-آبگرمکن-دومنظوره--'>استعلام آبسردکن و آبگرمکن دومنظوره... / استعلام, استعلام آبسردکن و آبگرمکن دومنظوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181839/استعلام-خدمات-جنگلداری'>استعلام خدمات جنگلداری / استعلام,خدمات جنگلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181848/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-از-پلاکهای-ثبتی-بخش-38-تبریز'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی از پلاکهای ثبتی بخش 38 تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی از پلاکهای ثبتی بخش 38 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181852/مناقصه-طراحی-شهری-شهرسازی'>مناقصه طراحی شهری- شهرسازی / مناقصه طراحی شهری- شهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181865/استعلام-خرک-ژیمناستیک-آرگوجت-قهرمانی-چرخ-دار'>استعلام خرک ژیمناستیک آرگوجت قهرمانی چرخ دار  / استعلام, استعلام خرک ژیمناستیک آرگوجت قهرمانی چرخ دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181877/استعلام-حفر-و-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-یک-حلقه-چاه--'>استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه... / استعلام, استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181889/استعلام-تجهیز-خودرو--'>استعلام تجهیز خودرو ... / استعلام , استعلام تجهیز خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181902/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181914/استعلام-ساخت-دستگاه-زیلو--'>استعلام ساخت دستگاه زیلو ... / استعلام, استعلام ساخت دستگاه زیلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181929/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181943/استعلام-تامین-110-عدد-مانیتور--'>استعلام تامین 110 عدد مانیتور... / استعلام, استعلام تامین 110 عدد مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181957/استعلام-میکروسکوپ'>استعلام میکروسکوپ / استعلام,استعلام میکروسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181971/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل-لامشان'>استعلام تعمیر و مرمت پل لامشان / استعلام,استعلام تعمیر و مرمت پل لامشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181980/مزایده-اراضی-کشاورزی-پلاک-سه-فرعی-از-240-اصلی'>مزایده اراضی کشاورزی پلاک سه فرعی از 240 اصلی / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی پلاک سه فرعی از 240 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181985/استعلام-هیتر-گازی-فن-دار-با-سنسور-دود-مدل-625-مارک-انرژی'>استعلام هیتر گازی فن دار با سنسور دود مدل 625 مارک انرژی / استعلام, هیتر گازی فن دار با سنسور دود مدل 625 مارک انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181998/مناقصه-انسداد-چاههای-غیرمجاز-و-رفع-تصرفات-حریم'>مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز و رفع تصرفات حریم / مناقصه عمومی ، مناقصه انسداد چاههای غیرمجاز و رفع تصرفات حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182010/استعلام-مجموعه-آموزشی-زیست-و-زمین-شناسی--'>استعلام مجموعه آموزشی زیست و زمین شناسی... / استعلام,استعلام مجموعه آموزشی زیست و زمین شناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182022/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182034/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-ثبت-تخلف-عبور-از-چراغ-قرمز'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182049/استعلام-چاپ-و-نشر-جلد--'>استعلام چاپ و نشر جلد ... / استعلام, استعلام چاپ و نشر جلد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182062/استعلام-درخواست-خرید-لوازم'>استعلام درخواست خرید لوازم / استعلام , استعلام خرید لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182075/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی'>مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182090/استعلام-اسکنر-و-تجهیزات-شبکه--'>استعلام اسکنر و تجهیزات شبکه... / استعلام, استعلام اسکنر و تجهیزات شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182102/استعلام-کولرگازی-18000--'>استعلام  کولرگازی 18000 ... / استعلام, کولرگازی 18000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182110/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-92-71متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 92.71متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 92.71متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182116/مناقصه-عملیات-مربوط-به-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-تکمیل-و-توسعه-شبکه-موجود-شهر--'>مناقصه عملیات مربوط به تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل و توسعه شبکه موجود شهر.... / مناقصه , مناقصه عملیات مربوط به تهیه مصالح و اجرای عملیات تکمیل و توسعه شبکه موجود شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182128/مناقصه-تعریض-قوسهای--'>مناقصه تعریض قوسهای ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعریض قوسهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182142/استعلام-خرید-تفنگ-بادی-و-تپانچه-بادی-ورزشی--'>استعلام خرید تفنگ بادی و تپانچه بادی ورزشی... / استعلام, استعلام خرید تفنگ بادی و تپانچه بادی ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182156/فراخوان-خدمات-بهره-برداری-و-امداد-گازبانی-وصول-مطالبات---'>فراخوان خدمات بهره برداری و امداد، گازبانی، وصول مطالبات، ... / مناقصه, فراخوان خدمات بهره برداری و امداد، گازبانی، وصول مطالبات، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182168/استعلام-Plug-valve'>استعلام  Plug valve / استعلام , استعلام  Plug valve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182181/استعلام-شوینده'>استعلام شوینده / استعلام,استعلام شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182193/مناقصه-ساخت-OIL-PUT'>مناقصه ساخت OIL PUT / مناقصه, مناقصه ساخت OIL PUT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182205/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182219/استعلام-اصلاح-856-متر-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'>استعلام اصلاح 856 متر شبکه فشار ضعیف هوایی ... / استعلام، استعلام اصلاح 856 متر شبکه فشار ضعیف هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182231/استعلام-هارد-دیسک-قطعه-رایانه'>استعلام هارد دیسک قطعه رایانه / استعلام , استعلام هارد دیسک قطعه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181094/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-نیروهای-خدماتی-و-پشتیبانی-شرکت-ـ-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی شرکت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181111/اصلاحیه-مناقصه-قرارداد-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت--'>اصلاحیه مناقصه قرارداد حجمی زمانی اداره امور انبار نفت... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه قرارداد حجمی زمانی اداره امور انبار نفت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181128/مناقصه-عملیات-خرید-و-اجرای-جالیز-(مرحله-دوم)'>مناقصه عملیات خرید و اجرای جالیز (مرحله دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید و اجرای جالیز (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181145/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ / استعلام  , استعلام سرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181164/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181181/مناقصه-امور-حراست-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه امور حراست  ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه  امور حراست  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181203/مناقصه-کارهای-عمرانی--تعمیراتی-ابنیه'>مناقصه کارهای عمرانی - تعمیراتی ابنیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کارهای عمرانی - تعمیراتی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181217/استعلام-لوازم-گالوانیزه--ورق'>استعلام لوازم گالوانیزه - ورق  / استعلام,استعلام لوازم گالوانیزه - ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181243/مناقصه-سرویس--نگهداری-و-تعمیرات-متداول'>مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات متداول  / مناقصه، مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات متداول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181257/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181273/استعلام-لیست-ساختمانی-طبق-فایل-ضمیمه'>استعلام  لیست ساختمانی طبق فایل ضمیمه   / استعلام,  لیست ساختمانی طبق فایل ضمیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181290/استعلام-تعمیرات-ابنیه-فنی-و-مرمت-ابنیه-خسارت-دیده--'>استعلام تعمیرات ابنیه فنی و مرمت ابنیه خسارت دیده... / استعلام, استعلام تعمیرات ابنیه فنی و مرمت ابنیه خسارت دیده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181310/مناقصه-پروژه-احداث-بخش-ساختمان-و-محوطه'>مناقصه پروژه احداث بخش ساختمان و محوطه  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه پروژه احداث بخش ساختمان و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181329/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی'>استعلام تکمیل محوطه سازی / استعلام,تکمیل محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181344/استعلام-ابزارآلات--'>استعلام ابزارآلات ... / استعلام , استعلام ابزارآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181358/استعلام-تعمیرات-مدارس-ناحیه-6'>استعلام  تعمیرات مدارس ناحیه 6  / استعلام,استعلام  تعمیرات مدارس ناحیه 6 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181372/استعلام-مقوای-155-گرمی'>استعلام مقوای 155 گرمی / استعلام, استعلام مقوای 155 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181387/استعلام-لیست-ساختمانی--'>استعلام لیست ساختمانی ... / استعلام, استعلام لیست ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181401/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181413/استعلام-کارت-خوان'>استعلام کارت خوان / استعلام, استعلام کارت خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181429/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181445/مناقصه-واگذاری-کار-تامین-راننده-خودروی-سبک-و-سنگین-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودروی سبک و سنگین و ...- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری کار تامین راننده خودروی سبک و سنگین و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181459/استعلام-سوئیچ-DES'>استعلام سوئیچ DES / استعلام, استعلام سوئیچ DES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181477/استعلام-لیست-تجهیزات-تربیت-بدنی--'>استعلام لیست تجهیزات تربیت بدنی... / استعلام, استعلام لیست تجهیزات تربیت بدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181492/استعلام-نخ-نامرئی'>استعلام نخ نامرئی / استعلام , استعلام نخ نامرئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181505/استعلام-لجن-کش'>استعلام لجن کش / استعلام , استعلام لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181524/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181543/استعلام-کیس-کامپیوتر--'>استعلام کیس کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181558/استعلام-خرید-خدمات-تخصصی-مداخلات-اجتماعی'>استعلام خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی  / استعلام, استعلام  خرید خدمات تخصصی مداخلات اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181571/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف / استعلام, ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181585/استعلام-نصب-و-راه-انداری-تجهیزات-کنترل-ورود-و-خروج-به-همراه-ملزومات'>استعلام نصب و راه انداری تجهیزات کنترل ورود و خروج به همراه ملزومات / استعلام, نصب و راه انداری تجهیزات کنترل ورود و خروج به همراه ملزومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181599/استعلام-تهیه-مصالح-و-ایجاد-شبکه-برق-و-تابلو-برق'>استعلام تهیه مصالح و ایجاد شبکه برق و تابلو برق / استعلام, تهیه مصالح و ایجاد شبکه برق و تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181613/استعلام-ایجاد-زیرساخت-شبکه'>استعلام ایجاد زیرساخت شبکه   / استعلام, استعلام ایجاد زیرساخت شبکه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181633/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام  ثبت نام کارت ملی / استعلام,  ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181647/فراخوان-انجام-بازرسی-و-کنترل-خوردگی-واحدهای-عملیاتی-تاسیسات-پالایشگاهی--'>فراخوان انجام بازرسی و کنترل خوردگی واحدهای عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی... / مناقصه, فراخوان انجام بازرسی و کنترل خوردگی واحدهای عملیاتی تاسیسات پالایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181661/استعلام-جدولگذاری'>استعلام جدولگذاری  / استعلام , استعلام جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181676/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تصیح-کننده-کنتور-گاز'>استعلام نصب و راه اندازی تصیح کننده کنتور گاز  / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تصیح کننده کنتور گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181690/استعلام-پرده-برزنتی-فیلتر-پرس'>استعلام پرده برزنتی فیلتر پرس / استعلام , استعلام پرده برزنتی فیلتر پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180431/مزایده-ششدانگ-مغازه-دوبلکس-مساحت-41-60متر'>مزایده ششدانگ مغازه دوبلکس مساحت 41.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه دوبلکس مساحت 41.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180457/مزایده-پلاک-ثبتی-185-720-اصلی-بخش-5-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 185/720 اصلی بخش 5 قم نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 185/720 اصلی بخش 5 قم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181116/استعلام-کلیه-نیازها-در-صفحه-پیوستی'>استعلام کلیه نیازها در صفحه پیوستی / استعلام, استعلام کلیه نیازها در صفحه پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181132/مناقصه-اجرای-شبکه-برق-فشار-ضعیف-روشنایی-مجتمع-دامی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه برق، فشار ضعیف، روشنایی مجتمع دامی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای شبکه برق، فشار ضعیف، روشنایی مجتمع دامی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181150/استعلام-کیس-و-مانیتور'>استعلام کیس و مانیتور  / استعلام, کیس و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181168/مناقصه-عمومی-خرید-51-000-پرس-غذای-گرم-جهت-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید 51.000 پرس غذای گرم جهت کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 51.000 پرس غذای گرم جهت کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181186/مناقصه-تهیه-و-اجرای-عملیات-ابنیه-صنعتی'>مناقصه تهیه و اجرای عملیات ابنیه صنعتی  / مناقصه، مناقصه تهیه و اجرای عملیات ابنیه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181206/مناقصه-تهیه-دستگاه-HPG10-نوبت-سوم'>مناقصه  تهیه دستگاه HPG10  نوبت سوم  / مناقصه, مناقصه  تهیه دستگاه HPG10  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181226/استعلام-بچه-ماهی--'>استعلام بچه ماهی ... / استعلام , استعلام بچه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181246/مناقصه-مقاوم-سازی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه مقاوم سازی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه مقاوم سازی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181261/استعلام-لیست-اقلام-و-تجهیزات-مورد-نیاز--'>استعلام لیست اقلام و تجهیزات مورد نیاز ... / استعلام, استعلام لیست اقلام و تجهیزات مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181276/استعلام-احداث-دیوار-حفاظتی-و-ساماندهی--'>استعلام احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی ... / استعلام,استعلام احداث دیوار حفاظتی و ساماندهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181294/تجدید-مناقصه-بهسازی-بقعه-شهدای-گمنام--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181315/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-22000-انواع-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 22000  انواع نهاده های کشاورزی  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 22000  انواع نهاده های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181332/فراخوان-سیستم-حفاظت-هوشمند'>فراخوان سیستم حفاظت هوشمند / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان سیستم حفاظت هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181348/مناقصه-خرید-آسفالت-تنی-97-03-09-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید آسفالت تنی 97.03.09 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  خرید آسفالت تنی 97.03.09 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181361/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام, استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181376/استعلام-طرح-مرمت-و-لایروبی-قنوات-روستاهای--'>استعلام طرح مرمت و لایروبی قنوات روستاهای .. / استعلام, طرح مرمت و لایروبی قنوات روستاهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181391/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام, استعلام میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181404/استعلام-چاپ-3000-متر-مربع'>استعلام چاپ 3000 متر مربع / استعلام,استعلام چاپ 3000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181418/استعلام-تکمیل-کمپ-گردشگری---'>استعلام تکمیل کمپ گردشگری  ... / استعلام, استعلام تکمیل کمپ گردشگری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181433/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181449/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته .. / استعلام ,استعلام دوربین مدار بسته ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181464/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید تجهیزات اداری / استعلام,خرید تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181480/استعلام-دستگاه-نشت-یاب-آب'>استعلام دستگاه نشت یاب آب / استعلام, استعلام دستگاه نشت یاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181495/استعلام-احداث-سرویس-و-دیوارکشی--'>استعلام احداث سرویس و دیوارکشی ... / استعلام, استعلام احداث سرویس و دیوارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181510/استعلام-اقدامات-پدافند-غیرعامل--'>استعلام اقدامات پدافند غیرعامل ... / استعلام , استعلام اقدامات پدافند غیرعامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181527/استعلام-شیر-الکتریکی-و--'>استعلام شیر الکتریکی و ... / استعلام , استعلام شیر الکتریکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181547/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-دسترسی'>استعلام بهسازی و آسفالت راه دسترسی / استعلام , استعلام بهسازی و آسفالت راه دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181561/مناقصه-ساخت-ساختمان-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساخت ساختمان  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181575/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستا'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181589/استعلام-مرمت-تزیینات-خانه-تاریخی'>استعلام مرمت تزیینات خانه تاریخی / استعلام , استعلام مرمت تزیینات خانه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181603/استعلام-کنتاکتور-100-آمپر-بابوبین-220-وات'>استعلام  کنتاکتور 100 آمپر بابوبین 220 وات  / استعلام, استعلام  کنتاکتور 100 آمپر بابوبین 220 وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181617/استعلام-تخم-مرغ-خوراکی'>استعلام تخم مرغ خوراکی / استعلام, تخم مرغ خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181636/استعلام-سکو-ترانس--'>استعلام سکو ترانس ... / استعلام, استعلام سکو ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181651/استعلام-فعالیت-های-مددکاری-اجتماعی--'>استعلام فعالیت های مددکاری اجتماعی ... / استعلام, استعلام فعالیت های مددکاری اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181665/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181680/استعلام-فیلتر-hme--'>استعلام فیلتر hme ... / استعلام, استعلام فیلتر hme ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180440/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-مساحت-222-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین مساحت 222 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین مساحت 222 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180462/مزایده-اجاره-یک-واحد-فروشگاه-مواد-غذایی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی  (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180486/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-خانه-و-محوطه-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه خانه و محوطه مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه خانه و محوطه مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182280/استعلام-خدمات-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-ماهیانه-تاسیسات'>استعلام خدمات سرویس و نگهداری و راهبری ماهیانه تاسیسات / استعلام , استعلام خدمات سرویس و نگهداری و راهبری ماهیانه تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182292/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام, استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182304/استعلام-خرید-4-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید 4 دستگاه کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182317/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر / استعلام , استعلام خرید پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182329/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر  اسپیلت... / استعلام, استعلام کولر  اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182341/استعلام-تعداد-6-عدد-دمنده'>استعلام تعداد 6 عدد دمنده  / استعلام, استعلام تعداد 6 عدد دمنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182353/مناقصه-پروژه-نصب-کنتور-و-رگولاتورهای-مشترکین-خانگی--'>مناقصه پروژه نصب کنتور و رگولاتورهای مشترکین خانگی... / مناقصه، مناقصه پروژه نصب کنتور و رگولاتورهای مشترکین خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182365/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوار-پوش'>استعلام تهیه و نصب دیوار پوش / استعلام , استعلام تهیه و نصب دیوار پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182377/استعلام-تعمیر-اساسی-پکیج'>استعلام تعمیر اساسی پکیج / استعلام ,استعلام تعمیر اساسی پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182252/مناقصه-اعلام-نرخ-و-جدول-آنالیز-نرخ-خودروهای'>مناقصه اعلام نرخ و جدول آنالیز نرخ خودروهای / مناقصه عمومی, مناقصه اعلام نرخ و جدول آنالیز نرخ خودروهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182264/استعلام-موتور-سروو-هوشمند'>استعلام موتور سروو هوشمند / استعلام , استعلام موتور سروو هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182276/استعلام-پهنای-باند-ارتباط-داخلی--'>استعلام پهنای باند ارتباط داخلی... / استعلام , استعلام پهنای باند ارتباط داخلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182288/استعلام-اجرای-خدمات-لوله-کشی-مورد-نیاز-دانشگاه'>استعلام اجرای خدمات لوله کشی مورد نیاز دانشگاه  / استعلام, استعلام  اجرای خدمات لوله کشی مورد نیاز دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182300/استعلام-مرمت-مسجد--'>استعلام مرمت مسجد ... / استعلام , استعلام مرمت مسجد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182313/استعلام-تجدید-بازگشایی-ایلراه'>استعلام تجدید بازگشایی ایلراه  / استعلام , استعلام تجدید بازگشایی ایلراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182325/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-پارک'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182337/استعلام-آجر-سفالی-و--'>استعلام آجر سفالی و.... / استعلام , استعلام آجر سفالی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182349/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182361/استعلام-صندلی-گردان-معمولی'>استعلام صندلی گردان معمولی / استعلام , استعلام صندلی گردان معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182373/استعلام-اجرای-خدمات-برق-کاری'>استعلام اجرای خدمات برق کاری / استعلام,استعلام اجرای خدمات برق کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182385/استعلام-شوینده-سطوح-شایلین'>استعلام شوینده سطوح شایلین  / استعلام , استعلام شوینده سطوح شایلین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182216/مناقصه-1-قلم-اتصالات-فلزی'>مناقصه 1 قلم اتصالات فلزی / مناقصه,  مناقصه 1 قلم اتصالات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182229/استعلام-اصلاح-5200-متر-خط-فشار-متوسط-هوایی'> استعلام اصلاح 5200 متر خط فشار متوسط هوایی  / استعلام, استعلام اصلاح 5200 متر خط فشار متوسط هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182241/استعلام-مرمت-قلعه-هزار-جریب'>استعلام مرمت قلعه هزار جریب / استعلام, استعلام مرمت قلعه هزار جریب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182253/استعلام-لوله-فلزی--'>استعلام لوله فلزی... / استعلام, استعلام لوله فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182265/استعلام-فعالیت-های-خدماتی--'>استعلام فعالیت های خدماتی... / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182277/استعلام-لوازم-مناسب-سازی-سرویس-بهداشتی'>استعلام  لوازم مناسب سازی سرویس بهداشتی  / استعلام ,استعلام  لوازم مناسب سازی سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182289/استعلام-ایجاد-زیرساختهای-گردشگری'>استعلام ایجاد زیرساختهای گردشگری  / استعلام , استعلام ایجاد زیرساختهای گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182301/استعلام-اجرای-نماسازی-با-سنگ-تراورتن'>استعلام اجرای نماسازی با سنگ تراورتن / استعلام , استعلام اجرای نماسازی با سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182314/استعلام-پهنای-باند-ارتباط-داخلی--'>استعلام پهنای باند ارتباط داخلی... / استعلام , استعلام پهنای باند ارتباط داخلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182326/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-سفید-حلبی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی سفید حلبی / استعلام , استعلام خرید رنگ ترافیکی سفید حلبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182338/استعلام-ساخت-در-و-پنجره-چوبی'>استعلام ساخت در و پنجره چوبی / استعلام , استعلام ساخت در و پنجره چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182350/استعلام-تهیه-کارت-زرد-چسبدار-برای-مبارزه-بیولوژیک'>استعلام تهیه کارت زرد چسبدار برای مبارزه بیولوژیک  / استعلام تهیه کارت زرد چسبدار برای مبارزه بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182362/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی'>استعلام مرمت خانه تاریخی  / استعلام مرمت خانه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182374/استعلام-اجرای-فونداسیون-و-نصب-پل-عابر-پیاده'>استعلام اجرای فونداسیون و نصب پل عابر پیاده  / استعلام اجرای فونداسیون و نصب پل عابر پیاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182386/استعلام-دبی-سنج'>استعلام دبی سنج  / استعلام , استعلام دبی سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181041/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی / استعلام,محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181062/استعلام-سرور-رایانه-و--'>استعلام سرور رایانه و ... / استعلام, استعلام سرور رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181080/استعلام-تعریض-پل--'>استعلام تعریض پل ... / استعلام , استعلام تعریض پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181099/استعلام-درخواست-آژانس-دورن-و-برون-شهری'>استعلام درخواست آژانس دورن و برون شهری  / استعلام, درخواست آژانس دورن و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181117/مناقصه-مقاوم-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه مقاوم سازی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه مقاوم سازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181135/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی...  / استعلام, استعلام چرخ خیاطی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181151/مناقصه-اجرای-بیش-از-300-واحد-ویلا'>مناقصه  اجرای بیش از 300 واحد ویلا / مناقصه, مناقصه  اجرای بیش از 300 واحد ویلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181170/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز---نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181187/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام,استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181207/استعلام-سرویس-دهی-ساکنین-شهرک---'>استعلام سرویس دهی ساکنین شهرک  ... / استعلام, سرویس دهی ساکنین شهرک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181228/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-و-تامین-نیروهای-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه و بارگیری و تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه تخلیه و بارگیری و تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181247/استعلام-سرنگ-اتوماتیک-5-میلی-لیتری'>استعلام سرنگ اتوماتیک 5 میلی لیتری  / استعلام,استعلام سرنگ اتوماتیک 5 میلی لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181262/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل--پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه / آگهی مناقصه,مناقصه  عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181280/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-اصلاح-شبکه'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت اصلاح شبکه  / استعلام, تجهیزات مورد نیاز جهت اصلاح شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181295/استعلام-احداث-پرنده-نگری--'>استعلام احداث پرنده نگری ... / استعلام , استعلام احداث پرنده نگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181316/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام , استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181333/استعلام-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان-امام'>استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان امام / استعلام, استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان امام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181349/فراخوان-احداث-هتل-و-رستوران'>فراخوان احداث هتل و رستوران / آگهی فراخوان , فراخوان احداث هتل و رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181362/استعلام-کابل-اتصال-رایانه'>استعلام کابل اتصال رایانه / استعلام, استعلام کابل اتصال رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181377/استعلام-عملیات-کاشت-آبیاری-و-مراقبت'>استعلام عملیات کاشت، آبیاری و مراقبت / استعلام , استعلام عملیات کاشت، آبیاری و مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181392/استعلام-مرمت-ساختمان-ثبت-اسناد'>استعلام مرمت ساختمان ثبت اسناد / استعلام, استعلام مرمت ساختمان ثبت اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181405/استعلام-باز-کردن-موتورخانه'>استعلام باز کردن موتورخانه / استعلام,باز کردن موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181419/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه / استعلام,تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181434/استعلام-خرید-سیستم-جامع-مدیریت-شبکه-ترویج-و--'>استعلام  خرید سیستم جامع مدیریت شبکه ترویج و .. / استعلام, خرید سیستم جامع مدیریت شبکه ترویج و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181450/استعلام-دیگ-2-جداره-پخت-خورشت'>استعلام دیگ 2 جداره پخت خورشت  / استعلام, دیگ 2 جداره پخت خورشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181465/استعلام-انجام-سنگ-زن-پره-های-متحرک'>استعلام انجام سنگ زن پره های متحرک / استعلام, استعلام انجام سنگ زن پره های متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181482/استعلام-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین فیلم برداری  / استعلام , استعلام دوربین فیلم برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181496/استعلام-خرید-تجهیزات-ایمنی-یا-تعمیر-سیستم-های-آتش-نشانی'>استعلام خرید تجهیزات ایمنی یا تعمیر سیستم های آتش نشانی  / استعلام, خرید تجهیزات ایمنی یا تعمیر سیستم های آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181511/استعلام-کامپیوتر-و-پرینتر--'>استعلام کامپیوتر و پرینتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181529/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام, خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181548/تجدید-مناقصه-عمومی-تهیه-و-اجرای-بافت-فرسوده'>تجدید مناقصه عمومی تهیه و اجرای بافت فرسوده  / تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی تهیه و اجرای بافت فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181563/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری  / استعلام, عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181576/استعلام-کنتور-1-2-خانگی'>استعلام کنتور 1/2 خانگی   / استعلام , استعلام کنتور 1/2 خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181590/استعلام-تجهیزات-ماشین-ابزار--'>استعلام تجهیزات ماشین ابزار ... / استعلام , استعلام تجهیزات ماشین ابزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181604/استعلام-عملیات-ترمیم-و-حفاظت-از-درختان-کهنسال'>استعلام عملیات ترمیم و حفاظت از درختان کهنسال  / استعلام , استعلام عملیات ترمیم و حفاظت از درختان کهنسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181619/مناقصه-تامین-نیروهای-خدماتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروهای خدماتی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای خدماتی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181638/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181652/فراخوان-مناقصه-عمومی-بهینه-سازی-سیستم-هوای-ابزار-دقیق'>فراخوان مناقصه عمومی بهینه سازی سیستم هوای ابزار دقیق  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی بهینه سازی سیستم هوای ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181666/استعلام-پمپ-کولر-گازی-و-موتور-آب-سردکن--'>استعلام پمپ کولر گازی و موتور آب سردکن... / استعلام, استعلام پمپ کولر گازی و موتور آب سردکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181681/استعلام-درخواست-خرید-کولر-خودروهای-نیمه-سنگین-و-راه-سازی'>استعلام درخواست خرید کولر خودروهای نیمه سنگین و راه سازی  / استعلام, درخواست خرید کولر خودروهای نیمه سنگین و راه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180441/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-89-60متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 89.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 89.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180429/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-2139متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2139متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2139متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180454/مزایده-سنگ-نمای-پلاک-درجه-دو-ارسنجان'>مزایده سنگ نمای پلاک درجه دو ارسنجان  / مزایده, مزایده  سنگ نمای پلاک درجه دو ارسنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180474/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی--'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ... / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180514/مزایده-ششدانگ-پلاک-فرعی-648-بخش-26-گیلان'>مزایده ششدانگ پلاک فرعی 648 بخش 26 گیلان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 648 بخش 26 گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180536/مزایده-فروش-CLAY'>مزایده فروش CLAY / مزایده عمومی, مزایده فروش CLAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180569/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-94-111متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.111متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 94.111متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180598/مزایده-عمومی-مقدار-تقریبی-46-تن-قرقره-فلزی'>مزایده عمومی مقدار تقریبی 46 تن قرقره فلزی  / مزایده عمومی, مزایده عمومی مقدار تقریبی 46 تن قرقره فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180618/مزایده-جمع-آوری-زباله-خشک--'>مزایده جمع آوری زباله خشک... / مزایده, مزایده جمع آوری زباله خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180655/مزایده-ملک-مساحت-225-27متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 225.27متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 225.27متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180680/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-قوچان-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 قوچان مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 قوچان مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180714/مزایده-سواری-پراید-صبا'>مزایده سواری پراید صبا / مزایده, مزایده سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180739/مزایده-خودرو-سواری-پراید-صندوقدار'>مزایده خودرو سواری پراید صندوقدار / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید صندوقدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180781/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-72-15متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 72.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 72.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180818/مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-میدان-اغنام-و-احشام-شهرداری-تجدید'>مزایده مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری- تجدید / تجدید مزایده ,مزایده مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180849/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-220-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180889/مزایده-ملک-مسکونی-با-زیربنای-90-23متر'>مزایده ملک مسکونی با زیربنای 90.23متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی با زیربنای 90.23متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180916/مزایده-اره-آتشی-دستگاه-نورد'>مزایده اره آتشی، دستگاه نورد / مزایده, مزایده اره آتشی، دستگاه نورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180951/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-ورزشی-اسکیت-و-پینت-بال-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از زمین ورزشی اسکیت و پینت بال نوبت دوم  / آگهی حراج عمومی, مزایده بهره برداری از زمین ورزشی اسکیت و پینت بال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180979/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-248-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 248 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 248 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181014/مزایده-MDF-هایگلاس-رنگی-و--'>مزایده MDF هایگلاس رنگی و.... / مزایده , مزایده MDF هایگلاس رنگی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181048/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181081/مزایده-درب-لنت-هوندا-لنت-هوندا-لنت-پولسار-لنت-تریل-و--'>مزایده  درب لنت هوندا، لنت هوندا، لنت پولسار، لنت تریل و... / مزایده,مزایده  درب لنت هوندا، لنت هوندا، لنت پولسار، لنت تریل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181114/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-با-قدمت-سیزده-سال'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت سیزده سال / مزایده , مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت سیزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181154/مزایده-واگذاری-پارکینگ-زائر'>مزایده واگذاری پارکینگ زائر / مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ زائر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181189/مزایده-روفرشی-جاکفشی'>مزایده روفرشی- جاکفشی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده روفرشی- جاکفشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181223/مزایده-فروش-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-چهل-و-هشت-متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت چهل و هشت متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت چهل و هشت متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181256/تجدید-مزایده-اجاره-محل-استقرار-غرفه-فروش-عرقیات'>تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات / مزایده, تجدید مزایده اجاره محل استقرار غرفه فروش عرقیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181297/مزایده-فروش-یک-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-صنایع-غذایی'>مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین کاربری صنایع غذایی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه پلاک زمین کاربری صنایع غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181326/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG-فروش-یکدستگاه-پژو-405--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG، فروش یکدستگاه پژو 405... مرحله دوم - نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری جایگاه CNG، فروش یکدستگاه پژو 405... مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181396/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-هشت-هزار-متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت هشت هزار متر / مزایده زمین مزروعی مساحت هشت هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181462/مزایده-فرز-ورتیکال-و--'>مزایده فرز ورتیکال و ... / اگهی مزایده , مزایده فرز ورتیکال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181515/مزایده-انواع-مته-و-الماسه-تراشکار'>مزایده انواع مته و الماسه تراشکار / آگهی مزایده ، مزایده انواع مته و الماسه تراشکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181549/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-196-30متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 196.30متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 196.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181621/مزایده-بدنه-اندیکاتور-شیردوش--'>مزایده بدنه اندیکاتور شیردوش... / مزایده, مزایده بدنه اندیکاتور شیردوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181679/مزایده-واگذاری-محل-داروخانه--تجهیزات-و-ارائه-خدمات'>مزایده واگذاری محل داروخانه ، تجهیزات و ارائه خدمات / فراخوان مزایده عمومی , مزایده واگذاری محل داروخانه ، تجهیزات و ارائه خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181703/فراخوان-ابتیاع-بیمه-نامه-خطرات-اصلی-آتش-سوزی'>فراخوان ابتیاع بیمه نامه خطرات اصلی آتش سوزی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ابتیاع بیمه نامه خطرات اصلی آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182243/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتالی'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182255/استعلام-احداث-6-پایه-منبع-آب-بتنی'>استعلام احداث 6 پایه منبع آب بتنی / استعلام, استعلام احداث 6 پایه منبع آب بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182267/استعلام-میز-اداری-ست-مدیریت'>استعلام میز اداری ست مدیریت / استعلام, استعلام میز اداری ست مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182279/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام , استعلام دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182291/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام,استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182303/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه  / استعلام , استعلام مرمت قلعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182316/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی'>استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182328/استعلام-مصالح--سیمان--آجر-و--'>استعلام  مصالح ، سیمان ، آجر و ...  / استعلام, استعلام  مصالح ، سیمان ، آجر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182340/استعلام-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام لایسنس نرم افزار / استعلام, لایسنس نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182352/استعلام-جک-بتن-شکن'>استعلام جک بتن شکن  / استعلام, استعلام جک بتن شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182364/استعلام-تعداد-280-عدد-کپسول-پودر-گاز-آتش-نشانی'>استعلام تعداد 280 عدد کپسول پودر گاز آتش نشانی / استعلام,استعلام تعداد 280 عدد کپسول پودر گاز آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182376/استعلام-باکس-انشعاب'>استعلام  باکس انشعاب / استعلام , استعلام  باکس انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181717/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181732/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181747/استعلام-خرید-10-دستگاه-دوخت-نایلون-پدالی-چدنی-ساخت-ایران'>استعلام خرید 10 دستگاه دوخت نایلون پدالی چدنی ساخت ایران  / استعلام, خرید 10 دستگاه دوخت نایلون پدالی چدنی ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181757/مزایده-خانه-و-باغچه-مساحت-2660متر-و-دو-قطعه-زمین'>مزایده خانه و باغچه مساحت 2660متر و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده خانه و باغچه مساحت 2660متر و دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181761/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی--'>استعلام مرمت خانه تاریخی... / استعلام,مرمت خانه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181774/استعلام-شیر-قطع-و-وصل-برنزی'>استعلام شیر قطع و وصل برنزی  / استعلام, استعلام شیر قطع و وصل برنزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181789/استعلام-گوشت-ران-گوساله'>استعلام گوشت ران گوساله  / استعلام,گوشت ران گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181801/مناقصه-خرید-پوشش-حمل-و-باراندازی-4-کیلومتر-لوله-فولادی'>مناقصه خرید،پوشش،حمل و باراندازی 4 کیلومتر لوله فولادی / مناقصه ، مناقصه خرید،پوشش،حمل و باراندازی 4 کیلومتر لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181813/مناقصه-خرید-پیچ--مهره-و-متعلقات'>مناقصه خرید پیچ ، مهره و متعلقات  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید پیچ ، مهره و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181828/استعلام-آهن-سقف-سوله-و--'>استعلام آهن سقف سوله و ... / استعلام, استعلام آهن سقف سوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181841/استعلام-حفر-و-کف-شکنی-دو-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر و کف شکنی دو حلقه چاه آب شرب / استعلام, استعلام حفر و کف شکنی دو حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181854/استعلام-عملیات-نصب-انشعابات-آب-مشترکین-روستای'>استعلام عملیات نصب انشعابات آب مشترکین روستای / استعلام, عملیات نصب انشعابات آب مشترکین روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181867/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام, تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181879/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181891/استعلام-گشت--'>استعلام گشت ... / استعلام , استعلام گشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181895/مزایده-فروش-تعداد-15-پلاک-زمین'> مزایده فروش تعداد 15 پلاک زمین  / مزایده, مزایده فروش تعداد 15 پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181904/استعلام-خرید-3-عدد-کولر-اسپیلت-سرمایشی--'>استعلام خرید 3 عدد کولر اسپیلت سرمایشی... / استعلام, استعلام خرید 3 عدد کولر اسپیلت سرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181917/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181931/مناقصه-خرید-لوله-های-بتنی-پیش-تنیده-تحت-فشار'>مناقصه خرید لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار  / مناقصه , مناقصه خرید لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181945/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181959/استعلام-اجرا-و-تامین-مصالح'>استعلام اجرا و تامین مصالح  / استعلام, اجرا و تامین مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181973/مناقصه-فراخوان-رفع-حوادث-شبکه-و-انشعاب-و-خطوط'>مناقصه فراخوان رفع حوادث شبکه و انشعاب و خطوط  / مناقصه فراخوان رفع حوادث شبکه و انشعاب و خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181987/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-80'>استعلام لوله پلی اتیلن 80  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181996/مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-زمین-های-مسکونی-تجاری-خدماتی-درمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی تجاری خدماتی درمانی..نوبت دوم  / مزایده فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی تجاری خدماتی درمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182000/استعلام-مرمت-خانه-بدیعی'>استعلام مرمت خانه بدیعی  / استعلام,استعلام مرمت خانه بدیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182012/مناقصه-تهیه-حریم-آثار-تاریخی-فرهنگی'>مناقصه تهیه حریم آثار تاریخی فرهنگی  / مناقصه، مناقصه تهیه حریم آثار تاریخی فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182024/استعلام-خرید-خدمات-تخصص-مداخلات-اجتماعی--'>استعلام خرید خدمات تخصص مداخلات اجتماعی... / استعلام,استعلام خرید خدمات تخصص مداخلات اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182036/استعلام-رک-ایستاده-مدل-TS38--AR27--'>استعلام رک ایستاده مدل TS38 - AR27 ... / استعلام ,استعلام رک ایستاده مدل TS38 - AR27 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182051/استعلام-شیلنگ-خرطومی'>استعلام شیلنگ خرطومی / استعلام, استعلام شیلنگ خرطومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182065/استعلام-دستگاه-ضبط-صوت-و-تصویر-دیجیتال-black-magic'>استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر دیجیتال black  magic / استعلام, استعلام  دستگاه ضبط صوت و تصویر دیجیتال black  magic</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182078/استعلام-اجرای-قالب-بندی-با-ابزار--'>استعلام اجرای قالب بندی با ابزار ... / استعلام, استعلام اجرای قالب بندی با ابزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182092/استعلام-5-عدد-سوکت-خازن'>استعلام 5 عدد سوکت خازن  / استعلام, استعلام 5 عدد سوکت خازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182105/استعلام-الکترود-آند-از-جنس-تنگستن'>استعلام الکترود آند از جنس تنگستن / استعلام , استعلام الکترود آند از جنس تنگستن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182118/استعلام-خرید-ups-آنلاین--'>استعلام خرید ups آنلاین... / استعلام, استعلام خرید ups آنلاین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182131/استعلام-مقاوم-سازی-مدرسه--'>استعلام مقاوم سازی مدرسه... / استعلام, استعلام مقاوم سازی مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182137/مزایده-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مسکونی مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182144/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-مخزن-2000-مترمکعبی-آب-شرب'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی آب شرب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182158/استعلام-تلفن-رومیزی-و--'>استعلام تلفن رومیزی و ... / استعلام, استعلام تلفن رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182170/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-فاز-چهار'>مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز چهار / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182214/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی'>استعلام انجام عملیات کابل کشی  / استعلام , استعلام انجام عملیات کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182227/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی / استعلام, استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182239/استعلام-باکس-کامل-با-لوازم-انشعاب'>استعلام باکس کامل با لوازم انشعاب / استعلام , استعلام باکس کامل با لوازم انشعاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182251/مناقصه-فراخوان-خرید-پکیج-پمپاژ-شناور-افقی'>مناقصه فراخوان خرید پکیج پمپاژ شناور افقی  / مناقصه فراخوان خرید پکیج پمپاژ شناور افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182263/استعلام-ساماندهی-و-مرمت--'>استعلام ساماندهی و مرمت ... / استعلام,استعلام ساماندهی و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182275/استعلام-22-دستگاه-رایانه-کامل-و--'>استعلام 22 دستگاه رایانه کامل و... / استعلام, استعلام 22 دستگاه رایانه کامل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182287/استعلام-مصالح'>استعلام  مصالح / استعلام, استعلام  مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182299/استعلام-کیسه-زباله--'>استعلام کیسه زباله ... / استعلام, استعلام کیسه زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182305/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات'>مزایده فروش املاک و مستغلات  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182312/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-آموزش-مرکز-تحقیقات-کشاورزی'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان آموزش مرکز تحقیقات کشاورزی  / استعلام, استعلام  تعمیر و بازسازی ساختمان آموزش مرکز تحقیقات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182324/تجدید-استعلام-تامین-آب-آشامیدنی'>تجدید استعلام تامین آب آشامیدنی  / تجدید استعلام,تجدید استعلام تامین آب آشامیدنی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182336/استعلام-اکسس-پوینت-UAP-AC-PRO'>استعلام اکسس پوینت UAP-AC-PRO / استعلام, استعلام اکسس پوینت UAP-AC-PRO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182348/استعلام-فلش-4-و-8-و-16-گیگ'>استعلام فلش 4 و 8 و 16 گیگ / استعلام , استعلام فلش 4 و 8 و 16 گیگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182360/استعلام-انجام-امورات-عمرانی'>استعلام انجام امورات عمرانی  / استعلام, استعلام انجام امورات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182372/مناقصه-PARTS-FOR-CATERPILLAR-SR۴-A-C-SYNCHRONOUS-GENERATOR-MODEL-۳۵۱۶'>مناقصه PARTS FOR CATERPILLAR SR۴ A.C SYNCHRONOUS GENERATOR MODEL ۳۵۱۶  / مناقصه، مناقصه PARTS FOR CATERPILLAR SR۴ A.C SYNCHRONOUS GENERATOR MODEL ۳۵۱۶ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182384/استعلام-اجرای-آبرسانی'>استعلام اجرای آبرسانی  / استعلام اجرای آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180524/مزایده-فروش-فرش'>مزایده فروش فرش  / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180543/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-218-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 218 متر مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 218 متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180578/مزایده-ملک-مساحت-309-79متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 309.79متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 309.79متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180602/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-9660متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 9660متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 9660متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180627/مزایده-فروش-2-مورد-ضایعات-آهن-آلات'>مزایده فروش 2 مورد ضایعات آهن آلات  / آگهی مزایده,مزایده فروش 2 مورد ضایعات آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180664/مزایده-پلاک-326-فرعی-از-16-اصلی'>مزایده پلاک 326 فرعی از 16 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 326 فرعی از 16 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180692/مزایده-ساختمان-مساحت-زیربنای-نود-متر'>مزایده ساختمان مساحت زیربنای نود متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت زیربنای نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180723/مزایده-دستگاه-پراید'>مزایده دستگاه پراید  / مزایده , مزایده دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180751/مزایده-تعدادی-از-مایملک-تحت-اختیار'>مزایده تعدادی از مایملک تحت اختیار / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعدادی از مایملک تحت اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180793/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180826/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-هشتاد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان هشتاد متر   / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180868/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180898/مزایده-فروش-دریل-ستونی'>مزایده فروش دریل ستونی / مزایده , مزایده فروش دریل ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180921/تجدید-مزایده-واگذاری-مکان-ورزشی--'>تجدید مزایده واگذاری مکان  ورزشی ... / آگهی تجدید مزایده عمومی  ,مزایده واگذاری مکان ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180957/مزایده-خودرو-پژو-405'>مزایده خودرو پژو 405  / مزایده, مزایده خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180991/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-تجاری-مسکونی-زمین'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز تجاری مسکونی زمین  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز تجاری مسکونی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181028/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-نوبت-دوم'> مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181058/مزایده-دو-دانگ-منزل-مسکونی-مشاعی-113-85متر'>مزایده دو دانگ منزل مسکونی مشاعی 113.85متر  / مزایده,مزایده دو دانگ منزل مسکونی مشاعی 113.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181089/مزایده-فروش-یکقطعه-زمین-تجاری-مساحت-168-7متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش یکقطعه زمین تجاری مساحت 168.7متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یکقطعه زمین تجاری مساحت 168.7متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181131/مزایده-تعدادی-از-فرشهای-مازاد-بقعه'>مزایده تعدادی از فرشهای مازاد بقعه / مزایده ، مزایده تعدادی از فرشهای مازاد بقعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181166/مزایده-فروش-یک-دستگاه-یونیت-دندان-پزشکی'>مزایده فروش یک دستگاه یونیت دندان پزشکی / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه یونیت دندان پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181195/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-مزدا-تیپ-3'>مزایده خودرو سواری سیستم مزدا تیپ 3 / مزایده، مزایده خودرو سواری سیستم مزدا تیپ 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181232/مزایده-یک-دانگ-ملکیت-و-حقوق-صنفی-سرقفلی-یکباب-سالن'>مزایده یک دانگ ملکیت و حقوق صنفی سرقفلی یکباب سالن / مزایده, مزایده یک دانگ ملکیت و حقوق صنفی سرقفلی یکباب سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181272/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری'>مزایده فروش یک دستگاه سواری  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181308/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-195-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 195 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 195 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181347/مزایده-فروش-ملکی-سرویس-بهداشتی-بصورت-تجاری-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملکی سرویس بهداشتی بصورت تجاری تجدید نوبت دوم  / مزایده فروش ملکی سرویس بهداشتی بصورت تجاری تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181426/مزایده-زمین-مساحت-98127متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 98127متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده زمین مساحت 98127متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181474/مزایده-یکباب-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-85-86متر'>مزایده یکباب آپارتمان طبقه دوم مساحت 85.86متر  / مزایده یکباب آپارتمان طبقه دوم مساحت 85.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181528/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-چهارم'> مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی نوبت چهارم / مزایده, مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181581/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181632/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-150-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181694/استعلام-اقلام-ورزشی'>استعلام اقلام ورزشی  / استعلام, استعلام اقلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181705/مزایده-اعیانی-5-قطعه-زمین-از-زمین-های-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده اعیانی 5 قطعه زمین از زمین های تفکیکی نوبت دوم  / مزایده, مزایده اعیانی 5 قطعه زمین از زمین های تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181708/استعلام-ورق-کامپوزیت'>استعلام ورق کامپوزیت  / استعلام,استعلام ورق کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181723/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-کفپوش-فوم-دار'>استعلام تهیه، حمل و نصب کفپوش فوم دار / استعلام, استعلام تهیه، حمل و نصب کفپوش فوم دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181737/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام, استعلام الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181751/استعلام-ورقهای-نایلون-فشرده---'>استعلام ورقهای نایلون فشرده .... / استعلام , استعلام ورقهای نایلون فشرده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181766/استعلام-خرید-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم خانگی / استعلام, استعلام خرید لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181779/استعلام-لوله-فولادی-جوشی-500-میلی-متر-به-ضخامت-حداقل-8-میلیمتر'>استعلام  لوله فولادی جوشی 500 میلی متر به ضخامت حداقل 8 میلیمتر  / استعلام, لوله فولادی جوشی 500 میلی متر به ضخامت حداقل 8 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180477/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-احداثی-بخش-شش-تهران'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین احداثی بخش شش تهران / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین احداثی بخش شش تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180516/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خط-کشی-نیمه-اتوماتیک--'>مزایده فروش دو دستگاه خط کشی نیمه اتوماتیک ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه خط کشی نیمه اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180538/مزایده-ماشین-لباسشویی--قالیچه--تلویزیون'>مزایده ماشین لباسشویی ، قالیچه ، تلویزیون / مزایده,مزایده ماشین لباسشویی ، قالیچه ، تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180570/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام / مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180599/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-1125متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 1125متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 1125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180620/مزایده-جایگاه-های-CNG-نوبت-دوم'>مزایده جایگاه های CNG- نوبت دوم  / مزایده, مزایده جایگاه های CNG - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180658/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-در-آن-مساحت428-43متر'>مزایده زمین با بنای احداثی در آن مساحت428.43متر  / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی در آن مساحت428.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180681/مزایده-محصول-سردرختی-هلو-و-شلیل'>مزایده محصول سردرختی هلو و شلیل / آگهی تجدید مزایده , مزایده محصول سردرختی هلو و شلیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180718/مزایده-کتبی-اجاره-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده کتبی اجاره یک قطعه زمین - نوبت دوم  / مزایده کتبی, مزایده کتبی اجاره یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180743/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-80-43متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 80.43متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 80.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180785/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180819/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-1384'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1384 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180859/مزایده-ملک-بصورت-مخروبه-مساحت-745-56متر'>مزایده ملک بصورت مخروبه مساحت 745.56متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت مخروبه مساحت 745.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180890/مزایده-فروش-مخزن-نگهداری'>مزایده فروش مخزن نگهداری / مزایده , مزایده فروش مخزن نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180917/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-رومانی'>مزایده فروش یک دستگاه تراکتور رومانی / مزایده ،مزایده فروش یک دستگاه تراکتور رومانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180952/مزایده-یک-دستگاه-جک-چهار-ستون-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه جک چهار ستون (نوبت دوم) / مزایده,مزایده یک دستگاه جک چهار ستون (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180984/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-76-97متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 76.97متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 76.97متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181016/مزایده-دو-قطعه-زمین-شالیزار-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین شالیزار اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین شالیزار اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181050/مزایده-آپارتمان-مسکونی-و-سواری-پراید'>مزایده آپارتمان مسکونی و سواری پراید  / مزایده, مزایده آپارتمان مسکونی و سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181082/مزایده-واگذاری-زمین-متعلق-به-خود'>مزایده واگذاری زمین متعلق به خود / مزایده، مزایده واگذاری زمین متعلق به خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181122/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-6985متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 6985متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 6985متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181158/مزایده-فروش-پژو-RD'>مزایده فروش پژو RD / مزایده , مزایده فروش پژو RD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181191/مزایده-واگذاری-داروخانه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری داروخانه  نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری داروخانه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181224/مزایده-یک-دستگاه-یوربانجی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه یوربانجی ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان مزایده حضوری حراج,مزایده یک دستگاه یوربانجی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181260/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-غرفه-فروش-تنقلات-و-دستگاه-کپی'>تجدید مزایده واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی / مزایده, تجدید مزایده واگذاری محل غرفه فروش تنقلات و دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181300/مزایده-خانه-با-ساختمان-قدیمی-بخش-چهارده'>مزایده خانه با ساختمان قدیمی بخش چهارده / مزایده,مزایده خانه با ساختمان قدیمی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181334/مزایده-فروش-یک-واحد-مرغداری-تجدید'>مزایده فروش یک واحد مرغداری تجدید / مزایده,مزایده فروش یک واحد مرغداری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181414/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون  / مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181467/مزایده-ملک-قدمت-12-سال-مساحت-110-58متر'>مزایده ملک قدمت 12 سال مساحت 110.58متر / مزایده ملک قدمت 12 سال مساحت 110.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181516/مزایده-تعداد-400-جفت-کفش-ایمنی'>مزایده تعداد 400 جفت کفش ایمنی / مزایده , مزایده تعداد 400 جفت کفش ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181555/مزایده-اجاره-ای-واحد-های-مسکونی-تجاری'>مزایده اجاره ای واحد های مسکونی تجاری  / مزایده,  مزایده  اجاره ای واحد های مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181622/مزایده-منزل-مسکونی-و-منافع-حدود-5-هکتار-زمین-کشاورزی'>مزایده منزل مسکونی و منافع حدود 5 هکتار زمین کشاورزی / مزایده,مزایده منزل مسکونی و منافع حدود 5 هکتار زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181685/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-96-99متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 96.99متر نوبت دوم / مزایده, مزایده ملک مساحت عرصه 96.99متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181704/استعلام-کابل-Dual-Coaxial-RG11'>استعلام کابل Dual Coaxial RG11 / استعلام, استعلام کابل Dual Coaxial RG11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181718/استعلام-نورد-آب-و-مرکب'>استعلام نورد آب و مرکب / استعلام, استعلام نورد آب و مرکب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181733/استعلام-چوب-استیک-ارت'>استعلام چوب استیک ارت / استعلام, استعلام چوب استیک ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181748/استعلام-کاغذ-کاربن'>استعلام کاغذ کاربن  / استعلام, استعلام کاغذ کاربن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181760/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-دو-باب-مغازه-و-خانه'>مزایده سه دانگ از ششدانگ دو باب مغازه و خانه  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ دو باب مغازه و خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181762/استعلام-کلکتور-خورشیدی-صفحه-تخت-WOLF-CFK-1-و-لوازم-جانبی'>استعلام کلکتور خورشیدی صفحه تخت WOLF CFK-1 و لوازم جانبی / استعلام, استعلام کلکتور خورشیدی صفحه تخت WOLF CFK-1 و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182183/استعلام-حلقه-اصلی-ـ-کوپلینگ-ـ-زنجیر-ـ-و--'>استعلام حلقه اصلی ـ کوپلینگ ـ زنجیر ـ و.... / استعلام , استعلام حلقه اصلی ـ کوپلینگ ـ زنجیر ـ و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182195/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-NOUVO-PIGNONE'>مناقصه خرید قطعات یدکی NOUVO PIGNONE / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی NOUVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182207/استعلام-کاغذ-کپی-مکس-A4-و-A5'>استعلام کاغذ کپی مکس A4 و A5 / استعلام, استعلام کاغذ کپی مکس A4 و A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182221/مناقصه-خرید-P-F-FLUID-PUMPS'>مناقصه  خرید P/F FLUID PUMPS / مناقصه ،مناقصه  خرید P/F FLUID PUMPS  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182233/استعلام-موتور-سرور--'>استعلام موتور سرور... / استعلام, استعلام موتور سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182245/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-و--'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ... / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182257/استعلام-دبی-سنج-مدل-IEC-MAG'>استعلام دبی سنج مدل IEC MAG / استعلام , استعلام دبی سنج مدل IEC MAG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182269/استعلام-پروفیل-دو-جداره--'>استعلام پروفیل دو جداره ... / استعلام , استعلام پروفیل دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182281/استعلام-هواده-پدل-ویل'>استعلام هواده پدل ویل / استعلام , استعلام هواده پدل ویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182293/استعلام-انجام-امورات-عمرانی'>استعلام انجام امورات عمرانی  / استعلام, استعلام انجام امورات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182306/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت-مجموعه'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه  / استعلام,استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182318/استعلام-تلفن-ویپ'>استعلام تلفن ویپ / استعلام, استعلام تلفن ویپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182330/استعلام-تهیه-و-نصب-2-دستگاه-UPS'>استعلام تهیه و نصب 2 دستگاه UPS / استعلام , استعلام تهیه و نصب 2 دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182342/استعلام-امور-مربوط-به-تایپ-'>استعلام امور مربوط به تایپ.. / استعلام, استعلام امور مربوط به تایپ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182354/استعلام-رنگ-آمیزی-با-رنگ-روغنی'>استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی / استعلام , استعلام رنگ آمیزی با رنگ روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182366/استعلام-سرامیک-بدنه-و-کف-900-متر--'>استعلام سرامیک بدنه و کف 900 متر... / استعلام,استعلام سرامیک بدنه و کف 900 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182378/استعلام-اجرای-2414-متر-مربع-آسفالت'>استعلام اجرای 2414 متر مربع آسفالت / استعلام اجرای 2414 متر مربع آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181775/استعلام-سیستم-فتو-ولتاییک'>استعلام سیستم فتو ولتاییک / استعلام, استعلام سیستم فتو ولتاییک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181790/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181802/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-سالن-ورزشی-مصلی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی مصلی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی مصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181814/استعلام-سنگ-عرض-40-صخامت-3-6-سانت--'>استعلام سنگ عرض 40 صخامت 3.6 سانت... / استعلام,استعلام سنگ عرض 40 صخامت 3.6 سانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181829/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181842/مناقصه-فراخوان-اجرای-پارک-محله'>مناقصه فراخوان اجرای پارک محله  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  اجرای پارک محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181856/استعلام-تجهیزات-اندازه-گیری'>استعلام تجهیزات اندازه گیری / استعلام, استعلام تجهیزات اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181868/استعلام-خرید-ایران-رادیاتور'>استعلام خرید ایران رادیاتور / استعلام , استعلام خرید ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181880/استعلام-آمپر-متر-600-آمپر--'>استعلام آمپر  متر 600 آمپر ...  / استعلام, آمپر متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181892/استعلام-امور-مربوط-به-تایپ-کپی-چاپ-تکثیر--'>استعلام امور مربوط به تایپ، کپی، چاپ، تکثیر... / استعلام, استعلام امور مربوط به تایپ، کپی، چاپ، تکثیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181905/استعلام-امور-مربوط-به-تایپ-کپی-چاپ-تکثیر--'>استعلام امور مربوط به تایپ، کپی، چاپ، تکثیر... / استعلام, استعلام امور مربوط به تایپ، کپی، چاپ، تکثیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181916/مزایده-فروش-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-56-57متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت 56.57متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین تجاری مساحت 56.57متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181919/استعلام-کنتور-آب'>استعلام کنتور آب / استعلام,کنتور آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181932/مناقصه-فراخوان-اجرای-پارک-محله'>مناقصه فراخوان اجرای پارک محله  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  اجرای پارک محله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181946/استعلام-تجدید-عملیات-مرمت-مخزن'>استعلام  تجدید عملیات مرمت مخزن  / استعلام, استعلام  تجدید عملیات مرمت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181960/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181974/استعلام-اسیلوسکوپ-دو-کاناله'>استعلام اسیلوسکوپ دو کاناله / استعلام ,استعلام اسیلوسکوپ دو کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181988/استعلام-وسایل-موردنیاز-جهت-لوله-کشی-موتورخانه'>استعلام وسایل موردنیاز جهت لوله کشی موتورخانه / استعلام, وسایل موردنیاز جهت لوله کشی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182001/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرایی-طرح-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بهسازی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرایی طرح عملیات اجرایی مرمت و بهسازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرایی طرح عملیات اجرایی مرمت و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182013/استعلام-میلگرد-مصلی'>استعلام میلگرد مصلی / استعلام , استعلام میلگرد مصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182025/استعلام-پنکه-دیواری'>استعلام پنکه دیواری / استعلام , استعلام پنکه دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182037/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-240-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 240 متر / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182038/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام, فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182053/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه  / استعلام,استعلام تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182066/استعلام-قاب--'>استعلام قاب ... / استعلام , استعلام قاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182079/استعلام-تهیه-و-اجرای-کانیو-و-زیر-سازی-و-آسفالت-محوطه-'>استعلام تهیه و اجرای کانیو و زیر سازی و آسفالت محوطه.. / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای کانیو و زیر سازی و آسفالت محوطه..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182093/استعلام-میز-آزمایشگاهی'>استعلام میز آزمایشگاهی / استعلام, استعلام میز آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182106/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی / اگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182119/استعلام-لباس-بیمار'>استعلام لباس بیمار  / استعلام,لباس بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182132/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کیس-رایانه'>استعلام خرید یک دستگاه کیس رایانه / استعلام, خرید یک دستگاه کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182145/استعلام-خرید-تلویزیون-و-کولر-و-یخچال'>استعلام خرید تلویزیون و کولر و یخچال  / استعلام ,استعلام خرید تلویزیون و کولر و یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182147/مزایده-ساختمان-با-قدمت-سی-سال-زیربنای-نود-متر'>مزایده ساختمان با قدمت سی سال زیربنای نود متر / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت سی سال زیربنای نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182159/مناقصه-انجام-خدمات-امداد-٬نگهداری-و-تاسيسات-گازرسانی'>مناقصه انجام خدمات امداد ٬نگهداری و تاسيسات گازرسانی / مناقصه ، مناقصه انجام خدمات امداد ٬نگهداری و تاسيسات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182171/استعلام-پروژه-خدمات-نظارت-بر-اجرای-عملیات-گازرسانی'>استعلام پروژه خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی  / آگهی استعلام عمومی , استعلام پروژه خدمات نظارت بر اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182184/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-DRAWWORKS-MODEL-1320'>مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL DRAWWORKS MODEL 1320  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL DRAWWORKS MODEL 1320 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182196/استعلام-تامین-مصالح-شامل-سنگ-پلاک-مرمریت-و--'>استعلام تامین مصالح شامل سنگ پلاک مرمریت و ... / استعلام, تامین مصالح شامل سنگ پلاک مرمریت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182208/مناقصه-عمليات-تکميلی-تونل'>مناقصه عمليات تکميلی تونل /  مناقصه  يک مرحله ای  ،مناقصه عمليات تکميلی تونل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182222/مناقصه-عملیات-نصب-و-تعویض-کنتورها-و-رگلاتور-در-سطح--'>مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتورها و رگلاتور در سطح.... / مناقصه عملیات نصب و تعویض کنتورها و رگلاتور در سطح....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182234/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182246/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181781/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعات-غیرتولیدی'>مزایده اقلام مازاد و ضایعات غیرتولیدی / مزایده, مزایده اقلام مازاد و ضایعات غیرتولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181793/استعلام-لوله-خرید-لوله-PE100-پلی-اتیلن-قطر-315-میلیمتر--'>استعلام لوله خرید لوله PE100 پلی اتیلن قطر 315 میلیمتر .. / استعلام ,استعلام لوله خرید لوله PE100 پلی اتیلن قطر 315  میلیمتر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181805/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی / استعلام , استعلام خرید رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181818/استعلام-امور-مربوط-به-تایپ-کپی'>استعلام  امور مربوط به تایپ، کپی / استعلام, استعلام امور مربوط به تایپ، کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181832/استعلام-فرز-cmt'>استعلام فرز cmt  / استعلام, استعلام فرز cmt</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181845/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری / استعلام, خدمات پشتیبانی جنگل داری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181859/استعلام-لینک-رادیویی-و--'>استعلام لینک رادیویی و ...  / استعلام,استعلام لینک رادیویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181871/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181883/استعلام-حمل-پست'>استعلام حمل پست  / استعلام, استعلام حمل پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181896/استعلام-اجاره-یک-حلقه-چاه'>استعلام اجاره یک حلقه چاه  / استعلام,استعلام اجاره یک حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181908/استعلام-اسکنر-اسناد-رنگی'>استعلام اسکنر اسناد رنگی  / استعلام ,استعلام اسکنر اسناد رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181922/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-زورخانه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زورخانه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181933/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-از-زمینهای-تفکیکی-مصداقی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین از زمینهای تفکیکی مصداقی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین از زمینهای تفکیکی مصداقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181936/مناقصه-عمومی-طراحی-و-راه-اندازی-کارگاه-آموزشی'>مناقصه عمومی  طراحی و راه اندازی کارگاه آموزشی  / مناقصه عمومی  طراحی و راه اندازی کارگاه آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181950/استعلام-حفر-چاه-روتاری'>استعلام حفر چاه روتاری / استعلام , استعلام حفر چاه روتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181964/مناقصه-ساخت-و-تجهیز-مدارس-07-97'>مناقصه ساخت و تجهیز مدارس 07/ 97 / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و تجهیز مدارس 07/ 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181977/استعلام-فعالیتهای-سازمانهای-دارای-عضو--'>استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو... / استعلام, استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181991/استعلام-کولر-گازی-کانسیلد-داکت--'>استعلام کولر گازی کانسیلد داکت... / استعلام,استعلام کولر گازی کانسیلد داکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182004/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182016/استعلام-خدمات-تخصص-مداخلات-اجتماعی'>استعلام خدمات تخصص مداخلات اجتماعی / استعلام,استعلام خدمات تخصص مداخلات اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182028/استعلام-خرید-پروژکتور-جیبی--'>استعلام خرید پروژکتور جیبی... / استعلام, استعلام خرید پروژکتور جیبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182042/استعلام-تکمیل-فاز-دوم-شهرک-گلخانه-ای'>استعلام تکمیل فاز دوم شهرک گلخانه ای / استعلام, تکمیل فاز دوم شهرک گلخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182052/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-4374-اصلی-بخش-دو-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 4374 اصلی بخش دو کرمان / مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی 4374 اصلی بخش دو کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182056/استعلام-دستگاه-اسکنر-کانون'>استعلام  دستگاه اسکنر کانون / استعلام,استعلام دستگاه اسکنر کانون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182069/استعلام-سبزی---'>استعلام سبزی .... / استعلام, استعلام سبزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182082/مناقصه-لوله-گذاری-قسمتی-از-خط-انتقال-آب'>مناقصه لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب / مناقصه , مناقصه لوله گذاری قسمتی از خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182096/استعلام-خرید-و-نصب-ساندویچ-پانل--'>استعلام خرید و نصب ساندویچ پانل ... / استعلام,استعلام خرید و نصب ساندویچ پانل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182109/استعلام-تهیه-و-اجرای-بتن-پیاد-رو'>استعلام تهیه و اجرای بتن پیاد رو  / استعلام,استعلام تهیه و اجرای بتن پیاد رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182122/استعلام-تهیه-و-اجرای-َاسفالت-معابر-روستای---'>استعلام تهیه و اجرای َاسفالت معابر روستای  ... / استعلام, تهیه و اجرای َاسفالت معابر روستای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182135/فراخوان-مناقصه-تهیه-بارگیری-و-حمل-و-تخلیه--'>فراخوان مناقصه تهیه، بارگیری و حمل و تخلیه ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه، بارگیری و حمل و تخلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182149/مناقصه-خدمات-کنتور-خوانی-و-توزيع-صورتحساب-مشترکين'>مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزيع صورتحساب مشترکين / مناقصه ، مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزيع صورتحساب مشترکين</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182162/استعلام-خرید-کاپلینگ-و-قطعات-یدکی-Coupling'>استعلام خرید کاپلینگ و قطعات یدکی Coupling  / استعلام, استعلام خرید کاپلینگ و قطعات یدکی Coupling </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182175/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-صنعتی-و-تولیدی-فاز-سه'>مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز سه / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی فاز سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182187/مناقصه-احداث-17-کیلومتر-خط-لوله'>مناقصه احداث 17 کیلومتر خط لوله / مناقصه، مناقصه احداث 17 کیلومتر خط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182199/ارزیابی-کیفی-مناقصه-تامین-و-راهبری-وسایط-نقلیه-سنگین-و-خدمات-تخلیه'>ارزیابی کیفی مناقصه تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین و خدمات تخلیه / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , ارزیابی کیفی مناقصه تامین و راهبری وسایط نقلیه سنگین و خدمات تخلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182209/مزایده-واگذاری-سالن-بدنسازی-آقایان--'>مزایده واگذاری سالن بدنسازی آقایان... / مزایده , مزایده واگذاری سالن بدنسازی آقایان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182212/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی   / مناقصه، مناقصه انجام خدمات نگهبانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182225/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع'>استعلام محوطه سازی مجتمع  / استعلام, استعلام محوطه سازی مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182237/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-روزمره-برق--مکانیک'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره برق ، مکانیک / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات روزمره برق ، مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182258/مناقصه-اجرای-پارک'>مناقصه اجرای پارک / مناقصه اجرای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182270/استعلام-تامین-آبرسانی-چهار-ایستگاه-کوهی'>استعلام تامین آبرسانی چهار ایستگاه کوهی  / استعلام , استعلام تامین آبرسانی چهار ایستگاه کوهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182282/استعلام-برنج-و-روغن'>استعلام برنج و روغن  / استعلام, استعلام برنج و روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182294/استعلام-سرند-آزمایشگاهی-با-قطر-45-و-20-سانتیمتر'>استعلام سرند آزمایشگاهی با قطر 45 و 20 سانتیمتر / استعلام , استعلام سرند آزمایشگاهی با قطر 45 و 20 سانتیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182307/استعلام-تجیهز-و-نوسازی-مراکز-بخش---'>استعلام تجیهز و نوسازی مراکز بخش .... / استعلام , استعلام تجیهز و نوسازی مراکز بخش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182319/استعلام-حشره-کش'>استعلام حشره کش  / استعلام, استعلام حشره کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182331/استعلام-گوشت-تازه-مرغ'>استعلام گوشت تازه مرغ / استعلام,استعلام گوشت تازه مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182343/استعلام-ویدئو-پروژکتور-و-دوربین-عکاسی'>استعلام ویدئو پروژکتور و دوربین عکاسی / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور و دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182355/استعلام-لوازم-سرنگ-دامپزشکی'>استعلام لوازم سرنگ دامپزشکی / استعلام,استعلام لوازم سرنگ دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182367/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام, استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182379/استعلام-مبلمان-اداری-شامل-صندلی-اداری--میز-مدیریتی-و-غیره'>استعلام مبلمان اداری شامل صندلی اداری - میز مدیریتی و غیره  / استعلام , استعلام مبلمان اداری شامل صندلی اداری - میز مدیریتی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181176/استعلام-گاز-کلر'>استعلام گاز کلر / استعلام ,استعلام گاز کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181197/استعلام-ساخت-سردخانه-اتاقی'>استعلام ساخت سردخانه اتاقی  / استعلام, ساخت سردخانه اتاقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181212/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181235/استعلام-کابل-افشان--'>استعلام کابل افشان... / استعلام, استعلام کابل افشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181251/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل--پسماند-و-نظافت-و-رفت-و-روب-منطقه'>مناقصه  عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه / آگهی مناقصه,مناقصه  عملیات جمع آوری و حمل . پسماند و نظافت و رفت و روب منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181267/استعلام-خرید-تخت-خواب'>استعلام خرید تخت خواب / استعلام,خرید تخت خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181286/استعلام-بهای-تعمیرات-ابنیه-فنی-راه-ها-و-عملیات-حفاظت-پل-های--'> استعلام بهای تعمیرات ابنیه فنی راه ها و عملیات حفاظت پل های ... /  استعلام, بهای تعمیرات ابنیه فنی راه ها و عملیات حفاظت پل های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181303/استعلام-قایق--'>استعلام قایق ... / استعلام , استعلام قایق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181324/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-سطح-شهر---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر ... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب سطح شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181339/استعلام-جابجایی-تاسیسات-برقی-روستای--'>استعلام جابجایی تاسیسات برقی روستای ... / استعلام, جابجایی تاسیسات برقی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181353/استعلام-سطل-زباله-(مخزن)-زباله-770-لیتری--'>استعلام سطل زباله (مخزن) زباله 770 لیتری... / استعلام, استعلام سطل زباله (مخزن) زباله 770 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181367/مناقصه-کلرورفریک-پودر-کلرین-و-گاز-کلر-برای-تصفیه-خانه'>مناقصه کلرورفریک، پودر کلرین و گاز کلر برای تصفیه خانه / مناقصه عمومی, مناقصه کلرورفریک، پودر کلرین و گاز کلر برای تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181382/استعلام-تعمیرات-منطقه'>استعلام تعمیرات منطقه / استعلام, استعلام تعمیرات منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181397/استعلام-عملیات-حفاری-چاه-دستی--'>استعلام عملیات حفاری چاه دستی... / استعلام,عملیات حفاری چاه دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181409/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-به-تعداد-107-دستگاه-فتوکپی--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات چاپ و تکثیر به تعداد 107 دستگاه فتوکپی... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات چاپ و تکثیر به تعداد 107 دستگاه فتوکپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181424/استعلام-یک-عدد-لپ-تاپ-11-6-اینچی--'>استعلام یک عدد لپ تاپ 11/6 اینچی... / استعلام, استعلام یک عدد لپ تاپ 11/6 اینچی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181440/استعلام-حلوا-شکری-50-گرم-کابر'>استعلام حلوا شکری 50 گرم کابر  / استعلام, حلوا شکری 50 گرم کابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181455/استعلام-ماژول-فیبر-نوری--'>استعلام ماژول فیبر نوری... / استعلام, استعلام ماژول فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181470/استعلام-کولر-آبی-3500-آبسال'>استعلام کولر آبی 3500 آبسال / استعلام, استعلام کولر آبی 3500 آبسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181486/استعلام-خدمات-سوپر-وایزری-ژنراتور'>استعلام خدمات سوپر وایزری ژنراتور / استعلام, استعلام خدمات سوپر وایزری ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181500/استعلام-خرید-نگهدارنده-مانیتور-بالانس'>استعلام خرید نگهدارنده مانیتور بالانس / استعلام , استعلام خرید نگهدارنده مانیتور بالانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181518/استعلام-واگذاری-تعمیر-و-نصب-و-سرویس-راهبری-کلیه-امور-مربوط-به-تاسیسات-الکتریکی-و-مکانیکی'>استعلام واگذاری تعمیر و نصب و سرویس راهبری کلیه امور مربوط به تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / استعلام, واگذاری تعمیر و نصب و سرویس راهبری کلیه امور مربوط به تاسیسات الکتریکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181536/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-مجموعه-مسجد'>استعلام ساماندهی و مرمت مجموعه مسجد / استعلام, استعلام ساماندهی و مرمت مجموعه مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181553/استعلام-یک-دستگاه-ویدویو-پروژکتور-ایرانی-قابل-حل-و-قابل-نصب---'>استعلام یک دستگاه ویدویو پروژکتور ایرانی قابل حل و قابل نصب  ... / استعلام, یک دستگاه ویدویو پروژکتور ایرانی قابل حل و قابل نصب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181567/استعلام-تجهیزات-مصرفی-دستگاه-یون-کروماتوگراف-مدل-متروم'>استعلام  تجهیزات مصرفی دستگاه یون کروماتوگراف مدل متروم  / استعلام,  تجهیزات مصرفی دستگاه یون کروماتوگراف مدل متروم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181580/استعلام-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>استعلام  آسفالت معابر سطح شهر / استعلام, استعلام  آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181594/استعلام-اقدامات-پدافند-غیر-عامل'>استعلام اقدامات پدافند غیر عامل / استعلام , استعلام اقدامات پدافند غیر عامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181609/استعلام-محوطه-سازی-و-تکمیل-سالن'>استعلام محوطه سازی و تکمیل سالن / استعلام , استعلام محوطه سازی و تکمیل سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181626/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه  / استعلام, برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181642/استعلام-لوازم-یدکی-ابزار-کلتی--مارک-بوش--'>استعلام لوازم یدکی ابزار کلتی - مارک بوش... / استعلام, استعلام لوازم یدکی ابزار کلتی - مارک بوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181656/استعلام-شیر-شات-پمپ-سنسور-بوش-باتن-و-'>استعلام  شیر شات، پمپ، سنسور، بوش باتن و.. / استعلام، استعلام  شیر شات، پمپ، سنسور، بوش باتن و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181671/استعلام-ارزیابی-نظام-آموزش-پیش-از-دبستان'>استعلام ارزیابی نظام آموزش پیش از دبستان / استعلام, ارزیابی نظام آموزش پیش از دبستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181686/استعلام-خرید-یک-تخته-تشک-جودو'>استعلام خرید یک تخته تشک جودو  / استعلام, خرید یک تخته تشک جودو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180421/مزایده-فروش-ضایعات-تولیدی-در-واحد-ذوب-شامل-دی-داستینگ-آجر-نسوز-ضایعاتی-و--نوبت-دوم'>مزایده  فروش ضایعات تولیدی در واحد ذوب شامل دی داستینگ، آجر نسوز ضایعاتی و ...نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده  فروش ضایعات تولیدی شامل دی داستینگ، آجر نسوز ضایعاتی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180449/مزایده-آپارتمان-طبقه-چهارم-مساحت-59-39متر-بخش-یازده'>مزایده آپارتمان طبقه چهارم مساحت 59.39متر بخش یازده / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه چهارم مساحت 59.39متر بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180464/مزایده-خودرو-سمند'>مزایده خودرو سمند  / مزایده , مزایده خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180490/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-740-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 740 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 740 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180526/مزایده-فروش-نه-قطعه-زمین-مسکونی-و-تجاری-و-5-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی و تجاری و 5 باب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش نه قطعه زمین مسکونی و تجاری و 5 باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180550/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-اداری-زیربنای-21000متر-نوبت-سوم'>مزایده فروش ساختمان تجاری اداری زیربنای 21000متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری اداری زیربنای 21000متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180580/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-شیرینک-پک-نیمه-اتومات'>مزایده یک دستگاه ماشین شیرینک پک نیمه اتومات / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین شیرینک پک نیمه اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180606/مزایده-فروش-حدود-1-400-000-تن-نمک-مازاد-بر-احتیاج-نوبت-سوم'>مزایده فروش حدود 1.400.000 تن نمک مازاد بر احتیاج- نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش حدود 1.400.000 تن نمک مازاد بر احتیاج- نوبت دوئم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180629/مزایده-یک-نقطه-از-زمین-مساحت-عرصه-180-متر'>مزایده یک نقطه از زمین مساحت عرصه 180 متر / مزایده,مزایده یک نقطه از زمین مساحت عرصه 180 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180669/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180696/مزایده-عمومی-ماشین-آلات-حفاری-شمع'>مزایده عمومی ماشین آلات حفاری شمع / مزایده عمومی , مزایده عمومی ماشین آلات حفاری شمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180725/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-314-58متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 314.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 314.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180753/مزایده-فروش-یک-باب-آپارتمان-اداری-170-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک باب آپارتمان اداری 170 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک باب آپارتمان اداری 170 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180794/مزایده-فروش-دستگاه-سرشانه-بدنسازی-دیجیتال'>مزایده فروش دستگاه سرشانه بدنسازی دیجیتال   / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دستگاه سرشانه بدنسازی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180829/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180869/مزایده-فروش-محل-کارخانه-و-ماشین-آلات-روغن-کشی'>مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی / اگهی مزایده , مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات روغن کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180901/مزایده-عمومی-راه-اندازی-ترامبولین'>مزایده عمومی راه اندازی ترامبولین / مزایده عمومی, مزایده عمومی راه اندازی ترامبولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180924/مزایده-املاک-مازاد-و-تملیکی-به-تعداد-نه-فقره'>مزایده املاک مازاد و تملیکی به تعداد نه فقره  / مزایده,مزایده املاک مازاد و تملیکی به تعداد نه فقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180958/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180992/مزایده-فروش-6-قلم-ابزارآلات'>مزایده فروش 6 قلم ابزارآلات / مزایده فروش 6 قلم ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181033/مزایده-یک-دستگاه-شاسه-تولید-گاز-استیل'>مزایده یک دستگاه شاسه تولید گاز استیل / مزایده , مزایده یک دستگاه شاسه تولید گاز استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181061/مزایده-سه-دستگاه-پرکن-لبنیات'>مزایده سه دستگاه پرکن لبنیات / مزایده, مزایده سه دستگاه پرکن لبنیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181093/مزایده-واگذاری-تعداد-محدودی-از-املاک-مسکونی-سطح-شهر-97-3-29'>مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر 97.3.29 / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد محدودی از املاک مسکونی سطح شهر 97.3.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181133/مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-خیابان-طالقانی-(نوبت-دوم--چاپ-اول)'>مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی (نوبت دوم - چاپ اول) / مزایده , مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی (نوبت دوم - چاپ اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181169/مزایده-فروش-قطعات-مسکونی-مساحت-212-7-و-205-متر'>مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 212.7 و 205 متر / مزایده ,مزایده فروش قطعات مسکونی مساحت 212.7 و 205 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181199/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-779-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 779.35متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 779.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181233/مزایده-یک-دستگاه-سواری-آردی-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه سواری آردی مدل 1387 / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری آردی مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181277/مزایده-دستگاه-سواری-مگان'>مزایده دستگاه سواری مگان  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری مگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181309/مزایده-واگذاری-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی / مزایده, مزایده واگذاری اجاره سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181354/مزایده-فروش-قطعات-مساحت-281-05-و-280-14متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش قطعات مساحت 281.05 و 280.14متر نوبت دوم  /  مزایده فروش قطعات مساحت 281.05 و 280.14متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181431/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-315-81متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 315.81متر  / مزایده ششدانگ زمین مساحت 315.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181481/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-686متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 686متر  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 686متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181531/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-دو-کابین-کاپرا'>مزایده یک دستگاه خودروی دو کابین کاپرا  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی دو کابین کاپرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181587/مزایده-ششدانگ-باغ-مساحت-64-7متر-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ باغ مساحت 64.7متر قطعه یک تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 64.7متر قطعه یک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181637/مزایده-موازی-16-4-هکتار-اراضی-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده موازی 16.4 هکتار اراضی مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده موازی 16.4 هکتار اراضی مزروعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181695/استعلام-آبرسانی-و-اطفا-حریق-و-ساماندهی'>استعلام  آبرسانی و اطفا حریق و ساماندهی / استعلام ,استعلام  آبرسانی و اطفا حریق و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181709/استعلام-صندلی-امتحانی-دسته-دار'>استعلام صندلی امتحانی دسته دار / استعلام , استعلام صندلی امتحانی دسته دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182249/استعلام-کاغذ-زیراکس'>استعلام کاغذ زیراکس / استعلام, کاغذ زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182261/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی-خانه-تاریخی'>استعلام تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی خانه تاریخی  / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی خانه تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182273/استعلام-تکمیل-ساختمان-در-حال-ساخت--'>استعلام تکمیل ساختمان در حال ساخت ... / استعلام,استعلام تکمیل ساختمان در حال ساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182285/استعلام-ترازو-دیجیتال-و--'>استعلام ترازو دیجیتال و... / استعلام,ترازو دیجیتال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182297/استعلام-برق-صنعتی-و-الکترونیک'>استعلام  برق صنعتی و الکترونیک / استعلام,استعلام  برق صنعتی و الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182310/استعلام-خرید-5000-عدد-کروزه-و-کوپل'>استعلام خرید 5000 عدد کروزه و کوپل  / استعلام, استعلام خرید 5000 عدد کروزه و کوپل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182322/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام ,استعلام مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182334/استعلام-ورق-پیش-رنگ-نارنجی'>استعلام ورق پیش رنگ نارنجی  / استعلام,استعلام ورق پیش رنگ نارنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182346/استعلام-جدا-کردن-ارابه-ها'>استعلام  جدا کردن ارابه ها / استعلام,استعلام  جدا کردن ارابه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182358/استعلام-خرید-پنل-خورشیدی-20-وات'>استعلام خرید پنل خورشیدی 20 وات / استعلام,استعلام خرید پنل خورشیدی 20 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182370/استعلام-توکن--'>استعلام توکن ... / استعلام, استعلام توکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182382/استعلام-خرید-دوچرخه'>استعلام خرید دوچرخه / استعلام , استعلام خرید دوچرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181765/استعلام-لوازم-آندوسکوپی'> استعلام لوازم آندوسکوپی  / استعلام, استعلام لوازم آندوسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181776/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-92-44متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 92.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 92.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181778/مناقصه-عمومی-مرمت-خانه-نایب-الصدر'>مناقصه عمومی مرمت خانه نایب الصدر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی مرمت خانه نایب الصدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181792/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی / استعلام,استعلام ثبت نام کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181804/استعلام-خرید-تجهیزات-شامل-سرویس-ظروف-پذیرایی-اوپال-و--'>استعلام خرید تجهیزات شامل سرویس ظروف پذیرایی اوپال  و ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات شامل سرویس ظروف پذیرایی اوپال  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181817/استعلام-صفحه-پیلت-سی'>استعلام صفحه پیلت سی / استعلام, استعلام صفحه پیلت سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181831/مناقصه-احداث-دبستان-یک-کلاسه'>مناقصه احداث دبستان یک کلاسه  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان یک کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181844/مناقصه-اجرای-پارک'>مناقصه اجرای پارک / مناقصه فراخوان اجرای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181858/استعلام-احداث-شبکه-فشار-متوسط-سالن-ورزشی'>استعلام احداث شبکه فشار متوسط سالن ورزشی  / استعلام , استعلام احداث شبکه فشار متوسط سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181870/استعلام-فاضلاب--'>استعلام فاضلاب ... / استعلام , استعلام فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181882/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدا'>استعلام ساماندهی گلزار شهدا / استعلام,استعلام ساماندهی گلزار شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181894/استعلام-مطالعه-برای-احداث-ساختمان'>استعلام مطالعه برای احداث ساختمان / استعلام , استعلام مطالعه برای احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181907/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>استعلام  تکمیل مجموعه ورزشی / استعلام, استعلام  تکمیل مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181921/استعلام-خرید-سه-دستگاه-تیغه-جلو-کامیونی'>استعلام خرید سه دستگاه تیغه جلو کامیونی  / استعلام,استعلام خرید سه دستگاه تیغه جلو کامیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181925/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مساحت-56-40متر'> مزایده فروش زمین تجاری مساحت 56.40متر  / مزایده , مزایده فروش زمین تجاری مساحت 56.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181935/استعلام-عملیات-اسکلت-بتنی'>استعلام عملیات اسکلت بتنی  / استعلام, عملیات اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181949/استعلام-صابون-حشره-کش-پالیزین-و--'>استعلام صابون حشره کش پالیزین و... / استعلام صابون حشره کش پالیزین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181963/استعلام-اجرای-جدولگذاری-پیاده-روسازی-دیواره-سنگی-و-نصب-المان-روستای--'>استعلام  اجرای جدولگذاری، پیاده روسازی، دیواره سنگی و نصب المان روستای... / استعلام, اجرای جدولگذاری، پیاده روسازی، دیواره سنگی و نصب المان روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181976/استعلام-سرویس-و-نگهداری-سیستم-های-صوت-و-تصویر'>استعلام سرویس و نگهداری سیستم های صوت و تصویر / استعلام, سرویس و نگهداری سیستم های صوت و تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181990/استعلام-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-سالیانه'>استعلام  راهبری و تعمیر و نگهداری سالیانه / استعلام,استعلام  راهبری و تعمیر و نگهداری سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182003/استعلام-ساماندهی-و-دیوار-حفاظتی'>استعلام ساماندهی و دیوار حفاظتی / استعلام, ساماندهی و دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182015/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه  تکمیل مدرسه 6 کلاسه  / مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل مدرسه 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182027/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات'>استعلام کامپیوتر و متعلقات / استعلام, کامپیوتر و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182041/استعلام-خدمات-تخصص-مداخلات-اجتماعی--'>استعلام خدمات تخصص مداخلات اجتماعی ... / استعلام , استعلام خدمات تخصص مداخلات اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182047/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-4-تفکیکی-بخش-یک-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی بخش یک کرمان نوبت دوم / مزایده پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی بخش یک کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182055/استعلام-دوربین-حفاظتی-مارک-هایک-ویژن-و-تجهیزات-جانبی'>استعلام دوربین حفاظتی مارک هایک ویژن و تجهیزات جانبی  / استعلام, دوربین حفاظتی مارک هایک ویژن و تجهیزات جانبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182068/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182081/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-لوله-فولادی-پروژه-انتقال-آب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه لوله فولادی پروژه انتقال آب  / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه لوله فولادی پروژه انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182095/استعلام-دو-ردیف-پروانه-موتور-نورد-350'>استعلام دو ردیف پروانه موتور نورد 350 / استعلام , استعلام دو ردیف پروانه موتور نورد 350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182108/استعلام-خرید-12-ردیف-انواع-ابزارآلات-و-کرپی'>استعلام خرید 12 ردیف انواع ابزارآلات و کرپی   / استعلام خرید 12 ردیف انواع ابزارآلات و کرپی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182121/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-خرید-و-لوله-گذاری-مجموعه'>مناقصه عمومی اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182134/استعلام-پشتیبانی-شبکه-آنتن-های-رادیویی-مجتمع'>استعلام  پشتیبانی شبکه آنتن های رادیویی مجتمع / استعلام,استعلام  پشتیبانی شبکه آنتن های رادیویی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182148/استعلام-نیرو-رسانی'>استعلام نیرو رسانی  / استعلام, نیرو رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182161/مناقصه-عمومی-بازسازی-و-احیای-چاههای--'>مناقصه عمومی بازسازی و احیای چاههای... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بازسازی و احیای چاههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182172/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-فست-فود-و-غذای-گرم'>مزایده بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم  / مزایده , مزایده بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182174/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  خدمات تامین خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182186/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گاز'>اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه تغذیه و توزیع گاز  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه تغذیه و توزیع گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182198/استعلام-خرید-هارد-دیسک'> استعلام خرید هارد دیسک / استعلام,  استعلام خرید هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182211/استعلام-عملیات-حمل-نصب-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی'>استعلام عملیات حمل، نصب، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی / استعلام , استعلام عملیات حمل، نصب، نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182224/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-مسیر-چاه-جدید-نوده'>مناقصه اجرای خط انتقال مسیر چاه جدید نوده / مناقصه اجرای خط انتقال مسیر چاه جدید نوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182236/استعلام-شیر-شبکه-برنزی-شیر-گازی--'>استعلام شیر شبکه برنزی، شیر گازی... / استعلام , استعلام شیر شبکه برنزی، شیر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182248/استعلام-خرید-تجهیزات-PLC7'>استعلام خرید تجهیزات PLC7 / استعلام , استعلام خرید تجهیزات PLC7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182260/استعلام-مطالعه-پل-آب-بر'>استعلام مطالعه پل آب بر  / استعلام, استعلام مطالعه پل آب بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182272/استعلام-کانال-آبرسانی'>استعلام کانال آبرسانی / استعلام , استعلام کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182284/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182296/استعلام-قوطی-و-سپری'>استعلام قوطی و سپری / استعلام, استعلام قوطی و سپری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182309/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-ای'>استعلام انجام خدمات مشاوره ای / استعلام,استعلام انجام خدمات مشاوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182321/استعلام-تجهیزات-استودیو'>استعلام تجهیزات استودیو / استعلام,استعلام تجهیزات استودیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182333/استعلام-احداث-دیوار-ضامن-و-قرنیز'>استعلام احداث دیوار ضامن و قرنیز   / استعلام , استعلام احداث دیوار ضامن و قرنیز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182345/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت-پایگاه'>استعلام حفاظت آماده سازی و مرمت پایگاه  / استعلام, استعلام حفاظت آماده سازی و مرمت پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182357/استعلام-اجرای-طرح-های-آماری'>استعلام اجرای طرح های آماری / استعلام اجرای طرح های آماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182369/استعلام-ارزیابی-عملکرد-و-ارائه-روش-بهسازی-لرزه-ای'>استعلام ارزیابی عملکرد و ارائه روش بهسازی لرزه ای / استعلام,استعلام ارزیابی عملکرد و ارائه روش بهسازی لرزه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182381/استعلام-کولر-13000-آبی'>استعلام کولر 13000 آبی  / استعلام , استعلام کولر 13000 آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181710/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-زمین-دولتی-کاربری-تجاری-یک-مرحله-ای'>مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین دولتی کاربری تجاری یک مرحله ای  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک زمین دولتی کاربری تجاری یک مرحله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181724/استعلام-لپ-تاپ-ویدئو-پروژکتور-و--'>استعلام لپ تاپ، ویدئو پروژکتور و ... / استعلام, لپ تاپ، ویدئو پروژکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181738/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری  / استعلام, ساخت پروژه های تاسیسات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181752/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181767/استعلام-الکتروپمپ-مدل-45-کیلووات--WKL--100-4A'>استعلام الکتروپمپ مدل 45 کیلووات - WKL-  100/4A / استعلام, الکتروپمپ مدل 45 کیلووات - WKL-  100/4A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181780/مناقصه-فراخوان-احداث-فاضلاب'>مناقصه فراخوان احداث فاضلاب  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان احداث فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181782/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-مساحت-600-متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت 600 متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی مساحت 600 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181794/استعلام-نرم-افزار-NETBRAIN'>استعلام  نرم افزار NETBRAIN / استعلام,  نرم افزار NETBRAIN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181806/استعلام-فن-ترانسفورماتور--'>استعلام فن ترانسفورماتور ... / استعلام , استعلام فن ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181819/استعلام-خدمات-تخصصی'>استعلام خدمات تخصصی / استعلام,خدمات تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181833/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-مدل-PW1520'>استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل PW1520 / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب مدل PW1520</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181846/استعلام-اجاره-اتوبوس-3-دستگاه'>استعلام اجاره اتوبوس 3 دستگاه / استعلام , استعلام اجاره اتوبوس 3 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181860/مناقصه-احداث-پارک'>مناقصه احداث پارک / مناقصه احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181872/مناقصه-اجرای-پارک'>مناقصه اجرای پارک / مناقصه اجرای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181884/استعلام-آهن-و-فولاد'>استعلام آهن و فولاد / استعلام,آهن و فولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181897/استعلام-اسپیلت-سرمایی-و-گرمایی--'>استعلام اسپیلت سرمایی و گرمایی... / استعلام, اسپیلت سرمایی و گرمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181909/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181923/استعلام-بهسازی-و-تعمیر-قسمتی-از-ساختمان-اداره'>استعلام  بهسازی و تعمیر قسمتی از ساختمان اداره / استعلام, استعلام  بهسازی و تعمیر قسمتی از ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181937/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام,چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181941/مزایده-4-قطعه-زمین-نوبت-نهم'>مزایده 4 قطعه زمین نوبت نهم / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین نوبت نهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181951/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181965/مناقصه-نصب-انشعابات-روستا'>مناقصه نصب انشعابات روستا / مناقصه ، مناقصه نصب انشعابات روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181978/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181992/استعلام-سیگنال-ژنراتور'>استعلام سیگنال ژنراتور / استعلام,استعلام سیگنال ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182005/استعلام-کابل-لاستیکی-جهت-چاه'>استعلام کابل لاستیکی جهت چاه / استعلام, استعلام کابل لاستیکی جهت چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182017/استعلام-اجرای-قالب-بندی-آرماتوربندی--'>استعلام اجرای قالب بندی، آرماتوربندی ...  / استعلام, استعلام اجرای قالب بندی، آرماتوربندی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182029/استعلام-ریزش-برداری-و--'>استعلام ریزش برداری و... / استعلام,ریزش برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182043/استعلام-سابرک'>استعلام سابرک / استعلام,سابرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182057/مناقصه-خرید-انواع-برچسب-و-تابلوهای-هشداردهنده-ایمنی'>مناقصه خرید انواع برچسب و تابلوهای هشداردهنده ایمنی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع برچسب و تابلوهای هشداردهنده ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182063/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-240متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 240متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 240متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182070/استعلام-دوربین-فیلمبرداری--'>استعلام دوربین فیلمبرداری... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182083/استعلام-دستگاه-تراش--'>استعلام دستگاه تراش ... / استعلام , استعلام دستگاه تراش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182097/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل / استعلام,خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182111/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام, خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182123/مناقصه-انجام-خدمات-دفتری-تنظیفات'>مناقصه انجام خدمات دفتری، تنظیفات / مناقصه انجام خدمات دفتری، تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182136/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182150/مناقصه-تعميرات-جزِئی-و-ضروری-مکانيکی-آب-و-گاز-منازل--'>مناقصه تعميرات جزِئی و ضروری مکانيکی آب و گاز منازل... / آگهی مناقصه , مناقصه تعميرات جزِئی و ضروری مکانيکی آب و گاز منازل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182163/استعلام-خشکبار--'>استعلام خشکبار ... / استعلام, استعلام خشکبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182176/استعلام-نورافکن-و-SMD'>استعلام نورافکن و SMD / استعلام, استعلام نورافکن و SMD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182188/مناقصه-خرید-تجهیزات-MONITORING-سیستم'>مناقصه خرید تجهیزات MONITORING  سیستم / مناقصه,  مناقصه خرید تجهیزات MONITORING  سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182200/استعلام-خرید-و-نصب-ساندویچ-پانل--'>استعلام خرید و نصب ساندویچ پانل ... / استعلام,استعلام خرید و نصب ساندویچ پانل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182213/استعلام-محصور-نمودن-زمین-هشتگرد-با-سنگ-چینی-و-ورق-موجدار'>استعلام محصور نمودن زمین هشتگرد با سنگ چینی و ورق موجدار  / استعلام , استعلام محصور نمودن زمین هشتگرد با سنگ چینی و ورق موجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182218/مزایده-بهره-برداری-از-پارکينگهای-نمايشگاه-بين-اللملی'>مزایده بهره برداری از پارکينگهای نمايشگاه بين اللملی  / مزایده, مزایده بهره برداری از پارکينگهای نمايشگاه بين اللملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182226/استعلام-نقشه-فنی-سیل-مخزن'>استعلام نقشه فنی سیل مخزن / استعلام ، استعلام نقشه فنی سیل مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182238/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, ​استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182250/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-OLIWELL-DRAWWORKS-MODEL-E-2000'>فراخوان مناقصه PARTS FOR OLIWELL DRAWWORKS MODEL-E 2000 / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه PARTS FOR OLIWELL DRAWWORKS MODEL-E 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182262/استعلام-خودروی-نیسان-سبک-با-حمل-زباله-مکانیزه--'>استعلام خودروی نیسان سبک با حمل زباله مکانیزه... / استعلام, استعلام خودروی نیسان سبک با حمل زباله مکانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182274/فراخوان-ارزیابی-کیفی-احداث-محور'>فراخوان ارزیابی کیفی احداث محور / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی احداث محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182286/استعلام-ملزومات-فناوری-اطلاعات'>استعلام ملزومات فناوری اطلاعات  / استعلام, استعلام ملزومات فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182298/مناقصه-مطالعات-و-طراحی-ساختمان-های-عملیاتی-و-مهندسی'>مناقصه مطالعات و طراحی ساختمان های  عملیاتی و مهندسی / مناقصه، مناقصه مطالعات و طراحی ساختمان های  عملیاتی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182311/استعلام-خرید-خدمت-برنامه-اورژانس-اجتماعی'>استعلام خرید خدمت برنامه اورژانس اجتماعی / استعلام , استعلام خرید خدمت برنامه اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182323/استعلام-صفحه-خورشیدی-مولد-برق'>استعلام صفحه خورشیدی مولد برق / استعلام , استعلام صفحه خورشیدی مولد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182335/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182347/استعلام-دستگاه-کنترل-تردد'>استعلام دستگاه کنترل تردد  / استعلام, استعلام دستگاه کنترل تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182359/استعلام-نخ-نامرئی'>استعلام نخ نامرئی / استعلام , استعلام نخ نامرئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182371/استعلام-اصلاح-120-متر-خط-20-کیلوولت-و--'> استعلام اصلاح 120 متر خط 20 کیلوولت و ... / استعلام,  استعلام اصلاح 120 متر خط 20 کیلوولت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182383/استعلام-طرح-حفاری-و-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>استعلام طرح حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / استعلام , استعلام طرح حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180469/مزایده-یک-دانگ-و-191-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده یک دانگ و 191.8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده یک دانگ و 191.8 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180504/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-3330متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 3330متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 3330متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180533/مزایده-پلاکهای-ثبتی-در-متراژهای-94-5-و-98-03متر'>مزایده پلاکهای ثبتی در متراژهای 94.5 و 98.03متر  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی در متراژهای 94.5 و 98.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180563/مزایده-انواع-خودروهای-سواری-و-سنگین-97-3-29'>مزایده انواع خودروهای سواری و سنگین 97.3.29  / آگهی مزایده عمومی, مزایده انواع خودروهای سواری و سنگین 97.3.29</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180591/مزایده-مقداری-از-سیم-جوش-زیر-پودری'>مزایده مقداری از سیم جوش زیر پودری / مزایده ،مزایده مقداری از سیم جوش زیر پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180614/مزایده-ششدانگ-پلاک-25-فرعی-مساحت-15579متر'>مزایده ششدانگ پلاک 25 فرعی مساحت 15579متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 25 فرعی مساحت 15579متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180642/مزایده-زمین-مزروعی-به-مبذر-333-34-سهم-مشاع-بخش-نه-کرمانشاه'>مزایده زمین مزروعی به مبذر 333/34 سهم مشاع بخش نه کرمانشاه / مزایده,مزایده زمین مزروعی به مبذر 333/34 سهم مشاع بخش نه کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180676/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-8266-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 8266.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 8266.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180708/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-121-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 121.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 121.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180733/مزایده-اسب'>مزایده اسب / مزایده, مزایده اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180775/مزایده-وانت-زامیاد'>مزایده وانت زامیاد  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده وانت زامیاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180812/تجدید-مزایده-اجاره-پل-هوایی--'>تجدید مزایده اجاره پل هوایی ... / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره پل هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180837/مزایده-ساختمان-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ساختمان با قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180882/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-58-114متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 58.114متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 58.114متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180906/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180936/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1180971/مزایده-ملک-مساحت-315-50متر'>مزایده ملک مساحت 315.50متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 315.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181002/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181043/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه  خودرو سواری پژو پارس نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه  خودرو سواری پژو پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181072/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181106/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-661-متر-قدمت-هشت-سال'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 661 متر قدمت هشت سال  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 661 متر قدمت هشت سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181147/مزایده-عمومی-فضاهای-آموزشی-و-ورزشی'>مزایده عمومی فضاهای آموزشی و ورزشی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی فضاهای آموزشی و ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181182/مزایده-فروش-انواع-کاغذ'>مزایده فروش انواع کاغذ  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش انواع کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181218/مزایده-دستگاه-لپ-تاپ'>مزایده دستگاه لپ تاپ  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181240/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه-جهت-فروش-محصولات-فرهنگی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره یک باب غرفه جهت فروش محصولات فرهنگی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب غرفه جهت فروش محصولات فرهنگی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181284/مزایده-ششدانگ-ملکی-مساحت-242-2متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملکی مساحت 242.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی مساحت 242.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181319/مزایده-واگذاری-ظرفیت-تبلیغاتی-تابلوهای-سطح-استان-(مرتبه-دوم)'>مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی تابلوهای سطح استان (مرتبه دوم) / آگهی مزایده مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی تابلوهای سطح استان (مرتبه دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181378/مزایده-ملک-مساحت-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت هشتاد متر نوبت اول / مزایده ملک مساحت هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181448/مزایده-یک-واحد-مسکونی-با-قدمت-هشت-سال'>مزایده یک واحد مسکونی با قدمت هشت سال / مزایده یک واحد مسکونی با قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181506/مزایده-اجرای-طرح-پارکبان-نوبت-دوم'>مزایده اجرای طرح پارکبان نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجرای طرح پارکبان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181539/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مکان-ها--'>مزایده واگذاری به اجاره مکان ها... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مکان ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181616/مزایده-4-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-دوم'>مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181662/مزایده-اجاره-ساختمان-رستوران'>مزایده اجاره ساختمان رستوران / آگهی مزایده, مزایده اجاره ساختمان رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181700/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام, سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181714/مناقصه-تعمیر-بازسازی-نگهداری-و-بهره-برداری-از-تصفیه-خانه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر، بازسازی، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر، بازسازی، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181729/استعلام-خرید-اتو'>استعلام خرید اتو / استعلام , استعلام خرید اتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181735/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181743/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181756/استعلام-مقوا-سفید-گلاسه'>استعلام مقوا سفید گلاسه / استعلام, استعلام مقوا سفید گلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181771/استعلام-زانو-2-سر-فلنج-فولادی--'>استعلام زانو 2 سر فلنج فولادی... / استعلام, استعلام زانو 2 سر فلنج فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181786/استعلام-فرز-انگشتی-مخروطی--'>استعلام فرز انگشتی مخروطی... / استعلام, استعلام فرز انگشتی مخروطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181798/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی--'>استعلام ثبت نام کارت ملی... / استعلام, استعلام ثبت نام کارت ملی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181810/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181823/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-دیجیتال-سونی'>استعلام دوربین فیلمبرداری دیجیتال سونی  / استعلام, دوربین فیلمبرداری دیجیتال سونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181837/فراخوان-مناقصه-اجرای-خدمات-خودروئی'>فراخوان مناقصه اجرای خدمات خودروئی / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای خدمات خودروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181838/مزایده-ملک-با-قدمت-5-سال'>مزایده ملک با قدمت 5 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181851/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181864/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام,خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181876/مناقصه-فراخوان-اجرای-سیستم-فاضلاب-و-لوله-گذاری'>مناقصه فراخوان اجرای سیستم فاضلاب و لوله گذاری  / مناقصه فراخوان اجرای سیستم فاضلاب و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181888/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ابنیه'>استعلام تعمیر و بازسازی ابنیه / استعلام, تعمیر و بازسازی ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181901/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-ورزشگاه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ورزشگاه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181913/استعلام-خرید-جوهر-و-کارتریج-چاپگر'>استعلام خرید جوهر و کارتریج چاپگر / استعلام, خرید جوهر و کارتریج چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181928/مناقصه-عمومی-آسفالت-گرم'>مناقصه عمومی آسفالت گرم  / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181942/استعلام-ترانس-جریان'>استعلام ترانس جریان / استعلام, استعلام ترانس جریان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181956/استعلام-اجرای-عملیات-سنگفرش'>استعلام اجرای عملیات سنگفرش / استعلام, استعلام اجرای عملیات سنگفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181969/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 15 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181970/استعلام-ست-سرم'>استعلام ست سرم / استعلام, استعلام ست سرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181983/استعلام-3-دستگاه-الکتروموتور-شناور'>استعلام 3 دستگاه الکتروموتور شناور / استعلام,استعلام 3 دستگاه الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1181997/استعلام-1-دستگاه-پژو-405-1-دستگاه-مزدا-دو-کابین'>استعلام 1 دستگاه پژو 405 1 دستگاه مزدا دو کابین / استعلام , استعلام 1 دستگاه پژو 405 1 دستگاه مزدا دو کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182009/استعلام-بازسازی-شبکه-های-برق'>استعلام بازسازی شبکه های برق / استعلام,بازسازی شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182021/استعلام-خرید-خدمات'>استعلام خرید خدمات  / استعلام , استعلام خرید خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182033/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی-روستای'>استعلام  تکمیل کانال آبرسانی روستای  / استعلام, تکمیل کانال آبرسانی روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182048/استعلام-خرید-دستگاه-درایو-کنترل--'>استعلام خرید دستگاه درایو کنترل... / استعلام, استعلام خرید دستگاه درایو کنترل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182061/استعلام-سنسور-هوشمند-کنترل'>استعلام سنسور هوشمند کنترل  / استعلام,استعلام سنسور هوشمند کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182074/استعلام-پنج-ردیف-گاز-مخلوط-97-03-29'>استعلام پنج ردیف گاز مخلوط  97.03.29 / استعلام پنج ردیف گاز مخلوط 97.03.29 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182089/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله های پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182101/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-و-اصلاح-فضای-فیزیکی--'>استعلام تعمیرات و بازسازی و اصلاح فضای فیزیکی ... / استعلام, استعلام تعمیرات و بازسازی و اصلاح فضای فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182104/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-184متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 184متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 184متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182115/استعلام-بسته-نرم-افزار-ارتقا--'>استعلام بسته نرم افزار ارتقا... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار ارتقا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182127/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182141/استعلام-تعمیرکامل-پوسته-فلزی-محور-طوقه'>استعلام تعمیرکامل پوسته فلزی محور طوقه / استعلام ، استعلام تعمیرکامل پوسته فلزی محور طوقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182154/استعلام-تعمیر-و-سرویس-سیلندر-هیدرولیکی'>استعلام تعمیر و سرویس سیلندر هیدرولیکی / استعلام ، استعلام تعمیر و سرویس سیلندر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182167/استعلام-خرید-اقلام-صنایع'>استعلام خرید اقلام صنایع / استعلام , استعلام خرید اقلام صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182180/مناقصه-خريد-خط-سرد(فام-سفيد-و-زرد)-حوزه-استحفاظی'>مناقصه خريد خط سرد(فام سفيد و زرد) حوزه استحفاظی / مناقصه, مناقصه خريد خط سرد(فام سفيد و زرد) حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182192/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-DEEP-BLUE-PUMP'>مناقصه خرید قطعات یدکی DEEP BLUE PUMP  / مناقصه,  مناقصه خرید قطعات یدکی DEEP BLUE PUMP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182204/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه احداث پارک محله ای / مناقصه احداث پارک محله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182217/استعلام-تعمیرات-پشت-بام-ساختمان'>استعلام تعمیرات پشت بام ساختمان  / استعلام , استعلام تعمیرات پشت بام ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182230/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام, استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182242/مناقصه-طرح-آبرسانی--'>مناقصه طرح آبرسانی ... / فراخوان اریابی کیفی, مناقصه طرح آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182254/استعلام-گاز-غیر-استریل'>استعلام گاز غیر استریل / استعلام , استعلام گاز غیر استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182266/استعلام-باسکول-60-تنی'>استعلام باسکول 60 تنی / استعلام , استعلام باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182278/استعلام-مایع-ظرفشویی-و-دستشویی-اکتیو'>استعلام مایع ظرفشویی و دستشویی اکتیو / استعلام,استعلام مایع ظرفشویی و دستشویی اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182290/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام اجمع آوری ، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182302/استعلام-احداث-مخزن'>استعلام  احداث مخزن / استعلام , استعلام  احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182315/استعلام-اینترنت-با-پهنای-باند-4MB'>استعلام اینترنت با پهنای باند 4MB / استعلام,استعلام اینترنت با پهنای باند 4MB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182327/استعلام-احداث-جدول-و-کانال-های-آبهای-سطحی'>استعلام  احداث جدول و کانال های آبهای سطحی / استعلام,استعلام  احداث جدول و کانال های آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182339/استعلام-خرید-رینگ-و-لاستیک-باریک-تراکتور'>استعلام خرید رینگ و لاستیک باریک تراکتور  / استعلام, استعلام خرید رینگ و لاستیک باریک تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182351/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-پارک-آتشگاه'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک آتشگاه / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک آتشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182363/استعلام-اسید-شوئی-و-سرویس-برجهای-خنک-کننده'>استعلام اسید شوئی و سرویس برجهای خنک کننده  / استعلام,  اسید شوئی و سرویس برجهای خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182375/استعلام-تعمیر-اساسی-ساختمانهای-اداری'>استعلام تعمیر اساسی ساختمانهای اداری / استعلام , استعلام تعمیر اساسی ساختمانهای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1182387/استعلام-ترمیم-و-روکش-آسفالت-منطقه-6'>استعلام ترمیم و روکش آسفالت منطقه 6  / استعلام, استعلام ترمیم و روکش آسفالت منطقه 6 </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 19 تاريخ : دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت: 20:37