اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.21 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169632/مناقصه-عمومی-خدمات-ت... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.21 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169632/مناقصه-عمومی-خدمات-تنظیف-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی خدمات تنظیف (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات تنظیف (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169655/مناقصه-بهسازی-گذر--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی گذر ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی گذر ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169671/فراخوان-مناقه-عمومی-خرید-تعداد-321-عدد-لرزه-گیر-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>فراخوان مناقه عمومی خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر  (مرحله دوم - نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقه عمومی خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر  (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169684/استعلام-علوفه--'>استعلام علوفه ... / استعلام , استعلام علوفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169694/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده--'>استعلام تهیه و نصب پرده ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169704/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-خدمات-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169717/مناقصه-اجرای-سیستم-سیویل-و-رک-روشنایی-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای سیستم سیویل و رک روشنایی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  اجرای سیستم سیویل و رک روشنایی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169727/مناقصه-تهیه--حمل-و-پخش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169737/فراخوان-ساخت-یک-دستگاه-ظرف-عمودی-v-1603-به-همراه-متعلقات-داخلی'>فراخوان ساخت یک دستگاه ظرف عمودی v-1603  به همراه متعلقات داخلی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان ساخت یک دستگاه ظرف عمودی v-1603  به همراه متعلقات داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169748/استعلام-3807-متر-مکعب-کانال-و-لوله--'>استعلام  3807 متر مکعب کانال و لوله ... / استعلام,  3807 متر مکعب کانال و لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169762/استعلام-توسعه-کمپ-گردشگری'>استعلام توسعه کمپ گردشگری  / استعلام ,استعلام توسعه کمپ گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169776/استعلام-خرید-قطعات-و-لوازم-مورد-نیاز-جهت-تعمیر-و-راه-اندازی-دستگاه-آب-شیرین-کن'>استعلام خرید قطعات و لوازم مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن / استعلام, خرید قطعات و لوازم مورد نیاز جهت تعمیر و راه اندازی دستگاه آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169789/مناقصه-تکمیل-نمای-ساختمان-جدید-شهرداری'>مناقصه  تکمیل نمای ساختمان جدید شهرداری  / آگهی مناقصه, مناقصه  تکمیل نمای ساختمان جدید شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169797/استعلام-اجرای-225-متر-مربع-سرامیک-درجه-یک'>استعلام اجرای 225 متر مربع سرامیک درجه یک / استعلام, اجرای 225 متر مربع سرامیک درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169811/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام جمع آوری پست  / استعلام, جمع آوری پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169823/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام , استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169834/استعلام-تجهیزات-کشاورزی--'>استعلام تجهیزات کشاورزی ... / استعلام, استعلام تجهیزات کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169842/مناقصه-خرید-نوار-تیپ'>مناقصه خرید نوار تیپ / آگهی مناقصه, مناقصه خرید نوار تیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169854/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169863/مناقصه-واگذاری-انجام-عملیات-کاشت-و-داشت-گلخانه-سبزی-و-صیفی'>مناقصه واگذاری انجام عملیات کاشت و داشت گلخانه سبزی و صیفی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام عملیات کاشت و داشت گلخانه سبزی و صیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169874/مناقصه-خرید-الیاف'>مناقصه خرید الیاف  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید الیاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169886/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام خرید دوربین مدار بسته... / استعلام,خرید دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169897/مناقصه-سیم-روکش-دار-20-کیلوولت-و-انواع-کابل-نوبت-دوم'>مناقصه سیم روکش دار 20 کیلوولت و انواع کابل نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه سیم روکش دار 20 کیلوولت و انواع کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169908/استعلام-برگزاری-همایش-ملی'>استعلام برگزاری همایش ملی / استعلام,برگزاری همایش ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169918/مناقصه-خرید-P-F-RUSTON-GAS-TURBINE-و--'>مناقصه خرید P/F RUSTON GAS TURBINE و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید P/F RUSTON GAS TURBINE و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169930/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-بی-سیم-سطح-استان'>استعلام تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم سطح استان  / استعلام, تعمیر و نگهداری شبکه بی سیم سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169940/استعلام-اجرای-فونداسون-پایه-تانکر-5000-لیتری'>استعلام اجرای فونداسون پایه تانکر 5000 لیتری / استعلام, اجرای فونداسون پایه تانکر 5000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169953/فراخوان-پروژه-احداث-شبکه-داخلی-گاز-شهرک-صنعتی'>فراخوان پروژه احداث شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان پروژه احداث شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169965/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای--ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای... ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169975/استعلام-اجرای-فونداسیون-پایه-تانکر-5000-لیتری'>استعلام اجرای فونداسیون پایه تانکر 5000 لیتری / استعلام, اجرای فونداسیون پایه تانکر 5000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169988/استعلام-عملیات-اجرای-پروژه-کانال-های-ابیاری'>استعلام عملیات اجرای پروژه کانال های ابیاری  / استعلام, عملیات اجرای پروژه کانال های ابیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170000/مناقصه-تامین-چوب-تبریزی'>مناقصه تامین چوب تبریزی  / مناقصه،مناقصه تامین چوب تبریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170010/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170021/استعلام-داخلی-وتلتکس--فول-پورت-و---'>استعلام داخلی وتلتکس - فول پورت و .... / استعلام, داخلی وتلتکس - فول پورت و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170031/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار'>استعلام پشتیبانی نرم افزار / استعلام,پشتیبانی نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170040/فراخوان-پیمانکار-آسفالت-مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان پیمانکار آسفالت مرحله دوم نوبت اول  / آگهی فراخوان , فراخوان پیمانکار آسفالت مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170049/استعلام-خرید-لیپوساکشن--'>استعلام خرید لیپوساکشن... / استعلام, استعلام خرید لیپوساکشن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170065/استعلام-خط-کشی-سرد-راه-های-روستایی'>استعلام خط کشی سرد راه های روستایی  / استعلام, خط کشی سرد راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170079/استعلام-ویدئو--'>استعلام ویدئو ... / استعلام , استعلام ویدئو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170090/مناقصه-تکمیل-فاز-سوم-پایانه-مسافربری'>مناقصه تکمیل فاز سوم پایانه مسافربری / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل فاز سوم پایانه مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170101/استعلام-اهن-آلات'>استعلام اهن آلات / استعلام, اهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170113/استعلام-کولر-آبی-سلولزی-با-کلید-معمولی'>استعلام کولر آبی سلولزی با کلید معمولی / استعلام,استعلام کولر آبی سلولزی با کلید معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170130/استعلام-سیستم-صوتی-آمپلی-فایر'>استعلام سیستم صوتی آمپلی فایر  / استعلام,استعلام سیستم صوتی آمپلی فایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170143/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم‌ها-و-تجهیزات'>مناقصه خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم‌ها و تجهیزات  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم‌ها و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170153/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام,مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170164/مناقصه-فنس-کشی-دور-دریاچه-سد'>مناقصه فنس کشی دور دریاچه سد / مناقصه عمومی, مناقصه فنس کشی دور دریاچه سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170176/استعلام-تامین-کارت--'>استعلام تامین کارت ... / استعلام , استعلام تامین کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170187/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170196/مناقصه-عملیات-تامین-تجهیزات-اکتیو-سایت-اصلی'>مناقصه عملیات تامین تجهیزات اکتیو سایت اصلی  / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات تامین تجهیزات اکتیو سایت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170205/استعلام-تکمیل-عرقچین--'>استعلام تکمیل عرقچین... / استعلام, استعلام تکمیل عرقچین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170217/مناقصه-خرید-سیستم-سرمایش-و-گرمایش-پکیج-یونیت'>مناقصه خرید سیستم سرمایش و گرمایش پکیج یونیت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سیستم سرمایش و گرمایش پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170229/استعلام-ساخت-و-نصب-استرابورد--'>استعلام ساخت و نصب استرابورد... / استعلام, استعلام ساخت و نصب استرابورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170238/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه-کافوهای---نوبت-دوم'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه کافوهای...  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه کافوهای...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170248/مناقصه-​لوله-گذاری'>مناقصه ​لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ​لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170257/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-رنگرزی--'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه رنگرزی... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات کارگاه رنگرزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170269/مناقصه-پشتیبانی-و-نگهداری-سخت-افزارها-و-نرم-افزارهای-دانشگاه'>مناقصه پشتیبانی و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارهای دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پشتیبانی و نگهداری سخت افزارها و نرم افزارهای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170279/استعلام-خرید-اثاثه-اداری'>استعلام خرید اثاثه اداری  / استعلام, خرید اثاثه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170291/استعلام-ساخت-پنجره-فلزی--'>استعلام ساخت پنجره فلزی ... / استعلام, استعلام ساخت پنجره فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170304/تجدید-مناقصه-رفع-نقاط-حادثه-خیز'>تجدید مناقصه رفع نقاط حادثه خیز / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه رفع نقاط حادثه خیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170316/مناقصه-خرید-40-000-تن-سنگ-آهن-مصرفی'>مناقصه خرید 40.000 تن سنگ آهن مصرفی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید 40.000 تن سنگ آهن مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170326/استعلام-توسعه-شبکه-روستا--'>استعلام توسعه شبکه روستا... / استعلام, استعلام توسعه شبکه روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170341/تجدید-مناقصه-پروژه-آبرسانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه آبرسانی ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه آبرسانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170352/استعلام-وسایل-گرافیک'>استعلام وسایل گرافیک / استعلام ,استعلام وسایل گرافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170365/مناقصه-جلوگیری-از-احداث-غیر-مجاز-و-ورود-مصالح'>مناقصه جلوگیری از احداث غیر مجاز و ورود مصالح / مناقصه ؛ مناقصه جلوگیری از احداث غیر مجاز و ورود مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170374/استعلام-احداث-8-پایه-منبع-بتنی--'>استعلام احداث 8 پایه منبع بتنی... / استعلام,احداث 8 پایه منبع بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170385/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-مجتمع-فرهنگی-و-ورزشی'>مناقصه عمومی  اجرای پروژه مجتمع فرهنگی و ورزشی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  اجرای پروژه مجتمع فرهنگی و ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170396/استعلام-تبدیل-اتصالات-مغزی-فلزی'>استعلام تبدیل اتصالات مغزی فلزی / استعلام,تبدیل اتصالات مغزی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170408/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار-و-سقف-و-بهسازی-برق--'>استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف و بهسازی برق... / استعلام, استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف و بهسازی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170416/استعلام-نگهبانی-و-حراست-جهت-پست-400--'>استعلام نگهبانی و حراست جهت پست 400 ... / استعلام, نگهبانی و حراست جهت پست 400 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170427/مناقصه-اجرای-20196-متر-پروژه-گازرسانی'>مناقصه اجرای 20196 متر پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 20196 متر پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170437/استعلام-جابه-جایی-مرسولات-پستی'>استعلام جابه جایی مرسولات پستی / استعلام,استعلام جابه جایی مرسولات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170450/استعلام-جک-بتن-شکن-با-مقاومت-فشاری-200-تن'>استعلام جک بتن شکن با مقاومت فشاری 200 تن / استعلام, جک بتن شکن با مقاومت فشاری 200 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170463/استعلام-الکتروموتور-دو-دور-کولر--'>استعلام الکتروموتور دو دور کولر... / استعلام,الکتروموتور دو دور کولر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170474/استعلام-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان--'>استعلام عملیات تعمیر و بهسازی ساختمان... / استعلام, استعلام عملیات تعمیر و بهسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170486/مناقصه-تکمیل-سالن-بلده'>مناقصه تکمیل سالن بلده  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن بلده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170500/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو... / استعلام,استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170512/فراخوان-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان, فراخوان اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170522/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-روستا'>مناقصه  آسفالت معابر سطح روستا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  آسفالت معابر سطح روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170530/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات حراست و نگهبانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170540/استعلام-مرمت-بازار-شاهرود'>استعلام مرمت بازار شاهرود / استعلام,مرمت بازار شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170549/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی  نوبت دوم / مناقصه ,  مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170558/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه-غیر-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170567/مناقصه-تجدید-خدمات-خودرویی'>مناقصه تجدید خدمات خودرویی  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170577/مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-جهت-احداث-آشیانه-خودروهای-اطفاء'>مناقصه انجام عملیات اجرایی جهت احداث آشیانه خودروهای اطفاء / مناقصه , مناقصه انجام عملیات اجرایی جهت احداث آشیانه خودروهای اطفاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170590/استعلام-اجرای-عملیات-نصب-بنج-مارک--'>استعلام اجرای عملیات نصب بنج مارک... / استعلام, استعلام اجرای عملیات نصب بنج مارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170603/استعلام-اجرای-عملیات-آبیاری-و-مراقبت-در-حوزه-خانقاه---'>استعلام  اجرای عملیات آبیاری و مراقبت در حوزه خانقاه  ... / استعلام, اجرای عملیات آبیاری و مراقبت در حوزه خانقاه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170617/استعلام-چوب-سخت-ممرز'>استعلام  چوب سخت ممرز / استعلام, چوب سخت ممرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170628/استعلام-رول--'>استعلام رول ... / استعلام , استعلام رول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170639/استعلام-اسید-پرکلریک-70-درصد-مرک'>استعلام اسید پرکلریک 70 درصد مرک  / استعلام, اسید پرکلریک 70 درصد مرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170650/استعلام-اسید-کلریدریک-37-درصد'>استعلام اسید کلریدریک 37 درصد / استعلام ,استعلام اسید کلریدریک 37 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170661/تجدید-مناقصه-خرید-یراق-آلات-خطوط-انتقال-نیروی-برق'>تجدید مناقصه خرید یراق آلات خطوط انتقال نیروی برق / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید یراق آلات خطوط انتقال نیروی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170672/استعلام-کیس-رایانه-با-متعلقات-داخلی--'>استعلام کیس رایانه با متعلقات داخلی ... / استعلام, استعلام کیس رایانه با متعلقات داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170683/مناقصه-جدولگذاری-معابر-و-احداث-دیوار-ساحلی--تجدید'>مناقصه جدولگذاری معابر و احداث دیوار ساحلی ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر و احداث دیوار ساحلی ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170692/استعلام-خط-انتقال-آب'>استعلام خط انتقال آب  / استعلام, خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170703/مناقصه-پروژه-جدول-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدول، زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدول، زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170715/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170725/مناقصه-خرید-تجهیزات-آموزشی-(میز-و-نیمکت)'>مناقصه خرید تجهیزات آموزشی (میز و نیمکت)  / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آموزشی (میز و نیمکت) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170736/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات فاضلاب  / مناقصات عمومی, مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170750/استعلام-کیت-تشخیص'>استعلام کیت تشخیص  / استعلام,استعلام کیت تشخیص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170762/استعلام-پچکورد-15-متری-سه-میل-دوبلکس-FC-FC--'>استعلام پچکورد 15 متری سه میل دوبلکس FC-FC... / استعلام, استعلام پچکورد 15 متری سه میل دوبلکس FC-FC...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170775/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170788/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170799/مناقصه-عملیات-برق-رسانی-به-تصفیه-خانه-آب-شرب'>مناقصه عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170809/استعلام-موتور-آموزشی-کامل-405-انژکتوری'>استعلام موتور آموزشی کامل 405 انژکتوری / استعلام, موتور آموزشی کامل 405 انژکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170823/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام, استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170833/استعلام-خرید-ابزارآلات-مدیریت-نت-مکانیک'>استعلام  خرید ابزارآلات مدیریت نت مکانیک  / استعلام, استعلام  خرید ابزارآلات مدیریت نت مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170843/استعلام-دارو--'>استعلام دارو ... / استعلام , استعلام دارو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170858/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170868/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-یگان-حفاظت-برای-اطفا-حریق'>استعلام لوازم و تجهیزات مورد نیاز یگان حفاظت برای اطفا حریق  / استعلام, لوازم و تجهیزات مورد نیاز یگان حفاظت برای اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170878/استعلام-سیستم-اپراتوری-سوئیچ--'>استعلام سیستم اپراتوری سوئیچ ... / استعلام, استعلام سیستم اپراتوری سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170889/استعلام-تهیه-مصالح-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-سوم-در--'>استعلام تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ سوم در... / استعلام تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپاژ سوم در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170902/استعلام-والو-و-پمپ-رکسروت'>استعلام والو و پمپ رکسروت  / استعلام, استعلام والو و پمپ رکسروت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170911/استعلام-عوامل-فیزیکی-و--'>استعلام عوامل فیزیکی و... / استعلام,عوامل فیزیکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170922/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام یک دستگاه اسکنر  / استعلام, یک دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170930/استعلام-خرید-پهنای-باند--'>استعلام خرید پهنای باند... / استعلام, استعلام خرید پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170940/استعلام-مبارزه-با-آفات-و-بیماری-های-گیاهی'>استعلام مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی / استعلام,استعلام مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169647/فراخوان-تعمیرات-سرویس-و-نگهداری-بریکرهای-فشارقوی-و--'>فراخوان تعمیرات سرویس و نگهداری بریکرهای فشارقوی و ... / فراخوان , فراخوان تعمیرات سرویس و نگهداری بریکرهای فشارقوی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169665/فراخوان-تامین-تجهیزات-استودیویی'>فراخوان تامین تجهیزات استودیویی / آگهی فراخوان , فراخوان تامین تجهیزات استودیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169680/مناقصه-خرید-رایانه-زیروکلاینت-مانیتور-صفحه-کلید-و-موس'>مناقصه خرید رایانه، زیروکلاینت، مانیتور، صفحه کلید و موس / مناقصه، مناقصه خرید رایانه، زیروکلاینت، مانیتور، صفحه کلید و موس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169690/مناقصه-فراخوان-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-از-پستهای-فشار-قوی'>مناقصه فراخوان واگذاری خدمات بهره برداری از پستهای فشار قوی / مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان واگذاری خدمات بهره برداری از پستهای فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169700/مناقصه-فراخوان-پروژه-خرید-و-حمل-1800-متر-لوله-چدن-داکتیل-کلاس-C30---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان  پروژه خرید و حمل 1800 متر لوله چدن داکتیل کلاس C30 ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه خرید و حمل 1800 متر لوله چدن داکتیل کلاس C30 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169714/استعلام-لاستیک--تیوب--نوار'>استعلام  لاستیک - تیوب - نوار / استعلام, لاستیک - تیوب - نوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169722/استعلام-تجهیزات-تاسیساتی'>استعلام تجهیزات تاسیساتی / استعلام, تجهیزات تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169733/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-مخزن-همزندار'>مناقصه خرید سه دستگاه مخزن همزندار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه دستگاه مخزن همزندار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169743/استعلام-طرح-توجیهی-فنی-و--'>استعلام طرح توجیهی فنی و ... / استعلام, استعلام طرح توجیهی فنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169756/استعلام-آبسردکن-با-منبع-تعداد-3-دستگاه'>استعلام  آبسردکن با منبع تعداد 3 دستگاه / استعلام, آبسردکن با منبع تعداد 3 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169770/استعلام-دو-دستگاه-فن-کوئل--'>استعلام دو دستگاه فن کوئل... / استعلام,دو دستگاه فن کوئل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169784/استعلام-خدمات-مشاور-ژئوتکنیک-و-مقاومت-مصالح-پست-66-کیلوولت--'>استعلام خدمات مشاور، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پست 66 کیلوولت ... / استعلام, خدمات مشاور، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پست 66 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169794/استعلام-افزایش-ماده-آلی-خاک--'>استعلام افزایش ماده آلی خاک ... / استعلام, استعلام افزایش ماده آلی خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169806/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169820/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام ,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169830/مناقصه-خدمات-باغبانی-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات باغبانی و فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ایمناقصه خدمات باغبانی و فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169839/استعلام-فعالیت-های-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی--'>استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی ... / استعلام , استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169848/فراخوان-خدمات-مشاور-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-ها-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات مشاور نظارت کارگاهی و عالیه پروژه ها نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی,فراخوان خدمات مشاور نظارت کارگاهی و عالیه پروژه ها نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169860/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام, استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169868/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار-سایت-گردشگری-و-تفریحی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سایت گردشگری و تفریحی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169883/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-جدول-گذاری-و-موزائیک-فرش-و-نصب-دال-بتنی'>تجدید مناقصه انجام عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه انجام عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169892/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169903/استعلام-چیلر--'>استعلام چیلر ... / استعلام , استعلام چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169915/مناقصه-خرید-تیوب-استنلس-استیل-ساخت-مبدل-حرارتی'>مناقصه خرید تیوب استنلس استیل، ساخت مبدل حرارتی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تیوب استنلس استیل، ساخت مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169925/استعلام-ست-کامل-دستگاه-مورسیلاتور'>استعلام ست کامل دستگاه مورسیلاتور / استعلام, ست کامل دستگاه مورسیلاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169935/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169949/استعلام-دستگاه-اتو-کلاو-کلاس-B--'>استعلام دستگاه اتو کلاو کلاس B... / استعلام,دستگاه اتو کلاو کلاس B...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169960/استعلام-اجرای-383-متر-مربع-ایزوگام-درجه-یک-به-همراه-مصالح'>استعلام اجرای 383 متر مربع ایزوگام درجه یک به همراه مصالح  / استعلام, اجرای 383 متر مربع ایزوگام درجه یک به همراه مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169972/استعلام-چای-شهرزاد-500-گرمی'>استعلام چای شهرزاد 500 گرمی / استعلام, چای شهرزاد 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169983/استعلام-خرید-پرینتر'>استعلام خرید پرینتر  / استعلام,استعلام خرید پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169993/تجدید-مناقصه-خرید-2-دستگاه-بیل-مکانیکی-بکهولودر'>تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170007/استعلام-اجاره-دستگاه-اتوبوس-اسکانیا'>استعلام اجاره دستگاه اتوبوس اسکانیا / استعلام, اجاره دستگاه اتوبوس اسکانیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170018/مناقصه-آبگرمکن-خورشیدی-200-لیتری'>مناقصه آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری / آگهی مناقصه , مناقصه آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170027/استعلام-تهیه-نقشه-کاداستر-منابع-طبیعی'>استعلام تهیه نقشه کاداستر منابع طبیعی / استعلام, تهیه نقشه کاداستر منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170037/استعلام-برد-هوشمند-تکنوولژی-IR--'>استعلام برد هوشمند تکنوولژی IR... / استعلام,برد هوشمند تکنوولژی IR...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170046/استعلام-لوله-PE100-پلی-اتیلن-سنگین'>استعلام لوله PE100 پلی اتیلن سنگین / استعلام,استعلام لوله PE100 پلی اتیلن سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170948/استعلام-پروژه-تعمیق-و-بازسازی-آببندان-روستای'>استعلام پروژه تعمیق و بازسازی آببندان روستای  / استعلام, پروژه تعمیق و بازسازی آببندان روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170956/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-معاونت-امور-آب-و--'>اصلاحیه آگهی مناقصه بهره برداری و نگهداری از معاونت امور آب و ... / اصلاحیه آگهی مناقصه  ،اصلاحیه آگهی مناقصه بهره برداری و نگهداری از معاونت امور آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170964/استعلام-تابلو'>استعلام تابلو  / استعلام, استعلام  تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170972/استعلام-کابل-دیتا'>استعلام کابل دیتا / استعلام, استعلام کابل دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170981/استعلام-طرح-توسعه-تامین-و-اجرای-روستا'>استعلام طرح توسعه تامین و اجرای روستا / استعلام, استعلام طرح توسعه تامین و اجرای روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170989/استعلام-ست-کامل-الکترو-پنوماتیک'>استعلام ست کامل الکترو پنوماتیک  / استعلام,استعلام ست کامل الکترو پنوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170999/فراخوان-مناقصه-پروژه-طرح-لایروبی-بند'>فراخوان مناقصه پروژه طرح لایروبی بند / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه پروژه طرح لایروبی بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171009/استعلام-تجهیزات-ابزار-و-مواد-آزمایشگاهی-شیمی--'>استعلام تجهیزات، ابزار و مواد آزمایشگاهی شیمی... / استعلام, استعلام تجهیزات، ابزار و مواد آزمایشگاهی شیمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171017/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171026/استعلام-سم-پاشی-و-ضد-عفونی'>استعلام سم پاشی و ضد عفونی  / استعلام, استعلام سم پاشی و ضد عفونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171035/استعلام-تعمیر-تاسیسات'>استعلام تعمیر تاسیسات  / استعلام,استعلام تعمیر تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171044/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171053/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  /  مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171061/استعلام-جابجایی-شبکه-برق'>استعلام جابجایی شبکه برق  / استعلام,  استعلام جابجایی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171070/استعلام-دستگاه-جوش'>استعلام دستگاه جوش / استعلام , استعلام دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171080/استعلام-پرینتر-یک-کاره'>استعلام پرینتر یک کاره / استعلام, استعلام پرینتر یک کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171089/استعلام-ایجاد-یک-عدد-گمانه--'>استعلام ایجاد یک عدد گمانه... / استعلام,ایجاد یک عدد گمانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171099/استعلام-تعمیرات-اداره--'>استعلام تعمیرات اداره... / استعلام, استعلام تعمیرات اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171109/استعلام-غلظت-سنج-اسید-باطری'>استعلام غلظت سنج اسید باطری / استعلام, استعلام غلظت سنج اسید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171117/استعلام-لکتروموتور-1400RPM'>استعلام لکتروموتور 1400RPM / استعلام,استعلام لکتروموتور 1400RPM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171125/استعلام-مواد-بهداشتی'>استعلام مواد بهداشتی  / استعلام, استعلام  مواد بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171134/استعلام-لایسنس-فایروآل--'>استعلام لایسنس فایروآل... / استعلام,لایسنس فایروآل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171142/استعلام-دستگاه-ساکشن-روغن--'>استعلام دستگاه ساکشن روغن ... / استعلام , استعلام دستگاه ساکشن روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171150/استعلام-تعدادی-لاستیک'>استعلام تعدادی لاستیک / استعلام, استعلام تعدادی لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171159/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام,استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171167/استعلام-چراغ-خوراک-پزی--'>استعلام چراغ خوراک پزی... / استعلام, استعلام چراغ خوراک پزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171175/استعلام-دستگاه-تایر'>استعلام دستگاه تایر  / استعلام , استعلام دستگاه تایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171184/استعلام-تجهیزات-مکانیک'>استعلام تجهیزات مکانیک  / استعلام, تجهیزات مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171194/استعلام-پکیج-کامل-خورشیدی'>استعلام پکیج کامل خورشیدی / استعلام , استعلام پکیج کامل خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171203/استعلام-کود-کمپوست-آلی-غنی-شده-کیسه-نایلونی'>استعلام کود کمپوست آلی غنی شده کیسه نایلونی / استعلام , استعلام کود کمپوست آلی غنی شده کیسه نایلونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171212/استعلام-متعلقات-ترانس'>استعلام متعلقات ترانس / استعلام, استعلام متعلقات ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171222/استعلام-کارت-الکترونیکی-زاویه-سنج---'>استعلام کارت الکترونیکی زاویه سنج  ... / استعلام , استعلام کارت الکترونیکی زاویه سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171230/استعلام-ترمز-برای-موتور-S-W--'>استعلام ترمز برای موتور S/W... / استعلام, استعلام ترمز برای موتور S/W...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171239/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی  / استعلام, استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171247/استعلام-دستگاه-اتوماتیک-اندازه-گیری-استحکام-فشار-و--'>استعلام دستگاه اتوماتیک اندازه گیری استحکام  فشار و ...  / استعلام , استعلام  دستگاه اتوماتیک اندازه گیری استحکام  فشار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171258/استعلام-تک-لبه--'>استعلام تک لبه... / استعلام, استعلام تک لبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171269/استعلام-رایانه-همراه-تبلت-کتابخوان-الکترونیکی'>استعلام رایانه همراه تبلت کتابخوان الکترونیکی / استعلام, استعلام رایانه همراه تبلت کتابخوان الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171281/مناقصه-خرید-PIPE-18-1-1-4-CR-SCH80--A335-WP11'>مناقصه خرید PIPE 18" 1-1.4% CR SCH80 , A335- WP11 / مناقصه, مناقصه خرید PIPE 18" 1-1.4% CR SCH80 , A335- WP11</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171291/استعلام-اجرای-فنس-کشی-سکسیونر-خط-چاهان'>استعلام اجرای فنس کشی سکسیونر خط چاهان / استعلام, استعلام اجرای فنس کشی سکسیونر خط چاهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171300/استعلام-روکش-یکبار-مصرف-کفش'>استعلام روکش یکبار مصرف کفش / استعلام ,استعلام روکش یکبار مصرف کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171308/استعلام-کلید-ها-و-متعلقات'>استعلام کلید ها و متعلقات  / استعلام , استعلام کلید ها و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171317/استعلام-تاسیسات-الکتریکی--'>استعلام تاسیسات الکتریکی ... / استعلام , استعلام تاسیسات الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171327/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171337/مناقصه-تعمیر-دیزل-ژنراتور-ایویکو'>مناقصه تعمیر  دیزل ژنراتور ایویکو  / مناقصه,مناقصه  تعمیر  دیزل ژنراتور ایویکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171347/استعلام-دو-ردیف-كوئل-نورد-350'>استعلام دو ردیف كوئل نورد 350 / استعلام ،استعلام دو ردیف كوئل نورد 350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170058/استعلام-3-دستگاه-رایانه--'>استعلام 3 دستگاه رایانه... / استعلام,3 دستگاه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170070/مناقصه-واگذاری-پروژه-احداث-ساختمان-نمازخانه'>مناقصه واگذاری پروژه احداث ساختمان نمازخانه  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری پروژه احداث ساختمان نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170087/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-خرید-ساخت-جعبه-چوبی-و-اتوماسیون-صنعتی'>مناقصه شناسایی پیمانکار خرید ساخت جعبه چوبی و اتوماسیون صنعتی / آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار،مناقصه شناسایی پیمانکار خرید ساخت جعبه چوبی و اتوماسیون صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170097/فراخوان-مناقصه-خرید-لایه-میانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لایه میانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید لایه میانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170108/استعلام-پروژه-کاداستر'>استعلام پروژه کاداستر  / استعلام,پروژه کاداستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170120/مناقصه-تهیه-و-چاپ-فرمهای-چاپی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و چاپ فرمهای چاپی (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تهیه و چاپ فرمهای چاپی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170136/استعلام-تخریب-ایزوگام-و--'>استعلام تخریب ایزوگام و... / استعلام,تخریب ایزوگام و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170149/استعلام-دستگاه-تصفیه-فاضلاب-ایمهاف-تانک-مدل--'>استعلام دستگاه تصفیه فاضلاب ایمهاف تانک مدل ... / استعلام,استعلام دستگاه تصفیه فاضلاب ایمهاف تانک مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170159/استعلام-قطعات-رایانه---'>استعلام قطعات رایانه .... / استعلام, استعلام قطعات رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170171/استعلام-تابل-سقفی-ساده-سفید'>استعلام تابل سقفی ساده سفید / استعلام,استعلام تابل سقفی ساده سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170184/استعلام-تابلو-برق-قالب-جوش--'>استعلام تابلو برق، قالب جوش ... / استعلام, تابلو برق، قالب جوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170193/مناقصه-نگهداری-و-بازدید-و-بررسی-دوره-ای-مسیرهای-فیبر-نوری-خاکی-و--'>مناقصه نگهداری و بازدید و بررسی دوره ای مسیرهای فیبر نوری خاکی و... / مناقصه، مناقصه نگهداری و بازدید و بررسی دوره ای مسیرهای فیبر نوری خاکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170202/استعلام-مایع-ظرفشویی--مایع-دستشویی-و--'>استعلام مایع ظرفشویی ، مایع دستشویی و ... / استعلام, مایع ظرفشویی ، مایع دستشویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170214/استعلام-آیفون-تصویری-رنگی'>استعلام آیفون تصویری رنگی / استعلام, آیفون تصویری رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170223/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام,استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170234/استعلام-موتور-سرور-هوشمند--'>استعلام موتور سرور هوشمند... / استعلام,موتور سرور هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170244/مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بلوار-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار تجدید  نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170254/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-بازارچه'>تجدید مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه  / تجدید مناقصه , مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170265/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام , استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170276/استعلام-فن-خنک-کننده'>استعلام فن خنک کننده / استعلام ,استعلام فن خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170288/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات--نصب-کنتور-و---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و ... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170299/استعلام-تامین-نیروی-انتظامی'>استعلام تامین نیروی انتظامی / استعلام,تامین نیروی انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170310/استعلام-تعهدات-بیمه-درمان-گروهی-کارکنان--'> استعلام تعهدات بیمه درمان گروهی کارکنان ...  /  استعلام, تعهدات بیمه درمان گروهی کارکنان ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170323/فراخوان-مناقصه-عمومی-لوله-چدن-داکتیل-یک-سرفلنج'>فراخوان مناقصه عمومی لوله چدن داکتیل یک سرفلنج / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی لوله چدن داکتیل یک سرفلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170332/مناقصه-دیوار-ساحلی-روستا'>مناقصه دیوار ساحلی روستا / مناقصه, مناقصه دیوار ساحلی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170348/استعلام-طرح-نوسازی-و-تجهیز-مرکز--'>استعلام طرح نوسازی و تجهیز مرکز... / استعلام,استعلام طرح نوسازی و تجهیز مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170360/مناقصه-اجرای-پروژه-های-آبرسانی--برق-رسانی-و--'>مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - برق رسانی و ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - برق رسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170370/مناقصه-حفظ-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز-به-مساحت-72-هزار-مترمربع'>مناقصه حفظ، توسعه و نگهداری فضای سبز به مساحت 72 هزار مترمربع / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ، توسعه و نگهداری فضای سبز به مساحت 72 هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170382/استعلام-احداث-مخزن--'>استعلام احداث مخزن... / استعلام, استعلام احداث مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170392/فراخوان-خرید-و-اجرای-آسفالت'>فراخوان خرید و اجرای آسفالت  / فراخوان ؛ فراخوان خرید و اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170405/استعلام-تمدید-ضد-باج-افزار'>استعلام تمدید ضد باج افزار  / استعلام,استعلام تمدید ضد باج افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170413/نجدید-مناقصه-پروژه-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-روستا'>نجدید مناقصه پروژه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170423/اولین-دوره-جشنواره-ملی-زیبایی-اسب-اصیل'>اولین دوره جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل / اولین دوره جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170433/فراخوان-مناقصه-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان مناقصه خرید و لوله گذاری  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170445/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-آسا-1'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت آسا 1 / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت آسا 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170458/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی  / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170471/استعلام-باطری-خودرو-مینی-بوس'>استعلام باطری خودرو مینی بوس  / استعلام, باطری خودرو مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170482/استعلام-عملیات-تجهیز-چاه'>استعلام عملیات تجهیز چاه / استعلام,عملیات تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170494/استعلام-اسپیلت-سرد'>استعلام اسپیلت سرد  / استعلام,استعلام اسپیلت سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170508/استعلام-خرید-پنجره'>استعلام خرید پنجره / استعلام,خرید پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170519/فراخوان-آگهی-شناسایی-پیمانکار-جهت-جدول-گذاری--'>فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار جهت جدول گذاری ... / فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار ، فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار جهت جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170527/استعلام-کابل-25-3-افشان-و--'>استعلام کابل 25*3 افشان و ... / استعلام,کابل 25*3 افشان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170536/مناقصه-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه مشارکت در ساخت / مناقصه, مناقصه مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170546/استعلام-عملیات-نصب-بانک-خازنی'>استعلام عملیات نصب بانک خازنی / استعلام,عملیات نصب بانک خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170554/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه-یک-صنعتی---نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه یک صنعتی ... نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه یک صنعتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170564/استعلام-ست-کامل-الکتروهیدرولیک'>استعلام ست کامل الکتروهیدرولیک  / استعلام, ست کامل الکتروهیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170574/استعلام-خرید-30-دستگاه-رایانه-به-همراه-مانتیور-موس-کیبورد-و--'>استعلام خرید 30 دستگاه رایانه به همراه مانتیور، موس، کیبورد و ... / استعلام, خرید 30 دستگاه رایانه به همراه مانتیور، موس، کیبورد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170584/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال / استعلام, دستگاه فتوکپی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170600/مناقصه-یراق-آلات-شبکه-نوبت-اول'>مناقصه یراق آلات شبکه نوبت اول  / آگهی مناقصه دو مرحله ای,مناقصه یراق آلات شبکه مورد نیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170612/استعلام-ساماندهی-گلزار--'>استعلام ساماندهی گلزار ... / استعلام,استعلام ساماندهی گلزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170622/استعلام-چیلر-هوا'>استعلام چیلر هوا / استعلام,چیلر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170636/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان--'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان... / اصلاحیه آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170645/استعلام-اسید-فلوریدریک-48-درصد-مرک'>استعلام اسید فلوریدریک 48 درصد مرک / استعلام, اسید فلوریدریک 48 درصد مرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170656/استعلام-طراحی-و-اجرای-سیستم-خنک-کنندگی-ترانس-قدرت---'>استعلام طراحی و اجرای سیستم خنک کنندگی ترانس قدرت  ... / استعلام, طراحی و اجرای سیستم خنک کنندگی ترانس قدرت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170668/استعلام-پایه--'>استعلام پایه ... / استعلام , استعلام پایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170679/مناقصه-تامین-غذای-همایش'>مناقصه تامین غذای همایش / مناقصه , مناقصه عمومی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170688/مناقصه-انواع-پیچ-مهره-تمام-رزوه-و-واشر-گالوانیزه-به-تعداد-82000-عدد'>مناقصه انواع پیچ، مهره تمام رزوه و واشر گالوانیزه به تعداد 82000 عدد / مناقصه, مناقصه انواع پیچ، مهره تمام رزوه و واشر گالوانیزه به تعداد 82000 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170699/استعلام-تامین-وسایل-فیزوترابی-و-بینایی-سنجی'>استعلام تامین وسایل فیزوترابی و بینایی سنجی / استعلام,تامین وسایل فیزوترابی و بینایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170710/استعلام-50-عدد-ویلچر'>استعلام 50 عدد ویلچر / استعلام, 50 عدد ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170721/استعلام-یونیت-SLD64'>استعلام یونیت SLD64 / استعلام, استعلام یونیت SLD64</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170732/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-کارگری-و--'>مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170746/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-تجهیزات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170757/استعلام-خرید-ترافیک-اینترنت'>استعلام خرید ترافیک اینترنت / استعلام,خرید ترافیک اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170771/استعلام-قطعات-مصرفی-دوربین-حفاظتی'>استعلام قطعات مصرفی دوربین حفاظتی / استعلام,استعلام قطعات مصرفی دوربین حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170782/استعلام-تهیه-مصالح-و-نیرورسانی-به-تجهیز-ایستگاه-های-مجتمع--'>استعلام تهیه مصالح و نیرورسانی به تجهیز ایستگاه های مجتمع .. / استعلام, تهیه مصالح و نیرورسانی به تجهیز ایستگاه های مجتمع ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170795/استعلام-تجهیزات-plc7--'>استعلام تجهیزات plc7 ... / استعلام , استعلام تجهیزات plc7 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170804/اصلاحیه-مناقصه-پل-رودخانه'>اصلاحیه مناقصه پل رودخانه  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه پل رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170816/مناقصه-احداث-پارک-خانواده'>مناقصه احداث پارک خانواده / مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک خانواده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170829/استعلام-گاز--'>استعلام گاز ... / استعلام , استعلام گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170838/اصلاحیه-مناقصه-خرید-خدمت-اعزام-بیماران-بیمارستان'>اصلاحیه مناقصه خرید خدمت اعزام بیماران بیمارستان / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمت اعزام بیماران بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170853/استعلام-توسعه-سیستم-نظارت-تصویری---'>استعلام توسعه سیستم نظارت تصویری .... / استعلام, استعلام توسعه سیستم نظارت تصویری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170864/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-ضربه-ای-و--'>مناقصه حفر یک حلقه چاه ضربه ای و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه ضربه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170875/استعلام-ترانس--'>استعلام ترانس ... / استعلام , استعلام ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170885/مناقصهPurchase-3-items-of-Corundum-Blocks'>مناقصهPurchase 3 items of Corundum Blocks / مناقصهPurchase 3 items of Corundum Blocks</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170895/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170908/استعلام-اسید-فسفریک'>استعلام اسید فسفریک / استعلام ,استعلام اسید فسفریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170918/استعلام-طناب-چهارگوش-گرافیتی'>استعلام طناب چهارگوش گرافیتی / استعلام , استعلام طناب چهارگوش گرافیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170927/مناقصه-عمومی-خرید-دو-ایستگاه-سنجش-ذرات'>مناقصه عمومی خرید دو ایستگاه سنجش ذرات / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید دو ایستگاه سنجش ذرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170936/استعلام-تابلو-پی-ال-سی'>استعلام تابلو پی ال سی / استعلام, استعلام تابلو پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170945/استعلام-کنترل-والو-فولادی-جوشی'>استعلام کنترل والو فولادی جوشی / استعلام, استعلام کنترل والو فولادی جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170953/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام, استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169628/مناقصه-خرید-و-اجرای-مقدار-1120-متر-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>مناقصه خرید و اجرای مقدار 1120 متر دیوار پیش ساخته بتنی / مناقصه, مناقصه خرید و اجرای مقدار 1120 متر دیوار پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169653/مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-الکتروپمپ-شناور'>مناقصه خرید ، بارگیری و حمل الکتروپمپ شناور / مناقصه خرید ، بارگیری و حمل الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169669/فراخوان-مناقصه-تامین-پوشش-بیمه-تاسیسات-و-امکانات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین پوشش بیمه تاسیسات و امکانات - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تامین پوشش بیمه تاسیسات و امکانات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169681/فراخوان-کاشت--داشت-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-1-و-2-کریدور-97-3-19-(نوبت-دوم)'>فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور 97.3.19 (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور   97.03.19 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169692/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-فوریتهای-پزشکی--اورژانس--پرستاری'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی ، اورژانس ، پرستاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات فوریتهای پزشکی ، اورژانس ، پرستاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169701/مناقصه-یراق-آلات-شبکه-نوبت-دوم'>مناقصه یراق آلات شبکه نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه یراق آلات شبکه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169715/مناقصه-تقویت-نقاط-آسیب-دیده-خط-لوله-32-اینچ-نوبت-دوم'>مناقصه  تقویت نقاط آسیب دیده خط لوله 32 اینچ  نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  تقویت نقاط آسیب دیده خط لوله 32 اینچ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169725/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-نصب-جابجایی-جمع-آوری-و-رفع-نشتی-انشعابات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات ساخت، نصب، جابجایی، جمع آوری و رفع نشتی انشعابات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169734/استعلام-جوشکاری-درب-حیاط-و-نرده-ساختمان'>استعلام جوشکاری درب حیاط و نرده ساختمان  / استعلام, جوشکاری درب حیاط و نرده ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169745/فراخوان-خرید-متریال--مرحله-دوم'>فراخوان خرید متریال   مرحله دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان خرید متریال  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169757/فراخوان-سیستم-پویانمایی'>فراخوان سیستم پویانمایی / آگهی فراخوان , فراخوان سیستم پویانمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169773/استعلام-خرید-و-حمل-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام  خرید و حمل زمین چمن مصنوعی / استعلام, خرید و حمل زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169785/استعلام-افزایش-تولید-نباتات'>استعلام افزایش تولید نباتات / استعلام,افزایش تولید نباتات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169795/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-آماده-سازی-چاپ-شناسنامه'>استعلام واگذاری امور مربوط به آماده سازی چاپ شناسنامه / استعلام, واگذاری امور مربوط به آماده سازی چاپ شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169808/مناقصه-خدمات-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-خشکی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات خشکی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات خشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169821/استعلام-سیستم-تهویه-مطبوع-برند-ال-جی'>استعلام سیستم تهویه مطبوع برند ال جی  / استعلام, سیستم تهویه مطبوع برند ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169831/استعلام-میزبانی-و-طراحی-سایت'>استعلام میزبانی و طراحی سایت / استعلام,میزبانی و طراحی سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169840/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-3-دستگاه-کمپرسور-هوا--(نوبت-دوم)'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تهیه ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه کمپرسور هوا... (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, آگهی ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تهیه ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه کمپرسور هوا... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169850/استعلام-رادیاتور-فولادی-تخت-پانلی'>استعلام  رادیاتور فولادی تخت پانلی / استعلام, رادیاتور فولادی تخت پانلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169861/مناقصه-PART-FOR-GROVE-BALL-VALVE-نوبت-دوم'>مناقصه PART FOR GROVE BALL VALVE- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه PART FOR GROVE BALL VALVE- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169870/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز-HP-MSA-2040'>استعلام دستگاه ذخیره ساز HP MSA 2040 / استعلام, دستگاه ذخیره ساز HP MSA 2040</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169884/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169894/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام, ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169905/استعلام-رایانه-پرینتر-اسکنر-هارد'>استعلام رایانه، پرینتر، اسکنر، هارد  / استعلام, رایانه، پرینتر، اسکنر، هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169916/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169926/مناقصه-انجام-مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-آشامیدنی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی کیفی به صورت دو مرحله ای,مناقصه  انجام مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169937/استعلام-ماسه-ملاتی'>استعلام ماسه ملاتی / استعلام, ماسه ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169950/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی ... / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169961/استعلام-منبع-گازوئیل--'>استعلام منبع گازوئیل ... / استعلام , استعلام منبع گازوئیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169973/استعلام-پروژکتور-برنده-مازی-نور-مدل-M313ULED-9-S-با-مشخصات--'>استعلام پروژکتور برنده مازی نور مدل M313ULED 9-S با مشخصات... / استعلام,استعلام پروژکتور برنده مازی نور مدل M313ULED 9-S با مشخصات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169984/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-بهسازی-و-استانداردسازی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و بهسازی و استانداردسازی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و بهسازی و استانداردسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169994/مناقصه-مطالعه-و-احداث-محور'>مناقصه مطالعه و احداث محور / فراخوان مناقصه, مناقصه مطالعه و احداث محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170008/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه--(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه... (نوبت دوم) / فراخوان , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170019/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات شهری و فضای سبز مرحله دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170028/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-دو-باب-سوله'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دو باب سوله / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دو باب سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170038/تجدید-مناقصه-خرید-تابلوهای-راه-انداز-و-ترانسفورماتور-ایستگاه'>تجدید مناقصه خرید تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه  / تجدید مناقصه خرید تابلوهای راه انداز و ترانسفورماتور ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170047/مناقصه-طراحی-اجرا-و-بهره-برداری-سیستم-مکانیزه-خودروی-ثبت-تخلفات-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، اجرا و بهره برداری سیستم مکانیزه خودروی ثبت تخلفات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه طراحی، اجرا و بهره برداری سیستم مکانیزه خودروی ثبت تخلفات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170059/استعلام-گوشت-ران-گوسفندی'>استعلام گوشت ران گوسفندی / استعلام,گوشت ران گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170077/مناقصه-تامین-حدود-49000-متر-لوله-سایز-36-اینچ'>مناقصه تامین حدود 49000 متر لوله سایز 36 اینچ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین حدود 49000 متر لوله سایز 36 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170088/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170098/استعلام-یونجه-پرس-شده-مرغوب-250-تن'>استعلام یونجه پرس شده مرغوب 250 تن  / استعلام, یونجه پرس شده مرغوب 250 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170111/استعلام-لوازم-مصرفی-نقاشی-خودرو'>استعلام  لوازم مصرفی نقاشی خودرو / استعلام, لوازم مصرفی نقاشی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170121/استعلام-رم-و-هارد-سرور'>استعلام رم و هارد سرور / استعلام, رم و هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170138/مناقصه-برد-هوشمند-65-اینچ-و---نوبت-دوم'>مناقصه برد هوشمند 65 اینچ و ... نوبت دوم  /  آگهی فراخوان عمومی, مناقصه برد هوشمند 65 اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170150/مناقصه-تکمیل-حصار-مخزن-آب-26000---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل حصار مخزن آب 26000 ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل حصار مخزن آب 26000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170161/استعلام-پوشش-بیمه-تکمیلی'>استعلام پوشش بیمه تکمیلی  / استعلام,استعلام پوشش بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170172/استعلام-دستگاه-بالانس-چرخ-روکار--'>استعلام دستگاه بالانس چرخ روکار... / استعلام, استعلام دستگاه بالانس چرخ روکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170185/استعلام-یخچال-فریزر-پارس-14-فوت--'>استعلام یخچال فریزر پارس 14 فوت... / استعلام,یخچال فریزر پارس 14 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170194/فراخوان-مناقصه-آسفالت-معابر-شهر-تجدید'>فراخوان مناقصه آسفالت معابر شهر تجدید  / فراخوان , فراخوان مناقصه آسفالت معابر شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170203/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور--'>استعلام خرید یک دستگاه سرور... / استعلام,خرید یک دستگاه سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170215/استعلام-عملیات-حفاری--'>استعلام عملیات حفاری ... / استعلام , استعلام عملیات حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170225/مناقصه-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه جمع آوری آبهای سطحی  / اگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170236/مناقصه-اجرای-طرح-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه اجرای طرح توسعه شهری و روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح توسعه شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170245/استعلام-آدمک-کامل-(فرم-مانکن)--'>استعلام آدمک کامل (فرم مانکن) ... / استعلام, استعلام آدمک کامل (فرم مانکن) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170255/مناقصه-تعمیر-و-تجهیز-ساختمانهای-ادارات--تجدید-(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیر و تجهیز ساختمانهای ادارات.. تجدید  (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر و تجهیز ساختمانهای ادارات.. تجدید (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170266/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی--(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170277/اصلاحیه-مناقصه-احداث-ساختمان-ستاد-شبکه-ملکشاهی---'>اصلاحیه مناقصه احداث ساختمان ستاد شبکه ملکشاهی .... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث ساختمان ستاد شبکه ملکشاهی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170289/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای عملیات آسفالت معابر  / استعلام, اجرای عملیات آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170302/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170312/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال  / استعلام , استعلام هارد اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170324/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-و-نصب-تجهیزات-برقی'>مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب تجهیزات برقی / فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170337/استعلام-آسفالت-گرم'>استعلام آسفالت گرم / استعلام,استعلام آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170349/استعلام-تجهیزات-و-اجرای-پست-برق--'>استعلام تجهیزات و اجرای پست برق ... / استعلام , استعلام تجهیزات و اجرای پست برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170361/تجدید-مناقصه-اجرای-6000-متر-مربع-آسفالت-معابر-روستا--'>تجدید مناقصه اجرای 6000 متر مربع  آسفالت معابر روستا... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه اجرای 6000 متر مربع  آسفالت معابر روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170372/مناقصه-ساخت-برکه'>مناقصه ساخت برکه  / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت برکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170383/استعلام-ورق-پلی-کربنات-6-میل-آیدا-پلاستیک'>استعلام ورق پلی کربنات 6 میل آیدا پلاستیک  / استعلام, ورق پلی کربنات 6 میل آیدا پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170394/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی شرکت در استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170406/مناقصه-عملیات-احداث-پناهگاه-پیست-اسکی'>مناقصه عملیات احداث پناهگاه پیست اسکی  / مناقصه , مناقصه عملیات احداث پناهگاه پیست اسکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170414/استعلام-استاکر-برقی'>استعلام استاکر برقی / استعلام, استاکر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170425/استعلام-بازگشایی-ایل-راه-های-عشایری'>استعلام بازگشایی ایل راه های عشایری / استعلام, بازگشایی ایل راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170434/مناقصه-احداث-سایت-مخابراتی'>مناقصه احداث سایت مخابراتی  / مناقصه ، مناقصه احداث سایت مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170447/تجدید-فراخوان-عمومی-ساخت-تکمیل-و-راه-اندازی'>تجدید فراخوان عمومی ساخت، تکمیل و راه اندازی  / تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان عمومی ساخت، تکمیل و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170459/استعلام-حمل-آب-شرب--'>استعلام حمل آب شرب ... / استعلام , استعلام حمل آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170472/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد / استعلام,استعلام مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170483/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-اتصالات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به اتصالات نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات مربوط به اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170496/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-رامیان--'>استعلام خرید تجهیزات اداری رامیان ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات اداری رامیان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170509/استعلام-لوازم-اداری'>استعلام لوازم اداری / استعلام, لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170520/استعلام-خرید-واش-بتن-30-30-سانتیمتر-مربع'>استعلام خرید واش بتن 30*30 سانتیمتر مربع  / استعلام ,استعلام خرید واش بتن 30*30 سانتیمتر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170528/استعلام-خرید-لوازم-و-منصوبات-چاه'>استعلام خرید لوازم و منصوبات چاه / استعلام,خرید لوازم و منصوبات چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170538/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170547/استعلام-ساماندهی-و-نصب-علائم--'>استعلام ساماندهی و نصب علائم ... / استعلام , استعلام ساماندهی و نصب علائم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170555/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170565/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عمومی-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و-رفع-تصرفات'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170575/مناقصه-انجام-خدمات-علف-چینی-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و--'>مناقصه انجام خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ،مناقصه انجام خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170586/مناقصه-احداث-پارک'>مناقصه احداث پارک / مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170601/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان-پلدختر'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان پلدختر / مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان پلدختر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170613/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-حراست-و-مراقبت'>مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و مراقبت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170624/استعلام-بازگشایی-ایل-راه-های-عشایری'>استعلام بازگشایی ایل راه های عشایری / استعلام, بازگشایی ایل راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170637/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170647/استعلام-کابل-کشی-شبکه-و-نصب-تجهیزات-شبکه--'>استعلام کابل کشی شبکه و نصب تجهیزات شبکه... / استعلام, استعلام کابل کشی شبکه و نصب تجهیزات شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170659/مناقصه-عمومی-آبرسانی'>مناقصه عمومی آبرسانی / مناقصه , مناقصه عمومی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170669/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ساختمانها-و-فضاهای-اداری---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمانها و فضاهای اداری  ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمانها و فضاهای اداری  ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170680/استعلام-خرید-360-بطری-250-سی-سی--'>استعلام خرید 360 بطری 250 سی سی... / استعلام,خرید 360 بطری 250 سی سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170690/مناقصه-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170701/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی روستا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار ساحلی روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170712/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافتی-سرویس-دهی'>مناقصه انجام امور خدمات نظافتی، سرویس دهی / مناقصه انجام امور خدمات نظافتی، سرویس دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170722/استعلام-کود--'>استعلام کود ... / استعلام , استعلام کود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170733/استعلام-آب-معدنی-یک-نفره'>استعلام  آب معدنی یک نفره  / استعلام, آب معدنی یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170748/استعلام-کابل-آلومینیوم'>استعلام کابل آلومینیوم  / استعلام, کابل آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170758/استعلام-شن-نخودی-بادامی-و-قلوه-سنگ'>استعلام  شن نخودی بادامی و قلوه سنگ  / استعلام, شن نخودی بادامی و قلوه سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170773/مناقصه-خرید-200-کیلومتر-کابل-خودنگهدار-'>مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار.. / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170783/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام , استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170796/استعلام-ابزار-دقیق'>استعلام ابزار دقیق / استعلام,استعلام ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170807/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170819/استعلام-کولرگازی-پنجره-ای-18000-ساخت-ایران-سامانه-ستاد'>استعلام کولرگازی پنجره ای 18000 ساخت ایران ,سامانه ستاد / استعلام, کولرگازی پنجره ای 18000 ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170830/استعلام-دوربین-کانن-750D-با-لنز-18-135'>استعلام دوربین کانن 750D با لنز 18.135 / استعلام, دوربین کانن 750D با لنز 18.135</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170839/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان--'>مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170854/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری--'>مناقصه تعمیر و نگهداری ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170865/استعلام-ساخت-اسکلت'>استعلام ساخت اسکلت / استعلام , استعلام ساخت اسکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170876/استعلام-خرید-اقلام-مکانیکال'>استعلام خرید اقلام مکانیکال / استعلام,استعلام خرید اقلام مکانیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170887/فراخوان-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>فراخوان امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه, فراخوان امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170897/استعلام-سرعت-گیر-خیابانی-مشکی--'>استعلام سرعت گیر خیابانی مشکی... / استعلام,سرعت گیر خیابانی مشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170909/استعلام-تابلو-چند-منظوره'>استعلام تابلو چند منظوره  / استعلام, استعلام  تابلو چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170919/استعلام-ویدئو-بروجکشن-اپسون--'>استعلام ویدئو بروجکشن اپسون... / استعلام,ویدئو بروجکشن اپسون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170928/استعلام-لباسشویی-و--'>استعلام لباسشویی و... / استعلام,لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170938/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی-و-اتو-برقی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی و اتو برقی  / استعلام , استعلام چرخ خیاطی خانگی و اتو برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170946/استعلام-تابلو-برق-و-اقلام-الکتریکال'>استعلام تابلو برق و اقلام الکتریکال / استعلام, تابلو برق و اقلام الکتریکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170954/مناقصه-خرید-رنگ-اجرای-عملیات-شستشو-و-رنگ-آمیزی-و--'>مناقصه خرید رنگ، اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی و... / مناقصه , مناقصه خرید رنگ، اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170962/استعلام-بها-قیچی-کروز--'>استعلام بها قیچی کروز... / استعلام بهاء , استعلام بها قیچی کروز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170970/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام, استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170979/استعلام-نایلون-شفاف-جهت-پوشش-کف-کابین'>استعلام نایلون شفاف جهت پوشش کف کابین / استعلام ,استعلام  نایلون شفاف جهت پوشش کف کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170987/استعلام-تجدید-عملیات-حمل-نصب-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات--'>استعلام تجدید عملیات حمل، نصب، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ... / استعلام, استعلام تجدید عملیات حمل، نصب، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170996/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-شهید-اباد'>استعلام احیا و مرمت قنات شهید اباد / استعلام, احیا و مرمت قنات شهید اباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171006/استعلام-فعالیت-های-مالی-و-بیمه'>استعلام فعالیت های مالی و بیمه / استعلام,استعلام فعالیت های مالی و بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171015/استعلام-ایجاد-یک-عدد-گمانه-به-عمق-12-متر'>استعلام ایجاد یک عدد گمانه به عمق 12 متر / استعلام, ایجاد یک عدد گمانه به عمق 12 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171024/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171033/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام  قطعات کامپیوتر  / استعلام, قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171042/استعلام-جهت-خرید-ملزومات-نوسازی-شبکه-هوایی'>استعلام جهت خرید ملزومات نوسازی شبکه هوایی  / استعلام, استعلام جهت خرید ملزومات نوسازی شبکه هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171051/استعلام-سطل-زباله-پدالی-جنس-پلاستیکی'>استعلام سطل زباله پدالی جنس پلاستیکی / استعلام, استعلام سطل زباله پدالی جنس پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171059/استعلام-کمپرسور-با-ظرفیت-تولید-هوای-فشرده-3000-لیتر'>استعلام کمپرسور با ظرفیت تولید هوای فشرده 3000 لیتر / استعلام , استعلام کمپرسور با ظرفیت تولید هوای فشرده 3000 لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171068/استعلام-آنالیز-عنصری-روغن'>استعلام آنالیز عنصری روغن  / استعلام, استعلام آنالیز عنصری روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171078/استعلام-قطعات-یدکی-پمپ-وکیوم'>استعلام قطعات یدکی پمپ وکیوم  / استعلام ، استعلام قطعات یدکی پمپ وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171087/استعلام-چاپگر-شناسنامه'>استعلام چاپگر شناسنامه  / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171097/استعلام-بازی--'>استعلام بازی ... / استعلام , استعلام بازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171107/استعلام-73-عدد-کیس-کامل-رایانه'>استعلام 73 عدد کیس کامل رایانه / استعلام , استعلام 73 عدد کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171115/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی  / استعلام, استعلام لوله فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171123/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام عملیات خرید آب ... / استعلام , استعلام عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171132/استعلام-بوستر-پمپ-آبرسانی--'>استعلام بوستر پمپ آبرسانی ... / استعلام , استعلام بوستر پمپ آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171140/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171148/استعلام-کود-کمپوست-آلی-غنی-شده-کیسه-نایلونی'>استعلام کود کمپوست آلی غنی شده کیسه نایلونی / استعلام , استعلام کود کمپوست آلی غنی شده کیسه نایلونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171157/استعلام-خرید-پیکور-برقی'>استعلام خرید پیکور برقی  / استعلام,استعلام خرید پیکور برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171165/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-بازسازی'>استعلام تعمیرات اساسی و بازسازی / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171173/استعلام-قالب-فلزی'>استعلام قالب فلزی / استعلام , استعلام قالب فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171182/استعلام-شیر-کشویی--'>استعلام شیر کشویی... / استعلام, استعلام شیر کشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171192/استعلام-درخواست-خرید-مجموعه-های-آموزشی--'>استعلام درخواست خرید مجموعه های آموزشی... / استعلام, استعلام درخواست خرید مجموعه های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171201/استعلام-چاقوی-15-درجه-چشمی'>استعلام چاقوی 15 درجه چشمی / استعلام, استعلام چاقوی 15 درجه چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171210/استعلام-روتر'>استعلام روتر / استعلام,استعلام روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171220/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171228/استعلام-سیستم-هوشمند-سازی-ساختمان'>استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان / استعلام , استعلام سیستم هوشمند سازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171236/استعلام-مصالح-ندوشن'>استعلام  مصالح ندوشن / استعلام, مصالح ندوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171245/استعلام-لوازم-مصرفی-الکترونیک--'>استعلام لوازم مصرفی الکترونیک ... / استعلام, استعلام لوازم مصرفی الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171256/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور  / استعلام ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171265/استعلام-لوازم-مصرفی-خیاطی'>استعلام لوازم مصرفی خیاطی  / استعلام,استعلام لوازم مصرفی خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171276/استعلام-رم-رایانه'>استعلام رم رایانه  / استعلام, استعلام رم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171287/مناقصه-ترانس-برق'>مناقصه ترانس برق / مناقصه عمومی, مناقصه ترانس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169634/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه-غیر-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169659/مناقصه-خرید--بارگیری-و-حمل-تابلوهای-سافت-استارتر'>مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ، بارگیری و حمل تابلوهای سافت استارتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169674/مناقصه-کلیه-امورات-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه امورات خدماتی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امورات خدماتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169687/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایستاده--'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده... / استعلام,کولر گازی اسپلیت ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169696/استعلام-خط-کشی--'>استعلام خط کشی ... / استعلام , استعلام خط کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169708/مناقصه-کارتن-مصرفی-سالیانه'>مناقصه کارتن مصرفی سالیانه  / مناقصه,   مناقصه کارتن مصرفی سالیانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169719/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز--'>استعلام الکتروموتور سه فاز... / استعلام,الکتروموتور سه فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169729/مناقصه-خرید-کابل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید کابل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169739/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-پروژه-انتقال-سیگنال-اطلاعات'>مناقصه خرید قطعات یدکی پروژه انتقال سیگنال اطلاعات / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی پروژه انتقال سیگنال اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169751/فراخوان-نوسازی-تجهیزات-تصویری'>فراخوان نوسازی تجهیزات تصویری / آگهی فراخوان , فراخوان نوسازی تجهیزات تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169764/فراخوان-نسبت-به-ایجاد-مجموعه-کشت-و-صنعت'>فراخوان نسبت به ایجاد مجموعه کشت و صنعت / فراخوان مشارکت , فراخوان نسبت به ایجاد مجموعه کشت و صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169778/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169791/مناقصه-بارگیری-و-حمل-موادمعدنی'>مناقصه بارگیری و حمل موادمعدنی / مناقصه , مناقصه بارگیری و حمل موادمعدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169801/مناقصه-کودبرداری-و-بهداشت-جایگاه-های-پرورش-گاو-شیری---'>مناقصه کودبرداری و بهداشت جایگاه های پرورش گاو شیری .... / مناقصه ، مناقصه کودبرداری و بهداشت جایگاه های پرورش گاو شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169815/استعلام-بسته-نرم-افزار-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-و--'>استعلام بسته نرم افزار سیستم کنترل و مانیتورینگ و .. / استعلام, بسته نرم افزار سیستم کنترل و مانیتورینگ و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169825/استعلام-دستکش-جراحی-استریل'>استعلام دستکش جراحی استریل / استعلام, دستکش جراحی استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169836/مناقصه-انجام-فعالیتهای-سرویس-و-نگهداری-و-اصلاح-و-بهینه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری و اصلاح و بهینه سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169845/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام, کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169856/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169865/استعلام-پاکت--'>استعلام  پاکت ... / استعلام, پاکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169879/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب... / استعلام, استعلام دستگاه حضور و غیاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169889/استعلام-روغن-موتور--روغن-هیدرولیک-ضد-یخ--'>استعلام روغن موتور - روغن هیدرولیک- ضد یخ... / استعلام,استعلام روغن موتور - روغن هیدرولیک- ضد یخ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169899/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-ابنیه-های-فنی-محورهای-روستایی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای ابنیه های فنی محورهای روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, اجرای ابنیه های فنی محورهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169911/استعلام-عملیات-احداث-و-بهسازی-کانال-های-آبیاری-روستای'>استعلام عملیات احداث و بهسازی کانال های آبیاری روستای / استعلام, عملیات احداث و بهسازی کانال های آبیاری روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169921/مناقصه-تهیه-ادوات-و-تجهیزات-آب-و-هواشناسی--'>مناقصه تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی ... / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه ادوات و تجهیزات آب و هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169932/استعلام-تکمیل-مجتمع-امامزاده--'>استعلام تکمیل مجتمع امامزاده... / استعلام,تکمیل مجتمع امامزاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169945/مناقصه-مقدار-881-متر-لوله-GRP'>مناقصه مقدار 881 متر لوله GRP  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 881 متر لوله GRP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169955/استعلام-چای-گلستان-بدون-عطر'>استعلام چای گلستان بدون عطر / استعلام, چای گلستان بدون عطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169967/استعلام-مطالعه-و-برآورد-حجم-عملیات-اجرایی'>استعلام مطالعه و برآورد حجم عملیات اجرایی / استعلام,مطالعه و برآورد حجم عملیات اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169979/استعلام-لنز-دوربین-عکاسی--'>استعلام لنز دوربین عکاسی... / استعلام, استعلام لنز دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169990/استعلام-مرمت-کارگاه'>استعلام مرمت کارگاه / استعلام,استعلام مرمت کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170002/فراخوان-انجام-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-شهرستان--نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهرستان ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهرستان ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170013/استعلام-تانک-ازت-35-لیتری--'>استعلام تانک ازت 35 لیتری... / استعلام,تانک ازت 35 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170023/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170034/مناقصه-مقدار-5500-مترمربع-پروژه-آسفالت-ریزی-معابر-و-زیرسازی'>مناقصه مقدار 5500 مترمربع پروژه آسفالت ریزی معابر و زیرسازی / آگهی مناقصه,مناقصه مقدار 5500 مترمربع پروژه آسفالت ریزی معابر و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170042/استعلام-براکت--'>استعلام براکت ... / استعلام , استعلام براکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170053/استعلام-خرید-رایانه'>استعلام خرید رایانه / استعلام,استعلام خرید رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170067/استعلام-طرح-بازنگری-مستحدثات-و-مطالعه-و-طراحی--'>استعلام طرح بازنگری مستحدثات و مطالعه و طراحی... / استعلام, استعلام طرح بازنگری مستحدثات و مطالعه و طراحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170082/مناقصه-جمع-آوری-رول-آپ-های-سطح-شهر-و-جایگزین-نمودن-استرابورد'>مناقصه  جمع آوری رول آپ های سطح شهر و جایگزین نمودن استرابورد  / آگهی مناقصه, مناقصه  جمع آوری رول آپ های سطح شهر و جایگزین نمودن استرابورد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170093/استعلام-روغن-دیزل-هیدرولیک-باطری-و-لاستیک'>استعلام روغن دیزل، هیدرولیک، باطری و لاستیک / استعلام,استعلام روغن دیزل، هیدرولیک، باطری و لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170105/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170117/تجدید-فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-انتقال-نوری--'>تجدید فراخوان خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم انتقال نوری ...   / تجدید آگهی فراخوان ، فراخوان خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم انتقال نوری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170132/استعلام-جی-پی-اس'>استعلام جی پی اس  / استعلام,استعلام جی پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170145/استعلام-پرینتر-چندکاره-'>استعلام  پرینتر چندکاره. / استعلام  پرینتر چندکاره.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170156/استعلام-قنات-افتر-لایروبی-و-مرمت-و-ریزش-برداری'>استعلام قنات افتر لایروبی و مرمت و ریزش برداری / استعلام, قنات افتر لایروبی و مرمت و ریزش برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170167/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی'>مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی / مناقصه مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170179/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-فیکو-و-ویترکتومی'>مناقصه  خرید یک دستگاه فیکو و  ویترکتومی  / مناقصه ،مناقصه  خرید یک دستگاه فیکو و  ویترکتومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170189/استعلام-کولر-گوسونیک-2960-ایستاده'>استعلام کولر گوسونیک 2960 ایستاده  / استعلام, کولر گوسونیک 2960 ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170199/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170208/مناقصه-خرید-خدمات-خودرویی-و-نظافتی'>مناقصه خرید خدمات خودرویی و نظافتی / مناقصه ، مناقصه خرید خدمات خودرویی و نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170220/مناقصه-استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-نقشه-برداری'>مناقصه استعلام پروژه اجرای عملیات نقشه برداری  / مناقصه, مناقصه استعلام پروژه اجرای عملیات نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170231/استعلام-اجاره-اتوبوس-44-نفره'>استعلام اجاره اتوبوس 44 نفره / استعلام, اجاره اتوبوس 44 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170241/مناقصه-عملیات-خرید-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خرید آسفالت ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170250/استعلام-تکمیل-آماده-سازی-سایت-9-هکتاری--'>استعلام تکمیل آماده سازی سایت 9 هکتاری ... / استعلام, تکمیل آماده سازی سایت 9 هکتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170259/استعلام-سم-سوپر-گالانت'>استعلام سم سوپر گالانت  / استعلام,استعلام سم سوپر گالانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170271/فراخوان-مرمت-ساختمان-تاریخی-شهرداری'>فراخوان مرمت ساختمان تاریخی شهرداری / مناقصه عمومی, فراخوان مرمت ساختمان تاریخی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170282/استعلام-بهسازی'>استعلام بهسازی  / استعلام,استعلام بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170296/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-تکمیلی-احداث-سد-مخزنی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی / اصلاحیه مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170306/استعلام-صندلی-چرخدار-طبی-آرگونومیک-مخصوص-کارمند'>استعلام صندلی چرخدار طبی آرگونومیک مخصوص کارمند / استعلام,استعلام صندلی چرخدار طبی آرگونومیک مخصوص کارمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170319/استعلام-خدمات-مربوط-به-آبدرخانه-تایپ-نظافت-و-حمل-و-نقل-پشتیبانی'>استعلام  خدمات مربوط به آبدرخانه، تایپ، نظافت و حمل و نقل پشتیبانی  / استعلام, خدمات مربوط به آبدرخانه، تایپ، نظافت و حمل و نقل پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170329/استعلام-واگذاری-مدیریتی-کلیه-امورات-مربوط-به-رختشورخانه-بیمارستان--'>استعلام  واگذاری مدیریتی کلیه امورات مربوط به رختشورخانه بیمارستان ... / استعلام, واگذاری مدیریتی کلیه امورات مربوط به رختشورخانه بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170343/اصلاحیه-مناقصه-خرید-پروژکتور-SMD'>اصلاحیه مناقصه خرید پروژکتور SMD  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید پروژکتور SMD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170354/مناقصه-تعداد-210-دستگاه-رایانه-همراه-با-متعلقات--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 210 دستگاه رایانه همراه با متعلقات... تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 210 دستگاه رایانه همراه با متعلقات... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170367/استعلام-ژنراتور--'>استعلام ژنراتور ... / استعلام , استعلام ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170377/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام,استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170389/تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه  پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا (نوبت دوم) / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه  پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170399/استعلام-نظارت-بر-بهره-برداری-طرحهای-آبیاری--'>استعلام نظارت بر بهره برداری طرحهای آبیاری... / استعلام,نظارت بر بهره برداری طرحهای آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170410/استعلام-اجاره-2-دستگاه-خودرو-سراتو-و-ساندرو-اتومات-مدل-97-همراه-با-طرح-ترافیک'>استعلام اجاره 2 دستگاه خودرو سراتو و ساندرو اتومات مدل 97 همراه با طرح ترافیک / استعلام,استعلام اجاره 2 دستگاه خودرو سراتو و ساندرو اتومات مدل 97 همراه با طرح ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170418/استعلام-یک-دستگاه-رایانه-و-مانیتور--با-مشخصات--'>استعلام یک دستگاه رایانه و مانیتور - با مشخصات... / استعلام,استعلام یک دستگاه رایانه و مانیتور - با مشخصات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170430/استعلام-فارسی-بر'>استعلام فارسی بر / استعلام, فارسی بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170441/استعلام-اجرای-کفپوش-دیوارکوب-و-تایل'>استعلام اجرای کفپوش، دیوارکوب و تایل / استعلام,اجرای کفپوش، دیوارکوب و تایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170455/مناقصه-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرویی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات خودرویی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170465/بیست-و-هشتمین-همایش-سالانه-سیاست-های-پولی-و-ارزی'>بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی / بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170477/استعلام-خرید-لوله-کاروگیت-کویلدار-با-فشار-حلقویی--'>استعلام خرید لوله کاروگیت کویلدار با فشار حلقویی ... / استعلام,استعلام خرید لوله کاروگیت کویلدار با فشار حلقویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170488/استعلام-ساماندهی-مخزن'>استعلام  ساماندهی مخزن / استعلام, ساماندهی مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170503/استعلام-عملیات-برق-رسانی-به-چاه-کشاورزی--'>استعلام عملیات برق رسانی به چاه کشاورزی... / استعلام, استعلام عملیات برق رسانی به چاه کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170516/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170524/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام, دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170533/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170543/مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-داخلی-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای شبکه داخلی گاز نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده,مناقصه پروژه اجرای شبکه داخلی گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170551/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیتهای-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گاز-رسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170560/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170569/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی ... / استعلام , استعلام امور تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170579/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-منشیگری-و-ماشین-نویسی-و-اپراتوری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات منشیگری و ماشین نویسی و اپراتوری - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات منشیگری و ماشین نویسی و اپراتوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170593/استعلام-بازگشایی-ایلراهها--'>استعلام بازگشایی ایلراهها ... / استعلام , استعلام بازگشایی ایلراهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170605/استعلام-فوم'>استعلام فوم / استعلام,فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170619/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170630/استعلام-حصارکشی'>استعلام حصارکشی  / استعلام, حصارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170641/مناقصه-اجرای-پوشش-جوب-ضلع-شمالی---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پوشش جوب ضلع شمالی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پوشش جوب ضلع شمالی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170653/استعلام-توکن'>استعلام توکن / استعلام,استعلام توکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170663/مناقصه-لوله-فولادی-به-قطر-اسمی-نوبت-دوم'>مناقصه لوله فولادی به قطر اسمی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده ,مناقصه لوله فولادی به قطر اسمی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170675/استعلام-سیم-کشی-برق-ساختمان'>استعلام سیم کشی برق ساختمان / استعلام, سیم کشی برق ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170685/استعلام-رابط-اتصال-فولاد-و--'>استعلام رابط اتصال فولاد و... / استعلام,رابط اتصال فولاد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170696/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام خرید اسکنر / استعلام , استعلام خرید اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170706/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حفاظت-اراضی-ملی-و-دولتی'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت اراضی ملی و دولتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به حفاظت اراضی ملی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170717/مناقصه-تجدید-فراخوان-خرید-لوله'>مناقصه تجدید  فراخوان خرید لوله  / مناقصه تجدید فراخوان, مناقصه فراخوان  خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170728/استعلام-شنریزی-جاده-بین-مزارع--'>استعلام شنریزی جاده بین مزارع ... / استعلام, استعلام شنریزی جاده بین مزارع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170740/استعلام-جمع-آوری-و-حمل-و-تخلیه-و-دفن-زباله-های--'>استعلام جمع آوری و حمل و تخلیه و دفن زباله های... / استعلام,جمع آوری و حمل و تخلیه و دفن زباله های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170753/مناقصه-احداث-و-مرمت-گلزار-شهدا'>مناقصه احداث و مرمت گلزار شهدا / مناقصه عمومی, مناقصه احداث و مرمت گلزار شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170765/استعلام-آزمایشات-ژئوتکنیک-و-مکانیک-خاک'>استعلام آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک  / استعلام, آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170778/استعلام-باتری-سیلد-3000AH'>استعلام باتری سیلد 3000AH / استعلام, استعلام باتری سیلد 3000AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170791/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام,استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170801/استعلام-بازرسی-اصناف'>استعلام  بازرسی اصناف / استعلام, بازرسی اصناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170813/استعلام-اجرای-جدا-نمودن-دیوار-باکناف'>استعلام اجرای جدا نمودن دیوار باکناف / استعلام, اجرای جدا نمودن دیوار باکناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170825/مناقصه-پروژه-احداث-زورخانه'>مناقصه پروژه احداث زورخانه  / مناقصه ، مناقصه پروژه احداث زورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170835/مناقصه-تهیه-سیم-آلومینیومی'>مناقصه تهیه سیم آلومینیومی / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه سیم آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170849/استعلام-حفر-کانال-حفاظتی'>استعلام حفر کانال حفاظتی / استعلام, حفر کانال حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170860/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170870/استعلام-تهیه-لوازم-و-نصب-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام تهیه لوازم و نصب درب اتوماتیک شیشه ای  / استعلام,استعلام تهیه لوازم و نصب درب اتوماتیک شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170882/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170892/استعلام-بیزواکس-موم-زنبور-عسل'>استعلام بیزواکس موم زنبور عسل / استعلام, بیزواکس موم زنبور عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170904/استعلام-ارائه-سرویس-اینترنت-با-پهنای-باند-155-مگابیت-در-ثانیه'>استعلام ارائه سرویس اینترنت با پهنای باند 155 مگابیت در ثانیه / مناقصه, استعلام ارائه سرویس اینترنت با پهنای باند 155 مگابیت در ثانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170913/استعلام-کامپیوتر-جیبی--'>استعلام کامپیوتر جیبی ... / استعلام,استعلام کامپیوتر جیبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170924/مناقصه-تهیه-و-تامین-اقلام-و-اسناد-مطبوعاتی-(چاپی)'>مناقصه تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی (چاپی) / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی (چاپی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170933/استعلام-تخت-خواب-یک-نفره-و--'>استعلام تخت خواب یک نفره و... / استعلام, استعلام تخت خواب یک نفره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170942/استعلام-واشر-اسپیرال'>استعلام واشر اسپیرال  / استعلام ، استعلام واشر اسپیرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170950/استعلام-انجام-امور-تاسیساتی'>استعلام انجام امور تاسیساتی  / استعلام, استعلام انجام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170958/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-پراید'>استعلام اجاره یک دستگاه پراید  / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170966/استعلام-تجهیزات-استیل-بیمارستانی'>استعلام تجهیزات استیل بیمارستانی / استعلام,جهیزات استیل بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170974/استعلام-اسکنر-چهار-انگشتی'>استعلام اسکنر چهار انگشتی / استعلام,استعلام اسکنر چهار انگشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170983/استعلام-پتری-دیش-(پلیت)--'>استعلام پتری دیش (پلیت)... / استعلام,پتری دیش (پلیت)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170991/استعلام-دوربین-کابینه-متعلقات'>استعلام دوربین کابینه متعلقات / استعلام,استعلام دوربین کابینه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171001/استعلام-دستگاه-خردکن-کاغذ'>استعلام دستگاه خردکن کاغذ / استعلام, دستگاه خردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171011/استعلام-توسعه-دو-فیدر-20-کیلوولت'>استعلام توسعه دو فیدر 20 کیلوولت / استعلام,استعلام توسعه دو فیدر 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171019/مناقصه-عملیات-سرویس-و-تعمیرات-روتین-و-موردی-و--'>مناقصه عملیات سرویس و تعمیرات روتین و موردی و ... / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات سرویس و تعمیرات روتین و موردی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171029/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171037/استعلام-خرید-سم--'>استعلام خرید سم... / استعلام,خرید سم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171046/استعلام-داکت-آلومینیومی--کلید-فیوز--کابل-USP-'>استعلام داکت آلومینیومی ، کلید فیوز ، کابل USP.. / استعلام ,استعلام داکت آلومینیومی ، کلید فیوز ، کابل USP..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171055/استعلام-ابزار'>استعلام ابزار / استعلام,استعلام ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171064/استعلام-بازسازی-و-تجهیز-سالن--'>استعلام بازسازی و تجهیز سالن ... / استعلام, استعلام بازسازی و تجهیز سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171072/استعلام-کانولا-فمورال-شریانی'>استعلام  کانولا فمورال شریانی  / استعلام , استعلام کانولا فمورال شریانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171082/استعلام-سیمان'>استعلام  سیمان / استعلام, استعلام  سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171091/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171101/استعلام-فنر-تخت-لکوموتیو'>استعلام فنر تخت لکوموتیو / استعلام ,استعلام فنر تخت لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171111/استعلام-NVR'>استعلام NVR / استعلام , استعلام NVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171119/استعلام-پرژکتور-چراغ-سقفی-چراغ-تونلی'>استعلام پرژکتور چراغ سقفی چراغ تونلی / استعلام ، استعلام پرژکتور چراغ سقفی چراغ تونلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171127/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-تجهیزات-اطاق-کنترل(مانیتورینگ)-مرکز--'>استعلام عملیات خرید و نصب تجهیزات اطاق کنترل(مانیتورینگ) مرکز... / استعلام,استعلام عملیات خرید و نصب تجهیزات اطاق کنترل(مانیتورینگ) مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171136/استعلام-توری-مرغی-ایرانی-سنگین-وزن'>استعلام توری مرغی ایرانی سنگین وزن / استعلام, توری مرغی ایرانی سنگین وزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171144/استعلام-چای-بسته-نیم-کیلویی-شهرزاد'>استعلام چای بسته نیم کیلویی شهرزاد / استعلام, استعلام چای بسته نیم کیلویی شهرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171152/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, استعلام  برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171161/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171169/استعلام-خدمات-راهداری--'>استعلام خدمات راهداری ... / استعلام, استعلام خدمات راهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171178/استعلام-شیر-کشویی--'>استعلام شیر کشویی ... / استعلام, استعلام شیر کشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171187/استعلام-سیستم-کامپیوتر-کامل--'>استعلام سیستم  کامپیوتر کامل... / استعلام, استعلام سیستم  کامپیوتر کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171196/استعلام-خشک-کن-کابینتی'>استعلام خشک کن کابینتی / استعلام, استعلام خشک کن کابینتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171205/استعلام-خرید-20000-رول-کاغذ-قرائت-آن-لاین-کنتور-آب'>استعلام خرید 20000 رول کاغذ قرائت آن لاین کنتور آب  / استعلام, خرید 20000 رول کاغذ قرائت آن لاین کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171215/استعلام-UPS'>استعلام UPS / استعلام, استعلام UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171224/استعلام-سولونویید-ولو-و--'>استعلام سولونویید ولو و ...  / استعلام, استعلام سولونویید ولو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171232/مناقصه-تجهیزات-خاص-مکانیکی-نگهدارنده-ذغال-و-'>مناقصه تجهیزات خاص مکانیکی، نگهدارنده ذغال و.. / مناقصه، مناقصه تجهیزات خاص مکانیکی، نگهدارنده ذغال و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171241/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام , استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171251/استعلام-لوازم-مصرفی-تبرید'>استعلام لوازم مصرفی تبرید / استعلام,لوازم مصرفی تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171260/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد  / استعلام , استعلام گوشت منجمد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171271/استعلام-برد-الکترونیک-اصلی-دستگاه-استحکام-فشاری-و--'>استعلام برد الکترونیک اصلی دستگاه استحکام فشاری و ... / استعلام, استعلام برد الکترونیک اصلی دستگاه استحکام فشاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171283/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171293/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر  / استعلام,استعلام لوازم تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171302/استعلام-لوازم-لوله-کشی'>استعلام لوازم لوله کشی / استعلام,استعلام لوازم لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171310/استعلام-لوازم-مصرفی--'>استعلام لوازم مصرفی... / استعلام,لوازم مصرفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171321/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد / استعلام,مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171329/مناقصه-طراحی-خرید-اجرا-پیش-راه-اندازی-و-راه-اندازی-مرکز-تخصصی-پلی-یورتان'>مناقصه طراحی،خرید،اجرا،پیش راه اندازی و راه اندازی مرکز تخصصی پلی یورتان / اگهی مناقصه , مناقصه طراحی،خرید،اجرا،پیش راه اندازی و راه اندازی مرکز تخصصی پلی یورتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171340/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد / استعلام,مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171349/استعلام-بهاء-خرید-P-F--NELES'>استعلام بهاء خرید P/F : NELES / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید P/F : NELES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169639/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-و-توسعه-شبکه-توزیع-برق--'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه و توسعه شبکه توزیع برق ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه و توسعه شبکه توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169663/مناقصه-ارائه-خدمات-پیمانکاری-برای-تعمیرات-زیر-آب--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات پیمانکاری برای تعمیرات زیر آب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات پیمانکاری برای تعمیرات زیر آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169677/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-آبیاری-و-نگهداری-پارک-ها-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور مربوط به آبیاری و نگهداری پارک ها و فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به آبیاری و نگهداری پارک ها و فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169689/فراخوان-احداث-موزه-منطقه-ای--'>فراخوان احداث موزه منطقه ای... / مناقصه عمومی, فراخوان احداث موزه منطقه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169699/آگهی-اجرای-عملیات-زیرسازی-جدول-گذاری-و-آسفالت-خیابان'>آگهی اجرای عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت خیابان / آگهی, آگهی اجرای عملیات زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169710/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستا... نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169721/مناقصه-احداث-ساختمان-های-اداری'>مناقصه احداث ساختمان های اداری  / آگهی ارزیابی پیمانکاران , مناقصه احداث ساختمان های اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169732/استعلام-اجرای-رمپ-های-ورودی-و-خروجی-بین-راهی--'>استعلام اجرای رمپ های ورودی و خروجی بین راهی ... / استعلام , استعلام اجرای رمپ های ورودی و خروجی بین راهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169742/مناقصه-چاپ-ورق-حلب-روغن-خوراکی'>مناقصه چاپ ورق حلب روغن خوراکی / مناقصه , مناقصه چاپ ورق حلب روغن خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169755/استعلام-عملیات-اجرای-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-و-احداث-زهکشی'>استعلام عملیات اجرای تجهیز و نوسازی اراضی و احداث زهکشی / استعلام, عملیات اجرای تجهیز و نوسازی اراضی و احداث زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169768/استعلام-جوشکاری'>استعلام جوشکاری / استعلام,جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169782/استعلام-تکمیل-ساختمان--'>استعلام تکمیل ساختمان ... / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169793/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-6000-تن-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 6000 تن نهاده های کشاورزی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه مقدار 6000 تن نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169805/مناقصه-2000-عدد-چسب-دستگاه-روتوتایپ--'>مناقصه 2000 عدد چسب دستگاه روتوتایپ ... / مناقصه،مناقصه 2000 عدد چسب دستگاه روتوتایپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169818/استعلام-افزایش-تولید-نباتات-زراعی--'>استعلام افزایش تولید نباتات زراعی... / استعلام,افزایش تولید نباتات زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169828/تجدید-مناقصه-کاغذ-تحریر-4-5-ورقی--'>تجدید مناقصه کاغذ تحریر 4/5 ورقی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه کاغذ تحریر 4/5 ورقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169838/مناقصه-واگذاری-ارائه-خدمات-بهداشتی-درمانی--تجدید'>مناقصه واگذاری ارائه خدمات بهداشتی درمانی - تجدید  / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری ارائه خدمات بهداشتی درمانی ـ تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169847/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169858/استعلام-دستگاه-رطوبت-گیر-مخابراتی'>استعلام دستگاه رطوبت گیر مخابراتی / استعلام, دستگاه رطوبت گیر مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169867/استعلام-مرمت-استخر-ذخیره-آب-کشاورزی--'>استعلام مرمت استخر ذخیره آب کشاورزی... / استعلام,مرمت استخر ذخیره آب کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169881/مناقصه-خرید-پارچه-و-پوشاک-و-البسه'>مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169891/فراخوان-عملیات-تکمیل-ساختمان-کتابخانه-قیر-تجدید'>فراخوان عملیات تکمیل ساختمان کتابخانه قیر تجدید  / آگهی فراخوان ,فراخوان عملیات تکمیل ساختمان کتابخانه قیر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169902/مناقصه-برونسپاری-حجمی-فعالیت-بارزنی-محصولات'>مناقصه برونسپاری حجمی فعالیت بارزنی محصولات / آگهی مناقصه , مناقصه برونسپاری حجمی فعالیت بارزنی محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169914/مناقصه-ارائه-خدمات-انجام-سرویس--نگهداری-و-راهبری-سیستم'>مناقصه ارائه خدمات انجام سرویس ، نگهداری و راهبری سیستم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات انجام سرویس ، نگهداری و راهبری سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169924/مناقصه-سه-راه-یو-پی-وی-سی-و--نوبت-دوم'>مناقصه سه راه یو پی وی سی و...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه سه راه یو پی وی سی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169934/استعلام-دستگاه-فتوکپی--'>استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169948/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور'>تجدید مناقصه امور مربوط به خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسور / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور مربوط به خرید، حمل، نصب و راه اندازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169958/تجدید-مناقصه-اجرای-سوله-چند-منظوره'>تجدید مناقصه اجرای سوله چند منظوره / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه اجرای سوله چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169969/استعلام-چای-عطا-سبز'>استعلام چای عطا سبز / استعلام,استعلام چای عطا سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169982/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام دستگاه یو.پی.اس / استعلام , استعلام دستگاه یو.پی.اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169992/استعلام-ساماندهی-مسیر-دسترسی-به-کمپینگ--'>استعلام ساماندهی مسیر دسترسی به کمپینگ... / استعلام,ساماندهی مسیر دسترسی به کمپینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170005/استعلام-خرید-صندلی--'>استعلام خرید صندلی ... / استعلام, استعلام خرید صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170017/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170026/استعلام-ران-گوساله'>استعلام ران گوساله  / استعلام ,استعلام ران گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170036/مناقصه-مشارکت-در-ساخت'>مناقصه مشارکت در ساخت / مناقصه, مناقصه مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170044/فراخوان-مناقصه-تامین-غذای-همایش-ها--سمینار-ها-و-جلسات'>فراخوان مناقصه تامین غذای همایش ها ، سمینار ها و جلسات / فرخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،فراخوان مناقصه تامین غذای همایش ها ، سمینار ها و جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170057/مناقصه-واگذاری-پروژه-تخریب--بازسازی-و-جدول-گذاری-معابر-تجدید'>مناقصه واگذاری پروژه تخریب ، بازسازی و جدول گذاری معابر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری پروژه تخریب ، بازسازی و جدول گذاری معابر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170069/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170086/استعلام-مسیر-روشنایی-به-مجتمع-آبگرم'>استعلام  مسیر روشنایی به مجتمع آبگرم  / استعلام, مسیر روشنایی به مجتمع آبگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170095/استعلام-طراحی-و-نصب-تابلو--'>استعلام طراحی و نصب تابلو... / استعلام,طراحی و نصب تابلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170107/مناقصه-خريد-25-كيلومتر-كابل-63-كيلوولت'>مناقصه خريد 25 كيلومتر كابل 63 كيلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه خريد 25 كيلومتر كابل 63 كيلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170119/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-لودر-جهت-عملیات-تخلیه-بارگیری-گندم'>مناقصه تامین نیروی انسانی لودر جهت عملیات تخلیه بارگیری گندم  / مناقصه, مناقصه  تامین نیروی انسانی لودر جهت عملیات تخلیه بارگیری گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170135/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری--'>استعلام تجهیزات کامپیوتری... / استعلام,تجهیزات کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170147/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170158/استعلام-بلیط-استخر'>استعلام بلیط استخر / استعلام, بلیط استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170170/استعلام-گوشت-منجمد-فقط-سردست'>استعلام گوشت منجمد فقط سردست  / استعلام, گوشت منجمد فقط سردست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170183/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزاری-و-رفع-خطای-نرم-افزاری-کاربران'>استعلام پشتیبانی سخت افزاری و رفع خطای نرم افزاری کاربران / استعلام, پشتیبانی سخت افزاری و رفع خطای نرم افزاری کاربران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170192/مناقصه-مقدار-13206-متر-لوله-پلی-اتیلن-کاروگیت'>مناقصه مقدار 13206 متر لوله پلی اتیلن کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 13206 متر لوله پلی اتیلن کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170201/فراخوان-اجرای-خطوط-اصلی-شبکه-آبیاری-قطره-ای-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای خطوط اصلی شبکه آبیاری قطره ای نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان اجرای خطوط اصلی شبکه آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170210/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170222/مناقصه-واگذاری-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-مقابله-با-آلودگی--'>مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله با آلودگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170233/مناقصه-توسعه-تسهیلات-و-تاسیسات-عمومی-شهرها-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی شهرها نوبت دوم چاپ دوم  / مناقصه توسعه تسهیلات و تاسیسات عمومی شهرها نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170243/استعلام-موتور--'>استعلام موتور ... / استعلام , استعلام موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170253/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-نیروگاه-برق'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170264/استعلام-خرید-اثاث-اداری'>استعلام خرید اثاث اداری / استعلام, خرید اثاث اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170274/استعلام-درخواست-وسایل-برق-ساختمان-و-برق-صنعتی--'>استعلام درخواست وسایل برق ساختمان و برق صنعتی... / استعلام,استعلام درخواست وسایل برق ساختمان و برق صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170287/آگهی-فراخوان-مناقصه-جهت-ارجاع-کلیه-خدمات-بیمه-ای-سازمان'>آگهی فراخوان مناقصه جهت ارجاع کلیه خدمات بیمه ای سازمان / آگهی فراخوان مناقصه جهت ارجاع کلیه خدمات بیمه ای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170298/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-احداث-کانال-انتقال-آب'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث کانال انتقال آب  / مناقصه , مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170309/مناقصه-ساماندهی-مددجویان-در-مددسرای-منطقه-12'>مناقصه ساماندهی مددجویان در مددسرای منطقه 12 / مناقصه عمومی, مناقصه ساماندهی مددجویان در مددسرای منطقه 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170322/استعلام-اجرای-نمای-کامپوزیت'>استعلام اجرای نمای کامپوزیت  / استعلام,استعلام اجرای نمای کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170331/مناقصه-حصارکشی-بتنی-محوطه-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه حصارکشی بتنی محوطه سالن ورزشی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی تک مرحله ای, مناقصه حصارکشی بتنی محوطه سالن ورزشی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170347/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-و-ساختمان-اداری---'>استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات و ساختمان اداری  ...  / استعلام, سرویس و نگهداری تاسیسات و ساختمان اداری  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170359/تجدید-مناقصه-خرید-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرت-640-کیلوولت-آمپر'>تجدید مناقصه خرید دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 640 کیلوولت آمپر / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 640 کیلوولت آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170369/استعلام-تاسیسات-حرارتی-و-برودتی'>استعلام تاسیسات حرارتی و برودتی / استعلام,استعلام تاسیسات حرارتی و برودتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170380/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170391/استعلام-دستگاه-ترموگراف-وریدر-میکروچیپ--'>استعلام دستگاه ترموگراف وریدر میکروچیپ ... / استعلام,استعلام دستگاه ترموگراف وریدر میکروچیپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170403/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان ... / استعلام, سرویس و نگهداری تاسیسات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170412/فراخوان-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان مشارکت در ساخت / مناقصه عمومی, فراخوان مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170420/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک / استعلام ,استعلام باطری سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170432/مناقصه-خدمات-مرتبط-با-اصلاح-سند-مالکیت-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مرتبط با اصلاح سند مالکیت نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات مرتبط با اصلاح سند مالکیت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170444/استعلام-اجاره-ماهیانه-4-دستگاه-خودرو-طبق--'>استعلام اجاره ماهیانه 4 دستگاه خودرو طبق... / استعلام,استعلام اجاره ماهیانه 4 دستگاه خودرو طبق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170457/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-موردنیاز'>استعلام لوازم و تجهیزات موردنیاز / استعلام,استعلام لوازم و تجهیزات موردنیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170470/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-روستا'>مناقصه آسفالت معابر سطح روستا / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت معابر سطح روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170481/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-ساحل-سازی--'>اصلاحیه فراخوان مناقصه ساحل سازی... / آگهی اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, اصلاحیه فراخوان مناقصه ساحل سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170493/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-روستا'>مناقصه آسفالت معابر سطح روستا / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت معابر سطح روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170507/مناقصه-عملیات-نصب-و-جمع-آوری-تجهیزات-ترافیکی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170518/فراخوان-ارزیابی-کیفی-یک-دستگاه-الکتروموتور-بویلر-فیدپمپ-نیروگاه-بعثت'>فراخوان ارزیابی کیفی یک دستگاه الکتروموتور بویلر فیدپمپ نیروگاه بعثت / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی یک دستگاه الکتروموتور بویلر فیدپمپ نیروگاه بعثت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170526/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170535/استعلام-خرید-کود-آلی-کمپوست--'>استعلام خرید کود آلی کمپوست... / استعلام, استعلام خرید کود آلی کمپوست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170545/مناقصه-عملیات-آسفالت'>مناقصه عملیات آسفالت  / مناقصه, مناقصه  عملیات آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170553/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام  لوازم برقی / استعلام,  لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170563/استعلام-کاغذ-a4-با-گراماژ-DOUBLE-Ag80'>استعلام کاغذ a4 با گراماژ DOUBLE Ag80 / استعلام, کاغذ A4 با گراماژ DOUBLE Ag80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170573/مناقصه-فراخوان-احداث-پارکینگ-و-مجتمع-درمانی'>مناقصه  فراخوان احداث پارکینگ و مجتمع درمانی     / آگهی مناقصه , مناقصه فراخوان احداث پارکینگ و مجتمع درمانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170583/مناقصه-خرید-پوشاک-و-البسه-پرسنل-بیمارستان'>مناقصه خرید پوشاک و البسه پرسنل بیمارستان  / مناقصه , مناقصه خرید پوشاک و البسه پرسنل بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170599/مناقصه-تامین-نیروی-خدمات-اداری-و-فنی'>مناقصه تامین نیروی خدمات اداری و فنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی خدمات اداری و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170611/مناقصه-اجرای-عملیات-حصارکشی-دانشگاه-آزاد-اسلامی'>مناقصه اجرای عملیات حصارکشی دانشگاه آزاد اسلامی  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حصارکشی دانشگاه آزاد اسلامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170621/استعلام-یک-دستگاه-اسپیلت-دیواری'>استعلام یک دستگاه اسپیلت دیواری  / استعلام ,استعلام یک دستگاه اسپیلت دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170633/فراخوان-واگذاری-خدمات-بهره-برداری-از-پستهای-فشار-قوی-امور-انتقال--'> فراخوان واگذاری خدمات بهره برداری از پستهای فشار قوی امور انتقال ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,  فراخوان واگذاری خدمات بهره برداری از پستهای فشار قوی امور انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170644/فراخوان-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-واحد-تزریقات-پانسمان--'>فراخوان شرکت در استعلام قیمت، واگذاری واحد تزریقات، پانسمان ... / فراخوان، فراخوان شرکت در استعلام قیمت، واگذاری واحد تزریقات، پانسمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170655/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170666/تجدید-فراخوان-مناقصه-پروژه-تامین-نیروهای-فنی-و-حقوقی'>تجدید فراخوان مناقصه پروژه تامین نیروهای فنی و حقوقی / فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید فراخوان مناقصه پروژه تامین نیروهای فنی و حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170677/استعلام-خرید-دستگاه-کیس'>استعلام خرید دستگاه کیس  / استعلام,استعلام خرید دستگاه کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170687/استعلام-بازگشایی-ایلراههای-عشایری--'>استعلام بازگشایی ایلراههای عشایری... / استعلام, استعلام بازگشایی ایلراههای عشایری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170698/استعلام-لوله-گذاری-و-تهیه-و-حمل-و-نصب-و-را-ه-اندازی--'>استعلام لوله گذاری و تهیه و حمل و نصب و را ه اندازی... / استعلام,لوله گذاری و تهیه و حمل و نصب و را ه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170708/مناقصه-زیرسازی-جدولگذاری-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت  / مناقصه , مناقصه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170720/استعلام-جهت-آزمایشگاه-ژنتیک'>استعلام جهت آزمایشگاه ژنتیک  / استعلام, جهت آزمایشگاه ژنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170730/استعلام-کامپیوتر-دیتا-پروژکتور-و--'>استعلام کامپیوتر، دیتا پروژکتور و... / استعلام, کامپیوتر، دیتا پروژکتور و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170743/مناقصه-عمومی-واگذاری-عملیات-تهیه-و-بارگیری-و-حمل-مصالح'>مناقصه عمومی واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری عملیات تهیه و بارگیری و حمل مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170756/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام, استعلام پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170767/مناقصه-10-دستگاه-پرتابل-اندازه-گیری-پارامترهای-کیفی-آب'>مناقصه  10 دستگاه پرتابل اندازه گیری پارامترهای کیفی آب  / مناقصه عمومی, مناقصه  10 دستگاه پرتابل اندازه گیری پارامترهای کیفی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170781/مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-بین-راهی-و-مخزن--'>مناقصه  احداث ایستگاه پمپاژ بین راهی و مخزن... / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث ایستگاه پمپاژ بین راهی و مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170794/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-شیر-خام'>مناقصه عملیات حمل و نقل شیر خام / مناقصه, مناقصه عملیات حمل و نقل شیر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170803/مناقصه-عملیات-نشت-یابی-در-خطوط-تغذیه-و-توزیع'>مناقصه عملیات نشت یابی در خطوط تغذیه و توزیع / مناقصه عملیات نشت یابی در خطوط تغذیه و توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170815/مناقصه-آبرسانی---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه آبرسانی ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170828/مناقصه-جهت-انجام-کارهای-خدماتی'>مناقصه جهت انجام کارهای خدماتی / مناقصه , مناقصه جهت انجام کارهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169630/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169654/فراخوان-پروژه-خرید-بیمه-حمل-کالیبراسیون-نصب-و-راه-اندازی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169670/مناقصه-بروز-رسانی-سیستم-مونیتورینگ-ژنراتور'>مناقصه بروز رسانی سیستم مونیتورینگ ژنراتور  / مناقصه , مناقصه بروز رسانی سیستم مونیتورینگ ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169683/مناقصه-عملیات-ساختمانی-توسعه-3-فیدر--'>مناقصه عملیات ساختمانی توسعه 3 فیدر.... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساختمانی توسعه 3 فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169693/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکی-و-بهسازی-محور-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکی و بهسازی محور و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکی و بهسازی محور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169703/استعلام-صندلی-مدیریتی-نیلپر--'>استعلام صندلی مدیریتی نیلپر... / استعلام,صندلی مدیریتی نیلپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169716/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه ... / استعلام, استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169726/استعلام-اسکنر-مدل-avision-AD125'>استعلام  اسکنر مدل avision AD125 / استعلام, اسکنر مدل avision AD125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169736/تجدید-مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری'>تجدید مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169746/مناقصه-بازسازی-کانالهای-تاسیساتی-حوضچه-های-خشک-و-اسکله'>مناقصه بازسازی کانالهای تاسیساتی حوضچه های خشک و اسکله / آگهی ارزیابی پیمانکاران , مناقصه بازسازی کانالهای تاسیساتی حوضچه های خشک و اسکله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169759/استعلام-جاروبرقی--'>استعلام جاروبرقی ... / استعلام , استعلام جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169775/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بهسازی-معابر-آسفالتی'>مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر آسفالتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169788/استعلام-تکمیل-اماکن-ورزشی--'>استعلام تکمیل اماکن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169796/آگهی-مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169809/استعلام-برج-خنک-کننده--'>استعلام برج خنک کننده ... / استعلام , استعلام برج خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169822/مناقصه-تجدید-واگذاری-حجمی-کلیه-امور-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-و--'>مناقصه تجدید واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری و ... / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169833/آگهی-مناقصه-خرید-11-میلیون-عدد-لید-درب-پنیر-و--'>آگهی مناقصه خرید 11 میلیون عدد لید درب پنیر  و ... / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه خرید 11 میلیون عدد لید درب پنیر  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169841/استعلام-گاوصندوق-bs1000--'>استعلام گاوصندوق bs1000... / استعلام,گاوصندوق bs1000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169853/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(فاز-یک)--'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (فاز یک)... / آگهی مناقصه کتبی, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (فاز یک)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169862/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-کنترل-کیفی-و-خدمات-آبرسانی-سیار--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار...مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه  تعمیر و نگهداری تاسیسات، کنترل کیفی و خدمات آبرسانی سیار...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169873/استعلام-مبدل-متابونز'>استعلام مبدل متابونز / استعلام,مبدل متابونز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169885/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-دوم-اصلاح-شبکه-تجدید'>مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم اصلاح شبکه تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم اصلاح شبکه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169896/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر ... / استعلام, استعلام سیستم کامل کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169906/استعلام-ورق-پلی-کربنات-رنگی'>استعلام ورق پلی کربنات رنگی / استعلام,استعلام ورق پلی کربنات رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169917/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-لپ-تاپ-و-دیتا--'>استعلام خرید کامپیوتر و لپ تاپ و دیتا ... / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر و لپ تاپ و دیتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169928/استعلام-خرید-تجهیزات-ویدئو-کنفرانس'>استعلام خرید تجهیزات ویدئو کنفرانس  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات ویدئو کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169939/تجدید-فراخوان-خرید-دریچه-منهول-کوپلیمری----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان  خرید دریچه منهول کوپلیمری ....  نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید دریچه منهول کوپلیمری ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169951/استعلام-خدمات-امکان-سنجی--نصب-و-راه-اندازی--جابه-جایی--'>استعلام خدمات امکان سنجی - نصب و راه اندازی - جابه جایی ... / استعلام, خدمات امکان سنجی - نصب و راه اندازی - جابه جایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169962/مناقصه-واگذاری-اجرای-عملیات-تسطیح-اساسی-بخشی-از-مزارع'>مناقصه واگذاری اجرای عملیات تسطیح اساسی بخشی از مزارع / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری اجرای عملیات تسطیح اساسی بخشی از مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169974/مناقصه-خرید-مقدار-28408-متر-لوله-پلی-اتیلن--تجدید'>مناقصه خرید مقدار 28408 متر لوله پلی اتیلن - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار 28408 متر لوله پلی اتیلن - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169985/استعلام-اجرای-149-متر-مربع-سنگ-تراورتن-به-همراه-مصالح'>استعلام اجرای 149 متر مربع سنگ تراورتن به همراه مصالح  / استعلام, اجرای 149 متر مربع سنگ تراورتن به همراه مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169995/استعلام-اجرای-توسعه-پارکینگ'>استعلام اجرای توسعه پارکینگ / استعلام,اجرای توسعه پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170009/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170020/تجدید-مناقصه-عمومی-آسفالت-خیابان-رستگاران-و--'>تجدید مناقصه عمومی آسفالت خیابان رستگاران و... / مناقصه, تجدید مناقصه عمومی آسفالت خیابان رستگاران و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169633/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-فاز-2-مجتمع-فرهنگی-و-هنری--نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث فاز 2 مجتمع فرهنگی و هنری - نوبت دوم  / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث فاز 2 مجتمع فرهنگی و هنری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169657/مناقصه-خرید-5048-دستگاه-خازن-فشار-ضعیف--'>مناقصه خرید 5048 دستگاه خازن فشار ضعیف... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 5048 دستگاه خازن فشار ضعیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169673/فراخوان-خرید-4-قلم-اقلام-یدکی-میترینگ-(نوبت-دوم)'>فراخوان خرید 4 قلم اقلام یدکی میترینگ (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان خرید 4 قلم اقلام یدکی میترینگ (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169686/مناقصه-عملیات-یکپارچه-تامین-منابع-مالی-و-اجرای-شبکه-های-جمع-آوری-و--'>مناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های جمع آوری و ... / مناقصه ، مناقصه عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های جمع آوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169695/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام, تلفن رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169706/تمدید-مناقصه-پروژه-پیاده-رو-ضلع-شرقی-و-غربی-چهار-باغ--'>تمدید مناقصه پروژه پیاده رو ضلع شرقی و غربی چهار باغ... / مناقصه عمومی, تمدید مناقصه پروژه پیاده رو ضلع شرقی و غربی چهار باغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169718/مناقصه-تامین-30-تن-برنج-ایرانی-درجه-یک'>مناقصه تامین 30 تن برنج ایرانی درجه یک / مناقصه عمومی , مناقصه تامین 30 تن برنج ایرانی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169728/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی--'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169738/استعلام-در-خصوص-قرارداد-استقرار-پیاده-سازی--'>استعلام در خصوص قرارداد استقرار پیاده سازی... / استعلام,در خصوص قرارداد استقرار پیاده سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169750/استعلام-بهبود-و-افزایش-تولید-دام--'>استعلام بهبود و افزایش تولید دام ... / استعلام , استعلام بهبود و افزایش تولید دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169763/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, تعمیرات اماکن ورزشی. ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169777/ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-خرید-اقلام-و-خدمات-پخت-و-توزیع-غذای-دانشجویی--'>ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خرید اقلام و خدمات پخت و توزیع غذای دانشجویی ... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خرید اقلام و خدمات پخت و توزیع غذای دانشجویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169790/استعلام-شیر-شناوری-هیدرومکانیکی--'>استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی... / استعلام,شیر شناوری هیدرومکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169798/مناقصه-تجدید-خرید-666-متر-لوله-فولادی-و--'>مناقصه تجدید خرید 666 متر لوله فولادی و ... / مناقصه تجدید خرید 666 متر لوله فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169813/استعلام-شیکر-اربیتالی--'>استعلام شیکر اربیتالی... / استعلام, استعلام شیکر اربیتالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169824/فراخوان-خدمات-حمل-و-جابجایی'>فراخوان خدمات حمل و جابجایی / فراخوان عمومی مناقصه,فراخوان خدمات حمل و جابجایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169835/استعلام-ساک-دستی-پارچه-ای-درجه-یک'>استعلام  ساک دستی پارچه ای درجه یک  / استعلام, ساک دستی پارچه ای درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169844/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-و-لکه-گیری-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای آسفالت و لکه گیری معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169855/مناقصه-تکمیل-ساختمان-جدید-شهرداری'>مناقصه  تکمیل ساختمان جدید شهرداری  / آگهی مناقصه, مناقصه  تکمیل ساختمان جدید شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169864/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام , استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169878/استعلام-بهسازی-محوطه--'>استعلام بهسازی محوطه ... / استعلام , استعلام بهسازی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169887/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن / استعلام, گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169898/استعلام-اجرای-فونداسیون-پایه-تانکر--'>استعلام اجرای فونداسیون پایه تانکر... / استعلام,اجرای فونداسیون پایه تانکر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169909/مناقصه-اجرای-عملیات-تراش-لکه-گیری-و-روکش-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تراش لکه گیری و روکش  تجدید - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تراش لکه گیری و روکش  تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169919/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169931/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-خرید--بیمه-حمل-نصب---نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی انجام خرید ، بیمه، حمل، نصب ...  نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه عمومی انجام خرید ، بیمه، حمل، نصب ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169941/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه ها- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه ها- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169954/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دستگاه-های-مخابراتی'>استعلام تعمیر و نگهداری دستگاه های مخابراتی / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری دستگاه های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169966/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر... / استعلام,لوازم التحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169978/فراخوان-خرید-نصب-راه-اندازی-و---نوبت-دوم'>فراخوان خرید، نصب، راه اندازی و ...  نوبت دوم / مناقصه عمومی,فراخوان خرید، نصب، راه اندازی و ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169989/فراخوان-ارزیابی-اجرای-پروژه-تجهیزات-هیدرومکانیکال'>فراخوان ارزیابی اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال / فراخوان ارزیابی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170001/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170012/استعلام-خرید-لاستیک-روکشی-سرد'>استعلام خرید لاستیک روکشی سرد / استعلام,خرید لاستیک روکشی سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170022/مناقصه-زیرسازی-و-ساخت-کانیو-سایت-تجدید'>مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو سایت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو سایت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169635/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-فاز-2-مجتمع-فرهنگی-و-هنری--نوبت-دوم'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث فاز 2 مجتمع فرهنگی و هنری - نوبت دوم  / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث فاز 2 مجتمع فرهنگی و هنری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169662/تجدید-مناقصه-خرید-کنتور-مولتی-جت-تمام-خشک--'>تجدید مناقصه خرید کنتور مولتی جت تمام خشک... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید کنتور مولتی جت تمام خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169676/مناقصه-تجدید-تکمیل-لکه-گیری-و-درزگیری-و-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه تجدید تکمیل لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت و ... / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  تکمیل لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169688/تجدید-مناقصه-خدمات-جدولگذاری'>تجدید مناقصه خدمات جدولگذاری  / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169697/استعلام-کود-کامل-میکروبیولوژیک'>استعلام کود کامل میکروبیولوژیک  / استعلام, کود کامل میکروبیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169709/استعلام-اتومکانیک--'>استعلام اتومکانیک ... / استعلام , استعلام اتومکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169720/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169731/مناقصه-انواع-چرخ-و-جفت-چرخ-ترانسفورماتورها'>مناقصه انواع چرخ و جفت چرخ ترانسفورماتورها / مناقصه انواع چرخ و جفت چرخ ترانسفورماتورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169740/استعلام-سم-پاشی'>استعلام سم پاشی / استعلام, سم پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169753/مناقصه-بخشی-از-خدمات-(نظافت--آبدارخانه--نگهداری--'>مناقصه بخشی از خدمات (نظافت ، آبدارخانه ، نگهداری ... / مناقصه, مناقصه بخشی از خدمات (نظافت ، آبدارخانه ، نگهداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169766/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی... / استعلام, استعلام امور تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169781/مناقصه-بین-المللی-خرید-شکر-خام'>مناقصه بین المللی خرید شکر خام / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی خرید شکر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169792/مناقصه-خرید--نصب-وراه-اندازی-یک-دستگاه-سی-تی'>مناقصه خرید ، نصب وراه اندازی یک دستگاه سی تی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، نصب وراه اندازی یک دستگاه سی تی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169803/استعلام-خط-کشی-سرد'>استعلام خط کشی سرد / استعلام,خط کشی سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169817/فراخوان-پروژه-تکمیل-و-توسعه-عوامل-پروازی'>فراخوان پروژه تکمیل و توسعه عوامل پروازی / آگهی فرخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه تکمیل و توسعه عوامل پروازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169827/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-مربوط-به-حراست-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به حراست و نگهبانی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به حراست و نگهبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169837/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بازسازی-و-نوسازی-ابنیه-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری و بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169846/تجدید-ارزیابی-کیفی-مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی-باطله-برداری-و--'>تجدید ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و... / تجدید ارزیابی کیفی مناقصه , تجدید ارزیابی کیفی مناقصه انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169857/مناقصه-تامین-نرمال-هگزان'>مناقصه تامین نرمال هگزان / مناقصه , مناقصه تامین نرمال هگزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169866/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی-شهرستان--'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی شهرستان... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169880/استعلام-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>استعلام  ایاب و ذهاب پرسنل  / استعلام, ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169890/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169900/استعلام-نرم-افزار'>استعلام  نرم افزار  / استعلام, نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169913/استعلام-عارضه-یابی-15-واحد-صنعتی--'>استعلام عارضه یابی 15 واحد صنعتی... / استعلام,عارضه یابی 15 واحد صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169922/استعلام-اجرای-فونداسیون-پایه-تانکر-5000-لیتری'>استعلام اجرای فونداسیون پایه تانکر 5000 لیتری / استعلام, اجرای فونداسیون پایه تانکر 5000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169933/استعلام-تولید-مصنوعات'>استعلام تولید مصنوعات / استعلام,تولید مصنوعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169947/استعلام-چرخ-راسته-دوز-صنعتی'>استعلام چرخ راسته دوز صنعتی / استعلام,استعلام چرخ راسته دوز صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169956/مناقصه-300-عدد-حوضچه-بتنی-پیش-ساخته'>مناقصه 300 عدد حوضچه بتنی پیش ساخته  / آگهی مناقصه , مناقصه 300 عدد حوضچه بتنی پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169968/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-غرب-استان-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور غرب استان نوبت دوم / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه گازرسانی به صنایع محور غرب استان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169981/تجدید-مناقصه-اجرای-فرآوری-مصالح-سنگ-لاشه-و--'>تجدید مناقصه اجرای فرآوری مصالح سنگ لاشه و ... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای فرآوری مصالح سنگ لاشه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169991/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-و-کنترل-دربهای-ورودی-استخر-(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات و کنترل دربهای ورودی استخر (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات تنظیفات و کنترل دربهای ورودی استخر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170004/استعلام-احداث-مخزن-300-مترمکعبی-و-اتاقک-پمپاژ-مسکن-مهر'>استعلام  احداث مخزن 300 مترمکعبی و اتاقک پمپاژ مسکن مهر  / استعلام, احداث مخزن 300 مترمکعبی و اتاقک پمپاژ مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170016/فراخوان-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-دانشگاه--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170025/استعلام-اجرای-ساختمانی-و-تخریب-و-جمع-آوری-سقف-سالن-و-کف-سازی--'>استعلام اجرای ساختمانی و تخریب و جمع آوری سقف سالن و کف سازی... / استعلام, استعلام اجرای ساختمانی و تخریب و جمع آوری سقف سالن و کف سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170035/مناقصه-خرید-1002-شاخه-لوله-گالوانیزه-تجدید'>مناقصه خرید 1002 شاخه لوله گالوانیزه  تجدید  / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 1002 شاخه لوله گالوانیزه  تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170043/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست  / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170056/استعلام-لوازم-مصرفی-مکاترونیک-1'>استعلام لوازم مصرفی مکاترونیک 1 / استعلام,استعلام لوازم مصرفی مکاترونیک 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170068/فراخوان-شناسایی-تولید-و-پشتیبانی-سیستم-ها-و-خطوط-انتقال-نیرو'>فراخوان شناسایی تولید و پشتیبانی سیستم ها و خطوط انتقال نیرو / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی تولید و پشتیبانی سیستم ها و خطوط انتقال نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170083/استعلام-میز-اداری'>استعلام میز اداری / استعلام,استعلام میز اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170094/فراخوان-خدمات-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان خدمات نگهداری فضای سبز  / فراخوان , فراخوان خدمات نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170106/استعلام-آنتی-ویروس-300-کاربره'>استعلام آنتی ویروس 300 کاربره / استعلام,استعلام آنتی ویروس 300 کاربره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170118/استعلام-ابزارهای-مصرفی'>استعلام ابزارهای مصرفی / استعلام,ابزارهای مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170133/مناقصه-واگذاری-آزمایش--بازرسی-اصلاح-و-تعویض-لوازم-اندازه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری آزمایش  ،بازرسی ،اصلاح و تعویض لوازم اندازه گیری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  واگذاری آزمایش  ،بازرسی ،اصلاح و تعویض لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170146/مناقصه-انتشار-نشریه'>مناقصه انتشار نشریه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتشار نشریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170157/مناقصه-انواع-گلندهای-برنجی'>مناقصه انواع گلندهای برنجی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع گلندهای برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170168/تجدید-مناقصه-ایمن-سازی-و-اصلاح-نقاط-پر-تصادف'>تجدید مناقصه ایمن سازی و اصلاح نقاط پر تصادف / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه ایمن سازی و اصلاح نقاط پر تصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170181/مناقصه-اجرای-تاسیسات-مکانیکال-و-الکتریکال-کارخانه--'>مناقصه اجرای تاسیسات، مکانیکال و الکتریکال کارخانه... / مناقصه, مناقصه اجرای تاسیسات، مکانیکال و الکتریکال کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170191/استعلام-ژئوکدسازی--'>استعلام ژئوکدسازی ... / استعلام , استعلام ژئوکدسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170200/مناقصه-مدیریت-پیمان-واحدهای-تجاری'>مناقصه مدیریت پیمان واحدهای تجاری / آگهی مناقصه, مناقصه مدیریت پیمان واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170209/مناقصه-عملیات-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سایت-های-موبایل-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل نصب و راه اندازی سایت های موبایل نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات حمل نصب و راه اندازی سایت های موبایل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170221/استعلام-هوک-کوشینگ-جراحی-مغز-و-اعصاب-و--'>استعلام هوک کوشینگ جراحی مغز و اعصاب و ... / استعلام, هوک کوشینگ جراحی مغز و اعصاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170232/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری / استعلام,استعلام دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170242/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساختمان-و-سوله--'>مناقصه عملیات اجرایی ساختمان و سوله ... / مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی ساختمان و سوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170251/مناقصه-فراخوان-احداث-هتل-آپارتمان'>مناقصه فراخوان احداث هتل آپارتمان  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  احداث هتل آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170262/استعلام-قرارداد-تامین-و-تجهیزات--'>استعلام  قرارداد تامین و تجهیزات .. / استعلام, قرارداد تامین و تجهیزات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170272/مناقصه-بازشماری-منابع-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن  / آگهی مناقصه , مناقصه بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170284/استعلام-لباس-کار-یکسره'>استعلام لباس کار یکسره / استعلام, لباس کار یکسره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170297/استعلام-خرید-اثاثه-اداری'>استعلام خرید اثاثه اداری  / استعلام,استعلام خرید اثاثه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170307/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170320/استعلام-مولاژ-احیاء-قلبی--'>استعلام مولاژ احیاء قلبی ... / استعلام , استعلام مولاژ احیاء قلبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170330/استعلام-اجرای-لوله-گذاری--'>استعلام اجرای لوله گذاری... / استعلام,اجرای لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170345/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-جدول--زیرسازی-و-آسفالت'>تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول ، زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول ، زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170358/استعلام-نظارت-بر-بهره-برداری-طرح-های-آبیاری'>استعلام نظارت بر بهره برداری طرح های آبیاری  / استعلام,استعلام نظارت بر بهره برداری طرح های آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170368/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام خرید درب و پنجره یو پی وی سی / استعلام, خرید درب و پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170378/استعلام-تهیه-نسخه-جدید-سیستم-عامل-IBM-AIX'>استعلام تهیه نسخه جدید سیستم عامل IBM AIX / استعلام, تهیه نسخه جدید سیستم عامل IBM AIX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170390/استعلام-باطری-زیمنس-سایز-13'>استعلام باطری زیمنس سایز 13 / استعلام,استعلام باطری زیمنس سایز 13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170401/استعلام-پروژه-توانمندسازی-جوامع--'>استعلام پروژه توانمندسازی جوامع ... / استعلام , استعلام پروژه توانمندسازی جوامع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170411/استعلام-قنات'>استعلام قنات / استعلام,قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170419/استعلام-پروژه-تهیه-طرح-تنوع-زیستی-در-منطقه--'>استعلام پروژه تهیه طرح تنوع زیستی در منطقه... / استعلام,پروژه تهیه طرح تنوع زیستی در منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170431/استعلام-مطالعه-و-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی'>استعلام مطالعه و مرمت و حفاظت بافت تاریخی  / استعلام,استعلام مطالعه و مرمت و حفاظت بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170442/استعلام-تین-کلاینت-شبکه-تلویزیونی--'>استعلام تین کلاینت شبکه تلویزیونی ... / استعلام , استعلام تین کلاینت شبکه تلویزیونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170456/مناقصه-پروژه-های-آبرسانی'>مناقصه پروژه های آبرسانی  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170467/مناقصه-خرید-تعداد-1000-حلقه-لاستیک'>مناقصه خرید تعداد 1000 حلقه لاستیک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تعداد 1000 حلقه لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170030/مناقصه-احداث-کارخانه-شن-و-ماسه'>مناقصه احداث کارخانه شن و ماسه  / مناقصه، مناقصه احداث کارخانه شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170039/مناقصه-خرید-سطل--'>مناقصه خرید سطل.... / مناقصه ،مناقصه خرید سطل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170048/استعلام-پروژه-حدنگاری-اراضی-ملی-و-دولتی'>استعلام پروژه حدنگاری اراضی ملی و دولتی / استعلام, پروژه حدنگاری اراضی ملی و دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170062/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170078/استعلام-اجاره-اتوبوس-44-نفره'>استعلام اجاره اتوبوس 44 نفره  / استعلام,2175 اجاره اتوبوس 44 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170089/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-(پذیرایی-و-نظافتی)'>مناقصه  انجام امور خدمات پشتیبانی (پذیرایی و نظافتی)  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور خدمات پشتیبانی (پذیرایی و نظافتی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170100/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-تغسیل-تکفین-تلفین-و-تدفین'>مناقصه  واگذاری امور خدمات تغسیل، تکفین، تلفین و تدفین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور خدمات تغسیل، تکفین، تلفین و تدفین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170112/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170126/استعلام-فیلتر--'>استعلام فیلتر ... / استعلام , استعلام فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170142/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170152/استعلام-فهرست-برداری-و-بهنگام-سازی--'>استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی... / استعلام,فهرست برداری و بهنگام سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170162/مناقصه-خرید-رب-گوجه-فرنگی-و--'>مناقصه خرید رب گوجه فرنگی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رب گوجه فرنگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170175/استعلام-طراحی-و-اجرای-کابینت--قفسه-و--'>استعلام طراحی و اجرای کابینت ، قفسه و .. / استعلام ,استعلام طراحی و اجرای کابینت ، قفسه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170186/فراخوان-مناقصه-تعریض-و-بهسازی-و--'>فراخوان مناقصه تعریض و بهسازی و ... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  تعریض و بهسازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170195/مناقصه-خرید-530-دستگاه-الکتروپمپ-آب-و-چادر-بادی'>مناقصه  خرید 530 دستگاه الکتروپمپ آب و چادر بادی / مناقصه ، مناقصه  خرید 530 دستگاه الکتروپمپ آب و چادر بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170204/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام , استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170216/استعلام-ایجاد-امکانات-و-زیر-بناهای-مورد-نیاز-منطقه-نمونه-گردشگری'>استعلام ایجاد امکانات و زیر بناهای مورد نیاز منطقه نمونه گردشگری / استعلام ,استعلام ایجاد امکانات و زیر بناهای مورد نیاز منطقه نمونه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170228/مناقصه-توسعه-ی-سامانه-های-بورس-و-اوراق-بهادار'>مناقصه توسعه ی سامانه های بورس و اوراق بهادار / مناقصه, مناقصه توسعه ی سامانه های بورس و اوراق بهادار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170237/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-نسبت-به-عملیات-ساخت-و-اجرای-تیرریزی--'>فراخوان شناسایی پیمانکار نسبت به عملیات ساخت و اجرای تیرریزی... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار نسبت به عملیات ساخت و اجرای تیرریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170247/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-آبشناسان-و----تجدید'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر آبشناسان و ..... تجدید  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر آبشناسان و ..... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170256/فراخوان-مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-دو-دستگاه-پشتیبان-گیری'>فراخوان مناقصه خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه پشتیبان گیری  / فراخوان مناقصه , مناقصه فراخوان خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه پشتیبان گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170267/مناقصه-عمومی-خرید-لوازم-شبکه-برق--'>مناقصه عمومی خرید لوازم شبکه برق... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید لوازم شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170278/استعلام-پمپ-تخلیه-و-کف-کش'>استعلام پمپ تخلیه و کف کش / استعلام,پمپ تخلیه و کف کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170290/استعلام-میلگرد--تیرآهن-و--'>استعلام میلگرد ، تیرآهن و ... / استعلام,استعلام میلگرد ، تیرآهن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170303/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170314/استعلام-جمع-آوری-کفپوش-قدیمی--'>استعلام جمع آوری کفپوش قدیمی... / استعلام,جمع آوری کفپوش قدیمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170325/استعلام-ساماندهی-رودخانه'>استعلام ساماندهی رودخانه  / استعلام,استعلام ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170340/استعلام-سرکابل'>استعلام سرکابل / استعلام, سرکابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170350/مناقصه-دیوار-ساحلی-روستا'>مناقصه دیوار ساحلی روستا / مناقصه, مناقصه دیوار ساحلی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170364/استعلام-نشت-یابی-و-کشف-انشعابات-غیر-مجاز-شبکه-آبرسانی'>استعلام نشت یابی و کشف انشعابات غیر مجاز شبکه آبرسانی / استعلام, نشت یابی و کشف انشعابات غیر مجاز شبکه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170373/استعلام-خرید-اقلام-غیرشیمیایی--'>استعلام خرید اقلام غیرشیمیایی ... / استعلام, خرید اقلام غیرشیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170384/مناقصه-فراخوان-جهت-احداث-نیروگاه-برق-آبی'>مناقصه فراخوان جهت احداث نیروگاه برق آبی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  جهت احداث نیروگاه برق آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170395/مناقصه-دیوارکشی-بتنی-ایستگاههای-نوبت-دوم'>مناقصه دیوارکشی بتنی ایستگاههای نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه دیوارکشی بتنی ایستگاههای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170407/مناقصه-عملیات-آماده-سازی'>مناقصه عملیات آماده سازی / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170415/مناقصه-خرید-کانکس-آژانس-های-دوچرخه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کانکس آژانس های دوچرخه نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کانکس آژانس های دوچرخه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170426/استعلام-ساخت-درب-و-حفاظ--'>استعلام ساخت درب و حفاظ ... / استعلام, استعلام ساخت درب و حفاظ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170435/مناقصه-عملیات-احداث-پناهگاه-پیست-اسکی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث پناهگاه پیست اسکی  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات احداث پناهگاه پیست اسکی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170449/استعلام-خرید-پایه-چراغ-پارکی'>استعلام خرید پایه چراغ پارکی / استعلام, خرید پایه چراغ پارکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170461/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام ,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170473/مناقصه-عملیات-جابجایی-بارگیری-حمل-تخلیه-و-چیدمان-انواع-اسلب-تولیدی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جابجایی بارگیری حمل تخلیه و چیدمان انواع اسلب تولیدی  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات جابجایی بارگیری حمل تخلیه و چیدمان انواع اسلب تولیدی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170480/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار , مناقصه گازرسانی به صنایع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170490/استعلام-ساماندهی'>استعلام ساماندهی / استعلام,استعلام ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170505/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-سیستم--'>استعلام خرید لوازم یدکی سیستم... / استعلام,خرید لوازم یدکی سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170517/آگهی-شرکت-در-مناقصه-اجرای-حدود-4350-مترمربع-زیر-سازی-و-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>آگهی شرکت در مناقصه اجرای حدود 4350 مترمربع زیر سازی و آسفالت ـ نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه ،آگهی شرکت در مناقصه  اجرای حدود 4350 مترمربع زیر سازی و آسفالت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170525/مناقصه-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-و-حمل-زباله-و-رفت-و-روب'>مناقصه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و رفت و روب  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات شهری شامل جمع آوری و حمل زباله و رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170534/استعلام-اگزوز-دو-تکه-زیرچدنی-آمبولانس---'>استعلام اگزوز دو تکه زیرچدنی آمبولانس .... / استعلام, اگزوز دو تکه زیرچدنی آمبولانس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170544/استعلام-خرید-نرم-افزار-درجه-بندی-شعب-و-واحدها'>استعلام  خرید نرم افزار درجه بندی شعب و واحدها  / استعلام, خرید نرم افزار درجه بندی شعب و واحدها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170552/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام,مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170562/مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی-مورد-نیاز-جهت-پروژه-20-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه  نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 20 حلقه چاه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170570/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170581/استعلام-سیمان-نسوز'>استعلام سیمان نسوز  / استعلام ,استعلام سیمان نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170596/مناقصه-ساخت-سوله-فلزی-کارخانه'>مناقصه ساخت سوله فلزی کارخانه / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت سوله فلزی کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170606/مناقصه-لایروبی-قنات-و--'>مناقصه لایروبی قنات و ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه لایروبی قنات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170620/استعلام-نوشابه-یکنفره--'>استعلام نوشابه یکنفره ... / استعلام, استعلام نوشابه یکنفره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170632/استعلام-کولرگازی-24000-ال-جی'>استعلام  کولرگازی 24000 ال جی  / استعلام, کولرگازی 24000 ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170643/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ / استعلام,چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170654/استعلام-ست-اپیدورال-کامباین-اسپاینال--'>استعلام ست اپیدورال کامباین اسپاینال... / استعلام,ست اپیدورال کامباین اسپاینال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170665/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-تجهیزات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170676/استعلام-خرید-ملزومات-هنرستانها'>استعلام خرید ملزومات هنرستانها  / استعلام ,استعلام خرید ملزومات هنرستانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170686/استعلام-سنگ-مزار-کریستال-درجه-یک'>استعلام سنگ مزار کریستال درجه یک  / استعلام, سنگ مزار کریستال درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170697/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170707/استعلام-انجام-عملیات-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  انجام عملیات احیا و مرمت قنات  / استعلام, انجام عملیات احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170718/مناقصه-عمومی-آبرسانی'>مناقصه عمومی آبرسانی / مناقصه , مناقصه عمومی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170729/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام ,استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170741/استعلام-قفل--'>استعلام قفل ... / استعلام , استعلام قفل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170755/مناقصه-تکمیل-استخر-دانش-آموزی'>مناقصه تکمیل استخر دانش آموزی  / مناقصه , مناقصه تکمیل استخر دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170766/استعلام-بازرسی-اصناف'>استعلام بازرسی اصناف / استعلام, بازرسی اصناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170779/استعلام-بیمه---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام بیمه ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170793/استعلام-قاب-های-عکس'>استعلام قاب های عکس  / استعلام , استعلام قاب های عکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170802/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-و-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافت و فضای سبز  / فرخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات نظافت و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170814/استعلام-درخواست-چاپ-دفترچه-محاسبات--سایت-ستاد'>استعلام درخواست چاپ دفترچه محاسبات , سایت ستاد / استعلام ,استعلام درخواست چاپ دفترچه محاسبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170826/مناقصه-لوله-جدار-فولادی'>مناقصه لوله جدار فولادی / مناقصه عمومی, مناقصه لوله جدار فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170836/استعلام-اسپرم-منجمد-گاو'>استعلام اسپرم منجمد گاو / استعلام,استعلام اسپرم منجمد گاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170850/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری--'>مناقصه تعمیر و نگهداری ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170861/استعلام-تهیه-و-نصب-کف-پوش-کمپارس'>استعلام تهیه و نصب کف پوش کمپارس / استعلام,استعلام تهیه و نصب کف پوش کمپارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170871/مناقصه-عمومی-آبرسانی'>مناقصه عمومی آبرسانی / مناقصه , مناقصه عمومی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170883/فراخوان-ارائه-خدمات-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروز'>فراخوان ارائه خدمات تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز  / فراخوان , فراخوان ارائه خدمات تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170893/استعلام-کرومیک-اسید-صنعتی-بدون-آب'>استعلام کرومیک اسید صنعتی بدون آب / استعلام ،استعلام کرومیک اسید صنعتی بدون آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170905/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-خاکی-و-بهسازی-محور'>مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و بهسازی محور / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی و بهسازی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170914/تمدید-مناقصه-پروژه-پیاده-رو-ضلع-شرقی-و-غربی-چهار-باغ--'>تمدید مناقصه پروژه پیاده رو ضلع شرقی و غربی چهار باغ... / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه پروژه پیاده رو ضلع شرقی و غربی چهار باغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170925/استعلام-کنترل-والو-حرارتی-چدنی-فلنچی-همراه-با-سنسور'>استعلام کنترل والو حرارتی چدنی فلنچی همراه با سنسور / استعلام, استعلام کنترل والو حرارتی چدنی فلنچی همراه با سنسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170485/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-روستا'>مناقصه آسفالت معابر سطح روستا / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آسفالت معابر سطح روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170498/استعلام-خرید-پنجره'>استعلام خرید پنجره / استعلام,خرید پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170510/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170521/مناقصه-عملیات-نصب-تابلو-و-علائم-راهنمایی-و-رانندگی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170529/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی  ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170539/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170548/مناقصه-امور-خدمات-خود-را-با-مشاغل-رانندگی--'>مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات خود را با مشاغل رانندگی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170557/مناقصه-خرید-P-F-MH-TOP-DRIVE-نوبت-دوم'>مناقصه خرید P/F MH TOP DRIVE نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید P/F MH TOP DRIVE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170566/استعلام-تعمیرات-چیلر-و-برج'>استعلام تعمیرات چیلر و برج / استعلام,تعمیرات چیلر و برج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170576/استعلام-کفپوش-پارکت'>استعلام کفپوش پارکت / استعلام,کفپوش پارکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170589/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-اتاق-تمیز-(CLEAN-ROOM)'>مناقصه عمومی اجرای پروژه اتاق تمیز (CLEAN ROOM) / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی اجرای پروژه اتاق تمیز (CLEAN ROOM)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170602/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170616/تجدید-مناقصه-خرید-اقلام-تجهیزات-مکانیکال-ایستگاه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید اقلام تجهیزات مکانیکال ایستگاه... نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید اقلام تجهیزات مکانیکال ایستگاه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170626/استعلام-طراحی-فضای-اداری'>استعلام طراحی فضای اداری  / استعلام,استعلام طراحی فضای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170638/فراخوان-مناقصه-عمومی-مربوط-به-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی...- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170649/استعلام-بازگشایی-ایل-راه-های-عشایری'>استعلام بازگشایی ایل راه های عشایری / استعلام, بازگشایی ایل راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170660/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام,تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170671/مناقصه-خرید-185-دستگاه-ست-هیدرولیک'>مناقصه  خرید 185 دستگاه ست هیدرولیک / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه  خرید 185 دستگاه ست هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170681/استعلام-8-دستگاه-دیتا-پرژکتور-مدلRicho-s2440--'>استعلام 8 دستگاه دیتا پرژکتور مدلRicho s2440... / استعلام,استعلام 8 دستگاه دیتا پرژکتور مدلRicho s2440...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170691/استعلام-روشنایی--'>استعلام روشنایی ... / استعلام , استعلام روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170702/استعلام-نرم-افزار-نوبت-دهی--'>استعلام نرم افزار نوبت دهی ... / استعلام, استعلام نرم افزار نوبت دهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170714/مناقصه-جدولگذاری--زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'> مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170724/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170734/مناقصه-پروژه-بهسازی-استخر'>مناقصه پروژه بهسازی استخر / مناقصه پروژه بهسازی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170749/استعلام-لوازم-آب-رسانی'>استعلام لوازم آب رسانی / استعلام, لوازم آب رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170761/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170774/مناقصه-انجام-خدمات-علف-چینی-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه انجام خدمات علف چینی و حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170785/استعلام-21-قلم-لوازم-مورد-نیاز'>استعلام 21 قلم لوازم مورد نیاز / استعلام, 21 قلم لوازم مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170797/استعلام-پارتیشن-بندی-امور-اداری-و-حسابداری'>استعلام پارتیشن بندی امور اداری و حسابداری / استعلام, پارتیشن بندی امور اداری و حسابداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170808/مناقصه-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان-های-ادارات'>مناقصه تعمیر و تجهیز ساختمان های ادارات / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و تجهیز ساختمان های ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170820/مناقصه-پروژه-آبرسانی-به-روستاهای--'>مناقصه پروژه آبرسانی به روستاهای... / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170831/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شهرستان--'>مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170840/استعلام-دستگاه-لیزر-برش-و-حک'>استعلام دستگاه لیزر برش و حک  / استعلام,استعلام دستگاه لیزر برش و حک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170856/استعلام-انتقال-آب'>استعلام انتقال آب  / استعلام, انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170867/مناقصه-عمومی-آبرسانی'>مناقصه عمومی آبرسانی / مناقصه , مناقصه عمومی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170877/استعلام-بهاء-تعمیرات-ساختمان-و-تاسیسات'>استعلام بهاء تعمیرات ساختمان و تاسیسات / استعلام بهاء تعمیرات ساختمان و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170888/مناقصه-عمومی-خرید-گاردریل-و-متعلقات'>مناقصه عمومی خرید گاردریل و متعلقات  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید گاردریل و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170900/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی  / استعلام , کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170910/استعلام-مودم-GSM--تلفن-رومیزی---'>استعلام مودم GSM - تلفن رومیزی- .... / استعلام, مودم GSM - تلفن رومیزی- ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170921/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170929/استعلام-خرید-3-دستگاه-لب-تاپ'>استعلام خرید 3 دستگاه لب تاپ / استعلام, خرید 3 دستگاه لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170033/مناقصه-تهیه-طراحی-و-اجرای-(EPC)-سیستم-پنوماتیک--'>مناقصه تهیه، طراحی و اجرای (EPC) سیستم پنوماتیک ... / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه، طراحی و اجرای (EPC) سیستم پنوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170041/استعلام-دیتا-پروژکتور-EXPSON-EB-XO5'>استعلام دیتا پروژکتور EXPSON EB-XO5 / استعلام,استعلام دیتا پروژکتور EXPSON EB-XO5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170051/استعلام-طرح-بازنگری-مستحدثات-و-مطالعه-و-طراحی-نیازهای-گمرک'>استعلام طرح بازنگری مستحدثات و مطالعه و طراحی نیازهای گمرک / استعلام, طرح بازنگری مستحدثات و مطالعه و طراحی نیازهای گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170066/استعلام-استاکر-دستی'>استعلام استاکر دستی  / استعلام, استاکر دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170080/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-دستگاههای-سنجش-تجدید'>مناقصه خرید تجهیزات و دستگاههای سنجش تجدید  / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و دستگاههای سنجش تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170092/استعلام-تامین-و-استقرار-یک-دستگاه-آمبلانس-مجهز-به-تمام-امکانات'>استعلام تامین و استقرار یک دستگاه آمبلانس مجهز به تمام امکانات / استعلام ,استعلام تامین و استقرار یک دستگاه آمبلانس مجهز به تمام امکانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170102/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-کمپرسور--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ...تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170114/تجدید-مناقصه-احداث-معابر-فرعی-مشاء'>تجدید مناقصه احداث معابر فرعی مشاء  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث معابر فرعی مشاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170131/تجدید-فراخوان-خدمات-مشاوره-انجام-اسکن-و-کد-گذاری-اوراق-پرونده-های-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خدمات مشاوره انجام اسکن و کد گذاری اوراق پرونده های نوبت دوم  / تجدید آگهی فراخوان عمومی , فراخوان خدمات مشاوره انجام اسکن و کد گذاری اوراق پرونده های نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170144/مناقصه-سرمایه-گذاری-در-امر-ساخت-و-ساز-مسکن'>مناقصه سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز مسکن  / اگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170154/استعلام-خرید-اسپرم-منجمد'>استعلام خرید اسپرم منجمد  / استعلام,استعلام خرید اسپرم منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170166/مناقصه-تعداد-19-آیتم-اقلام-تجهیزات-شبکه'>مناقصه تعداد 19 آیتم اقلام تجهیزات شبکه / اگهی مناقصه , مناقصه تعداد 19 آیتم اقلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170177/مناقصه-اجاره-خودروهای-تاکسی-و-مینی-بوس'>مناقصه اجاره خودروهای تاکسی و مینی بوس  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره خودروهای تاکسی و مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170188/مناقصه-خرید-1630-اصله-انواع-تیر-سیمانی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1630 اصله انواع تیر سیمانی...  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 1630 اصله انواع تیر سیمانی...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170197/استعلام-قنات-اشنی-لایروبی-و-مرمت-و-ریزش-برداری'>استعلام قنات اشنی لایروبی و مرمت و ریزش برداری / استعلام, قنات اشنی لایروبی و مرمت و ریزش برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170207/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب / استعلام,استعلام ماشین حساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170219/استعلام-نصب-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام نصب دوربین مدار بسته... / استعلام,نصب دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170230/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170240/استعلام-آسانسور-و--'>استعلام آسانسور  و ... / استعلام, آسانسور  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170249/استعلام-ساماندهی-رودخانه'>استعلام ساماندهی رودخانه  / استعلام, ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170258/استعلام-کیس-کامل-چاپگر--'>استعلام کیس کامل چاپگر... / استعلام,کیس کامل چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170270/استعلام-کابل-افشان-25-3'>استعلام کابل افشان 25*3   / استعلام, کابل افشان 25*3  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170280/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170293/تجدید-مناقصه-دیوار-ساحلی-روستا'>تجدید مناقصه دیوار ساحلی روستا / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه دیوار ساحلی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170305/آگهی-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روستاهای--نوبت-دوم'>آگهی اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای... نوبت دوم  / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170318/استعلام-اجرای-شبکه-ترانکینگ(کابل-کشی-شبکه-و-راه-اندازی)'>استعلام اجرای شبکه ترانکینگ(کابل کشی شبکه و راه اندازی) / استعلام, اجرای شبکه ترانکینگ(کابل کشی شبکه و راه اندازی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170328/مناقصه-امور-مربوط-به-تنظیف-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه امور مربوط به تنظیف و نگهداری فضای سبز سطح شهر نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه امور مربوط به تنظیف و نگهداری فضای سبز سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170342/استعلام-تهیه-و-نصب-چراغ-LED--'>استعلام تهیه و نصب چراغ LED... / استعلام, استعلام تهیه و نصب چراغ LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170353/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-پودر-مخلوط-با-گاز--'>استعلام خاموش کننده حاوی پودر مخلوط با گاز... / استعلام,خاموش کننده حاوی پودر مخلوط با گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170366/استعلام-نظارت-بر-بهره-برداری-طرحهای-آبیاری--'>استعلام نظارت بر بهره برداری طرحهای آبیاری... / استعلام, استعلام نظارت بر بهره برداری طرحهای آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170375/استعلام-تجهیز-چاه'>استعلام تجهیز چاه  / استعلام,استعلام تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170387/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت  / استعلام ,استعلام موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170398/استعلام-تراشکاری-و-فرزکاری'>استعلام تراشکاری و فرزکاری / استعلام, تراشکاری و فرزکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170409/مناقصه-عملیات-تخریب-خاکبرداری-و-بتن-ریزی--'>مناقصه عملیات تخریب، خاکبرداری و بتن ریزی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تخریب، خاکبرداری و بتن ریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170417/استعلام-دستگاه-رکوردر--'>استعلام دستگاه رکوردر ... / استعلام , استعلام دستگاه رکوردر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170429/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفت و روب خدمات شهری- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات رفت و روب خدمات شهری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170439/استعلام-گیرنده-فرستنده-بی-سیم-مخابراتی'>استعلام گیرنده فرستنده بی سیم مخابراتی / استعلام, گیرنده فرستنده بی سیم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170934/استعلام-احداث-اتاقک-سر-چاه--'>استعلام احداث اتاقک سر چاه... / استعلام, استعلام احداث اتاقک سر چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170943/مناقصه-عمومی-عملیات-رینگ-ومانور-وبهینه-سازی'>مناقصه عمومی عملیات رینگ ومانور وبهینه سازی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات رینگ ومانور وبهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170951/استعلام-خرید-دستگاه-کپی-شارپ-و-چاپگر-اچ-پی'>استعلام خرید دستگاه کپی شارپ و چاپگر اچ پی / استعلام,استعلام خرید دستگاه کپی شارپ و چاپگر اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170959/استعلام-انجام-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-بر-خط-اطلاعات-دستگاه-های-تردد-شمار(رفت-و-برگشت)'>استعلام انجام نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های تردد شمار(رفت و برگشت) / استعلام,استعلام انجام نگهداری، پشتیبانی و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه های تردد شمار(رفت و برگشت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170967/استعلام-تجهیزات-اعلام-حریق'>استعلام تجهیزات اعلام حریق / استعلام ، استعلام  تجهیزات اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170975/استعلام-خرید-نوشت-افزار'>استعلام خرید نوشت افزار / استعلام, استعلام خرید نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170984/استعلام-ساخت-پارکینگ-وسایل-نقلیه-سواری'>استعلام ساخت پارکینگ وسایل نقلیه سواری / استعلام, استعلام ساخت پارکینگ وسایل نقلیه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170992/استعلام-پمپ-کارواش'>استعلام پمپ کارواش  / استعلام, استعلام پمپ کارواش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171002/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171012/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171021/استعلام-آجر-زبره-تراورتن-و--'>استعلام آجر زبره، تراورتن و ... / استعلام, آجر زبره، تراورتن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171030/استعلام-گوشت-گوساله-منجمد-ران-و-سر-دست'>استعلام گوشت گوساله منجمد ران و سر دست / استعلام, گوشت گوساله منجمد ران و سر دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171038/استعلام-درب-ضد-سرقت-اتاق-سرور'>استعلام درب ضد سرقت اتاق سرور  / استعلام , استعلام درب ضد سرقت اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171048/استعلام-فرش-محرابی'>استعلام فرش محرابی  / استعلام, استعلام فرش محرابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171056/استعلام-عملیات-احداث-جاده-دسترسی-به-مزارع--'>استعلام عملیات احداث جاده دسترسی به مزارع... / استعلام, استعلام عملیات احداث جاده دسترسی به مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171065/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171073/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام,استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171083/استعلام-flame-proof-solenoid--asco-model-d2g4-volt-'>استعلام flame proof solenoid , asco, model d2g4, volt. / استعلام , استعلام flame proof solenoid , asco, model d2g4, volt.</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171092/استعلام-رادیو'>استعلام رادیو / استعلام, استعلام رادیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171103/استعلام-دستگاه-پرتابل-اندازه-گیر-PH'>استعلام دستگاه پرتابل اندازه گیر PH / استعلام , استعلام دستگاه پرتابل اندازه گیر PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171112/استعلام-خرید-3300-کیلوگرم-سیم'>استعلام خرید 3300 کیلوگرم سیم / استعلام, استعلام خرید 3300 کیلوگرم سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171120/استعلام-تعویض-و-استیل-داخل-کابین-آسانسور'>استعلام تعویض و استیل داخل کابین آسانسور / استعلام,استعلام تعویض و استیل داخل کابین آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171129/استعلام-نیاز-به-175-متر-پنجره-یو-پی-وی-سی'>استعلام نیاز به 175 متر پنجره یو پی وی سی / استعلام , استعلام نیاز به 175 متر پنجره یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171137/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-وسائل-گرمایشی-و-سرمایشی-و-تاسیسات-برق-و-لوله-کشی'>استعلام تعمیرات و نگهداری وسائل گرمایشی و سرمایشی و تاسیسات برق و لوله کشی / استعلام,استعلام تعمیرات و نگهداری وسائل گرمایشی و سرمایشی و تاسیسات برق و لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171145/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام,استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171153/استعلام-آجر'>استعلام آجر  / استعلام,استعلام آجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171162/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171170/استعلام-عملیات-احداث-جاده-دسترسی-به-مزارع-منطقه--'>استعلام عملیات احداث جاده دسترسی به مزارع منطقه... / استعلام, عملیات احداث جاده دسترسی به مزارع منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171179/مناقصه-واگذاری-سد-معبر'>مناقصه واگذاری سد معبر  / مناقصه , مناقصه واگذاری سد معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171188/استعلام-​شیر-کنترل-پروانه-ای--'>استعلام ​شیر کنترل پروانه ای... / استعلام , استعلام ​شیر کنترل پروانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171197/استعلام-محوطه-سازی---'>استعلام محوطه سازی ....  / استعلام, استعلام محوطه سازی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171207/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی... / استعلام, استعلام صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171216/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-طرح-جنگلکاری'>استعلام مراقبت و نگهداری از طرح جنگلکاری / استعلام,مراقبت و نگهداری از طرح جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171225/استعلام-رولر'>استعلام رولر  / استعلام , استعلام رولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171233/استعلام-برون-سپاری-خدمات-نظافت-عمومی-اداره'>استعلام برون سپاری خدمات نظافت عمومی اداره  / استعلام,استعلام برون سپاری خدمات نظافت عمومی اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171242/استعلام-لوازم-مصرفی-صنایع-چوب'>استعلام  لوازم مصرفی صنایع چوب  / استعلام,  لوازم مصرفی صنایع چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171252/استعلام-سرور-15-پورت'>استعلام سرور 15 پورت / استعلام, استعلام سرور 15 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171261/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171272/استعلام-احداث-کتابخانه'>استعلام احداث کتابخانه / استعلام, استعلام احداث کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171284/استعلام-وسایل-جوشکاری'>استعلام  وسایل جوشکاری / استعلام,استعلام  وسایل جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171294/استعلام-سانتیفیوژ'>استعلام سانتیفیوژ  / استعلام,استعلام سانتیفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171303/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-یکساله-سیستم-ذخیره-ساز'>استعلام قرارداد پشتیبانی یکساله سیستم ذخیره ساز / استعلام , استعلام قرارداد پشتیبانی یکساله سیستم ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171311/استعلام-دو-ردیف-پروانه-موتور-نورد-350'>استعلام دو ردیف پروانه موتور نورد 350 / استعلام , استعلام  دو ردیف پروانه موتور نورد 350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170837/استعلام-لیتیم'>استعلام لیتیم / استعلام , استعلام لیتیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170852/مناقصه-واگذاری-درمانگاه-تخصصی-داخلی-کاوه'>مناقصه واگذاری درمانگاه تخصصی داخلی کاوه  / مناقصه, مناقصه واگذاری درمانگاه تخصصی داخلی کاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170863/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به صنایع - نوبت دوم  / مناقصه  ، مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به صنایع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170873/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم کامپیوتر / استعلام,استعلام خرید لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170884/استعلام-یو-پی-اس-آنلاین-gtec'>استعلام یو پی اس آنلاین gtec  / استعلام ,استعلام یو پی اس آنلاین gtec </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170894/استعلام-انواع-فیلتر'>استعلام انواع فیلتر / استعلام, استعلام انواع فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170907/استعلام-خرید-3-ردیف-تست-بلوک-استاندارد-مدیریت-آزمایشگاه-مرکزی'>استعلام خرید 3 ردیف تست بلوک استاندارد مدیریت آزمایشگاه مرکزی / استعلام, استعلام خرید 3 ردیف تست بلوک استاندارد مدیریت آزمایشگاه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170915/استعلام-شیرآلات-و-دوش-حمام'>استعلام  شیرآلات و دوش حمام  / استعلام, شیرآلات و دوش حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170926/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170935/استعلام-پلاستیک-ضخامت-سنگین-با-عرض-8-متر'>استعلام پلاستیک ضخامت سنگین با عرض 8 متر / استعلام, پلاستیک ضخامت سنگین با عرض 8 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170944/استعلام-اجاره-لودر'>استعلام اجاره لودر / استعلام,اجاره لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170952/استعلام-خرید-تعدادی-لوازم-اداری'>استعلام خرید تعدادی لوازم اداری / استعلام , استعلام خرید تعدادی لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170960/استعلام-ست-کامل-هیدرولیک-پایه'>استعلام ست کامل هیدرولیک پایه / استعلام,ست کامل هیدرولیک پایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170968/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی  / استعلام ,استعلام مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170976/استعلام-خرید-25000-جفت-دستکش-مونتاژ-کاری'>استعلام خرید 25000 جفت دستکش مونتاژ کاری / استعلام , استعلام خرید 25000 جفت دستکش مونتاژ کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170985/استعلام-الکتروموتور'>استعلام الکتروموتور / استعلام, استعلام الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170994/استعلام-نگهبانی-و-حراست--'>استعلام نگهبانی و حراست... / استعلام, استعلام نگهبانی و حراست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171003/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-جوشی-با-قطر-110-میلیمتر'>استعلام لوله پلی اتیلن جوشی با قطر 110 میلیمتر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن جوشی با قطر 110 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171013/استعلام-خرید-4-ردیف-تجهیزات-برقی-انتقال-آب'>استعلام خرید 4 ردیف تجهیزات برقی انتقال آب / استعلام , استعلام خرید 4 ردیف تجهیزات برقی انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171022/استعلام-3-ردیف-تجهیزات-برقی-پروژه-پساب'>استعلام 3 ردیف تجهیزات برقی پروژه پساب / استعلام , استعلام 3 ردیف تجهیزات برقی پروژه پساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171031/استعلام-آجر-10-تن-ماسه-40-تن-سیمان-20-تن'>استعلام آجر 10 تن، ماسه 40 تن، سیمان 20 تن / استعلام,استعلام آجر 10 تن، ماسه 40 تن، سیمان 20 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171039/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام  کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171049/استعلام-آهک--'>استعلام آهک ... / استعلام , استعلام آهک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171057/استعلام-ست-دریل-و-فرز-و-اره-عمودبر-و--'>استعلام ست دریل و فرز و اره عمودبر و ... / استعلام , استعلام ست دریل و فرز و اره عمودبر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171066/استعلام-تامین-تجهیزات'>استعلام تامین تجهیزات / استعلام, استعلام تامین تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171075/استعلام-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-خط-تولید'>استعلام ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات خط تولید / استعلام, استعلام ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات خط تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171085/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام, کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171094/مناقصه-حمل-و-نصب-مجموعه-بازی-پلی-اتیلن-کودکان--'>مناقصه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان... / مناقصه, مناقصه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171105/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171113/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان-راهداری'>استعلام  تعمیر و بازسازی ساختمان راهداری / استعلام, تعمیر و بازسازی ساختمان راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171121/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام,استعلام  مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171130/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171138/استعلام-دوربین-ساختمان--'>استعلام دوربین ساختمان... / استعلام, استعلاستعلام دوربین ساختمان...ام دوربین ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171146/استعلام-تامین-ملزومات-و-اجرای-طرح'>استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح / استعلام, استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171154/استعلام-سرویس-غذا-مسابقات-کشتی'>استعلام سرویس غذا مسابقات کشتی / استعلام , استعلام سرویس غذا مسابقات کشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171163/استعلام-خرید-3ردیف-انواع-منگنه-واشربر'>استعلام خرید 3ردیف انواع منگنه واشربر   / استعلام , استعلام خرید 3ردیف انواع منگنه واشربر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171171/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن .. / استعلام ,استعلام خرید لوله های پلی اتیلن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171180/استعلام-سشوار-حرارتی'>استعلام سشوار حرارتی / استعلام , استعلام سشوار حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171189/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171199/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی'>استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی  / استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171208/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171217/استعلام-ژنراتور'>استعلام ژنراتور / استعلام , استعلام ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171226/استعلام-اکسس-پوینت-شبکه-رپیتر'>استعلام اکسس پوینت شبکه رپیتر  / استعلام , استعلام اکسس پوینت شبکه رپیتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171234/استعلام-کوره-الکتریکی'>استعلام کوره الکتریکی  / استعلام , استعلام کوره الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170452/استعلام-اتوسمپلر-به-همراه-متعلقات--'>استعلام اتوسمپلر به همراه متعلقات... / استعلام, استعلام اتوسمپلر به همراه متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170464/مناقصه-تجدید-عملیات-جمع-آوری-زباله-نظافت-معابر--'>مناقصه تجدید عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر ... / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170476/استعلام-لوازم-خانگی--'>استعلام لوازم خانگی ... / استعلام , استعلام لوازم خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170487/استعلام-یک-عدد-اسکنر-A--'>استعلام یک عدد اسکنر A... / استعلام,یک عدد اسکنر A...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170501/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-آب-سد-مخزنی'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی  / اصلاحیه فراخوان مناقه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170513/استعلام-مکانیک-خودرو--'>استعلام مکانیک خودرو ... / استعلام , استعلام مکانیک خودرو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170523/فراخوان-مناقصه-خرید-آسانسور'>فراخوان مناقصه خرید آسانسور  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170531/مناقصه-احداث-ایستگاه-هواشناسی-سینوپتیک'>مناقصه احداث ایستگاه هواشناسی سینوپتیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه هواشناسی سینوپتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170542/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170550/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170559/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-به-عمق-250-متر-و--'>استعلام حفر یک حلقه چاه به عمق 250 متر و .. / استعلام ,استعلام حفر یک حلقه چاه به عمق 250 متر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170568/فراخوان-حفاظت-و-بهره-برداری-از-تاسیسات-سرچاهی'>فراخوان حفاظت و بهره برداری از تاسیسات سرچاهی  / آگهی فراخوان ، فراخوان حفاظت و بهره برداری از تاسیسات سرچاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170578/استعلام-اگزوز--'>استعلام اگزوز ... / استعلام , استعلام اگزوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170592/استعلام-فن-کویل-زمینی-با-پایه-CFM300'>استعلام فن کویل زمینی با پایه CFM300 / استعلام, فن کویل زمینی با پایه CFM300</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170604/استعلام-اسیدنیتریک--'>استعلام اسیدنیتریک ... / استعلام , استعلام اسیدنیتریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170618/استعلام-رادیو-دستی-موتورولاGP338'>استعلام رادیو دستی موتورولاGP338 / استعلام, رادیو دستی موتورولاGP338</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170629/استعلام-اصلاح-شبکه-آب-و-استانداردسازی--'>استعلام اصلاح شبکه آب و استانداردسازی... / استعلام,اصلاح شبکه آب و استانداردسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170640/استعلام-سرعتگیر--'>استعلام سرعتگیر ... / استعلام , استعلام سرعتگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170652/استعلام-کنتور'>استعلام کنتور / استعلام , استعلام کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170662/استعلام-میز-پینگ-پنگ-الکترواستاتیک'>استعلام میز پینگ پنگ الکترواستاتیک / استعلام, میز پینگ پنگ الکترواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170674/فراخوان-مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-راههای-شریانی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راههای شریانی تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راههای شریانی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170684/فراخوان​-خدمات-خودرویی-(نوبت-دوم)'>فراخوان​ خدمات خودرویی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ​خدمات خودرویی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170693/استعلام-پنجره-دو-جداره'>استعلام پنجره دو جداره  / استعلام, پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170704/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170716/استعلام-پروژه-تجهیز-آب-شرب--'>استعلام پروژه تجهیز آب شرب... / استعلام,پروژه تجهیز آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170727/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام , استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170737/استعلام-تعمیر-و-اورهال-ماشین-الات-اداره-و-حمل-و-نقل-جاده-ای--'>استعلام تعمیر و اورهال ماشین الات اداره و حمل و نقل جاده ای... / استعلام,استعلام تعمیر و اورهال ماشین الات اداره و حمل و نقل جاده ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170751/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر / استعلام,فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170763/مناقصه-خدمات-استیجاری-خودرویی'>مناقصه خدمات استیجاری خودرویی / مناقصه, مناقصه خدمات استیجاری خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170776/استعلام-کندانسور-تیپ-30hh354'>استعلام کندانسور تیپ 30hh354 / استعلام, کندانسور تیپ 30hh354</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170789/استعلام-مایکروفر-34-لیتری-مدل-ME341-سامسونگ-بدون-گریل'>استعلام مایکروفر 34 لیتری مدل ME341 سامسونگ بدون گریل  / استعلام, مایکروفر 34 لیتری مدل ME341 سامسونگ بدون گریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170800/مناقصه-پروژه-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-آسفالت-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نظارت کارگاهی و عالیه آسفالت سطح شهر ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه نظارت کارگاهی و عالیه آسفالت سطح شهر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170812/استعلام-خدمات-پشتیبانی--'>استعلام خدمات پشتیبانی ... / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170824/استعلام-خرید-8-ردیف-انواع-ابزارآلات'>استعلام خرید 8 ردیف انواع ابزارآلات   / استعلام ، استعلام خرید 8 ردیف انواع ابزارآلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170834/استعلام-تجهیزات-پزشکی-طبق-لیست-پیوست--'>استعلام تجهیزات پزشکی طبق لیست پیوست... / استعلام،استعلام تجهیزات پزشکی طبق لیست پیوست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170846/استعلام-فعالیت-های-خدماتی'>استعلام فعالیت های خدماتی  / استعلام, فعالیت های خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170859/مناقصه-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مناقصه احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / مناصه , مناقصه احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170869/مناقصه-تهیه-کابل-افشان-مسی'>مناقصه تهیه کابل افشان مسی / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه کابل افشان مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170880/استعلام-ایستگاه-برشکاری-گاز-و-اکسیژن'>استعلام ایستگاه برشکاری گاز و اکسیژن / استعلام, استعلام ایستگاه برشکاری گاز و اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170891/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی / استعلام,کابل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170903/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه ... / استعلام, استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170961/استعلام-فلودیوایدر'>استعلام فلودیوایدر / استعلام, استعلام فلودیوایدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170969/استعلام-خدمات-نگهبانی'>استعلام خدمات نگهبانی / استعلام,استعلام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170977/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170986/استعلام-یونیت-هیدرولیک'>استعلام یونیت هیدرولیک / استعلام , استعلام  یونیت هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170995/استعلام-دستگاه-گریندر'>استعلام دستگاه گریندر  / استعلام ,استعلام دستگاه گریندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171005/استعلام-مودم-ADSL-سوئیچ-و--'>استعلام مودم ADSL، سوئیچ و .. / استعلام, مودم ADSL، سوئیچ و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171014/استعلام-بلوک-هیدرولیک'>استعلام بلوک هیدرولیک  / استعلام ، استعلام بلوک هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171023/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171032/استعلام-18-مجموعه-تجهیزات-ابزار-و-مواد-آزمایشگاهی-زیست-شناسی-و-زمین-شناسی--'>استعلام 18 مجموعه تجهیزات، ابزار و مواد آزمایشگاهی زیست شناسی و زمین شناسی... / استعلام,استعلام 18 مجموعه تجهیزات، ابزار و مواد آزمایشگاهی زیست شناسی و زمین شناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171041/استعلام-تجهیزات-خیاطی'>استعلام تجهیزات خیاطی  / استعلام ,استعلام تجهیزات خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171050/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171058/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوارپوش-سقف-کاذب-کف-پوش-درب-ضد-حریق-و--'>استعلام تهیه و نصب دیوارپوش، سقف کاذب، کف پوش، درب ضد حریق و ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب دیوارپوش، سقف کاذب، کف پوش، درب ضد حریق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171067/استعلام-ابزار-تجهیزات-1'>استعلام ابزار تجهیزات 1 / استعلام,استعلام ابزار تجهیزات 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171077/مناقصه-عملیات-نظافت--سرویس-و-تعمیرات-روتین'>مناقصه عملیات نظافت ، سرویس و تعمیرات روتین / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نظافت ، سرویس و تعمیرات روتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171086/استعلام-خط-کشی-سرد-راهها--'>استعلام خط کشی سرد راهها... / استعلام, استعلام خط کشی سرد راهها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171095/استعلام-مکانیکال-سیل'>استعلام مکانیکال سیل  / استعلام, استعلام مکانیکال سیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171106/استعلام-GASKET-FOR-AIR-COMPRESSOR-و--'>استعلام GASKET FOR AIR COMPRESSOR و ... / استعلام, استعلام GASKET FOR AIR COMPRESSOR و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171114/استعلام-تهیه-و-نصب'>استعلام تهیه و نصب / استعلام , استعلام تهیه و نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171122/استعلام-ولیچر-حمام'>استعلام ولیچر حمام  / استعلام, استعلام ولیچر حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171131/استعلام-احداث-خانه'>استعلام احداث خانه / استعلام, استعلام احداث خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171139/استعلام-احداث-دیوار-حفاظتی-راه-روستایی--'>استعلام احداث دیوار حفاظتی راه روستایی... / استعلام,استعلام احداث دیوار حفاظتی راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171147/استعلام-ارائه-خدمات-پستی-شامل-تحویل-و-مبادله-و-سایر-خدمات-پستی'>استعلام ارائه خدمات پستی شامل تحویل و مبادله و سایر خدمات پستی  / استعلام, ارائه خدمات پستی شامل تحویل و مبادله و سایر خدمات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171156/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری / استعلام, خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171164/استعلام-تهیه-و-نصب-اکسس-پوینت--'>استعلام تهیه و نصب اکسس پوینت... / استعلام,تهیه و نصب اکسس پوینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171172/استعلام-دستگاه-آمپلی-فایر-اکوچن'>استعلام دستگاه آمپلی فایر اکوچن / استعلام,استعلام دستگاه آمپلی فایر اکوچن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171181/استعلام-بدنه-قطعه-دستگاه-بارکد--'>استعلام بدنه قطعه دستگاه بارکد ... / استعلام , استعلام بدنه قطعه دستگاه بارکد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171191/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171200/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171209/استعلام-یونیت-برقی-هیدرولیکی-700بار-تک-فاز---'>استعلام یونیت برقی هیدرولیکی 700بار تک فاز .... / استعلام, استعلام یونیت برقی هیدرولیکی 700بار تک فاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171218/استعلام-خرید-دستگاه-فست-رایتک-کارگاه-سنگ-تراشی'>استعلام خرید دستگاه فست رایتک کارگاه سنگ تراشی / استعلام ,استعلام خرید دستگاه فست رایتک کارگاه سنگ تراشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171227/استعلام-اجاره-ماشین-آلات-راه-سازی-اعم-از-گریدر-و-غلطک-و--'>استعلام اجاره ماشین آلات راه سازی اعم از گریدر و غلطک و ... / استعلام ,استعلام اجاره ماشین آلات راه سازی اعم از گریدر و غلطک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171235/استعلام-کتانی-ورزشی'>استعلام کتانی ورزشی / استعلام,کتانی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171244/استعلام-سویچ'>استعلام سویچ / استعلام,استعلام سویچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171254/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171264/استعلام-سه-راهی-جوشی-ساده--'>استعلام سه راهی جوشی ساده ... / استعلام, استعلام سه راهی جوشی ساده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171275/استعلام-بانک-میکروخازن-به-ظرفیت-480-کیلووار'>استعلام بانک میکروخازن به ظرفیت 480 کیلووار  / استعلام, بانک میکروخازن به ظرفیت 480 کیلووار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171286/استعلام-لوازم-کامپیوتر--'>استعلام لوازم کامپیوتر ... / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171297/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171305/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-نگهداشت-دیزل-و-آسانسور'>فراخوان انتخاب پیمانکار نگهداشت دیزل و آسانسور / آگهی فراخوان ,فراخوان انتخاب پیمانکار نگهداشت دیزل و آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171314/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام , استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171324/استعلام-تونر-کارتریج'>استعلام تونر کارتریج / استعلام, تونر کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171333/استعلام-دستگاه-جوش-پلی-اتیلن'>استعلام دستگاه جوش پلی اتیلن / استعلام, استعلام دستگاه جوش پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171343/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-برش-رزوه-زنی-و-جوشکاری-و-متعلق'>استعلام لوازم و تجهیزات برش- رزوه زنی و جوشکاری و متعلق  / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات برش- رزوه زنی و جوشکاری و متعلق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171352/استعلام-باطری-12-ولت-100-آمپر-UPS'>استعلام باطری 12 ولت 100/آمپر UPS / استعلام, باطری 12 ولت 100/آمپر UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169631/مزایده-شامپو-نوبت-دوم'>مزایده شامپو نوبت دوم / مزایده ,مزایده شامپو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171298/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره / استعلام , استعلام پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171306/استعلام-کنتور-آب'>استعلام کنتور آب  / استعلام ,استعلام کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171315/استعلام-پمپ-شیمیایی-و-متعلقات'>استعلام  پمپ شیمیایی و متعلقات  / استعلام , استعلام  پمپ شیمیایی و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171325/استعلام-میکروفن-مشتی'>استعلام میکروفن مشتی / استعلام , استعلام میکروفن مشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171335/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برودتی-رستورانهای-کارخانه'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برودتی رستورانهای کارخانه / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات برودتی رستورانهای کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171344/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه / مناقصه, مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169636/مزایده-دستگاه-شاد-پلاست-دستگاه-جوش-کار-یک-دستگاه-شوت--'>مزایده دستگاه شاد پلاست، دستگاه جوش کار، یک دستگاه شوت... / مزایده ,مزایده دستگاه شاد پلاست، دستگاه جوش کار، یک دستگاه شوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169645/مزایده-ششدانگ-منزل-مساحت-216-مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مساحت 216 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مساحت 216 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169658/مزایده-فروش-سموم-و-کودهای-مایع-و-پودری-کشاورزی'>مزایده فروش سموم و کودهای مایع و پودری کشاورزی / مزایده، مزایده فروش سموم و کودهای مایع و پودری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169675/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-271-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 271.69متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 271.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169705/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169735/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-با-سند-ثبتی-5-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی با سند ثبتی 5 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی با سند ثبتی 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169760/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-های-کاربری-کارگاهی-هر-کدام-2400متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از زمین های کاربری کارگاهی هر کدام 2400متر نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از زمین های کاربری کارگاهی هر کدام 2400متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169779/مزایده-واگذاری-رستوران-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری رستوران (نوبت دوم) / مزایده، مزایده واگذاری رستوران (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169804/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-امتیازات-ملک-شماره-1891-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان امتیازات ملک شماره 1891 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان امتیازات ملک شماره 1891 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169829/مزایده-سواری-پژو-206-نوبت-دوم'>مزایده سواری پژو 206 نوبت دوم / مزایده,مزایده سواری پژو 206 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169871/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا ...  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو زانتیا ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169895/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-130-75متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 130.75متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 130.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169927/مزایده-عمومی-کتبی-بهره-برداری-از-مکان-تجاری-پارک'>مزایده عمومی کتبی بهره برداری از مکان تجاری پارک / مزایده عمومی کتبی, مزایده عمومی کتبی بهره برداری از مکان تجاری پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169952/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شرکت-تعاونی-مسکن-ولی-عصر-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی شرکت تعاونی مسکن ولی عصر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی شرکت تعاونی مسکن ولی عصر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169977/مزایده-تعداد-22-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 22 دستگاه خودرو / مزایده , مزایده تعداد 22 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170003/مزایده-ملک-بخش-4-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک بخش 4 تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170045/مزایده-ششدانگ-ساختمان-خانه-ای-ویلایی-با-اسکلت-نیمه-فلزی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان خانه ای ویلایی با اسکلت نیمه فلزی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان خانه ای ویلایی با اسکلت نیمه فلزی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170064/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-262-31متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 262.31متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 262.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170084/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-253-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 253.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 253.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170110/مزایده-پلاک-ثبتی-9803-116-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 9803/116 اصلی بخش یک قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 9803/116 اصلی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170128/مزایده-چهار-دستگاه-کانکس-مستعمل'>مزایده چهار دستگاه کانکس مستعمل / مزایده, مزایده چهار دستگاه کانکس مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170155/مزایده-انواع-ضایعات-ادواری'>مزایده انواع ضایعات ادواری / مزایده عمومی, مزایده انواع ضایعات ادواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170180/مزایده-اجاره-خانه-روستایی'>مزایده اجاره خانه روستایی / آگهی مزایده کتبی, مزایده اجاره خانه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170218/مزایده-فروش-16-قطعه-زمین-مسکونی-و-دو-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش 16 قطعه زمین مسکونی و دو قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش 16 قطعه زمین مسکونی و دو قطعه زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170260/مزایده-ششدانگ-ملک-شامل-دو-طبقه-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک شامل دو طبقه مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک شامل دو طبقه مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170285/مزایده-باسکول-دیجیتالی'>مزایده باسکول دیجیتالی / مزایده, مزایده باسکول دیجیتالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170311/مزایده-تعداد-چهارده-عدد-موتور-ساید-AC'>مزایده تعداد چهارده عدد موتور ساید AC / مزایده,مزایده تعداد چهارده عدد موتور ساید AC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170335/مزایده-یک-عدد-باسکول-زمینی-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده یک عدد باسکول زمینی فلزی نوبت دوم / مزایده, مزایده یک عدد باسکول زمینی فلزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170356/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-سیستم-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت سیستم پیکان / مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت سیستم پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170386/مزایده-فروش-زمینی-به-مساحت-23177متر'>مزایده فروش زمینی به مساحت 23177متر / مزایده,مزایده فروش زمینی به مساحت 23177متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170939/استعلام-خرید-9-دستگاه-اسپلیت--'>استعلام خرید 9 دستگاه اسپلیت... / استعلام,خرید 9 دستگاه اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170947/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170955/استعلام-تکمیل-استخر-روستای--'>استعلام  تکمیل استخر روستای  .. / استعلام, تکمیل استخر روستای  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170963/استعلام-قایق--'>استعلام قایق ... / استعلام , استعلام قایق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170971/استعلام-کنتور-حجمی-چدنی'>استعلام کنتور حجمی چدنی / استعلام, کنتور حجمی چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170980/استعلام-اتوبخار-(4-دستگاه)-اجاق-گاز-رومیزی--'>استعلام اتوبخار (4 دستگاه)- اجاق گاز رومیزی... / استعلام,استعلام اتوبخار (4 دستگاه)- اجاق گاز رومیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170988/استعلام-مودم-dlink-dsl-2520u-adsl'>استعلام مودم dlink dsl 2520u-adsl / استعلام مودم dlink dsl 2520u-adsl</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170998/استعلام-کمد--'>استعلام کمد ... / استعلام , استعلام کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171008/استعلام-تولید-گاز-توزیع-سوخت-های-گازی--'>استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی... / استعلام,تولید گاز، توزیع سوخت های گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171016/استعلام-لوله-یک-متری-دو-سر-ساکت-UPVC-315'>استعلام لوله یک متری دو سر ساکت UPVC 315  / استعلام, استعلام لوله یک متری دو سر ساکت UPVC 315 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171025/استعلام-جک-پنوماتیک'>استعلام جک پنوماتیک / استعلام, استعلام جک پنوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171034/استعلام-قفسه'>استعلام قفسه / استعلام , استعلام قفسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171043/استعلام-حرید-رایانه--'>استعلام حرید رایانه... / استعلام, استعلام حرید رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171052/استعلام-​قلم-ایر-برش-AB-130'>استعلام ​قلم ایر برش -AB-130 / استعلام, استعلام ​قلم ایر برش -AB-130</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171060/استعلام-فارسی-بر--'>استعلام فارسی بر... / استعلام,فارسی بر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171069/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن  / استعلام, خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171079/استعلام-قیمت-اجاره-9-خودرو-با-راننده'>استعلام قیمت اجاره 9 خودرو با راننده / استعلام, استعلام  قیمت اجاره 9 خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171088/استعلام-شیر-پروانه-ای-شیر-گلوب--شیر-هوا'>استعلام شیر پروانه ای، شیر گلوب ، شیر هوا  / استعلام, شیر پروانه ای، شیر گلوب ، شیر هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171098/استعلام-موکت'>استعلام موکت / استعلام, استعلام موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171108/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171116/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه-مربوط-به-برند-RENHE'>تجدید مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند RENHE / تجدید آگهی مناقصه عمومی،تجدید مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه مربوط به برند RENHE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171124/استعلام-دانسی-متر'>استعلام دانسی متر / استعلام,دانسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171133/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171141/استعلام-پمپ-زمینی-500-160'>استعلام پمپ زمینی 500-160 / استعلام , استعلام پمپ زمینی 500-160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171149/استعلام-ACCUMULATORS--'>استعلام ACCUMULATORS... / استعلام, استعلام ACCUMULATORS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171158/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171166/خرید-تجهیزات--'>خرید تجهیزات ... / استعلام, خرید تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171174/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب'>استعلام احداث خط انتقال آب  / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171183/استعلام-دستگاه-کپی-توشیبا-ES-2007'>استعلام دستگاه کپی توشیبا ES-2007 / استعلام,استعلام دستگاه کپی توشیبا ES-2007</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171193/استعلام-منبع-تغذیه-دو-سر-سیم-2A-12V'>استعلام منبع تغذیه دو سر سیم 2A-12V / استعلام,استعلام منبع تغذیه دو سر سیم 2A-12V</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171202/استعلام-نقاشی-ساختمان-با-مصالح-تامین-کننده'>استعلام نقاشی ساختمان با مصالح تامین کننده  / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان با مصالح تامین کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171211/استعلام-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک-X004'>استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک X004 / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک X004</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171221/استعلام-اجاق-گاز-فردار'>استعلام اجاق گاز فردار / استعلام, استعلام اجاق گاز فردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171229/استعلام-احداث-دیوار-حائل-سنگی'>استعلام احداث دیوار حائل سنگی  / استعلام,استعلام احداث دیوار حائل سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171237/استعلام-خرید-ورق-مصلی--'>استعلام خرید ورق مصلی... / استعلام,خرید ورق مصلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171246/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی ... / استعلام, استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171257/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171268/استعلام-لوازم-مصرفی-کاشی-کاری'>استعلام لوازم مصرفی کاشی کاری / استعلام,لوازم مصرفی کاشی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171280/مناقصه-ساخت-ساختمان'>مناقصه ساخت ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه ساخت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171289/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام , استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171299/استعلام-طرح-توانمندسازی-مدیران-فعلی-و-آینده-(تمفا)'>استعلام طرح توانمندسازی مدیران فعلی و آینده (تمفا) / استعلام , استعلام طرح توانمندسازی مدیران فعلی و آینده (تمفا)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171307/استعلام-لوازم-دستگاه-چاپگر'>استعلام لوازم دستگاه چاپگر / استعلام,لوازم دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171316/استعلام-DOCTOR-BLADE-(PLASTIC-POLY-CLOUTH)'>استعلام  DOCTOR BLADE (PLASTIC -POLY CLOUTH) / استعلام , DOCTOR BLADE (PLASTIC -POLY CLOUTH)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171326/استعلام-لوازم-مصرفی-تاسیسات-الکتریکی'>استعلام لوازم مصرفی تاسیسات الکتریکی / استعلام,استعلام لوازم مصرفی تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171336/استعلام-پرینتر-چهار-کاره'>استعلام پرینتر چهار کاره / استعلام,استعلام پرینتر چهار کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171346/استعلام-آسانسور-شش-نفره'>استعلام آسانسور شش نفره / استعلام,استعلام آسانسور شش نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169637/مزایده-فروش-میز--صندلی-اداری-کمد-و-صندلی---نوبت-دوم'>مزایده فروش میز ، صندلی اداری، کمد و صندلی ... نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش میز ، صندلی اداری، کمد و صندلی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170912/استعلام-دستگاه-تریلی--'>استعلام دستگاه تریلی ... / استعلام , استعلام دستگاه تریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170923/استعلام-کنترل-والو-حرارتی-چدنی-فلنچی-همراه-سنسور'>استعلام کنترل والو حرارتی چدنی فلنچی همراه سنسور  / استعلام, استعلام کنترل والو حرارتی چدنی فلنچی همراه سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170931/استعلام-شیلنگ-هوا-و-آب-و-اکسیژن-و-گاز-و-روغن-و-گیریس'>استعلام  شیلنگ هوا و آب و اکسیژن و گاز و روغن و گیریس / استعلام, استعلام  شیلنگ هوا و آب و اکسیژن و گاز و روغن و گیریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170941/استعلام-کلیه-پکینگ-ها-اورینگ-ها-و--'>استعلام کلیه پکینگ ها، اورینگ ها و... / استعلام,استعلام کلیه پکینگ ها، اورینگ ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170949/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170957/استعلام-اخذ-مجوز-چاپ'>استعلام اخذ مجوز چاپ / استعلام,استعلام اخذ مجوز چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170965/استعلام-کولر-بزرگ-ایستاده-5-هزار-ایرانی'>استعلام کولر بزرگ ایستاده 5 هزار ایرانی  / استعلام, استعلام کولر بزرگ ایستاده 5 هزار ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170973/استعلام-خرید-ونصب-یو-پی-اس-رکمونت'>استعلام خرید ونصب یو پی اس رکمونت / استعلام, خرید ونصب یو پی اس رکمونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170982/استعلام-ماسه-سیلیس'>استعلام  ماسه سیلیس  / استعلام,  ماسه سیلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170990/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171000/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک / مناقصه , مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171010/استعلام-هارد-دیسک-وو--'>استعلام هارد دیسک وو ... / استعلام , استعلام هارد دیسک وو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171018/استعلام-ظروف-گیاهی-یکبار-مصرف'>استعلام ظروف گیاهی یکبار مصرف / استعلام, استعلام ظروف گیاهی یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171027/استعلام-بهاء-خرید-تجهیزات-Tems--tmes-discovery-20'>استعلام بهاء خرید تجهیزات Tems & tmes discovery 20 / استعلام بهاء خرید تجهیزات Tems & tmes discovery 20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171036/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر / مناقصه، مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171045/استعلام-خرید-مصالح-جهت-نماکاری-ساختمان-ورزشی'>استعلام خرید مصالح جهت نماکاری ساختمان ورزشی / استعلام, استعلام خرید مصالح جهت نماکاری ساختمان ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171054/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-7-دستگاه-از-ماشین-آلات'>استعلام تعمیر و بازسازی 7 دستگاه از ماشین آلات / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی 7 دستگاه از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171062/استعلام-​خرید-قطعات-ابزار-دقیق'>استعلام ​خرید قطعات ابزار دقیق / استعلام, استعلام ​خرید قطعات ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171071/استعلام-تجهیزات-plc--'>استعلام تجهیزات plc ... / استعلام , استعلام تجهیزات plc ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171081/مناقصه-عملیات-نشت-یابی-در-خطوط-تغذیه-و-توزیع'>مناقصه عملیات نشت یابی در خطوط تغذیه و توزیع / مناقصه عملیات نشت یابی در خطوط تغذیه و توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171090/استعلام-بازنگری-و-تکمیل-مطالعات-و-نظارت-کارگاهی'>استعلام بازنگری و تکمیل مطالعات و نظارت کارگاهی / استعلام,استعلام بازنگری و تکمیل مطالعات و نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171100/استعلام-تهیه-وسایل-و-حمل-و-نصب-راه-اندازی-تجهیزات--'>استعلام تهیه وسایل و حمل و نصب راه اندازی تجهیزات ... / استعلام, تهیه وسایل و حمل و نصب راه اندازی تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171110/استعلام-فلنج-اسپیکات--'>استعلام فلنج اسپیکات... / استعلام, استعلام فلنج اسپیکات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171118/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171126/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'> استعلام  احداث کانال انتقال آب / استعلام,  استعلام  احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171135/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی... / استعلام, استعلام چرخ خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171143/استعلام-خرید-و-نصب-دیتالاگر-ایستگاه-هوای-ذرات--'>استعلام خرید و نصب دیتالاگر ایستگاه هوای ذرات... / استعلام , استعلام خرید و نصب دیتالاگر ایستگاه هوای ذرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171151/استعلام-گرمکن-غذا--'>استعلام گرمکن غذا ... / استعلام, استعلام گرمکن غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171160/استعلام-بکارگیری-یک-دستگاه-خودروی-ایسوزو-جهت-راه-های-حوزه-استحفاظی'>استعلام  بکارگیری یک دستگاه خودروی ایسوزو جهت راه های حوزه استحفاظی / استعلام, بکارگیری یک دستگاه خودروی ایسوزو جهت راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171168/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی / استعلام , استعلام فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171176/استعلام-احداث'>استعلام احداث / استعلام , استعلام احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171186/استعلام-تابلوی-آموزشی-سیستم-سوخت-و-جرقه'>استعلام تابلوی آموزشی سیستم سوخت و جرقه / استعلام , استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171195/استعلام-تابلو-برق-و--'>استعلام تابلو برق و... / استعلام,تابلو برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171204/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال... / استعلام,دوربین عکاسی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171214/استعلام-خرید-دستگاه-فست-رایتک'>استعلام خرید دستگاه فست رایتک  / استعلام ,استعلام خرید دستگاه فست رایتک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171223/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171231/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام , استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171240/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171249/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی / مناقصه، مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171259/استعلام-لوازم-مصرفی-خودرو-2'>استعلام لوازم مصرفی خودرو 2 / استعلام,لوازم مصرفی خودرو 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171270/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171282/استعلام-لوازم-مصرفی-گل-آرایی'>استعلام لوازم مصرفی گل آرایی / استعلام,لوازم مصرفی گل آرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171292/استعلام-لوازم-خانگی-پنکه-همزن-کتری-پلوپز-بخار-پز'>استعلام لوازم خانگی پنکه، همزن، کتری، پلوپز، بخار پز / استعلام, استعلام لوازم خانگی پنکه، همزن، کتری، پلوپز، بخار پز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169638/مزایده-فروش-خودروی-پراید-تیپ-131-SL'>مزایده فروش خودروی پراید تیپ 131 SL / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودروی پراید تیپ 131 SL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169648/مزایده-تمامت-ششدانگ-ملکی-مساحت-اعیان-148-2متر'>مزایده تمامت ششدانگ ملکی مساحت اعیان 148.2متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ ملکی مساحت اعیان 148.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169661/مزایده-تجدید-سالن-ترمینال'>مزایده تجدید سالن ترمینال  / مزایده  تجدید , مزایده تجدید سالن ترمینال  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169679/تجدید-مزایده-اجاره-ساختمان--'>تجدید مزایده اجاره ساختمان... / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169711/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-108-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 108 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 108 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169744/مزایده-کارپول-پرزوکائین-و-دنتانست'>مزایده کارپول پرزوکائین و دنتانست / مزایده، مزایده کارپول پرزوکائین و دنتانست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169765/مزایده-ضایعات-ورق-هسته'>مزایده ضایعات ورق هسته  / مزایده، مزایده ضایعات ورق هسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169783/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-5861-1-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 5861/1 نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 5861/1 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169810/مزایده-دیگ-بخار-معمولی-ماشین-لباسشوئی-پرس-اتو-یخچال-8-فوت-یخچال-پارس-نوبت-دوم'>مزایده دیگ بخار معمولی، ماشین لباسشوئی، پرس اتو، یخچال 8 فوت، یخچال پارس نوبت دوم / مزایده,مزایده دیگ بخار معمولی، ماشین لباسشوئی، پرس اتو، یخچال 8 فوت، یخچال پارس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169843/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-187800متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 187800متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 187800متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169875/مزایده-سواری-ام-وی-ام-110-مدل-1390'>مزایده سواری ام وی ام 110 مدل 1390 / مزایده ,مزایده سواری ام وی ام 110 مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169904/اصلاحیه-مزایده-تجهیز-و-اجاره-غرفه-CIP-در-داخل-ایستگاه'>اصلاحیه مزایده تجهیز و اجاره غرفه CIP در داخل ایستگاه / اصلاحیه مزایده , مزایده تجهیز و اجاره غرفه CIP در داخل ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169936/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هفتاد-و-هشت-مترو-هشتاد-و-دو-سانتی-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد و هشت مترو هشتاد و دو سانتی متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد و هشت مترو هشتاد و دو سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169959/مزایده-عمومی-بوفه-دانشجویی'>مزایده عمومی بوفه دانشجویی / آگهی مزایده عمومی,مزایده بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169986/مزایده-فروش-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات - نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170011/مزایده-فروش-درختان-جنگلی-خارج-از-طرحهای-جنگلداری--تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرحهای جنگلداری... تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش درختان جنگلی خارج از طرحهای جنگلداری... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170052/مزایده-صندلی-قنداق-فرنگی-و--'>مزایده صندلی، قنداق فرنگی و... / مزایده, مزایده صندلی، قنداق فرنگی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170072/مزایده-پارچه'>مزایده پارچه / مزایده, مزایده پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170091/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-271-13متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 271.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 271.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170116/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170134/مزایده-اجاره-ساختمان-آموزشی-واقع-در--'>مزایده اجاره ساختمان آموزشی واقع در... / مزایده , مزایده اجاره ساختمان آموزشی واقع در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170163/مزایده-تعدادی-لاستیک-مستعمل-کامیون-و-کامیونت'>مزایده تعدادی لاستیک مستعمل کامیون و کامیونت / مزایده,  مزایده تعدادی لاستیک مستعمل کامیون و کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170190/مزایده-ملک-قسمتی-از-خانه-و-باغ-محصور-مساحت-400متر-نوبت-اول'>مزایده ملک قسمتی از خانه و باغ محصور مساحت 400متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک قسمتی از خانه و باغ محصور مساحت 400متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170226/مزایده-یک-فیش-حج-تمتع-و-سه-قطعه-زمین'>مزایده یک فیش حج تمتع و سه قطعه زمین / مزایده,مزایده یک فیش حج تمتع و سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170263/مزایده-فرش-ماشینی--نوبت-دوم'>مزایده فرش ماشینی - نوبت دوم / مزایده, مزایده فرش ماشینی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170292/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-هزار-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت هزار متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170315/مزایده-یک-دستگاه-سرت-دستی-پسته'>مزایده یک دستگاه سرت دستی پسته  / مزایده,مزایده یک دستگاه سرت دستی پسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170338/مزایده-بهره-برداری-از-محل-رستوران'>مزایده بهره برداری از محل رستوران  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از محل رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170362/مزایده-اموال-و-اقلام-مازاد--'>مزایده اموال و اقلام مازاد... / مزایده, مزایده اموال و اقلام مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170393/مزایده-خط-تولید-نایلون'>مزایده خط تولید نایلون / مزایده, مزایده خط تولید نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170428/مزایده-فروش-املاک-عرصه-113-و-81-01متر'>مزایده فروش املاک عرصه 113 و 81.01متر  / مزایده,مزایده فروش املاک عرصه 113 و 81.01متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170453/تجدید-مزایده-واگذاری-مدیریت-نظارت-و-بهره-برداری-جایگاه-عرضه'>تجدید مزایده واگذاری مدیریت، نظارت و بهره برداری جایگاه عرضه  / تجدید آگهی مزایده ,مزایده واگذاری مدیریت، نظارت و بهره برداری جایگاه عرضه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170478/مزایده-فروش-پرس-هیدرولیک'>مزایده فروش پرس هیدرولیک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش پرس هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170499/مزایده-فروش-ساختمان-رستوران-شهروند-عرصه201متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان رستوران شهروند عرصه201متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ساختمان رستوران شهروند عرصه201متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170537/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170585/مزایده-الواتور-کاسهای'>مزایده الواتور کاسهای / مزایده, مزایده الواتور کاسهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171301/استعلام-روشنایی--'>استعلام روشنایی ... / استعلام , استعلام روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171309/استعلام-لوازم-صنایع-خودرو'>استعلام لوازم صنایع خودرو / استعلام, لوازم صنایع خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171319/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر / استعلام ,استعلام فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171328/استعلام-رولر-و--'>استعلام رولر و ... / استعلام, استعلام رولر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171339/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت'>استعلام لکه گیری و آسفالت / استعلام, لکه گیری و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171348/استعلام-روانکارها'>استعلام روانکارها / استعلام , استعلام روانکارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169640/مزایده-مغازه-بخش-یک-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده مغازه بخش یک اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه بخش یک اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169649/مزایده-کارتن-شیرینی-خوری-بلوری'>مزایده کارتن شیرینی خوری بلوری / مزایده, مزایده کارتن شیرینی خوری بلوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169664/آگهی-مزایده-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-احداث-مجتمع-تجاری--نوبت-چهارم'>آگهی مزایده مشارکت در سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری - نوبت چهارم / آگهی مزایده, آگهی مزایده مشارکت در سرمایه گذاری احداث مجتمع تجاری - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169682/مزایده-آپارتمان-مساحت-68-98متر'>مزایده آپارتمان مساحت 68.98متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 68.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169712/مزایده-خودرو-تیبا-و-پراید'>مزایده خودرو تیبا و پراید  / مزایده, مزایده خودرو تیبا و پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169747/مزایده-اراضی-کشاورزی-مسکونی-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده اراضی کشاورزی مسکونی و باغ نوبت اول / مزایده,مزایده اراضی کشاورزی مسکونی و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169767/مزایده-یخچال-فریزر--'>مزایده یخچال فریزر ... / مزایده , مزایده یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169786/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو  405 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو  405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169812/مزایده-زمین-مساحت-1001-5متر'>مزایده زمین مساحت 1001.5متر / مزایده ,مزایده زمین مساحت 1001.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169849/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-180-متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180 متر  / مزایده ,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169876/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-نه-قطعه-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده ,مزایده اموال غیرمنقول شامل نه قطعه پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169907/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-33-81متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 33.81متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 33.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169938/مزایده-یکباب-زیرزمین-تجاری--'>مزایده یکباب زیرزمین تجاری....  / مزایده ، مزایده یکباب زیرزمین تجاری.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169963/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-دستگاه-ساختمان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169987/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-290-68متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 290.68متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 290.68متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170014/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره مغازه تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170054/مزایده-فروش-یکقطعه-زمین-تجاری-مساحت-168-7متر'> مزایده فروش یکقطعه زمین تجاری مساحت 168.7متر  / مزایده, مزایده فروش یکقطعه زمین تجاری مساحت 168.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170073/مزایده-کاه-و-کلش-حاصل-از-برداشت-غلات'>مزایده کاه و کلش حاصل از برداشت غلات / آگهی مزایده، مزایده کاه و کلش حاصل از برداشت غلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170096/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-چیلر-مستعمل'>مزایده فروش پنج دستگاه چیلر مستعمل  / آگهی مزایده,مزایده فروش پنج دستگاه چیلر مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170122/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-مفید-17-متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه تجاری مساحت مفید  17 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت مفید  17 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170137/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-عرصه-4500متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه 4500متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک عرصه 4500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170165/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-14430-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 14430.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 14430.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170198/مزایده-فروش-پروژه-در-دست-احداث-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش پروژه در دست احداث تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش پروژه در دست احداث تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170227/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / مزایده , مزایده ششدانگ یک دستگاه اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170268/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-348متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 348متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 348متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170294/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170317/مزایده-فروش-2-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-یکباب-ویلا'>مزایده فروش 2 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب ویلا  / مزایده,مزایده فروش 2 واحد آپارتمان مسکونی و یکباب ویلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170339/مزایده-پلاک-460-فرعی-بخش-5-شهرستان-فریمان-نوبت-اول'>مزایده پلاک 460 فرعی بخش 5 شهرستان فریمان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 460 فرعی بخش 5 شهرستان فریمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170363/مزایده-فروش-2-(دو-دستگاه-خودرو)--97-03-20'>مزایده فروش 2 (دو دستگاه خودرو) - 97.03.20 / مزایده , مزایده فروش 2 (دو دستگاه خودرو) - 97.03.20</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170397/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-22171-7متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 22171.7متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 22171.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170436/مزایده-اجاره-تعدادی-از-مستحدثات'>مزایده اجاره تعدادی از مستحدثات   / آگهی مزایده, مزایده اجاره تعدادی از مستحدثات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170454/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-4770متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 4770متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 4770متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170479/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-2-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 2 باب مغازه تجاری- نوبت دوم  / مزایده واگذاری به اجاره تعداد 2 باب مغازه تجاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170607/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-باری'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیون باری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی کامیون باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170627/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-آزرا-هیوندای'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری آزرا هیوندای  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری آزرا هیوندای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170657/مزایده-ششدانگ-7-فقره-آپارتمان-مسکونی-از-مجتمع-12-واحدی'>مزایده ششدانگ 7 فقره آپارتمان مسکونی از مجتمع 12 واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ 7 فقره آپارتمان مسکونی از مجتمع 12 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170689/مزایده-ملک-قطعه-زمینی-محصور-مساحت-786-52متر'>مزایده ملک قطعه زمینی محصور مساحت 786.52متر  / مزایده,مزایده ملک قطعه زمینی محصور مساحت 786.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170719/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبت-شده-مساحت-75-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده مساحت 75 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبت شده مساحت 75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170744/مزایده-دستگاه-فتوکپی--'>مزایده دستگاه فتوکپی... / آگهی مزایده , مزایده دستگاه فتوکپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170768/استعلام-اجاره-تابلوی-پل-هوایی-و--'>استعلام اجاره تابلوی پل هوایی و ... / استعلام ، استعلام اجاره تابلوی پل هوایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170787/مزایده-پژو-پارس'>مزایده پژو پارس  / مزایده پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170817/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-110-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 110 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 110 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170844/مزایده-ملک-104-فرعی-از-99-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک 104 فرعی از 99 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک 104 فرعی از 99 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170866/مزایده-پلاکهای-ثبتی-3754-بخش-یک-شیراز-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی 3754 بخش یک شیراز نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 3754 بخش یک شیراز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170898/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-198-فرعی-بخش-یک-سمنان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 198 فرعی بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 198 فرعی بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170937/مزایده-ساختمان-5-طبقه-در-زمینی-مساحت-123متر'>مزایده ساختمان 5 طبقه در زمینی مساحت 123متر / مزایده,مزایده ساختمان 5 طبقه در زمینی مساحت 123متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171040/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قدمت-بنا-بالای-50-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت بنا بالای 50 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قدمت بنا بالای 50 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171102/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171206/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مساحت-630-98متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 630.98متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری مساحت 630.98متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171266/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تکثیر / استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171296/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیانی-170متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیانی 170متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیانی 170متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171355/استعلام-برداشتن-کامل-خاک-و-ایزوگام--'>استعلام برداشتن کامل خاک و ایزوگام.... / استعلام, استعلام برداشتن کامل خاک و ایزوگام....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171363/فراخوان-انجام-خدمات-سرویس-و-پنچرگیری-تعمیر-لاستیک--'>فراخوان انجام خدمات سرویس و پنچرگیری، تعمیر لاستیک... / فراخوان, فراخوان انجام خدمات سرویس و پنچرگیری، تعمیر لاستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171371/استعلام-عایق-های-برقی-و-برق-گیرها-پلت-حرارتی-و--'>استعلام عایق های برقی و برق گیرها، پلت حرارتی و... / استعلام ، استعلام عایق های برقی و برق گیرها، پلت حرارتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171376/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-394متر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 394متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 394متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171380/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام کامپیوتر کامل / استعلام,کامپیوتر کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171388/استعلام-دستگاه-مدیریت-و-کنترل-میزان-دسترسی-به-اینترنت'>استعلام دستگاه مدیریت و کنترل میزان دسترسی به اینترنت / استعلام, استعلام دستگاه مدیریت و کنترل میزان دسترسی به اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171396/استعلام-دو-ردیف-بوستر-پمپ'>استعلام دو ردیف بوستر پمپ / استعلام , استعلام دو ردیف بوستر پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171404/استعلام-ماکروویو'>استعلام ماکروویو / استعلام, ماکروویو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171412/استعلام-جاروبرقی-صنعتی-ایرانی'>استعلام جاروبرقی صنعتی ایرانی  / استعلام , استعلام جاروبرقی صنعتی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171420/استعلام-المیناتور-و-پکینگ--'>استعلام المیناتور و پکینگ... / استعلام, استعلام المیناتور و پکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171428/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171436/استعلام-آجر-و--'>استعلام آجر و ... / استعلام, استعلام آجر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171444/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-کارگاه-آزمایشگاه-هیدرولیک'>استعلام لوازم و تجهیزات کارگاه آزمایشگاه هیدرولیک / استعلام,استعلام لوازم و تجهیزات کارگاه آزمایشگاه هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171452/استعلام-لوله-ی-پلی-اتیلن'>استعلام لوله ی پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله ی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171460/استعلام-دریل'>استعلام دریل  / استعلام , استعلام دریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171468/استعلام-رم-4-گیگ--'>استعلام رم 4 گیگ... / استعلام, استعلام رم 4 گیگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171476/استعلام-زانویی-90-درجه'>استعلام زانویی 90 درجه  / استعلام,استعلام زانویی 90 درجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171484/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171493/استعلام-خرید-کناره-فرش'>استعلام خرید کناره فرش / استعلام,استعلام خرید کناره فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171501/استعلام-آجر-10-تن-سیمان-10-تن'>استعلام آجر 10 تن، سیمان 10 تن / استعلام, استعلام آجر 10 تن، سیمان 10 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171509/استعلام-خرید-دستگاه-تلفن-ثابت'>استعلام خرید دستگاه تلفن ثابت  / استعلام, استعلام خرید دستگاه تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171517/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام,میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171322/استعلام-لوازم-مصرفی'>استعلام لوازم مصرفی / استعلام , استعلام لوازم مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171330/استعلام-اسکن-مرمت-و-ساماندهی-قنات--'>استعلام اسکن مرمت و ساماندهی قنات... / استعلام,اسکن مرمت و ساماندهی قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171341/استعلام-سه-راهی--'>استعلام سه راهی ... / استعلام , استعلام سه راهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171350/استعلام-تعمیر-و-مرمت-مدرسه'>استعلام تعمیر و مرمت مدرسه / استعلام, تعمیر و مرمت مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169642/مزایده-ملک-مساحت-3783متر'>مزایده ملک مساحت 3783متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 3783متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169651/مزایده-آپارتمان-مساحت-مفید-124-18متر'>مزایده آپارتمان مساحت مفید 124.18متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت مفید 124.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169667/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-104-30متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت عرصه 104.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت عرصه 104.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169691/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-مستغلات-با-شرایط-نقدی'>مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات با شرایط نقدی  / مزایده,مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات با شرایط نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169723/مزایده-یک-هکتار-زمین-دیم-و-2-538-هکتار-زمین-آبی'>مزایده یک هکتار زمین دیم و 2.538 هکتار زمین آبی  / مزایده,مزایده یک هکتار زمین دیم و 2.538 هکتار زمین آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169752/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک-و--'>مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک و... / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169771/تجدید-مزایده-7000-تن-برنج-برای-مصارف-صنعت-الکل-سازی'> تجدید مزایده  7000 تن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی /  تجدید مزایده,مزایده  7000 تن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169799/مزایده-یک-دستگاه-9-بچیگ--'>مزایده یک دستگاه 9 بچیگ... / مزایده, مزایده یک دستگاه 9 بچیگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169816/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-400-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 400 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 400 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169852/مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات'>مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169882/مزایده-پلاک-ثبتی-5231-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 5231 فرعی از یک اصلی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 5231 فرعی از یک اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169912/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169943/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-حمل-و-نقل-مسافر-با-سیستم-تاکسی-ون'>مزایده واگذاری بهره برداری حمل و نقل مسافر با سیستم تاکسی ون / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری حمل و نقل مسافر با سیستم تاکسی ون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169970/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-4-نهاوند-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 4 نهاوند نوبت اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 نهاوند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169997/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغی-مساحت-4195متر'>مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 4195متر  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین باغی مساحت 4195متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170024/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-فاقد-سند-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی فاقد سند ثبتی نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی فاقد سند ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170060/مزایده-اجاره-فضا-و-تجهیزات-جهت-پخش-پیام-های-تبلیغاتی--'>مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی ... / آگهی مزایده, مزایده اجاره فضا و تجهیزات جهت پخش پیام های تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170075/مزایده-فروش-ملک-مازاد-برج-مسکونی-17-طبقه-مشتمل-بر-56-واحد-مسکونی'>مزایده فروش ملک مازاد برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی / مزایده, مزایده فروش ملک مازاد برج مسکونی 17 طبقه مشتمل بر 56 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170103/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-226-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت  عرصه 226 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت  عرصه 226 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170124/مزایده-اجاره-ساختمان-مدرسه'>مزایده اجاره ساختمان مدرسه / مزایده , مزایده اجاره ساختمان مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170141/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-7-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 7 تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 7 تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170173/مزایده-فروش-دستگاه-چاپ-بنر'>مزایده فروش دستگاه چاپ بنر  / مزایده , مزایده فروش دستگاه چاپ بنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170211/مزایده-واگذاری-محل-مدرسه--'>مزایده واگذاری محل مدرسه... / مزایده , مزایده واگذاری محل مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170239/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-نود-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت نود و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت نود و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170275/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-1900متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1900متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 1900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170300/مزایده-سواری-سیستم-پراید-تیپ-صبا-GTX'>مزایده سواری سیستم پراید تیپ صبا GTX  / مزایده, مزایده سواری سیستم پراید تیپ صبا GTX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170327/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-159-59متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 159.59متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 159.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170346/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-09متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170376/مزایده-دستگاه-پرس-گل-آجر'> مزایده دستگاه پرس گل آجر / مزایده،  مزایده دستگاه پرس گل آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170402/مزایده-روغن-های-مستعمل'>مزایده روغن های مستعمل   / مزایده, مزایده روغن های مستعمل موجود در انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170440/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-کودکان-(شهر-بازی)'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی کودکان (شهر بازی) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی کودکان (شهر بازی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170462/مزایده-آپارتمان-مساحت-66-88متر'>مزایده آپارتمان مساحت 66.88متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 66.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170489/اصلاحیه-مزایده-پلاک-ثبتی'>اصلاحیه مزایده پلاک ثبتی  / اصلاحیه مزایده,مزایده پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170502/مزایده-10-کوپ-سنگ-مرمریت'>مزایده 10 کوپ سنگ مرمریت / مزایده 10 کوپ سنگ مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170541/مزایده-یک-دستگاه-قیچی-مخصوص-برش-سیمی'>مزایده یک دستگاه قیچی مخصوص برش سیمی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه قیچی مخصوص برش سیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170587/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده  خودرو سواری پژو 206  / مزایده, مزایده  خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170608/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-کامیون-باری'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون باری / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون باری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170631/مزایده-ملک-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش سه کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش سه کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170658/مزایده-دستگیره-شش-سانتی--رنگ'>مزایده دستگیره شش سانتی ، رنگ / مزایده , مزایده دستگیره شش سانتی ، رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170694/مزایده-مغازه-مساحت-یازده-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت یازده متر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت یازده متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170723/مزایده-واگذاری-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170745/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-نه-فرعی-261-7متر'>مزایده پلاک ثبت شده شماره نه فرعی 261.7متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره نه فرعی 261.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170769/مزایده-فروش-سواری-سیستم-پژو'>مزایده فروش سواری سیستم پژو / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری سیستم پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170790/مزایده-خودرو--مرحله-دوم'>مزایده خودرو - مرحله دوم  / مزایده, مزایده خودرو - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170818/مزایده-سواری-سمند-LX-مدل-1383'>مزایده سواری سمند LX مدل 1383 / مزایده , مزایده سواری سمند LX مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170845/مزایده600-متر-سنگ-گیوتین-مرمریت'>مزایده600 متر سنگ گیوتین مرمریت / مزایده600 متر سنگ گیوتین مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170872/مزایده-2-25-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-345-24متر'>مزایده 2.25 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 345.24متر / مزایده,مزایده 2.25 دانگ از ششدانگ منزل مسکونی 345.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170899/مزایده-فروش-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش ماشین آلات سبک و سنگین  / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170978/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-195متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 195متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 195متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171047/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-349-24متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 349.24متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 349.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171104/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-8-تفکیکی-مساحت-75-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 8 تفکیکی مساحت 75.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 8 تفکیکی مساحت 75.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171213/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-196متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 196متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 196متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171267/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-119920متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 119920متر  / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 119920متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171313/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد-ملکی-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد ملکی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171356/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی ... / استعلام , استعلام بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171364/استعلام-اثاثیه-و-لوازم-اداری--خانگی-و-انبار'>استعلام اثاثیه و لوازم اداری ، خانگی و انبار  / استعلام , استعلام اثاثیه و لوازم اداری ، خانگی و انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171372/استعلام-دو-دست-نیم-ست-اداری-ایرانی'>استعلام دو دست نیم ست اداری ایرانی / استعلام, دو دست نیم ست اداری ایرانیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171381/مناقصه-خرید-تفلون'>مناقصه خرید تفلون / مناقصه, مناقصه خرید تفلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171389/استعلام-کاغذ-زیراکس'>استعلام کاغذ زیراکس / استعلام, کاغذ زیراکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171397/مناقصه-کمپرسور-هوا'>مناقصه کمپرسور هوا  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کمپرسور هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171405/استعلام-کولر-آبی-7000--'>استعلام کولر آبی 7000... / استعلام,استعلام کولر آبی 7000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171413/استعلام-قطعات-کیس'>استعلام قطعات کیس / استعلام,استعلام قطعات کیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171421/استعلام-خرید-و-نصب-بالابر--'>استعلام خرید و نصب بالابر... / استعلام, استعلام خرید و نصب بالابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171429/استعلام-رم-2-گیگ-DDR3'>استعلام رم 2 گیگ DDR3 / استعلام,رم 2 گیگ DDR3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171437/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام,استعلام لوله فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171445/استعلام-اجرای-فاز-دوم-شبکه-توزیع-برق-شهرک-صنعتی'>استعلام اجرای فاز دوم شبکه توزیع برق شهرک صنعتی / استعلام, استعلام اجرای فاز دوم شبکه توزیع برق شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171453/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام دستگاه ذخیره ساز  / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171461/استعلام-میز-کارگاهی--'>استعلام میز کارگاهی... / استعلام, استعلام میز کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171469/استعلام-کیت-BETA-HCG'>استعلام  کیت BETA HCG / استعلام  کیت BETA HCG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171477/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح... / استعلام,خرید مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171485/مزایده-املاک-مازاد'>مزایده املاک مازاد  / مزایده ،مزایده املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171486/استعلام-یخچال-9-فوت-ایرانی'>استعلام  یخچال 9 فوت ایرانی  / استعلام  یخچال 9 فوت ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171494/استعلام-کولرگازی--'>استعلام کولرگازی ... / استعلام, استعلام کولرگازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171502/استعلام-کاشی-30-60-مرمر-کرم-صدیق'>استعلام کاشی 30*60 مرمر کرم صدیق  / استعلام,استعلام کاشی 30*60 مرمر کرم صدیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171510/استعلام-آمپر-متر'>استعلام آمپر متر  / استعلام, آمپر متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171518/استعلام-راه-اندازی-و-سرویس-و-اسیدشویی-چیلر--'>استعلام راه اندازی و سرویس و اسیدشویی چیلر... / استعلام, استعلام راه اندازی و سرویس و اسیدشویی چیلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171526/استعلام-کفش-کار'>استعلام کفش کار / استعلام,استعلام کفش کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171534/استعلام-کیت-کامل-ترمز-و-مجموعه-تنظیم-بار'>استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار  / استعلام , استعلام کیت کامل ترمز و مجموعه تنظیم بار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171525/استعلام-خرید-دستگاه-4-کاره'>استعلام خرید دستگاه 4 کاره  / استعلام , استعلام خرید دستگاه 4 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171533/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های خدماتی اطلاع رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171541/استعلام-دستی-رادیو'>استعلام دستی رادیو / استعلام , استعلام دستی رادیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171550/استعلام-دوربین-مداربسته-صنعتی'>استعلام دوربین مداربسته صنعتی / استعلام, استعلام دوربین مداربسته صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171558/استعلام-فریزر-صندوقی-ایرانی'>استعلام فریزر صندوقی ایرانی / استعلام ، استعلام فریزر صندوقی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171566/استعلام-اسکنر-کداک-مدل-2620'>استعلام  اسکنر کداک مدل 2620 / استعلام,استعلام  اسکنر کداک مدل 2620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171574/استعلام-موکت'>استعلام موکت  / استعلام, استعلام موکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171582/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف / استعلام, استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171590/استعلام-اسپکتروفتومتر-تک-پرتوی--'>استعلام اسپکتروفتومتر تک پرتوی... / استعلام, استعلام اسپکتروفتومتر تک پرتوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171598/استعلام-خرید-تجهیزات-هنرستان-ها'>استعلام خرید تجهیزات هنرستان ها  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات هنرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171606/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171614/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی  / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171622/استعلام-خرید-اقلام-بهمراه-خدمات-نصب-دوربین'>استعلام خرید اقلام بهمراه خدمات نصب دوربین / استعلام , استعلام خرید اقلام بهمراه خدمات نصب دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171630/استعلام-لوله-فولادی-جوشی-500-میلی-متر'>استعلام لوله فولادی جوشی 500 میلی متر / استعلام, استعلام لوله فولادی جوشی 500 میلی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171638/استعلام-برون-سپاری-بهنگام-سازی-و-ژئوکد'>استعلام برون سپاری بهنگام سازی و ژئوکد / استعلام, استعلام برون سپاری بهنگام سازی و ژئوکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171646/استعلام-انجام-مرمت'>استعلام انجام مرمت / استعلام,استعلام انجام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171654/استعلام-سیم-پیچی-کمپرسور-40-تن-موتورخانه'>استعلام سیم پیچی کمپرسور 40 تن موتورخانه / استعلام, سیم پیچی کمپرسور 40 تن موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171662/استعلام-هود-شیمیایی--'>استعلام هود شیمیایی... / استعلام, استعلام هود شیمیایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171670/استعلام--آجر-20-تن-آرموتور-130-شاخه-سیمان-10-تن--ماسه-10-تن'>استعلام   آجر 20 تن، آرموتور 130 شاخه، سیمان 10 تن ، ماسه 10 تن  / استعلام, استعلام   آجر 20 تن، آرموتور 130 شاخه، سیمان 10 تن ، ماسه 10 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171678/استعلام-اجرای-آسفالت-ریزی-و-پازل-بتنی'>استعلام اجرای آسفالت ریزی و پازل بتنی / استعلام، استعلام اجرای آسفالت ریزی و پازل بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171686/استعلام-کرایه-اتوبوس-واحد-شهری'>استعلام کرایه اتوبوس واحد شهری / استعلام , استعلام کرایه اتوبوس واحد شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171694/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171702/استعلام-خرید-تبلت--لپ-تاپ'>استعلام خرید تبلت - لپ تاپ  / استعلام , استعلام خرید تبلت - لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171710/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت--'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت... / استعلام , استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171718/استعلام-خرید-خدمات-مشاور-جهت-نظارت-بر-پروژه-های-نگهداری-روشنایی'>استعلام  خرید خدمات مشاور جهت نظارت بر پروژه های نگهداری روشنایی / استعلام  خرید خدمات مشاور جهت نظارت بر پروژه های نگهداری روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171726/استعلام-لوح-نشانه-و-نگاره--'>استعلام لوح نشانه و نگاره ... / استعلام, استعلام لوح نشانه و نگاره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171734/استعلام-اسپلیت-ایرانی'>استعلام اسپلیت ایرانی / استعلام, استعلام اسپلیت ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171742/استعلام-وسایل-خانه'>استعلام وسایل خانه  / استعلام , استعلام وسایل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171750/استعلام-ذرت-و-کنجاله-سویا'>استعلام ذرت و کنجاله سویا  / استعلام, استعلام ذرت و کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171758/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171766/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای عملیات خاکبرداری و... / استعلام,تهیه مصالح و اجرای عملیات خاکبرداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171774/استعلام-انجام-قسمتی-از-نمای-سالن--'>استعلام انجام قسمتی از نمای سالن ... / استعلام, استعلام انجام قسمتی از نمای سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171782/استعلام-ساخت-سرویس-بهداشتی-و-انباری-و-آبدارخانه'>استعلام ساخت سرویس بهداشتی و انباری و آبدارخانه / استعلام , استعلام ساخت سرویس بهداشتی و انباری و آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171790/استعلام-برون-سپاری-و-بهنگام-سازی-و-ژئوکد'>استعلام برون سپاری و بهنگام سازی و ژئوکد / استعلام برون سپاری و بهنگام سازی و ژئوکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171798/استعلام-آرسناتور-wagtech--'>استعلام آرسناتور wagtech ... / استعلام , استعلام آرسناتور wagtech ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171806/استعلام-اجرای-عملیات-جابجایی-تاسیسات-برقی-روستا--'>استعلام اجرای عملیات جابجایی تاسیسات برقی روستا... / استعلام, استعلام اجرای عملیات جابجایی تاسیسات برقی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171814/استعلام-اقلام-چرم-و-شبرو'>استعلام اقلام چرم و شبرو / استعلام , استعلام اقلام چرم و شبرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171822/استعلام-خرید-کولر-پنجره-ای-و-اسپلیت'>استعلام خرید کولر پنجره ای و اسپلیت / استعلام,استعلام خرید کولر پنجره ای و اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171543/استعلام-منبع-آب-800-لیتری-ایرانی'>استعلام  منبع آب 800 لیتری ایرانی  / استعلام, استعلام  منبع آب 800 لیتری ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171551/استعلام-کیت-آموزشی--'>استعلام کیت آموزشی ... / استعلام, استعلام کیت آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171559/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف / استعلام, استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171567/استعلام-انتقال-داده-از-منبع-سیستم-حسابداری'>استعلام انتقال داده از منبع سیستم حسابداری  / استعلام, استعلام انتقال داده از منبع سیستم حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171575/استعلام-تغذیه-مزارع-پیاز'>استعلام تغذیه مزارع پیاز / استعلام, استعلام تغذیه مزارع پیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171583/استعلام-رگراژ-10-دکل-ارتباطی-بیسیم'>استعلام رگراژ 10 دکل ارتباطی بیسیم  / استعلام, استعلام رگراژ 10 دکل ارتباطی بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171591/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام, سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171599/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-اینترنال-8-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه اینترنال 8 پورت / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه اینترنال 8 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171607/استعلام-الکترونیک'>استعلام الکترونیک / استعلام,الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171615/استعلام-دیتا-پروژکتور--'>استعلام دیتا پروژکتور... / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171623/استعلام-سه-دستگاه-خودروی-استیجاری-با-راننده'>استعلام سه دستگاه خودروی استیجاری با راننده / استعلام, استعلام سه دستگاه خودروی استیجاری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171631/استعلام-گشت-راهداری-و-حمل-و-نقل-جاده-ای'>استعلام گشت راهداری و حمل و نقل جاده ای  / استعلام ,استعلام گشت راهداری و حمل و نقل جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171639/استعلام-خرید-کولرگازی--'>استعلام خرید کولرگازی... / استعلام, استعلام خرید کولرگازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171647/استعلام-زیر-مانیتوری'>استعلام زیر مانیتوری  / استعلام,  استعلام زیر مانیتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171655/استعلام-کنتور-مشترکین-سایز-1-2-اینچ'>استعلام کنتور مشترکین سایز 1/2 اینچ / استعلام , استعلام کنتور مشترکین سایز 1/2 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171663/استعلام-آجر-10-تن-ماسه-10-تن'>استعلام آجر 10 تن ماسه 10 تن / استعلام,آجر 10 تن ماسه 10 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171671/استعلام-برقگیر-24-کیلوولت-سیلیکون-رابر'>استعلام برقگیر 24 کیلوولت سیلیکون رابر / استعلام, استعلام برقگیر 24 کیلوولت سیلیکون رابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171679/استعلام-تکمیل-بخشی-از-مجتمع-فرهنگی-و-هنری--'>استعلام تکمیل بخشی از مجتمع فرهنگی و هنری... / استعلام,استعلام تکمیل بخشی از مجتمع فرهنگی و هنری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171687/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام,استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171695/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی-مدرسه'>استعلام تکمیل محوطه سازی مدرسه / استعلام,استعلام تکمیل محوطه سازی مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171703/استعلام-اقلام-صنایع-غذایی'>استعلام اقلام صنایع غذایی  / استعلام, استعلام اقلام صنایع غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171711/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام ,استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171719/استعلام-لوازم-یدکی'>استعلام لوازم یدکی / استعلام,استعلام لوازم یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171727/استعلام-رایانه-قابل-حمل'>استعلام رایانه قابل حمل / استعلام,رایانه قابل حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171735/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام  ویدئو پروژکتور / استعلام , استعلام  ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171743/استعلام-تجهیزات-جانبی-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات جانبی کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات جانبی کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171751/استعلام-دیمر--'>استعلام دیمر... / استعلام, استعلام دیمر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171759/استعلام-خدمات-امور-نقلیه-ای-و-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری'>استعلام خدمات امور نقلیه ای و حمل و نقل درون و برون شهری / استعلام, استعلام خدمات امور نقلیه ای و حمل و نقل درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171767/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-26-دستگاه-آبشخور--'>استعلام اجرای عملیات احداث 26 دستگاه آبشخور... / استعلام, استعلام اجرای عملیات احداث 26 دستگاه آبشخور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171775/استعلام-رنگ-آمیزی-روغنی-اکلیلی--'>استعلام رنگ آمیزی روغنی اکلیلی... / استعلام,رنگ آمیزی روغنی اکلیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171783/استعلام-آبلیمو-ناجی'>استعلام آبلیمو ناجی / استعلام, آبلیمو ناجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171791/استعلام-تسمه-پلی-پروپیلن-درجه-یک-سایز-12'>استعلام تسمه پلی پروپیلن درجه یک سایز 12 / استعلام , استعلام تسمه پلی پروپیلن درجه یک سایز 12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171799/استعلام-سایه-بام-جهت-خودرو'>استعلام سایه بام جهت خودرو / استعلام, استعلام سایه بام جهت خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171807/استعلام-تجهیزات-اداری-شامل-سیستم-all-in-one--پرینتر--کپی'>استعلام تجهیزات اداری شامل سیستم all-in-one . پرینتر . کپی / استعلام , استعلام تجهیزات اداری شامل سیستم all-in-one . پرینتر . کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171815/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو'>استعلام خرید لاستیک خودرو / استعلام, خرید لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171823/استعلام-سرویس-نگهداری-آسانسورهای-دانشگاه'>استعلام سرویس نگهداری آسانسورهای دانشگاه / استعلام,استعلام سرویس نگهداری آسانسورهای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171243/استعلام-ایزوبام-پشت-بام-اداره'>استعلام ایزوبام پشت بام اداره / استعلام , استعلام ایزوبام پشت بام اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171253/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه  / استعلام, رایانه همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171263/استعلام-لوازم-مصرفی-گچ-کاری'>استعلام  لوازم مصرفی گچ کاری  / استعلام, لوازم مصرفی گچ کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171274/استعلام-موتور-الکتریکی-سه-فاز--'>استعلام موتور الکتریکی سه فاز ... / استعلام, استعلام موتور الکتریکی سه فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171285/استعلام-والو-توزیع-کننده-هیدرولیک'>استعلام والو توزیع کننده هیدرولیک   / استعلام , استعلام والو توزیع کننده هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171295/استعلام-جوی-استیک-و-لیمیت-سوییچ--'>استعلام جوی استیک و لیمیت سوییچ ... / استعلام, استعلام جوی استیک و لیمیت سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171304/استعلام-عملیات-جمع-آوری-دکل-پست-ها-و-جابجایی-آنتن-بی-سیم'>استعلام عملیات جمع آوری دکل پست ها و جابجایی آنتن بی سیم / استعلام, عملیات جمع آوری دکل پست ها و جابجایی آنتن بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171312/استعلام-کنتور'>استعلام کنتور / استعلام ,استعلام کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171323/استعلام-سر-درب-تاکسی-و-رویه-بتنی-پایانه-مرزی'>استعلام سر درب تاکسی و رویه بتنی پایانه مرزی / استعلام, سر درب تاکسی و رویه بتنی پایانه مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171331/استعلام-تجهیزات-اعلام-حریق'>استعلام تجهیزات اعلام حریق / استعلام ، استعلام  تجهیزات اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171342/استعلام-اقلام-برقی-و-شبکه'>استعلام  اقلام برقی و شبکه / استعلام, اقلام برقی و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171351/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-راه-روستایی--'>استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی... / استعلام, استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169629/مزایده-چوب-آلات-و-زغال-بازداشتی-جنگلی'>مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی   / مزایده عمومی, مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169643/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-kva250--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور kva250  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور kva250  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169652/مزایده-ملک-به-میزان-390-مترمربع-فاقد-سند-رسمی'>مزایده ملک به میزان 390 مترمربع فاقد سند رسمی  / مزایده,مزایده ملک به میزان 390 مترمربع فاقد سند رسمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169668/مزایده-کامیون-کشنده'>مزایده کامیون کشنده / مزایده,مزایده کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169698/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169724/مزایده-بهره-برداری-از-کارخانه-شن-و-ماسه'>مزایده بهره برداری از کارخانه شن و ماسه  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از کارخانه شن و ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169754/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-50-40متر-طبقه-همکف'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.40متر طبقه همکف / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.40متر طبقه همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169772/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-1392'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1392 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169800/مزایده-املاک-شامل-17-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل 17 قطعه زمین نوبت اول / مزایده ,مزایده املاک شامل 17 قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169819/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-ساختمان-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین و ساختمان نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین و ساختمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169859/مزایده-ملک-مساحت-98-9متر'>مزایده ملک مساحت 98.9متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 98.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169888/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-مساحت-841-56متر'>مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 841.56متر  / مزایده ,مزایده فروش ساختمان اداری مساحت 841.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169920/مزایده-کتبی-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-400-متر-مربع-در-سایت'>مزایده کتبی اجاره یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع در سایت / مزایده کتبی, مزایده کتبی اجاره یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع در سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169944/مزایده-گلدان'>مزایده گلدان  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده گلدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169971/مزایده-شامل-12-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده شامل 12 دستگاه چرخ خیاطی / مزایده ,مزایده شامل 12 دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169998/مزایده-خودرو-تیبا'>مزایده خودرو تیبا  / مزایده, مزایده خودرو تیبا و پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170029/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-13578-52متر-اصلاحیه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 13578.52متر اصلاحیه / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 13578.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170061/مزایده-کود-پودری-و--'>مزایده کود پودری و ... / مزایده , مزایده کود پودری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170076/مزایده-تعداد-13-عدد-درب-ضد-سرفت-ترک--'>مزایده  تعداد 13 عدد درب ضد سرفت ترک.... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده  تعداد 13 عدد درب ضد سرفت ترک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170104/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی-راسته-دوز-جک---'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز جک .... / مزایده ,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز جک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170125/مزایده-فروش-یک-فروند-شناور-کاتاماران-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک فروند شناور کاتاماران نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک فروند شناور کاتاماران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170148/مزایده-واگذاری-محل-دبیرستان'>مزایده واگذاری محل دبیرستان / مزایده , مزایده واگذاری محل دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170174/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قولنامه-ای-68-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قولنامه ای 68 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قولنامه ای 68 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170212/مزایده-قطعات-فلزی-مستعمل'>مزایده قطعات فلزی مستعمل / مزایده, مزایده قطعات فلزی مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170246/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-165-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 165.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 165.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170281/مزایده-دستگاه-لیبل-زن-و--'>مزایده دستگاه لیبل زن و ... / مزایده , مزایده دستگاه لیبل زن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170301/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-112متر'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 112متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 112متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170422/مزایده-فروش-حدود-700-تن-لاستیک-فرسوده-نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 700 تن لاستیک فرسوده نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده  فروش حدود 700 تن لاستیک فرسوده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170448/مزایده-واگذاری-به-اجاره-رستوران-مجتمع-تفریحی--توریستی'>مزایده واگذاری به اجاره رستوران مجتمع تفریحی - توریستی / مزایده عمومی , مزایده واگذاری به اجاره رستوران مجتمع تفریحی - توریستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170469/مزایده-فروش-35-غرفه-از-غرفه-های-میوه-و-تره-بار'>مزایده فروش 35 غرفه از غرفه های میوه و تره بار / آگهی مزایده, مزایده فروش 35 غرفه از غرفه های میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170495/مزایده-اراضی-گاوداری-سنتی-مساحت-402-متر'>مزایده اراضی گاوداری سنتی مساحت 402 متر / مزایده,مزایده اراضی گاوداری سنتی مساحت 402 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170515/مزایده-ششدانگ-زمین-2240متر-قطعه-35-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین 2240متر قطعه 35 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 2240متر قطعه 35 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170580/مزایده-واگذاری-جایگاه-سوخت--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جایگاه سوخت - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جایگاه سوخت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170597/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-ریو'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ریو  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری ریو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170623/مزایده-فروش-قطعات-گلخانه-مسکونی-برج-واحد-آپارتمانی'>مزایده فروش قطعات گلخانه.مسکونی برج .واحد آپارتمانی / مزایده,مزایده فروش قطعات گلخانه.مسکونی برج .واحد آپارتمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170648/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-سی-و-شش-متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت سی و شش متر  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت سی و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170678/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-وسعت-394متر-نوبت-دوم'>مزایده یک باب منزل مسکونی وسعت 394متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی وسعت 394متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170711/مزایده-مزاد-سفری-2000'>مزایده مزاد سفری 2000 / مزایده, مزایده مزاد سفری 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170739/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-عرصه-119-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 119 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 119 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170760/مزایده-پلاک-ثبتی-1689-مساحت-179متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1689 مساحت 179متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1689 مساحت 179متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170784/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی-160-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 160.74متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دوم تفکیکی 160.74متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170810/مزایده-اجاره-املاک-غیر-منقول-سطح-شهر'>مزایده اجاره املاک غیر منقول سطح شهر  / آگهی مزایده, مزایده اجاره املاک غیر منقول سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170841/مزایده-ملک-با-قدمت-بالای-25-سال-دارای-دو-طبقه-اعیانی'>مزایده ملک با قدمت بالای 25 سال دارای دو طبقه اعیانی  / مزایده, مزایده ملک با قدمت بالای 25 سال دارای دو طبقه اعیانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170857/مزایده-پلاکهای-ثبتی-2070-5452-نوبت-دوم'>مزایده پلاکهای ثبتی 2070/5452 نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2070/5452 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170890/مزایده-ملک-شماره-61-فرعی-مساحت-زیربنا-160متر'>مزایده ملک شماره 61 فرعی مساحت زیربنا 160متر / مزایده,مزایده ملک شماره 61 فرعی مساحت زیربنا 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170920/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-از-املاک-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه از املاک مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه از املاک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171020/مزایده-آپارتمان-قطعه-5-تفکیکی-مساحت-74-93متر'>مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 74.93متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 5 تفکیکی مساحت 74.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171093/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG  / مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171190/مزایده-ششدانگ-مفروز-زمین-مسکونی-220متر'>مزایده ششدانگ مفروز زمین مسکونی 220متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز زمین مسکونی 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171255/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-360-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 360 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 360 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171288/مزایده-فروش-انواع-خودروهای-سواری-و-وانت'>مزایده فروش انواع خودروهای سواری و وانت  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع خودروهای سواری و وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171338/فراخوان-اجاره-یکساله-سالن-ورزشی'>فراخوان اجاره یکساله سالن ورزشی / فراخوان عمومی , فراخوان اجاره یکساله سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171353/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروز-کارکنان-و-مهمانان'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان و مهمانان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان و مهمانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171361/استعلام-لوازم-مصرفی-تاسیسات-الکتریکی-3'>استعلام لوازم مصرفی تاسیسات الکتریکی 3 / استعلام ,استعلام لوازم مصرفی تاسیسات الکتریکی 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171369/استعلام-کابل-مسی-افشان-با-عایق-پی-وی-سی'>استعلام کابل مسی افشان با عایق پی وی سی  / استعلام , استعلام کابل مسی افشان با عایق پی وی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171378/استعلام-صندلی-دسته-دار'>استعلام صندلی دسته دار / استعلام,استعلام صندلی دسته دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171386/استعلام-سیستم-کامپیوتری'>استعلام سیستم کامپیوتری / استعلام,استعلام سیستم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171394/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171402/استعلام-لوله-خرطومی-و-گلند-فلزی'>استعلام لوله خرطومی و گلند فلزی  / استعلام,استعلام  لوله خرطومی و گلند فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171410/استعلام-لوله-برق-گالوانیزه-گرم--'>استعلام لوله برق گالوانیزه گرم... / استعلام,لوله برق گالوانیزه گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171418/مناقصه-شبکه-جمع-آوری-انتقال-فاضلاب--'>مناقصه شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب ...  / مناقصه، مناقصه شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171426/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام,استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171434/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169644/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-مدل-1381-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1381 نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1381 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169656/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-281-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 281 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 281 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169672/مزایده-ملک-مساحت-80-49متر-دو-خوابه'>مزایده ملک مساحت 80.49متر دو خوابه  / مزایده,مزایده ملک مساحت 80.49متر دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169702/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-برقی-و--'>مزایده  یک دستگاه میکسر برقی و ... / آگهی مزایده جلسه دوم, مزایده  یک دستگاه میکسر برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169730/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-با-سند-ثبتی'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی با سند ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی با سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169758/مزایده-حدود-5000-محصول-PEG'>مزایده حدود 5000 محصول PEG / مزایده, مزایده حدود 5000 محصول PEG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169774/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-745-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 745 نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 745 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169802/مزایده-تاور-کرین'>مزایده تاور کرین / آگهی مزایده عمومی,مزایده تاور کرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169826/مزایده-اجاره-بازار-روز-هفتگی-و--'>مزایده اجاره بازار روز هفتگی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره بازار روز هفتگی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169869/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-13-تفکیکی-50-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 13 تفکیکی 50.26متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 13 تفکیکی 50.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169893/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی-119-82متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی 119.82متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی 119.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169923/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-تجاری-مساحت-45-14متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک تجاری مساحت 45.14متر / مزایده ,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک تجاری مساحت 45.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169946/آگهی-مزایده-گلخانه-صیفی-جات'>آگهی مزایده گلخانه صیفی جات  / آگهی مزایده , مزایده گلخانه صیفی جات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169976/مزایده-فروش-333-قلم-انواع-آهن-آلات'>مزایده فروش 333 قلم انواع آهن آلات  / مزایده ,مزایده فروش 333 قلم انواع آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169999/مزایده-یک-دستگاه-الکترولیزبا-ترانس'>مزایده یک دستگاه الکترولیزبا ترانس / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه الکترولیزبا ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170032/مزایده-خودروی-پژو-405-GLX-مدل-87'>مزایده خودروی پژو 405 GLX مدل 87 / مزایده ، مزایده خودروی پژو 405 GLX مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170063/تمدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-خط-بسته-بندی-pvc'>تمدید مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc / آگهی تمدید مزایده  ، مزایده فروش یکدستگاه خط بسته بندی pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170081/تجدید-مزایده-فروش-17-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>تجدید مزایده فروش 17 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین / تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش 17 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170109/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-یک-باب-مغازه-و-دو-باب-ساختمان-اداری-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه و دو باب ساختمان اداری (نوبت دوم) / مزایده , مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه و دو باب ساختمان اداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170127/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170151/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-123-33996'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 123/33996 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 123/33996</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170178/مزایده-خودروی-پراید'>مزایده خودروی پراید  / مزایده, مزایده خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170213/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-استان-خوزستان'>مزایده فروش تعدادی از املاک استان خوزستان / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک استان خوزستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170252/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-66-15متر-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.15متر قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 66.15متر قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170283/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-19-فرعی-مساحت-29590متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 19 فرعی مساحت 29590متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 19 فرعی مساحت 29590متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170308/مزایده-آپارتمان-مساحت-75-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 75 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170334/مزایده-واگذاری-محل-مدرسه--'>مزایده واگذاری محل مدرسه... / مزایده , مزایده واگذاری محل مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170355/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-شاهرود-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک شاهرود نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک شاهرود نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170381/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرس-HV-6000'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرس HV-6000 / مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه کمپرس HV-6000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170421/مزایده-آپارتمان-مساحت-70-24متر-قطعه-8-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 70.24متر قطعه 8 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 70.24متر قطعه 8 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170446/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-170-41متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 170.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 170.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170468/مزایده-فروش-کلیه-اموال--دارائیها--مستغلات'>مزایده فروش کلیه اموال ، دارائیها ، مستغلات / آگهی مزایده، مزایده فروش کلیه اموال ، دارائیها ، مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170492/مزایده-اجاره-قسمتی-از-پارکینگ-شبانه-روزی'>مزایده اجاره قسمتی از پارکینگ شبانه روزی  / مزایده، مزایده اجاره قسمتی از پارکینگ شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170514/مزایده-یک-دستگاه-سیل-وکیوم-ایتالیایی'>مزایده یک دستگاه سیل وکیوم ایتالیایی / مزایده, مزایده یک دستگاه سیل وکیوم ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170572/مزایده-کابل-برق-از-تابلوی-برق-اصلی'>مزایده کابل برق از تابلوی برق اصلی / مزایده, مزایده کابل برق از تابلوی برق اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170595/مزایده-کابل-زمینی-سکاور'>مزایده کابل زمینی سکاور  / مزایده , مزایده کابل زمینی سکاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170615/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-230-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 230 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169646/تجدید-مزایده-سالن-ورزشی'>تجدید مزایده سالن ورزشی   / تجدید مزایده، تجدید مزایده سالن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169660/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده واگذاری یک دستگاه کامیون  /  آگهی مزایده عمومی ، آگهی مزایده واگذاری یک دستگاه کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169678/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-623-80متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 623.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 623.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169707/تجدید-مزایده-فروش-5-دستگاه-اتومبیل-اسقاطی-غیرقابل-شماره-گذاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش 5 دستگاه اتومبیل اسقاطی غیرقابل شماره گذاری نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش 5 دستگاه اتومبیل اسقاطی غیرقابل شماره گذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169741/مزایده-زمین-کاربری-باغ-مساحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین کاربری باغ مساحت 1000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کاربری باغ مساحت 1000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169761/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-اسقاط'>مزایده فروش اموال مازاد و اسقاط / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مازاد و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169780/مزایده-1-دستگاه-موتور-آب-دیزلی'>مزایده 1 دستگاه موتور آب دیزلی / مزایده , مزایده 1 دستگاه موتور آب دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169807/تجدید-مزایده-واگذاری-واحدهای-تجاری'>تجدید مزایده واگذاری واحدهای تجاری / تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده  واگذاری واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169832/مزایده-ملک-مسکونی-پلاک-ثبتی-19-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی پلاک ثبتی 19 فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مسکونی پلاک ثبتی 19 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169872/مزایده-فروش-و-اجاره-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش و اجاره املاک  نوبت دوم  / مزایده فروش و اجاره املاک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169901/مزایده-ملک-مساحت-75-متر'>مزایده ملک مساحت 75 متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 75 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169929/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-123-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 123 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 123 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169957/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169980/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-3695متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 3695متر  / مزایده ,مزایده زمین شالیزاری مساحت 3695متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170006/مزایده-ملک-مساحت-506-42متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 506.42متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت 506.42متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170050/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-و-فضاهای--'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن و فضاهای ... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی از اماکن و فضاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170071/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170085/مزایده-پلاک-ثبتی-ماشین-آلات--'>مزایده پلاک ثبتی، ماشین آلات... / مزایده, مزایده پلاک ثبتی، ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170115/مزایده-فروش-20-دستگاه-کشنده-FAW-جفت-مدل-1391'>مزایده فروش 20 دستگاه کشنده FAW جفت مدل 1391  / مزایده , مزایده فروش 20 دستگاه کشنده FAW جفت مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170129/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-300-14متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 300.14متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 300.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170160/مزایده-ملک-طبقه-سوم-مساحت-94-18متر'>مزایده ملک طبقه سوم مساحت 94.18متر / مزایده,مزایده ملک طبقه سوم مساحت 94.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170182/مزایده-خانه-مسکونی-کل-بنای-ساختمان-235متر'>مزایده خانه مسکونی کل بنای ساختمان 235متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی کل بنای ساختمان 235متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170224/مزایده-تعدادی-تخت-مستعمل-بیمار-(به-همراه-متعلقات)'>مزایده تعدادی تخت مستعمل بیمار (به همراه متعلقات)  / مزایده عمومی, مزایده تعدادی تخت مستعمل بیمار (به همراه متعلقات) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170261/مزایده-کتبی-آهن-آلات-ضایعاتی-لوازم-اداری-و-تجهیزات-مازاد-و-مستعمل'>مزایده کتبی آهن آلات ضایعاتی، لوازم اداری و تجهیزات مازاد و مستعمل / آگهی مزایده کتبی, مزایده کتبی آهن آلات ضایعاتی، لوازم اداری و تجهیزات مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170286/مزایده-آهن-آلات-و-کانکس'>مزایده آهن آلات و کانکس / مزایده ,مزایده آهن آلات و کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170313/مزایده-ششدانگ-مغازه-بخش-بیست-و-نه-گیلان'>مزایده ششدانگ مغازه بخش بیست و نه گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه بخش بیست و نه گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170336/مزایده-ماشین-آلات-مستعمل-و-فرسوده'>مزایده ماشین آلات مستعمل و فرسوده / آگهی مزایده ، مزایده ماشین آلات مستعمل و فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170357/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-باغ'>مزایده اجاره  یک قطعه زمین  با کاربری باغ  / مزایده ، مزایده اجاره  یک قطعه زمین  با کاربری باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170388/مزایده-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی'>مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی  / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170424/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-لادا'>اصلاحیه مزایده فروش یک دستگاه خودرو لادا / اصلاحیه مزایده فروش , مزایده فروش یک دستگاه خودرو لادا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170451/مزایده-فروش-اموال-و-اجناس-اسقاط-و-مستعمل'>مزایده فروش اموال و اجناس اسقاط و مستعمل  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال و اجناس اسقاط و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170475/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی-و-ویلا-باغ'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی و ویلا باغ  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی و ویلا باغ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170497/مزایده-غرفه-های-مینی-تنقلات'>مزایده غرفه های مینی تنقلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه های مینی تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170532/مزایده-اجاره-محلهای-بیلبوردهای---نوبت-چهارم'>مزایده اجاره محلهای بیلبوردهای ... نوبت چهارم / مزایده, مزایده اجاره محلهای بیلبوردهای ... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170582/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-308-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 308 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 308 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170598/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1859-فرعی-بخش-شانزده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1859 فرعی بخش شانزده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1859 فرعی بخش شانزده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170646/مزایده-مدیریت-و-وصول-عوارض-بازار-هفتگی'>مزایده مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی / مزایده , مزایده مدیریت و وصول عوارض بازار هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170673/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-116-40متر-نوبت-سوم'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 116.40متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 116.40متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170709/مزایده-دویست-مترمربع-سنگ-تراورتن'>مزایده دویست مترمربع سنگ تراورتن / آگهی مزایده, مزایده دویست مترمربع سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170738/مزایده-یک-دستگاه-پرس-اکستروژن-الومینیوم'>مزایده یک دستگاه پرس اکستروژن الومینیوم / مزایده,مزایده یک دستگاه پرس اکستروژن الومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170759/مزایده-دو-دستگاه-آسانسور'>مزایده دو دستگاه آسانسور / مزایده ؛ مزایده دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170780/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-سمت-جنوبی100-47متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم سمت جنوبی100.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم سمت جنوبی100.47متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170806/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کاپرا'>مزایده فروش یک دستگاه کاپرا / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170832/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-استان-خوزستان-اجاره-به-شرط-تملیک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان خوزستان اجاره به شرط تملیک / مزایده, مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز استان خوزستان اجاره به شرط تملیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170855/مزایده-وانت-سایپا-151'>مزایده وانت سایپا 151 / مزایده اموال منقول,مزایده وانت سایپا 151</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170886/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-146-49متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 146.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 146.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170917/مزایده-ملک-مساحت-415-متر-قدمت-بالای-60-سال'>مزایده ملک مساحت 415 متر قدمت بالای 60 سال / مزایده,مزایده ملک مساحت 415 متر قدمت بالای 60 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171007/مزایده-250-سهم-زمین-مشاعی-نوبت-اول'>مزایده 250 سهم زمین مشاعی نوبت اول  / مزایده,مزایده 250 سهم زمین مشاعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171084/مزایده-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-124-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 124 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه مسکونی مساحت 124 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171185/مزایده-ششدانگ-پلاک-614-11-بخش-یک-گلپایگان'>مزایده ششدانگ پلاک 614/11 بخش یک گلپایگان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 614/11 بخش یک گلپایگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171250/استعلام-واگذاری-محل-جهت-ارائه-خدمات-تایپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر  / استعلام, استعلام واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171279/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-279-75متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 279.75متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 279.75متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171334/مزایده-تعدادی-کابل-و-مولتی-تیوبهای-توقیفی'>مزایده تعدادی کابل و مولتی تیوبهای توقیفی / مزایده ,مزایده تعدادی کابل و مولتی تیوبهای توقیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171360/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد / استعلام,مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171368/استعلام-نوسازی-و-بروزرسانی-و-تجهیز-سیستم'>استعلام نوسازی و بروزرسانی و تجهیز سیستم / استعلام,استعلام نوسازی و بروزرسانی و تجهیز سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171377/استعلام-اتوکلاو-100-لیتری'>استعلام اتوکلاو 100 لیتری / استعلام, استعلام اتوکلاو 100 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171385/استعلام-کابل-مسی-افشان-با-عایق-لاستیک'>استعلام کابل مسی افشان با عایق لاستیک / استعلام , استعلام کابل مسی افشان با عایق لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171393/استعلام-کالای-مصرفی-بیمارستانی'>استعلام کالای مصرفی بیمارستانی  / استعلام, کالای مصرفی بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171401/استعلام-شیرآلات-هوشمند'>استعلام شیرآلات هوشمند / استعلام,استعلام شیرآلات هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171409/استعلام-تخریب-ساختمان-قدیمی-آموزشگاه'>استعلام تخریب ساختمان قدیمی آموزشگاه  / استعلام , استعلام تخریب ساختمان قدیمی آموزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171417/استعلام-پرینتر-سه-کاره'>استعلام پرینتر سه کاره / استعلام,استعلام پرینتر سه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171425/استعلام-احداث-دارالقران--'>استعلام احداث دارالقران... / استعلام,استعلام احداث دارالقران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171433/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ / استعلام,استعلام الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171441/استعلام-احداث-کتابخانه'>استعلام احداث کتابخانه / استعلام, استعلام احداث کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171449/استعلام-انجام-زیرسازی-و-ایزوبام'>استعلام انجام زیرسازی و ایزوبام  / استعلام, استعلام انجام زیرسازی و ایزوبام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171457/استعلام-موتورپمپ'>استعلام موتورپمپ  / استعلام,استعلام موتورپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171465/مناقصه-ساخت-قطعات-لاستیکی-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات لاستیکی پمپ / مناقصه ، مناقصه ساخت قطعات لاستیکی پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171473/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری  / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171481/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-خودرو'>استعلام دستگاه عیب یاب خودرو / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171490/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171498/مناقصه-خرید-عایق-ایزوپایپ'>مناقصه خرید عایق ایزوپایپ / مناقصه ، مناقصه خرید عایق ایزوپایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171506/استعلام-هیتر-کمپرسور-کریر-40-تن'>استعلام هیتر کمپرسور کریر 40 تن  / استعلام , استعلام هیتر کمپرسور کریر 40 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171514/استعلام-نایلون'>استعلام نایلون  / استعلام، استعلام نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171522/استعلام-آجر-آرماتور-و--'>استعلام آجر، آرماتور و ... / استعلام, استعلام آجر، آرماتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171530/استعلام-تجهیزات-کارگاه-چرم-دوزی'>استعلام تجهیزات کارگاه چرم دوزی  / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاه چرم دوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171538/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام لوازم خانگی / استعلام لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171547/استعلام-خانه-عالم-بسته'>استعلام خانه عالم بسته  / استعلام,استعلام خانه عالم بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171555/استعلام-تخریب-و-بارگیری'>استعلام تخریب و بارگیری  / استعلام , استعلام تخریب و بارگیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171563/استعلام-سوکت--'>استعلام سوکت ... / استعلام , استعلام سوکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171571/استعلام-رنگ-آمیزی-تعمیر-و-ایزوگام-ساختمان--'>استعلام رنگ آمیزی- تعمیر و ایزوگام ساختمان... / استعلام,رنگ آمیزی- تعمیر و ایزوگام ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170625/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-دوو-اسپیر'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو دوو اسپیر  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو دوو اسپیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170651/مزایده-یک-دستگاه-لیفان-620-مدل-1392'>مزایده یک دستگاه لیفان 620 مدل 1392 / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفان 620 مدل 1392</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170682/مزایده-ششدانگ-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-196-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان یک طبقه عرصه 196 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان یک طبقه عرصه 196 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170713/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-13-50متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.50متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 13.50متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170742/مزایده-دستگاه-حلقه-زنی-کنسروی-مارک-زن--'>مزایده دستگاه حلقه زنی کنسروی، مارک زن ... / مزایده, مزایده دستگاه حلقه زنی کنسروی، مارک زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170764/مزایده-ملک-مشاع-زمین-کشاورزی-مساحت-2109متر'>مزایده ملک مشاع زمین کشاورزی مساحت 2109متر / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین کشاورزی مساحت 2109متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170786/مزایده-پودر-موبر'>مزایده پودر موبر / مزایده, مزایده پودر موبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170811/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-228-57متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 228.57متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 228.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170842/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده اجاره واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170862/مزایده-املاک-و-5-باب-مغازه'>مزایده املاک و 5 باب مغازه / مزایده,مزایده املاک و 5 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170896/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی-و-اسقاطی'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و اسقاطی / مزایده, مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170932/مزایده-پلاک-ثبتی-11113-فرعی-بخش-14-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 11113 فرعی بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11113 فرعی بخش 14 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171028/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-دو-سوییت-در-یک-واحد-مستقل-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بصورت دو سوییت در یک واحد مستقل نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت دو سوییت در یک واحد مستقل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171096/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-3404-فرعی-از-یک-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 3404 فرعی از یک اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 3404 فرعی از یک اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171198/مزایده-ششدانگ-پلاک-7-فرعی-مساحت-28-83متر'>مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی مساحت 28.83متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی مساحت 28.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171262/مزایده-ساختمان-مسکونی-زیربنای-140-متر'>مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 140 متر / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی زیربنای 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171290/مزایده-منزل-مسکونی-اعیانی-حدود-500-متر'>مزایده منزل مسکونی اعیانی حدود 500 متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی اعیانی حدود 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171345/مزایده-ستونهای-ساخته-شده-از-تیرآهن-و-قوطی'>مزایده ستونهای ساخته شده از تیرآهن و قوطی / مزایده ,مزایده ستونهای ساخته شده از تیرآهن و قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171354/استعلام-لکه-گیری-آسفالت-راه--'>استعلام لکه گیری آسفالت راه... / استعلام,لکه گیری آسفالت راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171362/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام,استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171370/استعلام-تکمیل-مدرسه-3-کلاسه'>استعلام تکمیل مدرسه 3 کلاسه  / استعلام, استعلام  تکمیل مدرسه 3 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171379/استعلام-بهاء-خرید-P-F--ZIEGLER'>استعلام بهاء خرید P/F : ZIEGLER / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید P/F : ZIEGLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171387/استعلام-​کابل-شبکه-Brand-rex'>استعلام ​کابل شبکه Brand-rex / استعلام , استعلام ​کابل شبکه Brand-rex</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171395/استعلام-میلگرد-فولادی'>استعلام میلگرد فولادی / استعلام,استعلام میلگرد فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171403/استعلام-صنایع-چوب'>استعلام صنایع چوب / استعلام, استعلام صنایع چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171411/استعلام-پارک-آموزش--'>استعلام پارک آموزش ... / استعلام , استعلام پارک آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171419/استعلام-تجهیزات-موردنیاز'>استعلام تجهیزات موردنیاز   / استعلام, استعلام تجهیزات موردنیاز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171427/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی  / استعلام, استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171435/استعلام-شیر-گلوب'>استعلام شیر گلوب / استعلام, شیر گلوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171443/استعلام-کپسول-آتشنشانی'>استعلام کپسول آتشنشانی / استعلام,استعلام کپسول آتشنشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171451/استعلام-پنکه-پایه-بلند'>استعلام پنکه پایه بلند  / استعلام پنکه پایه بلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171459/استعلام-خرید-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام خرید هارد دیسک اکسترنال / استعلام, خرید هارد دیسک اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171467/استعلام-ماشین-ابزار'>استعلام ماشین ابزار / استعلام,استعلام ماشین ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171475/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف / استعلام, ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171483/استعلام-لوازم-آشپزخانه-و-منزل'>استعلام لوازم آشپزخانه و منزل / استعلام, استعلام لوازم آشپزخانه و منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171492/استعلام-جلد-4-کتاب-دایره-المعارف'>استعلام جلد 4 کتاب دایره المعارف / استعلام جلد 4 کتاب دایره المعارف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171500/استعلام-خرید-شیر-چشمی'>استعلام خرید شیر چشمی  / استعلام, استعلام خرید شیر چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171508/استعلام-جاروبرقی--'>استعلام جاروبرقی ... / استعلام , استعلام جاروبرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171516/استعلام-باطری-خشک'>استعلام  باطری خشک  / استعلام, باطری خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171524/استعلام-تبلت-با-گوشی-ایرانی'>استعلام  تبلت با گوشی ایرانی / استعلام, تبلت با گوشی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171532/استعلام-اقلام-مربوط-به-الکترولایزر-کم-فشار'>استعلام اقلام مربوط به الکترولایزر کم فشار / استعلام,اقلام مربوط به الکترولایزر کم فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171540/استعلام-تهیه-و-اجرای-تابلو-20-کیلوولت-جی-ای-اس-خط-انتقال-هوایی'>استعلام  تهیه و اجرای تابلو 20 کیلوولت جی ای اس خط انتقال هوایی / استعلام, تهیه و اجرای تابلو 20 کیلوولت جی ای اس خط انتقال هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171549/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام  فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171579/استعلام-خرید-کامپیوتر-اسکنر-چاپگر'>استعلام خرید کامپیوتر، اسکنر، چاپگر  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر، اسکنر، چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171587/استعلام-احیا-و-تکمیل-ایستگاه-های-آب-سنجی--'>استعلام احیا و تکمیل ایستگاه های آب سنجی ... / استعلام , استعلام احیا و تکمیل ایستگاه های آب سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171595/استعلام-احداث-دیوار-مدیریت-بحران-منطقه--'>استعلام احداث دیوار مدیریت بحران منطقه ... / استعلام,استعلام احداث دیوار مدیریت بحران منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171603/استعلام-استیمولاتور'>استعلام استیمولاتور / استعلام,استیمولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171611/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-نرم-افزار-سرور--'>استعلام نصب و راه اندازی نرم افزار سرور ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی نرم افزار سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171619/استعلام-ابزارآلات-کشاورزی'>استعلام ابزارآلات کشاورزی  / استعلام, ابزارآلات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171627/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171635/استعلام-سیمان-10-تن'>استعلام سیمان 10 تن  / استعلام , استعلام سیمان 10 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171643/استعلام-بسته-نرم-افزار-DVD'>استعلام بسته نرم افزار DVD / استعلام, استعلام بسته نرم افزار DVD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171651/استعلام-باطری-UPS-سیلد-لید-اسید-12-ولت-28AH-با-نصب'>استعلام باطری UPS سیلد لید اسید 12 ولت 28AH با نصب / استعلام , استعلام باطری UPS سیلد لید اسید 12 ولت 28AH با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171659/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-دستگاه-عابر-بانک'>استعلام کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک / استعلام,استعلام کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171667/استعلام-تامین-خودرو-با-راننده'>استعلام  تامین خودرو با راننده / استعلام ,استعلام  تامین خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171675/استعلام-آب-سردکن'>استعلام آب سردکن / استعلام,آب سردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171683/استعلام-نیاز-به-تامین-کننده-عمق-یاب'>استعلام نیاز به تامین کننده عمق یاب / استعلام,استعلام نیاز به تامین کننده عمق یاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171691/استعلام-خرید-کارتریج--'>استعلام خرید کارتریج... / استعلام,خرید کارتریج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171699/استعلام-ارائه-خدمات-چاپ-و-تکثیر--'>استعلام ارائه خدمات چاپ و تکثیر... / استعلام,استعلام ارائه خدمات چاپ و تکثیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171707/استعلام-عملیات-لایروبی-رودخانه'>استعلام عملیات لایروبی رودخانه / استعلام, استعلام عملیات لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171715/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کپی-شارپ--'>استعلام خرید یک دستگاه کپی شارپ... / استعلام,خرید یک دستگاه کپی شارپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171723/استعلام-پارتیشن-بندی-امور-اداری-و-مالی'>استعلام پارتیشن بندی امور اداری و مالی / استعلام , استعلام پارتیشن بندی امور اداری و مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171731/استعلام-خرید-ساک-دستی--'>استعلام خرید ساک دستی... / استعلام, استعلام خرید ساک دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171739/استعلام-احداث-بخشی-از-مسیر-دسترسی-به-منطقه-نمونه-گردشگری'>استعلام احداث بخشی از مسیر دسترسی به منطقه نمونه گردشگری / استعلام , استعلام احداث بخشی از مسیر دسترسی به منطقه نمونه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171747/استعلام-لامپ-کم-مصرف'>استعلام لامپ کم مصرف  / استعلام ، استعلام لامپ کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171755/دعوتنامه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>دعوتنامه خرید لوله های پلی اتیلن  / دعوتنامه خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171763/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام  الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام  الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171771/استعلام-فعالیتهای-تامین-جا-برای-اقامت-کوتاه-مدت'>استعلام فعالیتهای تامین جا برای اقامت کوتاه مدت / استعلام , استعلام فعالیتهای تامین جا برای اقامت کوتاه مدت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171779/استعلام-کمد-لباس-رختکن-و--'>استعلام کمد لباس رختکن و... / استعلام , استعلام کمد لباس رختکن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171787/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو  برق  / استعلام , استعلام تابلو  برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171795/استعلام-کیس-رایانه-کامل-اسمبل-شده'>استعلام کیس رایانه کامل اسمبل شده / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل اسمبل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171803/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر  / استعلام,استعلام خرید قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171811/استعلام-اسکنر-A3'>استعلام اسکنر A3 / استعلام , استعلام اسکنر A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171819/استعلام-کلرژن-گازی'>استعلام کلرژن گازی  / استعلام ,استعلام کلرژن گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171442/استعلام-تلویزیون-سامسونگ'>استعلام تلویزیون سامسونگ  / استعلام , استعلام تلویزیون سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171450/استعلام-آجر-10-تن-سیمان-8-تن'>استعلام آجر 10 تن، سیمان 8 تن / استعلام, استعلام آجر 10 تن، سیمان 8 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171458/استعلام-وسایل-خیاطی'>استعلام وسایل خیاطی / استعلام, استعلام وسایل خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171466/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام , استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171474/استعلام-وسایل-جوشکاری'>استعلام  وسایل جوشکاری / استعلام,استعلام  وسایل جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171482/استعلام-1200-متر-لوله-پلی-اتیلن-قطر-160'>استعلام  1200 متر لوله پلی اتیلن قطر 160  / استعلام, استعلام  1200 متر لوله پلی اتیلن قطر 160 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171491/استعلام-موتور-پمپ-آب'>استعلام موتور پمپ آب / استعلام, استعلام موتور پمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171499/استعلام-تخت-چهارشکن-ایرانی-معمولی'>استعلام تخت چهارشکن ایرانی معمولی / استعلام,تخت چهارشکن ایرانی معمولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171507/استعلام-خرید-دستگاه-ضبط-و-پخش-DVR--'>استعلام خرید دستگاه ضبط و پخش DVR ... / استعلام,استعلام خرید دستگاه ضبط و پخش DVR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171515/استعلام-لوله-چدن-داکتیل'>استعلام لوله چدن داکتیل / استعلام, لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171523/استعلام-آجر-10-تن'>استعلام آجر 10 تن / استعلام, استعلام آجر 10 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171531/استعلام-اصلاح-و-توسعه-آب-در-سطح-شهر'>استعلام اصلاح و توسعه آب در سطح شهر  / استعلام , استعلام اصلاح و توسعه آب در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171539/استعلام-دستگاهUTM-SOPHOS-XG210--'>استعلام  دستگاهUTM SOPHOS-XG210 ... / استعلام استعلام  دستگاهUTM SOPHOS-XG210 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171548/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171556/استعلام-ماسه-و--'>استعلام ماسه و... / استعلام,ماسه و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171564/استعلام-صندلی-اداری-مدل-722-جک-دار'>استعلام صندلی اداری مدل 722 جک دار  / استعلام, استعلام صندلی اداری مدل 722 جک دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171572/استعلام-صندلی---'>استعلام صندلی .... / استعلام , استعلام صندلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171580/استعلام-کودکیاری--'>استعلام کودکیاری ... / استعلام, استعلام کودکیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171588/استعلام-ماسه-(مخصوص-دیوار-چینی)'>استعلام ماسه (مخصوص دیوار چینی) / استعلام , استعلام ماسه (مخصوص دیوار چینی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171596/استعلام-اجرای-کار'>استعلام اجرای کار  / استعلام ,استعلام اجرای کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171604/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171612/استعلام-اجرای-عملیات-حصارکشی-مخازن-آب'>استعلام اجرای عملیات حصارکشی مخازن آب  / استعلام,  استعلام اجرای عملیات حصارکشی مخازن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171620/استعلام-اتوبوس--'>استعلام اتوبوس... / استعلام, استعلام اتوبوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171628/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171636/استعلام-ماسه-20-تن-آجر-20-تن-سیمان-10-تن'>استعلام ماسه 20 تن آجر 20 تن سیمان 10 تن  / استعلام,استعلام ماسه 20 تن آجر 20 تن سیمان 10 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171644/استعلام-هادی-فیبر-نوری'>استعلام هادی فیبر نوری / استعلام , استعلام هادی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171652/استعلام-فر-برقی'>استعلام فر برقی / استعلام ,استعلام فر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171660/استعلام-برگزاری-مسابقه-قالیبافی'>استعلام برگزاری مسابقه قالیبافی  / استعلام, استعلام برگزاری مسابقه قالیبافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171668/استعلام-تجهیزات-کارگاهی-برق--'>استعلام تجهیزات کارگاهی برق... / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاهی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171676/استعلام-باتری-ماشین-آلات'>استعلام باتری ماشین آلات / استعلام , استعلام باتری ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171684/استعلام-نوار-قند-خون--'>استعلام نوار قند خون ... / استعلام , استعلام نوار قند خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171692/استعلام-تجهیزات-کارگاه-لوازم-گازسوز'>استعلام  تجهیزات کارگاه لوازم گازسوز  / استعلام , استعلام  تجهیزات کارگاه لوازم گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171700/استعلام-عملیات-تخریب-و-بازسازی-آزمایشگاه-مرکزی'>استعلام عملیات تخریب و بازسازی آزمایشگاه مرکزی / استعلام,استعلام عملیات تخریب و بازسازی آزمایشگاه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171708/استعلام-فعالیت-های-برنامه-ریزی-و-پخش-برنامه-های-تلویزیونی'>استعلام فعالیت های برنامه ریزی و پخش برنامه های تلویزیونی / استعلام , استعلام فعالیت های برنامه ریزی و پخش برنامه های تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171716/استعلام-ساخت-سکوی-تماشاچی'>استعلام ساخت سکوی تماشاچی / استعلام , استعلام ساخت سکوی تماشاچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171724/استعلام-مادربرد-INTEL'>استعلام مادربرد INTEL / استعلام ، استعلام مادربرد INTEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171732/استعلام-مبارزه-با-آفات--'>استعلام مبارزه با آفات ... / استعلام , استعلام مبارزه با آفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171740/استعلام-خرده-فروشی-تجهیزات-اطلاعاتی-و-ارتباطاتی--'>استعلام خرده فروشی تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطاتی ... / استعلام, استعلام خرده فروشی تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171748/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام خرید و نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171756/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171764/استعلام-خرید-مدیا-CPU'>استعلام خرید مدیا CPU / استعلام , استعلام خرید مدیا CPU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171772/استعلام-تجهیزات-کارگاه-لوازم-سردکننده'>استعلام  تجهیزات کارگاه لوازم سردکننده / استعلام  تجهیزات کارگاه لوازم سردکننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171780/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-سرمایشی-گرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت سرمایشی گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171788/استعلام-تعمیرات'>استعلام تعمیرات / استعلام,استعلام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171796/استعلام-تکمیل-پروژ-های-بازسازی-نسبت-به-خرید-تجعهیزات-تاسیساتی'>استعلام تکمیل پروژ های بازسازی نسبت به خرید تجعهیزات تاسیساتی / استعلام,استعلام تکمیل پروژ های بازسازی نسبت به خرید تجعهیزات تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171804/استعلام-کولر-پنجره-ای-و-کولر-اسپیلت-24000'>استعلام کولر پنجره ای و کولر اسپیلت 24000 / استعلام,استعلام کولر پنجره ای و کولر اسپیلت 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171557/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام ,استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171565/مناقصه-خرید-230-دستگاه-موتور-برقی-بنزینی'>مناقصه خرید 230 دستگاه موتور برقی بنزینی  / مناقصه , مناقصه خرید 230 دستگاه موتور برقی بنزینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171573/استعلام-احداث-دیوار-آرامستان'>استعلام احداث دیوار آرامستان  / استعلام,استعلام احداث دیوار آرامستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171581/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام,کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171589/استعلام-ماست-100-گرمی-کم-چرب-کالبر'>استعلام ماست 100 گرمی کم چرب کالبر / استعلام,استعلام ماست 100 گرمی کم چرب کالبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171597/استعلام-تهیه-مصالح--'>استعلام تهیه مصالح... / استعلام, استعلام تهیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171605/استعلام-بهسازی-و-تعریض-و-روکش-آسفالت-سرد'>استعلام بهسازی و تعریض و روکش آسفالت سرد / استعلام , استعلام بهسازی و تعریض و روکش آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171613/استعلام-کولرگازی--'>استعلام کولرگازی ... / استعلام, استعلام کولرگازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171621/استعلام-اقلام-برق'>استعلام اقلام برق / استعلام,استعلام اقلام برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171629/استعلام-عملیات-تاسیسات-برق--'>استعلام عملیات تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام عملیات تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171637/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی--'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی... / استعلام,محوطه سازی مجتمع خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171645/استعلام-رم'>استعلام رم / استعلام , استعلام رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171653/استعلام-صنایع-خودرو-تجهیزات'>استعلام صنایع خودرو تجهیزات / استعلام, استعلام صنایع خودرو تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171661/استعلام-ست-ابزار-دقیق-سنجش-فشار-و-نیرو-و-کرنش-و-جابجایی-کاربرد-سد--'>استعلام ست ابزار دقیق سنجش فشار و نیرو و کرنش و جابجایی کاربرد سد ... / استعلام , استعلام ست ابزار دقیق سنجش فشار و نیرو و کرنش و جابجایی کاربرد سد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171669/استعلام-روغن-هیدرولیک'>استعلام روغن هیدرولیک / استعلام , استعلام روغن هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171677/استعلام-3-عدد-سیستم-ثبت-نام-سیار-کارت-ملی-هوشمند'>استعلام  3 عدد سیستم ثبت نام سیار کارت ملی هوشمند  / استعلام, استعلام  3 عدد سیستم ثبت نام سیار کارت ملی هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171685/استعلام-تامین-پهنای-باند-دیتا'>استعلام تامین پهنای باند دیتا / استعلام ، استعلام تامین پهنای باند دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171693/استعلام-اجرای-پروژه-پارکینگ-محوطه'>استعلام اجرای پروژه پارکینگ محوطه  / استعلام ,استعلام اجرای پروژه پارکینگ محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171701/استعلام-مبل-اداری'>استعلام مبل اداری  / استعلام,استعلام مبل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171709/استعلام-خرید-و-نصب-دیوار-پوش-روکش-دار'>استعلام خرید و نصب دیوار پوش روکش دار  / استعلام , استعلام خرید و نصب دیوار پوش روکش دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171717/استعلام-سرویس-نگهداری-و-راهبردی-سیستم-های-صوت-تصویر'>استعلام سرویس نگهداری و راهبردی سیستم های صوت تصویر / استعلام,استعلام سرویس نگهداری و راهبردی سیستم های صوت تصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171725/استعلام-اجرت-طبخ-غذا-(ناهار-و-شام)'>استعلام اجرت طبخ غذا (ناهار و شام)  / استعلام , استعلام اجرت طبخ غذا (ناهار و شام)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171733/فراخوان-انعقاد-قرارداد-با-هتل'>فراخوان انعقاد قرارداد با هتل  / فراخوان , فراخوان انعقاد قرارداد با هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171741/استعلام-خرید-کامپیوتر-پرینتر'>استعلام خرید کامپیوتر- پرینتر  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر- پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171749/استعلام-خرید-لباس-کار-کفش-و--'>استعلام خرید لباس کار، کفش و ... / استعلام, خرید لباس کار، کفش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171757/فراخوان-خرید-۱۵۰۰۰۰-کیلوگرم-سیم-لینکس-AW'>فراخوان خرید ۱۵۰۰۰۰ کیلوگرم سیم لینکس AW  / فراخوان، فراخوان خرید ۱۵۰۰۰۰ کیلوگرم سیم لینکس AW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171765/استعلام-کامپیوتر-با-مانیتور-و-کیبرد-و-موس'>استعلام  کامپیوتر با مانیتور و کیبرد و موس / استعلام , استعلام  کامپیوتر با مانیتور و کیبرد و موس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171773/استعلام-شنیسل-سینه-مرغ'>استعلام شنیسل سینه مرغ / استعلام , استعلام شنیسل سینه مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171781/استعلام-دستگاه-چند-کاره-چاپگر-و-اسکنر-و-کپی-و-فاکس-لیزری'>استعلام دستگاه چند کاره چاپگر و اسکنر و کپی و فاکس لیزری / استعلام, استعلام دستگاه چند کاره چاپگر و اسکنر و کپی و فاکس لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171789/استعلام-خرید-لاستیک-خودرو'>استعلام خرید لاستیک خودرو / استعلام, خرید لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171797/استعلام-تخریب-و-بازسازی-ساختمان--'>استعلام تخریب و بازسازی ساختمان... / استعلام,تخریب و بازسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171805/استعلام-کیت-ساخت-و-توسعه-اسیدهای-نوکلئیک'>استعلام کیت ساخت و توسعه اسیدهای نوکلئیک / استعلام, استعلام کیت ساخت و توسعه اسیدهای نوکلئیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171813/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-10--'>استعلام لوله پلی اتیلن 10... / استعلام,لوله پلی اتیلن 10...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171821/استعلام-اینورتور-خورشیدی'>استعلام اینورتور خورشیدی / استعلام اینورتور خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171812/استعلام-آرسناتور'>استعلام آرسناتور / استعلام, آرسناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171820/استعلام-ژل-لوبریکانت-260-گرمی-و-85-گرمی-2000-عدد'>استعلام ژل لوبریکانت 260 گرمی و 85 گرمی 2000 عدد / استعلام ,استعلام ژل لوبریکانت 260 گرمی و 85 گرمی 2000 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169641/مزایده-یک-دستگاه-شوت-دستگاه-کمپرسور-هوا--'>مزایده یک دستگاه شوت، دستگاه کمپرسور هوا... / مزایده ,مزایده یک دستگاه شوت، دستگاه کمپرسور هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169650/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-چهل-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه چهل تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه چهل تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169666/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت بیست سال نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت بیست سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169685/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-و-مغازه-مساحت-146-20متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل و مغازه مساحت 146.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل و مغازه مساحت 146.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169713/تجدید-مزایده-فروش-خودروهای-دولتی'>تجدید مزایده فروش خودروهای دولتی  / تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش خودروهای دولتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169749/مزایده-اجاره-یک-واحد-فروشگاه-مواد-غذایی'>مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی  / مزایده, مزایده اجاره یک واحد فروشگاه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169769/مزایده-فروش-املاک-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169787/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-20-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه بخش 20 نوبت اول / مزایده ,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه بخش 20 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169814/مزایده-15-620-921-سهم'>مزایده 15.620.921 سهم / مزایده, مزایده 15.620.921 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169851/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-96-متر-قطعه-1129-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 96 متر قطعه 1129 تفکیکی / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 96 متر قطعه 1129 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169877/مزایده-تجهیزات-و-قطعات-یدکی-ماشین-آلات--'>مزایده تجهیزات و قطعات یدکی ماشین آلات ... / مزایده, مزایده تجهیزات و قطعات یدکی ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169910/مزایده-فروش-تعداد-حدود-10-راس-تلیسه-آبستن-و--'>مزایده  فروش تعداد حدود 10 راس تلیسه آبستن و ... / آگهی مزایده, مزایده  فروش تعداد حدود 10 راس تلیسه آبستن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169942/مزایده-آپارتمان-مساحت-90-89متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 90.89متر نوبت اول / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 90.89متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169964/مزایده-مقدار-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-15965-اصلی-نوبت-اول'>مزایده مقدار ششدانگ از پلاک ثبتی 15965 اصلی نوبت اول / مزایده ,مزایده مقدار ششدانگ از پلاک ثبتی 15965 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1169996/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک-و--'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک و ... / مزایده , مزایده دستگاه تزریق پلاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170015/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغ-مرکبات-مساحت-5500متر'>مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات مساحت 5500متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین باغ مرکبات مساحت 5500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170055/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-مخابراتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مازاد مخابراتی نوبت دوم / مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام مازاد مخابراتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170074/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین ...-نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170099/مزایده-1-8-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-76-10متر'>مزایده 1.8 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 76.10متر / مزایده,مزایده 1.8 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 76.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170123/مزایده-فروش-تجهیزات-کامل-خط-تولید-شن-و-ماسه-مازاد'>مزایده فروش تجهیزات کامل خط تولید شن و ماسه مازاد  / مزایده , مزایده فروش تجهیزات کامل خط تولید شن و ماسه مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170140/مزایده-واگذاری-اماکن-مازاد--'>مزایده واگذاری اماکن مازاد... / مزایده,  مزایده واگذاری اماکن مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170169/مزایده-اجناس-ضایعاتی'>مزایده اجناس ضایعاتی / مزایده, مزایده اجناس ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170206/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش املاک تملیکی بصورت نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170235/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قولنامه-ای-عرصه-70-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان قولنامه ای عرصه 70 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان قولنامه ای عرصه 70 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170273/مزایده-الکترونیکی-211-اموال-منقول'>مزایده الکترونیکی 211 اموال منقول / آگهی مزایده, مزایده الکترونیکی 211 اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170295/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-باغی-و-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین کاربری باغی و مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری باغی و مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170321/آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم-مرحله-اول'>آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG- نوبت دوم مرحله اول  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده بهره برداری از جایگاه CNG- نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170344/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی  / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170371/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170400/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-758-07متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 758.07متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 758.07متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170438/مزایده-ششدانگ-پلاک-7-فرعی-مساحت-28-83متر'>مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی مساحت 28.83متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7 فرعی مساحت 28.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170460/مزایده-فروش-ترازوی-دیجیتال'>مزایده فروش ترازوی دیجیتال / مزایده, مزایده فروش ترازوی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170484/مزایده-ششدانگ-پلاک-2800-فرعی-بخش-4-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 2800 فرعی بخش 4 کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2800 فرعی بخش 4 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170504/مزایده-5000-عدد-تک-گل-کاشی--'>مزایده 5000  عدد تک گل کاشی... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده 5000  عدد تک گل کاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170556/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-مجموعه-سالن-بدنسازی--رزمی-و-سونا-جکوزی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه سالن بدنسازی - رزمی و سونا جکوزی نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه سالن بدنسازی - رزمی و سونا جکوزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170588/مزایده-شش-قطعه-ملک'>مزایده شش قطعه ملک / مزایده,مزایده شش قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170609/مزایده-آپارتمان-بخش-چهار-ثبت-ساری'>مزایده آپارتمان بخش چهار ثبت ساری / مزایده,مزایده آپارتمان بخش چهار ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170634/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-کاربری-تجاری-900متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور کاربری تجاری 900متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور کاربری تجاری 900متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170664/مزایده-اعیان-پلاک-ثبتی-5932-فرعی-بخش-یک-دامغان'>مزایده اعیان پلاک ثبتی 5932 فرعی بخش یک دامغان / مزایده,مزایده اعیان پلاک ثبتی 5932 فرعی بخش یک دامغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170695/مزایده-فروش-خودروهای-مستهلک'>مزایده فروش خودروهای مستهلک / مزایده , مزایده فروش خودروهای مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170726/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-5000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170747/مزایده-فروش-24-میلیون-لیتر-سوخت'>مزایده فروش 24 میلیون لیتر سوخت / مزایده , مزایده فروش 24 میلیون لیتر سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170770/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-شهرستان-اراک'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شهرستان اراک / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شهرستان اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170792/مزایده-پارچه-های-فاستونی'>مزایده پارچه های فاستونی  / مزایده,مزایده پارچه های فاستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170821/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه--'>تجدید مزایده اجاره غرفه ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170847/مزایده-حدود-40-راس-گوساله-نر-خود'>مزایده حدود 40 راس گوساله نر  خود / مزایده,مزایده حدود 30 راس گوساله نر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170874/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-غرفه-شماره-14-پایانه-های-مسافربری-شهرداری'>مزایده واگذاری بهره برداری غرفه شماره 14 پایانه های مسافربری شهرداری / مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری غرفه شماره 14 پایانه های مسافربری شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170901/مزایده-دوو-سی-یلو'>مزایده دوو سی یلو / مزایده دوو سی یلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170993/مزایده-فروش-تعداد-5-پلاک-تجاری'>مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 پلاک تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171063/مزایده-ششدانگ-پلاک-2-2074-مساحت-157متر'>مزایده ششدانگ پلاک 2/2074 مساحت 157متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2/2074 مساحت 157متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171128/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-13720متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 13720متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 13720متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171219/مزایده-فروش-آپارتمان-و-زمین-مساحت-64-و-1493متر'> مزایده فروش آپارتمان و زمین مساحت 64 و 1493متر  / مزایده , مزایده فروش آپارتمان و زمین مساحت 64 و 1493متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171273/مزایده-ملک-مساحت-186متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 186متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک مساحت 186متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171318/مزایده-خرید-و-راه-اندازی-دودستگاه-چیلر-هوا-خنک'>مزایده  خرید و راه اندازی دودستگاه چیلر هوا خنک / آگهی مزایده دو مرحله ای ، مزایده  خرید و راه اندازی دودستگاه چیلر هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171357/استعلام-الکترود'>استعلام الکترود  / استعلام , استعلام الکترود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171365/استعلام-مانیتور-LED-سایز-49-اینچ'>استعلام مانیتور LED سایز 49 اینچ / استعلام , مانیتور LED سایز 49 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171373/استعلام-خرید-و-نصب-پرده'>استعلام خرید و نصب پرده  / استعلام, استعلام خرید و نصب پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171382/استعلام-عملیات-مرمت-مخزن'>استعلام عملیات مرمت مخزن  / استعلام , استعلام عملیات مرمت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171390/استعلام-سوئیچ--'>استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171398/استعلام-خرید-تجهیزات-به-همراه-اصلاح-و-بازسازی-کلرزنی'>استعلام خرید تجهیزات به همراه اصلاح و بازسازی کلرزنی / استعلام, خرید تجهیزات به همراه اصلاح و بازسازی کلرزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171406/استعلام-احداث-کانال-بتنی-کوی-ولایت'>استعلام احداث کانال بتنی کوی ولایت  / استعلام , استعلام احداث کانال بتنی کوی ولایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171414/استعلام-تعمیرکامل-پوسته-فلزی-محور-طوقه'>استعلام تعمیرکامل پوسته فلزی محور طوقه / استعلام ، استعلام تعمیرکامل پوسته فلزی محور طوقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171422/استعلام​-سطح-سنج'>استعلام​ سطح سنج  / استعلام​، استعلام​ سطح سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171430/استعلام-رم--'>استعلام رم ... / استعلام , استعلام رم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171438/استعلام-دستگاه-ساعت-زن'>استعلام دستگاه ساعت زن / استعلام دستگاه ساعت زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171446/استعلام-قطعات-تست-پلیت-فولاد-و-آلومینیوم-برش-خورده--'>استعلام قطعات تست پلیت فولاد و آلومینیوم برش خورده .. / استعلام ,استعلام قطعات تست پلیت فولاد و آلومینیوم برش خورده ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171454/استعلام-کیت-زیست-متوسطه--'>استعلام کیت زیست متوسطه... / استعلام,کیت زیست متوسطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171462/استعلام-عملیات-تهیه-اصلاح-و-تکمیل-سیستم-کنترل--'>استعلام عملیات تهیه، اصلاح و تکمیل سیستم کنترل... / استعلام, استعلام عملیات تهیه، اصلاح و تکمیل سیستم کنترل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171470/استعلام-دستگاه-سکسیونر-SF6'>استعلام دستگاه سکسیونر SF6 / استعلام , استعلام دستگاه سکسیونر SF6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171478/استعلام-کنترل-دور-موتور-فن-خازن-دائم--'>استعلام کنترل دور موتور فن خازن دائم... / استعلام, استعلام کنترل دور موتور فن خازن دائم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171487/استعلام-خرید-سرور-hp-g9--'>استعلام خرید سرور hp g9... / استعلام,استعلام خرید سرور hp g9...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171495/استعلام-خرید-لوازم-جانبی'>استعلام خرید لوازم جانبی / استعلام , استعلام خرید لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171503/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171511/استعلام-ایمن-سازی-ویژه-نقاط-پرتصادف'>استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف / استعلام, استعلام ایمن سازی ویژه نقاط پرتصادف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171519/استعلام-وسایل-ساختمان'>استعلام وسایل ساختمان  / استعلام, استعلام وسایل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171527/استعلام-لب-تاب-ایسوس'>استعلام لب تاب ایسوس / استعلام,استعلام لب تاب ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171535/مناقصه-خرید-PALL-OIL-FILTER-و-تجهیزات-کولر-روغن'>مناقصه خرید PALL OIL FILTER  و تجهیزات کولر روغن / مناقصه ، مناقصه خرید PALL OIL FILTER  و تجهیزات کولر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171542/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-سه-فاز---'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور سه فاز .... / مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور سه فاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171544/استعلام-لوله-خرطومی-برق-فلزی--'>استعلام لوله خرطومی برق فلزی... / استعلام, استعلام لوله خرطومی برق فلزی...استعلام لوله خرطومی برق فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171552/استعلام-آجر-10-تن--سیمان-7-تن'>استعلام آجر 10 تن ، سیمان 7 تن / استعلام, استعلام آجر 10 تن ، سیمان 7 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171560/استعلام-اکسس-پوینت-UAP-AC-PRO'>استعلام اکسس پوینت UAP-AC-PRO / استعلام, استعلام اکسس پوینت UAP-AC-PRO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171568/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه  / استعلام ورق گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171576/استعلام-تهیه-و-اجرای-سیستم-حفاظت-هوشمند--'>استعلام تهیه و اجرای سیستم حفاظت هوشمند... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای سیستم حفاظت هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171584/استعلام-8-دستگاه-دیتا-پروژکتور'>استعلام 8 دستگاه دیتا پروژکتور  / استعلام,استعلام 8 دستگاه دیتا پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171592/استعلام-خودرو-سواری--'>استعلام خودرو سواری... / استعلام, استعلام خودرو سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171600/استعلام-صندلی-اداری--'>استعلام صندلی اداری ... / استعلام , استعلام صندلی اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171608/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی'>استعلام خرید رنگ ترافیکی / استعلام , استعلام خرید رنگ ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171616/استعلام-سیمان-10-تن-ماسه-45-تن'>استعلام سیمان 10 تن ماسه 45 تن  / استعلام , استعلام سیمان 10 تن ماسه 45 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171624/استعلام-پمپ-زمینی-125-400'>استعلام پمپ زمینی 125-400 / استعلام, پمپ زمینی 125-400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171632/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171640/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171648/استعلام-دستگاه-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه اثر انگشت / استعلام , استعلام دستگاه اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171656/استعلام-قفسه-و-میز-نامه-رسانی-20-متر-مربع'>استعلام قفسه و میز نامه رسانی 20 متر مربع  / استعلام, استعلام قفسه و میز نامه رسانی 20 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171664/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171672/استعلام-ضد-زنگ-طوسی-الوان-(4-کیلویی)'>استعلام ضد زنگ طوسی الوان (4 کیلویی) / استعلام , استعلام ضد زنگ طوسی الوان (4 کیلویی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171680/استعلام-احداث-سازه-و-سقف'>استعلام احداث سازه و سقف / استعلام, احداث سازه و سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171688/استعلام-درب-کابین-آسانسور'>استعلام درب کابین آسانسور / استعلام, استعلام درب کابین آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171696/استعلام-خرید-تیغه-گریدر'>استعلام  خرید تیغه گریدر  / استعلام, استعلام  خرید تیغه  گریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171704/استعلام-تعمیر-ساختمان-فرمانداری'>استعلام تعمیر ساختمان فرمانداری / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان فرمانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171712/استعلام-خرید-وسایل-ورزشی--'>استعلام خرید وسایل ورزشی... / استعلام, استعلام خرید وسایل ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171720/استعلام-برگه-رابیس'>استعلام برگه رابیس / استعلام ، استعلام برگه رابیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171728/مناقصه-تامین-نیروهای-شرکتی'>مناقصه تامین نیروهای شرکتی     / مناقصه تامین نیروهای شرکتی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171736/استعلام-بیمه-سازه-های-تکمیل-شده'>استعلام بیمه سازه های تکمیل شده / استعلام, استعلام بیمه سازه های تکمیل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171744/استعلام-روغن-موتور-بهران-سوپر'>استعلام روغن موتور بهران سوپر / استعلام, استعلام روغن موتور بهران سوپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171752/استعلام-نیر--پاور-متر'>استعلام نیر - پاور متر / استعلام, استعلام نیر - پاور متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171760/استعلام-مرغ-گرم---'>استعلام مرغ گرم .... / استعلام , استعلام مرغ گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171768/استعلام-برون-سپاری-و-بهنگام-سازی-و-ژئوکد'>استعلام برون سپاری و بهنگام سازی و ژئوکد / استعلام برون سپاری و بهنگام سازی و ژئوکد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171776/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171784/استعلام-پوشه-دوفنر'>استعلام پوشه دوفنر  / استعلام , استعلام پوشه دوفنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171792/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-روشنایی-زمین-چمن'>استعلام لوازم و تجهیزات روشنایی زمین چمن  / استعلام,  استعلام لوازم و تجهیزات روشنایی زمین چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171800/استعلام-مبلمان'>استعلام مبلمان / استعلام, مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171808/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-آب'>استعلام دستگاه بسته بندی آب  / استعلام,استعلام دستگاه بسته بندی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171816/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام,مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171824/استعلام-بیمه-ماشین-آلات'>استعلام بیمه ماشین آلات / استعلام بیمه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170506/اصلاحیه-مزایده-فروش-پژو-405'>اصلاحیه مزایده فروش پژو 405 / اصلاحیه آگهی مزایده ، اصلاحیه مزایده فروش پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170561/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-صندوقی--رنگ-مو'>مزایده یک دستگاه یخچال صندوقی ، رنگ مو / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال صندوقی ، رنگ مو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170591/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170610/مزایده-اجاره-فضای-فوقانی'>مزایده اجاره فضای فوقانی  / اگهی مزایده , کیلومتر 36 جاده تهران ـ ساوه، شهرداری رباط کریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170635/مزایده-فروش-خودرو-سواری-ام-وی-ام-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری ام وی ام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170667/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-38متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.38متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.38متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170700/مزایده-پلاک-ثبت-شده-عرصه-630-متر'>مزایده پلاک ثبت شده عرصه 630 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 630 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170731/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-باغی-مشجر-3300متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی باغی مشجر 3300متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی باغی مشجر 3300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170752/مزایده-اجاره-یک-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک واحد تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده اجاره یک واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170772/مزایده-پیکان-وانت'>مزایده پیکان وانت / مزایده ، مزایده پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170798/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-1124-15متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 1124.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 1124.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170822/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-ها-کاربری-تجاری-مسکونی-و-گردشگری-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعدادی از زمین ها کاربری تجاری مسکونی و گردشگری نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش تعدادی از زمین ها کاربری تجاری مسکونی و گردشگری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170848/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاههای-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی  / مزایده,مزایده واگذاری مراکز و کارگاههای آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170879/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ملک-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ مشاع از ملک بخش 15 فارس نوبت اول  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ملک بخش 15 فارس نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170906/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170997/مزایده-امتیاز-جمع-آوری-و-تملک-پسماندهای-خشک-تجدید'>مزایده  امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک-تجدید  / تجدید مزایده, مزایده  امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک-تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171074/مزایده-تعداد-6-دستگاه-خودروسواری-و-وانت'>مزایده تعداد 6 دستگاه خودروسواری و وانت  / آگهی مزایده ,مزایده  تعداد 6 دستگاه خودروسواری و وانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171155/مزایده-18-تخته-فرش-دوازده-متری'>مزایده  18 تخته فرش دوازده متری / مزایده ، مزایده  18 تخته فرش دوازده متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171238/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-نود-و-هشت-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه نود و هشت متر  / مزایده , مزایده منزل مسکونی عرصه نود و هشت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171277/مزایده-واگذاری-یک-باب-رستوران'>مزایده واگذاری یک باب رستوران / مزایده ، مزایده واگذاری یک باب رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171320/مزایده-یک-قطعه-اراضی-آبی-موروثی-به-مبذر-5-8-هکتار'>مزایده یک قطعه اراضی آبی موروثی به مبذر 5.8 هکتار / مزایده ,مزایده یک قطعه اراضی آبی موروثی به مبذر 5.8 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171358/تجدید-استعلام-تکمیل-ساخت-سرویس-بهداشتی'>تجدید استعلام تکمیل ساخت سرویس بهداشتی  / تجدید استعلام, استعلام تکمیل ساخت سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171366/استعلام-بهاء-خرید-P-F-ALLEN-BRADLEY'>استعلام بهاء خرید P/F ALLEN BRADLEY / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید P/F ALLEN BRADLEY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171374/تجدید-استعلام-عملیات-پوشش-جداره-ایستگاه-برق'>تجدید استعلام عملیات پوشش جداره ایستگاه برق / تجدید استعلام بهاء، استعلام عملیات پوشش جداره ایستگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171383/استعلام-تابلو-جهت-پایانه-راه-دور'>استعلام تابلو جهت پایانه راه دور / استعلام,تابلو جهت پایانه راه دور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171391/استعلام-پورت'>استعلام پورت  / استعلام,استعلام پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171399/استعلام-اسپیلت-12000'>استعلام اسپیلت 12000 / استعلام,اسپیلت 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171407/استعلام-خرید-14-هزار-کیلوگرم-فروکروم-و-کم-کربن'>استعلام خرید 14 هزار کیلوگرم فروکروم و کم کربن / استعلام , استعلام خرید 14 هزار کیلوگرم فروکروم و کم کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171415/استعلام-الکترود-آند-از-جنس-تنگستن'>استعلام الکترود آند از جنس تنگستن / استعلام , استعلام الکترود آند از جنس تنگستن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171423/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام,استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171431/استعلام-کولر-آبی-سلولزی-و-اسپیلت'>استعلام کولر آبی سلولزی و اسپیلت  / استعلام,استعلام کولر آبی سلولزی و اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171439/مناقصه-احداث-دو-باب-سوله-20-50'>مناقصه احداث دو باب سوله 20*50  / مناقصه، مناقصه احداث دو باب سوله 20*50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171447/استعلام-لایسنس-نسخه-advance--select'>استعلام لایسنس نسخه advance , select  / استعلام,استعلام لایسنس نسخه advance , select</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171455/استعلام-خرید-30-دستگاه-میز-پینگ-پنگ'>استعلام خرید 30 دستگاه میز پینگ پنگ  / استعلام , استعلام خرید 30 دستگاه میز پینگ پنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171463/استعلام-موتورسیکلت-سه-چرخ-کشاورزی--'>استعلام موتورسیکلت سه چرخ کشاورزی ... / استعلام, استعلام موتورسیکلت سه چرخ کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171471/استعلام-تعمیرات-خانه'>استعلام تعمیرات خانه  / استعلام, استعلام  تعمیرات خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171479/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171488/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171496/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت-سرد'>استعلام اجرای روکش آسفالت سرد / استعلام اجرای روکش آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171504/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171512/استعلام-اسکنر-یک-انگشتی'>استعلام اسکنر یک انگشتی  / استعلام,استعلام اسکنر یک انگشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171520/استعلام-مصرفی-پزشکی-کتتر'>استعلام مصرفی پزشکی کتتر / استعلام,استعلام مصرفی پزشکی کتتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171528/استعلام-سرویس-active-directory--'>استعلام سرویس active directory ... / استعلام , استعلام سرویس active directory ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171536/استعلام-ترمیم-فونداسیون-دکل'>استعلام ترمیم فونداسیون دکل  / استعلام, ترمیم فونداسیون دکل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171545/استعلام-تجهیزات-کارگاهی'>استعلام تجهیزات کارگاهی  / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171553/استعلام-تجهیزات-کارگاهی-مرکز--'>استعلام تجهیزات کارگاهی مرکز... / استعلام,استعلام تجهیزات کارگاهی مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171561/استعلام-پریز-و-چهارشاخه-جوشکاری'>استعلام پریز و چهارشاخه جوشکاری / استعلام,استعلام پریز و چهارشاخه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171569/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171577/استعلام-سیمان-10-تن-ماسه-40-تن'>استعلام سیمان 10 تن ماسه 40 تن  / استعلام , استعلام سیمان 10 تن ماسه 40 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171585/استعلام-تکلبه-پرسی-50-50'>استعلام  تکلبه پرسی 50*50 / استعلام , استعلام پروژه زیرسازی و اتاقک کلر  سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171593/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور  / استعلام, تجهیزات سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171601/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171609/استعلام-احداث-خانه-عالم'>استعلام احداث خانه عالم  / استعلام,استعلام احداث خانه عالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171617/استعلام-سیم-بکسل'>استعلام سیم بکسل / استعلام,استعلام سیم بکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171625/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171633/استعلام-خرید-تجهیزات-ابزار-دقیق-و-برق'>استعلام خرید تجهیزات ابزار دقیق و برق  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات ابزار دقیق و برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171641/استعلام-احداث-و-ایجاد-آتش-بر-در-جنگلکاری--'>استعلام احداث و ایجاد آتش بر در جنگلکاری... / استعلام,استعلام احداث و ایجاد آتش بر در جنگلکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171649/استعلام-آجر-8-تن-ماسه-10-تن-میلگرد7514-شاخه'>استعلام  آجر 8 تن، ماسه 10 تن، میلگرد7514 شاخه  / استعلام, استعلام  آجر 8 تن، ماسه 10 تن، میلگرد7514 شاخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171657/استعلام-تهیه-مصالح-و-آسفالت-بخشی-از-معابر-شهرک--'>استعلام تهیه مصالح و آسفالت بخشی از معابر شهرک ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و آسفالت بخشی از معابر شهرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171665/استعلام-خرید-7-دستگاه-سیستم-رایانه'>استعلام خرید 7 دستگاه سیستم رایانه / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171673/استعلام-خرید-کلی-یونجه-علوفه-ای'>استعلام خرید کلی یونجه علوفه ای / استعلام, استعلام خرید کلی یونجه علوفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171681/استعلام-کولر-آبی-پشت-بامی'>استعلام کولر آبی پشت بامی / استعلام کولر آبی پشت بامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171689/استعلام-سنگ-کریستال--'>استعلام سنگ کریستال... / استعلام, استعلام سنگ کریستال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171697/استعلام-ماست-و-موسیر'>استعلام ماست و موسیر / استعلام ماست و موسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171705/فراخوان-نظارت-بر-عمليات-لايروبی-و-بازگشائی-رودخانه'>فراخوان نظارت بر عمليات لايروبی و بازگشائی رودخانه  / فراخوان نظارت بر عمليات لايروبی و بازگشائی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171713/استعلام-دوچرخه-ثابت-حرفه-ای'>استعلام دوچرخه ثابت حرفه ای  / استعلام, استعلام دوچرخه ثابت حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171721/استعلام-کیس-و-پرینتر'>استعلام کیس و پرینتر / استعلام, استعلام کیس و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171729/استعلام-اسکنر-A3'>استعلام اسکنر A3 / استعلام , استعلام اسکنر A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171737/استعلام-گاز-پانسمان'>استعلام گاز پانسمان / استعلام, گاز پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171745/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171753/استعلام-ست-لباس-بلوز-و-شلوار-ورزشی-مردانه--'>استعلام ست لباس بلوز و شلوار ورزشی مردانه... / استعلام,ست لباس بلوز و شلوار ورزشی مردانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171761/استعلام-تامین-پهنای-باند-دیتا'>استعلام تامین پهنای باند دیتا / استعلام ، استعلام تامین پهنای باند دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171769/استعلام-تجهیزات-ماشین-ابزار-و-تاسیسات'>استعلام تجهیزات ماشین ابزار و تاسیسات / استعلام, تجهیزات ماشین ابزار و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171777/استعلام-خرید-وسایل-و-تجهیزات'>استعلام خرید وسایل و تجهیزات / استعلام , استعلام خرید وسایل و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171785/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-سرویس-و-نگهداری--روشنایی-معابر-و--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات سرویس و نگهداری ، روشنایی معابر و ...  / فراخوان , فراخوان مناقصه انجام خدمات سرویس و نگهداری ، روشنایی معابر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171793/استعلام-دستگاه-جی-پی-اس-دستی-گارمین-مدل-64s-map'>استعلام دستگاه جی پی اس دستی گارمین مدل 64s map / استعلام ,استعلام دستگاه جی پی اس دستی گارمین مدل 64s map</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171801/استعلام-صنایع-شیمیایی'>استعلام صنایع شیمیایی / استعلام صنایع شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171809/استعلام-ترانس-LED-DRIVER'>استعلام ترانس LED DRIVER / استعلام,استعلام ترانس LED DRIVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171817/استعلام-کولر-24-هزار-ال-جی-ایرانی'>استعلام کولر 24 هزار ال جی ایرانی / استعلام,استعلام کولر 24 هزار ال جی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171825/استعلام-اجرای-نرده-استیل-با-لوله-استیل-304'>استعلام اجرای نرده استیل با لوله استیل 304  / استعلام, استعلام اجرای نرده استیل با لوله استیل 304 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170333/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-138-90متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 138.90متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 138.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170351/مزایده-اجاره-واگنخانه-مسافری-ایستگاه-راه-آهن'>مزایده اجاره واگنخانه مسافری ایستگاه راه آهن / مزایده اجاره , اجاره واگنخانه مسافری ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170379/مزایده-واگذاری-پروژه-ویلایی-مساحت-بنا-550متر'>مزایده واگذاری پروژه ویلایی مساحت بنا 550متر / مزایده,مزایده واگذاری پروژه ویلایی مساحت بنا 550متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170404/مزایده-تعدادی-از-دکه-ها-و-بوفه-ها'>مزایده تعدادی از دکه ها و بوفه ها  / مزایده, مزایده تعدادی از دکه ها و بوفه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170443/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-342-08متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 342.08متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 342.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170466/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-75-20متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 75.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170491/مزایده-یخ-در-قالب-25-کیلویی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده  یخ در قالب 25 کیلویی ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده  یخ در قالب 25 کیلویی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170511/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-120متر'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 120متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 120متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170571/فراخوان-برپایی-بازارهای-هفتگی'>فراخوان برپایی بازارهای هفتگی / مناقصه, فراخوان برپایی بازارهای هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170594/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-262-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 262.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 262.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170614/مزایده-بورس'>مزایده بورس  / مزایده, مزایده  بورس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170642/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-015-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 015.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 015.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170670/مزایده-تعدادی-از-اقلام-آموزشی-و-کمک-آموزشی'>مزایده تعدادی از اقلام آموزشی و کمک آموزشی / آگهی مزایده,مزایده تعدادی از اقلام آموزشی و کمک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170705/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-18-80متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 18.80متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 18.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170735/مزایده-تعداد-28-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده تعداد 28 دستگاه خودرو سبک / مزایده , مزایده تعداد 28 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170754/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170777/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-بخش-41-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان بخش 41 تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان بخش 41 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170805/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-328-98متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 328.98متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 328.98متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170827/مزایده-تالار-و-مهمانسرای-وصال-ناحیه-2'>مزایده تالار و مهمانسرای وصال ناحیه 2  / مزایده, مزایده تالار و مهمانسرای وصال ناحیه 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170851/آگهی-مزایده-اجاره-مغازه'>آگهی مزایده اجاره مغازه  /  مزایده, مزایده  اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170881/مزایده-املاک-و-مستغلات'>مزایده املاک و مستغلات / آگهی مزایده , مزایده املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1170916/اطلاعیه-مزایده-اجاره-واحد-شماره-1-مجتمع-تجاری'>اطلاعیه مزایده اجاره واحد شماره 1 مجتمع تجاری / اطلاعیه مزایده, مزایده اجاره واحد شماره 1 مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171004/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد سه پلاک با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171076/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171177/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-99-65متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 99.65متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 99.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171248/مزایده-ششدانگ-پلاک-225-478-اصلی-مساحت-4791-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک 225/478 اصلی مساحت 4791.45متر / مزایده , مزایده ششدانگ پلاک 225/478 اصلی مساحت 4791.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171278/مزایده-اجاره-محل-و-امتیاز-بهره-برداری--'>مزایده اجاره محل و امتیاز بهره برداری ... / آگهی مزایده، مزایده اجاره محل و امتیاز بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171332/آگهی-استعلام-اجاره-محل-مرکز-درمان-سوءمصرف-مواد-مخدر(MM)'>آگهی استعلام اجاره محل مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر(MM) / استعلام  ،آگهی استعلام اجاره محل مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر(MM)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171359/استعلام-تامین-تجهیزات-و-بهینه-سازی'>استعلام تامین تجهیزات و بهینه سازی  / استعلام,استعلام تامین تجهیزات و بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171367/استعلام-طراحی--خرید-و-نصب-علائم-و-تابلوهای-راهنما--'>استعلام طراحی ، خرید و نصب علائم و تابلوهای راهنما ... / استعلام, استعلام طراحی ، خرید و نصب علائم و تابلوهای راهنما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171375/استعلام-فعالیت-های-اتحادیه-های-اصناف--'>استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف ... / استعلام , استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171384/استعلام-شبکه-الکتریکی'>استعلام شبکه الکتریکی / استعلام,استعلام شبکه الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171392/مناقصه-ارائه-پیشنهاد-قیمت-در-خصوص-عملیات-پخش-آسفالت-معابر-شهری'>مناقصه ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص عملیات پخش آسفالت معابر شهری / مناقصه ، مناقصه ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص عملیات پخش آسفالت معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171400/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171408/استعلام-PRESSURE-TRANSMETER'>استعلام PRESSURE TRANSMETER / استعلام , استعلام PRESSURE TRANSMETER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171416/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام  یو پی اس / استعلام,  یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171424/استعلام-اجاره-11-دستگاه-خودرو'>استعلام اجاره 11 دستگاه خودرو  / استعلام , استعلام اجاره 11 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171432/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاه-فیزیک'>استعلام تجهیزات آزمایشگاه فیزیک  / استعلام, تجهیزات آزمایشگاه فیزیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171440/استعلام-پرینتر-مارک-HP'>استعلام پرینتر مارک HP  / استعلام, استعلام پرینتر مارک HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171448/استعلام-وسایل-و-تجهیزات-مورد-نیاز-کارگاه-جوشکاری--'>استعلام وسایل و تجهیزات مورد نیاز کارگاه جوشکاری ... / استعلام , استعلام وسایل و تجهیزات مورد نیاز کارگاه جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171456/استعلام-تعمیرات-خانه-عالم'>استعلام تعمیرات خانه عالم  / استعلام,استعلام تعمیرات خانه عالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171464/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171472/استعلام-دستگاه-بالابر-برقی'>استعلام دستگاه بالابر برقی / استعلام , استعلام دستگاه بالابر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171480/استعلام-تابلو-اختصاصی-اسکوربورد--'>استعلام تابلو اختصاصی اسکوربورد ... / استعلام, استعلام تابلو اختصاصی اسکوربورد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171489/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171497/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171505/استعلام-گرافت-گورتکس'>استعلام گرافت گورتکس / استعلام,استعلام گرافت گورتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171513/استعلام-دستگاه-چندکاره-فتوکپی'>استعلام دستگاه چندکاره فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171521/استعلام-کیت-شیمی-متوسطه'>استعلام کیت شیمی متوسطه / استعلام کیت شیمی متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171529/استعلام-یو-پی-اس-فاراتل-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام یو پی اس فاراتل به همراه نصب و راه اندازی / استعلام, استعلام یو پی اس فاراتل به همراه نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171537/استعلام-غلطک-و--'>استعلام غلطک و ...  / استعلام, استعلام غلطک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171546/استعلام-کنتور-آب-هوشمند'>استعلام کنتور آب هوشمند  / استعلام, استعلام کنتور آب هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171554/استعلام-احداث-سوئیت-نگهبانی-و-تکمیل-ساختمان-دیوار-و-محوطه-شیرخوارگاه'>استعلام احداث سوئیت نگهبانی و تکمیل ساختمان، دیوار، و محوطه شیرخوارگاه / استعلام,استعلام احداث سوئیت نگهبانی و تکمیل ساختمان، دیوار، و محوطه شیرخوارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171562/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی / استعلام , استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171570/استعلام-سیمان-و-آجر--'>استعلام سیمان و آجر... / استعلام, استعلام سیمان و آجر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171578/استعلام-فنس-کشی-سد'>استعلام فنس کشی سد / استعلام,استعلام فنس کشی سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171586/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام, استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171594/استعلام-صندلی-اداری-مدیریتی-کارمندی-و--'>استعلام صندلی اداری مدیریتی، کارمندی و... / استعلام, استعلام صندلی اداری مدیریتی، کارمندی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171602/استعلام-لوازم-خانگی'>استعلام  لوازم خانگی  / استعلام, استعلام لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171610/استعلام-خریداری-چهارسری-قطعات-مختلف-رایانه'>استعلام خریداری چهارسری قطعات مختلف رایانه / استعلام, استعلام خریداری چهارسری قطعات مختلف رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171618/استعلام-خرید-سم--'>استعلام خرید سم... / استعلام,خرید سم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171626/استعلام-سم-پاشی-ساختمان'>استعلام سم پاشی ساختمان / استعلام , استعلام سم پاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171634/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171642/استعلام-میکروست-سوپا-100-میلی'>استعلام میکروست سوپا 100 میلی / استعلام, استعلام میکروست سوپا 100 میلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171650/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاهی-برق'>استعلام خرید تجهیزات کارگاهی برق  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کارگاهی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171658/استعلام-خرید-و-کارگذاری-لوله-شبکه-توزیع-پروژه--'>استعلام خرید و کارگذاری لوله شبکه توزیع پروژه ... / استعلام,استعلام خرید و کارگذاری لوله شبکه توزیع پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171666/استعلام-سوئیچ-سیسکو'>استعلام سوئیچ سیسکو  / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171674/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی / استعلام, استعلام خرید، حمل و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171682/استعلام-تکمیل-پروژه-های-بازسازی'>استعلام تکمیل پروژه های بازسازی  / استعلام,  استعلام  تکمیل پروژه های بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171690/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان... / استعلام, استعلام سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171698/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171706/استعلام-اقلام-مصرفی-بیمارستان--'>استعلام اقلام مصرفی بیمارستان ... / استعلام , استعلام اقلام مصرفی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171714/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171722/فراخوان-انعقاد-قرارداد-با-هتل'>فراخوان انعقاد قرارداد با هتل  / فراخوان , فراخوان انعقاد قرارداد با هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171730/استعلام-50-تن-سیمان-کیسه-ای'>استعلام 50 تن سیمان کیسه ای  / استعلام , استعلام 50 تن سیمان کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171738/مناقصه-خرید-۵۰۰-بشکه-تولوئن'>مناقصه خرید ۵۰۰ بشکه تولوئن     / مناقصه ، مناقصه خرید ۵۰۰ بشکه تولوئن    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171746/استعلام-آب-معدنی-500cc'>استعلام آب معدنی 500cc / استعلام,استعلام آب معدنی 500cc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171754/استعلام-افزایش-تولید-گیاهان-دارویی--'>استعلام  افزایش تولید گیاهان دارویی ... / استعلام, استعلام  افزایش تولید گیاهان دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171762/استعلام-اجاق-گاز-شهاب'>استعلام اجاق گاز شهاب / استعلام,استعلام اجاق گاز شهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171770/استعلام-ضبط-کننده-صدا--'>استعلام ضبط کننده صدا ... / استعلام, استعلام ضبط کننده صدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171778/استعلام-واشر-تخت-لاستیکی-منجید-دار'>استعلام واشر تخت لاستیکی منجید دار / استعلام واشر تخت لاستیکی منجید دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171786/استعلام-80-عدد-صندلی-اتوبوسی'>استعلام 80 عدد صندلی اتوبوسی / استعلام, استعلام 80 عدد صندلی اتوبوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171794/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171802/استعلام-کپی'>استعلام کپی / استعلام,استعلام کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171810/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-ساخت-بنا'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان، ساخت بنا / استعلام,  استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان، ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1171818/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-توزیع--'>استعلام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع ... / استعلام, استعلام عملیات لوله گذاری شبکه توزیع ...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 12 تاريخ : يکشنبه 25 شهريور 1397 ساعت: 17:11