اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165670/فراخوان-پروژه-خرید-ب... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165670/فراخوان-پروژه-خرید-بیمه-حمل-کالیبراسیون-نصب-و-راه-اندازی-نوبت-دوم'>فراخوان پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی نوبت دوم / فراخوان پروژه , فراخوان پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165689/آگهی-مناقصه-تکمیل-و-ادامه-راه'>آگهی مناقصه تکمیل و ادامه راه / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه تکمیل و ادامه راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165712/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165726/مناقصه-عمومی-تهیه-و-احداث-و-نصب-مخزن-فلزی-150-متر-مکعبی-هوائی-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه و احداث و نصب مخزن فلزی 150 متر مکعبی هوائی روستا- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و احداث و نصب مخزن فلزی 150 متر مکعبی هوائی روستا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165741/مناقصه-تجدید-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب--نوبت-دوم'>مناقصه تجدید بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب - نوبت  دوم  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165753/مناقصه-فاز-2-تکمیل-سالن-ورزشی-مشارکتی--'>مناقصه فاز 2 تکمیل سالن ورزشی مشارکتی ... / مناقصه , مناقصه فاز 2 تکمیل سالن ورزشی مشارکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165764/استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام احیا و مرمت ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165773/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165784/مناقصه-اجرای-عملیات-برداشت-زباله-و-تنظیف-معابر-شهری'>مناقصه اجرای عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات برداشت زباله و تنظیف معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165795/استعلام-شیر-یک-طرفه-1-2-اسپیلت-ال-جی-ایستاده'>استعلام شیر یک طرفه 1/2 اسپیلت ال جی ایستاده / استعلام,استعلام شیر یک طرفه 1/2 اسپیلت ال جی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165807/استعلام-آبسردکن-کولر-بخاری-و--'>استعلام آبسردکن، کولر، بخاری و... / استعلام, استعلام آبسردکن، کولر، بخاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165820/استعلام-قرارداد-گشت-های-حفظ-کاربری-و-سامانه-131-مدیریت-امور-اراضی'>استعلام قرارداد گشت های حفظ کاربری و سامانه 131 مدیریت امور اراضی / استعلام, قرارداد گشت های حفظ کاربری و سامانه 131 مدیریت امور اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165832/استعلام-عسل-تک-نفره--'>استعلام عسل تک نفره... / استعلام, استعلام عسل تک نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165846/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-خدماتی-و-تاسیسات-و-پشتیبانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تاسیسات و پشتیبانی تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تاسیسات و پشتیبانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165856/فراخوان-خرید-100-دستگاه-سکسیونر-گازی'>فراخوان خرید 100 دستگاه سکسیونر گازی / اگهی فراخوان , فراخوان خرید 100 دستگاه سکسیونر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165868/استعلام-پکیج-دیواری-ایران-رادیاتور-36000'>استعلام  پکیج دیواری ایران رادیاتور 36000 / استعلام, پکیج دیواری ایران رادیاتور 36000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165880/مناقصه-اجاره-27-دستگاه-ماشین-آلات-پاکسازی-شامل-مینی-لودر-همراه-با-جاروب-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره 27 دستگاه ماشین آلات پاکسازی شامل مینی لودر همراه با جاروب و...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجاره 27 دستگاه ماشین آلات پاکسازی شامل مینی لودر همراه با جاروب و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165892/تجدید-مناقصه-اجرای-جدولگذاری-و-دال-بتنی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری و دال بتنی نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری و دال بتنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165907/استعلام-مربای-تکنفره-25-گرمی-شاداب'>استعلام مربای تکنفره 25 گرمی شاداب / استعلام, مربای تکنفره 25 گرمی شاداب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165918/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام, خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165930/استعلام-حفاری-چاه--'>استعلام حفاری چاه... / استعلام, استعلام حفاری چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165943/استعلام-مایع-ظرفشویی'>استعلام مایع ظرفشویی / استعلام,استعلام مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165952/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی...- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165962/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور / مناقصه, مناقصه گازرسانی به صنایع محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165971/تجدید-مناقصه-جدولگذاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه جدولگذاری - نوبت دوم  / مناقصه, تجدید مناقصه جدولگذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165981/فراخوان-مناقصه-عمومی-267-دستگاه-کنتور-حجمی-هوشمند(wi)--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی 267 دستگاه کنتور حجمی هوشمند(wi)  - نوبت دوم  /  آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی 267 دستگاه کنتور حجمی هوشمند(wi)  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165991/فراخوان-خرید-4-قلم-اقلام-یدکی-میترینگ'>فراخوان خرید 4 قلم اقلام یدکی میترینگ / مناقصه عمومی, فراخوان خرید 4 قلم اقلام یدکی میترینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166004/استعلام-خانه--'>استعلام خانه ... / استعلام , استعلام خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166015/مناقصه-رفت-و-روب-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه رفت و روب شهری و نگهداری فضای سبز / آگهی  مناقصه , مناقصه رفت و روب شهری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166027/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور---نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166040/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-شهرداری-(خدمات-عمومی)--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی) - مرحله دوم -  نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی) - مرحله دوم -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166053/استعلام-کولر-گازی-پنجره-ای--'>استعلام کولر گازی پنجره ای... / استعلام,کولر گازی پنجره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166064/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166074/استعلام-سوییچ'>استعلام سوییچ / استعلام, سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166086/مناقصه-عمومی-عملیات-هوانوردی-فرودگاه-بین-المللی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166099/استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام احیا و مرمت ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166111/آگهی-مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-جدید-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان جدید (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  احداث ساختمان جدید  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166124/مناقصه-تامین-و-ارائه-خدمات-نقلیه-و-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و ارائه خدمات نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین و ارائه خدمات نقلیه و سرویس ایاب و ذهاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166137/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166147/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-MODEL-660H500-OIL-WELL-TRAVELING-BLOCK'>مناقصه خرید قطعات مربوط به MODEL 660H500 OIL WELL TRAVELING BLOCK  / مناقصه خرید قطعات مربوط به MODEL 660H500 OIL WELL TRAVELING BLOCK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166158/استعلام-سیمان-سیاه-و--'>استعلام سیمان سیاه و... / استعلام,سیمان سیاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166172/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166182/استعلام-پشتیبانی-وب-سایت-زیر-پورتال-ها-و-سرور-سایت'>استعلام پشتیبانی وب سایت، زیر پورتال ها و سرور سایت / استعلام, پشتیبانی وب سایت، زیر پورتال ها و سرور سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166193/مناقصه-پروژه-تامین-خدمات-بهره-برداری'>مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تامین خدمات بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166203/مناقصه-خرید-p-f-i-s-g-air-dryer-package'>مناقصه خرید p/ f i.s.g air dryer package    / مناقصه , مناقصه خرید P/F DYNAL CO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166213/استعلام-میز-مطالعه'>استعلام میز مطالعه  / استعلام,استعلام میز مطالعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166225/استعلام-اینوتر-sma-امانی'>استعلام اینوتر sma امانی / استعلام ,استعلام اینوتر sma امانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166238/استعلام-تلویزیون-LED--'>استعلام تلویزیون LED... / استعلام, استعلام تلویزیون LED...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166250/استعلام-سیمان-سیاه-میلگرد-و--'>استعلام سیمان سیاه، میلگرد و ... / استعلام, سیمان سیاه، میلگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166262/فراخوان-انجام-خدمات-تنظیفات-و-کنترل-دربهای-ورودی-استخر'>فراخوان انجام خدمات تنظیفات و کنترل دربهای ورودی استخر / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات تنظیفات و کنترل دربهای ورودی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166273/استعلام-لوله-مانسمان--'>استعلام لوله مانسمان... / استعلام, استعلام لوله مانسمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166285/استعلام-شناخت-طرح-مرمت-و-ساماندهی-کاروانسرای-تاریخی--'>استعلام شناخت، طرح مرمت و ساماندهی کاروانسرای تاریخی ... / استعلام,استعلام شناخت، طرح مرمت و ساماندهی کاروانسرای تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166296/استعلام-آموزش-صنایع-دستی'>استعلام آموزش صنایع دستی  / استعلام ,استعلام آموزش صنایع دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166306/مناقصه-احداث-سازه-پل-عابر-پیاده-مکانیزه'>مناقصه احداث سازه پل عابر پیاده مکانیزه  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث سازه پل عابر پیاده مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166317/استعلام-خرید-سه-دستگاه-تیغه-جلو-کامیونی--'>استعلام خرید سه دستگاه تیغه جلو کامیونی... / استعلام, استعلام خرید سه دستگاه تیغه جلو کامیونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166326/آگهی-مناقصه-خرید-انواع-مواد-اولیه-کارت-پلاستیک-موردنیاز-خود'>آگهی مناقصه خرید انواع مواد اولیه کارت پلاستیک موردنیاز خود / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید انواع مواد اولیه کارت پلاستیک موردنیاز خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166339/استعلام-پروژه-آبرسانی-به-روستای--'>استعلام پروژه آبرسانی به روستای... / استعلام,استعلام پروژه آبرسانی به روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166349/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی  / استعلام,استعلام آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166363/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام, ​جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166373/تجدید-فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-SDH-و-ACCESS'>تجدید فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه SDH و ACCESS / تجدید فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی, تجدید فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه SDH و ACCESS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166383/استعلام-انجام-عملیات-آبرسانی-و-اطفاء-حریق-و-ساماندهی-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام انجام عملیات آبرسانی و اطفاء حریق و ساماندهی تاسیسات مکانیکی / استعلام , استعلام انجام عملیات آبرسانی و اطفاء حریق و ساماندهی تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166395/استعلام-مودم-و--'>استعلام مودم و... / استعلام, مودم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166406/استعلام-سیمان-سیاه-سرامیک-و--'>استعلام سیمان سیاه، سرامیک و ... / استعلام, سیمان سیاه، سرامیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166418/استعلام-تامین-آب--'>استعلام تامین آب ... / استعلام , استعلام تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166430/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد... / استعلام, استعلام میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166439/مناقصه-تهیه-و-چاپ-فرمهای-چاپی'>مناقصه تهیه و چاپ فرمهای چاپی / مناقصه , مناقصه تهیه و چاپ فرمهای چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166451/استعلام-تعداد-3-عدد-باطری'>استعلام تعداد 3 عدد باطری  / استعلام ,استعلام تعداد 3 عدد باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166463/آگهی-مناقصه-بازگشایی-معابر-خیابانهای-محله-چاهستانیها'>آگهی مناقصه بازگشایی معابر خیابانهای محله چاهستانیها  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه بازگشایی معابر خیابانهای محله چاهستانیها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166474/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166483/استعلام-سیم-رابط-و-لامپ'>استعلام سیم رابط و لامپ  / استعلام, سیم رابط و لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166497/مناقصه-اجرای-پروژه-ساختمانی-و-فنس-کشی-محوطه'>مناقصه اجرای پروژه ساختمانی و فنس کشی محوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه ساختمانی و فنس کشی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166508/آگهی-مناقصه-پروژه-آبرسانی-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه پروژه آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه پروژه آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166521/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-کاشیکاری-سر-در-حمام'>استعلام  انجام عملیات مرمت کاشیکاری سر در حمام / استعلام, انجام عملیات مرمت کاشیکاری سر در حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166531/مناقصه-واگذاری-انجام-امورات-نگهداری-و-آبیاری-و-تامین-نیروی-انسانی-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امورات نگهداری و آبیاری و تامین نیروی انسانی مرحله دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امورات نگهداری و آبیاری و تامین نیروی انسانی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166540/استعلام-واگذاری-امور-پشتیبانی-مربوط-به-گشت-های-حفاظت-از-اراضی-کشاورزی'>استعلام واگذاری امور پشتیبانی مربوط به گشت های حفاظت از اراضی کشاورزی  / استعلام, واگذاری امور پشتیبانی مربوط به گشت های حفاظت از اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166550/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید چمن مصنوعی / آگهی مناقصه,  مناقصه خرید چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166560/استعلام-دستگاه-کلرزن'>استعلام دستگاه کلرزن  / استعلام,استعلام دستگاه کلرزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166569/استعلام-پهباد-فیلم-برداری'>استعلام پهباد فیلم برداری / استعلام ,استعلام پهباد فیلم برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166582/استعلام-شیر-فلکه'>استعلام شیر فلکه / استعلام, شیر فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166594/مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-ساختمان'>مناقصه تعمیرات و بازسازی ساختمان / مناقصه, مناقصه تعمیرات و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166607/استعلام-تابلو-سافت-استارت--'>استعلام تابلو سافت استارت ... / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166622/استعلام-لوله-های-فاضلابی--'>استعلام لوله های فاضلابی ... / استعلام,استعلام لوله های فاضلابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166631/استعلام-اجرای-پروژه-ساماندهی-و-مرمت-بافت-تاریخی-روستای--'>استعلام اجرای پروژه ساماندهی و مرمت بافت تاریخی روستای .. / استعلام, اجرای پروژه ساماندهی و مرمت بافت تاریخی روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166643/استعلام-تجدید-درخواست-مرمت-مقبره-گهواره-گر--'>استعلام تجدید درخواست مرمت مقبره گهواره گر... / استعلام,تجدید درخواست مرمت مقبره گهواره گر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166656/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان-جهاد-کشاورزی'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان جهاد کشاورزی  / استعلام, مرمت و بازسازی ساختمان جهاد کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166671/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره  / استعلام,استعلام خرید انواع پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166683/مناقصه-تکمیل-مدرسه-3-کلاسه'>مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه  / مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166694/استعلام-7-فقره-ملزومات-اداری'>استعلام 7 فقره ملزومات اداری / استعلام,7 فقره ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166707/فراخوان-عمومی-انتخاب-مشاور'> فراخوان عمومی انتخاب مشاور  / فراخوان عمومی,  فراخوان عمومی انتخاب مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166722/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-پل-تاریخی'>استعلام  انجام عملیات مرمت پل تاریخی / استعلام, انجام عملیات مرمت پل تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166737/استعلام-مرمت-هشت-حلقه-چاه--'>استعلام مرمت هشت حلقه چاه... / استعلام,مرمت هشت حلقه چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166750/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیا و مرمت قنات ... / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166761/مناقصه-خرید-تیوپ-حاوی-تار-فیبر-نوری'>مناقصه خرید تیوپ حاوی تار فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تیوپ حاوی تار فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166776/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166791/استعلام-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان--'>استعلام واگذاری تاسیسات بیمارستان ... / استعلام, واگذاری تاسیسات بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166802/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166812/مناقصه-خرید-5-دستگاه-تراش-CNG'>مناقصه خرید 5 دستگاه تراش CNG / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 دستگاه تراش CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166822/استعلام-خرید-359-عدد-برقگیر-20-کیلوولت-10-کیلو-آمپر-با-مقره-پیلمری-با-دیسکانکتور'>استعلام خرید 359 عدد برقگیر 20 کیلوولت 10 کیلو آمپر با مقره پیلمری با دیسکانکتور / استعلام, خرید 359 عدد برقگیر 20 کیلوولت 10 کیلو آمپر با مقره پیلمری با دیسکانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166837/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-کوهستانی'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک کوهستانی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک کوهستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166849/استعلام-60-عدد-فلش-مموری'>استعلام  60 عدد فلش مموری / استعلام,  60 عدد فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166859/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166869/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-کوهستانی-97-03-19'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک کوهستانی 97.03.19 / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک کوهستانی 97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166880/مناقصه-توزیع-سبد-غذایی-کودکان-نوبت-دوم'>مناقصه توزیع سبد غذایی کودکان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توزیع سبد غذایی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166889/استعلام-تابلو-راهنمای-رانندگی'>استعلام تابلو راهنمای رانندگی / استعلام,استعلام تابلو راهنمای رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166900/فراخوان-عمومی-طبخ-و-توزیع-و-تهیه-مواد-ثانویه-غذای-دانشجویی-نوبت-دوم'>فراخوان عمومی  طبخ و توزیع و تهیه مواد ثانویه غذای دانشجویی نوبت دوم  / فراخوان عمومی,فراخوان طبخ و توزیع و تهیه مواد ثانویه غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166913/استعلام-انجام-آزمایشات-بر-روی-نمونه-های-پلاسما--'>استعلام انجام آزمایشات بر روی نمونه های پلاسما... / استعلام,انجام آزمایشات بر روی نمونه های پلاسما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166927/استعلام-چیلر-تراکمی-هواخنک-با-کمپرسور-اسکرال-30-تن--'>استعلام چیلر تراکمی هواخنک با کمپرسور اسکرال 30 تن... / استعلام,استعلام چیلر تراکمی هواخنک با کمپرسور اسکرال 30 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166937/مناقصه-خرید-تجهیزات-استگاه-های-کاری-تحت-شبکه-زیروکلاینت'>مناقصه خرید تجهیزات استگاه های کاری تحت شبکه زیروکلاینت  / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات استگاه های کاری تحت شبکه زیروکلاینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166946/استعلام-تهیه-و-اجرا'>استعلام تهیه و اجرا / استعلام , استعلام تهیه و اجرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166955/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-دستی-چاه--'>استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه ... / استعلام, استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165682/مناقصه-اجرای-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای آسفالت خیابان های سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه  اجرای آسفالت خیابان های سطح شهر- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165703/فراخوان-مناقصه-اجرای-آسفالت-و-ترمیم-نوارهای-حفاری---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  اجرای آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه  اجرای آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165720/استعلام-لوازم-اداری--'>استعلام لوازم اداری ... / استعلام , استعلام لوازم اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165738/استعلام-درخواست-رنگ-ترافیکی-حمل-و-نقل-ترافیک'>استعلام درخواست رنگ ترافیکی حمل و نقل ترافیک / استعلام,درخواست رنگ ترافیکی حمل و نقل ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165749/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-ترمیم-جداول-خیابانها-و-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165759/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدمات-عمومی-حجمی'>مناقصه عمومی  انجام امور خدمات عمومی حجمی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  انجام امور خدمات عمومی حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165770/مناقصه-اجرای-سرویس-بهداشتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای سرویس بهداشتی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای سرویس بهداشتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165781/فراخوان-مناقصه-خدمات-انبارداری-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات انبارداری و پشتیبانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات انبارداری و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165791/فراخوان-کاشت--داشت-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-1-و-2-کریدور-97-3-19'>فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور 97.3.19 / فراخوان ارزیابی و مناقصه, فراخوان کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت 1 و 2 کریدور   97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165802/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165816/استعلام-قرارداد-حقوقی--'>استعلام قرارداد حقوقی ... / استعلام , استعلام قرارداد حقوقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165828/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق-صنعتی'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی کارگاه برق صنعتی / استعلام, خرید تجهیزات آموزشی کارگاه برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165840/مناقصه-فراخوان-ترانسمیتر-رادار-و-قطعات-مربوطه--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان ترانسمیتر رادار و قطعات مربوطه - نوبت دوم  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان ترانسمیتر رادار و قطعات مربوطه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165852/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب / آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای,  تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165861/استعلام-چراغ-چشمک-زن'>استعلام چراغ چشمک زن  / استعلام,استعلام چراغ چشمک زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165875/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور  / استعلام ,استعلام پمپ شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165887/استعلام-تامین-آب-آشامیدنی'>استعلام تامین آب آشامیدنی  / استعلام,استعلام تامین آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165901/مناقصه-حمل-شیر-خام'>مناقصه حمل شیر خام  / مناقصه، مناقصه حمل شیر خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165914/مناقصه-عملیات-اجرایی-تهیه-و-اجرای-تارتان--'>مناقصه عملیات اجرایی تهیه و اجرای تارتان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی تهیه و اجرای تارتان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165924/مناقصه-سه-راه-یو-پی-وی-سی-و--'>مناقصه سه راه یو پی وی سی و... / مناقصه , مناقصه سه راه یو پی وی سی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165937/استعلام-پگ-کامل-استریل--'>استعلام پگ کامل استریل... / استعلام,پگ کامل استریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165948/استعلام-بارگیری-سموم--نظافت-انبار-و--'>استعلام بارگیری سموم - نظافت انبار و ... / استعلام, استعلام بارگیری سموم - نظافت انبار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165959/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت-97-3-19'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 97.3.19 / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165968/استعلام-سیمان-ماسه-سرامیک--'>استعلام سیمان، ماسه، سرامیک ... / استعلام, استعلام سیمان، ماسه، سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165978/استعلام-پکاب-سرور'>استعلام پکاب سرور  / استعلام,استعلام پکاب سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165987/استعلام-سنگ-نما-(مالون)-سیمان-و---'>استعلام  سنگ نما (مالون)، سیمان و .... / استعلام, سنگ نما (مالون)، سیمان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166000/استعلام-پنجره-دوجداره'>استعلام پنجره دوجداره / استعلام,پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166012/فراخوان-مناقصه-احداث-پروژه-خط-انتقال-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث پروژه خط انتقال گاز - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه احداث پروژه خط انتقال گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166023/استعلام-دو-فقره-زنجیر-و-گوشواره-زنجیز-چرخ-بلدوزر--'>استعلام دو فقره زنجیر و گوشواره زنجیز چرخ بلدوزر... / استعلام, استعلام دو فقره زنجیر و گوشواره زنجیز چرخ بلدوزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166033/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166046/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری'>مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166059/استعلام-آموزش-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام آموزش عکاسی دیجیتال... / استعلام, استعلام آموزش عکاسی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166069/استعلام-خرید-ترازو'>استعلام خرید ترازو / استعلام, خرید ترازو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166082/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166093/استعلام-برق-کشی--'>استعلام برق کشی... / استعلام,استعلام برق کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166107/استعلام-خرید-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام خرید دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام,استعلام خرید دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166119/مناقصه-ارائه-خدمات-نقلیه-خودروئی-سنگین'>مناقصه ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات نقلیه خودروئی سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166969/استعلام-جمع-آوری-پست-'>استعلام جمع آوری پست.. / استعلام, استعلام جمع آوری پست..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166978/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-5-پست'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 5 پست / استعلام,استعلام جمع آوری مسیر شماره 5 پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166989/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-میدان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای روکش آسفالت میدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش آسفالت میدان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167004/استعلام-احداث-خانه-عالم'>استعلام احداث خانه عالم / استعلام, احداث خانه عالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167018/استعلام-احداث-خانه-عالم--'>استعلام احداث خانه عالم ... / استعلام,استعلام احداث خانه عالم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167033/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167050/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167059/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-منشیگری-و-ماشین-نویسی-و-اپراتوری'>فراخوان مناقصه انجام خدمات منشیگری و ماشین نویسی و اپراتوری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات منشیگری و ماشین نویسی و اپراتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167070/استعلام-بهاء-تعمیرات--'>استعلام بهاء تعمیرات ... / استعلام , استعلام بهاء تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167084/استعلام-تعمیرات-داخلی-اداره--'>استعلام تعمیرات داخلی اداره ... / استعلام, استعلام تعمیرات داخلی اداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167096/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167105/مناقصه-پل-رودخانه-نوبت-دوم'>مناقصه پل رودخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پل رودخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167117/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی-شهر--'>استعلام مرمت بافت تاریخی شهر... / استعلام,استعلام مرمت بافت تاریخی شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167132/مناقصه-جوب-و-جدول-سایت-مسکن-مهر-و-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه جوب و جدول سایت مسکن مهر و زیرسازی و آسفالت... / مناقصه عمومی, مناقصه جوب و جدول سایت مسکن مهر و زیرسازی و آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167142/فراخوان-مناقصه-عمومی-مربوط-به-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی--'>فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی... / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات حراست و نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167153/مناقصه-خرید-کولر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کولر نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه خرید کولر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167163/استعلام-شیلنگ-آتش-نشانی-ضد-اسید-اشباح-(نمونه)'>استعلام شیلنگ آتش نشانی ضد اسید اشباح (نمونه) / استعلام , استعلام شیلنگ آتش نشانی ضد اسید اشباح (نمونه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167175/استعلام-تکمیل-خانه'>استعلام تکمیل خانه  / استعلام,استعلام تکمیل خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167185/مناقصه-تقاطع--'>مناقصه تقاطع ... / مناقصه عمومی, مناقصه تقاطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167197/استعلام-کاپشن-و-شلوار-سبز--'>استعلام کاپشن و شلوار سبز ... / استعلام, استعلام کاپشن و شلوار سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167206/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167216/مناقصه-عمومی-خرید-قطعات-تابلو-برق'>مناقصه عمومی خرید قطعات تابلو برق / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید قطعات تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167224/مناقصه-عمومی-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-و-کلمپ'>مناقصه عمومی خرید اتصالات پلی اتیلن و کلمپ / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید اتصالات پلی اتیلن و کلمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167233/مناقصه-خدمات-مشاوره-ژئوتکنیک-و-مقاومت-مصالح'>مناقصه خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167244/استعلام-خرید-کیت-کامل-انشعاب-آب'>استعلام خرید کیت کامل انشعاب آب  / استعلام,استعلام خرید کیت کامل انشعاب آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167254/مناقصه-نصب-انشعابات-آب'>مناقصه نصب انشعابات آب  / مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167267/مناقصه-خرید-۷۷۰-اصله-تیر-بتونی-۹-۱۵-۱۲-متری'>مناقصه خرید ۷۷۰ اصله تیر بتونی ۹ ،۱۵،۱۲ متری / مناقصه, مناقصه خرید ۷۷۰ اصله تیر بتونی ۹ ،۱۵،۱۲ متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167281/استعلام-گیربکس-ترانسفرکار'>استعلام گیربکس ترانسفرکار / استعلام , استعلام گیربکس ترانسفرکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167292/مناقصه-بهسازی-محورهای-روستایی'>مناقصه بهسازی محورهای روستایی / مناقصه بهسازی محورهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167304/مناقصه-بهسازی-راه-های-روستایی'>مناقصه بهسازی راه های روستایی / مناقصه بهسازی راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167312/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام , استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167321/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-سیستم-NVR'>استعلام دستگاه ذخیره سازی سیستم NVR  / استعلام , استعلام دستگاه ذخیره سازی سیستم NVR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167330/استعلام-​پنل-درایو-فرمان-موتور'>استعلام ​پنل درایو فرمان موتور  / استعلام, استعلام ​پنل درایو فرمان موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167340/استعلام-نبشی'>استعلام نبشی / استعلام, نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167348/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167359/استعلام-بلوک-دیواری-و--'>استعلام بلوک دیواری و... / استعلام,بلوک دیواری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167369/مناقصه-خرید-قطعات-فیلتر'>مناقصه خرید قطعات فیلتر  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167377/مناقصه-فنس-کشی-دور-دریاچه'>مناقصه فنس کشی دور دریاچه / مناقصه , مناقصه فنس کشی دور دریاچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167387/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167398/استعلام-شیر-پنیر--کره-و---'>استعلام  شیر، پنیر ، کره و .... / استعلام, شیر، پنیر ، کره و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167408/استعلام-باتری-سیلد-و-استراکچر-باطری'>استعلام باتری سیلد و استراکچر باطری / استعلام, استعلام باتری سیلد و استراکچر باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167417/استعلام-دوربین-دیجیتال--'>استعلام دوربین دیجیتال... / استعلام, استعلام دوربین دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167429/استعلام-عملیات-اجرایی-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ'>استعلام عملیات اجرایی حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ / استعلام, عملیات اجرایی حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166133/تجدید-مناقصه-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر-مرحله-سوم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر مرحله سوم نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر مرحله سوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166144/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-غواصی'>فراخوان اجاره یک فروند شناور غواصی / مناقصه عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور غواصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166153/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166165/استعلام-تبلت-لنوو-مدل-Yoga-Book-With-Windows-WiFi-ظرفیت--'>استعلام تبلت لنوو مدل Yoga Book With Windows WiFi ظرفیت ... / استعلام,استعلام تبلت لنوو مدل Yoga Book With Windows WiFi ظرفیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166179/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-بالابر-ویژه-معلولین--'>استعلام نصب و راه اندازی بالابر ویژه معلولین... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی بالابر ویژه معلولین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166189/مناقصه-کلید-و-کنتاکتور-ABB'>مناقصه کلید  و کنتاکتور ABB / مناقصه ، مناقصه کلید  و کنتاکتور ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166200/استعلام-ارزیابی-کیفی-طراحی-شهری-اراضی--'>استعلام ارزیابی کیفی طراحی شهری اراضی...  / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی طراحی شهری اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166209/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166222/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام,استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166233/فراخوان-مناقصه-خرید-لایه-میانی'>فراخوان مناقصه خرید لایه میانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید لایه میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166246/اصلاحیه-و-تمدید-مناقصه-عمومی-انتقال-و-تخلیه-حدود-500-تن-زباله'>اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله   / اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166257/مناقصه-تیر-سیمانی-H-و-گرد--(نوبت-دوم)'>مناقصه تیر سیمانی H و گرد... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تیر سیمانی H و گرد... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166267/استعلام-دوربین-نقشه-برداری'>استعلام دوربین نقشه برداری / استعلام, دوربین نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166279/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166290/استعلام-تامین-آب--'>استعلام تامین آب... / استعلام, استعلام تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166303/مناقصه-انجام-زیرسازی-نوارهای-حفاری-و-لکه-گیری-و-ترمیم-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومیمناقصه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166312/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-تولید-کنندگان-بخاری-های-گازسوز-دودکش-دار'>فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولید کنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار  / فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی تولید کنندگان بخاری های گازسوز دودکش دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166323/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-آب-سد-مخزنی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی نوبت دوم  / فراخوان مناقه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد مخزنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166336/مناقصه-خرید-15000-تن-انواع-ضایعات-فلزی-و-آهن-اسفنجی'>مناقصه خرید 15000 تن انواع ضایعات فلزی و آهن اسفنجی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 15000 تن انواع ضایعات فلزی و آهن اسفنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166345/مناقصه-بین-المللی-خرید-600-(ششصد)-متر-توری-مش-فسفر-برنز'>مناقصه بین المللی خرید 600 (ششصد) متر توری مش فسفر برنز  / مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی خرید 600 (ششصد) متر توری مش فسفر برنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166356/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-برق--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه برق... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166369/استعلام-مقدار-حدود-1200-متر-لوله-پلی-اتیلن-شاخه-100-متری-با-فشار-10-بار'>استعلام مقدار حدود 1200 متر لوله پلی اتیلن شاخه 100 متری با فشار 10 بار / استعلام,استعلام مقدار حدود 1200 متر لوله پلی اتیلن شاخه 100 متری با فشار 10 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166379/استعلام-قطعات-کارتریج-پرینتر--'>استعلام قطعات کارتریج پرینتر ... / استعلام, استعلام قطعات کارتریج پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166391/مناقصه-جمع-آوری-سگ-های-ولگرد'>مناقصه جمع آوری سگ های ولگرد / مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری سگ های ولگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166401/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166414/فراخوان-عمومی-احداث-پروژه-ساختمانی-با-کاربری-اداری-تجاری-با-زیربنای-92000-متر-مربع'>فراخوان عمومی احداث پروژه ساختمانی با کاربری اداری تجاری با زیربنای 92000 متر مربع / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی احداث پروژه ساختمانی با کاربری اداری تجاری با زیربنای 92000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166427/استعلام-روتر-و-مودم'>استعلام روتر و مودم / استعلام,استعلام روتر و مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166436/مناقصه-تری-اتیلن-گلایکول'>مناقصه تری اتیلن گلایکول  / مناقصه , مناقصه تری اتیلن گلایکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166446/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد... / استعلام, استعلام میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166458/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای....- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166470/استعلام-جدولگذاری-و-پیاده-رو-سازی'>استعلام جدولگذاری و پیاده رو سازی / استعلام,استعلام جدولگذاری و پیاده رو سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166480/آگهی-مناقصه-جهت-انجام-کارهای-ساختمانی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>آگهی مناقصه جهت انجام کارهای ساختمانی تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه جهت انجام کارهای ساختمانی تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166493/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-به-ابعاد-و-متراژ-مختلف'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن به ابعاد و متراژ مختلف  / استعلام, خرید لوله های پلی اتیلن به ابعاد و متراژ مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166505/استعلام-انجام-پروژه-افزایش-تولیدات-دامی'>استعلام  انجام پروژه افزایش تولیدات دامی  / استعلام, انجام پروژه افزایش تولیدات دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165674/مناقصه-احداث-ساختمان-پاسگاه-محیط-بانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان پاسگاه محیط بانی  نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165691/مناقصه-انجام-امور-نقلیه-سبک'>مناقصه انجام امور نقلیه سبک  / مناقصه , مناقصه انجام امور نقلیه سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165713/مناقصه-اجرای-پروژه-ساختمان-شماره-2-آتش-نشانی'>مناقصه اجرای پروژه ساختمان شماره 2 آتش نشانی / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ساختمان شماره 2 آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165728/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165744/استعلام-میله-جداکننده-از-جنس-پلی-اورتان'>استعلام  میله جداکننده از جنس پلی اورتان  / استعلام,  میله جداکننده از جنس پلی اورتان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165754/استعلام-خرید-تجهیزات-ترافیکی--'>استعلام خرید تجهیزات ترافیکی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات ترافیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165765/مناقصه-فراخوان-تجدید-حفاظت-و-نگهبانی-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه فراخوان تجدید حفاظت و نگهبانی شهرک ها و نواحی صنعتی (نوبت دوم) / مناقصه فراخوان تجدید , مناقصه فراخوان تجدید حفاظت و نگهبانی شهرک ها و نواحی صنعتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165774/استعلام-هود-آزمایشگاهی'>استعلام هود آزمایشگاهی  / استعلام, هود آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165785/مناقصه-خرید-55308-متر-لوله-پلی-اتیلن-تکجداره-آبی-PE80'>مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید 55308 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165796/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-عملیات-کنترل-باک-خودروهای'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی عملیات کنترل باک خودروهای / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری حجمی زمانی عملیات کنترل باک خودروهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165808/استعلام-اجرت-ساخت-و-نصب-و-رنگ-آمیزی-اسکلت-فلزی'>استعلام اجرت ساخت و نصب و رنگ آمیزی اسکلت فلزی / استعلام,استعلام اجرت ساخت و نصب و رنگ آمیزی اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165822/مناقصه-پروژه-آبرسانی-سرتاوه'>مناقصه پروژه آبرسانی سرتاوه / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی سرتاوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165833/استعلام-اجرای-قالب-بندی--'>استعلام اجرای قالب بندی ... / استعلام , استعلام اجرای قالب بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165848/تجدید-مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر  ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165857/استعلام-سی-پی-یو-مدل-intelcori7-7700k'>استعلام سی پی یو مدل intelcori7-7700k / استعلام,استعلام سی پی یو مدل intelcori7-7700k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165869/مناقصه-تهیه-و-نصب-کفپوش-پرسی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب کفپوش پرسی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب کفپوش پرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165881/استعلام-خرید-کامپیوتر-پرینتر-اسکنر-و--'>استعلام خرید کامپیوتر، پرینتر، اسکنر و ... / استعلام, خرید کامپیوتر، پرینتر، اسکنر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165894/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165908/مناقصه-فراخوان-احداث-بازارچه-های-محلی---نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان احداث بازارچه های محلی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه  فراخوان عمومی ، فراخوان احداث بازارچه های محلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165919/مناقصه-عمومی-ایمن-سازی-رفوژ-کمربندی-امام-علی-(ع)'>مناقصه عمومی ایمن سازی رفوژ کمربندی امام علی (ع) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ایمن سازی رفوژ کمربندی امام علی (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165932/مناقصه-خرید--حمل-و-پخش-آسفالت-با-فنیشر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فنیشر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فنیشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165944/مناقصه-امور-خدماتی-نظافتی'>مناقصه امور خدماتی- نظافتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  امور خدماتی- نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165953/مناقصه-تجهیزات-ایمنی-و-علائم-افقی-و-عمودی---نوبت-دوم'>مناقصه تجهیزات ایمنی و علائم افقی و عمودی ... نوبت دوم  / آگهی دعوت به برگزاری مناقصه های عمومی , مناقصه تجهیزات ایمنی و علائم افقی و عمودی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165963/استعلام-بروزرسانی-اطلاعات-واحدهای-صنعتی'>استعلام بروزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی / استعلام,استعلام بروزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165973/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-الکتریکی'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی- الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی- الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165982/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165992/مناقصه-الکتروپمپ-شناور'>مناقصه الکتروپمپ شناور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166005/مناقصه-انجام-مناقصه-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-آشامیدنی'>مناقصه انجام مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی / آگهی مناقصه عمومی فراخوان ارزیابی کیفی به صورت دو مرحله ای,مناقصه  انجام مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166017/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام  لوله مانسمان / استعلام, لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166028/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166041/مناقصه-خرید-باکس-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید باکس زباله نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166054/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-عملیات-مقاوم-سازی-و-بازسازی-کلی-ساختمان-اداری'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی عملیات مقاوم سازی و بازسازی کلی ساختمان اداری / فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی عملیات مقاوم سازی و بازسازی کلی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166065/استعلام-یک-دستگاه-درایور-مخصوص-آسانسور'>استعلام یک دستگاه درایور مخصوص آسانسور / استعلام,استعلام یک دستگاه درایور مخصوص آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166075/مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166515/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-مربوط-به-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به حراست و نگهبانی  / مناقصه , مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166528/آگهی-مناقصه-احداث-استخر'>آگهی مناقصه احداث استخر  / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه  احداث استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166537/آگهی-مناقصه-احداث-2-واحد-مدرسه-12-کلاسه'>آگهی مناقصه احداث 2 واحد مدرسه 12 کلاسه / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه احداث 2 واحد مدرسه 12 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166547/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166557/مناقصه-تعداد-یک-دستگاه-جرثقیل-پالفینگر'>مناقصه تعداد یک دستگاه جرثقیل پالفینگر  / مناقصه , مناقصه تعداد یک دستگاه جرثقیل پالفینگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166566/مناقصه-اجرای-شبکه-آبیاری-خط-اصلی-فضای-سبز-شهرک'>مناقصه اجرای شبکه آبیاری خط اصلی فضای سبز شهرک / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه آبیاری خط اصلی فضای سبز شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166578/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166589/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام, استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166603/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166615/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166628/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166640/فراخوان-عمومی-دعوت-به-مشارکت-و-سرمایه-گذاری'>فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166651/استعلام-احیای-آب-جاری-قنات--'>استعلام احیای آب جاری قنات ... / استعلام, استعلام احیای آب جاری قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166664/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد... / استعلامو استعلام میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166679/مناقصه-امور-خدمات--'>مناقصه امور خدمات... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166690/استعلام-تجدید-درخواست-ایجاد-امکانات-و-بهسازی-اثر-تاریخی--'>استعلام تجدید درخواست ایجاد امکانات و بهسازی اثر تاریخی... / استعلام,استعلام تجدید درخواست ایجاد امکانات و بهسازی اثر تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166702/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166715/استعلام-خرید-تیرآهن-و-میلگرد--'>استعلام خرید تیرآهن و میلگرد... / استعلام, استعلام خرید تیرآهن و میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166733/استعلام-سرامیک-ایزوگام--'>استعلام سرامیک، ایزوگام ... / استعلام, استعلام سرامیک، ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166746/مناقصه-عمومی-احداث-مدرسه-6-کلاسه---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث مدرسه 6 کلاسه ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عمومی احداث مدرسه 6 کلاسه ... - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166757/مناقصه-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166770/استعلام-کیس--'>استعلام کیس ... / استعلام , استعلام کیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166785/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166798/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی-روستا--'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستا... / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستا... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166808/مناقصه-واگذاری-عملیات-پخت-حمل-پخش-و-تهیه-قیر-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری عملیات پخت، حمل، پخش و تهیه قیر (نوبت دوم) / مناقصه واگذاری عملیات پخت، حمل، پخش و تهیه قیر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166819/استعلام-تعمیرات-منطقه--'>استعلام تعمیرات منطقه... / استعلام, استعلام تعمیرات منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166831/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166845/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166854/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166865/مناقصه-عملیات-نصب-تابلو-و-علائم-راهنمایی-و-رانندگی'>مناقصه عملیات نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی / مناقصه عملیات نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166876/استعلام-رزین-سایز-کاتیونی'>استعلام رزین سایز کاتیونی  / استعلام, رزین سایز کاتیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166885/فراخوان-مناقصه-اجرای-جدول-کانیوا-و-زیرسازی-خیابان-اصلی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای جدول، کانیوا و زیرسازی خیابان اصلی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای جدول، کانیوا و زیرسازی خیابان اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166896/مناقصه-عمومی-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166907/استعلام-جمع-اوری-پست-سایت-ستاد'>استعلام جمع اوری پست,سایت ستاد / استعلام,استعلام جمع اوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166921/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش'>استعلام دستگاه ضبط و پخش  / استعلام,استعلام دستگاه ضبط و پخش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166933/استعلام-نصب-پرده-هوا--'>استعلام نصب پرده هوا ... / استعلام, استعلام نصب پرده هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166943/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام,استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166952/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166963/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم) / مناقصه اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166087/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166100/مناقصه-احداث-پله-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پله برقی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پله برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166112/استعلام-دستگاه-فتوکپی-توشیبا'>استعلام دستگاه فتوکپی توشیبا / استعلام, دستگاه فتوکپی توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166126/استعلام-آجر-گری-کوار-و-میلگرد'>استعلام  آجر گری کوار  و میلگرد  / استعلام, آجر گری کوار  و میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166138/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166149/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب... / استعلام,تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166159/استعلام-آموزش-کاربر-نرم-افزار-اداری'>استعلام  آموزش کاربر نرم افزار اداری  / استعلام, آموزش کاربر نرم افزار اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166174/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-توزیع-آب--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب... / استعلام,تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166183/مناقصه-انجام-عملیات-رینگ-و-مانور-و-بهینه-سازی---شبکه-های-برق-20-کیلوولت'>مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ... شبکه های برق 20 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ... شبکه های برق 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166194/مناقصه-پروژه-تکمیل-بوستان-کمربندی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل بوستان کمربندی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  پروژه تکمیل بوستان کمربندی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166204/مناقصه-خرید-48-نوع-قطعه-فلزی'>مناقصه خرید 48 نوع قطعه فلزی  / مناقصه , مناقصه خرید 48 نوع قطعه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166215/آگهی-فراخوان-عمومی-سرمایه-گذاری-مشارکتی--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166227/استعلام-خرید-4250-متر-سیم-آلومینیوم-فولاد--'>استعلام خرید 4250 متر سیم آلومینیوم فولاد ... / استعلام, خرید 4250 متر سیم آلومینیوم فولاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166239/مناقصه-جدولگذاری-(چاپ-دوم)'>مناقصه جدولگذاری (چاپ دوم) / مناقصه , مناقصه جدولگذاری (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166251/مناقصه-خرید-ورق-کرکره-گالوانیزه'>مناقصه خرید ورق کرکره گالوانیزه / مناقصه , مناقصه خرید ورق کرکره گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166263/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع'>استعلام احداث جاده بین مزارع / استعلام ,استعلام احداث جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166274/مناقصه-واگذاری-قرارداد-حفظ--حراست--نگهداری-و-بهره-برداری--'>مناقصه واگذاری قرارداد حفظ ، حراست ، نگهداری و بهره برداری .. / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری قرارداد حفظ ، حراست ، نگهداری و بهره برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166286/مناقصه-ریخته-گری-پوسته-از-چدن-نشکن-داکتیل'>مناقصه ریخته گری پوسته از چدن نشکن داکتیل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ریخته گری پوسته از چدن نشکن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166297/استعلام-آب-معدنی'>استعلام آب معدنی / استعلام,استعلام آب معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166308/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات عمومی  نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات عمومی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166318/مناقصه-ماشینکاری-قطعات-سنگین-و--'>مناقصه ماشینکاری قطعات سنگین و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ماشینکاری قطعات سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166328/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, ​جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166340/مناقصه-خدمات-نظارت-کارگاهی-حذف-و-اصلاح-نقاط-حادثه-خیز--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظارت کارگاهی حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات نظارت کارگاهی حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166351/استعلام-شناخت-مستندسازی-طرح-حفاظت--'>استعلام شناخت، مستندسازی، طرح حفاظت... / استعلام,شناخت، مستندسازی، طرح حفاظت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166365/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و ... / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166374/استعلام-خدمات-پشتیبانی-شبکه--'>استعلام خدمات پشتیبانی شبکه ... / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166384/مناقصه-اجرای-تعمیر--بهسازی-و-افزایش-ظرفیت-یک-باب-سوله-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای تعمیر ، بهسازی و افزایش ظرفیت یک باب سوله نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  اجرای تعمیر ، بهسازی و افزایش ظرفیت یک باب سوله  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166396/مناقصه-ارائه-خدمات-کارشناسی-حوزه-فناوری-اطلاعات'>مناقصه ارائه خدمات کارشناسی حوزه فناوری اطلاعات  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ ای,مناقصه ارائه خدمات کارشناسی حوزه فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166407/استعلام-سرعت-گیر-خیابانی-مشکی-جنس-لاستیکی--'>استعلام سرعت گیر خیابانی مشکی جنس لاستیکی... / استعلام,سرعت گیر خیابانی مشکی جنس لاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166420/استعلام-تخریب-و-نوسازی-بخشی-از-ساختمان-اداره-پست'>استعلام تخریب و نوسازی بخشی از ساختمان اداره پست / استعلام, تخریب و نوسازی بخشی از ساختمان اداره پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166431/استعلام-داکت-آلومینیومی-کلید-فیوز-1-فاز-کابل-USB--'>استعلام داکت آلومینیومی، کلید فیوز 1 فاز، کابل USB... / استعلام,استعلام داکت آلومینیومی، کلید فیوز 1 فاز، کابل USB...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166440/استعلام-دو-فقره-کاغذ-A4-و-کاغذ-سفید-چاپی'>استعلام دو فقره کاغذ A4 و کاغذ سفید چاپی / استعلام,استعلام دو فقره کاغذ A4 و کاغذ سفید چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166452/استعلام-شیر-فلکه-کشویی-100'>استعلام  شیر فلکه کشویی 100 / استعلام, شیر فلکه کشویی 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166464/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-پایگاه-بهداشت'>مناقصه عمومی احداث ساختمان پایگاه بهداشت  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث ساختمان پایگاه بهداشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166475/فراخوان-مناقصه-خرید-پله-و-سینی-کابل-کامپوزیت-سدهای--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید پله و سینی کابل کامپوزیت سدهای... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید پله و سینی کابل کامپوزیت سدهای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166485/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-پروژه-معاینات--تجدید-97-3-19'>مناقصه اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تاسیساتی پروژه معاینات... تجدید 97/3/19 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تاسیساتی پروژه معاینات... تجدید 97/3/19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166975/مناقصه-احداث-زیرگذر-محور--'>مناقصه احداث زیرگذر محور ... / مناقصه, مناقصه احداث زیرگذر محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166986/مناقصه-خرید-محور-اصلی-تاپ-درایو-وارکو'>مناقصه خرید محور اصلی تاپ درایو وارکو / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید محور اصلی تاپ درایو وارکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167000/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167014/استعلام-احداث-خانه--'>استعلام احداث خانه ... / استعلام, استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167028/مناقصه-تأمین-نیروی-انسانی-(خدمات-عمومی)-ـ-مرحله-دوم'>مناقصه تأمین نیروی انسانی (خدمات عمومی)  ـ مرحله دوم / مناقصه تأمین نیروی انسانی (خدمات عمومی)  ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167045/استعلام-تعمیر-خانه'>استعلام تعمیر خانه  / استعلام, تعمیر خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167055/استعلام-احداث-خانه'>استعلام احداث خانه / استعلام, احداث خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167067/استعلام-تعمیرات-خانه-عالم-شوئیل'>استعلام تعمیرات خانه عالم شوئیل / استعلام,استعلام تعمیرات خانه عالم شوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167078/مناقصه-اجرای-سنگ-فرش-و-پیاده-روسازی---'>مناقصه اجرای سنگ فرش و پیاده روسازی .... / مناقصه، مناقصه اجرای سنگ فرش و پیاده روسازی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167090/مناقصه-عمومی-احداث-شبکه-روشنایی-ناحیه-صنعتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه عمومی احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167102/استعلام-ساخت-و-نصب-نرده-های-چوبی-باغ--'>استعلام ساخت و نصب نرده های چوبی باغ... / استعلام,استعلام ساخت و نصب نرده های چوبی باغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167113/استعلام-مرمت-سرویسهای-بهداشتی--'>استعلام مرمت سرویسهای بهداشتی... / استعلام, استعلام مرمت سرویسهای بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167126/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-به-همراه-تجهیزات'>استعلام خرید و نصب دوربین به همراه تجهیزات / استعلام,خرید و نصب دوربین به همراه تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167138/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167148/استعلام-کالاهای-مورد-نظر-فطعات-یدکی-سمپاش-توریولایتر-زراعی-و---'>استعلام کالاهای مورد نظر فطعات یدکی سمپاش توریولایتر زراعی و ..... / استعلام ,استعلام کالاهای مورد نظر فطعات یدکی سمپاش توریولایتر زراعی و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167158/استعلام-تکمیل-خانه--'>استعلام تکمیل خانه ... / استعلام, استعلام تکمیل خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167172/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-مجموعه--'>استعلام ساماندهی و مرمت مجموعه... / استعلام,استعلام ساماندهی و مرمت مجموعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167182/استعلام-تعمیرات-اداره--'>استعلام  تعمیرات اداره  .. / استعلام, تعمیرات اداره  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167193/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی / استعلام, تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167203/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-به-طول-20-کیلومتر'>مناقصه آسفالت راه روستایی به طول 20 کیلومتر / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت راه روستایی به طول 20 کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167212/مناقصه-عمومی-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-و-رفع-افت-ولتاژ'>مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167221/استعلام-پیچ-و-مهره--تسمه-رولر'>استعلام پیچ و مهره ، تسمه، رولر / استعلام,استعلام پیچ و مهره ، تسمه، رولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167230/استعلام-مرغ--'>استعلام مرغ ... / استعلام , استعلام مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167239/استعلام-استد-همراه-با-مهره-با-جنس-1-7225-و--'>استعلام استد همراه با مهره با جنس 1.7225 و ... / استعلام, استعلام استد همراه با مهره با جنس 1.7225 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167251/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات  / استعلام, احیاء و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167262/مناقصه-فراخوان-نظافت-محوطه-کلاسها-و--'>مناقصه فراخوان نظافت محوطه کلاسها و ... / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان نظافت محوطه کلاسها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167275/استعلام-شوینده--'>استعلام شوینده ... / استعلام , استعلام شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167287/استعلام-کاغذ-چاپگر--'>استعلام کاغذ چاپگر... / استعلام, استعلام کاغذ چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167298/مناقصه-بهسازی-توت-گورکش'>مناقصه بهسازی توت گورکش / مناقصه بهسازی توت گورکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167309/مناقصه-تامین-آب-آشامیدنی'>مناقصه تامین آب آشامیدنی  / مناقصه, مناقصه تامین آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167317/استعلام-خرید-کامپوزیت'>استعلام خرید کامپوزیت / استعلام, خرید کامپوزیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167327/استعلام-قطعات-پاتیل-کش--'>استعلام قطعات پاتیل کش... / استعلام , استعلام قطعات پاتیل کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167336/استعلام-برگزاری-تور-صنعتی'>استعلام برگزاری تور صنعتی / استعلام,برگزاری تور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167345/استعلام-سن-استوریج'>استعلام سن استوریج / استعلام,استعلام سن استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167356/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-توسعه-شهری-در-بخش---'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری در بخش .... / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری در بخش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167366/استعلام-کیسه-زباله-زردرنگ--کیسه-زباله-مشکی'>استعلام کیسه زباله زردرنگ ، کیسه زباله مشکی  / استعلام,استعلام کیسه زباله زردرنگ ، کیسه زباله مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167374/استعلام-اجرای-روکش-دوربرگردانها---'>استعلام اجرای روکش دوربرگردانها .... / استعلام , استعلام اجرای روکش دوربرگردانها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167382/استعلام-خرید-15-عدد-زانو'>استعلام خرید 15 عدد زانو / استعلام, استعلام خرید 15 عدد زانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167395/استعلام-اجرای-طرح-هادی-(اجرای-آسفالت-معابر)--'>استعلام اجرای طرح هادی (اجرای آسفالت معابر)... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی (اجرای آسفالت معابر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167404/مناقصه-بهسازی-راههای-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه بهسازی راههای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه , مناقصه بهسازی راههای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167414/استعلام-نورپردازی-مجموعه-های-دستکند'>استعلام نورپردازی مجموعه های دستکند / استعلام,استعلام نورپردازی مجموعه های دستکند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167425/مناقصه-chloride-ups-system'>مناقصه chloride ups system  / اگهی مناقصه , مناقصه chloride ups system </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165676/مناقصه-تهیه--بارگیری-حمل-و-اجرای-آسفالت-شامل-قیرپاشی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، بارگیری حمل و اجرای آسفالت شامل قیرپاشی- نوبت دوم  / آگهی مناقصات , مناقصه تهیه ، بارگیری حمل و اجرای آسفالت شامل قیرپاشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165697/مناقصه-7500-دستگاه-شیر-اهرمی--'>مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی ... / مناقصه عمومی ,مناقصه 7500 دستگاه شیر اهرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165718/استعلام-قطعات-یدکی-بیل-مکانیکی--'>استعلام قطعات یدکی بیل مکانیکی... / استعلام, استعلام قطعات یدکی بیل مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165731/استعلام-خرید-چای-و-قند-و-چندین-اقلام-پیوستی--'>استعلام خرید چای و قند و چندین اقلام پیوستی... / استعلام, استعلام خرید چای و قند و چندین اقلام پیوستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165746/مناقصه-دفن-بهداشتی-پسماندها--'>مناقصه دفن بهداشتی پسماندها... / مناقصه عمومی, مناقصه دفن بهداشتی پسماندها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165756/استعلام-لوله-زانو-و--'>استعلام لوله، زانو و ... / استعلام, لوله، زانو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165767/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165778/استعلام-تجهیزات-برق'>استعلام تجهیزات برق / استعلام,استعلام تجهیزات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165788/استعلام-کمپرسور-کوپلند'>استعلام کمپرسور کوپلند / استعلام, کمپرسور کوپلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165799/استعلام-لوله-مانسمان--'>استعلام لوله مانسمان ... / استعلام, استعلام لوله مانسمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165812/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر... / استعلام, استعلام سیستم کامل کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165825/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-و-اتصالات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی و اتصالات- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله فولادی و اتصالات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165837/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تاسیسات-و-نصاب-و--'>استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات و نصاب و... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته تاسیسات و نصاب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165850/استعلام-اجرای-قالب-بندی--'>استعلام اجرای قالب بندی ... / استعلام , استعلام اجرای قالب بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165859/استعلام-صندلی-مطالعه-با-چوب-افرا'>استعلام صندلی مطالعه با چوب افرا  / استعلام, صندلی مطالعه با چوب افرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165872/مناقصه-تهیه-و-تحویل-7-دستگاه-هواساز'>مناقصه تهیه و تحویل 7 دستگاه هواساز  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و تحویل 7 دستگاه هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165883/استعلام-الکترو-پمپ-شناور-تک-فاز-2-2kw'>استعلام الکترو پمپ شناور تک فاز 2/2kw / استعلام,استعلام الکترو پمپ شناور تک فاز 2/2kw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165898/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شماره-یک-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شماره یک  نوبت دوم / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شماره یک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165911/استعلام-اجرای-قالب-بندی--'>استعلام اجرای قالب بندی ... / استعلام , استعلام اجرای قالب بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165921/مناقصه-اجرای-احداث-گابیون-تجدید'>مناقصه اجرای احداث گابیون تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای احداث گابیون تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165935/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-خرید--بیمه-حمل-نصب--'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی انجام خرید ، بیمه، حمل، نصب ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه عمومی انجام خرید ، بیمه، حمل، نصب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165946/استعلام-گیرنده-فرستنده-بیسیم-خودرویی'>استعلام  گیرنده فرستنده بیسیم خودرویی / استعلام, گیرنده فرستنده بیسیم خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165956/مناقصه-تجهیز-رختکن-سالن-های-مجموعه-ورزشی'>مناقصه تجهیز رختکن سالن های مجموعه ورزشی / مناقصه , مناقصه تجهیز رختکن سالن های مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165966/استعلام-احداث-پرنده-نگری-مخفی--'>استعلام احداث پرنده نگری مخفی... / استعلام, استعلام احداث پرنده نگری مخفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165975/استعلام-رادیاتور-10-پره-ایران-رادیاتور'>استعلام  رادیاتور 10 پره ایران رادیاتور  / استعلام, رادیاتور 10 پره ایران رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165985/تجدید-فراخوان-خرید-دریچه-منهول-کوپلیمری---'>تجدید فراخوان  خرید دریچه منهول کوپلیمری ....   / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید دریچه منهول کوپلیمری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165994/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-ورزشی-مدارس--'>تجدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات ورزشی مدارس ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات ورزشی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166009/استعلام-انجام-امور-خدمات-پذیرایی-و-دبیرخانه'>استعلام انجام امور خدمات، پذیرایی و دبیرخانه / استعلام,استعلام انجام امور خدمات، پذیرایی و دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166019/مناقصه-THREE-CONE-BITS'>مناقصه THREE CONE BITS  / مناقصه ، مناقصه THREE CONE BITS - </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166031/مناقصه-بازسازی-بنای-امامزاده-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی بنای امامزاده نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بازسازی بنای امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166044/استعلام-کیت-آموزشی-ریاضی-و-علوم-ابتدایی-و-متوسطه-اول'>استعلام کیت آموزشی ریاضی و علوم ابتدایی و متوسطه اول / استعلام,استعلام کیت آموزشی ریاضی و علوم ابتدایی و متوسطه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166057/فراخوان-قطعات-پمپ-تزریق-آب-(نوبت-دوم)'>فراخوان قطعات پمپ تزریق آب (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی كیفی , فراخوان قطعات پمپ تزریق آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166067/استعلام-عملیات-خاکی--عملیات-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-صفحه-ای-بتن-ریزی-و-زیرسازی-با-مصالح-سنگی-و-بنایی'>استعلام عملیات خاکی ، عملیات بنایی با سنگ لاشه و صفحه ای، بتن ریزی و زیرسازی با مصالح سنگی و بنایی / استعلام,استعلام عملیات خاکی ، عملیات بنایی با سنگ لاشه و صفحه ای، بتن ریزی و زیرسازی با مصالح سنگی و بنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166078/مناقصه-عمومی-عملیات-استخر-و-باطله-برداری-از-معدن-روباز'>مناقصه عمومی عملیات استخر و باطله برداری از معدن روباز  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات استخر و باطله برداری از معدن روباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166091/مناقصه-پروژه-تامین-کالا--اجرا-و-تامین-مالی-خط-اختصاصی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تامین کالا ، اجرا و تامین مالی خط اختصاصی ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، مناقصه پروژه تامین کالا ، اجرا و تامین مالی خط اختصاصی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165686/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-جنوب'>مناقصه گازرسانی  به صنایع محور جنوب / مناقصه , مناقصه گازرسانی  به صنایع محور جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165709/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165721/مناقصه-عملیات-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سایت-های-موبایل'>مناقصه عملیات حمل نصب و راه اندازی سایت های موبایل  / مناقصه , مناقصه عملیات حمل نصب و راه اندازی سایت های موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165739/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165750/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165760/تجدید-مناقصه-خرید-200-کیلومتر-کابل-خودنگهدار-'>تجدید مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار.. / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165771/مناقصه-تامین-92-دستگاه-خودروی-استیجاری-با-راننده-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین 92 دستگاه خودروی استیجاری با راننده (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تامین 92 دستگاه خودروی استیجاری با راننده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165782/مناقصه-تعمیرات-و-بهسازی-اتاقک-هواساز'>مناقصه تعمیرات و بهسازی اتاقک هواساز  / مناقصه  ، مناقصه تعمیرات و بهسازی اتاقک هواساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165792/استعلام-ابزارآلات--'>استعلام ابزارآلات ... / استعلام , استعلام ابزارآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165803/استعلام-شیب-بندی-کامل-سقف-و--'>استعلام  شیب بندی کامل سقف  و ... / استعلام, شیب بندی کامل سقف  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165818/مناقصه-نصب-فیبر-نوری-بر-روی-خطوط-اولویت-بندی-شده-طرح-جامع-مخابراتی'>مناقصه نصب فیبر نوری بر روی خطوط اولویت بندی شده طرح جامع مخابراتی / مناقصه عمومی, مناقصه نصب فیبر نوری بر روی خطوط اولویت بندی شده طرح جامع مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165829/مناقصه-خرید-لوازم-یدکی-واحدهای-f5-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم یدکی واحدهای f5 نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی واحدهای f5 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165841/فراخوان-مناقصه-خدمات-پشتیبانی-و-عمومی-تخصصی--'>فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی و عمومی تخصصی ... / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی و عمومی تخصصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165854/استعلام-آنتن-مخابراتی--'>استعلام  آنتن مخابراتی... / استعلام, استعلام  آنتن مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165864/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-در-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی در سطح منطقه / مناقصه مناقصه اجرای عملیات عمرانی در سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165876/استعلام-کارت-زرد--'>استعلام کارت زرد ... / استعلام , استعلام کارت زرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165889/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165902/فراخوان-سرویس-دهی-دانش-اموزان-مدارس'>فراخوان سرویس دهی دانش اموزان مدارس / فراخوان , فراخوان سرویس دهی دانش اموزان مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165915/استعلام-چاپ-نشریات-و-بنر-و-بروشور'>استعلام چاپ نشریات و بنر و بروشور / استعلام,استعلام چاپ نشریات و بنر و بروشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165926/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165939/استعلام-برابر-لیست-پیوست'>استعلام برابر لیست پیوست / استعلام,استعلام برابر لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165950/مناقصه-تامین-ملزومات-پلیمری-(نایلونهای-چاپی)'>مناقصه تامین ملزومات پلیمری (نایلونهای چاپی)  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ملزومات پلیمری (نایلونهای چاپی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165960/استعلام-مایع-دستشویی-20-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 20 لیتری / استعلام,استعلام مایع دستشویی 20 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165969/استعلام-آبسردکن-و-آبگرمکن-دومنظوره'>استعلام آبسردکن و آبگرمکن دومنظوره  / استعلام, آبسردکن و آبگرمکن دومنظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165979/آگهی-فراخوان-تامین-کنندگان-مالی-برای-طرح-های-آزادراهی'>آگهی فراخوان تامین کنندگان مالی برای طرح های آزادراهی  / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان تامین کنندگان مالی برای طرح های آزادراهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165989/استعلام-فیلتر-هواکش-و--'>استعلام فیلتر هواکش و... / استعلام, استعلام فیلتر هواکش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166001/استعلام-ایزوگام-150-متر-مربع--'>استعلام ایزوگام 150 متر مربع ... / استعلام, ایزوگام 150 متر مربع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166013/مناقصه-خرید-دیزل-پمپ'>مناقصه خرید دیزل پمپ / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دیزل پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166025/استعلام-وسایل-بنایی-مصالح-بنایی--'>استعلام وسایل بنایی، مصالح بنایی... / استعلام,وسایل بنایی، مصالح بنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166036/استعلام-چمن-مصنوعی-زمین-ورزش--'>استعلام چمن مصنوعی زمین ورزش... / استعلام, استعلام چمن مصنوعی زمین ورزش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166049/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال   / استعلام, فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166060/تجدید-مناقصه-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-ایستگاه-های-فشار-گاز-CGS-و-TBS-و---97-03-19'>تجدید مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه های فشار گاز CGS و TBS و ... 97.03.19 / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه تهیه مصالح و اجرای ایستگاه های فشار گاز CGS و TBS و ... 97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166070/مناقصه-خرید-30-تن-تسمه-فولادی'>مناقصه خرید 30 تن تسمه فولادی / مناقصه , مناقصه خرید 30 تن تسمه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166083/استعلام-تهیه-و-نصب-سرامیک'>استعلام تهیه و نصب سرامیک / استعلام,استعلام تهیه و نصب سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166095/استعلام-تعداد-سه-دستگاه-خودرو--'>استعلام تعداد سه دستگاه خودرو... / استعلام,تعداد سه دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166108/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-داخلی-تجهیزات-مخابراتی-(نوبت-سوم)'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی (نوبت سوم) / مناقصه, فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی (نوبت سووم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166121/استعلام-بهسازی-چشمه-و-لایروبی-چاه-آب--'>استعلام بهسازی چشمه و لایروبی چاه آب... / استعلام,استعلام بهسازی چشمه و لایروبی چاه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166134/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تابلوهای-سردرب--'>مناقصه  سرویس و نگهداری تابلوهای سردرب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  سرویس و نگهداری تابلوهای سردرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166498/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-26-دستگاه-انواع-موتور-کاترپیلار'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات 26 دستگاه انواع موتور کاترپیلار / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات 26 دستگاه انواع موتور کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166509/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-ماشین-تزریق-پلاستیک'>مناقصه خرید یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید  یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166524/استعلام-احداث-مخزن-200-متر-مکعبی'>استعلام احداث مخزن 200 متر مکعبی  / استعلام ,استعلام احداث مخزن 200 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166532/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت / استعلام, فعالیت های مربوط به نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166541/فراخوان-مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-دو-دستگاه-پشتیبان-گری'>فراخوان مناقصه خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه پشتیبان گری  / فراخوان مناقصه , مناقصه فراخوان خرید نصب راه اندازی و آموزش دو دستگاه پشتیبان گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166552/استعلام-انجام-خدمات-راهنمایان-موزه-میراث-روستایی'>استعلام  انجام خدمات راهنمایان موزه میراث روستایی / استعلام, انجام خدمات راهنمایان موزه میراث روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166561/استعلام-لوازم-تاسیسات-موتورخانه--'>استعلام لوازم تاسیسات موتورخانه ... / استعلام, استعلام لوازم تاسیسات موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166570/استعلام-کولر-آبی--'>استعلام کولر آبی ... / استعلام, استعلام کولر آبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166584/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-حفاری-و-پمپاژ-یک-حلقه-چاه-آهکی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل حفاری و پمپاژ یک حلقه چاه آهکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166595/استعلام-اجرای-خط-انتقال-آب-و-ساختمان-چاه--'>استعلام اجرای خط انتقال آب و ساختمان چاه... / استعلام, استعلام اجرای خط انتقال آب و ساختمان چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166608/استعلام-ملزومات-اداری--'>استعلام ملزومات اداری ... / استعلام, استعلام ملزومات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166623/مناقصه-واگذاری-بیمه-درمان-گروهی-کارکنان'>مناقصه واگذاری  بیمه درمان گروهی کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  بیمه درمان گروهی کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166633/مناقصه-واگذاری-سلف-سرویس'>مناقصه واگذاری سلف سرویس  / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری سلف سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166644/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166658/استعلام-عملیات-اجرای-فن-کوئل'>استعلام عملیات اجرای فن کوئل / استعلام,عملیات اجرای فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166673/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166685/استعلام-خدمات-آسفالت'>استعلام خدمات آسفالت / استعلام,خدمات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166695/استعلام-آرد-سبوس-گندم--'>استعلام آرد سبوس گندم ... / استعلام, استعلام آرد سبوس گندم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166709/استعلام-سیمان-سیاه-میلگرد'>استعلام سیمان سیاه، میلگرد / استعلام, سیمان سیاه، میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166724/استعلام-میلگرد-و--'>استعلام میلگرد و... / استعلام, میلگرد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166738/مناقصه-تکمیل-خوابگاه-دبیرستان-شبانه-روزی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل خوابگاه دبیرستان شبانه روزی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل خوابگاه دبیرستان شبانه روزی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166752/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-یراق-آلات-کابل-خودنگهدار--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166762/استعلام-لیتیوم-بروماید-هان-چانگ--'>استعلام لیتیوم بروماید هان چانگ ... / استعلام, استعلام لیتیوم بروماید هان چانگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166777/استعلام-سیمان-سیاه-100-کیسه--'>استعلام سیمان سیاه 100 کیسه... / استعلام,سیمان سیاه 100 کیسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166792/استعلام-ملزومات-اداری--'>استعلام ملزومات اداری...  / استعلام, استعلام ملزومات اداری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166803/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166813/مناقصه-امور-خدمات-شهری-(نظافت-معابر--و--)--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری (نظافت معابر ، و...) - مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری (نظافت معابر ، و...) مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166826/مناقصه-احداث-پیاده-روسازی-آسفالتی'>مناقصه احداث پیاده روسازی آسفالتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پیاده روسازی آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166839/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166850/استعلام-دارو-و-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-مقابله-و-پیشگیری-از-بیماری-های--'>استعلام دارو و تجهیزات مورد نیاز جهت مقابله و پیشگیری از بیماری های ... / استعلام دارو و تجهیزات مورد نیاز جهت مقابله و پیشگیری از بیماری های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166860/استعلام-انجام-امور-ساختمانی--'>استعلام انجام امور ساختمانی... / استعلام,انجام امور ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166870/استعلام-ریبون-دستگاه-خودپرداز--'>استعلام ریبون دستگاه خودپرداز... / استعلام, استعلام ریبون دستگاه خودپرداز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166881/استعلام-برج-نوری--'>استعلام برج نوری ... / استعلام , استعلام برج نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166891/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بخشی-از-عمارت-وکیل'>استعلام  مرمت و ساماندهی بخشی از عمارت وکیل  / استعلام, مرمت و ساماندهی بخشی از عمارت وکیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166902/استعلام-تعمیر-پست-سامانه-ستاد'>استعلام تعمیر پست, سامانه ستاد / استعلام , استعلام تعمیر پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166914/استعلام-جدول-گذاری--'>استعلام جدول گذاری ... / استعلام , استعلام جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166928/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-7-پست'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 7 پست / استعلام,استعلام جمع آوری مسیر شماره 7 پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166938/مناقصه-خدمات-خودرویی'>مناقصه خدمات خودرویی  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166947/استعلام-گوشت-ران-و-سردست-منجمد-گوساله'>استعلام گوشت ران و سردست منجمد گوساله  / استعلام, گوشت ران و سردست منجمد گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165669/مناقصه-تامین-15-دستگاه-ترانس-برق-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 15 دستگاه ترانس برق نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین 15 دستگاه ترانس برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165688/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-جنوب-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی  به صنایع محور جنوب ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه گازرسانی  به صنایع محور جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165710/آگهی-فراخوان-مناسبترین-طرح-تکنولوژی-امحاء-زباله-شهری--'>آگهی فراخوان مناسبترین طرح تکنولوژی امحاء زباله شهری ... / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان مناسبترین طرح تکنولوژی امحاء زباله شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165724/شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-ذیصلاح-جهت-تهیه-و-تامین-مصالح-و-اجرای-عملیات-خاکبرداری'>شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ذیصلاح جهت تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات خاکبرداری / آگهی شناسایی و ارزیابی پیمانکار ، شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ذیصلاح جهت تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165740/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه--نوبت-دوم'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه - نوبت دوم  / مناقصه دو مرحله ای , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165751/استعلام-یک-دستگاه-پرینتر-hp-2035-و-چهار-عدد-سیستم-رایانه'>استعلام یک دستگاه پرینتر hp 2035 و چهار عدد سیستم رایانه / استعلام,استعلام یک دستگاه پرینتر hp 2035 و چهار عدد سیستم رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165763/استعلام-مرمت-و-تعمیر-خانه-صنایع-دستی--'>استعلام مرمت و تعمیر خانه صنایع دستی... / استعلام,مرمت و تعمیر خانه صنایع دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165772/استعلام-لوازم-اداری--کمد--فایل--صندلی-'>استعلام لوازم اداری ، کمد ، فایل ، صندلی.. / استعلام ,استعلام لوازم اداری ، کمد ، فایل ، صندلی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165783/استعلام-خرید-قیر--'>استعلام خرید قیر.... / استعلام, استعلام خرید قیر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165793/استعلام-آسفالت-ریزی-محوطه-با-دستگاه-فینیشر-و-شیب-بندی-کامل'>استعلام آسفالت ریزی محوطه با دستگاه فینیشر و شیب بندی کامل / استعلام,آسفالت ریزی محوطه با دستگاه فینیشر و شیب بندی کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165805/استعلام-گرماتاب--'>استعلام گرماتاب ... / استعلام , استعلام گرماتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165819/مناقصه-خرید-باطری-نیکل-کادمیوم'>مناقصه  خرید باطری نیکل کادمیوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه  خرید باطری نیکل کادمیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165831/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165844/استعلام-پودر-لباسشویی-دستی-500-گرمی'>استعلام پودر لباسشویی دستی 500 گرمی / استعلام, پودر لباسشویی دستی 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165855/مناقصه-عملیات-جابجایی-بارگیری-حمل-تخلیه-و-چیدمان-انواع-اسلب-تولیدی'>مناقصه عملیات جابجایی بارگیری حمل تخلیه و چیدمان انواع اسلب تولیدی  / مناقصه , مناقصه ملیات جابجایی بارگیری حمل تخلیه و چیدمان انواع اسلب تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165867/مناقصه-پروژه-خرید-و-حمل-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خرید و حمل آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید و حمل آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165878/استعلام-لوله-مانسمان--'>استعلام لوله مانسمان... / استعلام,لوله مانسمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165891/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و توزیع غذای پرسنل  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید و توزیع غذای پرسنل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165903/استعلام-دوربین-تصویری-و-کابل'>استعلام دوربین تصویری و کابل / استعلام,استعلام دوربین تصویری و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165917/استعلام-تلفن-رومیزی--'>استعلام تلفن رومیزی ... / استعلام, استعلام تلفن رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165929/استعلام-خرید-لاملای-ته-نشینی-از-جنس-تیوپی'>استعلام  خرید لاملای ته نشینی از جنس تیوپی / استعلام, خرید لاملای ته نشینی از جنس تیوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165942/مناقصه-عمومی-تهیه-و-نصب-سنگ-مالون-جهت-کفپوش-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه و نصب سنگ مالون جهت کفپوش ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و نصب سنگ مالون جهت کفپوش ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165951/مناقصه-بیمه-شخص-ثالث-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه شخص ثالث ـ نوبت دوم / مناقصه,مناقصه بیمه شخص ثالث ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165961/استعلام-لباس-کار-بلوز-و-شلوار--'>استعلام لباس کار بلوز و شلوار... / استعلام,لباس کار بلوز و شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165970/استعلام-گیرنده-فرستنده---'>استعلام گیرنده فرستنده  ... / استعلام , استعلام گیرنده فرستنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165980/استعلام-سرامیک-60-30-رنگ-سفید--'>استعلام سرامیک 60*30 رنگ سفید... / استعلام,سرامیک 60*30 رنگ سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165990/استعلام-منبع-آب-فایبر-گلاس-سه-لایه-افقی-ضد-جلبگ'>استعلام منبع آب فایبر گلاس سه لایه افقی ضد جلبگ / استعلام,استعلام منبع آب فایبر گلاس سه لایه افقی ضد جلبگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166003/استعلام-جک-هیدرولیک'>استعلام جک هیدرولیک  / استعلام,استعلام جک هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166014/مناقصه-تجدید-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-اصلی-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب نوبت دوم  / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166026/استعلام-تکمیل-زمین-فوتبال-روستای--'>استعلام تکمیل زمین فوتبال روستای... / استعلام,استعلام تکمیل زمین فوتبال روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166037/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-رادیو-دیجیتال'>مناقصه خرید تجهیزات شبکه رادیو دیجیتال / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات شبکه رادیو دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166052/استعلام-خانه--'>استعلام خانه ... / استعلام , استعلام خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166062/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-و-مراقبتی'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166072/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-کالا-و-خدمات-بانک-اطلاعاتی-(نوبت-هشتم)'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا و خدمات بانک اطلاعاتی (نوبت هشتم) / مناقصه, فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا و خدمات بانک اطلاعاتی (نوبت هشتم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166085/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-طرح-هادی'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت طرح هادی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات آسفالت طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166096/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تعمیر و بازسازی سرویس بهداشتی ... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166104/استعلام-سرور-hp'>استعلام سرور hp  / استعلام,استعلام سرور hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166115/مناقصه-اجرای-عملیات-متفرقه-سیویل-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات متفرقه سیویل- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات متفرقه سیویل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166129/استعلام-اجرای-محوطه-سازی-و-جداره-سازی'>استعلام اجرای محوطه سازی و جداره سازی / استعلام,استعلام اجرای محوطه سازی و جداره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166140/استعلام-آموزش-برنامه-نویس-PHP'>استعلام آموزش برنامه نویس PHP / استعلام ,استعلام آموزش برنامه نویس PHP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166151/مناقصه-پروژه-طرح-آبنمای---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه طرح آبنمای ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طرح آبنمای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166163/استعلام-خرید-آب-شیرین-کن--'>استعلام خرید آب شیرین کن... / استعلام, استعلام خرید آب شیرین کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166176/مناقصه-احداث-خط-لوله-جدید-آب-شهرک-مروارید-از-پالایشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط لوله جدید آب شهرک مروارید از پالایشگاه نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  احداث خط لوله جدید آب شهرک مروارید از پالایشگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166185/استعلام-اینورتر--'>استعلام اینورتر ... / استعلام , استعلام اینورتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166197/استعلام-کولر-آبی-خانگی-یخچال-فریزر--'>استعلام کولر آبی خانگی، یخچال فریزر... / استعلام,استعلام کولر آبی خانگی، یخچال فریزر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166207/استعلام-خرید-دستگاه-سافت-استاتر--'>استعلام خرید دستگاه سافت استاتر... / استعلام,خرید دستگاه سافت استاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166218/آگهی-شناسایی-پیمانکار-امور-پایش-وضعیت-(CONDITION-MONITORING)'>آگهی شناسایی پیمانکار  امور پایش وضعیت (CONDITION MONITORING) / آگهی شناسایی پیمانکار, آگهی شناسایی پیمانکار  امور پایش وضعیت (CONDITION MONITORING)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166230/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166242/استعلام-عملیات-آبیاری-مراقبت-و-نگهداری-نهالستان'>استعلام عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری نهالستان  / استعلام,استعلام عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری نهالستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166253/استعلام-خانه-عالم'>استعلام خانه عالم  / استعلام,استعلام خانه عالم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166265/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم مصرفی آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166277/استعلام-پروژه-آبرسانی--'>استعلام پروژه آبرسانی... / استعلام,پروژه آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166288/مناقصه-انجام-خدمات-رایانه-ای'>مناقصه انجام خدمات رایانه ای  / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام خدمات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166301/مناقصه-انجام-عملیات-حمل-قطعات-خودرو-و-برگشت-پالت-خالی'>مناقصه انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی / مناقصه , مناقصه انجام عملیات حمل قطعات خودرو و برگشت پالت خالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166310/استعلام-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-فشار-قوی'>استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن فشار قوی / استعلام,لوله و اتصالات پلی اتیلن فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166320/فراخوان-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-دانشگاه'>فراخوان انجام خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات عمومی و پشتیبانی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166332/مناقصه-بین-المللی-خرید-قطعات-و-تجهیزات-یدکی-دستگاه-ریفاینر-کلافلاین'>مناقصه بین المللی خرید قطعات و تجهیزات یدکی دستگاه ریفاینر کلافلاین  / مناقصه عمومی دو مرحله ای بین المللی, مناقصه خرید قطعات و تجهیزات یدکی دستگاه ریفاینر کلافلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166343/استعلام-شناخت-طرح-مرمت-و-ساماندهی-محوطه-تاریخی--'>استعلام شناخت، طرح مرمت و ساماندهی محوطه تاریخی... / استعلام, استعلام شناخت، طرح مرمت و ساماندهی محوطه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166354/استعلام-مرمت-و-احیای-اروسی'>استعلام  مرمت و احیای اروسی / استعلام,  مرمت و احیای اروسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166367/استعلام-آبرسانی-به-روستاهای-شهرستان--'>استعلام آبرسانی به روستاهای شهرستان... / استعلام,آبرسانی به روستاهای شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166376/مناقصه-عمومی-طراحی-ساخت-خرید-حمل-نصب-و-بهره-برداری-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه عمومی طراحی، ساخت، خرید، حمل، نصب و بهره برداری ایستگاه پمپاژ / مناقصه , مناقصه عمومی طراحی، ساخت، خرید، حمل، نصب و بهره برداری ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166387/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل محوطه سازی سالن ورزشی... / استعلام,تکمیل محوطه سازی سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166399/مناقصه-واگذاری-امورات-خدماتی-بخش-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری امورات خدماتی بخش خدمات شهری به بخش خصوصی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات خدماتی بخش خدمات شهری به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166412/استعلام-هارد-و-مادربرد-و-رم-و--'>استعلام هارد و مادربرد و رم و... / استعلام, استعلام هارد و مادربرد و رم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166423/مناقصه-انواع-کابلهای-فیبر-نوری-هوایی-و-دراپ-کابلها--'>مناقصه انواع کابلهای فیبر نوری هوایی و دراپ کابلها... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انواع کابلهای فیبر نوری هوایی و دراپ کابلها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166434/تجدید-مناقصه-خرید-دریچه-منهول-با-قطر-80-سانتیمتر'>تجدید مناقصه خرید دریچه منهول با قطر 80 سانتیمتر / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید دریچه منهول با قطر 80 سانتیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166442/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166454/فراخوان-سرمایه-گذاری-مشارکتی-شهرداری--'>فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری... / مناقصه عمومی, فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166468/مناقصه-عمومی-بخشی-از-خدمات-بهداشت-و-درمان'>مناقصه عمومی بخشی از خدمات بهداشت و درمان  / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی بخشی از خدمات بهداشت و درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166477/مناقصه-احداث-سوله-بحران-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث سوله بحران نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  احداث سوله بحران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166488/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166500/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-500-به-متراژ-200-متر--'>استعلام لوله پلی اتیلن 500 به متراژ 200 متر... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن 500 به متراژ 200 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166145/استعلام-برنامه-آموزشی-تخصصی-ناظرین-نظام-فنی-و-روستایی'>استعلام برنامه آموزشی تخصصی ناظرین نظام فنی و روستایی / استعلام,استعلام برنامه آموزشی تخصصی ناظرین نظام فنی و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166155/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-میز-دوار'>مناقصه خرید قطعات مربوط به میز دوار  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات مربوط به میز دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166168/تجدید-مناقصه-حراست-و-نگهداری-اماکن-مربوط-به-شهرداری-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه حراست و نگهداری اماکن مربوط به شهرداری (نوبت دوم) / آگهی  تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حراست و نگهداری اماکن مربوط به شهرداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166180/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال  / استعلام,استعلام هارد اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166190/مناقصه-خرید-انواع-اقلام-یدکی-و-مصرفی-لیفتراک-های-گازی-کلارک--'>مناقصه خرید انواع اقلام یدکی و مصرفی لیفتراک های گازی کلارک... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع اقلام یدکی و مصرفی لیفتراک های گازی کلارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166201/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-سیم-ارت'>مناقصه تامین کسری اقلام سیم ارت / آگهی مناقصه , مناقصه تامین کسری اقلام سیم ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166210/مناقصه-اجرای-خط-انتقال--تجهیز-و-احداث-اطاقک-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال ، تجهیز و احداث اطاقک چاه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال ، تجهیز و احداث اطاقک چاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166223/استعلام-آموزش-تکنسین-داروخانه'>استعلام آموزش تکنسین داروخانه / استعلام,آموزش تکنسین داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166236/استعلام-سیمان-سیاه-سرامیک-موزائیک'>استعلام سیمان سیاه، سرامیک، موزائیک / استعلام,استعلام سیمان سیاه، سرامیک، موزائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166247/استعلام-تب-لت--'>استعلام تب لت ... / استعلام , استعلام تب لت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166260/مناقصه-خدمات-بیمه-درمان-کارکنان-97-3-19'>مناقصه خدمات بیمه درمان کارکنان-97.3.19 / مناقصه, مناقصه خدمات بیمه درمان کارکنان-97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166270/استعلام-آموزش-متصدی-آزمایشگاه'>استعلام آموزش متصدی آزمایشگاه / استعلام,استعلام آموزش متصدی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166282/استعلام-انجام-عملیات-گازرسانی-داخلی-ساختمان-های--'>استعلام  انجام عملیات گازرسانی داخلی ساختمان های ... / استعلام, انجام عملیات گازرسانی داخلی ساختمان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166294/استعلام-5-فقره-لوازم-یدکی-لودر-و-بلدوزر-و-بیل-مکانیکی'>استعلام  5 فقره لوازم یدکی لودر و بلدوزر و بیل مکانیکی  / استعلام,  5 فقره لوازم یدکی لودر و بلدوزر و بیل مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166304/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166315/استعلام-تعمیرات-فضاهای-ورزشی--'>استعلام تعمیرات فضاهای ورزشی... / استعلام,تعمیرات فضاهای ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166324/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی--'>استعلام دستگاه ساعت زنی ... / استعلام , استعلام دستگاه ساعت زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166337/مناقصه-احداث-باغ-موزه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث باغ موزه نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث باغ موزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166346/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام, دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166358/آگهی-تولید-حداقل-600-000-فرم-عکس'>آگهی تولید حداقل 600.000 فرم عکس / آگهی, آگهی تولید حداقل 600.000 فرم عکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166371/مناقصه-انجام-امور-ترمیم-و-رنگ-آمیزی-ساختمانهای'>مناقصه انجام امور ترمیم و رنگ آمیزی ساختمانهای / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور ترمیم و رنگ آمیزی ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166380/تجدید-فراخوان-احداث-ساختمان-مدرسه'>تجدید فراخوان احداث ساختمان مدرسه / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث ساختمان مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166392/استعلام-هندزفری--'>استعلام هندزفری ... / استعلام, استعلام هندزفری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166402/استعلام-اجرای-بخشی-از-عملیات-تعمیرات-در-محوطه-ساختمان-و-سوله-انبارهای--'>استعلام  اجرای بخشی از عملیات تعمیرات در محوطه، ساختمان و سوله انبارهای ... / استعلام, اجرای بخشی از عملیات تعمیرات در محوطه، ساختمان و سوله انبارهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166415/فراخوان-برگزاری-رویدادهای-شهری-و-ملی'>فراخوان برگزاری رویدادهای شهری و ملی / فراخوان, فراخوان برگزاری رویدادهای شهری و ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166428/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166437/فراخوان-پروژه-خرید-بیمه-حمل-کالیبراسیون-نصب-و-راه-اندازی'>فراخوان پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166447/استعلام-رابط-90--75-و-110'>استعلام رابط 90 ، 75 و 110 / استعلام, رابط 90 ، 75 و 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166460/استعلام-کنتور-هوشمند'>استعلام کنتور هوشمند / استعلام, کنتور هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166471/استعلام-آب-میوه-تکنفره'>استعلام آب میوه تکنفره  / استعلام, آب میوه تکنفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166481/استعلام-لامپ-9-وات-تیوپ-LED-نوع-T8-با-دمای-رنگ-6000'>استعلام لامپ 9 وات تیوپ LED نوع  T8 با دمای رنگ 6000 / استعلام,استعلام لامپ 9 وات تیوپ LED نوع  T8 با دمای رنگ 6000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166494/استعلام-دریچه-چدن'>استعلام دریچه چدن / استعلام,استعلام دریچه چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166506/آگهی-فرصت-خود-اظهاری-متقاضیان-جدید--'>آگهی فرصت خود اظهاری متقاضیان جدید ... / آگهی فرصت خود اظهاری ، آگهی فرصت خود اظهاری متقاضیان جدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166516/مناقصه-خط-انتقال-آب-مخزن-(نوبت-دوم)'>مناقصه خط انتقال آب مخزن  (نوبت دوم) / اگهی مناقصه , مناقصه خط انتقال آب مخزن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166529/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام,استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166538/مناقصه-خریداری-لوازم-جهت-تجهیزات-کارگاه-خیاطی'>مناقصه خریداری لوازم جهت تجهیزات کارگاه خیاطی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری لوازم جهت تجهیزات کارگاه خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166548/مناقصه-توزیع-سبد-غذایی-کودکان'>مناقصه توزیع سبد غذایی کودکان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توزیع سبد غذایی کودکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166558/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی - مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166957/استعلام-بهاء-تعمیر-و-سرویس-کامل-دستگاه-چاپگر'>استعلام بهاء تعمیر و سرویس کامل دستگاه چاپگر  / استعلام, بهاء تعمیر و سرویس کامل دستگاه چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166970/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام , استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166980/اصلاحیه-مناقصه-احداث-معابر-و-ساختمانهای-جنبی-ـ-نوبت-اول-و-دوم'>اصلاحیه مناقصه احداث معابر و ساختمانهای جنبی ـ نوبت اول و دوم / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه احداث معابر و ساختمانهای جنبی ـ نوبت اول و دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166991/استعلام-طرح-عملیات-اجرایی-تقویت-برق-چاه-آب-شرب--'>استعلام طرح عملیات اجرایی تقویت برق چاه آب شرب ... / استعلام, طرح عملیات اجرایی تقویت برق چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167007/استعلام-مرمت-گچبری'>استعلام مرمت گچبری / استعلام, مرمت گچبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167020/استعلام-خرید-تجهیزات-دوربین-مداربسته-و-شبکه-به-همراه-نصب'>استعلام  خرید تجهیزات دوربین مداربسته و شبکه به همراه نصب / استعلام, خرید تجهیزات دوربین مداربسته و شبکه به همراه نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167034/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167051/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167060/تجدید-مناقصه-خرید-اجناس-و-اجرای-تکمیل-شبکه-داخلی-گاز-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  خرید اجناس و اجرای تکمیل شبکه داخلی گاز  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  خرید اجناس و اجرای تکمیل شبکه داخلی گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167071/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167085/استعلام-یکدستگاه-اسکنر-مدل--'>استعلام یکدستگاه اسکنر مدل ... / استعلام,استعلام یکدستگاه اسکنر مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167098/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امورات خدمات شهری مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167107/مناقصه-13-کیلومتر-شبکه-گذاری-پراکنده-و-نصب-انشعابات-شهرستان--'>مناقصه 13 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده و نصب انشعابات شهرستان... / مناقصه , مناقصه 13 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده و نصب انشعابات شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167118/مناقصه-احداث-جدول-کانیو--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه احداث جدول،کانیو - مرحله دوم نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث جدول،کانیو - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167133/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167144/تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-حمل-با-گاری-دستی-و-ردیف-چینی--'>تجدید مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی ... / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167154/مناقصه-عملیات-آسفالت-کاری-و-لکه-گیری-در-سطح-شهر'>مناقصه عملیات آسفالت کاری و لکه گیری در سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آسفالت کاری و لکه گیری در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167165/استعلام-تعمیر-خانه'>استعلام تعمیر خانه / استعلام, تعمیر خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167176/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167188/استعلام-تجهیزات-خاص-مکانیکی-و--'>استعلام تجهیزات خاص مکانیکی و ... / استعلام, استعلام تجهیزات خاص مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167198/فراخوان-مناقصه-طرح-خط-لوله-انتقال-نفت-خام'>فراخوان مناقصه طرح خط لوله انتقال نفت خام  / فراخوان مناقصه,ئفراخوان مناقصه  طرح خط لوله انتقال نفت خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167208/مناقصه-عمومی-خرید-وسایل-آزمایشگاهی'>مناقصه عمومی خرید وسایل آزمایشگاهی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید وسایل آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167217/مناقصه-خرید-شیرفلکه-و--'>مناقصه خرید شیرفلکه و... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیرفلکه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167225/استعلام-تجهیزات-برقی-ترانسفورماتور--تابلو-برق-و--'>استعلام تجهیزات برقی ترانسفورماتور ، تابلو برق و...  / استعلام تجهیزات برقی ترانسفورماتور ، تابلو برق و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167234/استعلام-ماکت-کمک-آموزشی'>استعلام ماکت کمک آموزشی / استعلام, ماکت کمک آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167245/استعلام-ردیف-پمپ-تزریق-4-مواد-شیمیایی-تصفیه-خانه'>استعلام ردیف پمپ تزریق 4 مواد شیمیایی تصفیه خانه / استعلام,استعلام ردیف پمپ تزریق 4 مواد شیمیایی تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167255/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی'> تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی / مناقصه عمومی,  تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167269/مناقصه-جمع-آوری-اسکوربرد-قدیم-خرید-و-نصب-اسکوربورد-جدید-استادیوم'>مناقصه  جمع آوری اسکوربرد قدیم خرید و نصب اسکوربورد جدید استادیوم  / مناقصه عمومی,  مناقصه جمع آوری اسکوربرد قدیم خرید و نصب اسکوربورد جدید استادیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167282/مناقصه-خردایش-مقدار-15000-سنگ-آهک-نوبت-سوم'>مناقصه خردایش مقدار 15000 سنگ آهک نوبت سوم / مناقصه, مناقصه خردایش مقدار 15000 سنگ آهک نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167293/مناقصه-خرید-12-قلم-انواع-شیرآلات-توپی'>مناقصه خرید 12 قلم انواع شیرآلات توپی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید 12 قلم انواع شیرآلات توپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167305/استعلام-دستگاه-رادیوگرافی-تک-دندان-دگوتزن--'>استعلام دستگاه رادیوگرافی تک دندان دگوتزن ... / استعلام, استعلام دستگاه رادیوگرافی تک دندان دگوتزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167313/استعلام-هارد-سرور--'>استعلام هارد سرور ... / استعلام, استعلام هارد سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167322/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167332/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167341/استعلام-درخواست-دوربین-مداربسته--'>استعلام درخواست دوربین مداربسته... / استعلام,درخواست دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167349/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی'>مناقصه خرید قطعات یدکی  / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166109/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی-و-پخت-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166123/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166135/استعلام-قطعات-منفصله-وانت'>استعلام قطعات منفصله وانت / استعلام,قطعات منفصله وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166146/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166157/مناقصه-انجام-سرویس-سلول-های-20-کیلوولت-پست-های-برق'>مناقصه  انجام سرویس سلول های 20 کیلوولت پست های برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام سرویس سلول های 20 کیلوولت پست های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166171/استعلام-یک-دستگاه-اتاق-کابین-بیل-بکهو'>استعلام  یک دستگاه اتاق کابین بیل بکهو  / استعلام,  یک دستگاه اتاق کابین بیل بکهو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166181/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166191/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-حمل-محصولات'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حمل محصولات  / مناقصه، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حمل محصولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166202/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-نظافت-و-سرویس-آبدارخانه--تجدید'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس آبدارخانه...تجدید  / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس آبدارخانه...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166212/استعلام-احداث-سوله-کارگاهی--'>استعلام احداث سوله کارگاهی... / استعلام, استعلام احداث سوله کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166224/استعلام-مرمت-قلعه--'>استعلام مرمت قلعه ... / استعلام,استعلام مرمت قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166237/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-کارکنان-ایستگاه-های-هیدرومتری'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی کارکنان ایستگاه های هیدرومتری  / استعلام, بیمه مسئولیت مدنی کارکنان ایستگاه های هیدرومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166248/تجدید-مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-کمپرسور--'>تجدید مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166261/استعلام-باطری'>استعلام باطری / استعلام, باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166272/استعلام-میز-کارمندی-صندلی-گردان--صندلی-انتظار'>استعلام میز کارمندی- صندلی گردان - صندلی انتظار / استعلام,استعلام میز کارمندی- صندلی گردان - صندلی انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166284/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166295/استعلام-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر--'>استعلام اجرای عملیات آسفالت معابر... / استعلام,اجرای عملیات آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166305/استعلام-دستگاه-نوبت-دهی-وایرلس'>استعلام دستگاه نوبت دهی وایرلس / استعلام,استعلام دستگاه نوبت دهی وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166316/مناقصه-حمل-حدود-بیست-میلیون-لیتر-فرآورده-نفتگاز'>مناقصه  حمل حدود بیست میلیون لیتر فرآورده نفتگاز / مناقصه  حمل حدود بیست میلیون لیتر فرآورده نفتگاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166325/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166338/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-تکمیلی-احداث-سد-مخزنی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166348/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام , استعلام هارد دیسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166359/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166372/فراخوان-سرویس-مدارس'>فراخوان سرویس مدارس / فراخوان , فراخوان سرویس مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166382/مناقصه-پروژه-خرید-و-حمل-1800-متر-لوله-چدن-داکتیل-کلاس-C30--'>مناقصه  پروژه خرید و حمل 1800 متر لوله چدن داکتیل کلاس C30 ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه خرید و حمل 1800 متر لوله چدن داکتیل کلاس C30 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166393/استعلام-کارتریج-رنگی-پرینتر-مدل-3800'>استعلام کارتریج رنگی پرینتر مدل 3800 / استعلام,استعلام کارتریج رنگی پرینتر مدل 3800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166404/استعلام-خرید-حمل-بارگیری-و-تحویل-لوله-پلی-اتیلن-فولادی-و--'>استعلام خرید، حمل، بارگیری و تحویل لوله پلی اتیلن فولادی و... / استعلام, استعلام خرید، حمل، بارگیری و تحویل لوله پلی اتیلن فولادی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166416/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-18000'>استعلام کولر گازی اسپیلت 18000  / استعلام,استعلام کولر گازی اسپیلت 18000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166429/استعلام-عملیات-رپرگذاری--'>استعلام عملیات رپرگذاری ... / استعلام , استعلام عملیات رپرگذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166438/استعلام-کیس-و-مانتیور'>استعلام کیس و مانتیور  / استعلام, کیس و مانتیور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166449/فراخوان-عمومی-مناقصه-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران'>فراخوان عمومی مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران / فراخوان عمومی مناقصه، فراخوان عمومی مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166462/استعلام-تکمیل-سالن-سقف-کوتاه-و-محوطه-سازی-مجموعه-ورزشی'>استعلام  تکمیل سالن سقف کوتاه و محوطه سازی مجموعه ورزشی / استعلام, تکمیل سالن سقف کوتاه و محوطه سازی مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166472/مناقصه-خرید-کفپوش-زمین-بازی-کودکان-و--'>مناقصه خرید کفپوش زمین بازی کودکان  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کفپوش زمین بازی کودکان  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166482/تجدید-فراخوان-خرید-چهل-دستگاه-پکیج-20-تن-بالازن-و-پائین-زن-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان خرید چهل دستگاه پکیج 20 تن  بالازن و پائین زن (نوبت دوم) / تجدید مناقصه, تجدید فراخوان خرید چهل دستگاه پکیج 20 تن  بالازن و پائین زن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166496/استعلام-پنجره-UPVC-دوجداره-ریلی'>استعلام پنجره UPVC دوجداره ریلی / استعلام,استعلام پنجره UPVC دوجداره ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166512/استعلام-تبلت-مایکروسافت-با-کیبورد'>استعلام تبلت مایکروسافت با کیبورد / استعلام,استعلام تبلت مایکروسافت با کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166526/استعلام-آسفالت-محوطه-مرکز-خرید--'>استعلام آسفالت محوطه مرکز خرید... / استعلام,آسفالت محوطه مرکز خرید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166534/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام,استعلام خرید لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166543/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166554/مناقصه-خرید-و-نصب-دوربین-های-مدار-بسته-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب دوربین های مدار بسته نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و نصب دوربین های مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166563/فراخوان-مناقصه-10-خرید-قلم-ادوات-برقی-خط-هوایی-33-کیلو-وات'>فراخوان مناقصه 10 خرید قلم ادوات برقی خط هوایی 33 کیلو وات  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه فراخوان  10 خرید قلم ادوات برقی خط هوایی 33 کیلو وات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166572/استعلام-دستگاه-پانچ--'>استعلام دستگاه پانچ... / استعلام, استعلام دستگاه پانچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166587/استعلام-احداث-باغ-الگوی-متراکم--'>استعلام احداث باغ الگوی متراکم... / استعلام,احداث باغ الگوی متراکم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166597/مناقصه-واگذاری-امورات-بخش-فضای-سبز-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری امورات بخش فضای سبز به بخش خصوصی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات بخش فضای سبز به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166611/آگهی-فراخوان-مناقصه-تامین-پوشش-بیمه-تاسیسات-و-امکانات'>آگهی فراخوان مناقصه تامین پوشش بیمه تاسیسات و امکانات  / آگهی فراخوان مناقصه ، آگهی فراخوان مناقصه تامین پوشش بیمه تاسیسات و امکانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166625/استعلام-خرید-کولر-گازی--'>استعلام خرید کولر گازی ... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166636/تجدید-مناقصه-اجرای-تقاطع-غیر-همسطح'>تجدید مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح  / اگهی تجدید مناقصه ,  مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166648/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166661/استعلام-چراغ-راهنمایی-LED-جدول-کله-قندی-و--'>استعلام چراغ راهنمایی LED، جدول کله قندی و ... / استعلام, چراغ راهنمایی LED، جدول کله قندی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166675/استعلام-مرمت-باغ-عمارت-بافق--'>استعلام مرمت باغ عمارت بافق... / استعلام,مرمت باغ عمارت بافق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166687/استعلام-سیمان-سیاه-و-سرامیک'>استعلام سیمان سیاه و سرامیک  / استعلام, سیمان سیاه ، سرامیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166699/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم-97-3-19'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم- 97.3.19 / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم- 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166713/استعلام-باتری-سیلد-2000AH'>استعلام باتری سیلد 2000AH / استعلام , استعلام باتری سیلد 2000AH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166729/استعلام-آب-اکسیژنه-50-درصد-فله'>استعلام آب اکسیژنه 50 درصد فله   / استعلام, آب اکسیژنه 50 درصد فله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166742/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت / استعلام , استعلام اسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166755/استعلام-شیشه-دو-جداره--'>استعلام شیشه دو جداره... / استعلام, استعلام شیشه دو جداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166766/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166781/استعلام-هاب-پنج-پورت-گیگ-دی-لینک-یاتیبی-لینک'>استعلام هاب پنج پورت گیگ دی لینک یاتیبی لینک / استعلام, هاب پنج پورت گیگ دی لینک یاتیبی لینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166796/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166805/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستاها'>استعلام اجرای طرح هادی روستاها / استعلام, اجرای طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166816/مناقصه-ارتقاء-سرور-مرکزی'>مناقصه ارتقاء سرور مرکزی / آگهی مناقصه,مناقصه ارتقاء سرور مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166829/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166841/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166852/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری--'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری... / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166862/استعلام-دوزینگ-پمپ-پیستونی-و-الکتروپمپ-تزریق-کلروفیک'>استعلام دوزینگ پمپ پیستونی و الکتروپمپ تزریق کلروفیک / استعلام, دوزینگ پمپ پیستونی و الکتروپمپ تزریق کلروفیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166874/استعلام-خدمات-دیوارکشی--'>استعلام خدمات دیوارکشی... / استعلام, استعلام خدمات دیوارکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166883/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات'>مناقصه اجاره ماشین آلات  / مناقصه، مناقصه اجاره ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166893/استعلام-97000009-شیر-پنوماتیکی--'>استعلام 97000009 شیر پنوماتیکی... / استعلام,97000009 شیر پنوماتیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166905/استعلام-تعمیرات-اساسی-سردخانه--'>استعلام تعمیرات اساسی سردخانه... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سردخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166918/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی  / استعلام,استعلام محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166931/استعلام-اجرای-فاز-دوم-کمپ-گردشگری'>استعلام اجرای فاز دوم کمپ گردشگری / استعلام, اجرای فاز دوم کمپ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166941/مزایده-اجرائیات-ساختمانی-گشت-ویژه-حریم-شهر'>مزایده  اجرائیات ساختمانی گشت ویژه حریم شهر / آگهی مزایده , مزایده  اجرائیات ساختمانی گشت ویژه حریم شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166950/استعلام-چکش-تخریب--'>استعلام چکش تخریب... / استعلام, استعلام چکش تخریب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166959/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-شهری---ـ-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری جمع آوری و حمل زباله های شهری ... ـ مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری جمع آوری و حمل زباله های شهری ...  مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165675/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-برق-20-کیلوولت'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه برق 20 کیلوولت  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای شبکه برق 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165693/مناقصه-اجرای-کانال-80-80'>مناقصه اجرای کانال 80*80     / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165714/آگهی-فراخوان-ارزیابی-‏‏‏‏‏عملیات-اجرایی-باقیمانده-ایستگاه-میدان-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان ارزیابی ‏‏‏‏‏عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی،آگهی فراخوان ارزیابی ‏‏‏‏‏عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165729/مناقصه-عملیات-اجرای-پارتیشن-بندی-پاتیل-های'>مناقصه عملیات اجرای پارتیشن بندی پاتیل های / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پارتیشن بندی پاتیل های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165745/مناقصه-اجرای-پروژه-فاز-چهار-احداث-پارکینگ-تالار-و----97-3-19'>مناقصه اجرای پروژه فاز چهار احداث پارکینگ، تالار و ... - 97.3.19 / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه فاز چهار احداث پارکینگ، تالار و ... - 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165755/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فینیشر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165766/استعلام-لوله-گالوانیزه-نیسمان-4-اینچ'>استعلام  لوله گالوانیزه نیسمان 4 اینچ  / استعلام, لوله گالوانیزه نیسمان 4 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165775/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه-غیر-صنعتی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165786/مناقصه-150-تن-پودر-پر-کلرین'>مناقصه 150 تن پودر پر کلرین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه 150 تن پودر پر کلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165797/مناقصه-فراخوان-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه فراخوان روکش آسفالت و ... / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان روکش آسفالت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165809/استعلام-تخریب-و-تعمیرات-داخلی--'>استعلام  تخریب و تعمیرات داخلی ... / استعلام, تخریب و تعمیرات داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165824/استعلام-زیرسازی-و-گودبرداری-و-رگلاژ-10000-مترمربع'>استعلام زیرسازی و گودبرداری و رگلاژ 10000 مترمربع / استعلام,استعلام زیرسازی و گودبرداری و رگلاژ 10000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165834/فراخوان-مناقه-عمومی-خرید-تعداد-321-عدد-لرزه-گیر'>فراخوان مناقه عمومی خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقه عمومی خرید تعداد 321 عدد لرزه گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165849/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165858/استعلام-لوازم-التحریر-اداری'>استعلام لوازم التحریر اداری / استعلام,لوازم التحریر اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165871/استعلام-منبع-تغذیه-بیسیم'>استعلام منبع تغذیه بیسیم / استعلام,منبع تغذیه بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165882/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-و-خیابان-ها-نوبت-دوم'>مناقصه  آسفالت ریزی معابر و خیابان ها  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  آسفالت ریزی معابر و خیابان ها  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165897/استعلام-اجرای-قالب-بندی-با-ابزار-و--'>استعلام  اجرای قالب بندی با ابزار و ... / استعلام, اجرای قالب بندی با ابزار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165909/مناقصه-نگهداری-پشتیبانی-و-ارسال-برخط-اطلاعات-دستگاه-های-ترددشمار'>مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار  / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های ترددشمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165920/مناقصه-تجدید-عملیات-آبرسانی-به-فضای-سبز-شهری-با-تانکر-نو-بت-دوم'>مناقصه تجدید عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر نو بت دوم  / مناقصه , مناقصه تجدید عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر نو بت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165933/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی / استعلام, کابل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165945/مناقصه-خرید-و-حمل-و-پخش-آسفالت-و-قیر-با-فینیشر-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و قیر با فینیشر و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165955/استعلام-کابینت-MDF'>استعلام کابینت MDF  / استعلام, کابینت MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165965/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت----نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165974/مناقصه-تامین-جعبه-های-لمینیتی-و-مقوایی--'>مناقصه تامین جعبه های لمینیتی و مقوایی... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین جعبه های لمینیتی و مقوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165983/استعلام-لپه-ایرانی-درجه-یک-فله'>استعلام لپه ایرانی درجه یک فله / استعلام,لپه ایرانی درجه یک فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165993/استعلام-خرید-لوازم-ترویج-(باغی-زراعی)-همراه-با--'>استعلام خرید لوازم ترویج (باغی، زراعی) همراه با ... / استعلام,استعلام خرید لوازم ترویج (باغی، زراعی) همراه با ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166006/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام, استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166018/استعلام-انجام-تعمیرات-سالن'>استعلام انجام تعمیرات سالن  / استعلام ,استعلام انجام تعمیرات سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166030/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166043/استعلام-سه-پایه-ویدئویی-Benro-مدل--'>استعلام سه پایه ویدئویی Benro مدل ... / استعلام,استعلام سه پایه ویدئویی Benro مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166056/مناقصه-تامین-لباس-کار-کارکنان-نمایندگی-های-مجاز'>مناقصه تامین لباس کار کارکنان نمایندگی های مجاز  / مناقصه , مناقصه تامین لباس کار کارکنان نمایندگی های مجاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166066/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام, دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166076/استعلام-گیرنده-فرستند-بیسیم-پرتابل'>استعلام گیرنده فرستند بیسیم پرتابل  / استعلام ,استعلام گیرنده فرستند بیسیم پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166089/مناقصه-پروژه-احداث-پل-جاده-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث پل جاده نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پل جاده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165680/مناقصه-ساماندهی-حرایم-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه ساماندهی حرایم سطح شهر (نوبت دوم) / مناقصه ,  مناقصه ساماندهی حرایم سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165698/مناقصه-عمومی-خرید-رنگ-جهت-رنگ-آمیزی-جداول-نیوجرسی-هند-ریل-ها-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید رنگ جهت رنگ آمیزی جداول، نیوجرسی، هند ریل ها و ...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید رنگ جهت رنگ آمیزی جداول، نیوجرسی، هند ریل ها و ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165719/استعلام-آبیاری-و-مراقبت-از-عرصه-های-بیابانی'>استعلام آبیاری و مراقبت از عرصه های بیابانی / استعلام,استعلام آبیاری و مراقبت از عرصه های بیابانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165735/استعلام-خرید-تی-پلاستیکی'>استعلام خرید تی پلاستیکی / استعلام, خرید تی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165748/مناقصه-انجام-امور-تعمیرات-اساسی-و-نگهداری-ساختمانها'>مناقصه انجام امور تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165758/فراخوان-مناقصه-خط-تغذیه---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خط تغذیه ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه خط تغذیه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165768/مناقصه-تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و ساخت ایستگاه  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  تهیه مصالح و ساخت ایستگاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165779/استعلام-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام راهبری و تعمیر و نگهداری آسانسور ... / استعلام , استعلام راهبری و تعمیر و نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165789/استعلام-رنگ-روغنی-رنگ-پلاستیک-بتونه--'>استعلام رنگ روغنی- رنگ پلاستیک- بتونه... / استعلام,رنگ روغنی- رنگ پلاستیک- بتونه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165801/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-دیوار-بتنی-مخزن--'>تجدید مناقصه تهیه و نصب دیوار بتنی مخزن ... / تجدید مناقصه ،  تجدید مناقصه  تهیه و نصب دیوار بتنی مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165813/مناقصه-PART-FOR-GROVE-BALL-VALVE'>مناقصه PART FOR GROVE BALL VALVE / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه PART FOR GROVE BALL VALVE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165827/استعلام-دوربین-مدنظر-دوربین-دیجیتال-کانن--'>استعلام دوربین مدنظر دوربین دیجیتال کانن... / استعلام,دوربین مدنظر دوربین دیجیتال کانن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165838/استعلام-خانه-عالم-خطبه-سرا'>استعلام خانه عالم خطبه سرا / استعلام,استعلام خانه عالم خطبه سرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165851/فراخوان-مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداشت-تاسیسات--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165860/مناقصه-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-پست-63-230-کیلوولت'>مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 63/ 230 کیلوولت / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 63/ 230 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165873/استعلام-آنالایزر-آنلاین-کلر--'>استعلام آنالایزر آنلاین کلر ... / استعلام, استعلام آنالایزر آنلاین کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165885/استعلام-خرید-کنسول--'>استعلام خرید کنسول... / استعلام, استعلام خرید کنسول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165899/استعلام-ساخت-کابینت-روشویی--'>استعلام ساخت کابینت روشویی... / استعلام, استعلام ساخت کابینت روشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165913/استعلام-خرید-لوازم-برقی-الکترونیکی--'>استعلام خرید لوازم برقی- الکترونیکی... / استعلام,خرید لوازم برقی- الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165922/استعلام-بیمه-مسولیت-سد'>استعلام بیمه مسولیت سد / استعلام,استعلام بیمه مسولیت سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165936/استعلام-گیرنده-فرستنده-بیسیم-تکرارکننده--'>استعلام گیرنده فرستنده بیسیم تکرارکننده... / استعلام, استعلام گیرنده فرستنده بیسیم تکرارکننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165947/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165957/استعلام-میلگرد-و--'>استعلام میلگرد و... / استعلام, میلگرد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165967/مناقصه-خرید-هفت-دستگاه-آسانسور'>مناقصه خرید هفت دستگاه آسانسور  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید هفت دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165976/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور'>فراخوان ارزیابی کیفی  انتخاب مشاور / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی  انتخاب مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165986/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165995/استعلام-مرمت-و-احیا-قنات--'>استعلام مرمت و احیا قنات... / استعلام,مرمت و احیا قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166011/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166020/استعلام-احداث-پرنده-نگری-مخفی--'>استعلام احداث پرنده نگری مخفی... / استعلام, استعلام احداث پرنده نگری مخفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166032/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان / استعلام,تعمیرات اساسی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166045/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-کارهای-ساختمانی-تاسیسات-برقی-و--'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام کارهای ساختمانی، تاسیسات برقی و.... / مناقصه، مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام کارهای ساختمانی، تاسیسات برقی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166058/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166068/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166080/مناقصه-انجام-بخشی-از-امور-ترابری-(چاپ-دوم)'>مناقصه  انجام بخشی از امور ترابری (چاپ دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام بخشی از امور ترابری (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166092/استعلام-ورق-سیاه-و--'>استعلام ورق سیاه و... / استعلام, ورق سیاه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166105/فراخوان-راهبری-و-نگهداری-شبکه-و-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان راهبری و نگهداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان راهبری و نگهداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166118/استعلام-چاپ-بنر--'>استعلام چاپ بنر ... / استعلام , استعلام چاپ بنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166130/فراخوان-تامین-بخشی-از-نیاز-مالی-طرح-های-آزاد-راهی-کشور'>فراخوان  تامین بخشی از نیاز مالی طرح های آزاد راهی کشور / اگهی فراخوان , فراخوان  تامین بخشی از نیاز مالی طرح های آزاد راهی کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166507/استعلام-اجرای-خطوط-انتقال-آب-مخازن'>استعلام اجرای خطوط انتقال آب مخازن  / استعلام, اجرای خطوط انتقال آب مخازن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166517/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-کشتارگاه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه نوبت دوم  /  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166530/استعلام-فکس-سرور--'>استعلام فکس سرور... / استعلام, استعلام فکس سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166539/فراخوان-مراحل-اجرایی-خرید-نصب-تجهیز-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-های-صوت-و-نور---نوبت-دوم'>فراخوان مراحل اجرایی خرید، نصب، تجهیز، نگهداری و تعمیرات سیستم های صوت و نور...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار, فراخوان مراحل اجرایی خرید، نصب، تجهیز، نگهداری و تعمیرات سیستم های صوت و نور...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166549/استعلام-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام پروژه احداث ایستگاه پمپاژ / استعلام,استعلام پروژه احداث ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166559/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166568/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-NATIONAL-ROTARY-TRANSMISSION-MODEL-C--700'>مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL ROTARY TRANSMISSION MODEL C - 700  / مناقصه خرید قطعات مربوط به NATIONAL ROTARY TRANSMISSION MODEL C - 700 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166580/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166592/استعلام-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب'>استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب / استعلام,تامین وسیله ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166606/مناقصه-ساخت-و-نصب-پنجره'>مناقصه ساخت و نصب پنجره  / مناقصه, مناقصه ساخت و نصب پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166621/مناقصه-نصب-و-نگهداری-المان-های-ترافیکی--'>مناقصه نصب و نگهداری المان های ترافیکی ... / مناقصه, مناقصه نصب و نگهداری المان های ترافیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166630/مناقصه-تکمیل-و-توسعه-ساختمان-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل و توسعه ساختمان (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و توسعه ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166642/استعلام-خرید-و-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید و اجرای چمن مصنوعی / استعلام,خرید و اجرای چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166655/مناقصه-تکمیل-و-توسعه-ساختمان'>مناقصه تکمیل و توسعه ساختمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و توسعه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166669/مناقصه-تجدید-جداسازی-شبکه-محلی-گمرک'>مناقصه تجدید جداسازی شبکه محلی گمرک  / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  جداسازی شبکه محلی گمرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166682/استعلام-7-فقره-ملزومات-اداری'>استعلام 7 فقره ملزومات اداری / استعلام,استعلام 7 فقره ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166692/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری / استعلام, خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166704/استعلام-خرید-تجهیزات-طرح-قرنطینه'>استعلام خرید تجهیزات طرح قرنطینه / استعلام,خرید تجهیزات طرح قرنطینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166720/استعلام-گیره--'>استعلام گیره ... / استعلام , استعلام گیره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166735/فراخوان-مناقصه-عمومی-ترمیم-و-بازسازی-جاده-سرویس-خطوط-لوله'>فراخوان مناقصه عمومی ترمیم و بازسازی جاده سرویس خطوط لوله / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی ترمیم و بازسازی جاده سرویس خطوط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166749/فراخوان-عملیات-مرمت-تغذیه-مصنوعی---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات مرمت تغذیه مصنوعی ... نوبت دوم  / اگهی فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , فراخوان عملیات مرمت تغذیه مصنوعی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166760/استعلام-دیتا-پروژکشن-اپسون'>استعلام دیتا پروژکشن اپسون / استعلام, دیتا پروژکشن اپسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166773/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166789/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه-کافو-02--نوبت-دوم'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه کافو 02 - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه کافو 02 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166801/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام, استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166811/استعلام-سیمان-سیاه-میلگرد-و--'>استعلام سیمان سیاه، میلگرد و ... / استعلام, سیمان سیاه، میلگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166821/استعلام-گوشی--'>استعلام گوشی ... / استعلام , استعلام گوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166836/استعلام-تهیه-و-اجرای-سایت-زنده-گیری-چهارپایان-علف-خوار'>استعلام تهیه و اجرای سایت زنده گیری چهارپایان علف خوار / استعلام, تهیه و اجرای سایت زنده گیری چهارپایان علف خوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166847/استعلام-پروژه-احداث'>استعلام پروژه احداث / استعلام , استعلام پروژه احداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166858/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166868/مناقصه-اجرای-21400-متر-شبکه-گازرسانی'>مناقصه  اجرای 21400 متر شبکه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه   اجرای 21400 متر شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166879/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'> مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری / آگهی فراخوان , مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166888/استعلام-کاغذ-A4--'>استعلام کاغذ A4... / استعلام, استعلام کاغذ A4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166898/مناقصه-احداث-دیوار-حائل'>مناقصه احداث دیوار حائل  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166912/فراخوان-مناقصه-تامین-نیروهای-کارشناسی-در-زمینه-کشاورزی-تجدید'>فراخوان مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین نیروهای کارشناسی در زمینه کشاورزی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166924/استعلام-دستگاه-کارت-ساعت-زنی'>استعلام دستگاه کارت ساعت زنی  / استعلام, دستگاه کارت ساعت زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166936/مناقصه-اجرای-24770-متر-شبکه-گازرسانی'>مناقصه  اجرای 24770 متر شبکه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه   اجرای 24770 متر شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166945/شناسایی-پیمانکار-جهت-برون-سپاری-بخش-فیزیوتراپی---نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار جهت برون سپاری بخش فیزیوتراپی ... نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار جهت برون سپاری بخش فیزیوتراپی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166103/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-کابل-خودنگهدار-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166114/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166127/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال... / استعلام,هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166139/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تکثیر-توشیبا'>استعلام  خرید یک دستگاه تکثیر توشیبا / استعلام, خرید یک دستگاه تکثیر توشیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166150/استعلام-دیتا-ویدئو-پروژکتور-هیتاچی'>استعلام  دیتا ویدئو پروژکتور هیتاچی / استعلام, دیتا ویدئو پروژکتور هیتاچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166161/مناقصه-تامین-انواع-روغن-بهران-و--'>مناقصه تامین انواع روغن بهران و... / مناقصه, مناقصه تامین انواع روغن بهران و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166175/استعلام-مانیتور-نمایشگر'>استعلام مانیتور نمایشگر / استعلام,استعلام مانیتور نمایشگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166184/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام ,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166196/استعلام-خرید-کامپیوتر-و--'>استعلام خرید کامپیوتر و... / استعلام,خرید کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166205/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-در-آرامستان-97-3-19'>مناقصه خدمات رفت و روب در آرامستان 97.3.19 / مناقصه, مناقصه خدمات رفت و روب در آرامستان 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166216/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-توزیع-برق-زمینی-20-کیلوولت-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع برق زمینی 20 کیلوولت و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , ممناقصه عمومی اجرای شبکه توزیع برق زمینی 20 کیلوولت و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166228/مناقصه-عملیات-حفاظت-و-نگهبانی-از-تاسیسات-تامین'>مناقصه  عملیات حفاظت و نگهبانی از تاسیسات تامین / مناقصه, مناقصه  عملیات حفاظت و نگهبانی از تاسیسات تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166241/استعلام-تابلو'>استعلام تابلو / استعلام, تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166252/استعلام-کابل-و-سیم-ارت--'>استعلام کابل و سیم ارت... / استعلام,کابل و سیم ارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166264/مناقصه-خرید-40-تن-تیواوره-و--'>مناقصه خرید 40 تن تیواوره و ... / مناقصه , مناقصه خرید 40 تن تیواوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166275/مناقصه-طراحی-تدوین-و-چاپ-تابلوهای-ایمنی'>مناقصه طراحی، تدوین و چاپ تابلوهای ایمنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تدوین و چاپ تابلوهای ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166287/مناقصه-خرید-حوله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید حوله نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید حوله نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166299/مناقصه-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ایمنی و آتش نشانی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایمنی و آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166309/استعلام-دورنگار-تلفکس'>استعلام دورنگار تلفکس / استعلام, دورنگار تلفکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166319/مناقصه-نصب-سامانه-گندزدایی-نوبت-دوم'>مناقصه نصب سامانه گندزدایی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نصب سامانه گندزدایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166329/استعلام-لوازم-یدکی-بیل-مکانیکی'>استعلام لوازم یدکی بیل مکانیکی / استعلام,لوازم یدکی بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166342/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مکانیکال-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید قطعات یدکی مکانیکال (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی مکانیکال (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166353/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام,لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166366/فراخوان-انجام-عملیات-پیگیری-و-وصول-مطالبات-شهرستان--'>فراخوان انجام عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهرستان ... / مناقصه عمومی, فراخوان انجام عملیات پیگیری و وصول مطالبات شهرستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166375/مناقصه-شناسایی-تولید-کننده-و-یا-تامین-کننده-سیم-و--'>مناقصه شناسایی تولید کننده و یا تامین کننده سیم و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شناسایی تولید کننده و یا تامین کننده سیم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166385/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, خرید اقلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166397/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیمه نامه نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید بیمه نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166410/مناقصه-خرید-65-دستگاه-چادر-راپ-هال-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 65 دستگاه چادر راپ هال و ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید 65 دستگاه چادر راپ هال و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166421/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166432/استعلام-عملیات-تعمیر-و-مرمت-سردهنه-های-آبگیری-کانال--'>استعلام عملیات تعمیر و مرمت سردهنه های آبگیری کانال... / استعلام, استعلام عملیات تعمیر و مرمت سردهنه های آبگیری کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166441/مناقصه-ساخت-ساختمان-جدید-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت ساختمان جدید آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت ساختمان جدید آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166453/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166466/فراخوان-خرید-نصب-راه-اندازی-و--'>فراخوان خرید، نصب، راه اندازی و ... / مناقصه عمومی,فراخوان خرید، نصب، راه اندازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166476/مناقصه-خرید-اقلام-روشنایی-و-نورپردازی--'>مناقصه خرید اقلام روشنایی و نورپردازی ... / مناقصه , مناقصه خرید اقلام روشنایی و نورپردازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166487/استعلام-عملیات-ساماندهی-چرای-دام--'>استعلام عملیات ساماندهی چرای دام... / استعلام, استعلام عملیات ساماندهی چرای دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166499/استعلام-کلوچه-و--'>استعلام کلوچه و... / استعلام, کلوچه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166510/استعلام-ارت-سیستم-ارت-ساختمان--'>استعلام ارت سیستم ارت ساختمان... / استعلام, استعلام ارت سیستم ارت ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166525/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166533/استعلام-خرید-تابلو-علائم-راهنمایی-و-رانندگی-برای-استانداری--'>استعلام خرید تابلو علائم راهنمایی و رانندگی برای استانداری... / استعلام,استعلام خرید تابلو علائم راهنمایی و رانندگی برای استانداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166142/مناقصه-عملیات-تهیه--تامین-و-خرید-آسفالت-و-قیر-مورد-نیاز'>مناقصه عملیات تهیه ، تامین و خرید آسفالت و قیر مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه ، تامین و خرید آسفالت و قیر مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166152/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان / استعلام,استعلام لوله مانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166164/فراخوان-مناقصه-اجرای-گذر-40-متری--'>فراخوان مناقصه اجرای گذر 40 متری ... / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه اجرای گذر 40 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166178/مناقصه-جهت-آماده-سازی-معابر-در-سطح'>مناقصه جهت آماده سازی معابر در سطح / مناقصه , مناقصه جهت آماده سازی معابر در سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166188/استعلام-قفسه-کتاب--'>استعلام قفسه کتاب ... / استعلام, استعلام قفسه کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166199/استعلام-سیمان-سیاه--سرامیک-و--'>استعلام سیمان سیاه ، سرامیک و ... / استعلام, سیمان سیاه ، سرامیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166208/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی  / استعلام, صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166220/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر نوبت دوم  / تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166231/استعلام-ابزارآلات--'>استعلام ابزارآلات... / استعلام,ابزارآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166243/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی ... / استعلام, استعلام میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166254/مناقصه-بارگیری-محصولات-به-صورت-کیسه-و-فله-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری محصولات به صورت کیسه و فله، نگهداری...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بارگیری محصولات به صورت کیسه و فله، نگهداری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166266/خلاصه-تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-سیستم-های-شهرسازی-و-مالی'>خلاصه تجدید مناقصه انجام خدمات راهبری سیستم های شهرسازی و مالی  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات راهبری سیستم های شهرسازی و مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166278/فراخوان-مناقصه-اجرای-اصلاح-شبکه-تغذیه-و-توزیع-گاز'>فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه تغذیه و توزیع گاز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح شبکه تغذیه و توزیع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166289/استعلام-اقلام-برقی-و-شبکه'>استعلام اقلام برقی و شبکه / استعلام,اقلام برقی و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166302/فراخوان-مناقصه-تاسیس-دفتر-تسهیلگری-و-خدمات-نوسازی-توسط-مشاور'>فراخوان مناقصه تاسیس دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی توسط مشاور / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تاسیس دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی توسط مشاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166311/فراخوان-مناقصه-اجرای-روشنایی-و-برق-رسانی'>فراخوان مناقصه اجرای روشنایی و برق رسانی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای روشنایی و برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166322/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام  سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری / استعلام,  سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166335/استعلام-احداث-کانون-قرآن--'>استعلام احداث کانون قرآن... / استعلام,احداث کانون قرآن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166344/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب / استعلام ,استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166355/تجدید-مناقصه-احداث-سامانه-های-تله-متری'>تجدید مناقصه احداث سامانه های تله متری / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه احداث سامانه های تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166368/استعلام-سی-پی-یو-و-هارد-و-رم'>استعلام سی پی یو و هارد و رم / استعلام,سی پی یو و هارد و رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166377/استعلام-جرثقیل-سقفی'>استعلام جرثقیل سقفی / استعلام, جرثقیل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166390/مناقصه-انجام-خدمات-تکمیلی-تهیه-مصالح-نصب-تست'>مناقصه  انجام خدمات تکمیلی تهیه مصالح، نصب، تست  / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات تکمیلی تهیه مصالح، نصب، تست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166400/آگهی-فراخوان-جهت-تامین-سالانه-حدود-30-000-تن-ماسه-سیلیسی'>آگهی فراخوان جهت تامین سالانه حدود 30.000 تن ماسه سیلیسی / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان جهت تامین سالانه حدود 30.000 تن ماسه سیلیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166413/آگهی-دریافت-استعلام-کولر-گازی-LG-اینورتردار'>آگهی دریافت استعلام  کولر گازی LG اینورتردار  / آگهی دریافت استعلام ،آگهی دریافت استعلام   کولر گازی LG اینورتردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166424/استعلام-انجام-عملیات-فنس-کشی-جداره-شمالی--'>استعلام انجام عملیات فنس کشی جداره شمالی... / استعلام,انجام عملیات فنس کشی جداره شمالی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166435/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166443/استعلام-اجرای-محوطه-و-ساختمان-نگهبانی--'>استعلام اجرای محوطه و ساختمان نگهبانی... / استعلام,اجرای محوطه و ساختمان نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166455/استعلام-پشتیبانی-و-تجهیزات-back-up-اتاق-سرور'>استعلام پشتیبانی و تجهیزات back up اتاق سرور / استعلام,استعلام پشتیبانی و تجهیزات back up اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166469/استعلام-تعمیرات-اساسی--'>استعلام تعمیرات اساسی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166478/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-تعمیر-و-تعویض-کلیه-قطعات-یدکی-تجهیزات-رایانه-ای'>مناقصه سرویس و نگهداری تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای  / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166489/استعلام-لوله-فاضلابی--'>استعلام لوله فاضلابی... / استعلام, استعلام لوله فاضلابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166503/استعلام-خرید-برنج-پاکستانی-هاشمی-درجه-یک--'>استعلام خرید برنج پاکستانی هاشمی درجه یک ... / استعلام, استعلام خرید برنج پاکستانی هاشمی درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166514/استعلام-کفکش--'>استعلام کفکش ... / استعلام , استعلام کفکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166527/آگهی-مناقصه-تهاتر-قیر-با-آسفالت-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تهاتر قیر با آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  تهاتر قیر با آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166536/استعلام-ظروف--'>استعلام ظروف ... / استعلام , استعلام ظروف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166546/استعلام-فعالیت-های-دامپزشکی--'>استعلام فعالیت های دامپزشکی... / استعلام, استعلام فعالیت های دامپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166556/آگهی-تجدید-مناقصه-عمومی-توسعه-ترانس-دوم'>آگهی تجدید مناقصه عمومی توسعه ترانس دوم  / آگهی تجدید مناقصه،  آگهی تجدید مناقصه عمومی توسعه ترانس دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166564/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166573/مناقصه-خرید-(شامل-تامین-توزیع-و-تحویل)-12080-فقره-کیت-لوزام-کامل'>مناقصه خرید (شامل تامین، توزیع و تحویل) 12080 فقره کیت لوزام کامل / مناقصه , مناقصه خرید (شامل تامین، توزیع و تحویل) 12080 فقره کیت لوزام کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166588/استعلام-خرید-فنس-تختخواب'>استعلام خرید فنس تختخواب  / استعلام,استعلام خرید فنس تختخواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166602/اصلاحیه-مناقصه--بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-شهرستان-های--'>اصلاحیه مناقصه , بهسازی و روکش آسفالت محورهای شهرستان های.... / آگهی اصلاحیه مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محورهای شهرستان های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166613/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166626/استعلام-تهیه-و-اجرای-کانال-تک-جدول-با-زیر-سازی'>استعلام تهیه و اجرای کانال، تک جدول با زیر سازی / استعلام, تهیه و اجرای کانال، تک جدول با زیر سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166639/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-راهبری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166649/استعلام-ایجاد-مزارع-الگویی--'>استعلام ایجاد مزارع الگویی... / استعلام, استعلام ایجاد مزارع الگویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166663/استعلام-احداث-باغ--'>استعلام احداث باغ ... / استعلام , استعلام احداث باغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166676/استعلام-خرید-رنگ--'>استعلام خرید رنگ ... / استعلام, استعلام خرید رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166689/فراخوان-​عملیات-ویدئومتری-و-بهره-برداری-از-شبکه-تصفیه-خانه'>فراخوان ​عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان ​عملیات ویدئومتری و بهره برداری از شبکه تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166700/استعلام-ملزومات-اداری--'>استعلام ملزومات اداری ... / استعلام , استعلام ملزومات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166714/مناقصه-توسعه-اصلاح-بازسازی-ایستگاه-های-مپمپاژ-آب-و-تاسیسات-و---نوبت-دوم'>مناقصه توسعه اصلاح بازسازی ایستگاه های مپمپاژ آب و تاسیسات و ... نوبت دوم  / مناقصه توسعه اصلاح بازسازی ایستگاه های مپمپاژ آب و تاسیسات و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166730/استعلام-میلگرد-تیرآهن--ورق'>استعلام میلگرد، تیرآهن ، ورق / استعلام, میلگرد، تیرآهن ، ورق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166745/استعلام-بهای-تعمیرات-ابنیه-فنی-و-مرمت-ابنیه-خسارت-دیده'>استعلام بهای تعمیرات ابنیه فنی و مرمت ابنیه خسارت دیده / استعلام,بهای تعمیرات ابنیه فنی و مرمت ابنیه خسارت دیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166756/استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام احیا و مرمت ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166769/استعلام-سیما-سیاه-250-کیسه-و-ایزوگام'>استعلام سیما سیاه 250 کیسه و ایزوگام  / استعلام ,استعلام سیما سیاه 250 کیسه و ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166784/استعلام-مرمت-قلعه-ملکی-هرات'>استعلام مرمت قلعه ملکی هرات / استعلام, مرمت قلعه ملکی هرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166797/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-110'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز 110 / استعلام,لوله پلی اتیلن سایز 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166806/مناقصه-عملیات-نصب-و-جمع-آوری-تجهیزات-ترافیکی'>مناقصه  عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166817/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام ,استعلام  اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166830/استعلام-کنتور-1-2-خانگی'>استعلام کنتور 1/2 خانگی / استعلام, کنتور 1/2 خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166842/مناقصه-تعمیر-سرویس-و-نگهداری-تعداد-22-دستگاه-آسانسور'>مناقصه تعمیر، سرویس و نگهداری تعداد 22 دستگاه آسانسور  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر، سرویس و نگهداری تعداد 22 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166853/مناقصه-عملیات-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پل-هوایی-عابر-پیاده--'>مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده ... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تهیه و ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166864/استعلام-دیگ-چلوپز--گرمکن-غذا'>استعلام  دیگ چلوپز ، گرمکن غذا  / استعلام, دیگ چلوپز ، گرمکن غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166875/اصلاحیه-مناقصه-ارزیابی-کیفی-رشته-ابنیه-راه-آب-جهت-اجرای-پروژه-ها'>اصلاحیه مناقصه ارزیابی کیفی رشته ابنیه، راه، آب جهت اجرای پروژه ها / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه ارزیابی کیفی رشته ابنیه، راه، آب جهت اجرای پروژه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166884/جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پروژه-خانه-جوان-(نوبت-دوم)'>جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه خانه جوان  (نوبت دوم) / آگهی جذب سرمایه گذار , جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه خانه جوان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166894/استعلام-اسکنر-اسلاید-باتمامی-متعلقات-و-گارانتی-رسمی'>استعلام اسکنر اسلاید باتمامی متعلقات و گارانتی رسمی / استعلام ,استعلام اسکنر اسلاید باتمامی متعلقات و گارانتی رسمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166906/استعلام-احداث-اسکلت-و-فنداسیون-14-بابت-مغازه'>استعلام احداث اسکلت و فنداسیون 14 بابت مغازه / استعلام, احداث اسکلت و فنداسیون 14 بابت مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166919/مناقصه-تجدید-اجرای-کانال-80-80'>مناقصه تجدید  اجرای کانال 80*80     / مناقصه تجدید عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166932/استعلام-پست--'>استعلام پست ... / استعلام , استعلام پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166942/استعلام-مرمت-گاراژ'>استعلام مرمت گاراژ  / استعلام,استعلام مرمت گاراژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166951/استعلام-چکش-تخریب-شماره-6016--'>استعلام چکش تخریب شماره 6016... / استعلام,استعلام چکش تخریب شماره 6016...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166960/استعلام-تعمیرات-سالن-کشتی-مجموعه-تختی--'>استعلام تعمیرات سالن کشتی مجموعه تختی ... / استعلام, تعمیرات سالن کشتی مجموعه تختی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166974/استعلام-جمع-آوری-پست'>استعلام  جمع آوری پست / استعلام, جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166985/مناقصه-خرید-تیوپ-حاوی-تار-فیبر-نوری-چاپ-دوم'>مناقصه خرید تیوپ حاوی تار فیبر نوری چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تیوپ حاوی تار فیبر نوری چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166997/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست... / استعلام, استعلام جمع آوری پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166542/آگهی-مناقصه-احداث-ساختمان-کلانتری'>آگهی مناقصه احداث ساختمان کلانتری / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه احداث ساختمان کلانتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166553/مناقصه-طراحی-و-تهیه-نقشه-های-فاز-2-معماری-و--'>مناقصه طراحی و تهیه نقشه های فاز 2 معماری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و تهیه نقشه های فاز 2 معماری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166562/استعلام-انجام-عملیات-دبیرخانه-و-امور-تلفنخانه'>استعلام  انجام عملیات دبیرخانه و امور تلفنخانه   / استعلام, انجام عملیات دبیرخانه و امور تلفنخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166571/استعلام-پنجره-دوجداره'>استعلام پنجره دوجداره / استعلام,پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166586/استعلام-دیوار-چینی-و-حصارکشی-تپه-تاریخی--'>استعلام دیوار چینی و حصارکشی تپه تاریخی... / استعلام,استعلام دیوار چینی و حصارکشی تپه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166596/استعلام-انجام-پروژه-افزایش-محصولات-زراعی'>استعلام انجام پروژه افزایش محصولات زراعی / استعلام, انجام پروژه افزایش محصولات زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166610/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166624/مناقصه-پیمان-لیفتراک-کارخانه-نوبت-دوم'>مناقصه پیمان لیفتراک کارخانه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمان لیفتراک کارخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166634/مناقصه-تکمیل-مدرسه-و-استخر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه و استخر  ـ نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه تکمیل مدرسه و استخر  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166645/استعلام-عملیات-احداث-اسکلت-فلزی-سالن-آمفی-تئاتر-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>استعلام  عملیات احداث اسکلت فلزی سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری  / استعلام, عملیات احداث اسکلت فلزی سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166659/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166674/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166686/استعلام-مبارزه-با-آفات--'>استعلام مبارزه با آفات ... / استعلام , استعلام مبارزه با آفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166697/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-3000-تن-آسفالت-و-قیرپاشی-19000-متر-مربع--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل و پخش 3000 تن آسفالت و قیرپاشی 19000 متر مربع... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تهیه و حمل و پخش 3000 تن آسفالت و قیرپاشی 19000 متر مربع... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166712/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-و-زیرسازی-معبر-دسترسی-مرحله-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت و زیرسازی معبر دسترسی- مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه آسفالت و زیرسازی معبر دسترسی- مرحله د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166728/استعلام-ران-گوساله-و-ران-گوسفند'>استعلام ران گوساله و ران گوسفند / استعلام ,استعلام ران گوساله و ران گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166740/استعلام-کیستون-شبکه--'>استعلام کیستون شبکه ... / استعلام , استعلام کیستون شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166754/استعلام-بهای-تعمیرات-ابنیه-فنی--'>استعلام بهای تعمیرات ابنیه فنی... / استعلام,بهای تعمیرات ابنیه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166763/Tender-for-Environmental-Consultancy-services-Socio-Economic-Survey'>Tender for Environmental Consultancy services- Socio-Economic Survey / مناقصه, Tender for Environmental Consultancy services- Socio-Economic Survey</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166780/مناقصه-عملیات-اصلاح-آبخور'>مناقصه عملیات اصلاح آبخور / مناقصه , مناقصه عملیات اصلاح آبخور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166795/فراخوان-فعالیت-های-آموزشی--'>فراخوان فعالیت های آموزشی ... / فراخوان، فراخوان فعالیت های آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166804/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-مرکز-آموزش-هتلداری'>مناقصه تکمیل بخشی از مرکز آموزش هتلداری / مناقصه , مناقصه تکمیل بخشی از مرکز آموزش هتلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166815/مناقصه-یک-دستگاه-پل-تبادل'>مناقصه یک دستگاه پل تبادل / آگهی مناقصه,مناقصه  یک دستگاه پل تبادل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166828/استعلام-عملیات-مرمت'>استعلام عملیات مرمت / استعلام,عملیات مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166840/استعلام-لوازم-ملزومات-پزشکی-مصرفی'>استعلام لوازم ملزومات پزشکی مصرفی / استعلام,لوازم ملزومات پزشکی مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166851/استعلام-قوطی-9-9-800-کیلوگرم--ورق-آهن--'>استعلام قوطی 9*9 800 کیلوگرم ، ورق آهن .. / استعلام ,استعلام قوطی 9*9 800 کیلوگرم ، ورق آهن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166861/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166873/مناقصه-فروش-محصولات-زمزم'>مناقصه فروش محصولات زمزم / آگهی مناقصه ، مناقصه فروش محصولات زمزم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166882/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166892/مناقصه-خرید-تجهیزات-ممانعت-از-فوران-چاه-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید تجهیزات ممانعت از فوران چاه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات ممانعت از فوران چاه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166904/مناقصه-عمومی-عملیات-زیرسازی-و-موزائیک-فرش-پیاده-رو-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عمومی عملیات زیرسازی و موزائیک فرش پیاده رو معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات زیرسازی و موزائیک فرش پیاده رو معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166916/استعلام-فایروال-سیسکو--'>استعلام فایروال سیسکو... / استعلام, استعلام فایروال سیسکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166930/استعلام-پتو-یکنفره-مینگ-100-درصد-پولستر--'>استعلام پتو یکنفره مینگ 100 درصد پولستر... / استعلام,پتو یکنفره مینگ 100 درصد پولستر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166940/استعلام-اجرای-دیوار-محوطه'>استعلام اجرای دیوار محوطه  / استعلام ,استعلام اجرای دیوار محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166948/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-و-لوله-گذاری--'>استعلام طرح عملیات حفاری و لوله گذاری... / استعلام,طرح عملیات حفاری و لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166958/مناقصه-ادامه-اجرای-روسازی-بتن-غلتکی-و-آسفالت-محور-سه-راهی-پلاژ-سازی--'>مناقصه ادامه اجرای روسازی بتن غلتکی و آسفالت محور سه راهی پلاژ سازی... / مناقصه عمومی, مناقصه ادامه اجرای روسازی بتن غلتکی و آسفالت محور سه راهی پلاژ سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166972/مناقصه-واگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'> مناقصه واگذاری  زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه ,   مناقصه واگذاری  زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166954/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار / مناقصه,مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166966/مناقصه-مکانیزه-نمودن-آبیاری-نوبت-دوم'>مناقصه مکانیزه نمودن آبیاری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مکانیزه نمودن آبیاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166977/استعلام-فعالیت-های-پست'>استعلام فعالیت های پست  / استعلام,استعلام فعالیت های پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166988/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام , استعلام جمع آوری پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167003/استعلام-تعمیرات-خانه--'>استعلام تعمیرات خانه ... / استعلام,استعلام تعمیرات خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167017/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167030/استعلام-تکمیل-خانه--'>استعلام تکمیل خانه ... / استعلام , استعلام تکمیل خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167048/مناقصه-خرید-و-نصب-و-تعویض-تیرهای-روشنایی-رفیوژ-میانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و تعویض تیرهای روشنایی رفیوژ میانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب و تعویض تیرهای روشنایی رفیوژ میانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167058/استعلام-بها-تهیه-مصالح-و-اجرای-یک-حلقه-چاه-ارت'>استعلام بها تهیه مصالح و اجرای یک حلقه چاه ارت / استعلام, بها تهیه مصالح و اجرای یک حلقه چاه ارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167069/مناقصه-تمامی-خدمات-نظافت-و-رفت-و-روب--جمع-آوری--حمل-و-دفع-زباله-ها--'>مناقصه  تمامی خدمات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ، حمل و دفع زباله ها ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تمامی خدمات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ، حمل و دفع زباله ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167082/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-نگهبانی-و-حفاظتی'>مناقصه  تامین خدمات نیروی نگهبانی و حفاظتی / آگهی مناقصه, مناقصه  تامین خدمات نیروی نگهبانی و حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167095/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-فضای-سبز-و-نگهبانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی، فضای سبز و نگهبانی و...- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی، فضای سبز و نگهبانی و...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167104/مناقصه-اجرائیات-تخلفات-ساختمانی-و-سد-معبر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرائیات، تخلفات ساختمانی و سد معبر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرائیات، تخلفات ساختمانی و سد معبر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167116/استعلام-خرید-سیمان-پرتلند'>استعلام خرید سیمان پرتلند / استعلام, خرید سیمان پرتلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167131/استعلام-خرید-قوطی-پروفیل-و-میلگرد-12-میلیمتر'>استعلام خرید قوطی پروفیل و میلگرد 12 میلیمتر / استعلام, خرید قوطی پروفیل و میلگرد 12 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167140/استعلام-تجدید-درخواست-ادامه-مرمت-پشت-بام-رباط-تاریخی--'>استعلام تجدید درخواست ادامه مرمت پشت بام رباط تاریخی... / استعلام, استعلام تجدید درخواست ادامه مرمت پشت بام رباط تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167151/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167161/استعلام-بها-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام بها تعمیرات ساختمانی  / استعلام, بها تعمیرات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167174/استعلام-احداث-خانه'>استعلام احداث خانه / استعلام, احداث خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167184/آگهی-پذیرش-نماینده-برای-حمل-و-نقل-درون-شهری'>آگهی پذیرش نماینده برای حمل و نقل درون شهری / آگهی پذیرش ،آگهی پذیرش نماینده برای حمل و نقل درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167196/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167205/استعلام-تامین-کنندگان-داخلی'>استعلام تامین کنندگان داخلی  / استعلام,استعلام تامین کنندگان داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167214/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167223/استعلام-خرید-تابلوی-درایو'>استعلام خرید تابلوی درایو / استعلام, استعلام خرید تابلوی درایو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167232/استعلام-ماکت-نوزاد'>استعلام ماکت نوزاد  / استعلام, ماکت نوزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167243/استعلام-بال-آسیاب-گندله-سازی'>استعلام بال آسیاب گندله سازی / استعلام, استعلام بال آسیاب گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167253/استعلام-ملزومات-خوابگاهی'>استعلام ملزومات خوابگاهی / استعلام, ملزومات خوابگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167266/استعلام-پنیر-یو-اف-(گچی)-حلب-درجه-یک'>استعلام پنیر یو اف (گچی) حلب درجه یک  / استعلام, پنیر یو اف (گچی) حلب درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167279/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت قنات... / استعلام,احیاء و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167289/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-و-پارکهای-عمومی'>مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167303/استعلام-خرید-جدول-بتنی'>استعلام خرید جدول بتنی / استعلام,استعلام خرید جدول بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167311/استعلام-​ویفیدر-سیلوهای-مواد-رسانی-کوره-یک'>استعلام ​ویفیدر سیلوهای مواد رسانی کوره یک  / استعلام , استعلام ​ویفیدر سیلوهای مواد رسانی کوره یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167320/مناقصه-خرید-گسکت'>مناقصه خرید گسکت / مناقصه ، مناقصه خرید گسکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167329/استعلام-اجرای-آسفالت-جاده-دسترسی-به-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>استعلام اجرای آسفالت جاده دسترسی به تصفیه خانه فاضلاب... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت جاده دسترسی به تصفیه خانه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167338/استعلام-روانکارها'>استعلام روانکارها / استعلام , استعلام روانکارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167347/استعلام-​گیربکس'>استعلام ​گیربکس / استعلام, استعلام گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167358/استعلام-آمونیاک--'>استعلام آمونیاک .. / استعلام, آمونیاک ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167368/استعلام-PARTS-FOR-INGERSOLL-RAND-COMPRESSOR--CONECTING-ROD'>استعلام PARTS FOR INGERSOLL RAND COMPRESSOR & CONECTING ROD   / استعلام, استعلام PARTS FOR INGERSOLL RAND COMPRESSOR & CONECTING ROD  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167376/استعلام-خرید-دو-دستگاه-دوربین-عکاسی'>استعلام  خرید دو دستگاه دوربین عکاسی / استعلام, خرید دو دستگاه دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167386/استعلام-تعمیر-کف-و-بتون-ریزی-محوطه'>استعلام تعمیر کف و بتون ریزی محوطه  / استعلام, تعمیر کف و بتون ریزی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167397/استعلام-خرید-ملزومات-و-اجرای-طرح-کابل-سرقتی--مرحله-سوم'>استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی... مرحله سوم  / استعلام ، استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح کابل سرقتی... مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167013/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-شرب'>استعلام تامین برق چاه آب شرب  / استعلام,استعلام تامین برق چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167024/استعلام-تکمیل-و-تعمیر-خانه'>استعلام تکمیل و تعمیر خانه  / استعلام,استعلام تکمیل و تعمیر خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167043/استعلام-تعمیرات-خانه-عالم'>استعلام  تعمیرات خانه عالم / استعلام, تعمیرات خانه عالم  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167054/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167066/مناقصه-مربوط-به-خرید-قطعات-NATIONAL-TRIPLEX-SLUSH-PUMP'>مناقصه مربوط به خرید قطعات  NATIONAL TRIPLEX SLUSH PUMP / مناقصه، مناقصه مربوط به خرید قطعات  NATIONAL TRIPLEX SLUSH PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167074/آگهی-مناقصه-یک-مرحله-ای-خرید-مواد-اولیه-غذایی-و-طبخ-و-توزیع'>آگهی مناقصه یک مرحله ای  خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،آگهی مناقصه یک مرحله ای  خرید مواد اولیه غذایی و طبخ و توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167089/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی  / استعلام,مرمت و ساماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167101/استعلام-ساماندهی-فضای-سبز--'>استعلام ساماندهی فضای سبز... / استعلام, استعلام ساماندهی فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167112/استعلام-مرمت-خانه-ها-و-بافت-برج-و-باروی-شهر'>استعلام مرمت خانه ها و بافت برج و باروی شهر / استعلام, مرمت خانه ها و بافت برج و باروی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167124/استعلام-حفظ-و-مرمت--'>استعلام حفظ و مرمت ... / استعلام , استعلام حفظ و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167137/مناقصه-پروژه-خدمات-محله-ای-و-ترمیم-معابر-و--'>مناقصه  پروژه خدمات محله ای و ترمیم معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه خدمات محله ای و ترمیم معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167147/فراخوان-مناقصه-عمومی-تامین-مواد-شیمیایی'>فراخوان مناقصه عمومی تامین مواد شیمیایی  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان عمومی مناقصه تامین مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167157/استعلام-تعمیر-خانه'>استعلام تعمیر خانه  / استعلام,استعلام تعمیر خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167169/استعلام-احداث-خانه-عالم'>استعلام احداث خانه عالم / استعلام, احداث خانه عالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167180/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-UPS-مرکز-داده'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی UPS مرکز داده / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی UPS مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167192/مناقصه-بهسازی-راه-های-روستایی-به-طول-19-کیلومتر'>مناقصه بهسازی راه های روستایی به طول 19 کیلومتر / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی راه های روستایی به طول 19 کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167201/استعلامrepair-kit-for-solenoid'>استعلامrepair kit for solenoid / استعلام repair kit for solenoid</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167211/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167220/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167229/استعلام-الیمیناتور-جهت-کولینگ-تاور'>استعلام الیمیناتور جهت کولینگ تاور  / استعلام, استعلام  الیمیناتور جهت کولینگ تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167238/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167250/استعلام-بیس-ماشین-کاری-شده'>استعلام بیس ماشین کاری شده / استعلام , استعلام بیس ماشین کاری شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167261/مناقصه-آسفالت-راه-های-روستایی-نورآباد--'>مناقصه آسفالت راه های روستایی نورآباد ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه آسفالت راه های روستایی نورآباد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167274/استعلام-پروژه-احداث-زمین-چمن-مصنوعی-فوتبال'>استعلام پروژه احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال / استعلام,استعلام پروژه احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167286/استعلام-دریچه-منهول-چدن-داکتیل'>استعلام دریچه منهول چدن داکتیل / استعلام,استعلام دریچه منهول چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167297/استعلام-خرمای-رطب'>استعلام خرمای رطب / استعلام,استعلام خرمای رطب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167308/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167316/استعلام-سیستم-های-توزین--'>استعلام سیستم های توزین... / استعلام, استعلام سیستم های توزین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167326/استعلام-بهاء-مناقصه-خرید-P-F-ABB-HEATER'>استعلام بهاء مناقصه خرید P/F ABB HEATER  / استعلام بهاء، استعلام بهاء مناقصه خرید P/F ABB HEATER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167335/مناقصه-عمومی-احداث-پست-برق-6-33-6-شماره-801'>مناقصه عمومی احداث پست برق 6.33، 6 شماره 801  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث پست برق 6.33، 6 شماره 801 به صورت EPC - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167344/استعلام-اقلام-تاسیساتی'>استعلام اقلام تاسیساتی / استعلام, اقلام تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167354/استعلام-روغن-و--'>استعلام روغن و ... / استعلام , استعلام روغن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167365/مناقصه-آسفالت-راههای-روستایی'>مناقصه آسفالت راههای روستایی / مناقصه , مناقصه آسفالت راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167373/استعلام-کاغذ-A4-گرمی-80'>استعلام کاغذ A4  گرمی 80 / استعلام,استعلام کاغذ A4  گرمی 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167381/استعلام-باتری-سیلد'>استعلام باتری سیلد / استعلام, استعلام باتری سیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167392/مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی'>مناقصه بهسازی راههای روستایی / مناقصه , مناقصه بهسازی راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167403/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167413/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای---'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای .... / استعلام, اجرای طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167424/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-4--97-03-19'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 4 - 97.03.19 / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 4 - 97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167434/استعلام-ماژول-نمایشگر-قطعه-تابلو-led-مدل-p10'>استعلام ماژول نمایشگر قطعه تابلو led مدل p10 / استعلام,استعلام ماژول نمایشگر قطعه تابلو led مدل p10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167446/استعلام-پروانه-الکتروموتور'>استعلام پروانه الکتروموتور / استعلام, استعلام پروانه الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167455/استعلام-طرح-تقویت-کافو-23--'>استعلام طرح تقویت کافو 23 ... / استعلام, استعلام طرح تقویت کافو 23 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166981/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت / استعلام,استعلام کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166992/مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه---'>مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه .... / مناقصه عمومی، مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167008/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167021/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار'>فراخوان جذب سرمایه گذار  / آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167036/مناقصه-انجام-زیرسازی-نوارهای-حفاری-و-لکه-گیری-و-ترمیم-آسفالت-معابر--'>مناقصه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر... / مناقصه, مناقصه انجام زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167052/مناقصه-عمومی-اجرای-موزائیک-کاری-پیاده-روی-خیابان-ابن-سینا-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای موزائیک کاری پیاده روی خیابان ابن سینا- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای موزائیک کاری پیاده روی خیابان ابن سینا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167063/تجدید-مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-در-سطح-امورات'>تجدید مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب در سطح امورات / تجدید  مناقصه ,تجدید  مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب در سطح امورات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167072/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر'>استعلام یک دستگاه اسکنر  / استعلام, یک دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167087/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167099/استعلام-تلویزیون-led-ایکس-ویژن---'>استعلام تلویزیون led ایکس ویژن .... / استعلام ,استعلام تلویزیون led ایکس ویژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167109/مناقصه-امور-حوزه-خدمات-شهری-(حمل-زباله--رفت-و-روب--'>مناقصه امور حوزه خدمات شهری (حمل زباله ، رفت و روب.... / آگهی مناقصه , مناقصه امور حوزه خدمات شهری (حمل زباله ، رفت و روب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167121/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی--'>استعلام مرمت بافت تاریخی... / استعلام, استعلام مرمت بافت تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167135/استعلام-سم-فسفر--'>استعلام سم فسفر... / استعلام, استعلام سم فسفر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167145/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167155/تجدید-فراخوان​-خدمات-خودرویی'>تجدید فراخوان​ خدمات خودرویی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان ​خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167166/استعلام-احداث-خانه--'>استعلام احداث خانه ... / استعلام , استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167177/استعلام-تکمیل-خانه--'>استعلام تکمیل خانه ... / استعلام , استعلام تکمیل خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167189/استعلام-تعمیرات-اداره'>استعلام تعمیرات اداره  / استعلام , استعلام تعمیرات اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167199/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-به-طول-19-5-کیلومتر'>مناقصه آسفالت راه روستایی به طول 19.5 کیلومتر / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت راه روستایی به طول 19.5 کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167209/مناقصه-آسفالت-راه-روستایی-به-طول-22-5-کیلومتر'>مناقصه آسفالت راه روستایی به طول 22.5 کیلومتر / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت راه روستایی به طول 22.5 کیلومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167218/مناقصه-خرید-یونیت-دندانپزشکی'>مناقصه خرید یونیت دندانپزشکی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167226/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز---'>مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز .... / مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167235/استعلام-ماکت-آموزشی'>استعلام ماکت آموزشی / استعلام, ماکت آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167247/استعلام-پوشاک--'>استعلام پوشاک ... / استعلام , استعلام پوشاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167257/استعلام-خرید-قرص-فسفید-منیزیم--'>استعلام خرید قرص فسفید منیزیم ... / استعلام, استعلام خرید قرص فسفید منیزیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167270/مناقصه-خاکبرداری-در-زمینهای-سنگی-کیلومتر-220-الی-1450'>مناقصه خاکبرداری در زمینهای سنگی کیلومتر 220 الی 1450  / مناقصه, مناقصه خاکبرداری در زمینهای سنگی کیلومتر 220 الی 1450 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167283/استعلام-مسواک-و-خمیر-دندان'>استعلام مسواک و خمیر دندان / استعلام, مسواک و خمیر دندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167294/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167306/استعلام-30-عدد-باطری-صنعتی--'>استعلام 30 عدد باطری صنعتی... / استعلام,30 عدد باطری صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167314/مناقصه-بهسازی-راه-های-روستایی'>مناقصه بهسازی راه های روستایی / مناقصه بهسازی راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167323/استعلام-P-F-ARMSTRONG-MACHINERY-HUMIDIFIER'>استعلام P/F ARMSTRONG MACHINERY HUMIDIFIER / استعلام , استعلام P/F ARMSTRONG MACHINERY HUMIDIFIER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167333/استعلام-پکیج-شوفاژ-دیواری'>استعلام پکیج شوفاژ دیواری / استعلام,استعلام پکیج شوفاژ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167342/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی--'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی... / مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167352/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167361/استعلام-کاشی--'>استعلام کاشی... / استعلام,کاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167371/استعلام-اجرای-طرح-هادی-(اجرای-آسفالت-معابر)--'>استعلام اجرای طرح هادی (اجرای آسفالت معابر)... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی (اجرای آسفالت معابر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167379/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-روستاها--'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها... / تجدید مناقصه: تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167390/استعلام-خرید-دستگاههای-اندازه-گیری-فیبر-نوری'>استعلام خرید دستگاههای اندازه گیری  فیبر نوری / استعلام, استعلام خرید دستگاههای اندازه گیری  فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167400/مناقصه-عمومی-امورات-خدماتی-شامل-رفت-و-روب-و-رانندگی--'>مناقصه عمومی امورات خدماتی شامل رفت و روب و رانندگی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امورات خدماتی شامل رفت و روب و رانندگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166567/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166579/استعلام-فلنج-و-سه-راه-پلی-اتیلن'>استعلام  فلنج و سه راه پلی اتیلن  / استعلام, فلنج و سه راه پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166591/استعلام-اجرای-1200-متر-ایزوگام-شرق'>استعلام اجرای 1200 متر ایزوگام شرق / استعلام, اجرای 1200 متر ایزوگام شرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166604/استعلام-لوازم-یدکی-خودرو--'>استعلام لوازم یدکی خودرو ... / استعلام , استعلام لوازم یدکی خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166616/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166629/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166641/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-20-کیلومتر-شبکه-توزیع-گاز-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه توزیع گاز پلی اتیلن...نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای 20 کیلومتر شبکه توزیع گاز پلی اتیلن....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166653/مناقصه-اجرای-20000-متر-شبکه-گازرسانی-به-صنایع-پراکنده'>مناقصه  اجرای 20000 متر شبکه گازرسانی به صنایع پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه  اجرای 20000 متر شبکه گازرسانی به صنایع پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166666/استعلام-پنجره-یو-پی-سی'>استعلام پنجره یو پی سی / استعلام,پنجره یو پی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166681/مناقصه-تامین-کنندگان-در-زمینه-تولید-قوطی-های-فلزی-چاپ-دار'>مناقصه تامین کنندگان در زمینه تولید قوطی های فلزی چاپ دار / مناقصه, مناقصه تامین کنندگان در زمینه تولید قوطی های فلزی چاپ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166691/مناقصه-اجرای-کلیه-امورات-مربوط-به-تنظیف-و-رفت-و--'>مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به تنظیف و رفت و.... / مناقصه , مناقصه اجرای کلیه امورات مربوط به تنظیف و رفت و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166703/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام, تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166719/استعلام-کابل-شبکه-CAT6-جهت-استفاده-داخلی--'>استعلام کابل شبکه CAT6 جهت استفاده داخلی... / استعلام,کابل شبکه CAT6 جهت استفاده داخلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166734/مناقصه-عملیات-جدولگذاری-و-کفپوش-در-سطح-شهر'>مناقصه  عملیات جدولگذاری و کفپوش در سطح شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه  عملیات جدولگذاری و کفپوش در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166747/مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت محور روستایی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت محور روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166759/استعلام-اگزوز-دوتکه-زیر-چدنی'>استعلام اگزوز دوتکه زیر چدنی / استعلام, اگزوز دوتکه زیر چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166772/تمدید-مناقصه-تکمیل-ساختمان'>تمدید مناقصه تکمیل ساختمان  / تمدید مناقصه , تمدید مناقصه تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166788/مناقصه-جابجایی-وسائط-نقلیه-توقیفی-و-تصادفی'>مناقصه جابجایی وسائط نقلیه توقیفی و تصادفی / آگهی مناقصه عمومی پیمانکار,مناقصه  جابجایی وسائط نقلیه توقیفی و تصادفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166800/استعلام-احداث-کانال-آبیاری-عمومی--'>استعلام احداث کانال آبیاری عمومی ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبیاری عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166810/استعلام-حفر-کول-گذاری-و-پمپاژ-چاه'>استعلام حفر کول گذاری و پمپاژ چاه  / استعلام,استعلام حفر کول گذاری و پمپاژ چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166820/استعلام-سیلیکات-سدیم-35-درصد'>استعلام  سیلیکات سدیم 35 درصد  / استعلام, سیلیکات سدیم 35 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166832/مناقصه-کانال-گذاری-دفع-آبهای-سطحی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  کانال گذاری دفع آبهای سطحی معابر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  کانال گذاری دفع آبهای سطحی معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166846/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا.... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166855/استعلام-قوطی-ورق-آهن'>استعلام قوطی، ورق آهن / استعلام,استعلام قوطی، ورق آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166867/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری--'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری... / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166877/استعلام-80-شاخه-لوله-دوجداره-کاروگیت-استاندارد-به-قطر-200-میلیمتر'>استعلام 80 شاخه لوله دوجداره کاروگیت استاندارد به قطر 200 میلیمتر / استعلام,استعلام 80 شاخه لوله دوجداره کاروگیت استاندارد به قطر 200 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166887/استعلام-​پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام ​پایان دهی و تکمیل بنا... / استعلام, استعلام ​پایان دهی و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166897/استعلام-پمپ---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام پمپ ... ,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166910/مناقصه-جمع-آوری-زباله-های-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه جمع آوری زباله های سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه جمع آوری زباله های سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166922/استعلام-جمع-آوری-پست--'>استعلام جمع آوری پست ... / استعلام, استعلام جمع آوری پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166935/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-6-پست'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 6 پست / استعلام, جمع آوری مسیر شماره 6 پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166944/فراخوان-بیمه-گروهی-مازاد-بر-درمان-(بیمه-تکمیلی)-پرسنل-شهرداری-نوبت-دوم'>فراخوان بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل شهرداری- نوبت دوم  / مناقصه عمومی، فراخوان  بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166953/مناقصه-انجام-مجموعه-فعالیتهای-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-گاز-رسانی'>مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166965/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-3--'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 3... / استعلام,جمع آوری مسیر شماره 3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166976/استعلام-جمع-آوری-مسیر-شماره-2-پست--'>استعلام جمع آوری مسیر شماره 2 پست... / استعلام, استعلام جمع آوری مسیر شماره 2 پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166987/مناقصه-تامین-13-دستگاه-خودروی-سبک-کولردار--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 13 دستگاه خودروی سبک کولردار - نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین 13 دستگاه خودروی سبک کولردار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167002/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167015/استعلام-کانال--'>استعلام کانال ... / استعلام , استعلام کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167029/استعلام-تکمیل-خانه-عالم-چوب-تراشان-چوبر'>استعلام تکمیل خانه عالم چوب تراشان چوبر  / استعلام, تکمیل خانه عالم چوب تراشان چوبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167047/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-عمومی-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167057/استعلام-برون-سپاری-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار-و-شبکه'>استعلام برون سپاری خدمات پشتیبانی سخت افزار و شبکه  / استعلام ,استعلام برون سپاری خدمات پشتیبانی سخت افزار و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167068/استعلام-پارتیشن-بندی--'>استعلام پارتیشن بندی... / استعلام, استعلام پارتیشن بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167080/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی--'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام مواد مصرفی آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167092/استعلام-خرید-لوازم-الکتریکی'>استعلام خرید لوازم الکتریکی  / استعلام, خرید لوازم الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167103/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167114/آگهی-مناقصه-یک-مرحله-ای-واگذاری-مدیریت--اسکان-و-خدمات-خوابگاه-ها'>آگهی مناقصه یک مرحله ای  واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات خوابگاه ها / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،آگهی مناقصه یک مرحله ای  واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات خوابگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167130/فراخوان-پیمانکار-گازرسانی-به-روستاها--نوبت-دوم'>فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاها - نوبت دوم  / فراخوان پیمانکار , فراخوان پیمانکار گازرسانی به روستاها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167139/استعلام-سم-فسفر-دو-زنگ'>استعلام سم فسفر دو زنگ / استعلام,استعلام سم فسفر دو زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167150/استعلام-احداث-خانه-عالم'>استعلام احداث خانه عالم  / استعلام, احداث خانه عالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167160/استعلام-تکمیل-خانه'>استعلام تکمیل خانه / استعلام, تکمیل خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167173/استعلام-تعمیرات-اداره--'>استعلام تعمیرات اداره... / استعلام, استعلام تعمیرات اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167183/استعلام-احداث-خانه'>استعلام احداث خانه  / استعلام,استعلام احداث خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167195/استعلام-کنترل-دور-موتور--'>استعلام کنترل دور موتور ... / استعلام , استعلام کنترل دور موتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167204/مناقصه-خرید-۸۲۰۰۰-متر-کابل'>مناقصه خرید ۸۲۰۰۰ متر کابل / مناقصه,مناقصه خرید ۸۲۰۰۰ متر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167213/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام,دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167222/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-و-چدنی'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن و چدنی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن و چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167231/استعلام-OIL-LEVEL-INDICATOR'>استعلام  OIL LEVEL INDICATOR / مناقصه, مناقصه OIL LEVEL INDICATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167240/استعلام-منیزیوم-فسفید'>استعلام منیزیوم فسفید / استعلام,استعلام منیزیوم فسفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167252/استعلام-تعمیر-کانون--'>استعلام تعمیر کانون ... / استعلام,استعلام تعمیر کانون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167264/استعلام-خرید-مخزن-آب'>استعلام خرید مخزن آب / استعلام,استعلام خرید مخزن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167277/استعلام-ست-لباس-بیمار-غیر-استریل--'>استعلام ست لباس بیمار غیر استریل... / استعلام,استعلام ست لباس بیمار غیر استریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167288/استعلام-کابل-لاستیکی'>استعلام کابل لاستیکی / استعلام,کابل لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167300/استعلام-باطری-پاناسونیک'>استعلام باطری پاناسونیک  / استعلام,استعلام باطری پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167310/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه / استعلام, کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167319/مناقصه-بهسازی-قلاته-چشمه-خانی'>مناقصه بهسازی قلاته چشمه خانی / مناقصه  بهسازی قلاته چشمه خانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167328/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع'>مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به صنایع  / مناقصه  ، مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی به صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167337/مناقصه-تکمیل-استادیوم'>مناقصه تکمیل استادیوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل استادیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167346/استعلام-SPARE-PART-FOR-RVP-ANALYZER'>استعلام SPARE PART FOR RVP ANALYZER  / استعلام, استعلام SPARE PART FOR RVP ANALYZER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167357/مناقصه-انجام-عملیات-آزمایشگاهی'>مناقصه انجام عملیات آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167367/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام,استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167375/استعلام-​طرح-برگردان-شهرک-100-واحدی'>استعلام ​طرح برگردان شهرک 100 واحدی / استعلام ، استعلام ​طرح برگردان شهرک 100 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167385/استعلام-تیرآهن-18-زنبوری-8-شاخه'>استعلام  تیرآهن 18 زنبوری 8 شاخه  / استعلام, تیرآهن 18 زنبوری 8 شاخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167396/استعلام-انجام-خدمات-نقلیه--'>استعلام انجام خدمات نقلیه ... / استعلام , استعلام انجام خدمات نقلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167405/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای'>استعلام فعالیت های حرفه ای / استعلام,استعلام فعالیت های حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167415/استعلام-Pressure-monitor'>استعلام Pressure monitor / استعلام, استعلام Pressure monitor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167426/استعلام-کاشی-کف-40-40'>استعلام  کاشی کف 40*40 / استعلام, کاشی کف 40*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167438/فراخوان-ملی-طرح-میادین-شهر'>فراخوان ملی طرح میادین شهر  / فراخوان ملی طرح میادین شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167448/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام, ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167458/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام, اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167469/استعلام-سرویس-و-کالیبراسیون'>استعلام سرویس و کالیبراسیون  / استعلام, سرویس و کالیبراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167479/استعلام-روغن-و--'>استعلام روغن و ... / استعلام , استعلام روغن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167490/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام, سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167501/استعلام-مرغ-کامل-گرم'>استعلام مرغ کامل گرم / استعلام,مرغ کامل گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167511/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167407/فراخوان-مناقصه-p-f-schlumberger-mult-lock-out'>فراخوان مناقصه p/f schlumberger mult lock out  / فراخوان مناقصه p/f schlumberger mult lock out </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167416/استعلام-آجر-گری-30-تن-سیمان-فیروزآباد--'>استعلام آجر گری 30 تن، سیمان فیروزآباد... / استعلام,استعلام آجر گری 30 تن، سیمان فیروزآباد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167427/استعلام-انتخاب-و-معرفی-پیمانکار-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام انتخاب و معرفی پیمانکار نگهداری تاسیسات ... / استعلام, استعلام انتخاب و معرفی پیمانکار نگهداری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167439/استعلام-تهیه-لوازم-و-انتقال-خط-گاز'>استعلام تهیه لوازم و انتقال خط گاز / استعلام,استعلام تهیه لوازم و انتقال خط گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167449/استعلام-چشمی-الکترونیکی-سقفی-paradox'>استعلام  چشمی الکترونیکی سقفی paradox / استعلام, چشمی الکترونیکی سقفی paradox</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167459/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167470/استعلام-تانکر-گالوانیزه--'>استعلام تانکر گالوانیزه... / استعلام, استعلام تانکر گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167480/استعلام-ترانسدیوسر-یکبار-مصرف--'>استعلام ترانسدیوسر یکبار مصرف... / استعلام,ترانسدیوسر یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167492/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167502/استعلام-SOLENOID-VALVE-PEVEKO'>استعلام SOLENOID VALVE, PEVEKO / استعلام, استعلام SOLENOID VALVE, PEVEKO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167512/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام, قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165683/مزایده-دستگاه-پرس-هیدرولیکی---مرحله-دوم'>مزایده دستگاه پرس هیدرولیکی... - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه پرس هیدرولیکی... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165696/مزایده-واگذاری-استیجاری-کارواش-خودروهای-سبک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری کارواش خودروهای سبک نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری کارواش خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165707/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-ساختمان-دبستان-نیایش'>مزایده واگذاری به اجاره محل ساختمان دبستان نیایش / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل ساختمان دبستان نیایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165725/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-59-40متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 59.40متر / مزایده،مزایده ساختمان مساحت عرصه 59.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165742/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-522-فرعی-مساحت-91متر-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 522 فرعی مساحت 91متر نوبت  اول  / مزایده،مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 522 فرعی مساحت 91متر نوبت  اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165776/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-4920متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 4920متر مرحله اول / مزایده،مزایده یک قطعه باغ مساحت 4920متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165804/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-88-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 88.55متر  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 88.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165823/آگهی-تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت'>آگهی تجدید مزایده فروش یک دستگاه وانت / آگهی تجدید مزایده ، آگهی تجدید مزایده فروش یک دستگاه وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165845/مزایده-یک-دستگاه-کندانسور-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه کندانسور، یک دستگاه کمپرسور / مزایده, مزایده یک دستگاه کندانسور، یک دستگاه کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165874/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165895/مزایده-ششدانگ-پلاک-355-فرعی-مساحت-226-28متر'>مزایده ششدانگ پلاک 355 فرعی مساحت 226.28متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 355 فرعی مساحت 226.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165916/مزایده-آپارتمان-مساحت-153-83متر'>مزایده آپارتمان مساحت 153.83متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 153.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165940/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-تالار-مرحله-اول-نوبت-دوم-97-3-19'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار مرحله اول نوبت دوم 97/3/19 / مزایده ، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار مرحله اول نوبت دوم 97/3/19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165984/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-130-93متر-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 130.93متر قطعه یک تفکیکی / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 130.93متر قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166008/مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-فریزر-و---مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر و ....مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر و ....مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166035/مزایده-اقلام-الکتروموتور-و-برق-صنعتی'>مزایده اقلام الکتروموتور و برق صنعتی / مزایده, مزایده اقلام الکتروموتور و برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166055/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-250متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 250متر نوبت اول / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 250متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166084/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-هشت-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت هشت سال  / مزایده ,مزایده آپارتمان با قدمت هشت سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166106/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-114-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.3متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 114.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166128/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-آستانه-اشرفیه-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 آستانه اشرفیه مرحله دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 آستانه اشرفیه مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166156/مزایده-واگذاری-استخر-و-سونا-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استخر و سونا نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری استخر و سونا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166177/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-15-سال'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت 15 سال / مزایده ,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166214/مزایده-آپارتمان-مساحت-102-96متر'>مزایده آپارتمان مساحت 102.96متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 102.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166235/مزایده-یک-باب-کارگاه-قطعات-بتنی'>مزایده یک باب کارگاه قطعات بتنی  / مزایده, مزایده یک باب کارگاه قطعات بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166259/مزایده-ملک-بخش-سه-اردبیل'>مزایده ملک بخش سه اردبیل / مزایده،مزایده ملک بخش سه اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166291/مزایده-اجاره-دو-باب-پارکینگ'>مزایده اجاره دو باب پارکینگ / مزایده, مزایده اجاره دو باب پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167411/استعلام-جلیقه-ضد-گلوله-به-همراه-پانل-پلیمری-کرو'>استعلام جلیقه ضد گلوله به همراه پانل پلیمری کرو / استعلام, جلیقه ضد گلوله به همراه پانل پلیمری کرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167421/استعلام-چاپ-دفترچه-سوالات-آزمون--'>استعلام چاپ دفترچه سوالات آزمون ... / استعلام, استعلام چاپ دفترچه سوالات آزمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167432/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-منطقه-12--97-03-19'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت منطقه 12 - 97.03.19 / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت منطقه 12 - 97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167443/استعلام-تجهیزات-کارگاهی-برق--'>استعلام تجهیزات کارگاهی برق... / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاهی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167453/استعلام-کرایه-تانکر-آب-500-لیتری-و---'>استعلام کرایه تانکر آب 500 لیتری و  .... / استعلام ،استعلام کرایه تانکر آب 500 لیتری و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167464/استعلام-بهاء-تامین-و-خرید-لوله-به-اقطار-160-و-110-میلیمتر-انشعابی'>استعلام بهاء  تامین و خرید لوله به اقطار 160 و 110 میلیمتر انشعابی  / فراخوان عمومی, استعلام بهاء  تامین و خرید لوله به اقطار 160 و 110 میلیمتر انشعابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167475/مناقصه-توسعه-شبکه--نصب-انشعابات--نصب-کنتور-و--'>مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و ... / مناقصه ، مناقصه توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167485/استعلام-تكستولیت-كتانی'>استعلام تكستولیت كتانی   / استعلام تكستولیت كتانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167495/مناقصه-خدمات-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات-خشکی'>مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات خشکی / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات راهبری و نگهداری تاسیسات خشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167506/استعلام-ظروف-یک-بار-مصرف-آلومینیومی'>استعلام ظروف یک بار مصرف آلومینیومی / استعلام, ظروف یک بار مصرف آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167516/مناقصه-خرید-پایه-های-تلسکوپی-با-کراس-آرم-عایقی--'>مناقصه خرید پایه های تلسکوپی با کراس آرم عایقی... / مناقصه، مناقصه خرید پایه های تلسکوپی با کراس آرم عایقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165673/مزایده-ضایعات'>مزایده ضایعات  / مزایده, مزایده  ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165687/مزایده-ملک-مساحت-2419متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 2419متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت 2419متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165701/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودرو-وانت--'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو وانت... / مزایده , مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو وانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165715/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-مدرسه-کمال'>مزایده واگذاری به اجاره محل مدرسه کمال / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل مدرسه کمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165732/مزایده-ماساژور-پا-فشار-سنج-بازویی-دیجیتال-و--'>مزایده ماساژور پا، فشار سنج بازویی دیجیتال و... / مزایده،مزایده ماساژور پا، فشار سنج بازویی دیجیتال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165752/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-605-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 605 متر مرحله اول / مزایده،مزایده ششدانگ ملک مساحت 605 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165787/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-نیسان-دارای-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان دارای جرثقیل / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان دارای جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165811/مزایده-باغ-مساحت-325-7متر-نوبت-دوم'>مزایده باغ مساحت 325.7متر نوبت دوم / مزایده،مزایده باغ مساحت 325.7متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165835/یکصد-و-پنجمین-مزایده-بزرگ-املاک-97-3-19'>یکصد و پنجمین مزایده بزرگ املاک 97.3.19 / مزایده,یکصد و پنجمین مزایده بزرگ املاک 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165862/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-21832متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 21832متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 21832متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165884/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین-لیبر'>مزایده یک دستگاه تاور کرین لیبر / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه تاور کرین لیبر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165904/مزایده-واگذاری-محل-11-دستگاه-کانکس-خواروبار-و-میوه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل 11 دستگاه کانکس خواروبار و میوه  نوبت دوم / مزایده واگذاری محل 11 دستگاه کانکس خواروبار و میوه  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165927/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-963-فرعی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 963 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک ثبتی 963 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165954/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-واحد-مسکونی'>مزایده واگذاری به اجاره یک واحد مسکونی / مزایده ,مزایده واگذاری به اجاره یک واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165997/مزایده-جایگاههای-cng-شماره-2'>مزایده جایگاههای cng شماره 2 / آگهی مزایده ، مزایده جایگاههای cng شماره 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166021/مزایده-تعداد-3-دستگاه-کامپیوتر-مستعمل-(کیس-مانیتور)'>مزایده تعداد 3 دستگاه کامپیوتر مستعمل (کیس- مانیتور)  / مزایده, مزایده تعداد 3 دستگاه کامپیوتر مستعمل (کیس- مانیتور) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166042/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-420متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 420متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 420متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166071/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-55-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 55 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 55 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166094/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-72-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 72 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 72 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166116/مزایده-تعداد-77-فقره-محدوده-اکتشافی'>مزایده تعداد 77 فقره محدوده اکتشافی / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد 77 فقره محدوده اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166136/مزایده-زمین-کشاورزی-به-میزان-4416متر-مرحله-دوم'>مزایده زمین کشاورزی به میزان 4416متر مرحله دوم / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی به میزان 4416متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166166/مزایده-هتل-4-ستاره-لاله'>مزایده هتل 4 ستاره لاله  / مزایده عمومی,مزایده هتل 4 ستاره لاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166192/مزایده-غرفه-های-تجاری-پارک-کودک-97-3-19'>مزایده غرفه های تجاری پارک کودک 97.3.19 / مزایده، مزایده غرفه های تجاری پارک کودک 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166221/مزایده-تعداد-5-قطعه-زمین-از-املاک-شهرداری-نوبت-سوم'> مزایده تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت سوم / مزایده,  مزایده تعداد 5 قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166245/مزایده-سه-دستگاه-سپراتور-تغلیظ'>مزایده سه دستگاه سپراتور تغلیظ  / مزایده , مزایده سه دستگاه سپراتور تغلیظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167440/استعلام-تعمیرات-منطقه--'>استعلام تعمیرات منطقه... / استعلام, استعلام تعمیرات منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167451/استعلام-جدول-گذاری-میدان'>استعلام جدول گذاری میدان / استعلام جدول گذاری میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167460/مناقصه-تقویت-نقاط-آسیب-دیده-خط-لوله-32-اینچ'>مناقصه  تقویت نقاط آسیب دیده خط لوله 32 اینچ  / مناقصه عمومی, مناقصه  تقویت نقاط آسیب دیده خط لوله 32 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167473/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-روستاها--'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها... / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167482/استعلام-رفع-عیوب-ترانس--'>استعلام رفع عیوب ترانس... / استعلام,استعلام رفع عیوب ترانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167493/فراخوان-تامین-پوشش-بیمه-نیروگاه'>فراخوان تامین پوشش بیمه نیروگاه / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان تامین پوشش بیمه نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167503/استعلام-قوطی-4-8-اصفهان-700-کیلوگرم-قوطی-3-5--'>استعلام قوطی 4*8 اصفهان 700 کیلوگرم، قوطی 3*5... / استعلام,استعلام قوطی 4*8 اصفهان 700 کیلوگرم، قوطی 3*5...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167513/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-17000-مترشبکه-توزیع-و--'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 17000 مترشبکه توزیع و ... / مناقصه, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 17000 مترشبکه توزیع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165671/مزایده-یک-قطعه-باغ-نخلیات-و-مرکبات'>مزایده یک قطعه باغ نخلیات و مرکبات / مزایده،مزایده یک قطعه باغ نخلیات و مرکبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165684/مزایده-سرقفلی-مغازه-صرافی-و-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه صرافی و آپارتمان نوبت اول / مزایده،مزایده سرقفلی مغازه صرافی و آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165699/مزایده-واگذاری-ساختمان-رفاهی'>مزایده واگذاری ساختمان رفاهی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری ساختمان رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165708/مزایده-آپارتمان-به-مساحت-106-79متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان به مساحت 106.79متر مرحله اول / مزایده،مزایده آپارتمان به مساحت 106.79متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165727/مزایده-تعداد-4-باب-واحد-آموزشی'>مزایده تعداد 4 باب واحد آموزشی / مزایده, مزایده تعداد 4 باب واحد آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165743/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-304-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 304.5متر / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 304.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165777/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج-شامل-مانیتور--'>مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج شامل مانیتور... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج شامل مانیتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165806/مزایده-آپارتمان-احداثی-در-زمین-بخش-11-تهران'>مزایده آپارتمان احداثی در زمین بخش 11 تهران / مزایده،مزایده آپارتمان احداثی در زمین بخش 11 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165826/مزایده-ملک-زمین-محصور-مساحت-81-45متر'>مزایده ملک زمین محصور مساحت 81.45متر  / مزایده ,مزایده ملک زمین محصور مساحت 81.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165847/مزایده-تجهیز-و-اجاره-غرفه-CIP-در-داخل-ایستگاه'>مزایده تجهیز و اجاره غرفه CIP در داخل ایستگاه / مزایده , مزایده تجهیز و اجاره غرفه CIP در داخل ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165877/مزایده-فروش-تعداد-225-000-سهم-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش تعداد 225.000 سهم (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش تعداد 225.000 سهم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165896/مزایده-دو-دستگاه-سکسیونر'>مزایده دو دستگاه سکسیونر  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه سکسیونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165923/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-647متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر  / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165941/مزایده-پلاک-1495-فرعی-از-دو-اصلی-مساحت-137-5متر'>مزایده پلاک 1495 فرعی از دو اصلی مساحت 137.5متر  / مزایده ,مزایده پلاک 1495 فرعی از دو اصلی مساحت 137.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165988/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-165-فرعی-بخش-یک'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک 165 فرعی بخش یک / مزایده ,مزایده ششدانگ عمارت پلاک 165 فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166010/مزایده-فروش-11-21-مترمربع-عرصه-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 11.21 مترمربع عرصه کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 11.21 مترمربع عرصه کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166038/مزایده-فروش-اجناس-و-اقلام-مازاد'>مزایده فروش اجناس و اقلام مازاد / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس و اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166061/مزایده-یک-قطعه-زمین-و-خانه-سرا-مساحت-305-متر'>مزایده یک قطعه زمین و خانه سرا مساحت 305 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین و خانه سرا مساحت 305 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166088/مزایده-مزرعه-بخش-نه-مشهد'>مزایده مزرعه بخش نه مشهد / مزایده ,مزایده مزرعه بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166110/مزایده-اجاره-مجتمع-فروشگاهی-عرضه-مواد-غذائی-و-پروتئینی-تجدید'>مزایده اجاره مجتمع فروشگاهی عرضه مواد غذائی و پروتئینی تجدید  / تجدید مزایده , مزایده اجاره مجتمع فروشگاهی عرضه مواد غذائی و پروتئینی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166131/مزایده-واگذاری-9-واحد-مغازه-با-کاربری-فرهنگی'>مزایده واگذاری 9 واحد مغازه با کاربری فرهنگی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 9 واحد مغازه با کاربری فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166160/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166186/مزایده-بهره-برداری-از-سازه-های-تبلیغاتی-پیمایشی-(اسکرولینگ)-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی پیمایشی (اسکرولینگ)  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی پیمایشی (اسکرولینگ) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166217/مزایده-تعدادی-از-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>مزایده تعدادی از اقلام مازاد و مستعمل / مزایده , مزایده تعدادی از اقلام مازاد و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166240/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-91-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 91.30متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 91.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166268/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-بهبهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان / مزایده،مزایده پلاک ثبتی بخش یک بهبهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166292/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-2500متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 2500متر / مزایده،مزایده زمین شالیزاری مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167360/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه--'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه ... / استعلام، استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167370/استعلام-دستگاه-پانورکس-OPG-دیجیتال-به-همراه-سفالومتری'>استعلام دستگاه پانورکس OPG دیجیتال به همراه سفالومتری  / استعلام, استعلام دستگاه پانورکس OPG دیجیتال به همراه سفالومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167378/استعلام-​لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام ​لوله پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام ​لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167389/استعلام-تعداد-60-عدد-رایانه--'>استعلام تعداد 60 عدد رایانه... / استعلام,تعداد 60 عدد رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167399/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام,استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167410/مناقصه-بهسازی-راههای-روستایی'>مناقصه بهسازی راههای روستایی / مناقصه , مناقصه بهسازی راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167420/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167431/استعلام-PROTECTIVE-RELAY--TRANSFORMER'>استعلام PROTECTIVE RELAY & TRANSFORMER / استعلام, استعلام PROTECTIVE RELAY & TRANSFORMER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167441/استعلام-TECUMSEH-HERMETIC-COMPRESSORS-FOR-AIR-CONDITIONING'>استعلام TECUMSEH HERMETIC COMPRESSORS FOR AIR CONDITIONING / استعلام, استعلام TECUMSEH HERMETIC COMPRESSORS FOR AIR CONDITIONING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167452/استعلام-نوار-نسوز-شیشه-ای'>استعلام نوار نسوز شیشه ای / استعلام , استعلام نوار نسوز شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167463/استعلام-تیرآهن-14-درجه-یک-اصفهان-6شاخه'>استعلام  تیرآهن 14 درجه یک اصفهان 6شاخه  / استعلام, تیرآهن 14 درجه یک اصفهان 6شاخه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167474/فراخوان-خرید-یکدستگاه-کامیونت-دیزلی-8-تن'>فراخوان خرید یکدستگاه کامیونت دیزلی 8 تن  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان خرید یکدستگاه کامیونت دیزلی 8 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167484/استعلام-میز-و-صندلی'>استعلام میز و صندلی / استعلام, میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167494/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167504/اصلاحیه-مناقصه-طراحی-و-چاپ-ولد-پانچ-بنر'>اصلاحیه مناقصه طراحی و چاپ، ولد، پانچ بنر  / اصلاحیه مناقصه طراحی و چاپ، ولد، پانچ بنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167514/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-9'>مناقصه عمومی اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 9 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165672/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-255-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 255.5متر نوبت دوم / مزایده،مزایده ساختمان مسکونی مساحت 255.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165685/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-136متر-قطعه-43-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 136متر قطعه 43 تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 136متر قطعه 43 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165700/مزایده-ساختمان-مسکونی-تجاری-کلنگی-دو-طبقه-عرصه-129متر'>مزایده ساختمان مسکونی تجاری کلنگی دو طبقه عرصه 129متر  / مزایده،مزایده ساختمان مسکونی تجاری کلنگی دو طبقه عرصه 129متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165711/مزایده-1358-سهم-از-3500-سهم-زمین-بصورت-باغ'>مزایده 1358  سهم از 3500 سهم زمین بصورت باغ / مزایده،مزایده 1358  سهم از 3500 سهم زمین بصورت باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165730/مزایده-فروش-دو-واحد-آپارتمان-مساحت-149-75-و-164متر'>مزایده فروش دو واحد آپارتمان مساحت 149.75 و 164متر  / مزایده،مزایده فروش دو واحد آپارتمان مساحت 149.75 و 164متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165747/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-328-20متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 328.20متر / مزایده،مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 328.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165780/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-شش-هکتار-زمین-زراعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت شش هکتار زمین زراعی مرحله اول / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت شش هکتار زمین زراعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165810/مزایده-تابلو-نقاشی--'>مزایده تابلو نقاشی... / مزایده, مزایده تابلو نقاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165830/مزایده-قزغان-مسی-مجمع-قلمکار-گلدان-مسی-قابلمه-مسی-و--'>مزایده قزغان مسی، مجمع قلمکار، گلدان مسی، قابلمه مسی و... / مزایده, مزایده قزغان مسی، مجمع قلمکار، گلدان مسی، قابلمه مسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165853/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-185متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 185متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 185متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165879/مزایده-زمین-مزروعی-شماره-132-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی شماره 132 فرعی نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین مزروعی شماره 132 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165900/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165925/مزایده-فروش-تجهیزات-پست-برق-30-کیلوولت'>مزایده فروش تجهیزات پست برق 30 کیلوولت / آگهی مزایده ، مزایده فروش تجهیزات پست برق 30 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165949/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-مساحت-42-2متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک بصورت مغازه مساحت 42.2متر مرحله دوم / مزایده ,مزایده ملک بصورت مغازه مساحت 42.2متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165996/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166016/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-154-15متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 154.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166039/مزایده-زمین-مساحت-1000-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 1000 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 1000 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166063/مزایده-آپارتمان-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166090/مزایده-دو-دستگاه-شناور--نوبت-سوم--چاپ-اول'>مزایده دو دستگاه شناور ...نوبت سوم - چاپ اول / مزایده عمومی, مزایده دو دستگاه شناور ...نوبت سوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166113/مزایده-خودرو-مزدا-رنگ-آبی'>مزایده خودرو مزدا رنگ آبی  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده خودرو مزدا رنگ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167466/استعلام-توسعه-شبکه-آب-مسکن'>استعلام توسعه شبکه آب مسکن  / استعلام , استعلام توسعه شبکه آب مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167477/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-دوربینهای-نظارتی--'>استعلام تهیه و حمل و نصب دوربینهای نظارتی... / استعلام, استعلام تهیه و حمل و نصب دوربینهای نظارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167488/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167498/استعلام-گوشت-گوساله-گرم--'>استعلام گوشت گوساله گرم... / استعلام, استعلام گوشت گوساله گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167508/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167518/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-غرب-استان'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور غرب استان  / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی,مناقصه گازرسانی به صنایع محور غرب استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165678/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-بخش-دو-اهواز'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه بخش دو اهواز / مزایده،مزایده سرقفلی دو باب مغازه بخش دو اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165692/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-137-75متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 137.75متر  / مزایده،مزایده ملک مساحت عرصه 137.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165704/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165717/مزایده-یک-واحد-مغازه-تجاری-مساحت-58-32متر'>مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت 58.32متر / مزایده،مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت 58.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165734/مزایده-اجاره-آموزشگاه-علمی'>مزایده اجاره آموزشگاه علمی / مزایده ، مزایده اجاره آموزشگاه علمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165761/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کربن--جرثقیل-برجی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تاور کربن ، جرثقیل برجی -نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه تاور کربن ، جرثقیل برجی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165794/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-09متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.09متر  / مزایده،مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.09متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165815/مزایده-تعداد-90-عدد-فلنج-11-2-اینچ-و--'>مزایده  تعداد 90 عدد فلنج 11/2 اینچ و ... / مزایده, مزایده  تعداد 90 عدد فلنج 11/2 اینچ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165839/مزایده-ظرفیت-تبلیغاتی-استان'>مزایده ظرفیت تبلیغاتی استان / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ظرفیت تبلیغاتی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165865/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی---نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی ... نوبت دوم / تجدید مزایده,تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165888/مزایده-دستگاه-بسته-بندی-چسب-زنی'>مزایده دستگاه بسته بندی چسب زنی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه بسته بندی چسب زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165906/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-هایستر'>مزایده یک دستگاه لیفتراک هایستر / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک هایستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165931/مزایده-فروش-براده-ها-و-قطعات-ضایعاتی-انواع-فلزات--'>مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات ...  / مزایده , مزایده فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165964/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-19250متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 19250متر نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 19250متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165999/مزایده-اجاره-املاک-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره املاک ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره املاک ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166024/مزایده-تعداد-51-دستگاه-آشیانه-مرغ-تخمگذار'>مزایده تعداد 51 دستگاه آشیانه مرغ تخمگذار / مزایده تعداد 51 دستگاه آشیانه مرغ تخمگذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166048/مزایده-دیزل-ژنراتور-بالابر--تابلوبرق'>مزایده دیزل ژنراتور، بالابر ، تابلوبرق  / مزایده, مزایده دیزل ژنراتور، بالابر ، تابلوبرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166077/مزایده-اجاره-چند-قطعه-زمین-و-یک-باب-غرفه'>مزایده اجاره چند قطعه زمین و یک باب غرفه / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره چند قطعه زمین و یک باب غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166098/مزایده-واگذاری-مکان-ورزشی'>مزایده واگذاری مکان ورزشی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مکان ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166120/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-خودروهای-مازاد'>آگهی مزایده عمومی فروش تعدادی از خودروهای مازاد  / آگهی مزایده , آگهی مزایده عمومی فروش تعدادی از خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166143/مزایده-خودروهای-مازاد'>مزایده خودروهای مازاد  / مزایده, مزایده خودروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166169/مزایده-ملک-با-قدمت-40-سال'>مزایده ملک با قدمت 40 سال / مزایده ,مزایده ملک با قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166198/مزایده-یکدستگاه-سواری-پراید-صبا'>مزایده یکدستگاه سواری پراید صبا / مزایده, مزایده یکدستگاه سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166229/مزایده-فروش-لوازم-اسقاطی-و-آهن-آلات-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم اسقاطی و آهن آلات مستعمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم اسقاطی و آهن آلات مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166255/تجدید-مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده فروش آهن آلات اسقاطی (نوبت دوم) / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش آهن آلات اسقاطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166280/مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-97-3-19'>مزایده اجاره  تعدادی از املاک و مستغلات-97-.3.19 / آگهی مزایده , مزایده اجاره  تعدادی از املاک و مستغلات-97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166307/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-702-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 702 متر / مزایده،مزایده پلاک ثبتی مساحت 702 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166334/مزایده-حدود-300-تن-از-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده حدود 300 تن از آهن آلات ضایعاتی  / آگهی مزایده ,مزایده حدود 300 تن از آهن آلات ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166362/مزایده-اجاره-30-محل-از-اماکن-جهت-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 30 محل از اماکن جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی نوبت دوم  / آگهی مزایده ,  مزایده اجاره 30 محل از اماکن جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166394/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-68-متر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 68 متر قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 68 متر قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166271/مزایده-کامیون-کشنده-سه-محور'>مزایده کامیون کشنده سه محور  / مزایده,مزایده کامیون کشنده سه محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166298/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-109-48متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 109.48متر نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ زمین عرصه 109.48متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166331/مزایده-دستگاه-اتوکلاو-دستگاه-پرس-آزمایشگاهی-و--'>مزایده دستگاه اتوکلاو- دستگاه پرس آزمایشگاهی و ... / مزایده, مزایده دستگاه اتوکلاو- دستگاه پرس آزمایشگاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166360/آگهی-واگذاری-هایپرمارکت-برج-سلمان-97-3-19'>آگهی واگذاری هایپرمارکت برج سلمان 97.3.19 / آگهی ، آگهی واگذاری هایپرمارکت برج سلمان 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166388/آگهی-اجاره-یک-دستگاه-ساختمان-نوساز--'>آگهی اجاره یک دستگاه ساختمان نوساز... / آگهی اجاره, آگهی اجاره یک دستگاه ساختمان نوساز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166411/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-مخابراتی'>مزایده فروش اقلام مازاد مخابراتی  / مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام مازاد مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166445/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166467/آگهی-مزایده-فروش-خودرو-سواری-سیستم-جیلی-امگراند'>آگهی مزایده فروش خودرو سواری سیستم جیلی امگراند / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش خودرو سواری سیستم جیلی امگراند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166495/مزایده-فروش-اراضی-شهر-زاهدان-بصورت-نقد'>مزایده فروش اراضی شهر زاهدان بصورت نقد  / مزایده,مزایده فروش اراضی شهر زاهدان بصورت نقد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166520/مزایده-واگذاری-سازه-تبلیغاتی-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سازه تبلیغاتی بیلبورد نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سازه تبلیغاتی بیلبورد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166565/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-احداث-شهربازی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث شهربازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166590/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-تیبپ-جی-تی-ایکس-آی-مدل-1386'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید تیبپ جی تی ایکس آی مدل 1386 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید تیبپ جی تی ایکس آی مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166612/مزایده-فروش-ضایعات--تخریب-و-حمل-نخاله--'>مزایده فروش ضایعات ، تخریب و حمل نخاله ... / مزایده ، مزایده فروش ضایعات ، تخریب و حمل نخاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166635/مزایده-ششدانگ-کارگاه-مساحت-456متر'>مزایده ششدانگ کارگاه مساحت 456متر  / مزایده,مزایده ششدانگ کارگاه مساحت 456متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166657/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده,مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166677/مزایده-فروش-یکی-از-پروژه-های-ساختمانی-با-زمینی-مساحت-22-967متر'>مزایده فروش یکی از پروژه های ساختمانی با زمینی مساحت 22.967متر  / مزایده,مزایده فروش یکی از پروژه های ساختمانی با زمینی مساحت 22.967متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166701/مزایده-تعدادی-از-فرش-های-ماشینی-و-دستباف-کارکرده'>مزایده تعدادی از فرش های ماشینی و دستباف کارکرده / آگهی مزایده ، مزایده تعدادی از فرش های ماشینی و دستباف کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166718/مزایده-فروش-سه-باب-آپارتمان-در-ساختمان-مستقل'>مزایده فروش سه باب آپارتمان در ساختمان مستقل / مزایده,مزایده فروش سه باب آپارتمان در ساختمان مستقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166736/مزایده-اجاره-فضای-فروشگاه-ها'>مزایده اجاره فضای فروشگاه ها / مزایده اجاره فضای فروشگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166758/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-دارای-آب-برق-گاز-مجزا-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان دارای آب برق گاز مجزا نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان دارای آب برق گاز مجزا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166778/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-9199-6متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 9199.6متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 9199.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166794/مزایده-یک-دستگاه-ارده-گیر'>مزایده یک دستگاه ارده گیر / مزایده, مزایده یک دستگاه ارده گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166825/مزایده-فروش-دستگاه-روتاری-پکر-بارگیری-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه روتاری پکر بارگیری و ...  نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش دستگاه روتاری پکر بارگیری و ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166848/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-88-30متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 88.30متر / مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 88.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166886/مزایده-فروش-حدود-700-تن-لاستیک-فرسوده'>مزایده فروش حدود 700 تن لاستیک فرسوده / آگهی مزایده,مزایده  فروش حدود 700 تن لاستیک فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166911/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو'>مزایده یک دستگاه سواری رنو / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166934/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-81-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 81 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 81 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166968/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده خودروی سواری پژو 405 / مزایده , مزایده خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166996/تجدید-مزایده-اجاره-میدان-میوه-و-تره-بار-97-3-19'>تجدید مزایده اجاره میدان میوه و تره بار 97.3.19 / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره میدان میوه و تره بار 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167012/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-352-27متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 352.27متر / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 352.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167032/مزایده-غرفه-تجاری-مساحت-41-60متر-نوبت-اول'>مزایده غرفه تجاری مساحت 41.60متر نوبت اول  / مزایده,مزایده غرفه تجاری مساحت 41.60متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167046/مزایده-واگذاری-زمین-های-طرح-40-هزار-هکتاری-97-3-19'>مزایده واگذاری زمین های طرح 40 هزار هکتاری- 97.3.19 / مزایده , مزایده واگذاری زمین های طرح 40 هزار هکتاری-97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167077/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-206'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری 206 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167097/مزایده-آلاچیق-(غرفه)-اغذیه-فروشی-چاپ-دوم'>مزایده آلاچیق (غرفه) اغذیه فروشی چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی ،مزایده آلاچیق (غرفه) اغذیه فروشی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167125/مزایده-اجاره-محل-نصب-25-عدد-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده اجاره محل نصب 25 عدد تابلوی تبلیغاتی / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل نصب 25 عدد تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166132/مزایده-یک-دستگاه-موتور-آسانسور'>مزایده یک دستگاه موتور آسانسور / مزایده ,مزایده یک دستگاه موتور آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166162/مزایده-8-عدد-دیزل-ژنراتور-مستعمل'>مزایده 8 عدد دیزل ژنراتور مستعمل  / آگهی مزایده, مزایده 8 عدد دیزل ژنراتور مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166187/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-در-زمینی-مساحت-212-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در زمینی مساحت 212.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی در زمینی مساحت 212.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166219/مزایده-بهره-برداری-از-پک-فضاهای-تجاری-در-ایستگاههای--97-3-19'>مزایده بهره برداری از پک فضاهای  تجاری در ایستگاههای... 97/3/19 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از پک فضاهای  تجاری در ایستگاههای... 97/3/19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166244/مزایده-یک-دستگاه-خمیرکن-اسپیرال--دو-دستگاه-فرگردان'>مزایده یک دستگاه خمیرکن اسپیرال ، دو دستگاه فرگردان  / مزایده , یک دستگاه خمیرکن اسپیرال ، دو دستگاه فرگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166269/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-محل-استقرار-کنونی-کیوسک-تنقلاتی-و---(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری بهره برداری محل استقرار  کنونی کیوسک تنقلاتی و ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری محل استقرار  کنونی کیوسک تنقلاتی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166293/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166330/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از رستوران (نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از رستوران (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166357/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-دامداری-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی دامداری تجاری  / مزایده،مزایده فروش املاک کاربری مسکونی دامداری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166386/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-املاک-و-اراضی'>مزایده فراخوان عمومی فروش املاک و اراضی  / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش املاک و اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166409/مزایده-زمین-مساحت-3280متر-و-تجهیزات-نوبت-پنجم'>مزایده زمین مساحت 3280متر و تجهیزات نوبت پنجم / مزایده,مزایده زمین مساحت 3280متر و تجهیزات نوبت پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166444/تجدید-مزایده-واگذاری-یکساله-سه-باب-واحد-تجاری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری یکساله سه باب واحد تجاری - نوبت دوم / مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری یکساله سه باب واحد تجاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166465/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-92-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 92.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166492/مزایده-تعداد-25-عدد-از-خودروهای-سمند-کارکرده--97-3-19'>مزایده تعداد 25 عدد از خودروهای سمند کارکرده - 97.3.19 / مزایده , مزایده تعداد 25 عدد از خودروهای سمند کارکرده - 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166519/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-ویلایی-عرصه-609-متر'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان ویلایی عرصه 609 متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان ویلایی عرصه 609 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166555/مزایده-اجاره-دو-باب-سالن-انبار'>مزایده اجاره دو باب سالن انبار / مزایده, مزایده اجاره دو باب سالن انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166585/مزایده-عمومی-دپوهای-معدنی-97-3-19'>مزایده عمومی دپوهای معدنی 97.3.19 / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی دپوهای معدنی 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166609/مزایده-ملک-مساحت-58-27متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 58.27متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 58.27متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166632/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-31998-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 31998 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 31998 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166654/مزایده-اجاره-زمین-با-مساحت2000-متر-مربع'>مزایده اجاره زمین با مساحت2000 متر مربع  / اگهی مزایده , مزایده اجاره زمین با مساحت2000 متر مربع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166672/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-676متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 676متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 676متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166698/مزایده-ملک-شامل-دو-طبقه-مسکونی-بصورت-قولنامه-ای-نوبت-اول'>مزایده ملک شامل دو طبقه مسکونی بصورت قولنامه ای نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شامل دو طبقه مسکونی بصورت قولنامه ای نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166717/مزایده-واگذاری-قطعه-زمینی-به-مساحت-25-مترمربع-جهت-نصب-کانکس-و---نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری قطعه زمینی به مساحت 25 مترمربع  جهت نصب کانکس و ... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری قطعه زمینی به مساحت 25 مترمربع  جهت نصب کانکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166732/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-104-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 104 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166753/مزایده-اجاره-سامانه-بوجاری'>مزایده اجاره سامانه بوجاری  / مزایده اجاره سامانه بوجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166775/مزایده-فروش-خودروهای'> مزایده فروش خودروهای / آگهی مزایده، مزایده فروش خودروهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166793/مزایده-ملک-بخش-ده-مساحت-نود-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش ده مساحت نود متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بخش ده مساحت نود متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166824/حراج-تعداد-60-دستگاه-خودرو-قابل-شماره-گذاری'>حراج تعداد 60 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری / حراج, حراج تعداد 60 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166844/مزایده-واگذاری-اماکن'>مزایده واگذاری اماکن  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166878/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-مغازه-های-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های سطح شهر (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از مغازه های سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166909/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-به-مساحت-1923مترمربع-نوبت-دوم'> مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ به مساحت 1923مترمربع نوبت دوم  / مزایده,  مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ به مساحت 1923مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166929/مزایده-منزل-مسکونی-با-قولنامه-عادی-مساحت-280متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی با قولنامه عادی مساحت 280متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قولنامه عادی مساحت 280متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166967/مزایده-واگذاری-محل-جهت-نصب-وسایل-بازی--'>مزایده واگذاری محل جهت نصب وسایل بازی... / آگهی عمومی , مزایده واگذاری محل جهت نصب وسایل بازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167152/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مسکونی-حمام-قدیمی-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک مسکونی حمام قدیمی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک مسکونی حمام قدیمی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167181/مزایده-مقدار-3541-متر-زمین'>مزایده مقدار 3541 متر زمین  / مزایده,مزایده مقدار 3541 متر زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167228/مزایده-فروش-یکدستگاه-تانکر-آب'>مزایده فروش یکدستگاه تانکر آب / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تانکر آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167263/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-164متر-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 164متر چاپ دوم  / مزایده، مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 164متر چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167285/مزایده-گوساله-نر-18-ماهه-به-شماره-گوش-343'>مزایده گوساله نر 18 ماهه به شماره گوش 343  / مزایده, مزایده گوساله نر 18 ماهه به شماره گوش 343 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167325/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-262-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 262.23متر / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 262.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167383/مزایده-خودرو-اسقاطی'>مزایده خودرو اسقاطی  / مزایده ، مزایده خودرو اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167418/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده, مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167445/مزایده-خانه-مساحت-عرصه-305متر-قدمت-بالای-سی-سال'>مزایده خانه مساحت عرصه 305متر قدمت بالای سی سال / مزایده،مزایده خانه مساحت عرصه 305متر قدمت بالای سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167481/مزایده-اجاره-فضاهای-خدماتی-تجاری-تفریحی-و---پارک'>مزایده اجاره فضاهای خدماتی-تجاری-تفریحی و ... پارک / مزایده, مزایده اجاره فضاهای خدماتی-تجاری-تفریحی و ... پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167515/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-13000متر'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 13000متر  / مزایده،مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 13000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167529/تجدید-استعلام-خرید-اقلام-لوله-گذاری'> تجدید استعلام خرید اقلام لوله گذاری   /  تجدید استعلام ،  تجدید استعلام خرید اقلام لوله گذاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167539/استعلام-موزائیک--'>استعلام موزائیک... / استعلام, استعلام موزائیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167540/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-363-29-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 363/29 نوبت اول / مزایده،مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 363/29 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167554/استعلام-ساخت-سه-دستگاه-مبدل'>استعلام ساخت سه دستگاه مبدل / استعلام ارزیابی کیفی, استعلام ساخت سه دستگاه مبدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167557/مزایده-فروش-4-521-حبه-مشاع-از-72'>مزایده فروش 4/521 حبه مشاع از 72  / مزایده,مزایده فروش 4/521 حبه مشاع از 72 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167569/استعلام-خرید-اتصالات-اصلاح-شبکه-آب--'>استعلام خرید اتصالات اصلاح شبکه آب ... / استعلام, استعلام خرید اتصالات اصلاح شبکه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167572/مزایده-فروش-تعداد-دو-پلاک-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد دو پلاک زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167587/استعلام-لوله-فولادی-12-اینچ'>استعلام لوله فولادی 12 اینچ / استعلام,استعلام لوله فولادی 12 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167588/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-زمین-با-کاربری-خدماتی'>اصلاحیه مزایده واگذاری زمین با کاربری خدماتی / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری زمین با کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167602/مزایده-ضایعات-ذوبی-فولاد-آلیاژی--'>مزایده ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی... / مزایده , مزایده ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167606/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی  / استعلام, خرید و حمل و نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167618/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-215-46متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 215.46متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 215.46متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167620/استعلام-نرم-افزار-به-همراه-صداگذاری-CISCO-UNITY-CONNECTION'>استعلام نرم افزار به همراه صداگذاری CISCO UNITY CONNECTION / استعلام,استعلام نرم افزار به همراه صداگذاری CISCO UNITY CONNECTION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167629/استعلام-کنتور-الکترومغناطیسی'>استعلام کنتور الکترومغناطیسی / استعلام, کنتور الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167638/استعلام-میلگرد-سیمان-و--'>استعلام میلگرد، سیمان و ... / استعلام, میلگرد، سیمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167647/استعلام-کولار-پلی-اتیلن--'>استعلام کولار پلی اتیلن... / استعلام, استعلام کولار پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167655/مناقصه-خرید-۱۸۹۰۰-متر-کابل-و-ملحقات'>مناقصه خرید ۱۸۹۰۰ متر کابل و ملحقات  / مناقصه ، مناقصه خرید ۱۸۹۰۰ متر کابل و ملحقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167663/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-عمومی-و-تخصصی-و-تاسیسات-ستاد'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی و تاسیسات ستاد / فراخوان مناقصه, مناقصه تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی و تاسیسات ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167671/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر... / استعلام,سیستم کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167680/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167688/استعلام-موکت-تایل--'>استعلام موکت تایل ... / استعلام , استعلام موکت تایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167696/استعلام-خرید-درب-اتوماتیک--'>استعلام خرید درب اتوماتیک... / استعلام, استعلام خرید درب اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167704/استعلام-چند-کاره-لیزری-HP-مدل-MFP-M426FDN'>استعلام چند کاره لیزری HP مدل MFP M426FDN / استعلام , استعلام چند کاره لیزری HP مدل MFP M426FDN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167712/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-32-IN-مدل-32XY410-نام-تجارتی-X-VISION'>استعلام تلویزیون LED سایز 32 IN  مدل 32XY410 نام تجارتی X.VISION / استعلام,استعلام تلویزیون LED سایز 32 IN  مدل 32XY410 نام تجارتی X.VISION</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167720/استعلام-چای-تی-بک-بالشتی-2-گرمی'>استعلام چای تی بک بالشتی 2 گرمی / استعلام , استعلام چای تی بک بالشتی 2 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167728/استعلام-سیمان-کیسه-ای'>استعلام سیمان کیسه ای  / استعلام , استعلام سیمان کیسه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167736/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری-نهال'>استعلام آبرسانی و آبیاری نهال / استعلام, آبرسانی و آبیاری نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167744/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-هنرجویان-رشته-صنایع-فلز-هنرستان'>استعلام تجهیزات مورد نیاز هنرجویان رشته صنایع فلز هنرستان / استعلام, استعلام تجهیزات مورد نیاز هنرجویان رشته صنایع فلز هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166419/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-دویست-متر-بخش-نه'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت دویست متر بخش نه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166450/مزایده-فروش-ملک-مساحت-زمین-3800متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک مساحت زمین 3800متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت زمین 3800متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166479/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-اداری-آپارتمان'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی اداری آپارتمان / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی اداری آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166502/تجدید-مزایده-برون-سپاری-مدیریت-مجموعه-استخر--نوبت-دوم'>تجدید مزایده برون سپاری مدیریت مجموعه استخر - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده برون سپاری مدیریت مجموعه استخر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166523/مزایده-سهام'>مزایده سهام / مزایده, مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166575/مزایده-واگذاری-واحد-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری  واحد کافی شاپ / آگهی مزایده , مزایده واگذاری  واحد کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166598/مزایده-زمین-زراعی-بخش-سه-قم-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی بخش سه قم نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی بخش سه قم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166617/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس-97-03-19'>مزایده یک دستگاه  خودرو سواری پژو پارس 97.03.19 / مزایده , مزایده یک دستگاه  خودرو سواری پژو پارس 97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166638/مزایده-برنج-طارم'>مزایده برنج طارم  / مزایده, مزایده برنج طارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166662/مزایده-فروش-تعدادی-از-اموال-غیرمنقول-تملیکی-مازاد-استان-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اموال غیرمنقول تملیکی مازاد استان اردبیل نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از اموال غیرمنقول تملیکی مازاد استان اردبیل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166680/مزایده-فروش-ضایعات-ورقهای-آهنی-پرس-شده'>مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی پرس شده / آگهی مزایده ، مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی پرس شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166706/مزایده-خانسرا-مساحت-765متر-نوبت-اول'>مزایده خانسرا مساحت 765متر نوبت اول  / مزایده,مزایده خانسرا مساحت 765متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166723/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-267متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 267متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166741/مزایده-ملک-مساحت-253-18مترمربع'>مزایده ملک مساحت 253.18مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 253.18مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166765/مزایده-فروش-35-265-حبه-از-72-حجبه-از-یک-واحد-تولیدی'>مزایده فروش 35/265 حبه از 72 حجبه از یک واحد تولیدی / مزایده فروش 35/265 حبه از 72 حجبه از یک واحد تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166782/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-ده-هکتار'>مزایده ششدانگ زمین مساحت ده هکتار / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت ده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166807/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-جاروب'>مزایده یک دستگاه ماشین جاروب  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین جاروب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166833/مزایده-واگذاری-مجتمع-فرهنگی-رفاهی-تفریحی'>مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی رفاهی تفریحی / مزایده واگذاری مجتمع فرهنگی رفاهی تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166857/مزایده-واگذاری-غرفه-ها-دستگاه-های-تفریحی-زمین-بازی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه ها، دستگاه های تفریحی، زمین بازی ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری غرفه ها، دستگاه های تفریحی، زمین بازی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166895/مزایده-فروش-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166917/مزایده-دو-قطعه-ملک-اموال-منقول-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه ملک اموال منقول نوبت اول  / مزایده, مزایده دو قطعه ملک اموال منقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166949/مزایده-فروش-مجموعه-ورزشی'>مزایده فروش مجموعه ورزشی  / مزایده,مزایده فروش مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166979/مزایده-ششدانگ-سه-دهنه-مغازه-حدودا-200-متر-97-3-19'>مزایده ششدانگ سه دهنه مغازه حدودا 200 متر 97.3.19 / مزایده,مزایده ششدانگ سه دهنه مغازه حدودا 200 متر 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166999/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-جاروب'>مزایده یک دستگاه ماشین جاروب  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین جاروب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167019/مزایده-فروش-37-شاخه-تیرآهن'>مزایده فروش 37 شاخه تیرآهن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 37 شاخه تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167037/مزایده-فروش-37-شاخه-تیرآهن'>مزایده فروش 37 شاخه تیرآهن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 37 شاخه تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167056/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-ها'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پارکینگ ها / مزایده , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری پارکینگ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167081/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-بلنک'>مزایده  یک دستگاه بچینگ بلنک  / مزایده ,مزایده  یک دستگاه بچینگ بلنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167108/مزایده-و-یک-خط-ثابت-دو-خط-تلفن-همراه'>مزایده و یک خط ثابت دو خط تلفن همراه / مزایده ، مزایده و یک خط ثابت دو خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167128/مزایده-اجاره-محل-آزمایشگاه'>مزایده اجاره محل آزمایشگاه  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167162/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405-نقره-ای--'>مزایده خودروی سواری پژو 405 نقره ای... / آگهی مزایده,مزایده خودروی سواری پژو 405 نقره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167187/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-255-66متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 255.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 255.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167241/مزایده-فروش-سرقفلی-دو-باب-مغازه-مساحت-هر-کدام-110-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه مساحت هر کدام 110 متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه مساحت هر کدام 110 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167268/مزایده-گاو-ماده-شیری--'>مزایده گاو ماده شیری ... / مزایده، مزایده گاو ماده شیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167291/مزایده-250-سهم-مشاع-از-35800-سهم-مشاع-از-179000-سهم-ششدانگ-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده 250 سهم مشاع از 35800 سهم مشاع از 179000 سهم ششدانگ قطعه اول تفکیکی / مزایده،مزایده 250 سهم مشاع از 35800 سهم مشاع از 179000 سهم ششدانگ قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167339/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-و-مالکیت-و-سرقفلی-یکباب-دکان'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه و مالکیت و سرقفلی یکباب دکان  / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه و مالکیت و سرقفلی یکباب دکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166995/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-بار'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت بار / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167010/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین-(نوبت-دوم)'> مزایده واگذاری اجاره زمین (نوبت دوم) / مزایده، مزایده واگذاری اجاره زمین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167031/مزایده-اقلام-مازاد-و-مستعمل'>مزایده اقلام مازاد و مستعمل  / اگهی مزایده , مزایده اقلام مازاد و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167044/مزایده-واگذاری-اجازه-استفاده-ده-دستگاه-چهارچرخ-پدالی'>مزایده واگذاری اجازه استفاده ده دستگاه چهارچرخ پدالی  / مزایده ,مزایده واگذاری اجازه استفاده ده دستگاه چهارچرخ پدالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167076/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167094/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یکباب مغازه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167123/مزایده-منزل-مسکونی-دارای-250-متر-عرصه-در-ساختمان-سه-طبقه'>مزایده منزل مسکونی دارای 250 متر عرصه در ساختمان سه طبقه / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای 250 متر عرصه در ساختمان سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167149/مزایده-فروش-دو-پلاک-زمین-مساحت-156-30-و-160-15متر'>مزایده فروش دو پلاک زمین مساحت 156.30 و 160.15متر  / مزایده,مزایده فروش دو پلاک زمین مساحت 156.30 و 160.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167178/مزایده-روسری'>مزایده روسری  / مزایده, مزایده روسری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167215/مزایده-4-قطعه-زمین-بخش-دو-خوی-194-63متر-نوبت-سوم'> مزایده 4 قطعه زمین بخش دو خوی 194.63متر نوبت سوم  / مزایده,  مزایده 4 قطعه زمین بخش دو خوی 194.63متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167259/مزایده-گاو-ماده-شیری-به-شماره-گوش-354'>مزایده گاو ماده شیری به شماره گوش 354 / مزایده, مزایده گاو ماده شیری به شماره گوش 354</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167280/مزایده-ششدانگ-مرغداری-مساحت-9866-15متر'>مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 9866.15متر / مزایده،مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 9866.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167318/مزایده-ششدانگ-ساختمان-قطعه-46-تفکیکی'>مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 46 تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ ساختمان قطعه 46 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167364/مزایده-زمین-محصور-و-4-دیواری-مساحت-ده-من-محلی'>مزایده زمین محصور و 4 دیواری مساحت ده من محلی  / مزایده,مزایده زمین محصور و 4 دیواری مساحت ده من محلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167409/مزایده-فروش-زمین-مساحت-716-2متر'>مزایده فروش زمین مساحت 716.2متر  / مزایده, مزایده فروش زمین مساحت 716.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167442/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی / مزایده،مزایده یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167472/مزایده-فروش-12-465-حبه-مشاع-از-72'>مزایده فروش 12/465 حبه مشاع از 72 / مزایده,مزایده فروش 12/465 حبه مشاع از 72</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167509/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167527/استعلام-منبع-تغذیه-با-ورودی--'>استعلام منبع تغذیه با ورودی ... / استعلام, استعلام منبع تغذیه با ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167536/مزایده-فروش-8-583-متر-رسمی-از-187-1-مترمربع'>مزایده فروش 8/583 متر رسمی از 187/1 مترمربع / مزایده,مزایده فروش 8/583 متر رسمی از 187/1 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167538/استعلام-قطعات-محرک-الکتریکی-AUMA'>استعلام قطعات محرک الکتریکی AUMA / استعلام , استعلام قطعات محرک الکتریکی AUMA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167553/استعلام-کلیه-اقلام-موردنیاز-اتاق-برق--'>استعلام کلیه اقلام موردنیاز اتاق برق... / استعلام,کلیه اقلام موردنیاز اتاق برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167556/تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده  اجاره یک باب ساختمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167568/استعلام-انجام-خدمات-عایقکاری-قسمت-های-مختلف-توربین'>استعلام انجام خدمات عایقکاری قسمت های مختلف توربین / استعلام, استعلام انجام خدمات عایقکاری قسمت های مختلف توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167571/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167585/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167586/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده- مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167601/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-250متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 250متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167603/استعلام-در-خصوص-قرارداد-استقرار-پیاده-سازی--'>استعلام در خصوص قرارداد استقرار پیاده سازی... / استعلام,در خصوص قرارداد استقرار پیاده سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167617/مزایده-فروش-33-618-سهم-مشاع-حبه-مشاع'>مزایده فروش 33/618 سهم مشاع حبه مشاع / مزایده,مزایده فروش 33/618 سهم مشاع حبه مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167619/استعلام-دارو'>استعلام دارو / استعلام,دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167628/مناقصه-خرید-محلول-کلرسنجی'>مناقصه خرید محلول کلرسنجی  / مناقصه خرید محلول کلرسنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167637/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-و-اتصالات'>مناقصه خرید لوله فولادی و اتصالات / مناقصه, مناقصه خرید لوله فولادی و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167646/استعلام-فعالیت-های-ضبط-صدا-و-انتشار-موسیقی'>استعلام فعالیت های ضبط صدا و انتشار موسیقی / استعلام,فعالیت های ضبط صدا و انتشار موسیقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167654/استعلام-کنتور-الکترومغناطیسی'>استعلام کنتور الکترومغناطیسی / استعلام, کنتور الکترومغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167662/استعلام-سنگ-گرانیت-سفید'>استعلام سنگ گرانیت سفید  / استعلام,استعلام سنگ گرانیت سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167670/استعلام-لوازم-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام لوازم رنگ آمیزی ساختمان / استعلام, لوازم رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167679/استعلام-گاز-فریون'>استعلام  گاز فریون  / استعلام  گاز فریون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167687/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167695/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167703/استعلام-بهاء-فلوت-لول-سوییچ'>استعلام بهاء فلوت لول سوییچ / استعلام بهاء , استعلام فلوت لول سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167711/استعلام-رنگ-تاکریلیکی-ترموپلاست'>استعلام رنگ تاکریلیکی ترموپلاست / استعلام, استعلام رنگ تاکریلیکی ترموپلاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167719/استعلام-واش-بتن--'>استعلام واش بتن... / استعلام , استعلام واش بتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167727/استعلام-پشتیبانی-از-شبکه-و-سیستم-های-ارتباطی-رایانه-ای'>استعلام پشتیبانی از شبکه و سیستم های ارتباطی رایانه ای / استعلام, استعلام پشتیبانی از شبکه و سیستم های ارتباطی رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167735/استعلام-عملیات-لوله-گذاری-و-نصب-انشعابات'>استعلام عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات  / استعلام,استعلام عملیات لوله گذاری و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167743/استعلام-4508-احداث-سرویس-4-چشمه-و-دیوارکشی--'>استعلام 4508 احداث سرویس 4 چشمه و دیوارکشی ... / استعلام , استعلام 4508 احداث سرویس 4 چشمه و دیوارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167752/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی'>استعلام دوربین مداربسته سقفی / استعلام , استعلام دوربین مداربسته سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167753/استعلام-چرم-کفی-و-چرم-زیره'>استعلام چرم کفی و چرم زیره / استعلام , استعلام چرم کفی و چرم زیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166327/مزایده-ضایعات-حرم-مطهر'>مزایده ضایعات حرم مطهر  / اگهی مزایده , مزایده ضایعات حرم مطهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166352/مزایده-خدمات-تاکسی-سرویس--نوبت-دوم'>مزایده خدمات تاکسی سرویس - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده خدمات تاکسی سرویس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166381/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166408/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166433/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد'>مزایده فروش خودروهای مازاد / مزایده,مزایده فروش خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166461/مزایده-یک-دستگاه-سیم-کارت'>مزایده یک دستگاه سیم کارت  / مزایده, مزایده  یک دستگاه سیم کارت همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166491/مزایده-فروش-بخش-عمده-ای-از-اقلام-مستعمل-اداری-و-ضایعات-فلزی'>مزایده فروش بخش عمده ای از اقلام مستعمل اداری و ضایعات فلزی  / آگهی مزایده , مزایده فروش بخش عمده ای از اقلام مستعمل اداری و ضایعات فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166518/مزایده-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی--'>مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی ... / مزایده, مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166551/مزایده-یک-دستگاه-فرز-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه فرز اتوماتیک  / مزایده,مزایده یک دستگاه فرز اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166583/مزایده-اجاره-پنج-مورد-از-املاک-مازاد-آموزشی'>مزایده اجاره پنج مورد از املاک مازاد آموزشی / مزایده, مزایده اجاره پنج مورد از املاک مازاد آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166605/مزایده-پلاک-ثبتی-10625-اصلی-بخش-یک-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 10625 اصلی بخش یک قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10625 اصلی بخش یک قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166627/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس  / مزایده، مزایده یک دستگاه پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166652/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-مگان'>مزایده یک دستگاه خودروی مگان / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی مگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166670/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ساید--تلویزیون-و--'>مزایده یک دستگاه یخچال ساید - تلویزیون  و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه یخچال ساید - تلویزیون  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166696/مزایده-سالن-آمفی-تئاتر-و-باشگاه-بدنسازی'>مزایده سالن آمفی تئاتر و باشگاه بدنسازی / آگهی مزایده ,مزایده سالن آمفی تئاتر و باشگاه بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166716/مزایده-فروش-مجموعه-استخر-سرپوشیده-نوبت-دوم'>مزایده فروش مجموعه استخر سرپوشیده نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مجموعه استخر سرپوشیده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166731/مزایده-تعدادی-اقلام-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی اقلام مازاد بر نیاز- نوبت دوم  / مزایده ، مزایده تعدادی اقلام مازاد بر نیاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166751/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166774/مزایده-فروش-پژو-405'>مزایده فروش پژو 405 / آگهی مزایده ، مزایده فروش پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166790/مزایده-ملک-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 7 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک بخش 7 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166823/مزایده-یخ-در-قالب-25-کیلویی'>مزایده  یخ در قالب 25 کیلویی / مزایده , مزایده  یخ در قالب 25 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166843/مزایده-زمین-مساحت-4167-55متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 4167.55متر نوبت اول / مزایده زمین مساحت 4167.55متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166872/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-175-80متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 175.80متر / مزایده منزل مسکونی مساحت 175.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166908/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری حمل و نقل نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری حمل و نقل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166926/مزایده-اجاره-یک-قطعه-باغ-مرکبات-97-03-19'>مزایده اجاره یک قطعه باغ مرکبات 97.03.19 / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک قطعه باغ مرکبات 97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166964/مزایده-1797-سهم-مشاع-از-9600-سهم-یکباب-تاسیسات-تولیدی-پرورش-قارچ'>مزایده 1797 سهم مشاع از 9600 سهم یکباب تاسیسات تولیدی پرورش قارچ  / مزایده,مزایده 1797 سهم مشاع از 9600 سهم یکباب تاسیسات تولیدی پرورش قارچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166993/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-های-سهم-تفکیکی-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده قطعه زمین های سهم تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ده قطعه زمین های سهم تفکیکی کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167009/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین--چاپ-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین - چاپ دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره یک قطعه زمین  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167027/مزایده-فروش-37-شاخه-تیرآهن'>مزایده فروش 37 شاخه تیرآهن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 37 شاخه تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167042/مزایده-واگذاری-مصالح-استحصال-شده-ناشی-از-تخریب-ساختمان-از-قبیل-آهن-آلات-درب-و--'>مزایده واگذاری مصالح استحصال شده ناشی از تخریب ساختمان از قبیل آهن آلات، درب و ... / مزایده, مزایده واگذاری مصالح استحصال شده ناشی از تخریب ساختمان از قبیل آهن آلات، درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167075/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-هیوندای-آزارا'>مزایده یک دستگاه خودرو  هیوندای آزارا  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو  هیوندای آزارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167093/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-مساحت-13150متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 13150متر نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 13150متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167120/مزایده-اجاره-یک-باب-غرفه----نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب غرفه .... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب غرفه .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167143/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167171/مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری-خدماتی-'>مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی.. / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167207/مزایده-4-قطعه-زمین-شماره-98-فرعی-مساحت-200متر-نوبت-سوم'> مزایده 4 قطعه زمین شماره 98 فرعی مساحت 200متر نوبت سوم  / مزایده,  مزایده 4 قطعه زمین شماره 98 فرعی مساحت 200متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167437/استعلام-4-دستگاه-آبسردکن-سالنی--'>استعلام 4 دستگاه آبسردکن سالنی... / استعلام,4 دستگاه آبسردکن سالنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167447/استعلام-گرافت-گورتکس--'>استعلام گرافت گورتکس ... / استعلام , استعلام گرافت گورتکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167456/استعلام-تجدید-سوم-تهیه-و-حمل-شن-ساب--'>استعلام تجدید سوم تهیه و حمل شن ساب... / استعلام,تجدید سوم تهیه و حمل شن ساب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167467/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167478/استعلام-بهاء-خرید-یکدستگاه-ارتعاش-سنج'>استعلام بهاء خرید یکدستگاه ارتعاش سنج / فراخوان عمومی, استعلام بهاء خرید یکدستگاه ارتعاش سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167489/مناقصه-عمومی-خرید--حمل-و-تخلیه-قیر-گرم'>مناقصه عمومی خرید ، حمل  و تخلیه قیر گرم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ، حمل  و تخلیه قیر گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167499/مناقصه-ارائه-خدمات-پیمانکاری-برای-تعمیرات-زیر-آب'>مناقصه  ارائه خدمات پیمانکاری برای تعمیرات زیر آب  / مناقصه عمومی, مناقصه  ارائه خدمات پیمانکاری برای تعمیرات زیر آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167510/استعلام-earth-fault-relay--type-RH-10E-GERIN'>استعلام earth fault relay , type: RH 10E GERIN  / استعلام, استعلام earth fault relay , type: RH 10E GERIN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167519/استعلام-کاشی-شکلاتی-اصفهان--'>استعلام کاشی شکلاتی اصفهان... / استعلام,کاشی شکلاتی اصفهان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165679/مزایده-پلاک-8940-فرعی-مساحت-140-11متر'>مزایده پلاک 8940 فرعی مساحت 140.11متر / مزایده،مزایده پلاک 8940 فرعی مساحت 140.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165694/مزایده-فروش-تعداد-دو-باب-مغازه-هر-کدام-50-متر'>مزایده فروش تعداد دو باب مغازه هر کدام 50 متر  / مزایده،مزایده فروش تعداد دو باب مغازه هر کدام 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165705/مزایده-سبوس-شالی-برنج-لاشه-درشت-برنج-طارم-برنج-طارم-هاشمی-و--'>مزایده سبوس شالی، برنج لاشه درشت، برنج طارم، برنج طارم هاشمی و... / مزایده،مزایده سبوس شالی، برنج لاشه درشت، برنج طارم، برنج طارم هاشمی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165722/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-ون-نیسان-مدل-1379--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیونت ون نیسان مدل 1379 - نوبت دوم  / مزایده مزایده یک دستگاه کامیونت ون نیسان مدل 1379 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165736/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-1785-11متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1785.11متر / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1785.11متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165762/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-13578-52متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 13578.52متر / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 13578.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165798/مزایده-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر-(نصب-استند-تابلوهای-پل-عابر-پیاده-و--)--نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر (نصب استند، تابلوهای پل عابر پیاده و...) - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر (نصب استند، تابلوهای پل عابر پیاده و...) - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165817/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-122-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 122.73متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 122.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165842/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-65متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 84.65متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 84.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165866/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دو خوابه / مزایده ,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165890/مزایده-150-متر-مربع-از-محدوده-پارک-آزادگان-نوبت-دوم'>مزایده 150 متر مربع از محدوده پارک آزادگان نوبت دوم  / مزایده ،مزایده 150 متر مربع از محدوده پارک آزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165910/مزایده-منزل-مسکونی-دو-خوابه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی دو خوابه نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی دو خوابه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165934/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-یک-کاشمر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی بخش یک کاشمر نوبت دوم / مزایده ,مزایده زمین مزروعی بخش یک کاشمر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165972/مزایده-یک-قطعه-زمین-ساختمانی-ملکی-مساحت-216-متر'>مزایده یک قطعه زمین ساختمانی ملکی مساحت 216 متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین ساختمانی ملکی مساحت 216 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166002/مزایده-فروش-یک-مجتمع-مسکونی-زائر-سرا-4-طبقه'>مزایده فروش یک مجتمع مسکونی زائر سرا 4 طبقه / مزایده ,مزایده فروش یک مجتمع مسکونی زائر سرا 4 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166029/مزایده-مقدار-ششدانگ-هر-یک-از-قطعات-اول-و-چهارم-تفکیکی-از-زمین-192متر'>مزایده مقدار ششدانگ هر یک از قطعات اول و چهارم تفکیکی از زمین 192متر / مزایده,مزایده مقدار ششدانگ هر یک از قطعات اول و چهارم تفکیکی از زمین 192متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166050/مزایده-یک-دستگاه-جوش-co2-با-کپسول-مانومتر-و-تورج'>مزایده یک دستگاه جوش co2 با کپسول مانومتر و تورج  / مزایده یک دستگاه جوش co2 با کپسول مانومتر و تورج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166079/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-500-متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 500 متر  / مزایده ,مزایده زمین زراعی مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166101/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-یک-دستگاه-لودر-هیوندای'>مزایده یک دستگاه خودرو یک دستگاه لودر هیوندای  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو یک دستگاه لودر هیوندای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166122/مزایده-یک-خودرو-سواری-پژو-پارس-سفید-و-تعمیرگاه'>مزایده یک خودرو سواری پژو پارس سفید و  تعمیرگاه  / مزایده ,مزایده یک خودرو سواری پژو پارس سفید و  تعمیرگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166148/مزایده-زمین-بخش-نه-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش نه نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین بخش نه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166170/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-تجاری-شماره-136---97-3-19'>مزایده بهره برداری از غرفه تجاری شماره 136 .... 97/3/19 / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از غرفه تجاری شماره 136 .... 97/3/19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166206/مزایده-واحدهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واحدهای مسکونی نوبت دوم / مزایده ,مزایده واحدهای مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166232/مزایده-آپارتمان-مساحت-63-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 63 متر / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 63 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166256/مزایده-یکدستگاه-cnc-چوب'>مزایده یکدستگاه cnc  چوب  / مزایده,مزایده یکدستگاه cnc  چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166281/مزایده-یک-قطعه-زمین-محوطه-خانه-و-مغازه'>مزایده یک قطعه زمین محوطه خانه و مغازه  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین محوطه خانه و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166321/مزایده-اجاره-سالیانه-جایگاه-CNG-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG (نوبت دوم) / مزایده کتبی, مزایده اجاره سالیانه جایگاه CNG (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166350/مزایده-مغازه-مساحت-عرصه-هشت-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت عرصه هشت مترمربع نوبت اول  / مزایده،مزایده مغازه مساحت عرصه هشت مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166378/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-مساحت-1525متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت 1525متر / مزایده،مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی مساحت 1525متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166405/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-104-94متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 104.94متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 104.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166426/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-85-88متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166459/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-199-42متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166490/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-140-متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت 140 متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166513/اصلاحیه-مزایده-عمومی-معادن-و-محدوده-های-اکتشافی'>اصلاحیه مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی  / اصلاحیه مزایده عمومی ,مزایده معادن و محدوده های اکتشافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166545/مزایده-اجاره-سانس-غیر-اداری-سالن-آمفی-تاتر'>مزایده اجاره سانس غیر اداری سالن آمفی تاتر / مزایده, مزایده اجاره سانس غیر اداری سالن آمفی تاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166581/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-ولوو-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مدل 1385 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166601/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1387  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166620/مزایده-تعدادی-از-لوازم-پزشکی-و-غیرپزشکی'>مزایده تعدادی از لوازم پزشکی و غیرپزشکی / مزایده, مزایده تعدادی از لوازم پزشکی و غیرپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166650/مزایده-پیش-فروش-15-واحد-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده پیش فروش 15 واحد مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پیش فروش 15 واحد مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166668/مزایده-آپارتمان-طبقه-سوم-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده آپارتمان طبقه سوم قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سوم قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166693/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-209-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 209.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 209.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166711/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-22500متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 22500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 22500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166727/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-316متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 316متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 316متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166748/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-82-3متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 82.3متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 82.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166771/مزایده-فروش-20-700-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده فروش 20/700 متر لوله 16 میلیمتر / مزایده اموال منقول , مزایده فروش 20/700 متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166787/مزایده-نئوپان-خام-نئوپان-روکش-شده-و--'>مزایده نئوپان خام، نئوپان روکش شده و ... / مزایده, مزایده نئوپان خام، نئوپان روکش شده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166818/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-شهرستان-ها-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک در تهران و شهرستان ها نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166838/فراخوان-مزایده-محل-استقرار-قلعه-بادی--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده محل استقرار قلعه بادی ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده حضوری، فراخوان مزایده محل استقرار قلعه بادی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166871/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات / مزایده عمومی, مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166903/مزایده-اجاره-مجموعه-تفریحی-و-توریستی-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره مجموعه تفریحی و توریستی  (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره مجموعه تفریحی و توریستی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166925/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-276-30متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 276.30متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 276.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166962/مزایده-اجاره-5-باب-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره 5 باب مغازه - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره 5 باب مغازه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166990/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-314-76متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 314.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 314.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167006/مزایده-ساختمان-با-قدمت-هشت-سال-بنای-مفید-مسکونی-347-70متر'>مزایده ساختمان با قدمت هشت سال بنای مفید مسکونی 347.70متر  / مزایده, مزایده ساختمان با قدمت هشت سال بنای مفید مسکونی 347.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167026/مزایده-فروش-تعداد-نه-واحد-از-آپارتمان-های-مسکونی-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعداد نه واحد از آپارتمان های مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش تعداد نه واحد از آپارتمان های مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167041/مزایده-یک-باب-سالن-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مزایده یک باب سالن ورزشی (نوبت دوم) / مزایده، مزایده یک باب سالن ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167064/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-یک-تانکر-ذخیره-قیر---'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور، یک تانکر ذخیره قیر، ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور، یک تانکر ذخیره قیر، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167091/مزایده-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167119/مزایده-پرورش-ماهی-در-قفس-نوبت-دوم'>مزایده پرورش ماهی در قفس نوبت دوم / مزایده , مزایده پرورش ماهی در قفس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167141/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-قوتون-کانتینر'>مزایده  یک دستگاه کامیون قوتون کانتینر  / مزایده ، مزایده  یک دستگاه کامیون قوتون کانتینر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167170/مزایده-اجاره-عوایدات-جایگاه-CNG'>مزایده اجاره عوایدات جایگاه CNG   / آگهی مزایده , مزایده اجاره عوایدات جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167258/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-190-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 190 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 190 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167278/مزایده-تلیسه-آبستن-4-ماهه'>مزایده تلیسه آبستن 4 ماهه  / مزایده، مزایده تلیسه آبستن 4 ماهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167302/مزایده-فروش-16-دستگاه-موتورسیکلت-فرسوده--'>مزایده فروش 16 دستگاه موتورسیکلت فرسوده ... / مزایده, مزایده فروش 16 دستگاه موتورسیکلت فرسوده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167362/مزایده-شش-عدد-خودرو-تصادفی'>مزایده شش عدد خودرو تصادفی   / مزایده ، مزایده شش عدد خودرو تصادفی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167406/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت-دوکابین-نیسان-پیکاپ'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت دوکابین نیسان پیکاپ / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت دوکابین نیسان پیکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167436/مزایده-اموال-اسقاط-دادگستری'>مزایده اموال اسقاط دادگستری / مزایده، مزایده اموال اسقاط دادگستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167471/مزایده-لوازم-مصرفی-چدن-و--'>مزایده لوازم مصرفی چدن و... / مزایده لوازم مصرفی چدن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167505/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-86-8متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.8متر نوبت اول / مزایده،مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 86.8متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167524/استعلام-رب-انار-تکنفره-300-تایی-4-کارتن---سس-سفید-8-دبه--'>استعلام رب انار تکنفره 300 تایی 4 کارتن --- سس سفید 8 دبه... / استعلام,استعلام رب انار تکنفره 300 تایی 4 کارتن --- سس سفید 8 دبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167531/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-224-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 224.25متر / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 224.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167537/استعلام-ساخت-14-عدد-لوله-راهنمای-مشعل-مازوت'>استعلام ساخت 14 عدد لوله راهنمای مشعل مازوت / استعلام, استعلام ساخت 14 عدد لوله راهنمای مشعل مازوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167551/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-545-5متر'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه عرصه 545.5متر / مزایده،مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه عرصه 545.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167552/استعلام-سیمان-پاکتی--'>استعلام سیمان پاکتی ... / استعلام, استعلام سیمان پاکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167564/استعلام-شش-ردیف-زنجیر-و-متعلقات'>استعلام شش ردیف زنجیر و متعلقات  / استعلام , استعلام شش ردیف زنجیر و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167570/مزایده-ورقهای-سقف-سالنهای'>مزایده ورقهای سقف سالنهای / مزایده, مزایده ورقهای سقف سالنهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167579/مناقصه-ساخت-اتاق-تاسیسات-سیستم-گندزدایی-آب-مولتی'>مناقصه ساخت اتاق تاسیسات سیستم گندزدایی آب مولتی / مناقصه, مناقصه ساخت اتاق تاسیسات سیستم گندزدایی آب مولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167584/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167597/استعلام-طراحی-سالن-اختصاصی--'>استعلام طراحی سالن اختصاصی ... / استعلام, طراحی سالن اختصاصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167600/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-پیکاب-دو-کابین-مدل-1383'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان پیکاب دو کابین مدل 1383 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان پیکاب دو کابین مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167614/مزایده-منزل-مسکونی-و-سه-باب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی و سه باب مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی و سه باب مغازه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167616/استعلام-پایه-برق-سیمانی'>استعلام پایه برق سیمانی / استعلام, پایه برق سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167627/مناقصه-تکميل-سقف-ديوار-چينی-و-زير-زمين-سالن-آمفی-تئاتر'>مناقصه تکميل سقف، ديوار چينی و زير زمين سالن آمفی تئاتر  / مناقصه, مناقصه تکميل سقف، ديوار چينی و زير زمين سالن آمفی تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167635/مناقصه-پروژه-انجام-خدمات-تعمیر٬-ساخت-درب-و-پاکسازی-و-ترمیم-حوضچه-های'>مناقصه پروژه انجام خدمات تعمیر٬ ساخت درب و پاکسازی و ترمیم حوضچه های    / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه پروژه انجام خدمات تعمیر٬ ساخت درب و پاکسازی و ترمیم حوضچه های   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167645/استعلام-عملیات-نگهداری-و-مراقبت-و-آبیاری-منطقه-جنگل-کاری-شده--'>استعلام عملیات نگهداری و مراقبت و آبیاری منطقه جنگل کاری شده... / استعلام,استعلام عملیات نگهداری و مراقبت و آبیاری منطقه جنگل کاری شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167653/استعلام-چمن-مصنوعی--'>استعلام چمن مصنوعی ... / استعلام, استعلام چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167661/استعلام-خرید-تین-کلاینت-و-ملحقات-آن'>استعلام خرید تین کلاینت و ملحقات آن  / استعلام, خرید تین کلاینت و ملحقات آن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167669/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه--'>استعلام خرید لوله گالوانیزه ... / استعلام, استعلام خرید لوله گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167678/استعلام-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-جاده'>استعلام عملیات تعمیر و بهسازی جاده  / استعلام, استعلام عملیات تعمیر و بهسازی جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167686/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-تاسیسات-فرسوده'>استعلام اصلاح و بازسازی تاسیسات فرسوده / استعلام,استعلام اصلاح و بازسازی تاسیسات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167694/استعلام-کابل-شبکه-فیبر-نوری--'>استعلام کابل شبکه فیبر نوری... / استعلام, استعلام کابل شبکه فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167702/استعلام-آبرسانی-به-جنگل'>استعلام  آبرسانی به جنگل  / استعلام, آبرسانی به جنگل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167710/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام , استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167718/استعلام-ماسه--'>استعلام ماسه... / استعلام, استعلام ماسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167726/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام,صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167734/مناقصه-پوشش-بیمه-ای'>مناقصه پوشش بیمه ای  / مناقصه , مناقصه پوشش بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167742/استعلام-خام-و-رنگی-mdf'>استعلام  خام و رنگی mdf / استعلام ,استعلام  خام و رنگی mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167751/استعلام-سلونوئید-ولو-2-5-بدون-بویین--'>استعلام سلونوئید ولو 2.5 بدون بویین ... / استعلام , استعلام سلونوئید ولو 2.5 بدون بویین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167754/مزایده-ملک-با-قدمت-35-سال'>مزایده ملک با قدمت 35 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166313/مزایده-زمین-مساحت-300-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 300 متر نوبت اول / مزایده،مزایده زمین مساحت 300 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166341/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-147متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 147متر  / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت 147متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166364/مزایده-فروش-کارخانه-فعال-مواد-غذایی--97-3-19'>مزایده فروش کارخانه فعال مواد غذایی - 97.3.19 / مزایده, مزایده فروش کارخانه فعال مواد غذایی - 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166398/حراج-حضوری-تعداد-قابل-توجهی-کالا-و-وسائط-نقلیه'>حراج حضوری تعداد قابل توجهی کالا و وسائط نقلیه / حراج حضوری , حراج حضوری تعداد قابل توجهی کالا و وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166422/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1096متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1096متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1096متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166456/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-کل-480متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت کل 480متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت کل 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166484/مزایده-فروش-ساختمان-دفتر-مرکزی-دو-طبقه-روی-پیلوت-مرحله-دوم-97-3-19'>مزایده فروش ساختمان دفتر مرکزی دو طبقه روی پیلوت مرحله دوم 97.3.19 / مزایده,مزایده فروش ساختمان دفتر مرکزی دو طبقه روی پیلوت نوبت دوم 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166504/مزایده-زمین-بصورت-بایر-مساحت-3514متر'>مزایده زمین بصورت بایر مساحت 3514متر / مزایده,مزایده زمین بصورت بایر مساحت 3514متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166535/مزایده-فروش-کارتر-و-بلوک-سیلندر'>مزایده فروش کارتر و بلوک سیلندر / آگهی مزایده عمومی , مزایده  فروش کارتر و بلوک سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166576/مزایده-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده فضاهای تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فضاهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166599/مرایده-راه-اندازی-وسایل-بازی-کودکان--97-3-19'>مرایده راه اندازی وسایل بازی کودکان...97.3.19 / آگهی مزایده عمومی , مزایده راه اندازی وسایل بازی کودکان...97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166618/مزایده-یخچال-ایستاده-تمام-استیل-فریزر-صندوقی-سفید-تلویزیون-سونی-ال-سی-دی-و--'>مزایده یخچال  ایستاده تمام استیل، فریزر صندوقی سفید، تلویزیون سونی ال سی دی و... / مزایده, مزایده یخچال  ایستاده تمام استیل، فریزر صندوقی سفید، تلویزیون سونی ال سی دی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166646/مزایده-زمین-مساحت-313-500متر'>مزایده زمین مساحت 313.500متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 313.500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166665/فراخوان-واگذاری-اجاره-ارائه-خدمات-آزمایشگاه'>فراخوان واگذاری اجاره ارائه خدمات آزمایشگاه  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان واگذاری اجاره ارائه خدمات آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166684/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-شهر-محمدیه'>مزایده فروش سه قطعه زمین شهر محمدیه  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین شهر محمدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166708/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166725/مزایده-مقدار-300-مترمربع-سنگ-سنگهای-طولی'>مزایده مقدار 300 مترمربع سنگ ،سنگهای طولی  / مزایده,مزایده مقدار 300 مترمربع سنگ ،سنگهای طولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166743/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیونت-کمپرسی-نیسان-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه کامیونت کمپرسی نیسان ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه کامیونت کمپرسی نیسان ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166767/مزایده-ضایعات-و-آهن-قراضه-های-موجود-چاپ-دوم'>مزایده ضایعات و آهن قراضه های موجود چاپ دوم  / مزایده , مزایده ضایعات و آهن قراضه های موجود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166783/مزایده-فروش-10-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده فروش 10 قطعه زمین... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش 10 قطعه زمین... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166809/مزایده-فروش-دو-بلوک-24-و-22-طبقه-در-مرحله-اسکلت'>مزایده فروش دو بلوک 24 و 22 طبقه در مرحله اسکلت / مزایده,مزایده فروش دو بلوک 24 و 22 طبقه در مرحله اسکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166834/مزایده-یک-دستگاه-بالانس-چرخ-خودرو'>مزایده یک دستگاه بالانس چرخ خودرو / مزایده,مزایده یک دستگاه بالانس چرخ خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166863/مزایده-اجاره-مجموعه-های-ورزشی-تفریحی-و-رفاهی-کارگران'>مزایده  اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  اجاره مجموعه های ورزشی، تفریحی و رفاهی کارگران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166899/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-تجاری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان تجاری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166920/مزایده-یک-عدد-خودروی-کامیونت-زباله-کش-با-کمپرسی'>مزایده یک عدد خودروی کامیونت زباله کش با کمپرسی  / مزایده, مزایده یک عدد خودروی کامیونت زباله کش با کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166956/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-122-53-و-17-40متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 122.53 و 17.40متر / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 122.53 و 17.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166982/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی--'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی ... / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167001/مزایده-واگذاری-اجاره-زمین--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری اجاره زمین - چاپ دوم  / مزایده،  مزایده واگذاری اجاره زمین  -  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167022/مزایده-اجرای-بازار-روز'>مزایده اجرای بازار روز  / آگهی مزایده , مزایده اجرای بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167039/مزایده-زمین-بصورت-عمارت-مساحت-296-76متر'>مزایده زمین بصورت عمارت مساحت 296.76متر / مزایده,مزایده زمین بصورت عمارت مساحت 296.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167061/مزایده-4-دستگاه-اتوبوس-اساقط-و-2-دستگاه-اتوبوس-گاز-سوز-نوبت-دوم'>مزایده 4 دستگاه اتوبوس اساقط و 2 دستگاه اتوبوس گاز سوز نوبت دوم  / مزایده, مزایده 4 دستگاه اتوبوس اساقط و 2 دستگاه اتوبوس گاز سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167083/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-ششدانگ-مساحت-16120متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 16120متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ششدانگ مساحت 16120متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167111/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-160-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160 متر / مزایده, مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167129/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-758متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 758متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 758متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167202/مزایده-4-قطعه-زمین-شماره-97-فرعی-مساحت-200متر-نوبت-سوم'> مزایده 4 قطعه زمین شماره 97 فرعی مساحت 200متر نوبت سوم  / مزایده,   مزایده 4 قطعه زمین شماره 97 فرعی مساحت 200متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167249/مزایده-گاو-ماده-شیری-به-شماره-گوش-351'>مزایده گاو ماده شیری به شماره گوش 351 / مزایده, مزایده گاو ماده شیری به شماره گوش 351</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167276/مزایده-گوساله-نر-18-ماهه-به-شماره-گوش-322'>مزایده گوساله نر 18 ماهه به شماره گوش 322  / مزایده, مزایده گوساله نر 18 ماهه به شماره گوش 322 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167301/مزایده-زمین-کشاورزی-کاربری-باغ-مساحت-2356متر'>مزایده زمین کشاورزی کاربری باغ مساحت 2356متر / مزایده،مزایده زمین کشاورزی کاربری باغ مساحت 2356متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167355/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-250متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 250متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167401/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-آموزشی-مساحت-5510متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی مساحت 5510متر نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی مساحت 5510متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167435/مزایده-پلاک-شماره-یک-فرعی-از-سه-هزار-و-هفتصد-و-چهل-و-چهار-اصلی'>مزایده پلاک شماره یک فرعی از سه هزار و هفتصد و چهل و چهار اصلی / مزایده،مزایده پلاک شماره یک فرعی از سه هزار و هفتصد و چهل و چهار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167468/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-1231-فرعی-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1231 فرعی نوبت اول / مزایده،مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1231 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167500/مزایده-15-قطعه-زمین'>مزایده 15 قطعه زمین / مزایده,مزایده 15 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167522/استعلام-قطعات-یدکی-سمپاش'>استعلام قطعات یدکی سمپاش / استعلام,استعلام قطعات یدکی سمپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167528/مزایده-5-سهم-از-120-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 5 سهم از 120 ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 5 سهم از 120 ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167535/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167549/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه  / استعلام,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167550/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167563/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167567/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-یک-دستگاه-اتوبوس-شهری'>مزایده واگذاری و بهره برداری یک دستگاه اتوبوس شهری / مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری یک دستگاه اتوبوس شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167578/استعلام-اجرای-داربست-فلزی--'>استعلام اجرای داربست فلزی... / استعلام,اجرای داربست فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167583/مزایده-گاو-نر-3-ماهه'>مزایده گاو نر 3 ماهه  / مزایده, مزایده گاو نر 3 ماهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167596/استعلام-خرید-ایزوگام--'>استعلام خرید ایزوگام ... / استعلام, استعلام خرید ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167599/مزایده-گوساله-ماده-24-ماهه-به-شماره-گوش-342'>مزایده گوساله ماده 24 ماهه به شماره گوش 342  / مزایده, مزایده گوساله ماده 24 ماهه به شماره گوش 342 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167611/مزایده-فروش-دو-سهم-مشاع-از-پنجاه-سهم-مشاع'>مزایده فروش دو سهم مشاع از پنجاه سهم مشاع  / مزایده,مزایده فروش دو سهم مشاع از پنجاه سهم مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167615/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت توسعه شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167626/استعلام-یخچال-فریزر-ایستاده-رستورانی--'>استعلام یخچال فریزر ایستاده رستورانی ... / استعلام, یخچال فریزر ایستاده رستورانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167634/استعلام-اجرت-جوشکاری-درب-و-پنجره'>استعلام اجرت جوشکاری درب و پنجره / استعلام,اجرت جوشکاری درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167644/استعلام-4549-تعمیرات-اساسی-خوابگاه'>استعلام  4549 تعمیرات اساسی خوابگاه / استعلام,استعلام  4549 تعمیرات اساسی خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167652/استعلام-کابل-شبکه-ارتباطی-فیبر-نوری'>استعلام کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری / استعلام, کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167660/مناقصه-مطالعات-فاز-2-طرح-جامع'>مناقصه مطالعات فاز 2 طرح جامع  / مناقصه , مناقصه مطالعات فاز 2 طرح جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167668/استعلام-آبیاری-جنگلکاری-کمربندی--'>استعلام آبیاری جنگلکاری کمربندی... / استعلام,استعلام آبیاری جنگلکاری کمربندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167677/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری-نهالستان--'>استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری نهالستان... / استعلام, استعلام مراقبت و نگهداری و آبیاری نهالستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167685/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام ، استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167693/استعلام-سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق---'>استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق .... / استعلام, استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167701/استعلام-تیرچه-بلوک'>استعلام تیرچه بلوک  / استعلام,استعلام تیرچه بلوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167709/استعلام-خرید-پارکت'>استعلام خرید پارکت  / استعلام, استعلام خرید پارکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167717/استعلام-عملیات-حفاری-چاه-دستی--'>استعلام عملیات حفاری چاه دستی... / استعلام,عملیات حفاری چاه دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167725/استعلام-عملیات-بهسازی-چهار-دهنه-چشمه'>استعلام عملیات بهسازی چهار دهنه چشمه  / استعلام,استعلام عملیات بهسازی چهار دهنه چشمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167733/استعلام-احداث-دو-ایستگاه-پمپاژ-آب'>استعلام احداث دو ایستگاه پمپاژ آب  / استعلام, استعلام احداث دو ایستگاه پمپاژ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167741/استعلام-مانیتور-lcd'>استعلام مانیتور lcd  / استعلام , استعلام مانیتور lcd </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167749/استعلام-زونکن-زرد-کوچک'>استعلام زونکن زرد کوچک  / استعلام , استعلام زونکن زرد کوچک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167750/مزایده-تراکتور'>مزایده تراکتور  / اگهی مزایده , مزایده تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167164/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-یک-دهنه-مساحت-33-35متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه یک دهنه مساحت 33.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه یک دهنه مساحت 33.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167190/مزایده-4-قطعه-زمین-شماره-99-فرعی-194-63متر-نوبت-سوم'> مزایده 4 قطعه زمین شماره 99 فرعی 194.63متر نوبت سوم / مزایده,  مزایده 4 قطعه زمین شماره 99 فرعی 194.63متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167242/مزایده-گاو-ماده-شیری'>مزایده گاو ماده شیری  / مزایده, مزایده گاو ماده شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167271/مزایده-گوساله-نر-24-ماهه-به-شماره-گوش-214'>مزایده گوساله نر 24 ماهه به شماره گوش 214  / مزایده, مزایده گوساله نر 24 ماهه به شماره گوش 214 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167295/مزایده-گاو-ماده-شیری--'>مزایده گاو ماده شیری ... / مزایده، مزایده گاو ماده شیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167350/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-35-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167393/مزایده-فروش-20-هزار-تن-محلول'>مزایده فروش 20 هزار تن محلول / مزایده , مزایده فروش 20 هزار تن محلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167428/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده،مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167461/مزایده-گوساله-ماده-20-ماهه'>مزایده گوساله ماده 20 ماهه  / مزایده، مزایده گوساله ماده 20 ماهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167491/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167525/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-72متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.72متر نوبت دوم / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.72متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167533/مناقصه-عمومی-ارائه-خدمات-راهبری-سیستم-های-شهرسازی-و-مالی'>مناقصه عمومی ارائه خدمات راهبری سیستم های شهرسازی و مالی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ارائه خدمات راهبری سیستم های شهرسازی و مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167544/استعلام-نیاز-به-راننده-با-وسیله-نقلیه-جهت-انجام-امور-اداری'>استعلام نیاز به راننده با وسیله نقلیه جهت انجام امور اداری / استعلام,استعلام نیاز به راننده با وسیله نقلیه جهت انجام امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167546/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167561/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-نمره-40'>استعلام  لوله پلی اتیلن نمره 40  / استعلام, لوله پلی اتیلن نمره 40 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167565/مزایده-استخر-بالای-تپه-آبشار---(نوبت-دوم)'>مزایده استخر بالای تپه آبشار .... (نوبت دوم) / مزایده عمومی , مزایده استخر بالای تپه آبشار  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167576/استعلام-سیمان-پاکتی-مارگون-25-تن'>استعلام سیمان پاکتی مارگون 25 تن / استعلام,استعلام سیمان پاکتی مارگون 25 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167581/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-178-80-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی 178/80 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی 178/80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167592/مزایده-گوساله-ماده-24-ماهه-به-شماره-گوش-341'>مزایده گوساله ماده 24 ماهه به شماره گوش 341  / مزایده, مزایده گوساله ماده 24 ماهه به شماره گوش 341 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167594/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167608/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167612/استعلام-تخته-و-الوار-روسی--'>استعلام تخته و الوار روسی ... / استعلام, استعلام تخته و الوار روسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167623/استعلام-نصب-درب--'>استعلام نصب درب ... / استعلام , استعلام نصب درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167632/استعلام-مخزن'>استعلام مخزن / استعلام,مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167641/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167642/استعلام-دستگاه-کمپوست--'>استعلام دستگاه کمپوست ... / استعلام , استعلام دستگاه کمپوست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167650/استعلام-تشکیل-پرونده-ماده-3-و-اراضی-شیبدار'>استعلام تشکیل پرونده ماده 3 و اراضی شیبدار / استعلام,تشکیل پرونده ماده 3 و اراضی شیبدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167658/مناقصه-محوطه-سازی-و-دیوارکشی-پروژه-۲۲۴-واحدی'>مناقصه محوطه سازی و دیوارکشی پروژه ۲۲۴ واحدی / مناقصه, مناقصه محوطه سازی و دیوارکشی پروژه ۲۲۴ واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167666/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-جنگل-کاری'>استعلام مراقبت و نگهداری جنگل کاری / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری جنگل کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167675/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-مخصوص-آموزش-هنرجویان-رشته-معماری'>استعلام تجهیزات مورد نیاز مخصوص آموزش هنرجویان رشته معماری  / استعلام, تجهیزات مورد نیاز مخصوص آموزش هنرجویان رشته معماری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167683/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167691/استعلام-ویدو-پرژکتور-ویوسونیک'>استعلام ویدو پرژکتور ویوسونیک / استعلام, استعلام ویدو پرژکتور ویوسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167699/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمانهای-راهداری'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمانهای راهداری / استعلام , استعلام تعمیر و مرمت ساختمانهای راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167707/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167715/استعلام-تجهیزات-شبکه--'>استعلام تجهیزات شبکه ... / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167723/استعلام-تعداد-130-سایبان-کامل-کولر'>استعلام تعداد 130 سایبان کامل کولر / استعلام , استعلام تعداد 130 سایبان کامل کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167731/استعلام-عملیات-بازسازی-شبکه-و-تاسیسات-آبرسانی'>استعلام عملیات بازسازی شبکه و تاسیسات آبرسانی / استعلام , استعلام عملیات بازسازی شبکه و تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167739/استعلام-مخزن-آب'>استعلام مخزن آب  / استعلام,استعلام مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167747/آگهی-ارزیابی-کیفی-steam-turbine-nozzle-ring'>آگهی ارزیابی کیفی steam turbine nozzle ring      / آگهی ارزیابی کیفی, اگهی ارزیابی کیفی  steam turbine nozzle ring     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167388/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-232-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 232.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 232.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167423/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-242-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 242 متر / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت 242 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167457/مزایده-مقدار-95-346-سهم-مشاع-از-120-سهم'>مزایده مقدار 95/346 سهم مشاع از 120 سهم  / مزایده,مزایده مقدار 95/346 سهم مشاع از 120 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167487/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-70-15متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 70.15متر نوبت دوم / مزایده،مزایده پلاک ثبتی عرصه 70.15متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167523/مزایده-اجاره-فضاهای-خدماتی-تجاری-تفریحی-و---پارک'>مزایده اجاره فضاهای خدماتی-تجاری-تفریحی و ... پارک  / مزایده, مزایده اجاره فضاهای خدماتی-تجاری-تفریحی و ... پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167532/استعلام-ویدئو-پروژکتور'>استعلام ویدئو پروژکتور / استعلام,استعلام ویدئو پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167542/استعلام-یک-دستگاه-مانیتور-و-PC'>استعلام  یک دستگاه مانیتور و PC / استعلام, یک دستگاه مانیتور و PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167545/مزایده-تلیسه-آبستن-6-ماهه'>مزایده تلیسه آبستن 6 ماهه  / مزایده، مزایده تلیسه آبستن 6 ماهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167559/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-پیکاب-دو-کابین-مدل-1383'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان پیکاب دو کابین مدل 1383 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان پیکاب دو کابین مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167560/استعلام-برگزاری-تورهای-گلگشت'>استعلام برگزاری تورهای گلگشت / استعلام,استعلام برگزاری تورهای گلگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167575/استعلام-توری-استیل-سرند'>استعلام توری استیل سرند / فرم استعلام بهاء , استعلام توری استیل سرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167580/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-خدماتی-نوبت-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی نوبت نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری کارگاهی خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167591/مزایده-ضایعات-ذوبی-فولاد-آلیاژی-و-انواع-دستکش'>مزایده  ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی و انواع دستکش / مزایده, مزایده  ضایعات ذوبی فولاد آلیاژی و انواع دستکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167593/استعلام-میز-نقشه-کشی'>استعلام میز نقشه کشی / استعلام, میز نقشه کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167605/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-176-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 176 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 176 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167610/استعلام-نرم-افزار-یادگیری-الکترونیکی-(-LMS)'>استعلام نرم افزار یادگیری الکترونیکی ( LMS) / استعلام ,استعلام نرم افزار یادگیری الکترونیکی ( LMS)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167622/مناقصه-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-پمپ-جهت-مخازن-تفکیک-گر-ثقلی'>مناقصه خرید و نصب دو دستگاه پمپ جهت مخازن تفکیک گر ثقلی / مناقصه, مناقصه خرید و نصب دو دستگاه پمپ جهت مخازن تفکیک گر ثقلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167631/استعلام-میوه-و-سبزیجات--'>استعلام میوه و سبزیجات... / استعلام, استعلام میوه و سبزیجات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167636/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-برنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید برنگ سفید  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید برنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167640/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-قطعات'>استعلام خرید کامپیوتر و قطعات / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر و قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167649/مناقصه-خدمات-حفاظتی-و-حراستی-ادارات'>مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی ادارات / مناقصه, مناقصه خدمات حفاظتی و حراستی ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167657/استعلام-همولاک-بنفش--'>استعلام همولاک بنفش... / استعلام, استعلام همولاک بنفش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167665/استعلام-جدول-بتنی--'>استعلام جدول بتنی ... / استعلام, استعلام جدول بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167674/استعلام-دیوارکشی-در-حوطه-ورزشی'>استعلام دیوارکشی در حوطه ورزشی / استعلام , استعلام دیوارکشی در حوطه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167682/استعلام-تیرچه-تقویت'>استعلام تیرچه تقویت / استعلام, استعلام تیرچه تقویت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167690/استعلام-حفر-چاه-عمیق-آب--'>استعلام حفر چاه عمیق آب... / استعلام,حفر چاه عمیق آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167698/استعلام-TES-1370-متر-پراب-محیطی-مدل-co2'>استعلام TES-1370 متر پراب محیطی مدل co2 / استعلام, TES-1370 متر پراب محیطی مدل co2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167706/استعلام-علوفه-پرس-یونجه-درجه-یک'>استعلام علوفه پرس یونجه درجه یک / استعلام, استعلام علوفه پرس یونجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167714/استعلام-اجرای-عملیات-کف-سابی-و-جرم-گیری'>استعلام اجرای عملیات کف سابی و جرم گیری / استعلام, استعلام اجرای عملیات کف سابی و جرم گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167722/استعلام-نظارت-بر-تولید-نهال'>استعلام نظارت بر تولید نهال / استعلام ,استعلام نظارت بر تولید نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167730/استعلام-فیوزها-و-اتصالات-برقی---'>استعلام فیوزها و اتصالات برقی .... / استعلام, استعلام فیوزها و اتصالات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167738/استعلام-دروازه-فوتسال'>استعلام دروازه فوتسال  / استعلام , استعلام دروازه فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167746/استعلام-اجرای-دو-عدد-کانکس-بتنی'>استعلام اجرای دو عدد کانکس بتنی  / استعلام, استعلام اجرای دو عدد کانکس بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167520/استعلام-DISPLAY'>استعلام DISPLAY / استعلام,DISPLAY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165681/مزایده-پلاک-ثبتی-23-فرعی-مساحت-900-متر-مشاع'>مزایده پلاک ثبتی 23 فرعی مساحت 900 متر مشاع  / مزایده،مزایده پلاک ثبتی 23 فرعی مساحت 900 متر مشاع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165695/مزایده-کفش-کوهنوردی'>مزایده کفش کوهنوردی / مزایده،مزایده کفش کوهنوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165706/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی-(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165723/مزایده-واگذاری-2-مورد-زمین-و-کانکس-و-فروش-ضایعات-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری 2 مورد زمین و کانکس و فروش ضایعات  (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری 2 مورد زمین و کانکس و فروش ضایعات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165737/مزایده-یکدستگاه-ماشین-چندلا-تاب-نخ-60-دوکه'>مزایده  یکدستگاه ماشین چندلا تاب نخ 60 دوکه  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده  یکدستگاه ماشین چندلا تاب نخ 60 دوکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165769/مزایده-ساختمان-در-قطعه-زمینی-مساحت-99-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان در قطعه زمینی مساحت 99 متر نوبت اول / مزایده،مزایده ساختمان در قطعه زمینی مساحت 99 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165800/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-72متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.72متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.72متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165821/مزایده-عمومی-فروش-املاک-و-زمین-های-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش املاک و زمین های تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عمومی فروش املاک و زمین های تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165843/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی با قدمت سی سال / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165870/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-با-کلیه-متعلقات'>مزایده یک دستگاه کمپرسور با کلیه متعلقات  / مزایده یک دستگاه کمپرسور با کلیه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165893/مزایده-فروش-مولتی-متر-دیجیتال-و--'>مزایده فروش  مولتی متر دیجیتال و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  مولتی متر دیجیتال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165912/مزایده-فروش-محلول-SSR400-نوبت-دوم'>مزایده فروش محلول  SSR400 نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش محلول  SSR400 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165938/مزایده-فروش-اموال-ضایعاتی'>مزایده فروش اموال ضایعاتی / آگهی مزایده ، مزایده فروش اموال ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165977/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-79-48متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 79.48متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 79.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166007/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-620-85متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی 620.85متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی 620.85متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166034/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-اسپلیت'>مزایده یک دستگاه کولر گازی اسپلیت  / مزایده یک دستگاه کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166051/مزایده-ششدانگ-به-شماره-ثبتی-8492-فرعی-از-66-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ به شماره ثبتی 8492 فرعی از 66 اصلی نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ به شماره ثبتی 8492 فرعی از 66 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166081/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده, مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166102/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-360-متر-قدمت-40-سال'>مزایده ملک مساحت عرصه 360 متر قدمت 40 سال / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 360 متر قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166125/مزایده-پراید-با-مدل-84-به-شماره-انتظامی-27-757-ط-92-نوبت-دوم'>مزایده پراید با مدل 84 به شماره انتظامی 27-757 ط 92 نوبت دوم  / مزایده پراید با مدل 84 به شماره انتظامی 27-757 ط 92  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166154/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-به-ارتفاع-3-40متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه به ارتفاع 3.40متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه به ارتفاع 3.40متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166173/مزایده-واگذاری-مهدکودک'>مزایده واگذاری مهدکودک / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مهدکودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166211/مزایده108-تن-مقوای-سفید-180-گرمی'>مزایده108 تن مقوای سفید 180 گرمی  / آگهی مزایده منقول ,مزایده 108 تن مقوای سفید 180 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166234/مزایده-یخچال-تلویزیون---'>مزایده یخچال، تلویزیون، ... / مزایده, مزایده یخچال، تلویزیون، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166258/مزایده-فروش-4-دستگاه-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده فروش 4 دستگاه ماشین آلات مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 4 دستگاه ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166283/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166314/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور'>مزایده یک دستگاه کمپرسور  / مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166347/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-525-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 525 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 525 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166370/مزایده-آپارتمان-مساحت-75-13متر'>مزایده آپارتمان مساحت 75.13متر / مزایده،مزایده آپارتمان مساحت 75.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166403/مزایده-ملک-مشاع-زمین-مساحت-1069-متر'>مزایده ملک مشاع زمین مساحت 1069 متر / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین مساحت 1069 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166425/مزایده-اجاره-تعداد-40-غرفه-از-غرفه-های-فروشگاه'>مزایده اجاره تعداد 40 غرفه از غرفه های فروشگاه  / مزایده, مزایده اجاره تعداد 40 غرفه از غرفه های فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166457/اصلاحیه-مزایده-محصول-سر-درختی-باغات--'>اصلاحیه مزایده محصول سر درختی باغات... / اصلاحیه مزایده, مزایده محصول سر درختی باغات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166486/مزایده-فروش-دیزل-ژنراتور-برق'>مزایده فروش دیزل ژنراتور برق / مزایده, مزایده فروش دیزل ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166511/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-11000متر-97-3-19'>مزایده فروش یک قطعه زمین محصور مساحت 11000متر 97.3.19 / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین محصور مساحت 11000متر 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166544/مزایده-کمپرسور-باد-مینی-فرز-دستگاه-جوش'>مزایده کمپرسور باد- مینی فرز- دستگاه جوش / مزایده کمپرسور باد- مینی فرز- دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166577/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166600/مزایده-مقادیر-متنابهی-شیرآلات-ساختمانی-و-کالای-مستعمل'>مزایده مقادیر متنابهی شیرآلات ساختمانی و کالای مستعمل / حراج حضوری,مزایده مقادیر متنابهی شیرآلات ساختمانی و کالای مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166619/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-135-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.52متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 135.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166647/مزایده-اجاره-ماشین-آلات-سنگین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ماشین آلات سنگین - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره ماشین آلات سنگین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166667/مزایده-مقادیری-از-آهن-آلات-اموال-اداری--97-03-19'>مزایده مقادیری از آهن آلات، اموال اداری ...97.03.19 / آگهی مزایده عمومی, مزایده  مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی، و غیره مازاد 97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166688/مزایده-فروش-لوازم-و-وسایل-اسقاطی-و-بلااستفاده'>مزایده فروش لوازم و وسایل اسقاطی و بلااستفاده / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش لوازم و وسایل اسقاطی و بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166710/مزایده-دو-دستگاه-ماشین-چاپ-دو-رنگ-آبشور'>مزایده دو دستگاه ماشین چاپ دو رنگ آبشور / آگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه ماشین چاپ دو رنگ آبشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166726/مزایده-فروش-تعدادی-گوساله-نر-از-شیر-گرفته'>مزایده فروش تعدادی گوساله نر از شیر گرفته  / مزایده , مزایده فروش تعدادی گوساله نر از شیر گرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166744/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166768/مزایده-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-528متر'>مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 528متر / مزایده,مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 528متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166786/مزایده-ورق-سالم-گالوانیزه-همراه-با-فریم-دور--'>مزایده ورق سالم گالوانیزه همراه با فریم دور ... / آگهی مزایده , مزایده ورق سالم گالوانیزه همراه با فریم دور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166814/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-1384'>مزایده  یک دستگاه پراید مدل 1384 / مزایده,مزایده  یک دستگاه پراید مدل 1384</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166835/یکصد-و-ششمین-مزایده-بزرگ-املاک-مازاد'>یکصد و ششمین مزایده بزرگ املاک مازاد / یکصد و ششمین مزایده بزرگ املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166866/مزایده-سه-دستگاه-کامپیوتر-و--'>مزایده سه دستگاه کامپیوتر و ... / مزایده , مزایده سه دستگاه کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166901/مزایده-دستگاه-استنتر-پارچه-و-متعلقات-مربوطه'>مزایده دستگاه استنتر پارچه و متعلقات مربوطه  / مزایده, مزایده دستگاه استنتر پارچه و متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166923/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166961/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-عملیات-پردازش--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری عملیات پردازش ...نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری بهره برداری عملیات پردازش ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166984/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-360متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 360متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167005/مزایده-سامانه-ی-جامع-تبلیغات-مجازی-هوشمند-سیار'>مزایده سامانه ی جامع تبلیغات مجازی هوشمند سیار / مزایده ، مزایده سامانه ی جامع تبلیغات مجازی هوشمند سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167025/مزایده-یک-دستگاه-سواری-زانتیا'>مزایده یک دستگاه سواری زانتیا  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167040/مزایده-لوله'>مزایده لوله / مزایده, مزایده لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167062/مزایده-عمومی-اجاره-مغازه-شماره-10-و-19--97-3-19'>مزایده عمومی اجاره مغازه شماره 10 و 19 - 97.3.19 / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره مغازه شماره 10 و 19  - 97.3.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167086/مزایده-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'> مزایده سواری پراید جی تی ایکس  /  مزایده , مزایده سواری پراید جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167115/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-220-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 220 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 220 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167134/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167167/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-21-تفکیکی-33-24متر'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه 21 تفکیکی 33.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه 21 تفکیکی 33.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167194/مزایده-زمین-بصورت-یک-واحد-پرورش-جوجه-عرصه-500-متر'>مزایده زمین بصورت یک واحد پرورش جوجه عرصه 500 متر  / مزایده,  مزایده زمین بصورت یک واحد پرورش جوجه عرصه 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167246/مزایده-گاو-ماده-شیری'>مزایده گاو ماده شیری  / مزایده, مزایده گاو ماده شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167273/مزایده-زمین-مساحت-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت صد و هشتاد متر نوبت اول  / مزایده،مزایده زمین مساحت صد و هشتاد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167299/مزایده-فروش-333-قلم-شامل-انواع-آهن-آلات-لوازم-اداری'>مزایده فروش 333  قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری  / مزایده, مزایده فروش 333  قلم شامل انواع آهن آلات،لوازم اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167351/مزایده-فروش-قطعات-داغی--'>مزایده فروش قطعات داغی ... / مزایده, مزایده فروش قطعات داغی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167394/مزایده-فروش-تعداد-14-قطعه-مسکونی-و-تجاری-از-املاک-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 14 قطعه مسکونی و تجاری از املاک تفکیکی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 14 قطعه مسکونی و تجاری از املاک تفکیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167430/مزایده-فروش-10-هزار-تن-محلول'>مزایده فروش 10 هزار تن محلول / مزایده , مزایده فروش 10 هزار تن محلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167462/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز  / مزایده،مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167496/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-50-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از 50 سال / مزایده،مزایده ملک با قدمت بیش از 50 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167526/مزایده-تلیسه-آبستن-4-ماهه'>مزایده تلیسه آبستن 4 ماهه  / مزایده، مزایده تلیسه آبستن 4 ماهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167534/استعلام-ساخت-مستند--'>استعلام ساخت مستند ... / استعلام , استعلام ساخت مستند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167547/استعلام-پمپ-روغن'>استعلام پمپ روغن  / استعلام , استعلام پمپ روغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167548/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-93-55-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی 93/55 مترمربع  / مزایده،مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی 93/55 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167562/استعلام-تین-کلاینت-شبکه-تلویزیونی'>استعلام تین کلاینت شبکه تلویزیونی / استعلام, تین کلاینت شبکه تلویزیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167566/مزایده-فروش-زمین-مساحت-عرصه-2801-53متر'>مزایده فروش زمین مساحت عرصه 2801.53متر / مزایده،مزایده فروش زمین مساحت عرصه 2801.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167577/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول  / استعلام, ​فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167582/مزایده-گوساله-ماده-24-ماهه-به-شماره-گوش-206'>مزایده گوساله ماده 24 ماهه به شماره گوش 206  / مزایده, مزایده گوساله ماده 24 ماهه به شماره گوش 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167595/استعلام-اسلیو-پینچ-ولر'>استعلام اسلیو پینچ ولر  / فرم استعلام بها , استعلام اسلیو پینچ ولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167598/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167609/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-178-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 178 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 178 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167613/استعلام-اجرای-روشنایی-حاشیه'>استعلام اجرای روشنایی حاشیه  / استعلام,استعلام اجرای روشنایی حاشیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167624/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-300-000-تخته-گونی-شکر-پلی-پروپیلن--'>تجدید مناقصه خرید تعداد 300.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن... / تجدید مناقصه عمومی , تتجدید مناقصه خرید تعداد 300.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167633/استعلام-مرمت-موزه-شهر--'>استعلام مرمت موزه شهر... / استعلام,استعلام مرمت موزه شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167643/استعلام-خرید-قطعات-سرور'>استعلام خرید قطعات سرور / استعلام,استعلام خرید قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167651/استعلام-توسعه-و-بهسازی--'>استعلام توسعه و بهسازی ... / استعلام , استعلام توسعه و بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167659/استعلام-دیوارکشی--'>استعلام دیوارکشی... / استعلام,دیوارکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167667/مناقصه-واگذاری-حق-استفاده-پساب-از-طريق-سرمايه-گذاری'>مناقصه واگذاری حق استفاده پساب از طريق سرمايه گذاری  / مناقصه, مناقصه واگذاری حق استفاده پساب از طريق سرمايه گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167672/مزایده-گاو-حذفی-عادی-(عدم-باروری)--'>مزایده گاو حذفی عادی (عدم باروری) ... / مزایده مزایده گاو حذفی عادی (عدم باروری) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167676/استعلام-ترانسفورماتور-2500-کیلو-ولت'>استعلام ترانسفورماتور 2500 کیلو ولت   / فرم استعلام بهاء ,استعلام ترانسفورماتور 2500 کیلو ولت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167684/استعلام-جوهر-آبی-خودکار'>استعلام جوهر آبی خودکار / استعلام , استعلام جوهر آبی خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167692/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-جنگلکاری'>استعلام مراقبت و نگهداری از  جنگلکاری / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری از  جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167700/استعلام-اسپیلت-سرد-و-گرم--'>استعلام اسپیلت سرد و گرم... / استعلام , استعلام اسپیلت سرد و گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167708/استعلام-پتاسیلم-دی-کرومات-پودر-خلوص'>استعلام پتاسیلم دی کرومات پودر خلوص / استعلام ,استعلام پتاسیلم دی کرومات پودر خلوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167716/استعلام-کاشی-بدنه'>استعلام کاشی بدنه / استعلام , استعلام کاشی بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167724/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-و-متعلقات'>استعلام خرید یک دستگاه سرور و متعلقات / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه سرور و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167732/استعلام-74-حلقه-لاستیک-خودرو'>استعلام  74 حلقه لاستیک خودرو / استعلام , استعلام   50 حلقه لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167740/استعلام-تهیه-و-اجرای-دربهای-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تهیه و اجرای دربهای سرویس های بهداشتی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای دربهای سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167748/استعلام-خرید-لوازم-یدکی-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید لوازم یدکی تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166973/استعلام-تعمیرات-اساسی-ساختمان-اداره'>استعلام تعمیرات اساسی ساختمان اداره / استعلام ,استعلام تعمیرات اساسی ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166983/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166994/استعلام-مرمت-تزئینات-نقاشی-کلیسا'>استعلام مرمت تزئینات نقاشی کلیسا / استعلام,استعلام مرمت تزئینات نقاشی کلیسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167011/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-دستی-چاه'>استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه  / استعلام ,استعلام طرح عملیات حفاری دستی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167023/استعلام-فرش-نمازخانه'>استعلام فرش نمازخانه / استعلام,فرش نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167038/استعلام-فرش-نمازخانه'>استعلام فرش نمازخانه / استعلام,فرش نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167053/فراخوان-مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167065/مناقصه-عمومی-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167073/استعلام-اجرای-جدانمودن-دیوار-با-کناف'>استعلام اجرای جدانمودن دیوار با کناف / استعلام,اجرای جدانمودن دیوار با کناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167088/استعلام-خرید-جهت-راه-اندازی-دوربین'>استعلام خرید جهت راه اندازی دوربین / استعلام, خرید جهت راه اندازی دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167100/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, ​ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167110/مناقصه-تهیه-الکتروموتور-شناور-و-پمپ-شناور---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه الکتروموتور شناور و پمپ شناور ... (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه تهیه الکتروموتور شناور و پمپ شناور ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167122/استعلام-لینتل-باکس'>استعلام لینتل باکس / استعلام , استعلام لینتل باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167136/مناقصه-عملیات-پایدارسازی-ترانشه-در-محدوده-رستوران--'>مناقصه عملیات پایدارسازی ترانشه در محدوده رستوران... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پایدارسازی ترانشه در محدوده رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167146/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری- مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امورات خدمات شهری- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167156/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-خدمات-حمل-محصولات-صادراتی'>مناقصه نسبت به واگذاری خدمات حمل محصولات صادراتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به واگذاری خدمات حمل محصولات صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167168/مناقصه-PARTS-FOR-BOKHAR-GOSTAR-KHAWAR-BOILER--'>مناقصه PARTS FOR BOKHAR GOSTAR KHAWAR BOILER... / مناقصه,مناقصه PARTS FOR BOKHAR GOSTAR KHAWAR BOILER...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167179/استعلام-تیمبل-هر-ست-6-عدد-بروی-ورق-مونتاژ'>استعلام تیمبل هر ست 6 عدد بروی ورق مونتاژ  / استعلام , استعلام تیمبل هر ست 6 عدد بروی ورق مونتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167191/استعلام-خرید-آچار-ترکمتر'>استعلام خرید آچار ترکمتر  / استعلام , استعلام خرید آچار ترکمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167200/استعلام-200-متر-پرده-کرکره-ای'>استعلام 200 متر پرده کرکره ای  / استعلام, 200 متر پرده کرکره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167210/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167219/استعلام-SEALED-RECHARGEABLE-BATTERY-12V-65AH-ROCKET-MODEL-NO-ES65-12'>استعلام SEALED RECHARGEABLE BATTERY 12V-65AH ROCKET MODEL NO: ES65-12 / استعلام SEALED RECHARGEABLE BATTERY 12V-65AH ROCKET MODEL NO: ES65-12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167227/استعلام-احداث-خانه--'>استعلام احداث خانه ... / استعلام, استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167236/استعلام-خرید-کیت-الکترونیکی-مربوط-به-دستگاه-تخریب'>استعلام خرید کیت الکترونیکی مربوط به دستگاه تخریب / استعلام , استعلام خرید کیت الکترونیکی مربوط به دستگاه تخریب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167248/استعلام-ریبون-آنی-کارت-سیاه-و-سفید-600'>استعلام  ریبون آنی کارت سیاه و سفید 600  / استعلام, ریبون آنی کارت سیاه و سفید 600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167260/مناقصه-13-کیلومتر-شبکه-گذاری-پراکنده-و-نصب-انشعابات-شهرستان--نوبت-دوم'>مناقصه 13 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده و نصب انشعابات شهرستان... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه 13 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده و نصب انشعابات شهرستان... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167272/فراخوان33-کیلومتر-نقاط-پراکنده-شهری-و-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان33 کیلومتر نقاط پراکنده شهری و روستایی  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه 33 کیلومتر نقاط پراکنده شهری و روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167284/استعلام-کاغذ-چاپگر-بهم-پیوسته-132-ستونی'>استعلام کاغذ چاپگر بهم پیوسته 132 ستونی  / استعلام, کاغذ چاپگر بهم پیوسته 132 ستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167296/استعلام-روتاری-ولو-کامل-همراه-با-روتور-و-بیرینگ'>استعلام روتاری ولو کامل همراه با روتور و بیرینگ / استعلام , استعلام روتاری ولو کامل همراه با روتور و بیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167307/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-جرثقیل'>مناقصه خرید قطعات یدکی جرثقیل / مناقصه ، مناقصه خرید قطعات یدکی جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167315/مناقصه-فراخوان-بهره-برداری-و-نگهداری-از-کلیه-تاسیسات-آبرسانی-و---'>مناقصه فراخوان بهره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات آبرسانی و .... / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان بهره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات آبرسانی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167324/استعلام-عملیات-مرمت-حمام-قدیمی'>استعلام عملیات مرمت حمام قدیمی / استعلام, عملیات مرمت حمام قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167334/مناقصه-P-F-LG-ROOM-AIR-CONDITIONER'>مناقصه P/F LG ROOM AIR CONDITIONER / مناقصه , مناقصه P/F LG ROOM AIR CONDITIONER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167343/استعلام-شافت-پایلر--'>استعلام شافت پایلر... / استعلام, استعلام شافت پایلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167353/استعلام-اجرای-روکش-و-تعریض-ابنیه-فنی-ورودی-و-خروجی--'>استعلام اجرای روکش و تعریض ابنیه فنی ورودی و خروجی...  / استعلام,استعلام اجرای روکش و تعریض ابنیه فنی ورودی و خروجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167363/استعلام-نگهداری-و-سرویس-کولرهای-گاز'>استعلام نگهداری و سرویس کولرهای گاز / استعلام ، استعلام نگهداری و سرویس کولرهای گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167372/استعلام-تامین-و-استقرار-نرم-افزار-اتوماسیون-مکاتبات-اداری'>استعلام تامین و استقرار نرم افزار اتوماسیون مکاتبات اداری / استعلام, تامین و استقرار نرم افزار اتوماسیون مکاتبات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167380/استعلام-اجر-نما'>استعلام اجر نما / استعلام ,استعلام اجر نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167391/استعلام-الکتروپمپ-گریز-از-مرکز'>استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز / استعلام, استعلام الکتروپمپ گریز از مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167402/فراخوان-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-نظارت-تصویری'>فراخوان خرید، نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان خرید، نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167412/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167422/استعلام-سمپاش-پشت-تراکتور'>استعلام سمپاش پشت تراکتور  / استعلام ,استعلام سمپاش پشت تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167433/استعلام-واگذاری-امور-نظافتی-ساختمان-اداره-کل--'>استعلام واگذاری امور نظافتی ساختمان اداره کل .. / استعلام, واگذاری امور نظافتی ساختمان اداره کل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167444/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-1-97-03-19'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1- 97.03.19 / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 1- 97.03.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167454/استعلام-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام اسکنر و پرینتر / استعلام ,استعلام اسکنر و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167465/مناقصه-ساخت-یک-دستگاه-مبدل-حرارتی'>مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی  / مناقصه, مناقصه ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167476/استعلام-اینفلیتور-به-همراه-وای-کانکتور'>استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور  / استعلام, اینفلیتور به همراه وای کانکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167486/استعلام-چیلر--'>استعلام چیلر... / استعلام, استعلام چیلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167497/استعلام-کمپرسور-هرمتیک-اسکرال-برودتی-HITACHI'>استعلام کمپرسور هرمتیک اسکرال برودتی HITACHI  / استعلام ، استعلام کمپرسور هرمتیک اسکرال برودتی HITACHI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167507/استعلام-کارتن-سه-لا-دورو-کرافت-درجه-یک'>استعلام کارتن سه لا دورو کرافت درجه یک / استعلام ,استعلام کارتن سه لا دورو کرافت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167517/استعلام-خرید-میز-اداری--'>استعلام خرید میز اداری ... / استعلام, استعلام خرید میز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165677/مزایده-یک-دستگاه-پانچ-الفا'>مزایده یک دستگاه پانچ الفا / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پانچ الفا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165690/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165702/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-125-متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 125 متر قطعه شش تفکیکی / مزایده،مزایده ششدانگ زمین مساحت 125 متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165716/مزایده-اجاره-هتل-شهرداری'>مزایده اجاره هتل شهرداری  / مزایده , مزایده اجاره هتل شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165733/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165757/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-600-متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 600 متر مرحله اول / مزایده،مزایده ششدانگ ملک مساحت 600 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165790/مزایده-یک-قطعه-باغ-و-یک-سوم-مشاع-از-مساحت-1-5-هکتار-زمین'>مزایده یک قطعه باغ و یک سوم مشاع از مساحت 1.5 هکتار زمین / مزایده،مزایده یک قطعه باغ و یک سوم مشاع از مساحت 1.5 هکتار زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165814/مزایده-واگذاری-بخشی-از-فضای-پارکهای-سطح-شهر'>مزایده واگذاری بخشی از فضای پارکهای سطح شهر / مزایده, مزایده واگذاری بخشی از فضای پارکهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165836/مزایده-چرخ-غلاب-نوار-دستگاه-زیگزال-دستگاه-اتو-بخار---'>مزایده چرخ غلاب نوار، دستگاه زیگزال، دستگاه اتو بخار، ... / مزایده, مزایده چرخ غلاب نوار، دستگاه زیگزال، دستگاه اتو بخار، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165863/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-دستگاه-ساختمان'>مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165886/مزایده-دو-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-2430متر'>مزایده دو قطعه زمین مسکونی مساحت 2430متر / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین مسکونی مساحت 2430متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165905/مزایده-زمین-خالی-مساحت-330متر-نوبت-اول'>مزایده زمین خالی مساحت 330متر نوبت اول / مزایده ,مزایده زمین خالی مساحت 330متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165928/تجدید-مزایده-ششدانگ-یک-یاب-کارخانه-تولیدی-کالباس--'>تجدید مزایده ششدانگ یک یاب کارخانه تولیدی کالباس... / تجدید مزایده, تجدید مزایده ششدانگ یک یاب کارخانه تولیدی کالباس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165958/مزایده-واگذاری-2-واحد-تجاری--ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 2 واحد تجاری... ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری 2 واحد تجاری... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165998/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-شبکه-فیبر-نوری'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از شبکه فیبر نوری  / مزایده , مزایده واگذاری حق بهره برداری از شبکه فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166022/مزایده-اموال-غیرمنقول-سه-باب-مغازه-و-یکباب-منزل-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول سه باب مغازه و یکباب منزل مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول سه باب مغازه و یکباب منزل مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166047/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-کامیونت-نیسان-یخچال-دار'>مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت نیسان یخچال دار / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی کامیونت نیسان یخچال دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166073/مزایده-واگذاری-مقدار-16-سیرآب---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری  مقدار 16 سیرآب ... نوبت دوم  / فراخوان مزایده , مزایده واگذاری  مقدار 16 سیرآب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166097/مزایده-واگذاری-به-اجاره-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری به اجاره املاک مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166117/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-117-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 117 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 117 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166141/مزایده-ملک-مساحت-بیست-و-یک-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت بیست و یک متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت بیست و یک متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166167/آگهی-مزایده-اجاره-چمن-مصنوعی'>آگهی مزایده اجاره چمن مصنوعی / آگهی مزایده عمومی , آگهی مزایده اجاره چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166195/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-172-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 172.5متر / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 172.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166226/مزایده-اجاره-اماکن-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166249/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-143-61متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 143.61متر / مزایده،مزایده سه دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 143.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166276/مزایده-ملک-مساحت-245-06متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 245.06متر نوبت اول / مزایده،مزایده ملک مساحت 245.06متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166300/مزایده-یک-دستگاه-پرس-بهمراه-یک-تابلو-برق'>مزایده یک دستگاه پرس بهمراه یک تابلو برق / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس بهمراه یک تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166333/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-82-82متر'>مزایده یک واحد آپارتمان دو خوابه مساحت 82.82متر / مزایده،مزایده یک واحد آپارتمان دو خوابه مساحت 82.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166361/مزایده-آپارتمان-تجاری-قطعه-147-تفکیکی'>مزایده آپارتمان تجاری قطعه 147 تفکیکی / مزایده،مزایده آپارتمان تجاری قطعه 147 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166389/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166417/مزایده-5-دانگ-و-147-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 5 دانگ و 147.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 5 دانگ و 147.5 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166448/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-تجاری-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اداری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی تجاری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166473/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-107-80متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.80متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 107.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166501/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-شامل-بشکه-و-گالن-پلاستیکی--'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل بشکه و گالن پلاستیکی... / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل بشکه و گالن پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166522/مزایده-قسمتی-از-پلاک-یک-فرعی-با-کاربری-زراعی'>مزایده قسمتی از پلاک یک فرعی با کاربری زراعی / آگهی مزایده عمومی , مزایده قسمتی از پلاک یک فرعی با کاربری زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166574/مزایده-شش-دانگ-کامیون-کشنده'>مزایده شش دانگ کامیون کشنده  / مزایده , مزایده شش دانگ کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166593/مزایده-واگذاری-اجاره-استخر'>مزایده واگذاری اجاره استخر / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166614/مزایده-عملیات-استخراج-و-فروش-نمک-آبی'>مزایده عملیات استخراج و فروش نمک آبی  / مزایده , مزایده عملیات استخراج و فروش نمک آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166637/مزایده-تجدید-تجاری-و-غرفه---نوبت-دوم'>مزایده تجدید تجاری و غرفه ... نوبت دوم  / مزایده ت, مزایده جدید تجاری و غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166660/مزایده-یک-دستگاه-وانت-یخچالدار-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار مدل 1387 / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت یخچالدار مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166678/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166705/مزایده-فروش-کلیه-اقلام-و-تجهیزات-موجود-در-موتورخانه-های-(ده-موتورخانه)'>مزایده فروش کلیه اقلام و تجهیزات موجود در موتورخانه های (ده موتورخانه) / آگهی مزایده , مزایده فروش کلیه اقلام و تجهیزات موجود در موتورخانه های (ده موتورخانه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166721/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166739/مزایده-امتیاز-نصب-بهره-برداری-و-نگهداشت-فضای-تبلیغاتی-چاپ-دوم'>مزایده امتیاز نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی چاپ دوم  / مزایده, مزایده امتیاز نصب، بهره برداری و نگهداشت فضای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166764/مزایده-آپارتمان-مساحت-99-11متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 99.11متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 99.11متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166779/مزایده-واگذاری-داروخانه'>مزایده واگذاری داروخانه / آگهی مزایده، مزایده واگذاری داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166799/مزایده-ملک-بخش-ده-تبریز-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش ده تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش ده تبریز اموال غیرمنقول نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166827/مزایده-اجاره-1000-متر-مربع-عرصه-(زمین)'>مزایده اجاره 1000 متر مربع عرصه (زمین)  / آگهی مزایده یک مرحله ای ، مزایده اجاره 1000 متر مربع عرصه (زمین) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166856/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-ویلایی-عرصه-279-92متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی عرصه 279.92متر / مزایده ششدانگ منزل مسکونی ویلایی عرصه 279.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166890/مزایده-واگذاری-مدیریت-شبکه-تاکسی-بیسیم-133-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری مدیریت شبکه تاکسی بیسیم 133 (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مدیریت شبکه تاکسی بیسیم 133 (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166915/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166939/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166971/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-50-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1166998/مزایده-ششدانگ-79-فرعی-از-یک-و-دو-فرعی-از-71-اصلی'>مزایده ششدانگ 79 فرعی از یک و دو فرعی از 71 اصلی / مزایده, مزایده ششدانگ 79 فرعی از یک و دو فرعی از 71 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167016/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-157-40متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 157.40متر  / مزایده, مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 157.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167035/مزایده-اجاره-واحد-شماره-1-مجتمع-تجاری---نوبت-دوم'>مزایده اجاره واحد شماره 1 مجتمع تجاری...- نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره واحد شماره 1 مجتمع تجاری...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167049/مزایده-تعداد-بیست-و-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد بیست و دو دستگاه خودرو / آگهی عمومی , مزایده تعداد بیست و دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167079/مزایده-سرقفلی-مغازه-خشک-شویی-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه خشک شویی نوبت اول  / مزایده،مزایده سرقفلی مغازه خشک شویی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167106/مزایده-ملک-بخش-7-گیلان'>مزایده ملک بخش 7 گیلان / مزایده, مزایده ملک بخش 7 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167127/مزایده-فروش-امتیاز-خط-همراه'>مزایده فروش امتیاز خط همراه / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش امتیاز خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167159/تجدید-مزایده-بوفه-پارک-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده بوفه پارک  مرحله دوم نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده بوفه پارک مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167186/مزایده-رنگ-اسپری-چسب-چسب-بل'>مزایده رنگ اسپری- چسب- چسب بل / مزایده,مزایده رنگ اسپری- چسب- چسب بل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167237/مزایده-فروش-سرقفلی-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167265/مزایده-گوساله-ماده-18-ماهه-به-شماره-گوش-320'>مزایده گوساله ماده 18 ماهه به شماره گوش 320  / مزایده, مزایده گوساله ماده 18 ماهه به شماره گوش 320 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167290/مزایده-گوساله-نر-به-شماره-گوش-349'>مزایده گوساله نر به شماره گوش 349  / مزایده, مزایده گوساله نر به شماره گوش 349 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167331/مزایده-فروش-18-قطعه-زمین-مسکونی-چاپ-دوم'>مزایده فروش 18 قطعه زمین مسکونی چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش 18 قطعه زمین مسکونی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167384/مزایده-فروش-40-هزار-تن-محلول'>مزایده فروش 40 هزار تن محلول / مزایده , مزایده فروش 40 هزار تن محلول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167419/مزایده-گوساله-ماده-24-ماهه'>مزایده گوساله ماده 24 ماهه  / مزایده، مزایده گوساله ماده 24 ماهه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167450/مزایده-ششدانگ-مغازه-نیمه-تمام-28-48متر'>مزایده ششدانگ مغازه نیمه تمام 28.48متر  / مزایده،مزایده ششدانگ مغازه نیمه تمام 28.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167483/مزایده-فروش-16-507-حبه-مشاع-از-72-حبه'>مزایده فروش 16/507  حبه مشاع از 72 حبه / مزایده,مزایده فروش 16/507  حبه مشاع از 72 حبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167521/مزایده-6-دانگ-یک-باب-خانه-به-مساحت-142-93-مترمربع'>مزایده 6 دانگ یک باب خانه به مساحت 142/93 مترمربع  / مزایده,مزایده 6 دانگ یک باب خانه به مساحت 142/93 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167530/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167541/استعلام-رنگ-آمیزی'>استعلام رنگ آمیزی  / استعلام ,استعلام رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167543/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی  سواری پراید  / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودروی  سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167555/استعلام-ساخت-2-دستگاه-مبدل-آب-خنک-کن-کولر-ژنراتور-توربین-گازی'>استعلام ساخت 2 دستگاه مبدل آب خنک کن کولر ژنراتور توربین گازی / استعلام, استعلام ساخت 2 دستگاه مبدل آب خنک کن کولر ژنراتور توربین گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167558/مزایده-یک-قطعه-زمین-بصورت-قولنامه-ای-مساحت-116-متر'>مزایده یک قطعه زمین بصورت قولنامه ای مساحت 116 متر  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین بصورت قولنامه ای مساحت 116 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167573/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرویپژو-پارس-مدل-1383'>مزایده فروش یک دستگاه خودرویپژو پارس مدل 1383 / مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرویپژو پارس مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167574/استعلام-خرید-روانکار--'>استعلام خرید روانکار... / استعلام, استعلام خرید روانکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167589/استعلام-عسل-و--'>استعلام عسل و... / استعلام,عسل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167590/مزایده-وانت-پیکان-رنگ-سفید'>مزایده وانت پیکان رنگ سفید  / مزایده, مزایده وانت پیکان رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167604/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-نیسان-پیکاب-دو-کابین-مدل-1383'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان پیکاب دو کابین مدل 1383 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی نیسان پیکاب دو کابین مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167607/استعلام-چمن-زن--'>استعلام چمن زن ... / استعلام , استعلام چمن زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167621/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-طرح-جنگل-کاری'>استعلام مراقبت و نگهداری طرح جنگل کاری / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری طرح جنگل کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167625/مزایده-ملک-حدود-82-مترمربع'>مزایده ملک حدود 82 مترمربع / مزایده,مزایده ملک حدود 82 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167630/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167639/استعلام-مواد-غذایی'>استعلام مواد غذایی / استعلام, مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167648/استعلام-اسپلیت-گری-18000--'>استعلام اسپلیت گری 18000... / استعلام, استعلام اسپلیت گری 18000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167656/استعلام-رله-حفاظتی--'>استعلام رله حفاظتی... / استعلام,استعلام رله حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167664/استعلام-مجموعه-اتصالات-پایه-و-گیره-و-بست-زانویی-لوله-کشی--'>استعلام مجموعه اتصالات پایه و گیره و بست زانویی لوله کشی ... / استعلام , استعلام مجموعه اتصالات پایه و گیره و بست زانویی لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167673/استعلام-پوشه-کاغذ-پلاست'>استعلام پوشه کاغذ پلاست  / استعلام, استعلام پوشه کاغذ پلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167681/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167689/استعلام-انتقال-دیتا-پروژه-مانیتورینگ'>استعلام انتقال دیتا پروژه مانیتورینگ / استعلام, انتقال دیتا پروژه مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167697/استعلام-خرید-دیتا-پروژکتور-OPTOMA'>استعلام خرید دیتا پروژکتور OPTOMA  / استعلام, استعلام خرید دیتا پروژکتور OPTOMA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167705/استعلام-آسفالت-توپکا'>استعلام آسفالت توپکا  / استعلام, آسفالت توپکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167713/استعلام-کیف-نگهدارنده-غذا-کوچک'>استعلام کیف نگهدارنده غذا کوچک / استعلام,استعلام کیف نگهدارنده غذا کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167721/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-از-جنگلکاری'>استعلام مراقبت و نگهداری از  جنگلکاری / استعلام,استعلام مراقبت و نگهداری از  جنگلکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167729/استعلام-تکمیل-شبکه-توزیع-گاز--'>استعلام تکمیل شبکه توزیع گاز ... / استعلام , استعلام تکمیل شبکه توزیع گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167737/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری  / استعلام , استعلام کارتریج چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1167745/استعلام-اجرای-نمایشگاه-بین-المللی'>استعلام اجرای نمایشگاه بین المللی / استعلام , استعلام اجرای نمایشگاه بین المللی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : پنجشنبه 22 شهريور 1397 ساعت: 13:23