اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.17 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164751/استعلام-واگذاری-نظاف... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.17 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164751/استعلام-واگذاری-نظافت-ساختمان'>استعلام  واگذاری نظافت ساختمان / استعلام,استعلام  واگذاری نظافت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164759/استعلام-تهیه-و-نصب-اقلام-ترافیکی'>استعلام تهیه و نصب اقلام ترافیکی / استعلام , استعلام تهیه و نصب اقلام ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164767/استعلام-در-دو-جداره-upvc'>استعلام در دو جداره upvc  / استعلام, استعلام در دو جداره upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164775/استعلام-احداث-خانه---'>استعلام احداث خانه .... / استعلام , استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164783/استعلام-صندلی-گردون--'>استعلام صندلی گردون ... / استعلام, استعلام صندلی گردون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164791/استعلام-سه-عدد-لوستر'>استعلام سه عدد لوستر / استعلام سه عدد لوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164799/استعلام-تعمیر-شیر-بخار-SAMSON'>استعلام تعمیر شیر بخار SAMSON / استعلام تعمیر شیر بخار SAMSON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164807/استعلام-خرید-اسفنج-و-هورمون-برای-همزمان-سازی-فحلی-گوسفند-و-یز'>استعلام خرید اسفنج و هورمون برای همزمان سازی فحلی گوسفند و یز / استعلام, استعلام خرید اسفنج و هورمون برای همزمان سازی فحلی گوسفند و یز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164815/استعلام-کوله-پشتی'>استعلام کوله پشتی / استعلام ,استعلام کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164823/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام مرمت و ساماندهی  / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164831/استعلام-سر-درب-تاکسی-رو-و-رویه-بتنی-پایانه'>استعلام سر درب تاکسی رو و رویه بتنی پایانه  / استعلام , استعلام سر درب تاکسی رو و رویه بتنی پایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164839/استعلام-اجرای-کامل-دو-ضلع-نمای-ساختمان--'>استعلام اجرای کامل دو ضلع نمای ساختمان ... / استعلام, استعلام اجرای کامل دو ضلع نمای ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164847/استعلام-دستگاه-فاکس-ایرانی'>استعلام دستگاه فاکس ایرانی / استعلام , استعلام دستگاه فاکس ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164855/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل اداری / استعلام, تجهیزات و وسایل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164863/استعلام-کیس-رایانه-مدل-PARS'>استعلام کیس رایانه مدل +PARS  / استعلام , استعلام کیس رایانه مدل +PARS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164871/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام , استعلام روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164879/استعلام-دستگاه-الایمنت-هم-راستا-ساز-لیزری'>استعلام دستگاه الایمنت هم راستا ساز لیزری / استعلام, استعلام دستگاه الایمنت هم راستا ساز لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164887/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164895/استعلام-خرید-و-نصب-ایزوگام'>استعلام خرید و نصب ایزوگام  / استعلام خرید و نصب ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164903/استعلام-چسب-سرامیک'>استعلام چسب سرامیک / استعلام , استعلام چسب سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164911/استعلام-بتن'>استعلام بتن / استعلام,استعلام بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164919/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مراکز-آموزشی'>استعلام تعمیرات ساختمانی مراکز آموزشی / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مراکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164927/استعلام-ساخت-درب-چوبی'>استعلام ساخت درب چوبی  / استعلام  ساخت درب چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164935/استعلام-آسانسور-مسافربر-کششی'>استعلام آسانسور مسافربر کششی / استعلام, استعلام آسانسور مسافربر کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164945/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-کف-سازی-و-بدنه-سازی--'>مناقصه اجرای فاز دوم کف سازی و بدنه سازی ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای فاز دوم کف سازی و بدنه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164957/فراخوان-خرید-اقلام-پروژه-سیستم-روشنایی-پارکها-نوبت-دوم'>فراخوان خرید اقلام پروژه سیستم روشنایی پارکها نوبت دوم  / فراخوان ؛ فراخوان خرید اقلام پروژه سیستم روشنایی پارکها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164968/استعلام-تعمیر-پمپ-آتش-نشانی-کامیون-بنز-1921'>استعلام تعمیر پمپ آتش نشانی کامیون بنز 1921 / استعلام, استعلام تعمیر پمپ آتش نشانی کامین بنز 1921</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164977/استعلام-طراحی-و-ساخت-سامانه-سیار-خونگیری'>استعلام طراحی و ساخت سامانه سیار خونگیری / استعلام , استعلام طراحی و ساخت سامانه سیار خونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164989/استعلام-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز'>استعلام بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز  / استعلام , استعلام بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165000/استعلام-سیمان-کلاس-g-جهت-چاه-های-نفت'>استعلام سیمان کلاس g جهت چاه های نفت / استعلام , استعلام سیمان کلاس g جهت چاه های نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165009/استعلام-تاسیسات-برقی-سالن-ورزشی'>استعلام تاسیسات برقی سالن ورزشی / استعلام , استعلام  تاسیسات برقی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165021/استعلام-کیس-رایانه-و--'>استعلام کیس رایانه و ... / استعلام , استعلام کیس رایانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165029/استعلام-تهیه-حفاظ-پنجره-(دزدگیر)'>استعلام تهیه حفاظ پنجره (دزدگیر)  / استعلام , استعلام تهیه حفاظ پنجره (دزدگیر) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165039/استعلام-مرمت-بنای-امامزادگان'>استعلام مرمت بنای امامزادگان / استعلام, استعلام مرمت بنای امامزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165048/استعلام-آنتی-ویروس-پادویش-با-پشتیبانی'>استعلام آنتی ویروس پادویش با پشتیبانی / استعلام, استعلام آنتی ویروس پادویش با پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165058/استعلام-لپ-تاب-و-ال-این-وان'>استعلام لپ تاب و ال این وان  / استعلام, استعلام لپ تاب و ال این وان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165067/مناقصه-خدمات-مرتبط-با-اصلاح-سند-مالکیت'>مناقصه خدمات مرتبط با اصلاح سند مالکیت / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات مرتبط با اصلاح سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165076/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی-جهت-تولید-رودمیکس'>استعلام خرید مصالح آسفالتی جهت تولید رودمیکس / استعلام خرید مصالح آسفالتی جهت تولید رودمیکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165087/تجدید-مناقصه-پروژه-تامین-بخش-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله و ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه پروژه تامین بخش تنظیف و جمع آوری زباله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165096/استعلام-مرمت-کلیسای'>استعلام مرمت کلیسای / استعلام, استعلام مرمت کلیسای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165106/استعلام-واگذاری-تعداد-326-پرونده-غیر-قابل-بازتوان-افراد'>استعلام واگذاری تعداد 326 پرونده غیر قابل بازتوان افراد / استعلام واگذاری تعداد 326 پرونده غیر قابل بازتوان افراد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165115/مناقصه-خرید-14-قلم-SHOE--COLLAR'>مناقصه خرید 14 قلم SHOE & COLLAR   / مناقصه ، مناقصه خرید 14 قلم SHOE & COLLAR  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164753/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164761/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164769/استعلام-فرش'>استعلام فرش  / استعلام فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164777/استعلام-اجرای-پروژه-آموزش-ترویج-و-مشارکت-های-مردمی--'>استعلام اجرای پروژه آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی... / استعلام, استعلام اجرای پروژه آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164785/استعلام-میز-صندلی-کمد'>استعلام میز صندلی کمد  / استعلام میز صندلی کمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164793/استعلام-صندلی-گردون-ایرانی'>استعلام صندلی گردون ایرانی  / استعلام, استعلام  صندلی گردون ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164801/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام تجهیزات سخت افزاری.... / استعلام, استعلام تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164809/استعلام-خدمات-طراحی--نقشه-کشی--تهیه-تصاویر-3-بعدی--'>استعلام خدمات طراحی ، نقشه کشی ، تهیه تصاویر 3 بعدی.... / استعلام ,استعلام خدمات طراحی ، نقشه کشی ، تهیه تصاویر 3 بعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164817/استعلام-دو-حلقه-لاستیک-کامیون-ده-چرخ--'>استعلام دو حلقه لاستیک کامیون ده چرخ ... / استعلام,استعلام دو حلقه لاستیک کامیون ده چرخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164825/استعلام-الکتروموتور-شناور--'>استعلام الکتروموتور شناور ... / استعلام, الکتروموتور شناور، پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164833/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های  دارای عضو  / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های  دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164841/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164849/استعلام-فعالیت-های-مرتبط-با-فیلم-سینمایی--'>استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم سینمایی... / استعلام, استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم سینمایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164857/استعلام-طراحی-شبکه-روشنایی'>استعلام طراحی شبکه روشنایی / استعلام, استعلام طراحی شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164865/استعلام-سوئیچ'>استعلام سوئیچ  / استعلام, استعلام سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164873/استعلام-در-دو-جداره-upvc--'>استعلام در دو جداره upvc ... / استعلام, استعلام در دو جداره upvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164881/استعلام-سایت-خبری'>استعلام سایت خبری / استعلام , استعلام سایت خبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164889/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام  دستگاه کپی شارپ / استعلام,استعلام  دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164897/استعلام-ساخت-کمد-دیواری'>استعلام ساخت کمد دیواری  / استعلام, ساخت کمد دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164905/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164913/استعلام-یک-جفت-پایه-بسکتبال'>استعلام یک جفت پایه بسکتبال  / استعلام, یک جفت پایه بسکتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164921/استعلام-اسکنر-ایرانی'>استعلام اسکنر ایرانی / استعلام, استعلام اسکنر ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164929/استعلام-ایزوگام'>استعلام  ایزوگام  / استعلام ,استعلام  ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164937/استعلام-تشک-جودو'>استعلام تشک جودو  / استعلام, تشک جودو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164948/مناقصه-خدمات-سرویس-دهی-و-ایاب-ذهاب'>مناقصه خدمات سرویس دهی و ایاب ذهاب  / مناقصه خدمات سرویس دهی و ایاب ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164960/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی-مرکز-پشتیبانی-عملیات-امداد-و-نجات'>استعلام احداث ساختمان نگهبانی مرکز پشتیبانی عملیات امداد و نجات / استعلام , استعلام احداث ساختمان نگهبانی مرکز پشتیبانی عملیات امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164971/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق'>مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های برق  / مناقصه , مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه های برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164981/استعلام-توسعه-شهری-امور-برق-ناحیه-دو'>استعلام توسعه شهری امور برق ناحیه دو  / استعلام , استعلام توسعه شهری امور برق ناحیه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164991/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام,استعلام میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165002/استعلام-کنترلر-استوریج'>استعلام کنترلر استوریج / استعلام, استعلام کنترلر استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165013/استعلام-احداث-خانه---'>استعلام احداث خانه .... / استعلام , استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165023/استعلام-پهپاد-بال-ثابت'>استعلام پهپاد بال ثابت  / استعلام ,استعلام پهپاد بال ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165031/استعلام-یخچال-اسنوا-دو-درب'>استعلام یخچال اسنوا دو درب / استعلام , استعلام یخچال اسنوا دو درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165041/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-کمد-دیواری'>استعلام تهیه ساخت و نصب کمد دیواری / استعلام, استعلام تهیه ساخت و نصب کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165051/استعلام-تهیه-و-نصب-اجناس-غرفه-های-نمایشگاه-دائمی'>استعلام تهیه و نصب اجناس غرفه های نمایشگاه دائمی / استعلام , استعلام تهیه و نصب اجناس غرفه های نمایشگاه دائمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165061/مناقصه-خرید-2700-عدد-مخزن-(نوبت-دوم)'>مناقصه  خرید 2700 عدد مخزن (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه  خرید 2700 عدد مخزن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165069/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی  / مناقصه ,  مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165079/استعلام-ویفر'>استعلام ویفر  / استعلام ویفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165090/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ـ-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز ـ مرحله دوم - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165099/استعلام-تولید-گاز-توزیع-سوخت-های-گازی-از-طریق-شاه-لوله'>استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله / استعلام, استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165108/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی  / مناقصه ,  مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165117/استعلام-مرمت-کلیسای--'>استعلام مرمت کلیسای... / استعلام, استعلام مرمت کلیسای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165125/استعلام-اجرای-سردرب-ورودی-ساختمان'>استعلام اجرای سردرب ورودی ساختمان / استعلام , استعلام اجرای سردرب ورودی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164747/استعلام-خرید-سیستم-کامپیوتر'>استعلام خرید سیستم کامپیوتر  / استعلام, استعلام خرید سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164755/استعلام-انواع-فیلتر'>استعلام انواع فیلتر / استعلام , استعلام انواع فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164763/استعلام-خش-تیزر'>استعلام خش تیزر / استعلام خش تیزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164771/استعلام-رادیاتور--'>استعلام  رادیاتور ... / استعلام , استعلام  رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164779/استعلام-تخریب-کف-و-دیواره-سالن'>استعلام تخریب کف و دیواره سالن  / استعلام , استعلام تخریب کف و دیواره سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164787/استعلام-جلد--'>استعلام جلد ... / استعلام , استعلام جلد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164795/استعلام-کمد-بایگانی-ریلی--'>استعلام کمد بایگانی ریلی ... / استعلام , استعلام کمد بایگانی ریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164803/استعلام-تهیه-سوئیچ'>استعلام تهیه سوئیچ  / استعلام, استعلام تهیه سوئیچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164811/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-های-برق--'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه های برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164819/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی   / استعلام, استعلام برقرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164827/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-به-عمق-12-متر--'>استعلام  حفر یک حلقه چاه به عمق 12 متر ... / استعلام, استعلام  حفر یک حلقه چاه به عمق 12 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164835/استعلام-خدمات'>استعلام خدمات  / استعلام خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164843/استعلام-تشک-کشتی'>استعلام تشک کشتی  / استعلام تشک کشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164851/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164859/استعلام-تلویزیون-شهری--'>استعلام تلویزیون شهری ... / استعلام, استعلام تلویزیون شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164867/استعلام-موتور-برق-بنزینی--'>استعلام موتور برق بنزینی... / استعلام, استعلام موتور برق بنزینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164875/استعلام-بیمه-تکمیلی'>استعلام بیمه تکمیلی  / استعلام , استعلام بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164883/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام , استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164891/استعلام-مطالعه-پل-های-بزرگ'>استعلام مطالعه پل های بزرگ  / استعلام , استعلام مطالعه پل های بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164899/استعلام-خرید-هلی-شات--'>استعلام خرید هلی شات ... / استعلام, استعلام خرید هلی شات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164907/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام  یک دستگاه کامپیوتر / استعلام, استعلام   یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164915/استعلام-پی-اچ-متر'>استعلام پی اچ متر / استعلام, استعلام پی اچ متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164923/استعلام-کابل-و-لوازم-برقی'>استعلام کابل و لوازم برقی / استعلام , استعلام کابل و لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164931/استعلام-لوازم-آسانسور'>استعلام لوازم آسانسور  / استعلام لوازم آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164939/استعلام-یونجه'>استعلام یونجه / استعلام, استعلام یونجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164951/استعلام-دوربین-نقشه-برداری-NEVA-WILD'>استعلام  دوربین نقشه برداری NEVA WILD / استعلام, استعلام  دوربین نقشه برداری NEVA WILD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164963/استعلام-برگزاری-برنامه-آموزشی'>استعلام برگزاری برنامه آموزشی  / استعلام, استعلام برگزاری برنامه آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164973/مناقصه-تکمیل-پیاده-رو--'>مناقصه تکمیل پیاده رو ... / مناقصه تکمیل پیاده رو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164984/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی  / استعلام, استعلام لوازم تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164995/استعلام-حفاری-چاه'>استعلام حفاری چاه  / استعلام , استعلام حفاری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165005/استعلام-تکمیل-سوله-انبار-امدادی-آموزشی'>استعلام  تکمیل سوله انبار امدادی آموزشی  / استعلام,  استعلام  تکمیل سوله انبار امدادی آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165015/استعلام-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی-ساختمان'>استعلام بازسازی سرویس های بهداشتی ساختمان  / استعلام, استعلام بازسازی سرویس های بهداشتی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165025/استعلام-ست-دریل-و-فرز-و-اره-عمودبر-و--'>استعلام ست دریل و فرز و اره عمودبر و ... / استعلام , استعلام ست دریل و فرز و اره عمودبر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165034/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تابلو-برق-با-درایو-92KW'>استعلام  خرید یک دستگاه تابلو برق با درایو 92KW  / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه تابلو برق با درایو 92KW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165044/مناقصه-اجرای-تکمیل-خیابان-32-متری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تکمیل خیابان 32 متری -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای تکمیل خیابان 32 متری -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165053/فراخوان-مناقصه-برون-سپاری-عملیات-بهره-برداری-تعمیر-و-نگهداری-و-رفع-اتفاقات-امور-آب-و-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه برون سپاری عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165063/استعلام-آبمیوه'>استعلام آبمیوه / استعلام آبمیوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165071/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165081/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه--'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه... / فراخوان , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165092/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی-برقی--'>استعلام چرخ خیاطی خانگی برقی... / استعلام, استعلام چرخ خیاطی خانگی برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165101/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت بافت تاریخی  / استعلام, استعلام مرمت بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165110/مناقصه-بهسازی-آشیانه-خودروهای-اطفا-حریق-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه بهسازی آشیانه خودروهای اطفا حریق ایستگاه آتش نشانی / مناقصه, مناقصه بهسازی آشیانه خودروهای اطفا حریق ایستگاه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165119/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه  حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه  حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165127/استعلام-قطعات-یدکی-ترانسمیتر'>استعلام  قطعات یدکی ترانسمیتر / استعلام, استعلام  قطعات یدکی ترانسمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165137/استعلام-دوربین-مدار-بسته-تحت-شبکه'>استعلام دوربین مدار بسته تحت شبکه / استعلام ،استعلام  دوربین مدار بسته تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164752/استعلام-تهیه-و-نصب-حفاظ-پنجره-تابلو-هشدار-و-نردبان'>استعلام تهیه و نصب حفاظ پنجره، تابلو هشدار و نردبان / استعلام , استعلام تهیه و نصب حفاظ پنجره، تابلو هشدار و نردبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164760/استعلام-خرید-قطعات-الکترونیکی-گیت-کنترل-تردد'>استعلام خرید قطعات الکترونیکی گیت کنترل تردد  / استعلام, استعلام خرید قطعات الکترونیکی گیت کنترل تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164768/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام , استعلام ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164776/استعلام-خرید-21-قلم-لوازم-مورد-نیاز-شبکه'>استعلام  خرید 21 قلم لوازم مورد نیاز شبکه / استعلام, خرید 21 قلم لوازم مورد نیاز شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164784/استعلام-برقرسانی-به-روستاهای--'>استعلام برقرسانی به روستاهای... / استعلام, استعلام برقرسانی به روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164792/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت'>استعلام لکه گیری و آسفالت  / استعلام , استعلام لکه گیری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164800/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-و--'>استعلام کاغذ رسید مشتری  و ... / استعلام, استعلام کاغذ رسید مشتری  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164808/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید انتقال و توزیع برق  / استعلام تولید انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164816/استعلام-تخت-دو-طبقه--'>استعلام  تخت دو طبقه ... / استعلام,  استعلام  تخت دو طبقه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164824/استعلام-دوزینگ-پمپ-تک-فاز--'>استعلام دوزینگ پمپ تک فاز ... / استعلام , استعلام دوزینگ پمپ تک فاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164832/استعلام-یخچال-10-فوت-پارس'>استعلام یخچال 10 فوت پارس / استعلام ,استعلام یخچال 10 فوت پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164840/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز-جهت-تجهیز-شبکه-اتوماسیون-استانداری'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز جهت تجهیز شبکه اتوماسیون استانداری / استعلام, استعلام خرید اقلام مورد نیاز جهت تجهیز شبکه اتوماسیون استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164848/استعلام-چاپگر-لیزری-و--'>استعلام چاپگر لیزری و ... / استعلام, استعلام چاپگر لیزری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164856/استعلام-اجرای-عملیات-تعمیر-نقاشی-و-دیوارکشی'>استعلام اجرای عملیات تعمیر ،نقاشی و دیوارکشی / استعلام, استعلام اجرای عملیات تعمیر ،نقاشی و دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164864/استعلام-رابط-لاستیکی-کمپرسور-اطلس-کوپکو'>استعلام رابط لاستیکی کمپرسور اطلس کوپکو  / استعلام, استعلام رابط لاستیکی کمپرسور اطلس کوپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164872/استعلام-تسطیح-اساسی-روستای--'>استعلام تسطیح اساسی روستای... / استعلام,استعلام تسطیح اساسی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164880/استعلام-تخت-رادیولوژی--'>استعلام تخت رادیولوژی ... / استعلام , استعلام تخت رادیولوژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164888/استعلام-رک-تجهیزات-رایانه'>استعلام رک تجهیزات رایانه  / استعلام , استعلام رک تجهیزات رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164896/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام, استعلام مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164904/استعلام-واگذاری-کلیه-خدمات-مربوط-به-تاسیسات-دانشکده'>استعلام واگذاری کلیه خدمات مربوط به تاسیسات دانشکده / استعلام, استعلام واگذاری کلیه خدمات مربوط به تاسیسات دانشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164912/استعلام-تعداد-240-عدد-حوضچه-پلیمری-کنتور--'>استعلام تعداد 240 عدد حوضچه پلیمری کنتور ... / استعلام, استعلام تعداد 240 عدد حوضچه پلیمری کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164920/استعلام-poe-همراه-با-آداپتور-access-point-xclaim-xi-2'>استعلام poe همراه با آداپتور access point xclaim xi-2 / استعلام,استعلام poe همراه با آداپتور access point xclaim xi-2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164928/استعلام-سنگ-دانه-ای-دستی--'>استعلام سنگ دانه ای دستی .. / استعلام, استعلام سنگ دانه ای دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164936/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164947/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164958/استعلام-خرید-کابل-6-4--nycyry'>استعلام خرید کابل 6*4   nycyry / استعلام،  استعلام  خرید کابل 6*4   nycyry</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164969/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164980/فراخوان-خرید-اقلام-پروژه-سیستم-روشنایی-پارکها'>فراخوان خرید اقلام پروژه سیستم روشنایی پارکها  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان خرید اقلام پروژه سیستم روشنایی پارکها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164990/استعلام-پخش-آسفالت'>استعلام پخش آسفالت / استعلام, استعلام پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165001/استعلام-تکمیل-چمن-طبیعی'>استعلام  تکمیل چمن طبیعی / استعلام , استعلام  تکمیل چمن طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165010/استعلام-اجرای-کامل-نمای-سوله-امدادی-و-پیاده-رو-اطراف-سوله-و-زیرسازی-محوطه'>استعلام  اجرای کامل نمای سوله امدادی و پیاده رو اطراف سوله و زیرسازی محوطه  / استعلام, استعلام  اجرای کامل نمای سوله امدادی و پیاده رو اطراف سوله و زیرسازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165022/استعلام-کاشی-مارک-مرجان'>استعلام کاشی مارک مرجان / استعلام, استعلام کاشی مارک مرجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165030/استعلام-تجهیزات-دندادنپزشکی-LCD'>استعلام تجهیزات دندادنپزشکی LCD / استعلام, تجهیزات دندادنپزشکی LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165040/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام, استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165050/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-B-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165060/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-و-پیاده-رو-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی و پیاده رو و ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی و پیاده رو و کفپوش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165068/استعلام-الکترود-جوشکاری'>استعلام الکترود جوشکاری / استعلام, استعلام الکترود جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165078/مناقصه-واگذاری-دفن-زباله-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری دفن زباله شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری دفن زباله شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164754/استعلام-طراحی-ساختار-کدینگ-اطلاعات-غیر-مالی'>استعلام طراحی ساختار کدینگ اطلاعات غیر مالی / استعلام , استعلام طراحی ساختار کدینگ اطلاعات غیر مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164762/استعلام-واگذاری-تاسیسات-بیمارستان--'>استعلام واگذاری تاسیسات بیمارستان ... / استعلام, استعلام واگذاری تاسیسات بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164770/استعلام-صندلی-کارمندی'>استعلام صندلی کارمندی  / استعلام, استعلام صندلی کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164778/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت'>استعلام لکه گیری و آسفالت  / استعلام , استعلام لکه گیری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164786/استعلام-فرش'>استعلام فرش / استعلام,  استعلام فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164794/استعلام-ترمیم-زیرسازی-اجرای-بیس-و--'>استعلام ترمیم زیرسازی، اجرای بیس و ... / استعلام,استعلام ترمیم زیرسازی، اجرای بیس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164802/استعلام-مبدل-نیرو-پیزوالکتریک-و-تقویت-کننده-سیگنال'>استعلام مبدل نیرو پیزوالکتریک و تقویت کننده سیگنال  / استعلام, مبدل نیرو پیزوالکتریک و تقویت کننده سیگنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164810/استعلام-کولر-گازی-اینورتر'>استعلام کولر گازی اینورتر  / استعلام , استعلام کولر گازی اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164818/استعلام-کیف-احیا-آلومینیومی-تمام-ایرانی-با-متعلقات-مربوطه'>استعلام کیف احیا آلومینیومی تمام ایرانی با متعلقات مربوطه  / استعلام, کیف احیا آلومینیومی تمام ایرانی با متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164826/استعلام-پروژه-گازکشی'>استعلام پروژه گازکشی / استعلام پروژه گازکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164834/استعلام-خرید-و-نصب-ادوات-الکترونیکی-شبکه-سنجش-آبهای-سطحی-و-زیرزمینی'>استعلام خرید و نصب ادوات الکترونیکی شبکه سنجش آبهای سطحی و زیرزمینی / استعلام , استعلام خرید و نصب ادوات الکترونیکی شبکه سنجش آبهای سطحی و زیرزمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164842/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال'>استعلام احداث و بهسازی کانال / استعلام,استعلام احداث و بهسازی کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164850/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164858/استعلام-چراغ-قوه-پیشانی'>استعلام چراغ قوه پیشانی  / استعلام, استعلام چراغ قوه پیشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164866/استعلام-تیین-نقش-جوامع-و-نهادهای-محلی-در-رفع-تهدیدها-'>استعلام تیین نقش جوامع و نهادهای محلی در رفع تهدیدها . / استعلام, استعلام تیین نقش جوامع و نهادهای محلی در رفع تهدیدها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164874/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو   / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164882/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن--'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن .. / استعلام, تلویزیون ایکس ویژن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164890/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه-6-اینچ-با-ضخامت-3-6-میلیمتر--'>استعلام خرید لوله گالوانیزه 6 اینچ با ضخامت 3.6 میلیمتر ... / استعلام ,استعلام خرید لوله گالوانیزه 6 اینچ با ضخامت 3.6 میلیمتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164898/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164906/استعلام-تعمیرات-بهزیستی-کف-پوش-و--'>استعلام تعمیرات بهزیستی کف پوش و ... / استعلام, استعلام  تعمیرات بهزیستی کف پوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164914/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164922/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164930/استعلام-کولر-آبی-7000-و-5000'>استعلام کولر آبی 7000 و 5000 / استعلام, کولر آبی 7000 و 5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164938/استعلام-پروژه-بازسازی-و-اصلاح-معادن'>استعلام پروژه بازسازی و اصلاح معادن  / استعلام, استعلام  پروژه بازسازی و اصلاح معادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164949/مناقصه-اجرای-جداره-سازی'>مناقصه اجرای جداره سازی / مناقصه , مناقصه اجرای جداره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164962/استعلام-خرید-آهن-آلات--پلیست-تسمه-با-نبشی-مش'>استعلام خرید آهن آلات ، پلیست، تسمه با نبشی، مش / استعلام ، استعلام خرید آهن آلات ، پلیست، تسمه با نبشی، مش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164972/استعلام-برق-رسانی-مجتمع'>استعلام برق رسانی مجتمع  / استعلام, برق رسانی مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164982/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-و-تجهیزات-برقی-و--'>استعلام تعمیرات ساختمانی و تجهیزات برقی و... / استعلام ، استعلام تعمیرات ساختمانی و تجهیزات برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164994/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام خرید یک دستگاه آسانسور هیدرولیک / استعلام, خرید یک دستگاه آسانسور هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165004/استعلام-جابه-جایی-شبکه-بیست-کیلوولت'>استعلام جابه جایی شبکه بیست کیلوولت / استعلام,استعلام جابه جایی شبکه بیست کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165014/استعلام-تیشو-بروسسور-خطی-اتوماتیک--'>استعلام تیشو بروسسور خطی اتوماتیک... / استعلام, استعلام تیشو بروسسور خطی اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165024/استعلام-تهیه-و-نصب-علائم-راهنمایی-و-رانندگی'>استعلام تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی  / استعلام, استعلام تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165033/استعلام-کیس-کامل-رایانه'>استعلام کیس کامل رایانه / استعلام, استعلام کیس کامل رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165043/استعلام-2-فقره-هیدرو-چرخ-و-پنیوم-بلدوزر-751-هپکو'>استعلام 2 فقره هیدرو چرخ و پنیوم بلدوزر 751 هپکو  / استعلام, استعلام 2 فقره هیدرو چرخ و پنیوم بلدوزر 751 هپکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165052/مناقصه-اجرای-سایت-دفن-زباله-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سایت دفن زباله -نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای سایت دفن زباله -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165062/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت معابر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165070/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوار-پوش-و-تایل-گچی-اتاق-های-ساختمان'>استعلام تهیه و نصب دیوار پوش و تایل گچی اتاق های ساختمان / استعلام, استعلام تهیه و نصب دیوار پوش و تایل گچی اتاق های ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165080/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای  / استعلام , استعلام  تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165091/فراخوان-مناقصه-اجرای-جدول-کانیوا-و-زیرسازی-خیابان-اصلی'>فراخوان مناقصه اجرای جدول، کانیوا و زیرسازی خیابان اصلی / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای جدول، کانیوا و زیرسازی خیابان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164748/استعلام-بسکت'>استعلام بسکت  / استعلام , استعلام بسکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164756/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته / استعلام ماسه شسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164764/استعلام-خرید-تجهیزات-پزشکی'>استعلام خرید تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164772/استعلام-قفسه-کتابخانه'>استعلام قفسه کتابخانه  / استعلام, استعلام قفسه کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164780/استعلام-کیس-رایانه-مشکی'>استعلام کیس رایانه مشکی  / استعلام کیس رایانه مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164788/استعلام-احداث-مخزن'>استعلام احداث مخزن  / استعلام , استعلام احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164796/استعلام-برج-نوری--'>استعلام برج نوری... / استعلام, استعلام برج نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164804/استعلام-آبسردکن-و-آبگرمکن-دو-منظوره-کابین-دار'>استعلام آبسردکن و آبگرمکن دو منظوره کابین دار  / استعلام, استعلام آبسردکن و آبگرمکن دو منظوره کابین دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164812/استعلام-ادابتور-مدل-cen2t15c--'>استعلام ادابتور مدل cen2t15c... / استعلام, استعلام ادابتور مدل cen2t15c...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164820/استعلام-نگهداری-راههای-اصلی-و-روستایی-حوزه-استحفاظی'>استعلام نگهداری راههای اصلی و روستایی حوزه استحفاظی / استعلام, نگهداری راههای اصلی و روستایی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164828/استعلام-ایمن-سازی-دوربرگردان-کشتارگاه'>استعلام ایمن سازی دوربرگردان کشتارگاه  / استعلام, استعلام  ایمن سازی دوربرگردان کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164836/استعلام-کف-پوش-140-متر-با-نصب--'>استعلام کف پوش 140 متر با نصب... / استعلام, استعلام کف پوش 140 متر با نصب- رنگ تمام پلاستیک با دستمزد 120 متر- شیشه برقی با دستمزد 7 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164844/استعلام-احداث-بند-تثبیت-سراب--'>استعلام احداث بند تثبیت سراب ... / استعلام, استعلام احداث بند تثبیت سراب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164852/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات  / استعلام ,استعلام لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164860/استعلام-تهیه-و-اجرای-تابلو--'>استعلام تهیه و اجرای تابلو... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای تابلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164868/استعلام-میله-والیبال-متحرک-طرح-تایگر'>استعلام میله والیبال متحرک طرح تایگر / استعلام , استعلام میله والیبال متحرک طرح تایگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164876/استعلام-جلیقه-نجات-امدادی'>استعلام جلیقه نجات امدادی  / استعلام,استعلام جلیقه نجات امدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164884/استعلام-تهیه-قطعات-هارد-سرور-و--'>استعلام تهیه قطعات هارد سرور و ... / استعلام, استعلام  تهیه قطعات هارد سرور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164892/استعلام-پرینتر-مدل-HP-2035'>استعلام پرینتر مدل HP 2035 / استعلام , استعلام پرینتر مدل HP 2035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164900/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت-پایگاه'>استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت پایگاه  / استعلام , استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164908/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات  / استعلام, استعلام لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164916/استعلام-bone-incubation-buffert-promega'>استعلام bone incubation buffert promega  / استعلام, استعلام bone incubation buffert promega </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164924/استعلام-صندلی-مبلی-ایرانی'>استعلام صندلی مبلی ایرانی  / استعلام, استعلام صندلی مبلی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164932/استعلام-تامین-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام تامین و نصب دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام تامین و نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164941/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-اطاق-مانیتورینگ-و--'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات اطاق مانیتورینگ و... / استعلام , استعلام تهیه و نصب تجهیزات اطاق مانیتورینگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164952/فراخوان-بازسازی-و-ایمن-سازی-پروژه-تغذیه-مصنوعی--'>فراخوان بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی ... / مناقصه, فراخوان بازسازی و ایمن سازی پروژه تغذیه مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164964/استعلام-تعمیر-و-اورهال-ماشین-آلات-سنگین-و-نیمه-سنگین'>استعلام تعمیر و اورهال ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین / استعلام, استعلام تعمیر و اورهال ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164974/استعلام-خدمات-پشتیبانی-و-سوپروایزری-مرکز-دیسپچینگ'>استعلام خدمات پشتیبانی و سوپروایزری مرکز دیسپچینگ / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی و سوپروایزری مرکز دیسپچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164985/ماقصه-اجرای-مرمت-خانه--'>ماقصه اجرای مرمت خانه.... / مناقصه , ماقصه اجرای مرمت خانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164996/استعلام-چراغ-قوه-لیزری'>استعلام چراغ قوه لیزری  / استعلام, استعلام چراغ قوه لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165006/استعلام-لامپ-LED-SMD'>استعلام لامپ LED SMD  / استعلام, استعلام لامپ LED SMD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165016/استعلام-فعالیتهای-معماری-و-مهندسی'>استعلام فعالیتهای معماری و مهندسی / استعلام , استعلام فعالیتهای معماری و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165026/استعلام-مرمت-و-بهسازی-ابنیه-فنی'>استعلام مرمت و بهسازی ابنیه فنی  / استعلام, استعلام مرمت و بهسازی ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165036/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام , استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165045/مناقصه-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم /  آگهی مناقصه, مناقصه روکش آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165054/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام, استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165064/استعلام-خرید-پمپ'>استعلام خرید پمپ  / استعلام ، استعلام خرید پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165072/تجدید-مناقصه-اجرای-پل-برروی-رودخانه'>تجدید مناقصه اجرای پل برروی رودخانه  / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای پل برروی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165082/مناقصه-ساخت-ساختمان-شعبه-لاهیجان-(نوبت-دوم)'>مناقصه  ساخت ساختمان شعبه لاهیجان  (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه  ساخت ساختمان شعبه لاهیجان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165093/مناقصه-واگذاری-نگهداری--توسعه-و-گسترش-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری نگهداری ، توسعه و گسترش  فضای سبز / مناقصه, مناقصه واگذاری نگهداری ، توسعه و گسترش  فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165102/استعلام-چهار-فقره-لاستیک'>استعلام چهار فقره لاستیک / استعلام چهار فقره لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165112/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه-مدل-CA'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA / استعلام, استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164749/استعلام-بیمه-تکمیلی'>استعلام بیمه تکمیلی  / استعلام , استعلام بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164757/استعلام-مطالعه-و-ارائه-طرح-مبلمان'>استعلام مطالعه و ارائه طرح مبلمان  / استعلام , استعلام مطالعه و ارائه طرح مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164765/استعلام-تهیه-قطعات-هارد-سرور'>استعلام تهیه قطعات هارد سرور  / استعلام, تهیه قطعات هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164773/استعلام-تبلیغات-محیطی'>استعلام تبلیغات محیطی / استعلام تبلیغات محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164781/استعلام-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی--'>استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی.... / استعلام, استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164789/استعلام-بازگشایی-راه-روستا'>استعلام بازگشایی راه روستا / استعلام, بازگشایی راه روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164797/استعلام-میز-اداری-ایرانی'>استعلام میز اداری ایرانی  / استعلام میز اداری ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164805/استعلام-کابل-افشان--'>استعلام کابل افشان... / استعلام, استعلام کابل افشان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164813/استعلام-تامین-تجهیزات-و-اجرای-فیدرهای-20-کیلوولت-خروجی-پست-سیار'>استعلام  تامین تجهیزات و اجرای فیدرهای 20 کیلوولت خروجی پست سیار  / استعلام, استعلام  تامین تجهیزات و اجرای فیدرهای 20 کیلوولت خروجی پست سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164821/استعلام-دستکش-معاینه-و--'>استعلام دستکش معاینه و ... / استعلام , استعلام دستکش معاینه و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164829/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164837/استعلام-انجام-تعمیرات-محوطه--'>استعلام انجام تعمیرات محوطه... / استعلام, استعلام انجام تعمیرات محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164845/استعلام-تعویض-رله-های-اولیه--'>استعلام تعویض رله های اولیه... / استعلام , استعلام تعویض رله های اولیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164853/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164861/استعلام-خرید-گراویل'>استعلام خرید گراویل / استعلام خرید گراویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164869/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-12000-اسنوا'>استعلام کولر گازی اینورتر 12000 اسنوا  / استعلام کولر گازی اینورتر 12000 اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164877/استعلام-لپ-تاب-ایسوس--'>استعلام لپ تاب ایسوس... / استعلام, استعلام لپ تاب ایسوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164885/استعلام-آسفالت-گرم-بیندر--'>استعلام آسفالت گرم بیندر ... / استعلام , استعلام آسفالت گرم بیندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164893/استعلام-دوربین-و-متعلقات'>استعلام دوربین و متعلقات / استعلام,استعلام دوربین و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164901/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-24000-اسنوا'>استعلام کولر گازی اینورتر 24000 اسنوا / استعلام کولر گازی اینورتر 24000 اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164909/استعلام-عملیات-بهنگام-سازی-کد-پستی-ده-رقمی-شهری-و-روستایی--'>استعلام  عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی شهری و روستایی... / استعلام,استعلام  عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی شهری و روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164917/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت-پایگاه-باغ'>استعلام حفاظت آماده سازی و مرمت پایگاه باغ  / استعلام حفاظت آماده سازی و مرمت پایگاه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164925/استعلام-اجرای-ادامه-دیوار-ساحلی-و-تثبیت-بستر-قسمتی-از-رودخانه'>استعلام اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی از رودخانه / استعلام , استعلام اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی از رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164933/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164942/استعلام-تهیه--نصب--تست--راه-اندازی-و-تحویل-سیستم-VHF'>استعلام تهیه ، نصب ، تست ، راه اندازی و تحویل سیستم VHF / استعلام , استعلام تهیه ، نصب ، تست ، راه اندازی و تحویل سیستم VHF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164955/استعلام-طراحی-و-نصب-35-مترمربع-کابینت'>استعلام  طراحی و نصب 35 مترمربع کابینت / استعلام,استعلام  طراحی و نصب 35 مترمربع کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164966/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر / استعلام , استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164975/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164986/استعلام-رادیاتور-فولادی-شوفاژ-تخت-پانلی'>استعلام رادیاتور فولادی شوفاژ تخت پانلی / استعلام , استعلام رادیاتور فولادی شوفاژ تخت پانلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164998/استعلام-خرید-تجهیزات-و-لوازم-اداری'>استعلام خرید تجهیزات و لوازم اداری / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165007/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165018/استعلام-استاب-AA-و-CC'>استعلام استاب AA و CC  / استعلام ، استعلام استاب AA و CC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165027/استعلام-اجرای-فنس--'>استعلام اجرای فنس ... / استعلام , استعلام اجرای فنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165037/استعلام-لوازم-مصرفی-دیزل-ژنراتور--'>استعلام لوازم مصرفی دیزل ژنراتور ... / استعلام, استعلام لوازم مصرفی دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165046/استعلام-تکمیل-مجموعه--'>استعلام تکمیل مجموعه ... / استعلام , استعلام تکمیل مجموعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165055/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165065/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165074/استعلام-راهبری-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب / استعلام, استعلام راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165083/استعلام-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-از-مخزن-شهری'>استعلام عملیات اجرایی خط انتقال از مخزن شهری / استعلام , استعلام عملیات اجرایی خط انتقال از مخزن شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165094/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه--'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه... / فراخوان , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164750/استعلام-لوله-گذاری-چاه-و-قنات'>استعلام  لوله گذاری چاه و قنات / استعلام , استعلام  لوله گذاری چاه و قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164758/استعلام-بازسازی-کف-سالن'>استعلام بازسازی کف سالن  / استعلام, استعلام بازسازی کف سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164766/استعلام-آب-تصفیه-کن-ایرانی'>استعلام آب تصفیه کن ایرانی  / استعلام , استعلام آب تصفیه کن ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164774/استعلام-دوخت-تعداد-10-طاقه-پارچه-شلواری'>استعلام دوخت تعداد 10 طاقه پارچه شلواری / استعلام, استعلام دوخت تعداد 10 طاقه پارچه شلواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164782/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام , استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164790/استعلام-ساخت-اتاقک-لمینگراف--'>استعلام ساخت اتاقک لمینگراف... / استعلام, استعلام ساخت اتاقک لمینگراف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164798/استعلام-حشره-کش--'>استعلام حشره کش ... / استعلام , استعلام حشره کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164806/استعلام-خرید-GPS-دوربین-عکاسی--'>استعلام خرید GPS، دوربین عکاسی .. / استعلام, خرید GPS، دوربین عکاسی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164814/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن-5000-لیتری-افقی'>استعلام مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی / استعلام, استعلام مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164822/استعلام-کامپیوتر-کامل-ایرانی'>استعلام کامپیوتر کامل ایرانی / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164830/استعلام-دستگاه-پرکن-کپسول-اکسیژن'>استعلام دستگاه پرکن کپسول اکسیژن  / استعلام, استعلام دستگاه پرکن کپسول اکسیژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164838/استعلام-جو'>استعلام جو / استعلام, استعلام جو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164846/استعلام-خرید-اسفنج-و-هورمون-برای-همزمان-سازی-فحلی-گوسفند-و-یز'>استعلام خرید اسفنج و هورمون برای همزمان سازی فحلی گوسفند و یز / استعلام, استعلام خرید اسفنج و هورمون برای همزمان سازی فحلی گوسفند و یز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164854/استعلام-تعمیر-دیگ-چدنی'>استعلام تعمیر دیگ چدنی / استعلام,استعلام تعمیر دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164862/استعلام-عملیات-تکمیلی-محوطه-سازی-سد'>استعلام عملیات تکمیلی محوطه سازی سد / استعلام, استعلام عملیات تکمیلی محوطه سازی سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164870/استعلام-خرید-پیچ-و-مهره-و-کابلشو'>استعلام خرید پیچ و مهره و کابلشو  / استعلام , استعلام خرید پیچ و مهره و کابلشو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164878/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تابلو-برق-با-درایو-92KW'>استعلام  خرید یک دستگاه تابلو برق با درایو 92KW  / استعلام, استعلام  خرید یک دستگاه تابلو برق با درایو 92KW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164886/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی / استعلام, استعلام برقرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164894/استعلام-دستگاه-علف-چین-موتوری--'>استعلام دستگاه علف چین موتوری... / استعلام, استعلام دستگاه علف چین موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164902/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام, استعلام خرید لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164910/استعلام-انواع-استاندارد'>استعلام انواع استاندارد / استعلام انواع استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164918/استعلام-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان  / استعلام , استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164926/استعلام-تونر-کارتریج'>استعلام تونر کارتریج  / استعلام تونر کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164934/استعلام-امحای-مطبوعات-منسوخه'>استعلام امحای مطبوعات منسوخه / استعلام, استعلام امحای مطبوعات منسوخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164944/استعلام-راهبری-و-نگهداری-نرم-افزار-جامع-مدیریت-مکانیزه-و-نگهداری-نت'>استعلام راهبری و نگهداری نرم افزار جامع مدیریت مکانیزه و نگهداری نت / استعلام, راهبری و نگهداری نرم افزار جامع مدیریت مکانیزه و نگهداری نت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164956/استعلام-جاروب-مکانیکی-ماشین-راهسازی'>استعلام جاروب مکانیکی ماشین راهسازی / استعلام, استعلام جاروب مکانیکی ماشین راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164967/مناقصه-اجرای-جداره-خیابان---'>مناقصه اجرای جداره خیابان .... / مناقصه , مناقصه اجرای جداره خیابان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164976/استعلام-رله-حفاظتی-جریانی--'>استعلام رله حفاظتی جریانی ...    / استعلام, رله حفاظتی جریانی MICOM P123 A00Z 110 EBO  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164988/استعلام-synology-rackstation-rs4017xs-'>استعلام synology-rackstation rs4017xs + / استعلام، استعلام synology-rackstation rs4017xs +</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164999/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام , استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165008/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165020/آگهی-ماقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-خیابانهای-شهر'>آگهی ماقصه اجرای پروژه آسفالت خیابانهای شهر / آگهی مناقصه , آگهی ماقصه اجرای پروژه آسفالت خیابانهای شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165028/استعلام-استخراج--اسکن-و-درج-اطلاعات-در-سامانه--'>استعلام استخراج ، اسکن و درج اطلاعات در سامانه ... / استعلام, استعلام استخراج ، اسکن و درج اطلاعات در سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165038/استعلام-خانه-عالم--'>استعلام خانه عالم ... / استعلام, استعلام خانه عالم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165047/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام,استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165057/استعلام-واگذاری-تعداد-135-پرونده-قابل-بازتوان'>استعلام واگذاری تعداد 135 پرونده قابل بازتوان / استعلام واگذاری تعداد 135 پرونده قابل بازتوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165066/استعلام-پمپ-رفت-و-برگشتی-واحد-بویلر'>استعلام پمپ رفت و برگشتی واحد بویلر / استعلام , استعلام پمپ رفت و برگشتی واحد بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165075/استعلام-احداث-خطوط-شبکه-گاز'>استعلام احداث خطوط شبکه گاز  / استعلام, استعلام احداث خطوط شبکه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165084/استعلام-انجام-تعمیرات-ابنیه--'>استعلام انجام تعمیرات ابنیه ... / استعلام ,استعلام انجام تعمیرات ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165095/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهر-و-نگهداری-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه واگذاری بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز  (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165104/مناقصه-واگذاری-حراست-و-انتظامات'>مناقصه واگذاری حراست و انتظامات  / مناقصه واگذاری حراست و انتظامات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165114/استعلام-لپ-تاپ-و-مینی-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ و مینی لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ و مینی لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165122/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن / استعلام , استعلام گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165123/استعلام-واگذاری-تعداد-58-پرونده-غیر-قابل-بازتوان-افراد-و-خانواده-های-نیازمند'>استعلام واگذاری تعداد 58 پرونده غیر قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند / استعلام واگذاری تعداد 58 پرونده غیر قابل بازتوان افراد و خانواده های نیازمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165133/استعلام-خانه-عالم-دهگاه'>استعلام  خانه عالم دهگاه  / استعلام, استعلام خانه عالم دهگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165142/استعلام-رک-تجهیزات-رایانه'>استعلام رک تجهیزات رایانه / استعلام, استعلام رک تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165151/مناقصه-توسعه-شهری-فنوج'>مناقصه  توسعه شهری فنوج  / مناقصه  توسعه شهری فنوج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165159/استعلام-فایل-5-طبقه'>استعلام فایل 5 طبقه / استعلام , استعلام فایل 5 طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165167/استعلام-نصب-تابلوهای-20-کیلوولت'>استعلام نصب تابلوهای 20 کیلوولت  / استعلام,استعلام نصب تابلوهای 20 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165175/استعلام-تکمیل-بنا'>استعلام تکمیل بنا  / استعلام, استعلام تکمیل بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165183/استعلام-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری'>استعلام  تکمیل سردهنه و کانال آبیاری / استعلام, استعلام  تکمیل سردهنه و کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165192/استعلام-خرید-فیلم-و-داروی-ظهور-و-ثبوت-آماده'>استعلام  خرید فیلم و داروی ظهور و ثبوت آماده  / استعلام, استعلام  خرید فیلم و داروی ظهور و ثبوت آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165200/استعلام-کولر-آبی-و-اجاق-گاز'>استعلام کولر آبی و اجاق گاز / استعلام, استعلام کولر آبی و اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165208/استعلام-دستگاه-چندکاره-دیجیتال'>استعلام دستگاه چندکاره دیجیتال  / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165216/استعلام-تکمیل-قنات'>استعلام تکمیل قنات / استعلام, استعلام تکمیل قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165224/استعلام-میز-تحریر-اداری'>استعلام میز تحریر اداری  / استعلام, استعلام میز تحریر اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165232/استعلام-واگذاری-مرکز-حمایتی-آموزشی'>استعلام واگذاری مرکز حمایتی آموزشی / استعلام ، استعلام واگذاری مرکز حمایتی آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165240/استعلام-دستگاه-دورکن(خط-زن)'>استعلام دستگاه دورکن(خط زن) / استعلام, استعلام دستگاه دورکن(خط زن)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165248/استعلام-کنتور-هوشمند'>استعلام کنتور هوشمند  / استعلام , استعلام کنتور هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165256/استعلام-عملیات-لایروبی٬-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه-های'>استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های / استعلام , استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165264/استعلام-دریل-هیلتی-ساخت-ایران'>استعلام دریل هیلتی ساخت ایران / استعلام, استعلام دریل هیلتی ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165272/استعلام-احداث-دو-باب-آب-انبار'>استعلام احداث دو باب آب انبار  / استعلام,استعلام احداث دو باب آب انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165280/استعلام-32-دستگاه-رایانه-و-16-دستگاه-چاپگر'>استعلام  32 دستگاه رایانه و 16 دستگاه چاپگر  / استعلام,استعلام  32 دستگاه رایانه و 16 دستگاه چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165288/استعلام-شیلنگ-فنری'>استعلام شیلنگ فنری / استعلام , استعلام شیلنگ فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165296/استعلام-نظارت-بر-اجرای-پروژه-های-آبخیزداری--'>استعلام نظارت بر اجرای پروژه های آبخیزداری... / استعلام, استعلام نظارت بر اجرای پروژه های آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165304/استعلام-انواع-بلبرینگ-و-رولر-برینگ'>استعلام انواع بلبرینگ و رولر برینگ / استعلام, استعلام انواع بلبرینگ و رولر برینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165312/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو / استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165320/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165328/استعلام-خرید-اقلام-آموزشی'>استعلام خرید اقلام آموزشی / استعلام, استعلام خرید اقلام آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165337/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش / استعلام،استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164959/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی'>مزایده فروش اموال اسقاطی / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164992/مناقصه-واگذاری-پارکینگ-های-عمومی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پارکینگ های عمومی ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پارکینگ های عمومی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165032/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-جای-کوچه'>مزایده فروش یک قطعه زمین جای کوچه / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین جای کوچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165085/مزایده-واگذاری-تعداد-80-فقره-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 80 فقره از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده واگذاری تعداد 80 فقره از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165140/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-377-مترمربع'> مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 377 مترمربع  / مزایده, مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 377 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165345/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه  / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165353/استعلام-پاور-میکسر-باند-میکروفن--'>استعلام پاور میکسر، باند، میکروفن... / استعلام, استعلام پاور میکسر، باند، میکروفن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165361/استعلام-وایت-برد--'>استعلام وایت برد ... / استعلام , استعلام وایت برد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165369/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-و-تجهیزات-برقی-و--'>استعلام تعمیرات ساختمانی و تجهیزات برقی و... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی و تجهیزات برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165377/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام, استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165385/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165393/استعلام-موتور-آسانسور-همراه-با-تعویض-و-نصب-موتور'>استعلام موتور آسانسور همراه با تعویض و نصب موتور / استعلام, استعلام موتور آسانسور همراه با تعویض و نصب موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165401/استعلام-دستمال-کاغذی-توالت---'>استعلام دستمال کاغذی توالت .... / استعلام,دستمال کاغذی توالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165409/استعلام-4-دستگاه-آبسردکن-سالنی-و--'>استعلام 4 دستگاه آبسردکن سالنی و ... / استعلام, استعلام 4 دستگاه آبسردکن سالنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165417/استعلام-کابل-مسی-افشان-با-عایق'>استعلام کابل مسی افشان با عایق / استعلام , استعلام کابل مسی افشان با عایق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165425/استعلام-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث-و-بدنه-انواع-خودرو-و-موتورسیکلت'>استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه انواع خودرو و موتورسیکلت / استعلام, استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه انواع خودرو و موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165132/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی  / مناقصه ,  مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165141/اصلاحیه-فراخوان-احداث-استخر-دانش-آموزی-نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان احداث استخر دانش آموزی نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,اصلاحیه فراخوان احداث استخر دانش آموزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165150/استعلام-مستند-نگاری-دروازه-های-شمالی-و-جنوب-شرقی--'>استعلام مستند نگاری دروازه های شمالی و جنوب شرقی... / استعلام, استعلام مستند نگاری دروازه های شمالی و جنوب شرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165158/استعلام-آموزش-رشته-های-صنایع-دستی'>استعلام آموزش رشته های صنایع دستی / استعلام, استعلام آموزش رشته های صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165166/استعلام-احداث-سیل-بند'>استعلام احداث سیل بند / استعلام, استعلام احداث سیل بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165174/استعلام-بریکر-ABB'>استعلام  بریکر ABB / استعلام, استعلام بریکر ABB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165182/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-در-ناحیه-غیر-صنعتی'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی / مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی در ناحیه غیر صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165191/استعلام-اجرای-تعمیرات--'>استعلام اجرای تعمیرات... / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165199/استعلام-تکمیل-جاده-بین-مزارع'>استعلام تکمیل جاده بین مزارع / استعلام, استعلام تکمیل جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165207/استعلام-دتکتور-نشت-یاب-لیزری--'>استعلام دتکتور نشت یاب لیزری.... / استعلام , استعلام دتکتور نشت یاب لیزری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165215/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165223/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165231/استعلام-احداث-کانال-و-پرداخت-مطالبات--'>استعلام احداث کانال و پرداخت مطالبات... / استعلام, استعلام احداث کانال و پرداخت مطالبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165239/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165247/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام,استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165255/استعلام-تعمیرات-کتابخانه'>استعلام تعمیرات کتابخانه  / استعلام ، استعلام تعمیرات کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165263/استعلام-قبض-آب-بهاء'>استعلام قبض آب بهاء / استعلام, استعلام قبض آب بهاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165271/استعلام-گوشت-منجمد-سردست-7000-کیلو'>استعلام گوشت منجمد سردست 7000 کیلو / استعلام , استعلام گوشت منجمد سردست 7000 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165279/استعلام-آموزش-شاغلین-صنایع-دستی-و-برندسازی--'>استعلام آموزش شاغلین صنایع دستی و برندسازی... / استعلام, استعلام آموزش شاغلین صنایع دستی و برندسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165287/استعلام-خرید-اسکنر'>استعلام  خرید اسکنر  / استعلام , استعلام  خرید اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165295/استعلام-انجام-امورات-ایاب-و-ذهاب-اداری-گمرک'>استعلام انجام امورات ایاب و ذهاب اداری گمرک / استعلام انجام امورات ایاب و ذهاب اداری گمرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165303/استعلام-رادیاتور-پنلی-فولادی-گلد-پن'>استعلام رادیاتور پنلی فولادی گلد پن / استعلام, استعلام رادیاتور پنلی فولادی گلد پن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165311/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-و-نقل-و-انتقال--'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ... / استعلام , استعلام سرویس ایاب و ذهاب و نقل و انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165319/استعلام-سرویسکاری-و-نگهداری-ماشین-آلات--'>استعلام سرویسکاری و نگهداری ماشین آلات ... / استعلام, استعلام سرویسکاری و نگهداری ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165327/استعلام-تشک-خواب'>استعلام تشک خواب / استعلام, استعلام تشک خواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165336/استعلام-سرویس-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-چیلر'>استعلام سرویس و راه اندازی دو دستگاه چیلر / استعلام , استعلام سرویس و راه اندازی دو دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164954/آگهی-مزایده-فروش-آلایش-غیرخوراکی'>آگهی مزایده فروش آلایش غیرخوراکی / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش آلایش غیرخوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164987/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-11-64متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 11.64متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 11.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165019/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-212-1متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 212.1متر / مزایده،مزایده ملک مسکونی مساحت 212.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165077/مزایده-واگذاری-دو-باب-گلخانه'>مزایده واگذاری دو باب گلخانه / مزایده, مزایده واگذاری دو باب گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165131/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-14-فارس'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 فارس / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165344/استعلام-جداسازی-و-ایجاد-راهرو-و-بازشو'>استعلام جداسازی و ایجاد راهرو و بازشو / استعلام , استعلام جداسازی و ایجاد راهرو و بازشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165352/استعلام-بازآفرینی-بافت-بازار'>استعلام بازآفرینی بافت بازار / استعلام , استعلام بازآفرینی بافت بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165360/استعلام-کمپرسور-پکیج-های-25-تن'>استعلام کمپرسور پکیج های 25 تن / استعلام, استعلام کمپرسور پکیج های 25 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165368/استعلام-شیر-فلکه-چدنی'>استعلام شیر فلکه چدنی / استعلام شیر فلکه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165376/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165384/استعلام-فایروال-رایانه--'>استعلام فایروال رایانه ... / استعلام, استعلام فایر وال رایانه..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165392/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مروبط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مروبط به کسب و کار  / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مروبط به کسب و کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165400/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی  / استعلام , استعلام مرمت بنای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165408/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165416/استعلام-خرید-انواع-جعبه-انشعاب-کامپوزیتی'>استعلام خرید انواع جعبه انشعاب کامپوزیتی / استعلام, استعلام خرید انواع جعبه انشعاب کامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165424/استعلام-دو-دستگاه-کولر-ابی-سلولزی'>استعلام دو دستگاه کولر ابی سلولزی / استعلام, استعلام دو دستگاه کولر ابی سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165433/استعلام-کاشی-کاری'>استعلام کاشی کاری / استعلام , استعلام  کاشی کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165441/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت'>استعلام زیرسازی و آسفالت / استعلام, استعلام زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165449/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی'>استعلام لوله پلی اتیلنی / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165457/استعلام-الکترو-پمپ-شناور'>استعلام الکترو پمپ شناور / استعلام,استعلام الکترو پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165465/استعلام-ماشین-استیجاری'>استعلام ماشین استیجاری  / استعلام, استعلام ماشین استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165473/استعلام-خرید-لپ-تاپ'>استعلام خرید لپ تاپ / استعلام, استعلام خرید لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165481/استعلام-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام  بازسازی سرویس های بهداشتی / استعلام, استعلام  بازسازی سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165489/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز-گالوانیزه'>استعلام لوله فولادی بدون درز گالوانیزه / استعلام,استعلام لوله فولادی بدون درز گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165497/استعلام-نگهداری-تاسیسات-ثبت'>استعلام نگهداری تاسیسات ثبت / استعلام , استعلام نگهداری تاسیسات ثبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165505/استعلام-دوربین-حفاظتی'>استعلام دوربین حفاظتی / استعلام , استعلام دوربین حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165513/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی-دستگاه-نوبت-دهی'>استعلام کاغذ رول حرارتی دستگاه نوبت دهی / استعلام,استعلام کاغذ رول حرارتی دستگاه نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165521/استعلام-مخزن-10-هزار-لیتری-گالوانیزه'>استعلام مخزن 10 هزار لیتری گالوانیزه  / استعلام, استعلام مخزن 10 هزار لیتری گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165529/استعلام-خرید-3-دستگاه-رله-فشاری'>استعلام خرید 3 دستگاه رله فشاری / استعلام ,  استعلام خرید 3 دستگاه رله فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165537/استعلام-سینگ-دو-لنگه-استیل-پرسی'>استعلام سینگ دو لنگه استیل پرسی / استعلام ، استعلام سینگ دو لنگه استیل پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165545/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام، استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165553/استعلام-ویس-رکوردر--'>استعلام ویس رکوردر ... / استعلام ، استعلام ویس رکوردر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165561/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165569/استعلام-احداث-اتاق-برق-اضطراری'>استعلام احداث اتاق برق اضطراری  / استعلام , استعلام احداث اتاق برق اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165577/مناقصه-تکمیل-مدرسه-ابتدایی-حاجی-آباد'>مناقصه تکمیل مدرسه ابتدایی حاجی آباد / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه ابتدایی حاجی آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165585/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-فلزی'>استعلام خرید لوله و اتصالات فلزی / استعلام , استعلام خرید لوله و اتصالات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165593/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-جوشی-با-قطر-110-میلیمتر'>استعلام لوله پلی اتیلن جوشی با قطر 110 میلیمتر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن جوشی با قطر 110 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165601/مناقصه-پروژه-احداث-شبکه-داخلی-گاز-ناحیه-صنعتی'>مناقصه پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی / مناقصه ،مناقصه پروژه احداث شبکه داخلی گاز ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165609/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165617/استعلام-پایش-سوخت--'>استعلام پایش سوخت... / استعلام,استعلام پایش سوخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165626/استعلام-خرید-60-متر-لوله-فولادی'>استعلام خرید 60 متر لوله فولادی  / استعلام , استعلام خرید 60 متر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165635/مناقصه-فراخوان-عملیات-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-مخابراتی'>مناقصه فراخوان عملیات تامین تجهیزات نصب و راه اندازی و آموزش سیستم مخابراتی  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان  عملیات تامین تجهیزات نصب و راه اندازی و آموزش سیستم مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165644/مناقصه-فراخوان-عملیات-لایروبی-ترمیم-دیواره-های-تثبیت-بستر-رودخانه'>مناقصه فراخوان عملیات لایروبی ترمیم دیواره های تثبیت بستر رودخانه  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان عملیات لایروبی ترمیم دیواره های تثبیت بستر رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165652/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165660/فراخوان-ساخت-STUFFING-BOX-COMPRESSOR-TYPE-۸۵'>فراخوان ساخت STUFFING BOX COMPRESSOR TYPE ۸۵ / مناقصه, فراخوان ساخت STUFFING BOX COMPRESSOR TYPE ۸۵</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165664/مزایده-اجاره-مجتمع-فرهنگی-آموزشی-و-رفاهی'>مزایده  اجاره مجتمع فرهنگی آموزشی و رفاهی  / مزایده  اجاره مجتمع فرهنگی آموزشی و رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165434/استعلام-جابجائی-گیتهای-تردد-موجود'>استعلام جابجائی گیتهای تردد موجود / استعلام, استعلام جابجائی گیتهای تردد موجودذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165442/استعلام-یک-دستگاه-بالابر-حمل-ویلچر-شارژی-بدون-سیم--'>استعلام یک دستگاه بالابر حمل ویلچر شارژی بدون سیم .. / استعلام, استعلام یک دستگاه بالابر حمل ویلچر شارژی بدون سیم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165450/استعلام-تجهیزات-رایانه'>استعلام تجهیزات رایانه / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165458/استعلام-FTA-PURIFICATION-REAGENT'>استعلام FTA PURIFICATION REAGENT / استعلام FTA PURIFICATION REAGENT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165466/استعلام-کنتور-آب-مولتی-جت-خشک'>استعلام کنتور آب مولتی جت خشک  / استعلام, استعلام  کنتور آب مولتی جت خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165474/استعلام-اتوبخار-سیلتر'>استعلام اتوبخار سیلتر  / استعلام اتوبخار سیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165482/استعلام-دوربین-حفاظتی'>استعلام دوربین حفاظتی / استعلام دوربین حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165490/استعلام-6-عدد-کولر-7600-سلولزی--'>استعلام 6 عدد کولر 7600 سلولزی... / استعلام,استعلام 6 عدد کولر 7600 سلولزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165498/استعلام-تهیه-و-نصب-کمد-بایگانی-ریلی'>استعلام تهیه و نصب کمد بایگانی ریلی / استعلام, استعلام تهیه و نصب کمد بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165506/استعلام-نگهداری-تاسیسات-اداره-کل'>استعلام  نگهداری تاسیسات اداره کل / استعلام , استعلام نگهداری تاسیسات اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165514/استعلام-ابزارآلات-کارگاه-منبت-و-معرق'>استعلام ابزارآلات کارگاه منبت و معرق / استعلام ابزارآلات کارگاه منبت و معرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165522/استعلام-پول-شمار-رومیزی'>استعلام پول شمار رومیزی / استعلام, استعلام پول شمار رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165530/استعلام-عملیات-بهنگام-سازی-کد-پستی-ده-رقمی'>استعلام عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی / استعلام , استعلام عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165538/استعلام-دوربین-نیکون'>استعلام دوربین نیکون / استعلام، استعلام دوربین نیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165546/استعلام-عملیات-بهنگام-سازی-کد-پستی-ده-رقمی'>استعلام عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی / استعلام , استعلام عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165554/استعلام-خرید-علائم-ترافیکی-معابر'>استعلام خرید علائم ترافیکی معابر  / استعلام ,  استعلام خرید علائم ترافیکی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165562/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی / استعلام, استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165570/استعلام-کالیبراتور-فشار'>استعلام کالیبراتور فشار  / استعلام, کالیبراتور فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165578/استعلام-پروژه-تکمیل-زیرساختهای-تقلیل-ایستگاه-فشار-گاز'>استعلام  پروژه تکمیل زیرساختهای تقلیل ایستگاه فشار گاز / استعلام, استعلام  پروژه تکمیل زیرساختهای تقلیل ایستگاه فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165586/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی  / استعلام , استعلام چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165594/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی  / استعلام , استعلام برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165602/استعلام-خرید-اسپیسر'>استعلام خرید اسپیسر  / استعلام, استعلام خرید اسپیسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165610/مناقصه-خرید-الیاف-امنیتی-نامرئی'>مناقصه خرید الیاف امنیتی نامرئی  / مناقصه ،مناقصه خرید الیاف امنیتی نامرئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165618/استعلام-کود-اوره-فسفات-پودری'>استعلام کود اوره فسفات پودری / استعلام , استعلام کود اوره فسفات پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165627/استعلام-عملیات-لایروبی٬-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه'>استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه  / استعلام, استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165636/مناقصه-خدمات-حفاظتی'>مناقصه خدمات حفاظتی / مناقصه ، مناقصه خدمات حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165645/مناقصه-فراخوان-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبار-نفت'>مناقصه فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت  / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165653/استعلام-رنگ-آمیزی-اورژانس'>استعلام رنگ آمیزی اورژانس / استعلام رنگ آمیزی اورژانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165661/مناقصه-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه واگذاری  تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165666/تمدید-مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-باران'>تمدید مزایده اجاره سالن ورزشی باران  / آگهی تمدید مزایده عمومی, تمدید مزایده اجاره سالن ورزشی باران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165100/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی  / مناقصه ,  مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165109/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165118/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165126/استعلام-تعمیرات-تجهیزات-و-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی  / استعلام , استعلام تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165136/استعلام-Rupture-Disk'>استعلام Rupture Disk / استعلام, استعلام Rupture Disk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165146/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه-مدل-CA'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA / استعلام, استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165154/استعلام--خرید-لوله-انتقال-آب-پلی-اتیلن'>استعلام   خرید لوله انتقال آب پلی اتیلن / استعلام, اسپرم  خرید لوله انتقال آب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165162/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, استعلام  احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165170/استعلام-مطالعه-و-امکان-سنجی-و-طراحی-سایت'>استعلام مطالعه و امکان سنجی و طراحی سایت / استعلام ، استعلام مطالعه و امکان سنجی و طراحی سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165178/استعلام-تور-حشره-گیری--'>استعلام تور حشره گیری... / استعلام, استعلام تور حشره گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165186/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165195/استعلام-خرید-لوله-انتقال-آب-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله انتقال آب پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله انتقال آب پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165203/مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-داخلی-گاز'>مناقصه پروژه اجرای شبکه داخلی گاز / مناقصه پروژه اجرای شبکه داخلی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165211/استعلام-تیغه-کنتاکتور-زیمنس'>استعلام تیغه کنتاکتور زیمنس / استعلام, استعلام تیغه کنتاکتور زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165219/استعلام-قطعات-یدکی-پنوماتیک-مارک-smc'>استعلام قطعات یدکی پنوماتیک مارک smc  / استعلام, استعلام قطعات یدکی پنوماتیک مارک smc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165227/استعلام-زیرانداز-بهداشتی'>استعلام زیرانداز بهداشتی  / استعلام , استعلام زیرانداز بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165235/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165243/استعلام-سرامیک-و-سنگ-گرانیت-و-گچ-و-ماسه-و-سیمان--'>استعلام سرامیک و سنگ گرانیت و گچ و ماسه و سیمان.... / استعلام, استعلام سرامیک و سنگ گرانیت و گچ و ماسه و سیمان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165251/استعلام-تعمیرات-کتابخانه--'>استعلام تعمیرات کتابخانه... / استعلام,تعمیرات کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165259/استعلام-برینگ-و-ریل-مارک-thk'>استعلام برینگ و ریل مارک thk / استعلام, استعلام برینگ و ریل مارک thk</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165267/استعلام-برآورد-قیمت-تمام-شده-دوره-های-آموزشی'>استعلام برآورد قیمت تمام شده دوره های آموزشی  / ستعلام , استعلام قیمت تمام شده دوره های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165275/استعلام-قیمت-تاکسی-تلفنی--'>استعلام قیمت تاکسی تلفنی ... / استعلام ,استعلام قیمت تاکسی تلفنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165283/استعلام-کنتور-هوشمند'>استعلام کنتور هوشمند  / استعلام , استعلام کنتور هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165291/استعلام-کیبرد-4-PRO-سورفیس'>استعلام کیبرد 4 PRO سورفیس / استعلام , استعلام کیبرد 4 PRO سورفیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165299/استعلام-خرید-دو-دستگاه-رله'>استعلام خرید دو دستگاه رله / استعلام, خرید دو دستگاه رله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165307/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه'>استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه  / استعلام، قیمت عملیات دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165315/استعلام-آرد-گندم'>استعلام آرد گندم  / استعلام, استعلام آرد گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165323/استعلام-ساخت-اتاق'>استعلام ساخت اتاق / استعلام ساخت اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165331/استعلام-دوربین-خودرویی-ساخت-ایران'>استعلام  دوربین خودرویی ساخت ایران  / استعلام, دوربین خودرویی ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165340/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-سیستم-روشنایی'>استعلام  خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز سیستم روشنایی / استعلام, استعلام  خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164943/مزایده-فروش-اتو-برقی-مستعمل-چرخ-خیاطی-و-نوبت-دوم'>مزایده فروش اتو برقی مستعمل- چرخ خیاطی و نوبت دوم  / مزایده فروش اتو برقی مستعمل- چرخ خیاطی و نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164970/مزایده-فروش-قرقره-فلزی-کارکرده'>مزایده فروش قرقره فلزی کارکرده / آگهی مزایده عمومی، مزایده  فروش قرقره فلزی کارکرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165003/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-هیوندای-سوناتو-ـ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتو ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتو ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165049/مزایده-عمومی-اجاره-پارکینگ-حاشیه-خیابانها'>مزایده عمومی اجاره پارکینگ حاشیه خیابانها  / مزایده , مزایده عمومی اجاره پارکینگ حاشیه خیابانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165098/فراخوان-مزایده-محل-استقرار-قلعه-بادی--'>فراخوان مزایده محل استقرار قلعه بادی ... / آگهی فراخوان مزایده حضوری، فراخوان مزایده محل استقرار قلعه بادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165335/مزایده-فروش-لوله-های-فولادی'>مزایده فروش لوله های فولادی / مزایده فروش لوله های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165348/استعلام-مته-و--'>استعلام مته و ... / استعلام، استعلام مته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165356/استعلام-تامین-8-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام  تامین 8 دستگاه خودرو سواری / استعلام, استعلام  تامین 8 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165364/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165372/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه--'>استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه... / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165380/استعلام-شیر-پاکتی-کم-چرب'>استعلام شیر پاکتی کم چرب  / استعلام, استعلام شیر پاکتی کم چرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165088/استعلام-سوییچ-2-پورت'>استعلام سوییچ 2 پورت / استعلام, استعلام سوییچ 2 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165097/استعلام-واگذاری-تعداد-65-پرونده'>استعلام واگذاری تعداد 65 پرونده / استعلام واگذاری تعداد 65 پرونده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165107/مناقصه-خرید-15-مجموعه-تجهیزات-رشته-تکمیلی'>مناقصه خرید 15 مجموعه تجهیزات رشته تکمیلی  / مناقصه ، مناقصه خرید 15 مجموعه تجهیزات رشته تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165116/استعلام-سه-فقره-روغن-موتور'>استعلام سه فقره روغن موتور / استعلام سه فقره روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165124/استعلام-چاپگر-2035-و-دستگاه-فکس-701'>استعلام چاپگر 2035 و دستگاه فکس 701  / استعلام, استعلام چاپگر 2035 و دستگاه فکس 701 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165134/استعلام-تعمیرات-تجهیزات-و-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی  / استعلام , استعلام تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165143/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165152/استعلام-کولرآبی--کولر-گازی--آبسردکن'>استعلام کولرآبی ، کولر گازی ، آبسردکن / استعلام, استعلام کولرآبی ، کولر گازی ، آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165160/استعلام-کیس-کامل-رایانه--لپ-تاپ--'>استعلام کیس کامل رایانه - لپ تاپ... / استعلام, استعلام کیس کامل رایانه - لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165168/استعلام-تریلر-مخزن-حمل-قیر'>استعلام تریلر مخزن حمل قیر  / استعلام , استعلام تریلر مخزن حمل قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165176/استعلام-قنات-افتر-لایروبی-و-مرمت'>استعلام  قنات افتر لایروبی و مرمت / استعلام, استعلام  قنات افتر لایروبی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165184/استعلام-دستگاه-آبسردکن-استیل-دوشیره'>استعلام دستگاه آبسردکن استیل دوشیره  / استعلام, استعلام دستگاه آبسردکن استیل دوشیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165193/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام , استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165201/استعلام-لوکس-متر'>استعلام لوکس متر / استعلام, استعلام لوکس متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165209/استعلام-پالت-چوبی'>استعلام پالت چوبی  / استعلام , استعلام پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165217/استعلام-جاده-بین-مزارع'>استعلام جاده بین مزارع  / استعلام,استعلام جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165225/استعلام-ترک-متر'>استعلام ترک متر / استعلام, استعلام ترک متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165233/استعلام-ریگلاتور--'>استعلام ریگلاتور ... / استعلام , استعلام ریگلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165241/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165249/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام , استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165257/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوارپوش'>استعلام تهیه و نصب دیوارپوش / استعلام تهیه و نصب دیوارپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165265/استعلام-400-بکس-دوغ'>استعلام 400 بکس دوغ  / استعلام, استعلام  400 بکس دوغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165273/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165281/استعلام-خودرو-سواری'>استعلام خودرو سواری / استعلام , استعلام خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165289/استعلام-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام اجرای جدول گذاری  / استعلام,استعلام اجرای جدول گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165297/استعلام-پمپ-آب-یک-اسب-بخار'>استعلام پمپ آب یک اسب بخار  / استعلام,استعلام پمپ آب یک اسب بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165305/استعلام-خرید-آنتی-ویروس--'>استعلام خرید آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165313/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی'>استعلام خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی  / استعلام, خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165321/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه ... / استعلام, استعلام مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165329/استعلام-نصب-کف-پوش--'>استعلام نصب کف پوش... / استعلام, استعلام نصب کف پوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165338/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای-ده-شاکر'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای ده شاکر / استعلام اجرای جدول گذاری روستای ده شاکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164961/مزایده-دستگاه-کار-برش-و--'>مزایده دستگاه کار برش  و ... / مزایده, مزایده  دستگاه کار برش  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164993/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-285-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 285 متر نوبت اول / مزایده،مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 285 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165035/مزایده-فروش-مجموعه-انبارهای-اتحادیه-تعاونی'>مزایده فروش مجموعه انبارهای اتحادیه تعاونی / مزایده,مزایده فروش مجموعه انبارهای اتحادیه تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165086/مزایده-فروش-قطعات-متراژ-212-258-322مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات متراژ 212-258-322مترمربع نوبت دوم  / مزایده فروش قطعات متراژ 212-258-322مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165144/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-128-44متر-تجدید'> مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 128.44متر  تجدید /  مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 128.44متر  تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165346/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام, سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165354/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام ، استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165362/استعلام-تعمیر-و-مرمت-آسیاب'>استعلام تعمیر و مرمت آسیاب / استعلام , استعلام تعمیر و مرمت آسیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165370/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری / استعلام ,استعلام قطعات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165378/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سر-دهنه-های-سنتی'>استعلام مرمت و بازسازی سر دهنه های سنتی  / استعلام،استعلام مرمت و بازسازی سر دهنه های سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165386/استعلام-الکتروموتور-شناور--'>استعلام الکتروموتور شناور ... / استعلام, الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165394/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165402/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165410/استعلام-کارت-HBA--سامانه-ستاد'>استعلام کارت HBA , سامانه ستاد / استعلام کارت HBA , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165418/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی-آب-آشامیدنی----سایت-ستاد'>استعلام تامین آب و آبرسانی آب آشامیدنی ... , سایت ستاد / استعلام, استعلام تامین آب و آبرسانی آب آشامیدنی ... , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165426/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لوله پلی اتیلن , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165388/استعلام-عملیات-اجرایی-شبکه-برق-رسانی--'>استعلام عملیات اجرایی شبکه برق رسانی... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی شبکه برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165396/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165404/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام , استعلام آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165412/استعلام-خرید-انواع-کلمپ-و-بند-پلاستیکی-کابل-خودنگهدار'>استعلام خرید انواع کلمپ و بند پلاستیکی کابل خودنگهدار / استعلام, استعلام خرید انواع کلمپ و بند پلاستیکی کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165420/استعلام-صندلی-جکی'>استعلام صندلی جکی / استعلام صندلی جکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165428/استعلام-نگهبان-مسلح'>استعلام نگهبان مسلح / استعلام ، استعلام نگهبان مسلح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165437/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165445/استعلام-کیس-رایانه-کامل-اسکنر-و-هارد-دیسک'>استعلام کیس رایانه کامل ,اسکنر و هارد دیسک / استعلام کیس رایانه کامل ,اسکنر و هارد دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165453/استعلام-اجرای-برنامه-های-عمل-خوشه-صنعتی-و--'>استعلام اجرای برنامه های عمل خوشه صنعتی و... / استعلام, استعلام اجرای برنامه های عمل خوشه صنعتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165461/استعلام-بازسازی-و-ساخت-حوضچه--'>استعلام بازسازی و ساخت حوضچه... / استعلام, استعلام بازسازی و ساخت حوضچه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165469/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه--'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ... / استعلام,استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165477/استعلام-یو-پی-اس-ماژولار'>استعلام  یو پی اس ماژولار / استعلام , استعلام  یو پی اس ماژولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165485/استعلام-لوازم-سرمایشی-(کولر-گازی)'>استعلام لوازم سرمایشی (کولر گازی)  / استعلام, استعلام لوازم سرمایشی (کولر گازی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165493/استعلام-دریچه-منهول-آب-و-فاضلاب--'>استعلام دریچه منهول آب و فاضلاب ... / استعلام,استعلام دریچه منهول آب و فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165501/استعلام-کولر-گازی-کاستی'>استعلام کولر گازی کاستی  / استعلام کولر گازی کاستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165509/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام خرید دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165517/استعلام-دستگاه-ثبت-تردد--'>استعلام دستگاه ثبت تردد ... / استعلام , استعلام دستگاه ثبت تردد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165525/استعلام-پکیج-یونیت-با-کویل-پشت-بامی--'>استعلام پکیج یونیت با کویل پشت بامی ... / استعلام, استعلام پکیج یونیت با کویل پشت بامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165533/استعلام-ساخت-بازارچه-روستایی'>استعلام ساخت بازارچه روستایی / استعلام, ساخت بازارچه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165541/استعلام-کنتور-آب-توربینی--'>استعلام کنتور آب توربینی... / استعلام,استعلام کنتور آب توربینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165549/استعلام-تهیه-و-اجرای-سیستم-حفاظت-هوشمند--'>استعلام تهیه و اجرای سیستم حفاظت هوشمند... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای سیستم حفاظت هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165557/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ابنیه-فنی'>استعلام  تعمیر و بازسازی ابنیه فنی / استعلام,استعلام  تعمیر و بازسازی ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165565/استعلام-خرید-لوازم-آزمایشگاهی-و-تاسیساتی'>استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی و تاسیساتی  / استعلام, استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی و تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165573/استعلام-لوله-مانیسمان-150-میلیمتر-دو-سر-رزوه'>استعلام لوله مانیسمان 150 میلیمتر دو سر رزوه / استعلام, استعلام لوله مانیسمان 150 میلیمتر دو سر رزوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165581/استعلام-الکترویمپ'>استعلام الکترویمپ / استعلام , استعلام الکترویمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165589/استعلام-کپسول-اکسیژن-50-کیلویی-با-خلوص-بالا'>استعلام  کپسول اکسیژن 50 کیلویی با خلوص بالا / استعلام ، استعلام  کپسول اکسیژن 50 کیلویی با خلوص بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165597/استعلام-فریزر'>استعلام فریزر / استعلام, استعلام فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165605/استعلام-یک-دستگاه-مانیتور-و-PC'>استعلام یک دستگاه مانیتور و PC  / استعلام, استعلام یک دستگاه مانیتور و PC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165613/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت / استعلام , استعلام اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165622/فراخوان-طراحی-و-تجهیز-سالن-های-کنفرانس-و-همایش--نوبت-سوم'>فراخوان طراحی و تجهیز سالن های کنفرانس و همایش  -نوبت سوم / مناقصه عمومی, فراخوان طراحی و تجهیز سالن های کنفرانس و همایش - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165630/مناقصه-احداث-زیرگذر-محور--'>مناقصه احداث زیرگذر محور... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث زیرگذر محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165640/فراخوان-عملیات-لایروبی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-های--'>فراخوان عملیات لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های.... / فراخوان عملیات لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165648/اصلاحیه-شماره-۲-طراحی-داخلی-و-خرید-نرم-افزار-شبیه-ساز-برج-مراقبت'>اصلاحیه شماره ۲ طراحی داخلی و خرید نرم افزار شبیه ساز برج مراقبت / فراخوان, اصلاحیه شماره ۲ طراحی داخلی و خرید نرم افزار شبیه ساز برج مراقبت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165656/فراخوان-عملیات-لایروبی-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-های--'>فراخوان عملیات لایروبی، دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های.... / فراخوان , فراخوان عملیات لایروبی، دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165665/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ،مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165435/استعلام-تلفن-معمولی--'>استعلام تلفن معمولی ... / استعلام, استعلام تلفن معمولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165443/استعلام-دستگاه-نگهداری-خون'>استعلام دستگاه نگهداری خون  / استعلام, استعلام دستگاه نگهداری خون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165451/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی--'>استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی... / استعلام, استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165459/استعلام-خاک-باغچه'>استعلام  خاک باغچه  / استعلام, استعلام  خاک باغچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165467/استعلام-لمینه-کوبی'>استعلام  لمینه کوبی / استعلام , استعلام  لمینه کوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165475/استعلام-مصالح-آسفالتی'>استعلام مصالح آسفالتی  / استعلام , استعلام مصالح آسفالتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165483/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165491/استعلام-سر-سمپلر'>استعلام سر سمپلر / استعلام، استعلام سر سمپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165499/استعلام-اجرای-موزائیک-فرش-معابر'>استعلام اجرای موزائیک فرش معابر / استعلام, استعلام اجرای موزائیک فرش معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165507/استعلام-تجهیزات-رشته-مینا-کاری'>استعلام تجهیزات رشته مینا کاری / استعلام, استعلام تجهیزات رشته مینا کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165515/استعلام-بیمه-بدنه-15-دستگاه-خودروی'>استعلام بیمه بدنه 15 دستگاه خودروی / استعلام , استعلام بیمه بدنه 15 دستگاه خودروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165523/استعلام-خرید-دوربین-ویدئو-کنفرانس'>استعلام خرید دوربین ویدئو کنفرانس / استعلام خرید دوربین ویدئو کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165531/استعلام-دستگاه-خود-تحویل-آب'>استعلام دستگاه خود تحویل آب / استعلام,استعلام دستگاه خود تحویل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165539/استعلام-کیس-کامپیوتر-کامل'>استعلام کیس کامپیوتر کامل  / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165547/استعلام-ست-تیر-و-صفحه-دارت-پلاستیکی--'>استعلام ست تیر و صفحه دارت پلاستیکی ... / استعلام  ، استعلام ست تیر و صفحه دارت پلاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165555/استعلام-آگاهی-بخشی-و-توانمندسازی-جوامع-محلی--'>استعلام آگاهی بخشی و توانمندسازی جوامع محلی ... / استعلام, استعلام آگاهی بخشی و توانمندسازی جوامع محلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165563/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه .. / استعلام,استعلام رایانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165571/استعلام-سیستم-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام سیستم کامپیوتر با متعلقات / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165579/استعلام-تهیه-و-نصب-دیوار-پوش'>استعلام تهیه و نصب دیوار پوش / استعلام,استعلام تهیه و نصب دیوار پوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165587/استعلام-تهیه-و-تعویض-کابینتها--'>استعلام تهیه و تعویض کابینتها ... / استعلام , استعلام تهیه و تعویض کابینتها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165595/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-عملیات-خدمات-شهری-'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات خدمات شهری.. / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات خدمات شهری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165603/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور-4-اینچ'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور 4 اینچ / استعلام , استعلام خرید الکتروپمپ شناور 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165611/استعلام-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-های-زیارت-و-باغ-گلبن'>استعلام عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های زیارت و باغ گلبن / استعلام, استعلام عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه های زیارت و باغ گلبن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165619/استعلام-عملیات-لایروبی٬-دیواره-سازی-و-تثبیت-بستر-رودخانه'>استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه / استعلام, استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165628/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه ، مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165638/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت'>مناقصه  واگذاری خدمات نظافت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165646/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی---'>استعلام تکمیل سالن ورزشی .... / استعلام, استعلام تکمیل سالن  ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165654/مناقصه-واگذاری-خدمات-نسخه-پیچی-درمانگاه--'>مناقصه  واگذاری خدمات نسخه پیچی درمانگاه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات نسخه پیچی درمانگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165662/مناقصه-انجام-حجم-خدمات-مربوط-به-تعمیر-و-نگهداری-موتورخانه-های-دانشگاه'>مناقصه انجام حجم خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری موتورخانه های دانشگاه / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انجام حجم خدمات مربوط به تعمیر و نگهداری موتورخانه های دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165135/مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی  / مناقصه ,  مناقصه  خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165145/استعلام-شستشوی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>استعلام شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب  / استعلام , استعلام شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165153/استعلام-کیس-رایانه-کامل-اسمبل-شده'>استعلام کیس رایانه کامل اسمبل شده / استعلام, استعلام کیس رایانه کامل اسمبل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165161/استعلام-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری'>استعلام  تکمیل سردهنه و کانال آبیاری / استعلام, استعلام  تکمیل سردهنه و کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165169/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث سرویس بهداشتی / استعلام,استعلام احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165177/استعلام-محوطه-سازی-قلعه--'>استعلام محوطه سازی قلعه ... / استعلام, استعلام محوطه سازی قلعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165185/استعلام-الکترونیک-و-رایانه-دوربین-مداربسته---'>استعلام الکترونیک و رایانه دوربین مداربسته .... / استعلام  ، استعلام الکترونیک و رایانه دوربین مداربسته ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165194/استعلام-مخلوط-مصالح'>استعلام مخلوط مصالح  / استعلام, استعلام مخلوط مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165202/استعلام-خرید-10-عدد-لرزش-گیر'>استعلام خرید 10 عدد لرزش گیر  / استعلام , استعلام خرید 10 عدد لرزش گیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165210/استعلام-فوتبال-دستی--'>استعلام فوتبال دستی... / استعلام, استعلام فوتبال دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165218/استعلام-عملیات-لایروبی٬-دیواره-سازی'>استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی / استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165226/استعلام-مودم-اکسترنال'>استعلام مودم اکسترنال / استعلام,استعلام مودم اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165234/استعلام-فیلتر-روغن--'>استعلام فیلتر روغن .. / استعلام فیلتر روغن ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165242/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165250/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد .. / استعلام میلگرد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165258/استعلام-موتور-و-گیربکس-اتوماتیک-L90'>استعلام  موتور و گیربکس اتوماتیک L90  / استعلام, استعلام  موتور و گیربکس اتوماتیک L90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165266/استعلام-صندلی-مدیریت-و-کمد-بایگانی'>استعلام صندلی مدیریت و کمد بایگانی / استعلام, استعلام صندلی مدیریت و کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165274/استعلام-ریبون-وکس'>استعلام ریبون وکس  / استعلام ریبون وکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165282/استعلام-تعمیرات-شبکه-و-خط-انتقال'>استعلام تعمیرات شبکه و خط انتقال  / استعلام, استعلام تعمیرات شبکه و خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165290/استعلام-ظروف-آلومینیوم-یکبار-مصرف-و--'>استعلام ظروف آلومینیوم یکبار مصرف و ... / استعلام, استعلام ظروف آلومینیوم یکبار مصرف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165298/استعلام-پکیج-دیواری-بوتان'>استعلام پکیج دیواری بوتان / استعلام, استعلام پکیج دیواری بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165306/استعلام-منبع-آب-2000-لیتری'>استعلام منبع آب 2000 لیتری  / استعلام, استعلام منبع آب 2000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165314/استعلام-قیمت-عملیات-لایروبی-و-دیواره-سازی-رودخانه'> استعلام قیمت عملیات لایروبی و دیواره سازی رودخانه  / استعلام، استعلام قیمت عملیات لایروبی و دیواره سازی رودخانه های شهرستان مینودشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165322/استعلام-کیت-انشعاب-پلی-پروپیلنی--'>استعلام کیت انشعاب پلی پروپیلنی... / استعلام, استعلام کیت انشعاب پلی پروپیلنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165330/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام , استعلام تخریب و آماده سازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165339/استعلام-مرمت-گاراژ-ملک-زاهدان'>استعلام مرمت گاراژ ملک زاهدان / استعلام , استعلام مرمت گاراژ ملک زاهدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164940/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید رنگ / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164965/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164997/مزایده-فروش-املاک-به-تعداد-22-قطعه'>مزایده فروش املاک به تعداد 22 قطعه / مزایده،مزایده فروش املاک به تعداد 22 قطعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165042/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-712-از-اصلی-دوازده-بخش-سه-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 712 از اصلی دوازده بخش سه نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 712 از اصلی دوازده بخش سه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165089/مزایده-فروش-تعداد-ده-قطعه-زمین-تجدید-97-3-17'>مزایده فروش تعداد ده قطعه زمین تجدید 97.3.17 / مزایده فروش تعداد ده قطعه زمین تجدید 97.3.17</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165190/حراج-حضوری-پارکینگ-ها-(نوبت-دوم)'>حراج حضوری پارکینگ ها (نوبت دوم) / آگهی حراج حضوری ، حراج حضوری پارکینگ ها (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165347/استعلام-محفظه'>استعلام محفظه  / استعلام محفظه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165355/استعلام-سیمان-سیاه-تیپ-5--'>استعلام سیمان سیاه تیپ 5 ... / استعلام, استعلام سیمان سیاه تیپ 5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165363/استعلام-سنگ-مالون'>استعلام سنگ مالون  / استعلام, استعلام سنگ مالون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165371/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد .. / استعلام میلگرد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165379/استعلام-وینچ-خودرویی--'>استعلام وینچ خودرویی... / استعلام, استعلام وینچ خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165387/استعلام-هود-آزمایشگاهی'>استعلام هود آزمایشگاهی / استعلام هود آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165395/استعلام-گردون-مستقیم-و-سوزن-برند-آذین-پاش'>استعلام گردون مستقیم و سوزن برند آذین پاش / استعلام, استعلام گردون مستقیم و سوزن برند آذین پاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165403/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165411/استعلام-آداپتور-دوربین-مداربسته'>استعلام آداپتور دوربین مداربسته / استعلام , استعلام آداپتور دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165419/استعلام-یخچال-5-فوت'>استعلام یخچال 5 فوت  / استعلام , استعلام یخچال 5 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165427/استعلام-مجموعه-تکرار-کننده-CDR'>استعلام مجموعه تکرار کننده CDR / استعلام , استعلام مجموعه تکرار کننده CDR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165436/استعلام-یکدستگاه-تلویزیون-شهری'>استعلام یکدستگاه تلویزیون شهری / استعلام, استعلام یکدستگاه تلویزیون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165120/استعلام-هفت-فقره-روغن-موتور-و-لوازم-رونیز'>استعلام هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز / استعلام هفت فقره روغن موتور و لوازم رونیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165129/استعلام-نمایشگر-شهری-P10-3IN1-7500CD'>استعلام نمایشگر شهری P10 3IN1 7500CD / استعلام ، استعلام نمایشگر شهری P10 3IN1 7500CD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165138/استعلام-5-فقره-قطعات-لودر-L90'>استعلام 5 فقره قطعات لودر L90 / استعلام , استعلام لامپ LED استوانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165148/استعلام-انجام-تعمیرات-و-بهسازی-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام انجام تعمیرات و بهسازی تاسیسات مکانیکی  / استعلام , استعلام انجام تعمیرات و بهسازی تاسیسات مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165156/استعلام-ترمیم-قنات-روستای-حصارنو--'>استعلام ترمیم قنات روستای حصارنو... / استعلام, استعلام ترمیم قنات روستای حصارنو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165164/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه / استعلام, استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165172/استعلام-چمن-مصنوعی-سبز-زمین---'>استعلام چمن مصنوعی سبز زمین .... / استعلام, استعلام چمن مصنوعی سبز زمین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165180/استعلام-مستند-نگاری-و-فتوگرامتری-کلیسای--'>استعلام مستند نگاری و فتوگرامتری کلیسای ... / استعلام, استعلام مستند نگاری و فتوگرامتری کلیسای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165188/استعلام-محوطه-سازی-خدمات-رفاهی'>استعلام محوطه سازی خدمات رفاهی / استعلام, استعلام محوطه سازی خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165197/استعلام-کانال-و-استخر'>استعلام کانال و استخر / استعلام,استعلام کانال و استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165205/استعلام-سیستم-آژیر-خطر'>استعلام سیستم آژیر خطر  / استعلام, استعلام  سیستم آژیر خطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165213/استعلام-مرمت-بناهای-تاریخی'>استعلام مرمت بناهای تاریخی / استعلام, استعلام مرمت بناهای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165221/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ... / استعلام, سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165229/استعلام-مرمت-بناهای-تاریخی'>استعلام مرمت بناهای تاریخی / استعلام, استعلام مرمت بناهای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165237/استعلام-واگذاری-تعداد-80-پرونده-غیر-قابل-بازتوان-افراد'>استعلام واگذاری تعداد 80 پرونده غیر قابل بازتوان افراد  / استعلام ، استعلام واگذاری تعداد 80 پرونده غیر قابل بازتوان افراد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165245/استعلام-ابزارآلات-برقی-و---'>استعلام ابزارآلات برقی و ....  / استعلام  ، استعلام ابزارآلات برقی و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165253/استعلام-حذف-مکانیکی-جلبک-های-موجود-در-عرصه-آبی'>استعلام حذف مکانیکی جلبک های موجود در عرصه آبی / استعلام , استعلام حذف مکانیکی جلبک های موجود در عرصه آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165261/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165269/استعلام-تعمیرات-کتابخانه--'>استعلام تعمیرات کتابخانه... / استعلام,تعمیرات کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165277/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایستاده'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165285/استعلام-ماکارونی-سبوسدار'>استعلام ماکارونی سبوسدار / استعلام ,استعلام ماکارونی سبوسدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165293/استعلام-کنتور-هوشمند'>استعلام کنتور هوشمند  / استعلام , استعلام کنتور هوشمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165301/استعلام-احداث-نهر-آبیاری'>استعلام احداث نهر آبیاری / استعلام احداث نهر آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165309/استعلام-تجهیزات-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات دندانپزشکی  / استعلام , استعلام تجهیزات دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165317/استعلام-عملیات-اجرایی-پارک--'>استعلام عملیات اجرایی پارک ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165325/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر-فلزی'>استعلام صندلی آمفی تئاتر فلزی / استعلام, استعلام صندلی آمفی تئاتر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165333/استعلام-لکه-گیری-و-چاله-پرکنی---'>استعلام لکه گیری و چاله پرکنی  ... / استعلام, استعلام لکه گیری و چاله پرکنی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164950/مزایده-سنگ-شکن-و-دستگاه-تولید-آسفالت--نوبت-دوم'>مزایده سنگ شکن و دستگاه تولید آسفالت - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده سنگ شکن و دستگاه تولید آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164979/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-2571-84-متر-مربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2571/84 متر مربع- نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2571/84 متر مربع- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165012/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-ملک-مساحت-306-45-و-31-50متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه ملک مساحت 306.45 و 31.50متر / مزایده،مزایده ششدانگ دو قطعه ملک مساحت 306.45 و 31.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165059/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165111/تجدید-مزایده-واگذاری-غرف-در-فروشگاه-های-اتکا-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا (نوبت دوم) / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری غرف در فروشگاه های اتکا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165342/استعلام-پرسشنامه-طرح-آمارگیری'>استعلام پرسشنامه طرح آمارگیری / استعلام, استعلام پرسشنامه طرح آمارگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165350/استعلام-مرمت-قلعه-ناصری-ایرانشهر'>استعلام مرمت قلعه ناصری ایرانشهر / استعلام, استعلام مرمت قلعه ناصری ایرانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165358/استعلام-مرمت-کاروانسرای-نصرت-آباد'>استعلام مرمت کاروانسرای نصرت آباد / استعلام, استعلام مرمت کاروانسرای نصرت آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165366/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و ... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165374/استعلام-هار-دیسک-اینترنال'>استعلام هار دیسک اینترنال / استعلام , استعلام هار دیسک اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165382/استعلام-خرید-نرم-افزار-شبکه--'>استعلام خرید نرم افزار شبکه ... / استعلام , استعلام خرید نرم افزار شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165390/استعلام-کراس-آرم-آهنی--'>استعلام کراس آرم آهنی... / استعلام, استعلام کراس آرم آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165398/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165406/استعلام-تشک--بخاری--اجاق'>استعلام تشک - بخاری - اجاق  / استعلام , استعلام تشک - بخاری - اجاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165444/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر  / استعلام , استعلام خدمات چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165452/استعلام-مطالعه--تحلیل-و-گونه-شناسی-معماری'>استعلام مطالعه ، تحلیل و گونه شناسی معماری / استعلام , استعلام مطالعه ، تحلیل و گونه شناسی معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165460/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-و-آماده-به-کار-نمودن-آسانسورها--'>استعلام تعمیر و نگهداری و آماده به کار نمودن آسانسورها... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری و آماده به کار نمودن آسانسورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165468/استعلام-انجام-نقاشی-ساختمان'>استعلام انجام نقاشی ساختمان / استعلام, استعلام انجام نقاشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165476/استعلام-تهیه-نقشه-توپوگرافی-از-تپه-ها--'>استعلام تهیه نقشه توپوگرافی از تپه ها... / استعلام, استعلام تهیه نقشه توپوگرافی از تپه ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165484/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی  / استعلام,استعلام برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165492/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیاء و مرمت قنوات... / استعلام , استعلام احیاء و مرمت قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165500/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-ابنیه-فنی'>استعلام تعمیر و بهسازی ابنیه فنی / استعلام, استعلام تعمیر و بهسازی ابنیه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165508/استعلام-اجرای-کانال-و-کانیو'>استعلام اجرای کانال و کانیو / استعلام , استعلام اجرای کانال و کانیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165516/استعلام-کفپوش-PVC-طرح-المپیک'>استعلام کفپوش PVC طرح المپیک / استعلام, استعلام کفپوش PVC طرح المپیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165524/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-و-تجهیزات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام تعمیرات ساختمانی و تجهیزات برقی و مکانیکی  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمانی و تجهیزات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165532/استعلام-فن-کوئل-دیواری'>استعلام فن کوئل دیواری / استعلام فن کوئل دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165540/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی--'>استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی... / استعلام, استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165548/استعلام-خرید-ورق-گالوانیزه--'>استعلام خرید ورق گالوانیزه... / استعلام, استعلام خرید ورق گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165556/استعلام-لکه-گیری-آسفالت-راه'>استعلام  لکه گیری آسفالت راه / استعلام , استعلام  لکه گیری آسفالت راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165564/استعلام-خرید-سطل-زباله'>استعلام خرید سطل زباله  / استعلام, استعلام  خرید سطل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165572/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام , استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165580/استعلام-تکمیل-آسانسور'>استعلام تکمیل آسانسور / استعلام , استعلام تکمیل آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165588/مناقصه-تعمیر-و-تجهیز'>مناقصه تعمیر و تجهیز / فراخوان مناقصه ، مناقصه تعمیر و تجهیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165596/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام  لایروبی و مرمت قنات  / استعلام ,استعلام  لایروبی و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165604/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی / استعلام, استعلام آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165612/مناقصه-تهیه-اتصالات-و-شیرآلات-فولادی-و-چدنی'>مناقصه تهیه اتصالات و شیرآلات فولادی و چدنی / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه اتصالات و شیرآلات فولادی و چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165620/استعلام-هارد-یک-ترابایت'>استعلام هارد یک ترابایت / استعلام , استعلام هارد یک ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165629/استعلام-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه'>استعلام عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه / استعلام, استعلام عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165639/مناقصه-خدمات-منشی'>مناقصه خدمات منشی / مناقصه ، مناقصه خدمات منشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165647/مناقصه-واگذاری-خدمات-ایاب-و-ذهاب-اداری'>مناقصه  واگذاری خدمات ایاب و ذهاب اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری خدمات ایاب و ذهاب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165655/استعلام-فرش-ماشینی-سجاده'>استعلام فرش ماشینی سجاده / استعلام,  استعلام فرش ماشینی سجاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165663/فراخوان-عملیات-خاکبرداری-و-تسطیح-محور-میانی-شهر'>فراخوان عملیات خاکبرداری و تسطیح محور میانی شهر / مناقصه, فراخوان عملیات خاکبرداری و تسطیح محور میانی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165414/استعلام-ملزومات-اداری-بشقاب-غذاخوری-و--'>استعلام ملزومات اداری بشقاب غذاخوری و ... / استعلام, استعلام ملزومات اداری بشقاب غذاخوری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165422/استعلام-بکاب-سرور'>استعلام بکاب سرور / استعلام, استعلام بکاب سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165431/استعلام-نصب-درب-و-پنجره'>استعلام نصب درب و پنجره / استعلام , استعلام نصب درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165439/استعلام-انجام-سرویس-درون-شهری-و-برون-شهری'>استعلام انجام سرویس درون شهری و برون شهری  / استعلام , استعلام انجام سرویس درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165447/استعلام-باز-کردن-و-نصب-2-دستگاه-دیگ-250-هزار-کیلو-کالری-با-مصالح'>استعلام باز کردن و نصب 2 دستگاه دیگ 250 هزار کیلو کالری با مصالح / استعلام, استعلام باز کردن و نصب 2 دستگاه دیگ 250 هزار کیلو کالری با مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165455/استعلام-جابه-جایی-تابلو-برق-صنعتی'>استعلام جابه جایی تابلو برق صنعتی / استعلام, استعلام جابه جایی تابلو برق صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165463/استعلام-لوله-گذاری-چاه'>استعلام  لوله گذاری چاه / استعلام , استعلام  لوله گذاری چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165471/استعلام-آیفون-تصویری-رنگی'>استعلام آیفون تصویری رنگی  / استعلام آیفون تصویری رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165479/استعلام-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-سه-چرخ-کشاورزی'>استعلام یک دستگاه موتور سیکلت سه چرخ کشاورزی / استعلام, استعلام یک دستگاه موتور سیکلت سه چرخ کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165487/مناقصه-خرید-6-دستگاه-کامپیوتر'>مناقصه خرید 6 دستگاه کامپیوتر / مناقصه , مناقصه خرید 6 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165495/استعلام-عملیات-بهنگام-سازی-کد-پستی-ده-رقمی'>استعلام عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی / استعلام , استعلام عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165503/استعلام-اجرای-عملیات-نصب-و-وصل-سیستم-فاضلاب-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات نصب و وصل سیستم فاضلاب ساختمان / استعلام , استعلام اجرای عملیات نصب و وصل سیستم فاضلاب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165511/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165519/استعلام-ادوات-هواشناسی'>استعلام ادوات هواشناسی / استعلام, استعلام ادوات هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165527/استعلام-خرید-تجهیزات-و-اجرای-سیستم-روشنایی'>استعلام خرید تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165535/استعلام-اجرای-کانال-و-دیوار-بتنی--'>استعلام اجرای کانال و دیوار بتنی... / استعلام, استعلام اجرای کانال و دیوار بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165543/استعلام-آسانسور-مسافربر-کششی'>استعلام آسانسور مسافربر کششی / استعلام, استعلام آسانسور مسافربر کششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165551/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-فلزی'>استعلام خرید لوله و اتصالات فلزی / استعلام خرید لوله و اتصالات فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165559/استعلام-احداث-پلتفرم-هواشناسی'>استعلام احداث پلتفرم هواشناسی / استعلام , استعلام احداث پلتفرم هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165567/استعلام-ایزوگام'>استعلام  ایزوگام / استعلام,استعلام  ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165575/استعلام-پیمایش--واحد-شماری--'>استعلام  پیمایش - واحد شماری ... / استعلام,استعلام  پیمایش - واحد شماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165583/مناقصه-آسفالت-راه-های-روستایی--'>مناقصه آسفالت راه های روستایی... / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت راه های روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165591/استعلام-HDD-600GB-3PAR-15K-SFF(HPE-3PAR-8000)-PART-NO-K2P98B'>استعلام  HDD 600GB 3PAR 15K SFF(HPE 3PAR 8000), PART NO: K2P98B / استعلام, استعلام  HDD 600GB 3PAR 15K SFF(HPE 3PAR 8000), PART NO: K2P98B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165599/مناقصه-آسفالت-راه-های-روستایی'>مناقصه  آسفالت راه های روستایی / فراخوان مناقصه ، مناقصه  آسفالت راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165607/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی / استعلام, استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165615/استعلام-خرید-ترانسفورماتور-جریان-ولتاژ-36-KV-مدل--'>استعلام خرید ترانسفورماتور جریان ولتاژ 36 KV مدل.... / استعلام , استعلام خرید ترانسفورماتور جریان ولتاژ 36 KV مدل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165624/مناقصه-خرید-150-تن-مواد-شیمیایی'>مناقصه خرید 150 تن مواد شیمیایی / مناقصه ،مناقصه خرید 150 تن مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165631/مزایده-اجاره-مکان-پزشکی-هسته-ای'>مزایده اجاره مکان پزشکی هسته ای  / مزایده , مزایده اجاره مکان پزشکی هسته ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165633/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165642/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظتی-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی بیمارستان... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حفاظتی بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165650/فراخوان-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه--'>فراخوان عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه... / فراخوان , فراخوان عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165658/مناقصه-فراخوان-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه-های'>مناقصه فراخوان عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های  / مناقصه فراخوان, مناقصه فراخوان عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165668/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-ضربه-ای'>استعلام حفر دو حلقه چاه ضربه ای  / استعلام، استعلام حفر دو حلقه چاه ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165103/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر--'>استعلام صندلی آمفی تئاتر.... / استعلام, استعلام صندلی آمفی تئاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165113/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165121/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-و---'>استعلام دستگاه ضبط و پخش و  .... / استعلام , استعلام دستگاه ضبط و پخش و دو دستگاه دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165130/استعلام-نمونه-ران-مرغ-تازه'>استعلام نمونه ران مرغ تازه / استعلام, استعلام نمونه ران مرغ تازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165139/استعلام-ساخت-درب-کلاسی-فلزی'>استعلام  ساخت درب کلاسی فلزی / استعلام, استعلام ساخت درب کلاسی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165149/استعلام-Fire-Hydrant-valve-Globe'>استعلام Fire Hydrant valve Globe / استعلام, استعلام Fire Hydrant valve Globe</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165157/استعلام-چمن-مصنوعی-سبز-زمین---'>استعلام چمن مصنوعی سبز زمین .... / استعلام, استعلام چمن مصنوعی سبز زمین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165165/استعلام-قنات-اشنی-لایروبی-و-مرمت-و-ریزش-برداری'>استعلام  قنات اشنی لایروبی و مرمت و ریزش برداری  / استعلام, قنات اشنی لایروبی و مرمت و ریزش برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165173/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165181/استعلام-احداث-خانه--'>استعلام احداث خانه ... / استعلام, استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165189/استعلام-اتوبخار-مخزن-دار'>استعلام اتوبخار مخزن دار / استعلام, استعلام اتوبخار مخزن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165198/استعلام-زیرسازی--'>استعلام زیرسازی.... / استعلام , استعلام زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165206/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165214/استعلام-صندلی-گردان-جک-دار'>استعلام صندلی گردان جک دار / استعلام , استعلام صندلی گردان جک دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165222/استعلام-هندویل-برند-kondia-optcoder-اورجینال--'>استعلام هندویل برند kondia optcoder اورجینال ... / استعلام , استعلام هندویل برند kondia optcoder اورجینال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165230/استعلام-سرمایش-و-گرمایش-و-لوازم-اداری-و---'>استعلام سرمایش و گرمایش و لوازم اداری و ....  / استعلام  ، استعلام سرمایش و گرمایش و لوازم اداری و .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165238/استعلام-اجاره-خودرو-گرند-ویتارا'>استعلام اجاره خودرو گرند ویتارا  / استعلام , استعلام اجاره خودرو گرند ویتارا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165246/استعلام-عملیات-احداث-حوضچه-محافظ-شیرآلات-و-اتصالات--'>استعلام عملیات احداث حوضچه محافظ شیرآلات و اتصالات ... / استعلام, استعلام عملیات احداث حوضچه محافظ شیرآلات و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165254/استعلام-نبشی'>استعلام نبشی / استعلام, استعلام نبشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165262/استعلام-لوله'>استعلام لوله  / استعلام, استعلام لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165270/استعلام-چرخ-راسته-دوز--'>استعلام چرخ راسته دوز ... / استعلام , استعلام چرخ راسته دوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165278/استعلام-عیب-یاب-کابل-با-پالس-رفلکتوری'>استعلام عیب یاب کابل با پالس رفلکتوری / استعلام, استعلام عیب یاب کابل با پالس رفلکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165286/استعلام-تعویض-چراغ-های-قدیمی--'>استعلام تعویض چراغ های قدیمی... / استعلام, استعلام تعویض چراغ های قدیمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165294/استعلام-پلاک---'>استعلام پلاک .... / استعلام , استعلام پلاک مشخصات مطابق با استاندارد ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165302/استعلام-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه-های---'>استعلام عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های..... / استعلام , استعلام عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165310/استعلام-ماوس-صفحه-کلید-و--'>استعلام ماوس، صفحه کلید و... / استعلام ، استعلام ماوس، صفحه کلید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165318/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام ,  استعلام سایر فعالیت های حرفه ای علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165326/استعلام-هارنس-سگ-ساخت-ایران'>استعلام هارنس سگ ساخت ایران  / استعلام, استعلام هارنس سگ ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165334/استعلام-دیوار-upwc-ضد-حریق'>استعلام دیوار upwc ضد حریق / استعلام, استعلام دیوار upwc ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164953/مزایده-اجاره-املاک-و-مغازه'>مزایده اجاره املاک و مغازه / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره املاک و مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164983/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-150-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 150 متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165017/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-207-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.5متر  / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 207.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165073/مزایده-اجاره-داروخانه-شبانه-روزی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165128/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-44متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 60.44متر / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 60.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165343/فراخوان-مناقصه-عمومی-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و-رفع-تصرفات-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165351/استعلام-لوله-UPC'>استعلام لوله UPC  / استعلام , استعلام لوله UPC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165359/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام , استعلام خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165367/استعلام-مطالعه-شناخت-معماری-و-تزئینات-باغ'>استعلام مطالعه شناخت معماری و تزئینات باغ / استعلام, استعلام مطالعه شناخت معماری و تزئینات باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165375/استعلام-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان  / استعلام , استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165383/استعلام-تهیه-و-اجرای-سرامیک-کف-اتاقها'>استعلام  تهیه و اجرای سرامیک کف اتاقها  / استعلام ، استعلام  تهیه و اجرای سرامیک کف اتاقها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165391/استعلام-موتور-3-سیلندر--'>استعلام موتور 3 سیلندر ... / استعلام , استعلام موتور 3 سیلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165399/استعلام-نیاز-به-سه-نفر-افسر-نیروی-انتظامی--'>استعلام نیاز به سه نفر افسر نیروی انتظامی... / استعلام , استعلام نیاز به سه نفر افسر نیروی انتظامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165407/استعلام-خرید-انواع-قفل'>استعلام خرید انواع قفل / استعلام, استعلام خرید انواع قفل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165415/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165423/استعلام-جداسازی--سورت--ردیف-چینی'>استعلام جداسازی - سورت - ردیف چینی / استعلام , استعلام  جداسازی - سورت - ردیف چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165432/استعلام-تهیه--نصب-سنگ-فرش-ورودی-و-محوطه--'>استعلام تهیه , نصب سنگ فرش ورودی و محوطه ... / استعلام, استعلام تهیه , نصب سنگ فرش ورودی و محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165440/استعلام-موتور-سیکلت'>استعلام موتور سیکلت / استعلام, استعلام موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165448/استعلام-بسته-نرم-افزار-ایمیل-سرور'>استعلام بسته نرم افزار ایمیل سرور / استعلام , استعلام  بسته نرم افزار ایمیل سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165456/استعلام-رله-حفاظت-جریانی'>استعلام رله حفاظت جریانی / استعلام, استعلام رله حفاظت جریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165464/استعلام-درب-اتوماتیک-برقی-کشویی--'>استعلام درب اتوماتیک برقی کشویی... / استعلام, استعلام درب اتوماتیک برقی کشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165472/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165480/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, ​استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165488/استعلام-لوله-مانیسمان-150-میلیمتر-دو-سر-رزوه'>استعلام لوله مانیسمان 150 میلیمتر دو سر رزوه / استعلام, استعلام لوله مانیسمان 150 میلیمتر دو سر رزوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165496/استعلام-4-جلد-کتاب-دایره-المعارف-جامع-علوم-کشاورزی'>استعلام 4 جلد کتاب دایره المعارف جامع علوم کشاورزی  / استعلام, 4 جلد کتاب دایره المعارف جامع علوم کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165504/استعلام-تخریب-و-بازسازی-نمای-ساختمان'>استعلام تخریب و بازسازی نمای ساختمان  / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی نمای ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165512/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165520/استعلام-مطالعات-مرحله-ی-اول-تشکیل-مجتمع-های-آبرسانی'>استعلام مطالعات مرحله ی اول تشکیل مجتمع های آبرسانی / استعلام, استعلام مطالعات مرحله ی اول تشکیل مجتمع های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165528/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-میکروپروسسوری-و-هوشمند'>استعلام دستگاه اندازه گیری میکروپروسسوری و هوشمند / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری میکروپروسسوری و هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165536/استعلام-نقشه-برداری-از-محدوده-های-اراضی'>استعلام  نقشه برداری از محدوده های اراضی / استعلام, استعلام  نقشه برداری از محدوده های اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165544/استعلام-DVR'>استعلام  DVR / استعلام, استعلام   DVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165552/استعلام-توپ-فوتسال'>استعلام توپ فوتسال / استعلام  ، استعلام توپ فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165560/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-ـ-کولر-اسپلیت-جهت--'>استعلام خرید میز و صندلی ـ کولر اسپلیت جهت ... / استعلام, استعلام خرید میز و صندلی ـ کولر اسپلیت جهت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165568/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165576/مناقصه-عملیات-تکمیل-شبکه-برق-فشار'>مناقصه عملیات تکمیل شبکه برق فشار / مناقصه عملیات تکمیل شبکه برق فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165584/استعلام-پاور-بانک-adata'>استعلام پاور بانک adata / استعلام , استعلام پاور بانک adata</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165592/استعلام-شیر-یک-لیتری'>استعلام شیر یک لیتری / استعلام, استعلام شیر یک لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165600/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-نظارت-تصویری'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری  / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165608/استعلام-خرید8-عدد-آل-این-وان'>استعلام خرید8 عدد آل این وان  / استعلام , استعلام خرید8 عدد آل این وان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165616/استعلام-پلیت-پلاستیکی-یک-بار-مصرف-10-سانتی-متری'>استعلام پلیت پلاستیکی یک بار مصرف 10 سانتی متری / استعلام, استعلام پلیت پلاستیکی یک بار مصرف 10 سانتی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165625/استعلام-فریزر-80-درجه-آزمایشگاهی'>استعلام فریزر 80 درجه آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام فریزر 80 درجه آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165634/مناقصه-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-میکانیکی--'>مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و میکانیکی ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و میکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165637/اصلاحیه-مزایده-فراخوان-واگذاری-امور-داروخانه-های-بلوک-3'>اصلاحیه مزایده فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 3  / اصلاحیه مزایده , اصلاحیه مزایده فراخوان واگذاری امور داروخانه های بلوک 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165643/استعلام-تغییر-در-سرویس-ها--تخریب-دیوارهای-داخلی'>استعلام  تغییر در سرویس ها ، تخریب دیوارهای داخلی  / استعلام , استعلام تغییر در سرویس ها ، تخریب دیوارهای داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165651/مناقصه-واگذاری-پایگاه-های-اورژانس-115-پیش-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری پایگاه های اورژانس 115 پیش بیمارستانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پایگاه های اورژانس 115 پیش بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165659/استعلام-قیمت-عملیات-لایروبی٬-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه'>استعلام قیمت عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه / استعلام, استعلام قیمت عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165147/استعلام-احداث-خانه--'>استعلام احداث خانه ... / استعلام, استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165155/استعلام-خرید-لوازم-برقی'>استعلام خرید لوازم برقی  / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165163/استعلام-تعمیرات-اداره--'>استعلام تعمیرات اداره... / استعلام ,استعلام تعمیرات اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165171/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-نشده'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه نشده / استعلام, استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه نشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165179/استعلام-انجام-سیم-کشی-سیم-محافظ-هوایی'>استعلام انجام سیم کشی سیم محافظ هوایی / استعلام , استعلام انجام سیم کشی سیم محافظ هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165187/استعلام-پالت-چوبی'>استعلام پالت چوبی  / استعلام , استعلام پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165196/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام, استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165204/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-خانگی'>استعلام کولر گازی اسپلیت خانگی / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165212/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام لاستیک خودرو / استعلام , استعلام  لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165220/استعلام-واگذاری-مرکز-حمایتی-آموزشی'>استعلام واگذاری مرکز حمایتی آموزشی / استعلام ، استعلام واگذاری مرکز حمایتی آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165228/استعلام-کفش-سنگین-کوهنوردی--'>استعلام کفش سنگین کوهنوردی... / استعلام, استعلام کفش سنگین کوهنوردی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165236/استعلام-عملیات-عمرانی'>استعلام عملیات عمرانی / استعلام , استعلام عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165244/استعلام-کنتور-هوشمند'>استعلام کنتور هوشمند / استعلام , استعلام کنتور هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165252/استعلام-احداث-نرده-جان-پناه-'>استعلام احداث نرده جان پناه.. / استعلام, استعلام احداث نرده جان پناه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165260/مناقصه-خرید-بال-ولو'>مناقصه خرید بال ولو / مناقصه, مناقصه خرید بال ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165268/استعلام-دو-فقره-سیم-و-لامپ'>استعلام دو فقره سیم و لامپ  / استعلام , استعلام دو فقره سیم و لامپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165276/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه ... / استعلام, استعلام مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165284/استعلام-خرید-میز-تنیس-و-فوتبال-دستی'>استعلام خرید میز تنیس و فوتبال دستی / استعلام خرید میز تنیس و فوتبال دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165292/استعلام-یخچال-ویترینی-استاندارد-صنعتی-جهت-نگهداری-داروهای-یخچالی-بر-اساس--'>استعلام یخچال ویترینی استاندارد صنعتی جهت نگهداری داروهای یخچالی بر اساس ... / استعلام,استعلام یخچال ویترینی استاندارد صنعتی جهت نگهداری داروهای یخچالی بر اساس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165300/استعلام-پنجره'>استعلام پنجره  / استعلام , استعلام پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165308/استعلام-30-دستگاه-اسکنر'>استعلام 30 دستگاه اسکنر / استعلام , استعلام 30 دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165316/استعلام-ست-تیر-و-صفحه-دارت'>استعلام ست تیر و صفحه  دارت / استعلام, استعلام ست تیر و صفحه  دارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165324/استعلام-هارد--رم-و-پاور-سرور-اصلی'>استعلام  هارد ، رم و پاور سرور اصلی / استعلام, استعلام  هارد ، رم و پاور سرور اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165332/استعلام-پمپ-روغن-دستی'>استعلام پمپ روغن دستی  / استعلام , استعلام پمپ روغن دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164946/مزایده-لوله-پلی-اتیلن'>مزایده لوله پلی اتیلن  / مزایده لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1164978/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-85-14متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 85.14متر / مزایده،مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 85.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165011/مزایده-واگذاری-غرفه-ها-دستگاه-های-تفریحی-زمین-بازی--'>مزایده واگذاری غرفه ها، دستگاه های تفریحی، زمین بازی ... / مزایده, مزایده واگذاری غرفه ها، دستگاه های تفریحی، زمین بازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165056/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-انضمام-زیرزمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد تجاری به انضمام زیرزمین- تجدید نوبت دوم  / تجدید مزایده,عمومی  مزایده یک واحد تجاری به انضمام زیرزمین- تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165105/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاره-مهد-کودک'>فراخوان استعلام واگذاری اجاره مهد کودک / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری اجاره مهد کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165341/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام ,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165349/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق ... / استعلام, استعلام تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165357/استعلام-تلفن-کننده-و-آژیر-خطر'>استعلام تلفن کننده و آژیر خطر  / استعلام تلفن کننده و آژیر خطر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165365/استعلام-اجرای-سازه-سقف-کامپوزیت'>استعلام  اجرای سازه سقف کامپوزیت  / استعلام,استعلام اجرای سازه سقف کامپوزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165373/استعلام--خرید-لوازم-میز'>استعلام   خرید لوازم میز  / استعلام , استعلام   خرید لوازم میز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165381/استعلام-سرامیک-ضد-اسید'>استعلام سرامیک ضد اسید / استعلام سرامیک ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165389/استعلام-لوازم-کامپیوتر-و-شبکه'>استعلام لوازم کامپیوتر و شبکه / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتر و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165397/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-جنوب'>مناقصه گازرسانی  به صنایع محور جنوب / مناقصه , مناقصه گازرسانی  به صنایع محور جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165405/استعلام-جرثقیل-بادی-و--'>استعلام جرثقیل بادی و ... / استعلام, استعلام جرثقیل بادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165413/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, استعلام مرمت خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165421/استعلام-ویدیو-پروجکشن--'>استعلام ویدیو پروجکشن ... / استعلام, استعلام ویدیو پروجکشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165429/استعلام-انتخاب-مشاور'>استعلام انتخاب مشاور  / استعلام ,استعلام انتخاب مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165438/استعلام-خرید-فنس-و-پایه-و-عملیات-نصب--'>استعلام خرید فنس و پایه و عملیات نصب... / استعلام, استعلام خرید فنس و پایه و عملیات نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165446/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد .. / استعلام میلگرد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165454/استعلام-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی'>استعلام جدول گذاری و پیاده روسازی / استعلام,استعلام جدول گذاری و پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165462/استعلام-دیگ-چدنی'>استعلام دیگ چدنی / استعلام,استعلام  دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165470/استعلام-ساخت-و-نصب-مخزن-زباله-750-لیتری-فلزی-مکانیزه--'>استعلام ساخت و نصب مخزن زباله 750 لیتری فلزی مکانیزه... / استعلام, استعلام ساخت و نصب مخزن زباله 750 لیتری فلزی مکانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165478/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی دوربین  / استعلام, استعلام  خرید و حمل و نصب و راه اندازی دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165486/استعلام-بیسیم-موتورلا'>استعلام بیسیم موتورلا  / استعلام , استعلام بیسیم موتورلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165494/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165502/استعلام-قرارداد-ساخت-10-دستگاه-تابلو-برق-UPS'>استعلام قرارداد ساخت 10 دستگاه تابلو برق UPS / استعلام,استعلام قرارداد ساخت 10 دستگاه تابلو برق UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165510/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165518/استعلام-براش-کربنی'>استعلام براش کربنی / استعلام , استعلام براش کربنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165526/استعلام-مرمت-سرای-امینی'>استعلام مرمت سرای امینی / استعلام, استعلام مرمت سرای امینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165534/استعلام-دستگاه-ثبت-تردد'>استعلام دستگاه ثبت تردد  / استعلام, استعلام دستگاه ثبت تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165542/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام , استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165550/استعلام-ظروف-گیاهی-یک-بار-مصرف'>استعلام  ظروف گیاهی یک بار مصرف  / استعلام, ظروف گیاهی یک بار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165558/استعلام-سه-دستگاه-سرور'>استعلام سه دستگاه سرور  / استعلام, سه دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165566/استعلام-چاپگر-لیبل-زن-حرارتی-SNBC-BTP-2200E'>استعلام چاپگر لیبل زن حرارتی SNBC-BTP-2200E / استعلام,استعلام چاپگر لیبل زن حرارتی SNBC-BTP-2200E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165574/مناقصه-تکمیل-مدرسه-خیرساز-مجاهد'>مناقصه تکمیل مدرسه خیرساز مجاهد  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه خیرساز مجاهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165582/مناقصه-اجرای-امور-خدمات-پشتیبانی-محوطه-های-ساختمان-اداری'>مناقصه اجرای امور خدمات پشتیبانی محوطه های ساختمان اداری / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای امور خدمات پشتیبانی محوطه های ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165590/استعلام-چاپ-انتشارات-موسسه'>استعلام چاپ انتشارات موسسه / استعلام , استعلام چاپ انتشارات موسسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165598/مناقصه-خرید-5-دستگاه-تراش-cnc'>مناقصه خرید 5 دستگاه تراش cnc / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 دستگاه تراش cnc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165606/استعلام-برگزاری-کارگاههای-آموزشی-با-هدف-معرفی-ارزشهای-تالاب--'>استعلام برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف معرفی ارزشهای تالاب... / استعلام, استعلام برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف معرفی ارزشهای تالاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165614/استعلام-عملیات-بهنگام-سازی-کد-پستی-ده-رقمی'>استعلام عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی / استعلام , استعلام عملیات بهنگام سازی کد پستی ده رقمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165621/مزایده-واگذاری-آزمایشگاه-مرکز-پزشکی'>مزایده واگذاری آزمایشگاه مرکز پزشکی / مزایده , مزایده واگذاری آزمایشگاه مرکز پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165623/استعلام-عملیات-لایروبی٬-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه'>استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه / استعلام, استعلام عملیات لایروبی٬ دیواره سازی و ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165632/فراخوان-عملیات-لایروبی-و-تثبیت-بستر-رودخانه-های--'>فراخوان عملیات لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های.... / فراخوان عملیات لایروبی و تثبیت بستر رودخانه های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165641/مناقصه-خدمات-منشی'>مناقصه خدمات منشی / مناقصه ، مناقصه خدمات منشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165649/استعلام-عملیات-لایروبی٬-تثبیت-و-بهسازی-رودخانه-های--'>استعلام عملیات لایروبی٬ تثبیت و بهسازی رودخانه های ... / استعلام, استعلام عملیات لایروبی٬ تثبیت و بهسازی رودخانه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165657/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-باغبانی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و باغبانی  / مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و باغبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1165667/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-ساختمان'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 22 تاريخ : چهارشنبه 21 شهريور 1397 ساعت: 18:37