اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شه تاریخ 97.3.08 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155828/مناقصه-عمومی-برنج-ای... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شه تاریخ 97.3.08 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155828/مناقصه-عمومی-برنج-ایرانی-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی برنج ایرانی .تجدید - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی برنج ایرانی ... تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155839/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-یک-ست-پره-متحرک--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید یک ست پره متحرک - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید یک ست پره متحرک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155852/استعلام-سیلندرهای-گاز-سی-ان-جی-در-خودروها'>استعلام سیلندرهای گاز سی ان جی در خودروها / استعلام,استعلام سیلندرهای گاز سی ان جی در خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155867/استعلام-کدورت-سنج-و-کلرسنج-آنلاین'>استعلام کدورت سنج و کلرسنج آنلاین / استعلام,استعلام کدورت سنج و کلرسنج آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155878/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-400-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 400 نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 400 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155889/مناقصه-عملیاتی-اجرایی-سالن-نمایش-و-تمرین-تئاتر--اصلاحیه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیاتی اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر  - اصلاحیه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  مناقصه عملیاتی اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر  - اصلاحیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155901/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام, استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155911/مناقصه-تجدید-خرید-حمل-و-عملیات-لوله-گذاری'>مناقصه تجدید خرید حمل و عملیات لوله گذاری   / مناقصه , مناقصه تجدید خرید حمل و عملیات لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155920/استعلام-سیدر-و-هورمون-گوسفندی--'>استعلام سیدر و هورمون گوسفندی... / استعلام, استعلام سیدر و هورمون گوسفندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155930/مناقصه-خرید-یکدستگاه-آمبولانس-تویوتا-هایس-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155939/استعلام-خرید-و-نصب-درب-اتوماتیک-شیشه-ای-و-پرده-هوا'>استعلام خرید و نصب درب اتوماتیک شیشه ای و پرده هوا / استعلام, خرید و نصب درب اتوماتیک شیشه ای و پرده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155952/مناقصه-عملیات-تکمیلی-کارهای-بخش-نور-صوت-دکوراسیون---'>مناقصه عملیات تکمیلی کارهای بخش نور، صوت، دکوراسیون .... / مناقصه، مناقصه عملیات تکمیلی کارهای بخش نور، صوت، دکوراسیون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155966/استعلام-تامین-خودرو-سواری'>استعلام تامین خودرو سواری  / استعلام,استعلام تامین خودرو سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155976/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-سقف-های-عرشه-فولادی'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای سقف های عرشه فولادی / فراخوان فراخوان تهیه مصالح و اجرای سقف های عرشه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155987/مناقصه-احداث-ساختمان-چند-منظوره-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان چند منظوره نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث ساختمان چند منظوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155997/استعلام-تعمیر-پست-برق-اصلی-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام تعمیر پست برق اصلی مرکز آموزش فنی و حرفه ای / استعلام,استعلام تعمیر پست برق اصلی مرکز آموزش فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156006/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-های-مورد-نیاز-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه های مورد نیاز (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه های مورد نیاز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156018/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156028/استعلام-Laptop--'>استعلام Laptop ... / استعلام , استعلام Laptop ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156042/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156054/استعلام-احداث-آموزشگاه-شبانه-روزی--'>استعلام  احداث آموزشگاه شبانه روزی  .. / استعلام,  احداث آموزشگاه شبانه روزی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156069/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام,استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156079/استعلام-تونر-چاپگر-رایانه'>استعلام تونر چاپگر رایانه  / استعلام, تونر چاپگر رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156092/استعلام-خرید-یک-دستگاه-جونیپر-345'>استعلام خرید یک دستگاه جونیپر 345 / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه جونیپر 345</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156102/تجدید-مناقصه-عملیات-تهیه--حمل-و-نصب-فنس--'>تجدید مناقصه عملیات تهیه ، حمل و نصب فنس...  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات تهیه ، حمل و نصب فنس... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156114/تجدید-مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی  (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156125/استعلام-کاپشن-کار'>استعلام کاپشن کار  / استعلام, کاپشن کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156137/مناقصه-تامین-4-دستگاه-موتور-سیکلت'>مناقصه تامین 4 دستگاه موتور سیکلت  / مناقصه ، مناقصه تامین 4 دستگاه موتور سیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156147/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام, میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156161/استعلام-ترازوی-توزین-اشخاص'>استعلام ترازوی توزین اشخاص  / استعلام, ترازوی توزین اشخاص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156175/استعلام-ایجاد-یک-عدد-گمانه-به-عمق-12-متر-و-انجام-آزمایشان-لازم-جهت-طراحی-ساخت'>استعلام ایجاد یک عدد گمانه به عمق 12 متر و انجام آزمایشان لازم جهت طراحی ساخت / استعلام,استعلام ایجاد یک عدد گمانه به عمق 12 متر و انجام آزمایشان لازم جهت طراحی ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156190/مناقصه-خرید-انواع-لامپ'>مناقصه خرید انواع لامپ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156200/مناقصه-عمومی-خرید-کیت-لوازم-نوسازی-انشعاب-آب-به-همراه-کنتور-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید کیت لوازم نوسازی انشعاب آب به همراه کنتور- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید کیت لوازم نوسازی انشعاب آب به همراه کنتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156210/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156222/استعلام-اقلام-تاسیساتی'>استعلام اقلام تاسیساتی  / استعلام,استعلام اقلام تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156232/استعلام-تهیه-مستند-از-برنامه-های-مددجویان-حوزه-اشتغال-و-کارآفرینان-در--'>استعلام تهیه مستند از برنامه های مددجویان حوزه اشتغال و کارآفرینان در... / استعلام,استعلام تهیه مستند از برنامه های مددجویان حوزه اشتغال و کارآفرینان در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155831/مناقصه-خرید--طراحی--نصب-و-راه-اندازی-نوار-نقاله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، طراحی ، نصب و راه اندازی نوار نقاله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، طراحی ، نصب و راه اندازی نوار نقاله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155842/مناقصه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی  ، مناقصه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستا - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155857/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتری--'>استعلام خرید لوازم کامپیوتری... / استعلام, استعلام خرید لوازم کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155869/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-کابل-خودنگهدار--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه کابل خودنگهدار - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155881/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور... / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155891/مناقصه-مدیریت-و-انجام-امور-خدمات-بسته-بندی-و-تخلیه-و-بارگیری-کالا-و--'>مناقصه  مدیریت و انجام امور خدمات بسته بندی و تخلیه و بارگیری کالا و ... / مناقصه, مناقصه  مدیریت و انجام امور خدمات بسته بندی و تخلیه و بارگیری کالا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155904/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155914/مناقصه-امور-خدمات-تنظیف-و-نگهداری-فضای-سبز'> مناقصه امور خدمات تنظیف و نگهداری فضای سبز  / مناقصه , مناقصه امور خدمات تنظیف و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155923/استعلام-حشره-کش-مالانیون'>استعلام حشره کش مالانیون  / استعلام, حشره کش مالانیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155933/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-شبه-فلمن-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه شبه فلمن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, مناقصه حفر یک حلقه چاه شبه فلمن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155942/تجدید-مناقصه-حمل-گندم-برنج-دانه-ای-روغنی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حمل گندم -برنج -دانه ای روغنی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل گندم -برنج -دانه ای روغنی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155956/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-و-شیرآلات-شبکه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع اتصالات و شیرآلات شبکه آبرسانی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع اتصالات و شیرآلات شبکه آبرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155969/مناقصه-ساخت-و-نصب-366-متر-طول-گارد-خط-ریلی-و--'>مناقصه ساخت و نصب 366 متر طول گارد خط ریلی و ... / مناقصه ,مناقصه ساخت و نصب 366 متر طول گارد خط ریلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155979/فراخوان-تکمیل-شبکه-داخلی-گاز-زیرسازی-و-جدولگذاری---نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل شبکه داخلی گاز، زیرسازی و جدولگذاری ... نوبت دوم / مناقصات عمومی, فراخوان تکمیل شبکه داخلی گاز، زیرسازی و جدولگذاری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155990/مناقصه-انجام-خدمات-بهداشت-و-درمان-زندانیان'>مناقصه انجام خدمات بهداشت و درمان زندانیان / آگهی مناقصه,مناقصه انجام خدمات بهداشت و درمان زندانیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155999/مناقصه-تجدید-خرید-تجهیزات-شبکه'>مناقصه تجدید خرید تجهیزات شبکه  / مناقصه تجدید, مناقصه تجدید  خرید تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156008/استعلام-دستگاه-آسیاب-برقی--'>استعلام دستگاه آسیاب برقی ... / استعلام , استعلام دستگاه آسیاب برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156020/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای جدولگذاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156033/تجدید-مناقصه-طراحی--خرید-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-توسعه-پست-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه طراحی ، خرید و نصب و تست و راه اندازی توسعه پست نوبت دوم  / تجدید مناقصه ، مناقصه مناقصه طراحی ، خرید و نصب و تست و راه اندازی توسعه پست  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156045/استعلام-یخچال-بانک-خون-تک-در'>استعلام یخچال بانک خون تک در / استعلام, یخچال بانک خون تک در</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156058/استعلام-احداث-دیوار-ساحلی-احداث-آب-نما-در--'>استعلام احداث دیوار ساحلی، احداث آب نما در ... / استعلام,استعلام احداث دیوار ساحلی، احداث آب نما در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156071/استعلام-لجن-کش--'>استعلام لجن کش ... / استعلام , استعلام لجن کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156082/مناقصه-خدمات-نظافت-پستهای--'>مناقصه خدمات نظافت پستهای ...  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت پستهای ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156095/استعلام-زیرسازی--'>استعلام زیرسازی ... / استعلام , استعلام زیرسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156104/مناقصه-خرید-بیمه-نامه'>مناقصه خرید بیمه نامه / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید بیمه نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156117/استعلام-خرید-چیلر-آبی'>استعلام خرید چیلر آبی / استعلام,استعلام خرید چیلر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156129/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت-جدولگذاری-و-اجرای-کانال-شهرک'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت، جدولگذاری و اجرای کانال شهرک  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه اجرای پروژه روسازی، آسفالت، جدولگذاری و اجرای کانال شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156139/فراخوان-مناقصه--مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-نقلیه-استیجاری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه , مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه استیجاری  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه استیجاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156150/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاه---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام مواد مصرفی آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156164/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-اصلاح-شبکه-آبرسانی---'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی .... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اصلاح شبکه آبرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156177/استعلام-خرید-عایق-لوله-و-کانال-الاستومری'>استعلام خرید عایق لوله و کانال الاستومری / استعلام, خرید عایق لوله و کانال الاستومری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156192/استعلام-دستگاه-ناتو-فتومتر--'>استعلام دستگاه ناتو فتومتر ... / استعلام , استعلام دستگاه ناتو فتومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156247/استعلام-صندلی-سینمایی'>استعلام صندلی سینمایی / استعلام, صندلی سینمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156258/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سیستم-توزین-استاتیک'>استعلام خرید یک دستگاه سیستم توزین استاتیک  / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه سیستم توزین استاتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156271/مناقصه-خرید-مواد-بازدارنده-خوردگی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مواد بازدارنده خوردگی  ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید مواد بازدارنده خوردگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156283/فراخوان-مناقصه-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-نیروهای-خدماتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156295/استعلام-فلش-مموری-8-گیگ-مدل-hpv295w'>استعلام فلش مموری 8 گیگ مدل hpv295w / استعلام, فلش مموری 8 گیگ مدل hpv295w</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156307/استعلام-بهاء-طراحی-ساخت-و-راه-اندازی-نیروگاه--'>استعلام بهاء طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه... / استعلام, استعلام بهاء طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156320/مناقصه-انواع-نایلون-دوغ-و-پاکت-شیر--'>مناقصه انواع نایلون، دوغ و پاکت شیر.... / مناقصه, مناقصه انواع نایلون، دوغ و پاکت شیر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156330/مناقصه-تجدید-عملیات-گازرسانی'>مناقصه تجدید عملیات گازرسانی  / مناقصه تجدید,  مناقصه تجدید عملیات گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156341/مناقصه-نظافت--رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-در-محدوده-شهر'>مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله در محدوده شهر / اگهی مناقصه , مناقصه نظافت ، رفت و روب و جمع آوری زباله در محدوده شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156354/استعلام-خرید-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات'>استعلام خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات / استعلام,استعلام خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156366/استعلام-دستگاه-لوله-یاب'>استعلام  دستگاه لوله یاب  / استعلام, دستگاه لوله یاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156377/استعلام-ساخت-مرمت-و-تجهیز-ایستگاه-های-هیدرومتری'>استعلام ساخت مرمت و تجهیز ایستگاه های هیدرومتری / استعلام, ساخت مرمت و تجهیز ایستگاه های هیدرومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156390/استعلام-میلگرد-18-تعداد-410-عدد'>استعلام میلگرد 18 تعداد 410 عدد / استعلام, میلگرد 18 تعداد 410 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156402/آگهی-مناقصه-تبدیل-قبور-سنتی-به-دو-و-سه-طبقه'>آگهی مناقصه تبدیل قبور سنتی به دو و سه طبقه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه تبدیل قبور سنتی به دو و سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156413/استعلام-خرید-کامپیوتر-اسکنر-دستگاه-کپی-پرینتر-و-غیره'>استعلام خرید کامپیوتر، اسکنر، دستگاه کپی، پرینتر و غیره / استعلام, خرید کامپیوتر، اسکنر، دستگاه کپی، پرینتر و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156424/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156437/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156453/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-انشعابات-آب-شهرستان'>مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات آب شهرستان / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات آب شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156468/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام, استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156481/استعلام-خرید-فایروال'>استعلام خرید فایروال  / استعلام,استعلام خرید فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156493/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156509/استعلام-سایرفعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایرفعالیت های تخصصی ساختمان .. / استعلام, سایرفعالیت های تخصصی ساختمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156525/استعلام-پنل-باکس-رومیزی'>استعلام پنل باکس رومیزی / استعلام ,استعلام پنل باکس رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156535/شناسایی-پیمانکار-تجهیز-و-بهره-برداری-از-کارگاه-های-آموزش-فنی--تخصصی--نوبت-دوم'>شناسایی پیمانکار تجهیز و بهره برداری از کارگاه های آموزش فنی ، تخصصی - نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار تجهیز و بهره برداری از کارگاه های آموزش فنی ، تخصصی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156547/استعلام-بخاری-گازسوز--کولر-آبی-و---'>استعلام بخاری گازسوز ، کولر آبی و .... / استعلام, بخاری گازسوز ، کولر آبی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156560/تجدید-مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-خیابانها'>تجدید مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت خیابانها / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156570/مناقصه-عمومی-اجرا-و-اصلاح-خطوط-انتقال-و-شبکه-توزیع'>مناقصه عمومی اجرا و اصلاح خطوط انتقال و شبکه  توزیع / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی اجرا و اصلاح خطوط انتقال و شبکه  توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156578/استعلام-پاکت-نامه'>استعلام پاکت نامه / استعلام,استعلام پاکت نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156588/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-(تنظیف)-و-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (تنظیف) و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156598/استعلام-صندوق--'>استعلام صندوق ... / استعلام , استعلام صندوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156610/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی'>مناقصه خرید چمن مصنوعی  / مناقصه , مناقصه خرید چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156620/فراخوان-اجرای-کانال-آبیاری-عمومی-(نوبت-دوم)'>فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان, فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156631/مناقصه-پروژه-احداث-اصلاح-و-تکمیل-میادین-ورودی-شهر'>مناقصه پروژه احداث اصلاح و تکمیل میادین ورودی شهر / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث اصلاح و تکمیل میادین ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156642/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار'> فراخوان شناسایی سرمایه گذار  / آگهی فراخوان,  فراخوان شناسایی سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156652/استعلام-تبلت'>استعلام  تبلت / استعلام , تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156663/استعلام-تعمیرات-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی  / استعلام, تعمیرات مدارس ابتدایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156675/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-نقشه-برداری'>استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه برداری  / استعلام,استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156204/استعلام-ایجاد-گمانه--'>استعلام ایجاد گمانه ... / استعلام , استعلام ایجاد گمانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156213/مناقصه-خرید-13-آیتم-پره-های-توربین-گاز'>مناقصه خرید 13 آیتم پره های توربین گاز / مناقصه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی مناطق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156225/استعلام-کانال-و-استخر'>استعلام کانال و استخر / استعلام,استعلام کانال و استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156234/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-بتن-97-3-8'>آگهی مناقصه عمومی خرید بتن 97.3.8  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عمومی خرید بتن 97.3.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156249/مناقصه-زیرسازی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر... نوبت دوم / آگهی مناقصه مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156261/مناقصه-عملیات-اجرایی-پوشش-نهایی-بتنی-(لاینینگ)--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی پوشش نهایی بتنی (لاینینگ)... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پوشش نهایی بتنی (لاینینگ)... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156273/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156286/استعلام-صندلی-چرخدار-گردان'>استعلام صندلی چرخدار گردان  / استعلام, صندلی چرخدار گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156297/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت--'>استعلام اجرای روکش آسفالت ... / استعلام ,استعلام اجرای روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156312/استعلام-قبض-آب-بهاء-بصورت-A4-سه-قبضی'>استعلام قبض آب بهاء بصورت A4 سه قبضی / استعلام, قبض آب بهاء بصورت A4 سه قبضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156323/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام, مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156332/مناقصه-عملیات-اجرایی-هیتینگ--موتورخانه-و-کاشت'>مناقصه  عملیات اجرایی هیتینگ ، موتورخانه و کاشت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرایی هیتینگ ، موتورخانه و کاشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156344/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرایی تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156356/استعلام-خرید-نرم-افزار--'>استعلام خرید نرم افزار ... / استعلام , استعلام خرید نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156369/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156381/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156392/مناقصه-پروژه-کانال-دفع-آب-های-زائد-روستا--97-3-6'>مناقصه پروژه کانال دفع آب های زائد روستا - 97.3.6 / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه کانال دفع آب های زائد روستا - 97.3.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156404/آگهی-شرکت-در-مناقصه-اجرای-حدود-4350-مترمربع-زیر-سازی-و-آسفالت'>آگهی شرکت در مناقصه اجرای حدود 4350 مترمربع زیر سازی و آسفالت / آگهی شرکت در مناقصه ،آگهی شرکت در مناقصه  اجرای حدود 4350 مترمربع زیر سازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156416/استعلام-کابل-شبکه--'>استعلام کابل شبکه ... / استعلام, استعلام کابل شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156426/استعلام-کولرآبی-آبسال'>استعلام کولرآبی آبسال  / استعلام, کولرآبی آبسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156440/استعلام-فایل-بایگانی'>استعلام فایل بایگانی  / استعلام, فایل بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156457/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه--(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156472/استعلام-مورتور-PMEE-12CBB-دستگاه-جوش-CO2'>استعلام مورتور PMEE -12CBB دستگاه جوش CO2 / استعلام ,استعلام مورتور PMEE -12CBB دستگاه جوش CO2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156483/استعلام-انجام-طرح-آمارگیری-در-شهرکها-و-نواحی-صنعتی'>استعلام انجام طرح آمارگیری در شهرکها و نواحی صنعتی  / استعلام, انجام طرح آمارگیری در شهرکها و نواحی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156498/استعلام-تعداد-150-عدد-باطری-سیلد-اسید-(اتمی)'>استعلام تعداد 150 عدد باطری سیلد اسید (اتمی) / استعلام, تعداد 150 عدد باطری سیلد اسید (اتمی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156516/مناقصه-عملیات-تعمیرات-اماکن-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات تعمیرات اماکن ورزشی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات تعمیرات اماکن ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156527/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156537/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156551/استعلام-فرش-سجاده-ای'>استعلام فرش سجاده ای / استعلام, فرش سجاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156563/مناقصه-عملیات-سنگی-و-ملاتی'>مناقصه عملیات سنگی و ملاتی  / مناقصه , مناقصه عملیات سنگی و ملاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156572/مناقصه-واگذاری-کارهای-خدماتی-شامل-جمع-آوری-زباله-از-درب-منازل-و--'>مناقصه واگذاری کارهای خدماتی شامل جمع آوری زباله از درب منازل و ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کارهای خدماتی شامل جمع آوری زباله از درب منازل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156580/استعلام-خرید-لوله--'>استعلام خرید لوله ... / استعلام, استعلام خرید لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156590/مناقصه-عمومی-توسعه-هنرستان'>مناقصه عمومی توسعه هنرستان / مناقصه , مناقصه عمومی توسعه هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156600/استعلام-میز-و-صندلی-چوبی-کتابخانه-ای-نوجوان'>استعلام میز و صندلی چوبی کتابخانه ای نوجوان / استعلام, میز و صندلی چوبی کتابخانه ای نوجوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156613/استعلام-رنگ-آمیزی-تجهیزات-و-اتصالات-چرخاب'>استعلام  رنگ آمیزی تجهیزات و اتصالات چرخاب  / استعلام, رنگ آمیزی تجهیزات و اتصالات چرخاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156623/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مناقصه  تکمیل سالن ورزشی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه  تکمیل سالن ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156634/استعلام-پرینتر-سه-بعدی'>استعلام پرینتر سه بعدی / استعلام,استعلام پرینتر سه بعدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156645/استعلام-پروب-با-مقیاس-5-نانومول-و-خلوص-HPLC'>استعلام پروب با مقیاس 5 نانومول و خلوص HPLC  / استعلام, پروب با مقیاس 5 نانومول و خلوص HPLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156654/مناقصه-عملیات-تهیه-رنگ-دوجزئی-با-هاردنر-و-تاپ-کت'>مناقصه عملیات تهیه رنگ دوجزئی با هاردنر و تاپ کت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تهیه رنگ دوجزئی با هاردنر و تاپ کت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156666/استعلام-سخت-افزار-سرور'>استعلام سخت افزار -سرور  / استعلام, سخت افزار -سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156679/استعلام-تعداد-10-عدد-صندلی-گردان-کارمندی'>استعلام تعداد 10 عدد صندلی گردان کارمندی / استعلام, تعداد 10 عدد صندلی گردان کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156691/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبتی-واحدهای-ثبتی-تابعه--'>استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی تابعه ... / استعلام, ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی تابعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156700/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156711/استعلام-عملیات-اجرایی-فنس-کشی-و-محوطه-سازی'>استعلام عملیات اجرایی فنس کشی و محوطه سازی / استعلام, عملیات اجرایی فنس کشی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156720/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156732/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام, استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156741/استعلام-کنتور-1-2-مولتی-جت-خشک'>استعلام کنتور 1/2 مولتی جت خشک  / استعلام, کنتور 1/2 مولتی جت خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156754/فراخوان-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن / آگهی فراخوان, فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156766/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-تونان'>مناقصه خرید و حمل مصالح تونان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل مصالح تونان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156779/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-حراست-فیزیکی--'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156788/مناقصه-خرید-گاردریل-و-متعلقات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید گاردریل و متعلقات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاردریل و متعلقات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156798/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-و-نظارت-بر-طرح-های-رفع-تداخلات-و-کاداستر'>استعلام  انجام خدمات مشاوره و نظارت بر طرح های رفع تداخلات و کاداستر  / استعلام, انجام خدمات مشاوره و نظارت بر طرح های رفع تداخلات و کاداستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156808/استعلام-خرید-جدول-کنار-خیابانی-ابعاد-12-7-250-900'>استعلام خرید جدول کنار خیابانی ابعاد 12.7*250*900 / استعلام ,استعلام خرید جدول کنار خیابانی ابعاد 12.7*250*900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156818/مناقصه-عمومی-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی  پروژه آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  پروژه آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156827/استعلام-خرید-تیرآهن'>استعلام خرید تیرآهن / استعلام , استعلام خرید تیرآهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156839/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156848/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156857/استعلام-چیلر-هوایی--'>استعلام چیلر هوایی... / استعلام, استعلام چیلر هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156867/استعلام-خرید-سم-دلتامترین'>استعلام خرید سم دلتامترین / استعلام, استعلام خرید سم دلتامترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156875/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه , مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156886/استعلام-خرید-تجهیزات-پزشکی'>استعلام خرید تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156895/استعلام-صندلی-همراه-بیمار---'>استعلام صندلی همراه بیمار  ... / استعلام, استعلام صندلی همراه بیمار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156905/استعلام-پچ-کورد--'>استعلام پچ کورد... / استعلام, استعلام پچ کورد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156916/استعلام-اجرای-کفپوش-و-جدولگذاری-معابر'>استعلام اجرای کفپوش و جدولگذاری معابر / استعلام, استعلام اجرای کفپوش و جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156924/استعلام-خودرو-پژو-پارس'>استعلام خودرو پژو پارس / استعلام, استعلام خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156935/استعلام-اتصال-فلنجدار--'>استعلام اتصال فلنجدار ... / استعلام , استعلام اتصال فلنجدار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156945/استعلام-کولر-دو-تیکه-ایستاده'>استعلام کولر دو تیکه ایستاده  / استعلام, استعلام کولر دو تیکه ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156955/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156964/استعلام-بی-سیم-خودرویی-و-بی-سیم-دستی'>استعلام بی سیم خودرویی و بی سیم دستی  / استعلام, استعلام بی سیم خودرویی و بی سیم دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156974/استعلام-احداث-انتقال-کانال-آب'>استعلام احداث انتقال کانال آب   / استعلام,   استعلام احداث انتقال کانال آب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156984/استعلام-هارد-It-wd-blue'>استعلام هارد It wd-blue / استعلام,استعلام هارد It wd-blue</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156993/استعلام-لوله-PE100-پلی-اتیلن-سنگین'>استعلام لوله PE100 پلی اتیلن سنگین  / استعلام , استعلام لوله PE100 پلی اتیلن سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157002/استعلام-پرکردن-چاله-های-محورهای-روستایی-آسفالته--'>استعلام پرکردن چاله های محورهای روستایی آسفالته... / استعلام,استعلام پرکردن چاله های محورهای روستایی آسفالته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157011/استعلام-حمل-و-نصب-کامل-4-عدد-تابلو'>استعلام حمل و نصب کامل 4 عدد تابلو  / استعلام,استعلام حمل و نصب کامل 4 عدد تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157020/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری  / استعلام, استعلام میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157029/مناقصه-نظافت-و-اداره-آبدارخانه-ها'>مناقصه نظافت و اداره آبدارخانه ها / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و اداره آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157039/استعلام-شیر-غنی-شده-استریل--'>استعلام شیر غنی شده استریل ... / استعلام, استعلام شیر غنی شده استریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157049/استعلام-تخریب-و-بازسازی-کف-اتاق'>استعلام تخریب و بازسازی کف اتاق  / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی کف اتاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157059/استعلام-کابل-مخابراتی'>استعلام کابل مخابراتی / استعلام,استعلام کابل مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156686/استعلام-خدمات-سرویس-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای ... / استعلام, استعلام خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156698/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156709/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-و-محوطه-سازی-فرهنگسرا'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل و محوطه سازی فرهنگسرا / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیل و محوطه سازی فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156718/استعلام-اجرای-آلاچیق--'>استعلام اجرای آلاچیق ... / استعلام , استعلام اجرای آلاچیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156729/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-97-03-08'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی- 97.03.08 / فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156738/فراخوان-تکمیل-مجتمع-تجاری--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل مجتمع تجاری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان تکمیل مجتمع تجاری -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156751/استعلام-انجام-اسکن-حدود-5-میلیون-برگ-از-پرونده-های-ثبت-شرکت'>استعلام انجام اسکن حدود 5 میلیون برگ از پرونده های ثبت شرکت / استعلام, انجام اسکن حدود 5 میلیون برگ از پرونده های ثبت شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156764/فراخوان-مناقصه-نصب-880-انشعاب-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه نصب 880 انشعاب پراکنده فولادی و پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156775/استعلام-خرید-انواع-تابلو'>استعلام خرید انواع تابلو / استعلام , استعلام خرید انواع تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156786/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156795/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی  / استعلام ,استعلام مرمت بنای تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156806/مناقصه-امور-سرویس-دهی-درون-شهری-و-برون-شهری-(تامین-خودرو)'>مناقصه امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری (تامین خودرو) / آگهی مناقصه, مناقصه امور سرویس دهی درون شهری و برون شهری (تامین خودرو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156816/استعلام-خرید-و-حمل-سیمان'>استعلام خرید و حمل سیمان / استعلام , استعلام خرید و حمل سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156825/مناقصه-احداث-تقاطع-غیر-همسطح--'>مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156836/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-محصولات-و-هزینه-خدمات-کشاورزی'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی / استعلام, استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156845/استعلام-آموزش-کارکنان-دولت'>استعلام آموزش کارکنان دولت / استعلام , استعلام آموزش کارکنان دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156854/استعلام-آرشیو-الکترونیکی'>استعلام آرشیو الکترونیکی  / استعلام,استعلام آرشیو الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156865/استعلام-قیمت-تهیه-و-نصب-پرده-های-ساختمان-اداری'> استعلام قیمت تهیه و نصب پرده های ساختمان اداری / استعلام,  استعلام قیمت تهیه و نصب پرده های ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156873/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156883/مناقصه-توسعه-شبکه-و-رینگ-خطوط'>مناقصه توسعه شبکه و رینگ خطوط  / آگهی مناقصه, مناقصه توسعه شبکه و رینگ خطوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156893/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام,استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156903/استعلام-ملزمات-چاپ'>استعلام ملزمات چاپ  / استعلام, استعلام ملزمات چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156912/استعلام-کلید-اتوماتیک'>استعلام کلید اتوماتیک / استعلام,استعلام کلید اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156922/استعلام-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی--'>استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی ... / استعلام, استعلام ایجاد آرشیو الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156932/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام, استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156942/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156952/استعلام-سطل-زباله-براق'>استعلام سطل زباله براق  / استعلام, استعلام سطل زباله براق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156962/استعلام-طرح-آمارگیری-از-هزینه-و-درآمد-خانواردهای-روستایی'>استعلام طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانواردهای روستایی / استعلام , استعلام طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانواردهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156972/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-گلزار'>استعلام مرمت و ساماندهی گلزار / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156981/استعلام-چاپگر-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر سیاه و سفید / استعلام, استعلام چاپگر سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156991/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام , استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157000/استعلام-4-عدد-برج-نوری-(گلنور)--'>استعلام 4 عدد برج نوری (گلنور)... / استعلام , استعلام 4 عدد برج نوری (گلنور)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157009/استعلام-گاز-اکسیژن--'>استعلام گاز اکسیژن ... / استعلام, استعلام گاز اکسیژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157018/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب / مناقصه, مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157026/استعلام-خرید-و-نصب-تور-سایبان'>استعلام خرید و نصب تور سایبان  / استعلام,استعلام خرید و نصب تور سایبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157037/استعلام-احداث-ابنیه-فنی-و-شن-ریزی--'>استعلام احداث ابنیه فنی و شن ریزی... / استعلام,استعلام احداث ابنیه فنی و شن ریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157045/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157057/مناقصه-خرید-انواع-لامپ'>مناقصه خرید انواع لامپ  / مناقصه, مناقصه خرید انواع لامپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157066/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی-آب-اشامیدنی--'>استعلام تامین آب و آبرسانی آب اشامیدنی ... / استعلام, استعلام تامین آب و آبرسانی آب اشامیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157074/استعلام-لباس-فرم-سربازان-یگان'>استعلام لباس فرم  سربازان یگان / استعلام, استعلام لباس فرم  سربازان یگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157068/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه تعمیر و نگهداری / مناقصه تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157077/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-پایگاه-های-امدادی-بین-شهری'>استعلام تعمیر و تجهیز پایگاه های امدادی بین شهری / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز پایگاه های امدادی بین شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157087/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-مجموعه-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی مجموعه تاریخی / استعلام , استعلام مرمت و ساماندهی مجموعه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157098/استعلام-خرید-پمپ-و-منبع-آب'>استعلام خرید پمپ و منبع آب / استعلام, خرید پمپ و منبع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157108/مناقصه-عمومی-خدمات-مشاوره'>مناقصه عمومی خدمات مشاوره  / مناقصه , مناقصه عمومی خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157118/استعلام-درخواست-خرید-400-متر-سنگ-مرمریت-40-40--'>استعلام درخواست خرید 400 متر سنگ مرمریت 40*40 ... / استعلام,استعلام درخواست خرید 400 متر سنگ مرمریت 40*40 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157127/اصلاحیه-مناقصه-ایجاد-و-نگهداری-فضای-سبز-خدمات-شهری-و-مشاع-و-اجرای-تنظیفات'>اصلاحیه مناقصه ایجاد و نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و مشاع و اجرای تنظیفات / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ایجاد و نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و مشاع و اجرای تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157138/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی'>استعلام  تامین آب و آبرسانی  / استعلام,  تامین آب و آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157148/استعلام-تشک-جودو-جنس-اسفنج'>استعلام تشک جودو جنس اسفنج / استعلام , استعلام تشک جودو جنس اسفنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157159/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-میدان'>مناقصه اجرای روکش آسفالت میدان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش آسفالت میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157170/استعلام-خاکبرداری-و-خاکریزی--'>استعلام خاکبرداری و خاکریزی ... / استعلام , استعلام خاکبرداری و خاکریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157180/استعلام-ساخت-منبع-ذخیره-آب-کشاورزی'>استعلام ساخت منبع ذخیره آب کشاورزی  / استعلام, استعلام ساخت منبع ذخیره آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157189/استعلام-تجهیز-سالن-همایش'>استعلام تجهیز سالن همایش / استعلام,استعلام تجهیز سالن همایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157198/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-برخی-گلزارهای'>استعلام مرمت و ساماندهی برخی گلزارهای / استعلام , استعلام مرمت و ساماندهی برخی گلزارهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157208/استعلام​-برینگ'>استعلام​ برینگ / استعلام,استعلام  ​برینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157220/مناقصه-ترمیم-و-بازسازی-کانال-آبرسانی'>مناقصه ترمیم و بازسازی کانال آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و بازسازی کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157229/استعلام-اجرای'>استعلام اجرای  / استعلام , استعلام اجرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157237/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام,استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157249/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی / استعلام , استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157259/استعلام-سنگ-مرمریت-سبز'>استعلام سنگ مرمریت سبز  / استعلام , استعلام سنگ مرمریت سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157268/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام, استعلام دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157279/استعلام-مرمت-و-اندود-بدنه-آب-انبار'>استعلام مرمت و اندود بدنه آب انبار  / استعلام, مرمت و اندود بدنه آب انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157287/استعلام-اجرای-کف-سازی-و-عایق-کاری-و-نصب-کاشی-بدنه--'>استعلام اجرای کف سازی و عایق کاری و نصب کاشی بدنه...  / استعلام , ستعلام اجرای کف سازی و عایق کاری و نصب کاشی بدنه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157296/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام  تهیه و نصب تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام,استعلام  تهیه و نصب تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157304/استعلام-حفاظت-و-بهره-برداری'>استعلام حفاظت و بهره برداری / استعلام , استعلام حفاظت و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157312/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157320/استعلام-تجدید-نیاز-بار-دوم-تعمیرات-اداره-بیمه-سلامت'>استعلام تجدید نیاز بار دوم، تعمیرات اداره بیمه سلامت / استعلام, تجدید نیاز بار دوم، تعمیرات اداره بیمه سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157328/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-گمرک-و-مبادی'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث ساختمان گمرک و مبادی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,ارزیابی کیفی مناقصه پروژه احداث ساختمان گمرک و مبادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157336/استعلام-تجهیزات-سیستم-صوتی'>استعلام تجهیزات سیستم صوتی / استعلام ,استعلام تجهیزات سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157345/مناقصه-خرید-1104-متر-لوله-GRP--'>مناقصه خرید 1104 متر لوله GRP... / مناقصه، مناقصه خرید 1104 متر لوله GRP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157354/استعلام-پمپ-مبرد-یک-و-یک-دهم-کیلو-وات'>استعلام پمپ مبرد یک و یک دهم کیلو وات / استعلام ,استعلام پمپ مبرد یک و یک دهم کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157362/استعلام-ست-جراحی-جنرال'>استعلام ست جراحی جنرال / استعلام , استعلام ست جراحی جنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157370/مناقصه-خرید-P-F-DYNAL-CO'>مناقصه خرید P/F DYNAL CO / مناقصه خرید P/F DYNAL CO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157378/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر  / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157386/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام ، استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157394/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی ... / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157402/مناقصه-ورق-فولادی-استیل'>مناقصه ورق فولادی استیل   / مناقصه, مناقصه ورق فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157410/استعلام-چراغ-خیابانی--'>استعلام چراغ خیابانی... / استعلام, استعلام چراغ خیابانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157418/استعلام-بیست-متر-آجرکاری-سنتی'>استعلام بیست متر آجرکاری سنتی / استعلام بیست متر آجرکاری سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157426/استعلام-DH-NVR-5804-4KS2-داهوا-مدل-NVR'>استعلام DH-NVR 5804-4KS2 داهوا مدل NVR / استعلام,استعلام DH-NVR 5804-4KS2 داهوا مدل NVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157434/استعلام-پنجره-UPVC-با-کدکالای-فوق--'>استعلام پنجره UPVC با کدکالای فوق ... / استعلام,استعلام پنجره UPVC با کدکالای فوق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157442/استعلام-لوازم-بهداشتی--'>استعلام لوازم بهداشتی ... / استعلام , استعلام لوازم بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157450/استعلام-خرید-50-دستگاه-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام خرید 50 دستگاه دوربین عکاسی دیجیتال  / استعلام , استعلام خرید 50 دستگاه دوربین عکاسی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157085/استعلام-صندلی-کارآموزی'>استعلام  صندلی کارآموزی  / استعلام, استعلام  صندلی کارآموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157095/استعلام-تجهیزات-HSEE--'>استعلام تجهیزات HSEE ... / استعلام , استعلام تجهیزات HSEE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157106/استعلام-عملیات-تولید-فیلم--'>استعلام عملیات تولید فیلم ... / استعلام , استعلام عملیات تولید فیلم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157116/استعلام-کمد-ام-دی-اف'>استعلام  کمد ام دی اف  / استعلام, استعلام  کمد ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157124/استعلام-خدمات-انجام-مطالعات-تعیین-عرصه-و-حریم'>استعلام خدمات انجام مطالعات تعیین عرصه و حریم / استعلام , استعلام خدمات انجام مطالعات تعیین عرصه و حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157135/استعلام-احداث-بند-و-عملیات-بهسازی-کانالهای-آبیاری'>استعلام احداث بند و عملیات بهسازی کانالهای آبیاری / استعلام, احداث بند و عملیات بهسازی کانالهای آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157145/استعلام-لوله-فولادی-جوشی---'>استعلام لوله فولادی جوشی  ... / استعلام , استعلام لوله فولادی جوشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157157/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157167/استعلام-اسنیز-پلیپکتومی-و-پنس'>استعلام اسنیز پلیپکتومی و پنس  / استعلام, استعلام اسنیز پلیپکتومی و پنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157178/مناقصه-نیروهای-حفاظت-فیزیکی-تجدید'>مناقصه نیروهای حفاظت فیزیکی- تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه نیروهای حفاظت فیزیکی- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157187/استعلام-ایمن-سازی-روستای--'>استعلام ایمن سازی روستای... / استعلام,استعلام ایمن سازی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157196/مناقصه-طراحی-تامین-تجهیزات-ساخت-و-راه-اندازی-پکیج--'>مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج... / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157205/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-مرکزی'>مناقصه  تکمیل کتابخانه مرکزی / مناقصه عمومی, مناقصه  تکمیل کتابخانه مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157217/استعلام-قطعات-کامپیوتر-و-کارتریج-های-غیر-تخصصی'>استعلام قطعات کامپیوتر و کارتریج های غیر تخصصی  / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر و کارتریج های غیر تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157227/استعلام-کیت-HDL-C-آزمایشگاه'>استعلام کیت HDL-C آزمایشگاه  / استعلام , استعلام کیت HDL-C آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157235/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-و-عملیات-آسفالت-تکمیل-و-بازسازی-ساختمان--'>مناقصه عملیات خاکبرداری و عملیات آسفالت، تکمیل و بازسازی ساختمان... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکبرداری و عملیات آسفالت، تکمیل و بازسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157246/استعلام-SOUNDER-CONTROL-UNIT-WITH-ISOLATOR'>استعلام SOUNDER CONTROL UNIT WITH ISOLATOR / استعلام , استعلام SOUNDER CONTROL UNIT WITH ISOLATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157257/مناقصه-خدمات-نگهداری'>مناقصه خدمات نگهداری  / مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157266/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-های-ورزشی'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی / استعلام, تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157276/استعلام-پمپ-آب-الکتروژن'>استعلام پمپ آب الکتروژن  / استعلام , استعلام پمپ آب الکتروژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157285/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه , مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157294/استعلام-تجهیزات-مکانیک--'>استعلام تجهیزات مکانیک ... / استعلام , استعلام تجهیزات مکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157302/مناقصه-عملیات-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی  / مناقصه عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157310/استعلام-کنتور-برق'>استعلام کنتور برق / استعلام, استعلام کنتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157318/استعلام-برگزاری-9-دوره-آموزش'>استعلام برگزاری 9 دوره آموزش / استعلام, استعلام برگزاری 9 دوره آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157326/استعلام-کارتریج-HP-اورجینال'>استعلام کارتریج HP اورجینال / استعلام, استعلام کارتریج HP اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157334/استعلام-لولای-دوبوش-و-سه-بوش-با-مارک-اتحاد'>استعلام لولای دوبوش و سه بوش با مارک اتحاد  / استعلام, استعلام لولای دوبوش و سه بوش با مارک اتحاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157343/استعلام-کابل-افشان'>استعلام کابل افشان  / استعلام , استعلام کابل افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157352/استعلام-تجهیزات-تاسیساتی--'>استعلام تجهیزات تاسیساتی... / استعلام, استعلام تجهیزات تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157360/استعلام-عملیات-سه-راهی'>استعلام عملیات سه راهی / استعلام,استعلام عملیات سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157368/استعلام-خرید-و-حمل-و-توزیع-بچه-ماهی-آمور'>استعلام خرید و حمل و توزیع بچه ماهی آمور / استعلام, استعلام خرید و حمل و توزیع بچه ماهی آمور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157376/استعلام-نیاز-به-راننده-با-وسیله-نقلیه-جهت-انجام-امور-اداری'>استعلام نیاز به راننده با وسیله نقلیه جهت انجام امور اداری  / استعلام, استعلام نیاز به راننده با وسیله نقلیه جهت انجام امور اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157384/استعلام-بهاء-چاپ-و-تکثیر'>استعلام بهاء چاپ و تکثیر  / استعلام بهاء چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157392/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-100-طول'>استعلام لوله پلی اتیلن 100 طول / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن 100 طول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157400/استعلام-جک-هیدرولیک-ارتفاع-کورس-4-70'>استعلام جک هیدرولیک ارتفاع کورس 4.70 / استعلام ,استعلام جک هیدرولیک ارتفاع کورس 4.70</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157408/استعلام-خرید-و-نصب-تابلوهای-برق--'>استعلام خرید و نصب تابلوهای برق ...  / استعلام, استعلام خرید و نصب تابلوهای برق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157416/استعلام-خرید-انواع-تیر-(پایه)-بتونی'>استعلام خرید انواع تیر (پایه) بتونی / استعلام, خرید انواع تیر (پایه) بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157424/استعلام-برقگیر--'>استعلام برقگیر ... / استعلام , استعلام برقگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157432/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام,استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157440/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام کابل و کابلشو / استعلام , استعلام کابل و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157448/استعلام-ایاب-و-ذهاب'>استعلام ایاب و ذهاب / استعلام، استعلام ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157456/استعلام-کیس-کیبورد-و-موس--'>استعلام کیس، کیبورد و موس ... / استعلام, استعلام کیس، کیبورد و موس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155824/مناقصه-خرید-4-تن-پرمنگنات-پتاسیم'>مناقصه خرید 4 تن پرمنگنات پتاسیم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 4 تن پرمنگنات پتاسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155836/مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-کنتورهای-از-کار-افتاده-از-نوع-خشک-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155848/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-دستی-معابر-تجدید--نوبت-دوم'> مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی معابر تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،  مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت دستی معابر تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155861/مناقصه-جدولگذاری-از-بهشت-زهرا-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری از بهشت زهرا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری از بهشت زهرا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155873/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155884/فراخوان-حفر-چهار-حلقه-چاه-عمیق-به-روش-روتاری'>فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان حفر چهار حلقه چاه عمیق به روش روتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155896/مناقصه-بازسازی-بنای-امامزاده'>مناقصه بازسازی بنای امامزاده / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بازسازی بنای امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155907/مناقصه-اپراتوری-و-انجام-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه  اپراتوری و انجام امور حمل و نقل / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه  اپراتوری و انجام امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155917/استعلام-شیر-کنترل-سطح-مکانیکی--'>استعلام شیر کنترل سطح مکانیکی ... / استعلام , استعلام شیر کنترل سطح مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155926/تجدید-مناقصه-حفاری-یک-حلقه-چاه-به-روش-روتاری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155936/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155945/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهدازی-از-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهدازی از تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و نگهدازی از تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155960/مناقصه-خرید-2000-عدد-مخزن-زباله-گالوانیزه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 2000 عدد مخزن زباله گالوانیزه نوبت دوم  / مناقصه خرید 2000 عدد مخزن زباله گالوانیزه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155972/مناقصه-بین-المللی-خرید-روغن-پالم-اولئین-(نوبت-دوم)'>مناقصه بین المللی خرید  روغن پالم اولئین (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی خرید  روغن پالم اولئین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155983/مناقصه-بین-المللی-خرید-شکر-خام-(نوبت-دوم)'>مناقصه بین المللی خرید شکر خام (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی خرید شکر خام (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155994/مناقصه-خرید-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید آسفالت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156003/مناقصه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156013/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-خدماتی-نظافتی-منشیگری'> آگهی مناقصه عمومی  واگذاری امور خدماتی نظافتی، منشیگری / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی  واگذاری امور خدماتی نظافتی، منشیگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156025/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-مکانیکال'>مناقصه خرید قطعات یدکی مکانیکال  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی مکانیکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156038/فراخوان-مناقصه-خرید-چراغ-خیابانی--'>فراخوان مناقصه خرید چراغ خیابانی...  / فراخوان مناقصه خرید چراغ خیابانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156048/استعلام-کنتور-مشترکین-سایز-1-2-اینچ'>استعلام کنتور مشترکین سایز 1/2 اینچ / استعلام,استعلام کنتور مشترکین سایز 1/2 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156061/استعلام-فکس-پاناسونیک'>استعلام فکس پاناسونیک / استعلام,استعلام فکس پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156074/استعلام-کمپرسور-باد-1-5-کیلووات'>استعلام کمپرسور باد 1.5 کیلووات   / استعلام, کمپرسور باد 1.5 کیلووات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156088/مناقصه-خرید-19500-عدد-آنتی-ویروس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 19500 عدد آنتی ویروس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 19500 عدد آنتی ویروس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156099/مناقصه-احداث-بوستان-هرمی-باف-97-3-8'>مناقصه احداث بوستان هرمی باف 97.3.8  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بوستان هرمی باف 97.3.8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156110/مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-جدول-گذاری-و-سنگفرش'>مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و سنگفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156120/مناقصه-اجرای-طرح-FTTH-منطقه'>مناقصه اجرای طرح FTTH منطقه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه  اجرای طرح FTTH منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156132/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری  / استعلام, میز و صندلی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156144/استعلام-کاپشن-کار'>استعلام کاپشن کار / استعلام,استعلام کاپشن کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156157/استعلام-پایانه-نمونه-گیری'>استعلام پایانه نمونه گیری  / استعلام,استعلام پایانه نمونه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156171/مناقصه-پروژه-احداث-بند-خاکی-دره--'>مناقصه پروژه احداث بند خاکی دره ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث بند خاکی دره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156185/مناقصه-خرید-گالن-2-5-لیتری-HDPE'>مناقصه خرید گالن 2/5 لیتری HDPE  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید گالن 2/5 لیتری HDPE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156197/استعلام-سرور-HP-DB80-G9'>استعلام سرور HP DB80 G9 / استعلام ,استعلام سرور HP DB80 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156207/فراخوان-مناقصه-احداث-یک-حلقه-چاه--'>فراخوان مناقصه احداث یک حلقه چاه... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث یک حلقه چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155829/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-سرویس-نگهداری-و-خدماتی-به-صورت-حجمی'>آگهی مناقصه واگذاری امور سرویس نگهداری و خدماتی به صورت حجمی  / آگهی مناقصه واگذاری امور سرویس نگهداری و خدماتی به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155841/مناقصه-عملیات-فنس-کشی-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات فنس کشی و جدول گذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات فنس کشی و جدول گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155855/مناقصه-احداث-پل-بتنی-دهانه-12-متری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل بتنی دهانه 12 متری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل بتنی دهانه 12 متری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155868/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-انواع-مقره'>آگهی مناقصه عمومی خرید انواع مقره / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید انواع مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155880/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ...  / مناقصه ، مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155890/استعلام-مصرف-ایرژی'>استعلام مصرف ایرژی / استعلم ,استعلام مصرف ایرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155902/استعلام-بارکدخوان--'>استعلام بارکدخوان ... / استعلام , استعلام بارکدخوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155912/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-لوله-آب'>استعلام تهیه مصالح و اجرای خط لوله آب  / استعلام, تهیه مصالح و اجرای خط لوله آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155922/مناقصه-عمومی-فنس-کشی-در-دو-سوی-محور'>مناقصه عمومی فنس کشی در دو سوی محور / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی فنس کشی در دو سوی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155931/مناقصه-حمل-و-نقل-محموله-توتونی'>مناقصه حمل و نقل محموله توتونی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل و نقل محموله توتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155941/استعلام-همزن-گیروبکس-دار'>استعلام همزن گیروبکس دار / استعلام,استعلام همزن گیروبکس دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155954/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار'> فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار / اگهی فراخوان عمومی  ،  فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155967/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155978/مناقصه-برونسپاری-پایگاههای-سلامت-و-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین  نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه برونسپاری پایگاههای سلامت و تامین  نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155988/مناقصه-تامین-وسیله-نقلیه'>مناقصه تامین وسیله نقلیه / آگهی مناقصه, مناقصه تامین وسیله نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155998/فراخوان-تامین-البسه--'>فراخوان تامین البسه ... / فراخوان, فراخوان تامین البسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156007/مناقصه-خرید-مقدار-9454-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید مقدار 9454 متر لوله پلی اتیلن / مناقصه ، مناقصه خرید مقدار 9454 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156019/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور / استعلام,استعلام ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156029/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,استعلام تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156044/استعلام-الکتروپمپ-55-کیلووات-150-400'>استعلام الکتروپمپ 55 کیلووات 150/400 / استعلام,استعلام الکتروپمپ 55 کیلووات 150/400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156055/مناقصه-احداث-خط-کلکتور-شمال-و-جنوب--'>مناقصه احداث خط کلکتور شمال و جنوب... / مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط کلکتور شمال و جنوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156070/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-خودروهای-سبک-با-راننده'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156080/مناقصه-انجام-امورات-عمرانی-سطح-شهر-و-معابر--چاپ-دوم'>مناقصه انجام امورات عمرانی سطح شهر و  معابر - چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امورات عمرانی سطح شهر و  معابر - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156093/استعلام-خودرو-جهت-ایاب-و-ذهاب-کارمندان'>استعلام خودرو جهت ایاب و ذهاب کارمندان / استعلام, خودرو جهت ایاب و ذهاب کارمندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156103/آگهی-مناقصه-عملیات-نگهداشت-تعمیر-و-ترمیم-معابر-سواره'>آگهی مناقصه عملیات نگهداشت تعمیر و ترمیم معابر سواره / آگهی مناقصه عملیات نگهداشت تعمیر و ترمیم معابر سواره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156115/مناقصه-اجرای-طرح-فیبر-و-تقویت-آبونه-و-مرکزی'>مناقصه اجرای طرح فیبر و تقویت آبونه و مرکزی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه اجرای طرح فیبر و تقویت آبونه و مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156126/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-شستشوی-صنعتی'>مناقصه خرید یک دستگاه شستشوی صنعتی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید یک دستگاه شستشوی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156138/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156149/مناقصه-تعداد-4-دستگاه-لیفتراک-گازی'>مناقصه  تعداد 4 دستگاه لیفتراک گازی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  تعداد 4 دستگاه لیفتراک گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156162/مناقصه-احداث--تجهیز--تعمیر-و-نگهداری-ایستگاههای-سامانه-تندرو'>مناقصه احداث ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری ایستگاههای سامانه تندرو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ، تجهیز ، تعمیر و نگهداری ایستگاههای سامانه تندرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156176/استعلام-سم-مالاتیون-سم-فسفر-دورنگ-سم-دلتامترین'>استعلام سم مالاتیون+سم فسفر دورنگ+سم دلتامترین / استعلام, سم مالاتیون+سم فسفر دورنگ+سم دلتامترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156191/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-و-گازبانی-مشترکین-و-کنتور-خوانی'>مناقصه انجام عملیات امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد و گازبانی مشترکین و کنتورخوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156201/استعلام-پرینتر-چند-کاره'>استعلام پرینتر چند کاره / استعلام, پرینتر چندکاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156212/فراخوان-مناقصه-خرید-24-آیتم-دیسکها--رینگها-و-پره-های-کمپرسور'>فراخوان مناقصه خرید 24 آیتم دیسکها ، رینگها و پره های کمپرسور  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 24 آیتم دیسکها ، رینگها و پره های کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156224/استعلام-کامیونت-ایسوزو'>استعلام کامیونت ایسوزو  / استعلام, کامیونت ایسوزو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156233/مناقصه-عملیات-خدماتی-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات خدماتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خدماتی و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156219/مناقصه-کنسرو-تن-ماهی-120-گرمی--'>مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی ... / مناقصه های عمومی, مناقصه کنسرو تن ماهی 120 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156229/مناقصه-خرید-2-آیتم-بیرینگ-های-توربین-گاز-نیروگاه-سیکل-ترکیبی'>مناقصه خرید 2 آیتم بیرینگ های توربین گاز نیروگاه سیکل ترکیبی / مناقصه خرید 2 آیتم بیرینگ های توربین گاز نیروگاه سیکل ترکیبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156242/ارزیابی-کیفی-STEAM-TURBINE-NOZZLE-RING'>ارزیابی کیفی STEAM TURBINE NOZZLE RING / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی STEAM TURBINE NOZZLE RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156253/استعلام-اقلام-تاسیساتی'>استعلام اقلام تاسیساتی  / استعلام ,استعلام اقلام تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156265/مناقصه-حدود-5-000-دستگاه-میز-و-نیمکت-سه-نفره--'>مناقصه حدود 5.000 دستگاه میز و نیمکت سه نفره ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حدود 5.000 دستگاه میز و نیمکت سه نفره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156280/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156291/استعلام-جاده-بین-مزارع'>استعلام جاده بین مزارع  / استعلام,استعلام جاده بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156304/مناقصه-تعمیر-بهسازی-و-نگهداری-آسفالت-معابر-و-همسطح-سازی-دریچه-ها'>مناقصه تعمیر، بهسازی و نگهداری آسفالت معابر و همسطح سازی دریچه ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعمیر، بهسازی و نگهداری آسفالت معابر و همسطح سازی دریچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156317/استعلام-تعمیر-پل-های-خرپایی-محور-روستایی--'>استعلام تعمیر پل های خرپایی محور روستایی... / استعلام,استعلام تعمیر پل های خرپایی محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156327/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام ,استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156338/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156347/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام, استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156362/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری...- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156373/استعلام-احداث-کانال-و--'>استعلام احداث کانال و... / استعلام, احداث کانال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156386/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام,استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156398/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156409/استعلام-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام سیستم اعلام حریق ... / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156420/استعلام-باطری-اسیدی-خشک-12-ولت'>استعلام باطری اسیدی خشک 12 ولت  / استعلام ,استعلام باطری اسیدی خشک 12 ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156431/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-400-نوبت-دوم'>مناقصه  مقداری لوله پلی اتیلن 400- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 400- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156448/استعلام-تعمیر-دکوراسیون-داخلی--'>استعلام تعمیر دکوراسیون داخلی ... / استعلام , استعلام تعمیر دکوراسیون داخلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156461/استعلام-ابزار-دفع-آفات'>استعلام ابزار دفع آفات / استعلام,استعلام ابزار دفع آفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156477/مناقصه-عمومی-کابل-خود-نگهدار-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی کابل خود نگهدار نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه عمومی کابل خود نگهدار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156487/استعلام-جا-به-جایی-دیوارهای-بتنی-پیش-ساخته--'>استعلام جا به جایی دیوارهای بتنی پیش ساخته... / استعلام, استعلام جا به جایی دیوارهای بتنی پیش ساخته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156502/فراخوان-مناقصه-احداث-فضای-ورزشی-روباز-و-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث فضای ورزشی روباز و سالن ورزشی  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث فضای ورزشی روباز و سالن ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156520/استعلام-مرمت-و-بهسازی'>استعلام مرمت و بهسازی / استعلام,استعلام مرمت و بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156532/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156540/استعلام-تامین-تجهیزات-اداری-مربوط-به-دبیرخانه-کانون-های-مساجد--'>استعلام تامین تجهیزات اداری مربوط به دبیرخانه کانون های مساجد... / استعلام,استعلام تامین تجهیزات اداری مربوط به دبیرخانه کانون های مساجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156557/استعلام-هارد-4-ترابایت-دستگاه-ذخیره-ساز-سینولوژی'>استعلام  هارد 4 ترابایت دستگاه ذخیره ساز سینولوژی / استعلام,  هارد 4 ترابایت دستگاه ذخیره ساز سینولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156566/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156575/استعلام-تیر-سیمانی'>استعلام  تیر سیمانی / استعلام, تیر سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156585/استعلام-لوازم-گریدر--'>استعلام لوازم گریدر ... / استعلام , استعلام لوازم گریدر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156594/استعلام-تعمیر-ساختمان'>استعلام تعمیر ساختمان / استعلام,استعلام تعمیر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156605/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--97-3-8'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  - 97.3.8 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  - 97.3.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156616/فراخوان-مناقصه-اجرای-جدول-کانیوا-و-زیرسازی-خیابان-اصلی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه اجرای جدول، کانیوا و زیرسازی خیابان اصلی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای جدول، کانیوا و زیرسازی خیابان اصلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156628/استعلام-اجرای-دیوار-بتنی--'>استعلام اجرای دیوار بتنی ... / استعلام, استعلام اجرای دیوار بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156638/تجدید-مناقصه-خرید-وسایل-شهربازی---مرحله-سوم-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه خرید وسایل شهربازی...  مرحله سوم (نوبت دوم) / تجدیذ مناقصه, تجدید مناقصه خرید وسایل شهربازی... مرحله سوم (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156648/مناقصه-خرید-11-دستگاه-ترانسفورماتور-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 11 دستگاه ترانسفورماتور و ... (نوبت دوم) / مناقصه خرید 11 دستگاه ترانسفورماتور و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156660/مناقصه-خرید-و-نصب-و-تعویض-تیرهای-روشنایی-رفیوژ-میانی'>مناقصه خرید و نصب و تعویض تیرهای روشنایی رفیوژ میانی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب و تعویض تیرهای روشنایی رفیوژ میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156670/مناقصه-حراست-آرامستانها-آرامستان-باغ-رحمت-و-ساختمان-اداری-و---نوبت-دوم'>مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156682/استعلام-شیر-توپی-اتوماتیک'>استعلام شیر توپی اتوماتیک / استعلام, شیر توپی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156694/فراخوان-مناقصه-عمومی-نصب-1600-انشعاب-فولادی-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی نصب 1600 انشعاب فولادی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه عمومی نصب 1600 انشعاب فولادی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156704/مناقصه-مرمت-پل-قدیم'>مناقصه مرمت پل قدیم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه مرمت پل قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156715/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-به-متراژ-3000-متر-مربع-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 3000 متر مربع نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 3000 متر مربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156725/مناقصه-دیوارچینی'>مناقصه دیوارچینی  / مناقصه ، مناقصه دیوارچینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156735/استعلام-دستگاه-فتوکپی-رومیزی'>استعلام دستگاه فتوکپی رومیزی  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156744/تجدید-مناقصه-تنظیفات-اماکن-اداری--'>تجدید مناقصه تنظیفات اماکن اداری ... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه تنظیفات اماکن اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156760/استعلام-خرید-لوله-اتصالات-شیرآلالت-فولادی-و-فلزی-و-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله، اتصالات، شیرآلالت فولادی و فلزی و پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله، اتصالات، شیرآلالت فولادی و فلزی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156771/استعلام-اجرای-پروژه-ساماندهی-و-کنترل-چرای-دام'>استعلام اجرای پروژه ساماندهی و کنترل چرای دام / استعلام, اجرای پروژه ساماندهی و کنترل چرای دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156782/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اقلام گیاهی- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید اقلام گیاهی-  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156792/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهر-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز  / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156803/استعلام-عملیات-برق-رسانی'>استعلام عملیات برق رسانی / استعلام , استعلام عملیات برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156812/استعلام-خرید-4-عدد-صندلی-گردان-و--'>استعلام خرید 4 عدد صندلی گردان و ... / استعلام, استعلام خرید 4 عدد صندلی گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156821/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-محصولات-معدنی'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات معدنی / استعلام, استعلام طرح آمارگیری از قیمت محصولات معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156832/استعلام-پین-پد-ورود-رمز--'>استعلام پین پد ورود رمز ... / استعلام , استعلام پین پد ورود رمز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156842/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156851/استعلام-نیاز-به-کاور-ضد-صدا-(کانوپی-سایلنت)-جهت-دیزل-ژنراتور'>استعلام نیاز به کاور ضد صدا (کانوپی سایلنت) جهت دیزل ژنراتور / استعلام, نیاز به کاور ضد صدا (کانوپی سایلنت) جهت دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156860/استعلام-ورق-فولاد-زنگ-نزن'>استعلام ورق فولاد زنگ نزن / استعلام, استعلام ورق فولاد زنگ نزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156870/استعلام-هیدروکلریناتور-2-دستگاه'>استعلام هیدروکلریناتور 2 دستگاه  / استعلام , استعلام هیدروکلریناتور 2 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156878/استعلام-دستگاه-سانترال'>استعلام دستگاه سانترال  / استعلام, استعلام دستگاه سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156890/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل'>استعلام تعمیرات اساسی پل / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156899/استعلام-کولر-آبی-خانگی-2800-سفید--'>استعلام کولر آبی خانگی 2800 سفید... / استعلام,استعلام کولر آبی خانگی 2800 سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156909/استعلام-ادامه-احداث-معابر-پارک-کوهستان'>استعلام ادامه احداث معابر پارک کوهستان / استعلام , استعلام ادامه احداث معابر پارک کوهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156919/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156928/فراخوان-مناقصه-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبت-شرکت-ها'>فراخوان مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبت شرکت ها  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبت شرکت ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156939/استعلام-سوند-دبل-جی-سایز-28-4-سانتی-متر'>استعلام سوند دبل جی سایز 28*4 سانتی متر / استعلام سوند دبل جی سایز 28*4 سانتی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156948/مناقصه-فراخوان-خطوط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه فراخوان خطوط انتقال فاضلاب  / مناقصه فراخوان خطوط انتقال فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156958/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان'>استعلام  رنگ آمیزی ساختمان / استعلام, استعلام  رنگ آمیزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156968/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-مركز-روستایی-محور'>استعلام تعمیر و نگهداری مركز روستایی محور / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری مركز روستایی محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156978/استعلام-تاسیسات-و-تعمیرات'>استعلام تاسیسات و تعمیرات / استعلام, استعلام تاسیسات و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156988/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156996/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام, استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157006/استعلام-لوله-فولادی-گالوپ'>استعلام  لوله فولادی گالوپ  / استعلام, لوله فولادی گالوپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157014/استعلام-خرید-قطعات-دستگاه-کروماتوگرافی-یونی'>استعلام خرید قطعات دستگاه کروماتوگرافی یونی / استعلام, استعلام خرید قطعات دستگاه کروماتوگرافی یونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157023/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام  تعمیرات مدرسه ابتدایی / استعلام, استعلام  تعمیرات مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157032/استعلام-کارت-زرد--'>استعلام کارت زرد ... / استعلام , استعلام کارت زرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157042/استعلام-حفاری-چاه-پیزومتر'>استعلام حفاری چاه پیزومتر / استعلام, استعلام حفاری چاه پیزومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157054/استعلام-شبکه-برق-رسانی-به-ساختمان--'>استعلام شبکه برق رسانی به ساختمان ... / استعلام , استعلام انتقال شبکه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157062/استعلام-اصلاح-856-متر-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'>استعلام اصلاح 856 متر شبکه فشار ضعیف هوایی ... / استعلام، استعلام اصلاح 856 متر شبکه فشار ضعیف هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157071/استعلام-انجام-تعمیرات-بانک-ملی-شعبه--'>استعلام انجام تعمیرات بانک ملی شعبه.... / استعلام , استعلام انجام تعمیرات بانک ملی شعبه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157081/استعلام-جک-پالت-دستی'>استعلام جک پالت دستی  / استعلام, استعلام جک پالت دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157092/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره--'>استعلام انجام خدمات مشاوره... / استعلام, استعلام انجام خدمات مشاوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157101/استعلام-کمپرسور-بادی'>استعلام کمپرسور بادی / استعلام,استعلام کمپرسور بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157111/استعلام-کامپیوتر-ALO'>استعلام کامپیوتر ALO / استعلام,استعلام کامپیوتر ALO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157121/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب / مناقصه, مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157131/استعلام-آجر-معمولی-گری--'>استعلام آجر معمولی گری ... / استعلام , استعلام آجر معمولی گری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157142/مناقصه-عمومی-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-امور-تاسیسات'>مناقصه عمومی تعمیر ، نگهداری و راهبری امور تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی تعمیر ، نگهداری و راهبری امور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157153/استعلام-انجام-آزمایشات-سیتوژنتیک-و-مولکولار'>استعلام انجام آزمایشات سیتوژنتیک و مولکولار  / استعلام, استعلام انجام آزمایشات سیتوژنتیک و مولکولار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157163/استعلام-مرمت-بازسازی-فیلتر'>استعلام مرمت بازسازی فیلتر / استعلام , استعلام مرمت بازسازی فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157173/استعلام-احداث-24-متر-کانال-و-نصب-دریچه'>استعلام احداث 24 متر کانال و نصب دریچه  / استعلام, استعلام احداث 24 متر کانال و نصب دریچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157184/مناقصه-فورج-و-ماشینکاری-قطعه-استوانه-ای'>مناقصه فورج و ماشینکاری قطعه استوانه ای  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فورج و ماشینکاری قطعه استوانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157193/استعلام-انجام-عملیات-فنس-کشی--'>استعلام انجام عملیات فنس کشی ... / استعلام , استعلام انجام عملیات فنس کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157202/استعلام-تیرچه--'>استعلام تیرچه ... / استعلام , استعلام تیرچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157213/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157223/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157232/استعلام-زیرسازی-دیوار-پیش-ساخته-تصفیه-خانه--'>استعلام زیرسازی دیوار پیش ساخته تصفیه خانه... / استعلام, استعلام زیرسازی دیوار پیش ساخته تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157242/استعلام-بذر-ذرت--'>استعلام بذر ذرت... / استعلام, استعلام بذر ذرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157253/مناقصه-آبرسانی'>مناقصه آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157262/مناقصه-تامین-خودروهای-سواری-جهت-ماموریتهای-اداری'>مناقصه تامین خودروهای سواری جهت ماموریتهای اداری  / مناقصه , مناقصه تامین خودروهای سواری جهت ماموریتهای اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157273/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه , مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157282/استعلام-خدمات-ثبت-محوطه-های-باستان-شناسی'>استعلام خدمات ثبت محوطه های باستان شناسی  / استعلام , استعلام خدمات ثبت محوطه های باستان شناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157291/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه , مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157299/استعلام-شیر-الکتریکی-و-بویین-شیر-برقی--'>استعلام شیر الکتریکی و بویین شیر برقی... / استعلام, استعلام شیر الکتریکی و بویین شیر برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157307/استعلام-الکترود-سلولزی-سنگ-برش--'>استعلام الکترود سلولزی سنگ برش... / استعلام, استعلام الکترود سلولزی سنگ برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157315/استعلام-خرید-اثاثه-اداری'>استعلام خرید اثاثه اداری / استعلام,استعلام خرید اثاثه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157323/استعلام-فعالیت-سایر-سازمان-های-داری-عضو'>استعلام فعالیت سایر سازمان های داری عضو / استعلام ,استعلام فعالیت سایر سازمان های داری عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157331/استعلام-ساخت-و-نصب-درب--'>استعلام ساخت و نصب درب ... / استعلام , استعلام ساخت و نصب درب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157339/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب'>استعلام احداث استخر ذخیره آب / استعلام,استعلام احداث استخر ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157349/مناقصه-خرید-SPACER'>مناقصه خرید SPACER / مناقصه خرید SPACER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157357/استعلام-اکسیژن-طبی-اکسیژن-متر-و--'>استعلام اکسیژن طبی، اکسیژن متر و... / استعلام ,استعلام اکسیژن طبی، اکسیژن متر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157365/مناقصه-خرید-PHONEIX-CONTACT'>مناقصه خرید PHONEIX CONTACT / مناقصه خرید PHONEIX CONTACT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157373/استعلام-عملیات-لوله-کشی--'>استعلام عملیات لوله کشی ... / استعلام , استعلام عملیات لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157381/استعلام-شیر-پروانه-ای-فلنج-دار--'>استعلام شیر پروانه ای فلنج دار ... / استعلام, استعلام شیر پروانه ای فلنج دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157389/استعلام-زمینه-گرافیک--میز-نور-مدل-شیدکو'>استعلام زمینه گرافیک ، میز نور مدل شیدکو / استعلام, زمینه گرافیک ، میز نور مدل شیدکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157397/استعلام-عملیات-اجرایی-آبرسانی'>استعلام عملیات اجرایی آبرسانی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157405/استعلام-اقلام-یدکی-کلارک'>استعلام اقلام یدکی کلارک  / استعلام, استعلام اقلام یدکی کلارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157413/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام مرمت و بازسازی ساختمان  / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157421/استعلام-اینفلیتور--'>استعلام اینفلیتور ... / استعلام, استعلام اینفلیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157429/استعلام-جاروبرقی-صنعتی-آب-و-خاک-2-موتوره'>استعلام جاروبرقی صنعتی آب و خاک 2 موتوره / استعلام, استعلام جاروبرقی صنعتی آب و خاک 2 موتوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157437/استعلام-جهت-کنترل-پهنای-باند-و-رصد-و-پایش-اینترنت'>استعلام جهت کنترل پهنای باند و رصد و پایش اینترنت  / استعلام, استعلام جهت کنترل پهنای باند و رصد و پایش اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157445/استعلام-کابل-پروتودور-آلومینیومی'>استعلام کابل پروتودور آلومینیومی / استعلام, کابل پروتودور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157453/استعلام-سکو-ترانس-هوایی--'>استعلام سکو ترانس هوایی... / استعلام, استعلام سکو ترانس هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155834/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مخزن-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی مخزن ـ نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیلی مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155845/استعلام-تاتامی--'>استعلام تاتامی ... / استعلام , استعلام تاتامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155858/تجدید-مناقصه-خرید-مقدار-3290-متر-لوله-پلی-اتیلن---'>تجدید مناقصه خرید مقدار 3290 متر لوله پلی اتیلن .... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید مقدار 3290 متر لوله پلی اتیلن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155870/مناقصه-فورج-و-ماشینکاری-قطعه-استکانی'>مناقصه فورج و ماشینکاری قطعه استکانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فورج و ماشینکاری قطعه استکانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155882/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155892/مناقصه-پروژه-تکمیل-و-احداث-جاده-عشایری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل و احداث جاده عشایری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تکمیل و احداث جاده عشایری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155905/مناقصه-خرید-باکس-زباله'>مناقصه خرید باکس زباله  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155915/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-29-کیلومتر-خط-تغذیه-12-و-10-اینچ-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر خط تغذیه 12 و 10 اینچ نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر خط تغذیه 12 و 10 اینچ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155924/فراخوان-مناقصه-اجاره-18-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجاره 18 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مناقصه اجاره 18 دستگاه خودرو سواری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155934/مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگاه-های-مرزی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های مرزی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  واگذاری عملیات جایگاه های مرزی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155943/استعلام-اسکنر-اسناد-رنگی-و-سایه-و-سفید'>استعلام اسکنر اسناد رنگی و سایه و سفید  / استعلام ,استعلام اسکنر اسناد رنگی و سایه و سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155957/استعلام-موتورسیکلت-بنزینی--'>استعلام موتورسیکلت بنزینی .. / استعلام, موتورسیکلت بنزینی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155970/مناقصه-تجدید-ساخت-چهار-رادیاتور-هوا-خنک-روغن-توربین-راستون-و--'>مناقصه تجدید ساخت چهار رادیاتور هوا خنک روغن توربین راستون  و ... / مناقصه تجدید , مناقصه ساخت چهار رادیاتور هوا خنک روغن توربین راستون  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155980/استعلام-توسعه-نگهداری-و-پشتیبانی-از-خدمات-میزبانی-وب--'>استعلام توسعه، نگهداری و پشتیبانی از خدمات میزبانی وب ... / استعلام, توسعه، نگهداری و پشتیبانی از خدمات میزبانی وب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155992/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدئو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156001/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-باقی-مانده-احداث-سد-مخزنی'>آگهی مناقصه عمومی عملیات باقی مانده احداث سد مخزنی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی عملیات باقی مانده احداث سد مخزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156011/استعلام-میلگرد'>استعلام  میلگرد  / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156022/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-برق-رسانی-شبکه-های-توزیع-نیرو'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو / مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156034/مناقصه-تعمیر-و-راه-اندازی-دیزل-ژنراتور-و--'>مناقصه تعمیر و راه اندازی دیزل ژنراتور و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و راه اندازی دیزل ژنراتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156046/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156059/مناقصه-اجاره-تجهیزات-نیتروژن-مابع-و-خرید-نیتروژن-مابع---'>مناقصه اجاره تجهیزات نیتروژن مابع و خرید نیتروژن مابع .... / مناقصه ، مناقصه اجاره تجهیزات نیتروژن مابع و خرید نیتروژن مابع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156072/مناقصه-ساخت-و-نصب-سیلوهای-پروژه-شیشه'>مناقصه ساخت و نصب سیلوهای پروژه شیشه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساخت و نصب سیلوهای پروژه شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156085/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-دیوارکشی-محوطه-سازی-و-ساخت-اتاقک-نگهبانی'>تجدید مناقصه عمومی پروژه دیوارکشی، محوطه سازی و ساخت اتاقک نگهبانی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی پروژه دیوارکشی، محوطه سازی و ساخت اتاقک نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156097/مناقصه-خرید-و-تحویل-1500-قرقره-سیم-جوش-MigWeld-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و تحویل 1500 قرقره سیم جوش MigWeld- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تحویل 1500 قرقره سیم جوش MigWeld- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156105/مناقصه-پیمان-تجمیعی-تنظیف-شهری-97-3-8'>مناقصه پیمان تجمیعی تنظیف شهری  97.3.8 / آگهی مناقصه ،مناقصه پیمان تجمیعی تنظیف شهری 97.3.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156118/استعلام-100-لیتر-سم-کاراته-زئون'>استعلام 100 لیتر سم کاراته زئون / استعلام, 100 لیتر سم کاراته زئون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156130/آگهی-مناقصه-عمومی-خدمات-تأمین-غذا-و-اتاقداری-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه عمومی خدمات تأمین غذا و اتاقداری (نوبت دوم) /  آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی خدمات تأمین غذا و اتاقداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156140/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-اضطراری-علاج-بخشی-سیستم-تخلیه--'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه...  / فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156151/فراخوان-مناقصه-P-F-NOZZLE-SEGMENT-TSG400-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه  P/F: NOZZLE SEGMENT "TSG400 (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای, فراخوان مناقصه  P/F: NOZZLE SEGMENT "TSG400 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156165/استعلام-پایانه-نمونه-گیری'>استعلام پایانه نمونه گیری / استعلام,استعلام پایانه نمونه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156178/مناقصه-تهیه--طبخ--سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذای-مدیریت'>مناقصه تهیه ، طبخ ، سرو و توزیع سه وعده غذای مدیریت  / مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ ، سرو و توزیع سه وعده غذای مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156194/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156248/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه-های-آب-و-هواشناسی'>استعلام مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی ایستگاه های آب و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156259/استعلام-رزین-سختی-گیر-آب'>استعلام  رزین سختی گیر آب / استعلام,  رزین سختی گیر آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156272/مناقصه-خدمات-مسئولیت-مدنی-بیمه-گزار-در-خصوص-جبران-خسارت-های-جانی-و--'>مناقصه خدمات مسئولیت مدنی بیمه گزار در خصوص جبران خسارت های جانی و ...  / مناقصه, مناقصه  خدمات مسئولیت مدنی بیمه گزار در خصوص جبران خسارت های جانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156285/مناقصه-آبکاری-(گالوانیزه-و-کرومات-سبز)'>مناقصه آبکاری (گالوانیزه و کرومات سبز) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه آبکاری (گالوانیزه و کرومات سبز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156296/استعلام-شمش-قلع-سه-گوش'>استعلام شمش قلع سه گوش  / استعلام, شمش قلع سه گوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156308/فراخوان-فرهنگ-سازی-و-آگاهی-رسانی-در-راستای-حفاظت-کیفیت-منابع'>فراخوان فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت منابع  / مناقصه,  فراخوان فرهنگ سازی و آگاهی رسانی در راستای حفاظت کیفیت منابع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156322/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو-سردرب'>استعلام ساخت و نصب تابلو سردرب  / استعلام, ساخت و نصب تابلو سردرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156331/استعلام-چاله-پر-کنی'>استعلام چاله پر کنی / استعلام,استعلام چاله پر کنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156343/اصلاحیه-آگهی-فراخوان-به-منظور-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری'>اصلاحیه آگهی فراخوان به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری / اصلاحیه  آگهی فراخوان، اصلاحیه آگهی فراخوان به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156355/استعلام-کاغذ-A4-مرغوب'>استعلام کاغذ A4 مرغوب  / استعلام, کاغذ A4 مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156368/استعلام-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری'>استعلام تکمیل سردهنه و کانال آبیاری  / استعلام, تکمیل سردهنه و کانال آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156380/فراخوان-تکمیل-پروژه-40-واحدی'>فراخوان تکمیل پروژه 40 واحدی  / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل پروژه 40 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156391/استعلام-تجدید-عملیات-حمل-نصب-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات--'>استعلام تجدید عملیات حمل، نصب، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ... / استعلام, استعلام تجدید عملیات حمل، نصب، نگهداری و تعمیرات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156403/استعلام-ساخت-و-نصب-پارتیشن-تک-جداره-ام-دی-اف'>استعلام ساخت و نصب پارتیشن تک جداره ام دی اف / استعلام, ساخت و نصب پارتیشن تک جداره ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156414/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام,استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156425/مناقصه-انجام-ماموریت-های-درون-شهری-و-برون-شهری'>مناقصه انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری  / مناقصه , مناقصه انجام ماموریت های درون شهری و برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156438/استعلام-پروژه-تعمیر-و-بهسازی-سالن-اجتماعات-مدرسه'>استعلام پروژه تعمیر و بهسازی سالن اجتماعات مدرسه / استعلام,استعلام پروژه تعمیر و بهسازی سالن اجتماعات مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156455/استعلام-پایه-چراغ-روشنایی-سرانداز-یک-طرفه-و--'>استعلام پایه چراغ روشنایی، سرانداز یک طرفه و .. / استعلام, پایه چراغ روشنایی، سرانداز یک طرفه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156471/استعلام-تعمیر-رایانه'>استعلام تعمیر رایانه / استعلام,استعلام تعمیر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156482/مناقصه-عمومی-احداث-ایستگاه-پمپاژ-4-پمپه-90-کیلوواتی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث ایستگاه پمپاژ 4 پمپه 90 کیلوواتی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث ایستگاه پمپاژ 4 پمپه 90 کیلوواتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156495/استعلام-استامپ-چسب-مایع-و--'>استعلام استامپ، چسب مایع و ... / استعلام, استامپ، چسب مایع و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156515/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156526/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات عمومی  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی حمل و نقل و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156536/مناقصه-پزشک-عمومی-جهت-انجام-معاینات-پرسنل'>مناقصه پزشک عمومی جهت انجام معاینات پرسنل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پزشک عمومی جهت انجام معاینات پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156549/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-و-زیرسازی-معبر-دسترسی'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت و زیرسازی معبر دسترسی / مناقصه اجرای پروژه آسفالت و زیرسازی معبر دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156562/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156571/مناقصه-اجرای-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی--خط-گرم--مخاطره-آمیز--رفع-افت-ولتاژ'>مناقصه اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی ، خط گرم ، مخاطره آمیز ، رفع افت ولتاژ  / آگهی مناقصه دومرحله ای,مناقصه اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی ، خط گرم ، مخاطره آمیز ، رفع افت ولتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156579/استعلام-روغن-موتور-بهران'>استعلام روغن موتور بهران  / استعلام, روغن موتور بهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156589/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات سخت افزار... / استعلام, استعلام کامپیوتر و تجهیزات سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156599/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-کنترل-و-مبارزه-با-آفات-و-بیماری-های-گیاهی'>استعلام  عملیات اجرای طرح کنترل و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی / استعلام, عملیات اجرای طرح کنترل و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156612/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-2-دستگاه-چیلر'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156621/استعلام-جدول-ککنیو-بتنی-نیم-جدول'>استعلام جدول ککنیو بتنی نیم جدول / استعلام, جدول ککنیو بتنی نیم جدول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156633/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-upvc'>استعلام  لوله پلی اتیلن و upvc / استعلام,  لوله پلی اتیلن و upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156644/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156653/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156664/استعلام-کود-سولو'>استعلام کود سولو / استعلام , استعلام کودو سولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156205/مناقصه-عمومی-روکش-و-لکه-گیری-محور'>مناقصه عمومی روکش و لکه گیری محور  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی روکش و لکه گیری محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156214/استعلام-کابل-آلومینیومی--'>استعلام کابل آلومینیومی... / استعلام, استعلام کابل آلومینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156226/آگهی-فراخوان-به-منظور-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری'> آگهی فراخوان به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری /  آگهی فراخوان، آگهی فراخوان به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156235/استعلام-ترازو--'>استعلام ترازو ... / استعلام, استعلام ترازو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156250/استعلام-چیلرآبی-100-تنی'>استعلام چیلرآبی 100 تنی / استعلام, چیلرآبی 100 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156263/استعلام-خدمات-نقلیه'>استعلام خدمات نقلیه / استعلام, خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156275/استعلام-پودر-پرکلرین-جامد'>استعلام  پودر پرکلرین جامد / استعلام,  پودر پرکلرین جامد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156288/فراخوان-تهیه-تولید-و-نصب-دریچه-های-کانالهای-شبکه--نوبت-دوم'>فراخوان تهیه، تولید و نصب دریچه های کانالهای شبکه ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان تهیه، تولید و نصب دریچه های کانالهای شبکه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156298/مناقصه-بازسازی-غلطک-های-230-و-305-میلیمتری-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی غلطک های 230 و 305 میلیمتری- نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه بازسازی غلطک های 230 و 305 میلیمتری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156314/استعلام-آسفالت-ریزی-معابر'>استعلام آسفالت ریزی معابر / استعلام, آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156325/استعلام-پنل-مرکزی-اعلام-حریق--'>استعلام پنل مرکزی اعلام حریق... / استعلام, استعلام پنل مرکزی اعلام حریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156334/استعلام-گوشت-گوسفندی'>استعلام گوشت گوسفندی / استعلام, گوشت گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156345/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-بازرسی-پرتونگاری-صنعتی-و-خدمات-جنبی'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات بازرسی، پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  انجام خدمات بازرسی، پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156357/استعلام-سرور-dl380-g9'>استعلام  سرور dl380  g9 / استعلام,  سرور dl380  g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156370/استعلام-فعالیت‌های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت‌های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156383/استعلام-خرید-کامپیوتر-کامل'>استعلام خرید کامپیوتر کامل  / استعلام, خرید کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156394/آگهی-مناقصه-اجرای-ساختمانها-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه اجرای ساختمانها- نوبت دوم / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه اجرای ساختمانها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156405/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی  / استعلام, سیب زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156418/فراخوان-جهت-راه-اندازی-و-توسعه-برخی-از-واحدهای-درمانی-(نوبت-دوم)'>فراخوان جهت راه اندازی و توسعه برخی از واحدهای درمانی (نوبت دوم) / فراخوان جهت راه اندازی و توسعه برخی از واحدهای درمانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156428/استعلام-مخازن--'>استعلام مخازن ... / استعلام , استعلام مخازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156441/فراخوان-مناقصه-تخصیص-اتاق-و-ارائه-خدمات-هتلداری'>فراخوان مناقصه  تخصیص اتاق و ارائه خدمات هتلداری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  تخصیص اتاق و ارائه خدمات هتلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156458/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156473/مناقصه-تکمیل-سالن-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل سالن چند منظوره / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سالن چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156485/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-در-ستاد'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی در ستاد / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی در ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156499/مناقصه-انجام-پروژه-عمرانی-پیاده-روسازی-معابر-مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه انجام پروژه عمرانی پیاده روسازی معابر مرحله دوم- چاپ دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام پروژه عمرانی پیاده روسازی معابر مرحله دوم- چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156518/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156530/استعلام-احداث-بنا--'>استعلام احداث بنا ... / استعلام , استعلام احداث بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156538/استعلام-2-دستگاه-رایانه'>استعلام 2 دستگاه رایانه  / استعلام, 2 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156553/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156564/استعلام-اجرای-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام اجرای دیوار پیش ساخته / استعلام, اجرای دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156573/استعلام-تن-ماهی'>استعلام تن ماهی / استعلام, تن ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156583/استعلام-خرید-تجهیزات-پایش-شبکه-سنجش-منابع-آب'>استعلام خرید تجهیزات پایش شبکه سنجش منابع آب  / استعلام, خرید تجهیزات پایش شبکه سنجش منابع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156591/استعلام-قرائت-کنتور-صدور-قبض-آب-بها-توزیع-قبوضف-وصول-مطالبات'>استعلام قرائت کنتور، صدور قبض آب بها، توزیع قبوضف وصول مطالبات  / استعلام, قرائت کنتور، صدور قبض آب بها، توزیع قبوضف وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156601/مناقصه-امور-نظافت-ساختمانهای-شهرستانها'>مناقصه امور نظافت ساختمانهای شهرستانها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نظافت ساختمانهای شهرستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156614/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156625/مناقصه-عملیات-پخت--حمل--قیرپاشی---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات پخت ، حمل ، قیرپاشی ... (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه عملیات پخت ، حمل ، قیرپاشی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156635/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-(تسطیح-لیزری)'>استعلام تجهیز و نوسازی (تسطیح لیزری) / استعلام, تجهیز و نوسازی (تسطیح لیزری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156646/استعلام-تمدید-و-خرید-لایسنس-آنتی-ویروس-سیمانتک'>استعلام تمدید و خرید لایسنس آنتی ویروس سیمانتک / استعلام, خرید و تمدید لایسنس آنتی ویروس سیمانتک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156657/استعلام-اجرای-عملیات-کف-و-سقف-سیستم-ابرسانی'>استعلام اجرای عملیات کف و سقف سیستم ابرسانی / استعلام,استعلام اجرای عملیات کف و سقف سیستم ابرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156668/استعلام-کالاهای-درخواستی'>استعلام کالاهای درخواستی  / استعلام ,استعلام کالاهای درخواستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156676/استعلام-لکه-گیری-آسفالت'>استعلام  لکه گیری آسفالت / استعلام,  لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156690/مناقصه-پروژه-اجرای-آبنما-و-نورپردازی-میدان-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای آبنما و نورپردازی میدان مرکزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه اجرای آبنما و نورپردازی میدان مرکزی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156699/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-به-متراژ-2500-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 2500 نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی به متراژ 2500 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156710/استعلام-تعمیر-دیگ-بخار-موتورخانه'>استعلام تعمیر دیگ بخار موتورخانه / استعلام ,استعلام تعمیر دیگ بخار موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156719/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس--'>استعلام لایسنس آنتی ویروس... / استعلام, استعلام لایسنس آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156730/استعلام-دستگاه-فتوکپی-چاپگر-و-اسکنر-تمام-رنگی-سایز-A3'>استعلام دستگاه فتوکپی، چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A3 / استعلام, دستگاه فتوکپی، چاپگر و اسکنر تمام رنگی سایز A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156740/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156752/مناقصه-احداث-معابر-و-ساختمانهای-جنبی'>مناقصه احداث معابر و ساختمانهای جنبی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث معابر و ساختمانهای جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156765/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام, استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156777/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت بنای تاریخی / استعلام, مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156787/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار--'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156797/استعلام-واگذاری-سرویس'>استعلام واگذاری سرویس / استعلام,استعلام واگذاری سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156807/استعلام-پروژه-کمپ-گردشگری--'>استعلام پروژه کمپ گردشگری... / استعلام, استعلام پروژه کمپ گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156817/استعلام-احداث-کامل-ساختمان-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-سرویس-بهداشتی'>استعلام احداث کامل ساختمان و تاسیسات برقی و مکانیکی سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام احداث کامل ساختمان و تاسیسات برقی و مکانیکی سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156826/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-تولیدکننده-بخش-خدمات'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش خدمات / استعلام, استعلام طرح آمارگیری از قیمت تولیدکننده بخش خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156837/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156847/استعلام-خرید-قطع-كننده-سه-فاز-همزمان'>استعلام خرید قطع كننده سه فاز همزمان / استعلام, استعلام خرید قطع كننده سه فاز همزمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156856/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>مناقصه  انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب / مناقصه  انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156866/تجدید-مناقصه-خدمات-امداد-و-نجات--اورژانس-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156874/استعلام-کابل-کنتور-کانسنتریک--'>استعلام کابل کنتور کانسنتریک ... / استعلام , استعلام کابل کنتور کانسنتریک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156885/مناقصه-طراحی-خرید-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-توسعه--'>مناقصه طراحی، خرید، نصب و تست و راه اندازی توسعه... / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، خرید، نصب و تست و راه اندازی توسعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156894/استعلام-دستگاه-ثبت-تردد--'>استعلام دستگاه ثبت تردد ... / استعلام , استعلام دستگاه ثبت تردد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156904/استعلام-فعالیت-های-خدماتی'>استعلام فعالیت های خدماتی / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156914/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن / استعلام, استعلام سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156923/استعلام-انتقال-شبکه-برق-رسانی'>استعلام انتقال شبکه برق رسانی / استعلام , استعلام انتقال شبکه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156934/استعلام-ورقه-60-پایه-پروفیل--'>استعلام  ورقه 60 پایه پروفیل... / استعلام , استعلام  ورقه 60 پایه پروفیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156943/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه  / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156953/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156963/استعلام-تهیه-و-حمل-جدول-پرسی'>استعلام تهیه و حمل جدول پرسی / استعلام,استعلام تهیه و حمل جدول پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156973/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب اثر انگشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156983/استعلام-خدمات-سرویس-و-نگهداری-کامپیوتر---'>استعلام خدمات سرویس و نگهداری کامپیوتر .... / استعلام, استعلام خدمات سرویس و نگهداری کامپیوتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156992/مناقصه-خرید-11-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-كم-تلفات'>مناقصه خرید 11 دستگاه انواع ترانسفورماتور كم تلفات / مناقصه, خرید 11 دستگاه انواع ترانسفورماتور كم تلفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157001/استعلام-پرینتر-HP2055'>استعلام پرینتر HP2055 / استعلام, پرینتر HP2055</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157010/استعلام-انجام-عملیات-ساخت-حمل-و-نصب-هندریل-کامپوزیت--'>استعلام انجام عملیات ساخت، حمل و نصب هندریل کامپوزیت ... / استعلام , استعلام انجام عملیات ساخت، حمل و نصب هندریل کامپوزیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157019/استعلام-تعمیرات-هنرستان'>استعلام تعمیرات هنرستان  / استعلام, تعمیرات هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157027/استعلام-سه-پایه-فلزی-و-جعبه-کمک-های-اولیه'>استعلام سه پایه فلزی و جعبه کمک های اولیه  / استعلام, استعلام سه پایه فلزی و جعبه کمک های اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157038/استعلام-دستگاه-چاپ-لیبل'>استعلام دستگاه چاپ لیبل  / استعلام , استعلام دستگاه چاپ لیبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157046/استعلام-خرید-آب-جهت-19-ایستگاه'>استعلام خرید آب جهت 19 ایستگاه / استعلام, استعلام خرید آب جهت 19 ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157058/استعلام-یک-دستگاه-ایسوزو-جهت-انجام-امور-راهداری--'>استعلام یک دستگاه ایسوزو جهت انجام امور راهداری... / استعلام,استعلام یک دستگاه ایسوزو جهت انجام امور راهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155827/مناقصه-اجرای-پروژه-پیاده-روسازی-سطح-شهر-----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه  پیاده روسازی سطح شهر  .....- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه  پیاده روسازی سطح شهر .....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155838/فراخوان-تعمیرات-اساسی-ایستگاه-تقویت-فشار-گاز-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز  ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعمیرات اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155851/مناقصه-خدمات-اسیدکاری-گسترده-تزریق-پذیری-تکرار-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اسیدکاری گسترده، تزریق پذیری تکرار نوبت دوم / تکرار فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات اسیدکاری گسترده، تزریق پذیری تکرار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155864/فراخوان-مناقصه-عمومی-تامین-لوله-های-فولادی-بخش-یکم-ـ-طرح-انتقال-آب-از-سد'>فراخوان مناقصه عمومی تامین لوله های فولادی بخش یکم ـ طرح انتقال آب از سد  / فراخوان مناقصه عمومی تامین لوله های فولادی بخش یکم ـ طرح انتقال آب از سد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155877/مناقصه-نظارت-بر-پروژه-های-سرمایه-ای-(نوبت-دوم)'>مناقصه نظارت بر پروژه های سرمایه ای (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه نظارت بر پروژه های سرمایه ای (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155887/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155900/استعلام-انجام-عملیات-ساخت-و-حمل-16-دستگاه-کانکس'>استعلام انجام عملیات ساخت و حمل 16  دستگاه کانکس / استعلام, انجام عملیات ساخت و حمل 16  دستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155909/مناقصه-احداث-و-تکمیل-مخزن'>مناقصه احداث و تکمیل مخزن / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155919/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی , مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155929/مناقصه-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-آب-و-شبکه-توزیع-آب--'>مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب ... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155938/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی , مناقصه حفر یک حلقه چاه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155951/فراخوان-واگذاری-امور-مربوط-به-اداره-آب-و-فاضلاب--'>فراخوان واگذاری امور مربوط به اداره آب و فاضلاب... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان واگذاری امور مربوط به اداره آب و فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155963/فراخوان-مناقصه-احداث-کانال-آبرسانی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث کانال آبرسانی...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث کانال آبرسانی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155974/استعلام-دستگاه-شیردوش--'>استعلام دستگاه شیردوش ... / استعلام , استعلام دستگاه شیردوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155986/استعلام-مرمت-و-بازسازی-ایلراه'>استعلام مرمت و بازسازی ایلراه / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی ایلراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155996/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ / استعلام,استعلام الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156005/فراخوان-مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156017/استعلام-سنگ-و-کاشی'>استعلام سنگ و کاشی  / استعلام, سنگ و کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156027/مناقصه-خرید-1500-عدد-جداکننده-فشار-متوسط-با-تیغه-مسی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1500 عدد جداکننده فشار متوسط با تیغه مسی...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1500 عدد جداکننده فشار متوسط با تیغه مسی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156041/مناقصه-خرید-چیلر-هواخنک-یکپارچه'>مناقصه خرید چیلر هواخنک یکپارچه / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید چیلر هواخنک یکپارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156052/مناقصه-پیمان-ایجاد-دیواره-سنگی-و-بتنی'>مناقصه پیمان ایجاد دیواره سنگی و بتنی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان ایجاد دیواره سنگی و بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156066/استعلام-خرید-کولرگازی'>استعلام  خرید کولرگازی / استعلام, خرید کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156077/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرسازی-جداول-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای زیرسازی، جداول و آسفالت نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای زیرسازی، جداول و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156090/مناقصه-نگهداری-و-بهینه-سازی-شبکه‌های-کابل-و-هوایی'>مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه‌های کابل و هوایی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه نگهداری و بهینه سازی شبکه‌های کابل و هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156101/استعلام-تکمیل-جاده-بین-مزارع'>استعلام تکمیل جاده بین مزارع / استعلام, تکمیل جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156112/استعلام-گوشی--'>استعلام گوشی ... / استعلام , استعلام گوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156123/استعلام-لوازم-مصرف-آزمایشگاه--'>استعلام لوازم مصرف آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام لوازم مصرف آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156136/استعلام-میز-ریلیز--'>استعلام میز ریلیز ... / استعلام, استعلام میز ریلیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156146/استعلام-پرینتر-چند-کاره-hp'>استعلام  پرینتر چند کاره hp / استعلام,  پرینتر چند کاره hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156160/مناقصه-قطعه-آلومینیومی---'>مناقصه قطعه آلومینیومی .... / مناقصه عمومی قطعه آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156173/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156188/استعلام-گاوصندوف-البرز-مدل-KDG50'>استعلام گاوصندوف البرز مدل KDG50 / استعلام, گاوصندوف البرز مدل KDG50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156199/مناقصه-اسپیلت-سرد-و-گرم'>مناقصه اسپیلت سرد و گرم  / اگهی مناقصه , مناقصه اسپیلت سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156209/استعلام-دستگاه-آب-مقطرگیری-تعویض-یون'>استعلام  دستگاه آب مقطرگیری تعویض یون / استعلام , دستگاه آب مقطرگیری تعویض یون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155821/مناقصه-پکیج-میتر-نفت-کوره--نوبت-دوم'>مناقصه پکیج میتر نفت کوره - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پکیج میتر نفت کوره - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155835/مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-کنتورهای-از-کار-افتاده-از-نوع-خشک-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک نوبت دوم  / مناقصه تامین و راه اندازی کنتورهای از کار افتاده از نوع خشک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155847/مناقصه-خدمات-اداری--مالی-و-پشتیبانی-خدمات-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات اداری ، مالی و پشتیبانی خدمات مشترکین - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات اداری ، مالی و پشتیبانی خدمات مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155859/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155871/مناقصه-عملیات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155883/مناقصه-احداث-دبستان-12-کلاسه-و--'>مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه  و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان 12 کلاسه  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155895/مناقصه-خشن-تراشی'>مناقصه خشن تراشی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه خشن تراشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155906/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک  / استعلام,استعلام لاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155916/مناقصه-امور-نگهبانی-و-خدماتی'>مناقصه امور نگهبانی و خدماتی / مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهبانی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155925/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-موزه-و-بازارچه-صنایع-دستی'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل موزه و بازارچه صنایع دستی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تکمیل موزه و بازارچه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155935/مناقصه-خرید-تیوپ-حاوی-تار-فیبر-نوری'>مناقصه خرید تیوپ حاوی تار فیبر نوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تیوپ حاوی تار فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155944/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155959/تجدید-مناقصه-ساخت-چهار-دستگاه-رادیاتور-هوا-خنک-روغن-توربین-راستون'>تجدید مناقصه ساخت چهار دستگاه رادیاتور هوا خنک روغن توربین راستون  / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ساخت چهار دستگاه رادیاتور هوا خنک روغن توربین راستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155971/استعلام-هاب-سوئچ'>استعلام هاب سوئچ  / استعلام, هاب سوئچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155982/مناقصه-عملیات-اجرائی-آبرسانی'>مناقصه عملیات اجرائی آبرسانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرائی آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155993/استعلام-خرید-الکتروپمپ-های-شناور'>استعلام خرید الکتروپمپ های شناور  / استعلام, خرید الکتروپمپ های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156002/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام,  مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156012/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-ریزی'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت ریزی / مناقصه , مناقصه خرید و اجرای آسفالت ریزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156023/مناقصه-پروژه-بازسازی-تابلوهای-سوئیچگیر-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه بازسازی تابلوهای سوئیچگیر (نوبت دوم)  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بازسازی تابلوهای سوئیچگیر (نوبت دوم) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156035/استعلام-خرید-GPS-دوربین-عکاسی--'>استعلام خرید GPS، دوربین عکاسی .. / استعلام, خرید GPS، دوربین عکاسی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156047/مناقصه-بین-المللی-خرید-روغن-خام-سویا--نوبت-دوم'>مناقصه بین المللی خرید روغن خام سویا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید روغن خام سویا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156060/استعلام-تکمیل-شبکه-توزیع-گاز--'>استعلام تکمیل شبکه توزیع گاز ... / استعلام , استعلام تکمیل شبکه توزیع گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156073/استعلام-میز-کارگاهی--'>استعلام میز کارگاهی... / استعلام, استعلام میز کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156086/مناقصه-واگذاری-عملیات-تسطیح-و-زیرسازی-یک-باب-گلخانه'>مناقصه واگذاری عملیات تسطیح و زیرسازی یک باب گلخانه / مناقصه، مناقصه واگذاری عملیات تسطیح و زیرسازی یک باب گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156098/فراخوان-شناسایی-مشاور-جهت-انجام-خدمات-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات آزمایشگاهی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاور جهت انجام خدمات آزمایشگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156109/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156119/استعلام-تامین-نیروی-خدماتی-و-نگهبانی-سامانه-ستاد'>استعلام تامین نیروی خدماتی و نگهبانی, سامانه ستاد / استعلام, تامین نیروی خدماتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156131/استعلام-حوله-دستی-30-60'>استعلام حوله دستی 30*60 / استعلام,استعلام حوله دستی 30*60</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156143/استعلام-چهارراهی-برق-رورو-5-متری-تعداد-50-عدد-مغزی-درب-کامپیوتری-7-سانتی-50-عدد'>استعلام چهارراهی برق رورو 5 متری تعداد 50 عدد مغزی درب کامپیوتری 7 سانتی 50 عدد / استعلام,استعلام چهارراهی برق رورو 5 متری تعداد 50 عدد مغزی درب کامپیوتری 7 سانتی 50 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156153/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی-سایت-ستاد'>استعلام  لوله پلی اتیلن آبرسانی ,سایت ستاد / استعلام, لوله پلی اتیلن آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156170/مناقصه-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-مناطق--'>مناقصه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی مناطق.... / مناقصه , مناقصه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی مناطق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156183/فراخوان-عمومی-طرح-جایگزینی-کنتورهای-هوشمند'>فراخوان عمومی طرح جایگزینی کنتورهای هوشمند / فراخوان ، فراخوان عمومی طرح جایگزینی کنتورهای هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156195/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام,استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156206/مناقصه-نصب-آسانسور--نوبت-دوم'>مناقصه نصب آسانسور - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه نصب آسانسور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156215/فراخوان-STEEL-PLATES--SHEETS'>فراخوان STEEL PLATES & SHEETS / مناقصه عمومی, فراخوان STEEL PLATES & SHEETS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156227/استعلام-اسفنج-و-هورمون--'>استعلام اسفنج و هورمون ... / استعلام , استعلام اسفنج و هورمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156240/استعلام-تعمیر-پاسگاه'>استعلام تعمیر پاسگاه / استعلام,استعلام تعمیر پاسگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155826/مناقصه-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتر---نوبت-دوم'>مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه، کامپیوتر...- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه، کامپیوتر...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155837/مناقصه-ماشینکاری-سبک-و-سنگین'>مناقصه ماشینکاری سبک و سنگین / مناقصه , مناقصه ماشینکاری سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155849/مناقصه-عدس-ایرانی-و-پنیر'>مناقصه عدس ایرانی و پنیر  / مناقصه , مناقصه عدس ایرانی و پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155862/مناقصه-پروژه-خرید-و-حمل-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خرید و حمل آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید و حمل آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155874/استعلام-سرویس-اینترنت--'>استعلام سرویس اینترنت ... / استعلام , استعلام سرویس اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155886/استعلام-لوازم-برق--'>استعلام لوازم برق ... / استعلام , استعلام لوازم برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155899/استعلام-بز-مولد'>استعلام بز مولد / استعلام,استعلام بز مولد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155908/تمدید-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-شامل-تنظیف-شهری-جمع-آوری-پسماند-و--'>تمدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند و ...  / تمدید مهلت فراخوان , تمدید مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شامل تنظیف شهری، جمع آوری پسماند و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155918/مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155927/استعلام-احداث-پل-لوله-ایی-و-مرمت-ریگلاژ-و-بازسازی'>استعلام احداث پل لوله ایی و مرمت، ریگلاژ و بازسازی / استعلام,استعلام احداث پل لوله ایی و مرمت، ریگلاژ و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155937/مناقصه-تجدید-خرید-کودشیمیایی-کلرورپتاسیم-گرانوله'>مناقصه تجدید خرید کودشیمیایی کلرورپتاسیم گرانوله  / مناقصه , مناقصه  تجدید خرید کودشیمیایی کلرورپتاسیم گرانوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155950/استعلام-رزین-لمینه--'>استعلام رزین لمینه... / استعلام, استعلام رزین لمینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155961/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155973/استعلام-فریزر--'>استعلام فریزر ... / استعلام, استعلام فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155984/استعلام-اجرای-دیوارکشی-با-مصالح-و-رنگ-آمیزی-درب-و-پنجره-و-'>استعلام اجرای دیوارکشی با مصالح و رنگ آمیزی درب و پنجره و.. / استعلام ,استعلام اجرای دیوارکشی با مصالح و رنگ آمیزی درب و پنجره و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155995/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت... / استعلام, استعلام اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156004/فراخوان-شناسایی-احداث-و-راه-اندازی-ترمنیال-و-پایانه-مسافری-و--'>فراخوان شناسایی احداث و راه اندازی ترمنیال و پایانه مسافری و... / فرخوان شناسایی, فراخوان شناسایی احداث و راه اندازی ترمنیال و پایانه مسافری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156014/استعلام-پاورمیتر'>استعلام پاورمیتر / استعلام ,استعلام پاورمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156026/فراخوان-اجرای-3760-متر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-به-صورت-پراکنده-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای 3760 متر شبکه توزیع پلی اتیلن به صورت پراکنده نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجرای 3760 متر شبکه توزیع پلی اتیلن به صورت پراکنده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156040/استعلام-خرید-تلویزیون---'>استعلام خرید تلویزیون .... / استعلام, استعلام خرید تلویزیون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156050/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-شهرداری-(خدمات-عمومی)--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی) - مرحله دوم - نوبت اول / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی) - مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156062/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام, استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156076/مناقصه-اصلاح-دور-پیچ-های-کولیچ-و-هواربید-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح دور پیچ های کولیچ و هواربید- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح دور پیچ های کولیچ و هواربید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156089/استعلام-سم-مالانیون-و-سم-فسفر-دوزنگ'>استعلام سم مالانیون و سم فسفر دوزنگ / استعلام, سم مالانیون و سم فسفر دوزنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156100/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-اورژانس-اجتماعی'>  تجدید مناقصه  واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی /   تجدید مناقصه , تجدید مناقصه  واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156111/مناقصه-اجرای-طرح-توسعه-و-برگردان-آبونه-کافوها'>مناقصه اجرای طرح توسعه و برگردان آبونه کافوها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه اجرای طرح توسعه و برگردان آبونه کافوها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156122/مناقصه-خرید-سرورهای-HP-Blade-و-متعلقات'>مناقصه خرید سرورهای HP Blade و متعلقات  / آگهی مناقصه تک مرحله ای , مناقصه خرید سرورهای HP Blade و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156133/استعلام-مواد-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام  مواد مصرفی آزمایشگاهی / استعلام, مواد مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156145/مناقصه-خرید-8436-متر-انواع-کابل-فشار-ضعیف-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 8436 متر انواع کابل فشار ضعیف تجدید- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 8436 متر انواع کابل فشار ضعیف تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156158/مناقصه-بهسازی-مسیر-کنار-گذر-پل--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی مسیر کنار گذر پل - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی مسیر کنار گذر پل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156172/استعلام-فعالیت-های-برنامه-ریزی-و-پخش-برنامه-های-تلویزیونی--'>استعلام فعالیت های برنامه ریزی و  پخش برنامه های تلویزیونی.... / استعلام, استعلام فعالیت های برنامه ریزی و  پخش برنامه های تلویزیونی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156186/استعلام-اتوکلاو-100-لیتری'>استعلام  اتوکلاو 100 لیتری  / استعلام , اتوکلاو 100 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156198/استعلام-خرید-اسفنج-و-هورمون-برای-همزمان-سازی-محلی-گوسفند-و-بز'>استعلام خرید اسفنج و هورمون برای همزمان سازی محلی گوسفند و بز / استعلام,استعلام خرید اسفنج و هورمون برای همزمان سازی محلی گوسفند و بز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156208/مناقصه-بسته-بندی-محصولات'>مناقصه بسته بندی محصولات / دعوت به همکاری,بسته بندی محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157461/استعلام-پمپ-کف-کش'>استعلام پمپ کف کش  / استعلام,استعلام پمپ کف کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157469/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ   / استعلام , استعلام کاغذ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157477/استعلام-واگذاری-عملیات-اجرای-روشنایی-معابر'>استعلام واگذاری عملیات اجرای روشنایی معابر / استعلام واگذاری عملیات اجرای روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157485/استعلام-احداث-دیوار'>استعلام احداث دیوار / استعلام , استعلام احداث دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157493/استعلام-ذرت-و-کنجاله-سویا'>استعلام ذرت و کنجاله سویا  / استعلام, استعلام ذرت و کنجاله سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157501/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-راه'>استعلام لکه گیری و آسفالت راه / استعلام , استعلام لکه گیری و آسفالت راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155825/مزایده-ملکی-دو-نبش-مسکونی-عرصه-198-9متر'>مزایده ملکی دو نبش مسکونی عرصه 198.9متر / مزایده,مزایده ملکی دو نبش مسکونی عرصه 198.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155850/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-عرصه-217-32متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 217.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت عرصه 217.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155872/مزایده-ملک-مساحت-4150متر'>مزایده ملک مساحت 4150متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 4150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155897/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155940/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1500متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1500متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155962/مزایده-یک-دستگاه-جدول-زن-گوما-کو-سیستم-کبولکس-کماندر'>مزایده یک  دستگاه جدول زن گوما کو، سیستم کبولکس کماندر / مزایده,مزایده یک  دستگاه جدول زن گوما کو، سیستم کبولکس کماندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155989/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-1-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 1 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 1 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156024/مزایده-اره-آهن-بر-دریل-ثابت-ایستاده-دستگاه-جوش-و--'>مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده، دستگاه جوش و... / مزایده, مزایده اره آهن بر، دریل ثابت ایستاده، دستگاه جوش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156049/مزایده-واگذاری-600-هکتار-اراضی'>مزایده واگذاری 600 هکتار اراضی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری 600 هکتار اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156067/فراخوان-مزایده-سرمایه-گذاری-ساخت-و-بهره-برداری-و-ارائه-خدمات-بخش-دیالیز--نوبت-دوم'>فراخوان مزایده سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری و ارائه خدمات بخش دیالیز - نوبت دوم  / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری و ارائه خدمات بخش دیالیز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156091/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156121/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-162متر-با-پارکینگ'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 162متر با پارکینگ / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 162متر با پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156148/مزایده-5-قطعه-شالیزاری-تجهیز-شده-و--'>مزایده  5 قطعه شالیزاری تجهیز شده و ... / مزایده, مزایده  5 قطعه شالیزاری تجهیز شده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156167/مزایده-احداث-سالن-ژیمناستیک'>مزایده احداث سالن ژیمناستیک / آگهی مزایده محدود,مزایده احداث سالن ژیمناستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156184/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده یک قطعه ملک مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156216/مزایده-واگذاری-مغازه--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری مغازه - چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مغازه - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156239/مزایده-4-عدد-بنز'>مزایده 4 عدد بنز / مزایده ، مزایده 4 عدد بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156262/مزایده-آپارتمان-مساحت-104-04متر-قدمت-سه-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 104.04متر قدمت سه سال  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 104.04متر قدمت سه سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156284/مزایده-فراخوان-عمومی-38-قطعه-زمین-و-دو-واحد-ساخته-شده'>مزایده فراخوان عمومی 38 قطعه زمین و دو واحد ساخته شده / مزایده,مزایده فراخوان عمومی 38 قطعه زمین و دو واحد ساخته شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156309/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-25-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156336/مزایده-استیجاری-مغازه-پارک-جنگلی-نوبت-دوم'>مزایده  استیجاری مغازه پارک جنگلی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  استیجاری مغازه پارک جنگلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156360/مزایده-فروش-پوشاک-شامل-انواع-مانتو--انواع-شلوار'>مزایده فروش پوشاک شامل انواع مانتو ، انواع شلوار  / مزایده , مزایده فروش پوشاک شامل انواع مانتو ، انواع شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156382/مزایده-اجاره-مکان-جهت-انجام-بازیهای-مفرح-کودکان'>مزایده اجاره مکان جهت انجام بازیهای مفرح کودکان / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مکان جهت انجام بازیهای مفرح کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156408/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-5-30-و-7-5متر'>مزایده دو باب مغازه مساحت 5.30 و 7.5متر / مزایده,مزایده دو باب مغازه مساحت 5.30 و 7.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156435/مزایده-یک-قطعه-زمین-عرصه-15321متر'>مزایده یک قطعه زمین عرصه 15321متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین عرصه 15321متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156449/مزایده-شاطون-موتور-میلنگ--یاطاقان'>مزایده شاطون موتور- میلنگ - یاطاقان / مزایده شاطون موتور- میلنگ - یاطاقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156467/مزایده-فروش-لاستیکهای-جلو-و-عقب-هانکوک'>مزایده فروش لاستیکهای جلو و عقب هانکوک / مزایده , مزایده فروش لاستیکهای جلو و عقب هانکوک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156489/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-چهارصد-و-هفده-متر-و-بیست-صدم-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت چهارصد و هفده متر و بیست صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت چهارصد و هفده متر و بیست صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156507/مرایده-راه-اندازی-وسایل-بازی-کودکان--'>مرایده راه اندازی وسایل بازی کودکان... / آگهی مزایده عمومی , مزایده راه اندازی وسایل بازی کودکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156521/مزایده-خودرو-وانت'>مزایده خودرو وانت / مزایده, مزایده خودرو وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156548/مزایده-23-عدد-صفحه-انود'>مزایده 23 عدد صفحه انود / مزایده, مزایده 23 عدد صفحه انود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157458/استعلام-خرید-پرینتر--دستگاه-کپی-و--'>استعلام خرید پرینتر ، دستگاه کپی و ... / استعلام خرید پرینتر ، دستگاه کپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157466/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت'>استعلام لکه گیری و آسفالت  / استعلام, لکه گیری و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157474/استعلام-شیشه-دو-جداره-همراه-با-گاز-مخصوص'>استعلام شیشه دو جداره همراه با گاز مخصوص / استعلام, استعلام شیشه دو جداره همراه با گاز مخصوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157482/استعلام-بالابر-هیدرولیکی'>استعلام بالابر هیدرولیکی  / استعلام , استعلام بالابر هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157490/استعلام-یک-دستگاه-اتوکراتوریفراکتومتر--'>استعلام یک دستگاه اتوکراتوریفراکتومتر ... / استعلام,استعلام یک دستگاه اتوکراتوریفراکتومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157498/مناقصه-واگذاری-امور-فضای-سبز--'>مناقصه واگذاری امور فضای سبز... / مناقصه, مناقصه واگذاری امور فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157506/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155820/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-267-57متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 267.57متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 267.57متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155843/مزایده-ملک-دو-خوابه-مساحت-هفتاد-مترمربع'>مزایده ملک دو خوابه مساحت هفتاد مترمربع / مزایده,مزایده ملک دو خوابه مساحت هفتاد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155863/مزایده-ششدانگ-یکباب-شرکت-مساحت-2500متر'>مزایده ششدانگ یکباب شرکت مساحت 2500متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب شرکت مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155888/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-5-مساحت-223-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 223.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 5 مساحت 223.94متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155921/مزایده-پلاک-ثبتی-مشتمل-بر-یکباب-تجاری-مساحت-43-20متر'>مزایده پلاک ثبتی مشتمل بر یکباب تجاری مساحت 43.20متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشتمل بر یکباب تجاری مساحت 43.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155953/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-90-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 90.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 90.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155977/مزایده-یک-دستگاه-وکیوم-مارک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه وکیوم مارک  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه وکیوم مارک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156015/مزایده-یکصد-عدد-شیشه-خام-250-100-ده-میل-ساده'>مزایده یکصد عدد شیشه خام 250*100 ده میل ساده / مزایده,مزایده یکصد عدد شیشه خام 250*100 ده میل ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156037/مزایده-فروش-دیگ-روغن-داغ-نوبت-دوم'>مزایده فروش دیگ روغن داغ نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غی منقول , مزایده فروش دیگ روغن داغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156063/مزایده-ششدانگ-ملک-شماره-4-فرعی-مساحت-18-381متر'>مزایده ششدانگ ملک شماره 4 فرعی مساحت 18.381متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک شماره 4 فرعی مساحت 18.381متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156083/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-129متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 129متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 129متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156108/اگهی-مزایده-اجاره-30-محل-از-اماکن-جهت-نصب-تابلوهای-تبلیغاتی'>اگهی مزایده اجاره 30 محل از اماکن جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی  / مزایده , اگهی مزایده اجاره 30 محل از اماکن جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156135/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-103-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 103.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 103.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156159/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مرغداری-مساحت-4000متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری مساحت 4000متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مرغداری مساحت 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156180/مزایده-فروش-حدود-۵۰-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش حدود ۵۰ تن آهن آلات ضایعاتی  / مزایده فروش حدود ۵۰ تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156202/مزایده-فروش-درب-ضد-سرقت-چوبی--'>مزایده فروش درب ضد سرقت چوبی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش درب ضد سرقت چوبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156236/مزایده-یخچال-فریزر-دو-درب-و--'>مزایده  یخچال فریزر دو درب و ... / آگهی مزایده, مزایده  یخچال فریزر دو درب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156254/مزایده-اجاره-رستوران'>مزایده اجاره رستوران / مزایده اجاره رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156276/مزایده-فروش-کنتور-و-رگولاتورهای-گاز-اسقاطی'>مزایده فروش کنتور و رگولاتورهای گاز اسقاطی / مزایده , مزایده فروش کنتور و رگولاتورهای گاز اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156300/مزایده-شش-عدد-چک-دو-نفره'>مزایده شش عدد چک دو نفره / مزایده,مزایده شش عدد چک دو نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156321/مزایده-فروش-مجموعه-استخر-سرپوشیده--'>مزایده فروش مجموعه استخر سرپوشیده ... / مزایده، مزایده فروش مجموعه استخر سرپوشیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156351/مزایده-فروش-دو-دستگاه-یخچال'>مزایده فروش دو دستگاه یخچال / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156374/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مقدار-4012متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین به مقدار 4012متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مقدار 4012متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156397/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-139-9متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 139.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 139.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156427/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-104-55متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 104.55متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 104.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156444/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156462/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده، اصلاحیه مزایده واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156478/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-909-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 909 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 909 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156501/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زمین-مساحت-233متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 233متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی زمین مساحت 233متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156513/آگهی-مزایده-اجاره-7-باب-مغازه-واقع-در-مدرسه'>آگهی مزایده  اجاره 7 باب مغازه واقع در مدرسه / آگهی مزایده،آگهی مزایده اجاره 7 باب مغازه واقع در مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157464/استعلام-لامپ-و-غیره'>استعلام لامپ و غیره  / استعلام , استعلام لامپ و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157472/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-راه-روستایی--'>استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی... / استعلام, استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157480/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-کاروانسرای-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی کاروانسرای تاریخی / استعلام ، استعلام مرمت و ساماندهی کاروانسرای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157488/استعلام-تخت-رادیولوژی--'>استعلام تخت رادیولوژی ... / استعلام , استعلام تخت رادیولوژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157496/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام  فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, استعلام  فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157504/استعلام-عملیات-حفر-چاه-دستی-دهانه-گشاد'>استعلام عملیات حفر چاه دستی دهانه گشاد / استعلام,استعلام عملیات حفر چاه دستی دهانه گشاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155833/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-زمین-چمن-تنیس-به-همراه-تبلیغات-داخلی'>تجدید مزایده بهره برداری از یکباب زمین چمن تنیس به همراه تبلیغات داخلی / تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از یکباب زمین چمن تنیس به همراه تبلیغات داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155856/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-274-90متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 274.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 274.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155879/مزایده-دو-باب-ساختمان-مسکونی-قدمت-هشت-و-12-سال'>مزایده دو باب ساختمان مسکونی قدمت هشت و 12 سال / مزایده,مزایده دو باب ساختمان مسکونی قدمت هشت و 12 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155910/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1053متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1053متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1053متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155948/مزایده-بهره-برداری-و-اجاره-از-محل-تنقلات--صندوق-امانات-جابجایی-بار-و--'>مزایده بهره برداری و اجاره از محل تنقلات ، صندوق امانات، جابجایی بار و... / مزایده, مزایده بهره برداری و اجاره از محل تنقلات ، صندوق امانات، جابجایی بار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155968/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-210مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 210مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 210مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156009/مزایده-ششدانگ-اعیان-مغازه-مساحت-37-متر'>مزایده ششدانگ اعیان مغازه مساحت 37 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان مغازه مساحت 37 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156032/مزایده-مقدار-1300-مترمربع-کاشی-مرحله-دوم'>مزایده مقدار 1300 مترمربع کاشی مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده مقدار 1300 مترمربع کاشی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156056/مزایده-منزل-مسکونی-و-12-ساعت-آب-و-اراضی'>مزایده منزل مسکونی و 12 ساعت آب و اراضی  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و 12 ساعت آب و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156078/مزایده-سواری-پژو-206'>مزایده سواری پژو 206 / مزایده, مزایده سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156106/مزایده-یک-قطعه-زمین-حدود-131-متر-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین حدود 131 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین حدود 131 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156128/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-173-85متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 173.85متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 173.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156155/مزایده-دستگاه-تردمیل--کولر-گازی-پنجره-ای--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه تردمیل  - کولر گازی پنجره ای... نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده دستگاه تردمیل  - کولر گازی پنجره ای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156174/مزایده-میز-مدیریت-نیم-دایره-و--'>مزایده میز مدیریت نیم دایره و ... / آگهی مزایده, مزایده میز مدیریت نیم دایره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156193/مزایده-یک-خط-نواربری--برش-ورق-5-میل-فولادی--نوبت-دوم'>مزایده  یک خط نواربری ، برش ورق 5 میل فولادی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده  یک خط نواربری ، برش ورق 5 میل فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156223/مزایده-خودرو-پراید-141-مدل-1385'>مزایده خودرو پراید 141 مدل 1385 / آگهی مزایده ,مزایده خودرو پراید 141 مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156246/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-3000متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 3000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156269/مزایده-2-تخته-فرش'>مزایده 2 تخته فرش   / مزایده , مزایده 2 تخته فرش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156294/مزایده-پلاک-ثبتی-8837-فرعی-بخش-دو-اراک'>مزایده پلاک ثبتی 8837 فرعی بخش دو اراک / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8837 فرعی بخش دو اراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156313/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-مدل-1396'>مزایده  یک دستگاه خودرو پراید مدل 1396 / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودرو پراید مدل 1396</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156348/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-کانکس--'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک کانکس... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از یک کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156367/اطلاعیه-مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-سازمانی'>اطلاعیه مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی  / اطلاعیه مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156393/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-901-4متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 901.4متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 901.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156417/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-5-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 5.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 5.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156442/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-91-84متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.84متر قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 91.84متر قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156456/مزایده-فروش-78-قطعه-دیوار-پیش-ساخته-سیمانی'>مزایده فروش 78 قطعه دیوار پیش ساخته سیمانی   / مزایده , مزایده فروش 78 قطعه دیوار پیش ساخته سیمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156475/مزایده-واگذاری-فروشگاه-بوفه'>مزایده واگذاری فروشگاه بوفه  / مزایده واگذاری فروشگاه بوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156496/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-129-40متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.40متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 129.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156511/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-11414-بخش-بیست-و-سه-377-80متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره 11414 بخش بیست و سه 377.80متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 11414 بخش بیست و سه 377.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156529/مزایده-اجاره-پارکینگ-وسایل-نقلیه'>مزایده اجاره  پارکینگ وسایل نقلیه / مزایده اجاره  پارکینگ وسایل نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156680/مناقصه-احداث-خانه-فرهنگ-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث خانه فرهنگ  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث خانه فرهنگ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156692/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-با-راننده'>استعلام اجاره دو دستگاه خودرو با راننده / استعلام, اجاره دو دستگاه خودرو با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156701/استعلام-اجاره-سیانس-استخر--'>استعلام اجاره سیانس استخر ... / استعلام , استعلام اجاره سیانس استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156713/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-فنی-شخص-ثالث-و-کنترل-کیفیت'>مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156723/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-97-03-08'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری- 97.03.08 / فراخوان مناقصه فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری- 97.03.08</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156733/مناقصه-اجرای-عملیات-جابجایی-شبکه-آب-تقاطع--'>مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه آب تقاطع ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه آب تقاطع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156742/مناقصه-اجرای-عملیات-جابجایی-شبکه-برق'>مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه برق  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جابجایی شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156755/استعلام-ایستگاه-اندازه-گیری-سنجش-نفت-و-گاز'>استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش نفت و گاز / استعلام,استعلام ایستگاه اندازه گیری سنجش نفت و گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156768/استعلام-احداث-دیوارسنگی-دو-طرفه-به-صورت-سیل-بند'>استعلام  احداث دیوارسنگی دو طرفه به صورت سیل بند  / استعلام, احداث دیوارسنگی دو طرفه به صورت سیل بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156780/تجدید-فراخوان-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب-در-کنتور-مشترکین'>تجدید فراخوان عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین / تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156789/استعلام-کیس-و-مانیتور'>استعلام کیس و مانیتور / استعلام,استعلام کیس و مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156801/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی-مددجویان--'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی مددجویان... / استعلام,استعلام بیمه مسئولیت مدنی مددجویان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156809/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-به-میزان-تقریبی-34000-متر-مربع'>مناقصه زیرسازی و آسفالت به میزان تقریبی 34000 متر مربع / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت به میزان تقریبی 34000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156819/استعلام-10-ققل-مرکزی-فایل-چوبی'>استعلام 10 ققل مرکزی فایل چوبی / استعلام,استعلام 10 ققل مرکزی فایل چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156830/استعلام-بذروشق--آنغوزه'>استعلام بذروشق ، آنغوزه  / استعلام , استعلام بذروشق ، آنغوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156840/استعلام-لوله-و-اتصالات--'>استعلام لوله و اتصالات... / استعلام, استعلام لوله و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156849/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156858/استعلام-طرح-آمارگیری-از-هزینه-و-درآمد-خانواردهای-روستایی'>استعلام طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانواردهای روستایی / استعلام , استعلام طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانواردهای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156868/استعلام-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دوربین مداربسته و ... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156876/استعلام-خرید-و-حمل-سنگفرش'>استعلام خرید و حمل سنگفرش / استعلام, استعلام خرید و حمل سنگفرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156888/مناقصه-احداث-خانه-جوان'>مناقصه احداث خانه جوان / مناقصه,مناقصه احداث خانه جوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156896/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-سرویس-بهداشتی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی  / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156906/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-PE80-آب-شرب'>فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 آب شرب / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156917/مناقصه-فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نسوز'>مناقصه فراخوان خرید لوله پلی اتیلن نسوز  / مناقصه فراخوان خرید لوله پلی اتیلن نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156926/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح  / استعلام , استعلام مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156937/استعلام-جهت-کنترل-پهنای-باند-و-رصد-و-پایش-اینترنت'>استعلام جهت کنترل پهنای باند و رصد و پایش اینترنت  / استعلام,استعلام جهت کنترل پهنای باند و رصد و پایش اینترنت باز پرداخت 75 وزه از طریق بورس یا فرابورس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156946/استعلام-مرمت-و-استحکام-بخشی-آسبادهای-خواف'>استعلام مرمت و استحکام بخشی آسبادهای خواف / استعلام,استعلام مرمت و استحکام بخشی آسبادهای خواف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156956/استعلام-خرید-تابلو-ها-برای-داخل-شهر'>استعلام خرید تابلو ها برای داخل شهر / استعلام ,استعلام خرید تابلو ها برای داخل شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156965/استعلام-اجاره-چهار-دستگاه-کمپرسی--'>استعلام اجاره چهار دستگاه کمپرسی... / استعلام , استعلام اجاره چهار دستگاه کمپرسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156975/استعلام-میز-پینگ-پنگ-چرخ-دار-ام-دی-اف-تاشو'>استعلام میز پینگ پنگ چرخ دار ام دی اف تاشو / استعلام,استعلام میز پینگ پنگ چرخ دار ام دی اف تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156985/استعلام-تلفن-voip'>استعلام تلفن voip / استعلام,استعلام تلفن voip</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156994/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157003/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام  تعمیرات مدرسه ابتدایی / استعلام, استعلام  تعمیرات مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157012/استعلام-کاغذ-80-گرمی--'>استعلام کاغذ 80 گرمی.... / استعلام , استعلام کاغذ 80 گرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157021/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام ,استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157030/استعلام-ایزوگام-پشمه-شیشه'>استعلام ایزوگام پشمه شیشه  / استعلام, استعلام ایزوگام پشمه شیشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157040/استعلام-خرید-ثبات-پارامترهای-الکتریکی--'>استعلام خرید ثبات پارامترهای الکتریکی ... / استعلام, استعلام خرید ثبات پارامترهای الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157051/استعلام-اسکنر-HP-Scanjet200'>استعلام اسکنر HP Scanjet200 / استعلام, اسکنر HP Scanjet200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157060/استعلام-قطعات-رایانه'>استعلام قطعات رایانه / استعلام,استعلام قطعات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157069/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-و-کنترل-تردد'>استعلام دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد  / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157078/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157089/استعلام-تابلو-روان--'>استعلام تابلو روان ... / استعلام, استعلام تابلو روان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157099/استعلام-صفحه-کلید-مدل-sili-5108t'>استعلام صفحه کلید مدل sili 5108t / مناقصه, استعلام صفحه کلید مدل sili 5108t</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157109/استعلام-لباس-فرم-نیروهای-حفاظتی'>استعلام لباس فرم نیروهای حفاظتی / استعلام, استعلام لباس فرم نیروهای حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157119/استعلام-پروژه-بهسازی-و-تعمیر-پایگاه-های-تغذیه--'>استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه ... / استعلام, استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157129/استعلام-قبض--'>استعلام قبض ... / استعلام , استعلام قبض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157140/استعلام-حمل-تحویل-کیسه-های-پستی--'>استعلام حمل، تحویل کیسه های پستی... / استعلام, استعلام حمل، تحویل کیسه های پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157149/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157160/مناقصه-انتقال-آب-از-حوضچه'>مناقصه انتقال آب از حوضچه / مناقصه انتقال آب از حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157171/استعلام-خرید-و-نصب-ادوات-الکترونیکی-شبکه-سنجش-آبهای-سطحی-و-زیر-زمینی'>استعلام خرید و نصب ادوات الکترونیکی شبکه سنجش آبهای سطحی و زیر زمینی / استعلام, خرید و نصب ادوات الکترونیکی شبکه سنجش آبهای سطحی و زیر زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157181/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157191/مناقصه-اجرای-عملیات-اصلاح-شبکه-آب-آشامیدنی'>مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه آب آشامیدنی / مناقصه,مناقصه اجرای عملیات اصلاح شبکه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157199/مناقصه-انجام-کارهای-آهنگری-و-شاسی-کشی--'>مناقصه انجام کارهای آهنگری و شاسی کشی... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام کارهای آهنگری و شاسی کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157209/استعلام-احداث-پل-و-اصلاح-ورودی-روستا--'>استعلام احداث پل و اصلاح ورودی روستا... / استعلام, استعلام احداث پل و اصلاح ورودی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157221/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157230/استعلام-سیلر-پرتابل'>استعلام سیلر پرتابل  / استعلام , استعلام سیلر پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157239/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157251/استعلام-تعمیرات-ساختمانی-مراکز-آموزش'>استعلام تعمیرات ساختمانی مراکز آموزش  / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمانی مراکز آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157260/استعلام-صندلی-چرخ-دار-و-ثابت'>استعلام صندلی چرخ دار و ثابت / استعلام,استعلام صندلی چرخ دار و ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157269/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157280/استعلام-سنسور-دود-و-دمای-اتاق-سرور'>استعلام سنسور دود و دمای اتاق سرور / استعلام , استعلام سنسور دود و دمای اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157288/استعلام-لاستیک--تیوب--نوار'>استعلام لاستیک - تیوب - نوار  / استعلام ، استعلام لاستیک - تیوب - نوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157297/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-گلزار'>استعلام مرمت و ساماندهی گلزار / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157305/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-کالاها--'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت کالاها ... / استعلام , استعلام طرح آمارگیری از قیمت کالاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157313/استعلام-اقلام-باغبانی-صنعتی-(آبپاش-شرابلر-و--)'>استعلام اقلام باغبانی صنعتی (آبپاش، شرابلر و ...)  / استعلام, استعلام اقلام باغبانی صنعتی (آبپاش، شرابلر و ...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157321/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری / استعلام, استعلام خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157329/استعلام-تجهیزات-آشپزی'>استعلام تجهیزات آشپزی  / استعلام,استعلام تجهیزات آشپزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157337/استعلام-انجام-تعمیرات-در-اداره-بهزیستی'>استعلام انجام تعمیرات در اداره بهزیستی / استعلام ، استعلام انجام تعمیرات در اداره بهزیستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157346/استعلام-واگذاری-نظافت-ساختمان-ستاد'>استعلام واگذاری نظافت ساختمان ستاد / استعلام,استعلام واگذاری نظافت ساختمان ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157355/مناقصه-خرید-دور-سنج'>مناقصه خرید دور سنج   / مناقصه خرید دور سنج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157363/استعلام-تعمیرات-کانون'>استعلام تعمیرات کانون / استعلام , استعلام  تعمیرات کانون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157371/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-روستایی'>استعلام احداث کانال انتقال آب روستایی  / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157379/استعلام-احداث-خط-20-کیلووات-هوایی--'>استعلام احداث خط 20 کیلووات هوایی ... / استعلام , استعلام احداث خط 20 کیلووات هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157387/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157395/استعلام-طرح-توسعه-و-تکمیل-مرکز-داده'>استعلام طرح توسعه و تکمیل مرکز داده / استعلام, استعلام طرح توسعه و تکمیل مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157403/استعلام-بالابر-الکتروهیدرولیک-مدل-AC-220'>استعلام بالابر الکتروهیدرولیک مدل AC-220 / استعلام,استعلام بالابر الکتروهیدرولیک مدل AC-220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157411/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب / استعلام, استعلام فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157419/استعلام-خرید-2600-دستکه-کلوشبه-قطر-50-سانتی'>استعلام خرید 2600 دستکه کلوشبه قطر 50 سانتی / استعلام خرید 2600 دستکه کلوشبه قطر 50 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157427/استعلام-اجرای-ساختمان-ایستگاه-پمپاژ-آب'>استعلام اجرای ساختمان ایستگاه پمپاژ آب / استعلام، استعلام اجرای ساختمان ایستگاه پمپاژ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157435/استعلام-تعمیرات-ساختمان-فدک'>استعلام تعمیرات ساختمان فدک / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان فدک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157443/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156221/مناقصه-پروژه-آبرسانی-گنجه-ای-کهنه'>مناقصه پروژه آبرسانی گنجه ای کهنه / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی گنجه ای کهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156231/استعلام-پنجره-دو-جداره'>استعلام پنجره دو جداره / استعلام, پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156244/استعلام-ترمینال-توزیع-برق-RACK-PDU'>استعلام ترمینال توزیع برق RACK PDU / استعلام, ترمینال توزیع برق RACK PDU</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156257/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156270/فراخوان-اجرای-بهسازی-و-آسفالت-راههای-روستایی-(نوبت-دوم)'>فراخوان اجرای بهسازی و آسفالت راههای روستایی (نوبت دوم) / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای بهسازی و آسفالت راههای روستایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156282/مناقصه-پیمان-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مراکز-انتقال-نفت'>مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مراکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان ایاب و ذهاب کارکنان مراکز انتقال نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156293/تجدید-مناقصات-خرید-مخزن-پیش-ساخته-2000-متر-مکعبی-طرح-اصلاح---(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصات خرید مخزن پیش ساخته 2000 متر مکعبی طرح اصلاح...  (نوبت دوم) / فراخوان عمومی, تجدید مناقصات خرید مخزن پیش ساخته 2000 متر مکعبی طرح اصلاح... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156306/استعلام-خرید-6000-عدد-شکل-120-کیلوولت-نیوتن'>استعلام خرید 6000 عدد شکل 120 کیلوولت نیوتن  / استعلام, خرید 6000 عدد شکل 120 کیلوولت نیوتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156319/مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-چمن-مصنوعی'>مناقصه عملیات اجرایی احداث چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی احداث چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156329/استعلام-تکمیل-قنات'>استعلام تکمیل قنات / استعلام, تکمیل قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156340/مناقصه-عملیات-پیاده-روسازی-و-مرمت-انهار-و-جداول--'>مناقصه عملیات پیاده روسازی و مرمت انهار و جداول ... / آگهی مناقصه,  مناقصه عملیات پیاده روسازی و مرمت انهار و جداول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156352/فراخوان-آبرسانی-به-ایستگاه-ها-نوبت-دوم'>فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها  نوبت دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156365/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156376/استعلام-حفاری-چاه--'>استعلام حفاری چاه... / استعلام, استعلام حفاری چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156389/استعلام-انتقال-آب-کشاورزی-از-یک-حلقه-چاه-آب-به-طول-1100-متر-با-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه آب به طول 1100 متر با لوله پلی اتیلن... / استعلام,استعلام انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه آب به طول 1100 متر با لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156401/فراخوان-مناقصه-اجرای-آسفالت-و-ترمیم-نوارهای-حفاری--'>فراخوان مناقصه  اجرای آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه  اجرای آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156412/مناقصه-ارائه-خدمات-اورژانس--درمانی-و-طب-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات اورژانس ، درمانی و طب صنعتی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات اورژانس ، درمانی و طب صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156422/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-مرکزی--'>مناقصه تکمیل کتابخانه مرکزی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کتابخانه مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156433/استعلام-تکمیل-زیرسازی-و-ابنیه-فنی-راه-روستائی--'>استعلام تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی راه روستائی... / استعلام,استعلام تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی راه روستائی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156451/استعلام-فر-پیتزا-پز--'>استعلام فر پیتزا پز... / استعلام, استعلام فر پیتزا پز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156465/استعلام-رم-سرور'>استعلام  رم سرور / استعلام, رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156480/مناقصه-پرس-کاری-رنگ-آمیزی-رزین-کاری'>مناقصه پرس کاری- رنگ آمیزی، رزین کاری / مناقصه پرس کاری- رنگ آمیزی، رزین کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156491/مناقصه-تامین-نیروهای-رانندگی'>مناقصه تامین نیروهای رانندگی / مناقصه , مناقصه تامین نیروهای رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156504/استعلام-شیرهوا-چدنی-دفنی-2-اینچ--شیر-تخلیه-چدنی-دفنی-3-اینچ'>استعلام شیرهوا چدنی دفنی 2 اینچ . شیر تخلیه چدنی دفنی 3 اینچ / استعلام,استعلام شیرهوا چدنی دفنی 2 اینچ . شیر تخلیه چدنی دفنی 3 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156524/فراخوان-تجدید-مناقصه-تامین-سه-دستگاه-آسانسور-و-یک-دستگاه-بالابر-(نوبت-دوم)'>فراخوان تجدید مناقصه تامین سه دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر  (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه تامین سه دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156534/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156546/استعلام-کامیپوتر--'>استعلام کامیپوتر... / استعلام, استعلام کامیپوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156559/استعلام-قیر-پاشی--تهیه-آسفالت-با-حمل-و-اجرا-با-دستگاه-معابر'>استعلام قیر پاشی ، تهیه آسفالت با حمل و اجرا با دستگاه معابر / استعلام ,استعلام قیر پاشی ، تهیه آسفالت با حمل و اجرا با دستگاه معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156568/استعلام-دستمال-کاغذی-و--'>استعلام دستمال کاغذی و ... / استعلام, دستمال کاغذی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156577/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156587/استعلام-کادو-و-تزئینات'>استعلام کادو و تزئینات / استعلام, استعلام کادو و تزئینات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156596/استعلام-میلگرد-10'>استعلام میلگرد 10 / استعلام, میلگرد 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156609/استعلام-جدول-گذاری-سنگی-از-نوع-سنگ-گوهره'>استعلام جدول گذاری سنگی از نوع سنگ گوهره  / استعلام ,استعلام جدول گذاری سنگی از نوع سنگ گوهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156619/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-و-آماده-سازی-به-کار-نمودن-آسانسورها-و-پله-برقی-های-نمایشگاه'>استعلام تعمیر و نگهداری، و آماده سازی به کار نمودن آسانسورها و پله برقی های نمایشگاه  / استعلام, تعمیر و نگهداری، و آماده سازی به کار نمودن آسانسورها و پله برقی های نمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156630/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156641/مناقصه-مکانیزه-نمودن-آبیاری'>مناقصه مکانیزه نمودن آبیاری  / آگهی مناقصه , مناقصه مکانیزه نمودن آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156651/مناقصه-امور-خدمات-شهری'>مناقصه امور خدمات شهری  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156662/شناسایی-پیمانکار-انجام-تغییرات-ابنیه-صنعتی-و-مسکونی'>شناسایی پیمانکار انجام تغییرات ابنیه صنعتی و مسکونی / آگهی شناسایی پیمانکار ، شناسایی پیمانکار انجام تغییرات ابنیه صنعتی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156674/مناقصه-فراخوان-عمومی-عملیات-طراحی-احداث-اجرا-و-بهره-برداری-از-کارخانه-بتن-آماده'>مناقصه فراخوان عمومی عملیات طراحی، احداث، اجرا و بهره برداری از کارخانه بتن آماده / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه فراخوان عمومی عملیات طراحی، احداث، اجرا و بهره برداری از کارخانه بتن آماده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156685/تجدید-مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت-سطح-شهر'>تجدید مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت سطح شهر / تجدید  آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156697/استعلام-خدمات-مهندسی-مطالعات-نقشه-برداری'>استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه برداری / استعلام,استعلام خدمات مهندسی مطالعات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156707/فراخوان-نصب-1750-انشعاب-فولادی-و-پلی-اتیلن-پراکنده-نوبت-دوم'>فراخوان نصب 1750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  نصب 1750 انشعاب فولادی و پلی اتیلن پراکنده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156717/مناقصه-پروژه-تامین-برق-تصفیه-خانه-فاضلاب-شرق-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه تامین برق تصفیه خانه فاضلاب شرق (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین برق تصفیه خانه فاضلاب شرق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156728/استعلام-بازسازی-اداره-کل-شهری-و-شوراها'>استعلام بازسازی اداره کل شهری و شوراها / استعلام,استعلام بازسازی اداره کل شهری و شوراها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156737/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-فنی-شخص-ثالث-و-کنترل-کیفیت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت  ـ نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156750/استعلام-مرمت-و-باز-سازی-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی'>استعلام مرمت و باز سازی شبکه های آبیاری و زهکشی / استعلام ,استعلام مرمت و باز سازی شبکه های آبیاری و زهکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156762/مناقصه-طراحی-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-9-دستگاه-فیدر---'>مناقصه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی 9 دستگاه فیدر .... / مناقصه, مناقصه طراحی، خرید و نصب و راه اندازی 9 دستگاه فیدر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156774/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-و-کانیوا-و-تک-لبه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156784/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-و-بازسازی-تاسیسات-ساختمانی-و-تاسیساتی-اداره-کل-پزشکی-قانونی--'>استعلام تعمیر و تجهیز و بازسازی تاسیسات ساختمانی و تاسیساتی اداره کل پزشکی قانونی... / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز و بازسازی تاسیسات ساختمانی و تاسیساتی اداره کل پزشکی قانونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156794/استعلام-خرید-چهار-دستگاه-بریکر-ABB-20kv-تیپ-HD4'>استعلام خرید چهار دستگاه بریکر ABB 20kv تیپ HD4 / استعلام, خرید چهار دستگاه بریکر ABB 20kv تیپ HD4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156805/مناقصه-عملیات-تهیه-طراحی-و-نصب-شبرنگ-روی-تابلو'>مناقصه عملیات تهیه طراحی و نصب شبرنگ روی تابلو  / مناقصه عملیات تهیه طراحی و نصب شبرنگ روی تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156815/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-غذای-مرکز'>مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156824/مناقصه-اجرای-سایت-دفن-زباله'>مناقصه اجرای سایت دفن زباله  / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای سایت دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156835/استعلام-لنز-کنون-300F2-8II'>استعلام لنز کنون 300F2.8II / استعلام, لنز کنون 300F2.8II</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156844/تجدید-مناقصه-نگهداری--تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-در-سردخانه'>تجدید مناقصه نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات در سردخانه  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات در سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156853/استعلام-کاشی-دیوار'>استعلام کاشی دیوار  / استعلام , استعلام کاشی دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156864/استعلام-به-شرح-جدول-پیوستی'>استعلام به شرح جدول پیوستی / استعلام, به شرح جدول پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156872/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156882/استعلام-تاتامی--'>استعلام تاتامی ... / استعلام, استعلام تاتامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156892/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام, استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156901/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-انشعابات-برق'>استعلام نصب و راه اندازی انشعابات برق  / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی انشعابات برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156911/استعلام-اجرای-عملیات-سم-پاشی'>استعلام اجرای عملیات سم پاشی  / استعلام,استعلام اجرای عملیات سم پاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156921/استعلام-خرید-دستگاه-یون-کروماتوگرافی-925'>استعلام خرید دستگاه یون کروماتوگرافی 925 / استعلام, استعلام خرید دستگاه یون کروماتوگرافی 925</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156931/استعلام-چمن-مصنوعی'>استعلام چمن مصنوعی / استعلام,استعلام چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156941/مناقصه-اتفاقات-شمال-و-جنوب'>مناقصه اتفاقات شمال و جنوب / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  اتفاقات شمال و جنوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156950/استعلام-ادوات-اب-سنجی-و-هواشناسی'>استعلام ادوات اب سنجی و هواشناسی  / استعلام, استعلام ادوات اب سنجی و هواشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156960/استعلام-خرید-و-نصب-44-پایه-چراغ'>استعلام خرید و نصب 44 پایه چراغ / استعلام,استعلام خرید و نصب 44 پایه چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156971/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156980/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول ... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157451/استعلام-دوربین-hikvision'>استعلام دوربین hikvision / استعلام, استعلام دوربین hikvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157459/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور  / استعلام,استعلام دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157467/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی ... / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157475/استعلام-خرید-کود-سولفات-پتاسیم'>استعلام خرید کود سولفات پتاسیم / استعلام , استعلام خرید کود سولفات پتاسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157483/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید مصالح آسفالتی / استعلام, استعلام خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157491/استعلام-تهیه-طرح-مطالعه-و-مرمت-قلعه'>استعلام تهیه طرح مطالعه و مرمت قلعه / استعلام , استعلام تهیه طرح مطالعه و مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157499/استعلام-روغن-موتور--'>استعلام روغن موتور ... / استعلام , استعلام  روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157507/استعلام-هموسیلر'>استعلام هموسیلر  / استعلام ,استعلام هموسیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155822/مزایده-منزل-مسکونی-و-ششدانگ-مغازه-تعمیرگاه-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی و ششدانگ مغازه تعمیرگاه نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی و ششدانگ مغازه تعمیرگاه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155844/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-پلانت-60-متر-مکعبی'>آگهی مزایده یک دستگاه بچینگ پلانت 60 متر مکعبی / آگهی مزایده , آگهی مزایده یک دستگاه بچینگ پلانت 60 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155865/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-عرصه-97-40متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی عرصه 97.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی عرصه 97.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155893/مزایده-ملک-مشاع-منزل-مسکونی-بخش-دوازده-سبزوار'>مزایده ملک مشاع منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155928/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد'>مزایده ملک بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155955/مزایده-ضایعات-آهن-آلات--الکتروموتور-و-گیربکس'>مزایده ضایعات آهن آلات ، الکتروموتور و گیربکس / مزایده ضایعات آهن آلات ، الکتروموتور و گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155981/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-40-تفکیکی-63-3متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 40 تفکیکی 63.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 40 تفکیکی 63.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156016/مزایده-3-5-دانگ-یکباب-خانه-بخش-ثبتی-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده 3.5 دانگ یکباب خانه بخش ثبتی نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده 3.5 دانگ یکباب خانه بخش ثبتی نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156039/مزایده-فروش-یکدستگاه-ویبراتور-برقی-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه ویبراتور برقی مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه ویبراتور برقی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156064/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-تالار'>مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار / مزایده ، مزایده  واگذاری امتیاز بهره برداری از تالار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156084/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-405--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 -  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156113/مزایده-واگذاری-یکساله-سه-باب-واحد-تجاری-تجدید'>مزایده واگذاری یکساله سه باب واحد تجاری تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری یکساله سه باب واحد تجاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156141/مزایده-فروش-خط-تولید-کفش'>مزایده فروش خط تولید کفش / مزیده, مزایده فروش خط تولید کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156163/مزایده-عمومی-یک-مرحله-ای-فروش-املاک-شهرداری-رشت-نوبت-دوم'>مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرداری رشت نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرداری رشت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156181/مزایده-دو-دستگاه-از-خودروهای-مازاد'>مزایده  دو دستگاه از خودروهای مازاد / آگهی مزایده , مزایده  دو دستگاه از خودروهای مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156203/مزایده-عرصه-سه-قطعه-زمین-محوطه-خانه-5708-27متر'>مزایده عرصه سه قطعه زمین محوطه خانه 5708.27متر  / مزایده,مزایده عرصه سه قطعه زمین محوطه خانه 5708.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156237/مزایده-لوازم-اداری-و-خانگی-مستعمل'>مزایده لوازم اداری و خانگی مستعمل  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  لوازم اداری و خانگی مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156255/مزایده-تعداد-یک-تخته-قالی-دست-بافت-ترکمنی'>مزایده تعداد یک تخته قالی دست بافت ترکمنی / مزایده, مزایده تعداد یک تخته قالی دست بافت ترکمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156277/مزایده-سیستم-برودتی-سردخانه-1000-تنی--'>مزایده سیستم برودتی سردخانه 1000 تنی ... / مزایده, مزایده سیستم برودتی سردخانه 1000 تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156302/مزایده-سواری-پراید-جی-ال-ایکس-مدل-1385'>مزایده سواری پراید جی ال ایکس مدل 1385 / مزایده,مزایده سواری پراید جی ال ایکس مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156324/یکصد-و-پنجمین-مزایده-بزرگ-املاک'>یکصد و پنجمین مزایده بزرگ املاک / مزایده,یکصد و پنجمین مزایده بزرگ املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156353/مزایده-22-5-سهم-مشاع-از-1000-سهم-از-زمین-16500متر'>مزایده 22.5 سهم مشاع از 1000 سهم از زمین 16500متر / مزایده,مزایده 22.5 سهم مشاع از 1000 سهم از زمین 16500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156378/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-پلاستیک-و--'>مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک و... / مزایده,مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156400/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-127-39متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 127.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 127.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156430/مزایده-اجاره-محل-جهت-استقرار-کانکس'>مزایده اجاره محل جهت استقرار کانکس / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره محل جهت استقرار کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156445/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مجموعه-های-زمین-چمن-طبیعی-و-مصنوعی-ورزشی'>اصلاحیه مزایده واگذاری مجموعه های زمین چمن طبیعی و مصنوعی ورزشی  / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجموعه های زمین چمن طبیعی و مصنوعی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156464/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-استخر-روباز-مجموعه-ورزشی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره استخر روباز مجموعه ورزشی / مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره استخر روباز مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156484/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-495متر'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت 495متر / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت 495متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156505/مزایده-واگذاری-آشپزخانه--خانه-معلم'>مزایده واگذاری آشپزخانه ، خانه معلم / مزایده , مزایده واگذاری آشپزخانه ، خانه معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156514/مزایده-خودوری-پراید'>مزایده خودوری پراید  / مزایده خودوری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156544/مزایده-واگذاری-بیلبوردهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی / آگهی  مزایده, مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156569/مزایده-اجاره-بیلبورد-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بیلبورد نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده اجاره بیلبورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156607/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-166-03متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 166.03متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 166.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156639/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-160متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 160متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 160متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156672/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده فروش یک دستگاه کامیون / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156695/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-129-5متر-قدمت-35-سال'>مزایده ملک مساحت عرصه 129.5متر قدمت 35 سال / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 129.5متر قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156731/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-197-75مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 197.75مترمربع / مزایده ,مزایده منزل مسکونی عرصه 197.75مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156758/مزایده-قطعات-شامل-زراعی-آبی-و-مسکونی'>مزایده قطعات شامل زراعی آبی و مسکونی / مزایده ,مزایده قطعات شامل زراعی آبی و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156785/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-781-46متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 781.46متر  / مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 781.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156828/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-316متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 316متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 316متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156879/مزایده-فروش-سردرختی-باغ-میوه'>مزایده فروش سردرختی باغ میوه  / مزایده فروش سردرختی باغ میوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156925/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-21-05متر-بخش-12-فارس'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.05متر بخش 12 فارس / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.05متر بخش 12 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156967/مزایده-مزدا-دوکابین-مدل-1383--'>مزایده مزدا دوکابین مدل 1383... / آگهی مزایده,مزایده مزدا دوکابین مدل 1383...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157028/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-دیم-3-6-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم 3.6 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیم 3.6 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157076/مزایده-4-و-نیم-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-158-15متر'>مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از آپارتمان 158.15متر / مزایده,مزایده 4 و نیم دانگ مشاع از آپارتمان 158.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157114/تجدید-مزایده-واگذاری-اماکن-رفاهی-و-اقامتی-و-استخر'>تجدید مزایده واگذاری اماکن رفاهی و اقامتی و استخر   / مزایده, تجدید مزایده واگذاری اماکن رفاهی و اقامتی و استخر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157151/مزایده-فروش-اموال-اسقاط-و-مستعمل-مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مزایده فروش اموال اسقاط و مستعمل مرحله دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاط و مستعمل مرحله دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157183/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-دو-نبش-509-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو نبش 509.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو نبش 509.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157226/مزایده-فروش-تعداد-10-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش تعداد 10 قطعه زمین کاربری کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 10 قطعه زمین کاربری کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157270/مزایده-طلای-ساخته-شده'>مزایده طلای ساخته شده  / اگهی مزایده , مزایده طلای ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157515/استعلام-نصب-و-دستمزد-لوله-کشی'>استعلام نصب و دستمزد لوله کشی / استعلام نصب و دستمزد لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157523/استعلام-خرید-شیر-یکطرفه-80-3-عدد-و-125-هم-2-عدد-شیرفلکه-کشویی-180-عدد-و--'>استعلام خرید شیر یکطرفه 80 3 عدد و 125 هم 2 عدد، شیرفلکه کشویی 180 عدد و... / استعلام,استعلام خرید شیر یکطرفه 80 3 عدد و 125 هم 2 عدد، شیرفلکه کشویی 180 عدد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157531/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157539/استعلام-دستگاه-جهت-ضبط-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دستگاه جهت ضبط دوربین مدار بسته ... / استعلام, استعلام دستگاه جهت ضبط دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157547/استعلام-لوازم-خودرو-و-ماشین-آلات'>استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات / استعلام, استعلام لوازم خودرو و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157555/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-فیبر-خام'>استعلام دستگاه اندازه گیری فیبر خام / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری فیبر خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157563/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157571/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157579/استعلام-مطالعه-خانه-موزه'>استعلام مطالعه خانه موزه  / استعلام , استعلام مطالعه خانه موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157587/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام,استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157595/استعلام-دانه-جو-15-تن'>استعلام دانه جو 15 تن / استعلام, استعلام دانه جو 15 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157603/استعلام-موتور-برق'>استعلام موتور برق  / استعلام موتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157611/استعلام-دیمر-الکتریکی'>استعلام دیمر الکتریکی / استعلام دیمر الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157619/استعلام-خرید-فلوتر-التراسوتیک-فلنچی'>استعلام خرید فلوتر التراسوتیک فلنچی / استعلام ,استعلام خرید فلوتر التراسوتیک فلنچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157627/استعلام-خرید-فوتبال-دستی'>استعلام خرید فوتبال دستی / استعلام,استعلام خرید فوتبال دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157635/استعلام-خرید-آنتی-ویروس--'>استعلام خرید  آنتی ویروس ... / استعلام , استعلام آنتی ویروس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157643/استعلام-لاستیک-خودرو-مگان---'>استعلام لاستیک خودرو مگان .... / استعلام, استعلام لاستیک خودرو مگان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157652/استعلام-بالانسر-2-5-تا-5-کیلو--'>استعلام بالانسر 2.5 تا 5 کیلو ... / استعلام, استعلام بالانسر 2.5 تا 5 کیلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157660/استعلام-کفپوش-عایق-برق'>استعلام کفپوش عایق برق  / استعلام, استعلام کفپوش عایق برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157668/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157676/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات'>استعلام مرمت و بازسازی قنوات / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157684/استعلام-اسپکتروفتومتر'>استعلام اسپکتروفتومتر  / استعلام , استعلام اسپکتروفتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157692/استعلام-کاغذ-80-گرمی'>استعلام کاغذ 80 گرمی / استعلام, استعلام کاغذ 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157700/استعلام-سیستم-خنثی-سازی-اسیدهای'>استعلام سیستم خنثی سازی اسیدهای / استعلام , استعلام سیستم خنثی سازی اسیدهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157708/استعلام-کالای-مصرفی-بیمارستانی'>استعلام کالای مصرفی بیمارستانی / استعلام, استعلام کالای مصرفی بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157716/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157724/مناقصه-خدمات-نظارت-کارگاهی-توسعه-شش-فیدر'>مناقصه خدمات نظارت کارگاهی توسعه شش فیدر / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظارت کارگاهی توسعه شش فیدر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157733/مزايده-کتبی-جايگاه-سوخت-CNG'>مزايده کتبی جايگاه سوخت CNG  / مزايده کتبی جايگاه سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157734/استعلام-تولید-و-ارتقا-نرم-افزار-جهت-ارائه-پشتیبانی-استاندارد'>استعلام تولید و ارتقا نرم افزار جهت ارائه پشتیبانی استاندارد / استعلام , استعلام تولید و ارتقا نرم افزار جهت ارائه پشتیبانی استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157742/استعلام-خرید-لوله-بتنی-مسلح-پیش-ساخته'>استعلام خرید لوله بتنی مسلح پیش ساخته / استعلام, استعلام خرید لوله بتنی مسلح پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157750/استعلام-کیت-استخراج'>استعلام کیت استخراج / استعلام, استعلام کیت استخراج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157758/استعلام-مخزن-افقی-پلی-اتیلن--'>استعلام مخزن افقی پلی اتیلن... / استعلام ,استعلام مخزن افقی پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157769/استعلام-خرید-حمل-و-توزیع-بچه-ماهی-گرمابی-و--'>استعلام خرید حمل و توزیع بچه ماهی گرمابی و ... / استعلام , استعلام خرید حمل و توزیع بچه ماهی گرمابی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157778/مناقصه-محدود-خرید-برج-جهت-تکمیل-خط-400-کیلوولت'>مناقصه محدود خرید برج جهت تکمیل خط 400 کیلوولت  / مناقصه محدود خرید برج جهت تکمیل خط 400 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157786/استعلام-آجر-نما-محک'>استعلام آجر نما محک / استعلام آجر نما محک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157794/استعلام-اجرای-اطفاء-حریق'>استعلام اجرای اطفاء حریق / استعلام, استعلام اجرای اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156990/استعلام-خودرو-پژو-پارس'>استعلام خودرو پژو پارس  / استعلام, استعلام خودرو پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156999/استعلام-لوازم-انشعاب--'>استعلام لوازم انشعاب ... / استعلام , استعلام لوازم انشعاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157008/استعلام-برگزاری-تورهای-گلگشت'>استعلام برگزاری تورهای گلگشت / استعلام, استعلام برگزاری تورهای گلگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157016/استعلام-برداشت-قوس-و-خاکبرداری-و---'>استعلام برداشت قوس و خاکبرداری و .... / استعلام, استعلام برداشت قوس و خاکبرداری و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157025/مناقصه-تامین-آب-شهرک-صنعتی-تجدید'>مناقصه تامین آب شهرک صنعتی تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه تامین آب شهرک صنعتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157035/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157044/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157056/استعلام-خودکار-کنکو-آبی'>استعلام خودکار کنکو آبی  / استعلام, استعلام خودکار کنکو آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157065/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس'>استعلام کنتور الکترومغناطیس / استعلام ,استعلام کنتور الکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157073/استعلام-23-قلم-اتصالات'>استعلام 23 قلم اتصالات / استعلام, استعلام 23 قلم اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157084/استعلام-تلوزیون-LED-ال-جی-48'>استعلام تلوزیون LED ال جی 48 / استعلام, تلوزیون LED ال جی 48</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157094/استعلام-مجموعه-قطعات-رایانه--'>استعلام مجموعه قطعات رایانه... / استعلام, استعلام مجموعه قطعات رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157104/استعلام-کف-کذب-فولادی-توپر'>استعلام کف کذب فولادی توپر  / استعلام , استعلام کف کذب فولادی توپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157113/استعلام-یک-دستگاه-تراکتور-ITM-4DW-399'>استعلام یک دستگاه تراکتور ITM-4DW/399 / استعلام , استعلام یک دستگاه تراکتور ITM-4DW/399</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157123/استعلام-شیر-کنترل-حرارت'>استعلام شیر کنترل حرارت  / استعلام, شیر کنترل حرارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157133/استعلام-اجرای-بخشی-از-طرح-انتقال-آب-اراضی--'>استعلام اجرای بخشی از طرح انتقال آب اراضی... / استعلام,استعلام اجرای بخشی از طرح انتقال آب اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157144/استعلام-طراحی-ساختمان-مرکز-کنترل'>استعلام طراحی ساختمان مرکز کنترل  / استعلام , استعلام طراحی ساختمان مرکز کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157156/استعلام-تهیه-و-نصب-درب-اتوماتیک--'>استعلام تهیه و نصب درب اتوماتیک ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب درب اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157166/استعلام-کارت-الکترونیکی-خام-بانکی'>استعلام کارت الکترونیکی خام بانکی / استعلام, استعلام کارت الکترونیکی خام بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157175/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه-6-اینچ-با-ضخامت-3-6-میلیمتر--'>استعلام خرید لوله گالوانیزه 6 اینچ با ضخامت 3.6 میلیمتر ... / استعلام ,استعلام خرید لوله گالوانیزه 6 اینچ با ضخامت 3.6 میلیمتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157186/مناقصه-محدود-تکمیل-سازه-بند-انحرافی'>مناقصه محدود تکمیل سازه بند انحرافی  / مناقصه محدود،مناقصه محدود تکمیل سازه بند انحرافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157195/مناقصه-امورات-حمل-و-نقل-مربوط-به-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان---'>مناقصه امورات حمل و نقل مربوط به سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ..... / مناقصه، مناقصه امورات حمل و نقل مربوط به سرویس ایاب و ذهاب کارکنان .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157204/استعلام-پیمانکاری-حمل-تحویل-و-تحول-کیسه-های-پستی'>استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی / استعلام,استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157216/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-شبکه'>استعلام لوازم و تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157225/استعلام-فیلتر-کارتریجی-75-میکرون-و-60-میکرون-فقط-برند-sagisa'>استعلام  فیلتر کارتریجی 75 میکرون و 60 میکرون فقط برند sagisa / استعلام,استعلام  فیلتر کارتریجی 75 میکرون و 60 میکرون فقط برند sagisa</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157234/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام  صندلی اداری / استعلام, استعلام  صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157245/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کانکس-به-طول-3-5-متر-و-عرض-2-5'>استعلام خرید یک دستگاه کانکس به طول 3.5 متر و عرض 2.5 / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه کانکس به طول 3.5 متر و عرض 2.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157255/استعلام-نصب-علائم-و-تجهزات-ترافیکی-راههای-اصلی-و-شریانی--'>استعلام نصب علائم و تجهزات ترافیکی راههای اصلی و شریانی... / استعلام,استعلام نصب علائم و تجهزات ترافیکی راههای اصلی و شریانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157265/استعلام-سم-دلتامترین'>استعلام سم دلتامترین  / استعلام, استعلام سم دلتامترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157275/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه , مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157284/استعلام-رایانه-All-in-one--'>استعلام رایانه All in one... / استعلام, استعلام رایانه All in one...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157293/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام , استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157301/استعلام-سمپاش'>استعلام سمپاش / استعلام,استعلام سمپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157309/استعلام-گسکت-و-پلیت-مبدل-و--'>استعلام گسکت و پلیت مبدل و ...  / استعلام , استعلام گسکت و پلیت مبدل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157317/استعلام-یخچال-فریزر---'>استعلام یخچال فریزر .... / استعلام, استعلام یخچال فریزر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157325/استعلام-لوله-فولادی-جوشی-500-میلی-متر--'>استعلام لوله فولادی جوشی 500 میلی متر ... / استعلام , استعلام لوله فولادی جوشی 500 میلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157333/استعلام-در-اتوماتیک-کرکره-ای-آلومینیومی'>استعلام در اتوماتیک کرکره ای آلومینیومی / استعلام, استعلام در اتوماتیک کرکره ای آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157342/مناقصه-ساخت-RECTIFIER-UNIT-250A'>مناقصه ساخت RECTIFIER UNIT 250A / مناقصه ساخت RECTIFIER UNIT 250A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157351/استعلام-ویدئو-پروژکتور-مشابه-مدل-پاناسونیک-وی-ایکس-610'>استعلام ویدئو پروژکتور مشابه مدل پاناسونیک وی ایکس 610 / استعلام, ویدئو پروژکتور مشابه مدل پاناسونیک وی ایکس 610</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157359/مناقصه-خرید-11004-متر-لوله-کاروگیت--'>مناقصه خرید 11004 متر لوله کاروگیت... / مناقصه، مناقصه خرید 11004 متر لوله کاروگیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157367/استعلام-تجهیزات-خیاطی---'>استعلام تجهیزات خیاطی .... / استعلام, استعلام تجهیزات خیاطی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157375/مناقصه-خرید-7464-متر-لوله-کاروگیت--'>مناقصه خرید 7464 متر لوله کاروگیت... / مناقصه، مناقصه خرید 7464 متر لوله کاروگیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157383/استعلام-سرویس-کولر-گازی'>استعلام سرویس کولر گازی / استعلام,استعلام سرویس کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157391/استعلام-خدمات-بیمه-تکمیلی'>استعلام خدمات بیمه تکمیلی / استعلام خدمات بیمه تکمیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157399/استعلام-طرح-احداث-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام طرح احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ  / استعلام, استعلام طرح احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157407/استعلام-سوکسله-تمام-اتوماتیک'>استعلام سوکسله تمام اتوماتیک / استعلام سوکسله تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157415/استعلام-تجهیزات-عکاسی--'>استعلام تجهیزات عکاسی... / استعلام,استعلام تجهیزات عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157423/استعلام-پمپ-شارژ-ضد-یخ-و--'>استعلام پمپ شارژ ضد یخ و ... / استعلام پمپ شارژ ضد یخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157431/استعلام-کفی-و-جرثقیل'>استعلام کفی و جرثقیل / استعلام,استعلام کفی و جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157439/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام, استعلام دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157447/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام  لوله مانسمان  / استعلام  لوله مانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157455/استعلام-بهای-سرویسهای-دورن-شهری'>استعلام بهای سرویسهای دورن شهری  / استعلام, استعلام بهای سرویسهای دورن شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157463/استعلام-سبزی--'>استعلام سبزی ... / استعلام , استعلام سبزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157471/استعلام-تابلو-سافت-استارت-90-کیلوات-به-همراه-فرش-عایق--'>استعلام تابلو سافت استارت 90 کیلوات به همراه فرش عایق... / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت 90 کیلوات به همراه فرش عایق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157479/استعلام-دیزل-ژنراتور-بنز'>استعلام  دیزل ژنراتور بنز  / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور بنز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157487/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی-ATW-و-شیت-شریانی'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی ATW و شیت شریانی / استعلام,استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی ATW و شیت شریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157495/استعلام-ژنراتور-الکتریکی-تک-بلبرینگ--'>استعلام ژنراتور الکتریکی تک بلبرینگ ... / استعلام, استعلام ژنراتور الکتریکی تک بلبرینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157503/استعلام-احداث-پست-هوایی'>استعلام احداث پست هوایی  / استعلام ,استعلام احداث پست هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155832/مزایده-ملک-بصورت-یکباب-خانه-و-زمین-متصل-به-آن-عرصه-2713متر'>مزایده ملک بصورت یکباب خانه و زمین متصل به آن عرصه 2713متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت یکباب خانه و زمین متصل به آن عرصه 2713متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155854/مزایده-فروش-چمن-مصنوعی-مرحله-دوم'>مزایده فروش چمن مصنوعی  مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده فروش چمن مصنوعی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155876/مزایده-یک-دستگاه-کباب-پز--'>مزایده یک دستگاه کباب پز ... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کباب پز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155903/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 2000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 2000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155947/مزایده-فروش-یکدستگاه-زانتیا'>مزایده فروش یکدستگاه زانتیا  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155965/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-بخش-8-قزوین'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش 8 قزوین / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین بخش 8 قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156000/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-789-فرعی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 789 فرعی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 789 فرعی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156031/مزایده-واگذاری-استخر-و-سونا'>مزایده واگذاری استخر و سونا / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری استخر و سونا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156053/مزایده-فروش-یک-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش  یک خودروی سواری سمند / آگهی مزایده ،مزایده فروش  یک خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156075/مزایده-زمین-مساحت-1300متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت 1300متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 1300متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156096/مزایده-ملک-مشاعی-بخش-هفت-گیلان-265متر'>مزایده ملک مشاعی بخش هفت گیلان 265متر  / مزایده,مزایده ملک مشاعی بخش هفت گیلان 265متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156127/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-حروف-برجسته-اتوماتیک-و--'>مزایده یک دستگاه چاپ حروف برجسته اتوماتیک و ... / مزایده , مزایده یک دستگاه چاپ حروف برجسته اتوماتیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156154/مزایده-اجاره-فضای-آموزشی-طلیعه'>مزایده اجاره فضای آموزشی طلیعه / مزایده, مزایده اجاره فضای آموزشی طلیعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156169/مزایده-فروش-10-قطعه-از-اراضی-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 10 قطعه از اراضی مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156189/مزایده-ملک-شالیزاری-و-زمین-بایر-و-شن-زار'>مزایده ملک شالیزاری و زمین بایر و شن زار / مزایده,مزایده ملک شالیزاری و زمین بایر و شن زار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156218/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-1627-11متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 1627.11متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 1627.11متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156245/مزایده-فروش-5-2-تن-زغال-سنگ--نوبت-دوم'>مزایده فروش 5/2 تن زغال سنگ - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش 5/2 تن زغال سنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156267/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156289/مزایده-کیف-زنانه'>مزایده کیف زنانه  / اگهی مزایده , مزایده کیف زنانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156311/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضای-بوفه-طبقه-همکف'>تجدید مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156342/مزایده-تابلوهای-تبلیغاتی-عرشه-پل-های-عابر-پیاده---نوبت-دوم'>مزایده تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده ....نوبت دوم   / آگهی مزایده عمومی , مزایده تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل های عابر پیاده .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156364/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156388/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-102-41متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 102.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 102.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156415/مزایده-واگذاری-کافی-شاب-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری کافی شاب (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کافی شاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156439/مزایده-66000-عدد-بلوک-سفالی'>مزایده 66000 عدد بلوک سفالی / آگهی مزایده , مزایده 66000 عدد بلوک سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156454/مزایده-واگذاری-بوفه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بوفه - نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری بوفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156470/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-چهل-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156494/مزایده-واگذاری-مغازه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه  - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری مغازه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156510/مزایده-مجموعه-قالب-کوپله-اورینگی-لوله-های'>مزایده مجموعه قالب کوپله اورینگی لوله های  / مزایده, مزایده مجموعه قالب کوپله اورینگی لوله های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156528/مزایده-ملک-مساحت-64-48متر'>مزایده ملک مساحت 64.48متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 64.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156552/مزایده-تعداد-64-راس-دام'>مزایده تعداد 64 راس دام  / مزایده, مزایده تعداد 64 راس دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156597/مزایده-فروش-حدود-800-تن-علوفه-خشک-مزرعه'>مزایده فروش حدود 800 تن علوفه خشک مزرعه  / مزایده, مزایده فروش حدود 800 تن علوفه خشک مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156624/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-448-72متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 448.72متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 448.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156656/مزایده-تجدید-فروش-تجهیزات-تاکسی-بیسیم'>مزایده تجدید فروش تجهیزات تاکسی بیسیم  / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تجهیزات تاکسی بیسیم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156683/مزایده-واگذاری-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1190-فرعی-از-38-اصلی'>مزایده واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی 1190 فرعی از 38 اصلی / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی 1190 فرعی از 38 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156712/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-279مترمربع'>مزایده ملک مسکونی مساحت 279مترمربع  / مزایده ,مزایده ملک مسکونی مساحت 279مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156747/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-عرصه-به-مساحت-681-5متر'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی عرصه به مساحت 681.5متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی عرصه به مساحت 681.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156770/مزایده-زمین-نصب-دستگاه-بازی-در-پارک-نوبت-دوم'>مزایده زمین نصب دستگاه بازی در پارک نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده زمین نصب دستگاه بازی در پارک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156800/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-2145متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2145متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی مساحت 2145متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156846/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-180-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156897/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-83-6متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 83.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 83.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156944/مزایده-فروش-29-قطعه-زمین-زراعی-دیم'>مزایده فروش 29 قطعه زمین زراعی دیم  / مزایده,مزایده فروش 29 قطعه زمین زراعی دیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156987/مزایده-مغازه-مساحت48-96متر-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت48.96متر بخش دو نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت48.96متر بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157048/مزایده-فروش-9-قلم-انواع-کالاهای-اسقاط'>مزایده فروش 9 قلم انواع کالاهای اسقاط / مزایده, مزایده فروش 9 قلم انواع کالاهای اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157090/مزایده-11-96-سهم-از-100-سهم-ملک-ویلایی-سه-طبقه'>مزایده 11.96 سهم از 100 سهم ملک ویلایی سه طبقه  / مزایده,مزایده 11.96 سهم از 100 سهم ملک ویلایی سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157134/مزایده-ملک-مساحت-200-85متر'>مزایده ملک مساحت 200.85متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 200.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157165/تجدید-مزایده-اجاره-میدان-میوه-و-تره-بار'>تجدید مزایده اجاره میدان میوه و تره بار  / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده اجاره میدان میوه و تره بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157211/مزایده-فروش-ضایعات-پسماند'>مزایده فروش ضایعات پسماند / مزایده , مزایده فروش ضایعات پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157248/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-199-99متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 199.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 199.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157341/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات  / مزایده ,مزایده ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157511/استعلام-خرید-تجهیزات-پرینتر'>استعلام خرید تجهیزات پرینتر / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157519/استعلام-اجرای-تعمیرات-در-اماکن-ورزشی'>استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی / استعلام , استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157527/استعلام-لوازم-شبکه-it'>استعلام لوازم شبکه it / استعلام ,استعلام لوازم شبکه it</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157535/استعلام-سیسکو-سوئیچ'>استعلام سیسکو سوئیچ / استعلام, سیسکو سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157543/استعلام-کاغذ-A4-چهارکارتن'>استعلام کاغذ A4 چهارکارتن / استعلام, استعلام کاغذ A4 چهارکارتنA5-BEST</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157551/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-گلزار'>استعلام مرمت و ساماندهی گلزار / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157559/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام, استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157567/استعلام-خرید-رایانه-و-دستگاه-چاپگر--'>استعلام خرید رایانه و دستگاه چاپگر... / استعلام, استعلام خرید رایانه و دستگاه چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157575/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر / استعلام ,استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157583/استعلام-احداث-خط-فشار-متوسط'>استعلام احداث خط فشار متوسط  / استعلام , استعلام احداث خط فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157591/استعلام-خرید-کالا-میز-و-صندلی-گردان'>استعلام خرید کالا میز و صندلی گردان  / استعلام, استعلام خرید کالا میز و صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157599/استعلام-خرید-مقره'>استعلام خرید مقره / استعلام , استعلام خرید مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157607/استعلام-برقرسانی-به-روستای'>استعلام برقرسانی به روستای / استعلام,استعلام برقرسانی به روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157615/استعلام-ساخت-و-نصب-حفاظ-امنیتی--'>استعلام ساخت و نصب حفاظ امنیتی... / استعلام, استعلام ساخت و نصب حفاظ امنیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157623/استعلام-تهیه-و-اجرای-خط-کشی-ترافیکی'>استعلام تهیه و اجرای خط کشی ترافیکی  / استعلام, تهیه و اجرای خط کشی ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157631/استعلام-بینوکولار--'>استعلام بینوکولار ... / استعلام , استعلام بینوکولار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157639/استعلام-سرسیم-و-لیبل'>استعلام سرسیم و لیبل / استعلام , استعلام سرسیم و لیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157647/استعلام-قابلمه-آلومینیومی-بزرگ'>استعلام قابلمه آلومینیومی بزرگ  / استعلام, استعلام قابلمه آلومینیومی بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157656/استعلام-شش-دست-کت-و-شلوار'>استعلام شش دست کت و شلوار / استعلام, استعلام شش دست کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157664/استعلام-روتر-شبکه-مدل-ume-cue'>استعلام روتر شبکه مدل ume-cue / استعلام روتر شبکه مدل ume-cue</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157672/استعلام-فتوکپی-A4-دو-رو-و--'>استعلام فتوکپی A4  دو رو و ...  / استعلام, استعلام فتوکپی A4  دو رو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157680/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید تجهیزات کارگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157688/استعلام-خرید-دیوارپوش-از-جنس-پلی-اتیلن'>استعلام خرید دیوارپوش از جنس  پلی اتیلن / استعلام  , استعلام خرید دیوارپوش از جنس پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157696/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام , استعلام سایر حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157704/استعلام-کود-فرتینوکس'>استعلام  کود فرتینوکس  / استعلام,استعلام  کود فرتینوکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157712/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-جهت-اجرای-آنالیز-هد-اسپیس'>استعلام اقلام مورد نیاز جهت اجرای آنالیز هد اسپیس / استعلام, اقلام مورد نیاز جهت اجرای آنالیز هد اسپیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157720/تجديد-مناقصه-عمومی-خريد-و-نصب-اسکلت-فلزی-سوله'> تجديد مناقصه عمومی خريد و نصب اسکلت فلزی سوله /  تجديد مناقصه عمومی خريد و نصب اسکلت فلزی سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157728/استعلام-شبکه-برق-رسانی'>استعلام شبکه برق رسانی / استعلام , استعلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157738/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه-اداره'>استعلام  تخریب و آماده سازی محوطه اداره / استعلام,استعلام  تخریب و آماده سازی محوطه اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157746/استعلام-هیتر-گازی'>استعلام هیتر گازی / استعلام , استعلام هیتر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157754/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر  / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157762/استعلام-30-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 30 دستگاه کامپیوتر  / استعلام , استعلام 30 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157773/مناقصه-ساخت-اتاقک-چاه'>مناقصه ساخت اتاقک چاه  / اگهی مناقصه , مناقصه ساخت اتاقک چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157776/اصلاحیه-مزایده-کابل-آلومینیوم-و-سیم-مسی--'>اصلاحیه مزایده کابل آلومینیوم و سیم مسی... / مزایده, مزایده کابل آلومینیوم و سیم مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157782/استعلام-قوطی'>استعلام قوطی / استعلام قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157790/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-شغلی-فنی-و-تخصصی'>استعلام  ارائه خدمات مشاوره شغلی فنی و تخصصی  / استعلام ,استعلام  ارائه خدمات مشاوره شغلی فنی و تخصصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157798/استعلام-100-متر-فرش-سجاده-ای-نمازخانه-و--'>استعلام 100 متر فرش سجاده ای نمازخانه و ... / استعلام , استعلام 100 متر فرش سجاده ای نمازخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156251/آگهی-مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-جدید'>آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان جدید  / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  احداث ساختمان جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156264/استعلام-چسب-مایع--'>استعلام چسب مایع... / استعلام, استعلام چسب مایع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156278/استعلام-رول-درام-چاپگر-5240'>استعلام رول درام چاپگر 5240 / استعلام, رول درام چاپگر 5240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156290/آگهی-فراخوان-عمومی-سرمایه-گذاری-مشارکتی'>آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی  / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156301/استعلام-صندلی-کارشناسی--'>استعلام صندلی کارشناسی... / استعلام, استعلام صندلی کارشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156316/استعلام-switch--'>استعلام switch ... / استعلام , استعلام switch ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156326/مناقصه-پروژه-آسفالت-قسمتی-از-معابر-روستا'>مناقصه پروژه آسفالت قسمتی از معابر روستا / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت قسمتی از معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156335/مناقصه-چاپ-صورتحساب-قبوض-عادی--دیماندی'>مناقصه چاپ صورتحساب قبوض عادی ، دیماندی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه چاپ صورتحساب قبوض عادی ، دیماندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156346/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-355-عدد-ترانسدیوسر'>فراخوان مناقصه عمومی خرید 355 عدد ترانسدیوسر / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی خرید 355 عدد ترانسدیوسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156358/مناقصه-تکمیل-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156371/مناقصه-عمومی-احداث-پست-برق-6-33-6-شماره-801-به-صورت-EPC--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث پست برق 6.33، 6 شماره 801 به صورت EPC - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث پست برق 6.33، 6 شماره 801 به صورت EPC - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156384/استعلام-تیپ-درایو-رایانه--'>استعلام تیپ درایو رایانه ... / استعلام , استعلام تیپ درایو رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156396/استعلام-اجرای-چکاپ-برای-400-نفر-پرسنل'>استعلام اجرای چکاپ برای 400 نفر پرسنل / استعلام, اجرای چکاپ برای 400 نفر پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156407/استعلام-ساخت-و-نصب-پارتیشن-دو-جداره--'>استعلام ساخت و نصب پارتیشن دو جداره ... / استعلام, استعلام ساخت و نصب پارتیشن دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156419/مناقصه-احداث-سوئیت-اقامتی-و-احداث-سرویس-بهداشتی'>مناقصه احداث سوئیت اقامتی و احداث سرویس بهداشتی  / مناقصه احداث سوئیت اقامتی و احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156429/استعلام-دریچه-منهول-فاضلابی--'>استعلام دریچه منهول فاضلابی... / استعلام, استعلام دریچه منهول فاضلابی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156447/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی  / استعلام, دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156460/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام, یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156474/مناقصه-پروژه-سنگفرش-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه سنگفرش معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156486/استعلام-طرح-برآورد-اولیه-تامین-برق-تالار-مرکزی'>استعلام طرح برآورد اولیه تامین برق تالار مرکزی / استعلام, طرح برآورد اولیه تامین برق تالار مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156500/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام, استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156519/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156531/فراخوان-مناقصه-خرید-72-دستگاه-ترانسفورماتور-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه خرید 72 دستگاه ترانسفورماتور (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 72 دستگاه ترانسفورماتور (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156539/استعلام-احداث-روشنایی-سه-راهی--'>استعلام احداث روشنایی سه راهی ... / استعلام, احداث روشنایی سه راهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156554/استعلام-اسپلیت--'>استعلام اسپلیت ... / استعلام, استعلام اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156565/استعلام-پی-کنی-و-تهیه-مصالح-و--'>استعلام پی کنی و تهیه مصالح و... / استعلام, استعلام پی کنی و تهیه مصالح و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156574/مناقصه-احداث-قسمتی-از-پل-ورودی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156584/استعلام-نور-تک-لنز-میکسر-و--'>استعلام نور تک لنز، میکسر و ... / استعلام, نور تک لنز، میکسر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156592/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156604/استعلام-تعمیرات-ورزشگاه'>استعلام تعمیرات ورزشگاه / استعلام,  تعمیرات ورزشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156615/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ... / استعلام, استعلام لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156627/استعلام-تجهیزات-خانگی-اداری-و-صنعتی--'>استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156636/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حریم-تاسیسات-برقی-پل-هوایی'>مناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی / آگهی مناقصه , ممناقصه اجرای عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156647/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156659/مناقصه-خرید-25-000-تن-سنگ-گچ-دانه-بندی-شده'>مناقصه خرید 25.000 تن سنگ گچ دانه بندی شده  / مناقصه ، مناقصه خرید 25.000 تن سنگ گچ دانه بندی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156669/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156681/استعلام-احداث-خط-20-کیلووات-هوایی--'>استعلام احداث خط 20 کیلووات هوایی ... / استعلام , استعلام احداث خط 20 کیلووات هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156693/فراخوان-مناقصه-خرید-خدمات-پیمانکاری-احداث-اسکلت'>فراخوان مناقصه خرید خدمات پیمانکاری احداث اسکلت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید خدمات پیمانکاری احداث اسکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156703/استعلام-اجاره-مینی-بوس--'>استعلام اجاره مینی بوس... / استعلام, استعلام اجاره مینی بوس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156714/استعلام-واگذاری-حفاظت-و-نگهبانی-ساختمان'>استعلام  واگذاری حفاظت و نگهبانی ساختمان / استعلام, واگذاری حفاظت و نگهبانی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156724/استعلام-خرید-شیر-هیدرانت'>استعلام خرید شیر هیدرانت  / استعلام,استعلام خرید شیر هیدرانت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156734/استعلام-لیتیم-بروماید--'>استعلام لیتیم بروماید ... / استعلام , استعلام لیتیم بروماید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156743/استعلام-ایزوگام-پشت-بام'>استعلام ایزوگام پشت بام / استعلام, ایزوگام پشت بام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156757/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-پایگاهها'>استعلام تکمیل و تجهیز پایگاهها / استعلام تکمیل و تجهیز پایگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156769/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156781/مناقصه-خرید-و-نصب-تاسیسات-خط-کشتار-و-خط-انتقال-کشتارگاهی'>مناقصه خرید و نصب تاسیسات خط کشتار و خط انتقال کشتارگاهی / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب تاسیسات خط کشتار و خط انتقال کشتارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156790/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلابی-تجدید'>مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلابی تجدید  / آگهی یک مرحله ای مناقصه عمومی ,  مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلابی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156802/تجدید-فراخوان-مناقصه-برق-رسانی-مجتمع-پرورش-ماهی'>تجدید فراخوان مناقصه برق رسانی مجتمع پرورش ماهی  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه برق رسانی مجتمع پرورش ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156811/استعلام-جا-مجله-ای--'>استعلام جا مجله ای ... / استعلام , استعلام جا مجله ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156820/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156831/استعلام-35-قلم-اتصالات'>استعلام 35 قلم اتصالات / استعلام, استعلام 35 قلم اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156841/استعلام-اجرای-عایق-کاری-و-کاشی-کاری---'>استعلام اجرای عایق کاری و کاشی کاری .... / استعلام ,استعلام اجرای عایق کاری و کاشی کاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156850/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نصب-گاردریل'>مناقصه عملیات تعمیر و نصب گاردریل  / مناقصه عملیات تعمیر و نصب گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156859/استعلام-انجام-عملیات-محصور-نمودن--'>استعلام انجام عملیات محصور نمودن ... / استعلام , استعلام انجام عملیات محصور نمودن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156869/استلام-سم-دلتامترین-EC'>استلام سم دلتامترین EC / استعلام, سم دلتامترین EC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156877/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-جایگاه-شرکتی-خرمبید'>مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی خرمبید  / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی خرمبید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156889/استعلام-صفحه-کلید-رایانه-تغذیه-رایانه-چاپگر-لیزری--'>استعلام صفحه کلید رایانه، تغذیه رایانه، چاپگر لیزری... / استعلام, استعلام صفحه کلید رایانه، تغذیه رایانه، چاپگر لیزری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156898/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156907/استعلام-انجام-تعمیرات-اداره-بهزیستی'>استعلام انجام تعمیرات اداره بهزیستی / استعلام , استعلام انجام تعمیرات اداره بهزیستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156918/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156927/استعلام-کاغذ-70-گرمی'>استعلام  کاغذ 70 گرمی / استعلام , استعلام   کاغذ 70 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156938/استعلام-خرید-باطری'>استعلام خرید باطری / استعلام, استعلام خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156947/استعلام-لوله-فولادی-فلنج-دار'>استعلام لوله فولادی فلنج دار  / استعلام ,استعلام لوله فولادی فلنج دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156957/استعلام-یک-دستگاه-سرور'>استعلام یک دستگاه سرور / استعلام,استعلام یک دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156966/استعلام-احداث-کانال-کابل-پست'>استعلام احداث کانال کابل پست / استعلام , استعلام احداث کانال کابل پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156976/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی--حمل-و-نقل-و-نگهبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی ، حمل و نقل و نگهبانی  / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی ، حمل و نقل و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156986/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156995/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157004/استعلام-طرح-آمارگیری-تهیه-حسابهای-منطقه-ای'>استعلام طرح آمارگیری تهیه حسابهای منطقه ای  / استعلام طرح آمارگیری تهیه حسابهای منطقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157013/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی'>استعلام نصب تجهیزات برقی / استعلام, استعلام نصب تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157022/استعلام-پروفیل-قوطی-آهنی'>استعلام پروفیل قوطی آهنی / استعلام, پروفیل قوطی آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157031/استعلام-اسپیکر-اف-اند-دی'>استعلام اسپیکر اف اند دی / استعلام,استعلام اسپیکر اف اند دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157041/مناقصه-عمومی-انجام-بخشی-از-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه عمومی انجام بخشی از خدمات حمل و نقل / مناقصه, مناقصه عمومی انجام بخشی از خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157052/استعلام-عیار-فلزات-گرانبها'>استعلام عیار فلزات گرانبها  / استعلام,استعلام عیار فلزات گرانبها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157061/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157070/استعلام-تهیه-و-حمل-آسفالت-توپکا--'>استعلام تهیه و حمل آسفالت توپکا ... / استعلام , استعلام تهیه و حمل آسفالت توپکا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157080/مناقصه-عمومی-خرید--نصب-و-راه-اندازی-و-ارائه-تاییدیه-استاندارد-4-دستگاه-آسانسور'>مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی و ارائه تاییدیه استاندارد 4 دستگاه آسانسور  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی و ارائه تاییدیه استاندارد 4 دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157091/مناقصه-خرید-کابل-کنتوری-10-10-1-و--'>مناقصه خرید کابل کنتوری 10+10*1 و ... / مناقصه خرید کابل کنتوری 10+10*1 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157100/استعلام-خرید-رنگ-روغن-و-پلاستیک'>استعلام خرید رنگ روغن و پلاستیک  / استعلام, استعلام خرید رنگ روغن و پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157110/استعلام-بهسازی-سرویس-بهداشتی-و-رمپ--'>استعلام بهسازی سرویس بهداشتی و رمپ ... / استعلام, استعلام بهسازی سرویس بهداشتی و رمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157120/استعلام-ساخت-و-تجهیز-ایستگاه-هیدرومتری'>استعلام ساخت و تجهیز ایستگاه هیدرومتری  / استعلام ,استعلام ساخت و تجهیز ایستگاه هیدرومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157130/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه , مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157141/استعلام-پارتیشن-بندی-و---'>استعلام  پارتیشن بندی و .... / استعلام, استعلام  پارتیشن بندی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157150/استعلام-پیمانکاری-حمل-تحویل-و-تحول-کیسه-های-پستی'>استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی / استعلام, پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157161/مناقصه-پروژه-خیابان-سازی-(زیرسازی)-مرحله-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه پروژه خیابان سازی (زیرسازی) -مرحله دوم چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه خیابان سازی (زیرسازی) -مرحله دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157172/استعلام-تجهیزات-برق-و-الکترونیک--'>استعلام تجهیزات برق و الکترونیک... / استعلام,استعلام تجهیزات برق و الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157182/استعلام-پیمانکاری-حمل-تحویل-و-تحول-کیسه-های-پستی--'>استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی ... / استعلام , استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157192/فراخوان-مناقصه-تکمیل-مابقی-طرح-برقرسانی-به-منطقه-گردشگری-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل مابقی طرح برقرسانی به منطقه گردشگری, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه تکمیل مابقی طرح برقرسانی به منطقه گردشگری, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157201/استعلام-یکدستگاه-ماشین-ظرفشویی'>استعلام یکدستگاه ماشین ظرفشویی / استعلام , استعلام یکدستگاه ماشین ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157210/استعلام-کب-و-راب-رو-ویال'>استعلام کب و راب رو ویال  / استعلام , استعلام کب و راب رو ویال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157222/استعلام-سه-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام سه دستگاه تابلو برق / استعلام, استعلام سه دستگاه تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157231/استعلام-اقلام-چاپی--'>استعلام اقلام چاپی ... / استعلام, استعلام اقلام چاپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157241/استعلام-تابلوی-تله-متری'>استعلام تابلوی تله متری / استعلام , استعلام تابلوی تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157252/استعلام-طرح-آمارگیری-از-پروانه-های-ساختمانی'>استعلام طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی / استعلام , استعلام طرح آمارگیری از پروانه های ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157261/مناقصه-امورات-مربوط-به-حمل-و-نقل-کلیه-واحدهای-تابعه-دانشگاه'>مناقصه امورات مربوط به حمل و نقل کلیه واحدهای تابعه دانشگاه  / مناقصه، مناقصه امورات مربوط به حمل و نقل کلیه واحدهای تابعه دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157271/استعلام-درخواست'>استعلام درخواست  / استعلام , استعلام درخواست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157281/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157290/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-استخر'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات استخر / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157298/استعلام-خرید-اثاثه-اداری--'>استعلام خرید اثاثه اداری ... / استعلام, استعلام خرید اثاثه اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157306/استعلام-شیلنگ-هیدرولیک-فشار-قوی'>استعلام شیلنگ هیدرولیک فشار قوی / استعلام , استعلام شیلنگ هیدرولیک فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157314/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه ... / استعلام, استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157322/استعلام-صندلی-انتظار'>استعلام صندلی انتظار / استعلام,استعلام صندلی انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157330/استعلام-تجهیزات-برق-و-ساختمان--'>استعلام تجهیزات برق و ساختمان... / استعلام, استعلام تجهیزات برق و ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157338/استعلام-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-تابلوهای-قبل-و-بعد-ترانسفورماتور--'>استعلام ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای قبل و بعد ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای قبل و بعد ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157347/استعلام-تجهیزات-زمینه-چوب--'>استعلام تجهیزات زمینه چوب ... / استعلام , استعلام تجهیزات زمینه چوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157356/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات'>استعلام مرمت و بازسازی قنوات / استعلام,استعلام مرمت و بازسازی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157364/استعلام-اجرای-بخشی-از-بنای-کتابخانه-در-روستاهای--'>استعلام اجرای بخشی از بنای کتابخانه در روستاهای... / استعلام,استعلام اجرای بخشی از بنای کتابخانه در روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157372/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-گلزار'>استعلام  مرمت و ساماندهی گلزار  / استعلام,استعلام  مرمت و ساماندهی گلزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157380/مناقصه-ساخت-قطعات-یدکی-مکانیکال-سیل-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل پمپ  / مناقصه ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157388/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157396/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157404/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های ... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157412/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام,استعلام لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157420/استعلام-دیوار-راه-روستایی'>استعلام دیوار راه روستایی / استعلام, استعلام دیوار راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157428/استعلام-باطری-خشک-سینوسی-کامل--'>استعلام باطری خشک سینوسی کامل... / استعلام, استعلام باطری خشک سینوسی کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157436/استعلام-تعداد-100-عدد-پنجره-پی-وی-سی--'>استعلام تعداد 100 عدد پنجره پی وی سی ...  / استعلام, استعلام تعداد 100 عدد پنجره پی وی سی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157444/استعلام-تهیه-لوله-کشی-گاز--'>استعلام تهیه لوله کشی گاز... / استعلام, استعلام تهیه لوله کشی گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157452/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157460/استعلام-عملیات-اجرایی-حفر-چاه-دستی-آبرفتی--'>استعلام عملیات اجرایی حفر چاه دستی آبرفتی... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی حفر چاه دستی آبرفتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157468/استعلام-کابل-کشی'>استعلام کابل کشی / استعلام کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157476/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157484/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل / استعلام کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157492/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157500/استعلام-خرید-اسپیلت'>استعلام خرید اسپیلت / استعلام, استعلام خرید اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155823/مزایده-ملک-بخش-هفت-اهواز-عرصه-141-41متر'>مزایده ملک بخش هفت اهواز عرصه 141.41متر / مزایده,مزایده ملک بخش هفت اهواز عرصه 141.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155846/آگهی-مزایده-فروش-کفپوش-گرانولی-مرحله-دوم'>آگهی مزایده فروش کفپوش گرانولی مرحله دوم  / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش کفپوش گرانولی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155866/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-صبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155894/مزایده-عمومی-انواع-دام-سنگین-تولیدی-نوبت-دوم'>مزایده عمومی انواع دام سنگین تولیدی نوبت دوم / مزایده ،مزایده عمومی انواع دام سنگین تولیدی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155932/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-1050متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 1050متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 1050متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155958/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-83-3متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 83.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 83.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155985/آگهی-مزایده-فروش-خودرو-درجه-2'>آگهی مزایده  فروش خودرو درجه 2 / آگهی مزایده  فروش خودرو درجه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156021/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی-بخش-چهار-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش چهار تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش چهار تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156043/مزایده-منزل-مسکونی-روستای-ارغا'>مزایده منزل مسکونی روستای ارغا / مزایده,مزایده منزل مسکونی روستای ارغا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156065/مزایده-قرقره-فلزی-خالی-کار-کرده'>مزایده قرقره فلزی خالی کار کرده  / مزایده,مزایده قرقره فلزی خالی کار کرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156087/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-23-98متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 23.98متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 23.98متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156116/مزایده-فروش-مالکیت-ششدانگ-اعیان-و-عرصه-ساختمان-با-سند-تجاری'>مزایده فروش مالکیت ششدانگ اعیان و عرصه ساختمان با سند تجاری / مزایده,مزایده فروش مالکیت ششدانگ اعیان و عرصه ساختمان با سند تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156142/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-90-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 90 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 90 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156166/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-1386-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1386 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1386 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156182/مزایده-اموال-اسقاطی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اموال اسقاطی مازاد بر نیاز / مزایده, مزایده اموال اسقاطی مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156211/مزایده-زمین-زراعی-شالیزار-مساحت-4100متر'>مزایده زمین زراعی شالیزار مساحت 4100متر / مزایده,مزایده زمین زراعی شالیزار مساحت 4100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156238/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-شانزده-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت شانزده سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت شانزده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156260/مزایده-فروش-تجهیزات-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش  تجهیزات و ماشین آلات  / مزایده,مزایده فروش  تجهیزات و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156279/مزایده-حضوری-فروش-یک-دستگاه-نیسان-وانت-و---(نوبت-دوم)'>مزایده حضوری فروش یک دستگاه نیسان وانت و ...  (نوبت دوم) / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش یک دستگاه نیسان وانت و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156303/مزایده-ششدانگ-زمین-75-متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین 75 متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 75 متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156333/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-88-30متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 88.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 88.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156359/مزایده-فراخوان-عمومی-فروش-اراضی-و-مستغلات-نوبت-دوم'>مزایده فراخوان عمومی فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم  / مزایده,مزایده فراخوان عمومی فروش اراضی و مستغلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156379/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-سی-و-هفت-کرمان'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سی و هفت کرمان  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش سی و هفت کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156406/مزایده-یک-دستگاه-دور-کن-نجاری'>مزایده یک دستگاه دور کن نجاری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه دور کن نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156434/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-سازه-های-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156446/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سوزوکی-و--'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سوزوکی و ...  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سوزوکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156466/مزایده-سه-دانگ-مشاع-ملکی-عرصه-با-احتساب-تجاری-483-90متر'>مزایده سه دانگ مشاع ملکی عرصه با احتساب تجاری 483.90متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ملکی عرصه با احتساب تجاری 483.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156488/مزایده-فروش-خودرو-پژو'>مزایده فروش خودرو پژو / مزایده فروش خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156506/مزایده-فروش-یکدستگاه-کولر-گازی'>مزایده فروش یکدستگاه کولر گازی  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156517/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مسکونی-209-و-200متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 209 و 200متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 209 و 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156545/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2900متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2900متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2900متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156581/مزایده-توفیف-خودرو'>مزایده توفیف خودرو / مزایده, مزایده توفیف خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156611/مزایده-فروش-دو-تخته-قالی'>مزایده فروش دو تخته قالی / آگهی مزایده , مزایده فروش دو تخته قالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156643/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-52-994متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 52.994متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 52.994متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156673/مزایده-پلاک-ثبت-شده-مساحت-عرصه237متر'>مزایده پلاک ثبت شده مساحت عرصه237متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده مساحت عرصه237متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156702/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1300مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1300مترمربع  / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 1300مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156739/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-صد-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156759/مزایده-اجاره-یکباب-خوابگاه-دانشجویان'>مزایده اجاره یکباب خوابگاه دانشجویان / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب خوابگاه دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156791/مزایده-پیراهن-و-کت-و-شلوار'>مزایده پیراهن و کت و شلوار  / مزایده, مزایده پیراهن و کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156829/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-یک-واحد-تجاری'>تجدید مزایده عمومی اجاره یک واحد تجاری / تجدید آگهی مزایده عمومی ، تجدید مزایده عمومی اجاره یک واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156881/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-108-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 108 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 108 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156929/مزایده-مغازه-مساحت-50-متر'>مزایده مغازه مساحت 50 متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 50 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156970/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-و-مغازه-آرایشگاه'>مزایده ساختمان دو طبقه و مغازه آرایشگاه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه و مغازه آرایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157034/مزایده-فروش-10000-کیلوگرم-انواع-سیم-های-مسی'>مزایده فروش 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی / مزایده, مزایده فروش 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157079/مزایده-فروش-مانده-نمونه-آزمایشگاه-طلا'>مزایده فروش مانده نمونه آزمایشگاه طلا   / مزایده فروش مانده نمونه آزمایشگاه طلا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157115/مزایده-فروش-مزدا-1600-اسقاط'>مزایده فروش مزدا 1600 اسقاط / مزایده,مزایده فروش مزدا 1600 اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157152/مزایده-املاک-شامل-منزل-مسکونی-باغچه-گاراژ-ودکاکین-و-باغ'>مزایده املاک شامل منزل مسکونی.باغچه.گاراژ ودکاکین و باغ / مزایده,مزایده املاک شامل منزل مسکونی.باغچه.گاراژ ودکاکین و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157190/مزایده-ملک-با-قدمت-ساخت-بالای-25-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت ساخت بالای 25 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت ساخت بالای 25 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157238/مزایده-واگذاری-قطعه-زمینی-مساحت-2511مترمربع'>مزایده واگذاری قطعه زمینی مساحت 2511مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری قطعه زمینی مساحت 2511مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157272/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-مراکز-معاینه-فنی-خودرو-فروش-مغازه-اجاره-محل-کیوسک--(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو، فروش مغازه، اجاره محل کیوسک... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو، فروش مغازه، اجاره محل کیوسک... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157508/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی / استعلام, استعلام  تعمیرات مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157516/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاههای-آبشرب'>استعلام عملیات کف شکنی چاههای آبشرب / استعلام ، استعلام عملیات کف شکنی چاههای آبشرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157524/استعلام-نبشی-صنعتی-ST526'>استعلام نبشی صنعتی ST526 / استعلام , استعلام نبشی صنعتی ST526</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157532/استعلام-گازغیر-استریل--'>استعلام گازغیر استریل ... / استعلام,استعلام گازغیر استریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157540/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب'>استعلام احداث استخر ذخیره آب  / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157548/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارات-دیجیتال'>استعلام خرید  تجهیزات مدارات دیجیتال  / استعلام ,استعلام خرید  تجهیزات مدارات دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157556/استعلام-جلد-4-کتاب-دایره-المعارف-جامع-علوم-کشاورزی'>استعلام جلد 4 کتاب دایره المعارف جامع علوم کشاورزی / استعلام,استعلام جلد 4 کتاب دایره المعارف جامع علوم کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157564/استعلام-خرید-رایانه-و-چاپگر'>استعلام خرید رایانه و چاپگر / استعلام, خرید رایانه و چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157572/استعلام-اینورتور-و-کابل'>استعلام اینورتور و کابل  / استعلام, استعلام اینورتور و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157580/استعلام-کامپیوتر-و-متعلقات-جانبی-و-لوازم-چاپ-و-تکثیر'>استعلام کامپیوتر و متعلقات جانبی و لوازم چاپ و تکثیر  / استعلام , استعلام کامپیوتر و متعلقات جانبی و لوازم چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157588/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157596/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام خرید دوربین عکاسی دیجیتال... / استعلام,استعلام خرید دوربین عکاسی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157604/استعلام-یخچال-فریزر-امرسان'>استعلام یخچال فریزر امرسان / استعلام, استعلام یخچال فریزر امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157612/استعلام-بلیط-استخر'>استعلام بلیط استخر / استعلام, بلیط استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157620/استعلام-صندلی-کنفرانس'>استعلام صندلی کنفرانس / استعلام, استعلام صندلی کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157628/استعلام-20-عدد-چراغ-هالوژنی-LED-سقفی-و--'>استعلام 20 عدد چراغ هالوژنی LED سقفی و ...  / استعلام ,استعلام 20 عدد چراغ هالوژنی LED سقفی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157636/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157644/استعلام-سامانه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام سامانه الکترولیز نمک طعام  / استعلام, استعلام سامانه الکترولیز نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157653/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام / استعلام,استعلام ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157661/استعلام-طرح-آمارگیری-از-معادن-در-حال-بهره-برداری-کشور'>استعلام طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور / استعلام ، استعلام طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157669/استعلام-اجرای-طرح-نماد-ایرانی-و-اسلامی'>استعلام اجرای طرح نماد ایرانی و اسلامی / استعلام,استعلام اجرای طرح نماد ایرانی و اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157677/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-گلزار'>استعلام مرمت و ساماندهی گلزار / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157685/استعلام-تعمیرات-مدرسه-استثنایی'>استعلام تعمیرات مدرسه استثنایی / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157693/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157701/استعلام-بازسازی-و-تعمیرات-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام بازسازی و تعمیرات سرویس های بهداشتی / استعلام, استعلام بازسازی و تعمیرات سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157067/استعلام-انجام-عملیات-ساخت-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام انجام عملیات ساخت و بازسازی ساختمان  / استعلام , استعلام انجام عملیات ساخت و بازسازی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157075/استعلام-سیلندرهای-گاز-سی-ان-جی-در-خودروها'>استعلام سیلندرهای گاز سی ان جی در خودروها / استعلام,استعلام سیلندرهای گاز سی ان جی در خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157086/استعلام-خرید-سخت-افزار-زیر-ساخت'>استعلام خرید سخت افزار زیر ساخت / استعلام,استعلام خرید سخت افزار زیر ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157096/استعلام-آجر-معمولی-گری--'>استعلام آجر معمولی گری ... / استعلام , استعلام آجر معمولی گری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157107/استعلام-فلوتر'>استعلام فلوتر / استعلام, استعلام فلوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157117/استعلام-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری'>استعلام تکمیل سردهنه و کانال آبیاری  / استعلام, تکمیل سردهنه و کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157125/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت--'>استعلام کولر گازی اسپلیت ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157136/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157147/مناقصه-عملیات-مستمر-جمع-آوری-و-حمل-و-دفن-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157158/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157168/استعلام-ایمن-سازی--'>استعلام ایمن سازی ... / استعلام , استعلام ایمن سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157179/تجدید-مناقصه-حمل-نخاله-و-ضایعات-ساختمانی--'>تجدید مناقصه حمل نخاله و ضایعات ساختمانی ... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حمل نخاله و ضایعات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157188/استعلام-تجهیزات-پزشکی-و-آزمایشگاهی--'>استعلام تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157197/مناقصه-تامین-تجهیزات-گرمایشی-و-سرمایشی-(استانداردسازی)--'>مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی (استانداردسازی) ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات گرمایشی و سرمایشی (استانداردسازی) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157207/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی--'>استعلام میلگرد آجدار فولادی... / استعلام, استعلام میلگرد آجدار فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157218/استعلام-تعمیر-و-مرمت-گاردریل-های-آسیب-دیده'>استعلام تعمیر و مرمت گاردریل های آسیب دیده  / استعلام, تعمیر و مرمت گاردریل های آسیب دیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157228/استعلام-عایق-لوله-ای-و-واشر-لوله-خرطومی-کابین-پراید--'>استعلام عایق لوله ای و واشر، لوله خرطومی، کابین پراید ... / استعلام , استعلام عایق لوله ای و واشر، لوله خرطومی، کابین پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157236/استعلام-اجرای-بخشی-از-بنای-کتابخانه'>استعلام اجرای بخشی از بنای کتابخانه / استعلام, اجرای بخشی از بنای کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157247/​استعلام-شیلنگ-و-بست-شیلنگ--'>​استعلام شیلنگ و بست شیلنگ... / استعلام , ​استعلام شیلنگ و بست شیلنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157258/استعلام-خدمات-نظافت--'>استعلام خدمات نظافت ... / استعلام , استعلام خدمات نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157267/استعلام-سیمان-اباده'>استعلام سیمان اباده / استعلام, استعلام سیمان اباده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157278/استعلام-درخواست-320-متر-سنگ-گرانیت-کف'>استعلام درخواست 320 متر سنگ گرانیت کف / استعلام,استعلام درخواست 320 متر سنگ گرانیت کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157286/استعلام-تجهیزات-عکاسی-و-گرافیک'>استعلام تجهیزات عکاسی و گرافیک  / استعلام ,استعلام تجهیزات عکاسی و گرافیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157295/استعلام-تعمیر-رایانه'>استعلام تعمیر رایانه / استعلام,استعلام تعمیر رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157303/استعلام-تهیه-چاپ-و-نشر-کتاب-جامع-حمل-و-نقل-و-شهرسازی-کشور'>استعلام تهیه، چاپ و نشر کتاب جامع حمل و نقل و شهرسازی کشور / استعلام, تهیه، چاپ و نشر کتاب جامع حمل و نقل و شهرسازی کشور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157311/استعلام-نظارت-بر-طرحهای-واگذاری-و-تغییر-کاربری'>استعلام نظارت بر طرحهای واگذاری و تغییر کاربری  / استعلام,استعلام نظارت بر طرحهای واگذاری و تغییر کاربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157319/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157327/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157335/استعلام-گالش-عایق-برق'>استعلام گالش عایق برق   / استعلام,استعلام گالش عایق برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157344/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام , استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157353/استعلام-فن-ups'>استعلام فن ups / استعلام ,استعلام فن ups </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157361/مناقصه-خرید-کنتور-مولتی-جت-خشک--تجدید'>مناقصه خرید کنتور مولتی جت خشک - تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور مولتی جت خشک - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157369/مناقصه-واگذاری-انجام-کلیه-امور-لنژری'>مناقصه واگذاری انجام کلیه امور لنژری  / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام کلیه امور لنژری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157377/استعلام-تجهیزات-دامی--'>استعلام تجهیزات دامی... / استعلام, استعلام تجهیزات دامی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157385/استعلام-خرید-14-هزارکیلوگرم-فروکروم-کم-کربن'>استعلام خرید 14 هزارکیلوگرم فروکروم کم کربن / استعلام, استعلام خرید 14 هزارکیلوگرم فروکروم کم کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157393/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157401/استعلام-پروفیل-بر'>استعلام پروفیل بر / استعلام , استعلام پروفیل بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157409/استعلام-خرید-یخجال'>استعلام خرید یخجال / استعلام, استعلام خرید یخجال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157417/استعلام-سیستم-ذخیره-سازی'>استعلام سیستم ذخیره سازی  / استعلام, استعلام سیستم ذخیره سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157425/استعلام-تامین-روشنایی-معابر-آرامستان'>استعلام تامین روشنایی معابر آرامستان / استعلام , استعلام تامین روشنایی معابر آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157433/استعلام-تهیه-و-نصب-میز-کنفرانس'>استعلام  تهیه و نصب میز کنفرانس / استعلام, تهیه و نصب میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157441/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-اجرای-خطوط-جمع-کننده-فرعی-و-منهولهای-فاضلاب'>مناقصه  نصب انشعابات آب و فاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب  / مناقصه, مناقصه  نصب انشعابات آب و فاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157449/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن / استعلام , استعلام گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157457/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام,استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157465/استعلام-خرید-دستگاه-قطع-کننده-سیلیکونی'>استعلام خرید دستگاه قطع کننده سیلیکونی  / استعلام,استعلام خرید دستگاه قطع کننده سیلیکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157473/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-فضا'>استعلام تعمیرات و بازسازی فضا  / استعلام , استعلام تعمیرات و بازسازی فضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157481/استعلام-خرید-لوله-فلزی--'>استعلام خرید لوله فلزی ... / استعلام, استعلام خرید لوله فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157489/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر  / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157497/استعلام-آموزش-ترویج-و-توانمند-سازی-تشکلها'>استعلام آموزش ترویج و توانمند سازی تشکلها  / استعلام , استعلام آموزش ترویج و توانمند سازی تشکلها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157505/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-و-سازمان-های-حرفه-ای--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان و سازمان های حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155840/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یک-مشهد'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک مشهد / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155860/تجدید-مزایده-350-جفت-کفش-از-جنس-ورنی-براق-و-مجلسی'>تجدید مزایده 350 جفت کفش از جنس ورنی براق و مجلسی / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده 350 جفت کفش از جنس ورنی براق و مجلسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155885/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-سازمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155913/مزایده-فروش-کاه-گندم'>مزایده فروش کاه گندم / مزایده, مزایده فروش کاه گندم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155949/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید نقره ای  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155975/مزایده-ملک-مساحت-210-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 210 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 210 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156010/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان-مدل-1382-بار-دوم'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1382 بار دوم  / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1382 بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156036/مزایده-زمین-بخش-هفت-چناران-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش هفت چناران نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش هفت چناران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156057/مزایده-واگذاری-مشارکت-کلینیک-شنوایی-سنجی'>مزایده واگذاری مشارکت کلینیک شنوایی سنجی  / مزایده واگذاری مشارکت کلینیک شنوایی سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156081/مزایده-حضوری-فروش-خودرو'>مزایده حضوری فروش خودرو  / مزایده ،مزایده حضوری فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156107/مزایده-کفش-های-مردانه-و-زنانه-و-بچه-گانه'>مزایده کفش های مردانه و زنانه و بچه گانه  / مزایده, مزایده کفش های مردانه و زنانه و بچه گانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156134/مزایده-فروش-525-25-سهم-از-سهام-شرکت'>مزایده فروش 525/ 25 سهم از سهام شرکت / مزایده فروش 525/ 25 سهم از سهام شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156156/مزایده-فروش-سیمهای-مسی'>مزایده فروش سیمهای مسی   / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش سیمهای مسی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156179/مزایده-ملک-کاربری-تجاری-و-مسکونی-عرصه-200-7متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک کاربری تجاری و مسکونی عرصه 200.7متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری تجاری و مسکونی عرصه 200.7متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156196/مزایده-ششدانگ-عرصه-دو-قطعه-زمین-بخش-18-گیلان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ عرصه دو قطعه زمین بخش 18 گیلان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه دو قطعه زمین بخش 18 گیلان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156228/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-252-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 252 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 252 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156252/مزایده-7-قطعه-زمین-کشاورزی-روستای-شیان-نوبت-اول'>مزایده 7 قطعه زمین کشاورزی روستای شیان نوبت اول / مزایده,مزایده 7 قطعه زمین کشاورزی روستای شیان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156274/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-177-26متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 177.26متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 177.26متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156299/مزایده-ششدانگ-یکباب-هتل-مساحت-251-87متر'>مزایده ششدانگ یکباب هتل مساحت 251.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب هتل مساحت 251.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156315/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-فضای-رستوران-آبشار--'>تجدید مزایده بهره برداری از فضای رستوران آبشار... / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از فضای رستوران آبشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156350/مزایده-اجاره-یک-قطعه-باغ-به-مساحت-7000-متر-مربع'>مزایده اجاره یک قطعه باغ به مساحت 7000 متر مربع / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه باغ به مساحت 7000 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156372/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-398متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه مساحت 398متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 398متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156395/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین / مزایده ، مزایده اجاره زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156423/مزایده-واگذاری-کافی-شاپ-هتل-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری کافی شاپ هتل- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری کافی شاپ هتل- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156443/مزایده-واگذاری-سهام-شرکت-نیروگاه-های-خورشیدی--'>مزایده واگذاری سهام شرکت نیروگاه های خورشیدی ... / مزایده واگذاری سهام شرکت نیروگاه های خورشیدی حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156459/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-144-02متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 144.02متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 144.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156476/مزایده-فروش-کیف-مدرسه-ای-و--'>مزایده فروش کیف مدرسه ای و... / مزایده فروش کیف مدرسه ای و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156497/مزایده-یک-دستگاه-تراش-2-متری'>مزایده یک دستگاه تراش 2 متری  / مزایده ,مزایده یک دستگاه تراش 2 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156512/مزایده-اجاره-بازار-روز-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بازار روز نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بازار روز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156541/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-70-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 70.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 58 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156556/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-مساحت-250-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت مساحت 250 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب عمارت مساحت 250 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156603/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156632/مزایده-پلاک-ثبتی-کاربری-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی کاربری تجاری و مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156665/مزایده-یک-دستگاه-پکیج-سرمایشی-(چیلر)--'>مزایده یک دستگاه پکیج سرمایشی (چیلر)... / مزایده, مزایده یک دستگاه پکیج سرمایشی (چیلر)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156688/مزایده-خودرو-سواری-کیا'>مزایده خودرو سواری کیا  / مزایده خودرو سواری کیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156722/مزایده-اجاره-23-عدد-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده اجاره 23 عدد  تابلو تبلیغاتی / مزایده , مزایده اجاره  23 عدد تابلو تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156753/مزایده-تجدید-اجاره-کارگاه-بلوک-زنی'>مزایده تجدید اجاره کارگاه بلوک زنی  / مزایده تجدید اجاره کارگاه بلوک زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156776/مزایده-دستگاه-سه-کاره---'>مزایده دستگاه سه کاره .... / مزایده ,مزایده دستگاه سه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156813/مزایده-یکباب-خانه-بخش-5-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 5 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156861/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-سه-طبقه-مساحت-545متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مساحت 545متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مساحت 545متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156908/مزایده-فروش-اراضی-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش اراضی تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156954/مزایده-فروش-مزدا-2000-اسقاط-شده'>مزایده فروش مزدا 2000 اسقاط شده  / مزایده فروش مزدا 2000 اسقاط شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157005/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-688متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه به مساحت 688متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت 688متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157053/مزایده-2-سهم-از-نه-سهم-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی1-1140-بخش-یازده-فارس'>مزایده 2 سهم از نه سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی1/1140 بخش یازده فارس / مزایده,مزایده 2 سهم از نه سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی1/1140 بخش یازده فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157102/مزایده-آپارتمان-قطعه-یکصد-و-هشتاد-تفکیکی74-98متر'>مزایده آپارتمان قطعه یکصد و هشتاد تفکیکی74.98متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه یکصد و هشتاد تفکیکی74.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157139/مزایده-ششدانگ-مرغداری-مساحت-2951متر'>مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 2951متر / مزایده,مزایده ششدانگ مرغداری مساحت 2951متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157176/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-سی-تنی-مدل-1393'>مزایده یک دستگاه جرثقیل سی تنی مدل 1393 / مزایده,مزایده یک دستگاه جرثقیل سی تنی مدل 1393</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157214/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-320متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 320متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 320متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157256/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-414-6متر'>مزایده ملک مساحت  عرصه 414.6متر / مزایده,مزایده ملک مساحت  عرصه 414.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157513/استعلام-خرید-کامپیوتر-pc-اسکنر-و-پرینتر'>استعلام خرید کامپیوتر pc، اسکنر و پرینتر  / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر pc، اسکنر و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157521/استعلام-ترازو-35-کیلوگرمی'>استعلام  ترازو 35 کیلوگرمی  / استعلام, استعلام  ترازو 35 کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157529/استعلام-خرید-صندلی-جلسات'>استعلام خرید صندلی جلسات / استعلام, استعلام خرید صندلی جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157537/استعلام-اجرای-بهسازی'>استعلام اجرای بهسازی  / استعلام,استعلام اجرای بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157545/استعلام-گاید-وایر-قلبی-عروقی--'>استعلام گاید وایر قلبی عروقی ... / استعلام, استعلام گاید وایر قلبی عروقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157553/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157561/استعلام-مبلمان-nilper'>استعلام مبلمان nilper / استعلام , استعلام مبلمان nilper</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157569/استعلام-لوازم-دامپزشکی--'>استعلام لوازم دامپزشکی ... / استعلام , استعلام لوازم دامپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157577/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات'>استعلام مرمت و بازسازی قنوات / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157585/استعلام-دیپترتس-پودری'>استعلام دیپترتس پودری  / استعلام , استعلام دیپترتس پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157593/استعلام-اتصال-واحدهای-تولیدی-سبد'>استعلام اتصال واحدهای تولیدی سبد  / استعلام, استعلام اتصال واحدهای تولیدی سبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157601/استعلام-کناف-سقف-سالن--'>استعلام کناف سقف سالن ... / استعلام, استعلام کناف سقف سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157609/استعلام-موتورسیکلت'>استعلام موتورسیکلت  / استعلام ,استعلام موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157617/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157625/استعلام-خرید-و-نصب-گاردریل--'>استعلام خرید و نصب گاردریل.... / استعلام, استعلام خرید و نصب گاردریل....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157633/استعلام-تکمیل-ساختمان-پایگاه-امداد-و-نجات'>استعلام تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157641/استعلام-DS-36-Matrix--'>استعلام DS-36 Matrix ... / استعلام, استعلام DS-36 Matrix ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157649/استعلام-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام اقلام مصرفی آزمایشگاهی / استعلام,استعلام اقلام مصرفی آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157651/مزایده-اجاره-مکان-بوفه'>مزایده اجاره مکان بوفه / مزایده , مزایده اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157658/استعلام-خرید-1-دستگاه-تابلو-اینورتر'>استعلام خرید 1 دستگاه تابلو اینورتر  / استعلام , استعلام خرید 1 دستگاه تابلو اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157666/استعلام-تخت-خواب-کودک'>استعلام تخت خواب کودک / استعلام, استعلام تخت خواب کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157674/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام , استعلام کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157682/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام , استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157690/استعلام-دستگاه-اکسیژناتور-و-ست-لوله'>استعلام دستگاه اکسیژناتور و ست لوله / استعلام , استعلام دستگاه اکسیژناتور و ست لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157698/استعلام-نیاز-به-راه-بند-معمولی-بالان-صنعت'>استعلام نیاز به راه بند معمولی بالان صنعت / استعلام,استعلام نیاز به راه بند معمولی بالان صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157706/استعلام-ساخت-اتاقک-بی-سیم--'>استعلام ساخت اتاقک بی سیم ... / استعلام, استعلام ساخت اتاقک بی سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157714/استعلام-خرید-یونیت-دندانپزشکی'>استعلام خرید یونیت دندانپزشکی / استعلام ,استعلام خرید یونیت دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157722/استعلام-خرید-زعفران-و-ساک-دستی'>استعلام خرید زعفران و ساک دستی / استعلام,استعلام خرید زعفران و ساک دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157731/استعلام-لامپ-و-تجهیزات-روشنایی'>استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی   / استعلام , استعلام لامپ و تجهیزات روشنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157740/استعلام-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157748/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-بین-ساختمانهای-و-منازل-سازمانی'>استعلام نصب و راه اندازی شبکه بین ساختمانهای و منازل سازمانی / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی شبکه بین ساختمانهای و منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157756/​فراخوان-ارزیابی-کیفی-عمليات-تعمير-اساسی-سی-دستگاه-سالن'>​فراخوان ارزیابی کیفی عمليات تعمير اساسی سی دستگاه سالن / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی عمليات تعمير اساسی سی دستگاه سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157766/فراخوان-مناقصه-اصلاح-ورودی-شهر'>فراخوان مناقصه اصلاح ورودی شهر  / فراخوان مناقصه اصلاح ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157775/فراخوان-مناقصه-تکمیل-زیر-ساخت-های-بر-پرورش-ماهی-رفن'>فراخوان مناقصه تکمیل زیر ساخت های بر پرورش ماهی رفن  / فراخوان مناقصه تکمیل زیر ساخت های بر پرورش ماهی رفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157784/استعلام-کارتریجهای-تخصصی-همراه-با-قطعات-جانبی'>استعلام کارتریجهای تخصصی همراه با قطعات جانبی / استعلام , استعلام کارتریجهای تخصصی همراه با قطعات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157792/استعلام-رنگ-آمیزی-پلاستیک'>استعلام رنگ آمیزی پلاستیک  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157800/استعلام-خرید-سنسورها-و-دیتالاگر--'>استعلام خرید سنسورها و دیتالاگر ... / استعلام, استعلام خرید سنسورها و دیتالاگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157709/استعلام-6-عدد-شیر-مخلوط-روشویی-الکترونیکی'>استعلام 6 عدد شیر مخلوط روشویی الکترونیکی / استعلام , استعلام 6 عدد شیر مخلوط روشویی الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157717/استعلام-خرید-آنتی-ویروس-پادویش'>استعلام خرید آنتی ویروس پادویش  / استعلام , استعلام خرید آنتی ویروس پادویش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157725/تجدید-مناقصه-خرید-پمپ-دیزلی'>تجدید مناقصه خرید پمپ دیزلی  / تجدید مناقصه خرید پمپ دیزلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157735/مناقصه-دیوار-حفاظتی-رودخانه'>مناقصه دیوار حفاظتی رودخانه / مناقصه، مناقصه دیوار حفاظتی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157743/استعلام-محلول-ضد-عفونی-کننده-عمومی'>استعلام محلول ضد عفونی کننده عمومی / استعلام , استعلام محلول ضد عفونی کننده عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157751/مناقصه-ترک-تشریفات-عملیات-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-مشترکین'>مناقصه ترک تشریفات عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین  / اگهی مناقصه , مناقصه ترک تشریفات عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157759/استعلام-تعمیرات-نمازخانه'>استعلام تعمیرات نمازخانه  / استعلام تعمیرات نمازخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157763/مزایده-موتورسیکلت-دلتا'>مزایده موتورسیکلت دلتا  / مزایده موتورسیکلت دلتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157770/فراخوان-مناقصه-ترمیم-ترانشه-های-خطوط-اصلی--فرعی-و-انشعابات'>فراخوان مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157779/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه ... / استعلام , استعلام مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157787/استعلام-hdd-sas-102tb10k-for-hpe-dl-380g9-with-cage'>استعلام hdd sas 102tb10k for hpe dl 380g9 with  cage / استعلام hdd sas 102tb10k for hpe dl 380g9 with  cage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157795/استعلام-تهیه-رنگ-و-رنگ-آمیزی'>استعلام تهیه رنگ و رنگ آمیزی  / استعلام , استعلام تهیه رنگ و رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156220/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی-فرودگاه'>مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فرودگاه / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156230/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-از-جمله-نظافت-کلی'>مناقصه انجام خدمات عمومی از جمله نظافت کلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات عمومی از جمله نظافت کلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156243/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156256/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-راهبری-و-نگهداشت-تاسیسات-تقویت-فشار-گاز'>مناقصه خدمات پشتیبانی، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز / مناقصه, مناقصه خدمات پشتیبانی، راهبری و نگهداشت تاسیسات تقویت فشار گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156268/مناقصه-واگذاری-بخش-اورژانس'>مناقصه واگذاری بخش اورژانس   / مناقصه، مناقصه واگذاری بخش اورژانس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156281/استعلام-تحلیل-و-آزمایش-فنی--'>استعلام تحلیل و آزمایش فنی... / استعلام, استعلام تحلیل و آزمایش فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156292/مناقصه-خرید-اقلام-ضدعفونی-کننده-بیمارستانی-بار-سوم'>مناقصه خرید اقلام ضدعفونی کننده بیمارستانی -بار سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اقلام ضدعفونی کننده بیمارستانی -بار سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156305/استعلام-رول-درام-برادر-8220'>استعلام رول درام برادر 8220 / استعلام,استعلام رول درام برادر 8220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156318/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری'>استعلام تکمیل کانال آبیاری / استعلام,استعلام تکمیل کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156328/مناقصه-تهیه-و-نصب-کابینت-آشپزخانه-های-ساختمان-منازل-سازمانی'>مناقصه تهیه و نصب کابینت آشپزخانه های ساختمان منازل سازمانی / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب کابینت آشپزخانه های ساختمان منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156339/استعلام-آسفالت-ریزی--'>استعلام آسفالت ریزی... / استعلام, استعلام آسفالت ریزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156349/استعلام-شیرینی-دانمارکی'>استعلام شیرینی دانمارکی  / استعلام, شیرینی دانمارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156363/استعلام-میلگرد---'>استعلام میلگرد .... / استعلام, استعلام میلگرد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156375/استعلام-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه--'>استعلام تعمیر ماشین آلات مکانیزه... / استعلام, استعلام تعمیر ماشین آلات مکانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156387/مناقصه-انواع-نایلون-دوغ-و-پاکت-شیر---نوبت-دوم'>مناقصه انواع نایلون، دوغ و پاکت شیر....- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه انواع نایلون، دوغ و پاکت شیر....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156399/مناقصه-تهیه-و-نصب-سیستم-حرارتی-پکیج-ساختمان-منازل-سازمانی-(نوبت-اول)'>مناقصه تهیه و نصب سیستم حرارتی پکیج ساختمان منازل سازمانی (نوبت اول) / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب سیستم حرارتی پکیج ساختمان منازل سازمانی (نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156410/مناقصه-مقداری-لوله-فولادی-63-90-110-و--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  مقداری لوله فولادی 63-90-110 و....ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  مقداری لوله فولادی 63-90-110 و....ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156421/استعلام-احداث-ساختمان-نگهبانی-پست'>استعلام احداث ساختمان نگهبانی پست  / استعلام, احداث ساختمان نگهبانی پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156432/فراخوان-بیمه-گروهی-مازاد-بر-درمان-(بیمه-تکمیلی)-پرسنل-شهرداری'>فراخوان بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل شهرداری / مناقصه عمومی، فراخوان  بیمه گروهی مازاد بر درمان (بیمه تکمیلی) پرسنل شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156450/استعلام-دستگاه-UPS'>استعلام دستگاه UPS / استعلام,استعلام دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156463/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-فوتبال--'>استعلام تکمیل زمین چمن فوتبال... / استعلام, استعلام تکمیل زمین چمن فوتبال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156479/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تراکتور-کشاورزی-دو-دیفرانسیل'>استعلام  خرید دو دستگاه تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل / استعلام, خرید دو دستگاه تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156490/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156503/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156522/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156533/استعلام-بها-برچیدن-تهیه-و-اجرای-سقف-کاذب-رستوران'>استعلام بها برچیدن، تهیه و اجرای سقف کاذب رستوران / استعلام بها , استعلام بها برچیدن، تهیه و اجرای سقف کاذب رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156543/مناقصه-نظارت-بر-پروژه-های-توسعه-و-احداث--'>مناقصه نظارت بر پروژه های توسعه و احداث...  / مناقصه, مناقصه نظارت بر پروژه های توسعه و احداث...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156558/استعلام-تعمیر-پکینگ'>استعلام تعمیر پکینگ / استعلام,استعلام تعمیر پکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156567/استعلام-تعمیر-و-بهسازی-ساختمان--'>استعلام تعمیر و بهسازی ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیر و بهسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156576/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156586/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156595/استعلام-لوله-و-اتصالات-فضای-سبز'>استعلام لوله و اتصالات فضای سبز / استعلام, لوله و اتصالات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156608/مناقصه-عملیات-حفاری-یک-حلقه-چاه-به-عمق-120-متر'>مناقصه عملیات حفاری یک حلقه چاه به عمق 120 متر / مناقصه, مناقصه عملیات حفاری یک حلقه چاه به عمق 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156617/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-و-امور-آبدارخانه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه انجام خدمات تنظیفات و امور آبدارخانه ها...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156629/مناقصه-اجرای-عملیات-سنگ-فرش---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات سنگ فرش ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات سنگ فرش ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156640/استعلام-پرایمر--'>استعلام پرایمر ... / استعلام , استعلام پرایمر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156650/استعلام-لوله-و-اتصالات--'>استعلام لوله و اتصالات... / استعلام, استعلام لوله و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156661/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت... ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156671/استعلام-تهیه-و-نصب-کابینت-ظرفشویی-و-شیرآب--'>استعلام تهیه و نصب کابینت، ظرفشویی و شیرآب... / استعلام, استعلام تهیه و نصب کابینت، ظرفشویی و شیرآب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156684/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156696/مناقصه-پروژه-تهیه-حمل-و-پخش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تهیه حمل و پخش آسفالت- نوبت  دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه تهیه حمل و پخش آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156705/استعلام-عملیات-لوله-گذاری---'>استعلام عملیات لوله گذاری  ... / استعلام, عملیات لوله گذاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156716/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-فنی-شخص-ثالث-و-کنترل-کیفیت--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156726/استعلام-ساماندهی-حاشیه-شهرها'>استعلام ساماندهی حاشیه شهرها / استعلام, ساماندهی حاشیه شهرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156736/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-واحدهای-بهره-برداری-گچساران'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی واحدهای بهره برداری گچساران  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیر اساسی واحدهای بهره برداری گچساران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156749/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156761/استعلام-پرینتر-و-هارد--'>استعلام پرینتر و هارد... / استعلام, استعلام پرینتر و هارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156772/مناقصه-کانال-گذاری-دفع-آبهای-سطحی-معابر'>مناقصه  کانال گذاری دفع آبهای سطحی معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه  کانال گذاری دفع آبهای سطحی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156783/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156793/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام, استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156804/استعلام-خرید-لوازم-انشعاب-فاضلاب-با-مواد-PP'>استعلام خرید لوازم انشعاب فاضلاب با مواد PP / استعلام, استعلام خرید لوازم انشعاب فاضلاب با مواد PP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156814/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار.... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156823/استعلام-کولر-آبی-7000'>استعلام  کولر آبی 7000 / استعلام, استعلام  کولر آبی 7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156834/استعلام-لوله-گذاری-آب-قطر-700--'>استعلام لوله گذاری آب قطر 700... / استعلام , استعلام لوله گذاری آب قطر 700...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156843/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156852/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156862/استعلام-اینورتر'>استعلام اینورتر / استعلام, استعلام اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156871/مناقصه-استانداردسازی-مدارس'>مناقصه استانداردسازی مدارس / مناقصه استانداردسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156880/استعلام-سرور-مدل-hp--del--380-G9'>استعلام سرور مدل hp - del - 380 G9 / استعلام ,استعلام سرور مدل hp - del - 380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156891/استعلام-احداث-خط-فشار-متوسط-بصورت-کلید-در-دست'>استعلام احداث خط فشار متوسط بصورت کلید در دست / استعلام , استعلام احداث خط فشار متوسط بصورت کلید در دست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156900/استعلام-تابلو-سافت-استارت-110-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارت 110 کیلووات  / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت 110 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156910/استعلام-مولتی-متر-تابلویی-دیجیتال'>استعلام مولتی متر تابلویی دیجیتال / استعلام، استعلام مولتی متر تابلویی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156920/استعلام-15-قلم-اتصالات'>استعلام 15 قلم اتصالات / استعلام, استعلام 15 قلم اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156930/استعلام-خرید-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام خرید دوربین فیلمبرداری / استعلام, استعلام خرید دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156940/استعلام-5-قلم-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام 5 قلم لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام 5 قلم لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156949/استعلام-دستگاه-فنرزنی-صنعتی-تمام-اتوماتیک'>استعلام دستگاه فنرزنی صنعتی تمام اتوماتیک / استعلام, استعلام دستگاه فنرزنی صنعتی تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156959/استعلام-کولرگازی-اسپلیت-24000-گلدیران'>استعلام کولرگازی اسپلیت 24000 گلدیران / استعلام, کولرگازی اسپلیت 24000 گلدیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156969/استعلام-کولر-آبی-پشت-بامی--'>استعلام کولر آبی پشت بامی ... / استعلام, استعلام کولر آبی پشت بامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156979/استعلام-تعمیر-ساختمان-اداری-شامل-نصب-دیوار-کوب-کف-پوش--'>استعلام تعمیر ساختمان اداری شامل نصب دیوار کوب، کف پوش ... / استعلام, تعمیر ساختمان اداری شامل نصب دیوار کوب، کف پوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156989/استعلام-باتری-ماشین-آلات'>استعلام باتری ماشین آلات / استعلام , استعلام باتری ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156998/استعلام-مجموعه-قطعات-مادربورد-و-کیبورد-و--'>استعلام مجموعه قطعات مادربورد و کیبورد و ... / استعلام,استعلام مجموعه قطعات مادربورد و کیبورد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157007/مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب'>مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب / مناقصه, مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157015/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات و وسایل کامپیوتر / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157024/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157033/استعلام-دیوارکشی'>استعلام دیوارکشی / استعلام, استعلام دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157043/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157055/استعلام-خرید-و-حمل-مواد-پلی-آلومینیوم--'>استعلام خرید و حمل مواد پلی آلومینیوم... / استعلام, استعلام خرید و حمل مواد پلی آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157064/استعلام-بذرلگجی'>استعلام بذرلگجی  / استعلام, استعلام  بذرلگجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157072/استعلام-تاتامی-45-میل-دوبر-آج-فوم-ایران'>استعلام تاتامی 45 میل دوبر آج فوم ایران / استعلام,استعلام تاتامی 45 میل دوبر آج فوم ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157082/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام تهیه و نصب دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام  تهیه و نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157093/مناقصه-تامین-خدمات-آموزشی-تحقیقاتی-مراکز-تحقیقات-و--'>مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی مراکز تحقیقات و... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات آموزشی، تحقیقاتی مراکز تحقیقات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157103/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام,استعلام خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157112/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری'>مناقصه تعمیر و نگهداری / مناقصه تعمیر و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157122/استعلام-دستگاه-تسمه-کش-(چهار-نخ-اسکناس)'>استعلام دستگاه تسمه کش (چهار نخ اسکناس)  / استعلام , استعلام دستگاه تسمه کش (چهار نخ اسکناس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157132/استعلام-پروژه-بهسازی-و-تعمیر-پایگاه-های-تغذیه--'>استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه ... / استعلام, استعلام پروژه بهسازی و تعمیر پایگاه های تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157143/استعلام-کاغذ-A4-و-A5'>استعلام کاغذ A4  و A5 / استعلام, کاغذ A4 و A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157155/مناقصه-تامین-وسیله-نقلیه-سواری'>مناقصه تامین وسیله نقلیه سواری / مناقصه عمومی, مناقصه تامین وسیله نقلیه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157164/استعلام-عملیات-تولید-فیلم-مستند'>استعلام عملیات تولید فیلم مستند / استعلام,استعلام عملیات تولید فیلم مستند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157174/استعلام-پیمانکاری-حمل-تحویل-و-تحول-کیسه-های-پستی--'>استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی... / استعلام, استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157185/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوا'>استعلام دستگاه تصفیه هوا / استعلام, دستگاه تصفیه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157194/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر  / استعلام , استعلام کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157203/استعلام-خرید-لوازم-ایستگاههای-هیدرومتری-و-هواشناسی'>استعلام خرید لوازم ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی / استعلام, خرید لوازم ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157215/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157224/استعلام-تجهیزات-خیاطی--'>استعلام تجهیزات خیاطی... / استعلام,استعلام تجهیزات خیاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157233/استعلام-خدمات-مشاوره-ای--'>استعلام خدمات مشاوره ای ... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157244/مناقصه-عملیات-احداث-ساختمان-سه-سالن-تخصصی'>مناقصه عملیات احداث ساختمان سه سالن تخصصی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات احداث ساختمان سه سالن تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157254/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-قطعات'>استعلام خرید کامپیوتر و قطعات  / استعلام ,استعلام خرید کامپیوتر و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157263/استعلام-لباس-شوی-صنعتی'>استعلام لباس شوی صنعتی / استعلام , استعلام لباس شوی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157274/استعلام-نیم-ست-اداری--'>استعلام نیم ست اداری ... / استعلام , استعلام نیم ست اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157283/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-انبار-امدادی'>استعلام تکمیل و تجهیز انبار امدادی / استعلام , استعلام تکمیل و تجهیز انبار امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157292/استعلام-بکارگیری-2-نفر-پرسنل'>استعلام بکارگیری 2 نفر پرسنل / استعلام, استعلام بکارگیری 2 نفر پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157300/استعلام-تعمیر-اساسی-دستگاه-سانترال'>استعلام تعمیر اساسی دستگاه سانترال  / استعلام,استعلام تعمیر اساسی دستگاه سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157308/استعلام-اثاثه--'>استعلام اثاثه ... / استعلام , استعلام اثاثه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157316/استعلام-عملیات-توسعه-شبکه-فاضلاب'>استعلام عملیات توسعه شبکه فاضلاب  / استعلام، استعلام عملیات توسعه شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157324/استعلام-پروژه-بهنگام-سازی-نواحی--'>استعلام پروژه بهنگام سازی نواحی... / استعلام, استعلام پروژه بهنگام سازی نواحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157332/استعلام-کلید-حرارتی-225-آمپر-و--'>استعلام کلید حرارتی 225 آمپر و ...  / استعلام , استعلام کلید حرارتی 225 آمپر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157340/استعلام-یونجه-پرس-شده-مرغوب-250-تن'>استعلام یونجه پرس شده مرغوب 250 تن / استعلام,استعلام یونجه پرس شده مرغوب 250 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157350/استعلام-​فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام ​فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط / استعلام, استعلام ​فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157358/مناقصه-ساخت-قطعات-یدکی-مکانیکال-سیل'>مناقصه ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل / مناقصه ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157366/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157374/استعلام-گشت-راهداری-گتوند'>استعلام گشت راهداری گتوند / استعلام گشت راهداری گتوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157382/مناقصه-خرید-110-تن-سود-مایع'>مناقصه خرید 110 تن سود مایع  / مناقصه , مناقصه خرید 110 تن سود مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157390/استعلام-طرح-احداث-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام طرح احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ... / استعلام, استعلام طرح احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157398/استعلام-لوله-فولادی-بدون-درز'>استعلام لوله فولادی بدون درز / استعلام,استعلام لوله فولادی بدون درز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157406/استعلام-تجهیزات-مکانیک--'>استعلام تجهیزات مکانیک ... / استعلام, استعلام تجهیزات مکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157414/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی  / استعلام,استعلام کمد بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157422/استعلام-جدولگذاری'>استعلام جدولگذاری  / استعلام,استعلام جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157430/استعلام-کامپیوتر-شخصی--'>استعلام کامپیوتر شخصی ... / استعلام, استعلام کامپیوتر شخصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157438/استعلام-میز-جلسه'>استعلام میز جلسه / استعلام, استعلام میز جلسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157446/استعلام-پکیج-دیواری-بوتان'>استعلام پکیج دیواری بوتان / استعلام,استعلام پکیج دیواری بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157454/استعلام-لکه-گیری-و-آسفالت-راه-روستایی--'>استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی... / استعلام,استعلام لکه گیری و آسفالت راه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157462/استعلام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام تعمیرات ساختمان  / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157470/استعلام-آب-شیرین-کن'>استعلام آب شیرین کن / استعلام, استعلام آب شیرین کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157478/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام, استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157486/استعلام-MBN19AA003G027-و--'>استعلام MBN19AA003G027  و ... / استعلام , استعلام MBN19AA003G027  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157494/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ / استعلام رایانه همراه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157502/استعلام-گاز-استریل--'>استعلام گاز استریل ... / استعلام, استعلام گاز استریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155830/مزایده-اجناس-ضایعاتی-مازاد'>مزایده اجناس ضایعاتی مازاد  / مزایده اجناس ضایعاتی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155853/مزایده-غرفه'>مزایده غرفه / آگهی مزایده,مزایده غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155875/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-52-1347-اصلی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 52/1347 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 52/1347 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155898/مزایده-واگذاری-فضاهایی-شامل-دو-کلاس-و-یک-دفتر-و---ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضاهایی شامل دو کلاس و یک دفتر و ... ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری فضاهایی شامل دو کلاس و یک دفتر و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155946/مزایده-فروش-آپارتمان-و-واحد-تجاری-183-91-و-39متر'>مزایده فروش آپارتمان و واحد تجاری 183.91 و 39متر  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان و واحد تجاری 183.91 و 39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155964/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان--'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب آپارتمان ... / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب آپارتمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1155991/مزایده-سه-راس-گاومیش'>مزایده سه راس گاومیش / مزایده, مزایده سه راس گاومیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156030/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-1496-98متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 1496.98متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت 1496.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156051/مزایده-ملک-مساحت-2004-68متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 2004.68متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 2004.68متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156068/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-603متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 603متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 603متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156094/مزایده-دو-دستگاه-کامپیوتر-سرور'>مزایده دو دستگاه کامپیوتر سرور  / مزایده،مزایده دو دستگاه کامپیوتر سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156124/مزایده-ملک-مساحت-مغازه-در-همکف-24-47متر'>مزایده ملک مساحت مغازه در همکف 24.47متر / مزایده,مزایده ملک مساحت مغازه در همکف 24.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156152/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-5250متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 5250متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 5250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156168/مزایده-واگذاری-فضای-آموزشی-امام-صادق-(ع)'>مزایده واگذاری فضای آموزشی امام صادق (ع) / مزایده, مزایده واگذاری فضای آموزشی امام صادق (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156187/مزایده-یخچال-فریزر-30-فوت-و--'>مزایده یخچال فریزر 30 فوت و ... / آگهی مزایده, مزایده یخچال فریزر 30 فوت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156217/مزایده--فروش-400-تن-ضایعات-آهن-آلات-و--'>مزایده   فروش 400 تن ضایعات آهن آلات و ... / مزایده  , مزایده  فروش 400 تن ضایعات آهن آلات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156241/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-74-35متر-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 74.35متر قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 74.35متر قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156266/مزایده-نگهداشت-از-جایگاه-های-گاز-طبیعی-فشرده-CNG--نوبت-سوم'>مزایده نگهداشت از جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG - نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده نگهداشت از جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156287/مزایده-تعداد-25-عدد-چرخ-استیل-ترولی'>مزایده تعداد 25 عدد چرخ استیل ترولی / مزایده, مزایده تعداد 25 عدد چرخ استیل ترولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156310/فراخوان-اجاره-سالن-چند-منظوره-و-زمین-چمن-مصنوعی-و-طبیعی'>فراخوان اجاره سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی / مزایده, فراخوان اجاره سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی و طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156337/مزایده-زمین-مساحت-200-متر'>مزایده زمین مساحت 200 متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156361/مزایده-بهره-برداری-از-بوفه-آلاچیق'>مزایده بهره برداری از بوفه آلاچیق / آگهی حراج عمومی,مزایده بهره برداری از بوفه آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156385/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-236متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 236متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 236متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156411/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-4-ثبت-ساری'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 4 ثبت ساری / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش 4 ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156436/مزایده-اجاره-رستوران-خود'>مزایده اجاره رستوران خود / مزایده , مزایده اجاره رستوران خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156452/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-182-56متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 182.56متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 182.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156469/مزایده-فروش-120-عدد-پیراهن-مردانه'>مزایده فروش 120 عدد پیراهن مردانه  / مزایده , مزایده فروش 120 عدد پیراهن مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156492/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156508/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-348متر-بخش-21-یزد'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 348متر بخش 21 یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 348متر بخش 21 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156523/مزایده-عرضه-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-ساختمان-سابقا-مرغداری'>مزایده عرضه املاک مازاد کاربری مسکونی ساختمان سابقا مرغداری  / مزایده,مزایده عرضه املاک مازاد کاربری مسکونی ساختمان سابقا مرغداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156550/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-84-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 84.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 84.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156593/مزایده-واگذاری-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ'>مزایده واگذاری غرفه مرغ و تخم مرغ  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه مرغ و تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156622/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156655/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-بکهولودر'>مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156678/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156708/آگهی-مزایده-کتبی-فروش-ضایعات-و-آهن-آلات-اسقاطی'>آگهی مزایده کتبی فروش ضایعات و  آهن آلات اسقاطی / آگهی مزایده کتبی ، آگهی مزایده کتبی فروش ضایعات و  آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156746/مزایده-اجاره-بیلبورد-تقاطع-بولوار-چمران--'>مزایده اجاره بیلبورد تقاطع بولوار چمران... / مزایده, مزایده اجاره بیلبورد تقاطع بولوار چمران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156767/مزایده-فروش-زمین-مساحت-سه-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین مساحت سه هکتار نوبت دوم  / مزایده فروش زمین مساحت سه هکتار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156799/مزایده-پروفیل-میکرد-تسمه-کانکس--'>مزایده پروفیل، میکرد، تسمه، کانکس،... / مزایده, مزایده پروفیل، میکرد، تسمه، کانکس،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156838/مزایده-فروش-مهمانسرای-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش مهمانسرای شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مهمانسرای شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156887/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-632-74متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 632.74متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 632.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156936/مزایده-برق-فشار-متوسط'>مزایده برق فشار متوسط  / مزایده, برق فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156982/مزایده-فروش-سیم-کارت'>مزایده فروش سیم کارت  / مزایده ,  مزایده فروش سیم کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157047/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-باغ-بخش-47-یزد'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ بخش 47 یزد / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ باغ بخش 47 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157088/مزایده-اموال-اسقاطی-اداری'>مزایده اموال اسقاطی اداری / مزایده ، مزایده اموال اسقاطی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157128/مزایده-ساختمان-تجاری-خدماتی-وسعت-ملک-68-20متر'>مزایده ساختمان تجاری خدماتی وسعت ملک 68.20متر / مزایده,مزایده ساختمان تجاری خدماتی وسعت ملک 68.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157162/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-79متر-با-عمر-20-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.79متر با عمر 20 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.79متر با عمر 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157206/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-115-6متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 115.6متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 115.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157243/مزایده-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده خودروی وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده خودروی وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157289/مزایده-یک-دستگاه-لودر-کاترپیلار'>مزایده یک دستگاه لودر کاترپیلار / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157510/استعلام-خرید-تعداد-250-پره-رادیاتور-بوتان'>استعلام خرید تعداد 250 پره رادیاتور بوتان / استعلام خرید تعداد 250 پره رادیاتور بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157518/استعلام-ساختمان-اداری'>استعلام ساختمان اداری   / استعلام , استعلام ساختمان اداری سمیرم و پایگاههای امداد و نجات سمیرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157526/power-plex-fusion-6c-system-DC2705-استعلام'> power plex fusion 6c system DC2705 استعلام  /  power plex fusion 6c system DC2705 استعلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157534/استعلام-کیت-آموزشی-مکانیک'>استعلام کیت آموزشی مکانیک / استعلام کیت آموزشی مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157542/استعلام-عملیات-هرس-تغذیه-و-پیوند-باغات-زیتون'>استعلام  عملیات هرس تغذیه و پیوند باغات زیتون / استعلام, استعلام  عملیات هرس تغذیه و پیوند باغات زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157550/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدرسه  متوسطه / استعلام, استعلام  تعمیرات مدرسه متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157558/استعلام-کامیپوتر--لب-تاپ--تجهیزات-شبکه'>استعلام کامیپوتر ، لب تاپ ، تجهیزات شبکه  / استعلام کامیپوتر ، لب تاپ ، تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157566/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157574/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی... / استعلام,استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157582/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-خوشه-فرش-دستبافت'>استعلام برگزاری دوره آموزشی خوشه فرش دستبافت / استعلام برگزاری دوره آموزشی خوشه فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157590/استعلام-دریل-ماکیتا-5-شیار-SDSMAX'>استعلام  دریل ماکیتا 5 شیار SDSMAX / استعلام,استعلام  دریل ماکیتا 5 شیار SDSMAX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157598/استعلام-جمع-آوری-پسماند'>استعلام جمع آوری پسماند / استعلام , استعلام جمع آوری پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157606/استعلام-میز-کارشناسی-ام-دی-اف'>استعلام میز کارشناسی ام دی اف / استعلام, استعلام میز کارشناسی ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157614/استعلام-واگذاری-برقرسانی-به-مشترکین-جدید'>استعلام واگذاری برقرسانی به مشترکین جدید / استعلام, استعلام واگذاری برقرسانی به مشترکین جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157622/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-SUPREMA'>استعلام دستگاه حضور غیاب SUPREMA / استعلام,استعلام دستگاه حضور غیاب SUPREMA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157630/استعلام-300-عدد-دریچه-فاضلابی-کامپوزیتی'>استعلام 300 عدد دریچه فاضلابی کامپوزیتی / استعلام, استعلام 300 عدد دریچه فاضلابی کامپوزیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157638/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد  / استعلام , استعلام خرید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157646/استعلام-ست-لباس-بیمار'>استعلام ست لباس بیمار  / استعلام, استعلام ست لباس بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157655/استعلام-تعمیرات-مدرسه-کودکان'>استعلام تعمیرات مدرسه کودکان / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157663/استعلام-خرید-دستگاه-ژل-داک-جهت-حفظ-نباتات'>استعلام خرید دستگاه ژل داک جهت حفظ نباتات / استعلام, استعلام خرید دستگاه ژل داک جهت حفظ نباتات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157671/استعلام-لوازم-رادیولوژی'>استعلام لوازم رادیولوژی  / استعلام, استعلام لوازم رادیولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157679/استعلام-خط-کشی-سرد-راههای--'>استعلام خط کشی سرد راههای... / استعلام, استعلام خط کشی سرد راههای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157687/استعلام-پروژه-تعمیرات-اساسی-پلهای-تقاطع-کنار-گذر'>استعلام پروژه تعمیرات اساسی پلهای تقاطع کنار گذر / استعلام, استعلام پروژه تعمیرات اساسی پلهای تقاطع کنار گذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157695/استعلام-جت-فن'>استعلام جت فن / استعلام,استعلام جت فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157703/استعلام-پروژه-تهیه-و-اجرای-تجهیزات-سامانه-تشخیص'>استعلام پروژه تهیه و اجرای تجهیزات سامانه تشخیص / استعلام , استعلام پروژه تهیه و اجرای تجهیزات سامانه تشخیص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157711/استعلام-دستگاه-آندوسکوپ-شوی'>استعلام دستگاه آندوسکوپ شوی / استعلام , استعلام دستگاه آندوسکوپ شوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157719/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه  / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157727/استعلام-کود'>استعلام کود  / استعلام , استعلام کود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157737/استعلام-تعمیرات-هنرستان'>استعلام تعمیرات هنرستان  / استعلام,  استعلام تعمیرات هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157745/​فراخوان-ارزیابی-کیفی-تامين-تعداد-۸۰-۰۰۰-عدد-شمشيرک-اشپيل-خور'>​فراخوان ارزیابی کیفی تامين تعداد ۸۰.۰۰۰ عدد شمشيرک اشپيل خور / ​فراخوان ارزیابی کیفی , ​فراخوان ارزیابی کیفی تامين تعداد ۸۰.۰۰۰ عدد شمشيرک اشپيل خور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157753/استعلام-کاغذ-100-ستونی'>استعلام کاغذ 100 ستونی / استعلام، استعلام کاغذ 100 ستونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157761/استعلام-تکمیل-پایگاه---'>استعلام  تکمیل پایگاه  ... / استعلام, تکمیل پایگاه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157768/مزایده-ملک-مساحت-بندی-172-مترمربع'>مزایده ملک مساحت بندی 172 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت بندی 172 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157772/فراخوان-واگذاری-فعاليتهای-پشتيبانی-امداد-گازبانی'>فراخوان واگذاری فعاليتهای پشتيبانی امداد گازبانی / اگهی مناقصه , فراخوان واگذاری فعاليتهای پشتيبانی امداد گازبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157781/استعلام-خرید-هورمون-PMSG-واسونج'>استعلام خرید هورمون PMSG واسونج / استعلام, استعلام خرید هورمون PMSG واسونج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157789/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام , استعلام کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157797/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156582/مزایده-واگذاری-غرفه-حبوبات-و-خشکبار'>مزایده واگذاری غرفه حبوبات و خشکبار / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه حبوبات و خشکبار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156618/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یازده-تهران-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده تهران قطعه یک تفکیکی   / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یازده تهران قطعه یک تفکیکی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156649/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-327-37متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 327.37متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 327.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156677/مزایده-پلاک-ثبت-شده-مساحت-اعیان-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده پلاک ثبت شده مساحت اعیان صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده مساحت اعیان صد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156706/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-مازاد-بر-نیاز-و-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر مازاد بر نیاز و فرسوده-  نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش یکدستگاه لودر مازاد بر نیاز و فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156745/مزایده-اجاره-حدود-3-هکتار-زمین-زراعتی'>مزایده اجاره حدود 3 هکتار زمین زراعتی / آگهی مزایده, مزایده اجاره حدود 3 هکتار زمین زراعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156763/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-330-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 330 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 330 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156796/مزایده-ششدانگ-پلاک-9262-فرعی-عرصه-204-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 9262 فرعی عرصه 204 متر / مزایده ششدانگ پلاک 9262 فرعی عرصه 204 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156833/مزایده-واگذاری-املاک'>مزایده واگذاری املاک / مزایده,مزایده واگذاری املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156884/مزایده-24-قطعه-زمین-و-باغ-نوبت-دوم'>مزایده 24 قطعه زمین و باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده 24 قطعه زمین و باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156933/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-165متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 165متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156977/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-23-25متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت 23.25متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 23.25متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157036/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157083/مزایده-منزل-مساحت-200-02متر'>مزایده منزل مساحت 200.02متر  / مزایده,مزایده منزل مساحت 200.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157126/مزایده-فروش-خودروی-پراید-اسقاط-شده'>مزایده فروش خودروی پراید اسقاط شده  / مزایده فروش خودروی پراید اسقاط شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157154/تجدید-مزایده-واگذاری-به-اجاره-ساختمان-رستوران-سنتی-و--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری به اجاره ساختمان رستوران سنتی و ...نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده واگذاری به اجاره ساختمان رستوران سنتی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157200/مزایده-پلاک-313-فرعی-بخش-16-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک 313 فرعی بخش 16 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک 313 فرعی بخش 16 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157240/مزایده-واگذاری-خدمات-دارویی--'>مزایده واگذاری خدمات دارویی ...  / مزایده واگذاری خدمات دارویی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157277/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-11115-فرعی-'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 11115 فرعی.. / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 11115 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157509/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-های-نظارت-تصویری'>استعلام خرید تجهیزات سیستم های نظارت تصویری  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات سیستم های نظارت تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157517/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی  / استعلام, استعلام تعمیرات سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157525/استعلام-مرمت-و-لایروبی-و-ریزش-برداری--'>استعلام مرمت و لایروبی و ریزش برداری... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی و ریزش برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157533/استعلام-فعالیت-های-مرتبط-با-فیلم'>استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم / استعلام,استعلام فعالیت های مرتبط با فیلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157541/استعلام-اصلاح-مخزن-کنسرواتور-و-نصب-ایربگ'>استعلام اصلاح مخزن کنسرواتور و نصب ایربگ  / استعلام , استعلام اصلاح مخزن کنسرواتور و نصب ایربگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157549/استعلام-کیس-کامل'>استعلام کیس کامل / استعلام کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157557/استعلام-خرید-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام خرید دستگاه تصفیه آب / استعلام, استعلام خرید دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157565/استعلام-میلگرد-14'>استعلام میلگرد 14 / استعلام, میلگرد 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157573/استعلام-کاغذ-a4-hp'>استعلام کاغذ a4-hp  / استعلام , استعلام کاغذ a4-hp </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157581/استعلام-سیلر-ثابت'>استعلام سیلر ثابت  / استعلام , استعلام سیلر ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157589/استعلام-میکروفون-بی-سیم--'>استعلام میکروفون بی سیم ... / استعلام ,استعلام میکروفون بی سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157597/استعلام-دستگاه-جوش-CO2'>استعلام دستگاه جوش CO2 / استعلام , استعلام دستگاه جوش CO2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157605/استعلام-سنگ-فرش'>استعلام سنگ فرش  / استعلام, سنگ فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157613/استعلام-پک-آموزشی-PLC'>استعلام پک آموزشی PLC / استعلام , استعلام پک آموزشی PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157621/استعلام-خرید-صندلی-فایبرگلاس--'>استعلام خرید صندلی فایبرگلاس... / استعلام,استعلام خرید صندلی فایبرگلاس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157629/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-پلی-اتیلن--'>استعلام حفاری و لوله گذاری پلی اتیلن... / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157637/استعلام-جدول-گذاری-1500-متر'>استعلام جدول گذاری 1500 متر / استعلام,استعلام جدول گذاری 1500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157645/استعلام-لوازم-تاسیساتی'>استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام, استعلام لوازم تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157654/استعلام-اجرای-پوشش-سقف-خرپا--'>استعلام اجرای پوشش سقف خرپا ... / استعلام ، استعلام اجرای پوشش سقف خرپا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157662/استعلام-کف-پوش-STRATIFE'>استعلام کف پوش STRATIFE   / استعلام  , استعلام کف پوش STRATIFE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157670/استعلام-انجام-تعمیرات'>استعلام انجام تعمیرات / استعلام ، استعلام انجام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157678/استعلام-انجام-تعمیرات'>استعلام  انجام تعمیرات / استعلام ، استعلام  انجام تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157686/استعلام-اره-اتوماتیک-دیسکی'>استعلام اره اتوماتیک دیسکی / استعلام , استعلام اره اتوماتیک دیسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157694/فراخوان-مناقصه-زیباسازی-و-فضای-آرایشی-شهر'>فراخوان مناقصه زیباسازی و فضای آرایشی شهر  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه زیباسازی و فضای آرایشی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157702/استعلام-تعمیرات-مدرسه-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه  / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157710/استعلام-تعمیر-سکوی-کلاس-های-درس--'>استعلام تعمیر سکوی کلاس های درس ... / استعلام, استعلام تعمیر سکوی کلاس های درس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157718/استعلام-فنس-گالوانیزه'>استعلام فنس گالوانیزه / استعلام, استعلام فنس گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157726/استعلام-ضبط-و-پخش-DVR'>استعلام  ضبط و پخش DVR / استعلام, استعلام  ضبط و پخش DVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157736/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی'>استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام , استعلام رادیاتور آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157744/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-روستا--'>استعلام احداث کانال انتقال آب روستا... / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157752/استعلام-تعمیرات-سالن-ورزشی'>استعلام تعمیرات سالن ورزشی  / استعلام , استعلام تعمیرات سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157760/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157765/مزایده-ملک-مساحت-250-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157771/مناقصه-احداث-فونداسيون-و-اسکلت-سالنهای-ورزشی'>مناقصه احداث فونداسيون و اسکلت سالنهای ورزشی / مناقصه ، مناقصه احداث فونداسيون و اسکلت سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157780/مناقصه-تکمیل-سالن-سقف-کوتاه-شمشیربازی'>مناقصه تکمیل سالن سقف کوتاه شمشیربازی / مناقصه، مناقصه تکمیل سالن سقف کوتاه شمشیربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157788/استعلام-باطری-یو-پی-اس-فاراتل-ـ-لانگ-ـ-12-ولت-9-آمپر-به-تعداد-32-عدد'>استعلام باطری یو پی اس فاراتل ـ لانگ ـ 12 ولت 9 آمپر به تعداد 32 عدد / استعلام , استعلام باطری یو پی اس فاراتل ـ لانگ ـ 12 ولت 9 آمپر به تعداد 32 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157796/استعلام-الکتروپمپ-5-5-کیلووات'>استعلام الکتروپمپ 5.5 کیلووات / استعلام,استعلام الکتروپمپ 5.5 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156542/تجدید-مزایده-فضاهای-خالی-پارکهای-سطح-شهر'>تجدید مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر  / آگهی تجدید مزایده,تجدید مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156561/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-120-17متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 120.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 120.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156606/مزایده-فروش-50-000-کیلوگرم-انواع-سیم-مسی-اسقاط-نوبت-دوم'>مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 50.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156637/مزایده-دستگاه-دیگ-بخار'>مزایده دستگاه دیگ بخار  / مزایده , مزایده دستگاه دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156667/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-215-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 215.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 215.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156689/مزایده-ششدانگ-پلاک-343-فرعی-از-2057-بخش-18-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک 343 فرعی از 2057 بخش 18 کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 343 فرعی از 2057 بخش 18 کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156727/مزایده-تعداد-117-دستگاه-کولر-پنجره-ای'>مزایده تعداد 117 دستگاه کولر پنجره ای / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد 117 دستگاه کولر پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156756/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده ، مزایده یک دستگاه سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156778/مزایده-منزل-مسکونی-مفروز-فاقد-پلاک-ثبتی-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی مفروز فاقد پلاک ثبتی مرحله دوم / مزایده منزل مسکونی مفروز فاقد پلاک ثبتی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156822/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-174-46متر-با-سند-مالکیت-97-3-8'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.46متر با سند مالکیت 97.3.8 / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 174.46متر با سند مالکیت 97.3.8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156863/مزایده-فروش-قطعات-متراژ-212-258-322مترمربع'>مزایده فروش قطعات متراژ 212-258-322مترمربع  / مزایده,مزایده فروش قطعات متراژ 212-258-322مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156913/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-زمین-های-تجمیع-شده-230-و-234متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه از زمین های تجمیع شده 230 و 234متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه از زمین های تجمیع شده 230 و 234متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156961/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-17-60متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 17.60متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 17.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157017/مزایده-22-15-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-منزل-مسکونی'>مزایده 22.15 حبه مشاع از 72 حبه مشاع منزل مسکونی / مزایده,مزایده 22.15 حبه مشاع از 72 حبه مشاع منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157063/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-قدمت-20-سال-عرصه-415-2متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی قدمت 20 سال عرصه 415.2متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی قدمت 20 سال عرصه 415.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157105/مزایده-مغازه-مساحت-داخلی-یازده-متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت داخلی یازده متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه مساحت داخلی یازده متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157146/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157177/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-88-50متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 88.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 88.50متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157219/مزایده-ملک-بصورت-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ملک بصورت زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157264/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-5287متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 5287متر  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 5287متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157514/استعلام-مرمت-و-ساماندهی'>استعلام  مرمت و ساماندهی / استعلام,استعلام  مرمت و ساماندهی گلزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157522/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی ... / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157530/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام , استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157538/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام, استعلام  لوازم اداری کلیه وسایل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157546/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی / استعلام , استعلام مرمت و ساماندهی بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157554/استعلام-بخچال-آبسردکن-تلویزیون-led'>استعلام بخچال، آبسردکن، تلویزیون led / استعلام,استعلام بخچال، آبسردکن، تلویزیون led</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157562/استعلام-طرح-آمارگیری-از-اجاره-بهای-واحدهای-مسکونی'>استعلام طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی / استعلام طرح آمارگیری از اجاره بهای واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157570/استعلام-آجر-زرنمای-اصفهان-10-در-20-سفال-10-سوراخه'>استعلام آجر زرنمای اصفهان 10 در 20 سفال 10 سوراخه / استعلام , استعلام آجر زرنمای اصفهان 10 در 20 سفال 10 سوراخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157578/استعلام-2000-عدد-RFID-TAG--'>استعلام 2000 عدد RFID TAG ... / استعلام , استعلام 2000 عدد RFID TAG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157586/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول  / استعلام, فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157594/استعلام-پروژه-ساماندهی-نمای-موزه'>استعلام پروژه ساماندهی نمای موزه / استعلام, استعلام پروژه ساماندهی نمای موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157602/استعلام-خرید-رایانه-و-دستگاه-چاپگر'>استعلام خرید رایانه و دستگاه چاپگر / استعلام,استعلام خرید رایانه و دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157610/استعلام-درخواست-5-دستگاه-خودرو'>استعلام درخواست 5 دستگاه خودرو / استعلام, استعلام درخواست 5 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157618/استعلام-دستگاه-مینی-سنگ--'>استعلام دستگاه مینی سنگ... / استعلام, استعلام دستگاه مینی سنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157626/استعلام-مخزن-آب-سه-لایه'>استعلام مخزن آب سه لایه / استعلام مخزن آب سه لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157634/استعلام-خرید-دوربین-دیجیتال'>استعلام خرید دوربین دیجیتال  / استعلام ,استعلام خرید دوربین دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157642/استعلام-نصب-و-اجرای-ایزوگام-ورزشگاه'>استعلام نصب و اجرای ایزوگام ورزشگاه  / استعلام, استعلام نصب و اجرای ایزوگام ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157650/استعلام-خرید-انواع-پایه-بتونی'>استعلام خرید انواع پایه بتونی  / استعلام , استعلام خرید انواع پایه بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157659/استعلام-تکمیل-انبار-امدادی'>استعلام تکمیل انبار امدادی / استعلام , استعلام تکمیل انبار امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157667/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157675/استعلام-1000-رول-ژورنال-معمولی-جی-ار-جی'>استعلام  1000 رول ژورنال معمولی جی ار جی  / استعلام , 1000 رول ژورنال معمولی جی ار جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157683/استعلام-اصلاح-فرمولاسیون-10-واحد-خوشه-صنعتی'>استعلام اصلاح فرمولاسیون 10 واحد خوشه صنعتی  / استعلام,استعلام اصلاح فرمولاسیون 10 واحد خوشه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157691/استعلام-واگذاری-واحد-تایپ-و--'>استعلام واگذاری واحد تایپ و ... / استعلام,استعلام واگذاری واحد تایپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157699/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-متعلقات'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و متعلقات  / مناقصه ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157707/استعلام-جدولگذاری-کوچه-ها'>استعلام جدولگذاری کوچه ها  / استعلام , استعلام جدولگذاری کوچه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157715/تجدید-مناقصه-احداث-فونداسیون-و-اسکلت-سالن'>تجدید مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالن / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157723/استعلام-v-28ah-به-همراه-16-عدد-باطری-خشک'>استعلام v-28ah به همراه 16 عدد باطری خشک / استعلام , استعلام v-28ah به همراه 16 عدد باطری خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157729/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-استخر-سر-پوشیده'>مزایده واگذاری و بهره برداری از استخر سر پوشیده  / مزایده واگذاری و بهره برداری از استخر سر پوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157732/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام کامپیوتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157741/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157749/استعلام-تعداد-34-دستگاه-دمنده-مدل-BY900'>استعلام  تعداد 34 دستگاه دمنده مدل BY900 / استعلام  تعداد 34 دستگاه دمنده مدل BY900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157757/تجدید-مناقصه-احداث-فونداسیون-و-اسکلت-سالنهای-ورزشی'>تجدید مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالنهای ورزشی / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت سالنهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157767/استعلام-بها-خرید-قطعات-سیستم-کامپیوتری-و--'> استعلام بها خرید قطعات سیستم کامپیوتری و.... /  استعلام, بها خرید قطعات سیستم کامپیوتری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157777/مناقصه-خبر-نگاری-سایت-بسیج-وزارت-نیرو'>مناقصه خبر نگاری سایت بسیج وزارت نیرو     / اگهی مناقصه , مناقصه خبر نگاری سایت بسیج وزارت نیرو    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157785/استعلام-خرید-لپ-تاپ-LENOVO'>استعلام خرید لپ تاپ LENOVO / استعلام ,استعلام خرید لپ تاپ LENOVO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157793/استعلام-محوطه-سازی-ساختمان-اداره'>استعلام محوطه سازی ساختمان اداره  / استعلام , استعلام محوطه سازی ساختمان اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156555/مزایده-خودرو-سواری-سمند-سفید-روغنی'>مزایده خودرو سواری سمند سفید روغنی  / مزایده , مزایده خودرو سواری سمند سفید روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156602/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-555-37متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 555.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 555.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156626/مزایده-فروش-2-دستگاه-پژو-پارس-ELX-و--'>مزایده فروش  2 دستگاه پژو پارس ELX و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  2 دستگاه پژو پارس ELX و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156658/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-360-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 360 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 360 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156687/مزایده-اجاره-بیلبورد'>مزایده اجاره بیلبورد / مزایده عمومی, مزایده اجاره بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156721/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-133-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 133.5متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 133.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156748/مزایده-معدن-شن-و-ماسه-و-همچنین-کارگاه-ماسه-شوئی'>مزایده معدن شن و ماسه و همچنین کارگاه ماسه شوئی  / مزایده معدن شن و ماسه و همچنین کارگاه ماسه شوئی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156773/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-255متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 255متر / مزایده ساختمان دو طبقه مساحت 255متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156810/مزایده-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده دستگاه کامیون کشنده / مزایده, مزایده دستگاه کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156855/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-108-24متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 108.24متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 108.24متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156902/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-19-75متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 19.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 19.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156951/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-اعیان-164-30متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت اعیان 164.30متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت اعیان 164.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1156997/مزایده-دو-پلاک-قطعه-ملک-مسکونی-و-مسکونی-تجاری-نوبت-اول'>مزایده دو پلاک قطعه ملک مسکونی و مسکونی تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده دو پلاک قطعه ملک مسکونی و مسکونی تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157050/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مساحت-201-57متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین تجاری مساحت 201.57متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مساحت 201.57متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157097/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-239-65متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 239.65متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 239.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157137/مزایده-میز-و-نیمکت-اسقاطی'>مزایده میز و نیمکت اسقاطی  / مزایده میز و نیمکت اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157169/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-611-44متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 611.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 611.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157212/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157250/مزایده-اجاره-نصب-بهره-برداری-و-نگهداری-از-زمین-چمن-مصنوعی--'>مزایده اجاره نصب بهره برداری و نگهداری از زمین چمن مصنوعی ...  / مزایده  ، مزایده اجاره نصب بهره برداری و نگهداری از زمین چمن مصنوعی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157348/فراخوان-استعلام--واگذاری-اجاری-دندانپزشکی'>فراخوان استعلام   واگذاری اجاری دندانپزشکی / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام   واگذاری اجاری دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157512/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157520/استعلام-ساماندهی-مرمت-و-بهسازی-بافت'>استعلام ساماندهی، مرمت و بهسازی بافت  / استعلام,استعلام ساماندهی، مرمت و بهسازی بافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157528/استعلام-احداث-و-تکمیل-و-تجهیز-ساختمان'>استعلام احداث و تکمیل و تجهیز ساختمان  / استعلام , استعلام احداث و تکمیل و تجهیز ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157536/استعلام-یک-دستگاه-تراکتور'>استعلام یک دستگاه تراکتور  / استعلام یک دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157544/استعلام-اجرای-رنگ-آمیزی-و-فونداسیون--'>استعلام اجرای رنگ آمیزی و فونداسیون... / استعلام, استعلام اجرای رنگ آمیزی و فونداسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157552/استعلام-احداث-استخر--'>استعلام احداث استخر ... / استعلام , استعلام احداث استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157560/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام ,استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157568/استعلام-انجام-عملیات-فنس-کشی-تصفیه-خانه'>استعلام انجام عملیات فنس کشی تصفیه خانه  / استعلام , استعلام انجام عملیات فنس کشی تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157576/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157584/استعلام-جارو-دسته-دار-و--'>استعلام جارو دسته دار و ... / استعلام , استعلام جارو دسته دار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157592/استعلام-خرید-میکروسکوپ-و-ترازو'>استعلام خرید میکروسکوپ و ترازو / استعلام خرید میکروسکوپ و ترازو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157600/استعلام-آب-سردکن--'>استعلام آب سردکن ... / استعلام , استعلام آب سردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157608/استعلام-خرید-3-عدد-مودم-جیبی-و--'>استعلام  خرید  3 عدد مودم جیبی و... / استعلام , استعلام  خرید  3 عدد مودم جیبی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157616/استعلام-خرید-کیت-آموزشی'>استعلام خرید کیت آموزشی  / استعلام , استعلام خرید کیت آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157624/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتری-و-لپ-تاپ--'>استعلام خرید قطعات کامپیوتری و لپ تاپ ... / استعلام, استعلام خرید قطعات کامپیوتری و لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157632/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157640/استعلام-راه-بند-با-قابلیت-اتصال-به-سیستم-بارکد-خوان'>استعلام  راه بند با قابلیت اتصال به سیستم بارکد خوان  / استعلام, استعلام  راه بند با قابلیت اتصال به سیستم بارکد خوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157648/استعلام-جی-اپی-اس'>استعلام جی اپی اس / استعلام ,استعلام جی اپی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157657/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-گلزار'>استعلام مرمت و ساماندهی گلزار / استعلام,استعلام مرمت و ساماندهی گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157665/استعلام-لوله-خرطومی'>استعلام لوله خرطومی / استعلام, استعلام  لوله خرطومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157673/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157681/استعلام-عملیات-واگذاری-یکدستگاه-تانکر-13-مترمکعبی'>استعلام عملیات واگذاری یکدستگاه تانکر 13 مترمکعبی / استعلام ، استعلام عملیات واگذاری یکدستگاه تانکر 13 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157689/استعلام-تعمیرات-سالن-آموزش-و-پرورش'>استعلام تعمیرات سالن آموزش و پرورش / استعلام ،استعلام تعمیرات سالن آموزش و پرورش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157697/استعلام-استنت-دارویی-resolute-integrity'>استعلام استنت دارویی  resolute integrity / استعلام, استعلام استنت دارویی  resolute integrity</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157705/استعلام-تعمیرات-مدرسه-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی / استعلام , استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157713/مناقصه-ساخت-اتاقک-چاه'>مناقصه ساخت اتاقک چاه  / اگهی مناقصه , مناقصه ساخت اتاقک چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157721/استعلام-نصب-علایم-و-تجهیزات-موردنیاز-حوزه'>استعلام نصب علایم و تجهیزات موردنیاز حوزه / استعلام , استعلام نصب علایم و تجهیزات موردنیاز حوزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157730/استعلام-انجام-امور-بهره-برداری--'>استعلام انجام امور بهره برداری... / استعلام, استعلام انجام امور بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157739/استعلام-پیپت-پاستور-یکبار-مصرف'>استعلام پیپت پاستور یکبار مصرف  / استعلام پیپت پاستور یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157747/استعلام-گوشی-تلفن'>استعلام گوشی تلفن / استعلام , استعلام گوشی تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157755/استعلام-طراحی-و-محوطه-مجتمع-آموزشی-شبانه-روزی-استثنایی'>استعلام طراحی و محوطه مجتمع آموزشی شبانه روزی استثنایی  / استعلام , استعلام طراحی و محوطه مجتمع آموزشی شبانه روزی استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157764/فراخوان-مناقصه-حمل-آسفالت-و-مخلوط-و-مصالح-سنگی'>فراخوان مناقصه حمل آسفالت و مخلوط و مصالح سنگی  / فراخوان مناقصه حمل آسفالت و مخلوط و مصالح سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157774/اگهی-مناقصه--مناقصه-خرید-نرم-افزار-امور-مشترکین'>اگهی مناقصه , مناقصه خرید نرم افزار امور مشترکین  / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه , مناقصه خرید نرم افزار امور مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157783/استعلام-سنگ-چینی-تراشه-با-سنگ-لاشه-1100-متر-مکعب'>استعلام سنگ چینی تراشه با سنگ لاشه 1100 متر مکعب / استعلام,استعلام سنگ چینی تراشه با سنگ لاشه 1100 متر مکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157791/استعلام-اجرای-آماده-سازی-اراضی'>استعلام اجرای آماده سازی اراضی / استعلام, استعلام اجرای آماده سازی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1157799/استعلام-در-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام در اتوماتیک شیشه ای / استعلام در اتوماتیک شیشه ای</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 15 شهريور 1397 ساعت: 12:10