اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.06 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152275/فراخوان-مناقصه-به-رو... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.06 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152275/فراخوان-مناقصه-به-روز-رسانی-و-تهیه-نقشه-های-خام-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه به روز رسانی و تهیه نقشه های خام نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه به روز رسانی و تهیه نقشه های خام نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152286/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152295/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-HYDRAULIC-MULTI-WELL'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی HYDRAULIC MULTI WELL / آگهی فراخوان ارزیابی , آگهی فراخوان ارزیابی کیفی HYDRAULIC MULTI WELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152304/مناقصه-طراحی-و-نظارت-بر-اجرای-پروژه-مشارکتی-مجتمع-تجاری-و--'>مناقصه طراحی و نظارت بر اجرای پروژه مشارکتی مجتمع تجاری و ... / مناقصه, مناقصه  طراحی و نظارت بر اجرای پروژه مشارکتی مجتمع تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152314/مناقصه-نگهداری-65-هکتار-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری 65 هکتار فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری 65 هکتار فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152322/تجدید-آگهی-مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-و--'>تجدید آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین و ... / تجدید آگهی مناقصه, تجدید آگهی مناقصه  اجاره ماشین آلات سنگین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152330/فراخوان-طرح-خط-لوله-انتقال-نفت-خام--'>فراخوان طرح خط لوله انتقال نفت خام ... / مناقصه عمومی, فراخوان طرح خط لوله انتقال نفت خام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152340/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام ​, پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152352/فراخوان-مناقصه-احداث-و-تکمیل-فنداسیون-و-قسمتی-از-دیوار-حائل--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث و تکمیل فنداسیون و قسمتی از دیوار حائل...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث و تکمیل فنداسیون و قسمتی از دیوار حائل...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152363/مناقصه-تامین-و-راهبری-خودروهای-سبک-و-عمومی'>مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی  / مناقصه , مناقصه تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152375/استعلام-حفاری--'>استعلام حفاری ... / استعلام , استعلام حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152385/استعلام-آبرو-استیل'>استعلام آبرو استیل / استعلام,استعلام آبرو استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152396/تجدید-مناقصه-عمومی-23-عدد-شیرآلات-چدن-داکتیل-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی 23 عدد شیرآلات چدن داکتیل (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی 23 عدد شیرآلات چدن داکتیل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152408/مناقصه-روسازی-جدولگذاری-و-روکش-مکانیزه-آسفالت-و--'>مناقصه روسازی جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت و ... / مناقصه , مناقصه روسازی جدولگذاری و روکش مکانیزه آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152419/مناقصه-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات'>مناقصه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152429/استعلام-جت-فن'>استعلام جت فن / استعلام,استعلام جت فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152437/تجدید-مناقصه-عمومی-زیرسازی--آسفالت-گرم--پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری-در-سطح-شهر'>تجدید مناقصه عمومی زیرسازی - آسفالت گرم - پیاده روسازی و جدول گذاری در سطح شهر / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی زیرسازی - آسفالت گرم - پیاده روسازی و جدول گذاری در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152447/استعلام-خرید-ترانسفورماتورهای-کمکی'>استعلام خرید ترانسفورماتورهای کمکی / استعلام, خرید ترانسفورماتورهای کمکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152456/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-خانه-والیبال-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی خانه والیبال نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی خانه والیبال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152469/استعلام-خرید-میز-اداری-برند-جلیس'>استعلام خرید میز اداری برند جلیس / استعلام, خرید میز اداری برند جلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152481/استعلام-طراحی-و-کابینت-و-کاشی-کاری-و--'>استعلام طراحی و کابینت و کاشی کاری و ...  / استعلام, طراحی و کابینت و کاشی کاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152491/آگهی-مناقصه-عمومی-تعمیر-و-نگهداری-و-بهسازی-معابر-آسفالتی'>آگهی مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر آسفالتی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152502/استعلام-تامین-پهنای-باند'>استعلام تامین پهنای باند / استعلام, تامین پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152513/استعلام-واگذاری-بخش-تاسیسات'>استعلام واگذاری بخش تاسیسات / استعلام, واگذاری بخش تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152526/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152537/مناقصه-اجرای-سنگفرش-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سنگفرش معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سنگفرش معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152548/استعلام-انجام-خدمات-مورد-نیاز-جهت-نقشه-برداری--'>استعلام انجام خدمات مورد نیاز جهت نقشه برداری.... / استعلام, استعلام انجام خدمات مورد نیاز جهت نقشه برداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152562/استعلام-خرید-کابل-و-کابل-کشی-و-اصلاح-تابلوها-و--'>استعلام  خرید کابل و کابل کشی و اصلاح تابلوها و .. / استعلام,  خرید کابل و کابل کشی و اصلاح تابلوها و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152573/آگهی-مناقصه-جدولگذاری-روستا-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه جدولگذاری روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه جدولگذاری روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152583/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمانهای-پستی--'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمانهای پستی ... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ساختمانهای پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152596/استعلام-حبوبات-و-کشمش-و-سویا'>استعلام حبوبات و کشمش و سویا / استعلام  ,استعلام حبوبات و کشمش و سویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152607/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-معابر--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152620/مناقصه-روکش-حفاظتی-راه-روستایی'>مناقصه روکش حفاظتی راه روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه روکش حفاظتی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152634/بزرگترین-گردهمایی-سالیانه-جمعیت-طلوع-بی-نشان-ها'>بزرگترین گردهمایی سالیانه جمعیت طلوع بی نشان ها  / بزرگترین گردهمایی سالیانه جمعیت طلوع بی نشان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152645/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ---'>استعلام  تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ  ... / استعلام,  تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152267/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-استودیویی'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات استودیویی / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان تامین تجهیزات استودیویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152281/فراخوان-عملیات-لوله-گذاری-از-سه-راهی-تا-روستای----نوبت-دوم'>فراخوان عملیات لوله گذاری از سه راهی تا روستای ... - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات لوله گذاری از سه راهی تا روستای ... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152291/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل استخر شنای... نوبت دوم  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر شنای... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152300/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152310/استعلام-سامانه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام سامانه الکترولیز نمک طعام  / استعلام, استعلام سامانه الکترولیز نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152318/مناقصه-خرید-خدمات-سرویس-و-نگهداری-برق-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات سرویس و نگهداری برق و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152326/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152335/مناقصه-زیرسازی--جدولگذاری-و-آسفالت-خیابانهای-سطح-روستا-(نوبت-دوم]'>مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای سطح روستا (نوبت دوم] / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای سطح روستا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152347/استعلام-کابل-لاستیکی--'>استعلام کابل لاستیکی... / استعلام, استعلام کابل لاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152359/مناقصه-خرید-ماژول-cisco'>مناقصه خرید ماژول cisco / مناقصه عمومی, مناقصه ​خرید ماژول cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152371/استعلام-تابلو-نمایشگر-آلاینده-هوا--'>استعلام تابلو نمایشگر آلاینده هوا.... / استعلام, استعلام تابلو نمایشگر آلاینده هوا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152380/نگهداری-بهسازی-و-مغارسه-فضای-سبز-باغبانی'>نگهداری، بهسازی و مغارسه فضای سبز باغبانی / مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152392/مناقصه-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه شیرآلات صنعتی  / مناقصه ، مناقصه شیرآلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152402/استعلام-گارمین-GPS--'>استعلام گارمین GPS ... / استعلام , استعلام گارمین GPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152415/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152424/مناقصه-خرید-چیلر-هواخنک-یکپارچه'>مناقصه خرید چیلر هواخنک یکپارچه / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید چیلر هواخنک یکپارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152433/استعلام-آموزش'>استعلام آموزش / استعلام, آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152442/مناقصه-پیمانسپاری-راهبری-سرویس-و-نگهداری-امور-تاسیسات-برقی--'>مناقصه پیمانسپاری، راهبری، سرویس و نگهداری امور تاسیسات برقی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانسپاری، راهبری، سرویس و نگهداری امور تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152452/مناقصه-ارتقای-مشارکت-شهروندان--'>مناقصه ارتقای مشارکت شهروندان ... / مناقصه ، مناقصه ارتقای مشارکت شهروندان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152462/مناقصه-عمومی-خرید-ملزومات-و-انجام-خدمات-و--'>مناقصه عمومی خرید ملزومات و انجام خدمات و ...  / مناقصه عمومی خرید ملزومات و انجام خدمات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152473/استعلام-اجاره-وانت--'>استعلام اجاره وانت ... / استعلام, استعلام اجاره وانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152487/استعلام-خرید-مانیتور-ASUS-VS-197DE'>استعلام خرید مانیتور ASUS VS 197DE  / استعلام, خرید مانیتور ASUS VS 197DE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152496/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نگهداری-رفاهی'>مناقصه واگذاری امور خدمات نگهداری رفاهی  / مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات نگهداری رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152507/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمان--'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152520/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام,استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152530/مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-جداول-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بازسازی جداول معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بازسازی جداول معابر -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152544/استعلام-دی-وی-دی-رایتر-ساتا-asus-با-گارانتی-اصلی-و-معتبر'>استعلام دی وی دی رایتر ساتا asus با گارانتی اصلی و معتبر  / استعلام, دی وی دی رایتر ساتا asus با گارانتی اصلی و معتبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152555/استعلام-تهیه-و-تامین-تجهیزات-و-اجرای-لوله-های-ورودی-و-خروجی--'>استعلام تهیه و تامین تجهیزات و اجرای لوله های ورودی و خروجی... / استعلام, استعلام تهیه و تامین تجهیزات و اجرای لوله های ورودی و خروجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152567/استعلام-نمایشگر-LED-سامسونگ'>استعلام نمایشگر  LED سامسونگ  / استعلام, نمایشگر  LED سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152579/استعلام-خرید-4-عدد-سیستم'>استعلام خرید 4 عدد سیستم / استعلام,استعلام خرید 4 عدد سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152589/مناقصه-خرید-لوازم-زمینی-کردن-شبکه'>مناقصه خرید لوازم زمینی کردن شبکه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم زمینی کردن شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152603/فراخوان-PLEUGER-SUBMERSIBLE-ELECTRICAL-PUMP'>فراخوان  PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان  PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152614/استعلام-کیس-بامتعلقات-پرینتر-هارد-اکسترنال-و-دستگاه-خوردکن-کاغذ'>استعلام کیس بامتعلقات، پرینتر، هارد اکسترنال و دستگاه خوردکن کاغذ / استعلام, کیس بامتعلقات، پرینتر، هارد اکسترنال و دستگاه خوردکن کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152625/مناقصه-تجهیز-هوادهی-مدول-دوم-تصفیه-خانه'>مناقصه تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه  / مناقصه تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152639/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-رستوران--'>استعلام لوازم مورد نیاز رستوران... / استعلام, استعلام لوازم مورد نیاز رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152651/استعلام-واگذاری-امور-نقلیه'>استعلام واگذاری امور نقلیه  / استعلام, واگذاری امور نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152258/تجدید-مناقصه-قرارداد-مدیریت-و-اداره-ی-امور-انبار-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه قرارداد مدیریت و اداره ی امور انبار- نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه قرارداد مدیریت و اداره ی امور انبار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152276/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-و---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض و ... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152287/مناقصه-آسفالت-جاده-و-لاگونهای-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه آسفالت جاده و  لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب  / مناقصه, مناقصه  آسفالت جاده و  لاگونهای تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152296/مناقصه-resin-amberlite'>مناقصه  resin amberlite / اگهی مناقصه , مناقصه  resin amberlite</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152305/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-توسعه-و-تجهیز-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تکمیل توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152315/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-کمربندی-رینگ-دور-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرا و تکمیل کمربندی رینگ دور شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر روستا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152323/استعلام-خرید-ر-وغن-موتور'>استعلام خرید ر وغن موتور / استعلام , استعلام خرید روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152332/استعلام-خدمات-تاکسی--'>استعلام خدمات تاکسی ... / استعلام , استعلام خدمات تاکسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152342/استعلام-اجرای-پروژه-میز-خدمت-دولت'>استعلام اجرای پروژه میز خدمت دولت  / استعلام ,استعلام اجرای پروژه میز خدمت دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152354/فراخوان-انجام-عملیات-حفاظت-نگهداری-زیباسازی-و-نظافت--'>فراخوان انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت ... / آگهی فراخوان، فراخوان انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152364/فراخوان-پیمانکار-نمای-دو-برج-در-دست-احداث--'>فراخوان پیمانکار نمای دو برج در دست احداث... / فراخوان, فراخوان پیمانکار نمای دو برج در دست احداث...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152376/مناقصه-اجرای-پروژه-توربین'>مناقصه اجرای پروژه توربین / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152386/تجدید-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-الکتروپمپ-جایگزین---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید یک دستگاه الکتروپمپ جایگزین.... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید یک دستگاه الکتروپمپ جایگزین.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152398/استعلام-خرید-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام خرید میز و صندلی اداری / استعلام, خرید میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152409/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-جهت-اجرای-آنالیز-هد-اسپیس'>استعلام اقلام مورد نیاز جهت اجرای آنالیز هد اسپیس / استعلام, اقلام مورد نیاز جهت اجرای آنالیز هد اسپیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152420/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا--'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا... / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152430/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره--مرحله-سوم--نوبت-دوم'>آگهی تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره... مرحله سوم - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره... مرحله سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152439/استعلام-رنگ'>استعلام رنگ / استعلام,استعلام رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152448/استعلام-خرما'>استعلام خرما / استعلام, خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152458/استعلام-تعمیر-استکر--'>استعلام تعمیر استکر... / استعلام , استعلام تعمیر استکر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152470/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام , استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152483/استعلام-بازسازی-نمازخانه--'>استعلام بازسازی نمازخانه ... / استعلام,استعلام بازسازی نمازخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152493/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-نسوز--'>فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نسوز... / فرخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن نسوز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152503/استعلام-عملیات-حفاری-لوله-گذاری-پلی-اتیلن-و-تعمیرات-دیوار'>استعلام عملیات حفاری لوله گذاری پلی اتیلن و تعمیرات دیوار  / استعلام, عملیات حفاری لوله گذاری پلی اتیلن و تعمیرات دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152514/استعلام-ایجاد-و-راه-اندازی-خوشه-های-صنایع-دستی'>استعلام ایجاد و راه اندازی خوشه های صنایع دستی / استعلام ایجاد و راه اندازی خوشه های صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152527/استعلام-خرید-موتور-پمپ---'>استعلام خرید موتور پمپ .... / استعلام, استعلام خرید موتور پمپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152539/تجدید-مناقصه-اجرای-گاردریل-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای گاردریل (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای گاردریل  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152549/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی   / مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152563/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه و توزیع غذای پرسنل  / مناقصه, مناقصه تهیه و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152574/استعلام-کنتور-حجمی-مکانیکی'>استعلام کنتور حجمی مکانیکی / استعلام, کنتور حجمی مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152584/مناقصه-تکمیل-ساختمان-کلینیک-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان کلینیک نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل ساختمان کلینیک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152597/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152610/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-مالی-و-اداری-و-خدمات-مشترکین'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی و اداری و خدمات مشترکین  / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مالی و اداری و خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152622/مناقصه-خرید-85-دستگاه-کنتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 85 دستگاه کنتور - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید 85 دستگاه کنتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152635/تجدید-فراخوان-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-سطح-شهر-ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152646/استعلام-سیستم-اطفای-حریق--'>استعلام سیستم اطفای حریق ... / استعلام , استعلام سیستم اطفای حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152266/تجدید-فراخوان-تامین-فرستنده-تلویزیونی-دیجیتال--'>تجدید فراخوان تامین فرستنده تلویزیونی دیجیتال ... / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان تامین فرستنده تلویزیونی دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152279/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-P-F-SCHLUMBERGER-MULT--LOCK--OUT-SAFETY-VALVE-TYPE-WRDP-23-750'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی P/F SCHLUMBERGER MULT . LOCK - OUT SAFETY VALVE TYPE WRDP-23,750 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , آگهی فراخوان ارزیابی کیفی P/F SCHLUMBERGER MULT . LOCK - OUT SAFETY VALVE TYPE WRDP-23,750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152290/مناقصه-تعداد-9-سری-قطعات-کامپیوتر'>مناقصه تعداد 9 سری قطعات کامپیوتر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تعداد 9 سری قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152299/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-دو-جداره-1600-میلیمتری---نوبت-چهارم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره 1600 میلیمتری...- نوبت چهارم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی دو جداره 1600 میلیمتری...- نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152308/مناقصه-انجام-مشاغل-پشتیبانی-و-خدمات-عمومی'>مناقصه انجام مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام مشاغل پشتیبانی و خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152317/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152325/استعلام-مواد-شوینده--'>استعلام مواد شوینده ... / استعلام , استعلام مواد شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152334/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجاره ماشین آلات سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152345/استعلام-تعویض-سیستم-برق--'>استعلام تعویض سیستم برق ... / استعلام , استعلام تعویض سیستم برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152357/استعلام-سافت-استارت-دیجیتال'>استعلام سافت استارت دیجیتال / استعلام, سافت استارت دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152370/مناقصه-تامین-و-تحویل-تجهیزات-ذخیره-ساز-کارتریج'>مناقصه تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز کارتریج / مناقصه عمومی, مناقصه ​تامین و تحویل تجهیزات ذخیره ساز کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152379/مناقصه-تامین-مبدل-حرارتی'>مناقصه تامین مبدل حرارتی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مبدل حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152390/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان---'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان .... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152401/تجدید-مناقصات-خرید-مخزن-پیش-ساخته-2000-متر-مکعبی-طرح-اصلاح--'>تجدید مناقصات خرید مخزن پیش ساخته 2000 متر مکعبی طرح اصلاح...  / فراخوان عمومی, تجدید مناقصات خرید مخزن پیش ساخته 2000 متر مکعبی طرح اصلاح... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152412/مناقصه-مدیریت-و-نظارت-بر-عملکرد-نیروهای-خدماتی'>مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152423/انتخاب-مشاور-جهت-برداشت-و-تکمیل-نقشه-های-اجرایی-شهرستان-ها'>انتخاب مشاور جهت برداشت و تکمیل نقشه های اجرایی شهرستان ها / انتخاب مشاور , انتخاب مشاور جهت برداشت و تکمیل نقشه های اجرایی شهرستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152432/مناقصه-پیاده-رو-سازی-تکمیل-فرهنگسرا-جابجایی-شبکه-برق-دوربرگردان--'>مناقصه پیاده رو سازی، تکمیل فرهنگسرا، جابجایی شبکه برق دوربرگردان ... / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده رو سازی، تکمیل فرهنگسرا، جابجایی شبکه برق دوربرگردان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152441/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-روستایی-روستاهای-فاقد-دهیاری'>فراخوان مناقصه احداث راه روستایی روستاهای فاقد دهیاری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث راه روستایی روستاهای فاقد دهیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152451/مناقصه-مناسب-سازی-خیابان--'>مناقصه مناسب سازی خیابان ... / آگهی مناقصه, مناقصه مناسب سازی خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152460/استعلام-پکیج-مرکزی-چگالشی-گازسوز-WOLF-MGK300-و-لوازم-جانبی'>استعلام پکیج مرکزی چگالشی گازسوز WOLF MGK300 و لوازم جانبی / استعلام, پکیج مرکزی چگالشی گازسوز WOLF MGK300 و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152472/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند / استعلام,استعلام برنج دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152486/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152495/فراخوان-انجام-خدمات-چاپخانه'>فراخوان انجام خدمات چاپخانه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات چاپخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152505/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-شرب'>استعلام تامین برق چاه آب شرب  / استعلام ,استعلام تامین برق چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152517/آگهی-شناسایی-پیمانکار-طبخ-غذا'>آگهی شناسایی پیمانکار طبخ غذا / آگهی شناسایی پیمانکار طبخ غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152529/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس / استعلام,استعلام آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152543/استعلام-لنز-کنون-300F2-8II'>استعلام لنز کنون 300F2.8II / استعلام, لنز کنون 300F2.8II</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152554/استعلام-ایجاد-و-راه-اندازی-اپلیکیشن'>استعلام ایجاد و راه اندازی اپلیکیشن / استعلام, ایجاد و راه اندازی اپلیکیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152566/فراخوان-مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون-نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون نوبت سوم  / آگهی فراخوان ارزیابی،فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152578/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر روستا نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152586/مناقصه-اجرای-بخشی-از-عملیات-تکمیلی-ابنیه-و-تاسیسات-برقی-و--'>مناقصه اجرای بخشی از عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات برقی و.... / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات برقی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152602/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152612/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152624/استعلام-مرمت-کاروانسرا'>استعلام مرمت کاروانسرا / استعلام,استعلام مرمت کاروانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152265/مناقصه-عمومی-خرید-و-اجرای-کفپوش--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و اجرای کفپوش - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید و اجرای کفپوش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152278/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-به-متراژ-938-000-متر-مربع--'>مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 938.000 متر مربع... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 938.000 متر مربع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152288/تجدید-آگهی-مشارکت-اجرای-پروژه-مجتمع-تجاری-و-اداری-نور'>تجدید آگهی مشارکت اجرای پروژه مجتمع تجاری و اداری نور  / تجدید آگهی , تجدید آگهی مشارکت اجرای پروژه مجتمع تجاری و اداری نور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152298/تجدید-مناقصه-امور-خدماتی-نظافت-اماکن-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور خدماتی، نظافت اماکن و نگهداری فضای سبز سایت... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور خدماتی، نظافت اماکن و نگهداری فضای سبز سایت... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152306/مناقصه-خرید--طراحی--نصب-و-راه-اندازی-نوار-نقاله'>مناقصه خرید ، طراحی ، نصب و راه اندازی نوار نقاله / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، طراحی ، نصب و راه اندازی نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152316/مناقصه-اجرای-عملیات-شبکه-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات شبکه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152324/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-پروژه-نوسازی-و-بازآفرینی-بافت-فرسوده'>فراخوان سرمایه گذاری در پروژه نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده / فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری در پروژه نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152333/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-میروفایلر'>استعلام  پشتیبانی نرم افزار میروفایلر / استعلام,  پشتیبانی نرم افزار میروفایلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152344/فراخوان-نخستین-جشنواره-ملی-سرود-رضوی'>فراخوان نخستین جشنواره ملی سرود رضوی / فراخوان نخستین جشنواره ملی سرود رضوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152355/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152367/استعلام-باتری-قابل-شارژ'>استعلام باتری قابل شارژ / استعلام,استعلام باتری قابل شارژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152378/مناقصه-ارائه-خدمات-فنی-تخصصی-و-راهبری-امور-فرودگاهی-مناطق-عملیاتی--'>مناقصه ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی مناطق  عملیاتی... / مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات فنی تخصصی و راهبری امور فرودگاهی مناطق  عملیاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152388/مناقصه-تهیه-و-اجرای-نمای--'>مناقصه تهیه و اجرای نمای ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای نمای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152399/استعلام-برج-نوری-نشیمن-فلزی-تاب-کودکان--کف-پوش-گرانولی'>استعلام برج نوری- نشیمن فلزی تاب کودکان - کف پوش گرانولی / استعلام, برج نوری- نشیمن فلزی تاب کودکان - کف پوش گرانولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152411/استعلام-کیس-کامل--'>استعلام کیس کامل ... / استعلام, استعلام کیس کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152422/استعلام-بازدید-کنترل-شارژ-و-تعویض-کپسولهای-آتش-نشانی'>استعلام بازدید، کنترل، شارژ و تعویض  کپسولهای آتش نشانی / استعلام, بازدید، کنترل، شارژ و تعویض  کپسولهای آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152431/استعلام-تهیه-لوله-کشی-گاز'>استعلام تهیه لوله کشی گاز  / استعلام, تهیه لوله کشی گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152440/فراخوان-جهت-طراحی--تهیه--نصب-و-راه-اندازی-95-کیلومتر-کیلومتر-فیبر-نوری--نوبت-دوم'>فراخوان جهت طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی 95 کیلومتر کیلومتر فیبر نوری - نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان جهت طراحی ، تهیه ، نصب و راه اندازی 95 کیلومتر کیلومتر فیبر نوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152450/مناقصه-فراخوان-اجرای-عملیات-تخریب-و-حمل-نخاله-های-ساختمانی'>مناقصه فراخوان اجرای عملیات تخریب و حمل نخاله های ساختمانی  / مناقصه , مناقصه فراخوان اجرای عملیات تخریب و حمل نخاله های ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152459/استعلام-کنتور-مشترکین-سایز-1-2-اینج'>استعلام کنتور مشترکین سایز 1.2 اینج / استعلام ,استعلام کنتور مشترکین سایز 1.2 اینج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152471/مناقصه-خرید-قیر'>مناقصه خرید قیر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152484/استعلام-اجاره-خودرو-با-راننده--'>استعلام اجاره خودرو با راننده... / استعلام, استعلام اجاره خودرو با راننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152494/استعلام-لوازم-التحریر-اداری'>استعلام لوازم التحریر اداری  / استعلام, لوازم التحریر اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152504/مناقصه-امور-چاپ-و-تکثیر--آبدارخانه--ارائه-خدمات-عمومی'>مناقصه امور چاپ و تکثیر  ،آبدارخانه ، ارائه خدمات عمومی  / مناقصه, مناقصه امور چاپ و تکثیر  ،آبدارخانه ، ارائه خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152515/مناقصه-عمومی-خرید-طوقه-و-دریچه-چدن-داکتیل-لولایی-ضد-سرقت-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید طوقه و دریچه چدن داکتیل لولایی ضد سرقت  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید طوقه و دریچه چدن داکتیل لولایی ضد سرقت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152528/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152541/فراخوان-خرید-150-دستگاه-کیس-کامپیوتر'>فراخوان خرید 150 دستگاه  کیس کامپیوتر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان خرید 150 دستگاه  کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152550/آگهی-مناقصه-اجرای-ساختمانها'>آگهی مناقصه اجرای ساختمانها / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه اجرای ساختمانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152564/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152576/مناقصه-فراخوان-افزایش-ظرفیت-ایستگاه-های-پمپاژ-آب'>مناقصه فراخوان افزایش ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب  / مناقصه, مناقصه  افزایش ظرفیت ایستگاه های پمپاژ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152585/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-به-صورت-دستی'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت ریزی به صورت دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152600/مناقصه-خرید-خدمات-امور-پشتیبانی-و-درمانی'>مناقصه خرید خدمات امور پشتیبانی و درمانی  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات امور پشتیبانی و درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152611/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق  / استعلام , حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152623/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-در-قالب-مشارکت-در-ساخت--بهره-برداری-و--'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار در قالب مشارکت در ساخت ، بهره برداری  و ...  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار در قالب مشارکت در ساخت ، بهره برداری  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152636/استعلام-نیم-ست-مدیریتی--فایل-چهارکشو-ام-دی-اف'>استعلام نیم ست مدیریتی - فایل چهارکشو ام دی اف / استعلام, نیم ست مدیریتی - فایل چهارکشو ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152649/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر  / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152660/تجدید-مناقصه-تامین-اقلام-و-مصالح-و-اجرای-نصب-2000-فقره-انشعاب-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب  (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152670/مناقصه-تکمیل-کمربندی--'>مناقصه تکمیل کمربندی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل کمربندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152683/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-سازی-(نوبت-سوم)'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سازی (نوبت سوم) / مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت سازی (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152699/مناقصه-PARTS-FOR-CENTRIFUGAL-COMPRESSOR'>مناقصه PARTS FOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR  / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه PARTS FOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152711/استعلام-عملیات-حفاری--'>استعلام عملیات حفاری ... / استعلام , استعلام عملیات حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152723/فراخوان-تامین-نیروی-انسانی'>فراخوان تامین نیروی انسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152736/استعلام-بسکت'>استعلام بسکت  / استعلام , استعلام بسکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152745/استعلام-بها-خرید-و-پشتیبانی-CIS'>استعلام بها خرید و پشتیبانی CIS / استعلام, بها خرید و پشتیبانی CIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152755/فراخوان-خرید-لیبل'>فراخوان خرید لیبل / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید لیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152766/مناقصه-عملیات-حمل-و-باراندازی-مصالح-سنگی--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات حمل و باراندازی مصالح سنگی - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حمل و باراندازی مصالح سنگی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152778/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152788/استعلام-چاپ'>استعلام چاپ / استعلام,استعلام چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152800/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پروژه-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری  / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152811/استعلام-صندلی-نیلپر---'>استعلام صندلی نیلپر  .... / استعلام , صندلی نیلپر  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152822/استعلام-لباس-کار-بلوز-و-شلوار-کفش-ایمنی---'>استعلام لباس کار بلوز و شلوار، کفش ایمنی  ... / استعلام, لباس کار بلوز و شلوار، کفش ایمنی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152834/استعلام-اتصالات-آب'>استعلام اتصالات آب / استعلام,استعلام اتصالات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152845/استعلام-اجرای-مرمت-و-لایروبی--'>استعلام اجرای مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام اجرای مرمت و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152862/استعلام-شیر-فلکه--'>استعلام شیر فلکه ... / استعلام , استعلام شیر فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152876/مناقصه-برداشت-و-ورود-اطلاعات-شبکه--'>مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه ... / مناقصه عمومی, مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152891/استعلام-تبلت-سامسونگ'>استعلام  تبلت سامسونگ  / استعلام,  تبلت سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152904/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام,استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152920/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-یک-دستگاه-تابلو-ترافیک-نما-بر-خط'>استعلام نگهداری و پشتیبانی یک دستگاه تابلو ترافیک نما بر خط  / استعلام, نگهداری و پشتیبانی یک دستگاه تابلو ترافیک نما بر خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152933/فراخوان-اجرای-3760-متر-شبکه-توزیع-پلی-اتیلن-به-صورت-پراکنده'>فراخوان اجرای 3760 متر شبکه توزیع پلی اتیلن به صورت پراکنده / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجرای 3760 متر شبکه توزیع پلی اتیلن به صورت پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152947/مناقصه-کاشت-زمین-چمن-طبیعی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه کاشت زمین چمن طبیعی و ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کاشت زمین چمن طبیعی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152961/مناقصه-انجام-خدمات-مهندسی-نظارت-و-بازرسی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152975/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152988/مناقصه-تهیه-و-نصب-نیوجرسی-مفصلی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152998/مناقصه-احداث-ساختمان-قرنطینه-دام--احیاء-و-مرت-قنوات-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان قرنطینه دام ، احیاء و مرت قنوات- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان قرنطینه دام ، احیاء و مرت قنوات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153007/استعلام-حمل--نصب--تست-و-راه-اندازی-PLC-(-شامل-تابلو--ترمینال-PLC--جعبه-تغذیه-48-ولت---)'>استعلام حمل ، نصب ، تست و راه اندازی PLC ( شامل تابلو ، ترمینال PLC ، جعبه تغذیه 48 ولت .....) / استعلام ,استعلام حمل ، نصب ، تست و راه اندازی PLC ( شامل تابلو ، ترمینال PLC ، جعبه تغذیه 48 ولت .....)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153016/استعلام-ریبون-انی-کارت-اسمارت-KO-اسمارت-50'>استعلام ریبون انی کارت اسمارت KO اسمارت 50 / استعلام, ریبون انی کارت اسمارت KO اسمارت 50</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153024/مناقصه-خرید-انواع-پایه-بتونی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153034/مناقصه-948-متر-لوله-فولادی-جوشی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه 948 متر لوله فولادی جوشی تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه 948 متر لوله فولادی جوشی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153046/استعلام-جهت-تجهیز-دوایر-اداری-و-مدارس'>استعلام جهت تجهیز دوایر اداری و مدارس / استعلام, جهت تجهیز دوایر اداری و مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152658/مناقصه-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی-خدماتی'>مناقصه پیمانکاری تامین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیمانکاری تامین نیروی انسانی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152667/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-نگهداری-فضای-سبز-و-واحدهای-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری فضای سبز و واحدهای شهرداری- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری امورات نگهداری فضای سبز و واحدهای شهرداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152678/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152695/استعلام-سیستم-پایش-آنلاین--'>استعلام سیستم پایش آنلاین ... / استعلام , استعلام سیستم پایش آنلاین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152709/مناقصه-واگذاری-خدمات-برداشت-محصولات-گندم'> مناقصه واگذاری خدمات برداشت محصولات گندم  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات برداشت محصولات گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152719/مناقصه-سرامیک--'>مناقصه سرامیک ... / فراخوان مناقصه، مناقصه سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152732/مناقصه-تامین-گوشت-درجه-یک'>مناقصه تامین گوشت درجه یک  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین گوشت درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152743/مناقصه-فیلتر--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه فیلتر   ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152753/مناقصه-برون-سپاری-تجمیعی-فعالیتهای-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری تجمیعی فعالیتهای بهره برداری... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری تجمیعی فعالیتهای بهره برداری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152763/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه--'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152776/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-نصب-تصفیه-خانه-300-متر-مکعبی-زندان'>فراخوان مناقصه تهیه و نصب تصفیه خانه 300 متر مکعبی زندان  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه و نصب تصفیه خانه 300 متر مکعبی زندان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152786/استعلام-اجرای-رنگ-آمیزی-و-فونداسیون--'>استعلام اجرای رنگ آمیزی و فونداسیون ... / استعلام, استعلام اجرای رنگ آمیزی و فونداسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152798/مناقصه-انجام-خدمات-نظافت-داخلی-واگن-ها'>مناقصه انجام خدمات نظافت داخلی واگن ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نظافت داخلی واگن ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152808/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-بازسازی-سالن-2000-نفره'>مناقصه پروژه تعمیرات و بازسازی سالن 2000 نفره / مناقصه , مناقصه پروژه تعمیرات و بازسازی سالن 2000 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152820/مناقصه-خرید-انواع-یراق-آلات-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید انواع یراق آلات (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع یراق آلات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152831/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها  / استعلام, ​سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152843/آگهی-فراخوان-به-منظور-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-مالکیت--'>آگهی فراخوان به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت ... /  آگهی فراخوان، آگهی فراخوان به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152858/استعلام-خرید-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی'>استعلام خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی  / استعلام, خرید یک دستگاه ماشین لباسشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152873/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-اجرایی-دیوار-حائل-های-زیر-گذر--'>مناقصه عملیات تکمیل و اجرایی دیوار حائل های زیر گذر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل و اجرایی دیوار حائل های زیر گذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152888/استعلام-کلیه-پکینگ-ها-اورینگ-ها-و--'>استعلام کلیه پکینگ ها، اورینگ ها و... / استعلام,استعلام کلیه پکینگ ها، اورینگ ها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152902/استعلام-ریگلاتور--'>استعلام ریگلاتور ... / استعلام , استعلام ریگلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152917/استعلام-کفش-ایمنی-کار'>استعلام کفش ایمنی کار / استعلام,استعلام کفش ایمنی کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152930/استعلام-وصول-مطالبات'>استعلام وصول مطالبات / استعلام وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152944/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS / استعلام,استعلام باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152958/استعلام-پوشش-سقف-از-ایرانیت-سیمانی-با-عایق-حرارتی-و-توری-مرغی'>استعلام پوشش سقف از ایرانیت سیمانی با عایق حرارتی و توری مرغی  / استعلام, پوشش سقف از ایرانیت سیمانی با عایق حرارتی و توری مرغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152972/استعلام-DH-NVR-5804-داهوا-مدل-NVR'>استعلام  DH- NVR 5804 داهوا مدل NVR / استعلام,  DH- NVR 5804 داهوا مدل NVR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152985/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی-و-مناطق-توسعه-یافته--ساخت-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته ، ساخت (نوبت دوم) / مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته ، ساخت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152995/استعلام-دیتا-پروژکتور--'>استعلام دیتا پروژکتور... / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153004/مناقصه-عمومی-امور-خدماتی-حفاظتی'>مناقصه عمومی امور خدماتی حفاظتی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور خدماتی حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153013/فراخوان-مناقصه-عمومی-امور-نیروی-انسانی-و-تامین-خودروهای-استیجاری'>فراخوان مناقصه عمومی امور نیروی انسانی و تامین خودروهای استیجاری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی امور نیروی انسانی و تامین خودروهای استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153022/مناقصه-احدث-مدرسه-15-کلاسه-برکت-ابوذر'>مناقصه احدث مدرسه 15 کلاسه برکت ابوذر  / مناقصه ، مناقصه احدث مدرسه 15 کلاسه برکت ابوذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153031/استعلام-جهت-تجهیز-وسایل-مدیریت-و-مدارس'>استعلام جهت تجهیز وسایل مدیریت و مدارس  / استعلام, جهت تجهیز وسایل مدیریت و مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153041/استعلام-خدمات-برون-سپاری-زیر-پروژه-اطلاع-رسانی-و-آموزش-و-فرهنگسازی--'>استعلام خدمات برون سپاری زیر پروژه اطلاع رسانی و آموزش و فرهنگسازی ..  / استعلام, خدمات برون سپاری زیر پروژه اطلاع رسانی و آموزش و فرهنگسازی .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153054/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام, ​جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153066/استعلام-احداث-نیروگاه-خورشیدی--'>استعلام احداث نیروگاه خورشیدی ... / استعلام , استعلام احداث نیروگاه خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153079/استعلام-الکتروپمپ-مدل-45-کیلووات--'>استعلام الکتروپمپ مدل 45 کیلووات... / استعلام,استعلام الکتروپمپ مدل 45 کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152663/استعلام-توسعه-و-پشتیبانی-سامانه-تحت-وب-تجهیزات-سخت-افزاری-و-خطوط-ارتباطی'>استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه تحت وب تجهیزات سخت افزاری و خطوط ارتباطی / استعلام,استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه تحت وب تجهیزات سخت افزاری و خطوط ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152673/مناقصه-تهیه-و-اجرای-حدود-20-000-متر-مربع-نمای-کامپوزیت--'>مناقصه تهیه و اجرای حدود 20.000 متر مربع نمای کامپوزیت... / مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای حدود 20.000 متر مربع نمای کامپوزیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152687/مناقصه-تعداد-672000-عدد-نوشابه-شیشه-ای'>مناقصه تعداد 672000 عدد نوشابه شیشه ای / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعداد 672000 عدد نوشابه شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152705/استعلام-خرید-میلگرد-سایز-14-و-16'>استعلام خرید میلگرد سایز 14 و 16 / استعلام, خرید میلگرد سایز 14 و 16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152713/استعلام-کلار-گردنی-سایز-لارج'>استعلام کلار گردنی سایز لارج  / استعلام, کلار گردنی سایز لارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152725/استعلام-الکتروموتور-شناور-پمپ-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور، پمپ شناور / استعلام, الکتروموتور شناور، پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152739/فراخوان-خرید-ظروف-یک-و-چهار-لیتری-فلزی'>فراخوان خرید ظروف یک و چهار لیتری فلزی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید ظروف یک و چهار لیتری فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152749/تجدید-مناقصه-عمومی-خریداری-300-000-تخته-گونی-شکر-پلی-پروپیلن'>تجدید مناقصه عمومی خریداری 300.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی خریداری 300.000 تخته گونی شکر پلی پروپیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152759/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152769/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام , استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152780/فراخوان-انجام-خدمات-نگهبانی'>فراخوان انجام خدمات نگهبانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  انجام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152791/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعمرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-45-دستگاه-آچار-هوا-ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه تعمرات اساسی و تامین قطعات یدکی 45 دستگاه آچار هوا  ـ نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان مناقصه تعمرات اساسی و تامین قطعات یدکی 45 دستگاه آچار هوا  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152803/استعلام-کاتریج--'>استعلام کاتریج ... / استعلام , استعلام کاتریج  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152814/استعلام-خرید-لایسنس-انتی-ویروس'>استعلام خرید لایسنس انتی ویروس / استعلام,استعلام خرید لایسنس انتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152825/استعلام-فنس-کشی--'>استعلام فنس کشی ... / استعلام, استعلام فنس کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152837/فراخوان-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152850/فراخوان-مناقصه--مناقصه-راهبری-و-کاربری-خودروهای-نقلیه-استیجاری'>فراخوان مناقصه , مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه استیجاری  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و کاربری خودروهای نقلیه استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152864/استعلام-شیر-فلکه-چدن-داکتیل-و-شیر-فلکه'>استعلام شیر فلکه چدن داکتیل و شیر فلکه / استعلام,استعلام شیر فلکه چدن داکتیل و شیر فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152881/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام, دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152893/استعلام-تعمیرات-اساسی'>استعلام تعمیرات اساسی / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152908/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-جهت-معاونت-طرحهای-نفت-و-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان جهت معاونت طرحهای نفت و گاز... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه احداث ساختمان جهت معاونت طرحهای نفت و گاز... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152924/مناقصه-خرید-29400-دستگاه-انواع-کنتور-سه-فاز-و-تک-فاز'>مناقصه خرید 29400 دستگاه انواع کنتور سه فاز  و تک فاز / مناقصه، مناقصه خرید 29400 دستگاه انواع کنتور سه فاز  و تک فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152937/استعلام-پنجره--'>استعلام پنجره ... / استعلام , استعلام پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152951/تجدید-فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذار-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار نوبت دوم / تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152963/استعلام-اصلاح-شبکه-توزیع---'>استعلام اصلاح شبکه توزیع .... / استعلام, استعلام اصلاح شبکه توزیع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152977/اصلاحیه-مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-تجهیز-و-بهره-برداری'>اصلاحیه مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تجهیز و بهره برداری / اصلاحیه مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تجهیز و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152990/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153000/استعلام-دکل--'>استعلام دکل ... / استعلام , استعلام دکل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153009/استعلام-تهیه-نصب-تست-راه-اندازی-و-تحویل-سیستم-VHF--'>استعلام تهیه، نصب، تست، راه اندازی و تحویل سیستم VHF ... / استعلام, تهیه، نصب، تست، راه اندازی و تحویل سیستم VHF ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153018/استعلام-تعمیرات-مدرسه--'>استعلام تعمیرات مدرسه... / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153026/مناقصه-انجام-امور-خدماتی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی ....نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153037/استعلام-نصب'>استعلام نصب  / استعلام , استعلام نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153049/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153059/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام, استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153073/استعلام-تهیه-بلیط-استخر--'>استعلام تهیه بلیط استخر ... / استعلام, استعلام تهیه بلیط استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153084/مناقصه-اجرای-بازسازی-پیاده-رو-خیابان-تجدید'>مناقصه اجرای بازسازی پیاده رو خیابان تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بازسازی پیاده رو خیابان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153099/استعلام-صندلی-فلزی-انتظار-و-گاوصندوق'>استعلام صندلی فلزی انتظار و گاوصندوق  / استعلام, صندلی فلزی انتظار و گاوصندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152269/مناقصه-روغن-خام-آفتابگردان-نوبت-دوم'>مناقصه  روغن خام آفتابگردان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه  روغن خام آفتابگردان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152282/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152292/استعلام-تجهیزات-شبکه--'>استعلام تجهیزات شبکه ... / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152301/مناقصه-اجرای-عملیات-تخریب--تسطیح--پاکسازی-و-حمل-نخاله-مازاد-املاک-97-03-06'>مناقصه اجرای عملیات تخریب ، تسطیح ، پاکسازی و حمل نخاله مازاد املاک 97.03.06 / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تخریب ، تسطیح ، پاکسازی و حمل نخاله مازاد املاک 97.03.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152311/مناقصه-خرید-خدمات-آبدارخانه-و-نظافت-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید خدمات آبدارخانه و نظافت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید خدمات آبدارخانه و نظافت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152319/مناقصه-خدمات-سرویس-و-ایاب-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه  خدمات سرویس و ایاب ذهاب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات سرویس و ایاب ذهاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152327/مناقصه-تامین-تجهیزات--نصب-و-راه-اندازی-سانترال'>مناقصه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سانترال / مناقصه، مناقصه تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152336/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-7'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 7 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152348/مناقصه-عملیات-جابجایی-لوله-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جابجایی لوله فاضلاب نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات جابجایی لوله فاضلاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152360/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152372/استعلام-پرینتر-4-کاره'>استعلام پرینتر 4 کاره / استعلام ,  پرینتر 4 کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152381/استعلام-تامین-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-خط-انتقال-آب-فضای-سبز'>استعلام تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن خط انتقال آب فضای سبز / استعلام, تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن خط انتقال آب فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152393/استعلام-آموزش'>استعلام آموزش / استعلام,استعلام آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152403/استعلام-درب-کنترلی-شیشه-ای---'>استعلام درب کنترلی شیشه ای .... / استعلام, استعلام درب کنترلی شیشه ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152416/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152425/استعلام-طراحی-شبکه-(-تولید--انتقال-و-توزیع-برق)'>استعلام طراحی شبکه ( تولید ، انتقال و توزیع برق) / استعلام ,استعلام طراحی شبکه ( تولید ، انتقال و توزیع برق)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152434/استعلام-تخریب-و-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی--'>استعلام تخریب و بازسازی سرویس های بهداشتی ... / استعلام , استعلام تخریب و بازسازی سرویس های بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152443/استعلام-تهیه-و-آماده-سازی-و-برش-کاری-آهن-آلات'>استعلام تهیه و آماده سازی و برش کاری آهن آلات / استعلام, تهیه و آماده سازی و برش کاری آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152453/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مخازن'>مناقصه تعمیرات اساسی مخازن / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه تعمیرات اساسی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152463/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-تکمیل-تجهیز-و-بهره-برداری'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث تکمیل تجهیز و بهره برداری / فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث تکمیل تجهیز و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152475/استعلام-مبلمان-راحتی'>استعلام مبلمان راحتی  / استعلام , استعلام مبلمان راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152488/تجدید-مناقصه-اجرای-جدولگذاری-و-سنگفرش--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری و سنگفرش - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای جدولگذاری و سنگفرش- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152497/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152508/مناقصه-تثبیت-زیرسازی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه تثبیت زیرسازی و روکش آسفالت / اگهی دعوت به ارزیابی کیفی , مناقصه تثبیت زیرسازی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152521/استعلام-آموزش-شاغلین-صنایع-دستی-و-برندسازی'>استعلام آموزش شاغلین صنایع دستی و برندسازی  / استعلام, آموزش شاغلین صنایع دستی و برندسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152532/مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-گندم-برنج-شکر-خام--تجدید'>مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم، برنج، شکر خام...تجدید  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم، برنج، شکر خام..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152545/استعلام-پکیج--'>استعلام پکیج ... / استعلام , استعلام پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152557/مناقصه-بارگیری-حمل-و-تخلیه-فاضلاب-از-محل-سپتیک-های-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه فاضلاب از محل سپتیک های مشترکین....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه فاضلاب از محل سپتیک های مشترکین....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152568/استعلام-تسطیح-اساسی-روستای--'>استعلام تسطیح اساسی روستای... / استعلام,استعلام تسطیح اساسی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152580/استعلام-ایجاد-و-تجهیز-کارگاه-صنایع-دستی-ماشته-بافی'>استعلام ایجاد و تجهیز کارگاه صنایع دستی ماشته بافی / استعلام,استعلام ایجاد و تجهیز کارگاه صنایع دستی ماشته بافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152591/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن / استعلام خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152604/استعلام-تبلت-ایسوس'>استعلام تبلت ایسوس / استعلام, تبلت ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152615/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-ساختمانهای-پستی--'>استعلام تعمیر و بازسازی ساختمانهای پستی ... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ساختمانهای پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152627/مناقصه-تکمیل-محوطه-سایت-تفکیک-زباله--'>مناقصه تکمیل محوطه سایت تفکیک زباله... / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل محوطه سایت تفکیک زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152642/استعلام-خرید-یک-دستگاه-آب-شیرین-کند-50-مترمکعبی--'>استعلام خرید یک دستگاه آب شیرین کند 50 مترمکعبی... / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه آب شیرین کند 50 مترمکعبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152659/استعلام-بلیط-استخر'>استعلام بلیط استخر / استعلام, بلیط استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152668/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن-48-اینچ-فول-فول-با-گارانتی'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن 48 اینچ فول فول با گارانتی  / استعلام, تلویزیون ایکس ویژن 48 اینچ فول فول با گارانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152679/استعلام-تابلو-سافت-استارت-130-کیلووات'>استعلام تابلو سافت استارت 130 کیلووات / استعلام, تابلو سافت استارت 130 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152696/استعلام-انجام-امور-خدمات-تعمیر-ونگهداری-و-راهبری-سیستم-تصفیه-خانه--'>استعلام  انجام امور خدمات تعمیر ونگهداری و راهبری سیستم تصفیه خانه... / استعلام, انجام امور خدمات تعمیر ونگهداری و راهبری سیستم تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152710/استعلام-خرید-واش-بتن'>استعلام خرید واش بتن / استعلام,استعلام خرید واش بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152722/استعلام-بهسازی-و-بازگشایی-راه-های-عشایری--'>استعلام  بهسازی و بازگشایی راه های عشایری ... / استعلام, بهسازی و بازگشایی راه های عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152735/استعلام-دستگاه-ماده-گندزدا'>استعلام دستگاه ماده گندزدا / استعلام,استعلام دستگاه ماده گندزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152744/استعلام-کاتریج-hp--'>استعلام کاتریج hp ... / استعلام , استعلام کاتریج hp ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152754/استعلام-نقاشی-دیوارها-رنگ-روغن-و-پلاستیک-و-تعمیرات-جزیی-فضاهای-ساختمانی'>استعلام نقاشی دیوارها رنگ روغن و پلاستیک و تعمیرات جزیی فضاهای ساختمانی  / استعلام, نقاشی دیوارها رنگ روغن و پلاستیک و تعمیرات جزیی فضاهای ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152765/استعلام-سرویس-حمل-مسافر-با-اسکانیا'>استعلام سرویس حمل مسافر با اسکانیا / استعلام, سرویس حمل مسافر با اسکانیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152777/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152787/استعلام-خرید-یک-عدد-دستگاه-اسکرابر-کف-شوی'>استعلام خرید یک عدد دستگاه اسکرابر کف شوی / استعلام, خرید یک عدد دستگاه اسکرابر کف شوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152799/مناقصه-عمومی-واگذاری-پروژه-لکه-گیری-نوارهای-حفاری-و-آسفالت-معابر-کم-عرض'>مناقصه عمومی واگذاری پروژه لکه گیری نوارهای حفاری و آسفالت معابر کم عرض  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری پروژه لکه گیری نوارهای حفاری و آسفالت معابر کم عرض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152809/مناقصه-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-پروژه-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری  / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152821/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-محور---(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم محور ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم محور ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152832/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152844/استعلام-تکمیل-شبکه-توزیع-برق-شهرک-صنعتی'>استعلام تکمیل شبکه توزیع برق شهرک صنعتی  / استعلام, تکمیل شبکه توزیع برق شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152860/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت / استعلام , استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152875/استعلام-کیس-کامل-رایانه--'>استعلام کیس کامل رایانه... / استعلام, استعلام کیس کامل رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152890/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر  / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152903/استعلام-شیر-موتوری--'>استعلام شیر موتوری ... / استعلام, استعلام شیر موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152919/استعلام-میکسر--'>استعلام میکسر ... / استعلام , استعلام میکسر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152932/تجدید-فراخوان-مشارکت-و-سرمایه-گذاری---'>تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری  .... / آگهی تجدید فراخوان, تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152946/استعلام-جی-پی-اس-دستی-برای-کوهنوردی-ساخت-ایران'>استعلام جی پی اس دستی برای کوهنوردی ساخت ایران  / استعلام, جی پی اس دستی برای کوهنوردی ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152959/فراخوان-مناقصه-عملیات-نگهداری-تعمیر-و-پشتیبانی-دستگاههای-ایکس-ری-بادی-اسکنر--'>فراخوان مناقصه عملیات نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دستگاههای ایکس ری، بادی اسکنر... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه, فراخوان مناقصه عملیات نگهداری، تعمیر و پشتیبانی دستگاههای ایکس ری، بادی اسکنر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152973/مناقصه-طراحی-و-ساخت-و-پشتیبانی-سامانه'>مناقصه طراحی و ساخت و پشتیبانی سامانه / مناقصه,مناقصه طراحی و ساخت و پشتیبانی سامانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152986/فراخوان-مناقصه-PARTSFOR-COOPER-ROLLS-CONTROLPANEL--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه PARTSFOR COOPER ROLLS CONTROLPANEL.. نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTSFOR COOPER ROLLS CONTROLPANEL.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152996/استعلام-فایروال--'>استعلام فایروال... / استعلام, استعلام فایروال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153005/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیت-های-مربوط-به-رایانه--'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های  مربوط به رایانه ... / استعلام, استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیت های  مربوط به رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153014/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار-نسبت-به-تکمیل-و-بهره-برداری-از-عصارخانه--'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار نسبت به تکمیل و بهره برداری از عصارخانه... / آگهی فراخوان, فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار نسبت به تکمیل و بهره برداری از عصارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153023/استعلام-کف-شکنی-چاه-روستای'>استعلام کف شکنی چاه روستای / استعلام, کف شکنی چاه روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153032/استعلام-HP-MSA-2040-SAN-Dual-Controller-SFF-Storae'>استعلام  HP MSA 2040 SAN Dual Controller SFF Storae / استعلام, استعلام  HP MSA 2040 SAN Dual Controller SFF Storae</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153044/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153055/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-ترابری-درون-شهری-و-برون-شهری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور ترابری درون شهری و برون شهری نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور ترابری درون شهری و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153067/استعلام-اجرای-درب-و-پنجره'>استعلام اجرای درب و پنجره / استعلام , استعلام اجرای درب و پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152638/استعلام-اجاق-گاز-رومیزی-تمام-استیل'>استعلام اجاق گاز رومیزی تمام استیل / استعلام, اجاق گاز رومیزی تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152650/مناقصه-امورات-مربوط-به-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه امورات مربوط به عملیات جمع آوری و حمل زباله... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امورات مربوط به عملیات جمع آوری و حمل زباله... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152662/استعلام-اجرای-اسفالت'>استعلام اجرای اسفالت / استعلام , استعلام اجرای اسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152672/مناقصه-تهیه-و-آماده-سازی-غذای-پرسنل'>مناقصه تهیه و آماده سازی غذای پرسنل / مناقصه , مناقصه تهیه و آماده سازی غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152685/استعلام-مبل-تخت-خوابشو-تک-نفره'>استعلام مبل تخت خوابشو تک نفره / استعلام, مبل تخت خوابشو تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152701/استعلام-تهیه-اقلام-نظافتی'>استعلام تهیه اقلام نظافتی / استعلام , استعلام تهیه اقلام نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152712/اصلاحیه-فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / اصلاحیه فراخوان, فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152724/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152737/استعلام-اجرای-تک-لبه-بتنی'>استعلام اجرای تک لبه بتنی / استعلام ,استعلام اجرای تک لبه بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152746/مناقصه-خرید-آسفالت-اجرای-روکش-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت، اجرای روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت، اجرای روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152758/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152767/استعلام-دستگاه-UTM-فایروال--'>استعلام دستگاه UTM فایروال .. / استعلام, دستگاه UTM فایروال ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152779/استعلام-دریل-هیلتی-ساخت-ایران'>استعلام دریل هیلتی ساخت ایران / استعلام, دریل هیلتی ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152789/استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152802/استعلام-مستندسازی-آرشیو-و-مدارک-و-انجام-خدمات-GIS-شهر-تاریخی'>استعلام مستندسازی آرشیو و مدارک و انجام خدمات GIS شهر تاریخی / استعلام, مستندسازی آرشیو و مدارک و انجام خدمات GIS شهر تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152812/استعلام-ایزوگام-پشت-بام'>استعلام ایزوگام پشت بام  / استعلام, ایزوگام پشت بام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152823/استعلام-کیف-احیا-آلومینیومی'>استعلام کیف احیا آلومینیومی / استعلام , استعلام کیفی احیا آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152836/استعلام-هارنس-سگ-ساخت-ایران'>استعلام هارنس سگ ساخت ایران  / استعلام, هارنس سگ ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152846/مناقصه-تامین-دستگاه-تستر-هیدرولیک'>مناقصه تامین دستگاه تستر هیدرولیک / مناقصه, مناقصه تامین دستگاه تستر هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152863/استعلام-صندلی-ثابت'>استعلام  صندلی ثابت  / استعلام, صندلی ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152877/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152892/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152905/استعلام-تولید-سایر-تجهیزات-برقی'>استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام,استعلام تولید سایر تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152921/استعلام-لوله-سرم-9-میلی-ژل-دار--'>استعلام لوله سرم 9 میلی ژل دار... / استعلام,استعلام لوله سرم 9 میلی ژل دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152936/فراخوان-تکمیل-شبکه-داخلی-گاز-زیرسازی-و-جدولگذاری--'>فراخوان تکمیل شبکه داخلی گاز، زیرسازی و جدولگذاری ... / مناقصات عمومی, فراخوان تکمیل شبکه داخلی گاز، زیرسازی و جدولگذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152950/استعلام-احداث-سیل-بند-حفاظتی--'>استعلام احداث سیل بند حفاظتی... / استعلام, استعلام احداث سیل بند حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152962/آگهی-فراخوان-نسبت-به-تهیه-طرح-جامع-سیما-منظر-و-فضای-سبز'>آگهی فراخوان نسبت به تهیه طرح جامع سیما، منظر و فضای سبز / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان نسبت به تهیه طرح جامع سیما، منظر و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152976/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-10-هزار-تن'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10 هزار تن  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه 10 هزار تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152989/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152999/مناقصه-خرید-یکدستگاه-آمبولانس-تویوتا-هایس-تجدید'>مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153008/مناقصه-واگذاری-تکمیل-فوریت-های-پزشکی'>مناقصه واگذاری  تکمیل فوریت های پزشکی / مناقصه, مناقصه واگذاری  تکمیل فوریت های پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153017/مناقصه-انواع-باطری--'>مناقصه انواع باطری... / مناقصه , مناقصه آگهی مناقصه  مناقصه انواع باطری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153025/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153035/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-ماشین-آلات'>استعلام بیمه شخص ثالث ماشین آلات  / استعلام ,استعلام بیمه شخص ثالث ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153047/فراخوان-مناقصه-احداث-فضای-ورزشی-روباز-و-سالن-ورزشی'>فراخوان مناقصه احداث فضای ورزشی روباز و سالن ورزشی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث فضای ورزشی روباز و سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153057/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر / اصلاحیه مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153070/مناقصه-احداث-کتابخانه-تجدید'>مناقصه احداث کتابخانه تجدید  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث کتابخانه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153082/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153097/مناقصه-پیاده-روسازی-متفرقه-و-جدولگذاری-نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی متفرقه و جدولگذاری  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  پیاده روسازی متفرقه و جدولگذاری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153113/استعلام-احداث-جدول--'>استعلام احداث جدول ... / استعلام , استعلام احداث جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153129/فراخوان-شناسایی-بروز-رسانی-اطلاعات-و-تهیه-نقشه'>فراخوان شناسایی بروز رسانی اطلاعات و تهیه نقشه / فراخوان شناسایی, فراخوان شناسایی بروز رسانی اطلاعات و تهیه نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153146/مناقصه-بهسازی-بقعه-شهدای-گمنام'>مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام  / مناقصه , مناقصه بهسازی بقعه شهدای گمنام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153159/استعلام-کانیو-بتنی--'>استعلام کانیو بتنی... / استعلام, استعلام کانیو بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153172/مناقصه-رفت-و-روب-حجمی'>مناقصه رفت و روب حجمی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه رفت و روب حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153189/مناقصه-نصب-950-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن-(نوبت-دوم)'>مناقصه نصب 950 فقره انشعاب پلی اتیلن (نوبت دوم) / مناقصه  , مناقصه نصب 950 فقره انشعاب پلی اتیلن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153199/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-و-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات و پشتیبانی  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاری خدمات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153209/استعلام-خرید-کپی-کاتریج--'>استعلام خرید کپی کاتریج... / استعلام, استعلام خرید کپی کاتریج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153219/استعلام-ماژول-جلسات-نرم-افزار'>استعلام ماژول جلسات نرم افزار / استعلام ,استعلام ماژول جلسات نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153228/تجدید-فراخوان-مناقصه-ساخت-و-نصب-تجهیزات-و-قفسه-های-نگهداری-اشیاء-فرهنگی-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان مناقصه ساخت و نصب تجهیزات و قفسه های نگهداری اشیاء فرهنگی (نوبت دوم) / تجدید فراخوان مناقصه ساخت و نصب تجهیزات و قفسه های نگهداری اشیاء فرهنگی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153240/مناقصه-خرید-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و توزیع غذای روزانه کارکنان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و توزیع غذای روزانه کارکنان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153251/انجام-خدمات-خودرویی--اپراتوری-هدایت-20-راننده-پایه-یکم'>انجام خدمات خودرویی / اپراتوری هدایت 20 راننده پایه یکم / انجام خدمات خودرویی / اپراتوری هدایت 20 راننده پایه یکم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153263/مناقصه-ایجاد-و-نگهداری-فضای-سبز-خدمات-شهری-و-مشاع-و-اجرای-تنظیفات-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  ایجاد و نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و مشاع و اجرای تنظیفات ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ایجاد و نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و مشاع و اجرای تنظیفات ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153276/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-امور-منشی-گری-و-ماشین-نویسی'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات امور منشی گری و ماشین نویسی  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه  انجام خدمات امور منشی گری و ماشین نویسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153286/استعلام-خرید'>استعلام خرید / استعلام , استعلام خرید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153298/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهر--'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153311/مناقصه-عملیات-حمل-مصالح-سنگی-و-آسفالت-تجدید'>مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی و آسفالت تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی و آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153320/مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی معابر نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  پروژه بهسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153332/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری... / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153347/استعلام-برون-سپاری-زیر-پروژه-اطلاع-رسانی-و-آموزش-و-فرهنگسازی--'>استعلام برون سپاری زیر پروژه اطلاع رسانی و آموزش و فرهنگسازی ... / استعلام, استعلام برون سپاری زیر پروژه اطلاع رسانی و آموزش و فرهنگسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153360/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-محوطه-سازی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه محوطه سازی  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه محوطه سازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153374/مناقصه-اجرای-عملیات-احداث-سرویس-بهداشتی'>مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153384/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153400/استعلام-هود-آزمایشگاهی--'>استعلام هود آزمایشگاهی... / استعلام, استعلام هود آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153409/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153418/مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری-معابر-سطح'>مناقصه  اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153429/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-بیس-راه-روستایی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای بیس راه روستایی ... / استعلام, تهیه مصالح و اجرای بیس راه روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153439/مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-مجتمع-و-مراکز-فرهنگی'>مناقصه عمومی تعمیرات اساسی مجتمع و مراکز فرهنگی / مناقصه عمومی تعمیرات اساسی مجتمع و مراکز فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153448/استعلام-اتصالات-اصلاح-شبکه-آب'>استعلام اتصالات اصلاح شبکه آب  / استعلام, اتصالات اصلاح شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153461/استعلام-دستگاه-چندکاره-چاپگر--'>استعلام دستگاه چندکاره چاپگر... / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153471/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153480/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام  بهسازی و آسفالت راه روستایی / استعلام,  بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153488/مناقصه-ساخت-گیربکس'>مناقصه  ساخت گیربکس / مناقصه, مناقصه  ساخت گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153497/استعلام-2ردیف-گاردان-فولادسازی'>استعلام 2ردیف گاردان فولادسازی  / استعلام ,استعلام 2ردیف گاردان فولادسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153506/مناقصه-خرید-الکتروموتور-کامل'>مناقصه خرید الکتروموتور کامل  / مناقصه ، مناقصه خرید الکتروموتور کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153515/مناقصه-خرید-دستگاه-تست-سوییچ'>مناقصه خرید دستگاه تست سوییچ / مناقصه ، مناقصه خرید دستگاه تست سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153525/مناقصه-YOKOGAWA-PNEUMATIC-CONTROLLER'>مناقصه  YOKOGAWA PNEUMATIC CONTROLLER / مناقصه, مناقصه YOKOGAWA PNEUMATIC CONTROLLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153080/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153095/آگهی-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153108/مناقصه-برون-سپاری-ساخت-کانال-یک-طرفه-ترانس-های-توزیع'>مناقصه برون سپاری ساخت کانال یک طرفه ترانس های توزیع / مناقصه ، مناقصه برون سپاری ساخت کانال یک طرفه ترانس های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153121/استعلام-سیستم-گرمایشی--'>استعلام سیستم گرمایشی ... / استعلام , استعلام سیستم گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153136/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153156/استعلام-تجهیزات'>استعلام تجهیزات / استعلام , استعلام تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153167/استعلام-تابلو-برق-out-dor-ستاره-مثلث'>استعلام تابلو برق out dor ستاره مثلث / استعلام, تابلو برق out dor ستاره مثلث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153181/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-نقلیه'>مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور مربوط به نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153195/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-راه-سازی-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی عمرانی,مناقصه اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153206/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-بتنی-1300-مترمکعبی-آب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی آب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153216/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام, رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153225/فراخوان-مشاوران-پایه-2-و-بالاتر-در-گروه-تخصص-های-مشترک-تخصص-بازرسی-فنی'>فراخوان مشاوران پایه 2 و بالاتر در گروه تخصص های مشترک تخصص بازرسی فنی / فراخوان مشاوران پایه 2 و بالاتر در گروه تخصص های مشترک تخصص بازرسی فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153236/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-با-هدف-بهبود-عبور-و-مرور-شهری'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت معابر با هدف بهبود عبور و مرور شهری  / اگهی مناقصه , تهیه و اجرای آسفالت معابر با هدف بهبود عبور و مرور شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153247/مناقصه-لکه-گیری-هندسی-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت  / مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153257/مناقصه-احداث-توقفگاه-حمل-و-نقل-عمومی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی ... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153270/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی / استعلام, تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153282/فراخوان-احداث-مخزن-بتنی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث مخزن بتنی نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان احداث مخزن بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153293/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتر-پرینتر-دستگاه-کپی-و--'>استعلام خرید قطعات کامپیوتر، پرینتر، دستگاه کپی و ... / استعلام, خرید قطعات کامپیوتر، پرینتر، دستگاه کپی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153307/استعلام-خدمت-رختشویخانه--'>استعلام خدمت رختشویخانه ... / استعلام, استعلام خدمت رختشویخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153317/استعلام-پارچه'>استعلام پارچه / استعلام , استعلام پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153328/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-هنرستان'>استعلام تجهیزات مورد نیاز هنرستان / استعلام ,استعلام تجهیزات مورد نیاز هنرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153342/استعلام-خرید-200-تن-ماسه'>استعلام  خرید 200 تن ماسه  / استعلام, خرید 200 تن ماسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153356/مناقصه-عمومی-اصلاح-میادین--ولایت-سرباز'>مناقصه عمومی  اصلاح میادین ، ولایت سرباز  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  اصلاح میادین ، ولایت سرباز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153369/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری /  مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153380/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153394/استعلام-شیر-بنوماتیکی--'>استعلام شیر بنوماتیکی ... / استعلام , استعلام شیر بنوماتیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153405/استعلام-درخواست-خرید'>استعلام درخواست خرید / استعلام , استعلام درخواست خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153414/استعلام-بیل-آتش-کوب--'>استعلام بیل آتش کوب... / استعلام, استعلام بیل آتش کوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153425/فراخوان-تاسیسات-و-تنظیفات'>فراخوان تاسیسات و تنظیفات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تاسیسات و تنظیفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153435/مناقصه-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری'>مناقصه امور خدمات عمومی، فنی و اداری / مناقصه ، مناقصه امور خدمات عمومی، فنی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153445/استعلام-میز-کنفرانس-6-نفره-4-صندلی-کنفرانسی-راد-سیستم-مدل-E344T-52-101-و---'>استعلام میز کنفرانس 6 نفره 4 صندلی کنفرانسی راد سیستم مدل E344T 52-101  و .... / استعلام ,استعلام میز کنفرانس 6 نفره 4 صندلی کنفرانسی راد سیستم مدل E344T 52-101  و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153457/استعلام-کاسه-نمد-موتور-ایتنرول--'>استعلام کاسه نمد موتور ایتنرول ... / استعلام, استعلام کاسه نمد موتور ایتنرول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153468/فراخوان-احداث-سالن-رزمی'>فراخوان احداث سالن رزمی  / فراخوان , فراخوان احداث سالن رزمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153477/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق خودرو / استعلام ,استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153485/استعلام-کلار-گردنی'>استعلام کلار گردنی / استعلام, کلار گردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153493/استعلام-آبنمای-پارک-نوکاریز'>استعلام آبنمای پارک نوکاریز  / استعلام, استعلام آبنمای پارک نوکاریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153503/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-برقی--'>استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات برقی ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153511/مناقصه-خرید-سدل-چیدمان-کویل'>مناقصه خرید سدل چیدمان کویل / مناقصه , مناقصه خرید سدل چیدمان کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153521/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام, ذخیره ساز شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153091/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153106/مناقصه-نصب-1297-فقره-انشعاب-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه نصب 1297 فقره انشعاب پلی اتیلن - نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه نصب 1297 فقره انشعاب پلی اتیلن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153120/استعلام-ترمیم-پل'>استعلام  ترمیم پل  / استعلام, ترمیم پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153135/مناقصه-خرید-تجهیزات-سرمایش-و-گرمایش'>مناقصه خرید تجهیزات سرمایش و گرمایش  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات سرمایش و گرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153155/مناقصه-پیاده-روسازی-در-سطح-منطقه-سه'>مناقصه پیاده روسازی  در سطح منطقه سه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیاده روسازی  در سطح منطقه سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153166/مناقصه--بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-شهرستان-های--'>مناقصه , بهسازی و روکش آسفالت محورهای شهرستان های.... / آگهی مناقصه , بهسازی و روکش آسفالت محورهای شهرستان های....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153180/استعلام-چاپ-بروشور--'>استعلام چاپ بروشور... / استعلام, استعلام چاپ بروشور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153193/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-محوطه-سازی'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه محوطه سازی   / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153204/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب  / استعلام, چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153215/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153223/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153235/استعلام-صندلی-گردان-کارشناسی'>استعلام صندلی گردان کارشناسی  / استعلام, صندلی گردان کارشناسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153246/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-خانه--'>استعلام مرمت و ساماندهی خانه ... / استعلام, مرمت و ساماندهی خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153255/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط--'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط ... / استعلام , استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153268/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-مدل-95-به-بالا-همراه-با-راننده'>استعلام یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 95 به بالا همراه با راننده / استعلام, یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 95 به بالا همراه با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153280/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری... ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امورات خدمات شهری... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153291/استعلام-نظارت-بر-اجرای-عملیات-خط-کشی-راهها--'>استعلام نظارت بر اجرای عملیات خط کشی راهها ... / استعلام , استعلام نظارت بر اجرای عملیات خط کشی راهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153304/استعلام-خرید-سری-کامل-شیرالات-انشعاب-آب-برنزی'>استعلام خرید سری کامل شیرالات انشعاب آب برنزی / استعلام, خرید سری کامل شیرالات انشعاب آب برنزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153316/استعلام-پلیت-HLA-TYPING-CLASS1'>استعلام پلیت HLA TYPING CLASS1 / استعلام, پلیت HLA TYPING CLASS1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153325/استعلام-ست-لباس-بیمار-و-همراه'>استعلام ست لباس بیمار و همراه  / استعلام,استعلام ست لباس بیمار و همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153341/استعلام-اسپلیت-خانگی--'>استعلام اسپلیت خانگی... / استعلام, استعلام اسپلیت خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153355/استعلام-درخواست-خرید-سنگ-پی---'>استعلام درخواست خرید سنگ پی .... / استعلام, استعلام درخواست خرید سنگ پی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153368/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-منطقه-ناحیه-صنعتی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی / اصلاحیه مناقصه ,  مناقصه واگذاری امور خدمات شهری منطقه ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153379/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی... / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153392/استعلام-نمین-کولار-و-شیر-فلکه-چدنی-و--'>استعلام نمین کولار و شیر فلکه چدنی و ... / استعلام, نمین کولار و شیر فلکه چدنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153404/استعلام-تامین-دو-عدد-خودرو'>استعلام تامین دو عدد خودرو / استعلام, تامین دو عدد خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153413/استعلام-خرید-لوازم-برقی-جهت-تعمیر-و-نگهداری-سیم-روشنایی-و-چراغ-های-چشمک-زن'>استعلام خرید لوازم برقی جهت تعمیر و نگهداری سیم روشنایی و چراغ های چشمک زن / استعلام خرید لوازم برقی جهت تعمیر و نگهداری سیم روشنایی و چراغ های چشمک زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153424/استعلام-بازسازی-راه--'>استعلام بازسازی راه ... / استعلام , استعلام بازسازی راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153434/استعلام-پرژکتور--'>استعلام پرژکتور ... / استعلام , استعلام پرژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153444/مناقصه-خدمات-اسیدکاری-گسترده-تزریق-پذیری-تکرار'>مناقصه خدمات اسیدکاری گسترده، تزریق پذیری تکرار / تکرار فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات اسیدکاری گسترده، تزریق پذیری تکرار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153455/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا / استعلام, ویدئو پروژکتور دیتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153467/استعلام-دستگاه-اتوکلاو--'>استعلام دستگاه اتوکلاو ... / استعلام, استعلام دستگاه اتوکلاو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153476/استعلام-انواع-تایر'>استعلام انواع تایر / استعلام, استعلام انواع تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153484/مناقصه-خرید-پرژکتور'>مناقصه  خرید پرژکتور / مناقصه, مناقصه  خرید پرژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153492/استعلام-نازل-عایق-پاش-مارک-exit-flex-انگلستان'>استعلام نازل عایق پاش مارک exit flex انگلستان  / استعلام, استعلام نازل عایق پاش مارک exit flex انگلستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153501/استعلام-صندلی-کارمندی-K712H'>استعلام صندلی کارمندی K712H  / استعلام, صندلی کارمندی K712H </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153510/مناقصه-خرید-باطری'>مناقصه خرید باطری / مناقصه, مناقصه خرید باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153520/استعلام-سانترفیوژ-24-شاخه'>استعلام سانترفیوژ 24 شاخه / استعلام, سانترفیوژ 24 شاخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153530/فراخوان-مناقصه-کولر-دو-تیکه-اسپیلت'>فراخوان مناقصه کولر دو تیکه اسپیلت  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان مناقصه کولر دو تیکه اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153542/فراخوان-واگذاری-پروژه-تجاری-حمام-قدیم'>فراخوان واگذاری پروژه تجاری حمام قدیم / فراخوان سرمایه گذاری, فراخوان سرمایه گذاری واگذاری پروژه تجاری حمام قدیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153552/مناقصه-خرید-تجهیزات-برقی'>مناقصه خرید تجهیزات برقی / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152652/مناقصه-جدولگذاری-از-بهشت-زهرا'>مناقصه جدولگذاری از بهشت زهرا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری از بهشت زهرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152664/مناقصه-احداث-پل-بتنی-دهانه-12-متری'>مناقصه احداث پل بتنی دهانه 12 متری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل بتنی دهانه 12 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152674/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-و-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح  شهر / مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی و آسفالت معابر سطح  شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152688/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152706/مناقصه-عمومی-واگذاری-داروخانه'>مناقصه عمومی واگذاری  داروخانه  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری  داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152715/مناقصه-خدمات-اداری--مالی-و-پشتیبانی-خدمات-مشترکین'>مناقصه خدمات اداری ، مالی و پشتیبانی خدمات مشترکین  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات اداری ، مالی و پشتیبانی خدمات مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152726/مناقصه-امور-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای / فراخوان مناقصه , مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152740/مناقصه-نگهداری-و-شارژ-شبکه-گازهای-طبی'>مناقصه نگهداری و شارژ شبکه گازهای طبی / فراخوان مناقصه , مناقصه نگهداری و شارژ شبکه گازهای طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152750/فراخوان-خرید-کارتن'>فراخوان خرید کارتن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152760/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-اقلام-پیوستی'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی اقلام پیوستی / استعلام,استعلام خرید، نصب و راه اندازی اقلام پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152771/استعلام-وینج-خودرویی-4-5-تن-ریموت-دار-ساخت-ایران'>استعلام وینج خودرویی 4.5 تن ریموت دار ساخت ایران / استعلام ,استعلام وینج خودرویی 4.5 تن ریموت دار ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152782/فراخوان-تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-دو-دستگاه-توربین-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین  ـ نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152792/استعلام-کنسرو-لوبیا--'>استعلام کنسرو لوبیا... / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152804/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--حمل-و-دفن-زباله-های-شهری--رفت-و-روب-خیابانها'>مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری ، رفت و روب خیابانها   / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری ، رفت و روب خیابانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152817/استعلام-دستگاه-فتوکپی--'>استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152827/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-مسیرهای-پارک'>فراخوان مناقصه عمومی احداث مسیرهای پارک  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی احداث مسیرهای پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152840/استعلام-تکمیل-و-نگهداری-شبکه-بیسیم-و-ارتباطات-رادیوئی-حوزه-استحفاظی'>استعلام تکمیل و نگهداری شبکه بیسیم و ارتباطات رادیوئی حوزه استحفاظی / استعلام,استعلام تکمیل و نگهداری شبکه بیسیم و ارتباطات رادیوئی حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152851/مناقصه-انجام-خدمات-انبارداری--بازار-برق-و-آبدارخانه'> مناقصه انجام خدمات انبارداری ، بازار برق و آبدارخانه / آگهی مناقصه ,  مناقصه انجام خدمات انبارداری ، بازار برق و آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152865/استعلام-کیف-کمک-های-اولیه-الومینیومی-سایز-40-60با-تجهیزات-کامل-ساخت-ایران'>استعلام کیف کمک های اولیه الومینیومی سایز 40*60با تجهیزات کامل ساخت ایران / استعلام ,استعلام کیف کمک های اولیه الومینیومی سایز 40*60با تجهیزات کامل ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152883/مناقصات-عمومی-با-ارزیابی-کفی-خرید-50-تن-پلی-الکترولیت-و--'>مناقصات عمومی با ارزیابی کفی خرید 50 تن پلی الکترولیت و ...  / مناقصات عمومی با ارزیابی کفی خرید 50 تن پلی الکترولیت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152898/مناقصه-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-موتورخانه'>مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیرات موتورخانه / آگهی مناقصه،مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیرات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152911/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152926/استعلام-انجام-خدمات-به-منظور-آبرسانی'>استعلام انجام خدمات به منظور آبرسانی / استعلام, انجام خدمات به منظور آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152939/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-حفاظتی-و-ترویجی'>استعلام فعالیت های خدماتی حفاظتی و ترویجی  / استعلام, فعالیت های خدماتی حفاظتی و ترویجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152953/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152965/استعلام-الکترو-پمپ-سانتریفیوز'>استعلام الکترو پمپ سانتریفیوز / استعلام,استعلام الکترو پمپ سانتریفیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152978/استعلام-عملیات-کالیبراسیون-دستگاه-های-تست-و-لوازم-اندازه-گیری--'>استعلام عملیات کالیبراسیون دستگاه های تست و لوازم اندازه گیری... / استعلام, استعلام عملیات کالیبراسیون دستگاه های تست و لوازم اندازه گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152991/فراخوان-مناقصه-تهیه-تجهیزات-مرکز-داده'>فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات مرکز داده / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه تجهیزات مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153001/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-اداری'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات اداری / استعلام, کامپیوتر و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153010/استعلام-تجهیزات-مدارس'>استعلام تجهیزات مدارس / استعلام,استعلام تجهیزات مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153019/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153027/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153038/فراخوان-شناسایی-شرکت-های-معتبر-جهت-توسعه-پورتال'>فراخوان شناسایی شرکت های معتبر جهت توسعه پورتال / فراخوان, فراخوان شناسایی شرکت های معتبر جهت توسعه پورتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153050/استعلام-HP-LC-to-Multi--'>استعلام HP LC to Multi ... / استعلام , استعلام HP LC to Multi ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153061/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-شبکه-گذاری-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه عمومی اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتیلن / مناقصه عمومی اجرای عملیات شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152274/مناقصه-خرید-200-کیلومتر-کابل-خودنگهدار--(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152284/فراخوان-مناقصه-تامین-دو-عدد-گیربکس-کامل-برج-خنک-کننده-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین دو عدد گیربکس کامل برج خنک کننده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه تامین دو عدد گیربکس کامل برج خنک کننده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152294/استعلام-ساب-زنی-موزاییک--'>استعلام ساب زنی موزاییک... / استعلام, استعلام ساب زنی موزاییک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152303/مناقصه-طراحی-تامین-نصب-و-راه-اندازی-بخش-کنترل-توسعه-فیدر-خط-400-کیلوولت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی بخش کنترل توسعه فیدر خط 400 کیلوولت ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی بخش کنترل توسعه فیدر خط 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152313/مناقصه-انجام-عملیات-جدول-گذاری-سطح-شهر'>مناقصه انجام عملیات جدول گذاری سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات جدول گذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152321/مناقصه-خرید-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-نظافت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز و نظافت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152329/استعلام-کانیو-بتنی--'>استعلام کانیو بتنی... / استعلام, استعلام کانیو بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152339/استعلام-جهت-تجهیز-مدارس-و-مدیریت'>استعلام جهت تجهیز مدارس و مدیریت / استعلام, جهت تجهیز مدارس و مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152351/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام  روغن سرخ کردنی  / استعلام,  روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152362/استعلام-وب-کم-رایانه'>استعلام وب کم رایانه  / استعلام, وب کم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152374/مناقصه-بیمه-گروهی-مازاد-بر-درمان'>مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان  / مناقصه، مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152384/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام , جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152395/مناقصه-احداث-تونل-و-سازه-های-جنبی-حدفاصل-ایستگاه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه احداث تونل و سازه های جنبی حدفاصل ایستگاه ها - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه,مناقصه احداث تونل و سازه های جنبی حدفاصل ایستگاه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152407/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-ایستگاه-گاز'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از ایستگاه گاز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهره برداری و نگهداری از ایستگاه گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152418/استعلام-رب--'>استعلام رب ... / استعلام , استعلام رب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152427/استعلام-کیت-استخراج'>استعلام کیت استخراج / استعلام, کیت استخراج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152436/مناقصه-در-خصوص-لایروبی-تصفیه-و-لجن-زدایی-رسوبات-نفتی-مخازن'>مناقصه در خصوص لایروبی، تصفیه و لجن زدایی رسوبات نفتی مخازن / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه در خصوص لایروبی، تصفیه و لجن زدایی رسوبات نفتی مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152446/استعلام-خرید-چراغ--'>استعلام خرید چراغ ... / استعلام, استعلام خرید چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152455/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه / استعلام,استعلام کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152467/مناقصه-درپوش-لاستیکی'>مناقصه درپوش لاستیکی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه درپوش لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152477/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-300-عدد-باتری'>فراخوان مناقصه عمومی خرید 300 عدد باتری  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید 300 عدد باتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152490/استعلام-خرید-و-نصب-سکوی-آزمایشگاه--'>استعلام خرید و نصب سکوی آزمایشگاه.... / استعلام, استعلام خرید و نصب سکوی آزمایشگاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152501/استعلام-تابلو-راه-انداز'>استعلام تابلو راه انداز / استعلام , استعلام تابلو راه انداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152512/استعلام-دوربین-کنون--'>استعلام دوربین کنون... / استعلام, استعلام دوربین کنون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152524/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-از-جمله-پلی-اتیلن'>مناقصه تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152535/تجدید-مناقصه-اجرای-ادامه-عملیات-جداول-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای ادامه عملیات جداول (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای ادامه عملیات جداول (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152547/مناقصه-آهک-کلسینه-و--'>مناقصه آهک کلسینه و... / آگهی مناقصه , مناقصه آهک کلسینه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152560/استعلام-قطعات-یدکی-دستگاه-میلکو-اسکن'>استعلام قطعات یدکی دستگاه میلکو اسکن / استعلام,استعلام قطعات یدکی دستگاه میلکو اسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152572/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152582/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152595/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-پوشش-نهایی-بتنی-(لاینینگ)--'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی پوشش نهایی بتنی (لاینینگ)... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات اجرایی پوشش نهایی بتنی (لاینینگ)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152606/استعلام-احداث-سر-دهنه-و-بهسازی-کانال'>استعلام احداث سر دهنه و بهسازی کانال / استعلام,استعلام احداث سر دهنه و بهسازی کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152618/استعلام-آموزش-و-ترویج-صنایع-دستی-در-روستاها'>استعلام آموزش و ترویج صنایع دستی در روستاها / استعلام آموزش و ترویج صنایع دستی در روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152631/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152644/تجدید-مناقصه-عمومی-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-کاروگیت'>تجدید مناقصه عمومی لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152657/استعلام-انجام-آزمایشات-مورد-نیاز-پروژه-احداث'>استعلام انجام آزمایشات مورد نیاز پروژه احداث  / استعلام ,استعلام انجام آزمایشات مورد نیاز پروژه احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152666/استعلام-آزمایشات-مورد-نیاز-پروژه-احداث-فاز-دوم-ندامتگاه--'>استعلام آزمایشات مورد نیاز پروژه احداث فاز دوم ندامتگاه ... / استعلام , استعلام آزمایشات مورد نیاز پروژه احداث فاز دوم ندامتگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153110/استعلام-کلکتور-خورشیدی-صفحه-تخت-WOLF-CFK-1-و-لوازم-جانبی'>استعلام کلکتور خورشیدی صفحه تخت WOLF CFK-1 و لوازم جانبی / استعلام, کلکتور خورشیدی صفحه تخت WOLF CFK-1 و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153128/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153141/استعلام-خرید-روغن-موتور'>استعلام  خرید روغن موتور  / استعلام, خرید روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153158/مناقصه-تامین-خدمات-حراستی-منطقه---(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین خدمات حراستی منطقه.... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه تامین خدمات حراستی منطقه.... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153171/مناقصه-ساخت-مخزن-2000-متر-مکعبی-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت مخزن 2000 متر مکعبی بتنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت مخزن 2000 متر مکعبی بتنی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153186/مناقصه-ارائه-خدمات-فرودگاهی-آبدارخانه-ای-تاسیسات-فاضلاب-آبرسانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات فرودگاهی، آبدارخانه ای، تاسیسات، فاضلاب، آبرسانی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات فرودگاهی، آبدارخانه ای، تاسیسات، فاضلاب، آبرسانی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153197/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی  / مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153208/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای   / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153218/فراخوان-مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امورات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153227/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153239/اصلاحیه-فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-جهت-تهیه-نقشه'>اصلاحیه فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه   / اصلاحیه فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153250/استعلام-اجرای-شبکه'>استعلام اجرای شبکه  / استعلام,استعلام اجرای شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153261/استعلام-دستگاه-کیس-کامل'>استعلام  دستگاه کیس کامل / استعلام, دستگاه کیس کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153274/مناقصه-ساماندهی-سایت-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی سایت زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه ساماندهی سایت زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153285/استعلام-تعمیرات-بهینه-سازی-و-گازکشی'>استعلام تعمیرات، بهینه سازی و گازکشی / استعلام, تعمیرات، بهینه سازی و گازکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153295/مناقصه-گازرسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه گازرسانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153310/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری / فراخوان مناقصه فراخوان مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153319/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-C'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده C </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153330/تجدید-مناقصه-جدولگذاری-باغ'>تجدید مناقصه جدولگذاری باغ / تجدید مناقصه , مناقصه جدولگذاری باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153346/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-و-جدولگذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دیوار ساحلی و جدولگذاری معابر نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه پروژه دیوار ساحلی و جدولگذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153359/استعلام-خرید-222-متر-تیرچه-بلوک-سیمانی'>استعلام خرید 222 متر تیرچه بلوک سیمانی / استعلام, خرید 222 متر تیرچه بلوک سیمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153372/مناقصه-تجدید-ایجاد-شبکه-و-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید ایجاد شبکه و خط انتقال آب نوبت دوم  / آگهی مناقصه تجدید عمومی , مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153383/استعلام-درخواست-خرید-160-متر-مربع-سنگ-کف-مناسب-سرویس-بهداشتی-و-تجاری'>استعلام درخواست خرید 160 متر مربع سنگ کف مناسب سرویس بهداشتی و تجاری / استعلام ,استعلام درخواست خرید 160 متر مربع سنگ کف مناسب سرویس بهداشتی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153397/استعلام-لوله-فاضلابی'>استعلام لوله فاضلابی / استعلام,استعلام لوله فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153408/استعلام-ورق-روغنی-پانچی'>استعلام ورق روغنی پانچی / استعلام ,استعلام ورق روغنی پانچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153417/مناقصه-لوازم-خانگی-برای-تجهیز-مدارس'>مناقصه لوازم خانگی برای تجهیز مدارس  / مناقصه عمومی , مناقصه لوازم خانگی برای تجهیز مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153428/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-و-قسمتی-از-دیوارکشی-محوطه'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153438/استعلام-اجرای-پروژه-میز-خدمت-دولت'>استعلام اجرای پروژه میز خدمت دولت / استعلام, اجرای پروژه میز خدمت دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153447/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153460/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی ... / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153470/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153479/استعلام-پرینتر-و-فکس'>استعلام پرینتر و فکس  / استعلام , استعلام پرینتر و فکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153487/استعلام-سانترفیوژ--'>استعلام سانترفیوژ ... / استعلام , استعلام سانترفیوژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153496/مناقصه-خرید-قطعات-دستگاه-بازپخت'>مناقصه خرید قطعات دستگاه بازپخت  / مناقصه , مناقصه خرید قطعات دستگاه بازپخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153505/مناقصه-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>مناقصه  تاسیسات برقی و مکانیکی  / مناقصه  تاسیسات برقی و مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153514/مناقصه-انجام-خدمات-کارگری-ساده-و-تعمیرات-خطوط-لوله'>مناقصه انجام خدمات کارگری ساده و تعمیرات خطوط لوله / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات کارگری ساده و تعمیرات خطوط لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153524/استعلام-ساخت-پایه-ستون-سوله-تعداد-9-عدد-به-ارتفاع-12-متر-4-عدد-ستون-وال-پست--'>استعلام ساخت پایه ستون سوله تعداد 9 عدد به ارتفاع 12 متر 4 عدد ستون وال پست.... / استعلام ,استعلام ساخت پایه ستون سوله تعداد 9 عدد به ارتفاع 12 متر 4 عدد ستون وال پست....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153056/تجدید-مناقصه-رفع-معارض-و-اجرای-روشنایی-پل'>تجدید مناقصه رفع معارض و اجرای روشنایی پل / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه رفع معارض و اجرای روشنایی پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153069/استعلام-تکمیل-زیرسازی-زمین-چمن-مصنوعی-و-محوطه-سازی-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل زیرسازی زمین چمن مصنوعی و محوطه سازی مجموعه ورزشی  / استعلام, تکمیل زیرسازی زمین چمن مصنوعی و محوطه سازی مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153081/اصلاحیه-مناقصه-خرید-روزانه-حداقل-یکصد-پرس-غذای-نیمروزی'>اصلاحیه مناقصه خرید روزانه حداقل یکصد پرس غذای نیمروزی / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه خرید روزانه حداقل یکصد پرس غذای نیمروزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153096/تجدید-مناقصه-بهسازی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت چهارم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153109/استعلام-دستگاه-پین-پد-بانکی'>استعلام دستگاه پین پد بانکی / استعلام ,استعلام دستگاه پین پد بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153127/استعلام-تلفن-سانترال'>استعلام تلفن سانترال / استعلام,استعلام تلفن سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153140/استعلام-خرید-رله--'>استعلام خرید رله ... / استعلام, استعلام خرید رله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153157/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153169/استعلام-تجهیز-مدارس--'>استعلام تجهیز مدارس ... / استعلام , استعلام تجهیز مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153184/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153196/مناقصه-پروژه-ترمیم-کاشت-داشت-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-صنعتی'>مناقصه پروژه ترمیم، کاشت ،داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی / مناقصه, مناقصه پروژه ترمیم، کاشت ،داشت، حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153207/مناقصه-تکمیل-سالن-سالند-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن سالند و ... نوبت دوم / مناقصه تکمیل سالن سالند و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153217/مناقصه-عملیات-نگهداری-ناحیه-3-فضای-سبز'>مناقصه عملیات نگهداری ناحیه 3 فضای سبز  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری ناحیه 3 فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153226/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153238/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153249/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-ها-خرید-کولر'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن ها- خرید کولر / استعلام, تعمیر و تجهیز سالن ها- خرید کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153259/استعلام-تکمیل-پروژه-پلاتوی--'>استعلام تکمیل پروژه پلاتوی... / استعلام, استعلام تکمیل پروژه پلاتوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153273/مناقصه-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153283/تجدید-فراخوان-مناقصه-انجام-امور-نقلیه-درون-و-برون-شهری'>تجدید فراخوان مناقصه انجام امور نقلیه درون و برون شهری / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور نقلیه درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153294/مناقصه-انجام-خدمات-امور-اداری-و-بایگانی'>مناقصه انجام خدمات امور اداری و بایگانی  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات امور اداری و بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153308/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153318/استعلام-دستگاه-تصفیه-هوای-Airproc-مدل-AI600'>استعلام دستگاه تصفیه هوای Airproc مدل AI600 / استعلام, دستگاه تصفیه هوای Airproc مدل AI600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153329/استعلام-فیلم-رادیولوژی--'>استعلام فیلم رادیولوژی ... / استعلام , استعلام فیلم رادیولوژی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153345/استعلام-ارتقا-حفاظ-در-نواحی-پرتگاهی-نقاط-پر-تصادف'>استعلام ارتقا حفاظ در نواحی پرتگاهی نقاط پر تصادف  / استعلام, ارتقا حفاظ در نواحی پرتگاهی نقاط پر تصادف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153358/استعلام-لکه-گیری--'>استعلام لکه گیری ... / استعلام , استعلام لکه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153371/استعلام-دستگاه-کیوسک-کنسولی-اطلاع-رسانی-لمسی-خازنی'>استعلام دستگاه کیوسک کنسولی اطلاع رسانی لمسی خازنی / استعلام, دستگاه کیوسک کنسولی اطلاع رسانی لمسی خازنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153381/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153396/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام, رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153407/استعلام-داس-و-قیچی-باغبانی'>استعلام داس و قیچی باغبانی / استعلام, داس و قیچی باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153416/مناقصه-خدمات-رفت-و-روب-خیابانهای-اصلی-شهر-و-معابر-عمومی-و--'>مناقصه خدمات رفت و روب خیابانهای اصلی شهر و معابر عمومی و... / مناقصه, مناقصه خدمات رفت و روب خیابانهای اصلی شهر و معابر عمومی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153426/استعلام-بشر-شیشه-ای'>استعلام بشر شیشه ای / استعلام, استعلام بشر شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153436/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-26-دستگاه-انواع-موتور-کاترپیلار'>مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات 26 دستگاه انواع موتور کاترپیلار / مناقصه، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات 26 دستگاه انواع موتور کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153446/مناقصه-پیمانکاری-نگهداری--امور-سرویس-و-خدمات'>مناقصه پیمانکاری نگهداری ، امور سرویس و خدمات  / اگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری نگهداری ، امور سرویس و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153458/استعلام-شیر-کنترل-دبی---'>استعلام شیر کنترل دبی .... / استعلام , استعلام شیر کنترل دبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153469/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات / استعلام, اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153478/استعلام-10-ردیف-اقلام-یدکی-دستگاه-حکاکی-پلاک-زنی-مارک-cim'>استعلام 10 ردیف اقلام یدکی دستگاه حکاکی پلاک زنی مارک cim / استعلام , استعلام 10 ردیف اقلام یدکی دستگاه حکاکی پلاک زنی مارک cim</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153486/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع'>مناقصه گازرسانی به صنایع / مناقصه , مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153494/مناقصه-خرید-تلمبه-نشت-بند'>مناقصه خرید تلمبه نشت بند / مناقصه, مناقصه خرید تلمبه نشت بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153504/استعلام-ابزارآلات-و--'>استعلام ابزارآلات و ...  / استعلام , استعلام ابزارآلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153513/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-m-s-a-mobile-crane-25'>مناقصه خرید قطعات یدکی m.s.a mobile crane 25 / مناقصه خرید قطعات یدکی m.s.a mobile crane 25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153561/خرید-298-اصله-انواع-پایه-بتنیH'>خرید 298 اصله انواع پایه بتنیH / مناقصه خرید , خرید 298 اصله انواع پایه بتنیH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153571/استعلام-دستگاه-گاز-سنج'>استعلام دستگاه گاز سنج / استعلام ، استعلام دستگاه گاز سنج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153581/مناقصه-پیمانکاری-نگهداری--امور-سرویس-و--'>مناقصه پیمانکاری نگهداری ، امور سرویس و ... / اگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری نگهداری ، امور سرویس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153593/استعلام-منبع-تغذیه-با-مارک-OMRON--'>استعلام منبع تغذیه با مارک OMRON... / استعلام, استعلام منبع تغذیه با مارک OMRON...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153604/استعلام-عملیات-تهیه-و-نصب-شیرهوا-با-محفظه-فلزی---'>استعلام عملیات تهیه و نصب شیرهوا با محفظه فلزی .... / استعلام, عملیات تهیه و نصب شیرهوا با محفظه فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153614/استعلام-لوله-بدون-درز'>استعلام لوله بدون درز   / استعلام, استعلام لوله بدون درز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153624/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستی-AMG-0-014'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستی AMG 0.014 / استعلام, گایدوایر آنژیوپلاستی AMG 0.014</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153634/مناقصه-خرید-سه-قلم-CAPACITOR'>مناقصه  خرید سه قلم CAPACITOR / مناقصه, مناقصه  خرید سه قلم CAPACITOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153643/استعلام-شیت-شریانی--'>استعلام شیت شریانی... / استعلام, استعلام شیت شریانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153653/استعلام-انجام-کارهای-دندانپزشکی'>استعلام انجام کارهای دندانپزشکی  / استعلام, استعلام انجام کارهای دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153662/فراخوان-مناقصه-احداث-پروژه-خط-انتقال-گاز-10-اینچ'>فراخوان مناقصه احداث پروژه خط انتقال گاز 10 اینچ / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث پروژه خط انتقال گاز 10 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153671/استعلام-جابه-جایی-شبکه-و-ترانسفورماتورها'>استعلام جابه جایی شبکه و ترانسفورماتورها  / استعلام, جابه جایی شبکه و ترانسفورماتورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153680/استعلام-خرید-انواع-یراق-آلات--'>استعلام خرید انواع یراق آلات... / استعلام,استعلام خرید انواع یراق آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153689/استعلام-خرید-فتومتر-پرتابل'>استعلام خرید فتومتر پرتابل  / استعلام, استعلام خرید فتومتر پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153697/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کولرگازی--'>استعلام خرید یک دستگاه کولرگازی... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه کولرگازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153706/استعلام-ساخت-تابلو--'>استعلام ساخت تابلو... / استعلام, استعلام ساخت تابلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153714/استعلام-سرویس-تاسیسات-گرمایشی-مدارس'>استعلام سرویس تاسیسات گرمایشی مدارس  / استعلام, استعلام سرویس تاسیسات گرمایشی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153722/استعلام-واترجت'>استعلام واترجت / استعلام, استعلام واترجت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153731/استعلام-اجرای-ادامه-دیوار-ساحلی-و-تثبیت-بستر-قسمتی-از-رودخانه--'>استعلام اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی از رودخانه .. / استعلام, اجرای ادامه دیوار ساحلی و تثبیت بستر قسمتی از رودخانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153739/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153747/استعلام-کوله-پشتی'>استعلام کوله پشتی / استعلام ,استعلام کوله پشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153755/استعلام-تعویض-کفپوش'>استعلام تعویض کفپوش  / استعلام, استعلام تعویض کفپوش سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153763/استعلام-خرید-تجهیزات-سرمایشی'>استعلام خرید تجهیزات سرمایشی / استعلام , استعلام خرید تجهیزات سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153772/استعلام-کت-و-شلوار-و-پیراهن'>استعلام کت و شلوار و پیراهن / استعلام, استعلام کت و شلوار و پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153781/استعلام-احداث-راه-انحرافی-و-دیوار-هدایت-آب-محور--'>استعلام احداث راه انحرافی و دیوار هدایت آب محور ... / استعلام, احداث راه انحرافی و دیوار هدایت آب محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153790/استعلام-اجرای-کابینت-آشپزخانه'>استعلام اجرای کابینت آشپزخانه  / استعلام,استعلام اجرای کابینت آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153798/استعلام-طبق-درخواست'>استعلام طبق درخواست  / استعلام, طبق درخواست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153806/استعلام-قلموی-سیلرکاری-سفارشی-دست-ساز--'>استعلام قلموی سیلرکاری سفارشی دست ساز ... / استعلام , استعلام قلموی سیلرکاری سفارشی دست ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153814/استعلام-دستکش'>استعلام دستکش  / استعلام دستکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153822/استعلام-فعالیت-های-مراکز-تلفن'>استعلام فعالیت های مراکز تلفن / استعلام, استعلام فعالیت های مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153830/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام, الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153838/مناقصه-ارزیابی-فنی-مالی-عملیات-نقشه‌برداری-مسیلهای-مهم'>مناقصه ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه‌برداری مسیلهای مهم / مناقصه, مناقصه ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه‌برداری مسیلهای مهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153846/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مداربسته'>استعلام  تهیه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / استعلام,استعلام  تهیه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153855/استعلام-احداث-بنای-دامداری--'>استعلام احداث بنای دامداری... / استعلام, استعلام احداث بنای دامداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153863/استعلام-ست-کامل-تعویض-مفصل-زانو'>استعلام ست کامل تعویض مفصل زانو  / استعلام, ست کامل تعویض مفصل زانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153871/استعلام-تکمیل-عملیات-سازه-ای-و-رنگ-آمیزی-برج--'>استعلام تکمیل عملیات سازه ای و رنگ آمیزی برج... / استعلام, استعلام تکمیل عملیات سازه ای و رنگ آمیزی برج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153879/استعلام-توالت-فرنگی'>استعلام توالت فرنگی  / استعلام توالت فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153888/استعلام-کنتور-حجمی-و-اتصالات'>استعلام کنتور حجمی و اتصالات  / استعلام , استعلام کنتور حجمی و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153896/استعلام-تامین-خدمات-حمل-و-نقل'>استعلام تامین خدمات حمل و نقل / استعلام, استعلام تامین خدمات حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153904/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام ,استعلام الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153912/استعلام-تابلو-کنترل-دور--'>استعلام تابلو کنترل دور... / استعلام, استعلام تابلو کنترل دور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153920/استعلام-روغن-موتور-و-گریس'>استعلام روغن موتور  و گریس / استعلام , استعلام روغن موتور  و گریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153928/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-اداره-استثنایی'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز اداره استثنایی / استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز اداره استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153074/استعلام-کود-کمپوست-آلی-غنی-شده'>استعلام کود کمپوست آلی غنی شده  / استعلام, کود کمپوست آلی غنی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153085/استعلام-بی-کربنات-سدیم-و-سایر-اقلام'>استعلام بی کربنات سدیم و سایر اقلام / استعلام, بی کربنات سدیم و سایر اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153102/مناقصه-خرید-کابل-0-6-اینجی-پیش-تنیدگی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید کابل 0.6 اینجی پیش تنیدگی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل 0.6 اینجی پیش تنیدگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153114/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پل-های-باکسی-جهت-نقطه-حادثه-خیز'>مناقصه تهیه و اجرای پل های باکسی جهت نقطه حادثه خیز / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای پل های باکسی جهت نقطه حادثه خیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153131/مناقصه-تکمیل-بلوار-بیمارستان'>مناقصه تکمیل بلوار بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل بلوار بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153150/فراخوان-​انجام-امور-خدماتی'>فراخوان ​انجام امور خدماتی / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان ​انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153160/استعلام-اجرای-پروژه-میز-خدمت-دولت'>استعلام اجرای پروژه میز خدمت دولت  / استعلام, اجرای پروژه میز خدمت دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153173/فراخوان-تجدید-مناقصه-تامین-سه-دستگاه-آسانسور-و-یک-دستگاه-بالابر'>فراخوان تجدید مناقصه تامین سه دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر  / فراخوان تجدید مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه تامین سه دستگاه آسانسور و یک دستگاه بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153190/استعلام-خدمات-تاکسی-سرویس'>استعلام خدمات تاکسی سرویس  / استعلام ,استعلام خدمات تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153200/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153211/مناقصه-پل-کابلی'>مناقصه پل کابلی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پل کابلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153220/استعلام-صندوق-ضمانت--'>استعلام صندوق ضمانت ... / استعلام , استعلام صندوق ضمانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153231/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>فراخوان مناقصه عمومی خرید , نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی خرید , نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153241/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه--'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای پروژه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153252/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153264/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-کانیو-و---مرحله-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، کانیو و ... مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، کانیو  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153277/استعلام-خرید-قطعات-شبکه'>استعلام خرید قطعات شبکه  / استعلام,استعلام خرید قطعات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153287/فراخوان-اجرای-کانال-آبیاری-عمومی-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان اجرای کانال آبیاری عمومی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153301/فراخوان-خرید-تجهیزات-هوشمند-سازی'>فراخوان خرید تجهیزات هوشمند سازی  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید تجهیزات هوشمند سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153312/مناقصه-تجدید-پروژه-کانال-سنگی-و-جدولگذاری-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تجدید پروژه کانال سنگی و جدولگذاری معابر ـ نوبت دوم / مناقصه تجدید , مناقصه تجدید پروژه کانال سنگی و جدولگذاری معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153321/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری--'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری... / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153333/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدیدمناقصه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153348/مناقصه-احداث-قسمتی-از-پل-ورودی'>مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی / مناقصه , مناقصه احداث قسمتی از پل ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153363/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153376/مناقصه-تهیه-و-اجرای-سقف-ها-با-بتن-و-تیرچه'>مناقصه تهیه و اجرای سقف ها با بتن و تیرچه  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای سقف ها با بتن و تیرچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153385/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافت-و-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی، نظافت و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153401/استعلام-لوله-فولادی-اسپیرال--'>استعلام لوله فولادی اسپیرال... / استعلام, استعلام لوله فولادی اسپیرال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153410/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-سالن-های-اداره--'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری سالن های اداره... / آگهی مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری سالن های اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153421/استعلام-بازسازی-پل-های-آسیب-دیده-در-مسیر-راه-روستایی'>استعلام بازسازی پل های آسیب دیده در مسیر راه روستایی / استعلام, بازسازی پل های آسیب دیده در مسیر راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153430/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام, کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153440/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-29-کیلومتر-خط-تغذیه-12-و-10-اینچ'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر خط تغذیه 12 و 10 اینچ / مناقصه, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 29 کیلومتر خط تغذیه 12 و 10 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153451/استعلام-تابلو-کنترل-دور--'>استعلام تابلو کنترل دور... / استعلام, استعلام تابلو کنترل دور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153462/مناقصه-احداث-سالن-چند-منظوره-قلعه-چنعان'>مناقصه احداث سالن چند منظوره قلعه چنعان /  مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه احداث سالن چند منظوره قلعه چنعان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153472/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-قطرهای-مختلف'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف  / مناقصه ، مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در قطرهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153537/استعلام-شستی-اعلام-حریق--'>استعلام شستی اعلام حریق ... / استعلام, استعلام شستی اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153546/استعلام-کاتتر-آنژیوگرافی-کاتتر-املاتز'>استعلام کاتتر آنژیوگرافی، کاتتر املاتز / استعلام, کاتتر آنژیوگرافی، کاتتر املاتز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153556/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام,استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153566/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی ... / استعلام , استعلام استنت دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153576/استعلام-واگذاری-خدمات-آزمایشگاه'> استعلام واگذاری خدمات آزمایشگاه / استعلام ، استعلام واگذاری خدمات آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153586/استعلام-عملیات-کف-شکنی-و-احداث-بند-حفاظتی-و--'>استعلام عملیات کف شکنی و احداث بند حفاظتی و... / استعلام, استعلام عملیات کف شکنی و احداث بند حفاظتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153598/استعلام-قطعات-محرک-الکتریکی-AUMA'>استعلام قطعات محرک الکتریکی AUMA / استعلام , استعلام قطعات محرک الکتریکی AUMA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153609/استعلام-اجرای-عملیات-اصلاح-هندسی'>استعلام اجرای عملیات اصلاح هندسی / استعلام اجرای عملیات اصلاح هندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153620/مناقصه-خرید-موتورجوش-میلر'>مناقصه خرید موتورجوش میلر / مناقصه, مناقصه خرید موتورجوش میلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153629/استعلام-ست-کامل-بازسازی-ACL'>استعلام ست کامل بازسازی ACL / استعلام , استعلام ست کامل بازسازی ACL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153639/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداری'>مناقصه تکمیل ساختمان اداری / مناقصه تکمیل ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153648/استعلام-نقشه-برداری-محدوده-های-اراضی-غیرملی'>استعلام نقشه برداری محدوده های اراضی غیرملی  / استعلام, استعلام نقشه برداری محدوده های اراضی غیرملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153657/استعلام-مشاوره-و-طراحی-جهت-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام مشاوره و طراحی جهت نصب دوربین مداربسته / استعلام , استعلام مشاوره و طراحی جهت نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153666/استعلام-پایه-بتونی-چهارگوش'>استعلام پایه بتونی چهارگوش  / استعلام, پایه بتونی چهارگوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153675/استعلام-ایجاد-سیستم-آرشیو-الکترونیکی'>استعلام ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی / استعلام,استعلام ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153684/استعلام-کیت-تشخیص'>استعلام کیت تشخیص / استعلام , استعلام کیت تشخیص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153693/استعلام-فریزر--'>استعلام فریزر ... / استعلام , استعلام فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153701/مناقصه-احداث-خط-فشار-متوسط'>مناقصه احداث خط فشار متوسط / مناقصه احداث خط فشار متوسط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153710/استعلام-درب-کمد-دیواری'>استعلام درب کمد دیواری / استعلام, درب کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153718/استعلام-یک-دستگاه-تراکتور-ITM-4DW-399'>استعلام یک دستگاه تراکتور ITM-4DW/399 / استعلام , یک دستگاه تراکتور ITM-4DW/399</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153726/استعلام-چاپگر-شناسنامه-و-گذرنامه'>استعلام چاپگر شناسنامه و گذرنامه / استعلام, استعلام چاپگر شناسنامه و گذرنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153735/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153743/استعلام-مطالعات-ساماندهی-معرفی-جاذبه-ها-و-ارتقا-کیفیت'>استعلام مطالعات ساماندهی معرفی جاذبه ها و ارتقا کیفیت / استعلام, استعلام مطالعات ساماندهی معرفی جاذبه ها و ارتقا کیفیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153751/استعلام-سبد-کالا-ماه-رمضان'>استعلام  سبد کالا ماه رمضان / استعلام, استعلام  سبد کالا ماه رمضان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153759/استعلام-کارت-رستوران--'>استعلام کارت رستوران ... / استعلام, استعلام کارت رستوران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153768/استعلام-خرید-انواع-تابلو'>استعلام خرید انواع تابلو / استعلام,استعلام خرید انواع تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153777/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153785/استعلام-پمپ-آب-کف-کش--'>استعلام پمپ آب کف کش ... / استعلام, استعلام پمپ آب کف کش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153794/استعلام-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام حمل و نقل زمینی / استعلام حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153802/استعلام-تامین-28-دستگاه-اتوبوس-جهت-اردو'>استعلام تامین 28 دستگاه اتوبوس جهت اردو / استعلام, تامین 28 دستگاه اتوبوس جهت اردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153810/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153818/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام اجرای آسفالت معابر... / استعلام,استعلام اجرای آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153826/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153834/استعلام-دستگاه-تصفیه-فاضلاب--'>استعلام دستگاه تصفیه فاضلاب... / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153842/فراخوان-مناقصه-عمومی-انسداد-چاه-های-غیرمجاز-و-رفع-تصرفات'>فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات / فراخوان مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153850/واگذاری-امور-خدمات-عمومی-دانشگاه'>واگذاری امور خدمات عمومی دانشگاه / واگذاری امور خدمات عمومی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153859/استعلام-خرید-غذای-ماهیان-استخوانی'>استعلام خرید غذای ماهیان استخوانی  / استعلام , استعلام خرید غذای ماهیان استخوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153867/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153875/استعلام-ساخت-تخت-دو-طبقه-فلزی'>استعلام ساخت تخت دو طبقه فلزی / استعلام, استعلام ساخت تخت دو طبقه فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153884/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پنجره'>استعلام تهیه و ساخت و نصب پنجره / استعلام, استعلام تهیه و ساخت و نصب پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153892/استعلام-انعقاد-قرارداد-با-آژانسها'>استعلام انعقاد قرارداد با آژانسها / استعلام, استعلام  انعقاد قرارداد با آژانسها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153900/استعلام-خرید-انواع-تابلو'>استعلام خرید انواع تابلو / استعلام,استعلام خرید انواع تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153908/استعلام-خرید-لوازم-وتجهیزات-ایمنی'>استعلام  خرید لوازم وتجهیزات ایمنی / استعلام ، استعلام  خرید لوازم وتجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153916/استعلام-لنز-چشم-پزشکی'>استعلام لنز چشم پزشکی  / استعلام, استعلام لنز چشم پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153924/استعلام-نصب-سقف-کاذب-و-کابل-کشی'>استعلام نصب سقف کاذب و کابل کشی  / استعلام, استعلام نصب سقف کاذب و کابل کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152271/استعلام-رله--'>استعلام رله ... / استعلام , استعلام رله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152283/فراخوان-ارزیابی-توان-تامین-نصب--تست-و-راه-اندازی-اقلام-سخت-افزاری---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی توان تامین، نصب ، تست و راه اندازی اقلام سخت افزاری ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی توان تامین، نصب ، تست و راه اندازی اقلام سخت افزاری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152293/مناقصه-تامین-اتوبوس-و-مینی-بوس-اجاره-ای-مبله--'>مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین اتوبوس و مینی بوس اجاره ای مبله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152302/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-ماشین-نویسی-و-نامه-رسانی--'>مناقصه انجام خدمات اداری، ماشین نویسی و نامه رسانی... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری، ماشین نویسی و نامه رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152312/فراخوان-فعالیت-های-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان فعالیت های امور خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی, فراخوان فعالیت های امور خدماتی، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152320/مناقصه-عملیات-تکمیلی-و-عملیات-ساخت-ماشینکاری--'>مناقصه عملیات تکمیلی و عملیات ساخت، ماشینکاری... / مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی و عملیات ساخت، ماشینکاری...   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152328/تجدید-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-حمل-با-گاری-دستی-و-ردیف-چینی---'>تجدید مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی ....  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152338/مناقصه-اتقافات-شبکه-و-رفع-خاموشی-و-سرویس-و-نگهداری'>مناقصه اتقافات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اتقافات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152350/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-عملیات-نگهداشت-تامین-خدمه-پروازی--'>مناقصه واگذاری امور مربوط به عملیات نگهداشت، تامین خدمه پروازی... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به عملیات نگهداشت، تامین خدمه پروازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152361/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-سانترال-تجدید'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم سانترال تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم سانترال تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152373/مناقصه-اجرای-فنس-محدوده-زمین-واگذاری-اطراف-پست-230-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فنس محدوده زمین واگذاری اطراف پست 230 کیلوولت  نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فنس محدوده زمین واگذاری اطراف پست 230 کیلوولت  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152382/استعلام-خرید-لوازم-گریدر--'>استعلام خرید لوازم گریدر... / استعلام, استعلام خرید لوازم گریدر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152394/مناقصه-خرید-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152406/مناقصه-عملیات-ابنیه-جزئی-میدان-مرکزی'>مناقصه عملیات ابنیه جزئی میدان مرکزی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات ابنیه جزئی میدان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152417/مناقصه-پشتیبانی-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-کامپیوتر--'>مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه، کامپیوتر... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی، تعمیر و نگهداری شبکه، کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152426/استعلام-گارمین-GPS-MAP-64-SC'>استعلام گارمین GPS MAP 64 SC / استعلام,استعلام گارمین GPS MAP 64 SC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152435/فراخوان-عملیات-تکمیلی-شبکه-توزیع-و-تجهیز-چاه'>فراخوان عملیات تکمیلی شبکه توزیع و تجهیز چاه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیلی شبکه توزیع و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152445/استعلام-فن-CPU--'>استعلام فن CPU ... / استعلام , استعلام فن CPU ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152454/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152465/استعلام-توسعه-و-پشتیبانی-سامانه-تحت-وب-تجهیزات-سخت-افزاری-و-خطوط-ارتباطی'>استعلام توسعه و پشتیبانی سامانه تحت وب تجهیزات سخت افزاری و خطوط ارتباطی  / استعلام, توسعه و پشتیبانی سامانه تحت وب تجهیزات سخت افزاری و خطوط ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152476/استعلام-سیم-کشی-و-ارتباط-بین-خطوط---'>استعلام  سیم کشی و ارتباط بین خطوط  ... / استعلام, سیم کشی و ارتباط بین خطوط  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152489/مناقصه-احداث-ساختمان-بیمارستان-(کلینیک)-دامپزشکی'>مناقصه احداث ساختمان بیمارستان (کلینیک) دامپزشکی / آگهی فراخوان مناقصه,مناقصه احداث ساختمان بیمارستان (کلینیک) دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152500/استعلام-استامپ-آبی'>استعلام استامپ آبی / استعلام,استعلام استامپ آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152510/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-عمرانی-پراکنده-در-سطح-سازمان'>مناقصه عمومی انجام عملیات عمرانی پراکنده در سطح سازمان  / مناقصه, مناقصه عمومی انجام عملیات عمرانی پراکنده در سطح سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152523/مناقصه-تامین-حمل--باراندازی-و-تحویل-اتصالات-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین، حمل ، باراندازی و تحویل اتصالات فلزی... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین، حمل ، باراندازی و تحویل اتصالات فلزی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152534/استعلام-لوله-فایبر-گلاس'>استعلام  لوله فایبر گلاس  / استعلام, لوله فایبر گلاس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152546/مناقصه-طراحی-بازارچه-های-مرزی--'>مناقصه طراحی بازارچه های مرزی ... / آگهی فراخوان, مناقصه  عملیات احداث راه دسترسی به بازارچه مرزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152558/مناقصه-اجرای-عملیات-ساماندهی-مسیلها-در-محدوده-شهر-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیلها در محدوده شهر نوبت سوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ساماندهی مسیلها در محدوده شهر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152569/استعلام-رادیاتور--'>استعلام رادیاتور ... / استعلام, استعلام رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152581/استعلام-شستشوی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>استعلام شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب ... / استعلام , استعلام شستشوی شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152593/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال--'>استعلام  احداث و بهسازی کانال ... / استعلام, احداث و بهسازی کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152605/مناقصه-انجام-امورات-خدماتی-تجدید'>مناقصه انجام امورات خدماتی تجدید / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه انجام امورات خدماتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153534/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153543/فراخوان26-قلم-قطعات-یدکی-کمپرسور-broom--wade'>فراخوان26 قلم قطعات یدکی کمپرسور broom & wade / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان 26 قلم قطعات یدکی کمپرسور broom & wade</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153553/استعلام-كولرگازی-اسپیلت-24000-تک-پانل'>استعلام كولرگازی اسپیلت 24000 تک پانل  / استعلام ، استعلام كولرگازی اسپیلت 24000 تک پانل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153562/استعلام-شش-ردیف-زنجیر-غلطکی'>استعلام شش ردیف زنجیر غلطکی  / استعلام ,استعلام شش ردیف زنجیر غلطکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153572/مناقصه-خرید-تجهیزات-هوشمند-سازی'> مناقصه  خرید تجهیزات هوشمند سازی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ،  مناقصه  خرید تجهیزات هوشمند سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153582/استعلام-سیم-آلومینیوم-42-روکشدار-20-کیلوولت--'>استعلام سیم آلومینیوم 42 روکشدار 20 کیلوولت ... / استعلام,استعلام سیم آلومینیوم 42 روکشدار 20 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153595/استعلام-صندلی-کنفرانسی-C712Z-با-نام-تجاری-نیلپر'>استعلام صندلی کنفرانسی C712Z با نام تجاری نیلپر / استعلام,استعلام صندلی کنفرانسی C712Z با نام تجاری نیلپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153605/استعلام-والو-هیدرولیکی-rexroth'>استعلام والو هیدرولیکی rexroth / استعلام والو هیدرولیکی rexroth</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153615/استعلام-کابلشو'>استعلام کابلشو / استعلام, استعلام کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153626/استعلام-استنت--'>استعلام استنت ... / استعلام , استعلام استنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153636/استعلام-کمپرسور-هرمتیک-اسکرال-برودتی'>استعلام کمپرسور هرمتیک اسکرال برودتی  / استعلام , استعلام کمپرسور هرمتیک اسکرال برودتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153645/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153654/استعلام-کولر-گازی-کم-مصرف'>استعلام کولر گازی کم مصرف  / استعلام, استعلام کولر گازی کم مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153663/استعلام-گردشگری--'>استعلام گردشگری ... / استعلام, استعلام گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153672/استعلام-خدمات-اداری-پشتیبانی-و-ساختمان'>استعلام خدمات اداری پشتیبانی و ساختمان / استعلام, استعلام خدمات اداری پشتیبانی و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153681/استعلام-خرید-دو-دستگاه-میوه-خشک-کن-و--'>استعلام خرید دو دستگاه میوه خشک کن و ... / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه میوه خشک کن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153690/استعلام-استنت-دارویی-پروموس'>استعلام استنت دارویی پروموس / استعلام, استنت دارویی پروموس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153698/استعلام-راننده-با-خودرو'>استعلام راننده با خودرو  / استعلام , استعلام راننده با خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153707/آگهی-ارزیابی-فنی-مالی-عملیات-نقشه-برداری-رودخانه-های'>آگهی ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه برداری رودخانه های / آگهی ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه برداری رودخانه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153715/استعلام-خرابی-یو-پی-اس'>استعلام خرابی یو پی اس  / استعلام, استعلام خرابی یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153723/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153732/استعلام-خرید-آنتی-ویروس--'>استعلام خرید آنتی ویروس... / استعلام,استعلام  خرید آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153740/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام , استعلام آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153748/استعلام-نصب-و-کابل-کشی-و-تست-و-راه-اندازی-کنتور--'>استعلام نصب و کابل کشی و تست و راه اندازی کنتور... / استعلام, استعلام نصب و کابل کشی و تست و راه اندازی کنتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153756/استعلام-اجرای-جوی-70-و-کانیو-جاده'>استعلام اجرای جوی 70 و کانیو جاده / استعلام, استعلام اجرای جوی 70 و کانیو جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153764/استعلام-تعویض-دو-دستگاه-تابلو-فرمان-آسانسور'>استعلام تعویض دو دستگاه تابلو فرمان آسانسور / استعلام , استعلام تعویض دو دستگاه تابلو فرمان آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153773/استعلام-خرید-انواع-تابلو-برق--'>استعلام خرید انواع تابلو برق... / استعلام,استعلام خرید انواع تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153782/استعلام-لوله-لخته-ژلدار'>استعلام لوله لخته ژلدار / استعلام,استعلام لوله لخته ژلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153791/استعلام-لوپ-حجم--'>استعلام لوپ حجم... / استعلام, استعلام لوپ حجم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153799/استعلام-تلویزیون-ایرانی'>استعلام تلویزیون ایرانی / استعلام, استعلام تلویزیون ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153807/مناقصه-خرید-اوراق-چاپی--تکثیر-و-فرمهای-آماری--نوبت-سوم'>مناقصه خرید اوراق چاپی ، تکثیر و فرمهای آماری - نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید اوراق چاپی ، تکثیر و فرمهای آماری - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153815/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-موزه-فرش'>استعلام سیستم اعلام حریق موزه فرش / استعلام, استعلام سیستم اعلام حریق موزه فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153823/استعلام-کاتریج--'>استعلام کاتریج ... / استعلام , استعلام کاتریج  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153831/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم کامپیوتر / استعلام خرید لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153839/استعلام-خرید-لوازم-اداری'>استعلام خرید لوازم اداری / استعلام , استعلام خرید لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153847/استعلام-خرید-عوامل-بیولوژیک--سموم-شیمیایی'>استعلام خرید عوامل بیولوژیک - سموم شیمیایی / استعلام , استعلام خرید عوامل بیولوژیک - سموم شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153856/استعلام-دوره-آموزشی-شناور-بقاء-و-قایق-نجات'>استعلام دوره آموزشی شناور بقاء و قایق نجات  / استعلام,استعلام دوره آموزشی شناور بقاء و قایق نجات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153864/استعلام-بلندگو-و-آمپلی-فایر'>استعلام بلندگو و آمپلی فایر / استعلام, استعلام بلندگو و آمپلی فایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153872/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-مینی-بوس'>استعلام یک دستگاه خودرو مینی بوس / استعلام, یک دستگاه خودرو مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153881/استعلام-تعداد-40-دستگاه-کیس-رایانه'>استعلام  تعداد 40 دستگاه کیس رایانه  / استعلام, استعلام  تعداد 40 دستگاه کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153889/استعلام-تهیه-و-اجرای-سقف-کاذب-کناف-و-تایل'>استعلام تهیه و اجرای سقف کاذب کناف و تایل  / استعلام, استعلام تهیه و اجرای سقف کاذب کناف و تایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153897/استعلام-احداث-انتقال-کانال-آب-کشاورزی'> استعلام احداث انتقال کانال آب کشاورزی / استعلام,  استعلام احداث انتقال کانال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153905/استعلام-تین-کلاینت'>استعلام تین کلاینت / استعلام, استعلام تین کلاینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153536/استعلام-کانتر-آنژیوگرافی--'>استعلام کانتر آنژیوگرافی... / استعلام, استعلام کانتر آنژیوگرافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153545/فراخوان-مناقصه-انجام-کارهای-ساختمانی'>فراخوان مناقصه انجام کارهای ساختمانی / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام کارهای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153555/استعلام-کانال---سایت-ستاد'>استعلام کانال ..., سایت ستاد / استعلام , استعلام کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153565/آگهی-فراخوان-ارزیابی-‏‏‏‏‏عملیات-اجرایی-باقیمانده-ایستگاه-میدان'>آگهی فراخوان ارزیابی ‏‏‏‏‏عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان / آگهی فراخوان ارزیابی،آگهی فراخوان ارزیابی ‏‏‏‏‏عملیات اجرایی باقیمانده ایستگاه میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153575/فراخوان-مناقصه-خدمات-نظارت-بر-صحت-الزامات-HSE'>فراخوان مناقصه خدمات نظارت بر صحت الزامات HSE  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات نظارت بر صحت الزامات HSE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153585/استعلام-سمپاش-دستی'>استعلام سمپاش دستی  / استعلام, سمپاش دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153597/استعلام-قلم-چکش-هیدرولیکی'>استعلام  قلم چکش هیدرولیکی / استعلام, قلم چکش هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153608/تجدید-فراخوان-عمومی-تشکیل-کلینیک-کسب-و-کار-و-تیم-های-توانمندساز'>تجدید فراخوان عمومی تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمندساز / تجدید مناقصه فراخوان عمومی تشکیل کلینیک کسب و کار و تیم های توانمندساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153618/استعلام-کابل-50-زوجی'>استعلام کابل 50 زوجی / استعلام, کابل 50 زوجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153628/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153638/استعلام-تابلو-سافت-استارت-30KW'>استعلام تابلو سافت استارت 30KW / استعلام , استعلام تابلو سافت استارت 30KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153647/استعلام-خرید-الکتروپمپ-شناور-طرح-KSB'>استعلام خرید الکتروپمپ شناور طرح KSB / استعلام, خرید الکتروپمپ شناور طرح KSB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153656/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی  / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153665/استعلام-بازسازی-تجهیزات-و-مرمت-ساختمان-های-مرکز--'>استعلام بازسازی تجهیزات و مرمت ساختمان های مرکز... / استعلام, استعلام بازسازی تجهیزات و مرمت ساختمان های مرکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153674/استعلام-بتونه-و-نقاشی'>استعلام بتونه و نقاشی  / استعلام ,استعلام  بتونه و نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153683/استعلام-لوازم-نوشت-افزار'>استعلام لوازم نوشت افزار / استعلام, استعلام نوشت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153692/استعلام-پیاده-رو-سازی-و-جدول-گذاری--'>استعلام پیاده رو سازی و جدول گذاری... / استعلام, استعلام پیاده رو سازی و جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153700/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دستگاهی-در-گشت'>استعلام حفر یک حلقه چاه دستگاهی در گشت / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه دستگاهی در گشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153709/استعلام-کامپیوتر-اسمبل'>استعلام کامپیوتر اسمبل / استعلام, استعلام کامپیوتر اسمبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153717/مناقصه-واگذاری-امورات-نگهداری--راهبری-و-تاسیسات-شبکه'>مناقصه واگذاری امورات نگهداری ، راهبری و تاسیسات شبکه / مناقصه واگذاری امورات نگهداری ، راهبری و تاسیسات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153725/استعلام-لباس-ماهیگیری-و--'>استعلام لباس ماهیگیری و ...  / استعلام , استعلام لباس ماهیگیری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153734/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر .. / استعلام, کامپیوتر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153742/استعلام-لامپ-ال-ای-دی'>استعلام لامپ ال ای دی  / استعلام, استعلام لامپ ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153750/استعلام-ساندویچ-پانل-سقفی'>استعلام ساندویچ پانل سقفی  / استعلام, ساندویچ پانل سقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153758/استعلام-کارت-T1-E1-PR1'>استعلام کارت T1-E1-PR1 / استعلام ، استعلام کارت T1-E1-PR1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153767/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات  / استعلام, استعلام اتصالات و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153775/استعلام-تکمیل-بند-و-کانال'>استعلام تکمیل بند و کانال / استعلام, تکمیل بند و کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153784/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام  تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام,یاستعلام  تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153793/استعلام-ایجاد-زیر-ساختهای-گردشگری'>استعلام ایجاد زیر ساختهای گردشگری / استعلام, ایجاد زیر ساختهای گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153801/استعلام-اف-400GRP-و-زانو-دو-سر-فلنچ-چدن-داکتیل-400-11'>استعلام اف 400GRP و زانو دو سر فلنچ چدن داکتیل 400-11 / استعلام,استعلام اف 400GRP و زانو دو سر فلنچ چدن داکتیل 400-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153809/استعلام-تکمیل-انتقال-آب-کشاورزی'>استعلام تکمیل انتقال آب کشاورزی  / استعلام, استعلام تکمیل انتقال آب کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153817/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153825/واگذاری-امور-فضای-سبز-دانشگاه'>واگذاری امور فضای سبز دانشگاه / مناقصه , واگذاری امور فضای سبز دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153833/استعلام-تابلو-برق-CHANGE-OVER'>استعلام تابلو برق CHANGE OVER / استعلام, استعلام  تابلو برق CHANGE OVER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153841/استعلام-ساخت-معرفی-فعالیت-های-کانون-جهت-نصب-نرده-های-دور-محوطه'>استعلام ساخت معرفی فعالیت های کانون جهت نصب نرده های دور محوطه / استعلام, ساخت معرفی فعالیت های کانون جهت نصب نرده های دور محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153849/استعلام-بهران-توربین-32'>استعلام بهران توربین 32 / استعلام, استعلام بهران توربین 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153858/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام , استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153866/استعلام-نصب-سنسورهای-وزنی'>استعلام نصب سنسورهای وزنی / استعلام , استعلام نصب سنسورهای وزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153874/استعلام-تجهیزات-آموزشی'>استعلام تجهیزات آموزشی  / استعلام تجهیزات آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153883/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع'>استعلام تولید، انتقال و توزیع / استعلام ,استعلام تولید، انتقال و توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153891/استعلام-خرید-انواع-پروفیل-UPVC--'>استعلام خرید انواع پروفیل UPVC ... / استعلام, استعلام خرید انواع پروفیل UPVC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153899/استعلام-دو-دستگاه-SAN'>استعلام دو دستگاه SAN  / استعلام, استعلام دو دستگاه SAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153907/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153523/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-تجهیزات-AVL'>استعلام ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات AVL / استعلام, استعلام ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات AVL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153535/استعلام-5-آیتم-کالای-درخواستی--'>استعلام 5 آیتم کالای درخواستی ... / استعلام , استعلام 5 آیتم کالای درخواستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153544/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام,استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153554/فراخوان-مسابقه-طراحی-المان-زعفران'>فراخوان مسابقه طراحی المان زعفران  / فراخوان ،فراخوان مسابقه طراحی المان زعفران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153564/استعلام-ستنت-دارویی-قلب-و-عروق'>استعلام ستنت دارویی قلب و عروق  / استعلام, ستنت دارویی قلب و عروق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153574/استعلام-جدولگذاری-و-اجرای-کانیوو-بتنی'>استعلام جدولگذاری و اجرای کانیوو بتنی  / استعلام, جدولگذاری و اجرای کانیوو بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153583/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی ... / استعلام , استعلام برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153596/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153607/استعلام-سیم-جوش-و-پودر-جوشکاری'>استعلام سیم جوش و پودر جوشکاری / استعلام, استعلام سیم جوش و پودر جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153616/استعلام-کمد--'>استعلام کمد ... / استعلام , استعلام کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153627/استعلام-استنت-دارویی-ORSIRO--'>استعلام استنت دارویی ORSIRO... / استعلام, استعلام استنت دارویی ORSIRO...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153637/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153646/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق  / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153655/استعلام-بهسازی-(روکش-آسفالت)'>استعلام بهسازی (روکش آسفالت) / استعلام, استعلام بهسازی (روکش آسفالت)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153664/استعلام-کمپ-گردشگری'>استعلام کمپ گردشگری  / استعلام, استعلام کمپ گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153673/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه  / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153682/استعلام-خرید-آسمان-نما'>استعلام خرید آسمان نما / استعلام,استعلام خرید آسمان نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153691/استعلام-یک-دستگاه-چاپگر--'>استعلام یک دستگاه چاپگر... / استعلام, استعلام یک دستگاه چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153699/استعلام-اصلاح-خط-انتقال-آب-روستاها'>استعلام اصلاح خط انتقال آب روستاها  / استعلام, استعلام اصلاح خط انتقال آب روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153708/استعلام-اتوماسیون-بیسیم--'>استعلام اتوماسیون بیسیم ... / استعلام,استعلام اتوماسیون بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153716/استعلام-کارت-پست-صوتی-و-اپراتوری-خودکار'>استعلام کارت پست صوتی و اپراتوری خودکار  / استعلام , استعلام کارت پست صوتی و اپراتوری خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153724/استعلام-شیر-پدالی'>استعلام شیر پدالی / استعلام , استعلام شیر پدالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153733/استعلام-حفر--'>استعلام حفر ... / استعلام , استعلام حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153741/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور  / استعلام,استعلام هارد سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153749/استعلام-تجهیزات-سیستم-پنوماتیک'>استعلام  تجهیزات سیستم پنوماتیک  / استعلام, استعلام  تجهیزات سیستم پنوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153757/استعلام-قیمت-مطالعات-طراحی-و-تجهیز-نقاط-مصرف-آب'>استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب / استعلام، استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153765/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار'>فراخوان مناقصه  انتخاب پیمانکار / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه  انتخاب پیمانکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153774/استعلام-تجهیز-چاه-کشاورزی'>استعلام تجهیز چاه کشاورزی  / استعلام,استعلام تجهیز چاه کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153783/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153792/استعلام-کاندوم'>استعلام کاندوم  / استعلام , استعلام کاندوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153800/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153808/استعلام-170000-کیلوگرم-آراد-خبازی'>استعلام  170000 کیلوگرم آراد خبازی / استعلام,استعلام  170000 کیلوگرم آراد خبازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153816/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام, استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153824/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایستاده'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده / استعلام,استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153832/اصلاحیه-مناقصه-فیوز-مینیاتوری'>اصلاحیه مناقصه فیوز مینیاتوری  / اصلاحیه مناقصه عمومی ,  مناقصه فیوز مینیاتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153840/استعلام-احداث-بنا-دامداری-دام-های-سبک'>استعلام  احداث بنا دامداری دام های سبک / استعلام, احداث بنا دامداری دام های سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153848/استعلام-خرید-سردخانه-زیر-صفر'>استعلام خرید سردخانه زیر صفر / استعلام , استعلام خرید سردخانه زیر صفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153857/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق / استعلام,استعلام کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153865/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان-اداره'>استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان اداره / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153873/استعلام-لوله-یکسر-کوپلینگ10-400GRP-با-سفتی-5000--کوپلینگ-تکمیل-10-400GRP-با-سفتی-5000'>استعلام لوله یکسر کوپلینگ10 -400GRP با سفتی 5000 . کوپلینگ تکمیل 10-400GRP  با سفتی 5000 / استعلام ,استعلام لوله یکسر کوپلینگ10 -400GRP با سفتی 5000 . کوپلینگ تکمیل 400GRP-10  با سفتی 5000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153882/استعلام-فقط-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام فقط دستگاه حضور و غیاب  / استعلام ,استعلام فقط دستگاه حضور و غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153890/مناقصه-خرید-600-تن-اسید-سولفوریک'>مناقصه خرید 600 تن اسید سولفوریک  / مناقصه, مناقصه خرید 600 تن اسید سولفوریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153898/استعلام-انجام-عملیات-ایجاد-اتاق-استقرار-اپراتور'>استعلام انجام عملیات ایجاد اتاق استقرار اپراتور / استعلام انجام عملیات ایجاد اتاق استقرار اپراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153906/مناقصه-ساخت-داخل-3-ست-چرخدنده-های-گیربکس'>مناقصه ساخت داخل 3 ست چرخدنده های گیربکس / مناقصه عمومی , مناقصه ساخت داخل 3 ست چرخدنده های گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153481/مناقصه-تامین-حمل-و-باراندازی-و-تحویل-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه تامین حمل و باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن  / مناقصه, مناقصه  تامین حمل و باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153489/فراخوان-مناقصه-احداث-کانال-های-جدید-تاسیسات-برق-و---'>فراخوان مناقصه احداث کانال های جدید تاسیسات برق و .... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث کانال های جدید تاسیسات برق و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153498/استعلام-دستگاه-اکسیژناتور-و-ست-لوله'>استعلام دستگاه اکسیژناتور و ست لوله / استعلام, دستگاه اکسیژناتور و ست لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153507/مناقصه-خرید-لامپ-LED'>مناقصه خرید لامپ LED / مناقصه خرید لامپ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153516/استعلام-فعالیتهای-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام, استعلام حمل و جمع آوری مرسولات دفاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153526/استعلام-توزیع-مرسولات-پستی--'>استعلام توزیع مرسولات پستی ... / استعلام,استعلام توزیع مرسولات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153538/تجدید-مناقصه-اقلام-سه-راهی-انشعاب-مقاوم'>تجدید مناقصه اقلام سه راهی انشعاب مقاوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اقلام سه راهی انشعاب مقاوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153548/مناقصه-خرید-11-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور'>مناقصه خرید 11 دستگاه انواع ترانسفورماتور / مناقصه, مناقصه خرید 11 دستگاه انواع ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153558/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-خودروی-سواری-استیجاری-جهت-انجام-امور-اداری-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام اجاره یک دستگاه خودروی سواری استیجاری جهت انجام امور اداری, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه خودروی سواری استیجاری جهت انجام امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153568/استعلام-سررفیوژ--'>استعلام  سررفیوژ... / استعلام, استعلام  سررفیوژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153577/فراخوان-خرید-آنالایزر-آنلاین'>فراخوان خرید آنالایزر آنلاین / مناقصه, فراخوان خرید آنالایزر آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153587/استعلام-خرید-6-ردیف-تابلو-و-کابل'>استعلام خرید 6 ردیف تابلو و کابل / استعلام , استعلام خرید 6 ردیف تابلو و کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153600/استعلام-الکترود-جوشکاری'>استعلام الکترود جوشکاری / استعلام, استعلام الکترود جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153610/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی / استعلام, بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153621/استعلام--بالانسر--'>استعلام   بالانسر.... / استعلام,استعلام  بالانسر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153631/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153640/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153649/استعلام-آشکارساز-قطعه-سیستم-دزدگیر'>استعلام آشکارساز قطعه سیستم دزدگیر / استعلام, استعلام آشکارساز قطعه سیستم دزدگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153658/استعلام-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی--'>استعلام  انجام خدمات نظارت کارگاهی .. / استعلام, انجام خدمات نظارت کارگاهی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153667/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153676/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153685/استعلام-مرمت-و-بازسازی-جاده'>استعلام مرمت و بازسازی جاده / استعلام مرمت و بازسازی جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153694/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153702/استعلام-لجن-کش-5-5-کیلووات'>استعلام لجن کش 5.5 کیلووات  / استعلام, استعلام لجن کش 5.5 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153711/استعلام-تعمیر-و-نوسازی-ساختمان-اداره'>استعلام تعمیر و نوسازی ساختمان اداره  / استعلام, تعمیر و نوسازی ساختمان اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153719/استعلام-خرید-4-دستگاه-کلریناتور-گازی'>استعلام خرید 4 دستگاه کلریناتور گازی  / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه کلریناتور گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153727/استعلام-تست-مرفین-و--'>استعلام تست مرفین و ... / استعلام, استعلام تست مرفین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153736/استعلام-ست-میز-مدیریت--'>استعلام ست میز مدیریت... / استعلام, استعلام ست میز مدیریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153744/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-سخت-افزارهای-پایه'>استعلام نگهداری و تعمیرات سخت افزارهای پایه  / استعلام , استعلام نگهداری و تعمیرات سخت افزارهای پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153752/استعلام-جلد-4-کتاب-دایره-المعارف-جامع-علوم-کشاورزی'>استعلام جلد 4 کتاب دایره المعارف جامع علوم کشاورزی / استعلام,استعلام جلد 4 کتاب دایره المعارف جامع علوم کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153760/استعلام-لوازم-موتورخانه'>استعلام لوازم موتورخانه  / استعلام , استعلام لوازم موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153769/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام حفر یک حلقه چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153778/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153786/استعلام-خرید-بذر-و-کاشت-پروژه-زمین-چمن-طبیعی-فوتبال'>استعلام خرید بذر و کاشت پروژه زمین چمن طبیعی فوتبال / استعلام, استعلام خرید بذر و کاشت پروژه زمین چمن طبیعی فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153795/استعلام-تخت-چوبی'>استعلام تخت چوبی  / استعلام , استعلام تخت چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153803/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153811/استعلام-ست-آرتروسکوپی-زانو'>استعلام ست آرتروسکوپی زانو / استعلام ,استعلام ست آرتروسکوپی زانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153819/استعلام-جعبه-لوح-تقدیر-چوبی'>استعلام جعبه لوح تقدیر چوبی / استعلام, استعلام جعبه لوح تقدیر چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153827/استعلام-دو-عدد-کولر'>استعلام دو عدد کولر  / استعلام, دو عدد کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153835/استعلام-ساماندهی-سیستم-امنیتی-موزه'>استعلام ساماندهی سیستم امنیتی موزه / استعلام ,استعلام ساماندهی سیستم امنیتی موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152677/مناقصه-احداث-قبور'>مناقصه احداث قبور  / مناقصه , مناقصه احداث قبور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152690/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152708/مناقصه-خرید-500-اصله-پایه-چراغ-فلزی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 500 اصله پایه چراغ فلزی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 500 اصله پایه چراغ فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152718/مناقصه-واگذاری-خدمات-حمل-(به-وسیله-کمپرسی-های-تک'> مناقصه واگذاری خدمات حمل (به وسیله کمپرسی های تک / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات حمل (به وسیله کمپرسی های تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152731/استعلام-اجرای-قسمتی-از-آسفالت-معابر'>استعلام  اجرای قسمتی از آسفالت معابر / استعلام, اجرای قسمتی از آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152742/استعلام-میز-کنفرانس-و-صندلی--'>استعلام میز کنفرانس و صندلی... / استعلام, استعلام میز کنفرانس و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152752/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام, عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152762/مناقصه-امورات-خدمات-شهری'>مناقصه امورات خدمات شهری  / آگهی مناقصه, مناقصه امورات خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152775/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152784/مناقصه-خرید-انواع-باطری'>مناقصه خرید انواع باطری  / مناقصه , مناقصه خرید انواع باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152797/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر'>استعلام ساماندهی و تعمیر  / استعلام, ساماندهی و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152806/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-فضاهای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز  - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152819/فراخوان-مناقصه-خرید-انواع-کنتور-تک-فاز-دیجیتالی'>فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز دیجیتالی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152830/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خود-نگهدار-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید انواع کابل خود نگهدار (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع کابل خود نگهدار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152842/مناقصه-عمومی-پیراهن-فرم-و--'>مناقصه عمومی پیراهن فرم و ...  / مناقصه عمومی پیراهن فرم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152857/مناقصه-محوطه-سازی-مدارس-با-آسفالت-در-قبال-قیر-وکیوم'>مناقصه محوطه سازی مدارس با آسفالت در قبال قیر وکیوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه محوطه سازی مدارس با آسفالت در قبال قیر وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152872/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیون-کشنده--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیون کشنده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152886/استعلام-دستگاه-ترموگراف-و-ریدر-میکروچیپ--'>استعلام دستگاه ترموگراف و ریدر میکروچیپ.... / استعلام, استعلام دستگاه ترموگراف و ریدر میکروچیپ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152901/فراخوان-آبرسانی-به-ایستگاه-ها'>فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان آبرسانی به ایستگاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152915/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152929/استعلام-کدورت-سنج--'>استعلام کدورت سنج ... / استعلام, استعلام کدورت سنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152943/استعلام-انجام-تعمیرات-و-رنگ-آمیزی-تانکر'>استعلام انجام تعمیرات و رنگ آمیزی تانکر / استعلام,استعلام انجام تعمیرات و رنگ آمیزی تانکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152956/فراخوان-مناقصه-عملیات-باقیمانده-آبرسانی-تعدادی-از-مخازن-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده آبرسانی تعدادی از مخازن (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه عملیات باقیمانده آبرسانی تعدادی از مخازن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152968/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152983/استعلام-فلومتر-مغناطیسی-و-التراسونیک'>استعلام فلومتر مغناطیسی و التراسونیک / استعلام, فلومتر مغناطیسی و التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152994/استعلام-خرید-فایروال-و-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید فایروال و نصب و راه اندازی / استعلام, خرید فایروال و نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153003/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153012/مناقصه-تعمیرات-پل-های-بزرگ-و-ابنیه---(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیرات پل های بزرگ و ابنیه ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پل های بزرگ و ابنیه  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153021/استعلام-ترالی-پانسمان--'>استعلام ترالی پانسمان ... / استعلام , استعلام ترالی پانسمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153030/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153040/استعلام-کمد--'>استعلام کمد ... / استعلام , استعلام کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153052/مناقصه-تکمیل-مدرسه-ابتدایی-شماره-2-در-سایت-مسکن--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه ابتدایی شماره 2 در سایت مسکن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه ابتدایی شماره 2 در سایت مسکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153064/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام ,استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153077/مناقصه-ارائه-خدمات-اورژانس-و--'>مناقصه ارائه خدمات اورژانس و ... / مناقصه, مناقصه  ارائه خدمات اورژانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153090/استعلام-تجهیزات-آموزشی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-صنعتی-پیشرفته'>استعلام  تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته  / استعلام, تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153104/استعلام-ضد-لغزنده-پله-و--'>استعلام ضد لغزنده پله و ... / استعلام, استعلام ضد لغزنده پله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153117/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب--'>استعلام احداث استخر ذخیره آب ... / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153133/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153153/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده  / استعلام, مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153163/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام الکترولیز نمک طعام / استعلام,استعلام الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153177/مناقصه-برون-سپاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153192/استعلام-خدمات-تاکسی-سرویس--'>استعلام خدمات تاکسی سرویس... / استعلام, استعلام خدمات تاکسی سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153203/مناقصه-عمومی-احداث-آکادمی-ورزش'>مناقصه عمومی احداث آکادمی ورزش  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث آکادمی ورزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153214/استعلام-کنتور-آب--'>استعلام کنتور آب... / استعلام, استعلام کنتور آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153222/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153234/مناقصه-انجام-خدمات-امور-مشترکین-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات امور مشترکین  (مرحله اول - نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امور مشترکین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153245/فراخوان-مناقصه-اجرای-ادامه-عملیات-محوطه-سازی'>فراخوان مناقصه اجرای ادامه عملیات محوطه سازی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای ادامه عملیات محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153254/استعلام-بکارگیری-نیروی-خدماتی-جهت-امور-خدماتی-و-تاسیسات'>استعلام بکارگیری نیروی خدماتی جهت امور خدماتی و تاسیسات  / استعلام, بکارگیری نیروی خدماتی جهت امور خدماتی و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153266/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153279/استعلام-رنگ--'>استعلام رنگ ... / استعلام , استعلام رنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153290/استعلام-خرید-و-تحویل-الکتروموتور--'>استعلام خرید و تحویل الکتروموتور... / استعلام, استعلام خرید و تحویل الکتروموتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153303/استعلام-3-دستگاه-خودرو-سواری-و-یک-دستگاه-وانت-نیسان-با-راننده'>استعلام 3 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت نیسان با راننده / استعلام, 3 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت نیسان با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153315/مناقصه-اجرای-جدول-لبه-گذاری-و-کانیوا-در-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا در سطح شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای جدول، لبه گذاری و کانیوا در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153323/استعلام-خرید-230-متر-مربع-کاشی'>استعلام خرید 230 متر مربع کاشی / استعلام, خرید 230 متر مربع کاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153339/استعلام-درخواست-خرید-200-تن-آجر-فشاری'>استعلام درخواست خرید 200 تن آجر فشاری / استعلام, درخواست خرید 200 تن آجر فشاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153354/مناقصه-عمومی-احداث-آکادمی-ورزش--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث آکادمی ورزش - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی احداث آکادمی ورزش - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153366/مناقصه-عمومی-عملیات-عمرانی-احداث-پل-غدیر'>مناقصه عمومی عملیات عمرانی احداث پل غدیر  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات عمرانی احداث پل غدیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153378/استعلام-الکتروموتور-گیربکس--'>استعلام الکتروموتور گیربکس ... / استعلام, استعلام الکتروموتور گیربکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153389/مناقصه-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال'>مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال / مناقصه, مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153403/استعلام-کرونومتر-آلارم-دار---'>استعلام کرونومتر آلارم دار .... / استعلام ,استعلام کرونومتر آلارم دار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153412/استعلام-ساماندهی-و-نصب-علائم'>استعلام ساماندهی و نصب علائم  / استعلام, ساماندهی و نصب علائم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153423/استعلام-سلول-خورشیدی'>استعلام سلول خورشیدی  / استعلام,استعلام سلول خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153433/مناقصه-احداث-پروژه-مرکز-جامع'>مناقصه احداث پروژه مرکز جامع  / مناقصه ، مناقصه احداث پروژه مرکز جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153442/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه احداث سالن ورزشی  / مناقصه, مناقصه احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153454/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-و-انشعابات-صنعتی'>مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات صنعتی  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای شبکه و انشعابات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153465/مناقصه-خرید-لوازم-و-قطعات-کامپیوتر-و-شبکه'>مناقصه خرید لوازم و قطعات کامپیوتر و شبکه / مناقصه,مناقصه خرید لوازم و قطعات کامپیوتر و شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153475/مناقصه-خرید-تجهیزات-برقی-جهت-کمپرسور'>مناقصه خرید تجهیزات برقی جهت کمپرسور   / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات برقی جهت کمپرسور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153483/استعلام-خرید-10-هزار-تن-فرومنگنز-پر-کربن'>استعلام خرید 10 هزار تن فرومنگنز پر کربن / استعلام ، استعلام خرید 10 هزار تن فرومنگنز پر کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153491/استعلام-انواع-والو'>استعلام انواع والو / استعلام, استعلام انواع والو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153500/استعلام-تامین-روشنایی-المان-های-پارک'>استعلام تامین روشنایی المان های پارک / استعلام, استعلام تامین روشنایی المان های پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153509/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام, الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153519/استعلام-خرید-اتصالات--'>استعلام خرید اتصالات... / استعلام, استعلام خرید اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153529/استعلام-کریتینک-فایبرگلاس-شفت-زر-برینگ-شیار-عمیق'>استعلام کریتینک فایبرگلاس، شفت زر، برینگ شیار عمیق  / استعلام ,استعلام کریتینک فایبرگلاس، شفت زر، برینگ شیار عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153540/مناقصه-مربوط-به-تعمیر-اساسی-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدائی'>مناقصه مربوط به تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدائی  / مناقصه, مناقصه مربوط به تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153550/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی... / استعلام, استعلام استنت دارویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153560/مناقصه-SIMATIC-FIELD-PG'>مناقصه SIMATIC FIELD PG / مناقصه,مناقصه SIMATIC FIELD PG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153570/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153580/استعلام-استنت-دارویی-قلب-و-عروق--'>استعلام استنت دارویی قلب و عروق... / استعلام, استعلام استنت دارویی قلب و عروق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152617/مناقصه-تجدید-فراخوان-تامین-و-فروش-تجهیزات-و--'>مناقصه تجدید فراخوان تامین و فروش تجهیزات و ... / مناقصه تجدید فراخوان,  مناقصه تجدید فراخوان تامین و فروش تجهیزات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152629/استعلام-اجاق-گاز-رومیزی-تمام-استیل6-شعله'>استعلام اجاق گاز رومیزی تمام استیل6 شعله / استعلام, اجاق گاز رومیزی تمام استیل6 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152643/استعلام-خرید-شیر-کشویی-شیر-هوا-شیر-فشارشکن-شیر-آتش-نشانی'>استعلام خرید شیر کشویی، شیر هوا، شیر فشارشکن، شیر آتش نشانی / استعلام,استعلام خرید شیر کشویی، شیر هوا، شیر فشارشکن، شیر آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152654/فراخوان-شناسایی-مشاور-برای-انجام-خدمات-نظارت-بر-پروژه-های-مربوط-به-عملیات-توسعه--'>فراخوان شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت بر پروژه های مربوط به عملیات توسعه... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی مشاور برای انجام خدمات نظارت بر پروژه های مربوط به عملیات توسعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152665/مناقصه-پلمپ-بکسلی-کنتور-مشترکین---(نوبت-دوم)'>مناقصه پلمپ بکسلی کنتور مشترکین  ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه پلمپ بکسلی کنتور مشترکین عادی و دیماندی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152675/استعلام-مرمت-بنا--'>استعلام مرمت بنا.... / استعلام, استعلام مرمت بنا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152689/مناقصه-اجرای-عملیات-مرمت-و-لکه-گیری-آسفالت-سطح-منطقه-6'>مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 6 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152707/استعلام-عملیات-اجرائی-حفاری-و-لوله-گذاری-چاه'>استعلام عملیات اجرائی حفاری و لوله گذاری چاه  / استعلام, عملیات اجرائی حفاری و لوله گذاری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152716/مناقصه-تامین-و-نگهداری-سرویس-ارسال-و-دریافت-پیامک'>مناقصه تامین و نگهداری سرویس ارسال و دریافت پیامک  / مناقصه , مناقصه تامین و نگهداری سرویس ارسال و دریافت پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152730/مناقصه-اجرای-شناز-بتنی-و--'>مناقصه اجرای شناز بتنی و... / مناقصه, مناقصه اجرای شناز بتنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152741/مناقصه-تهیه--نصب-و-اجرای-سیستم-هوشمند-چراغ-راهنمایی-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه تهیه ، نصب و اجرای سیستم هوشمند چراغ راهنمایی -نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، نصب و اجرای سیستم هوشمند چراغ راهنمایی -نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152751/مناقصه-برگزاری-بهسازی-سه-راهی---نوبت-دوم'>مناقصه برگزاری بهسازی سه راهی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه برگزاری بهسازی سه راهی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152761/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152774/استعلام-احداث-و-تکمیل-استخر--'>استعلام احداث و تکمیل استخر... / استعلام,استعلام احداث و تکمیل استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152783/فراخوان-جابجایی-و-نقل-و-انتقال-خطوط'>فراخوان جابجایی و نقل و انتقال خطوط / فراخوان ، فراخوان جابجایی و نقل و انتقال خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152796/استعلام-لوله-گذاری'>استعلام لوله گذاری / استعلام , استعلام لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152805/مناقصه-تکمیل-ساختمان'>مناقصه تکمیل ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152818/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-PN-10-90-به-ضخامت-5-4-و-رابط-پلی-اتیلن-90-90'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن PN 10-90  به ضخامت 5.4 و رابط پلی اتیلن 90*90  / استعلام خرید لوله پلی اتیلن PN 10-90  به ضخامت 5.4 و رابط پلی اتیلن 90*90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152829/استعلام-لوح-تقدیر-سایز-2x1825-cm--'>استعلام لوح تقدیر سایز 2x1825 cm... / استعلام,استعلام لوح تقدیر سایز 2x1825 cm...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152841/استعلام-خرید-کلاسور'>استعلام خرید کلاسور / استعلام,استعلام خرید کلاسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152856/استعلام-دستگاه-تثبیت-ولتاژ--'>استعلام دستگاه تثبیت ولتاژ... / استعلام, استعلام دستگاه تثبیت ولتاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152869/استعلام-دوربین-خودرویی-ساخت-ایران'>استعلام  دوربین خودرویی ساخت ایران  / استعلام, دوربین خودرویی ساخت ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152885/فراخوان-خرید-حمل-و-تحویل-لوله-ای-پلی-اتیلن-و-اتصالات'>فراخوان خرید، حمل و تحویل لوله ای پلی اتیلن و اتصالات / مناقصه عمومی, فراخوان خرید، حمل و تحویل لوله ای پلی اتیلن و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152900/استعلام-اجرای-نمای-رومی-ترکیبی-با-سنگ-تراورتن-و-آجرنسوز'>استعلام  اجرای نمای رومی ترکیبی با سنگ تراورتن و آجرنسوز  / استعلام, اجرای نمای رومی ترکیبی با سنگ تراورتن و آجرنسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152912/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-اجرای-پروژه-های-گازرسانی-به-روش-PCF--نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای پروژه های گازرسانی به روش PCF - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجرای پروژه های گازرسانی به روش PCF - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152928/فراخوان-مناقصه-خرید-چراغ-خیابانی'>فراخوان مناقصه خرید چراغ خیابانی  / فراخوان مناقصه خرید چراغ خیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152941/تجدید-مناقصه-خرید-آجرنسوز-جهت-دیواره-لانه-زنبوری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید آجرنسوز جهت دیواره لانه زنبوری  .. نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه خرید آجرنسوز جهت دیواره لانه زنبوری  .. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152955/استعلام-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-ساماندهی-آبهای-سطحی'>استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی  / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152967/مناقصه-سندبلاست-قطعات-متنوع'>مناقصه  سندبلاست قطعات متنوع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  سندبلاست قطعات متنوع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152981/استعلام-اجرای-کامل-اسکلت--'>استعلام اجرای کامل اسکلت ... / استعلام , استعلام اجرای کامل اسکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152992/استعلام-پست-برق'>استعلام پست برق / استعلام , استعلام پست برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153002/فرخوان-مناقصه-CARTIRIDGE-FUSE-LINKS---نوبت-دوم'>فرخوان مناقصه CARTIRIDGE FUSE LINKS ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فرخوان مناقصه CARTIRIDGE FUSE LINKS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153011/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153020/مناقصه-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-نگهداری-و-آرایش-دپوهای-خاک'>مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپوهای خاک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام کلیه امور مربوط به نگهداری و آرایش دپوهای خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153591/مناقصه-احداث-و-تجهیز-سالن-اجتماعات-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مناقصه احداث و تجهیز سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری / مناقصه, مناقصه احداث و تجهیز سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153603/استعلام-​پمپ-515-مارک-HUSKY'>استعلام ​پمپ 515 مارک HUSKY / استعلام, استعلام ​پمپ 515 مارک HUSKY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153613/استعلام-مطالعه-توجیه-فنی-اقتصادی-اجتماعی-و-زیست-محیطی-فاضلاب'>استعلام مطالعه توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی فاضلاب / استعلام, مطالعه توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153623/استعلام-تابلو-برق-و-دیوارکشی-محوطه'>استعلام تابلو برق و دیوارکشی محوطه  / استعلام , استعلام تابلو برق و دیوارکشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153633/استعلام-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی-پخش-سیلاب--'>استعلام انجام خدمات نظارت کارگاهی پخش سیلاب .. / استعلام, انجام خدمات نظارت کارگاهی پخش سیلاب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153642/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام, استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153651/استعلام-کنتور-مغناطیسی--'>استعلام کنتور مغناطیسی ... / استعلام, استعلام کنتور مغناطیسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153661/استعلام-رادیاتور-یا-مبدل-بخار--سامانه-ستاد'>استعلام رادیاتور یا مبدل بخار , سامانه ستاد / استعلام, استعلام رادیاتور یا مبدل بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153670/استعلام-گابدینگ-کاتتر-چپ-و-راست'>استعلام گابدینگ کاتتر چپ و راست  / استعلام گابدینگ کاتتر چپ و راست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153679/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام  بهسازی و آسفالت راه روستایی / استعلام,  بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153688/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی / استعلام,استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153696/استعلام-نبشی-صنعتی-و--'>استعلام نبشی صنعتی و ... / استعلام, استعلام  نبشی صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153704/استعلام-آهن-آلات-ساختمانی'>استعلام آهن آلات ساختمانی / استعلام, استعلام آهن آلات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153713/استعلام-آرد'>استعلام آرد / استعلام, استعلام آرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153721/استعلام-تراکت-بروشور'>استعلام تراکت بروشور  / استعلام, استعلام تراکت بروشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153730/استعلام-یخچال-فریزر-نوفراست-آبسردکن-دار--'>استعلام یخچال فریزر نوفراست آبسردکن دار... / استعلام,استعلام یخچال فریزر نوفراست آبسردکن دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153738/استعلام-خرید-تجهیزات-سرمایشی--'>استعلام خرید تجهیزات سرمایشی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153746/استعلام-ایران-کدمشابه-میباشد-استنت-وربدی-و-گاید-وایر-SUPERRRR-STIFF-260-0-035'>استعلام ایران کدمشابه میباشد استنت وربدی و گاید وایر SUPERRRR STIFF 260 0.035 / استعلام ,استعلام ایران کدمشابه میباشد استنت وربدی و گاید وایر SUPERRRR STIFF 260 0.035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153754/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر'>استعلام ساماندهی و تعمیر  / استعلام, ساماندهی و تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153762/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153771/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام, الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153780/استعلام-لوله-رانی-پایپ'>استعلام لوله رانی پایپ / استعلام , استعلام لوله رانی پایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153789/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری / استعلام, استعلام  اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153797/استعلام-ابسر-کن-و-بگرم-کن-دو-منظوره'>استعلام ابسر کن و بگرم کن دو منظوره  / استعلام ,استعلام ابسر کن و بگرم کن دو منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153805/استعلام-پیش-بینی-حداکثر-بار-و-انرژی'>استعلام پیش بینی حداکثر بار و انرژی / استعلام پیش بینی حداکثر بار و انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153813/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153821/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153829/استعلام-تهیه-و-ساخت-سوله-فلزی'>استعلام تهیه و ساخت سوله فلزی / استعلام , استعلام تهیه و ساخت سوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153837/استعلام-خرید-13-دستگاه-کلریناتور-محلولی-برقی'>استعلام  خرید 13 دستگاه کلریناتور محلولی برقی / استعلام,استعلام  خرید 13 دستگاه کلریناتور محلولی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153845/استعلام-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی--'>استعلام انجام خدمات نظارت کارگاهی ... / استعلام , استعلام انجام خدمات نظارت کارگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153854/مناقصه-انجام-عملیات-نصب-برج-و-سیمکشی'>مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیمکشی / مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیمکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153862/استعلام-کابینت-بندی--'>استعلام کابینت بندی ... / استعلام , استعلام کابینت بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153870/فراخوان-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سازمان'>فراخوان واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان سازمان / فراخوان , فراخوان واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153878/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و.... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153887/استعلام-تجدید-شانه-سازی--'>استعلام تجدید شانه سازی ... / استعلام, استعلام تجدید شانه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153895/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-تریلی-دو-محور'>استعلام اجاره یک دستگاه تریلی دو محور / استعلام ,استعلام اجاره یک دستگاه تریلی دو محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153903/استعلام-انواع-بلبرینگ-و-رولر-برینگ'>استعلام انواع بلبرینگ و رولر برینگ / استعلام, استعلام انواع بلبرینگ و رولر برینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153911/استعلام-لوازم-شبکه'>استعلام لوازم شبکه  / استعلام, استعلام لوازم شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153919/استعلام-حرید-نرم-افزار-یکپارچه-مالی-اداری'>استعلام حرید نرم افزار یکپارچه مالی اداری  / استعلام, استعلام حرید نرم افزار یکپارچه مالی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153927/استعلام-کاور-کفش-و-لباس-یک-بار-مصرف'>استعلام کاور کفش و لباس یک بار مصرف / استعلام, استعلام کاور کفش و لباس یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153936/مناقصه-خرید-36-عدد-سوئر-پلیت'>مناقصه خرید 36 عدد سوئر پلیت / مناقصه, مناقصه خرید 36 عدد سوئر پلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153944/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-دستگاهی'>استعلام حفر دو حلقه چاه دستگاهی  / استعلام, استعلام حفر دو حلقه چاه دستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153028/استعلام-احداث-و-تکمیل-استخر--'>استعلام احداث و تکمیل استخر ... / استعلام , استعلام احداث و تکمیل استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153039/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153051/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهر----نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب شهر ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب شهر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153062/استعلام-تکمیل-خط-انتقال-فاضلاب--'>استعلام تکمیل خط انتقال فاضلاب ... / استعلام, تکمیل خط انتقال فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153075/فراخوان-شناسایی-پیاده-سازی-سامانه-جامع-مدیریت-خرید-و-زنجیره-تامین'>فراخوان شناسایی پیاده سازی سامانه جامع مدیریت خرید و زنجیره تامین / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی پیاده سازی سامانه جامع مدیریت خرید و زنجیره تامین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153088/مناقصه-اجرای-42000-متر-پروژه-گازرسانی-به-صنایع-پراکنده'>مناقصه اجرای 42000 متر پروژه گازرسانی به صنایع پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 42000 متر پروژه گازرسانی به صنایع پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153103/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153115/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153132/مناقصه-واگذاری-روکش-آسفالت-محور-بندرلنگه---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری روکش آسفالت محور بندرلنگه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری روکش آسفالت محور بندرلنگه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153151/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153162/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / آگهی مناقصه ، مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153175/استعلام-عملیات-اجرایی-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب'>استعلام  عملیات اجرایی حفاری یک حلقه چاه آب / استعلام, عملیات اجرایی حفاری یک حلقه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153191/استعلام-کامپیوتر-یک-دستگاه'>استعلام کامپیوتر یک دستگاه / استعلام, کامپیوتر یک دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153202/تمدید-آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران-ـ-نوبت-دوم'>تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  ـ نوبت دوم / تمدید آگهی ارزیابی کیفی مشاوران  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153213/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-نصب-برج-و-سیم-کشی'>فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات نصب برج و سیم کشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153221/مناقصه-خرید-850-عدد-انواع-پایه-بتونی'>مناقصه خرید 850 عدد انواع پایه بتونی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 850 عدد انواع پایه بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153232/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-کمک-رانندگی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات کمک رانندگی / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات کمک رانندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153244/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-2-دستگاه-تانکر-حمل-و-سوخت'>فراخوان مناقصه  تهیه و تامین 2 دستگاه تانکر حمل و سوخت / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه   تهیه و تامین 2 دستگاه تانکر حمل و سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153253/استعلام-خرید-کنتور--'>استعلام خرید کنتور ... / استعلام, استعلام خرید کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153265/آگهی-شناسایی-نشت-یابی-و-پیمایش-شبکه-و-انشعابات-آب'>آگهی شناسایی نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب  / آگهی شناسایی, آگهی شناسایی نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153278/استعلام-تسطیح-اراضی-کشاورزی---'>استعلام تسطیح اراضی کشاورزی  ... / استعلام, تسطیح اراضی کشاورزی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153288/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی / فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153302/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور  / استعلام,استعلام ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153314/مناقصه-عملیات-اجرای-سایداکت-کابل-کشی-و-فیوژن-فیبر-نوری'>مناقصه عملیات اجرای سایداکت، کابل کشی و فیوژن فیبر نوری / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای سایداکت، کابل کشی و فیوژن فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153322/مناقصه-خرید-قیر-تجدید'>مناقصه خرید قیر تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید قیر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153336/مناقصه-خرید-اقلام-گیاهی'>مناقصه خرید اقلام گیاهی / مناقصه , مناقصه خرید اقلام گیاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153350/استعلام-بازگشایی-راه-روستا'>استعلام بازگشایی راه روستا / استعلام, بازگشایی راه روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153364/آگهی-واگذاری-تولید-انواع-جداول-پرسی-و-قطعات-بتنی'>آگهی واگذاری تولید انواع جداول پرسی و قطعات بتنی  / آگهی , آگهی واگذاری تولید انواع جداول پرسی و قطعات بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153377/مناقصه-عمومی-واگذاری-عملیات-واحد-سد-معبر'>مناقصه عمومی واگذاری عملیات واحد سد معبر  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری عملیات واحد سد معبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153388/آگهی-مناقصه-پروژه-تعمیرات-بخش-های-بیمارستان--'>آگهی مناقصه پروژه تعمیرات بخش های بیمارستان... / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه پروژه تعمیرات بخش های بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153402/استعلام-تامین-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تامین تجهیزات دوربین مداربسته  / استعلام, تامین تجهیزات دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153411/استعلام-تسمه-پروانه-تستر-برق-کلید-مینیاتوری-و--'>استعلام تسمه پروانه، تستر برق، کلید مینیاتوری و... / استعلام ، استعلام تسمه پروانه، تستر برق، کلید مینیاتوری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153422/استعلام-تعمیرات-گاردریل--'>استعلام تعمیرات گاردریل... / استعلام, استعلام تعمیرات گاردریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153431/استعلام-دستگاه-آندوسکوپ--'>استعلام دستگاه آندوسکوپ... / استعلام, استعلام دستگاه آندوسکوپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153441/استعلام-لیسانس-آنتی-ویروس'>استعلام لیسانس آنتی ویروس / استعلام, لیسانس آنتی ویروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153453/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-پوشش-پسماند-در-محل-دفن--'>فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات پوشش پسماند در محل دفن... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاری امور خدمات پوشش پسماند در محل دفن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153463/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-NVR-IP--دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دستگاه ضبط و پخش NVR-IP ، دوربین مداربسته و ... / استعلام, دستگاه ضبط و پخش NVR-IP ، دوربین مداربسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153473/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-های-مورد-نیاز-شهرداری'>مناقصه خرید بیمه نامه های مورد نیاز شهرداری / مناقصه, مناقصه خرید بیمه نامه های مورد نیاز شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153482/استعلام-آیینه-موتورسیکلت--'>استعلام آیینه موتورسیکلت ... / استعلام, استعلام آیینه موتورسیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153490/استعلام-تکمیل-سالن-رزمی'>استعلام تکمیل سالن رزمی  / استعلام, تکمیل سالن رزمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153499/استعلام-ساخت-پایه-ستون-سوله--'>استعلام ساخت پایه ستون سوله... / استعلام, استعلام ساخت پایه ستون سوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153508/فراخوان-PARTS-FOR-CENTRIFUGA-COMPRESSOR'>فراخوان PARTS FOR CENTRIFUGA COMPRESSOR    / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان فراخوان PARTS FOR CENTRIFUGA COMPRESSOR   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153518/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام , استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153528/مناقصه-خرید-STAHL-SAFETY-BARRIER'>مناقصه خرید STAHL SAFETY BARRIER / مناقصه ، مناقصه خرید STAHL SAFETY BARRIER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153539/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153549/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدماتی'>مناقصه  واگذاری بخشی از امور خدماتی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه  واگذاری بخشی از امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153559/استعلام-تولید-گاز-توزیع-سوخت-های-گازی-از-طریق-شاه-لوله'>استعلام تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله / استعلام, تولید گاز، توزیع سوخت های گازی از طریق شاه لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153569/مناقصه-احداث-اطاق-و-تهیه-موتور-برق-تابلو'>مناقصه احداث اطاق و تهیه موتور برق تابلو  / مناقصه , مناقصه احداث اطاق و تهیه موتور برق تابلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153578/استعلام-اینورتر-و-کابل-برقی'>استعلام اینورتر و کابل برقی / استعلام, اینورتر و کابل برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153590/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-تعویض-پوشش-خط-لوله-12-اینچ'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و تعویض پوشش خط لوله 12 اینچ / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه مصالح و تعویض پوشش خط لوله 12 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153601/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153612/استعلام-خرید-اتصالات--'>استعلام خرید اتصالات ... / استعلام, استعلام خرید اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153622/استعلام-تجهیزات-امداد-و-نجات'>استعلام تجهیزات امداد و نجات   / استعلام,استعلام تجهیزات امداد و نجات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153632/استعلام-شیر-گلوب--'>استعلام شیر گلوب... / استعلام,شیر گلوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153641/مناقصه-خرید-فن-کاندنسر'>مناقصه خرید فن کاندنسر / مناقصه, مناقصه خرید فن کاندنسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153650/استعلام-خرید-تابلو-اینورتر-مختص-پمپ-و-فن'>استعلام خرید تابلو اینورتر مختص پمپ و فن / استعلام, خرید تابلو اینورتر مختص پمپ و فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153659/استعلام-پل-سید-ابوصالح'>استعلام پل سید ابوصالح / استعلام,استعلام پل سید ابوصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153668/مناقصه-احداث-خط-20-کیلوولت-دو-هزار'>مناقصه احداث خط 20 کیلوولت دو هزار / مناقصه احداث خط 20 کیلوولت دو هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153678/استعلام-تبلیغات'>استعلام تبلیغات / استعلام, استعلام تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153687/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور / استعلام, استعلام خرید و نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153695/استعلام-بسته-نرم-افزار--'>استعلام بسته نرم افزار ... / استعلام , استعلام بسته نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153703/استعلام-خوراک-ترکیبی-ماهی-خاویاری'>استعلام خوراک ترکیبی ماهی خاویاری / استعلام خوراک ترکیبی ماهی خاویاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153712/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153720/استعلام-تابلوسافت-استارت--'>استعلام تابلوسافت استارت.... / استعلام, استعلام تابلوسافت استارت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153728/استعلام-مانیتور-LED'>استعلام مانیتور LED  / استعلام, مانیتور LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153737/استعلام-بازسازی-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی یک دستگاه آسانسور / استعلام ,  بازسازی یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153745/استعلام-دوچرخه-اسپینینگ'>استعلام دوچرخه اسپینینگ  / استعلام , استعلام دوچرخه اسپینینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153753/استعلام-کیس-مانیتور-و-لپ-تاپ'>استعلام کیس، مانیتور و لپ تاپ  / استعلام, کیس، مانیتور و لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153761/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153770/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153779/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو / استعلام, استعلام تامین خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153788/استعلام-اینفلیتور--'>استعلام اینفلیتور ... / استعلام, استعلام اینفلیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153796/استعلام-لوازم-یدکی-لیفتراک-اقلام-یدکی-کلارک-پلاک--'>استعلام لوازم یدکی لیفتراک، اقلام یدکی کلارک، پلاک ... / استعلام, استعلام لوازم یدکی لیفتراک، اقلام یدکی کلارک، پلاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153804/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-لودر-و--'>استعلام اجاره یک دستگاه لودر و ...  / استعلام , استعلام اجاره یک دستگاه لودر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153812/استعلام-چنج-آور-20-کیلوولت-گازی-630-آمپر-موتوردار'>استعلام چنج آور 20 کیلوولت گازی 630 آمپر موتوردار / استعلام, چنج آور 20 کیلوولت گازی 630 آمپر موتوردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153820/استعلام-فیلتر'>استعلام فیلتر  / استعلام, فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153828/استعلام-انتخاب-مشاور--'>استعلام انتخاب مشاور ... / استعلام , استعلام انتخاب مشاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153836/استعلام-دستگاه-فتوکپی-دیجیتال-و-راه-اندازی-و-آموزش-کاربر'>استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال و راه اندازی و آموزش کاربر  / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی دیجیتال و راه اندازی و آموزش کاربر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153844/فراخوان-احداث-فاز-اول-سالن-ورزشی'>فراخوان احداث فاز اول سالن ورزشی / مناقصه, فراخوان احداث فاز اول سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153852/استعلام-تابلو-کنترل-دور--'>استعلام تابلو کنترل دور... / استعلام, استعلام تابلو کنترل دور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153861/استعلام-دربست-4-دستگاه-اتوبوس'>استعلام دربست 4 دستگاه اتوبوس / استعلام, استعلام دربست 4 دستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153913/استعلام-تهیه-تامین-شارژ-و-سرویس-کپسول-های-اکسیژن-طبی'>استعلام  تهیه، تامین، شارژ و سرویس کپسول های اکسیژن طبی / استعلام, استعلام  تهیه، تامین، شارژ و سرویس کپسول های اکسیژن طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153921/استعلام-2-آیتم-کالای-درخواستی-با-مارک-OMRON'>استعلام 2 آیتم کالای درخواستی با مارک OMRON / استعلام 2 آیتم کالای درخواستی با مارک OMRON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153929/استعلام-مولاژ-زایمان'>استعلام مولاژ زایمان / استعلام , استعلام مولاژ زایمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153938/استعلام-دستگاه-دمنده--'>استعلام دستگاه دمنده ... / استعلام, استعلام دستگاه دمنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153946/استعلام-تونر-فتوکپی-و-فاکس'>استعلام تونر فتوکپی و فاکس  / استعلام, استعلام تونر فتوکپی و فاکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153954/استعلام-کیت-الاینمنت-لیزری-سفت'>استعلام کیت الاینمنت لیزری سفت  / استعلام , استعلام کیت الاینمنت لیزری سفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153962/استعلام-آسفالت-خیابان'>استعلام آسفالت خیابان  / استعلام, استعلام آسفالت خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153970/استعلام-الکترو-پمپ-لجن-کش'>استعلام الکترو پمپ لجن کش / استعلام,استعلام الکترو پمپ لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152264/مزایده-فروش-یکی-از-پروژه-های-ساختمانی-با-زمینی-مساحت-22-967متر'>مزایده فروش یکی از پروژه های ساختمانی با زمینی مساحت 22.967متر / مزایده,مزایده فروش یکی از پروژه های ساختمانی با زمینی مساحت 22.967متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152289/مزایده-فروش-اقلام-مازاد-ضایعاتی'>مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده فروش اقلام مازاد ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152346/مزایده-اقلام-و-ادوات-راه-آهن'>مزایده اقلام و ادوات راه آهن / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام و ادوات راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152369/مزایده-پیست-اسکیت-قیطریه'>مزایده پیست اسکیت قیطریه / مزایده، مزایده پیست اسکیت قیطریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152404/مزایده-ملکی-به-شماره-1215-و-فرعی-675-اصلی-296-نوبت-دوم'>مزایده ملکی به شماره 1215 و فرعی 675 اصلی 296 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملکی به شماره 1215 و فرعی 675 اصلی 296 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152444/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی-و-رفاهی-تجدید'>مزایده  واگذاری مجموعه ورزشی و رفاهی تجدید  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری مجموعه ورزشی و رفاهی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152478/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-115-90متر-قطعه-نوزدهم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 115.90متر قطعه نوزدهم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 115.90متر قطعه نوزدهم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152506/مزایده-یخچال-فریزر-دوو-و--'>مزایده یخچال فریزر دوو و ...  / مزایده ,مزایده یخچال فریزر دوو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152531/مزایده-ملک-مساحت-523-80متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 523.80متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 523.80متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152553/مزایده-وان-صنعتی-استیل-کوچک-جهت-شستشوی-سبزیجات--'>مزایده وان صنعتی استیل کوچک جهت شستشوی سبزیجات... / مزایده, مزایده وان صنعتی استیل کوچک جهت شستشوی سبزیجات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152577/مزایده-زمینی-کاربری-کشاورزی-مساحت-2500متر'>مزایده زمینی کاربری کشاورزی مساحت 2500متر / مزایده,مزایده زمینی کاربری کشاورزی مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152601/مزایده-ششدانگ-پلاک-337-فرعی-از-94-اصلی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاک 337 فرعی از 94 اصلی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 337 فرعی از 94 اصلی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152628/مزایده-پرشیا-مدل-85-و-سمند-مدل-88'>مزایده پرشیا مدل 85 و سمند مدل 88  / مزایده, مزایده پرشیا مدل 85 و سمند مدل 88 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152648/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-427-40-و-458-90متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 427.40 و 458.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 427.40 و 458.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152680/مزایده-یک-قطعه-زمین-زعفران-میزان-25-من-محلی'>مزایده یک قطعه زمین زعفران میزان 25 من محلی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زعفران میزان 25 من محلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152694/مزایده-یک-فقره-ملک-بخش-5-کرمان'>مزایده یک فقره ملک بخش 5 کرمان  / مزایده,مزایده یک فقره ملک بخش 5 کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152717/مزایده-زمین-مشاعی-9000مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مشاعی 9000مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مشاعی 9000مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152738/مزایده-3-باب-واحد-آموزشی'>مزایده  3 باب واحد آموزشی  / مزایده , مزایده  3 باب واحد آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152772/مزایده-مغازه-مساحت-نه-متر-و-هفتاد-سی-متر'>مزایده مغازه مساحت نه متر و هفتاد سی متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت نه متر و هفتاد سی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152801/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-90-2متر'>مزایده آپارتمان طبقه دوم 90.2متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 90.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152828/مزایده-پلاک-ثبتی-36-5604'>مزایده پلاک ثبتی 36/5604  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 36/5604 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152852/مزایده-واگذاری-تعداد-2-جایگاه-پمپ-بنزین-در-سطح-شهر'>مزایده واگذاری تعداد 2 جایگاه پمپ بنزین در سطح شهر  / مزایده واگذاری تعداد 2 جایگاه پمپ بنزین در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152868/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-BMV-مدل-2005-نقره-ای-متالیک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو BMV  مدل 2005 نقره ای متالیک  نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو BMV  مدل 2005 نقره ای متالیک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152884/مزایده-آپارتمان-مساحت-82-06متر'>مزایده آپارتمان مساحت 82.06متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152906/مزایده-گاوآهن-بشقابی--بیل-عقب-تراکتوری'>مزایده گاوآهن بشقابی ، بیل عقب تراکتوری / مزایده,مزایده گاوآهن بشقابی ، بیل عقب تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152922/مزایده-فروش-دینام-تک-فاز-مدل-یک-اسب'>مزایده فروش دینام تک فاز مدل یک اسب / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دینام تک فاز مدل یک اسب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152940/مزایده-میز-کار-اداری-صندلی-گردان-نوبت-دوم'>مزایده میز کار اداری- صندلی گردان  نوبت دوم  / مزایده, مزایده میز کار اداری- صندلی گردان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152960/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-نمایشگاه-خودرو'>مزایده سه دانگ از ششدانگ نمایشگاه خودرو / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ نمایشگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152980/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه سواری پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153029/مزایده-پرینتر-سنگ-فرز-شمشه--'>مزایده پرینتر، سنگ فرز، شمشه... / مزایده, مزایده پرینتر، سنگ فرز، شمشه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153869/استعلام-ریبون--فیلم-ترانسفر-و-لمینیت--'>استعلام ریبون ، فیلم ترانسفر و لمینیت ...  / استعلام, استعلام ریبون ، فیلم ترانسفر و لمینیت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153877/استعلام-اجرا-و-نصب-ام-دی-اف'>استعلام اجرا و نصب ام دی اف / استعلام , استعلام اجرا و نصب ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153886/استعلام-ارائه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-در-خصوص-سامانه-جامع-فضای-سبز'>استعلام ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سامانه جامع فضای سبز   / استعلام , استعلام ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سامانه جامع فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153894/استعلام-زیرپایی-PVC-جنس-پلاستیکی'>استعلام زیرپایی PVC جنس پلاستیکی  / استعلام زیرپایی PVC جنس پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153902/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور    / استعلام , استعلام پمپ شناور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153910/استعلام-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام پروژه های مهندسی عمران  / استعلام پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153918/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها / استعلام, ​استعلام سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153926/استعلام-دستگاه-کلرسنج-آنلاین'>استعلام دستگاه کلرسنج آنلاین  / استعلام , استعلام دستگاه کلرسنج آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153935/استعلام-موتور-سیکلت-6-دنده---'>استعلام موتور سیکلت 6 دنده .... / استعلام , استعلام موتور سیکلت 6 دنده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153943/استعلام-خرید-و-نصب-ترانس'>استعلام خرید و نصب ترانس / استعلام خرید و نصب ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153951/استعلام-براش-کربنی'>استعلام براش کربنی / استعلام, استعلام براش کربنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153959/استعلام-سماور-برقی--دست-خشک-کن--آبسردکن'>استعلام سماور برقی - دست خشک کن - آبسردکن  / استعلام , استعلام سماور برقی - دست خشک کن - آبسردکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153967/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153975/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-و-آموزش-نرم-افزار-مانیتورینگ'>استعلام نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزار مانیتورینگ / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزار مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152261/مزایده-ششدانگ-زمین-با-قدمتی-بالغ-بر-چهل-سال'>مزایده ششدانگ زمین با قدمتی بالغ بر چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمتی بالغ بر چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152277/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-91-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 91.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 91.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152337/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-پذیرایی'>مزایده بهره برداری از سالن پذیرایی / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از سالن پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152365/مزایده-ملک-سند-دار-مساحت-1202متر'>مزایده ملک سند دار مساحت 1202متر / مزایده,مزایده ملک سند دار مساحت 1202متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152391/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-سازمانی'>مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152421/مزایده-فروش-4-واحد-مسکونی-یک-قطعه-زمین-پیش-فروش-سرقفلی-تعدادی-واحد-تجاری'>مزایده فروش 4 واحد مسکونی,یک قطعه زمین,پیش فروش سرقفلی تعدادی واحد تجاری  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد مسکونی,یک قطعه زمین,پیش فروش سرقفلی تعدادی واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152466/مزایده-بهره-برداری-از-رستوران-عمومی--'>مزایده بهره برداری از رستوران عمومی ... / مزایده,مزایده بهره برداری از رستوران عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152492/مزایده-ساختمان-مسکونی-یک-خوابه-قدمت-17-سال'>مزایده ساختمان مسکونی یک خوابه قدمت 17 سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی یک خوابه قدمت 17 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152519/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-آوانته-مازاد'>مزایده یک دستگاه خودروی آوانته مازاد / آگهی مزایده عمومی,مزایده  یک دستگاه خودروی آوانته مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152542/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-480متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت زیربنای 480متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای 480متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152570/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-حبوبات'>مزایده یک دستگاه بسته بندی حبوبات / مزایده, مزایده یک دستگاه بسته بندی حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152594/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-اعیان-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت اعیان صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت اعیان صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152619/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن-مواد'>مزایده یک دستگاه خشک کن مواد / مزایده , مزایده یک دستگاه خشک کن مواد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152640/مزایده-تعداد-سه-رقبه-از-املاک-و-یک-دستگاه-خودرو-مازاد'>مزایده تعداد سه رقبه از املاک و یک دستگاه خودرو مازاد   / مزایده عمومی, مزایده تعداد سه رقبه از املاک و یک دستگاه خودرو مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152669/مزایده-ششدانگ-واحد-مسکونی-مساحت-96-87متر'>مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 96.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی مساحت 96.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152691/مزایده-یک-دستگاه-سنگ-شکن'>مزایده یک دستگاه سنگ شکن / مزایده, مزایده عمومی 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152703/مزایده-تعداد-پنج-دستگاه-خودرو-ـ-نوبت-دوم'>مزایده تعداد پنج دستگاه خودرو  ـ نوبت دوم / مزایده, مزایده تعداد پنج دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152729/مزایده-واگذاری-تعداد-129-راس-قوچ'> مزایده واگذاری تعداد 129 راس قوچ / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری تعداد 129 راس قوچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152764/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-321-89متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 321.89متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 321.89متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152793/مزایده-یخچال-و-مایکروفر-و---'>مزایده یخچال و مایکروفر و .... / مزایده , مزایده یخچال و مایکروفر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152816/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-58-27متر-قطعه-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.27متر قطعه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 58.27متر قطعه دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152847/مزایده-9-سهم-از-13-سهم-زمین-قدمت-13-سال'>مزایده 9 سهم از 13 سهم زمین قدمت 13 سال / مزایده,مزایده 9 سهم از 13 سهم زمین قدمت 13 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152861/مزایده-منزل-نیمه-ساز-مساحت-عرصه-125-متر'>مزایده منزل نیمه ساز مساحت عرصه 125 متر  / مزایده,مزایده منزل نیمه ساز مساحت عرصه 125 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152879/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-زانتیا'>مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا / مزایده یک دستگاه خودرو زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153915/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153923/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی / استعلام, استعلام برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153932/استعلام-خرید-انواع-سموم'>استعلام خرید انواع سموم / استعلام, استعلام خرید انواع سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153940/استعلام-پودر-پرکلرین--'>استعلام پودر پرکلرین... / استعلام , استعلام پودر پرکلرین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153948/استعلام-تهیه-و-ساخت-و-نصب-پنجره'>استعلام تهیه و ساخت و نصب پنجره / استعلام تهیه و ساخت و نصب پنجره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153956/استعلام-پنجره-پی-وی-سی'>استعلام پنجره پی وی سی / استعلام, استعلام پنجره پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153964/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ابزارآلات الکتریکی / استعلام,استعلام ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153972/استعلام-آب-سرد-کن-سه-شیر'>استعلام آب سرد کن سه شیر / استعلام , استعلام آب سرد کن سه شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152257/مزایده-فروش-عرصه-14-باب-غرفه-بازار-رضوی'>مزایده فروش عرصه 14 باب غرفه بازار رضوی / مزایده,مزایده فروش عرصه 14 باب غرفه بازار رضوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152270/مزایده-تمامت-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-بخش-دو-مشهد'>مزایده تمامت ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش دو مشهد / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اعیان پلاک ثبتی بخش دو مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152307/مزایده-تجهیزات-و-ماشین-آلات-خط-تولید-کامل-صابون-سازی'>مزایده تجهیزات و ماشین آلات خط تولید کامل صابون سازی / مزایده ، مزایده تجهیزات و ماشین آلات خط تولید کامل صابون سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152353/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-1196متر'>مزایده دو قطعه زمین زراعی مساحت 1196متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی مساحت 1196متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152383/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-هشتم-مساحت-33-10متر'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه هشتم مساحت 33.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه هشتم مساحت 33.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152410/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-452متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 452متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 452متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152457/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152480/مزایده-واگذاری-پارکینگ-پارک-ساحلی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارکینگ پارک ساحلی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ پارک ساحلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152511/مزایده-ملک-دارای-عرصه-مساحت-800-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک دارای عرصه مساحت 800 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دارای عرصه مساحت 800 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152536/مزایده-1-سهم-مشاع-از-168-سهم-پلاک-145-اصلی'>مزایده 1 سهم مشاع از 168 سهم پلاک 145 اصلی / مزایده,مزایده 1 سهم مشاع از 168 سهم پلاک 145 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152559/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-هفت-گیلان'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152588/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-چکشی---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آسیاب چکشی... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه آسیاب چکشی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152609/مزایده-ملک-مساحت-807-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 807 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 807 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152632/مزایده-غلطک-HC100'> مزایده غلطک HC100 / مزایده, مزایده غلطک HC100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152655/مزایده-عمومی-اجاره-یک-قطعه-زمین-اراضی'>مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین اراضی / مزایده عمومی, مزایده عمومی اجاره یک قطعه زمین اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152682/مزایده-عمومی-4-دستگاه-خودرو'>مزایده عمومی 4 دستگاه خودرو / مزایده عمومی, مزایده عمومی 4 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152698/مزایده-واگذاری-داروخانه--'>مزایده واگذاری داروخانه ... / مزایده, مزایده واگذاری داروخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152721/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-768متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی مساحت 768متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 768متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152748/مزایده-ششدانگ-پلاک-فرعی-784-با-قدمت-بیست-سال'>مزایده ششدانگ پلاک فرعی 784 با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 784 با قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152781/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهار-قطعه-دهم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار قطعه دهم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهار قطعه دهم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152810/مزایده-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-شماره-5638-فرعی-284-80متر'>مزایده دو دانگ پلاک ثبتی شماره 5638 فرعی 284.80متر / مزایده,مزایده دو دانگ پلاک ثبتی شماره 5638 فرعی 284.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152835/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-750متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 750متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 750متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152854/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152871/مزایده-سیم-های-مسی-اسقاط-و-میلگرد'>مزایده سیم های مسی اسقاط و میلگرد / آگهی مزایده عمومی , مزایده سیم های مسی اسقاط و میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152889/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-68-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152909/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-دارای-71-متر-بر-و-120-متر-عمق'>مزایده پلاک ثبتی عرصه دارای 71 متر بر و 120 متر عمق / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه دارای 71 متر بر و 120 متر عمق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152925/مزایده-پوتین-زنانه-کوتاه-بلند-و--'>مزایده پوتین زنانه کوتاه بلند و.... /  مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152945/مزایده-تعداد-9-دستگاه-اجاق-گاز-رومیزی-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 9 دستگاه اجاق گاز رومیزی نوبت دوم  / مزایده,مزایده تعداد 9 دستگاه اجاق گاز رومیزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152966/مزایده-دستگاه-تراش-25-متری'>مزایده دستگاه تراش 25 متری / مزایده,مزایده دستگاه تراش 25 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152984/مزایده-لباس-و-لباس-خواب'>مزایده لباس و لباس خواب  / مزایده,مزایده لباس و لباس خواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153036/مزایده-عمومی-مجتمع-فرهنگی-هنری--'>مزایده عمومی مجتمع فرهنگی هنری... / مزایده عمومی, مزایده عمومی مجتمع فرهنگی هنری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153058/مزایده-یک-دستگاه-دامپتراک'>مزایده یک دستگاه دامپتراک / مزایده, مزایده یک دستگاه دامپتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153078/آگهی-لیفتراک-دوو--'>آگهی لیفتراک دوو ... / آگهی ، آگهی لیفتراک دوو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153098/مزایده-دستگاه-خمیرگیر--'>مزایده دستگاه خمیرگیر ... / مزایده, مزایده دستگاه خمیرگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153118/مزایده-سه-بسته-ورق-قلع-اندود'>مزایده سه بسته ورق قلع اندود  / مزایده, مزایده سه بسته ورق قلع اندود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153134/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-350-متر'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 350 متر / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153147/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153168/مزایده-فروش-یکدستگاه-کولر-اسپیلت-25-هزار'>مزایده فروش یکدستگاه کولر اسپیلت 25 هزار / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کولر اسپیلت 25 هزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153185/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و ... / مزایده , مزایده یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153212/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-منقول-غیرمنقول-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط منقول غیرمنقول نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط منقول غیرمنقول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153248/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-210-90متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 210.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 210.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153272/مزایده-113-1-هزارم-یک-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-288متر'>مزایده 113.1 هزارم یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 288متر  / مزایده,مزایده 113.1 هزارم یک دانگ از ششدانگ منزل مسکونی عرصه 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153299/مزایده-سواری-پژو'>مزایده سواری پژو  / اگهی مزایده , مزایده سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153327/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-250-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153344/مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-داخل-و-بیرونی-ساختمان'>مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی داخل و بیرونی ساختمان  / مزایده, مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی داخل و بیرونی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153365/مزایده-اجاره-رقبات-موقوفات'>مزایده اجاره رقبات موقوفات  / آگهی مزایده، مزایده اجاره رقبات موقوفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153390/مزایده-اجاره-بیلبورد'>مزایده اجاره بیلبورد / مزایده عمومی, مزایده اجاره بیلبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153419/مزایده--فروش-400-تن-ضایعات-آهن-آلات-و--'>مزایده   فروش 400 تن ضایعات آهن آلات و ... / مزایده فروش 400 تن ضایعات آهن آلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153452/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-مستهلک'>مزایده  فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک / مزایده ، مزایده  فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153512/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-161-50متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 161.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 161.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153547/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153588/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-از-اراضی-در-اختیار-فرماندهی'>مزایده اجاره یک قطعه زمین از اراضی در اختیار فرماندهی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره یک قطعه زمین از اراضی در اختیار فرماندهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153617/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-59-فرعی-بخش-یک-ملایر'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 59 فرعی بخش یک ملایر / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 59 فرعی بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153669/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-385-02متر'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 385.02متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 385.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153853/تجدید-مزایده-فروش-ایستگاه-پمپاژ-گنبد'>تجدید مزایده فروش ایستگاه پمپاژ گنبد / تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش ایستگاه پمپاژ گنبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153978/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153987/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153995/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام, استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154003/استعلام-پمپ-مستغرق-فاضلابی'>استعلام پمپ مستغرق فاضلابی / استعلام , استعلام پمپ مستغرق فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154011/استعلام-اجرای-موزائیک-فرش-پیاده-رو'>استعلام اجرای موزائیک فرش پیاده رو / استعلام, استعلام اجرای موزائیک فرش پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154019/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-آموزش'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش / استعلام،استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153063/مزایده-باغ-مرکبات-مساحت-1395متر'>مزایده باغ مرکبات مساحت 1395متر / مزایده,مزایده باغ مرکبات مساحت 1395متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153086/مزایده-یک-دستگاه-پراید-و-یک-دستگاه-موتورسیکلت-ساوین'>مزایده یک دستگاه پراید و یک دستگاه موتورسیکلت ساوین / مزایده, مزایده یک دستگاه پراید و یک دستگاه موتورسیکلت ساوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153101/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-عرصه-151-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی عرصه 151.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی عرصه 151.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153122/مزایده-یک-دستگاه-ترانسفورماتور-روغنی'>مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور روغنی  / مزایده, مزایده یک دستگاه ترانسفورماتور روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153138/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ملک-مساحت-95-5متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک مساحت 95.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ملک مساحت 95.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153149/مزایده-کانتین-و-کانکس'>مزایده کانتین و کانکس / مزایده, مزایده کانتین و کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153174/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه  خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه  خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153188/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-3076-فرعی-با-قدمت-دو-سال'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 3076 فرعی با قدمت دو سال / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک 3076 فرعی با قدمت دو سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153229/اصلاحیه-آگهی-مزایده-فروش-دستگاه-تراش'>اصلاحیه آگهی مزایده فروش دستگاه تراش / اصلاحیه آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153258/مزایده-واگذاری-محل-جهت-اجاره-سه-باب-غرفه-آزاد--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل جهت اجاره سه باب غرفه آزاد  - نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری محل جهت اجاره سه باب غرفه آزاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153281/مزایده-پلاک-751-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک 751 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک 751 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153305/مزایده-پلاک-ثبتی-17-اصلی-مساحت-ششدانگ-16-هکتار-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی 17 اصلی مساحت ششدانگ 16 هکتار تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 17 اصلی مساحت ششدانگ 16 هکتار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153334/مزایده-فرش-یخچال-ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده فرش، یخچال، ماشین لباسشویی و... / مزایده, مزایده فرش، یخچال، ماشین لباسشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153351/مزایده-دستگاه-مبدل-حرارتی-منبع-گاز-مایع-فولادی-لوله--'>مزایده دستگاه مبدل حرارتی، منبع گاز مایع فولادی، لوله ... / مزایده, مزایده دستگاه مبدل حرارتی، منبع گاز مایع فولادی، لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153370/مزایده-آپارتمان-در-سه-طبقه-هر-واحد-72-متر'>مزایده آپارتمان در سه طبقه هر واحد 72 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان در سه طبقه هر واحد 72 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153393/مزایده-فروش-مصالح-مدارس-تخریبی'>مزایده فروش مصالح مدارس تخریبی / مزایده , مزایده فروش مصالح مدارس تخریبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153427/مزایده-سه-قطعه-زمین'>مزایده سه قطعه زمین / مزایده,مزایده سه قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153459/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-98متر-طبقه-چهارم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.98متر طبقه چهارم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.98متر طبقه چهارم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153522/مزایده-ششدانگ-اعیانی-ساختمان-عرصه-655متر'>مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 655متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی ساختمان عرصه 655متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153557/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-336-مترمربع'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 336 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 336 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153592/مزایده-انواع-رادیاتور-مسی-و-برنجی-ضایعاتی---'>مزایده انواع رادیاتور مسی و برنجی ضایعاتی .... / مزایده, مزایده انواع رادیاتور مسی و برنجی ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153625/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-814-10متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 814.10متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 814.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153686/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی-عرصه-190متر'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی عرصه 190متر  / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی عرصه 190متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153931/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-تکمیل-تجهیز-و-بهره-برداری'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث تکمیل تجهیز و بهره برداری / فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار , فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث تکمیل تجهیز و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153981/استعلام-ساخت-بنا-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام ساخت بنا، تخریب و آماده سازی محوطه  / استعلام, ساخت بنا، تخریب و آماده سازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153989/استعلام-اتصالات-و-شیرآلات'>استعلام اتصالات و شیرآلات  / استعلام , استعلام اتصالات و شیرآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153997/استعلام-تکمیل-ساختمان-سرایداری--'>استعلام تکمیل ساختمان سرایداری ... / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان سرایداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154005/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-دستگاهی'>استعلام حفر دو حلقه چاه دستگاهی  / استعلام, استعلام حفر دو حلقه چاه دستگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154013/استعلام-شیر-اتومات-چشمی'>استعلام شیر اتومات چشمی  / استعلام, استعلام شیر اتومات چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152896/مزایده-صندلی-چرخدار-و-صندلی-اداری-و--'>مزایده صندلی چرخدار و صندلی اداری و ... / مزایده , مزایده صندلی چرخدار و صندلی اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152914/مزایده-چهارده-عدد-میل-گرد-استنلس--ده-عدد-شمش-گرد'>مزایده چهارده عدد میل گرد استنلس ، ده عدد شمش گرد  / مزایده ،مزایده چهارده عدد میل گرد استنلس ، ده عدد شمش گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152934/مزایده-مقدار-آهن-آلات-درب-آهنی-بزرگ-و-2-عدد-سردخانه-متحرک'>مزایده مقدار آهن آلات، درب آهنی بزرگ و 2 عدد سردخانه متحرک / مزایده, مزایده مقدار آهن آلات، درب آهنی بزرگ و 2 عدد سردخانه متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152952/مزایده-دستگاه-موتور-برق-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه موتور برق  نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه موتور برق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152971/مزایده-یک-واحد-مرغداری-و--'>مزایده یک واحد مرغداری و ... / مزایده, مزایده یک واحد مرغداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152997/مزایده-ده-دستگاه-خانه-های-استنتر-خشک-کن-پارچه'>مزایده ده دستگاه خانه های استنتر خشک کن پارچه / مزایده,مزایده ده دستگاه خانه های استنتر خشک کن پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153045/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاه-های-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاه های آموزشی / مزایده , مزایده واگذاری مراکز و کارگاه های آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153071/مزایده-غرفه-های-طبقه-اول-و-همکف'>مزایده غرفه های طبقه اول و همکف / مزایده,مزایده غرفه های طبقه اول و همکف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153092/مزایده-اجاره-13-باب-مغازه'>مزایده اجاره 13 باب مغازه / مزایده عمومی, مزایده اجاره 13 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153111/مزایده-اجاره-دو-قطعه-زمین'>مزایده اجاره دو قطعه زمین / مزایده, مزایده اجاره دو قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153125/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیتروئن-زانتیا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا - نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153143/مزایده-فروش-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش پراید جی تی ایکس / مزایده , مزایده فروش پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153161/مزایده-15-واحد-ملک-نوبت-اول'>مزایده 15 واحد ملک نوبت اول / مزایده,مزایده 15 واحد ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153179/مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ .... نوبت دوم  / مزایده، مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153201/مزایده-اجاره-مجموعه-سالن-ورزشی-(مرحله-دوم)'>مزایده اجاره مجموعه سالن ورزشی (مرحله دوم) / آگهی مزایده , مزایده اجاره مجموعه سالن ورزشی (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153237/مزایده-ششدانگ-پلاک-4424-فرعی-مساحت-200-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4424 فرعی مساحت 200 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 4424 فرعی مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153267/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-97-20متر-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ملک مساحت عرصه 97.20متر قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 97.20متر قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153292/مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی-درونی-و-بیرونی-اتوبوس-ها-و-سایبان-های-سطح-شهر'>مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی درونی و بیرونی اتوبوس ها و سایبان های سطح شهر / مزایده, مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی درونی و بیرونی اتوبوس ها و سایبان های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153313/مزایده-اجاره-آپارتمان-اداری'>مزایده اجاره آپارتمان اداری  / اگهی مزایده , مزایده اجاره آپارتمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153338/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153357/فراخوان-مزایده-واگذاری-غرفه-آرایشگاه'>فراخوان مزایده واگذاری غرفه آرایشگاه / فراخوان مزایده، فراخوان مزایده واگذاری غرفه آرایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153382/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-21-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 21 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 21 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153399/مزایده-ملک-مساحت-یک-هزار-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت یک هزار متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت یک هزار متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153443/مزایده-فروش-دو-قطعه-از-زمین-های-تجمیع-شده-230-و-234متر'>مزایده فروش دو قطعه از زمین های تجمیع شده 230 و 234متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه از زمین های تجمیع شده 230 و 234متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153474/مزایده-واگذاری-ششدانگ-قطعه-زمین-مساحت-67-80متر'>مزایده واگذاری ششدانگ قطعه زمین مساحت 67.80متر / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ قطعه زمین مساحت 67.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153532/مزایده-ذبح-احشام-کشتارگاه'>مزایده ذبح احشام کشتارگاه  / آگهی مزایده , مزایده ذبح احشام کشتارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153573/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-206-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت عرصه 206 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 206 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153602/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-دامداری-1700متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ دامداری 1700متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ دامداری 1700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153644/مزایده-فروش-سه-قطعه-پلاک-به-شماره-های-7-11-12'>مزایده فروش سه قطعه پلاک به شماره های 7.11.12  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه پلاک به شماره های 7.11.12 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153766/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153984/استعلام-آبزی-پروری--'>استعلام آبزی پروری ... / استعلام ,استعلام آبزی پروری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153992/استعلام-خرید-مصالح-برای-مساجد-و-روستاها--'>استعلام خرید مصالح برای مساجد و روستاها .. / استعلام, خرید مصالح برای مساجد و روستاها ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154000/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دستی'>استعلام حفر یک حلقه چاه دستی  / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154008/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام , استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154016/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153952/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری  / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153960/استعلام-اجرای-نما-از-سنگ-و-آجر'>استعلام اجرای نما از سنگ و آجر / استعلام اجرای نما از سنگ و آجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153968/استعلام-خرید-60-دستگاه-روتور'>استعلام خرید 60 دستگاه روتور / استعلام , استعلام خرید 60 دستگاه روتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153976/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-اداری'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات اداری / استعلام , استعلام خرید لوازم و تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152262/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-53متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.53متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.53متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152280/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-احداثی-در-پلاک-ثبتی-6933-12777-نوبت-دوم'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی احداثی در پلاک ثبتی 6933/12777 نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان مسکونی احداثی در پلاک ثبتی 6933/12777 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152341/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-59-02متر-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.02متر قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.02متر قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152366/مزایده-عرضه-سهام--نوبت-دوم'>مزایده عرضه سهام - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده عرضه سهام - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152397/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-1540متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 1540متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 1540متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152428/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-150-75متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 150.75متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 150.75متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152468/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-119-05متر-قطعه-20-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 119.05متر قطعه 20 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 119.05متر قطعه 20 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152498/مزایده-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152522/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-قدمت-چهارده-سال'>مزایده ساختمان مسکونی با قدمت چهارده سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با قدمت چهارده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152551/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-شاهرود-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو شاهرود نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو شاهرود نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152571/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-شصت-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت شصت متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت شصت متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152598/مزایده-یک-دستگاه-الکترولیز'>مزایده یک دستگاه الکترولیز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه الکترولیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152621/مزایده-5-واحد-از-استخرهای-مجموعه-تفریحی-و-ورزشی-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده  5 واحد از استخرهای مجموعه تفریحی و ورزشی مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده فراخوان عمومی,مزایده  5 واحد از استخرهای مجموعه تفریحی و ورزشی مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152641/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-173-16متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 173.16متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی عرصه 173.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152671/مزایده-وانت-نیسان-زامیاد--'>مزایده وانت نیسان زامیاد ... / مزایده ، مزایده وانت نیسان زامیاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152692/مزایده-واحد-مسکونی-لویزان-و---'>مزایده واحد مسکونی لویزان و .... / مزایده , مزایده واحد مسکونی لویزان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152704/مزایده-مغازه-مساحت-42-49متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 42.49متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 42.49متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152733/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک'>مزایده یک دستگاه لیفتراک / مزایده , مزایده یک دستگاه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152768/مزایده-واگذاری-استخر-توپ'>مزایده واگذاری استخر توپ / مزایده, مزایده واگذاری استخر توپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152794/مزایده-تعداد-9-قلم-انواع-کالاهای-اسقاط'>مزایده تعداد 9 قلم انواع کالاهای اسقاط  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 9 قلم انواع کالاهای اسقاط 342</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152824/مزایده-عمومی-تعدادی-تخت-مستعمل-بیماری--'>مزایده عمومی تعدادی تخت مستعمل بیماری... / مزایده عمومی, مزایده عمومی تعدادی تخت مستعمل بیماری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152848/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده یک قطعه زمین تجاری  / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152866/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-اداری-و-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از املاک اداری و تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک اداری و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152880/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-سواری-متالیک'>مزایده یک دستگاه پژو 405 سواری متالیک / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 405 سواری متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152897/مزایده-فروش-یک-دستگاه-قله-بر'>مزایده فروش یک دستگاه قله بر  / مزایده فروش یک دستگاه قله بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152916/مزایده-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده اقلام ضایعاتی ... / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152935/مزایده-فروش-تعداد-700-عدد-پیراهن-از-جنس-صابونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 700 عدد پیراهن از جنس صابونی نوبت دوم  / َآگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش تعداد 700 عدد پیراهن از جنس صابونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152954/مزایده-305-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل-قولنامه-ای'>مزایده 305.2 هزارم یک دانگ مشاع از منزل قولنامه ای / مزایده,مزایده 305.2 هزارم یک دانگ مشاع از منزل قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152974/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-1008-25متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1008.25متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1008.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153006/مزایده-واگذاری-خودروهای-حمل-بار'>مزایده واگذاری خودروهای حمل بار / مزایده, مزایده واگذاری خودروهای حمل بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153048/مزایده-سنگ-تراورتن'>مزایده سنگ تراورتن / مزایده, مزایده سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153072/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1281-فرعی-عرصه-517متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1281 فرعی عرصه 517متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1281 فرعی عرصه 517متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153093/مزایده-دو-دستگاه-آپارتمان-مساحت-92-و-70-متر-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه آپارتمان مساحت 92 و 70 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دستگاه آپارتمان مساحت 92 و 70 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153914/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام , استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153922/مناقصه-خرید3600-کیلوگرم-هیدرازین'>مناقصه خرید3600 کیلوگرم هیدرازین / مناقصه, مناقصه خرید3600 کیلوگرم هیدرازین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153930/استعلام-تابلوی-راه-انداز'>استعلام تابلوی راه انداز / استعلام , استعلام تابلوی راه انداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153939/استعلام-اجرای-کناف-ایران'>استعلام اجرای کناف ایران  / استعلام اجرای کناف ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153947/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED  / استعلام, تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153955/استعلام-محوطه-سازی-اداره'>استعلام محوطه سازی اداره  / استعلام ,استعلام محوطه سازی اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153963/استعلام-ریبون-صدور-آنی-کارت'>استعلام ریبون صدور آنی کارت / استعلام, استعلام ریبون صدور آنی کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153971/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت  / استعلام , استعلام اجرای آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152268/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-سطح-استان-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد سطح استان نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152297/مزایده-خودروی-سواری-رانا'>مزایده خودروی سواری رانا  / مزایده,مزایده خودروی سواری رانا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152349/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مغازه-تجاری-مساحت-12-80متر'>مزایده ششدانگ یک واحد مغازه تجاری مساحت 12.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مغازه تجاری مساحت 12.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152377/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-هفت-روستای-رحمت-آباد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هفت روستای رحمت آباد نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش هفت روستای رحمت آباد نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152405/مزایده-کتاب-فروشی--کافی-شاپ-سفره-خانه-سنتی'>مزایده کتاب فروشی ، کافی شاپ، سفره خانه سنتی  / مزایده ، مزایده کتاب فروشی ، کافی شاپ، سفره خانه سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152449/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-واحد-تجاری-به-پلاک-ثبتی-شماره-1062-فرعی'>مزایده سه دانگ سرقفلی واحد تجاری به پلاک ثبتی شماره 1062 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی واحد تجاری به پلاک ثبتی شماره 1062 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152479/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-100-25متر-قطعه-هفدهم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.25متر قطعه هفدهم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.25متر قطعه هفدهم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152509/مزایده-تبلیغات-پیرامون-زمین-بازی'>مزایده تبلیغات پیرامون زمین بازی  / مزایده , مزایده تبلیغات پیرامون زمین بازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152533/مزایده-ملک-مساحت-530-4متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 530.4متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 530.4متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152556/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-165-44متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 165.44متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 165.44متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152587/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-خوابه-بخش-5-خرمشهر'>مزایده ساختمان مسکونی دو خوابه بخش 5 خرمشهر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو خوابه بخش 5 خرمشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152608/مزایده-یک-واحد-ویلایی-مسکونی-حدود-34-سال-ساخت'>مزایده یک واحد ویلایی مسکونی حدود 34 سال ساخت / مزایده,مزایده یک واحد ویلایی مسکونی حدود 34 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152630/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-3300متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 3300متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 3300متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152653/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152681/مزایده-اجاره-حفظ-و-نگهداری-پایانه-نسیم-شمال'>مزایده اجاره حفظ و نگهداری پایانه نسیم شمال / مزایده, مزایده اجاره حفظ و نگهداری پایانه نسیم شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152697/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-333-80مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 333.80مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 333.80مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152720/مزایده-تبلیغات-محیطی'>مزایده تبلیغات محیطی  / مزایده ،مزایده تبلیغات محیطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152747/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-مدیریت-جایگاه-های-سوخت-رسانی-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی CNG  / آگهی مزایده, تجدید مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152773/مزایده-واگذاری-یک-باب-فضای-آموزشی'>مزایده واگذاری یک باب فضای  آموزشی / مزایده, مزایده واگذاری یک باب فضای  آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152807/مزایده-مقدار-10000-کیلوگرم-انواع-سیم-های-مسی-اسقاط'>مزایده مقدار 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط / آگهی مزایده عمومی , مزایده مقدار 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152833/مزایده-3-قطعه-زمین'>مزایده 3 قطعه زمین  / مزایده , مزایده 3 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152853/مزایده-فروش-انواع-نهال-کام-کوات--شمشاد-طلایی-گلدان'>مزایده فروش انواع نهال کام کوات ، شمشاد طلایی گلدان / مزایده , مزایده فروش انواع نهال کام کوات ، شمشاد طلایی گلدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152870/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-39متر-طبقه-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.39متر طبقه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.39متر طبقه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152887/مزایده-فروش-سواری-نیسان-آلتیما-نوبت-دوم'>مزایده فروش سواری نیسان آلتیما نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری نیسان آلتیما نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152907/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152923/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152942/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-صد-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه صد متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152964/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-119-91متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 119.91متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 119.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152982/مزایده-واگذاری-عرصه-پارک--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری عرصه پارک - نوبت سوم / مزایده, مزایده واگذاری عرصه پارک - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153112/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-155-58متر-قطعه-1-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 155.58متر قطعه 1 تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 155.58متر قطعه 1 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153126/مزایده-تعدادی-کاشی-و-سرامیک'>مزایده تعدادی کاشی و سرامیک  / مزایده تعدادی کاشی و سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153144/مزایده-یک-قطعه-باغ-ویلا-به-همراه-یک-ساعت-آب-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ ویلا به همراه یک ساعت آب نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ ویلا به همراه یک ساعت آب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153164/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-شمال-طبقه-اول-96-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان شمال طبقه اول 96.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان شمال طبقه اول 96.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153182/مزایده-فروش-کاشی-طولی-رنگ-کرم-گلدار--قرنیز--موزائیک-آنتیک'>مزایده فروش کاشی طولی رنگ کرم گلدار - قرنیز ، موزائیک آنتیک  / مزایده ,  مزایده فروش کاشی طولی رنگ کرم گلدار - قرنیز ، موزائیک آنتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153205/مزایده-دو-سهم-از-48-دو-شعیر-شامل-40-جریب-40000-متر-زمین-آبی-و-باغ-گردو'>مزایده دو سهم از 48 دو شعیر شامل 40 جریب 40000 متر زمین آبی و باغ گردو  / مزایده,مزایده دو سهم از 48 دو شعیر شامل 40 جریب 40000 متر زمین آبی و باغ گردو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153242/مزایده-نیم-دانگ-ملک-زیربنای-140-مترمربع'>مزایده نیم دانگ ملک زیربنای 140 مترمربع / مزایده,مزایده نیم دانگ ملک زیربنای 140 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153269/مزایده-عملیات-جمع-آوری-بازیافتی--سایت-بازیافت--پردازش-و-جداسازی'>مزایده عملیات جمع آوری بازیافتی ، سایت بازیافت ، پردازش و جداسازی  / مزایده , مزایده عملیات جمع آوری بازیافتی ، سایت بازیافت ، پردازش و جداسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153296/مزایده-سند-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-232-40متر'>مزایده سند ششدانگ یکباب خانه مساحت 232.40متر / مزایده,مزایده سند ششدانگ یکباب خانه مساحت 232.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153324/مزایده-اجاره-واحدهای-اقامتی'>مزایده اجاره واحدهای اقامتی  / اگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای اقامتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153340/مزایده-کنسول-اتومبیل'>مزایده کنسول اتومبیل  / مزایده, مزایده کنسول اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153361/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-15350-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 15350.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 15350.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153386/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153406/مزایده-ملک-4-15-جریب-از-زمین-لم-یزرع-نوبت-اول'>مزایده ملک 4.15 جریب از زمین لم یزرع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک 4.15 جریب از زمین لم یزرع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153449/مزایده-ششدانگ-یک-درب-باغچه-به-پلاک-1837-بخش-4-شیراز'>مزایده ششدانگ یک درب باغچه به پلاک 1837 بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده ششدانگ یک درب باغچه به پلاک 1837 بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153495/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش یازده مشهد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یازده مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153533/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پروتون-جنتو'>مزایده یک دستگاه خودرو پروتون جنتو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پروتون جنتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153579/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-242-44متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 242.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 242.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153606/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-1900-98-و-1728-41متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 1900.98 و 1728.41متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 1900.98 و 1728.41متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153652/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-365-92متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 365.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 365.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153776/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-صد-و-پنجاه-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و پنجاه متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد و پنجاه متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153985/استعلام-پنجره-پی-وی-سی'>استعلام پنجره پی وی سی / استعلام,استعلام پنجره پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153993/استعلام-اجرای-شبکه-تامین-برق-ساختمان'>استعلام اجرای شبکه تامین برق ساختمان  / استعلام,استعلام اجرای شبکه تامین برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154001/استعلام-هارد-اینترنال'>استعلام هارد اینترنال / استعلام,استعلام هارد اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154009/استعلام-تابلو-درایو-22-کیلووات'>استعلام تابلو درایو 22 کیلووات  / استعلام , استعلام تابلو درایو 22 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154017/مناقصه-عمومی-خرید-وارنیشن-فلوراید'>مناقصه عمومی خرید وارنیشن فلوراید / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی خرید وارنیشن فلوراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153033/مزایده-مقداری-وسایل-شامل-هفت-دستگاه-اسپیلت--'>مزایده مقداری وسایل شامل هفت دستگاه اسپیلت... / مزایده, مزایده مقداری وسایل شامل هفت دستگاه اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153060/مزایده-فروش-املاک-استان-مازندران'>مزایده فروش املاک استان مازندران  / مزایده,مزایده فروش املاک استان مازندران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153083/مزایده-ماترک-و-اراضی-شامل-شش-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده ماترک و اراضی شامل شش قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده ماترک و اراضی شامل شش قطعه زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153100/مزایده-سواری-پراید'>مزایده سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153119/مزایده-یکباب-کیوسک-مطبوعاتی'>مزایده یکباب کیوسک مطبوعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده یکباب کیوسک مطبوعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153137/مزایده-لوازم-اسقاطی-نوبت-سوم'>مزایده لوازم اسقاطی  نوبت سوم  / مزایده عمومی, مزایده لوازم اسقاطی  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153148/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-و-یک-واحد-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی و یک واحد آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و یک واحد آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153170/مزایده-آپارتمان-مسکونی-زیربنای-86-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای 86 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی زیربنای 86 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153187/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی  / مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153224/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-چهارم-مساحت-117-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم مساحت 117.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه چهارم مساحت 117.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153256/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-34-92متر-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 34.92متر دو خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 34.92متر دو خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153275/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش شش مشهد مرحله اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش شش مشهد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153300/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-299-99متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 299.99متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 299.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153331/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-85متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153349/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-87-83متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 87.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 87.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153367/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-12973متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 12973متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 12973متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153391/مزایده-دو-قطعه-زمین-اموال-غیرمنقول'>مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153420/مزایده-ملک-اموال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک اموال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153456/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153517/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مساحت-201-57متر'>مزایده فروش زمین تجاری مساحت 201.57متر  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مساحت 201.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153551/مزایده-19-واحد-آپارتمان'>مزایده 19 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده 19 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153589/مزایده-ملک-مساحت-کل-244متر'>مزایده ملک مساحت کل 244متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 244متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153619/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-متصل-بهم-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153677/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-420-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 420 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 420 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153880/مزایده-پلاک-ثبتی-570-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 570 فرعی از 49 اصلی / مزایده پلاک ثبتی 570 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153980/استعلام-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-و-تحویل-20-دستگاه-اطاقک-حمام'>استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی و تحویل 20 دستگاه اطاقک حمام / استعلام خرید و حمل و نصب و راه اندازی و تحویل 20 دستگاه اطاقک حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153988/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153996/استعلام-سیستم-اعلام-حریق-آتش-سوزی'>استعلام سیستم اعلام حریق آتش سوزی  / استعلام,استعلام سیستم اعلام حریق آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154004/استعلام-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی'>استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی / استعلام,استعلام بهسازی و آسفالت راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154012/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154020/مناقصه-عمومی-تکمیل-ساختمان-و-قسمتی-از-دیوارکشی-محوطه'>مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل ساختمان و قسمتی از دیوارکشی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153937/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153945/استعلام-خرید-و-نصب-ایزوگام-ایرانی'>استعلام خرید و نصب ایزوگام ایرانی / استعلام,استعلام خرید و نصب ایزوگام ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153953/استعلام-باطری-لیفتراک-برقی'>استعلام باطری لیفتراک برقی  / استعلام, استعلام باطری لیفتراک برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153961/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-ماژول'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی ماژول / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی ماژول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153969/استعلام-درخواست-سنگفرش'>استعلام درخواست سنگفرش  / استعلام,  استعلام درخواست سنگفرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153977/استعلام-تکمیل-مجتمع-فرهنگی'>استعلام تکمیل مجتمع فرهنگی  / استعلام,استعلام تکمیل مجتمع فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152263/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-3-ساله-از-محل-رستوران--'>مزایده واگذاری بهره برداری 3 ساله از محل رستوران... / مزایده, مزایده واگذاری بهره برداری 3 ساله از محل رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152285/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152343/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-جنوب-طبقه-دوم-50-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان جنوب طبقه دوم 50.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان جنوب طبقه دوم 50.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152368/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-تفکیکی-مساحت-447متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین تفکیکی مساحت 447متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین تفکیکی مساحت 447متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152400/مزایده-فروش-ماشین-آلات-و-تاسیسات-خط-کامل-تولید-آب-میوه--نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه... نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تاسیسات خط کامل تولید آب میوه... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152438/مزایده-پلاک-دارای-مساحت-عرصه-359-75متر'>مزایده پلاک دارای مساحت عرصه 359.75متر  / مزایده,مزایده پلاک دارای مساحت عرصه 359.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152474/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-45-10متر-قطعه-هجدهم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 45.10متر قطعه هجدهم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 45.10متر قطعه هجدهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152499/مزایده-2-سهم-از-نه-سهم-منهای-یک-هشتم-ششدانگ-ساختمان-مسکونی'>مزایده 2 سهم از نه سهم منهای یک هشتم ششدانگ ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده 2 سهم از نه سهم منهای یک هشتم ششدانگ ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152525/مزایده-اجاره-یک-واحد-خدماتی'>مزایده اجاره یک واحد خدماتی / آگهی مزایده کتبی, مزایده اجاره یک واحد خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152552/مزایده-اجاره-کافی-شاپ-تجدید'>مزایده اجاره کافی شاپ تجدید  / مزایده,مزایده اجاره کافی شاپ تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152575/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-کاپرا'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت کاپرا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت کاپرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152599/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه سواری تیبا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152626/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-201-6متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 201.6متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 201.6متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152647/مزایده-یک-دستگاه-کانتینر-یخچال'> مزایده یک دستگاه کانتینر یخچال / مزایده,  مزایده یک دستگاه کانتینر یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152676/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-111-83متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 111.83متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 111.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152693/مزایده-واگذاری-محصول-باغات-آلوی'>مزایده  واگذاری محصول باغات آلوی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری محصول باغات آلوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152714/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-پارکینگ-خودروهای-سنگین'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ خودروهای سنگین / مزایده، مزایده واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ خودروهای سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152734/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-2883-88متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 2883.88متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2883.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152770/مزایده-سواری-پیکان'>مزایده سواری پیکان  / اگهی مزایده , مزایده سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152795/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-100-55متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 100.55متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 100.55متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152826/مزایده-یک-دستگاه-چهارگوش-کن-حلب-پنیر'>مزایده یک دستگاه چهارگوش کن حلب پنیر  / مزایده,مزایده یک دستگاه چهارگوش کن حلب پنیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152849/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-خاکستری'>مزایده خودرو سواری پژو 206 خاکستری  / مزایده,مزایده خودرو سواری پژو 206 خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152867/مزایده-فروش-ده-طاقه-پارچه-فیلامنت-چاپی'>مزایده فروش ده طاقه پارچه فیلامنت چاپی / مزایده اموال منقول , مزایده فروش ده طاقه پارچه فیلامنت چاپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152882/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152899/مزایده-فروش-یکدستگاه-کوره-بیسکویت-پخت-کاش-و-سرامیک'>مزایده فروش یکدستگاه کوره بیسکویت پخت کاش و سرامیک / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه کوره بیسکویت پخت کاش و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152918/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-91-2متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 91.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 91.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152938/مزایده-آپارتمان-مساحت-نود-متر'>مزایده آپارتمان مساحت نود متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152957/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>اصلاحیه مزایده واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152979/مزایده-ملک-مساحت-566-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 566 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 566 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153015/مزایده-اجاره-زمین-با-مساحت-تقریبی-200-متر-مربع'>مزایده اجاره زمین با مساحت تقریبی 200 متر مربع / مزایده, مزایده اجاره زمین با مساحت تقریبی 200 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153053/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محصولات-سردرختی-آلبالو-و-گیلاس--'>مزایده واگذاری به اجاره  محصولات سردرختی آلبالو و گیلاس ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  محصولات سردرختی آلبالو و گیلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153076/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-139-54متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 139.54متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 139.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153094/مزایده-مجموعه-یک-دستگاه-وان'>مزایده مجموعه یک دستگاه وان / مزایده , مزایده مجموعه یک دستگاه وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153116/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-128-متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 128 متر  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 128 متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153130/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-12-45متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 12.45متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 12.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153145/مزایده-دستگاه-هموژنایزر'>مزایده دستگاه هموژنایزر / مزایده, مزایده دستگاه هموژنایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153165/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG--(نوبت-دوم)'>مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه CNG   (نوبت دوم) / مزایده ، مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153183/مزایده-ساختمان-عرصه-88-4متر-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ساختمان عرصه 88.4متر قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ساختمان عرصه 88.4متر قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153210/مزایده-دستگاه-لب-چسب-کارتن--'>مزایده دستگاه لب چسب کارتن... / مزایده, مزایده دستگاه لب چسب کارتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153243/مزایده-انواع-لنت--شاسی--مخزن-انبار-اگزوز'>مزایده انواع لنت  - شاسی - مخزن انبار اگزوز / مزایده,مزایده انواع لنت  - شاسی - مخزن انبار اگزوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153271/مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-بوس-اویکو--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس اویکو - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس اویکو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153297/مزایده-بهره-برداری-از-پارک-جنگلی'>مزایده بهره برداری از پارک جنگلی / مزایده, مزایده بهره برداری از پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153326/مزایده-فروش-یک-دستگاه-باس-واش-دست-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه باس واش دست دوم / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه باس واش دست دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153343/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-175-35متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 175.35متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 175.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153362/مزایده-بهره-برداری-محل-مجموعه-غسالخانه-واقع-در-پارک-شادی-و-یک-دستگاه-آمبولانس--'>مزایده بهره برداری محل مجموعه غسالخانه واقع در پارک شادی و یک دستگاه آمبولانس... / مزایده, مزایده بهره برداری محل مجموعه غسالخانه واقع در پارک شادی و یک دستگاه آمبولانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153387/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-1714متر-نوبت-اول'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 1714متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 1714متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153415/مزایده-تعدادی-از-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده تعدادی از املاک و ماشین آلات  / مزایده , مزایده تعدادی از املاک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153450/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات فلزی نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات فلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153502/مزایده-اموال-اسقاط-ضایعات--آهن-آلات-و--'>مزایده اموال اسقاط، ضایعات ، آهن آلات و... / مزایده، مزایده اموال اسقاط، ضایعات ، آهن آلات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153541/مزایده-ملک-قولنامه-ای-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک قولنامه ای اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153584/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-دو-ساری'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش دو ساری  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش دو ساری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153611/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-صد-و-بیست-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت صد و بیست و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت صد و بیست و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153660/مزایده-ملک-مساحت-575-متر'>مزایده ملک مساحت 575 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 575 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153787/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه / مزایده , مزایده واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153986/استعلام-کامیونت-ایسوز'>استعلام  کامیونت ایسوز  / استعلام  کامیونت ایسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153994/استعلام-تعمیر--سرویس--نگهداری-و-تامین-قطعات-و-تجهیزات-زیرساخت-های-فیزیکی'>استعلام تعمیر ، سرویس ، نگهداری و تامین قطعات و تجهیزات زیرساخت های فیزیکی  / استعلام, استعلام تعمیر ، سرویس ، نگهداری و تامین قطعات و تجهیزات زیرساخت های فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154002/استعلام-دوربین-عکاسی-و-کوادکوپتر'>استعلام دوربین عکاسی و کوادکوپتر  / استعلام , استعلام دوربین عکاسی و کوادکوپتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154010/استعلام-زبرو-کلاینت--'>استعلام زبرو کلاینت ... / استعلام زبرو کلاینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154018/استعلام-خریدعلائم-ترافیکی-معابر-شهر'>استعلام خریدعلائم ترافیکی معابر شهر  / استعلام , استعلام خریدعلائم ترافیکی معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153933/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153941/استعلام-کامپیوتر-جیبی-تبلت'>استعلام کامپیوتر جیبی تبلت  / استعلام, استعلام کامپیوتر جیبی تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153949/استعلام-سیم-کشی-سیم-محافظ--'>استعلام سیم کشی سیم محافظ ... / استعلام ، استعلام سیم کشی سیم محافظ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153957/استعلام-آرد-گندم-18-سبوس-گرفته'>استعلام  آرد گندم 18% سبوس گرفته / استعلام ,استعلام  آرد گندم 18% سبوس گرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153965/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام, تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153973/استعلام-تکمیل-بخشی-از-مجتمع-فرهنگی'>استعلام تکمیل بخشی از مجتمع فرهنگی / استعلام تکمیل بخشی از مجتمع فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152259/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-144-73متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 144.73متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 144.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152272/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو-فلوئنس'>مزایده یک دستگاه سواری رنو فلوئنس  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رنو فلوئنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152309/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-ورزشی'>مزایده  بهره برداری از سالن ورزشی  / مزایده , مزایده  بهره برداری از سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152356/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-زمین-با-کاربری-خدماتی'>اصلاحیه مزایده واگذاری زمین با کاربری خدماتی / اصلاحیه مزایده, مزایده واگذاری زمین با کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152387/فراخوان-عمومی-بهره-برداری-از-هتل-فرودگاهی-و-سالن-کنفرانس'> فراخوان عمومی بهره برداری از هتل فرودگاهی و سالن کنفرانس  / اگهی فراخوان عمومی ,  فراخوان عمومی بهره برداری از هتل فرودگاهی و سالن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152413/مزایده-ریفاینر-شکلات-97-3-06'>مزایده ریفاینر شکلات 97.3.06 / اگهی فروش اموال منقول ,مزایده ریفاینر شکلات 97.3.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152461/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152482/مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-بر-روی-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی  / مزایده ، مزایده بهره برداری تبلیغاتی بر روی فضاهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152516/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-174متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 174متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 174متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152538/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152561/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152590/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-214-07متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 214.07متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 214.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152613/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-94'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس 94 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152633/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-6691متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 6691متر  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 6691متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152656/مزایده-فروش-جو-و-کلش'>مزایده فروش جو و کلش / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش جو و کلش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152684/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-یکساله-از-یک-واحد-ساختمان--'>مزایده واگذاری بهره برداری یکساله از یک واحد ساختمان ...  / مزایده، مزایده واگذاری بهره برداری یکساله از یک واحد ساختمان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152700/مزایده-اجاره-املاک-متعلق-به-سازمان'>مزایده اجاره املاک متعلق به سازمان  / آگهی مزایده, مزایده اجاره املاک متعلق به سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152727/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-98-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 98.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 98.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152756/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-153-فرعی-از-85-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 153 فرعی از 85 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 153 فرعی از 85 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152785/مزایده-یک-قطعه-باغ'>مزایده یک قطعه باغ  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152813/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری  املاک مازاد / آگهی مزایده,مزایده واگذاری  املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152838/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید نقره ای  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152855/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-12028-فرعی-از-11-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ملک پلاک ثبتی 12028 فرعی از 11 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 12028 فرعی از 11 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152874/مزایده-فروش-تسمه-های-کناره-ورق-فولادی'>مزایده فروش تسمه های کناره ورق فولادی  / اگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تسمه های کناره ورق فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152894/مزایده-2-باب-مغازه'>مزایده 2 باب مغازه / مزایده, مناقصه تامین دستگاه تستر هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152910/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-405'> مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 /  مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152927/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-MRI-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از واحد MRI بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از واحد MRI بیمارستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152948/مزایده-ملک-مساحت-216-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 216  مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 216  مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152969/مزایده-خانه-مساحت-370-49متر-بخش-8-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده خانه مساحت 370.49متر بخش 8 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده خانه مساحت 370.49متر بخش 8 قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152987/مزایده-فروش-ضایعات-فلزی-و-پلاستیکی--97-3-6'>مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی - 97.3.6 / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی - 97.3.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153042/مزایده-واگذاری-اجاره-غرفه'>مزایده واگذاری اجاره غرفه  / مزایده ، مزایده واگذاری اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153065/مزایده-اجاره-سالن-امتحانات'>مزایده اجاره سالن امتحانات  / مزایده, مزایده اجاره سالن امتحانات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153843/استعلام-دوره-آموزشی-پیشگیری-مقابله-با-آلودگی-دریا'>استعلام  دوره آموزشی پیشگیری مقابله با آلودگی دریا  / استعلام  دوره آموزشی پیشگیری مقابله با آلودگی دریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153851/استعلام-آرم-لباس-سردوشی-خطی'>استعلام آرم لباس سردوشی خطی  / استعلام آرم لباس سردوشی خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153860/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153868/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153876/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153885/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-دستگاهی'>استعلام حفر دو حلقه چاه دستگاهی / استعلام, استعلام حفر دو حلقه چاه دستگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153893/استعلام-خرید-سیستم-کامپیوتر'>استعلام خرید سیستم کامپیوتر  / استعلام خرید سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153901/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام,استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153909/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153917/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153925/استعلام-نیرو-رسانی-به-چاه-آب-تجدید'>استعلام نیرو رسانی به چاه آب تجدید / تجدید استعلام , استعلام نیرو رسانی به چاه آب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153934/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام, استعلام مواد غذایی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153942/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب  / استعلام, استعلام  کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153950/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-رینگ-شبکه-20-کیلو-ولت'>استعلام تهیه تجهیزات و اجرای رینگ شبکه 20 کیلو ولت  / استعلام , استعلام تهیه تجهیزات و اجرای رینگ شبکه 20 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153958/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153966/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153974/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152260/مزایده-فروش-املاکی-با-کاربری-تجاری-روستای-ورجان'>مزایده فروش املاکی با کاربری تجاری روستای ورجان  / مزایده,مزایده فروش املاکی با کاربری تجاری روستای ورجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152273/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-216-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 216 فرعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 216 فرعی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152331/مزایده-حدود-2000-تن-لرد-روغن-خام'>مزایده حدود 2000 تن لرد روغن خام  / آگهی مزایده ,مزایده حدود 2000 تن لرد روغن خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152358/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-4-فرعی-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی بخش سه کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی بخش سه کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152389/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-79-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 79.27متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 79.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152414/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152464/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-320متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 320متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 320متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152485/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-666-24متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 666.24متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 666.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152518/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG / اگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152540/مزایده-تعدادی-میز-اداری'>مزایده تعدادی میز اداری  / مزایده, مزایده تعدادی میز اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152565/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-زمین-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت زمین صد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت زمین صد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152592/مزایده-سه-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده سه دستگاه خودرو سواری / مزایده عمومی, مزایده سه دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152616/مزایده-واگذاری-پارک-سوارها'>مزایده واگذاری پارک سوارها / مزایده, مزایده واگذاری پارک سوارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152637/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1071متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1071متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1071متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152661/مزایده-طبقه-همکف-به-مساحت-کل-100-متر-مشتمل-بر-دو-واحد-مسکونی'>مزایده طبقه همکف به  مساحت کل 100 متر مشتمل بر دو واحد مسکونی / مزایده,مزایده طبقه همکف به  مساحت کل 100 متر مشتمل بر دو واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152686/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152702/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-پارس-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152728/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152757/تجدید-مزایده-واگذاری-کافی-شاپ'>تجدید مزایده واگذاری کافی شاپ / مزایده, تجدید مزایده واگذاری کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152790/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-450متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمین مساحت 450متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 450متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152815/مزایده-زمین-مساحت-دویست-متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت دویست متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت دویست متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152839/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1105-73متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1105.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1105.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152859/مزایده-6-تخته-فرش'>مزایده 6 تخته فرش   / مزایده , مزایده 6 تخته فرش  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153087/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1321-فرعی-بخش-هفت-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1321 فرعی بخش هفت نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1321 فرعی بخش هفت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153105/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-8متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153123/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دو-هزار-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دو هزار متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153139/مزایده-اجاره-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از واحدهای تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153152/مزایده-تراورتن'>مزایده تراورتن / مزایده, مزایده تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153176/مزایده-یک-دستگاه-میکسر-جهت-اختلاط-مواد-اولیه-پی-وی-سی-و-کربنات'>مزایده یک دستگاه میکسر جهت اختلاط مواد اولیه پی وی سی و کربنات / مزایده, مزایده یک دستگاه میکسر جهت اختلاط مواد اولیه پی وی سی و کربنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153194/مزایده-لوازم-آزمایشگاهی'>مزایده لوازم آزمایشگاهی  / اگهی مزایده , مزایده لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153230/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-دو-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش دو کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش دو کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153260/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هشتم-تفکیکی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشتم تفکیکی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشتم تفکیکی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153284/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-کل-191متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت کل 191متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت کل 191متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153306/مزایده-واگذاری-کارت-پارک-ساعتی'>مزایده واگذاری کارت پارک ساعتی / مزایده, مزایده واگذاری کارت پارک ساعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153335/مزایده-یک-دستگاه-سواری-کیا-اسپورتیچ'>مزایده یک دستگاه سواری کیا اسپورتیچ   / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سواری کیا اسپورتیچ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153352/مزایده-خودروی-سواری-پراید-132se-مدل-94'>مزایده خودروی سواری پراید 132se مدل 94 / آگهی مزایده , مزایده خودروی سواری پراید 132se مدل 94</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153373/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153395/مزایده-تعداد-19-دستگاه-الکتروموتور-مستعمل---'>مزایده تعداد 19 دستگاه الکتروموتور مستعمل .... / مزایده,مزایده تعداد 19 دستگاه الکتروموتور مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153432/مزایده-ملک-بصورت-مغازه-سرقفلی-مساحت-12-5متر'>مزایده ملک بصورت مغازه سرقفلی مساحت 12.5متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت مغازه سرقفلی مساحت 12.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153464/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-خام-مساحت-11570-42متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین خام مساحت 11570.42متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین خام مساحت 11570.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153527/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-کل-483-32متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه کل 483.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه کل 483.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153563/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-62-32متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 62.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153594/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-325متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 325متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 325متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153630/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-95-20متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 95.20متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 95.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153705/مزایده-22-قطعه-ملک-نوبت-دوم'>مزایده 22 قطعه ملک نوبت دوم  / مزایده, مزایده 22 قطعه ملک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153979/مزایده-وسایل-مستعمل-و-اسقاطی-درمانگاه'> مزایده وسایل مستعمل و اسقاطی درمانگاه / مزایده,  وسایل مستعمل و اسقاطی درمانگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153982/استعلام-نیروررسانی-به-چاه-آب'>استعلام نیروررسانی به چاه آب / استعلام, استعلام نیروررسانی به چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153990/استعلام-آموزش-های-قرآنی'>استعلام  آموزش های قرآنی  / استعلام  آموزش های قرآنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153998/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی-مسجد'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی مسجد / استعلام ، استعلام خرید لوازم تاسیساتی مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154006/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه... / استعلام, استعلام سرور رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154014/استعلام-باطری-UPS'>استعلام باطری UPS / استعلام , استعلام باطری UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152878/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-دوبلکس-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دوبلکس قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152895/مزایده-تراکتور--چنگه-فلزی-کششی--سمپاش-عقب-تراکتوری'>مزایده تراکتور ، چنگه فلزی کششی ، سمپاش عقب تراکتوری / مزایده,مزایده تراکتور ، چنگه فلزی کششی ، سمپاش عقب تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152913/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-288متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه 288متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه 288متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152931/مزایده-مغازه-مساحت-186-85متر'>مزایده مغازه مساحت 186.85متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 186.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152949/مزادیده-فروش-دو-دستگاه-خودروی-سواری'>مزادیده فروش دو دستگاه خودروی سواری / مزایده, مزادیده فروش دو دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152970/اصلاحیه-مزایده-یک-دستگاه-اسکید-لودر-بابکت'>اصلاحیه مزایده یک دستگاه اسکید لودر بابکت / اصلاحیه مزایده, مزایده یک دستگاه اسکید لودر بابکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1152993/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه  / اگهی مزایده , مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153043/مزایده-فروش-چوب-آلات-نوبت-دوم'>مزایده فروش چوب آلات نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش چوب آلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153068/مزایده-سه-دانگ-از-طبقه-اول-ملک-با-سند-عادی-77-متر'>مزایده سه دانگ از طبقه اول ملک با سند عادی 77 متر / مزایده,مزایده سه دانگ از طبقه اول ملک با سند عادی 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153089/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-27-54متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 27.54متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 27.54متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153107/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-353-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 353 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه 353 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153124/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-و-سهام--'>مزایده یک دستگاه خودرو و سهام... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو و سهام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153142/مزایده-تعداد-9-عدد-تابلو-تبلیغات-تجدید'>مزایده تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات تجدید  / مزایده، مزایده تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153154/مزایده-فروش-مالکیت-ششدانگ-دفتر-شرکت-عرصه-312-5متر-تجدید'>مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5متر تجدید / مزایده,مزایده فروش مالکیت ششدانگ دفتر شرکت عرصه 312.5متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153178/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-159-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 159 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 159 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153198/مزایده-ملک-مساحت-1047-03متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 1047.03متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 1047.03متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153233/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153262/مزایده-4-دانگ-و-943-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 4 دانگ و 943.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 943.7 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153289/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دو-بجنورد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153309/مزایده-سرقفلی-یک-دربند-مغازه-مساحت-59-5متر'>مزایده سرقفلی یک دربند مغازه مساحت 59.5متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یک دربند مغازه مساحت 59.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153337/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-چری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری چری / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری چری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153353/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-181-96متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 181.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 181.96متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153375/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-64متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 64متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153398/آگهی-مزایده-فروش-تعدادی-از-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>آگهی مزایده  فروش تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  فروش تعدادی از ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153437/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-770متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 770متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 770متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153466/مزایده-فروش-تعداد-10-دستگاه-ماشین-آلات-سبک'> مزایده فروش تعداد 10 دستگاه ماشین آلات سبک / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد 10 دستگاه ماشین آلات سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153531/مزایده-طبقه-همکف-منزل-مسکونی-دو-طبقه-ناحیه-یک-شیراز'>مزایده طبقه همکف منزل مسکونی دو طبقه ناحیه یک شیراز / مزایده,مزایده طبقه همکف منزل مسکونی دو طبقه ناحیه یک شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153567/مزایده-4-دانگ-و-874-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 4 دانگ و 874.1 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 874.1 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153599/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-24000متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 24000متر  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 24000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153635/مزایده-41-82-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 41.82 شعیر مشاع از 96 شعیر از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 41.82 شعیر مشاع از 96 شعیر از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153729/مزایده-ساختمان-با-قدمت-ساخت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ساختمان با قدمت ساخت بیش از سی سال  / مزایده, مزایده ساختمان با قدمت ساخت بیش از سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153983/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153991/استعلام-خرید-7-عدد-کارت-cmu05-با-لایسنس'>استعلام خرید 7 عدد کارت cmu05 با لایسنس  / استعلام , استعلام خرید 7 عدد کارت cmu05 با لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1153999/استعلام-پاکت-نامه'>استعلام پاکت نامه  / استعلام,استعلام پاکت نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154007/استعلام-تامین-4-دستگاه-خودروی-سواری-استیجاری'>استعلام تامین 4 دستگاه خودروی سواری استیجاری  / استعلام , استعلام تامین 4 دستگاه خودروی سواری استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1154015/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 12 شهريور 1397 ساعت: 18:22