اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.3 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148869/مناقصه-کودبرداری-و-ب... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.3.3 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148869/مناقصه-کودبرداری-و-بهداشت-جایگاه-های-پرورش-گاو-شیری'>مناقصه کودبرداری و بهداشت جایگاه های پرورش گاو شیری  / مناقصه ، مناقصه کودبرداری و بهداشت جایگاه های پرورش گاو شیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148887/مناقصه-خرید-انواع-فیوز--کلید-فیوز--کت-اوت-و-المان-فیوز'>مناقصه خرید انواع فیوز ، کلید فیوز ، کت اوت و المان فیوز / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع فیوز ، کلید فیوز ، کت اوت و المان فیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148901/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-و-دال-بتنی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری و دال بتنی ـ نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای جدولگذاری و دال بتنی   ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148918/فراخوان-خرید-دستگاه-کروماتوگرافی-یونی-تجدید'>فراخوان خرید دستگاه کروماتوگرافی یونی تجدید / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید دستگاه کروماتوگرافی یونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148931/مناقصه-خرید-تجهیزات-ورزشی-برای-پایگاه-قهرمانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ورزشی برای پایگاه قهرمانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ورزشی برای پایگاه قهرمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148941/مناقصه-خرید--اتصالات--شیرآلات--کنتور-خانگی---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید ، اتصالات ، شیرآلات ، کنتور خانگی ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، اتصالات ، شیرآلات ، کنتور خانگی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148951/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجاره ماشین آلات سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148961/مناقصه-عملیات-خاکریزی-اجرای-زیراساس-و-اساس-و-اجرای-ابنیه-فنی--'>مناقصه عملیات خاکریزی، اجرای زیراساس و اساس و اجرای ابنیه فنی... / مناقصه, مناقصه عملیات خاکریزی، اجرای زیراساس و اساس و اجرای ابنیه فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148973/مناقصه​-تهیه-و-ساخت-و-نصب-ویترین-های-موزه-نوبت-دوم'>مناقصه​ تهیه و ساخت و نصب ویترین های موزه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ​تهیه و ساخت و نصب ویترین های موزه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148984/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه ... / استعلام , استعلام تخریب و آماده سازی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148995/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149006/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی... / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149015/استعلام-یخچال-و--'>استعلام یخچال و... / استعلام,یخچال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149029/استعلام-مرمت-باغ'>استعلام مرمت باغ  / استعلام, مرمت باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149041/استعلام-مرمت-مسجد-جامع'>استعلام مرمت مسجد جامع  / استعلا,م مرمت مسجد جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149049/استعلام-اجرای-دیوار-کوب-و-تعمیرات-ساختمان'> استعلام اجرای دیوار کوب و تعمیرات ساختمان / استعلام, استعلام اجرای دیوار کوب و تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149065/استعلام-تعمیرات-خانه-عالم--'>استعلام  تعمیرات خانه عالم  .. / استعلام, تعمیرات خانه عالم  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149078/مناقصه-حمل-آب'>مناقصه حمل آب / آگهی مناقصه , مناقصه حمل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149088/مناقصه-فاز-اول-مدرسه-متوسط-مهر'>مناقصه فاز اول مدرسه متوسط مهر / مناقصه ,مناقصه فاز اول مدرسه متوسط مهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149101/اصلاحیه-مناقصه-فراخوان-پیمانکار-خدمات-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه فراخوان پیمانکار خدمات فضای سبز / اصلاحیه مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان پیمانکار خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149114/فراخوان-امور-خدمات-شهری-(رفت-و-روب-و-نظافت-کامل-)'>فراخوان امور خدمات شهری (رفت و روب و نظافت کامل ) / آگهی فراخوان پیمانکار,فراخوان امور خدمات شهری (رفت و روب و نظافت کامل )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149127/مناقصه-گازرسانی-به--'>مناقصه گازرسانی به.... / مناقصه گازرسانی به....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149137/استعلام-سینک'>استعلام سینک / استعلام, استعلام سینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149148/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149159/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149169/استعلام-خرید-سخت-افزار-زیرساخت'>استعلام خرید سخت افزار زیرساخت / استعلام, خرید سخت افزار زیرساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149182/استعلام-مرمت-کاخ-آغا-محمدخان-قاجار'>استعلام مرمت کاخ آغا محمدخان قاجار  / استعلام, مرمت کاخ آغا محمدخان قاجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149195/مناقصه-تامین-تجهیزات-کلاسی-آموزشی-و-کمک-آموزشی'>مناقصه تامین تجهیزات کلاسی- آموزشی و کمک آموزشی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین تجهیزات کلاسی- آموزشی و کمک آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149205/مناقصه-تکمیل-جایگاه-استادیوم-فوتبال'>مناقصه تکمیل جایگاه استادیوم فوتبال / آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه  تکمیل جایگاه استادیوم فوتبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149213/استعلام-رایانه-کوچک--'>استعلام رایانه کوچک ... / استعلام , استعلام رایانه کوچک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149223/استعلام-خرید-تجهیزات-15-دستگاه-رایانه'>استعلام خرید تجهیزات 15 دستگاه رایانه / استعلام, خرید تجهیزات 15 دستگاه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149233/استعلام-چراغ-LED'>استعلام چراغ LED / استعلام,استعلام چراغ LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149243/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149255/استعلام-خرید-سرکابل-63-کیلو-ولت-حرارتی--'>استعلام خرید سرکابل 63 کیلو ولت حرارتی ... / استعلام, استعلام خرید سرکابل 63 کیلو ولت حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149270/استعلام-خرید-چمن'>استعلام خرید چمن / استعلام,استعلام خرید چمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149280/استعلام-کف-شکنی-چاه-آب-فضای-سبز--'>استعلام کف شکنی چاه آب فضای سبز... / استعلام,کف شکنی چاه آب فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149289/استعلام-ذره-بین-لابراتوری-میکروسکوپ-و--'>استعلام ذره بین لابراتوری، میکروسکوپ و ... / استعلام , ذره بین لابراتوری، میکروسکوپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149299/استعلام-هفت-دستگاه-خودرو-سواری-به-همراه-راننده'>استعلام هفت دستگاه خودرو سواری به همراه راننده / استعلام, استعلام هفت دستگاه خودرو سواری به همراه راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149310/استعلام-تجهیز-و-نوسازی--'>استعلام تجهیز و نوسازی ... / استعلام , استعلام تجهیز و نوسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149321/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام, استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149332/مناقصه-بهره-برداری-و-حفاظت-از-تاسیسات-آب-حیات-(نوبت-دوم)'>مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149343/استعلام-تجهیز-و-نوسازی-اراضی'>استعلام تجهیز و نوسازی اراضی  / استعلام, تجهیز و نوسازی اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149354/استعلام-حفاری-چاه-نیمه-عمیق'>استعلام حفاری چاه نیمه عمیق / استعلام, استعلام حفاری چاه نیمه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149363/استعلام-راهبری-ایستگاه-سنجش-کیفی-هوا--'>استعلام راهبری ایستگاه سنجش کیفی هوا... / استعلام,راهبری ایستگاه سنجش کیفی هوا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149374/استعلام-هارد--'>استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149385/استعلام-خرید-لوازم-برقی--'>استعلام خرید لوازم برقی ... / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149395/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149405/استعلام-خرید-2-عدد-رول-فیلتر-آنالایزر-PM2-5'>استعلام خرید 2 عدد رول فیلتر آنالایزر PM2.5 / استعلام,استعلام خرید 2 عدد رول فیلتر آنالایزر PM2.5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149414/استعلام-پروژه-تعمیرات-و-رنگ-آمیزی-استخر'>استعلام پروژه تعمیرات و رنگ آمیزی استخر / استعلام, پروژه تعمیرات و رنگ آمیزی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149424/فراخوان-احداث-مدرسه-6-کلاسه--'>فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه... / آگهی فراخوان, فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149434/استعلام-اجرای-کارهای-عمرانی-نمای-مسکونی'>استعلام اجرای کارهای عمرانی نمای مسکونی / استعلام, استعلام اجرای کارهای عمرانی نمای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149444/استعلام-مرمت-بنا'>استعلام مرمت بنا / استعلام ,استعلام مرمت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149454/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام تجهیزات رایانه ای ... / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149466/استعلام-نصب-چیلر'>استعلام نصب چیلر / استعلام, استعلام نصب چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149479/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149492/استعلام-صندلی-چرخدار-کارمندی'>استعلام صندلی چرخدار کارمندی  / استعلام,استعلام صندلی چرخدار کارمندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149502/استعلام-انواع-لوله-گالوانیزه'>استعلام انواع لوله گالوانیزه / استعلام انواع لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149513/استعلام-بسته-های-نرم-افزار'>استعلام بسته های نرم افزار / استعلام, بسته های نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149522/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149532/استعلام-خرید-1700-دستگاه-کنتور-مولتی-جت-خشک-R125'>استعلام خرید 1700 دستگاه کنتور مولتی جت خشک R125 / استعلام,استعلام خرید 1700 دستگاه کنتور مولتی جت خشک R125</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149542/استعلام-تشک-رولی-ژیمناستیک--'>استعلام تشک رولی ژیمناستیک... / استعلام,تشک رولی ژیمناستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149551/استعلام-بهسازی-خدمات-عمومی'>استعلام بهسازی خدمات عمومی / استعلام بهسازی خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149560/استعلام-آبسردکن-تمام-استیل'>استعلام آبسردکن تمام استیل / استعلام, استعلام آبسردکن تمام استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149569/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح... / استعلام,خرید مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149578/فراخوان-احداث-مدرسه-6-کلاسه-کمپ'>فراخوان  احداث مدرسه 6 کلاسه کمپ  / فراخوان, فراخوان  احداث مدرسه 6 کلاسه کمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149588/مناقصه-عملیاتی-اجرایی-سالن-نمایش-و-تمرین-تئاتر'> مناقصه عملیاتی اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه,  مناقصه عملیاتی اجرایی سالن نمایش و تمرین تئاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149600/استعلام-عملیات-اجرائی-توسعه-ساختمان-و-جداسازی-آزمایشگاه-میکروبی'>استعلام عملیات اجرائی توسعه ساختمان و جداسازی آزمایشگاه میکروبی  / استعلام, استعلام عملیات اجرائی توسعه ساختمان و جداسازی آزمایشگاه میکروبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149610/استعلام-تکمیل-ساختمان'>استعلام تکمیل ساختمان / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149619/استعلام-توسعه-تکمیل-و-تجهیز-مراکز--'>استعلام توسعه تکمیل و تجهیز مراکز... / استعلام,توسعه تکمیل و تجهیز مراکز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148863/مزایده-آپارتمان-بخش-یازده-تهران-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش یازده تهران نوبت اول / مزایده, مزایده آپارتمان بخش یازده تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148882/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیانی-232متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیانی 232متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیانی 232متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148896/مزایده-مغازه-مساحت-همکف-132-67متر'>مزایده مغازه مساحت همکف 132.67متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت همکف 132.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148916/مزایده-ساخت-و-نصب-تابلوگردان-نوبت-دوم'>مزایده ساخت و نصب تابلوگردان نوبت دوم  / مزایده ، مزایده ساخت و نصب تابلوگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148939/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شامل-اکسید-آهن-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش  اقلام ضایعاتی شامل اکسید آهن و ... نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش  اقلام ضایعاتی شامل اکسید آهن و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148968/مزایده-ملک-مساحت-240متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 240متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 240متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149001/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-و-تفکیک-زوائد-نوبت-اول-مرحله-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد نوبت اول مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد نوبت اول مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149028/مزایده-یکقطعه-زمین-مساحت-400متر-نوبت-اول'>مزایده یکقطعه زمین مساحت 400متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکقطعه زمین مساحت 400متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149054/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و ... / مزایده یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149075/مزایده-بهره-برداری-از-دفتر-پیام-بازار'>مزایده بهره برداری از دفتر پیام بازار / مزایده بهره برداری از دفتر پیام بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149098/مزایده-فروش-تعداد-115-دستگاه-انواع-خودرو-سبک--سنگین'>مزایده فروش تعداد 115 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین / مزایده ، مزایده فروش تعداد 115 دستگاه انواع خودرو سبک ، سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149123/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-198-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک 198.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک 198.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149151/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم  / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149176/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149200/مزایده-واگذاری-آپارتمان-مسکونی'>مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده واگذاری آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149246/مزایده-عمارت-مسکونی-مساحت-454-20متر'>مزایده عمارت مسکونی مساحت 454.20متر / مزایده, مزایده عمارت مسکونی مساحت 454.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149268/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تاسیسات-شن-و-ماسه-و-تعدادی-ماشین-آلات'>مزایده فروش یک دستگاه تاسیسات شن و ماسه و تعدادی ماشین آلات / مزایده  ، مزایده فروش یک دستگاه تاسیسات شن و ماسه و تعدادی ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149305/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1020-فرعی-از-151-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1020 فرعی از 151 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1020 فرعی از 151 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149333/مزایده-فروش-پیراهن--شلوار-کت-و-کراوات'>مزایده فروش  پیراهن ، شلوار، کت و کراوات  / آگهی مزایده اموال, مزایده فروش  پیراهن ، شلوار، کت و کراوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149366/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-80-63متر-قطعه-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان 80.63متر قطعه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 80.63متر قطعه سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149401/مزایده-پلاک-ثبتی-1051-فرعی-از-هشت-اصلی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1051 فرعی از هشت اصلی مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1051 فرعی از هشت اصلی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149631/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل / مناقصه عمومی , مناقصه خرید کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149641/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات  / استعلام,استعلام احیا و مرمت قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149651/مناقصه-خرید-اسکنر-تجدید'>مناقصه خرید اسکنر تجدید  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید اسکنر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149661/مناقصه-خرید-ماسه-سنگ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ماسه سنگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ماسه سنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149673/استعلام-کیسه-گچ--'>استعلام کیسه گچ ... / استعلام , استعلام کیسه گچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149684/استعلام-برنج-دم-سیاه'>استعلام برنج دم سیاه / استعلام,استعلام برنج دم سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149693/مناقصه-واگذاری-امور-حمل-و-نقل-و-سرویس-دهی--'>مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149711/استعلام-درخواست-سرامیک'>استعلام درخواست سرامیک / استعلام , استعلام درخواست سرامیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149720/مناقصه-اجرای-پیاده-روی-خیابان-آیت-االه-طالقانی'>مناقصه اجرای پیاده روی خیابان آیت االه طالقانی / مناقصه, مناقصه اجرای پیاده روی خیابان آیت االه طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149733/مناقصه-طرح-حفاظتی'>مناقصه طرح حفاظتی / آگهی مناقصه, مناقصه طرح حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149746/مناقصه-پروژه-تعریض-و-بهسازی-کانال-مسلح'>مناقصه پروژه تعریض و بهسازی کانال مسلح  / مناقصه ، مناقصه پروژه تعریض و بهسازی کانال مسلح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149756/استعلام-فعالیت-های-اورژانس-اجتماعی-خط'>استعلام فعالیت های اورژانس اجتماعی خط / استعلام, استعلام فعالیت های اورژانس اجتماعی خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149768/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149778/مناقصه-احداث-راه-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث راه روستایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث راه روستایی - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149788/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149798/مناقصه-خرید-خدمات-از-بخش-غیردولتی-(نگهبان--سرایدار)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات از بخش غیردولتی (نگهبان - سرایدار)... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات از بخش غیردولتی (نگهبان - سرایدار)... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149809/استعلام-دستگاه-جوش-و--'>استعلام دستگاه جوش و... / استعلام,دستگاه جوش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149819/استعلام-آبیاری-جنگل-کاری-حاشیه-راه'>استعلام آبیاری جنگل کاری حاشیه راه  / استعلام, استعلام آبیاری جنگل کاری حاشیه راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149832/استعلام-احداث-مخزن-زمینی'>استعلام احداث مخزن زمینی  / استعلام,استعلام احداث مخزن زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149841/مناقصه-عمومی-پشتیبانی-و-راهوری475-831-متر-مربع-تاسیسات'>مناقصه عمومی پشتیبانی و راهوری475.831 متر مربع تاسیسات / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پشتیبانی و راهوری475.831 متر مربع تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149850/استعلام-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت--'>استعلام پروژه بهسازی و روکش آسفالت ... / استعلام، استعلام پروژه بهسازی و روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149860/استعلام-خرید-و-اجرای-موزاییک-فرش'>استعلام خرید و اجرای موزاییک فرش / استعلام,خرید و اجرای موزاییک فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149868/استعلام-عملیات-سنگی--'>استعلام عملیات سنگی ... / استعلام , استعلام عملیات سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149876/استعلام-خرید-بچه-ماهی--'>استعلام خرید بچه ماهی ... / استعلام , استعلام خرید بچه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149886/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149895/استعلام-دمنده-جهت-اطفای-حریق'>استعلام دمنده جهت اطفای حریق / استعلام,دمنده جهت اطفای حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149903/مناقصه-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال-آتریپلکس--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عملیات کشت و آبیاری نهال آتریپلکس , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ، عملیات کشت و آبیاری نهال آتریپلکس عرصه های بیابانی شهرستان ساوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149911/استعلام-آلاچیق-پارکی--'>استعلام آلاچیق پارکی... / استعلام, استعلام آلاچیق پارکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149920/استعلام-سطل-زباله-پارکی--'>استعلام سطل زباله پارکی... / استعلام, استعلام سطل زباله پارکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149930/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149940/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره / مناقصه ، تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149951/مناقصه-توسعه-سالن-تنیس'>مناقصه توسعه سالن تنیس / مناقصه, مناقصه توسعه سالن تنیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149961/استعلام-خرید-8-ردیف-انواع-ابزارآلات'>استعلام خرید 8 ردیف انواع ابزارآلات   / استعلام ، استعلام خرید 8 ردیف انواع ابزارآلات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149972/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149983/استعلام-تخریب-و-دیوار-کشی-و-ایجاد-فضا'>استعلام تخریب و دیوار کشی و ایجاد فضا / استعلام ,استعلام تخریب و دیوار کشی و ایجاد فضا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149992/تجدید-مناقصه-عمومی-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل سالن ورزشی ـ نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل سالن ورزشی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150002/استعلام-خرید-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم خانگی  / استعلام,استعلام خرید لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150011/استعلام-ساخت-و-نصب-قفسه-های-فلزی-بایگانی'>استعلام  ساخت و نصب قفسه های فلزی بایگانی   / استعلام, استعلام ساخت و نصب قفسه های فلزی بایگانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150020/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام ,استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150029/استعلام-ژنراتور-الکتریکی--'>استعلام ژنراتور الکتریکی ... / استعلام, استعلام ژنراتور الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150038/استعلام-ماده-شیمیایی'>استعلام ماده شیمیایی / استعلام , استعلام ماده شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150047/استعلام-مطالعات-به-روزرسانی-اطلاعات-و-بهگزینی-نیروگاه-های-برقابی-کوچک'>استعلام مطالعات به روزرسانی اطلاعات و بهگزینی نیروگاه های برقابی کوچک / استعلام مطالعات به روزرسانی اطلاعات و بهگزینی نیروگاه های برقابی کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150056/استعلام-فعالیت-های-خدمات-و-پشتیبانی-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های خدمات و پشتیبانی کسب و کار / استعلام,استعلام فعالیت های خدمات و پشتیبانی کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150065/استعلام-صندلی-گردان-کارشناسی--'>استعلام صندلی گردان کارشناسی ... / استعلام,استعلام صندلی گردان کارشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150074/استعلام-گوشی-تلفن-VOIP'>استعلام گوشی تلفن VOIP / استعلام , استعلام گوشی تلفن VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150082/مناقصه-واگذاری-کلینیک-دندانپزشکی'>مناقصه واگذاری کلینیک دندانپزشکی  / مناقصه واگذاری کلینیک دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150090/استعلام-لوله-گالوانیزه-بدون-حدیده-4'>استعلام لوله گالوانیزه بدون حدیده 4  / استعلام, لوله گالوانیزه بدون حدیده 4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150098/استعلام-ساخت-و-نصب-بنچ-مارک'>استعلام ساخت و نصب بنچ مارک / استعلام , استعلام ساخت و نصب بنچ مارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150106/استعلام-خدمات-مشاوره--'>استعلام خدمات مشاوره... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150114/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-سالن-پرورش-لارو-بچه-ماهیان'>مناقصه تعمیر و مرمت سالن پرورش لارو بچه ماهیان  / مناقصه ، تعمیر و مرمت سالن پرورش لارو بچه ماهیان خاویاری به منظور بهبود ظرفیت فضای تولید و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150122/استعلام-گوشت-منجمد-برزیلی--'>استعلام گوشت منجمد برزیلی... / استعلام,گوشت منجمد برزیلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150131/استعلام-حمل-ونقل-جابجایی-خودپردار-و-ساخت-دریچه'>استعلام حمل ونقل جابجایی خودپردار و ساخت دریچه / استعلام, حمل ونقل جابجایی خودپردار و ساخت دریچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150140/استعلام-تله-دلتا-دفع-آفات-کشاورزی'>استعلام تله دلتا دفع آفات کشاورزی  / استعلام ,استعلام تله دلتا دفع آفات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150148/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی  / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150156/استعلام-ایر-واشر'>استعلام  ایر واشر  / استعلام, ایر واشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150164/استعلام-مکانیکال-سیل'>استعلام مکانیکال سیل / استعلام , استعلام مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150172/استعلام-جک-اتوماتیک'>استعلام جک اتوماتیک / استعلام, استعلام جک اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150180/استعلام-تجهیزات-آموزشی-رشته-معماری--'>استعلام تجهیزات آموزشی رشته معماری ... / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشی رشته معماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150188/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام یک دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150196/استعلام-پکیج-سرمایشی-یکپارچه-هوا-خنک'>استعلام پکیج سرمایشی یکپارچه هوا خنک / استعلام,استعلام پکیج سرمایشی یکپارچه هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150204/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-پایگاه'>استعلام تکمیل و تجهیز پایگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل و تجهیز پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150212/استعلام-پمپ-زمینی-سانتریفیوژ---'>استعلام پمپ زمینی سانتریفیوژ .... / استعلام, استعلام پمپ زمینی سانتریفیوژ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150220/استعلام-یکدستگاه-خودرو-شاسی'>استعلام یکدستگاه خودرو شاسی  / استعلام , استعلام یکدستگاه خودرو شاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150228/استعلام-دستگاه-تلفن-سانترال'>استعلام دستگاه تلفن سانترال / استعلام , دستگاه تلفن سانترال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150236/استعلام-انجام-خدمات-اسید-شوئی-و-رسوب-گیری-دستگاه-دیگ-بخار'>استعلام انجام خدمات اسید شوئی و رسوب گیری دستگاه دیگ بخار / استعلام، استعلام انجام خدمات اسید شوئی و رسوب گیری دستگاه دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150244/استعلام-خرید-و-اجرای-دوربین-مدار-بسته'>استعلام  خرید و اجرای دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام  خرید و اجرای دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150252/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-طرح-بهبود-و-افزایش-تولید-دام'>تجدید مناقصه انجام امور مربوط به طرح بهبود و افزایش تولید دام / تجدید مناقصه انجام امور مربوط به طرح بهبود و افزایش تولید دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150260/فرم-استعلام-خرید-تجهیزات-فایروال-سیسکو'> فرم استعلام  خرید تجهیزات فایروال سیسکو  / استعلام,  فرم استعلام  خرید تجهیزات فایروال سیسکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150268/استعلام-میکروفن-بی-سیم'>استعلام  میکروفن بی سیم  / استعلام , استعلام  میکروفن بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150276/استعلام-موتورسیکلت-بنزینی'>استعلام موتورسیکلت بنزینی  / استعلام موتورسیکلت بنزینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150284/استعلام-خرید-و-تحویل-16-عدد-کنتور-مغناطیسی-فلنجدار'>استعلام خرید و تحویل 16 عدد کنتور مغناطیسی فلنجدار / استعلام, استعلام خرید و تحویل 16 عدد کنتور مغناطیسی فلنجدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148865/ارزیابی-کیفی-مناقصه-ارائه-خدمات-عمومی-و-سرویس-های-فنی--نوبت-دوم'> ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات عمومی و سرویس های فنی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,  ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات عمومی و سرویس های فنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148880/مناقصه-خرید-30000-دستگاه-کنتور-الکترونیکی-تکفاز'>مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور الکترونیکی تکفاز  / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور الکترونیکی تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148898/مناقصه-تامین-خودرو-استیجاری-و-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین خودرو استیجاری و ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو استیجاری و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148911/مناقصه-فیلتر'>مناقصه فیلتر   / مناقصه , مناقصه فیلتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148926/مناقصه-واگذاری-اجرای-قطعه-1-خط-پمپاژ-از-چاه-24--'> مناقصه واگذاری اجرای قطعه 1 خط پمپاژ از چاه 24 ... / مناقصه عمومی,  مناقصه واگذاری اجرای قطعه 1 خط پمپاژ از چاه 24 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148937/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح  / استعلام, مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148947/مناقصه-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-زیرسازی-و-اجرای-دستمزدی-عملیات-نما--'>مناقصه تهیه و تامین، حمل مصالح زیرسازی و اجرای دستمزدی عملیات نما... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین، حمل مصالح زیرسازی و اجرای دستمزدی عملیات نما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148956/مناقصه-تکمیل-استخر-شنای--'>مناقصه تکمیل استخر شنای... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر شنای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148970/مناقصه-حفر-و-تجهیز-2-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و تجهیز 2 حلقه چاه - نوبت  دوم  / مناقصه, مناقصه حفر و تجهیز 2 حلقه چاه -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148981/استعلام-کامپیوتر-و-سه-کاره-ریکو--'>استعلام کامپیوتر و سه کاره ریکو ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و سه کاره ریکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148991/مناقصه-پروژه-تهیه-و-سرویس-غذا-برای-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تهیه و سرویس غذا برای کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه تهیه و سرویس غذا برای کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149003/استعلام-اجرای-محوطه-سازی--'>استعلام اجرای محوطه سازی ... / استعلام , استعلام اجرای محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149012/استعلام-ملزومات-اداری--'>استعلام ملزومات اداری ... / استعلام , استعلام ملزومات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149023/استعلام-دستمال-کاغذی-150-برگی'>استعلام  دستمال کاغذی 150 برگی / استعلام, دستمال کاغذی 150 برگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149034/استعلام-چمن-مصنوعی-جهت-زمین-ورزشی--'>استعلام چمن مصنوعی جهت زمین ورزشی .. / استعلام, چمن مصنوعی جهت زمین ورزشی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149046/استعلام-کت-و-شلوار--'>استعلام کت و شلوار ... / استعلام , استعلام کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149060/مناقصه-نگهبانی-و-حفاظی-فیزیکی-مجموعه-باغ-امام-رضا-(ع)'>مناقصه نگهبانی و حفاظی فیزیکی مجموعه باغ امام رضا (ع) / مناقصه، مناقصه نگهبانی و حفاظی فیزیکی مجموعه باغ امام رضا (ع)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149073/استعلام-تهیه-و-لوازم-تجهیزات-آسانسور'>استعلام تهیه و لوازم تجهیزات آسانسور / اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149084/تجدید-مناقصه-راهبری-و-نگهداری-فضای-سبز-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز  ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه راهبری و نگهداری فضای سبز  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149097/فراخوان-مناقصه-عمومی-حافظت-از-اراضی-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>فراخوان مناقصه عمومی حافظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی حافظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149110/استعلام-لپ-تاپ-و-تجهیزات-اداری'>استعلام  لپ تاپ و تجهیزات اداری  / استعلام,  لپ تاپ و تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149121/استعلام-محوطه-سازی-شامل-تهیه-و-اجرای-اسفالت-مجتمع--'>استعلام محوطه سازی شامل تهیه و اجرای اسفالت مجتمع .. / استعلام, محوطه سازی شامل تهیه و اجرای اسفالت مجتمع ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149133/استعلام-تعمیرات-داخلی-اداره--'>استعلام تعمیرات داخلی اداره... / استعلام,تعمیرات داخلی اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149144/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-اجرای-فونداسیون-های-خط-132-کیلوولت-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 کیلوولت (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای فونداسیون های خط 132 کیلوولت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149155/استعلام-اجرای-برنامه-های-اطلاع-رسانی--'>استعلام اجرای برنامه های اطلاع رسانی... / استعلام,اجرای برنامه های اطلاع رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149165/تجدید-مناقصه-پروژه-عملیات-تکمیلی-ساختمان'>تجدید مناقصه پروژه عملیات تکمیلی ساختمان  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، تجدید مناقصه پروژه عملیات تکمیلی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149179/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-مخزن-بتنی-1300-مترمکعبی-آب'>تجدید مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی آب / فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149191/استعلام-عملیات-موریانه-زدایی--'>استعلام عملیات موریانه زدایی... / استعلام, استعلام عملیات موریانه زدایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149202/استعلام-تحقیق-و-بررسی-میدانی-در-خصوص-میزان-انطباق-وضعیت-موجود-مهدهای-کودک'>استعلام تحقیق و بررسی میدانی در خصوص میزان انطباق وضعیت موجود مهدهای کودک / استعلام,استعلام تحقیق و بررسی میدانی در خصوص میزان انطباق وضعیت موجود مهدهای کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149210/استعلام-چاپگر-تک-کاره-لیزری'>استعلام چاپگر تک کاره لیزری / استعلام, استعلام چاپگر تک کاره لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149220/مناقصه-5560-دست-بیلرسوت'>مناقصه  5560 دست بیلرسوت  / آگهی مناقصه ,مناقصه  5560 دست بیلرسوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149229/استعلام-استاکر--'>استعلام استاکر ... / استعلام , استعلام استاکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149239/استعلام-خرید-باتری-12v'>استعلام خرید باتری 12v / استعلام, استعلام خرید باتری 12v</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149251/استعلام-کابل-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کابل, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام کابل, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149263/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام, استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149275/استعلام-خرید-50-عدد-کنسول'>استعلام خرید 50 عدد کنسول  / استعلام, استعلام خرید 50 عدد کنسول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149286/استعلام-محیط-کشت-های-آزمایشگاه-میکربی--'>استعلام محیط کشت های آزمایشگاه میکربی... / استعلام, محیط کشت های آزمایشگاه میکربی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149296/استعلام-خرید-کپسول-اطفا-حریق'>استعلام خرید کپسول اطفا حریق / استعلام, استعلام خرید کپسول اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149306/استعلام-سم-چند-جزئی-(حشره-کش)'>استعلام سم چند جزئی (حشره کش) / استعلام, سم چند جزئی (حشره کش)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149317/استعلام-هزینه-سرویس-دهی'>استعلام هزینه سرویس دهی  / استعلام ,استعلام هزینه سرویس دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149329/مناقصه-واگذاری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری فضای سبز / مناقصه واگذاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149340/مناقصه-عملیات-احداث-بخشی-از-خیابان-ها-و-شبکه-روشنایی'>مناقصه عملیات احداث بخشی از خیابان ها و شبکه روشنایی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث بخشی از خیابان ها و شبکه روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149350/استعلام-لوله-و-شیر-و-اتصالات-آب--'>استعلام لوله و شیر و اتصالات آب ... / استعلام, استعلام لوله و شیر و اتصالات آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149360/مناقصه-انجام-خدمات-اپراتوری-(هدایت-و-نگهداری)-ماشین-آلات-متحرک-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اپراتوری (هدایت و نگهداری) ماشین آلات متحرک نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اپراتوری (هدایت و نگهداری) ماشین آلات متحرک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149371/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام,استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149382/استعلام-تعمیرات-و-مرمت'>استعلام تعمیرات و مرمت  / استعلام,استعلام تعمیرات و مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149392/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا... / استعلام, خرید کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149402/استعلام-ست-کیبورد-و-موس-فراسویی--'>استعلام  ست کیبورد و موس فراسویی ... / استعلام,استعلام ست کیبورد و موس فراسویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149411/استعلام-گاوصندوق-ضد-سرقت'>استعلام گاوصندوق ضد سرقت / استعلام, گاوصندوق ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149420/استعلام-کولر-گازی-سرمایشی-و-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی سرمایشی و گرمایشی... / استعلام,کولر گازی سرمایشی و گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149430/استعلام-خوراک-خشک-دام-یونجه'>استعلام  خوراک خشک دام یونجه  / استعلام,استعلام  خوراک خشک دام یونجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149440/استعلام-ضد-باج-افزار-پادویش'>استعلام  ضد باج افزار پادویش / استعلام,  ضد باج افزار پادویش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149451/استعلام-خاک-برداری-با-لودر--'>استعلام خاک برداری با لودر ... / استعلام, استعلام خاک برداری با لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149461/استعلام-سرور--'>استعلام سرور... / استعلام, استعلام سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149472/استعلام-تهیه-و-ساخت-میز-کنفرانس--'>استعلام تهیه و ساخت میز کنفرانس... / استعلام,تهیه و ساخت میز کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149488/استعلام-فنر-تخت-لکوموتیو'>استعلام فنر تخت لکوموتیو / استعلام ,استعلام فنر تخت لکوموتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149497/استعلام-هارد-اینترنال-یک-ترابایت'>استعلام هارد اینترنال یک ترابایت / استعلام, استعلام هارد اینترنال یک ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149508/مناقصه-جهت-ترمیم-و-اجرای-جدول-ناحیه'>مناقصه جهت ترمیم و اجرای جدول ناحیه  / مناقصه ، مناقصه جهت ترمیم و اجرای جدول ناحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149519/استعلام-تکمیل-جاده--'>استعلام تکمیل جاده... / استعلام , استعلام تکمیل جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149528/استعلام-درخواست-85شاخه-تیرآهن-نمره-14-جهت-اماکن-مذهبی--'>استعلام درخواست 85شاخه تیرآهن نمره 14 جهت اماکن مذهبی .. / استعلام, درخواست 85شاخه تیرآهن نمره 14 جهت اماکن مذهبی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149539/مناقصه-خدمات-مشاوره-روانشناختی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره روانشناختی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات مشاوره روانشناختی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149547/استعلام-تامین-و-تجهیز-و-تکمیل-مراکز-خدمات'>استعلام  تامین و تجهیز و تکمیل مراکز خدمات  / استعلام, استعلام  تامین و تجهیز و تکمیل مراکز خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149557/استعلام-خرید-اسفنج-و-هورمون-برای-همزمان-سازی-فحلی-گوسفند-و-یز'>استعلام خرید اسفنج و هورمون برای همزمان سازی فحلی گوسفند و یز / استعلام, خرید اسفنج و هورمون برای همزمان سازی فحلی گوسفند و یز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149566/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام, استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149575/استعلام-درخواست-5-عدد-صفحه-ستون-10-40-40-جهت-اماکن-مذهبی'>استعلام  درخواست 5 عدد صفحه ستون 10*40*40 جهت اماکن مذهبی / استعلام,  درخواست 5 عدد صفحه ستون 10*40*40 جهت اماکن مذهبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149585/استعلام-دستگاه-حوله-خشک-کن-برقی--'>استعلام دستگاه حوله خشک کن برقی... / استعلام, استعلام دستگاه حوله خشک کن برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149596/استعلام-نظارت-بر-اجرای-لوله-گذاری-در-سطح-شمال-استان--'>استعلام نظارت بر اجرای لوله گذاری در سطح شمال استان... / استعلام, استعلام نظارت بر اجرای لوله گذاری در سطح شمال استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149606/استعلام-خرید-و-نصب-پرده-با-لوازم-جانبی'>استعلام خرید و نصب پرده با لوازم جانبی / استعلام, خرید و نصب پرده با لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149615/استعلام-خرید-سنگ-فرش'>استعلام خرید سنگ فرش / استعلام , استعلام خرید سنگ فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148875/مزایده-یکی-از-پروژه-های-ساختمانی-با-زمینی-به-مساحت-22-967متر'>مزایده یکی از پروژه های ساختمانی با زمینی به مساحت 22.967متر  / مزایده,مزایده یکی از پروژه های ساختمانی با زمینی به مساحت 22.967متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148890/مزایده-یک-دستگاه-سرور-hp-مدل-DL380G9'>مزایده یک دستگاه سرور hp مدل DL380G9 / مزایده,مزایده یک دستگاه سرور hp مدل DL380G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148909/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراش-با-کلیه-قطعات'>مزایده فروش یکدستگاه تراش با کلیه قطعات / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراش با کلیه قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148927/مزایده-فروش-تعداد-35-شاخه-شمش-لبه-گرد'>مزایده فروش تعداد 35 شاخه شمش لبه گرد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 35 شاخه شمش لبه گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148962/مزایده-مشارکت-در-کاشت-اراضی-زراعی--مرحله-دوم'>مزایده مشارکت در کاشت اراضی زراعی - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده مشارکت در کاشت اراضی زراعی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148990/مزایده-فروش-اجناس-مستعمل-و-بلااستفاده-شهرداری-شامل-ضایعات-آهن-آلات-قراضه-و--'>مزایده فروش اجناس مستعمل و بلااستفاده شهرداری شامل ضایعات آهن آلات قراضه و... / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس مستعمل و بلااستفاده شهرداری شامل ضایعات آهن آلات قراضه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149022/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-75-6361-نوبت-دوم'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 75/6361 نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 75/6361 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149050/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-179-62متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 179.62متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 179.62متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149068/مزایده-فروش-لوله-چدن-داکتیل-نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله چدن داکتیل- نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش لوله چدن داکتیل-  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149090/مزایده-فرش'>مزایده فرش  / اگهی مزایده , مزایده فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149111/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-345متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 345متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 345متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149139/مزایده-پلاکهای-710-1-و-1045-بخش-سی-و-یک-گیلان'>مزایده پلاکهای 710/1 و 1045 بخش سی و یک  گیلان / مزایده,مزایده پلاکهای 710/1 و 1045 بخش سی و یک  گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149170/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-263-28متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 263.28متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 263.28متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149190/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-سه-سال-68-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت سه سال 68.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت سه سال 68.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149238/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-89-66متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 89.66متر / مزایده, مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 89.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149262/مزایده-فروشگاه-ها-و-رستوران-زندان'>مزایده فروشگاه ها و رستوران زندان / آگهی مزایده,مزایده  فروشگاه ها و رستوران زندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149290/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-15-50متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 15.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 15.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149322/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-هوو'>مزایده یک دستگاه کامیون هوو / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون هوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149353/مزایده-سرقفلی-یکباب-زیرزمین-تجاری-110-متر'>مزایده سرقفلی یکباب زیرزمین تجاری 110 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی یکباب زیرزمین تجاری 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149386/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-82-متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 82 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت 82 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149431/اصلاحیه-مناقصه-اجاره-جایگاه-CNG'>اصلاحیه مناقصه اجاره جایگاه CNG  / مناقصه, مناقصه اجاره جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149627/استعلام-انجام-عملیات-کابل-کشی-و-تحویل-قطعات'>استعلام انجام عملیات کابل کشی و تحویل قطعات / استعلام ,استعلام انجام عملیات کابل کشی و تحویل قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149636/مناقصه-معاینه-فنی-خودرو'>مناقصه معاینه فنی خودرو  / مناقصه , مناقصه معاینه فنی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149648/استعلام-خرید-سطل-زباله-فلزی-شهری'>استعلام  خرید سطل زباله فلزی شهری  / استعلام, استعلام خرید سطل زباله فلزی شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149657/استعلام-بز-مولد--'>استعلام بز مولد ... / استعلام, استعلام بز مولد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149670/استعلام-تکمیل-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت'>استعلام تکمیل حفاظت، آماده سازی و مرمت / استعلام, تکمیل حفاظت، آماده سازی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149680/مناقصه-آسفالت-گرم'>مناقصه آسفالت گرم  / مناقصه آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149689/تجدید-مناقصه-واگذاری-بخش-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-(-نوبت-دوم-)'>تجدید مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری ( نوبت دوم ) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری (نوبت دوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149701/استعلام-اسکنر-سند-دورو-رنگی'>استعلام اسکنر سند دورو رنگی  / استعلام, اسکنر سند دورو رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149717/استعلام-تکمیل-خانه--'>استعلام تکمیل خانه ... / استعلام , استعلام تکمیل خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149729/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-و-سالن-باستانی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی و سالن باستانی / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی و سالن باستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149741/مناقصه-خرید-یکدستگاه-گاز-کروماتوگرافی'>مناقصه خرید یکدستگاه گاز کروماتوگرافی / مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه گاز کروماتوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149751/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی'>استعلام مرمت بافت تاریخی / استعلام,استعلام مرمت بافت تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149764/استعلام-عملیات-تکمیلی-محوطه-سازی-سد'>استعلام  عملیات تکمیلی محوطه سازی سد / استعلام, استعلام  عملیات تکمیلی محوطه سازی سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149775/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام، استعلام خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149784/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-فنی-شخص-ثالث-و-کنترل-کیفیت'>مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149795/مناقصه-ساخت-مخزن-10-000-مترمکعبی-همراه-با-ابنیه---نوبت-دوم'>مناقصه ساخت مخزن 10.000 مترمکعبی همراه با ابنیه ... نوبت دوم / مناقصه،مناقصه ساخت مخزن 10.000 مترمکعبی همراه با ابنیه ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149806/استعلام-تابلو-روان-LED'>استعلام تابلو روان LED / استعلام,استعلام تابلو روان LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149816/مناقصه-خرید-تجهیزات-ممانعت-از-فوران-چاه'>مناقصه خرید تجهیزات ممانعت از فوران چاه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید تجهیزات ممانعت از فوران چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149827/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز پارک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149837/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149846/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149857/استعلام-تامین-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام تامین تجهیزات دوربین مداربسته  / استعلام , استعلام تامین تجهیزات دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149865/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-طرح-های-تملک-دارایی'>استعلام انجام خدمات مشاوره طرح های تملک دارایی / استعلام ,استعلام انجام خدمات مشاوره طرح های تملک دارایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149873/استعلام-قیمت-تهیه-و-نصب-پرده-های-ساختمان-اداری'>استعلام  قیمت تهیه و نصب پرده های ساختمان اداری / استعلام,استعلام  قیمت تهیه و نصب پرده های ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149883/استعلام-استنت'>استعلام استنت / استعلام , استعلام استند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149891/استعلام-مبل-اداری'>استعلام مبل اداری  / استعلام, استعلام مبل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149900/استعلام-اسکنر-بارکد-خوان'>استعلام اسکنر بارکد خوان / استعلام,استعلام اسکنر بارکد خوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149908/فراخوان-بهسازی-و-روکش-آسفالت-سطحی'>فراخوان بهسازی و روکش آسفالت سطحی  / فراخوان , فراخوان بهسازی و روکش آسفالت سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149916/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149927/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149936/مناقصه-حفظ-اصلاح-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ اصلاح و نگهداری فضای سبز / مناقصه حفظ اصلاح و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149946/استعلام-یک-دستگاه-آبسردکن-سه-شیره'>استعلام یک دستگاه آبسردکن سه شیره  / استعلام, استعلام یک دستگاه آبسردکن سه شیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149958/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام ,استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149968/استعلام-کفش-صحرایی'>استعلام کفش صحرایی  / استعلام , استعلام کفش صحرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149979/استعلام-اجرای-کانال-بتنی'> استعلام اجرای کانال بتنی /  استعلام,  استعلام اجرای کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149989/استعلام-دو-دستگاه-کولر'>استعلام دو دستگاه کولر / استعلام دو دستگاه کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149998/استعلام-پد-ریل-با-سطح-شیار-دار'>استعلام پد ریل با سطح شیار دار   / استعلام ، استعلام پد ریل با سطح شیار دار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150007/استعلام-خرید-ابزارآلات-مدیریت-نت-مکانیک'>استعلام  خرید ابزارآلات مدیریت نت مکانیک  / استعلام, استعلام  خرید ابزارآلات مدیریت نت مکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150016/مناقصه-عمومی-زیرسازی-بخشی-از-معابر'>مناقصه عمومی زیرسازی بخشی از معابر  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی زیرسازی بخشی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150025/استعلام-آنتی-ویروس-تحت-شبکه-Symantec'>استعلام آنتی ویروس تحت شبکه Symantec / استعلام,استعلام آنتی ویروس تحت شبکه Symantec</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150034/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته / استعلام, استعلام ماسه شسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150044/استعلام-دستگاه-دمنده--'>استعلام دستگاه دمنده ... / استعلام , استعلام دستگاه دمنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150053/استعلام-خرید-تیغه-برفروب-کامیونی'>استعلام  خرید تیغه برفروب کامیونی / استعلام, استعلام  خرید تیغه برفروب کامیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150062/استعلام-خدمات-کنترل-کیفیت-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خدمات کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن / استعلام, خدمات کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150070/استعلام-بیمه-نامه-مسئولیت-مدنی--'>استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی... / استعلام,بیمه نامه مسئولیت مدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150079/استعلام-دو-دستگاه-تلویزیون-48-اینچ-ایرانی'>استعلام دو دستگاه تلویزیون 48 اینچ ایرانی / استعلام, استعلام دو دستگاه تلویزیون 48 اینچ ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150087/استعلام-ایمن-سازی-سالن-های-ورزشی--'>استعلام ایمن سازی سالن های ورزشی ... / استعلام , استعلام ایمن سازی سالن های ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150095/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150103/استعلام-سی-پی-یو--'>استعلام سی پی یو ... / استعلام ,استعلام سی پی یو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150111/استعلام-شیت-شریانی'>استعلام شیت شریانی / استعلام , استعلام شیت شریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150119/استعلام-خرید-کلیناتور'>استعلام خرید کلیناتور  / استعلام , استعلام خرید کلیناتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150127/استعلام-کیسه-سفید-115-72-با-وزن-211-گرمی'>استعلام کیسه سفید 115*72 با وزن 211 گرمی /  استعلام کیسه سفید 115*72 با وزن 211 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150137/فراخوان-انتخاب-مشاور-جهت-طراحی-بازارچه-مرزی'>فراخوان  انتخاب مشاور جهت طراحی بازارچه مرزی  / فراخوان , فراخوان  انتخاب مشاور جهت طراحی بازارچه مرزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150145/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام  اجرای طرح هادی  / استعلام,استعلام  اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150153/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام  لوازم آزمایشگاهی / استعلام,استعلام لوازم آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150161/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150169/استعلام-نصب-سیستم-تصفیه--'>استعلام نصب سیستم تصفیه... / استعلام,نصب سیستم تصفیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150177/استعلام-پمپ-کف-کش'>استعلام پمپ کف کش  / استعلام,استعلام پمپ کف کش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150185/استعلام-منیزیوم-فسفید-قرص-کروی'>استعلام منیزیوم فسفید قرص کروی / استعلام, استعلام منیزیوم فسفید قرص کروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150193/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام ,استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150201/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150209/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-زمینی'>استعلام یک دستگاه پمپ زمینی / استعلام , استعلام یک دستگاه پمپ زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150217/استعلام-3-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام  3 دستگاه کامپیوتر  / استعلام , استعلام  3 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150225/استعلام-انجام-عملیات-آبرسانی'>استعلام انجام عملیات آبرسانی / استعلام ,استعلام انجام عملیات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150233/استعلام-آسفالت-ریزی-معابر'>استعلام آسفالت ریزی معابر / استعلام, استعلام آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150241/استعلام-کارت-پست-صوتی-و-اپراتوری-خودکار'>استعلام کارت پست صوتی و اپراتوری خودکار  / استعلام , استعلام کارت پست صوتی و اپراتوری خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150249/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150257/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150265/استعلام-خرید-بازو-چراغ-3-متری-و--'>استعلام خرید بازو چراغ 3 متری و ...  / استعلام ,استعلام خرید بازو چراغ 3 متری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150273/استعلام-تهیه-دفترچه-محاسبه-زکات'>استعلام تهیه دفترچه محاسبه زکات / استعلام,استعلام تهیه دفترچه محاسبه زکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150281/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148868/مناقصه-خودروی-بالابر-امداد-و-نجات-62-متری-نوبت-دوم'>مناقصه خودروی بالابر امداد و نجات 62 متری نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خودروی بالابر امداد و نجات 62 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148885/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی راه روستایی... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148900/مناقصه-خرید-تعدادی-لوله-کاروگیت'>مناقصه خرید تعدادی لوله کاروگیت / مناقصه  , مناقصه خرید تعدادی لوله کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148914/استعلام-دوربین-فیلم-برداری-با-متعلقات'>استعلام دوربین فیلم برداری با متعلقات / استعلام, دوربین فیلم برداری با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148930/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای--(نوبت-دوم)'>مناقصه گازرسانی به روستاهای... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148940/تجدید-آگهی-مناقصه-واگذاری-جهت-نگهداری-فضای-سبز-ـ-نوبت-اول'>تجدید آگهی مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز ـ نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه , تجدید آگهی مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز ـ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148950/استعلام-کاغذ-آ4--'>استعلام کاغذ آ4... / استعلام, استعلام کاغذ آ4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148960/استعلام-​فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام ​فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط  / استعلام, ​فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148972/استعلام-سرور--'>استعلام سرور... / استعلام, استعلام سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148983/تجدید-مناقصه-تهیه--ترمیم-نوار-حفاری--لکه-گیری-و-اجرای-روکش'>تجدید مناقصه تهیه ، ترمیم نوار حفاری ، لکه گیری و اجرای روکش / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، ترمیم نوار حفاری ، لکه گیری و اجرای روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148994/استعلام-وسایل-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام وسایل کارگاه اتومکانیک  / استعلام, وسایل کارگاه اتومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149005/تجدید-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-بخشی-از-فرعی-ها'>تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب بخشی از فرعی ها / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب بخشی از فرعی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149014/مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف-شهری-منطقه-5'>مناقصه  واگذاری امور تنظیف شهری منطقه 5 / مناقصه ، مناقصه  واگذاری امور تنظیف شهری منطقه 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149026/مناقصه-خرید-پیچ-مهره-و-متعلقات-خط-400-کیلوولت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پیچ، مهره و متعلقات خط 400 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پیچ، مهره و متعلقات خط 400 کیلوولت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149036/مناقصه-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی-نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149048/استعلام-ساخت-2-دهانه-سر-در-بازار--'>استعلام ساخت 2 دهانه سر در بازار ... / استعلام ,استعلام ساخت 2 دهانه سر در بازار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149062/استعلام-مرمت-مسجد--'>استعلام مرمت مسجد... / استعلام, استعلام مرمت مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149076/استعلام-ورود-اطلاعات-در-سامانه--'>استعلام ورود اطلاعات در سامانه ... / استعلام, استعلام ورود اطلاعات در سامانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149087/استعلام-طرح-بررسی-صحت-عملکرد-و-کالیبره-بودن-تجهیزات-پزشکی-و-بیمارستانی'>استعلام طرح بررسی صحت عملکرد و کالیبره بودن تجهیزات پزشکی و بیمارستانی / استعلام ,استعلام طرح بررسی صحت عملکرد و کالیبره بودن تجهیزات پزشکی و بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149100/مناقصه-پروژه-جاده-دسترسی-میترینگ-فاز-12-و--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جاده دسترسی میترینگ فاز 12 و... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه پروژه جاده دسترسی میترینگ فاز 12 و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149113/استعلام-بازرسی-بررسی-کیفیت-کیترینگ'>استعلام بازرسی، بررسی کیفیت کیترینگ / استعلام, بازرسی، بررسی کیفیت کیترینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149124/مناقصه-تکمیل-بلوار'>مناقصه تکمیل بلوار  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149136/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت-حوزه-حریم-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید آسفالت حوزه حریم نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت حوزه حریم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149147/استعلام-تحقیق-بازرسی-نمونه-برداری-و-انجام-آزمون-های-موردنیاز-خلوص-گاز-اکسیژن'>استعلام تحقیق بازرسی نمونه برداری و انجام آزمون های موردنیاز خلوص گاز اکسیژن / استعلام,استعلام تحقیق بازرسی نمونه برداری و انجام آزمون های موردنیاز خلوص گاز اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149157/مناقصه-مقداری-لوله-فولادی-800'>مناقصه  مقداری لوله فولادی 800  / آگهی مناقصه, مناقصه  مقداری لوله فولادی 800 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149167/مناقصه-خرید-تعداد-671-اصله-انواع-پایه-بتونی'>مناقصه خرید تعداد 671- اصله انواع پایه بتونی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید تعداد 671- اصله انواع پایه بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149181/تجدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-پارک-بانوان-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه تکمیل پارک بانوان نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی،مناقصه پروژه تکمیل پارک بانوان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149194/استعلام-درخواست-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار'>استعلام درخواست اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار / استعلام , استعلام درخواست اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149204/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور-30-کیلو-وات-(پرکینز)'>استعلام خرید دیزل ژنراتور 30 کیلو وات (پرکینز) / استعلام, خرید دیزل ژنراتور 30 کیلو وات (پرکینز)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149212/مناقصه-برداشت-و-ورود-اطلاعات-شبکه--'>مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149222/استعلام-خرید-دو-دستگاه-ژنراتور'>استعلام خرید دو دستگاه ژنراتور  / استعلام , استعلام خرید دو دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149232/استعلام-5-عدد-بورد-هوشمند'>استعلام 5 عدد بورد هوشمند / استعلام, استعلام 5 عدد بورد هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149242/استعلام-فلوسوئچ'>استعلام فلوسوئچ / استعلام, فلوسوئچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149254/اصلاحیه-مناقصه-ساماندهی-ورودی-شهر--'>اصلاحیه مناقصه ساماندهی ورودی شهر...  / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی ورودی شهر... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149267/استعلام-انجام-عملیات-و-تامین-و-انتقال-آب-شرب-اضطراری'>استعلام انجام عملیات و تامین و انتقال آب شرب اضطراری  / استعلام, انجام عملیات و تامین و انتقال آب شرب اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149277/استعلام-ملزومات-موردنیاز-پذیرایی-جلسه-سخنرانی--تهیه-مهماندار'>استعلام ملزومات موردنیاز پذیرایی جلسه سخنرانی - تهیه مهماندار / استعلام,استعلام ملزومات موردنیاز پذیرایی جلسه سخنرانی - تهیه مهماندار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149288/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-فضای-سبز-و-نگهبانی-و--'>مناقصه واگذاری امور خدماتی، فضای سبز و نگهبانی و... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی، فضای سبز و نگهبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149298/استعلام-درخواست-ده-عدد-درب-یو-پی-وی-سی--'>استعلام درخواست ده عدد درب یو پی وی سی... / استعلام,درخواست ده عدد درب یو پی وی سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149308/فراخوان-مناقصه-خریداری-ادوات-قفسه-بندی-انبار'>فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه خریداری ادوات قفسه بندی انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149320/استعلام-تعمیر-ساختمان-پست'>استعلام تعمیر ساختمان پست   / استعلام, تعمیر ساختمان پست بهاران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149331/استعلام-مخزن-نمک-150-لیتری-برای-کارگاه-تاسیسات-حرارتی'>استعلام مخزن نمک 150 لیتری برای کارگاه تاسیسات حرارتی / استعلام, استعلام مخزن نمک 150 لیتری برای کارگاه تاسیسات حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149342/فراخوان-مناقصه-خدمات-شهری'>فراخوان مناقصه خدمات شهری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149352/مناقصه-parts-for-brown-boveri--sulzer'>مناقصه parts for brown boveri - sulzer / مناقصه , مناقصه parts for brown boveri - sulzer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149362/استعلام-ست-کیبورد-و-موس-فراسو-با-سیم'>استعلام ست کیبورد و موس فراسو با سیم / استعلام,استعلام ست کیبورد و موس فراسو با سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149373/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه'>استعلام فایروال شبکه رایانه / استعلام, فایروال شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149384/استعلام-اجرای-عملیات-آب-بندی-سقف-جایگاه'>استعلام اجرای عملیات آب بندی سقف جایگاه / استعلام, استعلام   اجرای عملیات آب بندی سقف جایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149394/مناقصه-انجام-خدمات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149404/استعلام-پمپ-آب-و-کابل-و-تابلو-برق'>استعلام پمپ آب و کابل و تابلو برق / استعلام, پمپ آب و کابل و تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149413/استعلام-کت-و-شلوار'>استعلام کت و شلوار  / استعلام , استعلام کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149422/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو  برق  / استعلام , استعلام تابلو  برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149433/مناقصه-اخذ-خدمات-بیمه-مکمل-درمان-کارکنان-شهرداری'>مناقصه اخذ خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری  / آگهی مناقصه, مناقصه اخذ خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149443/مناقصه-واگذاری-کلیه-خدمات-مربوط-به-تعمیرات-انواع-اتوبوسهای-سازمان'>مناقصه واگذاری کلیه خدمات مربوط به تعمیرات انواع اتوبوسهای سازمان / مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه خدمات مربوط به تعمیرات انواع اتوبوسهای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149453/استعلام-ساماندهی-گلزار'>استعلام ساماندهی گلزار / استعلام ,استعلام ساماندهی گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149465/استعلام-کوئل-آبی'>استعلام کوئل آبی  / استعلام , استعلام کوئل آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149476/استعلام-دستگاه-اسکنر'>استعلام دستگاه اسکنر / استعلام ,استعلام دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149491/استعلام-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی--'>استعلام اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی ... / استعلام, استعلام اصلاح و بهینه شبکه فشار ضعیف هوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149500/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام , استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149511/استعلام-خرید-یک-ایستگاه-جاده-ای-خودکار'>استعلام خرید یک ایستگاه جاده ای خودکار / استعلام, خرید یک ایستگاه جاده ای خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149521/مناقصه-تکمیل-پروژه-موزه-منطقه-ای'>مناقصه تکمیل پروژه موزه منطقه ای   / مناقصه ، مناقصه تکمیل پروژه موزه منطقه ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149531/استعلام-سم-پاشی-در-مجموعه-ورزشی-انقلاب'>استعلام سم پاشی در مجموعه ورزشی انقلاب / استعلام ,استعلام سم پاشی در مجموعه ورزشی انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149541/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-مسجد--'>استعلام مرمت و ساماندهی مسجد... / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149550/استعلام-بخاری--'>استعلام بخاری ... / استعلام , استعلام بخاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149559/استعلام-خرید-مصالح-برای-مساجد-و-روستاها--'>استعلام خرید مصالح برای مساجد و روستاها .. / استعلام, خرید مصالح برای مساجد و روستاها ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149568/استعلام-ایمن-سازی-مدارس'>استعلام ایمن سازی مدارس / استعلام, استعلام ایمن سازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149577/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-آشامیدنی'>استعلام تامین برق چاه آب آشامیدنی / استعلام, تامین برق چاه آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149587/استعلام-سایرفعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایرفعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایرفعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149599/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی  / مناقصه ,مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149608/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام,استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149618/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-استادیوم-ورزشی'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل استادیوم ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تکمیل استادیوم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148878/تجدید-مزایده-اجاره-پل-هوایی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره پل هوایی نوبت دوم / تجدید مزایده اجاره پل هوایی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148894/آگهی-مزایده-فروش-یک-دستگاه-کارخانه-آسفالت'>آگهی مزایده فروش یک دستگاه کارخانه آسفالت / آگهی مزایده فروش یک دستگاه کارخانه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148913/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-06متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.06متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.06متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148936/مزایده-یک-دستگاه-بسته-بندی-تمام-اتوماتیک'>مزایده یک دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک  / مزایده,مزایده  یک دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148965/مزایده-تعداد-4200-سهم-از-شرکت-(نوبت-دوم)'>مزایده تعداد 4200 سهم از شرکت (نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده تعداد 4200 سهم از شرکت  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148996/مزایده-ششدانگ-پلاک-41-فری-بخش-دو-بروجرد'>مزایده ششدانگ پلاک 41 فری بخش دو بروجرد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 41 فری بخش دو بروجرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149027/مزایده-دو-دستگاه-بسته-بندی-شیرینگ'>مزایده دو دستگاه بسته بندی شیرینگ  / مزایده دو دستگاه بسته بندی شیرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149053/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-عرصه-360-20متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین عرصه 360.20متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین عرصه 360.20متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149072/مزایده-ششدانگ-پلاک-582-مساحت-کل-138متر'>مزایده ششدانگ پلاک 582 مساحت کل 138متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 582 مساحت کل 138متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149095/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-دویست-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه دویست متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149116/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-198متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 198متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 198متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149146/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-بی-ام-و'>مزایده یک دستگاه خودرو بی ام و / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو بی ام و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149175/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-189-91متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت  عرصه 189.91متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت  عرصه 189.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149198/مزایده-دیگ-بخار-کنترل-والو-فشار-میکسر-استیل-دو-جداره-و--'>مزایده دیگ بخار، کنترل والو فشار، میکسر استیل دو جداره و... / مزایده,مزایده دیگ بخار، کنترل والو فشار، میکسر استیل دو جداره و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149244/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-110m-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری 110m مدل 90 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری 110m مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149266/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس ... نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس ...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149302/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-دو'>مزایده ششدانگ زمین بخش دو / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149328/مزایده-3-دستگاه-خودرو'>مزایده 3 دستگاه خودرو  / آگهی مزایده حضوری, مزایده 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149365/مزایده-اجاره-4-باب-واحد-تجاری-پارک---(نوبت-سوم)'>مزایده اجاره 4 باب واحد تجاری پارک .... (نوبت سوم) / آگهی مزایده , مزایده اجاره 4 باب واحد تجاری پارک ... (نوبت سوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149396/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سورای-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودرو سورای تیبا / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سورای تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149442/مزایده-زمین-بایر-8500متر-بخش-24-گیلان'>مزایده زمین بایر 8500متر بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده زمین بایر 8500متر بخش 24 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149629/استعلام-تخریب-و-بازسازی-نمای-ساختمان'>استعلام تخریب و بازسازی نمای ساختمان / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149640/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام,تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149650/استعلام-درخواست-سیمان--'>استعلام درخواست سیمان ... / استعلام, استعلام درخواست سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149660/استعلام-پروژه-اصلاح-شبکه-و-آبرسانی'>استعلام پروژه اصلاح شبکه و آبرسانی / استعلام, استعلام پروژه اصلاح شبکه و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149672/استعلام-خرید-اسپلیت-یخچال-تلویزیون--'>استعلام خرید اسپلیت، یخچال، تلویزیون... / استعلام, استعلام خرید اسپلیت، یخچال، تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149683/مناقصه-خرید-اسپلیتر--کابل-بدون-مهار-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اسپلیتر ، کابل بدون مهار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، خرید اسپلیتر ، کابل بدون مهار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149692/استعلام-تجهیزات-نصب-شبکه'>استعلام تجهیزات نصب شبکه / استعلام,تجهیزات نصب شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149706/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  / آگهی فراخوان , تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149719/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-فنی-شخص-ثالث-و-کنترل-کیفیت'>مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149732/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-با-جداول--'>استعلام اجرای جدول گذاری با جداول... / استعلام,اجرای جدول گذاری با جداول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149743/استعلام-ایجاد-تک-لبه-بتنی'>استعلام ایجاد تک لبه بتنی  / استعلام, استعلام ایجاد تک لبه بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149753/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-رفع-انسداد-مسیر-رودخانه'>مناقصه عملیات لایروبی و رفع انسداد مسیر رودخانه / مناقصه عملیات لایروبی و رفع انسداد مسیر رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149766/اصلاحیه-مناقصه-تخریب-سوله-موجود--خاکبرداری--'>اصلاحیه مناقصه تخریب سوله موجود ، خاکبرداری ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تخریب سوله موجود ، خاکبرداری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149777/استعلام-مبدل-شبکه-دیجیتال'>استعلام مبدل شبکه دیجیتال  / استعلام, استعلام مبدل شبکه دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149787/استعلام-تلویزیون-LG'>استعلام تلویزیون LG / استعلام , استعلام تلویزیون LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149797/استعلام-دستگاه-امحا-کلینیکی'>استعلام دستگاه امحا کلینیکی / استعلام ، استعلام دستگاه امحا کلینیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149808/استعلام-ایمن-سازی-منازل--'>استعلام ایمن سازی منازل ... / استعلام , استعلام ایمن سازی منازل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149818/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بازسازی-دیوار-محوطه-مدرسه'>فراخوان مناقصه مرمت و بازسازی دیوار محوطه مدرسه  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مرمت و بازسازی دیوار محوطه مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149831/استعلام-پرینت-سرور-دلینک'>استعلام پرینت سرور دلینک / استعلام , استعلام پرینت سرور دلینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149840/استعلام-ساخت-و-ساماندهی-5-مورد-المان'>استعلام ساخت و ساماندهی 5 مورد المان / استعلام, استعلام ساخت و ساماندهی 5 مورد المان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149848/استعلام-​سنسور-ویبره-ابسلوت'>استعلام ​سنسور ویبره ابسلوت  / استعلام, استعلام ​سنسور ویبره ابسلوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149859/استعلام-آبرسانی-و-تعمیر-لوله'>استعلام آبرسانی و تعمیر لوله / استعلام,آبرسانی و تعمیر لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149867/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-انبار-امدادی'>استعلام تکمیل و تجهیز انبار امدادی / استعلام , استعلام تکمیل و تجهیز انبار امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149875/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149885/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام,اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149893/استعلام-​تایربایاس-OTR-درجه-یک'>استعلام ​تایربایاس OTR درجه یک / استعلام,استعلام ​تایربایاس OTR درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149902/استعلام-خرید-پمپ-345-7-با-قدرت-55-کیلووات'>استعلام خرید پمپ 345-7 با قدرت 55 کیلووات  / استعلام, استعلام خرید پمپ 345-7 با قدرت 55 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149910/مناقصه-عمومی-تعمیرات-اساسی-ابنیه-فنی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی تعمیرات اساسی ابنیه فنی  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیرات اساسی ابنیه فنی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149918/فراخوان-مناقصه-برق-رسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>فراخوان مناقصه برق رسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه برق رسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149929/استعلام-مرمت-ارگ-اعلاء'>استعلام مرمت ارگ اعلاء / استعلام, استعلام مرمت ارگ اعلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149939/استعلام-صندلی---'>استعلام صندلی .... / استعلام, استعلام صندلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149949/استعلام-تامین-خودروی-سواری-اداره-ثبت-اسناد'>استعلام تامین خودروی سواری اداره ثبت اسناد / استعلام, تامین خودروی سواری اداره ثبت اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149960/مناقصه-بهسازی-محور---'>مناقصه بهسازی محور .... / مناقصه بهسازی محور اردکان - چوپانان     </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149971/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149982/استعلام-نگهداری-سرویس-و-تعمیر-تاسیسات-گرمایشی--'>استعلام نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات گرمایشی ... / استعلام , استعلام نگهداری، سرویس و تعمیر تاسیسات گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149991/مناقصه-حظافت-و-نگهداری-از-اراضی-ملی-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'> مناقصه حظافت و نگهداری از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن / اگهی مناقصه,  مناقصه حظافت و نگهداری از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150000/استعلام-پهباد'>استعلام پهباد / استعلام , استعلام پهباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150010/استعلام-روغن-نباتی-مایع-خوراکی--'>استعلام روغن نباتی مایع خوراکی... / استعلام,روغن نباتی مایع خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150019/استعلام-اقلام-یدکی-ربات--'>استعلام اقلام یدکی ربات ... / استعلام, استعلام اقلام یدکی ربات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150027/استعلام-خرید-صندوق-دوجداره---'>استعلام خرید صندوق دوجداره .... / استعلام, استعلام خرید صندوق دوجداره ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150036/استعلام-ماده-شیمیایی-مورفولین-نالکو-192'>استعلام ماده شیمیایی مورفولین نالکو 192 / استعلام , استعلام ماده شیمیایی مورفولین نالکو 192</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150046/استعلام-ماده-شیمیایی-مورفولین-نالکو-192'>استعلام ماده شیمیایی مورفولین نالکو 192 / استعلام , استعلام ماده شیمیایی مورفولین نالکو 192</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150055/استعلام-احداث-خانه--'>استعلام احداث خانه ... / استعلام , استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150064/استعلام-ماده-شیمیایی-فینامین-06'>استعلام ماده شیمیایی فینامین 06 / استعلام, استعلام ماده شیمیایی فینامین 06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150073/استعلام-درب-کمد-دیواری'>استعلام درب کمد دیواری / استعلام, استعلام درب کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150081/استعلام-تجهیزات-اعلام-حریق'>استعلام  تجهیزات اعلام حریق / استعلام ، استعلام  تجهیزات اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150089/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150097/استعلام-استنت-دارویی-ONIX'>استعلام استنت دارویی ONIX / استعلام,استعلام استنت دارویی ONIX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150105/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150113/استعلام-کابینت-باطری'>استعلام کابینت باطری  / استعلام ,استعلام کابینت باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150121/استعلام-طرح-آبرسانی'>استعلام طرح آبرسانی / استعلام, استعلام طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150130/استعلام-خرید-فلوتر-التراسوتیک-فلنچی-باطری-دار'>استعلام خرید فلوتر التراسوتیک فلنچی باطری دار / استعلام ,استعلام خرید فلوتر التراسوتیک فلنچی باطری دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150139/مناقصه-عمومی-لکه-گیری-رویه-راهها'>مناقصه عمومی لکه گیری رویه راهها  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی لکه گیری رویه راهها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150147/استعلام-بها-تعمیرات-و-نصب-تاسیسات-برقی'>استعلام بها تعمیرات و نصب تاسیسات برقی / استعلام بها تعمیرات و نصب تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150155/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150163/استعلام-تبدیل-و-غیره'>استعلام تبدیل و غیره  / استعلام ,استعلام تبدیل و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150171/استعلام-برگزاری-9-دوره-کلاس-آموزش-غذایی'>استعلام برگزاری 9 دوره کلاس آموزش غذایی  / استعلام, استعلام برگزاری 9 دوره کلاس آموزش غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150179/استعلام-گاید-وایر-آنژیوپلاستی'>استعلام گاید وایر آنژیوپلاستی / استعلام, استعلام گاید وایر آنژیوپلاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150187/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-کم-مصرف'>استعلام کولر گازی اسپیلت کم مصرف / استعلام کولر گازی اسپیلت کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150195/استعلام-دیگ-و-مشعل-اتمسفریک'>استعلام دیگ و مشعل اتمسفریک  / استعلام ، استعلام دیگ و مشعل اتمسفریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150203/استعلام-یک-دستگاه-SAN-STORAGE--EMC-VNXE1600'>استعلام یک دستگاه SAN  STORAGE   EMC  VNXE1600  / استعلام یک دستگاه SAN  STORAGE   EMC  VNXE1600 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150211/استعلام-واحد-پردازش-دستگاه-سانترال'>استعلام واحد پردازش دستگاه سانترال / استعلام, استعلام واحد پردازش دستگاه سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150219/مناقصه-امور-بیمه-درمانی'>مناقصه امور بیمه درمانی  / اگهی مناقصه , مناقصه امور بیمه درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148862/مناقصه-خرید-سیم-هادی-و-محافظ-فولادی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیم هادی و محافظ فولادی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید سیم هادی و محافظ فولادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148877/مناقصه-احداث-کانال-آبرسانی--'>مناقصه احداث کانال آبرسانی... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه احداث کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148893/مناقصه-لایروبی-تالاب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی تالاب تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه لایروبی تالاب تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148906/مناقصه-خرید-گاردریل-با-پایه-و-کلیه-متعلقات-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید گاردریل با پایه و کلیه متعلقات مربوطه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید گاردریل با پایه و کلیه متعلقات مربوطه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148923/استعلام-اینورتر-جوشکاری--'>استعلام اینورتر جوشکاری ... / استعلام , استعلام اینورتر جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148934/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-اسکلت-بتنی-سفتکاری--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی، سفتکاری... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی، سفتکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148945/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح... / استعلام,خرید مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148954/استعلام-ساخت-سرویس-بهداشتی--'>استعلام ساخت سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام ساخت سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148967/استعلام-فراخوان-صدای-مشاوره--'>استعلام فراخوان صدای مشاوره ... / استعلام , استعلام فراخوان صدای مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148979/مناقصه-آسفالت-و-جدول-گذاری-و-ایجاد-روشنایی--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت و جدول گذاری و ایجاد روشنایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت و جدول گذاری و ایجاد روشنایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148988/مناقصه-انواع-یراق-آلات-شبکه'>مناقصه انواع یراق آلات شبکه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انواع یراق آلات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148999/مناقصه-واگذاری-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه  ، مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149010/مناقصه-احداث-دبستان-15-کلاسه'>مناقصه احداث دبستان 15 کلاسه  / فراخوان, مناقصه احداث دبستان 15 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149020/استعلام-تعمیرات-دبیرستان'>استعلام تعمیرات دبیرستان / استعلام,استعلام تعمیرات دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149032/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اماکن و تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149044/مناقصه-خرید-و-اجرای-آسفالت-به-صورت-مکانیزه-و-لکه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای آسفالت به صورت مکانیزه و لکه گیری نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید و اجرای آسفالت به صورت مکانیزه و لکه گیری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149057/استعلام-خرید-رایانه--'>استعلام خرید رایانه ... / استعلام, استعلام خرید رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149070/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدولگذاری سطح شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای جدولگذاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149082/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149094/استعلام-فرم-خام'>استعلام فرم خام / استعلام, فرم خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149105/استعلام-سبد-کالای-ماه-مبارک-رمضان'>استعلام سبد کالای ماه مبارک رمضان / استعلام,سبد کالای ماه مبارک رمضان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149119/استعلام-اجازه-خودرو-کمک-دار--'>استعلام اجازه خودرو کمک دار... / استعلام, استعلام اجازه خودرو کمک دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149131/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-جنوب-استان'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور جنوب استان  / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به صنایع محور جنوب استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149141/استعلام-تهیه-و-چاپ-گواهی-مالیاتی--'>استعلام تهیه و چاپ گواهی مالیاتی ... / استعلام, استعلام تهیه و چاپ گواهی مالیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149153/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-تفکیک-گیر-استوانه-ای----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی تفکیک گیر استوانه ای، .... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیر اساسی تفکیک گیر استوانه ای، .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149162/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-تفکیک-گر-استوانه-ای-----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی تفکیک گر استوانه ای، .... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تعمیر اساسی تفکیک گر استوانه ای، .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149174/استعلام-ساخت-و-نصب-تعداد-85-تابلوی-هشداری'>استعلام ساخت و نصب تعداد 85 تابلوی هشداری / استعلام,استعلام ساخت و نصب تعداد 85 تابلوی هشداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149186/استعلام-خرید-و-پشتیبانی-دوربین-های--'>استعلام خرید و پشتیبانی دوربین های... / استعلام,خرید و پشتیبانی دوربین های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149199/استعلام-تامین-2-دستگاه-خودرو-استیجاری'>استعلام تامین 2 دستگاه خودرو استیجاری / استعلام,استعلام تامین 2 دستگاه خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149208/استعلام-خرید-رایانه--'>استعلام خرید رایانه... / استعلام, استعلام خرید رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149218/استعلام-ایجاد-و-تکمیل-زیرساختهای-گردشگری--'>استعلام ایجاد و تکمیل زیرساختهای گردشگری... / استعلام, استعلام ایجاد و تکمیل زیرساختهای گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149227/استعلام-مرمت-بازار'>استعلام  مرمت بازار  / استعلام, استعلام مرمت بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149236/مناقصه-تکمیل-سالن-سالند-و--'>مناقصه تکمیل سالن سالند و ... / مناقصه تکمیل سالن سالند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149249/استعلام-آب-بندی-سقف-شیشه-ای-ساختمان-یک-وزارت-و-آب-بندی-شیشه-های-نمای-ساختمان-'>استعلام آب بندی سقف شیشه ای ساختمان یک وزارت و آب بندی شیشه های نمای ساختمان.. / استعلام ,استعلام آب بندی سقف شیشه ای ساختمان یک وزارت و آب بندی شیشه های نمای ساختمان..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149259/مناقصه-خرید-5500-متر-لوله-چدن-داکتیل-با-فشار-کاری-25-بار'>مناقصه خرید 5500 متر لوله چدن داکتیل با فشار کاری 25 بار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5500 متر لوله چدن داکتیل با فشار کاری 25 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149273/مناقصه-تعمیر-اساسی-تجهیزات-واحدهای-بهره-برداری-و-نمکزدائی-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدائی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه تعمیر اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکزدائی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149283/استعلام-میز-و-صندلی-اداری'>استعلام میز و صندلی اداری / استعلام, استعلام میز و صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149293/استعلام-بهنگام-سازی-و-ورود-اطلاعات-مکان-های-مورد-نظر--'>استعلام بهنگام سازی و ورود اطلاعات مکان های مورد نظر ... / استعلام, استعلام بهنگام سازی و ورود اطلاعات مکان های مورد نظر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149303/استعلام-تحقیق-و-بررسی-وضعیت-کیفی-مصالح-ساختمانی-استان'>استعلام  تحقیق و بررسی وضعیت کیفی  مصالح ساختمانی استان / استعلام, استعلام  تحقیق و بررسی وضعیت کیفی  مصالح ساختمانی استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149314/استعلام-116-دستگاه-نمایشگرLG'>استعلام 116 دستگاه نمایشگرLG  / استعلام,استعلام 116 دستگاه نمایشگرLG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149325/مناقصه-واگذاری-پروژه-دیوار-ساحلی-روستا-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری پروژه دیوار ساحلی روستا (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه دیوار ساحلی روستا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149338/استعلام-خرید-لباس-و-کفش-کار'>استعلام خرید لباس و کفش کار  / استعلام , استعلام خرید لباس و کفش کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149348/استعلام-دستگاه-جوشکاری-و--'>استعلام دستگاه جوشکاری و ... / استعلام, دستگاه جوشکاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149358/مناقصه-خدمات-بیمه-مکمل-درمان-کارکنان'>مناقصه خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات بیمه مکمل درمان کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149368/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تامین-قطعات-یدکی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی / اصلاحیه مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149377/استعلام-خرید-گوسفند-نر-زنده-رومانوف'>استعلام خرید گوسفند نر زنده رومانوف / استعلام,استعلام خرید گوسفند نر زنده رومانوف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149389/استعلام-کار-حجمی-(تایپ-تکثیر-کپی-و-اسکن--'>استعلام  کار حجمی (تایپ، تکثیر، کپی و اسکن  .. / استعلام,  کار حجمی (تایپ، تکثیر، کپی و اسکن  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149399/استعلام-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی--'>استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی... / استعلام,ساخت پاسگاه محیط بانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149409/مناقصه-عمومی-توسعه-و-نگهداری-و-پشتیبانی-دستگاه-های-تردد'>مناقصه عمومی  توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاه های تردد / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  توسعه و نگهداری و پشتیبانی دستگاه های تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149418/استعلام-اتر-سلولز-جامد-شیمایی'>استعلام  اتر سلولز جامد شیمایی / استعلام ,استعلام  اتر سلولز جامد شیمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149427/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149438/استعلام-اجرت-لوله-کشی'>استعلام اجرت لوله کشی / استعلام,اجرت لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149449/استعلام-خرید-سیم-بکسل-و--'>استعلام خرید سیم بکسل و... / استعلام, استعلام خرید سیم بکسل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149459/استعلام-انواع-سکو-ترانس-حائل-و--'>استعلام انواع سکو ترانس، حائل و ... / استعلام, استعلام انواع سکو ترانس، حائل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149470/استعلام-دستگاه-آسیاب-برقی-صنعتی'>استعلام دستگاه آسیاب برقی صنعتی / استعلام,استعلام دستگاه آسیاب برقی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149484/استعلام-گاید-وایر-آنژیوگرافی'>استعلام گاید وایر آنژیوگرافی / استعلام , استعلام گاید وایر آنژیوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149495/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته  / استعلام ,استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149506/استعلام-یک-ردیف-زنجیر-غلطکی'>استعلام یک ردیف زنجیر غلطکی  / استعلام ,استعلام یک ردیف زنجیر غلطکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149516/استعلام-خرید-ریکلوزر-با-مقره-پلیمری'>استعلام خرید ریکلوزر با مقره پلیمری  / استعلام ,استعلام خرید ریکلوزر با مقره پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149526/استعلام-درخواست-همکاری-با-آژانس-مسافربری-و--'>استعلام درخواست همکاری با آژانس مسافربری و ... / استعلام, استعلام درخواست همکاری با آژانس مسافربری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149537/مناقصه-حمل-و-جابجائی-کالا---نوبت-دوم'>مناقصه حمل و جابجائی کالا ... نوبت دوم / مناقصه حمل و جابجائی کالا ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149545/استعلام-ریبون-آنی-کارت-سیاه-و-سفید'>استعلام ریبون آنی کارت سیاه و سفید / استعلام, استعلام ریبون آنی کارت سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149554/استعلام-خرید-قطعات-دستگاه-کروماتوگرافی-یونی'>استعلام خرید قطعات دستگاه کروماتوگرافی یونی / استعلام , استعلام خرید قطعات دستگاه کروماتوگرافی یونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149563/استعلام-بازسازی-عمرانی-کارگاه'>استعلام بازسازی عمرانی کارگاه / استعلام, استعلام بازسازی عمرانی کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149573/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149583/استعلام-اجاره-30-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام اجاره 30 دستگاه خودرو سواری / استعلام,اجاره 30 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149594/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149604/استعلام-یک-دستگاه-تلفن-سانترال-مرکزی--'>استعلام یک دستگاه تلفن سانترال مرکزی... / استعلام,یک دستگاه تلفن سانترال مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149613/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری-و--'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و ... / مناقصه ,مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اجرای عملیات توسعه شهری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148871/مزایده-عمومی-3-باب-مغازه-تجاری'>مزایده عمومی 3 باب مغازه تجاری  / آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی 3 باب مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148886/مزایده-تعداد-18-راس-شترمرغ'>مزایده تعداد 18 راس شترمرغ  / مزایده ، مزایده تعداد 18 راس شترمرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148904/مزایده-فروش-یکدستگاه-کولر-گازی-پشت-پنجره-ای'>مزایده فروش یکدستگاه کولر گازی پشت پنجره ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کولر گازی پشت پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148922/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام / مزایده, مزایده واگذاری سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148957/مزایده-ه-واگذاری-20-نقطه-از-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده ه واگذاری 20 نقطه از سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده  ه واگذاری 20 نقطه از سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148978/مزایده-تعداد-18096-سهم-از-شرکت-(نوبت-دوم)'>مزایده تعداد 18096 سهم از شرکت (نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده تعداد 18096 سهم از شرکت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148872/مناقصه-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-اصلاح-علایم-و-ابزارهای-هشدار-دهنده----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه لیست کوتاه جهت اصلاح علایم و ابزارهای هشدار دهنده ... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  تهیه لیست کوتاه جهت اصلاح علایم و ابزارهای هشداردهنده ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148888/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه شبکه توزیع نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه اصلاح و بهینه شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148902/مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-ای-و-طراحی-پروژه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات مشاوره ای و طراحی پروژه ها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مشاوره ای و طراحی پروژه ها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148920/مناقصه-تهیه-و-تامین-حمل-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-ابنیه--'>مناقصه تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات ابنیه... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین، حمل مصالح و اجرای کامل عملیات ابنیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148932/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویس-های-صنعتی-و-کنترل-کیفیت-مجاری-عرضه'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148942/استعلام-سکو-ترانس--'>استعلام سکو ترانس ... / استعلام , استعلام سکو ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148952/استعلام-دستگاه-بدنسازی--کیسه-بوکس-و--'>استعلام دستگاه بدنسازی ، کیسه بوکس و .. / استعلام, دستگاه بدنسازی ، کیسه بوکس و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148963/استعلام-1-دستگاه-قایق-موتوری--'>استعلام 1 دستگاه قایق موتوری... / استعلام,1 دستگاه قایق موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148975/استعلام-سیمان-سیاه-سپیدان-پاکتی'>استعلام سیمان سیاه سپیدان پاکتی / استعلام, سیمان سیاه سپیدان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148985/استعلام-زیرسازی-و-برج-نور-زمین-چمن-مصنوعی--'>استعلام  زیرسازی و برج نور زمین چمن مصنوعی  .. / استعلام, زیرسازی و برج نور زمین چمن مصنوعی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148997/مناقصه-​انواع-یراق-آلات-کابل-خودنگهدار'>مناقصه ​انواع یراق آلات کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​انواع یراق آلات کابل خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149007/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--تجدید'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149017/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-توسعه--'>مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ... / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد تامین و اجرای طرح توسعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149030/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح... / استعلام,خرید مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149042/فراخوان-تجدید-مناقصه-ارتقاء-3-ایستگاه-هیدرومتری'>فراخوان تجدید مناقصه  ارتقاء 3 ایستگاه هیدرومتری / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  ارتقاء 3 ایستگاه هیدرومتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149051/فراخوان-ارزیابی-کیفی-و-انتخاب-مشاور-ارائه-خدمات-نظارت-تونل--'>فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور ارائه خدمات نظارت تونل ... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب مشاور ارائه خدمات نظارت تونل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149066/استعلام-مالاتیون-امولسیون-حشره-کش-57-'>استعلام مالاتیون امولسیون حشره کش 57% / استعلام, مالاتیون امولسیون حشره کش 57%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149080/مناقصه-پروژه-خرید-و-حمل-مخلوط-کوهی--'>مناقصه پروژه خرید و حمل مخلوط کوهی ...  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید و حمل مخلوط کوهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149091/مناقصه-خرید-12000-متر-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه خرید 12000 متر لوله چدن داکتیل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 12000 متر لوله چدن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149102/استعلام-موکت--'>استعلام موکت ... / استعلام , استعلام موکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149117/استعلام-عملیات-اجرای-بهسازی-5-دهانه--'>استعلام عملیات اجرای بهسازی 5 دهانه... / استعلام,عملیات اجرای بهسازی 5 دهانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149129/مناقصه-تکمیل-حصار-مخازن-آب-و--'>مناقصه تکمیل حصار مخازن آب و ... / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل حصار مخازن آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149138/استعلام-درب-اتوماتیک-دو-لنگه-کشوی-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک دو لنگه کشوی شیشه ای / استعلم , استعلام درب اتوماتیک دو لنگه کشوی شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149149/استعلام-دستگاه-چندکاره-کپی-و-پرینتر-و-اسکنر-و--'>استعلام دستگاه چندکاره کپی و پرینتر و اسکنر و ... / استعلام, دستگاه چندکاره کپی و پرینتر و اسکنر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149160/استعلام-بررسی-و-انجام-پژوهش-های-کاربردی-در-بازرسی-از-مدارس--'>استعلام  بررسی و انجام پژوهش های کاربردی در بازرسی از مدارس ... / استعلام, بررسی و انجام پژوهش های کاربردی در بازرسی از مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149172/مناقصه-طراحی-و-چاپ-ولد-پانچ-بنر'>مناقصه طراحی و چاپ، ولد، پانچ بنر  / مناقصه طراحی و چاپ، ولد، پانچ بنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149183/استعلام-دستگاه-دیتا-پروژکتور--'>استعلام دستگاه دیتا پروژکتور ... / استعلام , استعلام دستگاه دیتا پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149196/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  احیا و مرمت قنات  / استعلام, احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149206/تجدید-مناقصه-تکمیل-پارک-فردوس-شهر'>تجدید مناقصه  تکمیل پارک فردوس شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  تکمیل پارک فردوس شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149215/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-شمال-استان'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور شمال استان  / مناقصه, مناقصه گازرسانی به صنایع محور شمال استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149224/استعلام-کیت-استخراج--'>استعلام کیت استخراج... / استعلام, استعلام کیت استخراج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149234/استعلام-سامانه-کنترل-تردد--'>استعلام سامانه کنترل تردد... / استعلام,سامانه کنترل تردد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149245/استعلام-حمل-پست-بانه-به-سقز-بلعکس-با-وانت-مزدا-یا-نیسان-یا-مشابه-سایت-ستاد'>استعلام حمل پست بانه به سقز بلعکس با وانت مزدا یا نیسان یا مشابه, سایت ستاد / استعلام, حمل پست بانه به سقز بلعکس با وانت مزدا یا نیسان یا مشابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149257/استعلام-خرید-مجموعه-بازی-پلی-اتیلن-و-کفپوش-و-تاب-سامانه-ستاد'>استعلام  خرید مجموعه بازی پلی اتیلن و کفپوش و تاب, سامانه ستاد / استعلام, خرید مجموعه بازی پلی اتیلن و کفپوش و تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149016/مزایده-تمامیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-504متر'>مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 504متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 504متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149039/مزایده-خودروی-رانا-مدل-1391'>مزایده خودروی رانا مدل 1391 / ​آگهی مزایده مال منقول,مزایده خودروی رانا مدل 1391</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149063/مزایده-سیم-کارت'>مزایده سیم کارت / مزایده, مزایده سیم کارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149086/مزایده-سیستم-سردخانه-سیستم-پیش-سرد-کن-سیستم-تونل-انجماد--'>مزایده سیستم سردخانه، سیستم پیش سرد کن، سیستم تونل انجماد... / مزایده, مزایده سیستم سردخانه، سیستم پیش سرد کن، سیستم تونل انجماد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149107/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-217-1متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 217.1متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 217.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149128/مزایده-فروش-خط-تلفن-ثابت'>مزایده فروش خط تلفن ثابت / مزایده ، مزایده فروش خط تلفن ثابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149163/مزایده-ششدانگ-دو-واحد-آپارتمان-مساحت-98-72-و-185-6متر'>مزایده ششدانگ دو واحد آپارتمان مساحت 98.72 و 185.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو واحد آپارتمان مساحت 98.72 و 185.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149187/مزایده-تعداد-32-غرفه'>مزایده تعداد 32 غرفه  / مزایده , مزایده تعداد 32 غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149226/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149256/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-ـ-نوبت-دوم-ـ-مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  ـ نوبت دوم ـ مرحله دوم / مزاید ه, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405  ـ نوبت دوم ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149279/مزایده-دستگاه-ردیف-کار-مکانیکی'>مزایده دستگاه ردیف کار مکانیکی / مزایده,مزایده دستگاه ردیف کار مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149315/مزایده-اجاره-جمع-آوری-ضایعات-خانگی'>مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خانگی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره جمع آوری ضایعات خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149345/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-134-52متر-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 134.52متر بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 134.52متر بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149380/مزایده-اجاره-جایگاه-های-سی-ان-جی'>مزایده  اجاره جایگاه های سی ان جی  / آگهی مزایده،مزایده  اجاره جایگاه های سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149625/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149634/استعلام-عملیات-حفاظ-شاخ-گوزنی-مخزن-آب--'>استعلام عملیات حفاظ شاخ گوزنی مخزن آب... / استعلام, استعلام عملیات حفاظ شاخ گوزنی مخزن آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149646/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه  / استعلام, استعلام مرمت خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149655/استعلام-یک-دستگاه-ویدئو-پروژکتور'>استعلام یک دستگاه ویدئو پروژکتور / استعلام ویدئو  پروژکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149667/مناقصه-فراخوان-آسفالت-گرم'>مناقصه فراخوان آسفالت گرم  / مناقصه فراخوان آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149677/مناقصه-عملیات-تکمیل-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل ساختمان- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه، مناقصه عملیات تکمیل ساختمان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149687/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149698/استعلام-درخواست-100-متر-مربع-موزائیک'>استعلام درخواست 100 متر مربع موزائیک  / استعلام , استعلام درخواست 100 متر مربع موزائیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149715/استعلام-کاشی-دیوار'>استعلام کاشی دیوار  / استعلام,استعلام کاشی دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149724/استعلام-پروژه-کانال-کشاورزی--'>استعلام پروژه کانال کشاورزی... / استعلام, استعلام پروژه کانال کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149739/مناقصه-انجام-خدمات-بازرسی-فنی-شخص-ثالث-و-کنترل-کیفیت'>مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت  / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث و کنترل کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149749/استعلام-دستگاه-رطوبت-گیر-مخابراتی--'>استعلام دستگاه رطوبت گیر مخابراتی... / استعلام,دستگاه رطوبت گیر مخابراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149762/استعلام-خرید-و-لوله-اتصالات'>استعلام خرید و لوله اتصالات / استعلام,استعلام خرید و لوله اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149771/استعلام-تعمیرات-اماکن--'>استعلام تعمیرات اماکن... / استعلام, استعلام تعمیرات اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149782/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام,استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149792/استعلام-ترموکوپل-اگزوز-دو-کاناله'>استعلام ترموکوپل اگزوز دو کاناله  / استعلام, استعلام ترموکوپل اگزوز دو کاناله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149804/استعلام-لوله-پلی-پروپلین'>استعلام لوله پلی پروپلین / استعلام , استعلام لوله پلی پروپلین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149813/استعلام-ساخت-کاور-جازن-موتور-تیبا'>استعلام ساخت کاور جازن موتور تیبا  / استعلام, استعلام ساخت کاور جازن موتور تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149823/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-عملیات-کنترل-کیفی-و-امور-مشترکین'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات، عملیات کنترل کیفی و امور مشترکین / استعلام, بهره برداری و نگهداری از تاسیسات، عملیات کنترل کیفی و امور مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149835/مناقصه-عملیات-تکمیل-ورزشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات تکمیل ورزشگاه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات تکمیل ورزشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149844/استعلام-سه-(3)-دستگاه-کولر-گازی-دیواری--'>استعلام سه (3) دستگاه کولر گازی دیواری... / استعلام,سه (3) دستگاه کولر گازی دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149853/استعلام-احداث-پارکینگ--'>استعلام احداث پارکینگ ... / استعلام , استعلام احداث پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149863/مناقصه-باطری-نیکل-کادیوم'>مناقصه باطری نیکل کادیوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه باطری نیکل کادیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149871/آگهی-واگذاری-خدمات-بیمه-ای'>آگهی واگذاری خدمات بیمه ای  / آگهی واگذاری خدمات بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149880/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-فشار'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار  / استعلام , استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149889/آگهی-مناقصه-واگذاری-پروژه-مصلای--'>آگهی مناقصه واگذاری پروژه مصلای... / آگهی مناقصه واگذاری پروژه مصلای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149271/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح... / استعلام,خرید مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149281/استعلام-خرید-لوازم-التحریر'>استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام , استعلام خرید لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149291/استعلام-بررسی-سطح-ایمنی-جایگاههای-CNG-سطح-استان'>استعلام بررسی سطح ایمنی جایگاههای CNG سطح استان  / استعلام , استعلام بررسی سطح ایمنی جایگاههای CNG سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149300/استعلام-اجرای-نرده-کشی-روی-دیوار-ساختمان-اداری'>استعلام اجرای نرده کشی روی دیوار ساختمان اداری / استعلام,استعلام اجرای نرده کشی روی دیوار ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149311/استعلام-مرمت-کاروانسرا-و-امامزاده'>استعلام مرمت کاروانسرا و امامزاده / استعلام , استعلام مرمت کاروانسرا و امامزاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149323/استعلام-هزینه-های-درمانی'>استعلام هزینه های درمانی  / استعلام,استعلام هزینه های درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149335/استعلام-درخواست-1000-کیسه-سیمان--'>استعلام درخواست 1000 کیسه سیمان... / استعلام,درخواست 1000 کیسه سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149344/استعلام-سنگ-لاشه'>استعلام سنگ لاشه / استعلام, استعلام سنگ لاشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149355/استعلام-دیوار-کشی-موزه-برزگ'>استعلام دیوار کشی موزه برزگ   / استعلام , استعلام دیوار کشی موزه برزگ گلستان - گنبد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149364/استعلام-مایکروفر-یخچال-فریزر-آبسردکن-ایرانی'>استعلام مایکروفر یخچال فریزر آبسردکن ایرانی  / استعلام , استعلام مایکروفر یخچال فریزر آبسردکن ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149375/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-شهرداری--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149387/استعلام-تیغه-یکبار-مصرف-میکروتوم'>استعلام تیغه یکبار مصرف میکروتوم / استعلام, تیغه یکبار مصرف میکروتوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149397/استعلام-خرید-کالا-میز-و-صندلی-گردان'>استعلام خرید کالا میز و صندلی گردان  / استعلام,استعلام خرید کالا میز و صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149407/استعلام-کنترل-افات-و-بیماریها-و-علف-های-هرز'>استعلام  کنترل افات و بیماریها و علف های هرز  / استعلام , استعلام  کنترل افات و بیماریها و علف های هرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149415/مناقصه-تامین-نیرو--'>مناقصه تامین نیرو ... / مناقصه ، مناقصه تامین نیرو به منظور انجام امور اداری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149425/استعلام-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام دیوار پیش ساخته بتنی / استعلام,استعلام دیوار پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149436/استعلام-انواع-مقره-سیلیکونی'>استعلام انواع مقره سیلیکونی / استعلام, استعلام انواع مقره سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149445/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149457/استعلام-انتشار-کتاب-گاهنامه-و--'>استعلام انتشار کتاب، گاهنامه و... / استعلام,انتشار کتاب، گاهنامه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149468/استعلام-خرید-کولر-گازی--'>استعلام خرید کولر گازی ... / استعلام, استعلام خرید کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149482/استعلام-درخواست-1650-کیلوگرم-میلگرد-14-جهت-اماکن-مذهبی'>استعلام درخواست 1650 کیلوگرم میلگرد 14 جهت اماکن مذهبی  / استعلام, درخواست 1650 کیلوگرم میلگرد 14 جهت اماکن مذهبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149493/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-گلزار'>استعلام مرمت و ساماندهی گلزار / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی گلزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149503/استعلام-کارت-T1-E1-PR1'>استعلام کارت T1-E1-PR1 / استعلام ، استعلام کارت T1-E1-PR1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149514/استعلام-برج-خنک-کننده-چیلر'>استعلام برج خنک کننده چیلر / استعلام, استعلام برج خنک کننده چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149523/استعلام-نیمکت--'>استعلام نیمکت ... / استعلام , استعلام نیمکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149533/استعلام-مرمت-امام-زاده'>استعلام مرمت امام زاده  / استعلام ,استعلام مرمت امام زاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149543/استعلام-درخواست-1650-کیلوگرم-قوطی-(پروفیل)-در-سایز-40-80-جهت-اماکن-مذهبی--'>استعلام درخواست 1650 کیلوگرم قوطی (پروفیل) در سایز 40*80 جهت اماکن مذهبی ... / استعلام, درخواست 1650 کیلوگرم قوطی (پروفیل) در سایز 40*80 جهت اماکن مذهبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149552/استعلام-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف-آلومینیومی-و-مسی'>استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی / استعلام, استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149561/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149570/استعلام-بازسازی-عمرانی-خوابگاه-6'>استعلام بازسازی عمرانی خوابگاه 6 / استعلام بازسازی عمرانی خوابگاه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149579/استعلام-دوربین-کنفرانس'>استعلام دوربین کنفرانس  / استعلام , استعلام دوربین کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149591/استعلام-خرید-تجهیزات-شبکه-کامپیوتری--'>استعلام خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری.... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات شبکه کامپیوتری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149602/فراخوان-مناقصه-تکمیل-آموزشگاه'>فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه  / فراخوا مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149611/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-از-تاسیسات-دانشگاه--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری از تاسیسات دانشگاه - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری از تاسیسات دانشگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149621/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام, استعلام مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148866/مزایده-ششدانگ-دو-باب-ساختمان-مساحت-248-80-و-219متر'>مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 248.80 و 219متر / مزایده, مزایده ششدانگ دو باب ساختمان مساحت 248.80 و 219متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148883/مزایده-سواری-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده سواری پراید جی تی ایکس / مزایده, مزایده سواری پراید جی تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148897/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-مساحت-232متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه مساحت 232متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه مساحت 232متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148917/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-257متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 257متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 257متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148943/مزایده-یکدستگاه-اره-دورکن-مستعمل'>مزایده یکدستگاه اره دورکن مستعمل / مزایده,مزایده یکدستگاه اره دورکن مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149898/استعلام-تکمیل-ساختمان-پشت-صحنه-(گریم-)-مجتمع-فرهنگی-زرندیه'>استعلام تکمیل ساختمان پشت صحنه (گریم ) مجتمع فرهنگی زرندیه  / استعلام, استعلام  تکمیل ساختمان پشت صحنه (گریم ) مجتمع فرهنگی زرندیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149906/استعلام-گوشی-تلفن-بی-سیم-Senao'>استعلام گوشی تلفن بی سیم Senao  / استعلام, گوشی تلفن بی سیم Senao </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149914/مناقصه-تکمیل-موزه-منطقه-ای'>مناقصه تکمیل موزه منطقه ای / مناقصه ، تکمیل موزه منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149924/استعلام-بهپاد-حرفه-ای'>استعلام بهپاد حرفه ای / استعلام,استعلام بهپاد حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149933/استعلام-سوند-معده'>استعلام سوند معده  / استعلام , استعلام سوند معده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149943/مناقصه-برقرسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ  / مناقصه, مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149956/استعلام-سه-دستگاه-خودرو-سمند-یا-پژو'>استعلام سه دستگاه خودرو سمند یا پژو / استعلام , استعلام سه دستگاه خودرو سمند یا پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149966/استعلام-منبع-آب-چرخدار-1500-لیتری'>استعلام منبع آب چرخدار 1500 لیتری / استعلام, منبع آب چرخدار 1500 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149976/استعلام-کنتور-هوشمند-الکترومغناطیسی'>استعلام کنتور هوشمند الکترومغناطیسی  / استعلام, استعلام کنتور هوشمند الکترومغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149986/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری-نهال'>استعلام آبرسانی و آبیاری نهال / استعلام, آبرسانی و آبیاری نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149995/استعلام-بازدید-و-گزارش-فنی-و-اجرایی-نظارت-بر-طرح-های--'>استعلام  بازدید و گزارش فنی و اجرایی نظارت بر طرح های... / استعلام, استعلام  بازدید و گزارش فنی و اجرایی نظارت بر طرح های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150005/استعلام-راهبری-ایستگاه-های-سنجش-ذرات-گرد-و-غبار--'>استعلام  راهبری ایستگاه های سنجش ذرات گرد و غبار.... / استعلام, استعلام  راهبری ایستگاه های سنجش ذرات گرد و غبار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150014/استعلام-دستگاه-دوخت-و--'>استعلام دستگاه دوخت و ... / استعلام ,استعلام دستگاه دوخت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150023/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150032/استعلام-ایجاد-یک-عدد-گمانه'>استعلام ایجاد یک عدد گمانه / استعلام , استعلام ایجاد یک عدد گمانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150041/استعلام-لاستیک-کامیون-و-گریدر-ایرانی'>استعلام لاستیک کامیون و گریدر ایرانی / استعلام,لاستیک کامیون و گریدر ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150050/استعلام-مرمت-امامزاده-بدیع-الزمان--'>استعلام مرمت امامزاده بدیع الزمان ... / استعلام,استعلام مرمت امامزاده بدیع الزمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150060/استعلام-لوله-گذاری-با-لوله-75-به-متراژ-4500--'>استعلام لوله گذاری با لوله 75 به متراژ 4500... / استعلام,لوله گذاری با لوله 75 به متراژ 4500...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150068/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-کلی-و-جزئی-سیستم-برقی'>استعلام سرویس و نگهداری و تعمیرات کلی و جزئی سیستم برقی / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری و تعمیرات کلی و جزئی سیستم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150077/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور / استعلام, استعلام مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150085/استعلام-خرید-کابل'>استعلام خرید کابل  / استعلام , استعلام خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150093/استعلام-خرید-موتور-ژنراتور'>استعلام خرید موتور ژنراتور / استعلام, استعلام خرید موتور ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150101/استعلام-آبیاری-آبرسانی-تامین-آب--'>استعلام آبیاری، آبرسانی، تامین آب... / استعلام,آبیاری، آبرسانی، تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150109/استعلام-تهیه-و-اجرای-تک-لبه-بتنی'>استعلام تهیه و اجرای تک لبه بتنی  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای تک لبه بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150117/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه / استعلام , استعلام سرور رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150125/استعلام-موتور-سیکلت--'>استعلام موتور سیکلت ... / استعلام , استعلام موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150135/مناقصه-خرید-P-F-BENTLY'>مناقصه  خرید P/F BENTLY / مناقصه, مناقصه  خرید P/F BENTLY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150143/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150151/استعلام-تقویت-پایه-های-تیر-سیمانی--'>استعلام تقویت پایه های تیر سیمانی ... / استعلام, استعلام تقویت پایه های تیر سیمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150159/استعلام-تجهیزات-آموزشی-رشته-مکاترونیک'>استعلام تجهیزات آموزشی رشته مکاترونیک / استعلام, تجهیزات آموزشی رشته مکاترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150167/استعلام-گایدوایر-آنژیوپلاستیکی-AMG-0-014'>استعلام گایدوایر آنژیوپلاستیکی AMG 0.014 / استعلام , استعلام گایدوایر آنژیوپلاستیکی AMG 0.014</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150175/استعلام-انجام-عملیات-روکش-آسفالت'>استعلام انجام عملیات روکش آسفالت  / استعلام ,استعلام انجام عملیات روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150183/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150191/استعلام-مرمت-و-بهسازی-عناصر-معماری--'>استعلام مرمت و بهسازی عناصر معماری... / استعلام,مرمت و بهسازی عناصر معماری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150199/استعلام-تهیه-مصالح-و-انجام-تعمیرات-ساختمان-ها'>استعلام تهیه مصالح و انجام تعمیرات ساختمان ها  / استعلام, استعلام تهیه مصالح و انجام تعمیرات ساختمان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150207/استعلام-سنگ-لاشه-پی-و-دیوار'>استعلام سنگ لاشه پی و دیوار / استعلام,سنگ لاشه پی و دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150215/استعلام-تابلو-سردرب-اداری'>استعلام تابلو سردرب اداری / استعلام, استعلام تابلو سردرب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150223/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150231/استعلام-اجرای-تک-جدول-بتنی'>استعلام اجرای تک جدول بتنی  / استعلام ,استعلام اجرای تک جدول بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150239/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150247/استعلام-انواع-کارتریج'>استعلام انواع کارتریج / استعلام, استعلام انواع کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150255/استعلام-سرنگ-پزشکی'>استعلام سرنگ پزشکی / استعلام , استعلام سرنگ پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150263/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148974/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-360متر-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 360متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 360متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149002/مزایده-ششدانگ-زمین-آبی-زار-مساحت-665متر'>مزایده ششدانگ زمین آبی زار مساحت 665متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین آبی زار مساحت 665متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149037/مزایده-سرقفلی-و-منافع-تجاری-یکباب-مغازه-18-56متر'>مزایده سرقفلی و منافع تجاری یکباب مغازه 18.56متر  / مزایده,مزایده سرقفلی و منافع تجاری یکباب مغازه 18.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149055/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای تاسیسات فاضلاب / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149077/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-238متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 238متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 238متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149103/مزایده-هود-اجاق-گاز--'>مزایده هود، اجاق گاز... / مزایده, مزایده هود، اجاق گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149125/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-3886-و-4000متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 3886 و 4000متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 3886 و 4000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149152/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-145-42متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 145.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 145.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149178/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده,مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149214/مزایده-یک-سروس-تخت-یک-عدد-کمد--یک-عدد-کمد-لباسی-سه-عدد-کتابخانه-دو-عدد-درآور'>مزایده یک سروس تخت،یک عدد کمد، ، یک عدد کمد لباسی،سه عدد کتابخانه،دو عدد درآور / مزایده,مزایده یک سروس تخت،یک عدد کمد، ، یک عدد کمد لباسی،سه عدد کتابخانه،دو عدد درآور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149247/تجدید-مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-1388'>تجدید مزایده خودرو سواری پراید مدل 1388 / اگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده خودرو سواری پراید مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149269/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-71-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 71.4متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 71.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149309/مزایده-3201-تسمه-خودرو-مخصوص'>مزایده 3201 تسمه خودرو مخصوص / مزایده, مزایده 3201 تسمه خودرو مخصوص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149334/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149370/مزایده-ششدانگ-زمین-253متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین 253متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 253متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149406/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-350متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 350متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 350متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149632/استعلام-تامین-لوازم-یدکی-خودرو-بنز'>استعلام تامین لوازم یدکی خودرو بنز / استعلام, استعلام تامین لوازم یدکی خودرو بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149642/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای-مربوط-به-مدیریت'>استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت / استعلام, استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149653/استعلام-ساخت'>استعلام ساخت / استعلام  , استعلام ساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149664/استعلام-ورقهای-نایلون-فشرده-تیغه-لیفتراک-کلید-مینیاتوری--کارت-خروجی'>استعلام ورقهای نایلون فشرده، تیغه لیفتراک، کلید مینیاتوری ، کارت خروجی  / استعلام , استعلام ورقهای نایلون فشرده، تیغه لیفتراک، کلید مینیاتوری ، کارت خروجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149675/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149685/استعلام-دستگاه-سروفیوژ--'>استعلام دستگاه سروفیوژ ... / استعلام , استعلام دستگاه سروفیوژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149694/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149713/استعلام-ساخت-پنل-فرش-موزه-فرش'>استعلام ساخت پنل فرش موزه فرش / استعلام, ساخت پنل فرش موزه فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149722/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149734/استعلام-احداث-خانه--'>استعلام احداث خانه ... / استعلام , استعلام احداث خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149747/استعلام-گوسفند-زنده'>استعلام گوسفند زنده / استعلام  , استعلام گوسفند زنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149759/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام, استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149769/استعلام-فعالیتهای-اجتماعی--'>استعلام فعالیتهای اجتماعی ... / استعلام , استعلام فعالیتهای اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149779/مناقصه-خرید-کابل-0-6-اینجی-پیش-تنیدگی'>مناقصه خرید کابل 0.6 اینجی پیش تنیدگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کابل 0.6 اینجی پیش تنیدگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149789/مناقصه-جدول-گذاری-و-دفع-ابهای-سطحی'>مناقصه جدول گذاری و دفع ابهای سطحی / آگهی مناقصه، مناقصه جدول گذاری و دفع ابهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149799/مناقصه-ورق-فولادی'>مناقصه ورق فولادی / مناقصه, مناقصه ورق فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149811/استعلام-خرید-عوامل-کنترل-بیولوژیک'>استعلام خرید عوامل کنترل بیولوژیک  / استعلام, استعلام خرید عوامل کنترل بیولوژیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149821/استعلام-تکمیل-زمین-های-ورزشی--'>استعلام تکمیل زمین های ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل زمین های ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149833/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-سیستم'>استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149842/استعلام-مرمت-آب-انبار'>استعلام مرمت آب انبار / استعلام, استعلام مرمت آب انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149851/استعلام-تخریب-و-بازسازی-یک-واحد-آپارتمان'>استعلام تخریب و بازسازی یک واحد آپارتمان  / استعلام, استعلام تخریب و بازسازی یک واحد آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149861/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-دریچه-های-ایمن-و-نصب-هواکشهای-مخازن--'>مناقصه  پروژه ساخت و نصب دریچه های ایمن و نصب هواکشهای مخازن... / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه ساخت و نصب دریچه های ایمن و نصب هواکشهای مخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148861/مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به روستاهای... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148874/مناقصه-خرید-تجهیزات-و-دستگاههای-سنجش-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات و دستگاههای سنجش نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و دستگاههای سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148892/مناقصه-خرید-پروتکتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید پروتکتور- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید پروتکتور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148905/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148921/استعلام-متر-وایرلس'>استعلام متر وایرلس  / استعلام, متر وایرلس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148933/استعلام-تحقیق-و-بررسی-عیار-فلزات-گران-بها'>استعلام تحقیق و بررسی عیار فلزات گران بها / استعلام,استعلام تحقیق و بررسی عیار فلزات گران بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148944/مناقصه-تعمیر-و-سرویس-ترانسفورماتورهای-معیوب'>مناقصه تعمیر و سرویس ترانسفورماتورهای معیوب  / مناقصه، مناقصه تعمیر و سرویس ترانسفورماتورهای معیوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148953/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-مربوط-به-تعمیر-اتوبوس'>مناقصه انجام کلیه خدمات مربوط به تعمیر اتوبوس  / مناقصه انجام کلیه خدمات مربوط به تعمیر اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148966/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-خدمتکاری-کشاورزی'>مناقصه واگذاری فعالیت های خدمتکاری کشاورزی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های خدمتکاری کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148976/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی -نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148987/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی  - نوبت دوم  / مناقصه  , مناقصه  اجرای عملیات گازرسانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148998/استعلام-اجرای-محوطه-سازی'>استعلام اجرای محوطه سازی  / استعلام,استعلام اجرای محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149009/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-و-ترمیم-جداول-خیابانها-و-معابر'>مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه جدولگذاری و ترمیم جداول خیابانها و معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149019/مناقصه-آسفات-معابر'>مناقصه آسفات معابر  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه آسفات معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149031/استعلام-کابل-شبکه--'>استعلام کابل شبکه ... / استعلام , استعلام کابل شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149043/استعلام-تین-کلاینت-مدل-m810'>استعلام تین کلاینت مدل m810 / استعلام, تین کلاینت مدل m810</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149056/استعلام-دستگاه-پرس-دستی-لوله-5-لایه'>استعلام دستگاه پرس دستی لوله 5 لایه  / استعلام, دستگاه پرس دستی لوله 5 لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149067/استعلام-بازسازی-کامل-سیستم-شبکه-و-دوربین-مداربسته--'>استعلام بازسازی کامل سیستم شبکه و دوربین مداربسته... / استعلام,بازسازی کامل سیستم شبکه و دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149081/استعلام-محوطه-سازی-و-ادامه-مسیر-لوله-گذاری--'>استعلام محوطه  سازی و ادامه مسیر لوله گذاری... / استعلام, استعلام محوطه  سازی و ادامه مسیر لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149093/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-عملیات-اجرای-خط-63-کیلوولت---نوبت-دوم'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی عملیات اجرای خط 63 کیلوولت ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی ارزیابی کیفی عملیات اجرای خط 63 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149104/مناقصه-خرید-24000-متر-انواع-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید 24000 متر انواع لوله پلی اتیلن  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 24000 متر انواع لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149118/مناقصه-انجام-خدمات-اورژانس-و-بهداری'>مناقصه انجام خدمات اورژانس و بهداری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات اورژانس و بهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149130/مناقصه-خدمات-طرح-های-تحقیقاتی-و-پژوهشی'>مناقصه خدمات طرح های تحقیقاتی و پژوهشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات طرح های تحقیقاتی و پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149140/آگهی-مناقصه-یک-مرحله-ای-تکمیل-دانشکده-مهندسی-زراعی-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه یک مرحله ای تکمیل دانشکده مهندسی زراعی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه یک مرحله ای ،آگهی مناقصه یک مرحله ای تکمیل دانشکده مهندسی زراعی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149150/مناقصه-احداث-سر-دهنه-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث سر دهنه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ،مناقصه احداث سر دهنه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149161/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام , استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149173/فراخوان-عملیات-تکمیلی-احداث-پل-شهرک---نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تکمیلی احداث پل شهرک ... نوبت دوم  / مناقصه, فراخوان عملیات تکمیلی احداث پل شهرک ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149185/استعلام-کوله-پشتی--'>استعلام کوله پشتی ... / استعلام, استعلام کوله پشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149197/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مدارس-رورستایی-و-سالن'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس رورستایی و سالن / استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس رورستایی و سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149207/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام , استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149217/استعلام-اجرای-سقف-کناف-سالن-اداری'>استعلام اجرای سقف کناف سالن اداری / استعلام , استعلام اجرای سقف کناف سالن اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149225/استعلام-دوربین-عکاسی-NIKON-مدل-D810-به-همراه-لنز-1835'>استعلام دوربین عکاسی NIKON مدل D810 به همراه لنز 1835 / استعلام,استعلام دوربین عکاسی NIKON مدل D810 به همراه لنز 1835</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149235/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع-محور-جنوب-استان-97-03-03'>مناقصه گازرسانی به صنایع محور جنوب استان 97.03.03 / مناقصه, مناقصه گازرسانی به صنایع محور جنوب استان 97.03.03</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149248/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پست-و-اطلاع-رسانی---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پست و اطلاع رسانی ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات پست و اطلاع رسانی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149258/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری--'>مناقصه اجرای جدول گذاری ... / مناقصه ، مناقصه اجرای جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149272/استعلام-بازرسی-و-انجام-پژوهش-های-کاربردی'>استعلام بازرسی و انجام پژوهش های کاربردی  / استعلام, استعلام  بازرسی و انجام پژوهش های کاربردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148867/فراخوان-طراحی-و-تجهیز-سالن-های-کنفرانس-و-همایش--نوبت-دوم'>فراخوان طراحی و تجهیز سالن های کنفرانس و همایش - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان طراحی و تجهیز سالن های کنفرانس و همایش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148881/مناقصه-عمومی-واگذاری-مدیریتی-پایگاه-های-اورژانس-115'>مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس 115  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس 115 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148899/تجدید-فراخوان-عملیات-تکمیلی-تغذیه-مصنوعی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی ...نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ، تجدید فراخوان عملیات تکمیلی تغذیه مصنوعی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148912/تجدید-مناقصه-ساماندهی-دفع-پسماندهای-شهری---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ساماندهی دفع پسماندهای شهری ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ساماندهی دفع پسماندهای شهری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148928/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام, استعلام مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148938/استعلام-کاغذA4'>استعلام کاغذA4 / استعلام, کاغذA4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148948/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی جدولگذاری معابر سطح شهر و ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی جدولگذاری معابر سطح شهر و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148959/مناقصه-اجرای-کانال-های-کنترل-و-هدایت-سیلاب-فاز--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کانال های کنترل و  هدایت سیلاب فاز - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه اجرای کانال های کنترل و  هدایت سیلاب فاز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148971/مناقصه-پروژه-احداث-فیدر-جدید-فشار-متوسط-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث فیدر جدید فشار متوسط شهری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه احداث فیدر جدید  فشار متوسط شهری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148982/فراخوان-خرید-نیروگاه-برق-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>فراخوان خرید نیروگاه برق دیزل ژنراتور  - نوبت دوم  / فراخوان، فراخوان خرید نیروگاه برق دیزل ژنراتور  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148993/استعلام-خرید-تابلو-پایه-تابلو-و--'>استعلام خرید تابلو، پایه تابلو و... / استعلام,خرید تابلو، پایه تابلو و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149004/استعلام-اجرای-کانال-بتنی'>استعلام اجرای کانال بتنی / استعلام, اجرای کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149013/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-عملیات-خاکی-و-آماده-سازی'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و آماده سازی  / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و آماده سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149024/مناقصه-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149035/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149047/استعلام-ساخت-فیلم-مستند--'>استعلام ساخت فیلم مستند... / استعلام,ساخت فیلم مستند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149061/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-تاسیسات-فاضلاب'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای تاسیسات فاضلاب / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149074/فراخوان-مناقصه-تکمیل-پروژه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-آبیاری'>فراخوان مناقصه تکمیل پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تکمیل پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149085/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-125-میلیمتری'>استعلام لوله پلی اتیلن 125 میلیمتری / استعلام, لوله پلی اتیلن 125 میلیمتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149099/استعلام-لوله-بر---'>استعلام لوله بر .... / استعلام, استعلام لوله بر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149112/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149122/اصلاحیه-فراخوان-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-مالکیت-پروژه-ارتقاء'>اصلاحیه فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت پروژه ارتقاء / اصلاحیه فراخوان جهت پیش ارزیابی، فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت پروژه ارتقاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149134/استعلام-آیفون-تصویری-و-پکیج'>استعلام آیفون تصویری و پکیج  / استعلام, آیفون تصویری و پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149145/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149156/استعلام-راهبری-تاسیسات-فاضلاب'>استعلام راهبری تاسیسات فاضلاب / استعلام,استعلام راهبری تاسیسات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149166/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-غذایی-و--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149180/مناقصه-عملیات-حمل-و-باراندازی-مصالح-سنگی'>مناقصه عملیات حمل و باراندازی مصالح سنگی / آگهی مناقصه عمومی, عملیات حمل و باراندازی مصالح سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149192/استعلام-دوربین-عکاسی-کانن-مدل-750D-همراه-با-رم--'>استعلام دوربین عکاسی کانن مدل 750D همراه با رم .. / استعلام ,استعلام دوربین عکاسی کانن مدل 750D همراه با رم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149203/استعلام-واگذاری-پروژه-مربوط-به-تحقیق-و-بررسی-کیفیت-نان-های-سنتی--'>استعلام واگذاری پروژه مربوط به تحقیق و بررسی کیفیت نان های سنتی .. / استعلام, واگذاری پروژه مربوط به تحقیق و بررسی کیفیت نان های سنتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149211/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149221/مناقصه-10-قلم-ادوات-ابزاردقیق-فشارقوی'>مناقصه 10 قلم ادوات ابزاردقیق فشارقوی / مناقصه 10 قلم ادوات ابزاردقیق فشارقوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149230/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-97-دستگاه-لپ-تاپ--'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید تعداد 97 دستگاه لپ تاپ ... / آگهی فراخوان  ، آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید تعداد 97 دستگاه لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149241/استعلام-خرید-تین-کلاینت-و-محلقات-آن'>استعلام خرید تین کلاینت و محلقات آن / استعلام , استعلام خرید تین کلاینت و محلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149252/استعلام-اجرای-فونداسیون-سازه-اسکلت--'>استعلام اجرای فونداسیون سازه اسکلت ... / استعلام , استعلام اجرای فونداسیون سازه اسکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149264/استعلام-سایبرم'>استعلام  سایبرم / استعلام,استعلام  سایبرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148864/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی  نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام خدمات اداری و پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148879/مناقصه-واگذاری-عملیات-جایگاه-های-مرزی'>مناقصه واگذاری عملیات جایگاه های مرزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه  واگذاری عملیات جایگاه های مرزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148895/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-3120-متر-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خرید 3120 متر لوله فولادی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید 3120 متر لوله فولادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148907/مناقصه-خرید-400-تن-زاماک-یک-درصد-آلومینیوم-با-روی-خالص-99-99'> مناقصه خرید  400 تن زاماک یک درصد آلومینیوم با روی خالص 99/99  / فراخوان مناقصه,  مناقصه خرید  400 تن زاماک یک درصد آلومینیوم با روی خالص 99/99 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148925/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148935/مناقصه-خرید-2-دستگاه-گیربکس-فرمان-و-ترمز-خودرو'>مناقصه خرید 2 دستگاه گیربکس فرمان و ترمز خودرو / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2 دستگاه گیربکس فرمان و ترمز خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148946/استتعلام-چاپ-فرم-اخطاریه'>استتعلام چاپ فرم اخطاریه  / استعلام ,استتعلام چاپ فرم اخطاریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148955/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پمپ-سانتریفیوژ-به-همراه-دو-سری-قطعات-یدکی'>مناقصه خرید دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ به همراه دو سری قطعات یدکی  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه پمپ سانتریفیوژ به همراه دو سری قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148969/استعلام-مبدل-صفحه-ای-آب-گرم'>استعلام مبدل صفحه ای آب گرم / استعلام,استعلام مبدل صفحه ای آب گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148980/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-سطل-زباله-و-تابلوهای-هشدار-طرح-و--'>فراخوان تجدید مناقصه خرید سطل زباله و تابلوهای هشدار طرح و ...  / مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه خرید سطل زباله و تابلوهای هشدار طرح و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148989/مناقصه-تامین-اقلام-و-مصالح-و-اجرا---(نوبت-دوم)'> مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرا ... (نوبت دوم) /  مناقصه عمومی یک مرحله ای،   مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرا ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149000/استعلام-(دایو-)-تخته-فنر-دورافلکس'>استعلام (دایو ) تخته فنر دورافلکس  / استعلام ,استعلام (دایو ) تخته فنر دورافلکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149011/استعلام-وسایل-کارگاه-تاسیسات'>استعلام وسایل کارگاه تاسیسات  / استعلام, وسایل کارگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149021/استعلام-خرید-لوله--'>استعلام خرید لوله... / استعلام, استعلام خرید لوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149033/فراخوان-مناقصه-احداث-و-تکمیل-عملیات-اجرایی-ساختمان-بخشداری'>فراخوان مناقصه احداث و تکمیل عملیات اجرایی ساختمان بخشداری  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث و تکمیل عملیات اجرایی ساختمان بخشداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149045/مناقصه-واگذاری-حجمی-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات شهری و فضای سبز  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات شهری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149058/آگهی-مناقصه-عمومی-تعداد-200-اصله-تیر-چراغ-برق'>آگهی مناقصه عمومی تعداد 200 اصله تیر چراغ برق / آگهی مناقصه عمومی تعداد 200 اصله تیر چراغ برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149071/استعلام-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی--'>استعلام اقلام مصرفی آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام اقلام مصرفی آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149083/استعلام-تحقیق-و-بررسی-تعیین-باقیمانده-مجاز--'>استعلام تحقیق و بررسی تعیین باقیمانده مجاز... / استعلام,تحقیق و بررسی تعیین باقیمانده مجاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149096/فراخوان-مناقصه-خرید-خار-مانع-استقرار-پرنده-(از-نوع-افشان)---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید خار مانع استقرار پرنده (از نوع افشان) ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید خار مانع استقرار پرنده (از نوع افشان) ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149108/تجدید-مناقصه-4-عدد-ELECTRO-HYDRAULIC-ACTUATOR-WITH--'>تجدید مناقصه  4 عدد ELECTRO HYDRAULIC ACTUATOR WITH... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  4 عدد ELECTRO HYDRAULIC ACTUATOR WITH...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149120/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149132/مناقصه-اجرای-جوی-و-جدول-خیابان----مرحله-دوم'>مناقصه اجرای جوی و جدول خیابان ...  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جوی و جدول خیابان ...  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149142/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عملیات-تهیه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-مولد-برق'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تهیه، حمل، نصب و راه اندازی مولد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149154/استعلام-راه-اندازی-سیستم-تله-متری--'>استعلام راه اندازی سیستم تله متری... / استعلام, استعلام راه اندازی سیستم تله متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149164/استعلام-تامین-مصالح-و-اجرای-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>استعلام تامین مصالح و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق / استعلام, تامین مصالح و اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149177/خرید-60-دستگاه-دیژنکتور-خلاء-موتوردار-20-کیلوآمپر'>خرید 60 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوآمپر / خرید 60 دستگاه دیژنکتور خلاء موتوردار 20 کیلوآمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149188/استعلام-خرید-لوازم-خانگی-برقی'>استعلام خرید لوازم خانگی برقی / استعلام, خرید لوازم خانگی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149201/استعلام-ساخت-استخر-بتنی--'>استعلام ساخت استخر بتنی... / استعلام,ساخت استخر بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149209/مناقصه-جدولگذاری----نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری .... - نوبت دوم  / اگهی فراخوان, مناقصه جدولگذاری .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149219/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات  / استعلام, خرید تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149228/استعلام-عملیات-اجرای-طرح-کنترل-و-مبارزه-با-آفات-و--'>استعلام عملیات اجرای طرح کنترل و مبارزه با آفات و... / استعلام, استعلام عملیات اجرای طرح کنترل و مبارزه با آفات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149237/استعلام-دیگ-چگالی'>استعلام دیگ چگالی / استعلام, استعلام دیگ چگالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149250/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتونی-منازل-مسکونی'>مناقصه اجرای اسکلت بتونی منازل مسکونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اسکلت بتونی منازل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150227/استعلام-برقرسانی-به-مشترکین'>استعلام برقرسانی به مشترکین  / استعلام ,استعلام برقرسانی به مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150235/استعلام-خرید-بچه-ماهی-به-وزن-5-گرم--'>استعلام خرید بچه ماهی به وزن 5 گرم ... / استعلام , استعلام خرید بچه ماهی به وزن 5 گرم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150243/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب'>استعلام دستگاه حضور غیاب  / استعلام دستگاه حضور غیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150251/استعلام-تامین-مصالح-ساختمانی'>استعلام تامین مصالح ساختمانی  / استعلام , استعلام تامین مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150259/استعلام-عملیات-رامبل'>استعلام عملیات رامبل / استعلام ,استعلام عملیات رامبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150267/استعلام-خرید-درپوش'>استعلام خرید درپوش / استعلام, استعلام خرید درپوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150275/استعلام-تعمیر-ساختمان-پست-دهگلان'>استعلام تعمیر ساختمان پست دهگلان / استعلام, استعلام تعمیر ساختمان پست دهگلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150283/استعلام-تهیه-نقشه-کاداستر-غیر-شهری'>استعلام تهیه نقشه کاداستر غیر شهری / استعلام تهیه نقشه کاداستر غیر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149473/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-مستهلک--نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک...نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149490/مزایده-ششدانگ-زمین-179-50متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین 179.50متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 179.50متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149529/مزایده-فروش-خط-تولید-نایلون-6-(در-حد-نو)'>مزایده فروش خط تولید نایلون 6 (در حد نو) / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید نایلون 6 (در حد نو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149582/مزایده-یک-باب-ساختمان-تجاری'>مزایده یک باب ساختمان تجاری  / مزایده, مزایده یک باب ساختمان تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149620/مزایده-مغازه-مساحت-سی-و-شش-متر'>مزایده مغازه مساحت سی و شش متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت سی و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149652/مزایده-زمین-محصور-مساحت-112-40متر'>مزایده زمین محصور مساحت 112.40متر / مزایده زمین محصور مساحت 112.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149682/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-393-5متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 393.5متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مساحت 393.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149707/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-137-85متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 137.85متر / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مساحت 137.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149728/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-138-55متر-بخش-شانزده'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 138.55متر بخش شانزده / مزایده ,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 138.55متر بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149755/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-12-متر-مربعی'>مزایده واگذاری یک باب مغازه 12 متر مربعی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک باب مغازه 12 متر مربعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149786/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-134متر-تجدید'> مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 134متر تجدید / مزایده , مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 134متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149820/مزایده-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-تیپ-حی-ال-ایکس-مدل-1383-نوبت-دوم'>  مزایده دستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ حی ال ایکس مدل 1383- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده دستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ حی ال ایکس مدل 1383- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149856/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن-و-پلاستیک-با-فن-و--'>مزایده یک دستگاه خشک کن و پلاستیک با فن و... / مزایده ,مزایده یک دستگاه خشک کن و پلاستیک با فن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149938/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-199-97متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 199.97متر / مزایده, مزایده ششدانگ زمین مساحت 199.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149970/مزایده-ضایعات-تیرآهن-ناشی-از-تخریب-ساختمان'>مزایده ضایعات تیرآهن ناشی از تخریب ساختمان / مزایده, مزایده ضایعات تیرآهن ناشی از تخریب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150017/مزایده-ششدانگ-قطعه-5-تفکیکی-مساحت-11151متر'>مزایده ششدانگ قطعه 5 تفکیکی مساحت 11151متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ قطعه 5 تفکیکی مساحت 11151متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150134/مزایده-واگذاری-محل-داروخانه-مرکز-اورژانس-و--'>مزایده واگذاری محل داروخانه، مرکز اورژانس و ... / مزایده, مزایده واگذاری محل داروخانه، مرکز اورژانس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150271/استعلام-خرید-گوشت-مرغ-و-گوساله-گرم'>استعلام خرید گوشت مرغ و گوساله گرم / استعلام, استعلام خرید گوشت مرغ و گوساله گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150279/استعلام-عملیات-تهیه-و-اجرای-جدول-گذاری'>استعلام عملیات تهیه و اجرای جدول گذاری / استعلام,استعلام عملیات تهیه و اجرای جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150290/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149423/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-96-34متر-بخش-ده-شهرکرد'>مزایده ششدانگ آپارتمان 96.34متر بخش ده شهرکرد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 96.34متر بخش ده شهرکرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149456/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت سی متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149480/مزایده-اجاق-گاز-فردار--یک-دستگاه-مایکروفر-یک-دستگاه-تلویزیون-و---نوبت-دوم'>مزایده  اجاق گاز فردار ، یک دستگاه مایکروفر، یک دستگاه تلویزیون و....- نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده  اجاق گاز فردار ، یک دستگاه مایکروفر، یک دستگاه تلویزیون و....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149510/مزایده-ششدانگ-یک-باب-عمارت-و--'>مزایده ششدانگ یک باب عمارت و ... / مزایده, مزایده ششدانگ یک باب عمارت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149556/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149598/مزایده-اجاره-بخشی-از-پارک-کیمیا'>مزایده اجاره بخشی از پارک کیمیا  / مزایده اجاره بخشی از پارک کیمیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149637/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-دویست-و-چهل-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه مساحت دویست و چهل و پنج متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه مساحت دویست و چهل و پنج متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149665/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-112-22متر-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.22متر بخش چهار  / مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 112.22متر بخش چهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149700/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی-باران'>مزایده اجاره سالن ورزشی باران  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره سالن ورزشی باران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149712/مزایده-اجاره-غرفه----چاپ-دوم'>مزایده اجاره غرفه ... - چاپ دوم  / مزایده, مزایده اجاره غرفه ... - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149738/مزایده-ششدانگ-پلاک-4352-فرعی-عرصه-179-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک 4352 فرعی عرصه 179.90متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 4352 فرعی عرصه 179.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149767/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-90-26متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 90.26متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ خانه مساحت 90.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149802/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-مساحت-1122متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 1122متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 1122متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149830/مزایده-تعدادی-گاو-حذفی-و-تلیسه-حذفی--'>مزایده تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی ...  / مزایده , مزایده تعدادی گاو حذفی و تلیسه حذفی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149919/مزایده-واترجت-یک-دستگاه-به-همراه-پاورپک'>مزایده واترجت یک دستگاه به همراه پاورپک / مزایده, مزایده واترجت یک دستگاه به همراه پاورپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149952/مزایده-فروش-ضایعات-و-اقلام-اسقاط-و-دارایی-ثابت'>مزایده  فروش ضایعات و اقلام  اسقاط و دارایی ثابت  / مزایده, مزایده فروش ضایعات و اقلام  اسقاط و دارایی ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149987/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قدمت-بنا-15-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان قدمت بنا 15 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قدمت بنا 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150052/مزایده-ملک-مشاعی-214-5924-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاعی 214/5924 نوبت دوم  / مزایده ,مزایده ملک مشاعی 214/5924 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149446/مزایده-بیست-نقطه-از-سطح-شهر-جهت-عرضه-یخ-بهداشتی-و-بسته-بندی-نوبت-دوم'>مزایده بیست نقطه از سطح شهر جهت عرضه یخ بهداشتی و بسته بندی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده بیست نقطه از سطح شهر جهت عرضه یخ بهداشتی و بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149475/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-پیستهای-ورزشی-تفریحی-ترامبولین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بصورت اجاره پیستهای ورزشی تفریحی ترامبولین نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بصورت اجاره پیستهای ورزشی تفریحی ترامبولین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149498/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-6-5متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 6.5متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 6.5متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149534/مزایده-فروش-یکدستگاه-لیفتراک-3-تن'>مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 3 تن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک 3 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149589/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-500-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 500 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149622/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149658/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-103-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103 متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149691/مزایده-لوازم-اسقاطی'>مزایده لوازم اسقاطی / مزایده عمومی, مزایده لوازم اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149708/مزایده-کتابفروشی'>مزایده کتابفروشی / آگهی مزایده عمومی,مزایده  کتابفروشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149731/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-44متر-بخش-شش'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.44متر بخش شش / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.44متر بخش شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149757/مزایده-ساختمان--مغازه-و-دکه-و--'>مزایده ساختمان ، مغازه و دکه و ... / مزایده , مزایده ساختمان ، مغازه و دکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149791/مزایده-فروش-تعداد-هفده-ردیف-املاک-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش تعداد هفده ردیف املاک مسکونی و تجاری  / مزایده ,مزایده فروش تعداد هفده ردیف املاک مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149824/واگذاری-احداث--ساخت--نصب-و-بهره-برداری-و-نگهداری-تابلو-های-تبلیغاتی'>واگذاری احداث ، ساخت ، نصب و بهره برداری و نگهداری تابلو های تبلیغاتی / مزایده, واگذاری احداث ، ساخت ، نصب و بهره برداری و نگهداری تابلو های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149877/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-GLX405-دوگانه-سوز'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو GLX405 دوگانه سوز / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو GLX405 دوگانه سوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149944/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قدمت-سه-سال-130-22متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قدمت سه سال 130.22متر / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان قدمت سه سال 130.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149974/مزایده-زمین-مساحت-180-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 180 مترمربع نوبت اول / مزایده, مزایده زمین مساحت 180 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150028/مزایده-آپارتمان-مساحت-120-70متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 120.70متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 120.70متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150286/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-396متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 396متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 396متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149464/مزایده-اجاره-محوط-بازی-پارک---نوبت-دوم'>مزایده اجاره محوط بازی پارک.... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره محوط بازی پارک....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149485/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-5272متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 5272متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 5272متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149518/مزایده-اره-سه-کاره-نجاری'>مزایده اره سه کاره نجاری  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده اره سه کاره نجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149571/مزایده-ملک-مسکونی-ویلایی-عرصه-165متر'>مزایده ملک مسکونی ویلایی عرصه 165متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی ویلایی عرصه 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149609/مزایده-فروش-سهم-مشاع-میزان-3-25-دانگ-از-ششدانگ-مرغداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سهم مشاع میزان 3.25 دانگ از ششدانگ مرغداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سهم مشاع میزان 3.25 دانگ از ششدانگ مرغداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149643/تجدید-مزایده-غرفه-های--نوبت-دوم'>تجدید مزایده غرفه های... نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده غرفه های... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149674/مزایده-ششدانگ-پلاک-311-فرعی-مساحت-158-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک 311 فرعی مساحت 158.50متر / مزایده ششدانگ پلاک 311 فرعی مساحت 158.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149704/مزایده-بوفه-دانشکده-کشاورزی-و-دامپزشکی'>مزایده بوفه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی  / مزایده , مزایده بوفه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149725/مزایده-واگذاری-اجاره-ساختمان-تجدید'>مزایده واگذاری اجاره ساختمان تجدید / تجدید مزایده ، مزایده واگذاری اجاره ساختمان تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149745/مزایده-یک-دستگاه-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه سواری تیبا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149774/مزایده-فروش-ساختمان-قدیم-پایگاه-شماره-سه'>مزایده فروش ساختمان قدیم پایگاه شماره سه / مزایده ,مزایده فروش ساختمان قدیم پایگاه شماره سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149810/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-نیسان-کمپرسی'>مزایده اجاره یک دستگاه نیسان کمپرسی / مزایده عمومی, مزایده اجاره یک دستگاه نیسان کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149849/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149925/مزایده-موتور-جوش-دستگاه-کف-ساب-تابلو-فرمان-آسانسور--'>مزایده موتور جوش، دستگاه کف ساب، تابلو فرمان آسانسور... / مزایده, مزایده موتور جوش، دستگاه کف ساب، تابلو فرمان آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149962/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-177-48متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 177.48متر نوبت دوم / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت 177.48متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150001/مزایده-باغچه-مساحت-162-40متر-بخش-چهار-ثبت-ساری'>مزایده باغچه مساحت 162.40متر بخش چهار ثبت ساری / مزایده ,مزایده باغچه مساحت 162.40متر بخش چهار ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150071/مزایده-واگذاری-محل-داروخانه-تجهیزات-و-ارائه-خدمات-دارویی'>مزایده واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات دارویی  / مزایده, مزایده واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149260/استعلام-پرده-اداری-زبرا-20-مترمربع--'>استعلام پرده اداری زبرا 20 مترمربع... / استعلام,پرده اداری زبرا 20 مترمربع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149274/اصلاحیه-مناقصه-تکثیر-گونه-گیاهی-نادر-و--'>اصلاحیه مناقصه تکثیر گونه گیاهی نادر  و ... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه تکثیر گونه گیاهی نادر  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149284/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-و-سرویس-تاسیسات'>استعلام تعمیر و نگهداری و سرویس تاسیسات / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری و سرویس تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149295/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149304/فراخوان-318-شاخه-مفتول-(چدن--فسفر-برنز-و--)'>فراخوان 318 شاخه مفتول (چدن ، فسفر برنز و...) / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان 318 شاخه مفتول (چدن ، فسفر برنز و...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149316/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های--'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین های... / استعلام,خرید، نصب و راه اندازی دوربین های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149327/استعلام-عملیات-بازسازی--'>استعلام عملیات بازسازی ... / استعلام , استعلام عملیات بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149339/استعلام-توزیع-و-جمع-آوری-مرسولات-پستی-دفاتر-IST-روستای'>استعلام توزیع و جمع آوری مرسولات پستی دفاتر IST روستای   / استعلام, توزیع و جمع آوری مرسولات پستی دفاتر IST روستای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149349/استعلام-عملیات-ترمیم-و-بازسازی-تارتان-استادیوم--'>استعلام عملیات ترمیم و بازسازی تارتان استادیوم... / استعلام, عملیات ترمیم و بازسازی تارتان استادیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149359/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-دفاتر-و-ستاد-شرکت'>استعلام خرید تجهیزات اداری دفاتر و ستاد شرکت  / استعلام, خرید تجهیزات اداری دفاتر و ستاد شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149369/استعلام-خرید-55-دستگاه-اسکناس-شمار-ایستاده'>استعلام خرید 55 دستگاه اسکناس شمار ایستاده / استعلام, خرید 55 دستگاه اسکناس شمار ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149378/استعلام-خرید-میلگرد'>استعلام خرید میلگرد  / استعلام , استعلام خرید میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149390/استعلام-روشویی--'>استعلام روشویی... / استعلام, استعلام روشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149400/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو  / استعلام, تامین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149410/استعلام-میز-کارمندی-و---'>استعلام میز کارمندی و .... / استعلام, میز کارمندی و صندلی کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149419/استعلام-امور-نگهداری-فضا--'>استعلام امور نگهداری فضا ... / استعلام , استعلام امور نگهداری فضا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149429/استعلام-خرید-صندلی-های-سالن-همایش'>استعلام خرید صندلی های سالن همایش  / استعلام ,استعلام خرید صندلی های سالن همایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149439/استعلام-9000-متر-سیم-روکشدار-نمره-70-mink'>استعلام  9000 متر سیم روکشدار نمره 70 mink / استعلام, استعلام  9000 متر سیم روکشدار نمره 70 mink</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149450/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149460/استعلام-احداث-شبکه-برق-چاههای-آب-آشامیدنی'>استعلام احداث شبکه برق چاههای آب آشامیدنی / استعلام, احداث شبکه برق چاههای آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149471/استعلام-روپوش-سفید-آشپزخانه'>استعلام روپوش سفید آشپزخانه / استعلام, استعلام روپوش سفید آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149486/استعلام-احداث-یک-دستگاه-انبار'>استعلام احداث یک دستگاه انبار / استعلام, استعلام احداث یک دستگاه انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149496/استعلام-نیاز-به-تامین-کنندگان-فایروال--'>استعلام نیاز به تامین کنندگان فایروال... / استعلام, استعلام نیاز به تامین کنندگان فایروال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149507/استعلام-چراغ-لاکپشتی'>استعلام چراغ لاکپشتی / استعلام, استعلام چراغ لاکپشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149517/استعلام-سرکابل-حرارتی-هوایی'>استعلام سرکابل حرارتی هوایی / استعلام, استعلام سرکابل حرارتی هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149527/استعلام-الکتروکاردیوگرافی-قلبی-پزشکی'>استعلام الکتروکاردیوگرافی قلبی پزشکی / استعلام, استعلام الکتروکاردیوگرافی قلبی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149538/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج / استعلام ، استعلام کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149546/استعلام-خرید-یک-عدد-کولیس'>استعلام خرید یک عدد کولیس  / استعلام ,استعلام خرید یک عدد کولیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149555/استعلام-موتور-برق-5-کیلووات'>استعلام  موتور برق 5 کیلووات / استعلام , استعلام  موتور برق 5 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149565/استعلام-لام-آزمایشگاهی-لبه-رنگی'>استعلام لام آزمایشگاهی لبه رنگی / استعلام, استعلام لام آزمایشگاهی لبه رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149574/استعلام-خرید-رنگ'>استعلام خرید رنگ  / استعلام , استعلام خرید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149584/استعلام-یک-دستگاه-یخچال-12-فوت'>استعلام  یک دستگاه یخچال 12 فوت  / استعلام,استعلام  یک دستگاه یخچال 12 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149595/استعلام-ماهی-زنده'>استعلام ماهی زنده / استعلام,استعلام ماهی زنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149605/استعلام-ساماندهی-و-بازسازی-ساختمان--'>استعلام ساماندهی و بازسازی ساختمان ... / استعلام, استعلام ساماندهی و بازسازی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149614/استعلام-دستگاه-تری-لاگر-و-دیتا-لاگر'>استعلام دستگاه تری لاگر و دیتا لاگر / استعلام, استعلام دستگاه تری لاگر و دیتا لاگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148873/مزایده-تعداد-1-دستگاه-آمبولانس-دلیکا--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 1 دستگاه آمبولانس دلیکا - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 1 دستگاه آمبولانس دلیکا- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148889/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-97-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 97.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی 97.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148908/مزایده-فروش-6-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش 6 دستگاه خودرو سواری پژو پارس  / مزایده, مزایده فروش 6 دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148924/مزایده-کانکس-12-متری--'>مزایده کانکس 12 متری ... / مزایده,مزایده کانکس 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148958/مزایده-بیست-و-هفت-و-نود-و-پنج-صدم-حبه-مشاع-از-هفتاد-و-دو-حبه-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده بیست و هفت و نود و پنج صدم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده بیست و هفت و نود و پنج صدم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148986/مزایده-دو-واحد-سوله-به-همراه-فونداسیون'>مزایده دو واحد سوله به همراه فونداسیون / مزایده,مزایده دو واحد سوله به همراه فونداسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149276/استعلام-ساماندهی-مسیر-دسترسی--'>استعلام ساماندهی مسیر دسترسی ... / استعلام , استعلام ساماندهی مسیر دسترسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149287/استعلام-سختی-گیر-دیجیتالی-150-گرین'>استعلام  سختی گیر دیجیتالی 150 گرین  / استعلام, استعلام  سختی گیر دیجیتالی 150 گرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149297/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149307/استعلام-توزیع-و-جمع-آوری-مرسولات-پستی-دفاتر-IST-روستای---شز'>استعلام توزیع و جمع آوری مرسولات پستی دفاتر IST روستای  ...شز / استعلام, توزیع و جمع آوری مرسولات پستی دفاتر IST روستای  ...شز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149319/استعلام-خرید-موزاییک'>استعلام  خرید موزاییک  / استعلام, خرید موزاییک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149330/استعلام-کیت-های-مورد-نیاز-دستگاه-وایدالس'>استعلام کیت های مورد نیاز دستگاه وایدالس  / استعلام, کیت های مورد نیاز دستگاه وایدالس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149341/استعلام-بازسازی-و-بهسازی--'>استعلام بازسازی و بهسازی ... / استعلام , استعلام بازسازی و بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149351/آگهی-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-از-ساختمانها-و-تاسیسات-شرکت-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری از ساختمانها و تاسیسات شرکت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری از ساختمانها و تاسیسات شرکت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149361/استعلام-رم-کامپیوتر'>استعلام رم کامپیوتر  / استعلام, استعلام رم کامپیوتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149372/استعلام-کلید-برق'>استعلام کلید برق / استعلام,استعلام کلید برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149383/استعلام-احداث-کانال-بتنی--'>استعلام احداث کانال بتنی... / استعلام,احداث کانال بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149393/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-ایستگاه-تقویت-فشار-گاز-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی ایستگاه تقویت فشار گاز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149403/استعلام-تعمیر-پست-برق-اصلی-مرکز-آموزش--'>استعلام تعمیر پست برق اصلی مرکز آموزش.... / استعلام , استعلام تعمیر پست برق اصلی مرکز آموزش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149412/استعلام-خرید-نرم-افزار-شبکه--'>استعلام خرید نرم افزار شبکه ... / استعلام , استعلام خرید نرم افزار شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149421/استعلام-خرید-و-نصب-2-دستگاه-راهبند-اتوماتیک-اسمارت-گارد'>استعلام خرید و نصب 2 دستگاه راهبند اتوماتیک اسمارت گارد / استعلام ,استعلام خرید و نصب 2 دستگاه راهبند اتوماتیک اسمارت گارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149432/استعلام-درخواست-سنگ-گرانیت---'>استعلام درخواست سنگ گرانیت .... / استعلام, استعلام درخواست سنگ گرانیت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149441/استعلام-تجهیزات-استیل-بیمارستانی'>استعلام تجهیزات استیل بیمارستانی / استعلام, تجهیزات استیل بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149452/استعلام-بهسازی-محور-گردشگری-پارک-جنگلی--'>استعلام بهسازی محور گردشگری پارک جنگلی .. / استعلام, بهسازی محور گردشگری پارک جنگلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149463/مناقصه-اجرای-عملیات-گاز-رسانی-به-روش-CNG'>مناقصه اجرای عملیات گاز رسانی به روش CNG / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات گاز رسانی به روش CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149474/استعلام-یخچال-برودتی--'>استعلام یخچال برودتی... / استعلام, استعلام یخچال برودتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149489/استعلام-اجرای-محوطه-سازی-و-تکمیل-کارهای-باقیمانده'>استعلام اجرای محوطه سازی و تکمیل کارهای باقیمانده / استعلام, استعلام اجرای محوطه سازی و تکمیل کارهای باقیمانده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149499/استعلام-صندلی-گردان-اداری-30-عدد--'>استعلام صندلی گردان اداری 30 عدد... / استعلام,صندلی گردان اداری 30 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149509/استعلام-کابل-شبکه-کامپیوتر---'>استعلام کابل شبکه کامپیوتر .... / استعلام, استعلام کابل شبکه کامپیوتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149520/استعلام-خدمات-نقلیه'>استعلام خدمات نقلیه / استعلام,خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149530/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه  / استعلام ,استعلام ورق گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149540/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149548/استعلام-کابینت-آشپزخانه-میز-و--'>استعلام کابینت آشپزخانه، میز و ... / استعلام, استعلام کابینت آشپزخانه، میز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149558/استعلام-کولر-آبی-برفاب'>استعلام کولر آبی برفاب / استعلام ,استعلام کولر آبی برفاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149567/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام ,سایت 97.3.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149576/استعلام-اسفنج--'>استعلام اسفنج ... / استعلام , استعلام اسفنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149586/مناقصه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-تجدید'>مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی تجدید  / مناقصه احداث ساختمان آتش نشانی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149597/مناقصه-عملیات-تبدیل-یک-دستگاه-خودرو-به-دستگاه-جاروب-خیابانی'>مناقصه عملیات تبدیل یک دستگاه خودرو به دستگاه جاروب خیابانی  / مناقصه، مناقصه عملیات تبدیل یک دستگاه خودرو به دستگاه جاروب خیابانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149607/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149616/استعلام-پکیج-بوستر-پمپ-دور-متغیر--'>استعلام پکیج بوستر پمپ دور متغیر... / استعلام, استعلام پکیج بوستر پمپ دور متغیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148876/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی--'>مزایده واگذاری مجموعه ورزشی... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مجموعه ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148891/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-105-65متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 105.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 105.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148910/مزایده-ملک-مساحت-تقریبی-51-8متر'>مزایده ملک مساحت تقریبی 51.8متر / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 51.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148929/مزایده-دستگاه-CNC--'>مزایده دستگاه CNC ... / مزایده,مزایده دستگاه CNC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148964/مزایده-ملک-به-پلاک-225-فرعی-بخش-دو-بوشهر-نوبت-دوم'>مزایده ملک به پلاک 225 فرعی بخش دو بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به پلاک 225 فرعی بخش دو بوشهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148992/مزایده-ششدانگ-زمین-خشکی-مساحت-96-متر'>مزایده ششدانگ زمین خشکی مساحت 96 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خشکی مساحت 96 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149282/فراخوان-18-قلم-قطعات-کمپرسور-هوای-اینگر-سورلند'>فراخوان 18 قلم قطعات کمپرسور هوای اینگر سورلند  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان 18 قلم قطعات کمپرسور هوای اینگر سورلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149292/استعلام-کنترلر--'>استعلام کنترلر ... / استعلام , استعلام کنترلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149301/استعلام-کامپیوتر-همه-کاره'>استعلام کامپیوتر همه کاره  / استعلام, استعلام کامپیوتر همه کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149312/استعلام-منبع-تغذیه-MEAN-WELL'>استعلام  منبع تغذیه MEAN WELL / استعلام, استعلام  منبع تغذیه MEAN WELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149324/مناقصه-عملیات-حمل-9828-تن-قیر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل 9828 تن قیر نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل 9828 تن قیر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149336/مناقصه-پیاده-رو-سازی-خیابان'>مناقصه پیاده رو سازی خیابان  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی خیابان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149346/استعلام-رم-و-هارد-و-پاور-و-مادربرد'>استعلام رم و هارد و پاور و مادربرد / استعلام, استعلام رم و هارد و پاور و مادربرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149356/استعلام-کیت-های-آزمایشگاه--'>استعلام کیت های آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام کیت های آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149367/استعلام-طراحی-و-چاپ-مجله'>استعلام طراحی و چاپ مجله  / استعلام, استعلام  طراحی و چاپ مجله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149376/استعلام-پروژه-اصلاح-شبکه-و-آبرسانی'>استعلام پروژه اصلاح شبکه و آبرسانی / استعلام,استعلام پروژه اصلاح شبکه و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149388/استعلام-اجاق-گاز'>استعلام اجاق گاز / استعلام اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149398/مناقصه-خرید-دستگاه-RO--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه RO  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خرید دستگاه RO  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149408/استعلام-کفپوش-اسفنجی--'>استعلام کفپوش اسفنجی... / استعلام, استعلام کفپوش اسفنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149417/استعلام-لایه-روبی-و-حفاری-قنات'>استعلام لایه روبی و حفاری قنات / استعلام,استعلام لایه روبی و حفاری قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149426/استعلام-تامین-مصالح-و-تجهیزات-عمرانی'>استعلام تامین مصالح و تجهیزات عمرانی  / استعلام, تامین مصالح و تجهیزات عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149437/استعلام-کابل-برق-مسی'>استعلام کابل برق مسی / استعلام , استعلام کابل برق مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149448/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه / استعلام,استعلام رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149458/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-و-پمپاژ-7-حلقه-چاه--'>فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و پمپاژ 7 حلقه چاه ... / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام عملیات حفاری و پمپاژ 7 حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149469/استعلام-ups-20-kva'>استعلام  ups 20 kva / استعلام,  ups 20 kva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149483/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام, خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149494/استعلام-پارتیشن-سنتی-متحرک'>استعلام  پارتیشن سنتی متحرک  / استعلام,  پارتیشن سنتی متحرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149504/استعلام-خرید-ضربه-گیر-اسفنجی-دیوار-سالن-ورزشی'>استعلام خرید ضربه گیر اسفنجی دیوار سالن ورزشی / استعلام,استعلام خرید ضربه گیر اسفنجی دیوار سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149515/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-بناها'>استعلام ساماندهی و تعمیر بناها / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر بناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149524/استعلام-فعالیت-های-عکاسی'>استعلام فعالیت های عکاسی  / استعلام ,استعلام فعالیت های عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149535/استعلام-تلفن-بی-سیم-پاناسونیک'>استعلام تلفن بی سیم پاناسونیک / استعلام, استعلام تلفن بی سیم پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149544/اسعلام-نخ-جراحی'>اسعلام نخ جراحی  / اسعلام , ستعلام نخ جراحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149553/استعلام-خرید-سکسیونر'>استعلام خرید سکسیونر  / استعلام , استعلام خرید سکسیونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149562/استعلام-خرید-آهن-آلات'>استعلام خرید آهن آلات  / استعلام,استعلام خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149572/استعلام-اسپیلت-ال-جی'>استعلام اسپیلت ال جی / استعلام, استعلام اسپیلت ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149581/استعلام-پمپ-اسید-شویی-یک-دوم-اینچ'>استعلام پمپ اسید شویی یک دوم اینچ / استعلام, استعلام پمپ اسید شویی یک دوم اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149592/استعلام-درخواست-5-عدد-قوطی-16-جهت-اماکن-مذهبی--'>استعلام درخواست 5 عدد قوطی 16 جهت اماکن مذهبی .. / استعلام, درخواست 5 عدد قوطی 16 جهت اماکن مذهبی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149603/مناقصه-انجام-امور-فضای-سبز'>مناقصه انجام امور فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149612/استعلام-تامین-برق'>استعلام تامین برق  / استعلام , استعلام تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148870/مزایده-فروش-املاک-متراژ-77-39مترمربع'>مزایده فروش املاک متراژ 77.39مترمربع  / مزایده, مزایده فروش املاک متراژ 77.39مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148884/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-96-54متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 96.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 96.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148903/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148919/مزایده-یک-دستگاه-بویلر--'>مزایده یک دستگاه بویلر ... / مزایده,مزایده یک دستگاه بویلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148949/مزایده-یکدستگاه-رنده-گندگی'>مزایده یکدستگاه رنده گندگی / مزایده,مزایده یکدستگاه رنده گندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1148977/آگهی-تجدید-مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>آگهی تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه  / آگهی تجدید مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149008/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-دو-خوابه-88-67متر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی دو خوابه 88.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی دو خوابه 88.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149038/مزایده-پنج-عدد-توالت-فرنگی'>مزایده پنج عدد توالت فرنگی / آگهی مزایده , مزایده پنج عدد توالت فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149059/مزایده-یک-قطعه-زراعی-مساحت-5-هکتار-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زراعی مساحت 5 هکتار مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زراعی مساحت 5 هکتار مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149079/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده , مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149106/مزایده-تعداد-48-061-سهم'>مزایده تعداد 48/061 سهم  / مزایده, مزایده تعداد 48/061 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149126/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149018/مزایده-انگشتر-عقیق-کار-ماشین-انگشتر-فیروزه-مردانه-و--'>مزایده انگشتر عقیق کار ماشین، انگشتر فیروزه مردانه و... / مزایده, مزایده انگشتر عقیق کار ماشین، انگشتر فیروزه مردانه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149040/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-50-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149064/مزایده-یکباب-مغازه-حدود-15-متر'>مزایده یکباب مغازه حدود 15 متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه حدود 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149089/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-315متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 315متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 315متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149109/مزایده-یکباب-مغازه'>مزایده یکباب مغازه  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149135/مزایده-محصولات-سردرختی'>مزایده محصولات سردرختی  / مزایده,مزایده محصولات سردرختی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149168/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-بنز-ون-vito-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو بنز ون vito مرحله دوم  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش یک دستگاه خودرو بنز ون vito مرحله دوم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149189/مزایده-واگذاری-ظرفیت-تبلیغاتی-تابلوهای---تجدید'>مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی تابلوهای ... تجدید / آگهی تجدید مزایده محدود یک مرحله ای , مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی تابلوهای- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149231/مزایده-استانی-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط'> مزایده استانی فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط  / مزایده, مزایده استانی فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149261/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3968متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3968متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3968متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149285/مزایده-ملک-مشاع-بخش-دوازده-تهران'>مزایده ملک مشاع بخش دوازده تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش دوازده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149318/مزایده-تفکیک-پسماند-از-مبدا'>مزایده تفکیک پسماند از مبدا / مزایده , مزایده تفکیک پسماند از مبدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149347/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-507مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 507مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 507مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149381/مزایده-فروش-3-دستگاه-از-ماشین-آلات-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات فرسوده - نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش 3 دستگاه از ماشین آلات فرسوده - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149626/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-نگهداری-سیستم-تصویری-ادارات'>استعلام تعمیر و سرویس و نگهداری سیستم تصویری ادارات / استعلام, تعمیر و سرویس و نگهداری سیستم تصویری ادارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149635/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-120-دستگاه-ردیاب'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی 120 دستگاه ردیاب  / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی 120 دستگاه ردیاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149647/استعلام-دیوار-کشی--'>استعلام دیوار کشی ... / استعلام , استعلام دیوار کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149656/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-دسترسی-به-منطقه-گردشگری'>فراخوان مناقصه احداث راه دسترسی به منطقه گردشگری / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث راه دسترسی به منطقه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149669/استعلام-مرمت-دیوار-اداره-با-سفال-و-سنگ--'>استعلام مرمت دیوار اداره با سفال و سنگ ... / استعلام, استعلام مرمت دیوار اداره با سفال و سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149678/استعلام-خرید-لوازم-برقی-شامل-کولر--'>استعلام خرید لوازم برقی شامل کولر... / استعلام,خرید لوازم برقی شامل کولر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149688/مناقصه-خرید-شیر-گازی-شیر-قطع-و-وصل-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید شیر گازی شیر قطع و وصل و ...نوبت دوم  / مناقصه خرید شیر گازی شیر قطع و وصل و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149699/مناقصه-جدولگذاری-و-روشنایی-خیابان-امام'>مناقصه جدولگذاری و روشنایی خیابان امام / مناقصه ،مناقصه جدولگذاری و روشنایی خیابان امام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149716/استعلام-خرید-و-تحویل-2-عدد-موتور-عمودی--'>استعلام خرید و تحویل 2 عدد موتور عمودی... / استعلام,خرید و تحویل 2 عدد موتور عمودی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149726/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه  / استعلام ,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149740/استعلام-درب-آهنی-کنترلی'>استعلام درب آهنی کنترلی  / استعلام, استعلام درب آهنی کنترلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149750/استعلام-کولر-و-یخچال'>استعلام کولر و یخچال / استعلام ,استعلام کولر و یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149763/استعلام-بهسازی-و-بازسازی-تاسیسات'>استعلام بهسازی و بازسازی تاسیسات  / استعلام , استعلام بهسازی و بازسازی تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149773/استعلام-خرید-و-تحویل-شیرآلات-و-لرزه-گیر--'>استعلام خرید و تحویل شیرآلات و لرزه گیر... / استعلام,خرید و تحویل شیرآلات و لرزه گیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149783/مناقصه-عملیات-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-کارخانه-تولید-کاغذ-از-کربنات-کلسیم'>مناقصه عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم  / مناقصه, مناقصه عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149793/استعلام-ردیاب-خودرویی-gps'>استعلام  ردیاب خودرویی gps / استعلام, استعلام   ردیاب خودرویی gps </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149805/استعلام-دستگاه-فاکس--پرینتر'>استعلام دستگاه فاکس - پرینتر / استعلام, دستگاه فاکس - پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149815/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام, استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149826/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-خانگی--'>استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی... / استعلام,دستگاه تصفیه آب خانگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149836/استعلام-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات'>استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات / استعلام,استعلام بهره برداری و نگهداری از تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149845/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی / استعلام , استعلام محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149855/استعلام-آبسردکن-استیل-صنعتی'>استعلام آبسردکن استیل صنعتی / استعلام, استعلام آبسردکن استیل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149864/استعلام-اجرای-عملیات-تعمیر-ساختمان-اداری'>استعلام اجرای عملیات تعمیر ساختمان اداری / استعلام, استعلام اجرای عملیات تعمیر ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149872/استعلام-خرید-تجهیزات--'>استعلام خرید تجهیزات... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149158/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-کل-7450متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 7450متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت کل 7450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149184/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره526-فرعی-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره526 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره526 فرعی بخش ده تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149216/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از قطعات مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149253/مزایده-ملک-بخش-هشت-قزوین-مرحله-اول'>مزایده ملک بخش هشت قزوین مرحله اول / مزایده,مزایده ملک بخش هشت قزوین مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149278/مزایده-ششدانگ-پلاک-1367-فرعی-دویست-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1367 فرعی دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1367 فرعی دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149313/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-750متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 750متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149337/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-82-57متر-بخش-ده'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.57متر بخش ده / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 82.57متر بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149379/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-81-48متر-شماره-هفتاد-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 81.48متر شماره هفتاد فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 81.48متر شماره هفتاد فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149623/استعلام-کفسازی-پیاده-راه-میدان'>استعلام  کفسازی پیاده راه میدان / استعلام,استعلام  کفسازی پیاده راه میدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149633/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام ,استعلام کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149645/استعلام-سنگ-دیوار-گرانیت'>استعلام سنگ دیوار گرانیت / استعلام,استعلام سنگ دیوار گرانیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149654/استعلام-تامین-سوخت'>استعلام تامین سوخت / استعلام, استعلام تامین سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149666/استعلام-خرید-و-نصب-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید و نصب لوازم ورزشی / استعلام,استعلام خرید و نصب لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149676/مناقصه-عملیات-اجرایی-مخلوط-ریزی--پخش-و-کوبیدگی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی مخلوط ریزی ، پخش و کوبیدگی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی مخلوط ریزی ، پخش و کوبیدگی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149686/مناقصه-جهت-تکمیل-ساختمان-مسجد'>مناقصه جهت تکمیل ساختمان مسجد / مناقصه ، مناقصه جهت تکمیل ساختمان مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149697/استعلام-مادربرد-کامپیوتر'>استعلام مادربرد کامپیوتر / استعلام ,استعلام مادربرد کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149714/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-جهت-تهیه-نقشه'>فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران , فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149723/مناقصه-تکمیل-محوطه-سازی-شهرک-صنعتی'>مناقصه تکمیل محوطه سازی شهرک صنعتی  / مناقصه تکمیل محوطه سازی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149737/استعلام-شارژ-انواع-کپسول-ها-پودر-و-گاز-و-'>استعلام شارژ انواع کپسول ها، پودر و گاز، و.. / استعلام, شارژ انواع کپسول ها، پودر و گاز، و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149748/استعلام-نصب-آسانسور'>استعلام نصب آسانسور / استعلام,استعلام نصب آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149760/مناقصه-احداث-970-متر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 970 متر شبکه فشار متوسط هوایی ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث 970 متر شبکه فشار متوسط هوایی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149770/استعلام-خرید-تجهیزات-آبهای-سطحی'>استعلام خرید تجهیزات آبهای سطحی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149780/مناقصه-لوله-های-فشار-قوی-قابل-انعطاف'>مناقصه  لوله های فشار قوی قابل انعطاف  / آگهی مناقصه ,مناقصه لوله های فشار قوی قابل انعطاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149790/استعلام-گاو-صندوق'>استعلام گاو صندوق / استعلام,گاو صندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149801/استعلام-مانیتور-اسکنر-و--'>استعلام مانیتور، اسکنر و ... / استعلام, استعلام مانیتور، اسکنر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149812/استعلام-پایداری-دامنه'>استعلام پایداری دامنه / استعلام , استعلام پایداری دامنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149822/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-خرید-32-قلم-قطعات-پمپ-آبرسانی'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه  خرید  32 قلم قطعات پمپ آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید , فراخوان ارزیابی کیفی خرید  32 قلم قطعات پمپ آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149834/استعلام-بازسازی-آشپزخانه-صنعتی--'>استعلام بازسازی آشپزخانه صنعتی ... / استعلام, استعلام بازسازی آشپزخانه صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149843/مناقصه-احداث-و-تکمیل-مخزن-3000-متر-مکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی  نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل مخزن 3000 متر مکعبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149852/استعلام-ترمومتر-جیوه-ای'>استعلام ترمومتر جیوه ای  / استعلام, ترمومتر جیوه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149862/مناقصه-​​انواع-مقره-سوزنی-و-بشقابی'>مناقصه ​​انواع مقره سوزنی و بشقابی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​​انواع مقره سوزنی و بشقابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149870/استعلام-راه-اندازی-بیسیم--'>استعلام راه اندازی بیسیم... / استعلام,راه اندازی بیسیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149879/استعلام-آسمان-نما-و-دستگاه-دمنده'>استعلام آسمان نما و دستگاه دمنده  / استعلام, استعلام آسمان نما و دستگاه دمنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149888/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-مسیرهای-گردشگری'>استعلام مرمت و ساماندهی مسیرهای گردشگری  / استعلام ,استعلام مرمت و ساماندهی مسیرهای گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149897/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149905/استعلام-کولر-و-یخچال'>استعلام کولر و یخچال / استعلام ,استعلام کولر و یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149913/مناقصه-نصب-دوربین-مداربسته'>مناقصه نصب دوربین مداربسته / مناقصه نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149923/مناقصه-خرید-شیر-قطع-و-وصل-شیر-گازی-شیر-خودکار-بست-پلی-اتیلن-و--'>مناقصه خرید شیر قطع و وصل- شیر گازی شیر خودکار- بست پلی اتیلن و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیر قطع و وصل- شیر گازی شیر خودکار- بست پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149932/استعلام-ترموکوپل-اگزوز'>استعلام ترموکوپل اگزوز  / استعلام ,استعلام ترموکوپل اگزوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149942/استعلام-فن-کوئل-صنعتی'>استعلام فن کوئل صنعتی  / استعلام , استعلام فن کوئل صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149882/استعلام-خرید-فتومتر-پرتابل'>استعلام خرید فتومتر پرتابل  / استعلام ,استعلام خرید فتومتر پرتابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149890/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-355-میلی'>استعلام  لوله پلی اتیلن 355 میلی  / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن 355 میلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149899/استعلام-خاموش-کننده--'>استعلام خاموش کننده ... / استعلام, استعلام خاموش کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149907/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام,اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149915/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-مه-روشن'>استعلام مرمت و لایروبی قنات مه روشن  / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات مه روشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149926/فراخوان-آسفالت-سطحی'>فراخوان  آسفالت سطحی  / فراخوان , فراخوان  آسفالت سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149935/استعلام-دستگاه-(dc-shock)-الکتروشوک-قلبی-360ژول-بدون-مانیتور'>استعلام دستگاه (dc shock) الکتروشوک قلبی 360ژول بدون مانیتور / استعلام, دستگاه (dc shock) الکتروشوک قلبی 360ژول بدون مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149945/مناقصه-انجام-10000-متر-عملیات-حفاری--مغزه-گیری'>مناقصه انجام 10000 متر عملیات حفاری ، مغزه گیری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام 10000 متر عملیات حفاری ، مغزه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149957/استعلام-جهت-تجهیز-وسایل--'>استعلام جهت تجهیز وسایل... / استعلام,جهت تجهیز وسایل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149967/استعلام-خرید-مصالح-و-قطعات-و-اجرای-پیشخوان-و-میز-کنفرانس--'>استعلام خرید مصالح و قطعات و اجرای پیشخوان و میز کنفرانس... / استعلام ,استعلام خرید مصالح و قطعات و اجرای پیشخوان و میز کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149977/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی--فنی-و-اداری'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، فنی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149988/استعلام-لیوان--'>استعلام لیوان ... / استعلام , استعلام لیوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149996/استعلام-برقرسانی-به-مشترکین'>استعلام برقرسانی به مشترکین  / استعلام ,استعلام برقرسانی به مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150006/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-ترافیکی-سطح-شهر'> مناقصه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی سطح شهر  / اگهی مناقصه,  مناقصه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150015/مناقصه-انجام-خدمات-ایاب-و-ذهاب-پرسنل--'>مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150024/استعلام-دستگاه-آنالیزور--'>استعلام دستگاه آنالیزور ... / استعلام , استعلام دستگاه آنالیزور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150033/استعلام-زیرسازی-معابر'>استعلام زیرسازی معابر / استعلام ,استعلام زیرسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150042/استعلام-تایر-TBS-درجه-یک-باری-و-اتوبوسی--'>استعلام تایر TBS درجه یک باری و اتوبوسی... / استعلام، استعلام تایر TBS درجه یک باری و اتوبوسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150051/استعلامINSERT-RING'>استعلامINSERT RING / استعلام, استعلامINSERT RING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150061/استعلام-اجرای-کانال'>استعلام اجرای کانال / استعلام  , استعلام اجرای کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150069/استعلام-تعمیر-ساختمان--'>استعلام تعمیر ساختمان ... / استعلام , استعلام تعمیر ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150078/مناقصه-انجام-عملیات-مربوطه-در-مجتمع--'>مناقصه انجام عملیات مربوطه در مجتمع.... / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات مربوطه در مجتمع....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150086/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-عملیات-ساختمانی'>استعلام تعمیر و تکمیل عملیات ساختمانی / استعلام, استعلام تعمیر و تکمیل عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150094/استعلام-دستگاه-UTM-شبکه-کامپیوتری'>استعلام دستگاه UTM شبکه کامپیوتری  / استعلام , استعلام دستگاه UTM شبکه کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150102/استعلام-تجهیزات-هوشمند-سازی-مدارس'>استعلام تجهیزات هوشمند سازی مدارس / استعلام,استعلام تجهیزات هوشمند سازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150110/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ--'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ ... / استعلام,استعلام یک دستگاه لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150118/استعلام-شیت-شریانی-فمورال-استاندارد--'>استعلام شیت شریانی فمورال استاندارد ... / استعلام, استعلام شیت شریانی فمورال استاندارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150126/استعلام-چاپ-بروشور-و-بنرهای-آموزشی'>استعلام چاپ بروشور و بنرهای آموزشی / استعلام,استعلام چاپ بروشور و بنرهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150136/استعلام-تجهیزات-آموزشی-رشته-برق'>استعلام تجهیزات آموزشی رشته برق / استعلام,استعلام تجهیزات آموزشی رشته برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150144/استعلام-اجاره-سانس-های-استخر'>استعلام اجاره سانس های استخر / استعلام , استعلام اجاره سانس های استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150152/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150160/استعلام-اجرای-کفپوش-پی-وی-سی-آراتا'>استعلام اجرای کفپوش پی وی سی آراتا / استعلام,استعلام اجرای کفپوش پی وی سی آراتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150168/استعلام-عملیات-عمرانی'>استعلام عملیات عمرانی / استعلام , استعلام عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150176/استعلام-بیمه-شخص-ثالث'>استعلام بیمه شخص ثالث / استعلام, استعلام بیمه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150184/استعلام-در-اتوماتیک'>استعلام در اتوماتیک / استعلام, استعلام در اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150192/استعلام-4-عدد-برج-نوری-(گلنور)--'>استعلام 4 عدد برج نوری (گلنور)... / استعلام , استعلام 4 عدد برج نوری (گلنور)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150200/استعلام-اجرای-محوطه-شامل-آسفالت'>استعلام اجرای محوطه شامل آسفالت / استعلام , استعلام اجرای محوطه شامل آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150208/استعلام-دی-وی-دی-رایتر-اینترنال-پایونیر'>استعلام دی وی دی رایتر اینترنال پایونیر / استعلام, استعلام دی وی دی رایتر اینترنال پایونیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150216/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی / استعلام, استعلام جدول و پیاده رو سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150224/استعلام-کولر-گازی'>استعلام  کولر گازی / استعلام,استعلام  کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150232/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت.... / استعلام  , استعلام کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150240/استعلام-500-شاخه-میلگرد--'>استعلام 500 شاخه میلگرد ... / استعلام,استعلام 500 شاخه میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150248/استعلام-خدمات-آبرسانی-سیار-سطح-استان'>استعلام خدمات آبرسانی سیار سطح استان / استعلام ,استعلام خدمات آبرسانی سیار سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150256/استعلام-سوئیچ-دیتا'>استعلام سوئیچ دیتا  / استعلام، استعلام سوئیچ دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150264/استعلام-درب-ریلی-اتوماتیک'>استعلام درب ریلی اتوماتیک  / استعلام , استعلام درب ریلی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150272/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-مینرال'>استعلام دستگاه تصفیه آب مینرال  / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب مینرال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150280/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-پایگاه'>استعلام تکمیل و تجهیز پایگاه  / استعلام ,استعلام تکمیل و تجهیز پایگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150291/استعلام-تخت-چوبی'>استعلام تخت چوبی  / استعلام , استعلام تخت چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149428/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1100متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1100متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1100متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149462/مزایده-مغازه-مساحت-25-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 25 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 25 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149481/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-300-25متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 300.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 300.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149512/مزایده-صندلی-چرخدار-یخچال-کامپیوتر-گاوصندوق'>مزایده صندلی چرخدار، یخچال، کامپیوتر، گاوصندوق  / مزایده, مزایده صندلی چرخدار، یخچال، کامپیوتر، گاوصندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149564/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-450-33متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 450.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 450.33متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149601/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-135-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 135 متر   / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 135 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149638/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149668/مزایده-واگذاری-منافع-حاصل-از-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی'>مزایده واگذاری منافع حاصل از اجاره یک قطعه زمین کشاورزی  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری منافع حاصل از اجاره یک قطعه زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149703/مزایده-ششدانگ-زمین-طلق-مساحت-377-03متر'>مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 377.03متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین طلق مساحت 377.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149721/مزایده-ملک-مشاع-بخش-پنج-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک مشاع بخش پنج ثبت اصفهان / مزایده ,مزایده ملک مشاع بخش پنج ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149744/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-طبقه-چهارم-194-48متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه چهارم 194.48متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان طبقه چهارم 194.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149772/مزایده-یک-دستگاه-مشعل-تک-سوخت-گاز'>مزایده یک دستگاه مشعل تک سوخت گاز / مزایده، مزایده یک دستگاه مشعل تک سوخت گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149803/مزایده-اموال-منقول-و-اثاثه-اسقاطی'>مزایده اموال منقول و اثاثه اسقاطی  / مزایده, مزایده اموال منقول و اثاثه اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149838/مزایده-واگذاری-عواید-سوارهای-بین-شهری'>مزایده واگذاری عواید سوارهای بین شهری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری عواید سوارهای بین شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149922/مزایده-تعداد-7-قطعه-زمین-از-املاک-شهرداری-نوبت-دوم'> مزایده تعداد 7 قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد 7 قطعه زمین از املاک شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149953/مزایده-فروش-تعداد-7-قطعه-از-قطعات-مسکونی-مازاد-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد 7 قطعه از قطعات مسکونی مازاد نوبت سوم  / مزایده, مزایده فروش تعداد 7 قطعه از قطعات مسکونی مازاد نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149997/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-350-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 350 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده قطعه زمینی مساحت 350 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150059/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-ثبتی-5138-فرعی-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 5138 فرعی نوبت اول / مزایده ,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی 5138 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149025/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149052/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-207'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 207 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 207</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149069/تجدید-آگهی-مزایده-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>تجدید آگهی مزایده سالن ورزشی نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده , مزایده سالن ورزشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149092/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی-سازمان'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان / مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149115/مزایده-دستگاه-باکس-فیدر-دستگاه-رولر-ماتیک--'>مزایده دستگاه باکس فیدر، دستگاه رولر ماتیک... / مزایده, مزایده دستگاه باکس فیدر، دستگاه رولر ماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149143/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-مسکونی-78متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی 78متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی 78متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149171/مزایده-واگذاری-اجاره-یک-باب-غرفه-تنقلات'>مزایده  واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات / آگهی مزایده عمومی ,مزایده  واگذاری اجاره یک باب غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149193/مزایده-ملک-به-سماحت-2141-90متر'>مزایده ملک به سماحت 2141.90متر / مزایده,مزایده ملک به سماحت 2141.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149240/تجدید-مزایده-حق-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-اول-ـ-چاپ-اول'>تجدید مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG نوبت اول ـ چاپ اول / تجدید مزایده حق بهره برداری از جایگاه CNG نوبت اول ـ چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149265/مزایده-ملک-مساحت-180-17متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 180.17متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 180.17متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149294/مزایده-زمین-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده زمین قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده زمین قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149326/مزایده-منزل-مسکونی-و-زمین-یونجه-زار--'>مزایده منزل مسکونی و زمین یونجه زار .. / مزایده,مزایده منزل مسکونی و زمین یونجه زار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149357/مزایده-یک-دست-مبل-آل-لباسشویی-یخچال-فریزر'>مزایده یک دست مبل آل، لباسشویی، یخچال، فریزر  / اگهی مزایده , مزایده یک دست مبل آل، لباسشویی، یخچال، فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149391/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-شاهرود-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو شاهرود نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو شاهرود نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149435/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149628/استعلام-اختصاص-سانس-اختصاصی-استخر--'>استعلام اختصاص سانس اختصاصی استخر ... / استعلام, استعلام اختصاص سانس اختصاصی استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149639/استعلام-خرید-GPS-دوربین-عکاسی-نیکون-7200-و-سه-پایه-دوربین'>استعلام خرید GPS، دوربین عکاسی نیکون 7200 و سه پایه دوربین / استعلام,استعلام خرید GPS، دوربین عکاسی نیکون 7200 و سه پایه دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149649/استعلام-محوطه-سازی-کمپ'>استعلام محوطه سازی کمپ  / استعلام, محوطه سازی کمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149659/استعلام-احداث-شبکه-برق-چاههای-آب-آشامیدنی--'>استعلام احداث شبکه برق چاههای آب آشامیدنی... / استعلام,احداث شبکه برق چاههای آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149671/مناقصه-عمومی-واگذار-پرسنل-خدماتی'>مناقصه عمومی  واگذار پرسنل خدماتی / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی  واگذار پرسنل خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149681/استعلام-سیدر-و-هورمون-گوسفندی'>استعلام سیدر و هورمون گوسفندی  / استعلام,استعلام سیدر و هورمون گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149690/استعلام-صندلی-آمفی-تئاتر--'>استعلام صندلی آمفی تئاتر... / استعلام, استعلام صندلی آمفی تئاتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149702/استعلام-سم-پاش--'>استعلام سم پاش ... / استعلام , استعلام سم پاش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149718/استعلام-کاغذ-آ4-و-آ5'>استعلام کاغذ آ4 و آ5 / استعلام,استعلام کاغذ آ4 و آ5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149730/مناقصه-خدمات-سرویس-دهی-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان / خلاصه آگهی مناقصه، مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149742/استعلام-سرور-طبق-HP-DL380-G9-طبق-الزامات'>استعلام سرور طبق HP DL380 G9 طبق الزامات / استعلام ,استعلام سرور طبق HP DL380 G9 طبق الزامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149752/استعلام-کمپ---'>استعلام کمپ .... / استعلام , استعلام کمپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149765/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تکمیل-زهکش--'>مناقصه تهیه مصالح و تکمیل زهکش... / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و تکمیل زهکش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149776/استعلام-محوطه-سازی-3000-دیوار-چینی'>استعلام محوطه سازی 3000 دیوار چینی / استعلام,استعلام محوطه سازی 3000 دیوار چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149785/استعلام-برگ-تهذیب-و-جلد-برگ-تهذیب'>استعلام برگ تهذیب و جلد برگ تهذیب / استعلام ,استعلام برگ تهذیب و جلد برگ تهذیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149796/استعلام-تشک--بخاری--اجاق'>استعلام تشک - بخاری - اجاق  / استعلام , استعلام تشک - بخاری - اجاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149807/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام,استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149817/فراخوان-مناقصه-خرید-یکدستگاه-آمبولانس-تویوتا-هایس-هایروف'>فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149829/اصلاحیه-مناقصه-دستگاه-کنتور-تکفاز'>اصلاحیه مناقصه دستگاه کنتور تکفاز  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه دستگاه کنتور تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149839/استعلام-صندلی-مبلی--پرینتر-کامپیوتر-و--'>استعلام صندلی مبلی ، پرینتر، کامپیوتر و... / استعلام, استعلام صندلی مبلی ، پرینتر، کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149847/استعلام-نه-ردیف-شگل'>استعلام نه ردیف شگل   / استعلام, استعلام نه ردیف شگل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149858/استعلام-خرید-RAM--'>استعلام خرید RAM ... / استعلام, استعلام خرید RAM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149866/استعلام-عملیات-اجرایی-جنگل-کاری'>استعلام عملیات اجرایی جنگل کاری / استعلام,استعلام عملیات اجرایی جنگل کاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149874/استعلام-روغن-کمپرسور-تبریدی'>استعلام روغن کمپرسور تبریدی / استعلام, استعلام روغن کمپرسور تبریدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149884/تجدید-مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149955/فراخوان-بهسازی-و-آسفالت-گرم-کمربندی'>فراخوان بهسازی و آسفالت گرم کمربندی  / فراخوان , فراخوان بهسازی و آسفالت گرم کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149964/فراخوان-خرید-سه-دستگاه-لودر'>فراخوان خرید سه دستگاه لودر  / فراخوان , فراخوان خرید سه دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149975/استعلام-استاندارسازی-شهربازی-و-زمین-بازی'>استعلام استاندارسازی شهربازی و زمین بازی   / استعلام, استعلام استاندارسازی شهربازی و زمین بازی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149985/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-ـ-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ـ سخت افزار / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات ـ سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149994/استعلام-رایانه-2-دستگاه'>استعلام رایانه 2 دستگاه / استعلام, استعلام رایانه 2 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150004/استعلام-فیلتر-هوا'>استعلام فیلتر هوا / استعلام ,استعلام فیلتر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150013/استعلام-آبرسانی-سیار-به-روستاهای--'>استعلام آبرسانی سیار به روستاهای ... / استعلام, استعلام آبرسانی سیار به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150022/استعلام-ضدیخ-بشکه-ای'>استعلام ضدیخ بشکه ای / استعلام , استعلام ضدیخ بشکه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150031/استعلام-ماده-شیمیایی-سپاکور'>استعلام ماده شیمیایی سپاکور / استعلام , استعلام ماده شیمیایی سپاکور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150040/استعلام-طبق-لیست-درخواستی-پیوست'>استعلام طبق لیست درخواستی پیوست / استعلام, طبق لیست درخواستی پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150049/استعلام-تهیه-و-نصب-کمدهای-دیواری-چوبی'>استعلام تهیه و نصب کمدهای دیواری چوبی / استعلام , استعلام تهیه و نصب کمدهای دیواری چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150058/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام,استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150067/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام, استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150076/استعلام-سیمان-سیاه-تیپ-2'>استعلام سیمان سیاه تیپ 2 / استعلام ,استعلام سیمان سیاه تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150084/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-راه-اندازی--'>استعلام تعمیر و سرویس و راه اندازی... / استعلام,تعمیر و سرویس و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150092/استعلام-رفع-مغایرت-نقشه-های-مرکز-آمار'>استعلام رفع مغایرت نقشه های مرکز آمار / استعلام ,استعلام رفع مغایرت نقشه های مرکز آمار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150100/استعلام-تعداد-10-پکیج-کامل-آنتی-ویروس'>استعلام تعداد 10 پکیج کامل آنتی ویروس  / استعلام ,استعلام تعداد 10 پکیج کامل آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150108/استعلام-ویدئو-پرژگشتن'>استعلام ویدئو پرژگشتن / استعلام,استعلام ویدئو پرژگشتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150116/استعلام-چیلر-تراکی-سیکل-تبرید'>استعلام چیلر تراکی سیکل تبرید / استعلام , استعلام چیلر تراکی سیکل تبرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150124/استعلام-عملیات-محوطه-سازی-و-مرمت'>استعلام عملیات محوطه سازی و مرمت / استعلام ,استعلام عملیات محوطه سازی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150133/استعلام-مادربرد-و-غیره'>استعلام مادربرد و غیره / استعلام مادربرد و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150142/تجدید-آگهی-مناقصه-واگذاری-جهت-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید آگهی مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید آگهی مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150150/استعلام-اسلیک-کارت-داخلی-پیام-گو'>استعلام اسلیک کارت داخلی پیام گو / استعلام, استعلام اسلیک کارت داخلی پیام گو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150158/استعلام-هارد-اینترنال'>استعلام هارد اینترنال / استعلام,استعلام هارد اینترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150166/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150174/استعلام-احداث-سالن-ورزشی--'>استعلام احداث سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام احداث سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150182/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150190/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150198/استعلام-تامین-و-تجهیز-و-تکمیل-مراکز-خدمات'>استعلام  تامین و تجهیز و تکمیل مراکز خدمات  / استعلام, استعلام  تامین و تجهیز و تکمیل مراکز خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150206/استعلام-پکیج-یونیت-با-کویل-آبی-دو-کمپرسور--'>استعلام پکیج یونیت با کویل آبی دو کمپرسور ... / استعلام, استعلام پکیج یونیت با کویل آبی دو کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150214/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-چاههای-آب'>استعلام بازسازی و بهسازی چاههای آب  / استعلام ,استعلام بازسازی و بهسازی چاههای آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150222/استعلام-کولر-اسپلیت-4800-ایستاده'>استعلام کولر اسپلیت 4800 ایستاده / استعلام,استعلام کولر اسپلیت 4800 ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150230/استعلام-گاید-وایر-آنژیوپلاستی'>استعلام گاید وایر آنژیوپلاستی / استعلام, استعلام گاید وایر آنژیوپلاستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150238/استعلام-شلوار-سفید-آشپزخانه'>استعلام شلوار سفید آشپزخانه / استعلام, استعلام شلوار سفید آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150246/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-پایگاههای-امدادی-بین-شهری'>استعلام تعمیر و تجهیز پایگاههای امدادی بین شهری  / استعلام ,استعلام تعمیر و تجهیز پایگاههای امدادی بین شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150254/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150262/استعلام-تکمیل-سالن-سقف-کوتاه'>استعلام تکمیل سالن سقف کوتاه / استعلام,استعلام تکمیل سالن سقف کوتاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150270/استعلام-بها-تعمیرات-و-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی'> استعلام بها تعمیرات و نصب تاسیسات برق لوله کشی /  استعلام بها تعمیرات و نصب تاسیسات برق لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150278/استعلام-اقلام-مصرفی-آزمایشگاهی'>استعلام اقلام مصرفی آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام اقلام مصرفی آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150287/استعلام-دستگاه-آنالیزور-هماتولوژی--'>استعلام دستگاه آنالیزور هماتولوژی... / استعلام,دستگاه آنالیزور هماتولوژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149416/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-اعیان-90-متر'>مزایده سه دانگ مشاع  از منزل مسکونی اعیان 90 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع  از منزل مسکونی اعیان 90 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149455/مزایده-یکدستگاه-یخچال-بزرگ-ویترینی-ترازوی-دیجیتالی'>مزایده یکدستگاه یخچال بزرگ ویترینی- ترازوی دیجیتالی  / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه یخچال بزرگ ویترینی- ترازوی دیجیتالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149478/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1547متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1547متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 1547متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149892/استعلام-خرید-8-دستگاه-سوئیچ--'>استعلام خرید 8 دستگاه سوئیچ ... / استعلام, استعلام خرید 8 دستگاه سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149901/مناقصه-برون-سپاری-بخشی-از-وظایف-خدمات-شهری'>مناقصه برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری / مناقصه برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149909/استعلام-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک-مخازن-آب'>استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک مخازن آب  / استعلام, انجام مطالعات ژئوتکنیک مخازن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149917/استعلام-عملیات-اجرایی-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب'>استعلام عملیات اجرایی حفاری یک حلقه چاه آب / استعلام، استعلام عملیات اجرایی حفاری یک حلقه چاه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149928/استعلام-دستگاه-چند-کاره-پرینتر-و-اسکنر-و-فکس--'>استعلام دستگاه چند کاره پرینتر و اسکنر و فکس... / استعلام,دستگاه چند کاره پرینتر و اسکنر و فکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149937/مناقصه-ایجاد-شبکه-و-خط-انتقال-آب'>مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب  / مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد شبکه و خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149947/مناقصه-ورق-فولادی-استیل'>مناقصه ورق فولادی استیل   / مناقصه, مناقصه ورق فولادی استیل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149959/استعلام-اجرای-زیرساخت-گردشگری'>استعلام اجرای زیرساخت گردشگری / استعلام, استعلام اجرای زیرساخت گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149969/مناقصه-خرید-3ردیف-انواع-منگنه-واشربر'>مناقصه خرید 3ردیف انواع منگنه واشربر   / مناقصه, مناقصه خرید 3ردیف انواع منگنه واشربر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149980/استعلام-سرور-HP-G10'>استعلام سرور HP G10 / استعلام ,استعلام سرور HP G10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149990/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-گاردریل'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاردریل  / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149999/مناقصه-خرید-پوتین-ایمنی-ساق-بلند-آتشكاری-1200-جفت'>مناقصه خرید پوتین ایمنی ساق بلند آتشكاری 1200 جفت   / مناقصه, مناقصه خرید پوتین ایمنی ساق بلند آتشكاری 1200 جفت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150008/استعلام-طراحی-اجرا-و-صفحه-آرایی-متن'>استعلام طراحی اجرا و صفحه آرایی متن / استعلام , استعلام طراحی اجرا و صفحه آرایی متن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150018/استعلام-سیم-پیچی-و-تعمیر-کلی-کمپرسور-7-5-اسب'>استعلام سیم پیچی و تعمیر کلی کمپرسور 7/5 اسب  / استعلام, استعلام  سیم پیچی و تعمیر کلی کمپرسور 7/5 اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150026/استعلام-نصب-سنسورهای-وزنی'>استعلام نصب سنسورهای وزنی / استعلام , استعلام نصب سنسورهای وزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150035/استعلام-استنت-دارویی'>استعلام استنت دارویی   / استعلام , استعلام استنت دارویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150045/استعلام-خرید-یک-دستگاه-چاپگر'>استعلام خرید یک دستگاه چاپگر / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150054/استعلام-لوله-کربن-استیل'>استعلام لوله کربن استیل  / استعلام , استعلام لوله کربن استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150063/استعلام-عملیات-آسفالت'>استعلام عملیات آسفالت  / استعلام, استعلام عملیات آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150072/استعلام-بچه-ماهی-شیر-بت-و-بنی-بومی'>استعلام بچه ماهی شیر بت و بنی بومی / استعلام, استعلام بچه ماهی شیر بت و بنی بومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150080/استعلام-پارتیشن'>استعلام پارتیشن / استعلام, استعلام پارتیشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150088/استعلام-مرمت-آب-انبار--'>استعلام مرمت آب انبار ... / استعلام, استعلام مرمت آب انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150096/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام, استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150104/استعلام-صندلی'>استعلام صندلی / استعلام, استعلام تعداد 100 عدد صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150112/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150120/استعلام-نگهداری-تاسیسات-فاضلاب-روستایی'>استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب روستایی / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات فاضلاب روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150129/استعلام-استنت-دارویی-IZAR'>استعلام استنت دارویی IZAR / استعلام,استعلام استنت دارویی IZAR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150138/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های--'>استعلام فعالیت های سازمان های ... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150146/استعلام-تابلو-راه-انداز-سافت-استارتر--'>استعلام تابلو راه انداز سافت استارتر... / استعلام,تابلو راه انداز سافت استارتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150154/فراخوان-ساماندهی-معابر-سطح-شهر'>فراخوان ساماندهی معابر سطح شهر  / فراخوان , فراخوان ساماندهی معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150162/مناقصه-اجرای-ورودی-و-خروجی-و-سایت-خدماتی'>مناقصه اجرای ورودی و خروجی و سایت خدماتی  / مناقصه , مناقصه اجرای ورودی و خروجی و سایت خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150170/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-فاضلاب'>استعلام حفر یک حلقه چاه فاضلاب / استعلام حفر یک حلقه چاه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150178/استعلام-پروژه-اصلاح-شبکه-و-آبرسانی-محله'>استعلام پروژه اصلاح شبکه و آبرسانی محله / استعلام,استعلام پروژه اصلاح شبکه و آبرسانی محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150186/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150194/استعلام-صندلی-اداری-کارشناسی'>استعلام صندلی اداری کارشناسی / استعلام , استعلام صندلی اداری کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150202/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150210/استعلام-دوربین-چشمی--'>استعلام دوربین چشمی ... / استعلام, استعلام دوربین چشمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150218/استعلام-انجام-تعمیرات-اساسی-ساختمان-های-پزشکی-قانونی'>استعلام انجام تعمیرات اساسی ساختمان های پزشکی قانونی / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی ساختمان های پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150226/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150234/استعلام-خرید-و-طراحی-و-نصب-بایگانی-ریلی-فلزی'>استعلام  خرید و طراحی و نصب بایگانی ریلی فلزی  / استعلام , استعلام خرید و طراحی و نصب بایگانی ریلی فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150242/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری  / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150250/استعلام-دو-دستگاه-کیوسک-بانک-دیواری'>استعلام دو دستگاه کیوسک بانک دیواری  / استعلام , استعلام دو دستگاه کیوسک بانک دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149869/استعلام-ایجاد-یک-عدد-گمانه'>استعلام ایجاد یک عدد گمانه / استعلام,استعلام ایجاد یک عدد گمانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149878/استعلام-خرید-پمپ-و-متعلقات'>استعلام خرید پمپ و متعلقات   / استعلام,استعلام  خرید پمپ و متعلقات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149887/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-ساختمان-اداری-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل ساختمان اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149896/استعلام-درب-چوبی'>استعلام درب چوبی  / استعلام , استعلام درب چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149904/مناقصه-بهسازی-سه-راهی'>مناقصه بهسازی سه راهی / مناقصه بهسازی سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149912/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149921/استعلام-شیر-5-3-و--'>استعلام شیر 5.3 و ... / استعلام ,استعلام شیر 5.3 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149931/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره / مناقصه ، تکمیل سالن ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149941/مناقصه-برون-سپاری-تجمیعی-فعالیت-های-بهره-برداری--'>مناقصه برون سپاری تجمیعی فعالیت های بهره برداری... / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری تجمیعی فعالیت های بهره برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149954/استعلام-340-متر-مربع-موزائیک'>استعلام 340 متر مربع موزائیک / استعلام, استعلام 340 متر مربع موزائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149963/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل، ژنراتور...  / استعلام, استعلام دیزل، ژنراتور... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149973/دعوتنامه-اجرای-خطوط-انتقال-شبکه-۲-در-نواحی-عمرانی'>دعوتنامه اجرای خطوط انتقال شبکه ۲ در نواحی عمرانی / دعوتنامه اجرای خطوط انتقال شبکه ۲ در نواحی عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149984/استعلام-استنت-دارویی-ULTIMASTER'>استعلام استنت دارویی ULTIMASTER  / استعلام , استعلام استنت دارویی ULTIMASTER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149993/استعلام-استریپ-ایزی-گلوکو--'>استعلام استریپ ایزی گلوکو... / استعلام,استریپ ایزی گلوکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150003/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام ,استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150012/استعلام-پوتین--جوراب--لباس-کلاه-سربازی'>استعلام پوتین - جوراب - لباس کلاه سربازی / استعلام, پوتین - جوراب - لباس کلاه سربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150021/استعلام-ماده-ضد-رسوب-و-خوردگی-بویلر'>استعلام ماده ضد رسوب و خوردگی بویلر / استعلام , استعلام ماده ضد رسوب و خوردگی بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150030/استعلام-خرید-لوله-کاروگیت-کوپلدار'>استعلام خرید لوله کاروگیت کوپلدار / استعلام , استعلام خرید لوله کاروگیت کوپلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150039/استعلام-تعمیرات-ساختمان-پست'>استعلام تعمیرات ساختمان پست / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150048/استعلام-خرید-باتری'>استعلام خرید باتری   / استعلام ، استعلام خرید باتری ۱۱۰ ولت ۴۰۰ آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150057/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثفیل'>مناقصه  خرید یک دستگاه جرثفیل  / مناقصه  خرید یک دستگاه جرثفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150066/استعلام-نبشی-استاندارد'>استعلام نبشی استاندارد  / استعلام ,استعلام نبشی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150075/استعلام-فیلم-دتکتور'>استعلام فیلم دتکتور / استعلام, استعلام فیلم دتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150083/استعلام-چاپگر-چند-کاره-لیزری'>استعلام چاپگر چند کاره لیزری / استعلام , استعلام چاپگر چند کاره لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150091/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای--علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی  / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای ، علمی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150099/استعلام-ساخت-اتاقک--'>استعلام ساخت اتاقک ... / استعلام , استعلام ساخت اتاقک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150107/استعلام-مرمت-و-بازسازی-دیوار-خانه'>استعلام مرمت و بازسازی دیوار خانه  / استعلام, مرمت و بازسازی دیوار خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150115/استعلام-فلش-مموری-16GB'>استعلام فلش مموری 16GB / استعلام, استعلام فلش مموری 16GB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150123/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج   / استعلام , استعلام کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150132/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی  / استعلام تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150141/استعلام-دوربین-تصویربرداری---'>استعلام دوربین تصویربرداری .... / استعلام , استعلام دوربین تصویربرداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150149/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد  / استعلام, استعلام مرمت مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150157/استعلام-رم-(RAM)-سرور'>استعلام رم (RAM)  سرور  / استعلام, استعلام رم (RAM)  سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150165/استعلام-مناقصه-خرید-خدمات-حجمی-امور-تلفنخانه'>استعلام مناقصه خرید خدمات حجمی امور تلفنخانه  / مناقصه استعلام بها، استعلام استعلام مناقصه خرید خدمات حجمی امور تلفنخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150173/استعلام-سوند--'>استعلام سوند ... / استعلام, استعلام سوند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150181/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام  بایگانی ریلی / استعلام, بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150189/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-و-رنگ-آمیزی-و-عایق-کاری-سقف'>استعلام تعمیر و بازسازی و رنگ آمیزی و عایق کاری سقف / استعلام, تعمیر و بازسازی و رنگ آمیزی و عایق کاری سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150197/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال / استعلام, استعلام یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150205/استعلام-تهیه-مصالح--'>استعلام تهیه مصالح ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150213/استعلام-دستگاه-شیردوش-سیار-گاوی-و-گوسفندی'>استعلام دستگاه شیردوش سیار گاوی و گوسفندی / استعلام , استعلام دستگاه شیردوش سیار گاوی و گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150221/استعلام-استنت-دارویی-SUPRA-FLEX'>استعلام استنت دارویی SUPRA FLEX / استعلام, استعلام استنت دارویی SUPRA FLEX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150229/استعلام-اصلاح-و-تعمیرات-کلی-سیستم-شوفاژ-خانه--'>استعلام اصلاح و تعمیرات کلی سیستم شوفاژ خانه... / استعلام, استعلام اصلاح و تعمیرات کلی سیستم شوفاژ خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150237/استعلام-تبدیل-کلاهک'>استعلام تبدیل کلاهک  / استعلام تبدیل کلاهک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150245/استعلام-بلندگوی-دو-راهه-6-اینچی-سیستم-EVID6-2'>استعلام بلندگوی دو راهه 6 اینچی سیستم EVID6.2 / استعلام, استعلام بلندگوی دو راهه 6 اینچی سیستم EVID6.2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150253/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150261/استعلام-لپ-تاپ-ایسر-و-اسکنر-فوجیتسو'>استعلام لپ تاپ ایسر و اسکنر فوجیتسو / استعلام, استعلام لپ تاپ ایسر و اسکنر فوجیتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149505/مزایده-فروش-تعدادی-از-زمین-ها-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از زمین ها کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از زمین ها کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149549/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-235-38-و-231-60متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 235.38 و 231.60متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 235.38 و 231.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149593/مزایده-ساختمان-مسکونی-شماره-729-فرعی-از-128-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی شماره 729 فرعی از 128 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی شماره 729 فرعی از 128 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149630/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-295-5-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 295/5 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 295/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149663/مزایده-تانکر-45000-لیتری'>مزایده تانکر 45000 لیتری  / مزایده ,مزایده تانکر 45000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149696/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-520-75متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 520.75متر / مزایده مزایده منزل مسکونی عرصه 520.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149710/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-23-5متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 23.5متر / مزایده ,مزایده یک واحد تجاری مساحت 23.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149736/مزایده-تریا-نمایشگاه'>مزایده تریا نمایشگاه / مزایده,مزایده تریا نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149761/مزایده-فروش-تعداد-10-ردیف-املاک-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش تعداد 10 ردیف املاک مسکونی و تجاری  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 10 ردیف املاک مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149800/اصلاحیه-مزایده-آپارتمان-با-قدمت-بنا-15-5-سال'>اصلاحیه مزایده آپارتمان با قدمت بنا 15.5 سال / اصلاحیه مزایده آپارتمان با قدمت بنا 15.5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149828/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-262-5متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 262.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 262.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149894/مزایده-یک-دستگاه-وانت-دو-کابین-مزدا'>مزایده یک دستگاه وانت دو کابین مزدا  / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت دو کابین مزدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149950/مزایده-زمین-مساحت-117-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 117 متر نوبت دوم / مزایده, مزایده زمین مساحت 117 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149981/مزایده-زمین-مساحت-324-35متر-نوبت-سوم'>مزایده زمین مساحت 324.35متر نوبت سوم / مزایده, مزایده زمین مساحت 324.35متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150043/مزایده-یک-واحد-مرغداری-عرصه-13500متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مرغداری عرصه 13500متر نوبت اول / مزایده ,مزایده یک واحد مرغداری عرصه 13500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150292/مزایده-فروش-ضایعات-و-اقلام-اسقاط-و-دارایی-ثابت'>مزایده فروش ضایعات و اقلام اسقاط و دارایی ثابت  / مزایده , مزایده فروش ضایعات و اقلام اسقاط و دارایی ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150269/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام ,استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150277/استعلام-ساخت-سقف-شیروانی-سوله'>استعلام ساخت سقف شیروانی سوله / استعلام, استعلام ساخت سقف شیروانی سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150285/استعلام-برقرسانی-به-مشترکین'>استعلام برقرسانی به مشترکین  / استعلام ,استعلام برقرسانی به مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149447/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149477/مزایده-اجاره-فضاهای-ورزشی'>مزایده  اجاره فضاهای ورزشی / آگهی مزایده, مزایده  اجاره فضاهای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149501/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-شخصی-پراید-GLXI'>مزایده فروش یکدستگاه سواری شخصی پراید GLXI  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری شخصی پراید GLXI </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149536/مزایده-قالب-اتصال-سه-راهی--قالب-اتصال-زانویی'>مزایده قالب اتصال سه راهی ، قالب اتصال زانویی  / مزایده,مزایده قالب اتصال سه راهی ، قالب اتصال زانویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149590/مزایده-واگذاری-غرفه-کافه-تریا-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه کافه تریا  نوبت دوم  / آگهی  مزایده عمومی,  مزایده واگذاری غرفه کافه تریا   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149624/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سواری-سمند'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149662/مزایده-غرفه-مینی-تنقلات--نوبت-دوم'>مزایده غرفه مینی تنقلات - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده غرفه مینی تنقلات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149695/مزایده-عمومی-واگذاری-بوفه-شماره-دو'>مزایده عمومی واگذاری بوفه شماره دو  / مزایده عمومی , مزایده عمومی واگذاری بوفه شماره دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149709/مزایده-4-عدد-موزر-ماشین-برقی--6-عدد-سشوار-و--'>مزایده 4 عدد موزر ماشین برقی ، 6 عدد سشوار و.... / مزایده, مزایده تعداد 4 عدد ماشین موزر برقی، 6 عدد سشوار و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149735/مزایده-واگذاری-دو-پلاک-زمین-کارگاهی-(چاپ-دوم)'>مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی (چاپ دوم) / مزایده ,مزایده واگذاری دو پلاک زمین کارگاهی (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149758/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پیکان-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پیکان سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149794/مزایده-واگذاری-غرفه-حمل-و-نقلی-در-پایانه-حمل-و-نقل'>مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی در پایانه حمل و نقل  / مزایده, مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی در پایانه حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149825/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تولید-نوار-بهداشتی'>مزایده فروش یک دستگاه تولید نوار بهداشتی  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه تولید نوار بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149881/تجدید-مزایده-زمین-جوی-متروکه'>تجدید مزایده زمین جوی متروکه  / تجدید مزایده, مزایده  زمین جوی متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149948/مزایده-احداث-ساخت-نصب-و-بهره-برداری-و-نگهداری-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده احداث ساخت، نصب و بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی  / مزایده ,مزایده احداث ساخت، نصب و بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149978/مزایده-122-دستگاه-خودرو-سبک-سنگین-و-موتور-سیکلت'>مزایده 122 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت / مزایده ، مزایده 122 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150037/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مسکونی-600-مترمربع'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مسکونی 600 مترمربع  / مزایده ,مزایده ششدانگ واحد تجاری مسکونی 600 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150288/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-تیبا-دو-هاچ-بک'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا دو هاچ بک / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا دو هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150258/استعلام-نگهداری-تاسیسات-آب-شرب'>استعلام نگهداری تاسیسات آب شرب / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150266/استعلام-کانتر-و-کمد-بایگانی'>استعلام کانتر و کمد بایگانی / استعلام,استعلام کانتر و کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150274/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج / استعلام ، استعلام کاتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150282/استعلام-جلوبر'>استعلام جلوبر  / استعلام, استعلام  جلوبر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149467/مزایده-مغازه-مساحت-17-7متر-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مساحت 17.7متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 17.7متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149487/مزایده-فروش-تلفن-همراه'>مزایده فروش تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149525/مزایده-یک-دستگاه-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه پژو آردی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149580/مزایده-آپارتمان-مساحت-171-78متر-قطعه-22-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 171.78متر قطعه 22 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 171.78متر قطعه 22 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149617/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-210متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 210متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149644/مزایده-فروش-واحدها-کاربری-تجاری-بصورت-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدها کاربری تجاری بصورت نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده فروش واحدها کاربری تجاری بصورت نقد و اقساط نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149679/مزایده-ششدانگ-پلاک-2785-فرعی-مساحت-260مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک 2785 فرعی مساحت 260مترمربع / مزایده ششدانگ پلاک 2785 فرعی مساحت 260مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149705/مزایده-4عدد-ماشین-موزر-برقی--6-عدد-سشوار--'>مزایده 4عدد ماشین موزر برقی - 6 عدد سشوار ... / آگهی مزایده, مزایده 4عدد ماشین موزر برقی - 6 عدد سشوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149727/مزایده-بوفه-دانشکده-پزشکی'>مزایده بوفه دانشکده پزشکی  / مزایده , مزایده بوفه دانشکده پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149754/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده-مساحت-500متر'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده مساحت 500متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149781/مزایده-مالکیت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2280متر-تجدید'>مزایده مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2280متر تجدید / مزایده ,مزایده مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2280متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149814/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-165-مترمربع'>مزایده ملک مساحت اعیان 165 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت اعیان 165 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149854/مزایده-فروش-2-000-000-(دو-میلیون-لیتر)-نفتگاز-D2'>مزایده فروش 2.000.000 (دو میلیون لیتر) نفتگاز D2 / مزایده , مزایده فروش 2.000.000 (دو میلیون لیتر) نفتگاز D2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149934/مزایده-فروش-17-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-اصلاحیه'>مزایده فروش 17 قطعه زمین کاربری مسکونی اصلاحیه  / مزایده, مزایده فروش 17 قطعه زمین کاربری مسکونی اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1149965/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-177-48متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 177.48متر نوبت دوم / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت 177.48متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150009/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-70580متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین محصور 70580متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین محصور 70580متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1150128/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-داروخانه-بیمارستان'>فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام  واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 6 شهريور 1397 ساعت: 19:00