اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141740/فراخوان-مناقصه-سیستم... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141740/فراخوان-مناقصه-سیستم-داشبرد-خبری-تحلیلی-هوشمند--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه سیستم داشبرد خبری تحلیلی هوشمند  - نوبت دوم  / مناقصه، فراخوان مناقصه سیستم داشبرد خبری تحلیلی هوشمند - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141755/تجدید-فراخوان-عمومی-شناسایی-سرمایه-گذار'>تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار / تجدید فراخوان عمومی, تجدید فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141768/استعلام-تعمیرات-هنرستان-فنی-و-حرفه-ای--'>استعلام تعمیرات هنرستان فنی و حرفه ای... / استعلام,تعمیرات هنرستان فنی و حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141780/استعلام-جهت-کارگاه-کابینت-و-نجاری'>استعلام جهت کارگاه کابینت و نجاری / استعلام,استعلام جهت کارگاه کابینت و نجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141793/مناقصه-تکمیل-ساختمان'>مناقصه تکمیل ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141804/فراخوان-طراحی-ساخت-و-نصب-آسانسور-صنعتی'>فراخوان طراحی، ساخت و نصب آسانسور صنعتی / مناقصه عمومی, فراخوان طراحی، ساخت و نصب آسانسور صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141814/استعلام-چهار-عدد-هارد'>استعلام چهار عدد هارد / استعلام,استعلام چهار عدد هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141824/استعلام-کارت-سخت-افزاری--'>استعلام کارت سخت افزاری ... / استعلام , استعلام کارت سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141835/استعلام-تعمیر-2-دستگاه-بوشینگ--'>استعلام تعمیر 2 دستگاه بوشینگ... / استعلام,تعمیر 2 دستگاه بوشینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141847/مناقصه-تامین-و-ارایه-خدمات-خودرویی-با-راننده-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و ارایه خدمات خودرویی با راننده ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین و ارایه خدمات خودرویی با راننده ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141857/استعلام-دستگاه-چشم-الکترونیکی--'>استعلام دستگاه چشم الکترونیکی ... / استعلام , استعلام دستگاه چشم الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141868/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141882/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-خطوط-20-کیلو-ولت-و-400-ولت'>مناقصه سرویس و نگهداری خطوط 20 کیلو ولت و 400 ولت / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری خطوط 20 کیلو ولت و 400 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141895/استعلام-احداث-باسکول-60-تنی'>استعلام احداث باسکول 60 تنی / استعلام, احداث باسکول 60 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141907/استعلام-کارگاه-لوله-کشی--'>استعلام کارگاه لوله کشی ... / استعلام , استعلام کارگاه لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141918/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا--'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا ... / استعلام , استعلام تامین بخار و تهویه هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141929/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141941/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی... / فراخوان مناقصه های عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141952/استعلام-اجرای-کانال--'>استعلام اجرای کانال ... / استعلام , استعلام اجرای کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141962/استعلام-آبگرمکن-خورشیدی-EPA250'>استعلام  آبگرمکن خورشیدی EPA250 / استعلام, آبگرمکن خورشیدی EPA250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141974/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-پایگاه-های-امدادی--'>استعلام تعمیر و تجهیز پایگاه های امدادی... / استعلام,تعمیر و تجهیز پایگاه های امدادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141985/استعلام-جمع‌اوری-تصفیه-و-تأمین-آب'>استعلام جمع‌اوری، تصفیه و تأمین آب / استعلام,استعلام جمع‌اوری، تصفیه و تأمین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141994/تجدید-مناقصه-خرید-1600-متر-لوله-فولادی'>تجدید مناقصه خرید 1600 متر لوله فولادی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 1600 متر لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142007/استعلام-حفاظت-و-نگهبانی-از-ملک-تملیکی--'>استعلام حفاظت و نگهبانی از ملک تملیکی... / استعلام,حفاظت و نگهبانی از ملک تملیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142018/استعلام-نگهداری-راه-ها--'>استعلام نگهداری راه ها ... / استعلام , استعلام نگهداری راه ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142027/تجدید-فراخوان-واگذاری-پروژه-های-عمرانی-سطح-شهر'>تجدید فراخوان واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان واگذاری پروژه های عمرانی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142040/استعلام-خرید-تابلو-برق-و-کابل-و-الکتروموتور-و-پمپ-آب'>استعلام خرید تابلو برق و کابل و الکتروموتور و پمپ آب  / استعلام, خرید تابلو برق و کابل و الکتروموتور و پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142050/استعلام-جمع-آوری-لوله-های-قدیمی--'>استعلام جمع آوری لوله های قدیمی... / استعلام,جمع آوری لوله های قدیمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142060/مناقصه-بهسازی-و-ترمیم-نرده-پل-های-مرتفع-بحرانی'>مناقصه بهسازی و ترمیم نرده پل های مرتفع بحرانی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه بهسازی و ترمیم نرده پل های مرتفع بحرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142071/استعلام-پروژه-احداث-ابنیه-فنی-محور--'>استعلام پروژه احداث ابنیه فنی محور... / استعلام,استعلام پروژه احداث ابنیه فنی محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142080/مناقصه-بهسازی-جاده-و-احداث-باند--'>مناقصه بهسازی جاده و احداث باند ... / مناقصه, مناقصه بهسازی جاده و احداث باند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142091/فراخوان-شناسایی-شرکت-های-توسعه-دهنده-وب-سایت--پورتال-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی شرکت های توسعه دهنده وب سایت / پورتال نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان شناسایی شرکت های توسعه دهنده وب سایت / پورتال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142100/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت / مناقصه, مناقصه خرید آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142112/فراخوان-مناقصه-احداث-راه-اصلی'>فراخوان مناقصه احداث راه اصلی  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث راه اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142120/مناقصه-عمومی-خدمات-مورد-نیاز-مدیریت-بازرگانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی خدمات مورد نیاز مدیریت بازرگانی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مورد نیاز مدیریت بازرگانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142131/استعلام-قرارداد-نصب-شماره-گوش-گاومیش'>استعلام  قرارداد نصب شماره گوش گاومیش / استعلام, قرارداد نصب شماره گوش گاومیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142144/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142156/مناقصه-ارائه-خدمات-راهبری-سیستم-های-شهرسازی-و-مالی'>مناقصه ارائه خدمات راهبری سیستم های شهرسازی و مالی  / مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات راهبری سیستم های شهرسازی و مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142165/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142176/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی / استعلام, آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142186/مناقصه-عمومی-جذب-پیمانکار'>مناقصه عمومی جذب پیمانکار   / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جذب پیمانکار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142198/مناقصه-امور-آشپزخانه-بیمارستان'>مناقصه امور آشپزخانه بیمارستان  / مناقصه, مناقصه امور آشپزخانه بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142210/استعلام-پروژه-نگهداری-راههای-روستایی'>استعلام پروژه نگهداری راههای روستایی / استعلام, پروژه نگهداری راههای روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142219/آگهی-ارزیابی-کیفی-مناقصه-گران-احداث-پروژه-های-توسعه-دانشکده-و--'>آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران احداث پروژه های توسعه دانشکده و ...  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران احداث پروژه های توسعه دانشکده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142232/استعلام-پروژه-خرید-باکس-بتنی-پیش-ساخته-4-4-جهت-زیرگذر--'>استعلام پروژه خرید باکس بتنی پیش ساخته 4*4* جهت زیرگذر ... / استعلام,استعلام پروژه خرید باکس بتنی پیش ساخته 4*4* جهت زیرگذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142246/استعلام-شیر-گلوب--'>استعلام شیر گلوب... / استعلام,شیر گلوب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142256/استعلام-تعمیرات-راهدارخانه-و-انبار-نمک--'>استعلام  تعمیرات راهدارخانه و انبار نمک ... / استعلام, تعمیرات راهدارخانه و انبار نمک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142267/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام, استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142280/استعلام-یک-عدد-کیس-کامل-کامپیوتر-و--'>استعلام یک عدد کیس کامل کامپیوتر و... / استعلام,استعلام یک عدد کیس کامل کامپیوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142288/آگهی-تجدید-مناقصه-فاز-یک-ساماندهی-حریم'>آگهی تجدید مناقصه فاز یک ساماندهی حریم  / مناقصه عمومی, آگهی تجدید مناقصه فاز یک ساماندهی حریم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142300/مناقصه-خدمات-نگهداری-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه خدمات نگهداری تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه, مناقصه خدمات نگهداری تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142311/فراخوان-حفاظت-از-اراضی-سازمان-ملی-زمین-و-مسکن'>فراخوان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن / مناقصه عمومی, فراخوان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142322/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام  / استعلام, مرمت حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142337/مناقصه-احداث-مخزن-آب-3000-متر-مکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142350/مناقصه-واگذاری-انجام-تعمیرات-دوره-ای-خطوط'>مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142363/مناقصه-تامین-خدمات-جانبی-حفاری'>مناقصه تامین خدمات جانبی حفاری  / آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تامین خدمات جانبی حفاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142377/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-برقراری-نظم-و-امنیت'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت برقراری نظم و امنیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت برقراری نظم و امنیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142387/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی-آب-آشامیدنی'>استعلام تامین آب و آبرسانی آب آشامیدنی / استعلام,استعلام تامین آب و آبرسانی آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142398/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142409/استعلام-میز-ترسیم-نقشه-کشی--'>استعلام میز ترسیم نقشه کشی... / استعلام, استعلام میز ترسیم نقشه کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142419/استعلام-جدول-گذاری-با-جدول-سنگی--'>استعلام جدول گذاری با جدول سنگی... / استعلام,جدول گذاری با جدول سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142436/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت قنات... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142449/استعلام-جهت-تجهیز-وسایل-مدیریت-و-مدارس'>استعلام جهت تجهیز وسایل مدیریت و مدارس / استعلام,استعلام جهت تجهیز وسایل مدیریت و مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142462/استعلام-استنت-دارویی-biomaterix'>استعلام استنت دارویی biomaterix / استعلام, استنت دارویی biomaterix</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142476/اصلاحیه-مناقصه-انجام-پروژه'>اصلاحیه مناقصه انجام پروژه  / مناقصه, اصلاحیه مناقصه انجام پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142485/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تکمیل-آموزشگاه-سه-کلاسه-تجدید'>فراخوان ارزیابی کیفی  تکمیل آموزشگاه سه کلاسه- تجدید / تجدید مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی  تکمیل آموزشگاه سه کلاسه- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142495/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142506/استعلام-یک-دستگاه-پمپ-وکیوم'>استعلام یک دستگاه پمپ وکیوم / استعلام,یک دستگاه پمپ وکیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142520/فراخوان-مناقصه-تجهیزات-سیستم-کلرزنی-تصفیه-خانه'>فراخوان مناقصه تجهیزات سیستم کلرزنی تصفیه خانه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تجهیزات سیستم کلرزنی تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142531/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه... / استعلام, استعلام مرمت خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142541/استعلام-Servomech-Gear-Motor'>استعلام Servomech Gear Motor / استعلام,استعلام Servomech Gear Motor</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142550/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-ضربه-ای'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142558/استعلام-لوله-یو-پی-وی-سی-3-اینچ--'>استعلام لوله یو پی وی سی 3 اینچ... / استعلام,استعلام لوله یو پی وی سی 3 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142567/استعلام-هندپیس-tul-متعلق-به-دستگاه-سنگ-شکن-ولف'>استعلام هندپیس tul متعلق به دستگاه سنگ شکن ولف  / استعلام, هندپیس tul متعلق به دستگاه سنگ شکن ولف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142577/استعلام-سرویسکار--'>استعلام سرویسکار ... / استعلام, استعلام سرویسکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142588/استعلام-کاغذ-A4-ایرانی-خودکار'>استعلام کاغذ A4 ایرانی، خودکار  / استعلام, کاغذ A4 ایرانی، خودکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142599/استعلام-عملیات-تاسیسات-برقی'>استعلام عملیات تاسیسات برقی / استعلام, عملیات تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142612/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142624/مناقصه-خرید-و-نصب-راه-اندازی---(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید و نصب، راه اندازی ... (نوبت دوم) / مناقصه ،مناقصه خرید و نصب، راه اندازی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142634/مناقصه-مراحل-تفکیک-از-مبدا-اموزش-و-جمع-آوری-بازیافت'>مناقصه مراحل تفکیک از مبدا اموزش و جمع آوری بازیافت / مناقصه ، مناقصه مراحل تفکیک از مبدا اموزش و جمع آوری بازیافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142644/استعلام-لباس-مخصوص-نوزاد--'>استعلام لباس مخصوص نوزاد ... / استعلام, استعلام لباس مخصوص نوزاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142655/استعلام-یخچال-فریزر--'>استعلام یخچال فریزر ... / استعلام , استعلام یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142665/استعلام-خرید-3-ردیف-شبكه-سرند'>استعلام خرید 3 ردیف شبكه سرند   / استعلام , استعلام خرید 3 ردیف شبكه سرند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142675/استعلام-سه-ردیف-آب-بند-هیدرو-سیلندر'>استعلام سه ردیف آب بند هیدرو سیلندر / استعلام , استعلام سه ردیف آب بند هیدرو سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142686/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142698/استعلام-سرویس-نگهداری-ماشین-آلات--'>استعلام سرویس نگهداری ماشین آلات ... / استعلام, استعلام سرویس نگهداری ماشین آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142710/مناقصه-پوشش-بیمه-اموال-منقول-و-غیر-منقول'> مناقصه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142721/استعلام-آجر-قزاقی-4-10-20-(سنتی)-10000-قالب-درجه-یک--'>استعلام آجر قزاقی 4*10*20 (سنتی) 10000 قالب درجه یک... / استعلام,استعلام آجر قزاقی 4*10*20 (سنتی) 10000 قالب درجه یک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142733/استعلام-بی-سیم-خودرویی-و-بی-سیم-دستی-و-تکرار-کننده'>استعلام بی سیم خودرویی و بی سیم دستی و تکرار کننده  / استعلام, بی سیم خودرویی و بی سیم دستی و تکرار کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142744/تجدید-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-تاریخی'>تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه تاریخی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142754/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی... / استعلام,تجهیزات آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142765/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-کل-فضای-سبز-بلوارها'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری کل فضای سبز بلوارها  / آگهی تجدید  مناقصه، تجدید مناقصه حفظ و نگهداری کل فضای سبز بلوارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142776/مناقصه-تکمیل-و-تجهیز-دکوراتیو-و-سیستم-های-صوت'>مناقصه تکمیل و تجهیز دکوراتیو و سیستم های صوت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و تجهیز دکوراتیو و سیستم های صوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142787/استعلام-کلافه-چدنی'>استعلام کلافه چدنی  / استعلام,استعلام کلافه چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142796/استعلام-پروژه-برق-رسانی'>استعلام پروژه برق رسانی / استعلام , استعلام پروژه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142805/مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-خیابانها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت خیابانها- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت خیابانها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142815/استعلام-قوطی-آهن'>استعلام قوطی آهن  / استعلام, استعلام قوطی آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142826/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کنترل-تردد--'>استعلام تعمیر و سرویس کنترل تردد... / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142836/فراخوان-احداث-دیوار-ضلع-شمالی-مجموعه-سوارکاری'>فراخوان احداث دیوار ضلع شمالی مجموعه سوارکاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان احداث دیوار ضلع شمالی مجموعه سوارکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142846/استعلام-تیغه-لیفتراک-کلارک-3-تن-و--'>استعلام تیغه لیفتراک کلارک 3 تن و ... / استعلام, استعلام تیغه لیفتراک کلارک 3 تن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142855/استعلام-خرید-موتور-آسانسور'>استعلام خرید موتور آسانسور  / استعلام,استعلام خرید موتور آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142865/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-در-منطقه--'>استعلام حفر دو حلقه چاه در منطقه ... / استعلام, استعلام حفر دو حلقه چاه در منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142874/استعلام-پرژکتور-جهت-برج-نور'>استعلام پرژکتور جهت برج نور  / استعلام پرژکتور جهت برج نور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142883/ارزیابی-کیفی-عمومی-اصلاح-جوش-درز-ریل'>ارزیابی کیفی عمومی اصلاح جوش درز ریل  / ارزیابی کیفی عمومی, ارزیابی کیفی عمومی اصلاح جوش درز ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142892/استعلام-فراخوان-صدای-مشاوره--'>استعلام فراخوان صدای مشاوره ... / استعلام , استعلام فراخوان صدای مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142902/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142912/استعلام-مصرفی-عمومی-پزشکی'>استعلام مصرفی عمومی پزشکی  / استعلام,استعلام مصرفی عمومی پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142923/فراخوان-مناقصه-پروژه-تکمیل-نگارخانه-شهر'>فراخوان مناقصه پروژه تکمیل نگارخانه شهر / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تکمیل نگارخانه شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142933/استعلام-فرش-12-متری-و-6-متری-و-3-متری'>استعلام فرش 12 متری و 6 متری و 3 متری  / استعلام, استعلام فرش 12 متری و 6 متری و 3 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142941/استعلام-تهیه-مصالح-ساخت-و-نصب-حفاظ-استیل'>استعلام تهیه مصالح ساخت و نصب حفاظ استیل  / استعلام, تهیه مصالح ساخت و نصب حفاظ استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142949/استعلام40-عدد-کیبورد-و-40-عدد-موس-فراسو'>استعلام40 عدد کیبورد و 40 عدد موس فراسو / استعلام, استعلام40 عدد کیبورد و 40 عدد موس فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142957/استعلام-کاغذ-دیواری'>استعلام کاغذ دیواری  / استعلام, استعلام کاغذ دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142966/مناقصه-عملیات-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب'>مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب  / مناقصه, مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142977/استعلام-خرید-مجموعه-بوستر'>استعلام خرید مجموعه بوستر / استعلام خرید مجموعه بوستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142986/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142996/استعلام-خرید-لوله-جدار-چاهی-گالوپ'>استعلام خرید لوله جدار چاهی گالوپ / استعلام, استعلام خرید لوله جدار چاهی گالوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143005/استعلام-تهیه-و-اجرای-فونداسیون--'>استعلام تهیه و اجرای فونداسیون... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای فونداسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143015/استعلام-تونر-کارنریج-قوطی-پلی-اتیلن'>استعلام تونر کارنریج  قوطی پلی اتیلن  / استعلام, استعلام تونر کارنریج  قوطی پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143025/استعلام-کامیون-خاور-کمپرسی'>استعلام کامیون خاور کمپرسی / استعلام , استعلام کامیون خاور کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143033/پانزدهمین-همایش-علمی-دانشجویی'>پانزدهمین همایش علمی دانشجویی / پانزدهمین همایش علمی دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143042/استعلام-تجهیزات-زیرساخت-شبکه--'>استعلام تجهیزات زیرساخت شبکه ... / استعلام , استعلام تجهیزات زیرساخت شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143051/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-محوطه--'>استعلام ترمیم و اصلاح محوطه ... / استعلام , استعلام ترمیم و اصلاح محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143061/استعلام-برنامه-سازی-آموزشی-و-اطلاع-رسانی-97-02-30'>استعلام برنامه سازی آموزشی و اطلاع رسانی 97.02.30 / استعلام, استعلام برنامه سازی آموزشی و اطلاع رسانی 97.02.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143070/استعلام-جواز-دفن-نسخه'>استعلام جواز دفن نسخه / استعلام, استعلام جواز دفن نسخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143078/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143087/استعلام-مبلمان-نیم-ست'>استعلام مبلمان نیم ست  / استعلام , استعلام مبلمان نیم ست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143095/استعلام-مایکروویو-مدل-MS93-اسنوا'>استعلام مایکروویو مدل MS93  اسنوا / استعلام, استعلام مایکروویو مدل MS93  اسنوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143103/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143111/استعلام-خودرو-سواری-سمند'>استعلام  خودرو سواری سمند / استعلام, استعلام خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143119/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه ... / استعلام, استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143127/استعلام-سیلیس-با-خلوص-98-درصد'>استعلام  سیلیس با خلوص 98 درصد / استعلام, سیلیس با خلوص 98 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143135/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143143/استعلام-کمد-و-جالباسی-آینه-دار-مخصوص-هتل'>استعلام کمد و جالباسی آینه دار مخصوص هتل  / استعلام, استعلام کمد و جالباسی آینه دار مخصوص هتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143151/استعلام-عملیات-احداث-کانال-انتقال-آب--'>استعلام عملیات احداث کانال انتقال آب.... / استعلام, استعلام عملیات احداث کانال انتقال آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143159/استعلام-تلویزیون-32-LED-ساخت-ایران'>استعلام تلویزیون 32 LED ساخت ایران / استعلام,استعلام تلویزیون 32 LED ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143167/استعلام-روتختی-مرغوب'>استعلام روتختی مرغوب  / استعلام , استعلام روتختی مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143176/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143184/استعلام-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد آزمایشگاهی / استعلام, خرید مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143192/استعلام-زونکن-گیره-دار'>استعلام زونکن گیره دار  / استعلام, استعلام زونکن گیره دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143201/استعلام-دکل-مهاری'>استعلام  دکل مهاری / استعلام , استعلام  دکل مهاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143209/استعلام-خرید-خدمات-حمل-و-نقل-به-وسیله-7دستگاه-خودرو'>استعلام خرید خدمات حمل و نقل به وسیله 7دستگاه خودرو / استعلام خرید خدمات حمل و نقل به وسیله 7دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143218/استعلام-بازنگری-طرح-هادی--'>استعلام بازنگری طرح هادی ... / استعلام , استعلام بازنگری طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143227/استعلام-چاپ-سربرگ-اداری'>استعلام  چاپ سربرگ اداری / استعلام , استعلام  چاپ سربرگ اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143235/استعلام-دستگاه-LAPTOP-LENOVO-THINKPAD-L-560'>استعلام  دستگاه LAPTOP LENOVO THINKPAD L 560 / استعلام, استعلام  دستگاه LAPTOP LENOVO THINKPAD L 560</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143243/مناقصه-ارزیابی-توان-تامین-نصب-تست-و-راه-اندازی-اقلام-سخت-افزاری'>مناقصه ارزیابی توان تامین، نصب، تست و راه اندازی اقلام سخت افزاری  / مناقصه ، مناقصه ارزیابی توان تامین، نصب، تست و راه اندازی اقلام سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143251/استعلام-میز-نهارخوری-6-نفره-به-همراه-6-صندلی'>استعلام میز نهارخوری 6 نفره به همراه 6 صندلی / استعلام, استعلام میز نهارخوری 6 نفره به همراه 6 صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143259/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-برقی--ابزار-دقیق-شیرخانه-آبگیر'>استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات برقی ، ابزار دقیق شیرخانه آبگیر  / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات برقی ، ابزار دقیق شیرخانه آبگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143267/استعلام-بویلر'>استعلام بویلر / استعلام,استعلام بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143275/استعلام-نرم-افزار-جامع-تایپ-گفتاری-به-نوشتاری--'>استعلام نرم افزار جامع تایپ گفتاری به نوشتاری ... / استعلام, استعلام نرم افزار جامع تایپ گفتاری به نوشتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143283/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات'>استعلام مرمت و بازسازی قنوات / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143291/استعلام-دکوراسیون'>استعلام دکوراسیون / استعلام, استعلام دکوراسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143299/فراخوان-مناقصه-حفاری-چاه-ناحیه-صنعتی'>فراخوان مناقصه حفاری چاه ناحیه صنعتی   / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه حفاری چاه ناحیه صنعتی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143307/استعلام-دستگاه-کپی-برند-شارپ'>استعلام دستگاه کپی برند شارپ / استعلام, دستگاه کپی برند شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143315/استعلام-سمپاش-توربولاینر'>استعلام سمپاش توربولاینر / استعلام سمپاش توربولاینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143324/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام,استعلام احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143332/آگهی-فراخوان-تکمیل-آموزشگاه-سه-کلاسه'> آگهی فراخوان تکمیل آموزشگاه سه کلاسه /  آگهی فراخوان ،  آگهی فراخوان تکمیل آموزشگاه سه کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143341/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-در-فاز-2'>مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب در فاز 2  / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب در فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143349/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مجتمع-آبرسانی-شیرآباد'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی شیرآباد / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع آبرسانی شیرآباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143357/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-شهر--'>مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر... / مناقصه, مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143366/مناقصه-ساخت-مخزن-2000-مترمکعبی'>مناقصه ساخت مخزن 2000 مترمکعبی  / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مخزن 2000 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143374/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و لوله گذاری / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141743/مناقصه-تامین-زیرساخت-کلید-عمومی-و-امضای-دیجیتال--نوبت-دوم'>مناقصه تامین زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال - نوبت دوم  / مناقصه ، آگهی تجدید فراخوان مناقصه تامین زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141756/مناقصه-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی-ـ-چاپ-سوم'> مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی ـ چاپ سوم / آگهی مناقصه ,  مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی ـ چاپ سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141771/استعلام-ذرت-دانه--'>استعلام ذرت دانه ... / استعلام, استعلام ذرت دانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141781/فراخوان-مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب--'>فراخوان مناقصه احداث خط انتقال آب ... / آگهی فراخوان مناقصه، ففراخوان مناقصه احداث خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141794/مناقصه-فراخوان-خرید-و-تجهیزات-تصویر-برداری-و-بهره-برداری'>مناقصه فراخوان خرید و تجهیزات تصویر برداری و بهره برداری  / مناقصه , مناقصه فراخوان خرید و تجهیزات تصویر برداری و بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141806/استعلام-سطل--'>استعلام سطل ... / استعلام , استعلام سطل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141815/مناقصه-انجام-خدمات-حراست-حفاظت-و-نگهبانی-نوبت-دوم'> مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی نوبت دوم  /  مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141825/استعلام-آسفالت-ماشینی--'>استعلام آسفالت ماشینی ... / استعلام, استعلام آسفالت ماشینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141837/مناقصه-دیوار-حایل-سنگی-احداث-جاده-کانال-دفع-آب-های-سطحی--'>مناقصه دیوار حایل سنگی، احداث جاده، کانال دفع آب های سطحی... / مناقصه عمومی, مناقصه دیوار حایل سنگی، احداث جاده، کانال دفع آب های سطحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141848/مناقصه-تهیه-مصالح--حمل-و-اجرای-5000-متر-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای 5000 متر شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح ، حمل و اجرای 5000 متر شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141858/مناقصه-بارگیری-و-حمل-و-نقل-پسماند-شهری--'>مناقصه بارگیری و حمل و نقل پسماند شهری ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری و حمل و نقل پسماند شهری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141869/مناقصه-خرید-مقدار-2000-تن-یونجه-مرغوب'>مناقصه خرید مقدار 2000 تن یونجه مرغوب  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید مقدار 2000 تن یونجه مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141883/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141897/استعلام-عملیات-خاکی'>استعلام عملیات خاکی / استعلام,استعلام عملیات خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141909/مناقصه-ایجاد-باغ-موزه-پردیس---نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد باغ موزه پردیس ....نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه ایجاد باغ موزه پردیس دانشگاه ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141920/استعلام-5-دستگاه-رایانه-با-لوازم-جانبی'>استعلام 5 دستگاه رایانه با لوازم جانبی / استعلام,استعلام 5 دستگاه رایانه با لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141930/استعلام-سیستم-تولید-همزمان-آب-خالص-و-فوق-خالص-و--'>استعلام سیستم تولید همزمان آب خالص و فوق خالص و ... / استعلام, سیستم تولید همزمان آب خالص و فوق خالص و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141942/استعلام-مانتیور-خمیده-24-اینچ-سامسونگ'>استعلام مانتیور خمیده 24 اینچ سامسونگ  / استعلام, مانتیور خمیده 24 اینچ سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141953/استعلام-انجام-عملیات-احیا-و-مرمت-قنات-روستا--'>استعلام  انجام عملیات احیا و مرمت قنات روستا ... / استعلام, انجام عملیات احیا و مرمت قنات روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141964/فراخوان-ارزیابی-تشکیل-گروههای-گشت-و-بازرسی-و-نظارت-منابع-ابهای-زیرزمینی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی تشکیل گروههای گشت و بازرسی و نظارت منابع ابهای زیرزمینی ـ نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی تشکیل گروههای گشت و بازرسی و نظارت منابع ابهای زیرزمینی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141975/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141986/استعلام-اجرای-سنگفرش-پیاده-رو'>استعلام  اجرای سنگفرش پیاده رو  / استعلام,  اجرای سنگفرش پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141999/استعلام-ساخت-کمپینگ-گردشگری'>استعلام ساخت کمپینگ گردشگری / استعلام , استعلام ساخت کمپینگ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142008/مناقصه-واگذاری-حجمی-از-امور-حفاظتی-و-امنیتی'>مناقصه  واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی / مناقصه , مناقصه  واگذاری حجمی از امور حفاظتی و امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142019/مناقصه-تامین-حمل-و-نصب-قطعات-یدکی-و-راهبری--'>مناقصه  تامین، حمل و نصب قطعات یدکی و راهبری ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین، حمل و نصب قطعات یدکی و راهبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142029/مناقصه-فراخوان-پیمانکار-خدمات-فضای-سبز'>مناقصه فراخوان پیمانکار خدمات فضای سبز / مناقصه فراخوان , مناقصه فراخوان پیمانکار خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142041/استعلام-ساخت-و-نصب-کانال-دودکش'>استعلام ساخت و نصب کانال دودکش / استعلام,ساخت و نصب کانال دودکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142051/مناقصه-خریداری-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142061/استعلام-دستگاه-تلفن-به-همراه-سانترال-با-ظرفیت-8-خط-ورودی-و--'>استعلام دستگاه تلفن به همراه سانترال با ظرفیت 8 خط ورودی و... / استعلام,استعلام دستگاه تلفن به همراه سانترال با ظرفیت 8 خط ورودی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142072/استعلام-تامین-کالا-و-عملیات-خط-ارتباطی-پست--'>استعلام تامین کالا و عملیات خط ارتباطی پست ... / استعلام , استعلام تامین کالا و عملیات خط ارتباطی پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142081/استعلام-خرید-انواع-کابل-پروتودور-آلومینیومی'>استعلام خرید انواع کابل پروتودور آلومینیومی  / استعلام, خرید انواع کابل پروتودور آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142092/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یک-آسانسور-نیمه-اتوماتیک'>استعلام سرویس و نگهداری یک آسانسور نیمه اتوماتیک / استعلام, سرویس و نگهداری یک آسانسور نیمه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142101/استعلام-واگذاری-عملیات-اجرایی-نصب-و-راه-اندازی-پارک-آموزشی-و--'>استعلام واگذاری عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی پارک آموزشی و... / استعلام,استعلام واگذاری عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی پارک آموزشی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142113/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام,لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141738/تجدید-مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-نگهبان'>تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی نگهبان / تجدید مناقصه عمومی تامین نیروی نگهبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141751/مناقصه-مربوط-به-عملیات-تخلیه-و-انبار-داری--'>مناقصه مربوط به عملیات تخلیه و انبار داری ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مربوط به عملیات تخلیه و انبار داری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141767/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141779/مناقصه-تامین-برنج-ایرانی--تجدید-گوشت-مرغ-منجمد-و--'>مناقصه تامین برنج ایرانی ، تجدید گوشت مرغ منجمد و... / آگهی مناقصه  , مناقصه تامین برنج ایرانی ، تجدید گوشت مرغ منجمد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141792/استعلام-یک-عدد-ردیاب-کابل-شبکه'>استعلام یک عدد ردیاب کابل شبکه  / استعلام,استعلام یک عدد ردیاب کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141803/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام,بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141813/فراخوان-برگزاری-مناقصه-خرید-و-تامین-و-اتصالات-پلی-اتیلن'>فراخوان برگزاری مناقصه خرید و تامین و اتصالات پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی، فراخوان برگزاری مناقصه خرید و تامین و اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141822/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141834/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-و-خیابان-های-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت ریزی معابر و خیابان های روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت ریزی معابر و خیابان های روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141845/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-کارگزاری-فروش-سوخت'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی کارگزاری فروش سوخت  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان عمومی ارزیابی کیفی کارگزاری فروش سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141856/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-و-تعمیرات-سابت'>استعلام خرید تجهیزات اداری و تعمیرات سابت / استعلام, خرید تجهیزات اداری و تعمیرات سابت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141867/استعلام-کارگاه-اینترنت--'>استعلام کارگاه اینترنت ... / استعلام , استعلام کارگاه اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141879/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال... / استعلام, استعلام هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141893/استعلام-فلومتر-الترسونیک'>استعلام  فلومتر الترسونیک   / استعلام,  فلومتر الترسونیک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141905/استعلام-سمپاشی-اماکن-بندری-و-منازل-سازمان-بنادر--'>استعلام  سمپاشی اماکن بندری و منازل سازمان بنادر .. / استعلام, سمپاشی اماکن بندری و منازل سازمان بنادر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141917/فراخوان-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-جوشی-315-میلیمتری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جوشی 315 میلیمتری... نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید لوله پلی اتیلن جوشی 315 میلیمتری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141927/مناقصه-تامین-کارگر-فنی-و-تخصصی-جهت-تعمیرات'>مناقصه تامین کارگر فنی و تخصصی جهت تعمیرات   / مناقصه, مناقصه تامین کارگر فنی و تخصصی جهت تعمیرات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141939/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور---'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور .... / آگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141950/مناقصه-حدود-4-300-000-لوح-فشرده-DVD-و-CD'>مناقصه حدود 4.300.000 لوح فشرده DVD و CD  / آگهی مناقصه , مناقصه حدود 4.300.000 لوح فشرده DVD و CD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141961/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام احداث سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141973/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>تجدید مناقصه اجرای طرح جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر  - نوبت دوم چاپ دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای طرح جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر  - نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141984/مناقصه-زیرسازی--جدولگذاری-و-آسفالت-خیابانهای-سطح-روستا'>مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای سطح روستا / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابانهای سطح روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141993/فراخوان-خرید-پنج-دستگاه-بلویر--نوبت-سوم'>فراخوان خرید پنج دستگاه بلویر  - نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای، فراخوان مناقصه خرید پنج دستگاه بلویر  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142005/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب... / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142016/مناقصه-احداث-قبور'>مناقصه احداث قبور  / مناقصه , مناقصه احداث قبور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142026/فراخوان-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-مکانیک-و-ماشینری'>فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاههای مکانیک و ماشینری / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان نگهداری و تعمیرات دستگاههای مکانیک و ماشینری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142038/مناقصه-عمومی-انتقال-و-تخلیه-حدود-500-تن-زباله--97-2-30'>مناقصه عمومی انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله  - 97.2.30 / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله  - 97.2.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142049/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-گندزدایی-تاسیسات-آب-شرب'>فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی تاسیسات آب شرب / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب و راه اندازی سیستم گندزدایی تاسیسات آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142058/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142070/مناقصه-خرید-400-000-(چهارصد-هزار)-شیرینگ-6-عددی-آب-معدنی-و---نوبت-دوم'>مناقصه  خرید 400.000 (چهارصد هزار) شیرینگ 6 عددی آب معدنی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه  خرید 400.000 (چهارصد هزار) شیرینگ 6 عددی آب معدنی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142079/استعلام-آلاچیق-و-گلدان--'>استعلام آلاچیق و گلدان... / استعلام,آلاچیق و گلدان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142089/استعلام-پروژه-اصلاح-شیب-شیروانی-و-شانه-سازی-راه-های--'>استعلام  پروژه اصلاح شیب شیروانی و شانه سازی راه های .. / استعلام, پروژه اصلاح شیب شیروانی و شانه سازی راه های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142099/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-و-عملیات-نگهداری-یکساله-پکیج-تصفیه-خانه-فاضلاب-بهداشتی'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و عملیات نگهداری یکساله پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و عملیات نگهداری یکساله پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142122/فراخوان-مناقصه-احداث-کانال-و-استخر-ذخیره-آب-تعاونی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه  احداث کانال و استخر ذخیره آب تعاونی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ,فراخوان   احداث کانال و استخر ذخیره آب تعاونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142134/آگهی-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-و-جدولگذاری-معابر-روستا'>آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر روستا / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142145/استعلام-خرید-بچه-ماهی-سی-باس-آسیایی-به-وزن-حداقل-5-گرم-سایت-ستاد'>استعلام خرید بچه ماهی سی باس آسیایی به وزن حداقل 5 گرم, سایت ستاد / استعلام, خرید بچه ماهی سی باس آسیایی به وزن حداقل 5 گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142157/مناقصه-تهیه--حمل-و-نصب-چهار-دستگاه-پله-برقی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، حمل و نصب چهار دستگاه پله برقی نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل و نصب چهار دستگاه پله برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142166/استعلام-احداث-دیوار'>استعلام احداث دیوار / استعلام,استعلام احداث دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142177/فراخوان-مناقصه-خرید-و-حمل-2600-عدد-دریچه-چدن-بتن-پلیمر-فاضلابی'>فراخوان مناقصه خرید و حمل 2600 عدد دریچه  چدن بتن پلیمر فاضلابی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و حمل 2600 عدد دریچه  چدن بتن پلیمر فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142187/استعلام-ژل-مورچه-کش-قارچ-کش-و--'>استعلام ژل مورچه کش، قارچ کش و ... / استعلام, ژل مورچه کش، قارچ کش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142199/استعلام-خرید-نصب-و-نگهداری-پشتیبانی-شبکه-رادیویی-بی-سیم'>استعلام  خرید، نصب و نگهداری، پشتیبانی شبکه رادیویی بی سیم  / استعلام, خرید، نصب و نگهداری، پشتیبانی شبکه رادیویی بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142211/استعلام-اجرت-دوخت-کت-و-شلوار'>استعلام اجرت دوخت کت و شلوار / استعلام,استعلام اجرت دوخت کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142223/مناقصه-تعمیر-ماشین-آلات-مکانیزه-و-درزین-ها-با-تامین-قطعات'>مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها با تامین قطعات / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی عمومی , مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزین ها با تامین قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142234/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر.... / استعلام, استعلام لوازم التحریر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142247/تجدید-مناقصه-PARTS-FOR-BAYLOR-ELMAGO-EDDY-CURRENT-BRAKE-MODEL-7040'>تجدید مناقصه PARTS FOR BAYLOR ELMAGO EDDY CURRENT BRAKE MODEL 7040  / تجدید آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه PARTS FOR BAYLOR ELMAGO EDDY CURRENT BRAKE MODEL 7040 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142257/فرخوان-مناقصه-عملیات-برق-رسانی-به-تصفیه-خانه-آب-شرب-شماره-2-شهر-(نوبت-دوم)'>فرخوان مناقصه  عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه, فرخوان مناقصه  عملیات برق رسانی به تصفیه خانه آب شرب شماره 2 شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142268/مناقصه-عملیات-بهسازی-و-سبک-سازی-ترانشه-ها'>مناقصه عملیات بهسازی و سبک سازی ترانشه ها / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات بهسازی و سبک سازی ترانشه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142281/آگهی-مناقصه-احداث-پارک-و--'>آگهی مناقصه احداث پارک و.... / آگهی مناقصه  , آگهی مناقصه احداث پارک و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142289/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا... / استعلام, خرید کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142301/مناقصه-UPS-'>مناقصه UPS..  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه UPS..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142312/آگهی-مناقصه-سنگفرش-معابر'>آگهی مناقصه  سنگفرش معابر  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه  سنگفرش معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142325/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142338/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142351/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-ساخت-حمل-و-نصب-پکیج-تصفیه-خانه-تصفیه-خانه-فاضلاب'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات ساخت، حمل و نصب پکیج تصفیه خانه تصفیه خانه فاضلاب / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه عملیات ساخت، حمل و نصب پکیج تصفیه خانه تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142365/استعلام-احداث-و-پرداخت-مطالبات-کانال'>استعلام احداث و پرداخت مطالبات کانال / استعلام ,استعلام احداث و پرداخت مطالبات کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142378/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری-روستا'>استعلام تکمیل کانال آبیاری روستا / استعلام, تکمیل کانال آبیاری روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142388/استعلام-تکمیل-جاده-بین-مزارع--'>استعلام تکمیل جاده بین مزارع... / استعلام,تکمیل جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142400/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-آبرسان'>مناقصه بکارگیری پیمانکار آبرسان  / مناقصه بکارگیری پیمانکار آبرسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142410/استعلام-پروژه-تکمیل-کانال-آبیاری'>استعلام پروژه تکمیل کانال آبیاری / استعلام,استعلام پروژه تکمیل کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142420/استعلام-چاپگر-تک-کاره-لیزرری-اداری-سیاه-و-سفید'>استعلام چاپگر تک کاره لیزرری اداری سیاه و سفید / استعلام, چاپگر تک کاره لیزرری اداری سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142437/استعلام-خدمات-رختشویخانه'>استعلام خدمات رختشویخانه / استعلام ,استعلام خدمات رختشویخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142451/فراخوان-تهیه-و-تامین-25-دستگاه-مینی-بوس-کولردار'>فراخوان تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولردار / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولردار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142464/استعلام-کانال-انتقال-آب-روستاها---'>استعلام کانال انتقال آب روستاها .... / استعلام, کانال انتقال آب روستاها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142477/استعلام-کانال-انتقال-آب'>استعلام کانال انتقال آب  / استعلام, کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142487/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142496/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-محوله-مربوط-به-نگهداری-از-اماکن-و-تاسیسات---نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه انجام امور محوله مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات...  نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,اصلاحیه مناقصه انجام امور محوله مربوط به نگهداری از اماکن و تاسیسات...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142507/تجدید-مناقصه-بهسازی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت سوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142522/استعلام-تامین-12-نفر-نیروی-حفاظتی'>استعلام تامین 12 نفر نیروی حفاظتی / استعلام, تامین 12 نفر نیروی حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142532/استعلام-تجهیزات-پی-ال-سی'>استعلام تجهیزات پی ال سی   / استعلام، استعلام تجهیزات پی ال سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142542/استعلام-خرید-و-حمل-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید و حمل الکتروپمپ شناور / استعلام, خرید و حمل الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142551/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-بی-سیم'>استعلام نصب و راه اندازی بی سیم / استعلام,نصب و راه اندازی بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142559/ارزبابی-کیفی-پروژه-تامین--نصب-و-راه-اندازی-پمپ-های-درون-چاهی--'>ارزبابی کیفی پروژه تامین ، نصب و راه اندازی پمپ های درون چاهی ...  / مناقصه ، ارزبابی کیفی پروژه تامین ، نصب و راه اندازی پمپ های درون چاهی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142569/استعلام-مرمت-امامزاده--'>استعلام مرمت امامزاده... / استعلام, استعلام مرمت امامزاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142579/فراخوان-ارزیابی-کیفی-Chromium-nickel-steel-bars--'>فراخوان ارزیابی کیفی Chromium nickel steel bars... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی Chromium nickel steel bars...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142589/استعلام-خرید-دو-دستگاه-سرور-کلینیک--'>استعلام خرید دو دستگاه سرور کلینیک... / استعلام,خرید دو دستگاه سرور کلینیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142601/آگهی-استعلام-ساماندهی-و-مناسب-سازی-پیاده-روها-و-جداول--'>آگهی استعلام ساماندهی و مناسب سازی پیاده روها و جداول... / آگهی استعلام, آگهی استعلام ساماندهی و مناسب سازی پیاده روها و جداول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142613/مناقصه-خرید-قطعات-گیربکس-SEITES'>مناقصه خرید قطعات گیربکس SEITES / مناقصه, مناقصه خرید قطعات گیربکس SEITES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142625/استعلام-تهیه-و-تحویل-تعداد-5470-اصله-نهال-و-گل-جهت-ایجاد-فضای-سبز'>استعلام تهیه و تحویل تعداد 5470 اصله نهال و گل جهت ایجاد فضای سبز / استعلام, تهیه و تحویل تعداد 5470 اصله نهال و گل جهت ایجاد فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142635/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-آب-به-طول-6200-متر--'>مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال آب به طول 6200 متر ... / مناقصه عمومی,  تهیه و اجرای خط انتقال آب به طول 6200 متر با لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 اتمسفر (استاندارد) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142646/مناقصه-خرید-سه-دستگاه-آب-شیرین-کن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سه دستگاه آب شیرین کن  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید سه دستگاه آب شیرین کن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142657/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات-عمرانی-ساختمان'>استعلام  اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات عمرانی ساختمان / استعلام, اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات عمرانی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142667/استعلام-خریداری-مقدار-400-تن-ورق-A516GR70-و-انواع-لوله-و-نبشی-و-گرد'>استعلام خریداری مقدار 400 تن ورق A516GR70 و انواع لوله و نبشی و گرد / آگهی استعلام , استعلام خریداری مقدار 400 تن ورق A516GR70 و انواع لوله و نبشی و گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142677/مناقصه-عمومی-سرویس-حمل-و-نقل-ماموریتهای-درون-شهری'>مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری  / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل ماموریتهای درون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142687/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-روکش-لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام روکش، لکه گیری و ترمیم ترانشه مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام روکش، لکه گیری و ترمیم ترانشه مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142700/استعلام-تایر'>استعلام تایر  / استعلام, تایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142711/استعلام-HDD-8TB-purple-WD--'>استعلام HDD 8TB purple WD ... / استعلام , استعلام HDD 8TB purple WD ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142724/استعلام-واگزاری-خدمات-مربوط-به-جمع-آوری-و-حمل-زباله--'>استعلام واگزاری خدمات مربوط به جمع آوری و حمل زباله ... / استعلام , استعلام واگزاری خدمات مربوط به جمع آوری و حمل زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142734/مناقصه-خودروی-بالابر-امداد-و-نجات-62-متری'>مناقصه خودروی بالابر امداد و نجات 62 متری / مناقصه ,مناقصه خودروی بالابر امداد و نجات 62 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142745/استعلام-بازدید-علمی--'>استعلام  بازدید علمی ... / استعلام , استعلام بازدید علمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142756/استعلام-باطری-UPS-فاراتل-65-آمپر-مارک-MAX'>استعلام باطری UPS فاراتل 65 آمپر مارک MAX / استعلام, باطری UPS فاراتل 65 آمپر مارک MAX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142766/استعلام-جابه-جایی-دکل-مهار-و-نصب-آنتن-صاعقه-گیر-'>استعلام جابه جایی دکل مهار و نصب آنتن صاعقه گیر.. / استعلام, استعلام جابه جایی دکل مهار و نصب آنتن صاعقه گیر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142777/آگهی-مناقصه-پایه-چراغ-دکوراتیو-(نوبت-دوم)'>آگهی مناقصه پایه چراغ دکوراتیو (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه پایه چراغ دکوراتیو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142788/مناقصه-خرید-CONE-توربین-گازی-NUOVO-PIGNONE'>مناقصه خرید CONE توربین گازی NUOVO PIGNONE / مناقصه, مناقصه خرید CONE توربین گازی NUOVO PIGNONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142798/مناقصه-تهیه-و-تامین-اقلام-و-اسناد-مطبوعاتی-(چاپی)'>مناقصه تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی (چاپی)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین اقلام و اسناد مطبوعاتی (چاپی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142806/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تکثیر-بلوری-یک-به-یازده'>استعلام خرید دو دستگاه تکثیر بلوری یک به یازده  / استعلام, خرید دو دستگاه تکثیر بلوری یک به یازده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142817/استعلام-کابل-بال-ولو-چمبر-(نسوز)-دمای-بالا'>استعلام کابل بال ولو چمبر (نسوز) دمای بالا / استعلام, استعلام کابل بال ولو چمبر (نسوز) دمای بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142827/استعلام-روغن-نسوز--لیفتراک-ها'>استعلام روغن نسوز ، لیفتراک ها / استعلام , استعلام روغن نسوز ، لیفتراک ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142837/استعلام-برگزاری-جشنواره-طبخ-آبزیان'>استعلام برگزاری جشنواره طبخ آبزیان / استعلام , استعلام برگزاری جشنواره طبخ آبزیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142847/استعلام-تریبون-با-ارم-پست-به-ابعاد-استاندارد'>استعلام تریبون با ارم پست به ابعاد استاندارد  / استعلام تریبون با ارم پست به ابعاد استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142110/مناقصه-تهیه--نصب-و-اجرای-سیستم-هوشمند-چراغ-راهنمایی'>مناقصه تهیه ، نصب و اجرای سیستم هوشمند چراغ راهنمایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، نصب و اجرای سیستم هوشمند چراغ راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142119/مناقصه-واگذاری-عملیات-تامین-نیروی-انسانی-(حجمی)'>مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی (حجمی) / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات تامین نیروی انسانی (حجمی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142129/استعلام-پروژه-اصلاح-شیب-شیروانی--'>استعلام پروژه اصلاح شیب شیروانی... / استعلام,پروژه اصلاح شیب شیروانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142143/استعلام-تجهیزات-و-خدمات-مورد-نیاز-تجهیز-و-اجرای-شبکه-رایانه-ای--'>استعلام تجهیزات و خدمات مورد نیاز تجهیز و اجرای شبکه رایانه ای ... / استعلام , استعلام تجهیزات و خدمات مورد نیاز تجهیز و اجرای شبکه رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142155/استعلام-پروژه-بهسازی-و-مرمت-راهدارخانه-ها-در-سطح-استان'>استعلام پروژه بهسازی و مرمت راهدارخانه ها در سطح استان  / استعلام, پروژه بهسازی و مرمت راهدارخانه ها در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142164/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مسافری--'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مسافری... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه انجام خدمات مسافری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142175/استعلام-برقراری-ارتباط-متقارن-دو-طرفه--'>استعلام برقراری ارتباط متقارن دو طرفه... / استعلام,برقراری ارتباط متقارن دو طرفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142185/استعلام-خرید-کولر'>استعلام خرید کولر / استعلام,استعلام خرید کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142197/استعلام-سمپاش-توربولاینر-و--'>استعلام سمپاش توربولاینر و ... / استعلام,استعلام سمپاش توربولاینر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142209/استلام-احداث-17-باب-آبگذر'>استلام احداث 17 باب آبگذر  / استعلام ,استلام احداث 17 باب آبگذر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142218/استعلام-گرد-آوری-قوانین-و-مقررات--'>استعلام گرد آوری قوانین و مقررات ... / استعلام , استعلام گرد آوری قوانین و مقررات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142231/استعلام-جابه‌جایی-شبکه-برق-روستایی'>استعلام جابه‌جایی شبکه برق روستایی / استعلام,استعلام جابه‌جایی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142245/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-200-و-250-و-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 و 250 و نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 و 250 و 315 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142255/استعلام-تانک-الکتروفورز--'>استعلام تانک الکتروفورز... / استعلام, استعلام تانک الکتروفورز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142265/استعلام-اصلاح-رمپهای-ورود-و-خروج-فرودگاه'>استعلام  اصلاح رمپهای ورود و خروج فرودگاه / استعلام,  اصلاح رمپهای ورود و خروج فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142278/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-و-دپوی-پسماندهای'>مناقصه انجام عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات نگهداری و دپوی پسماندهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142287/استعلام-احداث-گوشواره-پل--'>استعلام احداث گوشواره پل... / استعلام, استعلام احداث گوشواره پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142299/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142310/استعلام-خرید-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید، تهیه و نصب چمن مصنوعی  / استعلام, خرید، تهیه و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142320/مناقصه-اجرای-عملیات-محوطه-سازی-سیلوی-50-هزار-تنی'>مناقصه اجرای عملیات محوطه سازی سیلوی 50 هزار تنی / ​آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ساده ,مناقصه  اجرای عملیات محوطه سازی سیلوی 50 هزار تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142336/استعلام-کونژوگه-نوکلئوکپسید-ضد-هاری--'>استعلام کونژوگه نوکلئوکپسید ضد هاری ... / استعلام , استعلام کونژوگه نوکلئوکپسید ضد هاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142349/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-شناسایی-جهره-و-اثر-انگشت'>استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی جهره و اثر انگشت / استعلام, دستگاه حضور و غیاب شناسایی جهره و اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142361/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری  / استعلام, کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142376/استعلام-احداث-پل-و-مسیرگشایی--'>استعلام احداث پل و مسیرگشایی... / استعلام,احداث پل و مسیرگشایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142386/استعلام-​نصب-تجهیزات-برقی--'>استعلام ​نصب تجهیزات برقی ... / استعلام, استعلام ​نصب تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142396/استعلام-پروژه-تکمیل-سردهنه-و-کانال-آبیاری-روستای--'>استعلام پروژه تکمیل سردهنه و کانال آبیاری روستای ... / استعلام, پروژه تکمیل سردهنه و کانال آبیاری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142408/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-مانتیور-20-اینچ'>استعلام کیس کامپیوتر و مانتیور 20 اینچ  / استعلام, کیس کامپیوتر و مانتیور 20 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142417/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142434/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-ضربه-ای'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای / استعلام, عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142448/استعلام-نرم-افزار-سرور--'>استعلام نرم افزار سرور... / استعلام,نرم افزار سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142461/استعلام-اتومبیل-با-راننده--'>استعلام اتومبیل با راننده ... / استعلام , استعلام اتومبیل با راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142475/استعلام-خرید-لاستیک-با-شال-و-تیوپ'>استعلام خرید لاستیک با شال و تیوپ / استعلام, خرید لاستیک با شال و تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142484/آگهی-مناقصه-احداث-پلهای-ماشین-رو'>آگهی مناقصه احداث پلهای ماشین رو / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه احداث پلهای ماشین رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142494/فراخوان-مناقصه-خرید-کامپیوتر-و-تجهیزات-مصرفی-و-جانبی'>فراخوان مناقصه خرید کامپیوتر و تجهیزات مصرفی و جانبی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید کامپیوتر و تجهیزات مصرفی و جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142505/استعلام-ترمه--'>استعلام ترمه ... / استعلام, استعلام ترمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142517/مناقصه-ساخت-حصار-مخزن'>مناقصه ساخت حصار مخزن / مناقصه, مناقصه ساخت حصار مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142530/فراخوان-تجدید-مناقصه-حفاری-و-لکه-گیری-در-شهرک-صنعتی--'>فراخوان تجدید مناقصه حفاری و لکه گیری در شهرک صنعتی....  / فراخوان تجدید مناقصه ، فراخوان تجدید مناقصه حفاری و لکه گیری در شهرک صنعتی.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142539/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز.. / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142857/استعلام-برق-رسانی-و-تجهیز-پست-پاساژ--'>استعلام برق رسانی و تجهیز پست پاساژ... / استعلام,برق رسانی و تجهیز پست پاساژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142866/استعلام-حسگر-اندازه-گیری-رطوبت-عمقی-خاک'>استعلام حسگر اندازه گیری رطوبت عمقی خاک / استعلام ,استعلام حسگر اندازه گیری رطوبت عمقی خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142875/استعلام-خرید-کیس-رایانه'>استعلام خرید کیس رایانه / استعلام, خرید کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142884/استعلام-کتاب'>استعلام کتاب / استعلام ,استعلام کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142893/استعلام-خرید-خدمت-فعالیت-های-اورژانس-اجتماعی(خط-123)'>استعلام خرید خدمت فعالیت های اورژانس اجتماعی(خط 123) / استعلام, خرید خدمت فعالیت های اورژانس اجتماعی(خط 123)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142903/استعلام-لباس-شوی-صنعتی'>استعلام لباس شوی صنعتی  / استعلام , استعلام لباس شوی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142913/استعلام-عملیات-اجرایی-انجام-عملیات-هرس'>استعلام عملیات اجرایی انجام عملیات هرس  / استعلام , استعلام عملیات اجرایی انجام عملیات هرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142925/استعلام-دستگاه-کپی-برند-شارپ'>استعلام دستگاه  کپی برند شارپ  / استعلام, استعلام دستگاه  کپی برند شارپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142934/استعلام-گاز-5-شعله-اخوان-طرح-ونوس'>استعلام گاز 5 شعله اخوان طرح ونوس / استعلام گاز 5 شعله اخوان طرح ونوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142942/استعلام-خرید-غذای-مولدین-ماهیان-خاویاری'>استعلام خرید غذای مولدین ماهیان خاویاری / استعلام,استعلام خرید غذای مولدین ماهیان خاویاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142950/استعلام-وگذاری-امور-مراسلات-پستی'>استعلام وگذاری امور مراسلات پستی / استعلام, استعلام وگذاری امور مراسلات پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142958/استعلام-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام تجهیزات سخت افزاری  / استعلام,استعلام تجهیزات سخت افزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142967/استعلام-فایروال'>استعلام فایروال  / استعلام, استعلام فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142978/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142987/استعلام-کامپیوتر-شخصی'>استعلام کامپیوتر شخصی / استعلام,استعلام کامپیوتر شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142997/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143006/استعلام-کلمپ-داکتیل'>استعلام کلمپ داکتیل  / استعلام , استعلام کلمپ داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143017/استعلام-بهسازی-و-مرمت-ساختمان-قدیمی-راهدارخانه--'>استعلام بهسازی و مرمت ساختمان قدیمی راهدارخانه... / استعلام,استعلام بهسازی و مرمت ساختمان قدیمی راهدارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143026/استعلام-تخت-چهار-شکن'>استعلام تخت چهار شکن  / استعلام,استعلام تخت چهار شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143034/استعلام-گاو-صندوق-ضد-سرقت--'>استعلام گاو صندوق ضد سرقت... / استعلام,گاو صندوق ضد سرقت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143043/استعلام-پوشاک-ورزشی'>استعلام پوشاک ورزشی / استعلام , استعلام پوشاک ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143053/استعلام-قیچی-فولادی-اره-هرس-اره-دستی-دستکش-آفت-کش-و--'>استعلام قیچی فولادی، اره هرس، اره دستی، دستکش، آفت کش و... / استعلام,استعلام قیچی فولادی، اره هرس، اره دستی، دستکش، آفت کش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143062/استعلام-مرمت-و-نگهداری-کلیسا'>استعلام مرمت و نگهداری کلیسا / استعلام, مرمت و نگهداری کلیسا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143071/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو... / استعلام, استعلام خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143079/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143088/استعلام-بهسازی-و-اصلاح'>استعلام بهسازی و اصلاح / استعلام,استعلام بهسازی و اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143096/استعلام-آبرسانی-سیار-روستاها'>استعلام آبرسانی سیار روستاها  / استعلام,استعلام آبرسانی سیار روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143104/استعلام-بازسازی-پل'>استعلام بازسازی پل  / استعلام, استعلام بازسازی پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143112/استعلام-ریبون-دستگاه-آنی-کارت'>استعلام ریبون دستگاه آنی کارت  / استعلام , استعلام ریبون دستگاه آنی کارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143120/استعلام-اجرای-خط-انتقال-گل'>استعلام اجرای خط انتقال گل / استعلام, استعلام اجرای خط انتقال گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143128/استعلام-نیاز-به-تجهیزات-حفاظتی-و--'>استعلام نیاز به تجهیزات حفاظتی و... / استعلام, استعلام ​خرید تجهیزات حفاظتی و امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143136/استعلام-خرید-دریچه-چدن-داکتیل'>استعلام خرید دریچه چدن داکتیل / استعلام, استعلام خرید دریچه چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143144/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام  بایگانی ریلی / استعلام, بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143152/استعلام-جاکفشی-هتلی'>استعلام جاکفشی هتلی / استعلام , استعلام جاکفشی هتلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143160/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-و-کارهای-مربوط-به-بخش-اتفاقات-تعمیر-و-نگهداری-شبکه----نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه عملیات و کارهای مربوط به بخش اتفاقات تعمیر و نگهداری شبکه ....  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه عملیات و کارهای مربوط به بخش اتفاقات تعمیر و نگهداری شبکه ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143169/اصلاحیه-مناقصه-انجام-پروژه-(نوبت-دوم)'>اصلاحیه مناقصه انجام پروژه  (نوبت دوم) / مناقصه, اصلاحیه مناقصه انجام پروژه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143177/استعلام-دستگاه-سانترال-VOIP'>استعلام دستگاه سانترال VOIP / استعلام,استعلام دستگاه سانترال VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143185/مناقصه-نظارت-تصویری-اکتیو-و-پسیو'>مناقصه نظارت تصویری اکتیو و پسیو    / مناقصه نظارت تصویری اکتیو و پسیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143194/استعلام-خرید-قطعات-سرور'>استعلام خرید قطعات سرور / استعلام, خرید قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143202/فراخوان-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-جدول-و-زیرسازی-خیابان-اصلی-فاز-۳'>فراخوان عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول و زیرسازی خیابان اصلی فاز ۳     / مناقصه, فراخوان عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول و زیرسازی خیابان اصلی فاز ۳    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143211/استعلام-خرید-لوازم-بهداشتی'>استعلام خرید لوازم بهداشتی  / استعلام, خرید لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143219/مناقصه-بازسازی-مسیر-های-شهر-مسجد-سلیمان'>مناقصه بازسازی مسیر های شهر مسجد سلیمان / مناقصه, مناقصه بازسازی مسیر های شهر مسجد سلیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143228/استعلام-فعالیت‌های-معماری'>استعلام فعالیت‌های معماری / استعلام,استعلام فعالیت‌های معماری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143236/استعلام-پارتیشن-بندی-فضای-اداری'>استعلام پارتیشن بندی فضای اداری / استعلام,استعلام پارتیشن بندی فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142549/استعلام-عملیات-حفر--'>استعلام عملیات حفر ... / استعلام , استعلام عملیات حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142557/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142566/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-مزرعه-ای-آزمایشگاهی--'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی، مزرعه ای، آزمایشگاهی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی، مزرعه ای، آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142576/استعلام-رادیاتور-پنلی--'>استعلام رادیاتور پنلی... / استعلام,رادیاتور پنلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142587/آگهی-استعلام-زیرسازی-و-اسفالت-معابر-فرعی-منطقه--'>آگهی استعلام زیرسازی و اسفالت معابر فرعی منطقه... / آگهی استعلام, آگهی استعلام زیرسازی و اسفالت معابر فرعی منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142598/استعلام-رگ-ایستاده-18-یونیت-عمق-80'>استعلام رگ ایستاده 18 یونیت عمق 80 / استعلام, رگ ایستاده 18 یونیت عمق 80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142611/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142622/استعلام-سخت-افزار-شبکه'>استعلام سخت افزار شبکه / استعلام, سخت افزار شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142633/استعلام-سم-پاشی'>استعلام سم پاشی / استعلام, سم پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142643/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه--'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه... / استعلام,عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142654/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-و-نصب-انشعابات-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142664/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142674/استعلام-ادوات-آب-سنجی-و-هواشناسی--'>استعلام ادوات آب سنجی و هواشناسی ... / استعلام, استعلام ادوات آب سنجی و هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142685/استعلام-عایق-ژیکابام-اسفلش-پکینگ--'>استعلام عایق ژیکابام- اسفلش پکینگ... / استعلام,عایق ژیکابام- اسفلش پکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142696/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر ... / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142708/فراخوان-مناقصه-حفاظت-و-حراست'>فراخوان مناقصه حفاظت و حراست / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه حفاظت و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142719/استعلام-ذخیره-ساز-NAS-مدل-actiNAS-1600--'>استعلام ذخیره ساز NAS مدل actiNAS 1600... / استعلام,ذخیره ساز NAS مدل actiNAS 1600...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142731/فراخوان-مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142743/استعلام-عملیات-حفر-آزمایش-پمپاژ-چاه-به-روش-ضربه-ای-به-عمق-100-متر--'>استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق 100 متر... / استعلام,استعلام عملیات حفر آزمایش پمپاژ چاه به روش ضربه ای به عمق 100 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142753/مناقصه-خرید-انواع-فیوز--کلید-فیوز--کت-اوت-و-المان-فیوز'>مناقصه خرید انواع فیوز ، کلید فیوز ، کت اوت و المان فیوز / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع فیوز ، کلید فیوز ، کت اوت و المان فیوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142764/مناقصه-قطعات-یدکی-WETCO-DOUBLE-GATE-VALVE-SOLID-BLOCK'>مناقصه قطعات یدکی WETCO DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه قطعات یدکی WETCO DOUBLE GATE VALVE SOLID BLOCK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142774/استعلام-دوربین-مداربسته-و-تجهیزات'>استعلام دوربین مداربسته و تجهیزات  / استعلام, دوربین مداربسته و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142786/استعلام-زیباسازی-مسیر--'>استعلام زیباسازی مسیر ... / استعلام, استعلام زیباسازی مسیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142795/مناقصه-خرید-VACUUME-PUMP'>مناقصه خرید VACUUME PUMP / مناقصه, مناقصه خرید VACUUME PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142804/مناقصه-ساخت-کاپلینگ'>مناقصه ساخت کاپلینگ / مناقصه, مناقصه خرید VACUUME PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142814/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142825/اسعلام-ساخت-پیچ-روکش-لاستیکی-و--'>اسعلام ساخت پیچ روکش لاستیکی و ... / اسعلام ساخت پیچ روکش لاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142835/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام,لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142845/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی---'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142854/استعلام-خرید-تجهیزات-آبهای-سطحی'>استعلام خرید تجهیزات آبهای سطحی / استعلام,  خرید تجهیزات آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142864/استعلام-شارژ-کپسول--'>استعلام شارژ کپسول ... / استعلام , استعلام شارژ کپسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142873/استعلام-تیلر-زنی-علفهای-هرز'>استعلام تیلر زنی علفهای هرز / استعلام,استعلام تیلر زنی علفهای هرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142882/استعلام-میز-مدیریت'>استعلام میز مدیریت / استعلام, استعلام میز مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142890/استعلام-میز-کارمندی--'>استعلام میز کارمندی ... / استعلام , استعلام میز کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142901/استعلام-خرید-اقلام-و-دوربین-های-حفاظتی'>استعلام خرید اقلام و دوربین های حفاظتی  / استعلام,استعلام خرید اقلام و دوربین های حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142910/کنگره-بین-المللی-بیماریهای-راههای-هوایی-و-اینترسیسیل-ریه'>کنگره بین المللی بیماریهای راههای هوایی و اینترسیسیل ریه / کنگره بین المللی بیماریهای راههای هوایی و اینترسیسیل ریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142921/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت  / استعلام, استعلام اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142932/استعلام-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام دوربین فیلمبرداری  / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142940/استعلام-نظارت-بر-اجرای-عملیات-خط-کشی-راههای-حوزه-استحفاظی'>استعلام نظارت بر اجرای عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی / استعلام, نظارت بر اجرای عملیات خط کشی راههای حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142948/استعلام-تهیه-و-نصب-شیشه-سکوریت--'>استعلام تهیه و نصب شیشه سکوریت... / استعلام, استعلام تهیه و نصب شیشه سکوریت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142956/استعلام-لوازم-چیلر'>استعلام لوازم چیلر / استعلام, استعلام لوازم چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142965/استعلام-پشتیبانی-اتوماسیون-اداری-و-مالی-اداره-کل'>استعلام پشتیبانی اتوماسیون اداری و مالی اداره کل / استعلام, پشتیبانی اتوماسیون اداری و مالی اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142976/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی  / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142985/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی--'>استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی... / استعلام, استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142995/استعلام-تستر-برق'>استعلام تستر برق  / استعلام, استعلام تستر برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143004/استعلام-تهیه-و-اجرای-جابجایی-دیوار-دانشگاه'>استعلام تهیه و اجرای جابجایی دیوار دانشگاه / استعلام , استعلام تهیه و اجرای جابجایی دیوار دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143014/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143024/مناقصه-تکمیل-مجتمع-موسی-و-خوشقدم--'>مناقصه تکمیل مجتمع موسی و خوشقدم... / مناقصه, مناقصه تکمیل مجتمع موسی و خوشقدم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143032/شارژ-سیلندر-کلر--'>شارژ سیلندر کلر ... / استعلام , شارژ سیلندر کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143041/استعلام-تخریب-و-احداث-سرویس-بهداشتی-و-آبدارخانه'>استعلام  تخریب و احداث سرویس بهداشتی و آبدارخانه  / استعلام  , استعلام تخریب و احداث سرویس بهداشتی و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143050/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی'>استعلام تسطیح لیزری اراضی / استعلام,استعلام تسطیح لیزری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143060/استعلام-مایع-دستشویی-20-لیتری'>استعلام مایع دستشویی 20 لیتری  / استعلام, استعلام مایع دستشویی 20 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143069/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق / استعلام,تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143077/استعلام-عملیات-و-اجرای-دال-گذاری-و-سنگ-و-سیمان-معابر'>استعلام عملیات و اجرای دال گذاری و سنگ و سیمان معابر  / استعلام, عملیات و اجرای دال گذاری و سنگ و سیمان معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143086/استعلام-تهیه-نصب-و-پشتیبانی-سیستم-های-پکیج-شوفاژ--'>استعلام تهیه، نصب و پشتیبانی سیستم های پکیج شوفاژ ... / استعلام , استعلام تهیه، نصب و پشتیبانی سیستم های پکیج شوفاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143094/استعلام-پانل-روکش-طرح-گره-چوب-قهوه-ای-روشن'>استعلام پانل روکش طرح گره چوب قهوه ای روشن  / استعلام ، استعلام پانل روکش طرح گره چوب قهوه ای روشن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143102/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق خودرو / استعلام, تجهیزات آموزشی کارگاه برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143110/اولین-همایش-ملی-همیار-مشاور'>اولین همایش ملی همیار مشاور  / اولین همایش ملی همیار مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143118/استعلام-تابلو-با-ارم-پست'>استعلام تابلو با ارم پست / استعلام, استعلام تابلو با ارم پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143126/مناقصه-عمومی-فراخوان-اجرای-پروژه-حفاظت-از-طرح-های-جنگلداری'>مناقصه عمومی فراخوان اجرای پروژه حفاظت از طرح های جنگلداری  / مناقصه عمومی فراخوان اجرای پروژه حفاظت از طرح های جنگلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143134/استعلام-کارت-مخابراتی'>استعلام کارت مخابراتی / استعلام , استعلام کارت مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143142/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام,فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143150/استعلام-مرمت-و-بازسازی-خانه'>استعلام مرمت و بازسازی خانه / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143158/استعلام-300-قاب-آلومینیومی'>استعلام 300 قاب آلومینیومی / استعلام 300 قاب آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143166/استعلام-دیوار-پیرامونی-سوله'>استعلام دیوار پیرامونی سوله / استعلام, استعلام دیوار پیرامونی سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143175/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی  / استعلام , استعلام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143183/استعلام-پتو-گلبافت'>استعلام پتو گلبافت  / استعلام , استعلام پتو گلبافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143191/استعلام-بهره-برداری--نگهداری-و-تعمیرات-11-ایستگاه-پایش-آنلاین'>استعلام بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات 11 ایستگاه پایش آنلاین / استعلام , استعلام بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات 11 ایستگاه پایش آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143200/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-خدماتی-نظافتی-باربری-نامه-رسانی--'>مناقصه  واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143208/استعلام-بکارگیری-12-نفر-نیروی-حفاظتی'>استعلام بکارگیری 12 نفر نیروی حفاظتی / استعلام , استعلام بکارگیری 12 نفر نیروی حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143217/استعلام-مالاتیون-امولسیون-حشره-کش--'>استعلام مالاتیون امولسیون حشره کش... / استعلام,مالاتیون امولسیون حشره کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143226/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام, دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143234/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تعمیرات-الکترو-موتورها---'>مناقصه تهیه مصالح و تعمیرات الکترو موتورها .... / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و تعمیرات الکترو موتورها و پمپهای شناور    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143242/اگهی-مناقصه-احداث-پاسگاه-انتظامی'>اگهی مناقصه احداث پاسگاه انتظامی  / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه احداث پاسگاه انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143250/استعلام-شیر-بخار-بنزین'>استعلام شیر بخار بنزین / استعلام,شیر بخار بنزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143258/استعلام-سنگ-دیوار-تراورتن--'>استعلام سنگ دیوار تراورتن... / استعلام,استعلام سنگ دیوار تراورتن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143266/استعلام-الکتروپمپ-آب'>استعلام الکتروپمپ آب / استعلام,استعلام الکتروپمپ آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143274/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام, استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143282/استعلام-اینکلوژر-EMC--'>استعلام اینکلوژر EMC ... / استعلام , استعلام اینکلوژر EMC ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143290/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-طرح-هادی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای طرح هادی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143298/استعلام-اتصالات-فاضلابی'>استعلام اتصالات فاضلابی / استعلام,استعلام اتصالات فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143306/استعلام-لوازم-مصرفی-پزشکی-درجه-یک-ایرانی'>استعلام لوازم مصرفی پزشکی درجه یک ایرانی / استلام , استعلام لوازم مصرفی پزشکی درجه یک ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143314/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141736/مناقصه-عملیات-حفاری-6حلقه-چاه-حفاظت-کاتدی---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاری 6حلقه چاه حفاظت کاتدی ... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عملیات حفاری 6حلقه چاه حفاظت کاتدی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141749/فراخوان-مناقصه-احداث-خط-انتقال-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث خط انتقال فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, فراخوان مناقصه احداث خط انتقال فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141763/مناقصه-عمومی-برنج-ایرانی'>مناقصه عمومی برنج ایرانی  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141776/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141789/استعلام-تعمیرات-ابنیه-سالن-ورزشی--'>استعلام تعمیرات ابنیه سالن ورزشی... / استع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141799/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141810/استعلام-احداث-پارکینگ-مسقف'>استعلام  احداث پارکینگ مسقف / استعلام, احداث پارکینگ مسقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141820/مناقصه-خرید-تعداد-1-000-000-قوطی-900-گرمی-ایزی-اپن-گرد'>مناقصه خرید تعداد 1.000.000 قوطی 900 گرمی ایزی اپن گرد / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید تعداد 1.000.000 قوطی 900 گرمی ایزی اپن گرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141832/استعلام-آسفالت-محوطه-دبستان--'>استعلام  آسفالت محوطه دبستان ... / استعلام,  آسفالت محوطه دبستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141841/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141853/استعلام-طرح-مرمت-و-لایروبی-قنوات--'>استعلام طرح مرمت و لایروبی قنوات... / استعلام,استعلام طرح مرمت و لایروبی قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141863/استعلام-کامپیوتر-all-in-one'>استعلام کامپیوتر all in one / استعلام,استعلام کامپیوتر all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141877/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-پایگاه--'>استعلام تعمیر و تجهیز پایگاه ... / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز پایگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141889/مناقصه-احداث-یک-باب-سردخانه'>مناقصه احداث یک باب سردخانه    / مناقصه، مناقصه  احداث  یک باب سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141903/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی-پیاده-روسازی-جدولکاری-آسفالت-و--'>فراخوان مناقصه انجام عملیات آماده سازی، پیاده روسازی، جدولکاری، آسفالت و...  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه انجام عملیات آماده سازی، پیاده روسازی، جدولکاری، آسفالت و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141915/فراخوان-گازرسانی-به-روستاهای-شهرستان-ها--'>فراخوان گازرسانی به روستاهای شهرستان ها... / مناقصه عمومی, فراخوان گازرسانی به روستاهای شهرستان ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141924/استعلام-خرید-کامپیوتر-اسکنر-و---'>استعلام خرید کامپیوتر، اسکنر و .... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر، اسکنر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141936/استعلام-ایجاد-جاده-بین-مزارع'>استعلام ایجاد جاده بین مزارع / استعلام,استعلام ایجاد جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141948/مناقصه-عمومی-پروژه-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی پروژه آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141958/فراخوان-اصلاح-شبکه-روستا--نوبت-دوم'>فراخوان اصلاح شبکه روستا... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان اصلاح شبکه روستا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141971/استعلام-UPS-2KW-به-همراه-محفظه-باطری-UPS-3KW'>استعلام UPS 2KW به همراه محفظه باطری UPS 3KW / استعلام, UPS 2KW به همراه محفظه باطری UPS 3KW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141981/مناقصه-خرید-و-نصب-EPC-تست-و-راه-اندازی-سیستم-های-روشنایی'>مناقصه خرید و نصب EPC، تست و راه اندازی سیستم های روشنایی / مناقصه، مناقصه خرید و نصب EPC، تست و راه اندازی سیستم های روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141991/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142003/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام,استعلام طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142014/استعلام-خرید-شیر-و-اتصالات-و-لوله-فولادی'>استعلام خرید شیر و اتصالات و لوله فولادی / استعلام, خرید شیر و اتصالات و لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142024/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات--'>استعلام شیرآلات و اتصالات... / استعلام,شیرآلات و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142034/مناقصه-عمومی-طراحی-و-ساخت-75-عدد-اسکید-3-کاره'>مناقصه عمومی طراحی و ساخت 75 عدد اسکید 3 کاره  / مناقصه عمومی طراحی و ساخت 75 عدد اسکید 3 کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142046/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142055/استعلام-حفر-چاه--'>استعلام حفر چاه... / استعلام, استعلام حفر چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142066/فراخوان-تجدید-مناقصه-تعمیرات-اساسی-دو-دستگاه-توربین'>فراخوان تجدید مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین  / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142077/مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-خیابانها-و-کوچه-ها-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات روکش آسفالت خیابانها و کوچه ها نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات روکش آسفالت خیابانها و کوچه ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142086/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142096/استعلام-خرید-سکو-ترانس-و-دستک'>استعلام خرید سکو ترانس و دستک / استعلام, خرید سکو ترانس و دستک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142107/مناقصه-خرید-دستگاه-یونیت-جراحی-کرانیوتومی'>مناقصه خرید دستگاه یونیت جراحی کرانیوتومی  / مناقصه خرید دستگاه یونیت جراحی کرانیوتومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142117/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح... / استعلام, استعلام خرید مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142126/تجدید-مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-خط-انتقال-برق--'>تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و اجرای خط انتقال برق ... / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان تهیه تجهیزات و اجرای خط انتقال برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142140/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب--'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ... / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142150/استعلام-مرمت-و-محوطه-سازی-سامانه-ستاد'>استعلام مرمت و محوطه سازی, سامانه ستاد / استعلام ,استعلام مرمت و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142162/مناقصه-خرید-یک-نوع-سوئیچ-الکترونیکی'>مناقصه خرید یک نوع سوئیچ الکترونیکی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک نوع سوئیچ الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141737/آگهی-مناقصه-کارت-هدیه'>آگهی مناقصه  کارت هدیه  / مناقصه، آگهی مناقصه  کارت هدیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141750/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-چهار-دستگاه-پله-برقی---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل و نصب چهار دستگاه پله برقی... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل و نصب چهار دستگاه پله برقی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141765/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141777/استعلام-گاز-هلیم-و-نیتروژن'>استعلام گاز هلیم و نیتروژن / استعلام, استعلام گاز هلیم و نیتروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141791/استعلام-چاپ-کارتهای-خام--'>استعلام چاپ کارتهای خام... / استعلام,چاپ کارتهای خام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141801/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-عکسبرداری-هوایی-تهیه-عکس-های-هوایی-رقومی-و--'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات عکسبرداری هوایی، تهیه عکس های هوایی رقومی و... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی عملیات عکسبرداری هوایی، تهیه عکس های هوایی رقومی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141812/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141821/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا--'>استعلام آسفالت ماشینی روستا ... / استعلام, آسفالت ماشینی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141833/استعلام-مصالح-و-تعمیرات'>استعلام مصالح و تعمیرات  / استعلام, مصالح و تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141844/مناقصه-عملیات-اجرای-شمع-های-درجا'>مناقصه عملیات اجرای شمع های درجا / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شمع های درجا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141855/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام, استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141864/استعلام-پروژه-تامین-آب-منطقه-عشایری--'>استعلام پروژه تامین آب منطقه عشایری... / استعلام,پروژه تامین آب منطقه عشایری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141878/مناقصه-نگهداری-تاسیسات-مراکز-و-GSM-روستایی--'> مناقصه نگهداری تاسیسات، مراکز و GSM روستایی ..  / مناقصه عمومی,  مناقصه نگهداری تاسیسات، مراکز و GSM روستایی .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141892/استعلام-کارگاه-تاسیسات--'>استعلام کارگاه تاسیسات ... / استعلام , استعلام کارگاه تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141904/استعلام-رایانه-با-تمام-لوازم-جانبی--'>استعلام رایانه با تمام لوازم جانبی.... / استعلام, استعلام رایانه با تمام لوازم جانبی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141916/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-سوله-مدیریت-بحران---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان سوله مدیریت بحران ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه احداث ساختمان سوله مدیریت بحران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141925/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام ,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141937/استعلام-کانال-بتنی-انتقال-آب--'>استعلام کانال بتنی انتقال آب... / استعلام,کانال بتنی انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141949/مناقصه-عمومی-ایجاد-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عمومی ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141959/استعلام-تهیه-تجهیزات-اجرای-شبکه-20-کیلوولت--'>استعلام تهیه تجهیزات، اجرای شبکه 20 کیلوولت... / استعلام,تهیه تجهیزات، اجرای شبکه 20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141972/استعلام-درخواست-تامین-خودرو-استیجاری-برای-ماموریتهای-درون-و-برون-شهری-و--'>استعلام درخواست تامین خودرو استیجاری برای ماموریتهای درون و برون شهری و... / استعلام,استعلام درخواست تامین خودرو استیجاری برای ماموریتهای درون و برون شهری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141982/استعلام-کیس-کامپیوتر-و-مانیتور--'>استعلام کیس کامپیوتر و مانیتور ... / استعلام, استعلام کیس کامپیوتر و مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141992/استعلام-180-دستگاه-چشم-الکترونیکی--'>استعلام 180 دستگاه چشم الکترونیکی... / استعلام,180 دستگاه چشم الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142004/استعلام-سقف--'>استعلام سقف ... / استعلام , استعلام سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142015/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142025/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-کنترل-هوشمند-آلودگی-هوا--'>استعلام خرید و نصب سیستم کنترل هوشمند آلودگی هوا ... / استعلام, استعلام خرید و نصب سیستم کنترل هوشمند آلودگی هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142036/تجدید-مناقصه-تعمیر-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی-ساختمان-ها-مخازن-و-پمپ-های-و---'>تجدید مناقصه تعمیر تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، مخازن و پمپ های و  .... / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه تعمیر تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، مخازن و پمپ های و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142047/استعلام-ترمینال-مخابراتی-و--'>استعلام  ترمینال مخابراتی و .. / استعلام, ترمینال مخابراتی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142056/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142067/فراخوان-مناقصه-HORIZONTAL-CENTRIFUGAL-PUMP--GABBIONE-TA-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه HORIZONTAL CENTRIFUGAL  PUMP    GABBIONE TA- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه HORIZONTAL CENTRIFUGAL  PUMP    GABBIONE TA- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142078/فراخوان-طراحی-تامین-تجهیزات-و-اجرای-پروژه-مجموعه-تجاری'>فراخوان طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مجموعه تجاری / فراخوان, فراخوان طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مجموعه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142087/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداشت-اماکن-ورزشی'>تجدید مناقصه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی  / تجدید مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142098/استعلام-تکمیل-و-ساماندهی-گلزار-شهدا--'>استعلام تکمیل و ساماندهی گلزار شهدا ... / استعلام , استعلام تکمیل و ساماندهی گلزار شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142108/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142118/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142127/استعلام-احداث-راهها--'>استعلام احداث راهها ... / استعلام , استعلام احداث راهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142142/استعلام-190دستگاه-چراغ-خیابانی-20-وات'>استعلام 190دستگاه چراغ خیابانی 20 وات / استعلام, 190دستگاه چراغ خیابانی 20 وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142171/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام نصب و راه اندازی ایستگاه پمپاژ / استعلام, نصب و راه اندازی ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142183/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-فاضلابی-کاروگیت-کوپلر-سرخود'>مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت کوپلر سرخود  / مناقصه, مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت کوپلر سرخود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142193/استعلام-سمپاش-توربولاینر--'>استعلام سمپاش توربولاینر... / استعلام, استعلام سمپاش توربولاینر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142207/استعلام-مرمت-شیروانی'>استعلام مرمت شیروانی  / استعلام,استعلام مرمت شیروانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142216/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی ... / استعلام, استعلام میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142229/استعلام-تمدید-آنتی-ویروس-برای-یک-سال'>استعلام  تمدید آنتی ویروس برای یک سال / استعلام, تمدید آنتی ویروس برای یک سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142240/مناقصه-ساماندهی-مبادی-ورودی-شهر'>مناقصه ساماندهی مبادی ورودی شهر / مناقصه ساماندهی مبادی ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142253/استعلام-جابه‌جایی-شبکه-برق-روستایی'>استعلام جابه‌جایی شبکه برق روستایی / استعلام,استعلام جابه‌جایی شبکه برق روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142262/استعلام-ظرف-یکبار-مصرف--'>استعلام ظرف یکبار مصرف... / استعلام,ظرف یکبار مصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142273/فراخوان-مناقصه-بازسازی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-3-دستگاه-اختلاط-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 3 دستگاه اختلاط  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 3 دستگاه اختلاط  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142285/مناقصه-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-و-وصول-مطالبات-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142295/فراخوان-مناقصه-تامین-مرکز-تلفن-700-شماره-ای-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین مرکز تلفن 700 شماره ای نوبت دوم  / مناقصه، فراخوان مناقصه تامین مرکز تلفن 700 شماره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142307/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی-و--تجدید'>مناقصه بهسازی راه روستایی و ..تجدید  / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی و ..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142318/استعلام-آنتی-بادی-ضد-هاری'>استعلام آنتی بادی ضد هاری / استعلام,آنتی بادی ضد هاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142334/تجدید-مناقصه-خرید-خوراک-دام'>تجدید مناقصه خرید خوراک دام  / تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142344/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-بیمارستان'>مناقصه سرویس ایاب و  ذهاب بیمارستان / مناقصه سرویس ایاب و  ذهاب بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142356/استعلام-خرید-سرور--'>استعلام خرید سرور... / استعلام,خرید سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142373/تجدید-مناقصه-خدمات-خودرویی-و-نگهداری-تاسیسات-ستاد-و--'>تجدید مناقصه خدمات خودرویی و نگهداری تاسیسات ستاد و... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خدمات خودرویی و نگهداری تاسیسات ستاد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142384/مناقصه-تامین-نیروهای-خدماتی'>مناقصه تامین نیروهای خدماتی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142394/مناقصه-احداث-دیوار-حفاظتی-امنیتی-نواحی---نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار حفاظتی امنیتی نواحی.... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث دیوار حفاظتی امنیتی نواحی.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142404/استعلام-تکمیل-جاده-بین-مزارع--'>استعلام تکمیل جاده بین مزارع ... / استعلام, استعلام تکمیل جاده بین مزارع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142415/مناقصه-عمومی-تعمیر-و-بهسازی-و-استانداردسازی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تعمیر و بهسازی و استانداردسازی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و بهسازی و استانداردسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142428/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142443/استعلام-ریبون--'>استعلام ریبون ... / استعلام , استعلام ریبون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142459/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-روکش-آسفالت-سرد-کارخانه-ای-تجدید'>مناقصه بهسازی لکه گیری روکش آسفالت سرد کارخانه ای تجدید  / مناقصه, مناقصه بهسازی لکه گیری روکش آسفالت سرد کارخانه ای تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142469/استعلام-شن-ریز-راه--'>استعلام شن ریز راه... / استعلام,استعلام شن ریز راه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142482/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خرید-مخلوط-تونان-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار خرید مخلوط تونان مرحله اول نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار خرید مخلوط تونان مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142491/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تامین--نگهداری--تعمیر-و-سرویس'>فراخوان مناقصه  انجام خدمات تامین ، نگهداری ، تعمیر و سرویس  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تامین ، نگهداری ، تعمیر و سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142502/استعلام-مرمت-برج'>استعلام مرمت برج  / استعلام, مرمت برج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142515/استعلام-مرمت-پل---'>استعلام مرمت پل  ... / استعلام, مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142527/تجدید-مناقصه-جداسازی-آب-شرب-از-فضای-سبز-و-جدول-گذاری-معابر--97-2-30'>تجدید مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و جدول گذاری معابر - 97.2.30 / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و جدول گذاری معابر -97.2.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142537/استعلام-محوطه-سازی-آرامگاه--'>استعلام محوطه سازی آرامگاه... / استعلام,محوطه سازی آرامگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142547/مناقصه-خرید-ایستگاه-میترینگ'>مناقصه خرید ایستگاه میترینگ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ایستگاه میترینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142555/استعلام-گروت-منبسط-شونده'>استعلام گروت منبسط شونده  / استعلام , استعلام گروت منبسط شونده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142564/استعلام-اجرای-کامل-شیشه-دو-جداره--'>استعلام اجرای کامل شیشه دو جداره ... / استعلام , استعلام اجرای کامل شیشه دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142574/استعلام-تشک-تک-نفره-پتو--بالش--'>استعلام تشک تک نفره- پتو - بالش ... / استعلام, تشک تک نفره- پتو - بالش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142584/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142595/فراخوان-تهیه-و-تامین-تیوپ-و-رتیوب-هشت-دستگاه-کولرهای-هوایی'>فراخوان تهیه و تامین تیوپ و رتیوب هشت دستگاه کولرهای هوایی / فراخوان ، فراخوان تهیه و تامین تیوپ و رتیوب هشت دستگاه کولرهای هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141747/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-18-دستگاه-آسانسور-ترکیبی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل و نصب 18 دستگاه آسانسور ترکیبی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل و نصب 18 دستگاه آسانسور ترکیبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141762/مناقصه-خرید-دستگاه-چسب-زنی-صفحات-لاستیکی'>مناقصه خرید دستگاه چسب زنی صفحات لاستیکی  / مناقصه خرید دستگاه چسب زنی صفحات لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141775/آگهی-ارزیابی-توان-سرمایه-گذاران-تامین-مالی-طراحی-ساخت-بهره-برداری--'>آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاران تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری...  / آگهی ارزیابی, آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاران تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره برداری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141786/استعلام-موتور-برق--'>استعلام موتور برق ... / استعلام , استعلام موتور برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141797/استعلام-بازسازی--'>استعلام بازسازی ... / استعلام , استعلام بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141809/مناقصه-خرید-و-تامین-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید و تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن ... / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین لوله و اتصالات پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141819/مناقصه-انجام-امور-خدمات-و-پشتیبانی-و-نظافت-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی و نظافت ساختمان - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات و پشتیبانی و نظافت ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141829/استعلام-ست-مبل-اداری-با-میز-وسط--صندلی-مدیریتی---'>استعلام ست مبل اداری با میز وسط - صندلی مدیریتی -... / استعلام,استعلام ست مبل اداری با میز وسط - صندلی مدیریتی -...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141840/استعلام-7-نفر-نیروی-شرکتی-در-یک-سال'>استعلام  7 نفر نیروی شرکتی در یک سال  / استعلام , 7 نفر نیروی شرکتی در یک سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141851/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستا'>استعلام آسفالت ماشینی روستا / استعلام, آسفالت ماشینی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141862/استعلام-صندوق-امانات-26-خانه-کاوه'>استعلام صندوق امانات 26 خانه کاوه  / استعلام, صندوق امانات 26 خانه کاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141876/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات'>استعلام تولید سایر مصنوعات  / استعلام, تولید سایر مصنوعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141886/استعلام-لوله-فولادی-آبده-6-اینچ-با-ضخامت-حداقل-6-میلیمتر--'>استعلام لوله فولادی آبده 6 اینچ با ضخامت حداقل 6 میلیمتر .. / استعلام, لوله فولادی آبده 6 اینچ با ضخامت حداقل 6 میلیمتر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141901/مناقصه-خرید-خدمات-و-نگهداری-ایستگاه-عوارضی'>مناقصه خرید خدمات و نگهداری ایستگاه عوارضی / مناقصه , مناقصه خرید خدمات و نگهداری ایستگاه عوارضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141913/استعلام-شناسایی-و-قطع-انشعابات-غیر-مجاز'>استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز / استعلام, شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141923/استعلام-خرید-5-عدد-پایه-فلزی-گالوانیزه-600-12-برابر-نقشه-پیوست'>استعلام خرید 5 عدد پایه فلزی گالوانیزه 600-12 برابر نقشه پیوست / استعلام,استعلام خرید 5 عدد پایه فلزی گالوانیزه 600-12 برابر نقشه پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141935/استعلام-مرمت-و-کف-سازی-موزه--'>استعلام مرمت و کف سازی موزه ... / استعلام, استعلام مرمت و کف سازی موزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141947/تجدید-مناقصه-و-مناقصه-عمومی-خرید-آب-ژاول-و--'>تجدید مناقصه و مناقصه عمومی خرید آب ژاول و ...  / تجدید مناقصه و مناقصه عمومی خرید آب ژاول و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141957/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-(لوله-های-جداری-چاههای-نفت-و-گاز)-CASING7-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به (لوله های جداری چاههای نفت و گاز) CASING7 ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید قطعات مربوط به (لوله های جداری چاههای نفت و گاز) CASING7 ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141970/شناسایی-پیمانکار-عملیات-طراحی-و-ساخت-تصفیه-خانه-صنعتی'>شناسایی پیمانکار عملیات طراحی و ساخت تصفیه خانه صنعتی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار عملیات طراحی و ساخت تصفیه خانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141980/استعلام-کامپیوتر-PC'>استعلام  کامپیوتر PC / استعلام , کامپیوتر PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141990/شناسایی-پیمانکار-عملیات-انتقال-پساب-صنعتی-واحدهای-تولیدی'>شناسایی پیمانکار عملیات انتقال پساب صنعتی واحدهای تولیدی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار عملیات انتقال پساب صنعتی واحدهای تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142002/استعلام-اجرای-سیم-کشی-فیبر-نوری--'>استعلام اجرای سیم کشی فیبر نوری... / استعلام, استعلام اجرای سیم کشی فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142013/استعلام-رایانه-ALL-IN-ONE'>استعلام رایانه ALL IN ONE / استعلام, رایانه ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142023/اصلاحیه-مناقصه-پیاده-راه-سازی'>اصلاحیه مناقصه پیاده راه سازی / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه پیاده راه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142032/فراخوان-آبروی-لوله-ای-راه-روستایی-نوبت-دوم'>فراخوان آبروی لوله ای راه روستایی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان آبروی لوله ای راه روستایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142044/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142054/استعلام-شیر-پاکتی-یک-لیتری'>استعلام شیر پاکتی یک لیتری  / استعلام, شیر پاکتی یک لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142065/استعلام-عملیات-خرید-ونصب-سیستم-اعلام-حریق-MC'>استعلام عملیات خرید  ونصب سیستم اعلام حریق MC  / استعلام, عملیات خرید  ونصب سیستم اعلام حریق MC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142075/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام, خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142085/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142095/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142106/استعلام-تخته-روسی-2-20-600-سانتیمتر---'>استعلام تخته روسی 2*20*600 سانتیمتر  ... / استعلام, تخته روسی 2*20*600 سانتیمتر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142116/آگهی-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142125/آگهی-مناقصه-جدولگذاری-روستا'>آگهی مناقصه جدولگذاری روستا / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه جدولگذاری روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142138/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142608/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142617/استعلام-مرمت-پل-شکسته-روستا---'>استعلام مرمت پل شکسته روستا .... / استعلام, مرمت پل شکسته روستا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142630/استعلام-احداث-دو-دهنه-پل-3-متری'>استعلام احداث دو دهنه پل 3 متری / استعلام, احداث دو دهنه پل 3 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142640/استعلام-گوشی-مخابراتی'>استعلام گوشی مخابراتی / استعلام,استعلام گوشی مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142652/استعلام-ساخت-کمپینگ-گردشگری'>استعلام ساخت کمپینگ گردشگری / استعلام, ساخت کمپینگ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142662/استعلام-تونرHP'>استعلام تونرHP / استعلام,استعلام تونرHP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142671/استعلام-سیم-جوش-میگ'>استعلام سیم جوش میگ / استعلام, استعلام سیم جوش میگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142683/مناقصه-ایجاد-و-تجهیز-و-نگهداری-طرح-سالمسازی-دریا-(نوبت-دوم)'>مناقصه ایجاد و تجهیز و نگهداری طرح سالمسازی دریا (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ایجاد و تجهیز  و نگهداری طرح سالمسازی دریا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142694/استعلام-تعمیر-و-سرویس-و-راه-اندازی--'>استعلام تعمیر و سرویس و راه اندازی... / استعلام,تعمیر و سرویس و راه اندازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142704/استعلام-گوشت-سردست-منجمد-برزیلی'>استعلام گوشت سردست منجمد برزیلی / استعلام,گوشت سردست منجمد برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142716/استعلام-رک-ایستاده-و--'>استعلام رک ایستاده و... / استعلام, استعلام رک ایستاده و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142728/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142741/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-و-بلوک-فرش-پیاده-رو'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش  پیاده رو  / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بلوک فرش  پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142749/مناقصه-پروژه-اجرای-ورودی-و-خروجی-و-ساختمان-ایستگاه-T-B-S'>مناقصه پروژه اجرای ورودی و خروجی و ساختمان ایستگاه T.B.S  / مناقصه, مناقصه پروژه اجرای ورودی و خروجی و ساختمان ایستگاه T.B.S </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142762/مناقصه-احداث-توقفگاه-حمل-و-نقل-عمومی--'>مناقصه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی ... / مناقصه , مناقصه احداث توقفگاه حمل و نقل عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142772/استعلام-60-عدد-پراکسی-سوئیچ-با-مارک-فستو--'>استعلام 60 عدد پراکسی سوئیچ با مارک فستو... / استعلام , استعلام 60 عدد پراکسی سوئیچ با مارک فستو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142783/استعلام-کابل-3-16-افشان-100-متر-PVC'>استعلام کابل 3*16 افشان 100 متر PVC / استعلام, کابل 3*16 افشان 100 متر PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142793/استعلام-مانیتور-صنعتی-65-اینچ'>استعلام مانیتور صنعتی 65 اینچ / استعلام, مانیتور صنعتی 65 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142802/مناقصه-خرید-30000-دستگاه-کنتور-الکترونیکی-تکفاز'>مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور الکترونیکی تکفاز  / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 30000 دستگاه کنتور الکترونیکی تکفاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142812/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142823/استعلام-تعمیر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-ماشین-آلات-وتجهیزات'>استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده ،ماشین آلات وتجهیزات / استعلام , استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده ،ماشین آلات وتجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142833/استعلام-پاور-کارتریج-حافظه--'>استعلام پاور، کارتریج حافظه ... / استعلام, استعلام پاور، کارتریج حافظه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142843/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام , استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142851/استعلام-تهیه-و-اجرای-کفپوش-سالن-ورزشی'>استعلام تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی / استعلام, تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142861/استعلام-مشارکت-در-تعمیر-و-مرمت-ابنیه-تاریخی--'>استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی... / استعلام,استعلام مشارکت در تعمیر و مرمت ابنیه تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142871/مناقصه-مهار-آب-های-سطحی-شهر-(چاپ-دوم)'>مناقصه مهار آب های سطحی شهر (چاپ دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه مهار آب های سطحی شهر (چاپ دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142880/استعلام-پودر-سولفات-آلومینیوم--'>استعلام پودر سولفات آلومینیوم ... / استعلام , استعلام پودر سولفات آلومینیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142888/فراخوان-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-ساماندهی-معابر-سطح-شهر'>فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و ساماندهی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142897/استعلام-سرور-اچ-پی-و-nas-اچ-پی--'>استعلام سرور اچ پی و nas اچ پی... / استعلام,سرور اچ پی و nas اچ پی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142907/استعلام-احداث-خطوط-محوری-تامین-برق-چاه-های-کشاورزی'>استعلام  احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی / استعلام, احداث خطوط محوری تامین برق چاه های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142918/استعلام-خرید-جک-هیدرولیک-شش-عدد'>استعلام خرید جک هیدرولیک شش عدد / استعلام, خرید جک هیدرولیک شش عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142930/استعلام-عدس'>استعلام عدس / استعلام ,استعلام عدس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142938/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره---'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن دو جداره .... / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142946/همایش-رویکردهای-نوین-در-مدیریت-کسب-و-کار-و-حسابداری'>همایش رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری  / همایش رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142954/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142963/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142973/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام, فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142983/استعلام-مانیتور-50-اینچ-اسنوا'>استعلام مانیتور 50 اینچ اسنوا  / استعلام, استعلام مانیتور 50 اینچ اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142992/استعلام-فعالیت-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143001/استعلام-یخچال-فریزر-امرسان'>استعلام یخچال فریزر امرسان / استعلام, استعلام یخچال فریزر امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142149/استعلام-زهکشی-پاسگاه-پلیس-راه'>استعلام زهکشی پاسگاه پلیس راه / استعلام,استعلام زهکشی پاسگاه پلیس راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142161/استعلام-مرمت-پل--'>استعلام مرمت پل... / استعلام,مرمت پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142170/مناقصه-اجرا-و-تکمیل-کمربندی-رینگ-دور-شهر'>مناقصه اجرا و تکمیل کمربندی رینگ دور شهر / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142181/استعلام-بهسازی-نهر--'>استعلام بهسازی نهر... / استعلام, استعلام بهسازی نهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142192/مناقصه-چاپ-نشریه-تخصصی-صدور-خدمات-فنی-و-مهندسی'>مناقصه چاپ نشریه تخصصی صدور خدمات فنی و مهندسی  / مناقصه, مناقصه چاپ نشریه تخصصی صدور خدمات فنی و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142206/مناقصه-خدمات-ماشینکاری--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات ماشینکاری  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات ماشینکاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142215/ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-به-منظور-احداث-سد-و-نیروگاه-نوبت-سوم'>ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه نوبت سوم  / آگهی بین المللی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142226/استعلام-ظروف-چینی--'>استعلام ظروف چینی... / استعلام, استعلام ظروف چینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142239/استعلام-5-قلم-فیلتر'>استعلام  5 قلم فیلتر / استعلام,  5 قلم فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142252/استعلام-کابل'>استعلام کابل / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142261/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142272/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-و--'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و ...  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142284/استعلام-کاسه-یک‌بار-مصرف-بدون-درب'>استعلام کاسه یک‌بار مصرف بدون درب / استعلام,استعلام کاسه یک‌بار مصرف بدون درب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142294/مناقصه-5000-متر-طول-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه  5000 متر طول لوله پلی اتیلن / مناقصه ، مناقصه 5000 متر طول لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142306/استعلام-تره-بار'>استعلام تره بار / استعلام, تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142317/استعلام-خرید-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام خرید تهیه و نصب چمن مصنوعی / استعلام, خرید تهیه و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142331/استعلام-لوله-آبدهی'>استعلام لوله آبدهی / استعلام , استعلام لوله آبدهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142342/استعلام-یخچال-و-تلویزیون'>استعلام یخچال و تلویزیون / استعلام,یخچال و تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142355/استعلام-تجهیزات-فناوری--'>استعلام تجهیزات فناوری ... / استعلام , استعلام تجهیزات فناوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142370/استعلام-خرید-سویچ--'>استعلام خرید سویچ.... / استعلام, استعلام خرید سویچ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142382/اصلاحیه-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ها'>اصلاحیه مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین ها  / اصلاحیه آگهی مناقصه‌ عمومی,مناقصه  خرید، نصب و راه اندازی دوربین ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142393/مناقصه-عملیات-خاکبرداری-زیرسازی-جدولگذاری'>مناقصه عملیات خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142403/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142414/مناقصه-تکمیل-هنرستان'>مناقصه تکمیل هنرستان  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142426/استعلام-لب-تاب'>استعلام لب تاب / استعلام,استعلام لب تاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142442/استعلام-تهیه-تامین-و-حمل-آب-شرب-دام'>استعلام تهیه، تامین و حمل آب شرب دام / استعلام, تهیه، تامین و حمل آب شرب دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142457/استعلام-شیشه--'>استعلام شیشه ... / استعلام, استعلام شیشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142468/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-کالا-و-بکارگیری-نیروی-خدماتی'>مناقصه تخلیه و بارگیری کالا و بکارگیری نیروی خدماتی  / آگهی مناقصه، مناقصه تخلیه و بارگیری کالا و بکارگیری نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142481/مناقصه-تکثیر-گونه-گیاهی-نادر-نوبت-دوم-و--'>مناقصه تکثیر گونه گیاهی نادر نوبت دوم و ... / مناقصه تکثیر گونه گیاهی نادر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142490/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142501/آگهی-ارزیابی-کیفی-پروژه-طراحی-تامین-کالا-و-اجرای-کارهای-باقیمانده-آشیانه-هلیکوپتری'>آگهی ارزیابی کیفی پروژه طراحی تامین کالا و اجرای کارهای باقیمانده آشیانه هلیکوپتری / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی پروژه طراحی تامین کالا و اجرای کارهای باقیمانده آشیانه هلیکوپتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142514/استعلام-چاپ-و-فعالیت-های-خدماتی-وابسته-به-چاپ--'>استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ و فعالیت های خدماتی وابسته به چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142526/استعلام-رله-شیشه-ای-کنتاکتور--'>استعلام رله شیشه ای، کنتاکتور... / استعلام,رله شیشه ای، کنتاکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142536/استعلام-خرید-خدمت-فعالیت-های-اورژانس-اجتماعی--'>استعلام خرید خدمت فعالیت های اورژانس اجتماعی... / استعلام, استعلام خرید خدمت فعالیت های اورژانس اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142545/استعلام-الکترود-جوشکاری'>استعلام الکترود جوشکاری / استعلام, استعلام الکترود جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142554/فراخوان-تامین-کننده-قطعات-داغ'>فراخوان تامین کننده قطعات داغ  / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان تامین کننده قطعات داغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142562/استعلام-اسپکتروفتومتر-آزمایشگاهی--'>استعلام اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی... / استعلام,اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142573/استعلام-پکیج-دیواری'>استعلام  پکیج دیواری / استعلام, پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142583/استعلام-خرید-و-حمل-الکتروپمپ--'>استعلام خرید و حمل الکتروپمپ ... / استعلام, استعلام خرید و حمل الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142594/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام , استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142606/استعلام-راه-انداز-نرم-الکتروموتور-سیستم-کنترل-و-حفاظت-موتورهای--'>استعلام راه انداز نرم الکتروموتور، سیستم کنترل و حفاظت موتورهای .. / استعلام, راه انداز نرم الکتروموتور، سیستم کنترل و حفاظت موتورهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141744/مناقصه-اجرای-اسکلت-سالن-جامع-آزمون-دانشکده-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت سالن جامع آزمون دانشکده نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای اسکلت سالن جامع آزمون دانشکده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141759/استعلام-سیستم-دزدگیر-با-تلفن-سیم-کارتی--'>استعلام سیستم دزدگیر با تلفن سیم کارتی... / استعلام,سیستم دزدگیر با تلفن سیم کارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141772/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-تاسیسات-ساخت-قبور-و-غیره'>مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات، ساخت قبور و غیره / مناقصه, مناقصه حفظ و نگهداری تاسیسات، ساخت قبور و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141783/استعلام-درخواست-بیمه-بدنه--'>استعلام درخواست بیمه بدنه... / استعلام,درخواست بیمه بدنه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141795/آگهی-ارزیابی-توان-سرمایه-گذاری-تامین-مالی-طراحی-ساخت-بهره-بهرداری-و-انتقال-پارکینگ--'>آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره بهرداری و انتقال پارکینگ... / آگهی ارزیابی, آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری تامین مالی، طراحی، ساخت، بهره بهرداری و انتقال پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141807/مناقصه-ساخت-و-راه-اندازی-واحد-پساب-پروژه-پتروشیمی'>مناقصه ساخت و راه اندازی واحد پساب پروژه پتروشیمی / مناقصه , مناقصه ساخت و راه اندازی واحد پساب پروژه پتروشیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141816/استعلام-کمد-ایستگاه-مطالعه--'>استعلام کمد ایستگاه مطالعه... / استعلام,کمد ایستگاه مطالعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141827/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-آماده-سازی-و-استخراج-زغال-سنگ-نوبت-سوم'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج زغال سنگ- نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج زغال سنگ- نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141838/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141849/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141859/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141872/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-با-قدرت-800-کیلو-ولت-آمپر'>مناقصه عمومی خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 800 کیلو ولت آمپر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید تعداد یک دستگاه دیزل ژنراتور با قدرت 800 کیلو ولت آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141884/استعلام-تهیه-و-اجرای-کانال-با-زیرسازی--'>استعلام تهیه و اجرای کانال با زیرسازی... / استعلام,تهیه و اجرای کانال با زیرسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141899/فراخوان-مناقصه-اصلاح-شبکه-روستاهای'>فراخوان مناقصه اصلاح شبکه روستاهای / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اصلاح شبکه روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141910/مناقصه-خرید-و-اجرای-کاشی-معرق-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای کاشی معرق ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای کاشی معرق ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141921/استعلام-اجرای-کانال-انتقال-آب-روستای'>استعلام اجرای کانال انتقال آب روستای / استعلام, اجرای کانال انتقال آب روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141931/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141945/استعلام-خرید-یک-دستگاه-موتور-قایق-یاماها'>استعلام خرید یک دستگاه موتور قایق یاماها / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه موتور قایق یاماها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141955/استعلام-خرید-7-دستگاه-میز-اداری-لزی-4-کشویی-قفل-دار-در-اندازه-80-160--'>استعلام خرید 7 دستگاه میز اداری لزی 4 کشویی قفل دار در اندازه 80*160... / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه میز اداری لزی 4 کشویی قفل دار در اندازه 80*160...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141965/استعلام-پرینتر-اچ-پی'>استعلام پرینتر اچ پی / استعلام,استعلام پرینتر اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141976/استعلام-طرح-مجتمع-آبرسانی-روستا'>استعلام طرح مجتمع آبرسانی روستا / استعلام, استعلام طرح مجتمع آبرسانی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141988/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142000/فراخوان-مناقصه-خرید-گاز-کلر-و-کلروفریک-و-پرکلرین--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و پرکلرین - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید گاز کلر و کلروفریک و پرکلرین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142009/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-کنتور-آب-برای-امورات-استان-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب برای امورات استان ـ نوبت دوم / فراخوان ارزیای کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب برای امورات استان ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142020/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-و-کاتدیک'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیک / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و کاتدیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142030/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-مخلوط-رودخانه-ای-و---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید و حمل مخلوط رودخانه ای و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و حمل مخلوط رودخانه ای و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142042/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142052/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142062/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-تهیه-مصالح-و-اجرای-خطوط-انتقال-آب-و--'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال آب و ... / مناقصه, مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تهیه مصالح و اجرای خطوط انتقال آب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142073/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تدارکاتی-ساده-با-آبخور-کم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات عمومی, فراخوان اجاره یک فروند شناور تدارکاتی ساده با آبخور کم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142083/مناقصه-به-روز-رسانی-سیستم-F-G-و-ESD-در-پالایشگاه-اول-نوبت-دوم'>مناقصه به روز رسانی سیستم F&G و ESD در پالایشگاه اول نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه به روز رسانی سیستم F&G و ESD در پالایشگاه اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142093/استعلام-خرید-انواع-کابل-خود-نگهدار'>استعلام خرید انواع کابل خود نگهدار / استعلام,استعلام خرید انواع کابل خود نگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142616/استعلام-خرید-انکو-باکتور-آون-فریزر-و--'>استعلام خرید انکو باکتور، آون، فریزر و ... / استعلام,استعلام خرید انکو باکتور، آون، فریزر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142629/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-درجه-1--'>استعلام رادیاتور آلومینیومی درجه 1... / استعلام,رادیاتور آلومینیومی درجه 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142639/استعلام-تجهیزات-آموزشی-مورد-نیاز-کارگاه-برق-صنعتی-پیشرفته'>استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته  / استعلام, تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه برق صنعتی پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142650/مناقصه-خرید-42-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-کم-تلفات--'>مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات.... / مناقصه , مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142660/مناقصه-اجرای-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات-CT-SCAN-و-رادیولوژی'>مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات CT-SCAN و رادیولوژی / مناقصه، مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات CT-SCAN و رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142670/استعلام-دو-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام دو دستگاه کامپیوتر... / استعلام,دو دستگاه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142681/استعلام-ورق-فولادی-ضد-زنگ'>استعلام ورق فولادی ضد زنگ / استعلام, استعلام ورق فولادی ضد زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142693/استعلام-پروژه-به-روزرسانی-مطالعه-فراگیر-شناسایی-و-اولویت-بندی-خوشه-های-کسب-و-کار'>استعلام, پروژه به روزرسانی مطالعه فراگیر، شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار / استعلام, پروژه به روزرسانی مطالعه فراگیر، شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142703/استعلام-ابزارآلات-الکتریکی--'>استعلام ابزارآلات الکتریکی ... / استعلام , استعلام ابزارآلات الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142715/استعلام-سقف-کاذب--'>استعلام سقف کاذب ... / استعلام, استعلام سقف کاذب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142727/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142740/استعلام-پشتیبانی-و-به-روزرسانی-نرم-افزار-یکپارچه-اتوماسیون-اداری'>استعلام پشتیبانی و به روزرسانی نرم افزار یکپارچه اتوماسیون اداری / استعلام, پشتیبانی و به روزرسانی نرم افزار یکپارچه اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142748/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142759/استعلام-سیستم-کنفرانس--'>استعلام سیستم کنفرانس ... / استعلام , استعلام سیستم کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142771/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>استعلام واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / استعلام,واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142781/فراخوان-مناقصه-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی  / فراخوان مناقصه , مناقصه خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142791/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تصحیح-کننده-کنتور-گاز'>استعلام نصب و راه اندازی تصحیح کننده کنتور گاز / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی تصحیح کننده کنتور گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142801/استعلام-مرمت-و-تکمیل-آسیابها--'>استعلام مرمت و تکمیل آسیابها... / استعلام, استعلام مرمت و تکمیل آسیابها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142811/استعلام-چوب-روسی-خشک-شده'>استعلام چوب روسی خشک شده  / استعلام , استعلام چوب روسی خشک شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142822/استعلام-کارت-برقی-فرمان-بکهو-لودر'>استعلام کارت برقی فرمان بکهو لودر / استعلام , استعلام کارت برقی فرمان بکهو لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142830/استعلام-درخواست-60-عدد-دریبون--'>استعلام درخواست 60 عدد دریبون... / استعلام, استعلام درخواست 60 عدد دریبون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142842/فراخوان-مناقصه-عمومی-پشتیبانی-نرم-افزاری--سخت-افزاری'>فراخوان مناقصه عمومی پشتیبانی نرم افزاری ، سخت افزاری / آگهی فراخوان ،فراخوان مناقصه عمومی پشتیبانی نرم افزاری ، سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142850/مناقصه-ساماندهی-سراب-قره-دانه-کوزران-روکش-آسفالت-معابرو--97-02-30'>مناقصه ساماندهی سراب قره دانه کوزران ،روکش آسفالت معابرو ...97.02.30 / مناقصه , مناقصه ساماندهی سراب قره دانه کوزران ،روکش آسفالت معابرو ...97.02.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142860/استعلام-خرید-سوئیچ--'>استعلام خرید سوئیچ... / استعلام, استعلام خرید سوئیچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142869/استعلام-خرید-دو-دستگاه-تابلوی-آسانسور-کششی-12-نفره'>استعلام خرید دو دستگاه تابلوی آسانسور کششی 12 نفره  / استعلام, خرید دو دستگاه تابلوی آسانسور کششی 12 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142879/استعلام-حافظه-هارد-دیسک--'>استعلام حافظه هارد دیسک... / استعلام, استعلام حافظه هارد دیسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142887/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته  / استعلام,استعلام ماسه شسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142896/استعلام-لوپ-حشره-شناسی--'>استعلام لوپ حشره شناسی... / استعلام, استعلام لوپ حشره شناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142906/استعلام-فرم-خام-کتابچه-ای'>استعلام فرم خام کتابچه ای / استعلام,استعلام فرم خام کتابچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142917/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142929/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کابین-آسانسور-کشش-12-نفره--'>استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور کشش 12 نفره... / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور کشش 12 نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142937/مناقصه-احداث-ساختمان-خوابگاه'>مناقصه احداث ساختمان خوابگاه / مناقصه , مناقصه احداث ساختمان خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142945/استعلام-پیگیری-پرونده-های-حقوقی'>استعلام پیگیری پرونده های حقوقی / استعلام, استعلام پیگیری پرونده های حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142953/استعلام-اجرای-آبنمای-بتنی'> استعلام اجرای آبنمای بتنی /  استعلام, اجرای آبنمای بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142962/استعلام-منو-پمپ'>استعلام منو پمپ / استعلام,استعلام منو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142972/چهاردهمین-کنفرانس-بین-المللی-مدیریت-پروژه'>چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  / چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142982/استعلام-خرید-غذای-ماهیان-استخوانی--'>استعلام خرید غذای ماهیان استخوانی... / استعلام, استعلام خرید غذای ماهیان استخوانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142991/استعلام-آوار-برداری-و-خوانا-سازی'>استعلام آوار برداری و خوانا سازی  / استعلام آوار برداری و خوانا سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143000/استعلام-سرور-اچ-پی'>استعلام سرور اچ پی / استعلام,استعلام سرور اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143011/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143012/استعلام-الکتروموتور-خازن-دار'>استعلام الکتروموتور خازن دار  / استعلام, استعلام  الکتروموتور خازن دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143021/استعلام-کامپیوتر-شخصی'>استعلام کامپیوتر شخصی / استعلام,استعلام کامپیوتر شخصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143030/استعلام-پرینتر'>استعلام  پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143039/استعلام-میز-و-نیمکت-3-نفره'>استعلام میز و نیمکت 3 نفره  / استعلام, استعلام میز و نیمکت 3 نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143048/استعلام-تعمیرات-خانه‌های-عالم'>استعلام تعمیرات خانه‌های عالم / استعلام,استعلام تعمیرات خانه‌های عالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143057/استعلام-دستگاه-هواساز-مدل-AHU-1600'>استعلام دستگاه هواساز مدل AHU 1600 / استعلام, استعلام دستگاه هواساز مدل AHU 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143067/استعلام-رنگ-آمیزی-بخشی-از-ساختمان-های-سازمان-مدیریت'>استعلام رنگ آمیزی بخشی از ساختمان های سازمان مدیریت  / استعلام , استعلام رنگ آمیزی بخشی از ساختمان های سازمان مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143075/استعلام-تجهیز-کارگاه--'>استعلام تجهیز کارگاه.... / استعلام, استعلام تجهیز کارگاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143084/استعلام-ماشین-چمن-زن-مدل-وایتینگ-650T'>استعلام  ماشین چمن زن مدل وایتینگ 650T / استعلام  ، استعلام  ماشین چمن زن مدل وایتینگ 650T</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143092/استعلام-یک-دستگاه-UPS120KVA'>استعلام یک دستگاه UPS120KVA  / استعلام, استعلام یک دستگاه UPS120KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143100/فراخوان-مقاله-سومین-کنفرانس-بین-المللی-شرق-شناسی'>فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی / فراخوان مقاله سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143108/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سلول-خورشیدی'>استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات سلول خورشیدی / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تجهیزات سلول خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143116/استعلام-بلبرینگ'>استعلام بلبرینگ  / استعلام, استعلام  بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143124/استعلام-پرینتر-تالی'>استعلام پرینتر تالی / استعلام , استعلام پرینتر تالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143132/استعلام-پیگیری-پرونده-های-حقوقی'>استعلام پیگیری پرونده های حقوقی / استعلام, استعلام پیگیری پرونده های حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143140/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ورودی-ساختمان'>استعلام ساخت و نصب درب ورودی ساختمان / استعلام,استعلام ساخت و نصب درب ورودی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143148/استعلام-راننده-با-خودرو'>استعلام راننده با خودرو  / استعلام , استعلام راننده با خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143156/مناقصه-ارایه-حواله-وکیوم-باتوم-در-قبال-دریافت-قیر-مصرفی'>مناقصه  ارایه حواله وکیوم باتوم در قبال دریافت قیر مصرفی     / مناقصه, مناقصه  ارایه حواله وکیوم باتوم در قبال دریافت قیر مصرفی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143164/استعلام-احداث-پل-ترکیبی-سنگی-و-لوله-ایی--مرمت-و-بازسازی'>استعلام احداث پل ترکیبی سنگی و لوله ایی ، مرمت و بازسازی / استعلام , استعلام احداث پل ترکیبی سنگی و لوله ایی ، مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143173/استعلام-تایر-رادیال--'>استعلام تایر رادیال ... / استعلام, تایر رادیال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143181/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسور-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات کمپرسور تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه تجدید شده ، مناقصه خرید قطعات کمپرسور تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143189/مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر'>مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر / آگهی مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143198/استعلام-مخازن-پلی-اتیلن'>استعلام مخازن پلی اتیلن / استعلام , استعلام مخازن پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143206/استعلام-الکتروموتور-گیربکس'>استعلام  الکتروموتور گیربکس / استعلام, الکتروموتور گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143215/مناقصه-فاز-اول-بلوار'>مناقصه فاز اول بلوار  / مناقصه , مناقصه فاز اول بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143224/مناقصه-تامین-ده-قلم-لوازم-ابزار-دقیق'>مناقصه تامین ده قلم لوازم ابزار دقیق / مناقصه تامین ده قلم لوازم ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143232/استعلام-میز-مدیریتی'>استعلام میز مدیریتی  / استعلام , استعلام میز مدیریتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143240/استعلام-چاپ-و-ارسال-کتاب--'>استعلام چاپ و ارسال کتاب... / استعلام,چاپ و ارسال کتاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143248/استعلام-ژئو-کدسازی-نقاط-شهری-و-روستایی--'>استعلام ژئو کدسازی نقاط شهری و روستایی ... / استعلام, استعلام ژئو کدسازی نقاط شهری و روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143256/استعلام-کابل-50-زوجی-05-ژله-فیلد'>استعلام کابل 50 زوجی 05 ژله فیلد / استعلام, استعلام کابل 50 زوجی 05 ژله فیلد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143264/استعلام-مشاور--'>استعلام مشاور ... / استعلام , استعلام مشاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143272/فراخوان-مناقصه-بیس-و-آسفالت-شهرک-صنعتی'>فراخوان مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بیس و آسفالت شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143280/استعلام-آبرسانی-سیار-روستاهای--'>استعلام آبرسانی سیار روستاهای... / استعلام, استعلام آبرسانی سیار روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143288/استعلام-خرید-کابل-فشار-متوسط-آلومینیومی'>استعلام خرید کابل فشار متوسط آلومینیومی / استعلام,استعلام خرید کابل فشار متوسط آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143296/استعلام-تشک-رویال'>استعلام تشک رویال  / استعلام, استعلام تشک رویال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143304/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب / استعلام,استعلام حفر یک حلقه چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143312/استعلام-کارت-برقی-فرمان-بکهو-لودر'>استعلام کارت برقی فرمان بکهو لودر / استعلام , استعلام کارت برقی فرمان بکهو لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143321/استعلام-شش-دستگاه-هارد-دیسک-و--'>استعلام شش دستگاه هارد دیسک و ...  / استعلام , استعلام شش دستگاه هارد دیسک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143329/فراخوان-مناقصه-واگذاری-انجام-تعمیرات-دوره-ای-خطوط-و-پستهای-توزیع'>فراخوان مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط و پستهای توزیع  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه واگذاری انجام تعمیرات دوره ای خطوط و پستهای توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143338/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه, مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143346/استعلام-بهای-تامین-اکسیژن-بیمارستان'>استعلام بهای تامین اکسیژن بیمارستان / استعلام بهاء, استعلام بهای تامین اکسیژن بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143354/مناقصه-خرید-14-دستگاه-تابلوی-ساخت-استارتر-45-الی-130-کیلو-وات'>مناقصه خرید 14 دستگاه تابلوی ساخت استارتر 45 الی 130 کیلو وات / مناقصه, مناقصه خرید 14 دستگاه تابلوی ساخت استارتر 45 الی 130 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143020/استعلام-کیس-و-کامپیوتر'>استعلام کیس و کامپیوتر / استعلام, استعلام کیس و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143029/استعلام-مخزن'>استعلام مخزن / استعلام, مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143038/استعلام-سبزی-قورمه-خورد-شده-سبزی-سوپ-و--'>استعلام  سبزی قورمه خورد شده، سبزی سوپ و ... / استعلام, سبزی قورمه خورد شده، سبزی سوپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143047/استعلام-ارسال-برآورد-حفر-چاهک--'>استعلام ارسال برآورد حفر چاهک... / استعلام,ارسال برآورد حفر چاهک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143056/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143065/اولین-همایش-ملی-ارتقا-نظام-مسئولیت-مدنی-درحقوق-ایران'>اولین همایش ملی ارتقا نظام مسئولیت مدنی درحقوق ایران / اولین همایش ملی ارتقا نظام مسئولیت مدنی درحقوق ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143074/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143083/استعلام-جلد-کارت-دو-جیب-دوختی-چرم'>استعلام جلد کارت دو جیب دوختی چرم / استعلام, استعلام جلد کارت دو جیب دوختی چرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143091/استعلام-خرید-کی-بورد'>استعلام خرید کی بورد  / استعلام, استعلام خرید کی بورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143099/استعلام-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام الکترولیز نمک طعام  / استعلام , استعلام الکترولیز نمک طعام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143107/استعلام-خرید-رسانه-ذخیره-سازی-TAPE'>استعلام خرید رسانه ذخیره سازی TAPE / استعلام ، استعلام خرید رسانه ذخیره سازی TAPE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143115/استعلام-الکتروموتور-شناور-توان-37-و-پمپ-345-5'>استعلام  الکتروموتور شناور توان 37 و پمپ 345/5 / استعلام, الکتروموتور شناور توان 37 و پمپ 345/5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143123/استعلام-تثبیت-کانون-های-بحرانی-گرد-و-غبار--'>استعلام تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار... / استعلام, استعلام تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143131/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-روش-CNG'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روش CNG  / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روش CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143139/استعلام-تجهیزات-اتوماسیون-صنعتی--'>استعلام تجهیزات اتوماسیون صنعتی ... / استعلام , استعلام تجهیزات اتوماسیون صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143147/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143155/استعلام-خرید-سه-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید سه دستگاه کامپیوتر / استعلام, خرید سه دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143163/مناقصه-بارگیری-حدود-140-000-تن-بوکسیت-از-معادن'>مناقصه بارگیری حدود 140.000 تن بوکسیت از معادن  / مناقصه، مناقصه بارگیری حدود 140.000 تن بوکسیت از معادن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143172/استعلام-2-دستگاه-کامپیوتر--'>استعلام 2 دستگاه کامپیوتر... / استعلام,2 دستگاه کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143180/فراخوان-تهیه-و-تامین-25-دستگاه-مینی-بوس-کولردار-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولردار نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تهیه و تامین 25 دستگاه مینی بوس کولردار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143188/فراخوان-سیستم-اعلان-حریق'>فراخوان سیستم اعلان حریق / فراخوان ، فراخوان سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143197/استعلام-خرید-5-دستگاه-خودروی-سمند-ال-ایکس--'>استعلام  خرید 5 دستگاه خودروی سمند ال ایکس ... / استعلام, خرید 5 دستگاه خودروی سمند ال ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143205/استعلام-دستگاه-ضبط-و-پخش-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام دستگاه ضبط و پخش، دوربین مداربسته و... / استعلام, دستگاه ضبط و پخش، دوربین مداربسته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143214/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-آب-شیرین-کن'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آب شیرین کن  / مناقصه ، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه آب شیرین کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143223/استعلام-تکمیل-ساختمان--'>استعلام تکمیل ساختمان... / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143231/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی-روستاها--'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی روستاها... / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبرسانی روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143239/مناقصه-خیابان-کشی-و-زیرسازی-شهرک-صنعتی'>مناقصه خیابان کشی و زیرسازی شهرک صنعتی  / مناقصه, مناقصه خیابان کشی و زیرسازی شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143247/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون / استعلام تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143255/استعلام-دستگاه-پرکنی-ویال--'>استعلام دستگاه پرکنی ویال... / استعلام, استعلام دستگاه پرکنی ویال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143263/استعلام-صندلی-اداری-همانندتصویر'>استعلام صندلی اداری همانندتصویر / استعلام ,استعلام صندلی اداری همانندتصویر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143271/استعلام-باتری-قابل-شارژ-سیلد-اسید'>استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143279/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-آموزشگاه-چهارکلاسه-و--'>مناقصه تخریب و بازسازی آموزشگاه چهارکلاسه و ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تخریب و بازسازی آموزشگاه چهارکلاسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143287/استعلام-دریچه-تنوری--'>استعلام دریچه تنوری... / استعلام,دریچه تنوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143295/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اینورتر-LGBT--'>استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر LGBT ... / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر LGBT ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143303/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات کامپیوتری  / استعلام, کامپیوتر و تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143311/استعلام-12-عدد-فن-کویل-800-بالا-تخت-زمینی--'>استعلام 12 عدد فن کویل 800 بالا تخت زمینی... / استعلام, استعلام 12 عدد فن کویل 800 بالا تخت زمینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143320/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143328/استعلام-به-روزرسانی-اطلاعات-کدپستی'>استعلام به روزرسانی اطلاعات کدپستی / استعلام,استعلام به روزرسانی اطلاعات کدپستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143337/استعلام-بالابر-نفر-بر-هیدرولیکی'>استعلام  بالابر نفر بر هیدرولیکی / استعلام, استعلام  بالابر نفر بر هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143345/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143353/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141745/تجدید-مناقصه-امور-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-ساختمان-ها-و-تاسیسات'>تجدید مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات  / آگهی تجدید  مناقصه، مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141760/استعلام-انتقال-آب--'>استعلام انتقال آب ... / استعلام , استعلام انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141774/استعلام-پروژه-کلید-در-دست-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی--'>استعلام پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی برق روستایی... / استعلام,پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی برق روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141784/تجدید-فراخوان-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی - نوبت دوم / تجدید آگهی فرآخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای,فراخوان  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141796/مناقصه-تجهیزات-ایمنی-جرثقیل-(نوبت-دوم)'>مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل  (نوبت دوم) / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ,مناقصه تجهیزات ایمنی جرثقیل  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141808/مناقصه-اصلاح-شبکه-آب-در-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه اصلاح شبکه آب در سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه اصلاح شبکه آب در سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141818/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141828/مناقصه-خدمات-عمومی-(نظافت-آبدارخانه-و-راننده)--مرحله-دوم'>مناقصه خدمات عمومی (نظافت، آبدارخانه و راننده)  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی (نظافت، آبدارخانه و راننده)  - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141839/مناقصه-خرید-تجیهزات-آموزشی-و-هوشمندسازی-مدارس-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجیهزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید تجیهزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141850/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیلی-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-ششم'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب - نوبت ششم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیلی تصفیه خانه نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141860/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه--'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه ... / مناقصه مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141874/استعلام-تعمیر-و-تکمیل-دیوار-سقف-و-پنجره-و-پرده-و-برق--'>استعلام  تعمیر و تکمیل دیوار سقف و پنجره و پرده و برق ... / استعلام , تعمیر و تکمیل دیوار سقف و پنجره و پرده و برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141885/استعلام-سیستم-احضار-پرستار-36-تخت-بستری'>استعلام سیستم احضار پرستار 36 تخت بستری / استعلام,استعلام سیستم احضار پرستار 36 تخت بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141900/استعلام-سیستم-صوت-و-تصویر-سالن-کنفرانس--'>استعلام سیستم صوت و تصویر سالن کنفرانس... / استعلام, استعلام سیستم صوت و تصویر سالن کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141911/استعلام-ژل-داک-به-همراه-نرم-افزار-آنالیز-و--'>استعلام ژل داک به همراه نرم افزار آنالیز و... / استعلام, ژل داک به همراه نرم افزار آنالیز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141922/استعلام-بهنگام-سازی-نقشه-های-آماری--'>استعلام بهنگام سازی نقشه های آماری... / استعلام,بهنگام سازی نقشه های آماری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141934/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141946/استعلام-اجرای-کانال-بتنی-انتقال-آب--'>استعلام اجرای کانال بتنی انتقال آب ... / استعلام, استعلام اجرای کانال بتنی انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141956/استعلام-اجرای-روشنایی'>استعلام اجرای روشنایی / استعلام, اجرای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141967/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141978/آگهی-فراخوان-انتخاب-طرح-و-تکنولوژی-امحاء-زباله-شهری'>آگهی فراخوان انتخاب طرح و تکنولوژی امحاء زباله شهری  / فراخوان ،آگهی فراخوان انتخاب طرح و تکنولوژی امحاء زباله شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141989/مناقصه-پروژه-طراحی-تقاطع-غیر-همسطح-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه طراحی تقاطع غیر همسطح (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه طراحی تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142001/استعلام-تکمیل-سوله-سالن-چند-منظوره--'>استعلام تکمیل سوله سالن چند منظوره .. / استعلام, تکمیل سوله سالن چند منظوره ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142010/فراخوان-مناقصه-عمومی-کولر-دو-تیکه'>فراخوان مناقصه عمومی کولر دو تیکه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی کولر دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142022/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام  خرید مصالح  / استعلام, خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142031/مناقصه-فراخوان-خرید-لوله-گالوانیزه'>مناقصه فراخوان خرید لوله گالوانیزه  / مناقصه, مناقصه  فراخوان خرید لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142043/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-خودرویی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142053/فراخوان-بکارگیری-تعداد-17-نفر-نیرو-خدماتی'>فراخوان بکارگیری تعداد 17 نفر نیرو خدماتی / آگهی فراخوان مناقصه ,فراخوان بکارگیری تعداد 17 نفر نیرو خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142064/استعلام-مرمت-مسجد--'>استعلام مرمت مسجد... / استعلام,مرمت مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142074/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-کامل-ازن-زنی'>مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی سیستم کامل ازن زنی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و نصب و راه اندازی سیستم کامل ازن زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142084/اصلاحیه-مناقصه-قطعات-تلمبه-نشت-بند'>اصلاحیه مناقصه قطعات تلمبه نشت بند / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه قطعات تلمبه نشت بند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142094/استعلام-خرید-دستگاه-قطع-کننده-و-کاور-قطع-کننده--'>استعلام خرید دستگاه قطع کننده و کاور قطع کننده... / استعلام, استعلام خرید دستگاه قطع کننده و کاور قطع کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142105/مناقصه-پروژه-های-حفاظت-از-طرحهای-جنگلداری-(نوبت-دوم)'> مناقصه پروژه های حفاظت از طرحهای جنگلداری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه های حفاظت از طرحهای جنگلداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142151/مناقصه-واگذاری-عملیات-تکمیل-فرهنگسرا'>مناقصه واگذاری عملیات تکمیل فرهنگسرا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات تکمیل فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142163/مناقصه-انجام-فرایند-مربوط-به-طراحی-تخریب-و-تجهیز-دفتر-مرکزی--'>مناقصه انجام  فرایند مربوط به طراحی، تخریب و تجهیز دفتر مرکزی ... / مناقصه, مناقصه انجام  فرایند مربوط به طراحی، تخریب و تجهیز دفتر مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142173/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ساختمانها-و-دفاتر-اداری-ادارات-داخلی-فرودگاه--97-02-30'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانها و دفاتر اداری ادارات داخلی فرودگاه - 97.02.30 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانها و دفاتر اداری ادارات داخلی فرودگاه - 97.02.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142184/مناقصه-خرید-بهسازی-و-افزایش-فضای-پخت-رستوران-پالایشگاه-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه  ـ نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142196/استعلام-مرمت-کاروانسرا'>استعلام مرمت کاروانسرا / استعلام, مرمت کاروانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142208/استعلام-مرمت-شیروانی-دبیرستان'>استعلام مرمت شیروانی دبیرستان / استعلام, مرمت شیروانی دبیرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142217/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-توانبخشی-و-فیزیوتراپی'>فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات توانبخشی و فیزیوتراپی  / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی  خرید تجهیزات توانبخشی و فیزیوتراپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142230/مناقصه-تعمیر-و-تعویض-پوشش-خط-لوله-16-اینچ--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و تعویض پوشش خط لوله 16 اینچ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و تعویض پوشش خط لوله 16 اینچ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142243/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142254/استعلام-لوله-فاضلابی-کاروگیت'>استعلام لوله فاضلابی کاروگیت / استعلام, لوله فاضلابی کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142264/مناقصه-طراحی-خرید-تجهیزات-و-مصالح--'>مناقصه طراحی، خرید تجهیزات و مصالح ... / مناقصه، مناقصه طراحی، خرید تجهیزات و مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142276/استعلام-جاروبرقی-سطلی-ایرانی-آبسردکن-یخچال'>استعلام جاروبرقی سطلی ایرانی، آبسردکن یخچال  / استعلام, جاروبرقی سطلی ایرانی، آبسردکن یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142286/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142298/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام / استعلام, مرمت حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142309/استعلام-سمپاش--'>استعلام سمپاش ... / استعلام , استعلام سمپاش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142319/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک... / استعلام, استعلام سرامیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142335/استعلام-خرید-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی-محله-ای--'>استعلام خرید، تهیه و نصب چمن مصنوعی محله ای... / استعلام,استعلام خرید، تهیه و نصب چمن مصنوعی محله ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142345/استعلام-تکمیل-سردهنه-و-احداث-کانال-آبیاری---'>استعلام  تکمیل سردهنه و احداث کانال آبیاری  ... / استعلام, تکمیل سردهنه و احداث کانال آبیاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142360/مناقصه-اجرایی-ماسه-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرایی ماسه آسفالت (نوبت دوم) / فرخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرایی ماسه آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142375/استعلام-فلش--'>استعلام فلش ... / استعلام , استعلام فلش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142385/استعلام-تامین-آب-و-آبرسانی-آب-آشامیدنی-آبادی-عشایری--'>استعلام تامین آب و آبرسانی آب آشامیدنی آبادی عشایری ... / استعلام, تامین آب و آبرسانی آب آشامیدنی آبادی عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142395/مناقصه-ارزیابی-توان-تامین-نصب--تست-و-راه-اندازی-اقلام-سخت-افزاری--'>مناقصه  ارزیابی توان تامین، نصب ، تست و راه اندازی اقلام سخت افزاری ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه  ارزیابی توان تامین، نصب ، تست و راه اندازی اقلام سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142405/استعلام-پروژه-تکمیل-سردهنه--'>استعلام پروژه تکمیل سردهنه... / استعلام,پروژه تکمیل سردهنه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142416/مناقصه-تهیه-و-توزیع-غذای-نهار-و-شام-کارکنان'>مناقصه تهیه و توزیع غذای نهار و شام کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و توزیع غذای نهار و شام کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142433/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام, استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142445/استعلام-گوشت-گوساله-گرم-مرغ-منجمد-و-گرم'>استعلام گوشت گوساله گرم، مرغ منجمد و گرم  / استعلام, گوشت گوساله گرم، مرغ منجمد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142460/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-دیوار-حائل-و-محوطه-سازی--'>فراخوان مناقصه عمومی احداث دیوار حائل و محوطه سازی... / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی احداث دیوار حائل و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142473/استعلام-1-شیرآب-حیاتی-برنجی-سایز-1-2--'>استعلام 1- شیرآب حیاتی برنجی سایز 1/2... / استعلام,1- شیرآب حیاتی برنجی سایز 1/2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142483/استعلام-کاغذ-خردکن-مکانیکی'>استعلام کاغذ خردکن مکانیکی  / استعلام, کاغذ خردکن مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142492/استعلام-لباس-فرم-نگهبان-با-کفش'>استعلام لباس فرم نگهبان با کفش / استعلام, لباس فرم نگهبان با کفش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142504/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه / استعلام, مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142516/مناقصه-اجرای-جدول-گذاری-و-دفع-آبهای-سطحی-خیابان-ها-بلوارها-و--'>مناقصه اجرای جدول گذاری و دفع آبهای سطحی خیابان ها، بلوارها و... / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142528/مناقصه-اجرای-37000-متر-شبکه-به-صورت-پراکنده'>مناقصه اجرای 37000 متر شبکه به صورت پراکنده / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای 37000 متر شبکه به صورت پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142538/استعلام-یو-پی-اس--'>استعلام یو پی اس ... / استعلام , استعلام یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142548/استعلام-سوند-دندانپزشکی--'>استعلام سوند دندانپزشکی... / استعلام, استعلام سوند دندانپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142556/استعلام-مقوا--'>استعلام مقوا ... / استعلام, استعلام مقوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142565/تجدید-مناقصه-بارگیری-و-حمل-مصالح-خطی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بارگیری و حمل مصالح خطی - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بارگیری و حمل مصالح خطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142575/استعلام-عملیات-حفر--'>استعلام عملیات حفر ... / استعلام , استعلام عملیات حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142585/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور / استعلام,استعلام الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142596/مناقصه-پروژه-جاده-دسترسی-میترینگ-فاز-12-و--'>مناقصه پروژه جاده دسترسی میترینگ فاز 12 و... / مناقصه، مناقصه پروژه جاده دسترسی میترینگ فاز 12 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142609/استعلام-اجرای-عملیات-دیوارکشی--'>استعلام اجرای عملیات دیوارکشی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات دیوارکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142620/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142631/استعلام-شکار-و-تله-گذاری'>استعلام شکار و تله گذاری / استعلام,استعلام شکار و تله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142642/استعلام-ساخت-سگمنت--'>استعلام ساخت سگمنت ... / استعلام, استعلام ساخت سگمنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142653/مناقصه-انجام-عملیات-راهداری-و--'>مناقصه انجام عملیات راهداری و... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142663/استعلام-کارگاه-اتوماتیک'>استعلام کارگاه اتوماتیک / استعلام, کارگاه اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142672/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام,  مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142684/مناقصه-ارائه-خدمات-اورژانس--درمانی-و-طب-صنعتی'>مناقصه ارائه خدمات اورژانس ، درمانی و طب صنعتی / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات اورژانس ، درمانی و طب صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142695/استعلام-کرایه-گریدر--'>استعلام کرایه گریدر... / استعلام, استعلام کرایه گریدر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142707/استعلام-ریبون'>استعلام ریبون  / استعلام, ریبون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142718/استعلام-ناظر-پروژه-های-آبخیزداری--'>استعلام ناظر پروژه های آبخیزداری ... / استعلام, ناظر پروژه های آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142729/استعلام-چکمه-پلاستیکی-مردانه-ست-لباس-و--'>استعلام چکمه پلاستیکی مردانه، ست لباس و... / استعلام, چکمه پلاستیکی مردانه، ست لباس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142742/مناقصه-انجام-خدمات-لیفتراک'>مناقصه انجام خدمات لیفتراک / مناقصه, مناقصه انجام خدمات لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142752/استعلام-دوربین-عکاسی-نیکون-D750'>استعلام دوربین عکاسی نیکون D750 / استعلام,استعلام دوربین عکاسی نیکون D750</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142763/استعلام-مانیتور-و-کیبورد'>استعلام مانیتور و کیبورد / استعلام,استعلام مانیتور و کیبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142773/استعلام-تجهیزات-آموزشی-مورد-نیاز-رشته-مکا-ترونیک'>استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز رشته مکا ترونیک / استعلام,استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز رشته مکا ترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142784/استعلام-کلاسور-سه-گوش-فلزی'>استعلام کلاسور سه گوش فلزی / استعلام,کلاسور سه گوش فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142794/استعلام-کابینت-ام-دی-اف-جهت-8-واحد-آپارتمان--'>استعلام کابینت ام دی اف جهت 8 واحد آپارتمان... / استعلام,استعلام کابینت ام دی اف جهت 8 واحد آپارتمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142803/استعلام-میز-صندلی-مبل-و-فایل'>استعلام میز، صندلی، مبل و فایل  / استعلام, استعلام میز، صندلی، مبل و فایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142813/استعلام-شیر-الکترونیکی-روشویی--'>استعلام شیر الکترونیکی روشویی... / استعلام,شیر الکترونیکی روشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142824/فراخوان-دیوارکشی-و-احداث-فضای-ورزشی-روباز'>فراخوان دیوارکشی و احداث فضای ورزشی روباز / فراخوان, فراخوان دیوارکشی و احداث فضای ورزشی روباز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142834/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142844/استعلام-تعمیرات-خانه'>استعلام تعمیرات خانه  / استعلام, تعمیرات خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142853/استعلام-خرید-یو-پی-اس'>استعلام  خرید یو پی اس / استعلام , استعلام خرید یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142863/فراخوان-مناقصه-تجهیز-کتابخانه-های-عمومی'>فراخوان مناقصه تجهیز کتابخانه های عمومی  / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تجهیز کتابخانه های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142872/استعلام-درب-چوبی-با-کلاف-نراد-خارجی'>استعلام درب چوبی با کلاف نراد خارجی / استعلام , استعلام درب چوبی با کلاف نراد خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142881/استعلام-مایع-ظرفشویی-20-لیتری'>استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری  / استعلام  , استعلام مایع ظرفشویی 20 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142889/استعلام-پمپ-آب-کف-کش-گیربکسی'>استعلام پمپ آب کف کش گیربکسی  / استعلام , استعلام پمپ آب کف کش گیربکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142898/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / مناقصه , مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142909/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142920/استعلام-دستمال-توالت'>استعلام دستمال توالت  / استعلام,استعلام دستمال توالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142931/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142939/استعلام-ساخت-کانال-انتقال-آب-با-جدول-پیش-ساخته'>استعلام  ساخت کانال انتقال آب با جدول پیش ساخته / استعلام, استعلام  ساخت کانال انتقال آب با جدول پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142947/استعلام-تخت-خواب-(باکس)'>استعلام تخت خواب (باکس)  / استعلام تخت خواب (باکس) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142955/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142964/استعلام-عملیات-بهسازی-و-آسفالت'>استعلام عملیات بهسازی و آسفالت / استعلام عملیات بهسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142975/استعلام-جای-چسب-پلاستیکی-چسب-مایع-همه-کاره'>استعلام جای چسب پلاستیکی، چسب مایع همه کاره / استعلام, استعلام جای چسب پلاستیکی، چسب مایع همه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142984/استعلام-لوازم-پذیرایی'>استعلام لوازم پذیرایی / استعلام , استعلام لوازم پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142994/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب'>استعلام احداث استخر ذخیره آب  / استعلام , استعلام احداث استخر ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143003/استعلام-شیر-دروازه-ای-مدل-FNW'>استعلام شیر دروازه ای مدل FNW  / استعلام, شیر دروازه ای مدل FNW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143013/استلام-پوشه-رنگی-با-مقوا-گلاسه'>استلام پوشه رنگی با مقوا گلاسه / استعلام , استلام پوشه رنگی با مقوا گلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143023/استعلام-17-دستگاه-کامیپوتر'>استعلام 17  دستگاه کامیپوتر  / استعلام ، استعلام 17  دستگاه کامیپوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143031/استعلام-خرید-تجهیزات-ذخیره-ساز'>استعلام خرید تجهیزات ذخیره ساز / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142102/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس... / استعلام, استعلام کانکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142114/استعلام-راهبری-و-پشتیبانی-فنی-سامانه-یکپارچه-توازن--'>استعلام راهبری و پشتیبانی فنی سامانه یکپارچه توازن ... / استعلام , استعلام راهبری و پشتیبانی فنی سامانه یکپارچه توازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142123/استعلام-خرید-بیل-لودری-ماله-پشت-تراکتوری-و-پمپ-لجن-کش'>استعلام خرید بیل لودری ماله پشت تراکتوری و پمپ لجن کش / استعلام خرید بیل لودری ماله پشت تراکتوری و پمپ لجن کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142136/استعلام-خرید-60-دستگاه-برقگیر-نوع-پلیمری-به-همراه-60-عدد-کاور--'>استعلام خرید 60 دستگاه برقگیر نوع پلیمری به همراه 60 عدد کاور... / استعلام,استعلام خرید 60 دستگاه برقگیر نوع پلیمری به همراه 60 عدد کاور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142146/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آب-شرب-نوبت-دوم'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای,  مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142158/استعلام-حفر-چاه---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام حفر چاه ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام حفر چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142167/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-باقی-مانده-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  عملیات باقی مانده بلوک ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142179/استعلام-روکش-آسفالت--'>استعلام روکش آسفالت ... / استعلام , استعلام روکش آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142190/مناقصه-تهیه--حمل-و-نصب-18-دستگاه-آسانسور-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، حمل و نصب 18 دستگاه آسانسور نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل و نصب 18 دستگاه آسانسور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142201/استعلام-نقاشی--'>استعلام نقاشی ... / استعلام , استعلام نقاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142212/استعلام-مرمت-کاروانسرای'>استعلام مرمت کاروانسرای / استعلام, مرمت کاروانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142224/استعلام-صندلی-اداری--'>استعلام صندلی اداری... / استعلام,صندلی اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142236/استعلام-تعمیرات-یک-دستگاه-دیگ-آب-داغ'>استعلام تعمیرات یک دستگاه دیگ آب داغ  / استعلام, تعمیرات یک دستگاه دیگ آب داغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142248/تجدید-مناقصه-ایجاد-سیستم-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبتی'>تجدید مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی  / تجدید آگهی دعوت به مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142259/استعلام-پکیج-20-تن-تبرید-طبق--'>استعلام پکیج 20 تن تبرید طبق... / استعلام,استعلام پکیج 20 تن تبرید طبق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142269/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-110-و--'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110 و... / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 110 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142282/استعلام-رزین-کروماتوگرافی'>استعلام رزین کروماتوگرافی / استعلام,رزین کروماتوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142290/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی-  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142303/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-(طیف-سنج-مادون-قرمز)-FT-IRNIR-MR'>مناقصه خرید یک دستگاه (طیف سنج مادون قرمز) FT-IRNIR/MR / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه (طیف سنج مادون قرمز) FT-IRNIR/MR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142313/مناقصه-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه ایاب و ذهاب / مناقصه ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142326/فراخوان-مناقصه-عملیات-بهسازی-و-نوسازی-ساختمان'>فراخوان مناقصه عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات بهسازی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142339/مناقصه-خرید-ترانسفورماتور-و-لوازم-تعمیرات-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید ترانسفورماتور و لوازم تعمیرات روشنایی معابر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ترانسفورماتور و لوازم تعمیرات روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142353/استعلام-ست-لباس-بیمار-و-همراه'>استعلام ست لباس بیمار و همراه / استعلام,استعلام ست لباس بیمار و همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142368/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین / استعلام, دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142380/تجدید-مناقصه-عمومی-آسفالت-راه'>تجدید مناقصه عمومی آسفالت راه  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی آسفالت راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142389/استعلام-کابل-مسی'>استعلام کابل مسی / استعلام, کابل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142401/استعلام-تکمیل-قنات'>استعلام تکمیل قنات / استعلام, تکمیل قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142411/فراخوان-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-و-عملیات-نگهداری-یکساله-پکیج-تصفیه-خانه'>فراخوان خرید، حمل، نصب و راه اندازی و عملیات نگهداری یکساله پکیج تصفیه خانه / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان خرید، حمل، نصب و راه اندازی و عملیات نگهداری یکساله پکیج تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142421/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142438/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیاء و مرمت قنات... / استعلام,احیاء و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142454/استعلام-نگهبانی-سایت-رادار-هواشناسی'>استعلام نگهبانی سایت رادار هواشناسی / استعلام, نگهبانی سایت رادار هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142465/استعلام-کاغذ-A4--'>استعلام کاغذ A4... / استعلام, استعلام کاغذ A4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142478/استعلام-پایه-معلق-چراغ--'>استعلام پایه معلق چراغ ... / استعلام, استعلام پایه معلق چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142488/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142497/استعلام-1000bas-E-LX-LH-SPF-transceiver--'>استعلام 1000bas E- LX/LH SPF transceiver ... / استعلام , استعلام 1000bas E- LX/LH SPF transceiver ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142510/استعلام-مرمت-کوشک'>استعلام  مرمت کوشک / استعلام, مرمت کوشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142524/استعلام-احداث-دیوار-حفاظتی--'>استعلام احداث دیوار حفاظتی ... / استعلام , استعلام احداث دیوار حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142533/مناقصه-اجرای-13500-متر-پروژه-پلی-اتیلن-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 13500 متر پروژه  پلی اتیلن فلزی نوبت دوم  / مناقصه اجرای 13500 متر پروژه  پلی اتیلن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142543/استعلام-باطری-9-آمپر-اتمی-12-ولت'>استعلام باطری 9 آمپر اتمی 12 ولت / استعلام,استعلام باطری 9 آمپر اتمی 12 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142552/استعلام-پد-با-سطح-شیاردار-جهت-ریل-A55'>استعلام پد با سطح شیاردار جهت ریل A55  / استعلام, استعلام پد با سطح شیاردار جهت ریل A55 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142560/استعلام-لوله-و-اتصالات-مورد-نیاز-نصب-پکیج'>استعلام  لوله و اتصالات مورد نیاز نصب پکیج  / استعلام, لوله و اتصالات مورد نیاز نصب پکیج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142570/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-(نوبت-دوم-)'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت (نوبت دوم ) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت (نوبت دوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142581/مناقصه-انجام-امور-خدمات-و-تنظیفات-شامل-نظافت-سرایداری--آبدارخانه-و--'>مناقصه انجام امور خدمات و تنظیفات شامل نظافت، سرایداری ، آبدارخانه و.... / فراخوان مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات و تنظیفات شامل نظافت، سرایداری ، آبدارخانه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142591/استعلام-کولرآبی-7000'>استعلام کولرآبی 7000 / استعلام, کولرآبی 7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142603/مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-اتفاقات-و-تعمیرات-مدیریت-های-توزیع-برق'>مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات مدیریت های توزیع برق / آگهی فراخوان شناسای , مناقصه اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات مدیریت های توزیع برقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142614/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-ضربه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه حفر یک حلقه چاه ضربه ای نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه ضربه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142626/استعلام-خرید-تجهیزات-سردخانه-و-راه-اندازی--'>استعلام خرید تجهیزات سردخانه و راه اندازی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سردخانه و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142636/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار--'>استعلام پشتیبانی نرم افزار ... / استعلام , استعلام پشتیبانی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142647/استعلام-مرکز-تلفن-6-به-16-به-همراه-کارت-گویا'>استعلام مرکز تلفن 6 به 16 به همراه کارت گویا / استعلام,استعلام مرکز تلفن 6 به 16 به همراه کارت گویا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142658/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-سیستم-حفاظت-کاتدیک--'>مناقصه  پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142668/مناقصه-نوسازی-صندلی-های-سالن--'>مناقصه نوسازی صندلی های سالن... / مناقصه , مناقصه نوسازی صندلی های سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142678/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-ایستگاه-فرودگاه'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان ایستگاه فرودگاه  / استعلام, رنگ آمیزی ساختمان ایستگاه فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142688/استعلام-ادامه-تکمیل-نازک-کاری-و-محوطه-سازی--'>استعلام ادامه تکمیل نازک کاری و محوطه سازی ... / استعلام, ادامه تکمیل نازک کاری و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142701/مناقصه-پیمانکاران-توانمند'>مناقصه پیمانکاران توانمند  / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاران توانمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142712/مناقصه-تکمیل-سالن-بلده-و--'>مناقصه تکمیل سالن بلده و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن بلده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142725/فراخوان-اجاره-2-مجموعه-سیستم-مدیریت-پسماند-حفاری--نوبت-دوم'>فراخوان اجاره 2 مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, فراخوان اجاره 2 مجموعه سیستم مدیریت پسماند حفاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142736/استعلام-خرما-خشک-با-هسته-بسته-سلفونی--'>استعلام خرما خشک با هسته بسته سلفونی... / استعلام,خرما خشک با هسته بسته سلفونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142746/استعلام-لولای-دوبوش-و-سه-بوش-با-مارک-اتحاد'>استعلام لولای دوبوش و سه بوش با مارک اتحاد / استعلام ، استعلام لولای دوبوش و سه بوش با مارک اتحاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142757/استعلام-مرغ-منجمد-ایرانی'>استعلام مرغ منجمد ایرانی / استعلام,استعلام مرغ منجمد ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142767/استعلام-الکتروپمپ-گوشواره-ای--'>استعلام الکتروپمپ گوشواره ای... / استعلام, استعلام الکتروپمپ گوشواره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142778/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142789/استعلام-آسانسور-(خرید-نصب-و-اجرا)--'>استعلام آسانسور (خرید، نصب و اجرا) ... / استعلام, استعلام آسانسور (خرید، نصب و اجرا) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142799/استعلام-تجهیز-سالن-امفی-تئاتر'>استعلام تجهیز سالن امفی تئاتر / استعلام,تجهیز سالن امفی تئاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142807/استعلام-انجام-عملیات-ژئوتکنیک-و-ژئوفیزیک---'>استعلام انجام عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک .... / استعلام, استعلام انجام عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142818/استعلام-کارت-زرد-10-25'>استعلام کارت زرد 10*25 / استعلام,استعلام کارت زرد 10*25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142828/استعلام-اجرای-یک-کیلومتر-شبکه--'>استعلام اجرای یک کیلومتر شبکه ... / استعلام, استعلام اجرای یک کیلومتر شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142838/استعلام-بیمه-نامه--'>استعلام بیمه نامه ... / استعلام, استعلام بیمه نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142848/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>اصلاحیه مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142858/مناقصه-و-ارزیابی-کیفی-عملیات-حفر-دو-حلقه-چاه-آبرفتی--نوبت-دوم'>مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر دو حلقه چاه آبرفتی  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات حفر دو حلقه چاه آبرفتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142867/مناقصه-ارزیابی-کیفی-انتخاب-پیمانکاران-جهت-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران جهت کف شکنی یک حلقه چاه آهکی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران جهت کف شکنی یک حلقه چاه آهکی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142876/استعلام-ایجاد-بانک-اطلاعاتی-حوزه--'>استعلام ایجاد بانک اطلاعاتی حوزه... / استعلام,ایجاد بانک اطلاعاتی حوزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142885/استعلام-تامین-برق-چاه-آب-شرب-روستای'>استعلام تامین برق چاه آب شرب روستای / استعلام, تامین برق چاه آب شرب روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142894/استعلام-مرمت-قنات-چمن'>استعلام مرمت قنات چمن  / استعلام , استعلام مرمت قنات چمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142904/استعلام-لوله-PE80-جنس-پلی-اتیلن'>استعلام لوله PE80 جنس پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله PE80 جنس پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142915/استعلام-تامین-خودرو-استیجاری'>استعلام تامین خودرو استیجاری  / استعلام, استعلام تامین خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142926/استعلام-قطعات-کامپیوتر-و--'>استعلام قطعات کامپیوتر و ...  / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142935/استعلام-عملیات-اجرایی-مبارزه-با-آفت--'>استعلام عملیات اجرایی مبارزه با آفت... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی مبارزه با آفت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142943/مناقصه-خرید-لوله-و-متعلقات-انتقال-آب-اراضی--'>مناقصه خرید لوله و متعلقات انتقال آب اراضی.... / مناقصه, مناقصه خرید لوله و متعلقات انتقال آب اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142951/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام,استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142959/استعلام-خرید-میوه--'>استعلام خرید میوه ... / استعلام, استعلام خرید میوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142968/استعلام-مرمت-مسجد--'>استعلام مرمت مسجد... / استعلام, استعلام مرمت مسجد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142979/استعلام-محوطه-سازی-کمپ'>استعلام محوطه سازی کمپ / استعلام, استعلام محوطه سازی کمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142988/استعلام-لوله-گالوانیزه-بدون-حدیده-4'>استعلام لوله گالوانیزه بدون حدیده  4 / استعلام, لوله گالوانیزه بدون حدیده  4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142998/استعلام-عملیات-تخریب-و-ترمیم--'>استعلام عملیات تخریب و ترمیم ... / استعلام , استعلام عملیات تخریب و ترمیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143008/استعلام-اتصالات-پنج-لایه-و--'>استعلام اتصالات پنج لایه و ... / استعلام, استعلام اتصالات پنج لایه و پیچ و رول پلاک و بست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143018/استعلام-تنظیف'>استعلام  تنظیف / استعلام, تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143027/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس... / استعلام, استعلام آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143035/استعلام-جی-پی-اس-دستی'>استعلام جی پی اس دستی / استعلام , استعلام جی پی اس دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143045/استعلام-برنامه-سازی-آموزشی-و-اطلاع-رسانی'>استعلام برنامه سازی آموزشی و اطلاع رسانی / استعلام, استعلام برنامه سازی آموزشی و اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143054/همایش-ملی-توسعه-پایدار'>همایش ملی توسعه پایدار / همایش ملی توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143063/استعلام-خرید-نرم-افزار-مونیتورینگ-شبکه--'>استعلام خرید نرم افزار مونیتورینگ شبکه... / استعلام, خرید نرم افزار مونیتورینگ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143072/استعلام-قوطی--'>استعلام قوطی ... / استعلام , استعلام قوطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143081/استعلام-سورتر-اسکناس-چهارخانه'>استعلام سورتر اسکناس چهارخانه  / استعلام, سورتر اسکناس چهارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143089/استعلام-پیگیری-پرونده-های-حقوقی'>استعلام پیگیری پرونده های حقوقی / استعلام, استعلام پیگیری پرونده های حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143097/استعلام-رایانه-کامل'>استعلام رایانه کامل / استعلام,استعلام رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143105/استعلام-اجرای-شبکه-روشنایی-در--'>استعلام اجرای شبکه روشنایی در... / استعلام,استعلام اجرای شبکه روشنایی در...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143113/استعلام-ریبون-مشکی-با-لایه-پوششی'>استعلام ریبون مشکی با لایه پوششی  / استعلام, استعلام ریبون مشکی با لایه پوششی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143121/استعلام-ساخت-اتاقک--'>استعلام ساخت اتاقک ... / استعلام , استعلام ساخت اتاقک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143129/استعلام-کاشت-نهال'>استعلام کاشت نهال / استعلام,استعلام کاشت نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143137/استعلام-اجرای-پله-سنگی'>استعلام اجرای پله سنگی / استعلام,استعلام اجرای پله سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143145/استعلام-تعمیرات-خانه‌های-عالم'>استعلام تعمیرات خانه‌های عالم / استعلام,استعلام تعمیرات خانه‌های عالم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143153/مناقصه-i-s-g-dryer-package'>مناقصه i.s.g dryer package / مناقصه, مناقصه i.s.g dryer package</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143161/استعلام-سیستم-خنک-کننده-سرمایش-اتاق-سرور'>استعلام سیستم خنک کننده سرمایش اتاق سرور  / استعلام, سیستم خنک کننده سرمایش اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143170/استعلام-ماوس-فراسو'>استعلام ماوس فراسو / استعلام, استعلام ماوس فراسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143178/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-و-مرمت--'>استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت.... / استعلام, استعلام حفاظت و آماده سازی و مرمت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143186/استعلام-اجرای-انشعابات-فاضلاب'>استعلام اجرای انشعابات فاضلاب / استعلام, استعلام اجرای انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143195/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت.... / استعلام, استعلام کولر اسپیلت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143203/استعلام-خرید-قوطی-پروفیل--'>استعلام خرید قوطی پروفیل... / استعلام, استعلام خرید قوطی پروفیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143212/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام, استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143220/استعلام-اینورتر-7-5KW-برندتکو-مدل-A'>استعلام  اینورتر 7.5KW برندتکو مدل A / استعلام, اینورتر 7.5KW برندتکو مدل A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143229/مناقصه-ساخت-مخزن'>مناقصه ساخت مخزن  / اگهی مناقصه , مناقصه ساخت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143237/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-وبرقی-سالن--'>استعلام تکمیل تاسیسات مکانیکی وبرقی سالن... / استعلام, استعلام تکمیل تاسیسات مکانیکی وبرقی سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143245/استعلام-خدمات-اینترنت-1MBPS'> استعلام خدمات اینترنت 1MBPS /  استعلام, خدمات اینترنت 1MBPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143253/استعلام-دستگاه-فتوکپی-شارپ-AR-5516'>استعلام دستگاه فتوکپی شارپ AR-5516 / استعلام, دستگاه فتوکپی شارپ AR-5516</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143261/مناقصه-بهره-برداری-و-حفاظت-از-تاسیسات-آب-حیات'>مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات    / مناقصه بهره برداری و حفاظت از تاسیسات آب حیات   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143269/استعلام-تجهیزات-کارگاه-جوشکاری-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری فنی و حرفه ای / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143277/استعلام-کولر-آبی-مشهد-دوام-7000'>استعلام کولر آبی مشهد دوام 7000 / استعلام , استعلام کولر آبی مشهد دوام 7000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143285/استعلام-آورهال-دو-دستگاه-تب-چنجر'>استعلام آورهال دو دستگاه تب چنجر  / استعلام آورهال دو دستگاه تب چنجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143293/استعلام-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی--'>استعلام بهنگام سازی و داده آمایی... / استعلام,بهنگام سازی و داده آمایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143301/مناقصه-خرید-سیم-بکسل-و-فلکه-هرز-گرد-آسانسور'>مناقصه خرید سیم بکسل و فلکه هرز گرد آسانسور / مناقصه, مناقصه خرید سیم بکسل و فلکه هرز گرد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143309/استعلام-ساخت-اتاق-اتو-کلاو-با-ساخت-پارکینگ‌های-هلالی'>استعلام ساخت اتاق اتو کلاو با ساخت پارکینگ‌های هلالی / استعلام,استعلام ساخت اتاق اتو کلاو با ساخت پارکینگ‌های هلالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142115/استعلام-مرمت'>استعلام مرمت  / استعلام,استعلام مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142124/استعلام-خرید-لوازم-تلقیح-مصنوعی-گوسفند'>استعلام خرید لوازم تلقیح مصنوعی گوسفند / استعلام,استعلام خرید لوازم تلقیح مصنوعی گوسفند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142137/فراخوان-خرید-دو-مخزن-فلزی-1000-مترمکعبی-97-2-30'>فراخوان خرید دو مخزن فلزی 1000 مترمکعبی 97.2.30  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید دو مخزن فلزی 1000 مترمکعبی 97.2.30 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142147/مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-عمومی-صنعت--'>مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات عمومی صنعت... / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات عمومی صنعت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142159/استعلام-احداث-300-متر-کانال-بلوکی'>استعلام  احداث 300 متر کانال بلوکی / استعلام,  احداث 300 متر کانال بلوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142168/استعلام-خرید-موتور-پمپ-های-دیزلی--'>استعلام خرید موتور پمپ های دیزلی... / استعلام, خرید موتور پمپ های دیزلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142180/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-حراست-فضاهای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز  / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه حفظ و  نگهداری و حراست فضاهای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142191/استعلام-پراب-دستگاه-التراسونیک'>استعلام پراب دستگاه التراسونیک / استعلام,پراب دستگاه التراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142205/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142214/تجدید-مناقصه-حسابرسی-و-کنترل-های-داخلی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حسابرسی و کنترل های داخلی نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان حسابرسی و کنترل های داخلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142225/مناقصه-خرید-روغن-موتور'>مناقصه خرید روغن موتور  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید روغن موتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142238/مناقصه-خرید-22000-لامپ-گازی--'>مناقصه خرید 22000 لامپ گازی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 22000 لامپ گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142250/مناقصه-خدمات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142260/استعلام-رزین-سولفات--'>استعلام رزین سولفات ... / استعلام , استعلام رزین سولفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142270/فراخوان-خرید-خدمات-مشاوره-انجام-مطالعات-بازطراحی-سیستم-های--نوبت-دوم'>فراخوان خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات بازطراحی سیستم های ...نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان خرید خدمات مشاوره انجام مطالعات بازطراحی سیستم های ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142283/استعلام-خشکبار--'>استعلام خشکبار ... / استعلام , استعلام خشکبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142291/آگهی-مناقصه-زیرسازی-آسفالت-به-متراژ-18-هزار-متر-تجدید'>آگهی مناقصه زیرسازی، آسفالت به متراژ 18 هزار متر تجدید  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه زیرسازی، آسفالت به متراژ 18 هزار متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142304/فراخوان-مناقصه-تامین-مرکز-تلفن-700-شماره-ای-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین مرکز تلفن 700 شماره ای نوبت دوم  / مناقصه، فراخوان مناقصه تامین مرکز تلفن 700 شماره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142316/استعلام-پهنای-باند-اختصاصی-اینترنت'>استعلام پهنای باند اختصاصی اینترنت / استعلام,استعلام پهنای باند اختصاصی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142328/استعلام-ساعت-دیواری-45-45--'>استعلام ساعت دیواری 45*45 ... / استعلام, ساعت دیواری 45*45 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142341/استعلام-تعمیرات-شبکه-و-خط-انتقال-به-جهت-تامین-آب-و-آبرسانی-آب-آشامیدنی'>استعلام  تعمیرات شبکه و خط انتقال به جهت تامین آب و آبرسانی آب آشامیدنی / استعلام, تعمیرات شبکه و خط انتقال به جهت تامین آب و آبرسانی آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142354/استعلام-دوربین-(تجهیزات-امنیتی)'>استعلام  دوربین (تجهیزات امنیتی)  / استعلام, دوربین (تجهیزات امنیتی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142369/استعلام-کانال-پروژه-استخر'>استعلام کانال پروژه استخر  / استعلام, کانال پروژه استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142381/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-چاه-ها-و-قنوات'>مناقصه بکارگیری پیمانکار حفظ و نگهداری و توسعه چاه ها و قنوات  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بکارگیری پیمانکار حفظ و نگهداری و توسعه چاه ها و قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142391/استعلام-شن-ریزی--'>استعلام شن ریزی ... / استعلام , استعلام شن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142402/اصلاحیه-مناقصه-همسان-ساری-تابلوها-و-نبش-دیوار-تجاری-های--'>اصلاحیه مناقصه همسان ساری تابلوها و نبش دیوار تجاری های ...  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه همسان سازی تابلوها و نبش دیوار تجاری های ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142412/مناقصه-پیاده-روسازی-معابر'>مناقصه پیاده روسازی معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142424/استعلام-ویدیو-پروژکتور--'>استعلام ویدیو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدیو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142439/استعلام-احیاء-و-مرمت-قنات'>استعلام احیاء و مرمت قنات / استعلام,استعلام احیاء و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142456/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-انجام-خدمات-قرائت-کنتور'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات  قرائت کنتور  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات  قرائت کنتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142467/استعلام-ساخت-درب-ماشین-ریموت‌دار'>استعلام ساخت درب ماشین ریموت‌دار / استعلام,استعلام ساخت درب ماشین ریموت‌دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142479/استعلام-پایه-چراغ-روشنایی--'>استعلام پایه چراغ روشنایی ... / استعلام , استعلام پایه چراغ روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142489/مناقصه-خرید-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142498/استعلام-ریبون-چاپگرتحویلداری-و-خود-پرداز'>استعلام ریبون چاپگرتحویلداری و خود پرداز / استعلام , استعلام ریبون چاپگرتحویلداری و خود پرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142511/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان خرید لوله پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142525/استعلام-قطعات-کامپیوتر---'>استعلام قطعات کامپیوتر .... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142534/استعلام-قاب-عکس-pvc'>استعلام قاب عکس pvc / استعلام,استعلام قاب عکس pvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142544/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات حراست و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142553/استعلام-برچسب-و-ریبون'>استعلام برچسب و ریبون / استعلام, برچسب و ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142561/استعلام-خرید-لاستیک-ماشین'>استعلام خرید لاستیک ماشین / استعلام,استعلام خرید لاستیک ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142572/فراخوان-مناقصه-پروژه-اجرای-شبکه-تغذیه-و-توزیع-و-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-و--'>فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و ...  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142582/استعلام-زیباسازی-دریاچه'>استعلام زیباسازی دریاچه  / استعلام, زیباسازی دریاچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142593/استعلام-دوره-آموزشی--'>استعلام دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142604/مناقصه-بکارگیری-مامورین-انتظامی-نوبت-دوم'>مناقصه بکارگیری مامورین انتظامی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بکارگیری مامورین انتظامی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142615/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142628/استعلام-دورنگار-تلفکس--'>استعلام دورنگار تلفکس ... / استعلام , استعلام دورنگار تلفکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142637/مناقصه-خرید-42-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور-كم-تلفات'>مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور كم تلفات  / مناقصه, مناقصه خرید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور كم تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142649/استعلام-تعمیر-لوازم-خانگی'>استعلام  تعمیر لوازم خانگی  / استعلام, تعمیر لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142659/استعلام-خرید-یک-دستگاه--'>استعلام خرید یک دستگاه... / استعلام,خرید یک دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142669/استعلام-تجهیزات-جهت-مدیریت-و-مدارس--'>استعلام تجهیزات جهت مدیریت و مدارس ... / استعلام , استعلام تجهیزات جهت مدیریت و مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142680/استعلام-عملیات-حفر--'>استعلام عملیات حفر ... / استعلام , استعلام عملیات حفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142692/استعلام-نرم-افزار-پشتیبانی-اموال-اریس-رایانه'>استعلام نرم افزار پشتیبانی اموال اریس رایانه / استعلام,استعلام نرم افزار پشتیبانی اموال اریس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142702/استعلام-سیمان-پرتلند-خاکستری-تیپ-2--'>استعلام سیمان پرتلند خاکستری تیپ 2... / استعلام,استعلام سیمان پرتلند خاکستری تیپ 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142714/مناقصه-تامین-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142726/استعلام-خرید-البسه-و-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید البسه و لوازم ورزشی / استعلام,استعلام خرید البسه و لوازم ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142737/استعلام-شیر-کنترل'>استعلام شیر کنترل / استعلام ,استعلام شیر کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142747/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری---'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری .... / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142758/استعلام-ظروف-هتلی-چینی-زرین'>استعلام ظروف هتلی چینی زرین / استعلام ,استعلام ظروف هتلی چینی زرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142770/استعلام-مواد-معلق-کننده-و-حذف-اکسیژن---'>استعلام مواد معلق کننده و حذف اکسیژن .... / استعلام, استعلام مواد معلق کننده و حذف اکسیژن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142780/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه-و-احداث-و-اصلاح--'>مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142790/مناقصه-حفظ-توسعه-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ، توسعه و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ، توسعه و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142800/استعلام-فاضلاب'>استعلام فاضلاب / استعلام,استعلام فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142809/استعلام-خرید-بدنه-قایق-موتوری'>استعلام خرید بدنه قایق موتوری / استعلام , استعلام خرید بدنه قایق موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142820/استعلام-واگذاری-خدمات--'>استعلام واگذاری خدمات... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142829/استعلام-لیست-تجهیزات'>استعلام لیست تجهیزات  / استعلام,استعلام لیست تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142840/استعلام-یخچال-فریزر--آبسردکن-و--'>استعلام یخچال فریزر ، آبسردکن و ... / استعلام, یخچال فریزر ، آبسردکن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142849/استعلام-مانیتور-LCD'>استعلام مانیتور LCD  / استعلام , استعلام مانیتور LCD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142859/تمدید-مناقصه-خدمات-واحد-دامداری'>تمدید مناقصه خدمات واحد دامداری  / تمدید مناقصه , مناقصه خدمات واحد دامداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142868/استعلام-کاغذ-A5'>استعلام کاغذ A5 / استعلام, کاغذ A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142878/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-تاسیسات-مکانیکی-و-الکترونیکی--'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142886/مناقصه-واگذاری-خدمات-مزرعه-آموزشی-و---'>مناقصه واگذاری خدمات مزرعه آموزشی و ..... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات مزرعه آموزشی و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142895/استعلام-تعمیرات-خانه-های-عالم--'>استعلام  تعمیرات خانه های عالم  .. / استعلام, تعمیرات خانه های عالم  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142905/مناقصه-عملیات-دیوارچینی-و-شاسی-کشی-دیوارهای-بیرونی--'>مناقصه عملیات دیوارچینی و شاسی کشی دیوارهای بیرونی... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات دیوارچینی و شاسی کشی دیوارهای بیرونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142916/استعلام-اجرای-خط-کابل-برق'>استعلام اجرای خط کابل برق / استعلام, استعلام اجرای خط کابل برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142928/استعلام-کامپیوتر-سرور'>استعلام کامپیوتر سرور  / استعلام , سرور کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142936/استعلام-داکت-اسپیلت-تنداسوز-بالازن'>استعلام داکت اسپیلت تنداسوز بالازن   / استعلام, استعلام داکت اسپیلت تنداسوز بالازن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142944/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142952/استعلام-اتو-بخار'>استعلام اتو بخار  / استعلام, استعلام اتو بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142960/استعلام-تعدادی-دستگاه-پرینتر'>استعلام تعدادی دستگاه پرینتر / استعلام ، استعلام تعدادی دستگاه پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142971/استعلام-پنجره-دو-جداره-دوحالته'>استعلام پنجره دو جداره دوحالته / استعلام, پنجره دو جداره دوحالته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142981/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142989/استعلام-لاستیک-خودروهای-سواری'>استعلام لاستیک خودروهای سواری / استعلام ,استعلام لاستیک خودروهای سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142999/استعلام-کامیونت-ایسوزو-با-ظرفیت-6تن'>استعلام  کامیونت ایسوزو با ظرفیت 6تن / استعلام, کامیونت ایسوزو با ظرفیت 6تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143009/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143019/استعلام-1000-لیتر-سم-مالاتیون--500-کیلوگرم-سم-فسفر'>استعلام 1000 لیتر سم مالاتیون + 500 کیلوگرم سم فسفر  / استعلام, استعلام 1000 لیتر سم مالاتیون + 500 کیلوگرم سم فسفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143028/استعلام-لوله-گالوانیزه--'>استعلام لوله گالوانیزه ... / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143036/استعلام-احداث-پل-لوله-ای-و-مرمت-ریگلاژ-و-بازسازی'>استعلام احداث پل لوله ای و مرمت، ریگلاژ و بازسازی  / استعلام , استعلام احداث پل لوله ای و مرمت، ریگلاژ و بازسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143046/استعلام-چاله-پرکنی-راه-های-حوزه-استحفاظی'>استعلام  چاله پرکنی راه های حوزه استحفاظی / استعلام,  چاله پرکنی راه های حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143055/استعلام-کابینت-یا-کمد-دیواری-از-MDF-و-یراق-آلات'>استعلام کابینت یا کمد دیواری از MDF و یراق آلات  / استعلام, استعلام کابینت یا کمد دیواری از MDF و یراق آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143064/استعلام-پودر-شوینده-دستی'>استعلام پودر شوینده دستی / استعلام , استعلام پودر شوینده دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143073/استعلام-دوربین-IP-و-متعلقات'>استعلام دوربین IP و متعلقات / استعلام, دوربین IP و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143082/استعلام-پارچه-سبز'>استعلام  پارچه سبز / استعلام, پارچه سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143090/استعلام-رنگ-و-نقاشی'>استعلام  رنگ و نقاشی / استعلام ,استعلام  رنگ و نقاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143098/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن  / استعلام ساخت جاده و راه آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143106/کنفرانس-بین-المللی-هنر-و-علوم-انسانی'>کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی / کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143114/استعلام-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن  / استعلام , استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143122/استعلام-خدمات-بهینه-سازی-و-استاندارد-سازی-سئو-سایت-isfahaninvest'>استعلام خدمات بهینه سازی و استاندارد سازی سئو سایت isfahaninvest / استعلام, خدمات بهینه سازی و استاندارد سازی سئو سایت isfahaninvest</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143130/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام , استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143138/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143146/استعلام-تعویض-پنجره-های-قدیمی-با-پنجره-های-UPVC'>استعلام تعویض پنجره های قدیمی با پنجره های UPVC / استعلام, استعلام پنجره های موجود قدیمی آهنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143154/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143162/استعلام-نصب-علائم-و-تجهیزات-مورد-نیاز'>استعلام نصب علائم و تجهیزات مورد نیاز  / استعلام, نصب علائم و تجهیزات مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143171/استعلام-سقف-کاذب--'>استعلام سقف کاذب ...  / استعلام ,استعلام سقف کاذب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143179/استعلام-نصب-کنتورهای-حجمی-با-شیرآلات-و--'>استعلام نصب کنتورهای حجمی با شیرآلات و ...  / استعلام,استعلام نصب کنتورهای حجمی با شیرآلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143187/اصلاحیه-تجدید-مناقصه-عمومی-آسفالت-ریزی-معابر-و--'>اصلاحیه تجدید مناقصه عمومی آسفالت ریزی معابر و...  / اصلاحیه مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی آسفالت ریزی معابر و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143196/استعلام-طراحی-نرم-افزار--'>استعلام طراحی نرم افزار ... / استعلام, استعلام طراحی نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143204/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام تجهیزات رایانه ای ... / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143213/استعلام-احداث-عرشه-پل-و--'>استعلام احداث عرشه پل، و ... / استعلام , استعلام احداث عرشه پل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143222/استعلام-بازسازی-عمرانی-خوابگاه'>استعلام بازسازی عمرانی خوابگاه  / استعلام , استعلام بازسازی عمرانی خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143230/فراخوان-لایمستون'>فراخوان لایمستون / فراخوان لایمستون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143238/استعلام-سشوار'>استعلام سشوار  / استعلام, استعلام سشوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143246/استعلام-اجرای-غرفه-صنایع-دستی'>استعلام اجرای غرفه صنایع دستی / استعلام, استعلام اجرای غرفه صنایع دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143254/استعلام-خرید-کاغذ-A4-ایرانی'>استعلام خرید کاغذ A4 ایرانی / استعلام, خرید کاغذ A4 ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143262/استعلام-نگهداری-و-تعمیرات-سه-دستگاه-سیستم'>استعلام نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم / استعلام نگهداری و تعمیرات سه دستگاه سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143270/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات--'>استعلام مرمت و بازسازی قنوات... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143278/استعلام-یک-دستگاه-رایانه-کامل-طبق-مشخصات--'>استعلام یک دستگاه رایانه کامل طبق مشخصات ... / استعلام,استعلام یک دستگاه رایانه کامل طبق مشخصات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143286/استعلام-لوله-گذاری-با-لوله-پلی-اتیلن-در-شهرستان'>استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن در شهرستان / استعلام , استعلام لوله گذاری با لوله پلی اتیلن در شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143294/استعلام-جمع-آوری--تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب  / استعلام جمع آوری ، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143302/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143310/استعلام-نخ-کرومیک-2-0-سوزن-37-راند--'>استعلام نخ کرومیک 2/0 سوزن 37 راند... / استعلام,نخ کرومیک 2/0 سوزن 37 راند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143040/استعلام-ورود-اطلاعات-آماری-و-رایانه-ای'>استعلام ورود اطلاعات آماری و رایانه ای / استعلام, استعلام ورود اطلاعات آماری و رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143049/استعلام-سم-مالاتیون---'>استعلام سم مالاتیون .... / استعلام, استعلام سم مالاتیون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143058/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143068/مناقصه-ارزیابی-کیفی-عملیات-نقشه-برداری-رودخانه'>مناقصه ارزیابی کیفی عملیات نقشه برداری رودخانه  / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی عملیات نقشه برداری رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143076/استعلام-احداث-فونداسیون-و-نصب-اسکلت-سوله---'>استعلام احداث فونداسیون و نصب اسکلت سوله .... / استعلام, استعلام احداث فونداسیون و نصب اسکلت سوله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143085/استعلام-رستوران-ها-و-فعالیت-های-خدماتی--'>استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی... / استعلام,رستوران ها و فعالیت های خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143093/استعلام-تکمیل-و-راه-اندازی-عملیات-برقداری'>استعلام تکمیل و راه اندازی عملیات برقداری  / استعلام, تکمیل و راه اندازی عملیات برقداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143101/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی  / استعلام, استعلام جاروبرقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143109/استعلام-خرید-کراس-آرم--بازوی-جلو-آورنده-کابل-خود-نگهدار--'>استعلام خرید کراس آرم ، بازوی جلو آورنده کابل خود نگهدار... / استعلام , استعلام خرید کراس آرم ، بازوی جلو آورنده کابل خود نگهدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143117/استعلام-متراژ-تقریبی-کار--'>استعلام متراژ تقریبی کار... / استعلام,متراژ تقریبی کار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143125/استعلام-برنامه-نویسی--مشاوره-و-فعالیتهای-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه  / استعلام , استعلام استعلام برنامه نویسی ، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143133/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام  فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل / استعلام, استعلام  فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143141/استعلام-مرمت-و-احیاری-تزئینات-آهک'>استعلام مرمت و احیاری تزئینات آهک / استعلام, استعلام مرمت و احیاری تزئینات آهک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143149/استعلام-سمپاش--'>استعلام سمپاش ... / استعلام, استعلام سمپاش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143157/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143165/استعلام-باطری-12-ولت-100-آمپر-UPS'>استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر UPS / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143174/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143182/استعلام-تعمیر-گاردریل'>استعلام تعمیر گاردریل  / استعلام , استعلام تعمیر گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143190/مناقصه-ارزیابی-کیفی-توان-تامین-رله-های-حفاظتی'>مناقصه ارزیابی کیفی توان تامین رله های حفاظتی  / مناقصه، مناقصه ارزیابی کیفی توان تامین رله های حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143199/استعلام-فنس-از-نوع-گالوانیزه-گرم'>استعلام فنس از نوع گالوانیزه گرم / استعلام,فنس از نوع گالوانیزه گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143207/استعلام-یک-دستگاه-مودم'>استعلام یک دستگاه مودم / استعلام,استعلام یک دستگاه مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143216/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام ، استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143225/استعلام-تجهیزات-مصرفی-بیمارستان'>استعلام تجهیزات مصرفی بیمارستان / استعلام,استعلام تجهیزات مصرفی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143233/استعلام-تلویزیون-LED55'>استعلام  تلویزیون LED55 / استعلام, تلویزیون LED55</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143241/استعلام-دستگاه-جوشکاری-اینورتر'>استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر / استعلام, استعلام دستگاه جوشکاری اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143249/استعلام-دستگاه-بالابر'>استعلام دستگاه بالابر  / استعلام, استعلام دستگاه بالابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143257/استعلام-ایجاد-سیستم-ارتینگ'>استعلام ایجاد سیستم ارتینگ / استعلام,استعلام ایجاد سیستم ارتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143265/استعلام-احداث-تکمیل-و-تجهیزخانه--'>استعلام احداث، تکمیل و تجهیزخانه... / استعلام,احداث، تکمیل و تجهیزخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143273/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی-سالن--'>استعلام  تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی سالن ... / استعلام, تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143281/استعلام-سالن-های-ورزشی-شهرستان--'>استعلام سالن های ورزشی شهرستان .. / استعلام, سالن های ورزشی شهرستان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143289/استعلام-خط-کاغذ-تیشو--'>استعلام خط کاغذ تیشو... / استعلام, استعلام خط کاغذ تیشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143297/استعلام-دستگاه-قایق-موتوری'>استعلام دستگاه قایق موتوری / استعلام, دستگاه قایق موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143305/استعلام-رفع-حوادث-و-اتفاقات-خطوط-انتقال'>استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط  انتقال  / استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط  انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143313/استعلام-دکل-مخابراتی-مهاری--'>استعلام دکل مخابراتی مهاری ... / استعلام, استعلام دکل مخابراتی مهاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143322/استعلام-جمع-آوری-زباله-دریاچه--'>استعلام جمع آوری زباله دریاچه ... / استعلام , استعلام جمع آوری زباله دریاچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143330/استعلام-مبلمان-راحتی'>استعلام مبلمان راحتی  / استعلام ,استعلام مبلمان راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143339/مناقصه-واگذاری-عملیات-رفت-و-روب-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143347/مناقصه-عمومی-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب'>مناقصه عمومی اجرای بخشی از شبکه فاضلاب  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای بخشی از شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143355/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-امور-حمل-و-نقل'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل / مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143364/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-خط-انتقال-مخزن--'>مناقصه اصلاح و توسعه خط انتقال مخزن ... / مناقصه, مناقصه اصلاح و توسعه خط انتقال مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143372/مناقصه-خدمات-عمومی(-تایپ-و-تکثیر-بیمارستان'>مناقصه  خدمات عمومی( تایپ و تکثیر بیمارستان / مناقصه ، مناقصه خدمات عمومی( تایپ و تکثیر بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141739/مزایده-فروش-تعدادی-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش تعدادی خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141757/آگهی-مزایده-حدود-250-تن-انواع-ضایعات-آهن-آلات-اسقاط-و-مشعل-و---نوبت-دوم'>آگهی مزایده حدود 250 تن انواع ضایعات آهن آلات اسقاط و مشعل و...- نوبت دوم  / آگهی مزایده , آگهی مزایده حدود 250 تن انواع ضایعات آهن آلات اسقاط و مشعل و...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143323/آگهی-فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-انجام-عملیات-عمرانی--'>آگهی فراخوان مناقصه تهیه مصالح و انجام عملیات عمرانی ... / آگهی فراخوان مناقصه ، آگهی فراخوان مناقصه تهیه مصالح و انجام عملیات عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143331/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-و-احداث-مخزن'>استعلام  اجرای لوله گذاری و احداث مخزن / استعلام, استعلام  اجرای لوله گذاری و احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143340/استعلام-ساکت-و-اسپیکات--'>استعلام ساکت و اسپیکات... / استعلام, استعلام ساکت و اسپیکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143348/فراخوان-انجام-امور-خدماتی'>فراخوان انجام امور خدماتی / فراخوان انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143356/استعلام-لوله-برق-لوله-خرطومی--'>استعلام لوله برق لوله خرطومی... / استعلام , استعلام لوله برق لوله خرطومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143365/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-فرسوده'>مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه فرسوده / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143373/مناقصه-عمومی-فراخوان-اجرای-پروژه-حفاظت-از-طرح-های-جنگلداری'>مناقصه عمومی فراخوان اجرای پروژه حفاظت از طرح های جنگلداری  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  فراخوان اجرای پروژه حفاظت از طرح های جنگلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141741/مزایده-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-83-87متر-مرحله-اول'>مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 83.87متر مرحله اول  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم مساحت 83.87متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141758/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-198متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 198متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 198متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141782/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-دو-مساحت-151-71متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو مساحت 151.71متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش دو مساحت 151.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141805/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-66-36متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 66.36متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 66.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141842/مزایده-سارفون-بچه--سوئیشرت-پسرانه--بلوز-و-پیراهن-لی'>مزایده سارفون بچه  ،سوئیشرت پسرانه ، بلوز و پیراهن لی / مزایده,مزایده سارفون بچه  ،سوئیشرت پسرانه ، بلوز و پیراهن لی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141870/آگهی-فروش-سهام'>آگهی فروش سهام  / آگهی مزایده، آگهی فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141890/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141912/مزایده-فروش-خودرو-سواری-مدل-94'>مزایده فروش خودرو سواری  مدل 94  / مزایده فروش ، مزایده فروش خودرو سواری  مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141940/مزایده-یکدستگاه-کمپرسور'>مزایده یکدستگاه کمپرسور  / مزایده , مزایده یکدستگاه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141968/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-چهار-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهار تفکیکی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه چهار تفکیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141997/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-81-76متر-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 81.76متر قطعه ده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 81.76متر قطعه ده تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142033/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-109-97مترمربع'>مزایده آپارتمان طبقه همکف 109.97مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه همکف 109.97مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142063/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-و-دو-باب-واحد-تجاری-و-13-قطعه-زمین'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی و دو باب واحد تجاری و 13 قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی و دو باب واحد تجاری و 13 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142103/مزایده-تعدادی-خودرو-سواری-مزدا-بسترن--'>مزایده تعدادی خودرو سواری مزدا، بسترن... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی خودرو سواری مزدا، بسترن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142133/مزایده-فروش-باطری-مستعمل'>مزایده فروش باطری مستعمل / مزایده ، مزایده فروش باطری مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142160/مزایده-فروش-دستگاه-دورکن-پایون'>مزایده فروش دستگاه دورکن پایون / مزایده ، مزایده فروش دستگاه دورکن پایون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142194/مزایده-تعدادی-املاک-و-مستغلات'>مزایده تعدادی املاک و مستغلات  / مزایده , مزایده تعدادی املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142221/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-اداری-پنج-طبقه'>مزایده یک دستگاه ساختمان اداری پنج طبقه / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان اداری پنج طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142242/مزایده-واگذاری-شرکت'>مزایده واگذاری شرکت / مزایده , مزایده واگذاری شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142274/مزایده-پلاک-ثبتی-116-فرعی-بخش-هشت-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی 116 فرعی بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 116 فرعی بخش هشت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142302/مزایده-آپارتمان-مساحت-134-8متر'>مزایده آپارتمان مساحت 134.8متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 134.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142327/مزایده-فروش-دو-دستگاه-پرس'> مزایده فروش دو دستگاه پرس  / مزایده ,  مزایده فروش دو دستگاه پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142347/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تیبا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142366/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده,مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142392/مزایده-53-دستگاه-خودرو-و-35-دستگاه-موتورسیکلت--'>مزایده 53 دستگاه خودرو و 35 دستگاه موتورسیکلت... / مزایده, مزایده 53 دستگاه خودرو و 35 دستگاه موتورسیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142423/مزایده-86-سهم-مشاع-از-100-سهم-آپارتمان'>مزایده 86 سهم مشاع از 100 سهم آپارتمان / مزایده,مزایده 86 سهم مشاع از 100 سهم آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142440/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-126-20متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 126.20متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 126.20متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142455/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-241-8متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 241.8متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 241.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142480/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-24متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142512/مزایده-ملک-با-اسکلت-آجری'>مزایده ملک با اسکلت آجری / مزایده,مزایده ملک با اسکلت آجری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141778/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-173-28متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 173.28متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 173.28متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141802/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2487-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2487.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2487.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141836/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-762متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمینی مساحت 762متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 762متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141866/مزایده-صندلی-فلزی--بخاری-گازسوز--میز-کوچک-آموزگاری'>مزایده صندلی فلزی ، بخاری گازسوز ، میز کوچک آموزگاری  / مزایده, مزایده صندلی فلزی ، بخاری گازسوز ، میز کوچک آموزگاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141888/مزایده-دستگاه-بورینگ--دستگاه-کاروسل'>مزایده دستگاه بورینگ ، دستگاه کاروسل  / مزایده,مزایده دستگاه بورینگ ، دستگاه کاروسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141908/مزایده-ملک-مساحت-شصت-مترمربع'>مزایده ملک مساحت شصت مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت شصت مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141938/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-ملک-293-70متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ  عرصه ملک 293.70متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ  عرصه ملک 293.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141966/مزایده-حق-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه-اول'>مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول  / مزایده, مزایده حق امتیاز یک خط تلفن همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141996/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-64-48متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 64.48متر  / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 64.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142028/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-131متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 131متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول مساحت 131متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142059/آگهی-مزایده-اجاره-محوطه-ای-شامل-2-دهنه-مسقف-ـ-یک-کانکس-و--'>آگهی مزایده اجاره محوطه ای شامل 2 دهنه مسقف ـ یک کانکس و ... / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره محوطه ای شامل 2 دهنه مسقف ـ یک کانکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142097/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-229-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 229.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 229.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142132/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-بخش-21-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر بخش 21 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر بخش 21 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142154/مزایده-یک-هزارم-سهم-مشاع-از-7220-سهم-مشاع-از-سه-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده یک هزارم سهم مشاع از 7220 سهم مشاع از سه دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده یک هزارم سهم مشاع از 7220 سهم مشاع از سه دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142189/مزایده-قطعه-زمین-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده قطعه زمین قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده قطعه زمین قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142220/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-رنو'>مزایده یک دستگاه خودرو رنو / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو رنو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142241/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-330-92متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 330.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 330.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142271/مزایده-فروش-خودرو-وانت-پیکان-1600'>مزایده فروش خودرو وانت پیکان 1600 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده فروش خودرو وانت پیکان 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142297/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-شصت-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و شصت متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142324/آگهی-مزایده-واگذاری-اجاره-یک-ساله-انتشارات-دانشگاه'>آگهی مزایده واگذاری اجاره یک ساله انتشارات دانشگاه  / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری اجاره یک ساله انتشارات دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142346/مزایده-ملک-با-زیربنای-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک با زیربنای صد و هشتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با زیربنای صد و هشتاد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142364/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-117-79متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 117.79متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 117.79متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142390/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-8400متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 8400متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 8400متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142422/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-فوتون-ـ-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو فوتون ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو فوتون ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142435/مزایده-آپارتمان-مساحت-135-62متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 135.62متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 135.62متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142453/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-نیسان-زامیاد'>اصلاحیه مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان زامیاد / اصلاحیه مزایده, مزایده فروش یک دستگاه وانت نیسان زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142474/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-هفت-فرعی-بخش-دو-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی بخش دو کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی هفت فرعی بخش دو کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142509/مزایده-فروش-اموال-لوازم-و-اثاثه-اداری'>مزایده فروش اموال، لوازم و اثاثه اداری / آگهی مزایده, مزایده فروش اموال، لوازم و اثاثه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142535/مزایده-آبمیوه-رائین-400-سی-سی--'>مزایده آبمیوه رائین 400 سی سی ... / مزایده, مزایده آبمیوه رائین 400 سی سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142586/مزایده-ششدانگ-زمین-بایر-مساحت-92-44متر'>مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 92.44متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بایر مساحت 92.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142610/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-105-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 105 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 105 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142641/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تبلیغاتی-محیطی-فرودگاه'>مزایده واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه  / مزایده، مزایده واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142676/مزایده-2-دانگ-از-6-دانگ-مشاع-واحد-مسکونی-صد-متر-'>مزایده 2 دانگ از 6 دانگ مشاع واحد مسکونی صد متر.. / مزایده,مزایده 2 دانگ از 6 دانگ مشاع واحد مسکونی صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142705/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-14-22804'>مزایده پلاک ثبتی شماره 14/22804  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 14/22804 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142730/مزایده-مقدار-0-75-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-46-یزد'>مزایده مقدار 0.75 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 46 یزد / مزایده,مزایده مقدار 0.75 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش 46 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142540/مزایده-ضایعات-به-وزن-تقریبی-315-تن'>مزایده ضایعات به وزن تقریبی 315 تن  / مزایده, مزایده ضایعات به وزن تقریبی 315 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142590/مزایده-دو-دستگاه-کانکس-مازاد'>مزایده دو دستگاه کانکس مازاد  / مزایده, مزایده دو دستگاه کانکس مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142618/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-138-56متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 138.56متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 138.56متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142645/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-منزل-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب منزل نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب منزل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142679/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-75-03متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 75.03متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 75.03متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142706/مزایده-پارکینگ-ها'>مزایده پارکینگ ها / آگهی حراج حضوری ، مزایده پارکینگ ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142732/مزایده-بوجاری-دانه-های-حبوبات'>مزایده بوجاری دانه های حبوبات / مزایده, مزایده بوجاری دانه های حبوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142761/مزایده-اموال-اسقاطی-(لوازم-اداری-شامل-میز-و-صندلی--'>مزایده اموال اسقاطی (لوازم اداری شامل میز و صندلی ... / آگهی مزایده, مزایده اموال اسقاطی (لوازم اداری شامل میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142797/مزایده-زمین-محصور-مساحت-1141متر-نوبت-اول'>مزایده زمین محصور مساحت 1141متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 1141متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142841/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی-121-1متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی 121.1متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی 121.1متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142900/مزایده-فروش-تعداد-171-قطعه-از-املاک-و-مستغلات-تحت-اختیار-خود'>مزایده فروش تعداد 171 قطعه از املاک و مستغلات تحت اختیار خود / مزایده,مزایده فروش تعداد 171 قطعه از املاک و مستغلات تحت اختیار خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142961/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-2160متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 2160متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143007/مزایده-اقلام-مستعمل-اسقاط-و-نو-مازاد-خود'>مزایده اقلام مستعمل، اسقاط و نو مازاد خود / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقداری از اقلام مستعمل، اسقاط و نو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143066/مزایده-یکباب-منزل-دو-طبقه-عرصه-199-77متر'>مزایده یکباب منزل دو طبقه عرصه 199.77متر / مزایده,مزایده یکباب منزل دو طبقه عرصه 199.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143381/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-پروژه-حفاظت-از-طرح-های-جنگلداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه حفاظت از طرح های جنگلداری / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه حفاظت از طرح های جنگلداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142760/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-سنگین-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو سنگین  (نوبت دوم) / مزایده ,مزایده فروش سه دستگاه خودرو سنگین  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142792/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-20-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 20 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142839/مزایده-پلاک-ثبتی-153-فرعی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 153 فرعی بخش 5  تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 153 فرعی بخش 5  تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142899/مزایده-کتاب'>مزایده کتاب / مزایده, مزایده کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142927/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-45-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 45 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 45 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143002/مزایده-ملک-ششدانگ-حیاط-مسکونی-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده ملک ششدانگ حیاط مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده ملک ششدانگ حیاط مسکونی بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143059/مزایده-ششدانگ-زمین-محصور-مساحت-89-20متر'>مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 89.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 89.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143380/مناقصه-در-اختیار-قراردادن-15-دستگاه-خودرو'>مناقصه در اختیار قراردادن 15 دستگاه خودرو  / مناقصه ,مناقصه در اختیار قراردادن 15 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143388/استعلام-سی-اس-آر-رخشوی-خانه-و-بی-خطر-ساز-زباله'>استعلام سی اس آر، رخشوی خانه و بی خطر ساز زباله / استعلام, استعلام سی اس آر، رخشوی خانه و بی خطر ساز زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143319/استعلام-کپسول-گاز-کلر-65-کیلویی'>استعلام کپسول گاز کلر 65 کیلویی  / استعلام, کپسول گاز کلر 65 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143327/مناقصه-خرید-رنگ-و-اجرای-رنگ-آمیزی-جداول'>مناقصه خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول  / مناقصه, مناقصه  خرید رنگ و اجرای رنگ آمیزی جداول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143336/استعلام-صفحه-کلید-رایانه'>استعلام صفحه کلید رایانه  / استعلام , استعلام صفحه کلید رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143344/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و لوله گذاری / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143352/مناقصه-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی'>مناقصه تکمیل زمین چمن مصنوعی / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143360/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-ثبت-تخلف-سرعت-'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلف سرعت.. / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین ثبت تخلف سرعت..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143369/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-مصالح--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح ... / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143377/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-ساختمان-سرایداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان سرایداری / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141733/مزایده-فروش-2-دستگاه-خودرو-نوبت-دوم'>مزایده فروش 2 دستگاه خودرو نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش 2 دستگاه خودرو نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141752/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-61-65متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 61.65متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 61.65متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141769/مزایده-واگذاری-محل-و-مدیریت-داروخانه-بیمارستان--'>مزایده واگذاری محل و مدیریت داروخانه بیمارستان ... / مزایده, مزایده واگذاری محل و مدیریت داروخانه بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141790/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-111-15متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 111.15متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141826/مزایده-اجاره-پارکینگ-پارک-ساحلی--'>مزایده اجاره پارکینگ پارک ساحلی ... / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ پارک ساحلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141854/مزایده-ششدانگ-اعیانی-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-7211متر'>مزایده ششدانگ اعیانی زمین مشتمل بر ساختمان 7211متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی زمین مشتمل بر ساختمان 7211متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141880/مزایده-ساختمان-دامپروری-عرصه-4140-75متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان دامپروری عرصه 4140.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان دامپروری عرصه 4140.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141898/مزایده-یک-دستگاه-پراید-صندوقدار-به-رنگ-سبز'>مزایده یک دستگاه پراید صندوقدار به رنگ سبز  / مزایده,مزایده یک دستگاه پراید صندوقدار به رنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141928/مزایده-فروش-لوله-چدن-داکتیل'>مزایده فروش لوله چدن داکتیل / مزایده, مزایده فروش لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141954/مزایده-آپارتمانی-دو-خوابه-مساحت-113-93متر'>مزایده آپارتمانی دو خوابه مساحت 113.93متر / مزایده,مزایده آپارتمانی دو خوابه مساحت 113.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141983/مزایده-زمینی-مساحت-450متر-مرحله-دوم'>مزایده زمینی مساحت 450متر مرحله دوم / مزایده,مزایده زمینی مساحت 450متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142012/مزایده-یک-دربند-مغازه-تجاری-عرصه-33-متر'>مزایده یک دربند مغازه تجاری عرصه 33 متر  / مزایده,مزایده یک دربند مغازه تجاری عرصه 33 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142045/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-161-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 161.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 161.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142082/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-127-40متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 127.40متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 127.40متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142121/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-بصورت-نقد-و-شرایطی'>مزایده فروش قسمتی از املاک بصورت نقد و شرایطی  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک بصورت نقد و شرایطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142148/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-پانصد-و-سی-و-پنج-متر-و-پنجاه-و-هفت-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت پانصد و سی و پنج متر و پنجاه و هفت دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت پانصد و سی و پنج متر و پنجاه و هفت دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142178/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-226-87مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 226.87مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 226.87مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142203/تجدید-مزایده-املاک-و-مستغلات'>تجدید مزایده املاک و مستغلات  / تجدید اگهی مزایده , مزایده املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142233/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142258/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3680متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3680متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3680متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142292/مزایده-سواری-پژو'>مزایده سواری پژو  / اگهی مزایده , مزایده سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142315/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-شماره-شصت-و-پنج'>مزایده یک قطعه زمین به شماره شصت و پنج / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به شماره شصت و پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142333/مزایده-عمومی-یک-باب-غرفه-فروش-تنقلات'>مزایده عمومی یک باب غرفه فروش تنقلات  / مزایده عمومی یک باب غرفه فروش تنقلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142358/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تاورکرین-12-تن-و--'>مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین 12 تن و ...  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تاورکرین 12 تن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142374/مزایده-واگذاری-درمانگاه-جمعیت-هلال-احمر-استان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری درمانگاه جمعیت هلال احمر استان - نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری درمانگاه جمعیت هلال احمر استان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142407/مزایده-تعداد-چهار-دستگاه-چرخ-خیاطی-و--'>مزایده تعداد چهار دستگاه چرخ خیاطی و ...  / مزایده , مزایده تعداد چهار دستگاه چرخ خیاطی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142430/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-هفت-اهواز'>مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش هفت اهواز  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای ثبتی بخش هفت اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142447/مزایده-غرفه-شماره-6-واقع-در-بازارچه--'>مزایده غرفه شماره 6 واقع در بازارچه.... / آگهی مزایده عمومی  , مزایده غرفه شماره 6 واقع در بازارچه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141742/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-نیشابور'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141761/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-189-85متر-بخش-یک'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.85متر بخش یک  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 189.85متر بخش یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141785/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141811/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-156-26متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 156.26متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 156.26متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141843/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1206متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1206متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1206متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141871/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-عمر-17-سال-ساخت'>مزایده ساختمان مسکونی با عمر 17 سال ساخت / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با عمر 17 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141891/مزایده-سنگ-سوپر-آنتیک-کف-و--'>مزایده سنگ سوپر آنتیک کف و ... / مزایده, مزایده سنگ سوپر آنتیک کف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141914/مزایده-فروش-تجهیزات-تاکسی-بیسیم-تجدید'>مزایده فروش تجهیزات تاکسی بیسیم تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تجهیزات تاکسی بیسیم تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141943/مزایده-ورق-صفحه-کابینت'>مزایده ورق صفحه کابینت / مزایده, مزایده ورق صفحه کابینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141969/آگهی-مزایده-اجاره-بازارهای-هفتگی-شهرداری-نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره بازارهای هفتگی شهرداری نوبت دوم / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره بازارهای هفتگی شهرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141998/مزایده-عمومی-اموال-اسقاطی'>مزایده عمومی اموال اسقاطی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اموال اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142035/آگهی-مزایده-حضوری-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-نوبت-دوم'>آگهی مزایده حضوری فروش یک دستگاه خودروی پژو نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری ،آگهی مزایده حضوری فروش یک دستگاه خودروی پژو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142068/مزایده-در-اختیار-قرار-دادن-زمین-نوبت-دوم'>مزایده در اختیار قرار دادن زمین نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده در اختیار قرار دادن زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142104/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-2353-25متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 2353.25متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 2353.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142135/مزایده-خودرو-نیسان'>مزایده خودرو نیسان  / اگهی مزایده , مزایده خودرو نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142169/مزایده-یک-قطعه-زمین-احداثی-مساحت-77-متر'>مزایده یک قطعه زمین احداثی مساحت 77 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین احداثی مساحت 77 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142195/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142222/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-81-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 81 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142244/مزایده-واگذاری-اتاق-تایپ-و-تکثیر-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اتاق تایپ و تکثیر  ـ نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اتاق تایپ و تکثیر  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142275/مزایده-سواری-پژو'>مزایده سواری پژو  / اگهی مزایده , اگهی مزایده سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142305/مزایده-فروش-پراید--نوبت-دوم'>مزایده فروش پراید - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142329/مزایده-تعداد-سه-بسته-پنل-یو-پی-وی-سی-و---نوبت-دوم'>مزایده تعداد سه بسته پنل یو-پی-وی- سی و ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده تعداد سه بسته پنل یو-پی-وی- سی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142348/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-جی-تی-ایکس-آی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی تی ایکس آی- نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی تی ایکس آی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142367/مزایده-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده جایگاه سوخت CNG / آگهی مزایده عمومی ,مزایده جایگاه سوخت CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142397/مزایده-اموال-منقول-شامل-ساختمان-مسکونی-باغ-نوبت-دوم'>مزایده اموال منقول شامل ساختمان مسکونی.باغ نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال منقول شامل ساختمان مسکونی.باغ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142425/مزایده-دو-دستگاه-چاپگر--اسپیلت-و--'>مزایده دو دستگاه چاپگر ، اسپیلت  و ...  / مزایده دو دستگاه چاپگر ، اسپیلت  و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142441/مزایده-اجاره-3-باب-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره 3 باب مغازه تجاری / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142458/آگهی-مزایده-واگذاری-محل-دفن--نوبت-دوم'>آگهی مزایده واگذاری محل دفن....نوبت دوم  / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری محل دفن....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142486/مزایده-مجتمع-تجاری-مسکونی-عرصه-297متر'>مزایده مجتمع تجاری مسکونی عرصه 297متر / مزایده,مزایده مجتمع تجاری مسکونی عرصه 297متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142513/مزایده-میکسر-خامه-زنی--دستگاه-آسیاب-شکر--نوبت-دوم'>مزایده میکسر خامه زنی ، دستگاه آسیاب شکر - نوبت دوم  / مزایده، مزایده میکسر خامه زنی ، دستگاه آسیاب شکر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142546/مزایده-یخچال-و--'>مزایده یخچال و ... / مزایده، مزایده یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142592/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی-عرصه-166-متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی عرصه 166 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی عرصه 166 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142619/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-مساحت-117-69متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 117.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 117.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142648/مزایده-فروش-ضایعات-غیر-تولیدی'>مزایده  فروش  ضایعات غیر تولیدی / آگهی مزایده, مزایده فروش  ضایعات غیر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142682/مزایده-واگذاری-1-باب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده واگذاری 1 باب مغازه مرحله دوم  / مزایده , مزایده واگذاری 1 باب مغازه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142709/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-46-یزد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 46 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 46 یزد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142735/مزایده-یک-باب-دکان--نوبت-دوم'>مزایده یک باب دکان  - نوبت دوم  / آگهی مزایده ,مزایده یک باب دکان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142470/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-4-تفکیکی-بخش-ثبتی-یک-کرمان'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی بخش ثبتی یک کرمان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 4 تفکیکی بخش ثبتی یک کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142500/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142521/مزایده-اجاره-18-باب-مغازه-در-بازارچه---(نوبت-دوم)'> مزایده اجاره  18 باب مغازه در بازارچه ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده ،  مزایده اجاره  18 باب مغازه در بازارچه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142571/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-364-61متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 364.61متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 364.61متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142602/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-3727-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3727.5متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3727.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142627/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت دویست مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142661/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-125-متر-قدمت-بالای-سی-سال'>مزایده منزل مسکونی عرصه 125 متر قدمت بالای سی سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 125 متر قدمت بالای سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142691/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-201-13متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 201.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 201.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142720/مزایده-مقدار-1075-متر-زمین-با-مستحدثات-موجود-در-آن'>مزایده مقدار 1075 متر زمین با مستحدثات موجود در آن / مزایده,مزایده مقدار 1075 متر زمین با مستحدثات موجود در آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142750/مزایده-ملکی-به-شماره-1-917-نوبت-اول'>مزایده ملکی به شماره 1/917 نوبت اول / مزایده,مزایده ملکی به شماره 1/917 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142779/مزایده-بهره-برداری-از-باغ-خزندگان'>مزایده  بهره برداری از باغ خزندگان / مزایده  ، مزایده بهره برداری از باغ خزندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142819/مزایده-خودروی'>مزایده خودروی  / مزایده , مزایده خودروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142870/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمانشاه'>مزایده فروش املاک استان کرمانشاه  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142919/مزایده-فروش-31-قطعه-زمین-شامل-31-جلد-سند-ثبتی-تجدید'>مزایده فروش 31 قطعه زمین شامل 31 جلد سند ثبتی تجدید / مزایده,مزایده فروش 31 قطعه زمین شامل 31 جلد سند ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142980/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-1404-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1404.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 1404.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143037/مزایده-یک-قطعه-پرواربندی-سنتی-عرصه-230متر'>مزایده یک قطعه پرواربندی سنتی عرصه 230متر / مزایده,مزایده یک قطعه پرواربندی سنتی عرصه 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143210/مزایده-تعداد-پنج-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد پنج دستگاه خودرو   / مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده تعداد پنج دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143385/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-کانال-جمع-آوری-آبهای-سطحی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی کانال جمع آوری آبهای سطحی / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی کانال جمع آوری آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142768/مزایده-اپارتمان-مساحت-105-26متر-بخش-سه'>مزایده اپارتمان مساحت 105.26متر بخش سه / مزایده،مزایده اپارتمان مساحت 105.26متر بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142808/مزایده-اتومبیل-سمند'>مزایده اتومبیل سمند  / مزایده , مزایده اتومبیل سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142852/مزایده-پلاک-هفت-فرعی-مساحت-127-83متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک هفت فرعی مساحت 127.83متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک هفت فرعی مساحت 127.83متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142908/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-بخش-5-ارومیه'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین بخش 5 ارومیه  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین بخش 5 ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142969/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-2250متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده 2250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده 2250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143010/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-56-65متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 56.65متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 56.65متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143080/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-حدود-2203متر'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ حدود 2203متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از باغ حدود 2203متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143382/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-مصالح-و-تهیه-ساختمان-و-تجهیزات'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تهیه ساختمان و تجهیزات / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تهیه ساختمان و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143244/استعلام-یو-پی-اس-مگا--'>استعلام یو پی اس  مگا ... / استعلام , استعلام یو پی اس  مگا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143252/استعلام-دستگاه-مرکز-تلفن-به-شرح-لیست-پیوست'>استعلام دستگاه مرکز تلفن به شرح لیست پیوست / استعلام,استعلام دستگاه مرکز تلفن به شرح لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143260/مناقصه-خرید-۸-دستگاه-سرورهای-پردازشی-ساختمان-مرکزی'>مناقصه خرید ۸ دستگاه سرورهای پردازشی ساختمان مرکزی  / مناقصه, مناقصه خرید ۸ دستگاه سرورهای پردازشی ساختمان مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143268/استعلام-تنظیفات--'>استعلام تنظیفات... / استعلام, استعلام تنظیفات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143276/استعلام-برکناری--خرید-و-نصب-سر-کابل'>استعلام برکناری ، خرید و نصب سر کابل / استعلام برکناری ، خرید و نصب سر کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143284/استعلام-رطب-مضافتی'>استعلام رطب مضافتی / استعلام, استعلام رطب مضافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143292/استعلام-سنگ-فرش--'>استعلام سنگ فرش.... / استعلام, استعلام سنگ فرش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143300/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143308/استعلام-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف-آلومینیومی-و-مسی'>استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی / استعلام,استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143316/استعلام-فعالیت-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143325/استعلام-یخچال'>استعلام یخچال  / استعلام , استعلام یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143333/استعلام-مبل-راحتی'>استعلام مبل راحتی / استعلام ,استعلام  مبل راحتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143342/فراخوان-ارزیابی-جوشکاری-خط-واریانت'>فراخوان ارزیابی جوشکاری خط واریانت / فراخوان ارزیابی جوشکاری خط واریانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143350/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-شهر--'>مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر... / مناقصه, مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143358/مناقصه-تکمیل-سکوی-تماشاچیان'>مناقصه تکمیل سکوی تماشاچیان  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سکوی تماشاچیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143367/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مجموعه-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مجموعه ورزشی / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143375/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-پلی-اتیلن-315'>مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن 315  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن 315 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141731/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141746/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-بخش-14-مراغه'>مزایده عرصه و اعیان یک و نیم دانگ مشاع از یکباب خانه بخش 14 مراغه / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک و نیم دانگ مشاع از یکباب خانه بخش 14 مراغه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141764/مزایده-باغ-و-زمین-مزروعی-و-رستوران-نوبت-اول'>مزایده باغ و زمین مزروعی و رستوران نوبت اول / مزایده,مزایده باغ و زمین مزروعی و رستوران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141787/مزایده-انواع-کابل-مازاد'>مزایده انواع کابل مازاد / مزایده, مزایده انواع کابل مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141817/مزایده-سه-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده سه قطعه زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141846/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-650متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 650متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 650متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141873/مزایده-مانیتور-LG-و--'>مزایده مانیتور LG و ... / مزایده, مزایده مانیتور LG و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141894/مزایده-ده-باب-مغازه-(مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده ده باب مغازه (مرحله دوم - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده ده باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141919/مزایده-ششدانگ-زمین-و-پلاک-2251-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین و پلاک 2251 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و پلاک 2251 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141944/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141977/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-عرصه-189-56متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 189.56متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 189.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142006/مزایده-آپارتمان-بخش-هفت-اهواز'>مزایده آپارتمان بخش هفت اهواز / مزایده,مزایده آپارتمان بخش هفت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142037/مزایده-تعداد-31-عدد-MDF-دو-طرف-برجسته--'>مزایده تعداد 31 عدد MDF دو طرف برجسته... / مزایده, مزایده تعداد 31 عدد MDF دو طرف برجسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142069/مزایده-ملک-مساحت-104-06متر'>مزایده ملک مساحت 104.06متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 104.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142109/اصلاحیه-آگهی-مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>اصلاحیه آگهی مزایده اجاره دو باب مغازه  / اصلاحیه آگهی مزایده، آگهی مزایده اجاره دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142139/مزایده-ششدانگ-زمین-باغ-مرکبات-مساحت-18757متر'>مزایده ششدانگ زمین باغ مرکبات مساحت 18757متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغ مرکبات مساحت 18757متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142172/مزایده-ملک-مساحت-62-48مترمربع'>مزایده ملک مساحت 62.48مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 62.48مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142200/مزایده-آپارتمان-مساحت-121-22متر'>مزایده آپارتمان مساحت 121.22متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 121.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142227/مزایده-فروش-لوازم-بسته-بندی-و-آزمایشگاهی'>مزایده فروش لوازم بسته بندی و آزمایشگاهی / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش لوازم بسته بندی و آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142249/فراخوان-مزایده-واگذاری-شرکت-ها'>فراخوان مزایده واگذاری شرکت ها / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری شرکت ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142277/مزایده-تبلیغات-بر-روی-بدنه-اتوبوس-های'>مزایده تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های / آگهی مزایده ،مزایده تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142308/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-76متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142330/مزایده-دستگاه-کامپیوتر'>مزایده دستگاه کامپیوتر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142352/مزایده-اجاره-املاک---(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره املاک ... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره املاک ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143361/فراخوان-اجرای-کارهای-باقیمانده-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان اجرای کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب / مناقصه, فراخوان اجرای کارهای باقیمانده تصفیه خانه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143370/مناقصه-عمومی-تجهیز-و-اجرای-سالن-آمفی-تئاتر-و-کنفرانس'>مناقصه عمومی تجهیز و اجرای سالن آمفی تئاتر و کنفرانس  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تجهیز و اجرای سالن آمفی تئاتر و کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143378/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مجموعه-ورزشی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مجموعه ورزشی / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141734/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-210متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت زیربنای 210متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای 210متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141753/مزایده-پالت-و-باکس-پالت-چوبی-قطعات-پلاستیکی-و--'>مزایده پالت و باکس پالت چوبی، قطعات پلاستیکی و... / آگهی مزایده، مزایده پالت و باکس پالت چوبی، قطعات پلاستیکی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141770/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-95-07متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 95.07متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 95.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141798/مزایده-سرقفلی-مغازه-پلاک-ثبتی-346-و-367-اصلی-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 346  و 367 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه پلاک ثبتی 346  و 367 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141830/مزایده-یک-دستگاه-اسپکتر-وفتومتر'>مزایده یک دستگاه اسپکتر وفتومتر / مزایده,مزایده یک دستگاه اسپکتر وفتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141861/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مرتع-بخش-نه-کنگاور'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مرتع بخش نه کنگاور / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مرتع بخش نه کنگاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141881/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141902/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-507-1متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 507.1متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 507.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141932/مزایده-پلاک-ثبتی-170-47471-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 170/47471 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 170/47471 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141960/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-قدمت-بنا-20-سال'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه قدمت بنا 20 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه قدمت بنا 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141987/مزایده-ششدانگ-زمین-باغی-و-مزروعی-و-بایر-17000متر'>مزایده ششدانگ زمین باغی و مزروعی و بایر 17000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغی و مزروعی و بایر 17000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142017/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-9630متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 9630متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 9630متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142048/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-طبقه-دو-خوابه-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه دو خوابه نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه دو خوابه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142088/مزایده-مقدار-قابل-توجهی-انواع-قطعات-یدکی-مازاد'>مزایده مقدار قابل توجهی انواع قطعات یدکی مازاد  / آگهی مزایده عمومی, مزایده مقدار قابل توجهی انواع قطعات یدکی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142128/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-68830متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 68830متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 68830متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142152/مزایده-عمومی-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-1385'>مزایده عمومی یک دستگاه سواری پراید مدل 1385 / مزایده عمومی, مزایده عمومی یک دستگاه سواری پراید مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142182/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-314-58متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 314.58متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 314.58متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142204/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-دو-اردبیل'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142235/مزایده-دستگاه-کابین'>مزایده دستگاه کابین  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142263/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142293/مزایده-امتیاز-خط-همراه'>مزایده امتیاز خط همراه  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده امتیاز خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142321/مزایده-تعمیرگاه-مکانیکی-عرصه-441متر'>مزایده تعمیرگاه مکانیکی عرصه 441متر / مزایده,مزایده تعمیرگاه مکانیکی عرصه 441متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142340/مزایده-یکباب-ساختمان-در-دو-طبقه-با-نمای-سنگ'>مزایده یکباب ساختمان در دو طبقه با نمای سنگ / مزایده,مزایده یکباب ساختمان در دو طبقه با نمای سنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142359/مزایده-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-عرصه-شصت-متر'>مزایده یک واحد ساختمان مسکونی عرصه شصت متر  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی عرصه شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142379/مزایده-ششدانگ-زمین-شهرک-کارمندان-شریف-آباد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین شهرک کارمندان شریف آباد نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین شهرک کارمندان شریف آباد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142413/مزایده-یک-قطعه-ملک-بصورت-قولنامه-ای'>مزایده یک قطعه ملک بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بصورت قولنامه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142431/مزایده-خط-همراه'>مزایده خط همراه  / مزایده, مزایده خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142450/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-97-32متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 97.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142471/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-جی-ال-ایکس-405'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو جی ال ایکس 405  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو جی ال ایکس 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142503/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم-مرحله-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG نوبت دوم  مرحله دوم  / مزایده بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142523/مزایده-83-کارتن-رنگ-مو'>مزایده 83 کارتن رنگ مو / مزایده, مزایده 83 کارتن رنگ مو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142578/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-چهل-فرعی-یک-خوابه'>مزایده ششدانگ پلاک شماره چهل فرعی یک خوابه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره چهل فرعی یک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142605/مزایده-زمین-بایر-مساحت-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین بایر مساحت صد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین بایر مساحت صد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142632/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت212-و-258متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت212 و 258متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت212 و 258متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142666/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-60513مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 60513مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 60513مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142697/مزایده-ششدانگ-سه-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ سه باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142722/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره  دو باب مغازه / آگهی مزایده,مزایده اجاره  دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142751/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142782/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-استان-آذربایجان-شرقی'>مزایده فروش املاک و مستغلات استان آذربایجان شرقی  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات استان آذربایجان شرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142821/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-قطعه-29-تفکیکی'>مزایده ششدانگ قطعه زمین قطعه 29 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین قطعه 29 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142877/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142922/مزایده-امتیاز-خط-همراه'>مزایده امتیاز خط  همراه / آگهی مزایده, مزایده امتیاز خط  همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142990/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-132متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 132متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143044/مزایده-پلاک-4376-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک 4376 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک 4376 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143363/مزایده-اجاره-مکان-بوفه'>مزایده اجاره مکان بوفه / مزایده ، مزایده اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143386/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-مصالح--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح ... / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142371/مزایده-یک-دستگاه-تویوتا-پرادوی-سفید-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تویوتا پرادوی سفید  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه تویوتا پرادوی سفید  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142399/مزایده-فروش-یکدستگاه-تانکر-شیر--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تانکر شیر - نوبت دوم  / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده فروش یکدستگاه تانکر شیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142427/مزایده-فروش-خودرو-وانت-مزدا'>مزایده فروش خودرو وانت مزدا / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142444/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-169-08متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 169.08متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 169.08متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142463/مزایده-ملک-ثبتی-مساحت-عرصه-242-8متر-قدمت-20-سال'>مزایده ملک ثبتی مساحت عرصه 242.8متر قدمت 20 سال  / مزایده,مزایده ملک ثبتی مساحت عرصه 242.8متر قدمت 20 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142493/مزایده-18-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملک-بخش-دو'>مزایده 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک بخش دو / مزایده,مزایده 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142518/اگهی-مزایده-فرش'>اگهی مزایده فرش  / اگهی مزایده , اگهی مزایده فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142563/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-2103-فرعی-بخش-5-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 2103 فرعی بخش 5 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 2103 فرعی بخش 5 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142597/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-242مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 242مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 242مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142621/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-328-98متر-چاپ-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 328.98متر چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 328.98متر چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142651/مزایده-ساختمان-مساحت-72-78متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت 72.78متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 72.78متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142689/مزایده-ششدانگ-2-باب-خانه-مساحت-159-50-و-78-21متر'>مزایده ششدانگ 2 باب خانه مساحت 159.50 و 78.21متر  / مزایده,مزایده ششدانگ 2 باب خانه مساحت 159.50 و 78.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142713/مزایده-عمومی-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه CNG   / مزایده ، مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142738/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت-288-54متر'>مزایده یکباب ساختمان مساحت 288.54متر  / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 288.54متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142769/مزایده-یک-عدد-قالب-چوب-لباسی-و--'>مزایده یک عدد قالب چوب لباسی و ...  / مزایده , مزایده یک عدد قالب چوب لباسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142810/مزایده-ششدانگ-زمین-جای-خانه-عرصه-219-65متر'>مزایده ششدانگ زمین جای خانه عرصه 219.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین جای خانه عرصه 219.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142856/مزایده-آپارتمان-مساحت-84-78متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 84.78متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 84.78متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142911/تجدید-مزایده-فروش-قطعات-نو-کارکرده-و-مستعمل--'>تجدید مزایده فروش قطعات نو، کارکرده و مستعمل... / مزایده, تجدید مزایده فروش قطعات نو، کارکرده و مستعمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142970/مزایده-اجاره-محل-های--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل های...نوبت دوم  / آگهی حراج حضوری , مزایده اجاره محل های...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143016/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-11-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 11 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 11 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143168/آگهی-اجاره-ضلع-شرقی-هنرستان'>آگهی اجاره ضلع شرقی هنرستان  / آگهی, آگهی اجاره ضلع شرقی هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143383/مناقصه-عمومی-فراخوان-اجرای-پروژه-حفاظت-از-طرح-های-جنگلداری'>مناقصه عمومی فراخوان اجرای پروژه حفاظت از طرح های جنگلداری  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  فراخوان اجرای پروژه حفاظت از طرح های جنگلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143318/استعلام-سه-راه-و-تبدیل-داکتیل'>استعلام سه راه و تبدیل داکتیل / استعلام, سه راه و تبدیل داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143326/استعلام-اسپری-خوشبوکننده-هوا'>استعلام اسپری خوشبوکننده هوا / استعلام , استعلام اسپری خوشبوکننده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143335/مناقصه-تهیه-کاغذ-و-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-جهت-چاپ-و--'>مناقصه  تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143343/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-و-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب / مناقصه, مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143351/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تهیه-مصالح-و-لوله-گذاری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و لوله گذاری  / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143359/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-بهسازی-گذر-فردوسی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی گذر فردوسی / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی گذر فردوسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143368/مناقصه-200-دستگاه-کامپیوتر'>مناقصه 200 دستگاه کامپیوتر  / مناقصه عمومی, مناقصه 200 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143376/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-مدرسه--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه ... / مناقصه عمومیtمناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141732/مزایده-یک-قطعه-زمین-دو-برگ-سند-مجزا-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده یک قطعه زمین دو برگ سند مجزا قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دو برگ سند مجزا قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141748/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-7508-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 7508.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 7508.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141766/مزایده-110-سهم-مشاع-110مترمربع-از-3707-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 110 سهم مشاع 110مترمربع از 3707 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 110 سهم مشاع 110مترمربع از 3707 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141788/مزایده-پلاک-ثبتی-450-اصلی-بخش-دو-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 450 اصلی بخش دو قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 450 اصلی بخش دو قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141823/مزایده-منزل-مسکونی-و-شش-قطعه-زمین-زراعی-دیم-و-آبی'>مزایده منزل مسکونی و شش قطعه زمین زراعی دیم و آبی / مزایده,مزایده منزل مسکونی و شش قطعه زمین زراعی دیم و آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141852/مزایده-یک-پژو-پارس-سفید-رنگ'>مزایده یک پژو پارس سفید رنگ  / مزایده, مزایده یک پژو پارس سفید رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141875/مزایده-تعداد-4-تخته-فرش-دستباف--دستگاه-فریزر'>مزایده تعداد 4 تخته فرش دستباف ، دستگاه فریزر / مزایده, مزایده تعداد 4 تخته فرش دستباف ، دستگاه فریزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141896/مزایده-ملک-مساحت-504-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 504 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 504 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141926/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-140-00متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 140.00متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 140.00متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141951/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-556-الی-558-بخش-یک'>مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 556 الی 558 بخش یک / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 556 الی 558 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141979/مزایده-کالیته-فاستونی'>مزایده کالیته فاستونی  / مزایده , مزایده کالیته فاستونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142011/مزایده-فروش-بشقاب--کاسه-سوپ-خوری--قوری'>مزایده فروش بشقاب ، کاسه سوپ خوری ، قوری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بشقاب ، کاسه سوپ خوری ، قوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142039/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-84-83متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 84.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142076/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-یکباب-خانه-مساحت-406-16متر'>مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مساحت 406.16متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مساحت 406.16متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142111/مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 2 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142141/آگهی-مزایده-اجاره-غرفه-بهداشتی---'>آگهی مزایده اجاره غرفه بهداشتی ، ... / آگهی  مزایده , آگهی مزایده اجاره غرفه بهداشتی ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142174/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پراید'> مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142202/مزایده-عرضه-سهام'>مزایده عرضه سهام / مزایده , مزایده عرضه سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142228/مزایده-روفرشی-جاکفشی-چوبی-و--'>مزایده روفرشی- جاکفشی چوبی و ... / مزایده, مزایده روفرشی- جاکفشی چوبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142251/مزایده-تعداد-حدود-شش-هزار-اصله-نهال-کاج'>مزایده تعداد حدود شش هزار اصله نهال کاج / مزایده , مزایده تعداد حدود شش هزار اصله نهال کاج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142279/مزایده-عمومی-تعداد-946-قلم-ابزار-آلات-و-تجهیزات-کارگاهی-اموال-مازاد'>مزایده عمومی تعداد 946 قلم ابزار آلات و تجهیزات کارگاهی، اموال مازاد / مزایده عمومی, مزایده عمومی تعداد 946 قلم ابزار آلات و تجهیزات کارگاهی، اموال مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142314/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142332/مزایده-واگذاری-بصورت-اجاره-پیستهای-ورزشی-تفریحی-ترامبولین'>مزایده واگذاری بصورت اجاره پیستهای ورزشی تفریحی ترامبولین / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بصورت اجاره پیستهای ورزشی تفریحی ترامبولین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142357/مزایده-4-25-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-بخش-ده-سنندج'>مزایده 4.25 دانگ مشاع از اپارتمان بخش ده سنندج  / مزایده,مزایده 4.25 دانگ مشاع از اپارتمان بخش ده سنندج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142372/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1082-اصلی-بخش-دو-مسکونی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1082 اصلی بخش دو مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1082 اصلی بخش دو مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142406/مزایده-کنترل-و-نظارت-ورود-و-خروج-تاکسی-های-عمومی-داخل-ترمینال'>مزایده کنترل و نظارت، ورود و خروج تاکسی های عمومی داخل ترمینال  / مزایده,مزایده کنترل و نظارت، ورود و خروج تاکسی های عمومی داخل ترمینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142429/مزایده-یک-فروند-بارج'>مزایده یک فروند بارج  / مزایده, مزایده یک فروند بارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142446/مزایده-احیا-درختان-مثمر-و-توسعه-ی-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مزایده احیا درختان مثمر و توسعه ی فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده احیا درختان مثمر و توسعه ی فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142466/مزایده-تعداد-9-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین'>مزایده تعداد 9 دستگاه خودرو سبک و سنگین / مزایده, مزایده تعداد 9 دستگاه خودرو سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142499/مزایده-ساختمان-مسکونی-ویلایی-عرصه-493-92متر'>مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 493.92متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی ویلایی عرصه 493.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142519/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-عرصه-770-43متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 770.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 770.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142568/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-39-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 39 فرعی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 39 فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142600/آگهی-مزایده-واگذاری-دو-واحد-بوفه-و-کافی--نوبت-دوم'>آگهی مزایده واگذاری دو واحد بوفه و کافی - نوبت دوم  / آگهی مزایده واگذاری دو واحد بوفه و  کافی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142623/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-بوفه-مواد-غذایی-و--'>مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه مواد غذایی و.... / مزایده , مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه مواد غذایی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142656/مزایده-تمامت-و-همگی-ششدانگ-اعیانی-کاشانه-مسکونی-83-75متر'>مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی 83.75متر / مزایده,مزایده تمامت و همگی ششدانگ اعیانی کاشانه مسکونی 83.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142690/مزایده-اجاره-املاک-موقوفه'>مزایده اجاره املاک موقوفه  / مزایده , مزایده اجاره املاک موقوفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142717/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-145-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 145 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 145 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142739/مزایده-سواری-ام-وی-ام-تیپ-315'>مزایده سواری ام وی ام تیپ 315  / مزایده, مزایده سواری ام وی ام تیپ 315 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142775/مزایده-ساختمان-مسکونی-به-همراه-طویله-و-انبار-599-15متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی به همراه طویله و انبار 599.15متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به همراه طویله و انبار 599.15متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142816/مزایده-4-قطعه-زمین-و-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-و-دو-فقره-حقابه'>مزایده 4 قطعه زمین و سه دانگ مشاع از منزل مسکونی و دو فقره حقابه / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین و سه دانگ مشاع از منزل مسکونی و دو فقره حقابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142862/مزایده-فروش-تعداد-6-پلاک-زمین-کاربری-خدماتی-کارگاهی-چاپ-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 پلاک زمین کاربری خدماتی کارگاهی چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 پلاک زمین کاربری خدماتی کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142914/فراخوان-آگهی-مزایده-اجاره-ساختمان-کشتارگاه'>فراخوان آگهی مزایده اجاره ساختمان کشتارگاه / فراخوان آگهی مزایده اجاره ساختمان کشتارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142974/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-197-26متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 197.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 197.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143022/مزایده-ملک-مساحت-کل-بنا-282-40متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت کل بنا 282.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت کل بنا 282.40متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143193/مزایده-پلاک-2283-5-و-ششدانگ-مغازه-66-62متر'>مزایده پلاک 2283.5 و ششدانگ مغازه 66.62متر / مزایده,مزایده پلاک 2283.5 و ششدانگ مغازه 66.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143384/آگهی-استعلام-بها-فضای-سبز-بیمارستان'>آگهی استعلام بها فضای سبز بیمارستان / آگهی استعلام بها , آگهی استعلام بها فضای سبز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143362/مناقصه-عمومی-فراخوان-کالا--تاسیسات-و--'>مناقصه عمومی فراخوان کالا ، تاسیسات و ... / مناقصه عمومی فراخوان کالا ، تاسیسات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143371/استعلام-واگذاری-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام واگذاری خدمات چاپ و تکثیر  / استعلام, استعلام واگذاری خدمات چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141735/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-جنوبی-مساحت-74متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه جنوبی مساحت 74متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه جنوبی مساحت 74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141754/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-185-62متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 185.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 185.62متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141773/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-سه-تفکیکی-80-29متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی 80.29متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه سه تفکیکی 80.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141800/مزایده-پلاک-ثبتی-720-فرعی-از-185-اصلی-بخش-5-قم'>مزایده پلاک ثبتی 720 فرعی از 185 اصلی بخش 5 قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 720 فرعی از 185 اصلی بخش 5 قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141831/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-عرصه-373متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی عرصه 373متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی عرصه 373متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141865/مزایده-ملک-مساحت-52100متر'>مزایده ملک مساحت 52100متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 52100متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141887/مزایده-ملک-به-مساحت-19-96متر-بخش-ثبتی-شش'>مزایده ملک به مساحت 19.96متر بخش ثبتی شش / مزایده,مزایده ملک به مساحت 19.96متر بخش ثبتی شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141906/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141933/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141963/مزایده-خودرو-سمند-ال-ایکس-مدل-1386'>مزایده خودرو سمند ال ایکس مدل 1386 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس مدل 1386</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1141995/مزایده-فروش-سواری-خودرو-ام-وی-ام'>مزایده فروش سواری خودرو ام وی ام / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری خودرو ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142021/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-عرصه-1347متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 1347متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 1347متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142057/مزایده-آپارتمان-مساحت-80-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 80 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142090/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-و-مستحدثات-و-ساختمان-مسکونی-و-انبارها'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات و ساختمان مسکونی و انبارها  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات و ساختمان مسکونی و انبارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142130/مزایده-ارائه-خدمات-آمبولانسی-و-سرویس-های-پرستاری'>مزایده ارائه خدمات آمبولانسی و سرویس های پرستاری  / مزایده , مزایده ارائه خدمات آمبولانسی و سرویس های پرستاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142153/مزایده-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده یک دستگاه کامیون  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142188/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-مگان-پژو-کار-کرده-تجدید'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان پژو کار کرده تجدید  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودروی مگان پژو کار کرده تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142213/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-مسکونی-و-خدماتی-توریستی'>مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی و خدماتی توریستی / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی و خدماتی توریستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142237/مزایده-گونی-رنگی-و--'>مزایده گونی رنگی و... / مزایده, مزایده گونی رنگی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142266/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-ده-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل ده قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل ده قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142296/مزایده-یک-دستگاه-الواتور--نوار-نقاله'>مزایده یک دستگاه الواتور - نوار نقاله / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه الواتور - نوار نقاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142323/مزایده-فروش-خط-تلفن'>مزایده فروش خط تلفن / مزایده ، مزایده فروش خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142343/مزایده-یک-دستگاه-لپ-تاپ-مدل-ایسوز'>مزایده یک دستگاه لپ تاپ مدل ایسوز / مزایده, مزایده یک دستگاه لپ تاپ مدل ایسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142362/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-و--'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142383/مزایده-ملک-مساحت-1600متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 1600متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 1600متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142418/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک-مساحت-6447متر-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه ملک مساحت 6447متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک مساحت 6447متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142432/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / مزایده , مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142452/مزایده-واگذاری-به-اجاره-چهار-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره چهار واحد تجاری / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره چهار واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142472/مزایده-تعدادی-از-خودروها-و-ماشین-آلات'>مزایده تعدادی از خودروها و ماشین آلات / مزایده ,  مزایده تعدادی از خودروها و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142508/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-به-شماره-سی-و-نه-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره سی و نه فرعی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره سی و نه فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142529/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142580/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده آپارتمان طبقه اول قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه اول قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142607/مزایده-فروش-فرش-ماشینی-نوبت-دوم'>مزایده فروش فرش ماشینی نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش فرش ماشینی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142638/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-منزل-به-پلاک-ثبتی-4997-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به پلاک ثبتی 4997 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به پلاک ثبتی 4997 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142673/مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده اجاره واحد تجاری /  مزایده , تجدید مزایده فروش و اجاره واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142699/مزایده-تمامت-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیانی-215متر-قدمت-40-سال'>مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه اعیانی 215متر قدمت 40 سال / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ یکباب خانه اعیانی 215متر قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142723/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-750متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 750متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 750متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142755/مزایده-واگذاری-7-قطعه-زمین-تحت-مالکیت-خود-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 7 قطعه زمین تحت مالکیت خود سطح شهر نوبت دوم  / مزایده،مزایده واگذاری 7 قطعه زمین تحت مالکیت خود سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142785/مزایده-اجاره-محل-کیوسک-مطبوعاتی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل کیوسک مطبوعاتی - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره محل کیوسک مطبوعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142831/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-صد-و-هشتاد-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت صد و هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142891/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142924/مزایده-32-کوپ-سنگ-مرمریت-عسلی--نوبت-دوم'>مزایده 32 کوپ سنگ مرمریت عسلی - نوبت دوم  / مزایده، مزایده 32 کوپ سنگ مرمریت عسلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1142993/مزایده-ملک-مساحت-96-9مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 96.9مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 96.9مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143052/مزایده-آپارتمان-مساحت-49-متر-و-دو-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت 49 متر و دو دسیمتر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 49 متر و دو دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143379/مناقصه-عمومی-فراخوان-یک-مرحله-ای-انجام-امور-خدمات-نظافت-عمومی'>مناقصه عمومی فراخوان یک مرحله ای انجام امور خدمات نظافت عمومی  / مناقصه , مناقصه عمومی فراخوان یک مرحله ای انجام امور خدمات نظافت عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1143387/مناقصه-حفاری-چاه-های-مشاهده-ای'>مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای / مناقصه عمومی, مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 7 تاريخ : شنبه 3 شهريور 1397 ساعت: 17:46