اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.07 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878702/فراخوان-مناقصه-احداث-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.07 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878702/فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-خدمات-جامع-سلامت-قره-ورن-میاندوآب-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مرکز خدمات جامع سلامت قره ورن میاندوآب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878946/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاه-روتاری-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری- نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879342/استعلام-احداث-خیابان-ورودی-شهرک-صنعتی-رامشیر'>استعلام احداث خیابان ورودی شهرک صنعتی رامشیر / استعلام, استعلام احداث خیابان ورودی شهرک صنعتی رامشیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879274/استعلام-زیرسازی-خرید-حمل-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام  زیرسازی، خرید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته / استعلام, استعلام  زیرسازی، خرید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878690/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'> فراخوان انتخاب پیمانکار جهت انجام امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی فراخوان , فراخوان انتخاب پیمانکار جهت انجام امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879441/اصلاحیه-نیرورسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>اصلاحیه نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / اصلاحیه نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878693/فراخوان-مناقصه-تعویض-سیم-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-بدون-روکش---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش.... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878704/فراخوان-مناقصه-خرید-لوازم-بهداشتی'>فراخوان مناقصه خرید لوازم بهداشتی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید لوازم بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879215/دومین-همایش-ملی-علوم-محیط-زیست--کشاورزی-و-منابع-طبیعی'>دومین همایش ملی علوم محیط زیست ، کشاورزی و منابع طبیعی / دومین همایش ملی علوم محیط زیست ، کشاورزی و منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879225/آگهی-پروژه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>آگهی پروژه خرید لوله های پلی اتیلن / آگهی  ،آگهی پروژه خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879326/استعلام-لوله-سابداکت-سه-سوراخه'>استعلام لوله سابداکت سه سوراخه / استعلام لوله سابداکت سه سوراخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878711/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان مناقصه ، مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879276/استعلام-دستگاه-پاور-سورس-نوری'>استعلام دستگاه پاور سورس نوری / استعلام بهاء, استعلام دستگاه پاور سورس نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879299/استعلام-کولر-گازی-50000-ایستاده'>استعلام کولر گازی 50000 ایستاده / استعلام بهاء, استعلام کولر گازی 50000 ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879292/استعلام-کولر-گازی-دو-تکه'>استعلام کولر گازی دو تکه / استعلام بهاء, استعلام کولر گازی دو تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879524/استعلام-خرید-و-اجرای-طرح-فیبرنوری-بندرترکمن'>استعلام خرید و اجرای طرح فیبرنوری بندرترکمن / استعلام,استعلام خرید و اجرای طرح فیبرنوری بندرترکمن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879216/استعلام-نگهداری-شبکه-کابل-هوایی-ورزقان'>استعلام نگهداری شبکه کابل هوایی ورزقان / استعلام بهاء, استعلام نگهداری شبکه کابل هوایی ورزقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879512/استعلا-خرید-کابل--'>استعلا خرید کابل... / استعلام، استعلا خرید کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878718/مناقصه-واگذاری-امور-سرویس--نگهداری--تعمیرات-تاسیساتی-'>مناقصه واگذاری امور سرویس ، نگهداری ، تعمیرات تاسیساتی.. / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه واگذاری امور سرویس ، نگهداری ، تعمیرات تاسیساتی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878697/مناقصه-خدمات-طبخ-و-توزیع-غذا-و-نان-مددجویان-و-پرسنل'>مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا و نان مددجویان و پرسنل  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات طبخ و توزیع غذا و نان مددجویان و پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879446/مناقصه-برای-تامین-و-راهبری-خودروهای-سبک-و-عمومی-در-کیش'>مناقصه برای تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی در کیش  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه برای تامین و راهبری خودروهای سبک و عمومی در کیش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879331/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-شبکه-توزیع-و-ساخت-و-نصب-انشعابات-پلی-اتیلنی-14'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 14  / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 14 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879245/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879258/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878666/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-عرصه-350-متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت عرصه 350 متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت عرصه 350 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879437/استعلام-نرم-افزار-KISS-SOFT--96-4-7'>استعلام  نرم افزار KISS SOFT - 96.4.7 / استعلام, استعلام  نرم افزار KISS SOFT - 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879269/استعلام-سردکن-میانی-کمپرسور-K-250'>استعلام سردکن میانی کمپرسور K-250 / استعلام , استعلام سردکن میانی کمپرسور K-250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879435/استعلام-خرید-مواد-و-تثبیت-آب-سیکل-های-گردشی-کارخانه-ذوب-آهن'>استعلام خرید مواد و تثبیت آب سیکل های گردشی کارخانه ذوب آهن   / استعلام , استعلام خرید مواد و تثبیت آب سیکل های گردشی کارخانه ذوب آهن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879396/استعلام-خرید-60-تن-آجر-نسوز-منیزیت'>استعلام خرید 60 تن آجر نسوز منیزیت  / استعلام , استعلام خرید 60 تن آجر نسوز منیزیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879455/استعلام-کمپرسور-کولر-گازی-روتاری-18000-مارک-ال-جی'>استعلام  کمپرسور کولر گازی روتاری 18000 مارک ال جی  / استعلام  کمپرسور کولر گازی روتاری 18000 مارک ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879329/استعلام-موتور-كولر-موتوژن'>استعلام موتور كولر موتوژن   / استعلام , استعلام موتور كولر موتوژن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878668/مزایده-عواید-ششدانگ-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-تجدید'>مزایده عواید ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی تجدید  / مزایده,مزایده عواید ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879316/استعلام-دوربین-و-آنتن-وایرلس'>استعلام دوربین و آنتن وایرلس   / استعلام دوربین و آنتن وایرلس  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879321/استعلام-ورق-فولادی'>استعلام ورق فولادی   / استعلام , استعلام ورق فولادی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879193/استعلام-ساخت-شل-كاور'>استعلام ساخت شل كاور / استعلام , استعلام ساخت شل كاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879266/مزایده-فروش-30-هزار-تن-سنگ-آهک-دانه-بندی-شده'>مزایده فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده / مزایده فروش 30 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879224/فراخوان-خرید-بال-ولو'>فراخوان خرید بال ولو   / فراخوان, فراخوان خرید بال ولو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878703/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879430/فراخوان-خرید-یکدستگاه-متال-آنالایزر-اسپکترومتر-پرتابل'>فراخوان خرید یکدستگاه متال آنالایزر اسپکترومتر پرتابل / فراخوان خرید یکدستگاه متال آنالایزر اسپکترومتر پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879415/مناقصه-خرید-سیمان-نسوز'>مناقصه خرید سیمان نسوز  / مناقصه خرید سیمان نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879237/مناقصه-خرید-تسمه'>مناقصه خرید تسمه / مناقصه ,مناقصه خرید تسمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879410/مناقصه-ساخت-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / مناقصه، مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879308/مناقصه-تنظیف-و-رفت-و-روب-حمل-زباله-و-نخاله-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه تنظیف و رفت و روب، حمل زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز / مناقصه تنظیف و رفت و روب، حمل زباله و نخاله و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879361/مناقصه-انجام-امور-تغسیل--تکفین--حفاری-و-آماده-سازی-قبور--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور تغسیل ، تکفین ، حفاری و آماده سازی قبور ...نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور تغسیل ، تکفین ، حفاری و آماده سازی قبور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879434/مزایده-اجاره-جایگاه-CNG-شهرداری--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده  اجاره جایگاه CNG شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره جایگاه CNG شهرداری - مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879353/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-10باب-از-غرف-تجاری-و-خدماتی'>مزایده بهره برداری از منافع 10باب از غرف تجاری و خدماتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع 10باب ازغرف تجاری وخدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879114/مناقصه-اجرای-جدول-و-رفوژ-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و رفوژ سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879338/تجدید-مزایده-اجاره-قسمتی-از-حد-شمالی-ساختمان-جدید-شهرداری'>تجدید مزایده اجاره قسمتی از حد شمالی ساختمان جدید شهرداری / تجدید آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره قسمتی از حد شمالی ساختمان جدید شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879323/مزایده-تعداد-دو-باب-کیوسک-تجدید'>مزایده تعداد دو باب کیوسک- تجدید / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده تعداد دو باب کیوسک- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878729/مناقصه-اپراتوری-تلفنخانه-دیسپچر-رادیویی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اپراتوری تلفنخانه، دیسپچر رادیویی و ... نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه اپراتوری تلفنخانه، دیسپچر رادیویی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879311/مناقصه-واگذاری-امور-نگهبانی-و-خدماتی-بوستان-بانوان-و-ترافیک'>مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان بانوان و ترافیک / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهبانی و خدماتی بوستان بانوان و ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879265/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری-منطقه-5'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 5  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879271/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری-منطقه-2'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879279/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب-در-سطح-شهرداری-منطقه-6'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 6 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب در سطح شهرداری منطقه 6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879332/مناقصه-عملیات-اجرای-سیستم-کنترل-و-اتوماسیون-تونلهای---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون تونلهای.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون تونلهای.... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879333/مناقصه-عملیات-اجرای-سیستم-کنترل-و-اتوماسیون-تونلهای--'>مناقصه عملیات اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون تونلهای....  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای سیستم کنترل و اتوماسیون تونلهای.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878733/مناقصه-سکسیونر-630-آمپر-قابل-قطع-زیر-بار-با-عایق-گاز-و-موتوردار-نوبت-دوم'>مناقصه سکسیونر 630 آمپر قابل قطع زیر بار با عایق گاز و موتوردار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سکسیونر 630 آمپر قابل قطع زیر بار با عایق گاز و موتوردار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879181/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-96-4-7'>تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه 96.4.7 / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878727/مناقصه-خدمات-حفاظت-فیزیکی-و-نگهبانی-نیروگاههای-استان-و-ستاد-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاههای استان و ستاد  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی و نگهبانی نیروگاههای استان و ستاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878740/مناقصه-خرید-انواع-مقره-بشقابی-و-سوزنی96-4-7'>مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی96.4.7 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878747/مناقصه-عمومی-سکسیونر-630-آمپر--اتوریکلوزر-خلا-با-عایق-جامد--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی سکسیونر 630 آمپر ، اتوریکلوزر خلا با عایق جامد - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سکسیونر 630 آمپر ، اتوریکلوزر خلا با عایق جامد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878885/مزایده-فروش-25-تن-ضایعات-فلزی-و-ذوبی-و-غیر-فلزی'>مزایده  فروش 25 تن ضایعات فلزی و ذوبی و غیر فلزی / آگهی مزایده، مزایده  فروش 25 تن ضایعات فلزی و ذوبی و غیر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878696/مناقصه-عمومی-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداشت-شناورهای-کاسپین--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی راهبری و تعمیر و نگهداشت شناورهای کاسپین...نوبت دوم  / مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه عمومی راهبری و تعمیر و نگهداشت شناورهای کاسپین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878835/مزایده-فروش-تعدادی-قطعات-خودرو'>مزایده فروش تعدادی قطعات خودرو / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی قطعات خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878792/فراخوان-مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-پایش-آنلاین--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم پایش آنلاین - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم پایش آنلاین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878809/مناقصه-خدمات-کامل-مهندسی-شرکت-مشاور-صنعتی-و-سازه-داخلی-خارجی--'>مناقصه خدمات کامل مهندسی شرکت مشاور صنعتی و سازه داخلی خارجی ... / آگهی فراخوان مشاور, مناقصه خدمات کامل مهندسی شرکت مشاور صنعتی و سازه داخلی خارجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878825/آگهی-فراخوان-طراحی-و-پیاده-سازی-سیستم-حسابداری--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879002/آگهی-فراخوان-عمومی-شناسایی-اجرای-پروژه-احداث-یک-واحد-سایش-سیمان'>آگهی فراخوان عمومی شناسایی  اجرای پروژه احداث یک واحد سایش سیمان / آگهی فراخوان عمومی شناسایی،آگهی فراخوان عمومی شناسایی اجرای پروژه احداث یک واحد سایش سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878817/مناقصه-انتقال-آب-سرچشمه'>مناقصه انتقال آب سرچشمه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انتقال آب سرچشمه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878695/مناقصه-خدمات-بیمه-ای'>مناقصه خدمات بیمه ای  / خلاصه آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات بیمه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878716/مزایده-فروش-قطعات-واحد-تجاری-مسکونی-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات واحد تجاری.مسکونی آموزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات واحد تجاری.مسکونی آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878710/مناقصه-توسعه-فضای-کارگاه-سخت-و-تعمیرات-پالت'>مناقصه توسعه فضای کارگاه سخت و تعمیرات پالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه فضای کارگاه سخت و تعمیرات پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878714/مزایده-واگذاری-زمینهای-شهرداری-با-کاربری-مسکونی-تجاری-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمینهای شهرداری با کاربری مسکونی تجاری آموزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری زمینهای شهرداری با کاربری مسکونی تجاری آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879092/مناقصه-​تهیه-طرح-تفصیلی-چاپ-دوم'>مناقصه ​تهیه طرح تفصیلی- چاپ دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه ​تهیه طرح تفصیلی- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878688/مناقصه-تجهیزات-مکانیکال-خط-سایس-سیمان-و--'>مناقصه تجهیزات مکانیکال خط سایس سیمان و ... / آگهی فراخوان ,مناقصه تجهیزات مکانیکال خط سایس سیمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879103/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-باری-فلزی-کاویان'>مزایده یک دستگاه کامیون باری فلزی کاویان  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کامیون باری فلزی کاویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879143/مزایده-فروش-تعداد-نه-قطعه-زمین-تفکیکی-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین تفکیکی کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد نه قطعه زمین تفکیکی کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879112/مزایده-نیم-چکمه--کفش-مجلسی-بچه-گانه--'>مزایده نیم چکمه - کفش مجلسی بچه گانه... / مزایده, مزایده نیم چکمه - کفش مجلسی بچه گانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879133/مناقصه-آسفالت-ریزی-معبر-فرعی-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت ریزی معبر فرعی سطح شهر  / مناقصه , مناقصه آسفالت ریزی معبر فرعی سطح شهر چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879343/مزایده-امتیاز-آپارتمان-40-9-سهم-مشاع-از-صد-سهم'>مزایده امتیاز آپارتمان 40.9 سهم مشاع از صد سهم / مزایده,مزایده امتیاز آپارتمان 40.9 سهم مشاع از صد سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879102/مزایده-یک-دستگاه-پرس-اسکاج'>مزایده یک دستگاه پرس اسکاج  / مزایده , مزایده یک دستگاه پرس اسکاج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878683/تجدید-مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-تخلیه-بارگیری-بارشماری-و-کیسه-گیری-انواع-سیمان-و---'>تجدید مناقصه کلیه عملیات مربوط به تخلیه، بارگیری، بارشماری و کیسه گیری انواع سیمان و .... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه کلیه عملیات مربوط به تخلیه، بارگیری، بارشماری و کیسه گیری انواع سیمان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879301/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-114-67متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 114.67متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 114.67متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879148/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-ساختمان-مساحت-119-69متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه ساختمان مساحت 119.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه ساختمان مساحت 119.69متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879106/مناقصه-بخشی-از-امور-خدماتی-خود-نوبت-دوم'>مناقصه بخشی از امور خدماتی خود  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه بخشی از امور خدماتی خود  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879134/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879190/مناقصه-تهیه-و-اجرای-شبکه-آبرسانی-به-صورت-پراکنده-در-شهر-بندرعباس-و-حومه'>مناقصه تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده در شهر بندرعباس و حومه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای شبکه آبرسانی به صورت پراکنده در شهر بندرعباس و حومه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879126/مناقصه-واگذاری-امور-تبلیغاتی'>مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879121/فراخوان-قسمتی-از-ساختمان-های-قابل-واگذاری'>فراخوان قسمتی از ساختمان های قابل واگذاری / فراخوان،فراخوان قسمتی از ساختمان های قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879322/مزایده-یکباب-واحد-مسکونی-عرصه-660-متر'>مزایده یکباب واحد مسکونی عرصه 660 متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی عرصه 660 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879296/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-412-25متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 412.25متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 412.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878921/اصلاحیه-فراخوان-پروژه-اجرای-روسازی-بتن-غلطکی-و-هدایت-آبهای-سطحی'>اصلاحیه فراخوان پروژه اجرای روسازی بتن غلطکی و هدایت آبهای سطحی / اصلاحیه فراخوان پروژه اجرای روسازی بتن غلطکی و هدایت آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879295/مزایده-ملک-با-قدمت-40-تا-42-سال'>مزایده ملک با قدمت 40 تا 42 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت 40 تا 42 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879124/مناقصه-پروژه-ساختمانی-دفتر-امام-جمعه-96-04-04'>مناقصه پروژه ساختمانی دفتر امام جمعه- 96.04.04 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ساختمانی دفتر امام جمعه- 96.04.04</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879169/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-جک-مدل-95-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 95- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 95- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879235/مزایده-بازار-روز-(شنبه-بازار)'>مزایده بازار روز (شنبه بازار) / آگهی مزایده , مزایده بازار روز (شنبه بازار)-</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879232/فراخوان-مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-بنز-بیابانی-مدل-اس-سی-457-نوبت-اول'>فراخوان مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس بنز بیابانی مدل اس سی 457  نوبت اول / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس بنز بیابانی مدل اس سی 457  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879233/مزایده-فروش-کالاهای-مستعمل-و-اسقاط-در-20-گروه-نوبت-اول'>مزایده فروش کالاهای مستعمل و اسقاط در 20 گروه نوبت اول / مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای مستعمل و اسقاط در 20 گروه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878935/اصلاحیه-فراخوان-پروژه-خرید--حمل-و-نصب-1225-متر-مربع-بر-متر-مکعب-پکینگ-مدیای-شناور-برای-تصفیه-خانه'>اصلاحیه فراخوان پروژه خرید ، حمل و نصب 1225 متر مربع بر متر مکعب پکینگ مدیای شناور برای تصفیه خانه  / اصلاحیه پروژه خرید ، حمل و نصب 1225 متر مربع بر متر مکعب پکینگ مدیای شناور برای تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878850/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-سبک-و-سنگین-و-وسائط-نقلیه'>مزایده ضایعات آهن آلات سبک و سنگین و وسائط نقلیه / آگهی مزایده، مزایده ضایعات آهن آلات سبک و سنگین و وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878852/تجدید-فراخوان-عملیات-تهیه-و-نصب-و-اجرای-دکل-20-متری---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری... - نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان عمومی، تجدید فراخوان عملیات تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878795/مزایده-ملک-از-پلاک-ثبتی-972-970-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک از پلاک ثبتی 972-970 اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک از پلاک ثبتی 972-970 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878883/مزایده-یک-دستگاه-سه-کاره--'>مزایده یک دستگاه سه کاره .. / مزایده یک دستگاه سه کاره ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878705/مناقصه-تکمیل-ابنیه-کاسه-استادیوم-مجموعه-فرهنگی-ورزشی-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ابنیه کاسه استادیوم مجموعه فرهنگی ورزشی  نوبت دوم  / مناقصه تکمیل ابنیه کاسه استادیوم مجموعه فرهنگی ورزشی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878799/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-4269-32متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 4269.32متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 4269.32متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878756/مزایده-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-120-17مترمربع-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه زمین به مساحت 120.17مترمربع مرحله دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 120.17مترمربع مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878787/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-بخش-5-عرصه-123متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 5 عرصه 123متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده بخش 5 عرصه 123متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879191/مزایده-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده خودروی سواری پژو 405 / آگهی مزایده ,مزایده خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878807/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-246-30متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 246.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 246.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878811/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-206-1متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 206.1متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 206.1متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878814/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-943متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 943متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 943متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879157/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پروتون'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پروتون / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه اتومبیل پروتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878804/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-شالیزار-3687متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی شالیزار 3687متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی شالیزار 3687متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878800/مزایده-یک-واحد-مسکونی-دو-طبقه-و-محوطه-240مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی دو طبقه و محوطه 240مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی دو طبقه و محوطه 240مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878739/مزایده-فروش-11-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 11 دستگاه خودرو  / مزایده , مزایده فروش 11 دستگاه خودرو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878824/مزایده-منزل-مسکونی-شامل-سه-واحد-آپارتمان-و-مغازه-نوبت-سوم'>مزایده منزل مسکونی شامل سه واحد آپارتمان و مغازه نوبت سوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی شامل سه واحد آپارتمان و مغازه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878818/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-3000-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 3000 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 3000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878868/مزایده-یک-سرویس-مبل'>مزایده یک سرویس مبل  / مزایده یک سرویس مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878878/مزایده-دو-دستگاه-کلاف-بازکن-میله-گرد--'>مزایده دو دستگاه کلاف بازکن میله گرد ... / مزایده دو دستگاه کلاف بازکن میله گرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878826/مزایده-119-37-سهم-مشاع-از-511-5-سهم-از-پلاک-ثبت-شده'>مزایده 119.37 سهم مشاع از 511.5 سهم از پلاک ثبت شده / مزایده,مزایده 119.37 سهم مشاع از 511.5 سهم از پلاک ثبت شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878838/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-22250متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی 22250متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی 22250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878837/مزایده-سند-ششدانگ-پلاک-5880-فرعی-از-دو-اصلی-مرحله-اول'>مزایده سند ششدانگ پلاک 5880 فرعی از دو اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده سند ششدانگ پلاک 5880 فرعی از دو اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878982/مزایده-فروش-یکدستگاه-تراکتور-کشاورزی-و----مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه تراکتور کشاورزی و ... - مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور کشاورزی و ... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878987/مزایده-پودر-ماشینی'>مزایده پودر ماشینی / آگهی مزایده, مزایده پودر ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878843/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-91-65متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.65متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 91.65متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878715/مناقصه-اعلام-اطفا-حریق-(Firealarm)--تمدید'> مناقصه اعلام اطفا حریق (Firealarm) - تمدید / آگهی تمدید مناقصه,   مناقصه اعلام اطفا حریق (Firealarm) - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878828/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2000متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه 2000متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2000متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878930/مزایده-ضد-زنگ--'>مزایده ضد زنگ... / مزایده اموال غیر منقول , مزایده باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878830/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-134-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 134 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 134 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878832/مزایده-5-سهم-از-11-سهم-یکبابخانه-مشاع'>مزایده 5 سهم از 11 سهم یکبابخانه مشاع / مزایده,مزایده 5 سهم از 11 سهم یکبابخانه مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878980/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879036/مزایده-ماترک-شامل-زمین-بایر-صیفی-کاری-و-شالیزار-نوبت-سوم'>مزایده ماترک شامل زمین بایر صیفی کاری و شالیزار نوبت سوم  / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین بایر صیفی کاری و شالیزار نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878848/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه753متر-و-اعیان-دو-باب-منزل-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه753متر و اعیان دو باب منزل نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه753متر و اعیان دو باب منزل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878849/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-یک-هکتار-و-عرصه-مسکونی-و-دامداری'>مزایده زمین زراعی مساحت یک هکتار و عرصه مسکونی و دامداری / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت یک هکتار و عرصه مسکونی و دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878974/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878851/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-صد-و-چهل-متر'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی صد و چهل متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی صد و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878721/مزایده-فروش-خط-بسته-بندی-pvc'>مزایده فروش  خط بسته بندی pvc  / آگهی مزایده, مزایده فروش  خط بسته بندی pvc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878967/مزایده-یک-راس-گاو-ماده-شیرده-با-گوساله-اش'>مزایده یک راس گاو ماده شیرده با گوساله اش / آگهی مزایده، مزایده یک راس گاو ماده شیرده با گوساله اش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878867/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-300-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 300 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 300 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878942/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-تندر-90'>مزایده یک دستگاه خودروی تندر 90  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی تندر 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878958/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-وانت'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878853/مزایده-یک-دانگ-ملک-از-پلاک-ثبتی-17-فرعی-نوبت-اول'>مزایده یک دانگ ملک از پلاک ثبتی 17 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دانگ ملک از پلاک ثبتی 17 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878910/مزایده-خودروی-سواری'>مزایده خودروی سواری / مزایده خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878920/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878902/مزایده-3-عدد-النگو-و-2-عدد-انگشتر'>مزایده 3 عدد النگو و 2 عدد انگشتر  / مزایده 3 عدد النگو و 2 عدد انگشتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878963/مزایده-واگذاری-چمن-فوتبال'>مزایده واگذاری چمن فوتبال / آگهی مزایده , مزایده واگذاری چمن فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879039/مزایده-سه-دانگ-اعیان-اپارتمان-پلاک-307-فرعی'>مزایده سه دانگ اعیان اپارتمان پلاک 307 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ اعیان اپارتمان پلاک 307 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878724/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-آماده-سازی-و-اجرای-تقاطع-غیرهمسطح--نوبت-سوم'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات آماده سازی و اجرای تقاطع غیرهمسطح - نوبت سوم  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل عملیات آماده سازی و اجرای تقاطع غیرهمسطح- نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878955/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش خودرو سواری سمند  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879042/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878777/مزایده-مبل-چوبی-فرش-ماشینی-و--'>مزایده مبل چوبی، فرش ماشینی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده مبل چوبی، فرش ماشینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878741/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-521-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878779/مزایده-یک-دستگاه-روتاری-و--'>مزایده یک دستگاه روتاری و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه روتاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878758/مناقصه-اجرای-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای استانداردسازی سیستم گرمایشی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای استانداردسازی سیستم گرمایشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878996/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره  یک قطعه زمین / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره  یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879010/مزایده-دو-قطعه-زمین-120-و-200متر'>مزایده دو قطعه زمین 120 و 200متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 120 و 200متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879009/مزایده-ملک-مساحت-7720مترمربع'>مزایده ملک مساحت 7720مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت 7720مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878731/مناقصه-احداث-پل-مکانیزه-عابر-پیاده-ورودی-شهر'>مناقصه احداث پل مکانیزه عابر پیاده ورودی شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل مکانیزه عابر پیاده ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879005/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1002-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1002 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1002 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878943/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878932/مناقصه-زیر-سازی-معابر-سطح-شهر--'>مناقصه زیر سازی معابر سطح شهر... / آگهی مناقصه، مناقصه زیر سازی معابر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878939/مزایده-دستگاه-تولید-قالبهای-سبد-زنی-و-انضمام-اعیانی-احداثی-دو-طبقه'>مزایده دستگاه تولید قالبهای سبد زنی و انضمام اعیانی احداثی دو طبقه / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه تولید قالبهای سبد زنی و انضمام اعیانی احداثی دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879003/مزایده-فروش-تعداد-4-رقبه-املاک-تملیکی'>مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 4 رقبه املاک تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878944/مناقصه-تست-و-بازرسی-اصلاح-انشعاب-و-تعویض-کنتور-مشترکین-عادی'>مناقصه تست و بازرسی، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور مشترکین عادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تست و بازرسی، اصلاح انشعاب و تعویض کنتور مشترکین عادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878962/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-68-5متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 68.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 68.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878948/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-چیلر-140-تن'>فراخوان خرید یک دستگاه چیلر 140 تن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید یک دستگاه چیلر 140 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878965/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-دو-فرعی-از-2608-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره دو فرعی از 2608 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره دو فرعی از 2608 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878947/فراخوان-مناقصه-ساماندهی-معابر-واقع-در-سکونت-گاه-های-غیر-رسمی-امیر-آباد-بوکان-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ساماندهی معابر واقع در سکونت گاه های غیر رسمی امیر آباد بوکان- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه ساماندهی معابر واقع در سکونت گاه های غیر رسمی امیر آباد بوکان- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878745/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-فاضلابی-پلی-اتیلنی-کاروگیت'>مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های فاضلابی پلی اتیلنی کاروگیت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های فاضلابی پلی اتیلنی کاروگیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878928/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879526/مناقصه-خرید-و-پخت-و-توزیع-غذای-مرکز-آموزش-درمانی'>مناقصه خرید و پخت و توزیع غذای مرکز آموزش درمانی  / مناقصه خرید و پخت و توزیع غذای مرکز آموزش درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879532/مناقصه-پروژه-آبرسانی-مجتمع-غرب-کلاردشت-و-پیمبور'>مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع غرب کلاردشت و پیمبور / مناقصه , مناقصه  پروژه آبرسانی مجتمع غرب کلاردشت و پیمبور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879525/فراخوان-تهیه-مصالح-و-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-روستای-بیرق-شهرستان-تبریز'>فراخوان تهیه مصالح و احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای بیرق شهرستان تبریز     / فراخوان تهیه مصالح و احداث تصفیه خانه فاضلاب روستای بیرق شهرستان تبریز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879515/فراخوان-احداث-دبستان-6-کلاسه-12-فروردین'>فراخوان احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین / فراخوان , فراخوان احداث دبستان 6 کلاسه 12 فروردین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879531/مناقصه-توسعه-فیدر-۲۳۰-کیلوولت-پست-نیروگاه-سهند-بناب'>مناقصه توسعه فیدر ۲۳۰ کیلوولت پست نیروگاه سهند بناب  / مناقصه توسعه فیدر ۲۳۰ کیلوولت پست نیروگاه سهند بناب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879527/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-مجتمع-پرورش-میگو-بویرات'>مناقصه اجرای خط انتقال آب مجتمع پرورش میگو بویرات     / مناقصه , مناقصه  اجرای خط انتقال آب مجتمع پرورش میگو بویرات    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879518/فراخوان-عملیات-دیواره-سازی-رودخانه-زیارت--'>فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه زیارت... / فراخوان , فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه زیارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878931/مناقصه-تامین-PART-FOR-RECIPROCATIONG-COMPRESSOR-DRESSERRAND-نوبت-دوم'>مناقصه تامین PART FOR: RECIPROCATIONG COMPRESSOR DRESSERRAND نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه تامین PART FOR: RECIPROCATIONG COMPRESSOR DRESSERRAND نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879490/فراخوان-انجام-خدمات-مهندسی-طراحی-بروز-رسانی-اطلاعات-GIS-شبکه'>فراخوان انجام خدمات مهندسی طراحی بروز رسانی اطلاعات GIS شبکه     / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مهندسی طراحی بروز رسانی اطلاعات GIS شبکه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879493/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-نظافتی-بیمارستان--'>مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان ... / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879498/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-شبکه-و-خطوط-اصلی-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری و نگهداری شبکه و خطوط اصلی فاضلاب     / مناقصه , مناقصه بهره برداری و نگهداری شبکه و خطوط اصلی فاضلاب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879511/تجدید-آگهی-مناقصه-خرید٬طراحی٬نصب-و-راه-اندازی-اعلام-و-اطفا-حریق--'>تجدید آگهی, مناقصه خرید٬طراحی٬نصب و راه اندازی اعلام و اطفا حریق ... / تجدید آگهی مناقصه , تجدید آگهی مناقصه خرید٬طراحی٬نصب و راه اندازی اعلام و اطفا حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879522/فراخوان-مناقصه-تهیه-وتامین-۴۶-دستگاه-خودروی-سبک-۸-و-۱۲-ساعته'>فراخوان مناقصه تهیه وتامین ۴۶ دستگاه خودروی سبک  ۸ و ۱۲ ساعته / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه وتامین ۴۶ دستگاه خودروی سبک  ۸ و ۱۲ ساعته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879505/فراخوان-ارزیابی-فنی-و-مالی-طرح-کاداستر-زراعی'>فراخوان ارزیابی فنی و مالی طرح کاداستر زراعی     / فراخوان , فراخوان ارزیابی فنی و مالی طرح کاداستر زراعی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879015/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-98-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 98 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 98 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879520/مناقصه-تکمیل-امور-نازک-کاری-و-تأسیسات-خوابگاه'>مناقصه تکمیل امور نازک کاری و تأسیسات خوابگاه / مناقصه تکمیل امور نازک کاری و تأسیسات خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879513/دعوتنامه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سدهای-آلاگل'>دعوتنامه  عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل / دعوتنامه  عملیات مرمت و بازسازی سدهای آلاگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879509/دعوتنامه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سدهای-شهید-ایمری'>دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی سدهای شهید ایمری / دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی سدهای شهید ایمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879504/دعوتنامه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه-کوثر'>دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه  کوثر / دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه  کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879500/دعوتنامه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه'>دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه  / دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879495/دعوتنامه-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه-ها'>دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه ها / دعوتنامه عملیات مرمت و بازسازی شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879514/فراخوان-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سد-شهید-دستغیب'>فراخوان  عملیات مرمت و بازسازی سد شهید دستغیب     / فراخوان  عملیات مرمت و بازسازی سد شهید دستغیب    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879508/فراخوان-عملیات-مرمت-و-بازسازی-شبکه-های-ایمری-و-شهید-قربانی'>فراخوان عملیات مرمت و بازسازی شبکه های ایمری و شهید قربانی     / فراخوان عملیات مرمت و بازسازی شبکه های ایمری و شهید قربانی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879503/فراخوان-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سد-گلستان'>فراخوان  عملیات مرمت و بازسازی سد گلستان   / فراخوان  عملیات مرمت و بازسازی سد گلستان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879021/مزایده-پلاک-ثبتی-های-شماره-19212-و-19211'>مزایده پلاک ثبتی های شماره 19212 و 19211 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی های شماره 19212 و 19211</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879499/فراخوان-عملیات-مرمت-و-بازسازی-ایستگاه-پمپاژ-و-شبکه-بوستان-و-گلستان-و-شهید-چمران'>فراخوان عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه پمپاژ و شبکه بوستان و گلستان و شهید چمران     / فراخوان عملیات مرمت و بازسازی ایستگاه پمپاژ و شبکه بوستان و گلستان و شهید چمران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879496/فراخوان-عملیات-مرمت-و-بازسازی-سدهای-بوستان-و-شهید-چمران'>فراخوان عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران     / فراخوان عملیات مرمت و بازسازی سدهای بوستان و شهید چمران    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879506/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه'>استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه / استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879510/استعلام-قیمت-ادامه-عملیات-بهسازی-و-تثبیت-بستر-کانال'>استعلام قیمت ادامه عملیات بهسازی و تثبیت بستر کانال / استعلام قیمت ادامه عملیات بهسازی و تثبیت بستر کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879519/استعلام-قیمت-عملیات-ترمیم-دیوارسازی-مسیل-های-مسیل'>استعلام قیمت عملیات ترمیم دیوارسازی مسیل های مسیل / استعلام قیمت عملیات ترمیم دیوارسازی مسیل های مسیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879521/استعلام-قیمت-عملیات-تثبیت-بستر-و-ساماندهی-مسیلها'>استعلام قیمت عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیلها / استعلام قیمت عملیات تثبیت بستر و ساماندهی مسیلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879530/استعلام-قیمت-عملیات-دیواره-سازی-و-ساماندهی-رودخانه-النگدره-و--'>استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره و ...  / استعلام، استعلام قیمت عملیات دیواره سازی و ساماندهی رودخانه النگدره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878925/مزایده-فروش-مقادیری-از-اجناس-مستعمل-و-خارج-از-رده-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878969/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-اداری-121مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان اداری 121مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اداری 121مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878938/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پراید'> مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879031/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-60-74متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 60.74متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 60.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879032/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده 4 دانگ مشاع از اپارتمان قطعه دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از اپارتمان قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878761/مزایده-تعداد-43-دستگاه-خودرو-سبک-و-سنگین--96-04-07'>مزایده تعداد 43 دستگاه خودرو سبک و سنگین - 96.04.07 / مزایده , مزایده   تعداد 43 دستگاه خودرو سبک و سنگین - 96.04.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878924/مزایده-یک-دستگاه-بلوکر'>مزایده یک دستگاه بلوکر / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه بلوکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878927/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879012/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-63-60متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 63.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 63.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878904/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-هشتاد-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت  عرصه هشتاد متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت  عرصه هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878992/مزایده-تعداد-200-عدد-لامپ-کم-مصرف--تعداد-50-عدد-چراغ-پس-ویس'>مزایده تعداد 200 عدد لامپ کم مصرف ، تعداد 50 عدد چراغ پس ویس / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعداد 200 عدد لامپ کم مصرف ، تعداد 50 عدد چراغ پس ویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878916/مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-پارکینگ-تالار-سبزی'>مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث پارکینگ تالار سبزی / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث پارکینگ تالار سبزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878933/مزایده-رنگ-اکریلیک--رنگ-کرومات--پوشرنگ-روغنی'>مزایده رنگ اکریلیک ، رنگ کرومات ، پوشرنگ روغنی  / مزایده,مزایده رنگ اکریلیک ، رنگ کرومات ، پوشرنگ روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878922/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-یک-بروجرد'>مزایده ششدانگ ملک بخش یک بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش یک بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878764/مناقصه-سرویس-های-درون-شهری-و-برون-شهری-(ایاب-و-ذهاب)'>مناقصه سرویس های درون شهری و برون شهری (ایاب و ذهاب)  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس های درون شهری و برون شهری (ایاب و ذهاب) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878926/مزایده-سه-باب-مغازه-مرحله-دوم'>مزایده سه باب مغازه مرحله دوم  / مزایده,مزایده سه باب مغازه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879014/مزایده-مقدار-2-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اپارتمان-113-45متر'>مزایده مقدار 2.4 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان 113.45متر / مزایده,مزایده مقدار 2.4 دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان 113.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878923/مناقصه-انجام-امور-ترافیکی-در-سطح-منطقه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878951/مناقصه-رنگ-های-ترافیکی-سرد-و-دو-جزئی'>مناقصه  رنگ های ترافیکی سرد و دو جزئی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  رنگ های ترافیکی سرد و دو جزئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878918/مزایده-نسبت-به-اجاره-واحدهای-تجاری-شهرداری-محمدشهر-نوبت-دوم'>مزایده نسبت به اجاره واحدهای تجاری شهرداری محمدشهر  نوبت دوم  / مزایده نسبت به اجاره واحدهای تجاری شهرداری محمدشهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878913/مناقصه-احداث-حوضچه-اولیه-تخلیه-پساب-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878984/فراخوان-مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-بنز-بیابانی-مدل-اس-سی-457-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس بنز بیابانی مدل اس سی 457  نوبت دوم  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس بنز بیابانی مدل اس سی 457  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878959/مزایده-فروش-کالاهای-مستعمل-و-اسقاط-در-20-گروه-نوبت-دوم'>مزایده فروش کالاهای مستعمل و اسقاط در 20 گروه نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای مستعمل و اسقاط در 20 گروه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878977/مناقصه-خرید-لوله-های-فولادی-بدون-پوشش-خطوط-فرعی-پروژه-خط-انتقال-آب'>مناقصه خرید لوله های فولادی بدون پوشش خطوط فرعی پروژه خط انتقال آب  / مناقصه , مناقصه خرید لوله های فولادی بدون پوشش خطوط فرعی پروژه خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879038/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-92-11متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.11متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 92.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878907/مزایده-فروش-ماشین-آلات-فرسوده'> مزایده فروش ماشین آلات فرسوده  / آگهی مزایده,  مزایده فروش ماشین آلات فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878973/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-واحد-اداری-مساحت-44-متر'>مزایده فروش ششدانگ یک واحد اداری مساحت 44 متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یک واحد اداری مساحت 44 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878912/فراخوان-ساخت-تجهیز-توسعه-و-بهره-برداری-از-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>فراخوان ساخت تجهیز توسعه و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / آگهی فراخوان عمومی یک نوبتی ,فراخوان ساخت تجهیز توسعه و بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879046/مزایده-فروش-5-قطعه-زمین-از-اراضی-تحت-تملک-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 قطعه زمین از  اراضی تحت تملک شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین از  اراضی تحت تملک شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878909/مزایده-52-شعیر-مشاع-از-96-شعیر-ششدانگ-زمین-مزروعی'>مزایده 52 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده 52 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878911/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-103-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 103.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 103.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878914/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-63-5مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.5مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 63.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878754/مناقصه-کلیه-عملیات-پوشش-های-گالوانیزه-فسفاته-آنادایز-تفلون-و-حرارتی-قطعات'>مناقصه کلیه عملیات پوشش های گالوانیزه، فسفاته، آنادایز، تفلون و حرارتی قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه کلیه عملیات پوشش های گالوانیزه، فسفاته، آنادایز، تفلون و حرارتی قطعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878899/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878903/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878917/مناقصه-حمل-گندم-داخل-استانی'>مناقصه حمل گندم داخل استانی / آگهی مناقصه,مناقصه حمل گندم داخل استانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878895/مناقصه-خرید-آسفالت-جهت-لکه-گیری-معابر---نوبت-ششم'>مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری معابر ... نوبت ششم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آسفالت جهت لکه گیری نوبت ششم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878898/مناقصه-پروژه-واگذاری-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878890/مناقصه-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی-به-صنایع-و-مرغداری-های---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های .... نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878905/ارزیابی-کیفی-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-3-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 3- نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 3- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878901/مزایده-تبدیل-سه-راهی-زانو-تبدیل-تبدیل-و--'>مزایده تبدیل -سه راهی-زانو-تبدیل-تبدیل و ... / مزایده ,مزایده تبدیل -سه راهی-زانو-تبدیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878937/مزایده-ملک-به-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ملک به مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت صد و بیست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878706/مناقصه-امور-خدماتی-(-آبدارچی--نظافتچی-و-راننده-)'>مناقصه امور خدماتی ( آبدارچی , نظافتچی و راننده )  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی ( آبدارچی , نظافتچی و راننده ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878941/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-199-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 199.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878940/مزایده-فروش-خودرو-تویوتا-لندکروز-پرادو-جی-ایکس'>مزایده فروش خودرو تویوتا لندکروز پرادو جی ایکس / آگهی مزایده, مزایده فروش خودرو تویوتا لندکروز پرادو جی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878945/مزایده-سرقفلی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-هشت-تهران'>مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت تهران / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878919/مناقصه-نظارت-بر-خدمات-مهندسی-بهره-برداری-مشترکین-و--'>مناقصه نظارت بر خدمات مهندسی، بهره برداری، مشترکین و ...  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه نظارت بر خدمات مهندسی، بهره برداری، مشترکین و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878934/مناقصه-واگذاری-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین-جهت-پردازش-و-محاسبات-اطلاعات-صورتحساب-های-مشترکین'>مناقصه واگذاری سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های مشترکین  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین جهت پردازش و محاسبات اطلاعات صورتحساب های مشترکین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878950/مزایده-ششدانگ-عمارت-پلاک-ثبتی-804'>مزایده ششدانگ عمارت پلاک ثبتی 804  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت پلاک ثبتی 804 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878954/مزایده-ششدانگ-یکباب-انبار-کارگاه-احداثی-در-زمین-11296-57متر'>مزایده ششدانگ یکباب انبار  کارگاه احداثی در زمین 11296.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب انبار  کارگاه احداثی در زمین 11296.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878960/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878892/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-عمومی'>مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878707/مناقصه-امور-حفاظتی--نگهبانی-مجموعه-های-تحت-پوشش'>مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878880/فراخوان-اصلاح-جوش-درز-ریل-(-رفع-نواقص-جوش-های-معیوب-و-گودی-محل-های-درجا-زدگی'>فراخوان اصلاح جوش درز ریل ( رفع نواقص جوش های معیوب و گودی محل های درجا زدگی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان اصلاح جوش درز ریل ( رفع نواقص جوش های معیوب و گودی محل های درجا زدگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878891/مناقصه-خدمات-فنی-و-راهبری-تاسیسات-ساختمانی'>مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878889/مزایده-ششدانگ-پلاک-92-فرعی-از-65-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 92 فرعی از 65 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 92 فرعی از 65 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878897/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-135-10متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 135.10متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 135.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878884/فراخوان-بازسازی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>فراخوان بازسازی و تجهیز ایستگاه پمپاژ / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان بازسازی و تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878893/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-25070متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 25070متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 25070متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878961/مناقصه-اجرای-دستمزدی-تکمیل-کارهای-باقیمانده-احداث-ساختمان-یارد-آفیس-5---'>مناقصه اجرای دستمزدی تکمیل کارهای باقیمانده احداث ساختمان یارد آفیس 5 .... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دستمزدی تکمیل کارهای باقیمانده احداث ساختمان یارد آفیس 5 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878748/فراخوان-عمومی-مشارکت-در-احداث-رستوران'>فراخوان عمومی مشارکت در احداث رستوران / آگهی فراخوان,فراخوان عمومی مشارکت در احداث رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878966/مناقصه-حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورمانور-60mva--'>مناقصه حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورمانور 60mva ... / مناقصه حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورمانور 60mva ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878833/مناقصه-عمومی-امور-خدمات-عمومی-و-نظافتی---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور خدمات عمومی و نظافتی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی امور خدمات عمومی و نظافتی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878827/مناقصه-خرید-دو-ست-کوره-القائی--'>مناقصه خرید دو ست کوره القائی... / مناقصه , مناقصه خرید دو ست کوره القائی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878844/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-واجد-شرایط-در-رده-تخصصی-سازه--ساختمان-سازی-و-پروژه-عمرانی---نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط در رده تخصصی سازه ، ساختمان سازی و پروژه عمرانی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار, مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط در رده تخصصی سازه ، ساختمان سازی و پروژه عمرانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878861/مناقصه-تامین-اقلام-مواد-اولیه-غیر-توتونی-خارجی-مورد-نیاز-خود'>مناقصه تامین اقلام مواد اولیه غیر توتونی خارجی مورد نیاز خود  / مناقصه , مناقصه تامین اقلام مواد اولیه غیر توتونی خارجی مورد نیاز خود  نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878839/فراخوان-SILICAGEL-نوبت-دوم'>فراخوان SILICAGEL نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان SILICAGEL نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878823/مناقصه​-مته-برای-سوراخکاری-برنج'>مناقصه​ مته برای سوراخکاری برنج  / آگهی مناقصه ,مناقصه​ مته برای سوراخکاری برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878808/مناقصه-نظافت-معابر-نگهداری-فضای-سبز-نگهداری-از-تاسیسات-و-خدمات-پیش-خدمتی'>مناقصه نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، نگهداری از تاسیسات و خدمات پیش خدمتی / فراخوان مناقصه , نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، نگهداری از تاسیسات و خدمات پیش خدمتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878859/مناقصه-قطعات-چدن-فروسیلیس--'>مناقصه قطعات چدن فروسیلیس ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قطعات چدن فروسیلیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878846/مناقصه-نسبت-به-اجرای-عملیات-تهیه-و-پخش-قیر-و-آسفالت-لاله-16-اصلی-محله-خادم-آباد'>مناقصه نسبت به اجرای عملیات تهیه و پخش قیر و آسفالت لاله 16 اصلی محله خادم آباد  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجرای عملیات تهیه و پخش قیر و آسفالت لاله 16 اصلی محله خادم آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878864/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-شماره-پلاک-27-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به شماره پلاک 27 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به شماره پلاک 27 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878819/مناقصه-احداث-پارک-یاس-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پارک یاس نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پارک یاس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878786/مناقصه-عملیات-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی'>مناقصه عملیات اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه  عملیات اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878812/مناقصه-تامین-30-نفر-نیروی-عملیاتی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878806/مناقصه-خط-کشی-محوری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه خط کشی محوری معابر سطح شهر  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خط کشی محوری معابر سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878798/تجدید-مناقصه-توسعه-سایبان-ارباب-رجوع-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و ....  نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه سایبان ارباب رجوع و ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878865/مناقصه-احداث-دیوار-بتنی-و-ساختمان-نگهبانی'>مناقصه احداث دیوار بتنی و ساختمان نگهبانی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث دیوار بتنی و ساختمان نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878847/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیگ-بخار'>مناقصه خرید یک دستگاه دیگ بخار  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید یک دستگاه دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878874/مناقصه-عمومی-بازسازی-دبستان'>مناقصه عمومی بازسازی دبستان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی بازسازی دبستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878805/مزایده-اجاره-سالیانه-اراضی'>مزایده اجاره سالیانه اراضی / مزایده , مزایده اجاره سالیانه اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878816/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری--اداری-و-خدماتی'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار, فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878840/مزایده-اجاره-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده اجاره مرکز معاینه فنی خودروهای سبک  / آگهی مزایده عمومی,</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878794/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک-و--'>مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک و... / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878785/مزایده-جهت-اجاره-ملک-بازار-روز-سادات-محله'>مزایده جهت اجاره ملک بازار روز سادات محله / آگهی مزایده, مزایده جهت اجاره ملک بازار روز سادات محله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878782/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده  جایگاه CNG  / مزایده , مزایده   جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878783/مزایده-جهت-اجاره-ملک-بازار-روز'> مزایده جهت اجاره ملک بازار روز  / آگهی مزایده,  مزایده جهت اجاره ملک بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878802/مناقصه-پروژه-خط-لوله-انتقال-گاز'>مناقصه پروژه خط لوله انتقال گاز  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه خط لوله انتقال گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878701/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-بیست-متر-و-بیست-و-شش-دسیمتر'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه مساحت بیست متر و بیست و شش دسیمتر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه مساحت بیست متر و بیست و شش دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878841/مزایده-واگذاری-امور-مربوط-به-بهره-برداری-از-بازار-روز-هفتگی'>مزایده واگذاری امور مربوط به بهره برداری از بازار روز هفتگی / مزایده واگذاری امور مربوط به بهره برداری از بازار روز هفتگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878759/مناقصه-مدیریت-و-نظارت-کامل-بر-کنترل-کلیه-خطوط-سازمان'>مناقصه مدیریت و نظارت کامل بر کنترل کلیه خطوط سازمان  / آگهی مناقصه یک نوبته,مناقصه مدیریت و نظارت کامل بر کنترل کلیه خطوط سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878760/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-شهرک'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های شهرک  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان های شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878762/مناقصه-جدول-گذاری-و-آسفالت-عملی-کاربردی'>مناقصه جدول گذاری و آسفالت عملی کاربردی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و آسفالت عملی کاربردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878766/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-مکانیزه-یکپارچه-مشترکین-عادی-و-سنگین---'>تجدید مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین ....  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878772/مناقصه-خرید-بارگیری-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی'>مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی  / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878744/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-228-3مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 228.3مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 228.3مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878751/مزایده-مازاد-دوم-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-107-متر'>مزایده مازاد دوم ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 107 متر / مزایده,مزایده مازاد دوم ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 107 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878763/مناقصه-احداث-عملیات-ساختمانی-مسکونی'>مناقصه احداث عملیات ساختمانی مسکونی  / مناقصه , مناقصه احداث عملیات ساختمانی مسکونی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878810/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی-خود'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی خود  / مزایده , مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878713/مزایده-دو-دستگاه-لیفتراک'>مزایده دو دستگاه لیفتراک   / مزایده , مزایده دو دستگاه لیفتراک  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878813/مناقصه-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی-و--'>مناقصه پیمانکاری تامین نیروی انسانی و ...  / آگهی مناقصه,مناقصه پیمانکاری تامین نیروی انسانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878822/مناقصه-مقدار-40-000-تن-(چهل-هزار-تن)-ذرت-علوفه-ای-مورد-نیاز-دامداری'>مناقصه مقدار 40.000 تن (چهل هزار تن) ذرت علوفه ای مورد نیاز دامداری  / مناقصه, مناقصه مقدار 40.000 تن (چهل هزار تن) ذرت علوفه ای مورد نیاز دامداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878790/مناقصه-مقدار-200-لیتر-داروی-ظهر-زینک-و-2500-ورق-زینک'>مناقصه مقدار 200 لیتر داروی ظهر زینک و 2500 ورق زینک  / مناقصه , مناقصه مقدار 200 لیتر داروی ظهر زینک و 2500 ورق زینک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878801/خلاصه-مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-یک-باب-تجاری-شماره-6-نوبت-اول'>خلاصه مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب تجاری شماره 6 نوبت اول  / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب تجاری شماره 6 - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878797/خلاصه-مزایده-واگذاری-عرصه-و-اعیان-یک-باب-سوله-نوبت-اول-96-4-7'>خلاصه مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب سوله نوبت اول 96.4.7 / خلاصه مزایده, خلاصه مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب سوله  - نوبت اول 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878784/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-آرامستان-شهدای--'>مناقصه مرمت و بازسازی آرامستان شهدای ... / مناقصه,مناقصه مرمت و بازسازی آرامستان شهدای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878719/مزایده-نوع-سواری-سیستم-ام-وی-ام-550-مدل-94'>مزایده نوع سواری سیستم ام وی ام 550 مدل 94  / مزایده ,مزایده نوع سواری سیستم ام وی ام 550 مدل 94  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878964/اصلاحیه-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بهسازی-معابر-شهری'>اصلاحیه مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه .تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878988/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-روسازی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878989/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>اصلاحیه آگهی مناقصه  تامین ماشین آلات سنگین / اصلاحیه آگهی مناقصه , تامین ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878781/مناقصه-امور-مربوط-به-برقراری-سرویس-vpn12-بر-بستر-WIRELESS-و-DSL-نوبت-دوم'>مناقصه  امور مربوط به برقراری سرویس vpn12 بر بستر WIRELESS  و DSL نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه  امور مربوط به برقراری سرویس vpn12 بر بستر WIRELESS  و DSL نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878856/مناقصه-خرید-دو-عدد-PLC-ABB-07-KT98-مورد-نیاز-ماشین-های-چاپ'>مناقصه خرید دو عدد PLC ABB 07 KT98 مورد نیاز ماشین های چاپ  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید دو عدد PLC ABB 07 KT98 مورد نیاز ماشین های چاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878870/آگهی-مزایده-مجموعه-چمن-مصنوعی-فوتسال'>آگهی مزایده  مجموعه چمن مصنوعی فوتسال / آگهی مزایده عمومی ,مزایده مجموعه چمن مصنوعی فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878876/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-نظافت-صنعتی'>مناقصه  انجام امور خدماتی نظافت صنعتی / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور خدماتی نظافت صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878854/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی--نوبت-دوم'>مناقصه سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878831/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-بهسازی-معابر'>مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878815/آگهی-مناقصه-مشارکت-در-ساخت'>آگهی مناقصه مشارکت در ساخت / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878788/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-معابر'>مناقصه مرمت و بهسازی معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه مرمت و بهسازی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878774/مناقصه-خرید-فن-کوئل-های-سقفی-و-کانالی-با-ظرفیتهای-مختلف'>مناقصه خرید فن کوئل های سقفی و کانالی با ظرفیتهای مختلف / آگهی مناقصه, مناقصه خرید فن کوئل های سقفی و کانالی با ظرفیتهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878908/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-A-H-T-S-با-آبخور-کم'>فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878750/فرخوان-لکه-گیری-و-آسفالت-حفاظتی--'>فرخوان لکه گیری و آسفالت حفاظتی ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,فرخوان لکه گیری و آسفالت حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878746/مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظیفات---نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به انجام خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ....نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه مربوط به انجام خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878776/فراخوان-ارائه-خدمات-سرویس-و-کالیبراسیون-تجهیزات-آزمایشگاه-کنترل-کیفیت'>فراخوان ارائه خدمات سرویس و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت  / آگهی فراخوان , فراخوان ارائه خدمات سرویس و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878793/مناقصه-انجام-عملیات-خروج-یا-نصب-الکتروپمپ-120-حلقه-چاه-آب-شرب---'>مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ 120 حلقه چاه آب شرب .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ 120 حلقه چاه آب شرب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878821/مناقصه-استفاده-از-خدمات-بخش-خصوصی-در-سرویس-های-صنعتی'>مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878871/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی-در-محلات-سعید-آباد'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی در محلات سعید آباد  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی در محلات سعید آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878862/مناقصه-بازسازی-دبستان-6-کلاسه-22-بهمن'>مناقصه بازسازی دبستان 6 کلاسه 22 بهمن  / مناقصه , مناقصه بازسازی دبستان 6 کلاسه 22 بهمن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878888/مزایده-بهره-برداری-از-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879044/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-مفید-66-36متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت مفید 66.36متر  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه مساحت مفید 66.36متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878757/مناقصه-اجرای-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-اتوماتیک-ادارات-تابعه-سطح-استان'>مناقصه اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق اتوماتیک ادارات تابعه سطح استان  / مناقصه اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق اتوماتیک ادارات تابعه سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878886/مناقصه-خرید-کیسه-آرد-و-سبوس'>مناقصه خرید کیسه آرد و سبوس  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کیسه آرد و سبوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878900/مناقصه-خرید-مواد-اولیه--طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878877/فراخوان-مناقصه-احداث-مدرسه-12-کلاسه-کشتارگاه-ناحیه-2-ارومیه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه کشتارگاه ناحیه 2 ارومیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878863/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-200مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 200مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 200مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878836/مزایده-اجاره-یكساله-به-كانونهای-تبلیغات'>مزایده  اجاره یكساله به كانونهای تبلیغات / مزایده,مزایده  اجاره یكساله به كانونهای تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878778/مناقصه-واگذاری-شروع-فاز-1-عملیات-احداث-ساختمان'>مناقصه واگذاری شروع فاز 1 عملیات احداث ساختمان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری شروع فاز 1 عملیات احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878789/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی-و-نظافتی'>مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی  / مناقصه عمومی دومرحله‌ای,مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878803/آگهی-مزایده-واگذاری-اجاره-چمن-مصنوعی'>آگهی مزایده واگذاری اجاره چمن مصنوعی / آگهی مزایده, آگهی مزایده واگذاری اجاره چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878770/فراخوان-خرید-هواساز-و-ایرواشر-نوبت-دوم'>فراخوان خرید هواساز و ایرواشر نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان خرید هواساز و ایرواشر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878735/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-اصلی-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878829/مزایده-کیوسک-(زیرپل-دانشگاه-آزاد-)'>مزایده کیوسک (زیرپل دانشگاه آزاد )  / مزایده,مزایده کیوسک (زیرپل دانشگاه آزاد ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878820/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-بصورت-مکانیزه-در-سطح-شهر'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه پروژه آسفالت ریزی بصورت مکانیزه در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878860/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-10861-1-50-310-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10861/1/50/310 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 10861/1/50/310 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878857/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5-فرعی-از-10570-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 10570 اصلی  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5 فرعی از 10570 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878768/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-در-زمینه-نظارت-بر-حسن-اجرای-پروژه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات مشاوره در زمینه نظارت بر حسن اجرای پروژه  نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید خدمات مشاوره در زمینه نظارت بر حسن اجرای پروژه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878875/مزایده-فروش-سه-بلوک-از-ساختمان-های-شماره-2-3-4-و-محل-تعاونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 و محل تعاونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه بلوک از ساختمان های شماره 2-3-4 و محل تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878869/مزایده-تمامت-ششدانگ-4-باب-عمارت-تحت-پلاکهای56-4455-فرعی'>مزایده تمامت ششدانگ 4 باب عمارت تحت پلاکهای56.4455 فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ 4 باب عمارت تحت پلاکهای56.4455 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878771/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سمند-مرحله-دوم'>مزایده یکدستگاه خودرو سمند مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو سمند مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878736/فراخوان-طرح-و-ساخت-جهت-احداث-واحدهای-7-و-8-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه - نوبت دوم  / آگهی فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878775/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-96-4-7'>مناقصه نگهداری فضای سبز 96.4.7 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878882/فراخوان-پروژه-تجاری-مسکونی-طالقانی-واقع-در-اندیشه----نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تجاری مسکونی طالقانی واقع در اندیشه  .... نوبت دوم  / فراخوان پروژه تجاری مسکونی طالقانی واقع در اندیشه  .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878773/مناقصه-اجرای-دیواره-سنگی-حاشیه-رودخانه-و-همچنین-لایه-روبی-رودخانه-بزرگ-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیواره سنگی حاشیه رودخانه و همچنین لایه روبی رودخانه بزرگ شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای دیواره سنگی حاشیه رودخانه و همچنین لایه روبی رودخانه بزرگ شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878879/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-گاوداری-3440متر-مرحله-دوم'>مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب گاوداری 3440متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب گاوداری 3440متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878752/مناقصه-خرید-مواد-اولیه-و-خدمات-طبخ-و-توزیع'>مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878732/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878858/مزایده-فروش-دستگاه-ستون-ریز-به-ارتفاع-4-5-متر-با-الکتروگیربکس---نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه ستون ریز به ارتفاع 4/5 متر با الکتروگیربکس.... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش دستگاه ستون ریز به ارتفاع 4/5 متر با الکتروگیربکس.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878845/مناقصه-احداث-ساختمان-نگهبانی--انباری--سرویس-بهداشتی'>مناقصه احداث ساختمان نگهبانی ، انباری ، سرویس بهداشتی / مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان نگهبانی ، انباری ، سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878896/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ابنیه--تاسیسات-مکانیکی--'>مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی ... / مناقصه , مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکی ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878881/مزایده-واگذاری-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878872/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878866/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-جهت-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878936/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-دو-فرعی-3681-اصلی-بخش-یک'>مزایده ملک مشاع پلاک دو فرعی 3681 اصلی بخش یک / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک دو فرعی 3681 اصلی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878929/مزایده-ساختمان-بصورت-یک-طبقه-روی-همکف-مرحله-اول'>مزایده ساختمان بصورت یک طبقه روی همکف مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان بصورت یک طبقه روی همکف مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878767/آگهی-مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-اسقاط-96-4-7'>آگهی مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط 96.4.7 / آگهی مزایده ، مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879501/استعلام-خرید-حمل-و-نصب-کابل-افشان-استاندارد--'>استعلام خرید حمل و نصب کابل افشان استاندارد... / استعلام, استعلام خرید حمل و نصب کابل افشان استاندارد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879457/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-جوشکاری'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای جوشکاری / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879468/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-کشاورزی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای کشاورزی / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879464/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاههای-خیاطی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای خیاطی / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاههای خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879461/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-جعبه-های-کمکهای-اولیه'>استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمکهای اولیه  / استعلام وسایل مورد نیاز جعبه های کمکهای اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878834/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-صنایع'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع  / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879481/استعلام-وسایل-بهداشتی'>استعلام  وسایل بهداشتی / استعلام  وسایل بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879484/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-تاسیسات-لوله-کشی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی / استعلام, استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های تاسیسات لوله کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878698/مزایده-آپارتمانی-دو-خوابه-مساحت-83-18متر'>مزایده آپارتمانی دو خوابه مساحت 83.18متر / مزایده,مزایده آپارتمانی دو خوابه مساحت 83.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878796/مناقصه-عملیات-رنگ-آمیزی-جداول-و-المان-های-شهری-ناحیه-1-و-6--'>مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول و المان های شهری ناحیه 1 و 6 ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات رنگ آمیزی جداول و المان های شهری ناحیه 1 و 6 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879477/استعلام-ابزار-آلات'>استعلام ابزار آلات   / استعلام ابزار آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878791/مزایده-پلاک-ثبتی-161-1817-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 161.1817 نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 161.1817 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879473/استعلام-کولر-آبی-خانگی---'>استعلام کولر آبی خانگی .... / استعلام, استعلام کولر آبی خانگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879470/استعلام-آماده-سازی-اسناد'>استعلام  آماده سازی اسناد / استعلام  آماده سازی اسناد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879529/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام , استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879528/استعلام-ذخیره-ساز-Emc'>استعلام ذخیره ساز Emc  / استعلام ذخیره ساز Emc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879000/فراخوان-مناقصه-تجهیز-اثاثه-اداری'>فراخوان مناقصه تجهیز اثاثه اداری  / فراخوان عمومی مناقصه , فراخوان مناقصه تجهیز اثاثه اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879507/استعلام-درام-استوانه-تلشکی-و--'>استعلام درام استوانه تلشکی و .. / استعلام درام استوانه تلشکی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879485/مناقصه-رنگ-آمیزی-پایه-روشنایی-معابر-شهر-مهاجران'>مناقصه رنگ آمیزی پایه روشنایی معابر شهر مهاجران  / آگهی مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی پایه روشنایی معابر شهر مهاجران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879479/استعلام-آلومینا-به-قطر-4-تا-8-میلی-متر'>استعلام آلومینا به قطر 4 تا 8 میلی متر       / استعلام آلومینا به قطر 4 تا 8 میلی متر      </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878780/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-سونوگرافی-پیشرفته'>فراخوان خرید یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته / فراخوان خرید یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879458/استعلام-NIBCO-FIRE-PROTETION-THREADED2'>استعلام NIBCO FIRE PROTETION THREADED2 / استعلام، استعلام NIBCO FIRE PROTETION THREADED2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879476/استعلام-اژکتور-هاکینگ-مدل-EJ-U-150--'>استعلام اژکتور هاکینگ مدل EJ.U-150 ... / استعلام، استعلام اژکتور هاکینگ مدل EJ.U-150 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879454/استعلام-هیتر-HEATER'>استعلام هیتر HEATER  / فرم استعلام بها,استعلام هیتر HEATER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879467/استعلام-COMPLETE-SETS-OF-FIXED-AND-MOVING--'>استعلام COMPLETE SETS OF FIXED AND MOVING ... / فرم استعلام بها,استعلام COMPLETE SETS OF FIXED AND MOVING ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878667/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ریزی معابر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879474/استعلام-PRESSURE-SWITCH--'>استعلام PRESSURE SWITCH ... / فرم استعلام بها,استعلام PRESSURE SWITCH ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879478/استعلام-پمپ-شناور--'>استعلام پمپ شناور ... / فرم استعلام بها,استعلام پمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879463/استعلام-چراغ-صنعتی-سوله-ای-الی-ای-دی--'>استعلام چراغ صنعتی سوله ای الی ای دی ... / فرم استعلام بها,استعلام چراغ صنعتی سوله ای الی ای دی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879471/استعلام-​الکتروموتور-CEP'>استعلام ​الکتروموتور CEP  / فرم استعلام بها,استعلام ​الکتروموتور CEP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879451/استعلام-power-supply'>استعلام power supply / استعلام ,استعلام power supply</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879492/استعلام-هیدرازین-صنعتی'>استعلام هیدرازین صنعتی / استعلام ,استعلام هیدرازین صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879349/استعلام-سیل-کیت-تعمیری-پمپ-مدل-SS7061H'>استعلام سیل کیت تعمیری پمپ مدل SS7061H  / فرم استعلام بهاء , استعلام سیل کیت تعمیری پمپ مدل SS7061H </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879328/استعلام-کپسول-کالیبراسیون-کارت-تغذیه-و--'>استعلام کپسول کالیبراسیون، کارت تغذیه و... / فرم استعلام بهاء , استعلام کپسول کالیبراسیون، کارت تغذیه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878687/فراخوان-واگذاری-سرای-محلات-موجود-در-مناطق-پنجگانه'>فراخوان واگذاری سرای محلات موجود در مناطق پنجگانه  / فراخوان , فراخوان واگذاری سرای محلات موجود در مناطق پنجگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878670/مزایده-فروش-کلید-گردان-و-فیدر-اسقاط-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مزایده فروش  کلید گردان و فیدر اسقاط فشار ضعیف نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش  کلید گردان و فیدر اسقاط فشار ضعیف نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879469/مناقصه-DOWN-HOLE-AND-WELLHEAD-PRESSURE--'>مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ...  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,مناقصه DOWN HOLE AND WELLHEAD PRESSURE ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879516/استعلام-سيم-بکسل-14-ميلی-متر--'>استعلام سيم بکسل 14 ميلی متر ... / استعلام , استعلام سيم بکسل 14 ميلی متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879534/استعلام-کيسه-بگ-فيلتر-پليسه-ای--'>استعلام کيسه بگ فيلتر پليسه ای ... / استعلام کيسه بگ فيلتر پليسه ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879535/استعلام-ترانس-ها-و-آهنرباهای-صنعتی-و--'>استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ...  / استعلام , استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879494/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزار-دقیقی-و--'>استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و ...  / استعلام , استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878887/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879480/فراخوان-انتخاب-مجری-آموزشی-مدیریتی'>فراخوان انتخاب مجری آموزشی مدیریتی / فراخوان انتخاب مجری آموزشی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879487/فراخوان-انتخاب-مجری-اعزام-های-هیات-تجاری'>فراخوان انتخاب مجری اعزام های هیات تجاری / فراخوان ، فراخوان انتخاب مجری اعزام های هیات تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879482/فراخوان-انتخاب-مجری-مکانیابی-و-امکانسنجی'>فراخوان انتخاب مجری مکانیابی و امکانسنجی / فراخوان انتخاب مجری مکانیابی و امکانسنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879491/مناقصه-خرید-چهار-هزار-شاخه-Fin-Fan-Tube-Size-1-IN-OD--11-BWG'>مناقصه خرید چهار هزار شاخه Fin Fan Tube Size 1 IN OD * 11 BWG / مناقصه خرید چهار هزار شاخه Fin Fan Tube Size 1 IN OD * 11 BWG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878673/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید-تیپ-جی-تی-ایکس-ای-مدل-86'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 86  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 86 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879466/مناقصه-احداث-ساختمان-ستاد-شبکه-بهداشت'>مناقصه احداث ساختمان ستاد شبکه بهداشت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث ساختمان ستاد شبکه بهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879483/مزایده-واگذاری-محل-تزریقات-بیمارستان'>مزایده واگذاری محل تزریقات بیمارستان / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری محل تزریقات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879489/استعلام-واگذاری-محل-واحد-سونوگرافی'>استعلام واگذاری محل واحد سونوگرافی / استعلام واگذاری محل واحد سونوگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879502/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-امور-نگهداشت-سخت-افزار-وشبکه-رایانه'>مناقصه واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار وشبکه رایانه / مناقصه واگذاری خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار وشبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879497/استعلام-واگذاری-محل-دندانپزشکی96-4-07'>استعلام واگذاری محل دندانپزشکی96.4.07 / استعلام واگذاری محل دندانپزشکی96.4.07</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879517/تجدید-استعلام-واگذاری-محل-داروخانه'>تجدید استعلام واگذاری محل داروخانه / تجدیداستعلام واگذاری محل داروخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878894/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی--2-دستگاه-آسیاب-چکش--'>مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی - 2 دستگاه آسیاب چکش ... / مزایده  ششدانگ پلاک ثبتی - 2 دستگاه آسیاب چکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879486/فراخوان-مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی'>فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878659/فراخوان-مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-در-شهرستان-خوی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی در شهرستان خوی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, فراخوان مناقصه احداث سالن ورزشی در شهرستان خوی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879465/استعلام-انکوباتور-CO2'>استعلام انکوباتور CO2  / استعلام , استعلام انکوباتور CO2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879452/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام , استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879456/استعلام-کیس-رایانه-کامل-96-4-7'>استعلام کیس رایانه کامل 96.4.7 / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879448/استعلام-سرور-مدل-DL380'>استعلام  سرور مدل DL380  / استعلام, استعلام  سرور مدل DL380 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879459/استعلام-خرید-10-عدد-دوربین-چشمی-96-4-7'>استعلام خرید 10 عدد دوربین چشمی 96.4.7 / استعلام, استعلام خرید 10 عدد دوربین چشمی 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879475/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879472/استعلام-خدمات-مهندسی-و-طراحی-احداث-پست-63-کیلو-ولت-ذوب-آهن-بیستون'>استعلام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست 63 کیلو ولت ذوب آهن بیستون  / استعلام ,استعلام خدمات مهندسی و طراحی احداث پست 63 کیلو ولت ذوب آهن بیستون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879462/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879488/استعلام-خرید-20000-کیلوگرم-پودر-پلی-آلومینیوم-کلراید-گرید-ممتاز'>استعلام خرید 20000 کیلوگرم پودر پلی آلومینیوم کلراید گرید ممتاز / استعلام ,استعلام خرید 20000 کیلوگرم پودر پلی آلومینیوم کلراید گرید ممتاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878749/مزایده-پژو-405-نقره-ای'>مزایده پژو 405 نقره ای  / مزایده,مزایده پژو 405 نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878665/مناقصه-احداث-کنارگذر-شهر-باغستان'>مناقصه احداث کنارگذر شهر باغستان / مناقصه عمومی , مناقصه احداث کنارگذر شهر باغستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879281/استعلام-اسکرابر-باطری-دار-60-لیتری'>استعلام اسکرابر باطری دار 60 لیتری / استعلام، استعلام اسکرابر باطری دار 60 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879320/استعلام-لوازم-صوتی-و-تصویری'>استعلام لوازم صوتی و تصویری  / استعلام , استعلام  لوازم صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879312/استعلام-خرید-سرور-hp'>استعلام خرید سرور hp / استعلام , استعلام خرید سرور hp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879306/استعلام-بسته-نرم-افزار-کتاب-اول'>استعلام بسته نرم افزار کتاب اول / استعلام, استعلام بسته نرم افزار کتاب اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879288/استعلام-بازسازی-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام بازسازی یک دستگاه آسانسور / استعلام ,استعلام بازسازی یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879293/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام ,استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879325/استعلام-ساخت-تبلو-برق'>استعلام ساخت تبلو برق  / استعلام ,استعلام ساخت تبلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879408/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879398/استعلام-کولر'>استعلام کولر / استعلام ,استعلام کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879382/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-خیرساز-6-کلاسه-زنده-یاد-رباب-جلالی'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه خیرساز 6 کلاسه زنده یاد رباب جلالی  / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه خیرساز 6 کلاسه زنده یاد رباب جلالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878678/فراخوان-عمومی-اجرای-پروژه-عملیات-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب-96-4-7'>فراخوان عمومی اجرای پروژه عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب 96.4.7 / فراخوان عمومی اجرای پروژه عملیات پوشش بتنی کانال انتقال آب 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879354/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-6-کلاسه-عصمت-روستای-حسامی-سرچهان'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه  6 کلاسه عصمت روستای حسامی سرچهان  / استعلام ,استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه  6 کلاسه عصمت روستای حسامی سرچهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879421/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه  / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879407/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ، استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879460/استعلام-سرامیک-و-کاشی-برند-پژواک'>استعلام سرامیک و کاشی برند پژواک   / استعلام ، استعلام سرامیک و کاشی برند پژواک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879440/استعلام-اره-برقی'>استعلام اره برقی  / استعلام , استعلام  اره برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879433/استعلام-کامپیوتر-و'>استعلام کامپیوتر و / استعلام , استعلام کامپیوتر و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879413/استعلام-کامپیوتر--دوربین--لپ-تاپ'>استعلام کامپیوتر - دوربین - لپ تاپ  / استعلام , استعلام کامپیوتر - دوربین - لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879387/استعلام-در-اتوماتیک-شیشه-ای-آلومینیومی'>استعلام در اتوماتیک شیشه ای آلومینیومی / استعلام ، استعلام در اتوماتیک شیشه ای آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879379/استعلام-آهن-آلات'>استعلام آهن آلات / استعلام آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879385/استعلام-تیرچه-(5-متری)39-عدد'>استعلام تیرچه (5 متری)39 عدد / استعلام تیرچه (5 متری)39 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878855/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-17-2مترمربع'>مزایده یکباب مغازه مساحت 17.2مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 17.2مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879412/استعلام-خرید-و-نصب-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام خرید و نصب دو دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام  خرید و نصب دو دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879347/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی / استعلام, استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879420/استعلام-چاپ-و-فعالیتهای-خدماتی-وابسته-به-چاپ'>استعلام چاپ و فعالیتهای خدماتی وابسته به چاپ / استعلام, استعلام چاپ و فعالیتهای خدماتی وابسته به چاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879432/استعلام-خرید-تجهیزات-و-ملزومات-آموزشی-و-اداری'>استعلام خرید تجهیزات و ملزومات آموزشی و اداری / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و ملزومات آموزشی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879386/استعلام-نیترات-سنج'>استعلام نیترات سنج / استعلام,  استعلام دستگاه اندازه گیری کیفی سموم ارگانو فسفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879380/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-کیفی-سموم-ارگانو-فسفره'>استعلام دستگاه اندازه گیری کیفی سموم ارگانو فسفره / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری کیفی سموم ارگانو فسفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879372/استعلام-ویدئو-کنفرانس-جلسات'>استعلام ویدئو کنفرانس جلسات / استعلام, استعلام ویدئو کنفرانس جلسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879411/استعلام-ساخت-و-نصب-کمد-دیواری'>استعلام ساخت و نصب کمد دیواری / استعلام، استعلام ساخت و نصب کمد دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879444/استعلام-سوئیچ-سیستم-مخابراتی'>استعلام سوئیچ سیستم مخابراتی / استعلام , استعلام سوئیچ سیستم مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879419/استعلام-انجام-امور-نظافتی-و-خدماتی-امور-آبدارخانه'>استعلام انجام امور نظافتی و خدماتی امور آبدارخانه / استعلام ,استعلام انجام امور نظافتی و خدماتی امور آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878681/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-به-مساحت-358مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 358مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 358مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879362/استعلام-پنکه-رومیزی'>استعلام پنکه رومیزی / استعلام، استعلام پنکه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879397/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879392/استعلام-کولر-گازی-12000'>استعلام کولر گازی 12000 / استعلام, استعلام کولر گازی 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879390/استعلام-دوربین-wbcam-logiteech'>استعلام دوربین wbcam logiteech / استعلام, استعلام دوربین wbcam logiteech</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879336/استعلام-لوله-و-اتصالات-سفید-پلیمری'>استعلام لوله و اتصالات سفید پلیمری  / استعلام, استعلام لوله و اتصالات سفید پلیمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879374/استعلام-کیس'>استعلام کیس / استعلام کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878674/آگهی-مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نظافت-ساختمان'>آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی ، نظافت ساختمان / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه  انجام امور خدماتی ، نظافت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879340/استعلام-مایع-دستشویی-اوه-4-لیتری-250-عدد'>استعلام مایع دستشویی اوه 4 لیتری 250 عدد / استعلام مایع دستشویی اوه 4 لیتری 250 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879355/استعلام-خرید-مایع-ظرفشویی-1-لیتری'>استعلام خرید مایع ظرفشویی 1 لیتری  / استعلام خرید مایع ظرفشویی 1 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879370/استعلام-یونیت-(شامل-کمپرسور-و-کندانسور)'>استعلام یونیت (شامل کمپرسور و کندانسور) / استعلام یونیت (شامل کمپرسور و کندانسور)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879384/استعلام-تعمیر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده ماشین آلات و تجهیزات / استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879395/استعلام-ویدیو-پرژکتور-مدل-LB280-پاناسونیک'>استعلام ویدیو پرژکتور مدل LB280 پاناسونیک / استعلام ویدیو پرژکتور مدل LB280 پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879418/استعلام-خرید-کاغذ'>استعلام خرید کاغذ  / استعلام , استعلام خرید کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879425/استعلام-خرید-لوازم-بهداشتی'>استعلام خرید لوازم بهداشتی  / استعلام , استعلام خرید لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878662/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-105-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 105 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 105 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879365/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-بلدزر--96-4-7'>استعلام تعمیر یک دستگاه بلدزر ...96.4.7 / استعلام, استعلام تعمیر یک دستگاه بلدزر ...96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879341/استعلام-نصب-تابلو-و-علائم-و-رنگ-آمیزی'>استعلام نصب تابلو و علائم و رنگ آمیزی / استعلام  نصب تابلو و علائم و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879352/استعلام-آسفالت-سرد'>استعلام آسفالت سرد / استعلام  آسفالت سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879358/استعلام-اجرای-عملیات-خاکبرداری'>استعلام  اجرای عملیات خاکبرداری / استعلام  اجرای عملیات خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879414/استعلام-یک-دستگاه-san-switch'>استعلام یک دستگاه san switch / استعلام ، استعلام یک دستگاه san switch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879393/استعلام-درب-اتاق-سرور'>استعلام درب اتاق سرور  / استعلام درب اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879445/استعلام-بارگیری-در-مبدا-و-حمل-ترانسفورماتور'>استعلام بارگیری در مبدا و حمل ترانسفورماتور / استعلام بارگیری در مبدا و حمل ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878664/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-168-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 168 مترمربع   / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 168 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879438/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879427/استعلام-تهیه-و-نصب-موکت-درجه-یک'>استعلام تهیه و نصب موکت درجه یک / استعلام تهیه و نصب موکت درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879401/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه  / استعلام , استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879368/استعلام-ساماندهی-و-آماده-سازی-کاخ-سلیمانیه'>استعلام  ساماندهی و آماده سازی کاخ سلیمانیه  / استعلام  ساماندهی و آماده سازی کاخ سلیمانیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879449/استعلام-پی-گردی-کاخ-سلیمانیه'>استعلام پی گردی کاخ سلیمانیه / استعلام  پی گردی کاخ سلیمانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879453/استعلام-اجرای-دیوارهای-حصارکشی-با-دیوارهای-پیش-ساخته-بتونی'>استعلام اجرای دیوارهای حصارکشی با دیوارهای پیش ساخته بتونی / استعلام  اجرای دیوارهای حصارکشی با دیوارهای پیش ساخته بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879405/استعلام-خرید-تجهیزات-نظارتی-مانند-دوربین-مداربسته-و--'>استعلام خرید تجهیزات نظارتی مانند دوربین مداربسته و ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات نظارتی مانند دوربین مداربسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879426/استعلام-یخچال-آزمایشگاهی-R600-EX-ضد-انفجار'>استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX ضد انفجار / استعلام یخچال آزمایشگاهی R600 EX ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879442/استعلام-دوربین-متحرک'>استعلام دوربین متحرک / استعلام , استعلام دوربین متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879377/استعلام-ویدئو-پروژکتور-LCD'>استعلام ویدئو پروژکتور LCD / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور LCD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878709/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879404/استعلام-طرح-مربوط-به-آمارگیری-گردشگران-ملی-بهار-96'>استعلام طرح مربوط به آمارگیری گردشگران ملی بهار 96 / استعلام, استعلام طرح مربوط به آمارگیری گردشگران ملی بهار 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879428/استعلام-آسانسور-هیدرولیک'>استعلام آسانسور هیدرولیک  / استعلام, استعلام آسانسور هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879367/استعلام-مانیتور-LCD-سایز-in20'>استعلام مانیتور LCD سایز in20  / استعلام , استعلام مانیتور LCD سایز in20 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879363/استعلام-پارتیشن-دو-جداره'>استعلام  پارتیشن دو جداره  / استعلام , استعلام  پارتیشن دو جداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879389/استعلام-دوربین-دیجیتال-کانن-مدل-IXUS-285'>استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل IXUS 285  / استعلام دوربین دیجیتال کانن مدل IXUS 285 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879403/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-سرمایشی-گرماشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی گرماشی  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت سرمایشی گرماشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879416/استعلام-مانیتور-LCD-سایز-37-IN'>استعلام مانیتور LCD سایز 37 IN  / استعلام , استعلام مانیتور LCD سایز 37 IN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879424/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-رایانه-خواهران'>استعلام مواد مصرفی کارگاه رایانه خواهران / استعلام, استعلام مواد مصرفی کارگاه رایانه خواهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879346/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاهی-رایانه-برادران'>استعلام مواد مصرفی کارگاهی رایانه برادران / استعلام مواد مصرفی کارگاهی رایانه برادران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879357/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتومکانیک / استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه اتومکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878658/مزایده-پلاک-ثبتی-123-34682'>مزایده پلاک ثبتی 123/34682 / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 123/34682</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879375/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-برق-خودرو'>استعلام مواد مصرفی کارگاه برق خودرو / استعلام مواد مصرفی کارگاه برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879391/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-جوشکاری'>استعلام مواد مصرفی کارگاه جوشکاری  / استعلام مواد مصرفی کارگاه جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879402/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-برق'>استعلام مواد مصرفی کارگاه برق / استعلام مواد مصرفی کارگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879344/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-خانه'>استعلام ساماندهی و تعمیر خانه  / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879339/استعلام-مطالعه--مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی'>استعلام مطالعه ، مرمت و حفاظت بافت تاریخی  / استعلام, استعلام مطالعه ، مرمت و حفاظت بافت تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879348/استعلام-ساماندهی-و-تعمیر-خانه-باغ-امیر-سپهدار'>استعلام ساماندهی و تعمیر خانه باغ امیر سپهدار / استعلام, استعلام ساماندهی و تعمیر خانه باغ امیر سپهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879360/استعلام-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی-شهر-96-4-7'>استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر 96.4.7 / استعلام, استعلام مرمت و حفاظت بافت تاریخی شهر  96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879400/استعلام-خدمات-ایمنی'>استعلام خدمات ایمنی / استعلام, استعلام خدمات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879376/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879345/استعلام-خرید-8-دستگاه-دوربین-فیلمبرداری'>استعلام خرید 8 دستگاه دوربین فیلمبرداری / استعلام , استعلام خرید 8 دستگاه دوربین فیلمبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878700/مزایده-دویست-تن-گلشن-گندم'>مزایده دویست تن گلشن گندم  / مزایده دویست تن گلشن گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879364/استعلام-اسپرم'>استعلام اسپرم  / استعلام اسپرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879369/استعلام-کابل-کشی'>استعلام کابل کشی    / استعلام کابل کشی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879356/استعلام-سرور-SERVER-و-قطعات-سروری'>استعلام سرور SERVER و قطعات سروری  / استعلام, استعلام سرور SERVER و قطعات سروری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878694/مزایده-اپارتمان-به-پلاک-ثبتی-64809-فرعی-از-6933-اصلی'>مزایده اپارتمان به پلاک ثبتی 64809 فرعی از 6933 اصلی / مزایده,مزایده اپارتمان به پلاک ثبتی 64809 فرعی از 6933 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878663/مزایده-تعداد-4-بشکه-و--'>مزایده تعداد 4 بشکه  و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تعداد 4 بشکه  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879171/مناقصه-عملیات-خرید-آهن-آلات'>مناقصه عملیات خرید آهن آلات  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات خرید آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879175/مناقصه-عملیات-نصب-تابلو-و-علائم-راهنمایی-و-رانندگی'>مناقصه عملیات نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی  / مناقصه , مناقصه عملیات نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879170/مناقصه-عملیات-ساخت-و-حمل-و-نصب-پل-هوایی'>مناقصه عملیات ساخت و حمل و نصب پل هوایی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات ساخت و حمل و نصب پل هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879176/مناقصه-اجرای-29000-متر-شبکه-پلی-اتیلن----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای 29000 متر شبکه پلی اتیلن ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای 29000 متر شبکه پلی اتیلن ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879174/مزایده-تعداد-17-تخت-فرش-ماشینی'>مزایده تعداد 17 تخت فرش ماشینی  / مزایده , مزایده تعداد 17 تخت فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879165/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-نازک-کاری-پروژه-36-واحدی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات نازک کاری پروژه 36 واحدی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات نازک کاری پروژه 36 واحدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879207/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-211-75متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 211.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 211.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879204/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-95-94متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 95.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 95.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878661/مزایده-ملک-شماره-4178-بخش-یک-سمنان'>مزایده ملک شماره 4178 بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ملک شماره 4178 بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879192/مزایده-ششدانگ-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-33-64متر'>مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 33.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت 33.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879151/مزایده-5-دستگاه-سواری'>مزایده 5 دستگاه سواری  / آگهی مزایده مزایده 5 دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879158/مزایده-تعداد-15-دستگاه-تراکتور-و--'>مزایده تعداد 15 دستگاه تراکتور و ... / آگهی حراج حضوری,مزایده تعداد 15 دستگاه تراکتور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879399/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-20-04-و-19-76متر'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه 20.04 و 19.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه 20.04 و 19.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879366/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3576855متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3576855متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3576855متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879163/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-مرکز-کنترل-ترافیک-سازمان'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان  / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تعمیر و نگهداری و بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878676/مناقصه-توسعه-شبکه-هوایی-و-زمینی-فشار-ضعیف'>مناقصه توسعه شبکه هوایی و زمینی فشار ضعیف  / مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه شبکه هوایی و زمینی فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879182/مناقصه-پروژه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-سطح-شهر-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879317/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-204-19متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 204.19متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 204.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879187/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت  / اصلاحیه مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879201/مزایده-ملک-بصورت-مجتمع-مسکونی-مساحت-133-10متر'>مزایده ملک بصورت مجتمع مسکونی مساحت 133.10متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مجتمع مسکونی مساحت 133.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879142/تجدید-مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله   نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879359/فراخوان-واگذاری-پمپ-بنزین'>فراخوان واگذاری پمپ بنزین  / آگهی فراخوان, فراخوان واگذاری پمپ بنزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879159/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظتی-و-مراقبتی-96-4-7'>مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی 96.4.7 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی  96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878660/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدارس-(-دبیرستان-نمونه-الزهرا---'>مناقصه سیستم گرمایشی مدارس ( دبیرستان نمونه الزهرا..... / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدارس ( دبیرستان نمونه الزهرا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879147/فراخوان-ساماندهی-معابر-و-جدول-گذاری-خیابان-نوبت-دوم'>فراخوان ساماندهی معابر و جدول گذاری خیابان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان ساماندهی معابر و جدول گذاری خیابان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879153/مناقصه-پروژه-پارک-96-4-7'>مناقصه پروژه پارک 96.4.7 / مناقصه , مناقصه پروژه پارک 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879166/مزایده-ملک-کاربری-تجاری-مساحت-50-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری تجاری مساحت 50 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کاربری تجاری مساحت 50 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879173/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-194-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 194.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 194.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879160/آگهی-پروژه-جدول-گذاری-و-زیرسازی-آسفالت'>آگهی  پروژه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت / آگهی ، آگهی  پروژه جدول گذاری و زیرسازی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879140/مناقصه-جدول-گذاری-سطح-شهر---نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری سطح شهر ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه جدول گذاری سطح شهر ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879152/مناقصه-آسفالت-تعدادی-از-خیابانهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانهای سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانهای سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879183/مزایده-ششدانگ-اعیانی-اپارتمان-مسکونی-98-55متر'>مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مسکونی 98.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی اپارتمان مسکونی 98.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879180/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-مساحت-27-1مترمربع'>مزایده ملک یکباب مغازه مساحت 27.1مترمربع  / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه مساحت 27.1مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878682/مزایده-واگذاری-اقلام-آماد-همگانی-و---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اقلام آماد همگانی و ... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اقلام آماد همگانی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879177/مزایده-فروش-تعداد-سه-قطعه-از-اراضی-تفکیکی'>مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد سه قطعه از اراضی تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879146/مناقصه-سرویس-دهی-اداری-و-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس دهی اداری و ایاب و ذهاب کارکنان  / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس دهی اداری و ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879150/مناقصه-خرید-آسفالت-معابر-منطقه-2--مرحله-دوم'>مناقصه خرید آسفالت معابر منطقه 2 - مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید آسفالت معابر منطقه 2 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879139/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-احداث-میدان-پردیس-زرین-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل احداث میدان پردیس زرین شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تکمیل احداث میدان پردیس زرین شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879186/مزایده-فروش-12-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 12 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879135/مناقصه-نسبت-به-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهری-رزوه--چاپ-دوم'>مناقصه نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری رزوه - چاپ دوم  / آگهی مناقصه  , مناقصه نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری رزوه  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879129/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-کالا-در-انبار-و----نوبت-دوم'>مناقصه تخلیه و بارگیری کالا در انبار و ... - نوبت دوم  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه تخلیه و بارگیری کالا در انبار و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879209/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-حدودا-562-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ حدودا 562 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ حدودا 562 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879095/مزایده-اجاره-بهره-برداری-مجموعه-غسالخانه-و---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و.... مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره بهره برداری مجموعه غسالخانه و یک دستگاه آمبولانس مزدا 2000 مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879383/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-تفکیکی-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تفکیکی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878679/مزایده-واگذاری-آرایشگاه'>مزایده واگذاری آرایشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری آرایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879067/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-پارکینگ-عمومی-وسائط-نقلیه-چاپ-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ عمومی وسائط نقلیه چاپ دوم نوبت اول / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره پارکینگ عمومی وسائط نقلیه چاپ دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879378/مزایده-فروش-تعداد-هشت-دهانه-مغازه-ساخته-شده'>مزایده فروش تعداد هشت دهانه مغازه ساخته شده  / مزایده,مزایده فروش تعداد هشت دهانه مغازه ساخته شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879373/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-245-27متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 245.27متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 245.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879063/مزایده-ساماندهی-بازار-فروش-میوه-و-تره-بار-تابستانه'>مزایده ساماندهی بازار فروش میوه و تره بار تابستانه  / آگهی شرکت در مزایده عمومی ,مزایده ساماندهی بازار فروش میوه و تره بار تابستانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879052/مزایده-واگذاری-کلبه-آبشار-واقع-در-پارک-زیباکنار'>مزایده واگذاری کلبه آبشار واقع در پارک زیباکنار  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کلبه آبشار واقع در پارک زیباکنار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878692/مزایده-فروش-املاک-شامل-زمین-خانه-و-منزل-مسکونی'>مزایده فروش املاک شامل زمین.خانه و منزل مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک شامل زمین.خانه و منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879195/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-800-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 800 فرعی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 800 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879085/مزایده-تابلو-برق-و--'>مزایده تابلو برق و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تابلو برق و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879199/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-508-32متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 508.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 508.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879319/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-و-محوطه-151-20متر'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه و محوطه 151.20متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه و محوطه 151.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879079/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879072/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-بافندگی'>مزایده یک دستگاه ماشین بافندگی  / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده یک دستگاه ماشین بافندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879087/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی- نوبت دوم  / فراخوان واگذاری ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879120/مزایده-ملک-به-مساحت-83-5مترمربع-مرحله-اول'>مزایده ملک به مساحت 83.5مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 83.5مترمربع مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879270/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-61-78مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 61.78مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 61.78مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879091/مزایده-دو-قطعه-زمین-86-و-925متر'>مزایده دو قطعه زمین 86 و 925متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 86 و 925متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878743/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-زباله-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879094/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-46-08متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 46.08متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 46.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879115/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-متروکه-به-مساحت-19-71متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین متروکه به مساحت 19.71متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین متروکه به مساحت 19.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879045/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی / فراخوان واگذاری ,مزایده واگذاری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879113/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت هفتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879074/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-70-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 70 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 70 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879125/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-نمایشگاهی-100135-28متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری نمایشگاهی 100135.28متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری نمایشگاهی 100135.28متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878981/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878906/مناقصه-تامین-و-اجرای-رنگ-ترافیکی-سرد'>مناقصه تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین و اجرای رنگ ترافیکی سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878979/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-آمیکو'>مزایده یک دستگاه کامیونت آمیکو  / مزایده یک دستگاه کامیونت آمیکو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879075/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-77-01-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.01 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 77.01 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878978/مزایده-واگذاری-استند-تبلیغاتی-سطح-شهر'>مزایده واگذاری استند تبلیغاتی سطح شهر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری استند تبلیغاتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878995/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-بلوار-سنگی'>مناقصه  اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و بلوار سنگی / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت و بلوار سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878997/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879061/مزایده-ششدانگ-پلاک-926-فرعی-از-2788-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 926 فرعی از 2788 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 926 فرعی از 2788 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879164/مزایده-فروش-مستغلات-و-واحدهای-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش مستغلات و واحدهای تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879161/مزایده-ششدانگ-زمین-غیر-محصور-بخش-شش-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین غیر محصور بخش شش کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین غیر محصور بخش شش کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878991/مناقصه-خدمات-امور-اداری-و-دبیرخانه'>مناقصه خدمات امور اداری و دبیرخانه / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست,مناقصه خدمات امور اداری و دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878842/فراخوان-مناقصه-انواع-پایه-سیمانی-H-و-گرد----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انواع پایه سیمانی H و گرد ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان مناقصه انواع پایه سیمانی H و گرد ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879156/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین'>مزایده فروش شش قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879007/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-قسمتهای-پراکنده-از-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب  نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878985/مزایده-کلیه-آهن-آلات-بکار-رفته-در-سکوی-بارگیری--یک-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده'>مزایده کلیه آهن آلات بکار رفته در سکوی بارگیری ، یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده / مزایده,مزایده کلیه آهن آلات بکار رفته در سکوی بارگیری ، یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879097/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-مساحت-عرصه-98-متر'>مزایده ساختمان دو طبقه مساحت عرصه 98 متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه مساحت عرصه 98 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879100/مزایده-پلاک-ثبتی39-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی39 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی39 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879068/مزایده-ششدانگ-باقیمانده-پلاک-ثبتی-5-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ باقیمانده پلاک ثبتی 5 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ باقیمانده پلاک ثبتی 5 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879065/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-5-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی بخش 5 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش 5 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878699/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-های-بازی-نوبت-دوم-96-4-3'>مزایده بهره برداری از زمین های بازی- نوبت دوم 96.4.3 / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از زمین های بازی نوبت دوم  96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878680/مزایده-منزل-مسکونی-دو-طبقه-عرصه-186-81مترمربع'>مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 186.81مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه عرصه 186.81مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878983/مزایده-میلگرد-استیل'>مزایده میلگرد استیل  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده میلگرد استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879136/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-اعیان-شصت-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی اعیان شصت متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی اعیان شصت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879138/مزایده-ملک-مشاع-زمین-مساحت-2310متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع زمین مساحت 2310متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع زمین مساحت 2310متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878986/مناقصه-اجرای-کامل-پروژه-72-واحد-مسکونی'>مناقصه اجرای کامل پروژه 72 واحد مسکونی  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه اجرای کامل پروژه 72 واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879107/مزایده-فیلتر-روغن---'>مزایده فیلتر روغن  ... / مزایده فیلتر روغن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879022/مناقصه-بهسازی-پیاده-روسازی-و-جدولگذاری--نوبت-دوم'>مناقصه  بهسازی پیاده روسازی و جدولگذاری ...نوبت دوم  / مناقصه  بهسازی پیاده روسازی و جدولگذاری ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878993/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879081/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-192-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 192 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 192 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878873/مناقصه-خرید-پنکه-و-فن-صنعتی-دامداری'>مناقصه خرید پنکه و فن صنعتی دامداری / آگهی مناقصه، مناقصه خرید پنکه و فن صنعتی دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879083/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک زنجان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878769/مناقصه-خرید-یونجه-خشک-و-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه خرید یونجه خشک و ذرت علوفه ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یونجه خشک و ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878720/مناقصه-احداث-12-واحد-منازل-سازمانی'>مناقصه احداث 12 واحد منازل سازمانی  / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث 12 واحد منازل سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879057/تجدید-مناقصه-دوم-چاپ-بنر---تجدید-نوبت-اول-تجدید-96-4-7'>تجدید مناقصه دوم چاپ بنر ... تجدید نوبت اول تجدید 96.4.7 / تجدید آگهی مناقصه دوم , مناقصه دوم چاپ بنر ...-تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879049/مناقصه-احداث-جوی-و-جدول-و-همچنین-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-در-معابر-سطح-شهر'>مناقصه احداث جوی و جدول و همچنین عملیات زیرسازی و آسفالت در معابر سطح شهر  / مناقصه , مناقصه احداث جوی و جدول و همچنین عملیات زیرسازی و آسفالت در معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879047/مزایده-فروش-مقداری-آهن-آلات-ضایعاتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی- نوبت دوم  / مزایده فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879051/مناقصه-تامین-و-تکمیل-کادر-حراست-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی- نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین و تکمیل کادر حراست فیزیکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879058/مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-و-یک-دستگاه-وانت-مزدا'>مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس و یک دستگاه وانت مزدا / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه سواری پژو پارس و یک دستگاه وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879062/مناقصه-توسعه-و-اصلاح-ساختاری-ورودی-و-خروجی-شهر-تجدید'>مناقصه توسعه و اصلاح ساختاری ورودی و خروجی شهر- تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه توسعه و اصلاح ساختاری ورودی و خروجی شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878722/مزایده-فروش-یکدستگاه-کامیون-بنز-کمپرسی'>مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز کمپرسی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879073/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-302-شهری-مدل-1375'>مزایده  فروش یک دستگاه اتوبوس 302 شهری مدل 1375 / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش یک دستگاه اتوبوس 302 شهری مدل 1375</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879082/مزایده-فروش-میوه-باغات'>مزایده فروش میوه باغات / مزایده, مزایده فروش میوه باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878971/مزایده-فروش-ماشین-آلات-مینی-بوس-و---96-4-7'>مزایده فروش ماشین آلات مینی بوس و ... 96.4.7 / مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات مینی بوس و ...96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879019/مزایده-واگذاری-املاک-استیجاری'>مزایده واگذاری املاک استیجاری  / مزایده, واگذاری املاک استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879064/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-هیوندا'>مزایده یک دستگاه خودروی هیوندا / مزایده یک دستگاه خودروی هیوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878990/مزایده-فروش-خودروی-کامیون-رنو-خارجی-مدل-پریمیوم-440-مدل-2007'>مزایده فروش خودروی کامیون رنو خارجی مدل پریمیوم 440 مدل 2007  / مزایده , مزایده فروش خودروی کامیون رنو خارجی مدل پریمیوم 440 مدل 2007  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878672/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879060/مزایده-پلاک-ثبتی-2707-اصلی-بخش-دو-بیرجند'>مزایده پلاک ثبتی 2707 اصلی بخش دو بیرجند  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2707 اصلی بخش دو بیرجند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879059/مزایده-7-درصد-از-مساحت-هشت-هکتار-باغ-پسته-نوبت-دوم'>مزایده 7 درصد از مساحت هشت هکتار باغ پسته نوبت دوم  / مزایده,مزایده 7 درصد از مساحت هشت هکتار باغ پسته نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878994/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879056/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-1818متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1818متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1818متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879055/مزایده-املاک-مساحت-863-50-و-469-70متر'>مزایده املاک مساحت 863.50 و 469.70متر / مزایده,مزایده املاک مساحت 863.50 و 469.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879053/مزایده-پلاک-ثبتی-10862-فرعی-از-نه-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 10862 فرعی از نه اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 10862 فرعی از نه اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879050/مزایده-ملک-به-مساحت-290-65مترمربع'>مزایده ملک به مساحت 290.65مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 290.65مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879088/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-29-فرعی-از-161-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 29 فرعی از 161 اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 29 فرعی از 161 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878723/مناقصه-احداث-قبور-و-محوطه-سازی'>مناقصه احداث قبور و محوطه سازی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث قبور و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879026/مناقصه-واگذاری-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879078/مزایده-واگذاری-املاک-متراژ-119-60-و-37مترمربع'>مزایده واگذاری املاک متراژ 119.60 و 37مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری املاک متراژ 119.60 و 37مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879154/مزایده-فروش-تعداد-ده-دستگاه-واحد-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش تعداد ده دستگاه واحد مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعداد ده دستگاه واحد مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879108/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پل-ورودی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه احداث پل ورودی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه احداث پل ورودی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878685/مزایده-مولدهای-فرسوده-قابل-تعمیر-دویتس---'>مزایده مولدهای فرسوده قابل تعمیر دویتس .... / آگهی مزایده عمومی, مزایده مولدهای فرسوده قابل تعمیر دویتس ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879431/مزایده-فروش-املاک-کاربریهای-مختلف-نقدی-اقساطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقدی اقساطی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقدی اقساطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879104/مناقصه-عمومی-تعدادی-دستگاه-UPS-و-باتری-UPS-مربوطه'>مناقصه عمومی تعدادی دستگاه UPS  و باتری UPS مربوطه  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعدادی دستگاه UPS  و باتری UPS مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878956/تجدید-مناقصه-خدمات-پشتیبانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات پشتیبانی ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خدمات پشتیبانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879017/مزایده-فروش-حدود-300-متر-مکعب-گردبینه-و-600-اصله-چوب-آلات'>مزایده فروش حدود 300 متر مکعب گردبینه و 600 اصله چوب آلات  / مزایده , مزایده فروش حدود 300 متر مکعب گردبینه و 600 اصله چوب آلات  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879436/مزایده-فروش-املاک-مدیریت-شعب-مازندران-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مدیریت شعب مازندران نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مدیریت شعب مازندران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878968/مناقصه-احداث-رینگ-شهری'>مناقصه احداث رینگ شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث رینگ شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878949/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878952/مناقصه-خرید-مخلوط-کوهی-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مخلوط کوهی و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید مخلوط کوهی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878671/مزایده-فروش-املاک-روستایی-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878953/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-چرات--چناربن--'>مناقصه  پروژه گازرسانی به روستاهای چرات ، چناربن.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه  پروژه گازرسانی به روستاهای چرات ، چناربن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878970/مناقصه-خرید4-دستگاه-بالابر-تلسکوپی-17-متری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید4 دستگاه بالابر تلسکوپی 17 متری  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 4 دستگاه بالابر تلسکوپی 17 متری  نوبت دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878999/مناقصه-احداث-ایستگاه-TBS-CGS--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ایستگاه TBS.CGS... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث ایستگاه TBS.CGS... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878972/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-ترمیم-و-روسازی-و-همسطح-سازی-منهولها-و--'>مناقصه عملیات لکه گیری، ترمیم و روسازی و همسطح سازی منهولها و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لکه گیری، ترمیم و روسازی و همسطح سازی منهولها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878957/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-آببندان-روستا-و--'>مناقصه مرمت و بازسازی آببندان روستا و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه مرمت و بازسازی آببندان روستا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878976/مزایده-بهره-برداری-از-پارک-لاله'>مزایده بهره برداری از پارک لاله / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از پارک لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878975/مناقصه-خرید-25-دستگاه-سکسیونر-گازی-موتوردار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 25 دستگاه سکسیونر گازی موتوردار... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید 25 دستگاه سکسیونر گازی موتوردار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879070/مزایده-پلاک-ثبتی-7752-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 7752 فرعی از یک اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 7752 فرعی از یک اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878691/مناقصه-انجام-خدمات-راهبری-سیستم-یکپارچه-شهرسازی'>مناقصه انجام خدمات راهبری سیستم یکپارچه شهرسازی  / مناقصه انجام خدمات راهبری سیستم یکپارچه شهرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879027/مناقصه-نشت-یابی'>مناقصه نشت یابی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نشت یابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879111/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879028/مزایده-یک-دستگاه-سردخانه-متحرک-و--'>مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک و ... / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه سردخانه متحرک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879409/مزایده-آپارتمان-با-عرصه-وقف-111-23مترمربع'>مزایده آپارتمان با عرصه وقف 111.23مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان با عرصه وقف 111.23مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879076/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-سمند-ال-ایکس-مدل-1388'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 1388  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 1388 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879084/مزایده-واگذاری-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی'>مزایده واگذاری ششدانگ یکباب منزل مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ یکباب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879043/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه / خلاصه آگهی مزایده , مزایده ششدانگ یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879429/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-بدون-کارمزد'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط بدون کارمزد  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط بدون کارمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879016/فراخوان-مناقصه-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش'> فراخوان مناقصه اجرای تاسیسات سیستم گرمایش / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای تاسیسات سیستم گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879291/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-308-93متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 308.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 308.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879264/مزایده-فروش-24-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 24 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 24 قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879008/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879004/مزایده-فروش-27-قلم-از-اجناس-مازاد-بر-احتیاج'>مزایده فروش 27 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 27 قلم از اجناس مازاد بر احتیاج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879122/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-198-65متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 198.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 198.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879023/مناقصه-خرید-46-دستگاه-پمپ-و-الکتروموتور-شناور'>مناقصه خرید 46 دستگاه پمپ و الکتروموتور شناور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 46 دستگاه پمپ و الکتروموتور شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879350/مزایده-واگذاری-پلاک-ثبتی-مساحت-160-30مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 160.30مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری پلاک ثبتی مساحت 160.30مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879117/خلاصه-آگهی-مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-واحد-تجاری-بدون-سرقفلی--تجدیدی'>خلاصه آگهی مزایده واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری بدون سرقفلی - تجدیدی / خلاصه آگهی مزایده تجدیدی - واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری بدون سرقفلی - تجدیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879041/مزایده-فروش-حدود-842506-کیلوگرم-لوله-فولادی-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود 842506 کیلوگرم  لوله فولادی فرسوده - نوبت دوم  / مزایده ، فروش حدود 842506 کیلوگرم لوله فولادی فرسوده- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878728/فراخوان-عملیات-اجرایی-تجهیزات-برقی-و-مکانیکی--'>فراخوان عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی ... / فراخوان عملیات اجرایی تجهیزات برقی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879033/مناقصه-امور-خدمات-تنظیفات-و-نگهبانی-بیمارستان'>مناقصه امور خدمات تنظیفات و نگهبانی بیمارستان  / مناقصه, مناقصه امور خدمات تنظیفات و نگهبانی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879001/فراخوان-مناقصه-کرایه-14-دستگاه-خودرو-جهت-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>فراخوان مناقصه کرایه 14 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه کرایه 14 دستگاه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879149/مزایده-فروش-نقدی-یک-دستگاه-سمند-lx-مدل-1388'>مزایده فروش نقدی یک دستگاه سمند lx مدل 1388 / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش نقدی یک دستگاه سمند lx مدل 1388</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879118/مناقصه-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-و--'>مناقصه  یک دستگاه بیل مکانیکی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  یک دستگاه بیل مکانیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879109/مناقصه-واگذاری-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی  / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879220/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مسکونی-مساحت-752مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 752مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی مساحت 752مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879013/مناقصه-بیمه-حوادث-و-آتش-سوزی-ساختمان-و--'>مناقصه بیمه حوادث و آتش سوزی ساختمان و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه بیمه حوادث و آتش سوزی ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879018/مناقصه-مدیریت-تعداد-100-نفر-از-نیروی-انسانی'>مناقصه مدیریت تعداد 100 نفر از نیروی انسانی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مدیریت تعداد 100 نفر از نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878755/مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین-اصلاحیه'>مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین اصلاحیه  / مناقصه خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879024/آگهی-مناقصه-اجاره-ماشین-الات-جهت-واحد-فضای-سبز'>آگهی مناقصه اجاره ماشین الات جهت واحد فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه اجاره ماشین الات جهت واحد فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879037/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879029/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879335/مزایده-14-قطعه-زمین-ششدانگ-حاصل-از-پلاک-99-199-کاربری-مسکونی-96-4-7'>مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 کاربری مسکونی 96.4.7 / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین ششدانگ حاصل از پلاک 99.199 کاربری مسکونی 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879025/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879020/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-و-کنترل-و-نظارت-عالی-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل و نظارت عالی فضای سبز  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل و نظارت عالی فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879284/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بصورت-زمین-2160متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 2160متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بصورت زمین 2160متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879034/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-به-رنگ-سفید-شیری'>مزایده یک دستگاه خودرو  پراید به رنگ سفید شیری / مزایده یک دستگاه خودرو  پراید به رنگ سفید شیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879214/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-175-73متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879285/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-352-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 352 متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 352 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878738/مناقصه-احداث-مراکز-جامع-سلامت-روستاهای-تیتکانلوی-فاروج'>مناقصه احداث مراکز جامع سلامت روستاهای تیتکانلوی فاروج / مناقصه , مناقصه احداث مراکز جامع سلامت روستاهای تیتکانلوی فاروج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879287/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-227-39متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 227.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 227.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879030/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-به-رنگ-آبی'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید به رنگ آبی / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید به رنگ آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879071/مزایده-واگذاری-غرفه-سنگ-تراشی'>مزایده واگذاری غرفه سنگ تراشی  / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری غرفه سنگ تراشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879054/مناقصه-عملیات-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات-جنبی-نیروگاه-سیکل-ترکیبی-کازرون-96-4-7'>مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیسات جنبی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون 96.4.7 / مناقصه عمومی، مناقصه عملیات سرویس و نگهداری تاسیسات جنبی نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879040/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری--فضای-سبز'>مناقصه واگذاری  بخش خدمات شهری ، فضای سبز / مناقصه , مناقصه واگذاری  بخش خدمات شهری ، فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879035/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر   نوبت دوم  / مناقصه  اجرای عملیات بهسازی معابر     نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879080/مناقصه-عمومی-احداث-سالن-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه عمومی احداث سالن ورزشی چند منظوره  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث سالن ورزشی چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879048/اصلاحیه-مزایده-خودروهای-سبک-قابل-واگذاری-مازاد-بر-نیاز'>اصلاحیه مزایده خودروهای سبک قابل واگذاری مازاد بر نیاز / اصلاحیه مزایده , مزایده خودروهای سبک قابل واگذاری مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878998/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878717/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879090/مزایده-ششدانگ-سردخانه-بر-روی-زمین-واگذاری-2376-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ سردخانه بر روی زمین واگذاری 2376 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ سردخانه بر روی زمین واگذاری 2376 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879406/مزایده-4-دانگ-و-836-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده 4 دانگ و 836.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک / مزایده,مزایده 4 دانگ و 836.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879066/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند-LX-مدل-1389-دوگانه-سوز-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند LX مدل 1389 دوگانه سوز تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری سمند LX مدل 1389 دوگانه سوز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879303/مزایده-یک-دانگ-و-237-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-اپارتمان'>مزایده یک دانگ و 237 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 237 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878915/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-405-مدل-1381-تجدید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1381 تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 مدل 1381 تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879422/مزایده-دو-دانگ-و-756-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-آپارتمان'>مزایده دو دانگ و 756.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 756.7 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879307/مزایده-1000-سهم-مشاع-از-26300-سهم-مشاعی-پلاک-131-اصلی-بخش-ده'>مزایده 1000 سهم مشاع از 26300 سهم مشاعی پلاک 131 اصلی بخش ده / مزایده,مزایده 1000 سهم مشاع از 26300 سهم مشاعی پلاک 131 اصلی بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879011/مزایده-تعداد-25-قلم-لوازم'>مزایده تعداد 25 قلم لوازم / آگهی مزایده، مزایده تعداد 25 قلم لوازم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879101/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهرک-شهید-کشوری'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهرک شهید کشوری     / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهرک شهید کشوری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878725/آگهی-ارزیابی-کیفی-پروژه-بازسازی-نمازخانه-مردانه'>آگهی ارزیابی کیفی پروژه بازسازی نمازخانه مردانه  / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی پروژه بازسازی نمازخانه مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879314/مزایده-2284-43-سهم-مشاع-از-2413-45-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 2284.43 سهم مشاع از 2413.45 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2284.43 سهم مشاع از 2413.45 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879310/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده پلاک ثبتی یک دانگ مشاع از زمین مساحت یک هزار متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک دانگ مشاع از زمین مساحت یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879272/مزایده-ملک-مساحت-343-90متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 343.90متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 343.90متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879275/مزایده-نیم-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-20-فرعی'>مزایده نیم دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی 20 فرعی / مزایده,مزایده نیم دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی 20 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879278/مزایده-یک-قطعه-ملک-عرصه-344متر'>مزایده یک قطعه ملک عرصه 344متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک عرصه 344متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879280/مزایده-4-سهم-از-صد-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 4 سهم از صد سهم سه دانگ مشاع از زمین  / مزایده,مزایده 4 سهم از صد سهم سه دانگ مشاع از زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879006/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879324/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-270-50متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 270.50متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 270.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879155/مزایده-وسیله-نقلیه-لیفتراک'>مزایده وسیله نقلیه لیفتراک / آگهی مزایده, مزایده وسیله نقلیه لیفتراک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878712/تجدید-مناقصه-امور-حمل-و-نقل-محصولات-تولیدی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور حمل و نقل محصولات تولیدی   نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حمل و نقل محصولات تولیدی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879162/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879123/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879128/مزایده-یک-دستگاه-وانت-بار'>مزایده یک دستگاه وانت بار  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت بار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879141/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت'>مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879229/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-و-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-شهر-'>تجدید مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهر..  / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خدمات شهری و بهره برداری و نگهداری تاسیسات شهر.. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879137/تجدید-فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-دزآب-چاپ-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری دزآب چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری دزآب چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879144/مناقصه-تکمیل-آرامستان-جدید-و---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل آرامستان جدید و...- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل آرامستان جدید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878684/فراخوان-مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>فراخوان مناقصه  واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879172/مناقصه-برون-سپاری-بخش-جراحی-مغز-و-اعصاب-بیمارستان-گلستان-نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان گلستان- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان گلستان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879167/تجدید-مناقصه-پروژه-لایروبی-و-صفحه-کشی-شبکه-و-آدم-روهای-فاضلاب--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879188/تجدید-مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبفا-بهبهان--'>تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از  تاسیسات آبفا بهبهان.... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از  تاسیسات آبفا بهبهان....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879130/مزایده-فروش-بخشی-از-اموال-مازاد-و-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش بخشی از اموال مازاد و اسقاطی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بخشی از اموال مازاد و اسقاطی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879077/مناقصه-اجرای-عملیات-خدمات-شهری-شیبان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879069/مناقصه-تامین-خودروهای-اتوبوس-مینی-بوس-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879145/مناقصه-اجرای-عملیات-پروژه-حفاظت-از-عرصه-و-اعیان-اراضی-ملی'>مناقصه اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی  /  مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای عملیات پروژه حفاظت از عرصه و اعیان اراضی ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879099/فراخوان-تعیین-پیمانکار-برای-تکمیل-ساختمان-حفاظتی-و-پایگاه-اطفا-حریق'>فراخوان تعیین پیمانکار برای تکمیل ساختمان حفاظتی و پایگاه اطفا حریق / فراخوان تعیین پیمانکار برای تکمیل ساختمان حفاظتی و پایگاه اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879394/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878677/مناقصه-جهت-تامین-غذای-پرسنل-و-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه جهت تامین غذای پرسنل و کارکنان   نوبت دوم  / مناقصه , تجدید مناقصه جهت تامین غذای پرسنل و کارکنان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879093/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-مرحله-دوم-96-4-7'>مزایده واگذاری یک باب مغازه مرحله دوم 96.4.7 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری یک باب مغازه  مرحله دوم 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879089/مزایده-واگذاری-دو-باب-مغازه-مرحله-دوم-96-4-7'>مزایده واگذاری دو باب مغازه مرحله دوم 96.4.7 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری دو باب مغازه  مرحله دوم 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879131/مزایده-آون-کوچک-الکترود--ترانس-تک-فاز--'>مزایده آون کوچک الکترود ، ترانس تک فاز... / مزایده,مزایده آون کوچک الکترود ، ترانس تک فاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879116/مزایده-واگذاری-چند-باب-مغازه'>مزایده واگذاری چند باب مغازه  / مزایده ، مزایده واگذاری چند باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879096/مزایده-سواری-پراید-مدل-87-به-رنگ-سفید'>مزایده سواری پراید مدل 87 به رنگ سفید  / مزایده,مزایده سواری پراید مدل 87 به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879086/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-های-سرمایش-و-گرمایش-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات فنی تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایش و گرمایش نوبت دوم  / آگهی شناسایی پیمانکار,مناقصه انجام خدمات فنی تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایش و گرمایش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878686/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-بازرسی-96-4-7'>مناقصه عمومی واگذاری امورات بازرسی 96.4.7 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری امورات بازرسی 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879247/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-آسانسور'>مناقصه نگهداری و تعمیر آسانسور  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و تعمیر آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879253/مناقصه-نگهداری-و-سرویس-تاسیسات-مرکزی'>مناقصه نگهداری و سرویس تاسیسات مرکزی  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و سرویس تاسیسات مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879132/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت اول چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879127/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-محل-تجمع-پسماند-شهری'>مزایده اجاره بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری / آگهی مزایده , مزایده اجاره بهره برداری از محل تجمع پسماند شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879388/مزایده-فروش-تعداد-12-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879119/مناقصه-تامین-خودروهای-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879098/مناقصه-عملیات-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879110/مناقصه-انجام-عملیات-حسابرسی-داخلی'>مناقصه انجام عملیات حسابرسی داخلی / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حسابرسی داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879105/مزایده-زمین-پینتبال-ورزشگاه'>مزایده زمین پینتبال ورزشگاه  / آگهی مزایده,مزایده زمین پینتبال ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878753/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-مرکزی-و-مهمانسرای--'>مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان شعبه مرکزی و مهمانسرای ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878689/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-96-4-7'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG 96.4.7  / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879212/استعلام-نصب-تست-و-راه-اندازی-دو-مجموعه-فالت-و-ایونت-رکوردر'>استعلام نصب، تست و راه اندازی دو مجموعه فالت و ایونت رکوردر  / استعلام، استعلام نصب، تست و راه اندازی دو مجموعه فالت و ایونت رکوردر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879210/استعلام-خرید-28-تن-هادی-هاک-برای-خط-63-کیلو-ولت'>استعلام خرید 28 تن هادی هاک برای خط 63 کیلو ولت  / استعلام , استعلام خرید 28 تن هادی هاک برای خط 63 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879197/استعلام-سرور-HP'>استعلام سرور HP  / استعلام ,استعلام سرور HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879200/استعلام-احداث-دسترسی-به-پست-230-ابرکوه'>استعلام  احداث دسترسی به پست 230 ابرکوه  / استعلام, استعلام  احداث دسترسی به پست 230 ابرکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879236/استعلام-سیستم-ضبط-مکالمات-بی-نیاز-از-رایانه'>استعلام سیستم ضبط مکالمات بی نیاز از رایانه  / استعلام , استعلام سیستم ضبط مکالمات بی نیاز از رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879242/استعلام-اجرا-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-حضرت-زینب-س'>استعلام اجرا تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه حضرت زینب س   / استعلام , استعلام اجرا تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه حضرت زینب س  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879231/استعلام-دستگاه-کپی-چند-کاره'>استعلام دستگاه کپی چند کاره  / استعلام , استعلام دستگاه کپی چند کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879330/استعلام-سیستم-نوبت-دهی'>استعلام سیستم نوبت دهی / استعلام , استعلام سیستم نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879315/استعلام-کابینت-سانترال'>استعلام کابینت سانترال / استعلام,استعلام کابینت سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879300/استعلام-RACK-HP-42U'>استعلام RACK HP 42U  / استعلام , استعلام RACK HP 42U </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878708/آگهی-ارزیابی-کیفی-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی-ایستگاههای-ابومسلم'>آگهی ارزیابی کیفی  بازسازی سرویس های بهداشتی ایستگاههای ابومسلم / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی بازسازی سرویس های بهداشتی ایستگاههای ابومسلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879223/استعلام-خدمات-طراحی-داخلی-و-بازسازی-و-تست-سازه-ای-مجموعه-ورزشی'>استعلام خدمات طراحی داخلی و بازسازی و تست سازه ای مجموعه ورزشی  / استعلام , استعلام خدمات طراحی داخلی و بازسازی و تست سازه ای مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879208/استعلام-حصارکشی-و-سرویس-بهداشتی-ورزشگاه'>استعلام حصارکشی و سرویس بهداشتی ورزشگاه  / استعلام , استعلام حصارکشی و سرویس بهداشتی ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879218/استعلام-خرید-20-عدد-کیس-کامپیوتر'>استعلام خرید 20 عدد کیس کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید 20 عدد کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879178/استعلام-20-عدد-مانیتور'>استعلام 20 عدد مانیتور / استعلام 20 عدد مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879184/استعلام-لوله-و-اتصالات-سفید-پلیمری'>استعلام  لوله و اتصالات سفید پلیمری / استعلام  لوله و اتصالات سفید پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879263/استعلام--یونیت'>استعلام   یونیت / استعلام  یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879273/استعلام-برج-خنک-کننده'>استعلام برج خنک کننده / استعلام  برج خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879282/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن-های-ورزشی'>استعلام  تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی / استعلام ,استعلام  تعمیر و تجهیز سالن های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879206/استعلام-پرده-زبرا-پلیسه-دار-و-درجه-1-به-همراه-متعلقات-کامل-و-نصب'>استعلام پرده زبرا پلیسه دار و درجه 1 به همراه متعلقات کامل و نصب  / استعلام پرده زبرا پلیسه دار و درجه 1 به همراه متعلقات کامل و نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878730/تجدید-مزایده-اجاره-کشتارگاه-صنعتی-دام'>تجدید مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام / تجدید آگهی مزایده,تجدید مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879309/استعلام-کامپیوتر-جیبی-تبلت'>استعلام کامپیوتر جیبی تبلت / استعلام کامپیوتر جیبی تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879289/استعلام-خرید-تعداد-25-دستگاه-کامپیوتر-pc-کامل--'>استعلام خرید تعداد 25 دستگاه کامپیوتر pc کامل ... / استعلام , استعلام خرید تعداد 25 دستگاه کامپیوتر pc کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878675/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-12135-و-240-مترمربع-96-4-7'>مزایده فروش دو قطعه زمین 12135 و 240 مترمربع 96.4.7 / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 12135 و 240 مترمربع 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879302/استعلام-اسکنر-کداک-1120-kodak-scanner'>استعلام اسکنر کداک 1120 kodak scanner  / استعلام , استعلام اسکنر کداک 1120 kodak scanner </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879337/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-12-پورت'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه 12 پورت  / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا شبکه 12 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879179/استعلام-تهیه-نقشه-2000-1-از-محدود-پلاکهای-ثبتی'>استعلام تهیه نقشه 2000/1 از محدود پلاکهای ثبتی  / استعلام تهیه نقشه 2000/1 از محدود پلاکهای ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879304/استعلام-فن-ترانس-قدرت'>استعلام فن ترانس قدرت / استعلام , استعلام فن ترانس قدرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879185/استعلام-رله-حفاظتی-تپ-چمجر'>استعلام رله حفاظتی تپ چمجر / استعلام, استعلام رله حفاظتی تپ چمجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879168/استعلام-نشان-دهنده-سطح-روغن-کنسرواتور-قدرت-ایربگ-دار'>استعلام نشان دهنده سطح روغن کنسرواتور قدرت ایربگ دار / استعلام, استعلام نشان دهنده سطح روغن کنسرواتور قدرت ایربگ دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879298/استعلام-نشان-دهنده-سطح-روغن-کنسرواتور-ترانس'>استعلام نشان دهنده سطح روغن کنسرواتور ترانس / استعلام  نشان دهنده سطح روغن کنسرواتور ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879327/استعلام-مطالعه-کاخ-مروارید'>استعلام مطالعه کاخ مروارید / استعلام مطالعه کاخ مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879318/استعلام-کیس-رایانه-کامل'>استعلام کیس رایانه کامل  / استعلام , استعلام کیس رایانه کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879294/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده'>استعلام تهیه و نصب پرده  / استعلام، استعلام تهیه و نصب پرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878734/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-گروه-های-کنترل-و-نظارت-از-منابع-آب'>تجدید مناقصه انجام خدمات گروه های کنترل و نظارت از منابع آب / تجدید فراخوان ارزیابی,تجدید مناقصه انجام خدمات گروه های کنترل و نظارت از منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879290/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-از-قبیل-ایزوبام--نقاشی'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس از قبیل ایزوبام - نقاشی / استعلام تعمیرات اساسی مدارس از قبیل ایزوبام - نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879221/استعلام-صندلی-چرخدار-کارمندی'>استعلام صندلی چرخدار کارمندی / استعلام، استعلام صندلی چرخدار کارمندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879227/استعلام-پرینتر-مدل-HP-1102'>استعلام  پرینتر مدل HP 1102 / استعلام, استعلام  پرینتر مدل HP 1102</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879305/استعلام-پرینتر-مدل-HP-LASERJET-PRO-M402DN'>استعلام پرینتر مدل HP LASERJET PRO M402DN  / استعلام, استعلام پرینتر مدل HP LASERJET PRO M402DN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879243/استعلام-پرایمر-اپوکسی-حلال-مخصوص-آب-آشامیدنی'>استعلام پرایمر اپوکسی حلال مخصوص آب آشامیدنی / استعلام، استعلام پرایمر اپوکسی حلال مخصوص آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879254/استعلام-رویه-اپوکسی-حلالی-مخصوص-آب-آشامیدنی'>استعلام رویه اپوکسی حلالی مخصوص آب آشامیدنی / استعلام، استعلام رویه اپوکسی حلالی مخصوص آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879334/استعلام-تینر-اپوکسی-آب-آشامیدنی'>استعلام  تینر اپوکسی آب آشامیدنی / استعلام، استعلام  تینر اپوکسی آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879257/استعلام-شیر-فلکه-بخار-سوزنی-مدل-pn65-dn10'>استعلام شیر فلکه بخار سوزنی مدل pn65  dn10 / استعلام شیر فلکه بخار سوزنی مدل pn65  dn10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879211/استعلام-شیر-فلکه-بخار-سوزنی-مدل-pn200-dn10'>استعلام شیر فلکه بخار سوزنی مدل pn200  dn10 / استعلام شیر فلکه بخار سوزنی مدل pn200  dn10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879255/استعلام-شیر-فلکه-بخار-سوزنی-مدل-pn150-dn10'>استعلام شیر فلکه بخار سوزنی مدل pn150  dn10 / استعلام شیر فلکه بخار سوزنی مدل pn150  dn10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878742/مزایده-اجاره-تاسیسات-و-کارگزاری-علمکهای-فروش-آب'>مزایده اجاره تاسیسات و کارگزاری علمکهای فروش آب  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره تاسیسات و کارگزاری علمکهای فروش آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879203/استعلام-شیر-فلکه-بخار-سوزنی'>استعلام شیر فلکه بخار سوزنی  / استعلام شیر فلکه بخار سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879250/استعلام--56-قلم-مواد-شیمیایی'>استعلام    56 قلم مواد شیمیایی / استعلام  56 قلم مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879244/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام  مواد شیمیایی / استعلام  مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879239/استعلام-فن-کویل'>استعلام فن کویل / استعلام فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879219/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب-8-مرحله-ایی'>استعلام دستگاه تصفیه آب 8 مرحله ایی / استعلام دستگاه تصفیه آب 8 مرحله ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879196/استعلام-بازرسی-عیب-یابی-و-سرویس-کنترلر'>استعلام بازرسی عیب یابی و سرویس کنترلر / استعلام بازرسی عیب یابی و سرویس کنترلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879189/استعلام-سرویس-و-عیب-یابی-ایکس-ری'>استعلام  سرویس و عیب یابی ایکس ری / استعلام  سرویس و عیب یابی ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879217/استعلام-سل-الکترولیت-مربوط-به-دستگاه-تولید-گاز-هیدروژن'>استعلام سل الکترولیت مربوط به دستگاه تولید گاز هیدروژن / استعلام, استعلام سل الکترولیت مربوط به دستگاه تولید گاز هیدروژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879222/استعلام-کارت-ترانک-G2-ITUSIP-16C'>استعلام کارت ترانک G2-ITUSIP 16C / استعلام کارت ترانک G2-ITUSIP 16C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879297/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878669/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-706-48مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 706.48مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 706.48مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879198/استعلام-سرور-hp-DL380-Gen9'>استعلام  سرور hp DL380 Gen9 / استعلام, استعلام  سرور hp DL380 Gen9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879205/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879283/استعلام-خرید-کنتور-دیجیتال-یک-آمپر-MK6E'>استعلام  خرید کنتور دیجیتال یک آمپر MK6E / استعلام, استعلام  خرید کنتور دیجیتال یک آمپر MK6E</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879417/استعلام-خرید-کیس-و-متعلقات-آن'>استعلام خرید کیس و متعلقات آن / استعلام ,استعلام خرید کیس و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879202/استعلام-تست-بلاک'>استعلام تست بلاک  / استعلام, استعلام تست بلاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879267/استعلام-ارتقاء-و-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار-مکاپ'>استعلام ارتقاء و خدمات پشتیبانی نرم افزار مکاپ / استعلام, استعلام ارتقاء و خدمات پشتیبانی نرم افزار مکاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879259/استعلام-استفاده-از-سانسهای-اختصاصی'>استعلام استفاده از سانسهای اختصاصی / استعلام, استعلام استفاده از سانسهای اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879251/استعلام-باطری-2-ولت-200-آمپر-ساعت-سیلد'>استعلام باطری 2 ولت 200 آمپر ساعت سیلد  / استعلام , استعلام باطری 2 ولت 200 آمپر ساعت سیلد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879240/استعلام-نقاشی-و-رنگ-آمیزی'>استعلام نقاشی و رنگ آمیزی  / استعلام, استعلام نقاشی و رنگ آمیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879234/استعلام-فن-کویل-زمینی-تهویه'>استعلام فن کویل زمینی تهویه / استعلام, استعلام فن کویل زمینی تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878765/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-نوبت-سوم'>مزایده  واگذاری قطعه زمین نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری قطعه زمین نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879268/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-96-4-7'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه 96.4.7 / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879260/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-96-4-7'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه 96.4.7 / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه 96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879381/استعلام-اجرای-تاسیسات-خوابگاهها'>استعلام اجرای تاسیسات خوابگاهها / استعلام ، اجرای تاسیسات خوابگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879256/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-حرارت-مرکزی-آموزشگاه-96-4-7'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش حرارت مرکزی آموزشگاه 96.4.7 / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش حرارت مرکزی آموزشگاه  96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879371/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-قائم'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه قائم / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه قائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879450/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش  / استعلام , استعلام تاسیسات سیستم گرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879228/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-خیرساز-سید-کمال-رضوی-راهنویه-مرودشت'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه خیرساز سید کمال رضوی راهنویه مرودشت / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه خیرساز سید کمال رضوی راهنویه مرودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879230/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-و-موتورخانه-استخر-ارسنجان'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه استخر ارسنجان / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه استخر ارسنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879249/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-ابتدایی-96-4-7'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه ابتدایی 96.4.7 / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه ابتدایی  96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879241/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-96-4-7'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه 96.4.7 / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه  96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878737/مناقصه-خرید-تجهیزات-دوربین-پایش-حریق--'>مناقصه خرید تجهیزات دوربین پایش حریق.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات دوربین پایش حریق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879277/استعلام-دوربین-مدار-بسته-96-4-7'>استعلام دوربین مدار بسته  96.4.7 / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته  96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879313/استعلام-نصب-دوربین-مدار-بسته--96-4-7'>استعلام نصب دوربین مدار بسته   96.4.7 / استعلام , استعلام نصب دوربین مدار بسته  96.4.7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879447/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879443/استعلام-تنظیف'>استعلام تنظیف / استعلام تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879226/استعلام-ماشین-کاغذ-خرد-کنی-برقی'>استعلام ماشین کاغذ خرد کنی برقی / استعلام  استعلام ماشین کاغذ خرد کنی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879238/استعلام-خرید-یک-دستگاه-روتر-cisco'>استعلام خرید یک دستگاه روتر cisco / استعلام ,استعلام خرید یک دستگاه روتر cisco</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879246/استعلام-الکتروموتور-شناور'>استعلام الکتروموتور شناور  / استعلام  الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879261/استعلام-خرید-مودم-ctc'>استعلام خرید مودم ctc / استعلام, استعلام خرید مودم ctc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879439/استعلام-خرید-پکیج-و-رادیاتور-بوتان'>استعلام خرید پکیج و رادیاتور بوتان / استعلام  خرید پکیج و رادیاتور بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879423/استعلام-تلفن-رومیزی'>استعلام تلفن رومیزی / استعلام , استعلام تلفن رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878726/مناقصه-انجام-عملیات-پیاده-روسازی'>مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پیاده روسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879262/استعلام-خرید-دستگاه-آبسرد-و-گرم-ایستکول'>استعلام خرید دستگاه آبسرد و گرم ایستکول / استعلام، استعلام خرید دستگاه آبسرد و گرم ایستکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879286/استعلام-لایسنس-آنتی-ویروس'>استعلام لایسنس آنتی ویروس  / استعلام، استعلام لایسنس آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879213/استعلام-دیوار-پوش-آذران-پلاستیک'>استعلام دیوار پوش آذران پلاستیک  / استعلام , استعلام دیوار پوش آذران پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879194/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879248/استعلام-دوربین-فیلم-برداری-SONY'>استعلام دوربین فیلم برداری SONY / استعلام دوربین فیلم برداری SONY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879351/استعلام-چاپ-کتاب--'>استعلام چاپ کتاب ... / استعلام، استعلام چاپ کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/879252/استعلام-احداث-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی-اهواز-2'>استعلام احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی اهواز 2 / استعلام, استعلام احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی اهواز 2</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : چهارشنبه 1 شهريور 1396 ساعت: 11:32