اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.26 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137139/مناقصه-خرید-قطعات-ید... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.26 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137139/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-فن-های-هوایی-COMFIMCO--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات یدکی فن های هوایی COMFIMCO - نوبت دوم  / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خرید قطعات یدکی فن های هوایی COMFIMCO - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137147/مناقصه-عملیات-مربوط-به-حفر-چاه-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات مربوط به حفر چاه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر چاه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137160/مناقصه-احداث-جوی-وسط'>مناقصه احداث جوی وسط / مناقصه , مناقصه احداث جوی وسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137174/استعلام-فلش-مموری--'>استعلام فلش مموری ... / استعلام , استعلام فلش مموری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137193/استعلام-سیم-هادی-هاوک--'>استعلام سیم هادی هاوک ... / استعلام , استعلام سیم هادی هاوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137209/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-دستگاه-شتاب-دهنده-خطی--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای دستگاه شتاب دهنده خطی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای دستگاه شتاب دهنده خطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137226/مناقصه-واگذاری-و-اجاره-9-دستگاه-مینی-بوس-سرویس-ایاب-و-ذهاب-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری و اجاره 9 دستگاه مینی بوس سرویس ایاب و ذهاب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری و اجاره 9 دستگاه مینی بوس سرویس ایاب و ذهاب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137237/مناقصه-فعالیتهای-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی  / آگهی مناقصه , مناقصه فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137245/آگهی-مناقصه-اجرای-بخشی-از-فنس-پیرامونی---نوبت-دوم'>آگهی مناقصه اجرای بخشی از فنس پیرامونی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه اجرای بخشی از فنس پیرامونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137255/استعلام-فعالیت-های-عمرانی---'>استعلام فعالیت های عمرانی .... / استعلام, استعلام فعالیت های عمرانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137263/فراخوان-شرکت-در-خرید-خدمات-مشاوره-نوبت-دوم'>فراخوان شرکت در خرید خدمات مشاوره نوبت دوم / فراخوان،فراخوان شرکت در خرید خدمات مشاوره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137276/مناقصه-تنظیفات-و-باغبانی-مراکز--نوبت-دوم'>مناقصه تنظیفات و باغبانی مراکز - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه تنظیفات و باغبانی مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137285/مناقصه-احداث-0-5-کیلومتر-شبکه-فشار-متوسط-هوای-نفوذی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوای نفوذی  ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوای نفوذی  ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137295/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137306/تجدید-فراخوان-ارزیابی-و-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-مطالعات-احیای-تالاب'>تجدید فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات احیای تالاب  / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات احیای تالاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137317/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-جهت-رنگ-آمیزی--'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت رنگ آمیزی... / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت رنگ آمیزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137327/مناقصه-انجام-خدمات-حفاری-تهیه-و-لوله-گذاری-و-تکمیل-ساختمان-و--'>مناقصه انجام خدمات حفاری، تهیه و لوله گذاری و تکمیل ساختمان و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات حفاری، تهیه و لوله گذاری و تکمیل ساختمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137338/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-جهت-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت تامین ماشین آلات سنگین / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت تامین ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137349/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث-کارکنان-دولت'>استعلام  بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت  / استعلام, بیمه عمر و حوادث کارکنان دولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137361/استعلاام-بروزرسانی-سرورها--'>استعلاام بروزرسانی سرورها... / استعلام, استعلاام بروزرسانی سرورها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137372/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137386/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک... / استعلام,استعلام هارد دیسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137396/مناقصه-طراحی-اجرا-انتقال-پساب-نگهداری-فضای-سبز-سایت-جنگکاری--'>مناقصه  طراحی، اجرا، انتقال پساب، نگهداری فضای سبز سایت جنگکاری ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه  طراحی، اجرا، انتقال پساب، نگهداری فضای سبز سایت جنگکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137406/استعلام-3-دستگاه-اکسس-پوینت'>استعلام 3 دستگاه اکسس پوینت / استعلام,3 دستگاه اکسس پوینت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137415/استعلام-لباس-بیمار--'>استعلام لباس بیمار... / استعلام, استعلام لباس بیمار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137425/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137436/استعلام-باتری-سرب-اسیدی-خشک-مارک-سولا-رکس--'>استعلام باتری سرب اسیدی خشک مارک سولا رکس... / استعلام,باتری سرب اسیدی خشک مارک سولا رکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137446/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه لوله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137454/استعلام-کمپرسور-سردخانه-بالای-صفر--'>استعلام کمپرسور سردخانه بالای صفر... / استعلام,کمپرسور سردخانه بالای صفر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137467/مناقصه-احداث-یک-واحد-ایستگاه-پمپاژ-و-ساختمان-نوبت-دوم'>مناقصه احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ و ساختمان- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ و ساختمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137477/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سامانه-جامع-پست-الکترونیک-پستخانه'>استعلام خدمات پشتیبانی سامانه جامع پست الکترونیک پستخانه / استعلام, خدمات پشتیبانی سامانه جامع پست الکترونیک پستخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137488/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام, استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137501/مناقصه-ارزیابی-پیماناکاری-در-حوزه-گچ-کاری-سنگ-کاری--'>مناقصه ارزیابی پیماناکاری در حوزه گچ کاری، سنگ کاری ... / مناقصه, مناقصه ارزیابی پیماناکاری در حوزه گچ کاری، سنگ کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137512/تمدید-شناسایی-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-شبکه-برق-نوبت-دوم'>تمدید شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران شبکه برق -نوبت دوم  / آگهی تمدید فراخوان, تمدید شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران شبکه برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137524/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی... / استعلام,اجرای طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137538/استعلام-انجام-فعالیت-های-آموزشی-و-ترویجی--'>استعلام انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی ... / استعلام, استعلام انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137550/استعلام-بروزرسانی-اطلاعات-کدپستی---'>استعلام بروزرسانی اطلاعات کدپستی .... / استعلام , استعلام بروزرسانی اطلاعات کدپستی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137559/آگهی-مناقصه-خرید-و-اجرای-رنگ-و-پوشش-ضد-حریق-سازه-فولادی-و--'>آگهی مناقصه خرید و اجرای رنگ و پوشش ضد حریق سازه فولادی و... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید و اجرای رنگ و پوشش ضد حریق سازه فولادی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137570/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-موته-3'>استعلام تکمیل سالن ورزشی موته 3 / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی موته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137582/استعلام-دو-عدد-هارد-و-دو-عدد-رم'>استعلام دو عدد هارد و دو عدد رم / استعلام, دو عدد هارد و دو عدد رم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137594/استعلام-خرید-362-شاخه-تیرآهن-IPE140'>استعلام خرید 362 شاخه تیرآهن IPE140  / استعلام, خرید 362 شاخه تیرآهن IPE140 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137605/استعلام-سانترال--'>استعلام سانترال ... / استعلام , استعلام سانترال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137616/مناقصه-عمومی-دیوارکشی-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی دیوارکشی سطح شهر - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دیوارکشی سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137628/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی-هوشمند'>استعلام ثبت نام کارت ملی هوشمند / استعلام,استعلام ثبت نام کارت ملی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137638/استعلام-سی-اس-150'>استعلام سی اس 150  / استعلام, سی اس 150 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137652/استعلام-دو-دستگاه-کولر-30000'>استعلام دو دستگاه کولر 30000 / استعلام,دو دستگاه کولر 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137666/استعلام-سیستم-پیجینگ-مرکزی-با-کلیه-لوازم-جانبی-اعم-از-میکروفن-و--'>استعلام سیستم پیجینگ مرکزی با کلیه لوازم جانبی اعم از میکروفن و ... / استعلام سیستم پیجینگ مرکزی با کلیه لوازم جانبی اعم از میکروفن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137678/مناقصه-پروژه-احداث-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه پروژه احداث مدرسه 6 کلاسه / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث مدرسه 6 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137692/استعلام-آون-وکیوم--'>استعلام آون وکیوم... / استعلام, استعلام آون وکیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137703/استعلام-خرید-چای-و-قند-و--'>استعلام  خرید چای و قند و ... / استعلام, خرید چای و قند و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137716/استعلام-میز-و-صندلی-مدیریتی-و--'>استعلام میز و صندلی مدیریتی و... / استعلام, میز و صندلی مدیریتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137729/استعلام-تهیه-و-نصب-تجهیزات-اطاق-مانیتورینگ'>استعلام تهیه و نصب تجهیزات اطاق مانیتورینگ / استعلام,استعلام تهیه و نصب تجهیزات اطاق مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137740/مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت-ساختمانی'>مناقصه امور خدمات و نظافت ساختمانی  / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات و نظافت ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137752/استعلام-خرید-تی-پلاستیکی'>استعلام خرید تی پلاستیکی / استعلام, خرید تی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137771/مناقصه-عملیات-احداث-بادشکن-غیر-زنده--'>مناقصه عملیات احداث بادشکن غیر زنده ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث بادشکن غیر زنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137785/مناقصه-حمل-محصولات-پروتئینی'>مناقصه حمل محصولات پروتئینی / آگهی مناقصه, مناقصه حمل محصولات پروتئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137798/استعلام-SYMC-ENDPOINT-PROTECTION-14-PER-USER-BNDL-STD-LIC-ACAD-BAND-A-ESSENTIAL--'>استعلام SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BNDL STD LIC ACAD BAND A ESSENTIAL ... / استعلام , استعلام SYMC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BNDL STD LIC ACAD BAND A ESSENTIAL ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137812/مناقصه-عمومی-روکش-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی روکش آسفالت معابر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی روکش آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137821/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137832/استعلام-عدس--'>استعلام عدس ... / استعلام, استعلام عدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137843/استعلام-سیستم--'>استعلام سیستم ... / استعلام , استعلام سیستم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137855/استعلام-دیوارکوب--رنگ-آمیزی-و--'>استعلام  دیوارکوب - رنگ آمیزی و ... / استعلام, استعلام  دیوارکوب - رنگ آمیزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137865/مناقصه-ارائه-خدمات-خودرویی-زندان-مرکزی--'>مناقصه ارائه خدمات خودرویی زندان مرکزی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات خودرویی زندان مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137878/استعلام-مودم---'>استعلام مودم  ... / استعلام , استعلام مودم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137886/مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی'> مناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی،  مناقصه احداث شبکه روشنایی شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137894/مناقصه-عمومی-خدمات-خودرویی'>مناقصه عمومی خدمات خودرویی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137904/مناقصه-قطعات-یدکی-ابزار-نمودارگیری-از-چاه--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی ابزار نمودارگیری از چاه... نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه قطعات یدکی ابزار نمودارگیری از چاه...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137914/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی-هوشمند-و-تحویل-کارت-ملی'>استعلام ثبت نام کارت ملی هوشمند و تحویل کارت ملی / استعلام,  ثبت نام کارت ملی هوشمند و تحویل کارت ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137931/استعلام-قطعات-یدکی-دستگاه-الکترولایزر-ایستگاه-هواشناسی'>استعلام قطعات یدکی دستگاه الکترولایزر ایستگاه هواشناسی / استعلام, قطعات یدکی دستگاه الکترولایزر ایستگاه هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137945/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت / استعلام, اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137958/استعلام-نرم-افزار--'>استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137969/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137978/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137989/استعلام-اصلاح-عایق-کاری--'>استعلام اصلاح عایق کاری ... / استعلام , استعلام اصلاح عایق کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138002/استعلام-چاپ-کتاب-تفاهم'>استعلام چاپ کتاب تفاهم / استعلام,چاپ کتاب تفاهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138020/استعلام-ساخت-ویترین-موزه-به--'>استعلام ساخت ویترین موزه به ... / استعلام,استعلام ساخت ویترین موزه به ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138034/استعلام-ماکارونی-رشته-ای'>استعلام ماکارونی رشته ای / استعلام,استعلام ماکارونی رشته ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138052/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138065/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  / استعلام, فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138080/استعلام-خرید-جوهر-چاپگر--'>استعلام خرید جوهر چاپگر... / استعلام,خرید جوهر چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138095/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام, فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138107/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-و-محلات-شهر--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر و محلات شهر ...  / مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر و محلات شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138118/استعلام-پکیج-دیواری-اپتیما-بوتان'>استعلام پکیج دیواری اپتیما بوتان / استعلام, پکیج دیواری اپتیما بوتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138132/استعلام-تعمیر-و-تجهیز'>استعلام تعمیر و تجهیز / استعلام, تعمیر و تجهیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138141/فراخوان-مناقصه-عمومی-ارزیابی-انجام-خدمات-عملیات-اطفاء-حریق-در-ایستگاههای-اداره-ایمنی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی انجام خدمات عملیات اطفاء حریق در ایستگاههای اداره ایمنی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات عملیات اطفاء حریق در ایستگاههای اداره ایمنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138154/استعلام-گوشت-گوساله---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام گوشت گوساله ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام گوشت گوساله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138164/استعلام-تعمیرات-کتابخانه--'>استعلام تعمیرات کتابخانه... / استعلام,تعمیرات کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138175/استعلام-خرید-و-ارتقاء-سیستم-ها-و-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام خرید و ارتقاء سیستم ها و تجهیزات سخت افزاری ... / استعلام, استعلام خرید و ارتقاء سیستم ها و تجهیزات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138189/استعلام-خرید-و-نصب-پکیج-کولر--'>استعلام خرید و نصب پکیج- کولر ... / استعلام, استعلام خرید و نصب پکیج- کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138198/استعلام-ساخت-یک-اتاقک-سردخانه--'>استعلام ساخت یک اتاقک سردخانه... / استعلام,ساخت یک اتاقک سردخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138208/اصلاحیه-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138217/استعلام-دستگاه-شیکرانکو-باتور'>استعلام دستگاه شیکرانکو باتور  / استعلام, دستگاه شیکرانکو باتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138227/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-را-به-صورت-حجمی'>فراخوان مناقصه امور خدماتی را به صورت حجمی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه امور خدماتی را به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138238/استعلام-بازسازی-تیر-استادیوم-تنیس-و--'>استعلام بازسازی تیر استادیوم تنیس و ... / استعلام, استعلام بازسازی تیر استادیوم تنیس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138247/استعلام-شیرها'>استعلام شیرها / استعلام, استعلام شیرها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138258/استعلام-SCROWED-DOUBLE-TERMOCOUPLE-TYPE-J'>استعلام SCROWED DOUBLE TERMOCOUPLE TYPE:J  / استعلام , استعلام SCROWED DOUBLE TERMOCOUPLE TYPE:J </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138269/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-الکتروپمپ-ولتاژ-V380'>استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ ولتاژ V380 / استعلام , استعلام تابلو برق راه انداز الکتروپمپ ولتاژ V380</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138278/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138288/استعلام-بهاء-MOTOR-CIRCUIT-BREAKER'>استعلام بهاء MOTOR CIRCUIT BREAKER  / استعلام بهاء, استعلام بهاء MOTOR CIRCUIT BREAKER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138297/استعلام-سرامیک-کف-25-25-کارخانه--'>استعلام سرامیک کف 25*25 کارخانه... / استعلام , استعلام سرامیک کف 25*25 کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138306/استعلام-توربوماشینها-و-گیربکس'>استعلام توربوماشینها و گیربکس  / استعلام , استعلام توربوماشینها و گیربکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138315/استعلام-کارت-سخت-افزاری-جهت-ارتباط-نرم-افزار-تلفن-گویا--'>استعلام کارت سخت افزاری جهت ارتباط نرم افزار تلفن گویا ... / استعلام , استعلام کارت سخت افزاری جهت ارتباط نرم افزار تلفن گویا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138325/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پیش-خدمت-یک-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پیش خدمت یک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پیش خدمت یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138335/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی--'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی ... / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت مدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138344/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری-و-اجزا-انها'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزا انها  / استعلام, استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری و اجزا انها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138353/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138362/استعلام-مواد-غذایی-و-نوشیدنی--'>استعلام مواد غذایی و نوشیدنی ... / استعلام, استعلام مواد غذایی و نوشیدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138372/استعلام-الکتروموتور--پمپ-شناور'>استعلام الکتروموتور - پمپ شناور / استعلام , استعلام الکتروموتور - پمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138384/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138394/استعلام-UVEX-عینک-ایمنی-آلمان-و--'>استعلام UVEX  عینک ایمنی آلمان و ... / استعلام, استعلام UVEX  عینک ایمنی آلمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138404/استعلام-مجموعه-بازی-پلی-اتیلن--'>استعلام مجموعه بازی پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام مجموعه بازی پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138413/مناقصه-تجهيز-۲۴-دستگاه-شاسی-ولوو--'>مناقصه  تجهيز ۲۴ دستگاه شاسی ولوو... / مناقصه, مناقصه  تجهيز ۲۴ دستگاه شاسی ولوو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138422/استعلام-احداث-روشنایی-تقاطع--'>استعلام احداث روشنایی تقاطع... / استعلام , استعلام احداث روشنایی تقاطع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138431/مناقصه-احداث-کانال-جهت-هدایت'>مناقصه احداث کانال جهت هدایت / مناقصه احداث کانال جهت هدایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137144/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137155/مناقصه-اجرای-کانال-80-80-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کانال 80*80  نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137170/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137187/استعلام-حمل-و-نقل-و-مبادله-محمولات-پستی--'>استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی ... / استعلام, استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137203/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان---'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان .... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137219/مناقصه-بروزرسانی-و-ارتقاء-سیستم-کنترل-و-مانیتورینگ-کارخانه'>مناقصه بروزرسانی و ارتقاء سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه  بروزرسانی و ارتقاء سیستم کنترل و مانیتورینگ کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137232/استعلام-بازدید-موتور-چاه-و-در-صورت-نیاز-به-لایروبی-و-تعمیر--'>استعلام بازدید موتور چاه و در صورت نیاز به لایروبی و تعمیر... / استعلام,بازدید موتور چاه و در صورت نیاز به لایروبی و تعمیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137242/استعلام-سنسور-ارتفاع-سنج---'>استعلام سنسور ارتفاع سنج .... / استعلام, استعلام سنسور ارتفاع سنج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137252/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-برق--'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه های برق... / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه های برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137260/مناقصه-عمومی-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-کابل--'>مناقصه عمومی نگهداری و بازسازی شبکه کابل ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری و بازسازی شبکه کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137271/استعلام-گاز-هلیم--'>استعلام گاز هلیم ... / استعلام , استعلام گاز هلیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137282/فراخوان-مناقصه-تامین-تجهیزات-برقی'>فراخوان مناقصه تامین تجهیزات برقی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137292/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام,سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137301/مناقصه-انجام-عملیات-امداد-و-گازبانی---نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات امداد و گازبانی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات امداد و گازبانی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137312/آگهی-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و-گارانتی-و-پشتیبانی-دو-دستگاه-نوارخوان'>آگهی مناقصه خرید نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه نوارخوان / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی و پشتیبانی دو دستگاه نوارخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137323/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137335/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-کولر-اسپلیت-ضد-انفجار-تک-سیستم-سرد--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137344/استعلام-لوازم-الکترونیک'>استعلام  لوازم الکترونیک / استعلام, لوازم الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137358/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137369/آگهی-ارزیابی-کیفی-مشاوران-خدمات-نظارت-بر-امور-سطح-الارضی'>آگهی ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نظارت بر امور سطح الارضی / آگهی ارزیابی کیفی , آگهی ارزیابی کیفی مشاوران خدمات نظارت بر امور سطح الارضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137380/فراخوان-شناسائی-مشاورین--'> فراخوان شناسائی مشاورین ... / فراخوان ،  فراخوان شناسائی مشاورین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137392/استعلام-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور----نوبت-دوم'>استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ... - نوبت دوم  / اگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137402/استعلام-خرید-صندلی-انتظار-فلزی-صندلی-گردان-صندلی-مبلی-و-صندلی-نمازی'>استعلام خرید صندلی انتظار فلزی، صندلی گردان، صندلی مبلی و صندلی نمازی / استعلام, خرید صندلی انتظار فلزی، صندلی گردان، صندلی مبلی و صندلی نمازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137411/اصلاحیه-فراخوان-احداث-ساختمان'>اصلاحیه فراخوان احداث ساختمان  / اصلاحیه مناقصات عمومی, فراخوان احداث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137422/تجدید-مناقصه-بازسازی-پوشش-کف-سالن-مونتاژ--'>تجدید مناقصه بازسازی پوشش کف سالن مونتاژ ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بازسازی پوشش کف سالن مونتاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137431/استعلام-سوئیچ-CICSO-مدل-WS-C2960X-24TS-I-اصلی'>استعلام سوئیچ CICSO مدل WS-C2960X-24TS-I اصلی  / استعلام, سوئیچ CICSO مدل WS-C2960X-24TS-I اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137442/استعلام-حمل-و-نقل-اداری--'>استعلام حمل و نقل اداری ... / استعلام, استعلام حمل و نقل اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137451/مناقصه-عمومی-طراحی-خرید--حمل--نصب-و-تست'>مناقصه عمومی طراحی، خرید ، حمل ، نصب و تست / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی طراحی، خرید ، حمل ، نصب و تست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137462/مناقصه-محوطه-سازی-امامزاده--نوبت-دوم'>مناقصه محوطه سازی امامزاده ...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه محوطه سازی امامزاده ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137473/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137485/استعلام-کابینت-کف-پوش-زیرسازی-کف-دیوار-پوش-و--'>استعلام کابینت، کف پوش، زیرسازی کف، دیوار پوش و... / استعلام,استعلام کابینت، کف پوش، زیرسازی کف، دیوار پوش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137496/آگهی-مناقصه-عمومی-امر-خدمات-عمومی-و-نظافت-ساختمانهای'>آگهی مناقصه عمومی  امر خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی   امر خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137508/مناقصه-پروژه-احداث-و-تکمیل-شورای-اسلامی-تجدید'>مناقصه پروژه احداث و تکمیل شورای اسلامی تجدید  / تجدید مناقصه , مناقصه پروژه احداث و تکمیل شورای اسلامی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137521/استعلام-خرید-خدمت-فعالیت-های-اورژانس-اجتماعی--'>استعلام خرید خدمت فعالیت های اورژانس اجتماعی ... / استعلام, استعلام خرید خدمت فعالیت های اورژانس اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137145/فراخوان-مناقصه-خرید-ظرف-یک-لیتری-پلاستیکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ظرف یک لیتری پلاستیکی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید ظرف یک لیتری پلاستیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137158/مناقصه-اجرای-کانال-2-2-5-کمربندی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای کانال 2*2.5 کمربندی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 2*2.5 کمربندی شس= مالی بلوار سادات نیا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137172/فراخوان-مناقصه-عملیات-مربوط-به-توسعه-و-بازسازی-شبکه-آب-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عملیات مربوط به توسعه و بازسازی شبکه آب (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات مربوط به توسعه و بازسازی شبکه آب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137189/استعلام-اجرای-بخشی-از-ابنیه--'>استعلام اجرای بخشی از ابنیه... / استعلام,اجرای بخشی از ابنیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137207/استعلام-تابلو-فرش-100-50-قاب-شده'>استعلام  تابلو فرش 100*50 قاب شده / استعلام, تابلو فرش 100*50 قاب شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137223/استعلام-تکمیل-کانال-آب-رسانی---'>استعلام تکمیل کانال آب رسانی .... / استعلام, استعلام تکمیل کانال آب رسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137234/مناقصه--مناقصه-اجرای-آبیاری-نوین-مکانیزه-(نوبت-دوم)'>مناقصه , مناقصه اجرای آبیاری نوین مکانیزه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه اجرای آبیاری نوین مکانیزه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137243/استعلام-خرید-بیس--'>استعلام خرید بیس... / استعلام, استعلام خرید بیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137253/مناقصه-عمومی-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-کابل--'>مناقصه عمومی نگهداری و بازسازی شبکه کابل ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری و بازسازی شبکه کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137261/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-ابنیه-و-محوطه-سازی--'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ابنیه و محوطه سازی ... / آگهی فراخوان مناقصه  عمومی,فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ابنیه و محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137272/آگهی-مناقصه-تمدید-خرید-نصب-و-راه-اندازی-و-گارانتی-تجهیزات-پردازشی'>آگهی مناقصه تمدید خرید، نصب و راه اندازی و گارانتی تجهیزات پردازشی / آگهی تمدید مناقصه , آگهی مناقصه تمدید خرید، نصب و راه اندازی و گارانتی تجهیزات پردازشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137283/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-آهنی-ریموت-دار--'>استعلام ساخت و نصب درب آهنی ریموت دار... / استعلام, استعلام ساخت و نصب درب آهنی ریموت دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137293/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-چراغ-های-محوطه-و-نورافکن-معابر'>استعلام  نصب و راه اندازی چراغ های محوطه و نورافکن معابر  / استعلام, نصب و راه اندازی چراغ های محوطه و نورافکن معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137303/مناقصه-عملیات-تکمیلی-احداث-تقاطع-غیرهمسطح-سیمان--'>مناقصه عملیات تکمیلی احداث تقاطع غیرهمسطح سیمان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی احداث تقاطع غیرهمسطح سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137314/مناقصه-عمومی-تهیه-و-تامین-تیوب-هشت-دستگاه-کولر-هوایی'>مناقصه عمومی تهیه و تامین تیوب هشت دستگاه کولر هوایی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه و تامین تیوب هشت دستگاه کولر هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137324/فراخوان-مناقصه-خرید-2-دستگاه-Main-Frame-Z10---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه Main Frame Z10  ....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید 2 دستگاه Main Frame Z10  ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137336/استعلام-ترمیم-پل'>استعلام ترمیم پل  / استعلام, ترمیم پل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137346/مناقصه-اجرای-لایه-رویه-آسفالت-و-تابلو-علایم-و-تجهیزات-ایمنی-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لایه رویه آسفالت و تابلو علایم و تجهیزات ایمنی و ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای لایه رویه آسفالت و تابلو علایم و تجهیزات ایمنی و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137359/استعلام-ایمن-سازی-و-تامین-حفاظ-(فنس-کشی)--'>استعلام ایمن سازی و تامین حفاظ (فنس کشی)... / استعلام,ایمن سازی و تامین حفاظ (فنس کشی)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137370/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137383/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام, استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137393/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-یخ--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یخ ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137403/مناقصه-عمومی-امور-حفاظتی--نظارتی-شهرداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی امور حفاظتی - نظارتی شهرداری (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور حفاظتی - نظارتی شهرداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137412/مناقصه-عمومی-خدمات-ایاب-و-ذهاب-ماموریتی-پرسنل-خود'>مناقصه عمومی خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل خود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137423/استعلام-کاغذ-A4-ایرانی--'>استعلام کاغذ A4 ایرانی... / استعلام,کاغذ A4 ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137432/استعلام-سوییچ--'>استعلام سوییچ ... / استعلام , استعلام سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137444/مناقصه-راه-اندازی-سیستم-اندازه-گیری-سطح-تانک-ها'>مناقصه راه اندازی سیستم اندازه گیری سطح تانک ها  / مناقصه, مناقصه راه اندازی سیستم اندازه گیری سطح تانک ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137452/مناقصه-خرید-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت   / مناقصه ، مناقصه خرید آسفالت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137463/مناقصه-عملیات-اصلاح-شبکه-آب-آشامیدنی'>مناقصه عملیات اصلاح شبکه آب آشامیدنی  / مناقصه,مناقصه عملیات اصلاح شبکه آب آشامیدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137475/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-دفن-زباله-های-شهری-و-رفت-وروب-تجدید'>مناقصه عملیات جمع آوری و دفن زباله های شهری و رفت وروب تجدید  / مناقصه,مناقصه عملیات جمع آوری و دفن زباله های شهری و رفت و روب تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137486/استعلام-باند-و-میکروفون-و--'>استعلام  باند و میکروفون و ..  / استعلام, باند و میکروفون و .. </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137498/استعلام-شیر-بخار--'>استعلام شیر بخار ... / استعلام, استعلام شیر بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137510/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137522/مناقصه-ثبت-کننده-بدون-کاغذ-و-مبدل-هوا-به-جریان--نوبت-دوم'>مناقصه ثبت کننده بدون کاغذ و مبدل هوا به جریان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ثبت کننده بدون کاغذ و مبدل هوا به جریان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137535/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137546/فراخوان-مناقصه-حفر-چاه-عمیق--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حفر چاه عمیق ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه حفر چاه عمیق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137557/استعلام-تامین-4-دستگاه-خودرو--'>استعلام تامین 4 دستگاه خودرو... / استعلام,تامین 4 دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137567/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی... / استعلام,اجرای طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137578/فراخوان-مناقصه-انجام-عملیات-احداث-دو-واحد-پست-فوق-توزیع'>فراخوان مناقصه انجام عملیات احداث دو واحد پست فوق توزیع   / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام عملیات احداث دو واحد پست فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137590/مناقصه-انجام-خدمات-مطالعات-مرحله-اول-و-دوم-پروژه-های-آبرسانی'>مناقصه انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم پروژه های آبرسانی  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه انجام خدمات مطالعات مرحله اول و دوم پروژه های آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137602/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137614/استعلام-دوربین-تصویربرداری-سونی'>استعلام دوربین تصویربرداری سونی / استعلام, دوربین تصویربرداری سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137626/استعلام-خرید-لاستیک-با-شال-و-تیوپ'>استعلام خرید لاستیک با شال و تیوپ / استعلام, خرید لاستیک با شال و تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137636/مناقصه-خدمات-شهری-و-کاشت-نگهداری-فضای-سبز-شهر'>مناقصه خدمات شهری و کاشت، نگهداری فضای سبز شهر / مناقصه, مناقصه خدمات شهری و کاشت، نگهداری فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137647/استعلام-کامپیوتر-پرینتر-مانیتور'>استعلام کامپیوتر پرینتر مانیتور / استعلام,استعلام کامپیوتر پرینتر مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137660/استعلام-باند-اکتیو'>استعلام باند اکتیو / استعلام, باند اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137676/استعلام-قطعات-کامپیوتری--'>استعلام قطعات کامپیوتری... / استعلام,قطعات کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137689/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس-آبی'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس آبی / استعلام,استعلام کاغذ A4 کپی مکس آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137701/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-آبشناسان'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر آبشناسان  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر آبشناسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137712/استعلام-انتقال-آب-کشاورزی-از-رودخانه--'>استعلام  انتقال آب کشاورزی  از رودخانه ... / استعلام, انتقال آب کشاورزی  از رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137727/مناقصه-خدمات-شهری'>مناقصه خدمات شهری  / مناقصه , مناقصه خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137738/استعلام-لوله-کشی-و-اصلاح-موتورخانه'>استعلام لوله کشی و اصلاح موتورخانه / استعلام,لوله کشی و اصلاح موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137749/استعلام-خرید-فیوز--'>استعلام خرید فیوز ... / استعلام, استعلام خرید فیوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137765/استعلام-کارت-TDE-0111-64dsp-و--'>استعلام  کارت TDE 0111  64dsp و ... / استعلام, کارت TDE 0111  64dsp و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137780/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق / استعلام ,استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137796/استعلام-احیاء-چاه-آهکی--'>استعلام احیاء چاه آهکی ... / استعلام,استعلام احیاء چاه آهکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137806/استعلام-سخت-افزار-استوریج--'>استعلام سخت افزار استوریج... / استعلام,سخت افزار استوریج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137818/فراخوان-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>فراخوان سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان سرویس ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137830/مناقصه-انتخاب-بیمه-گر-جهت-بیمه-نامه'>مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137838/تجدید-مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-سطح-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر  -نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137853/استعلام-انواع-ابزار'>استعلام انواع ابزار / استعلام, انواع ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137863/مناقصه-خریداری-تعدادی-از-انواع-ماشین-آلات-حمل'>مناقصه خریداری تعدادی از انواع ماشین آلات حمل / مناقصه , مناقصه خریداری تعدادی از انواع ماشین آلات حمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137875/استعلام-منزل-مسکونی'>استعلام منزل مسکونی / استعلام, منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137884/مناقصه-واگذاری-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اطلاعات-کد-پستی-ده-رقمی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی نوبت دوم / مناقصه واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137892/فراخوان-ساخت-و-تامین-انواع-ابزارآلات'>فراخوان ساخت و تامین انواع ابزارآلات / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار , فراخوان ساخت و تامین انواع ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137901/استعلام-میله-جدا-کننده---'>استعلام میله جدا کننده .... / استعلام, استعلام میله جدا کننده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137912/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137926/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137943/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع--نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به صنایع - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنایع - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137956/فراخوان-مناقصه-کرایه-26-دستگاه-خودرو-سواری-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه کرایه 26 دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه کرایه 26 دستگاه خودرو سواری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137966/استعلام-دستگاه-UPS--'>استعلام دستگاه UPS... / استعلام, استعلام دستگاه UPS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137976/تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-و--'>تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز  و ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137987/مناقصه-حصارکشی-محوطه-اطراف-معدن-و-کارخانه-تغلیظ-معدن-مس'>مناقصه حصارکشی محوطه اطراف معدن و کارخانه تغلیظ معدن مس  / مناقصه حصارکشی محوطه اطراف معدن و کارخانه تغلیظ معدن مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137534/فراخوان-مناقصه-عملیات-تکمیل-و-تجهیز-مخازن-و-تاسیسات-روستایی-تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیل و تجهیز مخازن و تاسیسات روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137545/تجدید-مناقصه-خرید-75-52-تن-لوله-پلی-اتیلن-تک-یا-چند-لایه-pe100-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 75،52 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه pe100 نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 75،52 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه pe100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137555/مناقصه-خیابانکشی-و-زیرسازی-شهرک'>مناقصه خیابانکشی و زیرسازی شهرک  / اگهی مناقصه , مناقصه خیابانکشی و زیرسازی شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137565/استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام احیا و مرمت ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137577/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137589/مناقصه-p-f-renhe-group-نبوت-دوم'>مناقصه p/f: renhe  group  نبوت دوم  / مناقصه p/f: renhe  group  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137601/مناقصه-خرید-ورق-های-فولادی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید ورق های فولادی  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ورق های فولادی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137612/استعلام-دستگاه-پرکنی--'>استعلام دستگاه پرکنی... / استعلام, استعلام دستگاه پرکنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137624/مناقصه-خرید-تعداد-دو-دستگاه-تست-دود-قلیان'>مناقصه خرید تعداد دو دستگاه تست دود قلیان / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد دو دستگاه تست دود قلیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137635/اصلاحیه-مناقصه-خرید-چوب-روانکارهای-صنعتی'>اصلاحیه مناقصه خرید چوب، روانکارهای صنعتی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید چوب، روانکارهای صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137646/استعلام-اینترنت-یکساله-15Mbps'>استعلام  اینترنت یکساله 15Mbps / استعلام, اینترنت یکساله 15Mbps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137659/استعلام-خرید-مقره-کششی-سیلیکونی-33-کیلوولت'>استعلام  خرید مقره کششی سیلیکونی 33 کیلوولت  / استعلام,  خرید مقره کششی سیلیکونی 33 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137675/مناقصه-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-5785-متر-شبکه-جمع-آوری'>مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع آوری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای 5785 متر شبکه جمع آوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137688/استعلام-کارتن--'>استعلام کارتن ... / استعلام , استعلام کارتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137699/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137709/مناقصه-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم-ـ-مرحله-اول'>مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز  -نوبت دوم ـ مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز  -نوبت دوم ـ مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137724/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / بنیاد مسکن خراسان جنوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137737/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب-و-احداث-مخازن--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب و احداث مخازن... / مناقصات عمومی, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب و احداث مخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137748/استعلام-ساخت-پارکینگ--'>استعلام ساخت پارکینگ ... / استعلام , استعلام ساخت پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137762/استعلام-پیمانکاری-حمل-تحویل-و-تحول-کیسه‌های-پستی'>استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه‌های پستی / استعلام,استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه‌های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137779/فراخوان-مناقصه-انجام-رنگ-آمیزی-و-تعویض-عایق-بندی-(سرد-و-گرم)--'>فراخوان مناقصه انجام رنگ آمیزی و تعویض عایق بندی (سرد و گرم) ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام رنگ آمیزی و تعویض عایق بندی (سرد و گرم) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137795/استعلام-دیتا-پروژکتور--'>استعلام دیتا پروژکتور ... / استعلام, استعلام دیتا پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137805/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-ساختمان'>مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان / مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137817/مناقصه-اجرای-آسفالت-شامل-قیرپاشی-و-حمل-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت شامل قیرپاشی و حمل آسفالت ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت شامل قیرپاشی و حمل آسفالت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137827/استعلام-سلف-و-خوابگاه'>استعلام سلف و خوابگاه / استعلام,استعلام سلف و خوابگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137837/مناقصه-انتخاب-بیمه-گر-جهت-بیمه-نامه-جامع-ماشین-آلات'>مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه جامع ماشین آلات  / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب بیمه گر جهت بیمه نامه جامع ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137852/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بوستان--'>مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ... / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137862/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137873/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-فرش-موزاییک--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزاییک - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزاییک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137883/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137891/مناقصه-سرمایه-گذاری-در-امر-ساخت-و-ساز-مسکن'>مناقصه سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز مسکن  / اگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137900/استعلام-پایه-بتونی-گرد-با-کشش-400و-1000-کیلوگرم-و--'>استعلام پایه بتونی گرد با کشش 400و 1000 کیلوگرم و... / استعلام,استعلام پایه بتونی گرد با کشش 400و 1000 کیلوگرم و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137911/استعلام-ذغال-کک-95-'>استعلام ذغال کک 95% / استعلام, ذغال کک 95%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137922/استعلام-تامین-تعداد-6-نفر-نیروی-انسانی-جهت-امور-نگهبانی---'>استعلام  تامین تعداد 6 نفر نیروی انسانی جهت امور نگهبانی  ... / استعلام, تامین تعداد 6 نفر نیروی انسانی جهت امور نگهبانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137941/استعلام-برد-آسانسور'>استعلام برد آسانسور  / استعلام, برد آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137955/استعلام-اتصال-موقت-خطوط-کابلی'>استعلام اتصال موقت خطوط کابلی / استعلام,استعلام اتصال موقت خطوط کابلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137965/استعلام-مرمت-مسجد---'>استعلام مرمت مسجد  ... / استعلام, مرمت مسجد  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137999/استعلام-تکمیل-طبقه-فوقانی-ساختمان-اداری--'>استعلام تکمیل طبقه فوقانی ساختمان اداری ... / استعلام , استعلام تکمیل طبقه فوقانی ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138015/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حفاری-6-حلقه-چاه--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری 6 حلقه چاه ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری 6 حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138031/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138049/مناقصه-زیرسازی-آسفالت--کانیوا-کوچه-های-5-انقلاب--مهد-کودک-و-ساحلی'>مناقصه زیرسازی، آسفالت ، کانیوا کوچه های 5 انقلاب ، مهد کودک و ساحلی  / مناقصه زیرسازی، آسفالت ، کانیوا کوچه های 5 انقلاب ، مهد کودک و ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138061/مناقصه-تهیه-مصالح--اجرای-8-5-کیلومتر-شبکه-گذاری-فلزی'>مناقصه تهیه مصالح  ،اجرای 8.5 کیلومتر شبکه گذاری فلزی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه مصالح  ،اجرای 8.5 کیلومتر شبکه گذاری فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138075/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام  نقاشی ساختمان  / استعلام, نقاشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138091/تجدید-مناقصه-اجرای-موزاییک-فرش-پیاده-رو-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای موزاییک فرش پیاده رو سطح شهر  نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای موزاییک فرش پیاده رو سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138105/استعلام-تعمیرات'>استعلام  تعمیرات  / استعلام, تعمیرات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138116/مناقصه-انجام-عملیات-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی'>مناقصه انجام عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی / آگهی مناقصه،مناقصه انجام عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138128/مناقصه-بخش-پیمانکاری-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه بخش پیمانکاری تامین نیروی انسانی / آگهی شرکت در مناقصه , مناقصه بخش پیمانکاری تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138139/استعلام-لوازم-اداری--'>استعلام لوازم اداری ... / استعلام , استعلام لوازم اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138151/استعلام-راهبری-ایستگاه-های-سنجش-هوا--'>استعلام  راهبری ایستگاه های سنجش هوا ... / استعلام,  راهبری ایستگاه های سنجش هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138160/استعلام-آموزش-و-نهادسازی'>استعلام  آموزش و نهادسازی / استعلام, آموزش و نهادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138173/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-خود'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود / مناقصه , مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138185/استعلام-اسفلش-پکینگ-PVC'>استعلام  اسفلش پکینگ PVC / استعلام, اسفلش پکینگ PVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138196/استعلام-سیل-رینگ-خروجی-پمپ-وارمن-10-12'>استعلام سیل رینگ خروجی پمپ وارمن 10/12 / استعلام , استعلام سیل رینگ خروجی پمپ وارمن 10/12</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138206/استعلام-روغن-بهران-بردبار-320--'>استعلام روغن بهران بردبار 320 ... / استعلام, استعلام روغن بهران بردبار 320 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138215/استعلام-دستکش-پزشکی'>استعلام دستکش پزشکی / استعلام, دستکش پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138225/استعلام-انجام-کارهای-راهداری'>استعلام  انجام کارهای راهداری  / استعلام, انجام کارهای راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138236/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-و-ساماندهی-حمام--'>استعلام انجام عملیات مرمت و ساماندهی حمام... / استعلام,انجام عملیات مرمت و ساماندهی حمام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138245/استعلام-سیم-ها-و-کابل-های-مخابراتی-و--'>استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و... / استعلام, استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138256/مناقصه-تغییرات-دستگاه-تزریق-فوم-CANON-A-BASIC'> مناقصه تغییرات دستگاه تزریق فوم CANON A BASIC  / مناقصه,  مناقصه تغییرات دستگاه تزریق فوم CANON A BASIC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138267/استعلام-خرید-سرویس-زرین'>استعلام خرید سرویس زرین  / استعلام, خرید سرویس زرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138275/استعلام-رولیک-فلزی-انحراف-گیر--'>استعلام رولیک فلزی انحراف گیر... / استعلام, استعلام رولیک فلزی انحراف گیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138286/استعلام-روتر--'>استعلام روتر ... / استعلام, استعلام روتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138295/استعلام-تجهیزات-عکاسی--'>استعلام تجهیزات عکاسی ... / استعلام , استعلام تجهیزات عکاسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138303/استعلام-تجدید-استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>استعلام تجدید استعلام مرمت و لایروبی... / استعلام,استعلام تجدید استعلام مرمت و لایروبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138312/استعلام-مرمت-راسته-نجارها-و-کاروانسرای---'>استعلام مرمت راسته نجارها و کاروانسرای  ... / استعلام, مرمت راسته نجارها و کاروانسرای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138323/استعلام-فعالیت-های-عکاسی--'>استعلام فعالیت های عکاسی ... / استعلام, استعلام فعالیت های عکاسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138332/استعلام-PAPERLESS-GRAPHIC-RECORDER-SIZE-5-5-'>استعلام PAPERLESS GRAPHIC RECORDER SIZE 5.5" / استعلام , استعلام PAPERLESS GRAPHIC RECORDER SIZE 5.5"</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138342/استعلام-کاوش-تپه-باستانی-بابا-کمال-تویسرکان-به-شرح-استعلام-پیوست'>استعلام کاوش تپه باستانی بابا کمال تویسرکان به شرح استعلام پیوست / استعلام , استعلام کاوش تپه باستانی بابا کمال تویسرکان به شرح استعلام پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138351/ارزیابی-کیفی-تهيه-و-تدوين-سند-برنامه-۵-ساله-راهبردی--عملياتی'>ارزیابی کیفی  تهيه و تدوين سند برنامه ۵ ساله راهبردی - عملياتی  / ارزیابی کیفی  تهيه و تدوين سند برنامه ۵ ساله راهبردی - عملياتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138360/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات  / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138369/استعلام-سوییچ--'>استعلام سوییچ ... / استعلام , استعلام سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138382/استعلام-چاپ-اوراق-مالیاتی'>استعلام چاپ اوراق مالیاتی / استعلام, چاپ اوراق مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138392/استعلام-خرید-انواع-یراق-آلات--'>استعلام خرید انواع یراق آلات... / استعلام, استعلام خرید انواع یراق آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138402/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-روستای'>استعلام احداث کانال انتقال آب روستای / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138410/استعلام-مطالعات-محوطه-باستانی--'>استعلام مطالعات محوطه باستانی... / استعلام,استعلام مطالعات محوطه باستانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138420/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-تالار-میناب'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی تالار میناب  / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی تالار میناب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137143/فراخوان-مناقصه-خرید-ظرف-چهار-لیتری-پلاستیکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ظرف چهار لیتری پلاستیکی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید ظرف چهار لیتری پلاستیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137154/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-(لوله-های-جداری-چاههای-نفت-و-گاز)-CASING7-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به (لوله های جداری چاههای نفت و گاز) CASING7 ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید قطعات مربوط به (لوله های جداری چاههای نفت و گاز) CASING7 ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137166/استعلام-دستگاه-surface--'>استعلام دستگاه surface ... / استعلام , استعلام دستگاه surface ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137185/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات----تمدید'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات ... - تمدید  / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین مصالح و تجهیزات ... - تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137202/استعلام-خرید-سیم-هادی--'>استعلام خرید سیم هادی... / استعلام, استعلام خرید سیم هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137218/استعلام-همبرگر-60-درصد'>استعلام همبرگر 60 درصد / استعلام, همبرگر 60 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137231/مناقصه-عمومی-خرید-لوازم-و-تجهیزات-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه عمومی خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید لوازم و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137241/استعلام-خودرو-سواری--'>استعلام خودرو سواری .. / استعلام, خودرو سواری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137250/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137259/استعلام-دیوارپوش-پی-وی-سی--'>استعلام دیوارپوش پی وی سی... / استعلام, استعلام دیوارپوش پی وی سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137270/استعلام-سنسور-فشارسنج--'>استعلام سنسور فشارسنج ... / استعلام, استعلام سنسور فشارسنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137281/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137290/مناقصه-خرید-الکتروپمپ-های-مورد-نیاز-ایستگاههای-پمپاژ--'>مناقصه خرید الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاههای پمپاژ... / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاههای پمپاژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137300/مناقصه-احداث-سالن-چندمنظوره-و-ساختمان-الحاقی-ورزشی-تفریحی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سالن چندمنظوره و ساختمان الحاقی ورزشی تفریحی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن چندمنظوره و ساختمان الحاقی ورزشی تفریحی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137311/استعلام-کمد--'>استعلام کمد ... / استعلام , استعلام کمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137322/مناقصه-واگذاری-سازماندهی-منابع-کتابی-فارسی-و-غیرفارسی'>مناقصه واگذاری سازماندهی منابع کتابی فارسی و غیرفارسی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سازماندهی منابع کتابی فارسی و غیرفارسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137334/مناقصه-خرید-الکتروموتور-و-گیربکس-جرثقیل-و--'>مناقصه خرید الکتروموتور و گیربکس جرثقیل و ... / مناقصه , مناقصه خرید الکتروموتور و گیربکس جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137343/مناقصه-خرید-پایه-چراغ--کابل-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید پایه چراغ ، کابل و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه خرید پایه چراغ ، کابل و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137357/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-خط-تغذیه-ایستگاه-دوم-به-ظرفیت-10000-متر-مکعب'>اصلاحیه فراخوان مناقصه خط تغذیه ایستگاه دوم به ظرفیت 10000 متر مکعب / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خط تغذیه ایستگاه دوم به ظرفیت 10000 متر مکعب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137368/مناقصه-خرید-200-کیلومتر-کابل-خودنگهدار--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار...نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137379/تجدید-مناقصه-coiled-tubing-control-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه coiled tubing control  نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه coiled tubing control  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137391/استعلام-قایق-موتوری-با-لوازم-جانبی'>استعلام قایق موتوری با لوازم جانبی / استعلام, قایق موتوری با لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137401/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-های-بین-مزارع-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده های بین مزارع نوبت دوم  / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه احداث جاده های بین مزارع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137410/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137421/استعلام-مرمت-مسجد-و-مدرسه--'>استعلام مرمت مسجد و مدرسه... / استعلام,استعلام مرمت مسجد و مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137430/فراخوان-مناقصه-انتخاب-پیمانکار-خدمات-و-پشتیبانی-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات و پشتیبانی تجدید - نوبت دوم  / اگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار خدمات و پشتیبانی تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137441/استعلام-اقلام-آبروی-سوله--'>استعلام اقلام آبروی سوله... / استعلام, استعلام اقلام آبروی سوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137450/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-ساختمان-سالن-همایشی--ورزشی--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان سالن همایشی - ورزشی ...  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان سالن همایشی - ورزشی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137461/استعلام-تلویزیون-LED-سایز-49in-مدل--'>استعلام تلویزیون LED سایز 49in مدل ... / استعلام,استعلام تلویزیون LED سایز 49in مدل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137472/استعلام-قند'>استعلام قند / استعلام,استعلام قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137484/استعلام-جک-و-کابل--'>استعلام جک و کابل... / استعلام,جک و کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137495/استعلام-تجهیزات-تلفن-voip'>استعلام تجهیزات تلفن voip / استعلام,تجهیزات تلفنvoip</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137506/استعلام-طراحی-مدل-و-تدوین-دستورالعمل-استقرار-مدیریت-دانش-در-دستگاه-های-اجرایی--'>استعلام طراحی مدل و تدوین دستورالعمل استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی... / استعلام,استعلام طراحی مدل و تدوین دستورالعمل استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137520/استعلام-دریافت-گواهی-استاندارد-برای-4-دستگاه-آسانسور'>استعلام دریافت گواهی استاندارد برای 4 دستگاه آسانسور / استعلام, دریافت گواهی استاندارد برای 4 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137533/استعلام-کامپیوتر-ALL-IN-ONE'>استعلام کامپیوتر ALL IN ONE / استعلام, کامپیوتر ALL IN ONE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137974/فراخوان-مناقصه-تکمیل-طرح-تامین-و-انتقال-آب'>فراخوان مناقصه تکمیل طرح تامین و انتقال آب / فراخوان مناقثه ، فراخوان مناقصه تکمیل طرح تامین و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137985/مناقصه-عمومی-خرید-دیزل-ژنراتور-اضطراری-350-کیلو-وات-کانوپی-97-2-26'>مناقصه عمومی خرید دیزل ژنراتور اضطراری 350 کیلو وات کانوپی 97.2.26 / مناقص عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید دیزل ژنراتور اضطراری 350 کیلو وات کانوپی 97.2.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137998/تجدید-مناقصه-دستگاه-دو-پاکته-تولید-قطعات-بتنی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138014/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-پروژه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لوله گذاری شبکه توزیع پروژه آبرسانی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لوله گذاری شبکه توزیع پروژه آبرسانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138029/مناقصه-آسفالت-خیابان-تجدید'>مناقصه آسفالت خیابان تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت خیابان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138048/استعلام-اقلام-هنرستان-فنی-حرفه‌ای'>استعلام اقلام هنرستان فنی حرفه‌ای / استعلام,استعلام اقلام هنرستان فنی حرفه‌ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138059/مناقصه-عملیات-تکمیلی-تونل'>مناقصه عملیات تکمیلی تونل  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تکمیلی تونل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138073/استعلام-بالابر--'>استعلام بالابر... / استعلام, استعلام بالابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138089/مناقصه-یک-دستگاه-مخزن-ذخیره-سقف-شناور'>مناقصه یک دستگاه مخزن ذخیره سقف شناور / مناقصه ، مناقصه یک دستگاه مخزن ذخیره سقف شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138104/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138113/استعلام-کولر'>استعلام کولر  / استعلام, کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138127/استعلام-تعمیر-موتورخانه'>استعلام  تعمیر موتورخانه  / استعلام, تعمیر موتورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138138/تجدید-مناقصه-احداث-شبکه-روشنایی-ناحیه-صنعتی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138149/استعلام-آموزش'>استعلام آموزش / استعلام, آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138159/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-اجرای-طرح-های-استانی'>استعلام خرید تجهیزات جهت اجرای طرح های استانی  / استعلام ،  استعلام خرید تجهیزات جهت اجرای طرح های استانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138171/استعلام-تلویزیون-LED-ایکس-ویژن-49-اینچ--'>استعلام تلویزیون LED ایکس ویژن 49 اینچ... / استعلام,استعلام تلویزیون LED ایکس ویژن 49 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138184/استعلام-خرید-سود-مایع-50-درصد'>استعلام خرید سود مایع 50 درصد / استعلام , استعلام خرید سود مایع 50 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138195/استعلام-چاپگر-لیزری-رایانه-مدل-P2035-نام-تجارتی-HP--'>استعلام چاپگر لیزری رایانه مدل P2035  نام تجارتی HP... / استعلام,استعلام چاپگر لیزری رایانه مدل P2035  نام تجارتی HP...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138205/استعلام-گیر-موتور-(موتور-گیربکس)'>استعلام گیر موتور (موتور گیربکس) / استعلام , استعلام گیر موتور (موتور گیربکس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138214/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138223/استعلام-کف-شوی-دستی--'>استعلام کف شوی دستی... / استعلام, استعلام کف شوی دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138234/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز--'>استعلام تامین نیروی انسانی مورد نیاز ... / استعلام, استعلام تامین نیروی انسانی مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138244/استعلام-خرید-سرور-و-سوئیچ-شبکه-جهت-بهینه-سازی-زیر-ساخت-شبکه'>استعلام خرید سرور و سوئیچ شبکه جهت بهینه سازی زیر ساخت شبکه / استعلام ,استعلام خرید سرور و سوئیچ شبکه جهت بهینه سازی زیر ساخت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138255/استعلام-کویل-جهت-شیر-مغناطیسی'>استعلام کویل جهت شیر مغناطیسی / استعلام, استعلام کویل جهت شیر مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138266/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام,استعلام تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138274/مناقصه-خرید-۱۰۰۰-دستگاه-راک-یکپارچه--'>مناقصه خرید ۱۰۰۰ دستگاه راک یکپارچه ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ۱۰۰۰ دستگاه راک یکپارچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138285/استعلام-کلید-حرارتی-مغناطیسی-اتوماتیک--'>استعلام کلید حرارتی مغناطیسی اتوماتیک ... / استعلام, استعلام کلید حرارتی مغناطیسی اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138294/استعلام-استراکچر-تری-کویتی-سه-متری--'>استعلام استراکچر تری کویتی سه متری ... / استعلام, استعلام استراکچر تری کویتی سه متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138302/استعلام-مدل-KVA-آنلاین'>استعلام مدل KVA آنلاین / استعلام, مدل KVA آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138311/استعلام-روانکارها'>استعلام روانکارها / استعلام, استعلام روانکارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138321/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سامسونگ'>استعلام کولر گازی ایستاده سامسونگ / استعلام, کولر گازی ایستاده سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138331/استعلام-خرید-کارتریج--'>استعلام خرید کارتریج... / استعلام,استعلام خرید کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138341/استعلام-تهیه--نصب-و-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام  تهیه ، نصب و اجرای چمن مصنوعی  / استعلام ,استعلام  تهیه ، نصب و اجرای چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138350/استعلام-SCROWED-DOUBLE-TERMOCOUPLE-TYPE-J'>استعلام SCROWED DOUBLE TERMOCOUPLE TYPE:J  / استعلام , استعلام SCROWED DOUBLE TERMOCOUPLE TYPE:J </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138359/استعلام-لپ-تاپ-Zenbook-pro-ux550vd-B-15-inch'>استعلام  لپ تاپ Zenbook pro ux550vd -B 15 inch / استعلام, لپ تاپ Zenbook pro ux550vd -B 15 inch</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138368/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-سرمایش'>استعلام خرید و نصب تجهیزات سرمایش / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138380/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138391/استعلام-فنس-کشی-چاه-شماره-2-و-4-فیروزان'>استعلام فنس کشی چاه شماره 2 و 4 فیروزان  / استعلام, استعلام  فنس کشی چاه شماره 2 و 4 فیروزان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138400/استعلام-مطالعه-پژوهش-مستند-نگاری'>استعلام مطالعه پژوهش مستند نگاری / استعلام , استعلام مطالعه پژوهش مستند نگاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138409/استعلام-تلویزیون-52-اینچ-ایرانی-ال-سی-دی'>استعلام تلویزیون 52 اینچ ایرانی  ال سی دی  / استعلام , استعلام تلویزیون 52 اینچ ایرانی  ال سی دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137142/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137151/فراخوان-مناقصه-خرید-ظروف-یک-و-چهار-لیتری-پلاستیکی-طرح-خودرویی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید ظروف یک و چهار لیتری پلاستیکی طرح خودرویی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید ظروف یک و چهار لیتری پلاستیکی طرح خودرویی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137163/فراخوان-مناقصه-خرید-سطل-بیست-لیتری-پلاستیکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید سطل بیست لیتری پلاستیکی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه خرید سطل بیست لیتری پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137183/استعلام-طرح-بند-انحرافی-روستا--'>استعلام طرح بند انحرافی روستا... / استعلام, استعلام طرح بند انحرافی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137201/استعلام-نقاشی-ساختمان-اداره-اوقاف--'>استعلام نقاشی ساختمان اداره اوقاف... / استعلام,نقاشی ساختمان اداره اوقاف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137217/مناقصه-تهیه-و-نصب-دیوار-بتنی-مخزن-شریفه'>مناقصه تهیه و نصب دیوار بتنی مخزن شریفه / مناقصه ،  مناقصه تهیه و نصب دیوار بتنی مخزن شریفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137230/استعلام-دستگاه-مانیتور'>استعلام دستگاه مانیتور  / استعلام, دستگاه مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137240/استعلام-سرامیک--'>استعلام سرامیک ... / استعلام  , استعلام سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137249/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-پکیج-آب-دمین'>مناقصه خرید یک دستگاه پکیج آب دمین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه پکیج آب دمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137258/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-پست-امداد-آب--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پست امداد آب - نوبت دوم / مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پست امداد آب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137269/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-پت-سی-تی-اسکن--'>مناقصه خرید، حمل و نصب و راه اندازی سیستم پت- سی تی اسکن ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و نصب و راه اندازی سیستم پت- سی تی اسکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137279/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام,سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137289/مناقصه-نظافت-محوطه-و-ساختمان-ها-و-امور-خدماتی--'>مناقصه نظافت محوطه و ساختمان ها و امور خدماتی ... / مناقصه, مناقصه نظافت محوطه و ساختمان ها و امور خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137299/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام , استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137309/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-پسماند-و-خدمات-تنظیف'>مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف / مناقصه , مناقصه جمع آوری و حمل پسماند و خدمات تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137321/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام, استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137333/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت از زنگ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137342/استعلام-کالیبره-نمودن--'>استعلام کالیبره نمودن ... / استعلام , استعلام کالیبره نمودن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137356/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-خرید-پمپ-و-الکتروموتور'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید پمپ و الکتروموتور  / فرخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی,فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید پمپ و الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137365/مناقصه-آسفالت-ریزی-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت ریزی  (مرحله اول - نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه آسفالت ریزی خیابان شهید بهشتی (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137377/استعلام-حفاری-ضربه-ای-چاه-آب-شرب--'>استعلام حفاری ضربه ای چاه آب شرب... / استعلام,حفاری ضربه ای چاه آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137390/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>اصلاحیه مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر  / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137399/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-چدن-داکتیل--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع اتصالات چدن داکتیل... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید انواع اتصالات چدن داکتیل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137409/مناقصه-7-تن-تسمه-آلیاژی-آردارو-46-تن-تسمه-فولادی'>مناقصه 7 تن تسمه آلیاژی آردارو 46 تن تسمه فولادی / مناقصه, مناقصه  7 تن تسمه آلیاژی آردارو 46 تن تسمه فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137418/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام, تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137429/مناقصه-تهیه-و-نصب-نرده-در-کمربندی---مرحله-دوم'>مناقصه تهیه و نصب نرده در کمربندی ....مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و نصب نرده در کمربندی ... مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137439/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز-تاسیساتی--'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز تاسیساتی... / استعلام,استعلام خرید اقلام مورد نیاز تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137449/تمدید-مناقصه-خرید-62-دستگاه-ترانسفورماتور--'>تمدید مناقصه خرید 62 دستگاه ترانسفورماتور... / آگهی تمدید مناقصه عمومی، تمدید مناقصه خرید 62 دستگاه ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137460/استعلام-بها-جهت-امور-خدماتی--'>استعلام بها جهت امور خدماتی ... / استعلام , استعلام بها جهت امور خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137470/مناقصه-اجرای-فاز-اول-سالن-مسابقاتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای فاز اول سالن مسابقاتی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول سالن مسابقاتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137483/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137494/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره / استعلام, خرید انواع پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137504/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام  لوله و اتصالات / استعلام,  لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137519/مناقصه-تکمیل-مدرسه-6-کلاسه-بنیاد'>مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه بنیاد / مناقصه , مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه بنیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137532/استعلام-کیسه-گیری-در-کیسه-های-50-کیلویی-و--'>استعلام کیسه گیری در کیسه های 50 کیلویی و ... / استعلام,استعلام کیسه گیری در کیسه های 50 کیلویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137542/مناقصه-بازیافت-10-تن-پسماند-کیک-کاتالیست'>مناقصه بازیافت 10 تن پسماند کیک کاتالیست / آگهی مناقصه, مناقصه بازیافت 10 تن پسماند کیک کاتالیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137544/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب--'>استعلام  احداث خط انتقال آب ... / استعلام, احداث خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137554/مناقصه-برون-سپاری-حمل-و-انتقال-زباله'>مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله  / مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری حمل و انتقال زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137564/تمدید-مناقصه-پروژه-کاهش-تلفات-دهستان-نصار-فاز۳'>تمدید مناقصه پروژه کاهش تلفات دهستان نصار فاز۳ / تمدید مناقصه ، تمدید مناقصه پروژه کاهش تلفات دهستان نصار فاز۳</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137576/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137588/مناقصه-انجام-خدمات-مشترکین-استان-گیلان'>مناقصه انجام خدمات مشترکین استان گیلان / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مشترکین استان گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137600/مناقصه-خدمات-بیمه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بیمه ای نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات بیمه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137611/استعلام-احداث-پایشگاه'>استعلام احداث پایشگاه / استعلام,احداث پایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137623/مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور----نوبت-دوم'>مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ... - نوبت دوم  / آگهی عمومی , مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137634/مناقصه-سرویس-پست-زمینی-و-ترانس-هوایی-و-تجهیزات-وابسته'>مناقصه سرویس پست زمینی و ترانس هوایی و تجهیزات وابسته / مناقصه, مناقصه سرویس پست زمینی و ترانس هوایی و تجهیزات وابسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137643/استعلام-پوشه--'>استعلام پوشه ... / استعلام , استعلام پوشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137658/استعلام-دستگاه-ویدئو--'>استعلام دستگاه ویدئو ... / استعلام , استعلام دستگاه ویدئو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137674/استعلام-ماژیک--'>استعلام ماژیک ... / استعلام , استعلام ماژیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137687/استعلام-راه-اندازی-سنسورهای-دود-و-دمای-اتاق-سرور'>استعلام راه اندازی سنسورهای دود و دمای اتاق سرور / استعلام, راه اندازی سنسورهای دود و دمای اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137697/استعلام-سوییچ-شبکه--'>استعلام سوییچ شبکه ... / استعلام, استعلام سوییچ شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137708/استعلام-انجام-مطالعات-و-طراحی-تجهیز-و-نوسازی-اراضی--'>استعلام انجام مطالعات و طراحی تجهیز و نوسازی اراضی... / استعلام,انجام مطالعات و طراحی تجهیز و نوسازی اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137723/استعلام-باتری-ups'>استعلام باتری ups / استعلام,باتری ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137735/استعلام-اتصالات-فولادی'>استعلام اتصالات فولادی  / استعلام, اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137747/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-بلوک-زایمانی'>اصلاحیه مناقصه تکمیل بلوک زایمانی / اصلاحیه مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل بلوک زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137761/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی ... / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137778/مناقصه-عمومی-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب-و-نصب-انشعابات-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه عمومی شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137794/مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت--97-2-26'>مناقصه امور خدمات و نظافت  - 97.2.26 / مناقصه، مناقصه امور خدمات و نظافت  - 97.2.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137803/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137816/استعلام-تهیه-نقشه--'>استعلام تهیه نقشه ... / استعلام , استعلام تهیه نقشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137825/استعلام-نصب-کابینت-mdf'>استعلام نصب کابینت mdf / استعلام,استعلام نصب کابینت mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137836/مناقصه-واگذاری-بخش-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-تجدید'>مناقصه  واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری- تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137850/فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی  / فراخوان، فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137861/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب'>استعلام  احداث خط انتقال آب  / استعلام, احداث خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137871/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت-معابر-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137882/استعلام-نشانگر-مخصوص-اتوکلاو-بخار'>استعلام نشانگر مخصوص اتوکلاو بخار / استعلام, نشانگر مخصوص اتوکلاو بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137890/تجدید-مناقصه-حفظ-و-حراست-فیزیکی-ساختمان-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفظ و حراست فیزیکی ساختمان ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ و حراست فیزیکی ساختمان ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137898/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-1200-متر'>استعلام لوله پلی اتیلن 1200 متر  / استعلام, لوله پلی اتیلن 1200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137910/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137920/استعلام-حمل-تحویل-کیسه-های-پستی--'>استعلام حمل، تحویل کیسه های پستی... / استعلام, استعلام حمل، تحویل کیسه های پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137937/استعلام-ته-بند-دسته-چک--'>استعلام ته بند دسته چک ... / استعلام, استعلام ته بند دسته چک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137954/استعلام-خرید-لوله-جدار-چاه-16-اینچ--'>استعلام خرید لوله جدار چاه 16 اینچ... / استعلام,خرید لوله جدار چاه 16 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137964/فراخوان-مناقصه-«واگذاری-امور-نقلیه»-تجدید'>فراخوان مناقصه «واگذاری امور نقلیه» تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه «واگذاری امور نقلیه» تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137973/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی ... / استعلام , استعلام احداث سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137983/استعلام-اجرای-آسفالت-روستاهای--'>استعلام اجرای آسفالت روستاهای... / استعلام,اجرای آسفالت روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137997/مناقصه-پروژه-توسعه-شبکه-های-برق--'>مناقصه پروژه توسعه شبکه های برق.... / مناقصه , مناقصه پروژه توسعه شبکه های برق....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138012/استعلام-لوازم-الکتریکی-تاسیساتی'>استعلام  لوازم الکتریکی تاسیساتی / استعلام, لوازم الکتریکی تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137553/مناقصه-خرید-پیچ-و-مهره-(STUD-BOLT)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پیچ و مهره (STUD BOLT) - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید پیچ و مهره (STUD BOLT) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137563/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای-سازمان--'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسورهای سازمان .. / استعلام, تعمیر و نگهداری آسانسورهای سازمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137574/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-غرب-330--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 330  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 330  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137587/مناقصه-احداث-بخشهای-آنژیوگرافی--استروک-سنتر'>مناقصه  احداث بخشهای آنژیوگرافی ، استروک سنتر / مناقصه عمومی ,  مناقصه  احداث بخشهای آنژیوگرافی ، استروک سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137599/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی-هوشمند-و-تحویل-کارت-ملی'>استعلام  ثبت نام کارت ملی هوشمند و تحویل کارت ملی  / استعلام,  ثبت نام کارت ملی هوشمند و تحویل کارت ملی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137609/مناقصه-همسان-سازی-پیاده-رو-خیابان'>مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه همسان سازی پیاده رو خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137621/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-نظافتی-تجدید'>فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و نظافتی تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و نظافتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137632/استعلام-دوربین-تصویربرداری-سونی-مدل--'>استعلام دوربین تصویربرداری سونی مدل... / استعلام,استعلام دوربین تصویربرداری سونی مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137642/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-فاز-تجدید'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث فاز تجدید  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث فاز تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137657/مناقصه-خرید-کنتور-تکفاز-الکترونیکی-و-خرید-انواع-فیوز-مینیاتوری--'>مناقصه خرید کنتور تکفاز الکترونیکی و خرید انواع فیوز مینیاتوری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کنتور تکفاز الکترونیکی و خرید انواع فیوز مینیاتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137671/استعلام-خرید-دستگاه-فایروال--'>استعلام خرید دستگاه فایروال ... / استعلام, استعلام خرید دستگاه فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137686/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-رفع-نقاط-حادثه-خیز--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط حادثه خیز ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای رفع نقاط حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137696/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-و-قسمتی-از-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری و قسمتی از فضای سبز سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری و قسمتی از فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137707/مناقصه-خرید-تعداد-185-دستگاه-phocheck'>مناقصه خرید تعداد 185 دستگاه phocheck / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 185 دستگاه phocheck</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137722/استعلام-تامین-نیروی-انسانی-جهت-امور-نگهبانی'>استعلام  تامین نیروی انسانی جهت امور نگهبانی  / استعلام, تامین نیروی انسانی جهت امور نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137733/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137746/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا.... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137760/فراخوان-عمومی-بازسازی-تاسیسات-زیربنایی'>فراخوان عمومی بازسازی تاسیسات زیربنایی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان عمومی بازسازی تاسیسات زیربنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137776/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-روستای--'>استعلام اجرای لوله گذاری خط انتقال روستای... / استعلام,اجرای لوله گذاری خط انتقال روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137791/استعلام-مرمت-عصارخانه-عصاری-و-آب-انبار--'>استعلام مرمت عصارخانه عصاری و آب انبار... / استعلام,مرمت عصارخانه عصاری و آب انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137802/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام, استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137815/تجدید-فراخوان-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-به-همراه-اجرای-حفاظت--'>تجدید فراخوان مناقصه تامین مصالح و تجهیزات به همراه اجرای حفاظت ... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه تامین مصالح و تجهیزات به همراه اجرای حفاظت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137824/استعلام-کانکس'>استعلام کانکس / استعلام, استعلام کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137835/استعلام-عملیات-ایجاد-سایت--'>استعلام عملیات ایجاد سایت ... / استعلام , استعلام عملیات ایجاد سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137846/فراخوان-مناقصه-خرید-و-احداث-2200-متر-خط-انتقال--'>فراخوان مناقصه خرید و احداث 2200 متر خط انتقال... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید و احداث 2200 متر خط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137860/آگهی-تجدید-مناقصه-قرائت-کنتور--توزیع-قبوض-آب--وصول-مطالبات-معوقه-آب-بها-نوبت-دوم'>آگهی تجدید مناقصه قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب ، وصول مطالبات معوقه آب بها نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه امر قرائت کنتور ، توزیع قبوض آب ، وصول مطالبات معوقه آب بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137869/استعلام-کارت-شبکه-بی-سیم'>استعلام کارت شبکه بی سیم  / استعلام, کارت شبکه بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137881/استعلام-تکمیل-هدایت-آبهای-سطحی--'>استعلام تکمیل هدایت آبهای سطحی.... / استعلام, استعلام تکمیل هدایت آبهای سطحی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137889/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام , استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137897/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137908/استعلام-شناسایی-و-اولویت-بندی-خوشه-های-کسب-و-کار-استان--'>استعلام شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان ... / استعلام, شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137919/استعلام-فعالیت-های-پست--'>استعلام فعالیت های پست ... / استعلام, استعلام فعالیت های پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137936/فراخوان-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-روستای---نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138026/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-گرمایشی-و-سرمایشی'>استعلام کولر گازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی / استعلام, کولرگازی اسپیلت گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138046/استعلام-خرید-هد-M1-و-M2-چاپگر-شناسنامه-بزرگسال'>استعلام خرید هد M1 و M2 چاپگر شناسنامه بزرگسال  / استعلام, خرید هد M1 و M2 چاپگر شناسنامه بزرگسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138058/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-10BAR-PE80'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 10BAR -PE80 / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن 10BAR -PE80</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138072/مناقصه-نظافت-محوطه-و-ساختان-ها-و-امور-خدماتی'>مناقصه نظافت محوطه و ساختان ها و امور خدماتی / آگهی مناقصه ، مناقصه نظافت محوطه و ساختان ها و امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138088/استعلام-مرمت-و-رنگ-آمیزی-درب-و-پنجره'>استعلام مرمت و رنگ آمیزی درب و پنجره  / استعلام ,استعلام مرمت و رنگ آمیزی درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138102/مناقصه-لکه-گیری-کارهای-عمرانی-منطقه-یک'>مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی منطقه یک / مناقصه, مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138112/استعلام-لوله-و-اتصالات-موردنیاز-نصب-پکیج--'>استعلام لوله و اتصالات موردنیاز نصب پکیج... / استعلام,لوله و اتصالات موردنیاز نصب پکیج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138126/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138136/مناقصه-انجام-خدمات-اداری--حراست-فنی-مهندسی'>مناقصه انجام خدمات اداری ، حراست، فنی مهندسی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات اداری ، حراست، فنی مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138146/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید مصالح سنگی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه خرید مصالح سنگی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138158/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل-بیمارستان'>تجدید مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138170/استعلام-پرده-هوا'>استعلام  پرده هوا / استعلام, پرده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138183/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-(نوبت-دوم)'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه امور حفاظت فیزیکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138194/استعلام-مایع-سفید-کننده-شامپو-مایع-دستشویی-و--'>استعلام مایع سفید کننده، شامپو، مایع دستشویی و... / استعلام, مایع سفید کننده، شامپو، مایع دستشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138204/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138213/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138222/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-از-3-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی از 3 دستگاه آسانسور / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی از 3 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138232/استعلام-آبخیزداری--'>استعلام آبخیزداری ... / استعلام , استعلام آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138242/استعلام-طرح-عملیات-حفاری-دستی-چاه-های-آب-شرب'>استعلام  طرح عملیات حفاری دستی چاه های آب شرب / استعلام, طرح عملیات حفاری دستی چاه های آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138252/استعلام-خرید-کابل--'>استعلام خرید کابل... / استعلام, استعلام خرید کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138264/استعلام-تولید-شده-U33-ریل-18-متری'>استعلام تولید شده U33 ریل 18 متری / استعلام, استعلام تولید شده U33 ریل 18 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138273/استعلام-جرثقیل-برقی-دو-سرعته'>استعلام جرثقیل برقی دو سرعته  / استعلام، استعلام جرثقیل برقی دو سرعته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138284/استعلام-ریل-و-ساپرت-لوله-فاصله-انداز'>استعلام ریل و ساپرت، لوله فاصله انداز / استعلام , استعلام ریل و ساپرت، لوله فاصله انداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138293/استعلام-رابط-تبدیل-فولادی-جوشی'>استعلام رابط تبدیل فولادی جوشی / استعلام , استعلام رابط تبدیل فولادی جوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138301/استعلام-Cisco--'>استعلام Cisco ... / استعلام, استعلام Cisco ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138310/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره / استعلام, خرید انواع پیچ و مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138320/استعلام-گریس-پایه-نقره-جهت-گریسکاری--'>استعلام گریس پایه نقره جهت گریسکاری... / استعلام,استعلام گریس پایه نقره جهت گریسکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138330/استعلام-تجهیزات-خیاطی'>استعلام  تجهیزات خیاطی / استعلام, تجهیزات خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138339/استعلام-لوله-کاروگیت-اسپیرال-سایز-1000'>استعلام لوله کاروگیت اسپیرال  سایز 1000 / استعلام, لوله کاروگیت اسپیرال سایز 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138349/استعلام-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-ساماندهی-آب-های-سطحی'>استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آب های سطحی  / استعلام, عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آب های سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138358/مناقصه-عمليات-احداث-پل-دهانه-۲۰-متری-عرشه'>مناقصه عمليات احداث پل دهانه ۲۰ متری عرشه / مناقصه, مناقصه عمليات احداث پل دهانه ۲۰ متری عرشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138367/استعلام-انجام-خدمات-پوشش-دهی-مخزن-گازوئیل'>استعلام انجام خدمات پوشش دهی مخزن گازوئیل / استعلام , استعلام انجام خدمات پوشش دهی مخزن گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138378/استعلام-مایع-ظرفشویی-آبی'>استعلام مایع ظرفشویی آبی / استعلام  , استعلام مایع ظرفشویی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138390/استعلام-پاتیل-واحد-فولاد-سازی--'>استعلام پاتیل واحد فولاد سازی ... / استعلام, استعلام پاتیل واحد فولاد سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138399/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-سامسونگ'>استعلام کولر گازی ایستاده سامسونگ / استعلام, کولر گازی ایستاده سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138408/استعلام-گریس-BECHEME-GA400'>استعلام گریس BECHEME GA400  / استعلام,استعلام گریس BECHEME GA400 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138418/استعلام-ساماندهی-محوطه--'>استعلام ساماندهی محوطه... / استعلام, ساماندهی محوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138427/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138436/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138445/استعلام-خرید-انواع-کراس-آرم-و-کنسول--'>استعلام خرید انواع کراس آرم و کنسول... / استعلام,خرید انواع کراس آرم و کنسول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137140/فراخوان-ارزیابی-کیفی-قطعات-یدکی-مربوط-به-پمپهای-TEXTEAM--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی قطعات یدکی مربوط به پمپهای TEXTEAM - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی قطعات یدکی مربوط به پمپهای TEXTEAM - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137148/فراخوان-تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-میکروسرفیسینگ--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات میکروسرفیسینگ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137161/مناقصه-تعداد-24000-عدد-پالت-از-جنس-HDPE-به-ابعاد--تجدید'>مناقصه تعداد 24000 عدد پالت از جنس HDPE به ابعاد ...تجدید  / مناقصه ,مناقصه تعداد 24000 عدد پالت از جنس HDPE به ابعاد ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137175/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-4100-متر-اتصال-خط-تغذیه-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4100 متر اتصال خط تغذیه تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ، فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4100 متر اتصال خط تغذیه تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137197/مناقصه-خرید-20-تن-اسید-فسفریک'>مناقصه خرید 20 تن اسید فسفریک / مناقصه, مناقصه خرید 20 تن اسید فسفریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137213/استعلام-فعالیتهای-عمرانی'>استعلام فعالیتهای عمرانی / استعلام,فعالیتهای عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137227/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی / استعلام‌‌,استعلام تکمیل کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137238/مناقصه-خرید-انواع-مخازن-آلومینیومی--'>مناقصه خرید انواع مخازن آلومینیومی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع مخازن آلومینیومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137246/مناقصه-عمومی-تهیه-لوازم-و-مصالح-مورد-نیاز--لوله-گذاری-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز  ، لوله گذاری نوبت دوم / مناقص عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز  ، لوله گذاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137256/مناقصه-پیاده-رو-ضلع-غربی--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده رو ضلع غربی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه پیاده رو ضلع  غربی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137264/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137277/استعلام-کامپیوتر'>استعلام  کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137286/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137296/آگهی-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و-گارانتی-و-پشتیبانی'>آگهی مناقصه خرید نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید نصب و راه اندازی ، آموزش و گارانتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137307/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان... / استعلام, استعلام سیمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137319/مناقصه-واگذاری-نیروهای-قراردادی'>مناقصه واگذاری  نیروهای قراردادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری  نیروهای قراردادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137330/استعلام-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام پرینتر و اسکنر / استعلام,پرینتر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137340/استعلام-خرید-دفتر-روزنامه'>استعلام خرید دفتر روزنامه  / استعلام,استعلام خرید دفتر روزنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137354/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام,استعلام تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137362/استعلام-کنسرو--'>استعلام کنسرو ... / استعلام, استعلام کنسرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137374/فراخوان-انتخاب-پیمانکار-حمل-و-نقل-سبک--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب پیمانکار حمل و نقل سبک - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان انتخاب پیمانکار حمل و نقل سبک- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137387/استعلام-تعمیرات-اساسی-و-نوسازی-ساختمان'>استعلام تعمیرات اساسی و نوسازی ساختمان / استعلام,تعمیرات اساسی و نوسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137397/استعلام-فنس-مفتول--'>استعلام فنس مفتول ... / استعلام , استعلام فنس مفتول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137407/استعلام-مرمت-خانه-هشت-بهشت-زواره-و-خانه--'>استعلام مرمت خانه هشت بهشت زواره و خانه... / استعلام,استعلام مرمت خانه هشت بهشت زواره و خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137416/استعلام-کولر-آبی--'>استعلام کولر آبی ... / استعلام , استعلام کولر آبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137427/مناقصه-جدولگذاری-معابر-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر...تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137437/مناقصه-خرید-میلگرد-پروژه-احداث-اسکلت-بتنی-نوبت-دوم'> مناقصه خرید میلگرد پروژه احداث اسکلت بتنی نوبت دوم  / اگهی مناقصه ، مناقصه خرید میلگرد پروژه احداث اسکلت بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137447/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-برق-دو-مداره--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال برق دو مداره - تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال برق دو مداره - تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137455/استعلام-سوییچ-24-پورت'>استعلام سوییچ 24 پورت  / استعلام, سوییچ 24 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137468/مناقصه-CAMESA-LOGGING-CABLE-نوبت-دوم'>مناقصه CAMESA LOGGING CABLE نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه CAMESA LOGGING CABLE نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137479/استعلام-چاپ-هولوگرام'>استعلام  چاپ هولوگرام / استعلام, چاپ هولوگرام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137491/مناقصه-عمومی-خرید-لوله-لوازم-و-اتصالات-شبکه-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه عمومی خرید لوله، لوازم و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار  / مناقصه , مناقصه عمومی خرید لوله، لوازم و اتصالات شبکه آبیاری تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137502/فراخوان-تجدید-تکمیل-اداره-ثبت-احوال--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید تکمیل اداره ثبت احوال - نوبت دوم  / فراخوان تجدید تکمیل اداره ثبت احوال- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137515/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137526/مناقصه-تکمیل-سالن-همایش-اردوگاه-دانش-آموزی--97-2-26'>مناقصه تکمیل سالن همایش اردوگاه دانش آموزی... 97.2.26 / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن همایش اردوگاه دانش آموزی...97.2.26 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137539/استعلام-لوازم-و-وسایل-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم و وسایل آزمایشگاهی  / استعلام, لوازم و وسایل آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137551/استعلام-تکمیل-ورزشگاه-روستای--'>استعلام  تکمیل ورزشگاه روستای ... / استعلام, تکمیل ورزشگاه روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137146/مناقصه-خرید-10-000-لیتر-روغن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 10.000 لیتر روغن - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10.000 لیتر روغن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137159/فراخوان-مناقصه-خرید-چیلیک-پلاستیکی-(20-لیتری-پلاستیکی)-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید چیلیک پلاستیکی (20 لیتری پلاستیکی) نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, خرید چیلیک پلاستیکی (20 لیتری پلاستیکی) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137173/مناقصه-خرید-بیمه-هامه-های-مورد-نیاز'>مناقصه خرید بیمه هامه های مورد نیاز / مناقصه خرید ، مناقصه خرید بیمه هامه های مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137190/مناقصه-بازسازی-(ماشینکاری-و-آبکاری-کروم-)-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی (ماشینکاری و آبکاری کروم ) تجدید نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی (ماشینکاری و آبکاری کروم ) تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137208/استعلام-یخچال-فریزر--'>استعلام یخچال فریزر ... / استعلام , استعلام یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137224/استعلام-لینک-رادیویی--'>استعلام لینک رادیویی ... / استعلام , استعلام لینک رادیویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137235/مناقصه-پروژه-باقیمانده-عملیات-تکمیلی-70-هزار-تنی-بوکان'>مناقصه پروژه باقیمانده عملیات تکمیلی  70 هزار تنی بوکان / مناقصه, مناقصه  پروژه باقیمانده عملیات تکمیلی  70 هزار تنی بوکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137244/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-تامین-مصالح-و-تجهیزات-و-اجرای-عملیات--'>تجدید فراخوان انجام عملیات تامین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات...  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان انجام عملیات تامین مصالح و تجهیزات و اجرای عملیات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137254/استعلام-قطعات-کامپیوتر-شامل-مادربورد-و--'>استعلام قطعات کامپیوتر  شامل مادربورد و .. / استعلام, قطعات کامپیوتر  شامل مادربورد و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137262/استعلام-تابلو-علائم-هشداردهنده'>استعلام تابلو علائم هشداردهنده  / استعلام, تابلو علائم هشداردهنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137273/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-فاضلاب-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی / مناقصه، مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137284/استعلام-نمایشگر-سطح-آب-مخزن--'>استعلام نمایشگر سطح آب مخزن... / استعلام, استعلام نمایشگر سطح آب مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137294/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان-3-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان 3 نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان 3 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137304/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام مرمت مسجد  / استعلام, مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137315/استعلام-احداث-جاده-در-مجتمع-دامی--'>استعلام احداث جاده در مجتمع دامی ... / استعلام, احداث جاده در مجتمع دامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137326/استعلام-بهسازی-و-تعمیرات-راهدارخانه-های--'>استعلام بهسازی و تعمیرات راهدارخانه های .. / استعلام, بهسازی و تعمیرات راهدارخانه های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137337/استعلام-مشاوره-و-طراحی---'>استعلام مشاوره و طراحی .... / استعلام, استعلام مشاوره و طراحی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137347/استعلام-کنتور-1-2-خانگی'>استعلام کنتور 1/2 خانگی / استعلام,کنتور 1/2 خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137360/مناقصه-احداث-جوی-وسط-منطقه-دو'>مناقصه احداث جوی وسط منطقه دو / مناقصه , مناقصه احداث جوی وسط منطقه دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137371/مناقصه-حمل-و-تخلیه-دو-دستگاه-ترانسفورماتور-150mva'>مناقصه حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور 150mva / مناقصه , مناقصه حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور 150mva</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137385/فراخوان-پروژه-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-تغذیه-ایستگاه-های-تقلیل-فشار-روستای--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه، ایستگاه های تقلیل فشار روستای ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137394/استعلام-تعداد-600-بسته-چای-500-گرمی--'>استعلام تعداد 600 بسته چای 500 گرمی... / استعلام,تعداد 600 بسته چای 500 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137405/استعلام-مرمت-و-بازسازی-بازار'>استعلام مرمت و بازسازی بازار / استعلام مرمت و بازسازی بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137413/مناقصه-کلیه-امور-مدیریتی-و-راهبری-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه امور مدیریتی و راهبری تاسیسات بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137424/مناقصه-تکمیل-پیاده-روسازی-و-احداث-کانال---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پیاده روسازی و احداث کانال... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل پیاده روسازی و احداث کانال... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137433/فراخوان-تجدید-تهیه-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلنی-1280-هکتار'>فراخوان تجدید تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137445/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137453/مناقصه-اجرای-کانال-80-80--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای کانال 80*80   (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137466/مناقصه-لکه-گیری-کارهای-عمرانی-منطقه-دو'>مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی منطقه دو  / مناقصه, مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی منطقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137476/مناقصه-جدول-گذاری-و-پیاده-روسازی---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی ... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی ... مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137487/مناقصه-اجرای-پل-عابر-گذر----مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه اجرای پل عابر گذر ... - مرحله دوم - نوبت اول / مناقصه, مناقصه اجرای پل عابر گذر ... - مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137500/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال--'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال... / استعلام,دوربین عکاسی دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137511/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکتثیر-بخش-خصوصی'>استعلام خدمات چاپ و تکتثیر بخش خصوصی  / استعلام, خدمات چاپ و تکتثیر بخش خصوصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137523/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137141/مناقصه-تامین-موادنسوز--نوبت-دوم'>مناقصه تامین موادنسوز - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین موادنسوز - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137150/تجدید-مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-دستی-معابر--'>تجدید مناقصه تهیه و پخش آسفالت دستی معابر ...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و پخش آسفالت دستی معابر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137162/تجدید-مناقصه-احداث-و-تکمیل-کتابخانه-عمومی'>تجدید مناقصه احداث و تکمیل کتابخانه عمومی / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه احداث و تکمیل کتابخانه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137180/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137198/فراخوان-اصلاح-شبکه-روستا--'>فراخوان اصلاح شبکه روستا... / مناقصه عمومی, فراخوان اصلاح شبکه روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137216/مناقصه-پیاده-سازی-و-استقرار-سامانه-مدیریت'>مناقصه  پیاده سازی و استقرار سامانه مدیریت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پیاده سازی و استقرار سامانه مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137229/مناقصه-واگذاری-عملیات-اجرایی-توسعه-شبکه-و-خطوط-20-کیلو-ولت-و-400-ولت-(نوبت-دوم)'>مناقصه  واگذاری عملیات اجرایی توسعه شبکه و خطوط 20 کیلو ولت و 400 ولت (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری عملیات اجرایی توسعه شبکه و خطوط 20 کیلو ولت و 400 ولت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137239/استعلام-خرید-غذای-ماهیان-استخوانی'>استعلام خرید غذای ماهیان استخوانی  / استعلام‌‌,خرید غذای ماهیان استخوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137248/مناقصه-اجرای-عملیات-آب-و-خاک-در-تعاونی-تولید-و-لاشجره-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آب و خاک در تعاونی تولید و لاشجره نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آب و خاک در تعاونی تولید و لاشجره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137257/استعلام-پره-رادیاتور--'>استعلام پره رادیاتور ... / استعلام , استعلام پره رادیاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137268/استعلام-رک-ایستاده-U-9-مرجع-سازنده-تیام--'>استعلام رک ایستاده U 9 مرجع سازنده تیام... / استعلام,رک ایستاده U 9 مرجع سازنده تیام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137278/مناقصه-احداث-کابلکشی-زمینی-احداث-شبکه-فشار-ضعیف----نوبت-دوم'>مناقصه احداث کابلکشی زمینی، احداث شبکه فشار ضعیف ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث کابلکشی زمینی، احداث شبکه فشار ضعیف ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137287/استعلام-تامین-سه-دستگاه-خودرو-سواری-و-یک-دستگاه-وانت-نیسان-با-راننده'>استعلام  تامین سه دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت نیسان با راننده / استعلام, تامین سه دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت نیسان با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137297/استعلام-یک-دستگاه-storage'>استعلام یک دستگاه storage / استعلام,استعلام یک دستگاه storage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137308/استعلام-کنسرو-ماهی-تن-قوطی-فلزی--'>استعلام کنسرو ماهی تن قوطی فلزی... / استعلام,کنسرو ماهی تن قوطی فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137320/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی  و ... نوبت دوم / آگهی مناقصات, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی  و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137331/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137341/تجدید-مناقصه-خرید-TRISLOT'>تجدید مناقصه خرید TRISLOT  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید TRISLOT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137355/مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-جهت-اجرای-طرح-تقویتی---'>مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح تقویتی، ... / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح تقویتی،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137364/استعلام-کمپرسور-(موتور)-کولرگازی-ال-جی-24000'>استعلام کمپرسور (موتور) کولرگازی ال جی 24000 / استعلام, کمپرسور (موتور) کولرگازی ال جی 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137375/استعلام-قیمت-پروژه-بیس-و-آسفالت-شهرک-صنعتی-'>استعلام قیمت پروژه بیس و آسفالت شهرک صنعتی.. / استعلام, قیمت پروژه بیس و آسفالت شهرک صنعتی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137389/مناقصه-اصلاح-هندسی-و-تغییر-مکان-دوربرگردانهای-جاده'>مناقصه اصلاح هندسی و تغییر مکان دوربرگردانهای جاده / مناقصه ،مناقصه اصلاح هندسی و تغییر مکان دوربرگردانهای جاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137398/مناقصه-P-F--SWACO-SUPER-ADJUSTABLE-CHOKE-MODEL-H2S'>مناقصه  P/F " SWACO" SUPER ADJUSTABLE CHOKE MODEL H2S / مناقصه  P/F " SWACO" SUPER ADJUSTABLE CHOKE MODEL H2S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137408/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-هوز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات مربوط به هوز- نوبت دوم  / مناقصه  ،مناقصه خرید قطعات مربوط به هوز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137417/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی--آموزش-و-پشتیبانی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی ـ نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی ، آموزش و پشتیبانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137428/مناقصه-خرید-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137438/مناقصه-خرید-تجهیزات-ایمنی-شامل-فیلتر-ماسک-شن-پاشی'>مناقصه خرید تجهیزات ایمنی شامل فیلتر ماسک شن پاشی / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ایمنی شامل فیلتر ماسک شن پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137448/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137459/مناقصه-اجرای-احداث-گابیون-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای احداث گابیون (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای احداث گابیون (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137469/استعلام-احداث-ساختمان-راهدارخانه--'>استعلام احداث ساختمان راهدارخانه... / استعلام,احداث ساختمان راهدارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137480/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137492/مناقصه-تامین-منابع-مالی-خرید-تجهیزات-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع-کشور--تجدید'>مناقصه تامین منابع مالی خرید تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع کشور - تجدید / تجدید فراخوان, مناقصه تامین منابع مالی خرید تجهیزات خطوط انتقال و فوق توزیع کشور - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137503/استعلام-دستگاه-جوش--'>استعلام دستگاه جوش ... / استعلام , استعلام دستگاه جوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137560/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-بهسازی-و-آسفالت-محور-آسفاران-و--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت محور آسفاران و... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان تجدید مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت محور آسفاران و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137572/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137583/استعلام-حمل-و-نقل-اداری'>استعلام حمل و نقل اداری / استعلام, حمل و نقل اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137595/استعلام-پیمانکاری-حمل-تحویل-و-تحول-کیسه-های-پستی--'>استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی... / استعلام,استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137606/مناقصه-تامین-موتور-جوش-دیزلی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین  موتور جوش دیزلی نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تامین  موتور جوش دیزلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137619/مناقصه-دومرحله-ای-خرید-رگلاتور-10-20-70-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه دومرحله ای خرید رگلاتور 10-20-70 مترمکعبی نوبت دوم   / مناقصه, مناقصه  دومرحله ای خرید رگلاتور 10-20-70 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137629/مناقصه-اجاره-چهار-دستگاه-کامیونت-8-تن-پرس-حمل-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره چهار دستگاه کامیونت 8 تن پرس حمل زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره چهار دستگاه کامیونت 8 تن پرس حمل زباله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137639/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه جدولگذاری معابر  نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه  پروژه جدولگذاری معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137653/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-سردخانه-طرح-کانکسی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی خرید سردخانه طرح کانکسی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان مناقصه عمومی خرید سردخانه طرح کانکسی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137667/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-ایستگاه-خرم-پی-و--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه ایستگاه خرم پی و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه ایستگاه خرم پی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137679/مناقصه-P-F-BROWN--BOVERI-SULZER-GAS-TURBINE'>مناقصه  P/F BROWN - BOVERI SULZER GAS TURBINE  / مناقصه،  مناقصه  P/F BROWN - BOVERI SULZER GAS TURBINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137694/فراخوان-مناقصه-الکتروموتور-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه الکتروموتور  ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه الکتروموتور ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137704/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شرب'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137720/مناقصه-کاشت-داشت-و-برداشت-محصولات-کشاورزی--'>مناقصه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی ... / مناقصه، مناقصه کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137731/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-محلات--'>مناقصه اجرای روکش آسفالت محلات ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای روکش آسفالت محلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137743/فراخوان-مجتمع-خدمات-رفاهی-بین-جاده-ای---'>فراخوان مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای  .... / فراخوان , فراخوان مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137757/استعلام-تعمیر-و-سرویس-چمن-زن'>استعلام تعمیر و سرویس چمن زن / استعلام,استعلام تعمیر و سرویس چمن زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137772/استعلام-سرور-اچ-پی'>استعلام سرور اچ پی  / استعلام, سرور اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137786/آگهی-تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سل-کانتر'>آگهی تجدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه سل کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137799/استعلام-مرمت-و-بازسازی-حمام---'>استعلام  مرمت و بازسازی حمام  ... / استعلام, مرمت و بازسازی حمام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137813/تجدید-آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-ساخت-دال-و-نصب-روی-کانال-و-جداول--نوبت-دوم'>تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137822/مناقصه-انجام-خدمات-فنی-و-مهندسی-پشتیبانی-پالایشگاه-فاز-13'>مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی پشتیبانی پالایشگاه فاز 13 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی پشتیبانی پالایشگاه فاز 13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137833/استعلام-عملیات-اجرایی-کنترل-و-مبارزه-و-ریشه-کنی-موریانه--'>استعلام عملیات اجرایی کنترل و مبارزه و ریشه کنی موریانه ... / استعلام, عملیات اجرایی کنترل و مبارزه و ریشه کنی موریانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137844/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, الکتروپمپ شناور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137856/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره--'>استعلام انجام خدمات مشاوره ... / استعلام , استعلام انجام خدمات مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137867/مناقصه-اجرای-ساختمان-مسکونی'>مناقصه اجرای ساختمان مسکونی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای ساختمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137879/مناقصه-تامین-و-انجام-کلیه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه تامین و انجام کلیه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تامین و انجام کلیه سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137887/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه'>استعلام خرید لوله گالوانیزه / استعلام, خرید لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137895/استعلام-فرمون-ساقه-خوار-ذرت'>استعلام فرمون ساقه خوار ذرت / استعلام,استعلام فرمون ساقه خوار ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137905/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137917/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137932/استعلام-خرید-دفتر-روزنامه'>استعلام خرید دفتر روزنامه / استعلام,استعلام خرید دفتر روزنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137946/تجدید-فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137959/مناقصه-پروژه-احداث-بوستان'>مناقصه پروژه احداث بوستان / مناقصه , مناقصه پروژه احداث بوستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137970/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت / استعلام, اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137517/مناقصه-P-F-FANN-AP-LLT-LOW---نوبت-دوم'>مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW ....نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F "FANN" AP/LLT LOW ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137530/مناقصه-عمومی-واگذاری-راه-ارتباطی-پل-طاد-و-نهر--'>مناقصه عمومی واگذاری راه ارتباطی پل طاد و نهر ... / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری راه ارتباطی پل طاد و نهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137540/استعلام-کلید-اتوماتیک-هوایی-سه-فاز--'>استعلام کلید اتوماتیک هوایی سه فاز... / استعلام,کلید اتوماتیک هوایی سه فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137552/استعلام-یخچال-فریزر-20-فوت-امرسان'>استعلام یخچال فریزر 20 فوت امرسان / استعلام, یخچال فریزر 20 فوت امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137562/استعلام-دستگاه-کپی---'>استعلام دستگاه کپی .... / استعلام, استعلام دستگاه کپی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137573/استعلام-کابل-میکروفون--'>استعلام کابل میکروفون... / استعلام, استعلام کابل میکروفون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137584/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137596/استعلام-پیمانکاری-حمل-تحویل-و-تحول-کیسه-های-پستی--'>استعلام پیمانکاری حمل تحویل و تحول کیسه های پستی... / استعلام,پیمانکاری حمل تحویل و تحول کیسه های پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137608/مناقصه-عمومی-روکش-خیابان-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی روکش خیابان اصلی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی روکش خیابان اصلی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137620/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137630/استعلام-بلندگو-اکتیو'>استعلام بلندگو اکتیو / استعلام,بلندگو اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137641/استعلام-کابینت--'>استعلام کابینت ... / استعلام, استعلام کابینت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137656/مناقصه-فراخوان-انجام-عملیات-تهیه-استاب-سیستم-زمین-و-احداث-فوندانسیون-نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان انجام عملیات تهیه استاب سیستم زمین و احداث فوندانسیون نوبت دوم  / مناقصه فراخوان انجام عملیات تهیه استاب سیستم زمین و احداث فوندانسیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137670/مناقصه-تکمیل-مرکز-استثنایی-خیری---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مرکز استثنایی خیری ... نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل مرکز استثنایی خیری ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137685/آگهی-مناقصه-تامین-تجهیزات--نصب-توسعه-و-نگهداری-خدمات-سخت-افزاری-و--'>آگهی مناقصه تامین تجهیزات ، نصب، توسعه و نگهداری خدمات سخت افزاری و.... / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی مناقصه تامین تجهیزات ، نصب، توسعه و نگهداری خدمات سخت افزاری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137695/آگهی-فراخوان-عمومی-جهت-مشارکت-در-سرمایه-گذاری--نوبت-دوم'>آگهی فراخوان عمومی جهت مشارکت در سرمایه گذاری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی , آگهی فراخوان عمومی جهت مشارکت در سرمایه گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137706/فراخوان-مناقصه-عملیات-جدول-کاری-و-خیابان-سازی'>فراخوان مناقصه عملیات جدول کاری و خیابان سازی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عملیات جدول کاری و خیابان سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137721/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تجهیزات-شبکه-و---'>استعلام خرید کامپیوتر و تجهیزات شبکه و .... / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر و تجهیزات شبکه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137732/استعلام-مبل--'>استعلام مبل ... / استعلام , استعلام مبل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137744/استعلام-میزجلو-مبلی-نیلپر--'>استعلام میزجلو مبلی نیلپر... / استعلام,استعلام میزجلو مبلی نیلپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137759/استعلام-لایسنس-آنلاین-دو-دستگاه-فایروال--'>استعلام لایسنس آنلاین دو دستگاه فایروال... / استعلام,لایسنس آنلاین دو دستگاه فایروال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137774/استعلام-پیپت-پاستور-یکبار-مصرف--'>استعلام پیپت پاستور یکبار مصرف ... / استعلام, استعلام پیپت پاستور یکبار مصرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137789/استعلام-درخواست-خرید-یک-دستگاه-GPS-سه-فرکانسه'>استعلام درخواست خرید یک دستگاه GPS سه فرکانسه / استعلام, درخواست خرید یک دستگاه GPS سه فرکانسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137801/مناقصه-اصلاح-و-بهسازی-محوطه-واحد-اصلی--'>مناقصه اصلاح و بهسازی محوطه واحد اصلی ... / مناقصه ,مناقصه اصلاح و بهسازی محوطه واحد اصلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137814/استعلام-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام زمین چمن مصنوعی / استعلام, زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137823/استعلام-دوربرداری-چاه'>استعلام دوربرداری چاه  / استعلام, دوربرداری چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137834/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-سایت-پالایشگاه-فاز-13--'>مناقصه انجام خدمات عمومی سایت پالایشگاه فاز 13... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی سایت پالایشگاه فاز 13...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137845/مناقصه-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه, مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137859/مناقصه-تهیه-و-ساخت-در-ضد-سرقت'>مناقصه تهیه و ساخت در ضد سرقت / مناقصه, مناقصه تهیه و ساخت در ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137868/استعلام-دستگاه-فایروال--'>استعلام دستگاه فایروال ... / استعلام , استعلام دستگاه فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137880/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب'>استعلام  احداث خط انتقال آب / استعلام, احداث خط انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137888/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-عملیات-خط-کشی-معابر--'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر ... / مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات خط کشی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137896/استعلام-عملیات-اجرای-جمع-آوری-و-ساماندهی-آبهای-سطحی'>استعلام عملیات اجرای جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی / استعلام,استعلام عملیات اجرای جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137906/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز---(نوبت-دوم)'>مناقصه امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز .... (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137918/استعلام-ثبت-نام-کارت-ملی-هوشمند--'>استعلام ثبت نام کارت ملی هوشمند... / استعلام,ثبت نام کارت ملی هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137935/استعلام-خرید-کمربند-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید کمربند پلی اتیلن... / استعلام,خرید کمربند پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137947/استعلام-خرید-سیستم-تلفن-گویا--'>استعلام خرید سیستم تلفن گویا... / استعلام, استعلام خرید سیستم تلفن گویا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137962/استعلام-خرید-لوله--'>استعلام خرید لوله ... / استعلام, استعلام خرید لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137971/مناقصه-عمومی-تعداد-5-دستگاه-خودرو-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تعداد 5 دستگاه خودرو  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعداد 5 دستگاه خودرو  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137981/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت--مرحله-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت - مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137993/مناقصه-هدایت-و-دفع-آبهای-سطحی--اجرای-احداث-کانال'>مناقصه هدایت و دفع آبهای سطحی ، اجرای احداث کانال / آگهی مناقصه , مناقصه هدایت و دفع آبهای سطحی ، اجرای احداث کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138007/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138024/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری .. تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری .. تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138039/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام,الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138056/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-رو-سازی-فاز-2--'>مناقصه عملیات اجرای پیاده رو سازی فاز 2 ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پیاده رو سازی فاز 2 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138069/استعلام-کاغذ-100-ستونی-خط-دار'>استعلام کاغذ 100 ستونی خط دار / استعلام,استعلام کاغذ 100 ستونی خط دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138086/فراخوان-مناقصه-تکمیل-مقاوم-سازی-دبستان-ابتدایی--'>فراخوان مناقصه تکمیل مقاوم سازی دبستان ابتدایی ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل مقاوم سازی دبستان ابتدایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138097/استعلام-تجدید-استعلام-نوسازی-مراکز-خدمات-کشاورزی--'>استعلام تجدید استعلام نوسازی مراکز خدمات کشاورزی... / استعلام,تجدید استعلام نوسازی مراکز خدمات کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138109/استعلام-اجاره-یکساله-استخر'>استعلام اجاره یکساله استخر  / استعلام, استعلام اجاره یکساله استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138120/مناقصه-خرید-کلید-سکسیونر-های-پست'>مناقصه خرید کلید سکسیونر های پست / اگهی مناقصه ,مناقصه خرید کلید سکسیونر های پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138134/استعلام-شیر-صنعتی-خودکار'>استعلام شیر صنعتی خودکار / استعلام,استعلام شیر صنعتی خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138144/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری / آگهی جدید مناقصه, مناقصه خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138156/استعلام-آشکارساز---سامانه-ستاد'>استعلام آشکارساز ...,سامانه ستاد / استعلام , استعلام آشکارساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138167/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد / استعلام ,استعلام مرغ منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138179/استعلام-مقاوم-سازی-و-تقویت-سازه-ساختمان-پزشکی'>استعلام مقاوم سازی و تقویت سازه ساختمان پزشکی / استعلام,استعلام مقاوم سازی و تقویت سازه ساختمان پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138191/استعلام-چاپگر-لیزری'>استعلام  چاپگر لیزری  / استعلام, چاپگر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138201/استعلام-خرید-کارتریج'>استعلام خرید کارتریج  / استعلام, خرید کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138210/استعلام-باقیمانده-شیرآلات-انتقال-آب-از-اسکله-جدید'>استعلام باقیمانده شیرآلات انتقال آب از اسکله جدید  / استعلام , استعلام باقیمانده شیرآلات انتقال آب از اسکله جدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138219/استعلام-لامپ---'>استعلام لامپ .... / استعلام, استعلام لامپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138230/استعلام-ورم-و-ویل-سنگ-زده-شده'>استعلام ورم و ویل سنگ زده شده  / استعلام , استعلام ورم و ویل سنگ زده شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138240/استعلام-دیوایدر-4-راهه-جریان-روغن-تعمیری'>استعلام دیوایدر 4 راهه جریان روغن تعمیری  / استعلام, استعلام  دیوایدر 4 راهه جریان روغن تعمیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138250/استعلام-اثاثیه-و-لوازم-اداری-خانگی-و-انبار'>استعلام اثاثیه و لوازم اداری، خانگی و انبار / استعلام , استعلام اثاثیه و لوازم اداری، خانگی و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138261/استعلام-چکمه-لاستیکی'>استعلام چکمه لاستیکی / استعلام, استعلام کویل جهت شیر مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138271/استعلام-تعمیرات-مدارس--'>استعلام تعمیرات مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138280/استعلام-خرید-آبشخور-با-ورق-گالوانیزه--'>استعلام خرید آبشخور با ورق گالوانیزه... / استعلام,استعلام خرید آبشخور با ورق گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138291/استعلام-دستگاه-فایروال-fortigate'>استعلام دستگاه فایروال fortigate / استعلام, دستگاه فایروال fortigate</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138299/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-املاک-و-مستغلات'>استعلام فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات  / استعلام, فعالیت های مربوط به املاک و مستغلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138308/استعلام-بهاء-AUTOMATIC-CIRCUIT-BREAKER-و--'>استعلام بهاء AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER و ... / استعلام بهاء, استعلام بهاء AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138317/فراخوان-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی-شهرها-و-روستا'>فراخوان پروژه گازرسانی به حفره های خالی شهرها و روستا  / فراخوان ، فراخوان پروژه گازرسانی به حفره های خالی شهرها و روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138327/استعلام-دیوار-کشی--'>استعلام دیوار کشی ... / استعلام , استعلام دیوار کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138337/استعلام-زیگمنت-و--'>استعلام زیگمنت و ... / استعلام, استعلام زیگمنت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138346/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138356/استعلام-خرید-صندلی-و-میز-اداری-و-صندلی-انتظار--'>استعلام خرید صندلی و میز اداری و صندلی انتظار... / استعلام,خرید صندلی و میز اداری و صندلی انتظار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138364/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام,استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138375/آگهی-مناقصه-عمليات-تکميلی-تونل-شهدای'>آگهی مناقصه عمليات تکميلی تونل شهدای  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه عمليات تکميلی تونل شهدای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138387/مناقصه-عمليات-رفع-نقطه-پرحادثه-در-محور-جودانه'>مناقصه عمليات رفع نقطه پرحادثه در محور جودانه / مناقصه, مناقصه عمليات رفع نقطه پرحادثه در محور جودانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138397/استعلام-تین-کلاینت-شبکه-رایانه'>استعلام تین کلاینت شبکه رایانه / استعلام, استعلام تین کلاینت شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138406/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام,استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138415/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137980/مناقصه-واگذاری-عملیات-خدمات-شهری--تجدید'>مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات خدمات شهری... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137990/استعلام-اجرای-آسفالت'>استعلام اجرای آسفالت / استعلام, اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138003/تجدید-مناقصه-امر-قرائت-کنتور--توزیع-قبوض'>تجدید مناقصه امر قرائت کنتور ، توزیع قبوض / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه امر قرائت کنتور ، توزیع قبوض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138022/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام,محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138037/استعلام-دوربین-عکاسی--'>استعلام دوربین عکاسی... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138054/استعلام-خرید-تابلو-اینورتر--'>استعلام خرید تابلو اینورتر... / استعلام,خرید تابلو اینورتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138066/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138083/استعلام-هواده--'>استعلام هواده ... / استعلام , استعلام هواده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138096/استعلام-رادیاتور-پنلی-ایساتیس'>استعلام  رادیاتور پنلی ایساتیس  / استعلام, رادیاتور پنلی ایساتیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138108/فراخوان-خیابان-سازی-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان خیابان سازی ناحیه صنعتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان خیابان سازی ناحیه صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138119/استعلام-مرمت-کارگاه--'>استعلام  مرمت کارگاه ... / استعلام, مرمت کارگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138133/استعلام-لوازم-اطفاء-حریق-و-دوربین--'>استعلام لوازم اطفاء حریق و دوربین... / استعلام, استعلام لوازم اطفاء حریق و دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138142/استعلام-اجرای-طرح-بهنگام-سازی-مکان-های-روستایی'>استعلام اجرای طرح بهنگام سازی مکان های روستایی / استعلام, اجرای طرح بهنگام سازی مکان های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138155/استعلام-انتخاب-بیمه-گر-جهت-بیمه-مکمل-درمان-کارمندان---سایت-ستاد'>استعلام انتخاب بیمه گر جهت بیمه مکمل درمان کارمندان..., سایت ستاد / استعلام,انتخاب بیمه گر جهت بیمه مکمل درمان کارمندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138166/استعلام-خرید-اسکنر--'>استعلام خرید اسکنر.... / استعلام, استعلام خرید اسکنر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138177/استعلام-حمام-اولترا-سوند-5-لیتر'>استعلام حمام اولترا سوند 5 لیتر / استعلام,حمام اولترا سوند 5 لیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138190/آگهی-مناقصه-مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>آگهی مناقصه  مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138200/استعلام-آنتی-ویروس--'>استعلام آنتی ویروس... / استعلام, استعلام آنتی ویروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138209/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تاور-کرن'>استعلام خرید یک دستگاه تاور کرن / استعلام,استعلام خرید یک دستگاه تاور کرن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138218/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-پول'>مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات دستگاههای پول / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات دستگاههای پول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138228/جشنواره-جلوه-های-فرهنگ-رضوی-در-رسانه-ها-97-2-26'>جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها 97.2.26 / جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها 97.2.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138239/استعلام-ساخت-و-نصب-پدهای-سیستم-رطوبت-زائی'>استعلام ساخت و نصب پدهای سیستم رطوبت زائی / استعلام, ساخت و نصب پدهای سیستم رطوبت زائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138249/استعلام-مبلمان-اداری'>استعلام مبلمان اداری  / استعلام, استعلام مبلمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138260/استعلام-server-hp-dl380-g9'>استعلام server hp dl380-g9 / استعلام, server hp dl380-g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138270/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو... / استعلام, استعلام خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138279/استعلام-بلبرینگ-شیار-عمیق'>استعلام بلبرینگ شیار عمیق / استعلام , استعلام بلبرینگ شیار عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138289/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سکو--'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سکو ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138298/استعلام-PAPERLESS-GRAPHIC-RECORDER-SIZE-12-1-TYPE-BRAINCHILD'>استعلام PAPERLESS GRAPHIC RECORDER SIZE 12.1" TYPE: BRAINCHILD / استعلام , استعلام PAPERLESS GRAPHIC RECORDER SIZE 12.1" TYPE: BRAINCHILD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138307/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-سرمایشی'>استعلام خرید و نصب تجهیزات سرمایشی / استعلام , استعلام خرید و نصب تجهیزات سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138316/استعلام-یک-دستگاه-روتر-CISCO'>استعلام یک دستگاه روتر CISCO / استعلام,استعلام یک دستگاه روتر CISCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138326/استعلام-سیستم-سیم-کشی--'>استعلام سیستم سیم کشی ... / استعلام, استعلام سیستم سیم کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138336/استعلام-الکتروموتور-4300-کیلووات-6-کیلو-ولت-(C214)-تعمیری--'>استعلام الکتروموتور 4300 کیلووات 6 کیلو ولت (C214) تعمیری.... / استعلام, استعلام الکتروموتور 4300 کیلووات 6 کیلو ولت (C214) تعمیری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138345/مناقصه-خرید-قفل-جانبی-تیبا'>مناقصه خرید قفل جانبی تیبا  / مناقصه ، مناقصه خرید قفل جانبی تیبا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138355/استعلام-سمپلر'>استعلام سمپلر / استعلام , استعلام سمپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138363/استعلام-کمپرسور-کریر-و--'>استعلام کمپرسور کریر و ... / استعلام, استعلام کمپرسور کریر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138374/استعلام-جدو-گذاری-و-پیاده-رو-سنگی--'>استعلام جدو گذاری و پیاده رو سنگی... / استعلام, استعلام جدو گذاری و پیاده رو سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138386/استعلام-لوازم-تحریر--'>استعلام لوازم تحریر... / استعلام,لوازم تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138395/استعلام-کیس'>استعلام کیس  / استعلام, استعلام کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138405/استعلام-خرید-لوله-مانیسمان-سنگین-با-بوشن'>استعلام خرید لوله مانیسمان سنگین با بوشن / استعلام,استعلام خرید لوله مانیسمان سنگین با بوشن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138414/استعلام-طراحی-و-چاپ-پاکت-درچسب-طلق-دار'>استعلام طراحی و چاپ پاکت درچسب طلق دار  / استعلام, استعلام طراحی و چاپ پاکت درچسب طلق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138423/فراخوان-بهره-برداری-از-تاسيسات-آبفا--'>فراخوان بهره برداری از تاسيسات آبفا ... / مناقصه, فراخوان بهره برداری از تاسيسات آبفا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138432/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای... / استعلام, استعلام نگهداری و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138425/استعلام-دوربین-مداربسته-حراستی--'>استعلام دوربین مداربسته حراستی... / استعلام,دوربین مداربسته حراستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138433/استعلام-قیف-بوخمر-شیکر-انکوباتور--'>استعلام قیف بوخمر، شیکر انکوباتور... / استعلام, استعلام قیف بوخمر، شیکر انکوباتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138443/مناقصه-خرید-فیکسچرهای-جوشکاری-211-و-X100'>مناقصه خرید فیکسچرهای جوشکاری 211 و X100  / مناقصه، مناقصه خرید فیکسچرهای جوشکاری 211 و X100 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138452/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138461/استعلام-شیر-فلکه-کشویی'>استعلام شیر فلکه کشویی / استعلام , استعلام شیر فلکه کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138469/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-ساختمانهای-بیمه-ایران--'>استعلام تعمیر و نگهداری ساختمانهای بیمه ایران... / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری ساختمانهای بیمه ایران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138478/استعلام-گوشت-قرمز-منجمد--'>استعلام گوشت قرمز منجمد... / استعلام, استعلام گوشت قرمز منجمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138486/استعلام-خرید-بخاری-گازی'>استعلام خرید بخاری گازی  / استعلام , استعلام خرید بخاری گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138495/استعلام-خرید-انواع-تابلو-توزیع--'>استعلام خرید انواع تابلو توزیع... / استعلام, استعلام خرید انواع تابلو توزیع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138503/استعلام-خرید-آنتی-ویروس'>استعلام خرید آنتی ویروس  / استعلام, استعلام خرید آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138512/استعلام-توسعه-1-کلاس-در-مدرسه-احد'>استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه احد  / استعلام ,استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه احد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138522/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-کتابخانه'>استعلام خرید و نصب تجهیزات کتابخانه  / استعلام,استعلام خرید و نصب تجهیزات کتابخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138532/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام,مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138540/استعلام-چاپ-بنر'>استعلام چاپ بنر  / استعلام , استعلام چاپ بنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138550/استعلام-دورنگار-لیزری--'>استعلام دورنگار لیزری ... / استعلام , استعلام دورنگار لیزری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138558/استعلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138569/استعلام-سیبل-کش-مکانیکی-اتومیتیک-کامل'>استعلام سیبل کش مکانیکی اتومیتیک کامل  / استعلام, سیبل کش مکانیکی اتومیتیک کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138578/استعلام-الکترود-جوشکاری'>استعلام الکترود جوشکاری / استعلام, استعلام الکترود جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138586/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت  / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138596/استعلام-تعدادی-10-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام تعدادی 10 دستگاه کولر گازی اسپیلت / استعلام ,استعلام تعدادی 10 دستگاه کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138605/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسور-سولر-ایر'>مناقصه خرید قطعات کمپرسور سولر ایر  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید قطعات کمپرسور سولر ایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138613/آگهی-فراخوان-تکميل-کانال-آب-سطحی-گرياشان-و-باغ-ژاله-سنندج'>آگهی فراخوان تکميل کانال آب سطحی گرياشان و باغ ژاله سنندج    / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان تکميل کانال آب سطحی گرياشان و باغ ژاله سنندج   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138621/استعلام-ميلگرد-فولادي'>استعلام ميلگرد فولادي   / استعلام، استعلام ميلگرد فولادي  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138629/استعلام-کود-حیوانی'>استعلام کود حیوانی / استعلام, کود حیوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138638/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده-زبرا'>استعلام تهیه و نصب پرده زبرا / استعلام, استعلام تهیه و نصب پرده زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138647/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137168/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137182/مزایده-ماترک-شامل-باغ-سیب-زمین-زراعی-آبی-و-حیاط-مسکونی'>مزایده ماترک شامل باغ سیب.زمین زراعی آبی و حیاط مسکونی / مزایده,مزایده ماترک شامل باغ سیب.زمین زراعی آبی و حیاط مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137196/مزایده-یخچال-توستر-آبمیوه-گیری-گاز--'>مزایده یخچال، توستر، آبمیوه گیری، گاز... / مزایده, مزایده یخچال، توستر، آبمیوه گیری، گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137212/مزایده-فروش-محصول-حدود-106-هکتار-باغات-آلو'>مزایده فروش محصول حدود 106 هکتار باغات آلو  / مزایده , مزایده فروش محصول حدود 106 هکتار باغات آلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137233/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-113-95متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.95متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 113.95متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137275/مزایده-ششدانگ-4-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ 4 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137313/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-مساحت-320-50متر'>مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت 320.50متر / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه مساحت 320.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137345/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-137-23متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 137.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137367/مزایده-فروش-1-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'> مزایده فروش 1 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم  /  مزایده فروش 1 قطعه زمین کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137395/مزایده-یک-قواره-زمین-مساحت-48-126متر'>مزایده یک قواره زمین مساحت 48.126متر / مزایده یک قواره زمین مساحت 48.126متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137435/مزایده-اجاره-مرکز-آموزشی-رفاهی-فرهنگیان-استان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده اجاره مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137471/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت ده سال  / مزایده ششدانگ یکباب منزل با قدمت ده سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137497/آگهی-مزایده-حدود-250-تن-انواع-ضایعات-آهن-آلات-اسقاط-و-مشعل-و--'>آگهی مزایده حدود 250 تن انواع ضایعات آهن آلات اسقاط و مشعل و... / آگهی مزایده , آگهی مزایده حدود 250 تن انواع ضایعات آهن آلات اسقاط و مشعل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137518/مزایده-فروش-17-دستگاه-انواع-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>مزایده فروش 17 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین / آگهی مزایده, مزایده فروش 17 دستگاه انواع ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138429/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-و-حوادث-ساختمان'>استعلام  بیمه آتش سوزی و حوادث ساختمان  / استعلام,استعلام  بیمه آتش سوزی و حوادث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138438/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-ان-سی-آر'>استعلام کاغذ رسید مشتری ان سی آر / استعلام,استعلام کاغذ رسید مشتری ان سی آر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138447/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138456/استعلام-خرما-پنیر--ران-سینه-مرغ--گوشت-گوسفندی'>استعلام خرما -پنیر - ران سینه مرغ - گوشت گوسفندی / استعلام, خرما -پنیر - ران سینه مرغ - گوشت گوسفندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138465/استعلام-اقلام-مندرج-در-لیست-ضمیمه-با-مشخصات-و-نوع-آن--'>استعلام اقلام مندرج در لیست ضمیمه با مشخصات و نوع آن... / استعلام,اقلام مندرج در لیست ضمیمه با مشخصات و نوع آن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138474/استعلام-یک-دستگاه-سوئیچ'>استعلام یک دستگاه سوئیچ / استعلام, یک دستگاه سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138482/استعلام-تکمیل-عملیات-اجرایی-شبکه-برق-مزارع-پرورش-ماهی'>استعلام تکمیل عملیات اجرایی شبکه برق مزارع پرورش ماهی / استعلام ,استعلام تکمیل عملیات اجرایی شبکه برق مزارع پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138490/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-و-متعلقات'>استعلام خرید دوربین مداربسته و متعلقات / استعلام, خرید دوربین مداربسته و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138499/استعلام-خرید-تجهیزات-کتابخانه-عمومی-میناب'>استعلام خرید تجهیزات کتابخانه عمومی میناب  / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کتابخانه عمومی میناب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138508/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138517/استعلام-سم-پوران'>استعلام سم پوران / استعلام,سم پوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138527/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138536/استعلام-ارائه-خدمات-پشتیبانی-برق-اضطراری'>استعلام  ارائه خدمات پشتیبانی برق اضطراری / استعلام, استعلام  ارائه خدمات پشتیبانی برق اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138545/استعلام-شارژ-کارتریج'>استعلام شارژ کارتریج / استعلام, شارژ کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138554/استعلام-فنس-کشی-محوطه'>استعلام فنس کشی محوطه / استعلام , استعلام فنس کشی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138564/استعلام-تصفیه-و-تزریق-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام تصفیه و تزریق روغن ترانسفورماتور / استعلام, تصفیه و تزریق روغن ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138574/استعلام-بلبرینگ'>استعلام بلبرینگ  / استعلام, استعلام بلبرینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138582/استعلام-آبزی-پروری--'>استعلام آبزی پروری ... / استعلام ,استعلام آبزی پروری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138591/مناقصه-قطعات-تلمبه-نشت-بند'>مناقصه قطعات تلمبه نشت بند  / مناقصه , مناقصه قطعات تلمبه نشت بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138600/استعلام-احداث-پست-هوایی--'>استعلام احداث پست هوایی... / استعلام, استعلام احداث پست هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138609/مناقصه-اصلاح-هندسی-معابر'>مناقصه اصلاح هندسی معابر  / مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138617/مناقصه-خرید-بهسازی-و-افزایش-فضای-پخت-رستوران-پالایشگاه'>مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138625/استعلام-خرید-سیم-بکسل-و-فلکه-هرز-گرد-آسانسور'>استعلام خرید سیم بکسل و فلکه هرز گرد آسانسور / استعلام ,استعلام خرید سیم بکسل و فلکه هرز گرد آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138634/استعلام-ترالی-حمل-جسد-تاشو--'>استعلام ترالی حمل جسد تاشو... / استعلام,ترالی حمل جسد تاشو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138643/استعلام-33-دست-کت-و-شلوار-و--'>استعلام 33 دست کت و شلوار و ...  / استعلام , استعلام 33 دست کت و شلوار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138652/استعلام-آب-سردکن--'>استعلام آب سردکن ... / استعلام , استعلام آب سردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137156/مزایده-تعدادی-از-اقلام-فرسوده-سررشته-داری-و-مهندسی-رایانه-ای'>مزایده تعدادی از اقلام فرسوده سررشته داری و مهندسی، رایانه ای / آگهی مزایده عمومی, مزایده تعدادی از اقلام فرسوده سررشته داری و مهندسی، رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137177/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137191/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت صد مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137205/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137221/مزایده-فروش-یک-عدد-آسانسور-هیدرولیکی'>مزایده فروش یک عدد آسانسور هیدرولیکی / مزایده, مزایده فروش یک عدد آسانسور هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137265/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-547-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 547.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 547.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137298/مزایده-یک-قطعه-زمین-صیفی-کاری-مساحت-کلی-163متر'>مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت کلی 163متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین صیفی کاری مساحت کلی 163متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137328/مزایده-امتیاز-جمع-آوری-و-تملک-پسماندهای-خشک'>مزایده  امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک / مزایده, مزایده  امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137352/مزایده-اجاره-پارکینگ-عمومی'>مزایده اجاره پارکینگ عمومی / مزایده عمومی, مزایده اجاره پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137381/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-شهرداری-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری جایگاه CNG شهرداری  (نوبت دوم) / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری جایگاه CNG شهرداری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137419/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سایپا-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودرو سایپا رنگ سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سایپا رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137457/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-باغچه-متصل-به-آن-1071-63متر'>مزایده ششدانگ عمارت و باغچه متصل به آن 1071.63متر  / مزایده ششدانگ عمارت و باغچه متصل به آن 1071.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137482/مزایده-پلاستیک-حباب-دار-سنگ-دستشوئی-درآور--'>مزایده پلاستیک حباب دار، سنگ دستشوئی، درآور ... / مزایده, مزایده پلاستیک حباب دار، سنگ دستشوئی، درآور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137509/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138442/استعلام-بسته-نرم-افزار-الکترونیکی'>استعلام بسته نرم افزار الکترونیکی / استعلام, بسته نرم افزار الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138451/استعلام-جهت-اجاره-خودرو--'>استعلام جهت اجاره خودرو... / استعلام, استعلام جهت اجاره خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138460/مناقصه-خرید-خدمات-حمل-و-دفن-زباله'>مناقصه خرید خدمات حمل و دفن زباله / مناقصه، مناقصه خرید خدمات حمل و دفن زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138468/استعلام-واگذاری-امور-تکثیر-و-فتوکپی'> استعلام واگذاری امور تکثیر و فتوکپی / استعلام ,  استعلام واگذاری امور تکثیر و فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138477/استعلام-دستگاه-سرور'>استعلام دستگاه سرور  / استعلام , استعلام دستگاه سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138485/استعلام-خرید-فیلترهای-دستگاه-سوختگیری-هواپیما'>استعلام خرید فیلترهای دستگاه سوختگیری هواپیما  / استعلام, خرید فیلترهای دستگاه سوختگیری هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138494/استعلام-عملیات-بازدید-هوایی-با-ربات-پرنده'>استعلام عملیات بازدید هوایی با ربات پرنده / استعلام, استعلام عملیات بازدید هوایی با ربات پرنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138502/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-روستای--'>استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام,احداث کانال آبرسانی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138511/استعلام-سازه-گنبد--'>استعلام سازه گنبد... / استعلام, استعلام سازه گنبد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138521/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138530/استعلام-چمن--'>استعلام چمن ... / استعلام , استعلام چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138539/استعلام-خرید-موتورسیکلت-تریل--'>استعلام خرید موتورسیکلت تریل ... / استعلام , استعلام خرید موتورسیکلت تریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138549/استعلام-احداث-پارکینگ-سبک-و--'>استعلام احداث پارکینگ سبک و... / استعلام, استعلام احداث پارکینگ سبک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138557/استعلام-مدیریت-پیمان-تامین-نیرو'>استعلام مدیریت پیمان تامین نیرو   / استعلام , استعلام مدیریت پیمان تامین نیرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138567/مناقصه-پروژه-آسفالت-ریزی-و-پوشش-کانال-عمومی'>مناقصه پروژه آسفالت ریزی و پوشش کانال عمومی  / مناقصه ، مناقصه پروژه آسفالت ریزی و پوشش کانال عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138577/استعلام-لباس-فرم-برای-بانوان'>استعلام لباس فرم برای بانوان  / استعلام, لباس فرم برای بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138585/استعلام-بال-والو-دستی-برنجی'>استعلام بال والو دستی برنجی   / استعلام, استعلام بال والو دستی برنجی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138594/استعلام-طرح-علمیات-حفاری-دستی-چاه-آب--'>استعلام طرح علمیات حفاری دستی چاه آب... / استعلام,طرح علمیات حفاری دستی چاه آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138604/استعلام-صندلی-گردان-و--'>استعلام صندلی گردان و ... / استعلام, استعلام صندلی گردان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138612/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت  / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138620/استعلام-پروژه‌های-مهندسی-عمران'>استعلام پروژه‌های مهندسی عمران / استعلام,استعلام پروژه‌های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138628/استعلام-ماست-فله-پرچرب'>استعلام ماست فله پرچرب / استعلام, استعلام ماست فله پرچرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138637/استعلام-قبضه-تفنگ-بادی-والتر-LG400'>استعلام قبضه تفنگ بادی والتر  LG400 / استعلام, قبضه تفنگ بادی والتر  LG400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138646/مناقصه-احداث-فاز-اول-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مناقصه احداث فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری  / مناقصه عمومی , مناقصه احداث فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137167/مزایده-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده ، مزایده خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137181/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-های-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفه های بیمارستان نوبت دوم / آگهی مزایده،مزایده بهره برداری از غرفه های بیمارستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137195/مزایده-60-سهم-پلاک-ثبتی-مساحت-167-70متر'>مزایده 60 سهم پلاک ثبتی مساحت 167.70متر / مزایده,مزایده 60 سهم پلاک ثبتی مساحت 167.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137211/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137228/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-370متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 370متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 370متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137274/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-عرصه-19-00متر'>مزایده یک واحد تجاری مساحت عرصه 19.00متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت عرصه 19.00متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137310/مزایده-زمینی-کاربری-فضای-سبز-مساحت-1215متر'>مزایده زمینی کاربری فضای سبز مساحت 1215متر / مزایده,مزایده زمینی کاربری فضای سبز مساحت 1215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137339/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-69-329متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 69.329متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 69.329متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137366/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-LXWF-سفید-رنگ'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند LXWF سفید رنگ / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند LXWF سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137388/مزایده-ششدانگ-پلاک-فرعی-769-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ پلاک فرعی 769 قدمت سی سال  / مزایده ششدانگ پلاک فرعی 769 قدمت سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137434/مزایده-ساختمان-ویلایی-مساحت-119متر'>مزایده ساختمان ویلایی مساحت 119متر  / مزایده ساختمان ویلایی مساحت 119متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137465/آگهی-مزایده-ضایعات-مس-حدودا-10-تن---'>آگهی مزایده ضایعات مس حدودا 10 تن .... / آگهی مزایده، ضایعات مس حدودا 10 تن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137493/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-دو-تفکیکی-بخش-دو-اردبیل'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی بخش دو اردبیل / مزایده آپارتمان مسکونی قطعه دو تفکیکی بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137516/مزایده-کابین-دستشوئی-و--'>مزایده کابین دستشوئی و... / مزایده, مزایده کابین دستشوئی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137541/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-زمین-های-زراعی-مشجر'>مزایده واگذاری تعدادی از زمین های زراعی مشجر  / مزایده واگذاری تعدادی از زمین های زراعی مشجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137571/مزایده-واگذاری-بخش-یا-تمام-سهام'>مزایده واگذاری بخش یا تمام سهام / مزایده,مزایده واگذاری بخش یا تمام سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137597/مزایده-اقلام-فرسوده-و-مستعمل-اداری'>مزایده اقلام فرسوده و مستعمل اداری  / مزایده، مزایده اقلام فرسوده و مستعمل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137622/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138419/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-یک-سیستم-شبیه-ساز-هواپیما'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید یک سیستم شبیه ساز هواپیما / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه خرید یک سیستم شبیه ساز هواپیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138428/استعلام-انعقاد-قرارداد-با-آژانسهایی-که-مبلغ-پیشنهادی-کمتر-از-تعرفه-اتحادیه-به-صورت--'>استعلام انعقاد قرارداد با آژانسهایی که مبلغ پیشنهادی کمتر از تعرفه اتحادیه به صورت... / استعلام,استعلام انعقاد قرارداد با آژانسهایی که مبلغ پیشنهادی کمتر از تعرفه اتحادیه به صورت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138437/استعلام-خرید-تجهیزات-سخت-افزاری--'>استعلام خرید تجهیزات سخت افزاری .. / استعلام, خرید تجهیزات سخت افزاری ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138446/استعلام-9-عدد-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام 9 عدد کولر گازی اسپیلت  / استعلام , استعلام 9 عدد کولر گازی اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138455/استعلام-​اسکرابر-بدون-سرامیک-و--'>استعلام ​اسکرابر بدون سرامیک و ... / استعلام , استعلام ​اسکرابر بدون سرامیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138464/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138472/استعلام-مجموعه-قطعات-هاردبورد'>استعلام مجموعه قطعات هاردبورد / استعلام , استعلام مجموعه قطعات هاردبورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138481/مناقصه-تامین-نیرو'>مناقصه تامین نیرو  / مناقصه , مناقصه تامین نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138489/استعلام-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-ساماندهی-آبهای-سطحی---'>استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی .... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138498/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138507/استعلام-چاپگر-شناسنامه'>استعلام چاپگر شناسنامه / استعلام , استعلام چاپگر شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138516/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان-اداره'>استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان اداره / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138526/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138535/استعلام-زونکن-هشت-سانت-پلی-پروپیلنی'>استعلام زونکن هشت سانت پلی پروپیلنی  / استعلام, استعلام زونکن هشت سانت پلی پروپیلنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138544/استعلام-پنل-کنترل-15pin-کابل-فلزی'>استعلام پنل کنترل 15pin کابل فلزی / استعلام, پنل کنترل 15pin کابل فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138553/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138562/استعلام-تهیه-و-اجرای-فاز-دوم-اطفا-حریق'>استعلام تهیه و اجرای فاز دوم اطفا حریق  / استعلام, تهیه و اجرای فاز دوم اطفا حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138572/استعلام-کاشی-دیواری-سایر-75-25--'>استعلام کاشی دیواری سایر 75*25... / استعلام,کاشی دیواری سایر 75*25...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138581/استعلام-چفیه--'>استعلام چفیه ... / استعلام, استعلام چفیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138589/استعلام-تجهیز-سیستم-صوتی-و-تصویری'>استعلام تجهیز سیستم صوتی و تصویری  / استعلام , استعلام تجهیز سیستم صوتی و تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138599/استعلام-مورینی-مدل-CM162EI'>استعلام  مورینی مدل CM162EI / استعلام,  مورینی مدل CM162EI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138608/استعلام-خرید-چمن-سفید-مصنوعی-و-مصالح-نصب'>استعلام خرید چمن سفید مصنوعی و مصالح نصب / استعلام, خرید چمن سفید مصنوعی و مصالح نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138616/استعلام-زیرسازی-و-فنس-کشی-و-تیر-دروازه'>استعلام زیرسازی و فنس کشی و تیر دروازه / استعلام, استعلام زیرسازی و فنس کشی و تیر دروازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138624/مناقصه-تکمیل-پل-4-دهانه'>مناقصه تکمیل پل 4 دهانه / مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پل 4 دهانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138633/مناقصه-تامین-72-دستگاه-مینی-بوس-کولردار-مدل-1393--'>مناقصه تامین 72 دستگاه مینی بوس کولردار مدل 1393 ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین 72 دستگاه مینی بوس کولردار مدل 1393 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138642/مناقصه-عمومی-خرید-تهیه-بسته-بندی-بارگیری-حمل-و-باراندازی'>مناقصه عمومی خرید تهیه، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تهیه، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138651/استعلام-ویدئو-پروژکتور-مدل-1725--'>استعلام ویدئو پروژکتور مدل 1725... / استعلام,ویدئو پروژکتور مدل 1725...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137153/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد / مزایده, مزایده فروش تعدادی دام مازاد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137176/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-791-91متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 791.91متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 791.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137188/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-68-متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی مساحت 68 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی مساحت 68 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137204/مزایده-یک-قطعه-زمین-قطعه-دو-تفکیکی-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین قطعه دو تفکیکی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قطعه دو تفکیکی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137220/مزایده-یک-دستگاه-بالمیل--'>مزایده یک دستگاه بالمیل... / مزایده, مزایده یک دستگاه بالمیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137251/مزایده-ششدانگ-پلاک-2071-و-2072-و-ساختمان'>مزایده ششدانگ پلاک 2071 و 2072 و ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2071 و 2072 و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137291/مزایده-املاک-شامل-منزل-مسکونی-زمین-مزروعی-بایر-نوبت-دوم'>مزایده املاک شامل منزل مسکونی.زمین مزروعی بایر نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل منزل مسکونی.زمین مزروعی بایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137325/مزایده-5-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم-مشاع-14-هکتار'>مزایده 5 قطعه زمین کشاورزی دیم مشاع 14 هکتار / مزایده,مزایده 5 قطعه زمین کشاورزی دیم مشاع 14 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137351/مزایده-اجاره-باقیمانده-غرفات-و-سوله-های'>مزایده  اجاره باقیمانده غرفات و سوله های  / آگهی مزایده, مزایده  اجاره باقیمانده غرفات و سوله های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137378/مزایده-بهره-برداری--تعمیرات--نگهداری-و-اقدامات-اصلاحی'>مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری ، تعمیرات ، نگهداری و اقدامات اصلاحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138454/استعلام-مکمل-کود-اسید-هیومیک'>استعلام مکمل کود اسید هیومیک / استعلام, استعلام مکمل کود اسید هیومیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138463/استعلام-قایق-موتوری-با-لوازم-جانبی'>استعلام  قایق موتوری با لوازم جانبی  / استعلام, قایق موتوری با لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138471/استعلام-سوئیچ-24-پورت'>استعلام سوئیچ 24 پورت / استعلام ,استعلام سوئیچ 24 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138480/استعلام-احداث-300-متر-جدول-آبهای-سطحی'>استعلام احداث 300 متر جدول آبهای سطحی  / استعلام, استعلام  احداث 300 متر جدول آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138488/استعلام-لوازم-برقی--'>استعلام لوازم برقی ... / استعلام , استعلام لوازم برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138497/استعلام-ماسک-دهانی'>استعلام ماسک دهانی  / استعلام, استعلام ماسک دهانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138505/استعلام-خرید-عوامل-بیولوژیک--'>استعلام خرید عوامل بیولوژیک... / استعلام , استعلام خرید عوامل بیولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138515/استعلام-خرید-یک-دستگاه-بذرکار-کودکار--'>استعلام خرید یک دستگاه بذرکار، کودکار... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه بذرکار، کودکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138524/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138534/استعلام-دستگاه-کنترل-تردد'>استعلام دستگاه کنترل تردد  / استعلام , استعلام دستگاه کنترل تردد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138543/استعلام-تشک-رویال'>استعلام تشک رویال  / استعلام, استعلام تشک رویال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138552/آگهی-فراخوان-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-حسن-آباد'>آگهی فراخوان شبکه جمع آوری فاضلاب حسن آباد  / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان شبکه جمع آوری فاضلاب حسن آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138561/استعلام-خرید-4-دستگاه-پمپ-7-5-کیلووات'>استعلام خرید 4 دستگاه پمپ 7/ 5 کیلووات / استعلام, استعلام خرید 4 دستگاه پمپ 7/ 5 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138571/استعلام-قفل--'>استعلام قفل ... / استعلام , استعلام قفل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138580/استعلام-خودروهای-مذکور-مدل-1397'>استعلام خودروهای مذکور مدل 1397  / استعلام ,استعلام خودروهای مذکور مدل 1397 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138588/استعلام-پلاک-میکروچیب'>استعلام پلاک میکروچیب / استعلام, پلاک میکروچیب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138598/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138607/استعلام-تامین-2-راننده-جهت-حمل-و-نقل-پرسنل-اداری--'>استعلام تامین 2 راننده جهت حمل و نقل پرسنل اداری... / استعلام,استعلام تامین 2 راننده جهت حمل و نقل پرسنل اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138615/استعلام-یخچال-امرسان-سفید'>استعلام یخچال امرسان سفید / استعلام, یخچال امرسان سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138623/استعلام-خرید-mdf-خام'>استعلام خرید mdf خام  / استعلام , استعلام خرید mdf خام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138632/استعلام-قبضه-تفنگ-بادی-فینورک-بائو-مدل-800X'>استعلام قبضه تفنگ بادی فینورک بائو مدل 800X / استعلام,استعلام قبضه تفنگ بادی فینورک بائو مدل 800X</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138640/استعلام-کناف-کاری--'>استعلام کناف کاری ... / استعلام , استعلام کناف کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138649/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین'>مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین / مناقصه  ،مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137152/مزایده-یک-دستگاه-خاور-کمپرسی-حمل-زباله-(نوبت-دوم)'>مزایده یک دستگاه خاور کمپرسی حمل زباله (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خاور کمپرسی حمل زباله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137171/مزایده-واگذاری-6-قطعه-از-قطعات---(نوبت-چهارم)'>مزایده واگذاری 6 قطعه از قطعات.... (نوبت چهارم) / آگهی مزایده واگذاری 6 قطعه از قطعات (نوبت چهارم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137186/مزایده-یک-عدد-خط-همراه'>مزایده یک عدد خط همراه  / مزایده, مزایده یک عدد خط همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137200/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-2181متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 2181متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 2181متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137215/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رانا'>مزایده یک دستگاه سواری رانا / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137247/مزایده-حق-بهره-برداری-پسماندهای-خشک-تفکیکی'>مزایده حق بهره برداری پسماندهای خشک تفکیکی / اگهی مزایده , مزایده حق بهره برداری پسماندهای خشک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137288/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-240-28متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 240.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 240.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137318/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-230متر-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 230متر مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 230متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137350/مزایده-یک-دستگاه-کوره-پخت-رنگ-استانیک--'>مزایده یک دستگاه کوره پخت رنگ استانیک ... / مزایده, مزایده یک دستگاه کوره پخت رنگ استانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137376/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-161-25متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 161.25متر  / مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 161.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137404/مزایده-زمین-مساحت-433-76مترمربع'>مزایده زمین مساحت 433.76مترمربع / مزایده زمین مساحت 433.76مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137443/مزایده-حضوری-فروش-سه-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده حضوری فروش سه دستگاه ماشین آلات / آگهی مزایده حضوری (حراج) , مزایده حضوری فروش سه دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137478/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-151-23متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 151.23متر / مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 151.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137505/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-132-23متر-طبقه-دو'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 132.23متر طبقه دو  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 132.23متر طبقه دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137527/مزایده-دستگاه-بخاری-گازی-دستگاه-کمپرسور--'>مزایده دستگاه بخاری گازی، دستگاه کمپرسور... / مزایده, مزایده دستگاه بخاری گازی، دستگاه کمپرسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137549/مزایده-فروش-تعدادی-زمین-با-کاربری-صنعتی-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری صنعتی و مسکونی  / مزایده فروش تعدادی زمین با کاربری صنعتی و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137580/مزایده-پالتو-چرمی-پیراهن-شب--مانتو-بافت-بلوزهای-مجلسی-و-باقت-شلوار-لی-و-کتان-مانکن--کت-خیاطی'>مزایده  پالتو چرمی، پیراهن شب ، مانتو بافت، بلوزهای مجلسی و باقت، شلوار لی و کتان،مانکن ، کت خیاطی  /  مزایده ، مزایده  پالتو چرمی، پیراهن شب ، مانتو بافت، بلوزهای مجلسی و باقت، شلوار لی و کتان،مانکن خیاطی و کت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138440/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138450/استعلام-دوربین-مداربسته-هایکویژن'>استعلام دوربین مداربسته هایکویژن / استعلام, استعلام دوربین مداربسته هایکویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138458/استعلام-ساخت-و-نصب-درب-ماشین-رو-ریموت-دار'>استعلام ساخت و نصب درب ماشین رو ریموت دار  / استعلام, ساخت و نصب درب ماشین رو ریموت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138467/استعلام-ساخت-تندیس'>استعلام ساخت تندیس / استعلام, استعلام ساخت تندیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138476/استعلام-احداث-کانال-آب-رسانی-روستا---'>استعلام احداث کانال آب رسانی روستا  .... / استعلام, استعلام احداث کانال آب رسانی روستا  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138484/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه  / استعلام, تخریب و آماده سازی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138492/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138501/استعلام-مصالح'>استعلام  مصالح  / استعلام, مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138510/استعلام-عملیات-تعمیرات-آشپزخانه'>استعلام عملیات تعمیرات آشپزخانه  / استعلام, استعلام عملیات تعمیرات آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138519/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی  / استعلام, استعلام سایر حمل و نقل زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138529/استعلام-خرید-آهن-الات'>استعلام خرید آهن الات / استعلام, خرید آهن الات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138538/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام, استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138548/استعلام-خدمات-اینترنت--'>استعلام خدمات اینترنت ... / استعلام , استعلام خدمات اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138556/استعلام-تعمیرات-و-نگهداری-راه-های-روستایی'>استعلام  تعمیرات و نگهداری راه های روستایی / استعلام, تعمیرات و نگهداری راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138566/استعلام-انجام-عملیات-حفاظت-فیزیکی-ساختمانهای-سازمان'>استعلام انجام عملیات حفاظت فیزیکی ساختمانهای سازمان / استعلام, استعلام انجام عملیات حفاظت فیزیکی ساختمانهای سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138576/استعلام-یخچال-9-فوت-ایرانی'>استعلام یخچال 9 فوت ایرانی   / استعلام ، استعلام یخچال 9 فوت ایرانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138584/استعلام-در-بازکن-اتوماتیک'>استعلام در بازکن اتوماتیک / استعلام, استعلام در بازکن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138593/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام, استعلام سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138602/استعلام-قرارداد-واگذاری-حمل-و-نقل'>استعلام قرارداد واگذاری حمل و نقل / استعلام, استعلام قرارداد واگذاری حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138611/استعلام-استاکر-شارژی-نیمه-برقی-دو-کاره'>استعلام استاکر شارژی نیمه برقی دو کاره / استعلام ,استعلام استاکر شارژی نیمه برقی دو کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138619/مناقصه-خرید-25-هزار-تن-مصالح-کوهی'>مناقصه خرید 25 هزار تن مصالح کوهی / مناقصه , مناقصه خرید 25 هزار تن مصالح کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138627/استعلام-سیستم-کشف-و-اعلام-حریق'>استعلام سیستم کشف و اعلام حریق  / استعلام, سیستم کشف و اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138636/مناقصه-بکارگیری-نیروی-خدماتی'>مناقصه بکارگیری نیروی خدماتی / مناقصه عمومی , مناقصه بکارگیری نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138645/استعلام-تخته-چند-لایی-روکش-دار'>استعلام تخته چند لایی روکش دار / استعلام, استعلام تخته چند لایی روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137165/مزایده-مانتوهای-زنانه-دکمه-دار-کتانی'>مزایده مانتوهای زنانه دکمه دار کتانی  / مزایده,مزایده مانتوهای زنانه دکمه دار کتانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137179/مزایده-1-دستگاه-تلویزیون-رنگی-و--'>مزایده 1 دستگاه تلویزیون رنگی و... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137194/مزایده-تعداد-45-عدد-کابینت-روشوئی'>مزایده تعداد 45 عدد کابینت روشوئی / آگهی مزایده، مزایده تعداد 45 عدد کابینت روشوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137210/مزایده-آپارتمان-مساحت-85-62متر'>مزایده آپارتمان مساحت 85.62متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 85.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137225/مزایده-تولید-رب-گوجه-فرنگی-به-صورت-کارمزدی'>مزایده تولید رب گوجه فرنگی به صورت کارمزدی / مزایده , مزایده تولید رب گوجه فرنگی به صورت کارمزدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137267/مزایده-عرصه-ای-به-مساحت-حدودا-130-متر-مربع-نوبت-دوم'>مزایده عرصه ای به مساحت حدودا 130 متر مربع نوبت دوم / مزایده , مزاییده عرصه ای به مساحت حدودا 130 متر مربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137305/مزایده-7-دستگاه-ماشین-آلات-اوراقی-و-مستعمل'>مزایده 7 دستگاه ماشین آلات اوراقی و مستعمل  / مزایده, مزایده  7 دستگاه ماشین آلات اوراقی و مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137332/مزایده-پلاک-27-فرعی-بخش-سیزده-مشهد-مرحله-اول'>مزایده پلاک 27 فرعی بخش سیزده مشهد مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک 27 فرعی بخش سیزده مشهد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137363/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-65-136متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 65.136متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 65.136متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137384/مزایده-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده دستگاه خودرو سواری پژو پارس  /  مزایده ، دستگاه خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137426/مزایده-واحد-مسکونی-ویلایی-مساحت-اعیان-188متر'>مزایده واحد مسکونی ویلایی مساحت اعیان 188متر / مزایده واحد مسکونی ویلایی مساحت اعیان 188متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137464/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-127-92متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 127.92متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 127.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137490/مزایده-فروش-چرخ-زوجی-8500n--سردوز'>مزایده فروش چرخ زوجی 8500n ، سردوز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش چرخ زوجی 8500n ، سردوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137514/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-260متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 260متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 260متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137537/مزایده-نوار-تیپ-آبیاری-سبد-پلاستیکی--'>مزایده نوار تیپ آبیاری، سبد پلاستیکی ... / آگهی مزایده، مزایده نوار تیپ آبیاری، سبد پلاستیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137569/مزایده-فروش-زمینهای-کشاورزی'>مزایده فروش زمینهای کشاورزی / مزایده فروش زمینهای کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137593/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-مساحت-230متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 230متر / مزایده یک قطعه زمین خانه سرا مساحت 230متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137618/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-86متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.86متر  / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.86متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137650/مزایده-خودروی-سواری-پیکان'>مزایده خودروی سواری پیکان  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137668/مزایده-دو-باب-مغازه-مساحت-عرصه-150متر'>مزایده دو باب مغازه مساحت عرصه 150متر / مزایده دو باب مغازه مساحت عرصه 150متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137684/مزایده-فروش-لوازم-خانگی'>مزایده فروش لوازم خانگی  / مزایده, مزایده فروش لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137713/مزایده-واگذاری-به-اجاره-دو-ساختمان-از-املاک-مازاد'>مزایده واگذاری به اجاره دو ساختمان از املاک مازاد  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره دو ساختمان از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137734/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-مرحله-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی مرحله دوم  / اگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137755/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137769/مزایده-زمین-کشاورزی-شالیزاری-مساحت-1500متر'>مزایده زمین کشاورزی شالیزاری مساحت 1500متر / مزایده زمین کشاورزی شالیزاری مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137788/مزایده-خودرو-پیکان'>مزایده خودرو پیکان  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137810/مزایده-بهره-برداری-4-باب-غرفه'>مزایده بهره برداری 4 باب غرفه  / مزایده ، مزایده بهره برداری 4 باب غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137841/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-56-فرعی-مساحت-6150متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 56 فرعی مساحت 6150متر  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 56 فرعی مساحت 6150متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137870/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-165متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 165متر نوبت دوم  / مزایده پلاک ثبتی مساحت 165متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137915/مزایده-بخش-های-تصویربرداری--نوبت-دوم'>مزایده بخش های تصویربرداری - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده  بخش های تصویربرداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137930/مزایده-فروش-وسایل-بازی---'>مزایده فروش وسایل بازی ، ... / مزایده ، مزایده فروش وسایل بازی ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137949/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-15349متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 15349متر نوبت اول / مزایده ,مزایده قطعه زمین مساحت 15349متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137979/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-106-44متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 106.44متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 106.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138004/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-زیر-کشت-زعفران-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی زیر کشت زعفران 3000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی زیر کشت زعفران 3000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138018/مزایده-عرصه-بصورت-باغ-مرکبات-و-سیاه-ریشه-1395متر'>مزایده عرصه بصورت باغ مرکبات و سیاه ریشه 1395متر / مزایده,مزایده عرصه بصورت باغ مرکبات و سیاه ریشه 1395متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138035/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-11-فرعی-مساحت-186-87متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11 فرعی مساحت 186.87متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 11 فرعی مساحت 186.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138047/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-110-19مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 110.19مترمربع  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 110.19مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138068/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی-نوبت-سوم'>مزایده اجاره تالار پذیرایی نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تالار پذیرایی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138085/مزایده-48-سهم-مشاع-از-288-سهم-پلاک-ثبتی-مرحله-اول'>مزایده 48 سهم مشاع از 288 سهم پلاک ثبتی مرحله اول  / مزایده,مزایده 48 سهم مشاع از 288 سهم پلاک ثبتی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138110/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-8-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 8 قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138131/مزایده-ششدانگ-پلاک-1179-1003-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1179/1003 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1179/1003 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138162/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-197-1متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 197.1متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 197.1متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138186/نجدید-مزایده-اجاره-دکه-های-سطح-شهر-قصرشیرین-(نوبت-دوم)'>نجدید مزایده اجاره دکه های سطح شهر قصرشیرین (نوبت دوم) / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره دکه های سطح شهر قصرشیرین (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138229/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-115-4متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 115.4متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 115.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138263/تجدید-مزایده-عمومی-اجاره-مجموعه-پارک-گل-نرگس-واحد-شماره-1-و--'>تجدید مزایده عمومی اجاره مجموعه پارک گل نرگس واحد شماره 1 و... / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی اجاره مجموعه پارک گل نرگس واحد شماره 1 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138319/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-15-17متر'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138370/مزایده-یکباب-منزل-آپارتمانی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل آپارتمانی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب منزل آپارتمانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138401/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138473/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-مالیبل-سایپا'>مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل سایپا  / مزایده,مزایده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138547/مزایده-فروش-عرصه-سه-پلاک-مسکونی-927-2-مترمربع-نوبت-دوم'> مزایده فروش عرصه سه پلاک مسکونی 927/2 مترمربع نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش عرصه سه پلاک مسکونی 927/2 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138630/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-کارخانه-پتوبافی-عرصه-2000متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی عرصه 2000متر / مزایده، مزایده ششدانگ یک قطعه کارخانه پتوبافی عرصه 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138655/مناقصه-خدمات-کنتورخوانی-و-توزیع-صورتحساب-مشترکین--وصول-مطالبات-مشترکین-بدهکار'>مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار  / مناقصه  ،مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات مشترکین بدهکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138663/استعلام-تخت-تشریح-متحرک-استیل'>استعلام تخت تشریح متحرک استیل  / استعلام, تخت تشریح متحرک استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138671/استعلام-پروژه-تکمیل-مجتمع-فرهنگی-بانوان'>استعلام پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی بانوان / استعلام, استعلام پروژه تکمیل مجتمع فرهنگی بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137607/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-مستحدثات-مجتمع--'>تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده مستحدثات مجتمع... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از باقیمانده مستحدثات مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137633/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-5170متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 5170متر نوبت دوم  / مزایده زمین شالیزاری مساحت 5170متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137655/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-بنا-15-5-سال'>مزایده آپارتمان با قدمت بنا 15.5 سال / مزایده آپارتمان با قدمت بنا 15.5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137673/مزایده-فروش-16-قطعه-زمین-مسکونی-و-2-قطعه-زمین-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش 16 قطعه زمین مسکونی و 2 قطعه زمین تجاری مسکونی  / مزایده فروش 16 قطعه زمین مسکونی و 2 قطعه زمین تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137698/مزایده-MEG-OFF-حدود-700-تن'>مزایده MEG OFF حدود 700 تن / مزایده, مزایده MEG OFF حدود 700 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137718/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قدمت-یازده-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت یازده سال / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت یازده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137742/مزایده-ششدانگ-ساختمان-ویلایی-مساحت-240متر'>مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی مساحت 240متر / مزایده ششدانگ ساختمان ویلایی مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137763/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-به-مساحت-241متر-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین عرصه به مساحت 241متر مرحله اول  / مزایده ششدانگ زمین عرصه به مساحت 241متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137777/مزایده-فروش-قفسه-فلزی--ویترین-فلزی--شیشه-ویترین--مرحله-دوم'>مزایده فروش قفسه فلزی ، ویترین فلزی ، شیشه ویترین....مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش قفسه فلزی ، ویترین فلزی ، شیشه ویترین....مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137793/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-290-28متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 290.28متر / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 290.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137826/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس-مدل-95'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 95 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137849/مزایده-تاور-کرین-و-آسانسور-کارگاهی'>مزایده تاور کرین و آسانسور کارگاهی  / مزایده, مزایده تاور کرین و آسانسور کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137877/مزایده-فروش-خودروهای-مازاد-بر-نیاز--'>مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137923/مزایده-یکباب-خانه-پلاک-ثبتی-یک-هزار-و-شصت-قطعه-سه-نجف-آباد'>مزایده یکباب خانه پلاک ثبتی یک هزار و شصت قطعه سه نجف آباد  / مزایده ,مزایده یکباب خانه پلاک ثبتی یک هزار و شصت قطعه سه نجف آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137938/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-2075-فرعی'>مزایده یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی 2075 فرعی / مزایده ,مزایده یک دانگ مشاع از سه دانگ از پلاک ثبتی 2075 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137953/مزایده-مغازه-مساحت-اعیان-23-50متر'>مزایده مغازه مساحت اعیان 23.50متر / مزایده ,مزایده مغازه مساحت اعیان 23.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137991/مزایده-ملک-های-مشاع-تحت-پلاک-ثبتی-2335-19-و-2335-6-نوبت-اول'>مزایده ملک های مشاع تحت پلاک ثبتی 2335/19 و 2335/6 نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک های مشاع تحت پلاک ثبتی 2335/19 و 2335/6 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138008/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-دفتر-خدمات-مسافرتی--'>اصلاحیه مزایده واگذاری دفتر خدمات مسافرتی... / اصلاحیه مزایده واگذاری دفتر خدمات مسافرتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138023/مزایده-کاپشن-و-شلوار--'>مزایده کاپشن و شلوار... / مزایده, مزایده کاپشن و شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138040/مزایده-فروش-ضایعات'>مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138055/مزایده-فروش-کارخانه-گچ--نوبت-دوم'>مزایده فروش کارخانه گچ - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کارخانه گچ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138077/مزایده-دستگاه-سیل-وکیوم'>مزایده دستگاه سیل وکیوم  / آگهی مزایده, مزایده دستگاه سیل وکیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138094/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-برش-تیوپ-شیشه-ای'>مزایده یک دستگاه ماشین برش تیوپ شیشه ای  / مزایده ، مزایده یک دستگاه ماشین برش تیوپ شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138121/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6056متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6056متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6056متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138147/مزایده-4-دستگاه-بالابر--دستگاه-خم-میلگرد-دستگاه-بتونریز'>مزایده 4 دستگاه بالابر ، دستگاه خم میلگرد، دستگاه بتونریز  / مزایده، مزایده 4 دستگاه بالابر ، دستگاه خم میلگرد، دستگاه بتونریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138172/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-102-37متر-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.37متر قطعه چهار تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 102.37متر قطعه چهار تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138199/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-9200متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 9200متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 9200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138243/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-6530-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 6530 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 6530 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138282/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-21-5متر'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 21.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 21.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138334/مزایده-پلاک-ثبتی-با-زیربنای-159-12متر'>مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 159.12متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 159.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138379/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-72-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 72.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 72.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138424/مزایده-ششدانگ-دو-باب-عمارت-مساحت-106-20-و-670-97متر'>مزایده ششدانگ دو باب عمارت مساحت 106.20 و 670.97متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ دو باب عمارت مساحت 106.20 و 670.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138513/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-490-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 490.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 490.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138568/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137648/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137665/فراخوان-مزایده-اجاره-مجتمع-آبدرمانی'>فراخوان مزایده اجاره مجتمع آبدرمانی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده اجاره مجتمع آبدرمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137683/مزایده-ساختمان-بخش-یک-ایذه-پلاک-5-فرعی'>مزایده ساختمان بخش یک ایذه پلاک 5 فرعی / مزایده ساختمان بخش یک ایذه پلاک 5 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137711/مزایده-فروش-پروانه-بهره-برداری-معدن--نوبت-دوم'>مزایده فروش پروانه بهره برداری معدن - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش پروانه بهره برداری معدن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137730/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-هر-یک-90-45متر'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان مسکونی هر یک 90.45متر / مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان مسکونی هر یک 90.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137754/مزایده-یک-دستگاه-پرس-25-تنی'>مزایده یک دستگاه پرس 25 تنی  / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پرس 25 تنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137768/مزایده-میز--صندلی-و--'>مزایده میز - صندلی و...  / مزایده ، مزایده میز - صندلی و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137787/مزایده-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-176-83متر'>مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 176.83متر / مزایده آپارتمان طبقه همکف مساحت 176.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137808/مزایده-اموال-و-اثاث-مستهلک'>مزایده اموال و اثاث مستهلک  / مزایده اموال و اثاث مستهلک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137840/مزایده-فروش-دستگاه-بالابر-با-موتور--تابلو-برق-کنترل'>مزایده فروش دستگاه بالابر با موتور ، تابلو برق کنترل / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بالابر با موتور ، تابلو برق کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137866/مزایده-حراج-حضوری-تعداد-32-دستگاه-خودرو-و-تعداد-600-دستگاه-موتورسیکلت-اوراقی'>مزایده حراج حضوری تعداد 32 دستگاه خودرو و تعداد 600 دستگاه موتورسیکلت اوراقی / مزایده, مزایده حراج حضوری تعداد 32 دستگاه خودرو و تعداد 600 دستگاه موتورسیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137909/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری قطعه زمین  (نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده واگذاری قطعه زمین  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137929/مزایده-حق-آب-دوره-آبیاری-12-روزه'>مزایده حق آب دوره آبیاری 12 روزه / مزایده, مزایده حق آب دوره آبیاری 12 روزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137948/مزایده-فروش-98-قلم-کالای-اسقاطی--'>مزایده فروش 98 قلم کالای اسقاطی ... / مزایده , مزایده فروش 98 قلم کالای اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137975/مزایده-فروش-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-183-متر'>مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مساحت 183 متر / مزایده ,مزایده فروش ششدانگ آپارتمان مساحت 183 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138001/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG-فروش-یکدستگاه-پژو-405--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG، فروش یکدستگاه پژو 405... مرحله اول نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری جایگاه CNG، فروش یکدستگاه پژو 405... مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138017/مزایده-قسمتی-از-عرصه-پارک-نوبت-دوم'>مزایده قسمتی از عرصه پارک نوبت دوم / مزایده, مزایده قسمتی از عرصه پارک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138032/آگهی-مزایده-فروش-خط-تولید-نورد-شامل-کوره-آجر-نسوز-و--'>آگهی مزایده فروش خط تولید نورد شامل کوره آجر نسوز و.... / مزایده , آگهی مزایده فروش خط تولید نورد شامل کوره آجر نسوز و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138045/مزایده-محوطه-ساختمان-شهرداری'>مزایده محوطه ساختمان شهرداری  / اگهی مزایده , مزایده محوطه ساختمان شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138067/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-407متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 407متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 407متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138084/مزایده-یخچال-خوابیده-دست-ساز--کلبه-چوبی--'>مزایده یخچال خوابیده دست ساز ، کلبه چوبی ... / اگهی مزایده ,مزایده یخچال خوابیده دست ساز ، کلبه چوبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138103/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-63-فرعی-از-35-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 63 فرعی از 35 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 63 فرعی از 35 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138129/مزایده-مبلمان-راحتی-استیل'>مزایده مبلمان راحتی استیل  / اگهی مزایده , مزایده مبلمان راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138161/مزایده-سه-دستگاه-یخچال-ویترینی-مخصوص-قنادی--'>مزایده، سه دستگاه یخچال ویترینی مخصوص قنادی ... /  مزایده ، مزایده سه دستگاه یخچال ویترینی مخصوص قنادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138182/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138224/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-384متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 384متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل مسکونی 384متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138259/مزایده-ملک-شامل-زیرزمین-بصورت-49-واحد-تجاری'>مزایده ملک شامل زیرزمین بصورت 49 واحد تجاری / مزایده,مزایده ملک شامل زیرزمین بصورت 49 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138313/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-زمین-محصور-مساحت-5125متر'>مزایده فروش عرصه و اعیان زمین محصور مساحت 5125متر  / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان زمین محصور مساحت 5125متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138365/مزایده-ششدانگ-خانه-باقی-مانده-205-فرعی-بخش-یک-یزد'>مزایده ششدانگ خانه باقی مانده 205 فرعی بخش یک یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه باقی مانده 205 فرعی بخش یک یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138396/مزایده-مغازه-تجاری-یک-طبقه-به-مقدار-49-35متر-مرحله-دوم'>مزایده مغازه تجاری یک طبقه به مقدار 49.35متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده مغازه تجاری یک طبقه به مقدار 49.35متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138459/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده,مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138541/مزایده-واحد-مسکونی-پلاک-ثبتی-شماره-13851-فرعی'>مزایده واحد مسکونی پلاک ثبتی شماره 13851 فرعی / مزایده,مزایده واحد مسکونی پلاک ثبتی شماره 13851 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138603/مزایده-آپارتمان-طبقه-اول-78-64متر'>مزایده آپارتمان طبقه اول 78.64متر  / مزایده، مزایده آپارتمان طبقه اول 78.64متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138654/مناقصه-عمومی-خرید-سوئیچ-CISCO'>مناقصه عمومی خرید سوئیچ CISCO / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید سوئیچ CISCO</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138662/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137536/استعلام-تلفن-voip-ساده'>استعلام تلفن voip ساده  / استعلام,استعلام تلفن voip ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137548/مناقصه-انواع-سموم-دفع-آفات'>مناقصه انواع سموم دفع آفات  / آگهی مناقصه , مناقصه انواع سموم دفع آفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137558/استعلام-مرمت-و-بازسازی-حمام--'>استعلام مرمت و بازسازی حمام... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی حمام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137568/استعلام-خرید-و-نصب-سکوی-آزمایشگاه'>استعلام  خرید و نصب سکوی آزمایشگاه / استعلام, خرید و نصب سکوی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137581/استعلام-مانیتور-LCD-سایز-in-19--'>استعلام مانیتور LCD سایز in 19... / استعلام,مانیتور LCD سایز in 19...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137591/مناقصه-انواع-کابلهای-فیبر-نوری-هوایی-و-دراپ-کابلها--'>مناقصه انواع کابلهای فیبر نوری هوایی و دراپ کابلها... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انواع کابلهای فیبر نوری هوایی و دراپ کابلها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137604/مناقصه-خرید-54-آیتم-لوازم-یدکی-بخش-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید 54 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 54 آیتم لوازم یدکی بخش ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137615/استعلام-درخواست-هارد-و-لایسنس'>استعلام درخواست هارد و لایسنس / استعلام,استعلام درخواست هارد و لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137627/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام, شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137637/مناقصه-خرید-تعداد-دو-دستگاه-SMOKING-MACHINE'>مناقصه خرید تعداد دو دستگاه SMOKING MACHINE  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد دو دستگاه SMOKING MACHINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137649/استعلام-کارتن-بسته-بندی-بارنامه--'>استعلام کارتن بسته بندی بارنامه... / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی بارنامه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137663/استعلام-دستگاه-فتوکپی-Sharp-6023'>استعلام دستگاه فتوکپی Sharp 6023 / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی Sharp 6023</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137677/استعلام-فروش-و-نصب-ملزومات-چیلر'>استعلام فروش و نصب ملزومات چیلر / استعلام ,استعلام فروش و نصب ملزومات چیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137691/استعلام-آب-رسانی؛-مدیریت-پسماند--'>استعلام آب رسانی؛ مدیریت پسماند... / استعلام,آب رسانی؛ مدیریت پسماند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137702/مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی'>مناقصه اجرای عملیات روشنایی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137715/استعلام-دیونایزر--'>استعلام دیونایزر ... / استعلام , استعلام دیونایزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137728/مناقصه-عمومی-تهیه-و-ساخت-پست-برق-کمیکت'>مناقصه عمومی تهیه و ساخت پست برق کمیکت / مناقصه، مناقصه عمومی تهیه و ساخت پست برق کمیکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137739/آگهی-مناقصه-تامین-اقلام-الکترونیکی-خود'>آگهی مناقصه تامین اقلام الکترونیکی خود / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه تامین اقلام الکترونیکی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137750/استعلام-ادیومتر'>استعلام  ادیومتر  / استعلام, ادیومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137770/مناقصه-ارزیابی-پیمانکار-عملیات-تهیه-ساخت-نصب-و-اجرای-اسکلت-فلزی--'>مناقصه ارزیابی پیمانکار عملیات تهیه، ساخت، نصب و اجرای اسکلت فلزی... / مناقصه عمومی, مناقصه ارزیابی پیمانکار عملیات تهیه، ساخت، نصب و اجرای اسکلت فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137782/مناقصه-عملیات-احداث-بادشکن-غیرزنده-در-کویر-میقان'>مناقصه عملیات احداث بادشکن غیرزنده در کویر میقان / مناقصه, مناقصه عملیات احداث بادشکن غیرزنده در کویر میقان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137797/مناقصه-جدولگذاری-لاله-17-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری لاله 17 اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری لاله 17 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137809/استعلام-ضد-باجگیر-پادویش'>استعلام ضد باجگیر پادویش / استعلام,استعلام ضد باجگیر پادویش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137820/مناقصه-ارزیابی-کیفی-انتخاب-پیمانکاران-جهت-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران جهت کف شکنی یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران جهت کف شکنی یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137831/مناقصه-اجرای-عملیات-پیاده-و-نصب-الکتروپمپ-شناور--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده و نصب الکتروپمپ شناور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137842/مناقصه-عمومی-احداث-مرکز-سلامت'>مناقصه عمومی احداث مرکز سلامت  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث مرکز سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137854/اولین-جشنواره-استانی-عکس-محرومیت-97-2-26'>اولین جشنواره استانی عکس محرومیت 97.2.26 / اولین جشنواره استانی عکس محرومیت 97.2.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137864/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-عملیات-زیرسازی-و-روسازی-نوار-حفاری'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری / فراخوان تجدید مناقصه , فراخوان تجدید مناقصه عمومی عملیات زیرسازی و روسازی نوار حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137876/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا.... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137885/استعلام-فعالیتهای-طراحی-تخصصی--'>استعلام فعالیتهای طراحی تخصصی... / استعلام, استعلام فعالیتهای طراحی تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137893/استعلام-انجام-عملیات-بهسازی-و-مرمت-موزه'>استعلام انجام عملیات بهسازی و مرمت موزه / استعلام, انجام عملیات بهسازی و مرمت موزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137903/استعلام-پیمانکاری-حمل-و-تحویل-کیسه-های-پستی'>استعلام  پیمانکاری حمل و تحویل کیسه های پستی / استعلام, پیمانکاری حمل و تحویل کیسه های پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137913/استعلام-پیمانکاری-حمل-تحویل-و-تحول-کیسه-های-پستی--'>استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی ... / استعلام , استعلام پیمانکاری حمل، تحویل و تحول کیسه های پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137927/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی-روستاهای--'>استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستاهای ... / استعلام, اجرای آسفالت طرح هادی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137944/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137957/استعلام-یونیت-ویندوزی--'>استعلام یونیت ویندوزی... / استعلام,استعلام یونیت ویندوزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137967/اصلاحیه-مناقصه-جدول-گذاری-زیرسازی-آسفالت--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137414/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-58متر-قطعه-9-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58متر قطعه 9 تفکیکی / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 58متر قطعه 9 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137456/مزایده-صفحه-برش-آهن-و---نوبت-دوم'>مزایده صفحه برش آهن و ... نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده صفحه برش آهن و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137481/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-260مترمربع'>مزایده خانه مسکونی مساحت 260مترمربع / مزایده خانه مسکونی مساحت 260مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137507/مزایده-بهره-برداری-از-دو-مرکز-شامل-خانه-فرهنگ-پردیس-و--'>مزایده بهره برداری از دو مرکز شامل خانه فرهنگ پردیس و ... / مزایده بهره برداری از دو مرکز شامل خانه فرهنگ پردیس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137528/تجدید-مزایده-واگذاری-تابلوهای-سطح-شهر'>تجدید مزایده واگذاری تابلوهای سطح شهر  / تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری تابلوهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137556/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه دویست متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137585/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-92-52متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 92.52متر / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 92.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137610/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیزاری-مساحت-2455متر'>مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2455متر / مزایده یک قطعه زمین شالیزاری مساحت 2455متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137640/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-270متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 270متر  / مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137661/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید  / اگهی مزایده , مزایده خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137680/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-سایپا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت سایپا - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت سایپا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137700/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-63-72متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 63.72متر / مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 63.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137719/مزایده-تعداد-10-راس-جوانه--'>مزایده تعداد 10 راس جوانه ... / آگهی مزایده حضوری, مزایده تعداد 10 راس جوانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137745/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137764/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پرشیا'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پرشیا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137781/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137800/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-104متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104متر / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 104متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137828/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-92-44مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 92.44مترمربع / مزایده پلاک ثبتی مساحت 92.44مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137851/مزایده-4-5-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-69-34متر'>مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 69.34متر / مزایده 4.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 69.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137899/مزایده-فروش-600-تن-سنگ-مرمریت'>مزایده فروش 600 تن سنگ مرمریت  / آگهی مزایده , مزایده فروش 600 تن سنگ مرمریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137924/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137939/مزایده-یک-دستگاه-لودر'>مزایده یک دستگاه لودر / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137960/مزایده-دو-دستگاه-موتور-گیربکس'>مزایده دو دستگاه موتور گیربکس / مزایده, مزایده دو دستگاه موتور گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137992/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138009/مزایده-ششدانگ-و-مازاد-پلاک-ثبتی-مساحت-162-71متر'>مزایده ششدانگ و مازاد پلاک ثبتی مساحت 162.71متر / مزایده,مزایده ششدانگ و مازاد پلاک ثبتی مساحت 162.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138027/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-های-پارک---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پارکینگ های پارک ... نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ های پارک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138041/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-275متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 275متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138060/مزایده-تعداد-9-دستگاه-از-خودرو'>مزایده تعداد 9 دستگاه از خودرو / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 9 دستگاه از خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138078/مزایده-دو-عدد-مخزن-آب-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مزایده دو عدد مخزن آب پلی اتیلن - نوبت دوم  / مزایده, مزایده دو عدد مخزن آب پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138098/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-276-21متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 276.21متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 276.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138122/مزایده-انواع-ماشین-آلات-لیفتراک-لوازم-اداری-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده انواع ماشین آلات، لیفتراک، لوازم اداری مستعمل ...نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده انواع ماشین آلات، لیفتراک، لوازم اداری مستعمل ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138148/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-6024-فرعی-عرصه-170-68متر'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 6024 فرعی عرصه 170.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138176/مزایده-ششدانگ-خودرو-سواری-پراید'>مزایده ششدانگ خودرو سواری پراید  / مزایده , مزایده ششدانگ خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138202/مزایده-موازی-1-سهم-مشاع-از-5-هکتار-و-هشت-هزار-و-ششصد-و-شصت-و-شش-متر-مشاع'>مزایده موازی 1 سهم مشاع از 5 هکتار و هشت هزار و ششصد و شصت و شش متر مشاع / مزایده,مزایده موازی 1 سهم مشاع از 5 هکتار و هشت هزار و ششصد و شصت و شش متر مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138248/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-ده-جریب-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی مساحت ده جریب نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت ده جریب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138283/مزایده-ششدانگ-باغ-عرصه-67885متر'>مزایده ششدانگ باغ عرصه 67885متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ عرصه 67885متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138679/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138687/مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی-فضای-سبز-و-باغبانی'>مناقصه واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات عمومی فضای سبز و باغبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138695/استعلام-کف-پوش-یورتان-ورزشی'>استعلام کف پوش یورتان ورزشی / استعلام , استعلام کف پوش یورتان ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138705/استعلام-آپی-فون--لایسنس--سوئیچ-سسکو--'>استعلام آپی فون ، لایسنس ، سوئیچ سسکو ...  / استعلام, استعلام آپی فون ، لایسنس ، سوئیچ سسکو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138713/استعلام-فعالیتهای-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138722/استعلام-چفیه-و--'>استعلام چفیه و ...  / استعلام, استعلام چفیه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138730/استعلام-مصالح-و-تعمیرات--'>استعلام مصالح و تعمیرات ... / استعلام, استعلام مصالح و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138738/استعلام-کود-اوره-فسفات-پودری'>استعلام کود اوره فسفات پودری / استعلام , استعلام کود اوره فسفات پودری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138746/استعلام-پرینتر-لیزری-رنگی'>استعلام پرینتر لیزری رنگی / استعلام,استعلام پرینتر لیزری رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138754/استعلام-روبالشی-و-روتختی-و-حوله-یکبار-مصرف'>استعلام روبالشی و روتختی و حوله یکبار مصرف / استعلام, استعلام روبالشی و روتختی و حوله یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138762/استعلام-مرمت-قنات'>استعلام مرمت قنات / استعلام,استعلام مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138771/استعلام-زیرسازی-روستا--'>استعلام زیرسازی روستا ... / استعلام, استعلام زیرسازی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138779/استعلام-ترمیم-و-تعویض-ورق-کف-مخزن'>استعلام ترمیم و تعویض ورق کف مخزن  / استعلام ترمیم و تعویض ورق کف مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138787/استعلام-پروژه-آسفالت-بیندر-توپکا'>استعلام پروژه آسفالت بیندر، توپکا  / استعلام , استعلام پروژه آسفالت بیندر، توپکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138796/استعلام-کمد'>استعلام کمد  / استعلام, استعلام کمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138804/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کیس-کامل-با-یک-عدد-مونیتور'>استعلام  خرید یک دستگاه کیس کامل با یک عدد مونیتور  / استعلام, خرید یک دستگاه کیس کامل با یک عدد مونیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138812/استعلام-جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی'>استعلام جدول گذاری و پیاده رو سازی  / استعلام, استعلام جدول گذاری و پیاده رو سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138820/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-نگهداری-و-پشتیبانی-و-تعمیر-تجهیزات-حرارتی-و-برودتی--'>استعلام واگذاری امور مربوط به نگهداری و پشتیبانی و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ... / استعلام , استعلام واگذاری امور مربوط به نگهداری و پشتیبانی و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138828/استعلام-خرید-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم خانگی  / استعلام,استعلام خرید لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138836/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی / مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138844/استعلام-مصالح-آسفالتی--'>استعلام مصالح آسفالتی ... / استعلام , استعلام مصالح آسفالتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138852/استعلام-کامپیوتر-جیبی-تبلت'>استعلام کامپیوتر جیبی تبلت  / استعلام کامپیوتر جیبی تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138860/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, استعلام کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138868/استعلام-پاشش-هوشمند-شن--'>استعلام پاشش هوشمند شن ... / استعلام,استعلام پاشش هوشمند شن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138876/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138884/استعلام-خرید-گاو-صندوق'>استعلام خرید گاو صندوق  / استعلام , استعلام خرید  گاو صندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138892/استعلام-تلویزیون-32-LED-و-یخچال'>استعلام تلویزیون 32 LED  و یخچال  / استعلام , استعلام تلویزیون 32 LED  و یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138897/مزایده-فرش-ماشینی--گاز-پیک-نیک--جاکفشی--چرخ-گوشت'>مزایده فرش ماشینی ، گاز پیک نیک ، جاکفشی ، چرخ گوشت / مزایده,مزایده فرش ماشینی ، گاز پیک نیک ، جاکفشی ، چرخ گوشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138901/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق  / استعلام , استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138910/استعلام-نصب-علایم-ایمنی'>استعلام نصب علایم ایمنی / استعلام,استعلام نصب علایم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138920/استعلام-عملیات-بازسازی-سرویس-بهداشتی'>استعلام عملیات بازسازی سرویس بهداشتی  / استعلام عملیات بازسازی سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138658/استعلام-کاوش-اضطراری'>استعلام کاوش اضطراری / استعلام, استعلام کاوش اضطراری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138666/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام لایروبی و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138674/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت  / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138682/استعلام-مقره-سوزنی--'>استعلام مقره سوزنی... / استعلام, استعلام مقره سوزنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138690/استعلام-کولر-و-اسپلیت'>استعلام کولر و اسپلیت / استعلام , استعلام کولر و اسپلیت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138698/استعلام-هارد-دیسک-سرور--'>استعلام هارد دیسک سرور ... / استعلام , استعلام هارد دیسک سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138700/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی-عرصه-192متر'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی عرصه 192متر / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی عرصه 192متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138708/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-روستا--'>استعلام احداث کانال انتقال آب روستا... / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138717/استعلام-مرمت-و-لایه‌روبی-قنات'>استعلام مرمت و لایه‌روبی قنات / استعلام,استعلام مرمت و لایه‌رویی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138725/فراخوان-مناقصه-شناسائی-مشاورین-دارای-رتبه-در-گروه-خدمات-برنامه-ریزی-اقتصاد'>فراخوان مناقصه شناسائی مشاورین دارای رتبه در گروه خدمات برنامه ریزی اقتصاد  / فراخوان مناقصه, مناقصه  شناسائی مشاورین دارای رتبه در گروه خدمات برنامه ریزی اقتصاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138733/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138741/استعلام-لوازم-خانگی-طبق-لیست--'>استعلام لوازم خانگی طبق لیست ... / استعلام,استعلام لوازم خانگی طبق لیست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138749/استعلام-ام-دی-اف-3-میل-ایرانی'>استعلام ام دی اف 3 میل ایرانی / استعلام, استعلام ام دی اف 3 میل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138757/استعلام-انجام-امور-سرویس-و-نگهداری-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین'>استعلام انجام امور سرویس و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین / استعلام, انجام امور سرویس و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138766/استعلام-تعدادی-کامپیوتر-و-اسکنر'>استعلام تعدادی کامپیوتر و اسکنر  / استعلام ,استعلام تعدادی کامپیوتر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138774/استعلام-خرید-کنتورهای-هوشمند-الکترومغناطیس'>استعلام خرید کنتورهای هوشمند الکترومغناطیس / استعلام,استعلام خرید کنتورهای هوشمند الکترومغناطیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138782/استعلام-طرح-عملیات-حفاری--'>استعلام طرح عملیات حفاری ... / استعلام , استعلام طرح عملیات حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138790/استعلام-سم-سایپرمترین-10-درصد-دامی'>استعلام سم سایپرمترین 10 درصد دامی / استعلام, سم سایپرمترین 10 درصد دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138799/استعلام-تهیه-و-تعویض-دو-دستگاه-تابلو-فرمان-آسانسور'>استعلام تهیه و تعویض دو دستگاه تابلو فرمان آسانسور / استعلام , استعلام تهیه و تعویض دو دستگاه تابلو فرمان آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138807/استعلام-احداث-اتاقک--'>استعلام احداث اتاقک ... / استعلام ، استعلام احداث اتاقک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138815/استعلام-کمپرسور'>استعلام کمپرسور  / استعلام, استعلام کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138823/استعلام-خرید-45-تن-آب-ژاول'>استعلام خرید 45 تن آب ژاول  / استعلام,خرید 45 تن آب ژاول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138831/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید مصالح آسفالتی / استعلام , استعلام خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138839/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138847/فراخوان-مناقصه-ACETIC-ACID-CH3COOH-MOLEWT-60-DEN-1-05-GR-CM3--'>فراخوان مناقصه  ACETIC ACID  CH3COOH .MOLEWT .60 DEN .1.05 GR/CM3 ... / فراخوان مناقصه , مناقصه  ACETIC ACID  CH3COOH .MOLEWT .60 DEN .1.05 GR/CM3 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138855/استعلام-لایروبی-و-احیای-قنات'>استعلام لایروبی و احیای قنات / استعلام, استعلام لایروبی و احیای قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138863/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138871/استعلام-شیر-فلکه-کشویی'>استعلام شیر فلکه کشویی / استعلام , استعلام شیر فلکه کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138879/استعلام-اجرای-فاز-دو-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اجرای فاز دو شبکه توزیع آب / استعلام , استعلام اجرای فاز دو شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138887/استعلام-خرید-تجهیزات-دریایی-و-نصب-و-راه-اندازی-فری-پاک'>استعلام خرید تجهیزات دریایی و نصب و راه اندازی فری پاک / استعلام, استعلام خرید تجهیزات دریایی و نصب و راه اندازی فرید پاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138895/استعلام-اقلام-مصرفی-اتاق-عمل'>استعلام اقلام مصرفی اتاق عمل / استعلام,استعلام اقلام مصرفی اتاق عمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138904/استعلام-خدمات-تخصصی-در-برنامه-اورژانس-اجتماعی'>استعلام خدمات تخصصی در برنامه اورژانس اجتماعی / استعلام, استعلام خدمات تخصصی در برنامه اورژانس اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138913/فراخوان-مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-برقی-و-الكترونيكی'>فراخوان مزایده فروش اموال اسقاطی برقی و الكترونيكی    / فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده فروش اموال اسقاطی برقی و الكترونيكی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138915/استعلام-زیر-سازی-و-فنس-کشی-و-تیر-دروازه'>استعلام زیر سازی و فنس کشی و تیر دروازه / استعلام ,استعلام زیر سازی و فنس کشی و تیر دروازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138340/مزایده-ششدانگ-یک-درب-باغ-خانه-و-باغچه-و-انبار'>مزایده ششدانگ یک درب باغ.خانه و باغچه و انبار / مزایده,مزایده ششدانگ یک درب باغ.خانه و باغچه و انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138381/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-243-76متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 243.76متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 243.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138434/مزایده-مورد-وثیقه-مساحت-20236متر-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده مورد وثیقه مساحت 20236متر قطعه سوم تفکیکی / مزایده ,مزایده مورد وثیقه مساحت 20236متر قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138520/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-79-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 79 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 79 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138573/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-97-60متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.60متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 97.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138659/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138667/استعلام-دوربین-مداربسته-هایکویژن'>استعلام دوربین مداربسته هایکویژن / استعلام, استعلام دوربین مداربسته هایکویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138675/استعلام-ميلگرد-فولادي'>استعلام ميلگرد فولادي   / استعلام، استعلام ميلگرد فولادي  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138683/استعلام-خرید-یخچال-ایرانی-5-فوت-ک'>استعلام خرید یخچال ایرانی 5 فوت ک  / استعلام, استعلام خرید یخچال ایرانی 5 فوت ک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138691/استعلام-خرید-موزائیک'>استعلام خرید موزائیک / استعلام ,استعلام خرید موزائیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138699/استعلام-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>استعلام انجام امور خدماتی و پشتیبانی / استعلام, استعلام انجام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138704/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-کل-3450متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کل 3450متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه کل 3450متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138709/استعلام-surface--'>استعلام surface ... / استعلام , استعلام surface ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138718/استعلام-خرید-6-دستگاه-سیستم-کامپیوتری--'>استعلام خرید 6 دستگاه سیستم کامپیوتری... / استعلام, استعلام خرید 6 دستگاه سیستم کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138726/استعلام-مبلمان'>استعلام مبلمان  / استعلام, استعلام مبلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138734/استعلام-دوربین-مداربسته-هایکویژن'>استعلام دوربین مداربسته هایکویژن / استعلام, استعلام دوربین مداربسته هایکویژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138742/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی-ثابت--'>استعلام دوربین مداربسته سقفی ثابت... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته سقفی ثابت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138750/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138758/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138767/استعلام-بهنگام-سازی-مناطق-شهری'>استعلام بهنگام سازی مناطق شهری  / استعلام, استعلام بهنگام سازی مناطق شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138775/استعلام-پنجره-دو-جداره-UPVC'>استعلام پنجره دو جداره UPVC  / استعلام ,استعلام پنجره دو جداره UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138783/استعلام-بازسازی-و-مرمت-40-کیلومتر-جاده-بین-باغات-بخش-های--'>استعلام  بازسازی و مرمت 40 کیلومتر جاده بین باغات بخش های ... / استعلام, بازسازی و مرمت 40 کیلومتر جاده بین باغات بخش های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138791/استعلام-قرارداد-سرویس-و-نگهداری-تاسیسات'>استعلام قرارداد سرویس و نگهداری تاسیسات / استعلام, استعلام قرارداد سرویس و نگهداری تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138800/استعلام-تجهیز-رایانه-ای'>استعلام تجهیز رایانه ای / استعلام, استعلام تجهیز رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138808/فراخوان-مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی  / فراخوان مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138816/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ... / استعلام,استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138824/استعلام-امامزاده-نور-علی-(ع)--'>استعلام امامزاده نور علی (ع)... / استعلام,امامزاده نور علی (ع)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138832/استعلام-شن-ریزی-و-تسطیح-بستر-جاده-بین-مزارع'>استعلام شن ریزی و تسطیح بستر جاده بین مزارع / استعلام,استعلام شن ریزی و تسطیح بستر جاده بین مزارع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138840/آگهی-فرخوان-مناقصه-انجام-خدمات-دفتری--'>آگهی فرخوان مناقصه انجام خدمات دفتری ... / آگهی فرخوان  ، آگهی فرخوان مناقصه انجام خدمات دفتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138848/استعلام-قطعات-سخت-افزاری-کامپیوتر--'>استعلام قطعات سخت افزاری کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات سخت افزاری کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138856/استعلام-گیت-بازرسی'>استعلام گیت بازرسی / استعلام , استعلام گیت بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138864/استعلام-چاپ--'>استعلام چاپ ... / استعلام , استعلام چاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138872/استعلام-تهیه-کابل-افشان'>استعلام تهیه کابل افشان / استعلام,استعلام تهیه کابل افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138880/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138888/استعلام-سنسورهای-دود-و-دمای-اتاق-سرور'>استعلام سنسورهای دود و دمای اتاق سرور / استعلام, استعلام سنسورهای دود و دمای اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138896/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر'>استعلام تجهیزات کامپیوتر / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138906/استعلام-مصالح-و-تعمیرات--'>استعلام مصالح و تعمیرات ... / استعلام, استعلام مصالح و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138916/استعلام-استونیتریل-مرک'>استعلام استونیتریل مرک / استعلام, استونیتریل مرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138921/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی-87-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی 87.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی 87.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137529/تجدید-آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-به-منظور-استفاده-نانوایی-(نوبت-دوم)'>تجدید آگهی مزایده  اجاره یک باب ساختمان به منظور استفاده نانوایی (نوبت دوم) / تجدید آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده  اجاره یک باب ساختمان به منظور استفاده نانوایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137561/مزایده-پلاک-ثبتی-1491-اصلی-بخش-یک-قم-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 1491 اصلی بخش یک قم نوبت دوم  / مزایده پلاک ثبتی 1491 اصلی بخش یک قم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137586/مزایده-ماشین-آلات-خط-رول-فرمینگ-LSF'>مزایده ماشین آلات خط رول فرمینگ LSF / آگهی مزایده, مزایده ماشین آلات خط رول فرمینگ LSF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137613/مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-خیابان-طالقانی-چاپ-دوم'>مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی چاپ دوم  / مزایده , مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137644/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-1026-53متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 1026.53متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 1026.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137662/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه اردبیل نوبت دوم / مزایده پلاک ثبتی بخش سه اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137681/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هشت-تفکیکی'>اصلاحیه مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشت تفکیکی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137705/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-112-83متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 112.83متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 112.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137725/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-298-5متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 298.5متر  / مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 298.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137751/مزایده-مغازه-مساحت-25-22متر'>مزایده مغازه مساحت 25.22متر / مزایده مغازه مساحت 25.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137766/مزایده-تخته-فرش--مرحله-دوم'>مزایده تخته فرش - مرحله دوم / مزایده, مزایده تخته فرش - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137783/مزایده-یک-دستگاه-نورد-لوله-و-پروفیل--دستگاه-جوش-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه نورد لوله و پروفیل ، دستگاه جوش نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه نورد لوله و پروفیل ، دستگاه جوش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137804/مزایده-ششدانگ-اراضی-کشاورزی-مقدار-5-هکتار'>مزایده ششدانگ اراضی کشاورزی مقدار 5 هکتار / مزایده ششدانگ اراضی کشاورزی مقدار 5 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137829/مزایده-بهره-برداری-از-باقیمانده-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی--'>مزایده  بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی ... / آگهی مزایده, مزایده  بهره برداری از باقیمانده غرفات با کاربری عمده فروشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137857/مزایده-واگذاری-ظرفیت-تبلیغات-استانی-پارکینگ-توقیفی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغات استانی، پارکینگ توقیفی...نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغات استانی، پارکینگ توقیفی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137902/مزایده-فروش-تعداد-13-قطعه-تجاری-واگذاری-کانکس'>مزایده  فروش تعداد 13 قطعه تجاری، واگذاری کانکس  / مزایده, مزایده  فروش تعداد 13 قطعه تجاری، واگذاری کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137925/مزایده-حق-آب-دوره-آبیاری-17-روزه'>مزایده حق آب دوره آبیاری 17 روزه / مزایده, مزایده حق آب دوره آبیاری 17 روزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137940/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-انضمام-زیرزمین-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد تجاری به انضمام زیرزمین- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک واحد تجاری به انضمام زیرزمین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137961/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-655-70متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 655.70متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 655.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137995/مزایده-یکدستگاه-سواری-پژو'>مزایده یکدستگاه سواری پژو / مزایده , مزایده یکدستگاه سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138011/مزایده-فروش-کامیون-چاپ-دوم'>مزایده فروش کامیون چاپ دوم  / اگهی مزایده , مزایده فروش کامیون چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138028/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-131-05متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 131.05متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 131.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138042/مزایده-یک-خط-تلفن-سیار'>مزایده یک خط تلفن سیار / مزایده, مزایده یک خط تلفن سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138062/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-زمین-560متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 560متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 560متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138079/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3547متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3547متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3547متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138099/مزایده-سقفهای-شیروانی--آسیاب-و-میکسر'>مزایده سقفهای شیروانی ، آسیاب و میکسر  / آگهی مزایده, مزایده سقفهای شیروانی ، آسیاب و میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138123/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-سنگی---(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده اجاره غرفه سنگی ... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره غرفه سنگی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138150/مزایده-تعدادی-مبل-سلطنتی-طلایی-نوبت-دوم'>مزایده تعدادی مبل سلطنتی طلایی نوبت دوم  / مزایده , مزایده تعدادی مبل سلطنتی طلایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138178/مزایده-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-دستگاههای-پول'>مزایده سرویس و نگهداری و تعمیرات دستگاههای پول / آگهی مزایده ,مزایده سرویس و نگهداری و تعمیرات دستگاههای پول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138212/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایل-بازی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138253/تجدید-مزایده-واگذاری-نگهداری-و-مدیریت-فروش-گاز-CNG--'>تجدید مزایده واگذاری نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG ... / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری تجدید مزایده واگذاری نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138290/مزایده-آپارتمان-مسکونی-213-16متر-بخش-یک'>مزایده آپارتمان مسکونی 213.16متر بخش یک / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 213.16متر بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138347/مزایده-هشت-باب-مغازه-تجاری-مساحت-116-59متر'>مزایده هشت باب مغازه تجاری مساحت 116.59متر  / مزایده,مزایده هشت باب مغازه تجاری مساحت 116.59متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138385/مزایده-فروش-دستگاه-لودر-و-موتور-سیکلت'>مزایده فروش دستگاه لودر و موتور سیکلت / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دستگاه لودر و موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137543/مزایده-فروش-8-ملک-مازاد'>مزایده فروش 8 ملک مازاد  / مزایده فروش 8 ملک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137575/مزایده-دستگاه-برش'>مزایده دستگاه برش / مزایده,مزایده دستگاه برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137598/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-50متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 50متر نوبت اول / مزایده ششدانگ ملک مساحت 50متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137625/مزایده-ششدانگ-سه-قطعه-زمین-مشجر'>مزایده ششدانگ سه قطعه زمین مشجر / مزایده ششدانگ سه قطعه زمین مشجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137651/مزایده-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137669/مزایده-یکدستگاه-خودروی-پژو-405-و---'>مزایده  یکدستگاه خودروی پژو 405 و .... / مزایده , مزایده  یکدستگاه خودروی پژو 405 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137690/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یک-باب-آپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137714/مزایده-واگذاری-املاک-بصورت-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک بصورت نقد و اقساط  / مزایده واگذاری املاک بصورت نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137736/مزایده-آپارتمان-مسکن-مهر-در-ساختمانی-با-اسکلت-بتنی'>مزایده آپارتمان مسکن مهر در ساختمانی با اسکلت بتنی / مزایده آپارتمان مسکن مهر در ساختمانی با اسکلت بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137756/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-مساحت-112-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 112.52متر  / مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 112.52متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137773/مزایده-اجاره-سوله-واقع-در-حیاط-مدرسه--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سوله واقع در حیاط مدرسه - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره سوله واقع در حیاط مدرسه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137790/مزایده-یک-دستگاه-سوزوکی-ویتارا'>مزایده یک دستگاه سوزوکی ویتارا / مزایده, مزایده یک دستگاه سوزوکی ویتارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137811/آگهی-مزایده-یکدستگاه-تاورکرین'>آگهی مزایده یکدستگاه تاورکرین  / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه تاورکرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137847/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-اعیانی-تعداد-81-باب-پارکینگ-هرکدام12متر'>مزایده یک دانگ مشاع از اعیانی تعداد 81 باب پارکینگ هرکدام12متر  / مزایده یک دانگ مشاع از اعیانی تعداد 81 باب پارکینگ هرکدام12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137872/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-165متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 165متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 48.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137916/مزایده-واگذاری-تعداد-8-واحد-از-آپارتمان-های-در-حال-تکمیل'>مزایده واگذاری تعداد 8 واحد از آپارتمان های در حال تکمیل / مزایده ,مزایده واگذاری تعداد 8 واحد از آپارتمان های در حال تکمیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137933/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-جی-ال-ایکس--'>مزایده، یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس... / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137950/مزایده-واگذاری-فضاهای-تبلیغاتی-ایستگاه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی ایستگاه - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده  واگذاری فضاهای تبلیغاتی ایستگاه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137984/مزایده-ملک-مساحت-118-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 118 متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 118 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138005/مزایده-عمومی-محل-انبار-پارکینگ-اتوبوسرانی-نوبت-سوم'>مزایده عمومی محل انبار پارکینگ اتوبوسرانی نوبت سوم / مزایده عمومی, مزایده عمومی محل انبار پارکینگ اتوبوسرانی نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138019/تجدید-مزایده-5-دستگاه-بیلبورد-(پکیج-A)-نوبت-دوم'>تجدید مزایده 5 دستگاه بیلبورد (پکیج A) نوبت دوم  / مزایده عمومی, تجدید مزایده 5 دستگاه بیلبورد (پکیج A) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138036/مزایده-فروش-چرخ-خیاطی-GUKI--JANITA----'>مزایده فروش چرخ خیاطی GUKI - JANITA - .... / مزایده, مزایده فروش چرخ خیاطی GUKI - JANITA - ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138051/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-973-فرعی-از-43-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 973 فرعی از 43 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 973 فرعی از 43 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138071/مزایده-تعداد-16-عدد-فرش-ماشینی'>مزایده تعداد 16 عدد فرش ماشینی / مزایده, مزایده تعداد 16 عدد فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138090/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سوزوکی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138114/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-نود-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت نود و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138137/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138165/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-اول-102-58متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 102.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه اول 102.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138188/مزایده-فروش-تعداد-15-قطعه-زمین-کاربری-کارگاهی-چاپ-دوم'>مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین کاربری کارگاهی چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 قطعه زمین کاربری کارگاهی چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138233/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بیست-و-شش-فرعی-بخش-دو-یزد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و شش فرعی بخش دو یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بیست و شش فرعی بخش دو یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138265/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-55-14متر'>مزایده مغازه تجاری مساحت 55.14متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 55.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138322/مزایده-ملک-مساحت-خالص-227-5متر'>مزایده ملک مساحت خالص 227.5متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت خالص 227.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138373/مزایده-فروش-اقلام-از-رده-خارج-مراکز-انتقال-نفت-شهید-چمران'> مزایده فروش اقلام از رده خارج مراکز انتقال نفت شهید چمران  /  مزایده, مزایده  فروش اقلام از رده خارج مراکز انتقال نفت شهید چمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138412/مزایده-دو-قطعه-ملک-سطح-حدود-1-5-و-یک-هکتار'>مزایده دو قطعه ملک سطح حدود 1.5 و یک هکتار  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک سطح حدود 1.5 و یک هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138493/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-159-68متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 159.68متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 159.68متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137977/استعلام-اجاره-دیتا-لاگر'>استعلام اجاره دیتا لاگر / استعلام,استعلام اجاره دیتا لاگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137988/استعلام-اجرای-آسفالت-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138000/استعلام-دیتا-لاگر-24-کاناله'>استعلام دیتا لاگر 24 کاناله / استعلام,استعلام دیتا لاگر 24 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138016/استعلام-عملیات-تغییر-در-راه-پله-و-مرمت-دیوار'>استعلام عملیات تغییر در راه پله و مرمت دیوار / استعلام, عملیات تغییر در راه پله و مرمت دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138033/استعلام-احداث-استراحت-گاه-موقت'>استعلام  احداث استراحت گاه موقت / استعلام, احداث استراحت گاه موقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138050/مناقصه-اجرای-عملیات-کارهای-باقیمانده-تصفیه-خانه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات کارهای باقیمانده تصفیه خانه نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات کارهای باقیمانده تصفیه خانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138064/استعلام-انجام-بازرسی-های-فنی-در-سطح-یک-و-دو-برای-لوله-های-UPVC'>استعلام  انجام بازرسی های فنی در سطح یک و دو برای لوله های UPVC  / استعلام, انجام بازرسی های فنی در سطح یک و دو برای لوله های UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138076/استعلام-حصارکشی-ساختمان'>استعلام حصارکشی ساختمان / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت 130 کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138092/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138106/ارزیابی-کیفی-جهت-عملیات-کف-شکنی-دو-حلقه-چاه-آهنکی'>ارزیابی کیفی جهت عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهنکی / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی جهت عملیات کف شکنی دو حلقه چاه آهنکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138117/استعلام-آموزش--'>استعلام آموزش ... / استعلام , استعلام آموزش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138130/مناقصه-احداث-پل-قوطی'>مناقصه احداث پل قوطی / اگهی مناقصه , مناقصه احداث پل قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138140/استعلام-احداث-شبکه-تک-تیری-شهری-و-روستایی--'>استعلام احداث شبکه تک تیری شهری و روستایی... / استعلام,احداث شبکه تک تیری شهری و روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138153/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-شامل-تهیه-مصالح-سنگی-و-پخت-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت- نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138163/استعلام-پکینگ-برج-خنک-کننده-فایبر-گلاس-گرد--'>استعلام پکینگ برج خنک کننده فایبر گلاس گرد ... / استعلام,استعلام پکینگ برج خنک کننده فایبر گلاس گرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138174/استعلام-جدول-و-زیرسازی-سنگی-روستای--'>استعلام جدول و زیرسازی سنگی روستای... / استعلام، استعلام جدول و زیرسازی سنگی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138187/مناقصه-عمومی-واگذاری-کار-نیروهای-خدماتی-ستاد-شرکت'>مناقصه عمومی واگذاری کار نیروهای خدماتی ستاد شرکت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کار نیروهای خدماتی ستاد شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138197/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق---'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138207/استعلام-تشک-تک-نفره'>استعلام تشک تک نفره / استعلام,استعلام تشک تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138216/استعلام-اشتراک-یکسال-اینترنت'>استعلام اشتراک یکسال اینترنت / استعلام, استعلام اشتراک یکسال اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138226/استعلام-برچسب-هلوگرام-دار-جهت-نصب-روی-ماشین'>استعلام برچسب هلوگرام دار جهت نصب روی ماشین  / استعلام , استعلام برچسب هلوگرام دار جهت نصب روی ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138237/استعلام-میکروسکوپ-دو-EC-چشمی'>استعلام میکروسکوپ دو EC چشمی / استعلام, استعلام میکروسکوپ دو EC چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138246/استعلام-بلبرینگ-شیار-عمیق'>استعلام بلبرینگ شیار عمیق / استعلام , استعلام بلبرینگ شیار عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138257/استعلام-تجهیزات-ابزارآلات-مکانیک--'>استعلام تجهیزات ابزارآلات مکانیک ... / استعلام, استعلام تجهیزات ابزارآلات مکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138268/استعلام-دستکش-کار-ضد-برش'>استعلام دستکش کار ضد برش / استعلام, استعلام دستکش کار ضد برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138277/استعلام-کلیدها-و-متعلقات---'>استعلام کلیدها و متعلقات .... / استعلام استعلام کلیدها و متعلقات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138287/استعلام-ترموستات-Jumu'>استعلام ترموستات Jumu  / استعلام, استعلام ترموستات Jumu </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138296/استعلام-خریدترانسفورماتور-40-MVA'>استعلام خریدترانسفورماتور 40 MVA / استعلام ، استعلام خریدترانسفورماتور 40 MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138304/استعلام-دستگاه-تزریق-دمش-آرگون'>استعلام دستگاه تزریق دمش آرگون / استعلام , استعلام دستگاه تزریق دمش آرگون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138314/استعلام-PNEUMATIC-POSITIONER-AV1121000-SUPPLY-AIR--'>استعلام PNEUMATIC POSITIONER AV1121000 SUPPLY AIR ... / استعلام, استعلام PNEUMATIC POSITIONER AV1121000 SUPPLY AIR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138324/استعلام-هارد-اکسترنال-HD720'>استعلام هارد اکسترنال HD720  / استعلام, هارد اکسترنال HD720 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138333/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور-نیمه-اتوماتیک--'>استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور نیمه اتوماتیک... / استعلام,سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور نیمه اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138343/استعلام-پمپ-سانتریفوژ'>استعلام پمپ سانتریفوژ / استعلام, استعلام پمپ سانتریفوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138352/استعلام-تعداد-5-دستگاه-سوئیچ-Cisco-2960x-24-ts-l'>استعلام تعداد 5 دستگاه سوئیچ Cisco 2960x-24-ts-l / استعلام,استعلام تعداد 5 دستگاه سوئیچ Cisco 2960x-24-ts-l</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138361/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138371/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی--'>استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی... / استعلام,استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138383/استعلام-اتوماسیون-تلفیقی-GSM--GPRS'>استعلام اتوماسیون تلفیقی GSM , GPRS / استعلام , استعلام اتوماسیون تلفیقی GSM , GPRS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138393/استعلام-تهیه--نصب-و-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام  تهیه ، نصب و اجرای چمن مصنوعی  / استعلام ,استعلام  تهیه ، نصب و اجرای چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138670/استعلام-انتخاب-مشاور-در-زمینه-مدیریت-مصرف'>استعلام انتخاب مشاور در زمینه مدیریت مصرف / استعلام , استعلام انتخاب مشاور در زمینه مدیریت مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138678/استعلام-تایر-رادیال-درجه-یک'>استعلام تایر رادیال درجه یک  / استعلام, استعلام تایر رادیال درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138686/استعلام-ساخت-سایبان'>استعلام ساخت سایبان  / استعلام , استعلام ساخت سایبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138694/استعلام-انجام-مطالعات-امکان-سنجی-گردشگری--'>استعلام انجام مطالعات امکان سنجی گردشگری... / استعلام,استعلام انجام مطالعات امکان سنجی گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138703/استعلام-خرید-محصولات-الکترونیکی'>استعلام خرید محصولات الکترونیکی  / استعلام , استعلام خرید محصولات الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138712/استعلام-توسعه-1-کلاس-در-مدرسه'>استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه / استعلام , استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138721/استعلام-تعمیر-پاسگاه'>استعلام تعمیر پاسگاه  / استعلام, استعلام تعمیر پاسگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138729/استعلام-ساخت-اتاقک-سرچاه'>استعلام ساخت اتاقک سرچاه   / استعلام,ساخت اتاقک سرچاه خالق وردی در خالق وردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138737/استعلام-دیوارپوش-های-گلاس-درجه-یک'>استعلام دیوارپوش های گلاس درجه یک  / استعلام, استعلام دیوارپوش های گلاس درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138745/استعلام-کیت-اندازه-گیری-کیفیت-روغن-OQ-EXPRESS-KIT'>استعلام کیت اندازه گیری کیفیت روغن OQ EXPRESS KIT / استعلام, استعلام کیت اندازه گیری کیفیت روغن OQ EXPRESS KIT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138753/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138761/استعلام-خرید-و-نصب-5-دستگاه-پروژکتور-روشنایی'>استعلام خرید و نصب 5 دستگاه پروژکتور روشنایی / استعلام, خرید و نصب 5 دستگاه پروژکتور روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138770/استعلام-مرمت-قنات--'>استعلام مرمت قنات... / استعلام,استعلام مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138778/استعلام-برگزاری-کلاسهای-ترویجی'>استعلام برگزاری کلاسهای ترویجی / استعلام , استعلام برگزاری کلاسهای ترویجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138786/استعلام-بذر-توتیکاله'>استعلام بذر توتیکاله / استعلام, استعلام بذر توتیکاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138792/مزایده-مجموعه-تجاری-مسکونی-زیربنای-دویست-متر'>مزایده مجموعه تجاری مسکونی زیربنای دویست متر / مزایده,مزایده مجموعه تجاری مسکونی زیربنای دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138795/استعلام-خرید-فنس-و-پایه-و-عملیات-نصب--'>استعلام خرید فنس و پایه و عملیات نصب... / استعلام,خرید فنس و پایه و عملیات نصب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138803/استعلام-اجرای-موزاییک-فرش--'>استعلام اجرای موزاییک فرش ... / استعلام, استعلام اجرای موزاییک فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138811/استعلام-خرید-و-اجرای-لوله--'>استعلام خرید و اجرای لوله ... / استعلام, استعلام خرید و اجرای لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138819/استعلام-تجهیزات-جهت-مدیریت-و-مدارس'>استعلام  تجهیزات جهت مدیریت و مدارس  / استعلام, تجهیزات جهت مدیریت و مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138827/استعلام-اجرای-فاز-دو-شبکه-توزیع-برق'>استعلام اجرای فاز دو شبکه توزیع برق / استعلام, استعلام اجرای فاز دو شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138835/استعلام-اتصالات'> استعلام اتصالات  / استعلام , استعلام اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138843/استعلام-انواع-تابلو-توزیع-عمومی'>استعلام  انواع تابلو توزیع عمومی / استعلام, انواع تابلو توزیع عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138851/استعلام-خرید-لاستیک-برای-تانکرهای-آبرسانی-سیار'>استعلام خرید لاستیک برای تانکرهای آبرسانی سیار / استعلام, استعلام خرید لاستیک برای تانکرهای آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138859/استعلام-جهت-تجهیز-وسایل-مدیریت-و-مدارس'>استعلام جهت تجهیز وسایل مدیریت و مدارس  / استعلام, جهت تجهیز وسایل مدیریت و مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138867/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستاهای--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاهای... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138875/آگهی-فراخوان-مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی--'>آگهی فراخوان مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی ... / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138883/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاهی-پزشکی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138891/آگهی-فراخوان-مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-انبار-نفت--'>آگهی  فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت ... / آگهی  فراخوان ، آگهی  فراخوان مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138900/استعلام-مقوابندی-100-70-شومیز'>استعلام مقوابندی 100*70 شومیز / استعلام مقوابندی 100*70 شومیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138909/استعلام-پمپ-شناور--لوله-110--کوپلر-63-و-110'>استعلام پمپ شناور - لوله 110 - کوپلر 63 و 110 / استعلام , استعلام پمپ شناور - لوله 110 - کوپلر 63 و 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138919/استعلام-خرید-چادر-برزنتی-طبق-لیست-پیوست'>استعلام خرید چادر برزنتی طبق لیست پیوست  / استعلام , استعلام خرید چادر برزنتی طبق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137952/استعلام-ساخت-2-دهانه-سر-در-بازار-و--'>استعلام ساخت 2 دهانه سر در بازار  و  .. / استعلام , ساخت 2 دهانه سر در بازار  و  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137963/تجدید-مناقصه-اجرای-سنگ-کاری-مسیل-های-سطح-شهرـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهرـ نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهرـ  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137972/استعلام-طراحی-صفحه-آرایی-صفحه-بندی-ویرایش-و-تکثیر-فصلنامه-بازار-برق'>استعلام طراحی، صفحه آرایی، صفحه بندی، ویرایش و تکثیر فصلنامه بازار برق / استعلام, طراحی، صفحه آرایی، صفحه بندی، ویرایش و تکثیر فصلنامه بازار برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137982/استعلام-مرمت-فضای-نمازخانه-مسجد-جامع'>استعلام مرمت فضای نمازخانه مسجد جامع  / استعلام, مرمت فضای نمازخانه مسجد جامع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137994/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهر-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138010/استعلام-خرید-دیزل-ژنراتور'>استعلام خرید دیزل ژنراتور / استعلام بهاء, استعلام خرید دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138025/مناقصه-خرید-ده-دستگاه-اسکنر-A3--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ده دستگاه اسکنر A3 - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ده دستگاه اسکنر A3 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138044/استعلام-تجهیزات-برقی'>استعلام تجهیزات برقی / استعلام, تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138057/استعلام-تابلو-سافت-استارت-130-کیلووات--'>استعلام تابلو سافت استارت 130 کیلووات... / استعلام,استعلام تابلو سافت استارت 130 کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138070/مناقصه-ارزیابی-کیفی-انتخاب-پیمانکاران-نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران- نوبت دوم  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138087/استعلام-مرمت-و-بهسازی-فضای-اداری'>استعلام مرمت و بهسازی فضای اداری / استعلام, مرمت و بهسازی فضای اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138101/استعلام-دستمال-کاغذی-و-دستمال-توالت'>استعلام دستمال کاغذی و دستمال توالت / استعلام,استعلام دستمال کاغذی و دستمال توالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138111/مناقصه-اجرای-طرح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم  / مناقصع , مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138125/استعلام-خرید-جوهر-چاپگر-شناسنامه-بزرگسال--'>استعلام خرید جوهر چاپگر شناسنامه بزرگسال... / استعلام,خرید جوهر چاپگر شناسنامه بزرگسال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138135/مناقصه-ایجاد-و-مرمت-جداول-سطح-شهر'>مناقصه ایجاد و مرمت جداول سطح شهر / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد و مرمت جداول سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138145/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-بایگانی-ریلی--'>استعلام نصب و راه اندازی بایگانی ریلی... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی بایگانی ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138157/استعلام-خرید-سه-دستگاه-خودرو'>استعلام خرید سه دستگاه خودرو / استعلام,استعلام خرید سه دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138168/مناقصه-تکمیل-پروژه-پارک-فردوس-شهر'>مناقصه  تکمیل پروژه پارک فردوس شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه  تکمیل پروژه پارک فردوس شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138180/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138193/استعلام-تایم-سرور'>استعلام تایم سرور  / استعلام, استعلام تایم سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138203/استعلام-بیل-برفروب-جلو-کامیونی'>استعلام  بیل برفروب جلو کامیونی  / استعلام, استعلام  بیل برفروب جلو کامیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138211/استعلام-بیمه-عمر-و-حوادث-کارکنان--'>استعلام بیمه عمر و حوادث کارکنان... / استعلام,استعلام بیمه عمر و حوادث کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138220/استعلام-پرده-زبرا'>استعلام پرده زبرا / استعلام,استعلام پرده زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138231/استعلام-ساخت-پیشگرم-نازل-تاندیش-اسلب'>استعلام ساخت پیشگرم نازل تاندیش اسلب  / استعلام, استعلام ساخت پیشگرم نازل تاندیش اسلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138241/استعلام-SCROWED-DOUBLE-TERMOCOUPLE-TYPE-J'>استعلام SCROWED DOUBLE TERMOCOUPLE TYPE:J  / استعلام , استعلام SCROWED DOUBLE TERMOCOUPLE TYPE:J </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138251/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام , استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138262/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138272/استعلام-خرید-OLT-PDH-16E1-4GE'>استعلام خرید OLT-PDH- 16E1- 4GE   / استعلام، استعلام خرید OLT-PDH- 16E1- 4GE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138281/استعلام-سرویس-و-نگهداری-بلوک-های-غربی-و-شرقی--'>استعلام  سرویس و نگهداری بلوک های غربی و شرقی ... / استعلام, سرویس و نگهداری بلوک های غربی و شرقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138292/استعلام-​انکودر'>استعلام ​انکودر  / استعلام , استعلام انکودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138300/استعلام-GATE-VALVE-10-CLASS-300--'>استعلام GATE VALVE 10" CLASS: 300 ... / استعلام, استعلام GATE VALVE 10" CLASS: 300 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138309/استعلام-اجرای-کامل-شیشه-دوجداره-کتابخانه--'>استعلام اجرای کامل شیشه دوجداره کتابخانه... / استعلام, استعلام اجرای کامل شیشه دوجداره کتابخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138318/استعلام-اقلام-عمومی-برقی--'>استعلام اقلام عمومی برقی ... / استعلام, استعلام اقلام عمومی برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138329/مناقصه-خرید-قالبهای-ریل-و-مکانیزم-X100'> مناقصه خرید قالبهای ریل و مکانیزم X100 / مناقصه ،  مناقصه خرید قالبهای ریل و مکانیزم X100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138338/استعلام-جدو-گذاری-و-پیاده-رو-سنگی'>استعلام جدو گذاری و پیاده رو سنگی / استعلام,استعلام جدو گذاری و پیاده رو سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138348/استعلام-شیراهرمی-چشمی-دار-شرکت-بلندا'>استعلام شیراهرمی چشمی دار شرکت بلندا / استعلام, شیراهرمی چشمی دار شرکت بلندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138357/استعلام-چراغ'>استعلام چراغ / استعلام  ،استعلام چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138366/استعلام-خرید-اقلام-و-مصنوعات-چوبی-اداری'>استعلام خرید اقلام و مصنوعات چوبی اداری / استعلام, استعلام خرید اقلام و مصنوعات چوبی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138376/استعلام-عملیات-خرید-و-نصب-تجهیزات-دوربین-مداربسته'>استعلام عملیات خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته / استعلام, عملیات خرید و نصب تجهیزات دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138389/استعلام-برنج-1121-دانه-بلند-کیسه-کتانی'>استعلام برنج 1121 دانه بلند کیسه کتانی / استعلام , استعلام برنج 1121 دانه بلند کیسه کتانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138560/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-25-سال'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی با قدمت 25 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138641/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-667038متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 667038متر  / مزایده، مزایده یک واحد مسکونی مساحت 667038متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138656/استعلام-کامپیوتر-و-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام کامپیوتر و تجهیزات کامپیوتری  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138664/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی--'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی... / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138672/استعلام-شیر-هوا-1-اینچ-دو-روزنه'>استعلام شیر هوا 1 اینچ دو روزنه  / استعلام, استعلام شیر هوا 1 اینچ دو روزنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138680/استعلام-میز-جلو-مبلی-گرد-شیشه-ای-چهار-پایه--'>استعلام میز جلو مبلی گرد شیشه ای چهار پایه... / استعلام,میز جلو مبلی گرد شیشه ای چهار پایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138688/استعلام-تعمیرات-الکتروپمپهای-شناور-معیوب'>استعلام تعمیرات الکتروپمپهای شناور معیوب / استعلام , استعلام تعمیرات الکتروپمپهای شناور معیوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138696/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاه-آب-شرب'>استعلام عملیات کف شکنی چاه آب شرب  / استعلام, استعلام عملیات کف شکنی چاه آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138706/استعلام-اسید-فسفریک'>استعلام اسید فسفریک / استعلام ,استعلام اسید فسفریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138714/استعلام-دو-دستگاه-خودرو-(وانت-یا-وانت-دوکابین)'>استعلام دو دستگاه خودرو (وانت یا وانت دوکابین) / استعلام,استعلام دو دستگاه خودرو (وانت یا وانت دوکابین)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138723/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-و-پشتیبانی-آسانسور--'>استعلام تعمیر و نگهداری و پشتیبانی آسانسور ... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری و پشتیبانی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138731/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی-باستانی'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی باستانی  / فراخوان , فراخوان تکمیل سالن ورزشی باستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138739/استعلام-تعمیرات-و-بهینه-سازی-منبع--'>استعلام تعمیرات و بهینه سازی منبع ... / استعلام, استعلام تعمیرات و بهینه سازی منبع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138747/استعلام-نگهداری-و-پشتیبانی-خطوط-مخابراتی-امور-مالیاتی--'>استعلام نگهداری و پشتیبانی خطوط مخابراتی امور مالیاتی... / استعلام,نگهداری و پشتیبانی خطوط مخابراتی امور مالیاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138755/استعلام-مرمت-قنات'>استعلام  مرمت قنات / استعلام, مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138763/استعلام-سیلر-رومیزی'>استعلام سیلر رومیزی  / استعلام, استعلام سیلر رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138772/استعلام-اقلام-آزمایشگاهی'>استعلام اقلام آزمایشگاهی / استعلام, اقلام آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138780/استعلام-کمد-کتابخانه-جازونکنی'>استعلام کمد کتابخانه جازونکنی / استعلام, استعلام کمد کتابخانه جازونکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138788/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای  / استعلام , استعلام درب اتوماتیک شیشه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138797/استعلام-سوییچ-12-پورت'>استعلام سوییچ 12 پورت / استعلام, استعلام سوییچ 12 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138805/استعلام-کاغذ-رول-حرارتی'>استعلام کاغذ رول حرارتی / استعلام , استعلام کاغذ رول حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138813/استعلام-تجهیزات--'>استعلام تجهیزات ... / استعلام , استعلام تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138821/استعلام-لوله-کشی-و-اجرت'>استعلام لوله کشی و اجرت / استعلام , استعلام لوله کشی و اجرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138829/استعلام-کولر-اسپلیت--'>استعلام کولر اسپلیت ... / استعلام, استعلام کولر اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138837/استعلام-حمام'>استعلام حمام  / استعلام حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138845/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138853/استعلام-خرید-انواع-اتصالات-چدنی'>استعلام خرید انواع اتصالات چدنی  / استعلام, استعلام خرید انواع اتصالات چدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138861/استعلام-ساخت-سایر-پروژه‌های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه‌های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138869/استعلام-خرید-تجهیزات-کتابخانه-عمومی'>استعلام خرید تجهیزات کتابخانه عمومی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کتابخانه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138877/استعلام-چوب-راش-خشک-درجه-یک'>استعلام چوب راش خشک درجه یک  / استعلام, استعلام چوب راش خشک درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138885/مناقصه-اجرای-عمليات-ساخت-و-نصب-انشعابات-فولادی-و-پلی-اتيلن'>مناقصه اجرای عمليات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتيلن / مناقصه, مناقصه اجرای عمليات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتيلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138893/استعلام-پاور-کامپیوتر'>استعلام پاور کامپیوتر / استعلام , استعلام پاور کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138902/استعلام-کمپرسور-اسکرو'>استعلام کمپرسور اسکرو  / استعلام , استعلام کمپرسور اسکرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138905/مزایده-دو-قطعه-زمین-کشاورزی-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138912/استعلام-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی--'>استعلام لوازم مصرفی دندانپزشکی ... / استعلام , استعلام لوازم مصرفی دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138922/استعلام-انجام-عملیات-تسطیح-نسبی-زمین-های-کشاورزی'>استعلام انجام عملیات تسطیح نسبی زمین های کشاورزی  / استعلام , استعلام انجام عملیات تسطیح نسبی زمین های کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138398/مناقصه-احداث-ساختمان-سرايداری'>مناقصه احداث ساختمان سرايداری  / مناقصه, مناقصه احداث ساختمان سرايداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138407/استعلام-جمع-آوری-خازن--'>استعلام جمع آوری خازن ... / استعلام, استعلام جمع آوری خازن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138417/استعلام-روغن-GRAVIS-M320-و--'>استعلام روغن GRAVIS-M320 و ... / استعلام , استعلام روغن GRAVIS-M320 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138426/استعلام-خرید-شیرآلات-و-اتصالات--'>استعلام خرید شیرآلات و اتصالات... / استعلام, استعلام خرید شیرآلات و اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138435/مناقصه-احداث-سالن-همايشی-ورزشی'>مناقصه احداث سالن همايشی ورزشی / اگهی مناقصه , مناقصه احداث سالن همايشی ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138444/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138453/استعلام-کابل-تخت-لاستیکی'>استعلام کابل تخت لاستیکی / استعلام , استعلام کابل تخت لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138462/استعلام-باطری-قلمی--'>استعلام باطری قلمی... / استعلام, استعلام باطری قلمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138470/استعلام-لوله-پولیکا'>استعلام لوله پولیکا / استعلام,استعلام لوله پولیکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138479/استعلام-تهیه-و-نصب-و-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام تهیه و نصب و اجرای چمن مصنوعی / استعلام, استعلام خرید و اجرای لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138487/استعلام-توسعه-شبکه-آب'>استعلام توسعه شبکه آب  / استعلام بها, استعلام توسعه شبکه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138496/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-موتورخانه'>استعلام  تعمیر و بازسازی موتورخانه / استعلام, استعلام  تعمیر و بازسازی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138504/استعلام-بیسیم--'>استعلام بیسیم ... / استعلام , استعلام بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138514/استعلام-پانچ-و-منگنه'>استعلام پانچ و منگنه / استعلام, پانچ و منگنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138523/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر / استعلام, کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138533/استعلام-خرما-مضافتی'>استعلام خرما مضافتی  / استعلام, خرما مضافتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138542/استعلام-خدمات-اینترنت--'>استعلام خدمات اینترنت ... / استعلام , استعلام خدمات اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138551/استعلام-اجرای-پروژه-شبکه-اداره-پست--'>استعلام اجرای پروژه شبکه اداره پست... / استعلام,اجرای پروژه شبکه اداره پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138559/استعلام-دستگاه-فتوکپی-و--'>استعلام دستگاه فتوکپی و ...  / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138570/استعلام-خرید-انواع-تابلو--'>استعلام خرید انواع تابلو... / استعلام, استعلام خرید انواع تابلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138579/مناقصه-اجرای-زمین-چمن-مصنوعی-پارک-صدف--'>مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی پارک صدف... / مناقصه , مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی پارک صدف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138587/استعلام-صندلی-فرودگاهی-چهار-نفره'>استعلام صندلی فرودگاهی چهار نفره / استعلام,استعلام صندلی فرودگاهی چهار نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138597/استعلام-تامین-قطعات-کامیون-بنز'>استعلام  تامین قطعات کامیون بنز  / استعلام, استعلام  تامین قطعات کامیون بنز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138606/استعلام-آجر-سفالی'>استعلام آجر سفالی / استعلام, استعلام آجر سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138614/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138622/استعلام-پوشک--'>استعلام پوشک ... / استعلام , استعلام پوشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138631/استعلام-مصالح-و-تعمیرات--'>استعلام مصالح و تعمیرات ... / استعلام, استعلام مصالح و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138639/استعلام-عملیات-اجرایی-حفر-یک-حلقه-چاه-عمیق'>استعلام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه عمیق / استعلام ,استعلام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138648/استعلام-دستگاه-پرتاب-کننده-بشقاب-اهداف-پروازی-(تراب)'>استعلام  دستگاه پرتاب کننده بشقاب اهداف پروازی (تراب) / استعلام, دستگاه پرتاب کننده بشقاب اهداف پروازی (تراب)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137149/مزایده-فروش-داربست-و-بست'>مزایده فروش داربست و بست  / مزایده , مزایده فروش داربست و بست  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137169/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودرو-کیا-سراتو'>مزایده تعداد یک دستگاه خودرو کیا سراتو / مزایده, مزایده تعداد یک دستگاه خودرو کیا سراتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137184/مزایده-فروش-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش حق الامتیاز یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش حق الامتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137199/مزایده-تعداد-55-عدد-کاسه-روشوئی-به-همراه-شیرآلات'>مزایده تعداد 55 عدد کاسه روشوئی به همراه شیرآلات / آگهی مزایده، مزایده تعداد 55 عدد کاسه روشوئی به همراه شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137214/مزایده-یکباب-واحد-مرغداری-گوشتی-پلاک-55-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده یکباب واحد مرغداری گوشتی پلاک 55 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب واحد مرغداری گوشتی پلاک 55 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137236/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-315-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 315 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 315 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137280/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-380مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 380مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 380مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137316/مزایده-شناسایی-پیمانکار-جهت-حق-بهره-برداری-پسماندهای-خشک-بازیافتی'>مزایده شناسایی پیمانکار جهت حق بهره برداری پسماندهای خشک بازیافتی / آگهی شناسایی پیمانکار , مزایده شناسایی پیمانکار جهت حق بهره برداری پسماندهای خشک بازیافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137348/مزایده-فروش-تعداد-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعداد از املاک مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137373/خلاصه-آگهی-عرضه-عمومی-بنگاه'>خلاصه آگهی عرضه عمومی بنگاه / خلاصه آگهی عرضه عمومی بنگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137400/مزایده-فروش-تعداد-سه-باب-ملک'>مزایده فروش تعداد سه باب ملک  / مزایده فروش تعداد سه باب ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137440/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-قولنامه-ای-مساحت-120متر'>مزایده منزل مسکونی بصورت قولنامه ای مساحت 120متر  / مزایده منزل مسکونی بصورت قولنامه ای مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137474/مزایده-ساخت-و-نصب-تابلوگردان'>مزایده ساخت و نصب تابلوگردان  / مزایده ، مزایده ساخت و نصب تابلوگردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137499/مزایده-مغازه-مساحت-33-92متر'>مزایده مغازه مساحت 33.92متر / مزایده مغازه مساحت 33.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137525/مزایده-آپارتمان-مساحت-39-20متر'>مزایده آپارتمان مساحت 39.20متر / مزایده آپارتمان مساحت 39.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137547/مزایده-فروش-بالاست-مازادایستگاه-راه-آهن-نوبت-دوم-فراخوان-دوم'>مزایده فروش بالاست مازادایستگاه راه آهن..نوبت دوم فراخوان دوم  / مزایده, مزایده فروش بالاست مازادایستگاه راه آهن... نوبت دوم فراخوان دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137579/مزایده-5-قطعه-زمین-و-بنای-احداثی-آن'>مزایده 5 قطعه زمین و بنای احداثی آن / مزایده 5 قطعه زمین و بنای احداثی آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137603/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-429-بخش-یک'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 429  بخش یک / مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک 429  بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137631/مزایده-2-دستگاه-اتوبوس-بنز'>مزایده 2 دستگاه اتوبوس بنز / آگهی مزایده عمومی, مزایده  2 دستگاه اتوبوس بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137654/مزایده-فروش-یکدستگاه-گیوتین-برش-ورق-های-فلزی'>مزایده فروش یکدستگاه گیوتین برش ورق های فلزی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه گیوتین برش ورق های فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137672/مزایده-​اجاره-مکان-جمعه-بازار--نوبت-اول--چاپ-دوم'>مزایده ​اجاره مکان جمعه بازار  - نوبت اول - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده ​اجاره مکان جمعه بازار  - نوبت اول - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137693/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری قطعه دو تفکیکی / مزایده ششدانگ یک واحد تجاری قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137717/مزایده-حباب-شیشه-ای-پارکی'>مزایده حباب شیشه ای پارکی  / اگهی مزایده , مزایده حباب شیشه ای پارکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137741/مزایده-یک-خودرو-پژو-206--'>مزایده یک خودرو پژو 206 ... / آگهی مزایده ,مزایده یک خودرو پژو 206 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137758/مزایده-فروش-کارخانه-فعال-مواد-غذایی'>مزایده فروش کارخانه فعال مواد غذایی / مزایده ، مزایده فروش کارخانه فعال مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137775/مزایده-ششدانگ-باغ-بایر-مساحت-654-83متر'>مزایده ششدانگ باغ بایر مساحت 654.83متر  / مزایده ششدانگ باغ بایر مساحت 654.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137792/مزایده-یک-دستگاه-موتورسیکلت-ولگا'> مزایده یک دستگاه موتورسیکلت ولگا  / مزایده اموال منقول,  مزایده یک دستگاه موتورسیکلت ولگا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137819/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-نود-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک مساحت نود مترمربع / مزایده ششدانگ ملک مساحت نود مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137848/مزایده-فروش-کامیون-کشنده'>مزایده فروش کامیون کشنده / مزایده, مزایده فروش کامیون کشنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137874/آگهی-مزایده-فروش-دستگاه-تراش'>آگهی مزایده فروش دستگاه تراش / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش دستگاه تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137921/مزایده-ششدانگ-از-ساختمان-ویلایی-دو-طبقه-عرصه-361متر'>مزایده ششدانگ از ساختمان ویلایی دو طبقه عرصه 361متر / مزایده ,مزایده ششدانگ از ساختمان ویلایی دو طبقه عرصه 361متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137934/مزایده-مغازه-و-زمین-متصل-به-آن-مساحت-297-30متر'>مزایده مغازه و زمین متصل به آن مساحت 297.30متر  / مزایده ,مزایده مغازه و زمین متصل به آن مساحت 297.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137951/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137986/مزایده-دستگاه-بالانس--دستگاه-تایرکن'>مزایده دستگاه بالانس ، دستگاه تایرکن  / مزایده , مزایده دستگاه بالانس ، دستگاه تایرکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138006/مزایده-واگذاری-مکان-دولتی'>مزایده واگذاری مکان دولتی / مزایده , مزایده واگذاری مکان دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138021/مزایده-استخر-بالای-تپه-آبشار---'>مزایده استخر بالای تپه آبشار .... / مزایده عمومی , مزایده استخر بالای تپه آبشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138038/مزایده-اجاره-جایگاه-شهربازی'>مزایده اجاره جایگاه شهربازی  / اگهی مزایده , مزایده اجاره جایگاه شهربازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138053/مزایده-ششدانگ-ملک-به-پلاک-ثبتی-386--'>مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 386... / مزایده اموال منقول , مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 386...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138074/مزایده-منافع-عرصه-موقوفه-مساحت-365-5متر'>مزایده منافع عرصه موقوفه مساحت 365.5متر  / مزایده,مزایده منافع عرصه موقوفه مساحت 365.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138093/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-75-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 75 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 75 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138115/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه به شماره 09133506674</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138143/مزایده-یک-قطعه-زمین-باغی-عرصه-3919-33متر'>مزایده یک قطعه زمین باغی عرصه 3919.33متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین باغی عرصه 3919.33متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138169/مزایده-آپارتمان-مسکونی-88-79متر'>مزایده آپارتمان مسکونی 88.79متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 88.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138192/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-117-44متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 117.44متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 117.44متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138235/مزایده-اقلام-صنعتی-و-تاسیساتی-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده اقلام صنعتی و تاسیساتی مازاد بر نیاز - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اقلام صنعتی و تاسیساتی مازاد بر نیاز- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138276/مزایده-آپارتمان-مساحت-160-58متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 160.58متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 160.58متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138328/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-753-30متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 753.30متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 753.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138377/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2100مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2100مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2100مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138416/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-45-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین بخش 45 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138506/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1330-فرعی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1330 فرعی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1330 فرعی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138563/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-احداثی-در-طبقه-اول-110-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی در طبقه اول 110.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان احداثی در طبقه اول 110.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138441/مزایده-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی-مساحت-92-77متر'>مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی مساحت 92.77متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی مساحت 92.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138525/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعتی-مساحت-4417متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعتی مساحت 4417متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعتی مساحت 4417متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138590/مزایده-ششدانگ-عرصه-واعیان-خانه-پلاک-ثبتی-4454-90-اصلی'>مزایده ششدانگ عرصه واعیان خانه پلاک ثبتی 4454/90 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه واعیان خانه پلاک ثبتی 4454/90 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138660/استعلام-دستگاه-سیستم-ورود-و-خروج-تصویری'>استعلام دستگاه سیستم ورود و خروج تصویری / استعلام,استعلام دستگاه سیستم ورود و خروج تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138668/آگهی-فراخوان-اصلاح-شبکه-آب'>آگهی فراخوان اصلاح شبکه آب / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان اصلاح شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138676/استعلام-دیگ--'>استعلام دیگ ... / استعلام , استعلام دیگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138684/استعلام-دستگاه-سانترال'>استعلام دستگاه سانترال / استعلام دستگاه سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138692/استعلام-نگهداری-تاسیسات-پست-استان'>استعلام نگهداری تاسیسات پست استان / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات پست استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138701/استعلام-دوربین-مدار-بسته-سقفی-ثابت--'>استعلام دوربین مدار بسته سقفی ثابت... / استعلام,دوربین مدار بسته سقفی ثابت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138710/استعلام-خرید-کود-پتاس-گرانول-به-تعداد-18-کیسه'>استعلام خرید کود پتاس گرانول به تعداد 18 کیسه / استعلام, استعلام خرید کود پتاس گرانول به تعداد 18 کیسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138715/مزایده-واگذاری-معدن-سنگ-تزئینی'>مزایده واگذاری معدن سنگ تزئینی / مزایده  ،مزایده واگذاری معدن سنگ تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138719/استعلام-خدمات-تاکسی-سرویس'>استعلام خدمات تاکسی سرویس  / استعلام, استعلام خدمات تاکسی سرویس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138727/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138735/استعلام-جدو-گذاری-و-پیاده-رو-سنگی--'>استعلام جدو گذاری و پیاده رو سنگی... / استعلام, استعلام جدو گذاری و پیاده رو سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138743/استعلام-هود-آزمایشگاهی'>استعلام هود آزمایشگاهی   / استعلام, استعلام هود آزمایشگاهی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138751/استعلام-کشک-فله'>استعلام کشک فله / استعلام, استعلام کشک فله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138759/استعلام-مرمت-قنات-جویبار'>استعلام مرمت قنات جویبار / استعلام,استعلام مرمت قنات جویبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138768/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام, استعلام سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138776/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138784/استعلام-جعبه-پلاستیکی'>استعلام جعبه پلاستیکی / استعلام, استعلام جعبه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138793/استعلام-​پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام ​پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام, ​پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138801/استعلام-تجهیزات-پزشکی'>استعلام تجهیزات پزشکی  / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138809/استعلام-نوسازی-و-تعمیر-و-جایگزینی-آنالایزر-ذرات'>استعلام نوسازی و تعمیر و جایگزینی آنالایزر ذرات / استعلام نوسازی و تعمیر و جایگزینی آنالایزر ذرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138817/استعلام-وسایل-صوتی-و-تصویری-سالن-آمفی'>استعلام  وسایل صوتی و تصویری سالن آمفی / استعلام ,استعلام  وسایل صوتی و تصویری سالن آمفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138825/استعلام-سوئیچ-24-پورت-سیسکو-poe'>استعلام سوئیچ 24 پورت سیسکو poe  / استعلام, استعلام سوئیچ 24 پورت سیسکو poe </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138833/استعلام-جدول-گذاری-و-پیاده-رو-سازی'>استعلام جدول گذاری و پیاده رو سازی  / استعلام, استعلام جدول گذاری و پیاده رو سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138841/استعلام-5000-بسته-دستمال-فله-ای-روشویی'>استعلام 5000 بسته دستمال فله ای روشویی  / استعلام ,استعلام 5000 بسته دستمال فله ای روشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138849/استعلام-سیم-کشی-شبکه-(کابلی-و-فیبرنوری)-و--'>استعلام  سیم کشی شبکه (کابلی و فیبرنوری) و ... / استعلام, استعلام  سیم کشی شبکه (کابلی و فیبرنوری) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138857/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138865/استعلام-انعقاد-قرارداد-با-آژانس-حمل-و-نقل-مسافر'>استعلام انعقاد قرارداد با آژانس حمل و نقل مسافر  / استعلام, استعلام انعقاد قرارداد با آژانس حمل و نقل مسافر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138873/استعلام-بهنگام-سازی-مناطق-شهری'>استعلام بهنگام سازی مناطق شهری  / استعلام, استعلام بهنگام سازی مناطق شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138881/استعلام-کامیون-خاور-کمپرسی'>استعلام کامیون خاور کمپرسی / استعلام , استعلام کامیون خاور کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138889/استعلام-ماسه--سیمان--گچ--پودر-سنگ'>استعلام ماسه ، سیمان ، گچ ، پودر سنگ  / استعلام , استعلام ماسه ، سیمان ، گچ ، پودر سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138898/استعلام-ذرت-دانه-درجه-یک'>استعلام ذرت دانه درجه یک  / استعلام , استعلام ذرت دانه درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138907/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام, استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138917/استعلام-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام لوازم مصرفی دندانپزشکی / استعلام , استعلام لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138923/مزایده-اجاره-18-باب-مغازه-در-بازارچه'> مزایده اجاره  18 باب مغازه در بازارچه / آگهی مزایده ،  مزایده اجاره  18 باب مغازه در بازارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138650/آگهی-مزایده-اجاره-بازارچه-و--'>آگهی مزایده اجاره بازارچه و.... / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره بازارچه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138657/مناقصه-احداث-پل-دالی-زیرخاکی-مورب'>مناقصه احداث پل دالی زیرخاکی مورب / مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل دالی زیرخاکی مورب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138665/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-پست-هوایی--شبکه-فشار-ضعیف'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای پست هوایی ، شبکه فشار ضعیف / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای پست هوایی ، شبکه فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138673/استعلام-90-دستگاه-کیس-اسمبل-شده'>استعلام 90 دستگاه کیس اسمبل شده / استعلام,استعلام 90 دستگاه کیس اسمبل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138681/استعلام-اجرای-بخشی-از-ساختمان-پایگاه'> استعلام اجرای بخشی از ساختمان پایگاه / استعلام،  استعلام اجرای بخشی از ساختمان پایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138689/استعلام-مصالح-و-تعمیرات--'>استعلام مصالح و تعمیرات ... / استعلام, استعلام مصالح و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138697/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138707/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول  / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138716/استعلام-عملیات-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام عملیات احیا و  مرمت قنات / استعلام , استعلام عملیات احیا و  مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138724/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودروی-استیجاری'>استعلام  تامین یک دستگاه خودروی استیجاری / استعلام,  تامین یک دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138732/استعلام-سوییچ-ws-c3850-24ss'>استعلام سوییچ ws-c3850-24ss  / استعلام, سوییچ ws-c3850-24ss </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138740/استعلام-بهپاد-نقشه-برداری-عمود-پرواز-بدون-نقطه-کنترل'>استعلام بهپاد نقشه برداری عمود پرواز بدون نقطه کنترل  / استعلام, بهپاد نقشه برداری عمود پرواز بدون نقطه کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138748/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138756/استعلام-سوئیچ-12-پورت'>استعلام سوئیچ 12 پورت  / استعلام, استعلام سوئیچ 12 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138764/استعلام-تامین-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیروی انسانی  / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138773/استعلام-ميلگرد-فولادي'>استعلام ميلگرد فولادي   / استعلام، استعلام ميلگرد فولادي  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138781/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-فونداسیون--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138789/استعلام-مصالح-و-تعمیرات--'>استعلام مصالح و تعمیرات ... / استعلام, استعلام مصالح و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138798/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138806/استعلام-هارد-سرور'>استعلام هارد سرور / استعلام,استعلام هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138814/استعلام-توسعه-1-کلاس-در-مدرسه'>استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه / استعلام , استعلام توسعه 1 کلاس در مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138822/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138830/استعلام-مرعی-نمودن-و-رفع-گرفتگی-منهولهای-فاضلاب'>استعلام مرعی نمودن و رفع گرفتگی منهولهای فاضلاب  / استعلام , استعلام مرعی نمودن و رفع گرفتگی منهولهای فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138838/استعلام-دستگاه-ضد-سرقت-موتورخانه'>استعلام دستگاه ضد سرقت موتورخانه / استعلام, استعلام دستگاه ضد سرقت موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138846/استعلام-مرمت-کاروانسرای-نو--'>استعلام مرمت کاروانسرای نو... / استعلام,مرمت کاروانسرای نو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138854/استعلام-گاید-وایر'>استعلام گاید وایر / استعلام, گاید وایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138862/استعلام-پرینتر-اچ-پی--'>استعلام پرینتر اچ پی ... / استعلام, استعلام پرینتر اچ پی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138870/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کولر-اسپلیت'>استعلام خرید دو دستگاه کولر اسپلیت / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه کولر اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138878/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک  / استعلام,استعلام لاستیک 16*700 ایران تایر سوپر 10 لایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138886/استعلام-شارژر-باتری'>استعلام شارژر باتری / استعلام , داستعلام شارژر باتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138894/استعلام-کمپرسور-کامل'>استعلام کمپرسور کامل / استعلام , استعلام کمپرسور کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138903/مناقصه-خرید-هارد-و-متعلقات-دستگاه-ذخیره-سازی'>مناقصه خرید هارد و متعلقات دستگاه ذخیره سازی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید هارد و متعلقات دستگاه ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138911/آگهی-فراخوان-مزايده-اجاره-مجموعه-فرهنگی--تفريحی--'>آگهی فراخوان مزايده  اجاره مجموعه فرهنگی ، تفريحی ... / آگهی  فراخوان مزایده ،آگهی فراخوان مزايده  اجاره مجموعه فرهنگی ، تفريحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138914/استعلام-نظارت-اجرای-صحیح-بر-احیاء-و-مرمت-قنوات'>استعلام نظارت اجرای صحیح بر احیاء و مرمت قنوات / استعلام , استعلام نظارت اجرای صحیح بر احیاء و مرمت قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138403/استعلام-خرید-ریکلوزر-با-مقره-پلیمری-و-سکسیونر-هوایی--'>استعلام خرید ریکلوزر با مقره پلیمری و سکسیونر هوایی... / استعلام,خرید ریکلوزر با مقره پلیمری و سکسیونر هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138411/استعلام-احداث-زیرساخت-های-مجتمع-دامداری--'>استعلام احداث زیرساخت های مجتمع دامداری ... / استعلام, احداث زیرساخت های مجتمع دامداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138421/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-سرویسهای-بهداشتی-و-آبدارخانه'>استعلام تعمیرات و بازسازی سرویسهای بهداشتی و آبدارخانه / استعلام , استعلام تعمیرات و بازسازی سرویسهای بهداشتی و آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138430/استعلام-قطعات-پاتیل-کش-و--'>استعلام قطعات پاتیل کش و ...  / استعلام , استعلام قطعات پاتیل کش و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138439/استعلام-کاغذ-A4-کپی-لو-کس-80-گرمی'>استعلام کاغذ A4 کپی لو کس 80 گرمی / استعلام , استعلام کاغذ A4 کپی لو کس 80 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138449/استعلام-خرید-6-عدد-کیس-کامل--'>استعلام خرید 6 عدد کیس کامل ... / استعلام,استعلام خرید 6 عدد کیس کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138457/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتيبانی-به-صورت-حجمی'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتيبانی به صورت حجمی     / مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی و پشتيبانی به صورت حجمی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138466/استعلام-عملیات-اجرایی-جمع-آوری-و-ساماندهی-آبهای-سطحی---'>استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی .... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138475/مناقصه-فراخوان-بیمه-بدنه-و-شخص-ثالث-خودرو'>مناقصه فراخوان بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو / مناقصه فراخوان بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138483/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام,تعمیرات اساسی مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138491/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام , استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138500/استعلام-تعداد-1500-عدد-کنسول-2-44-نمره-8'>استعلام تعداد 1500 عدد کنسول 2.44 نمره 8 / استعلام ,استعلام تعداد 1500 عدد کنسول 2.44 نمره 8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138509/استعلام-دستگاه-سانترال'>استعلام دستگاه سانترال  / استعلام ,استعلام دستگاه سانترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138518/استعلام-کاشی-دیواری--'>استعلام کاشی دیواری... / استعلام, استعلام کاشی دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138528/استعلام-خرید-غذای-مولدین-ماهیان-خاویاری'>استعلام خرید غذای مولدین ماهیان خاویاری  / استعلام, استعلام خرید غذای مولدین ماهیان خاویاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138537/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام لایروبی و مرمت قنات / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138546/استعلام-دستکش-محافظ-استاد-کار-جنس-پلاستیک'>استعلام دستکش محافظ استاد کار جنس پلاستیک  / استعلام ,استعلام دستکش محافظ استاد کار جنس پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138555/استعلام-پذیرایی-میهمانان-اداری--'>استعلام پذیرایی میهمانان اداری ... / استعلام, استعلام پذیرایی میهمانان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138565/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام,استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138575/آگهی-فراخوان-اصلاح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-مريوان'>   آگهی فراخوان اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب مريوان   / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب مريوان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138583/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138592/استعلام-اتصالات'>استعلام اتصالات  / استعلام, استعلام اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138601/استعلام-اشتایر--'>استعلام اشتایر ... / استعلام, استعلام اشتایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138610/استعلام-خرید-سبزی-خورد-شده'>استعلام خرید سبزی خورد شده  / استعلام, استعلام خرید سبزی خورد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138618/استعلام-تیر-آهن-14'>استعلام تیر آهن 14  / استعلام, استعلام تیر آهن 14 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138626/استعلام-درب-و-پنجره--'>استعلام درب و پنجره ... / استعلام, استعلام درب و پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138635/استعلام-تعداد-8800-عدد-مقره-سوزنی-سرامیکی'>استعلام تعداد 8800 عدد مقره سوزنی سرامیکی / استعلام ,استعلام تعداد 8800 عدد مقره سوزنی سرامیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138644/استعلام-نصب-علائم-ایمنی--'>استعلام نصب علائم ایمنی... / استعلام, استعلام نصب علائم ایمنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138653/استعلام-واحد-کنترل-از-راه-دور-آب-ژاول'>استعلام واحد کنترل از راه دور آب ژاول  / استعلام ,استعلام واحد کنترل از راه دور آب ژاول  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137164/مزایده-دستگاه-پرکن-6-نازله---'>مزایده دستگاه پرکن 6 نازله .... / مزایده,مزایده دستگاه پرکن 6 نازله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137178/مزایده-واگذاری-مرکز-تخلیه-زباله-شهر--'>مزایده واگذاری مرکز تخلیه زباله شهر... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مرکز تخلیه زباله شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137192/مزایده-فروش-تعدادی-مبل'>مزایده فروش تعدادی مبل / مزایده, مزایده فروش تعدادی مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137206/مزایده-فروش-یک-دستگاه-CNC-هوابرش'>مزایده  فروش یک دستگاه  CNC هوابرش  / اگهی مزایده اموال منقول,مزایده  فروش یک دستگاه  CNC هوابرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137222/مزایده-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-16393-12متر'>مزایده قطعه زمین کشاورزی مساحت 16393.12متر / مزایده,مزایده قطعه زمین کشاورزی مساحت 16393.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137266/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی-میوه--سبزی--'>مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی میوه ، سبزی... / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی میوه ، سبزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137302/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-400متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 400متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 400متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137329/مزایده-شامل-ماشین-آلات-و-تجهیزات-و-تاسیسات-تولید-ورق--'>مزایده شامل ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید ورق ... / مزایده, مزایده شامل ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید ورق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137353/مزایده-زمین-شالیزار-مساحت-2000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین شالیزار مساحت 2000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین شالیزار مساحت 2000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137382/مزایده-پلاک-ثبتی-سطح-عرصه-246-5متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی سطح عرصه 246.5متر نوبت دوم / مزایده پلاک ثبتی سطح عرصه 246.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137420/مزایده-منزل-مساحت-225متر'>مزایده منزل مساحت 225متر / مزایده منزل مساحت 225متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137458/مزایده-دو-عدد-کانکس-6-متری'>مزایده دو عدد کانکس 6 متری / مزایده,مزایده دو عدد کانکس 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137489/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-66-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 66.90متر  / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 66.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137513/مزایده-بهره-برداری-غرفه'>مزایده بهره برداری غرفه / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137531/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-29-127-اصلی'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 29/127 اصلی / مزایده ششدانگ ساختمان پلاک 29/127 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137566/مزایده-باغ-پسته-بخش-سه-ثبت-قم-نوبت-اول'>مزایده باغ پسته بخش سه ثبت قم نوبت اول  / مزایده باغ پسته بخش سه ثبت قم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137592/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت-صنعتی-و--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی و ...نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137617/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور'>مزایده یک دستگاه تراکتور / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137645/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137664/مزایده-ماشین-لباسشویی-5-کیلویی--مرحله-دوم'>مزایده ماشین لباسشویی 5 کیلویی - مرحله دوم  / مزایده, مزایده ماشین لباسشویی 5 کیلویی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137682/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین-جهت-پارکینگ-عمومی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری زمین جهت پارکینگ عمومی - نوبت دوم / مزایده, تجدید مزایده واگذاری زمین جهت پارکینگ عمومی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137710/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-24-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24 متر نوبت اول / مزایده ششدانگ مغازه مساحت 24 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137726/مزایده-یک-دستگاه-اسکید-لودر-بابکت'>مزایده یک دستگاه اسکید لودر بابکت / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اسکید لودر بابکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137753/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اراضی-کشاورزی'>مزایده واگذاری به اجاره اراضی کشاورزی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137767/مزایده-یک-دستگاه-پراید'>مزایده یک دستگاه پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137784/مزایده-2-واحد-آپارتمان-مساحت-70-و-119-71متر'>مزایده 2 واحد آپارتمان مساحت 70 و 119.71متر / مزایده 2 واحد آپارتمان مساحت 70 و 119.71متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137807/مزایده-عمومی-فروش-تعدادی-از-اموال-مستهلک'>مزایده عمومی فروش تعدادی از اموال مستهلک / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش تعدادی از اموال مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137839/مزایده-پلاک-47-فرعی-اعیان-180-05متر'>مزایده پلاک 47 فرعی اعیان 180.05متر  / مزایده پلاک 47 فرعی اعیان 180.05متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137858/مزایده-مغازه-مساحت-داخلی-13-متر'>مزایده مغازه مساحت داخلی 13 متر / مزایده مغازه مساحت داخلی 13 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137907/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-مدل-1383'>مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1383 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137928/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-20000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی مساحت 20000متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده زمین زراعی مساحت 20000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137942/مزایده-فروش-ده-قطعه-از-اراضی'>مزایده فروش ده قطعه از اراضی / مزایده ,مزایده فروش ده قطعه از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137968/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-1885-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 1885 فرعی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1885 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1137996/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1504متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1504متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1504متر نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138013/مزایده-یک-خط-تلفن-سیار'>مزایده یک خط تلفن سیار  / آگهی مزایده, مزایده یک خط تلفن سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138030/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138043/مزایده-خودرو-تویوتا-کمری'>مزایده خودرو تویوتا کمری  / مزایده خودرو تویوتا کمری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138063/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین  / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138081/مزایده-واگذاری-امورات-بازار-روز-(پنجشنبه-بازاری)'>مزایده واگذاری امورات بازار روز (پنجشنبه بازاری)  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری امورات بازار روز (پنجشنبه بازاری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138100/تجدید-مزایده-فروش-ماشین-آلات-فرسوده'>تجدید مزایده فروش ماشین آلات فرسوده / تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش ماشین آلات فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138124/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-اخذ-عوارض-از-فروشندگان-میدان-جمعه-بازار'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری و اخذ عوارض از فروشندگان میدان جمعه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138152/مزایده-ایزوگامهای-توقیفی'>مزایده ایزوگامهای توقیفی  / اگهی مزایده , مزایده ایزوگامهای توقیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138181/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-سیصد-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138221/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دوم-مساحت-110-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 110.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم مساحت 110.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138254/مزایده-نیم-سهم-از-5-سهم-از-یک-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده نیم سهم از 5 سهم از یک قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده نیم سهم از 5 سهم از یک قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138305/مزایده-فروش-تعداد-17-پلاک-زمین'>مزایده فروش تعداد 17 پلاک زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 17 پلاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138354/مزایده-ششدانگ-دو-فقره-زمین-زراعی-بدون-کشت-5650-و-9430متر'>مزایده ششدانگ دو فقره زمین زراعی بدون کشت 5650 و 9430متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو فقره زمین زراعی بدون کشت 5650 و 9430متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138388/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-مازاد-نقد-اقساط'>مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138448/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-47-9-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.9 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.9 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138531/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-208-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 208.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 208.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138595/مزایده-فروش-تعداد-53-رقبه-از-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'> مزایده فروش تعداد 53 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم  / مزایده، مزایده فروش تعداد 53 رقبه از املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138661/استعلام-دفترچه-یادداشت-پست--'>استعلام دفترچه یادداشت پست... / استعلام, استعلام دفترچه یادداشت پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138669/استعلام-پوآر-اتوماتیک'>استعلام پوآر اتوماتیک / استعلام, استعلام پوآر اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138677/استعلام-مصالح-و-تعمیرات--'>استعلام مصالح و تعمیرات ... / استعلام, استعلام مصالح و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138685/استعلام-آب-بند-کننده-و--'>استعلام آب بند کننده و ... / استعلام, استعلام آب بند کننده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138693/مناقصه-اجرای-عملیات-طرح-های-نیرو-رسانی-به-پروژه-های-روستایی'>مناقصه اجرای عملیات طرح های نیرو رسانی به پروژه های روستایی   / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات طرح های نیرو رسانی به پروژه های روستایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138702/استعلام-مرمت-قنات'>استعلام مرمت قنات / استعلام, مرمت قنات نوروز آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138711/فراخوان-انجام-خدمات-خودرویی'>فراخوان انجام خدمات خودرویی / فراخوان , فراخوان انجام خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138720/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستاهای--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاهای... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138728/استعلام-مرمت-قنات--'>استعلام مرمت قنات... / استعلام,مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138736/استعلام-پذیرایی'>استعلام پذیرایی  / استعلام, استعلام پذیرایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138744/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138752/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-اداری'>استعلام تجهیزات و لوازم اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138760/استعلام-دیتا-پرژکتور'>استعلام دیتا پرژکتور  / استعلام , استعلام دیتا پرژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138765/اصلاحیه-مزایده-اجاره-محل-اسب-و-کالسکه-سواری---'>اصلاحیه مزایده اجاره محل اسب و کالسکه سواری ،... / اصلاحیه مزایده, مزایده مزایده اجاره محل اسب و کالسکه سواری ،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138769/استعلام-خرید-لوازم-آشپزخانه--'>استعلام خرید لوازم آشپزخانه ... / استعلام, استعلام خرید لوازم آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138777/استعلام-لوله-کاروگیت'>استعلام لوله کاروگیت / استعلام, استعلام لوله کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138785/استعلام-مرمت-قنات'>استعلام مرمت قنات / استعلام ,استعلام مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138794/استعلام-بذر-ذرت'>استعلام بذر ذرت / استعلام, استعلام بذر ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138802/استعلام-سی-دی--'>استعلام سی دی ... / استعلام , استعلام سی دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138810/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138818/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام,استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138826/استعلام-دستگاه-دی-سی-شوک-معمولی'>استعلام دستگاه دی سی شوک معمولی  / استعلام , دستگاه دی سی شوک معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138834/استعلام-تخته-چند-لایی-روکش-دار'>استعلام تخته چند لایی روکش دار / استعلام, استعلام تخته چند لایی روکش دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138842/استعلام-خدمات-تاکسی-سرویس--'>استعلام خدمات تاکسی سرویس... / استعلام, استعلام خدمات تاکسی سرویس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138850/استعلام-درب-موتورخانه-ضد-حریق'>استعلام درب موتورخانه ضد حریق  / استعلام , استعلام درب موتورخانه ضد حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138858/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام, استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138866/استعلام-خرید-مجموعه-بازی-پلی-اتیلن'>استعلام خرید مجموعه بازی پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید مجموعه بازی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138874/مناقصه-اجرای-عمليات-شبکه-گذاری-پراکنده-فولادی-و-پلی-اتيلن'>مناقصه اجرای عمليات شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتيلن / مناقصه, مناقصه اجرای عمليات شبکه گذاری پراکنده فولادی و پلی اتيلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138882/استعلام-ام-دی-اف-نه-9-میل-دو-طرف'>استعلام ام دی اف نه 9 میل دو طرف / استعلام , استعلام ام دی اف نه 9 میل دو طرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138890/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام لایروبی و مرمت قنات ... / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138899/فراخوان-مناقصه-HORIZONTAL-CENTRIFUGAL-PUMP--GABBIONE-TA'>فراخوان مناقصه HORIZONTAL CENTRIFUGAL  PUMP    GABBIONE TA / فراخوان مناقصه HORIZONTAL CENTRIFUGAL  PUMP    GABBIONE TA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138908/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستاهای--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاهای... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1138918/استعلام-عملیات-تسطیح-نسبی-زمین-های-کشاورزی'>استعلام عملیات تسطیح نسبی زمین های کشاورزی / استعلام , استعلام عملیات تسطیح نسبی زمین های کشاورزی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 14:24