اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.24 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134020/مزایده-مدرسه-موسوم-ب... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.24 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134020/مزایده-مدرسه-موسوم-به-ضرابی'>مزایده مدرسه موسوم به ضرابی  / مزایده , مزایده مدرسه موسوم به ضرابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134042/مزایده-ملک-بنای-کلی-793-60متر-نوبت-اول'>مزایده ملک بنای کلی 793.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بنای کلی 793.60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134056/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-194-45متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 194.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 194.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134089/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-49-14متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 49.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 49.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134107/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-کل-480متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت کل 480متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت کل 480متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134125/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چاپ-و-نشر'>مزایده فروش ماشین آلات صنایع چاپ و نشر / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات صنایع چاپ و نشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134146/مزایده-ششدانگ-چهار-قطعه-زمین'>مزایده ششدانگ چهار قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ چهار قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134163/مزایده-لوازم-و-قطعات-یدکی-ماشین-آلات-راهسازی'>مزایده لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی / مزایده, مزایده لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134184/مزایده-دو-قطعه-زمین-با-قدمت-سی-ساله-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه زمین با قدمت سی ساله نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با قدمت سی ساله نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134212/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-نقد-اقساط-اصلاحیه'>مزایده فروش املاک تملیکی نقد اقساط اصلاحیه  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی نقد اقساط  اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134244/مزایده-مال-مشاع-مساحت-عرصه-329-00متر'>مزایده مال مشاع مساحت عرصه 329.00متر  / مزایده,مزایده مال مشاع مساحت عرصه 329.00متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134266/مزایده-ضایعات-آهنی---'>مزایده ضایعات آهنی  ...  / مزایده ، مزایده ضایعات آهنی  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134287/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام--X33'>مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام - X33  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام - X33 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134311/مزایده-دستگاه-اره-فلکی---نوبت-دوم'>مزایده دستگاه اره فلکی... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده دستگاه اره فلکی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134329/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید  / مزایده,مزایده  یک دستگاه اتومبیل پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134348/مزایده-پراید-141'>مزایده پراید 141  / مزایده,مزایده پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134378/مزایده-23-5-سهم-مشاع-از-50-سهم-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-105متر'>مزایده 23.5 سهم مشاع از 50 سهم سه دانگ مشاع از زمین 105متر / مزایده,مزایده 23.5 سهم مشاع از 50 سهم سه دانگ مشاع از زمین 105متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134393/مزایده-اجاره-تعدادی-از-دکه-های-موجود-در-سطح-شهر--مرحله-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از دکه های موجود در سطح شهر - مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از دکه های موجود در سطح شهر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134407/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-65-59متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.59متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 65.59متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134422/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-یک-حومه-کرمانشاه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک حومه کرمانشاه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک حومه کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134444/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک-صنعتی-عرصه-10-000متر'>مزایده فروش یک قطعه ملک صنعتی عرصه 10.000متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک صنعتی عرصه 10.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134454/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-شش-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی بخش شش تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش شش تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134480/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-271-82متر'> مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 271.82متر  / مزایده, مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 271.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134030/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134049/مناقصه-اجرای-فرآوری-مصالح-سنگ-لاشه-و--'>مناقصه اجرای فرآوری مصالح سنگ لاشه و ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای فرآوری مصالح سنگ لاشه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134061/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-های-بین-مزارع'>فراخوان مناقصه  احداث جاده های بین مزارع  / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه  احداث جاده های بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134073/استعلام-قیمت-تهیه-اقلام-و-اجرای-شبکه-توزیع-گاز'>استعلام قیمت تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز  / استعلام, قیمت تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134083/فراخوان-مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-خدمات-نظافت-و-نگهداری'>فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات نظافت و نگهداری / فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات نظافت و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134093/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134108/استعلام-توانمند-سازی-دانش-آموزان--'>استعلام  توانمند سازی دانش آموزان ... / استعلام , استعلام  توانمند سازی دانش آموزان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134119/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134137/استعلام-درب---'>استعلام درب  ... / استعلام , استعلام درب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134149/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134164/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-شهرداری-(خدمات-عمومی)'>مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی) / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری (خدمات عمومی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134176/استعلام-تهیه-و-ساخت-قفسه-نشریات-بزرگسال-قفسه-کودک-میز-کودک--'>استعلام  تهیه و ساخت قفسه نشریات بزرگسال، قفسه کودک، میز کودک ... / استعلام, تهیه و ساخت قفسه نشریات بزرگسال، قفسه کودک، میز کودک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134190/استعلام-درب-گاو-صندوق-تک-لنگه---'>استعلام درب گاو صندوق تک لنگه .... / استعلام, درب گاو صندوق تک لنگه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134200/مناقصه-عمومی-نگهداری-کلبه-سنتی'>مناقصه عمومی نگهداری کلبه سنتی  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  نگهداری کلبه سنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134210/مناقصه-خرید-آبپاش-روتاری-نلسون--'>مناقصه خرید آبپاش روتاری نلسون ... / مناقصه ، مناقصه خرید آبپاش روتاری نلسون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134513/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134529/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-157-56متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 157.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 157.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134564/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-سواری-پژو-پارس-مدل-90'>مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس مدل 90 / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری پژو پارس مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134609/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-318-000متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 318.000متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 318.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134626/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-قطعه-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ واحد تجاری قطعه نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری قطعه نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134641/مزایده-واحد-غذاخوری-مرکز-شهید-خدایی-و---'>مزایده واحد غذاخوری مرکز شهید خدایی و .... / مزایده , مزایده واحد غذاخوری مرکز شهید خدایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134656/مزایده-زمین-زراعی-و-ده-ساعت-آب-از-چاه'>مزایده زمین زراعی و ده ساعت آب از چاه  / مزایده,مزایده زمین زراعی و ده ساعت آب از چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134671/مزایده-خودرو'>مزایده خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134688/مزایده-دیگ-بخار'>مزایده دیگ بخار  / اگهی مزایده , مزایده دیگ بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134722/مزایده-فروش-خودرو-کامیون-کمپرسی-آمیکو'>مزایده فروش خودرو کامیون کمپرسی آمیکو / آگهی مزایده , ممزایده فروش خودرو کامیون کمپرسی آمیکو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134737/مزایده-فروش-زمین-تجاری-مساحت-56-40متر-چاپ-دوم'>مزایده فروش زمین تجاری مساحت 56.40متر چاپ دوم  / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مساحت 56.40متر چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134754/مزایده-یک-دستگاه-پرس-گرم-هیدرولیکی-مستعمل-ساخت-ایران-نوبت-اول'>مزایده یک دستگاه پرس گرم هیدرولیکی مستعمل ساخت ایران نوبت اول  / مزایده یک دستگاه پرس گرم هیدرولیکی مستعمل ساخت ایران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134776/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-راهسازی-مازاد'>مزایده تعدادی از ماشین آلات راهسازی مازاد  / مزایده ،مزایده تعدادی از ماشین آلات راهسازی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134798/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134813/مزایده-سه-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-شماره-19-فرعی-عرصه-260-10متر'>مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 19 فرعی عرصه 260.10متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 19 فرعی عرصه 260.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134835/مزایده-فروش-املاک-شهرستان-اصفهان-بصورت-ششدانگ'>مزایده فروش املاک شهرستان اصفهان بصورت ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرستان اصفهان بصورت ششدانگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134855/مزایده-واگذاری-اجاره-تعدادی-از-رقبات-موقوفه'>مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفه / مزایده, مزایده واگذاری اجاره تعدادی از رقبات موقوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134869/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-129-80متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 129.80متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 129.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134902/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-هشت-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ملک بخش هشت کرمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش هشت کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134914/مزایده-فروش-املاک-مازاد-استان-خوزستان-نقد-اقساط'>مزایده فروش املاک مازاد استان خوزستان نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد استان خوزستان نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134930/مزایده-چرخ-gack-چرخ-ژانومه--'>مزایده چرخ gack، چرخ ژانومه ... / مزایده, مزایده چرخ gack، چرخ ژانومه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134942/مزایده-شش-دانگ-یک-دستگاه-خودرو-کامیون-کشنده-ماک--'>مزایده شش دانگ یک دستگاه خودرو کامیون کشنده ماک... / مزایده, مزایده شش دانگ یک دستگاه خودرو کامیون کشنده ماک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134957/مزایده-تعداد-7-باب-از-رقبه-تجاری'>مزایده تعداد 7 باب از رقبه تجاری / مزایده , مزایده تعداد 7 باب از رقبه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134973/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-1196-فرعی-621-51متر'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 1196 فرعی 621.51متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 1196 فرعی 621.51متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134994/مزایده-واگذاری-ظرفیت-تبلیغات-استانی-پارکینگ-توقیفی--'>مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغات استانی، پارکینگ توقیفی... / مزایده, مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغات استانی، پارکینگ توقیفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135010/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-6-00مترمربع'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 6.00مترمربع / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 6.00مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135037/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-53-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 53 فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 53 فرعی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135071/مزایده-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135127/مزایده-ملک-پلاک-3155-17255-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک 3155/17255 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک پلاک 3155/17255 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135174/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-مسکونی-پلاک-ثبتی-1204-فرعی-قطعه-106-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یک قطعه مسکونی پلاک ثبتی 1204 فرعی قطعه 106 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه مسکونی پلاک ثبتی 1204 فرعی قطعه 106 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135244/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-270متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 270متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 270متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134222/فراخوان-خرید-مواد-اولیه-طبخ-و-سرو-غذای-نیمروزی--'>فراخوان خرید مواد اولیه، طبخ و سرو غذای نیمروزی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان خرید مواد اولیه، طبخ و سرو غذای نیمروزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134233/سومین-اجلاس-معدن-و-صنایع-معدنی-ایران'>سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران / سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134243/استعلام-سرور-کامپیوتر-مرکزی--'>استعلام سرور کامپیوتر مرکزی... / استعلام, استعلام سرور کامپیوتر مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134259/مناقصه-زیرسازی-و-ساخت-کانیو-سایت'>مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو سایت / مناقصه , مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134270/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134281/تجدید-مناقصه-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مورد-نیاز-گردشگری-عنبرآباد-و---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری عنبرآباد و ... نوبت دوم  / تجدید مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز گردشگری عنبرآباد و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134295/مناقصه-مقاطعه-کاری-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه مقاطعه کاری مربوط به نگهداری فضای سبز - تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه مقاطعه کاری مربوط به نگهداری فضای سبز - تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134306/استعلام-مرمت-و-بازسازی-حمام'>استعلام  مرمت و بازسازی حمام / استعلام, مرمت و بازسازی حمام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134318/استعلام-لامپ---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام لامپ ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134333/استعلام-ده-کامیون-10-تنی-کود-گاوی-جهت-استفاده-در-فضای-سبز'>استعلام  ده کامیون 10 تنی کود گاوی جهت استفاده در فضای سبز  / استعلام, ده کامیون 10 تنی کود گاوی جهت استفاده در فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134346/مناقصه-عمومی-تهیه-لوازم-و-مصالح-مورد-نیاز--لوله-گذاری'>مناقصه عمومی تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز  ، لوله گذاری / مناقص عمومی یک مرحله ای, مناقصه عمومی تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز  ، لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134360/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134370/استعلام-فلش-مموری--'>استعلام فلش مموری ... / استعلام , استعلام فلش مموری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134380/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134403/مناقصه-کلیه-امور-مدیریتی-تهیه-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذای-آشپزخانه--'>مناقصه  کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ... / آگهی مناقصات عمومی, مناقصه  کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134416/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر--(نوبت-دوم)'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134429/مناقصه-انجام-امور-کنترل-کیفیت-خطوط-تولیدی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور کنترل کیفیت خطوط تولیدی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور کنترل کیفیت خطوط تولیدی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134443/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134463/استعلام-محصولات-الکترونیکی---'>استعلام محصولات الکترونیکی .... / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134473/مناقصه-عمومی-تعمیرات-و-بازسازی-کشتارگاه-اعم-از-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی کشتارگاه اعم از زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی کشتارگاه اعم از زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134485/استعلام-تهیه-اقلام-آموزشی-و-ترویجی--'>استعلام تهیه اقلام آموزشی و ترویجی... / استعلام, استعلام تهیه اقلام آموزشی و ترویجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134494/استعلام-باتری-خشک-12-ولت-42-آمپر'>استعلام  باتری خشک 12 ولت 42 آمپر / استعلام, باتری خشک 12 ولت 42 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134504/استعلام-پارتیشن-بندی--'>استعلام پارتیشن بندی ... / استعلام, پارتیشن بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134517/استعلام-وسایل-باشگاه-ورزشی'>استعلام وسایل باشگاه ورزشی  / استعلام, وسایل باشگاه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134532/مناقصه-خرید-10-000-لیتر-روغن'>مناقصه خرید 10.000 لیتر روغن / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 10.000 لیتر روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134541/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134551/مناقصه-تامین-حوله'>مناقصه  تامین حوله / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین حوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134563/مناقصه-عملیات-اجرای-پخش-آسفالت-و-لکه-گیری-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پخش آسفالت و لکه گیری شهر... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پخش آسفالت و لکه گیری شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134578/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-ساختمان-ها-تاسیسات-برقی--'>مناقصه  انجام تعمیرات اساسی ساختمان ها، تاسیسات برقی ... / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام تعمیرات اساسی ساختمان ها، تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134586/استعلام-هواکش--'>استعلام هواکش ... / استعلام , استعلام هواکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134594/تجدید-مناقصه-خریداری-7-قلم-نهاده-دامی'>تجدید مناقصه خریداری 7 قلم نهاده دامی / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خریداری 7 قلم نهاده دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134603/استعلام-دوربین-1300-کانن'>استعلام دوربین 1300 کانن  / استعلام, دوربین 1300 کانن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134616/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام , استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134629/مناقصه-عمومی-برق-رسانی-به-ایستگاه-پمپاژ-روستا---نوبت-اول'>مناقصه عمومی برق رسانی به ایستگاه پمپاژ روستا ...- نوبت اول  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی برق رسانی به ایستگاه پمپاژ روستا ...- نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134645/استعلام-ماژول-فیبر-نوری--'>استعلام ماژول فیبر نوری ... / استعلام , استعلام ماژول فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134663/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط--'>استعلام اجرای بهسازی محیط... / استعلام, استعلام اجرای بهسازی محیط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134678/فراخوان-مناقصه-خرید-ظروف-یک-و-چهار-لیتری-پلاستیکی-طرح-خودرویی'>فراخوان مناقصه خرید ظروف یک و چهار لیتری پلاستیکی طرح خودرویی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید ظروف یک و چهار لیتری پلاستیکی طرح خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134692/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاهای'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134705/مناقصه-جهت-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134715/فراخوان-مناقصه-تکمیل-لوله-کشی-و-سیستمهای-جانبی-مخزن'>فراخوان مناقصه تکمیل لوله کشی و سیستمهای جانبی مخزن / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل لوله کشی و سیستمهای جانبی مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134727/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134743/مناقصه-پشتیبانی-یکساله-بخش-خدمات-و-فضای-سبز'>مناقصه پشتیبانی یکساله بخش خدمات و فضای سبز   / فراخوان مناقصه ، مناقصه پشتیبانی یکساله بخش خدمات و فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134756/استعلام-اجرای-سیستم-ارتینگ--'>استعلام اجرای سیستم ارتینگ ... / استعلام, استعلام اجرای سیستم ارتینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134770/فراخوان-مناقصه-نصب-دیزل-و-الکتروپمپ-آتش-نشانی---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه نصب دیزل و الکتروپمپ آتش نشانی... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه نصب دیزل و الکتروپمپ آتش نشانی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134780/مناقصه-تمامی-خدمات-نظافت-و-رفت-و-روب--جمع-آوری--حمل-و-دفع-زباله-ها--'>مناقصه  تمامی خدمات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ، حمل و دفع زباله ها ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تمامی خدمات نظافت و رفت و روب ، جمع آوری ، حمل و دفع زباله ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134794/مناقصه-خرید-دستگاه-اسکنر'>مناقصه خرید دستگاه اسکنر  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134810/استعلام-کاغذ-بویین-سفید-تحریر-50-سانت-80-گرمی'>استعلام کاغذ بویین سفید تحریر 50 سانت 80 گرمی  / استعلام, کاغذ بویین سفید تحریر 50 سانت 80 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134824/مناقصه-اجرای-عملیات-حفظ-و-نگهداری-پارکها-و-فضای-سبز-نوبت-اول'>مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز نوبت اول  / مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134837/استعلام-ساخت-و-رنگ-آمیزی-نیمکت-های-فلزی--'>استعلام ساخت و رنگ آمیزی نیمکت های فلزی .. / استعلام, ساخت و رنگ آمیزی نیمکت های فلزی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134850/مناقصه-کولر-گازی-60-هزار-دو-تیکه'>مناقصه کولر گازی 60 هزار دو تیکه / آگهی برگزاری مناقصه ، مناقصه کولر گازی 60 هزار دو تیکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134865/استعلام-خرید-7-دستگاه-پمپ-اتا-و-4-دستگاه-موتور-افقی'>استعلام خرید 7 دستگاه پمپ اتا و 4 دستگاه موتور افقی / استعلام,استعلام خرید 7 دستگاه پمپ اتا و 4 دستگاه موتور افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134877/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد .. / استعلام , استعلام میلگرد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134888/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-دو-دستگاه-آسانسور-باری-و-نفر-بر'>استعلام تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور باری و نفر بر / استعلام, تعمیر و نگهداری دو دستگاه آسانسور باری و نفر بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134899/مناقصه-نصب-انشعابات-آب-و-فاضلاب-در-سطح-امورات'>مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب در سطح امورات / مناقصه ,مناقصه نصب انشعابات آب و فاضلاب در سطح امورات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134916/مناقصه-تکمیل-مرکز-استثنایی-خیری--'>مناقصه تکمیل مرکز استثنایی خیری ...  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مرکز استثنایی خیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134932/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور.... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری آسانسور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134952/استعلام-تجهیزات-آموزشی-رشته-تاسیسات'>استعلام تجهیزات آموزشی رشته تاسیسات  / استعلام, تجهیزات آموزشی رشته تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134970/فراخوان-مناقصه-تامین-و-نصب-و-تعویض-کنتور-رگلاتور'>فراخوان مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور رگلاتور  / فراخوان مناقصه , مناقصه تامین و نصب و تعویض کنتور رگلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134985/مناقصه-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی'>مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134997/مناقصه-کف-شکنی-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه  کف شکنی یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه  کف شکنی یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135012/اصلاحیه-آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-پروژه-جاده-سلامت'>اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه جاده سلامت / اصلاحیه آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه جاده سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135024/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی-و-مناطق-توسعه-یافته--ساخت-نوبت-اول'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته ، ساخت نوبت اول  / مناقصه پروژه گازرسانی به حفره های خالی و مناطق توسعه یافته ، ساخت نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135036/استعلام-آبرسانی-به-روستا--'>استعلام آبرسانی به روستا... / استعلام, استعلام آبرسانی به روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135046/فراخوان-مناقصه-امور-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135057/استعلام-شیر-کم-چرب-1-5-غنی-شده'>استعلام شیر کم چرب 1/5 غنی شده  / استعلام, شیر کم چرب 1/5 غنی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135068/مناقصه-تجدید-فراخوان-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدررفت'>مناقصه تجدید فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت / مناقصه , مناقصه تجدید فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135079/استعلام-خرید-229-کیلوگرم-سیم-مسی'>استعلام خرید 229 کیلوگرم سیم مسی / استعلام,استعلام خرید 229 کیلوگرم سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135088/استعلام-بوته-های-زینتی'>استعلام بوته های زینتی / استعلام , استعلام بوته های زینتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135096/استعلام-فیلتر-هوا'>استعلام فیلتر هوا / استعلام, استعلام فیلتر هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135106/استعلام-ترمه-رومیزی-تکی-با-برند-گروه-عدل--'>استعلام ترمه رومیزی تکی با برند گروه عدل .. / استعلام, ترمه رومیزی تکی با برند گروه عدل ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135115/استعلام-تعمیرات-مدارس--'>استعلام تعمیرات مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135124/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135134/استعلام-انجام-خدمات-حجمی--'>استعلام انجام خدمات حجمی ... / استعلام,استعلام انجام خدمات حجمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134019/تجدید-مزایده-فروش-قیر-یارانه-ای'>تجدید مزایده فروش قیر یارانه ای  / تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش قیر یارانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134039/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-147-54متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 147.54متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 147.54متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134054/مزایده-خط-تلفن-موبایل'>مزایده خط تلفن موبایل  / مزایده,مزایده خط تلفن موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134082/مزایده-کابل-آلومینیوم-و-سیم-مسی--'>مزایده کابل آلومینیوم و سیم مسی... / مزایده, مزایده کابل آلومینیوم و سیم مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134106/مزایده-فروش-یکدستگاه-بنز-302-ضایعاتی'>مزایده فروش یکدستگاه بنز 302 ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بنز 302 ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134123/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-29-غرفه-تجاری-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 29 غرفه تجاری نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 29 غرفه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134141/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-2701متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2701متر نوبت سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 2701متر نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134159/مزایده-5-دستگاه-یخچال-فریزر--نوبت-دوم'>مزایده 5 دستگاه یخچال فریزر...نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده 5 دستگاه یخچال فریزر...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134181/مزایده-تعدادی-از-اموال-مازاد-مستهلک'>مزایده تعدادی از اموال مازاد مستهلک / مزایده, مزایده تعدادی از اموال مازاد مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134211/مزایده-عملیات-استخراج-و-فروش-سنگ-و-لاشه-جویی'>مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ و لاشه جویی / مزایده, مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ و لاشه جویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134237/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تولیدی-مسکونی-کارگاهی-مزروعی-تجاری'>مزایده فروش املاک کاربری تولیدی مسکونی کارگاهی مزروعی تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تولیدی مسکونی کارگاهی مزروعی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134257/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی'>مزایده فروش املاک و اراضی  / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134284/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-361-82متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 361.82متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 361.82متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134309/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-390-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 390.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 390.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134326/فراخوان-ایستگاه-های-مکانیزه-به-ابعاد-1-5-2'>فراخوان ایستگاه های مکانیزه به ابعاد 1.5*2  / فراخوان, فراخوان ایستگاه های مکانیزه به ابعاد 1.5*2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134347/مزایده-زمین-مسکونی-بخش-یک-بهبهان-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی بخش یک بهبهان نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی بخش یک بهبهان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134372/مزایده-ملک-مساحت-348متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 348متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 348متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134391/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-70-87متر'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.87متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 70.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134402/مزایده-فروش-ملک-کابری-باغ-عرصه-7769-04متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک کابری باغ عرصه 7769.04متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک کابری باغ عرصه 7769.04متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134421/مزایده-یکدستگاه-یخچال-ویترینی-ایستاده'>مزایده یکدستگاه یخچال ویترینی ایستاده / مزایده, مزایده یکدستگاه یخچال ویترینی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134440/مزایده-فروش-قطعات-و-لوازم-برقی----(نوبت-دوم)'>مزایده فروش قطعات و لوازم برقی ، ... (نوبت دوم) / مزایده فروش ، مزایده فروش قطعات و لوازم برقی ، ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134453/مزایده-زمین-بخش-15-گیلان-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش 15 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش 15 گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134479/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-277-60متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 277.60متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 277.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134029/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-اسکناس-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134044/مناقصه-امور-خدمات-و-حفاظت-فیزیکی-به-صورت-حجمی'>مناقصه امور خدمات و حفاظت فیزیکی به صورت حجمی / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات و حفاظت فیزیکی به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134060/فراخوان-طراحی-خطوط-انتقال--کلکتورها--مخازن-ذخیره-آب-و---'>فراخوان طراحی خطوط انتقال ، کلکتورها ، مخازن ذخیره آب و .... / فراخوان, فراخوان طراحی خطوط انتقال ، کلکتورها ، مخازن ذخیره آب و ایستگاه های پمپاژ فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134071/فراخوان-مناقصه-جهت-خرید-ملزومات-پزشکی'>فراخوان مناقصه جهت خرید ملزومات پزشکی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه جهت خرید ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134081/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-تعریض-راه-دسترسی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134092/تجدید-فراخوان-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی  مناقصه عمومی دو  مرحله ای, فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134105/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-اجرای-احداث-مخزن-پنجاه-متر-مکعبی-و--'>مناقصه انجام کامل عملیات اجرای احداث مخزن پنجاه متر مکعبی و... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام کامل عملیات اجرای احداث مخزن پنجاه متر مکعبی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134118/مناقصه-احداث-ایستگاه-کاتدیک-در-کیلومتر-36-خط-لوله---نوبت-دوم'>مناقصه  احداث ایستگاه کاتدیک در کیلومتر 36 خط لوله ....نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  احداث ایستگاه کاتدیک در کیلومتر 36 خط لوله ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134133/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب گاردریل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134148/استعلام-تجهیزات-سامانه-اعلام-و-اطفاء-حریق--'>استعلام تجهیزات سامانه اعلام و اطفاء حریق ... / استعلام , استعلام تجهیزات سامانه اعلام و اطفاء حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134162/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134175/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-بهله'>فراخوان مناقصه  بهسازی و آسفالت بهله / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  بهسازی و آسفالت بهله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134189/مناقصه-خریداری-مواد-غذایی-مورد-نیاز-سالیانه'>مناقصه خریداری مواد غذایی مورد نیاز سالیانه  / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری مواد غذایی مورد نیاز سالیانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134199/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134209/مناقصه-ترمیم-نوار-حفاری-سطح-شهر-و-روکش-آسفالت-معابر-شهری-و--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم نوار حفاری سطح شهر و روکش آسفالت معابر شهری و ...نوبت دوم  / مناقصه ترمیم نوار حفاری سطح شهر و روکش آسفالت معابر شهری و ..نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134512/مزایده-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک نوبت دوم  / مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134528/فراخوان-واگذاری-یک-زمین--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری یک زمین - نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان واگذاری یک زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134561/مزایده-انواع-حوله--انواع-دستمال--'>مزایده انواع حوله - انواع دستمال... / مزایده, مزایده انواع حوله - انواع دستمال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134595/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-واحد-نانوایی'>تجدید مزایده واگذاری یک واحد نانوایی  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده واگذاری یک واحد نانوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134620/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-هیوندای'>مزایده یک دستگاه خودروی هیوندای / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی هیوندای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134639/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه / مزایده , مزایده واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134655/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سالن-پذیرائی-و-مجموعه-اقامتی'>مزایده واگذاری بهره برداری از سالن پذیرائی و مجموعه اقامتی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از سالن پذیرائی و مجموعه اقامتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134670/مزایده-آپارتمان-مساحت-94-36متر'>مزایده آپارتمان مساحت 94.36متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 94.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134687/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-44707متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 44707متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 44707متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134711/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-158-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 158.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 158.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134736/مزایده-10000-مترمربع-قرنیز-ساده'>مزایده 10000 مترمربع قرنیز ساده  / مزایده,مزایده 10000 مترمربع قرنیز ساده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134753/مزایده-آپارتمان-مساحت-76-97متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 76.97متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 76.97متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134772/مزایده-آپارتمان-مساحت-80متر'>مزایده آپارتمان مساحت 80متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134797/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-نیسان-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت نیسان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134811/مزایده-مغازه-های-مجموعه-لاله'>مزایده مغازه های مجموعه لاله / مزایده, مزایده مغازه های مجموعه لاله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134833/مزایده-فروش-دستگاه-خردکن--چاپ-دوم'>مزایده فروش دستگاه خردکن - چاپ دوم / اگهی مزایده , مزایده فروش دستگاه خردکن - چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134851/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-278-38متر'>مزایده خانه مسکونی عرصه 278.38متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 278.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134868/مزایده-جمع-آوری-کلیه-زباله-های-قابل-بازیافت-شهری'>مزایده جمع آوری کلیه زباله های قابل بازیافت شهری  / مزایده ,مزایده جمع آوری کلیه زباله های قابل بازیافت شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134895/مزایده-دو-فقره-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-222-فرعی-نوبت-اول'>مزایده دو فقره سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 222 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده دو فقره سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 222 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134913/مزایده-فروش-هشتاد-و-هفت-جفت-کفش-زنانه'>مزایده فروش هشتاد و هفت جفت کفش زنانه / آگهی مزایده , مزایده فروش هشتاد و هفت جفت کفش زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134928/مزایده-تجهیزات-فروشگاهی-و-پزندگی--'>مزایده تجهیزات فروشگاهی و پزندگی... / مزایده, مزایده تجهیزات فروشگاهی و پزندگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134941/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134956/مزایده-خودروی-سواری-لیفان'>مزایده خودروی سواری لیفان / مزایده, مزایده خودروی سواری لیفان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134971/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134993/مزایده-اموال-منقول-یکدستگاه-دیگ-بخار--سورتینگ--گلگیر---(نوبت-دوم)'>مزایده اموال منقول یکدستگاه دیگ بخار،  سورتینگ ، گلگیر .... (نوبت دوم) / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول دیگ بخار، سورتینگ، گلگیر ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135009/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135032/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-222-75متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 222.75متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 222.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135066/مزایده-ساختمان-آپارتمانی-13-طبقه-بخش-یک-ارومیه'>مزایده ساختمان آپارتمانی 13 طبقه بخش یک ارومیه  / مزایده,مزایده ساختمان آپارتمانی 13 طبقه بخش یک ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135116/مزایده-زمین-مسکونی-و-سه-دانگ-مغازه'>مزایده زمین مسکونی و سه دانگ مغازه / مزایده,مزایده زمین مسکونی و سه دانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135172/مزایده-مکان-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده مکان پارکینگ های عمومی  / مزایده, مزایده مکان پارکینگ های عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135211/مزایده-60-40-سهم-از-100-سهم-سهام-ساختمان'>مزایده 60.40 سهم از 100 سهم سهام ساختمان / مزایده,مزایده 60.40 سهم از 100 سهم سهام ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134221/فراخوان-احداث-واحد-فنی-دامپزشکی-نوبت-دوم'>فراخوان احداث واحد فنی دامپزشکی نوبت دوم  / آگهی فراخوان, فراخوان احداث واحد فنی دامپزشکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134035/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-210متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت زیربنای 210متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای 210متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134047/مزایده-یک-دستگاه-ساخت-پروفیل-آلومینیوم'>مزایده یک دستگاه ساخت پروفیل آلومینیوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساخت پروفیل آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134065/مزایده-باغ-کیوی-مساحت-7-هکتار-نوبت-اول'>مزایده باغ کیوی مساحت 7 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده باغ کیوی مساحت 7 هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134099/مزایده-ساختمان-با-قدمت-50-سال'>مزایده ساختمان با قدمت 50 سال  / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت 50 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134120/مزایده-اقلام-ضایعاتی-خود-شامل--آهن-آلات--استنلس-استیل--'>مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل : آهن آلات , استنلس استیل ... / مزایده اقلام ضایعاتی خود شامل : آهن آلات , استنلس استیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134135/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-کل-437-16متر'>مزایده یک قطعه ملک مساحت کل 437.16متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت کل 437.16متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134155/مزایده-اجاره-پنج-باب-مغازه--'>مزایده اجاره پنج باب مغازه ...  / خلاصه آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره پنج باب مغازه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134174/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-11-24متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 11.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134198/مزایده-دو-پلاک-ثبتی-شامل-آپارتمان-ها-و-چندین-مغازه'>مزایده دو پلاک ثبتی شامل آپارتمان ها و چندین مغازه  / مزایده,مزایده دو پلاک ثبتی شامل آپارتمان ها و چندین مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134226/مزایده-واگذاری-اجاره-غرفه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره غرفه تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره غرفه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134250/مزایده-فروش-لوازم-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز  / آگهی مزایده ,  مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134273/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-250متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 250متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134299/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-سه-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت سه هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت سه هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134321/مزایده-یک-فقره-خط-موبایل'>مزایده یک فقره خط موبایل  / آگهی مزایده, مزایده یک فقره خط موبایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134341/مزایده-الکترو-7018'>مزایده الکترو 7018 / مزایده , مزایده الکترو 7018</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134358/مزایده-ملک-مساحت-6000متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 6000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 6000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134386/مزایده-املاک-کاربری-مزروعی-عرصه-38836-92متر'>مزایده املاک کاربری مزروعی عرصه 38836.92متر  / مزایده,مزایده املاک کاربری مزروعی عرصه 38836.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134398/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-رستوران-آبشار--'>مزایده بهره برداری از فضای رستوران آبشار... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای رستوران آبشار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134415/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-21-75متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 21.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134434/فراخوان-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-محل-های-رستوران'>فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل های رستوران  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل های رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134450/مزایده-جایگاه-cng'>مزایده جایگاه cng  / آگهی مزایده عمومی,مزایده جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134465/مزایده-فروش-کارخانه-گچ'>مزایده فروش کارخانه گچ / مزایده ، مزایده فروش کارخانه گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134501/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-3184-فرعی-بخش-دو'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 3184 فرعی بخش دو  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 3184 فرعی بخش دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134026/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-آبشناسان-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر آبشناسان و ..... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر آبشناسان و ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134038/مناقصه-قطعات-تلمبه-نشت-بند--'>مناقصه قطعات تلمبه نشت بند ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه قطعات تلمبه نشت بند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134055/مناقصه-ساخت-رمپ-ورودی-انبار-امولایت--'>مناقصه ساخت رمپ ورودی انبار امولایت... / آگهی مناقصه ، مناقصه ساخت رمپ ورودی انبار امولایت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134068/استعلام-نصب-ایزوگام-پشت-بام--حذف-نورگیرها-و--'>استعلام نصب ایزوگام پشت بام ، حذف نورگیرها و .. / استعلام, نصب ایزوگام پشت بام ، حذف نورگیرها و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134078/مناقصه-عملیات-اجرای-ساماندهی-دیوارهای-حایل-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای ساماندهی دیوارهای حایل رودخانه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای ساماندهی دیوارهای حایل رودخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134087/استعلام-سیستم-ضدسرقت-موتورخانه--'>استعلام سیستم ضدسرقت موتورخانه... / استعلام, استعلام سیستم ضدسرقت موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134100/استعلام-کف-سازی-پیاده-رو-با-کف-پوش-بتنی-ویبره-ای-پیش-ساخته'>استعلام کف سازی پیاده رو با کف پوش بتنی ویبره ای پیش ساخته / استعلام, کف سازی پیاده رو با کف پوش بتنی ویبره ای پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134113/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134129/مناقصه-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبتی'>مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134143/مناقصه-جاده-سلامت'>مناقصه جاده سلامت  / مناقصه, مناقصه جاده سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134157/استعلام-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام  اجرای چمن مصنوعی  / استعلام, اجرای چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134170/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-لوله-پلی-اتیلن--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی یک مرحله ای لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134183/مناقصه-احداث-پارک'>مناقصه احداث پارک  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134195/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134205/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-و-دال-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری و دال بتنی  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای جدولگذاری و دال بتنی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134217/مناقصه-پل-های-بتنی-آبرو-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پل های بتنی آبرو معابر  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پل های بتنی آبرو معابر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134523/مزایده-فروش-تعداد-2-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پرشیا'>مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سواری پژو پرشیا / اگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 2 دستگاه خودروی سواری پژو پرشیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134553/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-لادا'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو لادا / مزایده فروش , مزایده فروش یک دستگاه خودرو لادا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134570/مزایده-ملک-بخش-5-ملایر-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 5 ملایر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 5 ملایر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134614/مزایده-تعدادی-خودرو'>مزایده تعدادی خودرو  / مزایده ، مزایده تعدادی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134634/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-157-56متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 157.56متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 157.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134651/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-صنعتی-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری صنعتی تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری صنعتی تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134665/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134682/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134698/مزایده-گالن-ها-و-دبه-های-رنگ--نوبت-دوم'>مزایده گالن ها و دبه های رنگ - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده گالن ها و دبه های رنگ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134728/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134744/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-804مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 804مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 804مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134760/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134791/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134806/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-(مرحله-دوم--نوبت-اول)'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  (مرحله دوم - نوبت اول) / مزایده ، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  (مرحله دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134821/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134844/مزایده-یک-دستگاه-نوار-نقاله'>مزایده یک دستگاه نوار نقاله  / مزایده,مزایده یک دستگاه نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134862/مزایده-ششدانگ-زمین-کشاورزی-قولنامه-ای-17480متر'>مزایده ششدانگ زمین کشاورزی قولنامه ای 17480متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی قولنامه ای 17480متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134887/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-176متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 176متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 176متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134907/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134923/مزایده-کت-پسرانه-بلوز-پسرانه--'>مزایده کت پسرانه، بلوز پسرانه... / مزایده, مزایده کت پسرانه، بلوز پسرانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134937/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-تنقلات-پارک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل غرفه تنقلات پارک.. نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری محل غرفه تنقلات پارک.. نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134951/مزایده-خودرو-سواری-زانتیا--مرحله-دوم'>مزایده خودرو سواری زانتیا.. مرحله دوم / مزایده ,مزایده خودرو سواری زانتیا.. مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134961/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-210-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 210 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 210 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134983/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده , مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135004/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-خانه'>اصلاحیه مزایده ششدانگ خانه / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135026/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-78متر-قطعه-اول-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 74.78متر قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.78متر قطعه اول تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135055/مزایده-یک-دستگاه-ساختمان-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ساختمان نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135101/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-17-فرعی'>مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 17 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 17 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135150/مزایده-آپارتمان-مساحت-117-60متر-قدمت-هشت-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 117.60متر قدمت هشت سال / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 117.60متر قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135196/مزایده-فروش-ملک-مازاد-مساحت-78-89متر'>مزایده فروش ملک مازاد مساحت 78.89متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد مساحت 78.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134228/مناقصه-خرید-خدمات-ایاب-و-ذهاب-و--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134239/استعلام-خرید-موتور-آسانسور---'>استعلام خرید موتور آسانسور .... / استعلام, استعلام خرید موتور آسانسور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134252/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-مرتبط-با-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید تجهیزات مرتبط با حفاظت فیزیکی ...نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید تجهیزات مرتبط با حفاظت فیزیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134263/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز'>مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134232/مناقصه-برنامه-نویسی-طراحی-وب--طراحی-سایت-نوبت-دوم'>مناقصه برنامه نویسی طراحی وب ، طراحی سایت نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه برنامه نویسی طراحی وب ، طراحی سایت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134242/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-عمومی-خرید-پکیج-پمپاژ-شناور-افقی-به-ظرفیت-90-لیتر--'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید پکیج پمپاژ شناور افقی به ظرفیت 90 لیتر... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید پکیج پمپاژ شناور افقی به ظرفیت 90 لیتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134258/مناقصه-تامین-و-طبخ-روزانه-حدود-400-پرس-غذا'>مناقصه  تامین و طبخ روزانه حدود 400 پرس غذا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  تامین و طبخ روزانه حدود 400 پرس غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134269/مناقصه-عمومی-واگذاری-فعالیت-های-خدماتی-و-تاسیساتی'>مناقصه عمومی واگذاری فعالیت های خدماتی و تاسیساتی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری فعالیت های خدماتی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134280/استعلام-مرمت-و-بازسازی-حمام---'>استعلام مرمت و بازسازی حمام  ... / استعلام, مرمت و بازسازی حمام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134293/استعلام-مرکب--'>استعلام مرکب ... / استعلام , استعلام مرکب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134304/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134316/استعلام-کامپیوتر-با-متعلقات'>استعلام کامپیوتر با متعلقات / استعلام, کامپیوتر با متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134331/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134344/مناقصه-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-شاخص-ژلاتین-روغن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری شاخص ژلاتین روغن- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری شاخص ژلاتین روغن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134359/مناقصه-11-قلم-کابل-خاکی-مسی'>مناقصه 11 قلم کابل خاکی مسی  / آگهی مناقصه, مناقصه 11 قلم کابل خاکی مسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134369/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-کولر-اسپلیت-ضد-انفجار-تک-سیستم-سرد'>فراخوان مناقصه عمومی خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد   / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134379/آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-مشارکت-در-توسعه-ارائه-خدمات-مالی--'>آگهی فراخوان مناقصه عمومی مشارکت در توسعه ارائه خدمات مالی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,آگهی فراخوان مناقصه عمومی مشارکت در توسعه ارائه خدمات مالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134399/استعلام-بهای-جدول-گذاری-معابر--'>استعلام بهای جدول گذاری معابر... / استعلام, استعلام بهای جدول گذاری معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134413/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک-و-GIS-منطقه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ممیزی املاک و GIS منطقه یک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ممیزی املاک و GIS منطقه یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134428/فراخوان-خدمات-آبدارخانه-و-پذیرایی--تجدید'>فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی... تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان خدمات آبدارخانه و پذیرایی... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134442/مناقصه-عمومی-خرید-241-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-توزیع-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید 241 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف-نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 241 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134460/استعلام-شناسایی--'>استعلام شناسایی ... / استعلام , استعلام شناسایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134472/استعلام-باطری-ژل-سل-12-ولت-7-5-آمپر'>استعلام باطری ژل سل 12 ولت 7/5 آمپر  / استعلام, باطری ژل سل 12 ولت 7/5 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134484/استعلام-دستگاه-ضبط-صوت-و-تصویر--'>استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر ... / استعلام , استعلام دستگاه ضبط صوت و تصویر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134493/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی--نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134503/مناقصه-تهیه-متریال-و-ساخت-مخزن-تحت-فشار'>مناقصه تهیه متریال و ساخت مخزن تحت فشار  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه متریال و ساخت مخزن تحت فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134516/فراخوان-ایجاد-واحدهای-تولید-انرژی-خورشیدی-کوچک'>فراخوان ایجاد واحدهای تولید انرژی خورشیدی کوچک / فراخوان, فراخوان ایجاد واحدهای تولید انرژی خورشیدی کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134531/مناقصه-تهیه-و-نصب-جدول-و-تخریب-و-برچیدن-مصالح-بتن-نوبت-اول'>مناقصه تهیه و نصب جدول و تخریب و برچیدن مصالح بتن نوبت اول  / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب جدول و تخریب و برچیدن مصالح بتن نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134540/مناقصه-طراحی-و-استقرار-نظام-مدیریت-HSE'>مناقصه طراحی و استقرار نظام مدیریت HSE / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و استقرار نظام مدیریت HSE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134550/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام, استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134562/مناقصه-عملیات-اجرای-پیاده-روسازی-(سنگ-فرش)-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی (سنگ فرش) شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی (سنگ فرش) شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134577/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای-گلبرگ'>مناقصه احداث پارک محله ای گلبرگ  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک محله ای گلبرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134585/استعلام-دوربین-مداربسته--'>استعلام دوربین مداربسته ... / استعلام, دوربین مداربسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134593/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134602/استعلام-مرمت-بقعه--'>استعلام مرمت بقعه... / استعلام, استعلام مرمت بقعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134615/استعلام-تابلو-برق-ژنراتور-200-آمپر'>استعلام  تابلو برق ژنراتور 200 آمپر / استعلام, تابلو برق ژنراتور 200 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134627/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134644/مناقصه-خرید-خدمات-تفکیک-جمع-آوری-و-انتقال-پسماندهای-عفونی-مرکز-آموزشی--'>مناقصه خرید خدمات تفکیک، جمع آوری و انتقال پسماندهای عفونی مرکز آموزشی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تفکیک، جمع آوری و انتقال پسماندهای عفونی مرکز آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134023/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش آهن آلات اسقاطی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134045/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-350متر-نوبت-دوم'>مزایده قطعه زمینی مساحت 350متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 350متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134062/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-149-13متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 149.13متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 149.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134096/مزایده-ماشین-آلات-تولید-پالت'>مزایده ماشین آلات تولید پالت / آگهی مزایده عمومی,مزایده  ماشین آلات تولید پالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134116/مزایده-ساختمان-مهد-کودک-نیلوفر--'>مزایده ساختمان مهد کودک نیلوفر... / مزایده، مزایده ساختمان مهد کودک نیلوفر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134131/مزایده-فروش-ماشین-آلات-صنایع-چوب-و-مبلمان'>مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ماشین آلات صنایع چوب و مبلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134152/مزایده-پلاک-ثبتی-958-و-956-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 958 و 956 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 958 و 956 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134167/مزایده-واگذاری-دو-باب-سوله'>مزایده واگذاری دو باب سوله / آگهی مزایده , مزایده واگذاری دو باب سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134188/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-بازارچه-فروشگاه-06'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های بازارچه فروشگاه 06  / مزایده, مزایده اجاره تعدادی از غرفه های بازارچه فروشگاه 06 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134218/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-211-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 211 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 211 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134246/آگهی-حق-بهره-برداری-از-محلهای-عرضه-مستقیم-تک-محصولی-(محصولات-کشاورزی)'>آگهی حق بهره برداری از محلهای عرضه مستقیم تک محصولی (محصولات کشاورزی) / آگهی اطلاع رسانی عمومی, آگهی حق بهره برداری از محلهای عرضه مستقیم تک محصولی (محصولات کشاورزی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134268/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-22-مترمربع'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 22 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 22 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134291/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1017-62متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1017.62متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1017.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134317/مزایده-تعداد-2-دستگاه-وزنی-تردمیل-و----نوبت-دوم'>مزایده تعداد 2 دستگاه وزنی تردمیل و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده تعداد 2 دستگاه وزنی تردمیل و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134334/مزایده-چرخ-صنعتی-خیاطی-راسته-دوز---'>مزایده چرخ صنعتی خیاطی راسته دوز  ... / آگهی مزایده, مزایده چرخ صنعتی خیاطی راسته دوز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134352/مزایده-2-پلاک-بصورت-مغازه-و-یک-پلاک-بصورت-زمین'>مزایده 2 پلاک بصورت مغازه و یک پلاک بصورت زمین / مزایده,مزایده 2 پلاک بصورت مغازه و یک پلاک بصورت زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134382/مزایده-اتومبیل-پژو-پارس'>مزایده اتومبیل پژو پارس  / مزایده,مزایده اتومبیل پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134395/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134412/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-75-43متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 75.43متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 75.43متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134431/مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری استیجاری زمین- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری زمین- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134446/مزایده-دو-دستگاه-ویترین'>مزایده دو دستگاه ویترین / مزایده,مزایده دو دستگاه ویترین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134461/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-63-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی قطعه 63 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه 63 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134491/مزایده-پلاک-ثبتی-2528-اصلی-بخش-یک-کاشمر'>مزایده پلاک ثبتی 2528 اصلی بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2528 اصلی بخش یک کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134024/مناقصه-عمومی-طراحی-ساخت-و-احداث-یک-سامانه-پایلوت-تصفیه-پساب-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی طراحی، ساخت و احداث یک سامانه پایلوت تصفیه پساب- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی طراحی، ساخت و احداث یک سامانه پایلوت تصفیه پساب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134033/تمدید-شناسایی-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-شبکه-برق'>تمدید شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران شبکه برق  / آگهی تمدید فراخوان, تمدید شناسایی ارزیابی کیفی پیمانکاران شبکه برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134052/استعلام-سیسم-تحت-وب--'>استعلام سیسم تحت وب ... / استعلام , استعلام سیسم تحت وب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134066/استعلام-تجهیزات-کامپیوتر--'>استعلام تجهیزات کامپیوتر ... / استعلام, استعلام تجهیزات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134076/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-فرسوده-آب--'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فرسوده آب ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی اصلاح شبکه فرسوده آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134085/استعلام-اجرای-چمن-مصنوعی--'>استعلام اجرای چمن مصنوعی ... / استعلام, استعلام اجرای چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134095/استعلام-آبسردکن-فانتزی-ایستاده-سه-شیر-دکمه-ای'>استعلام آبسردکن فانتزی ایستاده سه شیر دکمه ای / استعلام, آبسردکن فانتزی ایستاده سه شیر دکمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134110/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام, استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134126/استعلام-شکل-120-کیلو-ولت-نیوتن--'>استعلام شکل 120 کیلو ولت نیوتن ... / استعلام , استعلام شکل 120 کیلو ولت نیوتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134140/فراخوان-مناقصه-حفر-چاه-عمیق--'>فراخوان مناقصه حفر چاه عمیق ... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه حفر چاه عمیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134151/استعلام-مدیریت-حقوق-و-مزایای-نیروهای-نگهبان-شرکتی--'>استعلام  مدیریت حقوق و مزایای نیروهای نگهبان شرکتی ... / استعلام, مدیریت حقوق و مزایای نیروهای نگهبان شرکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134168/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-برق'>مناقصه انتخاب پیمانکار برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134178/مناقصه-عملیات-خرید-مصالح-و-تجهیزات-نصب-راه-اندازی-و--'>مناقصه عملیات خرید مصالح و تجهیزات، نصب، راه اندازی و ... / مناقصه, مناقصه عملیات خرید مصالح و تجهیزات، نصب، راه اندازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134662/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی ... / استعلام, استعلام میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134677/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حصارکشی-و-احداث-مخزن-400-مترمکعبی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و حصارکشی و احداث مخزن 400 مترمکعبی نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه مصالح و حصارکشی و احداث مخزن 400 مترمکعبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134691/مناقصه-جهت-خط-انتقال-اب-شهر'>مناقصه جهت خط انتقال اب شهر / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه جهت خط انتقال اب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134704/استعلام-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاها--'>استعلام بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاها... / استعلام, استعلام بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134714/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات، تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات، تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134723/فراخوان-مناقصه-خرید-ظرف-یک-لیتری-پلاستیکی'>فراخوان مناقصه خرید ظرف یک لیتری پلاستیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید ظرف یک لیتری پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134742/استعلام-لوله-5-لایه'>استعلام لوله 5 لایه / استعلام, لوله 5 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134755/مناقصه-پروژه-عملیات-اجرایی-خدمات-شهری--'>مناقصه پروژه عملیات اجرایی خدمات شهری ... / مناقصه، مناقصه پروژه عملیات اجرایی خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134768/مناقصه-خریداری-کفپوش-و-جداول-سمنت-پلاست'>مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خریداری کفپوش و جداول سمنت پلاست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134779/استعلام-انجام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-شرکت-آب-و-فاضلاب--'>استعلام انجام خدمات چاپ و تکثیر شرکت آب و فاضلاب ... / استعلام, انجام خدمات چاپ و تکثیر شرکت آب و فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134790/فراخوان-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی--نوبت-دوم'>فراخوان احداث ایستگاه آتش نشانی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان احداث ایستگاه آتش نشانی در واحد آبتیمور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134809/مناقصه-اجرای-خاکبرداری--زیرسازی-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خاکبرداری - زیرسازی و... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه اجرای خاکبرداری - زیرسازی و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134823/مناقصه-واگذاری-خدمات-حفاظت-و-نگهداری-فضای-سبز-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری فضای سبز مرحله دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات حفاظت و نگهداری فضای سبز  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134834/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد... / استعلام, استعلام میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134849/مناقصه-خط-تغذیه-و---نوبت-دوم'>مناقصه خط تغذیه و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه خط تغذیه و.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134864/استعلام-تایل--'>استعلام تایل ... / استعلام , استعلام تایل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134876/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134886/مناقصه-بخشی-از-اجرا-و-تامین-متریال-عملیات-تکمیل-سقف-کاذب'>مناقصه بخشی از اجرا و تامین متریال عملیات تکمیل سقف کاذب / دعوت از پیمانکار, مناقصه بخشی از اجرا و تامین متریال عملیات تکمیل سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134898/مناقصه-عملیات-حفاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب'>مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب / مناقصه ,مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134915/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور--'>استعلام نصب و راه اندازی آسانسور ... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134931/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی-به-صنایع-سطح-استان-3'>تجدید مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان 3 / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134950/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی-بولوار--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روشنایی بولوار - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات روشنایی بولوار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134969/استعلام-فرش-محرابی-نمازخانه-رنگ-سبز'>استعلام فرش محرابی نمازخانه رنگ سبز  / استعلام, فرش محرابی نمازخانه رنگ سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134981/استعلام-پنجره--'>استعلام پنجره ... / استعلام , استعلام پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134996/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135011/استعلام-احیاء-و-مرمت--'>استعلام احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام احیاء و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135023/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-افزایش-بنای-طبقه-ششم-ساختمان'>اصلاحیه مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای افزایش بنای طبقه ششم ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135035/مناقصه-احداث-0-5-کیلومتر-شبکه-فشار-متوسط-هوایی'>مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی  / مناقصه احداث 0.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135045/تجدید-فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-4100-متر-اتصال-خط-تغذیه'>تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4100 متر اتصال خط تغذیه  / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ، تجدید فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4100 متر اتصال خط تغذیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135056/استعلام-خرید-تعدادی-دوربین-مداربسته-و-لایسنس'>استعلام خرید تعدادی دوربین مداربسته و لایسنس  / استعلام , استعلام خرید تعدادی دوربین مداربسته و لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135067/استعلام-تامین-خودرو--'>استعلام تامین خودرو... / استعلام, استعلام تامین خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135077/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135087/مناقصه-جهت-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135095/استعلام-برچیدن-موزاییک-و-آماده-سازی-و-اجرای-بتن-کف--'>استعلام برچیدن موزاییک و آماده سازی و اجرای بتن کف ... / استعلام, برچیدن موزاییک و آماده سازی و اجرای بتن کف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135104/مناقصه-احداث-ایستگاه-اصلی-توزیع-برق'>مناقصه احداث ایستگاه اصلی توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ایستگاه اصلی توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134276/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی-منطقه-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه مرکزی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی منطقه مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134288/استعلام-اجرای-برق-رسانی'>استعلام اجرای برق رسانی / استعلام, اجرای برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134300/مناقصه-عمومی-تکمیل-هنرستان-طالقانی'>مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134312/استعلام-مرکب-امنیتی-مشکی-پشت-قرمز--'>استعلام مرکب امنیتی مشکی پشت قرمز... / استعلام,استعلام مرکب امنیتی مشکی پشت قرمز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134327/مناقصه-مشاوره-برای-تهیه-مطالعات-امکان-سنجی'>مناقصه مشاوره برای تهیه مطالعات امکان سنجی / دعوت به همکاری, مناقصه مشاوره برای تهیه مطالعات امکان سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134339/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134354/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-2212-انشعابات-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعابات تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعابات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134365/مناقصه-تکمیل-سیستم-های-شبکه-های-کامپیوتری'>مناقصه تکمیل سیستم های شبکه های کامپیوتری  / اگهی مناقصه , مناقصه تکمیل سیستم های شبکه های کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134375/استعلام-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور--'>استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ... / اگهی استعلام ارزیابی کیفی, استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134390/استعلام-شناسایی-و-رفع-نیاز-فن-آورانه--'>استعلام شناسایی و رفع نیاز فن آورانه ... / استعلام, استعلام شناسایی و رفع نیاز فن آورانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134408/مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-عملیات-جایگاه-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی اداره امور عملیات جایگاه نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی اداره امور عملیات جایگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134424/ارزیابی-کیفی-و-تجدید-مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-جهت-آبرسانی--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی ,  ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134436/مناقصه-عمومی-انجام-امور-حجمی-مشاغل-مختلف-در-سطح-استان'>مناقصه عمومی انجام امور حجمی مشاغل مختلف در سطح استان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور حجمی مشاغل مختلف در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134456/مناقصه-اجرای-طرح-کیوسک-راهنمای-تور-و-سرویس-بهداشتی'>مناقصه اجرای طرح کیوسک راهنمای تور و سرویس بهداشتی  / مناقصه اجرای طرح کیوسک راهنمای تور و سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134468/مناقصه-هدایت-و-دفع-آبهای-سطحی'>مناقصه هدایت و دفع آبهای سطحی  / مناقصه ، مناقصه هدایت و دفع آبهای سطحی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134478/تجدید-آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-واگذاری-پروژه-پل---(نوبت-دوم)'>تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پروژه پل ... (نوبت دوم) / تجدید آگهی مناقصه ، تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری پروژه پل ...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134489/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-برق-دو-مداره--تجدید'>مناقصه اجرای خط انتقال برق دو مداره - تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال برق دو مداره - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134499/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134510/استعلام-وسایل-آشپزخانه'>استعلام وسایل آشپزخانه  / استعلام, وسایل آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134524/استعلام-تکمیل-و-بهینه-سازی-شبکه--'>استعلام تکمیل و بهینه سازی شبکه ... / استعلام , استعلام تکمیل و بهینه سازی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134536/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی ... / استعلام, استعلام امور تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134545/استعلام-تهیه-تجهیزات-موتورخانه--'>استعلام تهیه تجهیزات موتورخانه... / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134557/فراخوان-مناقصه-خط-تغذیه-ایستگاه-دوم-به-ظرفیت-10000-متر-مکعب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خط تغذیه ایستگاه دوم به ظرفیت 10000 متر مکعب... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه خط تغذیه ایستگاه دوم به ظرفیت 10000 متر مکعب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134572/مناقصه-خرید-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-و-ارائه-خدمات-گارانتی-و-ارائه-خدمات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات گارانتی و ارائه خدمات  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات گارانتی و ارائه خدمات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134582/آگهی-فراخوان-مشارکت-در-سرمایه-گذاری'>آگهی فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری / فراخوان , آگهی فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134590/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134599/استعلام-پانل-آکوستیک-جهت-جذب-و-شکست-صوت'>استعلام پانل آکوستیک جهت جذب و شکست صوت / استعلام, پانل آکوستیک جهت جذب و شکست صوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134607/مناقصه-صافکاری-تانکهای-سیار'>مناقصه صافکاری تانکهای سیار / مناقصه , مناقصه صافکاری تانکهای سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134623/مناقصه-تکمیل-ساختمان'>مناقصه تکمیل ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134636/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134654/مناقصه-عملیات-تسطیح-حدود-170-هکتار-از-مزارع-آیش'>مناقصه عملیات تسطیح حدود 170 هکتار از مزارع آیش / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تسطیح حدود 170 هکتار از مزارع آیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134674/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134686/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-استانداری-تجدید'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی استانداری-تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی استانداری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134037/مزایده-فروش-اوراقی-اسقاطی-14-دستگاه'>مزایده فروش اوراقی اسقاطی 14 دستگاه  / مزایده فروش اوراقی اسقاطی 14 دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134051/مزایده-اراضی-دارای-350-سهم-مشاع-اراضی-دیم-از-پلاک-دو-فرعی'>مزایده اراضی دارای 350 سهم مشاع اراضی دیم از پلاک دو فرعی / مزایده,مزایده اراضی دارای 350 سهم مشاع اراضی دیم از پلاک دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134075/مزایده-واگذاری-24-قطعه-زمین-از-زمینهای-شهرداری-و--'>مزایده واگذاری 24 قطعه زمین از زمینهای شهرداری و ... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری 24 قطعه زمین از زمینهای شهرداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134103/مزایده-کامیون-کشنده-اسکانیا'>مزایده کامیون کشنده اسکانیا / مزایده, مزایده کامیون کشنده اسکانیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134122/مزایده-ملک-مساحت-655-53متر'>مزایده ملک مساحت 655.53متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 655.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134139/مزایده-زمینی-مساحت-67-02متر-نوبت-اول'>مزایده زمینی مساحت 67.02متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمینی مساحت 67.02متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134158/مزایده-ملک-انجام-عملیات-انجام-شده-روی-پلاک-ثبتی-مساحت-20000متر-جهت-ساخت-سوییت'>مزایده ملک انجام عملیات انجام شده روی پلاک ثبتی مساحت 20000متر جهت ساخت سوییت  / مزایده,مزایده ملک انجام عملیات انجام شده روی پلاک ثبتی مساحت 20000متر جهت ساخت سوییت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134180/مزایده-آپارتمان-به-پلاک-ثبتی-820-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 820 فرعی از سه  اصلی / مزایده,مزایده آپارتمان به پلاک ثبتی 820 فرعی از سه  اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134206/مزایده-پلاک-ثبتی-9797-فرعی-بخش-سه-تهران'>مزایده پلاک ثبتی 9797 فرعی بخش سه تهران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 9797 فرعی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134234/مزایده-فروش-شناور-کروبوت--نوبت-دوم'>مزایده فروش شناور کروبوت - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش شناور کروبوت - نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134254/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134282/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-یک-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری  امتیاز بهره برداری از یک باب واحد تجاری  / گهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  امتیاز بهره برداری از یک باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134305/مزایده-فروش-پوشاک'>مزایده فروش پوشاک  / آگهی مزایده, مزایده فروش پوشاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134325/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کانکس-چهار-متری---'>مزایده فروش دو دستگاه کانکس چهار متری  ... / مزایده  فروش ، مزایده  فروش دو دستگاه کانکس چهار متری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134345/مزایده-اتومبیل-پراید-وانت'>مزایده اتومبیل پراید وانت / مزایده, مزایده اتومبیل پراید وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134367/مزایده-آپارتمان-مسکونی-نیمه-کاره-مساحت-10-100متر'>مزایده آپارتمان مسکونی نیمه کاره مساحت 10.100متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی نیمه کاره مساحت 10.100متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134389/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه تراکتور- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دستگاه تراکتور- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134401/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134419/مزایده-بهره-برداری-از-فضای-بوفه-طبقه-همکف'>مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف  / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضای بوفه طبقه همکف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134439/مزایده-فروش-20-دستگاه-خودرو-از-قبیل-پژو-405-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش 20 دستگاه خودرو از قبیل پژو 405 و ...نوبت دوم  / مزایده ,  مزایده  فروش 20 دستگاه خودرو از قبیل پژو 405 و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134452/مزایده-واگذاری-بازار-موبایل-و-رایانه'>مزایده واگذاری بازار موبایل و رایانه / آگهی مزایده، مزایده واگذاری بازار موبایل و رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134476/مزایده-فروش-مانتو-نخی-مانتو-نخی-با-شلوار-مرحله-دوم'>مزایده فروش مانتو نخی ،مانتو نخی با شلوار- مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش مانتو نخی ، مانتو نخی با شلوار - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134509/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-109-44متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 109.44متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 109.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134028/تجدید-مناقصه-تکمیل-بلوک-زایمانی-اورژانس-بیمارستان-خاتم-الانبیا-(ص)'>تجدید مناقصه تکمیل بلوک زایمانی، اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا (ص) / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل بلوک زایمانی، اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا (ص)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134041/فراخوان-مناقصه-14-کیلومتر-شبکه-گذاری-پراکنده-شهری--'>فراخوان مناقصه 14 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهری ... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه 14 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134059/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان--'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134070/استعلام-خرید-مجموعه-بازی-پلی-اتیلن'>استعلام خرید مجموعه بازی پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید مجموعه بازی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134080/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیز---'>استعلام رفع نقطه حادثه خیز  ... / استعلام, رفع نقطه حادثه خیز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134090/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-دراورکس-و-میکسر-گل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید قطعات دراورکس و میکسر گل - نوبت دوم  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید قطعات دراورکس و میکسر گل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134104/فراخوان-شرکت-در-خرید-خدمات-مشاوره'>فراخوان شرکت در خرید خدمات مشاوره / فراخوان،فراخوان شرکت در خرید خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134115/استعلام-بازدید-بررسی-و-سرویس-سامانه-خنک-کننده-(چیلر)-ساران-و-سردخانه'>استعلام  بازدید، بررسی و سرویس سامانه خنک کننده (چیلر) ساران و سردخانه  / استعلام,  بازدید، بررسی و سرویس سامانه خنک کننده (چیلر) ساران و سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134132/تجدید-فراخوان-پروژه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-آبیاری'>تجدید فراخوان پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری / فراخوان ، تجدید فراخوان پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134145/مناقصه-دستگاه-تصفیه-فیزیکی-روغن-تحت-خلاء'>مناقصه دستگاه تصفیه فیزیکی روغن تحت خلاء / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه دستگاه تصفیه فیزیکی روغن تحت خلاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134161/استعلام-خرید-موزائیک--'>استعلام خرید موزائیک ... / استعلام, استعلام خرید موزائیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134173/استعلام-قیمت-پروژه-اصلاح-سیل-بند--'>استعلام قیمت پروژه اصلاح سیل بند... / استعلام , استعلام قیمت پروژه اصلاح سیل بند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134186/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-خط-انتقال-چاه--'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح خط انتقال چاه ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح خط انتقال چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134197/استعلام-خدمات-پشتیبانی-شبکه--'>استعلام خدمات پشتیبانی شبکه ... / استعلام , استعلام خدمات پشتیبانی شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134208/مناقصه-عمومی-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-پیمانکاری-فعالیت-های-بهره-برداری-مشترکین--'>مناقصه عمومی ارزیابی کیفی انجام خدمات پیمانکاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین... / مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه عمومی ارزیابی کیفی انجام خدمات پیمانکاری فعالیت های بهره برداری، مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134220/مناقصه-عملیات-استخراج-و-فروش-سنگ-و-لاشه-جویی'>مناقصه عملیات استخراج و فروش سنگ و لاشه جویی / مناقصه, مناقصه عملیات استخراج و فروش سنگ و لاشه جویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134526/آگهی-مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-تیبا'>آگهی مزایده فروش یکدستگاه خودرو تیبا / آگهی مزایده  , آگهی مزایده فروش یکدستگاه خودرو تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134560/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-112-99متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 112.99متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 112.99متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134576/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134618/مزایده-دیکس-سی-و-چهار-پره-تراکتور-رومانی-و--'>مزایده دیکس سی و چهار پره  تراکتور رومانی و ... / مزایده, مزایده دیکس سی و چهار پره  تراکتور رومانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134638/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-83-78متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 83.78متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 83.78متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134653/مزایده-لاشه-1-دستگاه-کامیون-کمپرسی-بنز-10-تن-مدل-آریا-(نوبت-سوم-)'>مزایده لاشه 1 دستگاه کامیون کمپرسی بنز 10 تن مدل آریا (نوبت سوم ) / مزایده, مزایده لاشه 1 دستگاه کامیون کمپرسی بنز 10 تن مدل آریا (نوبت سوم )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134669/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کشنده-هوو'>مزایده یک دستگاه کامیون کشنده هوو  / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کشنده هوو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134684/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-8604-فرعی-بخش-21-یزد'>مزایده پلاک ثبتی شماره 8604 فرعی بخش 21 یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 8604 فرعی بخش 21 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134709/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-1092متر-مرحله-دوم'>مزایده زمین مزروعی مساحت 1092متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 1092متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134732/مزایده-فروش-خودرو-پژو-405'>مزایده فروش خودرو پژو 405  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134749/مزایده-سنگ-های-تراورتن'>مزایده سنگ های تراورتن  / مزایده,مزایده سنگ های تراورتن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134769/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-75-50مترمربع'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 75.50مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 75.50مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134793/فراخوان-رستوران-و-فست-فودی-نوبت-سوم'>فراخوان رستوران و فست فودی  نوبت سوم  / فراخوان , فراخوان رستوران و فست فودی  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134808/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-سوله-و-محوطه'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب سوله و محوطه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب سوله و محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134831/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134848/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-3-264-بخش-ثبتی-14-اصفهان'>مزایده ملک پلاک ثبتی 3.264 بخش ثبتی 14 اصفهان / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 3.264 بخش ثبتی 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134867/مزایده-1638-تنی-سنگ-آهن-هماتیت'>مزایده 1638 تنی سنگ آهن هماتیت / مزایده,مزایده 1638 تنی سنگ آهن هماتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134893/مزایده-اجاره-و-بهره-برداری-موقت-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-کارگاهی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره و بهره برداری موقت یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی- نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره و بهره برداری موقت یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134912/تجدید-مزایده-انواع-لاستیک-های-سبک-سنگین-و-نیمه-سنگین-نوبت-دوم'>تجدید مزایده انواع لاستیک های سبک، سنگین و نیمه سنگین نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده انواع لاستیک های سبک، سنگین و نیمه سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134927/مزایده-ششدانگ-پلاک-نود-و-شش-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک نود و شش فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک نود و شش فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134940/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134954/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-سنگی--'>تجدید مزایده اجاره غرفه سنگی ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره غرفه سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134968/مزایده-تمامیت-ششدانگ-یکباب-خانه-پلاک-نه-و-ده-فرعی'>مزایده تمامیت ششدانگ یکباب خانه پلاک نه و ده فرعی  / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ یکباب خانه پلاک نه و ده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134987/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-و-یکباب-مدرسه-قدیمی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان و یکباب مدرسه قدیمی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان و یکباب مدرسه قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135008/مزایده-یک-واحد-دامداری-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد دامداری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد دامداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135028/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف---(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف ... (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135062/مزایده-یک-راس-اسب-عرب'>مزایده یک راس اسب عرب / مزایده، مزایده یک راس اسب عرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135110/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-نقد-اقساط-97-2-24'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نقد اقساط  97.2.24 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی نقد اقساط 97.2.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134036/مزایده-فروش-یکباب-زمین-محصور-شده-عرصه-29687-5متر'>مزایده فروش یکباب زمین محصور شده عرصه 29687.5متر / مزایده,مزایده فروش یکباب زمین محصور شده عرصه 29687.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134048/مزایده-مغازه-مساحت-20-متر-مرحله-دوم'>مزایده مغازه مساحت 20 متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 20 متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134072/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-خشکی-باغ-کیوی-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین خشکی.باغ کیوی نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین خشکی.باغ کیوی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134101/مزایده-اجاره-مدرسه-بهبهانی'>مزایده اجاره مدرسه بهبهانی / آگهی مزایده , مزایده اجاره مدرسه بهبهانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134121/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-تجاری-و-یک-عدد-دکه-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری و یک عدد دکه (نوبت دوم) / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری و یک عدد دکه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134136/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه سواری سمند  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134156/مزایده-توقیف-شن-و-ماسه'>مزایده توقیف شن و ماسه / مزایده , مزایده توقیف شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134179/مزایده-استخر-شنا'>مزایده استخر شنا / آگهی مزایده , مزایده استخر شنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134203/مزایده-فروش-مقداری-اقلام-ضایعاتی'>مزایده فروش مقداری اقلام ضایعاتی / مزایده ، مزایده فروش مقداری اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134231/مزایده-آپارتمان-مساحت-104-75متر'>مزایده آپارتمان مساحت 104.75متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 104.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134253/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-کاربری-اداری-468-44متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری اداری 468.44متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین کاربری اداری 468.44متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134278/مزایده-دستگاه-تاور-کرین-بوتن'>مزایده دستگاه تاور کرین بوتن / مزایده, مزایده دستگاه تاور کرین بوتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134303/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-160-60متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 160.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 160.60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134323/مزایده-زمین-مساحت-400-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 400 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 400 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134342/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-شماره-1051-فرعی-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 1051 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره 1051 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134364/مزایده-مغازه-مساحت-سی-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت سی متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت سی متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134388/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرینتر--مانیتور'>مزایده فروش یکدستگاه پرینتر ، مانیتور / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پرینتر ، مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134400/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-بیلبوردهای-موجود-در-سطح-شهر--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از بیلبوردهای موجود در سطح شهر - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از بیلبوردهای موجود در سطح شهر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134417/مزایده-فروش-پروژه-در-دست-احداث-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش پروژه در دست احداث تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش پروژه در دست احداث تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134437/مزایده-ملک-کاربری-مسکونی-ویلایی-313-26متر-نوبت-اول'>مزایده ملک کاربری مسکونی ویلایی 313.26متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی ویلایی 313.26متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134451/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-نود-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت نود متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت نود متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134469/مزایده-اجاره-مغازه--دکه-و-سوغات-سرا'>مزایده اجاره مغازه ، دکه و سوغات سرا  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مغازه ، دکه و سوغات سرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134505/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134027/فراخوان-انتخاب-شرکت-هواپیمایی-به-منظور-تامین-هواپیما--نوبت-دوم'>فراخوان انتخاب شرکت هواپیمایی به منظور تامین هواپیما - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انتخاب شرکت هواپیمایی به منظور تامین هواپیما - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134040/مناقصه-خرید-و-تامین-لوله-های-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید و تامین لوله های پلی اتیلن / مناقصه عمومی, مناقصه خرید و تامین لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134058/استعلام-فایل-دندانپزشکی-و--'>استعلام فایل دندانپزشکی  و ... / استعلام, فایل دندانپزشکی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134069/استعلام-اجرای-چمن-مصنوعی--'>استعلام اجرای چمن مصنوعی ... / استعلام , استعلام اجرای چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134079/مناقصه-عمومی-مشاغل-خدماتی'> مناقصه عمومی مشاغل خدماتی   / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی مشاغل خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134088/استعلام-قرارداد-خدمات-سرویس-نگهداری-تعمیر-تعویض-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه--'>استعلام قرارداد خدمات سرویس نگهداری تعمیر تعویض پشتیبانی تجهیزات رایانه .. / استعلام, قرارداد خدمات سرویس نگهداری تعمیر تعویض پشتیبانی تجهیزات رایانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134102/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام, استعلام اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134114/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-امور-خدمات-امور-لنژری-امور-محوطه---(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری امور نظافت، امور خدمات، امور لنژری، امور محوطه ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نظافت، امور خدمات، امور لنژری، امور محوطه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134130/استعلام-قیمت-پروژه-جدول-هدایت-آبهای-سطحی--'>استعلام قیمت پروژه جدول هدایت آبهای سطحی ... / استعلام, استعلام قیمت پروژه جدول هدایت آبهای سطحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134144/فراخوان-عمومی-انتخاب-مشاور'>فراخوان عمومی انتخاب مشاور  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی انتخاب مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134160/مناقصه-عمومی-اجاره-3-فروند-یدک-کش'>مناقصه عمومی اجاره 3 فروند یدک کش / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی اجاره 3 فروند یدک کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134172/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135161/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سه-باب-واحد-مسکونی-به-مدت-یکسال'>مزایده واگذاری به اجاره سه باب واحد مسکونی به مدت یکسال  / مزایده,مزایده واگذاری به اجاره سه باب واحد مسکونی به مدت یکسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135209/مزایده-پلاک-ثبت-شده-بیست-و-یک-فرعی-عرصه-زمین-226متر'>مزایده پلاک ثبت شده بیست و یک فرعی عرصه زمین 226متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بیست و یک فرعی عرصه زمین 226متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134230/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>مناقصه اجرای طرح هادی روستای ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134241/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134256/تجدید-مناقصه-عمومی-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی یک قطعه زمین- نوبت دوم   / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عمومی یک قطعه زمین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134265/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح سنگی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مصالح سنگی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134279/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری روستا نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134292/فراخوان-انتخاب-مهندسین-مشاور-جهت-خدمات-مطالعه-و-تهیه-طرح-ایمن-سازی'>فراخوان انتخاب مهندسین مشاور جهت خدمات مطالعه و تهیه طرح ایمن سازی / فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب مهندسین مشاور جهت خدمات مطالعه و تهیه طرح ایمن سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134302/مناقصه-عمومی-تکمیل-هنرستان-طالقانی--97-2-24'>مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی - 97.2.24 / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی - 97.2.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134314/استعلام-خرید-دو-دستگاه-کابین-آسانسور--سایت-ستاد'>استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور...,سایت ستاد / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه کابین آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134330/مناقصه-پروژه-نیرو-رسانی-متوسط-زمینی--تمدید'>مناقصه پروژه نیرو رسانی متوسط زمینی... تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نیرو رسانی متوسط زمینی... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134343/استعلام-کامپیوتر-طبق-مشخصات-درخواستی'>استعلام کامپیوتر طبق مشخصات درخواستی / استعلام,استعلام کامپیوتر طبق مشخصات درخواستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134357/مناقصه-طراحی-معماری-داخلی-پروژه-تجاری-ـ-مسکونی'>مناقصه، طراحی معماری داخلی پروژه تجاری ـ مسکونی / مناقصه، مناقصه، طراحی معماری داخلی پروژه تجاری ـ مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134368/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-و-انشعابات-خانگی-محوطه-سازی-و--'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی، محوطه سازی و ... / مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی، محوطه سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134377/فراخوان-تجدید-تکمیل-اداره-ثبت-احوال-شهرستان-بشرویه-و-سرایان-نوبت-اول'>فراخوان تجدید تکمیل اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه و سرایان نوبت اول  / فراخوان تجدید تکمیل اداره ثبت احوال شهرستان بشرویه و سرایان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134397/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134410/مناقصه-اجرای-عملیات-گاز-رسانی-به-حفرات-خالی-صنایع-سطح-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات گاز رسانی به حفرات خالی صنایع سطح نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گاز رسانی به حفرات خالی صنایع سطح نوبت دوم ن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134427/استعلام-بی-تی-نوار-زرد-چسبی--'>استعلام بی تی، نوار زرد چسبی ... / استعلام , استعلام بی تی، نوار زرد چسبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134441/تمدید-مناقصه-تولید-پودر-میکرونیزه-کربنات-کلسیم'>تمدید مناقصه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم  / مناقصه , تمدید مناقصه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134459/استعلام-سیم-آلومینیومی-400-3-1--'>استعلام سیم آلومینیومی 400*3*1... / استعلام,استعلام سیم آلومینیومی 400*3*1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134471/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134482/مناقصه-طراحی-و-نصب-یخچال-های-شناور-تجدید'>مناقصه طراحی و نصب یخچال های شناور تجدید  / مزایده , مناقصه طراحی و نصب یخچال های شناور تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134492/مناقصه-عملیات-لایروبی-کانالهای'>مناقصه عملیات لایروبی کانالهای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لایروبی کانالهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134502/مناقصه-احداث-ادامه-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ادامه بلوار... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ادامه بلوار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134515/مناقصه-خرید-شیر-گازی--شیر-قطع-و-وصل-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید شیر گازی ، شیر قطع و وصل (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیر گازی ، شیر قطع و وصل (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134530/مناقصه-خرید-سیم-دوبل-و-انواع-کابل-بدون-مهار'>مناقصه خرید سیم دوبل و انواع کابل بدون مهار / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید سیم دوبل و انواع کابل بدون مهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134539/مناقصه-تامین-موادنسوز'>مناقصه تامین موادنسوز  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین موادنسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134547/مناقصه-اجرای-سایبان-کف-سازی-و-فنس-کشی-محوطه--'>مناقصه اجرای سایبان، کف سازی و فنس کشی محوطه ... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سایبان، کف سازی و فنس کشی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134559/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134575/فراخوان-پروژه-تکمیل-بلوک-های-E--F-و-G--'>فراخوان پروژه تکمیل بلوک های E , F و G ... / آگهی مناقصه عمومی، فراخوان پروژه تکمیل بلوک های E , F و G ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134584/مناقصه-عملیات-نظافت-و-رفت-و-روب-و-حمل-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه  عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  عملیات نظافت و رفت و روب و حمل زباله -  نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134592/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134601/استعلام-منبع-تغذیه-بیسیم--'>استعلام منبع تغذیه بیسیم ... / استعلام , استعلام منبع تغذیه بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134611/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام  مرمت خانه  / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134625/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-کابلکشی-فیبر-نوری--'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه کابلکشی فیبر نوری... / اصلاحیه مناقصه، مناقصه اجرای پروژه کابلکشی فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134643/استعلام-دریچه-منهول-آب-و-فاضلاب--'>استعلام دریچه منهول آب و فاضلاب ... / استعلام, استعلام دریچه منهول آب و فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134658/مناقصه-خرید-6830-متر-کابل-کراسلینگ-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6830 متر کابل کراسلینگ نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 6830 متر کابل کراسلینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134676/استعلام-نمونه-برداری-آزمایش-و-آنالیز-نتایج-پساب-خروجی-تصفیه-خانه-ها'>استعلام نمونه برداری، آزمایش و آنالیز نتایج پساب خروجی تصفیه خانه ها / استعلام, نمونه برداری، آزمایش و آنالیز نتایج پساب خروجی تصفیه خانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134690/استعلام-مقرع-و-برقگیر--'>استعلام مقرع و برقگیر ... / استعلام , استعلام مقرع و برقگیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134703/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی--نوبت-دوم'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی -  نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه امور حفاظت فیزیکی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134713/فراخوان-مناقصه-خرید-چیلیک-پلاستیکی-(20-لیتری-پلاستیکی)'>فراخوان مناقصه خرید چیلیک پلاستیکی (20 لیتری پلاستیکی) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, خرید چیلیک پلاستیکی (20 لیتری پلاستیکی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134721/مناقصه-اجرای-لوله-گذاری-خط-انتقال-و-شبکه-توزیع-و-محوطه-سازی-پروژه-آبرسانی--'>مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی .. / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع و محوطه سازی پروژه آبرسانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134738/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134752/فراخوان-خدمات-مشاوره-نظارت-بر-اجرای-سامانه-های-نوین-آبیاری'>فراخوان خدمات مشاوره نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری / فراخوان عمومی, فراخوان خدمات مشاوره نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134767/مناقصه-واگذاری-خدمات-کشاورزی'>مناقصه واگذاری خدمات کشاورزی  / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه واگذاری خدمات کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134778/تجدید-آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-ایجاد-توسعه-معابر-شهری-شهر-جنت-مکان-(-روسازی-و-آسفالت-)'>تجدید آگهی مناقصه اجرای پروژه ایجاد توسعه معابر شهری شهر جنت مکان ( روسازی و آسفالت ) / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ایجاد توسعه معابر شهری شهر جنت مکان ( روسازی و آسفالت )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134789/مناقصه-اجاره-چهار-دستگاه-کامیونت-8-تن-پرس-حمل-زباله--'>مناقصه اجاره چهار دستگاه کامیونت 8 تن پرس حمل زباله ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره چهار دستگاه کامیونت 8 تن پرس حمل زباله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134804/استعلام-خرید-جوهر-چاپگر-شناسنامه-بزرگسال--'>استعلام خرید جوهر چاپگر شناسنامه بزرگسال ... / استعلام, خرید جوهر چاپگر شناسنامه بزرگسال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134822/استعلام-کرایه-خودرو-با-راننده--'>استعلام کرایه خودرو با راننده ... / استعلام, استعلام کرایه خودرو با راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134832/استعلام-کانال-انتقال-آب--'>استعلام کانال انتقال آب ... / استعلام , استعلام کانال انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134846/مناقصه-حمل-به-پای-کار-و-اجرای-آسفالت-برای-لکه-گیری'>مناقصه حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری  / مناقصه ,مناقصه حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134859/مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل-و-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134875/مناقصه-انجام-امورات-خدمات-شهری--'>مناقصه انجام امورات خدمات شهری... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امورات خدمات شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134885/مناقصه-خرید-500-000-عدد-پیچ-تراورس-بتنی-و--'>مناقصه خرید 500.000 عدد پیچ تراورس بتنی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 500.000 عدد پیچ تراورس بتنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134897/استعلام-دستگاه-فورتی-گیت--'>استعلام دستگاه فورتی گیت ... / استعلام , استعلام دستگاه فورتی گیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134911/استعلام-عایق--'>استعلام عایق ... / استعلام , استعلام عایق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134929/آگهی-فراخوان-خرید-خدمات-مشاور--نوبت-دوم'> آگهی فراخوان  خرید خدمات مشاور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی ، آگهی فراخوان  خرید خدمات مشاور- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134949/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134967/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-سیستم-برقی-و-مکانیکی--'>استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم برقی و مکانیکی ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای سیستم برقی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134980/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134992/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلام احیا و مرمت قنوات ... / استعلام, استعلام احیا و مرمت قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135007/استعلام-خودروی-پراید-نو-به-صورت-زنده-فک-پلاک-شده---'>استعلام  خودروی پراید نو به صورت زنده فک پلاک شده  .... / استعلام, خودروی پراید نو به صورت زنده فک پلاک شده  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135021/فراخوان-مناقصه-امور-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135034/استعلام-اکو-آمپلی-فایر--'>استعلام اکو آمپلی فایر ... / استعلام, استعلام اکو آمپلی فایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135043/فراخوان-مناقصه-قسمتی-از-عملیات-حمل-مصالح-پروژه-کوهسار--'>فراخوان مناقصه قسمتی از عملیات حمل مصالح پروژه کوهسار... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تفراخوان مناقصه قسمتی از عملیات حمل مصالح پروژه کوهسار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135054/استعلام-بهای-انجام-بیمه-تکمیلی-پرسنل'>استعلام بهای انجام بیمه تکمیلی پرسنل / استعلام بهاء, استعلام بهای انجام بیمه تکمیلی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135065/استعلام-آداپتور-فیبر-نوری--'>استعلام آداپتور فیبر نوری ... / استعلام, استعلام آداپتور فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135076/تجدید-مناقصه-خرید-کاور-و-راکت-استاندارد-مارشالر--'>تجدید مناقصه خرید کاور و راکت استاندارد مارشالر... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید کاور و راکت استاندارد مارشالر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134185/استعلام-دستگاه-کشش-و-فشار--'>استعلام دستگاه کشش و فشار ... / استعلام , استعلام دستگاه کشش و فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134196/مناقصه-اصلاح-هندسی-بلوار'>مناقصه اصلاح هندسی بلوار  / مناقصه , مناقصه اصلاح هندسی بلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134207/استعلام-نرم-افزار-webgateway'>استعلام نرم افزار webgateway / استعلام, نرم افزار webgateway</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134219/استعلام-حمل-قیر-از-پالایشگاه-های---'>استعلام حمل قیر از پالایشگاه های  ... / استعلام, حمل قیر از پالایشگاه های  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134525/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-234متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 234متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 234متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134556/مزایده-کارگاه-صنعتی-مساحت-6000متر'>مزایده کارگاه صنعتی مساحت 6000متر  / مزایده,مزایده کارگاه صنعتی مساحت 6000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134573/مزایده-یک-دستگاه-بچینگ-بلنک-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه بچینگ بلنک نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه بچینگ بلنک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134617/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-99-31متر'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 99.31متر  / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 99.31متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134637/مزایده-واگذاری-اجازه-ساخت-و-نصب-بنر-تبلیغاتی--'>مزایده واگذاری اجازه ساخت و نصب بنر تبلیغاتی ... / مزایده ,مزایده واگذاری اجازه ساخت و نصب بنر تبلیغاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134652/مزایده-دستگاه-پرکن-سس'>مزایده دستگاه پرکن سس / مزایده, مزایده دستگاه پرکن سس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134667/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-365متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 365متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 365متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134683/مزایده-واگذاری-ساختمان-(اتاقک)'>مزایده واگذاری ساختمان (اتاقک)  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری ساختمان (اتاقک) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134701/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-هفتاد-و-چهار-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت هفتاد و چهار متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت هفتاد و چهار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134731/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134747/مزایده-اجاره-نانوایی-لواشی'>مزایده اجاره نانوایی لواشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره نانوایی لواشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134762/مزایده-قطعه-میوه-اینجان-مساحت-1380متر'>مزایده قطعه میوه اینجان مساحت 1380متر / مزایده,مزایده قطعه میوه اینجان مساحت 1380متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134792/مزایده-پلاک-ثبتی-135-فرعی-از-اصلی-3549'>مزایده پلاک ثبتی 135 فرعی از اصلی 3549  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 135 فرعی از اصلی 3549 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134807/واگذاری-یک-قطعه-زمین--چاپ-دوم'>واگذاری یک قطعه زمین - چاپ دوم  / آگهی مزایده , واگذاری یک قطعه زمین - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134829/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-82-5متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 82.5متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 82.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134847/مزایده-اقلام-استفاده-نشده-موجودی-انبارهای-تاسیسات-(نوبت-دوم)'>مزایده اقلام استفاده نشده موجودی انبارهای تاسیسات (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده اقلام استفاده نشده موجودی انبارهای تاسیسات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134863/مزایده-ضایعات-آهن-آلات-ذوبی'>مزایده ضایعات آهن آلات ذوبی / آگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن آلات ذوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134890/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-1175متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 1175متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 1175متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134910/مزایده-یک-دستگاه-انیورتورفن-پرس---نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه انیورتورفن پرس... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه انیورتورفن پرس... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134924/مزایده-ششدانگ-پلاک-147-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 147 فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 147 فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134939/مزایده-دستگاه-چرخ-نورد-طلاسازی---'>مزایده دستگاه چرخ نورد طلاسازی ....  / مزایده, مزایده دستگاه چرخ نورد طلاسازی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134953/مزایده-پلاک-ثبتی-667-فرعی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی 667 فرعی بخش پنج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 667 فرعی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134962/مزایده-اتومبیل-پراید'>مزایده اتومبیل پراید  / اگهی مزایده , مزایده اتومبیل پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134984/تجدید-مزایده-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ----نوبت-دوم'>تجدید مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135005/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-51متر'>مزایده آپارتمان مساحت 74.51متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.51متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135027/مزایده-املاک-و-مستغلات'>مزایده املاک و مستغلات / آگهی مزایده , مزایده املاک و مستغلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135059/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-632-77متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 632.77متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 632.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135105/مزایده-عمومی-اجناس-مازاد-بر-نیاز'>مزایده عمومی اجناس مازاد بر نیاز  / مزایده عمومی اجناس مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135153/مزایده-باغ-مرکبات-مساحت-5800متر'>مزایده باغ مرکبات مساحت 5800متر  / مزایده,مزایده باغ مرکبات مساحت 5800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135202/مزایده-ملک-قولنامه-ای-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک قولنامه ای اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134229/مناقصه-بهسازی-پیست-پیاده-رو-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی پیست پیاده رو پارک  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه بهسازی پیست پیاده رو پارک  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134240/مناقصه-اسکن-صفحات-دفاتر-املاک-ادارات-تابعه-97-02-24'>مناقصه  اسکن صفحات دفاتر املاک ادارات تابعه 97.02.24 / مناقصه عمومی, مناقصه  اسکن صفحات دفاتر املاک ادارات تابعه 97.02.24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134255/استعلام-خرید-لوازم-برقی---'>استعلام خرید لوازم برقی .... / استعلام, استعلام خرید لوازم برقی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134264/استعلام-مرمت-و-بازسازی-بازار-تاریخی--'>استعلام مرمت و بازسازی بازار تاریخی... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی بازار تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134277/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-پسماند'>اصلاحیه مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135086/استعلام-اجرای-آسفالت--'>استعلام اجرای آسفالت ... / استعلام , استعلام اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135094/استعلام-سنگ-فرش-پیاده-رو'>استعلام سنگ فرش پیاده رو / استعلام, استعلام سنگ فرش پیاده رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135103/استعلام-انجام-امور-ساختمانی'>استعلام انجام امور ساختمانی  / استعلام ,استعلام انجام امور ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135113/استعلام-کولر-سلولزی'>استعلام کولر سلولزی / استعلام ,استعلام کولر سلولزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135122/استعلام-کشک-کیسه-ای'>استعلام کشک کیسه ای / استعلام, استعلام کشک کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135131/استعلام-سوئیچ-لینک-سیس--'>استعلام سوئیچ لینک سیس... / استعلام, استعلام سوئیچ لینک سیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135141/استعلام-آرشیو-الکترونیک--'>استعلام آرشیو الکترونیک ... / استعلام , استعلام آرشیو الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135151/استعلام-یک-دستگاه-هموسیلر'>استعلام یک دستگاه هموسیلر / استعلام ,استعلام یک دستگاه هموسیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135160/استعلام-محیط-کشت--'>استعلام محیط کشت ... / استعلام , استعلام محیط کشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135169/استعلام-محوطه-سازی-و-فنس-حاشیه'>استعلام محوطه سازی و فنس حاشیه  / استعلام , استعلام محوطه سازی و فنس حاشیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135179/مناقصه-اجرای-حصار-فنسی-و-دیوار-پیش-ساخته'>مناقصه اجرای حصار فنسی و دیوار پیش ساخته / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای حصار فنسی و دیوار پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135189/استعلام-​سایر-آموزش-ها'>استعلام ​سایر آموزش ها  / استعلام, ​سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135199/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز-شامل-انواع-لاستیک---'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز شامل انواع لاستیک  ... / استعلام, خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز شامل انواع لاستیک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135208/استعلام-لوبیا-سبز'>استعلام لوبیا سبز  / استعلام , استعلام لوبیا سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135218/استعلام-قطعات-آب-بند-مکانیکی-کمپرسورها-ی-احیاء'>استعلام قطعات آب بند مکانیکی کمپرسورها ی احیاء / استعلام , استعلام قطعات آب بند مکانیکی کمپرسورها ی احیاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135226/استعلام-سیم-برق-افشان'>استعلام سیم برق افشان / استعلام, استعلام سیم برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135234/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-ساخت-رکتی-فایر-حوض-رنگ'>فراخوان شناسایی پیمانکار ساخت رکتی فایر حوض رنگ / فراخوان, فراخوان شناسایی پیمانکار ساخت رکتی فایر حوض رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135242/استعلام-نشاندهنده-WMV8-شرکت-فیستر-واگن'>استعلام نشاندهنده WMV8 شرکت فیستر واگن / استعلام, استعلام نشاندهنده WMV8 شرکت فیستر واگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135251/استعلام-صندلی-معلم'>استعلام صندلی معلم / استعلام , استعلام صندلی معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135259/استعلام-بوبین-کنتاکتور'>استعلام بوبین کنتاکتور  / استعلام , استعلام بوبین کنتاکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135267/استعلام-رادیاتور-آب-کامل-گریدر--'>استعلام رادیاتور آب کامل گریدر... / استعلام, استعلام رادیاتور آب کامل گریدر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135275/استعلام-تعمیرات-ساختمانی'>استعلام تعمیرات ساختمانی  / استعلام,استعلام تعمیرات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135283/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام  آبرسانی سیار  / استعلام, آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135292/استعلام-4-ردیف-تجهیزات-برقی'>استعلام 4 ردیف تجهیزات برقی  / استعلام ,استعلام 4 ردیف تجهیزات برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135300/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی  / استعلام, مواد شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135308/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری و راهبری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135316/آگهی-مناقصه-تعریض-محور'>آگهی مناقصه  تعریض محور  / آگهی مناقصه    ،آگهی مناقصه  تعریض محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135326/استعلام-تجهیزات-ازنا'>استعلام تجهیزات ازنا  / استعلام ,استعلام تجهیزات ازنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135334/استعلام-گریل-اطراف-استخر'>استعلام گریل اطراف استخر / استعلام , استعلام گریل اطراف استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135342/فراخوان-خدمات-انتظامات'>فراخوان خدمات انتظامات / آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان خدمات انتظامات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135350/استعلام-کارتن-ویال'>استعلام  کارتن ویال  / استعلام,استعلام  کارتن ویال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135358/استعلام-خرید-آب--'>استعلام خرید آب ... / استعلام خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135366/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135374/استعلام-کانال-آبرسانی--'>استعلام کانال آبرسانی... / استعلام, استعلام کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135382/استعلام-برچیدن-رادیاتورهای-آلومینیومی'>استعلام برچیدن رادیاتورهای آلومینیومی / استعلام,استعلام برچیدن رادیاتورهای آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135390/استعلام-خرید-یو-پی-اس'>استعلام خرید یو پی اس / استعلام, استعلام خرید یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135398/استعلام-درب-اتوماتیک'>استعلام درب اتوماتیک / استعلام, استعلام درب اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135406/استعلام-تهیه-و-نصب-و-سرویس-اقلام-تجهیزاتی'>استعلام تهیه و نصب و سرویس اقلام تجهیزاتی / استعلام, استعلام تهیه و نصب و سرویس اقلام تجهیزاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135414/مناقصه-جمع-آوری-فاضلاب-ونصب-انشعابات-فاضلاب'>مناقصه جمع آوری فاضلاب ونصب انشعابات فاضلاب / مناقصه, مناقصه جمع آوری فاضلاب ونصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135422/استعلام-استاندارد-سازی-شبکه-و-اتاق-سرور-24-متر-مربع'>استعلام استاندارد سازی شبکه و اتاق سرور 24 متر مربع  / استعلام , استعلام استاندارد سازی شبکه و اتاق سرور 24 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135430/استعلام-انجام-خدمات-آزمایش-و-مطالعات-ژئوتکنیک-زمین-پست-132-کیلوولت--'>استعلام انجام خدمات آزمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین پست 132 کیلوولت .. / استعلام, استعلام انجام خدمات آزمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین پست 132 کیلوولت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135438/استعلام-خرید-تجهیزات-آموزشی-مدارس'>استعلام خرید تجهیزات آموزشی مدارس / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات آموزشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135446/استعلام-انجام-خدمات-حفظ-و-حراست-از-اموال'>استعلام انجام خدمات حفظ و حراست از اموال / استعلام, استعلام انجام خدمات حفظ و حراست از اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135454/استعلام-سولفات-آهن'>استعلام سولفات آهن  / استعلام ، استعلام سولفات آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135462/استعلام-محیط-کشت-Bowine-serum-albumin'>استعلام محیط کشت Bowine serum albumin / استعلام, محیط کشت Bowine serum albumin</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134032/مزایده-فروش-14-قطعه-از-زمین-های-مسکونی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 14 قطعه از زمین های مسکونی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه از زمین های مسکونی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134046/مزایده-مدرسه-17-شهریور'>مزایده مدرسه 17 شهریور / مزایده , مزایده مدرسه 17 شهریور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134063/فراخوان-مزایده-عمومی-تعداد-26-واحد-تجاری'>فراخوان مزایده عمومی تعداد 26 واحد تجاری  / فراخوان مزایده عمومی, فراخوان مزایده عمومی تعداد 26 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134097/مزایده-پلاک-ثبتی-6957-فرعی-از-115-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 6957 فرعی از 115 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6957 فرعی از 115 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134117/مزایده-مغازه-آرایشگاه-مردانه-مساحت-19-متر'>مزایده مغازه آرایشگاه مردانه مساحت 19 متر / مزایده,مزایده مغازه آرایشگاه مردانه مساحت 19 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134134/مزایده-مبل-راحتی-7-نفره-مستعمل-و-کهنه-تلویزیون-flat-و--'>مزایده مبل راحتی 7 نفره مستعمل و کهنه- تلویزیون flat  و ... / مزایده, مزایده مبل راحتی 7 نفره مستعمل و کهنه- تلویزیون flat  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134153/مزایده-یک-دستگاه-جوراب-بافی'>مزایده یک دستگاه جوراب بافی  / مزایده,مزایده یک دستگاه جوراب بافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134171/مزایده-زمین-مساحت-یکصد-و-هفتاد-و-پنج-متر-و-هفتاد-و-هشت-صدم-متر'>مزایده زمین مساحت یکصد و هفتاد و پنج متر و هفتاد و هشت صدم متر / مزایده,مزایده زمین مساحت یکصد و هفتاد و پنج متر و هفتاد و هشت صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134193/مزایده-پلاکهای-ثبتی-عرصه-41700متر-نوبت-اول'>مزایده پلاکهای ثبتی عرصه 41700متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی عرصه 41700متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134223/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-240مترمربع'>مزایده منزل مسکونی عرصه 240مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 240مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134247/مزایده-زمین-مساحت-صد-و-هفتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت صد و هفتاد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت صد و هفتاد متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134271/مزایده-سواری-پژو-206-SD'>مزایده سواری پژو 206 SD  / مزایده, مزایده سواری پژو 206 SD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134294/مزایده-ششدانگ-پلاک-182-فرعی-بخش-شش-قوچان'>مزایده ششدانگ پلاک 182 فرعی بخش شش قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 182 فرعی بخش شش قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134319/مزایده-یکباب-انبار-قدیمی'>مزایده یکباب انبار قدیمی / مزایده,مزایده یکباب انبار قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134336/مزایده-املاک-شامل-هشت-قطعه-زمین-زراعتی-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل هشت قطعه زمین زراعتی نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل هشت قطعه زمین زراعتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134355/مزایده-ملک-ساختمانی-4-طبقه-مساحت-33-02متر'>مزایده ملک ساختمانی 4 طبقه مساحت 33.02متر / مزایده,مزایده ملک ساختمانی 4 طبقه مساحت 33.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134385/مزایده-اجاره-چهار-باب-مغازه'>مزایده اجاره چهار باب مغازه  / آگهی  مزایده , مزایده اجاره چهار باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134396/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-فولکس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری فولکس / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری فولکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134414/مزایده-چهار-طاقه-پارچه-شلواری-مردانه-و--'>مزایده  چهار طاقه پارچه شلواری مردانه و ... / مزایده, مزایده  چهار طاقه پارچه شلواری مردانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134432/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-و-دامداری-گاوداری-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی و دامداری گاوداری بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و دامداری گاوداری بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134447/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-پلاک-یک-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک یک فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی پلاک یک فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134462/مزایده-فروش-فرش-ماشینی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش فرش ماشینی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده فروش فرش ماشینی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134495/مزایده-زمین-مساحت-132-قسمت-مشاع-از-56250-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 132 قسمت مشاع از 56250 نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 132 قسمت مشاع از 56250 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134025/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-مورد-نیاز-جهت-انجام---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134034/مناقصه-عمومی-ارزیابی-کیفی-تامین-نیروی-متخصص-خارجی-جهت-خدمات-مشاوره-'>مناقصه عمومی ارزیابی کیفی تامین نیروی متخصص خارجی جهت خدمات مشاوره.. / مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه عمومی ارزیابی کیفی تامین نیروی متخصص خارجی جهت خدمات مشاوره..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134053/مناقصه-انجام-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-مکانیکی-حرارتی-و-برودتی-و--'>مناقصه انجام امور تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، حرارتی و برودتی و ... / مناقصه , مناقصه انجام امور تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، حرارتی و برودتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134067/مناقصه-خدمات-جدولگذاری'>مناقصه خدمات جدولگذاری  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات جدولگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134077/استعلام-تعمیرات-ساختمان-و---'>استعلام تعمیرات ساختمان و .... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134086/فراخوان-مناقصه-احداث-دیوار-ضلع-غربی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث دیوار ضلع غربی ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه احداث دیوار ضلع غربی ...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134098/استعلام-لوله-و-اتصالات--'>استعلام لوله و اتصالات ... / استعلام, استعلام لوله و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134112/تجدید-فراخوان-انجام-عملیات-تامین-و-اجرای-لوازم-و-تجهیزات-ایمنی'>تجدید فراخوان انجام عملیات تامین و اجرای لوازم و تجهیزات ایمنی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,تجدید فراخوان انجام عملیات تامین و اجرای لوازم و تجهیزات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134127/استعلام-اجرای-چمن-مصنوعی--'>استعلام اجرای چمن مصنوعی... / استعلام, استعلام اجرای چمن مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134142/استعلام-خدمات-خودرویی'>استعلام خدمات خودرویی  / استعلام, خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134154/فراخوان-تنظیف-مونیتورینگ--بازدید-دوره-ای'>فراخوان تنظیف مونیتورینگ ، بازدید دوره ای  / فراخوان ، فراخوان تنظیف مونیتورینگ ، بازدید دوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134021/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-مدل-92'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 92 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو مدل 92</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134043/مزایده-واگذاری-مغازه-شماره-197-و---مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده  واگذاری مغازه شماره 197 و ... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده, مزایده  واگذاری مغازه شماره 197 و ...مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134057/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-دوبلکس-124-61متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دوبلکس 124.61متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی دوبلکس 124.61متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134091/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-دویست-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا دویست مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134111/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-359-1متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 359.1متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 359.1متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134128/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-112-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 112.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 112.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134147/آگهی-مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی'>آگهی مزایده اجاره اراضی کشاورزی  / مزایده ، آگهی مزایده اجاره اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134165/مزایده-ششدانگ-پلاک-1-833-3630-2-و-969-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 1,833,3630.2 و 969 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1,833,3630.2 و 969 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134187/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-عرصه-481-17متر'>مزایده ملک بخش نه مشهد عرصه 481.17متر / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد عرصه 481.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134214/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405glx---'>مزایده تعداد یک دستگاه خودروی پژو 405glx  ...  / مزایده ، مزایده تعداد یک دستگاه خودروی پژو 405glx  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134245/مزایده-فروش-ضایعات-مواد-پلی-پروپیلن--مواد-PVC'>مزایده فروش ضایعات مواد پلی پروپیلن ، مواد PVC  / آگهی مزایده ,  مزایده فروش ضایعات مواد پلی پروپیلن ، مواد PVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134267/مزایده-خودروی-اوراقی'>مزایده خودروی اوراقی  / مزایده, مزایده خودروی اوراقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134290/مزایده-واگذاری-سه-باب-واحد-تجاری-غرفه-های-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه باب واحد تجاری غرفه های میوه و تره بار- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سه باب واحد تجاری غرفه های میوه و تره بار- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134315/مزایده-ششدانگ-ساختمان-پلاک-سه-فرعی-ناحیه-پانزده'>مزایده ششدانگ ساختمان پلاک سه فرعی ناحیه پانزده / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان پلاک سه فرعی ناحیه پانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134332/مزایده-پلاک-580-بخش-سه-دزفول-و-چند-قطعه-زمین'>مزایده پلاک 580 بخش سه دزفول و چند قطعه زمین / مزایده,مزایده پلاک 580 بخش سه دزفول و چند قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134350/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG-تجدید'>مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134381/مزایده-ساختمان-مسکونی-قولنامه-ای-قدمت-26-سال'>مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای قدمت 26 سال / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی قولنامه ای قدمت 26 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134394/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-119-54متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 119.54متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 119.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134411/مزایده-سه-عدد-حوضچه-زمینی--'>مزایده سه عدد حوضچه زمینی.... / مزایده,مزایده سه عدد حوضچه زمینی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134425/مزایده-فروش-املاک-مازاد-در-تهران-و-شهرستان-ها-بصورت-ششدانگی'>مزایده فروش املاک مازاد در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد در تهران و شهرستان ها بصورت ششدانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134445/مزایده-واگذاری-اجاره-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری اجاره سه باب واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره سه باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134457/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-بخش-هفت-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش هفت تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی بخش هفت تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134483/مزایده-منزل-مسکونی-از-پلاک-ثبتی-3026-اصلی'>مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 3026 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 3026 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134022/مناقصه-انجام-و-نصب-تجهیزات-فاز--'>مناقصه انجام و نصب تجهیزات فاز... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام و نصب تجهیزات فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134031/مناقصه-میخ--پیچ--چسب-چوب---'>مناقصه  میخ ، پیچ ، چسب چوب .... / آگهی مناقصه , مناقصه  میخ ، پیچ ، چسب چوب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134050/مناقصه-محوطه-سازی-امامزاده--'>مناقصه محوطه سازی امامزاده ... / مناقصه ، فراخوان مناقصه محوطه سازی امامزاده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134064/مناقصه-عملیات-اجرای-کانال-و-کانیوو-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای کانال و کانیوو شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای کانال و کانیوو شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134074/تجدید-مناقصه-خرید-75-52-تن-لوله-پلی-اتیلن-تک-یا-چند-لایه-pe100-نوبت-اول'>تجدید مناقصه خرید 75،52 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه pe100 نوبت اول  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 75،52 تن لوله پلی اتیلن تک یا چند لایه pe100 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134084/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134094/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-یک-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه یک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134109/مناقصه-حجمی-زمانی-انبار--'>مناقصه حجمی- زمانی انبار... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی- زمانی انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134124/استعلام-اجرای-چمن-مصنوعی'>استعلام  اجرای چمن مصنوعی  / استعلام, اجرای چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134138/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134150/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-تهیه-استاب-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تهیه استاب و... / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تهیه استاب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134166/استعلام-مشعل-گازی-ایران-رادیاتور'>استعلام مشعل گازی ایران رادیاتور / استعلام, مشعل گازی ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135144/استعلام-سخت-افزار-مربوط-به-شبکه'>استعلام سخت افزار مربوط به شبکه / استعلام,استعلام سخت افزار مربوط به شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135154/مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-شامل-پخت-حمل-و-قیرپاشی-و--'>مناقصه عملیات اجرای آسفالت شامل پخت، حمل و قیرپاشی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای آسفالت شامل پخت، حمل و قیرپاشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135163/استعلام-خرید-رابر-بیرینگ-لاستیکی'>استعلام خرید رابر بیرینگ لاستیکی  / استعلام , استعلام خرید رابر بیرینگ لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135171/استعلام-ساخت-و-بهسازی-سرویس-های-بهداشتی-مدارس'>استعلام ساخت و بهسازی سرویس های بهداشتی مدارس / استعلام ، استعلام ساخت و بهسازی سرویس های بهداشتی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135182/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135191/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-حفاظتی'>مناقصه اجرای عملیات دیوار حفاظتی  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات دیوار حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135201/استعلام-تجهیزات-کنترلی-مرکز-داده-حسب-عملکرد-شرکت-پشتیبان'>استعلام تجهیزات کنترلی مرکز داده حسب عملکرد شرکت پشتیبان   / استعلام , استعلام  تجهیزات کنترلی مرکز داده حسب عملکرد شرکت پشتیبان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135212/استعلام-نقاشی-ساختمان-و-قفسه-ها'>استعلام نقاشی ساختمان و قفسه ها / استعلام ,استعلام نقاشی ساختمان و قفسه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135220/مناقصه-ساماندهی-و-لایروبی-دیوار-حفاظتی'>مناقصه ساماندهی و لایروبی دیوار حفاظتی / مناقصه ,مناقصه ساماندهی و لایروبی دیوار حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135228/استعلام-اجرای-عملیات-تعمیر-ساختمان'>استعلام اجرای عملیات تعمیر ساختمان / استعلام, اجرای عملیات تعمیر ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135236/استعلام-باتری-شارژر-48-ولت-ولت-DC-با-خروجی-20-آمپر-و-تکفاز--'>استعلام باتری شارژر 48 ولت ولت DC با خروجی 20 آمپر و تکفاز... / استعلام,استعلام باتری شارژر 48 ولت ولت DC با خروجی 20 آمپر و تکفاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135245/استعلام-شفت-فن-غبارگیر--'>استعلام شفت فن غبارگیر... / استعلام, استعلام شفت فن غبارگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135253/استعلام-پراکسیمیتی-سوئیچ-القایی'>استعلام پراکسیمیتی سوئیچ القایی / استعلام, استعلام پراکسیمیتی سوئیچ القایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135261/استعلام-کفی-تخت-خواب--'>استعلام کفی تخت خواب ... / استعلام , استعلام کفی تخت خواب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135269/استعلام-ژنراتور-لکوموتیو-TGM-6'>استعلام ژنراتور لکوموتیو TGM-6   / فرم استعلام بهاء , استعلام ژنراتور لکوموتیو TGM-6  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135277/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام, استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135285/استعلام-اجرای-خط-جداسازی-آب-فضای-سبز'>استعلام اجرای خط جداسازی آب فضای سبز  / استعلام, استعلام  اجرای خط جداسازی آب فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135294/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی-و--'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ...  / استعلام, استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135302/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135310/استعلام-ph-meter'>استعلام ph meter  / استعلام, استعلام ph meter </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135318/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-توزیع'>مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه توزیع  / مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135328/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام, استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135336/مناقصه-اصلاح-تعمیرات-اساسی-پل-کابلی'>مناقصه اصلاح تعمیرات اساسی پل کابلی  / مناقصه ، مناقصه اصلاح تعمیرات اساسی پل کابلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135344/مناقصه-احداث-ساختمان-قرنطینه-دام-و-خرید-و-نصب-تجهیزات'>مناقصه  احداث ساختمان قرنطینه دام و خرید و نصب تجهیزات / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان قرنطینه دام و خرید و نصب تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135352/استعلام-دستگاه-HPLC'>استعلام دستگاه HPLC  / استعلام , استعلام دستگاه HPLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135360/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135368/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی  / مناقصه واگذاری امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135376/استعلام-کابل-برق-توزیع-افشان-تخت-لاستیکی--'>استعلام کابل برق توزیع افشان تخت لاستیکی... / استعلام,استعلام کابل برق توزیع افشان تخت لاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135384/فراخوان-خرید-ورق-های-فولادی'>فراخوان خرید ورق های فولادی  / فراخوان ، فراخوان خرید ورق های فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135392/استعلام-آبرسانی-سیار-به-مناطق-عشایری--'>استعلام آبرسانی سیار به مناطق عشایری... / استعلام,استعلام آبرسانی سیار به مناطق عشایری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135400/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135408/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135416/استعلام-کانال--'>استعلام کانال ... / استعلام , استعلام کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135424/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام, کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135432/استعلام-پوشش-سقف-کاذب'>استعلام پوشش سقف کاذب / استعلام , استعلام پوشش سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135440/مناقصه-احداث-شبکه-و-خطوط-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه احداث شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب   / مناقصه احداث شبکه و خطوط جمع آوری فاضلاب  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135448/استعلام-تابلو-سافت-استارتر-92-کیلووات--'>استعلام تابلو سافت استارتر 92 کیلووات... / استعلام,استعلام تابلو سافت استارتر 92 کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135456/استعلام-گازرسانی--'>استعلام گازرسانی ... / استعلام , استعلام گازرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135464/استعلام-مصرف-خودپرداز'>استعلام مصرف خودپرداز / استعلام, استعلام مصرف خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135472/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی... / استعلام, استعلام احداث  کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135480/استعلام-اجرای-حدود-7700-مترمکعب-خاکریزی-و--'>استعلام اجرای حدود 7700 مترمکعب خاکریزی و ...  / استعلام ,استعلام اجرای حدود 7700 مترمکعب خاکریزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135488/استعلام-​سایر-آموزش-ها'>استعلام ​سایر آموزش ها  / استعلام, ​سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135496/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134700/تجدید-مناقصه-اجرای-دیوار-حائل--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای دیوار حائل - نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای دیوار حائل - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134710/تجدید-مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-هدایت-آبهای-سطحی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134719/استعلام-خرید-الکتروموتور-37-کیلووات-و-پمپ-11-293-پمپیران'>استعلام  خرید الکتروموتور 37 کیلووات و پمپ 11/293 پمپیران / استعلام, خرید الکتروموتور 37 کیلووات و پمپ 11/293 پمپیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134734/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134750/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134765/استعلام-کلرزنی--'>استعلام کلرزنی ... / استعلام , استعلام کلرزنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134775/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134787/استعلام-خرید-و-اجرای-دیوار-بتنی-پیش-ساخته'>استعلام خرید و اجرای دیوار بتنی پیش ساخته  / استعلام , استعلام خرید و اجرای دیوار بتنی پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134801/استعلام-خرید-درب-اتومات--'>استعلام خرید درب اتومات... / استعلام, استعلام خرید درب اتومات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134819/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-روستای'>استعلام احیا و مرمت قنات روستای / استعلام,  احیا و مرمت قنات روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134828/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-63-90-110-میلیمتر'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 63-90-110 میلیمتر / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 63-90-110 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134843/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام , استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134857/مناقصه-مهار-آب-های-سطحی-شهر'>مناقصه مهار آب های سطحی شهر / آگهی مناقصه,مناقصه مهار آب های سطحی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134872/استعلام-شلف-افزایش-ظرفیت-و-کارت--'>استعلام شلف افزایش ظرفیت و کارت ... / استعلام, استعلام شلف افزایش ظرفیت و کارت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134882/استعلام-تعداد-2000-عدد-شیر-پاکتی--'>استعلام تعداد 2000 عدد شیر پاکتی ... / استعلام,استعلام تعداد 2000 عدد شیر پاکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134894/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134908/مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-انبار-نفت'>مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134925/استعلام-لوله-کشی-روکار--'>استعلام لوله کشی روکار... / استعلام, استعلام لوله کشی روکار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134945/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134965/مناقصه-جهت-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134978/استعلام-بهسازی-و-رفع-نقاط-حادثه-خیز--'>استعلام بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز ... / استعلام, استعلام بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134990/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135003/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری--'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری .. / مناقصه ,تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135016/استعلام-منبع-سختی-گیری--'>استعلام منبع سختی گیری ... / استعلام, استعلام منبع سختی گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135031/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135041/مناقصه-نسبت-به-واگذاری-امور-تنظیف-و-خدمات-عمومی'>مناقصه نسبت به واگذاری امور تنظیف و خدمات عمومی  / مناقصه نسبت به واگذاری امور تنظیف و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135052/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ... / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135063/فراخوان-تامین-نیروهای-کارشناسی'>فراخوان تامین نیروهای کارشناسی  / مناقصه عمومی, فراخوان تامین نیروهای کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135073/استعلام-لوازم-دیزل-ژنراتور--'>استعلام لوازم دیزل ژنراتور ... / استعلام, استعلام لوازم دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135084/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال... / استعلام, استعلام هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135092/استعلام-برنج-دانه-بلند--'>استعلام برنج دانه بلند ... / استعلام, استعلام برنج دانه بلند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135100/استعلام-گاز-هلیم--گاز-هیدروژن-و--'>استعلام گاز هلیم ، گاز هیدروژن و ...  / استعلام , استعلام گاز هلیم ، گاز هیدروژن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135111/استعلام-اسفنج'>استعلام اسفنج / استعلام, استعلام اسفنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135120/مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف-جمع-آوری-زباله-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور تنظیف، جمع آوری زباله  خدمات شهری  / مناقصه, مناقصه واگذاری امور تنظیف، جمع آوری زباله  خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135129/استعلام-خرید-یک-دستگاه-FIREWALL-DSG-8000-W-فول-ماژول-و--'>استعلام خرید یک دستگاه FIREWALL DSG-8000-W  فول ماژول و ...  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه FIREWALL DSG-8000-W  فول ماژول و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135138/استعلام-بذر-چمن-برموداگراس'>استعلام بذر چمن برموداگراس / استعلام ,استعلام  بذر چمن برموداگراس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135148/استعلام-اجرای-لوله-گذاری---'>استعلام اجرای لوله گذاری .... / استعلام, استعلام اجرای لوله گذاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135158/استعلام-ایزوگام-پشت-بام--'>استعلام ایزوگام پشت بام... / استعلام, استعلام ایزوگام پشت بام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135167/استعلام-حفاظ-و-آماده-سازی'>استعلام حفاظ و آماده سازی  / استعلام ,استعلام حفاظ و آماده سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135177/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135186/استعلام-یخچال-فریزر--'>استعلام یخچال فریزر ... / استعلام, استعلام یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134169/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-یک-دستگاه-چنگ-حمل-اسلب-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و بازسازی یک دستگاه چنگ حمل اسلب -نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی یک دستگاه چنگ حمل اسلب -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134182/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام, الکتروپمپ شناور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134194/فراخوان-احیاء-و-عمران-موقوفه-نوبت-سوم'>فراخوان احیاء و عمران موقوفه نوبت سوم  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احیاء و عمران موقوفه نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134204/استعلام-کارتریج-G-B--'>استعلام کارتریج G&B... / استعلام, استعلام کارتریج G&B...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134522/مزایده-12-صدم-مشاع-یک-دانگ-از-پلاک-ثبتی-36-اصلی'>مزایده 12 صدم مشاع یک دانگ از پلاک ثبتی 36 اصلی / مزایده,مزایده 12 صدم مشاع یک دانگ از پلاک ثبتی 36 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134549/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین'>تجدید مزایده واگذاری زمین  / تجدید مزایده ،تجدید مزایده واگذاری زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134569/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه-دوم-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه دوم تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134613/مزایده-ده-باب-مغازه-(مرحله-دوم--نوبت-اول)'>مزایده ده باب مغازه (مرحله دوم - نوبت اول) / مزایده عمومی, مزایده ده باب مغازه (مرحله دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134632/مزایده-اجاره-پارکینگ-های-سطح-شهر'>مزایده اجاره پارکینگ های سطح شهر  / مزایده, مزایده اجاره پارکینگ های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134650/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134661/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-58084-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 58084.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 58084.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134680/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-و-656-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی یک و 656 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک و 656 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134697/مزایده-بهره-برداری-از-21-واحد-تجاری'>مزایده بهره برداری از 21 واحد تجاری  / مزایده, مزایده  حق بهره برداری از 21 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134726/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی-ولوو-تصادفی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی ولوو تصادفی / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی ولوو تصادفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134741/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-نود-و-دو-متر-و-بیست-و-یک-دسیمتر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت نود و دو متر و بیست و یک دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت نود و دو متر و بیست و یک دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134759/مزایده-عمومی-خرده-شیشه-و-شیشه-های-طلقی-ضایعاتی'>مزایده عمومی خرده شیشه و شیشه های طلقی ضایعاتی / مزایده عمومی, مزایده عمومی خرده شیشه و شیشه های طلقی ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134786/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-326-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 326.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 326.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134805/مزایده-مغازه-بخش-دو-تهران'>مزایده مغازه بخش دو تهران / مزایده,مزایده مغازه بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134818/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-258متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 258متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 258متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134841/مزایده-واگذاری-به-اجاره-پارک-ترافیکی-کودکان-و--تجدید--چاپ-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره  پارک ترافیکی کودکان و ...تجدید  - چاپ دوم  / مزایده , مزایده واگذاری به اجاره  پارک ترافیکی کودکان و ...تجدید  - چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134861/مزایده-فروش-ضایعات-براده-آلومینیوم-و-استیل-و--'>مزایده فروش ضایعات براده آلومینیوم و استیل و ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات براده آلومینیوم و استیل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134883/مزایده-فروش-زمین-کاربری-اداری-مساحت-500متر'>مزایده فروش زمین کاربری اداری مساحت 500متر  / مزایده,مزایده فروش زمین کاربری اداری مساحت 500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134906/مزایده-پریز-صنعتی-کلید-و-پریز-خانگی--هالوژن-و--'>مزایده  پریز صنعتی- کلید و پریز خانگی - هالوژن و ... / مزایده, مزایده  پریز صنعتی- کلید و پریز خانگی - هالوژن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134922/تجدید-مزایده-اجاره-3-واحد-تجاری'>تجدید مزایده اجاره 3 واحد تجاری  / مزایده, تجدید مزایده اجاره 3 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134936/مزایده-آپارتمان-مساحت-108-45متر'>مزایده آپارتمان مساحت 108.45متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 108.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134948/مزایده-غیر-حضور-تعدادی-از-واحدهای-تجاری'>مزایده غیر حضور تعدادی از واحدهای تجاری / مزایده غیر حضوری, مزایده غیر حضور تعدادی از واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134960/مزایده-فروش-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش خط تلفن همراه  / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134982/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-5-سال'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 5 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134999/فراخوان-استعلام-واگذاری-اجاری-واحد-داروخانه'>فراخوان استعلام واگذاری اجاری واحد داروخانه  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری اجاری واحد داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135022/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف---(نوبت-دوم)'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف ... (نوبت دوم) / مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135048/مزایده-پلاک-ثبتی-1119-فرعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1119 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1119 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135083/تجدید-مزایده-اجاره-تعدادی-از-املاک'>تجدید مزایده اجاره تعدادی از املاک / تجدید آگهی مزایده,تجدید مزایده اجاره تعدادی از املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135142/مزایده-کارتن-ضایعاتی'>مزایده کارتن ضایعاتی  / مزایده ، مزایده کارتن ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135192/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-عرصه-316متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 316متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت عرصه 316متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135321/مزایده-روغن-سوخته-و--'>مزایده روغن سوخته و ... / مزایده ,مزایده روغن سوخته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134216/مناقصه-تکمیل-مقبره-شهدای-گمنام-و-موزه-شهدا'>مناقصه تکمیل مقبره شهدای گمنام و موزه شهدا / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مقبره شهدای گمنام و موزه شهدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134289/فراخوان-تنظیف-و-لایروبی-کانال-های-اصلی-و-فرعی-فاضلاب--'>فراخوان تنظیف و لایروبی کانال های اصلی و فرعی فاضلاب... / فراخوان, فراخوان تنظیف و لایروبی کانال های اصلی و فرعی فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134301/استعلام-بیمه-آتش-سوزی--'>استعلام بیمه آتش سوزی ... / استعلام, استعلام بیمه آتش سوزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134313/مناقصه-خرید-چمن-مصنوعی-(چمن-ورزشی-مخصوص-زمین-فوتبال)-و--'>مناقصه خرید چمن مصنوعی (چمن ورزشی مخصوص زمین فوتبال) و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید چمن مصنوعی (چمن ورزشی مخصوص زمین فوتبال) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134328/مناقصه-احداث-یک-واحد-ایستگاه-پمپاژ-و-ساختمان'>مناقصه احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ و ساختمان / مناقصه ، مناقصه احداث یک واحد ایستگاه پمپاژ و ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134340/استعلام-تعمیرات-تجهیزات-و-تاسیسات-مکانیکی-روستاهای'>استعلام تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای / استعلام, تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستاهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134356/فراخوان-حمل-به-پای-کار-و-اجرای-آسفالت-برای-لکه-گیری-نوبت-دوم'>فراخوان حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری نوبت دوم / فراخوان ارزیابی و مناقصه,فراخوان حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134366/مناقصه-فلورین-80-'>مناقصه فلورین 80% / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فلورین 80%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134376/استعلام-انجام-خدمات-آزمایش-و-مطالعات-ژئوتکنیک-زمین--'>استعلام انجام خدمات آزمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین... / استعلام, استعلام انجام خدمات آزمایش و مطالعات ژئوتکنیک زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134392/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام , استعلام پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134409/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134426/استعلام-شناسایی-و-رفع--'>استعلام شناسایی و رفع ... / استعلام, استعلام شناسایی و رفع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134438/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-به-قطر-400-میلیمتر'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 400 میلیمتر / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن به قطر 400 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134458/مناقصه-عمومی-تکمیل-پل-کالشور'>مناقصه عمومی تکمیل پل کالشور  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل پل کالشور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134470/فراخوان-مناقصه-تامین-خدمات-ترافیک-پیامک'>فراخوان مناقصه تامین خدمات ترافیک پیامک / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ,فراخوان مناقصه تامین خدمات ترافیک پیامک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134481/تمدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-احداث-خط-سوم-و-چهارم-بلاک-انشعاب-مانوری'>تمدید فراخوان عملیات اجرایی احداث خط سوم و چهارم بلاک انشعاب مانوری / آگهی تمدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان، تمدید فراخوان عملیات اجرایی احداث خط سوم و چهارم بلاک انشعاب مانوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134490/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134500/فراخوان-مناقصه-خرید-ظرف-چهار-لیتری-پلاستیکی'>فراخوان مناقصه خرید ظرف چهار لیتری پلاستیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید ظرف چهار لیتری پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134511/استعلام-تامین-روشنایی--'>استعلام تامین روشنایی ... / استعلام , استعلام تامین روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134527/استعلام-پاکت-کاور-پلاستیکی-و--'>استعلام  پاکت، کاور پلاستیکی و ... / استعلام, پاکت، کاور پلاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134537/آگهی-تجدید-مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری---نوبت-دوم'>آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری ...- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134546/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-5--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 5... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 5... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134558/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-تامین-تعداد-15-دستگاه-خودروی-سواری'>اصلاحیه مناقصه تهیه و تامین تعداد 15 دستگاه خودروی سواری / اصلاحیه مناقصه , مناقصه  تهیه و تامین تعداد 15 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134574/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-4--(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4... (نوبت دوم) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تتجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134583/مناقصه-ساخت-و-نصب-سوله-فلزی'>مناقصه ساخت و نصب سوله فلزی   / مناقصه ، مناقصه ساخت و نصب سوله فلزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134591/استعلام-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان... / استعلام, استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134600/استعلام-خرید-و-نصب-دیوار-پوش--'>استعلام خرید و نصب دیوار پوش ... / استعلام, استعلام خرید و نصب دیوار پوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134608/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134624/استعلام-خرید-انواع-یراق-آلات-شبکه-توزیع-برق'>استعلام خرید انواع یراق آلات شبکه توزیع برق  / استعلام, خرید انواع یراق آلات شبکه توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134640/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ساختمان-پنج-طبقه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان پنج طبقه- نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان پنج طبقه- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134657/استعلام-اجرای-تاسیسات---'>استعلام اجرای تاسیسات  ... / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134675/استعلام-دریچه--'>استعلام دریچه ... / استعلام , استعلام دریچه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134689/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-اجرای-تاسیسات-الکتریکی--'>استعلام عملیات ساماندهی و اجرای تاسیسات الکتریکی... / استعلام, استعلام عملیات ساماندهی و اجرای تاسیسات الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134702/استعلام-عملیات-ساماندهی-و-اصلاح-تاسیسات-برقی--'>استعلام عملیات ساماندهی و اصلاح تاسیسات برقی ... / استعلام, استعلام عملیات ساماندهی و اصلاح تاسیسات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134712/استعلام-ماهی--'>استعلام ماهی ... / استعلام, استعلام ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135197/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-شبكه-فاضلاب-صنعتی'>مناقصه تعمیر و نگهداری شبكه فاضلاب صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری شبكه فاضلاب صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135206/استعلام-سورتر-اسکناس-چهارخانه'>استعلام سورتر اسکناس چهارخانه  / استعلام, سورتر اسکناس چهارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135216/استعلام-باطری-شارژر-40-امپر'>استعلام باطری شارژر 40 امپر / استعلام , استعلام باطری شارژر 40 امپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135224/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135232/استعلام-ست-کامل-کنتاکت-مربوط-به-کنتاکتور'>استعلام ست کامل کنتاکت مربوط به کنتاکتور / استعلام, استعلام ست کامل کنتاکت مربوط به کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135240/استعلام-گل-های-زینتی'>استعلام گل های زینتی  / استعلام, استعلام گل های زینتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135249/استعلام-انکودر-چرخشی'>استعلام انکودر چرخشی / استعلام, استعلام انکودر چرخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135257/استعلام-پیچ-و-مهره-ها-و-سایر-اتصال-دهنده-ها'>استعلام پیچ و مهره ها و سایر اتصال دهنده ها / استعلام , استعلام پیچ و مهره ها و سایر اتصال دهنده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135265/استعلام-کنتاکتور-160-کیلووات-220-ولت--'>استعلام کنتاکتور 160 کیلووات 220 ولت ... / استعلام, استعلام کنتاکتور 160 کیلووات 220 ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135273/استعلام-سیب-زمینی--'>استعلام سیب زمینی ... / استعلام , استعلام سیب زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135281/استعلام-دستگاه-فتوکپی--'>استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135290/استعلام-چمن-زن-تراکتوری'>استعلام چمن زن تراکتوری  / استعلام ,استعلام چمن زن تراکتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135298/مناقصه-خرید-خدمت-از-بخش-غیردولتی-در-برنامه-تامین-مراقبت-های-اولیه-سلامت'>مناقصه خرید خدمت از بخش غیردولتی در برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت  / مناقصه، مناقصه خرید خدمت از بخش غیردولتی در برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135306/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان / استعلام, استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135314/استعلام-فعالیت-سایز-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت سایز سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت سایز سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135324/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-بی-سیم-فلوتر-مخزن'>استعلام سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر مخزن / استعلام, سیستم کنترل سطح بی سیم فلوتر مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135332/استعلام-تجهیزات-آموزشی--'>استعلام تجهیزات آموزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135340/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-رایانه-و-سرور-و-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تعمیر و نگهداری رایانه و سرور و دوربین های مداربسته / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری رایانه و سرور و دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135348/مناقصه-کارهای-ساختمانی-احداث-ایستگاه-TBS'>مناقصه کارهای ساختمانی احداث ایستگاه TBS / مناقصه, مناقصه کارهای ساختمانی احداث ایستگاه TBS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135356/استعلام-زمین-شوی--'>استعلام زمین شوی ... / استعلام , استعلام زمین شوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135364/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستای--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135372/استعلام-خرید-سه-ردیف-پمپ'>استعلام خرید سه ردیف پمپ / استعلام ، استعلام خرید سه ردیف پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135380/استعلام-مرغ--'>استعلام مرغ ... / استعلام , استعلام مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135388/تجديد-استعلام-2-دستگاه-پمپ'>تجديد استعلام 2 دستگاه پمپ   / تجديد استعلام 2 دستگاه پمپ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135396/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135404/مناقصه-احیاء-مرمت-قنوات'>مناقصه احیاء مرمت قنوات  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احیاء مرمت قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135412/استعلام-تجهیزات-سرور--'>استعلام تجهیزات سرور ... / استعلام, استعلام تجهیزات سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135420/استعلام-تجهیزات-به-شرح-فایل-پیوست'>استعلام تجهیزات به شرح فایل پیوست  / استعلام , استعلام تجهیزات به شرح فایل پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135428/مناقصه-خرید-شیر-فلکه-اتصالات-چدنی-فولادی-پلی-اتیلن-درسایزهای-مختلف'>مناقصه خرید شیر فلکه اتصالات چدنی فولادی پلی اتیلن درسایزهای مختلف     / مناقصه, مناقصه خرید شیر فلکه اتصالات چدنی فولادی پلی اتیلن درسایزهای مختلف    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135436/استعلام-دوره-آموزشی-اصول-و-مبانی-ارتباطات-فردی-و-سازمانی'>استعلام دوره آموزشی اصول و مبانی ارتباطات فردی و سازمانی / استعلام , استعلام دوره آموزشی اصول و مبانی ارتباطات فردی و سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135444/استعلام-کرومیک-اسید-صنعتی-بدون-آب'>استعلام کرومیک اسید صنعتی بدون آب / استعلام ،استعلام کرومیک اسید صنعتی بدون آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135452/استعلام-قیچی-کاغذبری--'>استعلام قیچی کاغذبری ... / استعلام, استعلام قیچی کاغذبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135460/استعلام-یک-عدد-کیس-و-یک-عدد-پرینتر'>استعلام یک عدد کیس و یک عدد پرینتر / استعلام , استعلام یک عدد کیس و یک عدد پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135468/استعلام-دستگاه-کپی'>استعلام دستگاه کپی / استعلام, استعلام دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135476/استعلام-فعالیت-سایز-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت سایز سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت سایز سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135484/استعلام-پرده-هوا-تاسیسات--'>استعلام پرده هوا تاسیسات ... / استعلام , استعلام پرده هوا تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135492/استعلام-بیسکوئیت'>استعلام بیسکوئیت / استعلام, استعلام بیسکوئیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135500/استعلام-مناقصه-خرید-CONTACTOR-WITH-LOOP--'>استعلام مناقصه خرید  CONTACTOR WITH LOOP ... / استعلام مناقصه ، استعلام مناقصه خرید  CONTACTOR WITH LOOP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135508/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی... / استعلام, استعلام احداث  کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135516/استعلام-خرید-هارد-سرور'>استعلام خرید هارد سرور  / استعلام,استعلام خرید هارد سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135524/استعلام-تعمیر-بهسازی-و-تعویض--'>استعلام تعمیر، بهسازی و تعویض ... / استعلام, استعلام تعمیر، بهسازی و تعویض ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134177/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات-سیستم-مدیریت-هوشمند-نوبت-اول'>مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند نوبت اول  / مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم مدیریت هوشمند نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134191/فراخوان-مناقصه-حمل-و-نصب-تجهیزات-الکتریکال-و-مکانیکال-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه حمل و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه حمل و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134201/استعلام-اجرای-چمن-مصنوعی--'>استعلام اجرای چمن مصنوعی ... / استعلام, استعلام اجرای چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134514/مزایده-زمین-زراعی-و-شالیزاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده زمین زراعی و شالیزاری و مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین زراعی و شالیزاری و مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134538/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-172-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134565/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-32500متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 32500متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 32500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134610/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-سالن-بدنسازی-با-تمام-امکانات-و-وسایل'>مزایده واگذاری به صورت اجاره  سالن بدنسازی با تمام امکانات و وسایل  / مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره  سالن بدنسازی با تمام امکانات و وسایل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134628/مزایده-مغازه-مساحت-29-40متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 29.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 29.40متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134642/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-247-74متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 247.74متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 247.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134659/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-تیپ-206-و--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 206 و ...  / مزایده فروش ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو تیپ 206 و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134672/مزایده-فروش-املاک-مازاد'>مزایده فروش املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134694/مزایده-ملک-مسکونی-و-باغ-مساحت-391-و-1090متر'>مزایده ملک مسکونی و باغ مساحت 391 و 1090متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی و باغ مساحت 391 و 1090متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134724/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG-شهیدان-داداشی'>مزایده واگذاری جایگاه CNG شهیدان داداشی  / مزایده، مزایده واگذاری جایگاه CNG شهیدان داداشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134739/مزایده-اجاره-زمین-نصب-دستگاه-های--'>مزایده اجاره زمین نصب دستگاه های... / آگهی مزایده , مزایده اجاره زمین نصب دستگاه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134757/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-210-86متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 210.86متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 210.86متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134781/مزایده-فروش-سالانه-کارپول-پرزوکائین-و-دنتانست'>مزایده فروش سالانه کارپول پرزوکائین و دنتانست / مزایده، مزایده فروش سالانه کارپول پرزوکائین و دنتانست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134800/مزایده-فروش-محصول-هلو'>مزایده فروش محصول هلو / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول هلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134815/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-ب-ام-وی-BMW'>مزایده فروش یکدستگاه سواری ب ام وی BMW / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری ب ام وی BMW</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134836/مزایده-اجاره-مغازه-و-یک-دستگاه-کانکس-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره مغازه و یک دستگاه کانکس (نوبت دوم) / مزایده,  مزایده اجاره مغازه و یک دستگاه کانکس (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134856/مزایده-اجاره-سالن'>مزایده اجاره سالن / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134874/مزایده-ساختمان-شش-طبقه-مساحت-زمین-114-31متر'>مزایده ساختمان شش طبقه مساحت زمین 114.31متر / مزایده,مزایده ساختمان شش طبقه مساحت زمین 114.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134904/مزایده-فروش-کامیون-بغل-دار-فلزی'>مزایده فروش کامیون بغل دار فلزی / آگهی مزایده , مزایده فروش کامیون بغل دار فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134918/مزایده-فروش-میز-اداری--صندلی-اداری'>مزایده فروش میز اداری ، صندلی اداری / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز اداری ، صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134934/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134944/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پژو-206-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134958/مزایده-ماشین-آلات-شامل-لودر-ال-جی-936-و--'>مزایده ماشین آلات شامل لودر ال جی 936 و ... / آگهی مزایده حضوری, مزایده ماشین آلات شامل لودر ال جی 936 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134974/مزایده-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده یخچال ویترینی و ... / مزایده ,مزایده یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134995/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-240-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 240.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 240.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135017/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-خانه-مسکونی-زمین-و-باغ-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه مسکونی .زمین و باغ نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه مسکونی .زمین و باغ نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135044/مزایده-ملک-مساحت-108-60متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 108.60متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 108.60متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135075/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-1393متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 1393متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 1393متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135132/مزایده-طبقه-اول-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-151-32متر'>مزایده طبقه اول منزل مسکونی مساحت اعیان 151.32متر / مزایده,مزایده طبقه اول منزل مسکونی مساحت اعیان 151.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135181/مزایده-ملک-مسکونی-بخش-یک-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ملک مسکونی بخش یک کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مسکونی بخش یک کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135286/مزایده-مینی-بوس-اسقاطی'> مزایده مینی بوس اسقاطی / مزایده,  مزایده مینی بوس اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134213/استعلام-دیوارکشی--'>استعلام دیوارکشی ... / استعلام , استعلام دیوارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134224/استعلام-قیمت-پروژه-بیس-و-آسفالت--'>استعلام قیمت پروژه بیس و آسفالت ... / استعلام , استعلام قیمت پروژه بیس و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135470/استعلام-قند'>استعلام قند  / استعلام, استعلام قند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135478/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام , استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135486/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135494/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135502/استعلام-میل-سوپاپ-لکوموتیو-و---'>استعلام میل سوپاپ لکوموتیو و .... / استعلام , استعلامم میل سوپاپ لکوموتیو و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135510/استعلام-خرید-تابلو-برق'>استعلام خرید تابلو برق  / استعلام خرید تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135518/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی... / استعلام , استعلام احداث  کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135526/استعلام-​تعمیر-و-بهسازی-گنبد-و-اتاقک'>استعلام ​تعمیر و بهسازی گنبد و اتاقک / استعلام , استعلام ​تعمیر و بهسازی گنبد و اتاقک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135534/استعلام-مستند-سازی'>استعلام مستند سازی  / استعلام مستند سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135542/استعلام-قطعات-کمپرسور'>استعلام قطعات کمپرسور  / استعلام, استعلام  قطعات کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135550/استعلام-خرید-اقلام-یکبار-مصرف-پزشکی'>استعلام خرید اقلام یکبار مصرف پزشکی / استعلام ,استعلام خرید اقلام یکبار مصرف پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135558/استعلام-قرارداد-خدمات-سرویس-نگهداری-تعمیر-تعویض-پشتیبانی-تجهیزات-رایانه--'>استعلام قرارداد خدمات سرویس نگهداری تعمیر تعویض پشتیبانی تجهیزات رایانه ... / استعلام, استعلام قرارداد خدمات سرویس نگهداری تعمیر تعویض پشتیبانی تجهیزات رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135566/استعلام-پرینتر-رنگی-لیزری'>استعلام پرینتر رنگی لیزری  / استعلام , استعلام پرینتر رنگی لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135574/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سامانه-نظارت-تصویری'>استعلام تعمیر و نگهداری سامانه نظارت تصویری / استعلام ,استعلام تعمیر و نگهداری سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135582/استعلام-میز-تحریر-معلم-مدل-درب-دار'>استعلام  میز تحریر معلم مدل درب دار  / استعلام, استعلام  میز تحریر معلم مدل درب دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135590/استعلام-محوطه-سازی-و-پارکینگ'>استعلام محوطه سازی و پارکینگ / استعلام , استعلام محوطه سازی و پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135598/استعلام-خرید-آجیل--گوشت-ماهی-و--'>استعلام خرید آجیل ، گوشت ماهی و ...  / استعلام ,استعلام خرید آجیل ، گوشت ماهی ، مرغ، گوسفندی، چای و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135606/استعلام-کامپیوتر-اسکنر-و-هارد'>استعلام کامپیوتر .اسکنر و هارد / استعلام کامپیوتر .اسکنر و هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135614/استعلام-مطالعه-مرحله-اول-و-دوم-احداث-راه--'>استعلام مطالعه مرحله اول و دوم احداث راه ... / استعلام, استعلام مطالعه مرحله اول و دوم احداث راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135622/استعلام-خرید-بازوی-70-سانتی-متری'>استعلام خرید بازوی 70 سانتی متری / استعلام , استعلام خرید بازوی 70 سانتی متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135630/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی-پارک'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی پارک  / استعلام ,استعلام اجرای سرویس بهداشتی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134720/مناقصه-عمومی-فیلترهای-شنی-تخت-فشار'>مناقصه عمومی فیلترهای شنی تخت فشار / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی فیلترهای شنی تخت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134735/استعلام-شیشه-8-میل--'>استعلام شیشه 8 میل... / استعلام, استعلام شیشه 8 میل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134751/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-تکمیل-پروژه-مرکز-خدمات-جامع-سلامت'>آگهی مناقصه عمومی اجرای تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی اجرای تکمیل پروژه مرکز خدمات جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134766/مناقصه-اجرای-خدمات-مشاوره-تلفنی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خدمات مشاوره تلفنی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خدمات مشاوره تلفنی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134777/مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی-و-تاسیسات-برقی'>مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134788/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134803/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-رفت-و-روب-و-حمل-پسماند-شهر-تجدید'>آگهی مناقصه عمومی عملیات رفت و روب و حمل پسماند شهر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی عملیات رفت و روب و حمل پسماند شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134820/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری / مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134830/استعلام-هادی-برق-تابیده-شده--'>استعلام هادی برق تابیده شده... / استعلام, استعلام هادی برق تابیده شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134845/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134858/استعلام-فلنج-اسپیگات--'>استعلام فلنج اسپیگات ... / استعلام, استعلام فلنج اسپیگات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134873/استعلام-ساخت-و-رنگ-آمیزی-استند-فلزی--'>استعلام ساخت و رنگ آمیزی استند فلزی... / استعلام, استعلام ساخت و رنگ آمیزی استند فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134884/مناقصه-خرید-ده-دستگاه-اسکنر-A3'>مناقصه خرید ده دستگاه اسکنر A3  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ده دستگاه اسکنر A3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134896/مناقصه-جهت-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134909/استعلام-فعالیت-های-پیمانکاری'>استعلام فعالیت های پیمانکاری / استعلام,استعلام فعالیت های پیمانکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134926/استعلام-عملیات-سنگ-و-سیمان--'>استعلام عملیات سنگ و سیمان ... / استعلام,استعلام عملیات سنگ و سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134946/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134966/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-ضلع-شمالی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات لوله گذاری ضلع شمالی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری ضلع شمالی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134979/استعلام-دستگاه-شتاب-نگار--'>استعلام دستگاه شتاب نگار... / استعلام, استعلام دستگاه شتاب نگار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134991/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-مدرسه'>اصلاحیه مناقصه تکمیل مدرسه  / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه تکمیل مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135006/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135020/مناقصه-طرح-احداث-نیروگاه--'>مناقصه طرح احداث نیروگاه ... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه طرح احداث نیروگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135033/استعلام-کانال-آبرسانی'>استعلام کانال آبرسانی / استعلام, استعلام کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135042/استعلام-مجموعه-کیس-کامپیوتر-به-همراه-کیبورد-و-پرینتر'>استعلام مجموعه کیس کامپیوتر به همراه کیبورد و پرینتر / استعلام, مجموعه کیس کامپیوتر به همراه کیبورد و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135053/استعلام-دانسیته-سوئیچ---'>استعلام دانسیته سوئیچ .... / استعلام, استعلام دانسیته سوئیچ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135064/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام  اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام  اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135074/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام ,استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135085/استعلام-خرید-اتوماسیون-اداری-تحت-وب'>استعلام خرید اتوماسیون اداری تحت وب  / استعلام ,استعلام خرید اتوماسیون اداری تحت وب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135093/استعلام-خدمات-عمومی-امور-دفتری-و--'>استعلام خدمات عمومی، امور دفتری و ... / استعلام, استعلام خدمات عمومی، امور دفتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135102/استعلام-نرده-کشی--'>استعلام نرده کشی ... / استعلام , استعلام نرده کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135112/استعلام-آبرسانی'>استعلام آبرسانی  / استعلام, استعلام آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135121/استعلام-سرویس-و-تراهبری-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام سرویس و تراهبری و نگهداری آسانسور / استعلام , استعلام سرویس و تراهبری و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135130/استعلام-روغن-نبانی-مایع-بطری'>استعلام روغن نبانی مایع بطری / استعلام, استعلام روغن نبانی مایع بطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135140/تجدید-فراخوان-مناقصه-احداث-مخزن'>تجدید فراخوان مناقصه احداث مخزن  / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مناقصه احداث مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135149/استعلام-سوئیچ-لینک-سیس-مدل-LGS528P'>استعلام سوئیچ لینک سیس مدل LGS528P / استعلام, سوئیچ لینک سیس مدل LGS528P</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135159/استعلام-آبرسانی-سیار--'>استعلام آبرسانی سیار ... / استعلام, استعلام آبرسانی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135168/مناقصه-اجرای-جدول-بتنی-و-بتن-ريزی'>مناقصه اجرای جدول بتنی و بتن ريزی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدول بتنی و بتن ريزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135178/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-ممیز-آب'>استعلام احیا و مرمت قنات ممیز آب / استعلام, احیا و مرمت قنات ممیز آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135188/استعلام-کارت-خام-مغناطیسی--'>استعلام کارت خام مغناطیسی... / استعلام,استعلام کارت خام مغناطیسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135198/استعلام-انجام-سرویس-و-اخذ-استاندارد-آسانسور-ساختمان'>استعلام انجام سرویس و اخذ استاندارد آسانسور ساختمان  / استعلام, انجام سرویس و اخذ استاندارد آسانسور ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135207/استعلام-درب-کامپوزیت-منحول-فاضلاب--'>استعلام درب کامپوزیت منحول فاضلاب ... / استعلام, استعلام درب کامپوزیت منحول فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135114/استعلام-عملیات-اجرایی-تخریب-مخزن-روستای-استخر-کوه'>استعلام  عملیات اجرایی تخریب مخزن روستای استخر کوه / استعلام  عملیات اجرایی تخریب مخزن روستای استخر کوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135123/فراخوان-قطعات-یدکی-مربوط-به-پمپهای-TEXTEAM'>فراخوان قطعات یدکی مربوط به پمپهای TEXTEAM / مناقصه, فراخوان قطعات یدکی مربوط به پمپهای TEXTEAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135133/استعلام-تعداد-یک-دستگاه-فن-اگزاست'>استعلام تعداد یک دستگاه فن اگزاست / استعلام, استعلام تعداد یک دستگاه فن اگزاست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135143/استعلام-سخت-افزار'>استعلام سخت افزار  / استعلام, استعلام سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135152/استعلام-کارتریج-مشکی-2131'>استعلام کارتریج مشکی 2131 / استعلام, استعلام کارتریج مشکی 2131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135162/استعلام-دوره-آموزشی-استاندارد-ایمنی-شناورهای-تندرو-ویژه-کارشناسان--'>استعلام دوره آموزشی استاندارد ایمنی شناورهای تندرو ویژه کارشناسان... / استعلام,استعلام دوره آموزشی استاندارد ایمنی شناورهای تندرو ویژه کارشناسان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135170/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135180/مناقصه-خرید-پیچ-و-مهره(STUD-BOLT)-از-تولید-کنندگان-داخلی'>مناقصه خرید پیچ و مهره(STUD BOLT) از تولید کنندگان داخلی / مناقصه, مناقصه خرید  پیچ و مهره (STUD BOLT) از تولید کنندگان داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135190/استعلام-چمن-مصنوعی--'>استعلام چمن مصنوعی ... / استعلام, استعلام چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135200/مناقصه-تکمیل-سردهنه'>مناقصه تکمیل سردهنه  / مناقصه، مناقصه تکمیل سردهنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135210/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و--'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و ... / استعلام,استعلام برنامه نویسی، مشاوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135219/استعلام-ساخت-تابلوهای-برقی--'>استعلام ساخت تابلوهای برقی... / استعلام, استعلام ساخت تابلوهای برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135227/استعلام-کلیدها-و-متعلقات-و--'>استعلام کلیدها و متعلقات و ... / استعلام, استعلام کلیدها و متعلقات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135235/استعلام-توری-سرند-با-چشمه-و--'>استعلام توری سرند با چشمه و... / استعلام بهاء,استعلام توری سرند با چشمه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135243/استعلام-سانتریفیوژ-لوله-40-شاخه-موتور-فرکانسی--'>استعلام سانتریفیوژ لوله 40 شاخه موتور فرکانسی... / استعلام,سانتریفیوژ لوله 40 شاخه موتور فرکانسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135252/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع'>مناقصه گازرسانی به صنایع / مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135260/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزار-دقیقی-و-قطعات-مر'>استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر / استعلام ، استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135268/استعلام-همزن-مغناطیسی-برند-IKA--'>استعلام همزن مغناطیسی برند IKA... / استعلام, استعلام همزن مغناطیسی برند IKA...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135276/استعلام-کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی--'>استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی ... / استعلام , استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135284/فراخوان-خدمات-اجرایی-و-زیر-ساختی-و-الکتریکال--'>فراخوان خدمات اجرایی و زیر ساختی و الکتریکال ... / فراخوان, فراخوان خدمات اجرایی و زیر ساختی و الکتریکال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135293/آگهی-ارزیابی-کیفی-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'> آگهی ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی /  آگهی ارزیابی کیفی  ، آگهی ارزیابی کیفی عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135301/استعلام-ساخت-کانال-آبیاری'>استعلام ساخت کانال آبیاری / استعلام, استعلام ساخت کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135309/استعلام-خرید-کابل-فشار-ضعیف-پروتور-مسی'>استعلام خرید کابل فشار ضعیف پروتور مسی / استعلام, خرید کابل فشار ضعیف پروتور مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135317/استعلام-زانو-90-درجه-شعاع--'>استعلام زانو 90 درجه شعاع ... / استعلام, استعلام زانو 90 درجه شعاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135327/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-تجمیع-خرید-بیمه-نامه--'>مناقصه عمومی دو مرحله ای  تجمیع خرید بیمه نامه ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دو مرحله ای  تجمیع خرید بیمه نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135335/مناقصه-اجرای-بخشی-از-فنس-پیرامونی--'>مناقصه  اجرای بخشی از فنس پیرامونی... / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  اجرای بخشی از فنس پیرامونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135343/استعلام-سیستم-خانه-هوشمند--'>استعلام سیستم خانه هوشمند... / استعلام, استعلام سیستم خانه هوشمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135351/استعلام-مجموعه-ای-از-چندین-نوع-پروفیل-آهنی'>استعلام مجموعه ای از چندین نوع پروفیل آهنی  / استعلام مجموعه ای از چندین نوع پروفیل آهنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135359/استعلام-تیغه-گاتر'>استعلام تیغه گاتر  / استعلام , استعلام تیغه گاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135367/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ، لوله کشی و سایر تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135375/استعلام-نصب-نورافکن-و-چراغها'>استعلام نصب نورافکن و چراغها / استعلام,استعلام نصب نورافکن و چراغها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135383/استعلام-خرید-تجهیزات-لوازم-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات لوازم ورزشی  / استعلام, خرید تجهیزات لوازم ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135391/استعلام-مرمت-و-بازسازی-سردهنه-های-سنتی'>استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی سردهنه های سنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135399/استعلام-11-قلم-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام 11 قلم تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام, استعلام 11 قلم تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135407/استعلام-تجهیزات-ذخیره-ساز-HP'>استعلام تجهیزات ذخیره ساز HP / استعلام,استعلام تجهیزات ذخیره ساز HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135415/مناقصه-عملیات-طراحی-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-کارخانه-تولید-کاغذ-از-کربنات-کلسیم'>مناقصه عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم  / مناقصه, مناقصه عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135423/استعلام-اسکوربورد-ورزشی-والیبال-و-فوتسال--'>استعلام اسکوربورد ورزشی والیبال و فوتسال... / استعلام,استعلام اسکوربورد ورزشی والیبال و فوتسال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135431/استعلام-مرمت-شهر-تاریخی'>استعلام مرمت شهر تاریخی  / استعلام ,استعلام مرمت شهر تاریخی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135504/استعلام-کاغذ-100-70-70-گرمی-سفید-تحریر-مرغوب'>استعلام کاغذ 100*70.70 گرمی سفید تحریر مرغوب / استعلام,استعلام کاغذ 100*70.70 گرمی سفید تحریر مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135512/استعلام-کولر-اسپیلت--'>استعلام کولر اسپیلت ... / استعلام, استعلام کولر اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135520/استعلام-ساخت-کمپینگ-گردشگری'>استعلام ساخت کمپینگ گردشگری  / استعلام, استعلام ساخت کمپینگ گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135528/استعلام-ترمیم-کانال-آبرسانی'>استعلام ترمیم کانال آبرسانی  / استعلام, استعلام ترمیم کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135536/استعلام-رادیاتور-پنلی-ایساتیس-طرح-آفتاب'>استعلام رادیاتور پنلی ایساتیس طرح آفتاب / استعلام , استعلام رادیاتور پنلی ایساتیس طرح آفتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135544/استعلام-کنتور-معمولی-سه-چهارم'>استعلام کنتور معمولی سه چهارم / استعلام, استعلام کنتور معمولی سه چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135552/استعلام-دستگاه-چند-کاره-فکس-و-پرینتر'>استعلام دستگاه چند کاره فکس و پرینتر / استعلام , استعلام دستگاه چند کاره فکس و پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135560/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135568/استعلام-​دوره-آموزشی-پاسحگویی-و-مشتری-مداری'>استعلام ​دوره آموزشی پاسحگویی و مشتری مداری / استعلام, ​دوره آموزشی پاسحگویی و مشتری مداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135576/استعلام-آسفالت'>استعلام آسفالت  / استعلام ، استعلام آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135584/استعلام-لوله-فلزی'>استعلام لوله فلزی / استعلام ,استعلام لوله فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135592/استعلام-کنتور-معمولی-1-اینچ'>استعلام کنتور معمولی 1 اینچ  / استعلام, استعلام کنتور معمولی 1 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135600/استعلام-فایل-4-کشو-نسوز'>استعلام فایل 4 کشو نسوز / استعلام , استعلام فایل 4 کشو نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135608/استعلام-در-چوبی-موزاییک-و--'>استعلام در چوبی، موزاییک و ...  / استعلام, استعلام در چوبی، موزاییک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135616/استعلام-تعمیر-و-خرید-لوازم-چیلر'>استعلام تعمیر و خرید لوازم چیلر  / استعلام ,  استعلام تعمیر و خرید لوازم چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135624/استعلام-تعمیرات-خواسته-شده-در-لیست'>استعلام تعمیرات خواسته شده در لیست / استعلام,استعلام تعمیرات خواسته شده در لیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135632/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-دما-و-PH'>استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH / استعلام دستگاه اندازه گیری دما و PH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135439/استعلام-اندازه-گیری-کننده-ها-نشان-دهنده-ها-ثباتها-تجه---'>استعلام اندازه گیری کننده ها، نشان دهنده ها، ثباتها، تجه .... / استعلام , استعلام اندازه گیری کننده ها، نشان دهنده ها، ثباتها، تجه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135447/استعلام-آب-میوه-تتراپک'>استعلام آب میوه تتراپک / استعلام, استعلام آب میوه تتراپک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135455/استعلام-برق-رسانی'>استعلام برق رسانی / استعلام , استعلام برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135463/استعلام-انجام-طراحی-فضای-سبز-شهرکهای'>استعلام انجام طراحی فضای سبز شهرکهای  / استعلام, استعلام انجام طراحی فضای سبز شهرکهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135471/استعلام-ترمیم-کانال-آبرسانی'>استعلام ترمیم کانال آبرسانی / استعلام , استعلام ترمیم کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135479/استعلام-لوله-کشی-فن-کوئل'>استعلام لوله کشی فن کوئل  / استعلام ,استعلام لوله کشی فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135487/استعلام-ماشین-آلات-تولیدی---'>استعلام ماشین آلات تولیدی .... / استعلام, استعلام ماشین آلات تولیدی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135495/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی-ثابت--'>استعلام دوربین مداربسته سقفی ثابت... / استعلام, استعلام دوربین مداربسته سقفی ثابت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135503/استعلام-خدمات-نگهبانی--حفاظتی-و-مراقبتی-و-کنترل-ورود'>استعلام خدمات نگهبانی ، حفاظتی و مراقبتی و کنترل ورود / استعلام, استعلام خدمات نگهبانی ، حفاظتی و مراقبتی و کنترل ورود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135511/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام  تجهیزات کامپیوتری / استعلام,  استعلام تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135519/استعلام-خرید-رنگ-ترافیکی-سفید-و-زرد'>استعلام خرید رنگ ترافیکی سفید و زرد / استعلام , استعلام خرید رنگ ترافیکی سفید و زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135527/استعلام-ساخت-شیردوش'>استعلام ساخت شیردوش  / استعلام ساخت شیردوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135535/استعلام-ترمیم-کانال-آبرسانی'>استعلام ترمیم کانال آبرسانی / استعلام , استعلام ترمیم کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135543/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135551/استعلام-مناقصه-نقشه-برداری-هوایی-حریم-شهر-میمه'>استعلام مناقصه نقشه برداری هوایی حریم شهر میمه / استعلام مناقصه ، استعلام مناقصه  نقشه برداری هوایی حریم شهر میمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135559/استعلام-تامین-خودرو-و-نیرو'>استعلام تامین خودرو و نیرو / استعلام ,استعلام تامین خودرو و نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135567/استعلام-ایزوگام-با-روکش-آلومینیومی'>استعلام ایزوگام با روکش آلومینیومی  / استعلام, استعلام ایزوگام با روکش آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135575/استعلام-تبدیل-اتصالات-زانو-مادگی'>استعلام تبدیل اتصالات زانو مادگی / استعلام , استعلام تبدیل اتصالات زانو مادگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135583/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات'>استعلام احیا و مرمت قنوات  / استعلام,استعلام احیا و مرمت قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135591/استعلام-خرید-قیر'>استعلام خرید قیر / استعلام, خرید قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135599/استعلام-دستگاه-ویدئو-کنفرانس-رومیزی'>استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی / استعلام,استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135607/مزایده-فروش-وسایل-و-دستگاه-های-مطروحه'>مزایده فروش وسایل و دستگاه های مطروحه / مزایده ،مزایده  فروش وسایل و دستگاه های مطروحه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135615/استعلام-خرید-شیر-در-سایزهای-مختلف'>استعلام خرید شیر در سایزهای مختلف  / استعلام , استعلام  خرید شیر در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135623/استعلام-بوش-بلوموتیو-و--'>استعلام بوش بلوموتیو و ... / استعلام , استعلام بوش بلوموتیو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135631/استعلام-تامین-آب-مجتمع'>استعلام تامین آب مجتمع / استعلام , استعلام تامین آب مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135532/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی / استعلام , استعلام تکمیل کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135540/استعلام-رنگ-پلی-استر-براق'>استعلام رنگ پلی استر براق  / استعلام ,استعلام رنگ پلی استر براق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135548/استعلام-آسفالت-معابر'>استعلام آسفالت معابر  / استعلام آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135556/استعلام-ست-ثانویه-اعمال-دارو'>استعلام ست ثانویه اعمال دارو / استعلام , استعلام ست ثانویه اعمال دارو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135564/استعلام-پنکه-پارس-خرز-با-قابلیت-دیواری-و-پایه-دار'>استعلام پنکه پارس خرز با قابلیت دیواری و پایه دار / استعلام,استعلام پنکه پارس خرز با قابلیت دیواری و پایه دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135572/استعلام-پکیج-دیواری'>استعلام پکیج دیواری / استعلام, استعلام پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135580/استعلام-لوله-گذاری-آب'>استعلام لوله گذاری آب  / استعلام, استعلام لوله گذاری آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135588/استعلام-محصولات-شیمیائی-روغن'>استعلام محصولات شیمیائی روغن  / استعلام,محصولات شیمیائی زوغن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135596/استعلام-مخزن-آب-2000-لیتری'>استعلام مخزن آب 2000 لیتری  / استعلام مخزن آب 2000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135604/استعلام-احداث-شبکه-آبیاری-باغات'>استعلام احداث شبکه آبیاری باغات / استعلام ,استعلام احداث شبکه آبیاری باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135612/استعلام-اجرای-سرویس-بهداشتی-پارک'>استعلام اجرای سرویس بهداشتی پارک / استعلام ,استعلام اجرای سرویس بهداشتی پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135620/استعلام-لوله-و-اتصالات-مورد-نیاز-نصب-پکیج'>استعلام لوله و اتصالات مورد نیاز نصب پکیج / استعلام, استعلام لوله و اتصالات مورد نیاز نصب پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135628/استعلام-تعمیرات-کانال-هدایت-آب-و-شستشوی-دیواره-تونل-های--'>استعلام تعمیرات کانال هدایت آب و شستشوی دیواره تونل های... / استعلام , استعلام تعمیرات کانال هدایت آب و شستشوی دیواره تونل های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135217/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات-روستاهای---'>استعلام  احیا و مرمت قنوات روستاهای  ... / استعلام, احیا و مرمت قنوات روستاهای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135225/استعلام-نقاشی-ساختمان-و-قفسه-ها'>استعلام نقاشی ساختمان و قفسه ها  / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان و قفسه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135233/استعلام-تهیه-ایستگاه-مینی-بوس-تحویل-فولاد--'>استعلام تهیه ایستگاه مینی بوس، تحویل فولاد ... / استعلام, استعلام تهیه ایستگاه مینی بوس، تحویل فولاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135241/استعلام-نوار-نقاله-با-رشته-های-فولادی'>استعلام نوار نقاله با رشته های فولادی / استعلام, استعلام نوار نقاله با رشته های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135250/استعلام-تجهیزات-آموزشی-رشته-معماری-هنرستان--'>استعلام تجهیزات آموزشی رشته معماری هنرستان... / استعلام,استعلام تجهیزات آموزشی رشته معماری هنرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135258/استعلام-سیم-ها-و-کابل-های-مخابراتی-و-ابزاردقیقی-و--'>استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزاردقیقی و ...  / استعلام, استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزاردقیقی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135266/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی ... / استعلام, استعلام کولر گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135274/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135282/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135291/استعلام-پمپ-شناور-374-10-پمپیران-110-کیلو-وات'>استعلام  پمپ شناور 374/10 پمپیران 110 کیلو وات / استعلام , استعلام  پمپ شناور 374/10 پمپیران 110 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135299/فراخوان-خدمات-٬نصب-راه-اندازی-٬-تعمیر-و-تنظیم-محرک-های-برقی--'>فراخوان خدمات ٬نصب راه اندازی ٬ تعمیر و تنظیم محرک های برقی ... / فراخوان, فراخوان خدمات ٬نصب راه اندازی ٬ تعمیر و تنظیم محرک های برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135307/استعلام-فلومیتر-توربینی-گاز'>استعلام فلومیتر توربینی گاز / استعلام , استعلام فلومیتر توربینی گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135315/استعلام-کارت-مغناطیسی-HICO-طبق-الزامات-و-مشخصات-فنی-پیوست-820-760-میکرون'>استعلام کارت مغناطیسی HICO/ طبق الزامات و مشخصات فنی پیوست 820-760 میکرون  / استعلام , استعلام کارت مغناطیسی HICO/ طبق الزامات و مشخصات فنی پیوست 820-760 میکرون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135325/مناقصه-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی'>مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی  / مناقصه احداث ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135333/استعلام-خرید-50-دستگاه-فکس'>استعلام خرید 50 دستگاه فکس / استعلام, استعلام خرید 50 دستگاه فکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135341/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135349/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا  / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135357/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام , استعلام روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135365/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ادارات-تابعه--'>استعلام تعمیر و تجهیز ادارات تابعه... / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز ادارات تابعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135373/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی  / استعلام , استعلام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135381/استعلام-فیلتر-آبسردکن--'>استعلام فیلتر آبسردکن ... / استعلام, استعلام فیلتر آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135389/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی-و--'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ...  / استعلام, استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135397/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی-و-انجام-تعمیرات-مدرسه'>استعلام احداث سرویس بهداشتی و انجام تعمیرات مدرسه / استعلام, احداث سرویس بهداشتی و انجام تعمیرات مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135405/استعلام-جذب-خودرو-استیجاری'>استعلام جذب خودرو استیجاری / استعلام, استعلام جذب خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135413/استعلام-دستگاه-HPLC-با-پمپ-4-تایی-و--'>استعلام دستگاه HPLC با پمپ 4 تایی و ...  / استعلام , استعلام دستگاه HPLC با پمپ 4 تایی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135421/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام, استعلام حلوا شکری 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135429/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135437/استعلام-پشتیبانی-تجهیزات-امنیتی-WAF-UTM-و---'>استعلام پشتیبانی تجهیزات امنیتی WAF, UTM و .... / استعلام, استعلام پشتیبانی تجهیزات امنیتی WAF, UTM و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135445/مناقصه-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حفاظت فیزیکی  / مناقصه, مناقصه حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135453/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135461/استعلام-برق-رسانی-محوطه'>استعلام برق رسانی محوطه  / استعلام, استعلام برق رسانی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135469/استعلام-طراحی-تهیه-و-تامین-تجهیزات-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-و-بهره-برداری'>استعلام طراحی، تهیه و تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری  / استعلام ,استعلام طراحی، تهیه و تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی و بهره برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135477/استعلام-میز'>استعلام میز / استعلام,استعلام میز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135485/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری-دستگاه-عابر-بانک--'>استعلام کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک ... / استعلام, استعلام کاغذ رسید مشتری دستگاه عابر بانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135493/استعلام-کنتور-معمولی-4-اینچ'>استعلام کنتور معمولی 4 اینچ / استعلام,استعلام کنتور معمولی 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135501/استعلام-خرید-و-نصب-درب-و-پنجره-دو-جداره'>استعلام خرید و نصب درب و پنجره دو جداره / استعلام ,استعلام خرید و نصب درب و پنجره دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135509/استعلام-اسکنر-A3-برند-kodak-i3200'>استعلام  اسکنر A3 برند kodak i3200 / استعلام, استعلام  اسکنر A3 برند kodak i3200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135517/استعلام-محوطه-سازی-و-سنگ-فرش-آبشار'>استعلام محوطه سازی و سنگ فرش آبشار / استعلام, استعلام محوطه سازی و سنگ فرش آبشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135525/استعلام-میز-و-صندلی-آزمایشگاه'>استعلام میز و صندلی آزمایشگاه / استعلام ,استعلام میز و صندلی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135533/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-1500-متر--'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 1500 متر ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 1500 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135541/استعلام-آبسردکن-استیل'>استعلام آبسردکن استیل / استعلام,استعلام  آبسردکن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135549/استعلام-لوله-خونگیری-و-سر-سوزن'>استعلام لوله خونگیری و سر سوزن  / استعلام, استعلام لوله خونگیری و سر سوزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135557/استعلام-مادر-برد--'>استعلام مادر برد ... / استعلام , استعلام مادر برد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135565/استعلام-کامپیوتر-پنج-دستگاه'>استعلام کامپیوتر پنج دستگاه  / استعلام , استعلام کامپیوتر پنج دستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135573/استعلام-دستگاه-فتوکپی--لپ-تاپ-و--'>استعلام دستگاه فتوکپی ، لپ تاپ و ... / استعلام, دستگاه فتوکپی ، لپ تاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135581/استعلام-مواد-ضد-عفونی-کننده'>استعلام مواد ضد عفونی کننده  / استعلام , استعلام مواد ضد عفونی کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135589/استعلام-محوطه-سازی'>استعلام محوطه سازی  / استعلام , استعلام محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135597/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز... / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135605/استعلام-ذخیره-ساز-اکسترنال'>استعلام ذخیره ساز اکسترنال  / استعلام, استعلام ذخیره ساز اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135613/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی-و-لوازم-جانبی-لپ-تاب-و-کامپیوتر'>استعلام خرید دوربین عکاسی و لوازم جانبی لپ تاب و کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید دوربین عکاسی و لوازم جانبی لپ تاب و کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135621/استعلام-صندلی-دسته-محصلی'>استعلام صندلی دسته محصلی  / استعلام ,استعلام میز و صندلی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135629/استعلام-دستگاه-کنترل-سطح-بی-سیم-فلوتر-مخزن'>استعلام دستگاه کنترل سطح بی سیم فلوتر مخزن / استعلام,استعلام دستگاه کنترل سطح بی سیم فلوتر مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134235/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134248/استعلام-اجرای-برق-رسانی-ایستگاه--'>استعلام  اجرای برق رسانی ایستگاه ... / استعلام, اجرای برق رسانی ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134260/استعلام-ویدیو-کنفرانس--'>استعلام ویدیو کنفرانس ... / استعلام , استعلام ویدیو کنفرانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134272/استعلام-دستگاه-تابلوی-آسانسور--'>استعلام دستگاه تابلوی آسانسور ... / استعلام , استعلام دستگاه تابلوی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134283/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134296/استعلام-تعمیرات-و-سرویس-الکتروموتور-ترانس-و-تابلوهای-برق'>استعلام  تعمیرات و سرویس الکتروموتور، ترانس و تابلوهای برق / استعلام, تعمیرات و سرویس الکتروموتور، ترانس و تابلوهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134307/مناقصه-8-کیلومتر-لوله-فولادی---'>مناقصه 8 کیلومتر لوله فولادی .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  8 کیلومتر لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134320/استعلام-انجام-مطالعات-ژئوتکنیک-طراحی-و-اجرای-بهسازی-خاک'>استعلام انجام مطالعات ژئوتکنیک، طراحی و اجرای بهسازی خاک / استعلام, انجام مطالعات ژئوتکنیک، طراحی و اجرای بهسازی خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134335/مناقصه-خرید-شیر-فلکه-و-اتصالات-فولادی-و-چدنی-و-کمربند-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید شیر فلکه و اتصالات فولادی و چدنی و کمربند پلی اتیلن نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار 28408 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134349/استعلام-یخچال-فریزر--'>استعلام یخچال فریزر ... / استعلام, استعلام یخچال فریزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134361/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام, استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134371/مناقصه-انجام-عملیات-متفرقه-عمرانی--مرحله-اول--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی - مرحله اول - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات متفرقه عمرانی - مرحله اول - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134383/مناقصه-عمومی-تامین-ریل-های-ناحیه-فولادسازی'>مناقصه عمومی تامین ریل های ناحیه فولادسازی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین ریل های ناحیه فولادسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134404/استعلام-سیستم-صوت--'>استعلام سیستم صوت ... / استعلام, استعلام سیستم صوت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134418/فراخوان-ارزیابی-انجام-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-تجدید'>فراخوان ارزیابی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض تجدید / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134430/استعلام-حشره-کش-قارچ-کش-و--'>استعلام حشره کش، قارچ کش و ... / استعلام, استعلام حشره کش، قارچ کش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134448/مناقصه-خرید-چرخ-خیاطی-و-لوازم-جانبی-آن'>مناقصه خرید چرخ خیاطی و لوازم جانبی آن / مناقصه, مناقصه خرید چرخ خیاطی و لوازم جانبی آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134464/مناقصه-تحت-پوشش-بیمه-تکمیل-درمان-قراردادن-کارکنان'>مناقصه تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قراردادن کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قراردادن کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134474/مناقصه-حمل-و-نصب-تجهیزات-الکتریکال-و-مکانیکال-سیستم-ازن-زنی--اصلاحیه'>مناقصه حمل و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال سیستم ازن زنی - اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه حمل و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال سیستم ازن زنی - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134486/استعلام-اجرای-عملیات-نصب-2-دستگاه-مفصل-500-کیلوولت'>استعلام اجرای عملیات نصب 2 دستگاه مفصل 500 کیلوولت / استعلام, اجرای عملیات نصب 2 دستگاه مفصل 500 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134496/استعلام-باتری-خشک--'>استعلام باتری خشک... / استعلام, استعلام باتری خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134506/مناقصه-پروژه-احداث-و-اصلاح-بهینه-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه پروژه احداث و اصلاح بهینه شبکه توزیع برق  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه احداث و اصلاح بهینه شبکه توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134518/استعلام-خرید-صندلی--'>استعلام خرید صندلی ... / استعلام, استعلام خرید صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134533/مناقصه-احداث-1000-واحد-منازل-سازمانی'>مناقصه احداث 1000 واحد منازل سازمانی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه احداث 1000 واحد منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134542/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>اصلاحیه مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134552/استعلام-پرینتر-چندکاره'>استعلام پرینتر چندکاره / استعلام, پرینتر چندکاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134566/مناقصه-خرید-سه-قلم-کالا-Heat-Exchanger-Tube-for-2E-803--2E-805--E-203-A-B'>مناقصه خرید سه قلم کالا Heat Exchanger Tube for 2E-803 & 2E-805 & E-203 A/B / مناقصه عمومی, مناقصه خرید سه قلم کالا Heat Exchanger Tube for 2E-803 & 2E-805 & E-203 A/B</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134579/مناقصه-تامین-خودروهای-ایاب-ذهاب--'>مناقصه تامین خودروهای ایاب ذهاب... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای ایاب ذهاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134587/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134596/مناقصه-عملیات-اجرایی-لکه-گیری-آسفالت-معابر'>مناقصه عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134604/مناقصه-عمومی-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-دفاتر-املاک'>مناقصه عمومی ایجاد آرشیو الکترونیکی دفاتر املاک  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ایجاد آرشیو الکترونیکی دفاتر املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134619/آگهی-فراخوان-عمومی-مشارکت-مدنی'>آگهی فراخوان عمومی مشارکت مدنی / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان عمومی مشارکت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134631/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134647/مناقصه-امور-خدماتی-و-تنظیف-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و تنظیف- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدماتی و تنظیف- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134664/تجدید-مناقصه-لوله-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه لوله پلی اتیلن / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134227/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی-در-منطقه-روستای---'>استعلام  تسطیح لیزری اراضی در منطقه روستای  ... / استعلام, تسطیح لیزری اراضی در منطقه روستای  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134238/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-و-تعویض-تجدید'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری و تعویض تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری و تعویض تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134251/استعلام-تجهیزات-اتاق-سرور'>استعلام تجهیزات اتاق سرور  / استعلام,  تجهیزات اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134262/استعلام-تولید-فیلم-مستند-گزارشی'>استعلام  تولید فیلم مستند گزارشی / استعلام, تولید فیلم مستند گزارشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134275/استعلام-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>استعلام دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب / استعلام, دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134286/استعلام-دستگاه-پکیج-تصفیه-فاضلاب--'>استعلام دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب... / استعلام, استعلام دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134298/اصلاحیه-مناقصه-خرید-9-قلم-کابل-جلی-فیلد-خاکی'>اصلاحیه مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134310/فراخوان-اجرای-بخشی-از-کلکتورهای-اصلی-فاضلاب-تجدید'>فراخوان اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب تجدید / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134324/مناقصه-احداث-سالن-چندمنظوره-و-ساختمان-الحاقی-ورزشی-تفریحی'>مناقصه احداث سالن چندمنظوره و ساختمان الحاقی ورزشی تفریحی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن چندمنظوره و ساختمان الحاقی ورزشی تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134338/مناقصه-پایپینگ-استیل-ورک-(تعویض-ورق-جوشکاری-و-مونتاژ)-و--'>مناقصه پایپینگ، استیل ورک (تعویض ورق، جوشکاری و مونتاژ) و ... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار, مناقصه پایپینگ، استیل ورک (تعویض ورق، جوشکاری و مونتاژ) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134353/استعلام-خرید-انواع-چراغ-لاکپشتی--'>استعلام خرید انواع چراغ لاکپشتی... / استعلام, استعلام خرید انواع چراغ لاکپشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134363/مناقصه-خرید-و-اجرای-جمع-آوری-آب-چاه-های-پهنه'>مناقصه خرید و اجرای جمع آوری آب چاه های پهنه / مناقصات عمومی, مناقصه خرید و اجرای جمع آوری آب چاه های پهنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134374/استعلام-شناسایی-و-رفع-نیاز-فن-آورانه--'>استعلام شناسایی و رفع نیاز فن آورانه .. / استعلام, استعلام شناسایی و رفع نیاز فن آورانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134387/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134406/مناقصه-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی-اطلاعات--مرحله-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134423/آگهی-مناقصه-عمومی-استعلام-بیمه-تكمیلی-درمان-كاركنان'>آگهی مناقصه عمومی استعلام  بیمه تكمیلی درمان كاركنان / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی  بیمه تكمیلی درمان كاركنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134435/مناقصه-انواع-تابلوهای-فشار-ضعیف'>مناقصه  انواع تابلوهای فشار ضعیف  / مناقصه , مناقصه  انواع تابلوهای فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134455/مناقصه-تعمیرات-قرنیز-و-ابنیه-پلها--'>مناقصه تعمیرات قرنیز و ابنیه پلها... / مناقصه، مناقصه تعمیرات قرنیز و ابنیه پلها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134467/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134477/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134488/مناقصه-عمومی-جدول-گذاری-خیابان-اصلی-مسکن-مهر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی جدول گذاری خیابان اصلی مسکن مهر نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی جدول گذاری خیابان اصلی مسکن مهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134498/مناقصه-خرید-کلیه-لوازم-نصب-انشعاب-و-عملیات-اجرایی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ...نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134508/استعلام-باتری-خشک--'>استعلام باتری خشک ... / استعلام, استعلام باتری خشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134521/مناقصه-احداث-معابر-فرعی-مشاء'>مناقصه احداث معابر فرعی مشاء  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث معابر فرعی مشاء </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134535/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق--'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ... / استعلام , استعلام تولید، انتقال و توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134544/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134555/مناقصه-پروژه-بهبود-عبور-و-مرور-شهری'>مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134571/استعلام-تجهیزات-بدنسازی--'>استعلام تجهیزات بدنسازی ... / استعلام , استعلام تجهیزات بدنسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134581/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-دوم-اصلاح-شبکه-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-نوبت-اول'>مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم اصلاح شبکه بخشی از شبکه توزیع آب نوبت اول  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم اصلاح شبکه بخشی از شبکه توزیع آب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134589/استعلام-میز-تلویزیون--'>استعلام میز تلویزیون ... / استعلام, استعلام میز تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134598/فراخوان-طراحی-و-تهیه-آنالیز'>فراخوان طراحی و تهیه آنالیز  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان طراحی و تهیه آنالیز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134606/استعلام-مرمت-پل--'>استعلام مرمت پل ... / استعلام, استعلام مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134622/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134635/مناقصه-اجرای-عملیات-فاز-یک-پارک-نهج-البلاغه-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات فاز یک پارک نهج البلاغه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات فاز یک پارک نهج البلاغه- نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134649/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی--'>استعلام مرمت بافت تاریخی ... / استعلام, استعلام مرمت بافت تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134679/اصلاحیه-مناقصه-سرمایه-گذاری-جهت-احداث-تجهیز-و-بهره-برداری'>اصلاحیه مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تجهیز و بهره برداری / اصلاحیه آگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری جهت احداث تجهیز و بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134693/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-آب-شرب-نوبت-دوم'> مناقصه احداث تصفیه خانه آب شرب- نوبت دوم  /  مناقصه احداث تصفیه خانه آب شرب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134706/استعلام-بچه-ماهی--'>استعلام بچه ماهی ... / استعلام , استعلام بچه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134716/مناقصه-اجرای-بازسازی-پیاده-رو-خیابان-امام-خمینی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای بازسازی پیاده رو خیابان امام خمینی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بازسازی پیاده رو خیابان امام خمینی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134729/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134745/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب--'>استعلام احداث استخر ذخیره آب... / استعلام, استعلام احداث استخر ذخیره آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134761/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-و-اداری'>استعلام خرید تجهیزات مدارس و اداری / استعلام, خرید تجهیزات مدارس و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134771/مناقصه-احداث-مدرسه-9-کلاسه--'>مناقصه  احداث مدرسه 9 کلاسه ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  احداث مدرسه 9 کلاسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134783/مناقصه-قطعات-یدکی-مربوط-به-پمپ-های-سیمانزنی--نوبت-دوم'>مناقصه قطعات یدکی مربوط به پمپ های سیمانزنی - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه قطعات یدکی مربوط به پمپ های سیمانزنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134795/استعلام-شیر-پروانه-ای-و---'>استعلام شیر پروانه ای و .... / استعلام, استعلام شیر پروانه ای و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134812/استعلام-تخریب--مرمت-و-بهینه-سازی-ابنیه--جدول-گذاری--کاشی-و-سرامیک-و--'>استعلام تخریب - مرمت و بهینه سازی ابنیه - جدول گذاری - کاشی و سرامیک و ... / استعلام , استعلام تخریب - مرمت و بهینه سازی ابنیه - جدول گذاری - کاشی و سرامیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134825/مناقصه-حدود-4000-تن-ذرت-علوفه-ای'>مناقصه حدود 4000 تن ذرت علوفه ای / مناقصه, مناقصه حدود 4000 تن ذرت علوفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134838/مناقصه-عمومی-تعمیرات-و-بازسازی--'>مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134852/استعلام-احداث-1300-مترجاده-بین-مزارع--'>استعلام احداث 1300 مترجاده بین مزارع... / استعلام, استعلام احداث 1300 مترجاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134866/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات---'>استعلام احیا و مرمت قنوات  ... / استعلام, احیا و مرمت قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134879/مناقصه-جهت-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134889/استعلام-ساخت-رمپ-و--'>استعلام ساخت رمپ و ... / استعلام, استعلام ساخت رمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134900/مناقصه-خریداری-تعداد-هفتصد-و-پنجاه-هزار-عدد-کیسه-دو-لایه--'>مناقصه خریداری تعداد هفتصد و پنجاه هزار عدد کیسه دو لایه ... / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تعداد هفتصد و پنجاه هزار عدد کیسه دو لایه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134917/مناقصه-انجام-عملیات-آسفالت-و-راه-دسترسی'>مناقصه انجام عملیات آسفالت و راه دسترسی  / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات آسفالت و راه دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134933/مناقصه-عملیات-اجرای-کانال-سنگی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای کانال سنگی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای کانال سنگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134955/مناقصه-جهت-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی  / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه جهت حفر یک حلقه چاه آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134972/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134986/استعلام-تجهیزات-آموزشی'>استعلام تجهیزات آموزشی / استعلام, تجهیزات آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135000/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-خدمات-طبخ-و-توزیع--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات طبخ و توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135013/مناقصه-احداث-سوله-بحران-منطقه-یک'>مناقصه  احداث سوله بحران منطقه یک   / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  عمومی  احداث سوله بحران منطقه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135025/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-تاسیسات-موتوری-و-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری انجام امور تاسیسات، موتوری و فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور تاسیسات، موتوری و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135038/استعلام-تابلوی-آموزشی-سمند-انژکتوری'>استعلام تابلوی آموزشی سمند انژکتوری  / استعلام, استعلام تابلوی آموزشی سمند انژکتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135049/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-وسترن'>استعلام  هارد دیسک اینترنال وسترن / استعلام, استعلام  هارد دیسک اینترنال وسترن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135058/استعلام-نرم-افزار-جامع-تایپ-گفتاری-به-نوشتاری'>استعلام نرم افزار جامع تایپ گفتاری به نوشتاری / استعلام , استعلام نرم افزار جامع تایپ گفتاری به نوشتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135069/استعلام-نصب-بی-خط-در-پست'>استعلام نصب بی خط در پست / استعلام, استعلام نصب بی خط در پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135080/استعلام-احداث-شبکه-توزیع--'>استعلام احداث شبکه توزیع ... / استعلام, استعلام احداث شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135089/استعلام-مرکب-نامرئی-زیر-یووی'>استعلام مرکب نامرئی زیر یووی / استعلام, استعلام مرکب نامرئی زیر یووی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135097/استعلام-اجرای-دیوارکوب--'>استعلام اجرای دیوارکوب ... / استعلام, استعلام اجرای دیوارکوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135107/استعلام-تخته-روسی--'>استعلام تخته روسی... / استعلام, استعلام تخته روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135117/استعلام-رشته-آشی'>استعلام رشته آشی  / استعلام ,استعلام رشته آشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135125/استعلام-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی-و-لامپ'>استعلام خرید انواع چراغ لاک پشتی و لامپ / استعلام, خرید انواع چراغ لاک پشتی و لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135135/مناقصه-عمومی-اجرای-تعمیرات-اساسی-دستگاه-های-واحد-آیزوماکس-هیدروژن-سازی--'>مناقصه عمومی اجرای تعمیرات اساسی دستگاه های واحد آیزوماکس، هیدروژن سازی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای تعمیرات اساسی دستگاه های واحد آیزوماکس، هیدروژن سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134668/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134685/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستای--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای .. / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134699/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-کشی-مسی--'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله کشی مسی ... / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله کشی مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134708/استعلام-خرید-تابلو-برق-4-سلولی'>استعلام  خرید تابلو برق 4 سلولی / استعلام, خرید تابلو برق 4 سلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134718/استعلام-نظافت--'>استعلام نظافت ... / استعلام , استعلام نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134733/استعلام-خرید-کامپیوتر-لپتاپ-و--'>استعلام خرید کامپیوتر، لپتاپ و ...  / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر، لپتاپ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134748/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-متخصص'>تجدید مناقصه تامین نیروی متخصص / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین نیروی متخصص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134764/مناقصه-جدولگذاری-و-سنگ-فرش-معابر-و-سرامیک-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و سنگ فرش معابر و سرامیک نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری و سنگ فرش معابر و سرامیک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134774/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی سرمایه گذار  / مناقصه،  فراخوان عمومی ارزیابی کیفی سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134785/استعلام-آبسردکن-فانتزی-ایستاده-سه-شیر-دکمه-ای'>استعلام آبسردکن فانتزی ایستاده سه شیر دکمه ای  / استعلام, آبسردکن فانتزی ایستاده سه شیر دکمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134799/مناقصه-پروژه-نیرو-رسانی-متوسط-زمینی--تمدید--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نیرو رسانی متوسط زمینی... تمدید - نوبت دوم / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه نیرو رسانی متوسط زمینی... تمدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134817/فراخوان-مناقصه-تکمیل-لوله-کشی-و-سیستمهای-جانبی-مخزن---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل لوله کشی و سیستمهای جانبی مخزن... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تکمیل لوله کشی و سیستمهای جانبی مخزن... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134827/استعلام-خرید-و-نصب-سیستم-صوت'>استعلام خرید و نصب سیستم صوت / استعلام, خرید و نصب سیستم صوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134842/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134854/مناقصه-خرید-آسفالت-گرم'>مناقصه خرید آسفالت گرم  / مناقصه , مناقصه خرید آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134871/استعلام-اجاره-تانکر-آبرسان-با-ظرفیت-حداقل-15000-لیتر-مدل-1377-و-بالاتر'>استعلام اجاره تانکر آبرسان با ظرفیت حداقل 15000 لیتر مدل 1377 و بالاتر  / استعلام , استعلام اجاره تانکر آبرسان با ظرفیت حداقل 15000 لیتر مدل 1377 و بالاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134881/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134892/تجدید-مناقصه-قطعات-یدکی-BOP-دستگاه-لوله-مغزی-نوبت-اول'>تجدید مناقصه قطعات یدکی BOP دستگاه لوله مغزی نوبت اول  / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی BOP دستگاه لوله مغزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134903/استعلام-تانکر-آبرسانی--'>استعلام تانکر آبرسانی... / استعلام, استعلام تانکر آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134921/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134943/تجدید-مناقصه-ارایه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-آب-بهاء--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ارایه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ارایه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134964/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-حمل-و-نصب-اسباب-بازی-و-کفپوش----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب اسباب بازی و کفپوش ... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب اسباب بازی و کفپوش ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134976/استعلام-چای-بسته-نیم-کیلویی-شهرزاد'>استعلام چای بسته نیم کیلویی شهرزاد  / استعلام, چای بسته نیم کیلویی شهرزاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134989/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دیزل-ژنراتور--'>استعلام سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ... / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135002/مناقصه-عملیات-اجرایی-کتابخانه-مرکزی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی  (نوبت دوم) / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135015/استعلام-بشقاب-میناکاری-25-سانتی'>استعلام بشقاب میناکاری 25 سانتی  / استعلام, بشقاب میناکاری 25 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135030/مناقصه-عملیات-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135040/استعلام-فعالیت-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135051/مناقصه-تجهیز-و-سکوبندی-ساختمان'>مناقصه تجهیز و سکوبندی ساختمان   / مناقصه ,مناقصه تجهیز و سکوبندی ساختمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135061/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135072/استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135082/استعلام-بازسازی-و-اصلاح-نقوش-تابلوهای-ترافیکی'>استعلام بازسازی و اصلاح نقوش تابلوهای ترافیکی  / استعلام ,استعلام بازسازی و اصلاح نقوش تابلوهای ترافیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135091/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی... / استعلام,استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135099/استعلام-کولر-گازی-الجی--'>استعلام کولر گازی الجی ... / استعلام, استعلام کولر گازی الجی ...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135145/استعلام-هارد'>استعلام هارد / استعلام , استعلام هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135155/استعلام-تعمیر--سرویس--نگهداری-و-تامین-قطعات-و-تجهیزات-زیرساخت-های-فیزیکی'>استعلام تعمیر ، سرویس ، نگهداری و تامین قطعات و تجهیزات زیرساخت های فیزیکی  / استعلام, استعلام تعمیر ، سرویس ، نگهداری و تامین قطعات و تجهیزات زیرساخت های فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135164/مناقصه-خرید-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>مناقصه، خرید بیمه نامه شخص ثالث / مناقصه، مناقصه، خرید بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135173/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری  / استعلام , استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135183/استعلام-استانداردسازی-آسانسور'>استعلام استانداردسازی آسانسور / استعلام ,استعلام استانداردسازی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135193/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-درب-های-مقاوم-به-حریق-فضاهای-اطفاء-اتوماتیک-گازی'>مناقصه خرید، حمل و نصب درب های مقاوم به حریق فضاهای اطفاء اتوماتیک گازی / مناقصه, مناقصه خرید، حمل و نصب درب های مقاوم به حریق فضاهای اطفاء اتوماتیک گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135203/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135213/استعلام-لجن-برداری-خاکبرداری-از-کف--'>استعلام لجن برداری، خاکبرداری از کف... / استعلام , استعلام لجن برداری، خاکبرداری از کف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135221/استعلام-واحد-انفورماتیک'>استعلام واحد انفورماتیک  / استعلام , استعلام واحد انفورماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135229/مناقصه-خرید-لوله-فولادی--'>مناقصه خرید لوله فولادی... / مناقصه, مناقصه خرید لوله فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135237/استعلام-ابزار-آلات'>استعلام ابزار آلات  / استعلام , استعلام ابزار آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135246/استعلام-​تابلوهای-کنترل'>استعلام ​تابلوهای کنترل  / استعلام ​تابلوهای کنترل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135254/مناقصه-عملیات-حفر-دو-حلقه-چاه-آبرفتی'>مناقصه عملیات حفر دو حلقه چاه آبرفتی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات حفر دو حلقه چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135262/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستای-کله-سرفامنین'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای کله سرفامنین / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای کله سرفامنین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135270/استعلام-TURBO-CHARGER'>استعلام TURBO CHARGER / استعلام , استعلام TURBO CHARGER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135278/استعلام-آبرسانی-سیار-به-مناطق-عشایری-شهرستان-اسفراین-مطابق-با-اسناد-پیوست'>استعلام آبرسانی سیار به مناطق عشایری شهرستان اسفراین مطابق با اسناد پیوست  / استعلام , استعلام  آبرسانی سیار به مناطق عشایری شهرستان اسفراین مطابق با اسناد پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135287/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135295/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-بنای-تاریخی'>استعلام مرمت و ساماندهی بنای تاریخی / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135303/مناقصه-ارزیابی-صلاحیت-شرکت-های-انجام-دهنده-خدمات-تعمیرات-اساسی-ماشین-های-دوار'>مناقصه ارزیابی صلاحیت شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار / مناقصه ,مناقصه ارزیابی صلاحیت شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135311/استعلام-طرح-آبرسانی'>استعلام طرح آبرسانی / استعلام, استعلام طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135319/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام  الکتروپمپ شناور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135329/استعلام-الکتروفن-مکنده-سه-فاز'>استعلام الکتروفن مکنده سه فاز / استعلام , استعلام الکتروفن مکنده سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135337/استعلام-چاپ-دفترچه-بیمه'>استعلام چاپ دفترچه بیمه  / استعلام, چاپ دفترچه بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135345/استعلام-تیغچه-الماس'>استعلام تیغچه الماس / استعلام تیغچه الماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135353/مناقصه-اسکن-دفاتر-املاک'>مناقصه اسکن دفاتر املاک / مناقصه اسکن دفاتر املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135361/استعلام-خرید-بیس'>استعلام خرید بیس / استعلام, خرید بیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135369/استعلام-کابل-تلفن'>استعلام کابل تلفن / استعلام , استعلام کابل تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135377/استعلام-ساخت-کانال-آبیاری'>استعلام ساخت کانال آبیاری / استعلام, استعلام ساخت کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135385/استعلام-صندلی-پلاستیکی-دسته-دار'>استعلام صندلی پلاستیکی دسته دار / استعلام, استعلام صندلی پلاستیکی دسته دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135393/استعلام-ساماندهی-و-نصب-علائم'>استعلام ساماندهی و نصب علائم / استعلام , استعلام ساماندهی و نصب علائم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135401/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی   / استعلام , استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135409/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی / استعلام , استعلام تکمیل کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135417/استعلام-اجرای-دیوارکشی-مجموعه-ورزشی'>استعلام اجرای دیوارکشی مجموعه ورزشی / استعلام, استعلام اجرای دیوارکشی مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135425/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135433/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-مناقصه-حمل-کودهای-شیمیایی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حمل کودهای شیمیایی  / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حمل کودهای شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135441/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135449/دستگاه-حضور-و-غیاب-شناسایی-چهره-واثر-انگشتی-و-کارتی-مدل-ST-FACE-160'>دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره واثر انگشتی و کارتی مدل ST- FACE 160 / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب شناسایی چهره واثر انگشتی و کارتی مدل ST- FACE 160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135457/استعلام-سم--'>استعلام سم ... / استعلام ,استعلام سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135465/استعلام-احداث-شبکه-توزیع--'>استعلام احداث شبکه توزیع ... / استعلام, استعلام احداث شبکه توزیع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135473/استعلام-سبزی-فریز-شده'>استعلام سبزی فریز شده / استعلام, استعلام سبزی فریز شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135481/استعلام-سماور--'>استعلام سماور ... / استعلام , استعلام سماور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135489/استعلام-مقاوم-سازی-غار-سنگ-شکنان'>استعلام مقاوم سازی غار سنگ شکنان / استعلام, استعلام مقاوم سازی غار سنگ شکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135497/استعلام-بیمه-نامه-مهندسی-تمام-خطر-پیمانکاران--'>استعلام بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران... / استعلام, استعلام بیمه نامه مهندسی تمام خطر پیمانکاران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135109/استعلام-ساخت-کمپینگ--'>استعلام ساخت کمپینگ ... / استعلام, استعلام ساخت کمپینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135119/استعلام-پایه-برق--'>استعلام پایه برق ... / استعلام , استعلام پایه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135128/استعلام-میز-پینگ-پنگ-و--'>استعلام میز پینگ پنگ و... / استعلام,استعلام میز پینگ پنگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135137/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستا'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135147/استعلام-​خرید-گاری-زباله-چهار-چرخ-طبق-نمونه'>استعلام ​خرید گاری زباله چهار چرخ طبق نمونه  / استعلام, استعلام ​خرید گاری زباله چهار چرخ طبق نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135157/مناقصه-ارزیابی-کیفی-انتخاب-پیمانکاران'>مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی, مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکاران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135166/مناقصه-عملیات-نگهداری-پسیو-شبكه-شهرداری'>مناقصه عملیات نگهداری پسیو شبكه شهرداری / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات نگهداری پسیو شبكه شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135176/مناقصه-اجرای-عملیات-دیوار-حفاظتی-و-تثبیت-بستر'>مناقصه اجرای عملیات دیوار حفاظتی و تثبیت بستر  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات دیوار حفاظتی و تثبیت بستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135185/استعلام-واگذاری-خدمات-بازرسی'>استعلام واگذاری خدمات بازرسی / استعلام, استعلام واگذاری خدمات بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135195/اصلاحیه-مناقصه-پیاده-راه-سازی'>اصلاحیه مناقصه پیاده راه سازی / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده راه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135205/مناقصه-فیوژن-و-راه-اندازی-FTTH'>مناقصه فیوژن و راه اندازی FTTH / مناقصه، مناقصه فیوژن و راه اندازی FTTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135215/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-از-سیستم-مخابرات--'>استعلام پشتیبانی و نگهداری از سیستم مخابرات... / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری از سیستم مخابرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135223/استعلام-تعمیر-موتور--'>استعلام تعمیر موتور.... / استعلام, استعلام تعمیر موتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135231/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر... / استعلام, استعلام کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135239/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>استعلام تامین یک دستگاه خودرو پژو 405  / استعلام,استعلام تامین یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135248/استعلام-سیستم-صوت-و-تصویر-و-نور--'>استعلام سیستم صوت و تصویر و نور ... / استعلام, استعلام سیستم صوت و تصویر و نور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135256/استعلام-بازکردن-و-انتقال-فایل-های-ریلی-و-ساده-بایگانی'>استعلام بازکردن و انتقال فایل های ریلی و ساده بایگانی / استعلام، استعلام بازکردن و انتقال فایل های ریلی و ساده بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135264/مناقصه-جک-هیدرولیکی'>مناقصه جک هیدرولیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جک هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135272/استعلام-لکه-گیری-آسفالت-محور--'>استعلام لکه گیری آسفالت محور... / استعلام,استعلام لکه گیری آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135280/آگهی-مناقصه-بهسازی-محور'>آگهی مناقصه بهسازی محور  / آگهی مناقصه    ،آگهی مناقصه بهسازی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135289/استعلام-لاستیک-تانکر-سیار'>استعلام لاستیک تانکر سیار / استعلام, استعلام لاستیک تانکر سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135297/استعلام-ترانسمیتر--مبدل-جهت-اتصال---'>استعلام ترانسمیتر - مبدل جهت اتصال .... / استعلام , استعلام ترانسمیتر - مبدل جهت اتصال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135305/استعلام-عملیات-واکاری-آبیاری-و-ترمیم-سیستم-آبیاری-قطره-ای'>استعلام عملیات واکاری آبیاری و ترمیم سیستم آبیاری قطره ای / استعلام, استعلام عملیات واکاری آبیاری و ترمیم سیستم آبیاری قطره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135313/استعلام-تکمیل-بخشی-از-ساختمان-اداره-ثبت-احوال--'>استعلام تکمیل بخشی از ساختمان اداره ثبت احوال... / استعلام,استعلام تکمیل بخشی از ساختمان اداره ثبت احوال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135323/استعلام-آسانسور'>استعلام آسانسور / استعلام, استعلام آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135331/استعلام-خرید-خدمات-و-اقلام-عمومی--'>استعلام خرید خدمات و اقلام عمومی ... / استعلام ,استعلام خرید خدمات و اقلام عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135339/استعلام-چای-500-گرمی'>استعلام چای 500 گرمی / استعلام, استعلام چای 500 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135347/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام, استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135355/استعلام-گازها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی-و--'>استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ...  / استعلام,استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135363/استعلام-اره-فلز-بر--'>استعلام اره فلز بر ... / استعلام, استعلام اره فلز بر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135371/استعلام-طبخ-و-توزیع-نهار-پرسنل'>استعلام طبخ و توزیع نهار پرسنل  / استعلام , استعلام طبخ و توزیع نهار پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135379/استعلام-لوله-گازی'>استعلام لوله گازی / استعلام , استعلام لوله گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135387/استعلام-گوشی-ضد-صدا-بنددار-توگوشی-پلاستیکی'>استعلام گوشی ضد صدا بنددار- توگوشی پلاستیکی / استعلام ،استعلام گوشی ضد صدا بنددار- توگوشی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135395/استعلام-خرید-سوئیچ-WS-C2960-48TS-L-SIS-CO-2960-به-همراه-نصب-و-راه-اندازی'>استعلام خرید سوئیچ WS- C2960-48TS-L SIS CO 2960 به همراه نصب و راه اندازی  / استعلام , استعلام خرید سوئیچ WS- C2960-48TS-L SIS CO 2960 به همراه نصب و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135403/استعلام-تخت-خونگیری-موتوردار-ایرانی'>استعلام تخت خونگیری موتوردار ایرانی  / استعلام, تخت خونگیری موتوردار ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135411/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-دندانپزشکی'>استعلام اقلام مورد نیاز دندانپزشکی / استعلام , استعلام اقلام مورد نیاز دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135419/استعلام-اپراتوری-تلفنخانه'>استعلام اپراتوری تلفنخانه  / استعلام , استعلام اپراتوری تلفنخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135427/استعلام-نظافت-درب-و-پنجره-های-ساختمان-استانداری'>استعلام نظافت درب و پنجره های ساختمان استانداری / استعلام , نظافت درب و پنجره های ساختمان استانداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135435/استعلام-ارتقا-عملکرد-و-حفظ-سیستم-روشنایی-راه'>استعلام ارتقا عملکرد و حفظ سیستم روشنایی راه  / استعلام,استعلام ارتقا عملکرد و حفظ سیستم روشنایی راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135443/استعلام-خرید-اتصالات-کوپلی'>استعلام خرید اتصالات کوپلی / استعلام ,استعلام خرید اتصالات کوپلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135505/استعلام-خرید-اره-موتوری'>استعلام خرید اره موتوری / استعلام,استعلام اره موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135513/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-کاخ'>استعلام مرمت و ساماندهی کاخ  / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی کاخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135521/استعلام-برکناری-موانع-جهت-اصلاح-نقاط-حادثه-خیز---'>استعلام برکناری موانع جهت اصلاح نقاط حادثه خیز  ... / استعلام, استعلام برکناری موانع جهت اصلاح نقاط حادثه خیز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135529/استعلام-شیرآلات'>استعلام شیرآلات / استعلام , استعلام شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135537/استعلام-ساخت-کابینت-زمینی-mdf'>استعلام ساخت کابینت زمینی mdf / استعلام ,استعلام ساخت کابینت زمینی mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135545/استعلام-انتخاب-شرکت-مشاور-جهت-تدوین-RFP'>استعلام انتخاب شرکت مشاور جهت تدوین RFP  / استعلام , استعلام انتخاب شرکت مشاور جهت تدوین RFP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135553/استعلام-خاکبرداری'>استعلام خاکبرداری / استعلام,استعلام خاکبرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135561/استعلام-تکمیل-مجتمع-دامی-ارسنجان'>استعلام تکمیل مجتمع دامی ارسنجان  / استعلام,  استعلام تکمیل مجتمع دامی ارسنجان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135569/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی / استعلام, استعلام روغن نباتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135577/استعلام-گاز-استریل'>استعلام گاز استریل / استعلام , استعلام گاز استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135585/استعلام-خرید-شیر-اتوماتیک'>استعلام خرید شیر اتوماتیک / استعلام, استعلام خرید شیر اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135593/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام , استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135601/استعلام-کابل-و-رساناها-و-خرید-تابلوی-درایو-تاندیشکار-اسلب'>استعلام کابل و رساناها و خرید تابلوی درایو تاندیشکار اسلب  / استعلام کابل و رساناها و خرید تابلوی درایو تاندیشکار اسلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135609/استعلام-چای-کیسه-ای-50-تای-قرمز'>استعلام چای کیسه ای 50 تای قرمز  / استعلام, استعلام چای کیسه ای 50 تای قرمز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135617/استعلام-اجرای-پروژه-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای پروژه لایروبی و مرمت قنات / استعلام , استعلام اجرای پروژه لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135625/​استعلام-دوره-آموزشی-ارزیابان-کیفی'>​استعلام دوره آموزشی ارزیابان کیفی / استعلام , ​استعلام دوره آموزشی ارزیابان کیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135633/استعلام-دستگاه-تزریق-دمش-آرگون-و-قطعات-یدکی'>استعلام دستگاه تزریق دمش آرگون و قطعات یدکی  / استعلام , استعلام دستگاه تزریق دمش آرگون و قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135451/استعلام-پروژه-خدمات-مشاوره-گیاه-پزشکی'>استعلام پروژه خدمات مشاوره گیاه پزشکی  / استعلام , استعلام پروژه خدمات مشاوره گیاه پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135459/استعلام-صندلی-مدیریت--'>استعلام صندلی مدیریت ... / استعلام, استعلام صندلی مدیریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135467/استعلام-طرح-ساماندهی-گردشگری--'>استعلام طرح ساماندهی گردشگری ... / استعلام, استعلام طرح ساماندهی گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135475/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستای--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135483/استعلام-سرامیک'>استعلام سرامیک / استعلام , استعلام سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135491/استعلام-آوار-برداری-و-خواناسازی-بخشی-از-پایاب-های--'>استعلام آوار برداری و خواناسازی بخشی از پایاب های... / استعلام,استعلام آوار برداری و خواناسازی بخشی از پایاب های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135499/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای  / استعلام, تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135507/استعلام-اجرای-نورپردازی-و-تهیه-و-نصب-ترانسفورماتور'>استعلام اجرای نورپردازی و تهیه و نصب ترانسفورماتور / استعلام, استعلام اجرای نورپردازی و تهیه و نصب ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135515/استعلام-خرید-انواع-تیر-بتنی-گرد'>استعلام خرید انواع تیر بتنی گرد  / استعلام, استعلام خرید انواع تیر بتنی گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135523/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135531/استعلام-خرید-کود-اوره'>استعلام خرید کود اوره / استعلام, استعلام خرید کود اوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135539/استعلام-سقف-خرپا-فلزی-و-ایرانیت--'>استعلام سقف خرپا فلزی و ایرانیت ...  / استعلام , استعلام سقف خرپا فلزی و ایرانیت ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135547/استعلام-فنس-کشی-و-و-اصلاح-فنس-قدیمی'>استعلام فنس کشی و و اصلاح فنس قدیمی  / استعلام , استعلام فنس کشی و و اصلاح فنس قدیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135555/استعلام-بالابر-نفر-برهیدرولیکی'>استعلام بالابر نفر برهیدرولیکی / استعلام,استعلام بالابر نفر برهیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135563/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی-روستای--'>استعلام جدول و پیاده رو  سنگی روستای.... / استعلام ، استعلام جدول و پیاده رو  سنگی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135571/استعلام-صندلی-امتحانی'>استعلام صندلی امتحانی / استعلام , استعلام صندلی امتحانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135579/استعلام-لوله-و-کابل-برق'>استعلام لوله و کابل برق  / استعلام لوله و کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135587/استعلام-​دوره-آموزشی'>استعلام ​دوره آموزشی  / استعلام, ​استعلام ​دوره آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135595/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135603/استعلام-سایر-آموزش-ها'>استعلام سایر آموزش ها / استعلام, ​استعلام سایر آموزش ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135611/استعلام-حفر-چاه-عمیق'>استعلام حفر چاه عمیق / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135619/استعلا-رابط-سینی-ریل'>استعلا رابط سینی ریل  / استعلام ,استعلا رابط سینی ریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135627/استعلام-مجموعه-آموزشی-برق'>استعلام مجموعه آموزشی برق  / استعلام , استعلام مجموعه آموزشی برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134192/مناقصه-خرید-لوله-چدن-تایتون-و-خرید-شیر-انشعاب-و--'>مناقصه خرید لوله چدن تایتون و خرید شیر انشعاب و ... / مناقصات عمومی, مناقصه خرید لوله چدن تایتون و خرید شیر انشعاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134202/مناقصه-ساخت-جعبه-چوبی'>مناقصه ساخت جعبه چوبی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه ساخت جعبه چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134520/مزایده-فروش-املاک-و-یک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس'>مزایده  فروش املاک و یک دستگاه خودروی پژو پارس / مزایده, مزایده  فروش املاک و یک دستگاه خودروی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134548/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-105-20متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134567/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-330متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 330متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 330متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134612/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-91-316متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 91.316متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 91.316متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134630/آگهی-مزایده-اجاره-باسکول-و-استخر'>آگهی مزایده اجاره باسکول و استخر / مزایده، آگهی مزایده اجاره باسکول و استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134646/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134660/مزایده-اقلام-مستعمل-و-ضایعاتی--'>مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی... / مزایده , مزایده اقلام مستعمل و ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134673/مزایده-اجاره-محلهای-بیلبوردهای---نوبت-سوم'>مزایده اجاره محلهای بیلبوردهای ... نوبت سوم  / مزایده, مزایده اجاره محلهای بیلبوردهای ... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134696/مزایده-تعدادی-از-غرف--'>مزایده تعدادی از غرف... / مزایده, مزایده تعدادی از غرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134725/مزایده-آپارتمان-مساحت-130-81متر'>مزایده آپارتمان مساحت 130.81متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 130.81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134740/مزایده-واحدهای-تجاری'>مزایده واحدهای تجاری / آگهی مزایده, مزایده واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134758/مزایده-فروش-سنگ-ساختمانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سنگ ساختمانی  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگ ساختمانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134782/مزایده-دستگاه-سانتریفیوژ-اتو-آنالایز-اتو-آنالایزر-و--'>مزایده دستگاه سانتریفیوژ، اتو آنالایز، اتو آنالایزر و... / مزایده,مزایده دستگاه سانتریفیوژ، اتو آنالایز، اتو آنالایزر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134802/مزایده-فروش-دستگاه-جوجه-کشی-مدل-بلدرچین-طلایی--نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه جوجه کشی مدل بلدرچین طلایی...نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش دستگاه جوجه کشی مدل بلدرچین طلایی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134816/تجدید-مزایده-شش-دانگ-یک-باب-کارخانه---'>تجدید مزایده شش دانگ یک باب کارخانه .... / آگهی تجدید مزایده,مزایده شش دانگ یک باب کارخانه خط تولید تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134840/مزایده-فرش-ماشینی'>مزایده فرش ماشینی  / مزایده ,مزایده فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134860/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-82-04متر-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 82.04متر بخش چهارده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 82.04متر بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134878/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کار-کرده'>مزایده تعدادی از خودروهای کار کرده / مزایده, مزایده تعدادی از خودروهای کار کرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134905/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134920/مزایده-اجاره-دکه-های-سطح-شهر-قصرشیرین'>مزایده اجاره دکه های سطح شهر قصرشیرین / مزایده , مزایده اجاره دکه های سطح شهر قصرشیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134935/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید  / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134947/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده خودرو سواری پژو 206 / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134959/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134977/مزایده-قطار-کودک-دستگاه-آکروجت-استخر-توپ'>مزایده قطار کودک، دستگاه آکروجت، استخر توپ / مزایده, مزایده قطار کودک، دستگاه آکروجت، استخر توپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134998/مزایده-اجاره-کشتارگاه-دام'>مزایده اجاره کشتارگاه دام  / آگهی مزایده,مزایده اجاره کشتارگاه دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135019/مزایده-پلاک-ثبتی-37-21972-مساحت-800متر'>مزایده پلاک ثبتی 37/21972 مساحت 800متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 37/21972 مساحت 800متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135047/مزایده-دو-دستگاه-خودروی-مازاد'>مزایده دو دستگاه خودروی مازاد / مزایده ,مزایده دو دستگاه خودروی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135078/مزایده-زمین-مشتمل-بر-مغازه-و-خانه-مسکونی'>مزایده زمین مشتمل بر مغازه و خانه مسکونی / مزایده,مزایده زمین مشتمل بر مغازه و خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135139/مزایده-اعیانی-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-114-5متر'>مزایده اعیانی ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 114.5متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 114.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135187/مزایده-ملک-بخش-سه-کرمان-مال-غیرمنقول-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش سه کرمان مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش سه کرمان مال غیرمنقول نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135320/مزایده-پژو-پارس'>مزایده پژو پارس  / مزایده, مزایده پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134215/مناقصه-اداره-امور-رستوران-و-تهیه-مواد-اولیه'>مناقصه اداره امور رستوران و تهیه مواد اولیه / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور رستوران و تهیه مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134225/مناقصه-پروژه-احداث-بوستان-نوبت-اول'>مناقصه پروژه احداث بوستان نوبت اول  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث بوستان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134236/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-ابنیه-ایستگاه-خرم-پی-و--'>مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه ایستگاه خرم پی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه ایستگاه خرم پی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134249/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134261/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-بهسازی-راه-روستایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای بهسازی راه روستایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی  اجرای بهسازی راه روستایی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134274/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134285/مناقصه-پروژه-خط-انتقال-و-لوله-گذاری-(آبیاری-بارانی-و-قطره-ای)-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خط انتقال و لوله گذاری (آبیاری بارانی و قطره ای)  نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه پروژه خط انتقال و لوله گذاری (آبیاری بارانی و قطره ای)  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134297/مناقصه-استحصال-فولاد-از-ضایعات-فلزی-و-غیرفلزی-نوبت-دوم'>مناقصه استحصال فولاد از ضایعات فلزی و غیرفلزی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه استحصال فولاد از ضایعات فلزی و غیرفلزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134308/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداری-از-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-اول'>مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت اول  / مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134322/استعلام-مرکب----سامانه-ستاد'>استعلام مرکب ...., سامانه ستاد / استعلام, استعلام مرکب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134337/استعلام-فلش--'>استعلام فلش ... / استعلام, استعلام فلش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134351/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134362/آگهی-شناسایی-پیمانکار-جهت-پروژه-های-در-حال-احداث--'>آگهی شناسایی پیمانکار جهت پروژه های در حال احداث...  / آگهی شناسایی پیمانکار, آگهی شناسایی پیمانکار جهت پروژه های در حال احداث... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134373/مناقصه-تامین-برق-منازل--اصلاحیه-نوبت-دوم'>مناقصه تامین برق منازل...اصلاحیه نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین برق منازل...اصلاحیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134384/مناقصه-تهیه-باقیمانده-لوله-های-فولادی--'>مناقصه تهیه باقیمانده لوله های فولادی... / فراخوان مناقصه, مناقصه تهیه باقیمانده لوله های فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134405/مناقصه-خرید-1630-اصله-انواع-تیر-سیمانی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1630 اصله انواع تیر سیمانی... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1630 اصله انواع تیر سیمانی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134420/مناقصه-احداث-محور-سه-راهی----نوبت-دوم'>مناقصه احداث محور سه راهی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه احداث محور سه راهی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134433/مناقصه-دومرحله-ای-خرید-رگلاتور-10-20-70-مترمکعبی-نوبت-اول'>مناقصه دومرحله ای خرید رگلاتور 10-20-70 مترمکعبی نوبت اول  / مناقصه, مناقصه  دومرحله ای خرید رگلاتور 10-20-70 مترمکعبی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134449/استعلام-دستکش-ونیل-متوسط-و-بزرگ-ایرانی--'>استعلام دستکش ونیل متوسط و بزرگ ایرانی ... / استعلام,استعلام دستکش ونیل متوسط و بزرگ ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134466/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-چدن-داکتیل--'>مناقصه خرید انواع اتصالات چدن داکتیل... / مناقصه, مناقصه خرید انواع اتصالات چدن داکتیل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134475/مناقصه-خدمات-واحد-دامداری'>مناقصه خدمات واحد دامداری  / مناقصه , مناقصه خدمات واحد دامداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134487/فراخوان-مناقصه-خرید-سطل-بیست-لیتری-پلاستیکی'>فراخوان مناقصه خرید سطل بیست لیتری پلاستیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه خرید سطل بیست لیتری پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134497/مناقصه-تامین-روغن-هیدرولیک-روغن-گیربکس-گریس-و-فوم-نوبت-دوم'>مناقصه تامین روغن هیدرولیک، روغن گیربکس، گریس و فوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین روغن هیدرولیک، روغن گیربکس، گریس و فوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134507/مناقصه-خرید-کلیه-لوازم-نصب-انشعاب-و-عملیات-اجرایی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134519/مناقصه-عمومی-خرید-میلگرد'>مناقصه عمومی خرید میلگرد / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134534/استعلام-مرکب-نامرئی-مایل-به-سبز'>استعلام مرکب نامرئی مایل به سبز  / استعلام, مرکب نامرئی مایل به سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134543/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134554/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری'>مناقصه  احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134568/استعلام-تعمیرات-سیستم-روشنایی--'>استعلام تعمیرات سیستم روشنایی ... / استعلام, استعلام تعمیرات سیستم روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134580/استعلام-دستگاه-چندکاره-چاپگر-و-اسکنر-و-کپی-و-فاکس--'>استعلام دستگاه چندکاره چاپگر و اسکنر و  کپی و فاکس ... / استعلام, استعلام دستگاه چندکاره چاپگر و اسکنر و  کپی و فاکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134588/استعلام-خرید-لوازم-میز-و-صندلی'>استعلام  خرید لوازم میز و صندلی / استعلام, خرید لوازم میز و صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134597/فراخوان-مناقصه-الکتروموتور'>فراخوان مناقصه الکتروموتور  / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134605/فراخوان-مناقصه-خرید-سردخانه-طرح-کانکسی'>فراخوان مناقصه خرید سردخانه طرح کانکسی  / فراخوان ، فراخوان مناقصه  خرید سردخانه طرح کانکسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134621/فراخوان-مناقصه-نصب-دیزل-و-الکتروپمپ-آتش-نشانی--'>فراخوان مناقصه نصب دیزل و الکتروپمپ آتش نشانی... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه نصب دیزل و الکتروپمپ آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134633/مناقصه-واگذاری-امورات-ترافیکی'>مناقصه واگذاری امورات ترافیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امورات ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134648/اصلاحیه-مناقصه-خرید-آبرسانی-به-مجتمع-های-روستایی'>اصلاحیه مناقصه خرید ،آبرسانی به مجتمع های روستایی / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید ،آبرسانی به مجتمع های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134666/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ساختمان-چهار-طبقه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان چهار طبقه نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان چهار طبقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134681/مناقصه-واگذاری-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اطلاعات-کد-پستی-ده-رقمی'>مناقصه واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی  / مناقصه واگذاری امور بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134695/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستای'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای  / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134707/مناقصه-عملیات-تکمیل-دیوارکشی--'>مناقصه عملیات تکمیل دیوارکشی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل دیوارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134717/مناقصه-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134730/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-آببندانها--نوبت-دوم'>مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134746/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار---'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار .... / استعلام, فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134763/فراخوان-مناقصه-خرید-4-دستگاه-دیزل-ژنراتور-700-و-250-KVA---'>فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه دیزل ژنراتور 700 و 250 KVA ..... /  مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 4 دستگاه دیزل ژنراتور 700 و 250 KVA .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134773/استعلام-تهیه-و-نصب-سیم-خاردار-جهت-2800-متر'>استعلام  تهیه و نصب سیم خاردار جهت 2800 متر  / استعلام, تهیه و نصب سیم خاردار جهت 2800 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134784/مناقصه-خدمات-رختشویخانه'>مناقصه خدمات رختشویخانه / مناقصه, مناقصه خدمات رختشویخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134796/استعلام-4-نفر-نیروی-شرکتی-جهت-نظافت'>استعلام 4 نفر نیروی شرکتی جهت نظافت / استعلام, 4 نفر نیروی شرکتی جهت نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134814/استعلام-ردیاب-GPS--'>استعلام ردیاب GPS ... / استعلام, استعلام ردیاب GPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134826/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134839/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پیش-خدمت-یک-نوبت-اول'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پیش خدمت یک نوبت اول  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پیش خدمت یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134853/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134870/مناقصه-عملیات-مخابرات-شامل-تلفن-و-دیتا-به-روش-FTTH'>مناقصه عملیات مخابرات شامل تلفن و دیتا به روش FTTH / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مخابرات شامل تلفن و دیتا به روش FTTH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134880/فرخوان-مناقصه-CARTIRIDGE-FUSE-LINKS--'>فرخوان مناقصه CARTIRIDGE FUSE LINKS ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فرخوان مناقصه CARTIRIDGE FUSE LINKS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134891/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134901/استعلام-مانتیتور-و-تلویزیون--'>استعلام مانتیتور و تلویزیون... / استعلام, استعلام مانتیتور و تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134919/مناقصه-بهسازی-پیاده-رو-بلوار'>مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار / اگهی مناقصه , مناقصه بهسازی پیاده رو بلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134938/استعلام-گاز-پانسمان--'>استعلام گاز پانسمان ... / استعلام , استعلام گاز پانسمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134963/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134975/استعلام-خاموش-کننده-حاوی-CO2-آتش-نشانی-دستی-کپسول--'>استعلام خاموش کننده حاوی CO2 آتش نشانی دستی کپسول... / استعلام,استعلام خاموش کننده حاوی CO2 آتش نشانی دستی کپسول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134988/مناقصه-تکمیل-پروژه-پایگاه-سلامت-غدیر'>مناقصه تکمیل پروژه پایگاه سلامت غدیر   / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل پروژه پایگاه سلامت غدیر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135001/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135014/تجدید-آگهی-مناقصه-واگذاری-فضای-سبز'>تجدید آگهی مناقصه واگذاری فضای سبز   / مناقصه, تجدید آگهی مناقصه واگذاری فضای سبز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135029/استعلام-خرید-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام خرید مواد آزمایشگاهی / استعلام, خرید مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135039/فراخوان-تامین-تجهیزات-و-احداث-حدود-13-کیلومتر-خط-انتقال-برق'>فراخوان تامین تجهیزات و احداث حدود 13 کیلومتر خط انتقال برق / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان تامین تجهیزات و احداث حدود 13 کیلومتر خط انتقال برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135050/استعلام-دوربین-داهوا'>استعلام دوربین داهوا / استعلام, دوربین داهوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135060/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرای-بولوار-ورودی-شهر'>تجدید مناقصه عملیات اجرای بولوار ورودی شهر  / مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات اجرای بولوار ورودی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135070/استعلام-تایر-بایاس'>استعلام تایر بایاس / استعلام, تایر بایاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135081/استعلام-مدل-HP-DL380-G9'>استعلام مدل HP DL380  G9 / استعلام, مدل HP DL380  G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135090/استعلام-کاتریج-پرینتر'>استعلام کاتریج پرینتر   / استعلام ، استعلام کاتریج پرینتر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135098/تجدید-فراخوان-مناقصه-تجهیز-24-دستگاه-شاسی-ولوو-به-سیستم-آتش-نشانی'>تجدید فراخوان مناقصه تجهیز 24 دستگاه شاسی ولوو به سیستم آتش نشانی / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه تجهیز 24 دستگاه شاسی ولوو به سیستم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135108/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-500-متر-روستای---'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 500 متر روستای .... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135118/مسابقه‌-بین-المللی-طراحی-پارک-باغشمال'>مسابقه‌ بین المللی طراحی پارک باغشمال / مسابقه, مسابقه‌ بین المللی طراحی پارک باغشمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135126/فراخوان-ارزیابی-کیفی-قطعات-یدکی-مربوط-به-پمپهای-TEXTEAM'>فراخوان ارزیابی کیفی قطعات یدکی مربوط به پمپهای TEXTEAM / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی قطعات یدکی مربوط به پمپهای TEXTEAM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135136/استعلام-پروژه-آبرسانی'>استعلام پروژه آبرسانی  / استعلام,استعلام پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135146/استعلام-پکینگ-رولی-برج-خنک-کننده--'>استعلام پکینگ رولی برج خنک کننده ... / استعلام, استعلام پکینگ رولی برج خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135156/استعلام-تهیه-کانکس'>استعلام  تهیه کانکس  / استعلام, تهیه کانکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135165/استعلام-ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری / استعلام, استعلام ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135175/استعلام-کاتریج-پرینتر-لیزری'>استعلام کاتریج پرینتر  لیزری / استعلام ، استعلام کاتریج پرینتر  لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135184/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135194/مناقصه-تامین-پهنای-باند-اینترنت-اختصاصی-بـدون-محدودیت-حجم'>مناقصه  تامین پهنای باند اینترنت اختصاصی بـدون محدودیت حجم  / آگهی مناقصه, مناقصه  تامین پهنـای بانـد اینترنت اختصاصی بـدون محدودیت حجم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135204/استعلام-محصولات-الکترونیکی---'>استعلام محصولات الکترونیکی .... / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135214/مناقصه-عمومی-پروژه-گازرسانی-به-حفره-های-خالی--'>مناقصه عمومی پروژه گازرسانی به حفره های خالی ... / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی پروژه گازرسانی به حفره های خالی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135222/استعلام-دیگ-آب-گرم'>استعلام دیگ آب گرم  / استعلام , استعلام دیگ آب گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135230/استعلام-المان-ها-ویونیت-های-الکترونیکی'>استعلام المان ها ویونیت های الکترونیکی  / استعلام المان ها ویونیت های الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135238/استعلام-کف-شکنی-و-تجهیز-چاه--'>استعلام کف شکنی و تجهیز چاه ... / استعلام, استعلام کف شکنی و تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135247/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی--'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی... / استعلام , استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135255/مناقصه-ثبت-کننده-بدون-کاغذ-و-مبدل-هوا-به-جریان'>مناقصه ثبت کننده بدون کاغذ و مبدل هوا به جریان  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ثبت کننده بدون کاغذ و مبدل هوا به جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135263/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  احیا و مرمت قنات  / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135271/استعلام-شیر-پاکتی-کم-چرب-1-لیتری-میهن'>استعلام شیر پاکتی کم چرب 1 لیتری میهن  / استعلام, استعلام  شیر پاکتی کم چرب 1 لیتری میهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135279/استعلام-المان-ها-و-یونیت-های-الکترونیکی'>استعلام المان ها و یونیت های الکترونیکی / استعلام, استعلام المان ها و یونیت های الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135288/استعلام-رولبرینگ-مخروطی'>استعلام رولبرینگ مخروطی  / استعلام ,استعلام رولبرینگ مخروطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135296/استعلام-آبرسانی-سیار--'>استعلام آبرسانی سیار ... / استعلام, استعلام آبرسانی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135304/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-روستای'>فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت روستای / آگهی فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135312/استعلام-محافظ-اینسرتی-لوله--'>استعلام محافظ اینسرتی لوله ... / استعلام, استعلام محافظ اینسرتی لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135322/مناقصه-خرید-خدمات-تفکیک-جمع-آوری---'>مناقصه خرید خدمات تفکیک، جمع آوری .... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات تفکیک، جمع آوری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135330/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی / مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135338/مناقصه-عملیات-پخت-و-توزیع-غذا-و--'>مناقصه عملیات پخت و توزیع غذا و ...  / مناقصه , مناقصه عملیات پخت و توزیع غذا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135346/استعلام-احداث-مسیر-کانال--'>استعلام احداث مسیر کانال ... / استعلام , استعلام احداث مسیر کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135354/استعلام-الکتروموتور-73-5-کیلووات--'>استعلام الکتروموتور 73.5 کیلووات... / استعلام, استعلام الکتروموتور 73.5 کیلووات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135362/استعلام-برق-رسانی-و-روشنایی-معابر'>استعلام برق رسانی و روشنایی معابر  / استعلام, استعلام  برق رسانی و روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135370/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام, استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135378/استعلام-اتوبوس-خونگیری-ظرفیت-4-نفر'>استعلام اتوبوس خونگیری ظرفیت 4 نفر / استعلام,استعلام اتوبوس خونگیری ظرفیت 4 نفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135386/استعلام-پاورمیتر'>استعلام پاورمیتر / استعلام,پاورمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135394/استعلام-چاه-نیمه-عمیق'>استعلام چاه نیمه عمیق  / استعلام, استعلام چاه نیمه عمیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135402/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی / استعلام , استعلام تکمیل کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135410/مناقصه-عملیات-احداث-تلمبه-خانه'>مناقصه عملیات احداث تلمبه خانه / مناقصه عملیات احداث تلمبه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135418/استعلام-کابل-5-متری-VGA--'>استعلام کابل 5 متری VGA ... / استعلام, استعلام کابل 5 متری VGA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135426/مناقصه-احداث-مرکز-جامع-سلامت'>مناقصه  احداث مرکز جامع سلامت / مناقصه  احداث مرکز جامع سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135434/استعلام-کپسول-گاز-استاندارد-دستگاه-گازکروماتوگرافی---'>استعلام کپسول گاز استاندارد دستگاه گازکروماتوگرافی  ... / استعلام , استعلام کپسول گاز استاندارد دستگاه گازکروماتوگرافی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135442/استعلام-یکدستگاه-کپی-شارپ'>استعلام یکدستگاه کپی شارپ / استعلام , استعلام یکدستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135450/استعلام-درخواست-بلیط-سینما'>استعلام درخواست بلیط سینما  / استعلام, استعلام درخواست بلیط سینما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135458/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-ساختمان-مرکز-فرهنگی-و-آموزشی-زنان--'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز فرهنگی و آموزشی زنان... / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان مرکز فرهنگی و آموزشی زنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135466/استعلام-صندوق-امانات'>استعلام صندوق امانات / استعلام,استعلام صندوق امانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135474/استعلام-مطالعه-مجتمع-گردشگری'>استعلام مطالعه مجتمع گردشگری / استعلام , استعلام مطالعه مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135482/استعلام-ترمیم-کانال-آبرسانی'>استعلام ترمیم کانال آبرسانی  / استعلام, استعلام ترمیم کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135490/استعلام-آبسردکن-استیل'>استعلام آبسردکن استیل / استعلام آبسردکن استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135498/استعلام-فن-کوئل'>استعلام فن کوئل  / استعلام , استعلام فن کوئل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135506/استعلام-کف-شکنی-چاه'>استعلام کف شکنی چاه  / استعلام , استعلام کف شکنی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135514/استعلام-کنترل-پلاکهای-منابع-طبیعی-و-کنترل-عوامل-تخریب--'>استعلام کنترل پلاکهای منابع طبیعی و کنترل عوامل تخریب ... / استعلام,استعلام کنترل پلاکهای منابع طبیعی و کنترل عوامل تخریب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135522/استعلام-لامپ-کم-مصرف--'>استعلام لامپ کم مصرف ... / استعلام,استعلام لامپ کم مصرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135530/استعلام-تهیه-و-حمل-باکس-بتنی-2-2-و-تخلیه-آن'>استعلام تهیه و حمل باکس بتنی 2* 2 و تخلیه آن / استعلام, استعلام تهیه و حمل باکس بتنی 2* 2 و تخلیه آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135538/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-600-با-کوپلر-و-واشر'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی 600 با کوپلر و واشر / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی 600 با کوپلر و واشر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135546/استعلام-داکت-اسپیلت-تنداسوز-بالازن'>استعلام داکت اسپیلت تنداسوز بالازن   / استعلام, استعلام داکت اسپیلت تنداسوز بالازن  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135554/استعلام-نظافت-سالن-تشریح--آزمایشگاه-و--'>استعلام نظافت سالن تشریح ، آزمایشگاه و ... / استعلام,استعلام نظافت سالن تشریح ، آزمایشگاه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135562/استعلام-پروژه-آبرسانی'>استعلام پروژه آبرسانی  / استعلام , استعلام پروژه آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135570/استعلام-فلنجدار-16-بار'>استعلام فلنجدار 16 بار / استعلام ,استعلام فلنجدار 16 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135578/استعلام-تامین-نیروهای-حفاظتی-و-امنیتی'>استعلام تامین نیروهای حفاظتی و امنیتی / استعلام, استعلام تامین نیروهای حفاظتی و امنیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135586/استعلام-انجام-کلیه-خدمات-مشاوره'>استعلام انجام کلیه خدمات مشاوره / استعلام , استعلام انجام کلیه خدمات مشاوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135594/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام  الکتروپمپ شناور / استعلام,استعلام  الکتروپمپ شناور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135602/استعلام-اسکنر-پرینتر--دوربین'>استعلام  اسکنر، پرینتر ، دوربین  / استعلام, استعلام  اسکنر، پرینتر ، دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135610/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه / استعلام, استعلام کابل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135618/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال / استعلام,استعلام دوربین عکاسی دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1135626/مناقصه-تامین-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 20 تاريخ : پنجشنبه 25 مرداد 1397 ساعت: 12:59