اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.23 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132256/مناقصه-تامین-شیرآلات... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.23 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132256/مناقصه-تامین-شیرآلات-صنعتی-مجتمع-کنسانتره-و-گندله-سازی'>مناقصه  تامین شیرآلات صنعتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی / آگهی مناقصه , مناقصه  تامین شیرآلات صنعتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132271/مناقصه-تامین-رولیک-های-مجتمع-کنسانتره-و-گندله-سازی'>مناقصه  تامین رولیک های مجتمع کنسانتره و گندله سازی / آگهی مناقصه , مناقصه  تامین رولیک های مجتمع کنسانتره و گندله سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132285/مناقصه-خرید-کلیه-لوازم-نصب-انشعاب-و-عملیات-اجرایی-نصب-و-تغییرات-در-انشعاب-نوبت-اول'>مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی نصب و تغییرات در انشعاب نوبت اول  / مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی نصب و تغییرات در انشعاب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132302/استعلام-تیشو-بروسسور-خطی-اتوماتیک--'>استعلام تیشو بروسسور خطی اتوماتیک... / استعلام, استعلام تیشو بروسسور خطی اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132319/فراخوان-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132334/تجدید-فراخوان-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی  مناقصه عمومی دو  مرحله ای, فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132353/استعلام-خدمات-خرید-و-سرویس-ناوبری-و-کنترل-تردد-دستگاه-های-ردیاب-GPS--'>استعلام خدمات خرید و سرویس ناوبری و کنترل تردد دستگاه های ردیاب GPS ... / استعلام , استعلام خدمات خرید و سرویس ناوبری و کنترل تردد دستگاه های ردیاب GPS ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132364/مناقصه-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت-خیابانهای-سطح-شهر--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه لکه گیری و پخش آسفالت خیابانهای سطح شهر  - مرحله دوم - نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و پخش آسفالت خیابانهای سطح شهر  - مرحله دوم - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132375/استعلام-جاپگر-رایانه--'>استعلام جاپگر رایانه... / استعلام, استعلام جاپگر رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132391/مناقصه-احداث-پارک-جنگلی'>مناقصه احداث پارک جنگلی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث پارک جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132402/استعلام-خرید-حشره-کش-بیولوژیکی-نیمه-مرطوب-BT'>استعلام خرید حشره کش بیولوژیکی نیمه مرطوب BT / استعلام, خرید حشره کش بیولوژیکی نیمه مرطوب BT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132415/استعلام-کارت-دیجیتال--'>استعلام کارت دیجیتال ... / استعلام, استعلام کارت دیجیتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132427/استعلام-اقلام-درخواستی-مطابق-مدارک-پیوستی'>استعلام اقلام درخواستی مطابق مدارک پیوستی / استعلام, اقلام درخواستی مطابق مدارک پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132438/مناقصه-انجام-خدمات-پرتونگاری-ضخامت-سنجی----نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پرتونگاری، ضخامت سنجی ... - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات پرتونگاری، ضخامت سنجی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132450/اصلاحیه-مناقصه-تامین-برق-منازل--'>اصلاحیه مناقصه تامین برق منازل... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه تامین برق منازل... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132464/استعلام-سم-مالانیون-و--'>استعلام  سم مالانیون و .. / استعلام, سم مالانیون و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132478/استعلام-خرید-کولرگازی--'>استعلام خرید کولرگازی... / استعلام, استعلام خرید کولرگازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132493/استعلام-کولر-دو-تیکه-ایستاده-45-هزار--'>استعلام  کولر دو تیکه ایستاده 45 هزار ... / استعلام, کولر دو تیکه ایستاده 45 هزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132508/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس... / استعلام, تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132521/مناقصه-خرید-لوله-چدن-تایتون'>مناقصه خرید لوله چدن تایتون / آگهی مناقصات مناقصه خرید لوله چدن تایتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132534/مناقصه-تکمیل-استخر-دانش-آموزی--'>مناقصه تکمیل استخر دانش آموزی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل استخر دانش آموزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132549/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132564/آگهی-تجدید-فراخوان-عمومی-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-ثبتی---'>آگهی تجدید فراخوان عمومی یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی..... / آگهی تجدید فراخوان عمومی یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132576/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-و-نگهداری-آبنماهای--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای عملیات سرویس و نگهداری آبنماهای - مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  اجرای عملیات سرویس و نگهداری آبنماهای - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132588/مناقصه-خرید-تجهیزات-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید تجهیزات روشنایی معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132600/استعلام-تعمیرات-ادارات-هواشناسی'>استعلام  تعمیرات ادارات هواشناسی / استعلام, تعمیرات ادارات هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132610/استعلام-اجرای-عملیات-خاکی--'>استعلام اجرای عملیات خاکی... / استعلام, استعلام اجرای عملیات خاکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132624/استعلام-مانیتور-20-اینچ-LG'>استعلام  مانیتور 20 اینچ LG / استعلام, مانیتور 20 اینچ LG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132636/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-و-خیابان-های-روستا'>مناقصه آسفالت ریزی معابر و خیابان های روستا  / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت ریزی معابر و خیابان های روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132647/استعلام-سیستم-کامپیوتر---سامانه-ستاد'>استعلام سیستم کامپیوتر ..., سامانه ستاد / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132659/مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور--'>مناقصه عمومی خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ...  / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132672/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132684/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-پارک-بانوان--97-2-23'>فراخوان جذب سرمایه گذار در پارک بانوان - 97.2.23 / آگهی فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار در پارک بانوان - 97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132697/استعلام-متافسفریک-اسید--'>استعلام متافسفریک اسید ... / استعلام , استعلام متافسفریک اسید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132265/مناقصه-خرید-200-کیلومتر-کابل-خودنگهدار--'>مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 200 کیلومتر کابل خودنگهدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132280/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات نگهبانی  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه انجام خدمات نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132294/مناقصه-طراحی-و-اجرای-مخزن-بتنی-ذخیره-ذرت--'>مناقصه طراحی و اجرای مخزن بتنی ذخیره ذرت... / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و اجرای مخزن بتنی ذخیره ذرت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132311/مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-امور-خدمات-امور-لنژری-امور-محوطه--'>مناقصه واگذاری امور نظافت، امور خدمات، امور لنژری، امور محوطه ... / مناقصه , مناقصه واگذاری امور نظافت، امور خدمات، امور لنژری، امور محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132329/استعلام-قیچی-سوپرپایپ---'>استعلام قیچی سوپرپایپ .... / استعلام, استعلام قیچی سوپرپایپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132344/فراخوان-انجام-تنظیفات-ساختمانهای-دو-و-چهار-طبقه-و-کاروانهای-اطراف-(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام تنظیفات ساختمانهای دو و چهار طبقه و کاروانهای اطراف (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام تنظیفات ساختمانهای دو و چهار طبقه و کاروانهای اطراف (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132360/استعلام-کمد-بایگانی--'>استعلام کمد بایگانی ... / استعلام, استعلام کمد بایگانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132370/مناقصه-خرید-بیمه-تکمیلی-درمان-پرسنل-و-افراد-تحت-تکفل-نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132386/مناقصه-احداث-پایگاه-امداد--نوبت-دوم'>مناقصه احداث پایگاه امداد - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پایگاه امداد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132398/مناقصه-پروژه-دیوار-ساحلی-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه دیوار ساحلی روستا  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132410/استعلام-​ساخت-بنا'>استعلام ​ساخت بنا  / استعلام, ​ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132421/استعلام-جک-هیدرولیک'>استعلام جک هیدرولیک / استعلام, جک هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132434/استعلام-بیمه-بدنه-خودروهای--'>استعلام بیمه بدنه خودروهای ... / استعلام, بیمه بدنه خودروهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132447/مناقصه-عمومی-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132460/استعلام-خرید-شن-و-ماسه-به-مقدار-5880-تن--'>استعلام خرید شن و ماسه به مقدار 5880 تن... / استعلام,خرید شن و ماسه به مقدار 5880 تن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132472/استعلام-جک-پالتی'>استعلام جک پالتی  / استعلام, جک پالتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132486/استعلام-دستگاه-شستشوی---'>استعلام دستگاه شستشوی  ... / استعلام , استعلام دستگاه شستشوی قطعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132502/استعلام-هارد-اکسترنال--'>استعلام هارد اکسترنال... / استعلام, استعلام هارد اکسترنال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132517/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132528/استعلام-کابل-دوربین-لوله-پلی-اتیلن-و--'>استعلام کابل دوربین، لوله پلی اتیلن و ... / استعلام, کابل دوربین، لوله پلی اتیلن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132544/فراخوان-مناقصه-تکمیل-عملیات-تجهیز-و-نوسازی-اراضی-و--'>فراخوان مناقصه تکمیل عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تکمیل عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132560/استعلام-مولتی-متر---'>استعلام مولتی متر  ... / استعلام , استعلام مولتی متر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132572/استعلام-تخته-روسی--'>استعلام تخته روسی... / استعلام, استعلام تخته روسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132584/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری--97-2-23'>مناقصه انجام امور خدمات شهری - 97.2.23 / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات شهری - 97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132596/استعلام-ارزیابی-اعملیات-اجرایی-ساخت-یک-دستگاه-تیکنر'>استعلام ارزیابی اعملیات اجرایی ساخت یک دستگاه تیکنر / استعلام ارزیابی, استعلام ارزیابی اعملیات اجرایی ساخت یک دستگاه تیکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132607/مناقصه-خرید-حمل-پخش-آسفالت-با-فنیشر-سطح-شهر--'>مناقصه خرید، حمل  پخش آسفالت با فنیشر سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل  پخش آسفالت با فنیشر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132619/مناقصه-واگذاری-یکساله-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه واگذاری یکساله خدمات ایاب و ذهاب / مناقصه ، مناقصه واگذاری یکساله خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132631/مناقصه-عمومی-خرید-و-حمل-مخلوط-رودخانه-ای-و--'>مناقصه عمومی خرید و حمل مخلوط رودخانه ای و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و حمل مخلوط رودخانه ای و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132643/مناقصه-عمومی-تهیه-مصالح-و-اجرای-کامل-عملیات-اسکلت-بتنی-و-سفتکاری'>مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای کامل عملیات اسکلت بتنی و سفتکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132656/فراخوان-خرید-19-آیتم-لوازم-یدکی-arcvalve'>فراخوان خرید 19 آیتم لوازم یدکی arcvalve / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان  خرید 19 آیتم لوازم یدکی arcvalve</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132665/تجدیداستعلام-احداث-موتورخانه--'>تجدیداستعلام احداث موتورخانه ... / تجدیداستعلام, تجدیداستعلام احداث موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132680/مناقصه-اجرای-آسفالت-شامل-قیرپاشی-و-حمل-آسفالت'>مناقصه اجرای آسفالت شامل قیرپاشی و حمل آسفالت / مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت شامل قیرپاشی و حمل آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132692/استعلام-تکمیل-کانال-آبیاری--'>استعلام تکمیل کانال آبیاری... / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبیاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132705/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-چراغ-های-راهنمایی-هوشمند'>مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132717/مناقصه-عملیات-روکش-آسفالت-خیابانها-و-کوچه-ها'>مناقصه عملیات روکش آسفالت خیابانها و کوچه ها / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات روکش آسفالت خیابانها و کوچه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132730/تجدید-مناقصه-عمومی-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-اسکناس'>تجدید مناقصه عمومی سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس  / تجدید مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132709/انجام--مشاوره-و-نظارت-بر-برگزاری-فرایند'>انجام ، مشاوره و نظارت بر برگزاری فرایند   / انجام ، مشاوره و نظارت بر برگزاری فرایند  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132723/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-نگهداری-فیبر-سیستم-های-انتقال'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری فیبر سیستم های انتقال / ​آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  انتخاب پیمانکار جهت نگهداری فیبر سیستم های انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132733/استعلام-پوشاک-و-خوراک-حیوانات-آزمایشگاهی'>استعلام  پوشاک و خوراک حیوانات آزمایشگاهی / استعلام, پوشاک و خوراک حیوانات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132747/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132757/اگهی-تجدید-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-نوبت-اول'>اگهی تجدید اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ نوبت اول  / اگهی تجدید اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132776/مناقصه-روشنایی-و-نورپردازی-محوطه-تاریخی'>مناقصه روشنایی و نورپردازی محوطه تاریخی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه روشنایی و نورپردازی محوطه تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132787/فراخوان-مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-سر-پل-ذهاب-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه، آسفالت معابر سطح شهر سر پل ذهاب (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه، آسفالت معابر سطح شهر سر پل ذهاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132807/تجدید-دوم-مناقصه-حفر-چاه-دستی--'>تجدید دوم مناقصه حفر چاه دستی.... / تجدید دوم مناقصه, تجدید دوم مناقصه حفر چاه دستی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132822/مناقصه-آسفالت-تعدادی-از-معابر-اصلی-ـ-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه آسفالت تعدادی از معابر اصلی ـ نوبت دوم- چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت تعدادی از معابر اصلی ـ نوبت دوم- چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132835/فراخوان-مناقصه-برق-رسانی-مجتمع-پرورش-ماهی-تجدید'>فراخوان مناقصه برق رسانی مجتمع پرورش ماهی تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه برق رسانی مجتمع پرورش ماهی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132854/استعلام-یخچال-7ft-تولید-داخل-استاندارد'>استعلام  یخچال 7ft تولید داخل استاندارد  / استعلام, یخچال 7ft تولید داخل استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132872/استعلام-دیتالاگر--'>استعلام دیتالاگر ... / استعلام , استعلام دیتالاگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132884/استعلام-صندلی-چرخدار-کارشناسی--'>استعلام صندلی چرخدار کارشناسی... / استعلام, استعلام صندلی چرخدار کارشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132899/استعلام-لوله---'>استعلام لوله .... / استعلام, استعلام لوله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132909/تجدید-مناقصه-عمومی-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-از-ساختمان-(نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه عمومی واگذاری تعمیر و نگهداری از ساختمان (نوبت دوم) / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری تعمیر و نگهداری از ساختمان (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132919/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-برج-نور-زمین-فوتبال-و--'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای برج نور زمین فوتبال و ...  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای برج نور زمین فوتبال و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132928/مناقصه-اجرای-پروژه-کمربندی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه کمربندی  ـ نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه کمربندی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132941/استعلام-شرح-فایل-پیوست'>استعلام  شرح فایل پیوست  / استعلام , به شرح فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132959/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-عملیات-اصلاح-نوار-حفاری-و-روکش-آسفالت'>اصلاحیه فراخوان مناقصه عملیات اصلاح نوار حفاری و روکش آسفالت / اصلاحیه فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات اصلاح نوار حفاری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132971/تجدید-مناقصه-برونسپاری-عملیات-کارگاه-تجهیز-چاه'>تجدید مناقصه برونسپاری عملیات کارگاه تجهیز چاه / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه برونسپاری عملیات کارگاه تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132984/استعلام-ارتقا-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام ارتقا سیستم کامپیوتر ... / استعلام , استعلام ارتقا سیستم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133000/مناقصه-اجرای-بخشی-از-شبکه-هدایت-آبهای-سطحی-تجدید'>مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای بخشی از شبکه هدایت آبهای سطحی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133013/استعلام-کارت-سخت-افزاری--'>استعلام کارت سخت افزاری ... / استعلام , استعلام کارت سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133025/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول--زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدول ، زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جدول ، زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133037/مناقصه-واگذاری-آبرسانی-سیار-به-روستاها--'>مناقصه واگذاری آبرسانی سیار به روستاها... / مناقصه, مناقصه واگذاری آبرسانی سیار به روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133052/استعلام-تامین-امنیت-پست-132-کیلوولت--'>استعلام تامین امنیت پست 132 کیلوولت ... / استعلام, تامین امنیت پست 132 کیلوولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133065/استعلام-صندلی-گردون--'>استعلام صندلی گردون ... / استعلام, استعلام صندلی گردون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133079/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133090/استعلام-کالیبراتور-16-20-و-25'>استعلام کالیبراتور 16، 20 و 25 / استعلام, کالیبراتور 16، 20 و 25</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133101/تجدید-مناقصه-عمومی-احداث-خط-انتقال-آب-رفت-و-برگشت--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی احداث خط انتقال آب رفت و برگشت... نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی احداث خط انتقال آب رفت و برگشت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133110/مناقصه-عمومی-بیمه-های-مسوولیت-مدنی-خودروهای-سبک-و-سنگین-آتش-سوزی--'>مناقصه عمومی بیمه های مسوولیت مدنی خودروهای سبک و سنگین، آتش سوزی... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی بیمه های مسوولیت مدنی خودروهای سبک و سنگین، آتش سوزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133121/استعلام-خرید-و-حمل-لوله-گالوانیزه'>استعلام  خرید و حمل لوله گالوانیزه / استعلام, استعلام  خرید و حمل لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133132/استعلام-آبیاری-طرح-جنگل-کاری-چشمه-سفید'> استعلام آبیاری طرح جنگل کاری چشمه سفید / استعلام، استعلام آبیاری طرح جنگل کاری چشمه سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132741/استعلام-خرید-دو-دستگاه-مولد-برق-دیزل--'>استعلام خرید دو دستگاه مولد برق دیزل... / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه مولد برق دیزل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132752/استعلام-دست-خشک-کن-دستی'>استعلام دست خشک کن دستی  / استعلام, دست خشک کن دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132771/مناقصه-رفع-حوادث-شبکه-توزیع--انشعابات-آب'>مناقصه رفع حوادث شبکه توزیع ، انشعابات آب / مناقصه ,مناقصه رفع حوادث شبکه توزیع ، انشعابات آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132782/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب  نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132802/استعلام-اجرای-سیستم-شناسه-اصالت-بر-روی-خط--'>استعلام اجرای سیستم شناسه اصالت بر روی خط ... / استعلام , استعلام اجرای سیستم شناسه اصالت بر روی خط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132819/فراخوان-مناقصه-احداث-سرویس-بهداشتی-و-دفع-فاضلاب---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه، احداث سرویس بهداشتی و دفع فاضلاب ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه، احداث سرویس بهداشتی و دفع فاضلاب ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132832/مناقصه-خرید-رایانه-و-لپ-تاپ-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید رایانه و لپ تاپ (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رایانه و لپ تاپ (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132851/استعلام-دیزل-ژنراتور--'>استعلام دیزل ژنراتور ... / استعلام , استعلام دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132863/استعلام-وسایل-آزمایشگاه--'>استعلام وسایل آزمایشگاه... / استعلام,استعلام وسایل آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132881/آگهی-فراخوان-خرید-خدمات-مشاور'> آگهی فراخوان  خرید خدمات مشاور  / آگهی فراخوان ارزیابی ، آگهی فراخوان  خرید خدمات مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132892/فراخوان-طراحی-و-اجرای-المان-شهری'>فراخوان طراحی و اجرای المان شهری   / فراخوان طراحی, فراخوان طراحی و اجرای المان شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132906/مناقصه-عمومی-واگذاری-اداره-امور-انبارهای-شماره-2-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی  واگذاری اداره امور انبارهای شماره 2 (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی  واگذاری اداره امور انبارهای شماره 2 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132916/مناقصه-پخش-آسفالت-معابر-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه پخش آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پخش آسفالت معابر سطح شهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132924/مناقصه-امور-مربوط-به-خدمات'>مناقصه امور مربوط به خدمات / مناقصه, مناقصه امور مربوط به خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132936/استعلام-حباب-دیواری--'>استعلام حباب دیواری... / استعلام, استعلام حباب دیواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132951/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132966/استعلام-شناسایی-و-قطع-انشعابات-غیرمجاز-روستاهای---'>استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز روستاهای .... / استعلام, شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز روستاهای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132980/استعلام-خرید-نصب-و-اجرا-فن-کوئل'>استعلام خرید نصب و اجرا فن کوئل / استعلام, خرید نصب و اجرا فن کوئل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132996/استعلام-یک-دستگاه-فکس-پاناسونیک-مدل-KX-FH-612دستگاه-2-یک-دستگاه-کاغذ-خردکن--'>استعلام یک دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FH 612دستگاه 2- یک دستگاه کاغذ خردکن... / استعلام,استعلام یک دستگاه فکس پاناسونیک مدل KX-FH 612دستگاه 2- یک دستگاه کاغذ خردکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133006/تجدید-مناقصه-اجرای-دیوار-حائل'>تجدید مناقصه اجرای دیوار حائل  / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای دیوار حائل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133021/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133032/مناقصه-تامین-خودرو-جهت-ایاب-و-ذهاب-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133046/استعلام-دستگاه-اسکنر'>استعلام دستگاه اسکنر / استعلام, دستگاه اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133060/مناقصه-خرید-کلید-و-سکسیونرهای-پست-های-فوق-توزیع-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید کلید و سکسیونرهای پست های فوق توزیع (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید کلید و سکسیونرهای پست های فوق توزیع (دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133073/مناقصه-عمومی-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133087/استعلام-پکیچ-شوفاژ-گازی--'>استعلام پکیچ شوفاژ گازی ... / استعلام, استعلام پکیچ شوفاژ گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133098/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام, استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133107/استعلام-امور-خدماتی-نظافت-پذیرایی-و--'>استعلام امور خدماتی نظافت، پذیرایی و... / استعلام,استعلام امور خدماتی نظافت، پذیرایی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133117/استعلام-سمپاش-شارژی-مدل-WR20F--'>استعلام سمپاش شارژی مدل WR20F... / استعلام,سمپاش شارژی مدل WR20F...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133128/استعلام-خرید-یخدان-فلزی'>استعلام خرید یخدان فلزی / استعلام, استعلام خرید یخدان فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133137/استعلام-جی-پی-اس--'>استعلام جی پی اس ... / استعلام , استعلام جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133147/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی  / استعلام, استعلام چرخ خیاطی خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133156/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام, پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133167/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی'>استعلام  مرمت بنای تاریخی  / استعلام, مرمت بنای تاریخی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133176/استعلام-الکترود-و--'>استعلام الکترود و ... / استعلام, استعلام الکترود و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133186/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133195/مناقصه-واگذاری-خدمات-اپراتوری-مرکز-فوریت-های-برق'>مناقصه واگذاری خدمات اپراتوری مرکز فوریت های برق / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات اپراتوری مرکز فوریت های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133205/استعلام-یخچال--فریزر-و-ترازو-آزمایشگاهی'>استعلام یخچال ، فریزر و ترازو آزمایشگاهی / استعلام , استعلام یخچال ، فریزر و ترازو آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133214/استعلام-خرید-خدمات-مرکز-مشاوره--'>استعلام خرید خدمات مرکز مشاوره ... / استعلام, استعلام خرید خدمات مرکز مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133140/استعلام-اتاق'>استعلام اتاق / استعلام , استعلام اتاق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133150/استعلام-تجهیزات-ورزشی-الیگودرز'>استعلام تجهیزات ورزشی الیگودرز / استعلام,تجهیزات ورزشی الیگودرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133161/استعلام-ریبون-رنگی--'>استعلام ریبون رنگی... / استعلام, استعلام ریبون رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133170/استعلام-گاید-وایر--'>استعلام گاید وایر... / استعلام, استعلام گاید وایر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133180/استعلام-تابلو-سه-سلوله-جهت-تغذیه-الکتروپمپ'>استعلام تابلو سه سلوله جهت تغذیه الکتروپمپ  / استعلام , استعلام تابلو سه سلوله جهت تغذیه الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133189/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133199/مناقصه-زیرسازی--آسفالت-گرم--پیاده-روسازی-و-جدول-گذاری-در-سطح-شهر'>مناقصه زیرسازی - آسفالت گرم - پیاده روسازی و جدول گذاری در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی - آسفالت گرم - پیاده روسازی و جدول گذاری در سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133209/استعلام-فعالیتهای-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو  / استعلام , استعلام فعالیتهای سازمانهای دارای عضو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133218/استعلام-خرید-و-حمل-مصالح-آسفالتی--'>استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی ... / استعلام,استعلام خرید و حمل مصالح آسفالتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133226/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی-مورد-نیاز-10-دستگاه-بوسترپمپ---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 دستگاه بوسترپمپ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 دستگاه بوسترپمپ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133235/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133245/استعلام-تجهیز-آزمایشگاه-و-ساختمان-اداری--'>استعلام تجهیز آزمایشگاه و ساختمان اداری ... / استعلام, استعلام تجهیز آزمایشگاه و ساختمان اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133256/استعلام-برقرسانی-به-روستا--'>استعلام برقرسانی به روستا ... / استعلام , استعلام برقرسانی به روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133268/استعلام-کامیونت-ایسوزو--'>استعلام کامیونت ایسوزو .. / استعلام , استعلام کامیونت ایسوزو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133276/مناقصه-اجرای-خطوط-انتقال-آب-ورودی-و-خروجی-تاسيسات-آبرسانی'>مناقصه اجرای خطوط انتقال آب ورودی و خروجی تاسيسات آبرسانی / مناقصه اجرای خطوط انتقال آب ورودی و خروجی تاسيسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133286/فراخوان-مناقصه-نصب-ديزل-والکتروپمپ-آتش-نشانی'>فراخوان مناقصه نصب ديزل والکتروپمپ آتش نشانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نصب ديزل والکتروپمپ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133294/استعلام-انجام-آزمایش-های-مربوط-به-شناسایی-پارامترهای-دینامیکی-نیروگاه-سهند'>استعلام انجام آزمایش های مربوط به شناسایی پارامترهای دینامیکی نیروگاه سهند  / استعلام , استعلام انجام آزمایش های مربوط به شناسایی پارامترهای دینامیکی نیروگاه سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133303/استعلام-خرید-لوازم-تاسیساتی-جهت-تصفیه-خانه--'>استعلام خرید لوازم تاسیساتی جهت تصفیه خانه .. / استعلام, خرید لوازم تاسیساتی جهت تصفیه خانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133313/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133323/استعلام-اجرای-عملیات-تکمیل-شبکه-توزیع-آب-روستاهای-نیاکو-سیاهکوچه-پینجاه'>استعلام اجرای عملیات تکمیل شبکه توزیع آب روستاهای نیاکو، سیاهکوچه، پینجاه / استعلام, استعلام  اجرای عملیات تکمیل شبکه توزیع آب روستاهای نیاکو، سیاهکوچه، پینجاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133331/استعلام-پتو-پلی-استر-برتر-یک-نفره--'>استعلام پتو پلی استر برتر یک نفره... / استعلام,پتو پلی استر برتر یک نفره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133339/استعلام-گاو-آهن--'>استعلام گاو آهن ... / استعلام, استعلام گاو آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133348/استعلام-تعمیر-گاردریل--'>استعلام  تعمیر گاردریل... / استعلام, استعلام  تعمیر گاردریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133356/استعلام-فعالیت-های-اداری-و-پشتیبانی-دفترکار'>استعلام فعالیت های اداری و پشتیبانی دفترکار / استعلام,استعلام فعالیت های اداری و پشتیبانی دفترکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133365/مناقصه-اجرای-طرح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / مناقصع , مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133374/استعلام-اجرای-امور-ساختمانی-(ابنیه-و-تاسیسات-برقی)'>استعلام اجرای امور ساختمانی (ابنیه و تاسیسات برقی)  / استعلام, استعلام اجرای امور ساختمانی (ابنیه و تاسیسات برقی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133383/استعلام-کامپیوتر'>استعلام  کامپیوتر / استعلام,  استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133392/استعلام-دستگاه-حضور-غیاب-مدل-202-UFACE'>استعلام دستگاه حضور غیاب مدل 202 UFACE / استعلام, استعلام دستگاه حضور غیاب مدل 202 UFACE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133400/استعلام-کود-ریز-مغذی-برای-ذرت'>استعلام  کود ریز مغذی برای ذرت  / استعلام  , استعلام کود ریز مغذی برای ذرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133409/استعلام-رک-سرور'>استعلام رک سرور  / استعلام رک سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133417/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133425/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133434/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133442/استعلام-پروفیل-UPVC-پنجره--'>استعلام پروفیل UPVC پنجره ... / استعلام,استعلام پروفیل UPVC پنجره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133451/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی... / استعلام, استعلام امور تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133460/استعلام-گوشت-تازه-سینه-مرغ--'>استعلام گوشت تازه سینه مرغ... / استعلام, استعلام گوشت تازه سینه مرغ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133469/استعلام-تکمیل-انبار-امدادی'>استعلام تکمیل انبار امدادی / استعلام , استعلام تکمیل انبار امدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133477/استعلام-سبزی--'>استعلام سبزی ... / استعلام, استعلام سبزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133485/استعلام-آبرسانی-به-روستا--'>استعلام آبرسانی به روستا... / استعلام ، استعلام آبرسانی به روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133223/استعلام-خودروی-استیجاری'>استعلام خودروی استیجاری   / استعلام, خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133231/استعلام-هارد-دیسک--'>استعلام هارد دیسک ... / استعلام, استعلام هارد دیسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133241/مناقصه-بهسازی-و-لایروبی-کانال-آبیاری-عمومی----نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و لایروبی کانال آبیاری عمومی  ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و لایروبی کانال آبیاری عمومی  ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133250/استعلام-خرید-لوازم-آشپزخانه--'>استعلام خرید لوازم آشپزخانه ... / استعلام, استعلام خرید لوازم آشپزخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133263/استعلام-نگهداری-آسانسور-بر-طبق-شرایط-پیوستی-شامل-7-دستگاه-آسانسور-و--'>استعلام  نگهداری آسانسور بر طبق شرایط پیوستی شامل 7 دستگاه آسانسور و ... / استعلام  , استعلام نگهداری آسانسور بر طبق شرایط پیوستی شامل 7 دستگاه آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133273/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاه'>استعلام سکوبندی آزمایشگاه / استعلام, استعلام سکوبندی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133283/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-نظافت'>استعلام فعالیت های مربوط به نظافت  / استعلام ,استعلام فعالیت های مربوط به نظافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133291/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133300/استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>استعلام انجام امور چاپ و تکثیر / استعلام انجام امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133309/فراخوان-احداث-ایستگاه-آتش-نشانی-در-واحد-آبتیمور'>فراخوان احداث ایستگاه آتش نشانی در واحد آبتیمور / مناقصه عمومی, فراخوان احداث ایستگاه آتش نشانی در واحد آبتیمور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133320/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ  / استعلام, رایانه همراه با لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133328/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-دستی'>استعلام حفر دو حلقه چاه دستی / استعلام، استعلام حفر دو حلقه چاه دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133336/استعلام-دیوارپوش-مراکز-جهاد-کشاورزی'>استعلام دیوارپوش مراکز جهاد کشاورزی / استعلام,استعلام دیوارپوش مراکز جهاد کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133345/مناقصه-استعلام-اتفاقات'>مناقصه استعلام اتفاقات  / مناقصه عمومی , مناقصه استعلام اتفاقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133353/استعلام-خدمات-خودرویی--'>استعلام خدمات خودرویی ... / استعلام , استعلام خدمات خودرویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133361/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-و-دیواری'>استعلام کولر گازی ایستاده و دیواری / استعلام , استعلام کولر گازی ایستاده و دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133371/مناقصه-خرید-مقدار-31740-متر-لوله-کاروگیت'>مناقصه خرید مقدار 31740 متر لوله کاروگیت / مناقصه , مناقصه خرید مقدار 31740 متر لوله کاروگیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133380/استعلام-دو-دستگاه-خودرو-با-راننده'>استعلام دو دستگاه خودرو با راننده  / استعلام, استعلام دو دستگاه خودرو با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133388/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام , استعلام استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133397/استعلام-ساخت-درب-و-پنجره-دو-جداره-از-جنس-یوپی-وی-سی--'>استعلام ساخت درب و پنجره دو جداره از جنس یوپی وی سی... / استعلام,استعلام ساخت درب و پنجره دو جداره از جنس یوپی وی سی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133406/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133414/استعلام-اقلام-آسانسور-با-مارک-elsa-و-سلکوم'>استعلام اقلام آسانسور با مارک elsa و سلکوم / استعلام اقلام آسانسور با مارک elsa و سلکوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133422/استعلام-توزیع-برق--'>استعلام توزیع برق ... / استعلام , استعلام توزیع برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133431/استعلام-نیروی-خدماتی-جهت-کار-در--'>استعلام نیروی خدماتی جهت کار در ... / استعلام,استعلام نیروی خدماتی جهت کار در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133439/مناقصه-درزگیری-آسفالت--'>مناقصه درزگیری آسفالت ...  / مناقصه ، مناقصه درزگیری آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133448/مزایده-زمین-زراعی-338-هکتار'>مزایده زمین زراعی 338 هکتار  / مزایده زمین زراعی 338 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133457/استعلام-اینفلیتور-آنژیوپلاستی-با-وای-کانکتور'>استعلام  اینفلیتور آنژیوپلاستی با وای کانکتور  / استعلام, اینفلیتور آنژیوپلاستی با وای کانکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133465/استعلام-تخم-مرغ-پرینت-دار'>استعلام تخم مرغ  پرینت دار  / استعلام,استعلام تخم مرغ پرینت دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133474/استعلام-خرید-و-نصب-قفسه-های-بایگانی--'>استعلام خرید و نصب قفسه های بایگانی ... / استعلام , استعلام خرید و نصب قفسه های بایگانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133482/مناقصه-خرید-و-حمل-مصالح-دانه-بندی-شده'>مناقصه خرید و حمل مصالح دانه بندی شده  / مناقصه ,مناقصه خرید و حمل مصالح دانه بندی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133490/مناقصه-عمومی-همراه-با-ارزیابی-واگذاری-مدیریتی-ارائه-انجام-حجم-کلیه--'>مناقصه عمومی همراه با ارزیابی واگذاری مدیریتی ارائه انجام حجم کلیه ... / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده, مناقصه عمومی همراه با ارزیابی واگذاری مدیریتی ارائه انجام حجم کلیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133498/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-پروژه-آبرسانی---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان, فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133507/استعلام-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام دستگاه لپ تاپ / استعلام, استعلام دستگاه لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133515/اصلاحیه-مناقصه-خرید-انواع-کنتور-تک-فاز-و-سه-فاز'>اصلاحیه مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز و سه فاز  / مناقصه , مناقصه خرید انواع کنتور تک فاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133523/استعلام-خرید-و-نصب-قفسه-بالکی-راک-سنگین-جهت-انبار'>استعلام خرید و نصب قفسه بالکی راک سنگین جهت انبار / استعلام, استعلام خرید و نصب قفسه بالکی راک سنگین جهت انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133531/استعلام-تامین-کود-جهت-محصولات-کشاورزی'>استعلام تامین کود جهت محصولات کشاورزی / استعلام , استعلام تامین کود جهت محصولات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133540/استعلام-چاپگر-مدل--'>استعلام چاپگر مدل... / استعلام,چاپگر مدل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133549/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132268/مناقصه-تامین-کابل-های-پروژه-خط-انتقال-پساب'>مناقصه تامین کابل های پروژه خط انتقال پساب / اگهی مناقصه , مناقصه تامین کابل های پروژه خط انتقال پساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132283/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132300/مناقصه-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132318/استعلام-خرید-قطعات-و-تجهیزات-رایانه'>استعلام خرید قطعات و تجهیزات رایانه / استعلام, استعلام خرید قطعات و تجهیزات رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132333/مناقصه-جهت-طراحی-و-احداث-و-تجهیز-تصفیه-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه جهت طراحی و احداث و تجهیز تصفیه ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه جهت طراحی و احداث و تجهیز تصفیه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132352/مناقصه-تهیه-و-نصب-علائم-ایمنی-محورهای-حوزه-استحفاظی'>مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی محورهای حوزه استحفاظی / آگهی دعوت به برگزاری مناقصه های عمومی , مناقصه تهیه و نصب علائم ایمنی محورهای حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132363/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-کروماتوگراف-GC-MASS'>فراخوان خرید یک دستگاه کروماتوگراف GC MASS  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید یک دستگاه کروماتوگراف GC MASS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132373/فراخوان-مناقصه-احداث-دیوار-ضلع-غربی--'>فراخوان مناقصه احداث دیوار ضلع غربی ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه احداث دیوار ضلع غربی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132388/استعلام-حدیده--'>استعلام حدیده ... / استعلام , استعلام حدیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132400/مناقصه-خرید-تحویل-نصب-و-راه-اندازی-و-ارائه-خدمات-گارانتی-و-ارائه-خدمات-پس-از-فروش--'>مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تحویل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132414/تجدید-مناقصه-بهسازی-و-تعریض-راه-دسترسی--'>تجدید مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی... / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132425/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-و--تجدید'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ایستگاه تقلیل فشار و... تجدید  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ایستگاه تقلیل فشار و..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132437/استعلام-عملیات-کف-شکنی--'>استعلام عملیات کف شکنی ... / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132449/استعلام-دستگاه-تنظیم-فرمان--'>استعلام دستگاه تنظیم فرمان... / استعلام, استعلام دستگاه تنظیم فرمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132463/مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی-زیرسازی-جدولگذاری-خیابان-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات عمرانی زیرسازی، جدولگذاری خیابان- نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات عمرانی زیرسازی، جدولگذاری خیابان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132477/استعلام-پهنای-باند-4Mb--'>استعلام پهنای باند 4Mb ... / استعلام , استعلام پهنای باند 4Mb ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132490/فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-اجرای-پروژه-طراحی--اجرا-و-خرید-کالا-EPC'>فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای پروژه طراحی ، اجرا و خرید کالا EPC  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای پروژه طراحی ، اجرا و خرید کالا EPC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132504/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-پروژه-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام اقلام مورد نیاز پروژه ایستگاه پمپاژ ... / استعلام , استعلام اقلام مورد نیاز پروژه ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132520/مناقصه-استخر-و-زمین-چمن-ورزشی'>مناقصه  استخر و زمین چمن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  استخر و زمین چمن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132531/استعلام-خرید-سیلیکازل--'>استعلام خرید سیلیکازل ... / استعلام, استعلام خرید سیلیکازل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132548/استعلام-مولتی-متر-انبری'>استعلام  مولتی متر انبری  / استعلام, مولتی متر انبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132563/تجدید-فراخوان-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای-مورد-نیاز--'>تجدید فراخوان ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز... / مناقصه, تجدید فراخوان ایجاد امکانات و زیربناهای مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132575/استعلام-تعمیرات-مدارس'>استعلام  تعمیرات مدارس / استعلام, تعمیرات مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132586/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی ... / استعلام , استعلام برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132599/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام , استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132609/استعلام-تعمیر-ساختمان---'>استعلام  تعمیر ساختمان  ... / استعلام, تعمیر ساختمان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132622/فراخوان-خرید-4-عدد-بریکر-SFC'>فراخوان خرید 4 عدد بریکر SFC / مناقصه عمومی, فراخوان خرید 4 عدد بریکر SFC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132635/تجدید-فراخوان-تامین-و-حمل-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-شیرآلات-و-متعلقات-ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تامین و حمل (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) شیرآلات و متعلقات ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید فراخوان تامین و حمل (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) شیرآلات و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132645/مناقصه-تهیه-تجهیزات-سیستم-BMS'>مناقصه تهیه، تجهیزات سیستم BMS / مناقصه, مناقصه تهیه، تجهیزات سیستم BMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132658/استعلام-نصب-توسعه-پست-132-20-کیلوولت---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام نصب توسعه پست 132/20 کیلوولت..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام نصب توسعه پست 132/20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132668/فراخوان-مناقصه-امور-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تاسیسات-الکتریکی'>فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132683/فراخوان-خرید-تجهیزات-مرتبط-با-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان خرید تجهیزات مرتبط با حفاظت فیزیکی / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید تجهیزات مرتبط با حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133493/استعلام-تجدید-استعلام-(مرحله-دوم)-پروژه-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام تجدید استعلام (مرحله دوم) پروژه احیاء و مرمت قنات... / استعلام,تجدید استعلام (مرحله دوم) پروژه احیاء و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133501/استعلام-قطره-چکان-تتلکو-8-لیتر-در-ساعت'>استعلام قطره چکان تتلکو 8 لیتر در ساعت / استعلام,استعلام قطره چکان تتلکو 8 لیتر در ساعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133510/استعلام-منبع-آب-چرخدار-1500-لیتری--'>استعلام منبع آب چرخدار 1500 لیتری... / استعلام,منبع آب چرخدار 1500 لیتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133518/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133526/فراخوان-مناقصه-پروژه-آبرسانی-مجتمع--'>فراخوان مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع ... / فراخوان, فراخوان مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133535/استعلام-اسپیلت-ایران-رادیاتور'>استعلام اسپیلت ایران رادیاتور / استعلام,استعلام اسپیلت ایران رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133543/استعلام-خرید-14445-متر-انواع-کابل-پروتودور-مسی'>استعلام خرید 14445 متر انواع کابل پروتودور مسی / استعلام, استعلام خرید 14445 متر انواع کابل پروتودور مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133552/استعلام-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133561/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133569/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133577/مناقصه-عمومی-خرید-شیر-شبکه-و-شیر-انشعاب'>مناقصه عمومی خرید شیر شبکه و شیر انشعاب  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید شیر شبکه و شیر انشعاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133585/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات-روستاهای-گل-زرد'>استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاهای گل زرد / استعلام مرمت و لایروبی قنات روستاهای گل زرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133593/استعلام-تجهیز-UTM--'>استعلام تجهیز UTM... / استعلام,تجهیز UTM...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133601/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدماتی-و-پشتیبانی'> مناقصه عمومی یک مرحله ای خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133609/استعلام-تجهیزات-دیتا-سنتر'>استعلام تجهیزات دیتا سنتر / استعلام, استعلام تجهیزات دیتا سنتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133617/استعلام-پروژه-مرمت-برج-باروی--'>استعلام پروژه مرمت برج باروی... / استعلام, استعلام پروژه مرمت برج باروی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133625/استعلام-انجام-عملیات-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-راه--'>استعلام انجام عملیات تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه.... / استعلام, استعلام انجام عملیات تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133633/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی-و-کف-شکنی--'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی و کف شکنی... / مناقصه , مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی و کف شکنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133641/استعلام-لوازم-تحریر-اداری--'>استعلام لوازم تحریر اداری... / استعلام,لوازم تحریر اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133649/استعلام-خدمات-مرکز-مشاوره--'>استعلام خدمات مرکز مشاوره ... / استعلام , استعلام خدمات مرکز مشاوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133657/استعلام-لولر-سبک--'>استعلام لولر سبک ... / استعلام,استعلام لولر سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133665/استعلام-اجرای-شبکه-برق--'>استعلام اجرای شبکه برق ... / استعلام, استعلام اجرای شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133673/استعلام-شاخه-زن-4-متری--'>استعلام شاخه زن 4 متری... / استعلام,شاخه زن 4 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133682/استعلام-دوربین-2-مگاپیکسل--'>استعلام دوربین 2 مگاپیکسل... / استعلام,دوربین 2 مگاپیکسل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133691/استعلام-مرمت-و-بازسازی'>استعلام مرمت و بازسازی / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133706/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133724/استعلام-باتری-سرب-اسیدی-خشک-مارک-solarex-با-ظرفیت-42ah-امپر'>استعلام باتری سرب اسیدی خشک مارک solarex با ظرفیت 42ah امپر  / استعلام, استعلام  باتری سرب اسیدی خشک مارک solarex با ظرفیت 42ah امپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133735/استعلام-دوربین-های-ثبت-تخلف-سرعت'>استعلام دوربین های ثبت تخلف سرعت / استعلام دوربین های ثبت تخلف سرعت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133750/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133761/استعلام-پرینتر-لیزری-رنگی--'>استعلام پرینتر لیزری رنگی... / استعلام, استعلام پرینتر لیزری رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133769/استعلام-نوسازی-کامل-و-بازسازی-لوله-کشی-آب-سرد-و-گرم-و-گرمایش'>استعلام نوسازی کامل و بازسازی لوله کشی آب سرد و گرم و گرمایش / استعلام,استعلام نوسازی کامل و بازسازی لوله کشی آب سرد و گرم و گرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133779/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان  / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133787/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیر'>استعلام  رفع نقطه حادثه خیر / استعلام, استعلام  رفع نقطه حادثه خیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133798/استعلام-مرمت-و-بازسازی-عمارت'>استعلام مرمت و بازسازی عمارت  / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی عمارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133807/استعلام-الکترو-پمپ-عمودی'>استعلام الکترو پمپ عمودی / استعلام,الکترو پمپ عمودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133817/استعلام-اجرای-فیبر-نوری'>استعلام اجرای فیبر نوری  / استعلام, استعلام اجرای فیبر نوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133825/مناقصه-خرید-قطعات-الکتریکی'>مناقصه خرید قطعات الکتریکی  / مناقصه, مناقصه خرید قطعات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133837/مناقصه-3-قلم-انواع-شیرآلات-صنعتی--plug--valve'> مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی    plug    valve   /  مناقصه , مناقصه 3 قلم انواع شیرآلات صنعتی    plug    valve  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133847/استعلام-30-متر-نرده-به-ارتفاع-150'>استعلام  30 متر نرده به ارتفاع 150 / استعلام , استعلام  30 متر نرده به ارتفاع 150</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133855/استعلام-پمپ-شناور--'>استعلام پمپ شناور ... / استعلام, استعلام پمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133863/استعلام-بازسازی-تاسیسات-و-اتاقکهای-چاههای-آب'>استعلام بازسازی تاسیسات و اتاقکهای چاههای آب / استعلام , استعلام بازسازی تاسیسات و اتاقکهای چاههای آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133871/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / استعلام , استعلام پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132695/استعلام-تانک-الکتروفوز--'>استعلام تانک الکتروفوز ... / استعلام, استعلام تانک الکتروفوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132708/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-1'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 1  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132720/استعلام-اتصال-دهنده-تایل--استاتور-قطعه-چکش'>استعلام اتصال دهنده تایل ، استاتور قطعه چکش / استعلام, اتصال دهنده تایل ، استاتور قطعه چکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132732/استعلام-بویلر'>استعلام بویلر / استعلام,استعلام بویلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132745/مناقصه-احداث-بی-دوم-ترانس-پست-132-20-کیلو-ولت'>مناقصه احداث بی دوم ترانس پست 132/20 کیلو ولت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه احداث بی دوم ترانس پست 132/20 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132754/استعلام-الکترو-پمپ--'>استعلام الکترو پمپ ... / استعلام, استعلام الکترو پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132775/استعلام-کارتن--'>استعلام کارتن ... / استعلام , استعلام کارتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132786/مناقصهcnc-سه-دستگاه-ماشین-تراش-نوبت-دوم'>مناقصهcnc سه دستگاه ماشین تراش نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصهcnc سه دستگاه ماشین تراش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132806/مناقصه-خرید-2-دستگاه-پرس-پخت-سگستال-تایر'>مناقصه خرید 2 دستگاه پرس پخت سگستال تایر / مناقصه , مناقصه خرید 2 دستگاه پرس پخت سگستال تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132821/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132834/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ساختمان-پنج-طبقه'>مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان پنج طبقه / مناقصه , مناقصه انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان پنج طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132853/مناقصه-تجهیزات-سخت-افزاری-مرکز-دیتا'>مناقصه تجهیزات سخت افزاری مرکز دیتا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات سخت افزاری مرکز دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132869/استعلام-تکمیل-ارودگاه--'>استعلام  تکمیل ارودگاه ... / استعلام, تکمیل ارودگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132883/استعلام-تعمیر-دیگ-چدنی'>استعلام تعمیر دیگ چدنی / استعلام,استعلام تعمیر دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132896/استعلام-سیستم-عامل-اورجینال-WIN10'>استعلام سیستم عامل اورجینال WIN10 / استعلام, سیستم عامل اورجینال WIN10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132908/تجدید-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132918/استعلام-مشاوره-خدمات-ایمنی-و-آتش-نشانی'>استعلام مشاوره خدمات ایمنی و آتش نشانی / استعلام,استعلام مشاوره خدمات ایمنی و آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132927/استعلام-لکه-گیری-راه-های-اصلی-و-فرعی-و-روستایی'>استعلام  لکه گیری راه های اصلی و فرعی و روستایی / استعلام, لکه گیری راه های اصلی و فرعی و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132939/مناقصه-عملیات-اجرای-کانال-سنگی'>مناقصه عملیات اجرای کانال سنگی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای کانال سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132954/استعلام-ارتقا-نوع-حفاظ-با-تولید-و-نصب-نیوجرسی-نقاط-پرتصادف--'>استعلام ارتقا نوع حفاظ با تولید و نصب نیوجرسی نقاط پرتصادف ... / استعلام, ارتقا نوع حفاظ با تولید و نصب نیوجرسی نقاط پرتصادف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132970/مناقصه-نصب-یک-دستگاه-خودپرداز'>مناقصه نصب یک دستگاه خودپرداز / مناقصه, مناقصه نصب یک دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132982/فراخوان-اجرا-و-بهره-برداری-از-شبکه-زیر-ساخت-فیبر-نوری'>فراخوان اجرا و بهره برداری از شبکه زیر ساخت فیبر نوری / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان اجرا و بهره برداری از شبکه زیر ساخت فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132998/مناقصه-احداث-مدرسه-15-کلاسه-برکت-پروین-اعتصامی-و---نوبت-اول-و-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه برکت پروین اعتصامی و .... نوبت اول و دوم  / مناقصه احداث مدرسه 15 کلاسه برکت پروین اعتصامی و .... نوبت اول و دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133010/مناقصه-خرید-واجرای-پروژه-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر-چاپ-دوم'>مناقصه خرید واجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر چاپ دوم  / مناقصه , مناقصه خرید واجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133023/مناقصه-ترمیم-و-آسفالت-نوار-حفاری-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه ترمیم و آسفالت نوار حفاری شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی دعوت به مناقصه,مناقصه ترمیم و آسفالت نوار حفاری شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133035/مناقصه-اجرای-پروژه-طرح-هادی-روستای-گلویج---'>مناقصه اجرای پروژه طرح هادی روستای گلویج .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه طرح هادی روستای گلویج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133049/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انجام-روکش-لکه-گیری-و-ترمیم-ترانشه-معابر-سطح-شهر'>مناقصه انتخاب پیمانکار انجام روکش، لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام روکش، لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133063/استعلام-تجهیزات-کارگاه-جوشکاری--'>استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری... / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133078/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-تنظیفی-دانشگاه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133089/استعلام-4-نفر-نیروی-خدماتی-با-قرارداد-4-ماهه--'>استعلام 4 نفر نیروی خدماتی با قرارداد 4 ماهه... / استعلام,4 نفر نیروی خدماتی با قرارداد 4 ماهه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133100/استعلام-آبگرمکن-فن-دار'>استعلام  آبگرمکن فن دار / استعلام, آبگرمکن فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133109/استعلام-مناقصه-اجرای-استاندارد-isms-در-سطح-شبکه-داخلی'>استعلام مناقصه اجرای استاندارد isms در سطح شبکه داخلی / استعلام, استعلام مناقصه اجرای استاندارد isms در سطح شبکه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133120/استعلام-یک-دستگاه-storage'>استعلام یک دستگاه storage / استعلام, استعلام یک دستگاه storage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133131/استعلام-دستگاه-عرق-کشی-از-گیاهان'>استعلام دستگاه عرق کشی از گیاهان / استعلام,دستگاه عرق کشی از گیاهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133139/استعلام-رنگ-آمیزی--'>استعلام رنگ آمیزی ... / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133879/استعلام-پوکه-صنعتی-مخلوط'>استعلام پوکه صنعتی مخلوط   / استعلام , استعلام پوکه صنعتی مخلوط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133888/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیر'>استعلام  رفع نقطه حادثه خیر / استعلام, استعلام  رفع نقطه حادثه خیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133896/استعلام-جو--'>استعلام جو ... / استعلام , استعلام جو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133904/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133912/مناقصه-UPS-'>مناقصه UPS.. / مناقصه UPS..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133920/استعلام-لامپ-کم-مصرف--'>استعلام لامپ کم مصرف ... / استعلام,استعلام لامپ کم مصرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133928/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق ... / استعلام , استعلام کابل برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133936/استعلام-اجرای-حفاظ-استیل-ساختمان--'>استعلام اجرای حفاظ استیل ساختمان... / استعلام,اجرای حفاظ استیل ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133944/استعلام-نرم-افزار-سرور'>استعلام نرم افزار سرور  / استعلام ,استعلام نرم افزار سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133952/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی  / استعلام,استعلام خرید تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133961/استعلام-حلقه-اصلی'>استعلام حلقه اصلی / استعلام, استعلام حلقه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133971/استعلام-آسیاب-برقی'>استعلام آسیاب برقی / استعلام , استعلام آسیاب برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133979/فراخوان-مناقصه-خط-کشی-سرد-راههای-استان'>فراخوان مناقصه خط کشی سرد راههای استان / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خط کشی سرد راههای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132252/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-223متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 223متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 223متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132266/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-331-12متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 331.12متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 331.12متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132284/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-تحت-پلاک-سه-فرعی'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تحت پلاک سه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی تحت پلاک سه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132298/مزایده-سرقفلی-مغازه-عرصه-15-70متر'>مزایده سرقفلی مغازه عرصه 15.70متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه عرصه 15.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132315/مزایده-یک-عدد-ماشین-لباسشویی-تلسکوپ-یک-عدد-یخچال-و--'>مزایده یک عدد ماشین لباسشویی، تلسکوپ، یک عدد یخچال و... / مزایده,مزایده یک عدد ماشین لباسشویی، تلسکوپ، یک عدد یخچال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132330/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-زیرکشت-4666متر'>مزایده دو قطعه زمین زراعی زیرکشت 4666متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی زیرکشت 4666متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132347/مزایده-36-طاقه-تریکو-پنبه-ای--44-رول-پارچه'>مزایده 36 طاقه تریکو پنبه ای ، 44 رول پارچه  / مزایده,مزایده 36 طاقه تریکو پنبه ای ، 44 رول پارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132368/مزایده-آپارتمان-مساحت-60-52مت-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مساحت 60.52مت قطعه شش تفکیکی  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 60.52مت قطعه شش تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132385/مزایده-فروش-لوله-فولادی-و--'>مزایده فروش لوله فولادی و ... / مزایده , مزایده فروش لوله فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132408/مزایده-سه-باب-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سه باب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه باب مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132433/مزایده-آپارتمان-اداری-قطعه-120-تفکیکی'>مزایده آپارتمان اداری قطعه 120 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان اداری قطعه 120 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132457/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132474/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شهر-جدید-پردیس-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132492/مزایده-زمین-مزروعی-به-مبذر-750-سهم-مشاع-از-8800-سهم'>مزایده زمین مزروعی به مبذر 750 سهم مشاع  از 8800 سهم / مزایده,مزایده زمین مزروعی به مبذر 750 سهم مشاع  از 8800 سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132509/مزایده-خودرو-نیسان'>مزایده خودرو نیسان  / مزایده, مزایده خودرو نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132532/مزایده-فروش-املاک-کاربری-اداری'>مزایده فروش املاک کاربری اداری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132547/مزایده-ششدانگ-زمین-قطعه107-تفکیکی-174متر'>مزایده ششدانگ زمین قطعه107 تفکیکی 174متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه107 تفکیکی 174متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132566/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-1069-فرعی-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 1069 فرعی بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 1069 فرعی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132591/مزایده-کابل-آلومینیوم-و-سیم-مسی--'>مزایده کابل آلومینیوم و سیم مسی... / مزایده, مزایده کابل آلومینیوم و سیم مسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132616/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس'>مزایده  فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده ,مزایده  فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132639/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سیستم-سیتروئن'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سیستم سیتروئن / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سیستم سیتروئن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132667/مزایده-پلاک-ثبت-شده-شماره-14-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده شماره 14 فرعی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده شماره 14 فرعی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132685/مزایده-فروش-املاک-و-اراضی-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک و اراضی کاربری تجاری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132707/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-95-40متر-نوبت-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 95.40متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 95.40متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132728/مزایده-فروش-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی-مختلط'>مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی مختلط / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد کاربری مسکونی مختلط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132756/مزایده-فروش-ملک-مازاد-عرصه-225متر'>مزایده فروش ملک مازاد عرصه 225متر  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد عرصه 225متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132768/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-دوو-سیلو'>مزایده یک دستگاه خودروی دوو سیلو  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی دوو سیلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132791/مزایده-واگذاری-تبلیغات-اتوبوس-های-درون-شهری-و-ایستگاههای-تحت-نظارت-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تبلیغات اتوبوس های درون شهری و ایستگاههای تحت نظارت نوبت دوم  / آگهی مزایده ,واگذاری تبلیغات اتوبوس های درون شهری و ایستگاههای تحت نظارت نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133558/استعلام-برودیفاکوم-دامی--'>استعلام برودیفاکوم دامی ... / استعلام, استعلام برودیفاکوم دامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133566/استعلام-تعمیر-و-یا-خرید-دیگ-آبگرم-گرما'>استعلام تعمیر و یا خرید دیگ آبگرم گرما / استعلام, استعلام تعمیر و یا خرید دیگ آبگرم گرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133574/استعلام-تهیه-غذا-جهت-افطار'>استعلام تهیه غذا جهت افطار  / استعلام تهیه غذا جهت افطار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133582/استعلام-اجرای-پروژه-مدیریت-چرای-دام---'>استعلام اجرای پروژه مدیریت چرای دام  .... / استعلام, اجرای پروژه مدیریت چرای دام  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133590/استعلام-پایش-سلامت-کارکنان-پزشکی-قانونی'>استعلام  پایش سلامت کارکنان پزشکی قانونی  / استعلام, استعلام پایش سلامت کارکنان پزشکی قانونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133598/استعلام-حمل-پست'>استعلام حمل پست  / استعلام,  حمل پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133606/استعلام-نوشت-افزار--'>استعلام نوشت افزار... / استعلام, استعلام نوشت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133614/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-رادیویی-شرکت-برق-منطقه-ای--'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم رادیویی شرکت برق منطقه ای... / استعلام,تعمیر و نگهداری سیستم رادیویی شرکت برق منطقه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133622/استعلام-تحقیق-و-توسعه-تجربی'>استعلام تحقیق و توسعه تجربی / استعلام تحقیق و توسعه تجربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133630/استعلام-لوازم-آسانسور'>استعلام لوازم آسانسور  / استعلام , استعلام لوازم آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133638/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه-پزشکی'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه پزشکی  / استعلام, خرید تجهیزات آزمایشگاه پزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133646/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام, استعلام اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133654/استعلام-شیر-اتوماتیک-سرویس-بهداشتی--'>استعلام شیر اتوماتیک سرویس بهداشتی... / استعلام,شیر اتوماتیک سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133662/استعلام-آبیاری-جنگل-کاری-حاشیه-راه'>استعلام آبیاری جنگل کاری حاشیه راه  / استعلام، استعلام آبیاری جنگل کاری حاشیه راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133670/استعلام-عدس--'>استعلام عدس ... / استعلام ,استعلام عدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133678/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات-'>استعلام مرمت و بازسازی قنوات.. / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133687/استعلام-جدول-گذاری-و-کانیو-روستا'>استعلام جدول گذاری و کانیو روستا / استعلام, استعلام جدول گذاری و کانیو روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133700/استعلام-قیمت-پروژه-بیس-و-آسفالت-شهرک-صنعتی'>استعلام قیمت پروژه بیس و آسفالت شهرک صنعتی / استعلام , استعلام قیمت پروژه بیس و آسفالت شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133713/استعلام-9909-کیلوگرم-انواع-سیم-آلومینیوم'>استعلام 9909 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم / استعلام,استعلام 9909 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133732/استعلام-نهال-انار'>استعلام نهال انار  / استعلام,استعلام نهال انار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133746/استعلام-تعمیر-و-بازسازی--'>استعلام تعمیر و بازسازی ... / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133758/استعلام-کدورت-سنج-آنلاین'>استعلام کدورت سنج آنلاین / استعلام,استعلام کدورت سنج آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133766/فراخوان-مناقصه-توليد-پودرميکرونيزه-کربنات-کلسيم'>فراخوان مناقصه، توليد پودرميکرونيزه کربنات کلسيم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه، توليد پودرميکرونيزه کربنات کلسيم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133775/استعلام-نیروی-برای-انجام-کارهای-خدماتی--'>استعلام نیروی برای انجام کارهای خدماتی... / استعلام, استعلام نیروی برای انجام کارهای خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133784/استعلام-تامین-ماشین-آلات-سنگین'>استعلام تامین ماشین آلات سنگین / استعلام,استعلام تامین ماشین آلات سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133794/استعلام-مطالعه-مرحله-اول-و-دوم-احداث-راه--'>استعلام مطالعه مرحله اول و دوم احداث راه ... / استعلام,استعلام مطالعه مرحله اول و دوم احداث راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133804/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مراقب-دستگاههای-بهره-برداری-چاه-و-خدمات'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاههای بهره برداری چاه و خدمات / فراخوان مناقصه  , فراخوان مناقصه انجام خدمات مراقب دستگاههای بهره برداری چاه و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133812/استعلام-ضد-سرقت-موتورخانه'>استعلام ضد سرقت موتورخانه / استعلام,استعلام  ضد سرقت موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133822/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام , استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133833/استعلام-خاک-سرندی-بنائی'>استعلام خاک سرندی بنائی   / استعلام,استعلام خاک سرندی بنائی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133844/استعلام-سنگ-تراورتن-درجه-یک'>استعلام سنگ تراورتن درجه یک / استعلام,استعلام سنگ تراورتن درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133852/استعلام-خرید-3335-متر-انواع-سیم-آلومینیوم--'>استعلام خرید 3335 متر انواع سیم آلومینیوم... / استعلام,خرید 3335 متر انواع سیم آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133860/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133868/استعلام-خرید-و-نصب-پکیج-و-رادیاتور--'>استعلام خرید و نصب پکیج و رادیاتور... / استعلام,استعلام خرید و نصب پکیج و رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133876/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133884/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ .. / استعلام , استعلام کاغذ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133893/استعلام-خرید-اسپیلت--'>استعلام خرید اسپیلت... / استعلام,خرید اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133901/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)--'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)... / استعلام,استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133909/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل  / مناقصه, مناقصه خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133917/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133925/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-مراقبت-و--'>استعلام فعالیتهای خدماتی مراقبت و... / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی مراقبت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133933/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر / استعلام,  استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133941/استعلام-سرور'>استعلام سرور  / استعلام , استعلام سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133949/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه'>استعلام ذخیره ساز رایانه  / استعلام, استعلام ذخیره ساز رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133149/استعلام-ویدیو-پروژکتور-و-هارد'>استعلام ویدیو پروژکتور و هارد / استعلام,ویدیو پروژکتور و هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133159/استعلام-یخچال-برودتی-کامیونت-ایسوزو--'>استعلام یخچال برودتی کامیونت ایسوزو .. / استعلام , یخچال برودتی کامیونت ایسوزو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133169/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای-سازمان'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسورهای سازمان  / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری آسانسورهای سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133178/استعلام-خرید-دستگاه-ساعت-زنی'>استعلام خرید دستگاه ساعت زنی / استعلام,خرید دستگاه ساعت زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133188/استعلام-خرید-و-تامین-تجهیزات-طرح-آبیاری-تحت-فشار--'>استعلام خرید و تامین تجهیزات طرح آبیاری تحت فشار ... / استعلام, استعلام خرید و تامین تجهیزات طرح آبیاری تحت فشار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133198/استعلام-756-کیلو-قند-شکسته-در-بسته-های-سه-کیلویی'>استعلام  756 کیلو قند شکسته در بسته های سه کیلویی  / استعلام , 756 کیلو قند شکسته در بسته های سه کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133208/استعلام-سیستم-اعلان-و-اطلاعات-پرواز'>استعلام سیستم اعلان و اطلاعات پرواز  / استعلام, استعلام سیستم اعلان و اطلاعات پرواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133216/استعلام-دستگاه-ست-تنفسی-کوله-ای--'>استعلام دستگاه ست تنفسی کوله ای... / استعلام , استعلام دستگاه ست تنفسی کوله ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133225/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات، تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات، تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133234/استعلام-چرخ-خیاطی-خانگی'>استعلام چرخ خیاطی خانگی / استعلام , استعلام چرخ خیاطی خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133243/استعلام-سوئیچ-سیسکو---'>استعلام سوئیچ سیسکو .... / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133252/آگهی-مناقصه-پایه-چراغ-دکوراتیو'>آگهی مناقصه پایه چراغ دکوراتیو / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه پایه چراغ دکوراتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133265/استعلام-کاغذ-رول'>استعلام کاغذ رول / استعلام , استعلام کاغذ رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133275/استعلام-شمشاد-زن-بنزینی'>استعلام شمشاد زن بنزینی  / استعلام,استعلام شمشاد زن بنزینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133285/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن... / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133293/استعلام-سرامیک--ماسه-و--'>استعلام سرامیک ، ماسه و ... / استعلام, استعلام سرامیک ، ماسه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133302/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور--'>استعلام خرید و نصب آسانسور ... / استعلام , استعلام خرید و نصب آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133312/استعلام-آنژیوکت'>استعلام آنژیوکت / استعلام,استعلام آنژیوکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133322/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-جدار-چاه'>استعلام عملیات اجرایی لوله جدار چاه / استعلام , استعلام عملیات اجرایی لوله جدار چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133330/استعلام-حمل-نفت-گاز'>استعلام حمل نفت گاز  / استعلام , استعلام حمل نفت گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133338/استعلام-سکوبندی-آزمایشگاه'>استعلام سکوبندی آزمایشگاه / استعلام, استعلام سکوبندی آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133347/استعلام-اجرای-خط-جداسازی-آب-فضای-سبز'>استعلام اجرای خط جداسازی آب فضای سبز  / استعلام, استعلام  اجرای خط جداسازی آب فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133355/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-دستی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت دستی سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری و آسفالت دستی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133364/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام اجرای لوله گذاری  / استعلام, اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133373/استعلام-سنگ-لاشه--'>استعلام سنگ لاشه ... / استعلام ,استعلام سنگ لاشه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133382/استعلام-اجرای-برق-رسانی--'>استعلام اجرای برق رسانی.... / استعلام, استعلام اجرای برق رسانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133390/مناقصه-کفشک-ترمز-چدنی'>مناقصه کفشک ترمز چدنی / مناقصه , مناقصه کفشک ترمز چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133399/استعلام-ساخت-و-اجرای-نرده-استیل'> استعلام ساخت و اجرای نرده استیل  / استعلام ، استعلام ساخت و اجرای نرده استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133408/مناقصه-ساخت-و-نصب-۳۰۰-عدد-علمک-پراکنده'>مناقصه ساخت و نصب ۳۰۰ عدد علمک پراکنده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساخت و نصب ۳۰۰ عدد علمک پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133416/استعلام-خدمات-آبرسانی-و-احداث-آبشخور-دامی'>استعلام خدمات آبرسانی و احداث آبشخور دامی / استعلام, خدمات آبرسانی و احداث آبشخور دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133424/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133433/استعلام-خرید-جی-پی-اس--'>استعلام خرید جی پی اس... / استعلام, استعلام خرید جی پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133441/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام  تعمیرات اساسی مدارس / استعلام, تعمیرات اساسی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133450/استعلام-دستگاه-all-in-one'>استعلام دستگاه all in one / استعلام, استعلام دستگاه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133459/استعلام-فیوز-فشار-ضعیف'>استعلام فیوز فشار ضعیف / استعلام , استعلام فیوز فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133468/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-مکانیک'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک / استعلام,استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133476/فراخوان-شناسایی-دستگاه-های-اجرایی-و-نهادهای-غیرنظامی-مایل-به-واگذاری-امکانات-ارتباطی-مازاد'>فراخوان شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد / فراخوان , فراخوان شناسایی دستگاه های اجرایی و نهادهای غیرنظامی مایل به واگذاری امکانات ارتباطی مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133484/استعلام-خودکار--'>استعلام خودکار ... / استعلام , استعلام خودکار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133492/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-برق'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق / استعلام,استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133500/استعلام-مبدل-حرارتی--'>استعلام مبدل حرارتی ... / استعلام , استعلام مبدل حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133509/استعلام-ترمیم-و-بهسازی-دو-حلقه-چاه'>استعلام ترمیم و بهسازی دو حلقه چاه / استعلام, ترمیم و بهسازی دو حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133517/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133525/استعلام-50-عدد-ذغال'>استعلام 50 عدد ذغال / استعلام 50 عدد ذغال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132260/مناقصه-پخرید-پیچ-و-مهره-(STUD-BOLT)'>مناقصه پخرید پیچ و مهره (STUD BOLT)  / مناقصه, مناقصه خرید پیچ و مهره (STUD BOLT) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132272/مناقصه-خرید-250-کیلومتر-کابل-تمدید'>مناقصه خرید 250 کیلومتر کابل تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 250 کیلومتر کابل تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132286/مناقصه-تهیه-و-اجرای-پوشش-سقف-12-باب-از-سالن-ها'>مناقصه  تهیه و اجرای پوشش سقف 12 باب از سالن ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه   تهیه و اجرای پوشش سقف 12 باب از سالن ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132305/مناقصه-نگهداری-و-بهسازی-شبکه-ارتباطات-سیار'>مناقصه نگهداری و بهسازی شبکه ارتباطات سیار / مناقصه , مناقصه نگهداری و بهسازی شبکه ارتباطات سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132321/استعلام-اجرای-سنگ-فرش--'>استعلام اجرای سنگ فرش ... / استعلام , استعلام اجرای سنگ فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132338/مناقصه-عمومی-نگهداری-شبکه-ارتباطات-سیار-در-سطح-استان'>مناقصه عمومی نگهداری شبکه ارتباطات سیار در سطح استان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نگهداری شبکه ارتباطات سیار در سطح استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132354/مناقصه-عمومی-عملیات-حمل-و-تخلیه-مقدار-12000-تن-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات حمل و تخلیه مقدار 12000 تن نوبت دوم  / مناقصه عمومی عملیات حمل و تخلیه مقدار 12000 تن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132365/مناقصه-اجرای-پروژه-جمع-آوری-آبهای-سطحی-فاز-دوم-زون-سه--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی فاز دوم زون سه ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی فاز دوم زون سه ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132376/مناقصه-حداث-پست-132-20-کیلوولت-دیهوک-و-توسعه-پست-400-کیلو-ولت--'>مناقصه حداث پست 132/20 کیلوولت دیهوک و  توسعه پست 400 کیلو ولت ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حداث پست 132/20 کیلوولت دیهوک و  توسعه پست 400 کیلو ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132392/استعلام-تکمیل-کانتر'>استعلام تکمیل کانتر / استعلام, تکمیل کانتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132404/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-اداری-حمل-و-نقل-و-تاسیسات-ساختمان'>مناقصه انجام خدمات عمومی،اداری حمل و نقل و تاسیسات ساختمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات عمومی،اداری حمل و نقل و تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132416/استعلام-دستگاه-جامینگ'>استعلام دستگاه جامینگ  / استعلام, دستگاه جامینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132428/مناقصه-پروژه-بهره-برداری-از-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132439/استعلام-دیفرانسیل-محرک-عقب'>استعلام دیفرانسیل محرک عقب  / استعلام, دیفرانسیل محرک عقب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132451/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>فراخوان تجدید مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور ... / فراخوان تجدید مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132466/استعلام-جعبه-ابزار-ایستاده'>استعلام جعبه ابزار ایستاده  / استعلام, جعبه ابزار ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132480/مناقصه-خرید-40-دستگاه-میراگر-اصطکاکی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 40 دستگاه میراگر اصطکاکی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 40 دستگاه میراگر اصطکاکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132495/مناقصه-عمومی-جذب-پیمانکار-جهت-اجرای-عملیات-فاز-دو-پارک---نوبت-دوم'>مناقصه عمومی جذب پیمانکار جهت اجرای عملیات فاز دو پارک... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جذب پیمانکار جهت اجرای عملیات فاز دو پارک... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132510/استعلام-کابل-برق---'>استعلام کابل برق .... / استعلام, استعلام کابل برق ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132524/فراخوان-تجدید-مناقصات-خرید-الکتروپمپ-سانتریفیوژ--'>فراخوان تجدید مناقصات خرید الکتروپمپ سانتریفیوژ... / فراخوان مناقصات عمومی , تجدید فراخوان مناقصات خرید الکتروپمپ سانتریفیوژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132535/استعلام-اصله-نهال--'>استعلام اصله نهال ... / استعلام , استعلام اصله نهال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132553/استعلام-زیرسازی-روستای--'>استعلام زیرسازی روستای... / استعلام,استعلام زیرسازی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132565/مناقصه-عملیات-لکه-گیری-و-آسفالت-دستی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لکه گیری و آسفالت دستی معابر- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات لکه گیری و آسفالت دستی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132577/مناقصه-انجام-امور-خدمات-نظافتی---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور خدمات نظافتی .... (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات نظافتی .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132589/مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-انتقال-آب'>مناقصه  پروژه احداث ایستگاه پمپاژ انتقال آب / آگهی مناقصه ، مناقصه  پروژه احداث ایستگاه پمپاژ انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132601/مناقصه-خرید-34-دستگاه-سلول-20-کیلوولت'>مناقصه خرید 34 دستگاه سلول 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 34 دستگاه سلول 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132611/استعلام-کیسه-(گونی)-زکات--'>استعلام کیسه (گونی) زکات ... / استعلام, استعلام کیسه (گونی) زکات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132625/مناقصه-فراخوان-شناسایی-شرکت-های-طراح-و-مجری-نورپردازی-شهری'>مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های طراح و مجری نورپردازی شهری / مناقصه , مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های طراح و مجری نورپردازی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132637/استعلام-لباس-پرسنل-حفاظت--'>استعلام لباس پرسنل حفاظت... / استعلام,استعلام لباس پرسنل حفاظت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132649/فراخوان-خرید-و-تعمیر-سیستم-Aviation'>فراخوان خرید و تعمیر سیستم Aviation / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان   خرید و تعمیر سیستم Aviation</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132660/استعلام-محیط-کشت--'>استعلام محیط کشت ... / استعلام , استعلام محیط کشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132674/استعلام-مولتی-متر-دیجیتال'>استعلام مولتی متر دیجیتال / استعلام,استعلام مولتی متر دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132686/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-میانبر-مسجد-سلیمان'>مناقصه عمومی یک مرحله ای میانبر مسجد سلیمان  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای میانبر مسجد سلیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132699/فراخوان-مناقصه-فعالیتهای-پشتیبانی--تاسیساتی--خدماتی-و-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه فعالیتهای پشتیبانی ، تاسیساتی ، خدماتی و فضای سبز  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه فعالیتهای پشتیبانی ، تاسیساتی ، خدماتی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132264/مناقصه-تامین-دیزل-ژنراتور'>مناقصه تامین  دیزل ژنراتور / اگهی مناقصه , مناقصه تامین  دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132278/مناقصه-عمومی-خدمات-مورد-نیاز-مدیریت-بازرگانی'>مناقصه عمومی خدمات مورد نیاز مدیریت بازرگانی / مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مورد نیاز مدیریت بازرگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132292/آگهی-مناقصه-تهیه-و-تحویل-2-آیتم-تجهیزت-ایمنی-و--'>آگهی مناقصه تهیه و تحویل 2 آیتم تجهیزت ایمنی و... / مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل 2 آیتم تجهیزت ایمنی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132310/استعلام-آب-شرب--'>استعلام آب شرب ... / استعلام , استعلام آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132328/استعلام-راهبری-شبکه-های-آب-شرب--'>استعلام راهبری شبکه های آب شرب... / استعلام, استعلام راهبری شبکه های آب شرب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132341/استعلام-کالیبراتور--'>استعلام کالیبراتور ... / استعلام , استعلام کالیبراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132359/مناقصه-خرید-دستگاه-اندازه-گیری-شاخص-ژلاتین-روغن'>مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری شاخص ژلاتین روغن / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه اندازه گیری شاخص ژلاتین روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132369/مناقصه-انجام-امور-کنترل-کیفیت-خطوط-تولیدی'>مناقصه انجام امور کنترل کیفیت خطوط تولیدی  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور کنترل کیفیت خطوط تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132383/استعلام-اجرای-آلاچیق-پارک'>استعلام اجرای آلاچیق پارک / استعلام, اجرای آلاچیق پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132396/استعلام-دستگاه-فیوژن--'>استعلام دستگاه فیوژن ... / استعلام , استعلام دستگاه فیوژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132409/مناقصه-خدمات-درون-شهری-و-برون-شهری-را-از-طریق-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات درون شهری و برون شهری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نوبت دوم  / مناقصه خدمات درون شهری و برون شهری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132420/استعلام-کاغذ-دیواری--'>استعلام کاغذ دیواری ... / استعلام , استعلام کاغذ دیواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132432/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132446/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132456/استعلام-ترکمتر-جغجغه-ای--'>استعلام ترکمتر جغجغه ای ... / استعلام , استعلام ترکمتر جغجغه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132469/مناقصه--تهیه-و-تامین-تعداد-15-دستگاه-خودروی-سواری'>مناقصه   تهیه و تامین تعداد 15 دستگاه خودروی سواری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  تهیه و تامین تعداد 15 دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132484/مناقصه-پیاده-راه-سازی'>مناقصه پیاده راه سازی / آگهی مناقصه , مناقصه پیاده راه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132501/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سرویس-های-بهداشتی'>استعلام تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی / استعلام, تعمیر و تجهیز سرویس های بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132516/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-محوطه--'>استعلام ترمیم و اصلاح محوطه ... / استعلام , استعلام ترمیم و اصلاح محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132527/مناقصه-ساخت-و-نصب-پل-هوایی-عابر-پیاده-و--نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده و... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132542/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری-مورد-نیاز-گمرک-ایران-در-سال-97-نوبت-اول'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال  97 نوبت اول / مناقصه , مناقصه تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز گمرک ایران در سال  97 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132559/فراخوان-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت--جدولگذاری-و-اجرای-کانال-شهرک--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری و اجرای کانال شهرک - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان  اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری و اجرای کانال شهرک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132570/مناقصه-عمومی-پروژه-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-مشترکین-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه عمومی پروژه آرشیو الکترونیکی پرونده های مشترکین گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132583/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-ساماندهی-و---(نوبت-دوم)'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساماندهی و ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساماندهی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132594/استعلام-زیرسازی-روستا--'>استعلام زیرسازی روستا ... / استعلام, استعلام زیرسازی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132606/مناقصه-عمومی-خرید-و-نصب-چمن-مصنوعی'>مناقصه عمومی خرید و نصب چمن مصنوعی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132617/مناقصه-واگذاری-عملیات-احداث-توسعه-اصلاحات-روشنایی-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132629/استعلام-شیر-فلکه--'>استعلام شیر فلکه ... / استعلام , استعلام شیر فلکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132642/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ--'>استعلام دستگاه کپی شارپ... / استعلام, استعلام دستگاه کپی شارپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132655/مناقصه-انجام-عملیات-تکمیلی-و-کارهای-باقیمانده-ـ-نوبت-دوم'> مناقصه انجام عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده ـ نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه انجام عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132664/فراخوان-انجام-عملیات-خاکی-(خاکبرداری-تسطیح-حمل-و-تخلیه)'>فراخوان انجام عملیات خاکی (خاکبرداری، تسطیح، حمل و تخلیه)  / مناقصه, فراخوان انجام عملیات خاکی (خاکبرداری، تسطیح، حمل و تخلیه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132678/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی'>استعلام دوربین مداربسته سقفی / استعلام, دوربین مداربسته سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132691/تجدید-مناقصه-خرید-آسفالت-019-و-012'>تجدید مناقصه خرید آسفالت 019 و 012 / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت 019 و 012</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132704/استعلام-جاروبرقی-دو-موتوره-نیمه-صنعتی-ماموت'>استعلام جاروبرقی دو موتوره نیمه صنعتی ماموت / استعلام, جاروبرقی دو موتوره نیمه صنعتی ماموت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132261/مناقصه-تامین-مواد-گندزدای-آب-به-میزان-700-تن-آب-ژاول-نوبت-دوم'>مناقصه تامین مواد گندزدای آب به میزان 700 تن آب ژاول نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین مواد گندزدای آب به میزان 700 تن آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132276/مناقصه-پروژه-تهیه-تجهیزات-و-ساخت-و-نصب-2212-انشعابات-تجدید-نوتب-دوم'>مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعابات تجدید نوتب دوم / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و ساخت و نصب 2212 انشعابات تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132287/مناقصه-احداث-محور-سه-راهی-رحیم-آباد'>مناقصه احداث محور سه راهی رحیم آباد / آگهی مناقصه، مناقصه احداث محور سه راهی رحیم آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132307/اصلاحیه-مناقصه-خرید-خدمات'>اصلاحیه مناقصه خرید خدمات  / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  خرید خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132322/تجدید-فراخوان-عمومی-شناسایی-پیمانکار-اجرای-عملیات-دیوار-چینی-وال-پست-و-نعل--'>تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار اجرای عملیات دیوار چینی، وال پست و نعل... / تجدید آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار، تجدید فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار اجرای عملیات دیوار چینی، وال پست و نعل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132339/مناقصه-حمل-و-نصب-تجهیزات-الکتریکال-و-مکانیکال-سیستم-ازن-زنی-تصفیه-خانه-های-آب-نوبت-اول'>مناقصه حمل و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال سیستم ازن زنی تصفیه خانه های آب نوبت اول  / مناقصه حمل و نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال سیستم ازن زنی تصفیه خانه های آب نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132356/شناسایی-تأمین-کنندگان-خرید-2-دستگاه-UPS-با-توان-40KVA'>شناسایی تأمین کنندگان خرید  2 دستگاه UPS با توان 40KVA  / آگهی شناسایی تامین کنندگان, شناسایی تأمین کنندگان خرید  2 دستگاه UPS با توان 40KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132366/مناقصه-تامین-اورکت-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین اورکت  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه تامین اورکت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132378/استعلام-کابل-کشی--'>استعلام کابل کشی ... / استعلام , استعلام کابل کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132394/فراخوان-روکش-آسفالت-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان روکش آسفالت  ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان روکش آسفالت  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132405/مناقصه-پروژه-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132418/تجدید-مناقصه-خرید-قطعات-دراورکس-و-میکسر-گل'>تجدید مناقصه خرید قطعات دراورکس و میکسر گل / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید قطعات دراورکس و میکسر گل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132430/مناقصه-یک-مرحله-ای-انتشار-نشریه-راهبران'>مناقصه یک مرحله ای انتشار نشریه راهبران  / مناقصه یک مرحله ای انتشار نشریه راهبران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132443/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز  / اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132454/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیر-و-نگهداری-پس-امداد-آب'>مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پس امداد آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری پس امداد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132467/استعلام-زیرسازی--'>استعلام زیرسازی ... / استعلام , استعلام زیرسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132481/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132496/مناقصه-ASSEMBLY--FORMATION-AND-FINISHING-LINE-FOR-SMF-AUTOMOTIVE-BATTERY'>مناقصه ASSEMBLY , FORMATION AND FINISHING LINE FOR SMF AUTOMOTIVE BATTERY / مناقصه ، مناقصه ASSEMBLY , FORMATION AND FINISHING LINE FOR SMF AUTOMOTIVE BATTERY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132514/فراخوان-احداث-واحد-فنی-دامپزشکی'>فراخوان احداث واحد فنی دامپزشکی / آگهی فراخوان, فراخوان احداث واحد فنی دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132525/آگهی-مناقصه-رنگ-آمیزی-و-زیباسازی-نماهای'>آگهی مناقصه رنگ آمیزی و زیباسازی نماهای  / آگهی مناقصه عمومی, آگهی مناقصه رنگ آمیزی و زیباسازی نماهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132537/استعلام-انواع-توپ-تور-انواع-میله-های-تور-انواع-میز-تنیس--'>استعلام انواع توپ، تور، انواع میله های تور، انواع میز تنیس... / استعلام,استعلام انواع توپ، تور، انواع میله های تور، انواع میز تنیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132554/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-احداث-مخزن-پانصد-مترمکعب---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن پانصد مترمکعب ... تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن پانصد مترمکعب ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132568/استعلام-احداث-خط-انتقال-و-بهسازی-چشمه-روستای--'>استعلام احداث خط انتقال و بهسازی چشمه روستای ... / استعلام, احداث خط انتقال و بهسازی چشمه روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132578/استعلام-موزاییک--'>استعلام موزاییک ... / استعلام , استعلام موزاییک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132590/استعلام-احیا-و-بازسازی-معدن-سنگ--'>استعلام احیا و بازسازی معدن سنگ... / استعلام, استعلام احیا و بازسازی معدن سنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132603/فراخوان-خرید-3-عدد-بوشینگ-H-V-ترانسفورماتورهای-200MVA'>فراخوان خرید 3 عدد بوشینگ H.V ترانسفورماتورهای 200MVA / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خرید 3 عدد بوشینگ H.V ترانسفورماتورهای 200MVA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132614/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132626/آگهی-مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>آگهی مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132638/مناقصه-خرید-دستگاه-چیلر-و-پلت-کولر'>مناقصه خرید دستگاه چیلر و پلت کولر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستگاه چیلر و پلت کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132652/استعلام-اجرای-گاز-در-شهرک-صنعتی---سایت-ستاد'>استعلام  اجرای گاز در شهرک صنعتی ..., سایت ستاد / استعلام, اجرای گاز در شهرک صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132661/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب-شهر'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132675/مناقصه-عملیات-ایجاد-راه-های-دسترسی-منطقه-گردشگری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ایجاد راه های دسترسی منطقه گردشگری - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات ایجاد راه های دسترسی منطقه گردشگری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132262/مناقصه-کلیه-خدمات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه کلیه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132277/مناقصه-خرید-1630-اصله-انواع-تیر-سیمانی--'>مناقصه خرید 1630 اصله انواع تیر سیمانی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1630 اصله انواع تیر سیمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132291/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت-سطح-شهر'>مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132309/مناقصه-خرید-کلیه-لوازم-نصب-انشعاب-و-عملیات-اجرایی--'>مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ... / مناقصه ،مناقصه خرید کلیه لوازم نصب انشعاب و عملیات اجرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132326/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین-نیروی-انسانی-در---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه تامین نیروی انسانی در .... تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پروژه تامین نیروی انسانی در .... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132340/مناقصه-خرید-انواع-کابل-مسی-و-خودنگهدار-تمدید'>مناقصه خرید انواع کابل مسی و خودنگهدار تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کابل مسی و خودنگهدار تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132357/مناقصه-برونسپاری-نگهداری--بهره-برداری-و-حفاظت-فیزیکی-از-تاسیسات-و-خدمات-(نوبت-دوم)'>مناقصه برونسپاری نگهداری ، بهره برداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و خدمات (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برونسپاری نگهداری ، بهره برداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و خدمات (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132367/مناقصه-احداث-ایستگاه-کاتدیک-در-کیلومتر-36-خط-لوله---'>مناقصه  احداث ایستگاه کاتدیک در کیلومتر 36 خط لوله .... / مناقصه , مناقصه  احداث ایستگاه کاتدیک در کیلومتر 36 خط لوله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132380/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-تنظیف-و-جمع-آوری-زباله--نوبت-دوم)'>تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف و جمع آوری زباله... نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف و جمع آوری زباله... نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132395/استعلام-سنگ-فرز--'>استعلام سنگ فرز ... / استعلام, استعلام سنگ فرز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132407/استعلام-جک--'>استعلام جک ... / استعلام , استعلام جک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132419/مناقصه-بازسازی-لوازم-و-قطعات-واحدهای-یک-و-دو-نیروگاه-گازی-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی لوازم و قطعات واحدهای یک و دو نیروگاه گازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی لوازم و قطعات واحدهای یک و دو نیروگاه گازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132431/استعلام-دستگاه-ساکشن-روغن--'>استعلام دستگاه ساکشن روغن ... / استعلام , استعلام دستگاه ساکشن روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132444/استعلام-سنگ-فرش-دولایه-طرح-دار-نوستالیته--'>استعلام سنگ فرش دولایه طرح دار نوستالیته .. / استعلام, سنگ فرش دولایه طرح دار نوستالیته ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132455/مناقصه-پروژه-احداث-پایگاه-بهداشتی--'>مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132468/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-دستگاه-UPS'>استعلام پشتیبانی و نگهداری دستگاه UPS / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری دستگاه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132483/فراخوان-بیست-و-پنجمین-جشنواره-ملی'>فراخوان بیست و پنجمین جشنواره ملی / فراخوان بیست و پنجمین جشنواره ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132499/مناقصه-عمومی-خرید-5-000-000-تخته-کیسه'>مناقصه عمومی خرید 5.000.000 تخته کیسه  / مناقصه عمومی خرید 5.000.000 تخته کیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132515/فراخوان-اجرای-عملیات-خاکی-عملیات-پریمکت--'>فراخوان اجرای عملیات خاکی، عملیات پریمکت... / مناقصات عمومی, فراخوان اجرای عملیات خاکی، عملیات پریمکت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132526/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132539/استعلام-تکمیل-سالن-چند-منظوره-امدادی'>استعلام تکمیل سالن چند منظوره امدادی / استعلام, تکمیل سالن چند منظوره امدادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132557/استعلام-داکت-بر-برقی'>استعلام داکت بر برقی  / استعلام, داکت بر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132569/فراخوان-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-معابر-شهری-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر نوبت دوم  / مناقصه ، فراخوان مناقصه ایجاد و توسعه معابر شهری شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132579/مناقصه-طراحی-و-اجرای-anti-lcing-یک-دستگاه-توربین-SGT600-نوبت-دوم'>مناقصه طراحی و اجرای anti lcing یک دستگاه توربین SGT600 نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه طراحی و اجرای anti lcing یک دستگاه توربین SGT600 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132593/فراخوان-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی'>فراخوان بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132604/تجدید-مناقصه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر-ـ-نوبت-چهارم'>تجدید مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر ـ نوبت چهارم / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه بازسازی و پوشش کانال  .... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132615/فراخوان-مناقصه-ارتقاء-عملکرد-و-حفظ-سیستم-روشنایی--نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه ارتقاء عملکرد و حفظ سیستم روشنایی.. نوبت سوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه ارتقاء عملکرد و حفظ سیستم روشنایی.. نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132627/استعلام-احداث-استخر--'>استعلام احداث استخر... / استعلام, استعلام احداث استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132640/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132653/مناقصه-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سیستم-تلویزیون'>مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم تلویزیون / مناقصه, مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132663/مناقصه-عملیات-خرید-و-اجرای-سالن-ریجکت-کلینکر'>مناقصه عملیات خرید و اجرای سالن ریجکت کلینکر  / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خرید و اجرای سالن ریجکت کلینکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132677/مناقصه-استخراج-و-فروش-تضمینی-سنگ-تراور-تن-معدن-اژدها-تو'>مناقصه استخراج و فروش تضمینی سنگ تراور تن معدن اژدها تو / مناقصه استخراج و فروش تضمینی سنگ تراور تن معدن اژدها تو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132688/استعلام-دستگاه-خودرو--'>استعلام دستگاه خودرو ... / استعلام , استعلام دستگاه خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132702/استعلام-میگر-دیجیتال--'>استعلام میگر دیجیتال... / استعلام, استعلام میگر دیجیتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132711/مناقصه-خرید-تجهیزات-ورزشی-مدارس-آموزش-و-پرورش--'>مناقصه خرید تجهیزات ورزشی مدارس آموزش و پرورش ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ورزشی مدارس آموزش و پرورش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132726/تجدید-مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاههای-پمپاژ-4--'>تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4...  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاههای پمپاژ 4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132738/استعلام-گاز--'>استعلام گاز ... / استعلام , استعلام گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132749/استعلام-پارتیشن--'>استعلام پارتیشن ... / استعلام , استعلام پارتیشن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132766/استعلام-عملیات-اجرایی-توسعه-زیر-ساخت-های-گردشگری--'>استعلام عملیات اجرایی توسعه زیر ساخت های گردشگری ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی توسعه زیر ساخت های گردشگری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132778/مناقصه-امور-خدمات-شهری-پشتیبانی-و-فضای-سبز-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری پشتیبانی و فضای سبز شهرداری نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری پشتیبانی و فضای سبز شهرداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132789/مناقصه-انجام-خدمات-آبدارخانه-های-ساختمان-چهار-طبقه'>مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان چهار طبقه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات آبدارخانه های ساختمان چهار طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132810/فراخوان-مناقصه-احداث-و-ترمیم-ابنیه-فنی-و-بهسازی-راههای-مرزی--'>فراخوان مناقصه احداث و ترمیم ابنیه فنی و بهسازی راههای مرزی... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث و ترمیم ابنیه فنی و بهسازی راههای مرزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132827/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132840/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132860/تجدید-مناقصه-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اماکن---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132876/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132886/استعلام-میز-اداری--'>استعلام میز اداری ... / استعلام, استعلام میز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132901/استعلام-شیرآلات-چشمی-دار--'>استعلام  شیرآلات چشمی دار ... / استعلام, شیرآلات چشمی دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132912/استعلام-تعمیرات-راهدارخانه-و--'>استعلام تعمیرات راهدارخانه و ... / استعلام, استعلام تعمیرات راهدارخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132921/استعلام-تکمیل-کمپینگ-گردشگری--'>استعلام تکمیل کمپینگ گردشگری... / استعلام, استعلام تکمیل کمپینگ گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132932/فراخوان-پروژه-آسفالت-لاین-رفت-جاده-دسترس--'>فراخوان پروژه آسفالت لاین رفت جاده دسترس... / آگهی فراخوان، فراخوان پروژه آسفالت لاین رفت جاده دسترس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132945/استعلام-کنتور---'>استعلام کنتور  ... / استعلام , استعلام کنتور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132961/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132974/استعلام-فعالیت-های-آژانس-های-استخدام-و-کاریابی'>استعلام فعالیت های آژانس های استخدام و کاریابی  / استعلام, فعالیت های آژانس های استخدام و کاریابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132991/استعلام-حوله-دستی-برق-لامع-اندازه-50-90-طرحدار'>استعلام حوله دستی برق لامع اندازه 50*90 طرحدار / استعلام, حوله دستی برق لامع اندازه 50*90 طرحدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133003/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-و--'>استعلام دوربین فیلمبرداری و.... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133015/مناقصه-تامین-خودرو-جهت-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133028/استعلام-پکیج-ارتقاء-ضبط-مکالمات--'>استعلام پکیج ارتقاء ضبط مکالمات ... / استعلام , استعلام پکیج ارتقاء ضبط مکالمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133041/مناقصه-خرید-لوله-های-فولادی'>مناقصه خرید لوله های فولادی  / مناقصه , مناقصه خرید لوله های فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133054/استعلام-تعمیرات-مدارس--'>استعلام تعمیرات مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133069/مناقصه-عملیات-اجرای-دیوار-ساحلی'>مناقصه  عملیات اجرای دیوار ساحلی  / آگهی مناقصه ، مناقصه  عملیات اجرای دیوار ساحلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133081/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مناقصه اجاره یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133094/استعلام-دیوار-کشی--'>استعلام دیوار کشی ... / استعلام , استعلام دیوار کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133104/مناقصه-مرمت-و-بهسازی-آببندانها'>مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133114/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی--'>استعلام مرمت خانه تاریخی .. / استعلام, مرمت خانه تاریخی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133123/استعلام-راه-اندازی-سیستم-های-خنک-کننده--'>استعلام راه اندازی سیستم های خنک کننده ... / استعلام , استعلام راه اندازی سیستم های خنک کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133134/استعلام-اجرای-و-احداث-تورکینست-پلاک-گنج'>استعلام اجرای و احداث تورکینست پلاک گنج  / تجدید استعلام بها , استعلام بها اجرای و احداث تورکینست پلاک گنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133143/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132690/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132703/مناقصه-حراست-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی  / مناقصه ، مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132714/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-پسماند-تنظیف-و--'>مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف و ... / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132727/استعلام-انواع-ابزار'>استعلام  انواع ابزار / استعلام, انواع ابزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132739/استعلام-سهشوار-صنعتی'>استعلام سهشوار صنعتی  / استعلام, سهشوار صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132750/استعلام-طراحی-و-ساخت-و-اجرای-تابلوی-توزیع-برق--'>استعلام طراحی و ساخت و اجرای تابلوی توزیع برق... / استعلام,استعلام طراحی و ساخت و اجرای تابلوی توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132767/مناقصه-خدمات-پردیس-خوابگاهی'>مناقصه خدمات پردیس خوابگاهی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات پردیس خوابگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132779/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-برق-تاسیسات-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات تجدید نوبت دوم  / تجدد فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132792/مناقصه-عملیات-حفاری-مجدد-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-شرب'>مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب  / مناقصه, مناقصه عملیات حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132811/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه  تکمیل سالن ورزشی  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه  تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132830/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-پوشش-سقف-از-نوع-ساندویچ-پانل'>مناقصه تهیه، حمل و نصب پوشش سقف از نوع ساندویچ پانل / مناقصه, مناقصه تهیه، حمل و نصب پوشش سقف از نوع ساندویچ پانل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132843/استعلام-سنگ-مرمریت'>استعلام سنگ مرمریت / استعلام, سنگ مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132861/استعلام-عقد-قرارداد-سم-پاشی'>استعلام عقد قرارداد سم پاشی / استعلام, عقد قرارداد سم پاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132877/مناقصه-عمومی-محوطه-سازی'>مناقصه عمومی محوطه سازی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132888/استعلام-لوازم-تاسیساتی--'>استعلام لوازم تاسیساتی ... / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132903/تجدید-مناقصه-امور-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اماکن--'>تجدید مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن... / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه امور بهنگام سازی و داده آمایی اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132913/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132922/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132933/استعلام-پروژه-زیرگذاری-بخشی-از-سرشاخه-های--'>استعلام پروژه زیرگذاری بخشی از سرشاخه های ... / استعلام, پروژه زیرگذاری بخشی از سرشاخه های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132946/فراخوان-مناقصه-احداث-پارک-ملت-شهرداری-سر-پل-ذهاب-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه، احداث پارک ملت شهرداری سر پل ذهاب (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه، احداث پارک ملت شهرداری سر پل ذهاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132963/استعلام-مبادله-خط--'>استعلام مبادله خط... / استعلام, استعلام مبادله خط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132975/مناقصه-عملیات-زیرسازی-آسفالت-خیابانها'>مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت خیابانها / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی آسفالت خیابانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132992/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-روشنایی-بولوار'>تجدید مناقصه اجرای عملیات روشنایی بولوار  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات روشنایی بولوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133004/استعلام-لوله-دریچه-دار-پلی-اتیلنی-و--'>استعلام لوله دریچه دار پلی اتیلنی و ... / استعلام, لوله دریچه دار پلی اتیلنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133016/مناقصه-احداث-تصفیه-خانه-آب-شرب'> مناقصه احداث تصفیه خانه آب شرب /  مناقصه احداث تصفیه خانه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133030/آگهی-شناسایی-پیمانکار-جهت-پروژه-های-در-حال-احداث'>آگهی شناسایی پیمانکار جهت پروژه های در حال احداث  / آگهی شناسایی پیمانکار جهت پروژه های در حال احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133042/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133056/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133070/استعلام-پرده-هوا-تاسیسات--'>استعلام پرده هوا تاسیسات ... / استعلام , استعلام پرده هوا تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133083/استعلام-ماشین-ظرف-شویی'>استعلام ماشین ظرف شویی / استعلام, ماشین ظرف شویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133095/استعلام-آبگرمکن'>استعلام آبگرمکن / استعلام, آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133105/استعلام-دستگاه-رطوب-ساز-متوسط'>استعلام دستگاه رطوب ساز متوسط  / استعلام, دستگاه رطوب ساز متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133115/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133126/استعلام-خرید-پودر-جوشکاری-کوره-جوش--'>استعلام خرید پودر جوشکاری، کوره جوش... / استعلام, استعلام خرید پودر جوشکاری، کوره جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133135/استعلام-خرید-صاعقه-گیر-الکترونیکی--'>استعلام خرید صاعقه گیر الکترونیکی... / استعلام, استعلام خرید صاعقه گیر الکترونیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133144/استعلام-فعالیت-های-تخصصی--'>استعلام فعالیت های تخصصی ... / استعلام , استعلام فعالیت های تخصصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133153/استعلام-لجن-برداری-خاکبرداری-از-کف--'>استعلام لجن برداری، خاکبرداری از کف... / استعلام , استعلام لجن برداری، خاکبرداری از کف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133165/استعلام-کولر-آبی-4500'>استعلام کولر آبی 4500 / استعلام,کولر آبی 4500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133174/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133184/تجدید-مناقصه-عمومی-واگذاری-امور-بیماربری'>تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور بیماربری  / تجدید مناقسه, تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور بیماربری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133193/استعلام-یک-دستگاه-اسکنر-canon-lide-120'>استعلام یک دستگاه اسکنر  canon lide 120 / استعلام یک دستگاه اسکنر  canon lide 120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133203/مناقصه-واگذاری-نظارت-بر-خدمات-نصب-بهینه-تعمیرات-و-تست--'>مناقصه واگذاری نظارت بر خدمات نصب، بهینه، تعمیرات و تست... / مناقصه, مناقصه واگذاری نظارت بر خدمات نصب، بهینه، تعمیرات و تست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132267/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-ورودی-ناحیه-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر ورودی ناحیه صنعتی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر ورودی ناحیه صنعتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132282/مناقصه-خرید-دریچه-چدنی-فاضلابی-60-سانتی-لولادار--نوبت-چهارم'>مناقصه خرید دریچه چدنی فاضلابی 60 سانتی لولادار - نوبت چهارم /  مناقصه, مناقصه خرید دریچه چدنی فاضلابی 60 سانتی لولادار - نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132299/مناقصه-عملیات-مربوطه-به-بخش-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه عملیات مربوطه به بخش خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مربوطه به بخش خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132313/استعلام-دستگاه-پرس-سوپر-پایپ--'>استعلام دستگاه پرس سوپر پایپ... / استعلام, استعلام دستگاه پرس سوپر پایپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132331/استعلام-پوشش-بتنی-لاینینگ--'>استعلام پوشش بتنی لاینینگ ... / استعلام , استعلام پوشش بتنی لاینینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132345/تجدید-مناقصه-PARTS-FOR-HOOK-VARCO-BJ-5500--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 - نوبت دوم / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132362/استعلام-محلول-اسید-سیتریک---'>استعلام محلول اسید سیتریک .... / استعلام , استعلام محلول اسید سیتریک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132371/مناقصه-واگذاری-تعدادی-از-مراکز-و-پایگاههای-سلامت-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132387/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132399/مناقصه-خدمات-توسعه-و-پشتیبانی-زیرساخت-فناوری'>مناقصه خدمات توسعه و پشتیبانی زیرساخت فناوری   / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات توسعه و پشتیبانی زیرساخت فناوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132411/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی... / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132424/مناقصه-حمل-حدود-250-000-تن-گندم-برنج-نوبت-دوم'>مناقصه حمل حدود 250.000 تن گندم، برنج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل حدود 250.000 تن گندم، برنج نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132435/استعلام-خرید-آبگرم-کن-گازی--'>استعلام خرید آبگرم کن گازی... / استعلام, استعلام خرید آبگرم کن گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132448/مناقصه-پروژه-طراحی-تقاطع-غیر-همسطح'>مناقصه پروژه طراحی تقاطع غیر همسطح / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه طراحی تقاطع غیر همسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132462/مناقصه-واگذاری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه  واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132475/مناقصه-تامین-و-تحویل-7-دستگاه-تابلو-برق'>مناقصه تامین و تحویل 7 دستگاه تابلو برق  / مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تحویل 7 دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132489/استعلام-دو-دستگاه-ups--'>استعلام دو دستگاه ups ... / استعلام, دو دستگاه ups ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132503/فراخوان-تعمیرات-تقویت-فشار-ضعیف--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات تقویت فشار ضعیف... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات تقویت فشار ضعیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132518/مناقصه-عمومی-انجام-امور-فضای-سبز'>مناقصه عمومی انجام امور فضای سبز  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132530/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال... / استعلام, استعلام احداث خط انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132546/مناقصه-عملیات-احداث-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-خط-انتقال-و-ایستگاه-پمپاژ--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه فاضلاب، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه فاضلاب، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132561/فراخوان-مناقصه-احداث-و-تجهیز-تصفیه-خانه'>فراخوان مناقصه احداث و تجهیز تصفیه خانه  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث و تجهیز تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132574/استعلام-پهنای-باند-اینترنت--'>استعلام پهنای باند اینترنت ... / استعلام, استعلام پهنای باند اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132585/استعلام-FG-300E-با-گارانتی-OFFLINE'>استعلام FG-300E با گارانتی OFFLINE  / استعلام, FG-300E با گارانتی OFFLINE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132597/استعلام-جاروبرقی'>استعلام جاروبرقی  / استعلام, جاروبرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132608/مناقصه-خرید-419-دستگاه-انواع-تابلو-های-فشار-ضعیف-و-متوسط-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 419 دستگاه انواع تابلو های فشار ضعیف و متوسط و ... نوبت دوم  / مناقصه خرید 419 دستگاه انواع تابلو های فشار ضعیف و متوسط و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132620/فراخوان-خرید-باتری-های-220-DC-ولت'>فراخوان خرید باتری های 220 DC ولت  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان  خرید باتری های 220 DC ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132633/استعلام-قفسه-فلزی-متحرک-شاسی-ثابت-فلزی-و--'>استعلام قفسه فلزی متحرک، شاسی ثابت فلزی و .. / استعلام, قفسه فلزی متحرک، شاسی ثابت فلزی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132644/استعلام-سم-کونفیدور-پرمترین-و--'>استعلام سم کونفیدور، پرمترین و ... / استعلام, سم کونفیدور، پرمترین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132657/مناقصه-خرید-نهاده-های-کشاورزی'>مناقصه خرید نهاده های کشاورزی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید نهاده های کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132666/استعلام-آب-بند-کننده-و--'>استعلام آب بند کننده و ... / استعلام, آب بند کننده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132682/مناقصه-سرمایه-گذاری-در-امر-ساخت-و-ساز-مسکن'>مناقصه سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز مسکن  / اگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری در امر ساخت و ساز مسکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132694/استعلام-کیسه-زباله-سطل-و--'>استعلام  کیسه زباله، سطل و ... / استعلام, کیسه زباله، سطل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132706/مناقصه-خرید-دستگاه-300-دستگاه-mini-pc-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه 300 دستگاه mini pc نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه 300 دستگاه mini pc  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132719/مناقصه-بازسازی-(ماشینکاری-و-آبکاری-کروم-)-نوبت-اول'>مناقصه بازسازی (ماشینکاری و آبکاری کروم ) نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی (ماشینکاری و آبکاری کروم ) نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133152/استعلام-گوشت-ران-گوسفندی'>استعلام گوشت ران گوسفندی  / استعلام, استعلام گوشت ران گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133164/استعلام-بلوک-دیواری-بتنی--'>استعلام بلوک دیواری بتنی ... / استعلام, استعلام بلوک دیواری بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133173/استعلام-تعمیر-بازسازی-و-احداث-دیوار-محوطه'>استعلام تعمیر بازسازی و احداث دیوار محوطه / استعلام , استعلام تعمیر بازسازی و احداث دیوار محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133182/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار  / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133192/استعلام-MOBILE-PKI'>استعلام  MOBILE PKI / استعلام, استعلام  MOBILE PKI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133201/استعلام-تامین-4-دستگاه-انتن-RFID'>استعلام تامین 4 دستگاه انتن RFID / استعلام , استعلام تامین 4 دستگاه انتن RFID</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133211/استعلام-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133220/استعلام-تجدید-عملیات-مرمت-مخزن'>استعلام تجدید عملیات مرمت مخزن  / استعلام, استعلام تجدید عملیات مرمت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133228/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133237/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام,استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133247/استعلام-مخزن-ذخیره-سه-لایه'>استعلام مخزن ذخیره سه لایه  / استعلام , استعلام مخزن ذخیره سه لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133259/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-مربوط-به-ارایه-آشامیدنی-ها'>استعلام فعالیتهای خدماتی مربوط به ارایه آشامیدنی ها / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی مربوط به ارایه آشامیدنی ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133270/استعلام-تونر-کارنریج--'>استعلام تونر کارنریج ... / استعلام, استعلام تونر کارنریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133279/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133288/استعلام-تجدید-عملیات-کف-شکنی'>استعلام تجدید عملیات کف شکنی / استعلام, استعلام تجدید عملیات کف شکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133297/استعلام-رادیاتور-آلومینیومی-و--'>استعلام رادیاتور آلومینیومی و ...  / استعلام , استعلام رادیاتور آلومینیومی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133306/دعوتنامه-خريد-اقلام-عايقکاری-لوله-های-فولادی'>دعوتنامه خريد اقلام عايقکاری لوله های فولادی / دعوتنامه خريد اقلام عايقکاری لوله های فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133316/استعلام-تکمیل-و-راه-اندازی-عملیات-برقداری'>استعلام تکمیل و راه اندازی عملیات برقداری  / استعلام ,استعلام تکمیل و راه اندازی عملیات برقداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133325/استعلام-خرید-آب-سرد-کن--'>استعلام خرید آب سرد کن... / استعلام, استعلام خرید آب سرد کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133333/استعلام-دستگاه-پکیج-تصفیه-پرتابل'>استعلام دستگاه پکیج تصفیه پرتابل / استعلام, استعلام دستگاه پکیج تصفیه پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133341/استعلام-تامین-خودرو-استیجاری'>استعلام تامین خودرو استیجاری  / استعلام, استعلام تامین خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133350/استعلام-PACKING-BOX'>استعلام PACKING BOX / استعلام, استعلام PACKING BOX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133358/مناقصه-ساخت-و-نصب-۷۰۰-عدد-علمک-و-اجرای-۴۰۰۰-متر-شبکه-پلی-اتیلن'>مناقصه ساخت و نصب ۷۰۰ عدد علمک و اجرای ۴۰۰۰ متر شبکه پلی اتیلن  / مناقصه ساخت و نصب ۷۰۰ عدد علمک و اجرای ۴۰۰۰ متر شبکه پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133368/استعلام-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام  تجهیزات کامپیوتری / استعلام,  تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133376/استعلام-خرید-بایگانی-ریلی'>استعلام خرید بایگانی ریلی / استعلام , استعلام خرید بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133385/مناقصه-تامین-نیروهای-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی     / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133394/مناقصه-اجرای-طرح-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر'>مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر / مناقصع , مناقصه اجرای طرح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133403/استعلام-تجهیزات-سامانه-امن-کلاینت--'>استعلام تجهیزات سامانه امن کلاینت... / استعلام, استعلام تجهیزات سامانه امن کلاینت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133411/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز'>استعلام الکتروموتور سه فاز  / استعلام , استعلام الکتروموتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133419/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133427/استعلام-خدمات-مشاوره-گیاه-پزشکی-عرصه-های-منابع-طبیعی'>استعلام خدمات مشاوره گیاه پزشکی عرصه های منابع طبیعی  / استعلام , استعلام خدمات مشاوره گیاه پزشکی عرصه های منابع طبیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133436/استعلام-فیلتر-روغن--'>استعلام فیلتر روغن ... / استعلام, استعلام فیلتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133444/مناقصه-امور-چاپ-و-تکثیر'>مناقصه امور چاپ و تکثیر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133453/استعلام-مواد-غذایی--'>استعلام مواد غذایی ... / استعلام , استعلام مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133462/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر ... / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133471/استعلام-بیسیم-موتورلا-دیجیتال'>استعلام بیسیم موتورلا دیجیتال  / استعلام , استعلام بیسیم موتورلا دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133479/استعلام-لوح-تقدیر-22-30--'>استعلام لوح تقدیر 22*30... / استعلام,استعلام لوح تقدیر 22*30...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133487/فراخوان-خرید-و-نصب-تجهیزات-الکترونیکی-و-مکانیکی'>فراخوان خرید و نصب تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی / فراخوان مناقصه ، فراخوان خرید و نصب تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133495/استعلام-نازلهای-سیلر'>استعلام نازلهای سیلر / استعلام , استعلام نازلهای سیلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133503/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133512/استعلام-لوازم-الکتریکی--'>استعلام لوازم الکتریکی... / استعلام, استعلام لوازم الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133520/استعلام-زولبیا-بامیه'>استعلام زولبیا بامیه / استعلام, استعلام زولبیا بامیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133528/استعلام-اقلام-تاسیساتی-بوشن-یکسر-دنده-نیوپایپ--'>استعلام اقلام تاسیساتی بوشن یکسر دنده نیوپایپ ... / استعلام , استعلام اقلام تاسیساتی بوشن یکسر دنده نیوپایپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133212/استعلام-تعمیر-و-مرمت-پل'>استعلام  تعمیر و مرمت پل / استعلام, تعمیر و مرمت پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133221/مناقصه-خدمات-شهری-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات شهری شهرداری مرحله دوم  نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات شهری شهرداری مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133229/مناقصه-انجام-پروژه-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام پروژه (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه انجام پروژه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133239/استعلام-ارتباط-لینک-اینترنت-فیبر-نوری'>استعلام ارتباط لینک اینترنت فیبر نوری / استعلام , استعلام ارتباط لینک اینترنت فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133248/استعلام-برق-رسانی'>استعلام  برق رسانی  / استعلام, برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133260/استعلام-اجرای-تاسیسات-سینما--'>استعلام  اجرای تاسیسات سینما .. / استعلام, اجرای تاسیسات سینما ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133271/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-پارکینگ'>استعلام اجرای عملیات احداث پارکینگ / استعلام , استعلام اجرای عملیات احداث پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133280/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی ... / استعلام , اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133289/استعلام-انجام-خدمات-آماده-سازی-داده-ها--'>استعلام انجام خدمات آماده سازی داده ها... / استعلام, استعلام انجام خدمات آماده سازی داده ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133298/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیرات ساختمان اداری / استعلام,تعمیرات ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133307/استعلام-تهیه-و-نصب-پرده'>استعلام  تهیه و نصب پرده / استعلام,استعلام  خرید و نصب پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133317/استعلام-انجام-امور-عکاسی-از-اتومبیل-های-تصادفی--'>استعلام انجام امور عکاسی از اتومبیل های تصادفی... / استعلام,انجام امور عکاسی از اتومبیل های تصادفی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133326/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133334/مناقصه-خرید-لوازم-و-مواد-آزمایشگاهی'>مناقصه خرید لوازم و مواد آزمایشگاهی / مناقصه, مناقصه خرید لوازم و مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133343/استعلام-جدول-گذاری-با-جدول-سنگی'>استعلام  جدول گذاری با جدول سنگی / استعلام,استعلام  جدول گذاری با جدول سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133351/استعلام-بذر-توتیکاله'>استعلام بذر توتیکاله  / استعلام, بذر توتیکاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133359/استعلام-در-اسلایدینگ-مدل-BESAM-UNISLIDE'>استعلام در اسلایدینگ مدل BESAM/UNISLIDE / استعلام,استعلام در اسلایدینگ مدل BESAM/UNISLIDE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133369/استعلام-تعمیر-و-کالیبراسیون-فلومتر--'>استعلام تعمیر و کالیبراسیون فلومتر... / استعلام,تعمیر و کالیبراسیون فلومتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133377/استعلام-پرینتر-دو-رو-زن-hp-402dn'>استعلام پرینتر دو رو زن hp 402dn / استعلام، استعلام پرینتر دو رو زن hp 402dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133386/استعلام-نصب-تجهیزات-پسیو'>استعلام نصب تجهیزات پسیو  / استعلام , استعلام نصب تجهیزات پسیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133395/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133404/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133412/فراخوان-خرید-100-عدد-گیت-ولو'>فراخوان خرید 100 عدد گیت ولو   / فراخوان خرید 100 عدد گیت ولو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133420/مناقصه-تعمیرو-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-و-تامین-آب'>مناقصه تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب / مناقصه, مناقصه تعمیرو نگهداری و بازسازی شبکه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133428/مناقصه-خدمات-حفاظتی-اماکن-تاریخی-اداره-کل-میراث'>مناقصه خدمات حفاظتی اماکن تاریخی اداره کل میراث / مناقصه, مناقصه خدمات حفاظتی اماکن تاریخی اداره کل میراث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133437/استعلام-اجرای-احداث-مخزن-زمینی--'>استعلام  اجرای احداث مخزن زمینی ... / استعلام, اجرای احداث مخزن زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133446/استعلام-تجدید-استعلام-(مرحله-دوم)-پروژه-احیاء-و-مرمت-قنات--'>استعلام تجدید استعلام (مرحله دوم) پروژه احیاء و مرمت قنات... / استعلام,تجدید استعلام (مرحله دوم) پروژه احیاء و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133455/استعلام-اجرای-عملیات-تکمیل-شبکه-توزیع-آب'>استعلام اجرای عملیات تکمیل شبکه توزیع آب / استعلام اجرای عملیات تکمیل شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133463/استعلام-نصب-دوربین-مداربسته--'>استعلام نصب دوربین مداربسته... / استعلام , استعلام نصب دوربین مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133472/استعلام-تعمیر-و-یا-خرید-چیلر'>استعلام تعمیر و یا خرید چیلر  / استعلام , استعلام تعمیر و یا خرید چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133480/استعلام-لوله-کشی-سیستم-گرمایشی--'>استعلام لوله کشی سیستم گرمایشی ... / استعلام, استعلام لوله کشی سیستم گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133488/استعلام-راستی-آزمایی-اطلاعات-کشاورزان'>استعلام راستی آزمایی اطلاعات کشاورزان / استعلام, استعلام راستی آزمایی اطلاعات کشاورزان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133496/استعلام-دیوار-پوش-چرمی'>استعلام دیوار پوش چرمی  / استعلام, استعلام دیوار پوش چرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133504/استعلام-خرید--نصب-و-راه-اندازی-دستگاههای-حضور-غیاب'>استعلام خرید ، نصب و راه اندازی دستگاههای حضور غیاب / استعلام, استعلام خرید ، نصب و راه اندازی دستگاههای حضور غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133513/استعلام-عملیات-اجرایی-فاز-دوم-فاضلاب--'>استعلام عملیات اجرایی فاز دوم فاضلاب... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی فاز دوم فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133521/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا / استعلام,تامین بخار و تهویه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133529/استعلام-نصب-بایگانی-ریلی'>استعلام نصب بایگانی ریلی / استعلام , استعلام نصب بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133538/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133547/استعلام-دستگاه-ارتباطی-نابینایان-سامانه-خدمات-بانکی'>استعلام دستگاه ارتباطی نابینایان سامانه خدمات بانکی  / استعلام دستگاه ارتباطی نابینایان سامانه خدمات بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133555/استعلام-روتختی-و-روبالشی-و-حوله-یکبار-مصرف'>استعلام روتختی و روبالشی و حوله یکبار مصرف  / استعلام, استعلام روتختی و روبالشی و حوله یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133564/استعلام-اخذ-سند-مالکیت-اراضی--'>استعلام اخذ سند مالکیت اراضی... / استعلام,استعلام اخذ سند مالکیت اراضی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132731/مناقصه-عملیات-حفاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ چاه آب نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات حفاری و آزمایش پمپاژ چاه آب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132744/مناقصه-عمومی-تک-مرحله-ای-حصارکشی-بتنی-محوطه-سالن-ورزشی--'>مناقصه عمومی تک مرحله ای حصارکشی بتنی محوطه سالن ورزشی... / مناقصه عمومی تک مرحله ای،مناقصه عمومی تک مرحله ای حصارکشی بتنی محوطه سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132753/مناقصه-خرید-مخلوط-تونان-جهت-اجرای-عملیات-زیرسازی'>مناقصه خرید مخلوط تونان جهت اجرای عملیات زیرسازی / مناقصه ,مناقصه خرید مخلوط تونان جهت اجرای عملیات زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132774/استعلام-اجرای-لوله-گذاری---'>استعلام اجرای لوله گذاری .... / استعلام, استعلام اجرای لوله گذاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132784/مناقصه-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132803/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن... / استعلام, استعلام خرید لوله های پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132820/استعلام-موتور-پمپ-دیزل---'>استعلام موتور پمپ دیزل  ... / استعلام , استعلام موتور پمپ دیزل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132833/استعلام-اقلام-مسی--'>استعلام اقلام مسی ... / استعلام , استعلام اقلام مسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132852/مناقصه-اجرای-حفاظت-و-نگهبانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای حفاظت و نگهبانی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای حفاظت و نگهبانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132866/مناقصه-10-000-دستگاه-کنتور-آب-توربینی-مولتی-جت-نیمه-خشک'>مناقصه 10.000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نیمه خشک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 10.000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نیمه خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132882/فراخوان-مناقصه-تامین-آب-و-اجرای-سیستم-انتقال-آب---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه، تامین آب و اجرای سیستم انتقال آب ... (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه، تامین آب و اجرای سیستم انتقال آب ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132893/مناقصه-انجام-خدمات-عمومی-اداری-حمل-و-نقل-و-تاسیسات-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات عمومی،اداری حمل و نقل و تاسیسات ساختمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات عمومی،اداری حمل و نقل و تاسیسات ساختمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132907/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی ... / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132917/استعلام-لکه-گیری-راه-های-اصلی-و-فرعی-و-روستایی'>استعلام  لکه گیری راه های اصلی و فرعی و روستایی / استعلام, لکه گیری راه های اصلی و فرعی و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132925/استعلام-دستگاه-GPS-گارمین--'>استعلام دستگاه GPS گارمین ... / استعلام, استعلام دستگاه GPS گارمین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132937/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ـ-مرحله-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز ـ مرحله دوم / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132953/استعلام-دار-قالی-آموزشی--'>استعلام دار قالی آموزشی ... / استعلام, استعلام دار قالی آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132967/استعلام-کمپرسور---'>استعلام کمپرسور .... / استعلام, استعلام کمپرسور ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132981/فراخوان-تامین-نیروهای-کارشناسی'>فراخوان تامین نیروهای کارشناسی / مناقصه عمومی, فراخوان تامین نیروهای کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132997/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات آبخیزداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133009/مناقصه-ایجاد-شبکه-جمع-آوری-آبهای-سطحی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه ایجاد شبکه جمع آوری آبهای سطحی معابر - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه ایجاد شبکه جمع آوری آبهای سطحی معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133022/مناقصه-عمومی-انتقال-و-تخلیه-حدود-500-تن-زباله'>مناقصه عمومی انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله  / مناقصه عمومی انتقال و تخلیه حدود 500 تن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133034/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133048/استعلام-تجهیز-کارگاه--'>استعلام تجهیز کارگاه.... / استعلام, استعلام تجهیز کارگاه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133062/استعلام-دستگاه-جوشگاری-اینورتر-میگ-مگ--'>استعلام دستگاه جوشگاری اینورتر میگ مگ ... / استعلام, دستگاه جوشگاری اینورتر میگ مگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133075/استعلام-خرید-5-دستگاه-خودروی-سمند-ال-ایکس--'>استعلام  خرید 5 دستگاه خودروی سمند ال ایکس ... / استعلام, خرید 5 دستگاه خودروی سمند ال ایکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133088/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-2-وعده-غذا'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو 2 وعده غذا  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو 2 وعده غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133099/استعلام-عملیات-کمربند-حفاظتی--'>استعلام عملیات کمربند حفاظتی... / استعلام,عملیات کمربند حفاظتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133108/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133119/آگهی-تجدید-مناقصه-توسعه-ترانس'>آگهی تجدید مناقصه توسعه ترانس / آگهی تجدید مناقصه توسعه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133129/استعلام-احداث-حصار--'>استعلام احداث حصار ... / استعلام, استعلام احداث حصار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133138/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133148/استعلام-کارتریج-و-ریبون-چاپگر'>استعلام کارتریج و ریبون چاپگر / استعلام, استعلام خرید یخدان فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133158/استعلام-توسعه-و-تکمیل-سامانه-تجارت-داخلی-و-رهگیری'>استعلام توسعه و تکمیل سامانه تجارت داخلی و رهگیری / استعلام, استعلام توسعه و تکمیل سامانه تجارت داخلی و رهگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133168/تمدید-مناقصه-پخت-غذای-مورد-نیاز'>تمدید مناقصه پخت غذای مورد نیاز / تمدید مناقصه, مناقصه پخت غذای مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133177/استعلام-خرید-و-نصب-آسانسور'>استعلام خرید و نصب آسانسور  / استعلام, خرید و نصب آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133537/استعلام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>استعلام امور خدماتی و پشتیبانی / استعلام, استعلام امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133546/مناقصه-عمومی-آسفالت-تعدادی-از-روستاها'>مناقصه عمومی آسفالت تعدادی از روستاها  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی آسفالت تعدادی از روستاها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133554/استعلام-انجام-فعالیتهای-ساختمان-مربوط-به-اردوگاه'>استعلام انجام فعالیتهای ساختمان مربوط به اردوگاه / استعلام, استعلام انجام فعالیتهای ساختمان مربوط به اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133563/استعلام-خدمات-نقشه-برداری'>استعلام خدمات نقشه برداری / استعلام , استعلام خدمات نقشه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133571/استعلام-احداث-مخزن-100-متر-مکعبی-بتنی-روستا'>استعلام  احداث مخزن 100 متر مکعبی بتنی روستا / استعلام, استعلام احداث مخزن 100 متر مکعبی بتنی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133579/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-خودرو-مینی-بوس-بنز'>استعلام اجاره دو دستگاه خودرو مینی بوس بنز / استعلام , استعلام اجاره دو دستگاه خودرو مینی بوس بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133587/مناقصه-انجام-فعالیت-های-پشتیبانی-خدماتی-تاسیساتی--'>مناقصه انجام فعالیت های پشتیبانی خدماتی تاسیساتی... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام فعالیت های پشتیبانی خدماتی تاسیساتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133595/استعلام-دستگاه-پکیج-تصفیه-پرتابل'>استعلام دستگاه پکیج تصفیه پرتابل / استعلام, استعلام دستگاه پکیج تصفیه پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133603/مناقصه-عملیات-اجرایی-اصلاح-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133611/استعلام-ورق-پیش-رنگ-نارنجی--'>استعلام ورق پیش رنگ نارنجی .. / استعلام, ورق پیش رنگ نارنجی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133619/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133627/استعلام-رایانه-و-قطعات'>استعلام رایانه و قطعات  / استعلام ,استعلام رایانه و قطعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133635/استعلام-اسپیلت--'>استعلام اسپیلت ... / استعلام , استعلام اسپیلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133643/استعلام-کت-و-شلوار-نسوز--'>استعلام کت و شلوار نسوز.... / استعلام,استعلام  کت و شلوار نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133651/استعلام-اجاق-گاز-صفحه-ای-استیل'>استعلام اجاق گاز صفحه ای استیل  / استعلام ,استعلام اجاق گاز صفحه ای استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133659/فراخوان-مناقصه-ایجاد-امکانات-و-زیربناهای'>فراخوان مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ایجاد امکانات و زیربناهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133667/استعلام-کامپیوتر-و-هارد'>استعلام کامپیوتر و هارد  / استعلام , استعلام کامپیوتر و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133675/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-روستا--'>استعلام  احداث کانال آبرسانی روستا ... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133684/استعلام-خرید-سنگ--'>استعلام خرید سنگ ... / استعلام, استعلام خرید سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133695/استعلام-تعیین-عرضه-و-حریم--'>استعلام تعیین عرضه و حریم ... / استعلام , استعلام تعیین عرضه و حریم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133710/استعلام-برق-رسانی-و-تجهیز-چاه-کشاورزی--'>استعلام برق رسانی و تجهیز چاه کشاورزی... / استعلام,برق رسانی و تجهیز چاه کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133726/استعلام-خرید-تجهیزات-مدارس-سطح-استان--'>استعلام خرید تجهیزات مدارس سطح استان... / استعلام,خرید تجهیزات مدارس سطح استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133741/استعلام-پایش-سلامت-پرسنل'>استعلام پایش سلامت پرسنل  / استعلام, استعلام پایش سلامت پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133753/استعلام-خرید-15-دستگاه-کامپیوتر-با-تجهیزات-کامل--'>استعلام خرید 15 دستگاه کامپیوتر با تجهیزات کامل... / استعلام, استعلام خرید 15 دستگاه کامپیوتر با تجهیزات کامل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133763/استعلام-پکیج-شوفاژ'>استعلام پکیج شوفاژ / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133772/استعلام-گیرنده-ایستگاهی-سه-فرکانسه'>استعلام گیرنده ایستگاهی سه فرکانسه  / استعلام,استعلام گیرنده ایستگاهی سه فرکانسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133781/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام  سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133790/استعلام-پروژه-تکمیل-و-بهسازی-راهدارخانه-ها'>استعلام پروژه تکمیل و بهسازی راهدارخانه ها / استعلام, استعلام پروژه تکمیل و بهسازی راهدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133800/استعلام-دوره-آموزشی-خرید'>استعلام دوره آموزشی خرید / استعلام, استعلام دوره آموزشی خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133809/استعلام-تست-ok--'>استعلام تست ok ... / استعلام , استعلام تست ok ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133819/استعلام-کولر-اسپیلت'>استعلام کولر اسپیلت  / استعلام ,استعلام کولر اسپیلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133828/مناقصه-خرید-دو-عدد-پمپ'>مناقصه خرید دو عدد پمپ  / مناقصه , مناقصه خرید دو عدد پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133840/استعلام-تعداد-13-ورق-ام-دی-اف-تیسان-نقره-ای'>استعلام تعداد 13 ورق ام دی اف تیسان نقره ای / استعلام , استعلام تعداد 13 ورق ام دی اف تیسان نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133849/مناقصه-ساخت-LOWER-RUBBER-BLADE'>مناقصه ساخت LOWER RUBBER BLADE / مناقصه ساخت LOWER RUBBER BLADE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133857/استعلام-پروژه-تکمیل-و-بهسازی-راهدارخانه-ها'>استعلام پروژه تکمیل و بهسازی راهدارخانه ها / استعلام, استعلام پروژه تکمیل و بهسازی راهدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133865/استعلام-خرید-18-کیسه-25-کیلوگرم-سولوپتاس-بلژیکی'>استعلام خرید 18 کیسه 25 کیلوگرم سولوپتاس بلژیکی / استعلام، استعلام خرید 18 کیسه 25 کیلوگرم سولوپتاس بلژیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133873/استعلام-اسکن-و-آماده-سازی-دفاتر-املاک'>استعلام اسکن و آماده سازی دفاتر املاک / استعلام,استعلام اسکن و آماده سازی دفاتر املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133881/استعلام-احداث-و-بهسازی-کانال-های-آبیاری'>استعلام احداث و بهسازی کانال های آبیاری / استعلام, استعلام احداث و بهسازی کانال های آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133890/مناقصه-خرید-تجهیزات-ابزار-دقیق'>مناقصه خرید تجهیزات ابزار دقیق  / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات ابزار دقیق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133898/استعلام-کیف-لبتاپی-برزنتی'>استعلام کیف لبتاپی برزنتی / استعلام ، استعلام کیف لبتاپی برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133906/استعلام-تهیه-مصالح-و--'>استعلام تهیه مصالح و... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133572/استعلام-نصب-بایگانی-ریلی--'>استعلام نصب بایگانی ریلی... / استعلام,نصب بایگانی ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133580/استعلام-تجهیزات-سوئیچ'>استعلام تجهیزات سوئیچ / مناقصه, استعلام تجهیزات سوئیچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133588/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133596/مناقصه-عمومی-تکمیل-هنرستان-طالقانی'>مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133604/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-آببندانها'>فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133612/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا.... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133620/استعلام-رم-سرور'>استعلام رم سرور / استعلام, استعلام رم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133628/استعلام-تکمیل-فضای-اورتز-و-بوتز-مرکز-توان-بخش--'>استعلام تکمیل فضای اورتز و بوتز مرکز توان بخش... / استعلام,تکمیل فضای اورتز و بوتز مرکز توان بخش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133636/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133644/استعلام-خرید-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته / استعلام , استعلام خرید و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133652/استعلام-رنگ-آمیزی-با-کنیتکس'>استعلام رنگ آمیزی با کنیتکس / استعلام,استعلام رنگ آمیزی با کنیتکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133660/استعلام-خرید-تلفن'>استعلام خرید تلفن  / استعلام, استعلام خرید تلفن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133668/استعلام-انجام-عملیات-تعمیرات-اساسی-پلهای-بزرگ-راه--'>استعلام انجام عملیات تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه.... / استعلام, استعلام انجام عملیات تعمیرات اساسی پلهای بزرگ راه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133676/استعلام-اصلاح-5300-متر-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی'>استعلام اصلاح 5300 متر شبکه فشار ضعیف هوایی  / استعلام، استعلام اصلاح 5300 متر شبکه فشار ضعیف هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133685/استعلام-مخزن-کلر--'>استعلام مخزن کلر... / استعلام, استعلام مخزن کلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133697/استعلام-کناف-کاری--'>استعلام کناف کاری... / استعلام,کناف کاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133711/استعلام-مانیتور-صنعتی--'>استعلام مانیتور صنعتی... / استعلام, استعلام مانیتور صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133727/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-مراکز'>استعلام تعمیر و بازسازی مراکز  / استعلام, استعلام تعمیر و بازسازی مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133742/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام,اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133755/استعلام-آنتی-ویروس-nod-لایسنس'>استعلام آنتی ویروس nod لایسنس  / استعلام,استعلام آنتی ویروس nod لایسنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133764/استعلام-خرید-دوربین-عکاسی--'>استعلام خرید دوربین عکاسی... / استعلام,خرید دوربین عکاسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133773/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133782/استعلام-عملیات-خاکبرداری-و--'>استعلام عملیات خاکبرداری و ... / استعلام,استعلام عملیات خاکبرداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133791/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات-ساختمانها-و-دفاتر-اداری-ادارات-داخلی-فرودگاه'>مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانها و دفاتر اداری ادارات داخلی فرودگاه  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تنظیفات ساختمانها و دفاتر اداری ادارات داخلی فرودگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133802/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-فاضلاب-و-استاندارد-سازی'>مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی اجرای شبکه فاضلاب و استاندارد سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133810/استعلام-خودرو-سمند-ال-ایکس-مدل-94'>استعلام خودرو سمند ال ایکس مدل 94  / استعلام, استعلام خودرو سمند ال ایکس مدل 94 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133820/استعلام-اجرای-طرح-شبکه-20-کیلوولت-درزون-شیمیایی'>استعلام اجرای طرح شبکه 20 کیلوولت درزون شیمیایی  / استعلام, استعلام اجرای طرح شبکه 20 کیلوولت درزون شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133829/استعلام-رطب-مضافتی'>استعلام رطب مضافتی / استعلام , استعلام رطب مضافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133841/استعلام-تابلو-فرش'>استعلام تابلو فرش  / استعلام تابلو فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133850/استعلام-پیچ-و-مهره'>استعلام پیچ و مهره  / استعلام , استعلام پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133858/استعلام-40KG-گچ-کیسه-ای'>استعلام 40KG گچ کیسه ای / استعلام , استعلام 40KG گچ کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133866/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پست-و-اطلاع-رسانی-چاپ-و-تکثیر-و-انبارداری-نوشت-افزار'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری نوشت افزار / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات پست و اطلاع رسانی، چاپ و تکثیر و انبارداری نوشت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133874/استعلام-راه-اندازی-سامانه-ثبت-الکترونیک'>استعلام راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک / استعلام , استعلام راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133882/مناقصه-خرید2-عدد-الکترو-پمپ'>مناقصه خرید2 عدد الکترو پمپ / مناقصه, مناقصه  خرید2 عدد الکترو پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133891/استعلام-پرینتر-چند-کاره'>استعلام پرینتر چند کاره  / استعلام,استعلام پرینتر چند کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133899/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی  / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133907/استعلام-تعمیر-و-سرویس-پمپ-دنده-ای'>استعلام تعمیر و سرویس پمپ دنده ای / استعلام ، استعلام تعمیر و سرویس پمپ دنده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133915/مناقصه-سنسورهای-نمودارگیری-از-گل-حفاری'>مناقصه سنسورهای نمودارگیری از گل حفاری / آگهی مناقصه عمومی به صورت یک  مرحله ای,مناقصه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133923/فراخوان-مناقصه-لکه-گیر-و-درزگیری-و-روکش'>فراخوان مناقصه لکه گیر و درزگیری و روکش / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه لکه گیر و درزگیری و روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133931/استعلام-آبرسانی-انتقال-و-تخلیه-آب-در-تانکرهای-ثابت-مستقر--'>استعلام آبرسانی، انتقال و تخلیه آب در تانکرهای ثابت مستقر... / استعلام, استعلام آبرسانی، انتقال و تخلیه آب در تانکرهای ثابت مستقر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133939/استعلام-زیرسازی-آسفالت-قلعه-عزیز'>استعلام زیرسازی آسفالت قلعه عزیز / استعلام,استعلام زیرسازی آسفالت قلعه عزیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132710/فراخوان-احداث-مرکز-معاینه-فنی'>فراخوان احداث مرکز معاینه فنی  / فراخوان احداث مرکز معاینه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132724/استعلام-عملیات-اجرایی-تکمیل--'>استعلام عملیات اجرایی تکمیل ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی تکمیل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132736/مناقصه-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب  / مناقصه, مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132748/استعلام-سرویس-و-نگهداری-یک-دستگاه-آسانسور--'>استعلام سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور ... / استعلام, سرویس و نگهداری یک دستگاه آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132760/استعلام-کمپرسور-باد-400-لیتری'>استعلام کمپرسور باد 400 لیتری  / استعلام, کمپرسور باد 400 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132777/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132788/استعلام-دریل---'>استعلام دریل  ... / استعلام , استعلام دریل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132809/استعلام-تعمیرات-خط-66-کیلوولت-پایه-H--'>استعلام تعمیرات خط 66 کیلوولت پایه H... / استعلام,استعلام تعمیرات خط 66 کیلوولت پایه H...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132824/فراخوان-مناقصه-تامین-مواد-شیمیایی-(گروه-1)---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تامین مواد شیمیایی (گروه 1) ....نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تامین مواد شیمیایی (گروه 1) ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132836/فراخوان-مناقصه-ارزیابی-پوشش-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132857/استعلام-بهای-کابل-برق--'>استعلام بهای کابل برق... / استعلام, استعلام بهای کابل برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132875/مناقصه-اجاره-جایگاه-CNG-شهرداری'>مناقصه اجاره جایگاه CNG شهرداری  / مناقصه, مناقصه اجاره جایگاه CNG شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132885/استعلام-اجرای-لوله-گذاری'>استعلام  اجرای لوله گذاری  / استعلام, اجرای لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132900/مناقصه-اجرای-عملیات-طبخ-و-توزیع-غذای-رستوران--'>مناقصه اجرای عملیات طبخ و توزیع غذای رستوران... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات طبخ و توزیع غذای رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132910/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی  / استعلام, تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132920/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132931/استعلام-تکمیل-مجمتع-تفریحی--'>استعلام تکمیل مجمتع تفریحی ... / استعلام , استعلام تکمیل مجمتع تفریحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132943/تجدید-مناقصه-ویدئومتری-از-شبکه-های-فاضلاب-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ویدئومتری از شبکه های فاضلاب نوبت دوم  / مناقصه , تجدید مناقصه ویدئومتری از شبکه های فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132960/استعلام-برگزاری-9-دوره-کلاس-آموزش-غذایی'>استعلام  برگزاری 9 دوره کلاس آموزش غذایی  / استعلام, برگزاری 9 دوره کلاس آموزش غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132972/استعلام-زیرسازی-و-آسفالت--'>استعلام زیرسازی و آسفالت ... / استعلام , استعلام زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132985/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-ضلع-شمالی'>مناقصه عملیات لوله گذاری ضلع شمالی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری ضلع شمالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133002/فراخوان-مناقصه-مشبک-کاری--'>فراخوان مناقصه مشبک کاری ... / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه مشبک کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133014/استعلام-​فعالیت-های-پست--'>استعلام ​فعالیت های پست... / استعلام, استعلام ​فعالیت های پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133026/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-فاز-یک---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک...  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز یک.. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133038/استعلام-اسکنر-و-مانیتور-رایانه-و---'>استعلام اسکنر و مانیتور رایانه و .... / استعلام, استعلام اسکنر و مانیتور رایانه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133053/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-حمل-و-نصب-اسباب-بازی-و-کفپوش--'>تجدید مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب اسباب بازی و کفپوش ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تهیه، حمل و نصب اسباب بازی و کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133066/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته / استعلام,استعلام دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133080/فراخوان-تهیه-و-حمل-تابلو-برق-کنترل-دور-بتعداد-27-دستگاه-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان تهیه و حمل تابلو برق کنترل دور بتعداد 27 دستگاه ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تهیه و حمل تابلو برق کنترل دور بتعداد 27 دستگاه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133093/استعلام-لاستیک'>استعلام لاستیک / استعلام , استعلام لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133102/استعلام-خرید-قفسه-ریلی-بایگانی'> استعلام خرید قفسه ریلی بایگانی / استعلام,  استعلام خرید قفسه ریلی بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133113/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133122/استعلام-جیره-غذایی'>استعلام جیره غذایی  / استعلام , استعلام جیره غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133133/استعلام--طراحی-و-پیاده-سازی-درگاه-پرداخت-اینترنتی'>استعلام   طراحی و پیاده سازی درگاه پرداخت اینترنتی / استعلام, استعلام  طراحی و پیاده سازی درگاه پرداخت اینترنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133142/استعلام-دوربین-سقفی-Hikvision'>استعلام دوربین سقفی Hikvision / استعلام , استعلام دوربین سقفی Hikvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133151/فراخوان-مناقصه-برق-رسانی-مجتمع-پرورش-ماهی-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه برق رسانی مجتمع پرورش ماهی تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه برق رسانی مجتمع پرورش ماهی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133163/استعلام-واگذاری-فعالیتهای-اتفاقات-امامزداه'>استعلام واگذاری فعالیتهای اتفاقات امامزداه / استعلام واگذاری فعالیتهای اتفاقات امامزداه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133172/استعلام-بسته-نرم-افزار-الکترونیکی--'>استعلام بسته نرم افزار الکترونیکی ... / استعلام, استعلام بسته نرم افزار الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133181/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133914/استعلام-پروژه-جدول-گذاری-شهرک--'>استعلام پروژه جدول گذاری شهرک... / استعلام,استعلام پروژه جدول گذاری شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133922/استعلام-دو-ردیف-شیلنگ-آتش-نشانی'>استعلام دو ردیف شیلنگ آتش نشانی   / استعلام , استعلام دو ردیف شیلنگ آتش نشانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133930/استعلام-الوار-جنگلی'>استعلام الوار جنگلی  / استعلام,استعلام الوار جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133938/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-قرنیز-و-ابنیه-پلها'>فراخوان مناقصه تعمیرات قرنیز و ابنیه پلها / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تعمیرات قرنیز و ابنیه پلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133946/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133954/استعلام-خرید-اسپیلت--'>استعلام خرید اسپیلت... / استعلام,استعلام خرید اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133964/استعلام-خرید-کیتهای-مصرف--'>استعلام خرید کیتهای مصرف ... / استعلام,استعلام خرید کیتهای مصرف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133973/استعلام-خرید-صندلی-و-میز-اداری-و-صندلی-انتظار'>استعلام خرید صندلی و میز اداری و صندلی انتظار / استعلام, خرید صندلی و میز اداری و صندلی انتظار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133981/استعلام-پروژه-آسفالت'>استعلام  پروژه آسفالت  / استعلام , پروژه آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132254/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-251-42متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان 251.42متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 251.42متر قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132270/مزایده-پلاک-ثبتی-2736-2405-2160-2272-2280-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی 2736-2405-2160-2272-2280 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2736-2405-2160-2272-2280 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132289/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-49-71متر-قطعه-دو-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 49.71متر قطعه دو تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 49.71متر قطعه دو تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132303/مزایده-یک-دست-کاناپه-چهار-عدد-صندلی-یک-عدد-درآور-آینه-یک-عدد-درخت-کریسمس-و--'>مزایده یک دست کاناپه، چهار عدد صندلی، یک عدد درآور آینه، یک عدد درخت کریسمس و... / مزایده,مزایده یک دست کاناپه، چهار عدد صندلی، یک عدد درآور آینه، یک عدد درخت کریسمس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132317/مزایده-ملک-بخش-18-گیلان'>مزایده ملک بخش 18 گیلان / مزایده,مزایده ملک بخش 18 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132335/مزایده-تراکتور-رومانی-نارنجی--'>مزایده تراکتور رومانی نارنجی... / مزایده, مزایده تراکتور رومانی نارنجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132349/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132374/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-85-3متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 85.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 85.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132390/مزایده-شیر-توپی'>مزایده شیر توپی / مزایده, مزایده شیر توپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132413/مزایده-50-کیلو-ذغال'>مزایده 50 کیلو ذغال  / مزایده,مزایده 50 کیلو ذغال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132440/مزایده-40-عدد-صندلی-چوبی-وریه-پارچه'>مزایده 40 عدد صندلی چوبی وریه پارچه / آگهی مزایده اموال ، مزایده 40 عدد صندلی چوبی وریه پارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132459/مزایده-واگذاری-اتاق-تایپ-و-تکثیر-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اتاق تایپ و تکثیر  ـ نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اتاق تایپ و تکثیر  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132479/مزایده-فروش-تعداد-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132497/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-249-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 249.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 249.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132512/مزایده-فروش-دو-دستگاه-آسانسور-باری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه آسانسور باری  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه آسانسور باری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132536/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-یک-اربعه-تربت-حیدریه'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک اربعه تربت حیدریه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش یک اربعه تربت حیدریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132551/مزایده-واگذاری-سازه-تبلیغاتی-دروازه-ای-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سازه تبلیغاتی دروازه ای نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سازه تبلیغاتی دروازه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132571/مزایده-پلاک-ثبتی-14-فرعی-از-37-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 14 فرعی از 37 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 14 فرعی از 37 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132595/مزایده-واگذاری-تعداد-9-باب-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری تعداد 9 باب واحد تجاری  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری تعداد 9 باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132621/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-74-02متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.02متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 74.02متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132646/مزایده-کامیون-بنز-خاور--نوع-کامیون-سیستم--بنز-تیپ-ال-پی-کا-608'>مزایده کامیون بنز خاور - نوع کامیون سیستم : بنز تیپ: ال پی کا 608  / مزایده , مزایده کامیون بنز خاور - نوع کامیون سیستم : بنز تیپ: ال پی کا 608  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132670/فراخوان-واگذاری-یک-زمین'>فراخوان واگذاری یک زمین  / آگهی فراخوان عمومی ,فراخوان واگذاری یک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132689/مزایده-آپارتمان-مساحت-121-56متر'>مزایده آپارتمان مساحت 121.56متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 121.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132713/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه--ادوات-کشاورزی'>مزایده فروش وسائط نقلیه ، ادوات کشاورزی / آگهی مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه ، ادوات کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132735/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-1600'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان 1600 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132759/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-774510-50متر'>مزایده ششدانگ زمین زراعی 774510.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی 774510.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132772/مزایده-یک-باب-مغازه-تریا-و-بستنی'>مزایده یک باب مغازه تریا و بستنی  / مزایده , مزایده یک باب مغازه تریا و بستنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132794/مزایده-یک-دستگاه-شاسه-تولید-گاز-استیل'>مزایده یک دستگاه شاسه تولید گاز استیل  / مزایده , مزایده یک دستگاه شاسه تولید گاز استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133187/استعلام-مرمت-خانه-تاریخی--'>استعلام مرمت خانه تاریخی ... / استعلام, استعلام مرمت خانه تاریخی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133196/مناقصه-ایجاد-و-تجهیز-و-نگهداری-طرح-سالمسازی-دریا'>مناقصه ایجاد و تجهیز و نگهداری طرح سالمسازی دریا  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ایجاد و تجهیز  و نگهداری طرح سالمسازی دریا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133207/استعلام-لمینه'>استعلام لمینه / استعلام , استعلام لمینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133215/استعلام-شیرآلات'>استعلام  شیرآلات / استعلام, استعلام  شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133224/فراخوان-تعمیرات-و-تامین-قطعات-یدکی-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات و تامین قطعات یدکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات و تامین قطعات یدکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133233/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133242/فراخوان-مناقصه-آسفالت-معابر-شهر'>فراخوان مناقصه آسفالت معابر شهر / فراخوان , فراخوان مناقصه آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133251/استعلام-خرید-اسپلیت--'>استعلام خرید اسپلیت ... / استعلام , استعلام خرید اسپلیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133264/استعلام-انتخاب-مجری-ذیصلاح-و-توانا--'>استعلام انتخاب مجری ذیصلاح و توانا... / استعلام,انتخاب مجری ذیصلاح و توانا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133274/استعلام-سوئیچ-سیسکو---'>استعلام سوئیچ سیسکو .... / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133284/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133292/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری-و--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری و... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیروی انسانی اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133301/استعلام-دریچه-و-کلاف--'>استعلام دریچه و کلاف ... / استعلام , استعلام دریچه و کلاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133311/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-مراقبت-و--'>استعلام فعالیتهای خدماتی مراقبت و ... / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی مراقبت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133321/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133329/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-وعده-های-صبحانه-ناهار-و-شام-بیماران-و-پرسنل--'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع وعده های صبحانه، ناهار و شام بیماران و پرسنل ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع وعده های صبحانه، ناهار و شام بیماران و پرسنل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133337/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133346/استعلام-رنگ-کاری'>استعلام رنگ کاری  / استعلام , استعلام رنگ کاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133354/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری-طرح-جنگل-کاری-بید-سرخ-کنگاور'>استعلام آبرسانی و آبیاری طرح جنگل کاری بید سرخ کنگاور / استعلام، استعلام آبرسانی و آبیاری طرح جنگل کاری بید سرخ کنگاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133363/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام، استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133372/استعلام-مانیتور-کیبورد-پرینتر-و--'>استعلام مانیتور، کیبورد، پرینتر و ... / استعلام, استعلام مانیتور، کیبورد، پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133381/استعلام-حوضچه-های-گرد--'>استعلام حوضچه های گرد ... / استعلام , استعلام حوضچه های گرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133389/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133398/تجدید-استعلام-خرید-تلویزیون-LED'>تجدید استعلام خرید تلویزیون LED  / تجدید استعلام, تجدید استعلام خرید تلویزیون LED </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133407/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری--'>استعلام اجرای عملیات حفاری... / استعلام, استعلام اجرای عملیات حفاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133415/استعلام-خرید-تجهیزات-و-لوازم-اداری--'>استعلام خرید تجهیزات و لوازم اداری ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و لوازم اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133423/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-عمومی-و-تنظیف'>مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و تنظیف / مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133432/مناقصه-طراحی-و-اجرای-پل-عابر-پیاده'>مناقصه طراحی و اجرای پل عابر پیاده / مناقصه طراحی و اجرای پل عابر پیاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133440/استعلام-احداث-انبار--'>استعلام احداث انبار ... / استعلام , استعلام احداث انبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133449/استعلام-بیمه-موتور-و-خودرو'>استعلام  بیمه موتور و خودرو  / استعلام, بیمه موتور و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133458/استعلام-برقرسانی-به-سد-عباس-آباد-و-روستاهای-شهرستان-بانه'>استعلام برقرسانی به سد عباس آباد و روستاهای شهرستان بانه / استعلام, استعلام برقرسانی به سد عباس آباد و روستاهای شهرستان بانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133466/مناقصه-عمومی-واگذاری-امورات-خدمات'>مناقصه عمومی واگذاری امورات خدمات / مناقصه عمومی واگذاری امورات خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133475/استعلام-اسکنر-KODAK-2820-A4'>استعلام اسکنر KODAK 2820 A4 / استعلام , استعلام  اسکنر KODAK 2820 A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133483/استعلام-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت'>استعلام خرید و نصب یک دستگاه کولر اسپیلت / استعلام خرید و نصب یک دستگاه کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133491/استعلام-کلیپس-قرمز-قلبی'>استعلام کلیپس قرمز قلبی / استعلام,استعلام کلیپس قرمز قلبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133499/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-عملیات-نگهداری'>فراخوان مناقصه انجام امور عملیات نگهداری / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام امور عملیات نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133508/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133516/استعلام-لاستیک-16-700-ایران-تایر-سوپر-10-لایه--'>استعلام لاستیک 16*700 ایران تایر سوپر 10 لایه... / استعلام,استعلام لاستیک 16*700 ایران تایر سوپر 10 لایه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133524/فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-برق--'>فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق ... / تجدد فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133958/مناقصه-موتور-جوش-دیزلی'>مناقصه موتور جوش دیزلی / مناقصه, مناقصه مناقصه موتور جوش دیزلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133967/استعلام-تکمیل-کانال-آبرسانی'>استعلام تکمیل کانال آبرسانی / استعلام, استعلام تکمیل کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133976/استعلام-سرشیلنگی'>استعلام سرشیلنگی / استعلام, استعلام سرشیلنگی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133984/استعلام-پروژه-مرمت-برج-باروی'>استعلام پروژه مرمت برج باروی / استعلام , استعلام پروژه مرمت برج باروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132258/مزایده-زمینی-به-مساحت-کلی-10000متر'>مزایده زمینی به مساحت کلی 10000متر / مزایده,مزایده زمینی به مساحت کلی 10000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132275/مزایده-فروش-2-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش 2 قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132295/مزایده-دو-دستگاه-موتور-پمپ-دیزل-دورمن-دو-دستگاه-پمپ-پمپیران'>مزایده دو دستگاه موتور پمپ دیزل دورمن، دو دستگاه پمپ پمپیران / مزایده,مزایده دو دستگاه موتور پمپ دیزل دورمن، دو دستگاه پمپ پمپیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132308/مزایده-ششدانگ-پلاک-1116-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک 1116 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1116 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132324/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-4-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 4 کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132342/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-5-78متر-تجدید'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 5.78متر تجدید / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 5.78متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132355/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132381/مزایده-واگذاری-هفت-باب-مغازه-با-کاربری-حجاری-سنگ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری هفت باب مغازه با کاربری حجاری سنگ نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری هفت باب مغازه با کاربری حجاری سنگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132401/مزایده-اسپیلت-سامسونگ--یخچال--ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده اسپیلت سامسونگ ، یخچال ، ماشین لباسشویی و ...  / مزایده , مزایده اسپیلت سامسونگ ، یخچال ، ماشین لباسشویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132423/مزایده-آپارتمان-مسکونی-عرصه-85-15متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 85.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 85.15متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132445/مزایده-سند-مالکیت-اعیانی-آپارتمان-150-متر'>مزایده سند مالکیت اعیانی آپارتمان 150 متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت اعیانی آپارتمان 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132470/مزایده1-دست-مبل-7-نفره'>مزایده1 دست مبل 7 نفره / آگهی مزایده مال منقول,مزایده 1 دست مبل 7 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132487/مزایده-واگذاری-مجوز-احداث-مرکز-معاینه-فنی-خودروهای-سبک'>مزایده واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132505/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-طبقاتی-مکانیزه'>مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی مکانیزه / اگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از پارکینگ طبقاتی مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132522/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132541/مزایده-فروش-ضایعات-آلومینیوم-پانچ-شده-رنگدار'>مزایده فروش ضایعات آلومینیوم پانچ شده رنگدار / آگهی فروش اموال منقول , مزایده فروش ضایعات آلومینیوم پانچ شده رنگدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132556/مزایده-فروش-سوزوکی-گرند-ویتارا'>مزایده فروش سوزوکی گرند ویتارا / مزایده, مزایده فروش سوزوکی گرند ویتارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132581/آگهی-تجدید-فراخوان-عمومی-یک-قطعه-زمین-به-شماره-پلاک-ثبتی---'>آگهی تجدید فراخوان عمومی یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی..... / آگهی تجدید فراخوان عمومی یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132605/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-710متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 710متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 710متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132630/فراخوان-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-محل-های-رستوران'>فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل های رستوران  / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان واگذاری حق بهره برداری از محل های رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132651/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-2-تفکیکی-57-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 2 تفکیکی 57.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 2 تفکیکی 57.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132676/مزایده-فروش-زمینهای-محل-کارخانه-مساحت-21-هکتار'>مزایده فروش زمینهای محل کارخانه مساحت 21 هکتار  / مزایده,مزایده فروش زمینهای محل کارخانه مساحت 21 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132698/مزایده-فروش-87-عدد-باطری-نیکل'>مزایده  فروش 87 عدد باطری نیکل / مزایده,مزایده  فروش 87 عدد باطری نیکل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132721/تجدید-مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش سه دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده فروش سه دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132743/مزایده-عمومی-فروش-ضایعات-چوبی-کارخانه-چوب'>مزایده عمومی فروش ضایعات چوبی کارخانه چوب  / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش ضایعات چوبی کارخانه چوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132763/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-45557-25متر'>مزایده زمین زراعی مساحت 45557.25متر / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 45557.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132783/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل  / مزایده , مزایده یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132797/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132813/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس-و---(مرحله-دوم)'>مزایده یک دستگاه اتوبوس و ... (مرحله دوم) / مزایده ،مزایده یک دستگاه اتوبوس و ...  (مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132828/مزایده-فروش-املاک-استان-کرمان'>مزایده فروش املاک استان کرمان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132846/مزایده-دستگاه-برش-mdf'>مزایده دستگاه برش mdf / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه برش mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132859/مزایده-آپارتمان-مساحت-79-84متر-بخش-سه'>مزایده آپارتمان مساحت 79.84متر بخش سه / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 79.84متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132874/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-4-هکتار'>مزایده زمین زراعی مساحت 4 هکتار  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 4 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132715/استعلام-متر--'>استعلام متر ... / استعلام , استعلام متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132729/مناقصه-15000-تن-سنگ-گچ'>مناقصه 15000 تن سنگ گچ / مناقصه 15000 تن سنگ گچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132740/مناقصه-واگذاری-امور-نوسازی-و-تعمیرات-کنسولگری'>مناقصه واگذاری امور نوسازی و تعمیرات کنسولگری  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور نوسازی و تعمیرات کنسولگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132751/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132769/استعلام-اگزوز-فن'>استعلام اگزوز فن / استعلام, اگزوز فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132781/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حصارکشی-و-احداث-مخزن-400-مترمکعبی'>مناقصه تهیه مصالح و حصارکشی و احداث مخزن 400 مترمکعبی / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه مصالح و حصارکشی و احداث مخزن 400 مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132798/مناقصه-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-کانیو-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، کانیو و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری، کانیو و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132816/استعلام-آموزش-منابع-انسانی--'>استعلام آموزش منابع انسانی... / استعلام, استعلام آموزش منابع انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132831/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای---'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای .... / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132844/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تامین-خودروهای-ستاد--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی تامین خودروهای ستاد - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه ارزیابی کیفی تامین خودروهای ستاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132862/استعلام-خرید-تایر--'>استعلام خرید تایر ... / استعلام, استعلام خرید تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132878/تجدید-مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب-رفت-و-برگشت-شهر'>تجدید مناقصه احداث خط انتقال آب رفت و برگشت شهر  / تجدید مناقصه , مناقصه احداث خط انتقال آب رفت و برگشت شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132890/استعلام-تکمیل-کمپینگ-اقامتی'>استعلام تکمیل کمپینگ اقامتی  / استعلام, تکمیل کمپینگ اقامتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132905/استعلام-نیروهای-خدماتی--'>استعلام نیروهای خدماتی ... / استعلام, استعلام نیروهای خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132915/مناقصه-خدمات-نظافتی-فضای-سبز-پشتیبانی-حفاظتی-و-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافتی، فضای سبز، پشتیبانی، حفاظتی و نقلیه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافتی، فضای سبز، پشتیبانی، حفاظتی و نقلیه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132923/تجدید-فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132935/فراخوان-مناقصه-عملیات-اصلاح-نوار-حفاری-و-روکش-آسفالت'>فراخوان مناقصه عملیات اصلاح نوار حفاری و روکش آسفالت / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات اصلاح نوار حفاری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132950/استعلام-لامپ-حباب-70-60-نور-زرد-سرپیچ-E27'>استعلام لامپ حباب 70-60 نور زرد سرپیچ E27 / استعلام, لامپ حباب 70-60 نور زرد سرپیچ E27</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132965/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-فاز-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز فاز  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132976/استعلام-نوشت-افزار--'>استعلام نوشت افزار... / استعلام, استعلام نوشت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132993/تجدید-مناقصه-عمومی-واگذاری-پخت-و-پز-نان--بار-دوم'>تجدید مناقصه عمومی واگذاری پخت و پز نان   بار دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی واگذاری پخت و پز نان  بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133005/مناقصه-واگذاری-بهره-برداری-از-شبکه-های-توزیع-و-روشنایی-معابر--'>مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر... / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133018/فراخوان-سرمایه-گذاری-جهت-نصب-تلویزیون-شهری-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>فراخوان سرمایه گذاری جهت نصب تلویزیون شهری در سطح شهر نوبت دوم / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری جهت نصب تلویزیون شهری در سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133031/استعلام-تعمیرات-مدارس'>استعلام تعمیرات مدارس / استعلام, تعمیرات مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133045/استعلام-تجهیزات-کارگاه-جوشکاری--'>استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133059/مناقصه-عمومی-خرید-و-اجرای-جمع-آوری-آب-چاهها'>مناقصه عمومی خرید و اجرای جمع آوری آب چاهها / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و اجرای جمع آوری آب چاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133071/مناقصه-عملیات-اجرایی-کارهای-باقیمانده-و-تکمیلی-تصفیه-خانه-آب-میانه'>مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی تصفیه خانه آب میانه   / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی تصفیه خانه آب میانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133084/استعلام-سیستم-کنترل-مانیتورینگ--'>استعلام سیستم کنترل مانیتورینگ ... / استعلام , استعلام سیستم کنترل مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133097/استعلام-آبگرمکن-آیوناز--'>استعلام آبگرمکن آیوناز... / استعلام, استعلام آبگرمکن آیوناز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133106/استعلام-دستگاه-نانو-فتومتر--'>استعلام دستگاه نانو فتومتر ... / استعلام , استعلام دستگاه نانو فتومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133116/استعلام-محلول-الکالین-5-بطری-2-لیتری'>استعلام محلول الکالین 5 بطری 2 لیتری / استعلام, استعلام محلول الکالین 5 بطری 2 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133127/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133136/استعلام-تامین-کامپیوتر-کامل-MSI-پرینتر-رنگی-اسکنر-و--'>استعلام  تامین کامپیوتر کامل MSI، پرینتر رنگی، اسکنر و ... / استعلام,  تامین کامپیوتر کامل MSI، پرینتر رنگی، اسکنر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133145/استعلام-خرید-دو-دستگاه-آسانسور-کششی-12-نفره-همراه-با-نصب'>استعلام  خرید دو دستگاه آسانسور کششی 12 نفره همراه با نصب / استعلام, خرید دو دستگاه آسانسور کششی 12 نفره همراه با نصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133532/استعلام-خرید-360-عدد-کاست--'>استعلام خرید 360 عدد کاست... / استعلام,استعلام خرید 360 عدد کاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133541/استعلام-کارتریج-پرینتر--'>استعلام کارتریج پرینتر... / استعلام, استعلام کارتریج پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133550/استعلام-پک-(خرمای-بم--پنیر-لیقوان--'>استعلام پک (خرمای بم ، پنیر لیقوان ... / استعلام. استعلام پک (خرمای بم ، پنیر لیقوان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133559/استعلام-دستگاه-پنتاکس-مدل-DTRT750--'>استعلام دستگاه پنتاکس مدل DTRT750... / استعلام,دستگاه پنتاکس مدل DTRT750...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133567/استعلام-دستگاه-سیلکون'>استعلام  دستگاه سیلکون  / استعلام, دستگاه سیلکون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133575/استعلام-تزریق-کننده-اتوماتیک--'>استعلام تزریق کننده اتوماتیک... / استعلام, استعلام تزریق کننده اتوماتیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133583/استعلام-آبسرد-کن--'>استعلام آبسرد کن ... / استعلام,استعلام آبسرد کن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133591/استعلام-خرید-رک-و-متعلقات-آن'>استعلام خرید رک و متعلقات آن / استعلام, استعلام خرید رک و متعلقات آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133599/مناقصه-خدمات-آشپزخانه-بیمارستان-امام-خمینی-شهرستان-شیوان'>مناقصه خدمات آشپزخانه بیمارستان امام خمینی شهرستان شیوان / مناقصه , مناقصه خدمات آشپزخانه بیمارستان امام خمینی شهرستان شیوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133607/استعلام-شناسایی-و-اولویت-بندی-خوشه-های-کسب-و-کار--'>استعلام شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار ... / استعلام , استعلام شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133615/استعلام-خرید-کاغذ-A4-ایرانی'>استعلام خرید کاغذ A4 ایرانی / استعلام,استعلام خرید کاغذ A4 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133623/استعلام-زهکشی-پاسگاه-پلیس-راه'>استعلام  زهکشی پاسگاه پلیس راه  / استعلام,  زهکشی پاسگاه پلیس راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133631/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس-سنقر'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی مدارس سنقر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133639/استعلام-بی-سیم-دستی'>استعلام بی سیم دستی  / استعلام, استعلام بی سیم دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133647/استعلام-اجرای-تابلوی-سر-درب-جمعیت-هلال-احمر'>استعلام اجرای تابلوی سر درب جمعیت هلال احمر / استعلام , استعلام استعلام اجرای تابلوی سر درب جمعیت هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133655/استعلام-خودرو-پژو-پارس'>استعلام  خودرو پژو پارس / استعلام, استعلام  خودرو پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133663/استعلام-تحقق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-اجتماعی-و-انسانی--'>استعلام تحقق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی ... / استعلام , استعلام تحقق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133671/استعلام-مناقصه-اجرای-استاندارد-isms-در-سطح-شبکه-داخلی'>استعلام مناقصه اجرای استاندارد isms در سطح شبکه داخلی / استعلام, استعلام مناقصه اجرای استاندارد isms در سطح شبکه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133680/استعلام-ریبون-دستگاه-کیوسک-هدیه-کارت--'>استعلام ریبون دستگاه کیوسک هدیه کارت ... / استعلام , استعلام ریبون دستگاه کیوسک هدیه کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133688/استعلام-بسته-نرم-افزار-آنتی-ویروس'>استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس  / استعلام,استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133701/مناقصه-خدمات-آشپزخانه-بیمارستان-امام-خمینی-شهرستان-شیوان'>مناقصه خدمات آشپزخانه بیمارستان امام خمینی شهرستان شیوان / مناقصه , مناقصه خدمات آشپزخانه بیمارستان امام خمینی شهرستان شیوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133718/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133733/استعلام-سنگ-تراورتن-سفید'>استعلام سنگ تراورتن سفید  / استعلام, استعلام سنگ تراورتن سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133747/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری ... / استعلام , استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133759/فراخوان-مناقصه-عمومی-ارزیابی-انجام-خدمات-عملیات-اطفاء-حریق-در-ایستگاههای-اداره-ایمنی'>فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی انجام خدمات عملیات اطفاء حریق در ایستگاههای اداره ایمنی / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه انجام خدمات عملیات اطفاء حریق در ایستگاههای اداره ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133767/استعلام-کمد-چوبی'>استعلام کمد چوبی / استعلام , استعلام کمد چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133776/استعلام-برونساری-نگهداری-بهره-برداری-و-حفاظت-فیزیکی-از-تاسیسات-و-خدمات-مشترکین'>استعلام برونساری نگهداری بهره برداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و خدمات مشترکین / استعلام , استعلام برونساری نگهداری بهره برداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133785/استعلام-نیاز-لوله-پلی-اتیلن-PE80--'>استعلام نیاز لوله پلی اتیلن PE80... / استعلام,نیاز لوله پلی اتیلن PE80...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133796/استعلام-خانه-عالم-دهگاه-شامل-دستمز-سیمانکاری-لوله-کشی--'>استعلام خانه عالم دهگاه شامل دستمز سیمانکاری لوله کشی ... / استعلام,استعلام خانه عالم دهگاه شامل دستمز سیمانکاری لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133805/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-روستاهای--'>استعلام  احداث کانال آبرسانی روستاهای ... / استعلام, استعلام  احداث کانال آبرسانی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133814/مناقصه-خرید-کیت-الکترونیکی-پردازشگر'>مناقصه خرید کیت الکترونیکی پردازشگر / مناقصه , مناقصه خرید کیت الکترونیکی پردازشگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133823/استعلام-عملیات-حفر-و-کف-شکنی-چاه-آبشرب'>استعلام عملیات حفر و کف شکنی چاه آبشرب  / استعلام, استعلام عملیات حفر و کف شکنی چاه آبشرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133835/استعلام-سماورگازی-30-لیتری-استیل-ممتاز'>استعلام سماورگازی 30 لیتری استیل ممتاز  / استعلام, سماورگازی 30 لیتری استیل ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133845/استعلام-تهیه-نقشه-معماری--'>استعلام تهیه نقشه معماری... / استعلام, استعلام تهیه نقشه معماری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133853/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات .. / استعلام, تعمیرات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133861/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام, استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133869/استعلام-تعویض-کفپوش-سالنها'>استعلام تعویض کفپوش سالنها / استعلام, استعلام تعویض کفپوش سالنهای کیانمهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133877/استعلام-سایر-فعالیتهای-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان / استعلام, استعلام سایر فعالیتهای مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133885/استعلام-یک-عدد-کولر-گازی-30-هزار-کم-مصرف-و--'>استعلام یک عدد کولر گازی 30 هزار کم مصرف و... / استعلام,استعلام یک عدد کولر گازی 30 هزار کم مصرف و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132801/مزایده-ملک-قطعه-اول-تفکیکی-مساحت-194متر'>مزایده ملک قطعه اول تفکیکی مساحت 194متر / مزایده,مزایده ملک قطعه اول تفکیکی مساحت 194متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132817/مزایده-فروش-20-قطعه-زمین-مسکونی-بصورت-نقدی'>مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی بصورت نقدی  / مزایده,مزایده فروش 20 قطعه زمین مسکونی بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132838/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-80-30متر-طبقه-دوم'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 80.30متر طبقه دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 80.30متر طبقه دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132849/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-274-70متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 274.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 274.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132867/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-93'>مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس مدل 93 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس مدل 93</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132887/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132904/مزایده-یک-دستگاه-گریدر-مدل-F-205'>مزایده یک دستگاه گریدر مدل F-205 / مزایده, مزایده یک دستگاه گریدر مدل F-205</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132940/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-48-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 48 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 48 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132956/مزایده-واگذاری-محل-غرفه-تنقلات-پارک--'>مزایده واگذاری محل غرفه تنقلات پارک... / مزایده, مزایده واگذاری محل غرفه تنقلات پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132977/مزایده-احیا-درختان-مثمر-و-توسعه-ی-فضای-سبز'>مزایده احیا درختان مثمر و توسعه ی فضای سبز / آگهی مزایده,مزایده  احیا درختان مثمر و توسعه ی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132990/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-سفید-دوگانه-سوز-مدل-1390-(نوبت-دوم)'>مزایده  فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید دوگانه سوز مدل 1390 (نوبت دوم) / مزایده،مزایده  فروش یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید دوگانه سوز مدل 1390 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133012/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده با قدمت بیش از 40 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده با قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133036/مزایده-ماشین-آلات-کارخانه-شالیکوبی'>مزایده ماشین آلات کارخانه شالیکوبی  / مزایده,مزایده ماشین آلات کارخانه شالیکوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133055/تجدید-مزایده-انواع-قطعات-و-لوازم-کامپیوتری'>تجدید مزایده انواع قطعات و لوازم کامپیوتری / مزایده عمومی, تجدید مزایده انواع قطعات و لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133074/مزایده-واگذاری-اجاری-ساختمان-نیروی-انسانی'>مزایده واگذاری اجاری ساختمان نیروی انسانی / مزایده, مزایده واگذاری اجاری ساختمان نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133096/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-901-45متر'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 901.45متر  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 901.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133141/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-128-2متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 128.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 128.2متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133183/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-257-فرعی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 257 فرعی بخش دو نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 257 فرعی بخش دو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133244/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-198متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 198متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 198متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133277/تجدید-مزایده-اجاره-چهار-عدد-تابلوی-تبلیغاتی'>تجدید مزایده اجاره چهار عدد تابلوی تبلیغاتی / تجدید مزایده, مزایده اجاره  چهار عدد تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133362/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-25538-50متر-مسکونی'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 25538.50متر مسکونی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 25538.50متر مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133467/مزایده-فروش-حدود-۵۰-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش حدود ۵۰ تن آهن آلات ضایعاتی  / مزایده فروش حدود ۵۰ تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133693/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-60-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133714/مزایده-فروش-مخزن-هوایی'>مزایده فروش مخزن هوایی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133729/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-100-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 100 مکعبی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 100 مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133744/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-60-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133792/مزایده-فروش-اتاق-آسیب-دیده--'>مزایده فروش اتاق آسیب دیده ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اتاق آسیب دیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133834/آگهی-مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده'>آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133987/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-یا-پژو--'>استعلام یک دستگاه خودرو سواری سمند یا پژو... / استعلام, استعلام یک دستگاه خودرو سواری سمند...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133995/استعلام-تهیه-و-نصب-کابینهای-آزمون-الکترونیک-مرکز-گرمسار'>استعلام .تهیه و نصب کابینهای آزمون الکترونیک مرکز گرمسار   / استعلام, استعلام تهیه و نصب کابینهای آزمون الکترونیک مرکز گرمسار  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134003/استعلام-فعالیتهای-معماری-و-مهندسی'>استعلام فعالیتهای معماری و مهندسی  / استعلام,استعلام فعالیتهای معماری و مهندسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134012/استعلام-طراحی-و-اجرا-شبکه-کامپیوتری'>استعلام  طراحی و اجرا شبکه کامپیوتری   / استعلام  طراحی و اجرا شبکه کامپیوتری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132805/آگهی-مزایده-اجاره-باسکول'> آگهی مزایده اجاره باسکول / آگهی مزایده , مزایده اجاره باسکول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132823/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت25-متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت25 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت25 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132841/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-سند-عادی-73متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی سند عادی 73متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی سند عادی 73متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132855/مزایده-وانت-پیکان'>مزایده وانت پیکان  / اگهی مزایده , مزایده وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132870/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132891/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ال-90-مدل-91'>مزایده یک دستگاه سواری ال 90 مدل 91 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری ال 90 مدل 91</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132914/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132944/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-131-3متر-قطعه-5-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.3متر قطعه 5 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.3متر قطعه 5 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132958/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-2200متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 2200متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 2200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132979/مزایده-یک-دستگاه-وانت-نیسان--97-2-23'>مزایده یک دستگاه وانت نیسان - 97.2.23 / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت نیسان - 97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132995/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبت-شده-عرصه-188متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 188متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 188متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133019/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133040/مزایده-فروش-تعداد-31-دستگاه-تراکتور-و-موتور-دیزل-و-ادوات-حفاری'>مزایده فروش تعداد 31 دستگاه تراکتور و موتور دیزل و ادوات حفاری / آگهی حراج حضوری , مزایده فروش تعداد 31 دستگاه تراکتور و موتور دیزل و ادوات حفاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133058/مزایده-فروش-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش امتیاز یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده فروش امتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133077/مزایده-فروش-ششدانگ-دو-قطعه-ملک-مساحت-38881متر'>مزایده فروش ششدانگ دو قطعه ملک مساحت 38881متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ دو قطعه ملک مساحت 38881متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133111/مزایده-فروش-یک-دستگاه-شیرینگ-بسته-بندی-و--'>مزایده فروش یک دستگاه شیرینگ بسته بندی و... / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه شیرینگ بسته بندی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133155/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-281-50متر'>مزایده یکباب خانه مساحت 281.50متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 281.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133197/مزایده-پلاک-ثبتی-1801-فرعی-مساحت-299-25متر'>مزایده پلاک ثبتی 1801 فرعی مساحت 299.25متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1801 فرعی مساحت 299.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133254/مزایده-اجاره-محل-های-سازه-های-بیلبوردی-و-پرتابلی'>مزایده اجاره محل های سازه های بیلبوردی و پرتابلی / مزایده, مزایده اجاره محل های سازه های بیلبوردی و پرتابلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133295/مزایده-فروش-املاک-شهرستان-کرمانشاه-کاربری-مسکونی-اداری-تجاری'>مزایده فروش املاک شهرستان کرمانشاه کاربری مسکونی اداری تجاری  / مزایده,مزایده فروش املاک شهرستان کرمانشاه کاربری مسکونی اداری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133378/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-3750متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 3750متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 3750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133533/فروش-مخزن-فلزی-هوایی-5-دستگاه-فروش-کیلوگرم'>فروش مخزن فلزی هوایی 5 دستگاه فروش کیلوگرم / مزایده , فروش مخزن فلزی هوایی 5 دستگاه فروش کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133699/مزایده-فروش-مخزن-هوایی'>مزایده فروش مخزن هوایی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133716/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-20-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 20 متر مکعبی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 20 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133731/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-40-متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133752/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-60-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133801/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-80-متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 80 متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 80 متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133842/مزایده-فروش-زغال-بلوط'>مزایده فروش زغال بلوط  / مزایده ,مزایده فروش زغال بلوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133989/استعلام-سه-عدد-کمد--'>استعلام سه عدد کمد... / استعلام,سه عدد کمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133997/استعلام-لوله-کشی-رادیاتور--نصب-پکیج-و-رادیاتور'>استعلام لوله کشی رادیاتور ، نصب پکیج و رادیاتور  / استعلام , استعلام لوله کشی رادیاتور ، نصب پکیج و رادیاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134005/مناقصه-قطعات-یدکی-ابزار-نمودارگیری-از-چاه--'>مناقصه قطعات یدکی ابزار نمودارگیری از چاه... / مناقصه, مناقصه قطعات یدکی ابزار نمودارگیری از چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134014/مناقصه-قطعات-یدکی-BOP-دستگاه-لوله-مغزی'>مناقصه قطعات یدکی BOP دستگاه لوله مغزی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی BOP دستگاه لوله مغزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133191/استعلام-فعالیتهای-خدماتی-مراقبت-و--'>استعلام فعالیتهای خدماتی مراقبت و ... / استعلام, استعلام فعالیتهای خدماتی مراقبت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133200/استعلام-تامین-نیروی-کار'>استعلام تامین نیروی کار  / استعلام , استعلام تامین نیروی کار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133210/استعلام-ساخت-اتاقک-دیواری-و-دیوار-چنی-محوطه'>استعلام ساخت اتاقک دیواری و دیوار چنی محوطه  / استعلام , استعلام ساخت اتاقک دیواری و دیوار چنی محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133219/مناقصه-احداث-پارک-آرامش-(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث پارک آرامش (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک آرامش (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133227/استعلام-خرید-کارت--'>استعلام خرید کارت... / استعلام, استعلام خرید کارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133236/استعلام-ویدئو-پرژکتور-ان-ای-سی-مدل-v30-3x-و-پرده-برقی-2-2-با-نصب-راه-اندازی'>استعلام ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل v30 3x و پرده برقی 2*2 با نصب راه اندازی  / استعلام , استعلام ویدئو پرژکتور ان ای سی مدل v30 3x و پرده برقی 2*2 با نصب راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133246/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133257/استعلام-تاکسی-سرویس'> استعلام  تاکسی سرویس / استعلام ، استعلام  تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133269/استعلام--پشتیبانی-تجهیزات-رایانه-ای'> استعلام   پشتیبانی تجهیزات رایانه ای / استعلام ، استعلام   پشتیبانی تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133278/استعلام-انتخاب-مجری-ذیصلاح-و-توانا--'>استعلام انتخاب مجری ذیصلاح و توانا... / استعلام,انتخاب مجری ذیصلاح و توانا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133287/استعلام-خرید-مخزن-آب-شیشه-شوی--'>استعلام خرید مخزن آب شیشه شوی ... / استعلام , استعلام خرید مخزن آب شیشه شوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133296/مناقصه-اجرای-شبکه-توزيع-آب-و-انشعابات-خانگی'>مناقصه اجرای شبکه توزيع آب و انشعابات خانگی  / مناقصه اجرای شبکه توزيع آب و انشعابات خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133305/استعلام-دیگ-آب-گرم--'>استعلام دیگ آب گرم ... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133315/استعلام-کاغذ-چاپگر--'>استعلام کاغذ چاپگر ... / استعلام,استعلام کاغذ چاپگز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133324/استعلام-مولد-برق-اضطراری'>استعلام مولد برق اضطراری  / استعلام, استعلام مولد برق اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133332/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133340/استعلام-کولر-سرد-و-گرم-30000-اسنوا'>استعلام کولر سرد و گرم 30000 اسنوا  / استعلام , استعلام کولر سرد و گرم 30000 اسنوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133349/استعلام-جدول-گذاری-با-جدول-سنگی'>استعلام جدول گذاری با جدول سنگی / استعلام, استعلام جدول گذاری با جدول سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133357/استعلام-سرویس-چینی'>استعلام سرویس چینی / استعلام, سرویس چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133366/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133375/استعلام-مطالعه-مرحله-اول-و-دوم-احداث-راه--'>استعلام مطالعه مرحله اول و دوم احداث راه ... / استعلام,استعلام مطالعه مرحله اول و دوم احداث راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133384/مناقصه-عمومی-خدمات-نظافتی-وفضای-سبز-تخت-جمشید'>مناقصه عمومی خدمات نظافتی وفضای سبز تخت جمشید     / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات نظافتی وفضای سبز تخت جمشید    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133393/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری--'>استعلام اجرای عملیات حفاری ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133402/استعلام-مدل-KVA-آنلاین-و--'>استعلام مدل KVA آنلاین و ... / استعلام, مدل KVA آنلاین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133410/استعلام-روغن-موتور'>استعلام  روغن موتور / استعلام, روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133418/استعلام-سینی-فر--'>استعلام سینی فر ... / استعلام, استعلام سینی فر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133426/استعلام-برقراری-ارتباط-لینک-پرسرعت-فیبر-نوری--'>استعلام برقراری ارتباط لینک پرسرعت فیبر نوری. .. / استعلام, برقراری ارتباط لینک پرسرعت فیبر نوری. ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133435/استعلام-پنجره-UPVC'>استعلام پنجره UPVC / استعلام, پنجره UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133443/استعلام-لوازم-یدکی-دوو--'>استعلام لوازم یدکی دوو... / استعلام, استعلام لوازم یدکی دوو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133452/استعلام-سره-لوله-گیر-نمره-11-سالتوس-اصلی-و-آچار-ترک-رنج-TCR200-گدور'>استعلام سره لوله گیر نمره 11 سالتوس اصلی و آچار ترک رنج TCR200 گدور / استعلام , استعلام سره لوله گیر نمره 11 سالتوس اصلی و آچار ترک رنج TCR200 گدور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133461/استعلام-تکمیل-مدرسه'>استعلام تکمیل مدرسه / استعلام, تکمیل مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133470/استعلام-فیلتر-روغن--'>استعلام فیلتر روغن ... / استعلام , استعلام فیلتر روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133478/استعلام-تکمیل-مدرسه-قناعت-کن--'>استعلام تکمیل مدرسه قناعت کن... / استعلام,تکمیل مدرسه قناعت کن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133486/استعلام-پکیج-شوفاژ'>استعلام پکیج شوفاژ / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133494/استعلام-1898-تعمیرات-اساسی-سرویس-بهداشتی-مقطع-متوسطه'>استعلام 1898 تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع متوسطه / استعلام , استعلام 1898 تعمیرات اساسی سرویس بهداشتی مقطع متوسطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133502/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام,استعلام اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133511/مناقصه-اجرای-محصور-سازی-شامل-دیوارکشی'>مناقصه اجرای محصور سازی شامل دیوارکشی / مناقصه , مناقصه اجرای محصور سازی شامل دیوارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133519/استعلام-چسب-حرارتی'>استعلام چسب حرارتی / استعلام , استعلام چسب حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133527/استعلام-منبع-تغذیه-بیسیم'>استعلام منبع تغذیه بیسیم  / استعلام , استعلام منبع تغذیه بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133536/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام , استعلام تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133545/استعلام-اجاره-ماشین'>استعلام اجاره ماشین  / استعلام اجاره ماشین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133553/استعلام-تهیه-شیر-پروانه-ای-دو-سر-فلنج-چدن'>استعلام تهیه شیر پروانه ای دو سر فلنج چدن  / استعلام,استعلام تهیه شیر پروانه ای دو سر فلنج چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133562/استعلام-فعالیتهای-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیتهای معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط  / استعلام , استعلام فعالیتهای معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133894/استعلام-ایزوگام'>استعلام  ایزوگام  / استعلام ,استعلام  ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133902/استعلام-2146-تعمیرات-اساسی--'>استعلام 2146 تعمیرات اساسی ... / استعلام,استعلام 2146 تعمیرات اساسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133910/استعلام-فعالیت-های-مالی-و-بیمه--'>استعلام فعالیت های مالی و بیمه ... / استعلام, استعلام فعالیت های مالی و بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133918/استعلام-اجرای-خطوط-مکش-و-رانش--'>استعلام اجرای خطوط  مکش و رانش... / استعلام , استعلام اجرای خطوط  مکش و رانش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133926/استعلام-عملیات-لایروبی-کانال-های-زهکشی-و-انتقال-آب'>استعلام عملیات لایروبی کانال های زهکشی و انتقال آب / استعلام,استعلام عملیات لایروبی کانال های زهکشی و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133934/استعلام-پشتیبانی-از-سامانه-نرم-افزاری--'>استعلام پشتیبانی از سامانه نرم افزاری... / استعلام,استعلام پشتیبانی از سامانه نرم افزاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133942/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه... / استعلام, استعلام بیمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133950/استعلام-کاغذ-A4-جنس-مرغوب-ایرانی'>استعلام  کاغذ A4 جنس مرغوب ایرانی / استعلام,استعلام  کاغذ A4 جنس مرغوب ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133959/استعلام-مدیریت-پیمان-تامین-نیرو'>استعلام مدیریت پیمان تامین نیرو   / استعلام , استعلام مدیریت پیمان تامین نیرو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133969/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133977/استعلام-پروژه-قیرپاشی-و-آسفالت-شهرک--'>استعلام پروژه قیرپاشی و آسفالت شهرک... / استعلام,پروژه قیرپاشی و آسفالت شهرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133985/استعلام-سرویس-و-راه-اندازی-کولرهای-آبی'>استعلام سرویس و راه اندازی کولرهای آبی / استعلام,استعلام سرویس و راه اندازی کولرهای آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132250/مزایده-ششدانگ-به-شماره-دو-اصلی-مساحت-406-35متر'>مزایده ششدانگ به شماره دو اصلی مساحت 406.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ به شماره دو اصلی مساحت 406.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132259/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-3129متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 3129متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 3129متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132279/مزایده-ساختمان-مساحت-عرصه-172-63متر'>مزایده ساختمان مساحت عرصه 172.63متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 172.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132296/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-167-40متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 167.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 167.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132312/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-991-30متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 991.30متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 991.30متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132325/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-205-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 205.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 205.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132343/تجدید-مزایده-تابلوی-برق-و-فرمان-سنگ-شکن--کابلها'>تجدید مزایده تابلوی برق و فرمان سنگ شکن ، کابلها  / تجدید مزایده, تجدید مزایده تابلوی برق و فرمان سنگ شکن ، کابلها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132358/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-111-13متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 111.13متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 111.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132382/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-143-20متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 143.20متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 143.20متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132403/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-82-09متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 82.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 82.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132426/مزایده-ششدانگ-قطعه-313-و-487-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ قطعه 313 و 487 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه 313 و 487 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132452/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132471/مزایده-یک-قطعه-شالیزار-نسقی-مساحت-4343متر'>مزایده یک قطعه شالیزار نسقی مساحت 4343متر / مزایده,مزایده یک قطعه شالیزار نسقی مساحت 4343متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132488/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-42-32متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 42.32متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 42.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132506/مزایده-ملک-بخش-نه-مشهد-مساحت-اعیان-506متر'>مزایده ملک بخش نه مشهد مساحت اعیان 506متر / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد مساحت اعیان 506متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132523/مزایده-فروش-کامیون-و-بیل-مکانیکی'>مزایده فروش کامیون و بیل مکانیکی / مزایده ، مزایده فروش کامیون و بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132543/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-مجتمع-مسکونی-مساحت-های-211-الی-315متر'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان مجتمع مسکونی مساحت های 211 الی 315متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان مجتمع مسکونی مساحت های 211 الی 315متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132558/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-141-57متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132582/مزایده-9-دستگاه-ماشین-آلات-ماشینکاری-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده 9 دستگاه ماشین آلات ماشینکاری مستعمل نوبت دوم  / مزایده, مزایده 9 دستگاه ماشین آلات ماشینکاری مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132612/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-تعداد-نه-فقره'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی تعداد نه فقره  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی تعداد نه فقره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132632/مزایده-اجاره-سوله-واقع-در-حیاط-مدرسه'>مزایده اجاره سوله واقع در حیاط مدرسه / آگهی مزایده, مزایده اجاره سوله واقع در حیاط مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132654/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-در-پارک-های-محلی-منطقه-ای--97-2-23'>فراخوان جذب سرمایه گذار در پارک های محلی، منطقه ای - 97.2.23 / آگهی فراخوان, فراخوان جذب سرمایه گذار در پارک های محلی، منطقه ای - 97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132679/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-53-355متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 53.355متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 53.355متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-113-26متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 113.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 113.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132722/مزایده-فروش-املاک-زراعی-و-مشجر-دارای-درختان-مثمر-و-غیرمثمر'>مزایده فروش املاک زراعی و مشجر دارای درختان مثمر و غیرمثمر  / مزایده,مزایده فروش املاک زراعی و مشجر دارای درختان مثمر و غیرمثمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133534/استعلام-یک-دستگاه-کامپیوتر-همراه'>استعلام یک دستگاه کامپیوتر همراه  / استعلام , استعلام یک دستگاه کامپیوتر همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133542/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-مکانیک-و-برق-خودرو'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک و برق خودرو / استعلام, استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه مکانیک و برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133551/استعلام-هود-لامینار-کلاس-IIبه-ابعاد-120-60-90سانتی-متر--'>استعلام هود لامینار کلاس IIبه ابعاد 120*60*90سانتی متر... / استعلام,استعلام هود لامینار کلاس IIبه ابعاد 120*60*90سانتی متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133560/استعلام-سنباده-برگی-p800-و-رق-های-نایلون-فشرده-طبق-فایل-پیوست-و---'>استعلام سنباده برگی p800 و رق های نایلون فشرده طبق فایل پیوست و ..... / استعلام , استعلام سنباده برگی p800 و رق های نایلون فشرده طبق فایل پیوست و .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133568/استعلام--اینترنت-وایرلس-پهنای-باند-2-مگابیت'>استعلام   اینترنت وایرلس پهنای باند 2 مگابیت / استعلام,استعلام  اینترنت وایرلس پهنای باند 2 مگابیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133576/استعلام-سیم-کارت-اعتباری'>استعلام سیم کارت اعتباری / استعلام , استعلام سیم کارت اعتباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133584/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133592/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام , استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133600/استعلام-استقرار-سیستم-HSE-ms'>استعلام استقرار سیستم HSE-ms / استعلام، استعلام استقرار سیستم HSE-ms</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133608/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133616/استعلام-تعمیر-دستگاه-چیلر--'>استعلام تعمیر دستگاه چیلر ... / استعلام, استعلام تعمیر دستگاه چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133624/استعلام-خرید-درخت'>استعلام خرید درخت / استعلام , استعلام خرید درخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133632/استعلام-رفع-حوادث-و-اتفاقات-خطوط-انتقال--'>استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ... / استعلام, استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133640/استعلام-پرینتر-لیبل-زن'>استعلام پرینتر لیبل زن / استعلام, استعلام پرینتر لیبل زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133648/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-آببندانها'>فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133656/استعلام-تعمیر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده ماشین آلات و تجهیزات / استعلام , تجهیزات  تعمیر محصولات فلزی ساخته شده ماشین آلات و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133664/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام,سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133672/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-آببندانها'>فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی آببندانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133681/مناقصه-عملیات-اجرایی-ساماندهی-رودخانه'>مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133689/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرایی-زیرساختهای-مجتمع-گلخانه-ای-ارغوان-شهرستان-تربت-جام'>فراخوان مناقصه عملیات اجرایی زیرساختهای مجتمع گلخانه ای ارغوان شهرستان تربت جام / فراخوان مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی زیرساختهای مجتمع گلخانه ای ارغوان شهرستان تربت جام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133704/استعلام-پیمانکار-جهت-5-نفر-نیروی-انسانی'>استعلام پیمانکار جهت 5 نفر نیروی انسانی / استعلام, استعلام پیمانکار جهت 5 نفر نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133723/استعلام-کولر-آبی-انرژی'>استعلام کولر آبی انرژی  / استعلام کولر آبی انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133734/استعلام-سرامیک-کف'>استعلام سرامیک کف / استعلام , استعلام سرامیک کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133749/استعلام-قیمت-پروژه-بیس-و-آسفالت'>استعلام قیمت پروژه بیس و آسفالت  / استعلام , استعلام قیمت پروژه بیس و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133760/استعلام-ساخت-میز--'>استعلام ساخت میز ... / استعلام , استعلام ساخت میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133768/استعلام-بهسازی-و-آماده-سازی-مسیر'>استعلام بهسازی و آماده سازی مسیر / استعلام, استعلام بهسازی و آماده سازی مسیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133777/استعلام-خرید-8-عدد-سوئیچ-dcs'>استعلام خرید 8 عدد سوئیچ dcs / استعلام خرید 8 عدد سوئیچ dcs</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133786/استعلام-هارد-اکسترنال'>استعلام هارد اکسترنال / استعلام, استعلام هارد اکسترنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133797/استعلام-انجام-خدمات-مهندسین-مشاور'>استعلام  انجام خدمات مهندسین مشاور  / استعلام,  انجام خدمات مهندسین مشاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133806/استعلام-خاکبرداری-و-احداث-یک-دهنه-پل-لوله-ای--'>استعلام خاکبرداری و احداث یک دهنه پل لوله ای... / استعلام,استعلام خاکبرداری و احداث یک دهنه پل لوله ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133815/استعلام-اجرای-جوی-سر-پوشیده-از-پای-توب-تا-چهارراه-صفا-450-متر-طول'>استعلام اجرای جوی سر پوشیده از پای توب تا چهارراه صفا 450 متر طول / استعلام, استعلام  اجرای جوی سر پوشیده از پای توب تا چهارراه صفا 450 متر طول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133824/استعلام-hp-proliant-dl280-g9'>استعلام hp proliant dl280 g9 / استعلام, hp proliant dl280 g9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133836/استعلام-لباس--'>استعلام لباس ... / استعلام , استعلام لباس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133846/مناقصه-ساخت-COUPLING'>مناقصه ساخت COUPLING / مناقصه , مناقصه ساخت COUPLING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133854/استعلام-یک-دهنه-پل-سه-لوله-ای--'>استعلام یک دهنه پل سه لوله ای ... / استعلام , استعلام یک دهنه پل سه لوله ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133862/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133870/استعلام-کناف-کاری--'>استعلام کناف کاری ... / استعلام , استعلام کناف کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133878/استعلام-تولید--انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق / استعلام , استعلام تولید ، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133886/استعلام-بررسی-و-رفع-لرزش-سیستم-برج-خنک-کننده-چیلر'>استعلام بررسی و رفع لرزش سیستم برج خنک کننده چیلر  / استعلام , استعلام بررسی و رفع لرزش سیستم برج خنک کننده چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133895/استعلام-خرید-لوازم-نظافت--'>استعلام  خرید لوازم نظافت ... / استعلام, استعلام  خرید لوازم نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132746/تجدید-مزایده-اقلام-و-قطعات-و-لوازم-یدکی-اتوبوس'>تجدید مزایده اقلام و قطعات و لوازم یدکی اتوبوس / مزایده عمومی, تجدید مزایده اقلام و قطعات و لوازم یدکی اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132764/مزایده-واگذاری-تعدادی-غرفه'>مزایده واگذاری تعدادی غرفه / مزایده, مزایده واگداری تعدادی غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132785/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-59متر-و-پنجاه-و-نه-صدم-متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 59متر و پنجاه و نه صدم متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 59متر و پنجاه و نه صدم متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132799/اصلاحیه-مزایده-عمومی-سازه-های-تبلیغاتی'>اصلاحیه مزایده عمومی سازه های تبلیغاتی / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی, مزایده عمومی سازه های تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132814/مزایده-محل-استقرار-وسایل-بازی-تجدید'>مزایده محل استقرار وسایل بازی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده محل استقرار وسایل بازی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132829/مزایده-موتورسیکلت'>مزایده موتورسیکلت  / اگهی مزایده , مزایده موتورسیکلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132847/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-قوامین'>مزایده فروش املاک مازاد بانک قوامین  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک قوامین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132864/مزایده-عرصه-ملک-تعرفه-شده-مساحت460متر'>مزایده عرصه ملک تعرفه شده مساحت460متر / مزایده,مزایده عرصه ملک تعرفه شده مساحت460متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132879/مزایده-دو-راس-گاو'>مزایده دو راس گاو / مزایده, مزایده دو راس گاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132898/مزایده-واگذاری-اجاره-ماهانه-دو-واحد-اداری-تجاری-نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری اجاره ماهانه دو واحد اداری- تجاری نوبت اول چاپ دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره ماهانه دو واحد اداری- تجاری نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132934/مزایده-پلاک-ثبتی-فرعی-7012-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی فرعی 7012 بخش چهارده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی فرعی 7012 بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132952/مزایده-تعرفه-زمین-مساحت-650متر-مرحله-اول'>مزایده تعرفه زمین مساحت 650متر مرحله اول / مزایده,مزایده تعرفه زمین مساحت 650متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132969/مزایده-اجاره-سالن-ورزشی'>مزایده اجاره سالن ورزشی  / آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132988/مزایده-فروش-آپارتمان-مساحت-عرصه-359-5متر'>مزایده فروش آپارتمان مساحت عرصه 359.5متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت عرصه 359.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133008/مزایده-یک-دستگاه-تولید-نایلون'>مزایده یک دستگاه تولید نایلون / مزایده, مزایده یک دستگاه تولید نایلون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133029/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-16-365-بخش-هفت-فارس'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 16/365 بخش هفت فارس  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی 16/365 بخش هفت فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133050/مزایده-اجاره-شهربازی-بزرگسالان-در-پارک-شهید-چمران'>مزایده اجاره شهربازی بزرگسالان در پارک شهید چمران  / مزایده , مزایده اجاره شهربازی بزرگسالان در پارک شهید چمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133068/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG   / مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133091/مزایده-فروش-تعداد-6-پلاک-زمین-کاربری-خدماتی-کارگاهی'>مزایده فروش تعداد 6 پلاک زمین کاربری خدماتی کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 پلاک زمین کاربری خدماتی کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133125/مزایده-ساختمان-تجاری-و-مسکونی-بخش-15-فارس-نوبت-اول'>مزایده ساختمان تجاری و مسکونی بخش 15 فارس نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان تجاری و مسکونی بخش 15 فارس نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133171/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-850متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 850متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 850متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133232/مزایده-یک-واحد-تجاری-عرصه-به-مساحت439متر'>مزایده یک واحد تجاری عرصه به مساحت439متر / مزایده,مزایده یک واحد تجاری عرصه به مساحت439متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133266/مزایده-عمومی-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-5-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی--'>مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی... / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی بهره برداری موقت از محل نصب 5 عدد بیلبورد تبلیغاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133318/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-426-43متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 426.43متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 426.43متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133445/مزایده-زمین-زراعی'>مزایده زمین زراعی  / مزایده زمین زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133690/آگهی-مزایده-عمومی-1-دستگاه-سمند'>آگهی مزایده عمومی  1 دستگاه سمند  / آگهی مزایده , آگهی مزایده عمومی  1 دستگاه سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133707/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-60-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133721/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-40-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133740/مزایده-فروش-مخزن-هوایی'>مزایده فروش مخزن هوایی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133778/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-40-متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133831/آگهی-مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده'>آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133968/مزایده-واحد-تجاری-واقع-در-میرجاوه'>مزایده واحد تجاری واقع در میرجاوه  / مزایده,مزایده واحد تجاری واقع در میرجاوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133993/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134001/استعلام-خرید-آسانسور'>استعلام خرید آسانسور  / استعلام , استعلام خرید آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134010/مناقصه-hollow-bars'>مناقصه  hollow bars / مناقصه ,مناقصه  hollow bars</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133947/استعلام-کامپیوتر-کامل'>استعلام کامپیوتر کامل  / استعلام , استعلام کامپیوتر کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133955/استعلام-زیرسازی-و-جدول-گذاری--'>استعلام زیرسازی و جدول گذاری... / استعلام, استعلام زیرسازی و جدول گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133965/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر-مرکز-بهداشت--'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر مرکز بهداشت... / استعلام,خدمات چاپ و تکثیر مرکز بهداشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133974/استعلام-سنسور--'>استعلام سنسور ... / استعلام, استعلام سنسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133982/مناقصه-عمومی-بازسازی-و-احیاء-چاه-ها'>مناقصه عمومی بازسازی و احیاء چاه ها / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی بازسازی و احیاء چاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132255/مزایده-ملک-قولنامه-ای-طبقه-اول-یک-ساختمان-مسکونی-تجاری-دو-طبقه'>مزایده ملک قولنامه ای طبقه اول یک ساختمان مسکونی تجاری دو طبقه / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای طبقه اول یک ساختمان مسکونی تجاری دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132273/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-212-6متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 212.6متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 212.6متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132290/مزایده-آپارتمان-قطعه-اول-تفکیکی-100-60متر'>مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی 100.60متر / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه اول تفکیکی 100.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132304/مزایده-ششدانگ-اعیانی-احداثی-مسکونی-در-سه-طبقه-دارای-5-واحد'>مزایده ششدانگ اعیانی احداثی مسکونی در سه طبقه دارای 5 واحد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی مسکونی در سه طبقه دارای 5 واحد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132320/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-2700متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 2700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 2700متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132336/مزایده-اجاره-چهار-عدد-تابلوی-تبلیغاتی'>مزایده اجاره چهار عدد تابلوی تبلیغاتی / مزایده, مزایده اجاره  چهار عدد تابلوی تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132350/مزایده-عمومی-مراحل-اکتشاف-تجهیز-بهره-برداری-از-معدن---'>مزایده عمومی مراحل اکتشاف، تجهیز، بهره برداری از معدن، ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی مراحل اکتشاف، تجهیز، بهره برداری از معدن، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132377/تجدید-مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری سالن ورزشی نوبت دوم  / مزایده , تجدید مزایده واگذاری سالن ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132393/مزایده-ملک-ساختمان-بخش-سه-ساوه-مساحت-229متر'>مزایده ملک ساختمان بخش سه ساوه مساحت 229متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان بخش سه ساوه مساحت 229متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132417/مزایده-ملک-مساحت-287-93متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 287.93متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 287.93متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132441/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-شش-کرمان'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش کرمان / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش شش کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132461/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-196متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 196متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 196متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132482/مزایده-یک-دستگاه-گیربکس'>مزایده یک دستگاه گیربکس / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده یک دستگاه گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132498/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-مکانیزه'>مزایده بهره برداری از پارکینگ مکانیزه  / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132513/مزایده-خودرو--'>مزایده خودرو... / مزایده, مزایده خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132538/مزایده-ترانسفورماتور--منبع-آب--تانکر-فلزی'>مزایده ترانسفورماتور - منبع آب - تانکر فلزی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده ترانسفورماتور - منبع آب - تانکر فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132552/مزایده-حضوری-فروش-یک-دستگاه-نیسان-وانت-و--'>مزایده حضوری فروش یک دستگاه نیسان وانت و ...  / مزایده حضوری , مزایده حضوری فروش یک دستگاه نیسان وانت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132573/مزایده-بهره-برداری-و-مدیریت-جایگاه-های-سوخت-رسانی-CNG-ـ-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی CNG ـ نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی CNG ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132598/مزایده-فروش-یک-واحد-هتل-مساحت-عرصه-1185-70متر'>مزایده فروش یک واحد هتل مساحت عرصه 1185.70متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد هتل مساحت عرصه 1185.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132623/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات--'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات ... / مزایده,مزایده فروش ضایعات آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132648/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-146متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 146متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 146متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132671/آگهی-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-با-سازه-های-سبک--97-2-23'>آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار با سازه های سبک  - 97.2.23 / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار با سازه های سبک  - 97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132693/آگهی-فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-با-سازه-های-ثابت--97-2-23'>آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار با سازه های ثابت - 97.2.23 / آگهی فراخوان , آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار با سازه های ثابت - 97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132716/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری'>مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132737/آگهی-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-به-متراژ-حدود-35-متر'>آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ حدود 35 متر  / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه به متراژ حدود 35 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132761/مزایده-اجاره-2-باب-بوفه-دانشجویی-و-یک-رستوران'>مزایده  اجاره 2 باب بوفه دانشجویی و یک رستوران / آگهی مزایده ,  اجاره 2 باب بوفه دانشجویی و یک رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132773/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-زراعی-5600متر'>مزایده سه دانگ از زمین زراعی 5600متر / مزایده,مزایده سه دانگ از زمین زراعی 5600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132795/مزایده-زمین-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132808/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت121-5متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت121.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت121.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133903/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-46-اینچ--'>استعلام تلویزیون ال ای دی 46 اینچ... / استعلام,تلویزیون ال ای دی 46 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133911/استعلام-آمارگیری-و-راستی-آزمایی'>استعلام آمارگیری و راستی آزمایی / استعلام , استعلام آمارگیری و راستی آزمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133919/استعلام-یکسری-کامل-از-تمامی-رنگها--'>استعلام یکسری کامل از تمامی رنگها... / استعلام,یکسری کامل از تمامی رنگها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133927/استعلام-خرید-تجهیزات'>استعلام خرید تجهیزات / استعلام,استعلام خرید تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133935/مناقصه-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی / مناقصه , مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133943/تجدید-فراخوان-تعمیرات-اساسی-و-تامین-قطعات-یدکی'>تجدید فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی / تجدید آگهی فرآخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی به صورت یک مرحله ای,فراخوان  تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133951/استعلام-نگهبان-انتظامی'>استعلام نگهبان انتظامی / استعلام,نگهبان انتظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133960/استعلام-برونساری-نگهداری-بهره-برداری-و-حفاظت-فیزیکی-از-تاسیسات-و-خدمات-مشترکین'>استعلام برونساری نگهداری بهره برداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و خدمات مشترکین / استعلام , استعلام برونساری نگهداری بهره برداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و خدمات مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133970/استعلام-خرید-6929-متر-کابل-ارت-فولادی-70-1'>استعلام خرید 6929 متر کابل ارت فولادی 70*1 / استعلام,استعلام خرید 6929 متر کابل ارت فولادی 70*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133978/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-هوز'>مناقصه خرید قطعات مربوط به هوز / مناقصه  ،مناقصه خرید قطعات مربوط به هوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133986/استعلام-چرخ-خیاطی--'>استعلام چرخ خیاطی ... / استعلام, استعلام چرخ خیاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132251/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-166-65متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 166.65متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 166.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132263/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-نوبت-دوم-97-2-23'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم 97.2.23 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم 97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132281/مزایده-ششدانگ-دو-باب-ساختمان'>مزایده ششدانگ دو باب ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132297/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-عرصه-467متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه عرصه 467متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه عرصه 467متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132314/مزایده-در-اختیار-قرار-دادن-زمین'>مزایده در اختیار قرار دادن زمین / آگهی مزایده عمومی ، مزایده در اختیار قرار دادن زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132327/مزایده-جایگاه-های-CNG--'>مزایده جایگاه های CNG ... / مزایده, مزایده جایگاه های CNG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132346/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-مشهد-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 مشهد تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132361/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-372-85متر'>مزایده عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی مساحت 372.85متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی مساحت 372.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132384/مزایده-فروش-مانتو-بافت-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش مانتو بافت و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش مانتو بافت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132406/مزایده-کاشی-50-25-آلاله-کرم--مشکی'>مزایده کاشی 50*25 آلاله کرم - مشکی / آگهی مزایده مال غیر منقول,مزایده کاشی 50*25 آلاله کرم - مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132429/مزایده-کلیه-اموال-رستوران-61-قلم-شامل-میز-نهارخوری'>مزایده کلیه اموال رستوران 61 قلم شامل میز نهارخوری / آگهی مزایده اموال توقیفی,مزایده کلیه اموال رستوران 61 قلم شامل میز نهارخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132453/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده , مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132473/مزایده-تعدادی-گوساله-قطع-شیر-گوساله-شیرخوار-و--'>مزایده تعدادی گوساله قطع شیر، گوساله شیرخوار و ... / آگهی مزایده , مزایده تعدادی گوساله قطع شیر، گوساله شیرخوار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132491/مزایده-دستگاه-پراید-سواری-مدل-90'>مزایده دستگاه پراید سواری مدل 90 / آگهی مزایده مال منقول,مزایده دستگاه پراید سواری مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132507/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-زرد-رنگ-داغی'>مزایده یک دستگاه لیفتراک زرد رنگ داغی  / آگهی مزایده مال منقول,مزایده  یک دستگاه لیفتراک زرد رنگ داغی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132529/مزایده-فروش-بخش-یازدهم-اموال'>مزایده فروش بخش یازدهم اموال / مزایده,مزایده فروش بخش یازدهم اموال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132545/مزایده-فروش-تعداد-23-دستگاه-اتوبوس-شهری'>مزایده فروش تعداد 23 دستگاه اتوبوس شهری / مزایده,مزایده فروش تعداد 23 دستگاه اتوبوس شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132562/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132587/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-محصور-هرکدام-103-متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین محصور هرکدام 103 متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین محصور هرکدام 103 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132613/فراخوان-واگذاری-استیجاری-مکان-خدماتی-رستوران'>فراخوان واگذاری استیجاری مکان خدماتی رستوران / مزایده, فراخوان واگذاری استیجاری مکان خدماتی رستوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132634/مزایده-خودروی-سواری-پراید'>مزایده خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132662/مزایده-پلاک-ثبت-شده-بصورت-مغازه-و-انباری-بخش-هشت-یزد'>مزایده پلاک ثبت شده بصورت مغازه و انباری بخش هشت یزد / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده بصورت مغازه و انباری بخش هشت یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132681/مزایده-فروش-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اموال اسقاطی و از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132701/مزایده-بهره-برداری-از-سالن-های-نگهداری-دام-سالن-های-جمع-آوری-آلایش--'>مزایده بهره برداری از سالن های نگهداری دام، سالن های جمع آوری آلایش... / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از سالن های نگهداری دام، سالن های جمع آوری آلایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132725/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-79-84متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.84متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 79.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132755/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید-مدل-97'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید مدل 97 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید مدل 97</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132765/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-254متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 254متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132790/مزایده-یک-دست-مبل-یک-ویترین'>مزایده یک دست مبل، یک ویترین / مزایده,مزایده یک دست مبل، یک ویترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132800/مزایده-واگذاری-پیست-اسکیت'>مزایده واگذاری پیست اسکیت / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پیست اسکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132815/اگهی-مزایده-اجاره-مرکز-نشر-واحد'>اگهی مزایده اجاره مرکز نشر واحد  / اگهی مزایده , مزایده اجاره مرکز نشر واحد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132837/مزایده-فروش-املاک-مساحت-اعیان-89-19-و-74-75متر'>مزایده فروش املاک مساحت اعیان 89.19 و 74.75متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 89.19 و 74.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132848/مزایده-تعداد-103-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 103 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده تعداد 103 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132865/مزایده-آینه-شمعدان-لباسشویی-سرویس-میز-و-صندلی--'>مزایده آینه شمعدان، لباسشویی، سرویس میز و صندلی... / مزایده, مزایده آینه شمعدان، لباسشویی، سرویس میز و صندلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132880/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / مزایده , مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132902/مناقصه-اجاره-جایگاه-CNG-شهرداری'>مناقصه اجاره جایگاه CNG شهرداری  / مناقصه, مناقصه اجاره جایگاه CNG شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132938/حراج-حضوری-تعداد-830-دستگاه-موتورسیکلت-برش-خورده'>حراج حضوری تعداد 830 دستگاه موتورسیکلت برش خورده  / آگهی حراج حضوری , حراج حضوری تعداد 830 دستگاه موتورسیکلت برش خورده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132955/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-2200متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 2200متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 2200متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132973/مزایده-ششدانگ-پلاک-7864-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 7864 فرعی از نه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7864 فرعی از نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132989/مزایده-اجاره-دکه-فروش-اغذیه'>مزایده اجاره دکه فروش اغذیه / مزایده, مزایده اجاره دکه فروش اغذیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133011/مزایده-خودرو-سوازی-پژو-پارس'>مزایده خودرو سوازی پژو پارس / آگهی مزایده,مزایده خودرو سوازی پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133033/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پژو-سفید-رنگ-مدل-1387'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو سفید رنگ مدل 1387 / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل پژو سفید رنگ مدل 1387</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133051/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-187-57متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 187.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 187.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133072/مزایده-واگذاری-قطعه-ملکی-شماره-97-تجاری-مسکونی-900متر'>مزایده واگذاری قطعه ملکی شماره 97 تجاری مسکونی 900متر  / مزایده,مزایده واگذاری قطعه ملکی شماره 97 تجاری مسکونی 900متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133092/مزایده-تعدادی-از-مدارس-شهری-و-روستایی'>مزایده تعدادی از مدارس شهری و روستایی  / مزایده,مزایده تعدادی از مدارس شهری و روستایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133130/مزایده-سه-دانگ-یکباب-خانه-عرصه-108-30متر'>مزایده سه دانگ یکباب خانه عرصه 108.30متر / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب خانه عرصه 108.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133179/مزایده-زمین-مزروعی-مشجر-عرصه-30719متر'>مزایده زمین مزروعی مشجر عرصه 30719متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مشجر عرصه 30719متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133238/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-زمین-123-84-و-200متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و زمین 123.84 و 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و زمین 123.84 و 200متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133267/تجدید-مزایده-محل-استقرار-وسایل-بازی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده محل استقرار وسایل بازی - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده محل استقرار وسایل بازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133342/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-2716-03متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 2716.03متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2716.03متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133454/مزایده-providing-QTY-8-000-10-000-MT-Ammonium-Nitrate'>مزایده providing QTY 8.000-10.000  MT Ammonium Nitrate  / مزایده providing QTY 8.000-10.000  MT Ammonium Nitrate </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133692/مزایده-فروش-مخزن-هوایی'>مزایده فروش مخزن هوایی  / اگهی مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133708/مزایده-فروش-مخزن-هوایی'>مزایده فروش مخزن هوایی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133722/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-80-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 80 متر مکعبی / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 80 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133743/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-60-متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 60 متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 60 متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133789/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-40-متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133832/آگهی-مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده'>آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133994/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134002/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134011/مناقصه-P-F--SWACO-SUPER-ADJUSTABLE-CHOKE-MODEL-H2S'>مناقصه  P/F " SWACO" SUPER ADJUSTABLE CHOKE MODEL H2S / مناقصه  P/F " SWACO" SUPER ADJUSTABLE CHOKE MODEL H2S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134018/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-40-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 متر مکعبی / مزایده,مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133154/مناقصه-احداث-فاز-اول-(اسکلت-فلزی)-مرکز-جامع--'>مناقصه احداث فاز اول (اسکلت فلزی) مرکز جامع... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فاز اول (اسکلت فلزی) مرکز جامع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133166/استعلام-دو-دستگاه-پرینتر'>استعلام دو دستگاه پرینتر  / استعلام , استعلام دو دستگاه پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133175/مناقصه-احداث--توسعه-؛-تجهیز-و-تکمیل-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ، توسعه ؛ تجهیز و تکمیل پارک نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث ، توسعه ؛ تجهیز و تکمیل پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133185/استعلام-پرینتر-لیزری-hp-و-اسکنر-کانن'>استعلام  پرینتر لیزری hp و اسکنر کانن  / استعلام, پرینتر لیزری hp و اسکنر کانن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133194/استعلام-نوت-بوک--'>استعلام نوت بوک ... / استعلام,  استعلام نوت بوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133204/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133213/استعلام-خرید-لوازم-کامپیوتر'>استعلام خرید لوازم کامپیوتر / استعلام,خرید لوازم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133222/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکی  / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133230/استعلام-ALL-IN-ONE--'>استعلام ALL IN ONE ... / استعلام , استعلام ALL IN ONE ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133240/استعلام-نرم-افزار-تله-متری'>استعلام نرم افزار تله متری / استعلام, نرم افزار تله متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133249/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133261/استعلام-دیزل-ژنراتور'>استعلام دیزل ژنراتور / استعلام, استعلام دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133272/استعلام-انتخاب-مجری-ذیصلاح-و-توانا--'>استعلام  انتخاب مجری ذیصلاح و توانا .. / استعلام, انتخاب مجری ذیصلاح و توانا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133282/مناقصه-محوطه-سازی-و-اجرای-جاده-دسترسی-ساختمان'>مناقصه محوطه سازی و اجرای جاده دسترسی ساختمان  / مناقصه محوطه سازی و اجرای جاده دسترسی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133290/استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>استعلام انجام امور چاپ و تکثیر / استعلام انجام امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133299/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133308/فراخوان-ارزیابی-کیفی-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-و-بارج-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات و بارج- نوبت دوم   / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات و بارج- نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133319/استعلام-پرینتر-رنگی'>استعلام پرینتر رنگی  / استعلام , استعلام پرینتر رنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133327/استعلام-وان-بلند-ذخیره-سازی-مواد-جنس-پلی-اتیلن'>استعلام وان بلند ذخیره سازی مواد جنس پلی اتیلن / استعلام, استعلام وان بلند ذخیره سازی مواد جنس پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133335/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا .. / استعلام, اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133344/استعلام-خرید-تابلو-اطلاعاتی'>استعلام خرید تابلو اطلاعاتی / استعلام, خرید تابلو اطلاعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133352/استعلام-شیر-آفتابه--'>استعلام شیر آفتابه... / استعلام ,استعلام شیر آفتابه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133360/استعلام-پشتیبانی-از-سامانه-نرم-افزاری-مبارزه'>استعلام پشتیبانی از سامانه نرم افزاری مبارزه  / استعلام, استعلام پشتیبانی از سامانه نرم افزاری مبارزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133370/استعلام-دیوار-پوش-مراکز-جهاد-کشاورزی--'>استعلام دیوار پوش مراکز جهاد کشاورزی ... / استعلام,استعلام استعلام دیوار پوش مراکز جهاد کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133379/استعلام-چرخ-خیاطی'>استعلام چرخ خیاطی  / استعلام,استعلام چرخ خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133387/استعلام-اقلام-مصرفی-اتاق-عمل'>استعلام  اقلام مصرفی اتاق عمل  / استعلام, اقلام مصرفی اتاق عمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133396/استعلام-300-عدد-قاب-آلمینیومی--'>استعلام  300 عدد قاب آلمینیومی... / استعلام, استعلام  300 عدد قاب آلمینیومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133405/مناقصه-خدمات-نظافتی-وفضای-سبز-اداره-کل-میراث'>مناقصه خدمات نظافتی وفضای سبز اداره کل میراث / مناقصه,مناقصه خدمات نظافتی وفضای سبز اداره کل میراث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133413/استعلام-تهیه--حمل--نصب-و-تعویض-پنجره-های-کمپ'>استعلام تهیه ، حمل ، نصب و تعویض پنجره های کمپ  / استعلام, استعلام تهیه ، حمل ، نصب و تعویض پنجره های کمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133421/استعلام-برقرسانی-به-روستا--'>استعلام برقرسانی به روستا ... / استعلام , استعلام برقرسانی به روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133430/استعلام-نوار-چسب-پشت-پارچه-ای'>استعلام نوار چسب پشت پارچه ای  / استعلام , استعلام نوار چسب پشت پارچه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133438/استعلام-اجرای-عملیات-کاشت-آبیاری-و-نگهداری-نهال'>استعلام اجرای عملیات کاشت آبیاری و نگهداری نهال  / استعلام ,استعلام اجرای عملیات کاشت آبیاری و نگهداری نهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133447/استعلام-طراحی-و-راه-اندازی-سامانه-جامع-بازار-الکترونیکی-تولید-کنندگان'>استعلام طراحی و راه اندازی سامانه جامع بازار الکترونیکی تولید کنندگان / استعلام , استعلام طراحی و راه اندازی سامانه جامع بازار الکترونیکی تولید کنندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133456/استعلام-بهاء-خریداری-خوراک-دام'>استعلام بهاء خریداری خوراک دام  / استعلام , استعلام بهاء خریداری خوراک دام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133464/استعلام-کیت-تری-گلیسیرید-بیوشیمی-عمومی--'>استعلام کیت تری گلیسیرید بیوشیمی عمومی... / استعلام,کیت تری گلیسیرید بیوشیمی عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133473/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133481/استعلام-خرید-ملزومات-اداری-و-لوازم-التحریر'>استعلام خرید ملزومات اداری و لوازم التحریر  / استعلام ,استعلام خرید ملزومات اداری و لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133489/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام, استعلام کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133497/استعلام-نخ-و-سوزن-جراحی--'>استعلام نخ و سوزن جراحی ... / استعلام, استعلام نخ و سوزن جراحی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133506/مناقصه-خرید-دستگاه-کروماتوگرافی-گازی'>مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی / مناقصه,مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133570/فراخوان-مناقصه-یک-مرحله-ای-خرید-تجهیزات-ورزشی--'>فراخوان مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات ورزشی... / فراخوان, فراخوان مناقصه یک مرحله ای خرید تجهیزات ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133578/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداره-کل-پست-استان-زنجان-کارگاه-سیماک'>استعلام تعمیرات ساختمان اداره کل پست استان زنجان کارگاه سیماک / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمان اداره کل پست استان زنجان کارگاه سیماک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133586/استعلام-احداث-شبکه-برق--'>استعلام احداث شبکه برق ... / استعلام, استعلام احداث شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133594/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-از-تاسیسات-دانشگاه'>مناقصه تعمیرات و نگهداری از تاسیسات دانشگاه / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات و نگهداری از تاسیسات دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133602/استعلام-کابل-برق'>استعلام کابل برق  / استعلام , ااستعلام کابل برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133610/استعلام-احیا-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام احیا مرمت و لایروبی قنات / استعلام , استعلام احیا مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133618/مناقصه-عمومی-تکمیل-و-تجهیز-چاه-آب-شرب'>مناقصه عمومی تکمیل و تجهیز چاه آب شرب / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل و تجهیز چاه آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133626/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزشی'>استعلام برگزاری کلاس آموزشی  / استعلام, استعلام برگزاری کلاس آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133634/استعلام-دستگاه-دیاگ--'>استعلام دستگاه دیاگ ... / استعلام, استعلام دستگاه دیاگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133642/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133650/استعلام-دستگاه-امحاء-زباله'>استعلام دستگاه امحاء زباله  / استعلام, استعلام دستگاه امحاء زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133658/استعلام-سنگ-مرمریت'>استعلام سنگ مرمریت / استعلام, سنگ مرمریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133666/استعلام-درب-80-2-10-شرکت-سی'>استعلام درب 80*2.10 شرکت سی / استعلام, استعلام  درب 80*2.10 شرکت سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133674/استعلام-قیمت-پروژه-جدول-هدایت-آبهای-سطحی'>استعلام قیمت پروژه جدول هدایت آبهای سطحی / استعلام,  استعلام قیمت پروژه جدول هدایت آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133683/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ / استعلام, استعلام تخم مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133694/استعلام-تامین-سوخت-خودروهای-سبک-و-سنگین--'>استعلام  تامین سوخت خودروهای سبک و سنگین .. / استعلام, تامین سوخت خودروهای سبک و سنگین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133709/استعلام-تهیه-پایه-تابلو'>استعلام تهیه پایه تابلو / استعلام ، استعلام تهیه پایه تابلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133725/استعلام-خدمات-تغییر-مسیر-دکلها--'>استعلام خدمات تغییر مسیر دکلها ... / استعلام , استعلام خدمات تغییر مسیر دکلها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133738/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-روستا--'>استعلام  احداث کانال آبرسانی روستا ... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133751/استعلام-تاسیسات-مجموعه-اداری-ساختمان-صلح-جمعیت-هلال-احمر'>استعلام تاسیسات مجموعه اداری ساختمان صلح جمعیت هلال احمر / استعلام, استعلام  تاسیسات مجموعه اداری ساختمان صلح جمعیت هلال احمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133762/استعلام-خرید-اتوماسیون-اداری-تحت-وب'>استعلام خرید اتوماسیون اداری تحت وب  / استعلام, استعلام خرید اتوماسیون اداری تحت وب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133770/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133780/استعلام-پرینتر-چند-کاره'>استعلام  پرینتر چند کاره  / استعلام, استعلام  پرینتر چند کاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133788/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-پیش-خدمت-یک'>فراخوان مناقصه انجام خدمات پیش خدمت یک / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات پیش خدمت یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133799/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سامانه-نظارت-تصویری'>استعلام تعمیر و نگهداری سامانه نظارت تصویری / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133808/فراخوان60-دستگاه-wall-split-cooler-24000-btu'>فراخوان60 دستگاه wall split cooler 24000 btu  / مناقصه عمومی, فراخوان60 دستگاه wall split cooler 24000 btu </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133818/مناقصه-خرید-جرثقیل-ستونی-بازویی-2'>مناقصه خرید جرثقیل ستونی بازویی 2  / مناقصه, مناقصه خرید جرثقیل ستونی بازویی 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133827/استعلام-خرید-روغن-کمپرسور'>استعلام خرید روغن کمپرسور / استعلام,استعلام خرید روغن کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133839/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام , استعلام اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133848/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-روستاهای--'>استعلام  احداث کانال آبرسانی روستاهای ... / استعلام, استعلام  احداث کانال آبرسانی روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133856/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات / استعلام,استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133864/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133872/استعلام-تجهیز-صندلی-ها-و-پرده-های-پروژه'>استعلام  تجهیز صندلی ها و پرده های پروژه / استعلام, استعلام  تجهیز صندلی ها و پرده های پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133880/مناقصه-ساخت-RECTIFIER-UNIT-250A'>مناقصه ساخت RECTIFIER UNIT 250A / مناقصه ساخت RECTIFIER UNIT 250A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133889/استعلام-شیر-تاسیسات-خانگی--'>استعلام شیر تاسیسات خانگی ... / استعلام, استعلام شیر تاسیسات خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133897/استعلام-خرید-نرم-افزار-شبکه--'>استعلام خرید نرم افزار شبکه ... / استعلام , استعلام خرید نرم افزار شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133905/استعلام-خرید-لبنیات'>استعلام  خرید لبنیات / استعلام,استعلام  خرید لبنیات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133913/استعلام-سرویس-و-نگهداری-تجهیزات-بی-سیم'>استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات بی سیم / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری تجهیزات بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133921/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس-کارتن'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس کارتن / استعلام , استعلام کاغذ A4 کپی مکس کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133929/استعلام-اجرا-و-خرید-لوازم-دوربین-مدار-بسته'>استعلام اجرا و خرید لوازم دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام اجرا و خرید لوازم دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133937/استعلام-قیرپاشی-و-آسفالت--'>استعلام قیرپاشی و آسفالت ... / استعلام, استعلام قیرپاشی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133945/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام مواد آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام مواد آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133953/مناقصه-عملیات-حفر-یک-حلقه-چاه-آهکی'>مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133514/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133522/استعلام-معاینه-فنی-سیستم-های-گرمایشی-و-موتورخانه'>استعلام معاینه فنی سیستم های گرمایشی و موتورخانه   / استعلام, معاینه فنی سیستم های گرمایشی و موتورخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133530/استعلام-کیت-مواد-جانبی-ساخت-و-توسعه-اسیدهای-نوکلئیک'>استعلام کیت مواد جانبی ساخت و توسعه اسیدهای نوکلئیک / استعلام,استعلام کیت مواد جانبی ساخت و توسعه اسیدهای نوکلئیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133539/استعلام-خرید-ترانسفورماتور--'>استعلام خرید ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام خرید ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133548/استعلام-لوبیا-چیتی-درجه-1-ایرانی'>استعلام لوبیا چیتی درجه 1 ایرانی  / استعلام , استعلام لوبیا چیتی درجه 1 ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133557/استعلام-قرارداد-اجاره-خودرو-استیجاری'>استعلام قرارداد اجاره خودرو استیجاری  / استعلام , استعلام قرارداد اجاره خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133565/استعلام-چای-و-قند'>استعلام چای و قند / استعلام, استعلام چای و قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133573/استعلام-خط-کشی-محوطه-پارکینگ'>استعلام خط کشی محوطه پارکینگ / استعلام, ​استعلام خط کشی محوطه پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133581/استعلام-دو-عدد-UTM'>استعلام دو عدد UTM / استعلام، استعلام دو عدد UTM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133589/استعلام-آسفالت-خیابان'>استعلام آسفالت خیابان / استعلام, استعلام آسفالت خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133597/استعلام-ویدئوپروژکتور--'>استعلام ویدئوپروژکتور... / استعلام,استعلام ویدئوپروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133605/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133613/استعلام-کیس-کامپیوتر'>استعلام کیس کامپیوتر  / استعلام کیس کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133621/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133629/مناقصه-شانه-سازی-و-تعریض-دور-برگدانهای-محور-آزاد-شهر--نوده-خاندوز'>مناقصه شانه سازی و تعریض دور برگدانهای محور آزاد شهر - نوده خاندوز  / مناقصه , مناقصه شانه سازی و تعریض دور برگدانهای محور آزاد شهر - نوده خاندوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133637/استعلام-نصب-صندلی-پلاستیکی'>استعلام نصب صندلی پلاستیکی / استعلام نصب صندلی پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133645/استعلام-خرید-15-عدد-سیستم-کامپیوتر'>استعلام خرید 15 عدد سیستم کامپیوتر  / استعلام , استعلام خرید 15 عدد سیستم کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133653/استعلام-فعالیت-های-جنبی-تامین-وجوه-بیمه-و-بازنشستگی'>استعلام فعالیت های جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی / استعلام, استعلام فعالیت های جنبی تامین وجوه بیمه و بازنشستگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133661/استعلام-نخود-درجه-یک'>استعلام نخود درجه یک / استعلام , استعلام نخود درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133669/استعلام-جوشکاری-قوطی'>استعلام جوشکاری قوطی / استعلام , استعلام جوشکاری قوطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133677/استعلام-الکترو-پمپ-لجن-شکن'>استعلام الکترو پمپ لجن شکن  / استعلام,استعلام الکترو پمپ لجن شکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133686/استعلام-تهیه-و-نصب-شیشه-سکوریت--'>استعلام تهیه و نصب شیشه سکوریت ... / استعلام,استعلام تهیه و نصب شیشه سکوریت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133698/استعلام-عملیات-تعریض-و-رفع-نقطه-حادثه-خیز'>استعلام عملیات تعریض و رفع نقطه حادثه خیز / استعلام, استعلام عملیات تعریض و رفع نقطه حادثه خیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133712/استعلام-انجام-عملیات---'>استعلام انجام عملیات .... / استعلام, استعلام انجام عملیات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133728/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133745/استعلام-احداث-فندانسیون-کف-سازی-انبار-500-تنی'>استعلام احداث فندانسیون کف سازی انبار 500 تنی / استعلام, استعلام احداث فندانسیون کف سازی انبار 500 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133756/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133765/استعلام-ایمن-سازی-و-ساماندهی'>استعلام ایمن سازی و ساماندهی / استعلام , استعلام ایمن سازی و ساماندهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133774/استعلام-سوئیچ-سیسکو--'>استعلام سوئیچ سیسکو... / استعلام, استعلام سوئیچ سیسکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133783/استعلام-خرید-نرم-افزار'>استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133793/استعلام-چمن-زن--'>استعلام چمن زن ... / استعلام , استعلام چمن زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133803/استعلام-خرید-اسکور-بورد'>استعلام خرید اسکور بورد  / استعلام , استعلام خرید اسکور بورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133811/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته-و--'>استعلام خرید دوربین مدار بسته و ... / استعلام, استعلام خرید دوربین مدار بسته و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133821/استعلام-کارت-زرد-و-فرمون'>استعلام کارت زرد و فرمون / استعلام,استعلام کارت زرد و فرمون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133830/استعلام-بیسیم-خودرویی-AM-به-تعداد-7-عدد--'>استعلام بیسیم خودرویی AM به تعداد 7 عدد... / استعلام,بیسیم خودرویی AM به تعداد 7 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133843/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت-ایستاده--'>استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده... / استعلام,کولر گازی اسپلیت ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133851/استعلام-سیم-بکسل-آسانسور-و--'>استعلام سیم بکسل آسانسور و ... / استعلام,استعلام سیم بکسل آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133859/استعلام-بذر-ذرت'>استعلام بذر ذرت / استعلام, استعلام بذر ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133867/استعلام-عملیات-تعمیرات-اساسی-پل-های-بزرگ-راه'>استعلام عملیات تعمیرات اساسی پل های بزرگ راه  / استعلام,استعلام عملیات تعمیرات اساسی پل های بزرگ راه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133875/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداری--'>استعلام تعمیرات ساختمان اداری... / استعلام,تعمیرات ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133883/استعلام-شیر-یکطرفه-و-شیر-کشویی-و--'>استعلام شیر یکطرفه و شیر کشویی و...  / استعلام , استعلام شیر یکطرفه و شیر کشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133892/استعلام-احداث-کانال-بتنی--'>استعلام احداث کانال بتنی ... / استعلام, استعلام استعلام احداث کانال بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133900/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133908/استعلام-مستند-سازی-طرحها-و-پروژه-های-آبخیزداری'>استعلام مستند سازی طرحها و پروژه های آبخیزداری  / استعلام , استعلام مستند سازی طرحها و پروژه های آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132825/مزایده-واگذاری-راهبری-استخر'>مزایده واگذاری راهبری استخر  / مزایده واگذاری راهبری استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132842/مزایده-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابین-کاپرا-و-سواری-پراید-سایپا141-آی'>مزایده  دستگاه خودرو وانت دو کابین کاپرا و سواری پراید سایپا141 آی  / مزایده  , مزایده دستگاه خودرو وانت دو کابین کاپرا و سواری پراید سایپا141 آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132856/مزایده-مقدار-20-هکتار-از-اراضی-کشاورزی-(نوبت-دوم)'>مزایده مقدار 20 هکتار از اراضی کشاورزی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده مقدار 20 هکتار از اراضی کشاورزی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132871/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-فولکس'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری فولکس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری فولکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132894/مزایده-فروش-یکدستگاه-پتک-هیدرولیک'>مزایده فروش یکدستگاه پتک هیدرولیک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پتک هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132926/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-20-سال'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 20 سال / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت بیش از 20 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132947/مزایده-سواری-پژو-پارس'>مزایده سواری پژو پارس / مزایده, مزایده سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132962/مزایده-ششدانگ-پلاک-7864-فرعی-مساحت-362-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک 7864 فرعی مساحت 362.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7864 فرعی مساحت 362.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132983/مزایده-زمین-مساحت-107-32متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 107.32متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 107.32متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132999/مزایده-واگذاری-غرفه-های-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری غرفه های تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری غرفه های تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133020/مزایده-دستگاه-پی-وی-سی--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه پی وی سی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دستگاه پی وی سی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133043/مزایده-ششدانگ-ملک-زمین-مسکونی-عرصه-171-79متر'>مزایده ششدانگ ملک زمین مسکونی عرصه 171.79متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک زمین مسکونی عرصه 171.79متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133061/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-88-293متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 88.293متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 88.293متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133082/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-سیصدو-چهار-متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت سیصدو چهار متر / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت سیصدو چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133112/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-238متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 238متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 238متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133157/مزایده-انواع-لوازم-اسقاط-دارای-مس-و-انواع-وسایل-و-تجهیزات-اداری-و-شبکه'>مزایده انواع لوازم اسقاط دارای مس و انواع وسایل و تجهیزات اداری و شبکه  / مزایده , مزایده انواع لوازم اسقاط دارای مس و انواع وسایل و تجهیزات اداری و شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133202/مزایده-زمین-مساحت-110-25متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 110.25متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 110.25متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133255/مزایده-فروش-8-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش 8 دستگاه خودرو  / مزایده فروش 8 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133304/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-مزدا-وانت-دو-کابین-مدل-83'>مزایده یک دستگاه خودرو مزدا وانت دو کابین مدل 83 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو مزدا وانت دو کابین مدل 83</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133391/آگهی-فراخوان-عمومی-واگذاری-قطعه-زمین'>آگهی فراخوان عمومی واگذاری قطعه زمین  / آگهی فراخوان عمومی، واگذاری قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133544/مزایده-بوفه-استخر'>مزایده بوفه استخر / مزایده, مزایده بوفه استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133702/مزایده-واگذاری-محل-داروخانه-و--'>مزایده واگذاری محل داروخانه و ... / مزایده، مزایده واگذاری محل داروخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133717/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-100-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی 100 متر مکعبی / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 100 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133736/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-20-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 20 متر مکعبی / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 20 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133754/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-20-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 20 متر مکعبی / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 20 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133813/آگهی-مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده'>آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133887/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-20-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 20 متر مکعبی / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 20 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133990/استعلام-کنستانتره-دامی'>استعلام کنستانتره دامی / استعلام,استعلام کنستانتره دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133998/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مقاطع-متوسطه-دوم--'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقاطع متوسطه دوم... / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی مقاطع متوسطه دوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134006/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134015/مناقصه-اصلاح-خطوط-آب'>مناقصه اصلاح خطوط آب  / مناقصه ,مناقصه اصلاح خطوط آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132897/تجدید-مزایده-واگذاری-غرفه-های-فروش-بلیت-طبقه-هم-کف-ترمینال'>تجدید مزایده واگذاری غرفه های فروش بلیت طبقه هم کف ترمینال / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری غرفه های فروش بلیت طبقه هم کف ترمینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132930/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-4569متر-نوبت-اول'>مزایده باغ مشجر مساحت 4569متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 4569متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132949/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-157متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 157متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 157متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132968/مزایده-ملک-مساحت-89-33مترمربع'>مزایده ملک مساحت 89.33مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 89.33مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132987/مزایده-یک-دستگاه-وانت-شورلت'>مزایده یک دستگاه وانت شورلت / مزایده, مزایده یک دستگاه وانت شورلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133007/فراخوان-مزایده-اجاره-​محل-استقرار-غرفه-تنقلات-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره ​محل استقرار غرفه تنقلات نوبت دوم  / آگهی فراخوان مزایده حضوری، فراخوان مزایده اجاره ​محل استقرار غرفه تنقلات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133027/مزایده-ششدانگ-کارخانه-عرصه-35725متر-97-2-23'>مزایده ششدانگ کارخانه عرصه 35725متر 97.2.23 / مزایده,مزایده ششدانگ کارخانه عرصه 35725متر 97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133047/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-291-83متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی عرصه 291.83متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 291.83متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133067/مزایده-اقلام-لوازم-راکد-سالم-و-مستعمل--'>مزایده اقلام لوازم راکد سالم و مستعمل...   / اگهی مزایده , مزایده اقلام لوازم راکد سالم و مستعمل...  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133086/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-کارگاهی-و-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133124/آگهی-مزایده-12-دستگاه-کامپیوتر'>آگهی مزایده 12 دستگاه کامپیوتر  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده 12 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133162/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-شهر-صدرا'>اصلاحیه مزایده فروش املاک شهر صدرا / مزایده,مزایده فروش املاک شهر صدرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133217/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره کارخانه آسفالت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133262/مزایده-فروش-دو-باب-ساختمان-ویلایی-210-و-333متر'>مزایده فروش دو باب ساختمان ویلایی 210 و 333متر / مزایده,مزایده فروش دو باب ساختمان ویلایی 210 و 333متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133314/اجاره-واحد-داروخانه-مراکز-خدمات-جامع--'>اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع.... / اجاره واحد داروخانه مراکز خدمات جامع....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133429/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-420-70-مترمربع'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور مساحت 420/70 مترمربع / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین محصور مساحت 420/70 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133679/مزایده-فروش-مخزن-هوایی'>مزایده فروش مخزن هوایی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133705/مزایده-اموال-اسقاطی-بیمارستان'>مزایده اموال اسقاطی بیمارستان / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اموال اسقاطی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133720/مزایده-فروش-مخزن-هوایی'>مزایده فروش مخزن هوایی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133739/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-60-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133771/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-40-متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 40 متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133826/مزایده-فروش-40-کیلو-سقز'>مزایده فروش 40 کیلو سقز / مزایده, مزایده فروش 40 کیلو سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133962/مزایده-ساختمان-کاربری-ورزشی'>مزایده ساختمان کاربری ورزشی  / مزایده,مزایده ساختمان کاربری ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133992/استعلام-خرید-کلی-مواد-غذایی'>استعلام خرید کلی مواد غذایی / استعلام, استعلام خرید کلی مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134000/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134009/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134017/تجدید-مناقصه-coiled-tubing-control'>تجدید مناقصه coiled tubing control  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه coiled tubing control </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133916/استعلام-ساخت-اتاقک-محل-نصب-خودپرداز'>استعلام ساخت اتاقک محل نصب خودپرداز  / استعلام,استعلام ساخت اتاقک محل نصب خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133924/استعلام-احداث-پایگاه-امدادی-براساس-ضوابط-و-شرایط'>استعلام احداث پایگاه امدادی براساس ضوابط و شرایط / استعلام احداث پایگاه امدادی براساس ضوابط و شرایط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133932/فراخوان-مناقصه-لکه-گیر-و-درزگیری-و-روکش'>فراخوان مناقصه لکه گیر و درزگیری و روکش / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه لکه گیر و درزگیری و روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133940/استعلام-پلاک-فلزی-برای-كوره-بلند'>استعلام پلاک فلزی برای كوره بلند / استعلام,استعلام پلاک فلزی برای كوره بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133948/استعلام-چمن-زن--'>استعلام چمن زن ... / استعلام , استعلام چمن زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133956/استعلام-پرینتر-پزشکی-حرارتی--'>استعلام پرینتر پزشکی حرارتی... / استعلام, استعلام پرینتر پزشکی حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133966/استعلام-ورق-اک-دی-اف-تیسان'>استعلام  ورق اک دی اف تیسان / استعلام , استعلام  ورق اک دی اف تیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133975/استعلام-مولد-برق-اضطراری--'>استعلام مولد برق اضطراری... / استعلام, استعلام مولد برق اضطراری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133983/استعلام-در--'>استعلام در ... / استعلام , استعلام در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132257/مزایده-یکباب-ساختمان-پلاک-ثبتی-6524-فرعی-مرحله-اول'>مزایده یکباب ساختمان پلاک ثبتی 6524 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان پلاک ثبتی 6524 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132274/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132293/مزایده-ملک-104-فرعی-شامل-زمین-مساحت-233-50متر'>مزایده ملک 104 فرعی شامل زمین مساحت 233.50متر / مزایده,مزایده ملک 104 فرعی شامل زمین مساحت 233.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132306/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه / مزایده, مزایده اجاره مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132323/مزایده-اقلام-مستعمل-آهن-آلات--'>مزایده اقلام مستعمل آهن آلات ... / مزایده, مزایده اقلام مستعمل آهن آلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132337/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-210متر'>مزایده قطعه زمینی مساحت 210متر / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت 210متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132351/مزایده-یک-واحد-ساختمانی-مساحت-57-متر'>مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 57 متر  / مزایده,مزایده یک واحد ساختمانی مساحت 57 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132379/مزایده-آپارتمان-قطعه-19-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 19 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 19 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132397/مزایده-پلاک-ثبتی-8515-اصلی-بخش-یک-قم'>مزایده پلاک ثبتی 8515 اصلی بخش یک قم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8515 اصلی بخش یک قم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132422/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-399-68متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 399.68متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 399.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132442/مزایده-تعداد-1-دستگاه-اتوبوس-بنز-302-اسقاطی'>مزایده تعداد 1 دستگاه اتوبوس بنز 302 اسقاطی  / آگهی مزایده , مزایده تعداد 1 دستگاه اتوبوس بنز 302 اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132465/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-اول-169-63متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول 169.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه اول 169.63متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132485/مزایده-آپارتمان-دو-خوابه-مساحت-نود-متر'>مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت نود متر / مزایده,مزایده آپارتمان دو خوابه مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132500/مزایده-فروش-136-مترمربع-عرصه-حاصل-از-پیشروی-به-معبر-نوبت-دوم'>مزایده فروش 136 مترمربع عرصه حاصل از پیشروی به معبر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 136 مترمربع عرصه حاصل از پیشروی به معبر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132519/مزایده-خودرو-سواری-سوزکی-گراند-ویتارا-2400cc'>مزایده خودرو سواری سوزکی گراند ویتارا 2400cc / مزایده, مزایده  خودرو سواری سوزکی گراند ویتارا 2400cc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132540/اگهی-مزایده-واگذاری-دو-باب-غرفه-97-2-23'>اگهی مزایده واگذاری دو باب غرفه  97.2.23  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری دو باب غرفه  97.2.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132555/مزایده-بهره‌برداری-از-سالن-بولینگ'>مزایده بهره‌برداری از سالن بولینگ / آگـهـی مزایـده عمومی , مزایده بهره‌برداری از سالن بولینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132580/مزایده-2-واحد-مغازه-و-4-واحد-آپارتمان-نوبت-سوم'>مزایده 2 واحد مغازه و 4 واحد آپارتمان نوبت سوم / مزایده,مزایده 2 واحد مغازه و 4 واحد آپارتمان نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132602/مزایده-خودرو-لیفان'>مزایده خودرو لیفان  / اگهی مزایده , مزایده خودرو لیفان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132628/مزایده-5-واحد-مغازه-مساحت-120-98متر'>مزایده 5 واحد مغازه مساحت 120.98متر / مزایده,مزایده 5 واحد مغازه مساحت 120.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132650/تجدید-مزایده-فروش-195-دستگاه-اتوبوس-فرسوده'>تجدید مزایده فروش 195 دستگاه اتوبوس فرسوده  / تجدید مزایده ، تجدید مزایده فروش 195 دستگاه اتوبوس فرسوده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132673/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-هفده-فرعی-165متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره هفده فرعی 165متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره هفده فرعی 165متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132696/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-160-5متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 160.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 160.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132718/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-35-سال-بازسازی-شده'>مزایده ملک با قدمت بیش از 35 سال بازسازی شده  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از 35 سال بازسازی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132742/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-12-12متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 12.12متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 12.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132762/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-روآ'>مزایده یک دستگاه سواری پژو روآ  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132780/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-مساحت-48-44متر'>مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 48.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری مساحت 48.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132796/مزایده-فروش-مواد-شیمیایی--'>مزایده فروش مواد شیمیایی ... / مزایده ، مزایده فروش مواد شیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132812/مزایده-تعداد-830-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده تعداد 830 دستگاه موتور سیکلت / آگهی حراج حضوری نقدی,مزایده تعداد 830 دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132826/آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-معدن-شن-و-ماسه'>آگهی مزایده بهره برداری از معدن شن و ماسه / آگهی مزایده,آگهی مزایده بهره برداری از معدن شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133963/استعلام-سیم-کشی--'>استعلام سیم کشی ... / استعلام , استعلام سیم کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133972/استعلام-جدید-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محور-علی-اباد--رحمت-اباد-قطعه-دوم'>استعلام جدید پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور علی اباد - رحمت اباد قطعه دوم   / استعلام , استعلام جدید پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور علی اباد - رحمت اباد قطعه دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133980/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی  / استعلام, استعلام لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132253/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-106-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 106.18متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 106.18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132269/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-208-مترمربع'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 208 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 208 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132288/مزایده-پلاک-ثبتی-2068-فرعی-مساحت-2858-14متر'>مزایده پلاک ثبتی 2068 فرعی مساحت 2858.14متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2068 فرعی مساحت 2858.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132301/مزایده-ملک-قولنامه-ای-مساحت-128-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک قولنامه ای مساحت 128 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 128 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132316/تجدید-مزایده-اجاره-بوفه-دانشجویی-و-کافی-شاپ--'>تجدید مزایده اجاره بوفه دانشجویی و کافی شاپ... / مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره بوفه دانشجویی و کافی شاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132332/مزایده-دستگاه-همبرگرزن'>مزایده دستگاه همبرگرزن / مزایده, مزایده دستگاه همبرگرزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132348/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5-هزار-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هزار متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5 هزار متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132372/مزایده-فضاهای-خالی-پارکهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده فضاهای خالی پارکهای سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132389/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-دویست-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان دویست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132412/مزایده-فروش-ضایعات-سیم-مس-برگشتی-از-شبکه-برق-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132436/مزایده-زمین-مساحت-148-50متر'>مزایده زمین مساحت 148.50متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 148.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132458/اصلاحیه-مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-استندهای-سطح-شهر'>اصلاحیه مزایده نصب و بهره برداری از استندهای سطح شهر  / اصلاحیه مزایده, مزایده نصب و بهره برداری از استندهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132476/مزایده-فروش-املاک-استان-ایلام'>مزایده فروش املاک استان ایلام  / مزایده,مزایده فروش املاک استان ایلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132494/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-198-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 198 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 198 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132511/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-183-30متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 183.30متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 183.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132533/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه'> مزایده واگذاری یک باب مغازه  / مزایده, مزایده واگذاری یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132550/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-141-فرعی-بخش-12-نیشابور'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 141 فرعی بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 141 فرعی بخش 12 نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132567/مزایده-اجاره-یک-باب-سوله-و-محوطه-مربوطه'>مزایده اجاره یک باب سوله و محوطه مربوطه / مزایده,مزایده اجاره یک باب سوله و محوطه مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132592/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-40-54متر-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 40.54متر طبقه اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 40.54متر طبقه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132618/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-87متر-قطعه-هفت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.87متر قطعه هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.87متر قطعه هفت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132641/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-ـ-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری پسماند خشک  ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده  جمع آوری پسماند خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132669/مزایده-واگذاری-دو-عدد-بوفه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو عدد بوفه - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری دو عدد بوفه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132687/مزایده-واگذاری-اجاره-پنجشنبه-و-جمعه-بازار-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره پنجشنبه و جمعه بازار نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره پنجشنبه و جمعه بازار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132712/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-176-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132734/مزایده-پلاک-شماره-4079-اصلی-7687-19متر'>مزایده پلاک شماره 4079 اصلی 7687.19متر / مزایده,مزایده پلاک شماره 4079 اصلی 7687.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132758/مزایده-دو-دستگاه-کانکس-مازاد'>مزایده دو دستگاه کانکس مازاد  / مزایده, مزایده دو دستگاه کانکس مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132770/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مساحت-2790000-4340000-240000متر'>مزایده فروش سه قطعه زمین مساحت 2790000-4340000-240000متر  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مساحت 2790000-4340000-240000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132793/مزایده-ملک-مساحت-673متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 673متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت 673متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132804/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-89'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 89 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132818/مزایده-خودرو-سواری-روآ'>مزایده خودرو سواری روآ  / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132839/مزایده-اطاق-عقب-وانت-نیسان--'>مزایده اطاق عقب وانت نیسان ... / مزایده , مزایده اطاق عقب وانت نیسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132850/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132868/مزایده-ششدانگ-پلاک-1179-1003-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 1179/1003 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1179/1003 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132889/مزایده-فروش-تعداد-24-راس-گاو-پرواری-97-02-23'>مزایده  فروش تعداد 24 راس گاو پرواری 97.02.23 / آگهی مزایده , مزایده  فروش تعداد 24 راس گاو پرواری 97.02.23</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132845/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-آردی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132858/مزایده-اجاره-خط-کامل-تولید-پودرهای-میکرونیزه--'>مزایده اجاره خط کامل تولید پودرهای میکرونیزه ... / مزایده اجاره خط کامل تولید پودرهای میکرونیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132873/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132895/مزایده-6-دستگاه-اتومبیل-دولتی--یک-دستگاه-سواری-پژو-405-و--نوبت-دوم'>مزایده 6 دستگاه اتومبیل دولتی : یک دستگاه سواری پژو 405 و... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده 6 دستگاه اتومبیل دولتی : یک دستگاه سواری پژو 405 و... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132929/مزایده-اجاره-واحدهای-تجاری'>مزایده اجاره واحدهای تجاری / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره واحدهای تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132948/مزایده-فروش-یکدستگاه-شستشوی-شیشه-دو-جداره'>مزایده فروش یکدستگاه شستشوی شیشه دو جداره / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه شستشوی شیشه دو جداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132964/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-و-ساختمان-های-کارخانه-عرصه-3500متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین و ساختمان های کارخانه عرصه 3500متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین و ساختمان های کارخانه عرصه 3500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132986/مزایده-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه  / مزایده, مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133001/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نقد و اقساط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133024/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133044/مزایده-اجاره-محل-فروشگاه'>مزایده اجاره محل فروشگاه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل فروشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133064/مزایده-فروش-تعداد-6-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 6 قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 6 قطعه از املاک کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133085/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری جایگاه CNG  - نوبت دوم  / مزایده  , مزایده  واگذاری جایگاه CNG  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133118/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-159-48متر-قدمت-27-سال'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 159.48متر قدمت 27 سال  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 159.48متر قدمت 27 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133160/آگهی-مزایده-واگذاری-دو-واحد-بوفه-و-کافی'>آگهی مزایده واگذاری دو واحد بوفه و  کافی / آگهی مزایده واگذاری دو واحد بوفه و  کافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133206/مزایده-11666-سهم-مشاع-از-11717600-سهم-از-سهام-باغ'>مزایده 11666 سهم مشاع از 11717600 سهم از سهام باغ / مزایده,مزایده 11666 سهم مشاع از 11717600 سهم از سهام باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133258/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سیزده-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سیزده ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133310/مزایده-فروش-تعداد-12-واحد-از-آپارتمان-های-مسکونی-در-دست-احداث'>مزایده فروش تعداد 12 واحد از آپارتمان های مسکونی در دست احداث  / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 واحد از آپارتمان های مسکونی در دست احداث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133401/مزایده-زمین-مساحت-سیصد-متر-مرحله-اول'>مزایده زمین مساحت سیصد متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت سیصد متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133556/مزایده-کارخانه-کاربری-صنعتی'>مزایده کارخانه کاربری صنعتی / مزایده,مزایده کارخانه کاربری صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133703/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-40-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 متر مکعبی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133719/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-80-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 80 متر مکعبی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 80 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133737/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-100متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 100متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 100متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133757/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-40-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 مکعبی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133816/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-50-متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 50 متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 50 متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133957/مزایده-واحد-تجاری'>مزایده واحد تجاری  / مزایده,مزایده واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133991/استعلام-آبرسانی-و-آبیاری-و-تامین-آب'>استعلام آبرسانی و آبیاری و تامین آب  / استعلام, آبرسانی و آبیاری و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133999/استعلام-سیستم-کنفرانس'>استعلام سیستم کنفرانس  / استعلام سیستم کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134007/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام , استعلام کولر گازی اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134016/استعلام-سرویس-سماور-گازی'>استعلام سرویس سماور گازی  / استعلام , استعلام سرویس سماور گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132911/مزایده-لاشه-1-دستگاه-کامیون-کمپرسی-بنز-10-تن-مدل-آریا-(نوبت-دوم)'>مزایده لاشه 1 دستگاه کامیون کمپرسی بنز 10 تن مدل آریا (نوبت دوم) / مزایده, مزایده لاشه 1 دستگاه کامیون کمپرسی بنز 10 تن مدل آریا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132942/مزایده-اجاره-داروخانه-شبانه-روزی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132957/مزایده-اجاره-باغ'>مزایده اجاره باغ / مزایده , مزایده اجاره باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132978/مزایده-2-سهم-از-14-سهم-پلاک-ثبتی-بخش-4-یزد'>مزایده 2 سهم از 14 سهم پلاک ثبتی بخش 4 یزد  / مزایده,مزایده 2 سهم از 14 سهم پلاک ثبتی بخش 4 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132994/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 رنگ سفید / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133017/مزایده-ساختمان-در-دو-طبقه-عرصه-صد-و-ده-متر'>مزایده ساختمان در دو طبقه عرصه صد و ده متر  / مزایده,مزایده ساختمان در دو طبقه عرصه صد و ده متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133039/مزایده-زمین-کشاورزی-با-سند-عادی-نوبت-اول'>مزایده زمین کشاورزی با سند عادی نوبت اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی با سند عادی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133057/مزایده-فروش-املاک-مساحت-اعیان-104-4-107-108-5متر'>مزایده فروش املاک مساحت اعیان 104.4-107-108.5متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت اعیان 104.4-107-108.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133076/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-تراکتور-بیل-دار-مرحله-دوم'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه تراکتور بیل دار مرحله دوم  / مزایده , مزایده عمومی فروش یک دستگاه تراکتور بیل دار مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133103/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت212-و-258متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت212 و 258متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت212 و 258متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133146/مزایده-فروش-شش-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش شش دستگاه خودرو  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش شش دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133190/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-300متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133253/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-سمند-سورن'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند سورن / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند سورن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133281/مزایده-فروش-پلاکهای-به-شماره-های-فرعی-3989-الی-3995-فرعی'>مزایده فروش پلاکهای به شماره های فرعی 3989 الی 3995 فرعی  / مزایده,مزایده فروش پلاکهای به شماره های فرعی 3989 الی 3995 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133367/مزایده-پلاک-ثبتی-زمین-مسکونی-36137-91متر'>مزایده پلاک ثبتی زمین مسکونی 36137.91متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زمین مسکونی 36137.91متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133505/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-فروشگاه-و-نمایشگاه-هنرهای-سنتی-و-تزئینی'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133696/مزایده-فروش-مخزن-هوایی'>مزایده فروش مخزن هوایی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133715/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-60-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی  / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 60 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133730/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-40-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 متر مکعبی / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133748/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده-40-متر-مکعبی'>مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 متر مکعبی / مزایده , مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده 40 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133795/مزایده-فروش-مخزن-هوایی-80-متر-مکعبی-روستای--'>مزایده فروش مخزن هوایی 80 متر مکعبی روستای... / مزایده, مزایده فروش مخزن هوایی 80 متر مکعبی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133838/آگهی-مزایده-فروش-مخزن-هوایی-فرسوده'>آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش مخزن هوایی فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133988/استعلام-خرید-ملزومات-برقی-و-تاسیساتی'>استعلام خرید ملزومات برقی و تاسیساتی / استعلام ,استعلام خرید ملزومات برقی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1133996/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134004/استعلام-محصور-نمودن-جلو-کارگاه-ساختمانی'>استعلام محصور نمودن جلو کارگاه ساختمانی / استعلام , استعلام محصور نمودن جلو کارگاه ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1134013/مناقصه-قطعات-یدکی-مربوط-به-پمپ-های-سیمانزنی'>مناقصه قطعات یدکی مربوط به پمپ های سیمانزنی / مناقصه,مناقصه قطعات یدکی مربوط به پمپ های سیمانزنی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 18 تاريخ : چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت: 15:04