اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.22 درسایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130451/مناقصه-حمل-نفت-گاز&#... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.22 درسایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130451/مناقصه-حمل-نفت-گاز'>مناقصه حمل نفت گاز  / مناقصه , مناقصه حمل نفت گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130459/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-پلی-اتیلن----نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ...  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130469/مناقصه-تامین-مواد-گندزدای-آب-به-میزان-700-تن-آب-ژاول'>مناقصه تامین مواد گندزدای آب به میزان 700 تن آب ژاول  / مناقصه , مناقصه تامین مواد گندزدای آب به میزان 700 تن آب ژاول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130480/استعلام-تعمیرات-مدرسه--'>استعلام تعمیرات مدرسه... / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130499/استعلام-کمپرسور--'>استعلام کمپرسور ... / استعلام , استعلام کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130515/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130525/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-عمومی-پشتیبانی-تاسیسات-و-خطوط-لوله-منطقه-پنج'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات عمومی، پشتیبانی، تاسیسات و خطوط لوله منطقه پنج  / فراخوان منقاصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات عمومی، پشتیبانی، تاسیسات و خطوط لوله منطقه پنج  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130538/استعلام-ساخت-نیم-طبقه--'>استعلام ساخت نیم طبقه ... / استعلام , استعلام ساخت نیم طبقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130549/مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-عملیات-جایگاه'>مناقصه واگذاری حجمی اداره امور عملیات جایگاه / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی اداره امور عملیات جایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130565/مناقصه-بازسازی-لوازم-و-قطعات-واحدهای-یک-و-دو-نیروگاه-گازی'>مناقصه بازسازی لوازم و قطعات واحدهای یک و دو نیروگاه گازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی لوازم و قطعات واحدهای یک و دو نیروگاه گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130584/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-های-گرمایش--'>استعلام تهیه و نصب سیستم های گرمایش ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم های گرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130598/مناقصه-خرید-پیچ-جوش-و-مهره-جوش'>مناقصه خرید پیچ جوش و مهره جوش / مناقصه, مناقصه خرید پیچ جوش و مهره جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130607/استعلام-لوله-های-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله های پلی اتیلن... / استعلام,لوله های پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130617/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-BAKER-CAS-SINGEL-WELL-CONTROL-REF-BAKER'>فراخوان مناقصه PARTS FOR BAKER CAS SINGEL WELL CONTROL REF BAKER / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه PARTS FOR BAKER CAS SINGEL WELL CONTROL REF BAKER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130627/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-700-متر-مکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 700 متر مکعبی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 700 متر مکعبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130637/استعلام-قفسه-متحرک-4-دستگاه--'>استعلام قفسه متحرک 4 دستگاه... / استعلام,قفسه متحرک 4 دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130653/مناقصه-اجرای-پروژه-جمع-آوری-آب-های-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی- نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه جمع آوری آب های سطحی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130665/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130677/استعلام-بازسازی-کانتین-عقب-و-تعمیر-سپر--'>استعلام بازسازی کانتین عقب و تعمیر سپر ... / استعلام , استعلام بازسازی کانتین عقب و تعمیر سپر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130689/مناقصه-واگذاری-تعدادی-از-مراکز-و-پایگاههای-سلامت'>مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تعدادی از مراکز و پایگاههای سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130704/مناقصه-عملیات-احداث-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-خط-انتقال-و-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه فاضلاب، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث بخشی از شبکه فاضلاب، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130714/فراخوان-تعویض-پوشش-خط-لوله-40-اینچ-انتقال-گاز-نوبت-دوم'>فراخوان  تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ انتقال گاز- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه,مناقصه  تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ انتقال گاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130727/استعلام-تعمیر-توربو-شارژ-و-رادیاتور-و-سیستم-خنک-کننده-و-کولر---'>استعلام تعمیر توربو شارژ و رادیاتور و سیستم خنک کننده و کولر  ... / استعلام, تعمیر توربو شارژ و رادیاتور و سیستم خنک کننده و کولر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130740/استعلام-خرید-کنسول--'>استعلام خرید کنسول... / استعلام, استعلام خرید کنسول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130753/مناقصه-حمل-حدود-250-000-تن-گندم-برنج'>مناقصه حمل حدود 250.000 تن گندم، برنج / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حمل حدود 250.000 تن گندم، برنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130761/مناقصه-خرید-9-قلم-کابل-جلی-فیلد-خاکی-از-2-قلم-کابل-ایرکور---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی از 2 قلم کابل ایرکور... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 9 قلم کابل جلی فیلد خاکی از 2 قلم کابل ایرکور... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130772/مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-و-بازرسی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نظارت و بازرسی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نظارت و بازرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130783/استعلام-تهیه-اقلام-آموزشی-و-ترویجی--'>استعلام تهیه اقلام آموزشی و ترویجی ... / استعلام, استعلام تهیه اقلام آموزشی و ترویجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130797/مناقصه-10-000-دستگاه-کنتور-آب-توربینی-مولتی-جت-نیمه-خشک'>مناقصه 10.000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نیمه خشک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه 10.000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نیمه خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130814/مناقصه-تامین-سیستم-باگاس-سوزبویلر-3-و--'>مناقصه تامین سیستم باگاس سوزبویلر 3 و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین سیستم باگاس سوزبویلر 3 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130833/مناقصه-تهیه-ساخت-پنجره-فلزی-و-دریچه-فلزی'>مناقصه  تهیه، ساخت پنجره فلزی و دریچه فلزی  / مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه، ساخت پنجره فلزی و دریچه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130845/فراخوان-مناقصه-دو-مرحله-ای-GAS-COMP-SUMY-نوبت-اول'>فراخوان مناقصه دو مرحله ای  GAS COMP. SUMY نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای, فراخوان مناقصه دو مرحله ای GAS COMP. SUMY نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130453/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان / مناقصه , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130462/مناقصه-خرید-اجناس-و-اجرای-تکمیل-شبکه-داخلی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اجناس و اجرای تکمیل شبکه داخلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید اجناس و اجرای تکمیل شبکه داخلی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130471/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130483/فراخوان-عملیات-قلع-و-قمع-و-تخریب-مستحدثات-و-اعیانی-های-غیرمجاز--ـ-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیرمجاز...ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات قلع و قمع و تخریب مستحدثات و اعیانی های غیرمجاز... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130504/مناقصه-خرید-انواع-رنگ-ها-و-تینرهای-وینیلی--اپوکسی--اکریلیک'>مناقصه خرید انواع رنگ ها و تینرهای وینیلی - اپوکسی - اکریلیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع رنگ ها و تینرهای وینیلی - اپوکسی - اکریلیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130517/مناقصه-شانه-سازی-و-تعریض-دوربرگردان-نوبت-دوم'>مناقصه شانه سازی و تعریض دوربرگردان نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه شانه سازی و تعریض دوربرگردان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130527/مناقصه-خرید-داروهای-دامپزشکی'>مناقصه خرید داروهای دامپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید داروهای دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130541/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130553/استعلام-دوزینگ-پمپ-تزریق-کلر--'>استعلام دوزینگ پمپ تزریق کلر ... / استعلام , استعلام دوزینگ پمپ تزریق کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130570/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی ... / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130588/استعلام-1-عدد-کنترلر-یودیان-1600--'>استعلام 1 عدد کنترلر یودیان 1600... / استعلام,1 عدد کنترلر یودیان 1600...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130600/آگهی-مناقصه--واگذاری-داروخانه'>آگهی مناقصه   واگذاری  داروخانه  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری  داروخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130610/تجدید-مناقصه-PARTS-FOR-HOOK-VARCO-BJ-5500'>تجدید مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500 / تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه PARTS FOR HOOK VARCO BJ-5500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130620/استعلام-پشتیبانی-فایروال-طریق'>استعلام پشتیبانی فایروال طریق / استعلام,پشتیبانی فایروال طریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130629/مناقصه-تامین-تجهیزات-سرور-و-ذخیره-سازی'>مناقصه تامین تجهیزات سرور و ذخیره سازی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین تجهیزات سرور و ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130641/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات'>استعلام  مرمت و بازسازی قنوات / استعلام, مرمت و بازسازی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130655/استعلام-حمل-پست---'>استعلام حمل پست  ... / استعلام,  حمل پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130668/استعلام-رطب--'>استعلام رطب ... / استعلام, استعلام رطب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130681/فراخوان-مناقصه-P-F-INSTRUMENT-CONTROL-SYSTEM-ZORYA--SUMY'>فراخوان مناقصه P/F: INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA & SUMY / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه P/F: INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA & SUMY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130694/استعلام-جمع-آوری-تجهیزات-ساخت-اسکلت-فلزی-اجرای-سقف-آجری-و--'>استعلام جمع آوری تجهیزات، ساخت اسکلت فلزی، اجرای سقف آجری و ... / استعلام, جمع آوری تجهیزات، ساخت اسکلت فلزی، اجرای سقف آجری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130707/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجرای-عملیات-ساماندهی-و--'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساماندهی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات ساماندهی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130717/آگهی-فراخوان-عمومی-جهت-مشارکت-در-سرمایه-گذاری'>آگهی فراخوان عمومی جهت مشارکت در سرمایه گذاری / آگهی فراخوان عمومی , آگهی فراخوان عمومی جهت مشارکت در سرمایه گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130730/آگهی-مناقصه-خرید-فلکسی-بولت-4-و-6-متری'>آگهی مناقصه خرید فلکسی بولت 4 و 6 متری / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید فلکسی بولت 4 و 6 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130742/استعلام-لایروبی--'>استعلام لایروبی ... / استعلام , استعلام لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130755/استعلام-زمین-فوتبال--'>استعلام زمین فوتبال ... / استعلام , استعلام زمین فوتبال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130763/مناقصه-تهیه--حمل-و-نصب-لوله--اتصالات-و-شیرآلات-عملیات-لوله-گذاری-تجدید'>مناقصه تهیه  ،حمل و نصب لوله ، اتصالات و شیرآلات ،عملیات لوله گذاری تجدید  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه  ،حمل و نصب لوله ، اتصالات و شیرآلات ،عملیات لوله گذاری تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130774/مناقصه-تکمیل-مدرسه-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل مدرسه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130787/استعلام-تانک-آب--'>استعلام تانک آب ... / استعلام , استعلام تانک آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130801/مناقصه-تعداد-25000-کابلشو'>مناقصه تعداد 25000 کابلشو / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تعداد 25000 کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130818/استعلام-اجرای-سیستم-سرمایش-و-گرمایش--'>استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش ... / استعلام , استعلام اجرای سیستم سرمایش و گرمایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130835/مناقصه-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری... نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,  مناقصه جدول گذاری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130849/استعلام-پرده-عمودی-(لوردراپه)'>استعلام پرده عمودی (لوردراپه) / استعلام, پرده عمودی (لوردراپه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130861/مناقصه-توسعه-ترانس-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه ترانس نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه توسعه ترانس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130872/مناقصه-ارتقای-قطعه-ذخیره-ساز-INNODISKSATADOM'>مناقصه ارتقای قطعه ذخیره ساز INNODISKSATADOM / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ارتقای قطعه ذخیره ساز INNODISKSATADOM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130882/مناقصه-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-12-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل و نصب و راه اندازی 12 دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  خرید و حمل و نصب و راه اندازی 12 دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130892/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130452/مناقصه-نقشه-برداری-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه نقشه برداری معابر سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نقشه برداری معابر سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130461/مناقصه-عمومی-آسفالت-خیابان-رستگاران-و--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی آسفالت خیابان رستگاران و...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی آسفالت خیابان رستگاران و...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130470/استعلام-مرمت-اجرای-بند-کشی--'>استعلام مرمت اجرای بند کشی ... / استعلام , استعلام مرمت اجرای بند کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130482/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130501/فراخوان-ارزیابی-عملیات-اجرایی-کلیه-واحدهای-اصلی-و-جنبی-و-محوطه-سازی---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی کلیه واحدهای اصلی و جنبی و محوطه سازی... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی کلیه واحدهای اصلی و جنبی و محوطه سازی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130516/مناقصه-خرید-کیس-کامپیوتر-و-ویدیو-پروژکتور'>مناقصه خرید کیس کامپیوتر و ویدیو پروژکتور  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کیس کامپیوتر و ویدیو پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130526/استعلام-اجرای-جدولگذاری--'>استعلام اجرای جدولگذاری.... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130540/مناقصه-سرویس-و-نگهداری--تعمیر-و-تعویض-کلیه-قطعات-یدکی-تجهیزات-رایانه-ای'>مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس و نگهداری ، تعمیر و تعویض کلیه قطعات یدکی تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130551/مناقصه-جاده-تندرستی-مجموعه---'>مناقصه جاده تندرستی مجموعه .... / مناقصه , مناقصه جاده تندرستی مجموعه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130566/استعلام-صافکاری-و-نقاشی-خودرو'>استعلام صافکاری و نقاشی خودرو / استعلام, صافکاری و نقاشی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130585/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-جهت-پیاده-سازی-سامانه-مدیریت-بازرسی'>مناقصه انتخاب پیمانکار جهت پیاده سازی سامانه مدیریت بازرسی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انتخاب پیمانکار جهت پیاده سازی سامانه مدیریت بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130599/استعلام-آزمایش-پمپاژ--'>استعلام آزمایش پمپاژ ... / استعلام , استعلام آزمایش پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130609/تجدید-دوم-مناقصه-حفر-چاه-دستی--نوبت-دوم'>تجدید دوم مناقصه حفر چاه دستی....نوبت دوم / تجدید دوم مناقصه  تجدید دوم مناقصه حفر چاه دستی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130618/مناقصه-عملیات-تکمیلی-خط-انتقال-آب-از-سد--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیلی خط انتقال آب از سد  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه عملیات تکمیلی خط انتقال آب از سد  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130628/مناقصه-ساخت-پک-ابزار-مخصوص-خودرو'>مناقصه ساخت پک ابزار مخصوص خودرو / مناقصه, مناقصه ساخت پک ابزار مخصوص خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130638/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130654/مناقصه-فروش-سهام'>مناقصه فروش سهام / مناقصه, مناقصه فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130666/مناقصه-خرید-پرسیدین--'>مناقصه خرید پرسیدین ...  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  خرید پرسیدین ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130680/مناقصه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی'>مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130690/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه ، مناقصه  تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130705/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130716/استعلام-تعمیر-موتور-و-رفع-عیب-سیستم-برق--'>استعلام تعمیر موتور و رفع عیب سیستم برق ... / استعلام , استعلام تعمیر موتور و رفع عیب سیستم برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130729/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130741/مناقصه-400-تن-زیرشانه-پنبه-(نوبت-دوم)'>مناقصه 400 تن زیرشانه پنبه (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه 400 تن زیرشانه پنبه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130754/مناقصه-فاز-اول-تخریب-و-بازسازی-جداول'>مناقصه فاز اول تخریب و بازسازی جداول  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه فاز اول تخریب و بازسازی جداول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130762/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130773/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130784/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-طبیعی'>استعلام تکمیل زمین چمن طبیعی / استعلام, تکمیل زمین چمن طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130798/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام,تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130816/استعلام-اجرای-تاسیسات-برقی-و--'>استعلام اجرای تاسیسات برقی و... / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات برقی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130834/مناقصه-عملیات-بازسازی-و-استانداردسازی-آسانسورها-ی-مجتمع--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بازسازی و استانداردسازی آسانسورها ی مجتمع - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات بازسازی و استانداردسازی آسانسورها ی مجتمع - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130848/مناقصه-توتون-های-خارجی---نوبت-دوم'>مناقصه توتون های خارجی... - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه توتون های خارجی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130860/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کامل عملیات اجرای ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری خط انتقال آب تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام کامل عملیات اجرای ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری خط انتقال آب تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130871/فراخوان-مناقصه-عمومی-حمل-و-نقل-جاده-ای-محمولات-فله-ای-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی حمل و نقل جاده ای محمولات فله ای نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی حمل و نقل جاده ای محمولات فله ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130455/مناقصه-عملیات-اجرای-سازه-و-الکترومکانیکال-ایستگاه-پمپاژ-2-پساب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای سازه و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ 2 پساب - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای سازه و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ 2 پساب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130464/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-تخلیه-آزمایش-و-تحویل-لوله-ساده-فولادی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130474/فراخوان-مناقصه-AIR-COOLER-BUNDELES-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه AIR-COOLER BUNDELES (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان مناقصه AIR-COOLER BUNDELES  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130487/مناقصه-خدمات-تأمین-نیروی-انسانی-جهت-انجام-نگهبانی-تجدید-(نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تأمین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی تجدید (نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خدمات تأمین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی تجدید (نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130508/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-تصفیه-فیزیکی-روستا--'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی روستا ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130520/مناقصه-پروژه-حمل-و-پخش-و-آسفالت-معابر-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حمل و پخش و آسفالت معابر اصلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حمل و پخش و آسفالت معابر اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130530/استعلام-وسایل-تویوتا--'>استعلام وسایل تویوتا ... / استعلام , استعلام وسایل تویوتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130544/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور'>مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت محور  / مناقصه , مناقصه   لکه گیری و روکش آسفالت محور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130559/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی--'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی ... / استعلام , استعلام سایر حمل و نقل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130574/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان---'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان .... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130593/استعلام-کابل-شبکه-سیم-افشان-و--'>استعلام کابل شبکه، سیم افشان و .. / استعلام, کابل شبکه، سیم افشان و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130603/استعلام-بازسازی-کانتین-عقب-و-جوشکاری-و-تعمیر-سپرهای-کامیونت'>استعلام بازسازی کانتین عقب و جوشکاری و تعمیر سپرهای کامیونت / استعلام, بازسازی کانتین عقب و جوشکاری و تعمیر سپرهای کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130612/استعلام-سنسور-اختلاف-فشار-s-s'>استعلام سنسور اختلاف فشار s+s / استعلام, سنسور اختلاف فشار s+s</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130622/استعلام-تابلو-درایو-kw22'>استعلام تابلو درایو kw22 / استعلام, تابلو درایو kw22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130633/مناقصه-خرید-بیمه-تکمیلی-درمان-پرسنل-و-افراد-تحت-تکفل'>مناقصه خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل  / مناقصه , مناقصه خرید بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت تکفل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130643/اصلاحیه-مناقصه-نقشه-برداری-معابر-سطح-شهر'>اصلاحیه مناقصه نقشه برداری معابر سطح شهر  / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه نقشه برداری معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130657/استعلام-خرید-12-دستگاه-قطع-کننده--'>استعلام خرید 12 دستگاه قطع کننده... / استعلام,خرید 12 دستگاه قطع کننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130671/استعلام-تعمیر-موتور-سمند-ال-ایکس-ای-اف-سون'>استعلام تعمیر موتور سمند ال ایکس ای اف سون / استعلام,تعمیر موتور سمند ال ایکس ای اف سون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130684/مناقصه-بازسازی-تعداد-20-دستگاه-از-آسانسورهای--'>مناقصه بازسازی تعداد 20 دستگاه از آسانسورهای... / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی تعداد 20 دستگاه از آسانسورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130698/استعلام-مقوا--'>استعلام مقوا ... / استعلام, استعلام مقوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130710/مناقصه-واگذاری-عملیات-اصلاح-و-بهینه-سازی-پست-63-230-(نوبت-دوم)'>مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 63/ 230 (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 63/ 230 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130721/استعلام-پشتیبانی-نگهداری-و-تعمیر-دستگاه-های-بی-سیم-و-شبکه-رادیویی'>استعلام  پشتیبانی، نگهداری و تعمیر دستگاه های بی سیم و شبکه رادیویی  / استعلام, پشتیبانی، نگهداری و تعمیر دستگاه های بی سیم و شبکه رادیویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130733/مناقصه-خرید-پست-کمپک-و-تابلو-پست-و-تابلو-نوع-شالتر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید پست کمپک و تابلو پست و تابلو نوع شالتر... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید پست کمپک و تابلو پست و تابلو نوع شالتر... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130746/مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-آسانسور'>مناقصه خدمات سرویس و نگهداری آسانسور / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات سرویس و نگهداری آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130757/مناقصه-عمومی-خرید-241-دستگاه-انواع-تابلو-عمومی-توزیع-فشار-ضعیف-در-آمپراژ-های-مختلف'>مناقصه عمومی خرید 241 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف در آمپراژ های مختلف / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 241 دستگاه انواع تابلو عمومی توزیع فشار ضعیف در آمپراژ های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130765/تجدید-مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین-نیروی-انسانی-در-مشاغل-تکنسینی-برق--'>تجدید مناقصه واگذاری پروژه تامین نیروی انسانی در مشاغل تکنسینی برق... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری پروژه تامین نیروی انسانی در مشاغل تکنسینی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130778/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی--'>استعلام تکمیل محوطه سازی ... / استعلام , استعلام تکمیل محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130789/مناقصه-تامین-روغن-هیدرولیک-روغن-گیربکس-گریس-و-فوم'>مناقصه تامین روغن هیدرولیک، روغن گیربکس، گریس و فوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین روغن هیدرولیک، روغن گیربکس، گریس و فوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130807/استعلام-بین-زباله-آبی-رنگ-240-لیتری-با-درب-پدالی-و--'>استعلام بین زباله آبی رنگ 240 لیتری با درب پدالی و .. / استعلام, بین زباله آبی رنگ 240 لیتری با درب پدالی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130823/استعلام-تابلوی-چلنیوم'>استعلام تابلوی چلنیوم  / استعلام, تابلوی چلنیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130837/آگهی-مناقصه-خرید-لایسنس-های-CLOUD-INFRASTRUCTURE'>آگهی مناقصه خرید لایسنس های CLOUD INFRASTRUCTURE / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید لایسنس های CLOUD INFRASTRUCTURE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130859/فراخوان-تعمیرات-تقویت-فشار-ضعیف--'>فراخوان تعمیرات تقویت فشار ضعیف... / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات تقویت فشار ضعیف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130870/استعلام-سیم-افشان--'>استعلام سیم افشان ... / استعلام , استعلام سیم افشان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130880/مناقصه-چاپ-و-تحویل-ماهانه-قبوض-تلفن-ثابت-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه چاپ و تحویل ماهانه قبوض تلفن ثابت مشترکین نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه چاپ و تحویل ماهانه قبوض تلفن ثابت مشترکین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130890/مناقصه-واگذاری-عملیات-احداث-توسعه-اصلاحات-روشنایی-و--'>مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات احداث، توسعه، اصلاحات، روشنایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130902/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مکانیزه'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130915/استعلام-حفظ-و-نگهداری-کشتارگاه-صنعتی-جهت-پمپاژ-پساب-فاضلاب--'>استعلام حفظ و نگهداری کشتارگاه صنعتی جهت پمپاژ پساب فاضلاب ... / استعلام , استعلام حفظ و نگهداری کشتارگاه صنعتی جهت پمپاژ پساب فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130925/مناقصه-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130937/مناقصه-تامین-نیروهای-انسانی-نظارت-بر-فعالیتهای-بهره-برداری-شبکه-های-توزیع-برق-(نوبت-دوم)'>مناقصه تامین نیروهای انسانی نظارت بر فعالیتهای بهره برداری شبکه های توزیع برق (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروهای انسانی نظارت بر فعالیتهای بهره برداری شبکه های توزیع برق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130949/مناقصه-توسعه-و-احداث-اصلاح-و-بهینه-سازی--'>مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130964/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-جدولگذاری-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و جدولگذاری معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130974/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-عملیات-تاسیسات-انبار-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار  نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130987/مناقصه-مرمت-خانه-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه مرمت خانه و ...  (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه مرمت خانه و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130999/استعلام-تعمیر-توربو-شارز-و-رادیاتور-و-سیستم-خنک-کننده-و--'>استعلام تعمیر توربو شارز و رادیاتور و سیستم خنک کننده و ... / استعلام,استعلام تعمیر توربو شارز و رادیاتور و سیستم خنک کننده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131013/مناقصه-سامانه-رفع-آلودگی'>مناقصه سامانه رفع آلودگی  / مناقصه ، مناقصه سامانه رفع آلودگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131025/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام, استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131037/استعلام-زانو-4-25-عدد-زانو-2-5-15-عدد--'>استعلام زانو "4، 25 عدد. زانو"2.5، 15 عدد... / استعلام,زانو "4، 25 عدد. زانو"2.5، 15 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131054/آگهی-مناقصه-عمومی-لوله-های-فولادی-ـ-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی لوله های فولادی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی لوله های فولادی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131068/مناقصه-انجام-فعالیتهای-مرتبط-با-لوله-کشی-تاسیسات'>مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با لوله کشی تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با لوله کشی تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131081/مناقصه-تثبیت-کانون-های-گرد-و-غبار--'>مناقصه تثبیت کانون های گرد و غبار ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تثبیت کانون های گرد و غبار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131092/استعلام-تهیه-و-دپو-شن-ساب--'>استعلام تهیه و دپو شن ساب ... / استعلام , استعلام تهیه و حمل دپو شن ساب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131110/استعلام-نصب-دوربین--'>استعلام نصب دوربین ... / استعلام , استعلام نصب دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131127/استعلام-مرمت--مستند-نگاری--'>استعلام مرمت - مستند نگاری ... / استعلام , استعلام مرمت - مستند نگاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131145/استعلام-دوربین-خودرو---سایت-ستاد'>استعلام دوربین خودرو ..., سایت ستاد / استعلام, استعلام دوربین خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131158/استعلام-کولر-آبی-7000--'>استعلام کولر آبی 7000... / استعلام, استعلام کولر آبی 7000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131176/فراخوان-پیمانکاران-توسعه-و-بهسازی-اپرون-و-تکمیل-تاکسیوی-های-ارتباطی--'>فراخوان پیمانکاران توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی ... / فراخوان پیمانکاران, فراخوان پیمانکاران توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131186/استعلام-رایانه'>استعلام  رایانه  / استعلام, رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131195/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی... / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131209/مناقصه-آسفالت-ریزی'>مناقصه آسفالت ریزی  / مناقصه ، مناقصه آسفالت ریزی خیابان شهید بهشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131224/استعلام-خدمات-مشاوره-گیاه-پزشکی--'>استعلام خدمات مشاوره گیاه پزشکی... / استعلام, استعلام خدمات مشاوره گیاه پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131241/استعلام-خرید-شیرفلکه-کشویی-65-10-بارسه-راهی-چدنی-50-65-و--'>استعلام خرید شیرفلکه کشویی 65-10 بارسه راهی چدنی 50*65 و ... / استعلام,استعلام خرید شیرفلکه کشویی 65-10 بارسه راهی چدنی 50*65 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131255/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131267/استعلام-پمپ-ترزیق-آب-ژاول--'>استعلام پمپ ترزیق آب ژاول ... / استعلام,استعلام پمپ ترزیق آب ژاول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131278/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام,پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131291/مناقصه-احداث-کانال-و-دفع-آبهای-سطح--نوبت-دوم'>مناقصه احداث کانال و دفع آبهای سطح - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث کانال و دفع آبهای سطح- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130881/استعلام-سویا--'>استعلام سویا... / استعلام, استعلام سویا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130891/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-گارانتی-و-پشتیبانی'>مناقصه تامین، نصب و راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین، نصب و راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130905/مناقصه-احداث-پارک--'>مناقصه احداث پارک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130916/استعلام-کالای-موردنظر-شیشه-رومیزی-6-میل--'>استعلام کالای موردنظر شیشه رومیزی 6 میل... / استعلام,کالای موردنظر شیشه رومیزی 6 میل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130927/مناقصه-واگذاری-امور-رفت-و-روب-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری امور رفت و روب و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور رفت و روب و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130938/تجدید-فراخوان-تامین-و-حمل-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-شیرآلات-و-متعلقات'>تجدید فراخوان تامین و حمل (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) شیرآلات و متعلقات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید فراخوان تامین و حمل (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) شیرآلات و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130950/مناقصه-تهیه-و-نصب-گاردریل'>مناقصه تهیه و نصب گاردریل  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130965/آگهی-مناقصه-عام-دومرحله-ای-خرید-نصب-و-راه-اندازی-پکیج---'>آگهی مناقصه عام دومرحله ای خرید نصب و راه اندازی پکیج ،... / آگهی مناقصه عام دومرحله ای ، آگهی مناقصه عام دومرحله ای  خرید نصب و راه اندازی پکیج ،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130975/استعلام-بازسازی-آسانسور--'>استعلام بازسازی آسانسور ... / استعلام,  بازسازی آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130988/مناقصه-دستگاه-HOT-TAP'>مناقصه دستگاه HOT TAP   / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه HOT TAP  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131001/استعلام-2151-تعمیرات-اساسی-راهنمایی-راهیان-نور--'>استعلام 2151 تعمیرات اساسی راهنمایی راهیان نور... / استعلام,2151 تعمیرات اساسی راهنمایی راهیان نور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131014/مناقصه-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131026/استعلام-تختخواب--'>استعلام تختخواب .. / استعلام, تختخواب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131038/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-احداث-مخزن-پانصد-مترمکعب-در-روستای-ننه-کران-و--'>مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن پانصد مترمکعب در روستای ننه کران و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن پانصد مترمکعب در روستای ننه کران و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131055/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131070/آگهی-مناقصه-خدمات-شهری-رفت-و-روب-معابر-تامین-راننده-ماشین-آلات-و-غیره'>آگهی مناقصه خدمات شهری رفت و روب معابر ،تامین راننده ماشین آلات، و غیره  / آگهی مناقصه خدمات شهری رفت و روب معابر ،تامین راننده ماشین آلات، و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131083/شناسایی-و-ارزیابی-پیمانکاران-در-حوزه-آرماتوربندی--قالب-بندی'>شناسایی و ارزیابی پیمانکاران در حوزه آرماتوربندی ، قالب بندی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی و ارزیابی پیمانکاران در حوزه آرماتوربندی ، قالب بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131095/مناقصه-بهسازی-لکه-گیری-روکش-آسفالت---'>مناقصه بهسازی، لکه گیری، روکش آسفالت  ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، لکه گیری، روکش آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131111/استعلام-آسانسور-6-نفره-با-مشخصات-فنی-طبق--'>استعلام آسانسور 6 نفره با مشخصات فنی طبق ... / استعلام,استعلام آسانسور 6 نفره با مشخصات فنی طبق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131130/مناقصه-جک-هیدرولیکی'>مناقصه جک هیدرولیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه جک هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131148/مناقصه-خریداری-یک-دستگاه-جرثقیل'>مناقصه خریداری یک دستگاه جرثقیل  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خریداری یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131160/استعلام-لباس-فرم-نگهبانی--'>استعلام لباس فرم نگهبانی ... / استعلام , استعلام لباس فرم نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131177/استعلام-تکمیل-دیوارکشی-تهیه-و-نصب-درب-و---'>استعلام تکمیل دیوارکشی، تهیه و نصب درب و .... / استعلام, استعلام تکمیل دیوارکشی، تهیه و نصب درب و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131187/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131196/استعلام-اجرای-کانال--'>استعلام اجرای کانال ... / استعلام , استعلام اجرای کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131210/استعلام-خرید-قطعات-خودرو--'>استعلام خرید قطعات خودرو ... / استعلام, استعلام خرید قطعات خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131226/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام,دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131242/استعلام-تعمیرات-محوطه-و-اتاق-جلسه-ساختمان--'>استعلام تعمیرات محوطه و اتاق جلسه ساختمان... / استعلام,تعمیرات محوطه و اتاق جلسه ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131256/استعلام-تعمیرات-ساختمان-اداره-کل--'>استعلام تعمیرات ساختمان اداره کل... / استعلام,تعمیرات ساختمان اداره کل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131268/مناقصه-خرید-1-608-عدد-انواع-تیر-بتونی'>مناقصه خرید 1.608 عدد انواع تیر بتونی  / مناقصه خرید 1.608 عدد انواع تیر بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131280/مناقصه-احداث-مخزن-آب'>مناقصه احداث مخزن آب  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث مخزن آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131293/استعلام-تکمیل-ساختمان-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>استعلام تکمیل ساختمان مجتمع خدماتی رفاهی / استعلام, تکمیل ساختمان مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131304/تجدید-مناقصه-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-سطح-شهر--'>تجدید مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131316/استعلام-اسکنر-kodak-مدل-i2620'>استعلام اسکنر kodak مدل i2620 / استعلام,اسکنر kodak مدل i2620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131331/مناقصه-عملیات-برق-رسانی-به-تصفیه-خانه'>مناقصه عملیات برق رسانی به تصفیه خانه / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات برق رسانی به تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131344/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-اجرای-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی---نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت  اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت  اجرای عملیات توسعه شهری و روستایی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130906/تجدید-مناقصه-عمومی-طراحی-تامین-تجهیزات-و-نصب-سیستم-تصفیه-خانه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی طراحی، تامین تجهیزات و نصب سیستم تصفیه خانه....نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی طراحی، تامین تجهیزات و نصب سیستم تصفیه خانه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130918/مناقصه-خرید-تعداد-4575-دست-گرمکن-ورزشی'>مناقصه خرید تعداد 4575 دست گرمکن ورزشی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 4575 دست گرمکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130929/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس-دهی-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه اجرای عملیات سرویس دهی ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات سرویس دهی ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130940/استعلام-خرید-75-تن-کلر-مایع-در-سیلندرهای-65-کیلویی--'>استعلام خرید 75 تن کلر مایع در سیلندرهای 65 کیلویی... / استعلام,خرید 75 تن کلر مایع در سیلندرهای 65 کیلویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130953/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130966/مناقصه-پروژه-بهره-برداری-از-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب'>مناقصه پروژه بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130976/آگهی-مناقصه-عمومی-زیرسازی-و-آسفالت--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130989/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-زیرسازی--آسفالت-ریزی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت ریزی و .... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت ریزی و .... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131003/مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-ترانسفورماتور--'>مناقصه عمومی خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ...  / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی خرید یک دستگاه ترانسفورماتور ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131016/استعلام-تهیه-و-حمل-نمک-در-سطح-راهدارخانه-های--'>استعلام تهیه و حمل نمک در سطح راهدارخانه های... / استعلام,تهیه و حمل نمک در سطح راهدارخانه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131028/مناقصه-جهت-تامین-سرور-و-تجهیزات-شبکه-و-سخت-افزار'>مناقصه جهت تامین سرور و تجهیزات شبکه و سخت افزار / مناقصه جهت تامین سرور و تجهیزات شبکه و سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131040/استعلام-شیر-شناوری-هیدرومکانیکی--'>استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی ... / استعلام , استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131058/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131071/استعلام-احداث-جاده-بین-باغات-روستای--'>استعلام احداث جاده بین باغات روستای ... / استعلام, احداث جاده بین باغات روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131084/مشارکت-در-ساخت-پمپ-بنزین'>مشارکت در ساخت پمپ بنزین  / مناقصه , مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131098/استعلام-خرید-تجهیزات-برودتی'>استعلام خرید تجهیزات برودتی  / استعلام, خرید تجهیزات برودتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131115/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-سوله-ورزشی-چند-منظوره'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی سوله ورزشی چند منظوره / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تکمیلی سوله ورزشی چند منظوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131132/استعلام-خرید-دستگاه-وب-کیوسک--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام خرید دستگاه وب کیوسک...,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام خرید دستگاه وب کیوسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131149/استعلام-حفر-چاه-عمیق--سامانه-ستاد'>استعلام حفر چاه عمیق , سامانه ستاد / استعلام حفر چاه عمیق , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131162/استعلام-لوله-گذاری-و-انتقال-آب--'>استعلام لوله گذاری و انتقال آب... / استعلام, استعلام لوله گذاری و انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131178/مناقصه-امور-خدمات-شهری-رفت-و-روب-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری رفت و روب معابر   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدمات شهری رفت و روب معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131188/استعلام-دستگاه-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام دستگاه ویدئو پروژکتور... / استعلام, استعلام دستگاه ویدئو پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131197/مناقصه-خدمات-استیجاری-خودرویی'>مناقصه خدمات استیجاری خودرویی / مناقصه, مناقصه خدمات استیجاری خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131211/استعلام-خرید-دوربین-و-سوییچ'>استعلام خرید دوربین و سوییچ / استعلام, خرید دوربین و سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131229/استعلام-آنی-کارت--'>استعلام آنی کارت ... / استعلام , استعلام آنی کارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131243/فراخوان-تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژانراتور----نوبت-دوم'>فراخوان تجدید ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه دیزل ژانراتور ... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان , فراخوان تجدید ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه دیزل ژانراتور ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131257/مناقصه-خرید-تجهیزات-ورزشی-و-سرمایشی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات ورزشی و سرمایشی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ورزشی و سرمایشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131269/آگهی-فراخوان-عمومی-ارایه-خدمات-مهندسی-و-مولف-بر-طرح-و---'>آگهی فراخوان عمومی ارایه خدمات مهندسی و مولف بر طرح و .... / آگهی فراخوان عمومی، آگهی فراخوان عمومی ارایه خدمات مهندسی و مولف بر طرح و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131281/مناقصه-عمومی-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131294/مناقصه-انجام-پروژه'>مناقصه انجام پروژه / مناقصه, مناقصه انجام پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131306/مناقصه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-فنی-و-مالی-بر-اجرای-پروژه----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه.... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه.... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131317/مناقصه-تجدیدی-تامین-نیروی-انتظامات--نوبت-دوم'>مناقصه تجدیدی تامین نیروی انتظامات... نوبت دوم / آگهی مناقصه تجدیدی،مناقصه تجدیدی تامین نیروی انتظامات... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131333/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری ... / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131345/مناقصه-دیوار-حفاظتی-و-بسترسازی-رودخانه--نوبت-دوم'>مناقصه دیوار حفاظتی و بسترسازی رودخانه... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دیوار حفاظت و بسترسازی رودخانه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130853/استعلام-مواد-ضدعفونی-کننده--'>استعلام مواد ضدعفونی کننده ... / استعلام, استعلام مواد ضدعفونی کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130864/استعلام-​ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130874/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خدمات-حفاظتی-و-حراستی-ادارات-مرکزی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراستی ادارات مرکزی  نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حفاظتی و حراستی ادارات مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130884/مناقصه-خرید-حمل-و-تحویل-شش-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید حمل و تحویل شش دستگاه دیزل ژنراتور  نوبت دوم  / مناقصه خرید حمل و تحویل شش دستگاه دیزل ژنراتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130896/استعلام-خرید-رایانه-و-پرینتر-و---'>استعلام خرید رایانه و پرینتر و .... / استعلام, استعلام خرید رایانه و پرینتر و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130909/مناقصه-بکارگیری-پیمانکار-تامین-نیرو'>مناقصه بکارگیری پیمانکار تامین نیرو / مناقصه ، مناقصه بکارگیری پیمانکار تامین نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130920/مناقصه-پروژه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه آبرسانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130933/مناقصه-توسعه-و-نگهداری-شبکه-فیبر-نوری-(فیوژن-و--)-و----نوبت-دوم'>مناقصه توسعه و نگهداری شبکه فیبر نوری (فیوژن و ...) و ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان, مناقصه توسعه و نگهداری شبکه فیبر نوری (فیوژن و ...) و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130944/استعلام-لایروبی-قنوات'>استعلام  لایروبی قنوات / استعلام,  لایروبی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130955/فراخوان-مناقصه-تعمیرات-خط-لوله-56-اینچ-دوم--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تعمیرات خط لوله 56 اینچ دوم... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تعمیرات خط لوله 56 اینچ دوم... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130970/استعلام-ماژول-SDK-سامانه-اتوماسیون-اداری'>استعلام ماژول SDK سامانه اتوماسیون اداری / استعلام,ماژول SDK سامانه اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130980/آگهی-مناقصه-عمومی-اصلاح-و-ساخت-دیوار-حائل-ورودی-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی اصلاح و ساخت دیوار حائل ورودی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اصلاح و ساخت دیوار حائل ورودی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130993/استعلام-اجرای-کانال-انتقال-آب--'>استعلام اجرای کانال انتقال آب... / استعلام, استعلام اجرای کانال انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131006/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131019/فراخوان-طراحی-و-اجرای-المان-شهری--تمدید'>فراخوان طراحی و اجرای المان شهری  - تمدید / فراخوان, فراخوان طراحی و اجرای المان شهری  - تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131032/فراخوان-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت--جدولگذاری-و-اجرای-کانال-شهرک'>فراخوان اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری و اجرای کانال شهرک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  اجرای پروژه روسازی، آسفالت ، جدولگذاری و اجرای کانال شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131047/استعلام-اتصالات-فاضلابی'>استعلام  اتصالات فاضلابی  / استعلام, اتصالات فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131063/استعلام-احداث-جاده-بین-باغات--'>استعلام احداث جاده بین باغات... / استعلام,احداث جاده بین باغات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131075/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131087/فراخوان-انجام-تنظیفات-ساختمانهای-دو-و-چهار-طبقه-و-کاروانهای-اطراف'>فراخوان انجام تنظیفات ساختمانهای دو و چهار طبقه و کاروانهای اطراف  / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان انجام تنظیفات ساختمانهای دو و چهار طبقه و کاروانهای اطراف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131102/استعلام-ساخت-رمپ-ورودی-ساختمان--'>استعلام ساخت رمپ ورودی ساختمان... / استعلام,ساخت رمپ ورودی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131122/استعلام-درخواست-تجهیزات-کامپیوتری--'>استعلام درخواست تجهیزات کامپیوتری ... / استعلام, استعلام درخواست تجهیزات کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131138/استعلام-دیوار-پوش-pvc-ظریف-پلاست--'>استعلام دیوار پوش pvc ظریف پلاست... / استعلام,دیوار پوش pvc ظریف پلاست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131151/مناقصه-خرید-تجهیزات-آموزشی-کلاسی-و-هنرستانی'>مناقصه خرید تجهیزات آموزشی کلاسی و هنرستانی  / مناقصه خرید تجهیزات آموزشی کلاسی و هنرستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131167/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131180/استعلام-تجدید-برق-رسانی-به-مجتمع-آبرسانی-مرداب-و-آسو-و-روستای'>استعلام تجدید برق رسانی به مجتمع آبرسانی مرداب و آسو و روستای / استعلام, تجدید برق رسانی به مجتمع آبرسانی مرداب و آسو و روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131191/استعلام-تعویض-میل-فرمان-و-بریدن-پیجهای-بریده-جدنی--'>استعلام تعویض میل فرمان و بریدن پیجهای بریده جدنی... / استعلام,تعویض میل فرمان و بریدن پیجهای بریده جدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131200/استعلام-دیوارکشی-محوطه-آتش-نشانی'>استعلام دیوارکشی محوطه آتش نشانی / استعلام, دیوارکشی محوطه آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131216/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131232/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-سوله-استخر-ورزشی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای سوله استخر ورزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای سوله استخر ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131247/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی / اگهی مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131260/استعلام-سرور-و-ذخیره-ساز-اطلاعات'>استعلام سرور و ذخیره ساز اطلاعات  / استعلام, سرور و ذخیره ساز اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131273/مناقصه-عملیات-ترمیم-دیواره-و-تثبیت-دیواره-انتهای-زهکش'>مناقصه عملیات ترمیم دیواره و تثبیت دیواره انتهای زهکش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم دیواره و تثبیت دیواره انتهای زهکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131283/استعلام-عملیات-اجرایی-خدمات-مشاوره-طراحی-پارکینگ-طبقاتی---'>استعلام عملیات اجرایی خدمات مشاوره طراحی پارکینگ طبقاتی  ... / استعلام, عملیات اجرایی خدمات مشاوره طراحی پارکینگ طبقاتی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131303/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131314/فراخوان-تعمیرات-و-تامین-قطعات-یدکی-خودروهای-سنگین-و-نیمه-سنگین--'>فراخوان تعمیرات و تامین قطعات یدکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین... / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات و تامین قطعات یدکی خودروهای سنگین و نیمه سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131330/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131341/مناقصه-اجرای-خدمات-مشاوره-تلفنی'>مناقصه اجرای خدمات مشاوره تلفنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خدمات مشاوره تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131353/مناقصه-پروژه-حمل-و-پخش-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حمل و پخش و آسفالت معابر ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حمل و پخش و آسفالت معابر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131367/مناقصه-خدمات-عمومی-(نظافت-عمومی-صنعتی-حفظ-و-نگهداری---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات عمومی (نظافت عمومی- صنعتی- حفظ و نگهداری .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات عمومی (نظافت عمومی- صنعتی- حفظ و نگهداری .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131379/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-انتقال-آب'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب  / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131393/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131402/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-تنظیفی-دانشگاه'>مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفی دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131420/مناقصه-برون-سپاری-بخشی-از-امور-صدور-و-تمدید-پروانه-ـ-مرحله-دوم-چاپ-اول'>مناقصه برون سپاری بخشی از امور صدور و تمدید پروانه  ـ مرحله دوم چاپ اول / آگهی مناقصه, مناقصه برون سپاری بخشی از امور صدور و تمدید پروانه  ـ مرحله دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131433/مناقصه-تامین-خودرو-جهت-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-اداره-کل-راه-و--'>مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب کارکنان اداره کل راه و ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب کارکنان اداره کل راه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131446/استعلام-طی-نخی-جنس-خوب-با-دسته'>استعلام طی نخی جنس خوب با دسته / استعلام, طی نخی جنس خوب با دسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131459/مناقصه-عملیات-نازک-کاری-پروژه-مجتمع-مسکونی'>مناقصه عملیات نازک کاری پروژه مجتمع مسکونی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات نازک کاری پروژه مجتمع مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131473/استعلام-نوت-بوک-MSI-GS-Series-GS60-Ghost-pro-4k-05'>استعلام  نوت بوک MSI GS Series GS60 Ghost pro 4k-05 / استعلام,  نوت بوک MSI GS Series GS60 Ghost pro 4k-05</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131482/مناقصه-حمل-و-نقل-دریایی-کالاهای-عملیاتی'>مناقصه حمل و نقل دریایی کالاهای عملیاتی / مناقصه مناقصه حمل و نقل دریایی کالاهای عملیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131496/مناقصه-امداد-و-تعمیرات-نگهداری-و--خطوط-انتقال-شبکه-توزیع'>مناقصه امداد و تعمیرات ،نگهداری و ...خطوط انتقال،شبکه توزیع / مناقصه, مناقصه امداد و تعمیرات ،نگهداری و ...خطوط انتقال،شبکه توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131513/استعلام-خدمات-پستی--'>استعلام خدمات پستی ... / استعلام , استعلام خدمات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131527/استعلام-فیلتر-المنت-PARKER'>استعلام فیلتر المنت PARKER / استعلام ,استعلام فیلتر المنت PARKER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131539/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و-کنتورخوانی'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131551/استعلام-vial-screw-top--'>استعلام vial.screw top... / استعلام, استعلام vial.screw top...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131564/استعلام-اسپرال-گسکت'>استعلام اسپرال گسکت / استعلام , استعلام اسپرال گسکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131576/استعلام-خرما--'>استعلام خرما ... / استعلام , استعلام خرما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131587/استعلام-درایو-315-کیلووات'>استعلام درایو 315 کیلووات  / استعلام, استعلام درایو 315 کیلووات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131597/استعلام-مدل-نوزاد--'>استعلام مدل نوزاد ... / استعلام, استعلام مدل نوزاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131609/استعلام-JACKING-BOLT'>استعلام JACKING BOLT / استعلام , استعلام JACKING BOLT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131617/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ... / استعلام,لپ تاپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131628/فراخوان-تجدید-مناقصه-خدمات-امداد-و-تعمیرات--'>فراخوان تجدید مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ... / فراخوان تجدید مناقصه های عمومی , فراخوان تجدید مناقصه خدمات امداد و تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131638/استعلام-مرمت-خانه-های-تاریخی--'>استعلام مرمت خانه های تاریخی... / استعلام, استعلام مرمت خانه های تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131648/استعلام-حفاظت-و-آماده-سازی-مرمت--'>استعلام حفاظت و آماده سازی مرمت ... / استعلام , استعلام حفاظت و آماده سازی مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131657/تجدید-مناقصه-راهبری-ساختمان-ها-و-تاسیسات-مجموعه-بانک-مرکزی'>تجدید مناقصه  راهبری ساختمان ها و تاسیسات مجموعه بانک مرکزی / تجدید مناقصه , مناقصه  راهبری ساختمان ها و تاسیسات مجموعه بانک مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131667/استعلام-منبع-تغذیه-960-میلی-آمپر'>استعلام منبع تغذیه 960 میلی آمپر  / استعلام, استعلام منبع تغذیه 960 میلی آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131676/استعلام-سیستم-صوتی-کنفرانسی-15-نفره'>استعلام سیستم صوتی کنفرانسی 15 نفره / استعلام, استعلام سیستم صوتی کنفرانسی 15 نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131685/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام , استعلام چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131693/استعلام-تجهیزات-کارگاههای-آموزشی'>استعلام تجهیزات کارگاههای آموزشی / استعلام, استعلام تجهیزات کارگاههای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131702/استعلام-تابلو-پایش-فشار'>استعلام تابلو پایش فشار  / استعلام, استعلام تابلو پایش فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131714/اصلاحیه-مناقصه-ساخت-و-تجهیزات-و-قفسه-های-نگهداری-اشیاء'>اصلاحیه مناقصه ساخت و تجهیزات و قفسه های نگهداری اشیاء / اصلاحیه مناقصه , مناقصه ساخت و تجهیزات و قفسه های نگهداری اشیاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131356/استعلام-البسه-شامل-پیراهن-شلوار-کلاه-کفش-کمربند-پتو-و--'>استعلام البسه شامل پیراهن، شلوار، کلاه، کفش، کمربند، پتو، و ... / استعلام, البسه شامل پیراهن، شلوار، کلاه، کفش، کمربند، پتو، و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131369/استعلام-اجرای-تعمیرات-در-اماکن-ورزشی-لالی'>استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی لالی / استعلام,اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی لالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131381/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن.... / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131395/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شماره-یک'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شماره یک / مناقصه ، مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شماره یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131408/استعلام-ساخت-تانکر-چرخدار-2000-لیتری-بیضی-شکل--'>استعلام ساخت تانکر چرخدار 2000 لیتری بیضی شکل... / استعلام,ساخت تانکر چرخدار 2000 لیتری بیضی شکل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131424/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر .. مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر .. مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131437/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>اصلاحیه مناقصه انجام امور خدماتی  / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131450/مناقصه-ـ-مناقصه-خرید-بال-شاسی-خودروی-ارس'>مناقصه ـ مناقصه خرید بال شاسی خودروی ارس / مناقصه , مناقصه ـ مناقصه خرید بال شاسی خودروی ارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131461/استعلام-درب-شیشه-ای-کشویی--'>استعلام درب شیشه ای کشویی ... / استعلام, استعلام درب شیشه ای کشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131475/مناقصه-احداث-پارکینگ-ها-و-سایبان-ها--'>مناقصه احداث پارکینگ ها و سایبان ها ... / مناقصه ، مناقصه احداث پارکینگ ها و سایبان ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131486/استعلام-ارائه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>استعلام ارائه خدمات نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... / استعلام, استعلام ارائه خدمات نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131499/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131516/فراخوان-مناقصه-خرید-400-تن-پودر-پلی-آلومینیوم-کلراید-(پک)'>فراخوان مناقصه خرید 400 تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (پک) / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 400 تن پودر پلی آلومینیوم کلراید (پک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131530/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131542/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131553/مناقصه-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-و-صنعتی'>مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی  / مناقصه گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131567/مناقصه-MAXIMATOR-INSTRUMENT-DEVICES---'>مناقصه MAXIMATOR INSTRUMENT DEVICES  ....  / مناقصه, مناقصه MAXIMATOR INSTRUMENT DEVICES ....  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131579/استعلام-dggdgdg'>استعلام dggdgdg  / استعلام, استعلام dggdgdg </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131589/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی-با-آسفالت-سرد--'>استعلام خرید مصالح آسفالتی با آسفالت سرد... / استعلام,خرید مصالح آسفالتی با آسفالت سرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131600/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-امداد-گازبانی-و--'>مناقصه، خدمات بهره برداری و امداد گازبانی و ... / مناقصه، مناقصه، خدمات بهره برداری و امداد گازبانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131611/استعلام-پودر-رختشویی--'>استعلام پودر رختشویی ... / استعلام , استعلام پودر رختشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131621/استعلام-سقف-کاذب-تایل-گچی--'>استعلام سقف کاذب تایل گچی... / استعلام, استعلام سقف کاذب تایل گچی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131631/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-مربوط-به-نظافت-و-سرویس-دهی-آبدارخانه'>مناقصه واگذاری امور خدماتی مربوط به نظافت و سرویس دهی آبدارخانه  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی مربوط به نظافت و سرویس دهی آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131641/استعلام-سنسور-حرکت--لوکس--دما-KNX'>استعلام سنسور حرکت - لوکس - دما KNX / استعلام , استعلام سنسور حرکت - لوکس - دما KNX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131650/استعلام-APF120-FAII-SAFE-AUTOMATION-PRPCESSOR'>استعلام  APF120 FAII-SAFE AUTOMATION PRPCESSOR / استعلام, استعلام  APF120 FAII-SAFE AUTOMATION PRPCESSOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131660/اصلاحیه-فراخوان-اجرای-شبکه-گازرسانی'>اصلاحیه فراخوان اجرای شبکه گازرسانی / اصلاحیه فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای شبکه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131669/استعلام-پکیج-آموزشی-دلتا'>استعلام  پکیج آموزشی دلتا / استعلام , استعلام  پکیج آموزشی دلتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131678/استعلام-اتو-کلاو-90-لیتری-دندانپزشکی-تمام-اتوماتیک'>استعلام اتو کلاو 90 لیتری دندانپزشکی تمام اتوماتیک / استعلام, استعلام اتو کلاو 90 لیتری دندانپزشکی تمام اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131687/استعلام-بیمه-نامه-باربری-داخلی--'>استعلام بیمه نامه باربری داخلی... / استعلام, استعلام بیمه نامه باربری داخلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131696/استعلام-تهیه-سیم--'>استعلام تهیه سیم ... / استعلام , استعلام تهیه سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131706/استعلام-ست-دزدگیر-پیشرفته'>استعلام ست دزدگیر پیشرفته  / استعلام, استعلام ست دزدگیر پیشرفته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131716/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131725/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131735/استعلام-روتر-شبکه'>استعلام روتر شبکه / استعلام , استعلام روتر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131745/استعلام-لوازم-آشپزخانه'>استعلام لوازم آشپزخانه / استعلام , استعلام لوازم آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131755/استعلام-تعمیرات-روشنایی-سالنهای-ورزشی--'>استعلام تعمیرات روشنایی سالنهای ورزشی... / استعلام,تعمیرات روشنایی سالنهای ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131766/استعلام-مربی-بدنساز-آقایان'>استعلام مربی بدنساز آقایان / استعلام , استعلام مربی بدنساز آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131775/استعلام-ماشین-حساب-اداری'>استعلام ماشین حساب اداری / استعلام , استعلام ماشین حساب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131783/استعلام-گوشت-تازه-سینه-مرغ'>استعلام گوشت تازه سینه مرغ / استعلام, استعلام گوشت تازه سینه مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131791/استعلام-همزن-خمیر-خانگی'>استعلام همزن خمیر خانگی / استعلام , استعلام همزن خمیر خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131355/استعلام-اجرای-توسعه-پایانه-پست--'>استعلام اجرای توسعه پایانه پست ... / استعلام, استعلام اجرای توسعه پایانه پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131368/استعلام-عملیات-جاری-ساخت-مخزن--'>استعلام عملیات جاری ساخت مخزن ... / استعلام, استعلام عملیات جاری ساخت مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131380/مناقصه-ساخت-و-نصب-پایه-های-بتنی-خط-132-کیلوولت'>مناقصه ساخت و نصب پایه های بتنی خط 132 کیلوولت / مناقصه,مناقصه ساخت و نصب پایه های بتنی خط 132 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131394/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131403/استعلام-اجرای-تعمیرات-در-اماکن-ورزشی--'>استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی.... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات در اماکن ورزشی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131423/استعلام-محوطه-سازی-شامل-تهیه-و-اجرای-آسفالت-و-اجرای-جدول-آسفالت'>استعلام  محوطه سازی شامل تهیه و اجرای آسفالت و اجرای جدول آسفالت / استعلام, محوطه سازی شامل تهیه و اجرای آسفالت و اجرای جدول آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131435/استعلام-پنیر-30-گرمی-هراز'>استعلام پنیر 30 گرمی هراز  / استعلام, پنیر 30 گرمی هراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131448/استعلام-ماست-100-گرمی--'>استعلام ماست 100 گرمی... / استعلام, استعلام ماست 100 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131460/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-فرش-دستبافت'>استعلام  برگزاری دوره آموزشی فرش دستبافت / استعلام, برگزاری دوره آموزشی فرش دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131474/فراخوان-تکمیل-لوله-کشی-و-سیستم-های-جانبی--'>فراخوان تکمیل لوله کشی و سیستم های جانبی ... / فراخوان, فراخوان تکمیل لوله کشی و سیستم های جانبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131485/مناقصه-واگذاری-رفت-و-روب-سطح-شهر'>مناقصه واگذاری رفت و روب سطح شهر  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری رفت و روب سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131498/مناقصه-دستگاه-تراکتور'>مناقصه دستگاه تراکتور  / اگهی مناقصه , مناقصه دستگاه تراکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131515/مناقصه-بازسازی-(ماشینکاری-و-آبکاری-کروم-)'>مناقصه بازسازی (ماشینکاری و آبکاری کروم )  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی (ماشینکاری و آبکاری کروم ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131528/استعلام-جدول-گذاری-خیابان--'>استعلام جدول گذاری خیابان ... / استعلام, استعلام جدول گذاری خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131540/مناقصه-تکمیل-اجرای-پروژه-فاز-یک-شبکه-فرعی-واحد-عمرانی'>مناقصه تکمیل اجرای پروژه فاز یک شبکه فرعی واحد عمرانی / مناقصه ، مناقصه تکمیل اجرای پروژه فاز یک شبکه فرعی واحد عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131552/استعلام-شیر-کنترل-پروانه-ای'>استعلام شیر کنترل پروانه ای  / استعلام , استعلام شیر کنترل پروانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131566/استعلام-خدمات-مربوط-به-دبیرخانه--'>استعلام خدمات مربوط به دبیرخانه ... / استعلام , استعلام خدمات مربوط به دبیرخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131578/استعلام-درام-و--'>استعلام درام و ... / استعلام, استعلام درام و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131588/استعلام-درایو-3-کیلووات--'>استعلام درایو 3 کیلووات ... / استعلام, استعلام درایو 3 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131598/استعلام-COALESER-TYPE-PDI10'>استعلام COALESER TYPE PDI10 / استعلام , استعلام COALESER TYPE PDI10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131610/استعلام-ریل-توزین-مدل-SIRIUS'>استعلام ریل توزین مدل SIRIUS  / استعلام, استعلام ریل توزین مدل SIRIUS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131619/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131629/مناقصه-طرح-قرارداد-تامین-و-اجرای-طرح-جابجایی-و-تعویض-دکل---نوبت-دوم'>مناقصه  طرح قرارداد، تامین و اجرای طرح جابجایی و تعویض دکل... - نوبت دوم  / مناقصه دومرحله ای , مناقصه  طرح قرارداد، تامین و اجرای طرح جابجایی و تعویض دکل... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131640/استعلام-GASKET-UNLOADER-PLATE'>استعلام GASKET UNLOADER PLATE / استعلام , استعلام GASKET UNLOADER PLATE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131649/استعلام-استنت-دارویی-ULTRAMASTER'>استعلام استنت دارویی ULTRAMASTER / استعلام , استعلام استنت دارویی ULTRAMASTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131658/استعلام-اتصال-موقت-خطوط-کابلی--'>استعلام اتصال موقت خطوط کابلی ... / استعلام, استعلام اتصال موقت خطوط کابلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131668/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-و-انجام-خدمات-عمومی'>مناقصه تامین نیروی انسانی و انجام خدمات عمومی / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی و انجام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131677/استعلام-ماشین-اره-نواری-nc'>استعلام  ماشین اره نواری nc  / استعلام , استعلام   ماشین اره نواری nc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131686/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام,قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131695/مناقصه-منابع-مالی-و-اجرای-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و---فاضلاب-و-نصب-انشعابات'>مناقصه منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و ... فاضلاب و نصب انشعابات  / مناقصه, مناقصه  منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های اصلی و ... فاضلاب و نصب انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131703/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131715/استعلام-میز-کنفرانس'>استعلام میز کنفرانس / استعلام, استعلام میز کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131724/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص'>استعلام مقاطع فلزی خاص / استعلام , استعلام مقاطع فلزی خاص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131734/استعلام-اجرای-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131744/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-روستای--'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری روستای ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدول گذاری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131753/استعلام-ستون-آنالیتیکال'>استعلام  ستون آنالیتیکال / استعلام , استعلام ستون آنالیتیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131765/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-پیکاب-دو-کابین-آسنا'>استعلام یک دستگاه خودرو پیکاب دو کابین آسنا / استعلام, استعلام یک دستگاه خودرو پیکاب دو کابین آسنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131774/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس  / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131782/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131790/استعلام-سمپاش-توربولاینر--'>استعلام سمپاش توربولاینر ... / استعلام,استعلام سمپاش توربولاینر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131798/استعلام-میوه-و-سبزیجات-مصرفی-آشپزخانه'>استعلام میوه و سبزیجات مصرفی آشپزخانه  / استعلام, میوه و سبزیجات مصرفی آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131723/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131733/استعلام-ست-کامل-PLC-2D9-314-30'>استعلام ست کامل PLC  2D9-314-30 / استعلام , استعلام  ست کامل PLC  2D9-314-30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131743/استعلام-تامین-قطعات-کیس-کامپیوتر'>استعلام تامین قطعات کیس کامپیوتر / استعلام,استعلام تامین قطعات کیس کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131752/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا ...  / استعلام , استعلام تکمیل بنا ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131763/استعلام-خرید-نبشی-نمره-5--'>استعلام خرید نبشی نمره 5 ... / استعلام, استعلام خرید نبشی نمره 5 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131773/استعلام-برد-هوشمند-86-اینچ'>استعلام برد هوشمند 86 اینچ / استعلام , استعلام برد هوشمند 86 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131781/استعلام-ماشین-کله-زنی'>استعلام ماشین کله زنی / استعلام ,استعلام ماشین کله زنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131789/استعلام-خرید-لوازم-روشنایی'>استعلام خرید لوازم روشنایی / استعلام, استعلام خرید لوازم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131797/استعلام-تابلو-برق-فشار-ضعیف-دیواری'>استعلام تابلو برق فشار ضعیف دیواری / استعلام,استعلام تابلو برق فشار ضعیف دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131805/استعلام-اجرای-درزگیری-با-قیر-پلیمری'>استعلام اجرای درزگیری با قیر پلیمری / استعلام, استعلام اجرای درزگیری با قیر پلیمری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131813/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-و-بهسازی-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری و بهسازی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131822/استعلام-استند-آموزشی'>استعلام استند آموزشی / استعلام , استعلام استند آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131832/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستایی'>مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131840/استعلام-شارژر-واستارتر-باطری-خودرو'>استعلام شارژر واستارتر باطری خودرو / استعلام, استعلام شارژر واستارتر باطری خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131848/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تعمیر-ماشین-های-الکتریکی--'>استعلام خرید تجهیزات رشته تعمیر ماشین های الکتریکی ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته تعمیر ماشین های الکتریکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131857/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیا و مرمت قنات ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131865/استعلام-اجرای-رمپ--'>استعلام اجرای رمپ ... / استعلام , استعلام اجرای رمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131873/استعلام-در-باز-کن-اتوماتیک'>استعلام در باز کن اتوماتیک / استعلام در باز کن اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131881/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم--'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم... / استعلام,استعلام فعالیت های خدماتی سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131890/مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-شبانه-روزی-دخترانه-متوسطه-نظری'>مناقصه تکمیل آموزشگاه شبانه روزی دخترانه متوسطه نظری / مناقصه تکمیل آموزشگاه شبانه روزی دخترانه متوسطه نظری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131898/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-راه-دسترسی-به-شهرک'>مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131906/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131914/استعلام-پاکت-نایلون'>استعلام پاکت نایلون  / استعلام , استعلام پاکت نایلون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131922/استعلام-تابلوی-آموزشی-سیستم-انژکتوری'>استعلام تابلوی آموزشی سیستم انژکتوری / استعلام, استعلام تابلوی آموزشی سیستم انژکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131931/استعلام-کلیپس-قرمز-قلبی'>استعلام کلیپس قرمز قلبی / استعلام, استعلام کلیپس قرمز قلبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131939/استعلام-گاز-فریون'>استعلام گاز فریون / استعلام,گاز فریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131948/استعلام-برگزاری-مراسم-همایش-آموزشی'>استعلام برگزاری مراسم همایش آموزشی / استعلام, استعلام برگزاری مراسم همایش آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131956/استعلام-میز-آموزشی-کامل-دوربین-مداربسته'>استعلام میز آموزشی کامل دوربین مداربسته  / استعلام, استعلام میز آموزشی کامل دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131964/استعلام-کرکره-برقی-اتوماتیک'>استعلام کرکره برقی اتوماتیک  / استعلام , استعلام کرکره برقی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131975/استعلام-سنجش-عوامل-زیان-آور-محیط-کار'>استعلام سنجش عوامل زیان آور محیط کار / استعلام, استعلام سنجش عوامل زیان آور محیط کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131984/استعلام-اتصالات-فولادی'>استعلام اتصالات فولادی / استعلام, استعلام اتصالات فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131993/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه-و---'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و .... / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132001/استعلام-پرینتر-چندکاره'>استعلام  پرینتر چندکاره / استعلام, استعلام  پرینتر چندکاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132010/استعلام-راک'>استعلام راک / استعلام بها , استعلام راک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132018/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آب-شرب'>استعلام لوله پلی اتیلن آب شرب / استعلام لوله پلی اتیلن آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132026/استعلام-خرید-مانیتور--'>استعلام خرید مانیتور ... / استعلام, استعلام خرید مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132034/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-رادیوی-در-سطح-کلیه-شهرستانهای--'>استعلام نصب و راه اندازی شبکه رادیوی در سطح کلیه شهرستانهای... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی شبکه رادیوی در سطح کلیه شهرستانهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132042/استعلام-شیر-تخلیه-هوا-اتوماتیک---'>استعلام شیر تخلیه هوا اتوماتیک  ... / استعلام, شیر تخلیه هوا اتوماتیک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132050/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132058/استعلام-زیرسازی-و-اجرای-پل-باکسی-2-متری-پروژه-ساماندهی-رمب-ها'>استعلام زیرسازی و اجرای پل باکسی 2 متری پروژه ساماندهی رمب ها / استعلام, استعلام زیرسازی و اجرای پل باکسی 2 متری پروژه ساماندهی رمب ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132067/استعلام-تامین-تجهیزات-و-رفع-حریم-فرعی-و--'>استعلام تامین تجهیزات و رفع حریم فرعی و ...  / استعلام , استعلام تامین تجهیزات و رفع حریم فرعی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132076/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132084/استعلام-اره-عمود-بر'>استعلام اره عمود بر  / استعلام, استعلام اره عمود بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131297/استعلام-خرید-و-تحویل-مصالح-فلزی'>استعلام خرید و تحویل مصالح فلزی  / استعلام, خرید و تحویل مصالح فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131310/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-دارای-اثر-انگشت-و-تشخیص-چهره'>استعلام دستگاه حضور و غیاب دارای اثر انگشت و تشخیص چهره / استعلام, دستگاه حضور و غیاب دارای اثر انگشت و تشخیص چهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131320/مناقصه-تعریض-و-بهسازی-محور----نوبت-دوم'>مناقصه تعریض و بهسازی محور ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعریض و بهسازی محور ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131335/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-سردخانه--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131347/استعلام-میز-و-صندلی---'>استعلام میز و صندلی .... / استعلام , استعلام میز و صندلی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131360/مناقصه-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهر'>مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر   / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131373/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-فضای-سبز-رفت-و-روب-سطح-شهر-و-کارهای-خدماتی-تجدید'> مناقصه  انجام امور مربوط به فضای سبز، رفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه  انجام امور مربوط به فضای سبز، رفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131384/مناقصه-خرید-رایانه-و-لپ-تاپ'>مناقصه خرید رایانه و لپ تاپ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید رایانه و لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131397/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131410/استعلام-کامپیوتر-اسکنر-پرینتر-و--'>استعلام کامپیوتر، اسکنر، پرینتر و ... / استعلام, کامپیوتر، اسکنر، پرینتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131426/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه شهری و روستایی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه شهری و روستایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131439/استعلام-کشمش--'>استعلام کشمش ... / استعلام, استعلام کشمش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131452/استعلام-جارو--'>استعلام جارو ... / استعلام, استعلام جارو ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131467/مناقصه-عملیات-اجرایی-لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت  / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131477/استعلام-حمل-ترانسفورماتور--'>استعلام حمل ترانسفورماتور... / استعلام, استعلام حمل ترانسفورماتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131489/استعلام-اجاره-خودرو-همراه-با-راننده'>استعلام اجاره خودرو همراه با راننده / استعلام,استعلام اجاره خودرو همراه با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131505/استعلام-ایستگاه-خودکار-هواشناسی-ساختمانی--'>استعلام ایستگاه خودکار هواشناسی ساختمانی.... / استعلام, استعلام ایستگاه خودکار هواشناسی ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131518/استعلام-نصب-آسانسور--'>استعلام نصب آسانسور ... / استعلام, استعلام نصب آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131532/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه  / استعلام, استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131545/مناقصه-نگهداری-و-تعمیر-ساختمان-و-تاسیسات-و-تهیه-فهرست-بلند'>مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند    / مناقصه ، مناقصه نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131559/استعلام-طی-پلاستیکی---'>استعلام طی پلاستیکی .... / استعلام, استعلام طی پلاستیکی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131570/استعلام-عدسی-قراضه'>استعلام عدسی قراضه / استعلام , استعلام عدسی قراضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131581/استعلام-سیستمهای-ارتباطی-رادیویی-اینترفونها-و-مراکز-تلفن--'>استعلام سیستمهای ارتباطی رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن... / استعلام , استعلام سیستمهای ارتباطی رادیویی، اینترفونها و مراکز تلفن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131592/استعلام-اجرای-عملیات-تاسیسات-مکانیکی'>استعلام  اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی / استعلام ، استعلام  اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131604/تجدید-آگهی-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت'>تجدید آگهی اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت / تجدید آگهی اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131613/استعلام-تشک-تک-نفر-و--'>استعلام تشک تک نفر و ... / استعلام, استعلام تشک تک نفر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131623/استعلام-لیفتراک-برقی-2-5-تن'>استعلام لیفتراک برقی 2/5 تن  / استعلام , استعلام لیفتراک برقی 2/5 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131633/استعلام-دو-نفر-نیروی-ختدماتی-جهت-انجام-امور-خدماتی'>استعلام دو نفر نیروی ختدماتی جهت انجام امور خدماتی / استعلام,دو نفر نیروی ختدماتی جهت انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131643/مناقصه-​P-F-CONVEL-UPS-CONTROL-SYSTEM'>مناقصه ​P/F CONVEL UPS CONTROL SYSTEM / مناقصه , مناقصه ​P/F CONVEL UPS CONTROL SYSTEM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131652/استعلام-محصولات-شیمیائی'>استعلام محصولات شیمیائی / استعلام,محصولات شیمیائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131662/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت'>استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام , استعلام کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131671/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131680/استعلام-اجرای-آسفالت--'>استعلام اجرای آسفالت ... / استعلام , استعلام اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131689/استعلام-فلومتراولتراسونیک'>استعلام فلومتراولتراسونیک  / استعلام, استعلام فلومتراولتراسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131698/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام , استعلام روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131709/استعلام-کولرگازی'>استعلام کولرگازی / استعلام, استعلام کولرگازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131719/استعلام-نظافت-ساختمان-های-ادارات'>استعلام نظافت ساختمان های ادارات  / استعلام,استعلام نظافت ساختمان های ادارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131728/استعلام-اجرای-عملیات-جدول-گذاری-روستای--'>استعلام اجرای عملیات جدول گذاری روستای ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدول گذاری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131739/مناقصه-فراخوان-یک-مرحله-ای-hb2400-parst-for-weather-ford-kelly-spinner-model-ks'>مناقصه فراخوان یک مرحله ای hb2400 parst  for weather ford kelly spinner model ks   / مناقصه , مناقصه فراخوان یک مرحله ای  hb2400 parst  for weather ford kelly spinner model ks</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130454/مناقصه-پیمانسپاری-تولید-و-مونتاژ-انواع-باتری-های-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه پیمانسپاری تولید و مونتاژ انواع باتری های سبک و سنگین نوبت دوم  / آگهی مناقصه ،  مناقصه پیمانسپاری تولید و مونتاژ انواع باتری های سبک و سنگین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130463/مناقصه-تامین-نیروی-مورد-نیاز-بخش-های-خدمات-نظافت-فضای-سبز-و-نگهبانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی مورد نیاز بخش های خدمات، نظافت، فضای سبز و نگهبانی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی مورد نیاز بخش های خدمات، نظافت، فضای سبز و نگهبانی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130473/مناقصه-پاسخگویی-نصب-و-راه-اندازی-سرویس-های-دایر-بر-بستر-XDSL-و----نوبت-دوم'>مناقصه پاسخگویی، نصب و راه اندازی سرویس های دایر بر بستر XDSL و ... - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه پاسخگویی، نصب و راه اندازی سرویس های دایر بر بستر XDSL و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130484/تجدید-عمومی-خدمات-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>تجدید عمومی خدمات تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / تجدید عمومی, تجدید عمومی خدمات تامین نیروی انسانی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130505/استعلام-اجرای-جدولگذاری-خیابانهای-فرعی--'>استعلام اجرای جدولگذاری خیابانهای فرعی... / استعلام, استعلام اجرای جدولگذاری خیابانهای فرعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130518/مناقصه-امور-راهبری--و-نگهداری-ساختمان-ها-و-تاسیسات'>مناقصه امور راهبری،  و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات  / مناقصه , مناقصه امور راهبری،  و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130529/مناقصه-خرید-کلید-و-سکسیونرهای-پست-های-فوق-توزیع'>مناقصه خرید کلید و سکسیونرهای پست های فوق توزیع / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید کلید و سکسیونرهای پست های فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130542/مناقصه-انجام-حفاظت-فیزیکی-و-مراقبتی'>مناقصه انجام حفاظت فیزیکی و مراقبتی / فراخوان مناقصه, مناقصه انجام حفاظت فیزیکی و مراقبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130555/استعلام-توزیع-و-جمع-آوری-مرسولات-پستی---'>استعلام توزیع و جمع آوری مرسولات پستی .... / استعلام, استعلام توزیع و جمع آوری مرسولات پستی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130572/استعلام-ویدئو-پروژکتور-دیتا--'>استعلام ویدئو پروژکتور دیتا... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130589/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات شبکه - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات شبکه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130601/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-انواع-وسایل-نقلیه-موتوری--'>استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری... / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130611/مناقصه-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه, مناقصه خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130621/استعلام-مرمت-گذر--'>استعلام مرمت گذر ... / استعلام, استعلام مرمت گذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130630/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام  / استعلام, مرمت حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130642/مناقصه-انجام-امور-اجرائیات-پارس-1-2-3-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور اجرائیات پارس 1، 2، 3 نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام امور اجرائیات پارس 1، 2، 3 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130656/مناقصه-تهیه-و-اجرای-رنگ-آمیزی-و-کنیتکس-بلوک-های-سازمانی'>مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی و کنیتکس بلوک های سازمانی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی و کنیتکس بلوک های سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130670/مناقصه-چاپ-فرم-های'>مناقصه  چاپ فرم های / آگهی مناقصه، مناقصه  چاپ فرم های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130683/استعلام-دستکش-ونیل-مدیوم-1000-بسته--'>استعلام دستکش ونیل مدیوم 1000 بسته... / استعلام,دستکش ونیل مدیوم 1000 بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130696/مناقصه-چاپ-و-تحویل-ماهانه-قبوض-تلفن-ثابت-مشترکین'>مناقصه چاپ و تحویل ماهانه قبوض تلفن ثابت مشترکین / مناقصه، مناقصه چاپ و تحویل ماهانه قبوض تلفن ثابت مشترکین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130708/مناقصه-محوطه-سازی-مجموعه--'>مناقصه محوطه سازی مجموعه... / مناقصه , مناقصه محوطه سازی مجموعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130718/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه, مناقصه انتخاب پیمانکار ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130731/استعلام-پشتیبانی-و-خدمات-یک-ساله--'>استعلام پشتیبانی و خدمات یک ساله... / استعلام,پشتیبانی و خدمات یک ساله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130743/مناقصه-تامین-خودروهای-استیجاری--نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای استیجاری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130756/استعلام-تعمیر-ورزشگاه'>استعلام تعمیر ورزشگاه  / استعلام, تعمیر ورزشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130764/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی-بانوان--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی بانوان... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی بانوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130775/استعلام-لایروبی-قنوات'>استعلام  لایروبی قنوات / استعلام,  لایروبی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130788/مناقصه-انجام-عملیات-تکمیلی-و-کارهای-باقیمانده'> مناقصه انجام عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده / مناقصه,  مناقصه انجام عملیات تکمیلی و کارهای باقیمانده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130805/استعلام-ویدیو-پروژکتور--'>استعلام ویدیو پروژکتور ... / استعلام , استعلام ویدیو پروژکتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130820/فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-تخلیه-صید-کوه-مبارک--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث مرکز تخلیه صید کوه مبارک - نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث مرکز تخلیه صید کوه مبارک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130836/استعلام-NEXSAN-E18P-NRO-dual-controler-16GB-FC'>استعلام  NEXSAN E18P-NRO dual controler 16GB FC / استعلام,  NEXSAN E18P-NRO dual controler 16GB FC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130851/مناقصه-مرمت-و-بازسازی-پارک-ها-و-بوستان-ها'>مناقصه مرمت و بازسازی پارک ها و بوستان ها / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه مرمت و بازسازی پارک ها و بوستان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130862/استعلام-یک-دستگاه-video-wall-ud-55-E-B-سامسونگ--'>استعلام یک دستگاه video wall ud 55 E-B سامسونگ... / استعلام,یک دستگاه video wall ud 55 E-B سامسونگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130873/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام,ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131799/استعلام-چرخ-سردوز-5-نخ-بدون-صدا'>استعلام چرخ سردوز 5 نخ بدون صدا  / استعلام, استعلام چرخ سردوز 5 نخ بدون صدا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131807/استعلام-کارتریج-کانن-مدل-CANON-FX-10'>استعلام کارتریج کانن- مدل CANON FX 10 / استعلام ,استعلام کارتریج کانن- مدل CANON FX 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131815/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاه-پمپاژ-شماره-1'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاه پمپاژ شماره 1 / مناقصه, مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاه پمپاژ شماره 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131825/استعلام-تاسیسات--'>استعلام تاسیسات ... / استعلام , استعلام تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131834/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-اسکناس-شمار'>مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار  / مناقصه, مناقصه سرویس و نگهداری دستگاه های اسکناس شمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131842/استعلام-شیر-هیدرانت--'>استعلام شیر هیدرانت ... / استعلام , استعلام شیر هیدرانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131850/استعلام-خرید-8000-متر-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید 8000 متر لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام خرید 8000 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131859/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131867/استعلام-گنبد-آسمان-نما'>استعلام گنبد آسمان نما / استعلام , استعلام گنبد آسمان نما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131875/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب'>استعلام احداث کانال انتقال آب / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131883/استعلام-رفع-نواقص-برق-کشی-ساختمان'>استعلام رفع نواقص برق کشی ساختمان / استعلام, استعلام رفع نواقص برق کشی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131892/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-اتوماسیون-اداری'>استعلام پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری / استعلام,استعلام پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131900/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستمهای-روشنایی'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131908/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131916/استعلام-تهیه-و-اجرای-رنگ-آمیزی--'>استعلام تهیه و اجرای رنگ آمیزی ... / استعلام،استعلام تهیه و اجرای رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131924/استعلام-ست-آموزشی--'>استعلام ست آموزشی ... / استعلام, استعلام ست آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131933/استعلام-پکیج-زمینی'>استعلام پکیج زمینی  / استعلام, استعلام پکیج زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131941/استعلام-شیر-توپی-مخصوص-آب-و---'>استعلام شیر توپی مخصوص آب و  ... / استعلام, استعلام شیر توپی مخصوص آب و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131950/استعلام-لوله-مانیسمان-فولادی'>استعلام لوله مانیسمان فولادی / استعلام , استعلام لوله مانیسمان فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131958/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری / استعلام , استعلام اجرای عملیات آبخیزداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131968/استعلام-برنج-و---'>استعلام برنج و .... / استعلام, استعلام برنج و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131977/استعلام-عملیات-سیم-کشی-و-جمع-آوری-خطوط-230-کیولولت'>استعلام عملیات سیم کشی و جمع آوری خطوط 230 کیولولت / استعلام, استعلام عملیات سیم کشی و جمع آوری خطوط 230 کیولولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131986/استعلام-لایروبی-انهار'>استعلام لایروبی انهار  / استعلام ,استعلام لایروبی انهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131995/استعلام-نیروی-انسانی--'>استعلام نیروی انسانی... / استعلام, استعلام نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132003/استعلام-متر-لیزری-کایکابا-برد-60-متر--'>استعلام متر لیزری کایکابا برد 60 متر ... / استعلام, استعلام متر لیزری کایکابا برد 60 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132012/استعلام-تعدادی-لوازم-برقی'>استعلام تعدادی لوازم برقی  / استعلام, استعلام تعدادی لوازم برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132020/استعلام-تهیه-و-نگهداری-ادوات-الکترونیکی-هیدروکیلیماتولوژی'>استعلام تهیه و نگهداری ادوات الکترونیکی هیدروکیلیماتولوژی  / استعلام, استعلام تهیه و نگهداری ادوات الکترونیکی هیدروکیلیماتولوژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132028/استعلام-بهره-برداری-توام-کشاورزی-و-دامداری--'>استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری... / استعلام, استعلام بهره برداری توام کشاورزی و دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132036/استعلام-LAPTOP-ASUS-540-UP'>استعلام LAPTOP ASUS 540 UP / استعلام, استعلام LAPTOP ASUS 540 UP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132044/استعلام-مربی-شنا-جهت-بانوان--'>استعلام مربی شنا جهت بانوان... / استعلام, استعلام مربی شنا جهت بانوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132052/استعلام-انتقال-آب-کشاورزی-از-یک-حلقه-چاه--'>استعلام  انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه ... / استعلام, استعلام  انتقال آب کشاورزی از یک حلقه چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132060/استعلام-تهیه-و-اجرای-کفپوش--'>استعلام تهیه و اجرای کفپوش ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132069/استعلام-اجرای-جدول-گذاری--'>استعلام اجرای جدول گذاری.... / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132078/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132086/استعلام-دستگاه-پرس-هیدرولیک'>استعلام دستگاه پرس هیدرولیک  / استعلام, استعلام دستگاه پرس هیدرولیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132094/استعلام-عملیات-کف-شکنی-چاه'>استعلام عملیات کف شکنی چاه  / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132102/استعلام-یک-عدد-قفل-رمزدار-درب-شیشه-ای-و--'>استعلام یک عدد قفل رمزدار درب شیشه ای و ... / استعلام, استعلام یک عدد قفل رمزدار درب شیشه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132111/استعلام-نشای-گل-اطلسی-جعبه-ای--'>استعلام  نشای گل اطلسی جعبه ای ... / استعلام, استعلام  نشای گل اطلسی جعبه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132119/استعلام-دستگاه-نمونه-برداری-ذرات-دودکش'>استعلام دستگاه نمونه برداری ذرات دودکش / استعلام, دستگاه نمونه برداری ذرات دودکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132127/استعلام-کابینت-باطری'>استعلام کابینت باطری  / استعلام ,استعلام کابینت باطری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132135/استعلام-اینفلیتور-آنژیوپلاستی--'>استعلام اینفلیتور آنژیوپلاستی ... / استعلام, استعلام اینفلیتور آنژیوپلاستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132143/استعلام-اره-فارسی-بر-دو-کاره'>استعلام اره فارسی بر دو کاره / استعلام, استعلام اره فارسی بر دو کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131748/استعلام-دستگاه-HPLC'>استعلام دستگاه HPLC  / استعلام , استعلام دستگاه HPLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131759/استعلام-سبزی-پاک-و-خرد-شده--'>استعلام سبزی پاک و خرد شده ... / استعلام,استعلام سبزی پاک و خرد شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131769/استعلام-ست-آموزشی--'>استعلام ست آموزشی ... / استعلام, استعلام ست آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131777/استعلام-خرید-نرم-افزار-اکانتینگ'>استعلام خرید نرم افزار اکانتینگ / استعلام ,استعلام خرید نرم افزار اکانتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131785/استعلام-تهیه-اقلام-مورد-نیاز-مواد-غذایی--'>استعلام تهیه اقلام مورد نیاز مواد غذایی.... / استعلام. استعلام تهیه اقلام مورد نیاز مواد غذایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131793/استعلام-سرور-رایانه-مدل-PROLIANT-DL380-Generation-9--'>استعلام سرور رایانه مدل PROLIANT DL380 Generation 9 ... / استعلام, استعلام سرور رایانه مدل PROLIANT DL380 Generation 9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131801/استعلام-درب-بازکن-برقی'>استعلام درب بازکن برقی  / استعلام ,استعلام درب بازکن برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131809/استعلام-یک-عدد-شیر-اهرمی-دستشویی-و--'>استعلام یک عدد شیر اهرمی دستشویی و ...  / استعلام , استعلام یک عدد شیر اهرمی دستشویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131818/مناقصه-اجرای-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-ایستگاه-پمپاژ-شماره-4'>مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاه پمپاژ شماره 4 / مناقصه, مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار اراضی ایستگاه پمپاژ شماره 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131827/مناقصه-عملیات-احداث-بادشکن-غیرزنده--'>مناقصه عملیات احداث بادشکن غیرزنده ... / مناقصه, مناقصه عملیات احداث بادشکن غیرزنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131836/استعلام-تعمیرات-و-بازسازی-موتورخانه'>استعلام تعمیرات و بازسازی موتورخانه / استعلام , استعلام تعمیرات و بازسازی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131844/مناقصه-تامین-آب-و-اجرای-سیستم-انتقال-آب'>مناقصه تامین آب و اجرای سیستم انتقال آب / فراخوان مناقصه , مناقصه تامین آب و اجرای سیستم انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131852/استعلام-مناقصه-قرارداد-حمل-و-نقل-خودرویی--'>استعلام مناقصه قرارداد حمل و نقل خودرویی... / استعلام,مناقصه قرارداد حمل و نقل خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131861/اصلاحیه-مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-سردخانه'>اصلاحیه مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه  / اصلاحیه مناقصه , مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131869/استعلام-مجموعه-کامل-آموزشی-موتور-سمند-با-قابلیت-روشن-شدن'>استعلام مجموعه کامل آموزشی موتور سمند با قابلیت روشن شدن / استعلام , استعلام مجموعه کامل آموزشی موتور سمند با قابلیت روشن شدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131877/استعلام-نوار-نقاله--'>استعلام نوار نقاله ... / استعلام , استعلام نوار نقاله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131885/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس'>استعلام کنتور الکترومغناطیس  / استعلام ,استعلام کنتور الکترومغناطیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131894/استعلام-سم-دامی--'>استعلام سم دامی ... / استعلام, استعلام سم دامی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131902/استعلام-دستگاه-عیب-یاب-ایران-خودرو'>استعلام دستگاه عیب یاب ایران خودرو / استعلام, استعلام دستگاه عیب یاب ایران خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131910/استعلام-ساخت-بنا--پل-شکسته'>استعلام ساخت بنا - پل شکسته / استعلام,استعلام ساخت بنا - پل شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131918/استعلام-شیر-برقی'>استعلام شیر برقی  / استعلام , استعلام شیر برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131927/استعلام-تصفیه-آب-سه-فیلتر-تصفیه'>استعلام تصفیه آب سه فیلتر تصفیه / استعلام, استعلام تصفیه آب سه فیلتر تصفیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131935/استعلامsingle-taper-liner-glass-woold-deactivated-general-purpose-870ul-4mm-5pk'>استعلامsingle taper liner. glass woold deactivated general purpose 870ul.4mm 5pk  / استعلام, استعلام single taper liner. glass woold deactivated general purpose 870ul.4mm 5pk </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131943/استعلام-دکل-منو-پل'>استعلام دکل منو پل / استعلام, استعلام دکل منو پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131952/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب-چهره-و-اثر-انگشت-f160'>استعلام دستگاه حضور و غیاب چهره و اثر انگشت f160 / استعلام ,استعلام دستگاه حضور و غیاب چهره و اثر انگشت f160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131960/استعلام-دستگاه-الیت-زن-دستی'>استعلام دستگاه الیت زن دستی / استعلام, استعلام دستگاه الیت زن دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131970/استعلام-کولر-گازی-28000-تعداد-4-عدد--'>استعلام کولر گازی 28000 تعداد 4 عدد... / استعلام,کولر گازی 28000 تعداد 4 عدد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131980/استعلام-پمپ-سیرکلاسیون'>استعلام پمپ سیرکلاسیون / استعلام ,استعلام پمپ سیرکلاسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131988/استعلام-اجرای-عملیات-نهالکاری-تجدید'>استعلام اجرای عملیات نهالکاری تجدید / تجدید استعلام بها , استعلام اجرای عملیات نهالکاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131997/استعلام-اجاره-2-دستگاه-خودرو-سواری--'>استعلام اجاره 2 دستگاه خودرو سواری... / استعلام,اجاره 2 دستگاه خودرو سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132005/استعلام-عملیات-کمربند-حفاظتی'>استعلام عملیات کمربند حفاظتی  / استعلام , استعلام عملیات کمربند حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132014/استعلام-عملیات-واگذاری-یکدستگاه-تانکر--'>استعلام عملیات واگذاری یکدستگاه تانکر... / استعلام, استعلام عملیات واگذاری یکدستگاه تانکر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132022/استعلام-پرینتر-لیرزی-چند-کاره'>استعلام پرینتر لیرزی چند کاره / استعلام,استعلام پرینتر لیرزی چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132030/استعلام-پیچ-گوشتی-و--'>استعلام پیچ گوشتی و ... / استعلام , استعلام پیچ گوشتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132038/استعلام-خرید-تلفن'>استعلام خرید تلفن / استعلام, استعلام خرید تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132046/استعلام-فن-کوئل-800-به-همراه-اتصالات'>استعلام فن کوئل 800 به همراه اتصالات / استعلام, استعلام فن کوئل 800 به همراه اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132054/استعلام-خرید-دوربین-موتیک'>استعلام خرید دوربین موتیک / استعلام, استعلام خرید دوربین موتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132062/استعلام-کلکتور-صفحه-تخت'>استعلام  کلکتور صفحه تخت / استعلام, استعلام  کلکتور صفحه تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132072/استعلام-اجاره-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-کوماتسو'>استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو  / استعلام,استعلام اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132080/استعلام-میز-ابزار-8-کشو--'>استعلام میز ابزار 8 کشو ... / استعلام , استعلام میز ابزار 8 کشو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130883/فراخوان-طراحی-معاونت-فنی-و-عمرانی-سازمان'>فراخوان طراحی معاونت فنی و عمرانی سازمان / فراخوان , فراخوان طراحی معاونت فنی و عمرانی سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130894/استعلام-کف-شکنی-و-لوله-گذاری-و-پمپاژ-چاه-آب-شرب--'>استعلام کف شکنی و لوله گذاری و پمپاژ چاه آب شرب ... / استعلام, کف شکنی و لوله گذاری و پمپاژ چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130908/استعلام-تعمیرات-اساسی-دبستان-های--'>استعلام تعمیرات اساسی دبستان های .. / استعلام, تعمیرات اساسی دبستان های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130919/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130931/مناقصه-لایروبی-تالاب-پارک-نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی تالاب پارک نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه لایروبی تالاب پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130941/مناقصه-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130954/استعلام-لوله'>استعلام  لوله / استعلام, لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130968/مناقصه-اجرای-کارهای-متفرقه-عمرانی-خرید-و-نصب-سیستم-گرمایشی--'>مناقصه اجرای کارهای متفرقه عمرانی، خرید و نصب سیستم گرمایشی... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کارهای متفرقه عمرانی، خرید و نصب سیستم گرمایشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130977/مناقصه-خرید-اختر-تجدید'>مناقصه خرید اختر تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید اختر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130991/استعلام-تونر-کاتریج-پرینتر-لیزریhp-و-تونر-کاتریج--'>استعلام تونر کاتریج پرینتر لیزریhp و تونر کاتریج... / استعلام,استعلام تونر کاتریج پرینتر لیزریhp و تونر کاتریج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131004/مناقصه-انجام-کلیه-امور-و-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری'>مناقصه انجام کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری / مناقصه ,مناقصه کلیه امور و خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131017/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-Debris-Filter-و-Tube-clening-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم Debris Filter و Tube clening نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه  خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم Debris Filter و  Tube clening نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131031/استعلام-اجرای-عایق-بندی-سقف-امداد-شهری--'>استعلام اجرای عایق بندی سقف امداد شهری ... / استعلام,استعلام اجرای عایق بندی سقف امداد شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131046/مناقصه-احداث-پایگاه-امداد'>مناقصه احداث پایگاه امداد / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث پایگاه امداد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131060/مناقصه-خرید-کاغذ-نقاشی-(گراف)'>مناقصه خرید کاغذ نقاشی (گراف)  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید کاغذ نقاشی (گراف) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131072/مناقصه-انجام-فعالیتهای-مرتبط-با-کانال-کشی'>مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با کانال کشی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام فعالیتهای مرتبط با کانال کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131085/استعلام-آجر--'>استعلام آجر ... / استعلام, استعلام آجر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131100/فراخوان-شناسایی-مجری-نمای-ساختمان'>فراخوان شناسایی مجری نمای ساختمان / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی مجری نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131119/استعلام-کامپیوتر-با-تجهیزات-کامل-و-لپ-و-تاپ-و-چاپگر'>استعلام کامپیوتر با تجهیزات کامل و لپ و تاپ و چاپگر  / استعلام, کامپیوتر با تجهیزات کامل و لپ و تاپ و چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131137/مناقصهcnc-سه-دستگاه-ماشین-تراش'>مناقصهcnc سه دستگاه ماشین تراش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصهcnc سه دستگاه ماشین تراش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131150/سمینار-تخصصی-تغییرات-در-بازار'>سمینار تخصصی تغییرات در بازار / سمینار تخصصی تغییرات در بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131164/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی  - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131179/استعلام-شیر-هیدرانت--'>استعلام شیر هیدرانت ... / استعلام , استعلام شیر هیدرانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131190/فراخوان-احداث-سالن-اسکیت-تجدید'>فراخوان احداث سالن اسکیت تجدید / آگهی تجدید فراخوان عمومی , فراخوان احداث سالن اسکیت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131199/استعلام-سیم-برق--'>استعلام سیم برق... / استعلام, استعلام سیم برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131213/استعلام-تعمیرات-منطقه-خور-و-بیابانک--'>استعلام تعمیرات منطقه خور و بیابانک... / استعلام,تعمیرات منطقه خور و بیابانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131230/استعلام-تامین-نگهبان-شیفتی'>استعلام تامین نگهبان شیفتی / استعلام, تامین نگهبان شیفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131245/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131259/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول--'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول ... / استعلام , استعلام پمپ تزریق آب ژاول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131270/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی--'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه شهری و روستایی... / آگهی مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه شهری و روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131282/فراخوان-عملیات-تکمیل-دیوار-شهرک-صنعتی-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات تکمیل دیوار شهرک صنعتی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیل دیوار شهرک صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131296/مناقصه-اجرای-پروژه-بهسازی-و-شن-ریزی-و-آسفالت-راه-های-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه بهسازی و شن ریزی و آسفالت راه های اصلی- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بهسازی و شن ریزی و آسفالت راه های اصلی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131307/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131319/استعلام-در-ضد-سرقت--'>استعلام در ضد سرقت... / استعلام,استعلام در ضد سرقت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131334/مناقصه-اجرای-عملیات-نهالکاری-در-سطح-300-هکتار'>مناقصه  اجرای عملیات نهالکاری در سطح 300 هکتار / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای عملیات نهالکاری در سطح 300 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131346/مناقصه-خدمات-نظافتی-فضای-سبز-پشتیبانی-حفاظتی-و-نقلیه'>مناقصه خدمات نظافتی، فضای سبز، پشتیبانی، حفاظتی و نقلیه / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافتی، فضای سبز، پشتیبانی، حفاظتی و نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130449/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-چمن-مصنوعی-9-زمین-مینی'>مناقصه خرید،حمل و نصب چمن مصنوعی 9 زمین مینی / مناقصه ، مناقصه خرید،حمل و نصب چمن مصنوعی 9 زمین مینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130457/مناقصه-حراست-و-نگهبانی-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه حراست و نگهبانی اماکن ...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه حراست و نگهبانی اماکن ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130466/مناقصه-عملیات-اجرایی-فاز-دوم-اصلاح-شبکه-بخشی-از-شبکه-توزیع-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم اصلاح شبکه بخشی از شبکه توزیع آب نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی فاز دوم اصلاح شبکه بخشی از شبکه توزیع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130478/فراخوان-حمل-تدریجی-سود-مایع---(نوبت-دوم)'>فراخوان حمل تدریجی سود مایع ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان حمل تدریجی سود مایع ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130489/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-حفاظتی-سطح-حوزه-استحفاظی-(نوبت-دوم)'>اصلاحیه مناقصه عملیات حفاظتی سطح حوزه استحفاظی (نوبت دوم) / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه عملیات حفاظتی سطح حوزه استحفاظی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130511/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-طراحی--ساخت--نصب-و-راه-اندازی--'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ... / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان شناسایی پیمانکار جهت طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130523/فراخوان-مناقصه-خرید-ورق-پلیمری-ایرانی'>فراخوان مناقصه خرید ورق پلیمری ایرانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ورق پلیمری ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130534/تجدید-مناقصه-عملیات-خدمات-شهری-شامل-رفت-و-روب'>تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130547/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ساماندهی-رودخانه-هلیل-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل ساماندهی رودخانه هلیل- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، آگهی فراخوان مناقصه تکمیل ساماندهی رودخانه هلیل- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130562/فراخوان-2-عدد-الکترو-موتور-پمپ'>فراخوان 2 عدد الکترو موتور پمپ / فراخوان ,فراخوان 2 عدد الکترو موتور پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130580/استعلام-یخچال-واکسن-فیلور'>استعلام  یخچال واکسن فیلور  / استعلام, یخچال واکسن فیلور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130595/مناقصه-احداث-ساختمان-راهداری----نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان راهداری ....- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان راهداری ....- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130605/آگهی-فراخوان-مناقصه-SPARE-PART-FOR-GAS-TURBINE-SIEMENS'>آگهی فراخوان مناقصه SPARE PART FOR GAS TURBINE SIEMENS / آگهی فراخوان مناقصه ، آگهی فراخوان مناقصه SPARE PART FOR GAS TURBINE SIEMENS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130615/مناقصه-عمومی-عملیات-خاکبرداری-و-پایدارسازی'>مناقصه عمومی عملیات خاکبرداری و پایدارسازی / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی عملیات خاکبرداری و پایدارسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130625/مناقصه-واگذاری-امورات-خدمات---'>مناقصه واگذاری امورات خدمات، ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امورات خدمات، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130635/مناقصه-خرید-دستگاه-300-دستگاه-mini-pc'>مناقصه خرید دستگاه 300 دستگاه mini pc  / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه 300 دستگاه mini pc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130651/استعلام-تابلو--'>استعلام تابلو ... / استعلام , استعلام تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130660/مناقصه-اجرای-پروژه-کابلکشی-فیبر-نوری--'>مناقصه اجرای پروژه کابلکشی فیبر نوری... / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه کابلکشی فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130675/استعلام-مرمت-و-بازسازی-قنوات--'>استعلام مرمت و بازسازی قنوات... / استعلام, استعلام مرمت و بازسازی قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130687/استعلام-صافکاری-و-نقاشی--'>استعلام صافکاری و نقاشی... / استعلام, استعلام صافکاری و نقاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130700/مناقصه-کف-سازی-معابر-(نوبت-دوم)'>مناقصه کف سازی معابر (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه کف سازی معابر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130712/استعلام-خرما--پنیر--برنج--روغن-مغز-گردو-و--'>استعلام خرما - پنیر - برنج - روغن- مغز گردو  و ... / استعلام, خرما - پنیر - برنج - روغن- مغز گردو  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130725/استعلام-تعمیر-سیستم-تعلیق-و-بادگیری-فنرها-و-تعویض-دیسک-و--'>استعلام تعمیر سیستم تعلیق و بادگیری فنرها و تعویض دیسک و ... / استعلام , استعلام تعمیر سیستم تعلیق و بادگیری فنرها و تعویض دیسک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130737/مناقصه-آبرسانی-سیار'>مناقصه آبرسانی سیار  / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130750/شناسایی-پیمانکار-تهیه-مصالح-و-اجرای-5500-مترمربع'>شناسایی پیمانکار تهیه مصالح و اجرای 5500 مترمربع   / شناسایی پیمانکار تهیه مصالح و اجرای 5500 مترمربع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130759/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام  مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام  مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130768/استعلام-تعمیرات-و-جابجایی-دیوار'>استعلام تعمیرات و جابجایی دیوار  / استعلام, تعمیرات و جابجایی دیوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130781/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-احداث-بهره-برداری-و-نگهداری-200-نقطه-گیل-پارک-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث،بهره برداری و نگهداری 200 نقطه گیل پارک (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث،بهره برداری و نگهداری 200 نقطه گیل پارک (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130792/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130811/مناقصه-تجهیزات-سخت-افزاری-مرکز-دیتا'>مناقصه تجهیزات سخت افزاری مرکز دیتا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات سخت افزاری مرکز دیتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130831/استعلام-لایروبی--'>استعلام لایروبی ... / استعلام , استعلام لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130842/استعلام-مرمت--'>استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130856/استعلام-سیستم-گرمایش-و-سرمایش-سالن--'>استعلام سیستم گرمایش و سرمایش سالن ... / استعلام, استعلام سیستم گرمایش و سرمایش سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130867/مناقصه-خرید-کنتور-مولتی-جت-خشک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کنتور مولتی جت خشک - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور مولتی جت خشک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132151/استعلام-خرید-108-عدد-کلمپ-کششی-کابل-خودنگهدار-فشار-متوسط'>استعلام  خرید 108 عدد کلمپ کششی کابل خودنگهدار فشار متوسط  / استعلام, استعلام  خرید 108 عدد کلمپ کششی کابل خودنگهدار فشار متوسط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132159/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132167/استعلام-طرح-برآورد-اولیه-تامین-برق'>استعلام طرح برآورد اولیه تامین برق  / استعلام, ​استعلام طرح برآورد اولیه تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132175/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-کانال---'>استعلام اجرای عملیات احداث کانال .... / استعلام,استعلام اجرای عملیات احداث کانال ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132183/استعلام-knx-تحت-ROUTER-IP'>استعلام knx تحت ROUTER IP / استعلام , استعلام knx تحت ROUTER IP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132191/استعلام-دستکش-معاینه--'>استعلام دستکش معاینه ... / استعلام,استعلام دستکش معاینه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132199/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132207/استعلام-شکر-سفید'>استعلام شکر سفید  / استعلام, استعلام شکر سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132215/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130481/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130496/مزایده-شش-عدد-مخزن-پلی-اتیلن-شش-عدد-مخزن-استیل-استوانه-ای-یک-عدد-مخزن-میکسر-و--'>مزایده شش عدد مخزن پلی اتیلن، شش عدد مخزن استیل استوانه ای، یک عدد مخزن میکسر و... / مزایده،مزایده شش عدد مخزن پلی اتیلن، شش عدد مخزن استیل استوانه ای، یک عدد مخزن میکسر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130510/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-91-72متر'>مزایده ملک مساحت اعیان 91.72متر / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 91.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130535/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130556/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-39-05متر-تجدید'>مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 39.05متر تجدید / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی مساحت 39.05متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130571/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-عرصه-190-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 190 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت عرصه 190 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130586/مزایده-اجاره-استخر-و-کارواش'>مزایده اجاره استخر و کارواش / مزایده, مزایده اجاره استخر و کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130613/مزایده-شرکت-هفت-چشمه-آبسرده-مساحت-کلی-14500متر'>مزایده شرکت هفت چشمه آبسرده مساحت کلی 14500متر  / مزایده,مزایده شرکت هفت چشمه آبسرده مساحت کلی 14500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130645/مزایده-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر----نوبت-دوم'>مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تبلیغات محیطی سطح شهر... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130664/مزایده-خودرو-پراید'>مزایده خودرو پراید / آگهی مزایده, مزایده خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130685/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-437متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 437متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 437متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130706/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-شهر-جدید-پردیس'>مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات شهر جدید پردیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130732/مزایده-فروش-آپارتمان-بصورت-نقد-مساحت-81-69-5-81متر'>مزایده فروش آپارتمان بصورت نقد مساحت 81-69.5-81متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان بصورت نقد مساحت 81-69.5-81متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130751/مزایده-لباس-زنانه--کلاه--'>مزایده لباس زنانه - کلاه... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده لباس زنانه - کلاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130786/مزایده-واگذاری-سهام'>مزایده واگذاری سهام  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130803/مزایده-فروش-11-21-متر-عرصه-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 11.21 متر عرصه کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 11.21 متر عرصه کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130819/مزایده-عمومی-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی-و-اموال-اسقاط-فرودگاه'>مزایده عمومی فروش آهن آلات ضایعاتی و اموال اسقاط فرودگاه / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش آهن آلات ضایعاتی و اموال اسقاط فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130830/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-خودرو'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی خودرو  / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130852/مزایده-عداد-یکصد-عدد-شیشه-خام-100-250-ده-میل-ساده'>مزایده عداد یکصد عدد شیشه خام 100*250 ده میل ساده / مزایده عداد یکصد عدد شیشه خام 100*250 ده میل ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130885/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-57-5متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 57.5متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 57.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130907/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-ارایه-خدمات-فتوکپی-و-زیراکس-و--'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری ارایه خدمات فتوکپی و زیراکس و ... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری جهت بهره برداری ارایه خدمات فتوکپی و زیراکس و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130932/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130958/تجدید-مزایده-اجاره-مساحت-24-متر-مربع-با-کاربری-پارک-منطقه-ایی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مساحت 24 متر مربع با  کاربری پارک منطقه ایی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده اجاره مساحت 24 متر مربع با  کاربری پارک منطقه ایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130981/مزایده-فروش-تقریبی-1000-تن-پسماند-خشک'>مزایده فروش تقریبی 1000 تن پسماند خشک / مزایده , مزایده فروش تقریبی 1000 تن پسماند خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131002/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-200-18متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 200.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 200.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131024/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-242-50متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت عرصه 242.50متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 242.50متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131043/مزایده-بهره-برداری-غرفه'>مزایده بهره برداری غرفه / آگهی فراخوان , مزایده بهره برداری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132088/استعلام-اجرای-ورق--ترمیم-سقف'>استعلام اجرای ورق - ترمیم سقف / استعلام , استعلام اجرای ورق - ترمیم سقف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132096/استعلام-قهوه-ساز-تکنو-مدل-Te-813'>استعلام قهوه ساز تکنو مدل Te-813 / اسعلام, استعلام قهوه ساز تکنو مدل Te-813</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132104/استعلام-مرمت-تزیینات-نقاشی'>استعلام مرمت تزیینات نقاشی / استعلام , استعلام مرمت تزیینات نقاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132113/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132121/استعلام-تختخواب--'>استعلام تختخواب .. / استعلام, تختخواب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132129/استعلام-کاغذ-A4-کپی-مکس'>استعلام کاغذ A4 کپی مکس / استعلام , استعلام کاغذ A4 کپی مکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132137/استعلام-سماور-گازی-استاندارد'>استعلام سماور گازی استاندارد  / استعلام , استعلام سماور گازی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132145/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-حمل-و-نقل-جاده-ای'>مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل جاده ای  / مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132153/استعلام-میز-کنفرانس-جهت-سالنی'>استعلام میز کنفرانس جهت سالنی / استعلام ,استعلام میز کنفرانس جهت سالنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132161/استعلام-پکیج-شوفاژ-گازی-محفظه'>استعلام پکیج شوفاژ گازی محفظه / استعلام , استعلام پکیج شوفاژ گازی محفظه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132169/استعلام-خرید-103-کیسه-50-کیلوگرمی-کود-سولفات'>استعلام خرید 103 کیسه 50 کیلوگرمی کود سولفات / استعلام خرید 103 کیسه 50 کیلوگرمی کود سولفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132177/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ'>استعلام پمپ سانتریفیوژ / استعلام, استعلام پمپ سانتریفیوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132185/استعلام-هارد-دیسک-رایانه-مدل-600GB'>استعلام  هارد دیسک رایانه مدل 600GB / استعلام, استعلام  هارد دیسک رایانه مدل 600GB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132193/استعلام-عملیات-اجرایی-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام عملیات اجرایی لایروبی و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لایروبی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132201/استعلام-اسپری-خوشبوکننده-هوا'>استعلام اسپری خوشبوکننده هوا / استعلام , استعلام اسپری خوشبوکننده هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132209/مناقصه-فراخوان-خرید-20قلم-ادوات-برقی'>مناقصه فراخوان خرید 20قلم ادوات برقی / مناقصه ,مناقصه فراخوان خرید 20قلم ادوات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132217/استعلام-لوله-آبرسانی-جنس-گالوانیزه-فولادی'>استعلام لوله آبرسانی جنس گالوانیزه فولادی  / استعلام لوله آبرسانی جنس گالوانیزه فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130486/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-و-اسقاط'>مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط / مزایده، مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130498/تجدید-مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-سطح-شهر-(نوبت-دوم)'>تجدید مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر  (نوبت دوم) / تجدید مزایده، تجدید مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130514/مزایده-یک-سرویس-128-پارچه-ای-یک-دستگاه-ضبط-سه-دیسک-یک-دستگاه-اسپیکر-و--'>مزایده یک سرویس 128 پارچه ای، یک دستگاه ضبط سه دیسک، یک دستگاه اسپیکر و... / مزایده,مزایده یک سرویس 128 پارچه ای، یک دستگاه ضبط سه دیسک، یک دستگاه اسپیکر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130539/مزایده-ساختمان-کاربری-تجاری-مسکونی-پلاک-27-فرعی'>مزایده ساختمان کاربری تجاری مسکونی پلاک 27 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان کاربری تجاری مسکونی پلاک 27 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130558/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکدستگاه-اتوبوس'>مزایده واگذاری به اجاره یکدستگاه اتوبوس / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکدستگاه اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130575/مزایده-غرفه-فروش-عینک'>مزایده غرفه فروش عینک / مزایده غرفه فروش عینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130590/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130623/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 1500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130647/مزایده-فروش-مقادیری-از-اقلام-مستعمل-و-خارج-از-رده-نوبت-دوم'>مزایده فروش مقادیری از اقلام مستعمل و خارج از رده نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اقلام مستعمل و خارج از رده نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130669/مزایده-فروش-خودروهای-سواری-دولتی-تجدید'>مزایده فروش خودروهای سواری دولتی تجدید / آگهی مزایده عمومی تجدید ، مزایده فروش خودروهای سواری دولتی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130692/مزایده-دو-دستگاه-کمپرسور-یک-دستگاه-مخزن-باد-یک-عدد-تابلو-برق-قیف-فلزی-گرزلی-و--'>مزایده دو دستگاه کمپرسور، یک دستگاه مخزن باد، یک عدد تابلو برق، قیف فلزی گرزلی و... / مزایده,مزایده دو دستگاه کمپرسور، یک دستگاه مخزن باد، یک عدد تابلو برق، قیف فلزی گرزلی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130715/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-79-29متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 79.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 79.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130736/مزایده-تعداد-یک-دستگاه-استراتینگ'>مزایده تعداد یک دستگاه استراتینگ / مزایده,مزایده تعداد یک دستگاه استراتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130770/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1071متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1071متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1071متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130794/مزایده-فروش-82-قلم-از-اقلام-مازاد'>مزایده فروش 82 قلم از اقلام مازاد / مزایده, مزایده فروش 82 قلم از اقلام مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130806/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-106-10متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130822/مزایده-ماشین-آلات--مرحله-دوم'>مزایده ماشین آلات... مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده ماشین آلات....  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130839/مزایده-کت-و-شلوار'>مزایده کت و شلوار / مزایده, مزایده کت و شلوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130858/مزایده-یک-عدد-طی-دستی-مستعمل--یک-عدد-جارو-دستی'>مزایده یک عدد طی دستی مستعمل ، یک عدد جارو دستی / مزایده, مزایده یک عدد طی دستی مستعمل ، یک عدد جارو دستی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130893/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-18000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 18000متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 18000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130912/مزایده-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130942/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130450/تجدید-مناقصه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر'>تجدید مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130458/مناقصه-پاسخگویی-نصب-و-راه-اندازی-سرویس-های-دایر-بر-بستر-XDSL-و--'>مناقصه پاسخگویی، نصب و راه اندازی سرویس های دایر بر بستر XDSL و ... / مناقصه، مناقصه پاسخگویی، نصب و راه اندازی سرویس های دایر بر بستر XDSL و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130467/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر--نوبت-دوم-چاپ-اول--97-2-22'>تجدید مناقصه اجرای طرح جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر  - نوبت دوم چاپ اول - 97.2.22 / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای طرح جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر  - نوبت دوم چاپ اول - 97.2.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130479/مناقصه-امور-پشتیبانی-و-خدماتی--'>مناقصه  امور پشتیبانی و خدماتی ... / مناقصه عمومی,  مناقصه  امور پشتیبانی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130491/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان---'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان .... / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130512/تجدید-مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سیلومتر-به-همراه-متعلقات'>تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیلومتر به همراه متعلقات / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیلومتر به همراه متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130524/مناقصه-جدولگذاری-و-سنگ-فرش-معابر-و-سرامیک--'>مناقصه جدولگذاری و سنگ فرش معابر و سرامیک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری و سنگ فرش معابر و سرامیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130537/استعلام-مرمت-اجرای-بیدکشی-آجرفرش-و--'>استعلام مرمت اجرای بیدکشی- آجرفرش و... / استعلام, استعلام مرمت اجرای بیدکشی- آجرفرش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130548/مناقصه-پیمانکاری-رستوران'>مناقصه پیمانکاری رستوران  / مناقصه , مناقصه پیمانکاری رستوران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130563/فراخوان-انتخاب-شرکت-هواپیمایی-به-منظور-تامین-هواپیما'>فراخوان انتخاب شرکت هواپیمایی به منظور تامین هواپیما / آگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انتخاب شرکت هواپیمایی به منظور تامین هواپیما تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130582/فراخوان-مناقصه-جهت-احداث-سد-خاکی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه جهت احداث سد خاکی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عمومی جهت احداث سد خاکی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130597/مناقصه-برون-سپاری-وصول-مطالبات-معوقه--تجدید'>مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه...تجدید  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برون سپاری وصول مطالبات معوقه... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130606/استعلام-طرح-خدمات-مطالعات-ساماندهی-و-احیا-محوطه-قلعه--'>استعلام طرح خدمات مطالعات ساماندهی و احیا محوطه قلعه... / استعلام, استعلام طرح خدمات مطالعات ساماندهی و احیا محوطه قلعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130616/فراخوان-ارجاع-واگذاری-امور-خدمات-و-پشتیبانی-طرحهای-عمرانی'>فراخوان ارجاع واگذاری امور خدمات و پشتیبانی طرحهای عمرانی  / فراخوان مناقصه, فراخوان ارجاع واگذاری امور خدمات و پشتیبانی طرحهای عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130626/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130636/استعلام-تعمیرات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات ساختمان... / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130652/استعلام-اصلاح-شبکه-آب--'>استعلام اصلاح شبکه آب ... / استعلام, استعلام اصلاح شبکه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130663/استعلام-مرمت-شیروانی'>استعلام  مرمت شیروانی / استعلام, مرمت شیروانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130676/استعلام-اسکوربرد-ورزشی'>استعلام اسکوربرد ورزشی  / استعلام, اسکوربرد ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130688/استعلام-انجام-بازرسی-های-فنی-در-سطح-یک-و-دو-برای-لوله--'>استعلام انجام بازرسی های فنی در سطح یک و دو برای لوله ... / استعلام , استعلام انجام بازرسی های فنی در سطح یک و دو برای لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130702/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130713/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-جداول-منطقه'>مناقصه تخریب و بازسازی جداول منطقه  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تخریب و بازسازی جداول منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130726/مناقصه-جابجایی-کولر-باکس-و--نوبت-دوم'>مناقصه جابجایی کولر باکس و ...نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه جابجایی کولر باکس و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130738/استعلام-بذر-و-سم--'>استعلام بذر و سم ... / استعلام, استعلام بذر و سم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130752/استعلام-تکمیل-ورزشگاه-پیربکران--'>استعلام تکمیل ورزشگاه پیربکران... / استعلام,تکمیل ورزشگاه پیربکران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130760/مناقصه-خرید-تجهیزات-موردنیاز-خود'>مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز خود / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز خود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130769/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130782/مناقصه-واگذاری-پروژه-تخریب--بازسازی-و-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه واگذاری پروژه تخریب ، بازسازی و جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه واگذاری پروژه تخریب ، بازسازی و جدول گذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130793/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام  تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, تعمیرات اماکن ورزشی. ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130813/استعلام-نگهداری-مرکز-تلفن-و-سیم-کشی-ساختمان--'>استعلام نگهداری مرکز تلفن و سیم کشی ساختمان... / استعلام,نگهداری مرکز تلفن و سیم کشی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130832/مناقصه-روغن-PG68'>مناقصه روغن PG68 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه روغن PG68</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130843/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130857/استعلام-لایروبی--'>استعلام لایروبی ... / استعلام , استعلام لایروبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130868/استعلام-مخزن-فلزی---'>استعلام مخزن فلزی .... / استعلام, استعلام مخزن فلزی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130877/استعلام-شش-راهی-برق-ارت-دار-با-سیم-5-متری-بدون-محافظ'>استعلام شش راهی برق ارت دار با سیم 5 متری بدون محافظ  / استعلام, شش راهی برق ارت دار با سیم 5 متری بدون محافظ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130456/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-کمربندی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی کمربندی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی کمربندی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130465/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130476/مناقصه-عمومی-تکمیل-سالن-چند-منظوره-مرکز-آموزش-هتلداری-مشهد-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره مرکز آموزش هتلداری مشهد ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره مرکز آموزش هتلداری مشهد ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130488/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , استعلام شیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130509/استعلام-تهیه-حمل-و-دپوشن-ساب-بیس--'>استعلام تهیه، حمل و دپوشن ساب بیس ... / استعلام , استعلام تهیه، حمل و دپوشن ساب بیس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130521/مناقصه-دیوارکشی-رودخانه-صفری--'>مناقصه دیوارکشی رودخانه صفری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دیوارکشی رودخانه صفری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130531/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130546/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130561/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-آزمایشگاه-آب-و-خاک--'>مناقصه شناسایی پیمانکار آزمایشگاه آب و خاک ... / مناقصه, مناقصه شناسایی پیمانکار آزمایشگاه آب و خاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130576/مناقصه-تامین-لوازم-آزمایشگاهی-نوبت-دوم'>مناقصه تامین لوازم آزمایشگاهی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین لوازم آزمایشگاهی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130594/آگهی-مناقصه-خط-تغذیه-و--'>آگهی مناقصه خط تغذیه و.... / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه خط تغذیه و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130604/فراخوان-مناقصه-SOLIDS-HANDLING-PUMP--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه SOLIDS HANDLING PUMP - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه SOLIDS HANDLING PUMP - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130614/استعلام-توزیع-و-جمع-آوری-مرسولات-پستی--'>استعلام توزیع و جمع آوری مرسولات پستی ... / استعلام , استعلام توزیع و جمع آوری مرسولات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130624/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130634/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130648/اگهی-مجدد-مناقصه-عمومی-آسفالت-کاری-جاده-پیرامونی-و---(نوبت-دوم)'>اگهی مجدد مناقصه عمومی آسفالت کاری جاده پیرامونی و ... (نوبت دوم) / آگهی مجدد مناقصه عمومی، آگهی مجدد مناقصه عمومی آسفالت کاری جاده پیرامونی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130658/استعلام-پشتیبانی-یک-ساله-سازمان--'>استعلام پشتیبانی یک ساله سازمان ... / استعلام, استعلام پشتیبانی یک ساله سازمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130672/فراخوان-انتخاب-مشاوره-مقاوم-سازی'>فراخوان انتخاب مشاوره مقاوم سازی / فراخوان عمومی, فراخوان انتخاب مشاوره مقاوم سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130686/استعلام-خرما-پنیر-لیقوان-و--'>استعلام خرما، پنیر لیقوان و ... / استعلام, خرما، پنیر لیقوان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130699/استعلام-اخذ-نمونه-شیر-اخذ-رکوردر-آنالیز-شیر--'>استعلام اخذ نمونه شیر اخذ رکوردر آنالیز شیر... / استعلام,اخذ نمونه شیر اخذ رکوردر آنالیز شیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130711/مناقصه-ایمن-سازی-ناحیه-انتقالی-20-دستگاه-پل---'>مناقصه ایمن سازی ناحیه انتقالی 20 دستگاه پل .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی ناحیه انتقالی 20 دستگاه پل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130722/استعلام-کاغذ-بوبین-سفید-تحریر--'>استعلام کاغذ بوبین سفید تحریر... / استعلام,کاغذ بوبین سفید تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130735/استعلام-مرمت-مسجد'>استعلام  مرمت مسجد  / استعلام, مرمت مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130748/استعلام-دو-دستگاه-مانیتور-و-کامپیوتر'>استعلام دو دستگاه مانیتور و کامپیوتر  / استعلام, دو دستگاه مانیتور و کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130758/مناقصه-واگذاری-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-بیمارستان'>مناقصه واگذاری و تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری و تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130767/مناقصه-خرید-چوب-روانکارهای-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید چوب، روانکارهای صنعتی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چوب، روانکارهای صنعتی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130779/استعلام-زمین-چمن-مصنوعی'>استعلام  زمین چمن مصنوعی / استعلام, زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130791/فراخوان-شناسایی-طرح-و-جذب-سرمایه-گذار-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان شناسایی طرح و جذب سرمایه گذار (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130810/تجدید-مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه ، تجدید مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130829/استعلام-تکمیل-ساختمان-اداره-تعاون-و-کار-و-رفاه-اجتماعی--'>استعلام تکمیل ساختمان اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی... / استعلام,تکمیل ساختمان اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130840/مناقصه-عمومی-ساخت-ساختمان-اداری-ترمینال'>مناقصه عمومی ساخت ساختمان اداری ترمینال  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ساخت ساختمان اداری ترمینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130855/استعلام-خدماتی'>استعلام خدماتی  / استعلام, خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130866/مناقصه-خرید-دریچه-چدنی-فاضلابی-60-سانتی-لولادار--نوبت-سوم'>مناقصه خرید دریچه چدنی فاضلابی 60 سانتی لولادار - نوبت سوم /  مناقصه, مناقصه خرید دریچه چدنی فاضلابی 60 سانتی لولادار - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130875/مناقصه-احداث-سرای-محله--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سرای محله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سرای محله - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130886/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130897/استعلام-مرمت-مسجد--'>استعلام مرمت مسجد ... / استعلام,استعلام مرمت مسجد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130911/مناقصه-مقدار-2-000-کیلوگرم-نقره-گرانول-شده'>مناقصه مقدار 2.000 کیلوگرم نقره گرانول شده  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه  مقدار 2.000 کیلوگرم نقره گرانول شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131358/استعلام-ست-کامل-سنسور-فرو-رونده-تا-عمق-1-متر--'>استعلام ست کامل سنسور فرو رونده تا عمق 1 متر... / استعلام,ست کامل سنسور فرو رونده تا عمق 1 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131370/مناقصه-واگذاری-عملیات-نشت-یابی-از-خطوط-گازدار-استان-یزد'>مناقصه واگذاری عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131382/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131396/مناقصه-تامین-خودرو-جهت-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه تامین خودرو جهت ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131409/مناقصه-حمل-زباله-از-سکوهای-شماره-4-و-6-و-14-به-گردنه-زینل--(نوبت-دوم)'>مناقصه حمل زباله از سکوهای شماره 4 و 6 و 14 به گردنه زینل.. (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه حمل زباله از سکوهای شماره 4 و 6 و 14 به گردنه زینل... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131425/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن... / استعلام,خرید لوله های پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131438/استعلام-کره-10-گرمی--'>استعلام کره 10 گرمی... / استعلام, استعلام کره 10 گرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131451/استعلام-کاغذ-A4-برند-زیراکس-مدل-اکسل'>استعلام کاغذ A4 برند زیراکس مدل اکسل  / استعلام, کاغذ A4 برند زیراکس مدل اکسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131463/استعلام-شارژ-و-حمل-سیلندر-گاز-کلر--'>استعلام شارژ و حمل سیلندر گاز کلر... / استعلام, استعلام شارژ و حمل سیلندر گاز کلر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131476/استعلام​-انواع-شیرها-و-اکچویترهای-ابزار-دقیقی-و-قطعات-مر'>استعلام​ انواع شیرها و اکچویترهای ابزار دقیقی و قطعات مر / استعلام​ انواع شیرها و اکچویترهای ابزار دقیقی و قطعات مر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131488/مناقصه-احداث-منبع-۵۰۰-٬-۳۰۰٬-٬-۱۰۰-با-حصار-کشی'>مناقصه احداث منبع ۵۰۰ ٬ ۳۰۰٬ ٬ ۱۰۰ با حصار کشی / مناقصه, مناقصه احداث منبع ۵۰۰ ٬ ۳۰۰٬ ٬ ۱۰۰ با حصار کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131502/استعلام-بها-احداث-دیوار-بتنی'>استعلام بها احداث دیوار بتنی  / استعلام , استعلام بها احداث دیوار بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131517/استعلام-گیرموتور-دانفوس--'>استعلام گیرموتور دانفوس ... / استعلام , استعلام گیرموتور دانفوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131531/استعلام-خرید-قطعات-الکتریکی'>استعلام  خرید قطعات الکتریکی / استعلام, استعلام  خرید قطعات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131543/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح-کوهی'>مناقصه تهیه و حمل مصالح کوهی / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و حمل مصالح کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131557/استعلام-بتن--'>استعلام بتن ... / استعلام , استعلام بتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131568/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و-کنتورخوانی'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131580/استعلام-پارک-آرامش--'>استعلام پارک آرامش ... / استعلام, استعلام پارک آرامش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131591/مناقصه-واگذاری-حجمی-اداره-امور-عملیات-جایگاه-عرضه-گاز-مایع'>مناقصه واگذاری حجمی اداره امور عملیات جایگاه عرضه گاز مایع  / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری حجمی اداره امور عملیات جایگاه عرضه گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131602/استعلام-حفاری--'>استعلام حفاری ... / استعلام, استعلام حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131612/استعلام-خرید-مصالح-اساس-با-دانه-بندی'>استعلام خرید مصالح اساس با دانه بندی / استعلام ، استعلام خرید مصالح اساس با دانه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131622/فراخوان-ساخت-و-تامین-اکچولیتورهای-برق-و-ابزار-دقیق-فاز-2'>فراخوان ساخت و تامین اکچولیتورهای برق و ابزار دقیق فاز 2  / فراخوان, فراخوان ساخت و تامین اکچولیتورهای برق و ابزار دقیق فاز 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131632/استعلام-فرش-ماشینی-سجاده-ای'>استعلام فرش ماشینی سجاده ای / استعلام , استعلام فرش ماشینی سجاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131642/استعلام-​کلیدها-و-متعلقات'>استعلام ​کلیدها و متعلقات / استعلام , استعلام ​کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131651/استعلام-ROTARY-EVAPORATOR-WITH-PUMP'>استعلام  ROTARY EVAPORATOR WITH PUMP  / استعلام , استعلام  ROTARY EVAPORATOR WITH PUMP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131661/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131670/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام  مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام  مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131679/فراخوان-کف-پوش-سالن-ورزشی'>فراخوان کف پوش سالن ورزشی / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان کف پوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131688/استعلام-بها-ترمیم-و-اصلاح-حصارکشی-تاسیسات-شورابیل'>استعلام بها ترمیم و اصلاح حصارکشی تاسیسات شورابیل / استعلام, استعلام بازسازی تاسیسات آبرسانی تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131697/استعلام-کلید-DLP'>استعلام کلید DLP  / استعلام , استعلام کلید DLP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131708/استعلام-میکروسکوپ-اینورت'>استعلام  میکروسکوپ اینورت / استعلام , استعلام  میکروسکوپ اینورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131718/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131726/استعلام-سم-فسفر--'>استعلام سم فسفر ... / استعلام, استعلام سم فسفر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131737/استعلام-تامین-2-دستگاه-خودرو-سواری'>استعلام تامین 2 دستگاه خودرو سواری / استعلام, استعلام تامین 2 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131746/استعلام-میز-آموزشی-دزدگیر-معمولی'>استعلام میز آموزشی دزدگیر معمولی  / استعلام, استعلام میز آموزشی دزدگیر معمولی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131758/استعلام-خرید-بذر-نخود--'>استعلام خرید بذر نخود ... / استعلام, استعلام خرید بذر نخود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131768/استعلام-تایر--'>استعلام تایر ... / استعلام , استعلام تایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131776/استعلام-بلیط-استخر--'>استعلام بلیط استخر ... / استعلام , استعلام بلیط استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131784/استعلام-مجموعه-آموزشی-تعلیق-و-ترمز-و-فرمان-هیدرولیکی'>استعلام مجموعه آموزشی تعلیق و ترمز و فرمان هیدرولیکی  / استعلام , استعلام مجموعه آموزشی تعلیق و ترمز و فرمان هیدرولیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131792/استعلام-چاپگر-مچ-بند-شناسایی-بیماران'>استعلام چاپگر مچ بند شناسایی بیماران  / استعلام , استعلام چاپگر مچ بند شناسایی بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132092/استعلام-جمع-آوری-دکلهای-مخابراتی-قدیمی'>استعلام جمع آوری دکلهای مخابراتی قدیمی / استعلام , استعلام جمع آوری دکلهای مخابراتی قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132100/استعلام-ساخت-نیم-طبقه--'>استعلام ساخت نیم طبقه ... / استعلام , استعلام ساخت نیم طبقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132108/استعلام-کرکره-برقی-اتوماتیک'>استعلام کرکره برقی اتوماتیک  / استعلام , استعلام کرکره برقی اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132117/استعلام-the-agilent-7693-A-auto'>استعلام  the agilent 7693 A auto  / استعلام , استعلام the agilent 7693 A auto </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132125/استعلام-گردو'>استعلام گردو / استعلام, استعلام گردو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132133/استعلام-ماژول-ورودی'>استعلام ماژول ورودی / استعلام , استعلام ماژول ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132141/استعلام-3-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام 3 دستگاه لپ تاپ  / استعلام, استعلام 3 دستگاه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132149/استعلام-انجام-عملیات-لوله-گذاری---'>استعلام  انجام عملیات لوله گذاری  ... / استعلام, استعلام انجام عملیات لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132157/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آب-شرب'>استعلام لوله پلی اتیلن آب شرب  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132165/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-بهبود--'>استعلام نظارت بر اجرای طرح بهبود ... / استعلام,استعلام نظارت بر اجرای طرح بهبود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132173/استعلام-مشاوره-جهت-برگزاری-دوره-های-آموزشی-مدیریتی--'>استعلام مشاوره جهت برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی ... / استعلام, استعلام مشاوره جهت برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132181/تجدید-استعلام-اجاره-یک-دستگاه-بولدوزر'>تجدید استعلام اجاره یک دستگاه بولدوزر / استعلام,تجدید استعلام اجاره یک دستگاه بولدوزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132189/استعلام-ضربه-گیر-طولی-قابل-تنظیم'>استعلام ضربه گیر طولی قابل تنظیم  / استعلام,استعلام  ضربه گیر طولی قابل تنظیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132197/استعلام-دوره-آموزشی-کنترل-و-بازرسی-شناورها'>استعلام دوره آموزشی کنترل و بازرسی شناورها  / استعلام , استعلام دوره آموزشی کنترل و بازرسی شناورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132205/استعلام-صندلی-دانشجویی'>استعلام صندلی دانشجویی / استعلام، استعلام صندلی دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132213/استعلام-خرید-108-عدد-مهره-چشمی'>استعلام خرید 108 عدد مهره چشمی / استعلام, استعلام خرید 108 عدد مهره چشمی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130475/مزایده-یک-دستگاه-خمیر-کن-اسپیرال-دو-دستگاه-فر-گردان-یک-دستگاه-میکسر-قنادی'>مزایده یک دستگاه خمیر کن اسپیرال، دو دستگاه فر گردان، یک دستگاه میکسر قنادی / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه خمیر کن اسپیرال، دو دستگاه فر گردان، یک دستگاه میکسر قنادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130494/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-242متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 242متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 242متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130506/مزایده-یک-24-توپ-چرم-گاوی'>مزایده یک 24 توپ چرم گاوی / مزایده,مزایده یک 24 توپ چرم گاوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130532/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-64-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 64.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130552/مزایده-زمینهای-مزروعی-به-شماره-پلاک-ثبتی-956-و-958-اصلی'>مزایده زمینهای مزروعی به شماره پلاک ثبتی 956 و 958 اصلی / مزایده,مزایده زمینهای مزروعی به شماره پلاک ثبتی 956 و 958 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130568/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130581/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-بنا-بخش-شش-مشهد'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنا بخش شش مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر بنا بخش شش مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130602/مزایده-ششدانگ-پلاک-335-فرعی-مساحت-1215متر'>مزایده ششدانگ پلاک 335 فرعی مساحت 1215متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 335 فرعی مساحت 1215متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130640/مزایده-دو-فقره-سند-ثبتی-پلاک-20-اصلی-بخش-9-کرمانشاه'>مزایده دو فقره سند ثبتی پلاک 20 اصلی بخش 9 کرمانشاه / مزایده,مزایده دو فقره سند ثبتی پلاک 20 اصلی بخش 9 کرمانشاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130661/مزایده-پلاک-ثبتی-26-223-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 26/223 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 26/223 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130679/حراج-حضوری-موتور-سیکلت-و-خودرو'>حراج حضوری موتور سیکلت و خودرو / مزایده ،  حراج حضوری موتور سیکلت و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130701/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-نقد-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تملیکی نقد اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی نقد اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130724/مزایده-امتیاز-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز خط تلفن همراه  / مزایده اموال منقول, مزایده امتیاز خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130747/مزایده-اسکلت-فلزی-سوله'>مزایده  اسکلت فلزی سوله  / مزایده, مزایده  اسکلت فلزی سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130780/مزایده-ششدانگ-پلاک-7864-فرعی-362-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک 7864 فرعی 362.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7864 فرعی 362.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130800/مزایده-2-دستگاه-کامیونت-مسقف-فلزی-ایسوزو'>مزایده 2 دستگاه کامیونت مسقف فلزی ایسوزو / مزایده، مزایده 2 دستگاه کامیونت مسقف فلزی ایسوزو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130815/مزایده-پلاک-ثبتی-279-فرعی-از-47-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 279 فرعی از 47 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 279 فرعی از 47 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130827/مزایده-سرقفلی-یکباب-مغازه'>مزایده سرقفلی یکباب مغازه / آگهی مزایده , مزایده سرقفلی یکباب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130847/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-دو-قطعه-سوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو قطعه سوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دو قطعه سوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130878/مزایده-خودروهای-فرسوده-اقلام-فرسوده-دو-دستگاه-مولد-برق'>مزایده خودروهای فرسوده، اقلام فرسوده دو دستگاه مولد برق / مزایده, مزایده خودروهای فرسوده، اقلام فرسوده دو دستگاه مولد برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130903/مزایده-بهره-برداری-از-یکباب-فروشگاه-و-دو-باب-بوفه--'>مزایده بهره برداری از یکباب فروشگاه و دو باب بوفه... / مزایده , مزایده بهره برداری از یکباب فروشگاه و دو باب بوفه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130928/مزایده-9-دستگاه-ماشین-آلات-ماشینکاری-مستعمل'>مزایده 9 دستگاه ماشین آلات ماشینکاری مستعمل  / مزایده, مزایده 9 دستگاه ماشین آلات ماشینکاری مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130876/استعلام-مانیتور-24'>استعلام مانیتور 24 / استعلام,استعلام مانیتور 24</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130887/استعلام-فعالیت-های-مددکاری-اجتماعی--'>استعلام فعالیت های مددکاری اجتماعی ... / استعلام, فعالیت های مددکاری اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130898/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام,لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130913/مناقصه-انجام-تعمیرات-سالانه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام  تعمیرات سالانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام  تعمیرات سالانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130923/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مشاوران-و-تهیه-لیست-کوتاه-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه لیست کوتاه جهت انجام خدمات مهندسی نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه لیست کوتاه جهت انجام خدمات مهندسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130935/مناقصه-جدول-و-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه جدول و زیرسازی و آسفالت روستا... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130946/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-نشت-یابی-و-کنترل-تلفات-فیزیکی-آب---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب...  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130959/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید، نصب، راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید، نصب، راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130972/استعلام-طرح-ساماندهی-بافت-روستا'>استعلام طرح ساماندهی بافت روستا / استعلام, استعلام طرح ساماندهی بافت روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130985/استعلام-تعمیرات-اساسی--'>استعلام تعمیرات اساسی ... / استعلام , استعلام تعمیرات اساسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130997/ارزیابی-کیفی-و-تجدید-مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-جهت-آبرسانی'>ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی / آگهی ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه عمومی ,  ارزیابی کیفی و تجدید مناقصه خرید لوله چدن داکتیل جهت آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131009/فراخوان-روکش-آسفالت'>فراخوان روکش آسفالت  / فراخوان مناقصه , فراخوان روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131021/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان--'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131035/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-ورودی-ناحیه-صنعتی'>فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر ورودی ناحیه صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر ورودی ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131052/استعلام-تجدید-استعلام-اجرای-عملیات-احداث-کانال--'>استعلام تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال... / استعلام,تجدید استعلام اجرای عملیات احداث کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131065/استعلام-قلم-جوش-(MT12)-2-5-قلم-جوش-(MT12)3-هر-کدام-5-کیلو'>استعلام قلم جوش (MT12) 2.5- قلم جوش (MT12)3- هر کدام 5 کیلو / استعلام,استعلام قلم جوش (MT12) 2.5- قلم جوش (MT12)3- هر کدام 5 کیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131079/استعلام-تکمیل-کرسی-چینی-شامل-شناژ--'>استعلام تکمیل کرسی چینی شامل شناژ... / استعلام,تکمیل کرسی چینی شامل شناژ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131090/استعلام-مانیتور-و-تلویزیون'>استعلام مانیتور و تلویزیون / استعلام, مانیتور و تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131106/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام, استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131124/استعلام-لوله-آبده--'>استعلام لوله آبده... / استعلام, استعلام لوله آبده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131141/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131155/استعلام-خرید-تجهیزات-سردخانه-و--'>استعلام خرید تجهیزات سردخانه و ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات سردخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131173/استعلام-ردیف-ش-2-تعداد-4-عدد-آنتی-سیناژن--'>استعلام ردیف ش 2 تعداد 4 عدد آنتی سیناژن... / استعلام,ردیف ش 2 تعداد 4 عدد آنتی سیناژن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131183/استعلام-درخواست-خرید-لاستیک-خودرو'>استعلام درخواست خرید لاستیک خودرو / استعلام,درخواست خرید لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131193/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-عمرانی'>اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای عملیات عمرانی / اصلاحیه , اصلاحیه فراخوان مناقصه اجرای عملیات عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131202/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131221/استعلام-تخلیه-و-بارگیری--'>استعلام تخلیه و بارگیری ... / استعلام, استعلام تخلیه و بارگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131237/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131249/استعلام-خرید-خدمات-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید خدمات نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته / استعلام, خرید خدمات نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131264/تجدید-مناقصه-ویدئومتری-از-شبکه-های-فاضلاب'>تجدید مناقصه ویدئومتری از شبکه های فاضلاب / مناقصه , تجدید مناقصه ویدئومتری از شبکه های فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131275/استعلام-سفال--'>استعلام سفال ... / استعلام , استعلام سفال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131287/مناقصه-ادامه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-بلوار-نوبت-دوم'>مناقصه  ادامه اجرای زیرسازی و آسفالت بلوار نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ادامه اجرای زیرسازی و آسفالت بلوار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131301/استعلام-کارتن-بسته-بندی--'>استعلام کارتن بسته بندی... / استعلام, استعلام کارتن بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131312/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرایی-بخشی-از-شبکه-های---نوبت-دوم'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های .... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131324/استعلام-دوربین-مداربسته'>استعلام دوربین مداربسته  / استعلام, دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131337/مناقصه-تجدید-فراخوان-یک-مرحله-ای-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی--آهکی'>مناقصه تجدید فراخوان یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی  / مناقصه تجدید فراخوان یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131806/استعلام-لوازم-التحریر-اداری--'>استعلام لوازم التحریر اداری ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131814/مناقصه-آسفالت-معابر-سطح-شهر--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه آسفالت معابر سطح شهر , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / فراخوان مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131824/استعلام-دیوارکوب-pvc-و-اجرا'>استعلام دیوارکوب pvc و اجرا  / استعلام, استعلام دیوارکوب pvc و اجرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131833/استعلام-اجرای-نما-ساختمان-پایگاه--'>استعلام اجرای نما ساختمان پایگاه... / استعلام,استعلام اجرای نما ساختمان پایگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131841/استعلام-ساخت-دیوار-مستحکم'>استعلام ساخت دیوار مستحکم / استعلام , استعلام ساخت دیوار مستحکم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131849/استعلام-کانکس-اداری'>استعلام کانکس اداری  / استعلام , استعلام کانکس اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131858/استعلام-RADIAL-BALL-BEARING'>استعلام RADIAL BALL BEARING / استعلام, استعلام RADIAL BALL BEARING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131866/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-برق-صنعتی--'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه برق صنعتی... / استعلام,خرید تجهیزات کارگاه برق صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131874/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-راه-دسترسی-به-شهرک'>مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131882/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-بی-سیم---'>استعلام نصب و راه اندازی بی سیم  ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی بی سیم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131891/استعلام-تابلوی-آموزشی-سیستم-انژکتوری'>استعلام تابلوی آموزشی سیستم انژکتوری / استعلام, استعلام تابلوی آموزشی سیستم انژکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131899/فراخوان-عملیات-کشت-و-آبیاری-نهال'>فراخوان عملیات کشت و آبیاری نهال / فراخوان عملیات کشت و آبیاری نهال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131907/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن / استعلام, استعلام سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131915/استعلام-دستگاه-شبیه-ساز-سنسور'>استعلام دستگاه شبیه ساز سنسور  / استعلام, استعلام دستگاه شبیه ساز سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131923/استعلام-دستگاه-ویژولایزر'>استعلام دستگاه ویژولایزر / استعلام, استعلام دستگاه ویژولایزر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131932/استعلام-کفش--'>استعلام کفش ... / استعلام , استعلام کفش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131940/استعلام-واگذاری-امور-نقلیه-و-خدمات-خودرویی'>استعلام واگذاری امور نقلیه و خدمات خودرویی  / استعلام , استعلام واگذاری امور نقلیه و خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131949/استعلام-لاین-کوپلر'>استعلام لاین کوپلر / استعلام لاین کوپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131957/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم--چاپ-اول'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم - چاپ اول / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم  - چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131967/استعلام-ماکارانی-700-گرمی-زر'>استعلام ماکارانی 700 گرمی زر / استعلام ,استعلام ماکارانی 700 گرمی زر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131976/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131985/استعلام--رپرگذاری'>استعلام   رپرگذاری  / استعلام , استعلام   رپرگذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131994/استعلام-چای-ایرانی-و-قند-ایرانی'>استعلام چای ایرانی و قند ایرانی / استعلام, استعلام چای ایرانی و قند ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132002/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132011/استعلام-اجرای-محوطه--'>استعلام اجرای محوطه ... / استعلام, استعلام اجرای محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132019/استعلام-تعمیرات-عایق-رطوبتی-بام-ساختمان--'>استعلام تعمیرات عایق رطوبتی بام ساختمان ... / استعلام,استعلام تعمیرات عایق رطوبتی بام ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132027/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132035/استعلام-احداث-ابنیه-فنی'>استعلام احداث ابنیه فنی  / استعلام, استعلام احداث ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132043/استعلام-لینک-وایرلس-ماکروویو-هواوی'>استعلام لینک وایرلس ماکروویو هواوی / استعلام , استعلام  لینک وایرلس ماکروویو هواوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132051/استعلام'>استعلام / استعلام, استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132059/استعلام-سوییچ-سیسکو-sw-sg300-28pp'>استعلام سوییچ سیسکو sw-sg300-28pp / استعلام, استعلام سوییچ سیسکو sw-sg300-28pp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132068/استعلام-کولرگازی-ایستاده--'>استعلام کولرگازی ایستاده ... / استعلام ، استعلام کولرگازی  ایستاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132077/استعلام-لایسنس-اورجینال'>استعلام لایسنس اورجینال / استعلام, استعلام لایسنس اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132085/استعلام-ترمیم-و-اجرای-زیرسازی-و-بیس-در-راههای-روستای--'>استعلام ترمیم و اجرای زیرسازی و بیس در راههای روستای... / استعلام , استعلام ترمیم و اجرای زیرسازی و بیس در راههای روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132093/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132101/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام , استعلام اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132109/استعلام-کنترل-سطح-بی-سیم'>استعلام کنترل سطح بی سیم  / استعلام,استعلام کنترل سطح بی سیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132118/استعلام-کابل-افشان-ضد-آب'>استعلام کابل افشان ضد آب  / استعلام, استعلام کابل افشان ضد آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132126/استعلام-SHAKER-HNCUBATOR'>استعلام SHAKER HNCUBATOR / استعلام SHAKER HNCUBATOR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132134/استعلام-دستگاه-کنترل-سطح-مخزن-هیدرواستاتیک'>استعلام دستگاه کنترل سطح مخزن هیدرواستاتیک  / استعلام,استعلام دستگاه کنترل سطح مخزن هیدرواستاتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132142/استعلام-دستگاه-VOIP-اسکتر-نال'>استعلام دستگاه VOIP اسکتر نال / استعلام دستگاه VOIP اسکتر نال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132150/استعلام-تکمیل-و-احداث-بازار--'>استعلام تکمیل و احداث بازار... / استعلام, استعلام تکمیل و احداث بازار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132158/مناقصه-عمومی-همزمان-با-ارزیابی-فشرده-یک-مرحله-ای-اجرای-شبکه-روشنایی-فاز-دوم'>مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای اجرای شبکه روشنایی فاز دوم  / مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی فشرده یک مرحله ای اجرای شبکه روشنایی فاز دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132166/استعلام-نصب--راه-اندازی-و-بهره-برداری-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>استعلام نصب ، راه اندازی و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب / استعلام , استعلام نصب ، راه اندازی و بهره برداری پکیج تصفیه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131800/استعلام-گاز-پانسمان-استریل-شده'>استعلام گاز پانسمان استریل شده / استعلام , استعلام گاز پانسمان استریل شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131808/استعلام-cap-screw-blue-ptfe-red-silicone-septa-100-pk13--'>استعلام cap.screw.blue.ptfe/red silicone septa.100/pk13 ... / استعلام , استعلام cap.screw.blue.ptfe/red silicone septa.100/pk13 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131817/استعلام-تجهیز-و-برق-دار-کردن-چاه-کشاورزی-روستا'>استعلام تجهیز و برق دار کردن چاه کشاورزی روستا / استعلام , استعلام تجهیز و برق دار کردن چاه کشاورزی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131826/مناقصه-فراخوان-دو-مرحله-ای-احداث-مدرسه-شهدای-کوهنجان-سروستان'>مناقصه فراخوان دو مرحله ای احداث مدرسه شهدای کوهنجان سروستان / مناقصه , مناقصه فراخوان دو مرحله ای احداث مدرسه شهدای کوهنجان سروستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131835/استعلام-نخ-پرولن-و--'>استعلام نخ پرولن و ... / استعلام, استعلام نخ پرولن و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131843/استعلام-MICRO-PLATE-READER'>استعلام MICRO PLATE READER / استعلام , استعلام MICRO PLATE READER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131851/مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-راه-دسترسی-و-محوطه-سازی'>مناقصه بهسازی و آسفالت راه دسترسی و محوطه سازی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و آسفالت راه دسترسی و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131860/مناقصه-پروژه-حصار-کشی-بتنی-محوطه-سالن-ورزشی'>مناقصه پروژه حصار کشی بتنی محوطه سالن ورزشی  / مناقصه , مناقصه پروژه حصار کشی بتنی محوطه سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131868/تجدید-مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-راهبری-ساختمان-ها-و-تاسیسات'>تجدید مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار راهبری ساختمان ها و تاسیسات  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار راهبری ساختمان ها و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131876/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131884/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-راه-دسترسی-به-شهرک'>مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131893/استعلام-لپه-باقلا-ایرانی'>استعلام لپه باقلا ایرانی / استعلام لپه باقلا ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131901/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-الکترونیک--'>استعلام خرید تجهیزات رشته الکترونیک ... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رشته الکترونیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131909/استعلام-تابلوی-آموزشی-انرژی-خورشیدی'>استعلام تابلوی آموزشی انرژی خورشیدی  / استعلام تابلوی آموزشی انرژی خورشیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131917/استعلام-مبادله-خط-پستی--'>استعلام مبادله خط پستی... / استعلام,مبادله خط پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131925/استعلام-طراحی-سایت-اختصاصی'>استعلام طراحی سایت اختصاصی  / استعلام , استعلام طراحی سایت اختصاصی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131934/استعلام-خرید-3-دستگاه-کولر'>استعلام خرید 3 دستگاه کولر / استعلام, استعلام خرید 3 دستگاه کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131942/استعلامfid-with-epc'>استعلامfid with epc  / استعلام, استعلامfid with epc </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131951/استعلام-عملیات-کف-شکنی--'>استعلام عملیات کف شکنی ... / استعلام , استعلام عملیات کف شکنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131959/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع--'>استعلام احداث جاده بین مزارع... / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131969/استعلام-عملیات-اجرایی-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام عملیات اجرایی لایروبی و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی لایروبی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131978/استعلام-گچ-کاری--'>استعلام گچ کاری ... / استعلام,استعلام گچ کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131987/استعلام-دیوار-کشی--'>استعلام دیوار کشی ... / استعلام , استعلام دیوار کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131996/استعلام-طرح-احیاء-و-مرمت--'>استعلام طرح احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام طرح احیاء و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132004/استعلام-پکیج-آموزشی-plc--'>استعلام  پکیج آموزشی plc ... / استعلام , استعلام  پکیج آموزشی plc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132013/استعلام-دستگاه-شستشوی-انزکتور'>استعلام دستگاه شستشوی انزکتور / استعلام , استعلام دستگاه شستشوی انزکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132021/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132029/استعلام-انتقال-آب-کشاورزی-از-رودخانه--'>استعلام  انتقال آب کشاورزی از رودخانه... / استعلام, استعلام  انتقال آب کشاورزی از رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132037/استعلام-دستگاه-سمباده--'>استعلام دستگاه سمباده ... / استعلام, استعلام دستگاه سمباده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132045/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-شبکه-روشنایی-شهرک-صنعتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی  / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132053/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132061/استعلام-خرید-بلیط-هواپیما'>استعلام خرید بلیط هواپیما  / استعلام, استعلام خرید بلیط هواپیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132071/استعلام-یخچال-10-فوت'>استعلام یخچال 10 فوت  / استعلام ، استعلام یخچال 10 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132079/استعلام--کلکتور-وکیوم-تیوپ'>استعلام   کلکتور وکیوم تیوپ / استعلام, استعلام   کلکتور وکیوم تیوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132087/استعلام-خرید-ونصب-فلاشینگ'>استعلام خرید ونصب فلاشینگ  / استعلام, استعلام خرید ونصب فلاشینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132095/استعلام-نصب-بایگانی-ریلی'>استعلام نصب بایگانی ریلی  / استعلام ,استعلام نصب بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132103/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام اجرای عملیات آبخیزداری... / استعلام , استعلام اجرای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132112/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132120/استعلام-تامین-خودرو-استیجاری'>استعلام تامین خودرو استیجاری  / استعلام, استعلام تامین خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132128/استعلام-دستگاه-دیاگ-سواری-خودروها'>استعلام دستگاه دیاگ سواری خودروها / استعلام , استعلام دستگاه دیاگ سواری خودروها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132136/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-بیست-راه-روستایی'>استعلام تهیه مصالح و اجرای بیست راه روستایی  / استعلام,استعلام تهیه مصالح و اجرای بیست راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131059/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131078/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش  یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده فروش  یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131099/مزایده-حراج-محصول-گیلاس'>مزایده حراج محصول گیلاس / مزایده حراج , مزایده حراج محصول گیلاس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131114/مزایده-تلفن-همراه-و--'>مزایده تلفن همراه و ... / مزایده, مزایده تلفن همراه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131129/مزایده-خدمات-بهره-برداری--تعمیر-و-نگهداشت-جایگاه-CNG'>مزایده خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداشت جایگاه CNG  / مزایده , مزایده خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداشت جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131143/تجدید-مزایده-واگذاری-پارکینگ-های-عمومی'>تجدید مزایده واگذاری پارکینگ های عمومی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131163/آگهی-مزایده-فروش-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-و--'>آگهی مزایده فروش سه دانگ پلاک ثبتی و.... / آگهی مزایده، آگهی مزایده فروش سه دانگ پلاک ثبتی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131182/آگهی-مزایده-واگذاری-محل-دفن--'>آگهی مزایده واگذاری محل دفن.... / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری محل دفن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131208/مزایده-شش-عدد-شمش-فولادی-6-متری-مبلغ'>مزایده شش عدد شمش فولادی 6 متری مبلغ  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شش عدد شمش فولادی 6 متری مبلغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131225/مزایده-زمین-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش نه تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین بخش نه تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131240/مزایده-6-دستگاه-اتومبیل-دولتی--یک-دستگاه-سواری-پژو-405-و--'>مزایده 6 دستگاه اتومبیل دولتی : یک دستگاه سواری پژو 405 و... / آگهی مزایده , مزایده 6 دستگاه اتومبیل دولتی : یک دستگاه سواری پژو 405 و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131262/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-اموال-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک و اموال مستعمل نوبت دوم  / مزایده فروش تعدادی از املاک و اموال مستعمل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131285/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131308/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه دیزل ژنراتور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131328/آگهی-تمدید-مزایده-پهنه-ها-و-محدوده-های-اکتشافی-گواهینامه-های-کشف-و--(نوبت-دوم)'>آگهی تمدید مزایده پهنه ها و محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و... (نوبت دوم) / آگهی تمدید مزایده, تمدید آگهی تمدید مزایده پهنه ها و محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131352/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-344-95متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 344.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 344.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131372/مزایده-دو-باب-مغازه-هر-کدام-40-متر'>مزایده دو باب مغازه هر کدام 40 متر / مزایده,مزایده دو باب مغازه هر کدام 40 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131392/مزایده-اجاره-محل-اسب-و-کالسکه-سواری---'>مزایده اجاره محل اسب و کالسکه سواری ،... / مزایده, مزایده مزایده اجاره محل اسب و کالسکه سواری ،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131414/مزایده-فروش-4-پلاک-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 پلاک با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 پلاک با کاربری مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131429/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-مدل-79'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری مدل 79  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری مدل 79 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131453/مزایده-بهره-برداری-از-ایستگاه-مکانیزه-معاینه-فنی-خودروهای-سبک-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از ایستگاه مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از ایستگاه مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131472/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-445-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 445 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 445 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131497/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-12-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 12 متر  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 12 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131511/مزایده-فروش-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده فروش ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده فروش ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131534/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-263-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 263 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 263 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131555/مزایده-واگذاری-و-طراحی-کافی-شاپ'>مزایده  واگذاری و طراحی کافی شاپ / اگهی مزایده , مزایده  واگذاری و طراحی کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131577/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131605/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-اعیان-248متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 248متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت اعیان 248متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131655/مزایده-فروش-املاک-اراضی-مرمت-ساری-عرصه-496468متر'>مزایده فروش املاک اراضی مرمت ساری عرصه 496468متر  / مزایده,مزایده فروش املاک اراضی مرمت ساری عرصه 496468متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131707/مزایده-ششدانگ-یکاب-خانه-مساحت-416-40متر'>مزایده ششدانگ یکاب خانه مساحت 416.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکاب خانه مساحت 416.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131754/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131853/استعلام-واگذاری-محل-غرفه-مواد-غذایی'>استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی / استعلام, استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131991/مزایده-ورق-آلومینیوم'>مزایده ورق آلومینیوم / مزایده , مزایده ورق آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132223/استعلام-کامپیوتر-msi-بدون-کیس'>استعلام کامپیوتر msi بدون کیس  / استعلام , استعلام کامپیوتر msi بدون کیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132231/استعلام-صندلی-دانشجویی'>استعلام صندلی دانشجویی / استعلام، استعلام صندلی دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132239/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه  / استعلام ,استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132247/استعلام-تعمیرات-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای--'>استعلام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای ... / استعلام ,استعلام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131350/استعلام-کالای-سرمایه-ای-و-مصرفی-به-شرح-پیوست'>استعلام  کالای سرمایه ای و مصرفی به شرح پیوست    / استعلام, کالای سرمایه ای و مصرفی به شرح پیوست   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131364/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-شهری-و-روستایی'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه شهری و روستایی / آگهی مناقصه، مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131376/مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-سرو-و-توزیع-سه-وعده-غذا--'>مناقصه انجام خدمات، تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات، تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131389/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن--'>استعلام ساخت جاده و راه آهن ... / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131400/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-فاز-دو-محور-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث فاز دو محور نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث فاز دو محور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131418/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن--'>استعلام مخزن پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام مخزن پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131431/مناقصه-واگذاری-امر-خدمات-عمومی-و-تنظیف'>مناقصه واگذاری امر خدمات عمومی و تنظیف / مناقصه واگذاری امر خدمات عمومی و تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131441/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی-تکسان'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی تکسان / استعلام,حلوا شکری 50 گرمی تکسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131457/استعلام-کابل-تلفن-100-زوج-هوایی-خودنگهدار'>استعلام کابل تلفن 100 زوج هوایی خودنگهدار / استعلام, کابل تلفن 100 زوج هوایی خودنگهدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131470/مناقصه-واگذاری-امر-خدمات-عمومی-و-تنظیف'>مناقصه واگذاری امر خدمات عمومی و تنظیف / مناقصه واگذاری امر خدمات عمومی و تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131480/مناقصه-ممیزی-املاک-شهر'>مناقصه ممیزی املاک شهر  / مناقصه ، مناقصه ممیزی املاک شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131494/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت--'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت ... / استعلام, استعلام دارو، پزشکی و سلامت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131508/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-حصارکشی-منطقه--'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات حصارکشی منطقه.... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی عملیات حصارکشی منطقه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131524/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-وانت-پیکاب-یا-مزدا'>مناقصه اجاره  یک دستگاه وانت پیکاب یا مزدا / مناقصه, مناقصه اجاره  یک دستگاه وانت پیکاب یا مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131535/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-فاضلابی'>مناقصه خرید لوله و اتصالات فاضلابی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید لوله و اتصالات فاضلابی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131547/استعلام-سیستم-های-هشدار-دهنده'>استعلام سیستم های هشدار دهنده  / استعلام , استعلام سیستم های هشدار دهنده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131562/استعلام-سیم-ها-و-کابل-های--'>استعلام سیم ها و کابل های ... / استعلام, استعلام سیم ها و کابل های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131572/استعلام-لایروبی-و-شستشوی-شبکه-فاضلاب-و--'>استعلام لایروبی و شستشوی شبکه فاضلاب و ... / استعلام بها, استعلام لایروبی و شستشوی شبکه فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131584/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131595/استعلام-بیرینگها--'>استعلام بیرینگها... / استعلام , استعلام بیرینگها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131607/استعلام-درخواست-خرید-2-دستگاه-کولر-اسپیلت--'>استعلام درخواست خرید 2 دستگاه کولر اسپیلت... / استعلام,درخواست خرید 2 دستگاه کولر اسپیلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131615/مناقصه-P-F-CHLORIDE-UPS-SYSTEM-30KVA'>مناقصه P/F CHLORIDE: UPS SYSTEM 30KVA  / مناقصه , مناقصه P/F CHLORIDE: UPS SYSTEM 30KVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131626/استعلام-لوله-فولادی-نفت-و-گاز-و-آب-متری'>استعلام لوله فولادی نفت و گاز و آب متری / استعلام , استعلام لوله فولادی نفت و گاز و آب متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131636/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131645/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام تهیه و نصب دوربین مدار بسته / استعلام, استعلام تهیه و نصب دوربین مدار بسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131654/مناقصه-کارت-سیستم-کنترل-واحد-فراورش-fs-gigital--1-lm'>مناقصه کارت سیستم کنترل واحد فراورش fs gigital   1/lm / مناقصه , مناقصه کارت سیستم کنترل واحد فراورش fs gigital   1/lm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131665/استعلام-دستگاه-رادیوگرافی-تک-دندان--'>استعلام دستگاه رادیوگرافی تک دندان... / استعلام, استعلام دستگاه رادیوگرافی تک دندان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131674/استعلام-واگذاری-امور-مربوط-به-نگهداری-و-تعمیر-تاسیسات-حرارتی--'>استعلام واگذاری امور مربوط به نگهداری و تعمیر تاسیسات حرارتی... / استعلام,واگذاری امور مربوط به نگهداری و تعمیر تاسیسات حرارتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131683/استعلام-خرید-کمپرسور-کولر'>استعلام خرید کمپرسور کولر / استعلام, استعلام خرید کمپرسور کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131691/استعلام-خدمات-خودرو--'>استعلام خدمات خودرو ... / استعلام, استعلام خدمات خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131700/استعلام-Vacuum-pump--'>استعلام Vacuum pump ... / استعلام , استعلام Vacuum pump ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131712/استعلام-راهشکافی-محور-عشایری--'>استعلام راهشکافی محور عشایری ... / استعلام, استعلام راهشکافی محور عشایری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131721/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتری  / استعلام, استعلام خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131731/استعلام-خرید-قفسه-کتاب'>استعلام خرید قفسه کتاب / استعلام , استعلام خرید قفسه کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131741/استعلام-سه-عدد-کولر-گازی'>استعلام سه عدد کولر گازی / استعلام, سه عدد کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131750/استعلام-در-فلزی-ضد-حریق'> استعلام در فلزی ضد حریق / استعلام ,  استعلام در فلزی ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131761/استعلام-بها-تامین-نیازهای-خدماتی-انسانی'>استعلام بها تامین نیازهای خدماتی انسانی / استعلام بهاء , استعلام بها تامین نیازهای خدماتی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131771/استعلام-چرخ-خیاطی-راسته-دوز'>استعلام چرخ خیاطی راسته دوز / استعلام,استعلام چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131779/استعلام-تابلو-برق-صنعتی-ایستاده-فیشی-دو-کاربر'>استعلام  تابلو برق صنعتی ایستاده فیشی دو کاربر  / استعلام,استعلام  تابلو برق صنعتی ایستاده فیشی دو کاربر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130952/تجدید-مزایده-اجاره-مساحت-70-متر-مربع-با-کاربری-پارک-منطقه-ایی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مساحت 70 متر مربع با کاربری پارک منطقه ایی نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی,مزایده  اجاره مساحت 70 متر مربع با کاربری پارک منطقه ایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130978/مزایده-ششدانگ-اعیان-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ اعیان سه واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان سه واحد آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130996/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-250-متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250 متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131018/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-92-25متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 92.25متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 92.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131041/مزایده-دستگاه-سنگ-مگنت'>مزایده دستگاه سنگ مگنت / مزایده,مزایده دستگاه سنگ مگنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131056/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-154متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131074/مزایده-بهره-برداری-از-فضایی-جهت-فروشگاه-و-نمایشگاه-هنرهای-سنتی-و-تزئینی'>مزایده بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه و نمایشگاه هنرهای سنتی و تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131096/مزایده-زمین-مساحت-400-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 400 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت 400 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131112/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-70-135متر-اعیان-85متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 70.135متر اعیان 85متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 70.135متر اعیان 85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131125/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131140/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پراید-جی-تی-ایکس-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی پراید جی تی ایکس- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پراید جی تی ایکس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131159/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-25-هزار-متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 25 هزار متر  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 25 هزار متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131172/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند'>مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند  / مزایده, مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131206/تجدید-مزایده-اجاره-بهای-طبقه-همکف-و-اول-ساختمان-مجموعه-تفریجی-باغ-گل-ها-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره بهای طبقه همکف و اول ساختمان مجموعه تفریجی باغ گل ها ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ,مزایده اجاره بهای طبقه همکف و اول ساختمان مجموعه تفریجی باغ گل ها  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131219/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-بخش-18-گیلان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش 18 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی بخش 18 گیلان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131236/مزایده-ماشین-آلات-و-تاسیسات-کارگاه-ذرت-خشک-کنی'>مزایده ماشین آلات و تاسیسات کارگاه ذرت خشک کنی / مزایده ,مزایده ماشین آلات و تاسیسات کارگاه ذرت خشک کنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131254/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-تجاری-بخش-دو-ثبتی-شاهرود'>مزایده فروش یکباب مغازه تجاری بخش دو ثبتی شاهرود  / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه تجاری بخش دو ثبتی شاهرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131279/آگهی-مزایده-فروش-تعداد-507-قلم-وسایل-یدکی-پیکان-و--'>آگهی مزایده فروش تعداد 507 قلم وسایل یدکی پیکان و... / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش تعداد 507 قلم وسایل یدکی پیکان و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131300/مزایده-فروش-سرب-آنتیموان-دار'>مزایده فروش سرب آنتیموان دار / مزایده فروش , مزایده فروش سرب آنتیموان دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131326/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131343/مزایده-آب-سردکن--یخچال-ویترینی'>مزایده آب سردکن ، یخچال ویترینی / مزایده,مزایده آب سردکن ، یخچال ویترینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131366/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-840متر-نوبت-اول'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 840متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 840متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131388/مزایده-زمین-مساحت-185-متر'>مزایده زمین مساحت 185 متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 185 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131411/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت--'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت ... / فراخوان, فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131427/مزایده-ملک-بصورت-زمین-مساحت-300-متر'>مزایده ملک بصورت زمین مساحت 300 متر / مزایده,مزایده ملک بصورت زمین مساحت 300 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131447/آگهی-تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تفکیک-زباله-های-قابل-بازیافت-نوبت-اول'>آگهی تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از تفکیک زباله های قابل بازیافت نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بهره برداری از تفکیک زباله - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131466/مزایده-یک-خط-موبایل'>مزایده یک خط  موبایل / مزایده, مزایده یک خط  موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131491/مزایده-پلاک-ثبتی-1513-فرعی-بخش-15-فارس'>مزایده پلاک ثبتی 1513 فرعی بخش 15 فارس  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1513 فرعی بخش 15 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131509/مزایده-ساختمان-بخش-سه-سنندج-نوبت-اول'>مزایده ساختمان بخش سه سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان بخش سه سنندج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131526/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-نه-اصفهان'>مزایده منزل مسکونی بخش نه اصفهان / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش نه اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131549/آگهی-تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-تفکیک-زباله-های-قابل-بازیافت-نوبت-اول'>آگهی تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از تفکیک زباله های قابل بازیافت نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بهره برداری از تفکیک زباله - نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131574/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-مغازه-تجاری-نوبت-اول'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ مشاع مغازه تجاری نوبت اول  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ مشاع مغازه تجاری نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131601/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-185-3متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 185.3متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 185.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131639/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-دو-خوابه-مساحت-90-89متر'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی دو خوابه مساحت 90.89متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی دو خوابه مساحت 90.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132174/استعلام-آبگرمکن-دیواری'>استعلام آبگرمکن دیواری  / استعلام ,استعلام آبگرمکن دیواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132182/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132190/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آب-شرب'>استعلام لوله پلی اتیلن آب شرب  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن آب شرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132198/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132206/استعلام-مرمت-3-خانه'>استعلام مرمت 3 خانه / استعلام,استعلام مرمت 3 خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132214/استعلام-hp-88column-100m-o-25-mm-id-0-2u-for'>استعلام hp- 88column/ 100m/ o.25 mm id 0.2u for / استعلام, استعلام  hp- 88column/ 100m/ o.25 mm id 0.2u for</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130477/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-در-تهران-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک و مستغلات در تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130495/مزایده-برپائی-بازار-روز---(نوبت-دوم)'>مزایده برپائی بازار روز ... (نوبت دوم) / مزایده برپائی بازار روز ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130507/مزایده-خانه-به-مساحت-50-83متر'>مزایده خانه به مساحت 50.83متر / مزایده,مزایده خانه به مساحت 50.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130533/مزایده-لوودر-ولوو-4400-رنگ-زرد'>مزایده لوودر ولوو 4400 رنگ زرد  / مزایده , مزایده لوودر ولوو 4400 رنگ زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130554/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-دو-تفکیکی-117-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی 117.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه دو تفکیکی 117.72متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130569/مزایده-اقلام-مازاد'>مزایده اقلام  مازاد / آگهی مزایده,مزایده اقلام  مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130583/مزایده-واگذاری-تعدادی-خودرو'>مزایده واگذاری تعدادی خودرو  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130608/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130644/مزایده-ساختمان-مساحت-290-10متر-مرحله-اول'>مزایده ساختمان مساحت 290.10متر مرحله اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 290.10متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130662/مزایده-کولر-گازی-چیلر-هواساز-سقفی'>مزایده کولر گازی، چیلر، هواساز سقفی / مزایده, مزایده کولر گازی، چیلر، هواساز سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130682/مزایده-قطعه-زمینی-با-بنای-احداثی-2733-75متر'>مزایده قطعه زمینی با بنای احداثی 2733.75متر  / مزایده,مزایده قطعه زمینی با بنای احداثی 2733.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130703/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده,مزایده  یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130728/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-120متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 120متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 120متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130749/آگهی-مزایده-ماهی-از-نوع-قزل-آلا'>آگهی مزایده ماهی از نوع قزل آلا / آگهی مزایده , مزایده ماهی از نوع قزل آلا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130785/مزایده-ششدانگ-پلاک-7864-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 7864 فرعی از نه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 7864 فرعی از نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130802/مزایده-کانتینر-آهنی-40-فوت-بزرگ-و-مفتول-ضایعاتی-و--'>مزایده کانتینر آهنی 40 فوت بزرگ و مفتول ضایعاتی و ... / مزایده , مزایده کانتینر آهنی 40 فوت بزرگ و مفتول ضایعاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130817/مزایده-لوستر-21-شعله--'>مزایده لوستر 21 شعله... / مزایده, مزایده لوستر 21 شعله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130828/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-چینی-یک-متری-مدل-6241-cm-سال-ساخت-2015'>مزایده فروش دستگاه تراش چینی یک متری مدل 6241 cm سال ساخت 2015 / مزایده, مزایده  فروش دستگاه تراش چینی یک متری مدل 6241 cm سال ساخت 2015 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130850/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-61-31متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 61.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 61.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130879/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-19-37متر'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 19.37متر  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 19.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130904/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-984-60متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 984.60متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 984.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130930/تجدید-مزایده-کامیون-کمپرسی'>تجدید مزایده کامیون کمپرسی  / اگهی تجدید مزایده , مزایده کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130957/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش چهار / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130979/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-خانه-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب خانه بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131000/مزایده-چرخ-خیاطی-چرخ-گوشت-جاروبرقی--'>مزایده چرخ خیاطی، چرخ گوشت، جاروبرقی... / مزایده, مزایده چرخ خیاطی، چرخ گوشت، جاروبرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131022/مزایده-تعدادی-ماشین-آلات-انبار'>مزایده تعدادی ماشین آلات انبار / مزایده ، مزایده  تعدادی ماشین آلات انبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131042/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-138متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 138متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 138متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131057/مزایده-سالن-ورزشی'>مزایده سالن ورزشی  / اگهی مزایده , مزایده سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131077/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131097/مزایده-سواری-پژو-پارس-سفید-رنگ-مدل-1387'>مزایده سواری پژو پارس سفید  رنگ  مدل 1387  / آگهی مزایده, مزایده سواری پژو پارس سفید  رنگ  مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131113/مزایده-سنگ-تراورتن--مرمریت---'>مزایده سنگ تراورتن ، مرمریت ، ... / مزایده,مزایده سنگ تراورتن ، مرمریت ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131128/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-153-7متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 153.7متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 153.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131142/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نود-و-نه-فرعی-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نود و نه فرعی مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی نود و نه فرعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131161/مزایده-مقدار-12000-متر-لوله-نیوپایپ'>مزایده مقدار 12000 متر لوله نیوپایپ / مزایده اموال منقول,مزایده مقدار 12000 متر لوله نیوپایپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131704/مزایده-ملک-قطعه-زمین-دیم-زار-مساحت-78140متر'>مزایده ملک قطعه زمین دیم زار مساحت 78140متر / مزایده,مزایده ملک قطعه زمین دیم زار مساحت 78140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131738/مزایده-ششدانگ-زمین-و-یکباب-خانه-و-حیاط-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه و حیاط مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و یکباب خانه و حیاط مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131823/مزایده-ملک-شماره-شش-فرعی-بخش-سه-اصفهان'>مزایده ملک شماره شش فرعی بخش سه اصفهان / مزایده,مزایده ملک شماره شش فرعی بخش سه اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131973/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-302-48متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 302.48متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 302.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132221/استعلام-san-storage'>استعلام san storage  / استعلام, استعلام san storage </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132229/استعلام-حفر-چاه-کشاورزی'>استعلام حفر چاه کشاورزی / استعلام, استعلام حفر چاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132237/استعلام-اسپیلت-گازی18000-کم-مصرف-سرد-و-گرم'>استعلام اسپیلت گازی18000 کم مصرف سرد و گرم  / استعلام, استعلام  اسپیلت گازی18000 کم مصرف سرد و گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132245/استعلام-مربی-والیبال-بانوان-برای-6-ماه'>استعلام مربی والیبال بانوان برای 6 ماه  / استعلام مربی والیبال بانوان برای 6 ماه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132144/استعلام-مرمت-خانه-ها-و-بافت-برج'>استعلام مرمت خانه ها و بافت برج / استعلام , استعلام مرمت خانه ها و بافت برج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132152/استعلام-خرید-پمپ-مستغرق-فاضلابی'>استعلام خرید پمپ مستغرق فاضلابی / استعلام , استعلام  خرید پمپ مستغرق فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132160/استعلام-مقره-سوزنی'>استعلام مقره سوزنی  / استعلام, استعلام  مقره سوزنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132168/استعلام-تعمیرات-اداره-کل-آموزش'>استعلام تعمیرات اداره کل آموزش  / استعلام , استعلام تعمیرات اداره کل آموزش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132176/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام , استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132184/استعلام-مایع-ظرفشویی--'>استعلام مایع ظرفشویی ... / استعلام , استعلام مایع ظرفشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132192/استعلام-فلومتراولتراسونیک-دبی-سنج'>استعلام فلومتراولتراسونیک دبی سنج / استعلام,استعلام فلومتراولتراسونیک دبی سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132200/استعلام-دستکش-معاینه'>استعلام دستکش معاینه / استعلام,استعلام دستکش معاینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132208/استعلام-مربی-دروازبان--'>استعلام مربی دروازبان ... / استعلام, استعلام مربی دروازبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132216/استعلام-نخود-فله-درشت'>استعلام نخود فله درشت  / استعلام , استعلام نخود فله درشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130485/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-245-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 245.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130497/مزایده-کشتارگاه-صنعتی'>مزایده کشتارگاه صنعتی   / مزایده, مزایده کشتارگاه صنعتی جونقان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130513/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-241متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 241متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 241متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130536/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-215--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده اجاره واحد تجاری 215 - نوبت دوم  چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری 215 - نوبت دوم  چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130557/مزایده-مقداری-از-کانالهای-گالوانیزه-هوا'>مزایده مقداری از کانالهای گالوانیزه هوا  / آگهی مزایده ، مزایده مقداری از کانالهای گالوانیزه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130573/مزایده-مجموعه-رستورانی'>مزایده مجموعه رستورانی / مزایده, مزایده مجموعه رستورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130587/مزایده-دو-قطعه-باغ-مثمر-و-یکباب-خانه'>مزایده دو قطعه باغ مثمر و یکباب خانه / مزایده,مزایده دو قطعه باغ مثمر و یکباب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130619/مزایده-ملک-مساحت-390متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 390متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 390متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130646/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-بیمارستان'>مزایده اجاره یک باب مغازه بیمارستان / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130667/مزایده-فروش-ملک-کابری-باغ-عرصه-7769-04متر'>مزایده فروش ملک کابری باغ عرصه 7769.04متر  / مزایده,مزایده فروش ملک کابری باغ عرصه 7769.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130691/مزایده-ملک-مساحت-103-20متر'>مزایده ملک مساحت 103.20متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 103.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130709/مزایده-فرش-ماشینی'>مزایده فرش ماشینی  / اگهی مزایده , مزایده فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130734/تجدید-مزایده-واگذای-حق-امتیاز-جمع-آوری-پسماندهای-خشک'>تجدید مزایده واگذای حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک   / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذای حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130766/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-154-53متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154.53متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 154.53متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130790/مزایده-آپارتمان-مساحت-62-38متر'>مزایده آپارتمان مساحت 62.38متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 62.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130804/مزایده-تفکیک-پسماند'>مزایده تفکیک پسماند / آگهی مزایده عمومی، مزایده تفکیک پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130821/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130838/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-59-55متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 59.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130854/مزایده-فروش-آپارتمان'>مزایده فروش آپارتمان / مزایده,مزایده فروش آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130889/مزایده-زمین-محوطه-خانه-و-شالیزار-مرحله-سوم'>مزایده زمین محوطه خانه و شالیزار مرحله سوم / مزایده,مزایده زمین محوطه خانه و شالیزار مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130910/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / مزایده, مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130939/مزایده-فروش-یک-واحد-تجاری-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت هفتاد متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130960/مزایده-ششدانگ-ملک-تجاری-عرصه-259-09متر'>مزایده ششدانگ ملک تجاری عرصه 259.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تجاری عرصه 259.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130982/مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-جایگاه-cng-نوبت-دوم'>مزایده مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه cng  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه cng  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131005/مزایده-فروش-خودروی-ام-وی-ام-x33'>مزایده فروش خودروی ام وی ام x33   / مزایده ، مزایده فروش خودروی ام وی ام x33  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131027/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-مدل-90'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 90  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131044/مزایده-فروش-سرامیک---'>مزایده فروش سرامیک ، ... / مزایده,مزایده فروش سرامیک ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131061/مزایده-ششدانگ-عمارت-مساحت-670متر'>مزایده ششدانگ عمارت مساحت 670متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مساحت 670متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131082/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-43-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 43 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 43 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131101/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-محصور-مساحت-11000متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین محصور مساحت 11000متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین محصور مساحت 11000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131116/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-بخش-دو-بجنورد'>مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو بجنورد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش دو بجنورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131174/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر'>مزایده فروش یک دستگاه لودر / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131207/مزایده-عمومی-دکه-های-موجود-در-پارک-خطی-و--'>مزایده عمومی دکه های موجود در پارک خطی و... / مزایده عومی, مزایده عمومی دکه های موجود در پارک خطی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131222/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-7-تبریز-نوبت-اول'>مزایده زمین مزروعی بخش 7 تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش 7 تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131239/مزایده-بلوتوس--کابل-و---نوبت-دوم'>مزایده بلوتوس - کابل و ... نوبت دوم  / مزایده, مزایده بلوتوس - کابل و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131258/مزایده-پلاک-1574-اصلی-مساحت-710-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک 1574 اصلی مساحت 710 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 1574 اصلی مساحت 710 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131284/مزایده-اجاره-محل-اسب-و-کالسکه-سواری---'>مزایده اجاره محل اسب و کالسکه سواری ،... / مزایده, مزایده مزایده اجاره محل اسب و کالسکه سواری ،...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131305/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-زمین-360متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 360متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت زمین 360متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131327/مزایده-یک-قطعه-باغ-آلو-مساحت-یک-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ آلو مساحت یک هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ آلو مساحت یک هکتار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131349/مزایده-پلاک-ثبتی-2150-254-بخش-4-شیراز'>مزایده پلاک ثبتی 2150/254 بخش 4 شیراز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2150/254 بخش 4 شیراز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131371/مزایده-آپارتمان-مساحت-115-11متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 115.11متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 115.11متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131391/مزایده-یک-دستگاه-کمباین'>مزایده یک دستگاه کمباین  / آگهی مزایده فروش مال منقول، مزایده یک دستگاه کمباین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131412/مزایده-فروش-4-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131428/فراخوان-بهره-برداری-از-پارکینگ--'>فراخوان بهره برداری از پارکینگ ... / فراخوان, فراخوان بهره برداری از پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131449/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-44707متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت 44707متر  / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 44707متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131468/مزایده-واگذاری-محل-شنوایی-سنجی-بیمارستان'>مزایده واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری محل شنوایی سنجی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131493/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-110-25متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 110.25متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین مساحت 110.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131510/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-254-6متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 254.6متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 254.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131529/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131554/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-51-84متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 51.84متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 51.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131575/مزایده-ملک-ساختمان-یک-طبقه-قدیمی-کلنگی-اعیان-300متر'>مزایده ملک ساختمان یک طبقه قدیمی کلنگی اعیان 300متر / مزایده,مزایده ملک ساختمان یک طبقه قدیمی کلنگی اعیان 300متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131603/مزایده-یک-دستگاه-تانکر-با-آهن-سیاه'>مزایده یک دستگاه تانکر با آهن سیاه / مزایده, مزایده یک دستگاه تانکر با آهن سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131647/مزایده-ششدانگ-پلاک-3919-فرعی-مساحت-186-70متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3919 فرعی مساحت 186.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3919 فرعی مساحت 186.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131705/اصلاحیه-مزایده-اجاره-جهت-مراکز-انتشارات-علمی-و-فرهنگی'>اصلاحیه مزایده اجاره جهت مراکز انتشارات علمی و فرهنگی  / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره جهت مراکز انتشارات علمی و فرهنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131747/مزایده-مقدار-1000-متر-زمین-نوبت-دوم'>مزایده مقدار 1000 متر زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده مقدار 1000 متر زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131829/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-70متر-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.70متر قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.70متر قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131979/مزایده-8-دستگاه-خودپرداز'>مزایده 8 دستگاه خودپرداز / مزایده , مزایده 8 دستگاه خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132222/استعلام-مرغ-منجمد---'>استعلام مرغ منجمد .... / استعلام, استعلام مرغ منجمد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132230/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی / استعلام, استعلام حلوا شکری 50 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132238/استعلام-خرید-کولر-آبی'>استعلام خرید کولر آبی  / استعلام, استعلام خرید کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132246/استعلام-تلفن-با-سیم-مدل-53-24-و---'>استعلام تلفن با سیم مدل 53 24 و .... / استعلام, استعلام  تلفن با سیم مدل 53 24 و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131131/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131146/مزایده-تلویزیون-ال-جی--'>مزایده تلویزیون ال جی ... /  مزایده، مزایده تلویزیون ال جی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131165/مزایده-ملک-مسکونی-عرصه-361متر'>مزایده ملک مسکونی عرصه 361متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 361متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131185/مزایده-خودروی-گریدر-705-کاتسو-مدل-2009'>مزایده خودروی گریدر 705 کاتسو مدل 2009 / مزایده,مزایده خودروی گریدر 705 کاتسو مدل 2009</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131212/مزایده-یک-واحد-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-4543-فرعی-از-دو-اصلی'>مزایده یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی به پلاک ثبتی 4543 فرعی از دو اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131227/مزایده-ترانس-برق--تابلو-برق-کوره-قدیم--'>مزایده ترانس برق - تابلو برق کوره قدیم... / مزایده, مزایده ترانس برق - تابلو برق کوره قدیم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131244/مزایده-واگذاری-تعداد-11-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 11 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 11 قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131263/مزایده-فروش-احشام--'>مزایده فروش احشام... / مزایده, مزایده فروش احشام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131288/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رانا-مدل92'>مزایده یک دستگاه سواری رانا مدل92 / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری رانا مدل92</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131309/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-اعیان-137-34متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی اعیان 137.34متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی اعیان 137.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131329/آگهی-مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-ولکس-و--'>آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری ولکس و... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری ولکس و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131354/مزایده-یک-سهم-مشاع-از-4-5-سهم-مشاع-از-1-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده یک سهم مشاع از 4.5 سهم مشاع از 1 دانگ مشاع  از پلاک ثبتی  / مزایده,مزایده یک سهم مشاع از 4.5 سهم مشاع از 1 دانگ مشاع  از پلاک ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131374/مزایده-فروش-یکدستگاه-لودر-950-کاترپیلار-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه لودر 950 کاترپیلار نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لودر 950 کاترپیلار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131399/مزایده-ششدانگ-پلاک-241-فرعی-از-هشت-اصلی-بخش-ده'>مزایده ششدانگ پلاک 241 فرعی از هشت اصلی بخش ده  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 241 فرعی از هشت اصلی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131415/مزایده-فروش-یکدستگاه-الکتروموتور-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه الکتروموتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131434/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-مساحت-صد-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت صد متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131455/مزایده-ملک-زراعی-مساحت-14000متر-نوبت-اول'>مزایده ملک زراعی مساحت 14000متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک زراعی مساحت 14000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131479/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-ثبتی-2006-4-بخش-دو'>مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2006.4 بخش دو / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 2006.4 بخش دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131500/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-178-82متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 178.82متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 178.82متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131514/مزایده-طرح-پارکبانی-سطح-شهر-نوبت-اول'>مزایده طرح پارکبانی سطح شهر نوبت اول  / مزایده, مزایده  طرح پارکبانی سطح شهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131537/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-115-47متر-بخش-چهار'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.47متر بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 115.47متر بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131556/مزایده-فروش-شش-قطعه-از-املاک-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش شش قطعه از املاک کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش شش قطعه از املاک کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131583/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-120-5متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 120.5متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 120.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131618/مزایده-سه-دانگ-از-زمین-مساحت-17610-55متر-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ از زمین مساحت 17610.55متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه دانگ از زمین مساحت 17610.55متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131659/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-248-4متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 248.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 248.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131711/مزایده-یک-دستگاه-تمام-اتوماتیک-برش-mdf-و--'>مزایده یک دستگاه تمام اتوماتیک برش mdf و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه تمام اتوماتیک برش mdf و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131756/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-مالیبل-سایپا'>مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل سایپا  / مزایده,مزایده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131889/مزایده-لوازم-ساختمانی'>مزایده لوازم ساختمانی / مزایده , مزایده لوازم ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132009/مزایده-تجهیزات-مدارس-آهن-آلات-و-آلومینیوم'>مزایده تجهیزات مدارس آهن آلات و آلومینیوم / مزایده , مزایده تجهیزات مدارس آهن آلات و آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132224/استعلام-اجرای-عملیات-آبخیزداری-حوزه-آبخیز-خزل'>استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خزل / استعلام  اجرای عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز خزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132232/استعلام-سیستم-صوتی-کنفرانس'>استعلام سیستم صوتی کنفرانس  / استعلام, استعلام سیستم صوتی کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132240/استعلام-نوسازی-سونا-خشک--'>استعلام نوسازی سونا خشک... / استعلام نوسازی سونا خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132248/استعلام-تلفن-با-سیم'>استعلام تلفن با سیم / استعلام , استعلام تلفن با سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130961/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-چوب--کابل-فلزات-رنگی-و--ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات، چوب ، کابل، فلزات رنگی و... ـ نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش ضایعات آهن آلات، چوب ، کابل، فلزات رنگی و... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130984/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131008/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-101-56متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 101.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131029/مزایده-تیرآهن-نوبت-دوم'>مزایده تیرآهن..نوبت دوم  / مزایده,مزایده تیرآهن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131045/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131062/مزایده-اجاره-زمینی'>مزایده اجاره  زمینی / مزایده ، مزایده اجاره  زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131086/مزایده-ششدانگ-عمارت-و-دو-باب-دکان-بخش-4-تهران'>مزایده ششدانگ عمارت و دو باب دکان بخش 4 تهران  / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت و دو باب دکان بخش 4 تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131103/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-99-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 99.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 99.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131117/مزایده-پست-هوایی-با-ترانس-یک-دستگاه-دیگ-بخار-مستعمل-یک-دستگاه-کولینگ-و--'>مزایده پست هوایی با ترانس، یک دستگاه دیگ بخار مستعمل، یک دستگاه کولینگ و... / مزایده,مزایده پست هوایی با ترانس، یک دستگاه دیگ بخار مستعمل، یک دستگاه کولینگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131133/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-190-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 190 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 190 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131147/مزایده-زمین-مساحت-490مترمربع'>مزایده زمین مساحت 490مترمربع / مزایده,مزایده زمین مساحت 490مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131166/مزایده-واگذاری-پارک-های-چرخاب-و-سلامت--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارک های چرخاب و سلامت - نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری پارک های چرخاب و سلامت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131189/فراخوان-عمومی-واگذاری-پارک-های'>فراخوان عمومی واگذاری  پارک های  / فراخوان عمومی ،فراخوان عمومی واگذاری  پارک های </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131214/مزایده-دپوی-سنگ-های-تراورتن-نوبت-دوم'>مزایده دپوی سنگ های تراورتن نوبت دوم  / مزایده,مزایده دپوی سنگ های تراورتن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131228/مزایده-پلاک-ثبتی-شرکت-تعاونی-مسکن-ولی-عصر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شرکت تعاونی مسکن ولی عصر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شرکت تعاونی مسکن ولی عصر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131246/مزایده-فروش-اموال-ضایعاتی'>مزایده فروش اموال ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131265/مزایده-سه-دانگ-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-75-70متر'>مزایده سه دانگ یک واحد آپارتمان مساحت 75.70متر  / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد آپارتمان مساحت 75.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131290/مزایده-اجاره-غرفه-های--'>مزایده اجاره غرفه های... / آگهی حراج حضوری, مزایده اجاره غرفه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131315/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-6780-فرعی-از-یازده-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 6780 فرعی از یازده اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 6780 فرعی از یازده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131332/مزایده-ملک-عرصه-به-مساحت-1000-متر'>مزایده ملک عرصه به مساحت 1000 متر / مزایده,مزایده ملک عرصه به مساحت 1000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131357/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / مزایده, تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131378/مزایده-سه-دانگ-از-مجموع-ششدانگ-منزل-مرحله-دوم'>مزایده سه دانگ از مجموع ششدانگ منزل مرحله دوم / مزایده,مزایده سه دانگ از مجموع ششدانگ منزل مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131404/مزایده-فروش-کارخانه-ریسندگی-و-رنگریزی-و-ماشین-آلات--نوبت-دوم'>مزایده فروش کارخانه ریسندگی و رنگریزی و ماشین آلات... نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش کارخانه ریسندگی و رنگریزی و ماشین آلات... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131416/مزایده-اجاره-محل-های--'>مزایده اجاره محل های... / آگهی حراج حضوری , مزایده اجاره محل های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131436/مزایده-فروش-سه-دستگاه-خودرو-سنگین'>مزایده فروش سه دستگاه خودرو سنگین  / مزایده ,مزایده فروش سه دستگاه خودرو سنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131456/مزایده-یک-دستگاه-دامپ-تراک-مارک--'>مزایده یک دستگاه دامپ تراک مارک ... / مزایده,مزایده یک دستگاه دامپ تراک مارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131483/مزایده-عمارت-مساحت-104-10متر'>مزایده عمارت مساحت 104.10متر  / مزایده,مزایده عمارت مساحت 104.10متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131501/مزایده-واگذاری-بخشی-از-اموال-مازاد-و-مستهلک'>مزایده واگذاری بخشی از اموال مازاد و مستهلک / مزایده، مزایده واگذاری بخشی از اموال مازاد و مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131519/آگهی-مزایده-فروش-تابلوی-فرش-و--'>آگهی مزایده فروش تابلوی فرش و.... / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش تابلوی فرش و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131538/مزایده-آپارتمان-مساحت-92-05متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 92.05متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 92.05متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131558/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه / مزایده, مزایده اجاره دو باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131586/مزایده-ملک-بخش-سه-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش سه ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش سه ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131620/مزایده-فروش-کارخانه-ماسه-شوئی'>مزایده فروش کارخانه ماسه شوئی / مزایده , مزایده فروش کارخانه ماسه شوئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131663/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-250-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131717/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-مسکونی-بخش-سه-ارومیه'>مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش سه ارومیه  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی بخش سه ارومیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131757/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-455متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 455متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 455متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131926/مزایده-دو-عدد-خودرو-تصادفی'>مزایده دو عدد خودرو تصادفی   / مزایده ، مزایده دو عدد خودرو تصادفی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131787/استعلام-ساخت-رمپ-ورودی-ساختمان-و-جابجای-شیشه--'>استعلام ساخت رمپ ورودی ساختمان و جابجای شیشه... / استعلام,ساخت رمپ ورودی ساختمان و جابجای شیشه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131795/استعلام-ستون-HPLC-آنالیتیکال'>استعلام  ستون HPLC آنالیتیکال / استعلام , استعلام  ستون HPLC آنالیتیکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131803/استعلام-خرید-40000-کیلوگرم-پودر-پلی-آلومینیوم--'>استعلام خرید 40000 کیلوگرم پودر پلی آلومینیوم... / استعلام,خرید 40000 کیلوگرم پودر پلی آلومینیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131811/استعلام-اجرای-عملیات-ساخت-و-تجهیز-انبار'>استعلام اجرای عملیات ساخت و تجهیز انبار  / استعلام, استعلام اجرای عملیات ساخت و تجهیز انبار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131820/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131830/مناقصه-احداث-پارک'>مناقصه احداث پارک / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131838/استعلام-ساخت-کمد-و-قفسه-آزمایشگاه--'>استعلام ساخت کمد و قفسه آزمایشگاه... / استعلام,ساخت کمد و قفسه آزمایشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131846/استعلام-مواد-غذایی-مصرفی-آشپزخانه'>استعلام مواد غذایی مصرفی آشپزخانه / استعلام , استعلام مواد غذایی مصرفی آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131855/استعلام-محلول-کلر-سنجی--'>استعلام محلول کلر سنجی ... / استعلام , استعلام محلول کلر سنجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131863/استعلام-پرینتر-LASERJET-PRO-HP'>استعلام پرینتر LASERJET PRO HP  / استعلام, استعلام پرینتر LASERJET PRO HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131871/مناقصه-سرویس-دهی-به-کارکنان'>مناقصه سرویس دهی به کارکنان / فراخوان مناقصه , مناقصه سرویس دهی به کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131879/استعلام-مواد-لبنی'>استعلام مواد لبنی  / استعلام, مواد لبنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131887/استعلام-سوئیچ-شبکه-سیسکو-مدل-3750--'>استعلام سوئیچ شبکه سیسکو مدل 3750... / استعلام,سوئیچ شبکه سیسکو مدل 3750...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131896/استعلام-ویدئو-پرژکتور-با-قابلیت-پورت-HDMI--'>استعلام ویدئو پرژکتور با قابلیت پورت HDMI ... / استعلام , استعلام ویدئو پرژکتور با قابلیت پورت HDMI ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131904/استعلام-ست-دزدگیر-آموزشی'>استعلام ست دزدگیر آموزشی / استعلام, استعلام ست دزدگیر آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131912/مناقصه-ثبت-مشخصات-گاو'>مناقصه  ثبت مشخصات گاو  / مناقصه عمومی, مناقصه  ثبت مشخصات گاو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131920/مناقصه-فراخوان-دو-مرحله-ای-تکمیل-مدرسه-مقابری-عشایری-فسا'>مناقصه فراخوان دو مرحله ای تکمیل مدرسه مقابری عشایری فسا  / مناقصه فراخوان دو مرحله ای تکمیل مدرسه مقابری عشایری فسا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131929/استعلام-خرید-تعداد-3-عدد-یونیت-خارجی-سه-فاز--'>استعلام خرید تعداد 3 عدد یونیت خارجی سه فاز... / استعلام,استعلام خرید تعداد 3 عدد یونیت خارجی سه فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131937/استعلام-اجرای-عملیات-بازسازی-و-تعمیرات'>استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات / استعلام اجرای عملیات بازسازی و تعمیرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131945/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131954/استعلام-تجدید-احداث-و-تکمیل-فضای-اداری-ساختمان---'>استعلام تجدید احداث و تکمیل فضای اداری ساختمان  ... / استعلام, استعلام تجدید احداث و تکمیل فضای اداری ساختمان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131962/استعلام-جعبه-کنتور'>استعلام جعبه کنتور / استعلام , استعلام جعبه کنتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131972/استعلام-تهیه-سبد-کالا'>استعلام تهیه سبد کالا / استعلام, استعلام تهیه سبد کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131982/استعلام-مربی-شنا-جهت-آقایان--'>استعلام مربی شنا جهت آقایان... / استعلام, استعلام مربی شنا جهت آقایان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131990/استعلام-اره-فارسی-بر-دستی'>استعلام اره فارسی بر دستی / استعلام, استعلام اره فارسی بر دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131999/استعلام-واگذاری-کلیه-امور-و-فعالیتهای-شبکه-و-تجهیزات-سخت-افزاری'>استعلام واگذاری کلیه امور و فعالیتهای شبکه و تجهیزات سخت افزاری / استعلام,استعلام واگذاری کلیه امور و فعالیتهای شبکه و تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132007/فراخوان-مناقصه-دومرحله-ای-احداث-بی-دوم-ترانس-پست'>فراخوان مناقصه دومرحله ای احداث بی دوم ترانس پست  / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132016/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132024/استعلام-دستگاه-جوش-استیلن'>استعلام دستگاه جوش استیلن / استعلام , استعلام دستگاه جوش استیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132032/استعلام-خرید-تجهیزات-کتابخانه-ای--'>استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای.... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132040/استعلام-اجاره-استخر'>استعلام اجاره استخر  / استعلام , استعلام اجاره استخر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132048/استعلام-اجرای-سیستم-برق-اتاق-سرور'>استعلام اجرای سیستم برق اتاق سرور / استعلام,استعلام اجرای سیستم برق اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132056/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای  / استعلام,  استعلام جهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132064/استعلام-میز-اداری-کارشناسی-با-اتصالات-الیت'>استعلام میز اداری کارشناسی با اتصالات الیت / استعلام, استعلام میز اداری کارشناسی با اتصالات الیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132074/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-استیجاری'>استعلام یک دستگاه خودرو استیجاری / استعلام, استعلام یک دستگاه خودرو استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132082/استعلام-ظرف-ایمنی-سیفتی-باکس-استوانه-ای'>استعلام ظرف ایمنی سیفتی باکس استوانه ای / استعلام , استعلام ظرف ایمنی سیفتی باکس استوانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132090/استعلام-پمپ-آب-ژاول--'>استعلام پمپ آب ژاول ... / استعلام, استعلام پمپ آب ژاول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132098/استعلام-پهنای-باند-اختصاصی-اینترنت'>استعلام پهنای باند اختصاصی اینترنت / استعلام, استعلام پهنای باند اختصاصی اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132106/استعلام-کیت-و-پودر-کلرسنجی'>استعلام  کیت و پودر کلرسنجی / استعلام, کیت و پودر کلرسنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132115/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا / استعلام , استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132123/استعلام-بها-توسعه-و-بهره-برداری-اصولی-تجدید'>استعلام بها توسعه و بهره برداری اصولی تجدید / تجدید استعلام بها , استعلام بها توسعه و بهره برداری اصولی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132131/استعلام-خرید-تجهیزات-آزمایشگاه-خوشه-سفال-و-سرامیک'>استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه خوشه سفال و سرامیک / استعلام, استعلام خرید تجهیزات آزمایشگاه خوشه سفال و سرامیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132139/استعلام-micro-ion-vacum-gauge-controllerfor'>استعلام micro -ion vacum gauge controllerfor / استعلام , استعلام micro -ion vacum gauge controllerfor </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132147/استعلام-ماکروفر-40-لتیر'>استعلام ماکروفر 40 لتیر / استعلام,استعلام ماکروفر 40 لتیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132155/استعلام-گوشت-گوساله'>استعلام گوشت گوساله / استعلام , استعلام گوشت گوساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132163/استعلام-تعمیرات-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای--'>استعلام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای... / استعلام, استعلام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132171/استعلام-پنیر-خامه-ای'>استعلام پنیر خامه ای  / استعلام, استعلام پنیر خامه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132179/استعلام-تامین-خودرو-استیجاری'>استعلام تامین خودرو استیجاری  / استعلام, استعلام تامین خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132187/استعلام-مربی-دارت-جهت-بانوان-و-آقایان-و--'>استعلام مربی دارت جهت بانوان و آقایان و ... / استعلام, استعلام مربی دارت جهت بانوان و آقایان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132195/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدا--'>استعلام ساماندهی گلزار شهدا.... / استعلام, استعلام ساماندهی گلزار شهدا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132203/استعلام-راه-اندازی-و-تعمیرات-موتورخانه'>استعلام راه اندازی و تعمیرات موتورخانه / استعلام , استعلام راه اندازی و تعمیرات موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132211/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول--'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول ... / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130468/مزایده-واگذاری-7-قطعه-زمین-تحت-مالکیت-خود-سطح-شهر'>مزایده واگذاری 7 قطعه زمین تحت مالکیت خود سطح شهر  / مزایده،مزایده واگذاری 7 قطعه زمین تحت مالکیت خود سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130492/تجدید-مزایده-عمومی-تفویض-مدیریت-و-بهره-برداری-از-377-فضای-پارک'>تجدید مزایده عمومی تفویض مدیریت و بهره برداری از 377 فضای پارک / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده عمومی تفویض مدیریت و بهره برداری از 377 فضای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130502/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی-87-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی 87.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه شش تفکیکی 87.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130522/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-267-50متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 267.50متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 267.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130545/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130564/مزایده-ششدانگ-مغازه-قطعه-5-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ مغازه قطعه 5 تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه قطعه 5 تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130578/مزایده-خودروهای-مازاد--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده خودروهای مازاد - مرحله اول نوبت دوم / مزایده , مزایده خودروهای مازاد - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130592/مزایده-دستگاه-لیفت--دریل-رادپال--'>مزایده دستگاه لیفت - دریل رادپال... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده دستگاه لیفت - دریل رادپال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130632/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2371متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2371متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2371متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130650/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-با-کاربری-میوه'>مزایده  یکباب مغازه تجاری با کاربری میوه / مزایده  یکباب مغازه تجاری با کاربری میوه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130674/مزایده-اجاره-عرصه-و-اعیان-جهت-فعالیت-فروشگاه-مایحتاج-شهروندان'>مزایده اجاره عرصه و اعیان جهت فعالیت فروشگاه مایحتاج شهروندان / مزایده , مزایده  اجاره عرصه و اعیان جهت فعالیت فروشگاه مایحتاج شهروندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130695/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا---'>مزایده فروش یک دستگاه  وانت مزدا ، ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یک دستگاه  وانت مزدا، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130720/مزایده-یکدستگاه-الواتور-حمل-پودر-واقع-در-سالن-آماده-سازی'>مزایده یکدستگاه الواتور حمل پودر واقع در سالن آماده سازی / مزایده , مزایده یکدستگاه الواتور حمل پودر واقع در سالن آماده سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130744/مزایده-سیستم-استیشن-گاز--نوبت-دوم'>مزایده سیستم استیشن گاز - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده سیستم استیشن گاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130776/مزایده-آپارتمان-طبقه-سه-126-40متر'>مزایده آپارتمان طبقه سه 126.40متر / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه 126.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130796/مزایده-کولر--نوبت-دوم'>مزایده کولر - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده پارکینگ خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130809/مزایده-اقلام-استفاده-نشده-موجودی-انبارهای-تاسیسات'>مزایده اقلام استفاده نشده موجودی انبارهای تاسیسات / آگهی مزایده,مزایده اقلام استفاده نشده موجودی انبارهای تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130825/مزایده-تعداد104-دستگاه-انواع-خودرو-سبک-و--'>مزایده تعداد104 دستگاه انواع خودرو سبک و... / مزایده، مزایده تعداد104 دستگاه انواع خودرو سبک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130844/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-مساحت-61-31متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 61.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف مساحت 61.31متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130865/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-96-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 96.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 96.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130899/مزایده-فروش-انواع-ماشین-آلات-و-تجهیزات-نساجی'>مزایده فروش انواع ماشین آلات و تجهیزات نساجی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش ماشین آلات و تجهیزات نساجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130921/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-99-58متر-قطعه-57-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.58متر قطعه 57 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 99.58متر قطعه 57 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130947/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-ده-ساله-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی با قدمت ده ساله مرحله دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت ده ساله مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130967/مزایده-واگذاری-نانوایی'>مزایده واگذاری نانوایی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130992/مزایده-فروش-محصول-سردرختی-باغات'>مزایده فروش محصول سردرختی باغات / آگهی مزایده , مزایده فروش محصول سردرختی باغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131012/مزایده-ساختمان-مساحت-زمین-945-77متر'>مزایده ساختمان مساحت زمین 945.77متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت زمین 945.77متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131034/مزایده-ششدانگ-اعیان-مسکونی-پلاک-ثبتی-1777-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان مسکونی پلاک ثبتی 1777 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان مسکونی پلاک ثبتی 1777 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131049/مزایده-خدمات-تاکسی-سرویس'>مزایده خدمات تاکسی سرویس / آگهی مزایده,مزایده خدمات تاکسی سرویس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131069/مزایده-واگذاری-اجاری-فروشگاه-تربیت-مدیریت-آموزش-و-پرورش'>مزایده واگذاری اجاری فروشگاه تربیت مدیریت آموزش و پرورش  / مزایده, مزایده واگذاری اجاری فروشگاه تربیت مدیریت آموزش و پرورش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131093/مزایده-اجاره-تعداد-2-واحد-تجاری'>مزایده اجاره  تعداد 2 واحد تجاری / آگهی مزایده,مزایده اجاره  تعداد 2 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131107/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده  جایگاه CNG  / مزایده,مزایده  جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131120/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-یک-کرمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک کرمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش یک کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131135/مزایده-آپارتمان-مساحت-53-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 53 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 53 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131154/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131170/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-45-226-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 45.226 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 45.226 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131203/فراخوان-صد-درصد-سهام-شرکت'>فراخوان صد درصد سهام شرکت  / فراخوان ، فراخوان صد درصد سهام شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131217/فراخوان-واگذاری-اجاری-مکان-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر / مزایده, فراخوان واگذاری اجاری مکان چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131233/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131251/مزایده-اجاره-بازار-روز'>مزایده اجاره بازار روز / آگهی مزایده , مزایده اجاره بازار روز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131272/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-پلاک-مسکونی-تحت-تملک'>مزایده فروش یک قطعه از پلاک مسکونی تحت تملک  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از پلاک مسکونی تحت تملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131295/مزایده-زمین-مساحت210-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت210 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مساحت210 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131321/مزایده-تعداد-دو-دستگاه-سینگ-کامل--یک-دستگاه-هود'>مزایده تعداد دو دستگاه سینگ کامل ، یک دستگاه هود / مزایده,مزایده تعداد دو دستگاه سینگ کامل ، یک دستگاه هود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131340/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین / مزایده کتبی, مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131361/فراخوان-مزایده-اجاره-​محل-استقرار-غرفه-تنقلات'>فراخوان مزایده اجاره ​محل استقرار غرفه تنقلات  / آگهی فراخوان مزایده حضوری، فراخوان مزایده اجاره ​محل استقرار غرفه تنقلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131385/مزایده-پلاک-ثبتی-2082-2019-بخش-چهار-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 2082/2019 بخش چهار نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2082/2019 بخش چهار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131406/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-از-اماکن-کانون-فرهنگی--'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری از اماکن کانون فرهنگی.... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری جهت بهره برداری از اماکن کانون فرهنگی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131421/مزایده-منزل-مسکونی-حدود-150-متر'>مزایده منزل مسکونی حدود 150 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی حدود 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131444/مزایده-سواری-پراید--'>مزایده سواری پراید ... / مزایده,مزایده سواری پراید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131464/مزایده-واگذاری-امتیاز-محل-دکه-به-متراژ-حداکثر-20-متر'>مزایده واگذاری امتیاز محل دکه به متراژ حداکثر 20 متر  / مزایده, مزایده واگذاری امتیاز محل دکه به متراژ حداکثر 20 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131487/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-عرصه-736-19متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 736.19متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین عرصه 736.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131504/مزایده-ملک-مساحت-زیربنا-284-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت زیربنا 284 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنا 284 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131522/مزایده-ششدانگ-خانه-پلاک-4-فرعی-مساحت-105-50متر'>مزایده ششدانگ خانه پلاک 4 فرعی مساحت 105.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه پلاک 4 فرعی مساحت 105.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131544/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-358-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 358.40متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 358.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131565/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-خود-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای خود با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای خود با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131593/مزایده-6-سهم-از-8-سهم-پلاک-ثبتی-بخش-4-نوبت-دوم'>مزایده 6 سهم از 8 سهم پلاک ثبتی بخش 4 نوبت دوم  / مزایده,مزایده 6 سهم از 8 سهم پلاک ثبتی بخش 4 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131630/مزایده-سه-دانگ-منزل-مسکونی-آپارتمانی-35-سال-ساخت'>مزایده سه دانگ منزل مسکونی آپارتمانی 35 سال ساخت / مزایده,مزایده سه دانگ منزل مسکونی آپارتمانی 35 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131681/مزایده-اجاره-محل-توقفگاه-خودروهای-تصادفی-و-توقیفی'>مزایده اجاره محل توقفگاه خودروهای تصادفی و توقیفی  / مزایده, مزایده اجاره محل توقفگاه خودروهای تصادفی و توقیفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131730/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-واحد-تجاری-مساحت-11-52متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی واحد تجاری مساحت 11.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی واحد تجاری مساحت 11.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131767/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهارده-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده ثبت  اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهارده ثبت  اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131965/مزایده-لاستیک-فرسوده'>مزایده لاستیک فرسوده / مزایده , مزایده لاستیک فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132110/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132219/استعلام-لوله-گذاری-آب-و-احداث-حوضچه-شیر-فلکه'>استعلام لوله گذاری آب و احداث حوضچه شیر فلکه / استعلام, استعلام لوله گذاری آب و احداث حوضچه شیر فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132227/استعلام-کولر-ال-جی-60-هزار'>استعلام کولر ال جی 60 هزار  / استعلام, استعلام کولر ال جی 60 هزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132235/استعلام-لوله-گذاری-آب-و-احداث-حوضچه-شیر-فلکه'>استعلام لوله گذاری آب و احداث حوضچه شیر فلکه / استعلام, استعلام لوله گذاری آب و احداث حوضچه شیر فلکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132243/استعلام-فرایند-ارجاع-کار(خدماتی)'>استعلام فرایند ارجاع کار(خدماتی) / استعلام ,استعلام فرایند ارجاع کار(خدماتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130888/استعلام-لایروبی-قنوات-چشمه-طبری--'>استعلام لایروبی قنوات چشمه طبری... / استعلام,لایروبی قنوات چشمه طبری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130900/فراخوان-ارزیابی-کیفی-ارائه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-تجدید--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب تجدید - نوبت دوم / تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب تجدید - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130914/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-دوراهی-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از دوراهی شهر ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از دوراهی شهر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130924/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130936/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL-(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130948/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-حوزه-معاونت-مالی-و-پشتیبانی-و---نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدماتی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و  ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کارهای خدماتی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و  ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130962/مناقصه-خرید-35-000-عدد-بلسن-استیل-دو-سررزوه'>مناقصه  خرید 35.000 عدد بلسن استیل دو سررزوه  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 35.000 عدد بلسن استیل دو سررزوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130973/استعلام-عملیات-اجرایی-رنگ-آمیزی--'>استعلام عملیات اجرایی رنگ آمیزی ... / استعلام , استعلام عملیات اجرایی رنگ آمیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130986/استعلام-2148-تعمیرات-اساسی-دبیرستان-های--'>استعلام 2148 تعمیرات اساسی دبیرستان های... / استعلام,2148 تعمیرات اساسی دبیرستان های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130998/مناقصه-برونسپاری-نگهداری--بهره-برداری-و-حفاظت-فیزیکی-از-تاسیسات-و-خدمات'>مناقصه برونسپاری نگهداری ، بهره برداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و خدمات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه برونسپاری نگهداری ، بهره برداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات و خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131010/استعلام-تهیه-حمل-و-دپوشن-ساب-بیس'>استعلام  تهیه، حمل و دپوشن ساب بیس  / استعلام, تهیه، حمل و دپوشن ساب بیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131023/مناقصه-HAEBERLE-LABORA-TORIES-DEVICES-تامین-لوازم-آزمایشگاهی'>مناقصه HAEBERLE LABORA TORIES DEVICES  تامین لوازم آزمایشگاهی  / مناقصه , مناقصه  HAEBERLE LABORA TORIES DEVICES   تامین لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131036/استعلام-تعمیر-محصولات-فلزی-ساخته-شده-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>استعلام تعمیر محصولات فلزی ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات  / استعلام, تعمیر محصولات فلزی ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131053/استعلام-آرشیو-الکترونیکی--'>استعلام آرشیو الکترونیکی ... / استعلام, استعلام آرشیو الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131066/استعلام-بیمه-ماشین'>استعلام بیمه ماشین / استعلام, بیمه ماشین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131080/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131091/استعلام-سایر-فعالیت-های-مربوط-به-سلامت-انسان'>استعلام سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان / استعلام,سایر فعالیت های مربوط به سلامت انسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131108/فراخوان-ارزیابی-پیمانکار-جهت-انجام-امور-خدمات-شهری--'>فراخوان ارزیابی پیمانکار جهت انجام امور خدمات شهری ... / فراخوان, فراخوان ارزیابی پیمانکار جهت انجام امور خدمات شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131126/مناقصه-خرید-پمپ-پیستونی-با-متعلقات-(inter-pump-italy)-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید پمپ پیستونی با متعلقات (inter pump italy) (نوبت دوم) / مناقصه، مناقصه خرید پمپ پیستونی با متعلقات (inter pump italy) (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131144/استعلام-لوله-گذاری--'>استعلام لوله گذاری ... / استعلام , استعلام لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131156/استعلام-چاپ-برگه-و-پرونده-های-بیمارستانی'>استعلام چاپ برگه و پرونده های بیمارستانی  / استعلام, چاپ برگه و پرونده های بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131175/تجدید-مناقصه-جداسازی-آب-شرب-از-فضای-سبز-و---97-1-26'>تجدید مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و ... 97.1.26 / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و ... 97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131184/فراخوان-احداث-سالن-چند-منظوره-ورزشی-تجدید'>فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131194/استعلام-استوریج'>استعلام  استوریج  / استعلام,  استوریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131205/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131223/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-شبکه-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات شبکه شهری  نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات شبکه شهری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131238/استعلام-سرسمپلر-و-'>استعلام سرسمپلر و . / استعلام, سرسمپلر و .</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131253/مناقصه-خرید-98-دستگاه-ترانسفورماتور-هوایی'>مناقصه خرید 98 دستگاه ترانسفورماتور هوایی  / مناقصه, مناقصه  خرید 98 دستگاه ترانسفورماتور هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131266/مناقصه-خرید-شیر-گازی--شیر-قطع-و-وصل'>مناقصه خرید شیر گازی ، شیر قطع و وصل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیر گازی ، شیر قطع و وصل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131277/استعلام-خرید-کامپوزیت-به-همراه-وسایل-مورد-نیاز'>استعلام خرید کامپوزیت به همراه وسایل مورد نیاز  / استعلام, خرید کامپوزیت به همراه وسایل مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131289/استعلام-قفسه--'>استعلام قفسه ... / استعلام , استعلام قفسه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131302/مناقصه-تجدید-فراخوان-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدررفت'>مناقصه تجدید فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت / مناقصه , مناقصه تجدید فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131313/مناقصه-واگذاری-تنظیف-و-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری تنظیف و خدمات شهری / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تنظیف و خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131325/مناقصه-بهسازی-و-لایروبی-کانال-آبیاری-عمومی---'>مناقصه بهسازی و لایروبی کانال آبیاری عمومی  ... / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی و لایروبی کانال آبیاری عمومی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131338/استعلام-انجام-خدمات-علف-چینی-در-انبارهای--'>استعلام  انجام خدمات علف چینی در انبارهای ... / استعلام, انجام خدمات علف چینی در انبارهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131351/مناقصه-اجرای-پروژه-کابلکشی-فیبر-نوری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه کابلکشی فیبر نوری... - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه اجرای پروژه کابلکشی فیبر نوری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131365/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131377/استعلام-عملیات-حفاری---'>استعلام عملیات حفاری .... / استعلام , استعلام عملیات حفاری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131390/فراخوان-عمومی-انتخاب-مشاور-ایمنی-و-آتش-نشانی'>فراخوان عمومی انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی  / فراخوان ، فراخوان عمومی انتخاب مشاور ایمنی و آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131401/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131419/اصلاحیه-مناقصه-لایروبی-انهار'>اصلاحیه مناقصه لایروبی انهار  / اصلاحیه آگهی مناقصه ، مناقصه لایروبی انهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131432/مناقصه-لوازم-یدکی-هیوندای--نیسان-و-سوزوکی'>مناقصه لوازم یدکی هیوندای ، نیسان و سوزوکی    / مناقصه عمومی, مناقصه لوازم یدکی هیوندای ، نیسان و سوزوکی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131443/مناقصه-اجرای-عملیات-سیویل-تجدید'>مناقصه اجرای عملیات سیویل تجدید  / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات سیویل تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131458/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان'>مناقصه  پروژه احداث ساختمان  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه احداث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131471/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-خدمات-تخصصی--پشتیبانی-(فنی--مالی-خدماتی)'>مناقصه واگذاری بخشی از خدمات تخصصی ، پشتیبانی (فنی ، مالی، خدماتی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از خدمات تخصصی ، پشتیبانی (فنی ، مالی، خدماتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131481/استعلام-ارائه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>استعلام ارائه خدمات نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / استعلام, استعلام ارائه خدمات نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131495/فراخوان-واگذاری-امور-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبزشهری'>فراخوان واگذاری امور نگهداری و توسعه فضای سبزشهری / فراخوان ، فراخوان واگذاری امور نگهداری و توسعه فضای سبزشهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131512/استعلام-مطالعات-فرم-فوت-و-فلور-تالاب--'>استعلام مطالعات فرم فوت و فلور تالاب... / استعلام, استعلام مطالعات فرم فوت و فلور تالاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131525/استعلام-تویوتا-هایلوکس-دو-کابین--'>استعلام تویوتا هایلوکس دو کابین... / استعلام, استعلام تویوتا هایلوکس دو کابین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131536/استعلام-ابزارآلات-ولوازم-عمومی-واندازه-گیری'>استعلام ابزارآلات ولوازم عمومی واندازه گیری  / استعلام , استعلام ابزارآلات ولوازم عمومی واندازه گیری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131550/استعلام-اقلام-عمومی-برقی'>استعلام اقلام عمومی برقی  / استعلام, استعلام اقلام عمومی برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131563/فراخوان-دیوار-حائل-در-مجموعه-سازمان--نوبت-دوم'>فراخوان دیوار حائل در مجموعه سازمان - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان دیوار حائل در مجموعه سازمان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131573/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان اداری - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه  احداث ساختمان اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131585/استعلام-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی-تصفیه-خانه'>استعلام بازسازی تاسیسات آبرسانی تصفیه خانه  / استعلام, استعلام بازسازی تاسیسات آبرسانی تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131596/استعلام-خلاصه-برداری-و-اسکن-پرونده-های--'>استعلام خلاصه برداری و اسکن پرونده های ... / استعلام , استعلام خلاصه برداری و اسکن پرونده های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131608/استعلام-دستگاه-شارژ-گاز-کولر'>استعلام دستگاه شارژ گاز کولر / استعلام, استعلام دستگاه شارژ گاز کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131616/استعلام-فیلتر--'>استعلام فیلتر ... / استعلام, استعلام فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131627/استعلام-مقاطع-فلزی-خاص-(شامل-لوله-ها-ـ-میل-های-گرد-چها)'>استعلام مقاطع فلزی خاص (شامل لوله ها ـ میل های گرد، چها) / استعلام , استعلام مقاطع فلزی خاص (شامل لوله ها ـ میل های گرد، چها)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131637/استعلام-واگذاری-ثبت-و-تنظیم-نسخ-کلینیکی-و-پاراکلینیکی'>استعلام واگذاری ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی  / استعلام, استعلام واگذاری ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131646/استعلام-بهاء-خدمات-تعویض-5-دستگاه-بریکر'>استعلام بهاء خدمات تعویض 5 دستگاه بریکر / استعلام,استعلام بهاء خدمات تعویض 5 دستگاه بریکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131656/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131666/استعلام-تعویض-MOVEABLE-MAIN-CONTACT-دایورتر-سوئیچ-تیپ-چنجر'>استعلام تعویض MOVEABLE MAIN CONTACT دایورتر سوئیچ تیپ چنجر / استعلام بهاء،استعلام تعویض MOVEABLE MAIN CONTACT دایورتر سوئیچ تیپ چنجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131675/استعلام-لوزام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوزام لوله و اتصالات  / استعلام , استعلام لوزام لوله و اتصالات درخواستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131684/استعلام-شیت-شریانی'>استعلام شیت شریانی / استعلام, استعلام شیت شریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131692/استعلام-ساب-زنی-سرویس-های-بهداشتی--'>استعلام ساب زنی سرویس های بهداشتی ... / استعلام, استعلام ساب زنی سرویس های بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131701/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-مراقبت-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز / استعلام,فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131713/استعلام-لوله-و-اتصالات'>استعلام لوله و اتصالات  / استعلام,  استعلام لوله و اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131722/استعلام-نصب-یک-دستگاه-ترانس--'>استعلام نصب یک دستگاه ترانس ... / استعلام , استعلام نصب یک دستگاه ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131732/استعلام-گیره-ماشین-فرز-ورتگس'>استعلام گیره ماشین فرز ورتگس  / استعلام,استعلام گیره ماشین فرز ورتگس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131742/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام عملیات خرید آب ... / استعلام , استعلام عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131751/استعلام-گازرسانی-به-صنابع-و-مشترکین-عمده-و--'>استعلام گازرسانی به صنابع و مشترکین عمده و ... / استعلام، استعلام گازرسانی به صنابع و مشترکین عمده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131762/استعلام-پکیج-آموزشی-درایو-الکتروموتور-سه-فاز'>استعلام پکیج آموزشی درایو الکتروموتور سه فاز  / استعلام, استعلام پکیج آموزشی درایو الکتروموتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131772/استعلام-مرمت-آب-انبارها-و-بافت-تاریخی--'>استعلام مرمت آب انبارها و بافت تاریخی... / استعلام,مرمت آب انبارها و بافت تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131780/استعلام-کنترل-هوشمند-2-موتور'>استعلام کنترل هوشمند 2 موتور / استعلام, استعلام کنترل هوشمند 2 موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131788/استعلام-میز-کامل-آموزشی-دوربین-مداربسته-تحت-شبکه'>استعلام میز کامل آموزشی دوربین مداربسته تحت شبکه / استعلام ,استعلام میز کامل آموزشی دوربین مداربسته تحت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131796/فراخوان-مناقصه-خرید-پکیج-پمپاژ-شناور-افقی'>فراخوان مناقصه خرید پکیج پمپاژ شناور افقی  / فراخوان مناقصه , مناقصه خرید پکیج پمپاژ شناور افقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131804/استعلام-تعمیرات-اساسی-مدارس--'>استعلام تعمیرات اساسی مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات اساسی مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131812/استعلام-کابل-برق-156-آمپر'>استعلام کابل برق 156 آمپر / استعلام, استعلام کابل برق 156 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131821/استعلام-فلش-مموری-ظرفیف-GB8'>استعلام فلش مموری ظرفیف GB8  / استعلام ,استعلام فلش مموری ظرفیف GB8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131831/استعلام-درخواست-خرید-تجهیزات-رشته-صنایع-چوب--'>استعلام درخواست خرید تجهیزات رشته صنایع چوب ... / استعلام, استعلام درخواست خرید تجهیزات رشته صنایع چوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131839/استعلام-مرمت-گذر--'>استعلام مرمت گذر ... / استعلام, استعلام مرمت گذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131847/استعلام-اتو-مخزن-دار--'>استعلام اتو مخزن دار ... / استعلام , استعلام اتو مخزن دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131856/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه / استعلام , استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131864/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی---'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی .... / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131872/استعلام-REXROTH-پمپ--'>استعلام REXROTH پمپ ... / استعلام, استعلام REXROTH پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131880/استعلام-خرید-3500-متر-لوله-پلی-اتیلن-160-میلیمتر-10-بار'>استعلام خرید 3500 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 بار / استعلام, استعلام خرید 3500 متر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131888/مناقصه-بهسازی-و-تعریض-راه-دسترسی-به-شهرک'>مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک  / مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تعریض راه دسترسی به شهرک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131897/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه  انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131905/استعلام-تابلوی-آموزشی-برق'>استعلام تابلوی آموزشی برق / استعلام , استعلام تابلوی آموزشی برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131913/استعلام-ست-سمپلر-تکی-و-چند-کانالی'>استعلام ست سمپلر تکی و چند کانالی / استعلام, استعلام ست سمپلر تکی و چند کانالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131921/استعلام-خرید-در-اتومات--'>استعلام خرید در اتومات... / استعلام,استعلام خرید در اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131930/استعلام-خلال-بادام-زمینی'>استعلام خلال بادام زمینی  / استعلام , استعلام خلال بادام زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131938/استعلام-non-stick-longlife-inlet-septa'>استعلام  non-stick longlife inlet septa / استعلام , استعلام  non-stick longlife inlet septa</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131946/استعلام-طبخ-غذا'>استعلام طبخ غذا  / استعلام , استعلام طبخ غذا در محل آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131955/استعلام-پکیج-دیواری'>استعلام پکیج دیواری / استعلام, استعلام پکیج دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131963/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-لوازم-یدکی-نیروگاه-شازند'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند  / مناقصه , مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131974/استعلام-صندلی-تماشاگر-بدون-پشتی-سالن-ورزشی'>استعلام صندلی تماشاگر بدون پشتی سالن ورزشی / استعلام, استعلام صندلی تماشاگر بدون پشتی سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131983/استعلام-پرینتر-HP-501DN'>استعلام پرینتر HP 501DN / استعلام, استعلام پرینتر HP 501DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131992/استعلام-عملیات-اجرایی-برق-رسانی-چاه-مجتمع--'>استعلام عملیات اجرایی برق رسانی چاه مجتمع... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی برق رسانی چاه مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132000/استعلام-کنترل-سطح-بی-سیم'>استعلام کنترل سطح بی سیم / استعلام,استعلام کنترل سطح بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132008/استعلام-جداسازی-شستشو-ترمیم-گالوانیزه--'>استعلام جداسازی، شستشو، ترمیم گالوانیزه... / استعلام, استعلام جداسازی، شستشو، ترمیم گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132017/استعلام-خرید-آبپاش-پشتی-(فلکس-بک)'>استعلام  خرید آبپاش پشتی (فلکس بک) / استعلام, خرید آبپاش پشتی (فلکس بک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132025/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آب-شرب'>استعلام لوله پلی اتیلن آب شرب / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132033/استعلام-محیط-کشت-Bowine-serum-albumin'>استعلام محیط کشت Bowine serum albumin / استعلام, محیط کشت Bowine serum albumin</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132041/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132049/استعلام-پشتیبانی-نیروهای-خدماتی-اداره-کل-هواشناسی'>استعلام پشتیبانی نیروهای خدماتی اداره کل هواشناسی / استعلام, استعلام پشتیبانی نیروهای خدماتی اداره کل هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132057/استعلام-مربی-والیبال-آقایان'>استعلام مربی والیبال آقایان  / استعلام ، استعلام مربی والیبال آقایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132066/استعلام-تهیه-و-اجرای-کفپوش--'>استعلام تهیه و اجرای کفپوش ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132075/استعلام-پروژه-برق-رسانی'>استعلام پروژه برق رسانی / استعلام , استعلام پروژه برق رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132083/استعلام-رایانه-All-in-one-مدل-Zen-Pro--'>استعلام رایانه  All in one مدل Zen Pro... / استعلام,استعلام رایانه  All in one مدل Zen Pro...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132065/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-104-08متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 104.08متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 104.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132225/استعلام-دریچه-بازدید-سیستم-تهویه'>استعلام دریچه بازدید سیستم تهویه / استعلام ، استعلام دریچه بازدید سیستم تهویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132233/استعلام-کرکره-برقی--'>استعلام کرکره برقی ... / استعلام , استعلام کرکره برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132241/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132249/استعلام-دستگاه-اور-فرز'>استعلام دستگاه اور فرز  / استعلام دستگاه اور فرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132091/استعلام-نگهداری-تاسیسات-برق'>استعلام نگهداری تاسیسات برق / استعلام,استعلام نگهداری تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132099/استعلام-نظافت-و-پذیرایی--'>استعلام نظافت و پذیرایی ... / استعلام , استعلام نظافت و پذیرایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132107/استعلام-پودر-پرکلرین'>استعلام پودر پرکلرین  / استعلام, استعلام پودر پرکلرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132116/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-نوبت-اول-خریدتجهیزات-مدارس'>مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول خریدتجهیزات مدارس  / مناقصه, مناقصه  عمومی یک مرحله ای نوبت اول خریدتجهیزات مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132124/استعلام-کیسه-زباله-مواد-نو-مشکی-ابعاد-80-در-120'>استعلام کیسه زباله مواد نو مشکی ابعاد 80 در 120 / استعلام,استعلام کیسه زباله مواد نو مشکی ابعاد 80 در 120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132132/استعلام-یخچال-منفی-40-درجه'>استعلام  یخچال منفی 40 درجه  / استعلام, یخچال منفی 40 درجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132140/استعلام-خرید-تابلو-مسیر-نمای-ارتجاعی-استیل-فلکس--'>استعلام خرید تابلو مسیر نمای ارتجاعی استیل فلکس... / استعلام, استعلام خرید تابلو مسیر نمای ارتجاعی استیل فلکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132148/استعلام-خرید-کلیناتور-محلولی'>استعلام خرید کلیناتور محلولی / استعلام , استعلام خرید کلیناتور محلولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132156/استعلام-عملیات-و-اجرای-دال-گذاری-و-سنگ-و-سیمان-معابر--'>استعلام عملیات و اجرای دال گذاری و سنگ و سیمان معابر ... / استعلام, استعلام عملیات و اجرای دال گذاری و سنگ و سیمان معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132164/استعلام-مربا'>استعلام مربا  / استعلام,استعلام مربا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132172/استعلام-تجهیزات-ورزشی--'>استعلام تجهیزات ورزشی ... / استعلام, استعلام تجهیزات ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132180/استعلام-فال-سه-کشو-قفل-دار--'>استعلام فال سه کشو قفل دار ... / استعلام, استعلام فال سه کشو قفل دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132188/استعلام-تعمیرات-مراکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای--'>استعلام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای... / استعلام, استعلام تعمیرات مراکز آموزش فنی و حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132196/استعلام-دستگاه-کنترل-از-راه-دور-الکتروپمپ-(برد-متوسط)'>استعلام  دستگاه کنترل از راه دور الکتروپمپ (برد متوسط) / استعلام, استعلام دستگاه کنترل از راه دور الکتروپمپ (برد متوسط)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132204/استعلام-رله-4-کانال-16-آمپر-دارای-ترانس-جریان-داخلی'>استعلام رله 4 کانال 16 آمپر دارای ترانس جریان داخلی / استعلام, استعلام رله 4 کانال 16 آمپر دارای ترانس جریان داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132212/استعلام-کیک-و-آبمیوه'>استعلام کیک و آبمیوه  / استعلام, استعلام کیک و آبمیوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130472/مزایده-دو-قطعه-زمین-کاربری-پارکینگ-مساحت-6715مترمربع'>مزایده دو قطعه زمین کاربری پارکینگ مساحت 6715مترمربع  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کاربری پارکینگ مساحت 6715مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130493/مزایده-یک-دستگاه-کولر'>مزایده یک دستگاه کولر / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130503/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-2501-20متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین مساحت 2501.20متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین مساحت 2501.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130528/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-383متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 383متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 383متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130550/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-84-26متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 84.26متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 84.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130567/آگهی-تجدید-مزایده-واگذاری-املاک'>آگهی تجدید مزایده واگذاری املاک  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130579/مزایده-خط-تلفن-موبایل'>مزایده خط تلفن موبایل / مزایده, مزایده خط تلفن موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130596/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری یکباب مغازه تجاری / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری یکباب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130639/مزایده-اجاره-رستوران'>مزایده اجاره رستوران / اگهی مزایده , مزایده اجاره رستوران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130659/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-395متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 395متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 395متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130678/مزایده-مشارکت-در-کاشت-اراضی-زراعی'>مزایده مشارکت در کاشت اراضی زراعی / آگهی مزایده,مزایده مشارکت در کاشت اراضی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130697/مزایده-ملک-مساحت-965متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 965متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 965متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130723/مزایده-فروش-ساختمان-تجاری-اداری-411-78متر'>مزایده فروش ساختمان تجاری اداری 411.78متر  / مزایده,مزایده فروش ساختمان تجاری اداری 411.78متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130745/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-در-تهران-و-سایر-استان-ها'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و سایر استان ها  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و سایر استان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130777/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-140-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 140 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 140 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130799/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-هشت-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت هشت سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت هشت سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130812/مزایده-ساختمان-مساحت-207-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت 207 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 207 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130826/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-142-92متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 142.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130846/مزایده-انواع-کولرهای-گازی-پنجره-ای-و----نوبت-دوم'>مزایده انواع کولرهای گازی پنجره ای و ...  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده انواع کولرهای گازی پنجره ای و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130869/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130901/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-47-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 47.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 47.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130926/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بصورت-ساختمان-نه-واحدی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بصورت ساختمان نه واحدی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بصورت ساختمان نه واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130951/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-98-95متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 98.95متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 98.95متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130969/مزایده-ساختمان-تاسیسات-گاوداری-مساحت-12000متر'>مزایده ساختمان تاسیسات گاوداری مساحت 12000متر / مزایده,مزایده ساختمان تاسیسات گاوداری مساحت 12000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130994/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پروتون'>مزایده یک دستگاه سواری پروتون / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پروتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131015/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131039/مزایده-امتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه / مزایده, مزایده امتیاز یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131050/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-287متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 287متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 287متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131073/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-103-23متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 103.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131094/مزایده-واگذاری-کافی-شاپ'>مزایده واگذاری کافی شاپ / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131109/تمدید-مزایده-پهنه-ها-و-محدوده-های-اکتشافی-گواهینامه-های-کشف-و--'>تمدید مزایده پهنه ها و محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و... / مزایده عمومی, تمدید مزایده پهنه ها و محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131121/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131136/مزایده-350-متر-مربع-سنگ-تراورتن-نوبت-دوم'>مزایده 350 متر مربع سنگ تراورتن  نوبت دوم  / مزایده,مزایده 350 متر مربع سنگ تراورتن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131157/مزایده-یک-دستگاه-فر-گردان--'>مزایده یک دستگاه فر گردان... / مزایده، مزایده یک دستگاه فر گردان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131171/مزایده-خودروی-آردی-رنگ-یشمی'>مزایده خودروی آردی رنگ یشمی  / مزایده,مزایده خودروی آردی رنگ یشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131204/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین'>مزایده اجاره یک قطعه زمین / مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131218/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-587متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 587متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 587متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131235/تجدید-مزایده-غرفه-مرغ-و-تخم-مرغ-واقع-در--97-02-22'>تجدید مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ واقع در....97.02.22 / مزایده, تجدید مزایده غرفه مرغ و تخم مرغ واقع در....97.02.22</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131252/مزایده-34-700-متر-لوله-16-میلیمتر-پنج-لایه'>مزایده 34/700 متر لوله 16 میلیمتر پنج لایه  / مزایده, مزایده 34/700 متر لوله 16 میلیمتر پنج لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131276/مزایده-پلاک-ثبتی-با-زیربنای-172-متر'>مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 172 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 172 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131299/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-39-5متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 39.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 39.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131322/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-290-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 290 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 290 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131342/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-15-فرعی-بخش-ده-یزد'>مزایده پلاک ثبتی شماره 15 فرعی بخش ده یزد  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 15 فرعی بخش ده یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131363/مزایده-8-سهم-از-72-سهم-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 8 سهم از 72 سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 8 سهم از 72 سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131387/تجدید-مزایده-اجاره-مسیر-قطار-شادی-دهکده-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مسیر قطار شادی دهکده نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره مسیر قطار شادی دهکده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131407/مزایده-فروش-لوازم-دندانپزشکی-مازاد-درمانگاه-موقوفه-بهالملک'>مزایده فروش لوازم دندانپزشکی مازاد درمانگاه موقوفه بهالملک  / مزایده فروش لوازم دندانپزشکی مازاد درمانگاه موقوفه بهالملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131422/مزایده-فروش-سه-تخته-فرش-12-متری'>مزایده فروش سه تخته فرش 12 متری / آگهی تجدید مزایده , مزایده مزایده فروش سه تخته فرش 12 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131445/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-108-24متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 108.24متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 108.24متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131465/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-134-متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 134 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 134 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131490/مزایده-150-متر-مربع-از-محدوده-پارک-آزادگان'>مزایده 150 متر مربع از محدوده پارک آزادگان / مزایده ،مزایده 150 متر مربع از محدوده پارک آزادگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131506/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-عرصه-218-75متر'>مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 218.75متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت عرصه 218.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131523/آگهی-حراج-حضوری-موتورسیکلت-و-خودرو'>آگهی حراج حضوری موتورسیکلت و خودرو / آگهی مزایده حراج حضوری , آگهی حراج حضوری موتورسیکلت و خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131548/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-جای-خانه-مساحت-200-متر'>مزایده ششدانگ قطعه زمین جای خانه مساحت 200 متر / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین جای خانه مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131569/مزایده-ده-هزار-متر-یکباب-باغ-مثمر-نوبت-دوم'>مزایده ده هزار متر یکباب باغ مثمر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ده هزار متر یکباب باغ مثمر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131599/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-4-14644متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 4.14644متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 4.14644متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131634/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تفکیکی-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131694/مزایده-ملک-بخش-5-ارومیه-مساحت-عرصه-240-متر'>مزایده ملک بخش 5 ارومیه مساحت عرصه 240 متر  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 ارومیه مساحت عرصه 240 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131736/مزایده-بندیل-و-لفاف-روغنی-ضایعاتی--'>مزایده بندیل و لفاف روغنی ضایعاتی... / مزایده, مزایده بندیل و لفاف روغنی ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131816/مزایده-پلاک-متنازع-فیه-حصارکشی-شده'>مزایده پلاک متنازع فیه حصارکشی شده / مزایده,مزایده پلاک متنازع فیه حصارکشی شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131966/مزایده-تعداد-24-راس-گاو--گوساله-و-تلیسه'>مزایده تعداد 24 راس گاو ، گوساله و تلیسه  / مزایده ، مزایده تعداد 24 راس گاو ، گوساله و تلیسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132220/استعلام-نرم-افزار-حضور-و-غیاب'>استعلام نرم افزار حضور و غیاب / استعلام , استعلام نرم افزار حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132228/استعلام-کولر-دو-تیکه-30000-ایرانی'>استعلام کولر دو تیکه 30000 ایرانی / استعلام , استعلام کولر دو تیکه 30000 ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132236/استعلام-برقرسانی-طرح-گردشگری'>استعلام برقرسانی طرح گردشگری / استعلام, استعلام برقرسانی طرح گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132244/استعلام-مراقبت-و-آبیاری-کانون-بحران-فرسایش--'>استعلام مراقبت و آبیاری کانون بحران فرسایش... / استعلام, استعلام مراقبت و آبیاری کانون بحران فرسایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130922/مناقصه-خرید-40-دستگاه-میراگر-اصطکاکی'>مناقصه خرید 40 دستگاه میراگر اصطکاکی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 40 دستگاه میراگر اصطکاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130934/استعلام-تابلو-برق-راه-انداز-75-3'>استعلام تابلو برق راه انداز 75*3 / استعلام, تابلو برق راه انداز 75*3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130945/مناقصه-اجرای-فاز-اول-سالن-مسابقاتی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز اول سالن مسابقاتی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول سالن مسابقاتی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130956/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130971/آگهی-ارزیابی-مناقصه-عمومی-خدمات-حراست--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی  مناقصه عمومی خدمات حراست  - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی  مناقصه , مناقصه عمومی خدمات حراست  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130983/فراخوان-واگذاری-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروز-کارکنان'>فراخوان واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان / فراخوان , فراخوان واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130995/استعلام-خرید-یک-دستگاه-کامل-کیس-رایانه'>استعلام خرید یک دستگاه کامل کیس رایانه / استعلام, خرید یک دستگاه کامل کیس رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131007/فراخوان-عملیات-ساختمانی-بند-خاکی-و-کانال-انتقال-آب'>فراخوان عملیات ساختمانی بند خاکی و کانال انتقال آب  / آگهی فراخوان شرکت در ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه  عملیات ساختمانی بند خاکی و کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131020/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-و-حفاظت-از-تجهیزات-پلهای-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و نگهداری و حفاظت از تجهیزات پلهای نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری و حفاظت از تجهیزات پلهای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131033/مناقصه-عمومی-حفر-و-تجهیز-یک-حلقه-چاه-به-روش-روتاری-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی حفر و تجهیز یک حلقه چاه به روش روتاری نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه عمومی حفر و تجهیز یک حلقه چاه به روش روتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131051/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-13177-متر-شبکه-پلی-اتیلن-با-فشار-60-پوند--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث 13177 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند   نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و احداث 13177 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131064/استعلام-انجام-کلیه-امور-اداری-و-خدماتی--'>استعلام انجام کلیه امور اداری و خدماتی ... / استعلام , استعلام انجام کلیه امور اداری و خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131076/فراخوان-ارزیابی-کیفی-راهبری-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات--'>فراخوان ارزیابی کیفی راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات ... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی راهبری، تعمیر و نگهداری تجهیزات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131088/استعلام-علامت-گذاری-حریم-محوطه-های-تاریخی--'>استعلام علامت گذاری حریم محوطه های تاریخی... / استعلام, استعلام علامت گذاری حریم محوطه های تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131104/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-عمومی'>استعلام تعمیرات کتابخانه عمومی / استعلام, تعمیرات کتابخانه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131123/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131139/اصلاحیه-مناقصه-انجام-کامل-عملیات-احداث-مخزن'>اصلاحیه مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه انجام کامل عملیات احداث مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131153/استعلام-تجدید-استعلام-تولید-فیلم-آموزشی--'>استعلام تجدید استعلام تولید فیلم آموزشی... / استعلام,تجدید استعلام تولید فیلم آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131169/استعلام-سرویس-و-نگهداری-دستگاه-های-نوبت-دهی'>استعلام سرویس و نگهداری دستگاه های نوبت دهی / استعلام, سرویس و نگهداری دستگاه های نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131181/مناقصه-عملیات-تکمیل-و-آماده-سازی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تکمیل و آماده سازی معابر سطح شهر  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیل و آماده سازی معابر سطح شهر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131192/مناقصه-خرید-انواع-مقره-پلیمری--'>مناقصه خرید انواع مقره پلیمری... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع مقره پلیمری... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131201/استعلام-تلفن-کننده-سیم-کارتی-کلاسیک--'>استعلام تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک... / استعلام,تلفن کننده سیم کارتی کلاسیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131220/استعلام-سرایداری'>استعلام سرایداری / استعلام, سرایداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131234/استعلام-تعمیر-سرویس-و---ایستگاههای-سنجش'>استعلام تعمیر، سرویس و ... ایستگاههای سنجش / استعلام, استعلام تعمیر، سرویس و ... ایستگاههای سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131248/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ...  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131261/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافت-فضاهای-اداری-ساختمان-معاونت-آموزشی'>مناقصه واگذاری خدمات نظافت فضاهای اداری ساختمان معاونت آموزشی / اگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نظافت فضاهای اداری ساختمان معاونت آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131274/استعلام-مایع-سفیدکننده--'>استعلام مایع سفیدکننده... / استعلام, استعلام مایع سفیدکننده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131286/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژاول--'>استعلام پمپ تزریق آب ژاول ... / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژاول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131298/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام,تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131311/فراخوان-سرور'>فراخوان سرور  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131323/استعلام-تله-بخار--'>استعلام تله بخار ... / استعلام , استعلام تله بخار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131336/استعلام-تلسکوپ-0-درجه-تراکوسکوپی--'>استعلام تلسکوپ 0 درجه تراکوسکوپی... / استعلام,تلسکوپ 0 درجه تراکوسکوپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131348/مناقصه-احداث-پست-132-20-کیلوولت-دیهوک--'>مناقصه احداث پست 132/20 کیلوولت دیهوک... / مناقصه,مناقصه احداث پست 132/20 کیلوولت دیهوک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131362/فراخوان-تهیه-و-حمل-تابلو-برق-کنترل-دور-بتعداد-27-دستگاه'>فراخوان تهیه و حمل تابلو برق کنترل دور بتعداد 27 دستگاه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان   تهیه و حمل تابلو برق کنترل دور بتعداد 27 دستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131375/مناقصه-خرید-2000-متر-کابل-و--'>مناقصه خرید 2000 متر کابل و.... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2000 متر کابل و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131386/مناقصه-عملیات-اجرایی-کتابخانه-مرکزی'>مناقصه عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی  / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131398/مناقصه-زیر-سازی-و-آسفالت-معابر-شماره-دو'>مناقصه زیر سازی و آسفالت معابر شماره دو / مناقصه ، مناقصه زیر سازی و آسفالت معابر شماره دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131413/مناقصه-عمومی-تامین-نیروهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه عمومی تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131430/مناقصه-اجرای-عملیات-بادشکن-غیرزنده'>مناقصه اجرای عملیات بادشکن غیرزنده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بادشکن غیرزنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131440/استعلام-مربای-تک-نفره-شانا'>استعلام مربای تک نفره شانا / استعلام, مربای تک نفره شانا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131454/استعلام-طی-پلاستیکی-جنس-خوب-با-دسته'>استعلام طی پلاستیکی جنس خوب با دسته / استعلام,طی پلاستیکی جنس خوب با دسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131469/استعلام-پارچه-تنظیف-لانه-زنبوری-سفید--'>استعلام پارچه تنظیف لانه زنبوری سفید... / استعلام,پارچه تنظیف لانه زنبوری سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131478/مناقصه-خرید-قطعات-مربوط-به-(لوله-های-جداری-چاههای-نفت-و-گاز)-CASING7'>مناقصه خرید قطعات مربوط به (لوله های جداری چاههای نفت و گاز) CASING7 / مناقصه, مناقصه خرید قطعات مربوط به (لوله های جداری چاههای نفت و گاز) CASING7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131492/استعلام-شیر-شناوری--'>استعلام شیر شناوری... / استعلام, استعلام شیر شناوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131507/استعلام-ALS-SYRING--'>استعلام ALS SYRING ... / استعلام ، استعلام ALS SYRING ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131521/استعلام-نصب-علائم-ایمنی--'>استعلام نصب علائم ایمنی ... / استعلام , استعلام نصب علائم ایمنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131533/استعلام-تامین-نیازهای-خدمات-نیروی-انسانی'>استعلام تامین نیازهای خدمات نیروی انسانی / استعلام , استعلام تامین نیازهای خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131546/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131561/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل سالن ورزشی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131571/آگهی-مناقصه-تنظیف-رفت-و-روب--جمع-آوری-و-دفن-زباله-شهر--'>آگهی مناقصه تنظیف رفت و روب ، جمع آوری و دفن زباله شهر.... / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه تنظیف رفت و روب ، جمع آوری و دفن زباله شهر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131582/استعلام-کابل-ها-و-رساناها'>استعلام کابل ها و رساناها / استعلام , استعلام کابل ها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131594/استعلام-نمک--'>استعلام نمک ... / استعلام , استعلام نمک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131606/استعلام-آشکارسازها-و-انتقال-دهنده-های-سیگنال'>استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال / استعلام آشکارسازها و انتقال دهنده های سیگنال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131614/استعلام-واگذاری-خرید-خدمات-انتظامات-و-پلیس'>استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و پلیس / استعلام, استعلام واگذاری خرید خدمات انتظامات و پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131625/استعلام-اجرای-عملیات-ابنیه-(کفپوش-و-جدولگذاری-و-زیر-سازی-)'>استعلام اجرای عملیات ابنیه (کفپوش و جدولگذاری و زیر سازی ) / استعلام ، استعلام اجرای عملیات ابنیه (کفپوش و جدولگذاری و زیر سازی )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131635/استعلام-سیستم-کنترل-مانیتورینگ--'>استعلام سیستم کنترل مانیتورینگ ... / استعلام, استعلام سیستم کنترل مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131644/مناقصه-کابل'>مناقصه کابل / مناقصه, مناقصه کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131653/استعلام-تامین-اینترنت-متقارن-6-مگ--'>استعلام تامین اینترنت متقارن 6 مگ... / استعلام, استعلام تامین اینترنت متقارن 6 مگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131664/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام , استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131673/استعلام-اجرای-طرح-راستی-آزمایی-وارد-نمودن-اطلاعات--'>استعلام اجرای طرح راستی آزمایی وارد نمودن اطلاعات ... / استعلام, استعلام اجرای طرح راستی آزمایی وارد نمودن اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131682/استعلام-انواع-شیرها--'>استعلام انواع شیرها .. / استعلام انواع شیرها ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131690/استعلام-اجرای-تاسیسات-برق'>استعلام اجرای تاسیسات برق  / استعلام,اجرای تاسیسات برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131699/استعلام-سرویس-و-نگهداری-ماشین-آلات-راهداری'>استعلام سرویس و نگهداری ماشین آلات راهداری / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری ماشین آلات راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131710/استعلام-خرید--تامین-خدمات-اجرای-امورات-نگهداری-سالن--'>استعلام خرید / تامین خدمات اجرای امورات نگهداری سالن ... / استعلام بهاء, استعلام خرید / تامین خدمات اجرای امورات نگهداری سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131720/استعلام-سم-مالاتیون-سم-فسفر-دوزنگ--'>استعلام سم مالاتیون+ سم فسفر دوزنگ... / استعلام,سم مالاتیون+ سم فسفر دوزنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131729/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه ... / استعلام, استعلام مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131740/استعلام-پاکت-طرح-دار-مخصوص-سکه-مانند-نمونه'>استعلام پاکت طرح دار مخصوص سکه مانند نمونه / استعلام,پاکت طرح دار مخصوص سکه مانند نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131749/استعلام-اجرا-و-نصب-با-لوازم-طبق-فایل-پیوست'>استعلام  اجرا و نصب با لوازم طبق فایل پیوست / استعلام, استعلام اجرا و نصب با لوازم طبق فایل پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131760/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تجهیزات-بیسیم'>استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات بیسیم / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131770/استعلام-تابلوی-آموزشی-سیم-کشی-برق-خودرو'>استعلام تابلوی آموزشی سیم کشی برق خودرو / استعلام, استعلام تابلوی آموزشی سیم کشی برق خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131778/استعلام-خرید-شن-3-8-به-مقدار-2280-تن--'>استعلام خرید شن 3/8 به مقدار 2280 تن ... / استعلام, استعلام خرید شن 3/8 به مقدار 2280 تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131786/استعلام-گاز-ساده-و-خط-دار--'>استعلام گاز ساده و خط دار ... / استعلام ,استعلام گاز ساده و خط دار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131794/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131802/استعلام-مکانیزم-48KNX'>استعلام مکانیزم 48KNX / استعلام , استعلام مکانیزم 48KNX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131810/مناقصه-عملیات-گابیون-بندی--'>مناقصه عملیات گابیون بندی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات گابیون بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131819/استعلام-خرید-بذر--'>استعلام خرید بذر... / استعلام,خرید بذر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131828/استعلام-فلوتر-هیدرولیکی-دیافراگمی--'>استعلام فلوتر هیدرولیکی دیافراگمی... / استعلام,فلوتر هیدرولیکی دیافراگمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131837/مناقصه-احداث-سرویس-بهداشتی'>مناقصه احداث سرویس بهداشتی / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131845/استعلام-تامین-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-یا-پژو-پارس'>استعلام تامین یک دستگاه خودرو پژو 405 یا پژو پارس / استعلام , استعلام تامین یک دستگاه خودرو پژو 405 یا پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131854/استعلام-درام-چاپگر-BROTHER-5240'>استعلام درام چاپگر BROTHER 5240 / استعلام, استعلام درام چاپگر BROTHER 5240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131862/استعلام-مجموعه-آموزشی-برق-روشنایی-پژو-405'>استعلام مجموعه آموزشی برق روشنایی پژو 405 / استعلام , استعلام مجموعه آموزشی برق روشنایی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131870/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو.... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131878/مناقصه-عمومی-حفر-و-تجهیز-یک-چاه-به-روش-روتاری-به-عمق-250-متر'>مناقصه عمومی حفر و تجهیز یک چاه به روش روتاری به عمق 250 متر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی حفر و تجهیز یک چاه به روش روتاری به عمق 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131886/استعلام-فکس--'>استعلام فکس ... / استعلام , استعلام فکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131895/استعلام-دستگاه-تراکم-تست-لوله'>استعلام دستگاه تراکم تست لوله / استعلام , استعلام دستگاه تراکم تست لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131903/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور ... / استعلام،استعلام تعمیر و نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131911/استعلام-دستگاه-تست-کنتور-خانگی-پرتابل'>استعلام دستگاه تست کنتور خانگی پرتابل / استعلام , استعلام دستگاه تست کنتور خانگی پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131919/استعلام-سرویس-شستشو-احیاء-رزین-و--'>استعلام سرویس، شستشو، احیاء رزین و ... / استعلام, استعلام سرویس، شستشو، احیاء رزین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131928/تجدید-مناقصه-آبرسانی-به-روستاها--'>تجدید مناقصه آبرسانی به روستاها... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه آبرسانی به روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131936/مناقصه-عملیات-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدر-رفت-با-انجام-عملیات-نگهداری--'>مناقصه عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131944/استعلام-خرید-10-دستگاه-کولر'>استعلام خرید 10 دستگاه کولر / استعلام, استعلام خرید 10 دستگاه کولر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131953/استعلام-چای-گلستان'>استعلام چای گلستان / استعلام, استعلام چای گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131961/استعلام-ارتقا-سیستم-کامپیوتری'>استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری  / استعلام ، استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131971/استعلام-واگذاری-عملیات-اجرایی-نصب-و-راه-اندازی-پارک-آموزشی-و--'>استعلام واگذاری عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی پارک آموزشی و ... / استعلام , استعلام واگذاری عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی پارک آموزشی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131981/استعلام-فن-کویل-زمینی'>استعلام  فن کویل زمینی / استعلام  فن کویل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131989/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-تابلو-اسامی-خیابانها'>استعلام تهیه حمل و نصب تابلو اسامی خیابانها  / استعلام, استعلام تهیه حمل و نصب تابلو اسامی خیابانها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131998/استعلام-خرید-لاستیک'>استعلام خرید لاستیک / استعلام, استعلام خرید لاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132006/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132015/استعلام-مربی-یوگا'>استعلام مربی یوگا  / استعلام, استعلام مربی یوگا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132023/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132031/استعلام-برقگیر-شبکه-های-برق-فشار-قوی'>استعلام برقگیر شبکه های برق فشار قوی / استعلام, استعلام برقگیر شبکه های برق فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132039/استعلام-انجام-عملیات-لوله-گذاری---'>استعلام  انجام عملیات لوله گذاری  ... / استعلام, استعلام استعلام  انجام عملیات لوله گذاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132047/استعلام-دستگاه-فتوکپی'>استعلام دستگاه فتوکپی  / استعلام,استعلام دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132055/استعلام-کیس-رایانه-و--'>استعلام کیس رایانه و .. / استعلام کیس رایانه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132063/استعلام-خرید-کولر-24-هزار-پنجره-ای'>استعلام خرید کولر 24 هزار پنجره ای / استعلام , استعلام خرید کولر 24 هزار پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132073/استعلام-خرید-موتورسیکلت-روان-125-سی-سی'>استعلام خرید موتورسیکلت روان 125 سی سی  / استعلام, استعلام خرید موتورسیکلت روان 125 سی سی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132081/استعلام-احداث-جاده-بین-مزارع--'>استعلام احداث جاده بین مزارع... / استعلام, استعلام احداث جاده بین مزارع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132089/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-احداث-پست-20-132-کیلولوت-دیهوک'>مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پست 20/132 کیلولوت دیهوک  / مناقصه , مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی نیروگاه شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132097/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام , استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132105/استعلام-تعمیر-و-خرید-لوازم-چیلر'>استعلام تعمیر و خرید لوازم چیلر  / استعلام ,  استعلام تعمیر و خرید لوازم چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132114/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام اجرای طرح هادی روستا / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132122/استعلام-اسپری-شیشه-پاک-کن'>استعلام اسپری شیشه پاک کن / استعلام , استعلام  اسپری شیشه پاک کن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132130/استعلام-لوازم-بهداشتی-آرایشی'>استعلام لوازم بهداشتی آرایشی / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی آرایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132138/استعلام-خرید-لوله-بتنی--'>استعلام خرید لوله بتنی ... / استعلام, استعلام خرید لوله بتنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132146/استعلام-طبق-پیوست-درخواست-و-در-نهایت-قرارداد-فی-مابین'>استعلام طبق پیوست درخواست و در نهایت قرارداد فی مابین  / استعلام, استعلام طبق پیوست درخواست و در نهایت قرارداد فی مابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132154/استعلام-دیزل-ژنراتور-سایلنت'>استعلام دیزل ژنراتور سایلنت / استعلام دیزل ژنراتور سایلنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132162/استعلام-مربی-فوتسال-آقایان'>استعلام مربی فوتسال آقایان  / استعلام ، استعلام مربی فوتسال آقایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132170/استعلام-کابل-knx'>استعلام کابل knx / استعلام, استعلام کابل knx</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132178/استعلام-خرید-دمنوش-گیاهی-قهوه'>استعلام خرید دمنوش گیاهی قهوه  / استعلام خرید دمنوش گیاهی قهوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132186/استعلام-جارو-و-تی-و-غیره'>استعلام  جارو و تی و غیره  / استعلام, استعلام  جارو و تی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132194/استعلام-دستگاه-مولد-مایع-هیپوکلریت'>استعلام دستگاه مولد مایع هیپوکلریت / استعلام , استعلام دستگاه مولد مایع هیپوکلریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132202/استعلام-قیمت-اکسیژن-مورد-نیاز-بیمارستان--'>استعلام قیمت اکسیژن مورد نیاز بیمارستان... / استعلام, استعلام قیمت اکسیژن مورد نیاز بیمارستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132210/استعلام-خرید-پکیج-تصفیه-فاضلاب'>استعلام خرید پکیج تصفیه فاضلاب / استعلام , استعلام خرید پکیج تصفیه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132218/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130460/مزایده-واگذاری-عرصه-پارکهای-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری عرصه پارکهای سطح شهر نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری عرصه پارکهای سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130490/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-دوم-مساحت-362-5متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم مساحت 362.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم مساحت 362.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130500/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-12-تفکیکی-157-18متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 12 تفکیکی 157.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 12 تفکیکی 157.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130519/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-320-30متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 320.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 320.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130543/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-386متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 386متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 386متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130560/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت64-74متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت64.74متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت64.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130577/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-520متر-قطعه-10-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 520متر قطعه 10 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 520متر قطعه 10 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130591/مزایده-تعداد-8-دستگاه-بیلبورد-تبلیغات-شهری-دو-وجهی'>مزایده تعداد 8 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی / مزایده, مزایده تعداد 8 دستگاه بیلبورد تبلیغات شهری دو وجهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130631/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-صنعتی'>مزایده یک دستگاه تراکتور صنعتی  / مزایده,مزایده یک دستگاه تراکتور صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130649/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-زمین-مساحت-514-15متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 514.15متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 514.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130673/مزایده-لوازم-مصرفی-پزشکی'>مزایده لوازم مصرفی پزشکی / مزایده, مزایده لوازم مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130693/مزایده-پژو-پارس--پژو-405-پراید-و-وانت-پیکان-و-وانت-نیسان-و-وانت-مزدا-2000-نوبت-دوم'>مزایده پژو پارس ، پژو 405، پراید و وانت پیکان و وانت نیسان و وانت مزدا  2000 نوبت دوم  / مزایده , مزایده  پژو پارس ، پژو 405، پراید و وانت پیکان و وانت نیسان و وانت مزدا 2000 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130719/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-362-58متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 362.58متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 362.58متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130739/مزایده-فروش-ملک-مساحت-عرصه-3349-68متر'>مزایده فروش ملک مساحت عرصه 3349.68متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت عرصه 3349.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130771/مزایده-دو-دستگاه-120-جعبه-زن-با-دینام-و--نوبت-سوم'>مزایده دو دستگاه 120 جعبه زن با دینام و...نوبت سوم / آگهی مزایده ، آگهی مناقصه خرید تجهیزات موردنیاز خود ـ نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130795/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-219-34متر-بخش-هفت'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 219.34متر بخش هفت  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 219.34متر بخش هفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130808/مزایده-فروش-قطعات-و-لوازم-برقی---'>مزایده فروش قطعات و لوازم برقی ، ... / مزایده فروش ، مزایده فروش قطعات و لوازم برقی ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130824/مزایده-خم-کن-فلز-برقی--نوبت-دوم'>مزایده خم کن فلز برقی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده خم کن فلز برقی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130841/مزایده-کشتارگاه-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده کشتارگاه صنعتی  - نوبت دوم / مزایده, مزایده کشتارگاه صنعتی   - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130863/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-501-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 501 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 501 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130895/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-گیلان-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 گیلان مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 گیلان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130917/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شامل-انواع-کانتینر--'>مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع کانتینر ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی شامل انواع کانتینر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130943/تجدید-مزایده-اجاره-مساحت-8-متر-مربع-با-کاربری-پارک-محله-ایی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مساحت 8 متر مربع با کاربری پارک محله ایی نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130963/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-294-90متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 294.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 294.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1130990/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-633-12متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 633.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 633.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131011/مزایده-دستگاه-بدنسازی-دوچرخه-ثابت--'>مزایده دستگاه بدنسازی، دوچرخه ثابت... / مزایده, مزایده دستگاه بدنسازی، دوچرخه ثابت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131030/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-136-45متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 136.45متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 136.45متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131048/مزایده-کوزه-و-مخزن-سوخت--'>مزایده کوزه و مخزن سوخت... / مزایده, مزایده کوزه و مخزن سوخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131067/مزایده-فروش-قطعات-باغ-مسکونی-ویلایی-تجاری-ورزشی-آموزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش قطعات باغ.مسکونی.ویلایی تجاری ورزشی آموزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قطعات باغ.مسکونی.ویلایی تجاری ورزشی آموزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131089/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-88747-فرعی-بخش-دو-تهران'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 88747 فرعی بخش دو تهران / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 88747 فرعی بخش دو تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131105/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131118/مزایده-فروش-خودرو--نوبت-سوم'>مزایده فروش خودرو - نوبت سوم / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش خودرو - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131134/مزایده-فروش-روزنامه-های-باطله'>مزایده فروش روزنامه های باطله / مزایده, مزایده فروش روزنامه های باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131152/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-112-متر-مرحله-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت 112 متر مرحله دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 112 متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131168/مزایده-فروش-اقلام-و-تجهیزات-فنی-مازاد-و-از-رده-خارج'>مزایده فروش اقلام و تجهیزات فنی مازاد و از رده خارج  / مزایده, مزایده فروش اقلام و تجهیزات فنی مازاد و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131198/اگهی-مزایده-اموال-مازاد-و-اسقاطی'>اگهی مزایده اموال مازاد و اسقاطی  / مزایده,اگهی مزایده اموال مازاد و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131215/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خم-کن-و----بار-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خم کن و ... - بار دوم  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خم کن و ... - بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131231/حراج-وسائط-نقلیه'>حراج وسائط نقلیه   / حراج ، حراج وسائط نقلیه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131250/مزایده-180-سهم-مشاع-از-400000-سهم-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده 180 سهم مشاع از 400000 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 180 سهم مشاع از 400000 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131271/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131292/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-257-فرعی-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 257 فرعی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 257 فرعی بخش دو نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131318/مزایده-اجاره-کارگاه-تولید-شن-و-ماسه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره کارگاه تولید شن و ماسه نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده , مزایده اجاره کارگاه تولید شن و ماسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131339/مزایده-فرش-ماشینی'>مزایده فرش ماشینی  / مزایده, مزایده فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131359/مزایده-فروش-14-قطعه-از-زمین-های-مسکونی-و-تجاری'>مزایده فروش 14 قطعه از زمین های مسکونی و تجاری  / مزایده,مزایده فروش 14 قطعه از زمین های مسکونی و تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131383/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131405/مزایده-فروش-مالکیت-ششدانگ-یک-واحد-اداری-مساحت-105-72متر'>مزایده فروش مالکیت ششدانگ یک واحد اداری مساحت 105.72متر  / مزایده,مزایده فروش مالکیت ششدانگ یک واحد اداری مساحت 105.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131417/مزایده-عمومی-دو-دستگاه-ترانسفورماتور--'>مزایده عمومی دو دستگاه ترانسفورماتور ... / مزایده,مزایده عمومی دو دستگاه ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131442/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-کارخانه-ذرت-خشک-کنی-6452متر'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب کارخانه ذرت خشک کنی 6452متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب کارخانه ذرت خشک کنی 6452متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131462/مزایده-اجاره-انبار-و-محوطه-ضلع-غربی-پلاژ-توسکاسرا-(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره انبار و محوطه ضلع غربی پلاژ توسکاسرا (نوبت دوم) / آگهی مزایده, مزایده اجاره انبار و محوطه ضلع غربی پلاژ توسکاسرا (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131484/مزایده-ساعت-آونگی-چوبی-یک-عدد-و--'>مزایده ساعت آونگی چوبی یک عدد و ... / مزایده , مزایده ساعت آونگی چوبی یک عدد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131503/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-141-35متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.35متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 141.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131520/مزایده-تمامی-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-18-ثبت-اصفهان'>مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه بخش 18 ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131541/مزایده-پلاک-ثبتی-8024-فرعی-بخش-شانزده'>مزایده پلاک ثبتی 8024 فرعی بخش شانزده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8024 فرعی بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131560/اصلاحیه-مزایده-تعداد-پنج-میلیون-سهم'>اصلاحیه مزایده تعداد پنج میلیون سهم / اصلاحیه مزایده, مزایده تعداد پنج میلیون سهم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131590/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1195-فرعی-از-8-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1195 فرعی از 8 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1195 فرعی از 8 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131624/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-کل-58-06متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت کل 58.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت کل 58.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131672/مزایده-آپارتمان-با-قدمت-5-ساله-104-42متر'>مزایده آپارتمان با قدمت 5 ساله 104.42متر / مزایده,مزایده آپارتمان با قدمت 5 ساله 104.42متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131727/مزایده-سه-دانگ-کارگاه-تولیدی-پلاک-یک-فرعی'>مزایده سه دانگ کارگاه تولیدی پلاک یک فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ کارگاه تولیدی پلاک یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131764/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-ثبتی-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ثبتی  اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ثبتی  اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1131947/مزایده-باطری-فرسوده-اتمی'>مزایده باطری فرسوده اتمی / مزایده , مزایده باطری فرسوده اتمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132070/مزایده-پلاک-ثبتی-11-فرعی-بخش-پنج'>مزایده پلاک ثبتی 11 فرعی بخش پنج / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11 فرعی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132226/استعلام-خرید-لوازم-و-تعمیرات-واحد-منابع-طبیعی--'>استعلام خرید لوازم و تعمیرات واحد منابع طبیعی ... / استعلام, استعلام خرید لوازم و تعمیرات واحد منابع طبیعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132234/استعلام-رایانه'>استعلام رایانه  / استعلام رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1132242/استعلام-کولر-اسپیلت-دیواری'>استعلام کولر اسپیلت دیواری  / استعلام, استعلام کولر اسپیلت دیواری </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 16 تاريخ : سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت: 17:34