اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.2.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127861/مناقصه-خرید-انواع-کن... با عنوان : اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 97.2.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127861/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-دیجیتال-تک-فاز-و-سه-فاز'>مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتال تک فاز و سه فاز  / مناقصه , مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتال تک فاز و سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127874/استعلام-فعالیت-های-اتحادیه-های-اصناف--'>استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف ... / استعلام, استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127890/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127906/استعلام-برج-خنک-کننده--'>استعلام برج خنک کننده ... / استعلام , استعلام برج خنک کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127923/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-کلاسی'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات کلاسی / مناقصه ,مناقصه عمومی خرید تجهیزات کلاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127937/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-(نظافت--آبدارخانه--تاسیسات-و-تایپ-و-تکثیر)'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت ، آبدارخانه ، تاسیسات و تایپ و تکثیر) / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت ، آبدارخانه ، تاسیسات و تایپ و تکثیر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127954/مناقصه-پیمانسپاری-تولید-و-مونتاژ-انواع-باتری-های-سبک-و-سنگین'>مناقصه  پیمانسپاری  تولید و مونتاژ انواع باتری های سبک و سنگین / مناقصه ،  مناقصه  پیمانسپاری  تولید و مونتاژ انواع باتری های سبک و سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127977/مناقصه-آب-ژاول--نوبت-دوم'>مناقصه آب ژاول - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آب ژاول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127994/مناقصه-پروژه-پیاده-راه-سازی'>مناقصه پروژه پیاده راه سازی / مناقصه, مناقصه پروژه پیاده راه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128008/ارزبابی-کیفی-امور-ترابری'>ارزبابی کیفی امور ترابری / مناقصه عمومی, ارزبابی کیفی امور ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128025/استعلام-یونیت-درام-چاپگر-5450-brother-HL'>استعلام یونیت درام چاپگر 5450-brother HL / استعلام,استعلام یونیت درام چاپگر 5450-brother HL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128045/استعلام-خرید-فیوز--'>استعلام خرید فیوز ... / استعلام استعلام خرید فیوز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128061/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت ... / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128079/مناقصه-اجرای-ابنیه-فنی-و-روسازی-راه-روستایی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای ابنیه فنی و روسازی راه روستایی (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ابنیه فنی و روسازی راه روستایی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128096/استعلام-اجرای-بخشی-از-ساختمان-پایگاه-امداد-جاده-ای'> استعلام اجرای بخشی از ساختمان پایگاه امداد جاده ای /  استعلام, اجرای بخشی از ساختمان پایگاه امداد جاده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128112/مناقصه-اجرای-کانال-2-2-5-کمربندی'>مناقصه اجرای کانال 2*2.5 کمربندی  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 2*2.5 کمربندی شس= مالی بلوار سادات نیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128127/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128143/فراخوان-مناقصه-احداث-مرکز-تخلیه-صید-کوه-مبارک'>فراخوان مناقصه احداث مرکز تخلیه صید کوه مبارک / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه احداث مرکز تخلیه صید کوه مبارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128161/استعلام-کمد-لباس-آینه-دار-جنس-MDF--'>استعلام کمد لباس آینه دار جنس MDF... / استعلام,کمد لباس آینه دار جنس MDF...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128177/استعلام-مطابق-لیست-پیوست'>استعلام  مطابق لیست پیوست / استعلام, مطابق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128196/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128215/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ماشین-آلات-راهداری-سبک'>تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ماشین آلات راهداری سبک  / مناقصه, تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ماشین آلات راهداری سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128232/مناقصه-ارزیابی-کیفی-تامین-خودروهای-ستاد--نوبت-دوم'>مناقصه ارزیابی کیفی تامین خودروهای ستاد - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه ارزیابی کیفی تامین خودروهای ستاد - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128252/ارزیابی-کیفی-احداث-راه-و-پل-جایگزین-جاده--نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی احداث راه و پل جایگزین جاده... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, ارزیابی کیفی احداث راه و پل جایگزین جاده... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128278/استعلام-احداث-کانال-بتنی-انتقال-آب--'>استعلام احداث کانال بتنی انتقال آب ... / استعلام, استعلام احداث کانال بتنی انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128296/استعلام-خرید-تجهیزات-کامل-سن-استوریج'>استعلام خرید تجهیزات کامل سن استوریج / استعلام, خرید تجهیزات کامل سن استوریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128317/فراخوان-مناقصه-خرید-سطل-زباله-و-تابلوهای-هشدار-طرح-و---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید سطل زباله و تابلوهای هشدار طرح و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید سطل زباله و تابلوهای هشدار طرح و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128337/استعلام-انتخاب-مشاور--'>استعلام انتخاب مشاور ... / استعلام, استعلام انتخاب مشاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128353/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نظارت-بر-فعالیت-های-بهره-برداری---'>مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های بهره برداری .... / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های بهره برداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128369/استعلام-خرید-کشمش--'>استعلام خرید کشمش ... / استعلام, استعلام خرید کشمش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128384/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر... / استعلام, استعلام چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128398/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام  اجرای آسفالت معابر روستای ... / استعلام, اجرای آسفالت معابر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128414/استعلام-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزاری-رایانه-های-گمرکات'>استعلام خدمات پشتیبانی سخت افزاری رایانه های گمرکات / استعلام, خدمات پشتیبانی سخت افزاری رایانه های گمرکات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128431/استعلام-دستگاه-کامپیوتر-(کیس-کامل)-و-مانیتور'>استعلام دستگاه کامپیوتر (کیس کامل)  و مانیتور  / استعلام, دستگاه کامپیوتر (کیس کامل)  و مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128447/استعلام-بازگشایی-تسطیح--ریگلاژ-و-خاکبرداری-و----'>استعلام بازگشایی تسطیح ، ریگلاژ و خاکبرداری و ...... / استعلام, استعلام بازگشایی تسطیح ، ریگلاژ و خاکبرداری و ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128465/مناقصه-اجرای-کانال'>مناقصه اجرای کانال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127873/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-و-تکمیل-پیست-دوومیدانی-و----نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه و تکمیل پیست دوومیدانی و .... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه و تکمیل پیست دوومیدانی و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127887/استعلام-نگهداری-سرویس-تعمیرات-جابجایی-عیب-یابی-خطوط-داخلی-و-شهری--'>استعلام نگهداری- سرویس- تعمیرات- جابجایی- عیب یابی خطوط داخلی و شهری... / استعلام,نگهداری- سرویس- تعمیرات- جابجایی- عیب یابی خطوط داخلی و شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127904/مناقصه-قطعات-موتورهای-میتسوبیشی-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات موتورهای میتسوبیشی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه قطعات موتورهای میتسوبیشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127921/استعلام-حلوا-شکری--'>استعلام حلوا شکری ... / استعلام حلوا شکری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127936/مناقصه-پروژه-تکمیل-استخرسرپوشیده----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل استخرسرپوشیده ... - نوبت دوم  / مناقصه یک مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه پروژه استخر سرپوشیده ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127953/فراخوان-عملیات-تکمیلی-مخزن-و-ایستگاه-پمپاژ-(نوبت-دوم)'>فراخوان عملیات تکمیلی مخزن و ایستگاه پمپاژ (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیلی مخزن و ایستگاه پمپاژ (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127973/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-فاز-دوم-فرهنگسرا'>اصلاحیه مناقصه اجرای فاز دوم فرهنگسرا / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فاز دوم فرهنگسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127991/مناقصه-عملیات-تهیه--حمل-و-نصب-فنس'>مناقصه عملیات تهیه ، حمل و نصب فنس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه ، حمل و نصب فنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128007/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128024/استعلام-سوییچ-شبکه--'>استعلام سوییچ شبکه ... / استعلام , استعلام سوییچ شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128044/استعلام-خرید-و-پشتیبانی-pacs--'>استعلام خرید و پشتیبانی pacs ... / استعلام, خرید و پشتیبانی pacs ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128060/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128076/استعلام-احداث-روشنایی-سه-راهی'>استعلام  احداث روشنایی سه راهی / استعلام, احداث روشنایی سه راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128094/استعلام-تجهیزات-و-خدمات-موردنیاز-و-اجرای-شبکه-رایانه-ای--'>استعلام تجهیزات و خدمات موردنیاز و اجرای شبکه رایانه ای... / استعلام,تجهیزات و خدمات موردنیاز و اجرای شبکه رایانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128111/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128126/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128142/استعلام-لباس-فرم-بانوان-جنس-فاستونی-کت-شلواری-درجه-یک'>استعلام لباس فرم بانوان جنس فاستونی کت شلواری درجه یک  / استعلام, لباس فرم بانوان جنس فاستونی کت شلواری درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128158/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128176/مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-تست-و-راه-اندازی-سیستم-Debris-Filter-و-Tube-clening'>مناقصه خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم Debris Filter و Tube clening / مناقصه, مناقصه  خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی سیستم Debris Filter و Tube clening</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128195/مناقصه-خرید-انواع-کلید-اتوماتیک'>مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک / مناقصه, مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128211/استعلام-دیگ-طبخ-غذا'>استعلام دیگ طبخ غذا  / استعلام, دیگ طبخ غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128231/استعلام-سفال-نما'>استعلام سفال نما  / استعلام, سفال نما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128251/استعلام-حفاری----سامانه-ستاد'>استعلام حفاری ... , سامانه ستاد / استعلام , استعلام حفاری ...  , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128274/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128295/مناقصه-خرید-5-آیتم-ولوهای-دستی-توربین-بخار--'>مناقصه خرید 5 آیتم ولوهای دستی توربین بخار... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 آیتم ولوهای دستی توربین بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128315/فراخوان-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-خط-انتقال-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128336/استعلام-آرشیو-الکترونیک-اداره-کل--'>استعلام آرشیو الکترونیک اداره کل ... / استعلام,استعلام آرشیو الکترونیک اداره کل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128352/استعلام-ریبون-رنگی--'>استعلام ریبون رنگی... / استعلام, استعلام ریبون رنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128368/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-توزیع-برق-(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128383/استعلام-خدمات-ایمنی-و-شارژ-و-سرویس-نگهداری-کپسولهای-آتش-نشانی--'>استعلام خدمات ایمنی و شارژ و سرویس نگهداری کپسولهای آتش نشانی... / استعلام,استعلام خدمات ایمنی و شارژ و سرویس نگهداری کپسولهای آتش نشانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128397/استعلام-تجهیزات-سرور--'>استعلام تجهیزات سرور ... / استعلام, استعلام تجهیزات سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128412/استعلام-6-دستگاه-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام 6 دستگاه سیستم کامپیوتر... / استعلام, استعلام 6 دستگاه سیستم کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128430/استعلام-خدمات-اینترنت--'>استعلام خدمات اینترنت ... / استعلام , استعلام خدمات اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128445/استعلام-خرید-نرم-افزار-خزانه-عامل-سیستم-و-پشتیبانی--'>استعلام خرید نرم افزار خزانه عامل سیستم و پشتیبانی ... / استعلام, خرید نرم افزار خزانه عامل سیستم و پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128464/استعلام-کیت-استخراج--'>استعلام کیت استخراج... / استعلام,کیت استخراج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128481/استعلام-بازگشایی-تسطیح-ریگلاژ-و-خاکبرداری-و---ایل-راه-های-عشایری'>استعلام بازگشایی تسطیح، ریگلاژ و خاکبرداری و ... ایل راه های عشایری / استعلام, بازگشایی تسطیح، ریگلاژ و خاکبرداری و ... ایل راه های عشایری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128501/استعلام-خرید-قطعات-کامپیوتری--'>استعلام خرید قطعات کامپیوتری... / استعلام,خرید قطعات کامپیوتری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127870/مناقصه-تکمیل-مرکز-اداری-و-امدادی-و-تجاری--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مرکز اداری و امدادی و تجاری  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تکمیل مرکز اداری و امدادی و تجاری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127885/مناقصه-حفاری-چاه-های-مشاهده-ای-در-محدوده-های-مطالعاتی--نوبت-دوم'>مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی  - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127902/مناقصه-تعداد-6-دستگاه-دیزل-حریق-آتشخوار-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل حریق آتشخوار نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل حریق آتشخوار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127919/استعلام-کف-سازی-پیاده-رو-با-کف-پوش-بتنی--'>استعلام کف سازی پیاده رو با کف پوش بتنی... / استعلام,کف سازی پیاده رو با کف پوش بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127934/مناقصه-انجام-امور-فعالیت-های-مرتبط-با-خدمات-ایستگاهی--تکنسین-فنی-'>مناقصه انجام امور فعالیت های مرتبط با خدمات ایستگاهی ، تکنسین فنی ،  / مناقصه , مناقصه انجام امور فعالیت های مرتبط با خدمات ایستگاهی ، تکنسین فنی ، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127950/استعلام-قالب-نفوذپذیری-خاک-و--'>استعلام قالب نفوذپذیری خاک و ... / استعلام, استعلام قالب نفوذپذیری خاک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127971/استعلام-کود--'>استعلام کود ... / استعلام, استعلام کود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127987/استعلام-خرید-قفل-جات-جارو--'>استعلام خرید قفل جات جارو ... / استعلام, استعلام خرید قفل جات جارو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128004/فراخوان-بارگیری--حمل-و-تخلیه-کالا-و-بارهای-مختلف'>فراخوان بارگیری ، حمل و تخلیه کالا و بارهای مختلف  / فراخوان شناسایی ,فراخوان  بارگیری ، حمل و تخلیه کالا و بارهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128022/مناقصه-تکمیل-پل-بلوار-شهید-شهسواری'>مناقصه تکمیل پل بلوار شهید شهسواری / مناقصه, مناقصه تکمیل پل بلوار شهید شهسواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128041/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت--'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت... / استعلام,ریبون دستگاه صدور آنی کارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128057/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128074/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128091/فراخوان-بین-المللی-تامین-میکسر-صدا-تهران-و-مراکز--(نوبت-دوم)'>فراخوان بین المللی تامین میکسر صدا تهران و مراکز... (نوبت دوم) / فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی تامین میکسر صدا تهران و مراکز... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128109/فراخوان-مناقصه-عمومی-زیرسازی-محور-دسترسی-ساحل'>فراخوان مناقصه عمومی زیرسازی محور دسترسی ساحل  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی زیرسازی محور دسترسی ساحل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128123/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128139/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128156/استعلام-غربالگری-شنوایی-سنجی-نوزادان--'>استعلام غربالگری شنوایی سنجی نوزادان... / استعلام, استعلام غربالگری شنوایی سنجی نوزادان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128174/استعلام-خدمات-مطالعات-خاک'>استعلام خدمات مطالعات خاک / استعلام,خدمات مطالعات خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128193/استعلام-میلگرد-A2'>استعلام میلگرد A2 / استعلام, میلگرد A2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128208/استعلام-تیغه-سفالی'>استعلام تیغه سفالی / استعلام,تیغه سفالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128227/آگهی-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-لوله-چدن-نشکن-داکتیل--'>آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن نشکن داکتیل ... / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله چدن نشکن داکتیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128247/فراخوان-تامین-احتیاجات-وسائط-نقلیه-نوبت-دوم'>فراخوان تامین احتیاجات وسائط نقلیه نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تامین احتیاجات وسائط نقلیه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128270/فراخوان-عملیات-بهره-برداری-تلمبه-خانه-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات بهره برداری تلمبه خانه نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عملیات بهره برداری تلمبه خانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128293/استعلام-مبدل-فیبر-نوری--'>استعلام مبدل فیبر نوری ... / استعلام, استعلام مبدل فیبر نوری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128313/استعلام-تعمیرات-بازسازی-و-توسعه-اداره-کل-انتقال-خون--'>استعلام تعمیرات، بازسازی و توسعه اداره کل انتقال خون ... / استعلام, تعمیرات، بازسازی و توسعه اداره کل انتقال خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128331/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام اجرای آسفالت معابر... / استعلام,اجرای آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128350/مناقصه-واگذاری-انجام-برخی-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-97-2-19'>مناقصه واگذاری  انجام برخی امور خدماتی و پشتیبانی 97.2.19 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری  انجام برخی امور خدماتی و پشتیبانی 97.2.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128365/مناقصه-رفت-و-روب-و-جمع-آوری-و-حمل-زباله-های-سطح'>مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح / مناقصه, مناقصه  رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128381/استعلام-قفسه--'>استعلام قفسه ... / استعلام , استعلام قفسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128395/تجدید-فراخوان-تامین-تجهیزات-سیستم-رباتیک-استودیو-تلویزیونی--(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی... (نوبت دوم) / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128408/استعلام-عملیات-تسطیح-لیزری-اراضی--'>استعلام عملیات تسطیح لیزری اراضی ... / استعلام, استعلام عملیات تسطیح لیزری اراضی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128426/استعلام-عملیات-اجرایی-حفر-یک-حلقه-چاه-عمیق--'>استعلام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه عمیق... / استعلام,عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه عمیق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128442/مناقصه-خرید-و-اجرای-دیوار-پیش-ساخته-بتنی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128461/استعلام-مطالعه-مرحله-اول-و-دوم-احداث-راه--'>استعلام مطالعه مرحله اول و دوم احداث راه ... / استعلام,استعلام مطالعه مرحله اول و دوم احداث راه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127868/مناقصه-قالب-گیری--ریخته-گری--تمیزکاری--نوبت-دوم'>مناقصه قالب گیری ، ریخته گری ، تمیزکاری - نوبت دوم   / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه قالب گیری ، ریخته گری ، تمیزکاری - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127882/استعلام-برگزاری-دوره-بدو-خدمت-تکنسین-ترافیک--'>استعلام برگزاری دوره بدو خدمت تکنسین ترافیک... / استعلام, استعلام برگزاری دوره بدو خدمت تکنسین ترافیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127898/مناقصه-تامین-نیرو-و-اجرای-خدمات-عمومی-تمدید-نوبت-سوم'>مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی تمدید نوبت سوم  / تمدید مدت مناقصه , مناقصه تامین نیرو و اجرای خدمات عمومی تمدید نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127916/فراخوان-مناقصه-عمومی-حمل-و-نقل-جاده-ای-محمولات-فله-ای'>فراخوان مناقصه عمومی حمل و نقل جاده ای محمولات فله ای / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عمومی حمل و نقل جاده ای محمولات فله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127931/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127946/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-توزیع-برق----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع برق ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127968/استعلام-اتوماتیک-کردن-ژنراتور--'>استعلام اتوماتیک کردن ژنراتور... / استعلام, استعلام اتوماتیک کردن ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127985/استعلام-لب-تاب--'>استعلام لب تاب... / استعلام, استعلام لب تاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128002/فراخوان-مناقصه-اجرای-ایستگاه-پمپاژ-فاضلاب---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ... نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128020/مناقصه--مناقصه-اجرای-آبیاری-نوین-مکانیزه'>مناقصه , مناقصه اجرای آبیاری نوین مکانیزه / آگهی مناقصه اجرای آبیاری نوین مکانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128039/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام, ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128054/استعلام-anti-d-blend'>استعلام anti d blend / استعلام,anti d blend</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128071/فراخوان-انتخاب-مشاور-طراح'>فراخوان انتخاب مشاور طراح  / آگهی مناقصه ،آگهی  مناقصه فراخوان انتخاب مشاور طراح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128088/استعلام-Anti-D-Igm-D1'>استعلام  Anti D Igm D1 / استعلام,  Anti D Igm D1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128107/مناقصه-ارزیابی-کیفی-برای-طرح-تامین-متمرکز-لوازم-انشعاب-آب-مشترکین-(نوبت-دوم)'>مناقصه ارزیابی کیفی برای طرح تامین متمرکز لوازم انشعاب آب مشترکین  (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی برای طرح تامین متمرکز لوازم انشعاب آب مشترکین  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128120/استعلام-فن-کویل-زمینی'>استعلام فن کویل زمینی / استعلام, فن کویل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128137/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد... / استعلام, میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128152/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128172/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-دیوار-کشی-و-محوطه-سازی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوار کشی و محوطه سازی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوار کشی و محوطه سازی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128188/استعلام-حفاظت-و-مرمت-و-پاکسازی-تابوت-فلزی--'>استعلام حفاظت و مرمت و پاکسازی تابوت فلزی ... / استعلام, استعلام حفاظت و مرمت و پاکسازی تابوت فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128205/استعلام-خرید-نرم-افزار--'>استعلام خرید نرم افزار ... / استعلام, استعلام خرید نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128224/مناقصه-واگذاری-حجمی-انجام-امورات-مربوط-به-قرائت-کنتور---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی انجام امورات مربوط به قرائت کنتور ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی انجام امورات مربوط به قرائت کنتور ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128245/استعلام-نمک-پاش--'>استعلام نمک پاش ... / استعلام, استعلام نمک پاش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128265/استعلام-Anti-D-I-gm-D2'>استعلام Anti D I gm D2 / استعلام,Anti D I gm D2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128289/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128309/استعلام-بیل-برفروب'>استعلام بیل برفروب / استعلام,بیل برفروب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128328/استعلام-آلبومین-گاوی-22-'>استعلام آلبومین گاوی 22% / استعلام, آلبومین گاوی 22%</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128347/مناقصه-تامین-کابینت-های-ایمنی-و-نگهداری-مواد-شیمیایی--'>مناقصه تامین کابینت های ایمنی و نگهداری مواد شیمیایی... / مناقصه, مناقصه تامین کابینت های ایمنی و نگهداری مواد شیمیایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128362/استعلام-شناسایی-و-قطع-انشعابات-غیرمجاز--'>استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز... / استعلام,شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128377/استعلام-مرمت-حمام'>استعلام مرمت حمام / استعلام, مرمت حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128393/فراخوان-بین-المللی-تامین-میکسر-صدای-پروژه-HD-سازی--(نوبت-دوم)'>فراخوان بین المللی تامین میکسر  صدای پروژه HD سازی... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان , فراخوان بین المللی تامین میکسر  صدای پروژه HD سازی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128406/استعلام-تعمیر-و-سرویس-7-دستگاه-گیت-کنترل-تردد-ساختمان'>استعلام  تعمیر و سرویس 7 دستگاه گیت کنترل تردد ساختمان / استعلام,  تعمیر و سرویس 7 دستگاه گیت کنترل تردد ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128424/مناقصه-برقرسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-تجدید'>مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128440/مناقصه-رفع-نواقص-برقی-و-حفاظت-کاتدیک-و-روشنایی-ایستگاه-های-استان--(نوبت-دوم)'>مناقصه رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاه های استان... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاه های استان... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128458/مناقصه-اجرای-بخشی-از-خط-انتقال-فاضلاب--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای بخشی از خط انتقال فاضلاب... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بخشی از خط انتقال فاضلاب... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127865/مناقصه-عملیات-آبخیزداری-در-حوزه-آبخیز--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127879/مناقصه-پروژه-ساختمان-اداری-سازمان-امور-مالیاتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه ساختمان اداری سازمان امور مالیاتی (نوبت دوم) / مناقصه پروژه ساختمان اداری سازمان امور مالیاتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127895/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-حفاظتی-و-مراقبتی'>فراخوان مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی / فراخوان مناقصه,  فراخوان مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127911/استعلام-اجرای-پست-هوایی--'>استعلام اجرای پست هوایی... / استعلام, استعلام اجرای پست هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127928/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری-کارکنان--'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب اداری کارکنان... / استعلام,سرویس ایاب و ذهاب اداری کارکنان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127942/مناقصه-برداشت-و-ثبت-اطلاعات-شبکه-های-توزیع-برق--'>مناقصه برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های توزیع برق... / مناقصه عمومی, مناقصه برداشت و ثبت اطلاعات شبکه های توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127962/مناقصه-مشاوره-و-طرح-سیستم-دوربین-مداربسته'>مناقصه مشاوره و طرح سیستم دوربین مداربسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مشاوره و طرح سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127981/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان / مناقصه , مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127998/مناقصه-خرید-لوازم-عمومی-یدکی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم عمومی یدکی نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه خرید لوازم عمومی یدکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128014/استعلام-سیستم-تولید-همزمان-آب-خالص--'>استعلام سیستم تولید همزمان آب خالص... / استعلام, استعلام سیستم تولید همزمان آب خالص...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128032/مناقصه-خرید-المنت-فیلتر-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید المنت فیلتر  (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید المنت فیلتر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128050/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و----نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز و .... - نوبت دوم  / مناقصه نگهداری فضای سبز و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128066/استعلام-خرید-و-پشتیبانی-cis--'>استعلام خرید و پشتیبانی cis... / استعلام,خرید و پشتیبانی cis...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128084/استعلام-عملیات-واگذاری-یک-دستگاه-تانکر--'>استعلام عملیات واگذاری یک دستگاه تانکر... / استعلام,عملیات واگذاری یک دستگاه تانکر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128103/استعلام-اجرای-پارک--'>استعلام اجرای پارک ... / استعلام , استعلام اجرای پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128117/مناقصه-خرید-انواع-مقره-پلیمری--'>مناقصه خرید انواع مقره پلیمری... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع مقره پلیمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128131/استعلام-تکمیل-خطوط-انتقال-فاضلاب-معابر--'>استعلام تکمیل خطوط انتقال فاضلاب معابر ... / استعلام, استعلام تکمیل خطوط انتقال فاضلاب معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128148/تجدید-دوم-مناقصه-حفر-چاه-دستی--'>تجدید دوم مناقصه حفر چاه دستی.... / تجدید دوم مناقصه  تجدید دوم مناقصه حفر چاه دستی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128167/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128184/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128202/فراخوان-طراحی-داخلی-و-خرید-نرم-افزار-سامانه-شبیه-ساز-برج--'>فراخوان طراحی داخلی و خرید نرم افزار سامانه شبیه ساز برج... / مناقصه عمومی, شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128219/استعلام-آجرنما--'>استعلام آجرنما ... / استعلام , استعلام آجرنما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128237/استعلام-فضای-سبز--'>استعلام فضای سبز ... / استعلام , استعلام فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128259/استعلام-شانه-سازی-جاده--'>استعلام شانه سازی جاده... / استعلام , استعلام شانه سازی جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128284/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128303/مناقصه-خرید-28-آیتم-لوازم-یدکی-CW-پمپ-و--'>مناقصه خرید 28 آیتم لوازم یدکی CW پمپ و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 28 آیتم لوازم یدکی CW پمپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128324/استعلام-خرید-لوازم-تحریر'>استعلام خرید لوازم تحریر / استعلام,خرید لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128343/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128359/مناقصه-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-12-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید و حمل و نصب و راه اندازی 12 دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه ، مناقصه  خرید و حمل و نصب و راه اندازی 12 دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128373/مناقصه-خرید-پایه-چراغ--کابل-و--'>مناقصه خرید پایه چراغ ، کابل و ... / مناقصه عمومی، مناقصه خرید پایه چراغ ، کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128389/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128403/استعلام-تامین-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-روشنایی-تقاطع-غیر-همسطح--'>استعلام تامین تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح... / استعلام,استعلام تامین تجهیزات و اجرای شبکه روشنایی تقاطع غیر همسطح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128418/استعلام-امور-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام امور نگهداری فضای سبز ... / استعلام , استعلام امور نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128436/سیزدهمین-همایش-روابط-عمومی-الکترونیک-97-2-19'>سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 97.2.19 / سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک 97.2.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128452/استعلام-خدمات-رایانه-ای-موردنیاز-گمرک--'>استعلام خدمات رایانه ای موردنیاز گمرک... / استعلام,خدمات رایانه ای موردنیاز گمرک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128471/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128490/استعلام-اجاره-دو-دستگاه-وانت-شامل-یک-دستگاه-وانت-پیکان----سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام  اجاره دو دستگاه وانت شامل یک دستگاه وانت پیکان ... , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, اجاره دو دستگاه وانت شامل یک دستگاه وانت پیکان ... , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127866/مناقصه-اجاره-یک-فروند-شناور-A-H-T-S'>مناقصه  اجاره یک فروند شناور A.H.T.S / مناقصه , مناقصه اجاره یک فروند شناور A.H.T.S</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127880/مناقصه-خدمات-اتاقداری-راهبری-نگهداشت-و-تامین-تجهیزات-و-لوازم-اماکن-مسکونی--'>مناقصه خدمات اتاقداری، راهبری، نگهداشت و تامین تجهیزات و لوازم اماکن مسکونی... / مناقصه , مناقصه خدمات اتاقداری، راهبری، نگهداشت و تامین تجهیزات و لوازم اماکن مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127896/مناقصه-تامین-منابع-مالی-و-اجرایی-بخشی-از-شبکه-های-اصلی-و-فرعی-جمع-آوری-فاضلاب--'>مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی بخشی از شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127913/استعلام-واگذاری-خدمات-چاپ-و-تکثیر--'>استعلام واگذاری خدمات چاپ و تکثیر ... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات چاپ و تکثیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127929/مناقصه-عمومی-روکش-خیابان-اصلی'>مناقصه عمومی روکش خیابان اصلی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی روکش خیابان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127943/فراخوان-طبخ-و-توزیع-دو-وعده-غذای-گرم--نوبت-دوم'>فراخوان طبخ و توزیع دو وعده غذای گرم - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان طبخ و توزیع دو وعده غذای گرم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127964/مناقصه-اجرای-کانال-80-80'>مناقصه اجرای کانال 80*80   / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127983/فراخوان-اجرای-پروژه-روسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-معابر--'>فراخوان اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری معابر... / مناقصه عمومی, فراخوان اجرای پروژه روسازی، آسفالت و جدولگذاری معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127999/استعلام-anti-d-blend--'>استعلام anti d blend ... / استعلام , استعلام anti d blend ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128015/استعلام-یونیت-درام-چاپگر-brother--HL5340'>استعلام یونیت درام چاپگر brother - HL5340 / استعلام, یونیت درام چاپگر brother - HL5340</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128035/مناقصه-توسعه-ترانس'>مناقصه توسعه ترانس / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه توسعه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128051/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-لوله-گالوانیزه--'>فراخوان خرید لوله پلی اتیلن و لوله گالوانیزه... / مناقصه عمومی, فراخوان خرید لوله پلی اتیلن و لوله گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128069/استعلام-واگذاری-خدمات-پشتیبانی-سخت-افزار-و--'>استعلام واگذاری خدمات پشتیبانی سخت افزار و... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات پشتیبانی سخت افزار و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128085/استعلام-برقراری-ارتباط-شبکه-اینترنت--'>استعلام برقراری ارتباط شبکه اینترنت ... / استعلام , استعلام برقراری ارتباط شبکه اینترنت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128104/استعلام-مقاوم-سازی-اسکلت-فلزی'>استعلام مقاوم سازی اسکلت فلزی / استعلام, مقاوم سازی اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128118/فراخوان-بین-المللی-تامین-دوربین-پروژه-HD-سازی--نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی تامین دوربین پروژه HD سازی... نوبت دوم / فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی تامین دوربین پروژه HD سازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128133/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام, سیمان تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128149/فراخوان-شناسایی-شرکت-های-فعال-در-حوزه-اینترنت-اشیا-(ITO)'>فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه اینترنت اشیا (ITO) / فراخوان, فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه اینترنت اشیا (ITO)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128168/استعلام-هواده--'>استعلام هواده ... / استعلام , استعلام هواده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128185/استعلام-سنجش-بینایی-کودکان-3-تا-6-سال'>استعلام سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال / استعلام,سنجش بینایی کودکان 3 تا 6 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128203/استعلام-Anti-D-Igm-D2'>استعلام  Anti D Igm D2 / استعلام,  Anti D Igm D2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128220/فراخوان-طراحی-ساخت-و-نصب-دو-عدد-اویل-کولر-توربین--نوبت-دوم'>فراخوان طراحی، ساخت و نصب دو عدد اویل کولر توربین...نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان طراحی، ساخت و نصب دو عدد اویل کولر توربین...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128242/مناقصه-خرید-برقگیرهای-مورد-نیاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید برقگیرهای مورد نیاز نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خرید برقگیرهای مورد نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128263/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128285/مناقصه-خرید-5-آیتم-لوازم-یدکی-سیستم-روانکاری-و-هیدرولیک'>مناقصه خرید 5 آیتم لوازم یدکی سیستم روانکاری و هیدرولیک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 5 آیتم لوازم یدکی سیستم روانکاری و هیدرولیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128307/استعلام-استخر-ذخیره-آب--'>استعلام استخر ذخیره آب ... / استعلام, استعلام استخر ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128325/استعلام-آنتی-هیو-من'>استعلام  آنتی هیو من / استعلام,  آنتی هیو من</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128345/مناقصه-برداشت-مکانیزه-گندم-و-جو'>مناقصه برداشت مکانیزه گندم و جو  / مناقصه , مناقصه برداشت مکانیزه گندم و جو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128360/فراخوان-PARTS-FOR-BYRON-JACKSON-TYPE-DVMX-D--نوبت-دوم'>فراخوان PARTS FOR BYRON JACKSON TYPE DVMX- D... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان PARTS FOR BYRON JACKSON TYPE DVMX- D... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128374/استعلام-آنالیزور-مرکز-اندازه-گیری--'>استعلام آنالیزور مرکز اندازه گیری... / استعلام,آنالیزور مرکز اندازه گیری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128390/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه-و--'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه  و .. / استعلام, تخریب و آماده سازی محوطه  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128404/فراخوان-خدمات-خودرویی'>فراخوان خدمات خودرویی / مناقصه عمومی, فراخوان خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128420/استعلام-تسطیح-و-ریگلاژ-و-خاکبرداری-و---ایل-راه-های-عشایری---'>استعلام تسطیح و ریگلاژ و خاکبرداری و ... ایل راه های عشایری  ... / استعلام تسطیح و ریگلاژ و خاکبرداری و ... ایل راه های عشایری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128438/استعلام-اجرای-لوله-گذاری--'>استعلام اجرای لوله گذاری ... / استعلام, استعلام اجرای لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128453/فراخوان-مناقصه-بازسازی-مدرسه-سلمان-فارسی'>فراخوان مناقصه بازسازی مدرسه سلمان فارسی / فراخوان, فراخوان مناقصه بازسازی مدرسه سلمان فارسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127871/استعلام-آزمایش-پمپاژ--'>استعلام آزمایش پمپاژ ... / استعلام , استعلام آزمایش پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127886/مناقصه-قطعات-ژنراتور-ولوو-پنتا-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه قطعات ژنراتور ولوو پنتا تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه قطعات ژنراتور ولوو پنتا تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127903/استعلام-اجرای-عملیات-واکاری-و-کاشت-و-آبیاری-و-نگهداری-نهال--'>استعلام اجرای عملیات واکاری و کاشت و آبیاری و نگهداری نهال ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات واکاری و کاشت و آبیاری و نگهداری نهال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127920/مناقصه-عمومی-دیوارکشی-سطح-شهر'>مناقصه عمومی دیوارکشی سطح شهر  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی دیوارکشی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127935/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام, استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127952/استعلام-تهیه-و-اجرای-سقف-کاذب--'>استعلام تهیه و اجرای سقف کاذب... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای سقف کاذب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127972/استعلام-صدور-بیمه-نامه--'>استعلام صدور بیمه نامه ... / استعلام , استعلام صدور بیمه نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127989/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128005/استعلام-خرید-فایروال-و-متعلقات--'>استعلام خرید فایروال و متعلقات ... / استعلام, استعلام خرید فایروال و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128023/استعلام-آنژیوکت-اسپاینال'>استعلام آنژیوکت، اسپاینال  / استعلام, آنژیوکت، اسپاینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128043/استعلام-دستکش-نایلونی-یکبارمصرف--'>استعلام دستکش نایلونی یکبارمصرف... / استعلام, استعلام دستکش نایلونی یکبارمصرف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128058/مناقصه-اجرای-پروژه-مرمت--لکه-گیری-آسفالت'>مناقصه اجرای پروژه مرمت ، لکه گیری آسفالت  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه مرمت ، لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128075/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام,سایر فعالیت های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128092/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128110/استعلام-خرید-دو-دستگاه-سرور-کلینیک'>استعلام خرید دو دستگاه سرور کلینیک / استعلام, خرید دو دستگاه سرور کلینیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128124/فراخوان-بین-المللی-تامین-میکسر-صدا-تهران-و-مراکز--نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی تامین میکسر صدا تهران و مراکز... نوبت دوم / فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی تامین میکسر صدا تهران و مراکز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128141/مناقصه-عمومی-خدمات-اداری-مالی-پشتیبانی-مشترکین--'>مناقصه عمومی خدمات اداری، مالی، پشتیبانی، مشترکین... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خدمات اداری، مالی، پشتیبانی، مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128157/استعلام-نظافت--'>استعلام نظافت ... / استعلام , استعلام نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128175/مناقصه-پروژه-آبرسانی--'>مناقصه پروژه آبرسانی ... / مناقصه, مناقصه پروژه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128194/استعلام-سیمان-تیپ-دو--'>استعلام سیمان تیپ دو... / استعلام, استعلام سیمان تیپ دو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128210/استعلام-ضدعفونی-نانوسیل-فارم--'>استعلام ضدعفونی نانوسیل فارم ... / استعلام , استعلام ضدعفونی نانوسیل فارم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128229/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-حوزه-معاونت-مالی-و-پشتیبانی-و---'>مناقصه انجام کارهای خدماتی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و  ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کارهای خدماتی حوزه معاونت مالی و پشتیبانی و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128248/فراخوان-ارزیابی-عملیات-اجرایی-تهیه-و-نصب-کارهای-باقی-مانده-مدول-اول--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی، تهیه و نصب کارهای باقی مانده مدول اول... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی، تهیه و نصب کارهای باقی مانده مدول اول... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128271/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام  اجرای آسفالت معابر روستای ... / استعلام, اجرای آسفالت معابر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128294/استعلام-فلوتر-هیدرولیکی-دیافراگمی--'>استعلام فلوتر هیدرولیکی دیافراگمی... / استعلام,فلوتر هیدرولیکی دیافراگمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128314/استعلام-دستکش--'>استعلام دستکش ... / استعلام , استعلام دستکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128333/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-پروژه-نوسازی-و-بازآفرینی-بافت-فرسوده'>فراخوان سرمایه گذاری در پروژه نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده / فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری در پروژه نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128351/مناقصه-خدمات-بهره-برداری-و-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-های-توزیع-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128367/استعلام-معاینه-فنی-سیستم-های-گرمایشی-و-موتورخانه'>استعلام معاینه فنی سیستم های گرمایشی و موتورخانه   / استعلام, معاینه فنی سیستم های گرمایشی و موتورخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128382/مناقصه-یکصد-سرجوش-خط-لوله-سوم-سراسری-56-اینچ--نوبت-دوم'>مناقصه یکصد سرجوش خط لوله سوم سراسری 56 اینچ  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه یکصد سرجوش خط لوله سوم سراسری 56 اینچ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128396/استعلام-بلبرینگ-مدل-2RS-6204-ژاپن-KOYO--'>استعلام بلبرینگ مدل 2RS 6204 ژاپن KOYO... / استعلام,بلبرینگ مدل 2RS 6204 ژاپن KOYO...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128410/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام, سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128428/ابطال-مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری'>ابطال مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری  / ابطال مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128444/استعلام-fire-wall-DSG--'>استعلام fire wall DSG ... / استعلام , استعلام fire wall DSG ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128463/استعلام-پیمانکاری-مبادله-مرسولات-پستی--'>استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی... / استعلام, استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128478/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-امواج-الکترومغناطیس'>استعلام دستگاه اندازه گیری امواج الکترومغناطیس  / استعلام, دستگاه اندازه گیری امواج الکترومغناطیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128499/استعلام-خرید-و-تهیه-اقلام-رایانه-ای--سایت-ستاد'>استعلام خرید و تهیه اقلام رایانه ای  , سایت ستاد / استعلام, خرید و تهیه اقلام رایانه ای  , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127864/مناقصه-طراحی-و-استقرار-مرکز-ارزیابی-(ac)-وفق-اسناد-مناقصه'>مناقصه طراحی و استقرار مرکز ارزیابی (ac) وفق اسناد مناقصه  / مناقصه , مناقصه طراحی و استقرار مرکز ارزیابی (ac) وفق اسناد مناقصه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127878/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127893/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر-احداث-پارک--'>مناقصه آسفالت معابر شهر، احداث پارک... / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر شهر، احداث پارک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127909/فراخوان-اجرای-عملیات-آب-و-خاک--'>فراخوان اجرای عملیات آب و خاک... / مناقصه, فراخوان اجرای عملیات آب و خاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127926/فراخوان-پروژه-عمرانی-روستاهای-زلزله-زده-(نوبت-دوم)'>فراخوان پروژه عمرانی روستاهای زلزله زده (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان پروژه عمرانی روستاهای زلزله زده (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127941/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-و-روکش-مقطعی-آسفالت'>مناقصه اجرای لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای لکه گیری و روکش مقطعی آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127958/مناقصه-خرید-مقدار-28408-متر-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید مقدار 28408 متر لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مقدار 28408 متر لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127980/استعلام-تعداد-2-دستگاه-اسکنر-پرسرعت'>استعلام تعداد 2 دستگاه اسکنر پرسرعت / استعلام,استعلام تعداد 2 دستگاه اسکنر پرسرعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127997/استعلام-خرید-60-دستگاه-رله-tcs--'>استعلام خرید 60 دستگاه رله tcs-... / استعلام,استعلام خرید 60 دستگاه رله tcs-...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128012/استعلام-دو-دستگاه-اسکی-جهت-اجرای-عملیات-مالچ-پاشی--'>استعلام دو دستگاه اسکی جهت اجرای عملیات مالچ پاشی... / استعلام,دو دستگاه اسکی جهت اجرای عملیات مالچ پاشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128030/استعلام-یونیت-درام-چاپگر-brother--HL-5200'>استعلام یونیت درام چاپگر brother - HL-5200 / استعلام, یونیت درام چاپگر brother - HL-5200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128048/مناقصه-اجرای-کانال-80-80'>مناقصه اجرای کانال 80*80   / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال 80*80 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128065/استعلام-عملیات-واگذاری-یک-دستگاه-تانکر-18-متر-مکعبی-جهت-آبرسانی-سیار--'>استعلام  عملیات واگذاری یک دستگاه تانکر 18 متر مکعبی جهت آبرسانی سیار ... / استعلام, عملیات واگذاری یک دستگاه تانکر 18 متر مکعبی جهت آبرسانی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128083/مناقصه-عمومی-خدمات-تصویربرداری--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خدمات تصویربرداری  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات تصویربرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128102/مناقصه-دیوار-کشی-و-خاک-برداری-و--'>مناقصه دیوار کشی و خاک برداری و ...  / مناقصه , مناقصه دیوار کشی و خاک برداری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128115/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام, سیمان تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128130/آگهی-اصلاحیه-مناقصه-خرید-دو-دستگاه-پکیج-یونیت'>آگهی اصلاحیه مناقصه خرید دو دستگاه پکیج یونیت / آگهی اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه پکیج یونیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128147/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128166/تجدید-مناقصه-عمومی-طراحی-تامین-تجهیزات-و-نصب-سیستم-تصفیه-خانه--'>تجدید مناقصه عمومی طراحی، تامین تجهیزات و نصب سیستم تصفیه خانه.... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی طراحی، تامین تجهیزات و نصب سیستم تصفیه خانه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128181/مناقصه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-و-توسعه-شبکه-های---نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه های.... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه های.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128200/فراخوان-مناقصه-عمومی-تاییدیه-اداره-تعاون-کار-و-رفاه-اجتماعی'>فراخوان مناقصه عمومی تاییدیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تاییدیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128218/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-بیمه-ای--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات بیمه ای - نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات بیمه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128235/استعلام-مرمت-امامزاده--'>استعلام مرمت امامزاده... / استعلام,مرمت امامزاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128257/استعلام-چاپ-فرمهای-درخواستی--'>استعلام چاپ فرمهای درخواستی... / استعلام,چاپ فرمهای درخواستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128283/مناقصه-خرید-گیت-پرتابل-و-ایکس-ری'>مناقصه خرید گیت پرتابل و ایکس ری / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید گیت پرتابل و ایکس ری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128300/تجدید-آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-پروژه-جاده-سلامت'>تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه جاده سلامت / تجدید آگهی مناقصه , تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه جاده سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128321/استعلام-خرید-و-نصب-دستگاه-راهبند--'>استعلام خرید و نصب دستگاه راهبند ... / استعلام, استعلام خرید و نصب دستگاه راهبند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128342/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128357/مناقصه-تهیه-و-تحویل-6600-متر-مربع-سنگ'>مناقصه تهیه و تحویل 6600 متر مربع سنگ  / مناقصه , مناقصه تهیه و تحویل 6600 متر مربع سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128372/استعلام-لامپ-LED-با-توان-12W-مدل-پارس'>استعلام  لامپ LED با توان 12W مدل پارس  / استعلام, لامپ LED با توان 12W مدل پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128388/مناقصه-عمومی-تکمیل-سالن-چند-منظوره-مرکز-آموزش-هتلداری-مشهد'>مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره مرکز آموزش هتلداری مشهد / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره مرکز آموزش هتلداری مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128401/مناقصه-عمومی-اجرای-اصلاح-و-توسعه-معابری-شهری'>مناقصه عمومی اجرای اصلاح و توسعه معابری شهری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای اصلاح و توسعه معابری شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128417/استعلام-اینترنت-با-پهنای-باند-اختصاصی-به-صورت-بیسیم-و-4mbps-ارسال-و--'>استعلام اینترنت با پهنای باند اختصاصی به صورت بیسیم و 4mbps ارسال و ... / استعلام,استعلام اینترنت با پهنای باند اختصاصی به صورت بیسیم و 4mbps ارسال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128435/مناقصه-خرید-خدمات-پلیس'>مناقصه خرید خدمات پلیس  / مناقصه ، مناقصه خرید خدمات پلیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127869/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127884/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127899/استعلام-خدمات-حجمی-دبیرخانه-و-میز-خدمت'>استعلام خدمات حجمی دبیرخانه و میز خدمت / استعلام,خدمات حجمی دبیرخانه و میز خدمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127917/مناقصه-خرید-تعداد-55-000-بسته-کاغذ-زیراکس-A4'>مناقصه  خرید تعداد 55.000 بسته کاغذ زیراکس A4  / مناقصه عمومی , مناقصه  خرید تعداد 55.000 بسته کاغذ زیراکس A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127932/استعلام-فیش-V-ال-ای-دی--'>استعلام فیش V ال ای دی ... / استعلام , استعلام فیش V ال ای دی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127948/استعلام-مرمت-و-ساماندهی--'>استعلام مرمت و ساماندهی ... / استعلام , استعلام مرمت و ساماندهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127969/استعلام-صدور-13-فقره-بیمه-نامه-بدنه-خودرو'>استعلام صدور 13 فقره بیمه نامه بدنه خودرو / استعلام,استعلام صدور 13 فقره بیمه نامه بدنه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127986/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری-بازرسان-طرح-تشدید--'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب اداری بازرسان طرح تشدید ... / استعلام, سرویس ایاب و ذهاب اداری بازرسان طرح تشدید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128003/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام,سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128021/مناقصه-استحصال-فولاد-از-ضایعات-فلزی-و-غیرفلزی'>مناقصه استحصال فولاد از ضایعات فلزی و غیرفلزی / مناقصه عمومی, مناقصه استحصال فولاد از ضایعات فلزی و غیرفلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128040/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام , استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128056/فراخوان-مناقصه-سیستم-آبیاری-تحت-فشار-اراضی-پاسار'>فراخوان مناقصه  سیستم آبیاری تحت فشار اراضی پاسار / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه  سیستم آبیاری تحت فشار اراضی پاسار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128073/مناقصه-عملیات-اجرایی-بخشی-از-شبکه-اصلی-فاضلاب'>مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب  / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128089/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد... / استعلام, استعلام میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128108/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام,استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128121/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام,سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128138/استعلام-میلگرد-a3'>استعلام میلگرد a3 / استعلام, میلگرد a3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128155/مناقصه-انجام-خدمات-وصول-بدهی-های-معوقه-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات وصول بدهی های معوقه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات وصول بدهی های معوقه  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128173/استعلام-میلگرد-A3'>استعلام میلگرد A3 / استعلام,استعلام میلگرد A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128189/مناقصه-خرید-7200-عدد-رینگ-کشتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128207/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-نشت-یابی-و-کنترل-تلفات-فیزیکی-آب--'>تجدید مناقصه اجرای پروژه نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128226/مناقصه-خرید-حمل-و-تحویل-شش-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مناقصه خرید حمل و تحویل شش دستگاه دیزل ژنراتور  / مناقصه خرید حمل و تحویل شش دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128246/استعلام-جدول-خیابانی--'>استعلام جدول خیابانی... / استعلام, استعلام جدول خیابانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128266/استعلام-اجرای-آلاچیق-پارک'>استعلام اجرای آلاچیق پارک / استعلام, اجرای آلاچیق پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128291/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور-800kva-(نوبت-دوم)'>فراخوان شناسایی پیمانکار تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 800kva (نوبت دوم) / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 800kva (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128311/تجدید-فراخوان-تصفیه-خاکهای-آلوده-به-ترکیبات-نفتی--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی  - نوبت دوم  /  تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128330/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-یک-دستگاه-چنگ-حمل-اسلب'>مناقصه تعمیر و بازسازی یک دستگاه چنگ حمل اسلب / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی یک دستگاه چنگ حمل اسلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128348/استعلام-صندلی'>استعلام  صندلی / استعلام, صندلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128363/استعلام-شمش-مسی-کلمپ-فنس-پرسی-و-ماکادوم'>استعلام شمش مسی، کلمپ، فنس پرسی و ماکادوم / استعلام , شمش مسی، کلمپ، فنس پرسی و ماکادوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128378/مناقصه-خدمات-درون-شهری-و-برون-شهری-را-از-طریق-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خدمات درون شهری و برون شهری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه خدمات درون شهری و برون شهری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128394/مناقصه-عملیات-اجرایی-طرح-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر  / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی طرح اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128407/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128425/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام اجرای آسفالت معابر ... / استعلام, استعلام اجرای آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128441/استعلام-دستگاه-نمونه-برداری-ذرات-دودکش'>استعلام دستگاه نمونه برداری ذرات دودکش / استعلام, دستگاه نمونه برداری ذرات دودکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128459/استعلام-مرمت-ساختمان--'>استعلام مرمت ساختمان ... / استعلام, استعلام مرمت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128475/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-و-خط-پمپاژ---نوبت-دوم'> مناقصه اجرای خط انتقال و خط پمپاژ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال و خط پمپاژ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128496/مناقصه-امور-بهره-برداری-و-نگهداری-تاسیسات-آبرسانی'>مناقصه امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128518/استعلام-هادی-ACSR--'>استعلام هادی ACSR ... / استعلام, استعلام هادی ACSR ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127863/مناقصه-8-دستگاه-دبل-پمپ-روغن-نوبت-دوم'>مناقصه 8 دستگاه دبل پمپ روغن نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه 8 دستگاه دبل پمپ روغن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127876/مناقصه-آسفالت-معابر-باقیمانده-شهرک-تخصصی'>مناقصه آسفالت معابر باقیمانده شهرک تخصصی / مناقصه، مناقصه آسفالت معابر باقیمانده شهرک تخصصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127892/مناقصه-خرید-کالا-و-تجهیزات'>مناقصه خرید کالا و تجهیزات / مناقصه عمومی دومرحله‌ای,مناقصه  خرید کالا و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127908/استعلام-سبزی-قرمه-خرد-شده-و-فریز-شده--'>استعلام سبزی قرمه خرد شده و فریز شده... / استعلام,سبزی قرمه خرد شده و فریز شده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127925/اصلاحیه-مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل - نوبت دوم  / اصلاحیه آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127939/مناقصه-احداث-24-عدد-غرفه--نوبت-دوم'>مناقصه احداث 24 عدد غرفه  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث 24 عدد غرفه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127957/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127979/مناقصه-خرید-انواع-اتصالات-پلی-اتیلن--'>مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ...  / مناقصه ، مناقصه خرید انواع اتصالات پلی اتیلن ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127996/استعلام-تعمیرات-گاردریل--'>استعلام تعمیرات گاردریل... / استعلام,تعمیرات گاردریل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128011/مناقصه-خدمات-شهری-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه خدمات شهری شهرداری مرحله دوم نوبت اول  / مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات شهری شهرداری مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128028/استعلام-فولی-دو-تکه-(گوه-ای)-چدنی'>استعلام فولی دو تکه (گوه ای) چدنی / استعلام,فولی دو تکه (گوه ای) چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128047/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و--'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128064/استعلام-سیم--'>استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128082/مناقصه-عمومی-تهیه-تجهیزات-مرکز-داده-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه تجهیزات مرکز داده نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تهیه تجهیزات مرکز داده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128100/مناقصه-اجرای-سرویس-بهداشتی'>مناقصه اجرای سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای سرویس بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128114/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام,سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128129/فراخوان-بین-المللی-تامین-لنز-پروژه-HDسازی--نوبت-دوم'>فراخوان بین المللی تامین لنز پروژه HDسازی... نوبت دوم / فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی تامین لنز پروژه HDسازی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128146/مناقصه-عمومی-امور-خدمات-نظافتی-آبدارخانه-امور-انتظامات--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی امور خدمات نظافتی، آبدارخانه، امور انتظامات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور خدمات نظافتی، آبدارخانه، امور انتظامات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128164/استعلام-اجاره-خودرو'>استعلام اجاره خودرو / استعلام, اجاره خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128180/مناقصه-واگذاری-پروژه-مجتمع-کارگاهی-فاز-یازده-شهرک-صنعتی-کارگاهی----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه مجتمع کارگاهی فاز یازده شهرک صنعتی کارگاهی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه مجتمع کارگاهی فاز یازده شهرک صنعتی کارگاهی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128198/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام, سیمان تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128217/استعلام-قوطی-10-10-و-8-6-و-2-2'>استعلام  قوطی 10*10 و 8*6 و 2*2 / استعلام,  قوطی 10*10 و 8*6 و 2*2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128234/مناقصه-تامین-اقلام-و-مصالح-و-اجرای-نصب-2000-فقره-انشعاب-فاضلاب-نوبت-دوم'>مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128256/مناقصه-عمومی-و-یک-مرحله-ای-انجام-امور-خدمات-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مرکزی'>مناقصه عمومی و یک مرحله ای انجام امور خدمات نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128280/استعلام-ارائه-خدمات-مشاوره-مددکاری-و-امور-اداری'>استعلام ارائه خدمات مشاوره مددکاری و امور اداری  / استعلام, ارائه خدمات مشاوره مددکاری و امور اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128299/مناقصه-تغییر-کاربری-بخش-بستری'>مناقصه تغییر کاربری بخش بستری / آگهی مناقصه , مناقصه تغییر کاربری بخش بستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128320/استعلام-پولیش-صنعتی-پله-شور-کوچک-و-بزرگ--'>استعلام پولیش صنعتی پله شور کوچک و بزرگ ... / استعلام,استعلام پولیش صنعتی پله شور کوچک و بزرگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128340/فراخوان-اجاره-9-دستگاه-لیفتراک-5-تنی'>فراخوان اجاره 9 دستگاه لیفتراک 5 تنی / فراخوان , فراخوان اجاره 9 دستگاه لیفتراک 5 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128356/استعلام-تاسیسات--'>استعلام تاسیسات ... / استعلام , استعلام تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128371/استعلام-آبگرمکن--'>استعلام آبگرمکن ... / استعلام , استعلام آبگرمکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128386/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر--'>استعلام اجرای آسفالت معابر... / استعلام,اجرای آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128400/استعلام-سیمان-تیپ-دو--'>استعلام سیمان تیپ دو... / استعلام, استعلام سیمان تیپ دو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128416/مناقصه-400-تن-زیرشانه-پنبه'>مناقصه 400 تن زیرشانه پنبه / مناقصه عمومی, مناقصه 400 تن زیرشانه پنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128434/استعلام-سینه-مرغ-ران-مرغ-سردست-گوسفندی-ران-گوسفندی-ممتاز'>استعلام سینه مرغ- ران مرغ- سردست گوسفندی- ران گوسفندی ممتاز / استعلام,استعلام سینه مرغ- ران مرغ- سردست گوسفندی- ران گوسفندی ممتاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128450/مناقصه-اجرای-کانال'>مناقصه اجرای کانال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128467/مناقصه-تکرار-آگهی-فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مشاور-مطالعات-تعمیرات-اساسی-منجر-به-pm'>مناقصه تکرار آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور مطالعات تعمیرات اساسی منجر به pm / مناقصه , مناقصه تکرار آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مشاور مطالعات تعمیرات اساسی منجر به pm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127862/فراخوان-ارزیابی-كیفی-انجام-خدمات-مهندسی-ایجاد-گروههای-گشت-و-بازرسی-منابع-آب'>فراخوان ارزیابی كیفی  انجام خدمات مهندسی ایجاد گروههای گشت و بازرسی منابع آب / فراخوان ارزیابی كیفی مشاوران،فراخوان ارزیابی كیفی  انجام خدمات مهندسی ایجاد گروههای گشت و بازرسی منابع آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127875/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه'>مناقصه تامین نیروی انسانی نگهداری و تعمیرات شبکه / آگهی مناقصه , مناقصه تامین انسانی نگهداری و تعمیرات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127891/استعلام-انتن-با-نصب-و-راه-اندازی-و-تحویل-و--'>استعلام انتن با  نصب و راه اندازی و تحویل و ... / استعلام, استعلام انتن با  نصب و راه اندازی و تحویل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127907/مناقصه-250000-عدد-انواع-مهره-شش-گوش'>مناقصه 250000 عدد انواع مهره شش گوش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  250000 عدد انواع مهره شش گوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127924/استعلام-خرید-و-نصب-گاردریل-راهها--'>استعلام خرید و نصب گاردریل راهها ... / استعلام, استعلام خرید و نصب گاردریل راهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127938/مناقصه-اجرای-احداث-گابیون'>مناقصه اجرای احداث گابیون / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای احداث گابیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127955/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام,پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127978/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل--شبکه-فیبر-دسترسی---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ، شبکه فیبر دسترسی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل ، شبکه فیبر دسترسی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127995/استعلام-میکروفون-یقه-ای-بی-سیم--'>استعلام میکروفون یقه ای بی سیم ... / استعلام, میکروفون یقه ای بی سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128009/مناقصه-خرید-یکدستگاه-چیلر-تراکمی'>مناقصه خرید یکدستگاه چیلر تراکمی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه چیلر تراکمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128026/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128046/استعلام-خرید-یکدستگاه-شاسی-Cisco-WS-6509-E-و-تعدادی-ماژول--'>استعلام خرید یکدستگاه شاسی Cisco WS-6509-E و تعدادی ماژول ... / استعلام,استعلام خرید یکدستگاه شاسی Cisco WS-6509-E و تعدادی ماژول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128062/استعلام-خرید-تجهیزات-دوربین-و-تجهیزات-جهت-هوشمندسازی-ترافیک-شهری'>استعلام خرید تجهیزات دوربین و تجهیزات جهت هوشمندسازی ترافیک شهری  / استعلام, خرید تجهیزات دوربین و تجهیزات جهت هوشمندسازی ترافیک شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128081/آگهی-تمدیدمناقصه-موسسه-همیاری-کوثر'>آگهی تمدیدمناقصه موسسه همیاری کوثر / آگهی تمدیدمناقصه , آگهی تمدیدمناقصه موسسه همیاری کوثر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128097/استعلام-تهیه-مصالح-و-ساخت--'>استعلام تهیه مصالح و ساخت ... / استعلام, استعلام تهیه مصالح و ساخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128113/استعلام-انجام-آزمایشات--'>استعلام انجام آزمایشات ... / استعلام , استعلام انجام آزمایشات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128128/مناقصه-عملیات-ترمیم-زیرسازی--ترانشه-ها--جداول-و-آسفالت'>مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی ، ترانشه ها ، جداول و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی ، ترانشه ها ، جداول و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128145/استعلام-انتخاب-مجری--'>استعلام انتخاب مجری ... / استعلام , استعلام انتخاب مجری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128162/آگهی-فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-کیفی-مشاور-مطالعات-تعمیرات-اساسی-منجر-به-pm'>آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور مطالعات تعمیرات اساسی منجر به pm / آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مشاور مطالعات تعمیرات اساسی منجر به pm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128179/استعلام-میلگرد-a3'>استعلام میلگرد a3 / استعلام,استعلام میلگرد a3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128197/استعلام-میلگرد-A3'>استعلام میلگرد A3 / استعلام,میلگرد A3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128216/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام,سیمان تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128233/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام, استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128255/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد... / استعلام, استعلام میلگرد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128279/استعلام-کرایه-اتوبوس-رفت-و-برگشت--'>استعلام کرایه اتوبوس رفت و برگشت... / استعلام,کرایه اتوبوس رفت و برگشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128298/مناقصه-عمومی-لوازم-برق-روشنائی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی لوازم برق روشنائی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی لوازم برق روشنائی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128319/استعلام-لکه-گیری-آسفالت-محور---'>استعلام لکه گیری آسفالت محور  ... / استعلام, لکه گیری آسفالت محور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128338/استعلام-اینترنت-اختصاصی'>استعلام  اینترنت اختصاصی / استعلام, اینترنت اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128354/استعلام-پنیر-کاله-450-گرمی'>استعلام پنیر کاله 450 گرمی  / استعلام, پنیر کاله 450 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128370/مناقصه-خرید-اقلام-و-نهاده-های-دامی'>مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی  / مناقصه , مناقصه خرید اقلام و نهاده های دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128385/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد  / استعلام, میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128399/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار--'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128415/استعلام-خرید-3-دستگاه-تابلو-عمومی-63-آمپر--'>استعلام خرید 3 دستگاه تابلو عمومی 63 آمپر... / استعلام,خرید 3 دستگاه تابلو عمومی 63 آمپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128432/استعلام-اینترنت-رادیویی--'>استعلام اینترنت رادیویی... / استعلام, استعلام اینترنت رادیویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128449/استعلام-تجدید-استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام تجدید استعلام احیا و مرمت ... / استعلام,استعلام تجدید استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128466/تجدید-مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-دیوار-ساحلی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی دیوار ساحلی... - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی ,  تجدید مناقصه تعمیر و بازسازی دیوار ساحلی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128486/مناقصه-ارائه-سرویس-حمل-و-نقل-کارکنان-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه سرویس حمل و نقل کارکنان  ـ نوبت دوم / مناقصه ارائه سرویس حمل و نقل کارکنان  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128505/استعلام-سیمان-دو'>استعلام سیمان دو / استعلام, سیمان دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127867/استعلام-تکمیل-حفاری--'>استعلام تکمیل حفاری ... / استعلام , استعلام تکمیل حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127881/مناقصه-یکدستگاه-کمپرسور-دیزلی-سیار-نوبت-دوم'>مناقصه یکدستگاه کمپرسور دیزلی سیار نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه یکدستگاه کمپرسور دیزلی سیار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127897/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127915/استعلام-لوله-کشی--'>استعلام لوله کشی ... / استعلام , استعلام لوله کشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127930/استعلام-تعمیر-استکر-و-پالتراک--'>استعلام تعمیر استکر و پالتراک... / استعلام, استعلام تعمیر استکر و پالتراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127944/استعلام-کاغذ-تحریر-80-گرم-A4-ایرانی--'>استعلام کاغذ تحریر 80 گرم A4 ایرانی... / استعلام,کاغذ تحریر 80 گرم A4 ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127966/استعلام-حفاری-چاه-دستی--'>استعلام حفاری چاه دستی... / استعلام,حفاری چاه دستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127984/استعلام-رایانه-دسکتاپ'>استعلام رایانه دسکتاپ / استعلام,رایانه دسکتاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128001/استعلام-یونیت-درام-چاپگر-brother--HLS240'>استعلام  یونیت درام چاپگر brother - HLS240 / استعلام, یونیت درام چاپگر brother - HLS240</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128019/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم نوبت اول  / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128037/مناقصه-خط-کشی-سرد-راههای-حوزه-استحفاظی'>مناقصه خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی  / فرخوان مناقصه عمومی , مناقصه خط کشی سرد راههای حوزه استحفاظی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128052/استعلام-احداث-روشنایی--'>استعلام احداث روشنایی ... / استعلام , استعلام احداث روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128070/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ... / استعلام, فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128087/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-زمینی-700-متر-مکعبی'>مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 700 متر مکعبی / مناقصه , مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی 700 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128106/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام,سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128119/استعلام-قیرپاشی--'>استعلام قیرپاشی ... / استعلام , استعلام قیرپاشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128135/فراخوان-تامین-تجهیزات-فنی-مرکز-نوبت-دوم'>فراخوان تامین تجهیزات فنی مرکز نوبت دوم / فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات فنی مرکز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128150/استعلام-احداث-خط-انتقال-برق-به-ایستگاه-پمپاژ-طرح-آبرسانی'>استعلام  احداث خط انتقال برق به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی / استعلام, احداث خط انتقال برق به ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128170/استعلام-ANTI-D-IGM-D1'>استعلام  ANTI D IGM D1 / استعلام,  ANTI D IGM D1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128187/استعلام-بیسیم--'>استعلام بیسیم ... / استعلام , استعلام بیسیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128204/استعلام-سار-فعالیتهای-خدمات-پشتیبانی-کسب-و--'>استعلام سار فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و... / استعلام, استعلام سار فعالیتهای خدمات پشتیبانی کسب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128223/استعلام-میلگرد-A3'>استعلام میلگرد A3  / استعلام, میلگرد a3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128244/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128264/استعلام-بهسازی-و-بازسازی-و-لایروبی--'>استعلام بهسازی و بازسازی و لایروبی... / استعلام, استعلام بهسازی و بازسازی و لایروبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128288/مناقصه-جهت-ارائه-خدمات-رفاهی-به-پرسنل'>مناقصه جهت ارائه خدمات رفاهی به پرسنل / مناقصه جهت ارائه خدمات رفاهی به پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128308/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام  سیستم کامپیوتر / استعلام, سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128326/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128346/استعلام-خرید-و-پشتیبانی-نرم-افزار-اتوماسین-اداری--'>استعلام خرید و پشتیبانی نرم افزار اتوماسین اداری... / استعلام,خرید و پشتیبانی نرم افزار اتوماسین اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128361/مناقصه-اجرای-قسمتی-از-شبکه-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128376/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام, استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128391/استعلام-شناسایی-و-قطع-انشعابات-غیر-مجاز--'>استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز ... / استعلام , استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128405/استعلام-بیمه-عمر-بازنشستگان-و-تب-مالت-شاغلین'>استعلام بیمه عمر بازنشستگان و تب مالت شاغلین / استعلام,بیمه عمر بازنشستگان و تب مالت شاغلین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128423/فراخوان-مناقصه-عمومی-بهسازی-راه-روستایی-کاخک-کریمو'>فراخوان مناقصه عمومی بهسازی راه روستایی کاخک- کریمو  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی بهسازی راه روستایی کاخک- کریمو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128439/استعلام-تخت-خواب-یک-نفره-باکس-هتلی--'>استعلام تخت خواب یک نفره باکس هتلی... / استعلام,تخت خواب یک نفره باکس هتلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128456/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی  / استعلام, تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128473/تجدید-مناقصه-خدمات-نقلیه-به-منظور-انجام-ماموریت-های-درون-شهری'>تجدید مناقصه خدمات نقلیه به منظور انجام ماموریت های درون شهری / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نقلیه به منظور انجام ماموریت های درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128493/مناقصه-بهسازی-عملیات-خاکی---'>مناقصه بهسازی، عملیات خاکی ، ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه بهسازی،  عملیات خاکی ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128516/مناقصه-پروژه-اصلاح-ورودی-های-سطح-شهر'>مناقصه پروژه اصلاح ورودی های سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه اصلاح ورودی های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128540/استعلام-صندلی-تابوره-آزمایشگاهی'>استعلام صندلی تابوره آزمایشگاهی / استعلام, استعلام صندلی تابوره آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128555/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128570/مناقصه-اجرای-عملیات-جدولگذاری-فرش-موزاییک-و--'>مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزاییک و... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری، فرش موزاییک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128472/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>استعلام تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی... / استعلام, استعلام تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128492/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-آسفالت-و-جدولگذاری-شهرکها--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی آسفالت و جدولگذاری شهرکها - نوبت دوم  / مناقصه اجرای عملیات زیرسازی آسفالت و جدولگذاری شهرکها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128515/استعلام-سیمان-دو'>استعلام سیمان دو / استعلام, سیمان دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128534/مناقصه-تکمیل-عملیات-آبخیزداری--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات آبخیزداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تکمیل عملیات آبخیزداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128554/تجدید-مناقصه-اجرای-تعمیرات-جزئی-معابر--جدول-گذاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای تعمیرات جزئی معابر ، جدول گذاری - نوبت دوم  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای تعمیرات جزئی معابر ، جدول گذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128569/آگهی-مناقصه-تکمیل-ساختمان'>آگهی مناقصه تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128589/مناقصه-تامین-افسران-ایمنی-جهت-بازرسی-روزانه-ایمنی-بهداشت---نوبت-دوم'>مناقصه تامین افسران ایمنی جهت بازرسی روزانه ایمنی بهداشت ... نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین افسران ایمنی جهت بازرسی روزانه ایمنی بهداشت ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128607/مناقصه-انتخاب-پیمانکاری-جهت-حمل-محصولات-تولیدی-نوبت-دوم'>مناقصه انتخاب پیمانکاری جهت حمل محصولات تولیدی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکاری جهت حمل محصولات تولیدی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128621/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128638/فراخوان-مناقصه-عمومی-BENTLY-VIBRATION-PROBE---(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه عمومی BENTLY VIBRATION PROBE ...  (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی BENTLY VIBRATION PROBE ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127914/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-اعیانی'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی اعیانی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی اعیانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127960/مزایده-سهام-قنات'>مزایده سهام قنات / مزایده,مزایده سهام قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127992/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-هفت-باب-از-اماکن-کسبی'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد هفت باب از اماکن کسبی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره تعداد هفت باب از اماکن کسبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128033/مزایده-40-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده 40 تن آهن آلات ضایعاتی / مزایده , مزایده 40 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128072/مزایده-6-دانگ-پلاک-ثبتی-پلاک-42'>مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی پلاک 42  / مزایده,مزایده 6 دانگ پلاک ثبتی پلاک 42 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128657/استعلام-تامین-خودروهای-سواری---'>استعلام تامین خودروهای سواری .... / استعلام, استعلام تامین خودروهای سواری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128678/استعلام-عدس--'>استعلام عدس ... / استعلام , استعلام عدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128696/استعلام-تجدید-نیاز-عملیات-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام تجدید نیاز عملیات احیا و مرمت قنات... / استعلام,تجدید نیاز عملیات احیا و مرمت قنات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128717/استعلام-ویدئو-دیتا-پروژکتور--'>استعلام ویدئو دیتا پروژکتور... / استعلام, استعلام ویدئو دیتا پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128742/استعلام-بازسازی-گاردریل--'>استعلام بازسازی گاردریل ... / استعلام, استعلام بازسازی گاردریل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128769/استعلام-فرش-سجاده-ای--'>استعلام فرش سجاده ای ... / استعلام, استعلام فرش سجاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128790/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128810/آگهی-تجدید-مناقصه-اجرای-بولوار-ورودی-شهر'>آگهی تجدید مناقصه اجرای بولوار ورودی شهر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، آگهی تجدیدمناقصه عمومی اجرای بولوار ورودی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128826/استعلام-خرید-آبپاش-پشتی-(فلکس-بک)'>استعلام  خرید آبپاش پشتی (فلکس بک) / استعلام, خرید آبپاش پشتی (فلکس بک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128842/استعلام-کنتور--'>استعلام کنتور ... / استعلام , استعلام کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128857/استعلام-روغن-گریس--'>استعلام روغن، گریس... / استعلام, استعلام روغن، گریس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128874/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام, استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128890/استعلام-تعداد-کامیپوتر-و--'>استعلام تعداد کامیپوتر و... / استعلام, استعلام تعداد کامیپوتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128907/مناقصه-خرید-2000-متر-کابل-95-3KV'>مناقصه خرید 2000 متر کابل 95* 3KV  / مناقصه , مناقصه خرید 2000 متر کابل 95* 3KV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128922/استعلام-کلیدها-و-متعلقات--'>استعلام کلیدها و متعلقات ... / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128939/استعلام-باتری-شارژر-48-ولت-ولت-DC-با-خروجی-20-آمپر-و-تکفاز--'>استعلام باتری شارژر 48 ولت ولت DC با خروجی 20 آمپر و تکفاز... / استعلام,استعلام باتری شارژر 48 ولت ولت DC با خروجی 20 آمپر و تکفاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128956/استعلام-تعمیر-و-سرویس-دستگاه-های-ماشین-ابزار---'>استعلام  تعمیر و سرویس دستگاه های ماشین ابزار  .... / استعلام, تعمیر و سرویس دستگاه های ماشین ابزار  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128971/استعلام-لاینیگ-میدانسر'>استعلام لاینیگ میدانسر / استعلام,لاینیگ میدانسر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128985/استعلام-عملیات-ساخت-موتورخانه--'>استعلام عملیات ساخت موتورخانه ... / استعلام , استعلام عملیات ساخت موتورخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128998/استعلام-تامین-نیازهای-خدمات-انسانی(حجمی)-حفاظت-و-حراست-و--'>استعلام تامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) حفاظت و حراست و ... / استعلام , استعلام تامین نیازهای خدمات انسانی(حجمی) حفاظت و حراست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129012/استعلام-پیچ-و-مهره-ها-و-سایر-اتصال-دهنده-ها'>استعلام پیچ و مهره ها و سایر اتصال دهنده ها / استعلام, استعلام پیچ و مهره ها و سایر اتصال دهنده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129026/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128477/استعلام-انجام-و-ادامه-عملیات-پروژه--'>استعلام انجام و ادامه عملیات پروژه... / استعلام,انجام و ادامه عملیات پروژه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128498/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128519/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128545/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر-دسترسی-و-XDSL-(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر دسترسی و XDSL  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128560/استعلام-دستگاه-پرینتر--'>استعلام دستگاه پرینتر... / استعلام, استعلام دستگاه پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128576/استعلام-تحقیق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-طبیعی-و-مهندسی'>استعلام تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی / استعلام,تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128596/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-جهت-جداسازی-آب-شرب--'>استعلام اجرای لوله گذاری جهت جداسازی آب شرب ... / استعلام,استعلام اجرای لوله گذاری جهت جداسازی آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128612/مناقصه-خرید-یکدستگاه-ذخیره-سازی-EMC-Storage-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید یکدستگاه ذخیره سازی EMC- Storage تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خرید یکدستگاه ذخیره سازی EMC- Storage تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128625/مناقصه-امور-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128644/استعلام-پرینتر-لیبل-label-printer-zebra-ZT220-203-dpi'>استعلام  پرینتر لیبل label printer zebra ZT220 203 dpi / استعلام, پرینتر لیبل label printer zebra ZT220 203 dpi</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127888/مزایده-بهره-برداری-تابلوهای-تبلیغاتی--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127933/مزایده-یک-باب-منزل-مساحت-211-67-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مساحت 211/67 مترمربع / مزایده,مزایده یک باب منزل مساحت 211/67 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127967/مزایده-فروش-4-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش 4 خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش 4 خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128010/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-117-مترمربع'>مزایده ملک مسکونی مساحت 117 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 117 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128042/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-85-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 85 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128666/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین نیروی انسانی ـ  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  تامین نیروی انسانی ـ  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128687/استعلام-خرید-3-سری-آب-پخش-کن-برج'>استعلام خرید 3 سری آب پخش کن برج / استعلام, خرید 3 سری آب پخش کن برج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128704/مناقصه-واگذاری-خدمات-درمان-سوء-مصرف'>مناقصه واگذاری خدمات درمان سوء مصرف / مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات درمان سوء مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128728/استعلام-کالیبراسیون-دستگاه-های-آزمایشگاهی--'>استعلام کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128751/مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-تاسیسات--'>مناقصه واگذاری فعالیت های تاسیسات ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های تاسیسات ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128776/مناقصه-عمومی-تعداد-5-دستگاه-خودرو'>مناقصه عمومی تعداد 5 دستگاه خودرو  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تعداد 5 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128795/استعلام-سیستم-اعلام-حریق--'>استعلام سیستم اعلام حریق ... / استعلام , استعلام سیستم اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128814/استعلام-سنسور-جهت-باد-لامبرشت--'>استعلام سنسور جهت باد لامبرشت... / استعلام,سنسور جهت باد لامبرشت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128832/تجدید-مناقصه-اجرای-موزائیک-فرش-پیاده-رو'>تجدید مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو  / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128847/مناقصه-تهیه-مصالح-و-ساخت-و-نصب-گاردریل'>مناقصه تهیه مصالح و ساخت و نصب گاردریل  / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت و نصب گاردریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128863/استعلام-طرح-حدنگاری-اراضی-کشاوررزی-و-تهیه-نقشه-ها'>استعلام طرح حدنگاری اراضی کشاوررزی و تهیه نقشه ها  / استعلام, طرح حدنگاری اراضی کشاوررزی و تهیه نقشه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128879/استعلام-خرید-فلاکسیبل-نت-بلوم'>استعلام خرید فلاکسیبل نت بلوم / استعلام ,استعلام خرید فلاکسیبل نت بلوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128895/اصلاحیه-مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128912/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-نظافت-و-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات نظافت و پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خدمات نظافت و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128928/اطلاعیه-مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف'>اطلاعیه مناقصه واگذاری امور تنظیف  / اطلاعیه مناقصه, مناقصه واگذاری امور تنظیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128946/استعلام-بهای-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام بهای لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام بهای لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128961/مناقصه-تامین-ماشین-آلات-و-ارائه-خدمات'>مناقصه تامین ماشین آلات و ارائه خدمات  / مناقصه ، مناقصه تامین ماشین آلات و ارائه خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128976/استعلام-دلایل-جایگزینی-فرش-ایرانی-با-رقبای-دیگر-در-بازار-آلمان'>استعلام  دلایل جایگزینی فرش ایرانی با رقبای دیگر در بازار آلمان  / استعلام, دلایل جایگزینی فرش ایرانی با رقبای دیگر در بازار آلمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128990/استعلام-درب-سردخانه-ای-روکار-ریلی--'>استعلام درب سردخانه ای روکار ریلی... / استعلام,درب سردخانه ای روکار ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129002/استعلام-عملیات-احیاء-و-مرمت--'>استعلام عملیات احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام عملیات احیاء و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128520/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-دیوار-بتنی--'>مناقصه  اجرای عملیات نصب دیوار بتنی... / آگهی مناقصه ,مناقصه  اجرای عملیات نصب دیوار بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128546/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128561/استعلام-جذب-نیرو--'>استعلام جذب نیرو .. / استعلام , استعلام جذب نیرو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128578/استعلام-تجهیزات-کارگاه-برق--'>استعلام تجهیزات کارگاه برق ... / استعلام , استعلام تجهیزات کارگاه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128597/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128613/تجدید-مناقصه-31213-متر-لوله-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه  31213 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه  31213 متر لوله پلی اتیلن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128627/مناقصه-تهیه-و-تامین-خودروهای-سبک-با-راننده--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128647/مناقصه-واگذاری-احداث-کابلکشی-فشار-ضعیف-زمینی-و-شبکه-فشار-ضعیف-هوایی-'>مناقصه واگذاری احداث کابلکشی فشار ضعیف زمینی و شبکه فشار ضعیف هوایی، / مناقصه , مناقصه  واگذاری احداث کابلکشی فشار ضعیف زمینی و شبکه فشار ضعیف هوایی،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127889/مزایده-لوازم-آزمایشگاهی'>مزایده لوازم آزمایشگاهی  / اگهی مزایده , مزایده لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127940/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-6-75-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 6/75 مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 6/75 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127970/مزایده-فروش-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-75-94-مترمربع'>مزایده فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 75/94 مترمربع  / مزایده،مزایده فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 75/94 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128013/مزایده-ملک-مساحت-298-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 298 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 298 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128049/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-981-فرعی-مرحله-دوم'> مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 981 فرعی مرحله دوم  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 981 فرعی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128667/استعلام-رفع-مشکل-تبادل-حرارت-از-سقف-شیشه-ای-ساختمان--'>استعلام رفع مشکل تبادل حرارت از سقف شیشه ای ساختمان... / استعلام,استعلام رفع مشکل تبادل حرارت از سقف شیشه ای ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128688/فراخوان-مناقصه-عمومی-HSL-AN-ULTRA-LIGHT-WT-CMT--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی HSL AN ULTRA LIGHT WT CMT - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه عمومی HSL AN ULTRA LIGHT WT CMT - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128706/استعلام-شناسایی-و-قطع-انشعابات-غیرمجاز--'>استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز ... / استعلام, استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128730/مناقصه-تکمیل-آموزشگاه-خیری-عصمت-الملوک'>مناقصه تکمیل آموزشگاه خیری عصمت الملوک  / مناقصه تکمیل آموزشگاه خیری عصمت الملوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128753/استعلام-مقاوم-سازی-اسکلت-فلزی--'>استعلام مقاوم سازی اسکلت فلزی ... / استعلام, استعلام مقاوم سازی اسکلت فلزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128778/استعلام-اجرای-کانیو'>استعلام اجرای کانیو / استعلام, اجرای کانیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128797/استعلام-احداث-پایگاه-های-امداد-جاده-ای'>استعلام  احداث پایگاه های امداد جاده ای  / استعلام, احداث پایگاه های امداد جاده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128816/استعلام-​ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ​ساخت جاده و راه آهن  / استعلام, ​ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128834/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه--احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-نیروی'>مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی  / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث ، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128848/استعلام-خرید-بچه-ماهی-سی-باس-آسیایی-به-وزن-حداقل-5-گرم'>استعلام خرید بچه ماهی سی باس آسیایی به وزن حداقل 5 گرم  / استعلام, خرید بچه ماهی سی باس آسیایی به وزن حداقل 5 گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128864/استعلام-مرغ--'>استعلام مرغ ... / استعلام , استعلام مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128880/استعلام-درام-ترمز-کوپلینگ-ستاره-ای'>استعلام درام ترمز کوپلینگ ستاره ای / استعلام, استعلام درام ترمز کوپلینگ ستاره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128897/استعلام-میکروسکوپ-دو-EC-چشمی-لنزها-PLAN---'>استعلام میکروسکوپ دو EC چشمی لنزها PLAN .... / استعلام, استعلام میکروسکوپ دو EC چشمی لنزها PLAN ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128913/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی  / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128929/استعلام-مقوا'>استعلام مقوا  / استعلام, مقوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128948/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام  مرمت خانه ... / استعلام, مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128962/مناقصه-خرید-کنتور-مولتی-جت-خشک'>مناقصه خرید کنتور مولتی جت خشک / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور مولتی جت خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128977/استعلام-واگذاری-امور-مشاوره-واحد-بیمارستان'>استعلام واگذاری امور مشاوره واحد بیمارستان / اگهی فراخوان , استعلام واگذاری امور مشاوره واحد بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128991/مناقصه-اجرای-2650-متر-با-جدول-سنگی'>مناقصه اجرای 2650 متر با جدول سنگی / مناقصه ، مناقصه اجرای 2650 متر با جدول سنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129004/استعلام-ساپورت'>استعلام ساپورت / استعلام , استعلام ساپورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129018/مناقصه-خرید-ساید-بزرگ-کفی-جلو-چپ-و-راست-x100'>مناقصه خرید ساید بزرگ کفی جلو چپ و راست x100    / مناقصه مناقصه خرید ساید بزرگ کفی جلو چپ و راست x100  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129033/استعلام-یونجه--'>استعلام یونجه ... / استعلام , استعلام یونجه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129046/استعلام-خرید-بیل-لودری--'>استعلام خرید بیل لودری ... / استعلام, استعلام خرید بیل لودری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129061/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-و-تکمیل-عملیات-اجرایی-خطوط-انتقال-آب'>تجدید مناقصه خرید لوله و تکمیل عملیات اجرایی خطوط انتقال آب / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله و تکمیل عملیات اجرایی خطوط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128526/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام  لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام, لوله پلی اتیلن فاضلابی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128549/فراخوان-بازسازی-تاسیسات-زیربنایی'>فراخوان بازسازی تاسیسات زیربنایی  / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان بازسازی تاسیسات زیربنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128564/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-ساختمان-راهداری'>استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان راهداری / استعلام,استعلام تعمیر و تجهیز ساختمان راهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128583/استعلام-خرید-لوازم-تلقیح-مصنوعی--'>استعلام خرید لوازم تلقیح مصنوعی... / استعلام, استعلام خرید لوازم تلقیح مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128601/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید--حمل--نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-صنعتی-آشپزخانه'>آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات صنعتی آشپزخانه / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات صنعتی آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128617/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام,سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128631/استعلام-کولر-گازی-اسپیلت-ال-جی-اینورتر--'>استعلام کولر گازی اسپیلت ال جی اینورتر... / استعلام,کولر گازی اسپیلت ال جی اینورتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127901/مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-و-نگهداری-از-جایگاه-cng'>مزایده مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه cng  / اگهی مزایده , مزایده مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه cng </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127949/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-125-50-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 125/50 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 125/50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127976/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-برای-ایجاد-پارک-بازی'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین برای ایجاد پارک بازی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین برای ایجاد پارک بازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128018/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-121-42-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 121/42 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 121/42 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128059/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-189-95-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 189/95 مترمربع  / مزایده, مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 189/95 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128651/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128672/مناقصه-خرید-10-کیلومتر-کابل-63-کیلوولت-1-500'>مناقصه خرید 10 کیلومتر کابل 63 کیلوولت 1*500 / مناقصه , مناقصه خرید 10 کیلومتر کابل 63 کیلوولت 1*500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128692/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-روکش-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه عمومی اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128711/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-پایگاه'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان پایگاه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ساختمان پایگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128734/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-ساختمانها-و-فضاهای-اداری---(نوبت-دوم)'>مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمانها و فضاهای اداری  ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و نگهداری ساختمانها و فضاهای اداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128760/استعلام-اجرای-لاینینگ-کانال-انتقال-آب-روستای'>استعلام  اجرای لاینینگ کانال انتقال آب روستای / استعلام, اجرای لاینینگ کانال انتقال آب کشاورزی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128782/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو---'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو .... / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128801/استعلام-تعویض-مبل-فرمان-و-بریدن-پیچهای-بریده-چدنی-اگزوز---'>استعلام تعویض مبل فرمان و بریدن پیچهای بریده چدنی اگزوز  ... / استعلام, تعویض مبل فرمان و بریدن پیچهای بریده چدنی اگزوز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128820/استعلام-کابل-برق-خشک-و-افشان'>استعلام  کابل برق خشک و افشان  / استعلام, کابل برق خشک و افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128837/استعلام-چیلر-تراکمی-هوایی--'>استعلام چیلر تراکمی هوایی... / استعلام, استعلام چیلر تراکمی هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128853/مناقصه-عملیات-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه عملیات اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت / مناقصه عملیات اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128868/استعلام-روغن-نباتی-جامد-خوراکی--'>استعلام روغن نباتی جامد خوراکی... / استعلام,روغن نباتی جامد خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128884/استعلام-مجموعه-آبندی-فنری-پالت-سینتر'>استعلام مجموعه آبندی فنری پالت سینتر / استعلام, استعلام مجموعه آبندی فنری پالت سینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128901/استعلام-قیف-بوخمر-شیکر-انکوباتور--'>استعلام قیف بوخمر، شیکر انکوباتور... / استعلام, استعلام قیف بوخمر، شیکر انکوباتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128917/فراخوان-تعمیر-و-آزمایش-کنتور-و-رگولاتور-مشترکین-گاز-در-سطح-استان'>فراخوان تعمیر و آزمایش کنتور و رگولاتور مشترکین گاز در سطح استان / مناقصه, فراخوان تعمیر و آزمایش کنتور و رگولاتور مشترکین گاز در سطح استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128934/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی... / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128951/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهر-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری بخش خدمات شهر و نگهداری فضای سبز- </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128967/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام فعالیتهای پشتیبانی آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128981/مناقصه-حراست-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی / مناقصه,مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128994/استعلام-بررسی-وضعیت-بسته-بندی--'>استعلام بررسی وضعیت بسته بندی ... / استعلام , استعلام بررسی وضعیت بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129007/استعلام-مقاطع-فلزی'>استعلام مقاطع فلزی / استعلام , استعلام مقاطع فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129022/استعلام-میز-راما-و--'>استعلام میز راما و... / ستعلام, استعلام میز راما و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129036/استعلام--اجاره-سه-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام   اجاره سه دستگاه خودروی سواری / استعلام , استعلام   اجاره سه دستگاه خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128487/مناقصه-عمومی-عملیات-احداث-میدان-انتظام'>مناقصه عمومی عملیات احداث میدان انتظام / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات احداث میدان انتظام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128510/استعلام-استخر-ذخیره-آب-چشمه--'>استعلام استخر ذخیره آب چشمه... / استعلام,استخر ذخیره آب چشمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128527/مناقصه-اجرای-فنداسیون-اسکلت-فلزی-و-سقف-سوله--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فنداسیون، اسکلت فلزی و سقف سوله...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فنداسیون، اسکلت فلزی و سقف سوله... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128550/فراخوان-ارزیابی-عملیات-اجرایی-کلیه-واحدهای-اصلی-و-جنبی-و-محوطه-سازی'>فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی کلیه واحدهای اصلی و جنبی و محوطه سازی / فراخوان ارزیابی, فراخوان ارزیابی عملیات اجرایی کلیه واحدهای اصلی و جنبی و محوطه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128566/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی ... / مناقصه,مناقصه تکمیل سالن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128586/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه  امور حفاظت فیزیکی  / مناقصه  , مناقصه امور حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128603/استعلام-عملیات-اجرای-تاسیسات-برقی--'>استعلام عملیات اجرای تاسیسات برقی... / استعلام,عملیات اجرای تاسیسات برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128618/فراخوان-امور-خدماتی-نظافتی-و-فضای-سبز'>فراخوان امور خدماتی نظافتی و فضای سبز  / مناقصه عمومی, فراخوان امور خدماتی نظافتی و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128633/مناقصه-آسفالت-خیابان-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مناقصه آسفالت خیابان  (مرحله اول - نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه آسفالت خیابان  (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127905/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-دوبلکس'>مزایده یک دستگاه آپارتمان دوبلکس / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127951/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127982/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مرحله-دوم'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی  مرحله دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128027/مزایده-آپارتمان-جمعا-15-واحد-مسکونی'>مزایده آپارتمان جمعا 15 واحد مسکونی / مزایده,مزایده آپارتمان جمعا 15 واحد مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128063/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-217-8-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 217/8 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 217/8 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128652/مناقصه-حراست-آرامستانها-آرامستان-باغ-رحمت-و-ساختمان-اداری-و---تجدید'>مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و ... تجدید  / آگهی مناقصه, مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128674/استعلام-تجهیزات-فیبر-نوری--'>استعلام تجهیزات فیبر نوری... / استعلام,تجهیزات فیبر نوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128693/استعلام-تجهیزات-رایانه--'>استعلام تجهیزات رایانه ... / استعلام , استعلام تجهیزات رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128712/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری  امور خدماتی / مناقصه , مناقصه واگذاری  امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128735/استعلام-اسپیلت-گری-اینورتردار-9000-و-اسپیلت-گری-اینورتر-دار-30000--'>استعلام اسپیلت گری اینورتردار 9000 و اسپیلت گری اینورتر دار 30000... / استعلام,استعلام اسپیلت گری اینورتردار 9000 و اسپیلت گری اینورتر دار 30000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128762/استعلام-مرغ-کشتار-روز--'>استعلام مرغ کشتار روز... / استعلام, استعلام مرغ کشتار روز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128783/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-طبخ-و-سرو-سه-وعده-غذا'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128802/استعلام-برگزاری-کلاس-آموزش-ترویج-کشاورزی--'>استعلام برگزاری کلاس آموزش ترویج کشاورزی... / استعلام,برگزاری کلاس آموزش ترویج کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128822/استعلام-پروژه-احداث-کمربند-حفاظتی-بتنی--'>استعلام پروژه احداث کمربند حفاظتی بتنی... / استعلام,پروژه احداث کمربند حفاظتی بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128838/استعلام-خرید-بچه-ماهی-سی-بریم--'>استعلام خرید بچه ماهی سی بریم .. / استعلام, خرید بچه ماهی سی بریم ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128854/استعلام-گوشت-منجمد-گوساله-برزیلی'>استعلام گوشت منجمد گوساله برزیلی / استعلام, گوشت منجمد گوساله برزیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128870/استعلام-پره-میکسر'>استعلام پره میکسر  / استعلام, پره میکسر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128887/اصلاحیه-فراخوان-شناسایی-ارزیابی-و-جذب-سرمایه-گذار-و-مشارک'>اصلاحیه فراخوان شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار و مشارک / اصلاحیه فراخوان, فراخوان شناسایی، ارزیابی و جذب سرمایه گذار و مشارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128902/مناقصه-اجرای-عملیات-رینگ-خطوط'>مناقصه اجرای عملیات رینگ خطوط / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات رینگ خطوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128918/استعلام-کامپیوتر-جیبی--'>استعلام کامپیوتر جیبی... / استعلام, استعلام کامپیوتر جیبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128935/استعلام-چیلر--'>استعلام چیلر ... / استعلام , استعلام چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128952/استعلام-روغن-کنجد--'>استعلام روغن کنجد ... / استعلام, استعلام روغن کنجد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128968/استعلام-سیستم-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامپیوتر ... / استعلام, استعلام سیستم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128982/استعلام-سیستم-روانکاری-سیم-بکسل'>استعلام سیستم روانکاری سیم بکسل / استعلام ,استعلام سیستم روانکاری سیم بکسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128995/تجدید-آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-ساخت-دال-و-نصب-روی-کانال-و-جداول'>تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول  / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید آگهی مناقصه عمومی اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129008/استعلام-احداث-کانال-آبیاری-بلوکی---'>استعلام  احداث کانال آبیاری بلوکی  .... / استعلام, احداث کانال آبیاری بلوکی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129023/استعلام-قرارداد-نصب-شماره-گوش-گاومیش'>استعلام قرارداد نصب شماره گوش گاومیش / استعلام,قرارداد نصب شماره گوش گاومیش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129037/استعلام-بهاء-اسلیپ-رینگ'>استعلام بهاء اسلیپ رینگ / استعلام بهاء , استعلام اسلیپ رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129050/مناقصه-عملیات-اجرایی-انسداد-بخشی-از-نوار-مرزی--'>مناقصه عملیات اجرایی انسداد بخشی از نوار مرزی ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی انسداد بخشی از نوار مرزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128592/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تعمیر-ماشین-های-الکتریکی--'>استعلام خرید تجهیزات رشته تعمیر ماشین های الکتریکی... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رشته تعمیر ماشین های الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128608/استعلام-دستگاه-فتوکپی--لپ-تاپ-و--'>استعلام دستگاه فتوکپی ، لپ تاپ و ... / استعلام, دستگاه فتوکپی ، لپ تاپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128622/مناقصه-ادامه-روکش-َآسفالت-خیابان-اصلی-تجدید'>مناقصه ادامه روکش َآسفالت خیابان اصلی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ادامه روکش َآسفالت خیابان اصلی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128639/مناقصه-پوشش-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه'>مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه / مناقصه ,مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127872/مزایده-فروش-زیرجین--هواکش-و--'>مزایده فروش زیرجین - هواکش و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش زیرجین - هواکش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127918/مزایده-پلاک-ثبتی-281-ناحیه-2-بخش-3'>مزایده پلاک ثبتی 281 ناحیه 2 بخش 3  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی 281 ناحیه 2 بخش 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127961/مزایده-اجاره-پنجشنبه-بازار'>مزایده اجاره پنجشنبه بازار  / مزایده عمومی , مزایده اجاره پنجشنبه بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127993/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-131'>مزایده یک دستگاه سواری پراید 131 / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128034/مزایده-اجاره-بیلبوردهای-تبلیغاتی-عرشه-2-عدد-پل-عابر-مکانیزه-به-همراه-حفظ-و-نگهداری'>مزایده  اجاره  بیلبوردهای تبلیغاتی عرشه 2 عدد پل عابر مکانیزه به همراه حفظ و نگهداری / آگهی مزایده, مزایده  اجاره  بیلبوردهای تبلیغاتی عرشه 2 عدد پل عابر مکانیزه به همراه حفظ و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128658/استعلام-اجرای-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام اجرای تعمیرات و نگهداری تاسیسات... / استعلام, استعلام نگهداری و تعمیرات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128679/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-منطقه-یک-ناحیه-یک-97-02-19'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک ناحیه یک  97.02.19 / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه یک ناحیه یک  ـ 97.02.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128699/مناقصه-اجرای-عملیات-بادشکن-غیرزنده'>مناقصه اجرای عملیات بادشکن غیرزنده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بادشکن غیرزنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128719/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-حمل-و-نقل-و-نگهبانی'>مناقصه واگذاری امور خدماتی حمل و نقل و نگهبانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی حمل و نقل و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128743/فراخوان-مناقصه-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی  - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128771/استعلام-لاینینگ-کانال-انتقال-آب'>استعلام  لاینینگ کانال انتقال آب / استعلام, لاینینگ کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128791/استعلام-خرید-و-اجرای-سه-مورد-پایب-جکینگ--'>استعلام خرید و اجرای سه مورد پایب جکینگ... / استعلام,خرید و اجرای سه مورد پایب جکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128811/استعلام-پروژه-عملیات-اجرای-خدمات-سرویس-ناوبری-و-کنترل-تردد--'>استعلام پروژه عملیات اجرای خدمات سرویس ناوبری و کنترل تردد .. / استعلام, پروژه عملیات اجرای خدمات سرویس ناوبری و کنترل تردد ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128827/استعلام-بهاء-کیس-کامل-و--'>استعلام بهاء کیس کامل  و.... / استعلام بهاء , استعلام بهاء کیس کامل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128843/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام,دارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128858/استعلام-خرید-بچه-ماهی--'>استعلام خرید بچه ماهی ... / استعلام, استعلام خرید بچه ماهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128875/استعلام-فن-آون--'>استعلام فن آون... / استعلام, استعلام فن آون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128891/استعلام-تعمیر--'>استعلام تعمیر ... / استعلام , استعلام تعمیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128909/استعلام-اجرای-طرح-بازسازی-تاسیسات-عمومی--'>استعلام اجرای طرح بازسازی تاسیسات عمومی... / استعلام,اجرای طرح بازسازی تاسیسات عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128923/استعلام-کلیدها-و-متعلقات---'>استعلام کلیدها و متعلقات .... / استعلام استعلام کلیدها و متعلقات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128941/استعلام-لوله-PE100-پلی-اتیلن'>استعلام لوله PE100 پلی اتیلن / استعلام, لوله PE100 پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128957/استعلام-عملیات-آبرسانی-سیار-در-سطح--'>استعلام عملیات آبرسانی سیار در سطح... / استعلام,استعلام عملیات آبرسانی سیار در سطح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128972/استعلام-گیر-موتور-دانفوس'>استعلام گیر موتور دانفوس / استعلام , استعلام گیر موتور دانفوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128986/استعلام-پشتیبانی-سازمان-الکترونیک-برید'>استعلام  پشتیبانی سازمان الکترونیک برید / استعلام, پشتیبانی سازمان الکترونیک برید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128999/استعلام-کابلها-و-رساناها'>استعلام کابلها و رساناها / استعلام , استعلام کابلها و رساناها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129013/استعلام-موتور-سیکلت-ایران-دوچرخ-آرشیا--'>استعلام موتور سیکلت ایران دوچرخ آرشیا... / استعلام,استعلام موتور سیکلت ایران دوچرخ آرشیا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129027/استعلام-خرید-و-تامین-تجهیزات-طرح-آبیاری'>استعلام خرید و تامین تجهیزات طرح آبیاری  / استعلام, خرید و تامین تجهیزات طرح آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129042/استعلام-خرید-سیستم-سرمایشی-کتابخانه-های--'>استعلام خرید سیستم سرمایشی کتابخانه های... / استعلام,خرید سیستم سرمایشی کتابخانه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129055/استعلام-خرید-14000کیلوگرم-فروکروم-کم-کربن'>استعلام  خرید 14000کیلوگرم فروکروم کم کربن / استعلام, استعلام  خرید 14000کیلوگرم فروکروم کم کربن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129070/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-250-میلیمتر-6-اتمسفر-با-مواد-PE100-بطول-1200-متر--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 6 اتمسفر با مواد PE100 بطول 1200 متر... / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر 6 اتمسفر با مواد PE100 بطول 1200 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129085/استعلام-اثاثیه-و-لوازم-اداری'>استعلام اثاثیه و لوازم اداری / استعلام ,استعلام اثاثیه و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129098/استعلام-مبل'>استعلام مبل  / استعلام, مبل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129112/استعلام-انجام-امور-بیمه-شخص-ثالث'>استعلام انجام امور بیمه شخص ثالث  / استعلام,استعلام انجام امور بیمه شخص ثالث </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129126/استعلام-خرید-اتصالات-شیرآلات'>استعلام  خرید اتصالات  شیرآلات / استعلام , استعلام  خرید اتصالات  شیرآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128512/استعلام-خدمات-خودرویی--'>استعلام خدمات خودرویی ... / استعلام, استعلام خدمات خودرویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128531/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام سیمان تیپ 2 / استعلام,سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128553/استعلام-یک-دستگاه-لپ-تاپ-asus'>استعلام یک دستگاه لپ تاپ asus / استعلام, یک دستگاه لپ تاپ asus</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128568/استعلام-دستکش-وینیل-سایز-مدیوم'>استعلام دستکش وینیل سایز مدیوم  / استعلام, دستکش وینیل سایز مدیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128588/مناقصه-ترمیم-و-اجرای-جدول-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم و اجرای جدول نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه ترمیم و اجرای جدول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128606/استعلام-درخواست-خرید-تجهیزات-رشته-صنایع-چوب--'>استعلام درخواست خرید تجهیزات رشته صنایع چوب ... / استعلام, استعلام درخواست خرید تجهیزات رشته صنایع چوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128620/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت  / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128637/استعلام-کارواش-صنعتی--'>استعلام کارواش صنعتی... / استعلام, استعلام کارواش صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127912/مزایده-تعدادی-از-رقبات-موقوفات'>مزایده تعدادی از رقبات موقوفات / آگهی مزایده , مزایده تعدادی از رقبات موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127959/مزایده-لیفتراک-شاخکی-دیزل-مارک-کوماتسو-مدل-8-25-fd'>مزایده لیفتراک شاخکی دیزل مارک کوماتسو مدل 8-25 fd / مزایده, مزایده  لیفتراک شاخکی دیزل مارک کوماتسو مدل 8-25 fd</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127990/مزایده-تعداد-4487-عدد-کفش-فوتبالی-مردانه---'>مزایده تعداد 4487 عدد کفش فوتبالی مردانه .....   / مزایده,مزایده تعداد 4487 عدد کفش فوتبالی مردانه ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128031/مزایده-یک-دستگاه-اسکید-لودر-بابکت'>مزایده یک دستگاه اسکید لودر بابکت / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اسکید لودر بابکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128068/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128656/استعلام-سفال--'>استعلام سفال ... / استعلام , استعلام سفال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128677/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان / استعلام, سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128695/فراخوان-عملیات-اصلاح-نوار-حفاری-و-روکش-آسفالت'>فراخوان عملیات اصلاح نوار حفاری و روکش آسفالت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان عملیات اصلاح نوار حفاری و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128716/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128740/استعلام-تامین-روشنایی--'>استعلام تامین روشنایی ... / استعلام , استعلام تامین روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128768/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128789/مناقصه-عمومی-واگذاری-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128806/استعلام-فتوکپی--'>استعلام فتوکپی ... / استعلام , استعلام فتوکپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128825/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-تخلیه-آزمایش-و-تحویل-لوله-ساده-فولادی'>مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، آزمایش و تحویل لوله ساده فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128841/استعلام-فیلتر-رصد-خورشیدی--'>استعلام فیلتر رصد خورشیدی ... / استعلام , استعلام فیلتر رصد خورشیدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128856/مناقصه-فعالیتهای-تاسیسات-تعدادی-از-واحدهای-تابعه'>مناقصه فعالیتهای تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیتهای تاسیسات تعدادی از واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128872/استعلام-رولیک-فلزی--'>استعلام رولیک فلزی... / استعلام, استعلام رولیک فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128889/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128906/استعلام-اجرای-پروژه-شبکه-اداره-پست--'>استعلام  اجرای پروژه شبکه اداره پست ... / استعلام, اجرای پروژه شبکه اداره پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128921/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128937/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن... / استعلام,خرید لوله های پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128955/استعلام-عملیات-احیاء-و-مرمت--'>استعلام عملیات احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام عملیات احیاء و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128970/استعلام-رله-ها-و-کنتاکتورها-و-متعلقات-مربوطه'>استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه / استعلام , استعلام رله ها و کنتاکتورها و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128984/استعلام-سر-باره-دانه-بندی-شده-سایز-4-3'>استعلام سر باره دانه بندی شده سایز 4/3 / استعلام , استعلام سر باره دانه بندی شده سایز 4/3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128997/مناقصه-خرید-تاج-خروسی-بزرگ-و-کوچک-x100-دنده-زنی-شده'>مناقصه خرید تاج خروسی بزرگ و کوچک x100 دنده زنی شده  / مناقصه مناقصه خرید تاج خروسی بزرگ و کوچک x100 دنده زنی شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129011/مناقصه-خرید-مجموعه-سینی-کفی-x100-و-x200'>مناقصه خرید مجموعه سینی کفی x100 و x200  / مناقصه مناقصه خرید مجموعه سینی کفی x100 و x200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129025/استعلام-چکمه-لاستیکی'>استعلام چکمه لاستیکی / استعلام, استعلام چکمه لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129039/استعلام-فیوز-کتابی-16-آمپر-تندکار'>استعلام فیوز کتابی 16 آمپر تندکار / استعلام, استعلام فیوز کتابی 16 آمپر تندکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129052/استعلام-مبل-یک-نفره'>استعلام مبل یک نفره  / استعلام, مبل یک نفره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129068/استعلام-انواع-تایر'>استعلام  انواع تایر / استعلام, استعلام  انواع تایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129082/استعلام-بذر-گل-همیشه-بهار'>استعلام بذر گل همیشه بهار   / استعلام , استعلام بذر گل همیشه بهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129095/استعلام-پایه-چراغ--'>استعلام پایه چراغ ... / استعلام, استعلام پایه چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129109/استعلام-احداث-حصار'>استعلام احداث حصار  / استعلام, استعلام احداث حصار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129124/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129075/استعلام-رطوبت-گیر-واسترینر'>استعلام رطوبت گیر واسترینر  / استعلام,استعلام ​رطوبت گیر و استرینر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129089/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری... / استعلام,تجهیزات اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129102/استعلام-حدود-1700-متر-کابل-کشی-جهت-ارائه-25-نود-شبکه--'>استعلام حدود 1700 متر کابل کشی جهت ارائه 25 نود شبکه... / استعلام , استعلام حدود 1700 متر کابل کشی جهت ارائه 25 نود شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129117/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129130/استعلام-ست-لباس-نظامی'>استعلام ست لباس نظامی / استعلام, استعلام ست لباس نظامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129143/استعلام-پنجره-upvc'>استعلام پنجره upvc / استعلام, استعلام پنجره  upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129155/استعلام-خرید-موتور-جوش-گام-الکتریک'>استعلام خرید موتور جوش گام الکتریک  / استعلام خرید موتور جوش گام الکتریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129169/استعلام-نظافت-کلیه-ساختمانهای-اداره-کل-ثبت-اسناد-و-املاک--'>استعلام نظافت کلیه ساختمانهای اداره کل ثبت اسناد و املاک... / استعلام,نظافت کلیه ساختمانهای اداره کل ثبت اسناد و املاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129183/استعلام-1875-قالب-2-5-کیلوگرمی-مکمل-خوراک-دام--'>استعلام 1875 قالب 2.5 کیلوگرمی مکمل خوراک دام ... / استعلام, استعلام 1875 قالب 2.5 کیلوگرمی مکمل خوراک دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129196/استعلام-400-کیسه-50-کیلویی-سیمان-تیپ-2--'>استعلام 400 کیسه 50 کیلویی سیمان تیپ 2... / استعلام,400 کیسه 50 کیلویی سیمان تیپ 2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129208/استعلام-جمع-آوری-و-تخلیه-و-انتقال-به-پارکینگ-و-نظافت--'>استعلام جمع آوری و تخلیه و انتقال به پارکینگ و نظافت ... / استعلام , استعلام جمع آوری و تخلیه و انتقال به پارکینگ و نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129220/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129232/استعلام-میلگرد--'>استعلام میلگرد ... / استعلام, استعلام میلگرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129244/استعلام-دستکش-ونیل-ایرانی'>استعلام دستکش ونیل ایرانی  / استعلام , استعلام دستکش ونیل ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129256/استعلام-پارتیشن-تمام-ام-دی-اف'>استعلام پارتیشن تمام ام دی اف  / استعلام, استعلام پارتیشن تمام ام دی اف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129268/استعلام-آب-ژاول-5000-کیلوگرم'>استعلام آب ژاول 5000 کیلوگرم  / استعلام, استعلام آب ژاول 5000 کیلوگرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129280/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن / استعلام , استعلام زونکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129292/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام  , استعلام  دوربین عکاسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129304/استعلام-مته-کرگیری-54-میلیمتری'>استعلام مته کرگیری 54 میلیمتری  / استعلام , استعلام مته کرگیری 54 میلیمتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129316/استعلام-خرید-پلاستیک-با-عرض-6-متر-جهت-پوشش-سطح-سیلو-ذرت'>استعلام خرید پلاستیک با عرض 6 متر جهت پوشش سطح سیلو ذرت / استعلام, استعلام خرید پلاستیک با عرض 6 متر جهت پوشش سطح سیلو ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129328/استعلام-بایگانی-ریلی'>استعلام بایگانی ریلی  / استعلام, استعلام بایگانی ریلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129340/استعلام-پمپ-1-5-اسب'>استعلام پمپ 1.5 اسب  / استعلام ,استعلام پمپ 1.5 اسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129352/استعلام-تامین-نیروی-خدماتی-به-تعداد-یک-نفر-و-دو-اولاد'>استعلام  تامین نیروی خدماتی  به تعداد یک نفر و دو اولاد / استعلام, استعلام  تامین نیروی خدماتی  به تعداد یک نفر و دو اولاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129364/استعلام-اجرای-پروژه-مرمت-عملیات-سازه-های-مکانیکی'>استعلام اجرای پروژه مرمت عملیات سازه های مکانیکی / استعلام , استعلام اجرای پروژه مرمت عملیات سازه های مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129376/استعلام-پرده-زبرا-کرکره-ای'>استعلام پرده زبرا کرکره ای  / استعلام ,استعلام پرده زبرا کرکره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129388/استعلام-یخچال-6-فوت'>استعلام  یخچال 6 فوت  / استعلام, استعلام  یخچال 6 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129400/استعلام-مقره-سوزنی-9-پر-سیلیکونی-طول-خزش-1090-mm-ولتاژ-33-kv-سیمکاتک-و--'>استعلام مقره سوزنی 9 پر  سیلیکونی طول خزش 1090 mm ولتاژ 33 kv سیمکاتک و ... / استعلام, استعلام  مقره سوزنی 9 پر  سیلیکونی طول خزش 1090 mm ولتاژ 33 kv سیمکاتک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129412/استعلام-لوله-گالوانیزه-8-اینچ'>استعلام لوله گالوانیزه 8 اینچ  / استعلام , استعلام لوله گالوانیزه 8 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129424/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی-32-اینچ'>استعلام تلویزیون ال ای دی 32 اینچ  / استعلام, استعلام تلویزیون ال ای دی 32 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129436/استعلام-خدمات-مشاوره-مطالعات-و-طراحی-فاز-اول-و-دوم'>استعلام خدمات مشاوره مطالعات و طراحی فاز اول و دوم / استعلام, استعلام خدمات مشاوره مطالعات و طراحی فاز اول و دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129449/استعلام-صندلی-فرودگاهی-فلزی-4-نفره-رادسیستم'>استعلام صندلی فرودگاهی فلزی 4 نفره رادسیستم / استعلام , استعلام صندلی فرودگاهی فلزی 4 نفره رادسیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128090/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-226-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 226 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 226 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128136/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-سازمان-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات سازمان  نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات سازمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128178/مزایده-فروش-تعداد-5-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تجاری نوبت سوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تجاری نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128213/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی  / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128243/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات--'>مزایده ملک و ماشین آلات... / مزایده, مزایده ملک و ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128272/مزایده-چهار-قطعه-زمین'>مزایده چهار قطعه زمین / مزایده,مزایده چهار قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128301/مزایده-ششدانگ-یک-خانه-ویلایی'>مزایده ششدانگ یک خانه ویلایی / مزایده,مزایده ششدانگ یک خانه ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128329/مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128375/مزایده-ششدانگ-یک-آپارتمان-مسکونی-مساحت-1-74-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک آپارتمان مسکونی مساحت 1.74 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک آپارتمان مسکونی مساحت 1.74 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129017/استعلام-میز-راما-و-کمد'>استعلام میز راما و کمد / استعلام , استعلام میز راما و کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129032/مناقصه-تجدیدی-تامین-نیروی-انتظامات--'>مناقصه تجدیدی تامین نیروی انتظامات...  / آگهی مناقصه تجدیدی،مناقصه تجدیدی تامین نیروی انتظامات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129045/استعلام-الکترو-موتور-4300-کیلووات-6-کیلو-ولت-(C214)-(تعمیری)'>استعلام الکترو موتور 4300 کیلووات 6 کیلو ولت (C214) (تعمیری) / استعلام, الکترو موتور 4300 کیلووات 6 کیلو ولت (C214) (تعمیری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129060/استعلام-کارتن-بسته-بندی-22-34'>استعلام کارتن بسته بندی 22*34 / استعلام, کارتن بسته بندی 22*34</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129074/استعلام--تلویزیون-ال-ای-دی-42-اینچ'>استعلام   تلویزیون ال ای دی 42 اینچ / استعلام,  استعلام   تلویزیون ال ای دی 42 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129088/استعلام-درایو-ABB-و-مقاومت-ترمز'>استعلام درایو ABB و مقاومت ترمز / استعلام , استعلام درایو ABB و مقاومت ترمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129101/استعلام-بیمه-مسئولیت-و-آتش-سوزی'>استعلام بیمه مسئولیت و آتش سوزی  / استعلام, استعلام بیمه مسئولیت و آتش سوزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129116/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام,  اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129129/استعلام-هزینه-اجرای-چاه-ارت'>استعلام  هزینه اجرای چاه ارت  / استعلام , استعلام  هزینه اجرای چاه ارت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129142/مناقصه-راهبری-فنی-سردخانه-ها'>مناقصه راهبری فنی سردخانه ها  / مناقصه ، مناقصه راهبری فنی سردخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129154/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام, استعلام روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129168/استعلام-مرمت-درب-های-چوبی-مسجد-امام'>استعلام مرمت درب های چوبی مسجد امام / استعلام , استعلام مرمت درب های چوبی مسجد امام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129182/استعلام-احداث-خط-انتقال-فاضلاب-و--'>استعلام احداث خط انتقال فاضلاب و ... / استعلام,استعلام احداث خط انتقال فاضلاب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129195/استعلام-تانکر-پلی-اتیلن-3-لایه'>استعلام تانکر پلی اتیلن 3 لایه  / استعلام , استعلام تانکر پلی اتیلن 3 لایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129207/استعلام-کارتریج-چاپگر-لیزری'>استعلام کارتریج چاپگر لیزری / استعلام , استعلام کارتریج چاپگر لیزری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129219/استعلام-خرید-و-نصب-مرکز-تلفن'>استعلام خرید و نصب مرکز تلفن / استعلام, استعلام خرید و نصب مرکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129231/استعلام-موتور-جوشکاری--'>استعلام موتور جوشکاری ... / استعلام , استعلام موتور جوشکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129243/استعلام-دریچه-سرتخلیه-پمپ-عمودی-چدن'>استعلام دریچه سرتخلیه پمپ عمودی چدن  / استعلام, استعلام دریچه سرتخلیه پمپ عمودی چدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129255/استعلام-پایه-kg-cm^2-1000-جاده-ای-و-خیابانی-جنس-بتونی--'>استعلام پایه kg/cm^2 1000 جاده ای و خیابانی جنس بتونی ... / استعلام, استعلام پایه kg/cm^2 1000 جاده ای و خیابانی جنس بتونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129267/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه--'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه... / استعلام,ذخیره ساز شبکه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129279/استعلام-گوشت-تازه-ران-مرغ'>استعلام گوشت تازه ران مرغ  / استعلام, استعلام گوشت تازه ران مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129291/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129303/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129315/استعلام-دستبند-نظامی-و-غیره'>استعلام دستبند نظامی و غیره / استعلام , استعلام دستبند نظامی و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129327/استعلام-فاکس-چهار-کاره'>استعلام فاکس چهار کاره  / استعلام, استعلام  فاکس چهار کاره شامل پرینتر - کپی - اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129339/استعلام-طرح-های-آمارگیری-از-هزینه-و-درآمد'>استعلام طرح های آمارگیری از هزینه و درآمد  / استعلام, استعلام طرح های آمارگیری از هزینه و درآمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129351/استعلام-اسپلیت-سرمایشی--'>استعلام اسپلیت سرمایشی ... / استعلام , استعلام اسپلیت سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129363/استعلام-ورق-MDF--'>استعلام ورق MDF ... / استعلام, استعلام ورق MDF ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129375/استعلام-خرید-چادر-برزنت'>استعلام خرید چادر برزنت / استعلام , استعلام خرید چادر برزنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129387/استعلام-خرید-پودر-جوشکاری'>استعلام خرید پودر جوشکاری / استعلام,  استعلام خرید پودر جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129399/استعلام-سرویس-کامل-کپسول-های-آتش-نشانی--'>استعلام سرویس کامل کپسول های آتش نشانی ... / استعلام , استعلام سرویس کامل کپسول های آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129411/استعلام-شیت-شریانی'>استعلام شیت شریانی / استعلام, استعلام شیت شریانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129423/استعلام-تهیه-کفپوش-جهت-بازسازی-ساختمان'>استعلام تهیه کفپوش جهت بازسازی ساختمان / استعلام , استعلام تهیه کفپوش جهت بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129435/استعلام-فلش-مموری-32G'>استعلام فلش مموری 32G / استعلام , استعلام فلش مموری 32G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129448/استعلام-آب-سردکن-عمومی'>استعلام آب سردکن عمومی  / استعلام , استعلام آب سردکن عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128086/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی'>مزایده یک قطعه زمین زراعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128134/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-159-6-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 159.6 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 159.6 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128171/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-405'>مزایده فروش یکدستگاه پژو 405  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128212/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-91-81-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 91/81 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 91/81 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128241/فروش-لوازم-اداری-اسقاط'>فروش لوازم اداری اسقاط / اگهی مزایده , فروش لوازم اداری اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128269/مزایده-تعدادی-خودرو-صفر'>مزایده تعدادی خودرو صفر  / اگهی مزایده , مزایده تعدادی خودرو صفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128297/مزایده-فروش-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128327/مزایده-آهن-آلات-و-اقلام-ضایعاتی'>مزایده آهن آلات و اقلام ضایعاتی / مزایده , مزایده آهن آلات و اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129041/مناقصه-تکمیل-پایگاه-امداد-و-نجات'>مناقصه تکمیل پایگاه امداد و نجات / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل پایگاه امداد و نجات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129054/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون'>استعلام مبلمان و دکوراسیون / استعلام,مبلمان و دکوراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129069/استعلام-پک-(خرمای-بم-درجه-یک-3-بسته-نیم-کیلویی--'>استعلام پک (خرمای بم درجه یک 3 بسته نیم کیلویی... / استعلام,پک (خرمای بم درجه یک 3 بسته نیم کیلویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129083/استعلام-ترمیم-و-تعمیرات-ساختمانی--'>استعلام  ترمیم و تعمیرات ساختمانی... / استعلام,استعلام  ترمیم و تعمیرات ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129096/استعلام-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام دوربین های مدار بسته  / استعلام , استعلام دوربین های مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129110/استعلام-بازسازی-سقف-کاذب-نمازخانه-و-سالن-آمفی-تئاتر--'>استعلام بازسازی سقف کاذب نمازخانه و سالن آمفی تئاتر ... / استعلام,استعلام بازسازی سقف کاذب نمازخانه و سالن آمفی تئاتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129125/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-برقی'>استعلام لوازم و تجهیزات برقی / استعلام,استعلام لوازم و تجهیزات برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129138/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129150/مناقصه-تکمیل-استخرهای-ذخیره-آب'>مناقصه تکمیل استخرهای ذخیره آب  / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل استخرهای ذخیره آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129163/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>استعلام تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی... / استعلام,تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129178/مناقصه-احداث-ساختمان'>مناقصه احداث ساختمان   / مناقصه ، مناقصه  احداث ساختمان  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129191/استعلام-دستگاه-تصفیه-آب'>استعلام دستگاه تصفیه آب / استعلام, استعلام دستگاه تصفیه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129203/استعلام-دستگاه-منگنه-کوب-کارتن'>استعلام دستگاه منگنه کوب کارتن / استعلام , استعلام دستگاه منگنه کوب کارتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129215/استعلام-اجرای-لکه-گیری-آسفالت'>استعلام اجرای لکه گیری آسفالت / استعلام، استعلام اجرای لکه گیری آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129227/استعلام-مراحل-ثبتی-جهت-تثبیت-و-صدور-سند-مالکیت'>استعلام  مراحل ثبتی جهت تثبیت و صدور سند مالکیت / استعلام , استعلام  مراحل ثبتی جهت تثبیت و صدور سند مالکیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129239/فراخوان-مناقصه-بهسازی-ساختمان-پست-امداد-ناحیه-گازرسانی'>فراخوان مناقصه بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129251/استعلام-پارتیشن-بندی--'>استعلام پارتیشن بندی ... / استعلام , استعلام پارتیشن بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129263/استعلام-شیر-فلکه'>استعلام شیر فلکه / استعلام , استعلام شیر فلکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129275/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نظارت-کارگاهی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129287/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزاری--'>استعلام پشتیبانی سخت افزاری ... / استعلام , استعلام پشتیبانی سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129299/استعلام-میز-صندلی-و-تجهیزات-اداری'>استعلام میز، صندلی و تجهیزات اداری  / استعلام, استعلام میز، صندلی و تجهیزات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129311/استعلام-بازسازی-سپتیک'>استعلام بازسازی سپتیک / استعلام, استعلام بازسازی سپتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129323/استعلام-تجهیزات-تلفن-VOIP'>استعلام تجهیزات تلفن VOIP / استعلام, استعلام تجهیزات تلفن VOIP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129335/استعلام-خرید-چاپگر'>استعلام خرید چاپگر / استعلام ،استعلام خرید چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129347/استعلام-خرید-چای-ایرانی-درجه-یک'>استعلام خرید چای ایرانی درجه یک / استعلام , استعلام  خرید چای ایرانی درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129359/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام , استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129371/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب / استعلام ,استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129383/استعلام-فلش-مموری-16G'>استعلام فلش مموری 16G / استعلام , استعلام فلش مموری 16G</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129395/استعلام-مرمت-کاروانسرا'>استعلام مرمت کاروانسرا / استعلام, استعلام مرمت کاروانسرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129407/استعلام-پمپ-تزریق-آب-ژوال'>استعلام پمپ تزریق آب ژوال / استعلام, استعلام پمپ تزریق آب ژوال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129419/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129431/استعلام-فشارسنج-بی-ام'>استعلام فشارسنج بی ام / استعلام, استعلام فشارسنج بی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129443/استعلام-پروژه-تغییرات-و-تعویض-نرده-های-سایت-پردیس'>استعلام پروژه تغییرات و تعویض نرده های سایت پردیس / استعلام , پروژه تغییرات و تعویض نرده های سایت پردیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128116/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی---نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی ... نوبت دوم / مزایده , مزایده جاره اماکن ورزشی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128160/مزایده-فروش-شیر-توپی-استنلس-استیل'>مزایده فروش شیر توپی استنلس استیل / مزایده اموال منقول , مزایده فروش شیر توپی استنلس استیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128199/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-65-75-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 65/75 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت 65/75 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128236/مزایده-یکباب-خانه-قدیمی-با-قدمت-بالای-35-سال'>مزایده یکباب خانه قدیمی با قدمت بالای 35 سال / مزایده,مزایده یکباب خانه قدیمی با قدمت بالای 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128261/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128286/مزایده-تعداد-1-عدد-کلید-3-پل-یک-عدد-3-پل'>مزایده تعداد 1 عدد کلید 3 پل، یک عدد 3 پل / مزایده, مزایده تعداد 1 عدد کلید 3 پل، یک عدد 3 پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128316/مزایده-سواری-الدوزمبیل-مدل1990'>مزایده سواری الدوزمبیل مدل1990 / مزایده,مزایده سواری الدوزمبیل مدل1990</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128349/مزایده-املاک-تملیکی-و-مازاد-نوبت-اول'>مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت اول  / مزایده,مزایده املاک تملیکی و مازاد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128411/مزایده-ششدانگ-یک-بابخانه-بیرونی-و-اندرونی'>مزایده ششدانگ یک بابخانه بیرونی و اندرونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک بابخانه بیرونی و اندرونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129049/استعلام-انجام-نصب-سرامیک-دیوار--'>استعلام  انجام  نصب سرامیک دیوار.... / استعلام, استعلام  انجام  نصب سرامیک دیوار....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129064/استعلام-خرید-آبسردکن-و-یخچال--'>استعلام خرید آبسردکن و یخچال ... / استعلام, استعلام خرید آبسردکن و یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129079/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-عملیات-توسعه-و-رفع-افت-ولتاژ'>مناقصه دستمزد و مصالح عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ  / اگهی مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129092/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129106/استعلام-پیچ-و-مهره--'>استعلام پیچ و مهره ... / استعلام , استعلام پیچ و مهره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129120/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام,ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129134/استعلام-کیسه-زباله-نسوز'>استعلام کیسه زباله نسوز  / استعلام, استعلام کیسه زباله نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129146/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129159/استعلام-ابزار-آلات'>استعلام ابزار آلات / استعلام,استعلام ابزار آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129174/استعلام-تهیه-و-تحویل-6-قلم-اقلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تهیه و تحویل 6 قلم اقلام تجهیزات شبکه / استعلام, استعلام تهیه و تحویل 6 قلم اقلام تجهیزات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129186/استعلام-تعمیر-یارانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر یارانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام , استعلام تعمیر یارانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129199/استعلام-یخچال-فریزر'>استعلام یخچال فریزر  / استعلام, استعلام یخچال فریزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129211/استعلام-اجرای-فعالیت-های-آموزشی--ترویجی--'>استعلام اجرای فعالیت های آموزشی - ترویجی ... / استعلام, استعلام اجرای فعالیت های آموزشی - ترویجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129223/استعلام-تعمیرات-تاسیسات--'>استعلام تعمیرات تاسیسات ... / استعلام , استعلام تعمیرات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129235/استعلام-نصب-کابینت-ام-دی-اف'>استعلام  نصب کابینت ام دی اف / استعلام  استعلام   نصب کابینت ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129247/استعلام-کدورت-سنج'>استعلام کدورت سنج / استعلام, استعلام کدورت سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129259/استعلام-کابل-آلومینیوم'>استعلام کابل آلومینیوم / استعلام , استعلام کابل آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129271/استعلام-خرید-دیگ-چدنی'>استعلام خرید دیگ چدنی / استعلام , استعلام خرید دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129283/استعلام-موس-و-صفحه-کلید-بی-سیم'>استعلام موس و صفحه کلید بی سیم / استعلام, استعلام موس و صفحه کلید بی سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129295/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری  / استعلام ,استعلام ملزومات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129307/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-اماکن-ورزشی--'>استعلام تعمیر و بازسازی اماکن ورزشی ... / استعلام,تعمیر و بازسازی اماکن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129319/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا / استعلام, استعلام تامین بخار و تهویه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129331/استعلام-کانکس-اسکان-فلزی'>استعلام کانکس اسکان فلزی  / استعلام, استعلام کانکس اسکان فلزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129343/استعلام-لوله-یو-پی-وی-سی--'>استعلام لوله یو پی وی سی ... / استعلام, استعلام لوله یو پی وی سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129355/استعلام-ساخت-درب-ورودی-اتومات'>استعلام ساخت درب ورودی اتومات / استعلام , استعلام  ساخت درب ورودی اتومات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129367/استعلام-اسپرم-ژنومیک-سیمینتال--'>استعلام اسپرم ژنومیک سیمینتال.... / استعلام, استعلام  اسپرم ژنومیک سیمینتال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129379/استعلام-چاپ-4000-هزار-جلد-کتب-نقشه-محتوایی-و-مفومی-ریاضی'>استعلام چاپ 4000 هزار جلد کتب نقشه محتوایی و مفومی ریاضی / استعلام, استعلام چاپ 4000 هزار جلد کتب نقشه محتوایی و مفومی ریاضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129391/استعلام-پوشه-مقوایی'>استعلام پوشه مقوایی  / استعلام , استعلام پوشه مقوایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129403/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-سایز-630-فشار-10-بار'>استعلام لوله پلی اتیلن سایز 630 فشار 10 بار / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن سایز 630 فشار 10 بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129415/استعلام-قرارداد-تهیه-مصالح-و-اجرای-زیرگذرهای-باکسی-شالیاف'>استعلام قرارداد تهیه مصالح و اجرای زیرگذرهای باکسی شالیاف / استعلام , استعلام  قرارداد تهیه مصالح و اجرای زیرگذرهای باکسی شالیاف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129427/استعلام-تییغ-زنی-و-مرمت-و-بازگشایی'>استعلام تییغ زنی و مرمت و بازگشایی  / استعلام , استعلام تییغ زنی و مرمت و بازگشایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129439/استعلام-کولر-گازی-2-پنل-گرمایشی-و-سرمایشی-دیواری-ایرانی'>استعلام کولر گازی 2 پنل گرمایشی و سرمایشی دیواری ایرانی / استعلام, استعلام کولر گازی 2 پنل گرمایشی و سرمایشی دیواری ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128098/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد / مزایده, مزایده فروش تعدادی دام مازاد - </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128151/مزایده-یک-باب-مغازه-مساحت-35-4-مترمربع'>مزایده یک باب مغازه مساحت 35/4 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب مغازه مساحت 35/4 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128186/مزایده-شش-باب-سالن-کارگاهی'>مزایده شش باب سالن کارگاهی  / مزایده, مزایده شش باب سالن کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128222/مزایده-یکباب-منزل-254-93-مترمربع'>مزایده یکباب منزل 254.93 مترمربع  / مزایده ,مزایده یکباب منزل 254.93 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128253/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-و-مازاد'>مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128276/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید-GTXI-نوبت-دوم'>مزایده اتومبیل سواری پراید GTXI نوبت دوم / مزایده, مزایده اتومبیل سواری پراید GTXI نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128305/مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-'>مزایده اجاره کارخانه آسفالت-  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارخانه آسفالت -</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128335/مزایده-فروش-ضایعات-و-آهن-آلات'>مزایده فروش ضایعات و آهن آلات  / مزایده عمومی, مزایده فروش ضایعات و آهن آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128387/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128437/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مساحت-64-47-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 64/47 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 64/47 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128427/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-206-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 206 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 206 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128468/مزایده-ملکی-مساحت-212-60-مترمربع-ساختمان-ویلایی'>مزایده ملکی مساحت 212/60 مترمربع ساختمان ویلایی / مزایده،مزایده ملکی مساحت 212/60 مترمربع ساختمان ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128500/مزایده-ششدانگ-پلاک-مساحت-200-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک مساحت 200 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت 200 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128529/مزایده-485-2-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ'>مزایده 485/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ / مزایده,مزایده 485/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128557/مزایده-فروش-سکه-تمام-بهار-آزادی-تجدید'>مزایده فروش سکه تمام بهار آزادی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده فروش سکه تمام بهار آزادی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128591/مزایده-ابزار-آلات-کارگاهی--لوازم-سرمایی-گرمایی-خانگی-و-اشپزخانه-و--'>مزایده  ابزار آلات کارگاهی - لوازم سرمایی، گرمایی خانگی و اشپزخانه و ...  / مزایده , مزایده  ابزار آلات کارگاهی - لوازم سرمایی، گرمایی خانگی و اشپزخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128640/مزایده-فروش-ملک-مساحت-148-50-مترمربع'>مزایده فروش ملک مساحت 148/50 مترمربع / مزایده،مزایده فروش ملک مساحت 148/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128669/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشجر'>مزایده یک قطعه زمین مشجر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشجر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128703/مزایده-فروش-روزنامه-های-باطله'>مزایده فروش روزنامه های باطله / مزایده , مزایده فروش روزنامه های باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128727/مزایده-300-متر-کاشی-قرنیزی'> مزایده 300 متر کاشی قرنیزی / اگهی مزایده , مزایده 300 متر کاشی قرنیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128752/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-109-85-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 109/85 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 109/85 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128775/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو آردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128807/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-275-مترمربع'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 275 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 275 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128850/مزایده-اجاره-دو-طبقه-ساختمان-اداری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده اجاره دو طبقه ساختمان اداری تجاری نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره دو طبقه ساختمان اداری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128896/مزایده-ملک-مساحد-500-مترمربع'>مزایده ملک مساحد 500 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحد 500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128940/مزایده-58-03-سهم-از-240-سهم-از-ششدانگ'>مزایده 58/03 سهم از 240 سهم از ششدانگ  / مزایده,مزایده 58/03 سهم از 240 سهم از ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129009/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-2550-مترمربع'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 2550 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 2550 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129084/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-نوبت-اول'>مزایده فروش املاک تملیکی نوبت اول  / مزایده،مزایده فروش املاک تملیکی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129446/مزایده-اجاره-غرفه'>مزایده اجاره غرفه  / مزایده , مزایده اجاره غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128454/مزایده-بهره-برداری-جایگاه-CNG-فروش-یک-دستگاه-پژو-405--'>مزایده بهره برداری جایگاه CNG، فروش یک دستگاه پژو 405... / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری جایگاه CNG، فروش یک دستگاه پژو 405...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128485/مزایده-واگذاری-بلند-مدت-پساب-آب-شیرین-کن-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری بلند مدت پساب آب شیرین کن (نوبت دوم) / آگهی مزایده,مزایده واگذاری بلند مدت پساب آب شیرین کن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128513/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده واگذاری یک دستگاه خودرو / مزایده , مزایده واگذاری یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128538/مزایده-اجاره-باغ-پسته'>مزایده اجاره باغ پسته / اگهی مزایده عمومی,مزایده  اجاره باغ پسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128579/مزایده-دستگاه-پرس-دستگاه-سی-ان-سی-چوب-بری-دستگاه-اره--'>مزایده دستگاه پرس، دستگاه سی ان سی چوب بری، دستگاه اره ... / مزایده, مزایده دستگاه پرس، دستگاه سی ان سی چوب بری، دستگاه اره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128626/مزایده-کمپرسور-اسکرو-تله-آبگیر--دستگاه-شرینگ---'>مزایده  کمپرسور اسکرو تله آبگیر - دستگاه شرینگ .... / مزایده،مزایده  کمپرسور اسکرو تله آبگیر - دستگاه شرینگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128661/مزایده-واگذاری-ملک-بصورت-رهن-و-اجاره'>مزایده واگذاری ملک بصورت رهن و اجاره  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری ملک بصورت رهن و اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128683/مزایده-آپارتمان-مسکونی-طبقه-5'>مزایده آپارتمان مسکونی طبقه 5  / مزایده ،مزایده آپارتمان مسکونی طبقه 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128720/مزایده-یکدستگاه-آپارتمان-مسکونی-مساحت-106-مترمربع'>مزایده یکدستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 106 مترمربع / مزایده,مزایده یکدستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 106 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128745/مزایده-​فروش-بک-دستگاه-وانت--'>مزایده ​فروش بک دستگاه وانت ... / مزایده ، مزایده ​فروش بک دستگاه وانت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128764/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128792/مزایده-واگذاری-یک-باب-رستوران-سنتی--'>مزایده واگذاری یک باب رستوران سنتی ... / مزایده, مزایده واگذاری یک باب رستوران سنتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128828/مزایده-بک-باب-منزل-مسکونی-مساحت-234-72-مترمربع'>مزایده بک باب منزل مسکونی مساحت 234/72 مترمربع / مزایده,مزایده بک باب منزل مسکونی مساحت 234/72 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128877/مزایده-ملک-و-خودرو-سواری--'>مزایده ملک و خودرو سواری ... / اگهی مزایده , مزایده ملک و خودرو سواری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128925/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128965/مزایده-یک-واحد-تجاری-مساحت-159-68-مترمربع'>مزایده یک واحد تجاری مساحت 159/68 مترمربع / مزایده مزایده یک واحد تجاری مساحت 159/68 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129056/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-اردی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری اردی نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری اردی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129156/مزایده-راه-اندازی-کافی-شاپ'>مزایده راه اندازی کافی شاپ / مزایده, مزایده راه اندازی کافی شاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128366/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-614-78-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 614/78 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 614/78 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128422/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-های-فرش--'>مزایده بهره برداری از غرفه های فرش ... / مزایده , مزایده بهره برداری از غرفه های فرش ، آرایشگاه ، صنایع دستی ، کتاب و مجلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128462/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-221-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی 221 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی 221 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128497/مزایده-ملک-مساحت-247-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 247 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 247 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128524/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128551/مزایده-یک-باب-آپارتمان-مساحت-156-2-مترمربع'>مزایده یک باب آپارتمان مساحت 156/2 مترمربع  / مزایده,مزایده یک باب آپارتمان مساحت 156/2 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128590/آگهی-مزایده-مرحله-اول--یخجال-امرسان--فریزر-امرسان---'>آگهی مزایده مرحله اول ، یخجال امرسان ، فریزر امرسان ، ... / آگهی مزایده مرحله اول ، آگهی مزایده مرحله اول ، یخجال امرسان ، فریزر امرسان ، ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128635/مزایده-یکدستگاه-ساختمانی-مسکونی-100-مترمربع'>مزایده یکدستگاه ساختمانی مسکونی 100 مترمربع  / مزایده, مزایده یکدستگاه ساختمانی مسکونی 100 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128665/مزایده-واگذاری-غرفه-های-شهربازی'>مزایده واگذاری غرفه های شهربازی / مزایده , مزایده واگذاری غرفه های شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128700/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-تجاری'>مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری / مزایده, مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128725/مزایده-یک-دستگاه-خودور-پژو-405-مدل-1385'>مزایده یک دستگاه خودور پژو 405 مدل 1385  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودور پژو 405 مدل 1385 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128750/مزایده-مبل-راحتی--نوبت-دوم'>مزایده مبل راحتی....نوبت دوم / مزایده, مزایده مبل راحتی....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128774/مزایده-محوطه-ساختمان-شهرداری'>مزایده محوطه ساختمان شهرداری  / اگهی مزایده , مزایده محوطه ساختمان شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128805/مزایده-نمک-ـ-دو-دستگاه-خاری-گازی-مستعمل-و--'>مزایده نمک ـ دو دستگاه خاری گازی مستعمل و... / اگهی مزایده , مزایده نمک ـ دو دستگاه خاری گازی مستعمل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128846/مزایده-عمومی-فروش-100-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-هماتیتی'>مزایده عمومی فروش  100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی /  مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش  100 هزار تن سنگ آهن دانه بندی هماتیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128892/مزایده-فروش-عرصه-سه-پلاک-مسکونی-927-2-مترمربع'>مزایده فروش عرصه سه پلاک مسکونی 927/2 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش عرصه سه پلاک مسکونی 927/2 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128938/مزایده-کلید-فیوزهای-مینیاتوری-تکفاز-نو-مازاد'>مزایده کلید فیوزهای مینیاتوری تکفاز نو مازاد / مزایده , مزایده کلید فیوزهای مینیاتوری تکفاز نو مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129003/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-312-1-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 312/1 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 312/1 مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129077/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده یکباب مغازه تجاری / مزایده،مزایده یکباب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129190/مزایده-دو-قطعه-زمین-با-کاربری-پارکینگ'>مزایده دو قطعه زمین با کاربری پارکینگ / مزایده,مزایده دو قطعه زمین با کاربری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129065/استعلام-امور-تاسیساتی--'>استعلام امور تاسیساتی ... / استعلام , استعلام امور تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129080/استعلام-دفتر-روزنامه--'>استعلام دفتر روزنامه ... / استعلام , استعلام دفتر روزنامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129093/استعلام-سه-ردیف-آب-بند-هیدرو-سیلندر'>استعلام سه ردیف آب بند هیدرو سیلندر / استعلام , استعلام سه ردیف آب بند هیدرو سیلندر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129107/استعلام-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام تهیه و نصب چمن مصنوعی / استعلام , استعلام تهیه و نصب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129121/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129135/استعلام-مبلمان-و-دکوراسیون--'>استعلام مبلمان و دکوراسیون ... / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129147/استعلام-کود'>استعلام کود / استعلام, استعلام کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129160/استعلام-محوطه-سازی-مجتمع-خدماتی'>استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی / استعلام , استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129175/استعلام-نظارت-بر-عملیات-اجرایی-قنوات'>استعلام نظارت بر عملیات اجرایی قنوات  / استعلام ,استعلام نظارت بر عملیات اجرایی قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129187/استعلام-خرید-و-نصب-جی-پی-اس--'>استعلام خرید و نصب جی پی اس ... / استعلام, استعلام خرید و نصب جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129200/استعلام-خرید-تایر-12-24-کامیونی'>استعلام خرید تایر 12*24 کامیونی / استعلام, استعلام خرید تایر 12*24 کامیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129212/استعلام-بهینه-سازی-شبکه--'>استعلام بهینه سازی شبکه... / استعلام,بهینه سازی شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129224/استعلام-گوشی-مخابراتی'>استعلام گوشی مخابراتی / استعلام,گوشی مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129236/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیرات-کلی-و-جزئی-سیستم-برقی'>استعلام سرویس و نگهداری و تعمیرات کلی و جزئی سیستم برقی / استعلام , استعلام سرویس و نگهداری و تعمیرات کلی و جزئی سیستم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129248/استعلام-بهای-خرید-لوله-و--'>استعلام بهای خرید لوله و ... / استعلام بهای خرید لوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129260/استعلام-پرشر-عمودی-فارمو-بزرگ'>استعلام پرشر عمودی فارمو بزرگ  / استعلام, استعلام پرشر عمودی فارمو بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129272/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129284/استعلام-دو-کتابخانه'>استعلام دو کتابخانه / استعلام,استعلام دو کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129296/استعلام-سیلندر-کامل-اره-موتوری-و-پمپ-کامل--'>استعلام  سیلندر کامل اره موتوری و پمپ کامل ...  / استعلام برنج کیوگرم - روغن یک لیتری 200 عدد - و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129308/استعلام-اسفنج-فشرده'>استعلام اسفنج فشرده / استعلام , استعلام اسفنج فشرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129320/استعلام-سبد-کالایی--'>استعلام سبد کالایی ... / استعلام , استعلام سبد کالایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129332/استعلام-کاشت-محصولات-سالانه-غیر-دائمی'>استعلام کاشت محصولات سالانه غیر دائمی  / استعلام , استعلام کاشت محصولات سالانه غیر دائمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129344/استعلام-خرید-170-تن-سیم-هادی-لینکس---'>استعلام خرید 170 تن سیم هادی لینکس .... / استعلام  ، استعلام خرید 170 تن سیم هادی لینکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129356/استعلام-فیلمبرداری-FULL-HD--'>استعلام فیلمبرداری FULL HD ... / استعلام ,استعلام فیلمبرداری FULL HD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129368/استعلام-خرید-تجهیزات-ذخیره-سازی'>استعلام خرید تجهیزات ذخیره سازی / استعلام , استعلام خرید تجهیزات ذخیره سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129380/استعلام-تایر-5-لایه'>استعلام تایر 5 لایه / استعلام, استعلام تایر 5 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129392/استعلام-Router-2921-k9'>استعلام  Router 2921/k9  / استعلام , استعلام  Router 2921/k9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129404/استعلام-خدمات-کنترل-کیفیت-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خدمات کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن / استعلام ,استعلام خدمات کنترل کیفیت لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129416/استعلام-خرید-تجهیزات-و-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی  / استعلام ,استعلام خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129428/استعلام-اگزاست-فن---'>استعلام اگزاست فن  ... / استعلام , استعلام اگزاست فن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129440/استعلام-اجرای-عملیات-پروژه'>استعلام اجرای عملیات پروژه  / استعلام , استعلام اجرای عملیات پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128099/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-38-14-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 38/14 مترمربع / مزایده ،مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 38/14 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128153/مزایده-عمومی-انواع-لوله-و-اتصالات-پلی-اتیلن-و--'>مزایده عمومی انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن و... / مزایده , مزایده عمومی انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128190/مزایده-اقلام-و-تجهیزات-فنی'>مزایده اقلام و تجهیزات فنی  / اگهی مزایده , مزایده اقلام و تجهیزات فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128225/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-گردشگری--نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری گردشگری - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان واگذاری زمین با کاربری گردشگری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128254/مزایده-کارخانه-آسفالت-و-ماسه-شویی--نوبت-دوم'>مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی - نوبت دوم / مزایده ، مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128277/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-215--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده اجاره واحد تجاری 215 - نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری 215 - نوبت دوم چاپ اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128306/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-اداری-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128339/مزایده-عمومی-فروش-گاوپرواری'>مزایده عمومی فروش گاوپرواری / مزایده عمومی ، مزایده عمومی فروش گاوپرواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128392/مزایده-غرفه-عینک-و-اپتومتری-مرکز-بهداشتی--'>مزایده غرفه عینک و اپتومتری مرکز بهداشتی .. / آگهی مزایده , مزایده غرفه عینک و اپتومتری مرکز بهداشتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128443/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-95-49-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 95/49 مترمربع  / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 95/49 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128480/مزایده-دستگاه-ترانس-جوش'>مزایده دستگاه ترانس جوش / مزایده, مزایده دستگاه ترانس جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128479/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-118-15-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 118/15 مترمربع  / مزایده،مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 118/15 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128506/مزایده-استخر-بالای-تپه-آبشار---'>مزایده استخر بالای تپه آبشار .... / مزایده عمومی , مزایده استخر بالای تپه آبشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128533/مزایده-تعدادی-خودرو-سبک-سنگین--'>مزایده تعدادی خودرو سبک سنگین... / مزایده ,مزایده تعدادی خودرو سبک سنگین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128573/مزایده-عمومی-اموال-اسقاطی-تحت-اختیار'>مزایده عمومی اموال اسقاطی تحت اختیار / مزایده عمومی اموال اسقاطی تحت اختیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128602/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128646/مزایده-حدود-40-تن-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده حدود 40 تن آهن آلات ضایعاتی / اگهی مزایده , مزایده حدود 40 تن آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128676/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-172-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 172 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128710/مزایده-کل-عرصه-و-اعیان-ملک-مساحت-570-مترمربع'>مزایده کل عرصه و اعیان ملک مساحت 570 مترمربع  / مزایده,مزایده کل عرصه و اعیان ملک مساحت 570 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128736/مزایده-یکدستگاه-آپارتمان-تجاری-مساحت-45-41-مترمربع'>مزایده یکدستگاه آپارتمان تجاری مساحت 45/41 مترمربع / مزایده,مزایده یکدستگاه آپارتمان تجاری مساحت 45/41 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128756/مزایده-303-سهم-مشاع-از-2500-سهم-از-ششدانگ'>مزایده 303 سهم مشاع از 2500 سهم از ششدانگ  / مزایده،مزایده 303 سهم مشاع از 2500 سهم از ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128785/مزایده-اموال-توقیفی-فرز-عمودی'>مزایده اموال توقیفی فرز عمودی  /  مزایده , مزایده اموال توقیفی فرز عمودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128815/مزایده-زمین-مساحت-32-5متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 32.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 32.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128861/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-317-50-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 317/50 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 317/50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128905/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128947/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129028/مزایده-ششدانگ-پلاک-3155-12818'>مزایده ششدانگ پلاک 3155/12818  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 3155/12818 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129111/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-900-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 900 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 900 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129139/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129151/استعلام-مرمت-بافت-تاریخی--'>استعلام مرمت بافت تاریخی... / استعلام,مرمت بافت تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129164/استعلام-خرید-درب-برقی--'>استعلام خرید درب برقی ... / استعلام, استعلام خرید درب برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129179/استعلام-خودروهای-استیجاری'>استعلام خودروهای استیجاری / استعلام, استعلام خودروهای استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129192/استعلام-گوشی--'>استعلام گوشی ... / استعلام , استعلام گوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129204/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129216/استعلام-کابل-برقی-مسی-افق-البرز'>استعلام کابل برقی مسی افق البرز  / استعلام , استعلام کابل برقی مسی افق البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129228/استعلام-خرید-دستگاه-الکترولیز-نمک-طعام'>استعلام خرید دستگاه الکترولیز نمک طعام / استعلام , استعلام خرید دستگاه الکترولیز نمک طعام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129240/استعلام-روکش-حرارتی-لوله-ای-پلیمری--'>استعلام روکش حرارتی لوله ای پلیمری... / استعلام,روکش حرارتی لوله ای پلیمری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129252/استعلام-اقلام-غذایی-سبد-کالای--'>استعلام اقلام غذایی سبد کالای... / استعلام, استعلام اقلام غذایی سبد کالای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129264/استعلام-منبع-انبساط--منبع-اب--سختی-گیر-طبق-مشخصات-پیوستی'>استعلام منبع انبساط ، منبع اب ، سختی گیر طبق مشخصات پیوستی  / استعلام , استعلاممنبع انبساط ، منبع اب ، سختی گیر طبق مشخصات پیوستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129276/استعلام-الکترود-اکسیژن-متر--'>استعلام الکترود اکسیژن متر ... / استعلام , استعلام الکترود اکسیژن متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129288/استعلام-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-طرح-استانداردسازی--'>استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز طرح استانداردسازی ... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات مورد نیاز طرح استانداردسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129300/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام , استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129312/استعلام-خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب'>استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب / استعلام , استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129324/استعلام-درخواست-تعمیرات-ساختمان-های-اداری'>استعلام درخواست تعمیرات ساختمان های اداری / استعلام ,استعلام درخواست تعمیرات ساختمان های اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129336/استعلام-سمپاشی-مراکز'>استعلام سمپاشی مراکز / استعلام , استعلام سمپاشی مراکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129348/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی'>استعلام توسعه و بهینه سازی  / استعلام , استعلام توسعه و بهینه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129360/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129372/استعلام-تخت-خواب-یک-نفره--نرده-آهنی--'>استعلام تخت خواب یک نفره ، نرده آهنی ... / استعلام,  استعلام تخت خواب یک نفره ، نرده آهنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129384/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129396/استعلام-زونکن--'>استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129408/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129420/استعلام-اجرای-گچ-و-خاک'>استعلام اجرای گچ و خاک  / استعلام , استعلام اجرای گچ و خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129432/استعلام-کارشناسی-و-طبقه-بندی'>استعلام کارشناسی و طبقه بندی / استعلام , استعلام کارشناسی و طبقه بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129444/استعلام-تهیه-ساخت-حمل-و-نصب-درب-و-پنجره-از-پروفیل-پی-وی-سی--'>استعلام  تهیه ساخت حمل و نصب درب و پنجره از پروفیل پی وی سی... / استعلام,استعلام  تهیه ساخت حمل و نصب درب و پنجره از پروفیل پی وی سی... ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128077/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-تک-خوابه'>مزایده یک واحد آپارتمان تک خوابه / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان تک خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128122/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-خانه-مساحت-60-05-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه خانه مساحت 60/05 مترمربع / مزایده ،مزایده ششدانگ یک قطعه خانه مساحت 60/05 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128163/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405-مرحله-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128201/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-مساحت-4477-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4477 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 4477 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128238/مزایده-فروش-حق-الامتیاز-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش حق الامتیاز یک خط تلفن همراه  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش حق الامتیاز یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128262/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-131-مدل-90'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131 مدل 90 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131 مدل 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128287/مزایده-تعداد-یک-پلاک-زمین-دولتی-با-کاربری-مسکونی'>مزایده تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی / مزایده,مزایده تعداد یک پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128318/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-80-مترمربع'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی 80 مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی 80 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128355/مزایده-ششدانگ-یک-باب-مغازه-قطعه-اول'>مزایده ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128413/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-دستگاه-آپارتمان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128455/مزایده-سه-دستگاه-آپارتمان-مساحت-98-22-مترمربع'>مزایده سه دستگاه آپارتمان مساحت 98.22 مترمربع / مزایده,مزایده سه دستگاه آپارتمان مساحت 98.22 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128489/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-57-41-مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57/41 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 57/41 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128514/مزایده-یکباب-ساختمان-مسکونی-250-سال-ساخت'>مزایده یکباب ساختمان مسکونی 250 سال ساخت / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی 250 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128539/مزایده-ملک-مساحت-255-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 255 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 255 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128507/مزایده-سرسلندر-موتور-سیکلت-رینگ-موتور-سیکلت--بوش-توپ-میله-رکاب---'>مزایده سرسلندر موتور سیکلت -رینگ موتور سیکلت - بوش توپ- میله رکاب  .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده سرسلندر موتور سیکلت -رینگ موتور سیکلت - بوش توپ- میله رکاب  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128535/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-یک-باب-مغازه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128574/مزایده-فروش-آجرهای-ضایعاتی-برگشت-از-کوره'>مزایده فروش آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره / مزایده، مزایده فروش آجرهای ضایعاتی برگشت از کوره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128604/مزایده-فروش-املاک-مازاد-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش املاک مازاد با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128648/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-405'>مزایده یک دستگاه اتومبیل 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128680/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128713/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128737/مزایده-کالا-و-وسایط-نقلیه-دریایی-و-زمینی'>مزایده کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی / مزایده, مزایده کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128759/مزایده-ششدانگ-اعیانی-پلاک'>مزایده ششدانگ اعیانی پلاک / مزایده،مزایده ششدانگ اعیانی پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128786/مزایده-یک-دستگاه-ریو'>مزایده یک دستگاه ریو / مزایده,مزایده یک دستگاه ریو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128818/مزایده-سه-دانگ-از-ملک'>مزایده  سه دانگ از ملک  / مزایده,مزایده  سه دانگ از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128867/فراخوان-مزایده-اجاره-محلها'>فراخوان مزایده اجاره محلها / آگهی فراخوان مزایده ، فراخوان مزایده اجاره محلها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128908/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-312-1-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 312/1 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 312/1 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128954/مزایده-یک-باب-مغازه'>مزایده یک باب مغازه / مزایده،مزایده یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129031/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-3155-10317'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3155/10317  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3155/10317 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129114/مزایده-ششدانگ-پلاک-13093-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک 13093 فرعی / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک 13093 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128580/مزایده-مقدار-103-45-مترمربع-از-پلاک-ثبتی-677-فرعی'>مزایده مقدار 103/45 مترمربع از پلاک ثبتی 677 فرعی  / مزایده,مزایده مقدار 103/45 مترمربع از پلاک ثبتی 677 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128630/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری / مزایده،مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128662/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128686/مزایده-ادوات-نانوایی'>مزایده ادوات نانوایی / مزایده, مزایده ادوات نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128721/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-ویترینی'>مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی  / مزایده,مزایده یک دستگاه یخچال ویترینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128746/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه  / مزایده،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128766/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان--'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پیکان ... / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پیکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128796/مزایده-آپارتمان-مساحت-91-44-مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 91/44 مترمربع / مزایده, مزایده آپارتمان مساحت 91/44 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128829/مزایده-فروش-زمین-کارگاهی'>مزایده فروش زمین کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش زمین کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128882/مزایده-یک-قطعه-مسکونی'>مزایده یک قطعه مسکونی / مزایده,مزایده یک قطعه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128927/مزایده-فروش-ملک-مسکونی'>مزایده فروش ملک مسکونی / مزایده,مزایده فروش ملک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128974/مزایده-فروش-42-قطعه-پلاک-ثبتی'>مزایده فروش 42 قطعه پلاک ثبتی / مزایده,مزایده فروش 42 قطعه پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129057/مزایده-فروش-10-واحد-اداری-نوبت-اول-مرحله-اول'>مزایده فروش 10 واحد اداری نوبت اول مرحله اول  / مزایده،مزایده فروش 10 واحد اداری نوبت اول مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129166/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10970-5-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10970/5 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10970/5 مترمربع  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129137/استعلام-رنگ-آمیزی-طبق-لیست-پیوستی--'>استعلام رنگ آمیزی طبق لیست پیوستی... / استعلام,استعلام رنگ آمیزی طبق لیست پیوستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129149/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129162/استعلام-کمد-بایگانی'>استعلام کمد بایگانی / استعلام , استعلام کمد بایگانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129177/استعلام-خرید-کامپیوتر-و-تبلت--'>استعلام خرید کامپیوتر و تبلت ... / استعلام ، استعلام خرید کامپیوتر و تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129189/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129202/استعلام-دستگاه-تابلو-برق'>استعلام دستگاه تابلو برق  / استعلام, استعلام دستگاه تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129214/استعلام-فیلم-رادیولوژی-سونی-(43-35-upt)'>استعلام فیلم رادیولوژی سونی (43*35 upt) / استعلام, استعلام فیلم رادیولوژی سونی (43*35 upt)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129226/استعلام-برنج-کیوگرم--روغن-یک-لیتری-200-عدد--و--'>استعلام برنج کیوگرم - روغن یک لیتری 200 عدد - و ... / استعلام برنج کیوگرم - روغن یک لیتری 200 عدد - و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129238/استعلام-صندلی-کارمندی--'>استعلام صندلی کارمندی ... / استعلام,استعلام صندلی کارمندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129250/استعلام-نقاشی-و-رنگ-امیزی'>استعلام نقاشی و رنگ امیزی / استعلام , استعلام نقاشی و رنگ امیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129262/استعلام-تهیه-و-اجرای-آب-بندی-مخزن-فلزی'>استعلام تهیه و اجرای آب بندی مخزن فلزی / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آب بندی مخزن فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129274/استعلام-خرید-ضد-ویروس-KASPERSKY'>استعلام خرید ضد ویروس KASPERSKY / استعلام , استعلام خرید ضد ویروس KASPERSKY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129286/استعلام-ایجاد-پایلوت-تکثیر-و-پرورش-ماهیان'>استعلام ایجاد پایلوت تکثیر و پرورش ماهیان  / استعلام, استعلام ایجاد پایلوت تکثیر و پرورش ماهیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129298/استعلام-کابل-آلومینیوم'>استعلام کابل آلومینیوم  / استعلام , استعلام کابل آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129310/استعلام-خرید-حوضچه-های-گرد-ژئوممبران'>استعلام خرید حوضچه های گرد ژئوممبران / استعلام, استعلام خرید حوضچه های گرد ژئوممبران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129322/استعلام-مانیتور-و-پرینتر'>استعلام مانیتور و پرینتر  / استعلام, استعلام مانیتور و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129334/استعلام-تعمیر-دستگاه-میلو-اسکن-FT120'>استعلام  تعمیر دستگاه میلو اسکن FT120 / استعلام,  استعلام تعمیر دستگاه میلو اسکن FT120</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129346/استعلام-کره-گیاهی-و-شینسل-سینه-مرغ'>استعلام کره گیاهی و شینسل سینه مرغ / استعلام, استعلام کره گیاهی و شینسل سینه مرغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129358/استعلام-اپلیکاتور-پنبه-دار-استریل-تولید'>استعلام اپلیکاتور پنبه دار استریل تولید / استعلام , استعلام اپلیکاتور پنبه دار استریل تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129370/استعلام-استنت-دارویی-ULTRAMASTER'>استعلام استنت دارویی ULTRAMASTER / استعلام , استعلام استنت دارویی ULTRAMASTER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129382/استعلام-پرینتر-مدل-HP-M506DN'>استعلام پرینتر مدل HP-M506DN / استعلام استعلام پرینتر مدل HP-M506DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129394/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه'>استعلام  خرید لوله گالوانیزه / استعلام , استعلام  خرید لوله گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129406/استعلام-سیم-روکش-دار-آلومینیوم'>استعلام سیم روکش دار آلومینیوم / استعلام , استعلام سیم روکش دار آلومینیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129418/استعلام--لوله-مانسمان-گالوانیزه'>استعلام   لوله مانسمان گالوانیزه  / استعلام, استعلام لوله مانسمان گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129430/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-مرمت-و-بهسازی-سازه-های-سنگی-ملاتی-و--'>استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری مرمت و بهسازی سازه های سنگی ملاتی و ...  / استعلام, پروژه اجرای عملیات آبخیزداری مرمت و بهسازی سازه های سنگی ملاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129442/استعلام-میلگرد'>استعلام میلگرد / استعلام , استعلام میلگرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128105/مزایده-مدرسه-منحله-(نوبت-دوم)'>مزایده مدرسه منحله (نوبت دوم) / مزایده , مزایده مدرسه منحله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128159/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-66-50-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه  66/50 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه  66/50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128192/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-800-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 800 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128230/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128260/مزایده-فروش-انواع-ضایعات-پلی-اتیلنی'>مزایده، فروش انواع ضایعات پلی اتیلنی  / مزایده، مزایده، فروش انواع ضایعات پلی اتیلنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128282/مزایده-یک-دستگاه-هموژنیزه-پنج-تنی-با-کلیه-متعلقات'>مزایده یک دستگاه هموژنیزه پنج تنی با کلیه متعلقات   / مزایده , مزایده یک دستگاه هموژنیزه پنج تنی با کلیه متعلقات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128312/مزایده-خط-تلفن-همراه-و-یک-دستگاه-خودرو-بنز'>مزایده خط تلفن همراه و یک دستگاه خودرو بنز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خط تلفن همراه و یک دستگاه خودرو بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128344/مزایده-فروش-یکدستگاه-دریل-رادیال-صنعتی'>مزایده فروش یکدستگاه دریل رادیال صنعتی / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل رادیال صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128409/حراج-اموال-مازاد-برنیاز-بانک'>حراج اموال مازاد برنیاز بانک / مزایده, حراج اموال مازاد برنیاز بانک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128448/تجدید-مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-استند-و-بیلبورد--'>تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از استند و بیلبورد... / تجدید مزایده, تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از استند و بیلبورد... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128484/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز- نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128509/مزایده-زمین-سی-هزار-مترمربع'>مزایده زمین سی هزار مترمربع / مزایده,مزایده زمین سی هزار مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128537/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-حلقه-و-انگشتر-بدلی--'>مزایده یک دستگاه خودرو، حلقه و انگشتر بدلی ... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو، حلقه و انگشتر بدلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128474/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی-شامل-ارائه-خدمات-آزمایشگاهی-مزرعه-ای-و--'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، مزرعه ای و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی شامل ارائه خدمات آزمایشگاهی، مزرعه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128495/استعلام-سیمان-تیپ-دو'>استعلام سیمان تیپ دو / استعلام, سیمان تیپ دو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128517/فراخوان-تامین-سرویس-نوبت-دهی-تلفنی-و-اینترنتی-مراکز-درمانی'>فراخوان تامین سرویس نوبت دهی تلفنی و اینترنتی مراکز درمانی / مناقصه, فراخوان تامین سرویس نوبت دهی تلفنی و اینترنتی مراکز درمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128541/استعلام-پودر-منیزیوم-سولفات-هفت-آیه'>استعلام پودر منیزیوم سولفات هفت آیه  / استعلام, پودر منیزیوم سولفات هفت آیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128556/استعلام-پروژه-ترمیم-بند-انحرافی-کوتل--'>استعلام پروژه ترمیم بند انحرافی کوتل... / استعلام,پروژه ترمیم بند انحرافی کوتل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128571/استعلام-خرید-قوچ-نر-رومانوف'>استعلام خرید قوچ نر رومانوف  / استعلام, خرید قوچ نر رومانوف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128593/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی... / استعلام,سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128610/استعلام-چیلر--'>استعلام چیلر ... / استعلام , استعلام چیلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128623/مناقصه-احداث-پارک-آرامش'>مناقصه احداث پارک آرامش / مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک آرامش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128641/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127877/تجدید-مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-پایه-های-تبلیغاتی'> تجدید مزایده نصب و بهره برداری از پایه های تبلیغاتی  / مزایده, مزایده نصب و بهره برداری از پایه های تبلیغاتی  - تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127922/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-351-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 351 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 351 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127963/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-150-18-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 150/18 مترمربع  / مزایده،مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 150/18 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128000/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-110-08-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 110/08 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مساحت 110/08 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128036/مزایده-یک-قطعه-زمین-شالیرزای-مساحت-14561-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین شالیرزای مساحت 14561 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شالیرزای مساحت 14561 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128659/استعلام-جذب-نیرو'>استعلام جذب نیرو / استعلام,جذب نیرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128684/استعلام-کیت-X-ARGUS-100-REACTION--'>استعلام کیت X ARGUS 100 REACTION... / استعلام,کیت X ARGUS 100 REACTION...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128701/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-سردخانه'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه / مناقصه , مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128722/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128744/مناقصه-عملیات-اجرایی-رپرگذاری-تالاب--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری تالاب... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری تالاب... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128772/مناقصه-تهیه-تجهیزات-و-احداث-13177-متر-شبکه-پلی-اتیلن-با-فشار-60-پوند'>مناقصه تهیه تجهیزات و احداث 13177 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند  / مناقصه , مناقصه تهیه تجهیزات و احداث 13177 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128793/استعلام-خرید-کنتور-تکفاز--|'>استعلام خرید کنتور تکفاز...| / استعلام, استعلام خرید کنتور تکفاز...|</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128812/تجدید-مناقصه-دستگاه-دو-پاکته-تولید-قطعات-بتنی--'>تجدید مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128830/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128844/مناقصه-واگذاری-واحد-شنوایی-سنجی'>مناقصه واگذاری واحد شنوایی سنجی / مناقصه , مناقصه واگذاری واحد شنوایی سنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128860/استعلام-گریس'>استعلام گریس / استعلام, استعلام گریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128876/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-مراکز-خدمات'>استعلام تعمیر و تجهیز مراکز خدمات / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز مراکز خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128893/استعلام-شنیسل-مرغ--'>استعلام شنیسل مرغ ... / استعلام, استعلام شنیسل مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128910/استعلام-پرورش-حیوانات'>استعلام پرورش حیوانات / استعلام , استعلام پرورش حیوانات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128924/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-90-میلیمتر-6-اتمسفر'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128943/استعلام-دستگاه-پیج-جوش-سه-فاز'>استعلام دستگاه پیج جوش سه فاز / استعلام , استعلام دستگاه پیج جوش سه فاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128959/استعلام-اسکن-دفاتر-املاک--'>استعلام اسکن دفاتر املاک... / استعلام,اسکن دفاتر املاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128973/استعلام-جلد-ملی-کارت-پرسی'>استعلام جلد ملی کارت پرسی / استعلام , استعلام جلد ملی کارت پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128987/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان  / مناقصه ، مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129000/استعلام-پروژه-تکمیل-ساختمان-نگهبانی--'>استعلام پروژه تکمیل ساختمان نگهبانی... / استعلام,پروژه تکمیل ساختمان نگهبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129015/استعلام-Lenovo-Ideapad-V330-B-15-inch-Laptop'>استعلام Lenovo Ideapad V330-B-15 inch Laptop / استعلام,Lenovo Ideapad V330-B-15 inch Laptop</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129029/استعلام-بهاء-دیوایدر-4-راهه-جریان-روغن'>استعلام بهاء دیوایدر 4 راهه جریان روغن / استعلام بهاء , استعلام بهاء دیوایدر 4 راهه جریان روغن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129043/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129058/استعلام-درزبندها-و-عایقها'>استعلام درزبندها و عایقها / استعلام , استعلام درزبندها و عایقها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128451/مناقصه-عمومی-خرید-یک-قطعه-زمین'>مناقصه عمومی خرید یک قطعه زمین / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی خرید یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128469/استعلام-کیت-ID-PLEX-100-REACTION'>استعلام کیت ID PLEX 100 REACTION  / استعلام, کیت ID PLEX 100 REACTION </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128488/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام,خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128511/استعلام-اسکنر-2620-KODAK'>استعلام  اسکنر 2620  KODAK  / استعلام, اسکنر 2620  KODAK </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128528/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-عملیات-خاکی-معابر-فاز-دوم-مجتمع--'>فراخوان مناقصه عمومی احداث عملیات خاکی معابر فاز دوم مجتمع... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث عملیات خاکی معابر فاز دوم مجتمع...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128552/استعلام-پیمانکاری-مبادله-مرسولات-پستی-خط--'>استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی خط ... / استعلام,استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی خط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128567/استعلام-یخچال-امرسال-12-فوت--'>استعلام یخچال امرسال 12 فوت... / استعلام,یخچال امرسال 12 فوت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128587/استعلام-درخواست-تجهیزات-رشته-تاسیسات'>استعلام درخواست تجهیزات رشته تاسیسات / استعلام, درخواست تجهیزات رشته تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128605/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره'>اصلاحیه مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128619/استعلام-دو-دستگاه-خودرو--'>استعلام دو دستگاه خودرو... / استعلام, استعلام دو دستگاه خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128636/استعلام-بیمه-عمر-بازنشستگان-و-تب-مالت-شاغلین'>استعلام  بیمه عمر بازنشستگان و تب مالت شاغلین  / استعلام, بیمه عمر بازنشستگان و تب مالت شاغلین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127910/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-مساحت-121-91-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 121/91 مترمربع / مزایده،مزایده یک باب منزل مسکونی مساحت 121/91 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127956/مزایده-زمین-مساحت-175250-مترمربع'>مزایده زمین مساحت 175250 مترمربع  / مزایده،مزایده زمین مساحت 175250 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127988/مزایده-4-دانگ-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده 4 دانگ از سرقفلی مغازه  / مزایده,مزایده 4 دانگ از سرقفلی مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128029/مزایده-عرصه-ای-به-مساحت-حدودا-130-متر-مربع'>مزایده عرصه ای به مساحت حدودا 130 متر مربع  / مزایده , مزاییده عرصه ای به مساحت حدودا 130 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128067/مزایده-فروش-یکدستگاه-ستون-ریز-با-گیربکس'>مزایده فروش یکدستگاه ستون ریز با گیربکس / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه ستون ریز با گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128654/مناقصه-احداث-کابلکشی-زمینی-احداث-شبکه-فشار-ضعیف-و-فشار-متوسط-زمینی'>مناقصه احداث کابلکشی زمینی، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط زمینی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه احداث کابلکشی زمینی، احداث شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128675/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128694/استعلام-فعالیتهای-پشتیبانی-کشاورزی--'>استعلام فعالیتهای پشتیبانی کشاورزی... / استعلام, استعلام فعالیتهای پشتیبانی کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128715/استعلام-اجرای-طرح-لاینینگ-کانال-انتقال-آب--'>استعلام اجرای طرح لاینینگ کانال انتقال آب ... / استعلام, استعلام اجرای طرح لاینینگ کانال انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128738/تجدید-مناقصه-اجرای-مدیریت-چرا-و-برآورد-ظرفیت-دام-در-سطح-مراتع-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای مدیریت چرا و برآورد ظرفیت دام در سطح مراتع  نوبت دوم  /  تجدید مناقصه , مناقصه اجرای مدیریت چرا و برآورد ظرفیت دام در سطح مراتع  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128765/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-زلزله-سیل-و--'>استعلام بیمه آتش سوزی، زلزله، سیل و ... / استعلام, بیمه آتش سوزی، زلزله، سیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128784/استعلام-اجرای-شبکه-آب-شهرک-صنعتی'>استعلام  اجرای شبکه آب شهرک صنعتی / استعلام, اجرای شبکه آب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128804/تجدید-مناقصه-اجرای-جدول-و-کانیوا-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر   / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و کانیوا سطح شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128824/استعلام-دستگاه-هواشناسی--'>استعلام دستگاه هواشناسی ... / استعلام, استعلام دستگاه هواشناسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128839/تجدید-مناقصه-حفظ-و-حراست-فیزیکی-ساختمان'>تجدید مناقصه حفظ و حراست فیزیکی ساختمان  / تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ و حراست فیزیکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128855/استعلام-خرید-و-نصب-قفسه-بایگانی--'>استعلام خرید و نصب قفسه بایگانی... / استعلام,خرید و نصب قفسه بایگانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128871/تجدید-مناقصه-اجرای-سنگ-کاری-مسیل-های-سطح-شهر'>تجدید مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهر / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ کاری مسیل های سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128888/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128903/اصلاحیه-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-به-تعداد-19-نفر-مورد-نیاز-گشت-و-بازرسی'>اصلاحیه مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 19 نفر مورد نیاز گشت و بازرسی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 19 نفر مورد نیاز گشت و بازرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128919/اصلاحیه-مناقصه-انجام-وظایف-پشتیبانی-و-خدماتی'>اصلاحیه مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128936/استعلام-روکش-نسوز'>استعلام روکش نسوز  / استعلام , استعلام روکش نسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128953/استعلام-بیرنگها'>استعلام بیرنگها / استعلام, استعلام بیرنگها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128969/استعلام-پلی-اتیلن--'>استعلام پلی اتیلن... / استعلام, استعلام پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128983/استعلام-باکس-بتنی---'>استعلام باکس بتنی .... / استعلام, استعلام باکس بتنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128996/استعلام-خرید-تجهیزات-و-قطعات-یدکی'>استعلام خرید تجهیزات و قطعات یدکی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات و قطعات یدکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129010/استعلام-Temperature-switches-ashcroft--'>استعلام Temperature switches ashcroft ... / استعلام, استعلام Temperature switches ashcroft ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129024/مناقصه-زیرساختهای-گردشگری'>مناقصه زیرساختهای گردشگری / مناقصه , مناقصه زیرساختهای گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128521/استعلام-خاکبرداری-در-زمینهای-سنگی-و--ایلراه-عشایری--'>استعلام خاکبرداری در زمینهای سنگی و... ایلراه عشایری... / استعلام,خاکبرداری در زمینهای سنگی و... ایلراه عشایری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128547/مناقصه-امور-مربوط-به-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128562/استعلام-پیمانکاری-مبادله-مرسولات-پستی'>استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی  / استعلام, پیمانکاری مبادله مرسولات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128581/مناقصه-ماشین-آلات-عمرانی-جهت-اجرای-پروژه-فولاد'>مناقصه ماشین آلات عمرانی جهت اجرای پروژه فولاد  / اگهی مناقصه , مناقصه ماشین آلات عمرانی جهت اجرای پروژه فولاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128598/استعلام-تخم-مرغ-برند-مروارید'>استعلام  تخم مرغ برند مروارید / استعلام, تخم مرغ برند مروارید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128615/استعلام-تامین-غذا-شبانه-روزی-اداره-کل'>استعلام  تامین غذا شبانه روزی اداره کل  / استعلام, تامین غذا شبانه روزی اداره کل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128628/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128649/مناقصه-خدمات-مشاوره-و-نظارت-فنی-و-مالی-بر-اجرای-پروژه--'>مناقصه خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه.... / مناقصه, مناقصه خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127894/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-از-نوع-تادانو-7-تنی-با-پلاک-شماره-946-ع-18-ایران-49'>مزایده یک دستگاه جرثقیل از نوع تادانو 7 تنی با پلاک شماره 946 ع 18 ایران 49  / مزایده , مزایده یک دستگاه جرثقیل از نوع تادانو 7 تنی با پلاک شماره 946 ع 18 ایران 49 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127945/مزایده-واگذاری-غرفه-های-میدان-میوه-و-تره-بار---'>مزایده واگذاری غرفه های میدان میوه و تره بار .... / مزایده ، مزایده غرفه های میدان میوه و تره بار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127974/مزایده-یک-دستگاه-جدول-زن-گوماکو-به-مدل-2009'>مزایده یک دستگاه جدول زن گوماکو به مدل 2009 / مزایده،مزایده یک دستگاه جدول زن گوماکو به مدل 2009</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128016/مزایده-آسیاب-میکسل---'>مزایده آسیاب میکسل .... / مزایده, مزایده آسیاب میکسل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128053/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-134-فرعی-مساحت-572-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 134 فرعی مساحت 572 مترمربع  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 134 فرعی مساحت 572 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128668/استعلام-سیمان--'>استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128689/استعلام-نگهداری-و-قرق-جنگلکاری--'>استعلام نگهداری و قرق جنگلکاری ... / استعلام, استعلام نگهداری و قرق جنگلکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128708/استعلام-جوشکاری-به-روش-ترمیت-در-بلاک--'>استعلام جوشکاری به روش ترمیت در بلاک... / استعلام,جوشکاری به روش ترمیت در بلاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128732/مناقصه-واگذاری-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری خدمات شهری  / مناقصه ، مناقصه واگذاری خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128757/استعلام-حفاظ--'>استعلام حفاظ ... / استعلام , استعلام حفاظ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128779/مناقصه-خرید-تجهیزات-ورزشی-و-سرمایشی-اماکن-ورزشی---'>مناقصه خرید تجهیزات ورزشی و سرمایشی اماکن ورزشی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ورزشی و سرمایشی اماکن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128798/استعلام-خرید-ایجاد-و-نگهداری-شبکه-رادیویی--'>استعلام خرید، ایجاد و نگهداری شبکه رادیویی... / استعلام, استعلام خرید، ایجاد و نگهداری شبکه رادیویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128817/مناقصه-نگهداری--تعمیر-و-راهبری-تاسیسات-در-سردخانه'>مناقصه نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات در سردخانه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات در سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128835/مناقصه-عمومی-جدولگذاری-لاله-17-اصلی'>مناقصه عمومی جدولگذاری لاله 17 اصلی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی جدولگذاری لاله 17 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128849/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و-خدمات-کنتورخوانی'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و خدمات کنتورخوانی / مناقصه  ،مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و کنتورخوانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128865/تجدید-فراخوان-مناقصه-4500-متر-لوله-پلی-اتیلن----نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه 4500 متر لوله پلی اتیلن...  - نوبت دوم  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه 4500 متر لوله پلی اتیلن...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128881/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-پشتیبانی-سیستم-های-مخابراتی-سازمان--'>استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم های مخابراتی سازمان .. / استعلام, سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم های مخابراتی سازمان ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128898/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام,تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128914/استعلام-شیرآلات--'>استعلام شیرآلات ... / استعلام , استعلام شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128930/استعلام-نگهداری-آسانسور--'>استعلام نگهداری آسانسور ... / استعلام, استعلام نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128949/استعلام-آمارگیری-و-راستی-آزمایی--'>استعلام آمارگیری و راستی آزمایی... / استعلام,آمارگیری و راستی آزمایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128963/استعلام-قطره-گیر-کولینگ-تاور'>استعلام قطره گیر کولینگ تاور  / استعلام,استعلام قطره گیر کولینگ تاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128979/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-استخر--'>استعلام تعمیر و بازسازی استخر... / استعلام,تعمیر و بازسازی استخر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128992/استعلام-یخچال-منفی-40-درجه'>استعلام  یخچال منفی 40 درجه  / استعلام, یخچال منفی 40 درجه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129005/مناقصه-تامین-نیرو-و-خدمات-شهری-و-فضای-سبز'>مناقصه تامین نیرو و خدمات شهری و فضای سبز  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیرو و خدمات شهری و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129019/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-کارگذاری-لوله-ساپورت-گذاری-و--'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی کارگذاری لوله، ساپورت گذاری و... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی کارگذاری لوله، ساپورت گذاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129034/مناقصه-بازسازی-استخر-ذخیره-آب-سنتی----سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه بازسازی استخر ذخیره آب سنتی...  , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی استخر ذخیره آب سنتی...  , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128577/مزایده-بوفه-سینما'>مزایده بوفه سینما  / آگهی مزایده ، مزایده بوفه سینما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128614/مزایده-ششدانگ-اعیان-یک-باب-خانه'>مزایده ششدانگ اعیان یک باب خانه / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یک باب خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128655/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-250-مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128682/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش یک خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128718/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکاب-نیسان--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه وانت پیکاب نیسان - مرحله دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه وانت پیکاب نیسان - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128741/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-اپارتمان-مساحت-89-98-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مساحت 89/98 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مساحت 89/98 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128763/فروش-تعدادی-تجهیزات-رایانه-ای'>فروش تعدادی تجهیزات رایانه ای / مزایده فروش ، مزایده فروش تعدادی تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128788/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مساحت-1622-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مساحت 1622 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب منزل مساحت 1622 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128823/مزایده-فروش-یک-واحد-ویلایی-دو-طبقه'>مزایده فروش یک واحد ویلایی دو طبقه  / مزایده,مزایده فروش یک واحد ویلایی دو طبقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128873/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128920/مزایده-فروش-زمین-کاربری-مسکونی-مساحت-187-62متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش زمین کاربری مسکونی مساحت 187.62متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش زمین کاربری مسکونی مساحت 187.62متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128964/مزایده-یک-دستگاه-پرس---'> مزایده یک دستگاه پرس  ... / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پرس  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129053/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-299-85-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 299/85 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 299/85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129131/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-متراژ-134-1-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان متراژ 134/1 مترمربع  / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان متراژ 134/1 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128542/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-الکترونیک--'>استعلام خرید تجهیزات رشته الکترونیک... / استعلام,خرید تجهیزات رشته الکترونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128558/فراخوان-تجدید-ارزیابی-کیفی-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژانراتور--'>فراخوان تجدید ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه دیزل ژانراتور ... / تجدید فراخوان , فراخوان تجدید ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه دیزل ژانراتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128572/استعلام-خرید-سیدر-و-هورمون-گوسفندی--'>استعلام خرید سیدر و هورمون گوسفندی... / استعلام, استعلام خرید سیدر و هورمون گوسفندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128595/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128611/استعلام-آسمان-نما--'>استعلام آسمان نما... / استعلام, استعلام آسمان نما...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128624/استعلام-تهیه-و-اجرای-نما-و-سرامیک-ساختمان-پایگاه-امداد--'>استعلام تهیه و اجرای نما و سرامیک ساختمان پایگاه امداد  .. / استعلام, تهیه و اجرای نما و سرامیک ساختمان پایگاه امداد  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128642/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>استعلام تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی... / استعلام,تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127883/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-اداری--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری - نوبت دوم / مزایده، مزایده یک دستگاه آپارتمان اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127927/مزایده-ساختمان-به-مساحت-2989-مترمربع'>مزایده ساختمان به مساحت 2989 مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت 2989 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127965/مزایده-کامیونت-مدل-84-به-رنگ-آبی'>مزایده کامیونت مدل 84 به رنگ آبی  / مزایده مزایده کامیونت مدل 84 به رنگ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128006/مزایده-ساختمان-قدیمی-ساز-با-قدمت-40-سال'>مزایده ساختمان قدیمی ساز با قدمت 40 سال / مزایده,مزایده ساختمان قدیمی ساز با قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128038/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-مسکونی--تجاری'>مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی ، تجاری / آگهی مزایده عمومی ، آگهی مزایده عمومی  مزایده فروش یکباب ساختمان مسکونی ، تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128660/استعلام-استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  استعلام احیا و مرمت قنات / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128685/مناقصه-انجام-خدمات-اداری-و-فنی-انجام-خدمات-حراست-و--'> مناقصه انجام خدمات اداری و فنی انجام خدمات حراست و ... /  آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه انجام خدمات اداری و فنی انجام خدمات حراست و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128702/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128726/استعلام-شناسایی-و-قطع-انشعابات-غیرمجاز---'>استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز .... / استعلام, استعلام شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128748/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128773/مناقصه-اجرای-عملیات-تقاطع-غیرهمسطح-خروجی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تقاطع غیرهمسطح خروجی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تقاطع غیرهمسطح خروجی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128794/فراخوان-انجام-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-صنعتی--'>فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی... / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128813/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-لوله-اتصالات-و-شیرآلات--'>استعلام تهیه حمل و نصب لوله اتصالات و شیرآلات ... / استعلام, استعلام تهیه حمل و نصب لوله اتصالات و شیرآلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128831/استعلام-فعالیت-های-مربوط-به-امنیت-خصوصی'>استعلام فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی / استعلام,فعالیت های مربوط به امنیت خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128845/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-توسعه-و-رفع-افت-ولتاژ'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ  / مناقصه ، مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128862/استعلام-گریس-800'>استعلام گریس 800 / استعلام, استعلام گریس 800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128878/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128894/استعلام-فن-سانتریفوژ-و-مجموعه-بلوور-و-پروانه-فن-و--'>استعلام فن سانتریفوژ و مجموعه بلوور و پروانه فن و ...  / استعلام, استعلام فن سانتریفوژ و مجموعه بلوور و پروانه فن و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128911/مناقصه-فعالیت-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-سوم'>مناقصه فعالیت خدماتی و پشتیبانی  نوبت سوم / مناقصه,مناقصه فعالیت خدماتی و پشتیبانی  نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128926/فراخوان-تجهیز-هوادهی-مدول-دوم-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی'>فراخوان تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / مناقصه, فراخوان تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128945/استعلام-ایجاد-دفتر-فروش--'>استعلام ایجاد دفتر فروش ... / استعلام , استعلام ایجاد دفتر فروش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128960/استعلام-گاز-ها-و-مواد-شیمیایی-صنعتی--'>استعلام گاز ها و مواد شیمیایی صنعتی ... / استعلام , استعلام گاز ها و مواد شیمیایی صنعتی ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128975/استعلام-تسمه-نقاله-مربوط-ocm-به-فیلتر-پرس'>استعلام تسمه نقاله مربوط ocm به فیلتر پرس / استعلام , استعلام تسمه نقاله مربوط ocm به فیلتر پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128988/استعلام-ماشینها-و-تجهیزات-اداری-و-کامپیوتری'>استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری / استعلام, استعلام ماشینها و تجهیزات اداری و کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129001/استعلام-لایروبی-و-احیا-انهار---'>استعلام لایروبی و احیا انهار  ... / استعلام,  لایروبی و احیا انهار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129016/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129030/مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>مناقصه اجرای طرح هادی روستای... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129044/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-خدمات-پلیس'>آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات پلیس / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات پلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129059/استعلام-یخچال-17-فوت-امرسان'>استعلام یخچال 17 فوت امرسان / استعلام, استعلام یخچال 17 فوت امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129072/استعلام-اجرای-بخشی-از-ساختمان'>استعلام اجرای بخشی از ساختمان / استعلام,  استعلام اجرای بخشی از ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128483/استعلام-سیمان---'>استعلام سیمان .... / استعلام, استعلام سیمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128502/استعلام-الکتروموتور-پمپ-آب--'>استعلام الکتروموتور پمپ آب ... / استعلام, استعلام الکتروموتور پمپ آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128525/استعلام-تعمیر-و-تعویض-روکش--'>استعلام تعمیر و تعویض روکش ... / استعلام, استعلام تعمیر و تعویض روکش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128548/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-(نگهدای-و-تعمیرات-شبکه-PM'>مناقصه تامین نیروی انسانی (نگهدای و تعمیرات شبکه PM / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی (نگهدای و تعمیرات شبکه PM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128563/استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی-تجدید'>استعلام توسعه و احداث روستایی تجدید / تجدید اگهی استعلام ، استعلام توسعه و احداث روستایی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128582/استعلام-دوربین-دوچشمی'>استعلام دوربین دوچشمی / استعلام, دوربین دوچشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128600/مناقصه-لایروبی-انهار--نوبت-دوم'>مناقصه لایروبی انهار - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه لایروبی انهار - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128616/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه شناسایی سرمایه گذار,تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128629/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127900/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-یکصد-و-هفده-متر-و-هفت-صدم-متر-مربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت یکصد و هفده متر و هفت صدم متر مربع  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت یکصد و هفده متر و هفت صدم متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127947/مزایده-فروش-تعدادی-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-مرحله-سوم'>مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی مرحله سوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی قطعه زمین کاربری مسکونی مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1127975/مزایده-توقیف-خودروی-سواری-پژو-405-به-شماره-انتظامی-971-ب-35-ایران-79'>مزایده توقیف خودروی سواری پژو 405 به شماره انتظامی 971 ب 35 ایران 79 / مزایده , مزایده توقیف خودروی سواری پژو 405 به شماره انتظامی 971 ب 35 ایران 79</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128017/مزایده-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده تابلو تبلیغاتی  / آگهی مزایده, مزایده تابلو تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128650/استعلام-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام حمل و نقل زمینی / استعلام,استعلام حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128670/استعلام-بازسازی-خوابگاه-ایستگاه--'>استعلام بازسازی خوابگاه ایستگاه .. / استعلام, بازسازی خوابگاه ایستگاه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128691/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-ورودی-و-خروجی-و-نصب-مکانیکال-(نوبت-دوم)'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای ورودی و خروجی و نصب مکانیکال (نوبت دوم) / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه اجرای ورودی و خروجی و نصب مکانیکال (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128709/تجدید-فراخوان-مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-پست-برق-تاسیسات'> تجدید فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات  / تجدد فراخوان مناقصه عمومی ,  تجدید فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128733/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-اداری'>مناقصه تامین نیروی انسانی اداری  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیروی انسانی اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128758/مناقصه-عومی-واگذاری-اداره-امور-انبارهای-شماره-2'>مناقصه عومی  واگذاری اداره امور انبارهای شماره 2 / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عومی  واگذاری اداره امور انبارهای شماره 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128780/استعلام-آرشیو-و-اسکن-پرونده-های-ثبتی--'>استعلام آرشیو و اسکن پرونده های ثبتی ... / استعلام , استعلام آرشیو و اسکن پرونده های ثبتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128799/مناقصه-احداث-راه-دسترسی'>مناقصه احداث راه دسترسی / مناقصه , مناقصه احداث راه دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128819/استعلام-اجرای-و-نصب-باکس--'>استعلام اجرای و نصب باکس ... / استعلام , استعلام اجرای و نصب باکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128836/مناقصه-خرید-آسفالت--زیرسازی-و-جدولگذاری--نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت ، زیرسازی و جدولگذاری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت ، زیرسازی و جدولگذاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128851/استعلام-رزین--'>استعلام رزین ... / استعلام , استعلام رزین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128866/استعلام-کنتاکتور'>استعلام کنتاکتور / استعلام, استعلام کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128883/فراخوان-ارزیابی-کیفی-حفر-تعداد-27-حلقه-چاه'>فراخوان ارزیابی کیفی حفر تعداد 27 حلقه چاه  / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی حفر تعداد 27 حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128900/استعلام-دیگ-خورشت-پز'>استعلام دیگ خورشت پز / استعلام, دیگ خورشت پز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128916/مناقصه-ساخت-قطعات-پمپ'>مناقصه ساخت قطعات پمپ / مناقصه, مناقصه ساخت قطعات پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128933/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز---'>مناقصه امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز .... / مناقصه ، مناقصه امور خدمات شهری و نگهداری فضای سبز،</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128950/استعلام-انکوباتور-دیجیتال-یخچالدار'>استعلام انکوباتور دیجیتال یخچالدار / استعلام , استعلام انکوباتور دیجیتال یخچالدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128966/استعلام-برنج-دانه-بلند'>استعلام برنج دانه بلند / استعلام, برنج دانه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128980/استعلام-گلوب-ولو'>استعلام گلوب ولو / استعلام,استعلام گلوب ولو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128993/استعلام-اسلیو-پینچ-ولو-یک-سر-فلنج'>استعلام اسلیو پینچ ولو یک سر فلنج / فرم استعلام بها , استعلام اسلیو پینچ ولو یک سر فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129006/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-تصفیه-فیزیکی--'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی ... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129020/استعلام-پمپ-سانتریفیوژ-فشار-قوی--'>استعلام پمپ سانتریفیوژ فشار قوی ... / استعلام, استعلام پمپ سانتریفیوژ فشار قوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129035/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-سردخانه-ها-و--'>آگهی مناقصه عمومی خرید سردخانه ها و ... / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی خرید سردخانه ها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129048/استعلام-رپر-گذاری--'>استعلام رپر گذاری ... / استعلام , استعلام رپر گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129038/استعلام-دستکش-لاستیکی'>استعلام دستکش لاستیکی / استعلام, استعلام دستکش لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129051/استعلام-کلید-حرارتی-مغناسیطی-اتوماتیک-250-آمپر'>استعلام  کلید حرارتی مغناسیطی اتوماتیک 250 آمپر / استعلام, استعلام کلید حرارتی مغناسیطی اتوماتیک 250 آمپر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129067/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-عملیات-توسعه-و-رفع-افت-ولتاژ'>مناقصه دستمزد و مصالح عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ  / اگهی مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح عملیات توسعه و رفع افت ولتاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129081/استعلام-سویچ-48-پورت'>استعلام سویچ 48 پورت  / استعلام , استعلام سویچ 48 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129094/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129108/استعلام-ساخت-پروژه-های-تاسیسات-شهری'>استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری  / استعلام, ساخت پروژه های تاسیسات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129122/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129136/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی... / استعلام,اجرای طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129148/استعلام-انجام-عملیات-نگهداری-از-تاسیسات-ساختمان--'>استعلام انجام عملیات نگهداری از تاسیسات ساختمان ... / استعلام ، استعلام انجام عملیات نگهداری از تاسیسات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129161/مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-و-خدماتی'>مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی  / مناقصه ، مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129176/استعلام-خرید-مقره-های-خط-66-کیلوولت'>استعلام خرید مقره های خط 66 کیلوولت / استعلام , استعلام خرید مقره های خط 66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129188/مناقصه-دیوار-حائل-اداره-کل-بهزیستی-استان'>مناقصه دیوار حائل اداره کل بهزیستی استان  / مناقصه ، مناقصه دیوار حائل اداره کل بهزیستی استان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129201/استعلام-Logitech-Conference-Group'>استعلام Logitech Conference Group  / استعلام, استعلام Logitech Conference Group </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129213/استعلام-کنتور-آب-هوشمند--'>استعلام کنتور آب هوشمند ... / استعلام, استعلام کنتور آب هوشمند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129225/استعلام-مرمت-ورودی-های-مسجد-جامع---'>استعلام مرمت ورودی های مسجد جامع  ... / استعلام, استعلام مرمت ورودی های مسجد جامع  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129237/استعلام-تانکر-گالوانیزه-سی-هزار-لیتری-با-ورق-4'>استعلام تانکر گالوانیزه سی هزار لیتری با ورق 4 / استعلام , استعلام تانکر گالوانیزه سی هزار لیتری با ورق 4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129249/استعلام-جوشکاری-237-عدد-دکل-خطوط-انتقال-400-کیلوولت'>استعلام جوشکاری 237 عدد دکل خطوط انتقال 400 کیلوولت / استعلام, استعلام جوشکاری 237 عدد دکل خطوط انتقال 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129261/استعلام-شیر-صنعتی-آبرسانی-نوع-فلکه-آبرسانی-مکانیزم'>استعلام شیر صنعتی آبرسانی نوع فلکه آبرسانی مکانیزم  / استعلام , استعلام شیر صنعتی آبرسانی نوع فلکه آبرسانی مکانیزم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129273/استعلام-بیمه-ساختمانها-و-تجهیزات'>استعلام بیمه ساختمانها و تجهیزات / استعلام , استعلام بیمه ساختمانها و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129285/استعلام-محوطه-سازی-و-4-فعالیت-عمرانی'>استعلام محوطه سازی و 4 فعالیت عمرانی / استعلام,استعلام محوطه سازی و 4 فعالیت عمرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129297/استعلام-رطب-مضافتی'>استعلام رطب مضافتی / استعلام , استعلام رطب مضافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129309/استعلام--برق-رسانی'>استعلام   برق رسانی / استعلام , استعلام  برق رسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129321/استعلام-مرکز-حمایتی-آموزشی-کودک-و-خانواده'>استعلام مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده  / استعلام , استعلام مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129333/استعلام-داس-50-عدد'>استعلام داس 50 عدد  / استعلام, استعلام داس 50 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129345/استعلام-اینفلیتور-آنژیوپلاستی-با-وای-کانکتور'>استعلام اینفلیتور آنژیوپلاستی با وای کانکتور / استعلام, اینفلیتور آنژیوپلاستی با وای کانکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129357/استعلام-سرویس-نگهداری-دوره-ای-و-موردی-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس نگهداری دوره ای و موردی یک دستگاه آسانسور  / استعلام ,استعلام سرویس نگهداری دوره ای و موردی یک دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129369/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب  / استعلام, استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129381/استعلام-طرح-آمارگیری-از-قیمت-کالا-و--'>استعلام طرح آمارگیری از قیمت کالا و... / استعلام, استعلام طرح آمارگیری از قیمت کالا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129393/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-ابخیزداری-سنگی-گابیونی'>استعلام پروژه اجرای عملیات ابخیزداری سنگی گابیونی  / استعلام ,استعلام پروژه اجرای عملیات ابخیزداری سنگی گابیونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129405/استعلام-گوشت-منجمد'>استعلام گوشت منجمد / استعلام, استعلام گوشت منجمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129417/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-مرمت-و-بهسازی-سازه-های-سنگی-ملاتی'>استعلام پروژه اجرای عملیات آبخیزداری مرمت و بهسازی سازه های سنگی ملاتی  / استعلام, پروژه اجرای عملیات آبخیزداری مرمت و بهسازی سازه های سنگی ملاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129429/استعلام-تعمیرات-هنرستان-های'>استعلام تعمیرات هنرستان های / استعلام, استعلام تعمیرات هنرستان های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129441/استعلام-تهیه-و-نصب-و-راه-اندازی-یکدستگاه-عابر-چاپ-مطابق-فایل-پیوست-'>استعلام تهیه و نصب و راه اندازی یکدستگاه عابر چاپ مطابق فایل پیوست،  / استعلام , استعلام تهیه و نصب و راه اندازی یکدستگاه عابر چاپ مطابق فایل پیوست، </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128101/مزایده-واگذاری-ساختمان-فروشگاه'>مزایده واگذاری ساختمان فروشگاه / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری ساختمان فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128154/مزایده-یکباب-خانه-قطعه-139'>مزایده یکباب خانه قطعه 139 / مزایده,مزایده یکباب خانه قطعه 139</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128191/فراخوان-مزایده-اجاره-یکباب-دکان'>فراخوان مزایده اجاره یکباب دکان  / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده اجاره یکباب دکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128228/مزایده-احداث-مجتمع-تجاری'>مزایده احداث مجتمع تجاری / مزایده، مزایده احداث مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128258/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129071/استعلام-چراغ-پنل-سقفی'>استعلام چراغ پنل سقفی / استعلام, چراغ پنل سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129086/استعلام-کتاب-راهنمای-پوشش-خبری--'>استعلام کتاب راهنمای پوشش خبری ... / استعلام ، استعلام کتاب راهنمای پوشش خبری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129099/استعلام-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی'>استعلام تهیه و نصب چمن مصنوعی  / استعلام,استعلام تهیه و نصب چمن مصنوعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129113/استعلام-اجرای-طرح-هادی'>استعلام اجرای طرح هادی  / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129127/استعلام-تجهیزات-شبکه-رادیویی-بیسیم-VHF-راهداری'>استعلام تجهیزات شبکه رادیویی بیسیم VHF راهداری  / استعلام ، استعلام تجهیزات شبکه رادیویی بیسیم VHF راهداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129140/استعلام-کف-شکنی-چاه'>استعلام کف شکنی چاه  / استعلام, استعلام کف شکنی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129152/استعلام-خرید-13-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور--'>استعلام خرید 13 دستگاه انواع ترانسفورماتور... / استعلام,استعلام خرید 13 دستگاه انواع ترانسفورماتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129165/استعلام-Firewall'>استعلام Firewall  / استعلام , استعلام Firewall </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129180/استعلام-تحقیق-و-توسعه-تجربی-در-علوم-اجتماعی-و-انسانی--'>استعلام تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی ... / استعلام, استعلام تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی و انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129193/استعلام-خرید-گاری-زباله-چهار-چرخ'>استعلام خرید گاری زباله چهار چرخ  / استعلام , استعلام خرید گاری زباله چهار چرخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129205/استعلام-بازسازی-سقف-نیروگاه'>استعلام بازسازی سقف نیروگاه / استعلام, استعلام بازسازی سقف نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129217/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-شبکه'>استعلام خرید و نصب تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام خرید و نصب تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129229/استعلام-مرغ-منجمد--'>استعلام مرغ منجمد ... / استعلام, استعلام مرغ منجمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129241/استعلام-CISCO-2960X-48TS-I'>استعلام  CISCO 2960X-48TS-I / استعلام, استعلام  CISCO 2960X-48TS-I</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129253/استعلام-ساخت-دو-دهانه-سر-در-ورودی-بازار'>استعلام ساخت دو دهانه سر در ورودی بازار  / استعلام, استعلام ساخت دو دهانه سر در ورودی بازار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129265/استعلام-خرید-کلرزنی-مایعی-دو-قلو-500-لیتری'>استعلام خرید کلرزنی مایعی دو قلو 500 لیتری  / استعلام , استعلام خرید کلرزنی مایعی دو قلو 500 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129277/استعلام-دستکش-استریل-و-سرنگ-و-پنبه'>استعلام دستکش استریل و سرنگ و پنبه  / استعلام, استعلام دستکش استریل و سرنگ و پنبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129289/استعلام-خرید-کلیناتور-محلولی-و--'>استعلام خرید کلیناتور محلولی و ... / استعلام ,استعلام خرید کلیناتور محلولی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129301/استعلام-چاپگر-HP-CP5225dn'>استعلام چاپگر HP CP5225dn / استعلام چاپگر HP CP5225dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129313/استعلام-انجام-عملیات-ترمیم-و-علاج-بخشی-سد-هریس'>استعلام انجام عملیات ترمیم و علاج بخشی سد هریس / استعلام , استعلام انجام عملیات ترمیم و علاج بخشی سد هریس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129325/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی  / استعلام , استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129337/استعلام-انتخاب-مجری--'>استعلام انتخاب مجری ... / استعلام , استعلام انتخاب مجری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129349/استعلام-اجرای-پروژه-مرمت-عملیات-سازه-های-مکانیکی'>استعلام اجرای پروژه مرمت عملیات سازه های مکانیکی / استعلام , استعلام اجرای پروژه مرمت عملیات سازه های مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129361/استعلام-پانج-dcr-سه-میلیمتری-چشم-پزشکی'>استعلام پانج dcr سه میلیمتری چشم پزشکی / استعلام ,استعلام پانج dcr سه میلیمتری چشم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129373/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129385/استعلام-زدن-پادری-و-موکت-پله'>استعلام زدن پادری و موکت پله / استعلام, استعلام زدن پادری و موکت پله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129397/استعلام-پرینتر-لیزری-پارئل-دار'>استعلام پرینتر لیزری پارئل دار / استعلام, استعلام پرینتر لیزری پارئل دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129409/استعلام-پروژه-اجرای-عملیات-آبخیزداری-مرمت-و-بهسازی-سازه'>استعلام  پروژه اجرای عملیات آبخیزداری مرمت و بهسازی سازه  / استعلام, استعلام  پروژه اجرای عملیات آبخیزداری مرمت و بهسازی سازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129421/استعلام-بهنگام-سازی-اطلاعات-کد-پستی'>استعلام بهنگام سازی اطلاعات کد پستی / استعلام ,استعلام بهنگام سازی اطلاعات کد پستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129433/استعلام-عملیات-اجرایی-خدمات-مشاوره-مطالعات-فاز-اول-و-دوم'>استعلام عملیات اجرایی خدمات مشاوره مطالعات فاز اول و دوم  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی خدمات مشاوره مطالعات فاز اول و دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129445/استعلام-کلیدها-و-متعلقات'>استعلام کلیدها و متعلقات / استعلام , استعلام کلیدها و متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128078/مزایده-پست-هوایی-با-ترانس-200-کاوا-زیر-خط--تابلو-تبدیل-(200-5)-کابلهای-انتقال-به-سالن'>مزایده پست هوایی با ترانس 200 کاوا زیر خط - تابلو تبدیل (200/5)- کابلهای انتقال به سالن / مزایده پست هوایی با ترانس 200 کاوا زیر خط - تابلو تبدیل (200/5)- کابلهای انتقال به سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128125/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-مساحت-78-51-مترمربع'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 78/51 مترمربع / مزایده ،مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی مساحت 78/51 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128165/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-108-86-متر'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 108/86 متر / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 108/86 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128206/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-مالیبل-سایپا'>مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل سایپا  / مزایده,مزایده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل سایپا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128239/مزایده-ساختمان-مغازه-مساحت-12-50-مترمربع'>مزایده ساختمان مغازه مساحت 12/50 مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مغازه مساحت 12/50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128267/مزایده-خودرو-کارکرده-سمند-ایکس-7-مدل-1383'>مزایده خودرو کارکرده سمند ایکس 7- مدل 1383 / مزایده خودرو کارکرده سمند ایکس 7- مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128290/مزایده-ضایعات-تولیدی'>مزایده ضایعات تولیدی  / اگهی مزایده , مزایده ضایعات تولیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128322/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-4000-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین زراعی 4000 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین زراعی 4000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129047/استعلام-کفشک-ترمز-و-ترمز-و--'>استعلام کفشک ترمز و ترمز و ...  / استعلام ,استعلام کفشک ترمز و ترمز و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129062/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی'>استعلام انجام عملیات ساختمانی / استعلام, استعلام انجام عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129076/استعلام-فایل-زیرمیزی-سه-کشو-مدل-آذر-فلز'>استعلام فایل زیرمیزی سه کشو مدل آذر فلز / استعلام, استعلام فایل زیرمیزی سه کشو مدل آذر فلز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129090/استعلام-ایزوبام-ساختمان-های-اداری-شماره-1-و-2-و-3'>استعلام ایزوبام ساختمان های اداری شماره 1 و 2 و 3  / استعلام, ​استعلام ایزوبام ساختمان های اداری شماره 1 و 2 و 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129104/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی... / استعلام,اجرای طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129118/استعلام-تلویزیون-و-یخچال'>استعلام  تلویزیون و یخچال / استعلام, تلویزیون و یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129132/استعلام-پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)'>استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری)  / استعلام , استعلام پرورش جنگل (جنگل کاری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129144/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129157/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه  / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129172/استعلام-تامین-و-تجهیز-ساختمان-به-دوربین-مداربسته'>استعلام تامین و تجهیز ساختمان به دوربین مداربسته / استعلام, استعلام تامین و تجهیز ساختمان به دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129184/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام , استعلام پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129197/استعلام-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام کیس کامل کامپیوتر / استعلام , استعلام کیس کامل کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129209/استعلام-خدمات-خودرویی--'>استعلام خدمات خودرویی ... / استعلام, استعلام خدمات خودرویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129221/استعلام-خدمات-چاپ-و-تکثیر'>استعلام خدمات چاپ و تکثیر / استعلام, استعلام خدمات چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129233/استعلام-بهای-ایمن-سازی-و-احداث-سرعتگاه-آسفالتی'>استعلام بهای ایمن سازی و احداث سرعتگاه آسفالتی / استعلام بهای ایمن سازی و احداث سرعتگاه آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129245/استعلام-25-درب-ABS-همراه-مطابق-با-گریل-با-مشخصات-پیوستی-8-باب-درب-UPVC'>استعلام  25 درب ABS همراه مطابق با گریل با مشخصات پیوستی 8 باب درب UPVC / استعلام , استعلام 25 درب ABS همراه مطابق با گریل با مشخصات پیوستی 8 باب درب UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129257/استعلام-قطعات-سرور--'>استعلام قطعات سرور ... / استعلام , استعلام قطعات سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129269/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129281/استعلام-تجهیزات-دوربین-مدار-بسته-طبق-فایل-پیوست'>استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته طبق فایل پیوست / استعلام , استعلام تجهیزات دوربین مدار بسته طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129293/آگهی-فراخوان-عملیات-بهره-برداری-تلمبه-خانه'>آگهی فراخوان عملیات بهره برداری تلمبه خانه  / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان عملیات بهره برداری تلمبه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129305/استعلام-اسپیلت-12000'>استعلام اسپیلت 12000  / استعلام ,استعلام اسپیلت 12000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129317/استعلام-پشتیبانی-شبکه-های-مخابراتی'>استعلام پشتیبانی شبکه های مخابراتی / استعلام , استعلام پشتیبانی شبکه های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129329/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام, استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129341/استعلام-اجرای-پروژه-مرمت-عملیات-سازه-های-مکانیکی'>استعلام اجرای پروژه مرمت عملیات سازه های مکانیکی / استعلام , استعلام اجرای پروژه مرمت عملیات سازه های مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129353/استعلام-سرنگ'>استعلام سرنگ  / استعلام ,استعلام سرنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129365/استعلام-مانیتور-19-اینچ-سامسونگ'>استعلام مانیتور 19 اینچ سامسونگ  / استعلام ,استعلام مانیتور 19 اینچ سامسونگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129377/استعلام-فوتومتر-هواشناسی'>استعلام فوتومتر هواشناسی / استعلام , استعلام فوتومتر هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129389/استعلام-هیتر-همزن-دار-آزمایشگاهی'>استعلام هیتر همزن دار آزمایشگاهی / استعلام, استعلام هیتر همزن دار آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129401/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام, استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129413/استعلام-تعمیرات-مدارس-متوسطه'>استعلام تعمیرات مدارس متوسطه  / استعلام , استعلام تعمیرات مدارس متوسطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129425/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-محوطه-و-دیوارهای-محوطه'>استعلام ترمیم و اصلاح محوطه و دیوارهای محوطه / استعلام , استعلام ترمیم و اصلاح محوطه و دیوارهای محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129437/استعلام-کیف-کارت-چرمی'>استعلام کیف کارت چرمی / استعلام , استعلام کیف کارت چرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129450/استعلام-احداث-ورگلازو-پروفیله'>استعلام  احداث ورگلازو پروفیله  / استعلام,استعلام  احداث ورگلازو پروفیله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128093/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی  / مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128140/مزایده-یک-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری'>مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128182/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128214/مزایده-یک-دستگاه-اپارتمان-مساحت-1353-2'>مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 1353.2  / مزایده ,مزایده یک دستگاه اپارتمان مساحت 1353.2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128249/مزایده-213-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده 213 قطعه زمین با کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده, مزایده 213 قطعه زمین با کاربری مسکونی   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128273/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه / مزایده, مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128302/مزایده-ورق-های-صنعتی-(روغنی-)'>مزایده ورق های صنعتی (روغنی ) / مزایده ، مزایده فروش ورق رول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128332/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده، مزایده  اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128379/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-120-مترمربع'>مزایده قطعه زمین مساحت 120 مترمربع  / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 120 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128429/مزایده-اجاره-مکان-جمعه-بازار'>مزایده اجاره مکان جمعه بازار / مزایده , مزایده اجاره مکان جمعه بازار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129087/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام اجرای طرح هادی روستای  / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129100/استعلام-فراخوان-مناقصه-AIR-COOLER-BUNDELES'>استعلام فراخوان مناقصه AIR-COOLER BUNDELES / استعلام آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه AIR-COOLER BUNDELES </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129115/فراخوان-مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-حدود-۴۴۱۵۰متر-شبکه'>فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود ۴۴۱۵۰متر شبکه / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود ۴۴۱۵۰متر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129128/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-pn10-200'>استعلام  لوله پلی اتیلن pn10-200 / استعلام, لوله پلی اتیلن pn10-200</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129141/استعلام-کود'>استعلام کود / استعلام, استعلام کود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129153/استعلام-شیرآلات-صنعتی'>استعلام شیرآلات صنعتی  / استعلام, شیرآلات صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129167/استعلام-پیراهن-آستین-بلند-مردانه--'>استعلام  پیراهن آستین بلند مردانه ... / استعلام , استعلام  پیراهن آستین بلند مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129181/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام, لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129194/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای / استعلام, اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129206/استعلام-دیتا-لاگر-24-کاناله'>استعلام دیتا لاگر 24 کاناله / استعلام ، استعلام دیتا لاگر 24 کاناله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129218/استعلام-خرید-تجهیزات-دوربین-و-تجهیزات-جهت-هوشمندسازی-ترافیک-شهری'>استعلام خرید تجهیزات دوربین و تجهیزات جهت هوشمندسازی ترافیک شهری  / استعلام, خرید تجهیزات دوربین و تجهیزات جهت هوشمندسازی ترافیک شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129230/استعلام-حفاظت-و-مرمت--'>استعلام حفاظت و مرمت ... / استعلام , استعلام حفاظت و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129242/استعلام-خرید-ضد-ویروس-پادویش'>استعلام خرید ضد ویروس پادویش / استعلام , استعلام خرید ضد ویروس پادویش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129254/استعلام-خرید-تجهیزات-کتابخانه-ای--'>استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای.... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129266/استعلام-عملیات-خرید-آب--'>استعلام عملیات خرید آب ... / استعلام, استعلام عملیات خرید آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129278/استعلام-فرش-گلیم-و-موکت'>استعلام فرش، گلیم و موکت / استعلام , استعلام فرش، گلیم و موکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129290/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129302/استعلام-تسمه-کش-برقی-اتوماتیک'>استعلام تسمه کش برقی اتوماتیک / استعلام,  استعلام تسمه کش برقی اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129314/استعلام-خرید-تجهیزات-طرح-استانداردسازی-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی-مدارس'>استعلام خرید تجهیزات طرح استانداردسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس / استعلام, خرید تجهیزات طرح استانداردسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129326/استعلام-اجرای-دیوار-حائل--'>استعلام اجرای دیوار حائل ... / استعلام , استعلام اجرای دیوار حائل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129338/استعلام-تکمیل-مرمت-بام-بازار-تاریخی-اصفهان'>استعلام تکمیل مرمت بام بازار تاریخی اصفهان / استعلام , استعلام تکمیل مرمت بام بازار تاریخی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129350/استعلام-عملیات-حفاری-دستی-و-آزمایش'>استعلام عملیات حفاری دستی و آزمایش / استعلام , استعلام عملیات حفاری دستی و آزمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129362/استعلام-لوله-چدن-داکتیل-500-K9'>استعلام لوله چدن داکتیل 500 K9 / استعلام , استعلام لوله چدن داکتیل 500 K9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129374/استعلام-فایل-چهار-کشو-ایستاده'>استعلام فایل چهار کشو ایستاده / استعلام, استعلام فایل چهار کشو ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129386/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام,استعلام سرور رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129398/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-اداری'>استعلام  تجهیزات و لوازم اداری / استعلام, استعلام  تجهیزات و لوازم اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129410/استعلام-بیل-50-عدد'>استعلام  بیل 50 عدد  / استعلام, استعلام  بیل 50 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129422/استعلام-اجاره-خودرو-همراه-با-راننده'>استعلام اجاره خودرو همراه با راننده / استعلام, استعلام اجاره خودرو همراه با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129434/استعلام-سبد-کالایی-مواد-غذایی'>استعلام سبد کالایی مواد غذایی  / استعلام , استعلام سبد کالایی مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129447/استعلام-فن-کویل-دیواری-گلدایران600CFM'>استعلام فن کویل دیواری گلدایران600CFM / استعلام , استعلام فن کویل دیواری گلدایران600CFM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128080/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-237-5-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 237/5 مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 237/5 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128132/مزایده-واگذاری-غرفه'>مزایده واگذاری غرفه / مزایده, مزایده واگذاری غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128169/مزایده-یک-قطعه-زمین'>مزایده یک قطعه زمین  / مزایده،مزایده یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128209/مزایده-واگذاری-موقت-حق-بهره-برداری-از-اماکن'>مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128240/آگهی-مزایده-اجاره-بازارهای-هفتگی-شهرداری'>آگهی مزایده اجاره بازارهای هفتگی شهرداری / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره بازارهای هفتگی شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128268/مزایده-ششدانگ-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-227-5-مترمربع'>مزایده ششدانگ قطعه زمین مسکونی مساحت 227.5 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین مسکونی مساحت 227.5 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128292/مزایده-شلنگ-های-تک-جداره-و-به-قطره-داخلی-28----نوبت-دوم'>مزایده شلنگ های تک جداره و به قطره داخلی 28.... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده شلنگ های تک جداره و به قطره داخلی 28.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128323/مزایده-پژو-پارس--پژو-405-پراید-و-وانت-پیکان-و-وانت-نیسان-و-وانت-مزدا-2000'>مزایده پژو پارس ، پژو 405، پراید و وانت پیکان و وانت نیسان و وانت مزدا 2000 / مزایده , مزایده  پژو پارس ، پژو 405، پراید و وانت پیکان و وانت نیسان و وانت مزدا 2000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128364/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-121-39-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 121/39 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 121/39 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128421/مزایده-ششدانگ-دستگاه-آپارتمان-مساحت-93-76-مترمربع'>مزایده ششدانگ دستگاه آپارتمان مساحت 93/76 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ دستگاه آپارتمان مساحت 93/76 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128358/مزایده-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128419/واگذاری-یک-قطعه-زمین'>واگذاری یک قطعه زمین / آگهی مزایده , مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128457/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128491/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-مساحت-160-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 160 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 160 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128522/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی  نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128543/مزایده-فروش-جفت-قابل-صنعتی'>مزایده فروش جفت قابل صنعتی / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش جفت قابل صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128584/مزایده-ششدانگ-یک-باب-خانه-مساحت-297-91-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 297/91 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه مساحت 297/91 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128632/مزایده-عمومی-بهره-بردای-از-بازارچه-گل-و-گیاه'>مزایده عمومی بهره بردای از بازارچه گل و گیاه  / مزایده عمومی, مزایده عمومی بهره بردای از بازارچه گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128663/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128690/مزایده-یک-واحد-مسکونی-240-مترمربع'>مزایده یک واحد مسکونی 240 مترمربع / مزایده ،مزایده یک واحد مسکونی 240 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128723/مزایده-تعدادی-از-ماشین-آلات-و-موتور-سیکلت-های-اسقاطی-و--'>مزایده  تعدادی از ماشین آلات و موتور سیکلت های اسقاطی و.... / مزایده ,مزایده  تعدادی از ماشین آلات و موتور سیکلت های اسقاطی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128747/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128767/مزایده-اجاره-اماکن'>مزایده اجاره اماکن  / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128800/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-ساختمان-290-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان 290 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان 290 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128833/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-215-4-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 215/4 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 215/4 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128885/اگهی-مزایده-فروش-ضایعات'>اگهی مزایده فروش ضایعات / مزایده، اگهی مزایده فروش ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128931/مزایده-شش-تن-آهن-ضایعاتی'>مزایده شش تن آهن ضایعاتی  / مزایده ,مزایده شش تن آهن ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128978/استعلام-واگذاری-محل-اتاق-پزشک-و-تزریقات-و-پانسمان'>استعلام واگذاری محل اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان  / استعلام , استعلام واگذاری محل اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129066/مزایده-ششدانگ-یک-باب-منزل-مسکونی-متراژ-297-85-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی متراژ 297/85 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ یک باب منزل مسکونی متراژ 297/85 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129170/مزایده-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128281/مزایده-پلاک-822-به-مساحت-عرصه-و-اعیان-550-مترمربع'>مزایده پلاک 822 به مساحت عرصه و اعیان 550 مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک 822 به مساحت عرصه و اعیان 550 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128310/مزایده-املاک-با-کاربری-مسکونی--مرغداری-نوبت-دوم'>مزایده املاک با کاربری مسکونی ، مرغداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک با کاربری مسکونی ، مرغداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128341/مزایده-املاک-نوبت-دوم'>مزایده املاک نوبت دوم  / مزایده, مزایده املاک نوب دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128402/مزایده-واگذاری-چهل-و-پنج-دقیقه-معادل-با-105-دقیقه-آب-کشاوزی'>مزایده واگذاری چهل و پنج دقیقه معادل با 105 دقیقه آب کشاوزی / مزایده , مزایده واگذاری چهل و پنج دقیقه معادل با 105 دقیقه آب کشاوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128446/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-860-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 860 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 860 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128482/مزایده-ششدانگ-آپارتمان'>مزایده ششدانگ آپارتمان  / مزایده،مزایده ششدانگ آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128508/آگهی-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه'>آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه / آگهی مزایده , آگهی مزایده واگذاری یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128536/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128575/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-و-اناری'>مزایده یک قطعه باغ انگور و اناری / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور و اناری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128609/مزایده-فروش-ملک-مازاد-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش ملک مازاد با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش ملک مازاد با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128653/مزایده-فروش-اموال-مازاد-و-مستهلک'>مزایده، فروش اموال مازاد و مستهلک / مزایده، مزایده، فروش اموال مازاد و مستهلک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128681/مزایده-ملک-به-متراژ-365-متر'>مزایده ملک به متراژ 365 متر  / مزایده ،مزایده ملک به متراژ 365 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128714/مزایده-ماشین-آلات--'>مزایده ماشین آلات... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128739/مزایده-اجاره-اماکن-ورزشی-ـ-مرحله-دوم'>مزایده اجاره اماکن ورزشی ـ مرحله دوم / آگهی مزایده ,مزایده اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128761/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-رنو-ال-90'>مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو ال 90 / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل رنو ال 90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128787/مزایده-شلوار-لی-50-عدد--(نوبت-دوم)'>مزایده شلوار لی 50 عدد... (نوبت دوم) / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده شلوار لی 50 عدد... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128821/مزایده-شش-دانگ-سرقفلی-یک-باب-مغازه'>مزایده شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه  / مزایده,مزایده شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128869/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مساحت-49-25-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 49/25 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مساحت 49/25 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128915/مزایده-ششدانگ-یکباب-پارکینگ-مساحت-9-68-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب پارکینگ مساحت 9/68 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یکباب پارکینگ مساحت 9/68 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128958/مزایده-فروش-پلاک-ثبتی-33-فرعی'>مزایده فروش پلاک ثبتی 33 فرعی / مزایده مزایده فروش پلاک ثبتی 33 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129040/مزایده-آپارتمان-مسکونی-183-مترمربع'>مزایده آپارتمان مسکونی 183 مترمربع  / مزایده،مزایده آپارتمان مسکونی 183 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129123/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-1921'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1921  / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1921 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128470/تجدید-مزایده-واگذاری-زمین-جهت-پارکینگ-عمومی'>تجدید مزایده واگذاری زمین جهت پارکینگ عمومی / مزایده, تجدید مزایده واگذاری زمین جهت پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128503/مزایده-یک-باب-مغازه-واقع-در-خیابان-طالقانی'>مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی / مزایده , مزایده یک باب مغازه واقع در خیابان طالقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128530/مزایده-فروش-محصولات-سر-درختی-آلبالو-و-زردآلو'>مزایده فروش محصولات سر درختی آلبالو و زردآلو  / مزایده , مزایده فروش محصولات سر درختی آلبالو و زردآلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128559/مزایده-حراج-اجاره-یکساله-املاک'>مزایده حراج اجاره یکساله املاک / مزایده, مزایده حراج اجاره یکساله املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128594/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان'>مزایده ششدانگ یک قطعه نخلستان / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه نخلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128643/مزایده-فروش-و-واگذاری-20-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش و واگذاری 20 قطعه زمین تجدید نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 20 قطعه زمین تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128671/مزایده-فروش-یکدستگاه-وانت-مزدا'>مزایده فروش یکدستگاه وانت مزدا / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128705/مزایده-فروش-یک-غرفه-تجاری-به-مساحت-90-متر-مربع'>مزایده فروش یک غرفه تجاری به مساحت 90 متر مربع / مزایده , مزایده فروش یک غرفه تجاری به مساحت 90 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128729/مزایده-واگذاری-آزمایشگاه-کنترل-مواد-غذایی'>مزایده واگذاری آزمایشگاه کنترل مواد غذایی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری آزمایشگاه کنترل مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128754/مزایده-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده دستگاه سواری پراید  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128777/مزایده-پلاک-ثبتی-3-فرعی-از3731-اصلی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 3 فرعی از3731 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3 فرعی از3731 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128808/مزایده-یک-واحد-تجاری-به-انضمام-زیرزمین'>مزایده یک واحد تجاری به انضمام زیرزمین / مزایده, مزایده یک واحد تجاری به انضمام زیرزمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128852/مزایده-فروش-واحدهای-سازمانی'>مزایده فروش واحدهای سازمانی  / مزایده،مزایده فروش واحدهای سازمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128899/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری-و-انباری'>مزایده یک باب مغازه تجاری و انباری / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری و انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128942/مزایده-کاشی-کاشی-دیواری-سرامیک-و--'>مزایده کاشی، کاشی دیواری، سرامیک و... / مزایده,مزایده کاشی، کاشی دیواری، سرامیک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129014/مزایده-5-واحد-آپارتمان-مسکونی-از-بلوک-a--b'>مزایده 5 واحد آپارتمان مسکونی از بلوک a , b  / مزایده,مزایده 5 واحد آپارتمان مسکونی از بلوک a , b </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129097/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-79-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 79 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 79 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129063/استعلام-خرید-10000-کیلوگرم-فروسیلیس-جوانه-زا'>استعلام  خرید 10000 کیلوگرم فروسیلیس جوانه زا / استعلام, استعلام  خرید 10000 کیلوگرم فروسیلیس جوانه زا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129078/استعلام-سر-شیلنگی-(راه-آهن-و-ککسازی)'>استعلام  سر شیلنگی (راه آهن و ککسازی) / استعلام , استعلام  سر شیلنگی (راه آهن و ککسازی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129091/استعلام-آمپلی-فایر-پاور-میکسر--'>استعلام آمپلی فایر پاور میکسر ...  / استعلام, استعلام آمپلی فایر پاور میکسر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129105/فراخوان-انجام-امور-خدمات-و-پشتیبانی'>فراخوان انجام امور خدمات و پشتیبانی  / فراخوان , فراخوان انجام امور خدمات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129119/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129133/استعلام-سیمان-پاکتی'>استعلام سیمان پاکتی / استعلام, استعلام سیمان پاکتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129145/استعلام-گوشی-مخابراتی'>استعلام گوشی مخابراتی / استعلام,گوشی مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129158/استعلام-عملیات-احیاء-و-مرمت--'>استعلام عملیات احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام عملیات احیاء و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129173/استعلام-برش-کاری--'>استعلام برش کاری ... / استعلام , استعلام برش کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129185/استعلام-کلر-مایع'>استعلام کلر مایع / استعلام , استعلام کلر مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129198/استعلام-گاز-پانسمان'>استعلام گاز پانسمان / استعلام , استعلام گاز پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129210/استعلام-بهسازی-و-توسعه-فضای-سبز-سطح-منطقه'>استعلام بهسازی و توسعه فضای سبز سطح منطقه / استعلام، استعلام بهسازی و توسعه فضای سبز سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129222/استعلام-پی-کنی-و-اصلاح-آبخور-درختان'>استعلام پی کنی و اصلاح آبخور درختان / استعلام، استعلام پی کنی و اصلاح آبخور درختان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129234/استعلام-خرید-کیتهای-مصرفی'>استعلام خرید کیتهای مصرفی / استعلام , استعلام خرید کیتهای مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129246/استعلام-خرید-کولر-گازی'>استعلام خرید کولر گازی / استعلام, استعلام خرید کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129258/استعلام-بهای-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-برج-نوری-جهت-روشنایی-کوهستان'>استعلام بهای خرید و نصب و راه اندازی برج نوری جهت روشنایی کوهستان / استعلام بهای خرید و نصب و راه اندازی برج نوری جهت روشنایی کوهستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129270/استعلام-شستشوی-کلیه-البسه-عمومی'>استعلام شستشوی کلیه البسه عمومی / استعلام,استعلام شستشوی کلیه البسه عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129282/استعلام-ماشین-ظرف-شویی--'>استعلام ماشین ظرف شویی ... / استعلام, استعلام ماشین ظرف شویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129294/استعلام-نرده-کشی-فلزی-دیوار-محوطه'>استعلام نرده کشی فلزی دیوار محوطه  / استعلام , استعلام نرده کشی فلزی دیوار محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129306/استعلام-اجاره-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-مرکز'>استعلام اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز / استعلام, استعلام اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129318/استعلام-زانویی-90-درجه-جوشی-فولادی-و--'>استعلام زانویی 90 درجه جوشی فولادی و ...  / استعلام,استعلام زانویی 90 درجه جوشی فولادی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129330/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129342/استعلام-خرید-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید دو دستگاه فایروال  / استعلام,استعلام خرید دو دستگاه فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129354/استعلام-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>استعلام تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی... / استعلام,تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129366/استعلام-پرینتر-رنگی-hp-مدل-cp5225-dn'>استعلام پرینتر رنگی hp مدل cp5225 dn / استعلام , استعلام پرینتر رنگی hp مدل cp5225 dn</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129378/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه / استعلام, استعلام بیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129390/استعلام-150-متر-مربع-کفپوش-مجموعه-بازی-کودکان'>استعلام 150 متر مربع کفپوش مجموعه بازی کودکان / استعلام ,استعلام 150 متر مربع کفپوش مجموعه بازی کودکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129402/استعلام-صدور-13-فقره-بیمه-نامه-بدنه-خودرو'>استعلام صدور 13 فقره بیمه نامه بدنه خودرو / استعلام,استعلام صدور 13 فقره بیمه نامه بدنه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129414/استعلام-تونر-کارتریج'>استعلام تونر کارتریج  / استعلام , استعلام تونر کارتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129426/استعلام-فیلم-ماموگرافی--'>استعلام فیلم ماموگرافی... / استعلام,استعلام فیلم ماموگرافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129438/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی-به-صورت-نقدی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی به صورت نقدی  / استعلام , استعلام خرید تجهیزات ورزشی به صورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129451/استعلام-واگذاری-امور-خدماتی--حمل-و-نقل'>استعلام واگذاری امور خدماتی ، حمل و نقل  / استعلام , استعلام واگذاری امور خدماتی ، حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128055/مزایده-یک-دستگاه-خاور-کمپرسی-حمل-زباله'>مزایده یک دستگاه خاور کمپرسی حمل زباله / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خاور کمپرسی حمل زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128095/مزایده-یکدستگاه-جوش-co2-مدل-mw200-مارک-شرکت-مهندسی'>مزایده یکدستگاه جوش co2 مدل mw200 مارک شرکت مهندسی / مزایده یکدستگاه جوش co2 مدل mw200 مارک شرکت مهندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128144/مزایده-عرصه-و-اعیان-یکباب-خانه-مساحت-169-مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 169 مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب خانه مساحت 169 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128183/مزایده-فروش-بدنه-نیمه-ساخته-یکدستگاه-هیتر'>مزایده فروش بدنه نیمه ساخته یکدستگاه هیتر / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش بدنه نیمه ساخته یکدستگاه هیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128221/مزایده-واگذاری-تعداد-18-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری تعداد 18 قطعه زمین  / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 18 قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128250/مزایده-یک-دست-مبل-و--'>مزایده یک دست مبل و ... / مزایده , مزایده یک دست مبل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128275/تجدید-آگهی-مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-به-منظور-استفاده-نانوایی'>تجدید آگهی مزایده  اجاره یک باب ساختمان به منظور استفاده نانوایی / تجدید آگهی فراخوان مزایده عمومی, مزایده  اجاره یک باب ساختمان به منظور استفاده نانوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128304/مزایده-فروش-محصولات-باغی-نوبت-دوم'>مزایده فروش محصولات باغی نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش محصولات باغی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128334/مزایده-تعدادی-املاک-مازاد'>مزایده تعدادی املاک مازاد  / مزایده,مزایده تعدادی املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128460/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه'>مزایده اجاره یک باب مغازه / آگهی مزایده اجاره, مزایده اجاره یک باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128494/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ-های-پارک---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از پارکینگ های پارک ... نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از پارکینگ های پارک ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128523/مزایده-فروش-کامیون'>مزایده فروش کامیون  / اگهی مزایده , مزایده فروش کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128544/مزایده-ملک-مساحت-282-06-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 282.06 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 282.06 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128585/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128634/مزایده-عمومی-تعداد-3-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده عمومی  تعداد 3 دستگاه ماشین آلات / مزایده عمومی , مزایده عمومی  تعداد 3 دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128664/مزایده-قطعه-زمین-و-خانه-سرا-مساحت-1108-مترمربع'>مزایده قطعه زمین و خانه سرا مساحت 1108 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمین و خانه سرا مساحت 1108 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128698/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1675-مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1675 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1675 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128724/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی-مساحت-155-83-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 155/83 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 155/83 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128749/مزایده-فروش-یک-دستگاه-قالب-تزریق-فولادی-جعبه-پلاستیکی-18-کیلوگرمی'>مزایده فروش یک دستگاه قالب تزریق فولادی جعبه پلاستیکی 18 کیلوگرمی  / مزایده فروش یک دستگاه قالب تزریق فولادی جعبه پلاستیکی 18 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128770/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-خانه-قدیمی'>مزایده یک قطعه زمین خالی خانه قدیمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی خانه قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128803/مزایده-واگذاری-اجاره-مکان-جهت-اسقرار-کیوسک'> مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک  / آگهی مزایده عمومی ,  مزایده واگذاری اجاره مکان جهت اسقرار کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128840/مزایده-فروش-16-507-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ'>مزایده فروش 16.507 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  / مزایده,مزایده فروش 16.507 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128886/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-547-مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت 547 مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 547 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128932/مزایده-سه-دانگ-واحد-تجاری-متراژ-72-64-مترمربع'>مزایده سه دانگ واحد تجاری متراژ 72/64 مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ واحد تجاری متراژ 72/64 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128989/مزایده-2-673-هزارم-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 2/673 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2/673 هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129073/مزایده-مجموعه-فرهنگی-و-خدماتی-تالار-پذیرایی-صدرا'>مزایده مجموعه فرهنگی و خدماتی تالار پذیرایی صدرا / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه فرهنگی و خدماتی تالار پذیرایی صدرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129171/مزایده-فروش-مواد-معدنی-و-مصالح'>مزایده فروش مواد معدنی و مصالح  / مزایده , مزایده فروش مواد معدنی و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128380/مزایده-یک-دستگاه-پاترول'>مزایده یک دستگاه پاترول / مزایده, مزایده یک دستگاه پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128433/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مساحت-59-50-مترمربع'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 59/50 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت 59/50 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128476/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی-120-مترمربع'>مزایده یک باب منزل مسکونی 120 مترمربع / مزایده،مزایده یک باب منزل مسکونی 120 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128504/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128532/مزایده-دستگاه-ریج-استکر'>مزایده دستگاه ریج استکر  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه ریج استکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128565/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی--یک-قطعه-باغ--یک-باب-منز-مسکونی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی ، یک قطعه باغ ، یک باب منز مسکونی / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی ، یک قطعه باغ ، یک باب منز مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128599/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-4-فرعی'>مزایده ملک به شماره ثبتی 4 فرعی / مزایده,مزایده ملک به شماره ثبتی 4 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128645/مزایده-آمبولانس-حمل-متوفی-حفر-مزار-و--'>مزایده آمبولانس حمل متوفی، حفر مزار و ...  / مزایده , مزایده آمبولانس حمل متوفی، حفر مزار و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128673/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-به-مساحت-70-196-متر-مربع'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 70/ 196 متر مربع / مزایده, مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 70/ 196 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128707/مزایده-یک-باب-منزل-مسکونی'>مزایده یک باب منزل مسکونی  / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128731/مزایده-1-973-دانگ-از-ششدانگ'>مزایده 1/973 دانگ از ششدانگ / مزایده,مزایده 1/973 دانگ از ششدانگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128755/مزایده-تعدادی-از-اقلام-مستعمل-و-اسقاط-و-بلااستفاده'>مزایده  تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط و بلااستفاده / مزایده,مزایده  تعدادی از اقلام مستعمل و اسقاط و بلااستفاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128781/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128809/مزایده-ملک-1000-مترمربع'>مزایده ملک 1000 مترمربع / مزایده,مزایده ملک 1000 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128859/مزایده-اجاره-مشارکتی-شنوایی-سنجی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مشارکتی شنوایی سنجی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره مشارکتی شنوایی سنجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128904/مزایده-تعدادی-موتور-سیکلت--'>مزایده تعدادی موتور سیکلت ... / مزایده, مزایده تعدادی موتور سیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1128944/مزایده-واگذاری-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری قطعه زمین  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129021/مزایده-ساختمان-مساحت-282-مترمربع'>مزایده ساختمان مساحت 282 مترمربع  / مزایده،مزایده ساختمان مساحت 282 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1129103/مزایده-ششدانگ-پلاک-فرعی-از-609-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک فرعی از 609 اصلی / مزایده،مزایده ششدانگ پلاک فرعی از 609 اصلی</a></li></ol>

...
نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت: 15:01