اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.18 در پارس نماد داده ها

ساخت وبلاگ
چکیده : مناقصه میزان 3000 متر مربع جدول سنگی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه میزان 3000 متر مربع جدول سنگی نوبت... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.18 در پارس نماد داده ها بخوانید :
 1. مناقصه میزان 3000 متر مربع جدول سنگی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه میزان 3000 متر مربع جدول سنگی نوبت دوم
 2. استعلام سم ... / استعلام , استعلام سم ...
 3. مناقصه تاسیس مراکز و موسسات غیردولتی / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تاسیس مراکز و موسسات غیردولتی
 4. تجدید مناقصه ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه ... (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه ... (نوبت دوم)
 5. فراخوان عملیات تکمیلی مخزن و ایستگاه پمپاژ / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان عملیات تکمیلی مخزن و ایستگاه پمپاژ
 6. استعلام مواد غذایی... / استعلام, استعلام مواد غذایی
 7. مناقصه پروژه تکمیل استخرسرپوشیده ... / مناقصه یک مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه پروژه استخر سرپوشیده ... نوبت اول
 8. استعلام گوجه فرنگی تازه / استعلام, گوجه فرنگی تازه
 9. مناقصه حفاری هشت حلقه چاه دستگاهی ـ چاپ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاری هشت حلقه چاه دستگاهی ـ چاپ نوبت دوم
 10. مناقصه انجام تعمیرات قسمت های قندسازی کارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام تعمیرات قسمت های قندسازی کارخانه نوبت دوم
 11. مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر آبشناسان و ..... / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر آبشناسان و .....
 12. مناقصه خرید تجهیزات کلاسی، اداری و آموزشی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات کلاسی، اداری و آموزشی
 13. مناقصه عمومی خدمات تصویربرداری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات تصویربرداری
 14. استعلام دستگاه خودرو 92 به بالا / استعلام, دستگاه خودرو 92 به بالا
 15. استعلام خرید 15 دستگاه کامپیوتر / استعلام, خرید 15 دستگاه کامپیوتر
 16. مناقصه واگذاری حجمی انجام امورات مربوط به قرائت کنتور و توزیع قبوض ، وصول مطالبات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی انجام امورات مربوط به قرائت کنتور و توزیع قبوض ، وصول مطالبات ...
 17. مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری تجهیزات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری تجهیزات نوبت دوم
 18. مناقصه 124000 جفت دستکش نخی تک انگشت / مناقصه عمومی, 124000 جفت دستکش نخی تک انگشت
 19. مناقصه parts for hotwell logging service equipment ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه parts for hotwell logging service equipment ـ نوبت دوم
 20. فراخوان طراحی، ساخت و نصب دو عدد اویل کولر توربین... / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان طراحی، ساخت و نصب دو عدد اویل کولر توربین...
 21. استعلام اجرای جاده بین مزارع ... / استعلام, استعلام اجرای جاده بین مزارع ...
 22. استعلام احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام احیاء و مرمت ...
 23. مناقصه عمومی سرویس، نظافت، PM و سایر خدمات انواع الکتروموتور - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سرویس، نظافت، PM و سایر خدمات انواع الکتروموتور - نوبت دوم
 24. استعلام اجرای پوشش بتنی کانال لاینینگ / استعلام, اجرای پوشش بتنی کانال لاینینگ
 25. استعلام مرمت ساختمان ... / استعلام, استعلام مرمت ساختمان ...
 26. مناقصه امور مربوط به تنظیف، رفت و روب و جمع آوری زباله / مناقصه ، مناقصه امور مربوط به تنظیف ، رفت و روب و جمع آوری زباله
 27. مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین اقلام و مصالح و اجرای نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب
 28. استعلام اجرای پوشش بتنی کانال ... / استعلام, استعلام اجرای پوشش بتنی کانال ...
 29. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 30. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن
 31. استعلام پکیج تصفیه فاضلاب ... / استعلام , استعلام پکیج تصفیه فاضلاب ...
 32. استعلام خرید باکس بتنی جهت محورهای حوزه استان / استعلام,استعلام خرید باکس بتنی جهت محورهای حوزه استان
 33. فراخوان تامین نیروی انسانی ... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی, فراخوان تامین نیروی انسانی ... - نوبت دوم
 34. استعلام سیمان تیپ دو / استعلام, سیمان تیپ دو
 35. تجدید فراخوان تامین یک دستگاه واحد سیار 4 دوربینه ... نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان، تجدید فراخوان تامین یک دستگاه واحد سیار 4 دوربینه ... نوبت دوم
 36. استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...
 37. استعلام رب گوجه فرنگی ... / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی ...
 38. مناقصه خریداری کاغذ خمیر مالی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خریداری کاغذ خمیر مالی
 39. استعلام ترمینال 24 رشته ای ... / استعلام , استعلام ترمینال 24 رشته ای ...
 40. استعلام پروژه چاه ارت / استعلام , استعلام پروژه چاه ارت
 41. استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...
 42. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مشترکین و کنتور خوانی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی مشترکین و کنتور خوانی (نوبت دوم)
 43. استعلام نصب علائم ایمنی... / استعلام, استعلام نصب علائم ایمنی...
 44. مناقصه انجام عملیات و جدول گذاری موزائیک فرش و نصب دال بتنی / مناقصه, مناقصه انجام عملیات و جدول گذاری موزائیک فرش و نصب دال بتنی
 45. استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ ... / استعلام, تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ ...
 46. مناقصه احداث کانال و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال و ... نوبت دوم
 47. استعلام انجام امور مراسلات پستی شرکت شهرکهای صنعتی... / استعلام,استعلام انجام امور مراسلات پستی شرکت شهرکهای صنعتی...
 48. استعلام لپه ... / استعلام , استعلام لپه ...
 49. مناقصه تهیه مواد پخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان شرکت سنگ آهن گهرزمین / مناقصه تهیه مواد پخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان شرکت سنگ آهن گهرزمین
 50. استعلام خرید لوازم تلقیح مصنوعی... / استعلام, استعلام خرید لوازم تلقیح مصنوعی...
 51. استعلام مطالعات ..., سامانه ستاد / استعلام , استعلام مطالعات ...
 52. استعلام سیمان تیپ دو , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, سیمان تیپ دو
 53. استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...
 54. مناقصه تعریض پل میدان دژبانی شهرمرحله دوم- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعریض پل میدان دژبانی شهر مرحله دوم- نوبت اول
 55. مناقص عمومی پوشش خط 30 / مناقصه عمومی, مناقص عمومی پوشش خط 30
 56. استعلام تعمیر ساختمان ... / استعلام , استعلام تعمیر ساختمان ...
 57. تجدید عمومی خدمات تامین نیروی انسانی / تجدید عمومی, تجدید عمومی خدمات تامین نیروی انسانی
 58. مناقصه گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه گونی شکر پلی پروپیلن یک لایه - نوبت دوم
 59. تجدید مناقصه اجرای کف سازی پیاده رو پارک ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کف سازی پیاده رو پارک ...
 60. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سد انحرافی، کانال انتقال ... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سد انحرافی، کانال انتقال ...
 61. استعلام کلر ... / استعلام , استعلام کلر ...
 62. استعلام انجام عملیات نگهداری نرم افزاری شامل سیستمهای عامل و ... / استعلام,استعلام انجام عملیات نگهداری نرم افزاری شامل سیستمهای عامل و ...
 63. استعلام واگذاری اشتراک اینترنت از طریق فناوری adsl / استعلام, واگذاری اشتراک اینترنت از طریق فناوری adsl
 64. مناقصه تعویض آسفالت، جدول بلوار نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعویض آسفالت، جدول بلوار نوبت دوم
 65. استعلام کانال آبیاری ... / استعلام , استعلام کانال آبیاری ...
 66. فراخوان مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی
 67. مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل گندم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل گندم
 68. استعلام اجرای کانال انتقال آب ... / استعلام, استعلام اجرای کانال انتقال آب ...
 69. استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...
 70. مناقصه امور خدماتی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی
 71. استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...
 72. فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت انجام پروژه های نیمه تمام - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران جهت انجام پروژه های نیمه تمام - نوبت دوم
 73. فراخوان بین المللی تامین لنز پروژه HDسازی... / فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی تامین لنز پروژه HDسازی...
 74. مقدار 8000 عدد حوضچه پلیمری کنتور آب (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مقدار 8000 عدد حوضچه پلیمری کنتور آب (نوبت دوم)
 75. استعلام نرم افزار ... / استعلام , استعلام نرم افزار ...
 76. مناقصه اجرا و تکمیل سیستم دوربین مداربسته / مناقصه عمومی, مناقصه اجرا و تکمیل سیستم دوربین مداربسته
 77. اصلاحیه مناقصه خرید اقلام ضدعفونی کننده بیمارستانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , اصلاحیه مناقصه خرید اقلام ضدعفونی کننده بیمارستانی
 78. آگهی مناقصه احداث دیوار حائل ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه احداث دیوار حائل ـ نوبت دوم
 79. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری حوزه حریم (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و جدولگذاری حوزه حریم
 80. استعلام بذر توتیکاله / استعلام, بذر توتیکاله
 81. استعلام امور مربوط به نگهداری تلفنخانه و ... / استعلام, استعلام امور مربوط به نگهداری تلفنخانه و ...
 82. تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن
 83. تجدید مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید یک دستگاه چیلر تراکمی
 84. مناقصه تامین،نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات حسگر شعله مادون قرمز / مناقصه عمومی ،مناقصه تامین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات حسگر شعله مادون قرمز
 85. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 86. مناقصه اجرای ابنیه فنی و روسازی راه روستایی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ابنیه فنی و روسازی راه روستایی
 87. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری / آگهی جذب سرمایه گذار , مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری
 88. استعلام سرویس اینترنت / استعلام, سرویس اینترنت
 89. مناقصه فراخوان عمومی دعوت به مشارکت در ساخت / مناقصه, مناقصه فراخوان عمومی دعوت به مشارکت در ساخت
 90. مناقصه خرید 250 تن زاماک یک درصد آلومینیوم با روی خالص 995/99 / مناقصه خرید 250 تن زاماک یک درصد آلومینیوم با روی خالص 995/99
 91. مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی ... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی ... مرحله دوم نوبت اول
 92. مناقصه عملیات بازسازی و استانداردسازی آسانسورها ی مجتمع / مناقصه عملیات بازسازی و استانداردسازی آسانسورها ی مجتمع
 93. مناقصه ماشینکاری قطعه... / مناقصه, مناقصه ماشینکاری قطعه...
 94. مناقصه واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی منطقه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی سوختگیری هواپیمایی منطقه - نوبت دوم
 95. مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب
 96. فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای بلوک 3 و 4 واحد ثبتی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای بلوک 3 و 4 واحد ثبتی... نوبت دوم
 97. مناقصه واگذاری کف پوش معابر (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری کف پوش معابر (نوبت دوم)
 98. استعلام احداث مخزن ذخیره ... / استعلام, استعلام احداث مخزن ذخیره ...
 99. مناقصه تامین،نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات / مناقصه عمومی ،مناقصه تامین، نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات حسگر شعله مادون قرمز
 100. مناقصه خدمات امور مربوط به حمل و نقل - نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه خدمات امور مربوط به حمل و نقل - نوبت دوم
 101. استعلام دستمزد اجرای شناژ / استعلام,استعلام دستمزد اجرای شناژ
 102. استعلام مانیتور / استعلام, مانیتور
 103. مناقصه تامین لوازم آزمایشگاهی / مناقصه , مناقصه تامین لوازم آزمایشگاهی
 104. استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...
 105. تجدید فراخوان تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی... / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان تامین تجهیزات سیستم رباتیک استودیو تلویزیونی...
 106. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 107. تجدید دوم فراخوان تکمیل زیرسازی قطعه دوم (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, تجدید دوم فراخوان تکمیل زیرسازی قطعه دوم (نوبت دوم)
 108. مناقصه پیاده رو ضلع شرقی و غربی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه پیاده رو ضلع شرقی و غربی (نوبت دوم)
 109. مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری (نوبت دوم)
 110. مناقصه عملیات بهسازی چشمه، لوله گذاری خطوط انتقال آب... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهسازی چشمه، لوله گذاری خطوط انتقال آب... نوبت دوم
 111. استعلام خرید قطعات دوربین... / استعلام, استعلام خرید قطعات دوربین...
 112. مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم، برنج، شکر خام... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم، برنج، شکر خام...
 113. مناقصه آب ژاول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آب ژاول
 114. استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...
 115. مناقصه مناقصه عمومی خرید 7 دستگاه سیستم کنترل هواساز (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه مناقصه عمومی خرید 7 دستگاه سیستم کنترل هواساز (نوبت دوم)
 116. استعلام لوبیا سفید... / استعلام, استعلام لوبیا سفید...
 117. مناقصه تکمیل محوطه کمپینگ گردشگری .... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل محوطه کمپینگ گردشگری ...
 118. فراخوان مرکز چند عملکردی توسعه محله / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان مرکز چند عملکردی توسعه محله
 119. تجدید مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی / تجدید مناقصه , مناقصه خرید 7200 عدد رینگ کشتی
 120. مناقصه خرید 19 آیتم بیرینگ های واحدهای بخار / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 19 آیتم بیرینگ های واحدهای بخار
 121. مناقصه خرید لوازم یدکی واحدهای بخار ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم یدکی واحدهای بخار ...
 122. مناقصه تخریب جداول فرسوده و اجرای جدولگذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تخریب جداول فرسوده و اجرای جدولگذاری
 123. استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...
 124. استعلام فعالیت اداره و پشتیبانی دفتر کار ... / استعلام , استعلام فعالیت اداره و پشتیبانی دفتر کار ...
 125. استعلام ریبون، فیلم جهت پرینت ... / استعلام, ریبون، فیلم جهت پرینت ...
 126. مناقصه تامین دستکش خالدار - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین دستکش خالدار - نوبت دوم
 127. استعلام سرویس دهی بیرون شهر و داخل شهر / استعلام, سرویس دهی بیرون شهر و داخل شهر
 128. مناقصه عملیات احداث جدول و کانیو معابر سطح شهر / مناقصه ، مناقصه عملیات احداث جدول و کانیو معابر سطح شهر
 129. استعلام گاز مبرد R22 / استعلام, گاز مبرد R22
 130. فراخوان حمل تدریجی سود مایع ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان حمل تدریجی سود مایع ...
 131. استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...
 132. مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی
 133. استعلام طرح انتقال آب چاهها... / استعلام, استعلام طرح انتقال آب چاهها...
 134. فراخوان تامین احتیاجات وسائط نقلیه - 97.2.17 / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تامین احتیاجات وسائط نقلیه - 97.2.17
 135. استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ... / استعلام, سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ...
 136. استعلام تعمیر موتور ... / استعلام , استعلام تعمیر موتور ...
 137. استعلام کاغذ A4 / استعلام, کاغذ A4
 138. مناقصه عمومی خدمات تنظیف و ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات تنظیف و ... نوبت دوم
 139. استعلام طبق فایل پیوست / استعلام, طبق فایل پیوست
 140. تجدید مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات... / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین منابع مالی و اجرایی جمع آوری فاضلاب و نصب انشعابات...
 141. مناقصه پروژه تکمیل سایت اداری موتوری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی مناقصه پروژه تکمیل سایت اداری موتوری
 142. فراخوان مناقصه خرید و نصب پارتیشن اداری / مناقصه، فراخوان مناقصه خرید و نصب پارتیشن اداری
 143. مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری (نوبت دوم)
 144. مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز... / مناقصه , مناقصه عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز...
 145. مناقصه تهیه، ساخت و نصب استراکچر فلزی / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، ساخت و نصب استراکچر فلزی
 146. مناقصه واگذاری حجمی انجام امورات مربوط به قرائت کنتور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی انجام امورات مربوط به قرائت کنتور
 147. فراخوان مناقصه ساخت و اتمام ساختمان مسکونی تعاونی / فراخوان عمومی, فراخوان مناقصه ساخت و اتمام ساختمان مسکونی تعاونی
 148. مناقصه عمومی تامین خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل -نوبت دوم / مناقصه عمومی تامین خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل - نوبت دوم
 149. مناقصه اجرای جدول گذاری / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای جدول گذاری
 150. فراخوان تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور - نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان تامین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور- نوبت دوم
 151. استعلام کاغذ 100*70/70 گرمی ... / استعلام, کاغذ 100*70/70 گرمی ...
 152. استعلام سبد کالایی ... / استعلام , استعلام سبد کالایی ...
 153. مناقصه عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جدول گذاری و موزائیک فرش
 154. استعلام دستگاه ضبط و پخش ... / استعلام , استعلام دستگاه ضبط و پخش ...
 155. استعلام خدمات پشتیبانی شبکه ... / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی شبکه ...
 156. استعلام انجام عملیات لوله گذاری و حوضچه / استعلام, انجام عملیات لوله گذاری و حوضچه
 157. استعلام خدمات اینترنت ... / استعلام , استعلام خدمات اینترنت ...
 158. استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...
 159. استعلام سیمان ... / استعلام , استعلام سیمان ...
 160. استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...
 161. فراخوان امور خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز ... / آگهی فراخوان ، امور خدمات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز ...
 162. استعلام دستگاه حضور و غیاب / استعلام, دستگاه حضور و غیاب
 163. فراخوان پروژه عمرانی روستاهای زلزله زده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان پروژه عمرانی روستاهای زلزله زده
 164. استعلام مهندس مشاور جهت مقاوم سازی پروژه ... / استعلام,استعلام مهندس مشاور جهت مقاوم سازی پروژه ...
 165. مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت ریزی و .... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات زیرسازی ، آسفالت ریزی و ....
 166. مناقصه کلیه عملیات خدمات شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه عملیات خدمات شهری
 167. مناقصه تامین اقلام عایق گرم... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین اقلام عایق گرم... نوبت دوم
 168. فراخوان مناقصه احداث دیوار مجموعه ورزشی / فراخوان, فراخوان مناقصه احداث دیوار مجموعه ورزشی
 169. مناقصه خرید 70.000 عدد قوطی پلاستیکی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 70.000 عدد قوطی پلاستیکی
 170. استعلام بازسازی و جوشکاری و تعمیر کامیونت... / استعلام, استعلام بازسازی و جوشکاری و تعمیر کامیونت...
 171. مناقصه اجرای محوطه سازی و انبار / مناقصه اجرای محوطه سازی و انبار
 172. مناقصه حمل گندم به خارج از استان نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه حمل گندم به خارج از استان نوبت دوم
 173. استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستای...
 174. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم
 175. مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پست های اماکن - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین خدمات حراست و نگهبانی از پست های اماکن - نوبت دوم
 176. استعلام سرویس، شستشو، احیاء رزین و ... / استعلام, استعلام سرویس، شستشو، احیاء رزین و ...
 177. فراخوان انتخاب سرمایه گذار برون سپاری مدیریت یکپارچه... - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان انتخاب سرمایه گذار برون سپاری مدیریت یکپارچه... -نوبت دوم
 178. فراخوان بین المللی تامین میکسر صدا تهران و مراکز... / فراخوان بین المللی, فراخوان بین المللی تامین میکسر صدا تهران و مراکز...
 179. تجدید استعلام بهای اجرای عملیات مراقبت و نگهداری نهالستان... / استعلام, تجدید استعلام بهای اجرای عملیات مراقبت و نگهداری نهالستان...
 180. استعلام برقرسانی به روستاها... / استعلام, استعلام برقرسانی به روستاها...
 181. استعلام خرید سیب زمینی... / استعلام, استعلام خرید سیب زمینی...
 182. مناقصه انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی .... ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات حمل با گاری دستی و ردیف چینی ... نوبت دوم
 183. مناقصه عمومی خرید پست کمپک و تابلو پست و تابلو نوع شالتر... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید پست کمپک و تابلو پست و تابلو نوع شالتر...
 184. مناقصه تعریض و بهسازی محور ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعریض و بهسازی محور ...
 185. مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم...
 186. استعلام جو ... / استعلام , استعلام جو ...
 187. استعلام عملیات پمپاژ یک حلقه چاه به عمق 290 متر ... / استعلام,استعلام عملیات پمپاژ یک حلقه چاه به عمق 290 متر ...
 188. مناقصه انتقال آب های سطحی روبروی... ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتقال آب های سطحی روبروی....نوبت دوم
 189. مناقصه تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خودترمیمی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خودترمیمی ...نوبت دوم
 190. مناقصه تعمیرات و بازسازی ساختمان مجتمع فرش / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات و بازسازی ساختمان مجتمع فرش
 191. مناقصه ارزیابی کیفی تامین خودروهای ستاد.... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه ارزیابی کیفی تامین خودروهای ستاد....
 192. مناقصه خرید، حمل و نصب درب های مقاوم... - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، حمل و نصب درب های مقاوم... - نوبت دوم
 193. مناقصه خرید دو دستگاه چیلر اسکرو هواخنک... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه چیلر اسکرو هواخنک... نوبت دوم
 194. مناقصه خرید 25 آیتم لوازم یدکی ابزار دقیق واحدهای گازی (V94.2) / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 25 آیتم لوازم یدکی ابزار دقیق واحدهای گازی (V94.2)
 195. مناقصه خرید SPARE PART FOR FLOWSERVE MOV / مناقصه, مناقصه خرید SPARE PART FOR FLOWSERVE MOV
 196. فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور H.S.E / فراخوان ، فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور H.S.E
 197. استعلام احداث کانال بتنی لاینینگ / استعلام, احداث کانال بتنی لاینینگ
 198. تجدید مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو در معابر سطح شهر... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و ساخت کانیو در معابر سطح شهر....
 199. استعلام اجرای پوشش بتنی کانال لاینینگ / استعلام, اجرای پوشش بتنی کانال لاینینگ
 200. مناقصه عملیات زیرسازی قطعه یک راه آهن ... / مناقصه, مناقصه عملیات زیرسازی قطعه یک راه آهن ...
مناقصات و مزایدات مناقصه خریداری کاغذ خمیر مالی،مناقصه احداث کانال،مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سد انحرافی،مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل گندم،مناقصه امور خدماتی،مناقصه جدول گذاری و پیاده روسازی،مناقصه واگذاری حجمی سوختگیری هواپیما،مناقصه تامین لوازم آزمایشگاهی،لوله گذاری خطوط انتقال آب،استعلام کلر,...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 11 تاريخ : شنبه 20 مرداد 1397 ساعت: 19:03