اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.4 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877763/مزایده-ملک-مساحت-چهل-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.4.4 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877763/مزایده-ملک-مساحت-چهل-و-دو-مترمربع'>مزایده ملک مساحت چهل و دو مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت چهل و دو مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877721/مناقصه-اجرای-اسکلت-بتنی-ساختمان-اصلی-و-ساختمان-جانبی-فرمانداری-آوج-و-دیوارکشی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان جانبی فرمانداری آوج و دیوارکشی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان اصلی و ساختمان جانبی فرمانداری آوج و دیوارکشی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877709/مزایده-فروش-جوانه-پرواری-گاو-حذفی-و--'>مزایده فروش جوانه پرواری، گاو حذفی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش جوانه پرواری، گاو حذفی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878309/استعلام-اسکنر-اسنادی'>استعلام اسکنر اسنادی / استعلام اسکنر اسنادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878396/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878288/استعلام-چرخ-گوشت-صنعتی'>استعلام چرخ گوشت صنعتی  / استعلام، استعلام چرخ گوشت صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878299/استعلام-انجام-آزمایشات-آسیب-شناسی--برش-و-تشخیص'>استعلام انجام آزمایشات آسیب شناسی - برش و تشخیص / استعلام , استعلام انجام آزمایشات آسیب شناسی - برش و تشخیص</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878429/استعلام-اجاق-گاز-5-شعله'>استعلام اجاق گاز 5 شعله / استعلام اجاق گاز 5 شعله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878252/استعلام-دیزل-ژنراتور-72CVA'>استعلام دیزل ژنراتور 72CVA  / استعلام دیزل ژنراتور 72CVA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877706/مزایده-ملک-و-ماشین-آلات'>مزایده ملک و ماشین آلات  / آگهی مزایده , مزایده ملک و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878258/استعلام-تبلت'>استعلام  تبلت  / استعلام  تبلت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878443/استعلام-کولر-گازی-اسنوا-اینورتر'>استعلام کولر گازی اسنوا اینورتر / استعلام کولر گازی اسنوا اینورتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878330/استعلام-واکریا-تحمل-وزن-110-کیلوگرم'>استعلام واکریا تحمل وزن 110 کیلوگرم / استعلام واکریا تحمل وزن 110 کیلوگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878257/استعلام-تشک-فوم-معمولی-روی-ویلچر'>استعلام تشک فوم معمولی روی ویلچر  / استعلام, استعلام تشک فوم معمولی روی ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878263/استعلام-تشک-روهو-روی-ویلچر-ایرانی-مدل-کامفونت'>استعلام تشک روهو روی ویلچر ایرانی مدل کامفونت  / استعلام, استعلام تشک روهو روی ویلچر ایرانی مدل کامفونت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878271/استعلام-ویلچر-ایران-بهکار-ارتوپدی-مدل-703'>استعلام  ویلچر ایران بهکار ارتوپدی مدل 703 / استعلام, استعلام  ویلچر ایران بهکار ارتوپدی مدل 703</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878279/استعلام-ویلچر-حمام-سان-رایز-سایز-43'>استعلام  ویلچر حمام سان رایز سایز 43 / استعلام, استعلام   ویلچر حمام سان رایز سایز 43</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878232/استعلام-شعبه'>استعلام شعبه  / استعلام شعبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878399/استعلام-مانیتور-ال-جی-19EN33-با-ضمانت-نامه-اصلی-به-تعداد-20-عدد'>استعلام مانیتور ال جی 19EN33 با ضمانت نامه اصلی به تعداد 20 عدد / استعلام , استعلام مانیتور ال جی 19EN33 با ضمانت نامه اصلی به تعداد 20 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878259/استعلام-چاپ-قبوض'>استعلام چاپ قبوض  / استعلام,استعلام چاپ قبوض </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878409/استعلام-فنس-کشی--ساخت-و-نصب-درب-و-تابلو--'>استعلام فنس کشی , ساخت و نصب درب و تابلو ... / استعلام , استعلام فنس کشی , ساخت و نصب درب و تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878242/استعلام-جمع-آوری-دیوار'>استعلام جمع آوری دیوار / استعلام جمع آوری دیوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878229/استعلام-خرید-و-نصب-40-ورق-پلی-اتیلن-کربنات'>استعلام خرید و نصب 40 ورق پلی اتیلن کربنات / استعلام خرید و نصب 40 ورق پلی اتیلن کربنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878277/استعلام-یک-عدد-فازمتر-230-کیلوولت'>استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت  / استعلام , استعلام یک عدد فازمتر 230 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878398/استعلام-اجرای-پروژه-اکتشاف-نیمه-تفضیلی-سنگهای-تزئینی'>استعلام اجرای پروژه اکتشاف نیمه تفضیلی سنگهای تزئینی / استعلام اجرای پروژه اکتشاف نیمه تفضیلی سنگهای تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878272/استعلام-تخته-هوشمند-78in-بدون-سیم'>استعلام تخته هوشمند 78in بدون سیم / استعلام، استعلام تخته هوشمند 78in بدون سیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878264/استعلام-قطعات-کیس-رایانه-مدل-CA'>استعلام قطعات کیس رایانه مدل CA  / استعلام، استعلام قطعات کیس رایانه مدل CA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878292/استعلام-تعداد-30-دستگاه-رایانه'>استعلام تعداد 30 دستگاه رایانه  / استعلام, استعلام تعداد 30 دستگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878287/استعلام-خرید-تجهیزات-مانیتورینگ-اتاق-سرور'>استعلام خرید تجهیزات مانیتورینگ اتاق سرور / استعلام, استعلام خرید تجهیزات مانیتورینگ اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878361/استعلام-پیمانکار-جهت-ایجاد-رمپ-و-پله-فلزی-طبق-لیست-پیوست'>استعلام پیمانکار جهت ایجاد رمپ و پله فلزی طبق لیست پیوست  / استعلام, استعلام پیمانکار جهت ایجاد رمپ و پله فلزی طبق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877945/مزایده-خودرو-زامیاد-آبی-روغنی'>مزایده خودرو زامیاد آبی روغنی  / مزایده, مزایده خودرو زامیاد آبی روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878231/استعلام-تهیه-فلوتر-مکانیکی'>استعلام تهیه فلوتر مکانیکی  / استعلام, استعلام تهیه فلوتر مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878226/استعلام-تهیه-کنتور-حجمی-مکانیکی'>استعلام تهیه کنتور حجمی مکانیکی  / استعلام, استعلام تهیه کنتور حجمی مکانیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878430/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878418/استعلام-اجاره-اتوبوس'>استعلام اجاره اتوبوس / استعلام , استعلام اجاره اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878440/استعلام-نصب-سوله'>استعلام نصب سوله  / استعلام , استعلام نصب سوله  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878414/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام  اجرای طرح هادی روستا  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878302/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای-لنگر-از-توابع-شهرستان'>استعلام  اجرای طرح هادی روستای لنگر از توابع شهرستان  / استعلام ,استعلام اجرای طرح هادی روستای لنگر از توابع شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878293/استعلام-تهیه-و-پخش-اسفالت-جهت-لکه-گیری-کلیه-محورهای-حوزه'>استعلام  تهیه و پخش اسفالت جهت لکه گیری کلیه محورهای حوزه  / استعلام ,استعلام تهیه و پخش اسفالت جهت لکه گیری کلیه محورهای حوزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878317/استعلام-پنکه-سه-منظوره-SUNNY'>استعلام پنکه سه منظوره SUNNY / استعلام ,استعلام پنکه سه منظوره SUNNY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878312/استعلام-خرید-صندلی-سالن-کنفرانس-96-4-4'>استعلام خرید صندلی سالن کنفرانس 96.4.4 / استعلام خرید صندلی سالن کنفرانس  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878374/استعلام-کولر-اسپیلت-تراست-trust-24000'>استعلام کولر اسپیلت تراست trust 24000 / استعلام کولر اسپیلت تراست trust 24000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878244/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-کمربندی'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت کمربندی  / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت کمربندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878237/استعلام-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-جاده-داخلی'>استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت جاده داخلی  / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت جاده داخلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878358/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت-جاده-روستای-هفتومان'>استعلام اجرای روکش آسفالت جاده روستای هفتومان / استعلام, استعلام اجرای روکش آسفالت جاده روستای هفتومان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878359/استعلام-عملیات-تکمیل-آسفالت-بلوار-امام-رضا'>استعلام عملیات تکمیل آسفالت بلوار امام رضا  / استعلام, استعلام عملیات تکمیل آسفالت بلوار امام رضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878283/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-آقایان-گلپایگان-96-4-4'>استعلام  تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آقایان گلپایگان 96.4.4 / استعلام ,استعلام تهیه و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آقایان گلپایگان 96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878265/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-تختی-کاشان'>استعلام تهیه  و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی کاشان / استعلام, استعلام تهیه  و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی تختی کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878262/استعلام-تهیه-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن-ورزشی-آزادی'>استعلام تهیه  و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آزادی / استعلام, استعلام تهیه  و حمل و نصب کفپوش سالن ورزشی آزادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878247/استعلام-تهیه-و-خرید-و-حمل-و-نصب-کفپوش-سالن'>استعلام تهیه و خرید و حمل و نصب کفپوش سالن  / استعلام, استعلام تهیه و خرید و حمل و نصب کفپوش سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878335/استعلام-خرید-فایروال'>استعلام خرید فایروال  / استعلام خرید فایروال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878366/استعلام-خرید-اینکلوژر-و-هارد'>استعلام خرید اینکلوژر و هارد  / استعلام خرید اینکلوژر و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878404/استعلام-خرید-جلوبر-سکوی-ترانس-پایه-مقره-اتریه-و-راک'>استعلام خرید جلوبر، سکوی ترانس، پایه مقره، اتریه و راک / استعلام، استعلام خرید جلوبر، سکوی ترانس، پایه مقره، اتریه و راک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878657/استعلام-کیسه-خالی-سیمان-فله'>استعلام کیسه خالی سیمان فله  / استعلام, استعلام کیسه خالی سیمان فله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877938/مزایده-سه-دستگاه-وانت-مزدا-و-ماشین-آلات-از-قبیل-جرثقیل-چکش-پیکور-و--'>مزایده سه دستگاه وانت مزدا و ماشین آلات از قبیل جرثقیل، چکش پیکور و ... / آگهی مزایده, مزایده سه دستگاه وانت مزدا و ماشین آلات از قبیل جرثقیل، چکش پیکور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878389/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-مشاوره-حقوقی'>فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره حقوقی  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات مشاوره حقوقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878349/آگهی-فراخوان-مناقصه-پروژه-تعمیرات-منطقه-سه'>آگهی فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه سه  / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه پروژه تعمیرات منطقه سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877933/مزایده-یک-دستگاه-موتور-جوش-سیار-گازوئیلی-دو-سیلندر'>مزایده یک دستگاه موتور جوش سیار گازوئیلی دو سیلندر  / آگهی فروش مزایده, مزایده یک دستگاه موتور جوش سیار گازوئیلی دو سیلندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878345/مناقصه-خرید-12400-دست-البسه-حراست'>مناقصه خرید 12400 دست البسه حراست / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید 12400 دست البسه حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878337/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور سرویس ایاب و ذهاب  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حجمی /زمانی اداره امور سرویس ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878380/فراخوان-عملیات-نشت-یابی-شبکه-های-شهری-'>فراخوان عملیات نشت یابی شبکه های شهری.. / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات نشت یابی شبکه های شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878397/مناقصه-پروژه-گازرسانی'>مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878301/آگهی-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-تابعه-فریمان'>آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه فریمان  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه فریمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878315/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-بازسازی-زمین-تنیس-و-ارائه-خدمات-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه بازسازی زمین تنیس و ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه بازسازی زمین تنیس و ارائه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878291/آگهی-مناقصه-گازرسانی-به-روستاهای-تابعه-کاشمر-(-محورو-اوندر-)'>آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه کاشمر ( محورو اوندر )  / آگهی مناقصه ,  آگهی مناقصه گازرسانی به روستاهای تابعه کاشمر ( محورو اوندر ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877781/مناقصه-امور-حفاظتی--نگهبانی-مجموعه-های-تحت-پوشش'>مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور حفاظتی , نگهبانی مجموعه های تحت پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877985/مزایده-یک-واحد-اپارتمان-مساحت-هشتاد-و-هفت-متر'>مزایده یک واحد اپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر  / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت هشتاد و هفت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878280/مناقصه-پروژه-انجام-خدمات-زنگ-زدایی--شستشو-هیدرو-تست-کوئل---'>مناقصه پروژه انجام خدمات زنگ زدایی , شستشو هیدرو تست کوئل .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه انجام خدمات زنگ زدایی , شستشو هیدرو تست کوئل ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878225/مناقصه-مخلوط-ریزی-و-تسطیح-خط-لوله-اول--'>مناقصه مخلوط ریزی و تسطیح خط لوله اول ... / آگهی مناقصه,مناقصه مخلوط ریزی و تسطیح خط لوله اول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878314/مناقصه-پیمان-تعویض-متر-خط-لوله-16-اهواز--'> مناقصه پیمان تعویض متر خط لوله 16 اهواز ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه پیمان تعویض متر خط لوله 16 اهواز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878393/مزایده-لوله-مستعمل-در-سایزهای-مختلف'>مزایده لوله مستعمل در سایزهای مختلف  / آگهی مزایده عمومی , مزایده لوله مستعمل در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878305/آگهی-مناقصه-توسعه-شبکه-و-نصب-انشعابات-و-نصب-کنتور-و-رگلاتور--'>آگهی مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ... / آگهی عمومی , آگهی مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878311/مناقصه-تامین-نصب-و-راه-اندازی-پکیج-های-تهویه-مطبوع-سوله-ورزشی-شهرک-فجر'>مناقصه  تامین، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع سوله ورزشی شهرک فجر / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تامین، نصب و راه اندازی پکیج های تهویه مطبوع سوله ورزشی شهرک فجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878464/مناقصه-اداره-امور-انبار-نفت'>مناقصه اداره امور انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اداره امور انبار نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878423/فراخوان-تهیه-و-تامین-خودروی-سبک-8-و-12-ساعته'>فراخوان تهیه و تامین خودروی سبک 8 و 12 ساعته  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تهیه و تامین خودروی سبک 8 و 12 ساعته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877987/مزایده-اپارتمان-با-زیربنای-104-85متر'>مزایده اپارتمان با زیربنای 104.85متر / مزایده,مزایده اپارتمان با زیربنای 104.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878324/مزایده-عمومی-باسکول-60-تنی--'>مزایده عمومی باسکول 60 تنی ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی باسکول 60 تنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878434/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-مواد-شیمیایی'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان مواد شیمیایی /  فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی تولیدکنندگان مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878427/فراخوان-مناقصه-پروژه-طراحی-و-تکمیل-سامانه-tank-inventory'>فراخوان مناقصه پروژه طراحی و تکمیل سامانه tank inventory  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پروژه طراحی و تکمیل سامانه tank inventory </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878362/مناقصه-قطعات-یدکی-پمپ-نیتروژن-مایع-مورد-نیاز-نوبت-اول'>مناقصه قطعات یدکی پمپ نیتروژن مایع مورد نیاز نوبت اول  / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات یدکی پمپ نیتروژن مایع مورد نیاز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878342/مناقصه-قطعات-ولو-دروازه-ای-CAMERON-نوبت-اول'>مناقصه قطعات ولو دروازه ای CAMERON نوبت اول  / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات ولو دروازه ای CAMERON  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878375/آگهی-مناقصه-خدمات-امداد-و-بهره-برداری--وصول-مطالبات--'>آگهی مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات... / آگهی عمومی , آگهی مناقصه خدمات امداد و بهره برداری ، وصول مطالبات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878385/مناقصه-خدمات-عمومی-و-عملیات-غیر-صنعتی'>مناقصه خدمات عمومی و عملیات غیر صنعتی / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه  خدمات عمومی و عملیات غیرصنعتی دفاتر مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878367/تجدید-فراخوان-ارائه-خدمات-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-اصلاح-نشست-اسلیپرهای-خطوط-لوله-نوبت-دوم'>تجدید  فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله- نوبت دوم  / تجدید فراخوان ارزیابی و انتخاب مشاور، تجدید فراخوان ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878364/مناقصه-تامین-قطعات-یدکی-تاپ-درایوهای-مدل-MH-و-HYDRALIFT'>مناقصه تامین قطعات یدکی تاپ درایوهای مدل MH و HYDRALIFT  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین قطعات یدکی تاپ درایوهای مدل MH و HYDRALIFT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878014/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2190-75متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2190.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2190.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878239/استعلام-چاپگر-مدل-HP-PRO-402-N'>استعلام چاپگر مدل HP-PRO 402 N  / استعلام, استعلام چاپگر مدل HP-PRO 402 N </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878266/استعلام-تعمیر-یک-دستگاه-بلدزر--'>استعلام تعمیر یک دستگاه بلدزر ... / استعلام, استعلام تعمیر یک دستگاه بلدزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878413/استعلام-رادیاتور'>استعلام رادیاتور / استعلام ,استعلام رادیاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878251/استعلام-حفر-کانال-و-لوله-کشی-شوفاژ-و-نصب-رادیاتوری'>استعلام حفر کانال و لوله کشی شوفاژ و نصب رادیاتوری / استعلام, استعلام حفر کانال و لوله کشی شوفاژ و نصب رادیاتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878256/استعلام-تصفیه-روغن-و-انجام-تست-های-ترانس-قدرت-پست-اسدآباد-2'>استعلام تصفیه روغن و انجام تست های ترانس قدرت پست اسدآباد 2 / استعلام, استعلام تصفیه روغن و انجام تست های ترانس قدرت پست اسدآباد 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878405/استعلام-دستگاه-الکتروفیوژن'>استعلام دستگاه الکتروفیوژن / استعلام دستگاه الکتروفیوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878403/استعلام-کمپرسور-کولر-گازی'>استعلام کمپرسور کولر گازی / استعلام کمپرسور کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878300/استعلام-مانیتور-سامسونگ'>استعلام مانیتور سامسونگ / استعلام, استعلام مانیتور سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877919/مناقصه-تهیه-و-پخش-لکه-گیری-و-پخش-آسفالت-12-0-و-19-0-به-صورت-پخش-دستی--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878281/استعلام-کولر-گازی-ایستاده-ال-جی'>استعلام کولر گازی ایستاده ال جی  / استعلام, استعلام کولر گازی ایستاده ال جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878390/استعلام-کات-اوت-فیوز-سیلیکونی'>استعلام کات اوت فیوز سیلیکونی / استعلام کات اوت فیوز سیلیکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878439/استعلام-پرینتر-مدل-HP-M402DN'>استعلام پرینتر مدل HP M402DN / استعلام پرینتر مدل HP M402DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878422/استعلام-با-گارانتی-رایمند-رایانه-ATEN-C262U'>استعلام با گارانتی رایمند رایانه ATEN C262U  / استعلام , استعلام با گارانتی رایمند رایانه ATEN C262U </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878431/استعلام-فکس-پاناسونیک'>استعلام فکس پاناسونیک  / استعلام, استعلام فکس پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878387/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ'>استعلام دستگاه کپی شارپ / استعلام , استعلام دستگاه کپی شارپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878213/استعلام-یخچال-بزرگ-امرسان-17-فوت'>استعلام یخچال بزرگ امرسان 17 فوت  / استعلام , استعلام یخچال بزرگ امرسان 17 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878216/استعلام-یخچال-6-فوت-ایست-کول'>استعلام یخچال 6 فوت ایست کول  / استعلام , استعلام یخچال 6 فوت ایست کول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877930/مناقصه-اجرای-اسکلت-فلزی-ساختمان-اداری---تجدید'>مناقصه اجرای اسکلت فلزی ساختمان اداری.... تجدید  / مناقصه , مناقصه اجرای اسکلت فلزی ساختمان اداری... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878220/استعلام-آب-سرد-کن-ایست-کول-بدون-یخچال'>استعلام آب سرد کن ایست کول بدون یخچال  / استعلام , استعلام آب سرد کن ایست کول بدون یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878290/استعلام-تلویزیون-ال-ای-دی'>استعلام تلویزیون ال ای دی   / استعلام ، استعلام تلویزیون ال ای دی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878289/استعلام-سرور'>استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878341/استعلام-دستگاه-ذخیره-سازی-اطلاعات-NAS-مدل-K2R16A'>استعلام دستگاه ذخیره سازی اطلاعات NAS مدل K2R16A / استعلام دستگاه ذخیره سازی اطلاعات NAS مدل K2R16A</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878376/استعلام-رایانه-ATEN-CS62U-مدل-KVM-SWITCH'>استعلام رایانه ATEN CS62U مدل KVM SWITCH / استعلام, استعلام رایانه ATEN CS62U مدل KVM SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878378/استعلام-پرینتر-مدل-hp-m402dn'>استعلام پرینتر مدل hp m402dn  / استعلام, استعلام پرینتر مدل hp m402dn </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878227/استعلام-مرکز-تلفن-پیام-ارتباط-کندوان'>استعلام مرکز تلفن پیام ارتباط کندوان  / استعلام , استعلام مرکز تلفن پیام ارتباط کندوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878331/استعلام-سرور-مدل-DL380-نام-تجارتی-HP'>استعلام سرور مدل DL380 نام تجارتی HP / استعلام سرور مدل DL380 نام تجارتی HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878313/استعلام-برنامه-انبار-لاینسس'>استعلام برنامه انبار لاینسس  / استعلام , استعلام برنامه انبار لاینسس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878310/استعلام-ساختمان-با-40-مترمربع-زیربنا-و---'>استعلام ساختمان با 40 مترمربع زیربنا و .... / استعلام, استعلام ساختمان با 40 مترمربع زیربنا و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877970/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-خطوط-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-خانگی-منهول'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی منهول  / اصلاحیه ,مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی منهول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878308/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات-گاز-شهرک-صنعتی-لیکک'>استعلام خرید لوله و اتصالات گاز شهرک صنعتی لیکک  / استعلام, استعلام خرید لوله و اتصالات گاز شهرک صنعتی لیکک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878294/استعلام-خرید-ورق-گالوانیزه'>استعلام خرید ورق گالوانیزه / استعلام ، استعلام خرید ورق گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878383/استعلام-بخشی-از-محوطه-سازی-جمعیت-هلال-احمر-نمین'>استعلام بخشی از محوطه سازی جمعیت هلال احمر نمین  / استعلام, استعلام بخشی از محوطه سازی جمعیت هلال احمر نمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878316/استعلام-شبکه-5-لوله-ای-رادیاتور-لودر-W90'>استعلام شبکه 5 لوله ای رادیاتور لودر W90 / استعلام شبکه 5 لوله ای رادیاتور لودر W90</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878214/استعلام-خرید-دستگاه-nvr-با-مارک-hikvision'>استعلام خرید دستگاه nvr با مارک hikvision / استعلام خرید دستگاه nvr با مارک hikvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878217/استعلام-نقاشی-ساختمان'>استعلام نقاشی ساختمان  / استعلام نقاشی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878221/استعلام-پشتیبانی-سخت-افزار-و-نرم-افزار-اداره'>استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار اداره  / استعلام پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878303/استعلام-تهیه-و-نصب-پارکینگ-فلزی'>استعلام تهیه و نصب پارکینگ فلزی / استعلام تهیه و نصب پارکینگ فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878297/استعلام-خرید-یکدستگاه-کولر-اسپیلت-30000-سرمایشی'>استعلام خرید یکدستگاه کولر اسپیلت 30000 سرمایشی / استعلام خرید یکدستگاه کولر اسپیلت 30000 سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877950/آگهی-فراخوان-ارزیابی-کیفی-عملیات-تکمیلی-احداث-قطعه-اول-آزادراه-زنجان'>آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  عملیات تکمیلی احداث قطعه اول آزادراه زنجان / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی احداث قطعه اول آزادراه زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878442/استعلام-نصب--تست-و-راه-اندازی-یک-بی-خط-63'>استعلام نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط 63  / استعلام, استعلام نصب ، تست و راه اندازی یک بی خط 63 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878444/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-حفاظتی-مخزن'>استعلام تهیه و نصب سیستم حفاظتی مخزن  / استعلام تهیه و نصب سیستم حفاظتی مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878452/استعلام-درخواست-اشتراک-اینترنت-برای-ساختمان'>استعلام درخواست اشتراک اینترنت برای ساختمان / استعلام درخواست اشتراک اینترنت برای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878456/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و-فعالیتهای-مربوط-به-رایانه'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه / استعلام  برنامه نویسی، مشاوره و فعالیتهای مربوط به رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878435/استعلام-خرید-و-نصب-2-عدد-راک-ODF-و--'>استعلام خرید و نصب 2 عدد راک ODF و ...  / استعلام , استعلام خرید و نصب 2 عدد راک ODF و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878445/استعلام-دوربین-تصویر-برداری'>استعلام دوربین تصویر برداری  / استعلام , استعلام دوربین تصویر برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878478/استعلام-کولر-اسپیلت-سرمایشی-12-هزار-تک-الکتریک-و--'>استعلام کولر اسپیلت سرمایشی 12 هزار تک الکتریک و ...  / استعلام , استعلام کولر اسپیلت سرمایشی 12 هزار تک الکتریک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878473/استعلام-کولر-اسپیلت-سرمایشی-18-هزار-تک-الکتریک-و--'>استعلام کولر اسپیلت سرمایشی 18 هزار تک الکتریک و ...  / استعلام , استعلام کولر اسپیلت سرمایشی 18 هزار تک الکتریک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878487/استعلام-ابزارآلات-مورد-نیاز-کارگاه-های-مرکز-آموزشی'>استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه های مرکز آموزشی / استعلام, استعلام ابزارآلات مورد نیاز کارگاه های مرکز آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878016/برگزاری-مناقصه-مربوط-به-انجام-خدمات-نگهداری-فضای-سبز-و-تنظیفات---'>برگزاری مناقصه مربوط به انجام خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات .... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , برگزاری مناقصه مربوط به انجام خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878502/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-صنایع-چوب-و-معرق'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه صنایع چوب و معرق / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه صنایع چوب و معرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878485/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-هنرهای-تزئینی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه هنرهای تزئینی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه هنرهای تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878476/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-جواهرسازی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جواهرسازی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جواهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878622/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-کشاورزی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کشاورزی / استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878428/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-خیاطی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878462/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-خیاطی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878307/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-کلاش-بافی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کلاش بافی  / استعلام ,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کلاش بافی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878284/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام ,استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878276/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-رایانه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه  / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878210/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-های-مرکز-خواهران'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های مرکز خواهران  / استعلام , استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه های مرکز خواهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877953/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-به-همراه-حصارکشی-و-محوطه-سازی-آن--'>فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی به همراه حصارکشی و محوطه سازی آن ... / فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی به همراه حصارکشی و محوطه سازی آن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878481/استعلام-ساعت-حضور-و-غیاب-کامپیوتری'>استعلام ساعت حضور و غیاب کامپیوتری / استعلام, استعلام ساعت حضور و غیاب کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878508/استعلام-کولر-آبی-خانگی---'>استعلام کولر آبی خانگی .... / استعلام, استعلام کولر آبی خانگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878541/استعلام-اصلاح-مسیر-رودخانه-تنگ-رود-بوشگان'>استعلام اصلاح مسیر رودخانه تنگ رود بوشگان / استعلام, استعلام اصلاح مسیر رودخانه تنگ رود بوشگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878553/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دهانه-گشاد-عمومی'>استعلام حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد عمومی / استعلام, استعلام حفر یک حلقه چاه دهانه گشاد عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878569/استعلام-نبشی-به-صورت-شاخه-6-متری'>استعلام نبشی به صورت شاخه 6 متری  / استعلام, استعلام نبشی به صورت شاخه 6 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878593/استعلام-نبشی-فولادی--پروفیل'>استعلام نبشی فولادی - پروفیل  / استعلام, استعلام نبشی فولادی - پروفیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878545/استعلام-پروفیل-تو-خالی-فولادی'>استعلام پروفیل تو خالی فولادی  / استعلام,استعلام پروفیل تو خالی فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878521/استعلام-میلگرد-آجدار'>استعلام میلگرد آجدار  / استعلام,استعلام میلگرد آجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878500/استعلام-خرید-سیمان-تیپ-2'>استعلام خرید سیمان تیپ 2 / استعلام,استعلام خرید سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878486/استعلام-میلگرد-آجدار'>استعلام میلگرد آجدار  / استعلام,استعلام میلگرد آجدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877965/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی--'>فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی ... / فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878509/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی-96-4-4'>استعلام میلگرد آجدار فولادی 96.4.4 / استعلام , استعلام میلگرد آجدار فولادی  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878463/استعلام-سیمان-تیپ-2'>استعلام  سیمان تیپ 2 / استعلام,استعلام  سیمان تیپ 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878513/استعلام-میلگرد-آجدار-فولادی-96-4-4'>استعلام میلگرد آجدار فولادی 96.4.4 / استعلام , استعلام میلگرد آجدار فولادی  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878488/استعلام-سیمان-پورتلند-تیپ-2'>استعلام  سیمان پورتلند تیپ 2  / استعلام,استعلام  سیمان پورتلند تیپ 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878472/استعلام-HP-PROLIANT-DL380-GEN9'>استعلام  HP PROLIANT DL380 GEN9 / استعلام,استعلام  HP PROLIANT DL380 GEN9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878470/استعلام-ذخیره-ساز'>استعلام ذخیره ساز   / استعلام ، استعلام  ذخیره ساز  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878477/استعلام-اسکنر-KODAK'>استعلام اسکنر KODAK / استعلام, استعلام اسکنر KODAK</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878495/استعلام-سوئیچ-و-روتر'>استعلام سوئیچ و روتر / استعلام,استعلام سوئیچ و روتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878522/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام ,استعلام قطعات کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878567/استعلام-قطعات-شبکه'>استعلام قطعات شبکه / استعلام ,استعلام قطعات شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877790/مناقصه-امور-خدماتی-(-آبدارچی--نظافتچی-و-راننده-)'>مناقصه امور خدماتی ( آبدارچی , نظافتچی و راننده )  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی ( آبدارچی , نظافتچی و راننده ) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877972/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-آتش-نشانی-به-همراه-حصارکشی--'>فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی به همراه حصارکشی ... / فراخوان مناقصه پروژه احداث ساختمان آتش نشانی به همراه حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878492/استعلام-تجهیزات-توسعه-سامانه-دوربین-های-مداربسته'>استعلام تجهیزات توسعه سامانه دوربین های مداربسته / استعلام , استعلام تجهیزات توسعه سامانه دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878461/استعلام-دستگاه-چهار-کاره-پاناسونیک'>استعلام دستگاه چهار کاره پاناسونیک / استعلام , استعلام دستگاه چهار کاره پاناسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878446/استعلام-راهبند-اتوماتیک-اهرمی-هیدرولیک'>استعلام راهبند اتوماتیک اهرمی هیدرولیک   / استعلام , استعلام راهبند اتوماتیک اهرمی هیدرولیک فک ایتالیا مدل 640</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878432/استعلام-صندلی-اداری-و-میز-عسلی'>استعلام صندلی اداری و میز عسلی / استعلام , استعلام صندلی اداری و میز عسلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878458/استعلام-لپ-تاپ--فلش'>استعلام لپ تاپ ، فلش  / استعلام ,استعلام لپ تاپ ، فلش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878064/مناقصه-انجام-خدمات-حفاری--تهیه-و-لوله-گذاری--'>مناقصه انجام خدمات حفاری , تهیه و لوله گذاری ... / مناقصه انجام خدمات حفاری , تهیه و لوله گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878571/استعلام-دستگاه-کپی-شارپ-مدل-AR-60232N'>استعلام دستگاه کپی شارپ مدل AR-60232N / استعلام دستگاه کپی شارپ مدل AR-60232N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878573/استعلام-سایر-فعالیتهای-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیتهای مخابراتی / استعلام سایر فعالیتهای مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878465/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مرکز-خدمات-داده'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878459/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مرکز-خدمات-داده'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878454/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مرکز-خدمات-داده'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878451/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مرکز-خدمات-داده'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878437/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878471/استعلام-شیرآلات-و-یراق-آلات'>استعلام شیرآلات و یراق آلات / استعلام , استعلام شیرآلات و یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878466/استعلام-برگزاری-تورهای-خانوادگی-یک-روزه-و-دو-روزه-کارکنان'>استعلام برگزاری تورهای خانوادگی یک روزه و دو روزه کارکنان / استعلام  برگزاری تورهای خانوادگی یک روزه و دو روزه کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878438/استعلام-اسپلیت-دیواری'>استعلام اسپلیت دیواری / استعلام ,استعلام اسپلیت دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878441/استعلام-اسپیلت'>استعلام اسپیلت / استعلام ,استعلام اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878450/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط  / استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878467/استعلام-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام , استعلام تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878474/استعلام-تولید-سایر-مصنوعات-طبقه-بندی-نشده'>استعلام تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده   / استعلام, استعلام  تولید سایر مصنوعات طبقه بندی نشده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878480/استعلام-طراحی-و-ساخت-پایه-فلزی-صندوق-صدقات-معابر'>استعلام طراحی و ساخت پایه فلزی صندوق صدقات معابر / استعلام , استعلام طراحی و ساخت پایه فلزی صندوق صدقات معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878613/استعلام-اجاره-اتوبوس'>استعلام اجاره اتوبوس / استعلام , استعلام اجاره اتوبوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878586/استعلام-برنامه-فعالیت-های-فرهنگی-روزانه-مربوط-به-اردوی-دانش-آموزی--'>استعلام برنامه فعالیت های فرهنگی روزانه مربوط به اردوی دانش آموزی ... / استعلام ,استعلام برنامه فعالیت های فرهنگی روزانه مربوط به اردوی دانش آموزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878532/استعلام-یخچال-فیلور'>استعلام یخچال فیلور / استعلام ,استعلام یخچال فیلور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877998/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878501/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن  / استعلام , استعلام  تلویزیون ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878449/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن  / استعلام , استعلام  تلویزیون ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878460/استعلام-الکتروموتور293-5(پنج-طبقه)'>استعلام الکتروموتور293/5(پنج طبقه) / استعلام الکتروموتور293/5(پنج طبقه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878475/استعلام-فیلتر-پاکتی-96-4-4'>استعلام فیلتر پاکتی 96.4.4 / استعلام فیلتر پاکتی  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878498/استعلام-تایل-سوزنی-96-4-4'>استعلام تایل سوزنی 96.4.4 / استعلام ,استعلام تایل سوزنی  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878483/استعلام-فیلتر-پاکتی-96-4-4'>استعلام فیلتر پاکتی 96.4.4 / استعلام فیلتر پاکتی  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878447/استعلام-شیر-برقی-مشعل-چدنی-96-4-4'>استعلام شیر برقی مشعل چدنی 96.4.4 / استعلام، استعلام شیر برقی مشعل چدنی 96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877962/مزایده-ششدانگ-پلاک-6655-فرعی-از-49-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 6655 فرعی از 49 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6655 فرعی از 49 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878568/استعلام-تجهیزات-خانگی--اداری-و-صنعتی'>استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی  / استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878523/استعلام-مکمل-غذای-سگ-و-کنسرو-لوبیا-و--'>استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ...  / استعلام , استعلام مکمل غذای سگ و کنسرو لوبیا و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878493/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی'>استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878468/استعلام-سه-راهی-چدنی-فلنج-دار'>استعلام سه راهی چدنی فلنج دار / استعلام, استعلام سه راهی چدنی فلنج دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878599/استعلام-ارتقاء--پشتیبانی-و-نگهداری-یکساله-بخش-ACTIVE'>استعلام ارتقاء - پشتیبانی و نگهداری یکساله بخش ACTIVE / استعلام ارتقاء - پشتیبانی و نگهداری یکساله بخش ACTIVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878591/استعلام-سم-سایپرمترین'>استعلام سم سایپرمترین  / استعلام سم سایپرمترین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877918/مناقصه-کلیه-امور-خدمات-مربوط-به-مدیریت-بهره-برداری-و-خدمات-گاز-شهری---نوبت-دوم'>مناقصه کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری ...- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  , مناقصه کلیه امور خدمات مربوط به مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شهری ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878557/استعلام-رایانه-و-چاپگر-و-اسکنر'>استعلام  رایانه و چاپگر و اسکنر / استعلام  رایانه و چاپگر و اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878585/استعلام-خرید-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام خرید تجهیزات رایانه ای  / استعلام خرید تجهیزات رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878579/استعلام-مانیتور-ال-جی-LG-29UM68'>استعلام مانیتور ال جی LG 29UM68 / استعلام مانیتور ال جی LG 29UM68</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878551/استعلام-کولر-آبی'>استعلام کولر آبی  / استعلام ,استعلام کولر آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878484/استعلام-موتور-برق-گازسوز'>استعلام موتور برق گازسوز  / استعلام, استعلام موتور برق گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878469/استعلام-4-عدد-میز-و-صندلی-مدیریتی-به-همراه-ال'>استعلام 4 عدد میز و صندلی مدیریتی به همراه ال  / استعلام 4 عدد میز و صندلی مدیریتی به همراه ال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878490/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-الکترونیک'>استعلام مواد مصرفی کارگاه الکترونیک / استعلام مواد مصرفی کارگاه الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878000/فراخوان-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-های-آبیاری-و-زهکشی-نوبت-دوم'>فراخوان عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی  نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان  عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878511/استعلام-مواد-مصرفی-کارگاه-اتومکانیک'>استعلام مواد مصرفی کارگاه اتومکانیک  / استعلام مواد مصرفی کارگاه اتومکانیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878517/استعلام-وسایل-مصرفی-کارگاه-برق-صنعتی'>استعلام وسایل مصرفی کارگاه برق صنعتی  / استعلام وسایل مصرفی کارگاه برق صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878524/استعلام-وسایل-مصرفی-آموزشی-کارگاه-جوشکاری-و-تاسیسات'>استعلام  وسایل مصرفی آموزشی کارگاه جوشکاری و تاسیسات  / استعلام  وسایل مصرفی آموزشی کارگاه جوشکاری و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878562/استعلام-وسایل-مصرفی-آموزشی-کارگاه-ماشینهای-الکتریکی-و-لوازم-خانگی'>استعلام وسایل مصرفی آموزشی کارگاه ماشینهای الکتریکی و لوازم خانگی / استعلام وسایل مصرفی آموزشی کارگاه ماشینهای الکتریکی و لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878560/استعلام-مطالعه-مرمت-و-حفاظت-بافت-تاریخی-روستای-نورآباد-دزفول'>استعلام مطالعه، مرمت و حفاظت بافت تاریخی روستای نورآباد دزفول / استعلام مطالعه، مرمت و حفاظت بافت تاریخی روستای نورآباد دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878489/استعلام-نرم-افزار-جامع-پورتال-کتابخانه'>استعلام نرم افزار جامع پورتال کتابخانه / استعلام ,استعلام نرم افزار جامع پورتال کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878565/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878537/استعلام-هود-آشپزخانه'>استعلام هود آشپزخانه  / استعلام هود آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878518/استعلام-سنسور-دما-و-رطوبت'>استعلام سنسور دما و رطوبت  / استعلام سنسور دما و رطوبت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877964/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-دو-دانگ-از-ششدانگ-زمین-20-هزار-متری'>مزایده یک قطعه باغ انگور دو دانگ از ششدانگ زمین 20 هزار متری / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور دو دانگ از ششدانگ زمین 20 هزار متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878514/استعلام-ستون-ایمونو-افینیتی-توتال'>استعلام ستون ایمونو افینیتی توتال  / استعلام ستون ایمونو افینیتی توتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878504/استعلام-ستون-ایمونوافینیتی-m1'>استعلام ستون ایمونوافینیتی m1 / استعلام ستون ایمونوافینیتی m1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878482/استعلام-محیط-کشت-کازو-براث'>استعلام محیط کشت کازو براث / استعلام محیط کشت کازو براث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878479/استعلام-محیط-کشت-کازو-آکار'>استعلام محیط کشت  کازو آکار  / استعلام, استعلام محیط کشت  کازو آکار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878499/استعلام-سابرو-دکستروز-آگار-4-درصد'>استعلام سابرو دکستروز آگار 4 درصد  / استعلام, استعلام سابرو دکستروز آگار 4 درصد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878510/استعلام-کازیین-پپتون-لستین-پلی-سورابت-براث'>استعلام کازیین پپتون لستین پلی سورابت براث / استعلام , استعلام کازیین پپتون لستین پلی سورابت براث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878534/استعلام-استعلام-باتری-قابل-شارژ-AH-100-ابعاد-443-167MM--'>استعلام استعلام باتری قابل شارژ AH 100 ابعاد 443*167MM ...  / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ AH 100 ابعاد 443*167MM ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878566/استعلام-کولر-گازی-اسپلت-دیواری-سرمایشی-گرمایشی--'>استعلام کولر گازی اسپلت دیواری سرمایشی گرمایشی ... / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلت دیواری سرمایشی گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878457/استعلام-یخچال-فریزر-نوفراست-آبسردکن-دار'>استعلام یخچال فریزر نوفراست آبسردکن دار / استعلام, استعلام یخچال فریزر نوفراست آبسردکن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878595/استعلام-دستگاههای-ورزشی'>استعلام دستگاههای ورزشی / استعلام دستگاههای ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878028/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-78-34متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 78.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 78.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878572/استعلام-کیس-رایانه'>استعلام کیس رایانه  / استعلام کیس رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878582/استعلام-تلویزیون-شهری'>استعلام تلویزیون شهری  / استعلام تلویزیون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878606/استعلام-کابل-کراسلینگ-185-1'>استعلام کابل کراسلینگ 185*1 / استعلام کابل کراسلینگ 185*1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878340/استعلام-تجهیزات-اندازه-گیری-ct-pt'>استعلام تجهیزات اندازه گیری ct-pt / استعلام تجهیزات اندازه گیری ct-pt</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878384/استعلام-فیوزیبل'>استعلام فیوزیبل / استعلام فیوزیبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878352/استعلام-سر-کابل'>استعلام سر کابل  / استعلام ,استعلام سر کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878334/استعلام-کابل-1-240-افشان'>استعلام کابل 1*240 افشان / استعلام ,استعلام کابل 1*240 افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878336/استعلام-الکتروپمپ-لجن-کش-14-اینچ'>استعلام الکتروپمپ لجن کش 14 اینچ   / استعلام، استعلام الکتروپمپ لجن کش 14 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878351/استعلام-چاپ-و-نشر-کتاب'>استعلام چاپ و نشر کتاب  / استعلام , استعلام چاپ و نشر کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878381/استعلام-ماشین-زمین-شوی-دستی-اسکرابر'>استعلام ماشین زمین شوی دستی اسکرابر / استعلام ماشین زمین شوی دستی اسکرابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878026/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878355/استعلام-جارو-برقی-آب-و-خاک-نیمه-صنعتی'>استعلام جارو برقی آب و خاک نیمه صنعتی  / استعلام , استعلام جارو برقی آب و خاک نیمه صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878347/استعلام-صندلی-کارشناسی-840-دنا'>استعلام صندلی کارشناسی 840 دنا  / استعلام , استعلام صندلی کارشناسی 840 دنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878455/استعلام-مانیتور-سامسونگ'>استعلام مانیتور سامسونگ / استعلام مانیتور سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878353/استعلام-لباس-کار-دو-تکه'>استعلام  لباس کار دو تکه  / استعلام ، استعلام  لباس کار دو تکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878372/استعلام-پرده-لودراپه-اداری'>استعلام پرده لودراپه اداری / استعلام , استعلام پرده لودراپه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878556/استعلام-تجهیزات-شبکه-پروژه-مسجد'>استعلام تجهیزات شبکه پروژه مسجد / استعلام تجهیزات شبکه پروژه مسجد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878357/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878356/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام، استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878379/استعلام-نیاز-به-فعالیت-حمل-و-نقل'>استعلام نیاز به فعالیت حمل و نقل / استعلام, استعلام نیاز به فعالیت حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877714/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-سال-96-نوبت-دوم'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سال 96  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان سال 96  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877927/تجدید-فراخوان-استعلام-پشتیبانی--نگهداشت-سیستم-ها-و-تجهیزات-رایانه-ای-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان استعلام پشتیبانی ، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای  تجدید نوبت دوم  / تجدید فراخوان استعلام ,تجدید فراخوان استعلام پشتیبانی ، نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878325/مناقصه-پروژه-اجرای-جوی-و-جدول--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای جوی و جدول  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه اجرای جوی و جدول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878321/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر  / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878323/مناقصه-برون-سپاری-بخش-جراحی-مغز-و-اعصاب-بیمارستان-گلستان'>مناقصه برون سپاری بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان گلستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان گلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878327/تجدید-مناقصه-پروژه-لایروبی-و-صفحه-کشی-شبکه-و-آدم-روهای-فاضلاب'>تجدید مناقصه پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه لایروبی و صفحه کشی شبکه و آدم روهای فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878320/مزایده-فروش-4-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 4 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878343/مناقصه-عملیات-لایروبی-و-حمل-لجن-کانال-های-روباز-و-سرپوشیده-و-لوله-های-فاضلاب-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه عملیات لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده و لوله های فاضلاب- مرحله دوم نوبت اول / مناقصه , مناقصه عملیات لایروبی و حمل لجن کانال های روباز و سرپوشیده و لوله های فاضلاب مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878348/مناقصه-اجرای-فاز-3-فضای-سبز-شهر-الهایی'>مناقصه اجرای فاز 3 فضای سبز شهر الهایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فاز 3 فضای سبز شهر الهایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878338/مناقصه-تامین-و-تکمیل-کادر-اداری-عمرانی-و-خدماتی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین و تکمیل کادر اداری، عمرانی و خدماتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین و تکمیل کادر اداری، عمرانی و خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878332/مناقصه-تامین-خودروهای-اتوبوس-مینی-بوس'>مناقصه تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین خودروهای اتوبوس، مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878318/مزایده-فروش-5-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 5 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 5 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878329/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-نواحی-صنعتی-و-غیر-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی صنعتی و غیر صنعتی - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی صنعتی و غیر صنعتی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878354/مزایده-پلاک-ثبتی-2702-313-بخش-دو-اهواز-و-13900-4832-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 2702/313 بخش دو اهواز و 13900/4832 بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2702/313 بخش دو اهواز و 13900/4832 بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878032/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2000متر'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877976/مزایده-اپارتمان-مسکونی-دو-خوابه-بخش-سه'>مزایده اپارتمان مسکونی دو خوابه بخش سه / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی دو خوابه بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877980/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-5689-فرعی'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 5689 فرعی / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 5689 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877983/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-28-گیلان'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش 28 گیلان / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش 28 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877977/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-230-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 230 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877951/مناقصه-تکمیل-پوشش-خشکه-چین-(ریپ-رپ)-دور-دریاچه'>مناقصه تکمیل پوشش خشکه چین (ریپ رپ) دور دریاچه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل پوشش خشکه چین (ریپ رپ) دور دریاچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878019/مزایده-پنج-و-یک-سوم-مشاع-از-40-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده پنج و یک سوم مشاع از 40 سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده پنج و یک سوم مشاع از 40 سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877717/مناقصه-روغن-کشی-از-حدود-شصت-هزار-تن-دانه-کلزای-تولید-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه روغن کشی از حدود شصت هزار تن دانه کلزای تولید داخلی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه روغن کشی از حدود شصت هزار تن دانه کلزای تولید داخلی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877942/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-معمولی--'>مزایده فروش دستگاه تراش معمولی ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه تراش معمولی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877936/مزایده-فروش-دو-دستگاه-جوش'>مزایده فروش دو دستگاه جوش / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877935/مزایده-فروش-گیوتین-برقی-معمولی-سه-متر-و-بیست-و-پنج-میل'>مزایده فروش گیوتین برقی معمولی سه متر و بیست و پنج میل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش گیوتین برقی معمولی سه متر و بیست و پنج میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877929/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرس-هیدرولیک-با-میز-متحرک'>مزایده فروش یکدستگاه پرس هیدرولیک با میز متحرک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پرس هیدرولیک با میز متحرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877916/مزایده-فروش-دستگاه-تراش-سه-متری-بلغار-مدل-13'>مزایده فروش دستگاه تراش سه متری بلغار مدل 13 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه تراش سه متری بلغار مدل 13</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877924/مزایده-فروش-یکدستگاه-جوش-زیر-پودری-دروازه-ای'>مزایده فروش یکدستگاه جوش زیر پودری دروازه ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه جوش زیر پودری دروازه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877937/مناقصه-برشکاری-تراشکاری-قطعات-کوچک'>مناقصه برشکاری، تراشکاری قطعات کوچک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه برشکاری، تراشکاری قطعات کوچک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877728/مناقصه-مقدار-12-800-کیلوگرم-رنگ-کوره-ای-و-6000-کیلوگرم-تینر-رنگ-کوره-ای'>مناقصه مقدار 12.800 کیلوگرم رنگ کوره ای و 6000 کیلوگرم تینر رنگ کوره ای  / مناقصه، مناقصه مقدار 12.800 کیلوگرم رنگ کوره ای و 6000 کیلوگرم تینر رنگ کوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878043/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877925/مزایده-یک-دستگاه-اسپیلت-تولیپ'>مزایده یک دستگاه اسپیلت تولیپ / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده یک دستگاه اسپیلت تولیپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877934/مزایده-دو-دستگاه-هیتر-بخاری--یک-دستگاه-ترازوی-دیجیتال-و--'>مزایده دو دستگاه هیتر بخاری ، یک دستگاه ترازوی دیجیتال و ... / آگهی مزایده ,مزایده دو دستگاه هیتر بخاری ، یک دستگاه ترازوی دیجیتال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877994/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-مساحت-3900متر-مرحله-اول'>مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 3900متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 3900متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877992/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877990/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878059/مناقصه-انجام-خدمات-چاپ-قبوض-تلفن-ثابت'>مناقصه انجام خدمات چاپ قبوض تلفن ثابت  / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات چاپ قبوض تلفن ثابت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878052/مناقصه-عملیات-اجرایی-جابجایی-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرایی جابجایی تاسیسات ...نوبت  دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی جابجایی تاسیسات ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878065/آگهی-کتبی-تفکیک-زباله'>آگهی کتبی تفکیک زباله  / مزایده, آگهی کتبی تفکیک زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877967/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-بخش-دو-بجنورد-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش دو بجنورد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877921/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-آبرسانی-سایت'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877910/مناقصه-اجرای-پروژه-مرمت-و-نگهداری-ناحیه-امامزاده-علی-ع----'>مناقصه اجرای پروژه مرمت و نگهداری ناحیه امامزاده علی ع  ..... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای پروژه مرمت و نگهداری ناحیه امامزاده علی ع  .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877904/مناقصه-پروژه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-فاز-2-شبکه-فرعی-پایاب'>مناقصه پروژه خرید لوله های پلی اتیلن فاز 2 شبکه فرعی پایاب  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه خرید لوله های پلی اتیلن فاز 2 شبکه فرعی پایاب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877896/مناقصه-بیمه-مسئولیت-بیمه-گذار-در-برابر-اهداکنندگان--تجدید'>مناقصه بیمه مسئولیت بیمه گذار در برابر اهداکنندگان ...تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه مسئولیت بیمه گذار در برابر اهداکنندگان ...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877926/مزایده-فروش-واحد-ویلایی-عرصه-1233-10متر'>مزایده فروش واحد ویلایی عرصه 1233.10متر / مزایده,مزایده فروش واحد ویلایی عرصه 1233.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877922/مزایده-فروش-قسمتی-از-پروژه-2000-واحدی-مسکن-مهر-اهواز-نوبت-دوم'>مزایده فروش قسمتی از پروژه 2000 واحدی مسکن مهر اهواز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از پروژه 2000 واحدی مسکن مهر اهواز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877747/مناقصه-تکمیل-ابنیه-کاسه-استادیوم-مجموعه-فرهنگی-ورزشی'>مناقصه تکمیل ابنیه کاسه استادیوم مجموعه فرهنگی ورزشی  / مناقصه تکمیل ابنیه کاسه استادیوم مجموعه فرهنگی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877909/مزایده-خودرو-سواری-دوو-سیلو-مدل-81'>مزایده خودرو سواری دوو سیلو مدل 81  / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری دوو سیلو مدل 81 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877888/مزایده-تعداد-12-عدد-دینام-یک-عدد-منبع-آب-هوایی-و--'>مزایده تعداد 12 عدد دینام، یک عدد منبع آب هوایی  و ... / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 12 عدد دینام، یک عدد منبع آب هوایی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878071/مزایده-دیگ-شوفاژ-آب-بند'>مزایده دیگ شوفاژ آب بند  / مزایده, مزایده دیگ شوفاژ آب بند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877973/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-85-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه مساحت 85 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 85 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877897/مزایده-یک-دستگاه-سواری'>مزایده یک دستگاه سواری  / آگهی فروش اموال منقول ,مزایده یک دستگاه سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877893/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877968/مزایده-پلاک-2990-فرعی-از-1537-فرعی-از-42-اصلی'>مزایده پلاک 2990 فرعی از 1537 فرعی از 42 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک 2990 فرعی از 1537 فرعی از 42 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877971/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-کارگاهی-536-15متر'>مزایده ششدانگ زمین کاربری کارگاهی 536.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری کارگاهی 536.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877879/مناقصه-اجرای-سقف'>مناقصه اجرای سقف  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877882/مناقصه-احداث-پل-عابر-پیاده-روی-رودخانه-کارون'>مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877874/مناقصه-نقلیه-و-خدمات-خودرویی'>مناقصه نقلیه و خدمات خودرویی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نقلیه و خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877908/مزایده-ساختمان-مدرسه-بلخی---نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مدرسه بلخی .... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده ساختمان مدرسه بلخی .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877859/مناقصه-خدمات-مشاوره--طراحی-و-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات-ISMS'>مناقصه خدمات مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS  / مناقصه , مناقصه خدمات مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877867/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-بخش-داروخانه-تجدید-96-4-3'>تجدید مزایده بهره برداری از بخش داروخانه تجدید 96.4.3 / تجدید آگهی مزایده عمومی,تجدید مزایده بهره برداری از بخش داروخانه تجدید 96.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877852/فراخوان-احداث-مجتمع-تجاری-و-خدماتی-افلاک-نما-نوبت-دوم'>فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877940/اصلاحیه-مناقصه-بهسازی-معابر-غیر-بزرگراهی-فاقد-زیرساخت'>اصلاحیه مناقصه بهسازی معابر غیر بزرگراهی فاقد زیرساخت  / اصلاحیه , مناقصه بهسازی معابر غیر بزرگراهی فاقد زیرساخت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877903/مناقصه-خرید-رول-ژورنال-رسید-مشتری-و-ریبون'>مناقصه خرید رول ژورنال، رسید مشتری و ریبون / مناقصه , مناقصه خرید رول ژورنال، رسید مشتری و ریبون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877880/مناقصات-عملیات-ماشینکاری-دو-نمونه-قطعه-فولادی-و-الومینیومی'>مناقصات عملیات ماشینکاری دو نمونه قطعه فولادی و الومینیومی  / مناقصات , مناقصات عملیات ماشینکاری دو نمونه قطعه فولادی و الومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877866/مناقصه-عمومی-سکسیونر-630-آمپر-قابل-قطع-زیر-بار-با-عایق-گاز-و-موتوردار'>مناقصه عمومی سکسیونر 630 آمپر قابل قطع زیر بار با عایق گاز و موتوردار  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سکسیونر 630 آمپر قابل قطع زیر بار با عایق گاز و موتوردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877889/مناقصه-عمومی-سکسیونر-630-آمپر--اتوریکلوزر-خلا-با-عایق-جامد-و--'>مناقصه عمومی سکسیونر 630 آمپر ، اتوریکلوزر خلا با عایق جامد و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سکسیونر 630 آمپر ، اتوریکلوزر خلا با عایق جامد و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877843/مزایده-اجاره-و-فروش-چهار-باب-غرفه-و-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده اجاره و فروش چهار باب غرفه و یک قطعه زمین  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره و فروش چهار باب غرفه و یک قطعه زمین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877715/خرید-جرثقیل-پشت-کامیونی-15-تنی---نوبت-دوم'>خرید جرثقیل پشت کامیونی 15 تنی ....نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید جرثقیل پشت کامیونی 15 تنی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877841/مناقصه-طراحی-و-پیاده-سازی-نرم-افزار-آمارهای-خرید-و-فروش-و-قراردادها'>مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار آمارهای خرید و فروش و قراردادها / مناقصه,تجدید مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار آمارهای خرید و فروش و قراردادها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878388/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878394/استعلام-نشر-کتاب'>استعلام  نشر کتاب  / استعلام, استعلام  نشر کتاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878370/استعلام-عملیات-جابجائی-ترانس-و-نصب-پایه'>استعلام  عملیات جابجائی ترانس و نصب پایه  / استعلام, استعلام  عملیات جابجائی ترانس و نصب پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878369/استعلام-سیم-مسی'>استعلام سیم مسی / استعلام, استعلام سیم مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878631/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-سیستم-اسکادا-و-زیمنس'>استعلام تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و زیمنس / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878621/استعلام-تهیه-و-اجرای-حفاظ-بته-ای-دیوار-برق-منطقه-ای-فارس'>استعلام تهیه و اجرای حفاظ بته ای دیوار برق منطقه ای فارس / استعلام, استعلام تهیه و اجرای حفاظ بته ای دیوار برق منطقه ای فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878608/استعلام-رله-دیفرانسیل-p632'>استعلام  رله دیفرانسیل p632 / استعلام, استعلام  رله دیفرانسیل p632</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878580/استعلام-خرید-یک-دستگاه-تلویزیون-ال-ای-دی-و--'>استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون ال ای دی و ...  / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه تلویزیون ال ای دی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878607/استعلام-خرید-6-حلقه-لاستیک-24-20-1000-لایه-لیفتراک-با-شال-و-تیوب'>استعلام خرید 6 حلقه لاستیک 24-20/1000 لایه لیفتراک با شال و تیوب  / استعلام, استعلام خرید 6 حلقه لاستیک 24-20/1000 لایه لیفتراک با شال و تیوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878627/استعلام-قطعه-یدکی-اصلی-ترانسفورماتور-قدرت'>استعلام قطعه یدکی اصلی ترانسفورماتور قدرت  / استعلام, استعلام قطعه یدکی اصلی ترانسفورماتور قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877981/اصلاحیه-مناقصه-ساماندهی-محدوده-راه-آهن-تهران--تبریز'>اصلاحیه مناقصه ساماندهی محدوده راه آهن تهران - تبریز / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه ساماندهی محدوده راه آهن تهران - تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878365/استعلام-دستگاه-کپی-سیاه-سفید'>استعلام دستگاه کپی سیاه سفید  / استعلام , استعلام دستگاه کپی سیاه سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878491/استعلام-میخ-پرچ-قطعه-دستگاه-میخکوب-و-'>استعلام میخ پرچ قطعه دستگاه میخکوب و.. / استعلام میخ پرچ قطعه دستگاه میخکوب و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878363/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878333/استعلام-انعقاد-قرارداد-نگهداری-و-پشتیبانی-بسترهای-شبکه-اینترنت-و-اکسترانت'>استعلام انعقاد قرارداد نگهداری و پشتیبانی بسترهای شبکه اینترنت و اکسترانت / استعلام, استعلام انعقاد قرارداد نگهداری و پشتیبانی بسترهای شبکه اینترنت و اکسترانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878419/استعلام-مینی-پی-سی-MINI-PC-در-سه-مدل'>استعلام مینی پی سی MINI PC در سه مدل / استعلام مینی پی سی MINI PC در سه مدل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878611/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مرکز-خدمات-داده'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878598/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی--نگهداری-و-پشتیبانی-فنی-مرکز-خدمات-داده'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده  / استعلام , استعلام سایر فعالیت های مخابراتی - نگهداری و پشتیبانی فنی مرکز خدمات داده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878654/استعلام-خرید-پروفیلهای-اسپیس-جهت-غرفه-سازی'>استعلام خرید پروفیلهای اسپیس جهت غرفه سازی  / استعلام , استعلام خرید پروفیلهای اسپیس جهت غرفه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878645/استعلام-پیمانکار-چند-منظوره-جهت-امور-ساختمانی-و-تاسیساتی--'>استعلام پیمانکار چند منظوره جهت امور ساختمانی و تاسیساتی ... / استعلام, استعلام پیمانکار چند منظوره جهت امور ساختمانی و تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878629/استعلام-خدمات-شارژ-نگهداری-کپسول-و-سیستم-اطفاء--'>استعلام خدمات شارژ نگهداری کپسول و سیستم اطفاء ... / استعلام , استعلام خدمات شارژ نگهداری کپسول و سیستم اطفاء ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878605/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی-حضور-و-غیاب-مدل-ACR-101-و-لایسنس-نرم-افزار'>استعلام دستگاه ساعت زنی حضور و غیاب مدل ACR-101 و لایسنس نرم افزار  / استعلام , استعلام دستگاه ساعت زنی حضور و غیاب مدل ACR-101 و لایسنس نرم افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878583/استعلام-سفتی-باکس-3-لیتری-96-4-4'>استعلام سفتی باکس 3 لیتری 96.4.4 / استعلام ,استعلام سفتی باکس 3 لیتری  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878655/استعلام-خرید-قطعات-رایانه-96-4-4'>استعلام خرید قطعات رایانه 96.4.4 / استعلام, استعلام خرید قطعات رایانه  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878648/استعلام-خرید-کابل-96-4-4'>استعلام خرید کابل 96.4.4 / استعلام , استعلام خرید کابل  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878635/استعلام-پنکه-رومیزی-تایمردار-96-4-4'>استعلام پنکه رومیزی تایمردار 96.4.4 / استعلام ,استعلام پنکه رومیزی تایمردار 96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878643/استعلام-تهیه-و-ساخت-کانکس-در-ابعاد-2-250-4-3-متر-مربع'>استعلام تهیه و ساخت کانکس در ابعاد 2.250*4*3 متر مربع  / استعلام ,تهیه و ساخت کانکس در ابعاد 2.250*4*3 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878588/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-آموزشگاه-شهید-پهلوانی'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش آموزشگاه شهید پهلوانی  / استعلام, استعلام تاسیسات سیستم گرمایش آموزشگاه شهید پهلوانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877920/مناقصه-خرید-کولرهای-گازی'>مناقصه خرید کولرهای گازی  / مناقصه , مناقصه خرید کولرهای گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878594/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-شهید-عین-الله-کریمی'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید عین الله کریمی / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید عین الله کریمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878630/استعلام-تاسیسات-سیستم-گرمایش-آموزشگاه-شهید-مسروری'>استعلام تاسیسات سیستم گرمایش آموزشگاه شهید مسروری / استعلام, استعلام تاسیسات سیستم گرمایش آموزشگاه شهید مسروری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878642/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-آموزشگاه-صاحب-الزمان-(عج)'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش آموزشگاه صاحب الزمان (عج) / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش آموزشگاه صاحب الزمان (عج)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878651/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه-شهید-مهران'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید مهران / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه شهید مهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878644/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-هنرستان'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان  / استعلام , استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878640/استعلام-اجرای-تاسیسات-سیستم-گرمایش-هنرستان-فنی'>استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان فنی  / استعلام ,استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش هنرستان فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878618/استعلام-اجرا-و-اصلاح-تاسیسات-سیستم-گرمایش-مدرسه--'>استعلام اجرا و اصلاح تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه ... / استعلام ,استعلام اجرا و اصلاح تاسیسات سیستم گرمایش مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878653/استعلام-لوازم-تاسیسات'>استعلام لوازم تاسیسات  / استعلام لوازم تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878647/استعلام-لباس-فرم-همراه-کلاه-و-کمربند'>استعلام لباس فرم همراه کلاه و کمربند / استعلام, استعلام لباس فرم همراه کلاه و کمربند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878637/استعلام-کفش-کوه-نوردی'>استعلام  کفش کوه نوردی / استعلام, استعلام  کفش کوه نوردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877932/فراخوان-واگذاری-تولید-و-بسته-بندی-انواع-چای-ایرانی-و-خارجی-با-برندهای-تحت-اختیار-سازمان-اتکا'>فراخوان واگذاری تولید و بسته بندی انواع چای ایرانی و خارجی با برندهای تحت اختیار سازمان اتکا  / فراخوان , فراخوان واگذاری تولید و بسته بندی انواع چای ایرانی و خارجی با برندهای تحت اختیار سازمان اتکا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878617/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف'>استعلام  لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878603/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878609/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام, استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878615/استعلام-دوربین-لپ-تاپ-پرینتر-و--96-4-4'>استعلام دوربین- لپ تاپ- پرینتر و ...96.4.4 / استعلام, استعلام دوربین- لپ تاپ- پرینتر و ... 96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878626/استعلام-لوازم-کامپیوتری-(مموری-)-سه-پایه-دوربین--'>استعلام لوازم کامپیوتری (مموری ) سه پایه دوربین ... / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتری (مموری ) سه پایه دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878592/استعلام-تجهیزات-اداری-خانگی-96-4-4'>استعلام تجهیزات اداری- خانگی 96.4.4 / استعلام, استعلام تجهیزات اداری- خانگی 96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878610/استعلام-لوازم-اداری-96-4-4'>استعلام لوازم اداری 96.4.4 / استعلام, استعلام لوازم اداری  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878632/استعلام-صندلی-تابوره-آزمایشگاهی'>استعلام صندلی تابوره آزمایشگاهی  / استعلام , استعلام صندلی تابوره آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878597/استعلام-کالای-برق-جدول-پیوست-و-مجموع-قیمت-پیشنهادی--'>استعلام کالای برق جدول پیوست و مجموع قیمت پیشنهادی ... / استعلام، استعلام کالای برق جدول پیوست و مجموع قیمت پیشنهادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878614/استعلام-کابل-شبکه-UTP--'>استعلام کابل شبکه UTP ...  / استعلام، استعلام کابل شبکه UTP ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877900/مزایده-محصول-سر-درختی-گلابی-اسپادانا-و-کوشیا-باغات'>مزایده محصول سر درختی گلابی اسپادانا و کوشیا باغات  / مزایده , مزایده محصول سر درختی گلابی اسپادانا و کوشیا باغات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878639/استعلام-کالای-legrand-مطابق-پیوست-و-مجموع-قیمت-پیشنهادی--'>استعلام کالای legrand مطابق پیوست و مجموع قیمت پیشنهادی ... / استعلام، استعلام کالای legrand مطابق پیوست و مجموع قیمت پیشنهادی ......</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878650/استعلام-کاسه-سوپ-خوری-چینی--'>استعلام کاسه سوپ خوری چینی ... / استعلام  استعلام کاسه سوپ خوری چینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878507/استعلام-ساخت-و-نصب-کابینت-زمینی-و-دیواری'>استعلام ساخت و نصب کابینت زمینی و دیواری / استعلام  ساخت و نصب کابینت زمینی و دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878587/استعلام-خرید-اقلام-نظارتی'>استعلام خرید اقلام نظارتی / استعلام, استعلام خرید اقلام نظارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878536/استعلام-دوربین-فیلمبرداری-سونی'>استعلام دوربین فیلمبرداری سونی / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری سونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878575/استعلام-ماژول-SFP-2-PORTS---'>استعلام ماژول SFP 2 PORTS .... / استعلام , استعلام ماژول SFP 2 PORTS ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878512/استعلام-تامین-خودرو'>استعلام تامین خودرو  / استعلام تامین خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878543/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام سایر حمل و نقل زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878555/استعلام-بهنگام-سازی-479000-رکورد-شهری'>استعلام بهنگام سازی 479000 رکورد شهری / استعلام بهنگام سازی 479000 رکورد شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878570/استعلام-انجام-تعمیرات-ساختمان'>استعلام انجام تعمیرات ساختمان / استعلام انجام تعمیرات ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877913/مزایده-فروش-ته-چر-گندم-آبی-به-مساحت-82-هکتار'>مزایده فروش ته چر گندم آبی به مساحت 82 هکتار  / مزایده , مزایده فروش ته چر گندم آبی به مساحت 82 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878636/استعلام-سیستم-های-قطع-گاز-حساس-به-امواج-زلزله'>استعلام سیستم های قطع گاز حساس به امواج زلزله / استعلام سیستم های قطع گاز حساس به امواج زلزله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878624/استعلام-کولر-گازی-دو-تکه-سقفی-و-دیواری-سرمایشی'>استعلام  کولر گازی دو تکه سقفی و دیواری سرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی دو تکه سقفی و دیواری سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878601/استعلام-دیتا-پروژکتور'>استعلام دیتا پروژکتور  / استعلام دیتا پروژکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878559/استعلام-خرید-تجهیزات-سرمایش-اتاق-سرور'>استعلام خرید تجهیزات سرمایش اتاق سرور / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سرمایش اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878577/استعلام-کولر-اسپلیت-13000-سامسونگ-گرمایی-و-سرمایی'>استعلام کولر اسپلیت 13000 سامسونگ گرمایی و سرمایی / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 13000 سامسونگ گرمایی و سرمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878590/استعلام-واگذاری-قرارداد-جمع-آوری-و-پاکسازی-زباله-های-شناور-از-سطح-حوضچه'>استعلام واگذاری قرارداد جمع آوری و پاکسازی زباله های شناور از سطح حوضچه / استعلام, استعلام  واگذاری قرارداد جمع آوری و پاکسازی زباله های شناور از سطح حوضچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878531/استعلام-خرید-6-دستگاه-کامپیوتر-کامل--9-دستگاه-چاپگر-و-سه-دستگاه-مانیتور'>استعلام خرید 6 دستگاه کامپیوتر کامل - 9 دستگاه چاپگر و سه دستگاه مانیتور / استعلام خرید 6 دستگاه کامپیوتر کامل - 9 دستگاه چاپگر و سه دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878544/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878542/استعلام-خرید-1000-نسخه-آنتی-ویروس-اندونس-کسپرسکی'>استعلام خرید 1000 نسخه آنتی ویروس اندونس کسپرسکی / استعلام خرید 1000 نسخه آنتی ویروس اندونس کسپرسکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877849/مناقصه-تعویض-سیم-شبکه-فشار-متوسط-هوایی-بدون-روکش--'>مناقصه تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878549/استعلام-یو-پی-اس-باتری-و-سایر-متعلقات'>استعلام یو پی اس، باتری و سایر متعلقات / استعلام یو پی اس، باتری و سایر متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878561/استعلام-سیستم-بایگانی-ریلی'>استعلام سیستم بایگانی ریلی / استعلام، استعلام سیستم بایگانی ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878620/استعلام-تامین-خودروی-استیجاری'>استعلام تامین خودروی استیجاری / استعلام، استعلام تامین خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878628/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-سبزه-میدان'>استعلام مرمت بنای تاریخی سبزه میدان  / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی سبزه میدان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878641/استعلام-ساماندهی-و-مرمت-برج'>استعلام ساماندهی و مرمت برج  / استعلام, استعلام ساماندهی و مرمت برج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878649/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-بقعه-سید-بزرگ'>استعلام مرمت بنای تاریخی بقعه سید بزرگ  / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی بقعه سید بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878574/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-بقعته-سید-بزرگ'>استعلام مرمت بنای تاریخی بقعته سید بزرگ  / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی بقعته سید بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878563/استعلام-مرمت-بنای-تاریخی-مسجد-و-مدرسه-قاولقا--'>استعلام مرمت بنای تاریخی مسجد و مدرسه قاولقا ... / استعلام, استعلام مرمت بنای تاریخی مسجد و مدرسه قاولقا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878546/استعلام-تکمیل-سیستم-pmu-پست-400-کیلو-ولت-تیران'>استعلام تکمیل سیستم pmu پست 400 کیلو ولت تیران / استعلام, استعلام تکمیل سیستم pmu پست 400 کیلو ولت تیران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878538/استعلام-تعمیرات-ساختمان-های-راهدارخانه-های-امین-الله-'>استعلام تعمیرات ساختمان های راهدارخانه های امین الله. / استعلام, استعلام تعمیرات ساختمان های راهدارخانه های امین الله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877864/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-گرم-کارکنان'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878527/استعلام-عملیات-بنایی-با-سنگ-لاشه-و-ملات-ماسه-سیمان'>استعلام عملیات بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان  / استعلام, استعلام عملیات بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878519/استعلام-700-متر-پرده-زبرا'>استعلام 700 متر پرده زبرا / استعلام، استعلام 700 متر پرده زبرا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878529/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-ایستگاه-خودکار-شهری'>استعلام خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار شهری / استعلام, استعلام خرید نصب و راه اندازی ایستگاه خودکار شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878548/استعلام-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-هواشناسی'>استعلام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات هواشناسی / استعلام، استعلام خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات هواشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878550/استعلام-ترانس-ولتاژ-فشار-متوسط-تکفاز-نوع-بیرونی'>استعلام ترانس ولتاژ فشار متوسط تکفاز نوع بیرونی  / استعلام, استعلام ترانس ولتاژ فشار متوسط تکفاز نوع بیرونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878625/استعلام-پرینتر-مدل-HP-M402DN'>استعلام پرینتر مدل HP M402DN / استعلام  پرینتر مدل HP M402DN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877834/مناقصه-جهت-تامین-غذای-پرسنل-و-کارکنان'>مناقصه جهت تامین غذای پرسنل و کارکنان   / مناقصه , تجدید مناقصه جهت تامین غذای پرسنل و کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878623/استعلام-مرکز-تلفن-پیام-ارتباط-کندوان-مدل-G2-MMD160'>استعلام مرکز تلفن پیام ارتباط کندوان مدل G2-MMD160 / استعلام  مرکز تلفن پیام ارتباط کندوان مدل G2-MMD160</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878619/استعلام-دستگاه-UPS-(10KVA)-مدل-GENESIS-محصول-شرکت-هژیر-صنعت'>استعلام دستگاه UPS (10KVA) مدل GENESIS محصول شرکت هژیر صنعت / استعلام دستگاه UPS (10KVA) مدل GENESIS محصول شرکت هژیر صنعت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878616/استعلام-سرور-HP-PROLIANT-DL380-V4-GENERATION9-(GEN9('>استعلام سرور HP PROLIANT DL380 V4 GENERATION9 (GEN9( / استعلام سرور HP PROLIANT DL380 V4 GENERATION9 (GEN9(</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878612/استعلام-هارد-دیسک-اینترنال-وسترن-دیجیتال'>استعلام هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال / استعلام هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878646/استعلام-سوئیچ-شبکه'>استعلام سوئیچ شبکه / استعلام، استعلام سوئیچ شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878652/استعلام-مبدل-RS485به-اترنت'>استعلام  مبدل RS485به اترنت / استعلام  مبدل RS485به اترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877719/فراخوان-4-دستگاه-پکیج-کامل-بازوی-بارگیری-دریایی---نوبت-دوم'>فراخوان 4 دستگاه پکیج کامل بازوی بارگیری دریایی ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان 4 دستگاه پکیج کامل بازوی بارگیری دریایی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877875/مزایده-فروش-سواری-پژو-پارس-مدل-1391'>مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 1391  / مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو پارس مدل 1391 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877928/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاه-روتاری'>اصلاحیه مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877861/مزایده-چوب-درختان-ناشی-از-هرس-درختان-سطح-شهر-تجدید-دوم'>مزایده چوب درختان ناشی از هرس درختان سطح شهر تجدید دوم  / آگهی تجدید دوم مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده چوب درختان ناشی از هرس درختان سطح شهر تجدید دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877899/مزایده-فروش-ملک-زمین-زراعی-و-تاسیسات-دستگاهها-و-تجهیزات'>مزایده فروش ملک زمین زراعی و تاسیسات دستگاهها و تجهیزات / آگهی مزایده مال غیر منقول , مزایده فروش ملک زمین زراعی و تاسیسات دستگاهها و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877835/مناقصه-انجام-امور-آرشیو-پرونده-های-دادگستری'>مناقصه انجام امور آرشیو پرونده های دادگستری / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور آرشیو پرونده های دادگستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877844/مناقصه-انجام-امور-ماشین-نویسی-مجتمع-های-قضایی'>مناقصه انجام امور ماشین نویسی مجتمع های قضایی / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور ماشین نویسی مجتمع های قضایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877723/مناقصه-تعریض-محور-آبسرد---نوبت-دوم'>مناقصه تعریض محور آبسرد ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعریض محور آبسرد ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877923/مزایده-فروش-آهن-آلات-و-ماشین-آلات-ضایعاتی'>مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش آهن آلات و ماشین آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877886/مناقصه-اجرای-عملیات-جایگزینی-شبکه-های-سیمی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877876/مناقصه-خرید-کودشیمیایی-سوپر-فسفات-ساده-گرانوله--نوبت-دوم'>مناقصه خرید کودشیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید کودشیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله  نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877871/مناقصه-اپراتوری-تلفنخانه-دیسپچر-رادیویی-و--'>مناقصه اپراتوری تلفنخانه، دیسپچر رادیویی و ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه اپراتوری تلفنخانه، دیسپچر رادیویی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877854/فراخوان-پروژه-بهسازی-باند-33-15--تاکسیوی-ارتباطی--اپرون-موجود--استریپ-سازی-و-سیویل-ورک--نوبت-دوم'>فراخوان پروژه بهسازی باند 33-15 , تاکسیوی ارتباطی , اپرون موجود , استریپ سازی و سیویل ورک ...نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه بهسازی باند 33-15 , تاکسیوی ارتباطی , اپرون موجود , استریپ سازی و سیویل ورک ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877837/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-جهت-انجام-خدمات-مهندسی-طراحی-نظارت-فنی-و--'>فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و ... / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاوران, فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی طراحی، نظارت فنی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877883/مزایده-یکدستگاه-تریلی-تراکتور-چهارچرخ-و--'>مزایده یکدستگاه تریلی تراکتور چهارچرخ و ... / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه تریلی تراکتور چهارچرخ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877739/مناقصه-تکمیل-ساختمان-خوابگاه-دانشجویی'>مناقصه تکمیل ساختمان خوابگاه دانشجویی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل ساختمان خوابگاه دانشجویی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877824/فراخوان-حفاظت-و-نگهداری-از-اراضی-دولتی-نوبت-دوم'>فراخوان حفاظت و نگهداری از اراضی دولتی  نوبت دوم  / فراخوان ، فراخوان حفاظت و نگهداری از اراضی دولتی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877915/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1751-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 1751.50متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1751.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877917/مزایده-یک-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-418-2متر'>مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی 418.2متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری مسکونی 418.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877832/مناقصه-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877838/مزایده-واگذاری-محوطه'>مزایده واگذاری محوطه  / مزایده , مزایده واگذاری محوطه  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877877/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-ویلایی-742متر'>مزایده منزل مسکونی بصورت ویلایی 742متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت ویلایی 742متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877814/مزایده-یونچه-چین-برچینکار-گاو-آهن-و--نوبت-دوم'>مزایده  یونچه چین برچینکار،گاو آهن و ...نوبت دوم  / مزایده,مزایده  یونچه چین برچینکار ؛ گاو آهن و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877881/مزایده-ملک-توقیفی-45-6-شعیر-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده ملک توقیفی 45.6 شعیر مشاع از منزل مسکونی  / مزایده,مزایده ملک توقیفی 45.6 شعیر مشاع از منزل مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877868/مزایده-پلاکهای-ثبتی-بخش-یک-مسجد-سلیمان'>مزایده پلاکهای ثبتی بخش یک مسجد سلیمان / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش یک مسجد سلیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877873/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-تحت-پلاک-1-28371'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی تحت پلاک 1.28371  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی تحت پلاک 1.28371 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877833/مزایده-ششدانگ-دو-واحد-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ دو واحد آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ دو واحد آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877813/مزایده-یک-دستگاه-ژنراتور'>مزایده یک دستگاه ژنراتور  / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877898/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-522-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 522.5متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 522.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877941/مزایده-واگذاری-واحد-تولیدی-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره / مزایده,مزایده واگذاری واحد تولیدی به صورت اجاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877830/فراخوان-شناسایی-و-جذب-سرمایه-گذار-جهت-احداث-بازارچه'>فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه  / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت احداث بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877819/فراخوان-عمومی-تجهیز-تعدادی-ساختمان-به-سیستم-دوربین-مداربسته'>فراخوان عمومی تجهیز تعدادی ساختمان به سیستم دوربین مداربسته  / آگهی فراخوان ,فراخوان عمومی تجهیز تعدادی ساختمان به سیستم دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877894/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-110-05متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 110.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 110.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877890/مزایده-ملک-مساحت-125-5-متر'>مزایده ملک مساحت 125.5 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 125.5 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877892/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-مساحت-29-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 29.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه مساحت 29.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877713/مناقصه-خرید-10-000-متر-مکعب-چوب-روسی-یولکا'>مناقصه خرید 10.000 متر مکعب چوب روسی یولکا / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 10.000 متر مکعب چوب روسی یولکا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877902/مزایده-ملک-به-مساحت-هشتاد-متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک به مساحت هشتاد متر مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک به مساحت هشتاد متر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877884/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-116-21متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 116.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 116.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877815/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG  / آگهی مزایده , مزایده جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877817/مناقصه-جمع-آوری-مواد-بازیافتی--تعمیر--حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری--نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهره برداری... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری مواد بازیافتی ، تعمیر ، حفظ و نگهداری و بهره برداری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877822/مزایده-فروش-جمع-آوری-مواد-بازیافتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش جمع آوری مواد بازیافتی.. نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش مواد بازیافتی جمع آوری شده... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877829/مناقصه-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی-به-صنایع-و-مرغداری-های---'>مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877811/مناقصه-احداث-جاده-جایزان--بهمئی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث جاده جایزان - بهمئی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده جایزان - بهمئی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877912/آگهی-مناقصه-واگذاری-حجمی-کارهای-خدماتی-96-4-4'>آگهی مناقصه واگذاری حجمی کارهای خدماتی  96.4.4 / آگهی مناقصه واگذاری حجمی کارهای خدماتی  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877863/مزایده-اماکن-ورزشی--تجدید'>مزایده اماکن ورزشی - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده اماکن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877895/مناقصه-خرید-قطعات-سیستم-کنترل-Dcs-جهت-نیروگاه-حرارتی-شازند-در-سال-1396'>مناقصه خرید قطعات سیستم کنترل Dcs جهت نیروگاه حرارتی شازند در سال 1396  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید قطعات سیستم کنترل Dcs جهت نیروگاه حرارتی شازند در سال 1396 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877907/تجدید-مزایده-اجاره-نه-هزار-متر-مربع-انبار-مسقف'>تجدید مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف  / تجدید مزایده، مزایده اجاره نه هزار متر مربع انبار مسقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877848/فراخوان-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-قوچان--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر قوچان  - نوبت دوم  / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر قوچان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877887/مزایده-یکباب-خانه-به-مساحت-300-62متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب خانه به مساحت 300.62متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یکباب خانه به مساحت 300.62متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877956/مزایده-فروش-دو-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-تجاری'>مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین کاربری تجاری  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877872/مناقصه-4-قلم-از-قطعات-مربوط-به-واگن-های-لبه-بلند'>مناقصه 4 قلم از قطعات مربوط به واگن های لبه بلند / آگهی مناقصه ,مناقصه 4 قلم از قطعات مربوط به واگن های لبه بلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877840/مزایده-ضایعات-ریلی'>مزایده ضایعات ریلی / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ضایعات ریلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877931/مناقصه-عمومی-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداشت-شناورهای-کاسپین--'>مناقصه عمومی راهبری و تعمیر و نگهداشت شناورهای کاسپین... / مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه عمومی راهبری و تعمیر و نگهداشت شناورهای کاسپین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877869/مناقصه-خرید-سیمی-تریلر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید سیمی تریلر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سیمی تریلر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877878/مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات-مرکز-شهید-دیالمه'>مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه / آگهی مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877865/مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-بیمه-ای-پرسنل-(بیمه-تکمیلی)--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی)  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات امور بیمه ای پرسنل (بیمه تکمیلی)  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877959/مناقصه-عمومی-امور-خدمات-عمومی-و-نظافتی--'>مناقصه عمومی امور خدمات عمومی و نظافتی ... / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی امور خدمات عمومی و نظافتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877798/فراخوان-خدمات-سالیانه-داربست-بندی--طناب-بندی-و-عایقکاری--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات سالیانه داربست بندی , طناب بندی و عایقکاری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات سالیانه داربست بندی , طناب بندی و عایقکاری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877802/فراخوان-تبدیل-اسلک-واکس-تولیدی-شرکت-نفت-سپاهان-نوبت-دوم'>فراخوان تبدیل اسلک واکس تولیدی شرکت نفت سپاهان -نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان تبدیل اسلک واکس تولیدی شرکت نفت سپاهان -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877803/فراخوان-خدمات-تامین-و-راهبری-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-و-کارکنان----نوبت-دوم'>فراخوان خدمات تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب و کارکنان ....- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب و کارکنان ....- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877810/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-مساحت-11272مترمربع'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 11272مترمربع  / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 11272مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877823/مزایده-ششدانگ-زمین-مشجر-مساحت-1165-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1165.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشجر مساحت 1165.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877708/مزایده-فروش-پنج-دستگاه-خودرو-سواری-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سواری فرسوده  - نوبت دوم  / مزایده فروش پنج دستگاه خودرو سواری فرسوده  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877957/مزایده-مقدار-50-7-هکتار-از-اراضی-زراعی-آبی-تحت-ید-96-4-3'>مزایده مقدار 50/7 هکتار از اراضی زراعی آبی تحت ید 96.4.3 / مزایده , مزایده مقدار 50/7 هکتار از اراضی زراعی آبی تحت ید 96.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877818/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-494-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 494 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 494 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877963/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-پارس-مدل-82'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 82  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 82 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877821/مزایده-پلاک-ثبتی-مشاع-به-شماره-15274-فرعی'>مزایده پلاک ثبتی مشاع به شماره 15274 فرعی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مشاع به شماره 15274 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877812/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-14-فرعی-از-4777-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14 فرعی از 4777 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14 فرعی از 4777 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877831/مزایده-پلاک-ثبتی-48-5369-یک-قطعه-زمین-با-موقعیت-دو-بر'>مزایده پلاک ثبتی 48/5369 یک قطعه زمین با موقعیت دو بر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 48/5369 یک قطعه زمین با موقعیت دو بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877825/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-70-متر-و-20-دسی-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70 متر و 20 دسی متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 70 متر و 20 دسی متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877943/مزایده-آهن-آلات-سوله--'>مزایده آهن آلات سوله ...  / مزایده, مزایده  آهن آلات سوله ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877827/مزایده-ملک-مساحت-558-33-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 558.33 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 558.33 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877828/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877947/فراخوان-مناقصه-انواع-پایه-سیمانی-H-و-گرد--'>فراخوان مناقصه انواع پایه سیمانی H و گرد ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، فراخوان مناقصه انواع پایه سیمانی H و گرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877862/مزایده-مقدار-68-64-متر-مشاع-از-882-متر-ملک-نوبت-اول'>مزایده مقدار 68.64 متر مشاع از 882 متر ملک نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 68.64 متر مشاع از 882 متر ملک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877949/​مزایده-دو-تخته-فرش-دست-بافت'>​مزایده دو تخته فرش دست بافت  / ​مزایده , ​مزایده دو تخته فرش دست بافت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877853/فراخوان-اصلاح-جوش-درز-ریل-(-رفع-نواقص-جوش-های-معیوب-و-گودی-محل-های-درجا-زدگی'>فراخوان اصلاح جوش درز ریل ( رفع نواقص جوش های معیوب و گودی محل های درجا زدگی  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , فراخوان اصلاح جوش درز ریل ( رفع نواقص جوش های معیوب و گودی محل های درجا زدگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877856/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-سه-312متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 312متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سه 312متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877858/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-205-35متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 205.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 205.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877847/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-81-02مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.02مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.02مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877850/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-21-مساحت-67-37متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 21 مساحت 67.37متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 21 مساحت 67.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877836/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اندرونی-و-طویله-متصل-به-یکدیگر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اندرونی و طویله متصل به یکدیگر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اندرونی و طویله متصل به یکدیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877839/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-86-4مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 86.4مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 86.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877842/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-110-71مترمربع'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 110.71مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 110.71مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877807/مزایده-یک-دستگاه-خمیر-کن-80-کیلوگرمی'>مزایده یک دستگاه خمیر کن 80 کیلوگرمی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خمیر کن 80 کیلوگرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877845/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-طبقه-سه-255-26متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه سه 255.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه سه 255.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878602/استعلام-سیستم-رایانه-کامل'>استعلام سیستم رایانه کامل / استعلام, استعلام سیستم رایانه کامل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878576/استعلام-احداث-ساختمان-و-اجرای-سیستم-ارت-ایستگاه-چاهشند'>استعلام  احداث ساختمان و اجرای سیستم ارت ایستگاه چاهشند / استعلام, استعلام  احداث ساختمان و اجرای سیستم ارت ایستگاه چاهشند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878554/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-تاسیسات--آبگرمکن-و-پکیج'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج / استعلام وسایل وسایل مورد نیاز کارگاه تاسیسات - آبگرمکن و پکیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878539/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاههای-اتومکانیک-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتومکانیک مرکز شهید ورمقانی / استعلام ,استعلام  مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای اتومکانیک مرکز شهید ورمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878520/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-های-برق-مرکز-شهید-ورمقانی-سنندج'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق مرکز شهید ورمقانی سنندج / استعلام , استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه های برق مرکز شهید ورمقانی سنندج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878535/استعلام-وسایل-مورد-نیاز-کارگاه-درودگری-مرکز-شهید-ورمقانی'>استعلام وسایل مورد نیاز کارگاه درودگری مرکز شهید ورمقانی / استعلام ,استعلام  وسایل مورد نیاز کارگاه درودگری مرکز شهید ورمقانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878596/استعلام-جمع-آوری-تجهیزات-مخابراتی-و-ایستگاه-سه-چنگی'>استعلام جمع آوری تجهیزات مخابراتی و ایستگاه سه چنگی  / استعلام, استعلام  جمع آوری تجهیزات مخابراتی و ایستگاه سه چنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878584/استعلام-محصولات-الکتریکی'>استعلام محصولات الکتریکی / استعلام محصولات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878528/استعلام-گمانه-زنی-نوع-خاک-اطراف-دکلهای'>استعلام  گمانه زنی نوع خاک اطراف دکلهای / استعلام  گمانه زنی نوع خاک اطراف دکلهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878547/استعلام-میز-و-نیمکت-سه-نفره-راهنمایی-جنس-فلزی'>استعلام میز و نیمکت سه نفره راهنمایی جنس فلزی  / استعلام, استعلام میز و نیمکت سه نفره راهنمایی جنس فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877851/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-212-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 212 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 212 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878578/استعلام-مانیتور-LCD-سایز-in20'>استعلام مانیتور LCD سایز in20  / استعلام , استعلام مانیتور LCD سایز in20 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878638/استعلام-خرید-یکدستگاه-کولر-اسپیلت'>استعلام  خرید یکدستگاه کولر اسپیلت / استعلام  خرید یکدستگاه کولر اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878600/استعلام-سرور-و--'>استعلام سرور و .. / استعلام سرور و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878581/استعلام-راه-بند-تردد-بالا-با-50-عدد-ریموت'>استعلام راه بند تردد بالا با 50 عدد ریموت  / استعلام راه بند تردد بالا با 50 عدد ریموت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878589/استعلام-نرم-افزار-جامع-حضور-و-غیاب'>استعلام نرم افزار جامع حضور و غیاب / استعلام نرم افزار جامع حضور و غیاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878533/استعلام-دو-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام دو دستگاه ذخیره ساز / استعلام دو دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878525/استعلام-لپ-تاپ-ایسوس'>استعلام لپ تاپ ایسوس / استعلام لپ تاپ ایسوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878564/استعلام-به-کارگیری-مامورین-انتظامی'>استعلام به کارگیری مامورین انتظامی  / استعلام به کارگیری مامورین انتظامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878552/استعلام-تعمیر-و-تهیه-لوازم-لودر-و-گریدر'>استعلام  تعمیر و تهیه لوازم لودر و گریدر  / استعلام تعمیر و تهیه لوازم لودر و گریدر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878634/استعلام-اجرای-بخشی-از-عملیات-ساختمان-هلال-احمر-نمین'>استعلام  اجرای بخشی از عملیات ساختمان هلال احمر نمین  / استعلام  اجرای بخشی از عملیات ساختمان هلال احمر نمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877855/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-اول-155-40متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 155.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول 155.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878526/استعلام-دیوار-پیش-ساخته'>استعلام دیوار پیش ساخته  / استعلام دیوار پیش ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878497/استعلام-یک-عدد-دوربین-VWSC385-پاناسونیک'>استعلام یک عدد دوربین VWSC385 پاناسونیک  / استعلام , استعلام یک عدد دوربین VWSC385 پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878506/استعلام-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن'>استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن / استعلام , استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878530/استعلام-خودرو-استیجاری'>استعلام خودرو استیجاری  / استعلام , استعلام خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878540/استعلام-خرید-خدمت-حمل-و-نقل'>استعلام خرید خدمت حمل و نقل  / استعلام , استعلام خرید خدمت حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878558/استعلام-پنکه-رومیزی-تایمردار'>استعلام پنکه رومیزی تایمردار  / استعلام ,استعلام پنکه رومیزی تایمردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877792/فراخوان-مناقصه-احداث-7-باب-تجاری-در-اراضی-مسکن-مهر-حاجی-آباد--'>فراخوان مناقصه احداث 7 باب تجاری در اراضی مسکن مهر حاجی آباد... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث 7 باب تجاری در اراضی مسکن مهر حاجی آباد... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877796/فراخوان-مناقصه-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-و-انشعاب-آب'> فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه و انشعاب آب  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی شبکه و انشعاب آب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877789/مناقصه-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه گازرسانی به روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878010/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-های-75و76-77و78و80-و-81-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی های 75و76.77و78و80 و 81 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی های 75و76.77و78و80 و 81 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877860/مناقصه-واگذاری-امور-مالی-و-فنی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور مالی و فنی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه واگذاری امور مالی و فنی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877797/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-مساحت-34-000متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 34.000متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 34.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877740/مزایده-یکباب-ساختمان-5-طبقه-و--'>مزایده یکباب ساختمان 5 طبقه و ... / مزایده,مزایده یکباب ساختمان 5 طبقه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877743/مزایده-یک-باب-خانه-با-سند-عادی-بخش-15-تبریز-نوبت-اول'>مزایده یک باب خانه با سند عادی بخش 15 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب خانه با سند عادی بخش 15 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877809/مناقصه-اجرای-استانداردسازی-سیستم-گرمایشی'>مناقصه اجرای استانداردسازی سیستم گرمایشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای استانداردسازی سیستم گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877742/مناقصه-ساخت-یک-دست-کامل-از-پره-های-ثابت-و-متحرک-فید'>مناقصه ساخت یک دست کامل از پره های ثابت و متحرک فید  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ساخت یک دست کامل از پره های ثابت و متحرک فید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877758/مناقصه-بهینه-سازی-فیدرهای-20-کیلوولت'>مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877768/مناقصه-واگذاری-ساماندهی-امور-تدفین-سازمان'>مناقصه واگذاری ساماندهی امور تدفین سازمان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری ساماندهی امور تدفین سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877786/مزایده-انواع-کلید-برق'>مزایده  انواع کلید برق  / مزایده ,مزایده  انواع کلید برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877779/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری'>مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877700/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2811-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2811 بخش یک ثبتی شاهرود مرحله دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2811 بخش یک ثبتی شاهرود مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877761/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سمند-مدل-1390'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1390 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1390</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877748/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-329-41متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 329.41متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 329.41متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877752/مزایده-18-قطعه-زمین-کشاورزی-28150807-نوبت-اول'>مزایده 18 قطعه زمین کشاورزی 28150807 نوبت اول / مزایده,مزایده 18 قطعه زمین کشاورزی 28150807 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877820/تجدید-مناقصه-تهیه-و-اجرای-مرمت-و-آسفالت-معابر-نوبت-اول-96-4-4'>تجدید مناقصه تهیه و اجرای مرمت و آسفالت معابر  نوبت اول 96.4.4 / تجدید مناقصه ،تجدید  مناقصه تهیه و اجرای مرمت و آسفالت معابر تجدید نوبت اول  96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877958/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877801/مناقصه-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی-به-صنایع-و-مرغداری-96-4-3'>مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری 96.4.3 / مناقصه, مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877911/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-120484متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 120484متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 120484متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877905/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-عرصه-301-07متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عرصه 301.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین عرصه 301.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877788/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-6752-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 6752 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 6752 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877791/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-72-49متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 72.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 72.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877698/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-247-25مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 247.25مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 247.25مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877785/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مسکونی-مساحت-126-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی مساحت 126 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مسکونی مساحت 126 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877816/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی-امگراند-7X-مدل-2014--'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند 7X مدل 2014 ... / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی امگراند 7X مدل 2014 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877787/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-تجدید-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877793/مناقصه-نگهداری-شبکه-آب---نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری شبکه آب ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه آب ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877808/مناقصه-ورق-آلومینیوم-6061'>مناقصه ورق آلومینیوم 6061 / مناقصه , مناقصه ورق آلومینیوم 6061</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877914/مناقصه-خرید-و-اجرای-پروژه-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای پروژه آسفالت ریزی معابر سطح شهر  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878002/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-باغ-مساحت-20-000متر'>مزایده سه دانگ مشاع از باغ مساحت 20.000متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از باغ مساحت 20.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877891/مناقصه-تعمیر-نگهداری-و-حفاظت-تجهیزات-و-تاسیسات-سیستم-کنترل-ترافیک-دریایی-(V-T-S)'>مناقصه تعمیر، نگهداری و حفاظت تجهیزات و تاسیسات سیستم کنترل ترافیک دریایی (V.T.S) / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه تعمیر، نگهداری و حفاظت تجهیزات و تاسیسات سیستم کنترل ترافیک دریایی (V.T.S)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877901/تجدید-فراخوان-استقرار-درگاه-های-خدمات-استان-ها'>تجدید فراخوان استقرار درگاه های خدمات استان ها  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید فراخوان استقرار درگاه های خدمات استان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877749/مزایده-یک-حلقه-چاه-اشتراک-201094-مرحله-سوم'>مزایده یک حلقه چاه اشتراک 201094 مرحله سوم  / مزایده , مزایده یک حلقه چاه اشتراک 201094 مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877906/فراخوان-نرم-افزارهای-مورد-نیاز-در-تدوین-محتوای-بسته-آموزشی----نوبت-دوم'>فراخوان نرم افزارهای مورد نیاز در تدوین محتوای بسته آموزشی ... - نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، فراخوان نرم افزارهای مورد نیاز در تدوین محتوای بسته آموزشی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877805/مزایده-فروش-4-قطعه-از-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 4 قطعه از اراضی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه از اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877794/مزایده-ملک-مشاع-از-پلاکهای-ثبتی-شماره-77-و81-و-149-فرعی'>مزایده ملک مشاع از پلاکهای ثبتی شماره 77 و81 و 149 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع از پلاکهای ثبتی شماره 77 و81 و 149 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877767/مزایده-یک-دستگاه-وانت-پیکان-مدل-92'>مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 92  / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت پیکان مدل 92  مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877778/مزایده-فروش-دام-و-کود-ورمی-کمپوست'>مزایده فروش دام و کود ورمی کمپوست / مزایده , مزایده فروش دام و کود ورمی کمپوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877744/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-نیسان-مدل-87'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 87  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 87  مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877770/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-207'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی 207  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی 207 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877774/مناقصه-عمومی-واگذاری-احداث-و-اصلاح-خط-و-پست-و-کابل-کشی-و-روشنایی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری احداث و اصلاح خط و پست و کابل کشی و روشنایی معابر نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی واگذاری احداث و اصلاح خط و پست و کابل کشی و روشنایی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877800/اصلاحیه-مزایده-فروش-یکدستگاه-یخچال-آزمایش--یکدستگاه-تلویزیون'>اصلاحیه مزایده فروش یکدستگاه یخچال آزمایش ، یکدستگاه تلویزیون / اصلاحیه مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال آزمایش ، یکدستگاه تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877772/مزایده-فروش11-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش11 واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 11 واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877775/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-6002-فرعی-393-93متر'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 6002 فرعی 393.93متر / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 6002 فرعی 393.93متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878001/مزایده-فروش-قطعات-واحد-تجاری-مسکونی-آموزشی'>مزایده فروش قطعات واحد تجاری.مسکونی آموزشی  / مزایده,مزایده فروش قطعات واحد تجاری.مسکونی آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877757/مزایده-ملک-به-مساحت-159-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک به مساحت 159 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 159 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877777/مزایده-فروش-میکسر-بتون-با-موتور-brook-مستعمل---نوبت-دوم'>مزایده فروش میکسر بتون با موتور brook مستعمل ....نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میکسر بتون با موتور brook مستعمل ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877760/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-منطقه-یک-قم-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 منطقه یک قم نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 منطقه یک قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877804/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از واحدهای مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877870/آگهی-مزایده-فروش-کارخانه-نوبت-دوم'> آگهی مزایده فروش کارخانه نوبت دوم  / آگهی مزایده ، آگهی مزایده فروش کارخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877795/فراخوان-خرید-هواساز-و-ایرواشر'>فراخوان خرید هواساز و ایرواشر / آگهی فراخوان, فراخوان خرید هواساز و ایرواشر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877846/مناقصه-سیستم-گرمایشی-مدارس-(-دبیرستان-نمونه-الزهرا---'>مناقصه سیستم گرمایشی مدارس ( دبیرستان نمونه الزهرا..... / مناقصه , مناقصه سیستم گرمایشی مدارس ( دبیرستان نمونه الزهرا....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877885/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-شبکه-داده-و-مخابرات-نوری'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877769/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-تجاری-مسکونی-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری تجاری مسکونی صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878013/مزایده-املاک-عرصه-774-متر-ساختمان-ویلایی-مسکونی'>مزایده املاک عرصه 774 متر ساختمان ویلایی مسکونی / مزایده,مزایده املاک عرصه 774 متر ساختمان ویلایی مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877799/مناقصه-بیرینگ-شافت-و--'>مناقصه بیرینگ شافت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیرینگ شافت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877784/مناقصه-پیاده-روسازی-و-جدولگذاری-بلوار-شهدا--نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی و جدولگذاری بلوار شهدا ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی و جدولگذاری بلوار شهدا ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878037/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-اعیان-263-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 263 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 263 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877753/مزایده-دو-دستگاه-دوالت-90-سانتی-متر-برش-ام-دی-اف-چوبی'>مزایده دو دستگاه دوالت 90 سانتی متر برش ام دی اف چوبی  / مزایده , مزایده دو دستگاه دوالت 90 سانتی متر برش ام دی اف چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877773/مناقصه-حفر-ترانشه'>مناقصه حفر ترانشه  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر ترانشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877764/مناقصه-تهیه-و-اجرای-جدولگذاری-معابر-تجدید'>مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای جدولگذاری معابر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877782/مزایده-یک-واحد-خط-تولید-قند-کله--دو-واحد-خط-تولید-قند-حبه--'>مزایده یک واحد خط تولید قند کله ، دو واحد خط تولید قند حبه... / مزایده, مزایده یک واحد خط تولید قند کله ، دو واحد خط تولید قند حبه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877762/مناقصه-احداث-و-بهره-برداری-از-سالن-بدنسازی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث  و بهره برداری از سالن بدنسازی نوبت دوم  / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار,مناقصه احداث  و بهره برداری از سالن بدنسازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878039/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-اپارتمان-پلاک-13404-فرعی'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ اپارتمان پلاک 13404 فرعی / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ اپارتمان پلاک 13404 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877704/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-عرصه-327-80متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی عرصه 327.80متر  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی عرصه 327.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877826/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878007/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-17-2متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 17.2متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 17.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878009/مزایده-شششدانگ-پلاکهای-ثبتی-بخش-هشت-اهواز'>مزایده شششدانگ پلاکهای ثبتی بخش هشت اهواز / مزایده,مزایده شششدانگ پلاکهای ثبتی بخش هشت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877712/مزایده-یک-قطعه-زمین-مشتمل-بر-کارخانه-برنجکوبی'>مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارخانه برنجکوبی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مشتمل بر کارخانه برنجکوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878377/مناقصه-احداث-حوضچه-اولیه-تخلیه-پساب-تصفیه-خانه'>مناقصه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه / مناقصه احداث حوضچه اولیه تخلیه پساب تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878604/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-سطح-یک-و-دو-بیمارستان-آیت-خاتمی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان آیت خاتمی / اصلاحیه,مناقصه واگذاری خدمات سطح یک و دو بیمارستان آیت خاتمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877755/فراخوان-طرح-و-ساخت-جهت-احداث-واحدهای-7-و-8-تصفیه-خانه'>فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه  / آگهی فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877751/مزایده-فروش-گلدان'>مزایده فروش گلدان / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش گلدان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877702/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-1838-فرعی-از-42-اصلی'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 1838 فرعی از 42 اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 1838 فرعی از 42 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878185/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-قوچان--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر قوچان - نوبت دوم / فراخوان شناسایی سرمایه گذار, مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر قوچان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877716/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-گیلان'>مزایده پلاک ثبتی بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش هفت گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878286/فراخوان-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-شرکت'>فراخوان سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت  / فراخوان ، فراخوان سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878401/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی'>استعلام لوله پلی اتیلن فاضلابی / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877718/مزایده-ساختمان-یک-طبقه-عرصه-152-مترمربع'>مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 152 مترمربع  / مزایده,مزایده ساختمان یک طبقه عرصه 152 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878350/استعلام-اقلام-ساختنی---'>استعلام اقلام ساختنی .... / استعلام اقلام ساختنی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878368/استعلام-دستگاه-مخصوص-صافکاری--'>استعلام دستگاه مخصوص صافکاری ... / استعلام دستگاه مخصوص صافکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878503/استعلام-دستگاه-اسپکترومتر'>استعلام دستگاه اسپکترومتر / استعلام دستگاه اسپکترومتر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878373/مناقصه-فلومتر-آلتراسونیک'>مناقصه فلومتر آلتراسونیک / مناقصه فلومتر آلتراسونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877722/مزایده-آپارتمان-با-اسکلت-بتونی'>مزایده آپارتمان با اسکلت بتونی / مزایده,مزایده آپارتمان با اسکلت بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878360/مناقصه-ارائه-خدمات-حمل-و-نقل'>مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ارائه خدمات حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878339/مناقصه-خرید-ملزومات-آشپزخانه-صنعتی'>مناقصه خرید ملزومات آشپزخانه صنعتی / آگهی مناقصه عمومی ,خرید ملزومات آشپزخانه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877711/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-عرصه-108-متر'>مزایده واحد مسکونی مساحت عرصه 108 متر  / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت عرصه 108 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878228/استعلام-بالانس-دیسک'>استعلام بالانس دیسک / استعلام, استعلام بالانس دیسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878230/استعلام-رینگ-کلار'>استعلام رینگ کلار / استعلام, استعلام رینگ کلار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878233/استعلام-رینیویبل-پلیت'>استعلام رینیویبل پلیت  / استعلام, استعلام رینیویبل پلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878245/استعلام-نک-رینک-بزرگ-bfp'>استعلام نک رینک بزرگ bfp / استعلام, استعلام نک رینک بزرگ bfp</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878392/مناقصه-اجرای-پروژه-ساماندهی-خیابان'>مناقصه اجرای پروژه ساماندهی خیابان / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ساماندهی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878436/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه     / مزایده , مزایده اجاره مغازه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878425/فراخوان-نقشه-برداری-وطراحی-آبیاری-تحت-فشاراراضی'>فراخوان نقشه برداری وطراحی آبیاری تحت فشاراراضی  / فراخوان , فراخوان نقشه برداری وطراحی آبیاری تحت فشاراراضی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877738/مزایده-فروش-تعداد-11-گونی-20-کیلویی-ادویه-کاری-و--'>مزایده فروش تعداد 11 گونی 20 کیلویی ادویه کاری  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 11 گونی 20 کیلویی ادویه کاری  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878407/فراخوان-گازرسانی-به-روستاهای-محور-سلطان-آباد-فاز-۳-و-۴'>فراخوان گازرسانی به روستاهای محور سلطان آباد فاز ۳ و ۴     / فراخوان , فراخوان گازرسانی به روستاهای محور سلطان آباد فاز ۳ و ۴    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878421/فراخوان-مناقصه-احداث-خیابان-و-تکمیل-نگهبانی-و--'>فراخوان مناقصه احداث خیابان و تکمیل نگهبانی و ...  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه احداث خیابان و تکمیل نگهبانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878448/اصلاحیه-نیرورسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق'>اصلاحیه نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / اصلاحیه نیرورسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878408/فراخوان-اجرای-سیستم-برگشت-پساب-تصفیه-خانه-فاضلاب'>فراخوان اجرای سیستم برگشت پساب تصفیه خانه فاضلاب  / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای سیستم برگشت پساب تصفیه خانه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878402/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-تهيه٬-طبخ-و-توزيع-غذای-کارکنان-و-دانشجویان'>فراخوان مناقصه واگذاری امور تهيه٬ طبخ و توزيع غذای کارکنان و دانشجویان  / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه واگذاری امور تهيه٬ طبخ و توزيع غذای کارکنان و دانشجویان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878395/تجدید-مناقصه-عمومی-خرید-یک-میلیون-تخته-کیسه-خالی-یک-لایه-62-95'>تجدید مناقصه عمومی خرید یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه 62*95  / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عمومی خرید یک میلیون تخته کیسه خالی یک لایه 62*95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877745/مزایده-یک-دستگاه-خط-برش-کیسه-پلاستیکی'>مزایده یک دستگاه خط برش کیسه پلاستیکی / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خط برش کیسه پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878411/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878416/مناقصه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار-شبکه-تغذیه--'>مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار شبکه تغذیه ... / مناقصه , مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار شبکه تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878420/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی  / مناقصه , مناقصه گازرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878656/ابطال-مناقصه-احداث-یک-دستگاه-پل-دهانه-شور-باریک'>ابطال مناقصه احداث یک دستگاه پل دهانه شور باریک  / ابطال مناقصه , مناقصه احداث یک دستگاه پل دهانه شور باریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877780/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-125-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت اعیان 125 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 125 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877710/مزایده-2625-سهم-مشاع-از-6000-سهم-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی'>مزایده 2625 سهم مشاع از 6000 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2625 سهم مشاع از 6000 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877707/مزایده-ملک-یکباب-مغازه-تجاری-پیشه-برنج-فروشی-نوبت-اول'>مزایده ملک یکباب مغازه تجاری پیشه برنج فروشی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک یکباب مغازه تجاری پیشه برنج فروشی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877746/مناقصه-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-از-شبکه-اصلی-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877705/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-2020-و-1711-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سه دانگ مشاع از پلاک 2020 و 1711 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و سه دانگ مشاع از پلاک 2020 و 1711 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877806/فراخوان-خدمات-تامین-و-راهبری-وانت-سواری--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات تامین و راهبری وانت سواری - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات تامین و راهبری وانت سواری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877771/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل'>مزایده یک دستگاه اتومبیل  / مزایده یک دستگاه اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877731/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-فرعی-1090-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی 1090 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره فرعی 1090 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877766/مزایده-فروش-یک-دستگاه-تاور-کرین-و--'>مزایده فروش  یک دستگاه تاور کرین و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش  یک دستگاه تاور کرین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877756/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پیکان-وانت-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت به رنگ سفید  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پیکان وانت به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877729/مزایده-13-قطعه-املاک-نوبت-اول'>مزایده 13 قطعه املاک نوبت اول / مزایده,مزایده 13 قطعه املاک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877726/مزایده-پلاک-دادگستری-2760-1-بخش-یک-اردبیل-نوبت-دوم'>مزایده پلاک دادگستری 2760/1 بخش یک اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک دادگستری 2760/1 بخش یک اردبیل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877954/مزایده-مبل-چرمی-کرمی-سه-فقره-و--'>مزایده مبل چرمی کرمی سه فقره و ...  / مزایده , مزایده مبل چرمی کرمی سه فقره و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877734/مزایده-پلاک-به-شماره-سه-دانگ-7473-7474-244-نوبت-دوم'>مزایده پلاک به شماره سه دانگ 7473/7474/244 نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک به شماره سه دانگ 7473/7474/244 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877733/مزایده-زمین-زراعی-مساحت-7500متر-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی مساحت 7500متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 7500متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877735/مناقصه-انجام-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-فاضلاب'>مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877776/مزایده-ملک-شامل-طبقه-زیرزمین-همکف-و-اول-و-سه-باب-واحد-تجاری'>مزایده ملک شامل طبقه زیرزمین همکف و اول و سه باب واحد تجاری  / مزایده,مزایده ملک شامل طبقه زیرزمین همکف و اول و سه باب واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877952/مناقصه-امور-خدماتی--تایپ-نامه--فضای-سبز--امور-حمل-و-نقل-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی ، تایپ نامه ، فضای سبز ، امور حمل و نقل نوبت دوم / آگهی مناقصه  , مناقصه امور خدماتی ، تایپ نامه ، فضای سبز ، امور حمل و نقل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878515/آگهی-مناقصه-عمومی-پروژه-حفظ-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز'>آگهی مناقصه عمومی پروژه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878633/مزایده-فروش-دامها-و-اقلام'>مزایده فروش دامها و اقلام / آگهی مزایده ، مزایده فروش دامها و اقلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878171/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878061/مزایده-1332-32-متر-زمین-مسکونی-و-منزل-و-4-باب-مغازه'>مزایده 1332.32 متر زمین مسکونی و منزل و 4 باب مغازه / مزایده,مزایده 1332.32 متر زمین مسکونی و منزل و 4 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877993/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کمپرسی-آمیکو-مرحله-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی آمیکو مرحله دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کمپرسی آمیکو مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877966/مزایده-فروش-یک-دستگاه-گریدر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه گریدر نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه گریدر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877995/مزایده-مغازه-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده مغازه مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده مغازه مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878008/مناقصه-مقدار-6500-متر-مربع-پروژه-آسفالت-ریزی-معابر-و-زیرسازی'>مناقصه مقدار 6500 متر مربع پروژه آسفالت ریزی معابر و زیرسازی  / آگهی مناقصه ، مناقصه مقدار 6500 متر مربع پروژه آسفالت ریزی معابر و زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878088/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-تجاری'>مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین کاربری مسکونی تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878024/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودروی-دولتی-پژو-405-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش  تعداد دو دستگاه خودروی دولتی پژو 405 مازاد بر نیاز / آگهی مزایده ، مزایده فروش  تعداد دو دستگاه خودروی دولتی پژو 405 مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877960/مزایده-مجسمه-برنزی-و-آباژور-چوبی'>مزایده مجسمه برنزی و آباژور چوبی  / مزایده , مزایده مجسمه برنزی و آباژور چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878055/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-20-04-و-19-76متر'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه 20.04 و 19.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه 20.04 و 19.76متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877982/مناقصه-امور-خدمات-شهری--'>مناقصه امور خدمات شهری... / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدمات شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877991/مناقصه-عمومی-تامین-نیروهای-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروهای خدماتی و پشتیبانی -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878006/مزایده-آهن-آلات-اسقاط-20-تن--'>مزایده آهن آلات اسقاط 20  تن ... / مزایده، مزایده آهن آلات اسقاط 20  تن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878080/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-517-32متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 517.32متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 517.32متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877979/مناقصه-واگذاری-خرید-خدمات-مراقبت-های-اولیه-سلامت'>مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877975/مزایده-یک-عدد-دستگاه-بلوک-زنی-بتنی--بلوک-پوکه-ای--نوبت-دوم'>مزایده یک عدد دستگاه بلوک زنی بتنی ، بلوک پوکه ای - نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک عدد دستگاه بلوک زنی بتنی ، بلوک پوکه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877984/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878023/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-140-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 140 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877989/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظتی-و-امنیتی'>مناقصه واگذاری امور حفاظتی و امنیتی  / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حفاظتی و امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878070/مناقصه-اجرای-آسفالت-و-زیرسازی-روستا'>مناقصه اجرای آسفالت و زیرسازی روستا / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت و زیرسازی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877988/مناقصه-عمومی-اجرای-احداث-ساختمان-دهیاری'>مناقصه عمومی اجرای احداث ساختمان دهیاری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای احداث ساختمان دهیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877997/مزایده-زمین-چمن-مصنوعی'>مزایده زمین چمن مصنوعی / مزایده,مزایده  زمین چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878003/مزایده-سواری-هیوندایی-ازرا'>مزایده سواری هیوندایی ازرا  / مزایده, مزایده سواری هیوندایی ازرا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877978/تجدید-مزایده-واگذاری-انجام-امور-تبلیغاتی-تجاری-و-فرهنگی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی، تجاری و فرهنگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877986/مناقصه-احداث-بوستان-روستا--مرحله-دوم'>مناقصه  احداث بوستان روستا - مرحله دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  احداث بوستان روستا - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877996/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-206-به-رنگ-خاکستری'>مزایده یک دستگاه خودروی 206 به رنگ خاکستری  / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی 206 به رنگ خاکستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878022/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-82-44متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 82.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 82.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878004/مزایده-خط-تلفن-همراه'> مزایده خط تلفن همراه / مزایده,  مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878012/مزایده-یک-دستگاه-سرور-مستعمل'>مزایده یک دستگاه سرور مستعمل / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه سرور مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878085/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-5-فرعی-از-15201-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از 15201 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از 15201 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878033/مزایده-دستگاه-جوش'>مزایده دستگاه جوش / آگهی مزایده ,  مزایده دستگاه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878018/مزایده-تراکتور'>مزایده تراکتور / آگهی مزایده , مزایده تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878081/مزایده-سه-دانگ-از-تمامت-ششدانگ-منزل-مسکونی-153متر'>مزایده سه دانگ از تمامت ششدانگ منزل مسکونی 153متر / مزایده,مزایده سه دانگ از تمامت ششدانگ منزل مسکونی 153متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878005/آگهی-مناقصه-عمومی-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضاهای-سبز-عمومی-سطح-شهر'>آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات نگهداری فضاهای سبز عمومی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات نگهداری فضاهای سبز عمومی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878076/مزایده-واگذاری-4-پلاک-زمین-مسکونی'>مزایده واگذاری 4 پلاک زمین مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری 4 پلاک زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878011/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-کالا-در-انبار-و--'>مناقصه تخلیه و بارگیری کالا در انبار و ... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه تخلیه و بارگیری کالا در انبار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877939/مناقصه-طراحی-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق--نوبت-دوم'>مناقصه طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878073/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-تجاری-و-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای تجاری و مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877999/مزایده-اجاره-زمین'>مزایده اجاره زمین  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878015/مناقصه-عمومی-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه عمومی اجرای زیرسازی و آسفالت معابر  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای زیرسازی و آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878058/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-205-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 205 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 205 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878030/مناقصه-خرید-ایزوگام'>مناقصه خرید ایزوگام  / مناقصه , مناقصه خرید ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878038/مناقصه-اجرای-لیسه-کشی'>مناقصه اجرای لیسه کشی / مناقصه , مناقصه اجرای لیسه کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878040/مناقصه-اجرای-فوم-بتن'>مناقصه  اجرای فوم بتن / مناقصه , مناقصه  اجرای فوم بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877961/تجدید-فراخوان-ایاب-و-ذهاب-مامورین-سیرو-حرکت'>تجدید فراخوان ایاب و ذهاب مامورین سیرو حرکت  / فراخوان , تجدید فراخوان ایاب و ذهاب مامورین سیرو حرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878048/مزایده-ملک-در-زمینی-به-مساحت-دویست-متر'>مزایده ملک در زمینی به مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ملک در زمینی به مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878042/مزایده-فروش-املاک-روستایی-مازاد-بر-نیاز'>مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز  / مزایده,مزایده فروش املاک روستایی مازاد بر نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878029/مناقصه-امور-حمل-و-نقل-شبکه-بهداشت-و-درمان-شهرستان-سراوان'>مناقصه امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878021/فراخوان-احداث-ابنیه-فنی----نوبت-دوم'>فراخوان احداث ابنیه فنی ... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان , فراخوان احداث ابنیه فنی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878050/مناقصه-خدمات-نظارت-در-سطح-شرکت-گاز-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظارت در سطح شرکت گاز  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه خدمات نظارت در سطح شرکت گاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878047/مناقصه-انجام-حراست-و-نگهبانی-از-اماکن-و-تاسیسات-نواحی-صنعتی-و-غیر-صنعتی'>مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی صنعتی و غیر صنعتی  / ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام حراست و نگهبانی از اماکن و تاسیسات نواحی صنعتی و غیر صنعتی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878034/ارزیابی-کیفی-تکمیل-سیستم-اعلان-و-اطفاء-حریق-کارخانه-گاز-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی تکمیل سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گاز نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,ارزیابی کیفی تکمیل سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878025/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-سایز-های-مختلف-و-لوله-های-زهکشی-از-کارخانجات-تولیدی-نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن سایز های مختلف و لوله های زهکشی از کارخانجات تولیدی  نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن سایز های مختلف و لوله های زهکشی از کارخانجات تولیدی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878027/مناقصه-تامین-و-اجرای-سیستم-آبیاری-قطره-ای-فضای-سبز'>مناقصه تامین و اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه تامین و اجرای سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878031/مزایده-اثاثیه-مستهلک-و-مازاد'>مزایده اثاثیه مستهلک و مازاد / آگهی مزایده ,مزایده اثاثیه مستهلک و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878068/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-255-فرعی-بخش-سه-کرمان'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 255 فرعی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 255 فرعی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877948/مناقصه-خرید-کالا-و-تجهیزات'>مناقصه خرید کالا و تجهیزات / مناقصه عمومی دومرحله‌ای,مناقصه  خرید کالا و تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878044/مناقصه-خدمات-امور-اداری-و-دبیرخانه'>مناقصه خدمات امور اداری و دبیرخانه / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست,مناقصه خدمات امور اداری و دبیرخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878017/مناقصه-آسفالت-خیابان-های-سطح-شهر-آسفالت-گرم'>مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر آسفالت گرم  /  آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878020/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-خط-کشی-سرد-ترافیکی'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878036/مناقصه-پروژه-توسعه-و-بازسازی-قسمتهای-پراکنده-از-شبکه-توزیع-آب'>مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب  / آگهی مناقصه, مناقصه  پروژه توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878046/مناقصه-تکمیل-ساختمان-اداره-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل ساختمان اداره- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تکمیل ساختمان اداره- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878091/مزایده-دو-دهنه-مغازه-بخش-سه-کرمان'>مزایده دو دهنه  مغازه بخش سه کرمان / مزایده,مزایده دو دهنه  مغازه بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878094/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-تقریبی-247-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت تقریبی 247 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878035/مناقصه-عمومی-سرویس-حمل-و-نقل-متوفیان-برون-شهری'>مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل متوفیان برون شهری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی سرویس حمل و نقل متوفیان برون شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878041/مزایده-تعداد-6-جایگاه-CNG'>مزایده تعداد 6 جایگاه CNG   / آگهی مزایده , مزایده تعداد 6 جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878049/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ نقره ای  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 رنگ نقره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878083/نوزدهمین-جشنواره-جوان-خوارزمی'>نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی / نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878101/مناقصه-طراحی-اجرا-آموزش-و-استقرار-سیستم-شناسایی-و-ردیابی-کالا-و-محصول--'>مناقصه طراحی، اجرا، آموزش و استقرار سیستم شناسایی و ردیابی کالا و محصول... / آگهی مناقصه، مناقصه طراحی، اجرا، آموزش و استقرار سیستم شناسایی و ردیابی کالا و محصول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878111/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877946/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره-در-زمینه-نظارت-بر-حسن-اجرای-پروژه'>مناقصه خرید خدمات مشاوره در زمینه نظارت بر حسن اجرای پروژه  / مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید خدمات مشاوره در زمینه نظارت بر حسن اجرای پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878124/مزایده-فروشگاههای-داخل-زندان-های-شهرستان-های-توابع'>مزایده فروشگاههای داخل زندان های شهرستان های توابع / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروشگاههای داخل زندان های شهرستان های توابع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878127/مزایده-فروشگاههای-داخل-زندان-های-خمینی-شهر--'>مزایده فروشگاههای داخل زندان های خمینی شهر... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروشگاههای داخل زندان های خمینی شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878100/مناقصه-تهیه--خرید-و-تحویل-در-محل-آسفالت--نوبت-دوم'> مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت - نوبت دوم  /  مناقصه , مناقصه تهیه ، خرید و تحویل در محل آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878093/فراخوان-احداث-و-بهره-برداری-بازار-روز-96-4-4'>فراخوان احداث و بهره برداری بازار روز 96.4.4 / فراخوان , فراخوان  احداث و بهره برداری بازار روز 96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878104/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-املاک-شامل-زمین-و-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک شامل زمین و مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878045/تجدید-مزایده-واگذاری-محل-بهره-برداری-جهت-نصب-تابلو-سه-وجهی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب تابلو سه وجهی- نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری محل بهره برداری جهت نصب تابلو سه وجهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878053/تجدید-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-سازه-ها-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها- مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از سازه ها- مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877737/مناقصه-اجرای-طرح-عملیات-طرح-توسعه-شبکه-کابل---'>مناقصه اجرای طرح عملیات طرح توسعه شبکه کابل  ... / مناقصه اجرای طرح عملیات طرح توسعه شبکه کابل  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877696/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-217-65متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 217.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 217.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878174/مزایده-واگذاری-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده واگذاری  یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده واگذاری  یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878453/مناقصه-تهیه-متریال--ساخت-و-سند-پلاست-و-رنگ-آمیزی---'>مناقصه تهیه متریال , ساخت و سند پلاست و رنگ آمیزی  .... / مناقصه تهیه متریال , ساخت و سند پلاست و رنگ آمیزی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878155/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-راناتی-یوفایو-به-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری راناتی یوفایو به رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری راناتی یوفایو به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878158/مناقصه-عملیات-رفت-و-روب-معابر-تنظیف-و-رفع-سد-معبر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات رفت و روب معابر، تنظیف و رفع سد معبر نوبت دوم  / آگهی مناقصه  عمومی,  مناقصه عملیات رفت و روب معابر، تنظیف و رفع سد معبر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878306/مزایده-فروش-تعداد-یک-پلاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878304/مزایده-ملک-مجموعه-آپارتمانی-دو-خوابه-هر-طبقه-128متر'>مزایده ملک مجموعه آپارتمانی دو خوابه هر طبقه 128متر / مزایده,مزایده ملک مجموعه آپارتمانی دو خوابه هر طبقه 128متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878205/مناقصه-خرید-لاستیک-مورد-نیاز-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لاستیک مورد نیاز ماشین آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878208/مناقصه-خرید-روغن-موتور-مورد-نیاز-ماشین-آلات-نوبت-دوم'>مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید روغن موتور مورد نیاز ماشین آلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878240/مناقصه-عملیات-اجرایی-و-بازسازی-جداول-و-بلوک-فرش-پیاده-روهای-معابر-شهر'>مناقصه عملیات اجرایی و بازسازی جداول و بلوک فرش پیاده روهای معابر شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی و بازسازی جداول و بلوک فرش پیاده روهای معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878196/مزایده-بهره-برداری-از-محوطه-پارکینگ-ماشین-آلات-و-آلاچیق'>مزایده بهره برداری از محوطه پارکینگ ماشین آلات و آلاچیق / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از محوطه پارکینگ ماشین آلات و آلاچیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878298/مزایده-فروش-6-قطعه-پلاک-مسکونی-و-8-قطعه-پلاک-تجاری'>مزایده فروش 6 قطعه پلاک مسکونی و 8 قطعه پلاک تجاری  / مزایده,مزایده فروش 6 قطعه پلاک مسکونی و 8 قطعه پلاک تجاری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878166/فراخوان-مناقصه-نجام-خدمات-انتظامی-حفاظت-فیزیکی-و-مراقبت-از-ادارات-و-تاسیسات-تابعه'>فراخوان مناقصه نجام خدمات انتظامی، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تاسیسات تابعه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه انجام خدمات انتظامی ، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878179/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-اداری-و-بهره-برداری-ستاد-مرکزی--'>مناقصه انجام امور خدماتی، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور خدماتی، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878192/مزایده-یک-دستگاه-چین-کن-فیلتر-هوا--'>مزایده  یک دستگاه چین کن فیلتر هوا ... / آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول , مزایده یک دستگاه چین کن فیلتر هوا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878267/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-161-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 161 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 161 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878260/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-16-89متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 16.89متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 16.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878207/مزایده-سنگ-ساختمانی'>مزایده سنگ ساختمانی / آگهی مزایده، مزایده سنگ ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877695/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-2501-اصلی-بخش-سه-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2501 اصلی بخش سه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2501 اصلی بخش سه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878164/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-24-ساعته-محدوده-فیزیکی-کارخانه-کود-آلی'>مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی / آگهی مناقصه , مناقصه حفاظت و نگهبانی 24 ساعته محدوده فیزیکی کارخانه کود آلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878285/مزایده-سنگ-ساختمانی-نوبت-اول'>مزایده سنگ ساختمانی نوبت اول / مزایده,مزایده سنگ ساختمانی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878238/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بصورت-باغ-مشجر-2400متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بصورت باغ مشجر 2400متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بصورت باغ مشجر 2400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878060/مزایده-نصب-تابلو-تبلیغاتی-چاپ-دوم'>مزایده نصب تابلو تبلیغاتی چاپ دوم / آگهی مزایده , مزایده نصب تابلو تبلیغاتی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878051/فراخوان-تاسیس-دفتر-تسهیلگری-و-خدمات-نوسازی'>فراخوان تاسیس دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی / آگهی فراخوان , فراخوان تاسیس دفتر تسهیلگری و خدمات نوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878056/مزایده-املاک-سه-قطعه-زمین-به-شماره-9-10-11-نوبت-دوم'>مزایده املاک سه قطعه زمین به شماره 9.10.11 نوبت دوم  / مزایده,مزایده املاک سه قطعه زمین به شماره 9.10.11 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878168/ارزیابی-کیفی-مناقصه-پروژه-مقاوم-سازی-و-بازسازی-سویل'>ارزیابی کیفی مناقصه پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه پروژه مقاوم سازی و بازسازی سویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878062/مزایده-فروش-سیلوی-سیمانی-ایستاده--'>مزایده فروش سیلوی سیمانی ایستاده... / مزایده,مزایده فروش سیلوی سیمانی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878069/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-شهری-سلطانیه'>مناقصه آسفالت ریزی معابر شهری سلطانیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت ریزی معابر شهری سلطانیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877725/مناقصه-خرید-قطعات-بیسیم-SEPURA'>مناقصه  خرید قطعات بیسیم SEPURA  / مناقصه , مناقصه  خرید قطعات بیسیم SEPURA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878134/مزایده-ششدانگ-زمین-زراعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878077/مزایده-خودروی-سواری-پراید-به-رنگ-سفید-نوبت-دوم'>مزایده خودروی سواری پراید به رنگ سفید نوبت دوم  / مزایده,مزایده خودروی سواری پراید به رنگ سفید   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878054/مزایده-دو-دست-مبل-راحتی-و--'>مزایده دو دست مبل راحتی و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دو دست مبل راحتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878128/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-8624-فرعی-از-5299-اصلی'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 8624 فرعی از 5299 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 8624 فرعی از 5299 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878131/مزایده-ششدانگ-عمارت-به-پلاک-ثبتی-2874-1-بخش-یک'>مزایده ششدانگ عمارت به پلاک ثبتی 2874/1 بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت به پلاک ثبتی 2874/1 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878141/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-بخش-هفت-زنجان'>مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هفت زنجان / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش هفت زنجان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877724/فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمان-ها-زیر-ساختهای'>فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیر ساختهای / آگهی فراخوان پیمانکاران,فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها, زیر ساختهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878092/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر'>مناقصه  آسفالت ریزی معابر  / آگهی مناقصه, مناقصه  آسفالت ریزی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878151/مزایده-یک-قطعه-زمین-2500متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین 2500متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین 2500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878172/مزایده-یک-دستگاه-فر-شیرینی-پزی-16-کشو'>مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی 16 کشو / مزایده , مزایده یک دستگاه فر شیرینی پزی 16 کشو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878154/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-130-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 130 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 130 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878148/مزایده-ملک-به-مساحت-488-27مترمربع-نوبت-دوم-96-3-31'>مزایده ملک به مساحت 488.27مترمربع نوبت دوم 96.3.31 / مزایده,مزایده ملک به مساحت 488.27مترمربع نوبت دوم 96.3.31</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878149/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگور-مساحت-3600متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 3600متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگور مساحت 3600متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878075/مزایده-یک-رشته-سیم-کارت-تلفن-همراه-به-شماره-09126331004'>مزایده یک رشته سیم کارت تلفن همراه به شماره 09126331004 / مزایده , مزایده یک رشته سیم کارت تلفن همراه به شماره 09126331004</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878067/مزایده-خودروهای-سواری'>مزایده خودروهای سواری / آگهی مزایده,مزایده خودروهای سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878107/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-4712-22710-نوبت-اول'>مزایده ملک مشاع به پلاک 4712/22710 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک 4712/22710 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878063/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-دو-کابیل-تویوتا-هایلوکس-204-مدل-2008'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت دو کابیل تویوتا هایلوکس 204 مدل 2008  / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت دو کابیل تویوتا هایلوکس 204 مدل 2008 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878057/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلات-موجود-در-انبار-ضایعات-کارگاه-امانی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ضایعات آهن آلات موجود در انبار ضایعات کارگاه امانی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات آهن آلات موجود در انبار ضایعات کارگاه امانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878084/مناقصه-خدمات-شهری-از-جمله-نظافت-معابر-عمومی-سطح-شهر--'>مناقصه خدمات شهری از جمله نظافت معابر عمومی سطح شهر... / مناقصه  , مناقصه خدمات شهری از جمله نظافت معابر عمومی سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878072/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو-پژو-405-و-وانت-الوند-کروز'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 و وانت الوند کروز / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 و وانت الوند کروز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878078/مزایده-پی-درو-گندم-و-جو-مزارع-پنجگانه'>مزایده پی درو گندم و جو مزارع پنجگانه  / مزایده, مزایده پی درو گندم و جو مزارع پنجگانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878086/مناقصه-آسفالت-معابر'>مناقصه آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878074/مزایده-لیفتراک-سهند'>مزایده لیفتراک سهند  / مزایده اموال منقول , مزایده لیفتراک سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878066/مزایده-موتور-جوش-خم-کن-ورق'>مزایده موتور جوش، خم کن ورق  / آگهی مزایده فروش اموال منقول ,مزایده موتور جوش، خم کن ورق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877944/مناقصه-تصدی-و-مدیریت-خدمات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-کالا-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا- تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالا- تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878102/تجدید-آسفالت-معابر-سطح-شهر--'>تجدید آسفالت معابر سطح شهر ... / تجدید مناقصه ,تجدید  مناقصه آسفالت معابر سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878161/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز--ابزار-دقیق-و-حفاظت---نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت....- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز , ابزار دقیق و حفاظت... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878121/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-فاضلاب-واحدهای-کارگاهی'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای فاضلاب واحدهای کارگاهی  / فراخوان مناقصه عمومی اجرای فاضلاب واحدهای کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878167/مزایده-پلاک-بصورت-مسکونی-مساحت-241-90متر'>مزایده پلاک بصورت مسکونی مساحت 241.90متر / مزایده,مزایده پلاک بصورت مسکونی مساحت 241.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878139/مناقصه-خرید-لوله-فولادی-به-قطر-250-میلیمتر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله فولادی به قطر 250 میلیمتر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید لوله فولادی به قطر 250 میلیمتر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878137/مناقصه-خرید-لوله-چدن-داکتیل-سایز-200MM-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله چدن داکتیل سایز 200MM  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه​  خرید لوله چدن داکتیل سایز 200MM  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878153/مناقصه​-خرید-لوله-پلی-اتیلن-سایز-200MM--نوبت-دوم'>مناقصه​ خرید لوله پلی اتیلن سایز 200MM  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه​ خرید لوله پلی اتیلن سایز 200MM   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878169/مزایده-ششدانگ-یکباب-مغازه-طبقه-همکف-99-81متر'>مزایده ششدانگ یکباب مغازه طبقه همکف 99.81متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب مغازه طبقه همکف 99.81متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877955/مناقصه-حمل-کالای-ترانزیتی-تجهیزات-و-سازه-های-فلزی'>مناقصه حمل کالای ترانزیتی تجهیزات و سازه های فلزی / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه حمل کالای ترانزیتی تجهیزات و سازه های فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878150/مزایده-یک-دستگاه-زانتیا-رنگ-نقره-ای'>مزایده یک دستگاه زانتیا رنگ نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه زانتیا رنگ نقره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878145/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878087/مناقصه-اجرای-عملیات-بلوک-چینی-دور-باغچه-ای-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات بلوک چینی دور باغچه ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بلوک چینی دور باغچه ای نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878079/مناقصه-خرید-انواع-لاستیک-تیوپ-و-نوار-جهت-ماشین-آلات-سبک-و-سنگین-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع لاستیک، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع لاستیک، تیوپ و نوار جهت ماشین آلات سبک و سنگین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878082/مزایده-فروش-یکدستگاه-موتورسیکلت-همتاز-200-سی-سی-مدل-1395'> مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت همتاز 200 سی سی مدل 1395 / آگهی مزایده ,  مزایده فروش یکدستگاه موتورسیکلت همتاز 200 سی سی مدل 1395</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878165/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-زامیاد-91--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت زامیاد 91 - مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت زامیاد 91 - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878177/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش4-شیراز'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی بخش4 شیراز / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مشاع پلاک ثبتی بخش4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878175/مزایده-واگذاری-منطقه-گردشگری-واقع-در-این-روستا'>مزایده واگذاری منطقه گردشگری واقع در این روستا / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری منطقه گردشگری واقع در این روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878146/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده فروش اموال ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878163/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-120-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت عرصه 120 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت عرصه 120 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878112/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری  / آگهی مزایده فروش اموال ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878125/مزایده-موازی-11-4-سهم-مشاع-از100-سهم-سهام-سه-دانگ-منزل-مسکونی'>مزایده موازی 11.4 سهم مشاع از100 سهم سهام سه دانگ منزل مسکونی / مزایده,مزایده موازی 11.4 سهم مشاع از100 سهم سهام سه دانگ منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878126/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-احداثی-همکف-299-85متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان احداثی همکف 299.85متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان احداثی همکف 299.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878157/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878115/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-سیاخ'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه سیاخ  / فراخوان  ,  تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه سیاخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878119/تجدید-فراخوان-خرید-و-لوله-گذاری-پروژه-مجموعه-فتح-آباد'>تجدید فراخوان خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه فتح آباد  / فراخوان  ,  تجدید فراخوان خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه فتح آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878156/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878114/مناقصه-ارائه-خدمات-نگهداری-و-کنترل-و-نظارت-عالی-فضای-سبز'>مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل و نظارت عالی فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات نگهداری و کنترل و نظارت عالی فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877969/مناقصه-انتقال-آب-سرچشمه'>مناقصه انتقال آب سرچشمه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انتقال آب سرچشمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878170/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سه-واحد-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره سه واحد تجاری / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سه واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878096/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه  CNG- نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878159/مزایده-واگذاری-یکباب-اپارتمان-مسکونی-110-28-متر-تجدید'>مزایده واگذاری یکباب اپارتمان مسکونی 110.28 متر تجدید / مزایده,مزایده واگذاری یکباب اپارتمان مسکونی 110.28 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878152/مناقصه-امور-جابجایی-و-حمل-محصولات-لبنی'>مناقصه امور جابجایی و حمل محصولات لبنی  / مناقصه، مناقصه امور جابجایی و حمل محصولات لبنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878110/مزایده-بوفه-های-مواد-غذایی-96-4-4'>مزایده بوفه های مواد غذایی 96/4/4 / مزایده , مزایده بوفه های مواد غذایی 96/4/4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878106/مزایده-واگذاری-تعداد-12-دستگاه-کیوسک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری تعداد 12 دستگاه کیوسک نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعداد 12 دستگاه کیوسک نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878099/مزایده-اجاره-عرصه-زمین-مجموعه-شهربازی-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده اجاره عرصه زمین مجموعه شهربازی تجدید نوبت دوم / اگهی تجدید مزایده عمومی ، مزایده اجاره عرصه زمین مجموعه شهربازی تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878108/استعلام-بهاء-مناقصه-عمومی-تسطیح-و-زیرسازی-و-خاکبرداری-و-خاک-ریزی-کوچه-های-خاکی-سطح-شهر'>استعلام بهاء مناقصه عمومی تسطیح و زیرسازی و خاکبرداری و خاک ریزی کوچه های خاکی سطح شهر  / استعلام بهاء مناقصه عمومی, استعلام بهاء مناقصه عمومی تسطیح و زیرسازی و خاکبرداری و خاک ریزی کوچه های خاکی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878095/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرفه-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877727/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-زمین-ملکی--مرحله-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - مرحله دوم  / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار, فراخوان جذب سرمایه گذار زمین ملکی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877974/مناقصه-اصلاح-و-اجرای-جداول-و-کف-پوش--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و اجرای جداول و کف پوش ...مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه اصلاح و اجرای جداول و کف پوش ...مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878135/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-A'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878132/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-محدوده-D'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده D</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878133/مزایده-قطعه-زمین-زراعی-موازی-36-سهم-مشاع-از-61-سهم-مشاع-از-216-سهم'>مزایده قطعه زمین زراعی موازی 36 سهم مشاع از 61 سهم مشاع از 216 سهم  / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی موازی 36 سهم مشاع از 61 سهم مشاع از 216 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878117/مناقصه-امورات-جابجائی-و-حمل-محصولات-لبنی'>مناقصه امورات جابجائی و حمل محصولات لبنی  / مناقصه، مناقصه امورات جابجائی و حمل محصولات لبنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878090/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-مدل-87'>مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 87  / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری پراید مدل 87 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878116/مزایده-واگذاری-غرفه-های-استیجاری-ترمینال--96-4-4'>مزایده واگذاری غرفه های استیجاری ترمینال... 96.4.4 / آگهی مزایده ,مزایده واگذاری غرفه های استیجاری ترمینال... 96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878113/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شهری-شامل-جمع-آوری-پسماندهای-مسکونی-و-تجاری---مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری شامل جمع آوری پسماندهای مسکونی و تجاری ... مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری شامل جمع آوری پسماندهای مسکونی و تجاری ... مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878103/آگهی-مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-معابر-شهری-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه  لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878122/مزایده-واگذاری-ششدانگ-پلاک-ثبتی-645-فرعی-از-43-اصلی'>مزایده واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی 645 فرعی از 43 اصلی  / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی 645 فرعی از 43 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877783/اصلاحیه-مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-اداری'>اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری اداری / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878097/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذا-در-اردوگاه'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در اردوگاه  / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع غذا در اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878089/تجدید-فراخوان-عمومی-نوبت-دوم-مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-ایستگاه-ها'>تجدید فراخوان عمومی نوبت دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه ها  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان عمومی , تجدید فراخوان عمومی نوبت دوم مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878118/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-گندم-و-تعمیرات-و-نگهداری-و-پشتیبانی-سیلوی--'>مناقصه تخلیه و بارگیری گندم و تعمیرات و نگهداری و پشتیبانی سیلوی ... / مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری گندم و تعمیرات و نگهداری و پشتیبانی سیلوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878109/مناقصه-تخلیه-و-بارگیری-گندم-و-تعمیرات-و-نگهداری-و-پشتیبانی-سیلوی--'>مناقصه تخلیه و بارگیری گندم و تعمیرات و نگهداری و پشتیبانی سیلوی ... / مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری گندم و تعمیرات و نگهداری و پشتیبانی سیلوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878249/مزایده-فروش-و-قطع-درختان-جنگلی-خارج-از-طرح-جنگلداری--'>مزایده فروش و قطع درختان جنگلی خارج از طرح جنگلداری ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش و قطع درختان جنگلی خارج از طرح جنگلداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878129/مزایده-یک-دستگاه-چسب-زن'>مزایده یک دستگاه چسب زن  / مزایده یک دستگاه چسب زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878098/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-131-متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 131 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 131 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878138/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-805-55متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 805.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 805.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877694/مناقصه-خرید-100-دستگاه-سیستم-گرمایشی-استیم-کوئل-نوبت-دوم-آگهی-دوم'>مناقصه خرید 100 دستگاه سیستم گرمایشی استیم کوئل نوبت دوم  آگهی دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 100 دستگاه سیستم گرمایشی استیم کوئل نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878130/فراخوان-ارزیابی-کیفی-جهت-مناقصه-عمومی-اجرای-بخشی-از-شبکه-برق-20-کیلو-ولت-و--96-4-4'>فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی اجرای بخشی از شبکه برق 20 کیلو ولت و... 96.4.4 / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی اجرای بخشی از شبکه برق 20 کیلو ولت و ...96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878123/فراخوان-اجرای-بخشی-از-عملیات-راهسازی-نواحی-صنعتی-96-4-3'>فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی 96.4.3 / فراخوان اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی 96.4.3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878160/مناقصه-خدمات-مشاوره-در-زمینه-تهیه-طرح-جامع-کنترل-توان-راکتیو-و--'>مناقصه خدمات مشاوره در زمینه تهیه طرح جامع کنترل توان راکتیو و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه خدمات مشاوره در زمینه تهیه طرح جامع کنترل توان راکتیو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878120/مزایده-یک-دستگاه-لیفتراک-سهند'>مزایده یک دستگاه لیفتراک سهند / آگهی مزایده اموال منقول ,تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه سیاخ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878173/مزایده-یک-واحد-تجاری-احداثی-مساحت-14-233متر'>مزایده یک واحد تجاری احداثی مساحت 14.233متر  / مزایده,مزایده یک واحد تجاری احداثی مساحت 14.233متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878147/مناقصه-خرید-خدمات-مراقبتهای-اولیه'>مناقصه خرید خدمات مراقبتهای اولیه  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید خدمات مراقبتهای اولیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878140/مناقصه-انجام-امور-راهبری-و-نگهداری-تاسیسات--'>مناقصه انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات... / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عموم، مناقصه انجام امور راهبری و نگهداری تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877699/آگهی-فراخوان-طراحی-و-پیاده-سازی-سیستم-حسابداری'>آگهی فراخوان طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری  / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878202/مزایده-یکدستگاه-پرس-100-تن-هیدرولیک--'>مزایده یکدستگاه پرس 100 تن هیدرولیک ... / مزایده یکدستگاه پرس 100 تن هیدرولیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878136/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-انباری-تجاری-82-متر'>مزایده ششدانگ یک واحد انباری تجاری 82 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد انباری تجاری 82 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878144/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-قطعه-14-تفکیکی-236-95متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 14 تفکیکی 236.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان قطعه 14 تفکیکی 236.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878143/مزایده-ششدانگ-پلاک-3804-فرعی-از-58-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 3804 فرعی از 58 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3804 فرعی از 58 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877741/مزایده-سهام'>مزایده سهام / آگهی مزایده عمومی ,مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878162/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-دو-دستگاه-سالن-ورزشی'>مناقصه انجام عملیات احداث دو دستگاه سالن ورزشی  / مناقصه , مناقصه انجام عملیات احداث دو دستگاه سالن ورزشی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878142/مناقصه-حمل-نصب-و-راه-اندازی-یک-ایستگاه-TBS-ترکیبی-بظرفیت-1000-مترمکعب---نوبت-دوم'>مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS ترکیبی بظرفیت 1000 مترمکعب.... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک ایستگاه TBS ترکیبی بظرفیت 1000 مترمکعب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878197/مناقصه-اجرای-پروژه-احداث-پل-ورودی'>مناقصه اجرای پروژه احداث پل ورودی  / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه احداث پل ورودی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878189/مزیده-واگذاری-بهره-برداری-از-ورودیه-پایانه-مسافربری-شهرداری'>مزیده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری  / آگهی مزایده ,مزیده واگذاری بهره برداری از ورودیه پایانه مسافربری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878176/تجدید-مناقصه-تکمیل-عملیات-آماده-سازی-و-اجرای-تقاطع-غیرهمسطح'>تجدید مناقصه تکمیل عملیات آماده سازی و اجرای تقاطع غیرهمسطح  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل عملیات آماده سازی و اجرای تقاطع غیرهمسطح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878235/مزایده-یک-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-321-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 321 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 321 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878181/مزایده-مازاد-دوم-ششدانگ-پلاک-ثبتی-63-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده مازاد دوم ششدانگ پلاک ثبتی 63 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده مازاد دوم ششدانگ پلاک ثبتی 63 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878182/مزایده-خدمات-داروئی-سرپائی-و-بستری'>مزایده خدمات داروئی سرپائی و بستری  / آگهی مزایده, مزایده خدمات داروئی سرپائی و بستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877730/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-امور-نقلیه'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878105/مزایده-بهره-برداری-از-یک-قطعه-زمین--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین - نوبت دوم  / مزایده , مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878241/مزایده-فروش-املاک-کاربریهای-مختلف-نقدی-اقساطی'>مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقدی اقساطی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربریهای مختلف نقدی اقساطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878274/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-22-507-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده ملک پلاک ثبتی 22.507 فرعی از نه اصلی / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 22.507 فرعی از نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878278/مزایده-چند-قطعه-زمین-دیم-نوبت-اول'>مزایده چند قطعه زمین دیم نوبت اول / مزایده,مزایده چند قطعه زمین دیم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878191/مزایده-خودرو-سواری-هیوندا-تیپ-گرنجور'>مزایده خودرو سواری هیوندا تیپ گرنجور / مزایده, مزایده خودرو سواری هیوندا تیپ گرنجور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878268/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-چهل-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت چهل متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878201/مزایده-4-عدد-جک-پالت-و--'>مزایده 4 عدد جک پالت و ... / آگهی مزایده, مزایده 4 عدد جک پالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878270/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-35-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 35 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 35 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878198/مزایده-تعدادی-دستگاه-تولید-کیک-و-کلوچه'>مزایده تعدادی دستگاه تولید کیک و کلوچه  / مزایده , مزایده تعدادی دستگاه تولید کیک و کلوچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878178/مناقصه-عملیات-دپو-بارگیری-و-حمل-مصالح-زیرسازی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات دپو، بارگیری و حمل مصالح زیرسازی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877732/مناقصه-تعداد-ده-عدد-سرووالو-گاز'>مناقصه تعداد ده عدد سرووالو گاز  / آگهی مناقصه,مناقصه تعداد ده عدد سرووالو گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878224/مناقصه-بهسازی-آسفالت-معابر-سطح-شهر-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه بهسازی آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم نوبت اول  / مناقصه , مناقصه بهسازی آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878255/مزایده-یک-واحد-منزل-مسکونی-کلنگی-133-متر'>مزایده یک واحد منزل مسکونی کلنگی 133 متر / مزایده,مزایده یک واحد منزل مسکونی کلنگی 133 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878183/تجدید-مناقصه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهرداری-منطقه-5-96-4-4'>تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 5- 96.4.4 / تجدید آگهی مناقصه عمومی ،تجدید مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز سطح شهرداری منطقه 5- 96.4.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878188/مناقصه-عملیات-حمل-و-جابجایی-گندم-داخل-استان-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات حمل و جابجایی گندم داخل استان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878204/مزایده-تعداد-23-قلم-لوازم-شامل-فر--اجاق-گاز-یخچال-و--'>مزایده تعداد 23 قلم لوازم شامل فر ، اجاق گاز، یخچال و ... / آگهی مزایده ,مزایده تعداد 23 قلم لوازم شامل فر ، اجاق گاز، یخچال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878212/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-عرصه-201-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 201 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 201 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878211/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-6176-فرعی-از-14-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 6176 فرعی از 14 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 6176 فرعی از 14 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878209/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-470-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 470 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 470 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878186/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سپند-پی-کی-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سپند پی کی مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری سپند پی کی  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877754/مزایده-فروش-املاک-شامل-آپارتمان-و-ساختمان-اداری-مسکونی'>مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و ساختمان اداری مسکونی / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و ساختمان اداری مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878193/تعداد-20-قلم-لوازم-شامل-دوربین-لنز--مرحله-دوم'>تعداد 20 قلم لوازم شامل دوربین لنز ...مرحله دوم  / مزایده ,مزایده  تعداد 20 قلم لوازم شامل دوربین لنز  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878199/مزایده-فروش-تعداد-66-قلم-لوازم-ورزشی-مرحله-دوم'>مزایده فروش تعداد 66 قلم لوازم ورزشی مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش تعداد 66 قلم لوازم ورزشی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878203/مزایده-انواع-شلوار-و-مانتو-و-کت-و-کاپشن-مرحله-دوم'>مزایده انواع شلوار و مانتو و کت و کاپشن مرحله دوم / مزایده , مزایده انواع شلوار و مانتو و کت و کاپشن  مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878184/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-53-66مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 53.66مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 53.66مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878234/مزایده-یکباب-آپارتمان-مساحت-اعیان76-75متر'>مزایده یکباب آپارتمان مساحت اعیان76.75متر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان مساحت اعیان76.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878222/مزایده-یک-دانگ-و-594-4-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده یک دانگ و 594.4 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ و 594.4 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878218/مزایده-4-دانگ-و-نیم-مشاع-از-منزل-مسکونی'>مزایده 4 دانگ و نیم مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 4 دانگ و نیم مشاع از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878215/مزایده-سه-دانگ-و-469-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ملک'>مزایده سه دانگ و 469.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک  / مزایده,مزایده سه دانگ و 469.8 هزارم یک دانگ مشاع از ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878206/مزایده-منزل-مسکونی-از-پلاک-ثبتی-6145-فرعی'>مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 6145 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی از پلاک ثبتی 6145 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877759/مناقصه-پروژه-روکش-آسفالت-خیابان-امامزاده-شمس-الدین'>مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان امامزاده شمس الدین / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه روکش آسفالت خیابان امامزاده شمس الدین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878187/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-189-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 189 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 189 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878190/مزایده-یکباب-مغازه-تجاری-مساحت-14-92متر'>مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 14.92متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه تجاری مساحت 14.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878200/مزایده-تمامت-یکباب-منزل-عرصه-صد-متر'>مزایده تمامت یکباب منزل عرصه صد متر  / مزایده,مزایده تمامت یکباب منزل عرصه صد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878194/مزایده-پلاک-ثبتی-2924-فرعی-از-168-اصلی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 2924 فرعی از 168 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2924 فرعی از 168 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878243/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878180/تجدید-مزایده-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده , تجدید مزایده جایگاهCNG  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878195/مزایده-فروش-21-قلم-اثاثیه-و-لوازم-فنی-و-اداری-مازاد'>مزایده فروش 21 قلم اثاثیه و لوازم فنی و اداری مازاد  / مزایده , مزایده فروش 21 قلم اثاثیه و لوازم فنی و اداری مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878295/مزایده-املاک-و-اموال-مازاد'>مزایده املاک و اموال مازاد  / مزایده,مزایده املاک و اموال مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877701/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-ادارات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی ادارات و تاسیسات نوبت دوم  / مناقصه انجام خدمات نگهبانی ادارات و تاسیسات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878250/مزایده-فروش-املاک-به-تعداد-12-قطعه'>مزایده فروش املاک به تعداد 12 قطعه  / مزایده,مزایده فروش املاک به تعداد 12 قطعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878246/مزایده-فروش-املاک-مساحت-240-240-261-30متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مساحت 240-240-261.30متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 240-240-261.30متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878319/مناقصه-پروژه-پیاده-روسازی-و-نماسازی-خیابان-حافظ-شهر-صحنه-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده روسازی و نماسازی خیابان حافظ شهر صحنه نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه پیاده روسازی و نماسازی خیابان حافظ شهر صحنه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878326/مناقصه-نصب-تابلو-و-تجهیزات-ترافیکی-و---نوبت-دوم'>مناقصه نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی و ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878322/فراخوان-مناقصه-پروژه-استاندارد-سازی-و-تجهیز-ساختمان-دیتا-سنتر--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه پروژه استاندارد سازی و تجهیز ساختمان دیتا سنتر  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه استاندارد سازی و تجهیز ساختمان دیتا سنتر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878344/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-با-پلاک-ثبتی-21-401-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 21.401 نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 21.401 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877736/مزایده-فروش-یکباب-ساختمان-به-مساحت-500-مترمربع'>مزایده فروش یکباب ساختمان به مساحت 500 مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب ساختمان به مساحت 500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877720/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-یک-دستگاه-جرثقیل-45-تنی'>مزایده اقلام ضایعاتی و یک دستگاه جرثقیل 45 تنی / مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و یک دستگاه جرثقیل 45 تنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878415/مزایده-فروش-انواع-سیم-و-کابل-مسی-و-الومینیومی-اسقاط-و-خودرو-اسقاط'>مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و الومینیومی اسقاط و خودرو اسقاط   / مزایده، مزایده فروش انواع سیم و کابل مسی و الومینیومی اسقاط و خودرو اسقاط  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878386/مناقصه-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-مخزن-مازوت-و-گازوئیل'>مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن مازوت و گازوئیل / مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخزن مازوت و گازوئیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877750/مزایده-فروش-اقلام-اقساط-و-مازاد'>مزایده فروش اقلام اقساط و مازاد / مزایده,مزایده فروش اقلام اقساط و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877765/مزایده-فروش-بیست-و-هفت-قطعه-زمین'>مزایده فروش بیست و هفت قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش بیست و هفت قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878424/مناقصه-احداث-خط-فشار-متوسط-2-مداره-خروجی-پست-63-گندمان'>مناقصه احداث خط فشار متوسط 2 مداره خروجی پست 63 گندمان  / مناقصه، مناقصه احداث خط فشار متوسط 2 مداره خروجی پست 63 گندمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878382/مناقصه-سندبلاست-و-رنگ-آمیزی-سقف-کف-و-بخشی-از-دیواره-های-بالای-داخل-مخزن'>مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی سقف، کف و بخشی از دیواره های بالای داخل مخزن  / مناقصه , مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی سقف، کف و بخشی از دیواره های بالای داخل مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877697/مناقصه-تکمیلی-بلوار-ورودی-و-میدان-آزادی'>مناقصه تکمیلی بلوار ورودی و میدان آزادی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تکمیلی بلوار ورودی و میدان آزادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878254/مناقصه-واشر-گالوانیزه-5-5-سانت--'>مناقصه واشر گالوانیزه 5*5 سانت... / مناقصه عمومی، مناقصه واشر گالوانیزه 5*5 سانت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877692/مناقصه-احداث-ساختمان-دیسپاچینگ-برق-ملایر-نوبت-دوم'>مناقصه احداث ساختمان دیسپاچینگ برق ملایر نوبت دوم / آگهی فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان دیسپاچینگ برق ملایر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878236/مناقصه-تامین-و-نگهداشت-فضای-سبز'>مناقصه تامین و نگهداشت فضای سبز  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین و نگهداشت فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878223/مناقصه-NATIONAL-DRAWWORKS-و--'>مناقصه NATIONAL DRAWWORKS و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه NATIONAL DRAWWORKS و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878275/استعلام-لامپ-گازی-و-رشته-ای-و-کم-مصرف'>استعلام لامپ گازی و رشته ای و کم مصرف  / استعلام ,استعلام لامپ گازی و رشته ای و کم مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878282/استعلام-گوشی-ضد-صدا-بنددار'>استعلام گوشی ضد صدا بنددار  / استعلام , استعلام گوشی ضد صدا بنددار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878412/استعلام-تونر-و-كاتریج'>استعلام تونر و كاتریج   / استعلام ، استعلام تونر و كاتریج  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877693/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-راهبردی-و-نگهداری-تاسیسات--اطلاعات-پرواز-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور راهبردی و نگهداری تاسیسات ، اطلاعات پرواز  نوبت دوم / فراخوان مناقصه،فراخوان مناقصه انجام امور راهبردی و نگهداری تاسیسات ، اطلاعات پرواز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878410/فراخوان-تکمیل-سیستم-آتش-نشانی'>فراخوان تکمیل سیستم آتش نشانی /  فراخوان تکمیل سیستم آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878219/فراخوان-عمومی-واگذاری-انجام-خدمات-مشاوره-حقوقی'>فراخوان عمومی واگذاری انجام خدمات مشاوره حقوقی / فراخوان , فراخوان واگذاری  انجام خدمات مشاوره حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878248/مزایده-فروش-16-دستگاه-خودرو-سنگین-و-سبک'>مزایده فروش 16 دستگاه خودرو سنگین و سبک / آگهی مزایده, مزایده فروش 16 دستگاه خودرو سنگین و سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877857/فراخوان-مناقصه-ارائه-خدمات-پیش-بیمارستانی----نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ارائه خدمات پیش بیمارستانی ....  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , فراخوان ارائه خدمات پیش بیمارستانی ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878253/استعلام-چیلر-جذبی-لیتیوم-بروماید'>استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید  / استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/877703/تجدید-مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ-و-حوضچه-ها-و-تاسیسات-پروژه-مخازن-آب--'>تجدید مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و حوضچه ها و تاسیسات پروژه مخازن آب ... / آگهی مناقصه، تجدید مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و حوضچه ها و تاسیسات پروژه مخازن آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878261/استعلام-مجموعه-قطعات-کیس-رایانه-مدل-CA'>استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA   / استعلام, استعلام مجموعه قطعات کیس رایانه مدل CA  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878273/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری  / استعلام  تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878269/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام  مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878371/استعلام-ساخت-5-باب-اتاق-پیش-ساخته'>استعلام ساخت 5 باب اتاق پیش ساخته / استعلام ساخت 5 باب اتاق پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878391/استعلام-اتصالات-فولادی-و-غیره'>استعلام اتصالات فولادی و غیره  / استعلام , استعلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878433/استعلام-طراحی-ساخت-و-نصب-پارتیشن-نمازخانه'>استعلام طراحی ساخت و نصب پارتیشن نمازخانه / استعلام, استعلام طراحی ساخت و نصب پارتیشن نمازخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878417/استعلام-11-دستگاه-میز-چوبی-اداری'>استعلام 11 دستگاه میز چوبی اداری / استعلام, استعلام 11 دستگاه میز چوبی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878426/استعلام-زیرسازی-و-نصب-دیوارهای-پیش-ساخته-پست'>استعلام زیرسازی و نصب دیوارهای پیش ساخته پست / استعلام, استعلام زیرسازی و نصب دیوارهای پیش ساخته پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878346/استعلام-خرید-دیوار-پیش-ساخته-بتنی-پست-63-مزرعه-کلانتر'>استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتنی پست 63 مزرعه کلانتر  / استعلام, استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتنی پست 63 مزرعه کلانتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878296/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878400/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878406/استعلام-سایر-فعالیت-های-مخابراتی'>استعلام سایر فعالیت های مخابراتی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/878328/استعلام-پیراهن-و-شورت-فوتبال--پیراهن-و-شورت-گلری'>استعلام  پیراهن و شورت فوتبال - پیراهن و شورت گلری / استعلام  پیراهن و شورت فوتبال - پیراهن و شورت گلری</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 26 تاريخ : سه شنبه 31 مرداد 1396 ساعت: 11:52