اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شدهتاریخ 97.2.10 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117634/مزایده-ششدانگ-زمین-ب... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شدهتاریخ 97.2.10 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117634/مزایده-ششدانگ-زمین-با-قدمتی-بالغ-بر-چهل-سال'>مزایده ششدانگ زمین با قدمتی بالغ بر چهل سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با قدمتی بالغ بر چهل سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117652/مزایده-اجاره-ساختمان'>مزایده اجاره ساختمان / مزایده , مزایده اجاره ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117693/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-435-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 435.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 435.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117741/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / مزایده, مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117782/مزایده-اجاره-غرفه-و-رستوران-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه و رستوران- نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره غرفه و رستوران- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117816/آگهی-مزایده-فروش-کابل'>آگهی مزایده فروش کابل  / مزایده,آگهی مزایده فروش کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117837/مزایده-واگذاری-استیجاری-یک-واحد-تجاری-و---نوبت-اول'>مزایده واگذاری استیجاری یک واحد تجاری و .... نوبت اول / آگهی مزایده،مزایده واگذاری استیجاری یک واحد تجاری و .... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117875/مزایده-یکباب-نانوایی-همکف-80-متر'>مزایده یکباب نانوایی همکف 80 متر  / مزایده,مزایده یکباب نانوایی همکف 80 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117903/مزایده-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی'>مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117933/مزایده-اقلام-مازاد-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده اقلام مازاد، مستعمل و اسقاطی / مزایده, مزایده اقلام مازاد، مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117964/آگهی-مزایده-تعداد-7-دستگاه-گاوصندوق'>آگهی مزایده تعداد 7 دستگاه گاوصندوق / آگهی مزایده , آگهی مزایده تعداد 7 دستگاه گاوصندوق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117994/مزایده-ملک-به-مساحت-19-96متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 19.96متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 19.96متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118016/مزایده-فروش-تعداد-19-فقره-از-املاک-مازاد'>مزایده فروش تعداد 19 فقره از املاک مازاد  / مزایده,مزایده فروش تعداد 19 فقره از املاک مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118046/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-مساحت-359-21متر'>مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 359.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 359.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118072/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-نیشابور'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 نیشابور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117623/مناقصه-اجرای-احداث-ساختمان-جدید-آتش-نشانی-ـ-چاپ-دوم'>مناقصه اجرای احداث ساختمان جدید آتش نشانی ـ چاپ دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای احداث ساختمان جدید آتش نشانی ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117654/مناقصه-عمومی-امکان-سنجی-مسیریابی-نقشه-برداری-بازاریابی-و--'>مناقصه عمومی امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی و.... / مناقصه عمومی امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117671/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-شبکه-توزیع-روستای--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه توزیع روستای - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه توزیع روستای - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117689/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117705/فراخوان-خرید-و-نصب-دستگاه-کروماتوگرافی-یونی-نوبت-دوم'>فراخوان خرید و نصب دستگاه کروماتوگرافی یونی نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان خرید و نصب دستگاه کروماتوگرافی یونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117720/استعلام-قفسه-فلزی-پیچ-و-مهره-ای'>استعلام  قفسه فلزی پیچ و مهره ای  / استعلام, قفسه فلزی پیچ و مهره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118098/مزایده-واگذاری-بوفه-و-غرفه-عینک'>مزایده واگذاری بوفه و غرفه عینک / مزایده, مزایده واگذاری بوفه و غرفه عینک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118120/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118152/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-زمین-و-مجموعه-ماشین-آلات-پودر-خشک'>مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و مجموعه ماشین آلات پودر خشک / آگهی مزایده اموال غیر منقول و اموال منقول,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین و مجموعه ماشین آلات پودر خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118187/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-99-9متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 99.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 99.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118219/مزایده-فروش-حدود-25-هزار-کیلوگرم-ضایعات-آهن-قراضه'>مزایده فروش حدود 25 هزار کیلوگرم ضایعات آهن قراضه / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 25 هزار کیلوگرم ضایعات آهن قراضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118253/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-26652متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 26652متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 26652متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118297/مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-3-دهنه'>مزایده واگذاری یک باب مغازه 3 دهنه  / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک باب مغازه 3 دهنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118317/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-247-فرعی-مساحت-221-13متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 247 فرعی مساحت 221.13متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 247 فرعی مساحت 221.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118358/مزایده-شش-دانگ-یک-قطعه-زمین-و-یک-دستگاه-خودرو-پراید-141'>مزایده شش دانگ یک قطعه زمین و یک دستگاه خودرو پراید 141 / آگهی مزایده,مزایده شش دانگ یک قطعه زمین و یک دستگاه خودرو پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118399/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-209-20متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 209.20متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 209.20متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118425/مزایده-ملک-مساحت-7615متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 7615متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت 7615متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118455/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-40-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 40 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118486/مزایده-سرقفلی-مغازه-بخش-7-فارس'>مزایده سرقفلی مغازه بخش 7 فارس  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بخش 7 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118517/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-200-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 200 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118550/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-زمین-233متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 233متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت زمین 233متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117618/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1200متر-قطعه-306-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200متر قطعه 306 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1200متر قطعه 306 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117638/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-20-89متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 20.89متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 20.89متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117660/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-و-تفکیک-زوائد-خشک--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد خشک...نوبت دوم مرحله اول  / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد خشک...نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117701/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده آهن آلات اسقاطی / مزایده, مزایده آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117755/مزایده-آپارتمان-مساحت-107-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 107 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 107 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117790/مزایده-گنجه-مستعمل--میز-کار--'>مزایده گنجه مستعمل  - میز کار ... / مزایده , مزایده گنجه مستعمل  - میز کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117823/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117846/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-ساحلی-2008-53متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین ساحلی 2008.53متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین ساحلی 2008.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117879/اصلاحیه-مزایده-فروش-169-قطعه-زمین-از-اراضی'>اصلاحیه مزایده فروش 169 قطعه زمین از اراضی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش 169 قطعه زمین از اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117908/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117942/مزایده-ششدانگ-زمین-دیمه-زار-قریه-گوگلی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین دیمه زار قریه گوگلی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیمه زار قریه گوگلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117973/مزایده-پلاک-فرعی-275-بخش-دوازده-نیشابور'>مزایده پلاک فرعی 275 بخش دوازده نیشابور / مزایده,مزایده پلاک فرعی 275 بخش دوازده نیشابور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118003/مزایده-پلاک-1002-فرعی-از-155-اصلی'>مزایده پلاک 1002 فرعی از 155 اصلی / مزایده,مزایده پلاک 1002 فرعی از 155 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118023/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-120-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 120 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 120 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118050/مزایده-دستگاه-ریل-مینیاتوری--نوبت-دوم'>مزایده دستگاه ریل مینیاتوری ...نوبت دوم / مزایده, مزایده دستگاه ریل مینیاتوری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117631/مناقصه-خرید-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117659/مناقصه-عمومی-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره-کاروگیت-با-کوپلر-و--'>مناقصه عمومی لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت با کوپلر و... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت با کوپلر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117676/مناقصه-خرید-مصالح-سنگی-کوهی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مصالح سنگی کوهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117692/استعلام-اجاق-صنعتی-پلوپز-کباب-پز-و--'>استعلام اجاق صنعتی پلوپز، کباب پز و ... / استعلام, اجاق صنعتی پلوپز، کباب پز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117709/مناقصه-اقلام-شوینده'>مناقصه اقلام شوینده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اقلام شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118085/تجدید-مزایده-میلگرد-کفپوش-وینی-فلکسی-25-سانت--نوبت-دوم'>تجدید مزایده میلگرد کفپوش وینی فلکسی 25 سانت - نوبت دوم  / تجدید مزایده, تجدید مزایده میلگرد کفپوش وینی فلکسی 25 سانت  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118105/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-93-47متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 93.47متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 93.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118125/مزایده-واگذاری-دو-باب-غرفه-با-کاربری-بوفه-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری دو باب غرفه با کاربری بوفه نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری دو باب غرفه با کاربری بوفه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118157/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-باب-مغازه-از-موقوفه--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه از موقوفه....نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه از موقوفه....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118198/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118229/مزایده-موتورسیکلت'>مزایده موتورسیکلت / مزایده, مزایده موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118272/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-طبقه-دوم-نمای-آجر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم نمای آجر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم نمای آجر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118300/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-زمین-مشاعی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین مشاعی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین مشاعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118326/مزایده-سه-دانگ-ملک-به-شماره-21-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده سه دانگ ملک به شماره 21 فرعی نوبت دوم / مزایده ,مزایده سه دانگ ملک به شماره 21 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118366/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مدل-85'>مزایده خودرو سواری پراید مدل 85 / مزایده ,مزایده خودرو سواری پراید مدل 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118406/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-624-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 624 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 624 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118432/مزایده-ششدانگ-پلاک-3481-فرعی-مساحت-218-54متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3481 فرعی مساحت 218.54متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 3481 فرعی مساحت 218.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118463/مزایده-ملک-شامل-انباری-و-محوطه-زیربنای-38-48متر'>مزایده ملک شامل انباری و محوطه زیربنای 38.48متر  / مزایده ,مزایده ملک شامل انباری و محوطه زیربنای 38.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118494/مزایده-مجتمع-فرهنگی-ورزشی'>مزایده مجتمع فرهنگی ورزشی  / اگهی مزایده , مزایده مجتمع فرهنگی ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118526/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118557/مزایده-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-ـ-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک ـ نوبت دوم / مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117625/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-22-40متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 22.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 22.40متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117645/مزایده-ششدانگ-اعیانی-عمارت-مساحت-120-47متر'>مزایده ششدانگ اعیانی عمارت مساحت 120.47متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی عمارت مساحت 120.47متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117675/مزایده-آپارتمان-مساحت-116-021متر'>مزایده آپارتمان مساحت 116.021متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 116.021متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117721/مزایده-ملک-مساحت-737-8متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 737.8متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 737.8متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117769/مزایده-باغ-مشجر-میزان-2813-متر-معادل-113-قصب'>مزایده باغ مشجر میزان 2813 متر معادل 113 قصب / مزایده,مزایده باغ مشجر میزان 2813 متر معادل 113 قصب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117800/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بانک-ملی-ایران'>مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک ملی ایران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117828/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-88-37متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.37متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 88.37متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117860/مزایده-فروش-525-25-سهم'>مزایده فروش 525/ 25 سهم  / مزایده عمومی, مزایده فروش 525/ 25 سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117886/مزایده-لیفتراک-ده-تن--'>مزایده لیفتراک ده تن.... / آگهی مزایده, مزایده لیفتراک ده تن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117922/مزایده-استفاده-از-محیط-شهری-جهت-تبلیغات'>مزایده استفاده از محیط شهری جهت تبلیغات / آگهی مزایده، مزایده استفاده از محیط شهری جهت تبلیغات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117949/اصلاحیه-مزایده-فروش-قطعات-گلخانه-باغ-مسکونی-ویلایی'>اصلاحیه مزایده فروش قطعات گلخانه.باغ .مسکونی.ویلایی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش قطعات گلخانه.باغ .مسکونی.ویلایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117985/مزایده-خودرو-سواری-سمند-آبی-متالیک'>مزایده خودرو سواری سمند آبی متالیک / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده خودرو سواری سمند آبی متالیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118010/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-81-58متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 81.58متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 81.58متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118035/مزایده-ملک-عرصه-504-8متر'>مزایده ملک عرصه 504.8متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 504.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118060/مزایده-یک-تخته-فرش-2-3-دستبافت'>مزایده یک تخته فرش 2*3 دستبافت / مزایده, مزایده یک تخته فرش 2*3 دستبافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117642/مناقصه-اجرای-زیرساخت-پروژه-گردشگری-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای زیرساخت پروژه گردشگری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرساخت پروژه گردشگری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117666/فراخوان-واگذاری-قرائت-کنتور-و-توزیع-صورتحساب-برق-مشترکین-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان  واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب برق مشترکین ـ نوبت دوم / فراخوان , فراخوان واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب برق مشترکین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117683/مناقصه-واگذاری-انتظام-بخشی-فضای-سبز-و-بوستان-ها-مناطق-هشتگانه---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انتظام بخشی فضای سبز و بوستان ها مناطق هشتگانه... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انتظام بخشی فضای سبز و بوستان ها مناطق هشتگانه...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117699/فراخوان-ارزیابی-کیفی-مناقصه-تعمیرات-و-بازسازی-قطعات-نیروگاهی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات و بازسازی قطعات نیروگاهی  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات و بازسازی قطعات نیروگاهی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117714/استعلام-حشره-کش---'>استعلام حشره کش .... / استعلام, استعلام حشره کش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117731/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-حراست-و-حفاظت-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و حفاظت نوبت دوم  / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و حفاظت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118091/تجدید-مزایده-نصب-بنر-و-بهره-برداری-از-دستگاه-تابلو-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده نصب بنر و بهره برداری از دستگاه تابلو تبلیغاتی-نوبت دوم  / تجدید مزایده نصب بنر و بهره برداری از دستگاه تابلو تبلیغاتی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118112/آگهی-مزایده-فروش-یک-دستگاه-مینی-بوس'>آگهی مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس  / مزایده,آگهی مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118139/مزایده-ملک-مساحت-296-49متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 296.49متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 296.49متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118168/مزایده-خودرو-زانتیا-مدل-85-نوبت-دوم'>مزایده خودرو زانتیا مدل 85  نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده خودرو زانتیا مدل 85  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118210/مزایده-مقدار-20-هکتار-از-اراضی-کشاورزی'>مزایده مقدار 20 هکتار از اراضی کشاورزی / مزایده , مزایده مقدار 20 هکتار از اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118234/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-119-40متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 119.40متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 119.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118283/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-142متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 142متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 142متر نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118309/مزایده-آپارتمان-مساحت-92-متر-قدمت-سه-سال'>مزایده آپارتمان مساحت 92 متر قدمت سه سال / مزایده ,مزایده آپارتمان مساحت 92 متر قدمت سه سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118338/مزایده-قفل-کتابی--فرز-انگشتی--تیغ-اره-و--'>مزایده قفل کتابی ، فرز انگشتی ، تیغ اره و ... / مزایده, مزایده قفل کتابی ، فرز انگشتی ، تیغ اره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118378/مزایده-فروش-ملک-مساحت-6986مترمربع'>مزایده فروش ملک مساحت 6986مترمربع  / مزایده , مزایده فروش ملک مساحت 6986مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118414/مزایده-ملک-به-شماره-ثبتی-13998-فرعی-از-سه-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به شماره ثبتی 13998 فرعی از سه اصلی نوبت اول  / مزایده ,مزایده ملک به شماره ثبتی 13998 فرعی از سه اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118438/مزایده-اجاره-زمین--یکباب-سالن'>مزایده اجاره زمین ، یکباب سالن / آگهی مزایده , مزایده اجاره زمین ، یکباب سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118472/مزایده-یک-طبقه-از-ملک-پلاک-ثبتی-100-50-مفروز-نوبت-اول'>مزایده یک طبقه از ملک پلاک ثبتی 100.50 مفروز نوبت اول / مزایده ,مزایده یک طبقه از ملک پلاک ثبتی 100.50 مفروز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117619/مزایده-ششدانگ-مغازه-همکف-مساحت-15-25متر'>مزایده ششدانگ مغازه همکف مساحت 15.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه همکف مساحت 15.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117639/مزایده-عمومی-اجاره-محل-دفن-زباله-جهت-بهره-برداری-و-بازیافت--نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره محل دفن زباله جهت بهره برداری و بازیافت - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی اجاره محل دفن زباله جهت بهره برداری و بازیافت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117661/مزایده-اجاره-یک-باب-فضای-تجاری--'>مزایده اجاره یک باب فضای تجاری... / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک باب فضای تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117706/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-80متر'>مزایده آپارتمان مساحت 74.80متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117759/مزایده-بیست-لنگه-درب-چوبی'>مزایده بیست لنگه درب چوبی / مزایده, مزایده بیست لنگه درب چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117794/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ماشین-لترپرس'>مزایده فروش  یک دستگاه ماشین لترپرس / مزایده,مزایده فروش  یک دستگاه ماشین لترپرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117824/مزایده-جایگاه-سی-ان-جی'> مزایده جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده,  مزایده جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117848/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-2597متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 2597متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2597متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117880/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-85-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 85 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 85 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117909/مزایده-واگذاری-امتیاز-پروانه-های-ساختمانی-تراکم-شناور-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز پروانه های ساختمانی تراکم شناور نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری امتیاز پروانه های ساختمانی تراکم شناور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117944/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10194متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10194متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10194متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117976/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-258-40متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 258.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 258.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118004/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-پرس-قاب'>تجدید مزایده یک دستگاه پرس قاب / تجدید آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول، مزایده یک دستگاه پرس قاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118030/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-فریزر-85'>تجدید مزایده یک دستگاه فریزر 85 / تجدید مزایده یک دستگاه فریزر 85</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118053/مزایده-یک-دستگاه-اره-لنگ-60-سانتی'>مزایده یک دستگاه اره لنگ 60 سانتی / مزایده, مزایده یک دستگاه اره لنگ 60 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117632/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله--'>تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117662/استعلام-ترمز-لب-پله---'>استعلام ترمز لب پله .... / استعلام, استعلام ترمز لب پله ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117679/مناقصه-عملیات-سالیانه-استخراج-دپو-بارگیری-و-حمل-از-معدن--'>مناقصه عملیات سالیانه استخراج، دپو، بارگیری و حمل از معدن... / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات سالیانه استخراج، دپو، بارگیری و حمل از معدن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117694/مناقصه-تامین-نیروهای-خدماتی-فنی-و-پشتیبانی'>مناقصه تامین نیروهای خدماتی فنی و پشتیبانی / اگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروهای خدماتی فنی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117710/استعلام-مرمت-پل--'>استعلام  مرمت پل ... / استعلام, مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118086/مزایده-خودرو-سواری-دوو-سی-یلو'>مزایده خودرو سواری دوو سی یلو  / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری دوو سی یلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118107/مزایده-تعدادی-از-دستگاه-ها-و-ماشین-آلات-مازاد'>مزایده  تعدادی از دستگاه ها و ماشین آلات مازاد  / مزایده, مزایده  تعدادی از دستگاه ها و ماشین آلات مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118126/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-و-تملیکی-نقد-اقساط'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نقد اقساط  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد و تملیکی نقد اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118160/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-87-67متر-تجدید'>مزایده منزل مسکونی مساحت 87.67متر تجدید / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 87.67متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118201/مزایده-فروش-آپارتمان-مسکونی-مساحت-133متر'>مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 133متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 133متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118230/مزایده-پراید--'>مزایده پراید ...  / مزایده ، مزایده پراید ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118276/مزایده-ساختمان-مسکونی-دو-واحدی-بخش-18-ثبت-بهشهر'>مزایده ساختمان مسکونی دو واحدی بخش 18 ثبت بهشهر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو واحدی بخش 18 ثبت بهشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118303/مزایده-دستگاه-قطاب-زنی-دستگاه-مکینه-دستگاه-خمیر-پهن-کن-شیرینی--'>مزایده دستگاه قطاب زنی، دستگاه مکینه، دستگاه خمیر پهن کن شیرینی... / مزایده, مزایده دستگاه قطاب زنی، دستگاه مکینه، دستگاه خمیر پهن کن شیرینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118330/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118369/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-عرصه-195متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 195متر / مزایده , مزایده ششدانگ ملک مساحت عرصه 195متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118407/مزایده-فروش-مواد-معدنی-و-مصالح'>مزایده فروش مواد معدنی و مصالح  / مزایده , مزایده فروش مواد معدنی و مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118434/مزایده-اجاره-مهدکودک'>مزایده اجاره مهدکودک / مزایده, مزایده اجاره مهدکودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118465/مزایده-خانه-مسکونی-قدیمی-عرصه-223-5متر-نوبت-اول'>مزایده خانه مسکونی قدیمی عرصه 223.5متر نوبت اول  / مزایده ,مزایده خانه مسکونی قدیمی عرصه 223.5متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118496/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-130-60متر'>مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 130.60متر  / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 130.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118528/مزایده-46-جفت-کفش'>مزایده 46 جفت کفش  / مزایده, مزایده 46 جفت کفش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118558/مزایده-25-کوپ-سنگ'>مزایده 25 کوپ سنگ  / مزایده ,مزایده 25 کوپ سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118587/مزایده-دو-قطعه-زمین-آبی-و-دیمی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین آبی و دیمی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده دو قطعه زمین آبی و دیمی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117633/آگهی-فروش-سهام'>آگهی فروش سهام  / آگهی, آگهی فروش سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117651/مزایده-1-5-دانگ-مشاع-از-مغازه-حدود-12-متر'>مزایده 1.5 دانگ مشاع از مغازه حدود 12 متر  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از مغازه حدود 12 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117685/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-4-مساحت-124-72متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 124.72متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 124.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117732/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-هر-یک-90-45متر'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان هر یک 90.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان هر یک 90.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117781/مزایده-واحد-به-مساحت-530-10مترمربع'>مزایده واحد به مساحت 530.10مترمربع / مزایده,مزایده واحد به مساحت 530.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117815/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-301-88متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 301.88متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 301.88متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117836/مزایده-زمین-شالیزار-مساحت-9500متر-نوبت-اول'>مزایده زمین شالیزار مساحت 9500متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین شالیزار مساحت 9500متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117871/مزایده-آپارتمان-قطعه-دوم-تفکیکی-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه دوم تفکیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117900/مزایده-فروش-تعداد-51-دستگاه-اتوبوس-فرسوده'>مزایده فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده / آگهی مزایده عمومی,مزایده  فروش تعداد 51 دستگاه اتوبوس فرسوده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117929/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالصه-مساحت-220متر'>مزایده یک قطعه زمین خالصه مساحت 220متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه مساحت 220متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117962/مزایده-خطوط-تولید-و-ماشین-آلات'>مزایده خطوط تولید و ماشین آلات  / آگهی مزایده، مزایده خطوط تولید و ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117993/مزایده-ماشین-آلات-صنعتی-و-معدنی'>مزایده ماشین آلات صنعتی و معدنی  / اگهی مزایده , مزایده ماشین آلات صنعتی و معدنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118014/تجدید-مزایده-زیرپوش-حلقه-ای--جوراب-شلواری-پنتی-و--'>تجدید مزایده زیرپوش حلقه ای- - جوراب شلواری پنتی و ... / تجدید آگهی مزایده, مزایده زیرپوش حلقه ای- - جوراب شلواری پنتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118041/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-7-8384-هکتار'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 7.8384 هکتار  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 7.8384 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118070/مزایده-یک-دستگاه-دلر'>مزایده یک دستگاه دلر / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117622/مناقصه-جهت-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه جهت تامین نیروی انسانی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه جهت تامین نیروی انسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117653/استعلام-برچسب-PVC-و-ریبون--'>استعلام برچسب PVC و ریبون ... / استعلام, استعلام برچسب PVC و ریبون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117670/مناقصه-انجام-آزمایشات-و-معاینات-دوره-ای'>مناقصه انجام آزمایشات و معاینات دوره ای  / آگهی مناقصه,مناقصه انجام آزمایشات و معاینات دوره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117688/تجدید-مناقصه-خرید-4-قلم-کابل-نوری-خاکی'>تجدید مناقصه خرید  4 قلم کابل نوری خاکی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید  4 قلم کابل نوری خاکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117704/استعلام-پروژه-توسعه-جنگل-شهرستان---'>استعلام پروژه توسعه جنگل شهرستان  ... / استعلام, پروژه توسعه جنگل شهرستان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117719/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-سالن-و-ترمینال-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات سالن و ترمینال  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات سالن و ترمینال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118097/مزایده-کمباین'>مزایده کمباین / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده کمباین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118119/آگهی-اجاره-10-باب-انباری-و-سوله--نوبت-دوم'>آگهی اجاره 10 باب انباری و سوله...نوبت دوم  / آگهی اجاره، آگهی اجاره 10 باب انباری و سوله...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118148/مزایده-ملک-مساحت-175-متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت 175 متر تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت 175 متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118185/مزایده-18-500-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده 18.500 متر لوله 16 میلیمتر / مزایده, مزایده 18.500 متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118217/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-53-66متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 53.66متر  / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مساحت 53.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118243/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-زمین-بصورت-منزل-بخش-سه'>مزایده 4 دانگ مشاع از زمین بصورت منزل بخش سه / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از زمین بصورت منزل بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118296/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-79-94متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 79.94متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 79.94متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118316/مزایده-یک-دستگاه-پیکاپ-ریچ-مدل-96'>مزایده  یک دستگاه پیکاپ ریچ مدل 96 / مزایده,  مزایده  یک دستگاه پیکاپ ریچ مدل 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118355/مزایده-یکباب-منزل-دو-طبقه-عرصه-482متر'>مزایده یکباب منزل دو طبقه عرصه 482متر / مزایده ,مزایده یکباب منزل دو طبقه عرصه 482متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118394/مزایده-هفت-سهم-از-آب-قنات'>مزایده هفت سهم از آب قنات / مزایده, مزایده هفت سهم از آب قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118424/مزایده-اجاره-بیلبوردهای-دروازه-ای-نوبت-دوم'>مزایده اجاره بیلبوردهای دروازه ای- نوبت دوم  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره بیلبوردهای دروازه ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118447/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-بنز'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری بنز / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری بنز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118483/مزایده-فروش-و-واگذاری-20-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش و واگذاری 20 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش و واگذاری 20 قطعه زمین تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118514/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118548/مزایده-فرش-ماشینی'>مزایده فرش ماشینی  / مزایده , مزایده فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118579/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-55-متر-بخش-24-یزد'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 55 متر بخش 24 یزد  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی عرصه 55 متر بخش 24 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118599/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-220-68-254-33-258-55متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قطعه زمین 220.68-254.33-258.55متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین 220.68-254.33-258.55متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117626/آگهی-فروش-سهام--نوبت-دوم'>آگهی فروش سهام - نوبت دوم  / آگهی, آگهی فروش سهام  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117646/مزایده-اجاره-زمین-جهت-نصب-وسایل-بازی-کودکان--(نوبت-دوم)'>مزایده اجاره زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان... (نوبت دوم) / مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117677/مزایده-بهره-برداری-از-مستحدثات-مجتمع-بهتوانی-ورزشی-غدیر--نوبت-دوم'>مزایده  بهره برداری از مستحدثات مجتمع بهتوانی ورزشی غدیر - نوبت دوم  / مزایده ,مزایده  بهره برداری از مستحدثات مجتمع بهتوانی ورزشی غدیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117724/مزایده-ملک-مساحت-500-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 500 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 500 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117771/مزایده-آپارتمان-مساحت-87-متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 87 متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 87 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117801/مزایده-دو-دستگاه-خودرو'>مزایده دو دستگاه خودرو / مزایده عمومی, مزایده دو دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117829/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن-تجاری-واقع-در-محدوده-شهرکهای-خود'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن تجاری واقع در محدوده شهرکهای خود / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از اماکن تجاری واقع در محدوده شهرکهای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117863/مزایده-زمین-مساحت-195-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 195 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 195 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117892/مزایده-فروش-ششدانگ-زمین-مساحت-647متر'>مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 647متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117923/مزایده-یک-دستگاه-سری-تراش-سی-ان-سی'>مزایده یک دستگاه سری تراش سی ان سی / مزایده,مزایده یک دستگاه سری تراش سی ان سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117950/مزایده-خودرو-سواری-پراید--مدل-95'> مزایده خودرو سواری پراید   مدل 95 / مزایده,  مزایده خودرو سواری پراید   مدل 95</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117986/مزایده-فروش-تجهیزات-و-ماشین-آلات-و-مواد-مربوط-به-تولید-سنباده-و-محصولات-تولیدی'>مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و مواد مربوط به تولید سنباده و محصولات تولیدی / مزایده , مزایده فروش تجهیزات و ماشین آلات و مواد مربوط به تولید سنباده و محصولات تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118011/مزایده-خودرو-سواری-پراید'>مزایده خودرو سواری پراید / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118036/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-زمرد-200-سی-سی'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت زمرد 200 سی سی / مزایده یک دستگاه موتور سیکلت زمرد 200 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118064/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-60-38متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.38متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 60.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117643/مناقصه-طرح-قرارداد-پیمانکار-پاسخگویی-مرکز-2020-(نوبت-دوم)'>مناقصه طرح قرارداد پیمانکار پاسخگویی مرکز 2020 (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد پیمانکار پاسخگویی مرکز 2020 (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117667/استعلام-عملیات-بازسازی-دیوار-حفاظتی-چاه-آب-شرب--'>استعلام عملیات بازسازی دیوار حفاظتی چاه آب شرب ... / استعلام , استعلام عملیات بازسازی دیوار حفاظتی چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117684/استعلام-دستکش---'>استعلام دستکش .... / استعلام, استعلام دستکش ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117700/استعلام-موتور-سیکلت--'>استعلام موتور سیکلت ... / استعلام , استعلام موتور سیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117715/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت--جدولگذاری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ، جدولگذاری ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت ، جدولگذاری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117733/فراخوان-خدمات-راهبری-ایمنی-و-آتش-نشانی-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, فراخوان خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118092/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118114/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-161-50متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 161.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 161.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118140/مزایده-45-800-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده 45/800 متر لوله 16 میلیمتر / مزایده,مزایده 45/800 متر لوله 16 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118171/مزایده-واگذاری-چهار-باب-مغازه'>مزایده واگذاری چهار باب مغازه  / مزایده واگذاری چهار باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118211/مزایده-واگذاری-ششدانگ-یک-قطعه-باغ'>مزایده واگذاری ششدانگ یک قطعه باغ  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری  ششدانگ یک قطعه باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118236/مزایده-زمین-مساحت-229-25متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 229.25متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 229.25متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118286/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-کل-35939-85متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت کل 35939.85متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت کل 35939.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118310/مزایده-فروش-سه-دانگ-یکدستگاه-کامیون'>مزایده فروش سه دانگ یکدستگاه کامیون / مزایده , مزایده فروش سه دانگ یکدستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118342/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک-57-62متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 57.62متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 57.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118382/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-2-فرعی-از-80-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 80 اصلی نوبت اول  / مزایده , مزایده پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 80 اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118419/مزایده-تالار-و-رستوران--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده تالار و رستوران   نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده تالار و رستوران   نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118442/مزایده-عمومی-اجاره-مرکز-آموزشی-و-رفاهی--نوبت-دوم'> مزایده عمومی اجاره مرکز آموزشی و رفاهی - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,  مزایده عمومی اجاره مرکز آموزشی و رفاهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118474/مزایده-واگذاری-محل-استقرار-وسایله-بازی-در-پارک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری محل استقرار وسایله بازی در پارک نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری محل استقرار وسایله بازی در پارک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118501/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-151-19متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 151.19متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 151.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117628/مزایده-یک-قطعه-زمین-تجاری-مساحت-22-40متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین تجاری مساحت 22.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 3505متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117648/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-339-3متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 339.3متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 339.3متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117678/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-زمین-114-60متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 114.60متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 114.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117726/مزایده-فروش-کلش-گندم'>مزایده فروش کلش گندم  / آگهی مزایده ,  مزایده فروش کلش گندم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117773/تجدید-مزایده-اجاره-فروشگاه'>تجدید مزایده اجاره فروشگاه  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117805/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-در-تهران-و-سایر-استان-ها'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و سایر استان ها  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی در تهران و سایر استان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117832/مزایده-واحد-مسکونی-مساحت-206-5متر-نوبت-دوم'>مزایده واحد مسکونی مساحت 206.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 206.5متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117866/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-14-آستانه-اشرفیه-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش 14 آستانه اشرفیه مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 14 آستانه اشرفیه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117897/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-304-4متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 304.4متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 304.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117924/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-241-56متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 241.56متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 241.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117951/مزایده-دستگاه-آزمایش-دینام--لیفتراک-سه-تن'>مزایده دستگاه آزمایش دینام ، لیفتراک سه تن  / آگهی مزایده, مزایده دستگاه آزمایش دینام ، لیفتراک سه تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117988/مزایده-ساختمان-مساحت-304-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مساحت 304 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 304 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118012/مزایده-تعداد-سه-پنل-یو--پی--وی--سی-به-متراژ-کل-180-متر-و--'>مزایده تعداد سه پنل یو . پی . وی . سی به متراژ کل 180 متر و ... / مزایده , مزایده تعداد سه پنل یو . پی . وی . سی به متراژ کل 180 متر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118038/مزایده-فروش-سنگ-معدنی'>مزایده فروش سنگ معدنی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنگ معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118066/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-462متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 462متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 462متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117647/مناقصه-احداث-پارک--'>مناقصه احداث پارک...  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پارک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117668/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-اراضی-دولتی-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و نگهداری اراضی دولتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت و نگهداری اراضی دولتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117686/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری  (نوبت دوم) / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117702/استعلام-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر--'>استعلام بهسازی محیط و اصلاح معابر ... / استعلام, استعلام بهسازی محیط و اصلاح معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117716/مناقصه-نگهداری-پناهگاه-و-عقیم-سازی--تجدید'>مناقصه نگهداری پناهگاه و عقیم سازی.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری پناهگاه و عقیم سازی.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117734/مناقصه-اجرای-کلیه-عملیات-مربوط-به-3000-متر-پیشروی'>مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به 3000 متر پیشروی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به 3000 متر پیشروی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118094/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-50-متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 50 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 50 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118116/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>مزایده واگذاری جایگاه CNG / مزایده, مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118143/مزایده-ملک-مساحت-2395متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت 2395متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 2395متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118172/مزایده-فروش-نئوپان-خام--نئوپان-روکش-شده-و-MDF-درجه-3'>مزایده فروش نئوپان خام - نئوپان روکش شده و MDF درجه 3  / مزایده, مزایده فروش نئوپان خام - نئوپان روکش شده و MDF درجه 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118213/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-و-باغ'>مزایده فروش دو قطعه زمین و باغ / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین و باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118237/مزایده-ده-تن-پرتقال'>مزایده ده تن پرتقال / آگهی مزایده, مزایده ده تن پرتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118289/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-457-8متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 457.8متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 457.8متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118313/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-113-6متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.6متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 113.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118349/مزایده-عمومی-فروش-منازل-سازمانی'>مزایده عمومی فروش منازل سازمانی / مزایده ,مزایده عمومی فروش منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118386/مزایده-پلاک-ثبت-شده-بصورت-مغازه-نیمه-ساز-174متر'>مزایده پلاک ثبت شده بصورت مغازه نیمه ساز 174متر / مزایده ,مزایده پلاک ثبت شده بصورت مغازه نیمه ساز 174متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118420/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-1-تفکیکی-122-32متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 1 تفکیکی 122.32متر / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 1 تفکیکی 122.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118443/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-895-954متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 895.954متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی مساحت 895.954متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118477/مزایده-پلاک-84-35-قطعه-4-بخش-7-فارس-عرصه-241متر'>مزایده پلاک 84/35 قطعه 4 بخش 7 فارس عرصه 241متر  / مزایده ,مزایده پلاک 84/35 قطعه 4 بخش 7 فارس عرصه 241متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118507/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-358-07متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 358.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 358.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118542/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-برروی-ظروف-یکبارمصرف'>مزایده یک دستگاه چاپ برروی ظروف یکبارمصرف / مزایده, مزایده یک دستگاه چاپ برروی ظروف یکبارمصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117630/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-733-28متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 733.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 733.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117650/مزایده-سند-مالکیت-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-157-48متر'>مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 157.48متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه مساحت 157.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117681/مزایده-زمین-مساحت-1038-5متر'>مزایده زمین مساحت 1038.5متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 1038.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117729/مزایده-ملک-مشاع-مساحت-کل-348-متر'>مزایده ملک مشاع مساحت کل 348 متر / مزایده,مزایده ملک مشاع مساحت کل 348 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117776/مزایده-سند-مالکیت-اعیانی-ششدانگ-زمین-146-30متر'>مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ زمین 146.30متر / مزایده,مزایده سند مالکیت اعیانی ششدانگ زمین 146.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117806/مزایده-اجاره-چهار-باب-ملک'>مزایده اجاره چهار باب ملک / مزایده, مزایده اجاره چهار باب ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117833/مزایده-واگذاری-3-باب-مغازه-با-کاربری-تجاری-نوبت-چهارم'>مزایده واگذاری 3 باب مغازه با کاربری تجاری- نوبت چهارم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 3 باب مغازه با کاربری تجاری- نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117868/مزایده-دو-دستگاه-ماشین-سنگ-زنی-دست-دوم-تیپAZA-CNA'>مزایده دو دستگاه ماشین سنگ زنی دست دوم تیپAZA CNA  / مزایده, مزایده دو دستگاه ماشین سنگ زنی دست دوم تیپAZA CNA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117899/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه / مزایده,مزایده خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117928/مزایده-پوسته-های-اکسیدی'>مزایده پوسته های اکسیدی  / اگهی مزایده , مزایده پوسته های اکسیدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117956/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-23-متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 23 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 23 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117991/مزایده-یک-دستگاه-ملخی-هایدلبرگ'>مزایده یک دستگاه ملخی هایدلبرگ / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه ملخی هایدلبرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118013/مزایده-واگذاری-اجاره-عرصه-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری اجاره عرصه غرفه تنقلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره عرصه غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118039/مزایده-خودرو-سواری-پژو'>مزایده خودرو سواری پژو / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118068/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-هوندا'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا  / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت هوندا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117621/مناقصه-اجرای-آسفالت-خیابان--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای آسفالت خیابان...چاپ دوم / مناقصه اجرای آسفالت خیابان...چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117649/فراخوان-مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-و-تجهیز-موتورخانه'>فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز موتورخانه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117669/استعلام-اجرای-عملیات-حفاری-نصب-لوله-جدار-گراول-ریزی-و-پمپاژ-چاه--'>استعلام  اجرای عملیات حفاری، نصب لوله جدار، گراول ریزی و پمپاژ چاه ... / استعلام, اجرای عملیات حفاری، نصب لوله جدار، گراول ریزی و پمپاژ چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117687/تجدید-مناقصه-واگذاری-و-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117703/مناقصه-تیغه-اره-نواری'>مناقصه تیغه اره نواری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تیغه اره نواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117717/مناقصه-طراحی-پروژه-مسکونی--تجاری'>مناقصه طراحی پروژه مسکونی ، تجاری / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه طراحی پروژه مسکونی ، تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118095/تمدید-مزایده-فروش-اقلام-برقی-مازاد-بر-نیاز--'>تمدید مزایده فروش اقلام برقی مازاد بر نیاز ... / مزایده, تمدید مزایده فروش اقلام برقی مازاد بر نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118118/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-120-55متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 120.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118144/مزایده-سردرختی-یک-باغ-به-مساحت-6-هکتار'>مزایده سردرختی یک باغ به مساحت 6 هکتار / آگهی مزایده,مزایده سردرختی یک باغ به مساحت 6 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118180/مزایده-45-520-متر-لوله-16-میلیمتر'>مزایده 45.520 متر لوله 16 میلیمتر  / مزایده, مزایده 45.520 متر لوله 16 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118216/مزایده-بهره-برداری-سالن-مراسم-تشریفات'>مزایده بهره برداری سالن مراسم تشریفات / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری سالن مراسم تشریفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118239/مزایده-ماترک-شامل-زمین-زراعی-و-60-ساعت-آب-چاه'>مزایده ماترک شامل زمین زراعی و 60 ساعت آب چاه  / مزایده,مزایده ماترک شامل زمین زراعی و 60 ساعت آب چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118291/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-دو-فرعی-مساحت-145-18متر'>مزایده ششدانگ پلاک شماره دو فرعی مساحت 145.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره دو فرعی مساحت 145.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118315/تجدید-مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید-سایپا-151'>تجدید مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید سایپا 151  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید سایپا 151 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118352/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه-شماره-6-در-پایانه-مسافربری--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره غرفه شماره 6 در پایانه مسافربری - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره غرفه شماره 6 در پایانه مسافربری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118393/مزایده-فروش-زمین-کاربری-مسکونی-مساحت-187-62متر'>مزایده فروش زمین کاربری مسکونی مساحت 187.62متر  / مزایده ,مزایده فروش زمین کاربری مسکونی مساحت 187.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118421/مزایده-پلاک-ثبتی-25-فرعی-بخش-دو-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی بخش دو مشهد  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی بخش دو مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118444/مزایده-واگذاری-منافع-یکسال-مذبح-و-پارکینگ-بقعه-متبرکه'>مزایده واگذاری منافع یکسال مذبح و پارکینگ بقعه متبرکه  / مزایده, مزایده واگذاری منافع یکسال مذبح و پارکینگ بقعه متبرکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118480/مزایده-پالت-کاشی'>مزایده پالت کاشی  / مزایده ,مزایده پالت کاشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118508/فراخوان-عمومی-شرکت-در-استعلام-قیمت-واگذاری-اجاری-مکان-غرفه-کتاب'>فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری اجاری مکان غرفه کتاب / آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت، واگذاری اجاری مکان غرفه کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118583/مزایده-یک-دستگاه-پرس-تزریق-پلاستیک--'> مزایده یک دستگاه پرس تزریق پلاستیک ... / مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پرس تزریق پلاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118600/مزایده-اجاره-تعدادی-از-مغازه-های-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از مغازه های سطح شهر..نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از مغازه های سطح شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118647/مزایده-مال-توقیفی-ملک'>مزایده مال توقیفی ملک / مزایده ,مزایده مال توقیفی ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118678/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-تخلیه-شده-و-متصرف-دار'>مزایده فروش قسمتی از املاک تخلیه شده و متصرف دار  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک تخلیه شده و متصرف دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118718/مزایده-یک-فقره-ملک-بخش-یک-کرمان-نوبت-اول'>مزایده یک فقره ملک بخش یک کرمان نوبت اول / مزایده،مزایده یک فقره ملک بخش یک کرمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118747/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-1900-98-و-1728-41متر-چاپ-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 1900.98 و 1728.41متر چاپ دوم / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 1900.98 و 1728.41متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118789/مزایده-473-1-هزارم-تمامت-ملک'>مزایده 473.1 هزارم تمامت ملک / مزایده,مزایده 473.1 هزارم تمامت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118863/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-ملک-مساحت-25متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی ملک مساحت 25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی ملک مساحت 25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118945/مزایده-یک-واحد-حیاط-مسکونی-عرصه-236متر'>مزایده یک واحد حیاط مسکونی عرصه 236متر / مزایده,مزایده یک واحد حیاط مسکونی عرصه 236متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117737/استعلام-خرید-نهال-گل-محمدی'>استعلام  خرید نهال گل محمدی   / استعلام, خرید نهال گل محمدی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117752/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117768/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-9-جایگاه-CNG'>استعلام تعمیر و نگهداری 9 جایگاه CNG  / استعلام, تعمیر و نگهداری 9 جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117787/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی'>استعلام خرید تجهیزات سیستم های سرمایشی و گرمایشی / استعلام, خرید تجهیزات سیستم های سرمایشی و گرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117808/استعلام-اجرای-جدول--'>استعلام اجرای جدول ... / استعلام , استعلام اجرای جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117830/استعلام-تابلو-پیام---'>استعلام تابلو پیام  ... / استعلام , استعلام تابلو پیام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117850/مناقصه-عمومی-خرید-مقره-های-سیلیکونی-و-یراق-آلات-خطوط-400-کیلوولت'>مناقصه عمومی خرید مقره های سیلیکونی و یراق آلات خطوط 400 کیلوولت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید مقره های سیلیکونی و یراق آلات خطوط 400 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117867/مناقصه-طراحی--تامین-قطعات--تجهیزات-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم'>مناقصه طراحی ، تامین قطعات ، تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طراحی ، تامین قطعات ، تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117889/مناقصه-انجام-امور-خدماتی'>مناقصه  انجام امور خدماتی  / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117910/تجدید-مناقصه-نگهداری-شبکه-کابل-و-هوایی-با-تامین-مصالح-و-ملزومات'>تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات   / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117927/آگهی-شناسایی-پیمانکار-دفن-پسماند-عفونی-و-خانگی-97-2-10'>آگهی شناسایی پیمانکار دفن پسماند عفونی و خانگی 97.2.10 / آگهی شناسایی پیمانکار، آگهی شناسایی پیمانکار دفن پسماند عفونی و خانگی 97.2.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117947/تجدیداستعلام-عملیات-لایروبی-و-زهکشی-و-انتقال-آب-کشاورزی--'>تجدیداستعلام عملیات لایروبی و زهکشی و انتقال آب کشاورزی... / تجدیداستعلام, تجدیداستعلام عملیات لایروبی و زهکشی و انتقال آب کشاورزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117966/مناقصه-تعریض-پل-میدان-دژبانی-شهر--مرحله-دوم'>مناقصه تعریض پل میدان دژبانی شهر - مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعریض پل میدان دژبانی شهر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117984/مناقصه-ایجاد-سیستم-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-های-ثبتی'>مناقصه  ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه  ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118006/مناقصه-یک-دستگاه-San-Storage'>مناقصه یک دستگاه San Storage / آگهی مناقصه, مناقصه یک دستگاه San Storage</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118029/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام , استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118054/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مرحله-سوم-تعمیر-و-نگهداری-(اجرای-PM)--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری (اجرای PM)... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری (اجرای PM)... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118074/مناقصه-انجام-عملیات-اضطراری-علاج-بخشی-سیستم-تخلیه--'>مناقصه انجام عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه... / فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه انجام عملیات اضطراری علاج بخشی سیستم تخلیه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118096/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ.... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118124/استعلام-بها-تعمیرات-ساختمانی-مرکز-اشتغال-و-حرفه-آموزی'> استعلام بها تعمیرات ساختمانی مرکز اشتغال و حرفه آموزی /  استعلام, بها تعمیرات ساختمانی مرکز اشتغال و حرفه آموزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118142/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118162/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-کانال-دفع-آب-های-سطحی--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات احداث کانال دفع آب های سطحی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات احداث کانال دفع آب های سطحی - مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118181/استعلام-خرید-ماهیانه-اینترنت--'>استعلام  خرید ماهیانه اینترنت .. / استعلام, خرید ماهیانه اینترنت ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118197/استعلام-درخواست-خودرو--'>استعلام درخواست خودرو ... / استعلام, استعلام درخواست خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118586/مزایده-اجاره-دو-باب-مغازه'>مزایده اجاره دو باب مغازه / آگهی مزایده اجاره, مزایده اجاره دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118611/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-مساحت-3808-12متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 3808.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان مساحت 3808.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118652/مزایده-اجاره-کلاس--'>مزایده اجاره کلاس ... / مزایده ,مزایده اجاره کلاس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118689/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-121-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 121 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 121 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118724/مزایده-3-1-حبه-مشاع-از-72-حبه-مزرعه'>مزایده 3/1 حبه مشاع از 72 حبه مزرعه  / مزایده،مزایده 3/1 حبه مشاع از 72 حبه مزرعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118756/مزایده-پلاک-ثبتی-3991-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 3991 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3991 فرعی از یک اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118796/مزایده-31-336-سهم-از-72-سهم-پلاک-ثبتی'>مزایده 31.336 سهم از 72 سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 31.336 سهم از 72 سهم پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118880/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-مساحت-106-27متر'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 106.27متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی مساحت 106.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119009/مزایده-واگذاری-دو-واحد-تجاری-وقفی'>مزایده واگذاری دو واحد تجاری وقفی  / مزایده واگذاری دو واحد تجاری وقفی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117725/استعلام-کیس-رایانه--'>استعلام کیس رایانه ... / استعلام, استعلام کیس رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117740/استعلام-تعمیر-سیستم-های-پایش-تصویری-و-اعلام-حریق--'>استعلام تعمیر سیستم های پایش تصویری و اعلام حریق ... / استعلام , استعلام تعمیر سیستم های پایش تصویری و اعلام حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117756/مناقصه-SARASOTA-GAS-DENSITY-METERS-AND-INSTRUMENT-RETRACTOR-نوبت-دوم'>مناقصه SARASOTA GAS DENSITY METERS AND INSTRUMENT RETRACTOR نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه SARASOTA GAS DENSITY METERS AND INSTRUMENT RETRACTOR نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117774/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-بیل-مکانیکی'>مناقصه خرید دو دستگاه بیل مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید دو دستگاه بیل مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117792/مناقصه-اجرای-دیوار-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای دیوار ساحلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای دیوار ساحلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117811/مناقصه-رنگ-آمیزی-تعداد-محدودی-از-واحدهای-شهرک-مسکونی'>مناقصه رنگ آمیزی تعداد محدودی از واحدهای شهرک مسکونی / مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی تعداد محدودی از واحدهای شهرک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117835/تجدید-مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-TRIPLEX'>تجدید مناقصه PARTS FOR NATIONAL TRIPLEX    / مناقصه ، مناقصه PARTS FOR NATIONAL TRIPLEX   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117854/مناقصه-تهیه-و-تحویل-تجهیزات-رختشویخانه'>مناقصه تهیه و تحویل تجهیزات رختشویخانه / مناقصه, مناقصه تهیه و تحویل تجهیزات رختشویخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117872/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید یک دستگاه فایروال / استعلام, خرید یک دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117893/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرایی-پروژه-های-آبرسانی-به-روستاهای-استان'>آگهی مناقصه عمومی اجرایی پروژه های آبرسانی به روستاهای استان / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اجرایی پروژه های آبرسانی به روستاهای استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117913/مناقصه-تهیه-قیر-امولسیون-از-قیر-60-70-و--'>مناقصه تهیه قیر امولسیون از قیر 60-70 و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه قیر امولسیون از قیر 60-70 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117932/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام , استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117954/استعلام-سم--'>استعلام سم... / استعلام , استعلام سم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117969/استعلام-تامین-خدمات-آموزش-و-رفاهی-برای-فراگیران-اساتید-و--'>استعلام تامین خدمات آموزش و رفاهی برای فراگیران، اساتید و ...  / استعلام, تامین خدمات آموزش و رفاهی برای فراگیران، اساتید و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117990/مناقصه-عمومی-پست-موبیل-5-مگاولت-آمپر--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پست موبیل 5 مگاولت آمپر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی پست موبیل 5 مگاولت آمپر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118017/فراخوان-مناقصه-محوطه-سازی-و-تکمیل-حصارکشی--'>فراخوان مناقصه محوطه سازی و تکمیل حصارکشی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه محوطه سازی و تکمیل حصارکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118037/مناقصه-عملیات-مربوط-به-بهره-برداری-از-شبکه-(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به بهره برداری از شبکه (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118058/استعلام-بروزرسانی-اطلاعات--'>استعلام بروزرسانی اطلاعات ... / استعلام , استعلام بروزرسانی اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118078/استعلام-بها-مجدد-حفاری-یک-حلقه-چاه-آب-عمیق--'> استعلام بها مجدد حفاری یک حلقه چاه آب عمیق ... /  استعلام, بها مجدد حفاری یک حلقه چاه آب عمیق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118103/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله--'>تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118129/استعلام-هارد-دیسک-سرور--'>استعلام هارد دیسک سرور ... / استعلام , استعلام هارد دیسک سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118147/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی---'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی .... / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118167/مناقصه-احیاء-و-بازسازی-قنوات-و--'>مناقصه احیاء و بازسازی قنوات و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احیاء و بازسازی قنوات و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118184/مناقصه-خرید--بارگیری--حمل-و-تخلیه-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید ، بارگیری ، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118202/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-مشاوره-مدیریت'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مشاوره مدیریت / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مشاوره مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118222/مناقصه-تامین-نیروهای-خدماتی'>مناقصه تامین نیروهای خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118500/مزایده-پارکینگ-پارک--'>مزایده پارکینگ پارک ...  / آگهی فراخوان مزایده حضوری, مزایده پارکینگ پارک ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118537/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-چری'>مزایده یک دستگاه خودروی چری / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی چری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118568/مزایده-واگذاری-اجاره-یکساله-دو-جایگاه-CNG--نوبت-سوم-چاپ-دوم'>مزایده واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG  -نوبت سوم چاپ دوم  / مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکساله دو جایگاه CNG  -نوبت سوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118593/مزایده-اجاره-مهدکودک-نوبت-دوم'>مزایده اجاره مهدکودک نوبت دوم  / مزایده, مزایده اجاره مهدکودک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118633/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118664/مزایده-دو-قطعه-زمین-مزروعی-مساحت-17774-و-5011متر'>مزایده دو قطعه زمین مزروعی مساحت 17774 و 5011متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی مساحت 17774 و 5011متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118700/مزایده-آپارتمان-سه-خوابه-مساحت-اعیان-132متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان سه خوابه مساحت اعیان 132متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان سه خوابه مساحت اعیان 132متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118737/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-159-50متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 159.50متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 159.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118768/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-بمساحت-448-15-مترمربع'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه بمساحت 448/15 مترمربع  / مزایده،مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه بمساحت 448/15 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118837/مزایده-یکباب-واحد-تجاری-طلافروشی-مساحت-15-متر'>مزایده یکباب واحد تجاری طلافروشی مساحت 15 متر  / مزایده,مزایده یکباب واحد تجاری طلافروشی مساحت 15 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118910/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-437-09متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 437.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 437.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117746/مناقصه-حمل-آسفالت-بصورت-شبانه-روزی'>مناقصه حمل  آسفالت بصورت شبانه روزی  / مناقصه , مناقصه حمل  آسفالت بصورت شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117762/فراخوان-شناسایی-پتانسیل-های-معدنی'>فراخوان شناسایی پتانسیل های معدنی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی پتانسیل های معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117779/استعلام-تکمیل-و-تعمیرات-اداره'>استعلام  تکمیل و تعمیرات اداره  / استعلام, تکمیل و تعمیرات اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117799/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار-و-انجام-معاینات-دوره-ای'>استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و انجام معاینات دوره ای / استعلام, اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و انجام معاینات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117817/استعلام-کتاب-قرآن'>استعلام  کتاب قرآن / استعلام, کتاب قرآن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117843/فراخوان-مناقصه-حصارکشی-و-محوطه-سازی-مخزن'>فراخوان مناقصه حصارکشی و محوطه سازی مخزن / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه حصارکشی و محوطه سازی مخزن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117858/مناقصه-خدمات-نظافت-پستهای---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت پستهای ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظافت پستهای ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117881/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-و-ساماندهی-ساختمان-های-خانه---'>استعلام انجام عملیات مرمت و ساماندهی ساختمان های خانه  ... / استعلام, انجام عملیات مرمت و ساماندهی ساختمان های خانه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117898/مناقصات-تامین-برق'>مناقصات تامین برق / آگهی مناقصات عمومی , مناقصات تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117919/استعلام-90-پره-رادیاتور-ایران'>استعلام  90 پره رادیاتور ایران / استعلام, 90 پره رادیاتور ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117938/استعلام-تجهیزات-پسیو--'>استعلام تجهیزات پسیو ... / استعلام , استعلام تجهیزات پسیو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117959/فراخوان-عمومی-مناقصه-عملیات-بهنگام-سازی-طراحی-ساخت-و-نصب--نوبت-دوم'>فراخوان عمومی مناقصه عملیات بهنگام سازی طراحی، ساخت و نصب ...نوبت دوم  / فراخوان عمومی, فراخوان عمومی مناقصه عملیات بهنگام سازی طراحی، ساخت و نصب ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117977/استعلام-بها-انجام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای'>استعلام بها انجام فعالیت های تخصصی ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای / استعلام, بها انجام فعالیت های تخصصی ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117997/فراخوان-مناقصه-عمومی-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118024/استعلام-پوآر-اتوماتیک--'>استعلام پوآر اتوماتیک ... / استعلام, استعلام پوآر اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118044/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی  عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی  عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118065/آگهی-مناقصه-تعویض-قسمتی-از-خط-انتقال-آب-مجتمع'>آگهی مناقصه تعویض قسمتی از خط انتقال آب مجتمع  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تعویض قسمتی از خط انتقال آب مجتمع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118083/استعلام-بروزرسانی-اطلاعات-اماکن-شهری-و-روستایی--'>استعلام بروزرسانی اطلاعات اماکن شهری و روستایی ... / استعلام, بروزرسانی اطلاعات اماکن شهری و روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118111/استعلام-احداث-کانال-آبیاری--'>استعلام  احداث کانال آبیاری ... / استعلام, احداث کانال آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118133/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-طیف-سنج-مادون-قرمز'>مناقصه خرید یک دستگاه طیف سنج مادون قرمز / مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه طیف سنج مادون قرمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118154/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-تجهیز-و-فنس-کشی-محوطه-چاه----مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال، تجهیز و فنس کشی محوطه چاه ....- مرحله اول نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال، تجهیز و فنس کشی محوطه چاه ....- مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118174/استعلام-کرایه-اتوبوس-VIP'>استعلام  کرایه اتوبوس VIP  / استعلام, کرایه اتوبوس VIP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118191/استعلام-اره-فلز-بر-سریع'>استعلام اره فلز بر سریع   / استعلام, اره فلز بر سریع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118208/فراخوان-خرید--تامین-و-نصب-تجهیزات-ایستگاه-های-فیلتراسیون-شبکه-های-فرعی'>فراخوان خرید ، تامین و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه های فرعی  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، تامین و نصب تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون شبکه های فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118645/مزایده-یک-دستگاه-سواری-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه سواری ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118676/مزایده-ملک-با-کاربری-مسکونی-مساحت-160-مترمربع'>مزایده ملک با کاربری مسکونی مساحت 160 مترمربع  / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی مساحت 160 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118716/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-شش-دانگ-ملک'>مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک / مزایده،مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118743/مزایده-ششدانگ-پلاک-6607-فرعی-از-58-اصلی-بخش-چهارده'>مزایده ششدانگ پلاک 6607 فرعی از 58 اصلی بخش چهارده / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 6607 فرعی از 58 اصلی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118784/مزایده-پلاک-ثبتی-8024-فرعی-بخش-16-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 8024 فرعی بخش 16 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 8024 فرعی بخش 16 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118859/مزایده-واگذاری-اتاق-پزشک-مرکز-خدمات-جامع-سلامت'>مزایده واگذاری اتاق پزشک مرکز خدمات جامع سلامت  / مزایده ,مزایده واگذاری اتاق پزشک مرکز خدمات جامع سلامت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118938/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سی-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117736/مناقصه-خرید-دو-نوع-کود-شیمیایی-سولفات-پتاسیم-گرانوله-و--'>مناقصه خرید دو نوع کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله و ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو نوع کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117751/مناقصه-برنج-ایرانی-نوبت-دوم'>مناقصه  برنج ایرانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقه برنج ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117767/مناقصه-تامین-بلت-نوار-نقاله'>مناقصه تامین بلت نوار نقاله  / مناقصه, مناقصه تامین بلت نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117786/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-تعداد-8-قطعه-مرکز-محله--'>فراخوان مشارکت در ساخت تعداد 8 قطعه مرکز محله... / مناقصه عمومی, فراخوان مشارکت در ساخت تعداد 8 قطعه مرکز محله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117807/مناقصه-اجرای-سنگ-جدول--زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه اجرای سنگ جدول ، زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سنگ جدول ، زیرسازی و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117825/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-جاده-بین-مزارع-شهرستان'>فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع شهرستان  / مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه احداث جاده بین مزارع شهرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117849/مناقصه-انجام-امور-خدمات-شهری-(تنظیفات)-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات شهری (تنظیفات) ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات شهری (تنظیفات) ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117865/مناقصه-نظارت-بر-کنترل-کمی-و-کیفی-محصولات-صادراتی'>مناقصه نظارت بر کنترل کمی و کیفی محصولات صادراتی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  نظارت بر کنترل کمی و کیفی محصولات صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117888/مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت-و-لکه-گیری-سطح-شهر--تجدید'>مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت و لکه گیری سطح شهر...تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت و لکه گیری سطح شهر...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117907/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ... / استعلام, فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117926/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه  , مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117946/استعلام-سفت-کاری-تمام-شده-به-جز-آجرکاری--'>استعلام  سفت کاری تمام شده به جز آجرکاری ... / استعلام, سفت کاری تمام شده به جز آجرکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117965/مناقصه-تکمیل-ابنیه-ساختمان-جدید'>مناقصه تکمیل ابنیه ساختمان جدید / مناقصه, مناقصه تکمیل ابنیه ساختمان جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117983/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118005/مناقصه-تهیه-و-اجرای-آسفالت-گرم-محور--'>مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم محور ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و اجرای آسفالت گرم محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118028/مناقصه-تامین-متمرکز-اعلام-انشعاب-آب-لوازم-انشعاب--کنتور--لوله-و-اتصالات-و--'>مناقصه تامین متمرکز اعلام انشعاب آب لوازم انشعاب ، کنتور ، لوله و اتصالات و ...  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین متمرکز اعلام انشعاب آب لوازم انشعاب ، کنتور ، لوله و اتصالات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118052/مناقصه-امور-خدماتی-و-تاسیساتی'>مناقصه امور خدماتی و تاسیساتی / آگهی مناقصه,مناقصه امور خدماتی و تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118073/استعلام-بروزرسانی-اطلاعات--'>استعلام بروزرسانی اطلاعات ... / استعلام , استعلام بروزرسانی اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118093/استعلام-ست-میز-مدیریت-با-کنفرانس-و---'>استعلام ست میز مدیریت با کنفرانس و .... / استعلام, ست میز مدیریت با کنفرانس و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118121/تجدید-مناقصه-احداث-فضای-پایلوت-نگهداری-و-پرورش-مار-به-صورت-EPC'>تجدید مناقصه احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت EPC   / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار به صورت EPC  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118141/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی--'>استعلام تکمیل مجموعه ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل مجموعه ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118161/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن--'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118179/مناقصه-تهیه-2-000-000-عدد-جلد-کارت-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه 2.000.000 عدد جلد کارت- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه 2.000.000 عدد جلد کارت...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118196/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118215/استعلام-اسفنج-و-هورمون--'>استعلام اسفنج و هورمون ... / استعلام , استعلام اسفنج و هورمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118240/مناقصه-مربوط-به-تهیه-و-تامین-71-دستگاه-خودرو-استیجاری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه مربوط به تهیه و تامین 71 دستگاه خودرو استیجاری ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه مربوط به تهیه و تامین 71 دستگاه خودرو استیجاری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118618/مزایده-یک-دستگاه-تردمیل-یکدستگاه-دوچرخه'>مزایده یک دستگاه تردمیل- یکدستگاه دوچرخه / مزایده,مزایده یک دستگاه تردمیل- یکدستگاه دوچرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118653/مزایده-804-2-هزارم-تمامیت-ملک-تجدید'>مزایده 804.2 هزارم تمامیت ملک تجدید / مزایده,مزایده 804.2 هزارم تمامیت ملک تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118691/مزایده-3-دانگ-و-217-1-هزارم-یک-دانگ-مشاع'>مزایده 3 دانگ و 217/1 هزارم یک دانگ مشاع / مزایده,مزایده 3 دانگ و 217/1 هزارم یک دانگ مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118725/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-27000متر'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین مزروعی 27000متر / مزایده ,مزایده یک دانگ مشاع از زمین مزروعی 27000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118758/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده،مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118802/مزایده-فروش-220-هزار-تن-سنگ-آهن'>مزایده فروش 220 هزار تن سنگ آهن /  مزایده عمومی , مزایده فروش 220 هزار تن سنگ آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118885/مزایده-یکبابخانه-و-محوطه-مسکونی-زیربنای-شصت-متر'>مزایده یکبابخانه و محوطه مسکونی زیربنای شصت متر  / مزایده,مزایده یکبابخانه و محوطه مسکونی زیربنای شصت متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119172/مزایده-742-ردیف-اقلام-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده 742 ردیف اقلام لوازم یدکی خودرو / مزایده,مزایده 742 ردیف اقلام لوازم یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117727/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-2000-سرایداری--'>مناقصه احداث مخزن بتنی 2000، سرایداری.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی 2000، سرایداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117742/مناقصه-عملیات-راهسازی-کمربندی'>مناقصه عملیات راهسازی کمربندی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات راهسازی کمربندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117757/تجدیداستعلام-عملیات-لایروبی-کانالهای-زهکشی-و-انتقال-آب'>تجدیداستعلام عملیات لایروبی کانالهای زهکشی و انتقال آب / تجدیداستعلام, تجدیداستعلام عملیات لایروبی کانالهای زهکشی و انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117775/استعلام-​پرورش-جنگل-(جنگل-کاری)-و-سایرفعالیت-های-جنگل-داری'>استعلام ​پرورش جنگل (جنگل کاری) و سایرفعالیت های جنگل داری  / استعلام, ​پرورش جنگل (جنگل کاری) و سایرفعالیت های جنگل داری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117793/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117812/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-اصلی'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​​زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117839/مناقصه-2100-متر-کابل-20-کیلوولت-تک-سیمه--'>مناقصه 2100 متر کابل 20 کیلوولت تک سیمه... / مناقصه عمومی, مناقصه 2100 متر کابل 20 کیلوولت تک سیمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117855/مناقصه-رفت-و-روب-(جاروکشی)'>مناقصه رفت و روب (جاروکشی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفت و روب (جاروکشی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117873/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  - نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117894/استعلام-نوار-قلب'>استعلام نوار قلب  / استعلام, نوار قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117914/استعلام-چراغ--'>استعلام چراغ ... / استعلام, استعلام چراغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117934/استعلام-خرید-اسپیکات-فلنچ-تبدیل--'>استعلام خرید اسپیکات فلنچ، تبدیل،... / استعلام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117955/استعلام-لوله-و-اتصالات-فولادی'>استعلام  لوله و اتصالات فولادی  / استعلام,  لوله و اتصالات فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117971/مناقصه-جهت-تامین-نیروی-انسانی-به-منظور-ارائه-خدمات-حمل-و-نقل--اداری-و--'>مناقصه جهت تامین نیروی انسانی به منظور ارائه خدمات حمل و نقل ، اداری و ... / مناقصه , مناقصه جهت تامین نیروی انسانی به منظور ارائه خدمات حمل و نقل ، اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117992/استعلام-سبد--'>استعلام سبد ... / استعلام , استعلام سبد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118018/فراخوان-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی، فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118040/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-آب-شهر-فاز-اول-و-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر فاز اول و دوم... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال آب شهر فاز اول و دوم... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118061/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیز-ایستگاه--'>استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه... / استعلام,استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118079/آگهی-مناقصه-عمومی-واگذاری-آبیاری-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی واگذاری آبیاری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی واگذاری آبیاری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118104/استعلام-سبزی-فریز-شده'>استعلام سبزی فریز شده / استعلام, سبزی فریز شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118130/استعلام-ارتقاء-سرور--'>استعلام ارتقاء سرور... / استعلام, استعلام ارتقاء سرور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118149/مناقصه-خرید-شیشه-های-جانبی-اتوبوس-شهری'>مناقصه خرید شیشه های جانبی اتوبوس شهری / مناقصه, مناقصه خرید شیشه های جانبی اتوبوس شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118169/استعلام-مودم--'>استعلام مودم ... / استعلام , استعلام مودم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118186/استعلام-کرایه-سایر-ماشین-آلات-تجهیزات-و-کالاهای-ملموس'>استعلام کرایه سایر ماشین آلات، تجهیزات و کالاهای ملموس  / استعلام, کرایه سایر ماشین آلات، تجهیزات و کالاهای ملموس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118204/فراخوان-خدمات-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و-نگهبانی'>فراخوان خدمات انجام امور خدماتی و پشتیبانی و نگهبانی / مناقصه عمومی, فراخوان خدمات انجام امور خدماتی و پشتیبانی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118223/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-از-فضای-سبز-هرس-چمن-حصار-سبز-و-اصلاح-درختان-اصلاحیه'>مناقصه انجام خدمات نگهداری از فضای سبز، هرس چمن، حصار سبز و اصلاح درختان اصلاحیه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نگهداری از فضای سبز، هرس چمن، حصار سبز و اصلاح درختان اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118246/استعلام-​لوله-پلی-اتیلن'>استعلام ​لوله پلی اتیلن  / استعلام, ​لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118259/استعلام-محوطه-سازی--'>استعلام محوطه سازی ... / استعلام , استعلام محوطه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118274/مناقصه-بخشی-از-فعالیتهای-خدمات-امور-پشتیبانی--'>مناقصه بخشی از فعالیتهای خدمات امور پشتیبانی ... / آگهی مناقصه ، مناقصه بخشی از فعالیتهای خدمات امور پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118573/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-335-فرعی-بخش-23-یزد'>مزایده پلاک ثبتی شماره 335 فرعی بخش 23 یزد / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی شماره 335 فرعی بخش 23 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118596/مزایده-ساختمان-ویلایی-مساحت-227متر'>مزایده ساختمان ویلایی مساحت 227متر / مزایده ,مزایده ساختمان ویلایی مساحت 227متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118641/مزایده-ملک-مساحت-اعیان-هفتاد-متر'>مزایده ملک مساحت اعیان هفتاد متر  / مزایده ,مزایده ملک مساحت اعیان هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118668/مزایده-تعدادی-از-املاک-با-کاربری-تجاری'>مزایده تعدادی از املاک با کاربری تجاری  / مزایده ,مزایده تعدادی از املاک با کاربری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118708/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی  / مزایده،مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118740/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس آی / مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118772/مزایده-فروش-تعداد-سه-واحد-مسکونی-و-یک-واحد-تجاری-مغازه-دو-دهنه-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری مغازه دو دهنه نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری مغازه دو دهنه نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118848/مزایده-پلاک-1435-فرعی-بخش-4-یزد'>مزایده پلاک 1435 فرعی بخش 4 یزد / مزایده,مزایده پلاک 1435 فرعی بخش 4 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118923/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-251-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 251.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 251.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117748/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی  / مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117765/فراخوان-شناسایی-منابع-جدید-تولید-و-تامین-کنندگان-ماده-ضد-خوردگی-سیستم-شیرین-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان ماده ضد خوردگی سیستم شیرین  ـ نوبت دوم / فراخوان شناسایی، فراخوان شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان ماده ضد خوردگی سیستم شیرین ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117783/فراخوان-مناقصه-عمومی-267-دستگاه-کنتور-حجمی-هوشمند(wi)'>فراخوان مناقصه عمومی 267 دستگاه کنتور حجمی هوشمند(wi)  /  آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی 267 دستگاه کنتور حجمی هوشمند(wi) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117803/مناقصه-​لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه ​لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​​لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117821/استعلام-پلاتر-قلمی-سیاه-و-سفید'>استعلام  پلاتر قلمی سیاه و سفید / استعلام, پلاتر قلمی سیاه و سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117845/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117862/تجدید-دوم-فراخوان-اجرای-عملیات-پروژه-سد-مخزنی-گرین-و-تاسیسات-جانبی'>تجدید دوم فراخوان اجرای عملیات پروژه سد مخزنی گرین و تاسیسات جانبی / تجدید دوم مناقصه عمومی، تجدید دوم فراخوان اجرای عملیات پروژه سد مخزنی گرین و تاسیسات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117884/استعلام-ساماندهی-محوطه--'>استعلام ساماندهی محوطه ... / استعلام, استعلام ساماندهی محوطه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117902/مناقصه-جدولگذاری-معابر----نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری معابر ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117921/استعلام-تهیه-فیلم-مستند-آموزشی--'>استعلام تهیه فیلم مستند آموزشی ... / استعلام , استعلام تهیه فیلم مستند آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117941/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام مواد شوینده  / استعلام, مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117961/استعلام-تعمیرات-دکوراسیون-داخلی'>استعلام  تعمیرات دکوراسیون داخلی / استعلام, تعمیرات دکوراسیون داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117979/فراخوان-مناقصه-اجرای-خطوط-انتقال-و-اصلی-آب--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای خطوط انتقال و اصلی آب - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای خطوط انتقال و اصلی آب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118001/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-راهبری-تاسیسات-سازمان'>استعلام تعمیر و نگهداری راهبری تاسیسات سازمان / استعلام, تعمیر و نگهداری راهبری تاسیسات سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118026/مناقصه-تکمیل-تاسیسات-برقی-ساختمان-جدید'>مناقصه تکمیل تاسیسات برقی ساختمان جدید / مناقصه, مناقصه تکمیل تاسیسات برقی ساختمان جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118048/مناقصه-خرید-و-اجرای-دوربین-مداربسته'>مناقصه خرید و اجرای دوربین مداربسته / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118069/استعلام-کیت-آر-پی-آر-500-تستی-امگا'>استعلام  کیت آر پی آر 500 تستی امگا / استعلام, کیت آر پی آر 500 تستی امگا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118088/آگهی-فراخوان-مناقصه-پروژه-خرید-بیمه-حمل-کالیبراسیون-نصب-و-راه-اندازی'>آگهی فراخوان مناقصه پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه پروژه خرید، بیمه، حمل، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118115/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی-روستای---'>استعلام احداث کانال آبرسانی روستای .... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118136/مناقصه-واگذاری-اجرا-پروژه-برقرسانی'>مناقصه واگذاری اجرا پروژه برقرسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجرا پروژه برقرسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118158/مناقصه-بخشی-از-فعالیت-های-مورد-نیاز-خود-از-جمله-اداری-و--'>مناقصه بخشی از فعالیت های مورد نیاز خود از جمله اداری و.... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای بازسازی و تعمیرات ساختمانهای اداری و منازل.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118176/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-(عملیات-روفت-و-روب-و--'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (عملیات روفت و روب و ... / مناقصه,  مناقصه واگذاری امور خدمات شهری (عملیات روفت و روب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118193/مناقصه-واگذاری-بخش-خدمات-شرکت'>مناقصه  واگذاری بخش خدمات شرکت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه  واگذاری بخش خدمات شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118212/استعلام-رسید-مشتری-وینکور-حرارتی-280-متری'>استعلام رسید مشتری وینکور حرارتی 280 متری / استعلام, رسید مشتری وینکور حرارتی 280 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118547/مزایده-اجاره-دو-طبقه-ساختمان-اداری-تجاری'>مزایده اجاره دو طبقه ساختمان اداری تجاری  / آگهی مزایده,مزایده اجاره دو طبقه ساختمان اداری تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118578/مزایده-شش-طاقه-پارچه-گیپور'>مزایده شش طاقه پارچه گیپور  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده شش طاقه پارچه گیپور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118598/مزایده-اجاره-یکدستگاه-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکدستگاه کانکس نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یکدستگاه کانکس نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118643/مزایده-ششدانگ-پلاک-های-4186-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاک های 4186 فرعی / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک های 4186 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118671/مزایده-منزل-مسکونی-و-سه-باب-مغازه-با-مصالح-دیوار-آجری-عرصه-351-91متر'>مزایده منزل مسکونی و سه باب مغازه با مصالح دیوار آجری عرصه 351.91متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی و سه باب مغازه با مصالح دیوار آجری عرصه 351.91متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118712/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-ورزشی-اسکیت-و-پینت-بال'>مزایده بهره برداری از زمین ورزشی اسکیت و پینت بال / مزایده , مزایده بهره برداری از زمین ورزشی اسکیت و پینت بال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118742/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده،مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118778/مزایده-پلاک-ثبتی-2289-بخش-15-ثبتی-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 2289 بخش 15 ثبتی اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2289 بخش 15 ثبتی اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118855/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-370متر-و-سه-دانگ-از-منزل-مسکونی'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ 370متر و سه دانگ از منزل مسکونی / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ 370متر و سه دانگ از منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118931/مزایده-پلاکهای-ثبتی-شامل-آپارتمان'>مزایده پلاکهای ثبتی شامل آپارتمان / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی شامل آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117735/مناقصه-تلویزیون-LED'>مناقصه تلویزیون LED / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117750/مناقصه-نوبت-سوم-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-معدن'>مناقصه نوبت سوم مشارکت در سرمایه گذاری معدن / مناقصه نوبت سوم مشارکت در سرمایه گذاری معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117766/مناقصه-خرید-350-تن-اسید-سولفوریک-و--'>مناقصه خرید 350 تن اسید سولفوریک و... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 350 تن اسید سولفوریک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117785/مناقصه-اجرای-عملیات-نصب-و-تغییر-قطر-3800-رشته-انشعاب-آب'>مناقصه اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 3800 رشته انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نصب و تغییر قطر 3800 رشته انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117804/استعلام-دستکش-زنانه-و-مردانه-دستمال-نانو-و--'>استعلام  دستکش زنانه و مردانه، دستمال نانو و ... / استعلام, دستکش زنانه و مردانه، دستمال نانو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117822/مناقصه-خدمات-پیمانکار-پرسنل-خدماتی--'>مناقصه خدمات پیمانکار پرسنل خدماتی... / مناقصه, مناقصه خدمات پیمانکار پرسنل خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117847/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-همراه-با-قیر'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر همراه با قیر  / مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر همراه با قیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117864/مناقصه-تعمیرات-اساسی-OVER-HALUL-و-تامین-قطعات-یدکی---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی OVER HALUL و تامین قطعات یدکی ... نوبت دوم  / آگهی تجدید استعلام ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیرات اساسی OVER HALUL و تامین قطعات یدکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117887/استعلام-تغییرات-و-بازسازی-و-ساماندهی-ورودی-سایت--'>استعلام تغییرات و بازسازی و ساماندهی ورودی سایت ... / استعلام, تغییرات و بازسازی و ساماندهی ورودی سایت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117904/مناقصه-تامین-انواع-خودرو-سواری--مینی-بوس-و-اتوبوس--نوبت-دوم'>مناقصه تامین انواع خودرو سواری ، مینی بوس و اتوبوس  - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تامین انواع خودرو سواری ، مینی بوس و اتوبوس  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117925/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات--'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات... / استعلام,استعلام خرید لوازم و تجهیزات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117943/فراخوان-مناقصه-خرید-خار-مانع-استقرار-پرنده-(از-نوع-افشان)--'>فراخوان مناقصه خرید خار مانع استقرار پرنده (از نوع افشان) ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید خار مانع استقرار پرنده (از نوع افشان) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117963/فراخوان-مناقصه-تامین-کننده-مناسب-پهنای-باند-اینترنت'>فراخوان مناقصه تامین کننده مناسب پهنای باند اینترنت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین کننده مناسب پهنای باند اینترنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117980/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118002/استعلام-قفسه-فلزی--'>استعلام قفسه فلزی... / استعلام, استعلام قفسه فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118027/مناقصه-بهینه-سازی-کابین-بیمار--'>مناقصه بهینه سازی کابین بیمار... / مناقصه عمومی, مناقصه بهینه سازی کابین بیمار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118051/استعلام-تخت-خواب-دو-طبقه---'>استعلام تخت خواب دو طبقه  ... / استعلام, تخت خواب دو طبقه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118071/فراخوان-عملیات-اجرایی-تخریب-شمع-های-سازه-ای-در-مسیر-دستگاه-حفاری-مکانیزه-TBM'>فراخوان عملیات اجرایی تخریب شمع های سازه ای در مسیر دستگاه حفاری مکانیزه TBM / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اجرایی تخریب شمع های سازه ای در مسیر دستگاه حفاری مکانیزه TBM</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118089/مناقصه-تعداد-40-000-لیتر-شیر-پاستوریزه-خوراکی-مصرفی-پرسنل'>مناقصه تعداد 40.000 لیتر شیر پاستوریزه خوراکی مصرفی پرسنل / مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 40.000 لیتر شیر پاستوریزه خوراکی مصرفی پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118117/مناقصه-تعدادی-پمپ-و-الکتروموتور'>مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور / آگهی مناقصه , مناقصه تعدادی پمپ و الکتروموتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118138/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی---'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی .... / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118159/مناقصه-واگذاری-کلیه-موارد-برنامه-نویسی-طراحی-وب-طراحی-سایت-فروشگاههای-مجازی--'>مناقصه واگذاری کلیه موارد برنامه نویسی طراحی وب، طراحی سایت فروشگاههای مجازی... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه موارد برنامه نویسی طراحی وب، طراحی سایت فروشگاههای مجازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118538/مزایده-فروش-مصالح-مدارس-تخریبی'>مزایده فروش مصالح مدارس تخریبی / مزایده , مزایده فروش مصالح مدارس تخریبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118569/مزایده-چهار-دستگاه-ماشین-تراشکاری'>مزایده چهار دستگاه ماشین تراشکاری  / آگهی مزایده،مزایده چهار دستگاه ماشین تراشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118595/مزایده-مشخصات-خودرو-کامیون'>مزایده مشخصات خودرو کامیون  / مزایده ,مزایده مشخصات خودرو کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118636/مزایده-ملک-مزروعی-بیشه-زار-مساحت-83439متر'>مزایده ملک مزروعی بیشه زار مساحت 83439متر  / مزایده ,مزایده ملک مزروعی بیشه زار مساحت 83439متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118666/مزایده-واگذاری-اجاره-2-قطعه-زمین-زراعی-و--'>مزایده واگذاری اجاره 2 قطعه زمین زراعی و ... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره 2 قطعه زمین زراعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118705/مزایده-یک-دستگاه-آپارتمان-مسکونی'>مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118738/استعلام-واگذاری-محل-غرفه-مواد-غذایی'>استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی / استعلام, استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118771/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه پژو پارس / مزایده یک دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118841/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-277متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 277متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 277متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118917/مزایده-یکباب-منزل-آپارتمانی-نوبت-اول'>مزایده یکباب منزل آپارتمانی نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب منزل آپارتمانی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117747/مناقصه-خرید-کود-شیمیایی-سوپر-فسفات-ساده-گرانوله'>مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله / مناقصه عمومی, مناقصه خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده گرانوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117763/استعلام-ساماندهی-و-اجرای-دیوار--'>استعلام ساماندهی و اجرای دیوار ... / استعلام , استعلام ساماندهی و اجرای دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117780/استعلام-لوازم-مورد-نیاز-جدا-سازی-آب-شرب-از-آب-فضای-سبز--'>استعلام لوازم مورد نیاز جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز ... / استعلام , استعلام لوازم مورد نیاز جدا سازی آب شرب از آب فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117802/مناقصه-پروژه-احداث-ساختمان-بازارچه'>مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث ساختمان بازارچه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117820/استعلام-عملیات-تکمیل-و-بهسازی--'>استعلام عملیات تکمیل و بهسازی ... / استعلام , استعلام عملیات تکمیل و بهسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117844/استعلام-آنتن--'>استعلام آنتن ... / استعلام , استعلام آنتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117861/استعلام-سبزی-خورشتی-سرخ-شده'>استعلام سبزی خورشتی سرخ شده  / استعلام, سبزی خورشتی سرخ شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117883/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-لودر-کوماتسو'>مناقصه خرید دو دستگاه لودر کوماتسو / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید دو دستگاه لودر کوماتسو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117901/استعلام-مرمت-و-تیغ-زنی-جاده--'>استعلام مرمت و تیغ زنی جاده ... / استعلام, استعلام مرمت و تیغ زنی جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117920/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117939/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژه-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی-علی-آباد'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی علی آباد  / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی علی آباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117960/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-و-بسته-بندی'>مناقصه تامین مواد اولیه و بسته بندی / مناقصه عمومی ,مناقصه تامین مواد اولیه و بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117978/استعلام-حمل-و-نقل-زمینی---'>استعلام حمل و نقل زمینی  ... / استعلام, استعلام حمل و نقل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118000/مناقصه-گازرسانی-به-صنایع'>مناقصه گازرسانی به صنایع / مناقصه , مناقصه گازرسانی به صنایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118025/استعلام-لام-پاتولوژی--'>استعلام لام پاتولوژی... / استعلام,استعلام لام پاتولوژی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118045/مناقصه-شیر-ایمنی-و-غیره'>مناقصه شیر ایمنی و غیره  / مناقصه , مناقصه شیر ایمنی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118067/فراخوان-مناقصه-عمومی-واگذاری-پایگاه-های-سلامت-در-مناطق-حاشیه-شهرها--'>فراخوان مناقصه عمومی واگذاری پایگاه های سلامت در مناطق حاشیه شهرها... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی واگذاری پایگاه های سلامت در مناطق حاشیه شهرها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118084/استعلام-بروز-رسانی-اطلاعات-اماکن-شهری--'>استعلام بروز رسانی اطلاعات اماکن شهری ... / استعلام , استعلام بروز رسانی اطلاعات اماکن شهری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118113/فراخوان-تامین-58-قلم-تجهیزات-پکیج-سرمایشی--نوبت-دوم'>فراخوان تامین 58 قلم تجهیزات پکیج سرمایشی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان تامین 58 قلم تجهیزات پکیج سرمایشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118134/مناقصه-لوله-های-UPVC'>مناقصه لوله های UPVC  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لوله های UPVC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118156/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118175/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-دیوارکشی'>آگهی مناقصه  اجرای عملیات دیوارکشی  / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه   اجرای عملیات دیوارکشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118192/استعلام-رینگ-یاتاقان-تراست--'>استعلام رینگ یاتاقان تراست ... / استعلام , استعلام رینگ یاتاقان تراست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118209/تجدید-مناقصه-خرید-مصالح-شن-و-ماسه-جهت-تولید-آسفالت'>تجدید مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید مصالح شن و ماسه جهت تولید آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118233/استعلام-لوازم-یدکی-آمبولانس-بنز-اسپرینتر'>استعلام لوازم یدکی آمبولانس بنز اسپرینتر / استعلام, لوازم یدکی آمبولانس بنز اسپرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118250/مناقصه-خدمات-خودرویی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات خودرویی نوبت دوم  / مناقصه خدمات خودرویی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118263/مناقصه-تامین-خودروهای-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه تامین خودروهای تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118281/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118218/مناقصه-خرید-ادوات-و-تجهیزات-ایستگاه-های-پایش--'>مناقصه خرید ادوات و تجهیزات ایستگاه های پایش... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ادوات و تجهیزات ایستگاه های پایش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118241/استعلام-تابلو-سافت-استارت--'>استعلام  تابلو سافت استارت ... / استعلام, تابلو سافت استارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118255/فراخوان-مناقصه-عمومی-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-روستایی-برق-شهرک-صعتی'>فراخوان مناقصه عمومی اصلاح و بهینه سازی شبکه روستایی برق شهرک صعتی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اصلاح و بهینه سازی شبکه روستایی برق شهرک صعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118269/استعلام-آبکودپاک--'>استعلام آبکودپاک ... / استعلام , استعلام آبکودپاک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118287/استعلام-ماشین-cnc-وایمولایزر-کامل-خودرو-پرتابل-بدون-لپ-تاپ'>استعلام ماشین cnc وایمولایزر کامل خودرو پرتابل بدون لپ تاپ  / استعلام, ماشین cnc وایمولایزر کامل خودرو پرتابل بدون لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118311/استعلام-سوئیچ-شبکه-سیسکو-24-پورت-WS-C2960-PLUS-24PC-L'>استعلام سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-PLUS 24PC-L / استعلام, سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960-PLUS 24PC-L</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118331/استعلام-اجرای-مخزن-زمینی---'>استعلام  اجرای مخزن زمینی  ... / استعلام, اجرای مخزن زمینی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118347/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-عمومی-مرکز-زیارتی-تجدید'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز زیارتی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز زیارتی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118365/مناقصه-خرید-و-حمل-و-نقل-انواع-لوله-های-پلی-اتیلن-PE80-و--'>مناقصه خرید و حمل و نقل انواع لوله های پلی اتیلن PE80 و ... / مناقصه , مناقصه خرید و حمل و نقل انواع لوله های پلی اتیلن PE80 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118383/مناقصه-انتقال-آب-کشاورزی--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال آب کشاورزی - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه انتقال آب کشاورزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118398/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118418/مناقصه-عملیات-حمل-مصالح-سنگی-و-آسفالت-از-معادن--'>مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی و آسفالت از معادن... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل مصالح سنگی و آسفالت از معادن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118445/استعلام-درخواست-اینترنت-با-سرعت-6-مگابایت'>استعلام  درخواست اینترنت با سرعت 6 مگابایت  / استعلام, درخواست اینترنت با سرعت 6 مگابایت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118461/استعلام-پودر-پرکلرین'>استعلام  پودر پرکلرین  / استعلام, پودر پرکلرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118481/استعلام-تهیه-و-ساخت-کمد'>استعلام  تهیه و ساخت کمد / استعلام, تهیه و ساخت کمد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118503/مناقصه-عملیات-ساماندهی-و-لایروبی-رودخانه'>مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118521/استعلام-کمد-تمام-mdf-با-آویز-و-قفل-و-لولا-12-عدد'>استعلام کمد تمام mdf با آویز و قفل و لولا 12 عدد / استعلام, کمد تمام mdf با آویز و قفل و لولا 12 عدد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118539/مناقصه-ساخت-و-نصب-100-علمک-پلی-اتیلن-10000-متر-شبکه-پلی-اتیلن---ـ-نوبت-دوم'>مناقصه ساخت و نصب 100 علمک پلی اتیلن 10000 متر شبکه پلی اتیلن ... ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 100 علمک پلی اتیلن 10000 متر شبکه پلی اتیلن ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118559/استعلام-تابلو-سافت-استارت--'>استعلام تابلو سافت استارت... / استعلام, استعلام تابلو سافت استارت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118576/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118603/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-ماشین-آلات-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری و ماشین آلات مورد نیاز... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات شهری و ماشین آلات مورد نیاز... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118619/استعلام-فریم-کیسه-فیلتر-دیداستینگ'>استعلام فریم کیسه فیلتر دیداستینگ / استعلام , استعلام فریم کیسه فیلتر دیداستینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118634/استعلام-استرینر-(صافی)-پمپ-های-آب'>استعلام استرینر (صافی) پمپ های آب  / استعلام , استعلام استرینر (صافی) پمپ های آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118655/استعلام-دستگاه-تزریق-دمش-آرگون-و--'>استعلام دستگاه تزریق دمش آرگون و ... / استعلام ,استعلام دستگاه تزریق دمش آرگون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118673/مناقصه-انتخاب-مشاور-بر-فعالیتهای-توزیع'>مناقصه انتخاب مشاور بر فعالیتهای توزیع   / مناقصه ، مناقصه انتخاب مشاور بر فعالیتهای توزیع  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118690/استعلام-گیرموتورها-و-اکچویتورهای-برقی'>استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی / استعلام , استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118707/مناقصه-خدمات-شهری-و-رفت-و-روب--'>مناقصه خدمات شهری و رفت و روب ... / مزایده, مناقصه خدمات شهری و رفت و روب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118728/استعلام-قند-(برند-نوآوران)'>استعلام قند (برند نوآوران)  / استعلام, قند (برند نوآوران) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118746/استعلام-معاینه-فنی--'>استعلام معاینه فنی ... / استعلام , استعلام معاینه فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118764/استعلام-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام اجرای طرح هادی ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118781/استعلام-بها-محوطه-سازی-منبع-هوایی-آب--'>استعلام بها محوطه سازی منبع هوایی آب ... / استعلام بها,استعلام بها محوطه سازی منبع هوایی آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118798/استعلام-انواع-مصالح-ومقاطع-فلزی-ساختمان---'>استعلام انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان  ... / استعلام , استعلام انواع مصالح ومقاطع فلزی ساختمان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118811/استعلام-خرید-یک-دستگاه-دوربین-ترمینال-ویدئو-کنفرانس-و--'>استعلام خرید یک دستگاه دوربین ترمینال ویدئو کنفرانس و... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه دوربین ترمینال ویدئو کنفرانس و</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118824/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118838/مناقصه-پروژه-خط-تغذیه-گاز-از-دو-راهی-شهر'>مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از دو راهی شهر  / مناقصه ,مناقصه پروژه خط تغذیه گاز از دو راهی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118852/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آگهی-فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات کامپیوتری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117624/مزایده-ششدانگ-پلاک-15274-فرعی-بخش-14-قزوین'>مزایده ششدانگ پلاک 15274 فرعی بخش 14 قزوین  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 15274 فرعی بخش 14 قزوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117644/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-با-بنای-احداثی-مساحت-5543متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 5543متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت 5543متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117672/مزایده-فروش-وسائط-نقلیه-سبک-مستعمل-قابل-مصرف-و-اسقاطی--'>مزایده فروش وسائط نقلیه سبک مستعمل، قابل مصرف و اسقاطی... / مزایده, مزایده فروش وسائط نقلیه سبک مستعمل، قابل مصرف و اسقاطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117718/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-105-52متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 105.52متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 105.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117764/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-250متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 250متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 250متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117798/مزایده-دستگاه-سه-کاره-با-صفحات-40-سانتیمتری-و--'>مزایده دستگاه سه کاره با صفحات 40 سانتیمتری و ... / مزایده, مزایده دستگاه سه کاره با صفحات 40 سانتیمتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117827/مزایده-عمومی-اجاره-جایگاه-ها-و-اماکن--نوبت-سوم'>مزایده عمومی اجاره جایگاه ها و اماکن  - نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره جایگاه ها و اماکن - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117859/مزایده-زمین-بصورت-عرصه-و-محوطه-و-زمین-شالیزاری-نوبت-سوم'>مزایده زمین بصورت عرصه و محوطه و زمین شالیزاری نوبت سوم / مزایده,مزایده زمین بصورت عرصه و محوطه و زمین شالیزاری نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117885/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-02-نهاوند-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش 02 نهاوند نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 02 نهاوند نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117917/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-و-سواری-شورلت'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت و سواری شورلت / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت و  سواری شورلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117948/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-5-قوچان-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ زمین بخش 5 قوچان مرحله اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 5 قوچان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117982/فراخوان-مزایده-باقیمانده-لوله-ها-و-اتصالات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن  نوبت دوم  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118009/مزایده-واگذاری-سهام-شرکت-نیروگاه-های-خورشیدی--'>مزایده واگذاری سهام شرکت نیروگاه های خورشیدی ... / مزایده واگذاری سهام شرکت نیروگاه های خورشیدی حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118032/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-250-13متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک  مساحت عرصه 250.13متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک  مساحت عرصه 250.13متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118059/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ملک-مساحت-زمین-1125متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ملک مساحت زمین 1125متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ملک مساحت زمین 1125متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117640/تجدید-مناقصه-خاکبرداری--جدولگذاری----'>تجدید مناقصه خاکبرداری ، جدولگذاری  .....  / مناقصه ، تجدید مناقصه خاکبرداری ، جدولگذاری  ..... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117665/استعلام-انجام-خدمات-مربوط-به-ایجاد-بازارچه-صنایع-دستی--'>استعلام انجام خدمات مربوط به ایجاد بازارچه صنایع دستی ... / استعلام, انجام خدمات مربوط به ایجاد بازارچه صنایع دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117682/مناقصه-بخشی-از-امورات-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه بخشی از امورات حفاظتی و نگهبانی  / مناقصه , مناقصه بخشی از امورات حفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117697/استعلام-خرید-تجهیزات-طرح-استانداردسازی-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی-مدارس'>استعلام خرید تجهیزات طرح استانداردسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس / استعلام, خرید تجهیزات طرح استانداردسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117713/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-و-پیمانکاری-کارخانه--'>مناقصه تامین مواد اولیه و پیمانکاری کارخانه... / آگهی شرکت در مناقصات، مناقصه تامین مواد اولیه و پیمانکاری کارخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117730/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-اجرایی-مرمت-و-بازسازی-کانال'>تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی کانال / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات اجرایی مرمت و بازسازی کانال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118090/مزایده-تعداد-16-دستگاه-خودروی-سواری-مازاد'>مزایده تعداد 16 دستگاه خودروی سواری مازاد / اگهی مزایده , مزایده تعداد 16 دستگاه خودروی سواری مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118110/مزایده-ششدانگ-ملک-توقیفی-مساحت-60-متر'>مزایده ششدانگ ملک توقیفی مساحت 60 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی مساحت 60 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118137/مزایده-انواع-ضایعات-کاغذ'>مزایده انواع ضایعات کاغذ  / مزایده انواع ضایعات کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118166/مزایده-دو-دستگاه-کولر-گازی-ـ-یک-دستگاه-موتور-برق-و--'>مزایده دو دستگاه کولر گازی ـ یک دستگاه موتور برق و.... / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه کولر گازی ـ یک دستگاه موتور برق و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118207/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-سه-دانگ-از-آپارتمان-91-23متر'>مزایده یک دانگ مشاع از سه دانگ از آپارتمان 91.23متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از سه دانگ از آپارتمان 91.23متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118232/مزایده-زمین-کشاورزی'>مزایده زمین کشاورزی / مزایده,مزایده زمین کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118279/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالصه-مساحت-54متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین خالصه مساحت 54متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه مساحت 54متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118305/تجدید-مزایده-کامپیوتر-رومیزی--سه-عدد-صفحه-کلید--'>تجدید مزایده کامپیوتر رومیزی - سه عدد صفحه کلید...  / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده کامپیوتر رومیزی - سه عدد صفحه کلید... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118334/تجدید-مزایده-سه-باب-مغازه-نوبت-دوم'>تجدید مزایده سه باب مغازه نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده سه باب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118372/مزایده-سرقفلی-یکباب-تجاری-با-قدمت-بیش-از-25-سال-تجدید'>مزایده سرقفلی یکباب تجاری با قدمت بیش از 25 سال تجدید / مزایده , مزایده سرقفلی یکباب تجاری با قدمت بیش از 25 سال تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118411/مزایده-واگذاری-سه-باب-غرفه-حمل-و-نقلی-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری سه باب غرفه حمل و نقلی (نوبت دوم) / مزایده, مزایده واگذاری سه باب غرفه حمل و نقلی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118245/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118258/مناقصه-اجرای-عملیات-درزگیری-ترکهای-آسفالت---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات درزگیری ترکهای آسفالت ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات درزگیری ترکهای آسفالت ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118273/استعلام-مخزن-قابل-انعطاف-(تاشو)--'>استعلام  مخزن قابل انعطاف (تاشو) .. / استعلام, مخزن قابل انعطاف (تاشو) ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118292/استعلام-البو-کراج-ارگونومیک--'>استعلام البو کراج ارگونومیک.... / استعلام, استعلام البو کراج ارگونومیک....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118318/فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-سالن-چند-منظوره-آبشار'>فراخوان مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره آبشار / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره آبشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118336/فراخوان-مناقصه-اجرای-زیرسازی-و-آسفالت'>فراخوان مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه  اجرای زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118351/فراخوان-مناقصه-عمومی-لوله-رانی-GRP-در-3-نقطه-و--'>فراخوان مناقصه عمومی لوله رانی GRP در 3 نقطه و...  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی لوله رانی GRP در 3 نقطه و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118371/تجدید-مناقصه-حفاری-2-حلقه-چاه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه حفاری 2 حلقه چاه - نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه حفاری 2 حلقه چاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118387/مناقصه-خرید-طبخ-توزیع-غذای-کارکنان-و-مهمانسرای-خود'>مناقصه خرید، طبخ، توزیع غذای کارکنان و مهمانسرای خود / آگهی مناقصه , مناقصه خرید، طبخ، توزیع غذای کارکنان و مهمانسرای خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118403/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118426/استعلام-موتور-برق--'>استعلام موتور برق... / استعلام, استعلام موتور برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118449/استعلام-10-دستگاه-حضور-غیاب-مدل-uface202'>استعلام 10 دستگاه حضور غیاب مدل uface202 / استعلام, 10 دستگاه حضور غیاب مدل uface202</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118466/مناقصه-خرید-خدمات-عمومی'>مناقصه خرید خدمات عمومی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118485/فراخوان-مناقصه-خدمات-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118506/مناقصه-پروژه-کانال-سنگی-و-جدولگذاری-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه کانال سنگی و جدولگذاری معابر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه کانال سنگی و جدولگذاری معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118524/استعلام-حفاری-لوله-گذاری-و-آزمایش-پمپاژ-چاه--'>استعلام حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه... / استعلام, استعلام حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118543/استعلام-اقلام-دارویی--'>استعلام اقلام دارویی... / استعلام, استعلام اقلام دارویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118562/استعلام-دستگاه-رادیوگرافی--'>استعلام دستگاه رادیوگرافی ... / استعلام , استعلام دستگاه رادیوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118581/مناقصه-عمومی-امور-نقلیه-و-ترابری'>مناقصه عمومی امور نقلیه و ترابری  / مناقصه, مناقصه عمومی امور نقلیه و ترابری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118608/استعلام-اجرای-دیوار--'>استعلام اجرای دیوار ... / استعلام , استعلام اجرای دیوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118622/مناقصه-خرید-خدمات-امور-رفاهی-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید خدمات امور رفاهی خدماتی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه  خرید خدمات امور رفاهی خدماتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118638/استعلام-بها-حفاری-و-نصب-انشعاب-فاضلاب'>استعلام بها  حفاری و نصب انشعاب فاضلاب / استعلام بها , استعلام بها  حفاری و نصب انشعاب فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118658/استعلام-فلومیتر-جهت-پروژه-تصفیه-خانه--'>استعلام فلومیتر جهت پروژه  تصفیه خانه ... / استعلام, استعلام فلومیتر جهت پروژه  تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118677/استعلام-ماسک-پارچه-ای-یک-بار-مصرف'>استعلام ماسک پارچه ای یک بار مصرف / استعلام, استعلام ماسک پارچه ای یک بار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118694/استعلام-سکسیونرها-دژنکتورها-و-تجهیزات-جانبی-پستهای-برق'>استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق / استعلام , استعلام سکسیونرها، دژنکتورها و تجهیزات جانبی پستهای برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118711/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118732/استعلام-تعمیرات-آسانسور-و--'>استعلام تعمیرات آسانسور و ... / استعلام, استعلام تعمیرات آسانسور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118752/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-خط-انتقال-آب-خام'>استعلام ترمیم و اصلاح خط انتقال آب خام / استعلام بها, استعلام ترمیم و اصلاح خط انتقال آب خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118769/مناقصه-اجرای-عملیات-کابلکشی-خاکی-و-کانالی-فیبر-نوری'>مناقصه اجرای عملیات کابلکشی خاکی و کانالی فیبر نوری / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات کابلکشی خاکی و کانالی فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118785/استعلام-هم-زن-بادی'>استعلام هم زن بادی  / استعلام , استعلام هم زن بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118801/استعلام-سیم-ها-و-کابل-های-مخابراتی-و-ابزار-دقیقی'>استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزار دقیقی / استعلام ، استعلام سیم ها و کابل های مخابراتی و ابزار دقیقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118814/استعلام-دستگاه-کلمپی-اندازه-گیری'>استعلام دستگاه کلمپی اندازه گیری / استعلام , استعلام دستگاه کلمپی اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118828/استعلام-ورزشی--'>استعلام ورزشی ... / استعلام , استعلام ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118842/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه  / مناقصه , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118856/استعلام-خرید-انواع-کابل-پلاستیکی'>استعلام خرید انواع کابل پلاستیکی  / استعلام, استعلام خرید انواع کابل پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118871/استعلام-چای-گلچین'>استعلام چای گلچین / استعلام, استعلام چای گلچین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118886/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-ممیزآب--'>استعلام احیا و مرمت قنات ممیزآب... / استعلام , استعلام احیا و مرمت قنات ممیزآب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118898/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره-های-دوجداره-upvc'>استعلام خرید و نصب پنجره های دوجداره upvc / استعلام, خرید و نصب پنجره های دوجداره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118913/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-اجرای-عملیات-تکمیل-شبکه-ها'>مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای عملیات تکمیل شبکه ها / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای عملیات تکمیل شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118227/استعلام-دستگاه-مینی-سنگ--'>استعلام دستگاه مینی سنگ ... / استعلام, استعلام دستگاه مینی سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118249/استعلام-کابل'>استعلام کابل  / استعلام, کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118262/مناقصه-پیاده-روسازی-بلوار-امام----نوبت-دوم'>مناقصه پیاده روسازی بلوار امام ... - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پیاده روسازی بلوار امام ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118280/استعلام-دفتر--'>استعلام دفتر ... / استعلام , استعلام دفتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118301/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118323/فراخوان-خرید-انواع-لوله-پلی-اتیلن-در-اقطار-مختلف-تجدید'>فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف تجدید  / آگهی فراخوان ,فراخوان خرید انواع لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118341/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-عمرانی-ایجاد-فضای-سبز-نوبت-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه عمرانی ایجاد فضای سبز نوبت سوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه عملیات اجرایی پروژه عمرانی ایجاد فضای سبز نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118357/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-آب-در-فاز-3'>فراخوان مناقصه  اجرای شبکه آب در فاز 3  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای شبکه آب در فاز 3 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118376/استعلام-خرید-جداول-بتونی'>استعلام خرید جداول بتونی  / استعلام, خرید جداول بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118391/استعلام-تکمیل-سالن--'>استعلام تکمیل سالن ... / استعلام,استعلام تکمیل سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118412/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-11882'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 11882 / فراخوان عملیات ، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 11882</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118433/فراخوان-مناقصه-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-زنجیری-PC220'>فراخوان مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری PC220 / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری PC220</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118453/تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-رآکتورهای-پست'>تجدید مناقصه خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی رآکتورهای پست / تجدید آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده,خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی رآکتورهای پست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118473/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن--'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن... / استعلام,استعلام اجرای تعمیرات اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118491/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-پل-محله--'>مناقصه تخریب و بازسازی پل  محله ...  / دعوتنامه آگهی مناقصه,مناقصه تخریب و بازسازی پل  محله ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118512/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-طرح-احداث-ایستگاه-های----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات پشتیبانی طرح احداث ایستگاه های ..... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی طرح احداث ایستگاه های ..... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118530/اصلاحیه-مناقصه-خدمات-خودرویی'>اصلاحیه مناقصه خدمات خودرویی  / اصلاحیه , مناقصه خدمات خودرویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118549/دومین-همایش-ملی-نقش-خراسان'>دومین همایش ملی نقش خراسان  / دومین همایش ملی نقش خراسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118570/استعلام-تامین-امنیت-انبار-تی-اس-46--'>استعلام تامین امنیت انبار تی اس 46 ... / استعلام, تامین امنیت انبار تی اس 46 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118591/استعلام-چاپ-500-نسخه-گزارش-سالانه-95---'>استعلام  چاپ 500 نسخه گزارش سالانه 95  ... / استعلام, چاپ 500 نسخه گزارش سالانه 95  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118613/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن--'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن... / استعلام,استعلام اجرای تعمیرات اماکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118627/استعلام-پایه-نگهدارنده-کپسول-مارک-شرکت-نمادین-طرح'>استعلام پایه نگهدارنده کپسول مارک شرکت نمادین طرح  / استعلام, استعلام پایه نگهدارنده کپسول مارک شرکت نمادین طرح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118644/استعلام-کامپیوتر'>استعلام کامپیوتر  / استعلام, کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118665/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری'>استعلام دستگاه اندازه گیری / استعلام , استعلام دستگاه اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118684/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی  / استعلام ,استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118701/استعلام-تجهیزات-سیستم-های-هیدرولیکی'>استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی / استعلام, استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118717/استعلام-موزاییک-بر-و-سرامیک-بر-100-سانتی-رونیکس'>استعلام موزاییک بر و سرامیک بر 100 سانتی رونیکس  / استعلام, موزاییک بر و سرامیک بر 100 سانتی رونیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118736/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی .. / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118757/استعلام-قطعات-جرثقیل-80-تن-زنبوگن'>استعلام قطعات جرثقیل 80 تن زنبوگن / استعلام , استعلام قطعات جرثقیل 80 تن زنبوگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118775/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی--'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی... / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118791/استعلام-GENERAL-MONITORS-UV-IR--UN--'>استعلام GENERAL MONITORS UV/IR & UN ... / استعلام GENERAL MONITORS UV/IR & UN ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118806/مناقصه-اجرای-شبکه-فاضلاب'>مناقصه اجرای شبکه فاضلاب  / مناقصه ,مناقصه اجرای شبکه فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118818/استعلام-50-تن-سیمان-کیسه-ای'>استعلام 50 تن سیمان کیسه ای / استعلام , استعلام 50 تن سیمان کیسه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118832/استعلام-un-loader-پمپهای-سیستم-فاگ'>استعلام un loader پمپهای سیستم فاگ / استعلام, un loader پمپهای سیستم فاگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118846/استعلام-نوار-نقاله-به-عرض-650-میلیمتر'>استعلام نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر / استعلام , استعلام نوار نقاله به عرض 650 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118861/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام احیا و مرمت قنات  .. / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118876/استعلام-لوازم-مصرفی-بیمارستانی'>استعلام  لوازم مصرفی بیمارستانی / استعلام,  لوازم مصرفی بیمارستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118890/استعلام-بریزینگ-brazing'>استعلام بریزینگ brazing   / استعلام بهاء, استعلام بریزینگ brazing  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118903/استعلام-تجهیزات-تابلو-برق'>استعلام تجهیزات تابلو برق  / استعلام , استعلام تجهیزات تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118254/مناقصه-تکمیل-عملیات-ساختمانی-(تکمیل-سفتکاری-و-نازک-کاری)--'>مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی (تکمیل سفتکاری و نازک کاری) ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی (تکمیل سفتکاری و نازک کاری) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118267/استعلام-اجرای-عملیات-در-ساختمان--'>استعلام اجرای عملیات در ساختمان... / استعلام,استعلام اجرای عملیات در ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118285/فراخوان-مناقصه-پروژه-تامین-نیروهای-فنی-و-حقوقی'>فراخوان مناقصه پروژه تامین نیروهای فنی و حقوقی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه تامین نیروهای فنی و حقوقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118308/مناقصه-تکمیل-طبقه-بخشی-از-مرکز'>مناقصه تکمیل طبقه بخشی از مرکز  / اگهی مناقصه , مناقصه تکمیل طبقه بخشی از مرکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118329/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-انشعابات-فاضلاب-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118346/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان--نوبت-دوم'>اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث ساختمان  - نوبت دوم  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث ساختمان  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118363/مناقصه-عملیات-اجرایی-آسفالت-معابر-نوبت-سوم-اصلاحیه'>مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر نوبت سوم اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر نوبت سوم اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118381/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان'>اصلاحیه فراخوان مناقصه احداث ساختمان  / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118397/مناقصه-پروژه-پخش-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پخش آسفالت و ...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه پخش آسفالت و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118417/مناقصه-خرید-خدمات-بازرسی--مراقبتی-و-انتظامات-درب-ورودی'>مناقصه خرید خدمات بازرسی ، مراقبتی و انتظامات درب ورودی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات بازرسی ، مراقبتی و انتظامات درب ورودی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118441/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-1683-متر'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1683 متر / فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1683 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118458/فراخوان-مناقصه-تلمبه-های-پساب-فشار-قوی'>فراخوان مناقصه تلمبه های پساب فشار قوی / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تلمبه های پساب فشار قوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118479/مناقصه-تکمیل-بخشی-از-مرکز-آموزش-فنی-و-حرفه-ای'>مناقصه تکمیل بخشی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای  / مناقصه , مناقصه تکمیل بخشی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118502/مناقصه-انجام-خدمات-امور-حمل-و-نقل--'>مناقصه انجام خدمات امور حمل و نقل ...  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات امور حمل و نقل ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118520/استعلام-هود--'>استعلام هود ... / استعلام , استعلام هود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118536/همایش-موسسه-اموزش-عالی-فردوس'>همایش موسسه اموزش عالی فردوس / همایش موسسه اموزش عالی فردوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118556/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات--نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118575/مناقصه-خرید-انواع-پایه-های-بتونی--'>مناقصه خرید انواع پایه های بتونی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع پایه های بتونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118602/مناقصه-ساماندهی-ادامه-نوار-ساحلی-نوبت-دوم'>مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی ادامه نوار ساحلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118617/مناقصه-عمومی-احداث-کامل-ساختمان--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث کامل ساختمان....نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی احداث کامل ساختمان....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118632/استعلام-گیرموتور-اسکرو'>استعلام گیرموتور اسکرو / استعلام , استعلام گیرموتور اسکرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118654/مناقصه-توسعه-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-مربوطه--'>مناقصه توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه... / مناقصه, مناقصه توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات مربوطه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118672/استعلام-لوله-پلی-اتیلن---'>استعلام لوله پلی اتیلن ....  / فرم استعلام بها,استعلام لوله پلی اتیلن .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118688/استعلام-چراغ-روشنایی--'>استعلام چراغ روشنایی... / استعلام, استعلام چراغ روشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118706/استعلام-زره-خشتی-وسط-فک-متحرک'>استعلام زره خشتی وسط فک متحرک / استعلام , استعلام گیرموتورها و اکچویتورهای برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118726/استعلام-انواع-شیرها-واکچویتورهای-ابزاردقیقی-وقطعات-مر'>استعلام انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مر  / استعلام,استعلام انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118745/استعلام-P-F-BRUSH-TRANSFORMER'>استعلام P/F BRUSH TRANSFORMER  / استعلام ,استعلام P/F BRUSH TRANSFORMER </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118763/استعلام-چراغ-ال-ای-دی'>استعلام چراغ ال ای دی / استعلام چراغ ال ای دی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118780/استعلام-کارتریج-چاپگر'>استعلام کارتریج چاپگر  / استعلام, کارتریج چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118797/استعلام-خرید-یک-دستگاه-فایروال'>استعلام خرید یک دستگاه فایروال / استعلام, خرید یک دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118810/استعلام-طراحی-و---سیستم-مدیریت-امنیت-اطلاعات'>استعلام طراحی و ... سیستم مدیریت امنیت اطلاعات / استعلام, استعلام طراحی و ... سیستم مدیریت امنیت اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118823/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-فيلتر-22-ميليمتر-پرايمرم-خصوص-چسبكاری-شيشه'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان فيلتر 22 ميليمتر پرايمرم خصوص چسبكاری شيشه / فراخوانف فراخوان شناسایی تامین کنندگان فيلتر 22 ميليمتر پرايمرم خصوص چسبكاری شيشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118836/استعلام-خرید-مصالح-آسفالتی'>استعلام خرید مصالح آسفالتی / استعلام, خرید مصالح آسفالتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118851/استعلام-خرید-ملزومات-ایمنی'>استعلام خرید ملزومات ایمنی / استعلام, خرید ملزومات ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118866/استعلام-انواع-شیرها-و-اکچویتورهای-ابزار-دقیقی-و-قطعات-مر---'>استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر   ... / استعلام , استعلام انواع شیرها و اکچویتورهای ابزار دقیقی و قطعات مر   ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118293/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-3-و-امور-مرتبط-و--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 و امور مرتبط و ... / آگهی مناقصه و مزایده عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 و امور مرتبط و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118319/مناقصه-پیاده-روسازی-متفرقه'>مناقصه پیاده روسازی متفرقه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیاده روسازی متفرقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118337/استعلام-کیف-پالتویی-چرمی-مردانه--'>استعلام کیف پالتویی چرمی مردانه ... / استعلام, کیف پالتویی چرمی مردانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118353/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل--نوبت-دوم'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118373/فراخوان-مناقصه-امورات-خدمات-شهر--'>فراخوان مناقصه امورات خدمات شهر... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه پیمانکار واجد الشرایط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118388/مناقصه-حمل-محصولات-شیمیایی'>مناقصه حمل محصولات شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل محصولات شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118405/فراخوان-دیوار-کشی-و-محوطه-سازی-نوبت-دوم'>فراخوان دیوار کشی و محوطه سازی نوبت دوم  / فراخوان, فراخوان دیوار کشی و محوطه سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118429/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118450/استعلام-واگذاری-واحد-تایپ-و--'>استعلام واگذاری واحد تایپ و ... / استعلام,استعلام واگذاری واحد تایپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118467/استعلام-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام تعمیرات اماکن ورزشی. .. / استعلام, تعمیرات اماکن ورزشی. ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118487/استعلام-زیرسازی-لاین-جنوبی-بلوار-اصلی'>استعلام زیرسازی لاین جنوبی بلوار اصلی / استعلام, زیرسازی لاین جنوبی بلوار اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118509/مناقصه-خرید-41000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 41000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 41000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118525/استعلام-برداشت-اطلاعات-تجهیزات-مخابراتی--'>استعلام برداشت اطلاعات تجهیزات مخابراتی ... / استعلام, برداشت اطلاعات تجهیزات مخابراتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118544/فراخوان-تامین-نیروی-خدماتی-و-پشتیبانی--'>فراخوان تامین نیروی خدماتی و پشتیبانی... / مناقصه عمومی, فراخوان تامین نیروی خدماتی و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118564/استعلام-تعمیر-دیوار-پیرامونی-و-پارکینگ'>استعلام  تعمیر دیوار پیرامونی و پارکینگ  / استعلام, تعمیر دیوار پیرامونی و پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118582/استعلام-خرید-انواع-یراق-آلات--'>استعلام خرید انواع یراق آلات... / استعلام,استعلام خرید انواع یراق آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118609/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی ... / مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118623/استعلام-شفت-فن-غبارگیر--'>استعلام شفت فن غبارگیر... / استعلام , استعلام شفت فن غبارگیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118639/استعلام-دستگاه-سرامیک-بر--'>استعلام دستگاه سرامیک بر ... / استعلام, استعلام دستگاه سرامیک بر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118659/استعلام-کنترل-کننده-ها-و-تجهیزات-جانبی--'>استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی... / استعلام, استعلام کنترل کننده ها و تجهیزات جانبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118679/استعلام-فرم-پرفراژ-حقوق-کارکنان'>استعلام فرم پرفراژ حقوق کارکنان  / استعلام , استعلام فرم پرفراژ حقوق کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118696/استعلام-دستکش-برزنتی'>استعلام دستکش برزنتی / استعلام , استعلام دستکش برزنتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118713/استعلام-لیفتراک-برقی--'>استعلام لیفتراک برقی... / استعلام, استعلام لیفتراک برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118733/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-320-کیلووات'>مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 320 کیلووات / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 320 کیلووات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118753/مناقصه-عمومی-برق-رسانی-و-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه عمومی برق رسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی برق رسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118770/استعلام-پلی-الکترولیت-آنیونی'>استعلام پلی الکترولیت آنیونی / استعلام , استعلام پلی الکترولیت آنیونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118786/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزاری-و-فنی-از-پایگاه-خبری-وزارت--'>استعلام  پشتیبانی نرم افزاری و فنی از پایگاه خبری وزارت ... / استعلام, پشتیبانی نرم افزاری و فنی از پایگاه خبری وزارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118803/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه'>استعلام  لوازم تجهیز چاه  / استعلام, لوازم تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118815/استعلام-دستگاه-اسپکتروفتومتر'>استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر  / استعلام, استعلام دستگاه اسپکتروفتومتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118829/مناقصه-توسعه-و-بهسازی-سالن'>مناقصه توسعه و بهسازی سالن  / مناقصه ,مناقصه توسعه و بهسازی سالن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118843/مناقصه-اجرای-شبکه-گازرسانی-به-روستاها'>مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به روستاها / مناقصه ,مناقصه  اجرای شبکه گازرسانی به روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118857/استعلام-اصلاح-هندسی-و-کاداستر'>استعلام اصلاح هندسی و کاداستر / استعلام , استعلام اصلاح هندسی و کاداستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118872/استعلام-موزاییک-ماشینی'>استعلام موزاییک ماشینی / استعلام , استعلام موزاییک ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118887/استعلام-دستگاه-ساعت-زنی--'>استعلام دستگاه ساعت زنی ... / استعلام , استعلام دستگاه ساعت زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118899/استعلام-اکومولاتور'>استعلام اکومولاتور / استعلام, استعلام اکومولاتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118914/استعلام-خمیر-شیمیایی-الیاف'>استعلام خمیر شیمیایی الیاف  / استعلام , استعلام خمیر شیمیایی الیاف کوتاه آکاسیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118929/استعلام-درب-آلومینیومی-پشت-گان-نقطه-جوش'>استعلام درب آلومینیومی پشت گان نقطه جوش / استعلام ,استعلام درب آلومینیومی پشت گان نقطه جوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118943/استعلام-تصفیه-و-تزریق-روغن-درون-ترانسفورماتورهای-قدرت'>استعلام تصفیه و تزریق روغن درون ترانسفورماتورهای قدرت  / استعلام , استعلام تصفیه و تزریق روغن درون ترانسفورماتورهای قدرت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118958/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118970/استعلام-فعالیتهای-آموزشی'>استعلام فعالیتهای آموزشی / استعلام, استعلام فعالیتهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117616/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-مساحت-239-50متر-تجدید'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل مساحت 239.50متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل مساحت 239.50متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117635/مزایده-عمومی-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی--نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117655/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-54-178متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 54.178متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 54.178متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117696/مزایده-واحدهای-مسکونی-طبقه-2-و-4-از-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده واحدهای مسکونی طبقه 2 و 4 از پلاک ثبتی نوبت اول  / مزایده,مزایده واحدهای مسکونی طبقه 2 و 4 از پلاک ثبتی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117745/مزایده-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-معدن---نوبت-سوم'>مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن... -نوبت سوم / مزایده ، مزایده مشارکت در سرمایه گذاری معدن... -نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117784/مزایده-ملک-مسکونی-ویلایی-مساحت-160-متر'>مزایده ملک مسکونی ویلایی مساحت 160 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی ویلایی مساحت 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117818/مزایده-اجاره-مجموعه-سایت-گلخانه-ای--'>مزایده اجاره مجموعه سایت گلخانه ای... / آگهی مزایده، مزایده اجاره مجموعه سایت گلخانه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117838/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بخش-سه-دزفول'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه دزفول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بخش سه دزفول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117876/مزایده-واگذاری-و-اجاره-فضای-احداثی-عرصه-دکه-های-سطح-شهر-تجدید'>مزایده واگذاری و اجاره فضای احداثی عرصه دکه های سطح شهر- تجدید / تجدید مزایده, مزایده واگذاری و اجاره فضای احداثی عرصه دکه های سطح شهر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117905/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117937/مزایده-عمومی-واگذاری-(اجاره)-مکان-های-بازی-و-سرگرمی-پارک-های-معلم-شهید-بهشتی--'>مزایده عمومی واگذاری (اجاره) مکان های بازی و سرگرمی پارک های معلم، شهید بهشتی... / مزایده عمومی, مزایده عمومی واگذاری (اجاره) مکان های بازی و سرگرمی پارک های معلم، شهید بهشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117970/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-285متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 285متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 285متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117998/مزایده-یکباب-ساختمان-مساحت471-02متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب ساختمان مساحت471.02متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت471.02متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118020/مزایده-پلاک-ثبتی-139-1319-فرعی-از-84-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 139/1319 فرعی  از 84 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 139/1319 فرعی  از 84 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118047/مزایده-واگذاری-پارکینگ-پارک-ساحلی'>مزایده واگذاری پارکینگ پارک ساحلی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ پارک ساحلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117627/فراخوان-مشاوره--نگهداری--پشتیبانی-و-توسعه-سخت-افزار--نوبت-دوم'>فراخوان مشاوره ، نگهداری ، پشتیبانی و توسعه سخت افزار... نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان مشاوره ، نگهداری ، پشتیبانی و توسعه سخت افزار... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117656/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117673/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام, فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117690/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117707/مناقصه-بکارگیری-راننده-به-همراه-خودروهای-سبک-و-سنگین-97-02-10'>مناقصه بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین 97.02.10 / مناقصه , مناقصه بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین 97.02.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118077/مزایده-400-سهم-زمین-آبی-و-100-سهم-زمین-دیم-بصورت-مشاع'>مزایده 400 سهم زمین آبی و 100 سهم زمین دیم بصورت مشاع / مزایده,مزایده 400 سهم زمین آبی و 100 سهم زمین دیم بصورت مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118101/مزایده-یک-باب-مغازه-تجاری'>مزایده یک باب مغازه تجاری / خلاصه آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118122/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-مساحت-196متر'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی مساحت 196متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی مساحت 196متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118153/مزایده-ششدانگ-زمین-بخش-یک-مشهد-تجدید'>مزایده ششدانگ زمین بخش یک مشهد تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یک مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118190/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-46-12متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 46.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 46.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118225/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ملک-به-شماره-پلاکهای-30-33-34-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاکهای 30.33.34 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک به شماره پلاکهای 30.33.34 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118266/مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ--'>مزایده بهره برداری از پارکینگ ... / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118298/مزایده-اجاره-محل-استقرار-ماشین-برقی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل استقرار ماشین برقی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل استقرار ماشین برقی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118322/مزایده-پلاک-ثبتی-726-و-727-فرعی-بخش-4-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 726 و 727 فرعی بخش 4 نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 726 و 727 فرعی بخش 4 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118360/مزایده-دستگاه-دریل-اتوماتیک-و--'>مزایده دستگاه دریل اتوماتیک و ... / مزایده, مزایده دستگاه دریل اتوماتیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118400/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118427/مزایده-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو 206  / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118459/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مشاعی-عرصه-313-22متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی عرصه 313.22متر / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مشاعی عرصه 313.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118488/مزایده-فروش-املاک-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117620/مزایده-آپارتمان-مساحت99-88متر'>مزایده آپارتمان مساحت99.88متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت99.88متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117641/مزایده-آپارتمان-مسکونی-عرصه-272-37متر'>مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 272.37متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 272.37متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117664/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-44-465-48متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 44.465.48متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 44.465.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117712/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1-402-بخش-ده-تهران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1/402 بخش ده تهران  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1/402 بخش ده تهران  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117760/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-سازمان'>مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات سازمان  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117796/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-504-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 504 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 504 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117826/مزایده-آپارتمان-بخش-سه-اهواز'>مزایده آپارتمان بخش سه اهواز  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش سه اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117852/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-262-5متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 262.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 262.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117882/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-سه-باب-دکان-و-خانه-محوطه'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر سه باب دکان و خانه محوطه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر سه باب دکان و خانه محوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117915/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-296-4متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 296.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 296.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117945/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-230097متر-نوبت-سوم'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 230097متر نوبت سوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 230097متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117981/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-61-40متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 61.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 61.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118007/مزایده-واگذاری-اجاره-یکباب-غرفه-تنقلات'>مزایده واگذاری اجاره یکباب غرفه تنقلات / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره یکباب غرفه تنقلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118031/مزایده-فروش-دستگاه-اکسترودر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه اکسترودر نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه اکسترودر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118056/مزایده-پلاک-ثبتی-4529-فرعی-از-47-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 4529 فرعی از 47 اصلی نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 4529 فرعی از 47 اصلی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117636/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان'>مناقصه عمومی احداث ساختمان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117663/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تامین نیروی حفاظت فیزیکی- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین نیروی حفاظت فیزیکی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117680/مناقصه-ساماندهی-ورودی-شهر--'>مناقصه ساماندهی ورودی شهر... / آگهی مناقصه , مناقصه ساماندهی ورودی شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117695/مناقصه-تامین-13-600-کیلوگرم-سیم-افشان'>مناقصه تامین 13.600 کیلوگرم سیم افشان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین 13.600 کیلوگرم سیم افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117711/استعلام-موتورسیکلت--'>استعلام موتورسیکلت ... / استعلام , استعلام موتورسیکلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118087/مزایده-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-بخش-یک-قم-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی سه فرعی بخش یک قم نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی بخش یک قم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118109/مزایده-یک-دستگاه-کامیونت-باری-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کامیونت  باری نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه کامیونت  باری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118135/مزایده-آپارتمان-قطعه-شش-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه شش تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118164/مزایده-یک-دستگاه-کیوتین'>مزایده یک دستگاه کیوتین / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه کیوتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118203/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-761-3-و-867-39متر'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 761.3 و 867.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 761.3 و 867.39متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118231/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5000-13متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000.13متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118277/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-مساحت-85-متر'>مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 85 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 85 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118304/مزایده-فروش-املاک-در-تهران-و-کنگان'>مزایده فروش املاک در تهران و کنگان  / مزایده ,مزایده فروش املاک در تهران و کنگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118332/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-14765متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 14765متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 14765متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118370/مزایده-ترانسفورماتور'>مزایده ترانسفورماتور / آگهی مزایده, مزایده ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118408/مزایده-ششدانگ-زمین-و-ساختمان-احداثی-شامل-خانه-و-مغازه'>مزایده ششدانگ زمین و ساختمان احداثی شامل خانه و مغازه  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین و ساختمان احداثی شامل خانه و مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118435/مزایده-جلو-مبلی-و---نوبت-دوم'>مزایده جلو مبلی و ....نوبت دوم  / مزایده ,مزایده جلو مبلی و ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118469/مزایده-زمین-کشاورزی-بخش-5-حوزه-ثبتی-مرودشت'>مزایده زمین کشاورزی بخش 5  حوزه ثبتی مرودشت / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی بخش 5  حوزه ثبتی مرودشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118497/مزایده-اجاره-یک-دستگاه-بهکو-لودر--'>مزایده اجاره یک دستگاه بهکو لودر... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره یک دستگاه کامیون مکانیزه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118532/مزایده-اجاره-داروخانه-شبانه-روزی'>مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی / آگهی مزایده, مزایده اجاره داروخانه شبانه روزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118563/مزایده-دو-دستگاه-پرس-ضربه-ای-نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه پرس ضربه ای نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو دستگاه پرس ضربه ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118590/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-ام-وی-ام'>مزایده یک دستگاه اتومبیل ام وی ام / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل ام وی ام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118982/استعلام-کف-شکنی-و-تجهیز-چاه-مجتمع-دامی'>استعلام کف شکنی و تجهیز چاه مجتمع دامی / استعلام, کف شکنی و تجهیز چاه مجتمع دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118994/استعلام-چاپ-کتاب'>استعلام چاپ کتاب / استعلام, چاپ کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119006/استعلام-اینترنت-6-ماهه-با-پهنای-باند-بین-المللی-و-داخلی-10-مگ'>استعلام اینترنت 6 ماهه با پهنای باند بین المللی و داخلی 10 مگ / استعلام, استعلام اینترنت 6 ماهه با پهنای باند بین المللی و داخلی 10 مگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119019/استعلام-دیوارکشی--'>استعلام دیوارکشی... / استعلام, استعلام دیوارکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119031/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی--'>استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی... / استعلام, استعلام تعمیرات سرویس بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119043/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-آب'>استعلام لوله پلی اتیلن آب / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119055/استعلام-مانکن-آموزشی'>استعلام مانکن آموزشی / استعلام, استعلام مانکن آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119067/استعلام-بطری-pet'>استعلام بطری pet / استعلام, استعلام بطری pet</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119079/مناقصه-نیروهای-خدمات-اداری-فضای-سبز'>مناقصه نیروهای خدمات اداری -فضای سبز  / مناقصه  ،مناقصه نیروهای خدمات اداری -فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119091/استعلام-دستگاه-اتوکلاو-دندانپزشکی'>استعلام دستگاه اتوکلاو دندانپزشکی / استعلام ,استعلام دستگاه اتوکلاو دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119103/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-pcr'>استعلام لوازم آزمایشگاهی  pcr  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی  pcr </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119115/استعلام-عملیات-اجرایی-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>استعلام عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی / استعلام, استعلام عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119127/استعلام-شیرآلات-زبانه-ای-و-پروانه-ای--شیر-تخلیه-هوا'>استعلام  شیرآلات زبانه ای و پروانه ای - شیر تخلیه هوا  / استعلام,استعلام  شیرآلات زبانه ای و پروانه ای - شیر تخلیه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119139/استعلام-بروز-رسانی-اطلاعات-اماکن'>استعلام بروز رسانی اطلاعات اماکن / استعلام , استعلام بروز رسانی اطلاعات اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119151/استعلام-تلفن-باسیم'>استعلام تلفن باسیم / استعلام,استعلام  تلفن باسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119163/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام , استعلام تجهیزات آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119176/استعلام-خرید-7-دستگاه-الکتروموتور-شناور'>استعلام خرید 7 دستگاه الکتروموتور شناور  / استعلام, استعلام خرید 7 دستگاه الکتروموتور شناور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118518/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118553/مزایده-4-تخته-فرش-ماشینی'>مزایده 4 تخته فرش ماشینی  / مزایده, مزایده 4 تخته فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118584/مزایده-یک-دستگاه-لودر-zl30-زرد-رنگ'>مزایده یک دستگاه لودر zl30 زرد رنگ  / مزایده,مزایده یک دستگاه لودر zl30 زرد رنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118604/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-267-5متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 267.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 267.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118648/مزایده-فروش-یکباب-مغازه-مساحت-15-17متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر نوبت دوم   / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه مساحت 15.17متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118682/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-خوابه-ثبتی-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی دو خوابه ثبتی 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو خوابه ثبتی 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118719/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو / مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118748/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس آی / مزایده یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس آی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118790/مزایده-واگذاری-حق-بهره-برداری-از-سالنهای-ورزشی'>مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالنهای ورزشی  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری حق بهره برداری از سالنهای ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118868/مزایده-زمین-محصور-مساحت-207-مترمربع'>مزایده زمین محصور مساحت 207 مترمربع  / مزایده,مزایده زمین محصور مساحت 207 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118950/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-اراک-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو اراک مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو اراک مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117722/مناقصه-اجرای-جدول--زیرسازی--آسفالت-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدول ، زیرسازی ، آسفالت معابر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای جدول ، زیرسازی ، آسفالت معابر ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117738/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117753/استعلام-یونیت-داخلی-کولر-گازی'>استعلام یونیت داخلی کولر گازی  / استعلام, یونیت داخلی کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117770/مناقصه-تامین-مش-ترومل-اسکرین-آسیاب-های-گلوله-ای'>مناقصه تامین مش ترومل اسکرین آسیاب های گلوله ای / مناقصه عمومی, مناقصه تامین مش ترومل اسکرین آسیاب های گلوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117788/مناقصه-انجام-امور-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117809/استعلام-آنتن--'>استعلام آنتن ... / استعلام, استعلام آنتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117831/مناقصه-انواع-روغن-های-صنعتی'>مناقصه انواع روغن های صنعتی / مناقصه, مناقصه انواع روغن های صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117851/استعلام-دستکش-زنانه-و-مردانه-دستمال-نانو-و--'>استعلام  دستکش زنانه و مردانه، دستمال نانو و ... / استعلام, دستکش زنانه و مردانه، دستمال نانو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117869/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117890/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر  / مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117911/استعلام-انجام-آزمایشات-ماهانه-شیمیایی-منابع-آب-سطحی-و-زیرزمینی--'>استعلام  انجام آزمایشات ماهانه شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی ... / استعلام, انجام آزمایشات ماهانه شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117930/استعلام-خرید-لوازم-التحریر--'>استعلام خرید لوازم التحریر... / استعلام, استعلام خرید لوازم التحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117952/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-لیبل-چسبان'>مناقصه خرید یک دستگاه لیبل چسبان  / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه لیبل چسبان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117967/استعلام-سامانه-مدیریت-یکپارچه-نظارت-و-پایش-واحدهای-صنعتی--'>استعلام سامانه مدیریت یکپارچه نظارت و پایش واحدهای صنعتی ... / استعلام , استعلام سامانه مدیریت یکپارچه نظارت و پایش واحدهای صنعتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117987/مناقصه-عملیات-مربوط-به-احداث-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مربوط به احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مربوط به احداث شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118008/مناقصه-خرید-41000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال-اصلاحیه'>مناقصه خرید 41000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال- اصلاحیه / اصلاحیه, مناقصه خرید 41000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال- اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118033/استعلام-لامپ-فلورسنت'>استعلام لامپ فلورسنت  / استعلام, لامپ فلورسنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118055/استعلام-تشک--'>استعلام تشک ... / استعلام, استعلام تشک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118075/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118099/استعلام-حمل-و-نقل--'>استعلام حمل و نقل ... / استعلام , استعلام حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118127/مناقصه-مدیریت-اپراتوری-تعمیر-و-نگهداری-پارکینگ--'>مناقصه مدیریت، اپراتوری، تعمیر و نگهداری پارکینگ... / مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت، اپراتوری، تعمیر و نگهداری پارکینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118145/مناقصه-عملیات-خاکی-اجرای-شمع-بتنی-و-احداث-پی-و-اسکلت-فلزی-و-بتنی-سازه--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات خاکی، اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خاکی، اجرای شمع بتنی و احداث پی و اسکلت فلزی و بتنی سازه ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118163/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-فضاهای-ورزشی-استان-شامل-خرید-آبسردکن--'>استعلام  تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی استان شامل خرید آبسردکن ... / استعلام, تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی استان شامل خرید آبسردکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118182/استعلام-آنتن--'>استعلام آنتن ... / استعلام , استعلام آنتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118199/استعلام-جابجایی-دیوارهای-کج-شده-بتنی-پیش-ساخته-بتنی-نرده-دار---'>استعلام  جابجایی دیوارهای کج شده بتنی پیش ساخته بتنی نرده دار  ... / استعلام, جابجایی دیوارهای کج شده بتنی پیش ساخته بتنی نرده دار  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118626/مزایده-خانه-مساحت-اعیان-250-مترمربع'>مزایده خانه مساحت اعیان 250 مترمربع / مزایده,مزایده خانه مساحت اعیان 250 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118660/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-مساحت-375-مترمربع'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 375 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 375 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118695/مزایده-پلاک-ثبتی-6526-بخش-دو-ثبت-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 6526 بخش دو ثبت اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 6526 بخش دو ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118727/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-اعیان-140متر'>مزایده یکباب خانه مساحت اعیان 140متر  / مزایده ,مزایده یکباب خانه مساحت اعیان 140متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118761/مزایده-زمین-مشتمل-بر-ساختمان-500-متر'>مزایده زمین مشتمل بر ساختمان 500 متر / مزایده,مزایده زمین مشتمل بر ساختمان 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118819/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-9824-و-7150متر-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 9824 و 7150متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 9824 و 7150متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118900/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-360متر'>مزایده 4 دانگ مشاع  از پلاک ثبتی مساحت 360متر   / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع  از پلاک ثبتی مساحت 360متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119182/مزایده-واگذاری-تابلوهای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده کتبی , مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117728/استعلام-Fortinet-FG-240D-BOL-با-لایسنس-آنلاین'>استعلام Fortinet FG-240D BOL با لایسنس آنلاین  / استعلام, Fortinet FG-240D BOL با لایسنس آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117743/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر  / استعلام, اسکنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117758/مناقصه-عمومی-خرید-تعداد-1000-عدد-دریچه-منهول'>مناقصه عمومی خرید تعداد 1000 عدد دریچه منهول / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی خرید تعداد 1000 عدد دریچه منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117777/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117795/مناقصه-​احداث-مخزن-ذخیره-آب'>مناقصه ​احداث مخزن ذخیره آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​احداث مخزن ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117813/فراخوان-انجام-مطالعات-جامع-و-طراحی-شهری-آرامستان'>فراخوان  انجام مطالعات جامع و طراحی شهری آرامستان / آگهی فراخوان ،فراخوان  انجام مطالعات جامع و طراحی شهری آرامستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117840/مناقصه-تامین-کلیه-لوازم-انشعاب-حفاری-نصب-انشعاب-جدید'>مناقصه تامین کلیه لوازم انشعاب، حفاری، نصب انشعاب جدید / مناقصه تامین کلیه لوازم انشعاب، حفاری، نصب انشعاب جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117856/استعلام-تمدید-لایسنس--'>استعلام تمدید لایسنس... / استعلام, استعلام تمدید لایسنس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117874/تجدید-مناقصه-مقدار-تقریبی-20000-تن-آسفالت-از-نوع-بیندر'>تجدید مناقصه مقدار تقریبی 20000 تن آسفالت از نوع بیندر  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مقدار تقریبی 20000 تن آسفالت از نوع بیندر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117895/استعلام-فرانت-لودر--'>استعلام فرانت لودر ... / استعلام , استعلام فرانت لودر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117916/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری---تجدید'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ... تجدید  / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدمات شهری ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117935/استعلام-قراداد-انجام-مراسلات-پستی'>استعلام  قراداد انجام مراسلات پستی  / استعلام, قراداد انجام مراسلات پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117957/فراخوان-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان ساماندهی رودخانه / فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان ساماندهی رودخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117974/مناقصه-آسفالت-معابر-در-شهر--'>مناقصه آسفالت معابر در شهر... / مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت معابر در شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117995/استعلام-کابینت-استیل-بالا-و-پایین-16-مت'>استعلام کابینت استیل بالا و پایین 16 مت / استعلام, کابینت استیل بالا و پایین 16 مت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118019/مناقصه-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-ساختمان'>مناقصه تکمیل تاسیسات مکانیکی ساختمان / مناقصه, مناقصه تکمیل تاسیسات مکانیکی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118042/مناقصه-سرمایه-گذاری-به-منظور-فراهم-سازی-بستری'>مناقصه سرمایه گذاری به منظور فراهم سازی بستری  / اگهی مناقصه , مناقصه سرمایه گذاری به منظور فراهم سازی بستری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118062/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-به-همراه-الکتروپمپ-و-منصوبات'>استعلام  تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ و منصوبات / استعلام, تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118080/استعلام-تخت-خواب--'>استعلام تخت خواب ... / استعلام, استعلام تخت خواب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118106/فراخوان-مناقصه-خرید--بیمه--حمل--کالیبراسیون'>فراخوان مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118131/فرخوان-تامین-و-خرید-قطعات-ولوازم-مورد-نیاز-پروژه-های-حفاری--'>فرخوان تامین و خرید قطعات ولوازم مورد نیاز پروژه های حفاری... / فراخوان فرخوان تامین و خرید قطعات ولوازم مورد نیاز پروژه های حفاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118150/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-شامل-تهیه--بارگیری-و--'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی شامل تهیه ، بارگیری و ... / مناقصه,  مناقصه عملیات آسفالت ریزی شامل تهیه ، بارگیری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118170/مناقصه-احداث-2-مورد-بند-سنگی-ملاتی--'>مناقصه احداث 2 مورد بند سنگی ملاتی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث 2 مورد بند سنگی ملاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118188/استعلام-چاپگر--'>استعلام چاپگر ... / استعلام, استعلام چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118205/استعلام-کود-شیمیایی'>استعلام کود شیمیایی  / استعلام,استعلام فلوتر مکانیکی سایز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118224/مناقصه-احداث-ساختمان-اداری-مرکز-فوریت-های-پزشکی---(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث ساختمان اداری مرکز فوریت های پزشکی ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان اداری مرکز فوریت های پزشکی ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118247/استعلام-خرید-170-عدد-پلاک-گوش--'>استعلام خرید 170 عدد پلاک گوش ... / استعلام,استعلام خرید 170 عدد پلاک گوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117617/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-215-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 215 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 215 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117637/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-و-هفتاد-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و هفتاد و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117657/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-و-سی-متر-قطعه-27-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و سی متر قطعه 27 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و سی متر قطعه 27 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117698/مزایده-واگذاری-4-مورد-کانکس-تجدید'>مزایده واگذاری 4 مورد کانکس تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری 4 مورد کانکس تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117749/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-466-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 466 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 466 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117789/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-178-35متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 178.35متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 178.35متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117819/مزایده-واگذاری-14-واحد-کارگاهی-نیمه-آماده-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 14 واحد کارگاهی نیمه آماده  نوبت دوم  / مزایده, مزایده واگذاری 14 واحد کارگاهی نیمه آماده  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117841/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-سی-سال-دو-خوابه'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سی سال دو خوابه  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت سی سال دو خوابه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117878/مزایده-اجاره-سالن-های-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره سالن های ورزشی - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره سالن های ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117906/مزایده-فروش-خودروهای-مستعمل-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای مستعمل ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش خودروهای مستعمل ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117940/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-اعیان-45-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 45 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 45 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117972/مزایده-اماکن-ورزشی--'>مزایده اماکن ورزشی ... / مزایده ,مزایده اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117999/مزایده-دو-دستگاه-الکتروموتور-به-همراه-گیربکس'>مزایده دو دستگاه الکتروموتور به همراه گیربکس / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه الکتروموتور به همراه گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118021/تجدید-مزایده-مقدار-150-عدد-شلوار-کتان'>تجدید مزایده مقدار 150 عدد شلوار کتان / تجدید مزایده مقدار 150 عدد شلوار کتان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118049/مزایده-ششدانگ-زمین-عرصه-249-75متر-مرحله-دوم'>مزایده ششدانگ زمین عرصه 249.75متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه 249.75متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117629/مناقصه-نیرورسانی-به-ایستگاه-های-پمپاژ-آب--نوبت-دوم'>مناقصه نیرورسانی به ایستگاه های پمپاژ آب  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی به ایستگاه های پمپاژ آب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117658/مناقصه-خدمات-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-ریلی--'>مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی ... / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117674/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-خانه--'>استعلام انجام عملیات مرمت خانه ... / استعلام , استعلام انجام عملیات مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117691/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117708/مناقصه-خرید-انواع-روغن-موتور-جهت-اتوبوس-های-سازمان'>مناقصه خرید انواع روغن موتور جهت اتوبوس های سازمان / مناقصه , مناقصه خرید انواع روغن موتور جهت اتوبوس های سازمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118081/مزایده-عرصه-و-اعیان-زمین-مساحت-120-مترمربع'>مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 120 مترمربع / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 120 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118102/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-78-4متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 78.4متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 78.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118123/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو  / مزایده, مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118155/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-لبه-چسبان--'>مزایده یک دستگاه ماشین لبه چسبان ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین لبه چسبان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118194/مزایده-ملک-بخش-نه-تبریز-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118228/تجدید-مزایده-فروش-یک-دستگاه-سواری-سمند'>تجدید مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش یک دستگاه سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118268/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قدمت-ده-سال-73-متر'>مزایده آپارتمان مسکونی قدمت ده سال 73 متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قدمت ده سال 73 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118299/مزایده-اجاره-داروخانه-سرپایی-مرکز-آموزشی-درمانی'>مزایده اجاره داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی  / مزایده عمومی, مزایده اجاره داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118325/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-جهت-بهره-برداری-بصورت-پیست-اسکیت-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین جهت بهره برداری بصورت پیست اسکیت (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری یک قطعه زمین جهت بهره برداری بصورت پیست اسکیت (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118364/مزایده-13-44-سهم-مشاع-از-333-45-سهم-مشاع-از-ده-هزار-و-سه-نیم-سهم-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 13.44 سهم مشاع از 333.45 سهم مشاع از ده هزار و سه نیم سهم از پلاک ثبتی / مزایده , مزایده 13.44 سهم مشاع از 333.45 سهم مشاع از ده هزار و سه نیم سهم از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118404/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بازار-هفتگی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره بازار هفتگی- نوبت  دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بازار هفتگی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118428/مزایده-زمین-مساحت-230-22متر'>مزایده زمین مساحت 230.22متر / مزایده ,مزایده زمین مساحت 230.22متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118460/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118493/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-مساحت-27625متر'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 27625متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 27625متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118235/استعلام-سم---'>استعلام سم  ... / استعلام , استعلام سم  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118251/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-صنعتی'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118264/مناقصه-اجرای-فاز-دوم-فرهنگسرا-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز دوم فرهنگسرا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  اجرای فاز دوم فرهنگسرا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118282/استعلام-عملیات-اجرای-خط-انتقال-برق-چاه-آب-شرب--'>استعلام عملیات اجرای خط انتقال برق چاه آب شرب ... / استعلام, عملیات اجرای خط انتقال برق چاه آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118306/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-به-صورت-حجمی----نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی...  - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118327/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-تجهیزات-سامانه-ثبت-تخلف-سرعت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118344/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-آبیاری-روستای---نوبت-دوم'>مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری روستای... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری روستای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118361/استعلام-خرید-کیس-به-همراه--'>استعلام خرید کیس به همراه... / استعلام,استعلام خرید کیس به همراه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118379/مناقصه-پروژه-تامین-برق--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تامین برق - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه تامین برق - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118395/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-نقلیه-درون-و-برون-شهری'>فراخوان مناقصه انجام امور نقلیه درون و برون شهری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور نقلیه درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118415/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118439/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج... / استعلام,استعلام کارتریج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118456/استعلام-خرید-1500-کیلو-کمک-ذوب--'>استعلام خرید 1500 کیلو کمک ذوب ... / استعلام, خرید 1500 کیلو کمک ذوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118476/استعلام-تابلو-برق--'>استعلام تابلو برق... / استعلام, استعلام تابلو برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118495/استعلام-کوپلر-الکتروفیوژن'>استعلام کوپلر الکتروفیوژن / استعلام, کوپلر الکتروفیوژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118515/استعلام-دستگاه-UTM---سایت-ستاد'>استعلام دستگاه UTM ..., سایت ستاد / استعلام, استعلام دستگاه UTM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118533/تجدید-مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-بهسازی'>تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه بهسازی  / تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه بهسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118552/مناقصه-خرید-خدمات-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی-مجتمع'>مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118572/استعلام-تعمیرات-مدارس-استثنایی--'>استعلام تعمیرات مدارس استثنایی... / استعلام,استعلام تعمیرات مدارس استثنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118597/استعلام-بن-ماری--'>استعلام بن ماری ... / استعلام, استعلام بن ماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118615/مناقصه-تکمیل-عملیات-اجرایی-واحد-عمرانی-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهکشی--'>مناقصه تکمیل عملیات اجرایی واحد عمرانی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی واحد عمرانی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118630/استعلام-برج-خنک-کننده-فایبرگلاس-150-تن'>استعلام  برج خنک کننده فایبرگلاس 150 تن  / استعلام, برج خنک کننده فایبرگلاس 150 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118650/استعلام-برقرسانی'>استعلام برقرسانی / استعلام, برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118669/استعلام-هشت-ردیف-گریس-پمپ'>استعلام هشت ردیف گریس پمپ / استعلام , استعلام هشت ردیف گریس پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118686/استعلام-قیر'>استعلام قیر / استعلام , استعلام قیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118703/استعلام-دستگاه-اسپلایس-گرم-نوار-نقاله'>استعلام دستگاه اسپلایس گرم نوار نقاله  / استعلام ,استعلام دستگاه اسپلایس گرم نوار نقاله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118722/استعلام-تری-پلس-فسفات-سدیم-چینی'>استعلام تری پلس فسفات سدیم چینی / استعلام , استعلام تری پلس فسفات سدیم چینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118741/مناقصه-خدمات-پاسخگویی-مرکز-تماس-شرکت'>مناقصه خدمات پاسخگویی مرکز تماس شرکت  / مناقصه ، مناقصه خدمات پاسخگویی مرکز تماس شرکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118760/استعلام-ترکمتر'>استعلام ترکمتر  / استعلام , استعلام ترکمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118777/استعلام-نشان-دهنده-WMV8-شرکت-فیستر-واگن'>استعلام نشان دهنده WMV8 شرکت فیستر واگن / استعلام , استعلام نشان دهنده WMV8 شرکت فیستر واگن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118794/استعلام-طرح-پوشش-بتنی-کانال-انتقال-آب--'>استعلام طرح پوشش بتنی کانال انتقال آب ... / استعلام, استعلام طرح پوشش بتنی کانال انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118808/مناقصه-خدمات-امدادی-به-مشترکین-و-تاسیسات'>مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات / مناقصه خدمات امدادی به مشترکین و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118821/استعلام-خودکار-مداد-استامپ-و--'>استعلام خودکار، مداد، استامپ و ... / استعلام, خودکار، مداد، استامپ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118834/استعلام-تعمیر-و-تجهیز-سالن--'>استعلام تعمیر و تجهیز سالن... / استعلام, استعلام تعمیر و تجهیز سالن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118849/استعلام-بروز-رسانی-اطلاعات-اماکن-شهری-و-روستایی--'>استعلام بروز رسانی اطلاعات اماکن شهری و روستایی ... / استعلام, بروزرسانی اطلاعات اماکن شهری و روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118864/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-18-متر'>استعلام لوله پلی اتیلن 18 متر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 18 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118878/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام , استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118892/استعلام-خرید-انواع-چراغ-لاک-پشتی'>استعلام خرید انواع چراغ لاک پشتی  / استعلام, خرید انواع چراغ لاک پشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118906/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا  / استعلام, تامین بخار و تهویه هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118921/استعلام-قفل-آویز-برنجی'>استعلام قفل آویز برنجی / استعلام , قفل آویز برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118935/استعلام-تکمیل-محوطه-سازی-و--'>استعلام تکمیل محوطه سازی و ... / استعلام,استعلام تکمیل محوطه سازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118437/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118470/مزایده-اجاره-غرفه-های-تجاری'>مزایده اجاره غرفه های تجاری / مزایده, مزایده اجاره غرفه های تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118498/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-228-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 228 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 228 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118535/مزایده-فروش-تعداد-5-دستگاه-خنک-کننده'>مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خنک کننده  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خنک کننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118566/مزایده-اموال-دیوار-کوب--قرنیز--پروفیل-قابی---'>مزایده اموال دیوار کوب - قرنیز - پروفیل قابی ....  / مزایده اموال منقول,مزایده اموال دیوار کوب - قرنیز - پروفیل قابی .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118592/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-70-20متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 70.20متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 70.20متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118629/مزایده-پلاک-ثبتی-18242-فرعی-بخش-5-اصفهان'>مزایده پلاک ثبتی 18242 فرعی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 18242 فرعی بخش 5 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118661/مزایده-169-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه-34-69متر'>مزایده 169.8 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه 34.69متر  / مزایده,مزایده 169.8 هزارم یک دانگ مشاع از سرقفلی مغازه 34.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118699/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-اعیان-یک-باب-آپارتمان-مسکونی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118731/مزایده-اعیانی-پلاک-ثبتی-حدود-50-مترمربع'>مزایده اعیانی پلاک ثبتی حدود 50 مترمربع / مزایده،مزایده اعیانی پلاک ثبتی حدود 50 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118765/مزایده-زمینی-مساحت-350-متر'>مزایده زمینی مساحت 350 متر / مزایده,مزایده زمینی مساحت 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118827/مزایده-50-سهم-مشاع-از-72-سهم-از-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 50 سهم مشاع از 72 سهم از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 50 سهم مشاع از 72 سهم از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118905/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.39متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117744/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-آماده-سازی-و-استخراج-حدود-205-هزار-تن-زغال-سنگ-خام'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 205 هزار تن زغال سنگ خام / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 205 هزار تن زغال سنگ خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117761/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-فضاهای-تاریخی-پایگاه-میراث-فرهنگی--'>استعلام مرمت و ساماندهی فضاهای تاریخی پایگاه میراث فرهنگی ... / استعلام, مرمت و ساماندهی فضاهای تاریخی پایگاه میراث فرهنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117778/آگهی-ارزیابی-خرید--حمل--بارگیری-و-تخلیه-لوله-های-پلی-اتیلن-اولویت-دوم'>آگهی ارزیابی خرید ، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله های پلی اتیلن اولویت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, آگهی ارزیابی خرید ، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله های پلی اتیلن اولویت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117797/استعلام-مرمت-پل--'>استعلام مرمت پل ... / استعلام, استعلام مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117814/مناقصه-راهبری-و-نگهداری-و-تعمیر-کلیه-تاسیسات-برقی-مکانیکی---نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات برقی، مکانیکی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری و نگهداری و تعمیر کلیه تاسیسات برقی، مکانیکی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117842/استعلام-اندازه-گیری-عوامل-زیان-آور-محیط-کار-و-انجام-معاینات-دوره-ای'>استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و انجام معاینات دوره ای / استعلام, اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و انجام معاینات دوره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117857/استعلام-بهسازی-و-نوسازی--'>استعلام بهسازی و نوسازی ... / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117877/مناقصه-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-سازمان-پزشکی-قانونی'>مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117896/مناقصه-راهبری-و-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-برقی-مکانیکی-و-ابنیه-منازل-و-اماکن--نوبت-دوم'>مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی و ابنیه منازل و اماکن -  نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی و ابنیه منازل و اماکن -  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117918/مناقصه-اجرای-عملیات-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت--(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت...(نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117936/فراخوان-مناقصه-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-آسانسورهای'>فراخوان مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری آسانسورهای / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه سرویس ، تعمیر و نگهداری آسانسورهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117958/مناقصه-حفاری-سه-حلقه-چاه-با-دستگاه-حفاری-ضربه-ای'>مناقصه حفاری سه حلقه چاه با دستگاه حفاری ضربه ای / آگهی مناقصه, مناقصه حفاری سه حلقه چاه با دستگاه حفاری ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117975/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق-کارخانه'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117996/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-تکفاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118022/مناقصه-خرید-مبدل-های-حرارتی'>مناقصه خرید مبدل های حرارتی  / اگهی مناقصه , مناقصه خرید مبدل های حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118043/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های--'>استعلام ساخت سایر پروژه های... / استعلام,استعلام ساخت سایر پروژه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118063/مناقصه-تکمیل-عملیات-باقی-مانده-بلوک-های-یک-دو-سه-و-چهار-پروژه-محیا--(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده بلوک های یک، دو، سه و چهار پروژه محیا... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات باقی مانده بلوک های یک، دو، سه و چهار پروژه محیا... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118928/استعلام-میلگرد-و--'>استعلام میلگرد و ... / استعلام, استعلام میلگرد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118942/استعلام-احداث-دوربرگردان-در-محور--'>استعلام احداث دوربرگردان در محور... / استعلام, استعلام احداث دوربرگردان در محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118956/استعلام-سرور-رایانه--'>استعلام سرور رایانه ... / استعلام, استعلام سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118969/استعلام-اجرای-آسفالت--'>استعلام اجرای آسفالت ... / استعلام, اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118981/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118993/استعلام-نرم-افزار-SOC'>استعلام نرم افزار SOC / استعلام , استعلام نرم افزار SOC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119005/استعلام-جلد-کارت-عابر-بانک-دو-کارتی'>استعلام جلد کارت عابر بانک دو کارتی / استعلام, استعلام جلد کارت عابر بانک دو کارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119018/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119030/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس  / استعلام, استعلام یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119042/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-مخزن-5000-متر-مکعبی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 5000 متر مکعبی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 5000 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119054/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-احداث-مخزن-2500-متر-مکعبی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 2500 متر مکعبی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن 2500 متر مکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119066/فراخوان-مناقصه-MANUFACTURING-OF-TRAYS--SEALPANS-FOR-TV'>فراخوان مناقصه MANUFACTURING OF TRAYS & SEALPANS FOR TV  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه MANUFACTURING OF TRAYS & SEALPANS FOR TV </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119078/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119090/استعلام-تامین-و-نصب-سیستمهای-دوربینهای-مداربسته'>استعلام تامین و نصب سیستمهای دوربینهای مداربسته / استعلام, استعلام تامین و نصب سیستمهای دوربینهای مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119102/استعلام-اجرای-انشعابات-فاضلاب'>استعلام اجرای انشعابات فاضلاب  / استعلام , استعلام اجرای انشعابات فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119114/استعلام-تامین-فرایند-صدور-کارت-ملی-هوشمند'>استعلام تامین فرایند صدور کارت ملی هوشمند / استعلام , استعلام تامین فرایند صدور کارت ملی هوشمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119126/استعلام-دیگ-چدنی-سولار'>استعلام دیگ چدنی سولار / استعلام دیگ چدنی سولار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119138/استعلام-احداث-روشنایی-برج-نوری'>استعلام  احداث روشنایی برج نوری / استعلام, استعلام  احداث روشنایی برج نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119150/استعلام-قیچی-باغبانی'>استعلام قیچی باغبانی  / استعلام ,استعلام قیچی باغبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119162/استعلام-لنت-ترمز'>استعلام لنت ترمز / استعلام , استعلام لنت ترمز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119175/استعلام-گاو-صندوق-ضد-سرقت'>استعلام  گاو صندوق ضد سرقت / استعلام ,استعلام  گاو صندوق ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118220/استعلام-​فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو  / استعلام, ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118242/مناقصه-تکمیل-مدرسه-و-سایت-تفریحی--'>مناقصه تکمیل مدرسه و سایت تفریحی... / مناقصه, مناقصه تکمیل مدرسه و سایت تفریحی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118256/استعلام-عملیات-بهره-برداری-و-نگهداری-شبکه--'>استعلام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه... / استعلام,استعلام عملیات بهره برداری و نگهداری شبکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118270/مناقصه-عمومی-تامین-نیروی-انسانی-کارد-خدمات--'>مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی کارد خدمات ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی کارد خدمات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118288/مناقصه-خدمات-نگهداری-فضای-سبز--تاسیسات-ساختمان--'>مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز،  تاسیسات، ساختمان... / مناقصه  عمومی, مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز،  تاسیسات، ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118312/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118333/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-و-تهیه-مواد-اولیه-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات تنظیفی و تهیه مواد اولیه- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تنظیفی و تهیه مواد اولیه- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118348/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-عمرانی-شامل-جدولگذاری--نوبت-سوم'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه عمرانی شامل جدولگذاری... نوبت سوم  / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه عملیات اجرایی پروژه عمرانی شامل جدولگذاری... نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118367/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام  تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118384/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی-روستا---'>استعلام  اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستا .... / استعلام, اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118401/استعلام-تکمیل-مجموعه-ورزشی'>استعلام تکمیل مجموعه ورزشی  / استعلام, تکمیل مجموعه ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118422/مناقصه-تکمیل-مدرسه-بتنی-نیمه-ساخته--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه بتنی نیمه ساخته - مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تکمیل مدرسه بتنی نیمه ساخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118446/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118462/آگهی-تجدید-مناقصه-احداث-کانال-انتقال-آب---نوبت-دوم'>آگهی تجدید مناقصه احداث کانال انتقال آب... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه احداث کانال انتقال آب... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118482/مناقصه-عمومی-تعمیر-نصب-و-بازسازی-ساختمان-ها'>مناقصه  عمومی تعمیر، نصب و بازسازی ساختمان ها  / مناقصه عمومی, مناقصه  عمومی تعمیر، نصب و بازسازی ساختمان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118504/اصلاحیه-مناقصه-پوشش-بیمه-مسئولیت-جامع-شهری'>اصلاحیه مناقصه پوشش بیمه مسئولیت جامع شهری / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه پوشش بیمه مسئولیت جامع شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118522/مناقصه-پایش-و-حفاظت-از-اراضی-کشاورزی'>مناقصه پایش و حفاظت از اراضی کشاورزی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پایش و حفاظت از اراضی کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118540/مناقصه-زیرسازی-آسفالت-و-کانیوا--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی، آسفالت و کانیوا - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی، آسفالت و کانیوا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118560/مناقصه-ارائه-خدمات-در-خوابگاه-های-ناحیه-صنعتی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات در خوابگاه های ناحیه صنعتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات در خوابگاه های ناحیه صنعتی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118577/استعلام-تعیین-مختصات-جغرافیایی-کدهای-پستی---'>استعلام تعیین مختصات جغرافیایی کدهای پستی .... / استعلام, تعیین مختصات جغرافیایی کدهای پستی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118606/آگهی-تجدید-مناقصه-احداث-کانال-انتقال-آب'>آگهی تجدید مناقصه احداث کانال انتقال آب / آگهی تجدید مناقصه , آگهی تجدید مناقصه احداث کانال انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118620/استعلام-اجرای-پیاده-رو-سازی---'>استعلام اجرای پیاده رو سازی .... / استعلام, اجرای پیاده رو سازی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118635/استعلام-لاستیک-سنگی-کفی'>استعلام لاستیک سنگی کفی / استعلام ـ استعلام لاستیک سنگی کفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118656/استعلام-اطفای-حریق--'>استعلام اطفای حریق ... / استعلام , استعلام اطفای حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118674/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن  / استعلام, خرید لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118692/مناقصه-خرید-لوله'>مناقصه خرید لوله  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی كیفی,مناقصه  خرید لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118709/مناقصه-تلمبه-های-پساب-فشار-قوی'>مناقصه تلمبه های پساب فشار قوی  / مناقص, مناقصه  تلمبه های پساب فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118729/استعلام-سایر-فعالیت-های-خدماتی--'>استعلام سایر فعالیت های خدماتی... / استعلام,استعلام سایر فعالیت های خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118749/فراخوان-تجهیزات-ساینده-بادی'>فراخوان تجهیزات ساینده بادی  / فراخوان ، فراخوان تجهیزات ساینده بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118766/مناقصه-عمومی-خدمات-اورژانس-اجتماعی'>مناقصه عمومی خدمات اورژانس اجتماعی / مناقصه,مناقصه عمومی خدمات اورژانس احتماعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118782/استعلام-تسمه-پروانه-SPB-1410--'>استعلام تسمه پروانه  SPB 1410 ... / فرم استعلام بهای الکترونیکی, استعلام تسمه پروانه  SPB 1410 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118799/استعلام-مرمت-ساختمان--'>استعلام مرمت ساختمان ... / استعلام , استعلام مرمت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118812/استعلام-مواد-شوینده--'>استعلام مواد شوینده ... / استعلام , استعلام مواد شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118825/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118839/استعلام-درایو-315-کیلو-وات'>استعلام درایو 315 کیلو وات / استعلام , استعلام درایو 315 کیلو وات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118853/مناقصه-تکمیل-شبکه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب-اندیمشک'>مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب اندیمشک / مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب اندیمشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118869/مناقصه-تکمیل-شبکه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب-باقیمانده'>مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب باقیمانده / مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب باقیمانده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118260/فراخوان-احداث-شبکه-مخابرات-به-روش-FTTH-در-شهرک-صنعتی'>فراخوان احداث شبکه مخابرات به روش FTTH  در شهرک صنعتی  / مناقصه عمومی, فرخوان احداث شبکه مخابرات به روش FTTH  در شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118275/مناقصه-احداث-و-بهسازی-کانالهای-آبیاری-روستای'>مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری روستای / مناقصه , مناقصه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118294/استعلام-گوشت-بغل-ران-گوساله--'>استعلام گوشت بغل ران گوساله ... / استعلام, گوشت بغل ران گوساله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118320/استعلام-جعبه-ابزار--'>استعلام جعبه ابزار ... / استعلام, استعلام جعبه ابزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118339/مناقصه-جمع-آوری-زباله-شهر-(مرحله-دوم-نوبت-دوم)'>مناقصه جمع آوری زباله شهر (مرحله دوم- نوبت دوم) / آگهی مناقصه,مناقصه جمع آوری زباله شهر (نوبت دوم - مرحله دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118354/مناقصه-خرید-قیر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قیر - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید قیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118374/فراخوان-مناقصه-ترمیم-و-اجرای-جدول--'>فراخوان مناقصه ترمیم و اجرای جدول ... / فراخوان مناقصه ترمیم و اجرای جدول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118389/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-تاسیسات-موتوری-و-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور تاسیسات، موتوری و فضای سبز - نوبت  دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام امور تاسیسات، موتوری و فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118409/مناقصه-دفن-پسماند-عفونی-و-خانگی'>مناقصه دفن پسماند عفونی و خانگی  / مناقصه , مناقصه دفن پسماند عفونی و خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118430/استعلام-پمپ-به-همراه-شاسی-مربوطه---'>استعلام پمپ به همراه شاسی مربوطه  ... / استعلام, پمپ به همراه شاسی مربوطه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118451/استعلام-الکتروپمپ-سانتریفیوژ-افقی'>استعلام الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی / استعلام , استعلام الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118468/آگهی-مناقصه-واگذاری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>آگهی مناقصه واگذاری فضای سبز  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه واگذاری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118489/مناقصه-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر'>مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز سطح شهر / مناقصه, مناقصه خدمات شهری و نگهداری فضای سبز سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118510/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-گرم-سطح-شهر'>مناقصه  اجرای عملیات آسفالت گرم سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه  اجرای عملیات آسفالت گرم سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118527/فراخوان-تکمیل-مدرسه--'>فراخوان تکمیل مدرسه ... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118545/مناقصه-عمومی-واگذاری-بیمه-تکمیلی-درمان-و-بیمه-عمر-و-حوادث-کارکنان-شهرداری'>مناقصه عمومی واگذاری بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و حوادث کارکنان شهرداری / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر و حوادث کارکنان شهرداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118565/مناقصه-تکمیل-عملیات-سفت-کاری-مرکز-فرهنگی-و-اجتماعی--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه تکمیل عملیات سفت کاری مرکز فرهنگی و اجتماعی - نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل عملیات سفت کاری مرکز فرهنگی و اجتماعی - نوبت دوم چاپ ذوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118588/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی--نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی  - نوبت دوم  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118610/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام  الکتروپمپ / استعلام, الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118624/تجدید-مناقصه-رفع-نقاط-حادثه-خیر---'>تجدید مناقصه رفع نقاط حادثه خیر  ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه رفع نقاط حادثه خیر  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118640/مناقصه-ارائه-خدمات-راندن-و-نصب-آستره-شنی-در-چاههای-نفت-و-گاز---تجدید'>مناقصه ارائه خدمات راندن و نصب آستره شنی در چاههای نفت و گاز... - تجدید  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات راندن و نصب آستره شنی در چاههای نفت و گاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118662/استعلام-دستبند-نظامی-و-غیره'>استعلام  دستبند نظامی و غیره  / استعلام, دستبند نظامی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118680/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118697/استعلام-برقرسانی-به-روستا--'>استعلام برقرسانی به روستا ... / استعلام, برقرسانی به روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118714/استعلام-اجرای-حدود-170-متر-لوله-گذاری-پلی-اتیلنی'>استعلام اجرای حدود 170 متر لوله گذاری پلی اتیلنی / استعلام , استعلام اجرای حدود 170 متر لوله گذاری پلی اتیلنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118734/مناقصه-تامین-تجهیزات-Spare-مورد-نیاز'>مناقصه تامین تجهیزات Spare مورد نیاز  / مناقصه تامین تجهیزات Spare مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118754/استعلام-آجر-بر--'>استعلام آجر بر ... / استعلام, استعلام آجر بر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118773/مناقصه-PARTS-FOR-CONTRONIC-PROGRAMMABLE-LOGIC-CONTROLLER'>مناقصه PARTS FOR CONTRONIC PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER / مناقصه, مناقصه PARTS FOR CONTRONIC PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118787/استعلام-SPARE-PART-FOR-NETZSCH-PUMP'>استعلام SPARE PART FOR NETZSCH PUMP / استعلام, استعلام SPARE PART FOR NETZSCH PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118804/مناقصه-تامین-خدمات-سرویس-تعمیر-و-یا-تعویض-قطعات--'>مناقصه تامین خدمات سرویس، تعمیر و یا تعویض قطعات...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خدمات سرویس، تعمیر و یا تعویض قطعات... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118816/استعلام-کوپلینگ-تبدیلی-AWG-آلمینیومی-1-5-اینچ-(نمونه)'>استعلام کوپلینگ تبدیلی AWG آلمینیومی 1.5 اینچ (نمونه) / استعلام , استعلام کوپلینگ تبدیلی AWG آلمینیومی 1.5 اینچ (نمونه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118830/مناقصه-تکمیل-شبکه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب / مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118844/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-زندان-های-استان'>استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات زندان های استان / استعلام, استعلام تعمیر و نگهداری تاسیسات زندان های استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118858/استعلام-تعمیرات-مراکز-کار-و-دانش--'>استعلام تعمیرات مراکز کار و دانش... / استعلام,استعلام تعمیرات مراکز کار و دانش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118874/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبرسانی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118302/استعلام-نقاشی-دیوار-و-سقف-با-رنگ-روغنی'>استعلام  نقاشی دیوار و سقف با رنگ روغنی  / استعلام, نقاشی دیوار و سقف با رنگ روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118324/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118343/مناقصه-مربوط-به-خرید-بیمه-نامه-بدنه-خودرو-نوبت-دوم'> مناقصه مربوط به خرید بیمه نامه بدنه خودرو نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ,  مناقصه مربوط به خرید بیمه نامه بدنه خودرو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118359/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام  تکمیل سالن ورزشی  / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118377/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-محورهای-روستایی--'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محورهای روستایی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محورهای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118392/استعلام-نصب-دوربین-و--'>استعلام نصب دوربین و .. / استعلام, نصب دوربین و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118413/استعلام-خدمات-پستی-و--'>استعلام خدمات پستی و... / استعلام,استعلام خدمات پستی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118436/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام  اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ... / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118454/استعلام-بهاء-اجرای-خط-کشی-عابر-پیاده--'>استعلام بهاء اجرای خط کشی عابر پیاده ... / استعلام بهاء, استعلام بهاء اجرای خط کشی عابر پیاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118475/مناقصه-خرید-خدمات-معدن'>مناقصه خرید خدمات معدن / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات معدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118492/استعلام-پلاستیک---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام پلاستیک ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام, استعلام پلاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118513/استعلام-کمد-کتابخانه-اداری-زونکن-خور---سامانه-ستاد'>استعلام کمد کتابخانه اداری زونکن خور ...,سامانه ستاد / استعلام, کمد کتابخانه اداری زونکن خور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118531/استعلام-ساخت-ساختمان--'>استعلام ساخت ساختمان ... / استعلام , استعلام ساخت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118551/استعلام-حفر-چاه-دستی-روستای---'>استعلام حفر چاه دستی روستای .... / استعلام, حفر چاه دستی روستای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118571/مناقصه-تهیه-و-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118594/استعلام-نمک--'>استعلام نمک ... / استعلام , استعلام نمک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118614/استعلام-خرید-انواع-پیچ-و-مهره'>استعلام خرید انواع پیچ و مهره  / استعلام, خرید انواع پیچ و مهره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118628/استعلام-تجهیزات-راه-اندازی-و-انواع-گرم-کن-های-صنعتی'>استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی  / استعلام ,استعلام تجهیزات راه اندازی و انواع گرم کن های صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118646/استعلام-کویل--'>استعلام کویل... / استعلام , استعلام کویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118667/استعلام-سایپر-مترین-سم-پروپاژیت--'>استعلام سایپر مترین، سم پروپاژیت... / استعلام, استعلام سایپر مترین، سم پروپاژیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118685/استعلام-شیلد-محافظت-کننده-صورت-عایق-برق'>استعلام شیلد محافظت کننده صورت عایق برق / استعلام, استعلام شیلد محافظت کننده صورت عایق برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118702/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام , استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118720/استعلام-لباس-مخصوص-جوشکاری-دو-تکه'>استعلام لباس مخصوص جوشکاری دو تکه / استعلام , استعلام لباس مخصوص جوشکاری دو تکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118739/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118759/استعلام-بها-محوطه-سازی-تصفیه-خانه-آب---'>استعلام بها محوطه سازی  تصفیه خانه آب  ... / استعلام بها,استعلام بها محوطه سازی  تصفیه خانه آب  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118776/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام, استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118793/استعلام-PARTS-FOR-SIEMENS-PROGRAMMABLE-CONTROLLER'>استعلام PARTS FOR SIEMENS PROGRAMMABLE CONTROLLER / استعلام, استعلام PARTS FOR SIEMENS PROGRAMMABLE CONTROLLER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118807/استعلام-OVAL-WHEEL-P-N-1-41-60748-150--'>استعلام OVAL WHEEL, P/N 1.41.60748.150... / استعلام , استعلام OVAL WHEEL, P/N 1.41.60748.150...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118820/مناقصه-تغذیه-بیمارستانها'>مناقصه تغذیه بیمارستانها / مناقصه تغذیه بیمارستانها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118833/استعلام-اصلاح-هندسی-و-کاداستر-پلاک-های-اجرای-قانون'>استعلام اصلاح هندسی و کاداستر پلاک های اجرای قانون / استعلام, اصلاح هندسی و کاداستر پلاک های اجرای قانون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118847/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118862/مناقصه-اجرای-خطوط-انتقال-شبکه-و-انشعابات-خانگی-فاضلاب'>مناقصه اجرای خطوط انتقال شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب  / مناقصه اجرای خطوط انتقال شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118877/استعلام-خرید-سطل-بیضی-و-گرد'>استعلام خرید سطل بیضی و گرد  / استعلام,استعلام خرید سطل بیضی و گرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118891/مناقصه-COMPLETE-HYDRAULIC-PUMP'>مناقصه COMPLETE HYDRAULIC PUMP / مناقصه,مناقصه COMPLETE HYDRAULIC PUMP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118904/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی--'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118920/استعلام-ملحفه-کشدار'>استعلام ملحفه کشدار / استعلام , استعلام ملحفه کشدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118934/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-ناحیه-2-بدون-بوستان-بهمن--'>مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 بدون بوستان بهمن... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2 بدون بوستان بهمن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118948/مناقصه-عمومی-خدمات-تنظیف-و--'>مناقصه عمومی خدمات تنظیف و ... / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات تنظیف و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118962/استعلام-خرید-انواع-کابل-فشار-ضعیف'>استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف / استعلام ، استعلام خرید انواع کابل فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118974/استعلام-میز-کنفرانس-ام-دی-اف'>استعلام میز کنفرانس ام دی اف / استعلام, استعلام میز کنفرانس ام دی اف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118986/استعلام-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام ابزار آلات الکتریکی  / استعلام,استعلام ابزار آلات الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118082/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-خرید--بیمه-حمل-نصب--تجهیز--کالیبراسیون-و-راه-اندازی'>فراخوان مناقصه عمومی انجام خرید ، بیمه، حمل، نصب ، تجهیز ، کالیبراسیون و راه اندازی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خرید ، بیمه، حمل، نصب ، تجهیز ، کالیبراسیون و راه اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118108/تجدید-فراخوان-مناقصه-اجرای-طرح-هادی-روستای-شیرینو---'>تجدید فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستای شیرینو .... / فراخوان ، تجدید فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستای شیرینو ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118132/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی---'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی .... / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118151/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن-ورزشی---'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ورزشی .... / استعلام, اجرای تعمیرات اماکن ورزشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118173/استعلام-حمل-محمولات-پستی--'>استعلام حمل محمولات پستی ... / استعلام, استعلام حمل محمولات پستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118189/مناقصه-طراحی-و-اجرای-تبدیل-فرایند-تک-جذبی-به-دو-جذبی--'>مناقصه طراحی و اجرای تبدیل فرایند تک جذبی به دو جذبی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و اجرای تبدیل فرایند تک جذبی به دو جذبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118206/مناقصه-بکارگیری-نیروهای-نظافت-خدمات-و-تاسیسات-واحدهای-ثبت-تابعه-اداره--'>مناقصه بکارگیری نیروهای نظافت، خدمات و تاسیسات واحدهای ثبت تابعه اداره... / مناقصه, مناقصه بکارگیری نیروهای نظافت، خدمات و تاسیسات واحدهای ثبت تابعه اداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118226/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118248/استعلام-مبدل-شبکه-رایانه--'>استعلام مبدل شبکه رایانه... / استعلام, استعلام مبدل شبکه رایانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118261/استعلام-انجام-سنگ-نمای-ساختمان-بهزیستی--'>استعلام  انجام سنگ نمای ساختمان بهزیستی ... / استعلام, انجام سنگ نمای ساختمان بهزیستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118278/استعلام-پیراهن-عملیاتی-محیط-زیست--کاپشن-ضد-آب--دستکش'>استعلام پیراهن عملیاتی محیط زیست - کاپشن ضد آب - دستکش  / استعلام, پیراهن عملیاتی محیط زیست - کاپشن ضد آب - دستکش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118295/مناقصه-واگذاری-خدمات-مدیریت-بهره-برداری'>مناقصه واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری / مناقصه واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118321/مناقصه-پروژه-تامین-برق'>مناقصه پروژه تامین برق  / مناقصه , مناقصه پروژه تامین برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118340/مناقصه-عملیات-اجرائی-احداث-شبکه-فشار-متوسط-برق-تجدید'>مناقصه عملیات اجرائی احداث شبکه فشار متوسط برق- تجدید  / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرائی احداث شبکه فشار متوسط برق- تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118356/استعلام-لوبیا--'>استعلام لوبیا ... / استعلام, استعلام لوبیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118375/مناقصه-انجام-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-گرم-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه  انجام عملیات زیرسازی و آسفالت گرم معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام عملیات زیرسازی و آسفالت گرم معابر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118390/استعلام-زمین-چمن--'>استعلام زمین چمن ... / استعلام , استعلام زمین چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118410/استعلام-تکمیل-ورزشگاه--'>استعلام تکمیل ورزشگاه ... / استعلام, استعلام تکمیل ورزشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118431/مناقصه-تامین-نیرو-و-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-تجدید'>مناقصه تامین نیرو و خدمات شهری و فضای سبز تجدید  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین نیرو و خدمات شهری و فضای سبز تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118452/مناقصه-عمومی-بکارگیری-نیروهای-خدماتی'>مناقصه عمومی بکارگیری نیروهای خدماتی  / مناقصه , مناقصه عمومی بکارگیری نیروهای خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118471/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118490/مناقصه-تامین-غذای-روزانه-پرسنل'>مناقصه تامین غذای روزانه پرسنل  / مناقصه تامین غذای روزانه پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118511/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118529/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118546/استعلام-ابنیه--'>استعلام ابنیه ... / استعلام , استعلام ابنیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118567/فراخوان-مناقصه-عمومی-احداث-زیر-ساخت-های-گردشگری-محور-پالنگان'>فراخوان مناقصه عمومی احداث زیر ساخت های گردشگری محور پالنگان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی احداث زیر ساخت های گردشگری محور پالنگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118589/مناقصه-سرویسهای-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه عمومی , مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118612/مناقصه-اجرای-ورودی-و-خروجی-و-سایت-خدمات-ناحیه-صنعتی--'>مناقصه اجرای ورودی و خروجی و سایت خدمات ناحیه صنعتی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ورودی و خروجی و سایت خدمات ناحیه صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118625/استعلام-یخچال--'>استعلام یخچال ... / استعلام, استعلام یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118642/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118663/فراخوان-مشبکه-توزیع-حفرات-خالی-نوبت-دوم'>فراخوان مشبکه توزیع حفرات خالی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان شبکه توزیع حفرات خالی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118681/استعلام-لباس-یکسره-ضد-اسید'>استعلام لباس یکسره ضد اسید / استعلام, استعلام لباس یکسره ضد اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118698/استعلام-سیمان-پاکتی--'>استعلام سیمان پاکتی... / استعلام, استعلام سیمان پاکتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118715/استعلام-اجرای-امورات-جمع-آوری-کابل-و-حفاری-و-کابل-کشی'>استعلام اجرای امورات جمع آوری کابل و حفاری و کابل کشی / استعلام ,استعلام اجرای امورات جمع آوری کابل و حفاری و کابل کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118735/استعلام-مانیتورینگ--'>استعلام مانیتورینگ ... / استعلام , استعلام مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118755/استعلام-شارژ-و-حمل-کپسول-گاز-کلر--'>استعلام  شارژ و حمل کپسول گاز کلر ... / استعلام, شارژ و حمل کپسول گاز کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118774/استعلام-پوشال-کولر'>استعلام پوشال کولر  / استعلام , استعلام پوشال کولر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118788/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118883/استعلام-کیس-رایانه-مانیتور-ست-ماوس'>استعلام کیس رایانه، مانیتور، ست ماوس / استعلام, استعلام کیس رایانه، مانیتور، ست ماوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118896/استعلام-دریل-ستونی-رومیزی'>استعلام دریل ستونی رومیزی  / استعلام , استعلام دریل ستونی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118911/استعلام-بازسازی-ساکشن-کاور-پمپ-آب'>استعلام بازسازی ساکشن کاور پمپ آب  / استعلام بهاء, استعلام بازسازی ساکشن کاور پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118926/مناقصه-انجام-کلیه-عملیات-مربوط-به-تکمیل-و-راه-اندازی-بلوک-میانی'>مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی بلوک میانی  / مناقصه ، مناقصه انجام کلیه عملیات مربوط به تکمیل و راه اندازی بلوک میانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118940/استعلام-کانتر-همودیالیز-موقت-سه-راهه--'>استعلام کانتر همودیالیز موقت سه راهه... / استعلام,کانتر همودیالیز موقت سه راهه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118954/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام, خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118967/استعلام-تن-ماهی-شباب-180-گرمی-کلید-دار'>استعلام تن ماهی شباب 180 گرمی کلید دار / استعلام, استعلام تن ماهی شباب 180 گرمی کلید دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118979/استعلام-اجرای-مخزن-زمینی--'>استعلام اجرای مخزن زمینی ... / استعلام, استعلام اجرای مخزن زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118991/استعلام-کاتریج--'>استعلام کاتریج ... / استعلام , استعلام کاتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119003/استعلام-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--'>استعلام خدمات شهری و فضای سبز... / استعلام, استعلام خدمات شهری و فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119016/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام,استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119028/استعلام-ساخت-صندوق-صدقات'>استعلام ساخت صندوق صدقات / استعلام ، ساخت صندوق صدقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119040/استعلام-خرید-ماژول-NPC'>استعلام خرید ماژول NPC  / استعلام, خرید ماژول NPC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119052/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام, استعلام الکتروپمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119064/استعلام-تهیه-و-نصب-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق  / استعلام, استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119076/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات  / استعلام , استعلام ابزارآلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119088/استعلام-سیمان'>استعلام سیمان  / استعلام , استعلام سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119100/مناقصه-پروژه-احداث-زورخانه'>مناقصه پروژه احداث زورخانه  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه احداث زورخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119112/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی--'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی... / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119124/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام ​, پایان دهی و تکمیل بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119136/استعلام-USB-KVM-SWITCH'>استعلام USB KVM SWITCH / استعلام ، استعلام USB KVM SWITCH</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119148/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-بطول-3500-متر--'>استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 3500 متر ... / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری بطول 3500 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119160/استعلام-گوشت-ران-مرغ'>استعلام گوشت ران مرغ  / استعلام, استعلام گوشت ران مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119173/استعلام-قرارداد-سرویس-و-نگهداری-سه-دستگاه-آسانسور'>استعلام قرارداد سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور  / استعلام ,استعلام قرارداد سرویس و نگهداری سه دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118888/استعلام-احداث-خط-انتقال-آب'>استعلام احداث خط انتقال آب  / استعلام , استعلام احداث خط انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118901/استعلام-گسکت-شیر'>استعلام گسکت شیر / فرم استعلام بهای الکترونیکی, استعلام گسکت شیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118916/استعلام-روتر-شبکه-2-پورت'>استعلام روتر شبکه 2 پورت / استعلام, استعلام روتر شبکه 2 پورت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118930/استعلام-درخواست-رسید-مشتری-خودپرداز'>استعلام درخواست رسید مشتری خودپرداز  / استعلام , استعلام درخواست رسید مشتری خودپرداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118944/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118959/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118971/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118983/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118995/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام  احیا و مرمت قنات  .. / استعلام ,استعلام  احیا و مرمت قنات  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119007/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری  / استعلام ، استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119020/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119032/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-پساب'>استعلام اجرای لوله گذاری پساب / استعلام , استعلام اجرای لوله گذاری پساب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119044/استعلام-عملیات-تکمیل-و-بهسازی-طبقه-اول-مجتمع'>استعلام عملیات تکمیل و بهسازی طبقه اول مجتمع / استعلام , استعلام عملیات تکمیل و بهسازی طبقه اول مجتمع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119056/استعلام-تعمیرات-اردوگاه'>استعلام تعمیرات اردوگاه  / استعلام , استعلام تعمیرات اردوگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119068/استعلام-کود-مرغی-کود-کامل-ماکرو--'>استعلام  کود مرغی، کود کامل ماکرو ... / استعلام, کود مرغی، کود کامل ماکرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119080/استعلام-دستگاه-ساکشن-ایستاده'>استعلام دستگاه ساکشن ایستاده / استعلام , استعلام دستگاه ساکشن ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119092/آگهی-مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی'>آگهی مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119104/استعلام-کولر-اسپیلیت'>استعلام کولر اسپیلیت  / استعلام, استعلام کولر اسپیلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119116/استعلام-احیا-و-مرمت-قنوات-شهرستان-دشتی'>استعلام احیا و مرمت قنوات شهرستان دشتی / استعلام احیا و مرمت قنوات شهرستان دشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119128/استعلام-جمع-آوری--بهسازی-و-اجرا-کف-کاذب'>استعلام جمع آوری ، بهسازی و اجرا کف کاذب / استعلام , استعلام جمع آوری ، بهسازی و اجرا کف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119140/استعلام-شستشوی-نمای-ساختمان'>استعلام شستشوی نمای ساختمان / استعلام,استعلام شستشوی نمای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119152/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119164/استعلام-تجهیزات-آبیاری'>استعلام تجهیزات آبیاری  / استعلام ،استعلام تجهیزات آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119177/مناقصه-5000-ton-soybean-meal'>مناقصه 5000 ton soybean meal / مناقصه , مناقصه 5000 ton soybean meal</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118519/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قطعه-125-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 125 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه 125 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118554/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-207'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 207 / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 207</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118585/مزایده-واگذاری-مراکز-و-کارگاه-های-آموزشی'>مزایده واگذاری مراکز و کارگاه های آموزشی  / مزایده ,مزایده واگذاری مراکز و کارگاه های آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118605/مزایده-دو-عدد-مخزن-(تانکر)-فلزی'>مزایده دو عدد مخزن (تانکر) فلزی / مزایده ,مزایده دو عدد مخزن (تانکر) فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118649/مزایده-یک-واحد-آپارتمان-به-مساحت-2-61-مترمربع'>مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 2.61 مترمربع  / مزایده ,مزایده یک واحد آپارتمان به مساحت 2.61 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118683/مزایده-یک-قطعه-اراضی-پلاک-ثبتی'>مزایده یک قطعه اراضی پلاک ثبتی / مزایده,مزایده یک قطعه اراضی پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118721/مزایده-فروش-36-مورد-از-املاک-استان-مازندران-نوبت-دوم'>مزایده فروش 36 مورد از املاک استان مازندران نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 36 مورد از املاک استان مازندران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118750/مزایده-ششدانگ-اعیانی-یکباب-خانه-نیمه-کاره'>مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه نیمه کاره / مزایده،مزایده ششدانگ اعیانی یکباب خانه نیمه کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118792/مزایده-تخصیص-زمین-عرصه-مساحت-2960متر'>مزایده تخصیص زمین عرصه مساحت 2960متر / مزایده,مزایده تخصیص زمین عرصه مساحت 2960متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118873/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-124-29متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 124.29متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 124.29متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118957/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-251-42متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 251.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 251.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117723/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117739/فراخوان-ارزیابی-مناقصه-عمومی-انتخاب-پیمانکار-احداث-ساختمان-اداری-ثبت-اسناد-و-املاک'>فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار احداث ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک  / فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار احداث ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117754/مناقصه-اجرای-عملیات-مربوط-به-آماده-سازی-و-استخراج'>مناقصه اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117772/آگهی-ارزیابی-خرید--حمل--بارگیری-و-تخلیه-لوله-های-پلی-اتیلن'>آگهی ارزیابی خرید ، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله های پلی اتیلن / آگهی ارزیابی کیفی, آگهی ارزیابی خرید ، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117791/استعلام-خدمات-بهسازی-و-نوسازی'>استعلام خدمات بهسازی و نوسازی / استعلام, خدمات بهسازی و نوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117810/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات--'>استعلام  احیا و مرمت قنات  .. / استعلام, احیا و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117834/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری- نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117853/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-طرح-ناحیه-نوشهر'>اصلاحیه مناقصه تهیه طرح ناحیه نوشهر  / آگهی مناقصه , اصلاحیه مناقصه تهیه طرح ناحیه نوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117870/استعلام-عملیات-کف-شکنی-و-پشته-زنی--'>استعلام عملیات کف شکنی و پشته زنی ... / استعلام, استعلام عملیات کف شکنی و پشته زنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117891/مناقصه-تکمیل-بوستان--'>مناقصه تکمیل بوستان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل بوستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117912/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی--'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی... / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117931/استعلام-لاستیک-سواری-مزدا-با-سایز-14'>استعلام  لاستیک سواری مزدا با سایز 14 / استعلام, لاستیک سواری مزدا با سایز 14</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117953/فراخوان-مناقصه-بازرسی-سطح-C'>فراخوان مناقصه بازرسی سطح C / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بازرسی سطح C</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117968/مناقصه-خرید-کنتور-G16'>مناقصه خرید کنتور G16 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید کنتور G16</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1117989/استعلام-واگذاری-خدمات-نگهداری-و-مدیریت-مهمانسرای-دانشگاه'>استعلام واگذاری خدمات نگهداری و مدیریت مهمانسرای دانشگاه / استعلام, واگذاری خدمات نگهداری و مدیریت مهمانسرای دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118015/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج... / استعلام,استعلام کارتریج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118034/مناقصه-عملیات-اجرایی-تکمیل-سد-انحرافی-کانال-انتقال--'>مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سد انحرافی، کانال انتقال ... / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی تکمیل سد انحرافی، کانال انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118057/مناقصه-خدمات-آتش-نشانی-و-خدمات-ایمنی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118076/تجدید-مناقصه-Parts-for-weather-ford-kelly-spinner'>تجدید مناقصه Parts for weather ford  kelly spinner / مناقصه ، تجدید مناقصه Parts for weather ford  kelly spinner</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118100/استعلام-فلوتر-مکانیکی-سایز--'>استعلام فلوتر مکانیکی سایز... / استعلام,استعلام فلوتر مکانیکی سایز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118128/مناقصه-عمومی-اجرای-بازسازی-و-تعمیرات-ساختمانهای-اداری-و-منازل---'>مناقصه عمومی اجرای بازسازی و تعمیرات ساختمانهای اداری و منازل..... / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی اجرای بازسازی و تعمیرات ساختمانهای اداری و منازل.....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118146/استعلام-اجرای-تعمیرات-اماکن--'>استعلام اجرای تعمیرات اماکن ... / استعلام, استعلام اجرای تعمیرات اماکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118165/استعلام-اجرای-برق-رسانی--'>استعلام  اجرای برق رسانی ... / استعلام, اجرای برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118183/مناقصه-تخریب-و-آزادسازی-اعیانی-های-غیرمجاز-در-بخش--'>مناقصه تخریب و آزادسازی اعیانی های غیرمجاز در بخش ... / مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و آزادسازی اعیانی های غیرمجاز در بخش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118998/استعلام-خرید-اقلام-کامپیوتر'>استعلام خرید اقلام کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید اقلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119011/استعلام-نصب-سیم-خاردار-خطی-و-حلقوی--'>استعلام نصب سیم خاردار خطی و حلقوی... / استعلام, استعلام نصب سیم خاردار خطی و حلقوی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119023/استعلام-رستوران-ها-و-فعالیت-های-خدماتی---'>استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی .... / استعلام, استعلام رستوران ها و فعالیت های خدماتی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119035/مناقصه-Complete-Package-of-5000PSI-MPD-Back-Pressure-Pump'>مناقصه Complete Package of 5000PSI MPD Back Pressure Pump  / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه Complete Package of 5000PSI MPD Back Pressure Pump </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119047/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی'>استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119059/استعلام-کمد-ویترینی-از-جنس-mdf-به-ابعاد-90-2-3'>استعلام کمد ویترینی از جنس mdf به ابعاد 90/2*3 / استعلام , استعلام کمد ویترینی از جنس mdf به ابعاد 90/2*3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119071/استعلام-کانتر-پیشخوان'>استعلام کانتر پیشخوان / استعلام , استعلام کانتر پیشخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119083/استعلام-قند-شکسته-300-و-شیشه-شوی'>استعلام  قند شکسته 300 و شیشه شوی  / استعلام,استعلام  قند شکسته 300 و شیشه شوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119095/استعلام-آبرسانی-مجتمع-بین-راهی'>استعلام  آبرسانی  مجتمع بین راهی / استعلام, استعلام  آبرسانی  مجتمع بین راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119107/استعلام-بروزرسانی-اطلاعات-اماکن-شهری-و-روستایی'>استعلام بروزرسانی اطلاعات اماکن شهری و روستایی  / استعلام ,استعلام بروزرسانی اطلاعات اماکن شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119119/استعلام-خرید-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام خرید پهنای باند اینترنت  / استعلام ,استعلام خرید پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119131/استعلام-نصب-علایم-ایمنی'>استعلام  نصب علایم ایمنی / استعلام, استعلام  نصب علایم ایمنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119143/استعلام-آشکار-ساز-گاز-ثابت--'>استعلام آشکار ساز گاز ثابت... / استعلام , استعلام آشکار ساز گاز ثابت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119155/استعلام-فعالیتهای-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی  / استعلام , استعلام فعالیتهای تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119167/استعلام-خرید-32-قلم-پیگتل-و-پچکورد'>استعلام خرید 32 قلم پیگتل و پچکورد / استعلام, استعلام خرید 32 قلم پیگتل و پچکورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119180/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه / استعلام , استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118881/فراخوان-عمومی-یک-مرحله-ای-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستائی'>فراخوان عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی  / فراخوان عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستائی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118894/استعلام-صندلی-مدیریتی'>استعلام صندلی مدیریتی / استعلام , استعلام صندلی مدیریتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118908/استعلام-خرید-لوازم-مصرفی-جانبازان-نخاعی-و--'>استعلام خرید لوازم مصرفی جانبازان نخاعی و... / استعلام, استعلام خرید لوازم مصرفی جانبازان نخاعی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118924/استعلام-اجرای-دیوار-حائل-قلعه-باشی--'>استعلام اجرای دیوار حائل قلعه باشی ... / استعلام, استعلام اجرای دیوار حائل قلعه باشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118937/استعلام-ارتقا-سیستم-کامپیوتری'>استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری  / استعلام ، استعلام ارتقا سیستم کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118952/استعلام-رم-1600-GBB-DDR3'>استعلام رم 1600 GBB DDR3 / استعلام, استعلام رم 1600 GBB DDR3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118965/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه  / استعلام, استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118977/استعلام-1875-قلب-2-5-کیلوگرم-مکمل-خوراک-دام'>استعلام 1875 قلب 2.5 کیلوگرم مکمل خوراک دام / استعلام, استعلام 1875 قلب 2.5 کیلوگرم مکمل خوراک دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118989/استعلام-ریبون--'>استعلام ریبون ... / استعلام ریبون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119001/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-یکساله-شبکه-بیسیم'>استعلام پشتیبانی و نگهداری یکساله شبکه بیسیم  / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری یکساله شبکه بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119014/استعلام-فرم-خام-رسید-سوخت-اعتباری-چهار-نسخه-ای'>استعلام فرم خام رسید سوخت اعتباری چهار نسخه ای  / استعلام ,استعلام فرم خام رسید سوخت اعتباری چهار نسخه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119026/استعلام-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شهرک-صنعتی--'>استعلام توسعه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی... / استعلام, استعلام توسعه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119038/استعلام-اجرای-پروژه'>استعلام اجرای پروژه  / استعلام ,استعلام اجرای پروژه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119050/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیز-محور-آنتنی'>استعلام رفع نقطه حادثه خیز محور آنتنی  / استعلام, استعلام رفع نقطه حادثه خیز محور و آنتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119062/استعلام-سایر-حمل-و-نقل-زمینی--'>استعلام سایر حمل و نقل زمینی ... / استعلام , استعلام سایر حمل و نقل زمینی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119074/استعلام-اقلام-دوربین-مدار-بسته'>استعلام اقلام دوربین مدار بسته  / استعلام , استعلام اقلام دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119086/استعلام-خرید-کولر-گازی-گری-GMATIC-30000'>استعلام خرید کولر گازی گری GMATIC 30000  / استعلام, استعلام خرید کولر گازی گری GMATIC 30000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119098/استعلام-خرید-و-راه-اندازی-پورتال--'>استعلام خرید و راه اندازی پورتال ... / استعلام , استعلام خرید و راه اندازی پورتال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119110/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119122/استعلام-مصالح-و-اقلام-تاسیساتی'>استعلام مصالح و اقلام تاسیساتی / استعلام, استعلام مصالح و اقلام تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119134/استعلام-کارواش-بوش'>استعلام کارواش بوش  / استعلام , استعلام کارواش بوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119146/استعلام-پنیر-تازه-گوسفندی'>استعلام پنیر تازه گوسفندی  / استعلام , استعلام پنیر تازه گوسفندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119158/استعلام-پنیر-سفید'>استعلام پنیر سفید  / استعلام ,استعلام پنیر سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119170/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی  / استعلام , استعلام لوله فولادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118805/استعلام-مایع-پاک-کننده-کربن-بر'>استعلام مایع پاک کننده کربن بر / استعلام, استعلام مایع پاک کننده کربن بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118817/استعلام-کپسول-اطفا-حریق'>استعلام  کپسول اطفا حریق / استعلام, کپسول اطفا حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118831/استعلام-بها-بازسازی-تاسیسات-آبرسانی--'>استعلام بها بازسازی تاسیسات آبرسانی ... / استعلام بها, استعلام بها بازسازی تاسیسات آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118845/استعلام-قطعات-کامپیوتر'>استعلام قطعات کامپیوتر / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118860/استعلام-احداث-و-بهسازی-شیردوش'>استعلام احداث و بهسازی شیردوش  / استعلام , استعلام احداث و بهسازی شیردوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118875/مناقصه-تکمیل-شبکه-و-خطوط-انتقال-فاضلاب'>مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب  / مناقصه تکمیل شبکه و خطوط انتقال فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118889/استعلام-مغز-گردو--'>استعلام مغز گردو ... / استعلام, استعلام مغز گردو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118902/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-و-اصلاح-شبکه-ها-و-تاسیسات'>مناقصه انجام عملیات احداث و اصلاح شبکه ها و تاسیسات / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه انجام عملیات احداث و اصلاح شبکه ها و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118918/استعلام-کلید--'>استعلام کلید ... / استعلام , استعلام کلید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118932/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118946/مناقصه-احداث-سالن-ورزشی-کودکان-استثنایی'>مناقصه احداث سالن ورزشی کودکان استثنایی / مناقصه, مناقصه احداث سالن ورزشی کودکان استثنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118960/استعلام-لایسنس--'>استعلام لایسنس ... / استعلام , استعلام لایسنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118972/مناقصه-احداث-استخر-شنای-دانش-آموزی'>مناقصه  احداث استخر شنای دانش آموزی  / مناقصه, مناقصه  احداث استخر شنای دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118984/استعلام-سوییچ-انحراف-گیر'>استعلام  سوییچ انحراف گیر / استعلام , استعلام  سوییچ انحراف گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118996/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل  / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119008/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119021/استعلام-الکتروموتور--لوله-و-اتصالات'>استعلام الکتروموتور - لوله و اتصالات / استعلام, الکتروموتور - لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119033/استعلام-لوله-تایتون-جنس-چدن-نشکن--'>استعلام لوله تایتون جنس چدن نشکن... / استعلام,استعلام لوله تایتون جنس چدن نشکن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119045/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119057/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تهویه--'>استعلام نصب و راه اندازی تهویه ... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تهویه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119069/استعلام-2-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام 2 دستگاه کامپیوتر / استعلام , استعلام 2 دستگاه کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119081/استعلام-دستگاه-سختی-گیر-آب--'>استعلام دستگاه سختی گیر آب ... / استعلام, استعلام دستگاه سختی گیر آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119093/مناقصه-واگذاری-امور-حفاظتی-و-مراقبتی-نگهبانی'>مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی نگهبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور حفاظتی و مراقبتی نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119105/استعلام-هارد-دیسک-رایانه'>استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام, استعلام هارد دیسک رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119117/استعلام-تهیه-مصالح-و-اجرای-جدولگذاری-معابر'>استعلام تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر / استعلام , استعلام تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119129/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام ، استعلام چاپگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119141/استعلام-گمانه-زنی-آق-تپه'>استعلام گمانه زنی آق تپه / استعلام, استعلام گمانه زنی آق تپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119153/استعلام-3-دستگاه-لپ-تاپ'>استعلام  3 دستگاه لپ تاپ  / استعلام, استعلام  3 دستگاه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119165/استعلام-کارتن-3-لایه-بسته-بندی-12-بطری-1-لیتری'>استعلام کارتن 3 لایه بسته بندی 12 بطری 1 لیتری  / استعلام ,استعلام کارتن 3 لایه بسته بندی 12 بطری 1 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119178/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118200/آگهی-فراخوان-بهسازی-و-روکش-اسفالت--تعمیرات-پلهای-بزرگ'>آگهی فراخوان بهسازی و روکش اسفالت ، تعمیرات پلهای بزرگ / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان بهسازی و روکش اسفالت ، تعمیرات پلهای بزرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118221/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-خط-انتقال-تجهیز-و-فنس-کشی-محوطه-چاه'>اصلاحیه مناقصه اجرای خط انتقال، تجهیز و فنس کشی محوطه چاه  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال، تجهیز و فنس کشی محوطه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118244/مناقصه-خریداری-شیرینی'>مناقصه خریداری شیرینی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری شیرینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118257/استعلام-تابلو-سافت-استارت--'>استعلام  تابلو سافت استارت ... / استعلام, تابلو سافت استارت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118271/مناقصه-جدول-گذاری-زیرسازی-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری، زیرسازی، آسفالت ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118290/مناقصه-ترمیم-و-اجرای-جدول'>مناقصه ترمیم و اجرای جدول  / آگهی مناقصه ، مناقصه ترمیم و اجرای جدول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118314/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-امور-خدمات-نظافتی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور خدمات نظافتی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور خدمات نظافتی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118335/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کامل--'>استعلام تعمیر و سرویس کامل ... / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118350/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام, اتوماسیون بیسیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118368/مناقصه-خدمات-خودرویی-و-نگهداری-تاسیسات-ستاد-و--'>مناقصه خدمات خودرویی و نگهداری تاسیسات ستاد و... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات خودرویی و نگهداری تاسیسات ستاد و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118385/فراخوان-احداث-زمین-چمن-مصنوعی-فوتبال--'>فراخوان احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال... / مناقصه عمومی, فراخوان احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118402/مناقصه-عمومی-واحد-نوار-قلب-جنین-و-بزرگسال-بیمارستان-مادر-و-کودک'>مناقصه عمومی واحد نوار قلب جنین و بزرگسال بیمارستان مادر و کودک / آگهی مناقصه عمومی ,  مناقصه عمومی واحد نوار قلب جنین و بزرگسال بیمارستان مادر و کودک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118423/مناقصه-اجرای-بولوار-ورودی-شهر-تجدید'>مناقصه اجرای بولوار ورودی شهر تجدید  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای بولوار ورودی شهر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118448/استعلام-باطری-خودکار-و--'>استعلام باطری، خودکار و ... / استعلام, استعلام باطری، خودکار و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118464/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی--(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118484/مزایده-4-دستگاه-اتوبوس-اسقاط-و-2-دستگاه-اتوبوس-گازسوز'>مزایده 4 دستگاه اتوبوس اسقاط و 2 دستگاه اتوبوس گازسوز  / آگهی مزایده حضوری, مزایده 4 دستگاه اتوبوس اسقاط و 2 دستگاه اتوبوس گازسوز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118505/مناقصه-احداث-سالن-سردخانه'>مناقصه احداث سالن سردخانه / مناقصه ,مناقصه احداث سالن سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118523/مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118541/همایش-ملی-مدیریت-و-کسب-و-کار-الکترونیکی-97-2-10'>همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی 97.2.10 / همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی 97.2.10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118561/مناقصه-امور-پذیرایی-تنظیفات-و-آبدارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118580/استعلام-پرده--'>استعلام پرده ... / استعلام, استعلام پرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118607/مناقصه-خدمات-بهسازی-و-زیرسازی-آسفالت-تجدید'>مناقصه خدمات بهسازی و زیرسازی آسفالت تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات بهسازی و زیرسازی آسفالت تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118621/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-موردنیاز-جهت-عملیات-توسعه-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت عملیات توسعه و اصلاح و بهینه سازی / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت عملیات توسعه و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118637/مناقصه-عمومی-خرید-کالا-و-خدمات'>مناقصه عمومی خرید کالا و خدمات  / مناقصه ,مناقصه عمومی خرید کالا و خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118657/فراخوان-تصفیه-خاکهای-آلوده-به-ترکیبات-نفتی--تجدید'>فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی  - تجدید  /  تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تصفیه خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118675/استعلام-قطعات-گیربکس--'>استعلام قطعات گیربکس ... / استعلام , استعلام قطعات گیربکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118693/استعلام-بیرینگها-و--'>استعلام بیرینگها و ... / استعلام, استعلام بیرینگها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118710/استعلام-شکر-سفید-900-گرمی-ایرانی'>استعلام شکر سفید 900 گرمی ایرانی / استعلام, شکر سفید 900 گرمی ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118730/مناقصه-پوشش-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه'>مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه / مناقصه ,مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118751/استعلام-RADIAL-BALL-BEARING'>استعلام RADIAL BALL BEARING / استعلام ,استعلام RADIAL BALL BEARING</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118767/استعلام-خرید-مصالح-ساختمانی'>استعلام خرید مصالح ساختمانی / استعلام, خرید مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118783/استعلام-کویل-230-ولت'>استعلام کویل 230 ولت / استعلام , استعلام کویل 230 ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118800/مناقصه-خریداری-خط-مکانیزه-مونتاژ-نهایی-صندلی-خودرو'>مناقصه خریداری خط مکانیزه مونتاژ نهایی صندلی خودرو  / مناقصه خریداری خط مکانیزه مونتاژ نهایی صندلی خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118813/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118826/استعلام-تهیه-و-توزیع-کپسول-گاز'>استعلام تهیه و توزیع کپسول گاز / استعلام, استعلام تهیه و توزیع کپسول گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118840/استعلام-تهیه-کود---'>استعلام تهیه کود .... / استعلام, استعلام تهیه کود ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118854/استعلام-انواع-مصالح-و-مقاطع-فلزی-ساختمان'>استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان  / استعلام,استعلام انواع مصالح و مقاطع فلزی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118919/استعلام-خرید-مصالح--'>استعلام خرید مصالح ... / استعلام,استعلام خرید مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118933/استعلام-الکترو-پمپ'>استعلام الکترو پمپ  / استعلام, استعلام الکترو پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118947/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118961/مناقصه-احداث-استخر-شنای-دانش-آموزی'>مناقصه  احداث استخر شنای دانش آموزی  / مناقصه, مناقصه  احداث استخر شنای دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118973/مناقصه-عمومی-عملیات-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهرداری-منطقه-5'>مناقصه عمومی عملیات جدول گذاری معابر سطح شهرداری منطقه 5 / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات جدول گذاری معابر سطح شهرداری منطقه 5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118985/استعلام-اجاره-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>استعلام اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / استعلام, استعلام اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118997/استعلام-دستگاه-کارت-ساعت-بعد-پنجم'>استعلام دستگاه کارت ساعت بعد پنجم / استعلام , استعلام دستگاه کارت ساعت بعد پنجم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119010/استعلام-خرید-کروزه-دستگاه-لکو'>استعلام خرید کروزه دستگاه لکو  / استعلام, خرید کروزه دستگاه لکو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119022/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119034/استعلام-سنگ-تراورتن'>استعلام سنگ تراورتن / استعلام , استعلام سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119046/استعلام-عملیات-اصلاح-و-آسفالت'>استعلام  عملیات اصلاح و آسفالت / استعلام , استعلام  عملیات اصلاح و آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119058/استعلام-تجهیزات-سرور'>استعلام تجهیزات سرور / استعلام, استعلام تجهیزات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119070/استعلام-اجرای-شبکه-برق'>استعلام اجرای شبکه برق / استعلام ,استعلام اجرای شبکه برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119082/استعلام-درب-و-چارچوبی-با-روکش-ملچ'>استعلام درب و چارچوبی با روکش ملچ  / استعلام ا,ستعلام درب و چارچوبی با روکش ملچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119094/استعلام-احداث-زیرساخت-های-مجتمع-گلخانه-ای'>استعلام احداث زیرساخت های مجتمع گلخانه ای  / استعلام, استعلام احداث زیرساخت های مجتمع گلخانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119106/استعلام-بازسازی-شبکه-آب'>استعلام بازسازی شبکه آب / استعلام , استعلام بازسازی شبکه آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119118/استعلام-گاز-فریون'>استعلام گاز فریون  / استعلام, استعلام گاز فریون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119130/استعلام-قطعات-SAMSON'>استعلام قطعات SAMSON / استعلام , استعلام قطعات SAMSON</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119142/استعلام-ورق-گالوانیزه'>استعلام ورق گالوانیزه / استعلام , استعلام ورق گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119154/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات-طرح-انتقال-آب-با-لوله'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119166/استعلام-احداث-دبیرستان-پشتکوه'>استعلام  احداث دبیرستان پشتکوه  / استعلام ,استعلام  احداث دبیرستان پشتکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119179/استعلام-خرید-لوله-جدار-چاه--'>استعلام خرید لوله جدار چاه ... / استعلام ,استعلام خرید لوله جدار چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118867/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-تهویه--'>استعلام نصب و راه اندازی تهویه ... / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی تهویه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118882/استعلام-انتخاب-مشاور-واجد-صلاحیت--'>استعلام انتخاب مشاور واجد صلاحیت... / استعلام,استعلام انتخاب مشاور واجد صلاحیت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118895/استعلام-تامین-یک-دستگاه-چاپگر'>استعلام تامین یک دستگاه چاپگر  / استعلام , استعلام تامین یک دستگاه چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118909/استعلام-فعالیت-های-مخابراتی-باسیم-بی-سیم-و-ماهواره-ای'>استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی باسیم، بی سیم و ماهواره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118925/استعلام-کارت-بدون-تماس-هوشمند-چاپ-یکرو-رنگی'>استعلام کارت بدون تماس هوشمند چاپ یکرو رنگی  / استعلام, استعلام کارت بدون تماس هوشمند چاپ یکرو رنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118939/استعلام-لوله-فولادی-6-اینچ'>استعلام  لوله فولادی 6 اینچ / استعلام, لوله فولادی 6 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118953/استعلام-خرید-وسایل-بدنسازی'>استعلام خرید وسایل بدنسازی  / استعلام , استعلام خرید وسایل بدنسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118966/استعلام-چیلر-تراکمی-هوا-خنک'>استعلام  چیلر تراکمی هوا خنک / استعلام, استعلام  چیلر تراکمی هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118978/مناقصه-احداث-مدرسه-راهنمایی'>مناقصه  احداث مدرسه راهنمایی / فراخوان, مناقصه  احداث مدرسه راهنمایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118990/استعلام-وسایل-ورزشی'>استعلام وسایل ورزشی / استعلام, استعلام وسایل ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119002/استعلام-مرمت-پل--'>استعلام مرمت پل ... / استعلام ,استعلام مرمت پل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119015/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-خرید-مقدار-18900-متر-لوله-فاضلابی-پلی-اتیلن'>مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقدار 18900 متر لوله فاضلابی پلی اتیلن / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مقدار 18900 متر لوله فاضلابی پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119027/استعلام-صندلی-اداری'>استعلام صندلی اداری / استعلام ,استعلام صندلی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119039/استعلام-ساخت-10-عدد-تابلو-درب-ورودی--'>استعلام ساخت 10 عدد تابلو درب ورودی ... / استعلام, استعلام ساخت 10 عدد تابلو درب ورودی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119051/استعلام-شیر-پروانه-ای-و--'>استعلام شیر پروانه ای و ... / استعلام ,استعلام شیر پروانه ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119063/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیز-محور--'>استعلام رفع نقطه حادثه خیز محور ... / استعلام, استعلام رفع نقطه حادثه خیز محور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119075/استعلام-گلدان-میناکاری'>استعلام گلدان میناکاری / استعلام , استعلام گلدان میناکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119087/استعلام-فعالیت-های-سرگرمی-و-تفریحی'>استعلام فعالیت های سرگرمی و تفریحی / استعلام , استعلام فعالیت های سرگرمی و تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119099/استعلام-گمانه-زنی-تپه'>استعلام گمانه زنی تپه / استعلام , استعلام گمانه زنی تپه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119111/استعلام-تعمیرات-اساسی-پل--'>استعلام  تعمیرات اساسی پل... / استعلام استعلام  تعمیرات اساسی پل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119123/استعلام-پنیر-سفید-ایرانی-450-گرمی-فتا'>استعلام پنیر سفید ایرانی 450 گرمی فتا / استعلام,استعلام پنیر سفید ایرانی 450 گرمی فتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119135/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات-طرح-انتقال-آب-با-لوله'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119147/استعلام-نظارت-بر-انجام-مطالعات-امکان-سنجی-ایجاد-شهرک'>استعلام نظارت بر انجام مطالعات امکان سنجی ایجاد شهرک / استعلام ,استعلام نظارت بر انجام مطالعات امکان سنجی ایجاد شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119159/استعلام-انجام-امور-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری'>استعلام انجام امور حمل و نقل درون و برون شهری / استعلام,استعلام انجام امور حمل و نقل درون و برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119171/استعلام-اسکن-دفاتر-املاک-استان'>استعلام اسکن دفاتر املاک استان / استعلام , استعلام اسکن دفاتر املاک استان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118870/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118884/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-آبرسانی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118897/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118912/استعلام-تبلت'>استعلام تبلت / استعلام, استعلام تبلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118927/استعلام-پمپ-دستگاه-اسپری-اسلب--'>استعلام پمپ دستگاه اسپری اسلب ... / استعلام , استعلام پمپ دستگاه اسپری اسلب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118941/استعلام-انجام-خدمات-مطالعات-محوطه-باستانی--'>استعلام انجام خدمات مطالعات محوطه باستانی... / استعلام, استعلام انجام خدمات مطالعات محوطه باستانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118955/استعلام-تعمیرات-ساختمانهای-جهاد-کشاورزی'>استعلام تعمیرات ساختمانهای جهاد کشاورزی / استعلام , استعلام تعمیرات ساختمانهای جهاد کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118968/استعلام-خرید-280-تن-سنگ-شکسته'>استعلام خرید 280  تن سنگ شکسته  / استعلام, استعلام خرید 280  تن سنگ شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118980/تمدید-مناقصه-اجرای-ساختمان'>تمدید مناقصه اجرای ساختمان / تمدید مناقصه , مناقصه اجرای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118992/استعلام-خرید-چمن-مصنوعی-و-مصالح-نصب'>استعلام خرید چمن مصنوعی و مصالح نصب  / استعلام , استعلام خرید چمن مصنوعی و مصالح نصب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119004/استعلام-روغن-مایع-خوراکی--'>استعلام روغن مایع خوراکی... / استعلام,استعلام روغن مایع خوراکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119017/استعلام-اصلاح-خط-انتقال-چشمه'>استعلام اصلاح خط انتقال چشمه / استعلام , استعلام اصلاح خط انتقال چشمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119029/استعلام-مانیتور'>استعلام مانیتور  / استعلام , استعلام مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119041/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی / استعلام, استعلام امور تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119053/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای / استعلام ,استعلام درب اتوماتیک شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119065/استعلام-آبرسانی-کمپ-گردشگری'>استعلام آبرسانی کمپ گردشگری / استعلام, استعلام  آبرسانی کمپ گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119077/استعلام-انجام-عملیات-مرمت-و-ساماندهی-بنا'>استعلام انجام عملیات مرمت و ساماندهی بنا / استعلام ,استعلام انجام عملیات مرمت و ساماندهی بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119089/استعلام-گوشت-سینه-مرغ-بدون-پوست'>استعلام گوشت سینه مرغ بدون پوست / استعلام ,استعلام گوشت سینه مرغ بدون پوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119101/استعلام-اسپاتول-دهانی-دندانپزشکی'>استعلام اسپاتول دهانی دندانپزشکی / استعلام , استعلام اسپاتول دهانی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119113/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات-طرح-انتقال'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119125/استعلام-یخ-قالبی--'>استعلام یخ قالبی... / استعلام ,استعلام یخ قالبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119137/استعلام-رنگ-آمیزی-4-عدد-سقف-پارکینگ'>استعلام رنگ آمیزی 4 عدد سقف پارکینگ / استعلام,استعلام  رنگ آمیزی 4 عدد سقف پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119149/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-و-اتصالات-طرح-انتقال-آب-با-لوله'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات طرح انتقال آب با لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119161/استعلام-الکترو-پمپ--'>استعلام الکترو پمپ ... / استعلام , استعلام الکترو پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119174/استعلام-نصب-سیم-خاردار-خطی'>استعلام نصب سیم خاردار خطی  / استعلام ,استعلام نصب سیم خاردار خطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118949/استعلام-تعمیر-رایانه-و-تجهیزات-ارتباطی'>استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام ، استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118963/مناقصه-طراحی-داخلی-و-خرید-نرم-افزار-سامانه-شبیه-ساز'>مناقصه طراحی داخلی و خرید نرم افزار سامانه شبیه ساز / مناقصه ,مناقصه طراحی داخلی و خرید نرم افزار سامانه شبیه ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118975/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی'>استعلام  تکمیل سالن ورزشی / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118987/استعلام-اجرای-کف-پوش-بتنی-پیاده-روهای-سطح-شهر--'>استعلام اجرای کف پوش بتنی پیاده روهای سطح شهر ... / استعلام, اجرای کف پوش بتنی پیاده روهای سطح شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118999/استعلام-مش-لاپاراسکوپی--'>استعلام مش لاپاراسکوپی... / استعلام,استعلام مش لاپاراسکوپی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119012/استعلام-لیفتراک--'>استعلام لیفتراک ... / استعلام , استعلام لیفتراک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119024/استعلام-تجهیزات-کپسول-آتش-نشانی-و-شارژ-کپسول-طبق-لیست-پیوست'>استعلام تجهیزات کپسول آتش نشانی و شارژ کپسول طبق لیست پیوست  / استعلام , استعلام تجهیزات کپسول آتش نشانی و شارژ کپسول طبق لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119036/استعلام-رکتیفایر--'>استعلام رکتیفایر ... / استعلام , استعلام رکتیفایر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119048/استعلام-کلاف-کویل-مسی'>استعلام کلاف کویل مسی / استعلام ,استعلام کلاف کویل مسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119060/استعلام-فایروال-FORTINET'>استعلام فایروال FORTINET / استعلام ,استعلام فایروال FORTINET</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119072/استعلام-سیلیس-خام'>استعلام سیلیس خام / استعلام, استعلام سیلیس خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119084/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-سرویس-بهداشتی'>استعلام عملیات اجرایی احداث سرویس بهداشتی  / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث سرویس بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119096/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو---'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو  ... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119108/استعلام-میکروست-استریل-شده-و--'>استعلام میکروست استریل شده و ... / استعلام ,استعلام میکروست استریل شده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119120/استعلام-شکلات-تلخ-و--'>استعلام شکلات تلخ و ...  / استعلام , استعلام شکلات تلخ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119132/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119144/استعلام-گوشت-گوسفند-گرم'>استعلام گوشت گوسفند گرم  / استعلام,  استعلام گوشت گوسفند گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119156/استعلام-خرمای-رطب-مضافتی-بم-درجه-1'>استعلام خرمای رطب مضافتی بم درجه 1 / استعلام, استعلام خرمای رطب مضافتی بم درجه 1</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119168/استعلام-گوشت-ران-گوساله'>استعلام گوشت ران گوساله  / استعلام, استعلام گوشت ران گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119181/استعالم-الکترو-پمپ-شناور-193-7-با-قدرت-موتور-9-2kw-مطابق-برگه-های-پیوست'>استعالم الکترو پمپ شناور 193/7 با قدرت موتور 9.2kw مطابق برگه های پیوست / استعلام , استعلام الکترو پمپ شناور 193/7 با قدرت موتور 9.2kw مطابق برگه های پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118177/فراخوان-مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-و--'>فراخوان  مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ...  / مناقصه عمومی , فراخوان  مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118195/فراخوان-تامین-و-نصب-تجهیزات-ابیاری'>فراخوان تامین و نصب تجهیزات ابیاری  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان تامین و نصب تجهیزات ابیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118214/استعلام-دستگاه-مته-تیزکن-رومیزی-و--'>استعلام دستگاه مته تیزکن رومیزی و.... / استعلام, استعلام دستگاه مته تیزکن رومیزی و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118238/مناقصه-احداث-ساختمان'>مناقصه احداث ساختمان / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118252/استعلام-در-اتوماتیک-کشویی'>استعلام در اتوماتیک کشویی / استعلام در اتوماتیک کشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118265/استعلام-باتری-یو-پس-اس'>استعلام باتری یو پس اس / استعلام, باتری یو پس اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118284/فراخوان-پروژه-نقشه-برداری-و-تشکیل-پرونده-های-املاک--'>فراخوان پروژه نقشه برداری و تشکیل پرونده های املاک... / مناقصه عمومی, فراخوان پروژه نقشه برداری و تشکیل پرونده های املاک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118307/استعلام-نظافت--'>استعلام نظافت ... / استعلام, استعلام نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118328/مناقصه-قسمتی-از-خدمات-مربوط-به-نگهداری--کاشت'>مناقصه قسمتی از خدمات مربوط به نگهداری ، کاشت  / مناقصه , مناقصه قسمتی از خدمات مربوط به نگهداری ، کاشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118345/مناقصه-کلیه-امورات-مربوط-به-خدمات-شهری-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات شهری  (مرحله دوم - نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه کلیه امورات مربوط به خدمات شهری  (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118362/تجدید-مناقصه-عمومی-تامین-90-دستگاه-سرور-و-تجهیزات-جانبی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی تامین 90 دستگاه سرور و تجهیزات جانبی  نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عمومی تامین 90 دستگاه سرور و تجهیزات جانبی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118380/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118396/مناقصه-تامین-200-بشکه-کلسیم-بروماید-و----نوبت-دوم'>مناقصه تامین 200 بشکه کلسیم بروماید و.... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تامین 200 بشکه کلسیم بروماید و.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118416/مناقصه-عمومی-تزریقات-و-پانسمان-و-نوار-قلب'>مناقصه عمومی تزریقات و پانسمان و نوار قلب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تزریقات و پانسمان و نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118440/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118457/فراخوان-واگذاری-تعمیر-و-نگهداری-آسانسور--'>فراخوان واگذاری تعمیر و نگهداری آسانسور... / مناقصه , فراخوان واگذاری تعمیر و نگهداری آسانسور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118478/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب--'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ... / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118499/استعلام-میز-پینگ-پنگ-و--'>استعلام میز پینگ پنگ و... / استعلام,استعلام میز پینگ پنگ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118516/مناقصه-واگذاری-بخش-فضای-سبز-و-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118534/استعلام-کف-شکنی-چاه-روستای'>استعلام کف شکنی چاه روستای  / استعلام, کف شکنی چاه روستای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118555/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-تنظیف'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور تنظیف / اصلاحیه مناقصه, مناقصه واگذاری امور تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118574/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-دو-جداره---'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره ....  / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118601/استعلام-کولرگازی-12000-گیری-(GREEE)-اینورتر-دار'>استعلام کولرگازی 12000 گیری (GREEE) اینورتر دار / استعلام, کولرگازی 12000 گیری (GREEE) اینورتر دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118616/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118631/استعلام-پرورش-جنگل--'>استعلام پرورش جنگل ... / استعلام , استعلام پرورش جنگل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118651/استعلام-جلد-کارت-عابربانک--'>استعلام جلد کارت عابربانک... / استعلام, استعلام جلد کارت عابربانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118670/استعلام-گیربکس-دور-کند-حرکت-تراول-ریکلایمر'>استعلام گیربکس دور کند حرکت تراول ریکلایمر  / استعلام , استعلام گیربکس دور کند حرکت تراول ریکلایمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118687/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام  لپ تاپ / استعلام,  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118704/استعلام-کاداستر-و-اصلاح-هندسی-پلاک-های-اجرای-قانون--'>استعلام کاداستر و اصلاح هندسی پلاک های اجرای قانون .. / استعلام, کاداستر و اصلاح هندسی پلاک های اجرای قانون ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118723/استعلام-پرورش-جنگل--'>استعلام پرورش جنگل ... / استعلام , استعلام پرورش جنگل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118744/استعلام-برقرسانی-به-تصفیه-خانه-فاضلاب-روستا'>استعلام  برقرسانی به تصفیه خانه فاضلاب روستا  / استعلام, برقرسانی به تصفیه خانه فاضلاب روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118762/استعلام-خرید-ترانس-جریان'>استعلام خرید ترانس جریان  / استعلام , استعلام خرید ترانس جریان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118779/استعلام-باکس--'>استعلام باکس ... / استعلام , استعلام باکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118795/استعلام-سولفات-آلومینیوم-ایرانی'>استعلام سولفات آلومینیوم ایرانی / استعلام , استعلام سولفات آلومینیوم ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118809/استعلام-انجام-امور-حمل-و-نقل'>استعلام انجام امور حمل و نقل  / استعلام, استعلام انجام امور حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118822/استعلام-تجهیزات-ذخیره-سازی-شبکه'>استعلام تجهیزات ذخیره سازی شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات ذخیره سازی شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118835/استعلام-مبدل-فیبر-نوری-مولتی-پلکس'>استعلام مبدل فیبر نوری مولتی پلکس / استعلام , استعلام مبدل فیبر نوری مولتی پلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118850/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118865/استعلام-تعمیرات-مدارس-ابتدایی'>استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی / استعلام , استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118879/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-2-طبقه-از-ساختمان-خوابگاه'>استعلام تعمیر و بازسازی 2 طبقه از ساختمان خوابگاه  / استعلام بهاء, استعلام تعمیر و بازسازی 2 طبقه از ساختمان خوابگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118893/استعلام-یخچال-منفی-40-درجه'>استعلام یخچال منفی 40 درجه / استعلام, استعلام یخچال منفی 40 درجه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118907/استعلام-CARDAX-CARD-READER'>استعلام CARDAX CARD READER / استعلام , استعلام CARDAX CARD READER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118922/استعلام-دستگاه-بسته-بندی-کاغذ-استریل'>استعلام دستگاه بسته بندی کاغذ استریل / استعلام, استعلام دستگاه بسته بندی کاغذ استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118936/استعلام-دستگاه-اسکنر'>استعلام دستگاه اسکنر / استعلام, استعلام دستگاه اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118951/استعلام-احداث-کانال-آبرسانی--'>استعلام احداث کانال آبرسانی ... / استعلام , استعلام احداث کانال آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118964/استعلام-نمونه-استاندارد-اسفنجی-691-و--'>استعلام نمونه استاندارد اسفنجی 691 و ... / استعلام,استعلام نمونه استاندارد اسفنجی 691 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118976/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-و-بدنه-برای-10-دستگاه-خودرو-اداری'>استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه برای 10 دستگاه خودرو اداری  / استعلام, استعلام بیمه شخص ثالث و بدنه برای 10 دستگاه خودرو اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1118988/استعلام-سطح-سنج-اولتراسونیک--'>استعلام سطح سنج اولتراسونیک... / استعلام,استعلام سطح سنج اولتراسونیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119000/فراخوان-ازریابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-تکمیل-سالن-و-استخر'>فراخوان ازریابی کیفی پیمانکاران جهت تکمیل سالن و استخر / فراخوان,فراخوان ازریابی کیفی پیمانکاران جهت تکمیل سالن و استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119013/استعلامINSTRUMENT-DEVICES'>استعلامINSTRUMENT DEVICES / استعلام, استعلام INSTRUMENT DEVICES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119025/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام ,استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119037/استعلام-پروژه-گازرسانی--'>استعلام پروژه گازرسانی... / استعلام,استعلام پروژه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119049/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119061/استعلام-برنج-طارم-درجه-یک'>استعلام برنج طارم درجه یک / استعلام, استعلام برنج طارم درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119073/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی-و-HPCL'>استعلام لوازم آزمایشگاهی و HPCL  / استعلام, استعلام لوازم آزمایشگاهی و HPCL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119085/استعلام-باتری-دوراسل'>استعلام باتری دوراسل  / استعلام ,استعلام باتری دوراسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119097/استعلام-مطالعه-طرح-جامع-گردشگری'>استعلام مطالعه طرح جامع گردشگری  / استعلام ,استعلام مطالعه طرح جامع گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119109/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام پشتیبانی و نگهداری آسانسور  / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119121/استعلام-سایر-فعالیتهای-تخصصی-ساختمان'>استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام , استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119133/استعلام-احداث-خط-63-کیلوولت-دومداره--'>استعلام احداث خط 63 کیلوولت دومداره ... / استعلام , استعلام احداث خط 63 کیلوولت دومداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119145/استعلام-بروز-رسانی-اطلاعات-اماکن'>استعلام بروز رسانی اطلاعات اماکن / استعلام , استعلام بروز رسانی اطلاعات اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119157/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1119169/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-نگهداری-تعمیرات-و-بهره-برداری-تاسیسات'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری، تعمیرات و بهره برداری تاسیسات  / فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نگهداری، تعمیرات و بهره برداری تاسیسات </a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : پنجشنبه 11 مرداد 1397 ساعت: 12:46