اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.08 در پارس نماد داده ها

ساخت وبلاگ
چکیده : مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم گرمایش و سرمایش / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب تجهیزات... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.02.08 در پارس نماد داده ها بخوانید :
 1. مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم گرمایش و سرمایش / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم گرمایش و سرمایش
 2. مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تکمیل هنرستان طالقانی
 3. استعلام صندلی معلم، میز اداری و ... / استعلام, صندلی معلم، میز اداری و ...
 4. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات - تجدید
 5. استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, لوله گالوانیزه
 6. مناقصه عمومی تامین تامین اقلام نقطه جوش گان / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی تامین تامین اقلام نقطه جوش گان
 7. مناقصه خرید و نصب یک عدد المان / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و نصب یک عدد المان
 8. مناقصه عمومی خرید 40 دستگاه سیستم کنترل از راه دور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 40 دستگاه سیستم کنترل از راه دور نوبت دوم
 9. استعلام اجرای عملیات خرد ساختمانی... / استعلام,اجرای عملیات خرد ساختمانی...
 10. استعلام اتصالات و شیرآلات... / استعلام,اتصالات و شیرآلات...
 11. استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی / استعلام,استعلام لوله فولادی اسپیرال با پوشش خارجی
 12. مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی نوبت دوم
 13. استعلام تعمیرات ... / استعلام, استعلام تعمیرات ...
 14. استعلام جارو ... / استعلام, استعلام جارو ...
 15. استعلام اجرای خط برق پمپ آب ... / استعلام, استعلام اجرای خط برق پمپ آب ...
 16. استعلام دستمزد سرامیک و کاشی / استعلام, دستمزد سرامیک و کاشی
 17. مناقصه خریداری سموم مورد نیاز..تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خریداری سموم مورد نیاز..تجدید
 18. تجدید فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه آبرسانی به مجتمع های روستایی نوبت دوم
 19. فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ...نوبت دوم / فراخوان عمومی ، فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ...نوبت دوم
 20. مناقصه خرید پارچه و پوشاک 97.2.08 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید پارچه و پوشاک 97.2.08
 21. مناقصه انتخاب سرمایه گذاران : تعدادی از مجموعه های تجاری و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب سرمایه گذاران : تعدادی از مجموعه های تجاری و... - نوبت دوم
 22. مناقصه فعالیتهای کلید در دست- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیتهای کلید در دست - نوبت دوم
 23. مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع برق...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع برق...نوبت دوم
 24. آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه و بهسازی ترمینال داخلی....نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه و بهسازی ترمینال داخلی....نوبت دوم
 25. فراخوان خرید و نصب دستگاه کروماتوگرافی یونی / فراخوان , فراخوان خرید و نصب دستگاه کروماتوگرافی یونی
 26. استعلام مبل اداری / استعلام,مبل اداری
 27. استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...
 28. مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه جامع مدیریت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، استقرار و آموزش سامانه جامع مدیریت
 29. استعلام مطالعه توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی فاضلاب ... / استعلام, مطالعه توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی فاضلاب ...
 30. استعلام روتر شبکه / استعلام,استعلام روتر شبکه
 31. استعلام خرید تجهیزات رایانه ای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, خرید تجهیزات رایانه ای
 32. استعلام خدمات آموزشی / استعلام, خدمات آموزشی
 33. مناقصه عملیات نصب و خطاطی و حکاکی سنگ قبور / مناقصه ، مناقصه عملیات نصب و خطاطی و حکاکی سنگ قبور
 34. فراخوان ارزیابی کیفی TUBE BUNDEL... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی TUBE BUNDEL...
 35. تجدید مناقصه عملیات حفر چاه دوم شهرک صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفر چاه دوم شهرک صنعتی
 36. استعلام تهیه و اجرای کفپوش ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای کفپوش ...
 37. استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی ...
 38. استعلام لوله فولادی اسپیرال / استعلام,استعلام لوله فولادی اسپیرال
 39. مناقصه فعالیت خدمات عمومی و نظافت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت خدمات عمومی و نظافت
 40. مناقصه تامین ومدیریت نیروی انسانی.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین ومدیریت نیروی انسانی... - نوبت دوم
 41. استعلام مرمت بافت تاریخی روستای .. / استعلام, مرمت بافت تاریخی روستای ..
 42. مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و خدماتی / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری و خدماتی
 43. استعلام تعمیرات مراکز کار و دانش ... / استعلام, تعمیرات مراکز کار و دانش ...
 44. استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای.... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کتابخانه ای....
 45. استعلام سایر فعالیت های سرگرمی و تفریحی / استعلام,سایر فعالیت های سرگرمی و تفریحی
 46. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 114 دستگاه سیستم راهبند - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 114 دستگاه سیستم راهبند- نوبت دوم
 47. مناقصه ماشین کاری دو نوع قطعه / آگهی مناقصه, مناقصه ماشین کاری دو نوع قطعه
 48. آگهی مناقصه عمومی خرید لباسکار یکسره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی خرید لباسکار یکسره نوبت دوم
 49. استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی ... / استعلام , استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی ...
 50. استعلام دستمزد نصب و جمع آوری ورقهای قبلی و شاسی کشی ورق گالوانیزه ... / استعلام , استعلام دستمزد نصب و جمع آوری ورقهای قبلی و شاسی کشی ورق گالوانیزه ...
 51. مناقصه انجام عملیات اسیدکاری گسترده Matrix Acidizing ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات اسیدکاری گسترده Matrix Acidizing ...
 52. مناقصه اقلام سه راهی انشعاب مقاوم نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اقلام سه راهی انشعاب مقاوم نوبت دوم
 53. مناقصه خرید انواع نی خم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع نی خم
 54. مناقصه واگذاری تنظیف معابر سطح شهر / مناقصه, مناقصه واگذاری تنظیف معابر سطح شهر
 55. استعلام 40 دستگاه پرینتر / استعلام,40 دستگاه پرینتر
 56. فراخوان احداث شهر بازی / فراخوان , فراخوان احداث شهر بازی
 57. استعلام تعمیرات کتابخانه... / استعلام,تعمیرات کتابخانه...
 58. استعلام کولر گازی ال جی / استعلام, کولرگازی ال جی
 59. استعلام تابلو روان / استعلام, تابلو روان
 60. مناقصه ​تهیه استاب و برج مشبک، سیم هادی و محافظ،... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ​تهیه استاب و برج مشبک، سیم هادی و محافظ،...
 61. استعلام اجرای جوی 40*35 به وسیله بلوک پیش ساخته بتنی / استعلام, اجرای جوی 40*35 به وسیله بلوک پیش ساخته بتنی
 62. مناقصه عملیات احداث راه / مناقصه عمومی مناقصه عملیات احداث راه
 63. استعلام تعمیرات گاردریل ... / استعلام, استعلام تعمیرات گاردریل ...
 64. استعلام احداث جاده دسترسی خاکی... / استعلام,احداث جاده دسترسی خاکی...
 65. استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی... / استعلام,استعلام کیت مصرفی آزمایشگاهی...
 66. استعلام تولید فراورده های چوب... / استعلام,تولید فراورده های چوب...
 67. استعلام دستگاه تثبیت ولتاژ (استابلایزر)... / استعلام,دستگاه تثبیت ولتاژ (استابلایزر)...
 68. مناقصه اجرای کفپوش سطح شهر / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش سطح شهر
 69. مناقصه ساخت 5000 قبر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت 5000 قبر نوبت دوم
 70. استعلام دوربین دیجیتال EOS80D EF همراه با لنز 18135 / استعلام, دوربین دیجیتال EOS80D EF همراه با لنز 18135
 71. استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن ...
 72. استعلام داروی نظافت ... / استعلام , استعلام داروی نظافت ...
 73. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 74. مناقصه عمومی خدمات خودرویی امور نقلیه ستاد شرکت و شهرهای تابعه نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات خودرویی امور نقلیه ستاد شرکت و شهرهای تابعه نوبت دوم
 75. فراخوان تکمیل سالن آموزشگاه، احداث دیوار حائل و محوطه سازی...نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل سالن آموزشگاه، احداث دیوار حائل و محوطه سازی...نوبت دوم
 76. فراخوان خریداری صندلی امتحانی دسته دار (نوبت دوم) / فراخوان , فراخوان خریداری صندلی امتحانی دسته دار (نوبت دوم)
 77. فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و امنیت سازمان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات شبکه و امنیت سازمان
 78. استعلام کابل و کابلشو... / استعلام,کابل و کابلشو...
 79. استعلام دستگاه فرز برقی سنگ بری ... / استعلام , استعلام دستگاه فرز برقی سنگ بری ...
 80. استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری ... / استعلام , استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری مراقبت و آبیاری ...
 81. استعلام تبدیل اتصالات UPVC... / استعلام,تبدیل اتصالات UPVC...
 82. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21 دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری 21 دستگاه دیزل ژنراتور نوبت دوم
 83. استعلام رم سرور ... / استعلام , استعلام رم سرور ...
 84. مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات / آگهی مناقصه، مناقصه امور راهبری، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات
 85. استعلام نصب و راه اندازی بی سیم ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی بی سیم ...
 86. استعلام طبقات شناور به تعداد 44 دستگاه / استعلام,استعلام طبقات شناور به تعداد 44 دستگاه
 87. استعلام سرور رایانه ... / استعلام, سرور رایانه ...
 88. استعلام یک دستگاه الکتروپمپ... / استعلام,استعلام یک دستگاه الکتروپمپ...
 89. فراخوان مناقصه پروژه احداث 8410 متر خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث 8410 متر خط لوله
 90. تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اتاق استدیو و مانیتورینگ نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اتاق استدیو و مانیتورینگ نوبت دوم
 91. مناقصه انجام عملیات تعمیر ، شارژ و هیدروتست ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات تعمیر ، شارژ و هیدروتست ـ نوبت دوم
 92. مناقصه شستشو و رنگ آمیزی ... / آگهی مناقصه, مناقصه شستشو و رنگ آمیزی ...
 93. استعلام تعمیرات کلی سالن همایش... / استعلام,تعمیرات کلی سالن همایش...
 94. استعلام بهسازی تاسیسات آبرسانی در روستاها / استعلام, بهسازی تاسیسات آبرسانی در روستاها
 95. استعلام احیا، لایروبی و مرمت... / استعلام,احیا، لایروبی و مرمت...
 96. استعلام اسکنر ... / استعلام, استعلام اسکنر ...
 97. مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ...نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ...نوبت دوم
 98. مناقصه تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی امنیتی جهت حفاظت فیزیکی
 99. استعلام میز و صندلی نهار خوری 6 نفره / استعلام, میز و صندلی نهار خوری 6 نفره
 100. استعلام تامین پهنای باند اینترنت / استعلام, استعلام تامین پهنای باند اینترنت
 101. استعلام احداث راه ... / استعلام , استعلام احداث راه ...
 102. استعلام نرم افزار آنتی ویروس MCAFEE تحت شبکه / استعلام, نرم افزار آنتی ویروس MCAFEE تحت شبکه
 103. استعلام کیت تیروئید آزمایشگاه / استعلام, کیت تیروئید آزمایشگاه
 104. مناقصه خرید و اجرای 20.000 تن انواع آسفالت و ... - تجدید / مناقصه ,مناقصه خرید و اجرای 20.000 تن انواع آسفالت و ... - تجدید
 105. استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری ... / استعلام, استعلام ساخت پروژه های تاسیسات شهری ...
 106. فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوط چاه 124 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوط چاه 124
 107. فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی / مناقصه, فراخوان شناسایی تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی
 108. مناقصه احداث و تکمیل کتابخانه عمومی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل کتابخانه عمومی - نوبت دوم
 109. مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب (نوبت دوم)
 110. استعلام موتور برق گازوئیلی ایرانی / استعلام,استعلام موتور برق گازوئیلی ایرانی
 111. استعلام سمند ... / استعلام, استعلام سمند ...
 112. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن
 113. استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...
 114. مناقصه عمومی خط کشی محوری ترافیکی معابر.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خط کشی محوری ترافیکی معابر.... - نوبت دوم
 115. استعلام نصب انشعابات آب شرب روستا ... / استعلام, نصب انشعابات آب شرب روستا ...
 116. مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق
 117. استعلام مرمت خانه ... / استعلام, مرمت خانه ...
 118. استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار...
 119. مناقصه امور خدماتی، نظافت اماکن و نگهداری فضای سبز سایت... / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی، نظافت اماکن و نگهداری فضای سبز سایت...
 120. مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و خدمات فضای سبز
 121. مناقصه خرید و اجرای سیستم روشنایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای سیستم روشنایی - نوبت دوم
 122. مناقصه حمل سالیانه محصولات و فرآورده های مظروف و بسته بندی شده- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه حمل سالیانه محصولات و فرآورده های مظروف و بسته بندی شده- نوبت دوم
 123. مناقصه اجرای خدمات تکمیل و به روزرسانی نقشه های .... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه اجرای خدمات تکمیل و به روزرسانی نقشه های ....
 124. استعلام بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کدپستی ده رقمی ... / استعلام, بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کدپستی ده رقمی ...
 125. فراخوان مناقصه پروژه احداث 13601 متر خط لوله / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث 13601 متر خط لوله
 126. مناقصه امور خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی
 127. مناقصه ارتقاء 3 دستگاه هیدرومتری حوزه دریاچه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ارتقاء 3 دستگاه هیدرومتری حوزه دریاچه
 128. مناقصه واگذاری نگهداری و نگهبانی فضای سبز / مناقصه, مناقصه واگذاری نگهداری و نگهبانی فضای سبز
 129. استعلام سوئیچ ... / استعلام , استعلام سوئیچ ...
 130. مناقصه تامین کسری اقلام لفاف آلومنیومی و تجهیزات جانبی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین کسری اقلام لفاف آلومنیومی و تجهیزات جانبی- نوبت دوم
 131. مناقصه 50 تن میلگرد آلومینیوم / آگهی مناقصه, مناقصه 50 تن میلگرد آلومینیوم
 132. استعلام دستگاه UPS ... / استعلام , استعلام دستگاه UPS ...
 133. فراخوان ارزیابی کیفی آبرسانی ... / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی آبرسانی ...
 134. مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور نگهداری و راهبری تاسیسات
 135. مناقصه اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای عملیات اصلاح طرح هندسی... تجدید
 136. استعلام بسته نرم افزار امنیتی ... / استعلام , استعلام بسته نرم افزار امنیتی ...
 137. مناقصه تعمیرات کلی منازل زیتون کارمندی و... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات کلی منازل زیتون کارمندی و...
 138. فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه های جیلروبرج خنک کن... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی خرید دستگاه های جیلروبرج خنک کن...
 139. مناقصه خرید ، نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده / مناقصه , مناقصه خرید ، نصب و پشتیبانی 200 دستگاه فیلتر جذب دوده
 140. فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا و خدمات بانک اطلاعاتی / مناقصه, فراخوان شناسایی تامین کنندگان کالا و خدمات بانک اطلاعاتی
 141. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم
 142. مناقصه خرید کنتور دیافراگمی (نوبت دوم) / مناقصه مناقصه خرید کنتور دیافراگمی (نوبت دوم)
 143. مناقصه راهبری تاسیسات روستایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری تاسیسات روستایی نوبت دوم
 144. استعلام تعمیرات ابنیه و احیا، طراحی و بازسازی فضای سبز، حفرچاه و لوله گذاری .. / استعلام, تعمیرات ابنیه و احیا، طراحی و بازسازی فضای سبز، حفرچاه و لوله گذاری ..
 145. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 146. مناقصه خرید قطعات یدکی B & K / مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات یدکی B & K
 147. مناقصه عمومی اجرای پیاده رو و پازل گذاری... (نوبت دوم- مرحله دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پیاده رو و پازل گذاری... (نوبت دوم- مرحله دوم)
 148. مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک S شهرک کارگاهی نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک S شهرک کارگاهی نوبت دوم
 149. مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله و اتصالات انشعابات فاضلاب
 150. استعلام احداث ساختمان ... / استعلام , استعلام احداث ساختمان ...
 151. مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری
 152. استعلام میلگرد ساده به قطر 8 ... / استعلام,استعلام میلگرد ساده به قطر 8 ...
 153. فراخوان طراحی ساخت، نصب و بهره برداری / فراخوان، فراخوان طراحی ساخت، نصب و بهره برداری
 154. آگهی مناقصه عمومی حفظ و نگهداری از اراضی دولتی / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی حفظ و نگهداری از اراضی دولتی1397/02/08
 155. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات فنی و نظافتی - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات فنی و نظافتی - نوبت دوم
 156. استعلام احیا و مرمت قنات... / استعلام,احیا و مرمت قنات...
 157. استعلام خیارشور ... / استعلام , استعلام خیارشور ...
 158. استعلام زونکن ... / استعلام , استعلام زونکن ...
 159. استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری از دوربین مداربسته ... / استعلام, استعلام سرویس، تعمیر و نگهداری از دوربین مداربسته ...
 160. استعلام تهیه لوازم و اصلاح شبکه روشنایی ... / استعلام, تهیه لوازم و اصلاح شبکه روشنایی ...
 161. استعلام تین کلاینت دیتا... / استعلام,استعلام تین کلاینت دیتا...
 162. مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر نوبت دوم
 163. استعلام بها اجرای پروژه عملیات نگهداری فضای سبز / استعلام, بها اجرای پروژه عملیات نگهداری فضای سبز
 164. استعلام دستگاه کنتور دیجیتال هوشمند و ... / استعلام, دستگاه کنتور دیجیتال هوشمند و ...
 165. مناقصه SARASOTA GAS DENSITY METERS AND INSTRUMENT RETRACTOR / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه SARASOTA GAS DENSITY METERS AND INSTRUMENT RETRACTOR
 166. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید، نصب و راه اندازی، گارانتی تجهیزات پردازشی و ذخیره سازی
 167. استعلام تامین پهنای باند اینترنت / استعلام,تامین پهنای باند اینترنت
 168. استعلام رول سررسید مشتری دستگاه خودپرداز... / استعلام, استعلام رول سررسید مشتری دستگاه خودپرداز...
 169. اصلاحیه فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ - گستره 3 نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ - گستره 3 نوبت دوم
 170. استعلام رایانه .... / استعلام, رایانه ....
 171. استعلام خرید لوله..., سامانه ستاد / استعلام,خرید لوله...
 172. استعلام تجهیزات شبکه ... / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه ...
 173. استعلام احداث زمین چمن مصنوعی / استعلام, احداث زمین چمن مصنوعی
 174. مناقصه خرید سیم مفتول و ... / مناقصه , مناقصه خرید سیم مفتول و ...
 175. تمدید مناقصه ساخت و بازسازی ساختمانهای / آگهی ارزیابی کیفی , تمدید مناقصه ساخت و بازسازی ساختمانهای
 176. مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب 1200 م م چدن داکتیل- نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب 1200 م م چدن داکتیل - نوبت دوم
 177. استعلام تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی / استعلام,استعلام تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی
 178. فراخوان خرید تجهیزات آرشیو داده / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان خرید تجهیزات آرشیو داده
 179. استعلام چاپگر سیاه و سفید... / استعلام,چاپگر سیاه و سفید...
 180. استعلام میز ... / استعلام, استعلام میز ...
 181. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت پروژه نصب کفپوش و جدول کاری... / مناقصه محدود, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت پروژه نصب کفپوش و جدول کاری...
 182. استعلام تامین و نصب سیستمهای دوربینهای مداربسته... / استعلام,تامین و نصب سیستمهای دوربینهای مداربسته...
 183. استعلام درب ... / استعلام, استعلام درب ...
 184. مناقصه پیمان سپاری خدمات آهنگری / مناقصه , مناقصه پیمان سپاری خدمات آهنگری
 185. مناقصه لوله پلی اتیلن به قطر 355 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن به قطر 355
 186. استعلام پودر لباسشویی ... / استعلام , استعلام پودر لباسشویی ...
 187. استعلام اجرای عملیات احداث کانال .... / استعلام, اجرای عملیات احداث کانال ....
 188. استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی ... / استعلام, اجرای عملیات احداث کانال بتنی ...
 189. مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات امور پشتیبانی اداری
 190. استعلام خرید هارد و پاور سرور / استعلام,خرید هارد و پاور سرور
 191. استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت قنات / استعلام,حفاظت، آماده سازی و مرمت قنات
 192. استعلام سوئیچ ... / استعلام, استعلام سوئیچ ...
 193. تجدید مناقصه انجام خدمات امور مهندسین مشاور، کالیبراسیون... / تجدید آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه انجام خدمات امور مهندسین مشاور، کالیبراسیون...
 194. اصلاحیه مناقصه خرید و نصب یک عدد المان / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه خرید و نصب یک عدد المان
 195. استعلام کود مرغی، کود کامل ماکرو ... / استعلام, کود مرغی، کود کامل ماکرو ...
 196. استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...
 197. آگهی مناقصه عمومی فراخوان خدمات مرتبط با امور مشترکین و ... / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی فراخوان خدمات مرتبط با امور مشترکین و ...
 198. مناقصه توتون های خارجی... / مناقصه, مناقصه توتون های خارجی...
 199. استعلام اجرای بازارچه... / استعلام, استعلام اجرای بازارچه...
 200. فراخوان خرید خدمات مشاوره پروژه امکان سنجی... / آگهی فراخوان، فراخوان خرید خدمات مشاوره پروژه امکان سنجی...
 201. استعلام چسب ... / استعلام, استعلام چسب ...
 202. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره .... - نوبت دوم
 203. استعلام سر کابل فشار قوی سیلیکونی... / استعلام,سر کابل فشار قوی سیلیکونی...
 204. مناقصه عملیات اجرایی ساخت یک باب مخزن 1000 مترمکعبی ... / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی ساخت یک باب مخزن 1000 مترمکعبی ...
 205. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 206. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 207. استعلام سرویس، تعمیر و کالیبراسیون ماهیانه ایستگاه پایش آنلاین رودخانه... / استعلام, سرویس، تعمیر و کالیبراسیون ماهیانه ایستگاه پایش آنلاین رودخانه...
 208. مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه
 209. استعلام تکمیل زمین ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل زمین ورزشی ...
 210. استعلام تکمیل زمین ورزشی ... / استعلام , استعلام تکمیل زمین ورزشی ...
 211. استعلام تهیه اسپیلت های سرمایشی و گرمایشی... / استعلام,تهیه اسپیلت های سرمایشی و گرمایشی...
 212. استعلام احداث خط انتقال / استعلام, احداث خط انتقال
 213. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار
 214. مناقصه 23 عدد شیرآلات چدن داکتیل- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه 23 عدد شیرآلات چدن داکتیل- نوبت دوم
 215. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ایستگاه تقلیل فشار و... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی احداث ایستگاه تقلیل فشار و... نوبت دوم
 216. مناقصه جدول گذاری... نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری... نوبت دوم مرحله دوم
 217. مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بتن پلاک و بتن ریزی... / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و بتن پلاک و بتن ریزی...
 218. فراخوان بتن ریزی معابر / آگهی فراخوان, فراخوان بتن ریزی معابر
 219. مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات ایاب و ذهاب پرسنل
 220. استعلام پنجره 2 جداره / استعلام, پنجره 2 جداره
 221. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 222. استعلام کامپیوتر، وبکم و ... / استعلام, استعلام کامپیوتر، وبکم و ...
 223. مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، متریال، تجهیزات... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین کلیه مصالح، متریال، تجهیزات... نوبت دوم
 224. مناقصه امور راهبری، سرویس و نگهداری سیستم کنترل و مدیریت هوشمند ... / آگهی مناقصه، مناقصه امور راهبری، سرویس و نگهداری سیستم کنترل و مدیریت هوشمند ...
 225. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شامل تخفیف شهری جمع آوری پسماند و ... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شامل تخفیف شهری جمع آوری پسماند و ...
 226. استعلام اجرای عملیات احداث کانال ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات احداث کانال ...
 227. مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی تجدید / آگهی مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار ,مناقصه انجام امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - تجدید
 228. مناقصه 20000 تن گندم از سیلوهای داخل استان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه 20000 تن گندم از سیلوهای داخل استان
 229. مناقصه عمومی خرید تعداد 10125 دستگاه انواع کلید مینیاتوری و.... / مناقصه عمومی خرید تعداد 10125 دستگاه انواع کلید مینیاتوری و ...
 230. تجدید مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT / تجدید آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه P/F GEO-DATA MUD LOGGING UNIT
 231. استعلام احیا و مرمت 7 رشته قنات / استعلام,احیا و مرمت 7 رشته قنات
 232. مناقصه خرید ظروف iml / مناقصه عمومی, مناقصه خرید ظروف iml
 233. استعلام عملیات اجرای لوله گذاری ... / استعلام, استعلام عملیات اجرای لوله گذاری ...
 234. استعلام کانکتور cat6فویل دار بسته 100 تایی Dlink / استعلام, کانکتور cat6فویل دار بسته 100 تایی Dlink
 235. استعلام آبگرمکن خورشیدی 200... / استعلام,استعلام آبگرمکن خورشیدی 200...
 236. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات سیستم دوربین مداربسته نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات سیستم دوربین مداربسته نوبت دوم
 237. استعلام خرید خدمت نیروی نقلیه و خدمات / استعلام,استعلام خرید خدمت نیروی نقلیه و خدمات
 238. استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...
 239. مناقصه بخشی از فعالیتهای مورد نیاز خود از جمله اداری ، دفتری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه بخشی از فعالیتهای مورد نیاز خود از جمله اداری ، دفتری نوبت دوم
 240. استعلام یخچال ..., سایت ستاد / استعلام, استعلام یخچال ...
 241. مناقصه اجرای زیرساخت پروژه گردشگری / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای زیرساخت پروژه گردشگری
 242. استعلام مرمت پل قره سیلاب محور... / استعلام,مرمت پل قره سیلاب محور...
 243. مناقصه خرید انواع لیوان، بطری و... - 97.2.8 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع لیوان، بطری و... - 97.2.8
 244. مناقصه عملیات تعمیر و راه اندازی و بازسازی و سرویس کاری کلیه ماشین آلات... نوبت دوم / مناقصه، مناقصه عملیات تعمیر و راه اندازی و بازسازی و سرویس کاری کلیه ماشین آلات... نوبت دوم
 245. مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه رفت و روب و جمع آوری زباله و حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 246. مناقصه نگهداری چمن ورزشگاه... / آگهی مناقصه های عمومی، مناقصه نگهداری چمن ورزشگاه...
 247. مناقصه اجرای پیاده رو سازی و پازل گذاری ... نوبت دوم مرحله اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پیاده رو سازی و پازل گذاری ... نوبت دوم مرحله دوم
 248. استعلام پایه بسکتبال ... / استعلام , استعلام پایه بسکتبال ...
 249. تجدید مناقصه تعمیر ، بازسازی و تجهیز ایستگاههای آب سنجی نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر ، بازسازی و تجهیز ایستگاههای آب سنجی نوبت دوم
 250. مناقصه اجرای آسفالت خیابان های سطح شهر / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای آسفالت خیابان های سطح شهر
 251. مناقصه خرید 4 دستگاه کمپرسور معدنی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 4 دستگاه کمپرسور معدنی
 252. مناقصه خرید رگلاتور تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید رگلاتور تجدید نوبت دوم
 253. مناقصه خرید خوراک دام نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید خوراک دام نوبت دوم
 254. مناقصه عملیات دپو و بارگیری سالیانه حدود 400.000 تن خاک تونان ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات دپو و بارگیری سالیانه حدود 400.000 تن خاک تونان ...
 255. فراخوان خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی / مناقصه, فراخوان خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی
 256. فراخوان انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی بخش خدمات شهری نوبت دوم / فراخوان، فراخوان انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی بخش خدمات شهری نوبت دوم
 257. مناقصه طرح قرارداد پیمانکار پاسخگویی مرکز 2020 / مناقصه , مناقصه طرح قرارداد پیمانکار پاسخگویی مرکز 2020
 258. استعلام برق رسانی چاه آب شرب... / استعلام,برق رسانی چاه آب شرب...
 259. استعلام سم دلتامترین 5 درصد دامی / استعلام, سم دلتامترین 5 درصد دامی
 260. مناقصه زیر سازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر / مناقصه, مناقصه زیر سازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر (مرحله اول - نوبت دوم)
 261. مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی معابر سطح شهر
 262. استعلام دستگاه کامپیوتر / استعلام, دستگاه کامپیوتر
 263. ارزیابی کیفی تامین کنندگان (سازنده و یا فروشنده نرم افزارهای مرتبط با سیستم های راهبند نوبت دوم / مناقصه عمومی,ارزیابی کیفی تامین کنندگان (سازنده و یا فروشنده نرم افزارهای مرتبط با سیستم های راهبند نوبت دوم
 264. مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه, مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب
 265. استعلام بهنگام سازی و داده امایی اطلاعات کد پستی ده رقمی ... / استعلام, بهنگام سازی و داده امایی اطلاعات کد پستی ده رقمی ...
 266. مناقصه پروژه نصب کنتور و رگلاتور گاز خانگی و تجاری .... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نصب کنتور و رگلاتور گاز خانگی و تجاری .... - نوبت دوم
 267. مناقصه جهت تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه جهت تامین نیروی انسانی
 268. فراخوان مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور خدمات عمومی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی - زمانی اداره امور خدمات عمومی- نوبت دوم
 269. استعلام چاپ قبض مشترکین برق / استعلام, استعلام چاپ قبض مشترکین برق
 270. مناقصه توسعه و احداث شبکه برق روستایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و احداث شبکه برق روستایی نوبت دوم
 271. مناقصه حمل و اجرای آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه حمل و اجرای آسفالت
 272. مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی ​، مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر
 273. مناقصه مشاوره ؛ مطالعه ، طراحی و اجرای فاز 2 تقاطع غیر همسطح / فراخوان عمومی , مناقصه مشاوره ؛ مطالعه ، طراحی و اجرای فاز 2 تقاطع غیر همسطح
 274. فراخوان انجام خدمات نگهداشت تاسیسات صنعتی - نوبت دوم / فراخوان, فراخوان پیمانکار , فراخوان انجام خدمات نگهداشت تاسیسات صنعتی - نوبت دوم
 275. استعلام یک دستگاه san storege / استعلام,استعلام یک دستگاه san storege
 276. مناقصه انجام امور نظافتی و خدمات فنی ، تعمیرات ، امور حمل ، لیبل زنی و ... / مناقصه ، مناقصه انجام امور نظافتی و خدمات فنی ، تعمیرات ، امور حمل ، لیبل زنی و ...
 277. استعلام دستگاه فتوکپی ... / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی ...
 278. استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...
 279. مناقصه نسبت به واگذاری حجمی خدمات آبدارخانه ای ، نامه رسانی و ... / مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری حجمی خدمات آبدارخانه ای ، نامه رسانی و ...
 280. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن
 281. استعلام محوطه سازی و نماسازی .. / استعلام , استعلام محوطه سازی و نماسازی ..
 282. استعلام تعمیرات ساختمان ... / استعلام, تعمیرات ساختمان ...
 283. استعلام تعمیرات مدارس متوسطه / استعلام, تعمیرات مدارس متوسطه
 284. مناقصه خرید محصولات فرهنگی مورد نیاز(سرامیک و رزین) / آگهی مناقصه های عمومی،مناقصه خرید محصولات فرهنگی مورد نیاز(سرامیک و رزین)
 285. آگهی تجدید ارزیابی کیفی نگهداری ، تعمیرات ، بهره برداری رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی،آگهی تجدید ارزیابی کیفی نگهداری ، تعمیرات ، بهره برداری رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی نوبت دوم
 286. مناقصه پخت غذای اساتید و کارکنان - مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پخت غذای اساتید و کارکنان - مرحله دوم
 287. استعلام تعمیر و نگهداری سیستم تهویه هوا ... / استعلام, تعمیر و نگهداری سیستم تهویه هوا ...
 288. استعلام چاپگر ... / استعلام , استعلام چاپگر ...
 289. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 290. مناقصه واگذاری فرآیند تولید و مونتاژ قطعات مکانیکی ... / مناقصه, مناقصه واگذاری فرآیند تولید و مونتاژ قطعات مکانیکی ...
 291. استعلام مواد بیولوژیک / استعلام,, مواد بیولوژیک
 292. استعلام سیمان .... / استعلام, استعلام سیمان ....
 293. استعلام دستگاه کامپیوتر کامل با تجهیزات و ... / استعلام, دستگاه کامپیوتر کامل با تجهیزات و ...
 294. مناقصه خرید لیفتراک سه چرخ برقی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید لیفتراک سه چرخ برقی - تجدید
 295. استعلام سوئیچ ... / استعلام, استعلام سوئیچ ...
 296. تجدید مناقصه سه دستگاه ماموگرافی ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه سه دستگاه ماموگرافی ـ نوبت دوم
 297. آگهی مناقصه عمومی کنتور تکفاز (نوبت دوم) / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی کنتور تکفاز (نوبت دوم)
 298. استعلام خرید خدمت انجام امور نقلیه ... / استعلام, استعلام خرید خدمت انجام امور نقلیه ...
 299. استعلام دستگاه کارت ساعت بعد پنجم / استعلام, دستگاه کارت ساعت بعد پنجم
 300. استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونی به هم پیوسته / استعلام, کاغذ چاپگر 132 ستونی به هم پیوسته
 301. مناقصه تکمیل هنرستان 9 کلاسه مرحوم جوادی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تکمیل هنرستان 9 کلاسه مرحوم جوادی
 302. استعلام تهیه و اجرای مواد بازدارنده خورندگی ... / استعلام, تهیه و اجرای مواد بازدارنده خورندگی ...
 303. استعلام اجرای محوطه سازی / استعلام, استعلام اجرای محوطه سازی
 304. استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...
 305. مناقصه طراحی و نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور / مناقصه, مناقصه طراحی و نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق اتاق سرور
 306. مناقصه خرید و ساخت آهن آلات / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و ساخت آهن آلات
 307. مناقصه به انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری / مناقصه , مناقصه به انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری
 308. مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهر - نوبت دوم
 309. مناقصه فعالیت خدماتی (اعم از پذیرایی، نظافت و...) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیت خدماتی (اعم از پذیرایی، نظافت و...)
 310. فراخوان خرید و تحویل روغن موتور - نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان خرید و تحویل روغن موتور - نوبت دوم
 311. مناقصه تکمیل سالن ورزشی امام جعفر صادق ع گشت .... - نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی امام جعفر صادق ع گشت .... - نوبت دوم
 312. فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه دیسک VSP- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه دیسک VSP- نوبت دوم
 313. استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...
 314. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات حفاظت تنفسی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ادوات حفاظت تنفسی
 315. استعلام لوله گالوانیزه / استعلام, لوله گالوانیزه
 316. استعلام تلفن سیار با برد بالا ساخت ایران / استعلام, تلفن سیار با برد بالا ساخت ایران
 317. استعلام سیمان ... / استعلام, استعلام سیمان ...
 318. مناقصه یکپارچه سازی چوگان - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه یکپارچه سازی چوگان - نوبت دوم
 319. تجدید مناقصه سبک سازی ترانشه های ناپایدار بلاک... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید مناقصه یک مرحله ای, تجدید مناقصه سبک سازی ترانشه های ناپایدار بلاک...
 320. مناقصه خرید علوفه دام نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید علوفه دام نوبت دوم
 321. فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب
 322. استعلام تعمیرات کتابخانه روستا ... / استعلام, تعمیرات کتابخانه روستا ...
 323. استعلام احداث شبکه توزیع گاز مجتمع گلخانه ای ... / استعلام, احداث شبکه توزیع گاز مجتمع گلخانه ای ...
 324. مناقصه اجاره تعداد 14 دستگاه خودروی سواری... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجاره تعداد 14 دستگاه خودروی سواری... - نوبت دوم
 325. فراخوان ارائه سرویس تامین قاریان مجالس ترحیم / آگهی فراخوان ، فراخوان ارائه سرویس تامین قاریان مجالس ترحیم
 326. استعلام عملیات نگهداری مراقب و آبیاری فضای سبز... / استعلام,عملیات نگهداری مراقب و آبیاری فضای سبز...
 327. استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...
 328. استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای مطالعات شناخت نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای مطالعات شناخت نوبت دوم
 329. استعلام تهیه و نصب آسانسور / استعلام, تهیه و نصب آسانسور
 330. مناقصه خرید 165 قلم کالا / مناقصه, مناقصه خرید 165 قلم کالا
 331. مناقصه انجام عملیات تکمیلی اتصال زرینه رود به سیمینه رود ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات تکمیلی اتصال زرینه رود به سیمینه رود ...
 332. مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی ​، مناقصه جدولگذاری و روسازی معابر
 333. استعلام تبدیل اتصالات مغزی فلزی / استعلام, تبدیل اتصالات مغزی فلزی
 334. استعلام تامین نیروی انسانی خدماتی ... / استعلام , استعلام تامین نیروی انسانی خدماتی ...
 335. استعلام اجرای درب و پنجره های دو جداره... / استعلام,اجرای درب و پنجره های دو جداره...
 336. مناقصه توسعه برق رسانی به مسکن مهر... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه برق رسانی به مسکن مهر... نوبت دوم
 337. استعلام لوله PVC کاربرد خطوط... / استعلام,استعلام لوله PVC کاربرد خطوط...
 338. مناقصه اجرای ترمیم و اصلاح جداول و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ترمیم و اصلاح جداول و ...
 339. مناقصه طراحی، تولید و پیاده سازی سامانه مدیریت عملیات سکه طلا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، تولید و پیاده سازی سامانه مدیریت عملیات سکه طلا
 340. مناقصه پیمانکار خدمات فضای سبز / مناقصه , مناقصه پیمانکار خدمات فضای سبز
 341. مناقصه انجام فرایند مربوط به طراحی، تخریب و تجهیز دفتر مرکزی ... / مناقصه, مناقصه انجام فرایند مربوط به طراحی، تخریب و تجهیز دفتر مرکزی ...
 342. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 343. استعلام عملیات، لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت ... / استعلام, استعلام عملیات، لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت ...
 344. مناقصه راهبری تاسیسات و آسانسورها / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری تاسیسات و آسانسورها
 345. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 346. مناقصه خرید حجمی خدمات پشتیبانی (امور خدماتی) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید حجمی خدمات پشتیبانی (امور خدماتی)
 347. فراخوان مناقصه اجاره 18 دستگاه خودرو سواری / فراخوان , فراخوان مناقصه اجاره 18 دستگاه خودرو سواری
 348. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار
 349. استعلام مبلمان و دکوراسیون ... / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون ...
 350. مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود ـ نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود ـ نوبت دوم
 351. استعلام کارت آنالوگ شهری و ... / استعلام, استعلام کارت آنالوگ شهری و ...
 352. مزایده پلاک ثبتی مساحت کلی 229.86متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کلی 229.86متر
 353. مزایده آپارتمان نود و شش متر / مزایده, مزایده آپارتمان نود و شش متر
 354. مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و باغ نوبت ششم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین و باغ نوبت ششم
 355. مزایده یک دستگاه سواری رنو... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری رنو...
 356. مزایده ششدانگ خانه و محوطه و زمین شالیزاری / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه و زمین شالیزاری
 357. مزایده ششدانگ حیاط ویلایی مسکونی با قدمت بالای 35 سال / مزایده,مزایده ششدانگ حیاط ویلایی مسکونی با قدمت بالای 35 سال
 358. مزایده پلاک ثبتی 525 فرعی بخش یک نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 525 فرعی بخش یک نوبت دوم
 359. مزایده اجاره ساختمان انتشارات / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان انتشارات
 360. مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی 101.4متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه 4 تفکیکی 101.4متر
 361. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 680 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت اعیان 680 متر
 362. مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 187.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 187.5متر
 363. مزایده 3.99 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 115.5متر / مزایده,مزایده 3.99 دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 115.5متر
 364. مزایده فروش یکدستگاه یخچال سوپری شیشه ای / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال سوپری شیشه ای
 365. مزایده اجاره سوله / مزایده, مزایده اجاره سوله
 366. مزایده بهره برداری یک باب غرفه تجاری / مزایده, مزایده بهره برداری یک باب غرفه تجاری
 367. مزایده فروش تعداد 15 فقره از املاک کاربری های مختلف / مزایده,مزایده فروش تعداد 15 فقره از املاک کاربری های مختلف
 368. مزایده یک خودرو سواری پراید / مزایده , مزایده یک خودرو سواری پراید
 369. مناقصه احداث یادمان شهدای... / مناقصه , مناقصه احداث یادمان شهدای...
 370. استعلام احیا و مرمت قنوات / استعلام ,استعلام احیا و مرمت قنوات
 371. استعلام لاستیک ... / استعلام, استعلام لاستیک ...
 372. استعلام کاغذ A4 با کیفیت / استعلام, کاغذ A4 با کیفیت
 373. استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام,الکتروپمپ شناور...
 374. استعلام کنتور ... / استعلام, استعلام کنتور ...
 375. استعلام کیت آر پی آر 500 تستی امگا ... / استعلام, کیت آر پی آر 500 تستی امگا ...
 376. تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی ... / تجدید مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی ...
 377. خرید 13000 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی در سایزهای مختلف-تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, خرید 13000 متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی در سایزهای مختلف-تجدید
 378. مناقصه تهیه و سرو غذا، تامین سرویس ایاب و ذهاب... / مناقصه, مناقصه تهیه و سرو غذا، تامین سرویس ایاب و ذهاب...
 379. مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضاهای سبز.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضاهای سبز.. تجدید
 380. مناقصه عملیات اجرایی طرح انتقال آب زهکش md3 / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی طرح انتقال آب زهکش md3
 381. استعلام احداث استخر ذخیره آب ... / استعلام, احداث استخر ذخیره آب ...
 382. استعلام اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی... / استعلام,اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی...
 383. استعلام تهیه مصالح مرغوب و جدولگذاری (کالیوو) / استعلام, تهیه مصالح مرغوب و جدولگذاری (کالیوو)
 384. استعلام قفل کن محوری روتور توربین 660 کیلو وات / استعلام استعلام قفل کن محوری روتور توربین 660 کیلو وات
 385. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - مطالعات و نقشه برداری ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی - مطالعات و نقشه برداری ...
 386. مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...نوبت دوم
 387. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 388. فراخوان واگذاری امور خدماتی و فضای سبز (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری امور خدماتی و فضای سبز (نوبت دوم)
 389. استعلام سالن فوتسال ... / استعلام, سالن فوتسال ...
 390. مناقصه خرید 16 کانکس / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 16 کانکس
 391. استعلام تعمیرات سالن ورزشی ... / استعلام, تعمیرات سالن ورزشی ...
 392. استعلام احیاء و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت قنات ...
 393. مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر / مناقصه ،مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت معابر
 394. مزایده ششدانگ پلاک 1175 دو فرعی از 56 اصلی بخش دو سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1175 دو فرعی از 56 اصلی بخش دو سنندج
 395. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه صد و هشتاد متر
 396. مزایده مکان فروش تنقلات در پارک (نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده مکان فروش تنقلات در پارک (نوبت دوم)
 397. مزایده واگذاری 14 هکتار زمین زراعی / مزایده ،مزایده واگذاری 14 هکتار زمین زراعی
 398. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 843.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 843.5متر
 399. مزایده ملک مسکونی مساحت اعیان صد و شصت متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت اعیان صد و شصت متر
 400. مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای کاربری بیمه / مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت استقرار کانکس برای کاربری بیمه
 401. مزایده قطعات ماشین آلات راهسازی - قطعات مختلف خودرویی و ... / مزایده ، مزایده قطعات ماشین آلات راهسازی - قطعات مختلف خودرویی و ...
 402. مزایده ششدانگ زمین مساحت 520 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 520 متر
 403. مزایده آپارتمان طبقه دو 59.67متر بخش ده / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دو 59.67متر بخش ده
 404. مزایده ملک مساحت 90.28مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 90.28مترمربع
 405. مزایده فروش سواری پژو 206 مدل 1382 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 206 مدل 1382
 406. مزایده تعداد 13 دستگاه تولید کابل / مزایده, مزایده تعداد 13 دستگاه تولید کابل
 407. مزایده ششدانگ 8 باب آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ 8 باب آپارتمان مسکونی
 408. مزایده ششدانگ زمین مساحت 79.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 79.63متر
 409. مزایده زمین و طبقه اول ساختمان نیمه کاره نوبت اول / مزایده,مزایده زمین و طبقه اول ساختمان نیمه کاره نوبت اول
 410. مزایده مانتو، چرخ خیاطی، دستگاه لایه چسبان... / مزایده, مزایده مانتو، چرخ خیاطی، دستگاه لایه چسبان...
 411. استعلام فعالیت های معماری و مهندسی... / استعلام,فعالیت های معماری و مهندسی...
 412. مناقصه پروژه احداث مدرسه 9 کلاسه (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث مدرسه 9 کلاسه (نوبت دوم)
 413. فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 20000 متر... / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 20000 متر...
 414. فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری (11090 خرید و کارگذاری و 1440 متر کارگذاری) / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری (11090 خرید و کارگذاری و 1440 متر کارگذاری)
 415. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 416. مناقصه تامین تجهیزات کلاسی- آموزشی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین تجهیزات کلاسی- آموزشی
 417. استعلام حشره کش ... / استعلام , استعلام حشره کش ...
 418. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 419. استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی / استعلام,تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی
 420. فراخوان مناقصه پروژه احداث 11250 متر خط لوله... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه احداث 11250 متر خط لوله...
 421. استعلام سیستم هشدار ... / استعلام, استعلام سیستم هشدار ...
 422. مناقصه عمومی انجام عملیات سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه و.... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی انجام عملیات سردهنه سازی اصلاح و بازسازی دریچه و...نوبت دوم
 423. مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی و آسفالت
 424. فراخوان خرید 15 دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه هواخنک / آگهی فراخوان, فراخوان خرید 15 دستگاه چیلر تراکمی یکپارچه هواخنک
 425. استعلام هارد دیسک اکسترنال / استعلام, استعلام هارد دیسک اکسترنال
 426. مزایده ملک مساحت 370 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 370 متر نوبت دوم
 427. مزایده واگذاری یک باب ساختمان مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری یک باب ساختمان مسکونی
 428. مزایده ششدانگ باغ مساحت پانصد و شصت و یک متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت پانصد و شصت و یک متر
 429. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید جی تی ایکس
 430. مزایده فروش خودروهای مازاد .... تجدید / مزایده ، مزایده فروش خودروهای مازاد .... تجدید
 431. مزایده اجاره مکان نصب تابلوهای تبلیغاتی لمپوست واقع در بلوار امام حسین / آگهی مزایده، مزایده اجاره مکان نصب تابلوهای تبلیغاتی لمپوست واقع در بلوار امام حسین
 432. مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین مساحت 6977متر / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین مساحت 6977متر
 433. مزایده ملک مساحت 105 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 105 متر نوبت اول
 434. مزایده اقلام و اموال مستهلک و بلااستفاده / آگهی مزایده , مزایده اقلام و اموال مستهلک و بلااستفاده
 435. مزایده یک دستگاه نیسان - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه نیسان - نوبت دوم
 436. مزایده فروش گرانول پلی اتیلن سنگین / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش گرانول پلی اتیلن سنگین
 437. مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی صنعتی و اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی صنعتی و اراضی کشاورزی
 438. مزایده فروش سواری پی کی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پی کی
 439. مجدد مزایده فروش 2 دستگاه خودرو / آگهی مجدد مزایده , مزایده فروش 2 دستگاه خودرو
 440. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 50.80متر
 441. مزایده کاغذ پوشال و کاغذهای باطله / آگهی مزایده , مزایده کاغذ پوشال و کاغذهای باطله
 442. مزایده ششدانگ زمین مساحت 117 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 117 متر
 443. استعلام راهبری دستگاه ... / استعلام, استعلام راهبری دستگاه ...
 444. سومین جشنواره هنری و همایش بین المللی 97.02.08 / سومین جشنواره هنری و همایش بین المللی 97.2.08
 445. استعلام مرمت و ساماندهی مقبره .... / استعلام, مرمت و ساماندهی مقبره ....
 446. فراخوان استعلام واگذاری اجاری واحد داروخانه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری اجاری واحد داروخانه
 447. مناقصه اجرای یکدستگاه پل یک دهنه تجدید نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای یکدستگاه پل یک دهنه تجدید نوبت دوم
 448. استعلام لوله فولادی / استعلام,لوله فولادی
 449. مناقصه تامین و جابجایی ماشین آلات راهسازی / مناقصه , مناقصه تامین و جابجایی ماشین آلات راهسازی
 450. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری
 451. استعلام اجرای لوله کشی گاز شهری آبدارخانه های ساختمان / استعلام, اجرای لوله کشی گاز شهری آبدارخانه های ساختمان
 452. 2000 tons of sybean meal / 2000 tons of sybean meal
 453. مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای مراکز اورژانس اجتماعی استان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای مراکز اورژانس اجتماعی استان
 454. استعلام تکمیل ورزشگاه ... / استعلام, تکمیل ورزشگاه ...
 455. استعلام تکمیل زمین ورزشی روستا ... / استعلام, تکمیل زمین ورزشی روستای ...
 456. استعلام عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت ... / استعلام, عملیات لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت ...
 457. استعلام پلاستیک ... / استعلام, استعلام پلاستیک ...
 458. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 459. مناقصه بازسازی منازل ویلایی و آپارتمانی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی منازل ویلایی و آپارتمانی نوبت دوم
 460. فراخوان واگذاری خدمات پشتیبانی ، راهبری ، تعمیر و نگهداری کلیه (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری خدمات پشتیبانی ، راهبری ، تعمیر و نگهداری کلیه (نوبت دوم)
 461. مناقصه عمومی تامین و تزریق گرانول / مناقصه, مناقصه عمومی تامین و تزریق گرانول
 462. مناقصه اجرای عملیات خاکی و بهسازی محور... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات خاکی و بهسازی محور...
 463. استعلام اقلام ورزشی ... / استعلام, استعلام اقلام ورزشی ...
 464. تجدید مناقصه خرید لوله فولادی ... / تجدید مناقصه های عمومی , تجدید مناقصه خرید لوله فولادی ...
 465. مناقصه طراحی و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق آشیانه / مناقصه, مناقصه طراحی و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق آشیانه
 466. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت ششصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت ششصد متر
 467. مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه سبزوار / مزایده, مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه سبزوار
 468. مزایده فروش کالای خارج از رده / مزایده , مزایده فروش کالای خارج از رده
 469. مزایده نه دستگاه اپیلاتور... / آگهی مزایده , مزایده نه دستگاه اپیلاتور...
 470. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 1702 فرعی بخش 29 گیلان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک 1702 فرعی بخش 29 گیلان
 471. مزایده یک قطعه زمین مساحت 7.424متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 7.424متر نوبت اول
 472. مزایده ساختمان مسکونی مساحت اعیان چهل متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت اعیان چهل متر نوبت دوم
 473. مزایده اجاره ساختمان بوفه / آگهی مزایده، مزایده اجاره ساختمان بوفه
 474. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 49.50متر بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 49.50متر بخش ده تهران
 475. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 345متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 345متر
 476. مزایده املاک و مستغلات / اگهی مزایده , مزایده املاک و مستغلات
 477. مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 110.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 110.05متر
 478. مزایده واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی سعدی.. / مزایده واگذاری مجتمع تجاری - تفریحی سعدی...
 479. مزایده ساختمان مساحت مجموع 271.76متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت مجموع 271.76متر
 480. مزایده ششدانگ پلاک فرعی 784 با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک فرعی 784 با قدمت بیست سال
 481. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان مدل 1379 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان مدل 1379
 482. مزایده آپارتمان مساحت 102.02متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 102.02متر
 483. استعلام دستگاه تست کنتور آب / استعلام, دستگاه تست کنتور آب
 484. مناقصه انتخاب پیمانکار لیفتراک کارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار لیفتراک کارخانه
 485. استعلام تله بخار ... / استعلام , استعلام تله بخار ...
 486. استعلام لپ تاپ... / استعلام,لپ تاپ...
 487. مناقصه اجرای موزاییک فرش ، تک لبه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزاییک فرش ، تک لبه نوبت دوم
 488. مناقصه واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی
 489. استعلام تابلو برق ... / استعلام, استعلام تابلو برق ...
 490. مناقصه خرید قیر (16-64) pg و قیر پلیمری (16-64) pg / مناقصه ,مناقصه خرید قیر (16-64) pg و قیر پلیمری (16-64) pg
 491. استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...
 492. مناقصه ساخت سوله چند منظوره بحران ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت سوله چند منظوره بحران ... - نوبت دوم
 493. استعلام دیوارکشی... / استعلام, استعلام دیوارکشی...
 494. تجدید مناقصه خرید چهار دستگاه اسکوپی (نوبت دوم) / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید چهار دستگاه اسکوپی (نوبت دوم)
 495. مناقصه خرید 2888 زنجیره مقره 400 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 2888 زنجیره مقره 400 کیلوولت نوبت دوم
 496. فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره خدمات مرحله سوم تعمیر و نگهداری
 497. مناقصه تامین P/FLindeReachStackers نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین P/FLindeReachStackers نوبت دوم
 498. تجدید مناقصه خرید 600.000 تست غربالگری / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 600.000 تست غربالگری
 499. مناقصه احداث فنداسیون و نصب سوله / مناقصه , مناقصه احداث فنداسیون و نصب سوله
 500. مناقصه سیستم پویانمایی / آگهی فراخوان, مناقصه سیستم پویانمایی
 501. استعلام خرید رایانه / استعلام, خرید رایانه
 502. استعلام خرید و نصب پنجره های دوجداره upvc / استعلام, خرید و نصب پنجره های دوجداره upvc
 503. استعلام فیلم نایلون ... / استعلام, استعلام فیلم نایلون ...
 504. فراخوان تجدید مناقصه دیوارچینی ، محوطه سازی ، شن ریزی محوطه و جدولگذاری / فراخوان تجدید مناقصه, فراخوان تجدید مناقصه دیوارچینی ، محوطه سازی ، شن ریزی محوطه و جدولگذاری
 505. استعلام کابل فشار ضعیف آلومینیومی برق زمینی (دفنی) 300*1 / استعلام, کابل فشار ضعیف آلومینیومی برق زمینی (دفنی) 300*1
 506. مناقصه حجمی ، زمانی انبار نفت ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حجمی ، زمانی انبار نفت ... نوبت دوم
 507. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 508. استعلام 8 بلوک صندوق امانات... / استعلام,8 بلوک صندوق امانات...
 509. مناقصه خرید درب بطری... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید درب بطری...
 510. فراخوان آزمایشگاه های آزمون و ارزیابی کیفیت نرم افزار / مناقصه, فراخوان آزمایشگاه های آزمون و ارزیابی کیفیت نرم افزار
 511. مناقصه تامین 13 قلم قطعه فولادی، آلومینیومی و پلاستیکی / مناقصه, مناقصه تامین 13 قلم قطعه فولادی، آلومینیومی و پلاستیکی
 512. مناقصه تعمیرات اساسی OVER HALUL و تامین قطعات یدکی ... / آگهی تجدید استعلام ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیرات اساسی OVER HALUL و تامین قطعات یدکی ...
 513. استعلام تامین راننده بدون اتومبیل و راننده همراه با اتومبیل ... / استعلام, تامین راننده بدون اتومبیل و راننده همراه با اتومبیل ...
 514. مناقصه عملیات اصلاح هندسی میادین / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات اصلاح هندسی میادین
 515. استعلام نظارت عالیه پروژه های اجرای مدول دوم تصفیه خانه ... / استعلام , استعلام نظارت عالیه پروژه های اجرای مدول دوم تصفیه خانه ...
 516. استعلام کاغذ چاپگر 100 ستونی... / استعلام,کاغذ چاپگر 100 ستونی...
 517. مناقصه عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی تجهیزات صنعتی ساختمانی
 518. مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی ، ترانشه ها ، جداول و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات ترمیم زیرسازی ، ترانشه ها ، جداول و آسفالت
 519. استعلام پمپ و موتورآلات ... / استعلام, پمپ و موتورآلات ...
 520. استعلام مرمت و لایروبی قنوات ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنوات ...
 521. استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...
 522. استعلام برآورد و نظارت کارگاهی پروژه احداث ساختمان / استعلام, برآورد و نظارت کارگاهی پروژه احداث ساختمان
 523. مناقصه خرید 600 عدد SAFE DOOR LOCK NUMBER COMBINATION / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 600 عدد SAFE DOOR LOCK NUMBER COMBINATION
 524. استعلام اجرای شبکه آب .... / استعلام, استعلام اجرای شبکه آب ....
 525. مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا
 526. استعلام خرید بیس کوهی جهت زیرسازی بلوار ورودی ... / استعلام, خرید بیس کوهی جهت زیرسازی بلوار ورودی ...
 527. استعلام هیدروکسیم پتاسیم KOH / استعلام , استعلام هیدروکسیم پتاسیم KOH
 528. مناقصه پروژه تامین برق نقاط مختلف / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه تامین برق نقاط مختلف
 529. استعلام راه اندازی اپراتور مخابراتی ... / استعلام , استعلام راه اندازی اپراتور مخابراتی ...
 530. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری بخشی از خدمات عمومی نوبت دوم
 531. مناقصه امور خدمات عمومی (نظافت، تایپ، خدمات اداری و نگهبانی) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور خدمات عمومی (نظافت، تایپ، خدمات اداری و نگهبانی) - نوبت دوم
 532. استعلام تجهیزات تکمیلی دوربین ... / استعلام , استعلام تجهیزات تکمیلی دوربین ...
 533. استعلام شبکه رادیاتور لودر هپکو ... / استعلام, شبکه رادیاتور لودر هپکو ...
 534. استعلام کابل برق... / استعلام, استعلام کابل برق...
 535. استعلام واگذاری فعالیت پشتیبانی و خدماتی ... / استعلام, واگذاری فعالیت پشتیبانی و خدماتی ...
 536. استعلام خرید مجموعه بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی... / استعلام, خرید مجموعه بوستر پمپ دور متغیر آبرسانی...
 537. استعلام خرید و اجرای پوشش فایر استاپ / استعلام, استعلام خرید و اجرای پوشش فایر استاپ
 538. استعلام محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی... / استعلام,محوطه سازی مجتمع خدماتی رفاهی...
 539. استعلام رک ... / استعلام , استعلام رک ...
 540. استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوارچینی / استعلام, استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوارچینی
 541. استعلام الکتروموتور شناور / استعلام , استعلام الکتروموتور شناور
 542. استعلام کولر گازی اسپلیت ایستاده... / استعلام,کولر گازی اسپلیت ایستاده...
 543. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بهسازی بافت / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بهسازی بافت
 544. استعلام انجام آزمایشات لازم کنترل کیفی جهت یک دستگاه ایکس ری / استعلام, استعلام انجام آزمایشات لازم کنترل کیفی جهت یک دستگاه ایکس ری
 545. مناقصه اجرای سنگ فرش / مناقصه ، مناقصه اجرای سنگ فرش
 546. مناقصه اجرای جدول و دیوار و سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و سنگفرش
 547. استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی / استعلام, استعلام ژنراتور الکتریکی دیزلی
 548. استعلام سرویس و نگهداری شبکه / استعلام,سرویس و نگهداری شبکه
 549. ارزیابی کیفی عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی عملیات حفاری ، لوله گذاری ، آزمایش
 550. استعلام دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام,استعلام دستگاه حضور و غیاب ...
 551. استعلام حفاری ضربه ای و آزمایش / استعلام , استعلام حفاری ضربه ای و آزمایش
 552. استعلام کاغذ تحریر / استعلام , استعلام کاغذ تحریر
 553. مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و چهار گیلان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و چهار گیلان
 554. مزایده فروش مقداری قطعات و لوازم یدکی و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقداری قطعات و لوازم یدکی و ... نوبت دوم
 555. مزایده واگذاری غرفه / مزایده , مزایده واگذاری غرفه
 556. مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه استثنایی / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد با شرایط ویژه استثنایی
 557. مزایده یک قطعه زمین مساحت 10490متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10490متر نوبت دوم
 558. مزایده اجاره تعداد 21 عدد بیلبورد تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره تعداد 21 عدد بیلبورد تبلیغاتی - نوبت دوم
 559. مزایده سنگ تراورتن / مزایده, مزایده سنگ تراورتن
 560. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 168.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 168.65متر
 561. مزایده زمین مسکونی مساحت 253متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 253متر نوبت اول
 562. مناقصه انجام خدمات امور امداد و گازبان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امور امداد و گازبان نوبت دوم
 563. تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیلی ساماندهی... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه انجام عملیات تکمیلی ساماندهی...
 564. مناقصه جدولگذاری و ... / مناقصه ,مناقصه جدولگذاری و ...
 565. مناقصه خریداری 5 دستگاه الکتروپمپ توربینی عمودی- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 5 دستگاه الکتروپمپ توربینی عمودی- نوبت دوم
 566. استعلام اجرای شبکه آب فاز 3 ... / استعلام, اجرای شبکه آب فاز 3 ...
 567. استعلام سیمان نسوز / استعلام , استعلام سیمان نسوز
 568. مناقصه اجاره لیفتراک با راننده / مناقصه عمومی , مناقصه اجاره لیفتراک با راننده
 569. مناقصه پوشش بیمه مسئولیت جامع شهری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پوشش بیمه مسئولیت جامع شهری (نوبت دوم)
 570. ارزیابی کیفی انجام خدمات آبدارخانه / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی انجام خدمات آبدارخانه
 571. استعلام ​تلفن ها / استعلام, استعلام ​تلفن ها
 572. استعلام مطالعه، مستند سازی و طرح ساماندهی بافت های فرهنگی، تاریخی ... / استعلام , استعلام مطالعه، مستند سازی و طرح ساماندهی بافت های فرهنگی، تاریخی ...
 573. استعلام پروژکتور فوق کم مصرف / استعلام, استعلام پروژکتور فوق کم مصرف
 574. استعلام پایه سیمانی کششی / استعلام , استعلام پایه سیمانی کششی
 575. استعلام المان ها و یونیت های الکترونیکی / استعلام, استعلام المان ها و یونیت های الکترونیکی
 576. مناقصه تامین کالاهای خود در سطح استان / مناقصه عمومی , مناقصه تامین کالاهای خود در سطح استان
 577. استعلام ظرف یکبار مصرف ... / استعلام , استعلام ظرف یکبار مصرف ...
 578. مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت / مناقصه , مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت
 579. استعلام شلوار تک بیمار الوان تترون 180 گرمی و گان تک بیمار یکبار مصرف ... / استعلام, شلوار تک بیمار الوان تترون 180 گرمی و گان تک بیمار یکبار مصرف ...
 580. استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال / استعلام , استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال
 581. استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال سد انحرافی... / استعلام, استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال سد انحرافی...
 582. استعلام انبارداری و ذخیره سازی / استعلام , استعلام انبارداری و ذخیره سازی
 583. استعلام لوازم بنز ... / استعلام , استعلام لوازم بنز ...
 584. استعلام لوله پلی اتیلن 4 اینچ / استعلام, لوله پلی اتیلن 4 اینچ ...
 585. مناقصه عمومی تعمیر و مرمت بازسازی پل های.... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیر و مرمت بازسازی پل های....
 586. مناقصه اجرای جدول و سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و سنگفرش
 587. مناقصه اجرای بهسازی بافت / مناقصه ، مناقصه اجرای بهسازی بافت
 588. استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف / استعلام, استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف
 589. مناقصه اجرای دیوار و سنگفرش روستای... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای دیوار و سنگفرش روستای...
 590. استعلام لایروبی و بازسازی قنات... / استعلام,لایروبی و بازسازی قنات...
 591. استعلام قفس پلی کربنات شفاف .... / استعلام, قفس پلی کربنات شفاف ....
 592. استعلام دوربین چشمی STEINER / استعلام , استعلام دوربین چشمی STEINER
 593. استعلام تخت خواب یک نفره / استعلام, استعلام تخت خواب یک نفره
 594. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 456.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 456.4متر
 595. مزایده مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی، و غیره مازاد / آگهی مزایده عمومی, مزایده مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی، و غیره مازاد
 596. مزایده ششدانگ منزل مسکونی اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی اموال منقول غیرمنقول
 597. مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 177.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 177.50متر
 598. مزایده یک دستگاه موتور سیکلت نامی / مزایده,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت نامی
 599. استعلام عملیات حفاری چاه ... / استعلام, استعلام عملیات حفاری چاه ...
 600. مناقصه اجاره دستگاه لیفتراک / مناقصه , مناقصه اجاره دستگاه لیفتراک
 601. استعلام احیا و مرمت قنات ... / استعلام, احیا و مرمت قنات ...
 602. مناقصه تهیه 2.000.000 عدد جلد کارت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه 2.000.000 عدد جلد کارت...
 603. استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...
 604. استعلام ورزشی ... / استعلام , استعلام ورزشی ...
 605. استعلام مبلمان و دکوراسیون ... / استعلام , استعلام مبلمان و دکوراسیون ...
 606. تجدید مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات حفاری ، لوله گذاری
 607. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 608. استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی...
 609. استعلام کولر اسپلیت / استعلام, کولر اسپلیت
 610. مزایده یک قطعه زمین مساحت 68830متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 68830متر نوبت اول
 611. مزایده خودرو سواری ریو / مزایده,مزایده خودرو سواری ریو
 612. مزایده فروش تعداد شش قطعه زمین تجاری و دو قطعه زمین انباری نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد شش قطعه زمین تجاری و دو قطعه زمین انباری نوبت دوم
 613. مزایده فروش کلیه اموال و اقلام ضایعاتی نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش کلیه اموال و اقلام ضایعاتی نوبت دوم
 614. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 148.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 148.97متر
 615. مزایده ملک با قدمت 50 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت 50 سال نوبت اول
 616. مزایده بزرگ املاک / مزایده,مزایده بزرگ املاک
 617. مزایده آپارتمان و واحد تجاری 183.91 و 39متر / مزایده,مزایده آپارتمان و واحد تجاری 183.91 و 39متر
 618. مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد و هفتاد و پنج متر
 619. مزایده لوازم و قطعات یدکی مازاد / آگهی مزایده، مزایده لوازم و قطعات یدکی مازاد
 620. مزایده فروش دستگاه پخت نان دوار / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه پخت نان دوار
 621. مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید
 622. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید نوبت دوم
 623. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشجر هر یک 1200متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشجر هر یک 1200متر
 624. مزایده فروش ماشین آلات، تجهیزات کارگاهی / آگهی مزایده، مزایده فروش ماشین آلات، تجهیزات کارگاهی
 625. مزایده یک دستگاه خودرو مگان نقره ای / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو مگان نقره ای
 626. آگهی مقادیری از اقلام دارویی / آگهی , آگهی مقادیری از اقلام دارویی
 627. استعلام میز و صندلی مطالعه دانشجویی چوبی / استعلام, میز و صندلی مطالعه دانشجویی چوبی
 628. مناقصه جایگاه های سوخت (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه جایگاه های سوخت (نوبت دوم)
 629. مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه)
 630. مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی بازگشایی و لایروبی رودخانه- نوبت دوم
 631. استعلام رک ایستاده ... / استعلام, استعلام رک ایستاده ...
 632. استعلام الکتروپمپ / استعلام,استعلام الکتروپمپ
 633. فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری 11000 متر ... / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری 11000 متر ...
 634. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار
 635. مناقصه تکمیل پل سیکاپل جویبار نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تکمیل پل سیکاپل جویبار نوبت دوم
 636. مناقصه خدمات مرتبط با امور مشترکین و قرائت کنتور و توزیع صورتحساب منطقه سه نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خدمات مرتبط با امور مشترکین و قرائت کنتور و توزیع صورتحساب منطقه سه نوبت دوم
 637. مناقصه خدمات حراست و نگهبانی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات حراست و نگهبانی- نوبت دوم
 638. استعلام تکمیل زمین چمن ... / استعلام , استعلام تکمیل زمین چمن ...
 639. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال پساب / مناصه , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال پساب
 640. استعلام سیستم کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام, سیستم کامپیوتر و لوازم جانبی
 641. استعلام عملیات مدیریت پایدار مراتع ... / استعلام , استعلام عملیات مدیریت پایدار مراتع ...
 642. استعلام آنالیز آب سیستم پایش... / استعلام,آنالیز آب سیستم پایش...
 643. مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه نوبت دوم
 644. مناقصه P/F OILWELL DRAWWORKS E2000 تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی تجدید شده , مناقصه P/F OILWELL DRAWWORKS E2000 تجدید نوبت دوم
 645. مناقصه خرید 10.000 عدد رگولاتور 10 متر مکعبی (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه خرید 10.000 عدد رگولاتور 10 متر مکعبی (نوبت دوم)
 646. مناقصه به کارگیری تعداد محدودی از نیروها / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد محدودی از نیروها
 647. استعلام پنجره upvc با شیشه دوجداره ... / استعلام, پنجره upvc با شیشه دوجداره ...
 648. استعلام بیمه شخص ثالث خودرو / استعلام,بیمه شخص ثالث خودرو
 649. مناقصه خرید لوله فولادی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی
 650. فراخوان مناقصه احداث پست 63/ 400 کیلوولت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه احداث پست 63/ 400 کیلوولت
 651. مناقصه خرید گالن روغن ذرت / مناقصه عمومی, مناقصه خرید گالن روغن ذرت
 652. استعلام خرید تجهیزات و اجرای شبکه ساختار یافته شعب منتخب بانک ملی / استعلام, خرید تجهیزات و اجرای شبکه ساختار یافته شعب منتخب بانک ملی
 653. مناقصه واگذاری امور مربوط به واردات و صادرات در زمینه قطعه سازی خودرو / مناقصه مناقصه واگذاری امور مربوط به واردات و صادرات در زمینه قطعه سازی خودرو
 654. مناقصه خرید انواع کارتن پلاست / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کارتن پلاست
 655. مناقصه عمومی تکمیل کلنیک ویژه بیمارستان ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل کلنیک ویژه بیمارستان ...
 656. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 657. مناقصه نیرورسانی به ایستگاه های پمپاژ آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی به ایستگاه های پمپاژ آب
 658. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 414 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 414
 659. استعلام دستگاه پرداخت جوش .... / استعلام , استعلام دستگاه پرداخت جوش ....
 660. شناسایی پیمانکار خرید دیگ آب داغ... / آگهی شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار خرید دیگ آب داغ...
 661. استعلام آسفالت روستاها ... / استعلام, آسفالت روستاها ...
 662. مناقصه تامین نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی تجهیزات Cache serer نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تامین نصب و راه اندازی و پشتیبانی فنی تجهیزات Cache serer نوبت دوم
 663. استعلام کابلشو ... / استعلام , استعلام کابلشو ...
 664. فراخوان تامین 58 قلم تجهیزات پکیج سرمایشی / آگهی فراخوان ، فراخوان تامین 58 قلم تجهیزات پکیج سرمایشی
 665. مناقصه عمومی انجام فعالیت های آموزش سواد آموزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی انجام فعالیت های آموزش سواد آموزی
 666. استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...
 667. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی حراست / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی حراست
 668. استعلام اسکان در هتل ... / استعلام , استعلام اسکان در هتل ...
 669. استعلام ​عملیات اجرایی اصلاح شبکه / استعلام , ​عملیات اجرایی اصلاح شبکه
 670. مناقصه تکمیل سالن همایش اردوگاه دانش آموزی... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن همایش اردوگاه دانش آموزی... - نوبت دوم
 671. مناقصه واگذاری حمل محصولات لبنی-97.02.08 / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حمل محصولات لبنی
 672. استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...
 673. مناقصه عملیات تعمیرات چرخ و محور / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تعمیرات چرخ و محور
 674. مناقصه اعلان حریق آشیانه / مناقصه, مناقصه اعلان حریق آشیانه
 675. مناقصه خرید پارچه تنظیف / مناقصه, مناقصه خرید پارچه تنظیف
 676. فراخوان عمومی شناسایی و ایجاد لیست کوتاه / فراخوان عمومی شناسایی و ایجاد لیست کوتاه
 677. فراخوان نگهداری ، پرورش ، حفاظت و مراقبت از فضای سبز / آگهی فراخوان , فراخوان نگهداری ، پرورش ، حفاظت و مراقبت از فضای سبز
 678. استعلام عملیات لکه گیری، درزگیری، و روکش آسفالت ... / استعلام , استعلام عملیات لکه گیری، درزگیری، و روکش آسفالت ...
 679. استعلام روتر شبکه / استعلام,استعلام روتر شبکه
 680. استعلام پودر دستی 500 گرمی ... / استعلام, پودر دستی 500 گرمی ...
 681. مناقصه خرید 23000 کیلوگرم سیم هادی مسی / مناقصه ,مناقصه خرید 23000 کیلوگرم سیم هادی مسی
 682. استعلام ورزشی / استعلام,ورزشی
 683. استعلام چاپ و طراحی کتاب تفاهم نامه های اداره کل / استعلام, چاپ و طراحی کتاب تفاهم نامه های اداره کل
 684. استعلام تیغ زنی و تسطیح راه.... / استعلام, استعلام تیغ زنی و تسطیح راه....
 685. استعلام خرید 12 دستگاه رله تریپ و 6 دستگاه رله لاک اوت / استعلام,خرید 12 دستگاه رله تریپ و 6 دستگاه رله لاک اوت
 686. فراخوان همکاری ارائه خدمات رفاهی نوبت دوم / فراخوان همکاری ،فراخوان همکاری ارائه خدمات رفاهی نوبت دوم
 687. مناقصه عملیات اجرای جدول و رفیوژ وسط و کانیوا و اصلاح هندسی / مناقصه ،مناقصه عملیات اجرای جدول و رفیوژ وسط و کانیوا و اصلاح هندسی
 688. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.4متر
 689. مزایده پلاک ثبتی مساحت 478.57متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 478.57متر
 690. مزایده ششدانگ زمین مساحت 350 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 350 متر
 691. مزایده اجاره فضاهای خدماتی - تجاری - تفریحی - و ... / مزایده مزایده اجاره فضاهای خدماتی - تجاری - تفریحی - و ... 
 692. مزایده یک قطعه زمین مساحت 550 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 550 متر نوبت دوم
 693. مزایده ملک مساحت عرصه 97.54متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 97.54متر
 694. مزایده یک قطعه ملک مساحت 100 متر از 10500متر زمین / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 100 متر از 10500متر زمین
 695. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 145.4متر
 696. مزایده مقدار تقریبی 6 هکتار از اراضی کشاورزی / مزایده , مزایده مقدار تقریبی 6 هکتار از اراضی کشاورزی
 697. مزایده ملک مساحت عرصه 137.10متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 137.10متر نوبت دوم
 698. مزایده فروش جت پمپ کوپله شده با الکتروموتور / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش جت پمپ کوپله شده با الکتروموتور
 699. مزایده فروش مجتمع اداری و تجاری سهند 97.2.8 / مزایده,مزایده فروش مجتمع اداری و تجاری سهند 97.2.8
 700. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت دویست متر
 701. مزایده 1.2 دانگ مشاع از ملک مساحت 45 متر / مزایده,مزایده 1.2 دانگ مشاع از ملک مساحت 45 متر
 702. آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG نوبت دوم / آگهی مزایده ،آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG نوبت دوم
 703. مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از محل با کاربری آزمایشگاه...تجدید / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت حق بهره برداری از محل با کاربری آزمایشگاه...تجدید
 704. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 272.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 272.80متر
 705. استعلام محلول دستگاه آزمایشگاه ... / استعلام , استعلام محلول دستگاه آزمایشگاه ...
 706. مناقصه پروژه تکمیل دانشکده... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل دانشکده... (نوبت دوم)
 707. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 708. مناقصه اجرای روکش آسفالت / مناقصه,مناقصه اجرای روکش آسفالت
 709. استعلام تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن ... / استعلام, تهیه و اجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن...
 710. مناقصه عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه فشار متوسط هوایی.. / مناقصه, مناقصه عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه فشار متوسط هوایی..
 711. تجدید مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی فاز 2 پارک / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرایی محوطه سازی فاز 2 پارک
 712. مناقصه عمومی اجرای خط انتقال، تجهیز و فنس کشی محوطه چاه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای خط انتقال، تجهیز و فنس کشی محوطه چاه
 713. استعلام چاپ فرمها و نمونه های بانکی... / استعلام, استعلام چاپ فرمها و نمونه های بانکی...
 714. مناقصه عملیات اجرایی طرح انتقال آب زهکش MD3 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی طرح انتقال آب زهکش MD3 نوبت دوم
 715. استعلام سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم های مخابراتی / استعلام, سرویس و نگهداری و پشتیبانی سیستم های مخابراتی
 716. مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه ها ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه ها ... نوبت دوم
 717. استعلام کت و شلوار مردانه ... / استعلام, استعلام کت و شلوار مردانه ...
 718. استعلام پروفیل قوطی آهنی ... / استعلام , استعلام پروفیل قوطی آهنی ...
 719. فراخوان دیوار کشی و محوطه سازی / فراخوان, فراخوان دیوار کشی و محوطه سازی
 720. استعلام نرم افزار ... / استعلام, استعلام نرم افزار ...
 721. مناقصه ساخت اسکلت و سقف سوله ورزشی... / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت اسکلت و سقف سوله ورزشی...
 722. استعلام اجرای عملیات خرد ساختمانی ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات خرد ساختمانی ...
 723. استعلام نصب تجهیزات برقی ... / استعلام, استعلام نصب تجهیزات برقی ...
 724. استعلام انتقال آب کشاورزی ... / استعلام , استعلام انتقال آب کشاورزی ...
 725. استعلام لوله پلی اتیلن ... / استعلام, لوله پلی اتیلن ...
 726. استعلام تولید سایر فرآورده های شیمیایی / استعلام, تولید سایر فرآورده های شیمیایی
 727. فراخوان مناقصه خرید 800 رایانه جهت اجام فرایندهای چهارگانه عملیات پستی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه خرید 800 رایانه جهت اجام فرایندهای چهارگانه عملیات پستی
 728. فراخوان شبکه توزیع حفرات خالی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان شبکه توزیع حفرات خالی
 729. استعلام یک دستگاه فایروال با لایسنس یک ساله و پشتیبانی / استعلام, یک دستگاه فایروال با لایسنس یک ساله و پشتیبانی
 730. استعلام پیمانکار دکلبند جهت انجام کارهای ارتباطات سیار / استعلام, استعلام پیمانکار دکلبند جهت انجام کارهای ارتباطات سیار
 731. مناقصه خدمات تولید قطعات مختلف / مناقصه, مناقصه خخدمات تولید قطعات مختلف
 732. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی / فراخوان, مناقصه اجرای عملیات ساختمانی
 733. مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه ... / مناقصه , مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه ...
 734. استعلام الکتروپمپ ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ ...
 735. استعلام دریچه کولر اهنی... / استعلام,استعلام دریچه کولر اهنی...
 736. استعلام دو عدد بوشینگ 72.5 کیلوولت / استعلام, استعلام دو عدد بوشینگ 72.5 کیلوولت
 737. مناقصه اجرای سنگ فرش / مناقصه ، مناقصه اجرای سنگ فرش
 738. استعلام طراحی و تهیه پکیج شبکه داخلی گاز / استعلام, استعلام طراحی و تهیه پکیج شبکه داخلی گاز
 739. استعلام اجرای سنگفرش و ... / استعلام, اجرای سنگفرش و ...
 740. استعلام کرایه اتوبوس ... / استعلام , استعلام کرایه اتوبوس ...
 741. مناقصه عملیات پیاده رو سازی.... / مناقصه , مناقصه عملیات پیاده رو سازی....
 742. استعلام اجرای زیرساخت ... / استعلام, استعلام اجرای زیرساخت ...
 743. مناقصه آبرسانی روستا ... / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی روستا ...
 744. استعلام کیس مانیتور -پرینتر / استعلام, استعلام کیس مانیتور -پرینتر
 745. استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات ...
 746. استعلام تلفن رومیزی / استعلام,تلفن رومیزی
 747. مزایده بدنه و درب اندیکاتور شیر دوش... / مزایده , مزایده بدنه و درب اندیکاتور شیر دوش...
 748. مزایده اموال منقول صفحه تراش مستعمل روسی / مزایده اموال منقول,مزایده اموال منقول صفحه تراش مستعمل روسی
 749. مزایده اتصالات چدنی / اگهی مزایده , مزایده اتصالات چدنی
 750. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5407 فرعی از هفت اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5407 فرعی از هفت اصلی
 751. مزایده ششدانگ پلاک 2034 فرعی و دالستان نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2034 فرعی و دالستان نوبت دوم
 752. مزایده واگذاری یک قطعه پارکینگ ساختمان / مزایده ,مزایده واگذاری یک قطعه پارکینگ ساختمان
 753. مزایده منزل مسکونی مساحت 210 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 210 متر نوبت دوم
 754. تجدید مزایده اجرای طرح پارکبان در خیابان نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجرای طرح پارکبان در خیابان نوبت دوم
 755. مزایده پلاک ثبت شده عرصه 205 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده عرصه 205 متر
 756. مزایده امور مربوط به تفکیک پسماند (نوبت اول - مرحله دوم) / آگهی مزایده عمومی ، مزایده امور مربوط به تفکیک پسماند (نوبت اول - مرحله دوم)
 757. مزایده تمامت ششدانگ اعیان آپارتمان بخش شانزده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ اعیان آپارتمان بخش شانزده ثبت اصفهان
 758. مزایده ششدانگ سه باب خانه و یک قطعه زمین محل کارگاه / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب خانه و یک قطعه زمین محل کارگاه
 759. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 اصفهان
 760. مزایده عمومی فروش کنتورهای مکانیکی سالم و اسقاط توزیع برق استان / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش کنتورهای مکانیکی سالم و اسقاط توزیع برق استان
 761. مزایده واگذاری تعدادی از مغازه ها - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از مغازه ها - نوبت دوم
 762. مزایده تعدادی خودرو / آگهی مزایده, مزایده تعدادی خودرو
 763. مزایده یک دستگاه کوانترمتر / مزایده,مزایده یک دستگاه کوانترمتر
 764. مزایده نصب 50 دستگاه لایت باکس (نوبت دوم) / اگهی مزایده , مزایده نصب 50 دستگاه لایت باکس (نوبت دوم)
 765. مزایده ضایعات آهن به تناژ تقریبی 15 تن / مزایده,مزایده ضایعات آهن به تناژ تقریبی 15 تن
 766. مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت
 767. مزایده واگذاری پانزده قطعه زمین با کاربری خدماتی / فروشگاهی / آگهی فراخوان, مزایده واگذاری پانزده قطعه زمین با کاربری خدماتی / فروشگاهی
 768. مزایده زمینی مساحت 50 متر از 639 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی مساحت 50 متر از 639 متر نوبت دوم
 769. مزایده ماشین آلات خط تولید / مزایده, مزایده ماشین آلات خط تولید
 770. مزایده ششدانگ پلاک 1415 فرعی بخش یک سنندج / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1415 فرعی بخش یک سنندج
 771. مزایده سه عدد پالت آجر نسوز / آگهی مزایده، مزایده سه عدد پالت آجر نسوز
 772. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی هفت فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی هفت فرعی
 773. مزایده تزریق پلاستیک ... / مزایده,مزایده تزریق پلاستیک ...
 774. مزایده مغازه تجاری مساحت 77.15متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 77.15متر
 775. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 22 فرعی / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 22 فرعی
 776. مزایده مانتو - پالتوی چرم کوتاه زنانه و ... / مزایده, مزایده مانتو - پالتوی چرم کوتاه زنانه و ...
 777. مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 229 متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 229 متر
 778. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 170متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 170متر نوبت اول
 779. مناقصه عمومی پست موبیل 5 مگاولت آمپر / آگهی مناقصه , مناقصه عمومی پست موبیل 5 مگاولت آمپر
 780. استعلام لایروبی و بازسازی قنات روستای ... / استعلام, لایروبی و بازسازی قنات روستای ...
 781. مناقصه تکمیل عملیات ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل عملیات ساختمان اداری
 782. استعلام حفاظت فیزیکی از ساختمان ... / استعلام, استعلام حفاظت فیزیکی از ساختمان ...
 783. مناقصه واگذاری امور خودرو سبک استیجاری / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خودرو سبک استیجاری
 784. مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... نوبت دوم
 785. مناقصه مقدار حدود 2000 تن سویا / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار حدود 2000 تن سویا
 786. استعلام ساخت فیکسچر دو منظوره / استعلام , استعلام ساخت فیکسچر دو منظوره
 787. استعلام تهیه و نصب شیر آب ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب شیر آب ...
 788. استعلام تهیه و اجرای مرمت و بازسازی (آب بندی مخزن ) مخزن بتنی / استعلام, تهیه و اجرای مرمت و بازسازی (آب بندی مخزن ) مخزن بتنی
 789. مناقصه تعریض و کنار گذر جاده ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه تعریض و کنار گذر جاده ....نوبت دوم
 790. فراخوان واگذاری به اجاره زمین / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان واگذاری به اجاره زمین
 791. استعلام اسپیسر.... / استعلام, استعلام اسپیسر
 792. استعلام رب گوجه فرنگی ... / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی ...
 793. استعلام پایه چراغ ... / استعلام, استعلام پایه چراغ ...
 794. استعلام سوئیچ دیتا ... / استعلام , استعلام سوئیچ دیتا ...
 795. استعلام کارت کامل ارسال کننده آلارم کاربرد سیستم تغذیه مخابراتی ... / استعلام , استعلام کارت کامل ارسال کننده آلارم کاربرد سیستم تغذیه مخابراتی ...
 796. مناقصه واگذاری امورات تایپ ... / مناقصه واگذاری امورات تایپ
 797. مناقصه خدمات بالانس کردن ایمپلیر / مناقصه, مناقصه خدمات بالانس کردن ایمپلیر
 798. استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی / استعلام سایر فعالیت های خدمات پشتیبانی
 799. استعلام فلومیتر جهت پروژه تصفیه خانه / استعلام, استعلام فلومیتر جهت پروژه تصفیه خانه
 800. استعلام پلاستیک زباله زرد / استعلام, استعلام پلاستیک زباله زرد
 801. استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...
 802. استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج
 803. مناقصه اجرای سنگ فرش / مناقصه ، مناقصه اجرای سنگ فرش
 804. استعلام ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی ... / استعلام, ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی ...
 805. استعلام انجام آزمایشات لازم کنترل کیفی جهت یک دستگاه ایکس ری / استعلام , استعلام انجام آزمایشات لازم کنترل کیفی جهت یک دستگاه ایکس ری
 806. مناقصه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته / مناقصه عمومی, مناقصه نصب و راه اندازی دوربین مداربسته
 807. مناقصه خدمات امور پشتیبانی (نگهداری فضاهای اداری، محوطه و فضای سبز) / مناقصه عمومی، مناقصه خدمات امور پشتیبانی (نگهداری فضاهای اداری، محوطه و فضای سبز)
 808. استعلام بیمه تمام خطر عملیات اجرایی آماده سازی معابر / استعلام, بیمه تمام خطر عملیات اجرایی آماده سازی معابر
 809. مناقصه اجرای سنگ فرش / مناقصه ، مناقصه اجرای سنگ فرش
 810. استعلام چاپ ورقه های امتحانی .... / استعلام, چاپ ورقه های امتحانی ....
 811. استعلام الکتروگیربکس خورشیدی ... / استعلام, استعلام الکتروگیربکس خورشیدی ...
 812. استعلام سم رانداپ (گلایفوزیت) / استعلام,سم رانداپ (گلایفوزیت)
 813. مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده / مزایده , مزایده فروش تعدادی از خودروهای سبک و سنگین کارکرده
 814. مزایده فروش اقلام مازاد شامل انواع خودرو و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد شامل انواع خودرو و ...
 815. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد نقد اقساط
 816. مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 68.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی عرصه 68.80متر
 817. استعلام پشتیبانی تعمیرات و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری ... / استعلام , استعلام پشتیبانی تعمیرات و نگهداری انواع وسایل نقلیه موتوری ...
 818. استعلام عملیات حفاری چاه عمیق... / استعلام,عملیات حفاری چاه عمیق...
 819. استعلام تکمیل زمین ورزشی... / استعلام,تکمیل زمین ورزشی...
 820. استعلام باطری 65 آمپر... / استعلام,استعلام باطری 65 آمپر...
 821. استعلام نوار چسب کوچک ایرانی / استعلام,نوار چسب کوچک ایرانی
 822. فراخوان مناقصه, عملیات اجرای طرح اضطراری ساماندهی رودخانه نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه, عملیات اجرای طرح اضطراری ساماندهی رودخانه نوبت دوم
 823. استعلام تجهیزات اداری، خانگی و صنعتی / استعلام ,استعلام تجهیزات اداری، خانگی و صنعتی
 824. فراخوان مناقصه خرید خدمات حجمی نظافت ، آبدارخانه / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه خرید خدمات حجمی نظافت ، آبدارخانه
 825. استعلام هارددیسک اکسترنال... / استعلام,هارددیسک اکسترنال...
 826. استعلام تسطیح تیغ زنی ... / استعلام , استعلام تسطیح تیغ زنی ...
 827. مناقصه عمومی عملیات اجرای معماری تعدادی از ساختمان ها / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی عملیات اجرای معماری تعدادی از ساختمان ها
 828. مناقصه خدمات مرتبط با امور مشترکین و قرائت کنتور و توزیع صورتحساب منطقه سه / مناقصه, مناقصه خدمات مرتبط با امور مشترکین و قرائت کنتور و توزیع صورتحساب منطقه سه
 829. استعلام ماشین حساب شارب / استعلام, ماشین حساب شارب
 830. مزایده ششدانگ پلاک 625 فرعی عرصه 192.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 625 فرعی عرصه 192.5متر
 831. مزایده اجاره رستوران / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده اجاره رستوران
 832. مزایده فروش تعداد دو دستگاه ماشین پژو پارس نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش تعداد دو دستگاه ماشین پژو پارس نوبت دوم
 833. مزایده ملک مساحت عرصه 62 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 62 متر نوبت اول
 834. مزایده پلاک ثبتی مساحت 320.1متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 320.1متر
 835. مزایده اجاره قسمتی از پارک بانوان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره قسمتی از پارک بانوان نوبت دوم
 836. تجدید مزایده نصب بنر و بهره برداری از دستگاه تابلو تبلیغاتی / تجدید مزایده نصب بنر و بهره برداری از دستگاه تابلو تبلیغاتی
 837. مزایده یک دستگاه خودرو هیوندا توسان IX35 2017 / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه خودرو هیوندا توسان IX35 2017
 838. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 394.25 و 399متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مساحت 394.25 و 399متر
 839. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 84متر
 840. مزایده ملک با قدمت بنا هجده سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت بنا هجده سال نوبت اول
 841. مزایده فروش خودرو پراید / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو پراید
 842. مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دیزل ژنراتور
 843. مزایده ششدانگ زمین مساحت 62.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 62.85متر
 844. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 300متر
 845. مزایده 7 سهم از 100 سهم آپارتمان / مزایده,مزایده 7 سهم از 100 سهم آپارتمان
 846. مزایده پلاک ثبتی مساحت 72 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 72 متر نوبت اول
 847. مناقصه عمومی خدمات چاپ ورق و لاک زنی خط سربطر فلزی کارخانه / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خدمات چاپ ورق و لاک زنی خط سربطر فلزی کارخانه
 848. استعلام امور تاسیساتی / استعلام,امور تاسیساتی
 849. فراخوان طراحی، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان طراحی، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ـ نوبت دوم
 850. استعلام انجام امورات سرایداری و نگهبانی / استعلام, انجام امورات سرایداری و نگهبانی
 851. استعلام اقلام ورزشی ... / استعلام, استعلام اقلام ورزشی ...
 852. استعلام مرمت سه رشته قنات ... / استعلام, مرمت سه رشته قنات ...
 853. استعلام کالا... / استعلام,استعلام کالا...
 854. مناقصه تعمیر، ترمیم و بازسازی ساختمانهای... / مناقصه, مناقصه تعمیر، ترمیم و بازسازی ساختمانهای...
 855. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت - تجدید / تجدید مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت - تجدید
 856. مناقصه لوله پلی اتیلن... - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه لوله پلی اتیلن... - نوبت دوم
 857. استعلام آسانسور کششی 6 نفره 3 توقف / استعلام,آسانسور کششی 6 نفره 3 توقف
 858. فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث و بهسازی تجدید / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث و بهسازی تجدید
 859. مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت شصت مترمربع
 860. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 1700متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 1700متر
 861. مزایده اجاره یک طبقه تجاری / مزایده,مزایده اجاره یک طبقه تجاری
 862. مزایده مغازه مساحت 18 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 18 متر نوبت اول
 863. مزایده فروش املاک و مستغلات و اموال منقول- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش املاک و مستغلات و اموال منقول - نوبت دوم
 864. مزایده مغازه مساحت بیست و یک متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت بیست و یک متر
 865. مزایده پلاک ثبتی مساحت 177 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 177 متر نوبت اول
 866. مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 461.60متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب خانه مساحت 461.60متر
 867. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان دویست و چهار متر و هفتاد و هشت دسیمتر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان دویست و چهار متر و هفتاد و هشت دسیمتر
 868. مزایده دو دستگاه بویلر مستعمل ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده دو دستگاه بویلر مستعمل ـ نوبت دوم
 869. مزایده اموال منقول یک دستگاه هیتر صنعتی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه هیتر صنعتی
 870. مزایده اقلام روتین ضایعاتی / مزایده , مزایده اقلام روتین ضایعاتی
 871. مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 189 متر / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 189 متر
 872. مزایده زمین مساحت 104متر قطعه 90 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت 104متر قطعه 90 تفکیکی
 873. مزایده بهره برداری 6 سازه تبلیغاتی - نوبت دوم / مزایده, مزایده بهره برداری 6 سازه تبلیغاتی - نوبت دوم
 874. مزایده فروش 2 باب واحد تجاری و 2 واحد مسکونی / مزایده,مزایده فروش 2 باب واحد تجاری و 2 واحد مسکونی
 875. مزایده خودروی سمند مدل 82 / مزایده , مزایده خودروی سمند مدل 82
 876. استعلام کولر ... / استعلام, استعلام کولر ...
 877. مناقصه کامپیوتر با متعلقات کامل / مناقصه, مناقصه کامپیوتر با متعلقات کامل
 878. استعلام هندپیس استپلر خطی... / استعلام,هندپیس استپلر خطی...
 879. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی- نوبت دوم
 880. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و نظافت... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و نظافت...
 881. مناقصه اجرای عملیات بهسازی مسیر سواره رو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی مسیر سواره رو نوبت دوم
 882. تجدید مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی و ... نوبت دوم / تجدیدمناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی و ... نوبت دوم
 883. استعلام تجهیز چاه ... / استعلام, استعلام تجهیز چاه ...
 884. استعلام خرید تجهیزات رایانه و شبکه / استعلام, خرید تجهیزات رایانه و شبکه
 885. استعلام در خصوص بازسازی مخزن هوایی فلزی ... / استعلام, در خصوص بازسازی مخزن هوایی فلزی ...
 886. استعلام جمع آوری آبهای سطحی... / استعلام,استعلام جمع آوری آبهای سطحی...
 887. استعلام صندلی اداری / استعلام, صندلی اداری
 888. فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 11860 متر / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 11860 متر
 889. استعلام فیوژینگ کامل چاپگر... / استعلام, استعلام فیوژینگ کامل چاپگر...
 890. استعلام, طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 891. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار ...
 892. اصلاحیه طرح خط لوله نفت خام - نوبت دوم / اصلاحیه فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان طرح خط لوله نفت خام - نوبت دوم
 893. استعلام تعمیرات سالن ورزشی / استعلام, تعمیرات سالن ورزشی
 894. استعلام احیاء و مرمت ... / استعلام , استعلام احیاء و مرمت ...
 895. استعلام آبرسانی سیار با تانکر خودکششی ... / استعلام, آبرسانی سیار با تانکر خودکششی ...
 896. مناقصه نگهداری و تعمیرات انشعابات، شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و تعمیرات انشعابات، شبکه توزیع و خطوط انتقال آب و ...
 897. استعلام جداره سازی بافت ارزشمند روستا ... / استعلام, جداره سازی بافت ارزشمند روستا ...
 898. مناقصه امور خدمات عمومی (نظافت، تایپ، خدمات اداری و نگهبانی) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور خدمات عمومی (نظافت، تایپ، خدمات اداری و نگهبانی)
 899. مزایده 33.6 شعیر از ملک در زمینی به مساحت 208 متر / مزایده,مزایده 33.6 شعیر از ملک در زمینی به مساحت 208 متر
 900. مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 210.32متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری مسکونی مساحت 210.32متر
 901. مزایده ملک مساحت عرصه 2001 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 2001 متر نوبت اول
 902. مزایده شش دستگاه سبا ترانز جوش... / آگهی مزایده , مزایده شش دستگاه سبا ترانز جوش...
 903. مزایده یک قطعه زمین مساحت 6910متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6910متر
 904. تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG... / مزایده , تجدید مزایده اجاره جایگاه CNG...
 905. مزایده سه دانگ و 31 سیر مشاع از منزل مسکونی 170 متر / مزایده,مزایده سه دانگ و 31 سیر مشاع از منزل مسکونی 170 متر
 906. مزایده پلاک ثبتی بخش سه اردبیل نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه اردبیل نوبت دوم
 907. مزایده ششدانگ زمین مساحت 4213.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 4213.56متر
 908. مزایده پلاک ثبتی مساحت 106.63متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 106.63متر
 909. مزایده واگذاری 14 واحد کارگاهی نیمه آماده / مزایده, مزایده واگذاری 14 واحد کارگاهی نیمه آماده
 910. مزایده فروش یک واحد مسکونی سه خوابه 162متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی سه خوابه 162متر
 911. مزایده فروش 9 دستگاه خودرو / مزایده , مزایده فروش 9 دستگاه خودرو
 912. مزایده فروش کیس کامپیوتر، مانیتور و اسکنر / مزایده, مزایده فروش کیس کامپیوتر، مانیتور و اسکنر
 913. مزایده پلاک ثبتی شماره 253 فرعی از 24 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 253 فرعی از 24 اصلی
 914. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 94.93متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 94.93متر
 915. مزایده حراج حضوری موتورسیکلت و خودرو / مزایده حراج حضوری موتورسیکلت و خودرو
 916. استعلام بالابر هیدرولیک به وزن 100 کیلو / استعلام, بالابر هیدرولیک به وزن 100 کیلو
 917. استعلام کارتریج .... / استعلام, استعلام کارتریج ....
 918. مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه
 919. مناقصه خرید تجهیزات تخته وایت برد و صندلی دسته دار و... / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات تخته وایت برد و صندلی دسته دار و...
 920. مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا... / مناقصه, مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا...
 921. مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات توسعه
 922. مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی... / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی...
 923. استعلام یک دستگاه فریز درایر / استعلام, یک دستگاه فریز درایر
 924. مناقصه تهیه و توزیع غذای سربازان / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و توزیع غذای سربازان
 925. مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت توپکا / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای روکش آسفالت توپکا
 926. استعلام Router ... / استعلام , استعلام Router ...
 927. استعلام DIFF. PRESSURE TRANSMITTER / فرم استعلام بهای الکترونیکی, استعلام DIFF. PRESSURE TRANSMITTER
 928. مناقصه اجرای جدول کانیوو و موزاییک فرش / مناقصه, مناقصه اجرای جدول کانیوو و موزاییک فرش
 929. مناقصه عمومی احداث کامل ساختمان.... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید جعبه پلاستیکی و شانه میوه
 930. استعلام میز کارمندی MDF... / استعلام,میز کارمندی MDF...
 931. استعلام تایر کامیون 18 لایه... / استعلام,تایر کامیون 18 لایه...
 932. استعلام صندلی اداری با پایه و دسته... / استعلام,صندلی اداری با پایه و دسته...
 933. استعلام تولید سایر تجهیزات برقی / استعلام, تولید سایر تجهیزات برقی
 934. آگهی مناقصه پروژه اجرای فضای سبز و تامین آب خام نوبت دوم / آگهی مناقصه، آگهی مناقصه پروژه اجرای فضای سبز و تامین آب خام نوبت دوم
 935. اصلاحیه مناقصه تعمیر و بازسازی دیوار ساحلی / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و بازسازی دیوار ساحلی
 936. مناقصه خرید یدک کش 26 تن دوگانه سوز / مناقصه, مناقصه خرید یدک کش 26 تن دوگانه سوز
 937. مناقصه تهیه و تامین 69 دستگاه خودروی استیجاری / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 69 دستگاه خودروی استیجاری
 938. استعلام خرید کامپیوتر / استعلام, خرید کامپیوتر
 939. استعلام خرید لوازم کامپیوتر / استعلام,خرید لوازم کامپیوتر
 940. مناقصه احداث فضاهای آموزشی / مناقصه ، مناقصه احداث فضا های آموزشی
 941. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله دوم نوبت اول
 942. استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی / استعلام, استعلام گازها و مواد شیمیایی صنعتی
 943. فراخوان مناقصه خرید استوریج / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید استوریج
 944. استعلام کیف پاسپورتی .... / استعلام , استعلام کیف پاسپورتی ....
 945. استعلام اجرای عملیات پخت ، پخش و حمل آسفالت گرم / استعلام , استعلام اجرای عملیات پخت ، پخش و حمل آسفالت گرم
 946. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش
 947. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و سنگفرش
 948. مناقصه اجرای سنگ فرش / مناقصه ، مناقصه اجرای سنگ فرش
 949. مناقصه عمومی اجرای سنگ فرش / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای سنگ فرش
 950. مناقصه اجرای جدول و سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و سنگفرش
 951. استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی
 952. استعلام احداث خط 63 کیلو ولت دو مداره ... / استعلام , استعلام احداث خط 63 کیلو ولت دو مداره ...
 953. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش
 954. استعلام بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز ... / استعلام, بهسازی و نوسازی ساختمان و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و ...
 955. استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارسال برخط اطلاعات سامانه توزین / استعلام, استعلام پشتیبانی و نگهداری و ارسال برخط اطلاعات سامانه توزین
 956. استعلام 12 عدد ایستگاه تاکسی انتظار / استعلام, استعلام 12 عدد ایستگاه تاکسی انتظار
 957. مزایده ششدانگ زمین بخش 18 گیلان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 18 گیلان نوبت اول
 958. مزایده فرش 3*4 - فلاسک چای 2 عدد - پتو لیوان - سر قلیان و ... / مزایده مزایده فرش 3*4 - فلاسک چای 2 عدد - پتو لیوان - سر قلیان و ...
 959. مزایده ششدانگ اراضی جنگلی... / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ اراضی جنگلی...
 960. مزایده ملک مسکونی مساحت 360 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 360 متر نوبت اول
 961. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 962. مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 963. مناقصه مربوط به خرید خدمات بیمه نامه شخص / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مربوط به خرید خدمات بیمه نامه شخص
 964. مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی موردنیاز / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی موردنیاز
 965. فراخوان مشاوران تدوین معماری تفصیلی حوزه لجستیک و حمل ونقل چند وجهی / فراخوان مشاوران, فراخوان مشاوران تدوین معماری تفصیلی حوزه لجستیک و حمل ونقل چند وجهی
 966. فراخوان تعمیر ابنیه فنی، عملیات حفاظت از پل ها، احداث زیرگذر... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر ابنیه فنی، عملیات حفاظت از پل ها، احداث زیرگذر... ـ نوبت دوم
 967. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 968. استعلام تکمیل سالن ورزشی ... / استعلام, استعلام تکمیل سالن ورزشی ...
 969. استعلام تیغ زنی و تسطیح راه های عشایری ... / استعلام, تیغ زنی و تسطیح راه های عشایری ...
 970. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 971. استعلام تعمیرات ساختمان پست ... / استعلام, تعمیرات ساختمان پست ...
 972. استعلام تجهیزات سرمایشی / استعلام,استعلام تجهیزات سرمایشی
 973. تجدید مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG / تجدید آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG
 974. مزایده اجاره کافی شاپ / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای,مزایده اجاره کافی شاپ
 975. مزایده 5 سهم مشاع از 18 سهم زمین 94.35متر / مزایده,مزایده 5 سهم مشاع از 18 سهم زمین 94.35متر
 976. مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی مساحت 493متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از منزل مسکونی مساحت 493متر
 977. مزایده زمین معادل دو هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده زمین معادل دو هکتار نوبت اول
 978. مزایده پلاک ثبتی شماره هفتاد و شش فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره هفتاد و شش فرعی
 979. مزایده یک باب دکه میدان مادر / مزایده, مزایده یک باب دکه میدان مادر
 980. مزایده ششدانگ آپارتمان 109.30متر طبقه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 109.30متر طبقه سوم
 981. مزایده واگذاری سهام / مزایده, مزایده واگذاری سهام
 982. مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مساحت 80 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی در سه طبقه مساحت 80 متر
 983. مزایده یک قطعه زمین مساحت 252 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 252 متر نوبت اول
 984. مزایده فروش فرش و یک دست مبل چوبی 9 نفره / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش و یک دست مبل چوبی 9 نفره
 985. مزایده یک رقبه از املاک مساحت عرصه 500 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک رقبه از املاک مساحت عرصه 500 متر نوبت دوم
 986. مزایده یک دستگاه فرز / مزایده,مزایده یک دستگاه فرز
 987. مزایده واگذاری اماکن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اماکن ورزشی - نوبت دوم
 988. مزایده فروش خودروهای مازاد / مزایده, مزایده فروش خودروهای مازاد
 989. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 68.80متر
 990. استعلام تلفن رومیزی پاناسونیک... / استعلام,تلفن رومیزی پاناسونیک...
 991. مناقصه خرید دیزل ژنراتور پایانه بار / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دیزل ژنراتور پایانه بار
 992. مناقصه خرید پکیج تصفیه خانه بهداشتی / مناقصه ، مناقصه خرید پکیج تصفیه خانه بهداشتی
 993. مناقصه جمع آوری زباله از سطح شهر... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه جمع آوری زباله از سطح شهر... نوبت دوم
 994. آگهی مناقصه , واگذاری فعالیت های خدماتی خود را شامل جمع آوری زباله ، رفت و روب - نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی خود را شامل جمع آوری زباله ، رفت و روب - نوبت دوم
 995. مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم- نوبت دوم / مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی مرحله دوم نوبت دوم
 996. مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات بازدید و تعمیرات پست های زمینی / آگهی مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات بازدید و تعمیرات پست های زمینی
 997. مناقصه خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه خودرو آتش نشانی
 998. استعلام تکمیل زمین ورزشی روستای ... / استعلام, تکمیل زمین ورزشی روستای ...
 999. استعلام تکمیل زمین ورزشی .... / استعلام, تکمیل زمین ورزشی ....
 1000. استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...
 1001. استعلام احیا و مرمت قنوات... / استعلام,احیا و مرمت قنوات...
 1002. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 1003. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار
 1004. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 1005. استعلام آسانسور کششی 6 نفره 3 توقف / استعلام, آسانسور کششی 6 نفره 3 توقف
 1006. فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و حفاظت / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انجام خدمات حراست و حفاظت
 1007. مناقصه برداشت محصول غلات / مناقصه , مناقصه برداشت محصول غلات
 1008. مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز- نوبت دوم
 1009. استعلام چاپ و طراحی ... / استعلام , استعلام چاپ و طراحی ...
 1010. استعلام تهیه و تحویل ضدعفونی کننده ... / استعلام , استعلام تهیه و تحویل ضدعفونی کننده ...
 1011. مزایده پلاک ثبتی مساحت 204 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 204 متر نوبت اول
 1012. مزایده واگذاری یک واحد مسکونی / مزایده, مزایده واگذاری یک واحد مسکونی
 1013. مزایده خودرو سواری وانت مزدا مدل 1385 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری وانت مزدا مدل 1385
 1014. مزایده پلاک ثبتی عرصه 500 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 500 متر نوبت اول
 1015. مزایده یک دستگاه پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206
 1016. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 150 متر
 1017. مزایده فروش ماشین آلات و آهن آلات قراضه و لوازم اسقاطی / مزایده فروش ماشین آلات و آهن آلات قراضه و لوازم اسقاطی
 1018. مزایده تخصیص 24 قطعه زمین به منظور احداث بنای مسکونی / مزایده,مزایده تخصیص 24 قطعه زمین به منظور احداث بنای مسکونی
 1019. مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه عرصه 83.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه دو طبقه عرصه 83.5متر
 1020. مزایده یک دستگاه دیگ بخار 3 تنی / مزایده, مزایده یک دستگاه دیگ بخار 3 تنی
 1021. مزایده ششدانگ زمین مساحت 754متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 754متر
 1022. مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اداری اراضی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی اداری اراضی
 1023. مزایده فروش تعداد 50 کارتن 500 عدد پمپ آب / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد 50 کارتن 500 عدد پمپ آب
 1024. مزایده زمین محوطه خانه و شالیزاری و یک دستگاه موتورسیکلت / مزایده,مزایده زمین محوطه خانه و شالیزاری و یک دستگاه موتورسیکلت
 1025. مزایده فروش تعدادی از قطعات صنعتی شهرکهای تابعه نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات صنعتی شهرکهای تابعه نوبت دوم
 1026. مزایده فروش ششدانگ یکباب انبار مساحت 2370متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ یکباب انبار مساحت 2370متر
 1027. مزایده کانکس - جک پالت دو تنی... / آگهی مزایده، مزایده کانکس - جک پالت دو تنی...
 1028. مزایده آپارتمان مساحت 251.71متر قطعه شش تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 251.71متر قطعه شش تفکیکی
 1029. مناقصه عملیات خوراک ریزی دامها / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خوراک ریزی دامها
 1030. فراخوان تکمیل مدرسه 3 کلاسه و... / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل مدرسه 3 کلاسه و...
 1031. مناقصه امور خدماتی...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدماتی... - نوبت دوم
 1032. مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی خود و کارخانجات / آگهی مناقصه ، مناقصه پیمانکاری نیروی انسانی خود و کارخانجات
 1033. فراخوان مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای ـ نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مجتمع خدمات رفاهی بین جاده ای ـ نوبت دوم
 1034. مزایده فروش سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش سه دستگاه خودرو
 1035. مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.40متر نوبت اول
 1036. مزایده واگذاری به اجاره بازار روز / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بازار روز
 1037. مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین سیصد و چهارده متر و پنجاه صدم متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی احداثی در زمین سیصد و چهارده متر و پنجاه صدم متر
 1038. تجدید مزایده سه باب مغازه / مزایده ، تجدید مزایده سه باب مغازه
 1039. مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی
 1040. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی تبریز
 1041. مزایده فروش ضایعات (آهن آلات، پلاستیک، آلومینیوم / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات (آهن آلات، پلاستیک، آلومینیوم
 1042. مزایده ملک مساحت 71.69متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 71.69متر نوبت اول
 1043. مزایده ششدانگ خانه مساحت 297.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 297.73متر
 1044. مزایده سیلوی خاک- والس- مخلوط کن و ... / مزایده, مزایده سیلوی خاک- والس- مخلوط کن و ...
 1045. مزایده شش دانگ یک باب انبار / مزایده, مزایده شش دانگ یک باب انبار
 1046. مزایده دستگاه جوراب بافی / اگهی مزایده , مزایده دستگاه جوراب بافی
 1047. مزایده تعدادی خودرو فرسوده سواری و سنگین / مزایده, مزایده تعدادی خودرو فرسوده سواری و سنگین
 1048. مزایده ششدانگ خانه مساحت دویست متر بخش نه / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت دویست متر بخش نه
 1049. مزایده منزل مسکونی ده فرعی بخش هشت یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی ده فرعی بخش هشت یزد نوبت دوم
 1050. مزایده یک دستگاه تراکتور رومانی و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه تراکتور رومانی و ...
 1051. مزایده ماشین قالیبافی خارجی / آگهی مزایده، مزایده ماشین قالیبافی خارجی
 1052. مزایده واحد مسکونی مساحت 206 متر / مزایده,مزایده واحد مسکونی مساحت 206 متر
 1053. مزایده انواع سیم های آلومینیوم / مزایده عمومی, مزایده انواع سیم های آلومینیوم
 1054. مزایده زمین نود و سه متر قطعه 29 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین نود و سه متر قطعه 29 تفکیکی
 1055. مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش شش ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین بخش شش ارومیه نوبت اول
 1056. مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و ملزومات / مزایده, مزایده فروش تعدادی ماشین آلات و ملزومات
 1057. مزایده یکباب خانه عرصه 1123.62متر / مزایده,مزایده یکباب خانه عرصه 1123.62متر
 1058. مزایده پلاک ثبتی مساحت 80800متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 80800متر
 1059. مزایده اجاره زمین / مزایده, مزایده اجاره زمین
 1060. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 42.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 42.25متر
 1061. مزایده واگذاری پارکینگ مرکز آموزشی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پارکینگ مرکز آموزشی درمانی بعثت
 1062. مزایده تعداد پنجاه عدد شمش فولاد / آگهی مزایده, مزایده تعداد پنجاه عدد شمش فولاد
 1063. مزایده ملک مشاع منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 1639 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 1639 فرعی
 1064. مزایده واگذاری املاک کاربری دامداری مسکونی باغ ورزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری دامداری مسکونی باغ ورزشی نوبت دوم
 1065. مزایده واگذاری بصورت اجاره املاک شامل یک باب مغازه تجاری و ... / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بصورت اجاره املاک شامل یک باب مغازه تجاری و ...
 1066. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 312.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 312.91متر
 1067. مزایده فروش سواری رنو تیپ ساندرو / مزایده , مزایده فروش سواری رنو تیپ ساندرو
 1068. مزایده پلاک ثبتی شماره نود و سه فرعی بخش 5 اصفهان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره نود و سه فرعی بخش 5 اصفهان
 1069. مزایده اجاره مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره مغازه تجاری - نوبت دوم
 1070. مزایده عمومی اجاره پارکینگ طبقاتی / مزایده عمومی اجاره پارکینگ طبقاتی
 1071. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 128.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 128.66متر
 1072. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس
 1073. مزایده فروش 387 قلم جنس مختلف نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 387 قلم جنس مختلف نوبت دوم
 1074. مناقصه 5000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتالی... / مناقصه, مناقصه 5000 دستگاه کنتور تک فاز دیجیتالی...
 1075. استعلام صندلی آموزشی مدل وینر / استعلام,صندلی آموزشی مدل وینر
 1076. استعلام لپ تاپ / استعلام, لپ تاپ
 1077. استعلام خرید کلر مایع ... / استعلام, استعلام خرید کلر مایع ...
 1078. استعلام الکتروپمپ ... / استعلام,استعلام الکتروپمپ ...
 1079. مناقصه واگذاری اداره امور خدمات دفتری ، نظافت ، فضای سبز ، آبدارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اداره امور خدمات دفتری ، نظافت ، فضای سبز ، آبدارخانه
 1080. استعلام خرید سواری ... / استعلام, استعلام خرید سواری ...
 1081. مناقصه تهیه طرح... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح... - نوبت دوم
 1082. استعلام تمدید لایسنس TVS یکساله سایبروم CR100ling / استعلام, تمدید لایسنس TVS یکساله سایبروم CR100ling
 1083. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فنی /غیر فنی طرح احداث / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فنی /غیر فنی طرح احداث
 1084. مناقصه عمومی تعریض راه روستای برار / مناقصه, مناقصه عمومی تعریض راه روستای برار
 1085. مناقصه واگذاری خدمات عمومی شامل نظافت ، رفت و روب / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات عمومی شامل نظافت ، رفت و روب
 1086. استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...
 1087. مناقصه خدمات خرید غذای پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات خرید غذای پرسنل
 1088. تجدید مناقصه مناقصه خرید، نصب راه اندازی و بهره برداری از سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه مناقصه خرید، نصب راه اندازی و بهره برداری از سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور...
 1089. استعلام دیوارکشی ساختمان .... / استعلام, استعلام دیوارکشی ساختمان ....
 1090. استعلام تهیه و اجرا و بازسازی شبکه توزیع... / استعلام, استعلام تهیه و اجرا و بازسازی شبکه توزیع...
 1091. استعلام مرمت و لایروبی قنات... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات...
 1092. استعلام لوازم و تجهیزات برش / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات برش
 1093. استعلام خرید لوازم دندانپزشکی / استعلام, خرید لوازم دندانپزشکی
 1094. استعلام دستبند نظامی و .. / استعلام, استعلام دستبند نظامی و ..
 1095. استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات آسانسور / استعلام , استعلام تهیه و تعویض درب کابین و طبقات آسانسور
 1096. استعلام تهیه طرح تجدید نظر طرح جامع شهر.... / استعلام , استعلام تهیه طرح تجدید نظر طرح جامع شهر....
 1097. مناقصه واگذاری خرید و توزیع غذا بیمارستانهای / مناقصه عمومی واگذاری خرید و توزیع غذا بیمارستانهای
 1098. مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه ... / مناقصه , مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه
 1099. استعلام یک دستگاه بالابر الکترو هیدرولیکی / استعلام, یک دستگاه بالابر الکترو هیدرولیکی
 1100. استعلام برقرسانی به روستاهای... / استعلام, استعلام برقرسانی به روستاهای...
 1101. استعلام برنج ایرانی / استعلام, استعلام برنج ایرانی...
 1102. مناقصه انجام امور خدمات نقلیه ای راننده خدمات / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امور خدمات نقلیه ای راننده خدمات
 1103. مناقصه آبرسانی روستا / مناقصه آبرسانی روستا
 1104. استعلام تجهیزات آزمایشگاه... / استعلام,تجهیزات آزمایشگاه...
 1105. استعلام کنتور آب الکترو مغناطیسی / استعلام, استعلام کنتور آب الکترو مغناطیسی
 1106. استعلام کمپرسور هوا / استعلام, کمپرسور هوا
 1107. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و سنگفرش
 1108. استعلام نگهداری شبکه دیتای بی سیم ... / استعلام , استعلام نگهداری شبکه دیتای بی سیم ...
 1109. استعلام نوشابه گازدار / استعلام, استعلام نوشابه گازدار
 1110. استعلام پودر لباسشویی ماشینی ... / استعلام, پودر لباسشویی ماشینی ...
 1111. استعلام سم پاشی حشرات موذی / استعلام , استعلام سم پاشی حشرات موذی
 1112. مزایده یک دستگاه خودروی سواری کیا اپتیما - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه خودروی سواری کیا اپتیما - نوبت دوم
 1113. مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده اجاره پارکینگ نوبت دوم
 1114. مزایده تعداد 8 دستگاه ماشین آلات (مرحله دوم - نوبت دوم ) / مزایده, مزایده تعداد 8 دستگاه ماشین آلات (مرحله دوم - نوبت دوم )
 1115. مزایده منزل مسکونی شماره قولنامه 431924 از پلاک 16 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره قولنامه 431924 از پلاک 16 اصلی نوبت دوم
 1116. مزایده فروش اقلام مازاد / مزایده,مزایده فروش اقلام مازاد
 1117. مزایده یک دانگ از دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 11329 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ از دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 11329 فرعی
 1118. مزایده فروش دستگاه اره چند کاره / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه اره چند کاره
 1119. مزایده واگذاری خدمات داروخانه 97.2.8 / مزایده, مزایده واگذاری خدمات داروخانه 97.2.8
 1120. مزایده دستگاه خودروی سواری پژو / اگهی مزایده , مزایده دستگاه خودروی سواری پژو
 1121. مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری آردی
 1122. مزایده فروش یک دستگاه خودرو دووو سی یلو / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودرو دووو سی یلو
 1123. مزایده پلاک ثبت شده مساحت عرصه 205 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبت شده مساحت عرصه 205 متر
 1124. مزایده ششدانگ حیاط مسکونی عرصه 277.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ حیاط مسکونی عرصه 277.30متر
 1125. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره سی فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره سی فرعی
 1126. مزایده پلاکهای ثبت شده 2143 و 4340 و 4945 بخش 8 یزد / مزایده,مزایده پلاکهای ثبت شده 2143 و 4340 و 4945 بخش 8 یزد
 1127. مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG تجدید - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره جایگاه سوخت CNG تجدید - نوبت دوم
 1128. مزایده فروش اموال غیر منقول مازاد / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اموال غیر منقول مازاد
 1129. مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 10900 فرعی از 99 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 10900 فرعی از 99 اصلی
 1130. مزایده خط تلفن همراه .... / مزایده, مزایده خط تلفن همراه ...
 1131. مزایده فروش کشکول ، انواع میز / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش کشکول ، انواع میز
 1132. مزایده باغ مرکبات مساحت 2180متر نوبت اول / مزایده,مزایده باغ مرکبات مساحت 2180متر نوبت اول
 1133. مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 164.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 164.5متر
 1134. مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده ویترینی... / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال ایستاده ویترینی...
 1135. مزایده سنگ تراورتن و معدن - نوبت دوم / مزایده , مزایده سنگ تراورتن و معدن - نوبت دوم
 1136. مزایده زمین مسکونی مساحت 255.60متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 255.60متر
 1137. آگهی مزایده واگذاری اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده آهن ضایعاتی
 1138. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2820متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2820متر نوبت اول
 1139. مزایده یک دستگاه کانکس چرخ دار / مزایده, مزایده یک دستگاه کانکس چرخ دار
 1140. مزایده واگذاری یک بلوک مسکونی 30 واحدی / مزایده,مزایده واگذاری یک بلوک مسکونی 30 واحدی
 1141. مزایده بهره برداری از دو مرکز شامل خانه فرهنگ و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از دو مرکز شامل خانه فرهنگ و ...
 1142. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 321.25متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 321.25متر
 1143. مزایده 72 شعیر مشاع از 96 شعیر زمین / مزایده,مزایده 72 شعیر مشاع از 96 شعیر زمین
 1144. مزایده سه دانگ پلاک ثبت شده عرصه 240 متر / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبت شده عرصه 240 متر
 1145. مزایده فروش انواع پایه مانکن و نیم تنه مانکن مصنوعی.... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع پایه مانکن و نیم تنه مانکن مصنوعی....
 1146. مزایده تامین کالاهای خود در سطح استان / مزایده عمومی , مزایده تامین کالاهای خود در سطح استان
 1147. مزایده مغازه مساحت 50.32متر نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه مساحت 50.32متر نوبت دوم
 1148. مزایده سرقفلی مغازه مساحت 10.45متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 10.45متر نوبت اول
 1149. مزایده زمین به شماره پلاک 2847 فرعی / مزایده,مزایده زمین به شماره پلاک 2847 فرعی
 1150. مزایده 27 سهم مشاع از 100 سهم از 1.5 دانگ از سه دانگ زمین 93متر / مزایده,مزایده 27 سهم مشاع از 100 سهم از 1.5 دانگ از سه دانگ زمین 93متر
 1151. مزایده ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی یک باب مغازه
 1152. استعلام اسکن ... / استعلام , استعلام اسکن ...
 1153. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بهسازی و احداث سازه آبگیر... / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بهسازی و احداث سازه آبگیر...
 1154. استعلام پرژکتور ال ای دی 100 وات / استعلام, پرژکتور ال ای دی 100 وات
 1155. مناقصه خرید لباس کار یکسره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید لباس کار یکسره-نوبت دوم
 1156. استعلام انجام عملیات هم سطح سازی و جاده سازی پست ماشین های الکتریکی / استعلام, انجام عملیات هم سطح سازی و جاده سازی پست ماشین های الکتریکی
 1157. مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره ، تکمیل استخر ... / آگهی مناقصه عمومی ​، مناقصه تکمیل ساختمان نیمه کاره ، تکمیل استخر ...
 1158. تجدید فراخوان مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات - نوبت دوم / آگهی فراخوان تجدید مناقصه ، تجدید فراخوان مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات - نوبت دوم
 1159. استعلام تهیه طبخ و توزیع غذا ... / استعلام , استعلام تهیه طبخ و توزیع غذا ...
 1160. مناقصه تعمیرات اساسی یکدستگاه سطح B،.. تجدید / تجدید آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی یکدستگاه سطح B،...تجدید
 1161. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی امور خدمات نظافتی و ...
 1162. استعلام مطالعه، مستندنگاری و طرح مرمت چاپارخانه ... / استعلام, مطالعه، مستندنگاری و طرح مرمت چاپارخانه ...
 1163. استعلام برگزاری مراسم چهارمین جشنواره بین المللی غذای اکو - جاده ابریشم / استعلام, برگزاری مراسم چهارمین جشنواره بین المللی غذای اکو - جاده ابریشم
 1164. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری
 1165. اصلاحیه مناقصه راهبردی تعمیر حفظ و نگهداری از تاسیسات برق روشنایی / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه راهبردی تعمیر حفظ و نگهداری از تاسیسات برق روشنایی
 1166. مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز
 1167. مناقصه تهیه مصالح، نصب ایستگاه و اجرای انشعاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح، نصب ایستگاه و اجرای انشعاب
 1168. استعلام پکینگ جک پرس / استعلام , استعلام پکینگ جک پرس
 1169. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 1170. استعلام خرید کاتریج ... / استعلام, استعلام خرید کاتریج ...
 1171. مناقصه ساخت و جایگزینی وان های شستشو / مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و جایگزینی وان های شستشو
 1172. استعلام چرخدنده کرانویل پینیون / فرم استعلام بهاء, استعلام چرخدنده کرانویل پینیون
 1173. استعلام الکتروپمپ lowera / استعلام, استعلام الکتروپمپ lowera
 1174. استعلام برنج / استعلام برنج
 1175. استعلام پلاستیک زباله آبی / استعلام, پلاستیک زباله آبی
 1176. استعلام بیمه نامه مسئولیت مدنی / استعلام,استعلام الکتروپمپ ...
 1177. استعلام تعمیرات الکتریکال سد انحرافی / استعلام ,استعلام تعمیرات الکتریکال سد انحرافی
 1178. استعلام تعداد 5 قلم قطعات کامپیوتر... / استعلام,استعلام تعداد 5 قلم قطعات کامپیوتر...
 1179. استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...
 1180. استعلام هارد دیسک 4 ترابایت وسترن ... / استعلام, هارد دیسک 4 ترابایت وسترن ...
 1181. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات
 1182. مناقصه واگذاری خدمات برونسپاری مدیریت امور اراضی در سال 1397 / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات برونسپاری مدیریت امور اراضی در سال 1397
 1183. فراخوان مناقصه عمومی امور خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی امور خدمات نقلیه
 1184. استعلام رم / استعلام رم
 1185. استعلام اجرای طرح تکثیر طبیعی ماهی ... / استعلام,استعلام اجرای طرح تکثیر طبیعی ماهی ...
 1186. مناقصه واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی
 1187. مزایده خودروی سواری سمند سورن / آگهی مزایده،مزایده خودروی سواری سمند سورن
 1188. مزایده فروش انواع دستگاه جوش / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع دستگاه جوش
 1189. استعلام اسپری خوشبو کننده هوا ... / استعلام , استعلام اسپری خوشبو کننده هوا ...
 1190. استعلام کامپیوتر و فناروی اطلاعات - سخت افزار ... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناروی اطلاعات - سخت افزار ...
 1191. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 1192. استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست
 1193. استعلام تعمیرات ساختمان پست / استعلام, تعمیرات ساختمان پست
 1194. آگهی دعوت در مناقصه فاز یک ساماندهی حریم / آگهی دعوت در مناقصه،آگهی دعوت در مناقصه فاز یک ساماندهی حریم
 1195. مناقصه پروژه خدمات طراحی و نقشه برداری... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه خدمات طراحی و نقشه برداری...نوبت دوم
 1196. مناقصه حمل گوشت از کشتارگاه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حمل گوشت از کشتارگاه - نوبت دوم
 1197. فراخوان مناقصه اجرای بخشی از فاز تکمیلی گاز شهرک صنعتی / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای بخشی از فاز تکمیلی گاز شهرک صنعتی
 1198. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ باغ مساحت کل 46895.02متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ باغ مساحت کل 46895.02متر
 1199. مزایده ملک مسکونی مساحت 213.34متر مرحله دوم / مزایده, مزایده ملک مسکونی مساحت 213.34متر مرحله دوم
 1200. مزایده واگذاری مدیریت پنجشنبه بازار / مزایده ،مزایده واگذاری مدیریت پنجشنبه بازار
 1201. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت اعیان 80 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت اعیان 80 متر
 1202. مزایده یک دستگاه لباسشویی ال جی / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه لباسشویی ال جی
 1203. مزایده منبع شیر، مخزن پنیرسازی، خمیرگیر، پاکت بندی شیر / مزایده, مزایده منبع شیر، مخزن پنیرسازی، خمیرگیر، پاکت بندی شیر
 1204. مزایده فروش سردرختی محصول گیلاس / آگهی مزایده, مزایده فروش سردرختی محصول گیلاس
 1205. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 189.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه دوم 189.90متر
 1206. مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری و اراضی
 1207. مزایده پلاک ثبتی مساحت 702متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 702متر
 1208. مزایده فروش دستگاه حفاری ویرث / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش دستگاه حفاری ویرث
 1209. مزایده فروش ملک مساحت زمین 3800متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت زمین 3800متر
 1210. یکصد و یکمین مزایده بزرگ املاک / یکصد و یکمین مزایده بزرگ املاک
 1211. مزایده ماشین تراش ، دستگاه تراش / مزایده,مزایده ماشین تراش ، دستگاه تراش
 1212. مزایده فروش ساختمان اداری مساحت زمین 491متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری مساحت زمین 491متر
 1213. مزایده ملک مساحت 1573.68متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 1573.68متر
 1214. مزایده لوازم یدکی اتومبیل / مزایده, مزایده لوازم یدکی اتومبیل
 1215. مناقصه عملیات اجرای دیوار سیل بند رودخانه / مناقصه ،مناقصه عملیات اجرای دیوار سیل بند رودخانه
 1216. استعلام کالا... / استعلام,استعلام کالا...
 1217. استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, الکتروپمپ شناور ...
 1218. استعلام برچسب ... / استعلام, استعلام برچسب ...
 1219. استعلام برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی ... / استعلام, برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی ...
 1220. استعلام نگهداری و تنظیم و سرویس ایستگاه آلودگی هوا / استعلام, نگهداری و تنظیم و سرویس ایستگاه آلودگی هوا
 1221. استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
 1222. فراخوان مناقصه ایمن سازی بخشی از کانالهای شبکه آبیاری / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ایمن سازی بخشی از کانالهای شبکه آبیاری
 1223. استعلام خرید قرص ... / استعلام, استعلام خرید قرص ...
 1224. مناقصه واگذاری خدمات تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین 97.2.06 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات تامین وسایط نقلیه سبک و سنگین97.2.06
 1225. استعلام لایروبی و مرمت ... / استعلام , استعلام لایروبی و مرمت ...
 1226. استعلام انتخاب مشاور خدمات ایمنی و آتش نشانی ... / استعلام , استعلام انتخاب مشاور خدمات ایمنی و آتش نشانی ...
 1227. تجدید مزایده سرامیک / تجدید مزایده, مزایده سرامیک
 1228. مزایده اجاره مغازه / مزایده, مزایده اجاره مغازه
 1229. مزایده اجاره عملیات پارکبانی سطح شهر نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره عملیات پارکبانی سطح شهر نوبت دوم
 1230. مزایده اجاره مجموعه فرهنگی تفریحی شهرداری (نوبت دوم - چاپ دوم ) / آگهی مزایده,مزایده اجاره مجموعه فرهنگی تفریحی شهرداری (نوبت دوم - چاپ دوم )
 1231. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات کارکرده / مزایده,مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات کارکرده
 1232. مزایده ساختمان ویلایی اعیان 121.5متر تجدید / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی اعیان 121.5متر تجدید
 1233. مزایده ملک تجاری مساحت 29.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک تجاری مساحت 29.5متر نوبت اول
 1234. مزایده ملک مساحت عرصه 242 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 242 متر نوبت اول
 1235. تجدید مزایده اسپرم های منجمد گاوی / تجدید فراخوان مزایده عمومی, تجدید مزایده اسپرم های منجمد گاوی
 1236. مزایده منزل مسکونی ویلایی مساحت 1058.80متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی مساحت 1058.80متر
 1237. مزایده پودر نما ...نوبت دوم / مزایده ,مزایده پودر نما ...نوبت دوم
 1238. مزایده 2 سهم از 11 سهم از زمین مساحت 126متر / مزایده,مزایده 2 سهم از 11 سهم از زمین مساحت 126متر
 1239. مزایده یک باب مغازه استیجاری / مزایده , مزایده یک باب مغازه استیجاری
 1240. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 125.35متر
 1241. مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت 17 سال / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی با قدمت 17 سال
 1242. مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تاکسی سمند
 1243. مزایده محدودد اجاره کانونهای تبلیغاتی / مزایده , مزایده محدودد اجاره کانونهای تبلیغاتی
 1244. مزایده واگذاری ششدانگ دو قطعه زمین هر کدام 117 متر / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ دو قطعه زمین هر کدام 117 متر
 1245. استعلام واگذاری محل نانوایی / استعلام , استعلام واگذاری محل نانوایی
 1246. مزایده ملک مساحت 343.75متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 343.75متر
 1247. آگهی مناقصه خرید جعبه پلاستیکی و شانه میوه / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید جعبه پلاستیکی و شانه میوه
 1248. استعلام خرید تجهیزات سخت افزاری شرکت / استعلام,خرید تجهیزات سخت افزاری شرکت
 1249. استعلام صندلی پایه ثابت فلزی / استعلام, صندلی پایه ثابت فلزی
 1250. استعلام نگهداری و سرویس دستگاههای پولشمار ... / استعلام , استعلام نگهداری و سرویس دستگاههای پولشمار ...
 1251. مناقصه راهبردی تعمیر حفظ و نگهداری از تاسیسات برق روشنایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه راهبردی تعمیر حفظ و نگهداری از تاسیسات برق روشنایی - نوبت دوم
 1252. مناقصه عمومی واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای...
 1253. مناقصه استخراج و حمل مقدار 5000 تن سنگ آهک از معدن ابراهیم آباد / مناقصه , مناقصه استخراج و حمل مقدار 5000 تن سنگ آهک از معدن ابراهیم آباد
 1254. مناقصه خرید 25000 تن سنگ آهک / مناقصه , مناقصه خرید 25000 تن سنگ آهک
 1255. مناقصه نسبت واگذاری امور نظافت بیمارستان و ... / مناقصه , مناقصه نسبت واگذاری امور نظافت بیمارستان و ...
 1256. استعلام مالتی پلکس فیبر نوری 97.2.08 / استعلام , استعلام مالتی پلکس فیبر نوری 97.2.08
 1257. استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ ...
 1258. مناقصه خرید بیمه نامه تکمیلی درمان / مناقصه, مناقصه خرید بیمه نامه تکمیلی درمان
 1259. استعلام قیف تغذیه میکسر اولیه فلو کولانت / استعلام ,استعلام قیف تغذیه میکسر اولیه فلو کولانت
 1260. استعلام تهیه و اجرای بتن سبک... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای بتن سبک...
 1261. استعلام آرشیو الکترونیکی (اسکن) دفاتر ... / استعلام, آرشیو الکترونیکی (اسکن) دفاتر ...
 1262. مناقصه عمومی ترانس ولتاژ متوسط هوایی 20kv/220v / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ترانس ولتاژ متوسط هوایی 20kv/220v
 1263. استعلام نیاز به تامین کنندگان لوازم الکتریکی / استعلام, نیاز به تامین کنندگان لوازم الکتریکی
 1264. استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان / استعلام, استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان
 1265. استعلام آسفالت و لکه گیری معابر / استعلام , استعلام آسفالت و لکه گیری معابر
 1266. مناقصه انجام خدمات بارگیری و حمل مقدار 10 هزار تن ماده معدنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات بارگیری و حمل مقدار 10 هزار تن ماده معدنی - نوبت دوم
 1267. استعلام دوربین مداربسته DOME ... / استعلام, دوربین مداربسته DOME ...
 1268. استعلام ماشین چمن زن ... / استعلام , استعلام ماشین چمن زن ...
 1269. مناقصه آبرسانی روستا ... / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی روستا ...
 1270. استعلام مایع سفید کننده ... / استعلامو استعلام مایع سفید کننده ...
 1271. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سنگفرش
 1272. استعلام خرید 800 دستگاه رایانه / استعلام خرید 800 دستگاه رایانه
 1273. استعلام فعالیت های پشتیبانی... / استعلام,استعلام فعالیت های پشتیبانی...
 1274. استعلام بلندگوی ... / استعلام , استعلام بلندگوی ...
 1275. استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام,استعلام تخریب و آماده سازی محوطه
 1276. استعلام FORTINET FIRE WALL ... / استعلام , استعلام FORTINET FIRE WALL ...
 1277. مزایده زمین مساحت 144.97متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 144.97متر مرحله اول
 1278. مزایده اجاره 3 باب واحد تجاری... / آگهی مزایده , مزایده اجاره 3 باب واحد تجاری...
 1279. مزایده مسگری استیل فیکس ، دوچرخه- تردمیل - ویبره کمری - ساق پا نشسته و... / مزایده مزایده مسگری استیل فیکس ، دوچرخه- تردمیل - ویبره کمری - ساق پا نشسته و...
 1280. مزایده میز 60*120 لترون / مزایده اموال , مزایده میز 60*120 لترون
 1281. تجدید مزایده واگذاری یک باب کیوسک تجاری / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری یک باب کیوسک تجاری
 1282. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 345.62متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 345.62متر
 1283. تجدید مناقصه امور چاپ و تکثیر نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه امور چاپ و تکثیر نوبت دوم
 1284. استعلام تلویزیون LED ... / استعلام,استعلام تلویزیون LED ...
 1285. استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات.... / استعلام, استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات....
 1286. استعلام خرید رله و منبع تعذیه... / استعلام, استعلام خرید رله و منبع تعذیه...
 1287. مناقصه عمومی پاکت بسته بندی سه طرف دوخت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پاکت بسته بندی سه طرف دوخت نوبت دوم
 1288. استعلام پروژه پوشش بتنی ... / استعلام,استعلام پروژه پوشش بتنی ...
 1289. استعلام محلول رزین ... / استعلام, استعلام محلول رزین ...
 1290. استعلام صندلی کارمندی زرشکی / استعلام, صندلی کارمندی زرشکی
 1291. استعلام جدول گذاری ... / استعلام, استعلام جدول گذاری ...
 1292. عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی نوبت دوم / آگهی مزایده ، عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی نوبت دوم
 1293. مناقصه ERECT MELTSHOP EQUIPMENT / مناقصه, مناقصه ERECT MELTSHOP EQUIPMENT
 1294. مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار انجام آسفالت ، لکه گیری و ترمیم ترانشه ها - مرحله سوم
 1295. مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ (نوبت دوم)
 1296. استعلام فن کویل سازان زمینی بالازن ... / استعلام, فن کویل سازان زمینی بالازن ...
 1297. مناقصه انجام عملیات جدول گذاری - مرحله دوم - نوبت اول / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام عملیات جدول گذاری - مرحله دوم - نوبت اول
 1298. استعلام سنگ لاشه پی و دیوار / استعلام, سنگ لاشه پی و دیوار
 1299. استعلام کابل تخت لاستیکی... / استعلام,استعلام کابل تخت لاستیکی...
 1300. مناقصه خدمات نگهداری دوره ای و پیشگیرانه و انجام تعمیرات اضطراری ... / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهداری دوره ای و پیشگیرانه و انجام تعمیرات اضطراری ...
 1301. اصلاحیه عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی / اصلاحیه آگهی مزایده ، عملیات احداث مخزن بتنی 1300 مترمکعبی
 1302. استعلام الکترودها - سیم های جوش - سیم های لحیم / استعلام, استعلام الکترودها - سیم های جوش - سیم های لحیم
 1303. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بهسازی و احداث سازه آبگیر... / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح بهسازی و احداث سازه آبگیر...
 1304. استعلام مقصد اتوبوسها جهت نمایشگاه کتاب تهران به صورت رفت و برگشت / استعلام, مقصد اتوبوسها جهت نمایشگاه کتاب تهران به صورت رفت و برگشت
 1305. استعلام تجیهزات کامپیوتری و.... / استعلام , استعلام تجیهزات کامپیوتری و....
 1306. استعلام تخریب، خرید و حمل ضایعات ساختمانی ... / استعلام, استعلام تخریب، خرید و حمل ضایعات ساختمانی ...
 1307. استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال / استعلام , استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال
 1308. مناقصه واگذاری عملیات ... / مناقصه واگذاری عملیات ...
 1309. مناقصه عمومی انجام امور خدمات و پذیرایی و.... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدمات و پذیرایی و....
 1310. استعلام هارد سرور... / استعلام, استعلام هارد سرور...
 1311. مناقصه آبرسانی روستای ... / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی روستای ...
 1312. استعلام کیت آزمایشگاهی / استعلام, کیت آزمایشگاهی
 1313. مناقصه اجرای سنگ فرش / مناقصه ، مناقصه اجرای سنگ فرش
 1314. استعلام اجرای سنگفرش مسیر دسترسی... / استعلام,استعلام اجرای سنگفرش مسیر دسترسی...
 1315. استعلام پروژه برق رسانی کمپ گردشگری عشایری .. / استعلام, پروژه برق رسانی کمپ گردشگری عشایری ..
 1316. استعلام کامپیوتر با متعلقات / استعلام, استعلام کامپیوتر با متعلقات
 1317. استعلام اجرای دال بتن مسلح / استعلام, استعلام اجرای دال بتن مسلح
 1318. استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال... / استعلام ,استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال
 1319. مزایده کولر اسپلیت سامسونگ 30000 ... / آگهی مزایده،مزایده کولر اسپلیت سامسونگ 30000 ...
 1320. مزایده یک دستگاه اتومیبل سواری پژو پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومیبل سواری پژو پارس
 1321. مزایده خودرو / مزایده, مزایده خودرو
 1322. مزایده فروش 6 دستگاه خودروی سواری / مزایده,مزایده فروش 6 دستگاه خودروی سواری
 1323. مزایده واگذاری غرفه تنقلات... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری غرفه تنقلات...
 1324. حراج حضوری مزایده 1700 دستگاه موتورسیکلت اوراقی / حراج حضوری مزایده , حراج حضوری مزایده 1700 دستگاه موتورسیکلت اوراقی
 1325. مزایده ششدانگ زمین مساحت 2700متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2700متر
 1326. مزایده اجاره 23 عدد استند تبلیغاتی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره 23 عدد استند تبلیغاتی
 1327. مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم / مزایده , مزایده اجاره یک باب مغازه نوبت دوم
 1328. مزایده یک دستگاه سواری استیشن شورلت- نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری استیشن شورلت- نوبت دوم
 1329. مزایده ملک مساحت عرصه 80 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 80 متر
 1330. مزایده یکباب نانوایی مساحت 68.87متر / مزایده,مزایده یکباب نانوایی مساحت 68.87متر
 1331. مزایده ششدانگ خانه مشتمل بر محوطه 539.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مشتمل بر محوطه 539.35متر
 1332. مزایده ششدانگ باغ مساحت 3546متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 3546متر
 1333. مزایده ششدانگ مغازه مساحت 29.7متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 29.7متر
 1334. مزایده دینام آب توفیقی / مزایده,مزایده دینام آب توفیقی
 1335. مزایده طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی / مزایده , مزایده طرح رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی
 1336. مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان ستاد... / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان ستاد...
 1337. مناقصه پروژه دیوار کشی و تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه دیوار کشی و تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم
 1338. استعلام میز اتو ... / استعلام , استعلام میز اتو ...
 1339. مناقصه ارزیابی کیفی سرمایه گذاران ساخت برج دفاتر اداری در منطقه آزاد تجاری / مناقصه , مناقصه ارزیابی کیفی سرمایه گذاران ساخت برج دفاتر اداری در منطقه آزاد تجاری
 1340. استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت ... / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت ...
 1341. مناقصه اجرای پروژه بهسازی ورودی شهر / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه بهسازی ورودی شهر
 1342. استعلام ست کامل لباس بیمار... / استعلام, استعلام ست کامل لباس بیمار...
 1343. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت معابر / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت معابر
 1344. استعلام تکمیل استخر ... / استعلام , استعلام تکمیل استخر ...
 1345. استعلام پک جهت استفاده در تصفیه خانه / استعلام , پک جهت استفاده در تصفیه خانه
 1346. مناقصه اجاره دو دستگاه لیفتراک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره دو دستگاه لیفتراک
 1347. فراخوان تامین خودرو استیجاری ... / فراخوان, فراخوان تامین خودرو استیجاری ...
 1348. استعلام فلومتر / استعلام, استعلام فلومتر
 1349. استعلام مرمت و لایروبی قنات... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات...
 1350. استعلام خرید و نصب تابلو فرمان آسانسور / استعلام , استعلام خرید و نصب تابلو فرمان آسانسور
 1351. استعلام هسته چرخ منوبلوک لکوموتیو و ... / استعلام , استعلام هسته چرخ منوبلوک لکوموتیو و ...
 1352. استعلام کیف ... / استعلام, استعلام کیف ...
 1353. استعلام نصب کنتور... / استعلام, استعلام نصب کنتور...
 1354. استعلام شیر اطمینان گاز نوع قطع کن اضطراری... / استعلام,شیر اطمینان گاز نوع قطع کن اضطراری...
 1355. استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی تک سنسور / استعلام , استعلام کنتور آب الکترومغناطیسی تک سنسور
 1356. استعلام کابل 2.5*2 / استعلام, کابل 2.5*2
 1357. استعلام بازسازی دیوار ساحلی... / استعلام, استعلام بازسازی دیوار ساحلی...
 1358. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن
 1359. استعلام تره بار نیمه آماده منجمد... / استعلام,استعلام تره بار نیمه آماده منجمد...
 1360. مناقصه عمومی ، اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ، اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی
 1361. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بهسازی بافت با ارزش روستای وصی / مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بهسازی بافت با ارزش روستای وصی
 1362. مناقصه اجرای جدول و سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای جدول و سنگفرش
 1363. مناقصه عمومی احداث مدرسه 6 کلاسه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث مدرسه 6 کلاسه
 1364. استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف / استعلام, استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف
 1365. استعلام مرمت لوله آب ... / استعلام , استعلام مرمت لوله آب ...
 1366. استعلام اتصالات آب / استعلام, اتصالات آب
 1367. مزایده بهره برداری از 123 سازه لمپست / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از 123 سازه لمپست
 1368. آگهی مزایده فروش کالاهای تحت اختیار خود / آگهی مزایده, آگهی مزایده فروش کالاهای تحت اختیار خود
 1369. مزایده زمین زراعی مساحت 4817متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی مساحت 4817متر نوبت اول
 1370. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو 405
 1371. مزایده ملک مساحت 293متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 293متر
 1372. مزایده ضایعات کاغذ و مقوا / مزایده ,مزایده ضایعات کاغذ و مقوا
 1373. مزایده ضایعات کارتن بلیستر ... / مزایده ,مزایده ضایعات کارتن بلیستر ...
 1374. مزایده فروش 6 دستگاه آسانسور OTis آمریکایی 9 توقف به همراه تابلو برق و موتور / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات
 1375. اصلاحیه مزایده مخلوط دپو شده پای سرند / اصلاحیه مزایده, مزایده مخلوط دپو شده پای سرند
 1376. مزایده سفاله های ضایعاتی / مزایده,مزایده سفاله های ضایعاتی
 1377. مزایده تعدادی عینک سیتی ویژن- نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تعدادی عینک سیتی ویژن - نوبت دوم
 1378. مزایده اجاره مغازه سوپر مواد غذایی / آگهی مزایده، مزایده اجاره مغازه سوپر مواد غذایی
 1379. مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 492متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 492متر نوبت دوم
 1380. مزایده خودروی سواری / مزایده ,مزایده خودروی سواری
 1381. آگهی اجاره 10 باب انباری و سوله... / آگهی اجاره، آگهی اجاره 10 باب انباری و سوله...
 1382. مزایده فروش یک واحد مغازه و آپارتمان تجاری مسکونی عرصه 201متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد مغازه و آپارتمان تجاری مسکونی عرصه 201متر
 1383. خلاصه مزایده یک دستگاه ساختمان نوبت دوم / خلاصه مزایده,خلاصه مزایده یک دستگاه ساختمان نوبت دوم
 1384. مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم مساحت 7092متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم مساحت 7092متر نوبت دوم
 1385. مزایده غرفه شماره 4 و... (نوبت دوم) / مزایده, مزایده غرفه شماره 4 و... (نوبت دوم)
 1386. مزایده 5 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده 5 واحد آپارتمان
 1387. مزایده واگذاری اجاری واحد ام ار ای بیمارستان / مزایده واگذاری اجاری واحد ام ار ای بیمارستان
 1388. مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان / مزایده, مزایده واگذاری محل بوفه بیمارستان
 1389. مزایده یک دستگاه کامپیوتر سرور مستعمل.. / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کامپیوتر سرور مستعمل..
 1390. مزایده واگذاری سهام / مزایده, مزایده واگذاری سهام
 1391. مزایده اقلام مستعمل / مزایده, مزایده اقلام مستعمل
 1392. مزایده لولهpn-25 500 upvc / مزایده, مزایده لولهpn-25 500 upvc
 1393. مزایده واحدهای تجاری مجتمع زینبیه(س) / مزایده, مزایده واحدهای تجاری مجتمع زینبیه(س)
 1394. مزایده منزل مسکونی شماره قولنامه 431924 از پلاک 16 اصلی / مزایده,مزایده منزل مسکونی شماره قولنامه 431924 از پلاک 16 اصلی
 1395. مزایده یک قطعه سرقفلی ششدانگ مغازه 21 متر / مزایده,مزایده یک قطعه سرقفلی ششدانگ مغازه 21 متر
 1396. مزایده اعیان دو باب سالن تولید به صورت سوله صنعتی و ... / مزایده, مزایده اعیان دو باب سالن تولید به صورت سوله صنعتی و ...
 1397. تجدید مزایده اجاره سالن چند منظوره و بدنسازی / مزایده, تجدید مزایده اجاره سالن چند منظوره و بدنسازی
 1398. مزایده اقلام ضایعاتی و همچنین مازاد / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی و همچنین مازاد
 1399. مزایده آپارتمان مساحت 77.66متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77.66متر
 1400. مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین / مزایده ,مزایده تعدادی از خودروهای سبک و سنگین
 1401. مزایده واگذاری یک رشته معدن سنگ مرمر / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری یک رشته معدن سنگ مرمر
 1402. مزایده فروش دستگاه تولید ورق غیر فلزی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه تولید ورق غیر فلزی
 1403. مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 3930متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت 3930متر
 1404. مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی از 14165 بخش هشت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی هفت فرعی از 14165 بخش هشت
 1405. مزایده املاک و مستغلات - نوبت دوم / مزایده , مزایده املاک و مستغلات - نوبت دوم
 1406. مزایده اجاره 6 واحد سوله .... - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره 6 واحد سوله.... -نوبت دوم
 1407. مزایده ششدانگ آپارتمان 80.65متر قطعه 16 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 80.65متر قطعه 16 تفکیکی
 1408. استعلام واگذاری واحد آزمایشگاه به صورت اجاره بهای ماهیانه / استعلام, استعلام واگذاری واحد آزمایشگاه به صورت اجاره بهای ماهیانه
 1409. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان 177متر نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان 177متر نوبت اول
 1410. مناقصه خرید رایانه بدون کیس (all in one) تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید رایانه بدون کیس (all in one) تجدید نوبت دوم
 1411. استعلام رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب شرب روستاهای ... / استعلام, رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات آب شرب روستاهای ...
 1412. مناقصه عمومی بازسازی و تعمیرات ساختمان / مناقصه عمومی بازسازی و تعمیرات ساختمان
 1413. مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه آسانسور (بالابر هیدرولیکی نفربری) ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید و نصب 2 دستگاه آسانسور (بالابر هیدرولیکی نفربری) ... نوبت دوم
 1414. استعلام دیگ فولادی نوین بویلر ... / استعلام, دیگ فولادی نوین بویلر ...
 1415. استعلام ادوات فنی و کامپیوتری ... / استعلام, استعلام ادوات فنی و کامپیوتری ...
 1416. استعلام ظرف نمونه برداری ادرار... / استعلام,ظرف نمونه برداری ادرار...
 1417. استعلام احداث 394 متر شبکه... / استعلام,استعلام احداث 394 متر شبکه...
 1418. استعلام سیستم کنترل شیر برای زلزله / استعلام, سیستم کنترل شیر برای زلزله
 1419. استعلام نصب تجهیزات مربوط دوربین مداربسته / استعلام, نصب تجهیزات مربوط دوربین مداربسته
 1420. اصلاحیه مناقصه ۲۹ کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهری و روستایی / اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه ۲۹ کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهری و روستایی
 1421. مناقصه ساخت و نصب 100 علمک پلی اتیلن 10000 متر شبکه پلی اتیلن ... / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب 100 علمک پلی اتیلن 10000 متر شبکه پلی اتیلن ...
 1422. مناقصه خدمات پشتیبانی طرح احداث ایستگاه های ..... / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی طرح احداث ایستگاه های .....
 1423. استعلام کنتور آب مولتی جت نیمه خشک... / استعلام,کنتور آب مولتی جت نیمه خشک...
 1424. استعلام نایلون سه لایه گلخانه عرض 12 متری 10% UV / استعلام, نایلون سه لایه گلخانه عرض 12 متری 10% UV
 1425. مناقصه مربوط به تهیه و تامین 71 دستگاه خودرو استیجاری / مناقصه عمومی , مناقصه مربوط به تهیه و تامین 71 دستگاه خودرو استیجاری
 1426. استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام,فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 1427. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه / مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه
 1428. استعلام پکیج دیواری بوتان / استعلام ،استعلام پکیج دیواری بوتان
 1429. استعلام قرارداد اجاره یک ساله سالن ورزشی فوتسال ... / استعلام, قرارداد اجاره یک ساله سالن ورزشی فوتسال ...
 1430. استعلام ویدیو پروژکتور و هارد / استعلام,ویدیو پروژکتور و هارد
 1431. استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات ...
 1432. استعلام دستگاه اسپیلت ... / استعلام , استعلام دستگاه اسپیلت ...
 1433. مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا / مناقصه ، مناقصه خرید یکدستگاه آمبولانس تویوتا
 1434. مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات تجهیزات / مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات تجهیزات
 1435. استعلام 12 تن رنگ ترافیکی گرم برای خط کشی ... / استعلام,استعلام 12 تن رنگ ترافیکی گرم برای خط کشی ...
 1436. استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان / استعلام , استعلام نگهداری تاسیسات ساختمان
 1437. استعلام آسفالت و لکه گیری معابر / استعلام , استعلام آسفالت و لکه گیری معابر
 1438. استعلام فایروال شبکه رایانه مدل CR50ING ... / استعلام ,استعلام فایروال شبکه رایانه مدل CR50ING ...
 1439. استعلام صفحه مسی 40*40 نمره 15 / استعلام, صفحه مسی 40*40 نمره 15
 1440. استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال... / استعلام ,استعلام تعمیرات مکانیکال و الکتریکال
 1441. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و سنگفرش / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و سنگفرش
 1442. مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه شش کلاسه دز / مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدرسه شش کلاسه دز
 1443. استعلام رنگ و نقاشی سقف شیروانی از جنس سیمانی و آز بست... / استعلام ,استعلام رنگ و نقاشی سقف شیروانی از جنس سیمانی و آز بست...
 1444. استعلام اقلام مورد نیاز فن آوری اطلاعات ... / استعلام , استعلام اقلام مورد نیاز فن آوری اطلاعات ...
 1445. استعلام لایروبی و بازسازی قنات... / استعلام,لایروبی و بازسازی قنات...
 1446. استعلام چراغ راهنمایی چشمک زن / استعلام, استعلام چراغ راهنمایی چشمک زن
 1447. مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده،مزایده تلفن همراه
 1448. مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 13342متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 13342متر
 1449. مزایده یک دستگاه پرس به انضمام 8 عدد قالب ... / آگهی مزایده اموال منقول مزایده یک دستگاه پرس به انضمام 8 عدد قالب ...
 1450. مزایده دستگاه برش ورق های MDF / مزایده, مزایده دستگاه برش ورق های MDF
 1451. مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی مساحت 57.50متر / مزایده,مزایده سه دانگ یک واحد مسکونی مساحت 57.50متر
 1452. مزایده یک دستگاه خودرو سواری رانا / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری رانا
 1453. مزایده ششدانگ ساختمان در دو طبقه اعیان 240 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان در دو طبقه اعیان 240 متر
 1454. مزایده حق بهره برداری از محل استقرار یکدستگاه خودپرداز / مزایده حق بهره برداری از محل استقرار یکدستگاه خودپرداز
 1455. مزایده پلاکهای ثبتی بخش دو بیرجند نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی بخش دو بیرجند نوبت اول
 1456. مزایده فروش خودرو / مزایده فروش خودرو
 1457. مزایده فروش خودرو / مزایده, مزایده فروش خودرو
 1458. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 199 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 199 متر نوبت اول
 1459. مزایده فروش لوازم اسقاط و خارج از رده نوبت دوم / مزایده ، فروش لوازم اسقاط و خارج از رده نوبت دوم
 1460. مزایده ششدانگ پلاک 579 فرعی اعیان 133.3متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 579 فرعی اعیان 133.3متر