اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.6 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113668/فراخوان-ارزیابی-کیفی... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.2.6 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113668/فراخوان-ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تجهیزات-مخابرات---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات... - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات مخابرات...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113695/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-رایانه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی رایانه ها  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی رایانه ها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113712/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نوبت دوم / آگهی عمومی مناقصه, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113733/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت-دستی-و---نوبت-دوم'>مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت دستی و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت دستی و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113752/استعلام-نظافت-ساختمان---'>استعلام نظافت ساختمان  ... / استعلام, نظافت ساختمان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113774/استعلام-لاستیک-بارز-22-5-80-295'>استعلام  لاستیک بارز 22.5*80*295  / استعلام, لاستیک بارز 22.5*80*295 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113790/مناقصه-واگذاری-پایگاههای-سلامت-در-مناطق-حاشیه-شهرها-و-سکونتگاه-های-غیر-رسمی'>مناقصه واگذاری پایگاههای سلامت در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی  / مناقصه , مناقصه  واگذاری پایگاههای سلامت در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113807/مناقصه-راههای-دسترسی-مجتمع-خدمات-رفاهی--نوبت-دوم'>مناقصه راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113827/مناقصه-خرید-7-دستگاه-دیزل-ژنراتور-برق---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 7 دستگاه دیزل ژنراتور برق .... نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید 7 دستگاه دیزل ژنراتور برق ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113845/مناقصه-نیرورسانی-توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق-شامل-تهیه-مصالح--'>مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113867/استعلام-نیروی-مسلح-در-گشتهای-حفاظتی--'>استعلام نیروی مسلح در گشتهای حفاظتی ... / استعلام , استعلام نیروی مسلح در گشتهای حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113889/استعلام-بهنگام-سازی-و-داده-آمایی-اطلاعات--'>استعلام بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات... / استعلام,بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113904/استعلام-انجام-مطالعات-محدوده-بافت-تاریخی--'>استعلام انجام مطالعات محدوده بافت تاریخی... / استعلام,انجام مطالعات محدوده بافت تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113927/مناقصه-خطوط-مناطق-تاکسیرانی-مشهد--96-2-6'>مناقصه خطوط مناطق تاکسیرانی مشهد - 96.2.6 / مناقصه, مناقصه خطوط مناطق تاکسیرانی مشهد - 96.2.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113945/استعلام-بروز-رسانی-سرورها-و--'>استعلام بروز رسانی سرورها و ... / استعلام, استعلام بروز رسانی سرورها و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113969/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیر-سیستم-اعلام-اطفا-حریق-مرکز-رایانه--'>استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر سیستم اعلام اطفا حریق مرکز رایانه  .. / استعلام, سرویس و نگهداری و تعمیر سیستم اعلام اطفا حریق مرکز رایانه  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113988/استعلام-خرید-محفظه-سرور-و-هارد'>استعلام خرید محفظه سرور و هارد / استعلام, خرید محفظه سرور و هارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114011/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-روزانه-کارکنان--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114035/استعلام-لوازم-پزشکی'>استعلام لوازم پزشکی / استعلام, استعلام لوازم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114057/استعلام-آسفالت-معابر--'>استعلام آسفالت معابر ... / استعلام , استعلام آسفالت معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114076/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114095/استعلام-خرید-کولر-سپهر-الکتریک-و--'>استعلام خرید کولر سپهر الکتریک و ... / استعلام , استعلام خرید کولر سپهر الکتریک و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114110/استعلام-تهیه-و-نصب-کامپوزیت-ستون-های-لابی'>استعلام تهیه و نصب کامپوزیت ستون های لابی / استعلام, استعلام تهیه و نصب کامپوزیت ستون های لابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114127/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114144/استعلام-ارتقا-مرکز-تلفن-(تهیه-سیستم-مخابراتی-نصب-راه-اندازی-و-آموزش-و--)'>استعلام  ارتقا مرکز تلفن (تهیه سیستم مخابراتی نصب راه اندازی و آموزش و ...)  / استعلام, ارتقا مرکز تلفن (تهیه سیستم مخابراتی نصب راه اندازی و آموزش و ...) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114164/استعلام-اسپلیت-سرمایش-گرمایش'>استعلام اسپلیت سرمایش گرمایش  / استعلام، استعلام اسپلیت سرمایش گرمایش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114187/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114207/استعلام-احداث-85-دستگاه-دریچه-و--'>استعلام احداث 85 دستگاه دریچه و ... / استعلام ,استعلام احداث 85 دستگاه دریچه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114228/استعلام-لوله-گازی--'>استعلام لوله گازی ... / استعلام, استعلام لوله گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114246/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-آسانسور--'>استعلام تهیه، نصب و راه اندازی آسانسور ... / استعلام, استعلام تهیه، نصب و راه اندازی آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114263/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114276/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام,استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114289/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزار-تنظیم-حسابهای-تعهدی'>استعلام پشتیبانی نرم افزار تنظیم حسابهای تعهدی / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزار تنظیم حسابهای تعهدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114301/استعلام-لوله-فولادی-گالوانیزه'>استعلام لوله فولادی گالوانیزه  / استعلام ,استعلام لوله فولادی گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113673/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-آنالایزر-زیست-محیطی----نوبت-دوم'>مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر زیست محیطی.... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر زیست محیطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113697/مناقصه-مشاوره-و-نظارت-بر-پروژه-های-اجرایی-توسعه-و-احداث-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه مشاوره و نظارت بر پروژه های اجرایی، توسعه و احداث و نگهداری....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه مشاوره و نظارت بر پروژه های اجرایی، توسعه و احداث و نگهداری....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113716/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113737/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی-خود'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود / مناقصه , مناقصه امور حفاظت فیزیکی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113754/استعلام-تأسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تأسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تأسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113776/استعلام-تأسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تأسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تأسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113792/استعلام-تعمیرات-مراکز-کار-و-دانش---'>استعلام  تعمیرات مراکز کار و دانش  ... / استعلام,  تعمیرات مراکز کار و دانش  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113812/مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-های-توزیع-نیروی-برق--'>مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113830/مناقصه-عملیات-تعمیر-و-راه-اندازی-و-بازسازی-و-سرویس-کاری-کلیه-ماشین-آلات--'>مناقصه عملیات تعمیر و راه اندازی و بازسازی و سرویس کاری کلیه ماشین آلات... /  مناقصه، مناقصه عملیات تعمیر و راه اندازی و بازسازی و سرویس کاری کلیه ماشین آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113849/استعلام-تلویزیون-شهری-ماژول---'>استعلام  تلویزیون شهری ماژول .... / استعلام, تلویزیون شهری ماژول ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113870/مناقصه-اجاره-تعداد-14-دستگاه-خودروی-سواری--'>مناقصه اجاره تعداد 14 دستگاه خودروی سواری... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجاره تعداد 14 دستگاه خودروی سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113891/مناقصه-خرید-10-000-عدد-رگولاتور-10-متر-مکعبی'>مناقصه خرید 10.000 عدد رگولاتور 10 متر مکعبی  / مناقصه , مناقصه خرید 10.000 عدد رگولاتور 10 متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113908/تجدید-مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات  نوبت دوم  / مناقصه ,تجدید مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113931/استععلام-تعویض-کفپوش--'>استععلام تعویض کفپوش ... / استعلام , استععلام تعویض کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113949/مناقصه-حفاری-چاههای-مشاهده-ای-اکتشافی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه حفاری چاههای مشاهده ای اکتشافی تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه حفاری چاههای مشاهده ای اکتشافی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113971/استعلام-ست-کامل-لباس-بیمار-مردانه-و-زنانه--'>استعلام ست کامل لباس بیمار مردانه و زنانه... / استعلام,ست کامل لباس بیمار مردانه و زنانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113994/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114016/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار / استعلام,کامپیوتر و فناوری اطلاعات- سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114037/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114060/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-کارشناسی-پژوهشی-سامانه-ستاد'>استعلام ارائه خدمات تخصصی کارشناسی پژوهشی, سامانه ستاد / استعلام,ارائه خدمات تخصصی کارشناسی پژوهشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114081/مناقصه-خدمات-بارگیرخانه-پاکتی---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات بارگیرخانه پاکتی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات بارگیرخانه پاکتی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114097/مناقصه-خدمات-تهیه-مواد-غذایی-خام-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی خام- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی خام- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114113/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114129/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114146/مناقصه-فعالیتهای-مرتبط-با-خدمات-اداری'>مناقصه فعالیتهای مرتبط با خدمات اداری  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فعالیتهای مرتبط با خدمات اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114169/فراخوان-مدیریت-مصرف-و-کاهش-هدررفت--'>فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت...  / آگهی فراخوان , فراخوان مدیریت مصرف و کاهش هدررفت... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114189/استعلام-دستگاه-PH-سنج'>استعلام دستگاه PH سنج  / استعلام, دستگاه PH سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114209/مناقصه-دستمزد-اجرای-عملیات-قطع-و-وصل--(نوبت-دوم)'>مناقصه دستمزد اجرای عملیات قطع و وصل   (نوبت دوم) / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه دستمزد اجرای عملیات قطع و وصل  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114232/استعلام-تهیه-و-نصب-50-دستگاه-دتکتور'>استعلام تهیه و نصب 50 دستگاه دتکتور / استعلام , استعلام تهیه و نصب 50 دستگاه دتکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114248/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114265/استعلام-تامین-آب-و-اجرای-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام تامین آب و اجرای ایستگاه پمپاژ  / استعلام ,استعلام تامین آب و اجرای ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114278/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی  / مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114291/استعلام-والو-پروانه-ای-چدنی-ویفری'>استعلام والو پروانه ای چدنی ویفری  / استعلام ,استعلام والو پروانه ای چدنی ویفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114304/استعلام-سولفات-آهن'>استعلام سولفات آهن  / استعلام ، استعلام سولفات آهن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114319/فراخوان-مناقصه-خرید-تعداد-1250-عدد-سیلندر-گاز-انواع-کولر-و-'>فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و . / مناقصه,فراخوان مناقصه خرید تعداد 1250 عدد سیلندر گاز انواع کولر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113689/مناقصه-پروژه-تکمیل-سالن-ورزشی-چند-منظوره-و--'>مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره و ... / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113708/استعلام-تهیه-و-اجرای-درب-و-پنجره-دوجداره--'>استعلام تهیه و اجرای درب و پنجره دوجداره ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای درب و پنجره دوجداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113726/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113746/مناقصه-تهیه-و-اجرای-دیوارهای-پیرامونی-و-جدا-کننده-پروژه--'>مناقصه تهیه و اجرای دیوارهای پیرامونی و جدا کننده پروژه ... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه و اجرای دیوارهای پیرامونی و جدا کننده پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113766/استعلام-احداث-تکمیل-و-تعمیر-سرویس-بهداشتی-مدارس-ابتدایی'>استعلام  احداث، تکمیل و تعمیر سرویس بهداشتی مدارس ابتدایی / استعلام, احداث، تکمیل و تعمیر سرویس بهداشتی مدارس ابتدایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113785/استعلام-اسپری-حشره-کش--'>استعلام اسپری حشره کش... / استعلام,اسپری حشره کش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113800/استعلام-کامپیوتر'>استعلام، کامپیوتر / استعلام,  استعلام کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113823/مناقصه-کف-سازی-معابر'>مناقصه کف سازی معابر / مناقصه , مناقصه کف سازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113838/استعلام-عملیات-وصول-مطالبات'>استعلام  عملیات وصول مطالبات / استعلام, عملیات وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113860/استعلام-محلول-ضدعفونی--'>استعلام محلول ضدعفونی... / استعلام,محلول ضدعفونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113882/تجدید-مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر / تجدید , تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113898/مناقصه-انجام-خدمات-امور-امداد-و-گازبان'>مناقصه انجام خدمات امور امداد و گازبان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات امور امداد و گازبان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113918/مناقصه-عمومی-پیمان-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پیمان نگهداری فضای سبز  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی پیمان نگهداری فضای سبز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113939/استعلام-کف-پوش--'>استعلام کف پوش... / استعلام,کف پوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113961/مناقصه-پروژه-اجرای-پارکینگ-خودرو--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه اجرای پارکینگ خودرو - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پروژه اجرای پارکینگ خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113981/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114006/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114026/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114051/استعلام-مرمت-خانه'>استعلام مرمت خانه  / استعلام, استعلام مرمت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114069/مناقصه-واگذاری-آزمایشگاهها'>مناقصه واگذاری آزمایشگاهها / مناقصه ، مناقصه واگذاری آزمایشگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114090/مناقصه-پروژه-محوطه-سازی-و-تکمیل-سالن-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه محوطه سازی و تکمیل سالن نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه محوطه سازی و تکمیل سالن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114106/مناقصه-خدمات-حفاظت--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-کارخانه-سیمان--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات حفاظت ، نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه سیمان - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظت ، نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه سیمان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114123/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114139/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری--97-02-06'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری - 97.02.06 / آگهی فراخوان , فراخوان  عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری - 97.02.06</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114155/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114179/آگهی-فراخوان-پیمانکاران-پروژه-توسعه-و-بهسازی-ترمینال-داخلی--'>آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه و بهسازی ترمینال داخلی.... / آگهی فراخوان پیمانکاران پروژه توسعه و بهسازی ترمینال داخلی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114200/استعلام-اجرای-پروژه-آسفالت--'>استعلام اجرای پروژه آسفالت... / استعلام,اجرای پروژه آسفالت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114221/استعلام-اجرای-آسفالت-ورودی-شهر--'>استعلام  اجرای آسفالت ورودی شهر ... / استعلام, اجرای آسفالت ورودی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114239/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114258/مناقصه-خرید-کیت-کلرسنج'>مناقصه خرید کیت کلرسنج / مناقصه , مناقصه خرید کیت کلرسنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114272/استعلام-مجموعه-ترولی-با-سیستم-حرکت--'>استعلام مجموعه ترولی با سیستم حرکت ... / استعلام ,استعلام مجموعه ترولی با سیستم حرکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114285/استعلام-ورزشی'>استعلام ورزشی  / استعلام ,استعلام ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114297/مناقصه-دستمرد-و-مصالح-جهت-عملیات-بازدید-و-تعمیرات'>مناقصه دستمرد و مصالح جهت عملیات بازدید و تعمیرات / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت عملیات توسعه و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114311/استعلام-فعالیت-های-اداره-و-پشتیبانی-دفتر-کار'>استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار / استعلام , استعلام فعالیت های اداره و پشتیبانی دفتر کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114327/مناقصه-خريد-خدمات-عمومی'>مناقصه خريد خدمات عمومی / مناقصه ، مناقصه خريد خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114341/استعلام-نصب-تجهیزات-برقی--'>استعلام نصب تجهیزات برقی ... / استعلام,استعلام نصب تجهیزات برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114357/استعلام-تعمیر-نگهداری-خودروهای-اداره'>استعلام تعمیر نگهداری خودروهای اداره  / استعلام, تعمیر نگهداری خودروهای اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114372/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114385/استعلام-خرید-لوله-گالوانیزه--'>استعلام خرید لوله گالوانیزه ... / استعلام, استعلام خرید لوله گالوانیزه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113683/مناقصه-توسعه-و-احداث-شبکه-برق-روستایی'>مناقصه توسعه و احداث شبکه برق روستایی  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه و احداث شبکه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113705/استعلام-محلول-دستگاه-آزمایشگاه--'>استعلام محلول دستگاه آزمایشگاه ... / استعلام, محلول دستگاه آزمایشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113721/مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113742/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-جامع-شهرداری-نوبت-دوم'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113762/استعلام-ارزیابی-کیفی-انجام-خدمات-مشاوره-ای-مطالعات-شناخت'>استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای مطالعات شناخت / آگهی استعلام ارزیابی کیفی , استعلام ارزیابی کیفی انجام خدمات مشاوره ای مطالعات شناخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113782/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-400--نوبت-دوم'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 400 - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 400 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113797/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام, استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113820/استعلام-عملیات-مرمت-مخزن'>استعلام عملیات مرمت مخزن  / استعلام, عملیات مرمت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113834/مناقصه-خرید-تجهیزات-شبکه-شامل-(انواع-کلید-اتوماتیک-و-کنتاکتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید تجهیزات شبکه شامل (انواع کلید اتوماتیک و کنتاکتور ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات شبکه شامل (انواع کلید اتوماتیک و کنتاکتور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113857/استعلام-مبدل-حرارتی'>استعلام مبدل حرارتی / استعلام , مبدل حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113877/استعلام-راه-اندازی-اورژانس-اجتماعی--'>استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی ... / استعلام, استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113895/مناقصه-درزگیری-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت----نوبت-دوم'>مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت ...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه درزگیری، لکه گیری و روکش آسفالت ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113915/فراخوان-مناقصه-تکمیل-محور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تکمیل محور ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه تکمیل محور ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113937/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام, استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113958/مناقصه-خرید-4-عدد-Butterfly-valve-فلنچی-کلاس-150-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 4 عدد Butterfly valve فلنچی کلاس 150 نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 4 عدد Butterfly valve فلنچی کلاس 150 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113977/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری  / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114004/استعلام-تهیه-و-طبخ-و-سرو-غذا'>استعلام تهیه و طبخ و سرو غذا / استعلام,استعلام تهیه و طبخ و سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114021/آگهی-مناقصه-ساخت-پمپ-هلیکال-و--'>آگهی مناقصه ساخت پمپ هلیکال و... / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه ساخت پمپ هلیکال و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114044/استعلام-ارائه-خدمات-پهنای-باند-اینترنت'>استعلام ارائه خدمات پهنای باند اینترنت  / استعلام , استعلام ارائه خدمات پهنای باند اینترنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114066/تجدید-مناقصه-تهیه-و-نصب-چمن-مصنوعی-و--'>تجدید مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی  و ... / تجدیدمناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه و نصب چمن مصنوعی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114087/استعلام-پشتیبانی-سامانه-اتوماسیون-اداری--'>استعلام پشتیبانی سامانه اتوماسیون اداری ... / استعلام , استعلام پشتیبانی سامانه اتوماسیون اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114104/مناقصه-خدمات-نظافت-خطوط-تولید--ساختمان-های-اداری-و-جنبی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نظافت خطوط تولید ، ساختمان های اداری و جنبی- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظافت خطوط تولید ، ساختمان های اداری و جنبی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114121/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114136/آگهی-مناقصه-عمومی-کنتور-تکفاز'>آگهی مناقصه عمومی کنتور تکفاز / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه عمومی کنتور تکفاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114153/مناقصه-خودروی-استیجاری-اصلاحیه'>مناقصه خودروی استیجاری- اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه, مناقصه خودروی استیجاری- اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114176/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام,کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114197/اصلاحیه-مناقصه-سرویس-و-نگهداری-مرکز-مخابرات'>اصلاحیه مناقصه  سرویس و نگهداری مرکز مخابرات / اصلاحیه مناقصه عمومی ، مناقصه  سرویس و نگهداری مرکز مخابرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114217/مناقصه-جداسازی-آب-شرب-از-فضای-سبز-و--'>مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114237/فراخوان-حفر-دو-حلقه-چاه-عمیق-صحنه'>فراخوان حفر دو حلقه چاه عمیق صحنه  / فراخوان ، فراخوان حفر دو حلقه چاه عمیق صحنه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114253/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / آگهی استعلام ,استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114270/استعلام-ساخت-و-نصب-تابلو--'>استعلام ساخت و نصب تابلو ... / استعلام, استعلام ساخت و نصب تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114282/فراخوان-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-طرح-هادی'>فراخوان یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی  / فراخوان, فراخوان یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114295/استعلام-خرده-سنگ'>استعلام خرده سنگ   / استعلام ، استعلام خرده سنگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114309/استعلام-خرید-تجهیزات-انفرادی'>استعلام خرید تجهیزات انفرادی  / استعلام خرید تجهیزات انفرادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114324/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114339/مناقصه-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حفاظت فیزیکی  / مناقصه,مناقصه حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114354/ابطال-مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>ابطال مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / ابطال مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114369/استعلام-اجرای-شیلد-فارادای-مغناطیسی--'>استعلام اجرای شیلد فارادای مغناطیسی... / استعلام, استعلام اجرای شیلد فارادای مغناطیسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113691/استعلام-جی-پی-اس-گارمین-چراغ-قوه-و--'>استعلام جی پی اس گارمین، چراغ قوه و .. / استعلام, جی پی اس گارمین، چراغ قوه و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113710/فراخوان-اجرای-شبکه-گازرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان اجرای شبکه گازرسانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای شبکه گازرسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113729/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-شبکه-رسیدگی-به-اتفاقات-شبکه-بازدید-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه، بازدید و .... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه، رسیدگی به اتفاقات شبکه، بازدید و .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113750/تجدید-فراخوان-عمومی-تکمیل-تجهیز-راه-اندازی-و-بهره-برداری-از-مجتمع-تفریحی-رفاهی-بهشت'>تجدید فراخوان عمومی تکمیل، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از مجتمع تفریحی رفاهی بهشت / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان عمومی تکمیل، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از مجتمع تفریحی رفاهی بهشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113769/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-برقرسانی-به-طرح-های-تملک-دارایی-های-سرمایه-ای-سال-96'>مناقصه عمومی اجرای پروژه برقرسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 96 / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای پروژه برقرسانی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 96</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113787/ارزیابی-کیفی-تامین-کنندگان-(سازنده-و-یا-فروشنده-نرم-افزارهای-مرتبط-با-سیستم-های-راهبند-و-پلاک-خوان)'>ارزیابی کیفی تامین کنندگان (سازنده و یا فروشنده نرم افزارهای مرتبط با سیستم های راهبند و پلاک خوان) / مناقصه عمومی, ارزیابی کیفی تامین کنندگان (سازنده و یا فروشنده نرم افزارهای مرتبط با سیستم های راهبند و پلاک خوان)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113802/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام , استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113825/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-انجام-خدمات-اکتشافی'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به انجام خدمات اکتشافی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به انجام خدمات اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113843/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113865/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-صوتی'>استعلام خرید و نصب تجهیزات صوتی / استعلام, خرید و نصب تجهیزات سیستم صوتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113885/مناقصه-احداث-شبکه-انتقال-برق-به-معادن-مس'>مناقصه احداث شبکه انتقال برق به معادن مس / مناقصه, مناقصه احداث شبکه انتقال برق به معادن مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113902/استعلام-ویدیو-پروژکتور-اپسون'>استعلام ویدیو پروژکتور اپسون / استعلام, ویدیو پروژکتور اپسون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113925/استعلام-انجام-عملیات-ساختمانی--'>استعلام انجام عملیات ساختمانی ... / استعلام, استعلام انجام عملیات ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113943/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113965/مناقصه-انجام-خدمات-چاپ-و-پاکت-گذاری-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات چاپ و پاکت گذاری  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  انجام خدمات چاپ و پاکت گذاری  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113985/مناقصه-انجام-عملیات-رینگ-و-مانور-و-بهینه-سازی--'>مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114008/مناقصه-احداث-مخزن-بتنی-و-حصارکشی'>مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن بتنی و حصارکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114028/مناقصه-تکمیل-منبع-آب-شماره-1-و-اتاق-نگهبانی--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه تکمیل منبع آب شماره 1 و اتاق نگهبانی - مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل منبع آب شماره 1 و اتاق نگهبانی- مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114053/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-فاز-دو-محور'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث فاز دو محور  / مناقصه ,مناقصه عملیات تهیه مصالح و احداث فاز دو محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114072/استعلام-قرارداد-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و-خدماتی--'>استعلام قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی... / استعلام,قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114092/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن... / استعلام,خرید لوله های پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114108/فراخوان-تکمیل-مدرسه-3-کلاسه'>فراخوان تکمیل مدرسه 3 کلاسه / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل مدرسه 3 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114125/مناقصه-پروژه-تکمیل-زورخانه-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل زورخانه نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل زورخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114142/استعلام-صندلی-کنفرانس--'>استعلام صندلی کنفرانس... / استعلام,صندلی کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114159/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-امور-عمومی-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز و امور عمومی نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه نگهداری فضای سبز و امور عمومی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114182/فراخوان-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر--'>فراخوان پیاده روسازی معابر سطح شهر... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان پیاده روسازی معابر سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114202/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, استعلام خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114226/استعلام-عملیات-و-اجرای-دال-گذاری-و-سنگ-و-سیمان-معابر--'>استعلام عملیات و اجرای دال گذاری و سنگ و سیمان معابر... / استعلام,عملیات و اجرای دال گذاری و سنگ و سیمان معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114243/فراخوان-آبرسانی-باندر-علیا-اسلام-آباد'>فراخوان  آبرسانی باندر علیا اسلام آباد / فراخوان ، فراخوان آبرسانی باندر علیا اسلام آباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114260/مناقصه-پروژه-احداث-کارخانه-گاز-و-گاز-مایع-NGL3200'>مناقصه پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200  / مناقصه , مناقصه پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114274/استعلام--12ردیف-شیلنگ-باسرشیلنگی'>استعلام   12ردیف شیلنگ باسرشیلنگی / استعلام, استعلام   12ردیف شیلنگ باسرشیلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114287/استعلام-زنگ-اخبار--آژیر-خطر'>استعلام  زنگ اخبار - آژیر خطر / استعلام ، استعلام زنگ اخبار - آژیر خطر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114299/استعلام-خرید-لوام-فیبر-شبکه'>استعلام خرید لوام فیبر شبکه / استعلام , استعلام خرید لوام فیبر شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113677/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-اسکلت-فلزی-و-پوشش-سقف-ساندویج'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای اسکلت فلزی و پوشش سقف ساندویج  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات ساخت فونداسیون، اسکلت فلزی و پوشش سقف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113701/مناقصه-اجرای-فاز-اول-سالن-مسابقاتی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای فاز اول سالن مسابقاتی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای فاز اول سالن مسابقاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113719/استعلام-تأسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تأسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تأسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113740/استعلام-دستگاه-حضور-و-غیاب--'>استعلام  دستگاه حضور و غیاب ... / استعلام,  دستگاه حضور و غیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113758/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113779/استعلام-میوه--'>استعلام میوه .. / استعلام , استعلام میوه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113795/فراخوان-مناقصه-تلمبه-فشار-ضعیف--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تلمبه فشار ضعیف - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تلمبه فشار ضعیف - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113814/مناقصه-خرید-حمل-و-پخش-آسفالت'>مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت / مناقصه , مناقصه خرید حمل و پخش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113832/استعلام-خرید-دوربین-چشمی'>استعلام خرید دوربین چشمی / استعلام,استعلام خرید دوربین چشمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113853/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113872/استعلام-محافظ-ستون-و-دیوار-سالن-ورزشی'>استعلام محافظ ستون و دیوار سالن ورزشی / استعلام,محافظ ستون و دیوار سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113893/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال ... / استعلام, استعلام احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113912/آگهی-تجدید-فراخوان-مشاركت-در-احداث-و-بهره-برداری-از-استخر-نوبت-دوم'>آگهی تجدید فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری از استخر نوبت دوم / تجدید فراخوان ،آگهی تجدید فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری از استخر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113934/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-فولادی-و-تجهیزات-برقی-و-اتصالات-مکانیکی--97-2-6'>تجدید مناقصه خرید لوله فولادی و تجهیزات برقی و اتصالات مکانیکی - 97.2.6 / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله فولادی و تجهیزات برقی و اتصالات مکانیکی - 97.2.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113954/استعلام-اجرای-عملیات-گیاه-پزشکی--'>استعلام اجرای عملیات گیاه پزشکی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات گیاه پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113975/مناقصه-انجام-عملیات-توسعه--احداث-و-بهینه-سازی-شبکه-های-توزیع-برق--'>مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث  و بهینه سازی شبکه های توزیع برق... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات توسعه ، احداث  و بهینه سازی شبکه های توزیع برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113999/مناقصه-تهیه--نصب-و-راه-اندازی-و-پشتیبانی-تجهیزات-سیستم-دوربین-مداربسته'>مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات سیستم دوربین مداربسته / مناقصه ، مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات سیستم دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114019/مناقصه-خدمات-نگهبانی-از-اماکن-اموال-و-تاسیسات-کمپ-های-مسکونی--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ های مسکونی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات کمپ های مسکونی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114040/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114064/استعلام-اجاره-7-دستگاه-خودروی-استیجاری'>استعلام  اجاره 7 دستگاه خودروی استیجاری / استعلام,  اجاره 7 دستگاه خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114085/مناقصه-پروژه-تکمیل-استخر-سرپوشیده--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل استخر سرپوشیده...تجدید نوبت دوم  / فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل استخر سرپوشیده...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114101/استعلام-دستگاه-الایزا-آزمایشگاه-تشخیص-طبی-سایت-ستاد'>استعلام دستگاه الایزا آزمایشگاه تشخیص طبی, سایت ستاد / استعلام, دستگاه الایزا آزمایشگاه تشخیص طبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114119/فراخوان-طراحی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-نیروگاه-خورشیدی'>فراخوان طراحی، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان طراحی، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114132/مناقصه-تکمیل-سالنهای-ورزشی---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل سالنهای ورزشی ... نوبت دوم / مناقصه ,محلی سیستان و بلوچستان 97.2.6</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114151/استعلام-مرمت-بقعه-شریف-السادات--'>استعلام مرمت بقعه شریف السادات ... / استعلام, مرمت بقعه شریف السادات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114172/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114192/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-گاز-شهری'>مناقصه عملیات اجرای شبکه گاز شهری / آگهی مناقصه,مناقصه  عملیات اجرای شبکه گاز شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114213/استعلام-خرید-و-اجرای-تجهیزات-پسیو-جهت-ساختمان--'>استعلام خرید و اجرای تجهیزات پسیو  جهت ساختمان ... / استعلام, استعلام خرید و اجرای تجهیزات پسیو  جهت ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114234/استعلام-بهاء-خرید-سیم-افشان'>استعلام بهاء خرید سیم افشان  / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید سیم افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114250/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114268/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت-معابر-و-جدول-گذاری---مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر و جدول گذاری ....مرحله اول نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر و جدول گذاری ....مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114280/استعلام-پاکت-نامه--'>استعلام پاکت نامه ... / استعلام , استعلام پاکت نامه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114293/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, استعلام خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114307/مناقصه-واگذاری-خدمات-خودرویی-امور-نقلیه--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113693/مناقصه-واگذاری-جهت-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم  / مناقصه، مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113711/مناقصه-بهسازی-و-چهار-خطه-نمودن-قطعه-دوم-محورسازان--نوبت-دوم'> مناقصه بهسازی و چهار خطه نمودن قطعه دوم محورسازان... نوبت دوم / مناقصه,  مناقصه بهسازی و چهار خطه نمودن قطعه دوم محورسازان... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113732/استعلام-کیت-آزمایشگاه'>استعلام کیت آزمایشگاه / استعلام, کیت آزمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113751/مناقصه-حجمی--زمانی-انبار-نفت-نایین---'>مناقصه حجمی / زمانی انبار نفت نایین .... / مناقصه , مناقصه حجمی / زمانی انبار نفت نایین ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113770/استعلام-قطعات-سرور-G9--'>استعلام قطعات سرور G9 ... / استعلام , استعلام قطعات سرور G9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113788/مناقصه-آسفالت-خیابانها--نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت خیابانها   نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت خیابانها  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113804/استعلام-خرید-تجهیزات-ورزشی'>استعلام خرید تجهیزات ورزشی / استعلام, خرید تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113826/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113844/استعلام-راهنمای-روش-ها-و-شیوه-های-بهسازی'>استعلام راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی / استعلام,استعلام راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113866/استعلام-قند-و-چایی'>استعلام قند و چایی  / استعلام , استعلام قند و چایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113886/فراخوان-مناقصه-تکمیل-دبستان-3-کلاسه-روستای'>فراخوان مناقصه تکمیل دبستان 3 کلاسه روستای / فراخوان مناقصه عمومی  , فراخوان مناقصه تکمیل دبستان 3 کلاسه روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113903/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113926/استعلام-کارت-پاور'>استعلام کارت پاور / استعلام, استعلام کارت پاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113944/مناقصه-واگذاری-عملیات-سرویس-و-تعمیرات-خط-گرم'>مناقصه واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات خط گرم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات خط گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113967/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-اجرای-عملیات-زیرسازی-جدولگذاری-زهکشی-و-لوله-گذاری'>مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری زهکشی و لوله گذاری / مناقصه , مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری زهکشی و لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113986/استعلام-تأسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تأسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تأسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114010/استعلام-لوله-مانسمان-بدون-درز-4-اینچ'>استعلام  لوله مانسمان بدون درز 4 اینچ / استعلام, لوله مانسمان بدون درز 4 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114032/استعلام-صندلی-اداری-گردان'>استعلام صندلی اداری گردان  / استعلام, صندلی اداری گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114056/مناقصه-احداث-اتاق-نگهبانی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث اتاق نگهبانی  نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه احداث اتاق نگهبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114075/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114093/مناقصه-احداث-و-توسعه-معابر-شهری'>مناقصه احداث و توسعه معابر شهری  / مناقصه, مناقصه یک مرحله ای احداث و توسعه معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114109/استعلام-مانیتور-و-پرینتر'>استعلام مانیتور و پرینتر  / استعلام, مانیتور و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114126/مناقصه-اجرای-عملیات-8000-متر-مربع-موزاییک-کاری-و---'> مناقصه اجرای عملیات 8000 متر مربع موزاییک کاری و  .... /  مناقصه اجرای عملیات 8000 متر مربع موزاییک کاری و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114143/مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-ساخت-اتاقک-چاه-ها--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی عملیات اجرایی ساخت اتاقک چاه ها... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عمومی عملیات اجرایی ساخت اتاقک چاه ها... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114162/استعلام-کاغذ-تحریر---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کاغذ تحریر..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,کاغذ تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114184/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114204/استعلام-فتوکپی-جهت-مدارس-تحویلی-97-جهت-قیمت-گذاری'>استعلام  فتوکپی جهت مدارس تحویلی 97 جهت قیمت گذاری / استعلام, فتوکپی جهت مدارس تحویلی 97 جهت قیمت گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114227/مناقصه-Upgrading-CLARKE-DJ-160-Power-Turbine-DJ-160-RU'>مناقصه  Upgrading "CLARKE" DJ-160 Power Turbine DJ-160 RU  / مناقصه، مناقصه  Upgrading "CLARKE" DJ-160 Power Turbine DJ-160 RU </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114245/مناقصه-اجرای-موزاییک-فرش--تک-لبه'>مناقصه اجرای موزاییک فرش ، تک لبه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای موزاییک فرش ، تک لبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114261/استعلام-یک-دستگاه-سورتر-اسکناس-GRG'>استعلام یک دستگاه سورتر اسکناس GRG / استعلام, یک دستگاه سورتر اسکناس GRG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114275/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-موردنیاز-جهت-عملیات-توسعه-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت عملیات توسعه و اصلاح و بهینه سازی / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت عملیات توسعه و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114288/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114300/استعلام-مرمت-خانه--'>استعلام مرمت خانه ... / استعلام , استعلام مرمت خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114316/استعلام-پریز-برق'>استعلام  پریز برق / استعلام,  پریز برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114332/مناقصه-دستمرد-و-مصالح-جهت-عملیات-توسعه-و-اصلاح-و-بهینه-سازی'>مناقصه دستمرد و مصالح جهت عملیات توسعه و اصلاح و بهینه سازی / مناقصه , مناقصه دستمزد و مصالح موردنیاز جهت عملیات توسعه و اصلاح و بهینه سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114344/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114361/استعلام-تلویزیون-LED'>استعلام تلویزیون LED / استعلام تلویزیون LED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114375/استعلام-تبدیل-اتصالات--'>استعلام تبدیل اتصالات ... / استعلام , استعلام تبدیل اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114388/استعلام-تابلو-چلنیوم'>استعلام تابلو چلنیوم / استعلام , استعلام تابلو چلنیوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113688/مناقصه-توسعه-برق-رسانی-به-مسکن-مهر--'>مناقصه توسعه برق رسانی به مسکن مهر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه توسعه برق رسانی به مسکن مهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113706/تجدید-مناقصه-خرید-مخزن-پیش-ساخته-2000-متر-مکعبی-طرح-اصلاح---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید مخزن پیش ساخته 2000 متر مکعبی طرح اصلاح... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان تجدید مناقصات, تجدید مناقصه خرید مخزن پیش ساخته 2000 متر مکعبی طرح اصلاح... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113725/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113745/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113764/مناقصه-خرید-اقلام-مورد-نیاز-مربوط-به-تامین-روشنایی-معابر'>مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113784/استعلام-PEC-NG-نوع-تکفاز--'>استعلام PEC-NG نوع تکفاز ... / استعلام, PEC-NG نوع تکفاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113798/تجدید-فراخوان-مناقصه-آزادسازی-بستر-و-حریم-رودخانه-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه آزادسازی بستر و حریم رودخانه نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه آزادسازی بستر و حریم رودخانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113821/استعلام-عملیات-نصب-و-راه-اندازی-الکتروپمپ--'>استعلام عملیات نصب و راه اندازی الکتروپمپ... / استعلام,استعلام عملیات نصب و راه اندازی الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113837/استعلام-راه-اندازی-اورژانس-اجتماعی--'>استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی... / استعلام,راه اندازی اورژانس اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113858/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113880/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113897/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113917/استعلام-تیرچه-و-بلوک--'>استعلام  تیرچه و بلوک ... / استعلام, تیرچه و بلوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113938/مناقصه-تعدادی-اقلام-ابزار-دقیق'>مناقصه تعدادی اقلام ابزار دقیق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی اقلام ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113959/مناقصه-راهبری-خودروهای-سبک-نیمه-سنگین-و-سنگین-و-تامین-وسایط-نقلیه-سبک--'>مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین وسایط نقلیه سبک ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین وسایط نقلیه سبک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113979/استعلام--بتن-250-جهت-سقف-و-ستون-مصلی'>استعلام   بتن 250 جهت سقف و ستون مصلی / استعلام, بتن 250 جهت سقف و ستون مصلی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114005/استعلام-تعمیرات-مدارس--'>استعلام تعمیرات مدارس... / استعلام,تعمیرات مدارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114023/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114047/اصلاحیه-مناقصه-تخصیص-اتاق-کنترل-و-ارائه-خدمات'>اصلاحیه مناقصه تخصیص اتاق کنترل و ارائه خدمات  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه تخصیص اتاق کنترل و ارائه خدمات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114067/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114089/مناقصه-خدمات-انتظامات-کارخانه-سیمان-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات انتظامات کارخانه سیمان- نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات انتظامات کارخانه سیمان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114105/مناقصه-خدمات-تامین-خودروهای-وانت-دوکابین---نوبت-دوم'>مناقصه خدمات تامین خودروهای وانت دوکابین....  نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تامین خودروهای وانت دوکابین....  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114122/مناقصه-پروژه-آماده-سازی-زمین-فوتبال-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آماده سازی زمین فوتبال نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آماده سازی زمین فوتبال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114137/استعلام-توسعه-و-تجهیز-آشپزخانه-روستا-مهدها'>استعلام توسعه و تجهیز آشپزخانه روستا مهدها   / استعلام, توسعه و تجهیز آشپزخانه روستا مهدها  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114154/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-انجام-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام امور خدمات شهری نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و انجام امور خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114177/استعلام-تخریب-و-اصلاح-سر-قالب-دکل'>استعلام تخریب و اصلاح سر قالب دکل   / استعلام , استعلام تخریب و اصلاح سر قالب دکل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114199/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114219/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114238/استعلام-صاعقه-گیر--'>استعلام صاعقه گیر ... / استعلام , استعلام صاعقه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114254/مناقصه-عمومی-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114271/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114283/استعلام-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام کپسول آتش نشانی  / استعلام, کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114296/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114310/استعلام-خودکار-دیپلمات-مدل-کول--'>استعلام  خودکار دیپلمات مدل کول ... / استعلام, خودکار دیپلمات مدل کول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114325/استعلام-اجرای-استخر-ذخیره-آب-روستای--'>استعلام  اجرای استخر ذخیره آب روستای ... / استعلام, اجرای استخر ذخیره آب روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114340/استعلام-آنالیز-ارتعاش-و-بالانس'>استعلام آنالیز ارتعاش و بالانس  / استعلام ,استعلام آنالیز ارتعاش و بالانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114355/استعلام-قیمت-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن۲۰حلقه-چاه'>استعلام قیمت: عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن۲۰حلقه چاه  / استعلام,استعلام قیمت: عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن۲۰حلقه چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114370/استعلام-مرمت-قلعه'>استعلام مرمت قلعه / استعلام, مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113670/مناقصه-خرید-ترانس-ولتاژ-فشار-متوسط-با-سکوی-مربوطه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترانس ولتاژ فشار متوسط با سکوی مربوطه - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ترانس ولتاژ فشار متوسط با سکوی مربوطه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113696/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113715/تجدید-مناقصه-اجرای-زیرسازی-تهیه-و-پخش-آسفالت-مکانیزه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای زیرسازی، تهیه و پخش آسفالت مکانیزه - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای زیرسازی، تهیه و پخش آسفالت مکانیزه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113735/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-هادی'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی / استعلام,جابجایی شبکه برق طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113753/استعلام-شارژ-کاتریج-چاپگر--'>استعلام شارژ کاتریج چاپگر ... / استعلام , استعلام شارژ کاتریج چاپگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113775/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-و-اجرای-شبکه-گازرسانی-و--'>مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی و ... / مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113791/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113809/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113829/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-دفن-زباله-های-شهری-و-رفت-و-روب'>مناقصه عملیات جمع آوری و دفن زباله های شهری و رفت و روب / مناقصه,مناقصه عملیات جمع آوری و دفن زباله های شهری و رفت و روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113848/مناقصه-لوله-گذاری-و-احداث-ابنیه'> مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه  / مناقصه ،  مناقصه لوله گذاری و احداث ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113869/مناقصه-خرید-2888-زنجیره-مقره-400-کیلوولت'>مناقصه خرید 2888 زنجیره مقره 400 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 2888 زنجیره مقره 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113890/استعلام-آهن-آلات-و-میلگرد'>استعلام  آهن آلات و میلگرد  / استعلام, آهن آلات و میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113907/استعلام-کف-پوش--'>استعلام کف پوش ... / استعلام, استعلام کف پوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113929/استعلام-انعقاد-قرارداد-با-شرکت-واجد-شرایط-جهت-پالایش-پرونده-های-بایگانی-راکد--'>استعلام انعقاد قرارداد با شرکت واجد شرایط جهت پالایش پرونده های بایگانی راکد ... / استعلام, انعقاد قرارداد با شرکت واجد شرایط جهت پالایش پرونده های بایگانی راکد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113948/استعلام-اکسس-پوینت'>استعلام اکسس پوینت  / استعلام, اکسس پوینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113970/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113991/مناقصه-اجرای-حدود-5-کیلومتر-شبکه-فاضلاب'>مناقصه  اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب / مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای حدود 5 کیلومتر شبکه فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114013/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-خود-را-به-صورت-حجمی'>مناقصه  انجام کارهای خدماتی خود را به صورت حجمی / آگهی مناقصه, مناقصه  انجام کارهای خدماتی خود را به صورت حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114036/استعلام-مجموعه-IGBT--'>استعلام مجموعه IGBT... / استعلام,مجموعه IGBT...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114059/استعلام-آبسردکن-چهارشیر'>استعلام آبسردکن چهارشیر  / استعلام, آبسردکن چهارشیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114079/مناقصه-پروژه-تعمیرات-و-محوطه-سازی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  پروژه تعمیرات و محوطه سازی  ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تعمیرات و محوطه سازی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114096/استعلام-کفپوش--'>استعلام کفپوش ... / استعلام , استعلام کفپوش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114112/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114128/مناقصه-پروژه-تکمیل-زورخانه-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل زورخانه  نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه تکمیل زورخانه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114145/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, استعلام خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114168/استعلام-تهیه-و-اجرای-تجهیز-ایستگاه-پمپاژ-به-همراه-الکتروپمپ-و-منصوبات'>استعلام  تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ و منصوبات / استعلام, تهیه و اجرای تجهیز ایستگاه پمپاژ به همراه الکتروپمپ و منصوبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114188/استعلام-تور-حشره-گیری-با-دسته'>استعلام تور حشره گیری با دسته  / استعلام ,استعلام تور حشره گیری با دسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114208/مناقصه-خرید-آب-ژاول-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه خرید آب ژاول, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه , مناقصه خرید آب ژاول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114231/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات  / استعلام ,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114247/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114264/استعلام-کاغذ'>استعلام کاغذ  / استعلام , استعلام کاغذ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114277/استعلام-خرما'>استعلام خرما / استعلام, استعلام خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114290/استعلام-اتصالات-مغزی-فلزی--'>استعلام اتصالات مغزی فلزی... / استعلام,اتصالات مغزی فلزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114302/مناقصه-خريد-يکدستگاه-آنالايزر-زيست-محيطی'>مناقصه خريد يکدستگاه آنالايزر زيست محيطی / مناقصه ، مناقصه  خريد يکدستگاه آنالايزر زيست محيطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114318/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-فاضلاب-عرض-سراب'>مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب عرض سراب / مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب عرض سراب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114334/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-ترکیبی-تسهیلات'>استعلام فعالیت های پشتیبانی ترکیبی تسهیلات / استعلام,فعالیت های پشتیبانی ترکیبی تسهیلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114348/استعلام-تنظیم-اینرکیسینگ'>استعلام تنظیم اینرکیسینگ  / استعلام ,استعلام تنظیم اینرکیسینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114363/استعلام-بکس-مخصوص-سوئیچ--'>استعلام بکس مخصوص سوئیچ... / استعلام ، استعلام بکس مخصوص سوئیچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114377/استعلام-پروژه-کاشت-بذر-سوزنی--'>استعلام پروژه کاشت بذر سوزنی... / استعلام,پروژه کاشت بذر سوزنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114390/استعلام-گیربکس'>استعلام گیربکس / استعلام, استعلام گیربکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114406/استعلام-لوله-گازی--'>استعلام  لوله گازی ... / استعلام, لوله گازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114421/استعلام-خرید-کامپیوتر'>استعلام خرید کامپیوتر / استعلام , استعلام خرید کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113675/تجدید-فراخوان-خرید-با-آزمایش-یک-ست-پره-های-متحرک-و---نوبت-دوم'>تجدید فراخوان خرید با آزمایش یک ست پره های متحرک و... - نوبت دوم  / تجدید فراخوان , تجدید فراخوان خرید با آزمایش یک ست پره های متحرک و... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113700/فراخوان-تجدید-مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی و پشتیبانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان تجدید مناقصه واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی و پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113717/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113739/مناقصه-پروژه-زهکشی-دالکی'>مناقصه پروژه زهکشی دالکی  / مناقصه , مناقصه پروژه زهکشی دالکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113757/استعلام-احداث-جاده--'>استعلام احداث جاده ... / استعلام, استعلام احداث جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113778/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113793/مناقصه-تخریب-و-بازسازی-دبستان-10-کلاسه-و--'>مناقصه تخریب و بازسازی دبستان 10 کلاسه و ...  / مناقصه , مناقصه تخریب و بازسازی دبستان 10 کلاسه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113813/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113831/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113850/فراخوان-بررسی-و-اجرای-صوت-حرم'>فراخوان بررسی و اجرای صوت حرم / فراخوان , فراخوان بررسی و اجرای صوت حرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113871/فراخوان-مناقصه-ساماندهی-معابر-کوی-طالقانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه ساماندهی معابر کوی طالقانی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساماندهی معابر کوی طالقانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113892/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113909/تجدید-مناقصه-4-دستگاه-الکتروپمپ-مخصوص-گودال-آب-و-نفت'>تجدید مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت / آگهی اولین تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه 4 دستگاه الکتروپمپ مخصوص گودال آب و نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113932/مناقصه-راهبری-تاسیسات-روستایی'>مناقصه راهبری تاسیسات روستایی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه راهبری تاسیسات روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113950/استعلام-راه-اندازی-اورژانس-اجتماعی--'>استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی... / استعلام, استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113972/تجدید-مناقصه-اجرای-بخشی-از-خطوط-فاضلابرو-پراکنده-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو پراکنده ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو پراکنده ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113996/مناقصه-خرید-و-نصب-4600-متر-دیوار-پیش-ساخته-و--'>مناقصه خرید و نصب 4600 متر دیوار پیش ساخته و... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب 4600 متر دیوار پیش ساخته و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114017/استعلام-تعمیر-وساخت-تابلوهای-هشداردهنده-منطقه-حفاظت-شده--'>استعلام  تعمیر وساخت تابلوهای هشداردهنده منطقه حفاظت شده ... / استعلام, تعمیر وساخت تابلوهای هشداردهنده منطقه حفاظت شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114038/مناقصه-عملیات-آبرسانی-به-فضای-سبز-شهری-با-تانکر-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات آبرسانی به فضای سبز شهری با تانکر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114062/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی.... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114082/استعلام-مبادله-خط'>استعلام مبادله خط / استعلام , استعلام مبادله خط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114098/استعلام-بکارگیری-نیروی-خدمات-مشاوره-حقوقی--'>استعلام بکارگیری نیروی خدمات مشاوره حقوقی ... / استعلام, استعلام بکارگیری نیروی خدمات مشاوره حقوقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114117/استعلام-عملیات-تکمیل-و-بهسازی-طبقه-اول-مجتمع-فرهنگی-و-هنری---'>استعلام عملیات تکمیل و بهسازی طبقه اول مجتمع فرهنگی و هنری  ... / استعلام, عملیات تکمیل و بهسازی طبقه اول مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114131/استعلام-میز--صندلی-و-تجهیزات-اداری--'>استعلام میز - صندلی و تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام میز - صندلی و تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114148/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر  / استعلام, استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114171/استعلام-مخزن-ذخیره-آب--'>استعلام مخزن ذخیره آب ... / استعلام, استعلام مخزن ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114191/استعلام-کاتریج--'>استعلام کاتریج .. / استعلام, استعلام کاتریج ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114212/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114233/استعلام-پکیج-روشنایی-خورشیدی-با-قابلیت-شارژ-موبایل'>استعلام پکیج روشنایی خورشیدی با قابلیت شارژ موبایل / استعلام, پکیج روشنایی خورشیدی با قابلیت شارژ موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114249/فراخوان-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-طرح-هادی'>فراخوان یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی / فراخوان, فراخوان یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114266/استعلام-آرشیو-الکترونیک'>استعلام آرشیو الکترونیک / استعلام,آرشیو الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114279/استعلام-خرید-180-رول-نوار--'>استعلام خرید 180 رول نوار ... / استعلام ,استعلام خرید 180 رول نوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114292/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-اصلی-پست-ها-و-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات اصلی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات اصلی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114305/فراخوان-یک-مرحله-ای-پروژه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-برق-روستایی'>فراخوان یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی  / فراخوان, فراخوان یک مرحله ای پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114320/استعلام-ست-تعویض-مفصل-زانو'>استعلام ست تعویض مفصل زانو / استعلام , استعلام ست تعویض مفصل زانو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114336/مناقصه-خرید-دستگاه-های-مورد-نیاز-جهت-خردایش-سنگ'>مناقصه خرید دستگاه های مورد نیاز جهت خردایش سنگ  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید دستگاه های مورد نیاز جهت خردایش سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113690/استعلام-خدمات-عمومی--'>استعلام خدمات عمومی ... / استعلام, استعلام خدمات عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113709/استعلام-احداث-جاده-دسترسی-روستای--'>استعلام  احداث جاده دسترسی روستای .. / استعلام,  احداث جاده دسترسی روستای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113728/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113747/استعلام-تعمیرات-سرویس-بهداشتی-مدارس-متوسطه---'>استعلام  تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس  متوسطه .... / استعلام, تعمیرات سرویس بهداشتی مدارس  متوسطه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113767/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و-حفاظت'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و حفاظت / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113786/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت'>مناقصه اجرای روکش آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113801/استعلام-اجرای-آسفالت-گرم-طرح-هادی--'>استعلام اجرای آسفالت گرم طرح هادی... / استعلام,اجرای آسفالت گرم طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113824/استعلام-احداث-کانال--'>استعلام احداث کانال... / استعلام, استعلام احداث کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113839/مناقصه-انواع-کابلهای-فیبر-نوری-هوایی-و-دراپ-کابلها--'>مناقصه  انواع کابلهای فیبر نوری هوایی و دراپ کابلها... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انواع کابلهای فیبر نوری هوایی و دراپ کابلها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113862/مناقصه-تجهیز-هنرستان-ها--نوبت-دوم'>مناقصه تجهیز هنرستان ها  - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تجهیز هنرستان ها  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113883/استعلام-عملیات-تکمیل-ساختمان--'>استعلام عملیات تکمیل ساختمان ... / استعلام , استعلام عملیات تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113899/استعلام-اجرای-کامل-سقف--'>استعلام اجرای کامل سقف ... / استعلام , استعلام اجرای کامل سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113922/استعلام-نیاز-به-خدمات-گروه-موسیقی'>استعلام نیاز به خدمات گروه موسیقی / استعلام,نیاز به خدمات گروه موسیقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113942/استعلام-لوازم-برقی-مسیرهای-سیستم-و-تلفن-کامپیوتر'>استعلام  لوازم برقی مسیرهای سیستم و تلفن کامپیوتر / استعلام,  لوازم برقی مسیرهای سیستم و تلفن کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113964/استعلام-خرید-گاز-تنور-و--'>استعلام خرید گاز، تنور و ... / استعلام, استعلام خرید گاز، تنور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113984/استعلام-اجرای-عملیات-گیاه-پزشکی--'>استعلام اجرای عملیات گیاه پزشکی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات گیاه پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114007/تجدید-مناقصه-خرید-و-کاشت-نهال-و-لوله-گذاری--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید و کاشت نهال و لوله گذاری...نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید و کاشت نهال و لوله گذاری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114027/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114052/استعلام-آنتی-ژن-H9و-ND'>استعلام  آنتی ژن H9و  ND / استعلام , آنتی ژن H9و  ND</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114071/استعلام-پرده-کرکره'>استعلام پرده کرکره  / استعلام, استعلام پرده کرکره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114091/استعلام-اقلام-و-دوربین-های-حفاظتی'>استعلام اقلام و دوربین های حفاظتی  / استعلام, اقلام و دوربین های حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114107/مناقصه-تعداد-3-دستگاه-چیلر'>مناقصه تعداد 3 دستگاه چیلر  / مناقصه ,مناقصه تعداد 3 دستگاه چیلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114124/استعلام-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114141/استعلام-دستگاه-سنجش-شنوایی--'>استعلام دستگاه سنجش شنوایی ... / استعلام , استعلام دستگاه سنجش شنوایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114158/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114181/مناقصه-احداث-راه-روستایی'>مناقصه احداث راه روستایی  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث راه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114201/تجدید-مناقصه-امورات-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و--'>تجدید مناقصه امورات  نگهداری و توسعه فضای سبز و... / تجدید مناقصه امورات  نگهداری و توسعه فضای سبز و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114223/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-فعالیت-های-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی فعالیت های خدماتی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی فعالیت های خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114242/مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفی-و-تهیه-مواد-اولیه'>مناقصه انجام خدمات تنظیفی و تهیه مواد اولیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات تنظیفی و تهیه مواد اولیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114259/استعلام-پرچم-ساتن--'>استعلام پرچم ساتن ... / استعلام , استعلام پرچم ساتن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114273/فراخوان-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-طرح-هادی'>فراخوان یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی  / فراخوان, فراخوان یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114286/استعلام-فهرست-بهای-ابنیه'>استعلام فهرست بهای ابنیه / استعلام فهرست بهای ابنیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114298/فراخوان-اجرای-تجهیز-و-نوسازی-اراضی'>فراخوان اجرای تجهیز و نوسازی اراضی / فراخوان,فراخوان اجرای تجهیز و نوسازی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114313/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز ... / استعلام, استعلام خرید اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114330/استعلام-تابلوی-ال-ای-دی'>استعلام  تابلوی ال ای دی  / استعلام, تابلوی ال ای دی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114342/دعوتنامه-تعمیر-یک-دستگاه-کمپرسور-گازی'>دعوتنامه تعمیر یک دستگاه کمپرسور گازی  / دعوتنامه تعمیر یک دستگاه کمپرسور گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114358/استعلام-ورق-شیروانی--'>استعلام ورق شیروانی ... / استعلام , استعلام ورق شیروانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114373/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-پشتیبانی-و-تامین-احتیاجات-وسائط-نقلیه'>مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و تامین احتیاجات وسائط نقلیه   / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی، پشتیبانی و تامین احتیاجات وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114386/استعلام-بیمه-آتش-سوزی-دارائیها'>استعلام بیمه آتش سوزی دارائیها / استعلام بیمه آتش سوزی دارائیها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114401/مناقصه-زیرسازی--جدول-گذاری--آسفالت-ریزی--دیوار-سنگی'>مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری ، آسفالت ریزی ، دیوار سنگی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری ، آسفالت ریزی ، دیوار سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114417/استعلام-دستگاه-پالین-تست--'>استعلام دستگاه پالین تست ... / استعلام , استعلام دستگاه پالین تست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113678/آگهی-مناقصه-پروژه-روکش-آسفالت-سطح-شهر'>آگهی مناقصه پروژه روکش آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه پروژه روکش آسفالت سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113703/استعلام-اداره-کل-اوقاف--'>استعلام اداره کل اوقاف ... / استعلام , استعلام اداره کل اوقاف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113720/استعلام-سمپاش-توریولاینر--'>استعلام سمپاش توریولاینر ... / استعلام, سمپاش توریولاینر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113741/استعلام-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام اقلام مورد نیاز ... / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113761/استعلام-عملیات-کف-شکنی-در-روستا'>استعلام  عملیات کف شکنی در روستا / استعلام, عملیات کف شکنی در روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113781/تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-نوبت-دوم'>تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم / مناقصه ، تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113796/مناقصه-آبرسانی-به-روستاهای---تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی به روستاهای ... تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه های عمومی , مناقصه آبرسانی به روستاهای ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113819/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-انجام-مطالعات-و-اکتشافات'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به انجام مطالعات و اکتشافات / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به انجام مطالعات و اکتشافات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113833/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113856/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-باراندازی-و-تسطیح-مصالح-پوسته'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113875/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113894/تجدید-مناقصه-تامین-نیرو'>تجدید مناقصه تامین نیرو  / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113913/استعلام-توسعه-و-بهسازی--'>استعلام توسعه و بهسازی .. / استعلام , استعلام توسعه و بهسازی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113936/اصلاحیه-مناقصه-تکمیل-ساختمان-سالن-ورزشی-جازموریان----نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی جازموریان.... - نوبت دوم  / مناقصه, اصلاحیه مناقصه تکمیل ساختمان سالن ورزشی جازموریان.... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113956/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-جهت-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113976/مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-114-دستگاه-سیستم-راهبند'>مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 114 دستگاه سیستم راهبند / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 114 دستگاه سیستم راهبند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114001/مناقصه-فراخوان-سردرب-و-دیوار-محدوده-منطقه-ویژه-اقتصادی--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان سردرب و دیوار محدوده منطقه ویژه اقتصادی... نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه فراخوان سردرب و دیوار محدوده منطقه ویژه اقتصادی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114020/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-و-راهبری-سردخانه-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری سردخانه و .... - نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه واگذاری مدیریت و راهبری سردخانه و .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114042/استعلام-راه-اندازی-اورژانس-اجتماعی--'>استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی ... / استعلام, استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114065/مناقصه-پروژه-خدمات-طراحی-و-نقشه-برداری--'>مناقصه  پروژه خدمات طراحی و نقشه برداری... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  پروژه خدمات طراحی و نقشه برداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114086/استعلام-تعمیرات-مدارس-'>استعلام  تعمیرات مدارس.. / استعلام, تعمیرات مدارس..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114103/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-تکمیل-ساختمان-اداری-شورای-شهر'>مناقصه عمومی اجرای عملیات  تکمیل ساختمان اداری شورای شهر  / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه عمومی اجرای عملیات  تکمیل ساختمان اداری شورای شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114120/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-ابنیه-تجهیزات-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114134/استعلام-چاپگر'>استعلام چاپگر / استعلام, استعلام چاپگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114152/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-علوی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه علوی - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه علوی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114173/مناقصه-تامین-کسری-اقلام-لفاف-آلومنیومی-و-تجهیزات-جانبی'>مناقصه تامین کسری اقلام لفاف آلومنیومی و تجهیزات جانبی / مناقصه , مناقصه تامین کسری اقلام لفاف آلومنیومی و تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114196/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114216/مناقصه-رسوب-زدایی-سردکننده-های-اولیه-گاز-کک'>مناقصه  رسوب زدایی سردکننده های اولیه گاز کک / مناقصه, مناقصه  رسوب زدایی سردکننده های اولیه گاز کک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114236/استعلام-طراحی-و-پیاده-سازی-توسعه-شبکه-lan'>استعلام طراحی و پیاده سازی توسعه شبکه lan / استعلام ,استعلام طراحی و پیاده سازی توسعه شبکه lan</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114251/استعلام-کولر-گازی--'>استعلام کولر گازی... / استعلام ,استعلام کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114269/استعلام50-دستگاه-راک-47U-دیتایی---'>استعلام50 دستگاه راک  47U دیتایی .... / استعلام ,استعلام50 دستگاه راک  47U دیتایی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114281/استعلام-مجموعه-قطعات-مانیتور'>استعلام مجموعه قطعات مانیتور / استعلام, استعلام مجموعه قطعات مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114294/استعلام-فهرست-بهای-راه-و-راه-آهن-و-باند-فرودگاه'>استعلام  فهرست بهای راه و راه آهن و باند فرودگاه / استعلام  فهرست بهای راه و راه آهن و باند فرودگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114308/استعلام-کود-شیمیایی'>استعلام کود شیمیایی / استعلام , استعلام کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114323/استعلام-کاغذ-رسید-مشتری--'>استعلام کاغذ رسید مشتری ... / استعلام ,استعلام کاغذ رسید مشتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114350/مناقصه-تعمیر-نگهداری-خدمات-راهبردی-و-امور-مشترکین'>مناقصه تعمیر، نگهداری ،خدمات راهبردی و امور مشترکین     / مناقصه ، مناقصه تعمیر، نگهداری ،خدمات راهبردی و امور مشترکین    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114365/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-قلعه'>استعلام مرمت و ساماندهی قلعه / استعلام , ساماندهی و مرمت قلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114379/فراخوان-تکمیل-خط-تغذیه-تلمبه-خانه-نفت'>فراخوان تکمیل خط تغذیه تلمبه خانه نفت / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان تکمیل خط تغذیه تلمبه خانه نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114392/استعلام-شیر-شناوری-هیدرومکانیکی--'>استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی ... / استعلام , استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114408/استعلام-خرید-رولبرینگ-و-بلبرینگ--'>استعلام خرید رولبرینگ و بلبرینگ... / استعلام,خرید رولبرینگ و بلبرینگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114424/استعلام-خرید-ست-انشعاب-آب-2-1-اینچ'>استعلام خرید ست انشعاب آب 2/ 1 اینچ / استعلام, استعلام خرید ست انشعاب آب 2/ 1 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114446/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114462/مناقصه-تکمیل-پل-سیکاپل-جویبار'>مناقصه تکمیل پل سیکاپل جویبار / مناقصه, مناقصه تکمیل پل سیکاپل جویبار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114480/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه  زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر...نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه  زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113666/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-کل-812-38متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت کل 812.38متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت کل 812.38متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113685/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-منزل-بخش-سه-قوچان-مرحله-اول'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل بخش سه قوچان مرحله اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ منزل بخش سه قوچان مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113718/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-شماره-فرعی-346-از-14-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک به شماره فرعی 346 از 14 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به شماره فرعی 346 از 14 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113748/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-خدماتی-پارکینگ'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی پارکینگ  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری خدماتی پارکینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113777/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-مغازه-تجاری-بخش-یک-حوزه-ثبتی-اردبیل'>مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری بخش یک حوزه ثبتی اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه تجاری بخش یک حوزه ثبتی اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113815/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-215-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 215 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 215 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113847/مزایده-فرش-3-4-ماشینی-500-شانه-به-رنگ-لاکی-کرم--'> مزایده فرش 3*4 ماشینی 500 شانه به رنگ لاکی، کرم.... / آگهی مزایده  مزایده فرش 3*4 ماشینی 500 شانه به رنگ لاکی، کرم....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113876/مزایده-یکدستگاه-یخچال-ویترینی-و--'>مزایده  یکدستگاه یخچال ویترینی و ... / مزایده, مزایده  یکدستگاه یخچال ویترینی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113910/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-سواری-پراید'>مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پراید / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113935/تجدید-مزایده-اجاره-رستوران-و-آشپزخانه-ساختمان-ـ-نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره رستوران و آشپزخانه ساختمان  ـ نوبت دوم / آگهی تجدید , تجدید مزایده اجاره رستوران و آشپزخانه ساختمان  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113963/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-کارکرده'>مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده  / اگهی مزایده , مزایده تعدادی از خودروهای کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113992/مزایده-عمومی-یک-باب-مدرسه'>مزایده عمومی یک باب مدرسه  / مزایده عمومی,مزایده عمومی یک باب مدرسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114018/مزایده-یک-دستگاه-واحد-مسکونی-مساحت-هفتاد-و-سه-متر'>مزایده یک دستگاه واحد مسکونی مساحت هفتاد و سه متر / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد مسکونی مساحت هفتاد و سه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114045/مزایده-اجاره-فضاهای-ورزشی-خود'>مزایده اجاره فضاهای ورزشی خود / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای ورزشی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114073/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پراید-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ سفید  / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پراید رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114111/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-86-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 86 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114150/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-دویست-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت دویست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت دویست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114178/مزایده-فروش-ماشین-آلات-جهت-تولید-رب-ترشیجات-و-شوریجات--نوبت-دوم'>مزایده فروش ماشین آلات جهت تولید رب ترشیجات و شوریجات...نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش ماشین آلات جهت تولید رب ترشیجات و شوریجات...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114206/مزایده-اجاره-محل-استقرار-ماشین-برقی'>مزایده اجاره محل استقرار ماشین برقی / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل استقرار ماشین برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114235/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-216-92متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 216.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114306/اگهی-مزایده-خاموش-کننده-پودری'>اگهی مزایده خاموش کننده پودری  / اگهی مزایده , مزایده خاموش کننده پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114367/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-داخلی18متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت داخلی18متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت داخلی18متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114426/تجدید-مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-و-مستغلات-نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم / تجدید مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114460/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-555-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 555 متر نوبت  اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 555 متر نوبت  اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114495/استعلام-اجرای-پروژه-تکمیل-تغذیه-مصنوعی--'>استعلام اجرای پروژه تکمیل تغذیه مصنوعی... / استعلام,اجرای پروژه تکمیل تغذیه مصنوعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114505/مزایده-یک-قطعه-باغ-سیب-مساحت-9800متر'>مزایده یک قطعه باغ سیب مساحت 9800متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب مساحت 9800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114404/تجدید-مناقصه-امور-چاپ-و-تکثیر'>تجدید مناقصه امور چاپ و تکثیر  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه امور چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114419/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ  / استعلام, استعلام لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114440/مناقصه-عمومی-ادامه-روکش-آسفالت-خیابان-اصلی-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی ادامه روکش آسفالت خیابان اصلی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ادامه روکش آسفالت خیابان اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114456/استعلام-احداث-کانال-آبیاری'>استعلام احداث کانال آبیاری / استعلام,احداث کانال آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114472/فراخوان-واگذاری-امور-خدماتی-و-فضای-سبز'>فراخوان واگذاری امور خدماتی و فضای سبز / مناقصه عمومی, فراخوان واگذاری امور خدماتی و فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114488/فراخوان-آبرسانی'>فراخوان آبرسانی / مناقصه, فراخوان آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113680/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-83-97متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 83.97متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 83.97متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113704/مزایده-ملک-یکباب-انباری-با-اسکلت-اجری-نوبت-دوم'>مزایده ملک یکباب انباری با اسکلت اجری نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک یکباب انباری با اسکلت اجری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113736/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-پلاک-ثبتی-8537-فرعی'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل پلاک ثبتی 8537 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل پلاک ثبتی 8537 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113768/مزایده-26-عدد-پیراهن-مشکی-سایز55-50-و---'>مزایده 26 عدد پیراهن مشکی سایز55-50 و  .... / مزایده, مزایده 26 عدد پیراهن مشکی سایز55-50 و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113806/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس-نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113840/مزایده-عمومی-فروش-یک-دستگاه-لودر-مدل-2007-نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش یک دستگاه لودر مدل 2007 نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی  ،مزایده عمومی فروش یک دستگاه لودر مدل 2007 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113864/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان-مدل-1382'>مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1382 / مزایده,مزایده  یک دستگاه خودروی سواری پیکان مدل 1382</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113900/تجدید-مزایده-اجاره-پارکینگ'>تجدید مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113924/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-شش-فرعی-مساحت-614متر'>مزایده پلاک ثبتی شماره شش فرعی مساحت 614متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره شش فرعی مساحت 614متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113955/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-165-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 165 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 165 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113983/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-115-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 115 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 115 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114009/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-فریزر-امرسان'>مزایده یک دستگاه یخچال فریزر  امرسان / مزایده , مزایده یک دستگاه یخچال فریزر  امرسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114034/مزایده-فروش-کالاهای-ضایعاتی-از-قبیل-ضایعات-شن-شات-بلاست--'>مزایده فروش کالاهای ضایعاتی از قبیل ضایعات شن شات بلاست...  / آگهی مزایده, مزایده فروش کالاهای ضایعاتی از قبیل ضایعات شن شات بلاست... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114061/مزایده-فروش-سرقفلی-دو-باب-مغازه-مساحت-هر-کدام-110-متر'> مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه مساحت هر کدام 110 متر  / مزایده, مزایده فروش سرقفلی دو باب مغازه مساحت هر کدام 110 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114094/مزایده-سه-سهم-از-96-سهم-ششدانگ-قنات-و-مزرعه-بخش-50-یزد'>مزایده سه سهم از 96 سهم ششدانگ قنات و مزرعه بخش 50 یزد / مزایده,مزایده سه سهم از 96 سهم ششدانگ قنات و مزرعه بخش 50 یزد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114138/مزایده-کاشی-ماتیما'>مزایده کاشی ماتیما  / مزایده ,مزایده کاشی ماتیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114167/مزایده-شرح-مختصری-از-کالا'>مزایده شرح مختصری از کالا  / مزایده ، مزایده شرح مختصری از کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114195/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-125-متر-قدمت-35-سال'>مزایده منزل مسکونی زیربنای 125 متر قدمت 35 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای 125 متر قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114224/مزایده-واگذاری-مدیریت-نظارت-و-بهره-برداری-جایگاه-عرضه'>مزایده  واگذاری مدیریت، نظارت و بهره برداری جایگاه عرضه / آگهی مزایده ,مزایده   واگذاری مدیریت، نظارت و بهره برداری جایگاه عرضه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114262/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-533-09متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 533.09متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 533.09متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114346/مزایده-دو-باب-مغازه'>مزایده دو باب مغازه  / مزایده دو باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114413/مزایده-دوازده-دستگاه-کپی'>مزایده دوازده دستگاه کپی / آگهی مزایده, مزایده دوازده دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114444/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-104-متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 104 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 104 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114490/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-210-متر'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 210 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 210 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114507/استعلام-کتاب-با-عنوان-(صبح-امید)-و--'>استعلام کتاب با عنوان (صبح امید) و... / استعلام , استعلام کتاب با عنوان (صبح امید) و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114524/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه٬-طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و-بیماران'>مناقصه  واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران  / مناقصه, مناقصه  واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114533/اصلاحیه-مزایده-فروش-املاک-استان-آذربایجان-غربی'>اصلاحیه مزایده فروش املاک استان آذربایجان غربی  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک استان آذربایجان غربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114539/استعلام-بچه-ماهی-گرمابی'>استعلام بچه ماهی گرمابی / استعلام , استعلام بچه ماهی گرمابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114554/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-طرح-هادی'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی / فراخوان, فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114568/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای-و-اداری--'>استعلام تجهیزات رایانه ای و اداری ... / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ای و اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114399/استعلام-ناودانی'>استعلام ناودانی / استعلام , استعلام ناودانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114415/استعلام-تهیه-شیر-پروانه-ای-دو-سر-فلنج-چدن-داکتل--'>استعلام تهیه شیر پروانه ای دو سر فلنج چدن داکتل ... / استعلام, تهیه شیر پروانه ای دو سر فلنج چدن داکتل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114436/استعلام-قیمت-اجاره-خودرو'> استعلام قیمت اجاره خودرو  / استعلام ،  استعلام قیمت اجاره خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114452/استعلام-کارتریج-استپلر'>استعلام کارتریج استپلر / استعلام , استعلام کارتریج استپلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114468/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114485/استعلام-اسکنر'>استعلام اسکنر / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113674/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-طبقه-به-انضمام-واحد-تجاری-و-انباری-225-9متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه به انضمام واحد تجاری و انباری 225.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه به انضمام واحد تجاری و انباری 225.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113698/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-268-55متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 268.55متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 268.55متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113730/مزایده-یک-دستگاه-پراید-صندوق-دار'>مزایده یک دستگاه پراید صندوق دار  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه پراید صندوق دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113760/مزایده-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-174-63متر'>مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 174.63متر  / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 174.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113799/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-72-14متر'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه مساحت 72.14متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه مساحت 72.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113828/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-نه-تبریز'>مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113859/مزایده-ملک-مساحت-93-9متر'>مزایده ملک مساحت 93.9متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 93.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113887/مزایده-واگذاری-عرصه-پارکهای-سطح-شهر'>مزایده واگذاری عرصه پارکهای سطح شهر / مزایده, مزایده واگذاری عرصه پارکهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113920/مزایده-ملک-مشاع-به-پلاک-ثبتی-98045-فرعی-از-88-اصلی'>مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 98045 فرعی از 88 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 98045 فرعی از 88 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113951/مزایده-فروش-خودرو-ولو-کشنده'>مزایده فروش خودرو ولو کشنده  / مزایده , مزایده فروش خودرو ولو کشده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113978/مزایده-سرقفلی-مغازه-بصورت-دو-کله'>مزایده سرقفلی مغازه بصورت دو کله  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه بصورت دو کله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114000/مزایده-آپارتمان-مساحت-151-96متر-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مساحت 151.96متر نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 151.96متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114030/مزایده-اجاره-270-متر-مربع-عرصه-(زمین)-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 270 متر مربع عرصه (زمین) نوبت دوم / آگهی مزایده یک مرحله ای ، مزایده اجاره 270 متر مربع عرصه (زمین) نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114054/مزایده-5-دستگاه-جاروبرقی'>مزایده 5 دستگاه جاروبرقی  / آگهی مزایده، مزایده 5 دستگاه جاروبرقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114083/مزایده-تعداد-5450-بطری-روغن-مایع'>مزایده تعداد 5450 بطری روغن مایع / آگهی مزایده، مزایده تعداد 5450 بطری روغن مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114130/مزایده-دامهای-غیر-اقتصادی'>مزایده دامهای غیر اقتصادی  / اگهی مزایده , مزایده دامهای غیر اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114163/مزایده-یکدستگاه-خم-کن-هیدرولیکی-پرس'>مزایده یکدستگاه خم کن هیدرولیکی پرس  / مزایده, مزایده یکدستگاه خم کن هیدرولیکی پرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114190/مزایده-غرفه-پارک--'>مزایده غرفه پارک ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114218/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-با-شرایط-نقدی'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز با شرایط نقدی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز با شرایط نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114255/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114328/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-مستهلک--نوبت-دوم'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک... نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114400/مزایده-فروش-5-واحد-آپارتمانی-مسکونی'>مزایده فروش 5 واحد آپارتمانی مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمانی مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114434/مزایده-منزل-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل مسکونی اموال غیرمنقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114477/مزایده-یک-دستگاه-پراید-مدل-92'>مزایده یک دستگاه پراید مدل 92 / مزایده,مزایده یک دستگاه پراید مدل 92</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114502/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات / استعلام, اجرای لایروبی و مرمت قنات  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114519/استعلام-ساماندهی-رودخانه--'>استعلام ساماندهی رودخانه... / استعلام, استعلام ساماندهی رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114520/مزایده-سرقفلی-مساحت-مفید-26-متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مساحت مفید 26 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مساحت مفید 26 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114536/استعلام-حفر-یک-حلقه-چاه-دورانی-در-محدوده-آبرسانی'>استعلام  حفر یک حلقه چاه دورانی در محدوده آبرسانی / استعلام , استعلام حفر یک حلقه چاه دورانی در محدوده آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114550/استعلام-2-دستگاه-سرور-HP-G-10'>استعلام 2 دستگاه سرور HP G 10 / استعلام ,  2 دستگاه سرور HP G 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114564/استعلام-تکمیل-دیوارکشی-تهیه-و-نصب-درب-ورودی-و-تعبیه-روشنایی-پایگاه-امداد-جاده-ای--'>استعلام تکمیل دیوارکشی، تهیه و نصب درب ورودی و تعبیه روشنایی پایگاه امداد جاده ای ... / استعلام, تکمیل دیوارکشی، تهیه و نصب درب ورودی و تعبیه روشنایی پایگاه امداد جاده ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114574/مزایده-یک-دستگاه-کشنده-سه-محوره-دانگ-فن'>مزایده  یک دستگاه کشنده سه محوره دانگ فن / مزایده, مزایده  یک دستگاه کشنده سه محوره دانگ فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114583/آگهی-مناقصه-برقرسانی-شبکه-های-توزیع'>آگهی مناقصه برقرسانی شبکه های توزیع / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه برقرسانی شبکه های توزیع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114438/استعلام-درخواست-تامین-نیروی-امور-حفاظتی-و-مراقبتی'>استعلام درخواست تامین نیروی امور حفاظتی و مراقبتی  / استعلام, درخواست تامین نیروی امور حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114454/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114469/استعلام-سیستم-کامپیوتر'>استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114486/استعلام-تیغچه-الماس'>استعلام تیغچه الماس / استعلام، استعلام تیغچه الماس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113676/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مساحت-350-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 350 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 350 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113699/مزایده-کامپیوتر-با-متعلقات-لب-تاپ-ایسر-aser'>مزایده کامپیوتر با متعلقات- لب تاپ ایسر aser / مزایده,مزایده کامپیوتر با متعلقات- لب تاپ ایسر aser</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113731/مزایده-امتیاز-سرقفلی-مغازه-مساحت-اعیان-16-5متر'>مزایده امتیاز سرقفلی مغازه مساحت اعیان 16.5متر / مزایده,مزایده امتیاز سرقفلی مغازه مساحت اعیان 16.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113763/مزایده-اموال-غیرمنقول-174-فرعی-از-102-اصلی-مرحله-اول'>مزایده اموال غیرمنقول 174 فرعی از 102 اصلی مرحله اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول 174 فرعی از 102 اصلی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113803/مزایده-ملک-مسکونی-با-قدمت-15-سال'>مزایده ملک مسکونی با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ملک مسکونی با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113835/اصلاحیه-مزایده-دستگاه-ماشین-تزریق--'>اصلاحیه مزایده دستگاه ماشین تزریق... / اصلاحیه مزایده, مزایده دستگاه ماشین تزریق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113861/مزایده-تعداد-8-باب-واحد-تجاری-و-زیرزمین-مجتمع--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری و زیرزمین مجتمع... نوبت دوم / مزایده, مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری و زیرزمین مجتمع... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113888/مزایده-پارکینگ-عمومی'>مزایده پارکینگ عمومی / مزایده ، مزایده پارکینگ عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113921/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-بیلبوردهای-موجود-در-سطح-شهر--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از بیلبوردهای موجود در سطح شهر - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از بیلبوردهای موجود در سطح شهر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113952/مزایده-ملک-مساحت-82-49متر-قدمت-بیست-سال'>مزایده ملک مساحت 82.49متر قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ملک مساحت 82.49متر قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113980/مزایده-واحد-تهیه-خورده-چوب-از-هیزم-صنعتی-و--'>مزایده واحد تهیه خورده چوب از هیزم صنعتی و ... / مزایده, مزایده واحد تهیه خورده چوب از هیزم صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114002/مزایده-پلاکهای-ثبتی-22-و-47-فرعی-از-75-اصلی'>مزایده پلاکهای ثبتی 22 و 47 فرعی از 75 اصلی / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 22 و 47 فرعی از 75 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114031/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-247-53متر'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 247.53متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 247.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114055/مزایده-ملک-عرضه-شرکت-مساحت-1980متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک عرضه شرکت مساحت 1980متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک عرضه شرکت مساحت 1980متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114084/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-124-88متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.88متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.88متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114133/مزایده-فروش-اقلام-مازاد--اصلاحیه'>مزایده فروش اقلام مازاد - اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد - اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114165/مزایده-آپارتمان-76-متر'>مزایده آپارتمان 76 متر / مزایده,مزایده آپارتمان 76 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114193/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-578229-95متر'>مزایده ملک کاربری کشاورزی 578229.95متر  / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی 578229.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114220/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114256/مزایده-یک-قطعه-باغ-به-سند-رسمی-3641-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغ به سند رسمی 3641 نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به سند رسمی 3641 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114329/مزایده-عمومی-اجاره-مرکز-آموزشی-و-رفاهی'> مزایده عمومی اجاره مرکز آموزشی و رفاهی / آگهی مزایده عمومی,  مزایده عمومی اجاره مرکز آموزشی و رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114402/مزایده-یکدستگاه-خودروی-سواری-سمند-ال-ایکس'>مزایده یکدستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس / مزایده, مزایده یکدستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114437/مزایده-ششدانگ-8-دهنه-مغازه-و-فضای-همکف-کاربری-تجاری'>مزایده ششدانگ 8 دهنه مغازه و فضای همکف کاربری تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ 8 دهنه مغازه و فضای همکف کاربری تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114478/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن--نوبت-دوم'>مزایده فروش سنگ تراورتن - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش سنگ تراورتن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114503/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114521/استعلام-تابلو-سه-سلوله-جهت-تغذیه-الکتروپمپ'>استعلام  تابلو سه سلوله جهت تغذیه الکتروپمپ  / استعلام, تابلو سه سلوله جهت تغذیه الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114523/مزایده-5-عدد-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده 5 عدد تابلو تبلیغاتی / مزایده , مزایده 5 عدد تابلو تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114537/مناقصه-حفر-چاه-عمیق'>مناقصه حفر چاه عمیق     / آگهی مناقصه, مناقصه حفر چاه عمیق    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114551/فراخوان-واگذاری-امور-نگهداری-و-راهبری-امور-تاسیسات'>فراخوان واگذاری امور نگهداری و راهبری امور تاسیسات / فراخوان مناقصه , فراخوان واگذاری امور نگهداری و راهبری امور تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114566/استعلام-آسفالت-محوطه-و-جدول-کشی'>استعلام آسفالت محوطه و جدول کشی / استعلام, استعلام آسفالت محوطه و جدول کشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114579/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-آبی-مساحت-30-000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی آبی مساحت 30.000متر نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین مزروعی آبی مساحت 30.000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114584/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-طرح-هادی'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی / فراخوان, فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114383/استعلام-آسفالت-معابر--روستاها--'>استعلام آسفالت معابر - روستاها ... / استعلام, آسفالت معابر - روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114398/مناقصه-امور-تصدی-گری-حفاظت-اراضی-زراعی-و-باغی-نوبت-دوم'>مناقصه امور تصدی گری حفاظت اراضی زراعی و باغی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور تصدی گری حفاظت اراضی زراعی و باغی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114414/استعلام-انواع-فیلتر'>استعلام انواع فیلتر / استعلام , استعلام انواع فیلتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114435/استعلام-ساخت-و-مونتاژ-و-نصب-تابلو-برق--'>استعلام ساخت و مونتاژ و نصب تابلو برق ... / استعلام , استعلام ساخت و مونتاژ و نصب تابلو برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114451/مناقصه-خدمات-عمومی-و-نگهداری-و-ایجاد-فضای-سبز'>مناقصه خدمات عمومی و نگهداری و ایجاد فضای سبز / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی و نگهداری و ایجاد فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114467/فراخوان-تکمیل-پل'>فراخوان تکمیل پل / مناقصه, فراخوان تکمیل پل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114484/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان-اداری'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان اداری  / استعلام, تعمیر و مرمت ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113672/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-110-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 110 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113694/مزایده-ملک-روستای-دشتی-کلاته-شرقی-نوبت-اول'>مزایده ملک روستای دشتی کلاته شرقی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک روستای دشتی کلاته شرقی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113727/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نیسان-ماکسیما'> مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان ماکسیما  / آگهی مزایده اموال منقول ،  مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113759/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-221-3متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 221.3متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 221.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113794/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 250 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113822/مزایده-ساختمان-مسکونی-با-زیربنای-63-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی با زیربنای 63 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با زیربنای 63 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113855/مزایده-خودرو-وانت-نیسان-به-رنگ-آبی-مدل'>مزایده خودرو وانت نیسان به رنگ آبی مدل  / مزایده,مزایده خودرو وانت نیسان به رنگ آبی مدل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113884/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-100-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 100 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 100 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113919/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو'>مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده  یک دستگاه خودرو سواری پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113947/مزایده-فروش-اموال-و-اثاثیه-مستعمل-و-اسقاطی-بانک'>مزایده فروش اموال و اثاثیه مستعمل و اسقاطی بانک  / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اموال و اثاثیه مستعمل و اسقاطی بانک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113974/مزایده-واگذاری-تعداد-4-دستگاه-خودرو-سبک'>مزایده واگذاری  تعداد 4 دستگاه خودرو سبک  / مزایده , مزایده واگذاری  تعداد 4 دستگاه خودرو سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113998/مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-میدان-اغنام-و-احشام-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری... نوبت دوم / مزایده ,مزایده مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114029/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه  / مزایده ,مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114050/مزایده-4-خط-سیم-کارت-موبایل-همراه-اول'>مزایده 4 خط سیم کارت موبایل همراه اول  / مزایده,مزایده 4 خط سیم کارت موبایل همراه اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114080/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-580-6متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 580.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 580.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114118/مزایده-واگذاری-کارگاه-سنگ-شکن--تجدید'>  مزایده واگذاری کارگاه سنگ شکن ..تجدید  / مزایده ,  مزایده واگذاری کارگاه سنگ شکن ... تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114161/مزایده-فروش-املاک-استان-هرمزگان'>مزایده فروش املاک استان هرمزگان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114186/مزایده-سه-دانگ-سرقفلی-مغازه-مساحت-ده-متر'>مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت ده متر / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی مغازه مساحت ده متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114215/مزایده-گلگیر-جلو-چپ-و-راست-پژو-206---'>مزایده گلگیر جلو چپ و راست پژو 206 .... / مزایده,مزایده گلگیر جلو چپ و راست پژو 206  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114252/مزایده-ملک-کاربری-کشاورزی-مساحت-400000متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک کاربری کشاورزی مساحت 400000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک کاربری کشاورزی مساحت 400000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114326/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-373-50متر'>مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 373.50متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 373.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114395/مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی-و-گلخانه-ای---'>مزایده اجاره اراضی کشاورزی و گلخانه ای .... / مزایده ؛مزایده اجاره اراضی کشاورزی و گلخانه ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114433/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی-چاپ-دوم'>مزایده فروش اقلام اسقاطی چاپ دوم / مزایده ، مزایده فروش اقلام اسقاطی چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114475/مزایده-تعداد-9-عدد-تابلو-تبلیغات--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات - نوبت دوم  / مزایده، مزایده تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114501/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114517/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114518/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-سایپا-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه سواری سایپا پراید / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری سایپا پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114534/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114549/استعلام-ایستگاه-فشارشکن'>استعلام ایستگاه فشارشکن  / استعلام، استعلام ایستگاه فشارشکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114563/استعلام-شیلنگ-(گیریس-و-روغن)-با-سر-شیلنگی'>استعلام شیلنگ (گیریس و روغن) با سر شیلنگی / استعلام , استعلام شیلنگ (گیریس و روغن) با سر شیلنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114601/استعلام-3-آیتم-برد-و-برنامه-ریز'>استعلام 3 آیتم برد و برنامه ریز  / استعلام , استعلام 3 آیتم برد و برنامه ریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114605/مزایده-وانت-تویوتا'>مزایده وانت تویوتا / مزایده، مزایده وانت تویوتا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114620/مناقصه-امور-تغذیه-ای'>مناقصه امور تغذیه ای  / آگهی مناقصه , مناقصه امور تغذیه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114634/مناقصه-توسعه-زیرساخت-پسیو-و-اکتیو-شبکه-دیتا-و--'>مناقصه توسعه زیرساخت پسیو و اکتیو شبکه دیتا و... / مناقصه عمومی, مناقصه توسعه زیرساخت پسیو و اکتیو شبکه دیتا و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114646/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته'>استعلام خرید دوربین مداربسته / استعلام, خرید دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114658/استعلام-تجدید-خرید-1000-متر-کابل-20-کیلوولت-500-میلی-متر-مربع'>استعلام تجدید خرید 1000 متر کابل 20 کیلوولت 500 میلی متر مربع  / استعلام, تجدید خرید 1000 متر کابل 20 کیلوولت 500 میلی متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114604/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-طرح-هادی'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی / فراخوان, فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114606/مزایده-اقلام-مازاد-درمانگاه'>مزایده اقلام مازاد درمانگاه  / مزایده ,مزایده اقلام مازاد درمانگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114621/استعلام-خرید-تجهیزات-و-قطعات-شبکه---'>استعلام خرید تجهیزات و قطعات شبکه  ... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و قطعات شبکه  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114635/استعلام-قیمت'>استعلام قیمت / استعلام,قیمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114647/استعلام-نرم-افزار-SOC'>استعلام نرم افزار SOC / استعلام , استعلام نرم افزار SOC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114659/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114582/مزایده-اقلام-دستگاه-پرورش-اندام'>مزایده اقلام دستگاه پرورش اندام / مزایده، مزایده اقلام دستگاه پرورش اندام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114586/استعلام-خرید-و-نصب-دیزل-ژنراتور-اضطراری-تصفیه-خانه'>استعلام خرید و نصب دیزل ژنراتور اضطراری تصفیه خانه  / استعلام, خرید و نصب دیزل ژنراتور اضطراری تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114608/فراخوان-نهالکاری-به-میزان-320-هکتار-با-شش-نوبت-آبیاری'>فراخوان نهالکاری به میزان 320 هکتار با شش نوبت آبیاری / فراخوان نهالکاری به میزان 320 هکتار با شش نوبت آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114610/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-برف-روب'>مزایده یک دستگاه خودروی برف روب / مزایده , مزایده یک دستگاه خودروی برف روب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114625/استعلام-حمل-پست--'>استعلام حمل پست... / استعلام,حمل پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114637/استعلام-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی--'>استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی ... / استعلام , استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114649/استعلام-داکت-فریم-شاتر-و--'>استعلام داکت فریم شاتر و... / استعلام, استعلام داکت فریم شاتر و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114661/استعلام-نوت-بوک--'>استعلام نوت بوک ... / استعلام, استعلام نوت بوک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114317/استعلام-دیزل-ژنراتور-سه-فاز--'>استعلام دیزل ژنراتور سه فاز... / استعلام,دیزل ژنراتور سه فاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114333/استعلام-صندلی-کنفرانس--'>استعلام صندلی کنفرانس... / استعلام,صندلی کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114347/استعلام-بچه-ماهی-شیربت-و--'>استعلام بچه ماهی شیربت و ... / استعلام, استعلام بچه ماهی شیربت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114362/فراخوان-تکمیل-سالن-آموزشگاه-احداث-دیوار-حائل-و-محوطه-سازی--'>فراخوان تکمیل سالن آموزشگاه، احداث دیوار حائل و محوطه سازی... / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل سالن آموزشگاه، احداث دیوار حائل و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114376/استعلام-بیمه-مسئولیت-مدنی'>استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام , استعلام بیمه مسئولیت مدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114389/استعلام-اقلام-تزئیناتی-با-مارک-کرنوگرین-همراه-با-نصب-کالا-و--'>استعلام اقلام تزئیناتی با مارک کرنوگرین همراه با نصب کالا و ... / استعلام, استعلام اقلام تزئیناتی با مارک کرنوگرین همراه با نصب کالا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114405/مناقصه-اجرای-عملیات-بازسازی-پیست-دو-میدانی'>مناقصه اجرای عملیات بازسازی پیست دو میدانی / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات بازسازی پیست دو میدانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114420/استعلام-خرید-درب-و-پنجره-های-UPVC'>استعلام خرید درب و پنجره های UPVC / استعلام خرید درب و پنجره های UPVC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114442/استعلام-هیدرازین-هیدراته--'>استعلام هیدرازین هیدراته... / استعلام, استعلام هیدرازین هیدراته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114457/مناقصه-خرید-و-اجرای-سیستم-روشنایی'>مناقصه خرید و اجرای سیستم روشنایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و اجرای سیستم روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114473/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113681/مزایده-مغازه-مشاعی-مساحت-7-35متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مشاعی مساحت 7.35متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مشاعی مساحت 7.35متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113707/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-758-08متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 758.08متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 758.08متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113738/مزایده-آپارتمان-مساحت-126-متر'>مزایده آپارتمان مساحت 126 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 126 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113771/مزایده-فروش-تعداد-48-دستگاه-بافندگی-مازاد'>مزایده فروش تعداد 48 دستگاه بافندگی مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 48 دستگاه بافندگی مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113808/مزایده-ششدانگ-خانه-مخروبه-بخش-19-گیلان'>مزایده ششدانگ خانه مخروبه بخش 19 گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مخروبه بخش 19 گیلان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113841/مزایده-ششدانگ-اعیان-یکباب-منزل-عرصه-66-83متر-تجدید'>مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 66.83متر تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان یکباب منزل عرصه 66.83متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113868/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-141-80متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 141.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113901/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-281-633متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 281.633متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 281.633متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113928/مزایده-واگذاری-به-اجاره-بوستان-بام-بهشت--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره بوستان بام بهشت - مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بوستان بام بهشت - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113957/مزایده-فروش-ده-درصد-از-سهام-نوبت-سوم'>مزایده فروش ده درصد از سهام  نوبت سوم  / مزایده ،مزایده فروش ده درصد از سهام  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113987/مزایده-آپارتمان-مساحت-77-7متر'>مزایده آپارتمان مساحت 77.7متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 77.7متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114012/مزایده-تعداد-59-دستگاه-خودرو-و--'>مزایده تعداد 59 دستگاه خودرو و ... / آگهی مزایده, مزایده تعداد 59 دستگاه خودرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114039/مزایده-مغازه-مساحت-بیست-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت بیست متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114063/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / مزایده, مزایده فروش و مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114099/مزایده-پژو-تیپ-405-جی-ال-ایکس-آی'>مزایده پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی  / آگهی مزایده, مزایده پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114140/تجدید-مزایده-تعداد-3-دستگاه-خودرو'>تجدید مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو  / آگهی تجدید مزایده عمومی,تجدید مزایده تعداد 3 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114170/مزایده-یک-قطعه-باغ-سیب-مساحت-1500متر'>مزایده یک قطعه باغ سیب مساحت 1500متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114198/مزایده-ششدانگ-منزل-و-مغازه-265-30متر'>مزایده ششدانگ منزل و مغازه 265.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل و مغازه 265.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114225/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-283-02متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 283.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 283.02متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114267/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114353/مزایده-پایه-متحرک-جرثقیل-و--'>مزایده پایه متحرک جرثقیل و ... / مزایده,مزایده پایه متحرک جرثقیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114416/مزایده-اجاره-مکان-مزرعه-گل-جهت-تولید-و-فروش-گل-و-گیاه'>مزایده اجاره مکان مزرعه گل جهت تولید و فروش گل و گیاه  / آگهی مزایده , مزایده اجاره مکان مزرعه گل جهت تولید و فروش گل و گیاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114448/مزایده-اجاره-مکان-بوفه'>مزایده اجاره مکان بوفه / مزایده , مزایده اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114491/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114492/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-قطعه-یازده-تفکیکی'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی قطعه یازده تفکیکی  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی قطعه یازده تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114508/مناقصه-خرید-1500تن-گل-مجرای-روغنی-کوره-بلند'>مناقصه خرید 1500تن گل مجرای روغنی کوره بلند / مناقصه , مناقصه خرید 1500تن گل مجرای روغنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114525/تجدید-فراخوان-احداث-مخازن-ذخیره-فوم-ایستگاه-آتش-نشانی'>تجدید فراخوان احداث مخازن ذخیره فوم ایستگاه آتش نشانی  / تجدید آگهی فراخوان , تجدید فراخوان احداث مخازن ذخیره فوم ایستگاه آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114512/استعلام-آبرسانی-به-شهرک-صنعتی'>استعلام آبرسانی به شهرک صنعتی  / استعلام ، استعلام آبرسانی به شهرک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114529/استعلام-سیم-مسی-بدون-روکش'>استعلام سیم مسی بدون روکش / استعلام,استعلام سیم مسی بدون روکش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114544/استعلام-زیرسازی-و-جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر--'>استعلام زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر... / استعلام, استعلام زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114553/مزایده-تعدادی-از-کیوسکهای-مطبوعاتی-تنقلاتی-گلفروشی-و-تنقلاتی'>مزایده تعدادی از کیوسکهای مطبوعاتی تنقلاتی، گلفروشی و تنقلاتی / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از کیوسکهای مطبوعاتی تنقلاتی، گلفروشی و تنقلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114558/استعلام-55-دستگاه-اسکناس-شمار-ایستاده--'>استعلام 55 دستگاه اسکناس شمار ایستاده... / استعلام,55 دستگاه اسکناس شمار ایستاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114575/استعلام-انجام-تعمیرات--'>استعلام انجام تعمیرات ... / استعلام , استعلام انجام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114592/مناقصه-خرید-خدمات-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114597/مزایده-آمبولانس-هیوندا'>مزایده آمبولانس هیوندا / مزایده، مزایده آمبولانس هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114615/استعلام-یخ-قالبی--'>استعلام یخ قالبی... / استعلام,یخ قالبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114629/استعلام-در-چوبی-موزاییک-و--'>استعلام در چوبی، موزاییک و ...  / استعلام, استعلام در چوبی، موزاییک و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114641/استعلام-خرید-باطری-خودروئی--'>استعلام خرید باطری خودروئی... / استعلام, استعلام خرید باطری خودروئی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114653/استعلام-سرویس-دوره-ای-یکساله-توربین-های-بادی'>استعلام سرویس دوره ای یکساله توربین های بادی / استعلام, استعلام سرویس دوره ای یکساله توربین های بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114571/مزایده-سرقفلی-مغازه-قطعه-9-تفکیکی'>مزایده سرقفلی مغازه قطعه 9 تفکیکی  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه قطعه 9 تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114580/الحاقیه-و-تمدید-استعلام-ارتقا-ایستگاههای-شبکه-سنجش'>الحاقیه و تمدید استعلام ارتقا ایستگاههای شبکه سنجش / الحاقیه و تمدید استعلام , استعلام  ارتقا ایستگاههای شبکه سنجش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114598/فراخوان-احداث-سالن-ورزشی'>فراخوان احداث سالن ورزشی  / اگهی فراخوان , فراخوان احداث سالن ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114603/مزایده-آمبولانس-پاترول'>مزایده آمبولانس پاترول / مزایده، مزایده آمبولانس پاترول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114619/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114633/استعلام-حمل-پست--'>استعلام  حمل پست ... / استعلام,  حمل پست ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114645/استعلام-قیمت--'>استعلام قیمت ... / استعلام, استعلام قیمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114657/استعلام-ملزومات-پزشکی'>استعلام ملزومات پزشکی / استعلام , استعلام ملزومات پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114335/مناقصه-اجرای-فاضلاب-شهرک-گل-سفید-و-کروکی'>مناقصه اجرای فاضلاب شهرک گل سفید و کروکی / مناقصه اجرای فاضلاب شهرک گل سفید و کروکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114349/استعلام-رک'>استعلام رک / استعلام, رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114364/مناقصه-تهیه-ونگهداری-وتعمیرات-جرثقیلهای-انبار-ها-و-کارگاههای-جانبی'>مناقصه تهیه ونگهداری وتعمیرات جرثقیلهای انبار ها و کارگاههای جانبی /  آگهی فراخوان عمومی,مناقصه تهیه ونگهداری وتعمیرات جرثقیلهای انبار ها و کارگاههای جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114378/استعلام-اقلام-شبکه--'>استعلام اقلام شبکه... / استعلام ، استعلام اقلام شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114391/استعلام-پاورمیتر'>استعلام پاورمیتر / استعلام,پاورمیتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114407/استعلام-تهیه-و-نصب-آسانسور--'>استعلام تهیه و نصب آسانسور ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114423/استعلام-بهاء-تعمیر-و-نگهداری-مرکز-روستایی-محور-جاده-کامیاران'>استعلام بهاء تعمیر و نگهداری مرکز روستایی محور جاده کامیاران  / استعلام بهاء تعمیر و نگهداری مرکز روستایی محور جاده کامیاران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114445/استعلام-بهاء-ممیزی-و-صدور-گواهینامه-سیستم-مدیریت-یكپارچه'>استعلام بهاء ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه / استعلام , استعلام بهاء ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114461/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114479/استعلام-ساک-برزنتی'>استعلام ساک برزنتی  / استعلام , استعلام ساک برزنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113684/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-829-05متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 829.05متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 829.05متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113714/مزایده-یک-دستگاه-یخچال-دو-قلو-اسنوا--ماشین-لباسشویی-و--'>مزایده  یک دستگاه یخچال  دو قلو اسنوا  ، ماشین لباسشویی و ...  / مزایده , مزایده  یک دستگاه یخچال  دو قلو اسنوا  ، ماشین لباسشویی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113744/مزایده-یخچال-ویترینی-و-یک-دستگاه-خمیرگیر'>مزایده یخچال ویترینی  و یک دستگاه خمیرگیر / مزایده, مزایده یخچال ویترینی  و یک دستگاه خمیرگیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113773/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-152-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 152.50متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 152.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113811/مزایده-زمین-شالیزاری-و-باغی-مساحت-700-متر'>مزایده زمین شالیزاری و باغی مساحت 700 متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری و باغی مساحت 700 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113846/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-264-متر-تجدید'>مزایده ملک مساحت عرصه 264 متر تجدید  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 264 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113874/مزایده-اجاره-تعدادی-از-دکه-های-موجود-در-سطح-شهر--مرحله-دوم'>مزایده اجاره تعدادی از دکه های موجود در سطح شهر - مرحله دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از دکه های موجود در سطح شهر - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113906/مزایده-تعداد-4-دستگاه-کولر-گازی-و--'>مزایده تعداد 4 دستگاه کولر گازی و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 4 دستگاه کولر گازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113933/مزایده-آپارتمان-مساحت-63-5متر'>مزایده آپارتمان مساحت 63.5متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 63.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113962/مزایده-ساختمان-مساحت-429-55متر'>مزایده ساختمان مساحت 429.55متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 429.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113990/مزایده-واگذاری-مقداری-کابل-مسی-ضایعاتی'>مزایده  واگذاری مقداری کابل مسی ضایعاتی / مزایده, مزایده  واگذاری مقداری کابل مسی ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114015/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-570-قطعه-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 570 قطعه زمین مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 570 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114043/مزایده-فروش-16-دستگاه-آپارتمان-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 16 دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 16 دستگاه آپارتمان مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114070/مزایده-فروش-اقلام-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری, مزایده فروش اقلام مستعمل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114102/مزایده-فروش-یک-دستگاه-اتوبوس-واحد-شهری-و-املاک'>مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهری و املاک / آگهی مزایده,مزایده  فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهری و املاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114149/مزایده-چند-قطعه-زمین'>مزایده چند قطعه زمین / آگهی مزایده , مزایده چند قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114175/مزایده-میز-lcd-و--'>مزایده میز lcd و ... / مزایده ,مزایده میز lcd و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114205/مزایده-فروش-بیل-بکهو-لودر-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش بیل بکهو لودر  ـ نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش بیل بکهو لودر  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114230/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-120-متر-نوبت-اول'>مزایده واحد تجاری مساحت 120 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 120 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114303/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-دیم'>مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین کشاورزی دیم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک قطعه زمین کشاورزی دیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114359/مزایده-ملک-ثبتی-به-شماره-126-66209'>مزایده ملک ثبتی به شماره 126/66209  / مزایده,مزایده ملک ثبتی به شماره 126/66209 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114425/مزایده-یک-دوم-مشاعی-از-منزل-عرصه-273متر'>مزایده یک دوم مشاعی از منزل عرصه 273متر  / مزایده,مزایده یک دوم مشاعی از منزل عرصه 273متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114459/مزایده-اموال-اسقاطی-و-از-رده-خارج'>مزایده اموال اسقاطی و از رده خارج  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اموال اسقاطی و از رده خارج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114494/استعلام-اصلاح-و-احداث-مسیر'>استعلام اصلاح و احداث مسیر  / استعلام, استعلام اصلاح و احداث مسیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114500/مزایده-فروش-تاکسی-سیستم-پژو-روآ-مدل-1386'>مزایده فروش تاکسی سیستم پژو روآ مدل 1386  / آگهی مزایده , مزایده فروش تاکسی سیستم پژو روآ مدل 1386 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114511/استعلام-تامین-اقلام-یدکی-اطلس-کوپکو--'>استعلام تامین اقلام یدکی اطلس کوپکو... / استعلام, استعلام تامین اقلام یدکی اطلس کوپکو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114527/استعلام-تندیس-یا-صاحب-الزمان-با-قاب-دیواری'>استعلام تندیس یا صاحب الزمان با قاب دیواری / استعلام, استعلام تندیس یا صاحب الزمان با قاب دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114322/استعلام-ترابری-35-نفر-از-امدادگران'>استعلام ترابری 35 نفر از امدادگران / استعلام, استعلام ترابری 35 نفر از امدادگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114337/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114351/استعلام-ترانسمیتر--'>استعلام ترانسمیتر ... / استعلام, استعلام ترانسمیتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114366/استعلام-بازسازی-آشپزخانه'>استعلام بازسازی آشپزخانه  / استعلام , استعلام بازسازی آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114380/مناقصه-خرید-دستگاه-کروماتوگرافی-گازی-(-GC-MASS-)'>مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی ( GC MASS ) / مناقصه,مناقصه خرید دستگاه کروماتوگرافی گازی ( GC MASS )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114393/استعلام-سورتر-اسکناس-GRG-مدل-CM400'>استعلام  سورتر اسکناس GRG مدل CM400 / استعلام,  سورتر اسکناس GRG مدل CM400</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114409/استعلام-سایر-فعالیتهای-خدماتی-اطلاع-رسانی'>استعلام سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی / استعلام, سایر فعالیتهای خدماتی اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114427/استعلام-منبر--'>استعلام منبر ... / استعلام, استعلام منبر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114447/استعلام-تعمیر-اسیدشویی-تعویض-روغن-تزریق-گاز-و--'>استعلام  تعمیر اسیدشویی تعویض روغن تزریق گاز و ... / استعلام, تعمیر اسیدشویی تعویض روغن تزریق گاز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114463/استعلام-زمین-چمن--'>استعلام زمین چمن ... / استعلام , استعلام زمین چمن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114481/استعلام-رایانه-و-چاپگر--'>استعلام رایانه و چاپگر... / استعلام,رایانه و چاپگر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113667/مزایده-فروش-لوله-و-اتصالات-GRP---نوبت-دوم'>مزایده فروش لوله و اتصالات GRP ... نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش لوله و اتصالات GRP ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113686/مزایده-یک-دستگاه-کولر-آبی-7000-آبسال'>مزایده یک دستگاه کولر آبی 7000 آبسال  / مزایده, مزایده یک دستگاه کولر آبی 7000 آبسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113722/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-قدیمی-عرصه-15600متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی عرصه 15600متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه قدیمی عرصه 15600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113749/مزایده-دستگاه-تردمیل--کولر-گازی-پنجره-ای--'>مزایده دستگاه تردمیل  - کولر گازی پنجره ای...  / آگهی مزایده، مزایده دستگاه تردمیل  - کولر گازی پنجره ای... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113780/مزایده-قطعه-زمین-مساحت-3000-متر-نوبت-اول'>مزایده قطعه زمین مساحت 3000 متر نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 3000 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113816/مزایده-مایع-ظرفشویی--'>مزایده مایع ظرفشویی.... / مزایده,مزایده مایع ظرفشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113851/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1505-28متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1505.28متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1505.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113878/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-با-قدمت-سی-سال'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت سی سال / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی با قدمت سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113911/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-81-08متر'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.08متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 81.08متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113940/مزایده-یک-دشتگاه-ماشین-تراش-ساخت-مشور-بلغارستان-با-مارک-MASHSTROY'>مزایده یک دشتگاه ماشین تراش ساخت مشور بلغارستان با مارک MASHSTROY / آگهی مزایده, مزایده یک دشتگاه ماشین تراش ساخت مشور بلغارستان با مارک MASHSTROY</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113966/مزایده-سند-مالکیت-ملک-بخش-نه-ثبت-نکا-نوبت-اول'>مزایده سند مالکیت ملک بخش نه ثبت نکا نوبت اول / مزایده,مزایده سند مالکیت ملک بخش نه ثبت نکا نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113993/مزایده-بهره-برداری-از-تابلو-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی  / اگهی مزایده , مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114022/مزایده-نسبت-به-واگذاری-بازیافت-زباله-محل-دپوی-زباله'>مزایده نسبت به واگذاری بازیافت زباله محل دپوی زباله  / مزایده  , مزایده نسبت به واگذاری بازیافت زباله محل دپوی زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114046/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان وانت / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114074/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-408-3متر-مرحله-دوم'>مزایده ملک مسکونی مساحت 408.3متر مرحله دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 408.3متر مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114114/مزایده-واگذاری-دو-بوفه'>مزایده واگذاری دو بوفه / آگهی مزایده غیر حضوری , مزایده واگذاری دو بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114156/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-مغازه-مساحت-67-2متر'>مزایده پلاک ثبتی بصورت مغازه مساحت 67.2متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت مغازه مساحت 67.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114180/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-265-4متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 265.4متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 265.4متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114210/مزایده-واگذاری-امتیاز-جمع-آوری-و-فروش-پسماندهای-خشک--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندهای خشک - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امتیاز جمع آوری و فروش پسماندها خشک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114240/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-448-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 448 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت عرصه 448 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114312/مزایده-ششدانگ-باغ-مشتمل-بر-ساختمان-بخش-5-یزد'>مزایده ششدانگ باغ مشتمل بر ساختمان بخش 5 یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشتمل بر ساختمان بخش 5 یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114371/آگهی-واگذاری-مشارکتی-امور-رادیولوژی'>آگهی واگذاری مشارکتی امور رادیولوژی / آگهی ، آگهی واگذاری مشارکتی امور رادیولوژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114428/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-مجتمع-بازیافت-چاپ-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی مجتمع بازیافت چاپ دوم  / مزایده ، مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی مجتمع بازیافت چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114465/آگهی-مزایده-عمومی-محدوده-های-رودخانه-ای'>آگهی مزایده عمومی محدوده های رودخانه ای / مزایده,آگهی مزایده عمومی محدوده های رودخانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114496/استعلام-ترمیم-و-اصلاح-محوطه-و-دیوارهای-محوطه'>استعلام ترمیم و اصلاح محوطه و دیوارهای محوطه / استعلام , استعلام ترمیم و اصلاح محوطه و دیوارهای محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114535/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-15-50متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 15.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 15.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114540/استعلام-پروژه-نصب-تابلو-و-علائم--'>استعلام پروژه نصب تابلو و علائم... / استعلام,پروژه نصب تابلو و علائم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114555/استعلام-شیر-یکطرفه-و-شیر-کشویی-و--'>استعلام شیر یکطرفه و شیر کشویی و...  / استعلام , استعلام شیر یکطرفه و شیر کشویی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114569/استعلام-آفت-کش-بیولوژیکی-و--'>استعلام آفت کش بیولوژیکی و ... / استعلام , استعلام آفت کش بیولوژیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114587/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست  / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114588/مزایده-آمبولانس-هیوندا'>مزایده آمبولانس هیوندا / مزایده، مزایده آمبولانس هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114611/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114614/مزایده-خودرو-سواری-پژو-مدل-1383'>مزایده خودرو سواری پژو  مدل 1383 / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو  مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114626/استعلام-تست-150-عدد-فن-کویل'>استعلام تست 150 عدد فن کویل / استعلام , استعلام تست 150 عدد فن کویل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114638/استعلام-شیر-فلکه-چدنی'>استعلام شیر فلکه چدنی / استعلام, شیر فلکه چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114650/استعلام-تهیه-مصالح--'>استعلام تهیه مصالح ... / استعلام , استعلام تهیه مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114662/استعلام-دستگاه-باسکول-محور-کش'>استعلام دستگاه باسکول محور کش / استعلام, استعلام دستگاه باسکول محور کش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114542/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114548/مزایده-سه-دانگ-آپارتمان-با-قدمت-بالای-40-سال'>مزایده سه دانگ آپارتمان با قدمت بالای 40 سال / مزایده,مزایده سه دانگ آپارتمان با قدمت بالای 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114557/مناقصه-عمومی-تهیه-و-حمل-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه عمومی تهیه و حمل لوله پلی اتیلن  / مناقصه , مناقصه عمومی تهیه و حمل لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114573/استعلام-شیر-پروانه-ای-چدنی-ویفری'>استعلام شیر پروانه ای چدنی ویفری  / استعلام , استعلام شیر پروانه ای چدنی ویفری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114591/استعلام-پایان-دهی-و-تکمیل-بنا'>استعلام پایان دهی و تکمیل بنا  / استعلام, استعلام پایان دهی و تکمیل بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114593/مزایده-آمبولانس-مزدا'>مزایده آمبولانس مزدا / مزایده،مزایده آمبولانس مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114613/استعلام-شیر-کنترل-جریان-نوع-توازن-فشار-جنس-چدنی-و--'>استعلام شیر کنترل جریان نوع توازن فشار جنس چدنی  و ... / استعلام, شیر کنترل جریان نوع توازن فشار جنس چدنی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114624/مزایده-فروش-اموال-مسی-نو'>مزایده فروش اموال مسی نو / مزایده , مزایده فروش اموال مسی نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114628/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستا--'>استعلام اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستا .. / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114640/استعلام-خرید-میز-و-صندلی'>استعلام خرید میز و صندلی  / استعلام , استعلام خرید میز و صندلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114652/استعلام-خرید-کپسول-آتش-نشانی'>استعلام خرید کپسول آتش نشانی  / استعلام, استعلام خرید کپسول آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114506/مزایده-5-خودرو-اسقاطی'>مزایده 5 خودرو اسقاطی  / مزایده , مزایده 5 خودرو اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114513/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-طرح-هادی'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی / فراخوان, فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114530/استعلام-تابلوی-کنترل-الکتریکی-V=380-V-AC-I=63-A-TYPE=ASR'>استعلام تابلوی کنترل الکتریکی V=380 V AC I=63 A TYPE=ASR / استعلام تابلوی کنترل الکتریکی V=380 V AC I=63 A TYPE=ASR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114545/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114559/استعلام-خرید-دستگاه-حضور-و-غیاب-تولید-داخل'>استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب تولید داخل / استعلام, استعلام خرید دستگاه حضور و غیاب تولید داخل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114561/مزایده-باطری-خشک-فرسوده-12-ولت--'>مزایده  باطری خشک فرسوده 12 ولت ... / مزایده, مزایده  باطری خشک فرسوده 12 ولت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114576/استعلام-پک-جهت-استفاده-در-تصفیه-خانه--'>استعلام پک جهت استفاده در تصفیه خانه... / استعلام,پک جهت استفاده در تصفیه خانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114594/استعلام-ورق-پلی-کربنات-دو-جداره--'>استعلام ورق پلی کربنات دو جداره... / استعلام,ورق پلی کربنات دو جداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114599/مزایده-زمین-کشاورزی'>مزایده زمین کشاورزی  / مزایده ,مزایده زمین کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114616/استعلام-خرید-کولر-ایستاده-5500-بی-تی-یو-هیمورا'>استعلام خرید کولر ایستاده 5500 بی تی یو هیمورا  / استعلام, خرید کولر ایستاده 5500 بی تی یو هیمورا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114630/استعلام-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی--'>استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی ... / استعلام , استعلام ساخت پاسگاه محیط بانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114642/استعلام-انجام-عملیات-اتصال-سامانه-خورشیدی'>استعلام انجام عملیات اتصال سامانه خورشیدی / استعلام , استعلام انجام عملیات اتصال سامانه خورشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114654/تجدید-مناقصه-عمومی-دستگاه-کلریناتور-با-مخازن-220-لیتری-و--'>تجدید مناقصه عمومی دستگاه کلریناتور با مخازن 220 لیتری و... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی دستگاه کلریناتور با مخازن 220 لیتری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114382/مناقصه-تامین-و-مدیریت-نیروی-انسانی-مربوط-به-امور-خدماتی--'>مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی... / مناقصه, مناقصه تامین و مدیریت نیروی انسانی مربوط به امور خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114397/استعلام-لوازم-خانگی-و-اداری'>استعلام  لوازم خانگی و اداری / استعلام,  استعلام  لوازم خانگی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114411/استعلام-10-عدد-سنسور-فشار-کشش-تسمه-و--'>استعلام 10 عدد سنسور فشار کشش تسمه و ...  / استعلام, استعلام 10 عدد سنسور فشار کشش تسمه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114430/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ... / استعلام,الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114450/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-اجرای-عملیات-طرح-هادی'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی / فراخوان,فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114466/استعلام-سوهان-کره-ای'>استعلام سوهان کره ای / استعلام, استعلام سوهان کره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114483/استعلام-هندپیس-استپلر'>استعلام هندپیس استپلر  / استعلام , استعلام هندپیس استپلر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113671/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-46-5مترمربع'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 46.5مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 46.5مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113692/مزایده-پلاکهای-شماره-a47--a46-مساحت-211متر'>مزایده پلاکهای شماره a47 , a46 مساحت 211متر  / مزایده,مزایده پلاکهای شماره a47 , a46 مساحت 211متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113724/مزایده-مغازه-مساحت-17-7متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه مساحت 17.7متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت 17.7متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113756/مزایده-ماشین-لباسشویی-اجاق-گاز--'>مزایده  ماشین لباسشویی، اجاق گاز ...  / مزایده, مزایده  ماشین لباسشویی، اجاق گاز ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113789/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-132-7متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 132.7متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 132.7متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113818/مزایده-لیفتراک-هایستر-مستعمل-و--'>مزایده لیفتراک هایستر مستعمل و ... / مزایده, مزایده لیفتراک هایستر مستعمل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113854/مزایده-اجاره-زمین-جهت-استقرار-کانکس--نوبت-دوم'>مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113881/مزایده-زمین-مساحت-204-35متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 204.35متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 204.35متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113916/مزایده-آپارتمان-مساحت-پنجاه-و-چهار-متر-و-چهل-و-چهار-دسیمتر'>مزایده آپارتمان مساحت پنجاه و چهار متر و چهل و چهار دسیمتر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت پنجاه و چهار متر و چهل و چهار دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113946/مزایده-ششدانگ-سرقفلی-زیرزمین-تجاری-110-متر'>مزایده ششدانگ سرقفلی زیرزمین تجاری 110 متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی زیرزمین تجاری 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113973/مزایده-سند-مالکیت-قطعه-485-حوزه-ثبتی-نکا-نوبت-اول'>مزایده سند مالکیت قطعه 485 حوزه ثبتی نکا نوبت اول  / مزایده,مزایده سند مالکیت قطعه 485 حوزه ثبتی نکا نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113997/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر-ولوو-L120F--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو L120F  - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوو L120F   - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114025/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره سه فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114049/مزایده-تشک-خوشخواب'>مزایده تشک خوشخواب / آگهی مزایده, مزایده تشک خوشخواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114078/مزایده-اجاره-یک-باب-مغازه-35-متری'>مزایده اجاره یک باب مغازه 35 متری / مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه 35 متری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114116/مزایده-اجاره-واحد-تجاری'>مزایده اجاره واحد تجاری  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114160/اصلاحیه-مزایده-خوئدروهای-مازاد'>اصلاحیه مزایده خوئدروهای مازاد  / مزایده ,اصلاحیه مزایده خوئدروهای مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114185/مزایده-400-قلم-از-اموال-منقول-و-اسقاطی'>مزایده 400 قلم از اموال منقول و اسقاطی  / اگهی مزایده , مزایده 400 قلم از اموال منقول و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114214/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-مرکز-استان-و-شهرستان-ها-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی مرکز استان و شهرستان ها نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی مرکز استان و شهرستان ها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114244/مزایده-ملک-عرصه-174-02متر-قدمت-43-سال'>مزایده ملک عرصه 174.02متر قدمت 43 سال / مزایده,مزایده ملک عرصه 174.02متر قدمت 43 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114321/مزایده-یک-قطعه-زمین-تحت-کارگاه-صنعتی-250متر'>مزایده یک قطعه زمین تحت کارگاه صنعتی 250متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین تحت کارگاه صنعتی 250متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114394/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین--فنجان--دیس--نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین ، فنجان ، دیس - نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده عرصه و اعیان یک قطعه زمین ، فنجان ، دیس- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114432/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-149-50متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 149.50متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 149.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114474/مزایده-واگذاری-چهار-دستگاه-کیوسک-مطبوعاتی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری چهار دستگاه کیوسک مطبوعاتی - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری چهار دستگاه کیوسک مطبوعاتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114498/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114514/مزایده-ششدانگ-یکباب-قطعه-پلاک-بخش-5-ارومیه-طبقه-اول-230-متر'>مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک بخش 5 ارومیه طبقه اول 230 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک بخش 5 ارومیه طبقه اول 230 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114516/استعلام-روغن-مایع-16-کیلویی'>استعلام روغن مایع 16 کیلویی  / استعلام , استعلام روغن مایع 16 کیلویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114532/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان-و-بیماران-مرکز-پزشکی--'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران مرکز پزشکی ... / مناقصه ،مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران مرکز پزشکی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114443/استعلام-سالن-تنیس--'>استعلام سالن تنیس... / استعلام,سالن تنیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114458/استعلام-لوله-آب--'>استعلام لوله آب ... / استعلام, استعلام لوله آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114476/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113682/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-780-14متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 780.14متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 780.14متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113713/مزایده-یک-واحد-مغازه-تجاری-نانوایی-عرصه-شصت-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک واحد مغازه تجاری نانوایی عرصه شصت متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مغازه تجاری نانوایی عرصه شصت متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113743/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-هفتاد-متر'>مزایده ملک مساحت زیربنای هفتاد متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113772/مزایده-لوله-های-آبرسانی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده لوله های آبرسانی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده لوله های آبرسانی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113810/مزایده-فروش-یک-دست-مبل-7-نفره-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دست مبل 7 نفره  نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دست مبل 7 نفره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113842/مزایده-اجاره-31-فضا'>مزایده اجاره 31 فضا  / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره 31 فضا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113873/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-49-5متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 49.5متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 49.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113905/مزایده-فروش-ششدانگ-انبار-مساحت-7960متر'>مزایده فروش ششدانگ انبار مساحت 7960متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ انبار مساحت 7960متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113930/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-94-93متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 94.93متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 94.93متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113960/مزایده-ساختمان-مساحت-382-85متر'>مزایده ساختمان مساحت 382.85متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 382.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113989/مزایده-زمین-بایر-به-پلاک-253-فرعی'>مزایده زمین بایر به پلاک 253 فرعی / مزایده,مزایده زمین بایر به پلاک 253 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114014/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مساحت-203-55متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 203.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 203.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114041/مزایده-یخچال--'>مزایده یخچال...  / مزایده, مزایده یخچال... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114068/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-صنعتی-شهرکهای-تابعه'>مزایده فروش تعدادی از قطعات صنعتی شهرکهای تابعه  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات صنعتی شهرکهای تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114100/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-چهل-و-هشت-یزد-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش چهل و هشت یزد نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش چهل و هشت یزد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114147/مزایده-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-352-98متر'>مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 352.98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه عرصه 352.98متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114174/مزایده-فروش-قطعه-زمین-مساحت-چهل-و-هشت-متر'>مزایده فروش قطعه زمین مساحت چهل و هشت متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت چهل و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114203/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-172-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 172 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 172 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114229/مزایده-روسری'>مزایده روسری  / مزایده, مزایده روسری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114284/مزایده-مبلمان-راحتی'>مزایده مبلمان راحتی  / اگهی مزایده , مزایده مبلمان راحتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114356/مزایده-فروش-یک-واحد-مسکونی-مساحت-230متر'>مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 230متر  / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی مساحت 230متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114422/مزایده-یک-دستگاه-دست-ساز-پرس-کارتون-از-انواع-آهن-آلات-ناودانی-و--'>مزایده  یک دستگاه دست ساز پرس کارتون از انواع آهن آلات ناودانی و ... / آگهی مزایده, مزایده  یک دستگاه دست ساز پرس کارتون از انواع آهن آلات ناودانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114453/مزایده-پلاک-ثبتی-11079-1-اصلی-بخش-یک-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 11079/1 اصلی بخش یک قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 11079/1 اصلی بخش یک قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114493/استعلام-مبدل-حرارتی-صفحه-ای'>استعلام مبدل حرارتی صفحه ای / استعلام, استعلام مبدل حرارتی صفحه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114499/مزایده-پلاک-ثبتی-هشتاد-و-هفت-فرعی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی هشتاد و هفت فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی هشتاد و هفت فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114509/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114526/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-دورانی'>استعلام  حفر دو حلقه چاه دورانی / استعلام , استعلام  حفر دو حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114541/استعلام-خرید-یکدستگاه-کندانسور-هوایی'>استعلام خرید یکدستگاه کندانسور هوایی / استعلام خرید یکدستگاه کندانسور هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114543/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-مغازه-مساحت-33-3متر'>مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 33.3متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از مغازه مساحت 33.3متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114556/استعلام-پیش-بند-یکبار-مصرف-نایلون-سبز-رنگ-مخصوص-اتاق-زایمان'>استعلام پیش بند یکبار مصرف نایلون سبز رنگ مخصوص اتاق زایمان  / استعلام, پیش بند یکبار مصرف نایلون سبز رنگ مخصوص اتاق زایمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114572/استعلام-لوله-رانی-و-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-ناحیه'>استعلام لوله رانی و لوله گذاری خط انتقال آب ناحیه / استعلام ، استعلام لوله رانی و لوله گذاری خط انتقال آب ناحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114589/استعلام-پکیج-تصفیه-فاضلاب--'>استعلام پکیج تصفیه فاضلاب ... / استعلام , استعلام پکیج تصفیه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114590/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-95-06متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 95.06متر / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 95.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114612/استعلام-روغن-سرخ-کردنی'>استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام , استعلام روغن سرخ کردنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114622/مزایده-لوازم-خانگی'>مزایده لوازم خانگی / مزایده، مزایده لوازم خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114627/مناقصه-عمومی-خرید-تهیه-بسته-بندی-بارگیری-حمل-و-باراندازی'>مناقصه عمومی  خرید تهیه، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  خرید تهیه، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114639/استعلام-روشنایی--'>استعلام روشنایی ... / استعلام , استعلام روشنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114651/استعلام-پروژه-احداث-شبکه-فشار-متوسط-و-روشنایی'>استعلام پروژه احداث شبکه فشار متوسط و روشنایی  / استعلام،استعلام پروژه احداث شبکه فشار متوسط و روشنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114663/استعلام-خرید-ویدئو-پرژکتور-و-دوربین-و--'>استعلام خرید ویدئو پرژکتور و دوربین و ... / استعلام, استعلام خرید ویدئو پرژکتور و دوربین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114547/استعلام-نوار-هشدار-دهنده-عرض-W-100mm'>استعلام نوار هشدار دهنده عرض W:100mm / استعلام نوار هشدار دهنده عرض W:100mm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114562/استعلام-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>استعلام خرید لوله های پلی اتیلن  / استعلام , استعلام خرید لوله های پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114570/مزایده-کانکس-ها-و-غرفه-های-موقت-متعلق-به-سازمان-میادین'>مزایده کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان میادین / آگهی مزایده, مزایده کانکس ها و غرفه های موقت متعلق به سازمان میادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114578/استعلام-تابلو-برق'>استعلام تابلو برق  / استعلام , استعلام تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114596/فراخوان-نهالکاری-به-مساحت-10-هکتار'>فراخوان نهالکاری به مساحت 10 هکتار / فراخوان نهالکاری به مساحت 10 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114602/مزایده-واگذاری-استیجاری-مکان-فروشگاه-کتاب'>مزایده واگذاری استیجاری مکان فروشگاه کتاب / مزایده , مزایده واگذاری استیجاری مکان فروشگاه کتاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114618/استعلام-16000-تن-بیس-از-مصالح-کوهی'>استعلام 16000 تن بیس از مصالح کوهی / استعلام 16000 تن بیس از مصالح کوهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114632/استعلام-ملزومات-کارت-شناسایی'>استعلام ملزومات کارت شناسایی / استعلام ملزومات کارت شناسایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114644/استعلام-خرید-دستگاه-جی-پی-اس--'>استعلام خرید دستگاه جی پی اس... / استعلام,خرید دستگاه جی پی اس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114656/استعلام-خرید-دستگاه-کارواش'>استعلام خرید دستگاه کارواش / استعلام, خرید دستگاه کارواش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114338/استعلام-نیاز-به-اتو-بخار'>استعلام نیاز به اتو بخار  / استعلام, نیاز به اتو بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114352/استعلام-دستگاه-اکسیژن-ساز-و-نوار-قلب'>استعلام دستگاه اکسیژن ساز و نوار قلب  / استعلام,دستگاه اکسیژن ساز و نوار قلب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114368/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-اصلاح-شیب-شیروانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه عمومی  عملیات اصلاح شیب شیروانی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اصلاح شیب شیروانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114381/استعلام-ظرف-نمونه-برداری'>استعلام ظرف نمونه برداری / استعلام, استعلام ظرف نمونه برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114396/اصلاحیه-مناقصه-طراحی-تهیه-مصالح-و-ساخت-ایستگاه'>اصلاحیه مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه  / آگهی اصلاحیه مناقصه , اصلاحیه مناقصه طراحی، تهیه مصالح و ساخت ایستگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114410/استعلام-توری-فولادی-سرندی'>استعلام توری فولادی سرندی / استعلام , استعلام توری فولادی سرندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114429/استعلام-شیلنگ-فنری'>استعلام شیلنگ فنری / استعلام , استعلام شیلنگ فنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114449/استعلام-عملیات-خیابانکشی-راه-ورودی-شهرک'>استعلام عملیات خیابانکشی راه ورودی شهرک / استعلام،استعلام عملیات خیابانکشی راه ورودی شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114464/استعلام-تعمیر-باغچه-و-محوطه-سازی-موزاییک-ولش-بتن---'>استعلام تعمیر باغچه و محوطه سازی موزاییک ولش بتن  ... / استعلام, تعمیر باغچه و محوطه سازی موزاییک ولش بتن  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114482/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز ... / استعلام, استعلام خرید اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113669/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-سه-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ملک پلاک ثبتی سه فرعی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی سه فرعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113687/مزایده-قطعه-زمین-زراعی-دیم-مساحت-4023متر'>مزایده قطعه زمین زراعی دیم مساحت 4023متر / مزایده,مزایده قطعه زمین زراعی دیم مساحت 4023متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113723/مزایده-یک-عدد-منبع-آب-6000-لیتری'>مزایده یک عدد منبع آب 6000 لیتری  / مزایده ,مزایده یک عدد منبع آب 6000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113755/مزایده-واگذاری-املاک-کاربری-دامداری-مسکونی-باغ-ورزشی'>مزایده واگذاری املاک کاربری دامداری مسکونی باغ ورزشی  / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری دامداری مسکونی باغ ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113783/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-192-25متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 192.25متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 192.25متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113817/مزایده-وانت-زامیاد-نوبت-دوم'>مزایده وانت زامیاد نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده وانت زامیاد  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113852/مزایده-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده آپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113879/مزایده-سرنده-چراغ-دار--شال-داشبورد-کلید-لمسی--'>مزایده سرنده چراغ دار - شال داشبورد- کلید لمسی... / مزایده,مزایده سرنده چراغ دار - شال داشبورد- کلید لمسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113914/مزایده-واحد-تهیه-خورده-چوب-از-هیزم-صنعتی-و--'>مزایده واحد تهیه خورده چوب از هیزم صنعتی و ... / مزایده, مزایده واحد تهیه خورده چوب از هیزم صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113941/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-264-83متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 264.83متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 264.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113968/مزایده-محصولات-سردرختی--نوبت-دوم'>مزایده محصولات سردرختی...نوبت دوم / مزایده, مزایده محصولات سردرختی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113995/مزایده-یک-دستگاه-موتور-جوش--'>مزایده یک دستگاه موتور جوش... / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور جوش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114024/فراخوان-مزایده-اجاره-محل---تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده اجاره محل ... تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید مزایده , فراخوان مزایده اجاره محل ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114048/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / آگهی مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114077/مزایده-اتومبیل-سواری-پژو-405glx'>مزایده اتومبیل سواری پژو 405glx  / مزایده, مزایده اتومبیل سواری پژو 405glx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114115/مزایده-یک-دستگاه-آسیاب-گلوله-ای-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه آسیاب گلوله ای- نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک دستگاه آسیاب گلوله ای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114157/مزایده-دستگاه-برش-سنگ'>مزایده دستگاه برش سنگ  / اگهی مزایده , مزایده دستگاه برش سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114183/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1800متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1800متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1800متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114211/مزایده-فروش-املاک-مازاد-و-تملیکی-مرکز-استان-و-شهرستان-ها'>مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی مرکز استان و شهرستان ها  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی مرکز استان و شهرستان ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114241/مزایده-دستگاه-دریل-اتوماتیک'>مزایده دستگاه دریل اتوماتیک  / اگهی مزایده , مزایده درستگاه دریل اتوماتیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114315/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-لیفان-620'>مزایده یک دستگاه خودرو  لیفان 620 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو  لیفان  620</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114384/مزایده-ورق-آجدار-روی-کانال-در-کف'>مزایده ورق آجدار روی کانال در کف / مزایده,مزایده ورق آجدار روی کانال در کف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114431/تجدید-مزایده-فروش-خودرو'>تجدید مزایده فروش خودرو / مزایده , تجدید مزایده فروش خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114471/مزایده-اجاره-سالن'>مزایده اجاره سالن / مزایده , مزایده اجاره سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114497/فراخوان-مناقصه-FISHER-I-P-TRANSDUCERS'>فراخوان مناقصه FISHER I/P TRANSDUCERS / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه FISHER I/P TRANSDUCERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114510/مزایده-فروش-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش خودروی سواری سمند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114515/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114531/استعلام-عملیات-تهیه-حمل-و-نصب-و-تجهیزات-چاه--'>استعلام عملیات تهیه، حمل و نصب و تجهیزات چاه... / استعلام, استعلام عملیات تهیه، حمل و نصب و تجهیزات چاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114546/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114560/استعلام-فعالیت-های-پیک--'>استعلام فعالیت های پیک ... / استعلام , استعلام فعالیت های پیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114565/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-زیربنای-نود-و-نه-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت زیربنای نود و نه متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت زیربنای نود و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114577/استعلام-برق-اضطراری-یو-پی-اس'>استعلام برق اضطراری یو پی اس  / استعلام, برق اضطراری یو پی اس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114595/مناقصه-انجام-امور-خدمات-مشاوره-تلفنی'>مناقصه  انجام امور خدمات مشاوره تلفنی  / اگهی مناقصه , مناقصه  انجام امور خدمات مشاوره تلفنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114600/مزایده-آمبولانس-مزدا'>مزایده آمبولانس مزدا / مزایده،مزایده آمبولانس مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114617/فراخوان-خرید--نصب-و-راه-اندازی-2-ست-کامل-جک'>فراخوان خرید . نصب و راه اندازی 2 ست کامل جک / فراخوان خرید . نصب و راه اندازی 2 ست کامل جک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114631/فراخوان-بیمه-مسئولیت-مدنی-رزیدنت-ها'>فراخوان بیمه مسئولیت مدنی رزیدنت ها  / فراخوان , فراخوان بیمه مسئولیت مدنی رزیدنت ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114643/استعلام-نصب-دوربین-و-تجهیزات-مربوطه'>استعلام نصب دوربین و تجهیزات مربوطه  / استعلام,استعلام نصب دوربین و تجهیزات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114655/استعلام-خرید-ویدئو-پرژکتور-و-دوربین-و-تلسکوپ'>استعلام خرید ویدئو پرژکتور و دوربین و تلسکوپ / استعلام, استعلام خرید ویدئو پرژکتور و دوربین و تلسکوپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114314/استعلام-ست-ترمیم-مینیسک-و--'>استعلام ست ترمیم مینیسک و ... / استعلام , استعلام ست ترمیم مینیسک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114331/استعلام-خرید-دستگاه-ذخیره-ساز'>استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز / استعلام, استعلام خرید دستگاه ذخیره ساز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114343/مناقصه-عملیات-اجرایی-رپرگذاری-رودخانه-ها'>مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه ها  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114360/استعلام-لوله-mm20-2--'>استعلام لوله mm20*2... / استعلام,لوله mm20*2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114374/استعلام-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب-جهت-انجام-ماموریت-اداری'>استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب جهت انجام ماموریت اداری / استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب جهت انجام ماموریت اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114387/فراخوان-خط-تغذیه-شهرک-اندیشه'>فراخوان خط تغذیه شهرک اندیشه / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان خط تغذیه شهرک اندیشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114403/ارزیابی-کیفی-مشاوران-جهت-تهیه-طرح-ناحیه-نوشهر'>ارزیابی کیفی مشاوران جهت تهیه طرح ناحیه نوشهر / فراخوان,ارزیابی کیفی مشاوران جهت تهیه طرح ناحیه نوشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114418/استعلام-قرارداد-پشتیبانی'>استعلام قرارداد پشتیبانی  / استعلام,استعلام قرارداد پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114439/مناقصه-تهیه-طرح--'>مناقصه تهیه طرح... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114455/استعلام-سیل-شانه-ای'>استعلام سیل شانه ای / استعلام, استعلام هیدرازین هیدراته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114470/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-خدماتی-تدارکاتی-و-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی تدارکاتی و پشتیبانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام امور خدماتی تدارکاتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114487/مناقصه-عمومی-تکمیل-مدرسه---'>مناقصه عمومی تکمیل مدرسه .... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113679/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-338-56متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 338.56متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 338.56متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113702/مزایده-تهیه-و-نصب-3-دستگاه-تلویزیون--ـ-نوبت-دوم'>مزایده تهیه و نصب 3 دستگاه تلویزیون... ـ نوبت دوم / مزایده مزایده تهیه و نصب 3 دستگاه تلویزیون...  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113734/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سیتروئن'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیتروئن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113765/مزایده-فروش-8000-لیتر-روغن-سوخته-مازاد-مرحله-دوم'>مزایده فروش 8000 لیتر روغن سوخته مازاد مرحله دوم  / مزایده , مزایده فروش 8000 لیتر روغن سوخته مازاد مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113805/مزایده-فروش-انواع-کنتورهای-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع کنتورهای اسقاطی - نوبت دوم  / مزایده, مزایده فروش انواع کنتورهای اسقاطی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113836/مزایده-فروش-املاک-استان-بوشهر'>مزایده فروش املاک استان بوشهر  / مزایده,مزایده فروش املاک استان بوشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113863/مزایده-منزل-قولنامه-ای-عرصه-110-متر'>مزایده منزل قولنامه ای عرصه 110 متر / مزایده,مزایده منزل قولنامه ای عرصه 110 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113896/مزایده-آپارتمان-قطعه-7-تفکیکی'>مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان قطعه 7 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113923/مزایده-مال-منقول-و-غیر-منقول-لودر-ولوو'>مزایده مال منقول و غیر منقول لودر ولوو / مزایده , مزایده مال منقول و غیر منقول لودر ولوو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113953/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند-تیپ-lx'>مزایده یک دستگاه سواری سمند تیپ lx  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری سمند تیپ lx </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1113982/مزایده-فروش-املاک-و-مستغلات-و-اموال-منقول'>مزایده فروش املاک و مستغلات و اموال منقول / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش املاک و مستغلات و اموال منقول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114003/مزایده-یک-دستگاه-سوزوکی-ویتارا'>مزایده یک دستگاه سوزوکی ویتارا / مزایده, مزایده یک دستگاه سوزوکی ویتارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114033/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 500 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114058/آگهی-مزایده-2-دستگاه-ژنراتور-کاترپیلار-و--'>آگهی مزایده 2 دستگاه ژنراتور کاترپیلار و... / آگهی مزایده , آگهی مزایده 2 دستگاه ژنراتور کاترپیلار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114088/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-18-000متر'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 18.000متر  / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 18.000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114135/مزایده-عمومی-واگذاری-جایگاه-پمپ-CNG-تجدید'>مزایده عمومی واگذاری جایگاه پمپ CNG تجدید  / مزایده عمومی واگذاری جایگاه پمپ CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114166/مزایده-تیغه-سال-15-سانتی'>مزایده تیغه سال 15 سانتی / آگهی مزایده، مزایده تیغه سال 15 سانتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114194/مزادیده-عمومی-فروش-3-باب-زمین-تجاری'>مزادیده عمومی فروش 3 باب زمین تجاری / مزایده عمومی, مزادیده عمومی فروش 3 باب زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114222/مزایده-فروش-20-دستگاه-سطل-آشغال-صنعتی--نوبت-دوم'>مزایده فروش 20 دستگاه سطل آشغال صنعتی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 20 دستگاه سطل آشغال صنعتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114257/مزایده-رهن-و-اجازه-زیر-زمین-مجتمع-تجاری'>مزایده رهن و اجازه زیر زمین مجتمع تجاری / مزایده, مزایده رهن و اجازه زیر زمین مجتمع تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114345/مزایده-ماسه-شسته--'>مزایده ماسه شسته... / مزایده, مزایده ماسه شسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114412/مزایده-بهره-برداری-تبلیغاتی-از-استند-و-بیلبورد--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری تبلیغاتی از استند و بیلبورد... نوبت دوم / مزایده, مزایده بهره برداری تبلیغاتی از استند و بیلبورد... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114441/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سالن-تیراندازی-و-سالن-بدنسازی'>مزایده واگذاری به اجاره  سالن تیراندازی و سالن بدنسازی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  سالن تیراندازی و سالن بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114489/مزایده-فروش-انواع-کانکس--تابلو-کنترل'>مزایده فروش انواع کانکس ، تابلو کنترل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع کانکس ، تابلو کنترل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114504/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز-'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز:  / استعلام, استعلام خرید اقلام مورد نیاز: </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114522/استعلام-تهیه-تجهیزات-و-اجرای-شبکه-20-کیلوولت--'>استعلام تهیه تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت... / استعلام, استعلام تهیه تجهیزات و اجرای شبکه 20 کیلوولت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114528/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-5-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114538/استعلام-نیروی-خدماتی--'>استعلام نیروی خدماتی... / استعلام, استعلام نیروی خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114552/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام, استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114567/استعلام-مایع-ظرفشوئی-100-لیمو--'>استعلام مایع ظرفشوئی 100 لیمو... / استعلام, استعلام مایع ظرفشوئی 100 لیمو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114581/مزایده-واگذاری-استیجاری-مکان-بوفه-مرکز-پزشکی--'>مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه مرکز پزشکی... / مزایده , مزایده واگذاری استیجاری مکان بوفه مرکز پزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114585/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114607/استعلام-مانیتورینگ--'>استعلام مانیتورینگ ... / استعلام, استعلام مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114609/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405 / مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114623/استعلام-اجرای-بهسازی-محیط-و-اصلاح-معابر-روستاها--'>استعلام  اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاها ... / استعلام, اجرای بهسازی محیط و اصلاح معابر روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114636/استعلام-دستگاه-اندازه-گیر--'>استعلام دستگاه اندازه گیر ... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114648/استعلام-خرید-پهباد'>استعلام خرید  پهباد / استعلام استعلام خرید  پهباد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1114660/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق... / استعلام,فعالیت های نصب تاسیسات برق...</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 22 تاريخ : دوشنبه 8 مرداد 1397 ساعت: 14:47