اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.2.04 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110746/مناقصه-خدمات-پیمان-س... با عنوان : اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 97.2.04 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110746/مناقصه-خدمات-پیمان-سپاری-تنظیف-و-امور-اداری'>مناقصه خدمات پیمان سپاری تنظیف و امور اداری / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پیمان سپاری تنظیف و امور اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110748/مناقصه-خاکبرداری-خاکریزی-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مناقصه  خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری... نوبت دوم مرحله اول / مناقصه عمومی , مناقصه  خاکبرداری خاکریزی و جدول گذاری... نوبت دوم مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110750/مناقصه-حمل-و-بارگیری-بخشی-از-کلینکر-تولیدی'>مناقصه حمل و بارگیری بخشی از کلینکر تولیدی / مناقصه ، مناقصه حمل و بارگیری بخشی از کلینکر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110751/فراخوان-مناقصه-خرید-700-عدد-باکس-پالت-فلزی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید 700 عدد باکس پالت فلزی  - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید 700 عدد باکس پالت فلزی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110755/مناقصه-کاغذ-تحریر-4-5-ورقی--'>مناقصه کاغذ تحریر 4/5 ورقی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کاغذ تحریر 4/5 ورقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110757/مناقصه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-پرسنل'>مناقصه تامین طبخ و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه تامین طبخ و توزیع غذای پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110758/مناقصه-تامین-خدمات-وسائط-نقلیه'>مناقصه تامین خدمات وسائط نقلیه / آگهی مناقصه , مناقصه تامین خدمات وسائط نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110759/فراخوان-مناقصه-حفظ-و-نگهداری-حیات-وحش-در-مرکز-قرنطینه--'>فراخوان مناقصه حفظ و نگهداری حیات وحش در مرکز قرنطینه... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه حفظ و نگهداری حیات وحش در مرکز قرنطینه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110761/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-حفرات-خالی-(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110762/مناقصه-تامین-الکتروموتور-ضد-انفجار-290-کیلووات-نوبت-دوم'>مناقصه تامین الکتروموتور ضد انفجار 290 کیلووات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین الکتروموتور ضد انفجار 290 کیلووات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110765/فراخوان-خدمات-پیمانکاری-جهت-سرویس--نگهداری-و-تعمیر-سیستم-های-گرمایشی-و-سرمایشی'>فراخوان خدمات پیمانکاری جهت سرویس ، نگهداری و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه   خدمات پیمانکاری جهت سرویس ، نگهداری و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110767/تمدید-مناقصه-پروژه-تهیه-تدوین-و-تصویب-برنامه-راهبری--عملیاتی-شهر'>تمدید مناقصه پروژه تهیه، تدوین و تصویب برنامه راهبری - عملیاتی شهر / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه پروژه تهیه، تدوین و تصویب برنامه راهبری - عملیاتی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110768/مناقصه-احداث-بخشی-از-کانال-های-انتقال-آب-روستای--(نوبت-دوم)'>مناقصه احداث بخشی از کانال های انتقال آب روستای... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث بخشی از کانال های انتقال آب روستای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110770/مناقصه-خرید-شیرآلات-صنعتی'>مناقصه خرید شیرآلات صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید شیرآلات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110771/مناقصه-خدمات-مهندسی-ژئوتکنیک-و-مقاومت-پروژه-آبرسانی--(نوبت-دوم)'>مناقصه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت پروژه آبرسانی... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت پروژه آبرسانی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110774/فراخوان-تعویض-سقف-مخزن-5025-واحد-مخازن'>فراخوان تعویض سقف مخزن 5025 واحد مخازن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تعویض سقف مخزن 5025 واحد مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110775/مناقصه-پروژه-احداث-و-بهسازی-کانال-های-آبیاری-عمومی-شهرستان---(نوبت-دوم)'>مناقصه پروژه احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی شهرستان ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی شهرستان ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110777/استعلام-تجهیزات-آتش-نشانی'>استعلام تجهیزات آتش نشانی  / استعلام, تجهیزات آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110780/استعلام-خرید-انواع-یراق-آلات'>استعلام خرید انواع یراق آلات  / استعلام, خرید انواع یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110781/استعلام-ناودانی--'>استعلام ناودانی ... / استعلام , استعلام ناودانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110783/مناقصه-عمومی-دستگاه-تغلیظ-آب-پنیر-به-روش-NF-نانوفیلتراسیون'>مناقصه عمومی دستگاه تغلیظ آب پنیر به روش NF نانوفیلتراسیون / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دستگاه تغلیظ آب پنیر به روش NF نانوفیلتراسیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110784/مناقصه-حفاری-و-لکه-گیری-در-شهرک-صنعتی---(نوبت-دوم)'>مناقصه حفاری و لکه گیری در شهرک صنعتی....  (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه حفاری و لکه گیری در شهرک صنعتی....  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110785/تجدید-مناقصه-خرید-19150-متر-لوله-چدن-داکتیل-ضد-زلزله'>تجدید مناقصه خرید 19150 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 19150 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110786/تجدید-مناقصه-خرید-مخزن-پیش-ساخته-2000-متر-مکعبی-طرح-اصلاح--'>تجدید مناقصه خرید مخزن پیش ساخته 2000 متر مکعبی طرح اصلاح... / آگهی فراخوان تجدید مناقصات, تجدید مناقصه خرید مخزن پیش ساخته 2000 متر مکعبی طرح اصلاح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110787/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار--'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار... / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110790/استعلام-مواد-لبنی-مصرفی-آشپزخانه-شامل-شیر-پنیر-ماست-و-کشک'>استعلام مواد لبنی مصرفی آشپزخانه شامل شیر، پنیر، ماست و کشک / استعلام, مواد لبنی مصرفی آشپزخانه شامل شیر، پنیر، ماست و کشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110791/استعلام-تکمیل-مدرسه-3-کلاسه'>استعلام تکمیل مدرسه 3 کلاسه / استعلام,استعلام تکمیل مدرسه 3 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110792/آگهی-مناقصه-عمومی-مقدار-بیست-و-پنج-25-تن-میلگرد-آلومینیومی'>آگهی مناقصه عمومی مقدار بیست و پنج 25 تن میلگرد آلومینیومی / آگهی مناقصه عمومی, آگهی مناقصه عمومی مقدار بیست و پنج 25 تن میلگرد آلومینیومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110794/استعلام-امور-تاسیساتی'>استعلام امور تاسیساتی  / استعلام,استعلام امور تاسیساتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110795/استعلام-نبشی-استینلس--'>استعلام نبشی استینلس ... / استعلام , استعلام نبشی استینلس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110796/مناقصه-ساماندهی-و-پاکسازی-بخشی-از-رودخانه---(نوبت-دوم)'>مناقصه ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه ... (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه ساماندهی و پاکسازی بخشی از رودخانه ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110799/استعلام-پچ-کورد'>استعلام پچ کورد / استعلام,استعلام پچ کورد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110800/مناقصه-65-تن-ورق-فولادی--'>مناقصه 65 تن ورق فولادی... / مناقصه عمومی, مناقصه 65 تن ورق فولادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110801/استعلام-انجام-عملیات-نگهداری-راه-های-سطح-حوزه-استححفاظی--'>استعلام انجام عملیات نگهداری راه های سطح حوزه استححفاظی ... / استعلام, انجام عملیات نگهداری راه های سطح حوزه استححفاظی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110802/فراخوان-انجام-کلیه-خدمات-انتظامی-و-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان انجام کلیه خدمات انتظامی و حفاظت فیزیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه انجام کلیه خدمات انتظامی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110804/مناقصه-طراحی-سازه-اجرای-فونداسیون--آهن-کشی---نوبت-دوم'>مناقصه طراحی سازه اجرای فونداسیون ، آهن کشی ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی سازه اجرای فونداسیون ، آهن کشی ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110805/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110806/مناقصه-لوله-و-اتصالات-استیل-بدون-درز'>مناقصه لوله و اتصالات استیل بدون درز  / آگهی مناقصه عمومی, آگهی مناقصه لوله و اتصالات استیل بدون درز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110807/فراخوان-مناقصه-RETRACTABLE-GROUNDINDG-ASSEMBLY-RGA-(نوبت-دوم)'>فراخوان مناقصه RETRACTABLE GROUNDINDG ASSEMBLY RGA (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه  RETRACTABLE GROUNDINDG ASSEMBLY RGA  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110808/استعلام-دستگاه-کبری-سل-KOBRA-CELL'>استعلام دستگاه کبری سل KOBRA-CELL / استعلام, دستگاه کبری سل KOBRA-CELL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110810/استعلام-گارو-خونگیری--'>استعلام گارو خونگیری ... / استعلام , استعلام گارو خونگیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110811/مناقصه-طراحی--تهیه-و-راه-اندازی-سیستم-نور-مصنوعی--(نوبت-دوم)'>مناقصه طراحی ، تهیه و راه اندازی سیستم نور مصنوعی... (نوبت دوم) / مناقصه .مناقصه طراحی ، تهیه و راه اندازی سیستم نور مصنوعی... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110812/مناقصه-حفاری-یک-حلقه-چاه-به-روش-روتاری--'>مناقصه حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری ... / مناقصه عمومی , مناقصه حفاری یک حلقه چاه به روش روتاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110814/مناقصه-خرید-58000-عدد-کلید-مینیاتوری-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 58000 عدد کلید مینیاتوری و ...  - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید 58000 عدد کلید مینیاتوری و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110815/استعلام-انجام-عملیات-تعمیر'>استعلام انجام عملیات تعمیر / استعلام, استعلام انجام عملیات تعمیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110816/مناقصه-ارزیابی-کیفی-خدمات-عمومی-(نوبت-دوم)'>مناقصه ارزیابی کیفی خدمات عمومی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه ارزیابی کیفی خدمات عمومی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110817/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام,  لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110818/استعلام-نیروی-انسانی-جهت-انجام-امور-خدماتی--'>استعلام نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی.... / استعلام, استعلام نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110819/مناقصه-قرارداد-مدیریت-و-اداره-ی-امور-انبار-تجدید'>مناقصه قرارداد مدیریت و اداره ی امور انبار تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه قرارداد مدیریت و اداره ی امور انبار تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110820/فراخوان-اصلاح-و-توسعه-آب-شرب-شهری---نوبت-دوم'>فراخوان  اصلاح و توسعه آب شرب شهری... - نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان  اصلاح و توسعه آب شرب شهری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110821/مناقصه-خرید-6-000-تن-کک-تزریق-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید 6.000 تن کک تزریق (نوبت دوم) / آگهی مناقصه بین المللی عمومی ، مناقصه خرید 6.000 تن کک تزریق (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110822/مناقصه-فعالیت-های-تکمیلی-ساختمانی--نوبت-دوم'>مناقصه فعالیت های تکمیلی ساختمانی... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه فعالیت های تکمیلی ساختمانی... نوبت دم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110823/فراخوان-بین-المللی-تامین-تجهیزات-اکتیو-دیتا-سنتر'>فراخوان بین المللی تامین تجهیزات اکتیو دیتا سنتر  / آگهی فراخوان بین المللی، فراخوان بین المللی تامین تجهیزات اکتیو دیتا سنتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110824/مناقصه-انجام-بخشی-از-امور-خدمات-پشتیبانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی (نوبت دوم) / مناقصه ، مناقصه انجام بخشی از امور خدمات پشتیبانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110825/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-ذخیره-ساز-HP-MSA-2052'>فراخوان خرید یک دستگاه ذخیره ساز HP MSA 2052  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خرید یک دستگاه ذخیره ساز HP MSA 2052</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110826/استعلام-بها-انجام-عملیات-اصلاح-و-تنظیم-شیب-شیروانی-راه-توسط-بولدوزر--'>استعلام بها انجام عملیات اصلاح و تنظیم شیب شیروانی راه توسط بولدوزر ... / استعلام, بها انجام عملیات اصلاح و تنظیم شیب شیروانی راه توسط بولدوزر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110829/مناقصه-پروژه-ریگلاژ-زیرسازی-و-آسفالت-مکانیزه-مرحله-دوم'>مناقصه پروژه ریگلاژ زیرسازی و آسفالت مکانیزه مرحله دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ریگلاژ زیرسازی و آسفالت مکانیزه مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110830/استعلام-خرید-ماکروویو--'>استعلام خرید ماکروویو ... / استعلام, استعلام خرید ماکروویو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110831/استعلام-پروژه-تامین-برق-رسانی-مجتمع-گردشگری'>استعلام  پروژه تامین برق رسانی مجتمع گردشگری / استعلام, پروژه تامین برق رسانی مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110833/تجدید-مناقصه-خرید-چهار-دستگاه-اسکوپی'>تجدید مناقصه خرید چهار دستگاه اسکوپی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید چهار دستگاه اسکوپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110834/مناقصه-ارائه-خدمات-حمل-و-نقل-با-خاور'>مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل با خاور  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل با خاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110836/مناقصه-پروژه-تکمیل-پارک-بانوان--'>مناقصه پروژه تکمیل پارک بانوان... / مناقصه عمومی،مناقصه پروژه تکمیل پارک بانوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110838/استعلام-انجام-خدمات-نقشه-برداری-و-هیدروگرافی-دریاچه-های--'>استعلام انجام خدمات نقشه برداری و هیدروگرافی دریاچه های ... / استعلام, انجام خدمات نقشه برداری و هیدروگرافی دریاچه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110839/فراخوان-خدمات-تاکسی-برون-شهری'>فراخوان خدمات تاکسی برون شهری  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خدمات تاکسی برون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110842/مناقصه-​عملیات-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-شهرک-های-صنعتی-(نوبت-دوم)'>مناقصه ​عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرک های صنعتی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه ​عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرک های صنعتی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110843/استعلام-سرایداری--'>استعلام سرایداری ... / استعلام , استعلام سرایداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110844/استعلام-​تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام ​تولید، انتقال و توزیع برق / استعلام, ​تولید، انتقال و توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110846/فراخوان-جلب-مشارکت-در-سرمایه-گذاری--تجدید'>فراخوان  جلب مشارکت در سرمایه گذاری - تجدید / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان جلب مشارکت در سرمایه گذاری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110847/مناقصه-اجرای-عملیات-پل-روستای---(نوبت-دوم)'>مناقصه  اجرای عملیات پل روستای ...  (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه   اجرای عملیات پل روستای (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110849/فراخوان-مناقصه-اجرای-شبکه-و-انشعابات-پراکنده-جهت-گازرسانی-به-واحدهای-تولیدی'>فراخوان مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه اجرای شبکه و انشعابات پراکنده جهت گازرسانی به واحدهای تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110850/استعلام-پروژه-تامین-برق-رسانی-مجتمع-بین-راهی--'>استعلام  پروژه تامین برق رسانی مجتمع بین راهی.... / استعلام, پروژه تامین برق رسانی مجتمع بین راهی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110851/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام, استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110853/فراخوان-شناسایی-تولیدکنندگان-و-تامین-کنندگان-درب-و-پنجره'>فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان درب و پنجره  / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان درب و پنجره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110854/استعلام-دیگ--'>استعلام دیگ ... / استعلام , استعلام دیگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110857/تجدید-مناقصه-سه-دستگاه-ماموگرافی'>تجدید مناقصه سه دستگاه ماموگرافی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه سه دستگاه ماموگرافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110858/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-کتابخانه-عمومی--'>استعلام  خرید و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی ... / استعلام, خرید و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110859/مناقصه-قرارداد-مدیریت-و-اداره-امور-انبار--تجدید'>مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار  - تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی، مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار  -تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110860/فراخوان-تامین-شیرهای-بین-راهی'>فراخوان تامین شیرهای بین راهی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان تامین شیرهای بین راهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110862/مناقصه-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه آسفالت معابر شهر  / مناقصه, مناقصه آسفالت معابر شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110863/مناقصه-گاز-رسانی-به-مجموعه-کارخانه-های-آسفالت-و-مرغداریها--'>مناقصه گاز رسانی به مجموعه کارخانه های آسفالت و مرغداریها... / مناقصه مناقصه گاز رسانی به مجموعه کارخانه های آسفالت و مرغداریها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110864/استعلام-دستگاه-سوئیچ--'>استعلام دستگاه سوئیچ ... / استعلام, استعلام دستگاه سوئیچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110866/استعلام-نصب-و-ساخت-پست-برق-و-تابلو-برق-ساختمان--'>استعلام  نصب و ساخت پست برق و تابلو برق ساختمان ... / استعلام,  نصب و ساخت پست برق و تابلو برق ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110867/فراخوان-مناقصه-تجهیز-و-تکمیل-سالن-اجتماعات-موزه-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه تجهیز و تکمیل سالن اجتماعات موزه  نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه تجهیز و تکمیل سالن اجتماعات موزه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110869/مناقصه-خرید-25-000-عدد-فلکه-فلزی-پرس-شده'>مناقصه خرید 25.000 عدد فلکه فلزی پرس شده / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 25.000 عدد فلکه فلزی پرس شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110870/استعلام-انجام-حفاری-و-آماربرداری-سطح-آب-و-انجام-آزمایشات-شیمیایی-دریاچه-های--'>استعلام انجام حفاری و آماربرداری سطح آب و انجام آزمایشات شیمیایی دریاچه های ... / استعلام, انجام حفاری و آماربرداری سطح آب و انجام آزمایشات شیمیایی دریاچه های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110871/استعلام-تامین-برق--'>استعلام تامین برق ... / استعلام , استعلام تامین برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110872/استعلام-اسکنر-تخت--'>استعلام اسکنر تخت... / استعلام,استعلام اسکنر تخت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110873/مناقصه-تکمیل-جدول-گذاری-ادامه-خیابان-45-متری--'>مناقصه تکمیل جدول گذاری ادامه خیابان 45 متری ... / مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل جدول گذاری ادامه خیابان 45 متری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110874/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-کتابخانه--'>استعلام خرید و نصب تجهیزات کتابخانه ... / استعلام, استعلام خرید و نصب تجهیزات کتابخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110876/مناقصه-هزینه-ریخته-گری-15000-کیلوگرم-قطعات-برنجی'>مناقصه هزینه ریخته گری 15000 کیلوگرم قطعات برنجی / آگهی مناقصه ، مناقصه هزینه ریخته گری 15000 کیلوگرم قطعات برنجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110877/مناقصه-خرید-10000-کیلوگرم-رنگ-پودری'>مناقصه خرید 10000 کیلوگرم رنگ پودری  / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 10000 کیلوگرم رنگ پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110879/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-آنالایزر-زیست-محیطی--'>مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر زیست محیطی.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید یک دستگاه آنالایزر زیست محیطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110881/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110882/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-سرویس-نگهداری-و-خدماتی-به-صورت-حجمی'>آگهی مناقصه واگذاری امور سرویس نگهداری و خدماتی به صورت حجمی  / آگهی مناقصه واگذاری امور سرویس نگهداری و خدماتی به صورت حجمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110883/مناقصه-انجام-تامین-قطعات-یدکی-پله-های-برقی'>مناقصه انجام تامین قطعات یدکی پله های برقی / مناقصه, مناقصه انجام تامین قطعات یدکی پله های برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110885/استعلام-پروژه-تامین-برق-رسانی--'>استعلام پروژه تامین برق رسانی... / استعلام,استعلام پروژه تامین برق رسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110886/استعلام-سیستم-کنترل-شیر---'>استعلام سیستم کنترل شیر .... / استعلام, استعلام سیستم کنترل شیر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110888/استعلام-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام  لوازم مصرفی دندانپزشکی / استعلام, لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110890/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر--نوبت-دوم'> مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه,   مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110892/مناقصه-خریداری-7-قلم-نهاده-دامی'>مناقصه خریداری 7 قلم نهاده دامی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 7 قلم نهاده دامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110895/استعلام-نظارت-بر-پروژه-های-عمرانی--'>استعلام نظارت بر پروژه های عمرانی ... / استعلام , استعلام نظارت بر پروژه های عمرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110896/مناقصه-تکمیل-پیاده-روسازی-و-احداث-کانال--'>مناقصه تکمیل پیاده روسازی و احداث کانال.... / مناقصه, مناقصه تکمیل پیاده روسازی و احداث کانال....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110897/استعلام-پروژه-تامین-آب-رسانی-مجتمع-بین-راهی--'>استعلام پروژه تامین آب رسانی مجتمع بین راهی ... / استعلام, پروژه تامین آب رسانی مجتمع بین راهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110898/مناقصه-تامین-و-تحویل-تجهیزات-HP'>مناقصه تامین و تحویل تجهیزات HP / مناقصه عمومی , مناقصه تامین و تحویل تجهیزات HP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110901/استعلام-فلومتر-اکسیژن--'>استعلام فلومتر اکسیژن ... / استعلام, استعلام فلومتر اکسیژن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110903/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-سردهنه-سازی-اصلاح-و-بازسازی-دریچه-و--'>مناقصه عمومی انجام عملیات سردهنه سازی، اصلاح و بازسازی دریچه و.... / مناقصه , مناقصه عمومی انجام عملیات سردهنه سازی اصلاح و بازسازی دریچه و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110904/استعلام-کابینت-باتری-فاراتل'>استعلام کابینت باتری فاراتل  / استعلام, کابینت باتری فاراتل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110905/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-انکال'>مناقصه انتخاب پیمانکار انکال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار انکال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110907/مناقصه-انتخاب-مشاور-به-منظور-پروژه'>مناقصه انتخاب مشاور به منظور پروژه / مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب مشاور به منظور پروژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110908/مناقصه-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110909/فراخوان-شناسایی-تامین-کنندگان-داخلی-جهت-خرید-تجهیزات-پسیو'>فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو  / فراخوان , فراخوان شناسایی تامین کنندگان داخلی جهت خرید تجهیزات پسیو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110910/استعلام-سوییچ--'>استعلام سوییچ ... / استعلام , استعلام سوییچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110913/استعلام-پرینتر-مدل-HP1102'>استعلام پرینتر مدل HP1102 / استعلام, پرینتر مدل HP1102</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110914/مناقصه-خرید-دریچه-منهول'>مناقصه  خرید دریچه منهول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید دریچه منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110915/استعلام-منبر--'>استعلام منبر ... / استعلام, استعلام منبر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110916/مناقصه-تهیه-حمل-و-نصب-دیوارهای-بتنی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه حمل و نصب دیوارهای بتنی نوبت دوم  / مناقصه تهیه حمل و نصب دیوارهای بتنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110917/تجدید-فراخوان-احداث-استخر-سرپوشیده'>تجدید فراخوان احداث استخر سرپوشیده / مناقصه عمومی, تجدید فراخوان احداث استخر سرپوشیده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110919/مناقصه-حفاری-چاههای-مشاهده-ای-اکتشافی-تجدید'>مناقصه حفاری چاههای مشاهده ای اکتشافی تجدید / تجدید مناقصه , مناقصه حفاری چاههای مشاهده ای اکتشافی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110921/استعلام-گوشت-گوساله-گرم-نوجوان'>استعلام گوشت گوساله گرم نوجوان  / استعلام, گوشت گوساله گرم نوجوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110922/اصلاحیه-فراخوان-احداث-خط-لوله-42-اینچ--'>اصلاحیه فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ... / اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، اصلاحیه فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110924/استعلام-مواد-غذایی--'>استعلام مواد غذایی ... / استعلام , استعلام مواد غذایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110926/مناقصه-انتخاب-مشاور-به-منظور-پروژه-ایجاد-قابلیت'>مناقصه انتخاب مشاور به منظور پروژه ایجاد قابلیت / مناقصه عمومی مناقصه انتخاب مشاور به منظور پروژه ایجاد قابلیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110928/مناقصه-عمومی-خرید-انواع-پایه-سیمانی-چهارگوش--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110929/مناقصه-تقویت-شبکه-برق-رسانی-به-جرثقیل-های-سقفی-آیل-کوره-نوبت-دوم'>مناقصه تقویت شبکه برق رسانی به جرثقیل های سقفی آیل کوره نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تقویت شبکه برق رسانی به جرثقیل های سقفی آیل کوره نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110930/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-(جدول-گذاری-و--97-02-04'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی (جدول گذاری و ...97.02.04 / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات بهسازی جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110932/استعلام-اجرای-جدول-گذاری--'>استعلام اجرای جدول گذاری ... / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110933/استعلام-خرید-و-نصب-تجهیزات-کتابخانه-عمومی'>استعلام خرید و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی / استعلام, خرید و نصب تجهیزات کتابخانه عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110934/مناقصه-تبدیل-سیم-مسی-(کلاف-و-کبریتی)'>مناقصه تبدیل سیم مسی (کلاف و کبریتی) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تبدیل سیم مسی (کلاف و کبریتی)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110935/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-فضای-سبز-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات فضای سبز در سطح شهر  نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام خدمات فضای سبز در سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110938/تجدید-مناقصه-خدمات-لاینر-هنگر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات لاینر هنگر - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان  ، آگهی تجدید مناقصه خدمات لاینر هنگر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110939/استعلام-ست-پلاسما--'>استعلام ست پلاسما ... / استعلام , استعلام ست پلاسما ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110940/مناقصه-واگذاری-فرآیند-اجرایی-مکانیزاسیون-اسناد-و-ایجاد-آرشیو-الکترونیکی-پرونده-ها--'>مناقصه واگذاری فرآیند اجرایی مکانیزاسیون اسناد و ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده ها... / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری فرآیند اجرایی مکانیزاسیون اسناد و ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110942/استعلام-چسب-آنژیوکت-و-چسب-اتوکلاو'>استعلام چسب آنژیوکت و چسب اتوکلاو / استعلام, چسب آنژیوکت و چسب اتوکلاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110943/مناقصه-واگذاری-پیمان-مدیریت-پایگاه-های-پیش-بیمارستانی'>مناقصه واگذاری پیمان مدیریت پایگاه های پیش بیمارستانی  / مناقصه , مناقصه واگذاری پیمان مدیریت پایگاه های پیش بیمارستانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110944/استعلام-انجام-خدمات-نقشه-برداری--'>استعلام انجام خدمات نقشه برداری ... / استعلام, استعلام انجام خدمات نقشه برداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110945/استعلام-ست-کامل-بازسازی-ACL-PCL'>استعلام  ست کامل بازسازی ACL, PCL / استعلام, ست کامل بازسازی ACL, PCL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110946/فراخوان-خرید-یک-دستگاه-شات-بلاستر'>فراخوان خرید یک دستگاه شات بلاستر / فراخوان , فراخوان خرید یک دستگاه شات بلاستر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110947/فراخوان-مناقصه-عمومی-پروژه-احداث-دو-دهنه-پل-دسترسی-بتنی'>فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث دو دهنه پل دسترسی بتنی / فراخوان مناقصه عمومی فراخوان مناقصه عمومی پروژه احداث دو دهنه پل دسترسی بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110948/مناقصه-عملیات-تکمیلی-مجتمع-آبرسانی--'>مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110949/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستای---'>استعلام اجرای جدول گذاری روستای  ... / استعلام, اجرای جدولگذاری روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110951/مناقصه-جدول-گذاری-معابر'>مناقصه جدول گذاری معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110953/استعلام-خرید-شکل-برای-سیم-کشی-مدار-دوم--'>استعلام خرید  شکل برای سیم کشی مدار دوم ... / استعلام, خرید شکل برای سیم کشی مدار دوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110954/استعلام-صندلی--'>استعلام صندلی ... / استعلام , استعلام صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110955/استعلام-انجام-امور-تاسیسات--'>استعلام انجام امور تاسیسات... / استعلام, استعلام انجام امور تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110956/مناقصه-تعریض-و-بهسازی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه تعریض و بهسازی ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تعریض و بهسازی  ـ نوبت دویم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110958/فراخوان-تجدید-مناقصه-خرید-تجهیزات--نصب-و-راه-اندازی-پروژه-ارتقا-زیر-ساخت-مخابراتی---نوبت-دوم'>فراخوان تجدید مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی پروژه ارتقا زیر ساخت مخابراتی ...- نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, فراخوان تجدید مناقصه خرید تجهیزات ، نصب و راه اندازی پروژه ارتقا زیر ساخت مخابراتی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110959/مناقصه-سایه-بان-اتوبوس-و-تاکسی-سازمان-تجدید'>مناقصه سایه بان اتوبوس و تاکسی سازمان تجدید  / مناقصه , مناقصه سایه بان اتوبوس و تاکسی سازمان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110961/استعلام-خرید-دستگاه-فتوکپی'>استعلام خرید دستگاه فتوکپی  / استعلام, خرید دستگاه فتوکپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110963/فراخوان-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-و-اتفاقات-آب--'>فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات، رفع حوادث و اتفاقات آب ... / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات، رفع حوادث و اتفاقات آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110964/مناقصه-پروژه-برداشت-آسفالت-با-استفاده-از-آسفالت-تراش--'>مناقصه  پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110965/استعلام-کولر-گازی-24000--'>استعلام کولر گازی 24000... / استعلام,استعلام کولر گازی 24000...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110966/استعلام-خرید-حوضچه-کنتور-انشعاب-با-درب-چدن'>استعلام  خرید حوضچه کنتور انشعاب با درب چدن / استعلام, خرید حوضچه کنتور انشعاب با درب چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110968/مناقصه-تهیه-و-اجرای-فونداسیون-و-سازه-ژنراتور-موتور-و-تابلو-برق'>مناقصه  تهیه و اجرای فونداسیون و سازه ژنراتور موتور و تابلو برق / مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و اجرای فونداسیون و سازه ژنراتور موتور و تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110969/مناقصه-عملیات-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آبرسانی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات آبرسانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110970/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110971/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110974/استعلام-سرنگ-استریل-شده--'>استعلام سرنگ استریل شده ... / استعلام, سرنگ استریل شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110975/مناقصه-مطالعه-طراحی-احداث-ایستگاه-پمپاژ-نوبت-دوم'>مناقصه مطالعه طراحی احداث ایستگاه پمپاژ نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه مطالعه طراحی احداث ایستگاه پمپاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110978/فراخوان-احداث-خط-لوله-42-اینچ--'>فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ... / فراخوان عمومی ، فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110980/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110981/مناقصه-خرید-کلرید-فریک'>مناقصه خرید کلرید فریک  / مناقصه ,مناقصه خرید کلرید فریک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110982/استعلام-الکتروپمپ-شناور'>استعلام الکتروپمپ شناور  / استعلام, الکتروپمپ شناور  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110984/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-ساختمان--'>استعلام مرمت و ساماندهی ساختمان ... / استعلام, استعلام مرمت و ساماندهی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110987/تجدید-مناقصه-عملیات-تنظیف-جمع-آوری-و-حمل-پسماند--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات  تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات  تنظیف، جمع آوری و حمل پسماند... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110989/مناقصه-واگذاری-حجمی--زمانی-اداره-انبار-نفت-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره انبار نفت نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره انبار نفت نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110990/مناقصه-تامین-ورق-آهن-تخت-سیم-جوش-آرگون-و--'>مناقصه تامین ورق آهن تخت ،سیم جوش آرگون و ... / آگهی مناقصه ،مناقصه تامین ورق آهن تخت ،سیم جوش آرگون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110991/استعلام-اجرای-جوی-نهری-روستاها--'>استعلام اجرای جوی نهری روستاها ... / استعلام, اجرای جوی نهری روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110992/مناقصه-انجام-عملیات-ساخت-و-نصب--جابجایی-و-جمع-آوری-رفع-نشتی-انشعابات-پراکنده--'>مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری، رفع نشتی انشعابات پراکنده ... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب ، جابجایی و جمع آوری، رفع نشتی انشعابات پراکنده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110993/مناقصه-آسفالت-ورودی-روستای---نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت ورودی روستای ....نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه آسفالت ورودی روستای ....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110996/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110998/استعلام-اقلام-مربوط-به-چاپخانه-شرکت'>استعلام اقلام مربوط به چاپخانه شرکت / استعلام, اقلام مربوط به چاپخانه شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111000/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آشپزخانه'>تجدید مناقصه واگذاری امور آشپزخانه / مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111001/مناقصه-اجرای-میکروسرفیسینگ-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای میکروسرفیسینگ و ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای میکروسرفیسینگ و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111003/آگهی-مناقصه-عمومی-عملیات-اجرایی-احداث-مخزن-هوایی-100'>آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی 100 / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث مخزن هوایی 100</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111004/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-4-دستگاه-دیسک-VSP'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه دیسک VSP / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , فراخوان ارزیابی کیفی خرید 4 دستگاه دیسک VSP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111005/استعلام-خرید-لوازم-دندانپزشکی--'>استعلام خرید لوازم دندانپزشکی ... / استعلام, استعلام خرید لوازم دندانپزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111008/استعلام-انتخاب-مجری-فعالیت-های-تبلیغاتی-جهت-برگزاری-برنامه-های-ستاد-بزرگداشت-مقام-معلم'>استعلام انتخاب مجری فعالیت های تبلیغاتی جهت برگزاری برنامه های ستاد بزرگداشت مقام معلم / استعلام, انتخاب مجری فعالیت های تبلیغاتی جهت برگزاری برنامه های ستاد بزرگداشت مقام معلم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111009/استعلام-پکیج-فن-دار'>استعلام پکیج فن دار / استعلام,استعلام پکیج فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111011/استعلام-بلبرینگ--'>استعلام بلبرینگ ... / استعلام , استعلام بلبرینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111013/مناقصه-خرید-اقلام-جعبه-آلومینیومی-و--'>مناقصه خرید اقلام جعبه آلومینیومی و ...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام جعبه آلومینیومی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111014/استعلام-سیلندر-50-لیتری-مخصوص-گازهای-ویژه-آزمایشگاهی--'>استعلام سیلندر 50 لیتری مخصوص گازهای ویژه آزمایشگاهی ... / استعلام, سیلندر 50 لیتری مخصوص گازهای ویژه آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111015/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-مناطق-نمونه-گردشگری'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای مناطق نمونه گردشگری / فراخوان جذب سرمایه گذار ،فراخوان جذب سرمایه گذار برای مناطق نمونه گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111017/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111019/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ... / استعلام , استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111023/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی  / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111025/مناقصه-پروژه-تعمیرات-اساسی-ساختمان'>مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان  / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه تعمیرات اساسی ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111027/مناقصه-خرید-اقلام-بالکی-و--'>مناقصه خرید اقلام بالکی و ...  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید اقلام بالکی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111028/استعلام-حفاظت-آماده-سازی-و-مرمت-باغ---'>استعلام حفاظت، آماده سازی و مرمت باغ  ... / استعلام , حفاظت، آماده سازی و مرمت باغ  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111030/استعلام-تسطیح-لیزری-اراضی-کشاورزی--'>استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی ... / استعلام , استعلام تسطیح لیزری اراضی کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111031/فراخوان-مناقصه-مرمت-و-بهسازی-سالن-تجاری--'>فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی سالن تجاری... / فراخوان مناقصات عمومی ، فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی سالن تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111035/استعلام-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام تجهیزات پزشکی ... / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111037/فراخوان-مشارکت-در-ساخت-مجتمع-تجاری-اداری-فرهنگی-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری، اداری، فرهنگی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111038/مناقصه-مناقصه-طراحی--خرید-و-نصب-و-تست-و-راه-اندازی-توسعه-پست-نوبت-دوم'>مناقصه مناقصه طراحی ، خرید و نصب و تست و راه اندازی توسعه پست نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه مناقصه طراحی ، خرید و نصب و تست و راه اندازی توسعه پست نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111039/مناقصه-اجرای-پروژه-زیرسازی-تعریض-و-آسفالت-مسیر-دسترسی-به-منطقه--'>مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، تعریض و آسفالت مسیر دسترسی به منطقه... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه زیرسازی، تعریض و آسفالت مسیر دسترسی به منطقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111041/استعلام-تولید-انیمیشن-سه-بعدی-با-کیفیت-ممتاز-مصرف-ماهی-با-دو-عنوان'>استعلام تولید انیمیشن سه بعدی با کیفیت ممتاز مصرف ماهی با دو عنوان / استعلام, تولید انیمیشن سه بعدی با کیفیت ممتاز مصرف ماهی با دو عنوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111044/مناقصه-تامین-3-فروند-شناور-تدارکاتی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین 3 فروند شناور تدارکاتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 3 فروند شناور تدارکاتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111047/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111048/مناقصه-آسفالت-ریزی-معابر-سطح-شهر-و--'>مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ...  / مناقصه عمومی ، مناقصه آسفالت ریزی معابر سطح شهر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111051/استعلام-مطالعه-بررسی-و-مستندسازی-حریم-منظری-میراث-جهانی---'>استعلام مطالعه بررسی و مستندسازی حریم منظری میراث جهانی  ... / استعلام, مطالعه بررسی و مستندسازی حریم منظری میراث جهانی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111052/استعلام-مکانیک-انجام-امور-مکانیکی--'>استعلام مکانیک، انجام امور مکانیکی... / استعلام,استعلام مکانیک، انجام امور مکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111053/فراخوان-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی...نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111056/مناقصه-واگذاری-پروژه-تامین-نیروی-انسانی-در-مشاغل-تکنسینی-برق--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری پروژه تامین نیروی انسانی در مشاغل تکنسینی برق... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری پروژه تامین نیروی انسانی در مشاغل تکنسینی برق... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111060/مناقصه-گچ-کاری-و-سنگ-کاری-97-2-4'>مناقصه گچ کاری و سنگ کاری 97.2.4 / آگهی شناسایی پیمانکار , مناقصه گچ کاری و سنگ کاری 97.2.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111061/استعلام-نظافت--'>استعلام نظافت ... / استعلام , استعلام نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111064/استعلام-خرید-حمل-باراندازی-و-تحویل-لوله-پلی-اتیلن-پروژه--'>استعلام  خرید، حمل باراندازی و تحویل لوله پلی اتیلن پروژه ... / استعلام, خرید، حمل باراندازی و تحویل لوله پلی اتیلن پروژه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111067/مناقصه-لایروبی-تالاب-منطقه-حفاظت-شده'>مناقصه  لایروبی تالاب منطقه حفاظت شده  / آگهی مناقصه, مناقصه  لایروبی تالاب منطقه حفاظت شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111069/مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111071/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111072/مناقصه-خرید-لوله-UPVC-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله UPVC تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله UPVC تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111073/استعلام-خرید-اسپلیت-دو-منظوره-12000'>استعلام خرید اسپلیت دو منظوره 12000 / استعلام, خرید اسپلیت دو منظوره 12000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111074/استعلام-تراشیدن-آسفالت-و-اجرای-سنگ-فرش--'>استعلام تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش ... / استعلام, استعلام تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111075/مناقصه-عملیات-پیوند-درختان'>مناقصه عملیات پیوند درختان  / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات پیوند درختان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111077/تمدید-فراخوان-جابجایی-خطوط-انتقال-از-مسیر-قطار-برقی--'>تمدید فراخوان جابجایی خطوط انتقال از مسیر قطار برقی ... / تمدید فراخوان , تمدید فراخوان جابجایی خطوط انتقال از مسیر قطار برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111083/مناقصه-خرید-ماسه-و-مخلوط-و-بیس-و-سنگ'>مناقصه خرید ماسه و مخلوط و بیس و سنگ  / مناقصه ،مناقصه خرید ماسه و مخلوط و بیس و سنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111086/استعلام-تهیه-1250-سیدر-پروژسترون-0-3-گرمی-و-25-ویال-هورمون--'>استعلام تهیه 1250 سیدر پروژسترون 0.3 گرمی و 25 ویال هورمون ... / استعلام, تهیه 1250 سیدر پروژسترون 0.3 گرمی و 25 ویال هورمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111087/مناقصه-کفپوش-معابر-شهر-پرند'>مناقصه کفپوش معابر شهر پرند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کفپوش معابر شهر پرند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111089/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111091/مناقصه-عمومی-واگذاری-نظارت-بر-عملکرد-فعالیتهای-بهره-برداری-دیسپاچینگ'>مناقصه عمومی واگذاری نظارت بر عملکرد فعالیتهای بهره برداری، دیسپاچینگ / آگهی مناقصه، مناقصه عمومی واگذاری نظارت بر عملکرد فعالیتهای بهره برداری، دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111092/استعلام-مطالعه-پایش-و-مستندسازی-محله-بازار---'>استعلام مطالعه، پایش و مستندسازی محله بازار  .... / استعلام, مطالعه، پایش و مستندسازی محله بازار  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111093/فراخوان-عمومی-ارزیابی-و-تهیه-لیست-پیمانکاران-جهت-احداث-مجموعه-اقامتی'>فراخوان عمومی ارزیابی و تهیه لیست پیمانکاران جهت احداث مجموعه اقامتی / فراخوان عمومی,فراخوان عمومی ارزیابی و تهیه لیست پیمانکاران جهت احداث مجموعه اقامتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111094/تجدید-مناقصه-اجرای-طرح-جدول-گذاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-نوبت-دوم-چاپ-اول'>تجدید مناقصه اجرای طرح جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم چاپ اول / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای طرح جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر  نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111095/استعلام-گچ-پاکتی--'>استعلام گچ پاکتی ... / استعلام,استعلام گچ پاکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111097/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111100/استعلام-شارژ-و-حمل-سیلندر--'>استعلام شارژ و حمل سیلندر ... / استعلام , استعلام شارژ و حمل سیلندر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111101/مناقصه--مناقصه-تعمیر-نصب-بازسازی-ساختمان-ها-و-محوطه-موجود'>مناقصه ، مناقصه تعمیر، نصب بازسازی ساختمان ها و محوطه موجود / مناقصه ، مناقصه تعمیر، نصب بازسازی ساختمان ها و محوطه موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111102/مناقصه-احداث-ابنیه-و-اجرای-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه احداث ابنیه و اجرای فضای سبز - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه و اجرای فضای سبز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111103/مناقصه-بازسازی-ماشینکاری-و-آبکاری-کروم-نوبت-دوم'>مناقصه بازسازی ماشینکاری و آبکاری کروم  نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه بازسازی ماشینکاری و آبکاری کروم  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111104/استعلام-رادیاتور-فولادی-پکیج---'>استعلام رادیاتور فولادی، پکیج .... / استعلام, رادیاتور فولادی، پکیج ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111105/استعلام-برنامه-نویسی-مشاوره-و--'>استعلام برنامه نویسی، مشاوره و ... / استعلام,استعلام برنامه نویسی، مشاوره و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111107/مناقصه-توسعه-پارک'>مناقصه توسعه پارک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111108/استعلام-خرید-پودر-کلر--'>استعلام خرید پودر کلر ... / استعلام, استعلام خرید پودر کلر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111110/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-درون-شهری-و-برون-شهری-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111112/مناقصه-خدمات-کامپکت-ضایعات-(پرس-ورق-های-ضایعاتی)-و--'>مناقصه خدمات کامپکت ضایعات (پرس ورق های ضایعاتی)  و ... / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات کامپکت ضایعات (پرس ورق های ضایعاتی)   و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111113/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-تخصصی-پرورش--'>استعلام  برگزاری دوره آموزشی تخصصی پرورش ... / استعلام, برگزاری دوره آموزشی تخصصی پرورش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111114/استعلام-اتصالات--'>استعلام اتصالات ... / استعلام , استعلام اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111116/مناقصه-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-2-ست-کامل-جک-120-تنی--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 ست کامل جک 120 تنی ...تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی 2 ست کامل جک 120 تنی ...تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111118/استعلام-پروژه-زیرگذاری-بخشی-از-سرشاخه-های---'>استعلام  پروژه زیرگذاری بخشی از سرشاخه های .... / استعلام, پروژه زیرگذاری بخشی از سرشاخه های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111120/مناقصه-خط-کشی-محوری-عابر-پیاده--'>مناقصه خط کشی محوری، عابر پیاده ... / آگهی مناقصه ، مناقصه خط کشی محوری، عابر پیاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111123/استعلام-کانولا'>استعلام کانولا  / استعلام, کانولا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111125/استعلام-کانکس--'>استعلام کانکس ... / استعلام , استعلام کانکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111128/فراخوان-مناقصه-انجام-فعالیتهای-خدماتی-و-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111130/استعلام-انتخاب-مجری-ذیصلاح-به-منظور-تعمیر-و-تجهیز-و-راه-اندازی-مجدد-تصفیه-خانه'>استعلام انتخاب مجری ذیصلاح به منظور تعمیر و تجهیز و راه اندازی مجدد تصفیه خانه / استعلام, انتخاب مجری ذیصلاح به منظور تعمیر و تجهیز و راه اندازی مجدد تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111131/مناقصه-عایقکاری-لوله-های-قسمتهای-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه عایقکاری لوله های قسمتهای مختلف  نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه عایقکاری لوله های قسمتهای مختلف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111132/مناقصه-تهیه-و-حمل-کفپوش-بتنی-پیش-ساخته-پرسی'>مناقصه تهیه و حمل کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و حمل کفپوش بتنی پیش ساخته پرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111134/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-فنس-کشی-و-نصب-حفاظ-فلزی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات فنس کشی و نصب حفاظ فلزی / فراخوان مناقصه عمومی,تجدید مناقصه  اجرای عملیات فنس کشی و نصب حفاظ فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111135/استعلام-واگذاری-اجرای-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات--'>استعلام واگذاری اجرای تعمیرات و نگهداری تاسیسات.... / استعلام, استعلام واگذاری اجرای تعمیرات و نگهداری تاسیسات....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111136/مناقصه-انجام-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-رایانه-ها'>مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی رایانه ها  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی رایانه ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111137/استعلام-احداث-استخر--'>استعلام احداث استخر ... / استعلام , استعلام احداث استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111138/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-و-امور-مرتبط--'>مناقصه نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111140/مناقصه-امورات-خدماتی-شهری-خود-کارهای-رفت-و-روب-و-تنظیف-معابر-عمومی--'>مناقصه امورات خدماتی شهری خود کارهای رفت و روب و تنظیف معابر عمومی ... / آگهی مناقصه , مناقصه  امورات خدماتی شهری خود کارهای رفت و روب و تنظیف معابر عمومی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111141/مناقصه-اصلاح-هندسی--'>مناقصه اصلاح هندسی.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح هندسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111143/استعلام-لایسنس-انلاین-دو-دستگاه-فایروال'>استعلام  لایسنس انلاین دو دستگاه فایروال / استعلام, لایسنس انلاین دو دستگاه فایروال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111146/مناقصه-اصلاح-ساختار-آسانسور-فرسوده---'>مناقصه اصلاح ساختار آسانسور فرسوده .... / آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح ساختار آسانسور فرسوده ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111147/استعلام-تعمیرات--'>استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111149/استعلام-خوراک-بچه-ماهی-GFT3-قزل-آلا'>استعلام خوراک بچه ماهی GFT3 قزل آلا  / استعلام, خوراک بچه ماهی GFT3 قزل آلا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111150/ابطال-مناقصه-خدمات-ایاب-و-ذهاب'>ابطال مناقصه خدمات ایاب و ذهاب / ابطال مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111151/مناقصه-اجرای-پروژه-پست-برق-زمینی-و-شبکه-توزیع-داخلی-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه پست برق زمینی و شبکه توزیع داخلی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111152/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-و-جشنواره--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی و جشنواره... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی و جشنواره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111153/مناقصه-ساماندهی-و-بهسازی-خیابان'>مناقصه ساماندهی و بهسازی خیابان / مناقصه ، مناقصه ساماندهی و بهسازی خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111154/مناقصه-تامین-مصالح-اجرا-و-تجهیز-پست-برق'>مناقصه  تامین مصالح، اجرا و تجهیز پست برق  / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه  تامین مصالح، اجرا و تجهیز پست برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111156/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی-طبقه-بندی-نشده-در-جای-دیگر'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر  / استعلام, سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی طبقه بندی نشده در جای دیگر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111157/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-امور-نظافت-رفت-و-روب-جمع-آوری-و-انتقال-زباله-شهر'>اصلاحیه مناقصه واگذاری امور نظافت، رفت و روب، جمع آوری و انتقال زباله شهر  / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری امور نظافت، رفت و روب، جمع آوری و انتقال زباله شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111158/مناقصه-خرید-38-قلم-انواع-فلنج--نوبت-دوم'>مناقصه خرید 38 قلم انواع فلنج - نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید 38 قلم انواع فلنج - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111160/مناقصه-تامین-بخشی-از-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111161/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-اداری--'>استعلام لوازم و تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام لوازم و تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111163/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی--'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111164/فراخوان-مناقصه-احداث-جاده-و-محل-چاه-شرق'>فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111165/مناقصه-انجام-عملیات-ابنیه-فنی-و-آسفالت-گرم-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ابنیه فنی و آسفالت گرم ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات ابنیه فنی و آسفالت گرم ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111167/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-مجتمع--شهرکهای-کشاورزی-گلخانه-ای-و-شیلاتی'>فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی / فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111168/استعلام-خرید-خدمت-و-انجام-عملیات-اجرایی-قنوات'>استعلام  خرید خدمت و انجام عملیات اجرایی قنوات / استعلام, خرید خدمت و انجام عملیات اجرایی قنوات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111170/مناقصه-بهسازی-و-نوسازی-تجهیزات-علایم-الکتریکی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و نوسازی تجهیزات علایم الکتریکی - نوبت دوم   / مناقصه,مناقصه بهسازی و نوسازی تجهیزات علایم الکتریکی - نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111171/مناقصه-عملیات-تکمیلی-خط-انتقال-آبشیرینکن--'>مناقصه عملیات تکمیلی خط انتقال آبشیرینکن ... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیلی خط انتقال آبشیرینکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111175/مناقصه-بهره-برداری-و-نگهداشت-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه بهره برداری و نگهداشت شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداشت شبکه جمع آوری فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111176/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-عدد-المان--'>مناقصه خرید و نصب یک عدد المان ... / مناقصه, مناقصه خرید و نصب یک عدد المان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111177/استعلام-مطالعه-و-تدوین-ضوابط-تابلوهای-عرصه-و-حریم'> استعلام مطالعه و تدوین ضوابط تابلوهای عرصه و حریم / استعلام ,  استعلام مطالعه و تدوین ضوابط تابلوهای عرصه و حریم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111178/استعلام-بچه-ماهی-کوی-2-گرمی'>استعلام بچه ماهی کوی 2 گرمی  / استعلام, بچه ماهی کوی 2 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111179/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب--'>استعلام احداث کانال انتقال آب ... / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111180/مناقصه-پروژه-آبرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آبرسانی ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه آبرسانی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111181/مناقصات-تامین-برق'>مناقصات تامین برق  / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای,مناقصات تامین برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111182/استعلام-پروژه-گازرسانی--'>استعلام پروژه گازرسانی... / استعلام,استعلام پروژه گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111186/استعلام-محوطه-سازی-(آسفالت-و-زیرسازی)-تک-لبه-و-لوله-کشی-آب'>استعلام محوطه سازی (آسفالت و زیرسازی)، تک لبه و لوله کشی آب  / استعلام, محوطه سازی (آسفالت و زیرسازی)، تک لبه و لوله کشی آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111187/تجدید-مناقصه-کابل-گذاری-فیبر-نوری-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه کابل گذاری فیبر نوری -نوبت دوم / مناقصه , تجدید مناقصه کابل گذاری فیبر نوری -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111189/مناقصه-برون-سپاری-خدمات-راهبردی--'>مناقصه برون سپاری خدمات راهبردی ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه برون سپاری خدمات راهبردی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111190/مناقصه-سرویس-دهی-و-انجام-ماموریتهای-اداری-کارکنان-با-خودروهای-سواری--'>مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداری کارکنان با خودروهای سواری... / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداری کارکنان با خودروهای سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111191/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111192/مناقصه-109-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مناقصه 109 دستگاه خودرو   نوبت دوم  / اگهی فراخوان , مناقصه 109 دستگاه خودرو  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111193/استعلام-لایروبی-و-مرمت-قنات--'>استعلام لایروبی و مرمت قنات ... / استعلام, استعلام لایروبی و مرمت قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111195/مناقصه-خرید-1600-متر-لوله-فولادی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 1600 متر لوله فولادی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید 1600 متر لوله فولادی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111196/استعلام-پروژه-برق-رسانی-مجتمع-بین-راهی---'>استعلام  پروژه برق رسانی مجتمع بین راهی  ... / استعلام, پروژه برق رسانی مجتمع بین راهی  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111197/فراخوان-ارایه-خدمات-مشاوره-ای--'>فراخوان ارایه خدمات مشاوره ای ... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان ارایه خدمات مشاوره ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111198/آگهی-استعلام-ارزیابی-کیفی-انتخاب-مشاور-انجام-خدمات-مشاوره-ای-مطالعات-مراحل-اول-و-دوم-پروژه-احداث-سیستم-اعلام-حریق-نوبت-دوم'>آگهی استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات مشاوره ای مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث سیستم اعلام حریق نوبت دوم  / استعلام, استعلام ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات مشاوره ای مطالعات مراحل اول و دوم پروژه احداث سیستم اعلام حریق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111203/استعلام-شبکه-برق--'>استعلام شبکه برق ... / استعلام , استعلام شبکه برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111204/استعلام-نظارت-بر-طرح-اجرای-بهبود-و-افزایش-تولیدات-دام-طیور--'>استعلام نظارت بر طرح اجرای بهبود و افزایش تولیدات دام، طیور... / استعلام, استعلام نظارت بر طرح اجرای بهبود و افزایش تولیدات دام، طیور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111205/استعلام-هارد-4-ترابایت-اینترال'>استعلام  هارد 4 ترابایت اینترال / استعلام, هارد 4 ترابایت اینترال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111207/مناقصه-خرید-و-نصب-آسفالت-و-قیر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب آسفالت و قیر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب آسفالت و قیر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111208/مناقصه-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111209/مناقصه-خرید-6-دستگاه-ونتیلاتور-تنفسی'>مناقصه خرید 6 دستگاه ونتیلاتور تنفسی  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 6 دستگاه ونتیلاتور تنفسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111210/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز... / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111212/استعلام-تشک-کشتی-به-ابعاد-8-در-8'>استعلام تشک کشتی به ابعاد 8 در 8  / استعلام, تشک کشتی به ابعاد 8 در 8 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111214/استعلام-صندلی-کنفرانس--'>استعلام صندلی کنفرانس... / استعلام,استعلام صندلی کنفرانس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111215/استعلام-مطالعه-پایش-و-مستند-نگاری--'>استعلام مطالعه، پایش و مستند نگاری ... / استعلام , استعلام مطالعه، پایش و مستند نگاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111217/مناقصه-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر'>مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111219/فراخوان-انجام-خدمات-نگهداشت-تاسیسات-صنعتی'>فراخوان انجام خدمات نگهداشت تاسیسات صنعتی  / فراخوان, فراخوان پیمانکار ,فراخوان انجام خدمات نگهداشت تاسیسات صنعتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111222/مناقصه-خرید-کنتور-دیافراگمی'>مناقصه خرید کنتور دیافراگمی  / مناقصه مناقصه خرید کنتور دیافراگمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111223/مناقصه-عملیات-آسفالت-ریزی-شامل-تهیه--بارگیری-حمل--قیرپاشی'>مناقصه عملیات آسفالت ریزی شامل تهیه ، بارگیری ،حمل ، قیرپاشی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات آسفالت ریزی شامل تهیه ، بارگیری ،حمل ، قیرپاشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111224/استعلام-نظارت-بر-طرح-اجرای-بهبود-و-افزایش-تولیدات-دام-طیور-و-توسعه-خدمات-دامپروری--'>استعلام نظارت بر طرح اجرای بهبود و افزایش تولیدات دام، طیور و توسعه خدمات دامپروری... / استعلام, نظارت بر اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات دام، طیور و توسعه خدمات دامپروری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111225/مناقصه-واگذاری-تامین-2-نفر-نیروی-خدماتی'>مناقصه واگذاری تامین 2 نفر نیروی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری تامین 2 نفر نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111226/استعلام-درخواست-خرید-خدمات-مشاوره-ای-و-مهندسی-و-عملیات-اجرایی-قنوات--'>استعلام درخواست خرید خدمات مشاوره ای و مهندسی و عملیات اجرایی قنوات... / استعلام, استعلام درخواست خرید خدمات مشاوره ای و مهندسی و عملیات اجرایی قنوات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111229/استعلام-نظارت-بر-طرح-اجرای-بهبود-و-افزایش-تولیدات-دام-طیور-و-توسعه-خدمات-دامپروری--'>استعلام نظارت بر طرح اجرای بهبود و افزایش تولیدات دام، طیور و توسعه خدمات دامپروری... / استعلام, نظارت بر اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات دام، طیور و توسعه خدمات دامپروری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111232/استعلام-مطالعه-و-پایش--'>استعلام مطالعه و پایش ... / استعلام , استعلام مطالعه و پایش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111234/مناقصه-خرید-مواد-شیمیایی-شامل-145-تن-پلی-آلومینیوم-کلراید-(P-A-C)-و--'>مناقصه خرید مواد شیمیایی شامل 145 تن پلی آلومینیوم کلراید (P.A.C) و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مواد شیمیایی شامل 145 تن پلی آلومینیوم کلراید (P.A.C) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111236/تجدید-فراخوان-مناقصه-آزادسازی-بستر-و-حریم-رودخانه'>تجدید فراخوان مناقصه آزادسازی بستر و حریم رودخانه  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه آزادسازی بستر و حریم رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111237/استعلام-چهاردستگاه-کامپیوتر-کامل-2-دستگاه-چاپگر-و-دو-دستگاه-مانیتور'>استعلام چهاردستگاه کامپیوتر کامل، 2 دستگاه چاپگر و دو دستگاه مانیتور / استعلام, چهاردستگاه کامپیوتر کامل، 2 دستگاه چاپگر و دو دستگاه مانیتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111238/مناقصه-بهسازی-زیرسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111241/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111243/استعلام-اجرای-روکش-آسفالت-گرم---سامانه-ستاد'>استعلام اجرای روکش آسفالت گرم..., سامانه ستاد / استعلام, استعلام اجرای روکش آسفالت گرم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111244/مناقصه-اجاره-ماشین-آلات'>مناقصه اجاره ماشین آلات  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111245/مناقصه-خرید-دستگاه-لباسشویی--'>مناقصه خرید دستگاه لباسشویی... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه لباسشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111246/مناقصه-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-و-نظافت-مجتمع-بیمارستانی--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111247/استعلام-پیمانکار-جهت-کار-حراست-فیزیکی-سایت-ستاد'>استعلام پیمانکار جهت کار حراست فیزیکی ,سایت ستاد / استعلام , استعلام پیمانکار جهت کار حراست فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111249/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111250/مناقصه-احداث-پارک-محله-ای'>مناقصه احداث پارک محله ای  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پارک محله ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111251/استعلام-کف-سازی-پیاده-رو-با-کف-پوش-بتنی-ویبره-ای-پیش-ساخته-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام کف سازی پیاده رو با کف پوش بتنی ویبره ای پیش ساخته, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, کف سازی پیاده رو با کف پوش بتنی ویبره ای پیش ساخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111252/مناقصه-تهیه-و-اجرای-سیمان-رنگی-روی-نمای-برج'>مناقصه  تهیه و اجرای سیمان رنگی روی نمای برج / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه و اجرای سیمان رنگی روی نمای برج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111254/فراخوان-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-تله-متری-رفع-حوادث--'>فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات، تله متری، رفع حوادث... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات، تله متری، رفع حوادث...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111256/مناقصه-عملیات-تهیه-مواد-اولیه-غذایی-طبخ-و-سرویس-دهی-خدماتی--'>مناقصه عملیات تهیه مواد اولیه غذایی، طبخ و سرویس دهی خدماتی... / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مواد اولیه غذایی، طبخ و سرویس دهی خدماتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111258/استعلام-طرح-احیا-و-مرم-قنوات--'>استعلام طرح احیا و مرم قنوات ... / استعلام, طرح احیا و مرم قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111259/استعلام-زیرگذاری--اجرای-عملیات-نشانه-گذاری--'>استعلام زیرگذاری - اجرای عملیات نشانه گذاری ... / استعلام , استعلام زیرگذاری - اجرای عملیات نشانه گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111261/استعلام-نظارت-بر-طرح-اجرای-بهبود-و-افزایش-تولیدات-دام-طیور-و--'>استعلام نظارت بر طرح اجرای بهبود و افزایش تولیدات دام، طیور و ... / استعلام, استعلام  نظارت بر طرح اجرای بهبود و افزایش تولیدات دام، طیور و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111262/مناقصه-لایروبی-تالاب-پارک--'>مناقصه لایروبی تالاب پارک ... / آگهی مناقصه , مناقصه لایروبی تالاب پارک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111263/فراخوان-عمومی-انتخاب-سرمایه-گذار'>فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار / فراخوان عمومی,فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111266/مناقصه-خرید-نقدی-2000-تن-برنج-خارجی-و--'>مناقصه خرید نقدی 2000 تن برنج خارجی  و ... / مناقصه, مناقصه خرید نقدی 2000 تن برنج خارجی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111267/فراخوان-عملیات-نگهداری-و-تعمیرات-رفع-حوادث-و-اتفاقات--'>فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات، رفع حوادث و اتفاقات... / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عملیات نگهداری و تعمیرات، رفع حوادث و اتفاقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111268/مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-تست-و-بازرسی-انشعابات-عادی-شهری-و-روستایی'>مناقصه عمومی انجام عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی شهری و روستایی  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی شهری و روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111269/تجدید-فراخوان-سبک-سازی-و-لایروبی-ترانشه--نوبت-دوم'>تجدید فراخوان سبک سازی و لایروبی ترانشه - نوبت دوم / مناقصه تجدید فراخوان , مناقصه تجدید فراخوان سبک سازی و لایروبی ترانشه - نوبت دومشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111270/استعلام-طراحی-و-چاپ-بنر-اطلاعات-پایه-مراکز-جهاد-کشاورزی-دهستان---'>استعلام طراحی و چاپ بنر اطلاعات پایه مراکز جهاد کشاورزی دهستان  ... / استعلام, طراحی و چاپ بنر اطلاعات پایه مراکز جهاد کشاورزی دهستان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111272/استعلام-مطالعه-پایش-و-مستند-سازی--'>استعلام مطالعه، پایش و مستند سازی ... / استعلام , استعلام مطالعه، پایش و مستند سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111273/مناقصه-تهیه-و-حمل-آب-فضای-سبز-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز تجدید -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل آب فضای سبز تجدید -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111274/استعلام-سرنگ-در-سایزهای-مختلف-و-سوزن-لنست'>استعلام  سرنگ در سایزهای مختلف و سوزن لنست  / استعلام, سرنگ در سایزهای مختلف و سوزن لنست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111278/آگهی-فراخوان-تجهیز-کارخانه-آسفالت-و-شن-و-ماسه'> آگهی فراخوان تجهیز کارخانه آسفالت و شن و ماسه / آگهی فراخوان ، آگهی فراخوان تجهیز کارخانه آسفالت و شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111280/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-بهبود-و-تغذیه-دام-و-طیور--'>استعلام نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام و طیور... / استعلام, استعلام نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام و طیور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111283/اصلاحیه-فراخوان-احداث-خط-لوله-42-اینچ--گستره-3'>اصلاحیه فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ - گستره 3 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان احداث خط لوله 42 اینچ - گستره 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111284/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه، مناقصه امور حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111287/استعلام-اقلام-مصرفی-پزشکی--'>استعلام اقلام مصرفی پزشکی ... / استعلام , استعلام اقلام مصرفی پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111289/استعلام-تمدید-و-پشتیبانی-یکساله-آنتی-ویروس-متمرکز-شبکه-شرکت-برق-منطقه-ای--'>استعلام تمدید و پشتیبانی یکساله آنتی ویروس متمرکز شبکه شرکت برق منطقه ای ... / استعلام, تمدید و پشتیبانی یکساله آنتی ویروس متمرکز شبکه شرکت برق منطقه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111292/مناقصه-عملیات-موزاییک-فرش-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات موزاییک فرش نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات موزاییک فرش نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111296/مناقصه-عملیات-اجرای-جدول-و-کانیوا-و-تک-لبه-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه نوبت دوم  / مناقصه عملیات اجرای جدول و کانیوا و تک لبه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111297/استعلام-ترانسفورماتور--'>استعلام ترانسفورماتور ... / استعلام , استعلام ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111299/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-به-اقطار-160-75-90-110-میلیمتر'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن به اقطار 160، 75، 90، 110 میلیمتر  / استعلام , خرید لوله پلی اتیلن به اقطار 160، 75، 90، 110 میلیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111301/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-بهبود-و-تغذیه-دام---'>استعلام نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام .... / استعلام, استعلام نظارت بر اجرای طرح بهبود و تغذیه دام ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111303/مناقصه-احداث-خط-63-کیلوولت-دو-مداره--'>مناقصه احداث خط 63 کیلوولت دو مداره ... / مناقصه,مناقصه احداث خط 63 کیلوولت دو مداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111307/استعلام-شن-ریزی-راه'>استعلام  شن ریزی راه / استعلام, شن ریزی راه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111308/فراخوان-واگذاری-حمل-فرآورده-های-بنزین-نفتگاز-نفت-سفید--'>فراخوان واگذاری حمل فرآورده های بنزین، نفتگاز، نفت سفید... / آگهی فراخوان , فراخوان واگذاری حمل فرآورده های بنزین، نفتگاز، نفت سفید...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111309/استعلام-بایگانی--'>استعلام بایگانی ... / استعلام , استعلام بایگانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111311/مناقصه-تامین-1000-تن-سولفات-آهن-نوبت-دوم'>مناقصه تامین 1000 تن سولفات آهن نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تامین 1000 تن سولفات آهن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111313/مناقصه-تامین-مصالح-و-تجهیزات-کالا-و-خدمات-مرتبط-مشتمل--'>مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل... / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط مشتمل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111317/استعلام-ابرسانی-در-ییلاقات'>استعلام  ابرسانی در ییلاقات  / استعلام, ابرسانی در ییلاقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111318/استعلام-تیغ-زنی-و-تسطیح-راهها--'>استعلام تیغ زنی و تسطیح راهها ... / استعلام, استعلام تیغ زنی و تسطیح راهها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111320/استعلام-آرد-سفید-گندم-18-درصد'>استعلام  آرد سفید گندم 18 درصد / استعلام, آرد سفید گندم 18 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111322/استعلام-باکس--'>استعلام باکس ... / استعلام , استعلام باکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111325/تجدید-مناقصه-اجرای-ساماندهی-و-کنترل-و-نظارت-مواد-قانونی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت مواد قانونی نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت مواد قانونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111326/مناقصه-خرید-رگولاتور-دیافراگمی'>مناقصه خرید رگولاتور دیافراگمی / مناقصه مناقصه خرید رگولاتور دیافراگمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111328/استعلام-انجام-امور-خدماتی-مرکز-رفاهی-آموزشی--'>استعلام انجام امور خدماتی مرکز رفاهی آموزشی ... / استعلام, انجام امور خدماتی مرکز رفاهی آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111330/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-کوچه-و-معابر-تجدید'>مناقصه اجرای روکش آسفالت کوچه و معابر- تجدید / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای روکش آسفالت کوچه و معابر- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111331/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111332/مناقصه-خرید-خوراک-دام'>مناقصه خرید خوراک دام / مناقصه ، مناقصه خرید خوراک دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111333/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور ... / استعلام , استعلام آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111334/مناقصه-امر-قرائت-کنتور--توزیع-قبوض--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه امر قرائت کنتور ، توزیع قبوض... ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امر قرائت کنتور ، توزیع قبوض... ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111337/استعلام-تهیه-کاغذ-با-مشخصات-کالای-درخواستی--'>استعلام تهیه کاغذ با مشخصات کالای درخواستی... / استعلام,استعلام تهیه کاغذ با مشخصات کالای درخواستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111339/مناقصه-پروژه-تکمیل-ساختمان-شهرداری-منطقه-یک'>مناقصه پروژه تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل ساختمان شهرداری منطقه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111340/آگهی-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-بهسازی-طرح-های-هادی-روستایی--'>آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی طرح های هادی روستایی... / آگهی مناقصه عمومی، آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی طرح های هادی روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111341/مناقصه-خرید-علوفه-دام'>مناقصه خرید  علوفه دام / مناقصه ، مناقصه خرید  علوفه دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111343/مناقصه-عملیات-آماده-سازی-منطقه-نمونه-گردشگری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات آماده سازی منطقه نمونه گردشگری ...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات آماده سازی منطقه نمونه گردشگری ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111344/استعلام-خرید-لوازم-شبکه'>استعلام  خرید لوازم شبکه / استعلام, خرید لوازم شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111345/استعلام-مواد-ایمپلنت-دندانپزشکی--'>استعلام مواد ایمپلنت دندانپزشکی... / استعلام,استعلام مواد ایمپلنت دندانپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111348/مناقصه-اجرای-اسکلت-فلزی-و-سقف-سالن-ورزشی'>مناقصه اجرای اسکلت فلزی و سقف سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای اسکلت فلزی و سقف سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111349/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111350/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-و-ترمیم-ترانشه-ها-و-جدول-گذاری--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت و ترمیم ترانشه ها و جدول گذاری...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت و ترمیم ترانشه ها و جدول گذاری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111351/مناقصه-خرید-ورق-استیل-304--تجدید'>مناقصه خرید ورق استیل 304... تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ورق استیل 304... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111352/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111353/استعلام-خرید-کفپوش-و-مجموعه-بازی-کودکان--'>استعلام خرید کفپوش و مجموعه بازی کودکان ... / استعلام, خرید کفپوش و مجموعه بازی کودکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111354/استعلام-نظارت-بر-اجرای-طرح-بهبود--'>استعلام نظارت بر اجرای طرح بهبود ... / استعلام,استعلام نظارت بر اجرای طرح بهبود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111356/مناقصه-رفع-اتفاقات-رفع-حوادث-تجهیزاتی-سرویس-نگهداری-و-تعمیرات-شبکه-های-برق'>مناقصه رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق / مناقصه عمومی, مناقصه رفع اتفاقات، رفع حوادث تجهیزاتی، سرویس، نگهداری و تعمیرات شبکه های برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111357/استعلام-خرید-تجهیزات-پرتابل-اندازه-گیری-کیفیت-منابع-آب-سطحی-و-زیرزمینی'>استعلام خرید تجهیزات پرتابل اندازه گیری کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی  / استعلام, خرید تجهیزات پرتابل اندازه گیری کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111358/مناقصه-احداث-اتاق-نگهبانی'>مناقصه احداث اتاق نگهبانی  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه احداث اتاق نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111360/استعلام-تعمیر-و-سرویس-کولرهای-گازی-اسپیلت---'>استعلام تعمیر و سرویس کولرهای گازی اسپیلت .... / استعلام, تعمیر و سرویس کولرهای گازی اسپیلت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111361/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-امام-جعفر-صادق-ع-گشت---'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی امام جعفر صادق ع گشت ....  / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی امام جعفر صادق ع گشت .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111362/استعلام-تغذیه-دام--'>استعلام تغذیه دام ... / استعلام , استعلام تغذیه دام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111363/مناقصه-ارائه-خدمات-فرهنگی-آموزشی-و-قرآنی-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و قرآنی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و قرآنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111365/مناقصه-واگذاری-واحدهای-رادیولوژی-سونوگرافی--'>مناقصه واگذاری واحدهای رادیولوژی، سونوگرافی... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری واحدهای رادیولوژی، سونوگرافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111366/استعلام-تولید-انیمیشن-سه-بعدی-با-کیفیت-ممتاز-مصرف-ماهی-با-دو-عنوان-و--'>استعلام تولید انیمیشن سه بعدی با کیفیت ممتاز، مصرف ماهی با دو عنوان و .. / استعلام, تولید انیمیشن سه بعدی با کیفیت ممتاز، مصرف ماهی با دو عنوان و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111367/استعلام-آسیاب--'>استعلام آسیاب ... / استعلام , استعلام آسیاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111369/استعلام-ماست-کم-چرب---'>استعلام ماست کم چرب .... / استعلام, ماست کم چرب ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111370/استعلام-آمار--'>استعلام آمار ... / استعلام , استعلام آمار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111371/مناقصه-جدول-گزاری-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه جدول گزاری زیرسازی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گزاری زیرسازی و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111372/مناقصه-واگذاری-نظافت--خدمات-و-پشتیبانی'>مناقصه واگذاری نظافت ، خدمات و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری نظافت ، خدمات و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111373/استعلام-تهیه-1000-بسته-کاغذ-a4--'>استعلام تهیه 1000 بسته کاغذ a4 ... / استعلام,استعلام تهیه 1000 بسته کاغذ a4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111376/استعلام-آبسردکن-و-آبگرمکن'>استعلام  آبسردکن و آبگرمکن / استعلام, آبسردکن و آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111378/استعلام-دیتا-ویدئو--'>استعلام دیتا ویدئو .. / استعلام , استعلام دیتا ویدئو ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111379/استعلام-خرید-تجهیزات-و-دستگاه-های-سنجش-کیفیت-آب-و--'>استعلام خرید تجهیزات و دستگاه های سنجش کیفیت آب و... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات و دستگاه های سنجش کیفیت آب و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111381/استعلام-باطری-KW-فاراتل-UPS2'>استعلام باطری KW فاراتل UPS2 / استعلام, باطری KW فاراتل UPS2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111382/مناقصه-تهیه-و-اجرای-خط-انتقال-با-لوله-پلی-اتیلنPE80--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلنPE80... نوبت دوم /  مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلنPE80... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111383/مناقصه-عملیات-بارگیری-حمل-و-تخلیه-مقدار-250000-تن-کود-شیمیایی-اوره-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 250000 تن کود شیمیایی اوره نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 250000 تن کود شیمیایی اوره نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111385/استعلام-اجرای-پروژه-جاده--'>استعلام اجرای پروژه جاده ... / استعلام,استعلام اجرای پروژه جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111388/تجدید-فراخوان-مناقصه-حفاظت-فیزیکی-اپراتوری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-چاهها-و-مخازن--'>تجدید فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی، اپراتوری، نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن... / تجدید فراخوان ، فراخوان مناقصه حفاظت فیزیکی، اپراتوری، نگهداری و بهره برداری از چاهها و مخازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111389/استعلام-میوه--'>استعلام میوه ... / استعلام , استعلام میوه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111390/استعلام-ارسال-مراسلات-پستی-اداره-کل-هواشناسی-تخلیه-صندوق-پستی-و--'>استعلام ارسال مراسلات پستی اداره کل هواشناسی، تخلیه صندوق پستی، و .. / استعلام, ارسال مراسلات پستی اداره کل هواشناسی، تخلیه صندوق پستی، و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111394/تجدید-مناقصه-انجام-امور-مرتبط-با-راهبری-تخلیه-و-شستشوی-سپتیک-و--'>تجدید مناقصه انجام امور مرتبط با راهبری تخلیه و شستشوی سپتیک و... / تجدید مناقصه انجام امور مرتبط با راهبری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111397/استعلام-مویز-شاهانه-درجه-یک-250-گرمی'>استعلام مویز شاهانه درجه یک 250 گرمی / استعلام, مویز شاهانه درجه یک 250 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111398/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / ستعلام, استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111402/استعلام-تغییر-مسیر-دکل--'>استعلام تغییر مسیر دکل ... / استعلام , استعلام تغییر مسیر دکل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111405/استعلام-عملیات-وصول-مطالبات'>استعلام عملیات وصول مطالبات / استعلام, عملیات وصول مطالبات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111408/مناقصه-اجرای-پروژه-تامین-برق-مسکن-مهر-480-واحدی'>مناقصه اجرای پروژه تامین برق مسکن مهر 480 واحدی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تامین برق مسکن مهر 480 واحدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111410/استعلام-قطعات-کامپیوتر-و--'>استعلام قطعات کامپیوتر و ... / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111411/مناقصه-تامین-خودروهای-اجاره-ای-نوبت-دوم'>مناقصه تامین خودروهای اجاره ای نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای اجاره ای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111412/استعلام-احداث-جاده--'>استعلام احداث جاده ... / استعلام , استعلام احداث جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111413/مناقصه-عمومی-ساخت-و-نصب-پنجره-های-UPVC-عملیات-نازک-کاری-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی ساخت و نصب پنجره های UPVC عملیات نازک کاری و ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی ساخت و نصب پنجره های UPVC عملیات نازک کاری و ...  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111414/استعلام-دستگاه-یو-پی-اس-کابینت-باطری-و--'>استعلام دستگاه یو پی اس، کابینت باطری و .. / استعلام, دستگاه یو پی اس، کابینت باطری و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111415/آگهی-مناقصه-عمومی-خرید-نیابتی-118-دستگاه-کنتور-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه عمومی خرید نیابتی 118 دستگاه کنتور نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید نیابتی 118 دستگاه کنتور نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111420/استعلام-تجهیزات-پسیو-و-نصب-راه-اندازی-سیستم-نظارت-تصویری--'>استعلام تجهیزات پسیو و نصب راه اندازی سیستم نظارت تصویری ... / استعلام, تجهیزات پسیو و نصب راه اندازی سیستم نظارت تصویری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111421/استعلام-ایجاد-دفتر-فروش--'>استعلام ایجاد دفتر فروش ... / استعلام , استعلام ایجاد دفتر فروش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111422/مناقصه-امور-خدماتی-و-نظافتی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی و نظافتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی و نظافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111423/مناقصه-عملیات-اجرای-شبکه-فاضلاب--'>مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111427/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژکتور-ضد-انفجار-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی پروژکتور ضد انفجار نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژکتور ضد انفجار نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111428/استعلام-بررسی-وضعیت-بسته-بندی--'>استعلام بررسی وضعیت بسته بندی ... / استعلام , استعلام بررسی وضعیت بسته بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111429/مناقصه-محوطه-سازی-و-جدولگذاری-معابر-روستا'>مناقصه محوطه سازی و جدولگذاری معابر روستا  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی و جدولگذاری معابر روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110744/مزایده-فروش-املاک-کاربری-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک کاربری تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110745/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-15-متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 15 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 15 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110747/مزایده-شماره-همراه'>مزایده شماره همراه / مزایده,مزایده شماره همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110749/مزایده-فروش-باغ-ویلا-مساحت-42584مترمربع'>مزایده فروش باغ ویلا مساحت 42584مترمربع  / مزایده,مزایده فروش باغ ویلا مساحت 42584مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110752/مزایده-خودرو-سواری-هیوندا'>مزایده خودرو سواری هیوندا / آگهی مزایده منقول, آگهی مزایده منقول خودرو سواری هیوندا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110753/مزایده-فروش-املاک-مساحت-5442-76-4136-78-21903-65متر'>مزایده فروش املاک مساحت 5442.76-4136.78-21903.65متر / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 5442.76-4136.78-21903.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110754/مزایده-واگذاری-یک-بلوک-ساختمانی-مساحت-مفید-2280متر'>مزایده واگذاری یک بلوک ساختمانی مساحت مفید 2280متر / مزایده,مزایده واگذاری یک بلوک ساختمانی مساحت مفید 2280متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110756/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مسکونی-تجاری-اداری-باغ'>مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری باغ / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مسکونی تجاری اداری باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110760/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-91-30مترمربع'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 91.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 91.30مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110763/مزایده-بهره-برداری-از-تبلیغات-محیطی-سطح-شهر'>مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی سطح شهر / مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از تبلیغات محیطی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110764/مزایده-پلاک-1258-50-اصلی-بخش-7-خلخال'>مزایده پلاک 1258/50 اصلی بخش 7 خلخال / مزایده,مزایده پلاک 1258/50 اصلی بخش 7 خلخال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110766/مزایده-فروش-28-دستگاه-تریلر-مستعمل--نوبت-دوم'>مزایده فروش 28 دستگاه تریلر مستعمل - نوبت دوم  / آگهی مزایده ،مزایده فروش 28 دستگاه تریلر مستعمل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110769/مزایده-پلاک-ثبتی-دو-خوابه-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی دو خوابه قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی دو خوابه قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110772/مزایده-هفت-سهم-مشاع-از-8-سهم-ششدانگ-زمین-مزروعی-نوبت-اول'>مزایده هفت سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ زمین مزروعی نوبت اول  / مزایده,مزایده هفت سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ زمین مزروعی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110773/آگهی-مزایده-سهام'>آگهی مزایده سهام / آگهی مزایده، آگهی مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110776/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-سی-و-پنج-کرمان'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش سی و پنج کرمان  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش سی و پنج کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110778/مزایده-ششدانگ-عرصه-زمین-مساحت21-5929متر'>مزایده ششدانگ عرصه زمین مساحت21.5929متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه زمین مساحت21.5929متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110779/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-2500متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2500متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110782/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-627متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 627متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 627متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110788/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-به-پلاک-ثبتی-15993-اصلی'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبتی 15993 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به پلاک ثبتی 15993 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110789/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-49-باب-غرفه--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 49 باب غرفه - مرحله دوم - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 49 باب غرفه - مرحله دوم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110793/مزایده-ششدانگ-ساختمان-دو-طبقه-کلنگی-مخروبه-96-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه کلنگی مخروبه 96 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان دو طبقه کلنگی مخروبه 96 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110797/مزایده-جمع-آوری-پسماند-خشک-و-تفکیک-زوائد-خشک--'>مزایده جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد خشک... / آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زوائد خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110798/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مساحت-374-98-398-19-300متر'>مزایده فروش سه قطعه زمین مساحت 374.98-398.19-300متر  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مساحت 374.98-398.19-300متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110803/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-300-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 300 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 300 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110809/مزایده-فروش-ماشین-آلات-موجود'>مزایده فروش ماشین آلات موجود / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110813/آگهی-مزایده-اجاره-مجتمع-فروشگاهی-عرضه-مواد-غذائی-و-پروتئینی--تجدید'>آگهی مزایده اجاره مجتمع فروشگاهی عرضه مواد غذائی و پروتئینی - تجدید  / تجدید مزایده , مزایده اجاره مجتمع فروشگاهی عرضه مواد غذایی و پروتئینی - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110827/مزایده-ملک-به-شماره-74-217-اموال-غیرمنقول'>مزایده ملک به شماره 74/217 اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ملک به شماره 74/217 اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110828/مزایده-اجاره-مجموعه-مخازن-سدهای-استان--'>مزایده اجاره مجموعه مخازن سدهای استان... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره مجموعه مخازن سدهای استان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110832/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مساحت-83-10متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 83.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مساحت 83.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110835/مزایده-فروش-دام-و-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده فروش دام و آهن آلات ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش دام و آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110837/مزایده-ساختمان-ویلایی-سه-طبقه-قدمت-34-سال'>مزایده ساختمان ویلایی سه طبقه قدمت 34 سال / مزایده,مزایده ساختمان ویلایی سه طبقه قدمت 34 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110840/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-اداری-مساحت-107-45متر'>مزایده ششدانگ یک واحد اداری مساحت 107.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد اداری مساحت 107.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110841/تجدید-فراخوان-مزایده-اجاره-بازار-روز--'>تجدید فراخوان مزایده  اجاره بازار روز ... / تجدید فراخوان مزایده ، تجدید فراخوان مزایده  اجاره بازار روز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110845/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-194-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 194 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 194 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110848/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-75-95مترمربع'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 75.95مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 75.95مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110852/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-390متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 390متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 390متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110855/مزایده-دستگاه-کاهنده-برق-خانگی'>مزایده دستگاه کاهنده برق خانگی / مزایده, مزایده دستگاه کاهنده برق خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110856/مزایده-ملک-زراعی-مساحت-10-000متر-مرحله-اول'>مزایده ملک زراعی مساحت 10.000متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک زراعی مساحت 10.000متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110861/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110865/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-47-88مترنوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.88مترنوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.88مترنوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110868/مزایده-پلاکهای-1790-اصلی-بخش-یک-سبزوار'>مزایده پلاکهای 1790 اصلی بخش یک سبزوار / مزایده,مزایده پلاکهای 1790 اصلی بخش یک سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110875/مزایده-یک-قطعه-باغ-ویلایی-مساحت-2485متر'>مزایده یک قطعه باغ ویلایی مساحت 2485متر  / مزایده,مزایده یک قطعه باغ ویلایی مساحت 2485متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110878/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-غرفه-تجاری-شماره-54'>مزایده واگذاری به صورت اجاره  غرفه تجاری شماره 54 / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره  غرفه تجاری شماره 54</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110880/مزایده-واگذاری-اتاق-تایپ-و-تکثیر'>مزایده واگذاری اتاق تایپ و تکثیر  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اتاق تایپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110884/مزایده-ملک-کاربری-مسکونی-ویلایی-مساحت-اعیان-200-متر'>مزایده ملک کاربری مسکونی ویلایی مساحت اعیان 200 متر  / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی ویلایی مساحت اعیان 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110887/تجدید-آگهی-مزایده-تجهیزات-تاکسی-بیسیم--نوبت-دوم'>تجدید آگهی مزایده تجهیزات تاکسی بیسیم - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید آگهی مزایده تجهیزات تاکسی بیسیم - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110889/مزایده-ملک-به-مساحت-312-متر'>مزایده ملک به مساحت 312 متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 312 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110891/مزایده-1000-تن-آهن-آلات-مختلف-ضایعاتی'> مزایده 1000 تن آهن آلات مختلف ضایعاتی / آگهی مزایده ,  مزایده 1000 تن آهن آلات مختلف ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110893/تجدید-مزایده-جایگاه-سوخت-سی-ان-جی-نوبت-دوم'>تجدید مزایده جایگاه سوخت سی ان جی -نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده جایگاه سوخت سی ان جی -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110894/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-تجاری-مسکونی-زراعی'>مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی زراعی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک تجاری مسکونی زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110899/مزایده-املاک-مازاد-بانک-ملی'>مزایده املاک مازاد بانک ملی / مزایده,مزایده املاک مازاد بانک ملی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110900/مزایده-فروش-شیشه-خالی'>مزایده فروش شیشه خالی  / مزایده, مزایده فروش شیشه خالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110902/مزایده-تعداد-چهار-دستگاه-ماشین-آلات-سبک'>مزایده تعداد چهار دستگاه ماشین آلات سبک / خلاصه آگهی مزایده , مزایده تعداد چهار دستگاه ماشین آلات سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110906/مزایده-پلاک-ثبتی-206-فرعی-بخش-ده-مشهد'>مزایده پلاک ثبتی 206 فرعی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 206 فرعی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110911/مزایده-فروش-باکس-فیدر-و--'>مزایده فروش باکس فیدر و ... / مزایده, مزایده فروش باکس فیدر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110912/​مزایده-پلاک-ثبتی-1229-فرعی-از-56-اصلی'>​مزایده پلاک ثبتی 1229 فرعی از 56 اصلی / مزایده,​مزایده پلاک ثبتی 1229 فرعی از 56 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110918/مزایده-ملک-عرصه-صد-و-بیست-متر-تجدید'>مزایده ملک عرصه صد و بیست متر تجدید / مزایده,مزایده ملک عرصه صد و بیست متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110920/مزایده-فروش-بشکه-های-فلزی-و-پلاستیکی-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110923/مزایده-فروش-خودرو-سواری-سمند'>مزایده فروش خودرو سواری سمند  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110925/مزایده-آپارتمان-مساحت-صد-و-هفتاد-متر'>مزایده آپارتمان مساحت صد و هفتاد متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت صد و هفتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110927/مزایده-خط-تلفن-همراه--'>مزایده خط تلفن همراه ... / آگهی مزایده  مزایده خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110931/مزایده-دو-قطعه-زمین-بخش-نه-مشهد'>مزایده دو قطعه زمین بخش نه مشهد  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین بخش نه مشهد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110936/مزایده-اقلام-ضایعات-اموالی-و-غیراموالی'>مزایده اقلام ضایعات اموالی و غیراموالی / مزایده, مزایده اقلام ضایعات اموالی و غیراموالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110937/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-پلاک-دو-هزار-و-هشتصد-و-سی-و-هشت-فرعی'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک دو هزار و هشتصد و سی و هشت فرعی  / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به پلاک دو هزار و هشتصد و سی و هشت فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110941/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-151-10متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 151.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 151.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110950/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از سی سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از سی سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110952/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110957/مزایده-پلاک-ثبتی-27191-فرعی-از-چهار-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 27191 فرعی از چهار اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 27191 فرعی از چهار اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110960/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-صد-و-بیست-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد و بیست متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت صد و بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110962/مزایده-شماره-همراه'>مزایده شماره همراه / مزایده,مزایده شماره همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110967/مزایده-اموال-منقول-تعداد-29-دستگاه-کمپرسور'>مزایده اموال منقول تعداد 29 دستگاه کمپرسور  / مزایده,مزایده اموال منقول تعداد 29 دستگاه کمپرسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110972/مزایده-یک-قطعه-زمین-خالی-مساحت-10-000-متر'>مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 10.000 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالی مساحت 10.000 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110973/مزایده-تعداد-4-دستگاه-از-ماشین-آلات'>مزایده تعداد 4 دستگاه از ماشین آلات / آگهی مزایده، مزایده تعداد 4 دستگاه از ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110976/مزایده-فروش-پمپ-آب-پاش'>مزایده فروش پمپ آب پاش  / مزایده, مزایده فروش پمپ آب پاش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110977/مزایده-4-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-زیربنای-هشتاد-متر'>مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای هشتاد متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای هشتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110979/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-62-89متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 62.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 62.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110983/مزایده-ملک-مساحت-چهل-متر-مرحله-اول'>مزایده ملک مساحت چهل متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت چهل متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110985/مزایده-اجاره-تالار-پذیرایی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره تالار پذیرایی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره تالار پذیرایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110986/مزایده-یک-دستگاه-سمپاش-تراکتوری'>مزایده یک دستگاه سمپاش تراکتوری / مزایده, مزایده یک دستگاه سمپاش تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110988/مزایده-ملک-عرصه-تجاری-مساحت-1750متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه تجاری مساحت 1750متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه تجاری مساحت 1750متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110994/مزایده-سرقفلی-دو-باب-مغازه-شماره-219-و-233-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی دو باب مغازه شماره 219 و 233 نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی دو باب مغازه شماره 219 و 233 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110995/مزایده-عمومی-محل-استقرار-کیوسک--نوبت-دوم'>مزایده عمومی محل استقرار کیوسک... نوبت دوم  / مزایده ، مزایده عمومی محل استقرار کیوسک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110997/مزایده-انواع-پیراهن'>مزایده انواع پیراهن / اگهی مزایده , مزایده انواع پیراهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1110999/مزایده-اجاره-انبارها-و-محوطه-های-بندری'>مزایده اجاره انبارها و محوطه های بندری / آگهی مزایده, مزایده اجاره انبارها و محوطه های بندری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111002/مزایده-عمومی-فروش-اقلام'>مزایده عمومی  فروش اقلام  / مزایده مزایده عمومی  فروش اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111006/مزایده-بهره-برداری-از-بازار-روز'>مزایده بهره برداری از بازار روز  / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111007/مزایده-دستگاه-اره-فلکی--'>مزایده دستگاه اره فلکی... / مزایده, مزایده دستگاه اره فلکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111010/مزایده-خودرو-سواری-پژو-405'>مزایده خودرو سواری پژو 405  / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111012/تجدید-مزایده-فروش-دستگاه-تراش-بورینگ'>تجدید مزایده فروش دستگاه تراش بورینگ / مزایده , تجدید مزایده فروش دستگاه تراش بورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111016/مزایده-لوستر-21-شعله--'>مزایده لوستر 21 شعله... / مزایده, مزایده لوستر 21 شعله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111018/مزایده-مقدار-800-کیلوگرم-چای-فله-ایرانی'>مزایده مقدار 800 کیلوگرم چای فله ایرانی  / مزایده,مزایده مقدار 800 کیلوگرم چای فله ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111020/مزایده-ششدانگ-یکباب-گاوداری-و-محوطه-عرصه-9549متر'>مزایده ششدانگ یکباب گاوداری و محوطه عرصه 9549متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب گاوداری و محوطه عرصه 9549متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111021/تجدید-مزایده-فروش-بن-ماری-پنج-ظرفه-استیل-غذا--'>تجدید مزایده فروش بن ماری پنج ظرفه استیل غذا ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش بن ماری پنج ظرفه استیل غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111022/مزایده-واگذاری-اماکن-ورزشی'>مزایده واگذاری اماکن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111024/مزایده-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111026/مزایده-خم-کن-فلز-برقی--'>مزایده خم کن فلز برقی ... / مزایده, مزایده خم کن فلز برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111029/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-615-11متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مساحت 615.11متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت 615.11متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111032/تجدید-مزایده-فروش-انواع-زیرپوش-نیم-آستین-و--'>تجدید مزایده فروش انواع زیرپوش نیم آستین و ... / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده فروش انواع زیرپوش نیم آستین و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111033/مزایده-خودرو-سواری-سیستم-جیلی'>مزایده خودرو سواری سیستم جیلی / مزایده, مزایده خودرو سواری سیستم جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111034/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111036/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111040/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-پلاک-747-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین پلاک 747 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین پلاک 747 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111042/مزایده-فروش-یک-دستگاه-وانت-مزدا-تک-کابین'>مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا تک کابین  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا تک کابین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111043/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-76-77متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 76.77متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 76.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111045/مزایده-خودرو-هیوندا-مشکی-رنگ--'>مزایده خودرو هیوندا مشکی رنگ... / مزایده, مزایده خودرو هیوندا مشکی رنگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111046/مزایده-انواع-مختلف-کاغذ-دیواری'>مزایده انواع مختلف کاغذ دیواری / مزایده, مزایده انواع مختلف کاغذ دیواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111049/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-135-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 135 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 135 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111050/مزایده-اجاره--تجهیز--نگهداری-و-بهره-برداری-از-خانه-شعربافان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره ، تجهیز ، نگهداری و بهره برداری از خانه شعربافان - نوبت دوم  / مزایده، مزایده اجاره ، تجهیز ، نگهداری و بهره برداری از خانه شعربافان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111054/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند  / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111055/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-175-57متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.57متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 175.57متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111057/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405-رنگ-سفید'>مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ سفید / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 405 رنگ سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111058/تجدید-آگهی-مزایده-عمومی-امور-مربوط-به-تفکیک-از-مبدا-منطقه-نوبت-دوم'>تجدید آگهی مزایده عمومی  امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , تجدید آگهی مزایده عمومی  امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111059/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-طبقه-ششم-67-21متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه ششم 67.21متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری طبقه ششم 67.21متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111062/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-یک-156متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 156متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه یک 156متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111063/مزایده-خطوط-تولید-ورزالیت-آغشته-سازی-پرس-های-ملامینه-و---مرحله-دوم'>مزایده خطوط تولید ورزالیت، آغشته سازی، پرس های ملامینه و ... مرحله دوم  / مزایده خطوط تولید ورزالیت، آغشته سازی، پرس های ملامینه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111065/مزایده-فروش-یک-قطعه-ملک-مساحت-6447متر'>مزایده فروش یک قطعه ملک مساحت 6447متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک مساحت 6447متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111066/مزایده-پژو-405-GLX'>مزایده پژو 405 GLX  / آگهی مزایده، مزایده پژو 405 GLX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111068/مزایده-واگذاری-کافی-شاپ-پارک-شهر'>مزایده  واگذاری کافی شاپ پارک شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده  واگذاری کافی شاپ پارک شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111070/مزایده-فروش-یک-دستگاه-ساختمان-مسکونی-ویلایی'>مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111076/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-150-3متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 150.3متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 150.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111078/مزایده-فروش-ضایعات-شامل-انواع-آهن-آلات-و--'>مزایده فروش ضایعات شامل انواع آهن آلات و ...  / اگهی مزایده ,مزایده فروش ضایعات شامل انواع آهن آلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111079/مزایده-تعدادی-دستگاه--'>مزایده تعدادی دستگاه... / آگهی مزایده، مزایده تعدادی دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111080/مزایده-پرورش-ماهی'>مزایده پرورش ماهی  / اگهی مزایده , مزایده پرورش ماهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111081/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-191-8متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 191.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 191.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111082/مزایده-فروش-اقلام-اسقاطی---تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام اسقاطی ... تجدید نوبت دوم  / تجدید مزایده , مزایده فروش اقلام اسقاطی ... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111084/مزایده-املاک-مساحت-4136-78-21903-65متر'>مزایده املاک مساحت 4136.78-21903.65متر / مزایده,مزایده املاک مساحت 4136.78-21903.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111085/مزایده-اموال-منقول-سنگ-های-پله-سنگ-نما-و-سنگ-کف--'>مزایده اموال منقول سنگ های پله، سنگ نما و سنگ کف... / آگهی مزایده, مزایده اموال منقول سنگ های پله، سنگ نما و سنگ کف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111088/مزایده-چندین-قطعه-از-پلاک-120-فرعی-از-سه-اصلی'>مزایده چندین قطعه از پلاک 120 فرعی از سه اصلی / مزایده,مزایده چندین قطعه از پلاک 120 فرعی از سه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111090/مزایده-اجاره-زمین-چمن-فوتبال-و-زمین-چمن-مصنوعی-فوتسال'>مزایده اجاره زمین چمن فوتبال و زمین چمن مصنوعی فوتسال  / آگهی مزایده, مزایده اجاره زمین چمن فوتبال و زمین چمن مصنوعی فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111096/مزایده-پلاک-ثبتی-میزان-800-متر-مشاعی'>مزایده پلاک ثبتی میزان 800 متر مشاعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی میزان 800 متر مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111098/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل6-تنی-پی-ام-ساخت-آلمان'>مزایده یک دستگاه جرثقیل6 تنی، پی ام ساخت آلمان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه جرثقیل6 تنی، پی ام ساخت آلمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111099/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-یک-کاشمر'>مزایده زمین مزروعی بخش یک کاشمر / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش یک کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111106/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-دویست-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111109/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-18-80متر'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 18.80متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 18.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111111/مزایده-تعداد-چهارصد-جلد-کتاب-شاهنامه-فردوسی----نوبت-دوم'>مزایده تعداد چهارصد جلد کتاب شاهنامه فردوسی ....  نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تعداد چهارصد جلد کتاب شاهنامه فردوسی .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111115/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-هشت-تفکیکی'>مزایده پلاک ثبتی قطعه هشت تفکیکی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه هشت تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111117/مزایده-فروش-لوازم-و-تجهیزات-کار-نکرده-برقی-(نوبت-دوم)'>مزایده فروش لوازم و تجهیزات کار نکرده برقی  (نوبت دوم) / آگهی مزایده , مزایده فروش لوازم و تجهیزات کار نکرده برقی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111119/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-667-73متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 667.73متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 667.73متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111121/مزایده-آپارتمان-بخش-نه-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان بخش نه تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111122/مزایده-فروش-حدود-300-تن-چرخ-و-محور-ضایعاتی-دپو-شده'>مزایده فروش حدود 300 تن چرخ و محور ضایعاتی دپو شده / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 300 تن چرخ و محور ضایعاتی دپو شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111124/مزایده-تعداد-10-تخته-فرش-9-متری--'>مزایده تعداد 10 تخته فرش 9 متری... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده تعداد 10 تخته فرش 9 متری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111126/فراخوان-سرمایه-گذاری-در-مجتمع--شهرکهای-کشاورزی-گلخانه-ای-و-شیلاتی'>فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی / فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری در مجتمع / شهرکهای کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111127/مزایده-ملک-با-قدمت-40-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 40 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت 40 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111129/مزایده-ملک-بخش-سه-تبریز-مال-مشاعی'>مزایده ملک بخش سه تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک بخش سه تبریز مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111133/مزایده-بهره-برداری-از-واحد-مزون-شماره-یک-و---'>مزایده بهره برداری از واحد مزون شماره یک و  ... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از واحد مزون شماره یک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111139/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-113-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 113 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 113 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111142/مزایده-اموال-توقیفی-اثاثیه-منزل'>مزایده اموال توقیفی اثاثیه منزل / مزایده, مزایده اموال توقیفی اثاثیه منزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111144/مزایده-یک-دستگاه-سرخ-کن--یکدستگاه-گریل'>مزایده یک دستگاه سرخ کن  ،یکدستگاه گریل  / مزایده,مزایده یک دستگاه سرخ کن  ،یکدستگاه گریل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111145/مزایده-فروش-قطعات-زمین-با-کاربری-های-مختلف-واحدهای-تجاری'>مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف .واحدهای تجاری  / مزایده,مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف .واحدهای تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111148/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند-ال-ایکس'> مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سمند ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111155/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-171-26متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 171.26متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 171.26متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111159/مزایده-خودرو-سواری-پراید-مشکی-مدل-86'> مزایده خودرو سواری پراید  مشکی مدل 86 / مزایده, مزایده خودرو سواری پراید  مشکی مدل 86</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111162/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111166/مزایده-واگذاری-به-اجاره-محل-ساختمان--'>مزایده واگذاری به اجاره محل ساختمان ... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره محل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111169/مزایده-ملک-شماره-59-فرعی-از-51-فرعی-از-سیزده-اصلی'>مزایده ملک شماره 59 فرعی از 51 فرعی از سیزده اصلی  / مزایده,مزایده ملک شماره 59 فرعی از 51 فرعی از سیزده اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111172/مزایده-نصب-و-بهره-برداری-از-استندهای-سطح-شهر'>مزایده نصب و بهره برداری از استندهای سطح شهر  / مزایده, مزایده نصب و بهره برداری از استندهای سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111173/مزایده-خودرو-دوو-سی-یلو'>مزایده خودرو دوو سی یلو / مزایده, مزایده خودرو دوو سی یلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111174/مزایده-مغازه-مساحت-11-95متر'>مزایده مغازه مساحت 11.95متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت 11.95متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111183/مزایده-فروش-ضایعات-پلاستیک'>مزایده فروش ضایعات پلاستیک  / مزایده, مزایده فروش ضایعات پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111184/مزایده-زمین-مساحت-5000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 5000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111185/مزایده-خودرو-پراید-رنگ-سفید-مدل-1381'> مزایده خودرو  پراید رنگ سفید مدل 1381 / مزایده,  مزایده خودرو  پراید رنگ سفید مدل 1381</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111188/مزایده-زمین-مساحت-4000متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 4000متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 4000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111194/مزایده-زمین-بخش-دو-ثبت-محمودآباد-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش دو ثبت محمودآباد نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش دو ثبت محمودآباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111199/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-122-39متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 122.39متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 122.39متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111431/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده--'>استعلام محلول ضدعفونی کننده ... / استعلام, استعلام محلول ضدعفونی کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111433/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-تجدید--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن تجدید - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن تجدید  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111435/مناقصه-تامین-خدمات-پشتیبانی-(-فنی--نگهبانی--تنظیف-)'>مناقصه تامین خدمات پشتیبانی ( فنی , نگهبانی , تنظیف  ) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات پشتیبانی ( فنی , نگهبانی , تنظیف  )</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111436/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی--'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی... / استعلام,استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111438/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111445/استعلام-مطالعه--'>استعلام مطالعه ... / استعلام , استعلام مطالعه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111448/استعلام-اجرای-پروژه-احداث-کانال--'>استعلام اجرای پروژه احداث کانال ... / استعلام, استعلام اجرای پروژه احداث کانال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111449/آگهی-فراخوان-خرید-خدمات-خودرویی'>آگهی فراخوان خرید خدمات خودرویی  / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان خرید خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111451/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا... / استعلام,استعلام اجرای طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111453/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-صاحب-الزمان-روستا'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان صاحب الزمان روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان صاحب الزمان روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111455/مناقصه-عمومی-انجام-امور-حجمی'>مناقصه عمومی انجام امور حجمی / مناقصه,مناقصه عمومی انجام امور حجمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111460/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111461/مناقصه-ارائه-خدمات-پزشکی--پرستاری--داروئی'>مناقصه ارائه خدمات پزشکی ، پرستاری ، داروئی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات پزشکی ، پرستاری ، داروئی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111462/مناقصه-تکمیل-پروژه-528-واحدی-مسکن-مهر-(نوبت-دوم)'>مناقصه تکمیل پروژه 528 واحدی مسکن مهر (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه تکمیل پروژه 528 واحدی مسکن مهر (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111465/استعلام-حفاری-و-لوله-گذاری-آزمایش-پمپاژ-چاه-آب--'>استعلام حفاری و لوله گذاری آزمایش پمپاژ چاه آب ... / استعلام, استعلام حفاری و لوله گذاری آزمایش پمپاژ چاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111466/مناقصه-بهسازی-و-چهار-خطه-نمودن-قطعه-دوم-محورسازان--'> مناقصه بهسازی و چهار خطه نمودن قطعه دوم محورسازان... / مناقصه,  مناقصه بهسازی و چهار خطه نمودن قطعه دوم محورسازان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111468/فراخوان-مناقصه-اجرای-روشنایی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای روشنایی - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای روشنایی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111469/مناقصه-عمومی-تهیه--حمل--بارگیری-و-باراندازی-لوله-های-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تهیه ، حمل ، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه عمومی  تهیه ، حمل ، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111470/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-نصب-انشعاب-عادی-و-دیماندی--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات نصب انشعاب عادی و دیماندی...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات نصب انشعاب عادی و دیماندی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111473/استعلام-مفصل--'>استعلام مفصل ... / استعلام , استعلام مفصل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111476/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-و-دفع-آبهای--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات لوله گذاری و دفع آبهای - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لوله گذاری و دفع آبهای - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111479/استعلام-اجرای-پروژه-احداث-کانال--'>استعلام اجرای پروژه احداث کانال... / استعلام, استعلام اجرای پروژه احداث کانال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111482/مناقصه-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-دوجداره-کاروگیت--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن دوجداره کاروگیت - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن دوجداره کاروگیت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111485/استعلام-امور-نظافتی--'>استعلام امور نظافتی ... / استعلام , استعلام امور نظافتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111487/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه تامین نیروی انسانی / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111489/مناقصه-پشتیبانی-نیروی-خدماتی'>مناقصه پشتیبانی نیروی خدماتی / مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111493/استعلام-لوله-و-اتصالات--'>استعلام لوله و اتصالات ... / استعلام, استعلام لوله و اتصالات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111497/استعلام-هارد-سرور--'>استعلام هارد سرور ... / استعلام , استعلام هارد سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111498/تجدید-مناقصه-مدول-تصفیه-خانه-فاضلاب-شهرک-صنعتی-مامونیه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه نوبت دوم  / تجدی مناقصه, تجدید مناقصه مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111500/مناقصه-تکمیل-سالن-ورزشی-روستای--'>مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای ... / مناقصه, مناقصه تکمیل سالن ورزشی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111502/مناقصه-عمومی-امور-خدمات-نظافتی-آبدارخانه--نگهبانی-و--'>مناقصه عمومی امور خدمات نظافتی، آبدارخانه ، نگهبانی و... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی امور خدمات نظافتی، آبدارخانه ، نگهبانی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111504/مناقصه-عملیات-خاک-برداری'>مناقصه عملیات خاک برداری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات خاک برداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111507/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت ... / استعلام, استعلام تهیه و اجرای آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111508/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  / آگهی فراخوان , فراخوان  عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111509/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111511/استعلام-ست-ترمیم-مینیسک-و--'>استعلام ست ترمیم مینیسک و ... / استعلام,استعلام ست ترمیم مینیسک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111513/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات و پشتیبانی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات و پشتیبانی اعم از انجام امور زراعی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111515/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی  / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111518/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-قطع-و-وصل--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات قطع و وصل -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات قطع و وصل - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111519/استعلام-تامین-لوازم-و-تجهیزات-مورد-نیاز--'>استعلام تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز... / استعلام, استعلام تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111523/مناقصه-آبرسانی-روستا-مجتمع-خرید-تعمیر-سامانه-کلرزن-گازی-و--نوبت-دوم'>مناقصه آبرسانی روستا، مجتمع، خرید، تعمیر سامانه کلرزن گازی و...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی روستا، مجتمع، خرید، تعمیر سامانه کلرزن گازی و...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111524/استعلام-لوله-گذاری-و-انتقال-آب--'>استعلام لوله گذاری و انتقال آب... / استعلام,استعلام لوله گذاری و انتقال آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111526/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام , استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111528/مناقصه-تکمیل-پمپاژ-کشاورزی-و--نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل پمپاژ کشاورزی و ...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل پمپاژ کشاورزی و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111532/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-تبدیل-آمپراژ--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات تبدیل آمپراژ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات تبدیل آمپراژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111533/استعلام-اتوماسیون---'>استعلام  اتوماسیون .... / استعلام, استعلام  اتوماسیون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111537/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی ... / استعلام , استعلام برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111543/استعلام-خدمات-خودرویی--'>استعلام خدمات خودرویی... / استعلام, استعلام خدمات خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111549/فراخوان-مناقصه-واگذاری-فعالیت-های-پشتیبانی-و---'>فراخوان مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و .... / فراخوان مناقصه، فراخوان واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خرید خدمات کارشناسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111550/فراخوان-عملیات-نگهداری-تعمیرات-بازسازی-شبکه-و-تحویل-آب'>فراخوان  عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب / آگهی فراخوان , فراخوان  عملیات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه و تحویل آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111551/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرای-آسفالت-پخت'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرای آسفالت پخت  / اصلاحیه مناقصه ، مناقصه عملیات اجرای آسفالت پخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111552/استعلام-تجهیزات-مناسب-سازی-کمک--'>استعلام تجهیزات مناسب سازی کمک... / استعلام,استعلام تجهیزات مناسب سازی کمک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111558/مناقصه-عملیات-تعریض-معبر-و-ساماندهی-پیاده-رو-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تعریض معبر و ساماندهی پیاده رو- مرحله دوم  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعریض معبر و ساماندهی پیاده رو- مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111559/فراخوان-تامین-نیرو'>فراخوان تامین نیرو  / فراخوان مناقصه ، فراخوان تامین نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111561/استعلام-مطالعه-امام-زاده--'>استعلام مطالعه امام زاده... / استعلام,استعلام مطالعه امام زاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111562/تامین-حمل-و-پخش-آسفالت-خیابان-های---'>تامین حمل و پخش آسفالت خیابان های..... / شهرداری میانشهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111565/تجدید-مناقصه-واگذاری-تهیه-و-تامین-کارتن-و-کیسه-پستی'>تجدید مناقصه واگذاری تهیه و تامین کارتن و کیسه پستی  / مناقصه ,تجدید مناقصه واگذاری تهیه و تامین کارتن و کیسه پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111568/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111569/مناقصه-عملیات-تکمیل-استخر-سرپوشیده--'>مناقصه عملیات تکمیل استخر سرپوشیده ... / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات تکمیل استخر سرپوشیده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111570/مناقصه-تکمیل-سالنهای-ورزشی'>مناقصه تکمیل سالنهای ورزشی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالنهای ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111571/مناقصه-اجرای-آسفالت-معابر-شهر'>مناقصه  اجرای آسفالت معابر شهر / مناقصه, مناقصه  اجرای آسفالت معابر شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111574/استعلام-اصلاح-شبکه-روستایی--'>استعلام اصلاح شبکه روستایی... / استعلام,استعلام اصلاح شبکه روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111577/مناقصه-عمومی-تکمیل-سالن-ورزشی'>مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی / مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111578/مناقصه-دستمزد-و-مصالح-مورد-نیاز-جهت-عملیات-تبدیل-آمپراژ--نوبت-دوم'>مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات تبدیل آمپراژ - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات تبدیل آمپراژ - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111580/استعلام-طرح-توسعه-مشترکین--'>استعلام طرح توسعه مشترکین... / استعلام, استعلام طرح توسعه مشترکین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111581/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان---'>مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان  ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111582/مناقصه-حراست-و-حفاظت-فیزیکی-(نوبت-دوم)'>مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111584/مناقصه-ایاب-و-ذهاب--مرحله-دوم'>مناقصه ایاب و ذهاب  - مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111586/مناقصه-عمومی-پروژه-جمع-آوری-و-حمل-زباله--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی پروژه جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه جمع آوری و حمل زباله - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111589/استعلام-دستگاه-مولد-مایع--'>استعلام دستگاه مولد مایع ... / استعلام,استعلام دستگاه مولد مایع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111591/استعلام-ساخت-اتاقک-و-تجهیز-چاه--'>استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه ... / استعلام, استعلام ساخت اتاقک و تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111597/استعلام-نوار-خون--'>استعلام نوار خون ... / استعلام,استعلام نوار خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111598/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111599/فراخوان-عملیات-اصلاح-شیب-شیروانی--'>فراخوان عملیات اصلاح شیب شیروانی... / مناقصه عمومی, فراخوان عملیات اصلاح شیب شیروانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111602/مناقصه-تست-و-بازرسی-و-اصلاح-لوازم-اندازه-گیری'>مناقصه تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری / مناقصه تست و بازرسی و اصلاح لوازم اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111607/مناقصه-واگذاری-خدمات-نیروی-انسانی'>مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111608/استعلام-میز-و-صندلی-و-تجهیزات-اداری--'>استعلام میز و صندلی و تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام میز و صندلی و تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111611/استعلام-مخزن--'>استعلام مخزن ... / استعلام , استعلام مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111613/مناقصه-تدوین-مدل-مرجع-معماری-سازمانی'>مناقصه تدوین مدل مرجع معماری سازمانی / مناقصه عمومی, مناقصه تدوین مدل مرجع معماری سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111614/مناقصه-بهسازی-محور'>مناقصه بهسازی محور  / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی محور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111619/استعلام-تکمیل-بنا--'>استعلام تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111620/استعلام-ویزیت-(معاینه)-اهداکنندگان-خون--'>استعلام ویزیت (معاینه) اهداکنندگان خون ... / استعلام, استعلام ویزیت (معاینه) اهداکنندگان خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111622/مناقصه-سفت-کاری-ساختمان-مجموعه-فرهنگی--نوبت-دوم'>مناقصه سفت کاری ساختمان مجموعه فرهنگی ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه سفت کاری ساختمان مجموعه فرهنگی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111623/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-از-نوع-PE100-در-سایزهای-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE100  در سایزهای مختلف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن از نوع PE100  در سایزهای مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111627/استعلام-طرح-مطالعاتی-ارتقاء-و-بروزرسانی-بهمراه-تهیه-برآورد-نقشه-های-اجرایی-و---'>استعلام طرح مطالعاتی ارتقاء و بروزرسانی بهمراه تهیه برآورد، نقشه های اجرایی و .... / استعلام, استعلام طرح مطالعاتی ارتقاء و بروزرسانی بهمراه تهیه برآورد، نقشه های اجرایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111628/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111630/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری  / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111631/فراخوان-ارزیابی-کیفی-تنظیف-و-رفت-و-روب-شهری-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی تنظیف و رفت و روب شهری ـ نوبت دوم / فراخوان ازیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تنظیف و رفت و روب شهری ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111632/مناقصه-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-فاضلاب--'>مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب... / آگهی برگزاری مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111633/تجدید-مناقصه-تدوین-مدل-مرجع-معماری-سازمانی'>تجدید مناقصه تدوین مدل مرجع معماری سازمانی / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تدوین مدل مرجع معماری سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111638/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری با راننده / مناقصه, فراخوان تامین خودروهای استیجاری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111639/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی ... / استعلام, استعلام برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111640/فراخوان-مناقصه-پروژه-انجام-عملیات-نازک-کاری-سازه-سقف-پنجم--'>فراخوان مناقصه پروژه انجام عملیات نازک کاری، سازه سقف پنجم... / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه پروژه انجام عملیات نازک کاری، سازه سقف پنجم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111642/مناقصه-انجام-امور-نظارت-و-پیگیری-وصول-مطالبات'>مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات  / مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارت و پیگیری وصول مطالبات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111643/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111644/استعلام-انجام-عملیات-برق-رسانی-به--'>استعلام انجام عملیات برق رسانی به... / استعلام,استعلام انجام عملیات برق رسانی به...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111645/تجدید-مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-راننده-سنگین-و-سبک--'>تجدید مناقصه حفاظت و نگهبانی، راننده سنگین و سبک... / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه حفاظت و نگهبانی، راننده سنگین و سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111646/مناقصه-WELL-TESTING-SPECIAL'>مناقصه  WELL TESTING SPECIAL / آگهی مناقصه, مناقصه PصELL TESTING SPECIAL...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111647/مناقصه-اجرای-عملیات-پوشش-دیواره-سالنهای----97-2-4'>مناقصه اجرای عملیات پوشش دیواره سالنهای ... - 97.2.4 / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات پوشش دیواره سالنهای ... - 97.2.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111648/مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر'>مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111650/استعلام-دستکش-جراحی'>استعلام دستکش جراحی / استعلام, استعلام دستکش جراحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111651/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام, استعلام اتوماسیون بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111652/استعلام-نصب-تجهیزات-مکانیکی--'>استعلام نصب تجهیزات مکانیکی ... / استعلام, استعلام نصب تجهیزات مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111654/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111655/استعلام-اجرای-قسمتی-از-معابر-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا... / استعلام, استعلام اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111658/مناقصه-خرید-لوله-فولادی'>مناقصه خرید لوله فولادی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111659/مناقصه-آسفالت-خیابان--'>مناقصه آسفالت خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آسفالت خیابان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111660/استعلام-لاستیک-و-نوار-لاستیکی'>استعلام لاستیک و نوار لاستیکی / استعلام, استعلام لاستیک و نوار لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111661/استعلام-اجرای-پروژه-لوله-گذاری-و--'>استعلام اجرای پروژه لوله گذاری و ... / استعلام,استعلام اجرای پروژه لوله گذاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111662/مناقصه-امور-پذیرایی-تنظیفات-و-آبدارخانه'>مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه  / مناقصه ,مناقصه امور پذیرایی، تنظیفات و آبدارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111663/استعلام-دستگاه-خنک-کننده-بیمار-نوزاد'>استعلام دستگاه خنک کننده بیمار نوزاد / استعلام, استعلام دستگاه خنک کننده بیمار نوزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111665/استعلام-منبع-تغذیه--'>استعلام منبع تغذیه ... / استعلام , استعلام منبع تغذیه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111668/استعلام-روتر--'>استعلام روتر... / استعلام, استعلام روتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111669/مناقصه-احداث-جاده-عشایری--'>مناقصه احداث جاده عشایری ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده عشایری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111670/استعلام-عملیات-اجرای-حفر-3-حلقه-چاه-آب-شرب'>استعلام عملیات اجرای حفر 3 حلقه چاه آب شرب   / استعلام, استعلام عملیات اجرای حفر 3 حلقه چاه آب شرب به عمق 175 متر در شهر سروان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111672/استعلام-خرید-1-قلم-PLUG'>استعلام خرید 1 قلم PLUG / استعلام, استعلام خرید 1 قلم PLUG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111673/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-آسفالت'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت / مناقصه ,مناقصه تهیه مصالح و اجرای آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111675/استعلام-نیروی-شرکتی--'>استعلام نیروی شرکتی ... / استعلام , استعلام نیروی شرکتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111676/مناقصه-عملیات-ممیزی-املاک-و-کسب-و-پیشه--چاپ-دوم'>مناقصه عملیات ممیزی املاک و کسب و پیشه - چاپ دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات ممیزی املاک و کسب و پیشه- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111677/استعلام-ست-جارو-وخاک-انداز'>استعلام ست جارو وخاک انداز / استعلام, استعلام ست جارو وخاک انداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111678/استعلام-حفاظت-فیزیکی-انبارها'>استعلام حفاظت فیزیکی انبارها  / استعلام , استعلام حفاظت فیزیکی انبارها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111679/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-برق--'>استعلام توسعه و بهینه سازی برق ... / استعلام, استعلام توسعه و بهینه سازی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111680/استعلام-اجرای-سقف-کاذب'>استعلام اجرای سقف کاذب / استعلام,استعلام اجرای سقف کاذب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111681/استعلام-دارو-پزشکی-و-سلامت'>استعلام دارو، پزشکی و سلامت / استعلام, استعلام  دارو، پزشدارو، پزشکی و سلامت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111683/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام, استعلام اتوماسیون بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111684/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه'>مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111685/استعلام-تسمه-فلزی-و-پلیت-گالوانیزه'>استعلام تسمه فلزی و پلیت گالوانیزه / استعلام, استعلام تسمه فلزی و پلیت گالوانیزه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111686/استعلام-خصوص-مهندسی-مجدد-و-بازسازی-ایستگاه-پمپاژ'>استعلام خصوص مهندسی مجدد و بازسازی ایستگاه پمپاژ / استعلام , استعلام خصوص مهندسی مجدد و بازسازی ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111687/استعلام-دستکش-لاتکس'>استعلام دستکش لاتکس  / استعلام , استعلام دستکش لاتکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111690/استعلام-کوره-الکتریکی-از-نوع-دو-لپه-ای'>استعلام کوره الکتریکی از نوع دو لپه ای  / استعلام , استعلام کوره الکتریکی از نوع دو لپه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111691/استعلام-دستگاه-کپی--'>استعلام دستگاه کپی ... / استعلام , استعلام دستگاه کپی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111693/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111694/استعلام-خرید-2-قلم-کابل'>استعلام خرید 2 قلم کابل / استعلام, استعلام خرید 2 قلم کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111695/استعلام-احداث-سرویس-بهداشتی--'>استعلام احداث سرویس بهداشتی ... / استعلام, استعلام احداث سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111698/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی'>استعلام لوازم آزمایشگاهی / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111700/استعلام-پلیت-و-پیچ-ارتوپدی'>استعلام پلیت و پیچ ارتوپدی / استعلام, استعلام پلیت و پیچ ارتوپدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111701/مناقصه-ترابری-سبک'>مناقصه ترابری سبک  / مناقصه ، مناقصه ترابری سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111702/تجدید-استعلام-بهای-اجرای-عملیات-مراقبت-و-نگهداری-نهالستان-و--'>تجدید استعلام بهای اجرای عملیات مراقبت و نگهداری نهالستان و ...  / تجدید استعلام, تجدید استعلام بهای اجرای عملیات مراقبت و نگهداری نهالستان و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111705/مناقصه-ارائه-خدمات-قرائت-کنتور-و-توزیع-قبوض-آب-بهاء'>مناقصه ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء / مناقصه  ارائه خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بهاء</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111706/فراخوان-برون-سپاری-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-تجهیزات-سخت-افزاری'>فراخوان برون سپاری خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری / فراخوان برون سپاری خدمات نگهداری و پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111708/استعلام-تست-سیستم-باندینگ-کابل-63-کیلوولت'>استعلام تست سیستم باندینگ کابل 63 کیلوولت  / استعلام , استعلام تست سیستم باندینگ کابل 63 کیلوولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111709/مناقصه-فعالیت-های-باقیمانده-piping--civil'>مناقصه فعالیت های باقیمانده piping & civil   / مناقصه ، مناقصه فعالیت های باقیمانده piping & civil  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111710/استعلام-سبزی-فریز-شده'>استعلام  سبزی فریز شده / استعلام, استعلام  سبزی فریز شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111711/استعلام-پروژه-اصلاح-و-بهینه-شبکه-توزیع-برق'>استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق / استعلام, استعلام پروژه اصلاح و بهینه شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111712/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی ... / استعلام, استعلام میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111713/استعلام-دستگاه-وارمر-خون--'>استعلام دستگاه وارمر خون ... / استعلام , استعلام دستگاه وارمر خون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111716/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111717/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-آشپزخانه'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات آشپزخانه / مناقصه ،  مناقصه خرید و نصب تجهیزات آشپزخانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111718/مناقصه-بیمه-مسئولیت-مدنی-جامع-شهرداری'>مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری  / اگهی مناقصه , مناقصه بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111719/استعلام-آبرسانی-مجتمع-گردشگری'>استعلام آبرسانی مجتمع گردشگری / استعلام، استعلام آبرسانی مجتمع گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111722/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-برق--'>استعلام توسعه و بهینه سازی برق ... / استعلام , استعلام توسعه و بهینه سازی برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111724/استعلام-کرم-ارده'>استعلام کرم ارده  / استعلام, استعلام کرم ارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111725/استعلام-خدمات-مشاوره-مجموعه-ورزشی'>استعلام خدمات مشاوره مجموعه ورزشی / استعلام, استعلام خدمات مشاوره مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111726/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح  / استعلام, استعلام خرید مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111727/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر / استعلام , استعلام پرینتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111728/استعلام-نیاز-به-4-دستگاه-مینی-بوس'>استعلام نیاز به 4 دستگاه مینی بوس  / استعلام ,استعلام نیاز به 4 دستگاه مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111729/تجدید-مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-پساب-خروجی--چاپ-دوم'>تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ پساب خروجی... چاپ دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ پساب خروجی... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111730/استعلام-دستگاه-کشش-و-فشار'>استعلام دستگاه کشش و فشار / استعلام ,استعلام دستگاه کشش و فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111731/استعلام-نمونه-آزمون-مهارت-آزمایشگاهی'>استعلام نمونه آزمون مهارت آزمایشگاهی / استعلام , استعلام نمونه آزمون مهارت آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111733/استعلام-برق-رسانی-به-چاه-آب-آشامیدنی--'>استعلام برق رسانی به چاه آب آشامیدنی... / استعلام,استعلام برق رسانی به چاه آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111734/استعلام-دستگاه-اکسیژن-سنج'>استعلام دستگاه اکسیژن سنج  / استعلام، استعلام دستگاه اکسیژن سنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111735/فراخوان-تامین-خودروهای-استیجاری-با-راننده'>فراخوان تامین خودروهای استیجاری با راننده / مناقصه, فراخوان تامین خودروهای استیجاری با راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111736/استعلام-خودکار-آبی'>استعلام خودکار آبی  / استعلام , استعلام خودکار آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111737/استعلام-تامین-تعداد-3-دستگاه-وسیله-نقلیه-سواری'>استعلام تامین تعداد 3 دستگاه وسیله نقلیه سواری / استعلام, استعلام تامین تعداد 3 دستگاه وسیله نقلیه سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111738/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام,استعلام  اجرای طرح هادی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111739/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111740/استعلام-خرید-UPS-فاراتل'>استعلام خرید UPS فاراتل / استعلام, استعلام خرید UPS فاراتل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111741/استعلام-فیوز-مکانیکی-هیدروکوپلینگ'>استعلام فیوز مکانیکی هیدروکوپلینگ / استعلام , استعلام فیوز مکانیکی هیدروکوپلینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111742/استعلام-دستگاه-ذخیره-ساز--'>استعلام دستگاه ذخیره ساز ... / استعلام, استعلام دستگاه ذخیره ساز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111744/استعلام-پرینتر-لیبل-زن'>استعلام پرینتر لیبل زن / استعلام , استعلام پرینتر لیبل زن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111745/مناقصه-بهسازی-راه-روستایی-و--'>مناقصه بهسازی راه روستایی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی راه روستایی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111746/استعلام-خرید-پکیج-زمینی'>استعلام خرید پکیج زمینی  / استعلام, استعلام خرید پکیج زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111747/استعلام-مرمت-ترک-دهم-گنبد-مسجد-امام'>استعلام  مرمت ترک دهم گنبد مسجد امام / استعلام, مرمت ترک دهم گنبد مسجد امام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111749/استعلام-دستگاه-ایرپک-دراگر'>استعلام دستگاه ایرپک دراگر / استعلام , استعلام دستگاه ایرپک دراگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111750/استعلام-خرید-13-دستگاه-انواع-ترانسفورماتور'>استعلام خرید 13 دستگاه انواع ترانسفورماتور  / استعلام , استعلام خرید 13 دستگاه انواع ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111751/استعلام--تهیه-بازتاب-ایمنی-محورهای-شمال'>استعلام   تهیه بازتاب ایمنی محورهای شمال / استعلام,  تهیه بازتاب ایمنی محورهای شمال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111752/استعلام-شش-گوش-برنجی'>استعلام شش گوش برنجی    / استعلام , استعلام شش گوش برنجی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111753/استعلام-حفر-چاه-عمیق-آب'>استعلام حفر چاه عمیق آب / استعلام, استعلام حفر چاه عمیق آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111754/استعلام-دستگاه-جوشکاری'>استعلام دستگاه جوشکاری / استعلام، استعلام دستگاه جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111756/استعلام-کارتریج-دستبند-بیمار'>استعلام کارتریج دستبند بیمار  / استعلام, استعلام کارتریج دستبند بیمار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111757/استعلام-فیلتر--'>استعلام فیلتر ... / استعلام , استعلام فیلتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111758/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,استعلام  اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111759/استعلام-تهیه-بازتاب-ایمنی-محورهای-شمال'>استعلام  تهیه بازتاب ایمنی محورهای شمال / استعلام,  تهیه بازتاب ایمنی محورهای شمال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111760/استعلام-لایروبی-و-احیاء-انهار'>استعلام لایروبی و احیاء انهار  / استعلام, استعلام لایروبی و احیاء انهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111762/استعلام-پتو-بیمار-تک-نفره'>استعلام پتو بیمار تک نفره / استعلام, استعلام پتو بیمار تک نفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111763/استعلام-برق-رسانی-به-چاه-آب-آشامیدنی--'>استعلام برق رسانی به چاه آب آشامیدنی... / استعلام,استعلام برق رسانی به چاه آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111765/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,استعلام  اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111767/بازرسی-سطح-C-در-قسمت-POWER-TURBIN-دو-دستگاه-توربین-زیمنس'>بازرسی سطح C در قسمت POWER TURBIN دو دستگاه توربین زیمنس / مناقصه ببازرسی سطح C در قسمت POWER TURBIN دو دستگاه توربین زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111768/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی-و-سرویس-و-خدمات-پذیرایی--'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور  خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی... / آگهی عمومی مناقصه, مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور  خدمات نظافتی و سرویس و خدمات پذیرایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111770/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام, استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111771/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام, استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111772/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-400-میلیمتر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن 400 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111773/استعلام-احداث-استخر-ذخیره-آب--'>استعلام احداث استخر ذخیره آب ... / استعلام , استعلام احداث استخر ذخیره آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111774/استعلام-کاغذ-تحریر-90-60--70-گرم-آپریل-مشکی'>استعلام کاغذ تحریر 90*60   70 گرم آپریل مشکی  / استعلام, استعلام کاغذ تحریر 90*60   70 گرم آپریل مشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111775/استعلام-لوازم-جانبی-کامپیوتر'>استعلام لوازم جانبی کامپیوتر / استعلام ,استعلام لوازم جانبی کامپیوتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111776/استعلام-سوند-نلاتون'>استعلام سوند نلاتون  / استعلام , استعلام سوند نلاتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111777/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر ... / استعلام , استعلام کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111778/مناقصه-انجام-عملیات-آماده-سازی--باطله-برداری-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات آماده سازی ، باطله برداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111779/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام, استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111780/استعلام-زیرسازی'>استعلام زیرسازی  / استعلام, استعلام زیرسازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111781/استعلام-پیاز'>استعلام پیاز / استعلام, استعلام پیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111782/استعلام-حفر-چاه-عمیق-آب'>استعلام حفر چاه عمیق آب / استعلام ,استعلام حفر چاه عمیق آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111783/استعلام-توسعه-و-بهینه-سازی-برق--'>استعلام توسعه و بهینه سازی برق... / استعلام, استعلام توسعه و بهینه سازی برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111785/استعلام-نصب-و-تجهیز-سیستم-دوربین--'>استعلام نصب و تجهیز سیستم دوربین... / استعلام,استعلام نصب و تجهیز سیستم دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111786/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,استعلام  اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111787/استعلام-فلاش-تانک-آبدیس--دکمه-ای'>استعلام فلاش تانک آبدیس  - دکمه ای / استعلام, استعلام فلاش تانک آبدیس  - دکمه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111788/استعلام-حفر-چاه-عمیق-آب-شرب'>استعلام حفر چاه عمیق آب شرب / استعلام , استعلام حفر چاه عمیق آب شرب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111790/استعلام-اجرای-کانیوا-جدول-گذاری-و--'>استعلام اجرای کانیوا جدول گذاری و... / استعلام, استعلام اجرای کانیوا جدول گذاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111791/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر / استعلام, استعلام کاغذ تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111792/استعلام-نمک-تصفیه-شده-یددار'>استعلام نمک تصفیه  شده یددار  / استعلام , استعلام نمک تصفیه  شده یددار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111794/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری / استعلام, حلوا شکری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111796/استعلام-دینام-کامل-و--'>استعلام دینام کامل و ... / استعلام ,استعلام دینام کامل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111797/مناقصه-خدمات-عمومی'>مناقصه خدمات عمومی / مناقصه، خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111798/استعلام-برق-رسانی--'>استعلام برق رسانی ... / استعلام , استعلام برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111801/استعلام-خرید-لوله-و-اتصالات'>استعلام خرید لوله و اتصالات / استعلام , استعلام لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111802/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام  اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام ,استعلام  اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111803/استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-اندازه-گیری-ارتعاش-و-انبساط--'>استعلام خرید تجهیزات سیستم اندازه گیری ارتعاش و انبساط... / استعلام, استعلام خرید تجهیزات سیستم اندازه گیری ارتعاش و انبساط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111804/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-90-میلیمتر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111805/استعلام-اجاره-خودرو--'>استعلام اجاره خودرو ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111807/مناقصه-اجرای-پروژه-ایجاد-توسعه-معابر-شهری--نوبت-سوم'>مناقصه اجرای پروژه ایجاد توسعه معابر شهری - نوبت سوم / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ایجاد توسعه معابر شهری - نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111808/مناقصه-معماری-ساختمان-های-واحد-آب-نوبت-دوم'>مناقصه  معماری ساختمان های واحد آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه  معماری ساختمان های واحد آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111810/استعلام-اجرای-سنگ-فرش-خیابان-از-نوع-نوستالیته'>استعلام اجرای سنگ فرش خیابان از نوع نوستالیته / استعلام , استعلام اجرای سنگ فرش خیابان از نوع نوستالیته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111811/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام, استعلام کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111812/استعلام-دیپترتس-پودری'>استعلام دیپترتس پودری  / استعلام , استعلام دیپترتس پودری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111813/استعلام-اجاره-سالن--'>استعلام اجاره سالن ... / استعلام , استعلام اجاره سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111816/مناقصه-پایپینگ-لوله-های-پلی-اتیلن-و-GRP--'>مناقصه پایپینگ لوله های پلی اتیلن و GRP ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پایپینگ لوله های پلی اتیلن و GRP ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111817/استعلام-خرید-تست-بلوک-سختی-سنج'>استعلام خرید تست بلوک سختی سنج / استعلام, استعلام خرید تست بلوک سختی سنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111819/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام ,استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111820/مناقصه-خرید-گاردریل-و-سایر-لوازم-جانبی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید گاردریل و سایر لوازم جانبی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید گاردریل و سایر لوازم جانبی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111821/استعلام-نصب-یک-بی-و-یک-دستگاه-ترانس'>استعلام نصب یک بی و یک دستگاه ترانس / استعلام،استعلام نصب یک بی و یک دستگاه ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111822/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام ,استعلام ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111823/فراخوان-انجام-خدمات-فنی-و-غیرفنی-مورد-نیاز-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-خطوط-لوله-(نوبت-دوم)'>فراخوان انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, فراخوان انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز اداره نگهداری و تعمیرات خطوط لوله (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111824/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-و-کفپوش-گذاری-90-هکتاری--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت و کفپوش گذاری 90 هکتاری... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت و کفپوش گذاری 90 هکتاری... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111825/مناقصه-پایپینگ-لوله-های-کربن-استیل-و-استنلس-استیل'>مناقصه پایپینگ لوله های کربن استیل و استنلس استیل  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پایپینگ لوله های کربن استیل و استنلس استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111826/استعلام-طرح-هادی--'>استعلام طرح هادی ... / استعلام , استعلام طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111827/استعلام-الکتروپمپ-لجن-کش--'>استعلام  الکتروپمپ لجن کش.... / استعلام ، استعلام  الکتروپمپ لجن کش....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111828/مناقصه-عملیات-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات حفاظت فیزیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه  عملیات حفاظت فیزیکی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111831/آگهی-مناقصه-تکمیل-پارک---'>آگهی مناقصه تکمیل پارک .... / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه تکمیل پارک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111833/تجدید-فراخوان-تهیه-نقشه-تفکیکی-سند-و-نقشه-برداری-همزمان-طرح-هادی--'>تجدید فراخوان تهیه نقشه تفکیکی سند و نقشه برداری همزمان طرح هادی... / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران،تجدید فراخوان تهیه نقشه تفکیکی سند و نقشه برداری همزمان طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111835/فراخوان-احداث-سایت-نمایشگاهی'>فراخوان احداث سایت نمایشگاهی / فراخوان , فراخوان احداث سایت نمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111836/استعلام-گیت-بازرسی'>استعلام گیت بازرسی / استعلام،استعلام گیت بازرسی فلزیاب ساخت ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111837/استعلام-خرید-الکتروموتور-شناور--'>استعلام خرید الکتروموتور شناور ... / استعلام, استعلام خرید الکتروموتور شناور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111838/مناقصه-بهسازی-و-لایروبی-کانالهای-آبیاری-عمومی--نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی و لایروبی کانالهای آبیاری عمومی... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و لایروبی کانالهای آبیاری عمومی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111839/استعلام-تولید-انتقال-و-توزیع-برق'>استعلام تولید، انتقال و توزیع برق  / استعلام, استعلام تولید، انتقال و توزیع برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111841/استعلام-فعالیتهای-سایر-سازمانهای-دارای-عضو'>استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیتهای سایر سازمانهای دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111843/اصلاحیه-مناقصه-تهیه-و-تامین-48-دستگاه-خودرو-استیجاری'>اصلاحیه مناقصه تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو استیجاری / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تامین 48 دستگاه خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111844/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی-هات-پلیت-و--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی- هات پلیت و ... / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی- هات پلیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111845/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-احداث-مخزن-بتنی-1300-متر-مکعبی-آب-شهرک-صنعتی'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات احداث مخزن بتنی 1300 متر مکعبی آب شهرک صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی عملیات احداث مخزن بتنی 1300 متر مکعبی آب شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111847/مناقصه-عملیات-احداث-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111849/استعلام-برگ-شمار-اسکناس-ایستاده'>استعلام برگ شمار اسکناس ایستاده / استعلام , استعلام برگ شمار اسکناس ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111850/استعلام-در--'>استعلام در ... / استعلام , استعلام در ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111851/استعلام-تجهیزات-ایستگاه-گاز--'>استعلام تجهیزات ایستگاه گاز ... / استعلام, استعلام تجهیزات ایستگاه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111852/استعلام-لوله-فولادی-آبده'>استعلام لوله فولادی آبده / استعلام،استعلام لوله فولادی آبده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111853/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام،استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111854/اصلاحیه-مناقصه-تعمیر-و-سرویس-ادوات-ایستگاه-های'>اصلاحیه مناقصه تعمیر و سرویس ادوات ایستگاه های  / اصلاحیه مناقصه, مناقصه تعمیر و سرویس ادوات ایستگاه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111855/استعلام-فروش-قطعات-و-لوازم-الحاقی-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام فروش قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری  / استعلام , استعلام فروش قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111856/استعلام-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-آسانسور'>استعلام  تهیه نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور  / استعلام, استعلام  تهیه نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111857/استعلام-نایلکس-دسته-دار--'>استعلام نایلکس دسته دار... / استعلام, استعلام نایلکس دسته دار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111858/استعلام-خرید-دستگاه-ثبت-اثر-انگشت'>استعلام خرید دستگاه ثبت اثر انگشت / استعلام , استعلام خرید دستگاه ثبت اثر انگشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111860/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-تولید-سالیانه-۵۰-هزار-تن-کارنالیت-و---نوبت-چهارم'>مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... نوبت چهارم / مناقصه ,مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... نوبت چهارم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111861/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111862/استعلام-گوجه-درجه-یک'>استعلام گوجه درجه یک / استعلام،استعلام گوجه درجه یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111863/مناقصه-تامین-50-دستگاه-خودرو-عملیاتی-بدون-راننده'>مناقصه تامین 50 دستگاه خودرو عملیاتی بدون راننده / مناقصه عمومی, مناقصه تامین 50 دستگاه خودرو عملیاتی بدون راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111864/استعلام-آبرسانی-کمپ'>استعلام آبرسانی کمپ / استعلام، استعلام آبرسانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111865/استعلام-بهای-تامین-اکسیژن'>استعلام بهای تامین اکسیژن  / استعلام ,استعلام بهای تامین اکسیژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111866/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام , استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111868/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-250-میلیمتر'>استعلام  لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر / استعلام , استعلام  لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111869/مناقصه-purchase-56-000-mt-of-Anode-Blocks'>مناقصه purchase 56.000 mt of Anode Blocks / مناقصه, مناقصه purchase 56.000 mt of Anode Blocks</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111870/مناقصه-تعریض-و-کنار-گذر-جاده---'>مناقصه تعریض و کنار گذر جاده .... / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه تعریض و کنار گذر جاده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111871/استعلام-دوربین-تصویربرداری--'>استعلام دوربین تصویربرداری.... / استعلام, استعلام دوربین تصویربرداری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111872/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111874/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111875/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111876/استعلام-مواد-شوینده-و-بهداشتی'>استعلام مواد شوینده و بهداشتی / استعلام,استعلام مواد شوینده و بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111877/استعلام-خرید-یخچال'>استعلام خرید یخچال / استعلام،استعلام خرید یخچال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111878/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-DLSPARTICLE-SIZE-ANAIYZER'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه DLSPARTICLE SIZE ANAIYZER / مناقصه , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه DLSPARTICLE SIZE ANAIYZER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111879/استعلام-VF-شیر-57638-4-100-و--'>استعلام VF شیر 57638-4-100 و ... / استعلام, استعلام VF شیر 57638-4-100 و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111881/استعلام-کامپیوتر-حرفه-ای-و--'>استعلام کامپیوتر حرفه ای و ...  / استعلام, استعلام کامپیوتر حرفه ای و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111882/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن-315-نوبت-دوم'>مناقصه لوله پلی اتیلن 315  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لوله پلی اتیلن 315 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111884/استعلام-بویلر-بخار'>استعلام بویلر بخار  / استعلام , استعلام بویلر بخار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111885/مناقصه-پروژه-تکمیل-دانشکده--'>مناقصه پروژه تکمیل دانشکده... / مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل دانشکده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111886/استعلام-بازسازی-و-عملیات-k-ring'>استعلام بازسازی و عملیات k-ring / استعلام ,استعلام بازسازی و عملیات k-ring</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111888/استعلام-لوازم-تجهیز-چاه--'>استعلام لوازم تجهیز چاه ... / استعلام, استعلام لوازم تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111889/استعلام-احداث-حوضچه--'>استعلام احداث حوضچه ... / استعلام , استعلام احداث حوضچه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111890/استعلام-دینام-کامل-بالشتک-دینام--'>استعلام دینام کامل، بالشتک دینام ... / استعلام, استعلام دینام کامل، بالشتک دینام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111892/استعلام-خرید-یک-دستگاه-نشت-گیر-انشعاب-آب'>استعلام خرید یک دستگاه نشت گیر انشعاب آب / استعلام , استعلام خرید یک دستگاه نشت گیر انشعاب آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111893/مناقصه-احداث-مخزن-زمینی-بتنی-1000-متر-مکعبی-و-ایستگاه-پمپاژ'>مناقصه احداث مخزن زمینی بتنی 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ  / مناقصه, مناقصه احداث مخزن زمینی بتنی 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111894/استعلام-تسمه-پلاستیکی-و--'>استعلام تسمه پلاستیکی و ... / استعلام, استعلام تسمه پلاستیکی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111895/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه-رایانه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ... / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111896/استعلام-تعویض-استاپ-دکل-های-برق-فشار-قوی'>استعلام تعویض استاپ دکل های برق فشار قوی  / استعلام , استعلام تعویض استاپ دکل های برق فشار قوی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111897/استعلام-خرید-چهار-عدد-عایق-مخروطی'>استعلام  خرید چهار عدد عایق مخروطی / استعلام, استعلام  خرید چهار عدد عایق مخروطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111898/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام, استعلام اتوماسیون بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111899/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری  / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111900/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-مخزن-آب-شیرین'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی مخزن آب شیرین / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تعمیر اساسی مخزن آب شیرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111901/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-و-کفپوش-گذاری-90-هکتاری--ـ-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت و کفپوش گذاری 90 هکتاری... ـ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی و آسفالت و کفپوش گذاری 90 هکتاری...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111902/استعلام-انجام-عملیات-پشتیبانی-و-نگهداری-از-کامپیوترها-و--'>استعلام انجام عملیات پشتیبانی و نگهداری از کامپیوترها و... / استعلام, استعلام انجام عملیات پشتیبانی و نگهداری از کامپیوترها و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111903/استعلام-پیمانکاری-رشته-راه-و-ترابری--'>استعلام پیمانکاری رشته راه و ترابری ... / استعلام , استعلام پیمانکاری رشته راه و ترابری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111904/استعلام-درخواست-نرم-افزار-رای-گیری'>استعلام درخواست نرم افزار رای گیری / استعلام, استعلام درخواست نرم افزار رای گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111905/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام , استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111906/استعلام-پشتیبانی-شبکه-های-مخابراتی--'>استعلام پشتیبانی شبکه های مخابراتی... / استعلام, استعلام پشتیبانی شبکه های مخابراتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111907/مناقصه-عملیات-ساخت-گالری-3cable-rout-asu-و-امتداد-گالری-4ss-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات ساخت گالری 3cable rout asu و امتداد گالری  4ss نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , عملیات ساخت گالری 3cable rout asu و امتداد گالری  4ss نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111908/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن٬-اموال-و-تاسيسات'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن٬ اموال و تاسيسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت و حراست از اماکن٬ اموال و تاسيسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111910/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام ، استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111911/مناقصه-احداث-دیوار-ورودی-و---نوبت-دوم'>مناقصه احداث دیوار ورودی و .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث دیوار ورودی و ....  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111912/استعلام-آسفالت-ماشینی-روستای--'>استعلام آسفالت ماشینی روستای... / استعلام,استعلام آسفالت ماشینی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111913/استعلام-کیسه-پلاستیک-زباله'>استعلام کیسه پلاستیک زباله / استعلام ,استعلام کیسه پلاستیک زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111914/تجدید-استعلام-اجرای-عملیات-لوله-گذاری-و-احداث-کانال-بتنی'>تجدید استعلام اجرای عملیات لوله گذاری و احداث کانال بتنی / استعلام , استعلام تجدید استعلام اجرای عملیات لوله گذاری و احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111915/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-فنی-و-اداری'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری / مناقصه ,مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111916/استعلام-سرویس-رفت-و-برگشت--'>استعلام سرویس رفت و برگشت ... / استعلام , استعلام سرویس رفت و برگشت  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111917/مناقصه-باقیمانده-سیویل-واحد-آب-مربوط-به-پتروشیمی-دماوند--نوبت-دوم'>مناقصه باقیمانده سیویل واحد آب مربوط به پتروشیمی دماوند... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه باقیمانده سیویل واحد آب مربوط به پتروشیمی دماوند... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111918/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب ... / استعلام, استعلام سرویس ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111919/فراخوان-مناقصه-خريد-۱۰۰۰۰-عدد-رگولاتور-۱۰-متر-مکعبی'>فراخوان مناقصه خريد ۱۰۰۰۰ عدد رگولاتور ۱۰ متر مکعبی    / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خريد ۱۰۰۰۰ عدد رگولاتور ۱۰ متر مکعبی   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111921/استعلام-آنالیز-ارتعاش-و-بالانس'>استعلام آنالیز ارتعاش و بالانس  / استعلام ,استعلام آنالیز ارتعاش و بالانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111922/استعلام-طرح-حفاری-لوله-گذاری--'>استعلام طرح حفاری لوله گذاری... / استعلام,استعلام طرح حفاری لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111923/استعلام-تراشیدن-آسفالت-و-اجرای-سنگ-فرش-خیابان'>استعلام تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش خیابان / استعلام , استعلام تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش خیابان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111924/مناقصه-محوطه-سازی-و-تعمیرات-دانشگاه'>مناقصه محوطه سازی و تعمیرات دانشگاه  / مناقصه ، مناقصه محوطه سازی و تعمیرات دانشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111925/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111926/استعلام-اجرای-عملیات-جدولگذاری--'>استعلام اجرای عملیات جدولگذاری ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات جدولگذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111927/استعلام-پنجره-و-درب-upvc-همراه-با-نصب-و--'>استعلام پنجره و درب upvc همراه با نصب  و ... / استعلام, استعلام پنجره و درب upvc همراه با نصب  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111928/فراخوان-مناقصه-عملیات-اجرای-طرح-اضطراری-ساماندهی-رودخانه'>فراخوان مناقصه, عملیات اجرای طرح اضطراری ساماندهی رودخانه  / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه, عملیات اجرای طرح اضطراری ساماندهی رودخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111929/استعلام-تکمیل-مرمت-بام-شمالی'>استعلام تکمیل مرمت بام شمالی  / استعلام, استعلام تکمیل مرمت بام شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111930/استعلام-بارکد-خوان-تفنگی'>استعلام بارکد خوان تفنگی / استعلام , استعلام بارکد خوان تفنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111931/استعلام-پمپ-و-اتصالات-تجهیز-چاه--'>استعلام پمپ و اتصالات تجهیز چاه ... / استعلام, استعلام پمپ و اتصالات تجهیز چاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111933/استعلام-تکمیل-و-محوطه-سازی-پارک-جنگلی--'>استعلام تکمیل و محوطه سازی پارک جنگلی... / استعلام,استعلام تکمیل و محوطه سازی پارک جنگلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111934/استعلام-خرید-لاستیک--'>استعلام خرید لاستیک ... / استعلام ,استعلام خرید لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111935/مناقصه-تکمیل-دبستان-3-کلاسه'>مناقصه تکمیل دبستان 3 کلاسه / مناقصه , مناقصه تکمیل دبستان 3 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111937/استعلام-خرید-براساس-اسناد-خزانه-اسلامی'>استعلام خرید براساس اسناد خزانه اسلامی / استعلام , استعلام خرید براساس اسناد خزانه اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111938/استعلام-ورق-پلی-کربنات'>استعلام ورق پلی کربنات  / استعلام, استعلام ورق پلی کربنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111939/مناقصه-خطوط-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک'>مناقصه خطوط شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک / مناقصه ، مناقصه خطوط شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111940/مناقصه-راه-های-دسترسی-مجتمع-خدمات-رفاهی-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه راه های دسترسی مجتمع خدمات رفاهی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / مناقصه عمومی, مناقصه راه های دسترسی مجتمع خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111941/مناقصه-عمومی-احداث-دبستان-1کلاسه'>مناقصه عمومی احداث دبستان 1کلاسه  / مناقصه , مناقصه عمومی احداث دبستان 1کلاسه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111942/استعلام-دستگاه-ثبت-اثر-انگشت--'>استعلام دستگاه ثبت اثر انگشت ... / استعلام , استعلام دستگاه ثبت اثر انگشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111943/استعلام-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری--'>استعلام سرویس ایاب و ذهاب اداری... / استعلام,استعلام سرویس ایاب و ذهاب اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111944/مناقصه-احداث-دبستان-2-کلاسه'>مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه / مناقصه , مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111945/مناقصه-عمومی-مربوط-به-انجام-خدمات-خودرویی-(هدایت)-42-نفر-راننده'>مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات خودرویی (هدایت) 42 نفر راننده / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات خودرویی (هدایت) 42 نفر راننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111946/استعلام-مانیتور--'>استعلام مانیتور ... / استعلام, استعلام مانیتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111947/مناقصه-تعمیر--تجهیز-و-توسعه-مراکز-ترویج'>مناقصه تعمیر ، تجهیز و توسعه مراکز ترویج  / مناقصه , مناقصه تعمیر ، تجهیز و توسعه مراکز ترویج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111950/مناقصه-تکمیل-کتابخانه-قروه'>مناقصه تکمیل کتابخانه قروه  / مناقصه , مناقصه تکمیل کتابخانه قروه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111951/مناقصه-عمومی-تکمیل-دبستان-3-کلاسه-روستای'>مناقصه عمومی  تکمیل دبستان 3 کلاسه روستای / مناقصه , مناقصه عمومی  تکمیل دبستان 3 کلاسه روستای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111952/استعلام-ردیاب-خودرو'>استعلام ردیاب خودرو / استعلام, استعلام ردیاب خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111954/استعلام-دوربین-ترموگرافی-FLIRE-E5'>استعلام دوربین ترموگرافی FLIRE E5 / استعلام , استعلام دوربین ترموگرافی FLIRE E5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111955/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ .. / استعلام , استعلام الکتروپمپ ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111956/استعلام-بهاء-عملیات-ایجاد-و-آماده-سازی-فضای-سبز'>استعلام بهاء عملیات ایجاد و آماده سازی فضای سبز / استعلام بهاء, استعلام بهاء عملیات ایجاد و آماده سازی فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111957/استعلام-دستگاه-دو-کاناله-تحریک--'>استعلام دستگاه دو کاناله تحریک... / استعلام,استعلام دستگاه دو کاناله تحریک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111958/مناقصه-احداث-دبستان-2-کلاسه'>مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه / مناقصه , مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111959/مناقصه-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حفاظت فیزیکی  / مناقصه, مناقصه حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111960/استعلام-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام درب اتوماتیک شیشه ای / استعلام, استعلام درب اتوماتیک شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111961/مناقصه-خرید-225-تن-گاز-کلر-و-35-تن-پودر-پرکلرین'>مناقصه خرید 225 تن گاز کلر و 35 تن پودر پرکلرین / مناقصه ، مناقصه خرید 225 تن گاز کلر و 35 تن پودر پرکلرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111963/استعلام-بن-ماری--'>استعلام بن ماری ... / استعلام, استعلام بن ماری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111964/استعلام-رنگ-پلاستیک-94-متر'>استعلام رنگ پلاستیک 94 متر / استعلام , استعلام رنگ پلاستیک 94 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111966/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111967/استعلام-55-متر-طول-کابینت-MDF-در-8-آشپزخانه'>استعلام 55 متر طول کابینت MDF در 8 آشپزخانه  / استعلام, استعلام 55 متر طول کابینت MDF در 8 آشپزخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111968/فراخوان-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-شرکت'>فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت   / آگهی فراخوان ارزیابی، فراخوان حفظ و نگهداری فضای سبز شرکت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111969/مناقصه-تعمیر-و-تکمیل-مساجد-و-بقاع-متبرکه'>مناقصه  تعمیر و تکمیل مساجد و بقاع متبرکه / مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیر و تکمیل مساجد و بقاع متبرکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111970/استعلام-اجرای-نما-ساختمان-پایگاه--'>استعلام اجرای نما ساختمان پایگاه... / استعلام,استعلام اجرای نما ساختمان پایگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111972/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-900-متر-روستای--'>استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 900 متر روستای ... / استعلام,استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 900 متر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111973/استعلام-خرید-گواهینامه-پروتکل-امن-SSL'>استعلام خرید گواهینامه پروتکل امن SSL  / استعلام ,استعلام خرید گواهینامه پروتکل امن SSL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111974/مناقصه-عملیات-لوله-گذاری-حوضچه-های--'>مناقصه عملیات لوله گذاری حوضچه های... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات لوله گذاری حوضچه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111975/استعلام-لوازم-و-تجهیزات-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام لوازم و تجهیزات مصرفی دندانپزشکی / استعلام, استعلام لوازم و تجهیزات مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111976/مناقصه-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز / مناقصه, مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111977/استعلام-حلوا-شکری--'>استعلام حلوا شکری ... / استعلام , استعلام حلوا شکری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111978/استعلام-به-کارگیری-خدمات-نیروی-انسانی--'>استعلام به کارگیری خدمات نیروی انسانی... / استعلام, استعلام به کارگیری خدمات نیروی انسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111979/استعلام-دستگاه-آنالایزر'>استعلام دستگاه آنالایزر  / استعلام,استعلام دستگاه آنالایزر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111980/استعلام-الکتروکاردیوگراف--'>استعلام الکتروکاردیوگراف ... / استعلام , استعلام الکتروکاردیوگراف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111982/استعلام-احداث-جاده-بین--'>استعلام احداث جاده بین ... / استعلام,استعلام احداث جاده بین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111984/فراخوان-مناقصه-تعمیر-اساسی-مخزن-ائتلاف-کننده'>فراخوان مناقصه تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر اساسی مخزن ائتلاف کننده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111985/استعلام-رم-سرور-مدل-DL-380G7'>استعلام رم سرور مدل DL 380G7 / استعلام , استعلام رم سرور مدل DL 380G7</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111986/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری-به-طول-500-متر-روستای--'>استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 500 متر روستای ... / استعلام,استعلام  عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 900 متر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111988/استعلام-عملیات-اجرایی-لوله-گذاری'>استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری / استعلام ، استعلام عملیات اجرایی لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111989/استعلام-شیشه-سکوریت-مقام'>استعلام شیشه سکوریت مقام / استعلام , استعلام شیشه سکوریت مقام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111990/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111992/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111993/مناقصه-امور-خدمات-اداری-و-پشتیبانی'>مناقصه امور خدمات اداری و پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه امور خدمات اداری و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111995/استعلام-عملیات-اجرایی-اصلاح-و-بازسازی-سیستم-تصفیه-فیزیکی'>استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی / استعلام,استعلام عملیات اجرایی اصلاح و بازسازی سیستم تصفیه فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111996/مناقصه-احداث-دبستان-2-کلاسه'>مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه / مناقصه , مناقصه احداث دبستان 2 کلاسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111997/استعلام-دستگاه-امحاء-زباله-(اتوکلاو)-عفونی--'>استعلام دستگاه امحاء زباله (اتوکلاو) عفونی... / استعلام , استعلام دستگاه امحاء زباله (اتوکلاو) عفونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111998/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و ... / استعلام,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112000/مناقصه-تهیه-و-حمل-لوله-چدن-داکتیل'>مناقصه تهیه و حمل لوله چدن داکتیل / مناقصه ، مناقصه تهیه و حمل لوله چدن داکتیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112001/فرخوان-واگذاری-امور-خوابگاه-و-نظافت'>فرخوان واگذاری امور خوابگاه و نظافت / مناقصه, فرخوان واگذاری امور خوابگاه و نظافت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112006/استعلام-قیچی-باغبانی--'>استعلام قیچی باغبانی... / استعلام,استعلام قیچی باغبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112008/مناقصه-دیوارکشی-مجموعه-های-ورزشی'>مناقصه دیوارکشی مجموعه های ورزشی / مناقصه ، مناقصه دیوارکشی مجموعه های ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112010/استعلام-کولر-گازی-کاستی-اینورتر-24000'>استعلام کولر گازی کاستی اینورتر 24000  / استعلام، استعلام کولر گازی کاستی اینورتر 24000 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112011/استعلام-تانکر--'>استعلام تانکر ... / استعلام, استعلام تانکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112012/استعلام-انجام-امور-مکانیکی--'>استعلام انجام امور مکانیکی ... / استعلام , استعلام انجام امور مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112017/استعلام-باند-اکو-چنگ-سیم-و-فیش-اسبیکون'>استعلام باند اکو چنگ، سیم و فیش اسبیکون / استعلام, استعلام باند اکو چنگ، سیم و فیش اسبیکون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112018/استعلام-دیفیوزر-دیسکی-هوادهی-حوضچه-آب-و-فاضلاب'>استعلام دیفیوزر دیسکی هوادهی حوضچه آب و فاضلاب / استعلام, استعلام دیفیوزر دیسکی هوادهی حوضچه آب و فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112023/استعلام-شلینگ-هیدرولیک-دو-سر-مهره'>استعلام شلینگ هیدرولیک دو سر مهره / استعلام, استعلام شلینگ هیدرولیک دو سر مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112025/استعلام-احداث-خط-انتقال--'>استعلام احداث خط انتقال ... / استعلام , استعلام احداث خط انتقال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112026/استعلام-خرید-تلویزیون'>استعلام خرید تلویزیون / استعلام, استعلام خرید تلویزیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112027/استعلام-چراغ-ال-ای-دی-طرح-چوب'>استعلام چراغ ال ای دی طرح چوب / استعلام, استعلام چراغ ال ای دی طرح چوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112029/استعلام-انجام-امور-شرح-وظایف-برج-مراقبت-پرواز-توسط-نیروی-انسانی'>استعلام انجام امور شرح وظایف برج مراقبت پرواز توسط نیروی انسانی / استعلام , استعلام انجام امور شرح وظایف برج مراقبت پرواز توسط نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112030/استعلام-تعویض-تابلوهای-20-کیلوولت'>استعلام تعویض تابلوهای 20 کیلوولت / استعلام , استعلام تعویض تابلوهای 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112033/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام, استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112034/استعلام-اجرای-عملیات-احداث-کانال-بتنی-سوزان-شهرستان-خنداب'>استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی سوزان شهرستان خنداب / استعلام , استعلام اجرای عملیات احداث کانال بتنی سوزان شهرستان خنداب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112038/استعلام-قند-سفید-شکسته'>استعلام قند سفید شکسته  / استعلام, استعلام قند سفید شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112040/استعلام-عملیات-اجرایی-حفر-یک-حلقه-چاه'>استعلام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه / استعلام , استعلام عملیات اجرایی حفر یک حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112043/استعلام-منبع-انبساط-باز-آب'>استعلام منبع انبساط باز آب / استعلام,استعلام منبع انبساط باز آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112044/استعلام-عملیات-اجرایی-نصب-انشعابات-فاضلاب'>استعلام عملیات اجرایی نصب انشعابات فاضلاب / استعلام , استعلام عملیات اجرایی نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112045/استعلام-عدس--لوبیا-و--'>استعلام عدس ، لوبیا و ... / استعلام استعلام عدس ، لوبیا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112046/استعلام-عملیات-اجرایی-نصب-انشعابات-فاضلاب'>استعلام عملیات اجرایی نصب انشعابات فاضلاب / استعلام , استعلام عملیات اجرایی نصب انشعابات فاضلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112047/استعلام-یو-پی-اس-انلاین--'>استعلام یو پی اس انلاین... / استعلام, استعلام یو پی اس انلاین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112048/استعلام-دریچه-کنترل-رگلاتو-و--'>استعلام دریچه کنترل رگلاتو و ...  / استعلام,استعلام دریچه کنترل رگلاتو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112050/مناقصه-انجام-خدمات-مدیریت-بهره-برداری-شهر'>مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر / مناقصه , مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111200/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-118-2متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.2متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 118.2متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111201/مزایده-اموال-منقول-میوه-خوری-شیشه-ای(24-عدد)-چای-میوه-خوری-چینی-گلدار(1-عدد)--'>مزایده اموال منقول میوه خوری شیشه ای(24 عدد) چای میوه خوری چینی گلدار(1 عدد)... / آگهی مزایده امول منقول ,مزایده اموال منقول میوه خوری شیشه ای(24 عدد) چای میوه خوری چینی گلدار(1 عدد)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111202/مزایده-عملیات-لاشه-جویی-و-فروش-سنگ-لاشه'>مزایده عملیات لاشه جویی و فروش سنگ لاشه / مزایده, مزایده عملیات لاشه جویی و فروش سنگ لاشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111206/مزایده-واگذاری-تعداد-4-قطعه-زمین-کاربری-خدماتی'>مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین کاربری خدماتی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 4 قطعه زمین کاربری خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111211/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-دو-گناباد-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی بخش دو گناباد نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دو گناباد نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111213/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-178متر-قدمت-35-سال'>مزایده منزل مسکونی مساحت 178متر قدمت 35 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 178متر قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111216/مزایده-فروش-ضایعات-و-اموال-مستعمل'>مزایده فروش ضایعات و اموال مستعمل  / مزایده, مزایده فروش ضایعات و اموال مستعمل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111218/مزایده-گاوصندوق'>مزایده گاوصندوق  / اگهی مزایده , مزایده گاوصندوق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111220/مزایده-و-فروش-اموال-منقول-یخچال-فریزر-20-فوت--اجاق-گاز-نوبت-دوم'>مزایده و فروش اموال منقول یخچال فریزر 20 فوت ، اجاق گاز نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یخچال فریزر 20 فوت ، اجاق گاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111221/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-630متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 630متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 630متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111227/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111228/مزایده-سه-عدد-دینام--دستگاه-تولید-مواد-شوینده-و--'>مزایده سه عدد دینام  - دستگاه تولید مواد شوینده و ...  / مزایده ,مزایده سه عدد دینام  - دستگاه تولید مواد شوینده و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111230/مزایده-فروش-سواری-سمند-مدل-1386-تیپ-ال-ایکس'>مزایده فروش سواری سمند مدل 1386 تیپ ال ایکس  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری سمند مدل 1386 تیپ ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111231/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-832متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 832متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 832متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111233/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-138-90متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 138.90متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 138.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111235/مزایده-اجرای-خدمات-خرید-و-فروش-خودرو-و-بوفه--'>مزایده اجرای خدمات خرید و فروش خودرو و بوفه.... / مزایده, مزایده اجرای خدمات خرید و فروش خودرو و بوفه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111239/مزایده-فروش-یک-دستگاه-پژو-405-جی-ال-ایکس'>مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه پژو 405 جی ال ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111240/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-دو-کاشمر'>مزایده یک قطعه زمین بخش دو کاشمر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش دو کاشمر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111242/مزایده-فروش-سواری-پژو'>مزایده فروش سواری پژو  / مزایده, مزایده فروش سواری پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111248/مزایده-یک-دستگاه-کوره-قوس-الکتریکی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کوره قوس الکتریکی  نوبت دوم  / مزایده , مزایده یک دستگاه کوره قوس الکتریکی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111253/مزایده-زمین-مساحت-155-متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 155 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 155 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111255/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-240-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت 240 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111257/مزایده-اجاره-واحد-تجاری-215--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره واحد تجاری 215 - نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری 215 - نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111260/مزایده-فروش-5-پلاک-مسکونی'>مزایده فروش 5 پلاک مسکونی / مزایده,مزایده فروش 5 پلاک مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111264/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-132متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 132متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 132متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111265/مزایده-طرح-پارکبان--مرحله-سوم'>مزایده طرح پارکبان - مرحله سوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده طرح پارکبان - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111271/مزایده-فروش-یکباب-مغازه--یک-واحد-مسکونی'>مزایده فروش یکباب مغازه ، یک واحد مسکونی  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکباب مغازه ، یک واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111275/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-25-27متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 25.27متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 25.27متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111276/مزایده-فروش-خودرو'>مزایده فروش خودرو  / مزایده, مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111277/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-مرحله-سوم'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مرحله سوم  / مزایده، مزایده  اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111279/مزایده-فروش-ترانسفورماتور-و---نوبت-دوم'>مزایده فروش ترانسفورماتور و ... نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش ترانسفورماتور و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111281/مزایده-اموال-منقول-خودرو-سواری-مدل-95'>مزایده اموال منقول خودرو سواری مدل 95  / مزایده اموال منقول,مزایده اموال منقول خودرو سواری مدل 95 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111282/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-105-3متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 105.3متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 105.3متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111285/مزایده-فروش-فرش-دست-باف-نوبت-دوم'>مزایده فروش فرش دست باف نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش فرش دست باف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111286/مزایده-اجاره-کارگاه-تولیدی-خیاطی--مرحله-سوم'>مزایده اجاره کارگاه تولیدی خیاطی - مرحله سوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره کارگاه تولیدی خیاطی - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111288/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-به-انضمام-مغازه-14-متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به انضمام مغازه 14 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان به انضمام مغازه 14 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111290/مزایده-فروش-8-دستگاه-وانت-پیکان-مازاد'>مزایده فروش 8 دستگاه وانت پیکان مازاد / مزایده, مزایده فروش 8 دستگاه وانت پیکان مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111291/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-650-38متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 650.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 650.38متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111293/مزایده-فروش-پراید'>مزایده فروش پراید / مزایده , مزایده فروش پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111294/مزایده-ششدانگ-یکباب-دکان-مساحت-15-متر'>مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 15 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب دکان مساحت 15 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111295/مزایده-فروش-دستگاه-GPS--دستگاه-ذخیره-ساز-4-کانال-و-8-کاناله-نوبت-دوم'>مزایده فروش دستگاه GPS ، دستگاه ذخیره ساز 4 کانال و 8 کاناله نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش دستگاه GPS ، دستگاه ذخیره ساز 4 کانال و 8 کاناله نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111298/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-1500متر'>مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 1500متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از زمین مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111300/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید / مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111302/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-سی-و-سه-متر-و-نود-و-پنج-سانتی-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و سه متر و نود و پنج سانتی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت سی و سه متر و نود و پنج سانتی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111304/مزایده-فروش-چیزل-پلر-و--'>مزایده فروش چیزل پلر و ... / مزایده , مزایده فروش چیزل پلر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111305/مزایده-63-باکس-عسل-ترازو-دیجیتال-و--'>مزایده  63 باکس عسل- ترازو دیجیتال و ... / مزایده, مزایده  63 باکس عسل- ترازو دیجیتال و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111306/مزایده-زمین-محصور-کارخانه-تولید-بتن-مساحت-882-32متر'>مزایده زمین محصور کارخانه تولید بتن مساحت 882.32متر / مزایده,مزایده زمین محصور کارخانه تولید بتن مساحت 882.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111310/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-4464متر'>مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4464متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4464متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111312/مزایده-110-عدد-محافظ-برق--'>مزایده 110 عدد محافظ برق ... / مزایده, مزایده 110 عدد محافظ برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111314/مزایده-واحدهای-مسکونی-و-تجاری'>مزایده واحدهای مسکونی و تجاری / مزایده, مزایده واحدهای مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111315/مزایده-فروش-یکدستگاه-پرکن-قوطی-کنسرو-و--'>مزایده فروش یکدستگاه پرکن قوطی کنسرو و ... / مزایده, مزایده فروش یکدستگاه پرکن قوطی کنسرو و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111316/مزایده-ملک-مساحت-269-1متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 269.1متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 269.1متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111319/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-215-6متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 215.6متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 215.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111321/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نه-واحدی-مشاع'>مزایده ملک مساحت عرصه نه واحدی مشاع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه نه واحدی مشاع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111323/آگهی-مزایده-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG'>آگهی مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG / مزایده , آگهی مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111324/مزایده-امتیاز-جمع-آوری-و-تملک-پسماندهای-خشک--نوبت-دوم'>مزایده امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده امتیاز جمع آوری و تملک پسماندهای خشک - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111327/مزایده-مال-توقیف-شده-اسکلت-بنایی-سقف-چوبی-مساحت-592متر'>مزایده مال توقیف شده اسکلت بنایی سقف چوبی مساحت 592متر / مزایده,مزایده مال توقیف شده اسکلت بنایی سقف چوبی مساحت 592متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111329/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-کل-353متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 353متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت کل 353متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111335/مزایده-ملک-مساحت-65-30متر'>مزایده ملک مساحت 65.30متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 65.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111336/مزایده-یک-قطعه-زمین--'>مزایده یک قطعه زمین... / مزایده, مزایده یک قطعه زمین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111338/مزایده-ساختمان-با-زیربنای-نود-متر'>مزایده ساختمان با زیربنای نود متر / مزایده,مزایده ساختمان با زیربنای نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111342/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-237-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 237 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 237 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111346/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-98-97-1-فرعی-بخش-سه'>مزایده ششدانگ پلاکهای 98-97-1 فرعی بخش سه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 98-97-1 فرعی بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111347/فراخوان-حفظ-و-نگهداری-از-ایستگاه-های-مکانیزه-و-بهره-برداری-از-باجه-های'>فراخوان حفظ و نگهداری از ایستگاه های مکانیزه و بهره برداری از باجه های / آگهی فراخوان,فراخوان حفظ و نگهداری از ایستگاه های مکانیزه و بهره برداری از باجه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111355/تجدید-مزایده-واگذاری-یک-باب-مغازه-تجاری-و--'>تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری و... / تجدید مزایده, تجدید مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111359/مزایده-اجاره-4-باب-واحد-تجاری-پارک---نوبت-دوم-97-2-4'>مزایده اجاره 4 باب واحد تجاری پارک ... نوبت دوم 97.2.4 / آگهی مزایده , مزایده اجاره 4 باب واحد تجاری پارک ... نوبت دوم 97.2.4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111364/مزایده-اجاره-مشارکتی-فیزیوتراپی--نوبت-دوم'> مزایده اجاره مشارکتی فیزیوتراپی  - نوبت دوم  /  مزایده اجاره مشارکتی فیزیوتراپی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111368/اصلاح-مزایده-واگذاری-ده-قطعه-زمین-با-کاربری-تجاری--'>اصلاح مزایده واگذاری ده قطعه زمین با کاربری تجاری... / اصلاح آگهی مزایده، اصلاح مزایده واگذاری ده قطعه زمین با کاربری تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111374/مزایده-فروش-مرتع-170-هکتار-علف-بهاره'>مزایده فروش مرتع 170 هکتار علف بهاره / مزایده,مزایده فروش مرتع 170 هکتار علف بهاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111375/مزایده-واگذاری-زمین-جهت-پارکینگ-عمومی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین جهت پارکینگ عمومی- نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری زمین جهت پارکینگ عمومی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111377/مزایده-ششدانگ-دو-باب-پلاک-ثبتی-مساحت-151-83-و-166-09متر'>مزایده ششدانگ دو باب پلاک ثبتی مساحت 151.83 و 166.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب پلاک ثبتی مساحت 151.83 و 166.09متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111380/مزایده-ششدانگ-ملک-با-پلاک-ثبتی-هشت-فرعی-از-476-اصلی'>مزایده ششدانگ ملک با پلاک ثبتی هشت فرعی از 476 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک با پلاک ثبتی هشت فرعی از 476 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111384/مزایده-ده-دستگاه-جوش-الکترود--'>مزایده ده دستگاه جوش الکترود... / مزایده، مزایده ده دستگاه جوش الکترود...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111386/مزایده-فروش-املاک-مازاد-مسکونی-مساحت-168-83متر'>مزایده فروش املاک مازاد مسکونی مساحت 168.83متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد مسکونی مساحت 168.83متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111387/مزایده-اجاره-جایگاه-های-سی-ان-جی'>مزایده  اجاره جایگاه های سی ان جی / آگهی مزایده،مزایده  اجاره جایگاه های سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111391/مزایده-فروش-12-واحد-آپارتمان'>مزایده فروش 12 واحد آپارتمان / مزایده,مزایده فروش 12 واحد آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111392/مزایده-فروش-مقدار-500-متر-لوله'>مزایده فروش مقدار 500 متر لوله  / مزایده,مزایده فروش مقدار 500 متر لوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111393/مزایده-فروش-عرصه-و-اعیان-محل-زمین-و-بناهای-احداثی-50-هکتاری'>مزایده فروش عرصه و اعیان محل زمین و بناهای احداثی 50 هکتاری / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان محل زمین و بناهای احداثی 50 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111395/فراخوان-مزایده​-غرفه-تنقلات-و-نوشیدنی-پارک'>فراخوان مزایده​ غرفه تنقلات و نوشیدنی پارک  / آگهی فراخوان مزایده حضوری (حراج)، مزایده ​غرفه تنقلات و نوشیدنی پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111396/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-20800-و-10400متر'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 20800 و 10400متر  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 20800 و 10400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111399/فراخوان-واگذاری-قطعات-زمین-با-کاربری--'>فراخوان واگذاری قطعات زمین با کاربری... / مناقصه, فراخوان واگذاری قطعات زمین با کاربری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111400/مزایده-39-900-متر-لوله-16-میلیمتر-پنج-لایه-(PEX-AL-PEX)'>مزایده 39/900 متر لوله 16 میلیمتر پنج لایه (PEX-AL-PEX)  / مزایده, مزایده 39/900 متر لوله 16 میلیمتر پنج لایه (PEX-AL-PEX) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111401/مزایده-فروش-ساختمان-مسکونی-مساحت-کل-247-5متر'>مزایده فروش ساختمان مسکونی مساحت کل 247.5متر / مزایده,مزایده فروش ساختمان مسکونی مساحت کل 247.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111403/مزایده-یک-دستگاه-کمباین'>مزایده یک دستگاه کمباین / آگهی مزایده فروش اموال منقول، مزایده یک دستگاه کمباین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111404/مزایده-5-تن-پلی-اتیلن-سبک-خطی'>مزایده 5 تن  پلی اتیلن سبک خطی / مزایده, مزایده 5 تن  پلی اتیلن سبک خطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111406/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-از-جایگاه-سی-ان-جی-CNG--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی CNG  -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی CNG  -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111407/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111409/مزایده-ملک-مساحت-500-متر'>مزایده ملک مساحت 500 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111416/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-هرکدام-182-متر'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت هرکدام 182 متر  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت هرکدام 182 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111417/مزایده-قوطی--'>مزایده قوطی... / مزایده, مزایده قوطی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111418/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قسمتی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قسمتی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111419/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-مساحت-235-38-و-231-60متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 235.38 و 231.60متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین مساحت 235.38 و 231.60متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111424/مزایده-فروش-سرقفلی-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سرقفلی واحد تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111425/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-ام-جی'>مزایده یک دستگاه خودرو ام جی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو ام جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111426/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عرصه-461-70متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 461.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عرصه 461.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111430/مزایده-ملک-مساحت-زیربنای-64-176متر'>مزایده ملک مساحت زیربنای 64.176متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت زیربنای 64.176متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111432/مزایده-فروش-شلوار-زنانه-و-لباس-زنانه'>مزایده فروش شلوار زنانه و لباس زنانه / مزایده , مزایده فروش شلوار زنانه و لباس زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111434/مزایده-موازی-16-4-هکتار-از-اراضی-مزروعی-بخش-16-فارس'>مزایده موازی 16.4 هکتار از اراضی مزروعی بخش 16 فارس / مزایده,مزایده موازی 16.4 هکتار از اراضی مزروعی بخش 16 فارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111437/مزایده-یکدست-مبلمان-راحتی-بخاری-گازی-و--'>مزایده یکدست مبلمان راحتی- بخاری گازی و ... / مزایده, مزایده یکدست مبلمان راحتی- بخاری گازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111439/مزایده-واگذاری-پارکینگهای-عمومی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارکینگهای عمومی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری پارکینگهای عمومی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111440/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-جی--تی-ایکس'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی . تی ایکس / مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید جی . تی ایکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111441/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1352-32متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1352.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1352.32متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111442/مزایده-پوسته-اکسل-عقب-خودروی-تیبا'>مزایده پوسته اکسل عقب خودروی تیبا / مزایده, مزایده پوسته اکسل عقب خودروی تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111443/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-1869متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 1869متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 1869متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111444/مزایده-عرصه-اعیانی-گوشواره-انگشتر-فرش-دستباف-پشتی--نوبت-سوم'>مزایده عرصه اعیانی، گوشواره، انگشتر، فرش دستباف، پشتی...نوبت سوم / مزایده, مزایده عرصه اعیانی، گوشواره، انگشتر، فرش دستباف، پشتی...نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111446/مزایده-فروش-سیم-مسی-اسقاطی-تجدید'>مزایده فروش سیم مسی اسقاطی تجدید / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سیم مسی اسقاطی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111447/مزایده-ششدانگ-ملک-بخش-شانزده-ثبت-اصفهان'>مزایده ششدانگ ملک بخش شانزده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش شانزده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111450/مزایده-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>مزایده دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده, مزایده دستگاه دیزل ژنراتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111452/مزایده-فروش-1-پلاک-از-اراضی-حوزه-سه-و-سه-پلاک-از-اراضی-حوزه-شش'>مزایده فروش 1 پلاک از اراضی حوزه سه و سه پلاک از اراضی حوزه شش  / مزایده,مزایده فروش 1 پلاک از اراضی حوزه سه و سه پلاک از اراضی حوزه شش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111454/مزایده-یک-دستگاه-دیسک--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه دیسک...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه دیسک...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111456/مزایده-اجاره-ساختمان-آشپزخانه-و-سالن-غذاخوری'>مزایده اجاره ساختمان آشپزخانه و سالن غذاخوری / آگهی مزایده، مزایده اجاره ساختمان آشپزخانه و سالن غذاخوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111457/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111458/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111459/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-69-92متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.92متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 69.92متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111463/مزایده-یخچال-فریزر-ترازو---نوبت-دوم'>مزایده یخچال، فریزر، ترازو... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یخچال، فریزر، ترازو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111464/مزایده-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده خودروی سواری پژو 206 / آگهی مزایده, مزایده خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111467/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-192-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 192 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 192 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111471/مزایده-فروش-سه-قپان-دیجیتالی-و-یک-قپان-سنگی-یک-تنی-نوبت-دوم'>مزایده فروش سه قپان دیجیتالی و یک قپان سنگی یک تنی نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده فروش سه قپان دیجیتالی و یک قپان سنگی یک تنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111472/تجدید-مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-405--نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش یکدستگاه پژو 405 - نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش یکدستگاه پژو 405  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111474/مزایده-ملک-بنای-یک-طبقه-عرصه-71-80متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک بنای یک طبقه عرصه 71.80متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک بنای یک طبقه عرصه 71.80متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111475/مزایده-چهار-دستگاه-یخچال'>مزایده چهار دستگاه یخچال  / مزایده ،مزایده چهار دستگاه یخچال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111477/مزایده-آپارتمان-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111478/مزایده-عمومی-مقدار-5000-تن-خرمای-مضافتی-درجه-یک'>مزایده عمومی مقدار 5000 تن خرمای مضافتی درجه یک  / مزایده, مزایده عمومی مقدار 5000 تن خرمای مضافتی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111480/مزایده-پایه-پنکه--کولر-گازی'>مزایده پایه پنکه ، کولر گازی  / مزایده,مزایده پایه پنکه ، کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111481/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-دویست-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111483/مزایده-53-کارتن-کاشی-60-60--'>مزایده 53 کارتن کاشی 60*60 ...  / مزایده ,مزایده 53 کارتن کاشی 60*60 ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111484/مزایده-اجاره-مغازه-تجاری'>مزایده اجاره مغازه تجاری / مزایده, مزایده اجاره مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111486/مزایده-ساختمان-دو-طبقه-عرصه-279-5متر'>مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 279.5متر / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه عرصه 279.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111488/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف---نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف   - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده بهره برداری از تعدادی غرف  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111490/مزایده-یک-باب-سوله-گلخانه--تعداد-30-پایه-فلزی'>مزایده یک باب سوله گلخانه ، تعداد 30 پایه فلزی  / مزایده ،مزایده یک باب سوله گلخانه ، تعداد 30 پایه فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111491/مزایده-اجاره-محل-غرفه-دستگاه-کپی--نوبت-دوم'>مزایده اجاره محل غرفه دستگاه کپی - نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره محل غرفه دستگاه کپی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111492/مزایده-فروش-سهم-مشاع-میزان-3-25-دانگ-از-ششدانگ-مرغداری'>مزایده فروش سهم مشاع میزان 3.25 دانگ از ششدانگ مرغداری / مزایده,مزایده فروش سهم مشاع میزان 3.25 دانگ از ششدانگ مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111494/مزایده-فروش-املاک-استان-گیلان'>مزایده فروش املاک استان گیلان  / مزایده,مزایده فروش املاک استان گیلان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111495/مزایده-یک-دستگاه-کمپرسور-هوا-با-متعلقات'>مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا با متعلقات  / مزایده , مزایده یک دستگاه کمپرسور هوا با متعلقات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111496/مزایده-فروش-یک-دستگاه-دریل-و--'>مزایده فروش یک دستگاه دریل و... / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه دریل و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111499/تجدیدی-مزایده-از-ششدانگ-یک-قطعه-نخلستان'>تجدیدی مزایده از ششدانگ یک قطعه نخلستان / تجدید مزایده,تجدیدی مزایده از ششدانگ یک قطعه نخلستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111501/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-128-44متر-نوبت-دوم'> مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 128.44متر نوبت دوم  / مزایده,  مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 128.44متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111503/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-180-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180 متر  / مزایده, مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111505/مزایده-ساختمان-با-زیربنای-هشتاد-متر'>مزایده ساختمان با زیربنای هشتاد متر / مزایده, مزایده ساختمان با زیربنای هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111506/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-3-واحد-آپارتمان-مسکونی-و-خدماتی-و--'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 3 واحد آپارتمان مسکونی و خدماتی و ... / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعداد 3 واحد آپارتمان مسکونی و خدماتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111510/مزایده-املاک-کاربری-تجاری-عرصه-84-70متر'>مزایده املاک کاربری تجاری عرصه 84.70متر  / مزایده, مزایده املاک کاربری تجاری عرصه 84.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111512/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-136363-64متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 136363.64متر / مزایده, مزایده پلاک ثبتی مساحت 136363.64متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111514/مزایده-فروش-ساعت-ایستاده-و--'>مزایده فروش ساعت ایستاده و ... / مزایده, مزایده فروش ساعت ایستاده و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111516/مزایده-شش-دانگ-محل-پارکینگ'>مزایده شش دانگ محل پارکینگ / مزایده, مزایده شش دانگ محل پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111517/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-201-5متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 201.5متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 201.5متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111520/مزایده-واگذاری-تالار-پذیرایی-تجدید'>مزایده واگذاری تالار پذیرایی تجدید  / مزایده , مزایده واگذاری تالار پذیرایی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111521/مزایده-باغ-چای-و-مرکبات-مساحت-یک-هزار-متر'>مزایده باغ چای و مرکبات مساحت یک هزار متر / مزایده,مزایده باغ چای و مرکبات مساحت یک هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111522/تجدید-مزایده-ماشینهای-برقی-پارک'>تجدید مزایده ماشینهای برقی پارک  / آگهی مزایده عمومی, مزایده ماشینهای برقی پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111525/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-750متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 750متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 750متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111527/مزایده-واگذاری-بوفه'>مزایده واگذاری بوفه / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111529/مزایده-واگذاری-داروخانه-فجر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری داروخانه فجر- نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری داروخانه فجر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111530/مزایده-یک-دستگاه-وانت-مزدا'>مزایده یک دستگاه وانت مزدا / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک دستگاه وانت مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111531/مزایده-بیل-ماکت-ساختمان-ساعت-رومیزی-اوراق-باطله'>مزایده بیل- ماکت ساختمان- ساعت رومیزی- اوراق باطله / مزایده,مزایده بیل- ماکت ساختمان- ساعت رومیزی- اوراق باطله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111534/مزایده-فروش-فرش'>مزایده فروش فرش / مزایده, مزایده فروش فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111535/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405-GTX'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 GTX  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 GTX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111536/مزایده-چیلر-تراکمی-هوا-خنک'>مزایده چیلر تراکمی هوا خنک / مزایده,مزایده چیلر تراکمی هوا خنک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111538/مزایده-یک-واحد-ساختمان-مسکونی-عرصه-1000متر'>مزایده یک واحد ساختمان مسکونی عرصه 1000متر / مزایده,مزایده یک واحد ساختمان مسکونی عرصه 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111539/مزایده-فروش-تعداد-سه-دستگاه-کمپرسورهای-قدیمی'>مزایده فروش تعداد سه دستگاه کمپرسورهای قدیمی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  تعداد سه دستگاه کمپرسورهای قدیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111540/اصلاحیه-مزایده-فروش-قطعه-1071p'>اصلاحیه مزایده فروش قطعه 1071p / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش قطعه p 1071 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111541/مزایده-یک-دستگاه-پژو-405'>مزایده یک دستگاه پژو 405  / مزایده,مزایده یک دستگاه پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111542/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-92-متر'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت عرصه 92 متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی مساحت عرصه 92 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111544/مزایده-فروش-محصول-گندم-مزرعه'>مزایده فروش محصول گندم مزرعه / آگهی مزایده, مزایده فروش محصول گندم مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111545/مزایده-مانتو--پالتوی-چرم-کوتاه-زنانه-و--'>مزایده  مانتو - پالتوی چرم کوتاه زنانه و ... / مزایده, مزایده  مانتو - پالتوی چرم کوتاه زنانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111546/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-1140متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 1140متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 1140متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111547/مزایده-تعدادی-گوساله-نر-تلیسه-فری-مارتین-و-گاو'>مزایده تعدادی گوساله نر، تلیسه فری مارتین و گاو / آگهی مزایده , مزایده تعدادی گوساله نر، تلیسه فری مارتین و گاو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111548/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-204-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 204 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 204 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111553/مزایده-آب-و-یک-هکتار-زمین-نوبت-دوم'>مزایده آب و یک هکتار زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده آب و یک هکتار زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111554/مزایده-تمدید-اجاره-مجموعه-های-ورزشی-کارگران'>مزایده تمدید اجاره مجموعه های ورزشی کارگران / مزایده عمومی, مزایده تمدید اجاره مجموعه های ورزشی کارگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111555/مزایده-یک-دستگاه-تراکتور-فرگوسن-به-همراه-متعلقات'>مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن به همراه متعلقات / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تراکتور فرگوسن به همراه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111556/مزایده-زمین-مساحت-570متر'>مزایده زمین مساحت 570متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 570متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111557/مزایده-فروش-محصولات-باغی'>مزایده فروش محصولات باغی / آگهی مزایده, مزایده فروش محصولات باغی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111560/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-420-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی عرصه 420 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 420 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111563/مزایده-فروش-حدود-55-تن-محصول-پسته-فندقی'>مزایده فروش حدود 55 تن محصول پسته فندقی / آگهی مزایده, مزایده فروش حدود 55 تن محصول پسته فندقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111564/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-مساحت-233-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 233.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 233.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111566/مزایده-ششدانگ-پلاک-494-فرعی-مساحت-75-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 494 فرعی مساحت 75 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 494 فرعی مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111567/مزایده-عمومی-تفویض-مدیریت-و-بهره-برداری-از-377-فضای-پارک'>مزایده عمومی تفویض مدیریت و بهره برداری از 377 فضای پارک / مزایده عمومی, مزایده عمومی تفویض مدیریت و بهره برداری از 377 فضای پارک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111572/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-ده-جریب'>مزایده زمین کشاورزی مساحت ده جریب / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت ده جریب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111573/مزایده-واگذاری-منافع-(اجاره)-ماهیانه-مکان-مجموعه-ورزشی-استخر'>مزایده واگذاری منافع (اجاره) ماهیانه مکان مجموعه ورزشی استخر / مزایده, مزایده واگذاری منافع (اجاره) ماهیانه مکان مجموعه ورزشی استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111575/مزایده-فروش-تعداد-12-قطعه-زمین-تجدید'>مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین تجدید  / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 قطعه زمین تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111576/مزایده-مجوز-حفر-چاه-صنعتی-در-اراضی'>مزایده مجوز حفر چاه صنعتی در اراضی / مزایده, مزایده مجوز حفر چاه صنعتی در اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111579/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-1092متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 1092متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 1092متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111583/مزایده-آپارتمان-مساحت-240متر'>مزایده آپارتمان مساحت 240متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 240متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111585/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-101-4متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 101.4متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 101.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111587/مزایده-پارکینگ-آتش-نشانی'>مزایده پارکینگ آتش نشانی / مزایده, مزایده پارکینگ آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111588/مزایده-فروش-خودروهای-فرسوده--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودروهای فرسوده - نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش خودروهای فرسوده - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111590/مزایده-مغازه-مساحت-تقریبی-68-85متر'>مزایده مغازه مساحت تقریبی 68.85متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت تقریبی 68.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111592/مزایده-پارک-ترافیک'>مزایده پارک ترافیک / مزایده, مزایده  پارک ترافیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111593/مزایده-کلیه-اقلام-ضایعاتی-اتاق-تاسیسات'>مزایده کلیه اقلام ضایعاتی اتاق تاسیسات  / مزایده, مزایده کلیه اقلام ضایعاتی اتاق تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111594/مزایده-ششدانگ-زمین-کاربری-زراعی-سه-هکتار-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین کاربری زراعی سه هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کاربری زراعی سه هکتار نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111595/مزایده-یک-دستگاه-کامیون'>مزایده یک دستگاه کامیون / اگهی مزایده , مزایده یک دستگاه کامیون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111596/مزایده-خانه-دو-طبقه-مساحت-183-60متر'>مزایده خانه دو طبقه مساحت 183.60متر  / مزایده,مزایده خانه دو طبقه مساحت 183.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111600/مزایده-یک-قطعه-باغ-گل-محمدی-عرصه-23000متر'>مزایده یک قطعه باغ گل محمدی عرصه 23000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ گل محمدی عرصه 23000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111601/مزایده-واگذاری-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-اراضی'>مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان اراضی / خلاصه آگهی مزایده , مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111603/مزایده-فروش-تعداد-سه-پلاک-از-اراضی-با-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی با کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعداد سه پلاک از اراضی با کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111604/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-پارکبانی-مسیرهایی-از-معابر'>تجدید مزایده بهره برداری از پارکبانی مسیرهایی از معابر  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده بهره برداری از پارکبانی مسیرهایی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111605/مزایده-واگذاری-فضای-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111606/مزایده-4-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ناحیه-4-شیراز'>مزایده 4 دانگ مشاع پلاک ثبتی بخش سه ناحیه 4 شیراز / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع پلاک ثبتی بخش سه ناحیه 4 شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111609/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان-به-متراژ-حدود-300-متر-مربع'>مزایده اجاره  یک باب ساختمان به متراژ حدود 300 متر مربع  / آگهی مزایده، مزایده اجاره  یک باب ساختمان به متراژ حدود 300 متر مربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111610/مزایده-سه-دانگ-از-پلاک-ثبتی-30852-فرعی-از-یک-اصلی'>مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 30852 فرعی از یک  اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ از پلاک ثبتی 30852 فرعی از یک  اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111612/مزایده-پلاک-ثبتی-بصورت-عمارت-40-سال-ساخت'>مزایده پلاک ثبتی بصورت عمارت 40 سال ساخت / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بصورت عمارت 40 سال ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111615/مزایده-ملک-به-میزان-177-10متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به میزان 177.10متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به میزان 177.10متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111616/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-مستهلک--'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک... / مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و مستهلک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111617/مزایده-اجاره-یکباب-مغازه-نوبت-دوم'>مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم  / آگهی مزایده ، مزایده اجاره یکباب مغازه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111618/مزایده-خودرو-سواری-پراید-خط-همراه'>مزایده خودرو سواری پراید، خط همراه / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سواری پراید، خط همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111621/مزایده-3-811-دانگ-از-پلاک-ثبتی-229-28متر'>مزایده 3.811 دانگ از پلاک ثبتی 229.28متر / مزایده,مزایده 3.811 دانگ از پلاک ثبتی 229.28متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111624/مزایده-اجاره-سوله-و-ساختمان-نگهبانی'>مزایده اجاره سوله و ساختمان نگهبانی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سوله و ساختمان نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111625/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-190-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 190 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 190 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111626/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-207-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 207 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 207 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111629/مزایده-ششدانگ-اعیان-پلاک-ثبتی-به-شماره-3443-7-بخش-یک'>مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی به شماره 3443/7 بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان پلاک ثبتی به شماره 3443/7 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111634/مزایده-ششدانگ-زمین-تجاری-مساحت-44-4متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 44.4متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین تجاری مساحت 44.4متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111635/مزایده-اجاره-محل-CNG'>مزایده اجاره محل CNG  / آگهی مزایده , مزایده اجاره محل CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111636/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-و-اجاره-ساختمان'>مزایده واگذاری بهره برداری و اجاره ساختمان  / مزایده ، مزایده واگذاری بهره برداری و اجاره ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111637/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-469-7متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 469.7متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه 469.7متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111641/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-206-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 206 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 206 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111649/مزایده-فروش-عرصه-دو-پلاک-مسکونی-مساحت-کل-353-62متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش عرصه دو پلاک مسکونی مساحت کل 353.62متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش عرصه دو پلاک مسکونی مساحت کل 353.62متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111653/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-71-12متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 71.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 71.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111656/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-زمین-1370-متری---مرحله-دوم'>مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین 1370 متری.... مرحله دوم  / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری به صورت اجاره زمین 1370 متری....مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111657/مزایده-4-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-شماره-1159-نوبت-دوم'>مزایده 4 دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 1159 نوبت دوم / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 1159 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111664/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-293-89متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 293.89متر  / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 293.89متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111666/مزایده-فروش-املاک-مسکونی-ویلایی-هتل-آپارتمان'>مزایده فروش املاک مسکونی ویلایی هتل آپارتمان  / مزایده,مزایده فروش املاک مسکونی ویلایی هتل آپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111667/مزایده-فروش-تعدادی-از-پلاکهای-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از پلاکهای مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111671/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-224-97متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 224.97متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 224.97متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111674/مزایده-فروش-8-دستگاه-اتوبوس-درون-شهری'>مزایده فروش 8 دستگاه اتوبوس درون شهری / مزایده , مزایده فروش 8 دستگاه اتوبوس درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111682/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-228-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 228 متر  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 228 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111688/مزایده-موتور-سیکلت-هوندا-125'>مزایده موتور سیکلت هوندا 125  / مزایده, مزایده موتور سیکلت هوندا 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111689/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-مساحت-2515متر'>مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 2515متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 2515متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111692/مزایده-واحد-تجاری-مساحت-91-متر'>مزایده واحد تجاری مساحت 91 متر  / مزایده,مزایده واحد تجاری مساحت 91 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111696/مزایده-سنگ-های-آنتیک-گیوتین-شده'>مزایده سنگ های آنتیک گیوتین شده  / آگهی مزایده، مزایده سنگ های آنتیک گیوتین شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111697/مزایده-اجاره-بوفه-دانشگاه-علمی-کاربردی'>مزایده اجاره بوفه دانشگاه علمی کاربردی  / مزایده, مزایده اجاره بوفه دانشگاه علمی کاربردی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111699/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-185-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 185 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 185 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111703/مزایده-فروش-سه-سهم'>مزایده فروش سه سهم  / مزایده,مزایده فروش سه سهم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111704/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-145-06متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 145.06متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 145.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111707/مزایده-ملک-مساحت-21-78متر'>مزایده ملک مساحت 21.78متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 21.78متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111714/مزایده-واگذاری-2-واحد-آپارتمان-جهت-استفاده-اداری'>مزایده واگذاری 2 واحد آپارتمان  جهت استفاده اداری  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 2 واحد آپارتمان  جهت استفاده اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111715/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-540متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 540متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 540متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111720/مزایده-کارگاه-مساحت-890-90متر'>مزایده کارگاه مساحت 890.90متر / مزایده,مزایده کارگاه مساحت 890.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111721/فراخوان-مدیریت-اجرایی-طرح-جنگلداری-تولیدی-غیر-چوبی-و-پارکهای-جنگلی'>فراخوان مدیریت اجرایی طرح جنگلداری تولیدی غیر چوبی و پارکهای جنگلی  / فراخوان , فراخوان مدیریت اجرایی طرح جنگلداری تولیدی غیر چوبی و پارکهای جنگلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111723/مزایده-سه-دانگ-از-آپارتمان-نیمه-کاره-94-5متر'>مزایده سه دانگ از آپارتمان نیمه کاره 94.5متر  / مزایده,مزایده سه دانگ از آپارتمان نیمه کاره 94.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111732/مزایده-ملک-مساحت-131-29متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 131.29متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 131.29متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111743/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-35-49متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 35.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111748/مزایده-یک-قطعه-زمین-کشاورزی-پلاک-ثبتی-90917-مشاعی'>مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پلاک ثبتی 90917 مشاعی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پلاک ثبتی 90917 مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111755/فراخوان-مزایده-طرح-جنگلداری-تولیدی-غیر-چوبی-سریهای-5-و-6-و-7-ماسال'>فراخوان مزایده طرح جنگلداری تولیدی غیر چوبی سریهای 5 و 6 و 7 ماسال / فراخوان مزایده, فراخوان مزایده طرح جنگلداری تولیدی غیر چوبی سریهای 5 و 6 و 7 ماسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111761/مزایده-فروش-حضوری-اقلام'>مزایده فروش حضوری اقلام  / مزایده فروش حضوری اقلام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111764/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-قطعه-7-تفکیکی-156-9متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 7 تفکیکی 156.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قطعه 7 تفکیکی 156.9متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111766/مزایده-لوازم-منقول-شامل-میز-و-صندلی-مسکونی--'>مزایده لوازم منقول شامل میز و صندلی مسکونی... / مزایده,  مزایده لوازم منقول شامل میز و صندلی مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111769/مزایده-مغازه-مساحت-61-4متر'>مزایده مغازه مساحت 61.4متر  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 61.4متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111784/مزایده-خودرو-سواری-پراید--نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری پراید - نوبت دوم  / مزایده,مزایده خودرو سواری پراید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111789/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-100-65متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111793/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-486متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 486متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 486متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111795/مزایده-فروش-10-هزار-تن-کلوخه-باریت'>مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت / مزایده, مزایده فروش 10 هزار تن کلوخه باریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111799/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-394-80متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 394.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 394.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111800/مزایده-اجاره-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-چهار-دکه--نوبت-دوم'>مزایده  اجاره بهره برداری موقت از محل نصب چهار دکه  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده  اجاره بهره برداری موقت از محل نصب چهار دکه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111806/مزایده-فروش-املاک-کاربری-مسکونی-زراعی'>مزایده فروش املاک کاربری مسکونی زراعی  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی زراعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111809/مزایده-زمین-مزروعی-بیشه-زار-6800متر'>مزایده زمین مزروعی بیشه زار 6800متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی بیشه زار 6800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111814/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-889-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 889 فرعی بخش چهارده  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 889 فرعی بخش چهارده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111815/مزایده-فروش-تعدادی-از-اقلام-مازاد-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد..نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری، مزایده فروش تعدادی از اقلام مازاد.. نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111818/مزایده-پلاک-ثبتی-5555-فرعی-از-هشتاد-و-هفت-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 5555 فرعی از هشتاد و هفت اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5555 فرعی از هشتاد و هفت اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111829/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111830/مزایده-مقدار-1000-متر-زمین-نوبت-اول'>مزایده مقدار 1000 متر زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده مقدار 1000 متر زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111832/مزایده-فروش-آهن-آلات-اسقاطی-و-دستگاه-پژو-پارس'>مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و دستگاه پژو پارس / مزایده, مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و دستگاه پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111834/مزایده-فروش-املاک-استان-آذربایجان-غربی'>مزایده فروش املاک استان آذربایجان غربی  / مزایده,مزایده فروش املاک استان آذربایجان غربی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111840/مزایده-فروش-ملک-مساحت-7850متر'>مزایده فروش ملک مساحت 7850متر / مزایده,مزایده فروش ملک مساحت 7850متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111842/مزایده-زمین-مساحت-هفتاد-و-دو-متر'>مزایده زمین مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده زمین مساحت هفتاد و دو متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111846/مزایده-امور-مربوط-به-تفکیک-پسماند'>مزایده امور مربوط به تفکیک پسماند / آگهی مزایده عمومی ، مزایده امور مربوط به تفکیک پسماند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111848/مزایده-ششدانگ-خانه-مسکونی-مساحت-اعیان-هشتاد-متر'>مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت اعیان هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت اعیان هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111859/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-258متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 258متر  / مزایده ساختمان مسکونی عرصه 258متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111867/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-تعداد-570-قطعه-زمین-مسکونی'>اصلاحیه مزایده واگذاری تعداد 570 قطعه زمین مسکونی  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری تعداد 570 قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111873/مزایده-خدمات-بوفه-مواد-غذایی'>مزایده خدمات بوفه مواد غذایی  / مزایده ، مزایده خدمات بوفه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111880/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-1829متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 1829متر  / مزایده پلاک ثبتی عرصه 1829متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111883/مزایده-درمانگاه-شبانه-روزی'>مزایده درمانگاه شبانه روزی  / مزایده ، مزایده درمانگاه شبانه روزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111887/مزایده-ساختمان-مسکونی-بصورت-ویلایی-و-دوبلکس'>مزایده ساختمان مسکونی بصورت ویلایی و دوبلکس / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بصورت ویلایی و دوبلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111891/مزایده-فروش-منزل-سازمانی-مساحت-عرصه-191-مترمربع'>مزایده فروش منزل سازمانی مساحت عرصه 191 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش منزل سازمانی مساحت عرصه 191 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111909/فراخوان-استعلام-اجاره-مکان-بوفه'>فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه / فراخوان استعلام, فراخوان استعلام اجاره مکان بوفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111920/مزایده-واگذاری-مجموعه-ورزشی-بانوان--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مجموعه ورزشی بانوان - نوبت دوم  / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مجموعه ورزشی بانوان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111932/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه / مزایده,مزایده مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111936/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-یک-کرمان-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک کرمان نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یک کرمان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111948/مزایده-زمین-مساحت-عرصه-897متر'>مزایده زمین مساحت عرصه 897متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت عرصه 897متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111949/مزایده-فروش-ماشین-آلات'>مزایده فروش ماشین آلات  / مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111953/مزایده-مغازه-شهر-بندرعباس'>مزایده مغازه شهر بندرعباس  / مزایده,مزایده مغازه شهر بندرعباس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111962/مزایده-فروش-پراید-مدل-82'>مزایده فروش پراید مدل 82 / مزایده ، مزایده فروش پراید مدل 82</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111965/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-600-65متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 600.65متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 600.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111971/مزایده-فروش-خودروهای-اسقاطی'>مزایده فروش خودروهای اسقاطی  / مزایده ، مزایده فروش خودروهای اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111981/مزایده-لوله-های-مازاد'>مزایده لوله های مازاد / مزایده ، مزایده لوله های مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111983/مزایده-مغازه-استان-هرمزگان'>مزایده مغازه استان هرمزگان  / مزایده مغازه استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111987/مزایده-ششدانگ-یک-خودرو-سواری-سیستم-سمند'>مزایده ششدانگ یک خودرو سواری سیستم سمند / مزایده, مزایده ششدانگ یک خودرو سواری سیستم سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111991/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه / مزایده مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111994/مزایده-مغازه-استان-هرمزگان'>مزایده مغازه استان هرمزگان  / مزایده مغازه استان هرمزگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1111999/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه / مزایده مغازه استان هرمزگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112002/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه / مزایده مغازه استان هرمزگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112003/مغازه-بندرعباس'>مغازه بندرعباس / مغازه شهر بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112004/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه / مزایده مغازه استان هرمزگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112005/مزایده-سهام'>مزایده سهام  / مزایده ,مزایده سهام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112007/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه  / مغازه شهر مال بندرعباس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112009/مزایده-فروش-کارگاه'>مزایده فروش کارگاه / مزایده,مزایده فروش کارگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112013/مزایده-فروش-محل-کارخانه-و-ماشین-آلات'>مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش محل کارخانه و ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112014/مزایده-کارخانه-کاربری-صنعتی'>مزایده کارخانه کاربری صنعتی  / مزایده کارخانه کاربری صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112015/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده زمین تجاری / مزایده :زمین تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112016/مزایده-خط-کارکرده-همراه-اول'>مزایده خط کارکرده همراه اول / آگهی مزایده, مزایده خط کارکرده همراه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112019/مزایده-فروش-زمین'>مزایده فروش زمین / مزایده,مزایده فروش زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112020/مزایده-فروش-لوازم-اسقاط-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش لوازم اسقاط و خارج از رده / مزایده ، فروش لوازم اسقاط و خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112021/مزایده-ساختمان-مسکونی'>مزایده ساختمان مسکونی  / مزایده ساختمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112022/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-2154-33متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2154.33متر  / مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 2154.33متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112024/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112028/مزایده-مغازه'>مزایده مغازه  / مزایده مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112031/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-شالیزار'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین شالیزار  / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین شالیزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112032/مزایده-زمین-تجاری'>مزایده  زمین تجاری  / مزایده  زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112035/مزایده-فروش-زمین'>مزایده فروش زمین / مزایده, مزایده فروش زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112036/مزایده-زمین-خدماتی'>مزایده  زمین خدماتی  / مزایده زمین خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112037/مزایده-قطعه-48-تفکیکی-کاربری-تفریحی'>مزایده  قطعه 48 تفکیکی کاربری تفریحی / مزایده  قطعه 48 تفکیکی کاربری تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112039/مزایده-زمین-خدماتی'>مزایده  زمین خدماتی  / مزایده زمین خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112041/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-365متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 365متر  / مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 365متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112042/مزایده-زمین-خدماتی'>مزایده  زمین خدماتی  / مزایده زمین خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112049/مزایده-فروش-النگوی-تک-پوش--انگشتر'>مزایده فروش النگوی تک پوش ، انگشتر  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش النگوی تک پوش ، انگشتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1112051/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 10 تاريخ : شنبه 6 مرداد 1397 ساعت: 17:50