آگهی مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.01.30 در سایت پارس نماد

ساخت وبلاگ
چکیده : مزایده ملک خانه و محوطه مساحت زیربنای صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک خانه و محوطه مساحت زیربنا... با عنوان : آگهی مناقصات و مزایدات ثبت شده در تاریخ 97.01.30 در سایت پارس نماد بخوانید :
 1. مزایده ملک خانه و محوطه مساحت زیربنای صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک خانه و محوطه مساحت زیربنای صد و بیست متر
 2. مزایده ششدانگ باغ مساحت 8.759متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 8.759متر
 3. مزایده پرس خشکشویی و دستگاه پمپ باد / مزایده, مزایده پرس خشکشویی و دستگاه پمپ باد
 4. مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز مال مشاعی
 5. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 8 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 8 تبریز
 6. مزایده یک قطعه زمین مساحت 953.44متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 953.44متر نوبت اول
 7. مزایده فروش میز کار اداری چوبی / آگهی مزایده , مزایده فروش میز کار اداری چوبی
 8. مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده تهران
 9. مزایده خودرو سواری پراید 141 دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سواری پراید 141 دوگانه سوز
 10. اصلاحیه مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد
 11. مزایده ملک کشاورزی مساحت 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کشاورزی مساحت 1500متر نوبت اول
 12. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی 300 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی 300 متر
 13. مزایده خانه سرایی در زمینی مساحت 367.40متر / مزایده,مزایده خانه سرایی در زمینی مساحت 367.40متر
 14. مزایده فروش لوله های چدن داکتیل / مزایده ,مزایده فروش لوله های چدن داکتیل
 15. مزایده اجاره چهار باشگاه ورزشی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره چهار باشگاه ورزشی - مرحله اول نوبت دوم
 16. استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...
 17. مناقصه خرید , حمل و نصب چمن مصنوعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید , حمل و نصب چمن مصنوعی نوبت دوم
 18. استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی
 19. استعلام خرید لوله و اتصالات پلیمری / استعلام, خرید لوله و اتصالات پلیمری
 20. مناقصه خرید سیم لاکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید سیم لاکی
 21. استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ... / استعلام, استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ...
 22. مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول ، روسازی و آسفالت تجدید / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول ، روسازی و آسفالت تجدید
 23. فراخوان خرید قطعات توربین TD-4000 - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات توربین TD-4000 - نوبت دوم
 24. استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ...
 25. مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی...
 26. اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری.... / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری....
 27. استعلام واگذاری نگهبانی.... / استعلام, استعلام واگذاری نگهبانی....
 28. مناقصه خرید 1000000 تخته کیسه دوجدار پلی پروپیلن / مناقصه ،مناقصه خرید 1000000 تخته کیسه دوجدار پلی پروپیلن
 29. مناقصه عملیات سنگی ملاتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سنگی ملاتی - نوبت دوم
 30. فراخوان مناقصه احداث و تکمیل پارک / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث و تکمیل پارک
 31. مناقصه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات... / مناقصه, مناقصه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات...
 32. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستای ...
 33. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 34. استعلام حفاری ... / استعلام , استعلام حفاری ...
 35. مزایده اموال منقول 50 راس میش... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 50 راس میش... نوبت دوم
 36. مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمه زار سی هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمه زار سی هکتار
 37. مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده,مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
 38. مزایده حدود مقدار 15 تن پایه های سوله... / مزایده, مزایده حدود مقدار 15 تن پایه های سوله...
 39. مزایده دستگاه بخاری گازی، دستگاه کمپرسور... / مزایده, مزایده دستگاه بخاری گازی، دستگاه کمپرسور...
 40. آگهی مزایده عمومی فروش مخازن فلزی هوایی فرسوده ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش مخازن فلزی هوایی فرسوده ـ نوبت دوم
 41. مزایده یک دستگاه ساختمان 4 طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان 4 طبقه نوبت دوم
 42. مزایده کامپیوتر، تلویزیون، کولر... / مزایده, مزایده کامپیوتر، تلویزیون، کولر...
 43. مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی فرش بافی / مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی فرش بافی
 44. مزایده واگذای حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذای حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک (نوبت دوم)
 45. مزایده چرخ و فلک ... نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده چرخ و فلک ... نوبت دوم
 46. اصلاحیه مزایده تعداد دو رقبه از املاک و یک دستگاه خودرو مازاد / اصلاحیه مزایده، مزایده تعداد دو رقبه از املاک و یک دستگاه خودرو مازاد
 47. مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان
 48. مزایده پلاک ثبتی عرصه 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 5000متر نوبت اول
 49. مزایده رنگ تمام پلاستیک آرین ارژنگ 12.5 کیلویی / مزایده رنگ تمام پلاستیک آرین ارژنگ 12.5 کیلویی
 50. مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 450 متر / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 450 متر
 51. مناقصه تامین 9 قلم کابل خاکی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین 9 قلم کابل خاکی - نوبت دوم
 52. مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا... / مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا...
 53. فراخوان مناقصه روغن GUIF fidelity LL220oil (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان مناقصه روغن GUIF fidelity LL220oil (نوبت دوم)
 54. مناقصه پروژه آسفالت خیابان ها...مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت خیابان ها مرحله دوم نوبت دوم
 55. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ...
 56. مناقصه اجرای دراواسیونهای بتنی تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای دراواسیونهای بتنی تجدید نوبت دوم
 57. استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام, سایر حمل و نقل زمینی
 58. استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...
 59. استعلام مجتمع آبرسانی حاشیه شهر / استعلام, مجتمع آبرسانی حاشیه شهر
 60. تجدید مناقصه عمومی جوشکاری بلاکهای شیرگاه ..... (نوبت دوم) / مناقصه , تجدید مناقصه عمومی جوشکاری بلاکهای شیرگاه ..... (نوبت دوم)
 61. استعلام پاورمیتر ... / استعلام , استعلام پاورمیتر ...
 62. مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فلزی / مناقصه ، مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فلزی
 63. مناقصه تکمیل مصلی.. اصلاحیه نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی.. اصلاحیه نوبت دوم
 64. استعلام عملیات اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان / استعلام, عملیات اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان
 65. استعلام اتاق کمپرسی ... / استعلام , استعلام اتاق کمپرسی ...
 66. استعلام بها اجرای دستمزدی پروژه ساختمان ... / استعلام , استعلام بها اجرای دستمزدی پروژه ساختمان ...
 67. اصلاحیه مناقصه امور راهبری ماشین های اداری / اصلاحیه مناقصه , مناقصه امور راهبری ماشین های اداری
 68. استعلام حفاری یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی ... / استعلام, حفاری یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی ...
 69. مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 518 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 518 متر
 70. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 256.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 256.20متر
 71. مزایده مغازه های تجاری - نوبت دوم / مزایده, مزایده مغازه های تجاری - نوبت دوم
 72. مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر
 73. مزایده آگهی فروش برنج طارم و پر محصول نوبت دوم / مزیده, مزایده آگهی فروش ،آگهی فروش برنج طارم و پر محصول نوبت دوم
 74. مزایده ملک مساحت 200 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 200 متر نوبت اول
 75. مزایده سواری پراید مدل 83 سفید شیری / مزایده,مزایده سواری پراید مدل 83 سفید شیری
 76. مزایده خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید
 77. مزایده مقدار 300 مترمربع سنگ / مزایده,مزایده مقدار 300 مترمربع سنگ
 78. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 63.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 63.85متر
 79. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر
 80. مزایده ششدانگ خانه و زمین مساحت 461.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و زمین مساحت 461.40متر
 81. مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری- تجدید ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده، مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری- تجدید
 82. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 140متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 140متر
 83. مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان 4 طبقه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان 4 طبقه
 84. مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.0متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.0متر
 85. تمدید مناقصه خریداری تعداد 20.160 عدد ماژیک علامت گذار نسوز / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خریداری تعداد 20.160 عدد ماژیک علامت گذار نسوز
 86. استعلام نقاشی ساختمان ... / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان ...
 87. مناقصه خرید قطعات چوبی ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات چوبی ...
 88. مناقصه عمومی انجام عملیات مربوط به تامین روشنایی معابر... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات مربوط به تامین روشنایی معابر...
 89. تجدید فراخوان مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه - نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه - نوبت دوم
 90. استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...
 91. تجدید مناقصه خدمات مشاوره ارتقاء و بهینه سازی سیستم کنترل توربین های ...نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه خدمات ارتقاء و بهینه سازی سیستم کنترل توربین های ...- نوبت دوم
 92. استعلام سیستم هشدار / استعلام, سیستم هشدار
 93. استعلام mini pc ... / استعلام , استعلام mini pc ...
 94. استعلام کابل چاپگر printer USB cable 3m سه متری یوگرین / استعلام, کابل چاپگر printer USB cable 3m سه متری یوگرین
 95. استعلام چرخ خیاطی گلدوزی .. / استعلام, چرخ خیاطی گلدوزی ..
 96. استعلام خرید دو دستگاه مولینه و یک دستگاه لمینگرلف, سایت ستاد / استعلام, خرید دو دستگاه مولینه و یک دستگاه لمینگرلف
 97. تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم
 98. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 99. استعلام خرید چمن و مصالح نصب / استعلام, خرید چمن و مصالح نصب
 100. تجدید مناقصه تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری ...
 101. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 102. مناقصه امور خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی، مناقصه امور خدمات پشتیبانی
 103. مزایده یکدستگاه خودرو دوو خاکستری / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو دوو خاکستری
 104. مزایده یک دستگاه رول جمع کن و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه رول جمع کن و ...
 105. مزایده ملک شماره 5160 فرعی از 22 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 5160 فرعی از 22 اصلی نوبت اول
 106. مزایده دو دهنه مغازه مساحت 31.06متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو دهنه مغازه مساحت 31.06متر نوبت اول
 107. مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو نوبت دوم
 108. مزایده 96 شعیر از پلاکهای ثبتی با حق آبه / مزایده,مزایده 96 شعیر از پلاکهای ثبتی با حق آبه
 109. مزایده اجاره تعدادی از دکه های موجود در سطح شهر / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از دکه های موجود در سطح شهر
 110. مزایده یک قطعه شالیزار مساحت 2450متر / مزایده,مزایده یک قطعه شالیزار مساحت 2450متر
 111. مزایده مغازه پارچه فروشی 28.45متر / مزایده,مزایده مغازه پارچه فروشی 28.45متر
 112. مزایده تهیه و نصب 3 دستگاه تلویزیون... / مزایده مزایده تهیه و نصب 3 دستگاه تلویزیون...
 113. مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی (نوبت دوم)
 114. تجدید مزایده اجاره کافی شاپ- نوبت دوم / تجدید مزایده,مزایده اجاره کافی شاپ - نوبت دوم
 115. مزایده اجاره یک باب ساختمان به منظور استفاده نانوایی / فراخوان مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب ساختمان به منظور استفاده نانوایی
 116. مزایده فروش فیدر 120 تنی- نوار نقاله و...نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش فیدر 120 تنی- نوار نقاله و...نوبت دوم
 117. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از بیلبوردهای موجود در سطح شهر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از بیلبوردهای موجود در سطح شهر
 118. مزایده ششدانگ پلاک 2264 فرعی قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2264 فرعی قطعه 7 تفکیکی
 119. مزایده یک قطعه باغ اناری / مزایده,مزایده یک قطعه باغ اناری
 120. مناقصه خرید انواع پایه بتونی -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم
 121. استعلام خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی ... / استعلام, خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی ...
 122. استعلام کیس کامل با مانتیور اسمبل شده / استعلام, کیس کامل با مانتیور اسمبل شده
 123. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره .... / مناقصه ، جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره
 124. استعلام بیمه برای حدود 60 نفر / استعلام, بیمه برای حدود 60 نفر
 125. فراخوان مناقصه یک مرحله ای مرمت مسجد، کارخانه و ... / مناقصه, فراخوان مناقصه یک مرحله ای مرمت مسجد، کارخانه و ...
 126. تجدید فراخوان عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم
 127. مناقصه عومی خرید و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عومی خرید و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی
 128. مناقصه خرید کنتور آب و ست انشعاب آب 1/2 ایتنچ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کنتور آب و ست انشعاب آب 1/2 ایتنچ
 129. مناقصه عملیات اجرایی اسکلت بتنی و دیوار چینی / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 163.31متر نوبت سوم
 130. استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی
 131. تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزینهای...نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی، تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزینهای...نوبت دوم
 132. تجدید فراخوان جوشکاری در زریل خطوط ایستگاه ها... / تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه , تجدید فراخوان جوشکاری در زریل خطوط ایستگاه ها...
 133. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات فنی و نظافتی / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات فنی و نظافتی
 134. مناقصه امور خدمات...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور خدمات...نوبت دوم
 135. استعلام تعمیرات هنرستان های ... / استعلام , تعمیرات هنرستان های ...
 136. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 137. مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت دوم
 138. مزایده املاک شامل چند قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل چند قطعه زمین زراعی نوبت دوم
 139. مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز کلنگی عرصه 396متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز کلنگی عرصه 396متر
 140. مزایده یک باب مغازه ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک باب مغازه ـ نوبت دوم
 141. مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی بخش سه ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی بخش سه ثبتی شاهرود
 142. مزایده مقداری قطعات و لوازم یدکی و یک عدد گیربکس اتوبوس و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده مقداری قطعات و لوازم یدکی و یک عدد گیربکس اتوبوس و ...
 143. مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه
 144. مزایده فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاطی
 145. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 38.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 38.80متر
 146. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید 131 - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید 131 - نوبت دوم
 147. مزایده ملک مشاع با پلاک ثبتی 25652 از 4731 بخش شش / مزایده,مزایده ملک مشاع با پلاک ثبتی 25652 از 4731 بخش شش
 148. مزایده یک قطعه زمین مساحت 242 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 242 متر مرحله اول
 149. تجدید مزایده اجاره سلف سرویس و تالار پذیرایی / تجدید مزایده ,مزایده اجاره سلف سرویس و تالار پذیرایی
 150. مزایده یک دستگاه خودرو زامیاد / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو زامیاد
 151. مزایده یک دستگاه درام و پایه / مزایده,مزایده یک دستگاه درام و پایه
 152. تجدید مناقصه مجتمع آبرسانی ... / تجدید مناقصه های عمومی، تجدید مناقصه مجتمع آبرسانی ...
 153. استعلام ترانس ... / استعلام , استعلام ترانس ...
 154. آگهی مناقصه خرید کاغذ روزنامه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید کاغذ روزنامه
 155. استعلام پروژه نگهداری از جنگلکاری سنواتی ... / استعلام, پروژه نگهداری از جنگلکاری سنواتی ...
 156. فراخوان ارزیابی جوشکاری ..تجدید - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی جوشکاری ..تجدید - نوبت دوم
 157. استعلام پروژه نگهداری از جنگلکاری / استعلام , استعلام پروژه نگهداری از جنگلکاری
 158. استعلام خودرو استیجاری ... / استعلام, استعلام خودرو استیجاری ...
 159. مناقصه احداث ساختمان / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان
 160. مناقصه خرید یک دستگاه جاروب شهری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه جاروب شهری نوبت دوم
 161. استعلام تجهیزات رشته صنایع چوب ... / استعلام , استعلام تجهیزات رشته صنایع چوب ...
 162. مناقصه عمومی خرید 3 دستگاه دیزل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 3 دستگاه دیزل
 163. مناقصه انجام کلیه امور خدماتی, نظافتی... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور خدماتی, نظافتی... - نوبت دوم
 164. استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...
 165. تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر
 166. مناقصه انواع سموم دفع آفات / آگهی مناقصه , مناقصه انواع سموم دفع آفات
 167. فراخوان عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی / فراخوان ارزیابی ، فراخوان عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی
 168. مناقصه خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز و... / مناقصه عمومیع مناقصه خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز و...
 169. مناقصه انتقال پساب از محل ایستگاه پمپاژ فاضلاب / مناقصه ,مناقصه انتقال پساب از محل ایستگاه پمپاژ فاضلاب
 170. مزایده وانت بار نیسان مدل 1383 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده وانت بار نیسان مدل 1383
 171. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.27متر بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.27متر بخش یک
 172. مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان و یک دستگاه سوئیت / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان و یک دستگاه سوئیت
 173. مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت 55.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت 55.78متر
 174. مزایده ملک مساحت 1000 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 1000 متر نوبت دوم
 175. مزایده ملک مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مال غیرمنقول نوبت اول
 176. مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس
 177. مزایده مغازه مساحت دوازده متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت دوازده متر نوبت اول
 178. تجدید مزایده اجاره رستوران و آشپزخانه ساختمان / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره رستوران و آشپزخانه ساختمان 
 179. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3600متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3600متر
 180. مزایده پانزده (15) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی / مزایده, مزایده پانزده (15) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی
 181. مزایده آمبولانس / مزایده, مزایده آمبولانس
 182. مزایده پلاک ثبتی مساحت 2490متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2490متر نوبت اول
 183. مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و هشت متر
 184. مزایده واگذاری یک باب مغازه.... / مزایده ,مزایده واگذاری یک باب مغازه....
 185. مزایده اجاره تعاونی شماره سه... - نوبت دوم - چاپ دوم / مزایده، مزایده اجاره تعاونی شماره سه... - نوبت دوم - چاپ دوم
 186. مزایده آپارتمان مساحت 70.07متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 70.07متر
 187. مزایده 6 باب بوفه دانشجویی / مزایده ,مزایده 6 باب بوفه دانشجویی
 188. تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت / مزایده ,تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت
 189. تجدید مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری
 190. استعلام خرید یک دستگاه رله / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه رله
 191. استعلام سیب زمینی و .. / استعلام, سیب زمینی و ..
 192. فراخوان تهیه مصالح، ساخت نصب و اجرای 400 انشعاب پراکنده نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی ساده، فراخوان تهیه مصالح، ساخت نصب و اجرای 400 انشعاب پراکنده - نوبت دوم
 193. تجدید فراخوان ارائه خدمات بهره برداری از پست ها - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای, تجدید فراخوان ارائه خدمات بهره برداری از پست ها - نوبت دوم
 194. استعلام تلفن رومیزی / استعلام, تلفن رومیزی
 195. فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاها - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاها - نوبت دوم
 196. استعلام لوله .... / استعلام, استعلام لوله ....
 197. فراخوان مناقصه تامین 50 عدد تله بخار نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین 50 عدد تله بخار نوبت دوم
 198. تجدید مناقصه تامین بیمه مسئولیت مدنی - نوبت دوم / مناقصه تامین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان - نوبت دوم
 199. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM ...نوبت دوم
 200. مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فولادی / مناقصه ، مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فولادی
 201. استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...
 202. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 203. مناقصه ارزیابی خدمات نظارت بر اجرای عملیات پروژه های راهسازی / مناقصه ,مناقصه ارزیابی خدمات نظارت بر اجرای عملیات پروژه های راهسازی
 204. استعلام هزینه حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه اضطراری / استعلام, هزینه حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه اضطراری
 205. مناقصه عملیات جدول گذاری معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جدول گذاری معابر - نوبت دوم
 206. تجدید فراخوان مناقصه نصب پل باکسی - نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه نصب پل باکسی - نوبت دوم
 207. استعلام تامین لوازم و تجهیزات / استعلام , استعلام تامین لوازم و تجهیزات
 208. مزایده واگذاری تعدادی از اماکن... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اماکن... نوبت دوم
 209. مزایده آپارتمان مسکونی 71.23متر پلاک 133 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 71.23متر پلاک 133 فرعی
 210. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1097.37متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1097.37متر
 211. مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان پلاک 4500 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان پلاک 4500 فرعی
 212. مزایده پلاک ثبتی بخش نه کلاله / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه کلاله
 213. مزایده یک دستگاه تانکر / مزایده, مزایده یک دستگاه تانکر
 214. مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود غیرمنقول
 215. مزایده 4 دانگ مشاع از ملک بخش 12 تهران / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ملک بخش 12 تهران
 216. آگهی فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری
 217. مزایده توالت فرنگی / مزایده, مزایده توالت فرنگی
 218. مزایده ساختمان و دو قطعه زمین کشاورزی و مسکونی / مزایده,مزایده ساختمان و دو قطعه زمین کشاورزی و مسکونی
 219. مزایده یک دستگاه رکوردر آنالوگ ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه رکوردر آنالوگ ...
 220. مزایده میز جلوی دستگاه پرس / مزایده,مزایده میز جلوی دستگاه پرس
 221. مزایده پلاکهای ثبتی 2363 و 3992 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2363 و 3992 فرعی نوبت اول
 222. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بدون متصرف و متصرف دار نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بدون متصرف و متصرف دار نوبت دوم
 223. مزایده یک دهنه مغازه مساحت 51.13متر / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه مساحت 51.13متر
 224. مزایده اجاره امور خدماتی و رفاهی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره امور خدماتی و رفاهی - نوبت دوم
 225. مناقصه فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 226. استعلام تعمیرات مدارس / استعلام, تعمیرات مدارس ...
 227. فراخوان گازرسانی به حفره های خالی پراکنده در سطح شهرستان...- نوبت دوم / مناقصه, فراخوان گازرسانی به حفره های خالی پراکنده در سطح شهرستان...- نوبت دوم
 228. مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ سه حلقه چاه / مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ سه حلقه چاه
 229. استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, کرایه وسایل نقلیه موتوری
 230. فراخوان مناقصه ساماندهی معابر کوی طالقانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساماندهی معابر کوی طالقانی
 231. مناقصه بهره برداری از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری از تاسیسات
 232. استعلام قطعات سخت افزاری کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات سخت افزاری کامپیوتر ...
 233. استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...
 234. استعلام بهسازی سرویس بهداشتی داخل سالن / استعلام, بهسازی سرویس بهداشتی داخل سالن
 235. فراخوان خرید سه دستگاه الکتروموتور پمپ نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید سه دستگاه الکتروموتور پمپ نوبت دوم
 236. تجدید فراخوان عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات منطقه شرق ... (نوبت دوم) / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات منطقه شرق ... (نوبت دوم)
 237. استعلام تبلت galaxy tab s3 9.7lte / استعلام, تبلت galaxy tab s3 9.7lte
 238. تجدید مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی ... نوبت دوم
 239. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ...
 240. استعلام رنگ ترافیکی سرد / استعلام , استعلام رنگ ترافیکی سرد
 241. مناقصه تعمیر دستگاههای CNC / مناقصه , مناقصه تعمیر دستگاههای CNC
 242. استعلام پروژه تامین برق مسکن مهر و .. / استعلام, پروژه تامین برق مسکن مهر و ..
 243. مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300/93 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300/93 مترمربع
 244. مزایده عمومی فروش یک دستگاه لودر مدل 2007 / آگهی مزایده عمومی ،مزایده عمومی فروش یک دستگاه لودر مدل 2007
 245. مزایده دامپر- سنگ بر- منبع گازوئیل دو عدد... / مزایده, مزایده دامپر- سنگ بر- منبع گازوئیل دو عدد...
 246. مزایده فروش یکدستگاه شرینگ پک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه شرینگ پک
 247. مزایده زمین مسکونی محصور مساحت 420 متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی محصور مساحت 420 متر
 248. مزایده یک دانگ و سه سیر مشاع ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ و سه سیر مشاع ملک نوبت دوم
 249. مزایده فروش سیمهای مسی اسقاط خود / مزایده , مزایده فروش سیمهای مسی اسقاط خود
 250. مزایده یک دستگاه ماشین لبه چسبان ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین لبه چسبان ...
 251. مزایده لوازم گارد موبایل / مزایده, مزایده لوازم گارد موبایل
 252. مزایده یک دستگاه تراش / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تراش
 253. مزایده ششدانگ زمین مساحت 82.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 82.05متر
 254. مزایده فروش یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 321متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 321متر
 255. مزایده بوفه چوبی، میز جلو مبلی...نوبت دوم / مزایده, مزایده بوفه چوبی، میز جلو مبلی...نوبت دوم
 256. مزایده دو قطعه زمین مساحت 3500 و 375متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 3500 و 375متر
 257. مزایده گل و گیاه شامل کاج نوک دار - نوئل سبز و ... / مزایده,مزایده گل و گیاه شامل کاج نوک دار - نوئل سبز و ...
 258. مزایده ملک مسکونی همراه با دو دهنه مغازه / مزایده,مزایده ملک مسکونی همراه با دو دهنه مغازه
 259. مزایده مبل راحتی.... / مزایده, مزایده مبل راحتی...
 260. استعلام خرید تجهیزات سرمایشی کتابخانه های عمومی / استعلام, خرید تجهیزات سرمایشی کتابخانه های عمومی
 261. استعلام تجهیزات یارانه ای ... / استعلام , استعلام تجهیزات یارانه ای ...
 262. مناقصه اجرای دیوار و کانال بتنی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای دیوار و کانال بتنی و ...
 263. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ـ نوبت دوم
 264. مناقصه پروژه بازدید کنتور گاز مشترکین - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بازدید کنتور گاز مشترکین - نوبت دوم
 265. استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...
 266. استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...
 267. استعلام لباس کار جنس مرینوس / استعلام, لباس کار جنس مرینوس
 268. استعلام اجاره خودروی سواری ... / استعلام, اجاره خودروی سواری ...
 269. استعلام لوازم تاسیسات آبرسانی ... / استعلام , استعلام لوازم تاسیسات آبرسانی ...
 270. استعلام کاغذ .., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام کاغذ ...
 271. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای .. / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستای ..
 272. مناقصه خرید یک دستگاه اکتروموتور جایگزین و..... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه اکتروموتور جایگزین و..... نوبت دوم
 273. مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ...تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ...تجدید
 274. مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز / مناقصه، مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز
 275. استعلام احداث شبکه فشار ... / استعلام, استعلام احداث شبکه فشار ...
 276. استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات
 277. فراخوان اجرای بافت با ارزش روستای ... 97.01.30 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای بافت با ارزش روستای ... 97.01.30
 278. استعلام انتقال آب کشاورزی از رودخانه به طول 904 متر با لوله پلی اتیلن ... / استعلام, انتقال آب کشاورزی از رودخانه به طول 904 متر با لوله پلی اتیلن ...
 279. مزایده ملک بخش نه خرمشهر / مزایده,مزایده ملک بخش نه خرمشهر
 280. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری استیشن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری استیشن
 281. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل نیسان سانی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل نیسان سانی
 282. مزایده باغ مرکبات و زمین زراعی کاربری شالیزاری / مزایده,مزایده باغ مرکبات و زمین زراعی کاربری شالیزاری
 283. مزایده پوشال سفید، رنگی و لفاف ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده پوشال سفید، رنگی و لفاف ضایعاتی
 284. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری دوو سی یلو / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری دوو سی یلو
 285. مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول
 286. مزایده یک دستگاه دایکاست / مزایده,مزایده یک دستگاه دایکاست
 287. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان گاوداری و زمین مزروعی متصل به آن 20.000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان گاوداری و زمین مزروعی متصل به آن 20.000 متر
 288. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.24متر
 289. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.24متر
 290. مزایده دستگاه فریزر - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده دستگاه فریزر - نوبت دوم
 291. مزایده مغازه مساحت داخلی 14 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت داخلی 14 مترمربع
 292. مزایده اجاره پل هوایی / فراخوان مزایده عمومی, مزایده اجاره پل هوایی
 293. مزایده واگذاری رستوران باغ... نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری رستوران باغ... نوبت دوم
 294. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 23495 فرعی از 184 اصلی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 23495 فرعی از 184 اصلی
 295. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.2متر
 296. مزایده پلاک ثبتی مساحت 465متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 465متر
 297. مناقصه تامین پنج قلم فیبر نوری - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین پنج قلم فیبر نوری - نوبت دوم
 298. استعلام دوخت 24 عدد کت و 48 عدد شلوار / استعلام, دوخت 24 عدد کت و 48 عدد شلوار
 299. استعلام توسعه جنگل ... / استعلام , استعلام توسعه جنگل ...
 300. مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت دستی و ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت دستی و ...
 301. مناقصه فراخوان تامین ماشین آلات سنگین نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه فراخوان تامین ماشین آلات سنگین نوبت دوم
 302. مناقصه احداث 3 کیلومتر خط لوله 20 اینچ به موازات خط 16 اینچ نفت خروجی ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه احداث 3 کیلومتر خط لوله 20 اینچ به موازات خط 16 اینچ نفت خروجی ... (نوبت دوم)
 303. استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...
 304. استعلام مبل اداری .. / استعلام مبل اداری ..
 305. مناقصه اجرای طرح تفکیک زباله های خشک / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح تفکیک زباله های خشک
 306. استعلام درخواست تجهیزات رشته تاسیسات... / استعلام, استعلام درخواست تجهیزات رشته تاسیسات...
 307. مناقصه خرید ساچمه سربی ... / مناقصه , مناقصه خرید ساچمه سربی ...
 308. استعلام فلومتر الکترومغناطیسی / استعلام, فلومتر الکترومغناطیسی
 309. اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فینیشر / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فینیشر
 310. مناقصه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم پیست دو و میدانی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم پیست دو و میدانی
 311. استعلام تعمیرات مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات مدارس ...
 312. فراخوان عمومی احداث مجتمع گردشگری - تجاری - تفریحی نوبت چهارم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی احداث مجتمع گردشگری - تجاری - تفریحی نوبت چهارم
 313. مناقصه ارائه تامین نیروی انسانی / مناقصه,مناقصه ارائه تامین نیروی انسانی
 314. فراخوان مناقصه اجرای بافت با ارزش روستای ... 97.01.30 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای بافت با ارزش روستای ... 97.01.30
 315. مزایده 1.89 سهم از 240 سهم از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 1.89 سهم از 240 سهم از ششدانگ ملک
 316. مزایده تعداد 400 قطعه پاراشوت / مزایده,مزایده تعداد 400 قطعه پاراشوت
 317. مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 180 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 180 مترمربع
 318. مزایده منزل مسکونی مساحت 102 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 102 متر
 319. مزایده املاک روستای گلسر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده املاک روستای گلسر اموال غیرمنقول
 320. مزایده کولر، تلویزیون، یخچال، میز، صندلی... / مزایده, مزایده کولر، تلویزیون، یخچال، میز، صندلی...
 321. مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 77.85متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 77.85متر
 322. مزایده دستگاه ماشین ریسندگی / مزایده,مزایده دستگاه ماشین ریسندگی
 323. مزایده ملک مساحت 125 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 125 متر نوبت اول
 324. مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 47.53متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 47.53متر
 325. مزایده فروش توستر ، جاروبرقی و... / مزایده ,مزایده فروش توستر ، جاروبرقی و...
 326. مزایده یک دستگاه بالانس لاستیک ... / مزایده,مزایده یک دستگاه بالانس لاستیک ....
 327. مزایده سه دانگ مشاع از ملک به پلاک ثبتی 2942 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک به پلاک ثبتی 2942 فرعی
 328. مزایده سنگ گرانیت - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده سنگ گرانیت - نوبت دوم
 329. مزایده ششدانگ پلاک25 و 13 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک25 و 13 فرعی
 330. مزایده فروش انواع لباس / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع لباس
 331. مزایده 33.87 سهم مشاع از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 33.87 سهم مشاع از یکصد سهم پلاک ثبتی
 332. تجدید مناقصه خرید لوله فولادی و تجهیزات برقی و اتصالات مکانیکی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله فولادی و تجهیزات برقی و اتصالات مکانیکی
 333. مناقصه امور مربوط به تکمیل و احداث تصفیه پساب / مناقصه امور مربوط به تکمیل و احداث تصفیه پساب
 334. مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز / مناقصه ، مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز
 335. استعلام ماست 100 گرم هراز / استعلام, ماست 100 گرم هراز
 336. فراخوان اجرای شبکه گازرسانی / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای شبکه گازرسانی
 337. استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...
 338. مناقصه احداث گالری به منظور کاهش خطر ناشی از ریزش سنگ... نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه احداث گالری به منظور کاهش خطر ناشی از ریزش سنگ... نوبت دوم
 339. استعلام لوله برق گالوانیزه گرم / استعلام, استعلام لوله برق گالوانیزه گرم
 340. تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری ناحیه 2 و مناقصه اجرای زیر سازی ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری ناحیه 2 و مناقصه اجرای زیر سازی ...
 341. فراخوان مناقصه تامین دو عدد گیربکس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین دو عدد گیربکس نوبت دوم
 342. مناقصه نصب، تست و راه اندازی تجهیزات شبکه برق...اصلاحیه / اصلاحیه، مناقصه نصب، تست و راه اندازی تجهیزات شبکه برق...اصلاحیه
 343. مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب - نوبت دوم
 344. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 345. مناقصه احداث استخر ذخیره آب کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث استخر ذخیره آب کشاورزی
 346. مناقصه خرید اختر 97.1.30 / مناقصه خرید اختر 97.1.30
 347. مناقصه خرید انواع لامپ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع لامپ
 348. مناقصه امور خدماتی (خدمات ؛ نظافت ، آبدارخانه.. نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور خدماتی (خدمات ؛ نظافت ، آبدارخانه.. نوبت دوم
 349. مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی...
 350. استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات
 351. مزایده ملک مساحت یک هزار و چهارصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت یک هزار و چهارصد متر نوبت دوم 
 352. مزایده زمین کشاورزی حدود 70 متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی حدود 70 متر
 353. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2139متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2139متر نوبت دوم
 354. مزایده پلاک ثبتی مساحت 74.82متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 74.82متر
 355. مزایده آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت دوم
 356. مزایده ملک دارای پلاک ثبتی و سند تک برگ ششدانگ عرصه و اعیان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی و سند تک برگ ششدانگ عرصه و اعیان نوبت اول
 357. مزایده سند مالکیت بخش 18 ثبت نکا نوبت دوم / مزایده,مزایده سند مالکیت بخش 18 ثبت نکا نوبت دوم
 358. مزایده منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار
 359. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 39181متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 39181متر
 360. مزایده 4 دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 97.33متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 97.33متر 
 361. مزایده یک دستگاه پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206
 362. مزایده ساختمان مساحت 244.5متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 244.5متر
 363. مزایده مغازه تجاری طبقه همکف و سه واحد مسکونی در نیم طبقه و اول و دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری طبقه همکف و سه واحد مسکونی در نیم طبقه و اول و دوم
 364. مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری و زیرزمین مجتمع... / مزایده, مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری و زیرزمین مجتمع...
 365. مزایده فروش یک دستگاه پرس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرس
 366. مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مساحت 205.70متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مساحت 205.70متر
 367. مزایده فروش یکدستگاه تردمیل... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تردمیل...
 368. مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم
 369. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ...
 370. تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن - نوبت دوم
 371. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 372. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم
 373. مناقصه عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب
 374. استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...
 375. فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی... - نوبت دوم
 376. مناقصه شیرآلات و کنترلرهای مخصوص سیستم برودت آمونیاکی / مزایده, مناقصه شیرآلات و کنترلرهای مخصوص سیستم برودت آمونیاکی
 377. مناقصه خرید شیرآلات- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید شیرآلات- نوبت دوم
 378. استعلام سم دلتامترین 5 درصد جهت سم پاشی اماکن دامی , سامانه ستاد / استعلام, سم دلتامترین 5 درصد جهت سم پاشی اماکن دامی
 379. تجدید مناقصه خرید لوله فولادی ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه های عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی ـ نوبت دوم
 380. استعلام تعمیرات مدارس / استعلام, تعمیرات مدارس ...
 381. تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم
 382. تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ... / مناقصه ، تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ...
 383. مناقصه احداث خط فشار متوسط دو مداره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خط فشار متوسط دو مداره - نوبت دوم
 384. مناقصه عمومی پروژه جمع آوری و حمل زباله / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی پروژه جمع آوری و حمل زباله
 385. استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...
 386. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع
 387. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG
 388. مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مساحت 1992 و 1304متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مساحت 1992 و 1304متر
 389. مزایده شیر خام تولیدی دامداری / آگهی مزایده مزایده شیر خام تولیدی دامداری
 390. مزایده واگذاری مجموعه ورزشی - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی- نوبت دوم
 391. مزایده 322 قلم لباس / مزایده, مزایده 322 قلم لباس
 392. مزایده پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم
 393. مزایده یک قطعه زمین مساحت 603متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 603متر نوبت اول
 394. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206
 395. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1829/1 مساحت 3000متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1829/1 مساحت 3000متر 
 396. مزایده سه دستگاه فریزر / مزایده، مزایده سه دستگاه فریزر
 397. مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو 206
 398. مزایده یک دستگاه بالمیل / مزایده,مزایده یک دستگاه بالمیل
 399. تجدید مزایده واگذاری محل داروخانه - نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده واگذاری محل داروخانه - نوبت دوم
 400. مزایده ششدانگ زمین مساحت 414 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 414 متر
 401. مزایده فروش شش دانگ لنج / مزایده ,مزایده فروش شش دانگ لنج
 402. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 114.68متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 114.68متر
 403. مناقصه اجرای هشت بلوک جدید خانه نمایندگان - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای هشت بلوک جدید خانه نمایندگان - نوبت دوم
 404. مناقصه نگهداری شبکه انتقال (هوایی) ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه انتقال (هوایی) ـ نوبت دوم
 405. استعلام پکیج شوفاژ دیواری ... / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری ...
 406. استعلام کاداستر و رقومی سازی... / استعلام, استعلام کاداستر و رقومی سازی...
 407. استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...
 408. مناقصه بیمه سازه های تکمیل شده (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه بیمه سازه های تکمیل شده (نوبت دوم)
 409. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش محور سه راهی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه لکه گیری و روکش محور سه راهی
 410. مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلنPE80... / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلنPE80...
 411. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا .... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ....
 412. مناقصه خرید برق دیماوند ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید برق دیماوند ...نوبت دوم
 413. آگهی فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری از استخر / آگهی ،آگهی فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری از استخر
 414. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 415. مناقصه تکمیل سالن ورزشی... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی...
 416. مناقصه نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر
 417. مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی
 418. مناقصه واگذاری اسکلت و سقف سوله جماران / مناقصه، مناقصه واگذاری اسکلت و سقف سوله جماران
 419. مناقصه تعمیرات کلی منازل سطح شهر... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعمیرات کلی منازل سطح شهر... نوبت دوم
 420. استعلام واگذاری خدمات امور نقلیه / استعلام , استعلام واگذاری خدمات امور نقلیه
 421. مزایده دستگاه اتومبیل سواری پراید سرمه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده دستگاه اتومبیل سواری پراید سرمه ای - نوبت دوم
 422. مزایده پلاک ثبتی شماره 351 فرعی بخش ده نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 351 فرعی بخش ده نوبت دوم
 423. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 213 و230 متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 213 و230 متر
 424. مزایده یک قطعه باغ محصور مساحت 775.46متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ محصور مساحت 775.46متر
 425. استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...
 426. مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی تجدید
 427. مزایده 58 سهم مشاع از تعداد 240 سهم 5 دانگ عرصه / مزایده,مزایده 58 سهم مشاع از تعداد 240 سهم 5 دانگ عرصه
 428. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 360 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 360 متر
 429. مزایده یکدستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده ،مزایده یکدستگاه وانت مزدا دو کابین
 430. مزایده واگذاری به اجاره بوستان بام بهشت (آلاچیق) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بوستان بام بهشت (آلاچیق)
 431. مزایده 5 قطعه از اماکن هر کدام 216متر / مزایده,مزایده 5 قطعه از اماکن هر کدام 216متر
 432. مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات
 433. مزایده منزل مسکونی مساحت 632.74متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 632.74متر
 434. مزایده 92.42 سهم مشاع از 100 سهم زمین 273.6متر / مزایده,مزایده 92.42 سهم مشاع از 100 سهم زمین 273.6متر
 435. مزایده پلاک 6677 فرعی مساحت عرصه 166.65متر / مزایده,مزایده پلاک 6677 فرعی مساحت عرصه 166.65متر 
 436. مزایده ملک مساحت عرصه 208.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 208.2متر نوبت اول
 437. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کرمان بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کرمان بصورت نقد
 438. ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام نقشه برداری / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام نقشه برداری
 439. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...
 440. مناقصه اجرای پروژه ساختمان حفاظتی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ساختمان حفاظتی
 441. استعلام لیوان .. / استعلام , استعلام لیوان ..
 442. استعلام نیروی خدماتی / استعلام, استعلام نیروی خدماتی
 443. استعلام ساخت کلیپ ... / استعلام, استعلام ساخت کلیپ ...
 444. استعلام کیت INNO- LIA HIV I/II SCORE / استعلام, کیت INNO- LIA HIV I/II SCORE
 445. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 446. استعلام تهیه و اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا ...
 447. استعلام چاپگر تحویلداری pr2+ / استعلام, استعلام چاپگر تحویلداری pr2+
 448. استعلام ترانسمیتر ... / استعلام, استعلام ترانسمیتر ...
 449. استعلام کتاب رنگ آمیزی کودکان و ... / استعلام , استعلام کتاب رنگ آمیزی کودکان و ...
 450. مناقصه خرید 5000 کیلوگرم نخ خوشه بندی / مناقصه, مناقصه خرید 5000 کیلوگرم نخ خوشه بندی
 451. استعلام مویز شاهانه درجه یک 250 گرمی / استعلام, مویز شاهانه درجه یک 250 گرمی
 452. استعلام دستگاه UPS 6KVA / استعلام , استعلام دستگاه UPS 6KVA
 453. استعلام صاعقه گیر ... / استعلام , استعلام صاعقه گیر ...
 454. استعلام جیک درب صندوق و .... / استعلام, استعلام جیک درب صندوق و ....
 455. استعلام زیرسازی، اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام زیرسازی، اجرای طرح هادی روستای...
 456. مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی ..
 457. استعلام کابل، کابل شیلددار، سیم مسی، کابل شبکه / استعلام , استعلام کابل، کابل شیلددار، سیم مسی، کابل شبکه
 458. استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر
 459. استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور
 460. استعلام سنگ کاری / استعلام,استعلام سنگ کاری
 461. استعلام شیر قطع و وصل / استعلام ,استعلام شیر قطع و وصل
 462. استعلام الکتروموتور 5/7 کیلووات با دور 1450 / استعلام, الکتروموتور 5/7 کیلووات با دور 1450
 463. استعلام اقلام برقی / استعلام, استعلام اقلام برقی
 464. استعلام تلویزیون led / استعلام , استعلام تلویزیون led
 465. مزایده آپارتمان مسکونی 71.23متر دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 71.23متر دو خوابه
 466. مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر نوبت اول
 467. مزایده خودرو 405 سواری / مزایده,مزایده خودرو 405 سواری
 468. مزایده بلوز پسرانه و ... / مزایده,مزایده بلوز پسرانه و ...
 469. مزایده ملک ششدانگ مغازه مساحت 55.65متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ مغازه مساحت 55.65متر
 470. مزایده مزایده دو دستگاه یخچال 25 فوت ، 5 عدد اجاق گاز و ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده مزایده دو دستگاه یخچال 25 فوت ، 5 عدد اجاق گاز و ...
 471. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 147.21متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 147.21متر
 472. مزایده پیکان .... / مزایده ، مزایده پیکان ....
 473. مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی نوبت اول
 474. مزایده یک قطعه زمین مساحت 429 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 429 متر
 475. استعلام توسعه وبهینه سازی روستایی / استعلام, استعلام توسعه وبهینه سازی روستایی
 476. استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی / استعلام, اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان همدان
 477. استعلام مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در حوزه آبخیز ... / استعلام, مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در حوزه آبخیز ...
 478. مناقصه خرید 38 قلم انواع فلنج / مناقصه ,مناقصه خرید 38 قلم انواع فلنج
 479. مناقصه توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای b.d.c / مناقصه ,مناقصه توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای b.d.c
 480. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 481. استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر
 482. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کدپستی ده رقمی / استعلام, اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کدپستی ده رقمی
 483. استعلام لوازم التحریر اداری و... / استعلام, استعلام لوازم التحریر اداری و...
 484. مناقصه تکمیل پمپاژ کشاورزی و ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل پمپاژ کشاورزی و ...
 485. مناقصه تکمیل سالن ورزشی, نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی, نوبت دوم
 486. استعلام تبدیل اتصالات مغزی فلزی / استعلام, استعلام تبدیل اتصالات مغزی فلزی
 487. استعلام خرید کولر ... / استعلام, استعلام خرید کولر ...
 488. استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 489. مناقصه خدمات تعمیرات و بهره برداری / مناقصه ، مناقصه خدمات تعمیرات و بهره برداری
 490. ارزیابی کیفی مناقصه تعداد 465 شاخه لوله 6و 8 اینچ نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه تعداد 465 شاخه لوله 6و 8 اینچ نوبت دوم
 491. استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی / استعلام, خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
 492. استعلام عملیات لکه گیری، درزگیری، و روکش آسفالت محور فرعی ... / استعلام, عملیات لکه گیری، درزگیری، و روکش آسفالت محور فرعی ...
 493. استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی
 494. استعلام نصب ال ای دی تبلیغاتی ... / استعلام, استعلام نصب ال ای دی تبلیغاتی ...
 495. استعلام خرید تسمه فولادی / استعلام خرید تسمه فولادی
 496. استعلام زیرسازی - اجرای طرح هادی روستای .. / استعلام, زیرسازی - اجرای طرح هادی روستای ..
 497. فراخوان استعلام تاکسی سرویس / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام تاکسی سرویس
 498. استعلام دستگاه فتوکپی شارپ AR-X201 / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ AR-X201
 499. استعلام​ سرور PC / استعلام , استعلام​ سرور PC
 500. استعلام ساک دستی بزرگ / استعلام, استعلام ساک دستی بزرگ
 501. استعلام کاغذ بسته بندی / استعلام, استعلام کاغذ بسته بندی
 502. مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای حصارکشی در روستای / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای حصارکشی در روستای
 503. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 71.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 71.23متر
 504. مزایده آپارتمان مساحت 71.23متر بخش یک بلوچستان / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 71.23متر بخش یک بلوچستان
 505. مزایده یک دستگاه پژو 206 / مزایده ،مزایده یک دستگاه پژو 206
 506. مزایده پلاک 2104 اصلی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 2104 اصلی بخش دو نوبت اول
 507. مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان... / مزایدهف مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان...
 508. مزایده دستگاه تزریق چسب شیشه های دوجداره / مزایده, مزایده دستگاه تزریق چسب شیشه های دوجداره
 509. مزایده 36.340 سهم مشاع از 80 سهم دو دانگ از ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 36.340 سهم مشاع از 80 سهم دو دانگ از ششدانگ پلاک
 510. مزایده مجموع 4 قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده مجموع 4 قطعه زمین نوبت اول
 511. مزایده 815 متر زمین کاربری کشاورزی دیم / مزایده,مزایده 815 متر زمین کاربری کشاورزی دیم
 512. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 کرمان نوبت دوم
 513. مزایده آپارتمان مساحت 117.26متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 117.26متر
 514. استعلام خرید اتصالات آب با فشار اتمسفر 10 / استعلام, خرید اتصالات آب با فشار اتمسفر 10
 515. مناقصه عملیات احداث دیوار محوطه زمین فوتبال... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث دیوار محوطه زمین فوتبال...
 516. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 517. استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی / استعلام, استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی
 518. مناقصه تامین نصب و راه اندازی سیستم تغذیه (باطری/ شارژر) / مناقصه تامین نصب و راه اندازی سیستم تغذیه (باطری/ شارژر)
 519. فراخوان مناقصه نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم
 520. استعلام انتقال آب .. / استعلام , استعلام انتقال آب ..
 521. مناقصه خرید 500 تن روی خالص / مناقصه ، مناقصه خرید 500 تن روی خالص
 522. استعلام احداث یک باب موتورخانه و کلرزن / استعلام, استعلام احداث یک باب موتورخانه و کلرزن
 523. استعلام عملیات سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستای... / استعلام، استعلام عملیات سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستای...
 524. استعلام آنتی ویروس پادویش / استعلام,استعلام آنتی ویروس پادویش
 525. استعلام تعمیر و تکمیل ساختمان نگهبانی / استعلام , استعلام تعمیر و تکمیل ساختمان نگهبانی
 526. استعلام RAM KINGSTON 2 GB DDR2 800MHZ / استعلام، استعلام RAM KINGSTON 2 GB DDR2 800MHZ
 527. مناقصه انجام عملیات پروژه گشت و مراقبت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات پروژه گشت و مراقبت نوبت دوم
 528. استعلام کاغذ A4 / استعلام, استعلام کاغذ A4
 529. تجدید مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری فاضلاب بلوار... / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری فاضلاب بلوار...
 530. استعلام عملیات اجرایی شبکه رایانه ای مراکز / استعلام, استعلام عملیات اجرایی شبکه رایانه ای مراکز
 531. استعلام قطعات برقی تابلو / استعلام, قطعات برقی تابلو
 532. استعلام اجرای فعالیت های آموزشی، ترویجی... / استعلام, استعلام اجرای فعالیت های آموزشی، ترویجی...
 533. استعلام کامپیوتر ... / استعلام, استعلام کامپیوتر ...
 534. استعلام خرید مصالح / استعلام, استعلام خرید مصالح
 535. استعلام سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستای حسین آباد... / استعلام, سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستای ...
 536. استعلام خرید لوله فولادی درزدار / استعلام, خرید لوله فولادی درزدار
 537. مناقصه ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات تنظیفی، پشتیبانی و عمومی
 538. استعلام فن پرتابل دمنده مکنده / استعلام, استعلام فن پرتابل دمنده مکنده
 539. استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی / استعلام, استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی
 540. استعلام دستگاه سنجش شنوایی ... / استعلام, دستگاه سنجش شنوایی ...
 541. فراغوان مناقصه احداث ساختمان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انواع فلز و سازه های مربوطه
 542. مزایده راه اندازی و بهره برداری تعداد 10دستگاه بازی / آگهی مزایده عمومی,مزایده راه اندازی و بهره برداری تعداد 10دستگاه بازی
 543. مزایده تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات / مزایده، مزایده تعداد 9 عدد تابلو تبلیغات
 544. مزایده موازی 16470 متر مشاع از هفتاد هکتار زمین / مزایده,مزایده موازی 16470 متر مشاع از هفتاد هکتار زمین
 545. مزایده ناخن لایروب ضایعاتی - لگن کمپرسی ضایعاتی / مزایده، مزایده ناخن لایروب ضایعاتی - لگن کمپرسی ضایعاتی
 546. مزایده تامین کپی به همراه بوفه / آگهی مزایده, مزایده تامین کپی به همراه بوفه
 547. مزایده ششدانگ زمین مساحت 712 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 712 متر
 548. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 170 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 170 متر
 549. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیان واحد مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ اعیان واحد مسکونی نوبت اول
 550. مناقصه عمومی خرید پانزده هزار 15000 دستگاه کنتور سه فاز و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی خرید پانزده هزار 15000 دستگاه کنتور سه فاز و ... نوبت دوم
 551. استعلام عملیات نقشه برداری و بهنگام سازی نقشه های آماری ... / استعلام, عملیات نقشه برداری و بهنگام سازی نقشه های آماری ...
 552. استعلام عملیات خرید آب / استعلام, عملیات خرید آب
 553. مناقصه عمومی اجرای بخشی از شبکه هدایت آب های سطحی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای بخشی از شبکه هدایت آب های سطحی (نوبت دوم)
 554. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...
 555. استعلام میز- صندلی - فایل - کمد / استعلام, میز- صندلی - فایل - کمد
 556. فراخوان اولین جشنواره پایگاه های خبری و خبرگزاری های استان یزد / فراخوان اولین جشنواره پایگاه های خبری و خبرگزاری های استان یزد
 557. مناقصه اجرای تعمیرات جزئی معابر ، جدول گذاری.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تعمیرات جزئی معابر ، جدول گذاری.... نوبت دوم
 558. استعلام اجرای کانال دفع آبهای سطحی سطح شهر / استعلام ، استعلام اجرای کانال دفع آبهای سطحی سطح شهر
 559. استعلام لوازم پکیج / استعلام, استعلام لوازم پکیج
 560. استعلام عملیات خرید آب .. / استعلام , عملیات خرید آب ..
 561. استعلام باطری ذخیره ساز EMC / استعلام, استعلام باطری ذخیره ساز EMC
 562. مناقصه خرید 5000 کیلوگرم توری / مناقصه, مناقصه خرید 5000 کیلوگرم توری
 563. استعلام سامانه تولید هیپوکلریت سدیم / استعلام,استعلام سامانه تولید هیپوکلریت سدیم
 564. استعلام تجهیزات اداری صنعتی / استعلام , استعلام تجهیزات اداری صنعتی
 565. مناقصه لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع مجتمع...نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع مجتمع...نوبت دوم
 566. استعلام پایان دهی و تکمیل بنا / استعلام ​, پایان دهی و تکمیل بنا
 567. فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی... نوبت دوم
 568. استعلام تامین مصالح و اجرای کامل دیوار پارکینگ همراه با آسفالت ... / استعلام , استعلام تامین مصالح و اجرای کامل دیوار پارکینگ همراه با آسفالت ...
 569. استعلام حفر دو حلقه چاه ضربه ای / استعلام , استعلام دو حلقه چاه ضربه ای
 570. استعلام شیلنگ هیدرولیک دو سر مهره / استعلام , استعلام شیلنگ هیدرولیک دو سر مهره
 571. استعلام لوازم تاسیساتی / استعلام , استعلام لوازم تاسیساتی
 572. استعلام خرید نوت بوک برای آقای انصاری / استعلام, استعلام خرید نوت بوک برای آقای انصاری
 573. استعلام لوله فولادی- الکتروموتور و اتصالات / استعلام, لوله فولادی- الکتروموتور و اتصالات
 574. استعلام RAM KINGSTON 4 GB DDR3 / استعلام ، استعلام RAM KINGSTON 4 GB DDR3
 575. فراخوان امور تشریفات و پذیرایی / آگهی مناقه , فراخوان امور تشریفات و پذیرایی
 576. استعلام سیستم پنل خورشیدی ... / استعلام , استعلام سیستم پنل خورشیدی ...
 577. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار / استعلام,استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - نرم افزار
 578. استعلام پنج ردیف مبدل حرارتی / استعلام, استعلام پنج ردیف مبدل حرارتی
 579. استعلام فعالیت های مربوط به امور رایانه / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به امور رایانه
 580. استعلام شیر شناوری هیدورمکانیکی / استعلام , استعلام شیر شناوری هیدورمکانیکی
 581. استعلام مجتمع آبرسانی مزداب آسو / استعلام, استعلام مجتمع آبرسانی مزداب آسو
 582. مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای دوکابین و سوزوکی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تامین خودروهای دوکابین و سوزوکی
 583. مناقصه خرید 56 قلم قطعات پمپ آبرسانی / اگهی مناقصه , مناقصه خرید 56 قلم قطعات پمپ آبرسانی
 584. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری
 585. استعلام پی کنی و خاکبرداری / استعلام , استعلام پی کنی و خاکبرداری
 586. استعلام صندلی مدیریت / استعلام , استعلام صندلی مدیریت
 587. استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 588. استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش / استعلام, استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش
 589. مناقصه عملیات احداث دیوار محوطه سالن های ورزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث دیوار محوطه سالن های ورزشی
 590. مزایده ساختمان مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مساحت سیصد متر نوبت اول
 591. مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو وانت زامیاد
 592. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405
 593. مزایده پلاک ثبتی 1527 فرعی از 3530 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1527 فرعی از 3530 اصلی
 594. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 209.35متر بخش چهار / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 209.35متر بخش چهار
 595. مزایده پلاک 14730 فرعی بخش 4 مراغه / مزایده,مزایده پلاک 14730 فرعی بخش 4 مراغه
 596. مزایده ششدانگ زمین مساحت 295.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 295.25متر
 597. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 491.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 491.40متر
 598. مزایده زمینی مساحت 268 متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمینی مساحت 268 متر نوبت اول
 599. مزایده فضای تابلوهای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده فضای تابلوهای تبلیغاتی
 600. مناقصه عمومی نیرورسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نیرورسانی
 601. استعلام پیرینتر / استعلام , استعلام پیرینتر
 602. مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) نوبت دوم
 603. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات برقی و مکانیکی نوبت دوم
 604. استعلام چسب کاشی K1 Felex / استعلام,استعلام چسب کاشی K1 Felex
 605. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کدپستی ده رقمی / استعلام, اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کدپستی ده رقمی
 606. استعلام فعالیت های مخابراتی / استعلام, استعلام فعالیت های مخابراتی
 607. استعلام خودرو در اختیار / استعلام,استعلام خودرو در اختیار
 608. استعلام عملیات نگهداری فضای سبز تجدید / تجدید استعلام , استعلام عملیات نگهداری فضای سبز تجدید
 609. مناقصه دستمزد انجام عملیات تعمیرات انواع ترانسفورماتور / مناقصه عمومی, مناقصه دستمزد انجام عملیات تعمیرات انواع ترانسفورماتور
 610. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی وداده آمایی کدپستی ده رقمی .. / استعلام, اجرای عملیات بهنگام سازی وداده آمایی کدپستی ده رقمی
 611. استعلام آسفالت معابر - اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, آسفالت معابر - اجرای طرح هادی روستاها ...
 612. استعلام قفسه استیل 4 طبقه / استعلام, قفسه استیل 4 طبقه
 613. فراخوان ارزیابی کیفی خرید نیابتی ۱۱۸ دستگاه کنتور آلتراسونیک / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید نیابتی ۱۱۸ دستگاه کنتور آلتراسونیک
 614. استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی ... / استعلام, پیمانکاری مبادله مرسولات پستی ...
 615. استعلام جدول گذاری ... / استعلام, استعلام جدول گذاری ...
 616. استعلام برجهای نوری / استعلام , استعلام برجهای نوری
 617. استعلام تهیه مصالح و ساخت نمای جنوبی / استعلام,استعلام تهیه مصالح و ساخت نمای جنوبی
 618. استعلام حفر دو حلقه چاه ضربه ای / استعلام , استعلام دو حلقه چاه ضربه ای
 619. مناقصه عملیات حمل و تخلیه و بارگیری ۴۰۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی / مناقصه ، مناقصه عملیات حمل و تخلیه و بارگیری ۴۰۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی
 620. استعلام ترمز پله / استعلام , استعلام ترمز پله
 621. استعلام تجهیزات شبکه / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه
 622. مناقصه احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی / مناقصه عمومی, مناقصه احداث شبکه روشنایی ناحیه صنعتی
 623. استعلام لوله پلی اتیلن... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن...
 624. استعلام خرید میلگرد آجدار ... / استعلام, استعلام خرید میلگرد آجدار ...
 625. استعلام راننده ... / استعلام, استعلام راننده ...
 626. استعلام کیس رایانه / استعلام, کیس رایانه
 627. تجدید مناقصه نصب لوله های تاسیسات داخلی کارخانه کاشی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نصب لوله های تاسیسات داخلی کارخانه کاشی
 628. استعلام چرخ دستی حمل دمنده و مجزا مدل خذال / استعلام, استعلام چرخ دستی حمل دمنده و مجزا مدل خذال
 629. استعلام تابلو برق اینورتر 55 کیلوولت و ... / استعلام, تابلو برق اینورتر 55 کیلوولت و ...
 630. استعلام لوازم کامپیوتری / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتری
 631. استعلام ترمز الکتروهیدرولیکی / استعلام استعلام ترمز الکتروهیدرولیکی
 632. استعلام انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن ... / استعلام, انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن ...
 633. مناقصه عملیات نیرورسانی در محدوده مدیریت توزیع برق مرودشت / مناقصه, مناقصه عملیات نیرورسانی در محدوده مدیریت توزیع برق مرودشت
 634. استعلام خرید لوازم و تجهیزات / استعلام, استعلام خرید لوازم و تجهیزات
 635. استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 636. استعلام تجهیزات رگلاتور و ریلیف ولو / استعلام , استعلام تجهیزات رگلاتور و ریلیف ولو
 637. ارزیابی کیفی احداث اداره ثبت اسناد و املاک / ارزیابی کیفی احداث اداره ثبت اسناد و املاک
 638. استعلام اجرت بازسازی ابنیه و تاسیسات مکانیکال و الکتریکال / استعلام, استعلام اجرت بازسازی ابنیه و تاسیسات مکانیکال و الکتریکال
 639. مناقصه تهیه و تامین 23 دستگاه خودرو / مناقصه تهیه و تامین 23 دستگاه خودرو
 640. مناقصه خرید P/F COSTACURTA VICO -TEX MIST ELIMINATORS / مناقصه خرید P/F COSTACURTA VICO -TEX MIST ELIMINATORS
 641. استعلام تلویزیون / استعلام , استعلام تلویزیون
 642. استعلام مواد غذایی و نوشیدنی / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه و اتصالات
 643. فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات کامپیوتری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات کامپیوتری
 644. استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید / استعلام, استعلام باتری قابل شارژ سیلد اسید
 645. مناقصه واگذاری پروژه خرید حمل و پخش آسفالت با تامین قیر ... / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری پروژه خرید حمل و پخش آسفالت با تامین قیر ...
 646. مزایده ششدانگ آپارتمان دو خوابه 84.38متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان دو خوابه 84.38متر
 647. مزایده ملک مساحت عرصه 140.66متر مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 140.66متر مال مشاعی
 648. مزایده یک دستگاه رزین / مزایده یک دستگاه رزین
 649. مزایده یک دستگاه فر قنادی و ... / مزایده , مزایده یک دستگاه فر قنادی و ...
 650. مزایده خدمات داروئی داروخانه شبانه روزی / مزایده , مزایده خدمات داروئی داروخانه شبانه روزی
 651. مزایده منزل مسکونی عرصه 141.98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 141.98متر
 652. مزایده منزل مسکونی بخش 02 شیراز / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 02 شیراز
 653. مزایده زمین کشاورزی مساحت 6691متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 6691متر
 654. استعلام بچه ماهی زنده گرمایی کپور و آمور / استعلام, بچه ماهی زنده گرمایی کپور و آمور
 655. استعلام مشاور جهت مطالعات و طرح و تهیه اسناد ... / استعلام, استعلام مشاور جهت مطالعات و طرح و تهیه اسناد ...
 656. استعلام فلوتر پرتابل التراسونیک و ... / استعلام , استعلام فلوتر پرتابل التراسونیک و ...
 657. فراخوان مناقصه انجام فعالیت های خدمات عمومی شرکت - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام فعالیت های خدمات عمومی شرکت - نوبت دوم
 658. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی / استعلام, استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی
 659. استعلام زیرسازی ـ اجرای طرح هادی روستا / استعلام ,استعلام زیرسازی ـ اجرای طرح هادی روستا
 660. مناقصه انجام امور خدماتی شهر و شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی شهر و شهرداری
 661. مناقصه تهیه مصالح ساخت نصب و اجرای 700 انشعاب پراکنده در شهرها / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح ساخت نصب و اجرای 700 انشعاب پراکنده در شهرها
 662. مناقصه جذب سرمایه گذاری / مناقصه جذب سرمایه گذاری
 663. استعلام سنسور فشار و ارتفاع سنج / استعلام , استعلام سنسور فشار و ارتفاع سنج
 664. استعلام تهیه، طبخ و توزیع غذا مطابق .... / استعلام, استعلام تهیه، طبخ و توزیع غذا مطابق ....
 665. سومین همایش ملی زبان ، فرهنگ و ادبیات بختیاری / سومین همایش ملی زبان ، فرهنگ و ادبیات بختیاری
 666. استعلام پروژه کلید در دست تعویض / استعلام, استعلام پروژه کلید در دست تعویض
 667. مناقصه تهیه مصالح و خط کشی های گرم و سرد ترافیکی...تجدید / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مصالح و خط کشی های گرم و سرد ترافیکی...تجدید
 668. مناقصه خرید خدمات اتومبیل کرایه ای / مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات اتومبیل کرایه ای
 669. استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...
 670. استعلام خدمت فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام خدمت فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 671. استعلام بهای توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های... / استعلام, استعلام بهای توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل های...
 672. فراخوان ارزیابی کیفی پشتیبانی سرویسهای حوزه... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پشتیبانی سرویسهای حوزه...
 673. مناقصه پروژه تقویت و مقاوم سازی سقف / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه تقویت و مقاوم سازی سقف
 674. استعلام فعالیت های مربوط به امور رایانه / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به امور رایانه
 675. استعلام پیاده روسازی و جدول گذاری - اجرای طرح هادی ... / استعلام, استعلام پیاده روسازی و جدول گذاری - اجرای طرح هادی ...
 676. استعلام شستشوی داخلی و بیرونی کانال هواکش آشپزخانه / استعلام ​, استعلام شستشوی داخلی و بیرونی کانال هواکش آشپزخانه
 677. آگهی خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات / آگهی ، آگهی خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات
 678. استعلام دیوار کشی اطراف چاه آب / استعلام,استعلام دیوار کشی اطراف چاه آب
 679. استعلام عملیات خرید آب .. / استعلام , استعلام عملیات خرید آب ...
 680. استعلام سوپاپ و اتصالات / استعلام, سوپاپ و اتصالات
 681. استعلام خرید 36 ردیف انواع ابزارآلات / استعلام,استعلام خرید 36 ردیف انواع ابزارآلات
 682. مزایده ملک شامل یه دانگ و بیست و پنجم صدم دانگ از ششدانگ / مزایده,مزایده ملک شامل یه دانگ و بیست و پنجم صدم دانگ از ششدانگ
 683. مزایده یک راس قوچ / مزایده ،مزایده یک راس قوچ
 684. مزایده ملک مساحت عرصه 48.42متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 48.42متر نوبت اول
 685. مزایده فروش تعداد تقریبی 5000 پره رادیاتور / آگهی مزایده ، مزایده فروش تعداد تقریبی 5000 پره رادیاتور
 686. مزایده 32 کوپ سنگ مرمریت عسلی / مزایده، مزایده 32 کوپ سنگ مرمریت عسلی
 687. مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده و ... / مزایده, مزایده یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده و ...
 688. مزایده ملک پلاک 805 فرعی از 153 اصلی بخش 5 قم / مزایده,مزایده ملک پلاک 805 فرعی از 153 اصلی بخش 5 قم
 689. مزایده دستگاه خط کشی رنگ سرد معابر ... / مزایده، مزایده دستگاه خط کشی رنگ سرد معابر ...
 690. مزایده ساختمان مسکونی به شماره 729 فرعی از 128 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی به شماره 729 فرعی از 128 اصلی نوبت اول
 691. مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان / مزایده واگذاری اجاری داروخانه بیمارستان
 692. استعلام خرید وسایل و تجهیزات وسایل توانبخشی ... / استعلام, استعلام خرید وسایل و تجهیزات وسایل توانبخشی ...
 693. مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 7500 تن انواع نهاده های کشاورزی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 7500 تن انواع نهاده های کشاورزی - نوبت دوم
 694. استعلام لودسل باسکول محور کش / استعلام, استعلام لودسل باسکول محور کش
 695. فراخوان مناقصه عمومی اجرای راه و روستایی چشمه شیرین / مناقصه فراخوان عمومی, فراخوان مناقصه عمومی اجرای راه و روستایی چشمه شیرین
 696. استعلام حفاری یک حلقه چاه آب شرب به روش ضربه ای ... / استعلام, حفاری یک حلقه چاه آب شرب به روش ضربه ای ...
 697. استعلام لوله pvc ... / استعلام, استعلام لوله pvc ...
 698. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / مناقصه عمومی ،مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی
 699. استعلام لیوان کاغذی متوسط برای آبخوری / استعلام, لیوان کاغذی متوسط برای آبخوری
 700. استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری... / استعلام, استعلام بهای اجرای عملیات نهالکاری...
 701. استعلام تلویزیون / استعلام, تلویزیون
 702. استعلام تسمه برقی 10 میل / استعلام, استعلام تسمه برقی 10 میل
 703. مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور
 704. استعلام تهیه و اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا ...
 705. استعلام انجام دیوارکشی و گچ کاری... / استعلام, استعلام انجام دیوارکشی و گچ کاری...
 706. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی وداده آمایی کدپستی ده رقمی / استعلام, اجرای عملیات بهنگام سازی وداده آمایی کدپستی ده رقمی
 707. مناقصه پروژه شبکه آبیاری و زهکشی / مناقصه ، مناقصه پروژه شبکه آبیاری و زهکشی
 708. استعلام لوله PE100 پلی اتیلن / استعلام, استعلام لوله PE100 پلی اتیلن
 709. مناقصه ارائه خدمات کامپیوتری مورد نیاز کارفرما در زمینه خدمات مشترکین برق BILING / آگهی ماقصه , مناقصه ارائه خدمات کامپیوتری مورد نیاز کارفرما در زمینه خدمات مشترکین برق BILING
 710. استعلام رایانه ... / استعلام, استعلام رایانه ...
 711. استعلام آبرسانی به شهرک صنعتی / استعلام ، استعلام آبرسانی به شهرک صنعتی
 712. استعلام واتر جت / استعلام , استعلام واتر جت
 713. استعلام برگزاری جشن ... / استعلام, استعلام برگزاری جشن ...
 714. استعلام زنجیر 2 اینچ کاترپیلار کانوایر به همراه لقمه ها و ... / استعلام, استعلام زنجیر 2 اینچ کاترپیلار کانوایر به همراه لقمه ها و ...
 715. استعلام آسفالت / استعلام, استعلام آسفالت
 716. استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...
 717. مناقصه خدمات بهره برداری از پستهای / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهره برداری از پستهای
 718. استعلام دیزل پرکینز / استعلام, استعلام دیزل پرکینز
 719. مزایده ششدانگ زمین مساحت 825متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 825متر
 720. مزایده سنگ تیشه ای، سنگ مرمریت... / مزایده, مزایده سنگ تیشه ای، سنگ مرمریت...
 721. مزایده واگذاری بصورت فروش سه قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری بصورت فروش سه قطعه زمین کاربری آموزشی نوبت دوم
 722. مزایده قطعات ماشین آلات راهسازی - قطعات مختلف خودرویی / مزایده ، مزایده قطعات ماشین آلات راهسازی - قطعات مختلف خودرویی
 723. مزایده آهن آلات شامل انواع قوطی / مزایده, مزایده آهن آلات شامل انواع قوطی
 724. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مساحت 90.63متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه مساحت 90.63متر
 725. مزایده عرصه مسکونی مساحت 1500متر و زمین کشاورزی / مزایده,مزایده عرصه مسکونی مساحت 1500متر و زمین کشاورزی
 726. مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت عرصه 12261متر / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی مساحت عرصه 12261متر
 727. مناقصه مقدار حدود 2000 تن یونجه پرس شده / آگهی مناقصه, مناقصه مقدار حدود 2000 تن یونجه پرس شده
 728. استعلام تامین غذا ... / استعلام, استعلام تامین غذا ...
 729. مناقصه اجرای دیوار حائل ... تجدید - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای دیوار حائل ... تجدید - نوبت دوم
 730. استعلام پکیج دیواری ساخت ایران / استعلام, پکیج دیواری ساخت ایران
 731. استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...
 732. استعلام عملیات خرید آب... / استعلام,استعلام عملیات خرید آب...
 733. مناقصه واگذاری عملیات تهیه، پخت و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات تهیه، پخت و توزیع غذای کارکنان
 734. مناقصه عملیات برداشت و حمل محصولات زراعی خود / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات برداشت و حمل محصولات زراعی خود
 735. استعلام عملیات کف شکنی و پشته زنی ... / استعلام, عملیات کف شکنی و پشته زنی ...
 736. مناقصه دستمزد اجرای عملیات قطع و وصل و وصول مطالبات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دستمزد اجرای عملیات قطع و وصل و وصول مطالبات
 737. استعلام لپ تاپ ... / استعلام , استعلام لپ تاپ ...
 738. استعلام لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه ... / استعلام, استعلام لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه..
 739. استعلام فیلتر ایستگاه های سنجش آلودگی هوا... / استعلام, استعلام فیلتر ایستگاه های سنجش آلودگی هوا...
 740. استعلام 3 قلم کابل LAPP KABEL .... / استعلام, استعلام 3 قلم کابل LAPP KABEL ....
 741. مناقصه انجام خدمات کارگری ساده ... / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات کارگری ساده ...
 742. استعلام پوشاک ... / استعلام , استعلام پوشاک ...
 743. استعلام تسمه دو طرفه دندانه دار... / استعلام, استعلام تسمه دو طرفه دندانه دار...
 744. استعلام دستگاه کنتور پرتابل / استعلام, استعلام دستگاه کنتور پرتابل
 745. مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن و تعمیرات جزیی ترانس / مناقصه ,مناقصه انجام عملیات تست و تصفیه روغن و تعمیرات جزیی ترانس
 746. استعلام کمربند اتصال مجرابه دمنده / استعلام, استعلام کمربند اتصال مجرابه دمنده
 747. استعلام چسب زخم ... / استعلام , استعلام چسب زخم ...
 748. استعلام هارد ... / استعلام , استعلام هارد ...
 749. استعلام الکترو پمپ ... / استعلام , استعلام الکترو پمپ ...
 750. استعلام چرم مصنوعی با پی وی سی و پی یو... / استعلام, استعلام چرم مصنوعی با پی وی سی و پی یو...
 751. فراخوان کارهای ساختمانی و تاسیساتی / فراخوان , فراخوان کارهای ساختمانی و تاسیساتی
 752. استعلام تایر ایرانی / استعلام, استعلام تایر ایرانی
 753. استعلام قند ... / استعلام, استعلام قند ...
 754. استعلام عملیات آبرسانی سیار در ... / استعلام ,استعلام عملیات آبرسانی سیار در ...
 755. استعلام پوشاک محافظ / استعلام,استعلام پوشاک محافظ
 756. استعلام 25 ردیف قلم الماس گیر / استعلام, استعلام 25 ردیف قلم الماس گیر
 757. مناقصه عملیات نیرورسانی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق 4 / مناقصه, مناقصه عملیات نیرورسانی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق 4
 758. استعلام تعداد 700 عدد فنجان / استعلام, استعلام تعداد 700 عدد فنجان
 759. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری
 760. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / فراخوان ،فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم طرح هادی روستای
 761. استعلام اجرای عملیات جدول گذاری روستا / استعلام, استعلام اجرای عملیات جدول گذاری روستا
 762. استعلام ماژول جانبی مارک siemens ... / استعلام, استعلام ماژول جانبی مارک siemens ...
 763. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ، استعلام لوله پلی اتیلن
 764. مناقصه نقلیه و چاپ و تکثیر / مناقصه , مناقصه نقلیه و چاپ و تکثیر
 765. استعلام تهیه اجناس غرفه های نمایشگاهی... / استعلام, استعلام تهیه اجناس غرفه های نمایشگاهی...
 766. استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه... / استعلام, استعلام حفر و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه...
 767. استعلام منبع کوئلی ... / استعلام, استعلام منبع کوئلی ...
 768. استعلام اجاق گاز رومیزی ... / استعلام,استعلام اجاق گاز رومیزی ...
 769. استعلام طرح تکثیر طبیعی ماهی ... / استعلام, استعلام طرح تکثیر طبیعی ماهی ...
 770. تجدید مناقصه محدود تامین متمرکز پکیج انشعاب آب / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه محدود تامین متمرکز پکیج انشعاب آب 
 771. مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 772. استعلام لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن 315 میلیمتر
 773. استعلام تخلیه چاه فاضلاب ساختمان ... / استعلام, استعلام تخلیه چاه فاضلاب ساختمان ...
 774. مزایده اجاره سالن ورزشی / آگهی مزایده ، مزایده اجاره سالن ورزشی
 775. مزایده منزل مسکونی عرصه 65 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 65 متر
 776. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 5236متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 5236متر
 777. مزایده پلاک ثبتی بخش نه مساحت 112.68متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه مساحت 112.68متر
 778. مزایده یک قطعه زمین مساحت 144 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 144 متر
 779. مزایده شیر کلکتور ... / مزایده، مزایده شیر کلکتور ..
 780. مزایده پلاک 1027 فرعی اعیان 520 متر / مزایده,مزایده پلاک 1027 فرعی اعیان 520 متر
 781. مزایده سرقفلی حدود 14.34 متر یکباب مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی حدود 14.34 متر یکباب مغازه نوبت اول
 782. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 23-8/2660 بخش دو کاشان نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 23-8/2660 بخش دو کاشان نوبت اول
 783. مزایده یک واحد مسکونی شصت متری نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی شصت متری نوبت دوم
 784. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا .. / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ...
 785. مناقصه پروژه های تکمیل آموزشگاه / مناقصه ,مناقصه پروژه های تکمیل آموزشگاه
 786. استعلام حفاری چاه آب .. / استعلام, استعلام حفاری چاه آب ..
 787. استعلام عملیات سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستای... / استعلام، استعلام عملیات سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستای...
 788. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...
 789. فراخوان سرمایه گذاری در احداث مرکز انباشت و بازیافت زباله / فراخوان عمومی, فراخوان سرمایه گذاری در احداث مرکز انباشت و بازیافت زباله
 790. مناقصه انجام آزمایشات نمونه های آب ـ نوبت دوم / فراخوان , مناقصه انجام آزمایشات نمونه های آب ـ نوبت دوم
 791. استعلام فعالیت های مربوط به املاک ... / استعلام , استعلام فعالیت های مربوط به املاک ...
 792. مناقصه عمومی خرید 70 تن متیل متا اکریلات MMA / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید 70 تن متیل متا اکریلات MMA
 793. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی وداده آمایی کدپستی ده رقمی / استعلام, اجرای عملیات بهنگام سازی وداده آمایی کدپستی ده رقمی
 794. استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی / استعلام, استعلام راه اندازی اورژانس اجتماعی
 795. استعلام الکتروپمپ طبقاتی استیل... / استعلام, استعلام الکتروپمپ طبقاتی استیل...
 796. مناقصه عملیات تست و تصفیه و روغن و تعمیرات جزیی ترانس / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات تست و تصفیه و روغن و تعمیرات جزیی ترانس
 797. مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان... / مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان...
 798. استعلام کاتریج، تونر و... / استعلام , استعلام کاتریج، تونر و...
 799. استعلام حفاری یک حلقه چاه دورانی در منطقه / استعلام حفاری یک حلقه چاه دورانی در منطقه
 800. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...
 801. استعلام ارایه خدمات تخصصی به زوجین / استعلام، استعلام ارایه خدمات تخصصی به زوجین
 802. استعلام کیک برگر پرتقالی... / استعلام, استعلام کیک برگر پرتقالی...
 803. استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام, استعلام کولر گازی اسپیلت
 804. مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری
 805. استعلام نیمکت و سطل زباله فلزی و چوبی ... / استعلام, نیمکت و سطل زباله فلزی و چوبی ...
 806. استعلام کفش های مورد نیاز هلال احمر / استعلام، استعلام کفش های مورد نیاز هلال احمر
 807. استعلام بویلر بخار / استعلام , استعلام بویلر بخار
 808. استعلام رک دیواری و زمینی / استعلام ,استعلام رک دیواری و زمینی
 809. فراخوان تکمیل ایستگاههای آب و هواشناسی ... / مناقصه عمومی, فراخوان تکمیل ایستگاههای آب و هواشناسی ...
 810. استعلام 571 زیرسازی و حمل و نصب کانکس / استعلام, استعلام 571 زیرسازی و حمل و نصب کانکس
 811. استعلام جلد کارت بانکی دو جیب دوخت / استعلام,استعلام جلد کارت بانکی دو جیب دوخت
 812. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 225 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 225 متر نوبت دوم
 813. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 263.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 263.17متر
 814. مزایده اجاره محل داروخانه بخش سرپایی، تاکسی سرویس... / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل داروخانه بخش سرپایی، تاکسی سرویس...
 815. مزایده پلاک ثبتی سه فرعی با مدت بیست سال نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی سه فرعی با مدت بیست سال نوبت دوم
 816. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 180متر
 817. مزایده آپارتمان بخش سی و هفت تبریز / مزایده,مزایده آپارتمان بخش سی و هفت تبریز
 818. مزایده ملک مسکونی عرصه 178 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مسکونی عرصه 178 متر نوبت دوم
 819. مزایده اعیانی ششدانگ خانه مساحت 303.6متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ خانه مساحت 303.6متر
 820. مزایده ششدانگ زمین مساحت 207متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 207متر
 821. مناقصه انجام عملیات حفاری و آتش باری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات حفاری و آتش باری
 822. استعلام ترمیم و تعویض سقف سایبان / استعلام ,استعلام ترمیم و تعویض سقف سایبان
 823. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام ,استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری
 824. اصلاحیه تجدید مناقصه پروژه احداث ساختمان کتابخانه دانشگاه (نوبت دوم) / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی، اصلاحیه تجدید مناقصه پروژه احداث ساختمان کتابخانه دانشگاه (نوبت دوم)
 825. مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت - نوبت دوم 
 826. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام, اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...
 827. استعلام برگزاری دوره های آموزشی ... / استعلام, استعلام برگزاری دوره های آموزشی ...
 828. استعلام ساخت تابلوی فلزی همراه با رنگ آمیزی و شابلون و... / استعلام, استعلام ساخت تابلوی فلزی همراه با رنگ آمیزی و شابلون و...
 829. استعلام روتر و ماژول / استعلام , استعلام روتر و ماژول
 830. استعلام ترانس / استعلام , استعلام ترانس
 831. استعلام تهیه و اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا ...
 832. استعلام تهیه رنگ سرد ترافیکی زرد به همراه تینر / استعلام, استعلام تهیه رنگ سرد ترافیکی زرد به همراه تینر
 833. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...
 834. استعلام صفحه نمایش / استعلام ,استعلام صفحه نمایش
 835. استعلام تیپ درایو / استعلام ,استعلام تیپ درایو
 836. استعلام خرید دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب تحت وب / استعلام ,استعلام خرید دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب تحت وب
 837. استعلام تعمیرات ... / استعلام , استعلام تعمیرات ...
 838. استعلام تجهیزات اداری / استعلام, استعلام تجهیزات اداری
 839. استعلام حفر دو حلقه چاه ضربه ای / استعلام , استعلام دو حلقه چاه ضربه ای
 840. استعلام فلیم دتکتور / استعلام , استعلام فلیم دتکتور
 841. استعلام پروژه زیرگذاری بخشی از سرشاخه های ... / استعلام, پروژه زیرگذاری بخشی از سرشاخه های ...
 842. استعلام برقراری بیمه مسئولیت / استعلام , استعلام برقراری بیمه مسئولیت
 843. استعلام تهیه و چاپ کتاب / استعلام ، استعلام تهیه و چاپ کتاب
 844. استعلام لوله PE100 پلی اتیلن سنگین ... / استعلام, استعلام لوله PE100 پلی اتیلن سنگین ...
 845. استعلام دستگاه حضور غیاب... / استعلام، استعلام دستگاه حضور غیاب...
 846. مناقصه امور مربوط به طبخ و توزیع نان / مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به طبخ و توزیع نان
 847. استعلام الکتروموتور ... / استعلام , استعلام الکتروموتور ...
 848. مناقصه تعمیرات و محوطه سازی / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات و محوطه سازی
 849. فراخوان اجرای طرح هادی روستای / فراخوان ، فراخوان اجرای طرح هادی روستای
 850. مزایده واگذاری کشتارگاه- نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری کشتارگاه- نوبت دوم
 851. مزایده آپارتمان مساحت 66.54متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 66.54متر
 852. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405
 853. مزایده ملک مساحت اعیان 28.62متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 28.62متر نوبت اول
 854. مزایده یک قطعه زمین مساحت 323.58متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 323.58متر
 855. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 127.72متر
 856. مزایده ملک پلاک ثبتی 1755 اصلی بخش دو قم / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی 1755 اصلی بخش دو قم
 857. مزایده موازی 1.154 سهم مشاع از 48 سهم سهام ششدانگ ملک / مزایده,مزایده موازی 1.154 سهم مشاع از 48 سهم سهام ششدانگ ملک
 858. مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد
 859. مزایده اجاره لایت باکس / مزایده, مزایده اجاره لایت باکس
 860. تجدید مناقصه تولید موزاییک معمولی و ... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تولید موزاییک معمولی و ...
 861. مناقصه خرید 324000 عدد انواع پلمپ- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید 324000 عدد انواع پلمپ- نوبت دوم
 862. مناقصه اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره تعداد 16 دستگاه خودروی سواری - نوبت دوم
 863. استعلام اجرای کانال دفع آب های سطحی سطح شهر / استعلام، استعلام اجرای کانال دفع آب های سطحی سطح شهر
 864. استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف / استعلام,استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف
 865. استعلام ترولی گرم حمل غذا / استعلام, استعلام ترولی گرم حمل غذا
 866. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...
 867. مناقصه واگذاری بخش خدمات حمل و نقل و اداری / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش خدمات حمل و نقل و اداری
 868. استعلام ست لباس بیمار / استعلام , استعلام ست لباس بیمار
 869. استعلام کرایه ماشین تانکر آب / استعلام , استعلام کرایه ماشین تانکر آب
 870. استعلام اجاره پنج دستگاه خودرو سواری... / استعلام, استعلام اجاره پنج دستگاه خودرو سواری...
 871. استعلام Mini pc cubi 13 MSI ... / استعلام , استعلام Mini pc cubi 13 MSI ...
 872. استعلام حفر دو حلقه چاه ضربه ای / استعلام , استعلام دو حلقه چاه ضربه ای
 873. استعلام حفاری یک حلقه چاه دورانی در منطقه / استعلام حفاری یک حلقه چاه دورانی در منطقه
 874. استعلام مایع دستشویی، مایع سفیدکننده و ... / استعلام, مایع دستشویی، مایع سفیدکننده و ...
 875. استعلام ساک دستی ... / استعلام, استعلام ساک دستی ...
 876. استعلام ترمز لب پله / استعلام ,استعلام ترمز لب پله
 877. استعلام رادیاتور ... / استعلام , استعلام رادیاتور ...
 878. استعلام تجهیزات اداری / استعلام , استعلام تجهیزات اداری
 879. استعلام تهیه 1250 سیدر پروژسترون / استعلام, استعلام تهیه 1250 سیدر پروژسترون
 880. استعلام بها خرید كلمپ ارتباط خط کابل خود نگهدار / استعلام ،استعلام بها خرید كلمپ ارتباط خط کابل خود نگهدار
 881. استعلام فلنج پلی اتیلن ... / استعلام , استعلام فلنج پلی اتیلن ...
 882. استعلام الکتروپمپ... / استعلام, استعلام الکتروپمپ...
 883. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان (نوبت دوم) / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان (نوبت دوم)
 884. استعلام الکتروموتور و پمپ / استعلام, الکتروموتور و پمپ
 885. استعلام 5 دستگاه کامپیوتر با تجهیزات کامل ... / استعلام , استعلام 5 دستگاه کامپیوتر با تجهیزات کامل ...
 886. استعلام تجهیزات شبکه / استعلام,استعلام تجهیزات شبکه
 887. استعلام تهیه و نصب سایه بان ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب سایه بان ...
 888. استعلام پوشاک ... / استعلام , استعلام پوشاک ...
 889. استعلام برد عایق 1400 با ضخامت 25 میلیمتر / استعلام, استعلام برد عایق 1400 با ضخامت 25 میلیمتر
 890. استعلام خرید 3 ردیف تست بلوک استاندارد مدیریت آزمایشگاه مرکزی / استعلام, استعلام خرید 3 ردیف تست بلوک استاندارد مدیریت آزمایشگاه مرکزی
 891. مناقصه عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری / مناقصه عملیات مالچ پاشی همراه با نهالکاری
 892. استعلام چاپگر رایانه / استعلام, استعلام چاپگر رایانه
 893. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری
 894. استعلام Nas Qnap TS-231P2 / استعلام , استعلام Nas Qnap TS-231P2
 895. مناقصه تمدید پروژه فیدر خروجی رامهرمز / مناقصه عمومی , مناقصه تمدید پروژه فیدر خروجی رامهرمز
 896. مناقصه واگذاری پروژه پیاده روسازی و اصلاح جدول ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری پروژه پیاده روسازی و اصلاح جدول ...
 897. استعلام 22 ردیف لوله و اتصالات / استعلام ، استعلام 22 ردیف لوله و اتصالات
 898. استعلام عملیات خرید آب .. / استعلام , استعلام عملیات خرید آب ...
 899. مناقصه خرید CAPACITOR / استعلام, استعلام فعالیت های مربوط به امور رایانه
 900. مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان
 901. مناقصه عمومی یک مرحله ای یک دستگاه ژنراتور دیزلی / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای یک دستگاه ژنراتور دیزلی
 902. استعلام جدول گذاری - اجرای طرح هادی... / استعلام, استعلام جدول گذاری - اجرای طرح هادی...
 903. استعلام تخریب با کمپرسور / استعلام , استعلام تخریب با کمپرسور
 904. مناقصه واگذاری انجام امور مدیریت و ....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور مدیریت و ....نوبت دوم
 905. مزایده شش دانگ اعیانی یک واحد آپارتمان مساحت 78 مترمربع / مزایده,مزایده شش دانگ اعیانی یک واحد آپارتمان مساحت 78 مترمربع
 906. مزایده فروش سردرختی باغ / آگهی مزایده , مزایده فروش سردرختی باغ
 907. مزایده فروش دستگاه سونوگرافی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش دستگاه سونوگرافی و ...
 908. مزایده ملک مساحت عرصه 267 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 267 متر
 909. مزایده منزل مسکونی مساحت 229 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 229 متر نوبت دوم
 910. مزایده تردمیل ... / مزایده، مزایده تردمیل ...
 911. مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 180 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با زیربنای 180 متر
 912. مزایده پلاک 3686 فرعی مساحت 2761متر / مزایده,مزایده پلاک 3686 فرعی مساحت 2761متر
 913. مزایده یک قطعه زمین ساختمانی 225متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساختمانی 225متر نوبت دوم
 914. مزایده پلاک ثبتی بخش 48 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 48 یزد نوبت اول
 915. مناقصه تهیه، حمل، نصب، پایش و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب -تجدید - نوبت دوم / تجدید فراخوان, مناقصه تهیه، حمل، نصب، پایش و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب -نوبت دوم
 916. مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات شهری و فضای سبز
 917. مناقصه سبزی و صیفیجات مورد نیاز ندامتگاه... / مناقصه عمومی, مناقصه سبزی و صیفیجات مورد نیاز ندامتگاه...
 918. فراخوان عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای... / مناقصه, فراخوان عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستای...
 919. استعلام خرید کارت خام و تمییز کننده / استعلام, استعلام خرید کارت خام و تمییز کننده
 920. استعلام کیت INNO-LIA HCV Score ... / استعلام , استعلام کیت INNO-LIA HCV Score ...
 921. استعلام عملیات خرید آب در شهرستان... / استعلام, استعلام عملیات خرید آب در شهرستان...
 922. استعلام اسپیلت / استعلام, استعلام اسپیلت
 923. استعلام مطالعه و طراحی ساختمان... / استعلام, استعلام مطالعه و طراحی ساختمان...
 924. استعلام کارت کامل ارسال کننده آلارم ... / استعلام , استعلام کارت کامل ارسال کننده آلارم ...
 925. استعلام لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب ... / استعلام, استعلام لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه آب شرب ...
 926. استعلام لپ تاپ ASUS / استعلام, لپ تاپ ASUS
 927. استعلام تعمیر و تجهیز اداره کل نوسازی مدارس / استعلام , استعلام تعمیر و تجهیز اداره کل نوسازی مدارس
 928. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری
 929. استعلام حمل قیر / استعلام , استعلام حمل قیر
 930. استعلام قفسه استیل 3 طبقه / استعلام, قفسه استیل 3 طبقه
 931. مناقصه واگذاری مدیریتی بخش لنژری / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریتی بخش لنژری
 932. استعلام واگذاری امور مرکز DIC / استعلام , استعلام واگذاری امور مرکز DIC
 933. استعلام دیزل پرکینز / استعلام, دیزل پرکینز
 934. استعلام خدمات مشاوره غیرحضوری و آنلاین / استعلام, خدمات مشاوره غیرحضوری و آنلاین
 935. استعلام وسایل نظافت بیمارستانی / استعلام, استعلام وسایل نظافت بیمارستانی
 936. استعلام لوله فولادی ... / استعلام, استعلام لوله فولادی ...
 937. استعلام تجهیزات رایانه ... / استعلام, استعلام تجهیزات رایانه ...
 938. استعلام استخر ... / استعلام, استعلام استخر ...
 939. مناقصه عمومی تخلیه و بارگیری گندم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تخلیه و بارگیری گندم
 940. استعلام ​انبارداری و ذخیره سازی / استعلام, ​انبارداری و ذخیره سازی
 941. استعلام 2 دستگاه تلویزیون / استعلام,استعلام 2 دستگاه تلویزیون
 942. استعلام الکتروموتور 37 کیلوولت با دور 1473 / استعلام, الکتروموتور 37 کیلوولت با دور 1473
 943. استعلام توری گابیون ... / استعلام, استعلام توری گابیون ...
 944. استعلام ترمینال- سوکت- پریز ته بند- نخ فرم و... / استعلام, استعلام ترمینال- سوکت- پریز ته بند- نخ فرم و...
 945. استعلام کابل افشان و کلید مینیاتوری / استعلام , استعلام کابل افشان و کلید مینیاتوری
 946. استعلام خرید بلیط هواپیما / استعلام, خرید بلیط هواپیما
 947. استعلام دستگاه تست کنتور خانگی / استعلام، استعلام دستگاه تست کنتور خانگی
 948. استعلام واشر لاستیکی برای خط لوله به قطر 400، 350 / استعلام، استعلام واشر لاستیکی برای خط لوله به قطر 400، 350
 949. مناقصه مجدد جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC / مناقصه، مناقصه مجدد جمع آوری بخارات متصاعد شده از سیستم های احیای گلایکول به صورت EPC
 950. مزایده ملک خانه و محوطه مساحت زیربنای صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک خانه و محوطه مساحت زیربنای صد و بیست متر
 951. مزایده ششدانگ باغ مساحت 8.759متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 8.759متر
 952. مزایده پرس خشکشویی و دستگاه پمپ باد / مزایده, مزایده پرس خشکشویی و دستگاه پمپ باد
 953. مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز مال مشاعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو تبریز مال مشاعی
 954. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 8 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی بخش 8 تبریز
 955. مزایده یک قطعه زمین مساحت 953.44متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 953.44متر نوبت اول
 956. مزایده فروش میز کار اداری چوبی / آگهی مزایده , مزایده فروش میز کار اداری چوبی
 957. مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش ده تهران
 958. مزایده خودرو سواری پراید 141 دوگانه سوز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده خودرو سواری پراید 141 دوگانه سوز
 959. اصلاحیه مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد / اصلاحیه مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان بخش ده مشهد
 960. مزایده ملک کشاورزی مساحت 1500متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک کشاورزی مساحت 1500متر نوبت اول
 961. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی 300 متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی 300 متر
 962. مزایده خانه سرایی در زمینی مساحت 367.40متر / مزایده,مزایده خانه سرایی در زمینی مساحت 367.40متر
 963. مزایده فروش لوله های چدن داکتیل / مزایده ,مزایده فروش لوله های چدن داکتیل
 964. مزایده اجاره چهار باشگاه ورزشی - مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره چهار باشگاه ورزشی - مرحله اول نوبت دوم
 965. استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...
 966. مناقصه خرید , حمل و نصب چمن مصنوعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید , حمل و نصب چمن مصنوعی نوبت دوم
 967. استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اماکن ورزشی
 968. استعلام خرید لوله و اتصالات پلیمری / استعلام, خرید لوله و اتصالات پلیمری
 969. مناقصه خرید سیم لاکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید سیم لاکی
 970. استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ... / استعلام, استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ...
 971. مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول ، روسازی و آسفالت تجدید / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای جدول ، روسازی و آسفالت تجدید
 972. فراخوان خرید قطعات توربین TD-4000 - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات توربین TD-4000 - نوبت دوم
 973. استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ... / استعلام, استعلام سوئیچ دیتا شبکه رایانه ...
 974. مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی...
 975. اصلاحیه مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری.... / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار جهت قرائت و بازدید لوازم اندازه گیری....
 976. استعلام واگذاری نگهبانی.... / استعلام, استعلام واگذاری نگهبانی....
 977. مناقصه خرید 1000000 تخته کیسه دوجدار پلی پروپیلن / مناقصه ،مناقصه خرید 1000000 تخته کیسه دوجدار پلی پروپیلن
 978. مناقصه عملیات سنگی ملاتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات سنگی ملاتی - نوبت دوم
 979. فراخوان مناقصه احداث و تکمیل پارک / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث و تکمیل پارک
 980. مناقصه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات... / مناقصه, مناقصه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات...
 981. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستای ...
 982. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 983. استعلام حفاری ... / استعلام , استعلام حفاری ...
 984. مزایده اموال منقول 50 راس میش... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 50 راس میش... نوبت دوم
 985. مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمه زار سی هکتار / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی دیمه زار سی هکتار
 986. مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری / آگهی مزایده,مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
 987. مزایده حدود مقدار 15 تن پایه های سوله... / مزایده, مزایده حدود مقدار 15 تن پایه های سوله...
 988. مزایده دستگاه بخاری گازی، دستگاه کمپرسور... / مزایده, مزایده دستگاه بخاری گازی، دستگاه کمپرسور...
 989. آگهی مزایده عمومی فروش مخازن فلزی هوایی فرسوده ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش مخازن فلزی هوایی فرسوده ـ نوبت دوم
 990. مزایده یک دستگاه ساختمان 4 طبقه نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان 4 طبقه نوبت دوم
 991. مزایده کامپیوتر، تلویزیون، کولر... / مزایده, مزایده کامپیوتر، تلویزیون، کولر...
 992. مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی فرش بافی / مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی فرش بافی
 993. مزایده واگذای حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذای حق امتیاز جمع آوری پسماندهای خشک (نوبت دوم)
 994. مزایده چرخ و فلک ... نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده چرخ و فلک ... نوبت دوم
 995. اصلاحیه مزایده تعداد دو رقبه از املاک و یک دستگاه خودرو مازاد / اصلاحیه مزایده، مزایده تعداد دو رقبه از املاک و یک دستگاه خودرو مازاد
 996. مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت نیسان
 997. مزایده پلاک ثبتی عرصه 5000متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 5000متر نوبت اول
 998. مزایده رنگ تمام پلاستیک آرین ارژنگ 12.5 کیلویی / مزایده رنگ تمام پلاستیک آرین ارژنگ 12.5 کیلویی
 999. مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 450 متر / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 450 متر
 1000. مناقصه تامین 9 قلم کابل خاکی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین 9 قلم کابل خاکی - نوبت دوم
 1001. مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا... / مناقصه, مناقصه خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا...
 1002. فراخوان مناقصه روغن GUIF fidelity LL220oil (نوبت دوم) / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,فراخوان مناقصه روغن GUIF fidelity LL220oil (نوبت دوم)
 1003. مناقصه پروژه آسفالت خیابان ها...مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت خیابان ها مرحله دوم نوبت دوم
 1004. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ...
 1005. مناقصه اجرای دراواسیونهای بتنی تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه اجرای دراواسیونهای بتنی تجدید نوبت دوم
 1006. استعلام سایر حمل و نقل زمینی / استعلام, سایر حمل و نقل زمینی
 1007. استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...
 1008. استعلام مجتمع آبرسانی حاشیه شهر / استعلام, مجتمع آبرسانی حاشیه شهر
 1009. تجدید مناقصه عمومی جوشکاری بلاکهای شیرگاه ..... (نوبت دوم) / مناقصه , تجدید مناقصه عمومی جوشکاری بلاکهای شیرگاه ..... (نوبت دوم)
 1010. استعلام پاورمیتر ... / استعلام , استعلام پاورمیتر ...
 1011. مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فلزی / مناقصه ، مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فلزی
 1012. مناقصه تکمیل مصلی.. اصلاحیه نوبت دوم / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی.. اصلاحیه نوبت دوم
 1013. استعلام عملیات اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان / استعلام, عملیات اجرای طرح بهبود و افزایش تولیدات آبزیان
 1014. استعلام اتاق کمپرسی ... / استعلام , استعلام اتاق کمپرسی ...
 1015. استعلام بها اجرای دستمزدی پروژه ساختمان ... / استعلام , استعلام بها اجرای دستمزدی پروژه ساختمان ...
 1016. اصلاحیه مناقصه امور راهبری ماشین های اداری / اصلاحیه مناقصه , مناقصه امور راهبری ماشین های اداری
 1017. استعلام حفاری یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی ... / استعلام, حفاری یک حلقه چاه آب شرب به روش دورانی ...
 1018. مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 518 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت خانه 518 متر
 1019. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 256.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 256.20متر
 1020. مزایده مغازه های تجاری - نوبت دوم / مزایده, مزایده مغازه های تجاری - نوبت دوم
 1021. مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت دویست متر
 1022. مزایده آگهی فروش برنج طارم و پر محصول نوبت دوم / مزیده, مزایده آگهی فروش ،آگهی فروش برنج طارم و پر محصول نوبت دوم
 1023. مزایده ملک مساحت 200 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 200 متر نوبت اول
 1024. مزایده سواری پراید مدل 83 سفید شیری / مزایده,مزایده سواری پراید مدل 83 سفید شیری
 1025. مزایده خودروی سواری پراید / مزایده, مزایده خودروی سواری پراید
 1026. مزایده مقدار 300 مترمربع سنگ / مزایده,مزایده مقدار 300 مترمربع سنگ
 1027. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 63.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 63.85متر
 1028. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 150 متر
 1029. مزایده ششدانگ خانه و زمین مساحت 461.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و زمین مساحت 461.40متر
 1030. مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری- تجدید ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده، مزایده غرفه های موجود در واحد ترمینال مسافربری- تجدید
 1031. مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 140متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مساحت 140متر
 1032. مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان 4 طبقه / مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان 4 طبقه
 1033. مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.0متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 160.0متر
 1034. تمدید مناقصه خریداری تعداد 20.160 عدد ماژیک علامت گذار نسوز / آگهی تمدید مناقصه عمومی , تمدید مناقصه خریداری تعداد 20.160 عدد ماژیک علامت گذار نسوز
 1035. استعلام نقاشی ساختمان ... / استعلام , استعلام نقاشی ساختمان ...
 1036. مناقصه خرید قطعات چوبی ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید قطعات چوبی ...
 1037. مناقصه عمومی انجام عملیات مربوط به تامین روشنایی معابر... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات مربوط به تامین روشنایی معابر...
 1038. تجدید فراخوان مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه - نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در ایستگاه - نوبت دوم
 1039. استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...
 1040. تجدید مناقصه خدمات مشاوره ارتقاء و بهینه سازی سیستم کنترل توربین های ...نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه خدمات ارتقاء و بهینه سازی سیستم کنترل توربین های ...- نوبت دوم
 1041. استعلام سیستم هشدار / استعلام, سیستم هشدار
 1042. استعلام mini pc ... / استعلام , استعلام mini pc ...
 1043. استعلام کابل چاپگر printer USB cable 3m سه متری یوگرین / استعلام, کابل چاپگر printer USB cable 3m سه متری یوگرین
 1044. استعلام چرخ خیاطی گلدوزی .. / استعلام, چرخ خیاطی گلدوزی ..
 1045. استعلام خرید دو دستگاه مولینه و یک دستگاه لمینگرلف, سایت ستاد / استعلام, خرید دو دستگاه مولینه و یک دستگاه لمینگرلف
 1046. تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم
 1047. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 1048. استعلام خرید چمن و مصالح نصب / استعلام, خرید چمن و مصالح نصب
 1049. تجدید مناقصه تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری ...
 1050. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 1051. مناقصه امور خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی، مناقصه امور خدمات پشتیبانی
 1052. مزایده یکدستگاه خودرو دوو خاکستری / مزایده,مزایده یکدستگاه خودرو دوو خاکستری
 1053. مزایده یک دستگاه رول جمع کن و ... / مزایده ,مزایده یک دستگاه رول جمع کن و ...
 1054. مزایده ملک شماره 5160 فرعی از 22 اصلی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شماره 5160 فرعی از 22 اصلی نوبت اول
 1055. مزایده دو دهنه مغازه مساحت 31.06متر نوبت اول / مزایده,مزایده دو دهنه مغازه مساحت 31.06متر نوبت اول
 1056. مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سواری پژو نوبت دوم
 1057. مزایده 96 شعیر از پلاکهای ثبتی با حق آبه / مزایده,مزایده 96 شعیر از پلاکهای ثبتی با حق آبه
 1058. مزایده اجاره تعدادی از دکه های موجود در سطح شهر / آگهی مزایده , مزایده اجاره تعدادی از دکه های موجود در سطح شهر
 1059. مزایده یک قطعه شالیزار مساحت 2450متر / مزایده,مزایده یک قطعه شالیزار مساحت 2450متر
 1060. مزایده مغازه پارچه فروشی 28.45متر / مزایده,مزایده مغازه پارچه فروشی 28.45متر
 1061. مزایده تهیه و نصب 3 دستگاه تلویزیون... / مزایده مزایده تهیه و نصب 3 دستگاه تلویزیون...
 1062. مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی (نوبت دوم) / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره زمین ورزشی چمن مصنوعی (نوبت دوم)
 1063. تجدید مزایده اجاره کافی شاپ- نوبت دوم / تجدید مزایده,مزایده اجاره کافی شاپ - نوبت دوم
 1064. مزایده اجاره یک باب ساختمان به منظور استفاده نانوایی / فراخوان مزایده عمومی, مزایده اجاره یک باب ساختمان به منظور استفاده نانوایی
 1065. مزایده فروش فیدر 120 تنی- نوار نقاله و...نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده فروش فیدر 120 تنی- نوار نقاله و...نوبت دوم
 1066. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از بیلبوردهای موجود در سطح شهر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از بیلبوردهای موجود در سطح شهر
 1067. مزایده ششدانگ پلاک 2264 فرعی قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2264 فرعی قطعه 7 تفکیکی
 1068. مزایده یک قطعه باغ اناری / مزایده,مزایده یک قطعه باغ اناری
 1069. مناقصه خرید انواع پایه بتونی -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم
 1070. استعلام خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی ... / استعلام, خدمات مربوط به سرویس، نگهداری و تعمیر سیستم های سرمایشی و گرمایشی ...
 1071. استعلام کیس کامل با مانتیور اسمبل شده / استعلام, کیس کامل با مانتیور اسمبل شده
 1072. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره .... / مناقصه ، جمع آوری زباله و رفت و روب و غیره
 1073. استعلام بیمه برای حدود 60 نفر / استعلام, بیمه برای حدود 60 نفر
 1074. فراخوان مناقصه یک مرحله ای مرمت مسجد، کارخانه و ... / مناقصه, فراخوان مناقصه یک مرحله ای مرمت مسجد، کارخانه و ...
 1075. تجدید فراخوان عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ... نوبت دوم
 1076. مناقصه عومی خرید و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عومی خرید و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی
 1077. مناقصه خرید کنتور آب و ست انشعاب آب 1/2 ایتنچ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید کنتور آب و ست انشعاب آب 1/2 ایتنچ
 1078. مناقصه عملیات اجرایی اسکلت بتنی و دیوار چینی / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 163.31متر نوبت سوم
 1079. استعلام احداث کانال آبرسانی / استعلام, استعلام احداث کانال آبرسانی
 1080. تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزینهای...نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی، تجدید مناقصه تعمیر ماشین آلات مکانیزه و درزینهای...نوبت دوم
 1081. تجدید فراخوان جوشکاری در زریل خطوط ایستگاه ها... / تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه , تجدید فراخوان جوشکاری در زریل خطوط ایستگاه ها...
 1082. مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات فنی و نظافتی / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی خدمات فنی و نظافتی
 1083. مناقصه امور خدمات...نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور خدمات...نوبت دوم
 1084. استعلام تعمیرات هنرستان های ... / استعلام , تعمیرات هنرستان های ...
 1085. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 1086. مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر نوبت دوم
 1087. مزایده املاک شامل چند قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده املاک شامل چند قطعه زمین زراعی نوبت دوم
 1088. مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز کلنگی عرصه 396متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدیمی ساز کلنگی عرصه 396متر
 1089. مزایده یک باب مغازه ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده یک باب مغازه ـ نوبت دوم
 1090. مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی بخش سه ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده دو دانگ از پلاک ثبتی بخش سه ثبتی شاهرود
 1091. مزایده مقداری قطعات و لوازم یدکی و یک عدد گیربکس اتوبوس و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده مقداری قطعات و لوازم یدکی و یک عدد گیربکس اتوبوس و ...
 1092. مزایده خط تلفن همراه / مزایده, مزایده خط تلفن همراه
 1093. مزایده فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع ترانسفورماتورهای اسقاطی
 1094. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 38.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 38.80متر
 1095. مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید 131 - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پراید 131 - نوبت دوم
 1096. مزایده ملک مشاع با پلاک ثبتی 25652 از 4731 بخش شش / مزایده,مزایده ملک مشاع با پلاک ثبتی 25652 از 4731 بخش شش
 1097. مزایده یک قطعه زمین مساحت 242 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 242 متر مرحله اول
 1098. تجدید مزایده اجاره سلف سرویس و تالار پذیرایی / تجدید مزایده ,مزایده اجاره سلف سرویس و تالار پذیرایی
 1099. مزایده یک دستگاه خودرو زامیاد / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو زامیاد
 1100. مزایده یک دستگاه درام و پایه / مزایده,مزایده یک دستگاه درام و پایه
 1101. تجدید مناقصه مجتمع آبرسانی ... / تجدید مناقصه های عمومی، تجدید مناقصه مجتمع آبرسانی ...
 1102. استعلام ترانس ... / استعلام , استعلام ترانس ...
 1103. آگهی مناقصه خرید کاغذ روزنامه / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه خرید کاغذ روزنامه
 1104. استعلام پروژه نگهداری از جنگلکاری سنواتی ... / استعلام, پروژه نگهداری از جنگلکاری سنواتی ...
 1105. فراخوان ارزیابی جوشکاری ..تجدید - نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی جوشکاری ..تجدید - نوبت دوم
 1106. استعلام پروژه نگهداری از جنگلکاری / استعلام , استعلام پروژه نگهداری از جنگلکاری
 1107. استعلام خودرو استیجاری ... / استعلام, استعلام خودرو استیجاری ...
 1108. مناقصه احداث ساختمان / مناقصه ، مناقصه احداث ساختمان
 1109. مناقصه خرید یک دستگاه جاروب شهری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه جاروب شهری نوبت دوم
 1110. استعلام تجهیزات رشته صنایع چوب ... / استعلام , استعلام تجهیزات رشته صنایع چوب ...
 1111. مناقصه عمومی خرید 3 دستگاه دیزل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 3 دستگاه دیزل
 1112. مناقصه انجام کلیه امور خدماتی, نظافتی... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه انجام کلیه امور خدماتی, نظافتی... - نوبت دوم
 1113. استعلام تلویزیون ... / استعلام , استعلام تلویزیون ...
 1114. تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر
 1115. مناقصه انواع سموم دفع آفات / آگهی مناقصه , مناقصه انواع سموم دفع آفات
 1116. فراخوان عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی / فراخوان ارزیابی ، فراخوان عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی
 1117. مناقصه خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز و... / مناقصه عمومیع مناقصه خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز و...
 1118. مناقصه انتقال پساب از محل ایستگاه پمپاژ فاضلاب / مناقصه ,مناقصه انتقال پساب از محل ایستگاه پمپاژ فاضلاب
 1119. مزایده وانت بار نیسان مدل 1383 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده وانت بار نیسان مدل 1383
 1120. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.27متر بخش یک / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 72.27متر بخش یک
 1121. مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان و یک دستگاه سوئیت / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان و یک دستگاه سوئیت
 1122. مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت 55.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک دربند مغازه مساحت 55.78متر
 1123. مزایده ملک مساحت 1000 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 1000 متر نوبت دوم
 1124. مزایده ملک مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مال غیرمنقول نوبت اول
 1125. مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش خودرو سواری پژو پارس
 1126. مزایده مغازه مساحت دوازده متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه مساحت دوازده متر نوبت اول
 1127. تجدید مزایده اجاره رستوران و آشپزخانه ساختمان / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره رستوران و آشپزخانه ساختمان 
 1128. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3600متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 3600متر
 1129. مزایده پانزده (15) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی / مزایده, مزایده پانزده (15) راس گاو غیر آبستن غیر اقتصادی
 1130. مزایده آمبولانس / مزایده, مزایده آمبولانس
 1131. مزایده پلاک ثبتی مساحت 2490متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2490متر نوبت اول
 1132. مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و هشت متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت هفتاد و هشت متر
 1133. مزایده واگذاری یک باب مغازه.... / مزایده ,مزایده واگذاری یک باب مغازه....
 1134. مزایده اجاره تعاونی شماره سه... - نوبت دوم - چاپ دوم / مزایده، مزایده اجاره تعاونی شماره سه... - نوبت دوم - چاپ دوم
 1135. مزایده آپارتمان مساحت 70.07متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 70.07متر
 1136. مزایده 6 باب بوفه دانشجویی / مزایده ,مزایده 6 باب بوفه دانشجویی
 1137. تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت / مزایده ,تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت
 1138. تجدید مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری
 1139. استعلام خرید یک دستگاه رله / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه رله
 1140. استعلام سیب زمینی و .. / استعلام, سیب زمینی و ..
 1141. فراخوان تهیه مصالح، ساخت نصب و اجرای 400 انشعاب پراکنده نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی ساده، فراخوان تهیه مصالح، ساخت نصب و اجرای 400 انشعاب پراکنده - نوبت دوم
 1142. تجدید فراخوان ارائه خدمات بهره برداری از پست ها - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای, تجدید فراخوان ارائه خدمات بهره برداری از پست ها - نوبت دوم
 1143. استعلام تلفن رومیزی / استعلام, تلفن رومیزی
 1144. فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاها - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای طرح هادی روستاها - نوبت دوم
 1145. استعلام لوله .... / استعلام, استعلام لوله ....
 1146. فراخوان مناقصه تامین 50 عدد تله بخار نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین 50 عدد تله بخار نوبت دوم
 1147. تجدید مناقصه تامین بیمه مسئولیت مدنی - نوبت دوم / مناقصه تامین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان - نوبت دوم
 1148. مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM ...نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM ...نوبت دوم
 1149. مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فولادی / مناقصه ، مناقصه خرید 500.000 عدد قطعه فولادی
 1150. استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات ...
 1151. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 1152. مناقصه ارزیابی خدمات نظارت بر اجرای عملیات پروژه های راهسازی / مناقصه ,مناقصه ارزیابی خدمات نظارت بر اجرای عملیات پروژه های راهسازی
 1153. استعلام هزینه حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه اضطراری / استعلام, هزینه حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه اضطراری
 1154. مناقصه عملیات جدول گذاری معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جدول گذاری معابر - نوبت دوم
 1155. تجدید فراخوان مناقصه نصب پل باکسی - نوبت دوم / آگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه نصب پل باکسی - نوبت دوم
 1156. استعلام تامین لوازم و تجهیزات / استعلام , استعلام تامین لوازم و تجهیزات
 1157. مزایده واگذاری تعدادی از اماکن... نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری تعدادی از اماکن... نوبت دوم
 1158. مزایده آپارتمان مسکونی 71.23متر پلاک 133 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 71.23متر پلاک 133 فرعی
 1159. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1097.37متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 1097.37متر
 1160. مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان پلاک 4500 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ ساختمان پلاک 4500 فرعی
 1161. مزایده پلاک ثبتی بخش نه کلاله / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه کلاله
 1162. مزایده یک دستگاه تانکر / مزایده, مزایده یک دستگاه تانکر
 1163. مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود غیرمنقول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود غیرمنقول
 1164. مزایده 4 دانگ مشاع از ملک بخش 12 تهران / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ملک بخش 12 تهران
 1165. آگهی فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری / آگهی فراخوان ،آگهی فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری
 1166. مزایده توالت فرنگی / مزایده, مزایده توالت فرنگی
 1167. مزایده ساختمان و دو قطعه زمین کشاورزی و مسکونی / مزایده,مزایده ساختمان و دو قطعه زمین کشاورزی و مسکونی
 1168. مزایده یک دستگاه رکوردر آنالوگ ... / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه رکوردر آنالوگ ...
 1169. مزایده میز جلوی دستگاه پرس / مزایده,مزایده میز جلوی دستگاه پرس
 1170. مزایده پلاکهای ثبتی 2363 و 3992 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی 2363 و 3992 فرعی نوبت اول
 1171. مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بدون متصرف و متصرف دار نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک مازاد بدون متصرف و متصرف دار نوبت دوم
 1172. مزایده یک دهنه مغازه مساحت 51.13متر / مزایده,مزایده یک دهنه مغازه مساحت 51.13متر
 1173. مزایده اجاره امور خدماتی و رفاهی - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره امور خدماتی و رفاهی - نوبت دوم
 1174. مناقصه فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان ترمیم و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 1175. استعلام تعمیرات مدارس / استعلام, تعمیرات مدارس ...
 1176. فراخوان گازرسانی به حفره های خالی پراکنده در سطح شهرستان...- نوبت دوم / مناقصه, فراخوان گازرسانی به حفره های خالی پراکنده در سطح شهرستان...- نوبت دوم
 1177. مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ سه حلقه چاه / مناقصه خدمات پیمانکاری عملیات حفر ، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ سه حلقه چاه
 1178. استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری / استعلام, کرایه وسایل نقلیه موتوری
 1179. فراخوان مناقصه ساماندهی معابر کوی طالقانی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ساماندهی معابر کوی طالقانی
 1180. مناقصه بهره برداری از تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری از تاسیسات
 1181. استعلام قطعات سخت افزاری کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات سخت افزاری کامپیوتر ...
 1182. استعلام مرمت ... / استعلام , استعلام مرمت ...
 1183. استعلام بهسازی سرویس بهداشتی داخل سالن / استعلام, بهسازی سرویس بهداشتی داخل سالن
 1184. فراخوان خرید سه دستگاه الکتروموتور پمپ نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید سه دستگاه الکتروموتور پمپ نوبت دوم
 1185. تجدید فراخوان عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات منطقه شرق ... (نوبت دوم) / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات راهبری، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات منطقه شرق ... (نوبت دوم)
 1186. استعلام تبلت galaxy tab s3 9.7lte / استعلام, تبلت galaxy tab s3 9.7lte
 1187. تجدید مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی ... نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه روسازی آسفالت شهرک ها و نواحی صنعتی ... نوبت دوم
 1188. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ...
 1189. استعلام رنگ ترافیکی سرد / استعلام , استعلام رنگ ترافیکی سرد
 1190. مناقصه تعمیر دستگاههای CNC / مناقصه , مناقصه تعمیر دستگاههای CNC
 1191. استعلام پروژه تامین برق مسکن مهر و .. / استعلام, پروژه تامین برق مسکن مهر و ..
 1192. مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300/93 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300/93 مترمربع
 1193. مزایده عمومی فروش یک دستگاه لودر مدل 2007 / آگهی مزایده عمومی ،مزایده عمومی فروش یک دستگاه لودر مدل 2007
 1194. مزایده دامپر- سنگ بر- منبع گازوئیل دو عدد... / مزایده, مزایده دامپر- سنگ بر- منبع گازوئیل دو عدد...
 1195. مزایده فروش یکدستگاه شرینگ پک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه شرینگ پک
 1196. مزایده زمین مسکونی محصور مساحت 420 متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی محصور مساحت 420 متر
 1197. مزایده یک دانگ و سه سیر مشاع ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دانگ و سه سیر مشاع ملک نوبت دوم
 1198. مزایده فروش سیمهای مسی اسقاط خود / مزایده , مزایده فروش سیمهای مسی اسقاط خود
 1199. مزایده یک دستگاه ماشین لبه چسبان ... / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین لبه چسبان ...
 1200. مزایده لوازم گارد موبایل / مزایده, مزایده لوازم گارد موبایل
 1201. مزایده یک دستگاه تراش / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تراش
 1202. مزایده ششدانگ زمین مساحت 82.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 82.05متر
 1203. مزایده فروش یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 321متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 321متر
 1204. مزایده بوفه چوبی، میز جلو مبلی...نوبت دوم / مزایده, مزایده بوفه چوبی، میز جلو مبلی...نوبت دوم
 1205. مزایده دو قطعه زمین مساحت 3500 و 375متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 3500 و 375متر
 1206. مزایده گل و گیاه شامل کاج نوک دار - نوئل سبز و ... / مزایده,مزایده گل و گیاه شامل کاج نوک دار - نوئل سبز و ...
 1207. مزایده ملک مسکونی همراه با دو دهنه مغازه / مزایده,مزایده ملک مسکونی همراه با دو دهنه مغازه
 1208. مزایده مبل راحتی.... / مزایده, مزایده مبل راحتی...
 1209. استعلام خرید تجهیزات سرمایشی کتابخانه های عمومی / استعلام, خرید تجهیزات سرمایشی کتابخانه های عمومی
 1210. استعلام تجهیزات یارانه ای ... / استعلام , استعلام تجهیزات یارانه ای ...
 1211. مناقصه اجرای دیوار و کانال بتنی و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای دیوار و کانال بتنی و ...
 1212. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور توزیع ـ نوبت دوم
 1213. مناقصه پروژه بازدید کنتور گاز مشترکین - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بازدید کنتور گاز مشترکین - نوبت دوم
 1214. استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...
 1215. استعلام سیم ... / استعلام , استعلام سیم ...
 1216. استعلام لباس کار جنس مرینوس / استعلام, لباس کار جنس مرینوس
 1217. استعلام اجاره خودروی سواری ... / استعلام, اجاره خودروی سواری ...
 1218. استعلام لوازم تاسیسات آبرسانی ... / استعلام , استعلام لوازم تاسیسات آبرسانی ...
 1219. استعلام کاغذ .., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام کاغذ ...
 1220. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستای .. / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستای ..
 1221. مناقصه خرید یک دستگاه اکتروموتور جایگزین و..... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه اکتروموتور جایگزین و..... نوبت دوم
 1222. مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ...تجدید / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جمع آوری زباله ، رفت و روب ...تجدید
 1223. مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز / مناقصه، مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز
 1224. استعلام احداث شبکه فشار ... / استعلام, استعلام احداث شبکه فشار ...
 1225. استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات
 1226. فراخوان اجرای بافت با ارزش روستای ... 97.01.30 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اجرای بافت با ارزش روستای ... 97.01.30
 1227. استعلام انتقال آب کشاورزی از رودخانه به طول 904 متر با لوله پلی اتیلن ... / استعلام, انتقال آب کشاورزی از رودخانه به طول 904 متر با لوله پلی اتیلن ...
 1228. مزایده ملک بخش نه خرمشهر / مزایده,مزایده ملک بخش نه خرمشهر
 1229. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری استیشن / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری استیشن
 1230. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل نیسان سانی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل نیسان سانی
 1231. مزایده باغ مرکبات و زمین زراعی کاربری شالیزاری / مزایده,مزایده باغ مرکبات و زمین زراعی کاربری شالیزاری
 1232. مزایده پوشال سفید، رنگی و لفاف ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده پوشال سفید، رنگی و لفاف ضایعاتی
 1233. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری دوو سی یلو / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری دوو سی یلو
 1234. مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت اول
 1235. مزایده یک دستگاه دایکاست / مزایده,مزایده یک دستگاه دایکاست
 1236. مزایده ششدانگ یکباب ساختمان گاوداری و زمین مزروعی متصل به آن 20.000 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب ساختمان گاوداری و زمین مزروعی متصل به آن 20.000 متر
 1237. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.24متر
 1238. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 116.24متر
 1239. مزایده دستگاه فریزر - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده دستگاه فریزر - نوبت دوم
 1240. مزایده مغازه مساحت داخلی 14 مترمربع / مزایده,مزایده مغازه مساحت داخلی 14 مترمربع
 1241. مزایده اجاره پل هوایی / فراخوان مزایده عمومی, مزایده اجاره پل هوایی
 1242. مزایده واگذاری رستوران باغ... نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری رستوران باغ... نوبت دوم
 1243. مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 23495 فرعی از 184 اصلی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی 23495 فرعی از 184 اصلی
 1244. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 68.2متر
 1245. مزایده پلاک ثبتی مساحت 465متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 465متر
 1246. مناقصه تامین پنج قلم فیبر نوری - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه تامین پنج قلم فیبر نوری - نوبت دوم
 1247. استعلام دوخت 24 عدد کت و 48 عدد شلوار / استعلام, دوخت 24 عدد کت و 48 عدد شلوار
 1248. استعلام توسعه جنگل ... / استعلام , استعلام توسعه جنگل ...
 1249. مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت دستی و ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل و پخش آسفالت دستی و ...
 1250. مناقصه فراخوان تامین ماشین آلات سنگین نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه فراخوان تامین ماشین آلات سنگین نوبت دوم
 1251. مناقصه احداث 3 کیلومتر خط لوله 20 اینچ به موازات خط 16 اینچ نفت خروجی ... (نوبت دوم) / مناقصه, مناقصه احداث 3 کیلومتر خط لوله 20 اینچ به موازات خط 16 اینچ نفت خروجی ... (نوبت دوم)
 1252. استعلام احداث کانال آبرسانی روستای... / استعلام, احداث کانال آبرسانی روستای...
 1253. استعلام مبل اداری .. / استعلام مبل اداری ..
 1254. مناقصه اجرای طرح تفکیک زباله های خشک / مناقصه ,مناقصه اجرای طرح تفکیک زباله های خشک
 1255. استعلام درخواست تجهیزات رشته تاسیسات... / استعلام, استعلام درخواست تجهیزات رشته تاسیسات...
 1256. مناقصه خرید ساچمه سربی ... / مناقصه , مناقصه خرید ساچمه سربی ...
 1257. استعلام فلومتر الکترومغناطیسی / استعلام, فلومتر الکترومغناطیسی
 1258. اصلاحیه مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فینیشر / اصلاحیه مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با فینیشر
 1259. مناقصه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم پیست دو و میدانی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم پیست دو و میدانی
 1260. استعلام تعمیرات مدارس ... / استعلام, استعلام تعمیرات مدارس ...
 1261. فراخوان عمومی احداث مجتمع گردشگری - تجاری - تفریحی نوبت چهارم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی احداث مجتمع گردشگری - تجاری - تفریحی نوبت چهارم
 1262. مناقصه ارائه تامین نیروی انسانی / مناقصه,مناقصه ارائه تامین نیروی انسانی
 1263. فراخوان مناقصه اجرای بافت با ارزش روستای ... 97.01.30 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای بافت با ارزش روستای ... 97.01.30
 1264. مزایده 1.89 سهم از 240 سهم از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 1.89 سهم از 240 سهم از ششدانگ ملک
 1265. مزایده تعداد 400 قطعه پاراشوت / مزایده,مزایده تعداد 400 قطعه پاراشوت
 1266. مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 180 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک مساحت عرصه 180 مترمربع
 1267. مزایده منزل مسکونی مساحت 102 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 102 متر
 1268. مزایده املاک روستای گلسر اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده املاک روستای گلسر اموال غیرمنقول
 1269. مزایده کولر، تلویزیون، یخچال، میز، صندلی... / مزایده, مزایده کولر، تلویزیون، یخچال، میز، صندلی...
 1270. مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 77.85متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 77.85متر
 1271. مزایده دستگاه ماشین ریسندگی / مزایده,مزایده دستگاه ماشین ریسندگی
 1272. مزایده ملک مساحت 125 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 125 متر نوبت اول
 1273. مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 47.53متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 47.53متر
 1274. مزایده فروش توستر ، جاروبرقی و... / مزایده ,مزایده فروش توستر ، جاروبرقی و...
 1275. مزایده یک دستگاه بالانس لاستیک ... / مزایده,مزایده یک دستگاه بالانس لاستیک ....
 1276. مزایده سه دانگ مشاع از ملک به پلاک ثبتی 2942 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ملک به پلاک ثبتی 2942 فرعی
 1277. مزایده سنگ گرانیت - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده سنگ گرانیت - نوبت دوم
 1278. مزایده ششدانگ پلاک25 و 13 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک25 و 13 فرعی
 1279. مزایده فروش انواع لباس / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع لباس
 1280. مزایده 33.87 سهم مشاع از یکصد سهم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 33.87 سهم مشاع از یکصد سهم پلاک ثبتی
 1281. تجدید مناقصه خرید لوله فولادی و تجهیزات برقی و اتصالات مکانیکی / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله فولادی و تجهیزات برقی و اتصالات مکانیکی
 1282. مناقصه امور مربوط به تکمیل و احداث تصفیه پساب / مناقصه امور مربوط به تکمیل و احداث تصفیه پساب
 1283. مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز / مناقصه ، مناقصه واگذاری جهت نگهداری فضای سبز
 1284. استعلام ماست 100 گرم هراز / استعلام, ماست 100 گرم هراز
 1285. فراخوان اجرای شبکه گازرسانی / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای شبکه گازرسانی
 1286. استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...
 1287. مناقصه احداث گالری به منظور کاهش خطر ناشی از ریزش سنگ... نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه احداث گالری به منظور کاهش خطر ناشی از ریزش سنگ... نوبت دوم
 1288. استعلام لوله برق گالوانیزه گرم / استعلام, استعلام لوله برق گالوانیزه گرم
 1289. تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری ناحیه 2 و مناقصه اجرای زیر سازی ... / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام امور خدمات شهری ناحیه 2 و مناقصه اجرای زیر سازی ...
 1290. فراخوان مناقصه تامین دو عدد گیربکس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین دو عدد گیربکس نوبت دوم
 1291. مناقصه نصب، تست و راه اندازی تجهیزات شبکه برق...اصلاحیه / اصلاحیه، مناقصه نصب، تست و راه اندازی تجهیزات شبکه برق...اصلاحیه
 1292. مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب - نوبت دوم
 1293. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 1294. مناقصه احداث استخر ذخیره آب کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث استخر ذخیره آب کشاورزی
 1295. مناقصه خرید اختر 97.1.30 / مناقصه خرید اختر 97.1.30
 1296. مناقصه خرید انواع لامپ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع لامپ
 1297. مناقصه امور خدماتی (خدمات ؛ نظافت ، آبدارخانه.. نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه امور خدماتی (خدمات ؛ نظافت ، آبدارخانه.. نوبت دوم
 1298. مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی...
 1299. استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات
 1300. مزایده ملک مساحت یک هزار و چهارصد متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت یک هزار و چهارصد متر نوبت دوم 
 1301. مزایده زمین کشاورزی حدود 70 متر / مزایده,مزایده زمین کشاورزی حدود 70 متر
 1302. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2139متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 2139متر نوبت دوم
 1303. مزایده پلاک ثبتی مساحت 74.82متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 74.82متر
 1304. مزایده آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان بخش 5 تبریز نوبت دوم
 1305. مزایده ملک دارای پلاک ثبتی و سند تک برگ ششدانگ عرصه و اعیان نوبت اول / مزایده,مزایده ملک دارای پلاک ثبتی و سند تک برگ ششدانگ عرصه و اعیان نوبت اول
 1306. مزایده سند مالکیت بخش 18 ثبت نکا نوبت دوم / مزایده,مزایده سند مالکیت بخش 18 ثبت نکا نوبت دوم
 1307. مزایده منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش دوازده سبزوار
 1308. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 39181متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 39181متر
 1309. مزایده 4 دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 97.33متر / مزایده,مزایده 4 دانگ از ششدانگ آپارتمان مساحت 97.33متر 
 1310. مزایده یک دستگاه پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو 206
 1311. مزایده ساختمان مساحت 244.5متر / مزایده,مزایده ساختمان مساحت 244.5متر
 1312. مزایده مغازه تجاری طبقه همکف و سه واحد مسکونی در نیم طبقه و اول و دوم / مزایده,مزایده مغازه تجاری طبقه همکف و سه واحد مسکونی در نیم طبقه و اول و دوم
 1313. مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری و زیرزمین مجتمع... / مزایده, مزایده تعداد 8 باب واحد تجاری و زیرزمین مجتمع...
 1314. مزایده فروش یک دستگاه پرس / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرس
 1315. مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مساحت 205.70متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ساختمانی مساحت 205.70متر
 1316. مزایده فروش یکدستگاه تردمیل... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تردمیل...
 1317. مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی - نوبت دوم
 1318. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا ... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ...
 1319. تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن - نوبت دوم
 1320. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 1321. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم
 1322. مناقصه عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب
 1323. استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...
 1324. فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی...تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان خرید خدمات مشاوره سیستم یکپارچه جامع مالی... - نوبت دوم
 1325. مناقصه شیرآلات و کنترلرهای مخصوص سیستم برودت آمونیاکی / مزایده, مناقصه شیرآلات و کنترلرهای مخصوص سیستم برودت آمونیاکی
 1326. مناقصه خرید شیرآلات- نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید شیرآلات- نوبت دوم
 1327. استعلام سم دلتامترین 5 درصد جهت سم پاشی اماکن دامی , سامانه ستاد / استعلام, سم دلتامترین 5 درصد جهت سم پاشی اماکن دامی
 1328. تجدید مناقصه خرید لوله فولادی ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه های عمومی , مناقصه خرید لوله فولادی ـ نوبت دوم
 1329. استعلام تعمیرات مدارس / استعلام, تعمیرات مدارس ...
 1330. تجدید مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم / تجدید مناقصه, مناقصه پروژه بهسازی معابر ـ نوبت دوم
 1331. تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ... / مناقصه ، تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ...
 1332. مناقصه احداث خط فشار متوسط دو مداره - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خط فشار متوسط دو مداره - نوبت دوم
 1333. مناقصه عمومی پروژه جمع آوری و حمل زباله / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی پروژه جمع آوری و حمل زباله
 1334. استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...
 1335. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 300 مترمربع
 1336. تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از جایگاه CNG
 1337. مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مساحت 1992 و 1304متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین کشاورزی مساحت 1992 و 1304متر
 1338. مزایده شیر خام تولیدی دامداری / آگهی مزایده مزایده شیر خام تولیدی دامداری
 1339. مزایده واگذاری مجموعه ورزشی - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی- نوبت دوم
 1340. مزایده 322 قلم لباس / مزایده, مزایده 322 قلم لباس
 1341. مزایده پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه نوبت دوم
 1342. مزایده یک قطعه زمین مساحت 603متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 603متر نوبت اول
 1343. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو 206
 1344. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1829/1 مساحت 3000متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 1829/1 مساحت 3000متر 
 1345. مزایده سه دستگاه فریزر / مزایده، مزایده سه دستگاه فریزر
 1346. مزایده یک دستگاه سواری پژو 206 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پژو 206
 1347. مزایده یک دستگاه بالمیل / مزایده,مزایده یک دستگاه بالمیل
 1348. تجدید مزایده واگذاری محل داروخانه - نوبت دوم / تجدید مزایده , مزایده واگذاری محل داروخانه - نوبت دوم
 1349. مزایده ششدانگ زمین مساحت 414 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 414 متر
 1350. مزایده فروش شش دانگ لنج / مزایده ,مزایده فروش شش دانگ لنج
 1351. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 114.68متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 114.68متر
 1352. مناقصه اجرای هشت بلوک جدید خانه نمایندگان - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای هشت بلوک جدید خانه نمایندگان - نوبت دوم
 1353. مناقصه نگهداری شبکه انتقال (هوایی) ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه نگهداری شبکه انتقال (هوایی) ـ نوبت دوم
 1354. استعلام پکیج شوفاژ دیواری ... / استعلام, استعلام پکیج شوفاژ دیواری ...
 1355. استعلام کاداستر و رقومی سازی... / استعلام, استعلام کاداستر و رقومی سازی...
 1356. استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...
 1357. مناقصه بیمه سازه های تکمیل شده (نوبت دوم) / آگهی مناقصه ، تجدید مناقصه بیمه سازه های تکمیل شده (نوبت دوم)
 1358. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش محور سه راهی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه لکه گیری و روکش محور سه راهی
 1359. مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلنPE80... / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال با لوله پلی اتیلنPE80...
 1360. استعلام مرمت و لایروبی قنات روستا .... / استعلام, مرمت و لایروبی قنات روستا ....
 1361. مناقصه خرید برق دیماوند ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید برق دیماوند ...نوبت دوم
 1362. آگهی فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری از استخر / آگهی ،آگهی فراخوان مشاركت در احداث و بهره برداری از استخر
 1363. استعلام مرمت و لایروبی ... / استعلام , استعلام مرمت و لایروبی ...
 1364. مناقصه تکمیل سالن ورزشی... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی...
 1365. مناقصه نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر
 1366. مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی
 1367. مناقصه واگذاری اسکلت و سقف سوله جماران / مناقصه، مناقصه واگذاری اسکلت و سقف سوله جماران
 1368. مناقصه تعمیرات کلی منازل سطح شهر... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تعمیرات کلی منازل سطح شهر... نوبت دوم
 1369. استعلام واگذاری خدمات امور نقلیه / استعلام , استعلام واگذاری خدمات امور نقلیه
 1370. مزایده دستگاه اتومبیل سواری پراید سرمه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده دستگاه اتومبیل سواری پراید سرمه ای - نوبت دوم
 1371. مزایده پلاک ثبتی شماره 351 فرعی بخش ده نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 351 فرعی بخش ده نوبت دوم
 1372. مزایده دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 213 و230 متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی مساحت 213 و230 متر
 1373. مزایده یک قطعه باغ محصور مساحت 775.46متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ محصور مساحت 775.46متر
 1374. استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...
 1375. مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی تجدید / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی تجدید
 1376. مزایده 58 سهم مشاع از تعداد 240 سهم 5 دانگ عرصه / مزایده,مزایده 58 سهم مشاع از تعداد 240 سهم 5 دانگ عرصه
 1377. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 360 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 360 متر
 1378. مزایده یکدستگاه وانت مزدا دو کابین / مزایده ،مزایده یکدستگاه وانت مزدا دو کابین
 1379. مزایده واگذاری به اجاره بوستان بام بهشت (آلاچیق) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره بوستان بام بهشت (آلاچیق)
 1380. مزایده 5 قطعه از اماکن هر کدام 216متر / مزایده,مزایده 5 قطعه از اماکن هر کدام 216متر
 1381. مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و مستغلات
 1382. مزایده منزل مسکونی مساحت 632.74متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 632.74متر
 1383. مزایده 92.42 سهم مشاع از 100 سهم زمین 273.6متر / مزایده,مزایده 92.42 سهم مشاع از 100 سهم زمین 273.6متر
 1384. مزایده پلاک 6677 فرعی مساحت عرصه 166.65متر / مزایده,مزایده پلاک 6677 فرعی مساحت عرصه 166.65متر 
 1385. مزایده ملک مساحت عرصه 208.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 208.2متر نوبت اول
 1386. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کرمان بصورت نقد / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی استان کرمان بصورت نقد
 1387. ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام نقشه برداری / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام نقشه برداری
 1388. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ... / استعلام , استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی ...
 1389. مناقصه اجرای پروژه ساختمان حفاظتی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای پروژه ساختمان حفاظتی
 1390. استعلام لیوان .. / استعلام , استعلام لیوان ..
 1391. استعلام نیروی خدماتی / استعلام, استعلام نیروی خدماتی
 1392. استعلام ساخت کلیپ ... / استعلام, استعلام ساخت کلیپ ...
 1393. استعلام کیت INNO- LIA HIV I/II SCORE / استعلام, کیت INNO- LIA HIV I/II SCORE
 1394. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 1395. استعلام تهیه و اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای طرح ساماندهی گلزار شهدا ...
 1396. استعلام چاپگر تحویلداری pr2+ / استعلام, استعلام چاپگر تحویلداری pr2+
 1397. استعلام ترانسمیتر ... / استعلام, استعلام ترانسمیتر ...
 1398. استعلام کتاب رنگ آمیزی کودکان و ... / استعلام , استعلام کتاب رنگ آمیزی کودکان و ...
 1399. مناقصه خرید 5000 کیلوگرم نخ خوشه بندی / مناقصه, مناقصه خرید 5000 کیلوگرم نخ خوشه بندی
 1400. استعلام مویز شاهانه درجه یک 250 گرمی / استعلام, مویز شاهانه درجه یک 250 گرمی
 1401. استعلام دستگاه UPS 6KVA / استعلام , استعلام دستگاه UPS 6KVA
 1402. استعلام صاعقه گیر ... / استعلام , استعلام صاعقه گیر ...
 1403. استعلام جیک درب صندوق و .... / استعلام, استعلام جیک درب صندوق و ....
 1404. استعلام زیرسازی، اجرای طرح هادی روستای... / استعلام, استعلام زیرسازی، اجرای طرح هادی روستای...
 1405. مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی ..
 1406. استعلام کابل، کابل شیلددار، سیم مسی، کابل شبکه / استعلام , استعلام کابل، کابل شیلددار، سیم مسی، کابل شبکه
 1407. استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر
 1408. استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور
 1409. استعلام سنگ کاری / استعلام,استعلام سنگ کاری
 1410. استعلام شیر قطع و وصل / استعلام ,استعلام شیر قطع و وصل
 1411. استعلام الکتروموتور 5/7 کیلووات با دور 1450 / استعلام, الکتروموتور 5/7 کیلووات با دور 1450
 1412. استعلام اقلام برقی / استعلام, استعلام اقلام برقی
 1413. استعلام تلویزیون led / استعلام , استعلام تلویزیون led
 1414. مزایده آپارتمان مسکونی 71.23متر دو خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی 71.23متر دو خوابه
 1415. مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 220 متر نوبت اول
 1416. مزایده خودرو 405 سواری / مزایده,مزایده خودرو 405 سواری
 1417. مزایده بلوز پسرانه و ... / مزایده,مزایده بلوز پسرانه و ...
 1418. مزایده ملک ششدانگ مغازه مساحت 55.65متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ مغازه مساحت 55.65متر
 1419. مزایده مزایده دو دستگاه یخچال 25 فوت ، 5 عدد اجاق گاز و ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده مزایده دو دستگاه یخچال 25 فوت ، 5 عدد اجاق گاز و ...
 1420. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 147.21متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 147.21متر
 1421. مزایده پیکان .... / مزایده ، مزایده پیکان ....
 1422. مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه سه تفکیکی نوبت اول
 1423. مزایده یک قطعه زمین مساحت 429 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 429 متر
 1424. استعلام توسعه وبهینه سازی روستایی / استعلام, استعلام توسعه وبهینه سازی روستایی
 1425. استعلام تعمیرات مدارس ابتدایی / استعلام, اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان همدان
 1426. استعلام مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در حوزه آبخیز ... / استعلام, مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در حوزه آبخیز ...
 1427. مناقصه خرید 38 قلم انواع فلنج / مناقصه ,مناقصه خرید 38 قلم انواع فلنج
 1428. مناقصه توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای b.d.c / مناقصه ,مناقصه توسعه سیستم فاگ جهت ردیفهای b.d.c
 1429. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 1430. استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام , استعلام سیستم کامپیوتر
 1431. استعلام اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کدپستی ده رقمی / استعلام, اجرای عملیات بهنگام سازی و داده آمایی کدپستی ده رقمی
 1432. استعلام لوازم التحریر اداری و... / استعلام, استعلام لوازم التحریر اداری و...
 1433. مناقصه تکمیل پمپاژ کشاورزی و ... / مناقصه ,مناقصه تکمیل پمپاژ کشاورزی و ...
 1434. مناقصه تکمیل سالن ورزشی, نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تکمیل سالن ورزشی, نوبت دوم
 1435. استعلام تبدیل اتصالات مغزی فلزی / استعلام, استعلام تبدیل اتصالات مغزی فلزی
 1436. استعلام خرید کولر ... / استعلام, استعلام خرید کولر ...
 1437. استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 1438. مناقصه خدمات تعمیرات و بهره برداری / مناقصه ، مناقصه خدمات تعمیرات و بهره برداری
 1439. ارزیابی کیفی مناقصه تعداد 465 شاخه لوله 6و 8 اینچ نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی مناقصه تعداد 465 شاخه لوله 6و 8 اینچ نوبت دوم
 1440. استعلام خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی / استعلام, خرید لوازم و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی
 1441. استعلام عملیات لکه گیری، درزگیری، و روکش آسفالت محور فرعی ... / استعلام, عملیات لکه گیری، درزگیری، و روکش آسفالت محور فرعی ...
 1442. استعلام سایر فعالیت های مخابراتی / استعلام,استعلام سایر فعالیت های مخابراتی
 1443. استعلام نصب ال ای دی تبلیغاتی ... / استعلام, استعلام نصب ال ای دی تبلیغاتی ...
 1444. استعلام خرید تسمه فولادی / استعلام خرید تسمه فولادی
 1445. استعلام زیرسازی - اجرای طرح هادی روستای .. / استعلام, زیرسازی - اجرای طرح هادی روستای ..
 1446. فراخوان استعلام تاکسی سرویس / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام تاکسی سرویس
 1447. استعلام دستگاه فتوکپی شارپ AR-X201 / استعلام , استعلام دستگاه فتوکپی شارپ AR-X201
 1448. استعلام​ سرور PC / استعلام , استعلام​ سرور PC
 1449. استعلام ساک دستی بزرگ / استعلام, استعلام ساک دستی بزرگ
 1450. استعلام کاغذ بسته بندی / استعلام, استعلام کاغذ بسته بندی
 1451. مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای حصارکشی در روستای / مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای حصارکشی در روستای
 1452. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 71.23متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 71.23متر
 1453. مزایده آپارتمان مساحت 71.23متر بخش یک بلوچستان / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 71.23متر بخش یک بلوچستان
 1454. مزایده یک دستگاه پژو 206 / مزایده ،مزایده یک دستگاه پژو 206
 1455. مزایده پلاک 2104 اصلی بخش دو نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک 2104 اصلی بخش دو نوبت اول
 1456. مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان... / مزایدهف مزایده واگذاری به اجاره یک دستگاه ساختمان...
 1457. مزایده دستگاه تزریق چسب شیشه های دوجداره / مزایده, مزایده دستگاه تزریق چسب شیشه های دوجداره
 1458. مزایده 36.340 سهم مشاع از 80 سهم دو دانگ از ششدانگ پلاک / مزایده,مزایده 36.340 سهم مشاع از 80 سهم دو دانگ از ششدانگ پلاک
 1459. مزایده مجموع 4 قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده مجموع 4 قطعه زمین نوبت اول
 1460. مزایده 815 متر زمین کاربری کشاورزی دیم / مزایده,مزایده 815 متر زمین کاربری کشاورزی دیم
 1461. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 کرمان نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 کرمان نوبت دوم
 1462. مزایده آپارتمان مساحت 117.26متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 117.26متر
 1463. استعلام خرید اتصالات آب با فشار اتمسفر 10 / استعلام, خرید اتصالات آب با فشار اتمسفر 10
 1464. مناقصه عملیات احداث دیوار محوطه زمین فوتبال... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث دیوار محوطه زمین فوتبال...
 1465. استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...
 1466. استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی / استعلام, استعلام پیمانکاری مبادله مرسولات پستی
 1467. مناقصه تامین نصب و راه اندازی سیستم تغذیه (باطری/ شارژر) / مناقصه تامین نصب و راه اندازی سیستم تغذیه (باطری/ شارژر)
 1468. فراخوان مناقصه نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری از فضای سبز - نوبت دوم
 1469. استعلام انتقال آب .. / استعلام , استعلام انتقال آب ..
 1470. مناقصه خرید 500 تن روی خالص / مناقصه ، مناقصه خرید 500 تن روی خالص
 1471. استعلام احداث یک باب موتورخانه و کلرزن / استعلام, استعلام احداث یک باب موتورخانه و کلرزن
 1472. استعلام عملیات سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستای... / استعلام، استعلام عملیات سنگ کاری - اجرای طرح هادی روستای...
 1473. استعلام آنتی ویروس پادویش / استعلام,استعلام آنتی ویروس پادویش