اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.26 در سایت | بلاگ

اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.26 در سایت

ساخت وبلاگ

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100003/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-جدولگذاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر نوبت دوم /  مناقصه ، اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100004/مناقصه-واگذاری-و-نگهداری-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100007/مناقصه-احداث-پروژه-ساختمان-کلانتری-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پروژه ساختمان کلانتری- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پروژه ساختمان کلانتری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100010/مناقصه-جمع-آوری-زباله-های-خانگی-تجاری-اداری-و-لایروبی-کانال-ها----نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله های خانگی، تجاری، اداری و لایروبی کانال ها .... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله های خانگی، تجاری، اداری و لایروبی کانال ها .... -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100011/مناقصه-حراست-و-پاسداری-از-اماکن-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه حراست و پاسداری از اماکن و تاسیسات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حراست و پاسداری از اماکن و تاسیسات- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100013/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح-کوهی-بابت-پروژه--نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و حمل مصالح کوهی بابت پروژه - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه  تهیه و حمل مصالح کوهی بابت پروژه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100014/مناقصه-خرید-RADIAL-BALL-BEARINGS-نوبت-دوم'>مناقصه خرید RADIAL  BALL BEARINGS- نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خرید RADIAL  BALL BEARINGS - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100016/مناقصه-امور-راهبری-ماشین-های-اداری---نوبت-دوم'>مناقصه امور راهبری ماشین های اداری   - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امور راهبری ماشین های اداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100018/مناقصه-جمع-آوری-زباله-های-خانگی--تجاری---نوبت-دوم'>مناقصه جمع آوری زباله های خانگی ، تجاری... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری زباله های خانگی ، تجاری... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100020/مناقصه-تامین-12-تن-کربن-اکتیو'>مناقصه تامین 12 تن کربن اکتیو / مناقصه تامین 12 تن کربن اکتیو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100024/مناقصه-انجام-عملیات-آزادسازی-و-رفع-تصرف-تجدید'>مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات آزادسازی و رفع تصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100028/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-بی-سیم-ها-تلفن-های-دستی-و-دوربین-های-مداربسته'>مناقصه تعمیر و نگهداری بی سیم ها، تلفن های دستی و دوربین های مداربسته / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر و نگهداری بی سیم ها، تلفن های دستی و دوربین های مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100033/مناقصه-پروژه-ساخت-و-نصب-دریچه-های-ایمن-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه  پروژه ساخت و نصب دریچه های ایمن و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  پروژه ساخت و نصب دریچه های ایمن و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100034/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100036/مناقصه-عمومی-پروژه-عملیات-اجرایی-اصلاح-ایستگاه'>مناقصه عمومی پروژه عملیات اجرایی اصلاح ایستگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه عملیات اجرایی اصلاح ایستگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100037/مناقصه-طراحی-و-نصب-یخچال-های-شناور-(نوبت-دوم)'>مناقصه طراحی و نصب یخچال های شناور (نوبت دوم) / مزایده , مناقصه طراحی و نصب یخچال های شناور (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100038/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-انجام-پروژه-های-مشارکت-مسکونی-و-تجارتی----دوم'>فراخوان سرمایه گذاری و انجام پروژه های مشارکت مسکونی و تجارتی  ....  دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری و انجام پروژه های مشارکت مسکونی و تجارتی  ....  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100039/مناقصه-خریداری-یک-دستگاه-چیلر-(جذبی)-تک-اثره-آب-داغ--(نوبت-دوم)'>مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر (جذبی) تک اثره آب داغ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خریداری یک دستگاه چیلر (جذبی) تک اثره آب داغ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100043/استعلام-سیستم-مانیتورینگ--'>استعلام سیستم مانیتورینگ ... / استعلام , استعلام سیستم مانیتورینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100044/مناقصه-پیمان-تعویض-پوشش-ترمیم-نقاط-خوردگی-و-اسلب-گذاری-خط-لوله---(نوبت-دوم)'>مناقصه پیمان تعویض پوشش، ترمیم نقاط خوردگی و اسلب گذاری خط لوله  ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه پیمان تعویض پوشش، ترمیم نقاط خوردگی و اسلب گذاری خط لوله 10 ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100047/مناقصه-رنگ-آمیزی-مخازن-و-لوله-ها-و-سازه-های-صنعتی-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه رنگ آمیزی مخازن و لوله ها و سازه های صنعتی تجدید نوبت دوم  / تجدید مناقصه . مناقصه رنگ آمیزی مخازن و لوله ها و سازه های صنعتی تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100051/استعلام-کارتریج-دستگاه-لیزر--'>استعلام کارتریج، دستگاه لیزر .. / استعلام, استعلام کارتریج، دستگاه لیزر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100052/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100053/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دو-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100055/مناقصه-ساخت-نصب-و-راه-اندازی-چهار-دستگاه-چیلر-هوایی--'>مناقصه ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه چیلر هوایی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه چیلر هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100056/استعلام-تجهیزات-کتابخانه--'>استعلام تجهیزات کتابخانه ... / استعلام , استعلام تجهیزات کتابخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100057/مناقصه-بهسازی-راه-های-روستایی'>مناقصه بهسازی راه های روستایی / مناقصه بهسازی راه های روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100058/مناقصه-پروژه-نصب-کنتور-و-رگلاتور-مشترکین--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نصب کنتور و رگلاتور مشترکین - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پروژه نصب کنتور و رگلاتور مشترکین - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100059/فراخوان-مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-تهیه--طبخ-و-سرو-غذای-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و سرو غذای نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100061/مناقصه-عمومی-پروژه-کاهش-تلفات'>مناقصه عمومی پروژه کاهش تلفات / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی گروژه کاهش تلفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100062/استعلام-سمینار-آموزشی-آشنایی-با-استانداردسازی-فرآورده-های-نفتی-و--'>استعلام  سمینار آموزشی آشنایی با استانداردسازی فرآورده های نفتی و ... / استعلام , سمینار آموزشی آشنایی با استانداردسازی فرآورده های نفتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100065/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار  / استعلام, آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100066/مناقصه-عملیات-مکانیکی-تراشکاری-و-برق'>مناقصه عملیات مکانیکی تراشکاری و برق   / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مکانیکی تراشکاری و برق  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100069/استعلام-تکمیل-ساختمان--'>استعلام تکمیل ساختمان ... / استعلام , استعلام تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100071/مناقصه-خرید-تجهیزات-تکمیلی-دستگاه-ذخیره-سازی--'>مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی دستگاه ذخیره سازی ... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی دستگاه ذخیره سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100074/مناقصه-تامین-یک-دستگاه-ژنراتور-برق'>مناقصه تامین یک دستگاه ژنراتور برق / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین یک دستگاه ژنراتور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100076/استعلام-ست-اورولوژی-پزشکی--ست-تزریق-خون-و--'>استعلام ست اورولوژی پزشکی ، ست تزریق خون و ... / استعلام, ست اورولوژی پزشکی ، ست تزریق خون و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100077/استعلام-آبرسانی-سیار--'>استعلام آبرسانی سیار... / استعلام, استعلام آبرسانی سیار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100078/استعلام-عملیات-نهالکاری--'>استعلام عملیات نهالکاری ... / استعلام , استعلام عملیات نهالکاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100080/مناقصه-اصلاح-و-بهینه-سازی-شبکه-روشنایی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100081/مناقصه-کانال-های-آلومینیومی-با-درپوش'>مناقصه کانال های آلومینیومی با درپوش  / مناقصه عمومی, مناقصه کانال های آلومینیومی با درپوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100082/مناقصه-پروژه-طرح-بهسازی-سرای-رشیدی'>مناقصه پروژه طرح بهسازی سرای رشیدی / فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه طرح بهسازی سرای رشیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100084/مناقصه-تعمیر-و-آزمایش-کنتور-و-رگولاتور--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و آزمایش کنتور و رگولاتور  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه  تعمیر و آزمایش کنتور و رگولاتور  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100086/استعلام-دستگاه-صحافی-چسب-گرم-اتوماتیک--'>استعلام  دستگاه صحافی چسب گرم اتوماتیک ... / استعلام, دستگاه صحافی چسب گرم اتوماتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100087/مناقصه-پیچ-یک-سر-دنده-و-یک-سر-تخت--'>مناقصه پیچ یک سر دنده و یک سر تخت ... / مناقصه عمومی, مناقصه پیچ یک سر دنده و یک سر تخت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100090/استعلام-جمع-آوری-تصفیه-و-تامین-آب--'>استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ... / استعلام , استعلام جمع آوری، تصفیه و تامین آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100093/استعلام-مواد-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام مواد مصرفی دندانپزشکی  / استعلام, مواد مصرفی دندانپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100094/مناقصه-انتقال-آب-محدوده-نهالکاری-های-کمربندی-و--نوبت-دوم'>مناقصه انتقال آب محدوده نهالکاری های کمربندی و ...نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انتقال آب محدوده نهالکاری های کمربندی و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100095/فراخوان-مناقصه-عمومی-عملیات-لوله-گذاری--اصلاح-تجهیزات-الکترومکانیکال-سایت-های-ایستگاه-پمپاژ-و--'>فراخوان مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری ، اصلاح تجهیزات الکترومکانیکال سایت های ایستگاه پمپاژ و ...  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری ، اصلاح تجهیزات الکترومکانیکال سایت های ایستگاه پمپاژ و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100099/مناقصه-اجرای-عملیات-تعمیرات-پیشگیرانه-PM--'>مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه PM ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100100/استعلام-باطری--'>استعلام باطری ... / استعلام , استعلام باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100101/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام, استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100104/مناقصه-عملیات-حفاری-و-تکمیل-10-حلقه-چاه'>مناقصه عملیات حفاری و تکمیل 10 حلقه چاه / مناقصه عملیات حفاری و تکمیل 10 حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100106/استعلام-دستمال-کاغذی-پاپیا'>استعلام دستمال کاغذی پاپیا / استعلام, دستمال کاغذی پاپیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100110/مناقصه-تامین-مواد-اولیه-و-طبخ-غذای-روزانه-پرسنل'>مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ غذای روزانه پرسنل  / آگهی مناقصه , مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ غذای روزانه پرسنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100111/تمدید-مناقصه-پروژه-تکمیل-شبکه-برق-مسکن-مهر'>تمدید مناقصه پروژه تکمیل شبکه برق مسکن مهر  / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تمدید مناقصه پروژه تکمیل شبکه برق مسکن مهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100112/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار  / استعلام, آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100113/مناقصه-6-عدد-انواع-الکتروموتور--'>مناقصه 6 عدد انواع الکتروموتور ... / مناقصه عمومی, مناقصه 6 عدد انواع الکتروموتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100115/استعلام-طرح-انتقال-آب-چاه-های-کشاورزی--'>استعلام طرح انتقال آب چاه های کشاورزی ... / استعلام, استعلام طرح انتقال آب چاه های کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100118/مناقصه-محفظه-رطوبت-گیر--'>مناقصه محفظه رطوبت گیر ... / مناقصه عمومی, مناقصه محفظه رطوبت گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100119/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100120/مناقصه-تعمیر-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مدیریت-و-شعبه-مرکزی--اصلاحیه'>مناقصه تعمیر  نگهداری تاسیسات ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی ...اصلاحیه / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر  نگهداری تاسیسات ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی...اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100121/استعلام-دستگاه-تست-عملکرد-کولر-و-نشت-یاب-کولر-خودرو'>استعلام دستگاه تست عملکرد کولر و نشت یاب کولر خودرو  / استعلام, دستگاه تست عملکرد کولر و نشت یاب کولر خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100123/مناقصه-عملیات-جمع-آوری--تعویض-و-پرسکاری'>مناقصه عملیات جمع آوری ، تعویض و پرسکاری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری ، تعویض و پرسکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100126/فراخوان-ارزیابی-کیفی-لوله-گالوانیزه-فلنج-دار---نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی لوله گالوانیزه فلنج دار... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی لوله گالوانیزه فلنج دار... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100127/استعلام-مبادله-حمل-و-نقل--'>استعلام مبادله حمل و نقل ... / استعلام, مبادله حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100130/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبارهای نفت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی اداره امور انبار نفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100131/استعلام-آبرسانی-سیار--'>استعلام آبرسانی سیار ... / استعلام, استعلام آبرسانی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100133/مناقصه-600-متر-کابل-فشار-ضعیف--'>مناقصه 600 متر کابل فشار ضعیف ... / مناقصه عمومی, مناقصه 600 متر کابل فشار ضعیف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100134/مناقصه-خدمات-خودرویی'>مناقصه خدمات خودرویی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100135/استعلام-کف-شوی--'>استعلام کف شوی ... / استعلام , استعلام کف شوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100136/استعلام-انجام-امور-خدماتی-شامل-نظافت-و-نگهبانی'>استعلام انجام امور خدماتی شامل نظافت و نگهبانی / استعلام,استعلام انجام امور خدماتی شامل نظافت و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100139/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری--شانه-سازی-و-روکش-آسفالت--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری ، شانه سازی و روکش آسفالت - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری ، شانه سازی و روکش آسفالت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100140/استعلام-پیچ-گوشتی-برقی-NECمدل-1025'>استعلام پیچ گوشتی برقی NECمدل 1025  / استعلام, پیچ گوشتی برقی NECمدل 1025 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100141/مناقصه-احداث-خط-لوله-انتقال-آب-از-کارگاه-خروجی-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط لوله انتقال آب از کارگاه خروجی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خط لوله انتقال آب از کارگاه خروجی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100142/مناقصه-آرد-مورد-نیاز'>مناقصه آرد مورد نیاز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آرد مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100146/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح-هادی-روستاها--'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح هادی روستاها ... / استعلام, جابجایی شبکه برق طرح هادی روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100147/استعلام-اجرای-جدول-گذاری--'>استعلام اجرای جدول گذاری ... / استعلام, استعلام اجرای جدول گذاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100148/مناقصه-ورق-استیل-1-میلیمتری-مات--'>مناقصه ورق استیل 1 میلیمتری مات... / مناقصه عمومی, مناقصه ورق استیل 1 میلیمتری مات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100149/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-طرح-ارتقا-مدول-اول-و-ساخت-مدول---تمدید'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول ... تمدید / آگهی تمدید فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول ... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100150/مناقصه-خرید-تعداد-10000-مقره-سرامیکی'>مناقصه خرید تعداد 10000 مقره سرامیکی  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 10000 مقره سرامیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100151/مناقصه-برگزاری-سمینارها-کارگاه-های-آموزشی--'>مناقصه برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی... / آگهی دعوت به مناقصه، مناقصه برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100152/استعلام-انجام-خدمات-مهندسی--'>استعلام انجام خدمات مهندسی ... / استعلام , استعلام انجام خدمات مهندسی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100153/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه حجمی /زمانی اداره امور خدمات پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حجمی /زمانی اداره امور خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100154/مناقصه-خرید-بتن'>مناقصه  خرید بتن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه   خرید بتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100155/مناقصه-پروژه-تکمیل-سایت-اداری-موتوری--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل سایت اداری موتوری - نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تکمیل سایت اداری موتوری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100156/استعلام-تهیه-پاکت-و-پاکت-گذاری'>استعلام تهیه پاکت و پاکت گذاری  / استعلام, تهیه پاکت و پاکت گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100157/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-الکتروپمپ-جایگزین--'>مناقصه خرید یک دستگاه الکتروپمپ جایگزین.... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه الکتروپمپ جایگزین....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100158/مناقصه-ورق-1-میلیمتری-فولادی-گالوانیزه--'>مناقصه ورق 1 میلیمتری فولادی گالوانیزه... / مناقصه عمومی, مناقصه ورق 1 میلیمتری فولادی گالوانیزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100160/مناقصه-ALUMINIUM-SHEETS-GORRUGATED-FOR-STRUCTURAL-USES--نوبت-دوم'>مناقصه ALUMINIUM SHEETS, GORRUGATED FOR STRUCTURAL USES - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه ALUMINIUM SHEETS, GORRUGATED FOR STRUCTURAL USES - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100161/استعلام-اسفنکتروتوم-پری-کات-ERCP-(تریپل-لومن)-و--'>استعلام  اسفنکتروتوم پری کات ERCP (تریپل لومن) و ... / استعلام ,اسفنکتروتوم پری کات ERCP (تریپل لومن) و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100163/استعلام-خرید-میز-نقشه-کشی-و-صندلی--'>استعلام خرید میز نقشه کشی و صندلی .. / استعلام, استعلام خرید میز نقشه کشی و صندلی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100164/مناقصه-کابل-فشار-متوسط-1000-متر--'>مناقصه کابل فشار متوسط 1000 متر ... / مناقصه عمومی, مناقصه کابل فشار متوسط 1000 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100165/استعلام-عملیات-اجرای-شبکه-توزیع-آب--'>استعلام عملیات اجرای شبکه توزیع آب ... / استعلام , استعلام عملیات اجرای شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100166/مناقصه-خرید-و-نصب-یک-دستگاه-چیلر-اسکرو'>مناقصه خرید و نصب یک دستگاه چیلر اسکرو  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب یک دستگاه چیلر اسکرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100168/استعلام-عملیات-نقشه-برداری-تکمیلی-روستاها--'>استعلام عملیات نقشه برداری تکمیلی روستاها ... / استعلام, عملیات نقشه برداری تکمیلی روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100171/مناقصه-یو-پی-اس--'>مناقصه یو پی اس ... / مناقصه عمومی, مناقصه یو پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100175/استعلام-جابجایی-شبکه-برق-طرح--'>استعلام جابجایی شبکه برق طرح ... / استعلام,استعلام جابجایی شبکه برق طرح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100176/استعلام-اجرای-جدول-گذاری-روستا--'>استعلام  اجرای جدول گذاری روستا ... / استعلام , اجرای جدول گذاری روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100177/مناقصه-خرید-ابزار-برشی-سایشی-سندویک'>مناقصه خرید ابزار برشی سایشی سندویک  / مناقصه مناقصه خرید ابزار برشی سایشی سندویک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100180/تجدید-مناقصه-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل-هوایی--'>تجدید مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی.... / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100181/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب--'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب ... / استعلام , استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100182/مناقصه-500-متر-کابل-فشار-متوسط--'>مناقصه 500 متر کابل فشار متوسط... / مناقصه عمومی, مناقصه 500 متر کابل فشار متوسط...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100184/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستا--'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستا .. / استعلام, اجرای آسفالت معابر روستا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100185/مناقصه-اجرای-آب-رو-و-اصلاح-ورودی-معابر-سطح-شهر-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی معابر سطح شهر مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100187/استعلام-انجام-عملیات-احیاء-و-مرمت--'>استعلام انجام عملیات احیاء و مرمت... / استعلام,استعلام انجام عملیات احیاء و مرمت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100189/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام, خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100193/استعلام-کیت--'>استعلام کیت ... / استعلام , استعلام کیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100194/مناقصه-انجام-وظایف-مربوط-به-خدمات-شهری-(تنظیف-شهری)-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه انجام وظایف مربوط به خدمات شهری (تنظیف شهری) مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام وظایف مربوط به خدمات شهری (تنظیف شهری) مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100196/استعلام-قیمت-خرید-اقلام-موردنیاز-جهت-شبکه-آبرسانی--'> استعلام قیمت خرید اقلام موردنیاز جهت شبکه آبرسانی ... /  استعلام, قیمت خرید اقلام موردنیاز جهت شبکه آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100197/فراخوان-تعمیرات-اساسی-مخازن---نوبت-دوم'>فراخوان تعمیرات اساسی مخازن... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان تعمیرات اساسی مخازن... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100199/مناقصه-عمومی-نگهداری-بوستان-جنگلی-یاس-فاطمی'>مناقصه عمومی نگهداری بوستان جنگلی یاس فاطمی / مناقصه عمومی, مناقصه عمومی نگهداری بوستان جنگلی یاس فاطمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100201/استعلام-هزینه-طبخ-غذای-مراکز'>استعلام هزینه طبخ غذای مراکز  / استعلام, استعلام هزینه طبخ غذای مراکز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100202/استعلام-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام اجرای آسفالت معابر روستای... / استعلام,استعلام اجرای آسفالت معابر روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100203/مناقصه-خرید-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>مناقصه خرید دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه خرید دیزل ژنراتور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100204/استعلام-کیت--'>استعلام کیت ... / استعلام, استعلام کیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100207/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-خرید-تجهیزات-نصب-اجرا-و-راه-اندازی-3-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>تجدید مناقصه انجام عملیات، خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور...   / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات، خرید تجهیزات، نصب، اجرا و راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100208/استعلام-کیت--'>استعلام کیت ... / استعلام , استعلام کیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100209/مناقصه-تهیه-و-نصب-دیوار-کوب--کابینت-MDF----نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب دیوار کوب - کابینت MDF ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و نصب دیوار کوب - کابینت MDF ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100210/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-بیمه---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری انجام امور بیمه ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100211/استعلام-اصلاح-و-بازسازی-شبکه-توزیع-آب-روستای--'>استعلام اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب روستای ... / استعلام, اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100212/مناقصه-انجام-بیمه-تکمیلی-پرسنل-97-1-26'>مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل 97.1.26 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام بیمه تکمیلی پرسنل 97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100219/استعلام-مراقبت-و-نگهداری-و-آبیاری-حاشیه-جاده--'>استعلام  مراقبت و نگهداری و آبیاری حاشیه جاده ... / استعلام, مراقبت و نگهداری و آبیاری حاشیه جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100220/مناقصه-خرید-TRISLOT-نوبت-دوم'>مناقصه خرید TRISLOT نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه خرید TRISLOT نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100221/استعلام-احداث-مخزن--'>استعلام احداث مخزن ... / استعلام, استعلام احداث مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100223/مناقصه-تامین-Mobile-pillar-JIB-Crane--نوبت-دوم'>مناقصه تامین Mobile pillar JIB Crane  - نوبت دوم  / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین Mobile pillar JIB Crane  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100226/استعلام-جعبه-کنتور--'>استعلام جعبه کنتور ... / استعلام , استعلام جعبه کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100227/مناقصه-تعداد-24-قلم-قطعات-سیستم-نم-زدایی-نوبت-دوم'>مناقصه تعداد 24 قلم قطعات سیستم نم زدایی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعداد 24 قلم قطعات سیستم نم زدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100228/استعلام-کیت-seri-nod-buffier-container'>استعلام کیت seri nod buffier container / استعلام, کیت seri nod buffier container</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100231/فراخوان-اجرای-عملیات-باقیمانده-شبکه-فاضلاب-نوبت-دوم'>فراخوان  اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100232/استعلام-توسعه-کمپ-گردشگری--'>استعلام توسعه کمپ گردشگری... / استعلام, توسعه کمپ گردشگری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100233/مناقصه-تهیه-و-چاپ-16-000-000-برگ-فرم-نمونه'>مناقصه  تهیه و چاپ 16.000.000  برگ فرم نمونه / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه  تهیه و چاپ 16.000.000  برگ فرم نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100234/تجدید-مناقصه-خرید-2-400-000-عدد-لوله-خونگیری-درب-زرد-ژلدار'>تجدید مناقصه خرید 2.400.000 عدد لوله خونگیری درب زرد ژلدار / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 2.400.000 عدد لوله خونگیری درب زرد ژلدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100236/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-ایستگاه--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ایستگاه... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ایستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100238/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100240/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-لوازم-شبکه--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی لوازم شبکه ... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی لوازم شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100241/تجدید-مناقصه-خرید--نصب-و-راه-اندازی-سیستمهای-علائم-الکتریکی'>تجدید مناقصه  خرید ، نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی  / تجدید مناقصه  خرید ، نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100243/فراخوان-مناقصه-تکمیل-ساختمان-کتابخانه-و--'>فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه و ...  / فراخوان مناقصه تکمیل ساختمان کتابخانه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100244/مناقصه-اجرای-سازه-صنعتی-فلزی-کوره-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای سازه صنعتی فلزی کوره  نوبت دوم  / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای سازه صنعتی فلزی کوره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100247/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-انکراژ-(سازه-نگهبان)'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات انکراژ (سازه نگهبان)  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات انکراژ (سازه نگهبان) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100248/استعلام-تهیه-حمل-و-نصب-یک-دستگاه-آسانسور'>استعلام تهیه، حمل و نصب یک دستگاه آسانسور / استعلام, تهیه، حمل و نصب یک دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100249/مناقصه-تهیه-و-نصب-درب-و-پنجره-آلومینیوم-نوبت-دوم'>مناقصه  تهیه و نصب درب و پنجره آلومینیوم نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه  تهیه و نصب درب و پنجره آلومینیوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100250/مناقصه-پروژه-حفاری-و-لایروبی-چاه-های-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه های سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه های سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100251/فراخوان-عمومی-دعوت-از-سرمایه-گذار-نسبت-به-احیا-و-عمران-موقوفات'>فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار نسبت به احیا و عمران موقوفات / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار نسبت به احیا و عمران موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100253/مناقصه-پروژه-پیاده-راه-سازی--97-01-26'>مناقصه پروژه پیاده راه سازی...97.01.26 / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه پیاده راه سازی...97.01.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100254/استعلام-کیت--'>استعلام کیت ... / استعلام, استعلام کیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100256/استعلام-تجدید-استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات--'>استعلام تجدید استعلام مرمت و لایروبی قنات ... / استعلام, تجدید استعلام مرمت و لایروبی قنات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100257/استعلام-انجام-پروژه-های-اسکن--'>استعلام انجام پروژه های اسکن ... / استعلام , استعلام انجام پروژه های اسکن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100260/مناقصه-پروژه-با-موضوع-پروژه-تعمیر-و-بهسازی-و-نگهداشت-فضای-سبز-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه با موضوع پروژه تعمیر و بهسازی و نگهداشت فضای سبز نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه با موضوع پروژه تعمیر و بهسازی و نگهداشت فضای سبز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100266/مناقصه-انواع-تیر-بتنی--'>مناقصه انواع تیر بتنی... / مناقصه عمومی, مناقصه انواع تیر بتنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100267/استعلام-اجرای-سیستم-آبیاری--'>استعلام اجرای سیستم آبیاری ... / استعلام, استعلام اجرای سیستم آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100270/استعلام-پلیت-یک-بار-مصرف-کابل-رابط-پلیت-و--'>استعلام پلیت یک بار مصرف، کابل رابط پلیت و ... / استعلام, پلیت یک بار مصرف، کابل رابط پلیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100273/استعلام-میز-و-صندلی--'>استعلام میز و صندلی ... / استعلام , استعلام میز و صندلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100276/فراخوان-خرید-تجهیزات-مسیریابی-شبکه-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید تجهیزات مسیریابی شبکه  نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان  خرید تجهیزات مسیریابی شبکه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100279/مناقصه-انواع-کیوسک-پست-کمپکت-و-تابلو--'>مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو... / مناقصه عمومی, مناقصه انواع کیوسک پست کمپکت و تابلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100280/استعلام-پلیمر--'>استعلام پلیمر .. / استعلام, پلیمر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100288/استعلام-تجدید-استعلام-مرمت-و-لایروبی--'>استعلام تجدید استعلام مرمت و لایروبی... / استعلام,استعلام تجدید استعلام مرمت و لایروبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100290/استعلام-فلش-مموری-16-گیگ-usb'>استعلام فلش مموری 16 گیگ usb / استعلام, فلش مموری 16 گیگ usb</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100291/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100292/استعلام-لباس-کار--'>استعلام لباس کار ... / استعلام , استعلام لباس کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100295/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100299/استعلام-ست-تخته-دارت--میز-پینگ-پنگ-و--'>استعلام ست تخته دارت ، میز پینگ پنگ و ... / استعلام, ست تخته دارت ، میز پینگ پنگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100300/استعلام-درخواست-خرید-تجهیزات-رشته--'>استعلام درخواست خرید تجهیزات رشته... / استعلام,استعلام درخواست خرید تجهیزات رشته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100301/سیزدهمین-همایش-روابط-عمومی-الکترونیک'>سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک / سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100303/مناقصه-تکمیل-و-ترمیم-ایستگاه-شبکه---نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل و ترمیم ایستگاه شبکه ... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه تکمیل و ترمیم ایستگاه شبکه ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100305/استعلام-فعالیتهای-تاسیسات-زیر-بنایی--'>استعلام فعالیتهای تاسیسات زیر بنایی ... / استعلام , استعلام فعالیتهای تاسیسات زیر بنایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100308/فراخوان-عمومی-انتخاب-مشاور-ارائه-خدمات-مشاوره-و-راهبری-HSE'> فراخوان عمومی انتخاب مشاور  ارائه خدمات مشاوره و راهبری HSE   / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انتخاب مشاور  ارائه خدمات مشاوره و راهبری HSE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100310/استعلام-آسفالت-معابر--اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام  آسفالت معابر - اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, آسفالت معابر - اجرای طرح هادی روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100311/تجدید-مناقصه-امور-خدمات-و-نظافت-ساختمان-اداری'>تجدید مناقصه امور خدمات و نظافت ساختمان اداری  / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه امور خدمات و نظافت ساختمان اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100316/اصلاحیه-مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-پشتیبانی-و-خدمات-عمومی'>اصلاحیه مناقصه انجام امور مربوط به پشتیبانی و خدمات عمومی  / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور مربوط به پشتیبانی و خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100317/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستا... / استعلام,  جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100318/تجدید-مناقصه-توسعه-خوشه-فرش-دستباف-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه توسعه خوشه فرش دستباف نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه توسعه خوشه فرش دستباف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100321/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100322/مناقصه-کابل-افشان-و-تجهیزات-برق-نوبت-دوم'>مناقصه کابل افشان و تجهیزات برق- نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه کابل افشان و تجهیزات برق- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100323/مناقصه-خرید-جالباسی-آینه-دار---'> مناقصه خرید  جالباسی آینه دار .... / مناقصه عمومی, مناقصه خرید  جالباسی آینه دار ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100324/فراخوان-برگزاری-پنجمین-دوره-جشنواره-فرصت-های-شغلی-روشنا'>فراخوان برگزاری پنجمین دوره جشنواره فرصت های شغلی روشنا  / فراخوان برگزاری پنجمین دوره جشنواره فرصت های شغلی روشنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100325/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-جهت-جمع-آوری--'>مناقصه اجاره یک دستگاه لودر، جهت جمع آوری... / مناقصه، مناقصه اجاره یک دستگاه لودر، جهت جمع آوری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100326/استعلام-کانیو-وسط--اجرای-طرح-هادی-روستا'>استعلام کانیو وسط - اجرای طرح هادی روستا / استعلام, کانیو وسط - اجرای طرح هادی روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100329/استعلام-خرید-روغن-جهت-ماشین-آلات'>استعلام خرید روغن جهت ماشین آلات  / استعلام, خرید روغن جهت ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100330/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی-اجرای-طرح-هادی--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی- اجرای طرح هادی... / استعلام,استعلام جدول و پیاده رو سنگی- اجرای طرح هادی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100331/مناقصه-خرید-لوازم-بهداشتی-مورد-نیاز-بیمارستان'>مناقصه خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمارستان / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100333/مناقصه-جدولگذاری-و-زیرسازی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه جدولگذاری و زیرسازی مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه جدولگذاری و زیرسازی مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100334/استعلام-زیرانداز--'>استعلام زیرانداز ... / استعلام , استعلام زیرانداز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100336/مناقصه-انجام-امور-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100337/مناقصه-عملیات-تکمیل-اسکلت-فلزی-دیواربرشی-و-سقفهای-عرشه-فولادی--'>مناقصه عملیات تکمیل اسکلت فلزی، دیواربرشی و سقفهای عرشه فولادی ... / مناقصه، مناقصه عملیات تکمیل اسکلت فلزی، دیواربرشی و سقفهای عرشه فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100339/استعلام-سوند-دبل-جی-سایز-28-(6-ماهه)-و-سوند-دبل-جی-سایز-26--'>استعلام سوند دبل جی سایز 28 (6 ماهه)  و سوند دبل جی سایز 26 .. / استعلام, سوند دبل جی سایز 28 (6 ماهه)  و سوند دبل جی سایز 26 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100340/مناقصه-تهیه-اقلام-و-اجرای-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب-شهرک-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک نوبت دوم  /  مناقصه , مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100341/مناقصه-خرید-200-تن-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف----نوبت-دوم'>مناقصه خرید 200 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ... - نوبت دوم  / مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 200 تن لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100342/مناقصه-واگذاری-خدمات-آبدارخانه-تلفخانه-دفتری-نامه-رسانی-رایانه-و-نظافت-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات آبدارخانه، تلفخانه، دفتری، نامه رسانی، رایانه و نظافت ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات آبدارخانه، تلفخانه، دفتری، نامه رسانی، رایانه و نظافت ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100346/مناقصه-بارگیری-و-حمل-خاک-در-پروژه-های-راه-و-معدن'>مناقصه بارگیری و حمل خاک در پروژه های راه و معدن  / اگهی مناقصه , مناقصه بارگیری و حمل خاک در پروژه های راه و معدن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100347/مناقصه-الکتروپمپ-شناور-و-عمودی-و-تجهیزات-مورد-نیاز--نوبت-دوم'>مناقصه الکتروپمپ شناور و عمودی و تجهیزات مورد نیاز...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه الکتروپمپ شناور و عمودی و تجهیزات مورد نیاز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100348/استعلام-دام-ترانسدیوسر--'>استعلام دام ترانسدیوسر... / استعلام,استعلام دام ترانسدیوسر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100349/استعلام-حفاری-چاه-دستی--'>استعلام حفاری چاه دستی ... / استعلام, استعلام حفاری چاه دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100352/فراخوان-انجام-عملیات-رسوب-زدایی-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات رسوب زدایی نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی  مناقصه گران، مناقصه انجام عملیات رسوب زدایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100353/مناقصه-پروژه-بهسازی-خیابان-پیامبر-اعظم--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی خیابان پیامبر اعظم - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهسازی خیابان پیامبر اعظم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100354/مناقصه-خطوط-مناطق-تاکسیرانی-مشهد'>مناقصه خطوط مناطق تاکسیرانی مشهد / مناقصه, مناقصه خطوط مناطق تاکسیرانی مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100356/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام , استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100357/تجدید-مناقصه-P-F--RENHE-WELL-LOGGING-EQUIPMENT'>تجدید مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING EQUIPMENT  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING EQUIPMENT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100358/فراخوان-اجرای-عملیات-سازه-پروژه-توسعه-بیمارستان-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای عملیات سازه پروژه توسعه بیمارستان نوبت دوم  / فراخوان عمومی , فراخوان اجرای عملیات سازه پروژه توسعه بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100360/مناقصه-پروژه-بهسازی-خیابان-سعدی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی خیابان سعدی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  پروژه بهسازی خیابان سعدی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100361/تجدید-مناقصه-انجام-عملیات-رپرگذاری-رودخانه-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام عملیات رپرگذاری رودخانه  نوبت دوم  / تجدید مناقصه ,  تجدید مناقصه انجام عملیات رپرگذاری رودخانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100362/استعلام-نخ-نایلون-در-سایزهای-مختلف'>استعلام نخ نایلون در سایزهای مختلف / استعلام, نخ نایلون در سایزهای مختلف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100363/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100364/تجدید-مناقصه-سرای-چهارده-معصوم-97-01-26'>تجدید مناقصه سرای چهارده معصوم -97.01.26 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه سرای چهارده معصوم- 97.01.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100366/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سیلومتر-به-همراه-متعلقات--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیلومتر به همراه متعلقات - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیلومتر به همراه متعلقات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100367/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-جدید-الاستخدام'>مناقصه تامین نیروی انسانی جدید الاستخدام  / اگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جدید الاستخدام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100368/استعلام-لیگا-کلیپس-قرمز-دانه-ای'>استعلام لیگا کلیپس قرمز دانه ای  / استعلام, لیگا کلیپس قرمز دانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100370/مناقصه-واگذاری-نگهداری-امور-خدماتی'>مناقصه واگذاری نگهداری امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری نگهداری امور خدماتی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100371/مناقصه-خرید-تیر-بتونی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تیر بتونی نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تیر بتونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100372/مناقصه-عمومی-ساخت-و-نصب-اسکلت-فلزی'>مناقصه عمومی ساخت و نصب اسکلت فلزی / مناقصه عمومی ،مناقصه عمومی ساخت و نصب اسکلت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100373/استعلام-عنوان-طرح-تحقیقاتی--'>استعلام عنوان طرح تحقیقاتی ... / استعلام, استعلام عنوان طرح تحقیقاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100376/استعلام-کانتر-همودیالیز---'>استعلام کانتر همودیالیز  ... / استعلام , استعلام کانتر همودیالیز  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100377/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر - نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100378/آگهی-فراخوان-خرید-فن-کوئل-و-لوازم-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان خرید فن کوئل و لوازم نوبت دوم  / آگهی فراخوان، آگهی فراخوان خرید فن کوئل و لوازم  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100379/استعلام-نخ-جراحی-در-سایزهای-مختلف'>استعلام نخ جراحی در سایزهای مختلف  / استعلام, نخ جراحی در سایزهای مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100382/استعلام-معاینه-(ویزیت)-اهداکنندگان-خون'>استعلام معاینه (ویزیت) اهداکنندگان خون / استعلام,استعلام معاینه (ویزیت) اهداکنندگان خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100385/مناقصه-خرید-لوازم-و-تجهیزات-آزمایشگاه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاه - نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم و تجهیزات آزمایشگاه  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100387/استعلام-مطالعات-و-بازنگری-و-تعیین-بستر-و-حریم--'>استعلام مطالعات و بازنگری و تعیین بستر و حریم ... / استعلام , استعلام مطالعات و بازنگری و تعیین بستر و حریم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100388/مناقصه-دستگاه-کامیون-ایسوزو-6-تن'>مناقصه دستگاه کامیون ایسوزو 6 تن / اگهی مناقصه , مناقصه دستگاه کامیون ایسوزو 6 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100389/استعلام-شوید-خشک-و-اقلام-لیست-پیوست'>استعلام شوید خشک و اقلام لیست پیوست  / استعلام, شوید خشک و اقلام لیست پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100390/مناقصه-خدمات-حمل-و-نقل-محصولات'>مناقصه خدمات حمل و نقل محصولات / مناقصه  ،مناقصه خدمات حمل و نقل محصولات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100391/مناقصه-پیمان-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-دکل-های-مخابراتی--نوبت-دوم'>مناقصه پیمان خدمات پشتیبانی و نگهداری دکل های مخابراتی - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه پیمان خدمات پشتیبانی و نگهداری دکل های مخابرات - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100392/استعلام-دوربین-فیلمبرداری---'>استعلام دوربین فیلمبرداری  ... / استعلام, استعلام دوربین فیلمبرداری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100398/مناقصه-تعمیرات-کاربری-دیسپاچینگ-به-ساختمان---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات کاربری دیسپاچینگ به ساختمان .... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعمیرات کاربری دیسپاچینگ به ساختمان .... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100400/مناقصه-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه  ،مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100401/مناقصه-عمومی-احداث-ساختمان-مدرسه'>مناقصه عمومی احداث ساختمان مدرسه / مناقصه , مناقصه عمومی احداث ساختمان مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100402/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100403/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی--'>استعلام خرید خدمات کارشناسی... / استعلام,استعلام خرید خدمات کارشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100407/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-جهت-پیاده-سازی-سامانه-web-GIS'> مناقصه شناسایی پیمانکار جهت  پیاده سازی سامانه web GIS / مناقصه,  مناقصه شناسایی پیمانکار جهت  پیاده سازی سامانه web GIS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100408/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظارت-HSE-بر-فعالیت-پیمانکاران--نوبت-دوم'>مناقصه  واگذاری خدمات نظارت HSE بر فعالیت پیمانکاران - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه  واگذاری خدمات نظارت HSE بر فعالیت پیمانکاران - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100410/استعلام-سم-فنیتروتیون-EC50--یک-لیتری'>استعلام سم فنیتروتیون EC50%  یک لیتری  / استعلام, سم فنیتروتیون EC50%  یک لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100411/استعلام-خرید-لوازم-تحریر--'>استعلام خرید لوازم تحریر ... / استعلام , اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100412/مناقصه-خرید-اتصالات-پلی-اتیلن-در-مدلهای-مختلف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن در مدلهای مختلف نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اتصالات پلی اتیلن در مدلهای مختلف نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100413/مناقصه-کلیه-فعالیتهای-خدمات-شهری-و-فضای-سبز--'>مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری و فضای سبز... / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه فعالیتهای خدمات شهری و فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100416/استعلام-تخت-خواب-تاشو-پتو-متکا--'>استعلام تخت خواب تاشو- پتو- متکا... / استعلام,استعلام تخت خواب تاشو- پتو- متکا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100420/مناقصه-عملیات-کوتینگ'>مناقصه عملیات کوتینگ / مناقصه , مناقصه عملیات کوتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100422/استعلام-مادربرد-رایانه--سی-پی-یو-و--'>استعلام مادربرد رایانه ، سی پی یو  و ... / استعلام, مادربرد رایانه ، سی پی یو  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100423/تجدید-مناقصه-عملیات-بازگشایی-مسیر-رودخانه-ها-و-آزادسازی-تصرفات-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات نوبت دوم / تجدید مناقصه,  تجدید مناقصه عملیات بازگشایی مسیر رودخانه ها و آزادسازی تصرفات نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100427/تجدید-مناقصه-حفر-چاه-دستی--'>تجدید مناقصه حفر چاه دستی.... / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه حفر چاه دستی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100429/مناقصه-احداث-کانال-بتنی-مستطیل-به-طول-2600-متر--'>مناقصه احداث کانال بتنی مستطیل به طول 2600 متر... / مناقصه مناقصه احداث کانال بتنی مستطیل به طول 2600 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100430/مناقصه-لوله-های-فولادی-آبرسانی-تجدید'>مناقصه لوله های فولادی آبرسانی تجدید / اگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه لوله های فولادی آبرسانی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100431/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط  / استعلام, فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100432/استعلام-نرده--'>استعلام نرده ... / استعلام , استعلام نرده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100434/تجدید-مناقصه-پروژه-احداث-تصفیه-خانه-آب'>تجدید مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه آب  / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100435/استعلام-لرزه-گیر--'>استعلام لرزه گیر ... / استعلام, استعلام لرزه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100436/فراخوان-نوسازی-خطوط-مخابراتی-واحد-شبکه-مخابرات-نوبت-دوم'>فراخوان  نوسازی خطوط مخابراتی واحد شبکه مخابرات نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,فراخوان نوسازی خطوط مخابراتی واحد شبکه مخابرات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100439/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100441/استعلام-رنگ-نما-ساختمانی--'>استعلام رنگ نما ساختمانی... / استعلام,استعلام رنگ نما ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100444/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100446/استعلام-شیر--'>استعلام شیر ... / استعلام , مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100447/تجدید-مناقصه-لایروبی-و-همسطح-سازی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه لایروبی و همسطح سازی ...نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای ,مناقصه لایروبی و همسطح سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100448/استعلام-عسل-تکنفره-5000-عددو-اقلام-لیست-پیوست'>استعلام عسل تکنفره 5000 عددو اقلام لیست پیوست / استعلام, عسل تکنفره 5000 عددو اقلام لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100449/استعلام-فعالیت-های-معماری-و--'>استعلام فعالیت های معماری و... / استعلام,استعلام فعالیت های معماری و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100455/مناقصه-توسعه-پست-400-کیلوولت-نیروگاه'>مناقصه توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100457/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره-upvc'>استعلام خرید و نصب پنجره upvc / استعلام, خرید و نصب پنجره upvc</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100458/مناقصه-واگذاری-امورات-فضای-سبز-و---نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امورات فضای سبز و ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100459/استعلام-بذر--'>استعلام بذر ... / استعلام, استعلام بذر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100462/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-برق-واحدهای-پالایش--نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش... نوبت دوم / مناقصه نگهداری و تعمیرات برق واحدهای پالایش... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100463/مناقصه-UPS-نوبت-دوم'>مناقصه UPS نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه UPS نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100464/مناقصه-خرید-مصالح-مصرفی-(شن-و-ماسه)--'>مناقصه خرید مصالح مصرفی (شن و ماسه) ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید مصالح مصرفی (شن و ماسه) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100465/مناقصه-عملیات-برون-سپاری-فعالیت-های-بهره-برداری-نگهداری-و-تعمیرات--'>مناقصه عملیات برون سپاری فعالیت های بهره برداری نگهداری و تعمیرات... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات برون سپاری فعالیت های بهره برداری نگهداری و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100467/استعلام-ظرف-نمونه-برداری-برونکوسکوپی'>استعلام ظرف نمونه برداری برونکوسکوپی  / استعلام, ظرف نمونه برداری برونکوسکوپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100468/مناقصه-لترال-گذاری-بوسیله-دستگاه-ترنچر'>مناقصه  لترال گذاری بوسیله دستگاه ترنچر / مناقصه عمومی, مناقصه  لترال گذاری بوسیله دستگاه ترنچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100470/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-بوستانها-و-میادین-و-بلوارهای-شهر--'>مناقصه نگهداری فضای سبز، بوستانها و میادین و بلوارهای شهر ...  / مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز، بوستانها و میادین و بلوارهای شهر ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100471/استعلام-اتصال-قابل-پیاده-کردن-DJ-فولادی--'>استعلام اتصال قابل پیاده کردن DJ فولادی ... / استعلام , استعلام اتصال قابل پیاده کردن DJ فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100472/استعلام-بتامتازون-اسپرم-منجمد--'>استعلام بتامتازون، اسپرم منجمد... / استعلام,استعلام بتامتازون، اسپرم منجمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100476/استعلام-میکروست-تخصصی-100-سی-سی'>استعلام میکروست تخصصی 100 سی سی / استعلام, میکروست تخصصی 100 سی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100477/مناقصه-خرید-110000-متر-انواع-کابل-خودنگهدار-فشار-ضعیف-نوبت-دوم'>مناقصه خرید 110000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید 110000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100478/مناقصه-تسطیح-مزارع-نیشکر'>مناقصه تسطیح مزارع نیشکر / مناقصه عمومی, مناقصه تسطیح مزارع نیشکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100479/مناقصه-ANTI--FOAM-PN3O-نوبت-دوم'>مناقصه ANTI - FOAM PN3O- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه ANTI - FOAM PN3O- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100480/مناقصه-خرید-لوله-و-اتصالات-چدنی-ـ-فولادی-ـ-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله و اتصالات چدنی ـ فولادی ـ پلی اتیلن نوبت دوم / مناقصه , مناقصه لوله و اتصالات چدنی ـ فولادی ـ پلی اتیلن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100481/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100482/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-شیر-چهار-طرفه'>فراخوان مناقصه عمومی خرید یک دستگاه شیر چهار طرفه  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید یک دستگاه شیر چهار طرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100483/مناقصه-عمومی-طراحی--خرید--تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-دو-پست-سیار-132-کیلوولت-و--'>مناقصه عمومی طراحی ، خرید ، تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی دو پست سیار 132 کیلوولت و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی طراحی ، خرید ، تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی دو پست سیار 132 کیلوولت و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100484/مناقصه-عمومی-طراحی--خرید--تجهیزات--نصب--تست-و-راه-اندازی-توسعه-پست-400-کیلوولت'>مناقصه عمومی طراحی ، خرید ، تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست 400 کیلوولت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی طراحی ، خرید ، تجهیزات ، نصب ، تست و راه اندازی توسعه پست 400 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100486/مناقصه-عمومی-تکمیل-سازه-اسکلت-ساختمان'>مناقصه عمومی تکمیل سازه اسکلت ساختمان  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل سازه اسکلت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100488/مناقصه-عمومی-خرید-یک-دستگاه-فلوسایتومتری'>مناقصه عمومی خرید یک دستگاه فلوسایتومتری  / مناقصه ,مناقصه عمومی خرید یک دستگاه فلوسایتومتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100490/مناقصه-عمومی-خرید-مصالح-سنگ-جهت-عملیات-خشک-اندازی'>مناقصه عمومی خرید مصالح سنگ جهت عملیات خشک اندازی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید مصالح سنگ جهت عملیات خشک اندازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100491/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام,استعلام برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100492/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا---'>استعلام اجرای طرح هادی روستا .... / استعلام, اجرای طرح هادی روستا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100493/فراخوان-1117-دستگاه-کنتور-حجمی-هوشمند-نوبت-دوم'>فراخوان 1117 دستگاه کنتور حجمی هوشمند نوبت دوم  /  آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی, فراخوان 1117 دستگاه کنتور حجمی هوشمند نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100494/مناقصه-خرید-و-اجرای-طرح-فیبر-نوری'>مناقصه خرید و اجرای طرح فیبر نوری / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید و اجرای طرح فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100495/استعلام-پانچ--'>استعلام پانچ ... / استعلام , استعلام پانچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100496/مناقصه-تامین-نیروی-پشتیبانی-و-خدماتی--97-1-19--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی پشتیبانی و خدماتی - 97.1.19 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی پشتیبانی و خدماتی - 97.1.19 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100498/مناقصه-پروژه-احداث-کمربند-شرقی--'>مناقصه پروژه احداث کمربند شرقی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث کمربند شرقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100499/تجدید-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی-مرکز'>تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی مرکز  / تجدید مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی مرکز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100500/مناقصه-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-احداث-کارخانه-تولید-شمش-آنتیموان'>مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش آنتیموان / مناقصه, مناقصه  انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش آنتیموان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100501/استعلام-ماوس-و-کیبورد'>استعلام ماوس و کیبورد  / استعلام, ماوس و کیبورد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100502/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-سطح-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای جدولگذاری سطح شهر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه  اجرای جدولگذاری سطح شهر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100504/مناقصه-PARTS-FOR-NATIONAL-SWIVEL'>مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL  / مناقصه , مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100506/استعلام-استنت-دارویی-BIOMATERIX'>استعلام استنت دارویی BIOMATERIX / استعلام, استنت دارویی BIOMATERIX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100507/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی ... / استعلام , استعلام استنت دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100508/استعلام-کاتتر-پورت-تیتانیوم--'>استعلام کاتتر پورت تیتانیوم... / استعلام,استعلام کاتتر پورت تیتانیوم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100509/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100510/استعلام-پرده-های-جدا-کننده-بخشهای-بستری--'>استعلام پرده های جدا کننده بخشهای بستری ... / استعلام, استعلام پرده های جدا کننده بخشهای بستری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100512/فراخوان-مناقصه-ROSEMOUNT--TRANSMITTERS'>فراخوان مناقصه ROSEMOUNT : TRANSMITTERS / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ROSEMOUNT : TRANSMITTERS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100513/استعلام-دوره-آموزشی-مهارت-های-زندگی-(اعتماد-به-نفس)'>استعلام  دوره آموزشی مهارت های زندگی (اعتماد به نفس) / استعلام, دوره آموزشی مهارت های زندگی (اعتماد به نفس)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100514/فراخوان-مناقصه-PARTS-FOR-ASCO-SOLENOID-VALVES--'>فراخوان مناقصه PARTS FOR ASCO SOLENOID VALVES... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه PARTS FOR ASCO SOLENOID VALVES...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100516/تجدید-مناقصه-ایاب-و-ذهاب-دانشجویان'>تجدید مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100518/استعلام-استنت-دارویی-BIOMIME'>استعلام استنت دارویی BIOMIME / استعلام, استنت دارویی BIOMIME</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100521/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی ... / استعلام , استعلام استنت دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100522/تجدید-مناقصه-خرید-تعداد-700-000-قطعه-پلمپ-سیمی'>تجدید مناقصه خرید تعداد 700.000 قطعه پلمپ سیمی / آگهی دعوت به تجدید مناقصه , مناقصه خرید تعداد 700.000 قطعه پلمپ سیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100524/مناقصه-عمومی-آسفالت-معابر-به-ضخامت-6-سانتی-متر-حمل-از-کارخانه'>مناقصه عمومی آسفالت معابر به ضخامت 6 سانتی متر حمل از کارخانه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی آسفالت معابر به ضخامت 6 سانتی متر حمل از کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100526/مناقصه-خرید-انواع-تیر-بتونی'>مناقصه خرید انواع تیر بتونی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع تیر بتونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100527/مناقصه-انجام-عملیات-ضخامت-سنجی-خط-لوله--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات ضخامت سنجی خط لوله ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات ضخامت سنجی خط لوله ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100528/استعلام-آسفالت-روستا--'>استعلام آسفالت روستا ... / استعلام, آسفالت روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100530/استعلام-لوله-گازی-با-بوشن-6-اینچ-و--'>استعلام لوله گازی با بوشن 6 اینچ و... / استعلام,استعلام لوله گازی با بوشن 6 اینچ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100531/مناقصه-تامین-Mobile-Sorbead-ASorbent-و---نوبت-دوم'>مناقصه تامین Mobile Sorbead ASorbent و ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تامین Mobile Sorbead ASorbent و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100533/مناقصه-پروژه-ساخت-قبور-دو-طبقه-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه ساخت قبور دو طبقه ـ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه پروژه ساخت قبور دو طبقه ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100534/مناقصه-انجام-عملیات-تعمیرات-و-بازسازی-121-دستگاه-ساختمان'>مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بازسازی 121 دستگاه ساختمان / مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات تعمیرات و بازسازی 121 دستگاه ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100535/استعلام-کاغذ-تحریر--'>استعلام کاغذ تحریر... / استعلام, استعلام کاغذ تحریر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100536/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل / مناقصه ,مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100537/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام  استنت دارویی ... / استعلام , استعلام  استنت دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100538/مناقصه-آسفالت-ریزی-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه آسفالت ریزی  ـ نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت ریزی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100539/استعلام-آنتی-ویروس-یکساله'>استعلام  آنتی ویروس یکساله  / استعلام , آنتی ویروس یکساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100540/تجدید-مناقصه-خرید-الکتروپمپ-شناور'>تجدید مناقصه خرید الکتروپمپ شناور / تجدید آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه  خرید الکتروپمپ شناور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100544/مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری--نوبت-دوم'>مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری - نوبت دوم / مناقصه ،مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100547/ارزیابی-کیفی-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-نظارت-تصویری--تجدید-نوبت-دوم'>ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری... تجدید  نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی خرید، نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری... تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100548/استعلام-رنگ-پلاستیک'>استعلام  رنگ پلاستیک  / استعلام,  رنگ پلاستیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100549/تجدید-فراخوان-تجهیز-سیستم-حمل-و-نقل-عمومی-به-تجهیزات-پرداخت-غیرنقدی-ـ-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به تجهیزات پرداخت غیرنقدی ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان, تجدید فراخوان تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به تجهیزات پرداخت غیرنقدی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100551/مناقصه-بهره-برداری-نگهداری-تعمیرات-تصفیه-خانه-های---'>مناقصه بهره برداری، نگهداری تعمیرات تصفیه خانه های ....  / مناقصه بهره برداری، نگهداری تعمیرات تصفیه خانه های .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100552/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100553/مناقصه-احداث-آبراه-و-تعریض-انتهای-بلوار--نوبت-دوم'>مناقصه احداث آبراه و تعریض انتهای بلوار...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی ساده مناقصه گران، مناقصه احداث آبراه و تعریض انتهای بلوار...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100554/فراخوان-ارزیابی-کارگاه-جوشکاری-عملیات-دریایی-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کارگاه جوشکاری عملیات دریایی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کارگاه جوشکاری عملیات دریایی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100555/مناقصه-تامین-ضایعات-آهنی'>مناقصه تامین ضایعات آهنی / شناسایی پیمانکار, مناقصه تامین ضایعات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100557/مناقصه-خرید-LINE-PIPE---نوبت-دوم'>مناقصه خرید LINE PIPE، ...نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید LINE PIPE، ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100558/مناقصه-تامین-خدمات-راهبری-نگهداری-و-تعمیرات--'>مناقصه تامین خدمات راهبری، نگهداری و تعمیرات... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خدمات راهبری، نگهداری و تعمیرات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100560/مناقصه-عملیات-دفن-بهداشتی-زباله'>مناقصه عملیات دفن بهداشتی زباله / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات دفن بهداشتی زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100561/استعلام-دوربین-مداربسته-سقفی'>استعلام دوربین مداربسته سقفی / استعلام, دوربین مداربسته سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100562/مناقصه-خرید-سود-مایع-50-درصد-و--'>مناقصه خرید سود مایع 50 درصد و ... / مناقصه, مناقصه خرید سود مایع 50 درصد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100563/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام, استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100564/استعلام-دستگاه-ph-متر--'>استعلام دستگاه ph متر ... / استعلام , استعلام دستگاه ph متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100565/مناقصه-تهیه-و-حمل-مصالح-کوهی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و حمل مصالح کوهی نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و حمل مصالح کوهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100568/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مخزن-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی مخزن نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه تعمیرات اساسی مخزن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100571/مناقصه-امورات-تنظیفات-خدمات-و-آبدارخانه'>مناقصه  امورات تنظیفات خدمات و آبدارخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  امورات تنظیفات خدمات و آبدارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100572/مناقصه-تعمیر-کامل-نگهداری-تهیه-تجهیزات-و-قطعات-مورد-نیاز-خانه-های-دو-چرخه'>مناقصه تعمیر کامل، نگهداری، تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز خانه های دو چرخه / آگهی مناقصه، مناقصه تعمیر کامل، نگهداری، تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز خانه های دو چرخه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100573/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100575/مناقصه-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-و-طبخ-و-سرو-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه و طبخ و سرو غذای کارکنان  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه و طبخ و سرو غذای کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100578/مناقصه-احداث-آشپزخانه-و-رستوران----نوبت-دوم'>مناقصه احداث آشپزخانه و رستوران .... - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه احداث آشپزخانه و رستوران .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100579/چای-دوغزال-500-گرمی--'>چای دوغزال 500 گرمی... / استعلام,استعلام لوله گازی با بوشن 6 اینچ و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100581/مناقصه-خرید-قطعات-فن-های-هوایی-و----نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات فن های هوایی  و ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید قطعات فن های هوایی  و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100582/مناقصه-تامین-خدمات-اجرای-طرح-های-فرهنگی--آموزشی-و-ورزشی'>مناقصه  تامین خدمات اجرای طرح های فرهنگی ، آموزشی و ورزشی / مناقصه عمومی,مناقصه  تامین خدمات اجرای طرح های فرهنگی ، آموزشی و ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100583/مناقصه-ایجاد-زیرساخت-برق-گاز--'>مناقصه ایجاد زیرساخت برق، گاز ... / مناقصه, مناقصه ایجاد زیرساخت برق، گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100584/مناقصه-عمومی-اجناس-سیم-آلومینوم-هاینا-120-سیم-روکشدار--تجدید'>مناقصه عمومی اجناس سیم آلومینوم هاینا 120،سیم روکشدار....تجدید  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجناس سیم آلومینوم هاینا 120،سیم روکشدار..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100585/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100586/فراخوان-مناقصه-خرید-20-عدد-AUTOMATIC-BUTTERELY-VALVE-تجدید'>فراخوان مناقصه خرید 20 عدد AUTOMATIC BUTTERELY VALVE تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 20 عدد AUTOMATIC BUTTERELY VALVE تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100587/مناقصه-حفاظت-و-نگهبانی-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی'>مناقصه حفاظت و نگهبانی شهرک ها و نواحی صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  حفاظت و نگهبانی شهرک ها و نواحی صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100588/مناقصه-خرید-ظروف-یکبار-مصرف-دوغ'>مناقصه خرید ظروف یکبار مصرف دوغ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ظروف یکبار مصرف دوغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100590/ارزیابی-کیفی-خرید-تجهیزات-8-بی-خط-66-کیلوولت'>ارزیابی کیفی خرید تجهیزات 8 بی خط 66 کیلوولت / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید تجهیزات 8 بی خط 66 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100591/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام  تجهیزات ورزشی  / استعلام, تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100592/مناقصه-کرایه-ماشین-آلات-خدمات-شهری'>مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری / آگهی مناقصه , مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100593/تجدید-مناقصه-خدمات-نگهداری-تاسیسات-روستایی'>تجدید مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات روستایی  / مناقصه ,تجدید مناقصه خدمات نگهداری تاسیسات روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100595/تجدید-فراخوان-تعمیرات-اساسی-و-استاندارد-سازی-مخزن-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تعمیرات اساسی و استاندارد سازی مخزن  نوبت دوم  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی و استاندارد سازی مخزن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100596/استعلام-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دوربین مدار بسته ... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100598/مناقصه-استخراج-معدن-خاک-و-شیست'>مناقصه استخراج معدن خاک و شیست / مناقصه , مناقصه استخراج معدن خاک و شیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100599/استعلام-سمعک--'>استعلام سمعک ... / استعلام , استعلام سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100600/مناقصه-خرید-P-F-VITAS-BUTTERFLY-VALVES-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES (نوبت دوم) / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100601/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-و-تامین-لنتهای-ـ-نوبت-دوم'>مناقصه  تعمیر و بازسازی و تامین لنتهای ـ نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه  تعمیر و بازسازی و تامین لنتهای ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100602/استعلام-محلول-ضدعفونی-کننده-بتادین--گاز-پانسمان-و--'>استعلام محلول ضدعفونی کننده بتادین ، گاز پانسمان و ... / استعلام , محلول ضدعفونی کننده بتادین ، گاز پانسمان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100604/آگهی-ارزیابی-توان-سرمایه-گذاری-تامین-مالی-طراحی-ساخت-اجازه-و-انتقال-پارکینگ--نوبت-دوم'>آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری تامین مالی، طراحی، ساخت، اجازه و انتقال پارکینگ... نوبت دوم  / مناقصه. آگهی ارزیابی توان سرمایه گذاری تامین مالی، طراحی، ساخت، اجازه و انتقال پارکینگ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100605/فراخوان-تامین-ترموکوپل-کوره-1500-میلیمتر---نوبت-دوم'>فراخوان تامین ترموکوپل کوره 1500 میلیمتر ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی, فراخوان تامین ترموکوپل کوره 1500 میلیمتر ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100606/مناقصه-اجرای-خط-انتقال-برق-دو-مداره'>مناقصه اجرای خط انتقال برق دو مداره  / مناقصه, مناقصه اجرای خط انتقال برق دو مداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100610/استعلام-حلوا-شکری-ساده---'>استعلام حلوا شکری ساده  ... / استعلام, حلوا شکری ساده  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100611/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-و-روکش-آسفالت-محورها'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت محورها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت محورها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100612/فراخوان-زیرسازی-و-آسفالت-خیابان-ـ-نوبت-دوم'>فراخوان زیرسازی و آسفالت خیابان ـ نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان زیرسازی و آسفالت خیابان ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100614/استعلام-تجهیزات-ورزشی'>استعلام تجهیزات ورزشی / استعلام,استعلام تجهیزات ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100616/مناقصه-اجرای-کانال-هدایت-سیلاب'>مناقصه اجرای کانال هدایت سیلاب  / مناقصه, مناقصه اجرای کانال هدایت سیلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100617/ارزیابی-کیفی-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-های-نوسازی-خطوط-4-و-5-ریلی--'>ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های نوسازی خطوط 4 و 5 ریلی... / مناقصه, ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های نوسازی خطوط 4 و 5 ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100618/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-درزگیری-و-روکش-آسفالت-محورها-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت محورها نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,مناقصه پروژه لکه گیری، درزگیری و روکش آسفالت محورها نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100619/استعلام-روغن-نباتی-مایع-کلزا-16kg-حلب--'>استعلام روغن نباتی مایع کلزا 16kg حلب .. / استعلام, روغن نباتی مایع کلزا 16kg حلب ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100620/فراخوان-عمومی-ارزیابی-ساده-مناقصه-گران-انجام-کارهای-تکمیلی-ساختمان-جانبی-سوله'>فراخوان عمومی ارزیابی ساده مناقصه گران انجام کارهای تکمیلی ساختمان جانبی سوله / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی ساده مناقصه گران، فراخوان عمومی ارزیابی ساده مناقصه گران انجام کارهای تکمیلی ساختمان جانبی سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100623/استعلام-اسپیکر--'>استعلام اسپیکر ... / استعلام , استعلام اسپیکر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100626/فراخوان-مناقصه-خرید-سه-دستگاه-دیزل-ژنراتور--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان مناقصه خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100627/استعلام-تایر-دنا---'>استعلام تایر دنا  ... / استعلام, تایر دنا  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100628/استعلام-شوید-خشک-درجه-یک--'>استعلام شوید خشک درجه یک ... / استعلام,استعلام شوید خشک درجه یک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100631/مناقصه-پروژه-احداث-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100632/استعلام-کارتریج-مصرفی'>استعلام  کارتریج مصرفی / استعلام, کارتریج مصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100633/استعلام-نوشت-افزار--'>استعلام نوشت افزار ... / استعلام , استعلام نوشت افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100634/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر... / مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100635/مناقصه-خرید-کنتور-آب--'>مناقصه خرید کنتور آب... / مناقصه, مناقصه خرید کنتور آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100636/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-های-سطح-شهر--(نوبت-دوم)'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر   (نوبت دوم) / آگهی مناقصه، مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100637/استعلام-لوازم-بهداشتی-و-شوینده-مورد-نیاز-اداره-کل'>استعلام لوازم بهداشتی و شوینده مورد نیاز اداره کل / استعلام, لوازم بهداشتی و شوینده مورد نیاز اداره کل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100639/فراخوان-ارزیابی-انجام-حجم-تعمیرات-اساسی-واحدهای--(نوبت-دوم)'>فراخوان ارزیابی انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای... (نوبت دوم) / مناقصه, فراخوان ارزیابی انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100640/استعلام-قند-حبه-کارتن-10-kg'>استعلام  قند حبه کارتن 10 kg / استعلام, قند حبه کارتن 10 kg</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100641/استعلام-عدس--'>استعلام عدس ... / استعلام , استعلام عدس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100643/مناقصه-احداث-6-مخزن-ده-هزار-متر-مکعبی'>مناقصه احداث 6 مخزن ده هزار متر مکعبی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث 6 مخزن ده هزار متر مکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100644/مناقصه-ارائه-خدمات-مربوط-به-نظافت-و-سرویس-آبدارخانه--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس آبدارخانه... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ارائه خدمات مربوط به نظافت و سرویس آبدارخانه...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100645/استعلام-ران-مرغ-منجمد-بسته-بندی-کارتن-کیلوگرمی'>استعلام  ران مرغ منجمد بسته بندی کارتن کیلوگرمی  / استعلام, ران مرغ منجمد بسته بندی کارتن کیلوگرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100647/مناقصه-خرید-دوربین-های-مدار-بسته--'>مناقصه خرید دوربین های مدار بسته ... / مناقصه, مناقصه خرید دوربین های مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100648/استعلام-مربا-هویج-ظرف-پلی-پروپیلنی--'>استعلام مربا هویج ظرف پلی پروپیلنی... / استعلام,استعلام مربا هویج ظرف پلی پروپیلنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100652/استعلام-کاغذ-تحریر-A5--'>استعلام کاغذ تحریر A5 .. / استعلام , کاغذ تحریر A5 ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100654/استعلام-چاپ-کتاب--'>استعلام چاپ کتاب ...  / استعلام, استعلام چاپ کتاب ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100655/استعلام-تخم-مرغ--'>استعلام تخم مرغ ... / استعلام , استعلام تخم مرغ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100657/مناقصه-احداث-خط-انتقال-آب'>مناقصه احداث خط انتقال آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث خط انتقال آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100659/استعلام-تی-لاستیکی-خشک-کن-تی-پاک'>استعلام  تی لاستیکی خشک کن تی پاک  / استعلام, تی لاستیکی خشک کن تی پاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100661/مناقصه-تهیه-و-پخش-آسفالت-دستی-معابر--'>مناقصه تهیه و پخش آسفالت دستی معابر ... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و پخش آسفالت دستی معابر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100662/استعلام-طراحی-و-چاپ-فرم-ثبت-نام-طبق--'>استعلام طراحی و چاپ فرم ثبت نام طبق ... / استعلام,استعلام طراحی و چاپ فرم ثبت نام طبق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100664/استعلام-برنج-گسترش-سه-گل'>استعلام برنج گسترش سه گل / استعلام, برنج گسترش سه گل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100667/استعلام-همبرگر--'>استعلام همبرگر ... / استعلام , استعلام همبرگر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100668/مناقصه-امور-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه امور حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی، مناقصه امور حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100670/استعلام-دستکش-معاینه'>استعلام  دستکش معاینه / استعلام, دستکش معاینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100671/استعلام-بسته-پذیرایی-(آب-میوه-کیک--'>استعلام بسته پذیرایی (آب میوه، کیک... / استعلام,استعلام بسته پذیرایی (آب میوه، کیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100672/مناقصه-عملیات-تهیه-مصالح-وک-اجرای-آسفالت-رمپ---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات تهیه مصالح وک اجرای آسفالت رمپ.... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات تهیه مصالح وک اجرای آسفالت رمپ.... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100674/استعلام-چای-کیسه-ای-خارجی--'>استعلام چای کیسه ای خارجی ... / استعلام, چای کیسه ای خارجی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100677/استعلام-ارائه-خدمات-حفاظتی-و-مراقبتی-اداره-کل-استاندارد--'>استعلام ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی اداره کل استاندارد ... / استعلام , ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی اداره کل استاندارد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100681/استعلام-درخواست-انجام-خدمات-مشاوره-مهندسی-احداث-ندامتگاه--'>استعلام درخواست انجام خدمات مشاوره مهندسی احداث ندامتگاه ... / استعلام, درخواست انجام خدمات مشاوره مهندسی احداث ندامتگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100682/استعلام-کاغذA4--'>استعلام کاغذA4... / استعلام,استعلام کاغذA4...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100683/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100686/مناقصه-اجاره-کارگاه-تولید-بلوک-فرش--چاپ-دوم'>مناقصه اجاره کارگاه تولید بلوک فرش... چاپ دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجاره کارگاه تولید بلوک فرش... چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100687/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100690/مناقصه-ارائه-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100691/استعلام-آبمیوه-میهن-200-میلی-لیتر-سی-سی--'>استعلام  آبمیوه میهن 200 میلی لیتر سی سی  .. / استعلام, آبمیوه میهن 200 میلی لیتر سی سی  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100692/فراخوان-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100693/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100694/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-مرکز-بهداشت-و-آموزشگاه---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه اجرای پروژه مرکز بهداشت و آموزشگاه... - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای پروژه مرکز بهداشت و آموزشگاه... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100695/استعلام-گوشت--'>استعلام گوشت ... / استعلام, استعلام گوشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100698/استعلام-رول-ملحفه-یکبار-مصرف-50-متری-عرض-65'>استعلام  رول ملحفه یکبار مصرف 50 متری عرض 65 / استعلام, رول ملحفه یکبار مصرف 50 متری عرض 65</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100699/استعلام-لوله-شفاف-12-75-کاریز-مهر--'>استعلام لوله شفاف 12/75 کاریز مهر... / استعلام,استعلام لوله شفاف 12/75 کاریز مهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100701/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو--'>استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ... / استعلام , استعلام فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100702/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل---'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل .... / مناقصه ,مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100704/مناقصه-آسفالت-تعدادی-از-معابر-اصلی'>مناقصه آسفالت تعدادی از معابر اصلی / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت تعدادی از معابر اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100706/مناقصه-خرید-آسفالت-و-ماسه-آسفالت--چاپ-دوم'>مناقصه خرید آسفالت و ماسه آسفالت - چاپ دوم / مناقصه, مناقصه خرید آسفالت و ماسه آسفالت ـ چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100707/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-و-تحویل-بخش-ابنیه-ساختمان-اداری--'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل و تحویل بخش ابنیه ساختمان اداری... / استعلام, تهیه مصالح و تکمیل و تحویل بخش ابنیه ساختمان اداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100709/استعلام-تهیه-مصالح-و-تکمیل-و-تحویل-سیستم--'>استعلام تهیه مصالح و تکمیل و تحویل سیستم... / استعلام,استعلام تهیه مصالح و تکمیل و تحویل سیستم...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100713/استعلام-درخواست-تجهیزات-رشته-تاسیسات--'>استعلام درخواست تجهیزات رشته تاسیسات ... / استعلام , استعلام درخواست تجهیزات رشته تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100714/استعلام-لیوان-یک-بار-مصرف-با-کیفیت'>استعلام  لیوان یک بار مصرف با کیفیت  / استعلام, لیوان یک بار مصرف با کیفیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100716/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-ریزی-معابر'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100720/استعلام-خرید-تجهیزات-کارگاه-برق-صنعتی--'>استعلام خرید تجهیزات کارگاه برق صنعتی .. / استعلام, خرید تجهیزات کارگاه برق صنعتی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100722/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-تعمیر--'>استعلام خرید تجهیزات رشته تعمیر... / استعلام,استعلام خرید تجهیزات رشته تعمیر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100723/تمدید-مناقصه-اجرای-روسازی-پیاده-راه-سازی-و-ایمن-سازی-موج-شکن'>تمدید مناقصه اجرای روسازی، پیاده راه سازی و ایمن سازی موج شکن / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روسازی، پیاده راه سازی و ایمن سازی موج شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100724/مناقصه-اصلاح-و-جدولگذاری-در-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح و جدولگذاری در سطح شهر  نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه اصلاح و جدولگذاری در سطح شهر  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100725/مناقصه-واگذاری-امور-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذای-بیماران-و-پرسنل-بیمارستان'>مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100727/استعلام-خرید-تجهیزات-رشته-الکترونیک'>استعلام  خرید تجهیزات رشته الکترونیک / استعلام, خرید تجهیزات رشته الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100728/مناقصه-اجرای-پروژه-موزاییک-فرش-پیاده-رو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه موزاییک فرش پیاده رو  - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه موزاییک فرش پیاده رو  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100729/مناقصه-آسفالت-معابر-شهری--تجدید'>مناقصه آسفالت معابر شهری - تجدید / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت معابر شهری - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100730/استعلام-کابل--'>استعلام  کابل ... / استعلام , استعلام  کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100732/مناقصه-اجاره-1-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-405-TU5'>مناقصه اجاره 1 دستگاه خودرو سواری پژو 405 TU5  / مناقصه , مناقصه اجاره 1 دستگاه خودرو سواری پژو 405 TU5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100734/استعلام-فعالیت-های-سایر-سازمان-های-دارای-عضو'>استعلام فعالیت های سایر  سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام فعالیت های سایر  سازمان های دارای عضو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100736/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100737/تجدید-فراخوان-تکمیل-ساختمان-بازرسی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان تکمیل ساختمان بازرسی نوبت دوم  / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان  تکمیل ساختمان بازرسی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100740/فراخوان-مناقصه-اجرای-بافت-با-ارزش-روستا-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای بافت با ارزش روستا نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای بافت با ارزش روستا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100741/مناقصه-انجام-تعمیرات-سالانه--نوبت-دوم'>مناقصه انجام  تعمیرات سالانه - نوبت دوم / مناقصه عمومی  مناقصه انجام  تعمیرات سالانه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100742/فراخوان-واگذاری-بخشی-از-امور-خدمات-و-پشتیبانی'>فراخوان واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100743/استعلام-احداث-ساختمان-راهدارخانه-روستا--'>استعلام احداث ساختمان راهدارخانه روستا ... / استعلام, احداث ساختمان راهدارخانه روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100745/مناقصه-خرید-انواع-ترانسفورماتور-سه-فاز-نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور سه فاز نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور سه فاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100746/استعلام-شبکه-برق-رسانی--'>استعلام شبکه برق رسانی ... / استعلام , استعلام شبکه برق رسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100748/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی--نوبت-سوم'>مناقصه انجام کارهای خدماتی - نوبت سوم  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام کارهای خدماتی - نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100750/استعلام-خرید-فریزر-صندوقی--'>استعلام خرید فریزر صندوقی... / استعلام,استعلام خرید فریزر صندوقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100751/مناقصه-ساخت-توربین-بخار-کامل-HP-SEAL-OILL'>مناقصه ساخت توربین بخار کامل HP SEAL OILL / مناقصه، مناقصه ساخت توربین بخار کامل HP SEAL OILL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100754/استعلام-ست-لوازم-التحریر'>استعلام  ست لوازم التحریر / استعلام, ست  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100755/مناقصه-واگذاری-بخشهای-خدمات-شهری-فضای-سبز-تنظیفات-و-ترابری-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری بخشهای خدمات شهری فضای سبز تنظیفات و ترابری نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخشهای خدمات شهری فضای سبز تنظیفات و ترابری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100757/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-تکمیل-استخر-دانش-آموزی'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه تکمیل استخر دانش آموزی  / اصلاحیه مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه تکمیل استخر دانش آموزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100759/مناقصه-پروژه-تکمیل-پارک-ساحلی----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تکمیل پارک ساحلی...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه تکمیل پارک ساحلی...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100761/استعلام-​ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام, ​ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100762/استعلام-بلندگو--'>استعلام بلندگو ... / استعلام , استعلام بلندگو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100765/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100767/استعلام-تعریض-پل-دالی-5-متری-روستا--'>استعلام تعریض پل دالی 5 متری روستا ... / استعلام, تعریض پل دالی 5 متری روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100768/فراخوان-خرید-چهل-دستگاه-پکیج-20-تن-بالازن-و-پائین-زن'>فراخوان خرید چهل دستگاه پکیج 20 تن  بالازن و پائین زن  / مناقصه, فراخوان خرید چهل دستگاه پکیج 20 تن  بالازن و پائین زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100770/مناقصه-عملیات-اجرایی-پروژه-نوسازی-مزرعه'>مناقصه عملیات اجرایی پروژه نوسازی مزرعه / مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی پروژه نوسازی مزرعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100771/مناقصه-امور-خدمات-شهری-و-فضای-سبز-ـ-مرحله-دوم'>مناقصه امور خدمات شهری و فضای سبز  ـ مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه  امور خدمات شهری و فضای سبز ـ مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100772/مناقصه-اجرای-پروژه-های-عملیات-نهالکاری--مراقبت-از-جنگلکاری--کشت-و-مراقبت-و----نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه های عملیات نهالکاری ، مراقبت از جنگلکاری ، کشت و مراقبت و ...  - نوبت دوم / مناقصه عمومی,  مناقصه اجرای پروژه های عملیات نهالکاری ، مراقبت از جنگلکاری ، کشت و مراقبت و ...  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100773/استعلام-خرید-ذرت-علوفه-ای-به-صورت-سیلو-برگر'>استعلام  خرید ذرت علوفه ای به صورت سیلو برگر  / استعلام, خرید ذرت علوفه ای به صورت سیلو برگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100774/استعلام-لوله--'>استعلام لوله ... / استعلام , استعلام لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100776/مناقصه-عمومی-واگذاری-بخشی-از-وظایف-و-فعالیت-های-قابل-واگذاری-شهرداری-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی واگذاری بخشی از وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شهرداری مرحله اول نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری بخشی از وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شهرداری مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100779/فراخوان-مناقصه-واگذاری-خدمات-امور-مشترکین-نوبت-سوم'>فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین نوبت سوم  / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100780/استعلام-مواد-شوینده--'>استعلام مواد شوینده ... / استعلام, استعلام مواد شوینده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100783/تجدید-مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-12000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 12000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 12000 تن انواع نهاده های زراعی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100785/مناقصه-تامین-ضایعات-آهنی'>مناقصه تامین ضایعات آهنی / شناسایی پیمانکار, مناقصه تامین ضایعات آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100786/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100788/مناقصه-احداث-سه-دهنه-پل-و-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه احداث سه دهنه پل و زیرسازی و آسفالت نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث سه دهنه پل و زیرسازی و آسفالت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100789/مناقصه-خرید-فوم-مورد-استفاده-در-دستگاه-حفاری-نوبت-دوم'>مناقصه خرید فوم مورد استفاده در دستگاه حفاری نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید فوم مورد استفاده در دستگاه حفاری  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100790/استعلام-روغن-موتور'>استعلام روغن موتور / استعلام, روغن موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100792/مناقصه-اجرای-پروژه-کارت-شهروندی--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پروژه کارت شهروندی - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کارت شهروندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100795/مناقصه-امورات-خدماتی-و-نظافتی-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه امورات خدماتی و نظافتی سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه امورات خدماتی و نظافتی سطح شهر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100798/استعلام-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-شن-ریزی--'>استعلام  اجرای عملیات خاکبرداری و شن ریزی ... / استعلام, اجرای عملیات خاکبرداری و شن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100800/استعلام-فنس--'>استعلام فنس ... / استعلام , استعلام فنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100801/استعلام-تجدید-تکمیل-ساختمان-پست--'>استعلام تجدید تکمیل ساختمان پست... / استعلام,استعلام تجدید تکمیل ساختمان پست...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100803/تجدید-فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری نوبت دوم / مناقصه ,تجدید فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100804/آگهی-مناقصه-ایجاد-زیرساخت-برق'>آگهی مناقصه ایجاد زیرساخت برق / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه ایجاد زیرساخت برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100805/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام  لاستیک خودرو / استعلام, لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100806/مناقصه-جدول-گذاری-خیابانهای-کشاورز'>مناقصه جدول گذاری خیابانهای کشاورز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جدول گذاری خیابانهای کشاورز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100810/مناقصه-تجدید-لکه-گیری-و-روکش-حفاظتی-(فوگ-سیل)-راه-روستایی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه تجدید لکه گیری و روکش حفاظتی (فوگ سیل) راه روستایی و ... (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجدید لکه گیری و روکش حفاظتی (فوگ سیل) راه روستایی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100813/فراخوان-نظارت-بر-پروژه-تعمیر-نگهداری-مجتمع-بندری--اصلاحیه'>فراخوان نظارت بر پروژه تعمیر نگهداری مجتمع بندری... اصلاحیه / اصلاحیه آگهی فراخوان , فراخوان نظارت بر پروژه تعمیر نگهداری مجتمع بندری... اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100814/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام , استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100815/استعلام-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-شن-ریزی--'>استعلام  اجرای عملیات خاکبرداری و شن ریزی ... / استعلام, اجرای عملیات خاکبرداری و شن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100817/استعلام-شن-ریزی-راههای-روستایی--'>استعلام شن ریزی راههای روستایی... / استعلام,استعلام شن ریزی راههای روستایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100820/مناقصه-احداث-دو-باب-استخر-ذخیره-آب'>مناقصه احداث دو باب استخر ذخیره آب  / مناقصه , مناقصه احداث دو باب استخر ذخیره آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100823/استعلام-پروژه-فونداسیون-سالن--'>استعلام  پروژه فونداسیون سالن ... / استعلام, پروژه فونداسیون سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100827/استعلام-اقلام-بهداشتی--'>استعلام اقلام بهداشتی ... / استعلام , استعلام اقلام بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100829/استعلام-پروژه-زمین-ورزشی--'>استعلام پروژه زمین ورزشی ... / استعلام,استعلام پروژه زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100831/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100834/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهر--مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات شهر  - مرحله دوم -  نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات شهر - مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100835/مناقصه-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100838/مناقصه-حراست-و-حفاظت-فیزیکی-نوبت-دوم'>مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100839/مناقصه-تخریب-و-آزادسازی-اعیانی-های-غیرمجاز-در-بخشی--'>مناقصه تخریب و آزادسازی اعیانی های غیرمجاز در بخشی ... / مناقصه، مناقصه تخریب و آزادسازی اعیانی های غیرمجاز در بخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100840/مناقصه-عملیات-اجرای-جداول-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات اجرای جداول معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای جداول معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100841/مناقصه-خرید-اسکنر--نوبت-دوم'>مناقصه خرید اسکنر - نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید اسکنر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100842/استعلام-احداث-را-دسترسی-گمرک--'>استعلام احداث را دسترسی گمرک ... / استعلام, استعلام احداث را دسترسی گمرک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100843/فراخوان-واگذاری-امور-نقلیه-نوبت-دوم'>فراخوان واگذاری امور نقلیه نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری امور نقلیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100846/استعلام-خرید-لایسنس-مایلستون--'>استعلام خرید لایسنس مایلستون ... / استعلام, خرید لایسنس مایلستون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100847/استعلام-فرش--'>استعلام فرش ... / استعلام , استعلام فرش ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100849/استعلام-خرید-دوربین--'>استعلام خرید دوربین ... / استعلام,استعلام خرید دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100851/مناقصه-پیشگیری-و-مقابله-با-تخلفات-شهری-چاپ-دوم'>مناقصه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری چاپ دوم / مناقصه ,مناقصه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری  چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100856/استعلام-شورت-و-زیرپوش-مردانه'>استعلام شورت و زیرپوش مردانه  / استعلام, شورت و زیرپوش مردانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100857/مناقصه-امور-خدماتی-شهر-نظیر-جاروکشی-نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی شهر نظیر جاروکشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی شهر نظیر جاروکشی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100858/تجدید-فراخوان-مناقصه-عمومی-تکمیل-سالن-چند-منظوره-ورزشی-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره ورزشی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید فراخوان مناقصه عمومی تکمیل سالن چند منظوره ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100861/مناقصه-پروژه-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100862/مناقصه-خرید-کابل-افشان-گرد-تجدید'>مناقصه خرید کابل افشان گرد تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی , مناقصه خرید کابل افشان گرد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100863/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی / استعلام,استعلام برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100866/استعلام-شوید-خشک'>استعلام شوید خشک  / استعلام, شوید خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100867/مناقصه-اجرای-زیراساس-و-روکش-آسفالت-محور--'>مناقصه اجرای زیراساس و روکش آسفالت محور... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای زیراساس و روکش آسفالت محور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100868/مناقصه-p-f-mh-top-drive-نوبت-دوم'>مناقصه  p/f mh top drive نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه  p/f mh top drive نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100869/مناقصه-کلیه-امور-فضای-سبز-شهرداری-(مرحله-اول--نوبت-اول)'>مناقصه کلیه امور فضای سبز شهرداری (مرحله اول - نوبت اول) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور فضای سبز شهرداری (مرحله اول - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100870/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-12000-تن-انواع-نهاده-های-زراعی'>اصلاحیه مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 12000 تن انواع نهاده های زراعی / اصلاحیه مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 12000 تن انواع نهاده های زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100875/مناقصه-اجرای-عملیات-بولوار-ورودی-شهر--'>مناقصه اجرای عملیات بولوار ورودی شهر... / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بولوار ورودی شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100876/مناقصه-تامین-نیروهای-حراست-جهت-ساختمانهای-اداری-و-تاسیسات'>مناقصه تامین نیروهای حراست جهت ساختمانهای اداری و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین نیروهای حراست جهت ساختمانهای اداری و تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100877/استعلام-دوربین-مداربسته-KDT'>استعلام دوربین مداربسته KDT / استعلام, دوربین مداربسته KDT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100879/دومین-همایش-صنایع-میان-دستی-و-پایین-دستی-پتروشیمی-ایران'>دومین همایش صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی ایران / دومین همایش صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی ایران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100881/مناقصه-تامین-تجهیزات-تکمیلی-نصب-و-راه-اندازی-فاز-اول-پست-400--'>مناقصه تامین تجهیزات تکمیلی، نصب و راه اندازی فاز اول پست 400 ... / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات تکمیلی، نصب و راه اندازی فاز اول پست 400 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100882/استعلام-اجرای-سقف-شیروانی--'>استعلام اجرای سقف شیروانی ... / استعلام, استعلام اجرای سقف شیروانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100884/استعلام-خرید-برنج-هندی--'>استعلام خرید برنج هندی... / استعلام,استعلام خرید برنج هندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100886/مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-(مرحله-دوم--نوبت-دوم)'>مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز  (مرحله دوم  - نوبت دوم) / آگهی مناقصه, مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز (مرحله دوم - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100887/آگهی-تجدید-مناقصه-تعمیر-و-اجرای-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی-سطح-منطقه'>آگهی تجدید مناقصه تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سطح منطقه  / آگهی تجدی مناقصه , آگهی تجدید مناقصه تعمیر و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سطح منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100891/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت شهر نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100892/استعلام-ذخیره-ساز-(استورج-emc)-با-تجهیزات-جانبی'>استعلام ذخیره ساز (استورج emc) با تجهیزات جانبی / استعلام, ذخیره ساز (استورج emc) با تجهیزات جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100894/استعلام-اقلام-بهداشتی--'>استعلام اقلام بهداشتی... / استعلام,استعلام اقلام بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100895/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-انجام-امور-خدماتی-نظافتی'>تجدید مناقصه اجرای عملیات انجام امور خدماتی نظافتی  / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای عملیات انجام امور خدماتی نظافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100896/تجدید-فراخوان-مناقصه-کنتورهای-گازی'>تجدید فراخوان مناقصه کنتورهای گازی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه, تجدید فراخوان مناقصه کنتورهای گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100897/فراخوان-مناقصه-تهیه-و-تامین-11-دستگاه-تانکر-مخصوص-حمل-آب-آشامیدنی-16000-لیتری'>فراخوان مناقصه تهیه و تامین 11 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی 16000 لیتری  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 11 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی 16000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100898/مناقصه-توسعه-فضای-سبز-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه توسعه فضای سبز شهر نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه توسعه فضای سبز شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100900/استعلام-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-شن-ریزی--'>استعلام اجرای عملیات خاکبرداری و شن ریزی ... / استعلام, استعلام اجرای عملیات خاکبرداری و شن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100901/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه--97-1-26'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه  - 97.1.26 / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه  - 97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100902/استعلام-پروژه-فنداسیون-سالن---'>استعلام پروژه فنداسیون سالن  .... / استعلام, پروژه فنداسیون سالن  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100903/مناقصه-عمومی-احداث-جاده-پیاده-روی-سلامت--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی احداث جاده پیاده روی سلامت-  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی احداث جاده پیاده روی سلامت- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100904/مناقصه-واگذاری-اداره-امور-سوختگیری-هواپیمایی-شیراز'>مناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی شیراز / مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی شیراز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100906/فراخوان-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید لوله پلی اتیلن تک جداره  نوبت دوم  / مناقصه عمومی ,  فراخوان  خرید لوله پلی اتیلن تک جداره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100907/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام  لوازم التحریر / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100909/استعلام-زمین-ورزشی--'>استعلام زمین ورزشی ... / استعلام, استعلام زمین ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100910/مناقصه-امور-ایاب-و-ذهاب-پرسنل-خود'>مناقصه امور ایاب و ذهاب پرسنل خود / مناقصه , مناقصه امور ایاب و ذهاب پرسنل خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100912/مناقصه-قسمتی-از-خدمات-مربوط-به-نگهداری--کاشت'>مناقصه قسمتی از خدمات مربوط به نگهداری ، کاشت  / مناقصه , مناقصه قسمتی از خدمات مربوط به نگهداری ، کاشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100914/استعلام-فرش-ماشینی-طرح-سجاده-جنس-اکریلیک-شانه-500-تراکم-1000'>استعلام فرش ماشینی طرح سجاده جنس اکریلیک شانه 500 تراکم 1000 / استعلام, فرش ماشینی طرح سجاده جنس اکریلیک شانه 500 تراکم 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100916/مناقصه-خرید-بیسیم-دستی-بیسیم-خودرویی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید بیسیم دستی، بیسیم خودرویی... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیسیم دستی، بیسیم خودرویی... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100919/مناقصه-جداسازی-آب-شرب-از-فضای-سبز-و---97-1-26'>مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و ... 97.1.26 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جداسازی آب شرب از فضای سبز و ... 97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100920/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل-شبکه-فیبر---'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر .... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل، شبکه فیبر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100921/مناقصه-پروژه-لایروبی-و-اصلاح-مسیر-رودخانه-زاینده-رود'>مناقصه پروژه لایروبی و اصلاح مسیر رودخانه زاینده رود / مناقصه, مناقصه پروژه لایروبی و اصلاح مسیر رودخانه زاینده رود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100922/استعلام-اجرای-سقف-شیروانی--'>استعلام اجرای سقف شیروانی ... / استعلام, اجرای سقف شیروانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100924/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100925/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-اعم-از-امور-خدمات-نظافتی-و-سرویس---نوبت-دوم'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و سرویس... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100926/استعلام-خرید-دوربین--'>استعلام خرید دوربین ... / استعلام,استعلام خرید دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100005/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-150-متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150 متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100006/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-98-2مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.2مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 98.2مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100008/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-سهم-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100009/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-و-سه-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده ششدانگ یکباب خانه و سه دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و سه دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100012/مزایده-خانه-مسکونی-عرصه-290متر-نوبت-دوم'>مزایده خانه مسکونی عرصه 290متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده خانه مسکونی عرصه 290متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100015/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-161-5متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 161.5متر / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 161.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100017/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-91-متر-نوبت-اول'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 91 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 91 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100019/مزایده-ششدانگ-مسکونی-یک-طبقه-با-قدمت-ده-سال'>مزایده ششدانگ مسکونی یک طبقه با قدمت ده سال / مزایده,مزایده ششدانگ مسکونی یک طبقه با قدمت ده سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100021/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-323-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 323 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 323 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100022/مزایده-ششدانگ-دو-دستگاه-آپارتمان-قطعه-اول-و-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان قطعه اول و دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ دو دستگاه آپارتمان قطعه اول و دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100023/مزایده-ملک-مساحت-811-33متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 811.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 811.33متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100025/مزایده-زمین-مساحت-356-20متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 356.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 356.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100026/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1200متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1200متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100027/آگهی-مزایده-فروش-انواع-اثاثیه--تجهیزات-کامپیوتری-اسقاط-پارچه-ضایعات-باطری-و--'>آگهی مزایده فروش انواع اثاثیه ، تجهیزات کامپیوتری اسقاط، پارچه، ضایعات باطری و.... / آگهی مزایده , آگهی مزایده فروش انواع اثاثیه ، تجهیزات کامپیوتری اسقاط، پارچه، ضایعات باطری و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100029/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-600متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 600متر نوبت اول  / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 600متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100030/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-185-92متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 185.92متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 185.92متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100031/تجدید-مزایده-اجاره-غرفه'> تجدید مزایده اجاره غرفه /  تجدید مزایده, مزایده اجاره غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100032/مزایده-زمین-زراعی-دیم-مساحت-یازده-هکتار'>مزایده زمین زراعی دیم مساحت یازده هکتار / مزایده,مزایده زمین زراعی دیم مساحت یازده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100035/مزایده-یک-قطعه-ملک-مساحت-3000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه ملک مساحت 3000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مساحت 3000متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100040/مزایده-5-قطعه-ملک'>مزایده 5 قطعه ملک / مزایده,مزایده 5 قطعه ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100041/مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG--مرحله-سوم'>مزایده واگذاری جایگاه CNG  - مرحله سوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری جایگاه CNG  - مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100042/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100045/مزایده-واگذاری-جهت-بهره-برداری-گل-فروشی--'>مزایده واگذاری جهت بهره برداری گل فروشی... / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری جهت بهره برداری گل فروشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100046/مزایده-ششدانگ-زمین-باغی-مساحت-2090-12متر'>مزایده ششدانگ زمین باغی مساحت 2090.12متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین باغی مساحت 2090.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100048/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100049/مزایده-ششدانگ-زمین-صیفی-کاری-مساحت-442-متر'>مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 442 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین صیفی کاری مساحت 442 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100050/مزایده-خانه-و-محوطه-مساحت-1500متر'>مزایده خانه و محوطه مساحت 1500متر / مزایده,مزایده خانه و محوطه مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100054/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-14-آستانه-اشرفیه-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش 14 آستانه اشرفیه مرحله اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 14 آستانه اشرفیه مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100060/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-220-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100063/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-بیست-و-هفت-گیلان-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و هفت گیلان نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش بیست و هفت گیلان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100064/مزایده-واگذاری-پارکینگ-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری پارکینگ- مرحله اول نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ- مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100067/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-250-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت 250 متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت 250 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100068/مزایده-واگذاری-سه-دهنه-مغازه-و-سه-اتاق-به-صورت-اجاره--مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سه دهنه مغازه و سه اتاق به صورت اجاره - مرحله اول نوبت دوم  / مزایده , مزایده واگذاری سه دهنه مغازه و سه اتاق به صورت اجاره - مرحله اول نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100070/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-ماشین-چاپ-لترپرس-هایدلبرگ'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه ماشین چاپ لترپرس هایدلبرگ / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد دو دستگاه ماشین چاپ لترپرس هایدلبرگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100072/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-44-92متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 44.92متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 44.92متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100073/مزایده-تعداد-2100-دستگاه-موتورسیکلت-اوراقی'>مزایده تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت اوراقی / مزایده, مزایده تعداد 2100 دستگاه موتورسیکلت اوراقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100075/مزایده-ملک-مساحت-11086متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 11086متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 11086متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100079/مزایده-ملک-قطعه-سیزده-تفکیکی-نوبت-اول'>مزایده ملک قطعه سیزده تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک قطعه سیزده تفکیکی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100083/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-212-53متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 212.53متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 212.53متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100085/مزایده-سرقفلی-پلاک-ثبتی-بخش-هفت-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده سرقفلی پلاک ثبتی بخش هفت تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100088/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-849-فرعی-از-ده-اصلی-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 849 فرعی از ده اصلی نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 849 فرعی از ده اصلی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100089/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-130-و-133-فرعی-و--'>مزایده ششدانگ پلاکهای 130 و 133 فرعی و ... / مزایده, مزایده ششدانگ پلاکهای 130 و 133 فرعی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100091/مزایده-یکدستگاه-بسته-بندی-تمام-اتوماتیک-شکلات-های-لوله-ای'>مزایده یکدستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک شکلات های لوله ای / مزایده ، مزایده یکدستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک شکلات های لوله ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100092/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100096/مزایده-یکدستگاه-بسته-بندی-تمام-اتوماتیک-شکلات-های-قالبی'>مزایده یکدستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک شکلات های قالبی / مزایده ، مزایده یکدستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک شکلات های قالبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100097/مزایده-آپارتمان-مساحت-زمین-چهل-متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت زمین چهل متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت زمین چهل متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100098/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کاتر'>مزایده فروش یک دستگاه کاتر  / مزایده ، مزایده فروش یک دستگاه کاتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100102/مزایده-فروش-املاک-مساحت-3082-1-و-1200-58-و-20806-63متر'>مزایده فروش املاک مساحت 3082.1 و 1200.58 و 20806.63متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 3082.1 و 1200.58 و 20806.63متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100103/مزایده-ششدانگ-یک-دستگاه-کامیون-باری-فلزی'>مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون باری فلزی / مزایده, مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون باری فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100105/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-شماره-پلاکهای-14-و-17-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین شماره پلاکهای 14 و 17 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین شماره پلاکهای 14 و 17 فرعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100107/آگهی-فراخوان-مجریان-طرحهای-منابع-طبیعی'>آگهی فراخوان مجریان طرحهای منابع طبیعی / فراخوان , آگهی فراخوان مجریان طرحهای منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100108/مزایده-فروش-یکدستگاه-ماشین-شستشوی-قوطی-مستعمل-و----97-1-26'>مزایده فروش  یکدستگاه ماشین شستشوی قوطی مستعمل و ... - 97.1.26 / آگهی مزایده, مزایده فروش  یکدستگاه ماشین شستشوی قوطی مستعمل و ... - 97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100109/مزایده-منزل-مسکونی-بصورت-مشاعی-مرحله-دوم'>مزایده منزل مسکونی بصورت مشاعی مرحله دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بصورت مشاعی مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100114/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-زمین-762-35-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه زمین 762.35 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه زمین 762.35 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100116/مزایده-یک-دستگاه-پرس--'>مزایده یک دستگاه پرس... / مزایده ، مزایده یک دستگاه پرس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100117/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-443-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 443 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 443 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100122/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-250-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100124/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید-141'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141 / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 141</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100125/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-پلاک-دو-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک دو فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل پلاک دو فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100128/مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پراید / مزایده اموال منقول , مزایده اموال منقول یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100129/مزایده-خودروی-سواری-پژو-روآ'>مزایده خودروی سواری پژو روآ  / مزایده , مزایده خودروی سواری پژو روآ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100132/مزایده-یک-قطعه-زمین-قولنامه-ای-مساحت-1400متر'>مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 1400متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای مساحت 1400متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100137/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-203-5متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 203.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 203.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100138/آگهی-تجدید-مزایده-پسماند-خشک-سازمان'>آگهی تجدید مزایده پسماند خشک سازمان  / آگهی تجدید , آگهی تجدید مزایده پسماند خشک سازمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100143/فراخوان-شناسایی-سرمایه-گذار-جهت-اجرای-طرح-ارتقا-مدول-اول-و-ساخت-مدول---تمدید'>فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول ... تمدید / آگهی تمدید فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای طرح ارتقا مدول اول و ساخت مدول ... تمدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100144/مزایده-دو-باب-آپارتمان-مساحت-123-72-و-70-85متر'>مزایده دو باب آپارتمان مساحت 123.72 و 70.85متر / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان مساحت 123.72 و 70.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100145/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-زمینهای-منصور-آباد-دو-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه از زمینهای منصور آباد دو نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از زمینهای منصور آباد دو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100159/مزایده-فروش-آپارتمان-های-نوساز-مسکونی'>مزایده فروش آپارتمان های نوساز مسکونی  / مزایده,مزایده فروش آپارتمان های نوساز مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100162/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-عرصه-نود-و-شش-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه نود و شش متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی عرصه نود و شش متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100167/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو قزوین نوبت دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو قزوین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100169/فراخوان-مزایده-باقیمانده-لوله-ها-و-اتصالات-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده باقیمانده لوله ها و اتصالات پلی اتیلن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100170/فراخوان-عمومی-مزایده-عمومی-ساختمان-و-تجهیزات-اردوگاه'>فراخوان عمومی مزایده عمومی ساختمان و تجهیزات اردوگاه / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی مزایده عمومی ساختمان و تجهیزات اردوگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100172/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-705-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 705 متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 705 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100173/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 405  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100174/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-یک-هزار-و-پانصد-و-هشتاد-و-هشت-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت یک هزار و پانصد و هشتاد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت یک هزار و پانصد و هشتاد و هشت متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100178/مزایده-فروش-66-ردیف-انواع-قطعات-راکد-و-مازاد'>مزایده فروش  66 ردیف انواع قطعات راکد و مازاد  / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش  66 ردیف انواع قطعات راکد و مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100179/مزایده-ملک-مساحت-کل-7027متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت کل 7027متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 7027متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100183/مزایده-یک-تخته-فرش-دست-بافت-و---نوبت-دوم'>مزایده یک تخته فرش دست بافت و ... نوبت دوم  / مزایده ,مزایده یک تخته فرش دست بافت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100186/مزایده-یکباب-اعیانی-مسکونی-قدیمی-مساحت-106-متر'>مزایده یکباب اعیانی مسکونی قدیمی مساحت 106 متر / مزایده,مزایده یکباب اعیانی مسکونی قدیمی مساحت 106 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100188/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-78-3986متر'>مزایده یک قطعه باغ مساحت 78.3986متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 78.3986متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100190/مزایده-یک-دستگاه-سواری-رنو-ال-90'>مزایده یک دستگاه سواری رنو ال 90  / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری رنو ال 90 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100191/مزایده-واگذاری-غرف-مشارکتی-آجیل-خشکبار--'>مزایده واگذاری غرف مشارکتی آجیل، خشکبار... / آگهی مزایده، مزایده واگذاری غرف مشارکتی آجیل، خشکبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100192/مزایده-آپارتمان-مساحت-114-40متر-نوبت-دوم'>مزایده آپارتمان مساحت 114.40متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 114.40متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100195/مزایده-دو-دانگ-مشاع-از-زمین-1097-37متر'>مزایده دو دانگ مشاع از زمین 1097.37متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از زمین 1097.37متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100198/مزایده-اجاره-بهره-برداری-از-جایگاه-سوخت-گاز-cng---نوبت-دوم'>مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت گاز cng --- نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت گاز cng -- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100200/مزایده-ملک-مساحت-300-مترمربع'>مزایده ملک مساحت 300 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 300 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100205/فراخوان-مزایده-واگذاری-اجاره-غرفه-های-تجاری-و-خدماتی---مرحله-دوم-نوبت-دوم'>فراخوان مزایده واگذاری اجاره غرفه های تجاری و خدماتی ... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده / فراخوان عمومی , فراخوان مزایده واگذاری اجاره غرفه های تجاری و خدماتی ... مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100206/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100213/مزایده-زمین-مساحت-127-متر'>مزایده زمین مساحت 127 متر / مزایده,مزایده زمین مساحت 127 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100214/مزایده-گردگیر-مربوط-به-اسپری-درایربافن-حلزونی-و--'>مزایده گردگیر مربوط به اسپری درایربافن حلزونی و ... / مزایده, مزایده گردگیر مربوط به اسپری درایربافن حلزونی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100215/مزایده-واگذاری-اجاره-باغات-و-مجموعه-نهالستان-و-گلخانه-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره باغات و مجموعه نهالستان و گلخانه مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره باغات و مجموعه نهالستان و گلخانه مرحله دوم نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100216/مزایده-اقلام-مازاد-شامل-تجهیزات-لوله-کشی--شیر-آلات-و--'>مزایده  اقلام مازاد شامل تجهیزات لوله کشی ، شیر آلات و ...  / مزایده , مزایده  اقلام مازاد شامل تجهیزات لوله کشی ، شیر آلات و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100217/مزایده-سالن-شمشیربازی--نوبت-دوم'>مزایده سالن شمشیربازی  - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده سالن شمشیربازی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100218/تجدید-مزایده-فروش-سه-قطعه-از-زمین-مسکونی-سطح-شهر---نوبت-دوم'>تجدید مزایده فروش سه قطعه از زمین مسکونی سطح شهر  --- نوبت دوم / تجدید مزایده,مزایده فروش سه قطعه از زمین مسکونی سطح شهر  --- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100222/مزایده-یک-دستگاه-پرس'>مزایده یک دستگاه پرس  / مزایده, مزایده یک دستگاه پرس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100224/مزایده-واگذاری-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط'>مزایده واگذاری املاک مازاد نقد و اقساط  / مزایده,مزایده واگذاری املاک مازاد نقد و اقساط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100225/مزایده-تعداد-سه-دستگاه-خودرو-پژو'>مزایده تعداد سه دستگاه خودرو پژو / مزایده, مزایده تعداد سه دستگاه خودرو پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100229/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG  / آگهی مزایده عمومی, مزایده جایگاه CNG  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100230/مزایده-کولر-پنجره-ای-و--'>مزایده کولر پنجره ای و ... / مزایده, مزایده کولر پنجره ای و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100235/مزایده-ساختمان-مسکونی-مساحت-75-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مسکونی مساحت 75 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 75 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100237/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-ماکسیما'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو ماکسیما  / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو ماکسیما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100239/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پیکان-وانت-مدل-1390'>مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1390  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1390 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100242/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-64-65متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 64.65متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 64.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100245/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-95-50متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 95.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100246/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سایپا--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سایپا - نوبت دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سایپا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100252/مزایده-منزل-ویلایی-مساحت-عرصه-24-1568متر-نوبت-اول'>مزایده منزل ویلایی مساحت عرصه 24.1568متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل ویلایی مساحت عرصه 24.1568متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100255/مزایده-واگذاری-زمین-چمن-مصنوعی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100258/مزایده-املاک-مشاعی-مبذر-نه-هکتار-مرحله-اول'>مزایده املاک مشاعی مبذر نه هکتار مرحله اول / مزایده,مزایده املاک مشاعی مبذر نه هکتار مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100259/مزایده-بهره-برداری-و-مدیریت-کشتارگاه-دام'>مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری و مدیریت کشتارگاه دام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100261/مزایده-فروش-لوازم-مستعمل-اداری-و--نوبت-دوم'>مزایده فروش لوازم مستعمل اداری و ...نوبت دوم  / مزایده ، مزایده فروش لوازم مستعمل اداری و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100262/مزایده-ششدانگ-اعیانی-مغازه-مساحت-30-87متر'>مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 30.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی مغازه مساحت 30.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100263/مزایده-کشتارگاه-نیمه-صنعتی-نوبت-دوم'>مزایده کشتارگاه نیمه صنعتی نوبت دوم  / مزایده , مزایده کشتارگاه نیمه صنعتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100264/مزایده-470-کیلوگرم-برنج'>مزایده 470 کیلوگرم برنج  / آگهی مزایده ، مزایده 470 کیلوگرم برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100265/مزایده-ششدانگ-ملک-قولنامه-ای-عرصه-140-متر'>مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای عرصه 140 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک قولنامه ای عرصه 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100268/مزایده-فروش-ضایعات-ورقهای-آهنی-پرس-شده'>مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی پرس شده / آگهی مزایده ، مزایده فروش ضایعات ورقهای آهنی پرس شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100269/مزایده-سنگهای-نمای-ساختمانی--نوبت-دوم'>مزایده سنگهای نمای ساختمانی - نوبت دوم  / مزایده، مزایده سنگهای نمای ساختمانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100271/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی-و-ضایعات'>مزایده آهن آلات اسقاطی و ضایعات / مزایده ,  مزایده آهن آلات اسقاطی و ضایعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100272/مزایده-ملک-مساحت-75-12متر'>مزایده ملک مساحت 75.12متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 75.12متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100274/مزایده-فروش-سواری-پراید-صندوقدار-مدل-83--نوبت-دوم'>مزایده فروش سواری پراید صندوقدار مدل 83  - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سواری پراید صندوقدار مدل 83  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100275/مزایده-مزایده-کله-گاوی-دیفرانسیل-توپ-طلا-پمپ-باد-اف-کامل--'>مزایده مزایده کله گاوی دیفرانسیل توپ طلا- پمپ باد اف کامل ... / مزایده, مزایده مزایده کله گاوی دیفرانسیل توپ طلا- پمپ باد اف کامل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100277/مزایده-زمین-بخش-ده-مشهد-تجدید'>مزایده زمین بخش ده مشهد تجدید / مزایده,مزایده زمین بخش ده مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100278/مزایده-یک-دستگاه-تراش-صنعتی--'>مزایده یک دستگاه تراش صنعتی... / مزایده، مزایده یک دستگاه تراش صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100281/مزایده-برداشت-و-فروش-گل-محمدی'>مزایده برداشت و فروش گل محمدی / مزایده , مزایده برداشت و فروش گل محمدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100282/مزایده-کولر--چهار-تخته-فرش--تلویزیون--نوبت-دوم'>مزایده کولر ، چهار تخته فرش ، تلویزیون - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده کولر ، چهار تخته فرش ، تلویزیون- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100283/مزایده-ضابعات-ناشی-از-تولید'>مزایده ضابعات ناشی از تولید / اگهی مزایده , مزایده ضابعات ناشی از تولید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100284/مزایده-حراج-ضایعات-فلزی-و-پلاستیکی'>مزایده حراج ضایعات فلزی و پلاستیکی / مزایده , مزایده  حراج ضایعات فلزی و پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100285/مزایده-منزل-مساحت-عرصه-150-53متر'>مزایده منزل مساحت عرصه 150.53متر  / مزایده,مزایده منزل مساحت عرصه 150.53متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100286/مزایده-خودروهای-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده خودروهای مازاد بر نیاز  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده خودروهای مازاد بر نیاز  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100287/مزایده-پلاک-ثبتی-55-و-56-فرعی-تجدید'>مزایده پلاک ثبتی 55 و 56 فرعی تجدید  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 55 و 56 فرعی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100289/مزایده-310-عدد-دستگاه-جوش-برق-اینوتر-پرتابل---مرحله-دوم'>مزایده 310 عدد دستگاه جوش برق اینوتر پرتابل ...- مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده 310 عدد دستگاه جوش برق اینوتر پرتابل ...- مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100293/مزایده-یک-قطعه-باغ-آبی-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه باغ آبی بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ آبی بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100294/مزایده-مخزن-ذخیره-مواد-نفتی'>مزایده مخزن ذخیره مواد نفتی / مزایده, مزایده مخزن ذخیره مواد نفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100296/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-115-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 115.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 115.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100297/مزایده-فروش-انواع-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد--'>مزایده  فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد...  / مزایده, مزایده  فروش انواع اقلام ضایعاتی و مازاد... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100298/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-5-مشهد-تجدید'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 5 مشهد تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100302/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-ام-وی-ام-مدل-1395--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری ام وی ام مدل 1395 - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری ام وی ام مدل 1395 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100304/مزایده-ساختمان-عرصه-صد-و-چهل-متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان عرصه صد و چهل متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ساختمان عرصه صد و چهل متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100306/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-77-29متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.29متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 77.29متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100307/مزایده-مارپیچ-فرمن-رومانی-بوش-یاتاقان-ثابت-درپوش-سوزن-انژکتور--'>مزایده مارپیچ فرمن رومانی، بوش یاتاقان ثابت، درپوش سوزن انژکتور... / مزایده, مزایده مارپیچ فرمن رومانی، بوش یاتاقان ثابت، درپوش سوزن انژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100309/مزایده-فروش-جوانه-پروار--گاو-و-تلیسه-مازاد-و-تلیسه-فری-مارتین'>مزایده فروش جوانه پروار ، گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین / مزایده , مزایده فروش جوانه پروار ، گاو و تلیسه مازاد و تلیسه فری مارتین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100312/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-4-تفکیکی-59-30متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 59.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 4 تفکیکی 59.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100313/مزایده-اجاره-تعدادی-از-غرفه-های-موجود'>مزایده اجاره تعدادی از غرفه های موجود / مزایده اجاره تعدادی از غرفه های موجود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100314/مزایده-پنج-دست-میز-و-صندلی-شش-نفره-ناهار-خوری'>مزایده پنج دست میز و صندلی شش نفره ناهار خوری / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده پنج دست میز و صندلی شش نفره ناهار خوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100315/مزایده-ملک-مشاع-به-شماره-پلاک-ثبتی-قطعه-چهار-تفکیکی'>مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی قطعه چهار تفکیکی  / مزایده,مزایده ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی قطعه چهار تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100319/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100320/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-91-66متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.66متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 91.66متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100327/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-2242-8متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 2242.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 2242.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100328/مزایده-آپارتمان-مساحت-96-72متر'>مزایده آپارتمان مساحت 96.72متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 96.72متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100332/مزایده-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-2-باب-از-فروشگاه--'>مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه 2 باب از فروشگاه... / مزایده عمومی, مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه 2 باب از فروشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100335/مزایده-فروش-سیم-مسی--نوبت-دوم'>مزایده فروش سیم مسی - نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش سیم مسی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100338/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-کاربری-باغ-مشتمل-بر-خانه-و-محوطه-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری باغ مشتمل بر خانه و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری باغ مشتمل بر خانه و محوطه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100343/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-14-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 14 مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 14 مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100344/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG مرحله دوم - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG مرحله دوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100345/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاههای-CNG-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاههای CNG مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100350/تجدید-مزایده-خانه-قرآن-و--97-01-26'>تجدید مزایده خانه قرآن و ...97.01.26 / تجدید آگهی های مزایده و مناقصه , مزایده خانه قرآن و ..تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100351/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-349-2متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت 349.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 349.2متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100355/مزایده-واگذاری-مغازه-های-مجتمع-تجاری-تفریحی-نگین---97-1-26-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین ... 97.1.26 نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین ... 97.1.26 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100359/مزایده-پلاک-ثبتی-40-5593-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 40/5593 نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 40/5593 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100365/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-340-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 340 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 340 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100369/مزایده-فروش-تعداد-21-قطعه-زمین-ششدانگ-ملکی'>مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه زمین ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100374/مزایده-فروش-ملک-48450مترمربع-زمین'>مزایده فروش ملک 48450مترمربع زمین  / مزایده,مزایده فروش ملک 48450مترمربع زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100375/مزایده-عمومی-اجاره-واحد-فرهنگسرای-شهرداری--نوبت-دوم'>مزایده عمومی اجاره واحد فرهنگسرای شهرداری  - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره واحد فرهنگسرای شهرداری  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100380/مزایده-فروش-دستگاه-homoth-و--'>مزایده فروش دستگاه homoth و ... / مزایده, مزایده فروش دستگاه homoth و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100381/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-67-66متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.66متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 67.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100383/مزایده-مقداری-ضایعات-ذوبی-پوششی'>مزایده مقداری ضایعات ذوبی پوششی / اگهی مزایده , مزایده مقداری ضایعات ذوبی پوششی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100384/مزایده-بهره-برداری-از-غرفات-با-کاربری-عمده-فروشی'>مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی  / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از غرفات با کاربری عمده فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100386/مزایده-اعیان-دو-باب-مغازه-مساحت-هفتاد-متر'>مزایده اعیان دو باب مغازه مساحت هفتاد متر  / مزایده,مزایده اعیان دو باب مغازه مساحت هفتاد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100393/مزایده-تعداد-330-کیسه-پارچه-پرده-ای'>مزایده تعداد 330 کیسه پارچه پرده ای / آگهی مزایده، مزایده تعداد 330 کیسه پارچه پرده ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100394/مزایده-سهام-نوبت-دوم'>مزایده سهام نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده سهام نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100395/مزایده-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک--'>مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک... / مزایده عمومی, مزایده اجاره قطعه زمین و کیوسک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100396/مزایده-جذب-پیمانکار-جهت-بهره-برداری-از-جایگاه-فروش-گاز-CNG'>مزایده جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG  / آگهی مزایده عمومی ، مزایده جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100397/مزایده-قسمتی-از-عرصه-پارک-بوستان--نوبت-دوم'>مزایده قسمتی از عرصه پارک بوستان - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده قسمتی از عرصه پارک بوستان - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100399/مزایده-فروش-سراسری-املاک-و-مستغلات-شماره-1077'>مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات شماره 1077 / مزایده,مزایده فروش سراسری املاک و مستغلات شماره 1077</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100404/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-رنو-تندر-(لوگان-L90)'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو تندر (لوگان L90)  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری رنو تندر (لوگان L90) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100405/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-مغازه-12-25متر'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از مغازه 12.25متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از مغازه 12.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100406/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-وانت-پیکان'>مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100409/مزایده-ماشین-آلات-صنایع-غذایی'>مزایده ماشین آلات صنایع غذایی / اگهی مزایده , مزایده ماشین آلات صنایع غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100414/مزایده-فروش-خودروهای'>مزایده فروش خودروهای  / مزایده,مزایده فروش خودروهای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100415/مزایده-اقلام-ضایعاتی'>مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده, مزایده اقلام ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100417/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-زمین-400-متر'>مزایده ملک مساحت عرصه زمین 400 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه زمین 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100418/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-نیسان-تیپ-ماکسیما'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان تیپ ماکسیما / مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو سواری نیسان تیپ ماکسیما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100419/مزایده-احداث-شهربازی-اصلاحیه'>مزایده احداث شهربازی- اصلاحیه  / اصلاحی, مزایده احداث شهربازی- اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100421/مزایده-ده-باب-مغازه-(مرحله-اول--نوبت-دوم)'>مزایده ده باب مغازه (مرحله اول - نوبت دوم) / مزایده عمومی, مزایده ده باب مغازه (مرحله اول - نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100424/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده، مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100425/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-183-14متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 183.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100426/مزایده-مخزن-2000-لیتری-استیل'>مزایده مخزن 2000 لیتری استیل  / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده مخزن 2000 لیتری استیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100428/مزایده-پژو-پارس'>مزایده پژو پارس  / اگهی مزایده , مزایده پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100433/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-سیصد-متر-قطعه-سی-و-نه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر قطعه سی و نه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت سیصد متر قطعه سی و نه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100437/مزایده-آپارتمان-مساحت-113-77متر'>مزایده آپارتمان مساحت 113.77متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 113.77متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100438/مزایده-فروش-پژو'>مزایده فروش پژو  / اگهی مزایده , مزایده فروش پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100440/مزایده-وسائط-نقلیه'>مزایده وسائط نقلیه  / اگهی مزایده , مزایده وسائط نقلیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100442/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-پراید-مدل-89'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 89 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پراید مدل 89</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100443/مزایده-باغ-مرکبات-مساحت-338-متر'>مزایده باغ مرکبات مساحت 338 متر / مزایده,مزایده باغ مرکبات مساحت 338 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100445/مزایده-خطوط-تولید-ورزالیت-نئوپان---مرحله-دوم'>مزایده خطوط تولید ورزالیت، نئوپان... - مرحله دوم  / آگهی مزایده، مزایده خطوط تولید ورزالیت، نئوپان... - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100450/مزایده-پلاک-ثبتی-ده-فرعی-مساحت-69-66متر'>مزایده پلاک ثبتی ده فرعی مساحت 69.66متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی ده فرعی مساحت 69.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100451/آگهی-مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی'>آگهی مزایده یک قطعه زمین مزروعی  / آگهی  مزایده , مزایده یک قطع زمینه مزروعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100452/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-به-وزن-تقریبی-300-تن'>مزایده فروش ضایعات آهن به وزن تقریبی 300 تن / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش ضایعات آهن به وزن تقریبی 300 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100453/فراخوان-بهره-برداری-یکپارچه-از-غرف-تجاری-ترمینال-نوبت-دوم'> فراخوان بهره برداری یکپارچه از غرف تجاری ترمینال نوبت دوم  / اگهی فراخوان عمومی , فراخوان بهره برداری یکپارچه از غرف تجاری ترمینال نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100454/مزایده-خانه-دو-طبقه-مساحت-107-25متر'>مزایده خانه دو طبقه مساحت 107.25متر / مزایده,مزایده خانه دو طبقه مساحت 107.25متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100456/تجدید-مزایده-خودرو-سواری-پروتون'>تجدید مزایده خودرو سواری پروتون  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پروتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100460/مزایده-واگذاری-اجاره-منافع-و-حق-بهره-برداری-مرکز-معاینه-فنی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری مرکز معاینه فنی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری مرکز معاینه فنی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100461/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-494متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 494متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 494متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100466/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-99-60متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 99.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 99.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100469/آگهی-مزایده-اجاره-یا-مشارکت-در-تولید-باغ-زیتون'>آگهی مزایده اجاره یا مشارکت در تولید باغ زیتون / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره یا مشارکت در تولید باغ زیتون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100473/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-30-12متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 30.12متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 30.12متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100474/مزایده-اجاره-بوفه-دانشجویی'>مزایده اجاره بوفه دانشجویی / آگهی مزایده, مزایده اجاره بوفه دانشجویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100475/تجدید-مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-و-سنگ-شکن--مرحله-سوم--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - مرحله سوم - نوبت دوم  / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - مرحله سوم - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100485/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل'>مزایده یک دستگاه جرثقیل  / مزایده , مزایده یک دستگاه جرثقیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100487/مزایده-تعدادی-از-خودروهای-سواری'>مزایده تعدادی از خودروهای سواری  / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100489/مزایده-اجاره-واحد-خبازی-سنگکی'>مزایده اجاره واحد خبازی سنگکی  / مزایده , مزایده اجاره واحد خبازی سنگکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100497/مزایده-سه-قطعه-زمین-و-یک-دستگاه-تراکتور-'>مزایده سه قطعه زمین و یک دستگاه تراکتور.. / مزایده,مزایده سه قطعه زمین و یک دستگاه تراکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100503/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1050مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1050مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1050مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100505/مزایده-انجام-سرمایه-گذاری-به-منظور-احداث-کارخانه-تولید-شمش-آنتیموان'>مزایده  انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش آنتیموان  / مزایده ,مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه تولید شمش آنتیموان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100511/مزایده-دستگاه-کپی'>مزایده دستگاه کپی / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100515/مزایده-اجاره-پارکینگ'>مزایده اجاره پارکینگ / آگهی مزایده، مزایده اجاره پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100517/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مساحت-137439متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 137439متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 137439متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100519/مزایده-فروش-بالاست-مازادایستگاه-راه-آهن--'>مزایده فروش بالاست مازادایستگاه راه آهن... / مزایده, مزایده فروش بالاست مازادایستگاه راه آهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100520/مزایده-اجاره-پنجشنبه-بازار---مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مزایده اجاره پنجشنبه بازار  ... مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره پنجشنبه بازار علی ابن ابیطالب ع  .... مرحله دوم - نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100523/مزایده-یک-دستگاه-کولر-اسپیلت-30000'>مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت 30000 / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر اسپیلت 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100525/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-1115متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 1115متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1115متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100529/مزایده-منزل-مسکونی-پلاک-3027-اصلی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی پلاک 3027 اصلی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 3027 اصلی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100532/مزایده-زمین-مساحت-3547-9متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 3547.9متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 3547.9متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100541/مزایده-سه-هکتار-زمین-مزروعی-نوبت-دوم'>مزایده سه هکتار زمین مزروعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده سه هکتار زمین مزروعی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100542/مزایده-فروش-تعدادی-دام-مازاد--97-1-26'>مزایده فروش تعدادی دام مازاد - 97.1.26 / مزایده, مزایده فروش تعدادی دام مازاد - 97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100543/مزایده-فروش-46-قطعه-زمین-و-57-باب-مغازه-و-آپارتمان-و-باغ-نوبت-دوم'>مزایده فروش 46 قطعه زمین و 57 باب مغازه و آپارتمان و باغ نوبت دوم  / مزایده ,مزایده فروش 46 قطعه زمین و 57 باب مغازه و آپارتمان و باغ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100545/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-خیاطی'>مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه چرخ خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100546/مزایده-بک-دستگاه-خودروی-پژو-پارس-مدل-1383'>مزایده بک دستگاه  خودروی پژو پارس مدل 1383 / مزایده,مزایده بک دستگاه  خودروی پژو پارس مدل 1383</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100550/مزایده-فروش-یکواحد-مسکونی-ویلایی-عرصه-180-متر'>مزایده فروش یکواحد مسکونی ویلایی عرصه 180 متر  / مزایده,مزایده فروش یکواحد مسکونی ویلایی عرصه 180 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100556/مزایده-فروش-املاک-استان-تهران-و-البرز'>مزایده فروش املاک استان تهران و البرز  / مزایده,مزایده فروش املاک استان تهران و البرز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100559/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مستعمل-اداری'>مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل اداری  / اگهی مزایده , مزایده اقلام ضایعاتی و مستعمل اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100566/مزایده-سواری-سیستم-تویوتا'>مزایده سواری سیستم تویوتا / آگهی مزایده مال منقول,مزایده سواری سیستم تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100567/مزایده-دستگاه-فرز--دستگاه-تراشکاری-و--'>مزایده دستگاه فرز ، دستگاه تراشکاری و ...  / مزایده,مزایده دستگاه فرز ، دستگاه تراشکاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100569/تجدید-مزایده-یکدستگاه-خودرو-پراید-141'>تجدید مزایده یکدستگاه خودرو پراید 141  / تجدید مزایده،مزایده یکدستگاه خودرو پراید 141 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100570/مزایده-فروش-یکباب-واحد-مسکونی-متراژ-زمین-1003مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکباب واحد مسکونی متراژ زمین 1003مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد مسکونی متراژ زمین 1003مترمربع نوبت  دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100574/مزایده-مقداری-وسایل-اسقاطی---'>مزایده مقداری وسایل اسقاطی  ... / مزایده,مزایده مقداری وسایل اسقاطی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100576/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-300-و-500-متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 500 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 300 و 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100577/مزایده-3-دستگاه-دامپتراک-هیلد-فیلد-4-عدد-جک-لودر--'>مزایده 3 دستگاه دامپتراک هیلد فیلد، 4 عدد جک لودر... / مزایده عمومی, مزایده 3 دستگاه دامپتراک هیلد فیلد، 4 عدد جک لودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100580/مزایده-ششدانگ-پلاک-38-فرعی-بخش-یک-سقز'>مزایده ششدانگ پلاک 38 فرعی بخش یک سقز / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 38 فرعی بخش یک سقز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100589/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سوزوکی'>مزایده یک دستگاه سواری سوزوکی / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سوزوکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100594/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-145-8متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 145.8متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 145.8متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100597/مزایده-ششدانگ-ساختمان-عادی-عرصه-206-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان عادی عرصه 206 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان عادی عرصه 206 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100603/مزایده-ششدانگ-پلاک-دو-فرعی-بخش-یک-شهرستان-محلات'>مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش یک شهرستان محلات  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک دو فرعی بخش یک شهرستان محلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100607/مزایده-ششدانگ-پلاک-شصت-و-سه-فرعی-عرصه-220-متر'>مزایده ششدانگ پلاک شصت و سه فرعی عرصه 220 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شصت و سه فرعی عرصه 220 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100608/مزایده-ششدانگ-پلاک-124-فرعی-عرصه-سیصد-متر'>مزایده ششدانگ پلاک 124 فرعی عرصه سیصد متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 124 فرعی عرصه سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100609/مزایده-فروش-تجهیزات-اسقاط-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش تجهیزات اسقاط و خارج از رده / آگهی مزایده ، مزایده فروش تجهیزات اسقاط و خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100613/مزایده-عمومی-فروش-آهن-آلات-و-ضایعات-پلاستیکی-مستعمل-و-اسقاطی--نوبت-دوم'>مزایده عمومی فروش آهن آلات و ضایعات پلاستیکی مستعمل و اسقاطی  - نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش آهن آلات و ضایعات پلاستیکی مستعمل و اسقاطی  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100615/مزایده-ششدانگ-پلاک-1976-فرعی-مساحت-88-14متر'>مزایده ششدانگ پلاک 1976 فرعی مساحت 88.14متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1976 فرعی مساحت 88.14متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100621/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-155-32متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.32متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.32متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100622/مزایده-انواع-خودرو-و-اقلام-مازاد-و-ضایعاتی'>مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده انواع خودرو و اقلام مازاد و ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100624/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-238-متر-قطعه-سوم'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 238 متر قطعه سوم  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 238 متر قطعه سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100625/مزایده-واگذاری-پانزده-ساله-مدیریت-و-بهره-برداری-پارک-جنگلی'>مزایده واگذاری پانزده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری پانزده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100629/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100630/تجدید-مزایده-بهره-برداری-از-پارکینگ'> تجدید مزایده بهره برداری از پارکینگ /  تجدید مزایده عمومی,  تجدید مزایده بهره برداری از پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100638/مزایده-اموال-منقول-کامیون-کشنده--بنز-و--'>مزایده اموال منقول کامیون کشنده ، بنز و.... / مزایده اموال منقول کامیون کشنده ، بنز و....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100642/مزایده-خودروهای-قابل-واگذاری'>مزایده خودروهای قابل واگذاری / آگهی مزایده، مزایده خودروهای قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100646/تجدید-مزایده-اجاره-اماکن--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره اماکن - نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره اماکن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100649/آگهی-مزایده-اموال-منقول-یک-دستگاه-اره-تیزکنی'>آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه اره تیزکنی  / آگهی مزایده , آگهی مزایده اموال منقول یک دستگاه اره تیزکنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100650/مزایده-اجاره-اماکن---نوبت-دوم'>مزایده اجاره اماکن... - نوبت دوم  / آگهی مزایده،مزایده اجاره اماکن... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100651/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-212-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 212.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 212.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100653/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-زیمنس'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور زیمنس  / مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور زیمنس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100656/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-C-N-G-تجدید--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه C.N.G تجدید - نوبت دوم  / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه C.N.G تجدید - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100658/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-اول-112-09-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 112.09 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول 112.09 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100660/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-هفتم-مساحت-116-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه هفتم مساحت 116 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه هفتم مساحت 116 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100663/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-قطعه-هفتم-تفکیکی-شماره-76-فرعی'>مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی شماره 76 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه هفتم تفکیکی شماره 76 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100665/مزایده-اتومبیل-سواری-پراید-مدل-87'>مزایده اتومبیل سواری پراید مدل 87 / مزایده اتومبیل سواری پراید مدل 87</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100666/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-155-32متر-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.32متر قطعه دوم تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 155.32متر قطعه دوم تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100669/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-156-07متر-قطعه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 156.07متر قطعه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 156.07متر قطعه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100673/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-زمین-صیفی-کاری-و-شالیزار-و-خانه-و-محوطه'>مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین صیفی کاری و شالیزار و خانه و محوطه / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین صیفی کاری و شالیزار و خانه و محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100675/مزایده-یک-قطعه-زمین-بایر-مساحت-4000متر'>مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 4000متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بایر مساحت 4000متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100676/مزایده-قفل-حیاطی--دریل-چکشی--دریل--ماشین-فرز'>مزایده قفل حیاطی ، دریل چکشی ، دریل  ،ماشین فرز / مزایده,مزایده قفل حیاطی ، دریل چکشی ، دریل  ،ماشین فرز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100678/مزایده-فروش-دو-دستگاه-دژنکتور-20-کیلوولت'>مزایده فروش دو دستگاه دژنکتور 20 کیلوولت / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه دژنکتور 20 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100679/مزایده-انتشارات-دانشجویی'>مزایده انتشارات دانشجویی  / اگهی مزایده , مزایده انتشارات دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100680/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-127-18متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 127.18متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 127.18متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100684/مزایده-انواع-کتاب-نوبت-دوم'>مزایده انواع کتاب نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده انواع کتاب نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100685/مزایده-53-7-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-سه-دانگ-مشاع-بخش-نه-اصفهان'>مزایده 53.7 حبه مشاع از 72 حبه مشاع سه دانگ مشاع بخش نه اصفهان / مزایده,مزایده 53.7 حبه مشاع از 72 حبه مشاع سه دانگ مشاع بخش نه اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100688/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-صد-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت صد متر / مزایده,ممزایده ملک مسکونی مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100689/مزایده-خرسک'>مزایده خرسک / مزایده ،مزایده خرسک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100696/فراخوان-مزایده-واحدهای-خدماتی-و-رفاهی-و-مجتمع-های-فرهنگی'>فراخوان مزایده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100697/مزایده-تعداد-1-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده تعداد 1 دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده حضوری عمومی,مزایده  تعداد 1 دستگاه خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100928/استعلام-شورت--'>استعلام شورت ... / استعلام , استعلام شورت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100930/تکرار-فراخوان-تهیه-و-تامین-3-دستگاه-کامیونت'>تکرار فراخوان  تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت / تکرار فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان  تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100933/مناقصه-پروژه-پیاده-راه-سازی-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه پیاده راه سازی نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه پیاده راه سازی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100934/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی / استعلام, برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100936/مناقصه-احداث-فاز-دوم-ساماندهی-ورودی-شهر-تجدید-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه احداث فاز دوم ساماندهی ورودی شهر تجدید مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100937/مناقصه-احداث-مدرسه-6-کلاسه-نوبت-دوم'>مناقصه  احداث مدرسه 6 کلاسه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  احداث مدرسه 6 کلاسه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100939/استعلام-خرید-لایسنس--'>استعلام خرید لایسنس.... / استعلام, استعلام خرید لایسنس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100941/استعلام-شوید-خشک'>استعلام شوید خشک / استعلام,استعلام شوید خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100942/مناقصه-اجرای-شبکه-آبیاری-و-زهکشی--چاپ-دوم'>مناقصه اجرای شبکه آبیاری و زهکشی   چاپ دوم  / فراخوان مناقصه عمومی و یک مرحله ای ,مناقصه اجرای شبکه آبیاری و زهکشی   چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100944/تجدید-آگهی-مناقصه-تاسیسات-برقی--مکانیکی-و-ابنیه'>تجدید آگهی مناقصه  تاسیسات برقی ، مکانیکی و ابنیه  / تجدید آگهی مناقصه، تجدید آگهی مناقصه  تاسیسات برقی ، مکانیکی و ابنیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100945/مناقصه-عملیات-امدادرسانی-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات امدادرسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات امدادرسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100947/مناقصه-خرید-P-F-HONEYWELL'>مناقصه خرید P/F: HONEYWELL  / مناقصه , مناقصه خرید P/F: HONEYWELL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100950/فراخوان-تجدید-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تکمیل-سالن-چند-منظوره-(نوبت-دوم)'>فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن چند منظوره (نوبت دوم) / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن چند منظوره (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100951/استعلام-دوربین--'>استعلام دوربین ... / استعلام , استعلام دوربین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100953/آگهی-مناقصه-اجاره-ماشین-آلات--اجاره-یک-دستگاه-لودر-L90-و-سه-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات : اجاره یک دستگاه لودر L90 و سه دستگاه کامیون کمپرسی  / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه اجاره ماشین آلات : اجاره یک دستگاه لودر L90 و سه دستگاه کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100954/مناقصه-پروژه-احیاء-و-مرمت-قنوات'>مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احیاء و مرمت قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100955/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه-97-1-26'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه 97.1.26 / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه  97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100956/استعلام-ذخیره-ساز-(استورج-EMC)--'>استعلام ذخیره ساز (استورج EMC)... / استعلام,استعلام ذخیره ساز (استورج EMC)...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100958/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-در-سایزهای-مختلف--'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100963/مناقصه-شناسایی-پیمانکار-حفاری-عملیات-حفر-چاه-های-اکتشافی--'>مناقصه شناسایی پیمانکار حفاری عملیات حفر چاه های اکتشافی... / مناقصه, مناقصه شناسایی پیمانکار حفاری عملیات حفر چاه های اکتشافی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100964/مناقصه-ساخت-و-نصب-700-علملک-اجرای-4-کیلومتر-حفره'>مناقصه ساخت و نصب 700 علملک اجرای 4 کیلومتر حفره / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساخت و نصب 700 علملک اجرای 4 کیلومتر حفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100965/استعلام-خرید-برنج-هندی-1121-دانه-بلند-10-کیلویی'>استعلام  خرید برنج هندی 1121 دانه بلند 10 کیلویی / استعلام, خرید برنج هندی 1121 دانه بلند 10 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100967/فراخوان-مناقصه-کارهای-ساختمانی-احداث-ایستگاه-TBS--'>فراخوان مناقصه کارهای ساختمانی احداث ایستگاه TBS... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، فراخوان مناقصه کارهای ساختمانی احداث ایستگاه TBS...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100968/استعلام-شارژ-کپسول--'>استعلام شارژ کپسول ... / استعلام , استعلام شارژ کپسول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100969/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر -نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر -نوبت دوم چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100970/استعلام-خرید-FLANGE-COVER--FLEXIBLE-HOSE'>استعلام خرید FLANGE COVER & FLEXIBLE HOSE  / استعلام استعلام خرید FLANGE COVER & FLEXIBLE HOSE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100973/فراخوان-ارزیابی-کیفی-برای-پروژه-های-در-محدوده-معاملات-متوسط-نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی برای پروژه های در محدوده معاملات متوسط  نوبت دوم  / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی برای پروژه های در محدوده معاملات متوسط  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100974/مناقصه-خدمات-انبارها-شامل-برشکاری-سنگ-زنی----نوبت-دوم'>مناقصه خدمات انبارها شامل، برشکاری، سنگ زنی ... - نوبت دوم  / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات انبارها شامل، برشکاری، سنگ زنی ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100977/مناقصه-خدمات-نگهبانی-و-سرایدار--نوبت-دوم'>مناقصه خدمات نگهبانی و سرایدار   نوبت دوم  / مناقصه ,مناقصه خدمات نگهبانی و سرایدار   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100979/استعلام-تکمیل-گلزار-مطهر--'>استعلام تکمیل گلزار مطهر ... / استعلام, تکمیل گلزار مطهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100980/استعلام-سه-دستگاه-سرور-اچ-پی--'>استعلام سه دستگاه سرور اچ پی ... / استعلام,استعلام سه دستگاه سرور اچ پی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100981/مناقصه-خرید-PSV-مربوط-به-مسیر-روغن-کمپرسور-C18501'>مناقصه خرید PSV مربوط به مسیر روغن کمپرسور C18501 / مناقصه مناقصه خرید PSV مربوط به مسیر روغن کمپرسور C18501</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100983/استعلام-آسفالت-معابر-شهری'>استعلام آسفالت معابر شهری  / استعلام, آسفالت معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100984/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-پروژه-ایستگاه-پمپاژ--'>استعلام اقلام مورد نیاز پروژه ایستگاه پمپاژ ... / استعلام , استعلام اقلام مورد نیاز پروژه ایستگاه پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100985/فراخوان-تعمیرات-و-نگهداری-شبکه-و-تاسیسات-گازرسانی--'>فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100986/استعلام-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار--'>استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی  کسب و کار ... / استعلام, استعلام فعالیت های خدمات پشتیبانی  کسب و کار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100988/فراخوان-ارزیابی-پروژه-تهیه-ونصب-کفپوش-سالن-ورزشی'>فراخوان ارزیابی  پروژه تهیه ونصب کفپوش سالن ورزشی / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی  پروژه تهیه ونصب کفپوش سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100989/مناقصه-نیرورسانی'>مناقصه نیرورسانی / مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100991/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان  / استعلام,استعلام لوله مانسمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100992/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای-و-اداری'>استعلام تجهیزات رایانه ای و اداری  / استعلام, تجهیزات رایانه ای و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100993/مناقصه-امور-مربوط-به-پروژه-تعمیر-و-توسعه-سالن-ورزشی-سرپوشیده-دانشکده-علوم-پزشکی'>مناقصه امور مربوط به پروژه تعمیر و توسعه سالن ورزشی سرپوشیده دانشکده علوم پزشکی / مناقصه , مناقصه امور مربوط به پروژه تعمیر و توسعه سالن ورزشی سرپوشیده دانشکده علوم پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100995/مناقصه-خرید-تعداد-1196-اصله-انواع-پایه-بتونی'>مناقصه خرید تعداد 1196 اصله انواع پایه بتونی  / مناقصه، مناقصه خرید تعداد 1196 اصله انواع پایه بتونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100996/استعلام-میز--'>استعلام میز ... / استعلام , استعلام میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100997/مناقصه-نیرورسانی'>مناقصه نیرورسانی / مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100998/استعلام-طرح-آگاه-سازی-پیشگیری-از-معلولیت-ها'>استعلام طرح آگاه سازی پیشگیری از  معلولیت ها  / استعلام، استعلام طرح آگاه سازی پیشگیری از  معلولیت ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101000/استعلام-خرید-کتاب--'>استعلام خرید کتاب ... / استعلام, استعلام خرید کتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101002/استعلام-افزایش-طول-یک-دستگاه-شوتینگ--'>استعلام افزایش طول یک دستگاه شوتینگ  .. / استعلام, افزایش طول یک دستگاه شوتینگ  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101003/مناقصه-نیرورسانی'>مناقصه نیرورسانی / مناقصه عمومی, مناقصه نیرورسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101004/مناقصه-نگهبانی-و-امنیت-مجموعه-خدمات-تاسیساتی-و-نگهداری--'>مناقصه نگهبانی و امنیت مجموعه، خدمات تاسیساتی و نگهداری... / مناقصه, مناقصه نگهبانی و امنیت مجموعه، خدمات تاسیساتی و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101005/استعلام-کنتور-مغناطیسی'>استعلام  کنتور مغناطیسی / استعلام ,استعلام  کنتور مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101006/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پروژکتور-ضد-انفجار'> فراخوان ارزیابی کیفی پروژکتور ضد انفجار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروژکتور ضد انفجار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101007/استعلام-عینک-یکبار-مصرف'>استعلام عینک یکبار مصرف  / استعلام , استعلام عینک یکبار مصرف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101008/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101009/فراخوان-مناقصه-خدمات-منشی--ماشین-نویس--دفتری-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه خدمات منشی , ماشین نویس , دفتری، پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات منشی , ماشین نویس , دفتری، پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101012/استعلام-خدمات-مهندسی-مشاور--'>استعلام خدمات مهندسی مشاور ... / استعلام , استعلام خدمات مهندسی مشاور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101013/استعلام-ماده-شیمیایی-تیتان-آناتاژ-ساخت-کشور-کره-جنوبی'>استعلام ماده شیمیایی تیتان آناتاژ ساخت کشور کره جنوبی  / استعلام, ماده شیمیایی تیتان آناتاژ ساخت کشور کره جنوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101015/استعلام-آموکسی-سیلین--'>استعلام آموکسی سیلین... / استعلام,استعلام آموکسی سیلین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101016/استعلام-پک-جراحی-جنرال'>استعلام پک جراحی جنرال / استعلام , استعلام پک جراحی جنرال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101017/استعلام-ایجاد-نیروگاه-برق-خورشیدی--'>استعلام ایجاد نیروگاه برق خورشیدی... / استعلام, استعلام ایجاد نیروگاه برق خورشیدی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101019/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیز'>استعلام رفع نقطه حادثه خیز / استعلام , استعلام رفع نقطه حادثه خیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101020/استعلام-آبرسانی-به-روستا--سایت-ستاد'>استعلام آبرسانی به روستا , سایت ستاد / استعلام ,استعلام آبرسانی به روستا , سایت ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101021/استعلام-ایجاد-نیروگاه-برق-35-کیلوواتی--'>استعلام ایجاد نیروگاه برق 35 کیلوواتی ... / استعلام, ایجاد نیروگاه برق 35 کیلوواتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101023/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101024/استعلام-لوازم-جوشکاری'>استعلام لوازم جوشکاری / استعلام , استعلام لوازم جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101025/استعلام-دیسک-اره-آجربر-سرالماس'>استعلام دیسک اره آجربر سرالماس  / استعلام , استعلام دیسک اره آجربر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101026/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیز'>استعلام رفع نقطه حادثه خیز / استعلام , استعلام رفع نقطه حادثه خیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101028/استعلام-اقلام-تاسیساتی'>استعلام اقلام تاسیساتی / استعلام , استعلام اقلام تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101029/استعلام-احداث-دو-مخزن-ذخیره-آب-بتنی'>استعلام احداث دو مخزن ذخیره آب بتنی / استعلام, استعلام احداث دو مخزن ذخیره آب بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101030/مناقصه-نگهداری-و-توسعه-مقطعی-شبکه-کابل'>مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل / مناقصه ,مناقصه نگهداری و توسعه مقطعی شبکه کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101031/استعلام-2-عدد-شیر-یکطرفه-دو-دریچه-ای'>استعلام 2 عدد شیر یکطرفه دو دریچه ای / استعلام , استعلام 2 عدد شیر یکطرفه دو دریچه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101033/استعلام-ست-مردانه--'>استعلام ست مردانه .. / استعلام , استعلام ست مردانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101034/استعلام-ست-زنانه-شامل-مانتو-شلوار-مغنه-از-پارچه--'>استعلام ست زنانه شامل مانتو، شلوار، مغنه از پارچه ...  / استعلام, ست زنانه شامل مانتو، شلوار، مغنه از پارچه ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101035/استعلام-اسید-فرمیک--'>استعلام اسید فرمیک ... / استعلام, استعلام اسید فرمیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101036/استعلام-ACCESSPOINT-NETIS-WF2533'>استعلام ACCESSPOINT NETIS WF2533 / استعلام ACCESSPOINT NETIS WF2533</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101037/استعلام-تعمیرات-سالن-اجتماعات-ساختمان--'>استعلام تعمیرات سالن اجتماعات ساختمان... / استعلام,استعلام تعمیرات سالن اجتماعات ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101038/استعلام-کاتریج'>استعلام کاتریج  / استعلام , استعلام کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101039/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خدمات-مشاوره-نظارت-کارگاهی-و-عالیه-پروژه-های--'>فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های... / مناقصه,فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101040/استعلام-خرید-قطعات-کولر-آبی'>استعلام خرید قطعات کولر آبی / استعلام , استعلام خرید قطعات کولر آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101041/استعلام-لوازم-برق-ساختمان'>استعلام لوازم برق ساختمان / استعلام , استعلام لوازم برق ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101042/مناقصه-اجرای-پروژه-پارک-ساحلی-و-پارک-شهر--مرحله-دوم'>مناقصه اجرای پروژه پارک ساحلی و  پارک شهر  - مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه پارک ساحلی و  پارک شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101043/مناقصه-انجام-زیرسازی-و-آسفالت-محوطه-کارخانه'>مناقصه انجام زیرسازی و آسفالت محوطه کارخانه / آگهی مناقصه، مناقصه انجام زیرسازی و آسفالت محوطه کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101044/مناقصه-انجام-خدمات-نشت-یابی-شبکه-های-شهری-و-روستایی'>مناقصه انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری و روستایی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نشت یابی شبکه های شهری و روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101045/استعلام-تلویزیون-شهری-و-معکوس-شمار--سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام  تلویزیون شهری و معکوس شمار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام, استعلام  تلویزیون شهری و معکوس شمار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101048/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی--'>استعلام خرید اقلام ورزشی... / استعلام,استعلام خرید اقلام ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101049/استعلام-hard-Drive-Hp-600GB-6G-SAS--'>استعلام hard Drive -Hp 600GB 6G SAS ...  / استعلام, استعلام hard Drive -Hp 600GB 6G SAS ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101050/استعلام-دوربین-عکاسی-دیجیتال'>استعلام دوربین عکاسی دیجیتال  / استعلام, دوربین عکاسی دیجیتال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101051/استعلام-دستگاه-UTM-فایروال--'>استعلام دستگاه UTM فایروال ... / استعلام , استعلام دستگاه UTM فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101053/استعلام-مانیتور-19-اینچ'>استعلام مانیتور 19 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور 19 اینچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101057/استعلام-تهیه-جوهر-نمک-و-اسید'>استعلام تهیه جوهر نمک و اسید / استعلام, استعلام تهیه جوهر نمک و اسید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101059/مناقصه-امور-حفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101060/استعلام-تانک-آب-فوم-4-لایه-4000-لیتری'>استعلام  تانک آب فوم 4 لایه 4000 لیتری  / استعلام, استعلام  تانک آب فوم 4 لایه 4000 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101062/استعلام-اقلام-ورزشی----سامانه-ستاد'>استعلام اقلام ورزشی ... , سامانه ستاد / استعلام , استعلام اقلام ورزشی ... , سامانه ستاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101063/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-دورانی-در-محدوده-آبرسانی--'>استعلام حفر دو حلقه چاه دورانی در محدوده آبرسانی ... / استعلام,استعلام حفر دو حلقه چاه دورانی در محدوده آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101067/استعلام-سمعک-و-باتری-سمعک--'>استعلام سمعک و باتری سمعک ... / استعلام, سمعک و باتری سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101068/استعلام-پتو--'>استعلام پتو.... / استعلام, استعلام پتو....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101069/استعلام-سوپروایزر-مونتاژ-جعبه-دنده-کمکی'>استعلام سوپروایزر مونتاژ جعبه دنده کمکی / استعلام ,استعلام سوپروایزر مونتاژ جعبه دنده کمکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101071/استعلام-تکمیل-زمین-چمن-مصنوعی--'>استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی ... / استعلام , استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101072/مناقصه-پروژه-حفظ-و-نگهداری-فضاهای-سبز'>مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضاهای سبز / مناقصه, مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضاهای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101073/فراخوان-بهره-برداری-از-مرکز-تاکسی-بیسیم'>فراخوان بهره برداری از مرکز تاکسی بیسیم / آگهی فراخوان, فراخوان بهره برداری از مرکز تاکسی بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101074/استعلام-چای-و-قند'>استعلام چای و قند / استعلام, چای و قند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101076/استعلام-hard-Drive-Hp-600GB-6G-SAS--'>استعلام hard Drive -Hp 600GB 6G SAS ...  / استعلام, استعلام hard Drive -Hp 600GB 6G SAS ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101080/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101081/استعلام-کاتریج-و-تونر'>استعلام کاتریج و تونر  / استعلام, کاتریج و تونر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101083/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام, استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101084/استعلام-گاید-وایر-هیدروفیلیک-0-035-(150-سانتیمتر)'>استعلام گاید وایر هیدروفیلیک 0.035 (150 سانتیمتر) / استعلام , استعلام گاید وایر هیدروفیلیک 0.035 (150 سانتیمتر)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101085/استعلام-پاکت-دکمه-دار--'>استعلام پاکت دکمه دار ... / استعلام,استعلام پاکت دکمه دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101087/فراخوان-مناقصه-عمومی-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی  خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101090/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--'>مناقصه تامین نیروی انسانی ... / مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101091/استعلام-کانولا'>استعلام کانولا / استعلام , استعلام کانولا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101092/استعلام-میز-پینگ-پنگ'>استعلام  میز پینگ پنگ  / استعلام, میز پینگ پنگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101093/مناقصه-حفاری-یک-حلقه-چاه-دورانی'>مناقصه حفاری یک حلقه چاه دورانی / مناصه , مناقصه حفاری یک حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101095/استعلام-ارائه-خدمات-نگهداشت'>استعلام ارائه خدمات نگهداشت / استعلام,استعلام ارائه خدمات نگهداشت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101096/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-کشاورزی--'>استعلام احداث کانال انتقال آب کشاورزی ... / استعلام, استعلام احداث کانال انتقال آب کشاورزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101097/استعلام-خرید-اقلام-ورزشی--'>استعلام خرید اقلام ورزشی ... / استعلام,استعلام خرید اقلام ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101098/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیز'>استعلام رفع نقطه حادثه خیز / استعلام , استعلام رفع نقطه حادثه خیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101099/استعلام-آبرسانی-سیار--'>استعلام آبرسانی سیار ... / استعلام, استعلام آبرسانی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101100/استعلام-طراحی-و-ساخت-میز--'>استعلام طراحی و ساخت میز ... / استعلام , استعلام طراحی و ساخت میز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101101/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-عملیات-رفع-حوادث-و-آبرسانی'>اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی  / اصلاحیه , مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101103/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101104/استعلام-سمعک-و-باتری-سمعک--'>استعلام سمعک و باتری سمعک ... / استعلام, سمعک و باتری سمعک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101105/استعلام-آبرسانی-سیار--'>استعلام آبرسانی سیار ... / استعلام, استعلام آبرسانی سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101107/استعلام-کاور-دسته-چراغ'>استعلام کاور دسته چراغ / استعلام , استعلام استعلام کاور دسته چراغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101108/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-جایگاه-های-شرکتی--'> مناقصه حجمی/ زمانی  اداره امور جایگاه های شرکتی... / مناقصه عمومی,  مناقصه حجمی/ زمانی  اداره امور جایگاه های شرکتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101109/مناقصه-حفاری-یک-حلقه-چاه-دورانی'>مناقصه حفاری یک حلقه چاه دورانی / مناقصه , مناقصه حفاری یک حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101110/استعلام-حفاری-دو-حلقه-چاه-ضربه-ای'>استعلام حفاری دو حلقه چاه ضربه ای / استعلام , استعلام حفاری دو حلقه چاه ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101111/استعلام-مدال-ورزشی'>استعلام مدال ورزشی / استعلام,استعلام مدال ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101113/اصلاحیه-مناقصه-نیرو-رسانی--توسعه-و-بازسازی-شبکه-ها'>اصلاحیه مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه ها / اصلاحیه , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101114/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام, استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101115/استعلام-بهای-عملیات-آبخیزداری--'>استعلام بهای عملیات آبخیزداری ... / استعلام, استعلام بهای عملیات آبخیزداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101116/استعلام-خرید-نصب-راه-اندازی-بهره-برداری---'>استعلام خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، .... / استعلام , استعلام خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری، ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101117/استعلام-تهیه-و-نصب-تعداد-3-عدد-فواره-دایره-ای'>استعلام تهیه و نصب تعداد 3 عدد فواره دایره ای / استعلام, استعلام تهیه و نصب تعداد 3 عدد فواره دایره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101119/استعلام-عصا-نابینایان--دستگاه-ضبط-صدا-خبرنگاری'>استعلام عصا نابینایان ، دستگاه ضبط صدا خبرنگاری  / استعلام عصا نابینایان ، دستگاه ضبط صدا خبرنگاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101120/استعلام-پد-لول-سنسور'>استعلام پد لول سنسور  / استعلام , استعلام پد لول سنسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101121/استعلام-آورهال-دو-دستگاه-تب-چنجر--'>استعلام آورهال دو دستگاه تب چنجر... / استعلام, استعلام آورهال دو دستگاه تب چنجر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101122/استعلام-ویلچر--'>استعلام ویلچر ... / استعلام , استعلام ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101123/استعلام-الکترود-جوشکاری'>استعلام الکترود جوشکاری  / استعلام, استعلام الکترود جوشکاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101125/استعلام-آزمایش-مکانیک-خاک'>استعلام آزمایش مکانیک خاک  / استعلام, آزمایش مکانیک خاک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101126/استعلام-پمپ-شناور-374-10'>استعلام پمپ شناور 374/10  / استعلام, پمپ شناور 374/10 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101127/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام, استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101128/استعلام-تکمیل-شبکه-برق-مسکن-مهر--'>استعلام تکمیل شبکه برق مسکن مهر... / استعلام,استعلام تکمیل شبکه برق مسکن مهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101129/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه'>استعلام حفر دو حلقه چاه / استعلام , استعلام حفر دو حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101130/استعلام-استنت-دارویی--'>استعلام استنت دارویی ... / استعلام, استعلام استنت دارویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101131/فراخوان-خرید-سه-دستگاه-الکتروموتور-پمپ'>فراخوان خرید سه دستگاه الکتروموتور پمپ / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید سه دستگاه الکتروموتور پمپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101132/استعلام-هفت-هزار-بطری-سرم-فیزیولوژیک-(شستشو)'>استعلام هفت هزار بطری سرم فیزیولوژیک (شستشو) / استعلام, استعلام هفت هزار بطری سرم فیزیولوژیک (شستشو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101135/فراخوان-جذب-پیمانکار-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>فراخوان جذب پیمانکار خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / فراخوان جذب پیمانکار خدمات شهری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101137/استعلام-ترمیم-پوسته-وروکش-لاستیکی'>استعلام ترمیم پوسته وروکش لاستیکی / استعلام, استعلام ترمیم پوسته وروکش لاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101139/استعلام-کاتتر-آنژیوگرافی--'>استعلام کاتتر آنژیوگرافی ... / استعلام , استعلام کاتتر آنژیوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101140/استعلام-خرید-کارت-PVC-و--'>استعلام خرید کارت PVC و ... / استعلام, استعلام خرید کارت PVC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101141/استعلام-انجام-طرح-پژوهشی--'>استعلام انجام طرح پژوهشی ... / استعلام, استعلام انجام طرح پژوهشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101143/مناقصه-خرید-P-F-MASONEILAN'>مناقصه خرید P/F MASONEILAN  / مناقصه , مناقصه خرید P/F MASONEILAN </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101144/استعلام-لپ-تاپ-15-اینچی-ایسوس'>استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس  / استعلام , استعلام لپ تاپ 15 اینچی ایسوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101145/استعلام-پرینتر-چاپ-شناسنامه--'>استعلام پرینتر چاپ شناسنامه... / استعلام,استعلام پرینتر چاپ شناسنامه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101146/استعلام-کاغذ-A4-پوشه-و--'>استعلام کاغذ A4، پوشه و ... / استعلام, کاغذ A4، پوشه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101147/مناقصه-حفاری-یک-حلقه-چاه-دورانی'>مناقصه حفاری یک حلقه چاه دورانی / مناصه , مناقصه حفاری یک حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101148/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101149/استعلام-لوازم-برق-صنعتی'>استعلام  لوازم برق صنعتی  / استعلام , استعلام  لوازم برق صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101150/فراخوان-خرید-قطعات-توربین'>فراخوان خرید قطعات توربین / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید قطعات توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101151/استعلام-گاید-وایر-آنژیوگرافی--'>استعلام گاید وایر آنژیوگرافی ... / استعلام , استعلام گاید وایر آنژیوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101152/استعلام-دیتالاگر-دما'>استعلام دیتالاگر دما / استعلام, استعلام دیتالاگر دما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101153/استعلام-گاید-وایر-0-014-آنژیوپلاستی'>استعلام  گاید وایر 0/014 آنژیوپلاستی  / استعلام, گاید وایر 0/014 آنژیوپلاستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101155/استعلام-رفع-نقطه-حادثه-خیز'>استعلام رفع نقطه حادثه خیز / استعلام, استعلام رفع نقطه حادثه خیز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101156/استعلام-ست-توتال--'>استعلام ست توتال... / استعلام, استعلام ست توتال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101157/استعلام-اجرای-طرح-مشارکت-دانش-آموزان-در-سال-تحصیلی-96-97-شهرستان---'>استعلام اجرای طرح مشارکت دانش آموزان در سال تحصیلی 96-97 شهرستان  ... / استعلام, اجرای طرح مشارکت دانش آموزان در سال تحصیلی 96-97...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101158/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دورانی'>استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی / استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101160/استعلام-وسایل-توانبخشی-مخصوص-نابینایان'>استعلام وسایل توانبخشی مخصوص نابینایان  / استعلام,استعلام وسایل توانبخشی مخصوص نابینایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101161/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101162/استعلام-بیمه-شخص-ثالث-75-دستگاه-خودرو'>استعلام بیمه شخص ثالث 75 دستگاه خودرو / استعلام, استعلام بیمه شخص ثالث 75  دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101163/استعلام-دوخت-فرم-اداری-خانم-و-آقا'>استعلام دوخت فرم اداری خانم و آقا / استعلام, استعلام دوخت فرم اداری خانم و آقا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101165/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-ضربهای'>استعلام  حفر دو حلقه چاه ضربهای / استعلام  حفر دو حلقه چاه ضربهای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101166/استعلام-واگذاری-پایگاه-های-سلامت--'>استعلام واگذاری پایگاه های سلامت... / استعلام,استعلام واگذاری پایگاه های سلامت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101168/استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام احیا و مرمت ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101169/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دورانی'>استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی / استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101171/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه'>استعلام حفر دو حلقه چاه / استعلام  حفر دو حلقه چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101172/استعلام-مانومتر-اکسیژن'>استعلام مانومتر اکسیژن / استعلام,استعلام مانومتر اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101173/استعلام-پکیج-الکترولیز-نمک-طعام---'>استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام  ... / استعلام, پکیج الکترولیز نمک طعام  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101174/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دورانی'>استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی / استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101175/استعلام-اسنتنت-دارویی--'>استعلام اسنتنت دارویی.... / استعلام, استعلام اسنتنت دارویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101176/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دورانی'>استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی / استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101177/استعلام-قوطی-MB-خام-CD700-پلاستیکی'>استعلام قوطی MB خام CD700 پلاستیکی / استعلام, استعلام قوطی MB خام CD700 پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101178/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101180/مناقصه-تعمیر-و-بازسازی-قطعات-اصلی-توربین-راستون-TA'>مناقصه تعمیر و بازسازی قطعات اصلی توربین راستون TA / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر و بازسازی قطعات اصلی توربین راستون TA</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101182/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام, استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101183/استعلام-دوره-آموزشی-پیش-از-ازدواج-TOT'>استعلام دوره آموزشی پیش از ازدواج TOT  / استعلام, استعلام دوره آموزشی پیش از ازدواج TOT </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101185/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-دورانی'>استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی / استعلام  حفاری یک حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101186/مناقصه-انجام-امور-نظافت-و-پشتیبانی-ساختمان-اداری'>مناقصه انجام امور نظافت و پشتیبانی ساختمان اداری / مناقصه انجام امور نظافت و پشتیبانی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101187/استعلام-لوازم-یدکی-یدک-کش-سهند'>استعلام لوازم یدکی یدک کش سهند  / استعلام, استعلام لوازم یدکی یدک کش سهند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101188/استعلام-ماهی-شوریده-کامل-پاک-شده'>استعلام ماهی شوریده کامل پاک شده  / استعلام , استعلام ماهی شوریده کامل پاک شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101189/استعلام-کامپیوتر-الی-وان'>استعلام کامپیوتر الی وان / استعلام,استعلام کامپیوتر الی وان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101190/استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام احیا و مرمت ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101191/استعلام-پرینتر-HP2055'>استعلام  پرینتر HP2055 / استعلام, پرینتر HP2055</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101192/استعلام-کمک-به-نگهداری-فرزندان'>استعلام کمک به نگهداری فرزندان / استعلام،استعلام کمک به نگهداری فرزندان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101194/استعلام-تامین-برق--'>استعلام تامین برق... / استعلام, استعلام تامین برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101196/استعلام-لوازم-جوشکاری'>استعلام لوازم جوشکاری / استعلام , استعلام لوازم جوشکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101199/استعلاماحیا-و-مرمت-قنوات--'>استعلاماحیا و مرمت قنوات ... / استعلام, احیا و مرمت قنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101200/استعلام-پانل-ساندویچی-و--'>استعلام پانل ساندویچی  و ... / استعلام, استعلام پانل ساندویچی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101202/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-دورانی'>استعلام  حفر دو حلقه چاه دورانی / استعلام , استعلام  حفر دو حلقه چاه دورانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101203/مناقصه-انجام-خدمات-مراقبت-دستگاه-بهره-برداری-مخازن-استراتژیک--'>مناقصه انجام خدمات مراقبت دستگاه بهره برداری، مخازن استراتژیک... / مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مراقبت دستگاه بهره برداری، مخازن استراتژیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101205/استعلام-کاغذ-A4-و-کاغذ-A5'>استعلام کاغذ A4 و کاغذ A5 / استعلام, کاغذ A4 و A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101206/استعلام-واگذاری-تسهیلات-زایمانی'>استعلام واگذاری تسهیلات زایمانی / استعلام واگذاری تسهیلات زایمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101207/استعلام-اجاره-خودرو-سواری-به-همراه-راننده'>استعلام اجاره خودرو سواری به همراه راننده  / استعلام ,استعلام اجاره خودرو سواری به همراه راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101208/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-ضربه-ای'>استعلام  حفر دو حلقه چاه ضربه ای  / استعلام , استعلام  حفر دو حلقه چاه ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101209/مناقصه-امورحفاظتی-و-نگهبانی'>مناقصه امورحفاظتی و نگهبانی  / مناقصه ، مناقصه امورحفاظتی و نگهبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101210/اصلاحیه-مناقصه-واگذاری-خدمات-عمومی'>اصلاحیه مناقصه واگذاری خدمات عمومی  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101211/استعلام-لوله-فولادی--'>استعلام  لوله  فولادی ... / استعلام , استعلام  لوله  فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101213/استعلام-بست-پلاستیکی--'>استعلام بست پلاستیکی... / استعلام, استعلام بست پلاستیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101214/استعلام-فیلتر-آنالایزر-ایستگاه-سنجش-آلودگی-هوا'>استعلام  فیلتر آنالایزر ایستگاه سنجش آلودگی هوا  / استعلام, فیلتر آنالایزر ایستگاه سنجش آلودگی هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101215/استعلام-اقلام-پرج-ربات-های-آستری'>استعلام اقلام پرج ربات های آستری / استعلام , استعلام اقلام پرج ربات های آستری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101216/استعلام-ساخت-لیک-آف-والو-به-همراه-نقشه'>استعلام ساخت لیک آف والو به همراه نقشه / استعلام, استعلام ساخت لیک آف والو به همراه نقشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101217/استعلام-حفاری-یک-حلقه-چاه-بابت-جابجایی-چاه'>استعلام  حفاری یک حلقه چاه بابت جابجایی چاه  / استعلام , استعلام  حفاری یک حلقه چاه بابت جابجایی چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101218/استعلام-ویزیت-دوره-ای-کارکنان-امور-مالیاتی'>استعلام ویزیت دوره ای کارکنان امور مالیاتی / استعلام , استعلام ویزیت دوره ای کارکنان امور مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101219/استعلام-الکتروگیربکس-sew-اورجینال'>استعلام الکتروگیربکس sew اورجینال / استعلام الکتروگیربکس sew اورجینال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101220/استعلام-تکمیل-شبکه-برق-مسکن-مهر--'>استعلام تکمیل شبکه برق مسکن مهر ... / استعلام, تکمیل شبکه برق مسکن مهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101221/استعلام-تکمیل-احداث-ساختمان'>استعلام تکمیل احداث ساختمان / استعلام ,استعلام تکمیل احداث ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101223/استعلام-خرید-اقلام-موتورخانه--'>استعلام خرید اقلام موتورخانه... / استعلام,استعلام خرید اقلام موتورخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101224/استعلام-دو-حلقه-چاه-ضربه-ای'>استعلام  دو حلقه چاه ضربه ای  / استعلام , استعلام  دو حلقه چاه ضربه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101225/استعلام-تکمیل-شبکه-گاز--'>استعلام تکمیل شبکه گاز ... / استعلام , استعلام تکمیل شبکه گاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101226/استعلام-نقشه-برداری-و-توپوگرافی--'>استعلام نقشه برداری و توپوگرافی ... / استعلام, استعلام نقشه برداری و توپوگرافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101227/تجدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'> تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز     / آگهی مناقصه,  تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101228/استعلام-حفر-دو-حلقه-چاه-ضربه-ای'>استعلام  حفر دو حلقه چاه ضربه ای  / استعلام , استعلام  دو حلقه چاه ضربه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101229/استعلام-اجاره-محل--طراحی--چاپ-و-نصب-بنرهای-اطلاع-رسانی'>استعلام اجاره محل ، طراحی ، چاپ و نصب بنرهای اطلاع رسانی / استعلام , استعلام اجاره محل ، طراحی ، چاپ و نصب بنرهای اطلاع رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101230/استعلام-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب-اداره-امور-مالیاتی'>استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب اداره امور مالیاتی / استعلام , استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب اداره امور مالیاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101231/استعلام-چاپ-فرم-های-مورد-استفاده'>استعلام چاپ فرم های مورد استفاده  / استعلام , استعلام چاپ فرم های مورد استفاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101232/مناقصه-تکمیل-مراکز-آموزش-فنی-و-حفه-ای'>مناقصه تکمیل مراکز آموزش فنی و حفه ای / مناقصه , مناقصه تکمیل مراکز آموزش فنی و حفه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101233/استعلام-yealink-t21p-ip-phone'>استعلام yealink t21p ip phone / استعلام, استعلام yealink t21p ip phone</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101234/استعلام-لوازم-بهداشتی'>استعلام لوازم بهداشتی  / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101236/استعلام-گیت-شیشه-ای-ولیچر-رو--'>استعلام گیت شیشه ای ولیچر رو ... / استعلام , استعلام گیت شیشه ای ولیچر رو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101237/استعلام-داروی-گیاهی--'>استعلام داروی گیاهی ... / استعلام, استعلام داروی گیاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101238/استعلام-تجهیزات-بال-غربی-مرکز-داده'>استعلام تجهیزات بال غربی مرکز داده / استعلام, استعلام تجهیزات بال غربی مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101239/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی-گیاه-پزشکی'>استعلام خرید خدمات کارشناسی گیاه پزشکی / استعلام , استعلام خرید خدمات کارشناسی گیاه پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101240/استعلام-بال-ترانسفر-'>استعلام بال ترانسفر.. / استعلام , استعلام بال ترانسفر..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101241/استعلام-آبرسانی-سیار-به-روستاهای-شهرستان-چابهار'>استعلام آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان چابهار  / استعلام آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان چابهار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101242/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام, استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101243/استعلام-وسایل-کمک-بینایی'>استعلام وسایل کمک بینایی / استعلام, استعلام وسایل کمک بینایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101244/استعلام-خرید-دستگاه-سنجش-شنوایی--'>استعلام خرید دستگاه سنجش شنوایی... / استعلام , استعلام خرید دستگاه سنجش شنوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101245/استعلام-پشتیبانی-از-شبکه-وایرلس'>استعلام پشتیبانی از شبکه وایرلس / استعلام پشتیبانی از شبکه وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101246/استعلام-لوله'>استعلام لوله / استعلام, استعلام لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101247/استعلام-تامین-4-دستگاه-خودرو-سواری--'>استعلام تامین 4 دستگاه خودرو سواری... / استعلام,استعلام تامین 4 دستگاه خودرو سواری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101248/استعلام-کامپیوتر-اسمبل-شده-با-ویندوز-7'>استعلام  کامپیوتر اسمبل شده با ویندوز 7  / استعلام ,استعلام  کامپیوتر اسمبل شده با ویندوز 7 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101249/استعلام-7000-بسته-پوشینه'>استعلام  7000 بسته پوشینه  / استعلام, استعلام  7000 بسته پوشینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101250/استعلام-100-دستگاه-ویلچر-حمام'>استعلام  100 دستگاه ویلچر حمام  / استعلام, استعلام  100 دستگاه ویلچر حمام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101251/استعلام-ایزوگام--'>استعلام ایزوگام ... / استعلام , استعلام ایزوگام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101252/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام اتوماسیون بیسیم / استعلام، استعلام اتوماسیون بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101253/استعلام-لوازم-دامپزشکی'>استعلام لوازم دامپزشکی / استعلام,استعلام لوازم دامپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101254/استعلام-شیلنگ-هیدرولیک-دو-سر-مهره'>استعلام شیلنگ هیدرولیک دو سر مهره / استعلام , استعلام شیلنگ هیدرولیک دو سر مهره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101255/استعلام-دستگاه-چند-کاره-کپی-و-پرینتر'>استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر  / استعلام, استعلام دستگاه چند کاره کپی و پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101256/استعلام-عملیات-ساختمانی'>استعلام عملیات ساختمانی  / استعلام عملیات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101257/استعلام-سمعک-پشت-گوشی'>استعلام سمعک پشت گوشی / استعلام,استعلام سمعک پشت گوشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101258/فراخوان-استعلام-انجام-امور-چاپ-و-تکثیر'>فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر  / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام انجام امور چاپ و تکثیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101259/استعلام-ضربه-گیر--'>استعلام ضربه گیر ... / استعلام , استعلام ضربه گیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101260/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر-روستای--'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ... / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101261/استعلام-تجهیزات-و-لوازم-مصرفی-دندانپزشکی'>استعلام تجهیزات و لوازم مصرفی دندانپزشکی / استعلام, استعلام تجهیزات و لوازم مصرفی دندانپزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101262/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام, استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101263/استعلام-طرح-پژوهشی-با-موضوع-تحلیل-و-بررسی-رشد-اقتصادی'>استعلام طرح پژوهشی با موضوع تحلیل و بررسی رشد اقتصادی  / استعلام, استعلام طرح پژوهشی با موضوع تحلیل و بررسی رشد اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101264/استعلام-خرید-تجهیزات-خانه-ورزش-و--'>استعلام خرید تجهیزات خانه ورزش و... / استعلام , استعلام خرید تجهیزات خانه ورزش و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101265/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار  / استعلام آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101266/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار  / استعلام ، استعلام آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101267/استعلام-آبسلانگ-پزشکی--'>استعلام آبسلانگ پزشکی ... / استعلام , استعلام آبسلانگ پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101268/مناقصه-پشتیبانی-از-سامانه-ایستگاه-های-مکانیزه-فروش-آب-تانکری'>مناقصه  پشتیبانی از سامانه ایستگاه های مکانیزه فروش آب تانکری  / مناقصه ,مناقصه  پشتیبانی از سامانه ایستگاه های مکانیزه فروش آب تانکری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101269/استعلام-سیم-برق-افشان'>استعلام سیم برق افشان / استعلام, استعلام سیم برق افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101270/استعلام-تعداد-4-دستگاه-خودرو-استیجاری--'>استعلام تعداد 4 دستگاه خودرو استیجاری... / استعلام , استعلام تعداد 4 دستگاه خودرو استیجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101271/استعلام-آواربرداری---'>استعلام آواربرداری  ... / استعلام, استعلام  آواربرداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101272/استعلام-فلش-مموری'>استعلام فلش مموری / استعلام, استعلام فلش مموری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101273/فراخوان-ارزیابی-کیفی-پیمانکاران-جهت-ساخت-تجهیز-و-نگهداری-تصفیه-خانه'>فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت ساخت، تجهیز و نگهداری تصفیه خانه  / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت ساخت، تجهیز و نگهداری تصفیه خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101274/مناقصه--مناقصه-اجرای-پیاده-رو-سازی-و-پازل-گذاری'>مناقصه , مناقصه اجرای پیاده رو سازی و پازل گذاری / مناقصه اجرای پیاده رو سازی و پازل گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101275/استعلام-مربی-دارت'>استعلام مربی دارت / استعلام , استعلام مربی دارات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101276/تجدید-مناقصه-خرید-اتصالات-برای-خط-انتقال-از-مخزن'>تجدید مناقصه خرید اتصالات برای خط انتقال از مخزن  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید اتصالات برای خط انتقال از مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101277/استعلام-گاید-وایر-هیدروفیلیک-0-035'>استعلام گاید وایر هیدروفیلیک 0.035 / استعلام , استعلام گاید وایر هیدروفیلیک 0.035</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101278/استعلام-کناره-قالی-به-عرض-2-متر'>استعلام کناره قالی به عرض 2 متر / استعلام, استعلام کناره قالی به عرض 2 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101279/استعلام-رایانه-همراه'>استعلام رایانه همراه / استعلام , استعلام رایانه همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101280/استعلام-گاید-وایر-0-035-180-سانتی-متری'>استعلام  گاید وایر 0/035 180 سانتی متری  / استعلام,  استعلام گاید وایر 0/035 180 سانتی متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101281/استعلام-برنج--'>استعلام برنج... / استعلام , استعلام برنج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101282/استعلام-خرید-روغن-ترانسفورماتور'>استعلام خرید روغن ترانسفورماتور  / استعلام خرید روغن ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101283/مناقصه-توسعه-و-پشتیبانی-سیستم-جامع-نرم-افزار'>مناقصه توسعه و پشتیبانی سیستم جامع نرم افزار / مناقصه , مناقصه توسعه و پشتیبانی سیستم جامع نرم افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101284/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101285/استعلام-تخریب-حمل-نخاله-موجود-به-خارج-از-کارگاه'>استعلام تخریب، حمل نخاله موجود به خارج از کارگاه  / استعلام , استعلام تخریب، حمل نخاله موجود به خارج از کارگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101286/استعلام-روغن-مایع-لادن'>استعلام روغن مایع لادن  / استعلام, روغن مایع لادن مصرف خانوار حلب 16 کیلوگرم خالص </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101287/استعلام-راهبند-ریلی--'>استعلام راهبند ریلی... / استعلام,استعلام راهبند ریلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101288/استعلام-نیروی-مسلح-در-گشتهای-حفاظتی'>استعلام نیروی مسلح در گشتهای حفاظتی / استعلام, استعلام نیروی مسلح در گشتهای حفاظتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101289/استعلام-سیم-افشان'>استعلام سیم افشان  / استعلام, استعلام سیم افشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101290/استعلام-مبدل-شبکه-رایانه'>استعلام مبدل شبکه رایانه  / استعلام, استعلام مبدل شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101291/استعلام-احیاء-و-مرمت-فنوات--'>استعلام احیاء و مرمت فنوات ... / استعلام, استعلام احیاء و مرمت فنوات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101292/استعلام-بازرسی-از-تجهیزات-زمین-شهربازی'>استعلام بازرسی از تجهیزات زمین شهربازی / استعلام , استعلام بازرسی از تجهیزات زمین شهربازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101293/مناقصه-خرید-نرم-افزار-پیاده-سازی-سیستم-مدیریت-یکپارچه'>مناقصه خرید نرم افزار پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه     / مناقصه , مناقصه خرید نرم افزار پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101294/استعلام-ساخت-سردر-مهمانشر-ویژه-اتباع-خارجی'>استعلام ساخت سردر مهمانشر ویژه اتباع خارجی / استعلام,استعلام ساخت سردر مهمانشر ویژه اتباع خارجی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101295/استعلام-هارد-اکسترنال-2-ترابایت'>استعلام هارد اکسترنال 2 ترابایت / استعلام  , استعلام هارد اکسترنال 2 ترابایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101296/استعلام-تعدادی-لباس-فرم-و-متعلقات--'>استعلام تعدادی لباس فرم و متعلقات... / استعلام, استعلام تعدادی لباس فرم و متعلقات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101297/استعلام-احیا-و-مرمت--'>استعلام احیا و مرمت ... / استعلام , استعلام احیا و مرمت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101298/مناقصه-واگذاری-خدمات-نگهداری-فضاهای-جدیدالاحداث'>مناقصه واگذاری خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101299/استعلام-خرید-بیمه-نامه'>استعلام خرید بیمه نامه  / استعلام, استعلام خرید بیمه نامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101300/استعلام-CISCO-CATALYST-2960G--48-TC-L'>استعلام CISCO CATALYST 2960G - 48 TC -L  / استعلام , استعلام CISCO CATALYST 2960G - 48 TC -L </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101301/استعلام-بلور-فن-کولر-گازی--'>استعلام بلور فن کولر گازی... / استعلام, استعلام بلور فن کولر گازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101302/استعلام-اتوماسیون-بیسیم'>استعلام  اتوماسیون بیسیم / استعلام  اتوماسیون بیسیم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101303/استعلام-پرینتر-پروژکتور-و-هارد'>استعلام پرینتر، پروژکتور و هارد  / استعلام , استعلام پرینتر، پروژکتور و هارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101304/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101305/استعلام-HTMI-اسپلیتر-1-به-8-H'>استعلام  HTMI اسپلیتر 1 به 8 H  / استعلام, استعلام  HTMI اسپلیتر 1 به 8 H </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101306/استعلام-لوازم-مهندسی--'>استعلام لوازم مهندسی... / استعلام,استعلام لوازم مهندسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101307/استعلام-پنیر--'>استعلام پنیر ... / استعلام , استعلام پنیر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101308/استعلام-چاپگر-HP'>استعلام چاپگر HP  / استعلام, استعلام چاپگر HP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101309/استعلام-پروتز-ارتوپدی-مفصل-زانو'>استعلام پروتز ارتوپدی مفصل زانو  / استعلام , استعلام پروتز ارتوپدی مفصل زانو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101310/مناقصه-خرید-اقلام-برقی-ایستگاه-پمپاژ-میشاخور'>مناقصه خرید اقلام برقی ایستگاه پمپاژ میشاخور / مناقصه, مناقصه خرید اقلام برقی ایستگاه پمپاژ میشاخور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101311/استعلام-تلفن-بی-سیم--کابل-شبکه-و--'>استعلام  تلفن بی سیم ، کابل شبکه و ...  / استعلام,استعلام  تلفن بی سیم ، کابل شبکه و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101312/استعلام-مربی-فوتسال'>استعلام مربی فوتسال / استعلام, استعلام مربی فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101313/استعلام-کولر-گازی-24000-اینورتر'>استعلام کولر گازی 24000 اینورتر  / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 اینورتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101314/استعلام-Hard-SATA-WD-blxck-Edition-4-TB'>استعلام  Hard SATA WD blxck Edition 4 TB / استعلام , استعلام  Hard SATA WD blxck Edition 4 TB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101315/استعلام-اینترنت-اختصاصی-یک-ساله-4MB-S-وایرلس'>استعلام  اینترنت اختصاصی یک ساله  4MB/S  وایرلس / استعلام, استعلام  اینترنت اختصاصی یک ساله  4MB/S  وایرلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101316/ستعلام-تخریب-خاک-برداری-لوله-کشی-تخریب-سقف--'>ستعلام تخریب خاک برداری لوله کشی تخریب سقف ... / استعلام, ستعلام تخریب خاک برداری لوله کشی تخریب سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101317/استعلام-ثبت-فراخوان-همایش-مددکاری'>استعلام ثبت فراخوان همایش مددکاری / استعلام, استعلام ثبت فراخوان همایش مددکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101318/استعلام-خدمات-کارشناسی-طرح-حفظ-نباتات'>استعلام  خدمات کارشناسی طرح حفظ نباتات / استعلام  خدمات کارشناسی طرح حفظ نباتات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101319/استعلام-دیوارکوب--'>استعلام دیوارکوب ... / استعلام , استعلام دیوارکوب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101320/استعلام-خرید-2-عدد-ram-hp-ddr2-4gig--'>استعلام خرید 2 عدد ram hp ddr2 4gig ... / استعلام , استعلام خرید 2 عدد ram hp ddr2 4gig ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101321/استعلام-بیمه-آتش-سوزی'>استعلام  بیمه آتش سوزی / استعلام, استعلام  بیمه آتش سوزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101322/استعلام-تعمیرات-و-بهینه-سازی--'>استعلام تعمیرات و بهینه سازی... / استعلام,استعلام تعمیرات و بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101323/استعلام-مربی-یوگا-بانوان'>استعلام مربی یوگا بانوان  / استعلام, استعلام مربی یوگا بانوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101324/فراخوان-مناقصه-خرید--حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-سامانه-نظارت-تصویری'>فراخوان مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید ، حمل و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101325/استعلام-دستمال-کاغذی'>استعلام دستمال کاغذی / استعلام , استعلام دستمال کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101326/استعلام-هارد-HP-DLE80-G5'>استعلام هارد HP DLE80 G5 / استعلام , استعلام هارد HP DLE80 G5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101327/استعلام-خرید-دو-دستگاه-پرینتر-لیزری'>استعلام خرید دو دستگاه پرینتر لیزری  / استعلام, استعلام خرید دو دستگاه پرینتر لیزری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101328/استعلام-مربی-دروازیان-فوتسال'>استعلام مربی دروازیان فوتسال / استعلام, استعلام مربی دروازیان فوتسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101329/استعلام-شن-ریزی-جاده-بین-مزارع-خلیل-شهر'>استعلام شن ریزی جاده بین مزارع خلیل شهر / استعلام شن ریزی جاده بین مزارع خلیل شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101330/استعلام-پیاده-رو-سازی-با-پازل'>استعلام  پیاده رو سازی با پازل  / استعلام, پیاده رو سازی با پازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101331/استعلام-مونیتور-رومیزی-جهت-سالن-کنفرانس'>استعلام مونیتور  رومیزی جهت سالن کنفرانس / استعلام , استعلام مونیتور  رومیزی جهت سالن کنفرانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101332/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101333/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام,استعلام  مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101334/استعلام-دستگاه-اولترا-فریزر-ایستاده'>استعلام دستگاه اولترا فریزر ایستاده  / استعلام, استعلام دستگاه اولترا فریزر ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101335/استعلام-تابلو-برق-اندازه-گیری-غیر-مستقیم-بارانی'>استعلام  تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی / استعلام, استعلام  تابلو برق اندازه گیری غیر مستقیم بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101336/استعلام-خرید-زونکن-آویزی-اداری'>استعلام خرید زونکن آویزی اداری / استعلام , استعلام خرید زونکن آویزی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101337/مناقصه-اجرای-10-000-متر-مربع-اسکلت-بتنی'>مناقصه اجرای 10.000 متر مربع اسکلت بتنی  / مناقصه, مناقصه اجرای 10.000 متر مربع اسکلت بتنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101338/استعلام-پک-جهت-استفاده-در-تصفیه-خانه'>استعلام پک جهت استفاده در تصفیه خانه / استعلام , استعلام پک جهت استفاده در تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101339/استعلام-ویلچر'>استعلام ویلچر / استعلام, استعلام ویلچر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101340/استعلام-راهبند-اهرمی--راهبند-زنجیری'>استعلام  راهبند اهرمی - راهبند زنجیری / استعلام,  راهبند اهرمی - راهبند زنجیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101341/استعلام-مواد-شیمیایی'>استعلام مواد شیمیایی / استعلام, استعلام مواد شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101342/استعلام-صندلی-کنفرانسی-پایه-ثابت--'>استعلام صندلی کنفرانسی پایه ثابت.... / استعلام , استعلام صندلی کنفرانسی پایه ثابت....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101343/استعلام-پودر-دیسکلر'>استعلام پودر دیسکلر / استعلام, استعلام پودر دیسکلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101344/استعلام-شیر-شناوری-هیدرومکانیکی--'>استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی... / استعلام,استعلام شیر شناوری هیدرومکانیکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101345/مناقصه-واگذاری-امور-نظافتی-و-رفت-و-روب-جمع-آوری-زباله'>مناقصه واگذاری امور نظافتی و رفت و روب، جمع آوری زباله / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور نظافتی و رفت و روب، جمع آوری زباله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101346/استعلام-فولی'>استعلام فولی / استعلام, استعلام فولی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101347/استعلام-تهیه-و-اجرای-آسفالت-معابر'>استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر / استعلام , استعلام تهیه و اجرای آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101348/استعلام-چای-جهان-مجلسی'>استعلام چای جهان مجلسی  / استعلام , استعلام چای جهان مجلسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101349/استعلام-قطعات-دستگاه-اتمیک'>استعلام قطعات دستگاه اتمیک / استعلام, استعلام قطعات دستگاه اتمیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101350/استعلام-خرید-بیمه-نامه-مسئول-فنی--'>استعلام خرید بیمه نامه مسئول فنی ... / استعلام, استعلام خرید بیمه نامه مسئول فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101351/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  احیا و مرمت قنات  / استعلام, احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101352/استعلام-مربی-والیبال'>استعلام مربی والیبال / استعلام, استعلام مربی والیبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101353/استعلام-نظارت-بر-تاسیسات-گردشگری'>استعلام نظارت بر تاسیسات گردشگری / استعلام, استعلام نظارت بر تاسیسات گردشگری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101354/استعلام-تجهیزات-آموزشی-کارگاه-رایانه---'>استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه رایانه .... / استعلام , استعلام تجهیزات آموزشی کارگاه رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101355/استعلام-لوازم-برق-ساختمان'>استعلام  لوازم برق ساختمان  / استعلام, لوازم برق ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101356/استعلام-نلاتون'>استعلام  نلاتون  / استعلام  نلاتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101357/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام , استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101358/استعلام-لوبیا-قرمز-فله-ایرانی-درجه-یک'>استعلام لوبیا قرمز فله ایرانی درجه یک  / استعلام, استعلام لوبیا قرمز فله ایرانی درجه یک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101359/استعلام-هورمن-PMSG'>استعلام هورمن PMSG  / استعلام, استعلام چای جهان مجلسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101360/استعلام-انجام-عملیات-نگهداری-راههای-سطح-حوزه-استحفاظی'>استعلام انجام عملیات نگهداری راههای سطح حوزه استحفاظی / استعلام , استعلام انجام عملیات نگهداری راههای سطح حوزه استحفاظی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101361/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات / استعلام , استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101362/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات / استعلام , استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101363/استعلام-نقاشی-ساختمان--'>استعلام نقاشی ساختمان... / استعلام, استعلام نقاشی ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101364/استعلام-لوازم-التحریر---'>استعلام لوازم التحریر .... / استعلام , استعلام لوازم التحریر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101365/استعلام-ست-برقگیر'>استعلام ست برقگیر  / استعلام, استعلام ست برقگیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101366/استعلام-ابرسانی-سیار-به-روستاها--'>استعلام ابرسانی سیار به روستاها... / استعلام, استعلام ابرسانی سیار به روستاها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101367/استعلام-خرید-تجهیزات-کتابخانه-های-عمومی'>استعلام خرید تجهیزات کتابخانه های عمومی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کتابخانه های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101368/استعلام-گاید-وایر-0-014-آنژیوپلاستی-PILOT-50'>استعلام  گاید وایر 0/014 آنژیوپلاستی PILOT 50  / استعلام, استعلام  گاید وایر 0/014 آنژیوپلاستی PILOT 50 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101369/استعلام-ساخت-دیواره-و-مقطع-کنترل-ایستگاه-آب--'>استعلام ساخت دیواره و مقطع کنترل ایستگاه آب ... / استعلام, ساخت دیواره و مقطع کنترل ایستگاه آب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101370/استعلام-مربی-شنا'>استعلام مربی  شنا  / استعلام, استعلام مربی  شنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101371/استعلام-یراق-آلات'>استعلام یراق آلات / استعلام,استعلام یراق آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101372/استعلام-ارائه-خدمات-تخصصی-و-امور-اجرایی'>استعلام ارائه خدمات تخصصی و امور اجرایی / استعلام، استعلام ارائه خدمات تخصصی و امور اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101373/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی-گیاه-پزشکی'>استعلام خرید خدمات کارشناسی گیاه پزشکی / استعلام , استعلام خرید خدمات کارشناسی گیاه پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101374/استعلام-لوازم-یدکی-اتومبیل-سواری'>استعلام  لوازم یدکی اتومبیل سواری / استعلام, استعلام  لوازم یدکی اتومبیل سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101375/استعلام-سخت-افزار'>استعلام سخت افزار  / استعلام , استعلام سخت افزار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101376/استعلام-مربی-والیبال'>استعلام مربی والیبال / استعلام, استعلام مربی والیبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101377/استعلام-خرید-ابزارآلات'>استعلام خرید ابزارآلات / استعلام , استعلام خرید ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101378/استعلام-کاندوم-شیت'>استعلام کاندوم شیت / استعلام استعلام کاندوم شیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101379/مناقصه-تعویض-لوله-های-اسیدی-و-بافت-کلاف--'>مناقصه تعویض لوله های اسیدی و بافت کلاف.... / مناقصه , مناقصه تعویض لوله های اسیدی و بافت کلاف....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101380/استعلام-تامین-مصالح-مربوط-به-سنگفرش-پارک---'>استعلام تامین مصالح مربوط به سنگفرش پارک  ... / استعلام, تامین مصالح مربوط به سنگفرش پارک  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101381/استعلام-ساخت-و-نصب-6-عدد-پایه-بنر'>استعلام ساخت و نصب 6 عدد پایه بنر / استعلام , استعلام ساخت و نصب 6 عدد پایه بنر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101382/استعلام-14-دستگاه-خودروی-سواری'>استعلام 14 دستگاه خودروی سواری  / استعلام, استعلام 14 دستگاه خودروی سواری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101383/استعلام-آبرسانی--'>استعلام آبرسانی ... / استعلام , استعلام آبرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101384/استعلام-گاروخونگیری'>استعلام گاروخونگیری / استعلام , استعلام گاروخونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101385/استعلام-پمپ-کابل'>استعلام پمپ، کابل  / استعلام, استعلام پمپ، کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101386/استعلام-درخواست-آسفالت'>استعلام درخواست آسفالت / استعلام , استعلام درخواست آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101387/استعلام-امور-تاسیسات-پزشکی-قانونی'>استعلام امور تاسیسات پزشکی قانونی  / استعلام, استعلام امور تاسیسات پزشکی قانونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101388/استعلام-گوشی-آی-پی-فون-گرند-استریم-GXP1610'>استعلام گوشی آی پی فون گرند استریم GXP1610 / استعلام, استعلام گوشی آی پی فون گرند استریم GXP1610</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101389/استعلام-تجهیزات-الکترونیکی-(صوتی)'>استعلام تجهیزات الکترونیکی (صوتی)  / استعلام, استعلام تجهیزات الکترونیکی (صوتی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101390/استعلام-4-چرخ-5-12-ترمز-دار-صفحه-MDF-با-روکش-ملامینه'>استعلام 4 چرخ 5/12 ترمز دار صفحه MDF  با روکش ملامینه / استعلام , استعلام 4 چرخ 5/12 ترمز دار صفحه MDF  با روکش ملامینه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101391/استعلام-روتر-سیسکو--گوشی-تلفن-D-TS-IP-BASED'>استعلام روتر سیسکو ، گوشی تلفن D TS-IP BASED / استعلام, روتر سیسکو ، گوشی تلفن D TS-IP BASED</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101392/استعلام-fortigate-fg-800'>استعلام fortigate fg 800 / استعلام , استعلام fortigate fg 800</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101393/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام , استعلام آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101394/استعلام-فوتبال-دستی'>استعلام فوتبال دستی / استعلام، استعلام فوتبال دستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101395/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار  / استعلام ، استعلام آبرسانی سیار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101396/استعلام-خازن--'>استعلام خازن... / استعلام, استعلام خازن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101397/استعلام-دستگاه-اتو-کلا-سازگر'>استعلام دستگاه اتو کلا سازگر / استعلام, استعلام دستگاه اتو کلا سازگر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101398/استعلام-ورق-فلزی-سیاه-پانچی'>استعلام ورق فلزی سیاه پانچی  / استعلام, استعلام ورق فلزی سیاه پانچی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101399/استعلام-یو-پی-اس'>استعلام یو پی اس / استعلام, استعلام یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101400/استعلام-اجرای-لایروبی-و-مرمت-قنات'>استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات / استعلام , استعلام اجرای لایروبی و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101401/استعلام-خرید-سنگ-تراورتن-و-گرانیت'>استعلام خرید سنگ تراورتن و گرانیت  / استعلام خرید سنگ تراورتن و گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101402/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام , استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101404/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام، استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101405/استعلام-خرید-معرف-های-دستگاه-فتومتر'>استعلام خرید معرف های دستگاه فتومتر / استعلام , استعلام خرید معرف های دستگاه فتومتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101406/استعلام-دستگاه-ردیاب-GPS'>استعلام دستگاه ردیاب GPS / استعلام, دستگاه ردیاب GPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101407/استعلام-تشک-مواج'>استعلام تشک مواج / استعلام ,استعلام تشک مواج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101408/استعلام-تجهیزات-آموزشی-مورد-نیاز-کارگاه-تاسیسات'>استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه تاسیسات  / استعلام ,استعلام تجهیزات آموزشی مورد نیاز کارگاه تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101409/استعلام-اجرای-طرح-هادی-روستای--'>استعلام اجرای طرح هادی روستای ... / استعلام, استعلام اجرای طرح هادی روستای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101410/استعلام-کولر-گازی-24000--'>استعلام کولر گازی 24000 ... / استعلام, استعلام کولر گازی 24000 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101411/استعلام-زونکن-اداری-طبق-به-پیوست'>استعلام زونکن اداری طبق به پیوست / استعلام , استعلام زونکن اداری طبق به پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101412/استعلام-انواع-کاتریج'>استعلام انواع کاتریج  / استعلام , استعلام  انواع کاتریج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101413/استعلام-تهیه-رنگ-سرد-ترافیکی-زرد-به-همراه-تینر'>استعلام  تهیه رنگ سرد ترافیکی زرد به همراه تینر  / استعلام, اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101414/استعلام-کارگاه-پیشگیری-از-ایدز'>استعلام کارگاه پیشگیری از ایدز / استعلام , استعلام کارگاه پیشگیری از ایدز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101415/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ، استعلام لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101416/استعلامmikro-tik-vvr1009-7g-1c-1s'>استعلامmikro tik vvr1009-7g-1c-1s  / استعلام، استعلام mikro tik vvr1009-7g-1c-1s </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101417/استعلام-دستگاه-کنترلر-و--'>استعلام دستگاه کنترلر  و .. / استعلام, دستگاه کنترلر  و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101418/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی  / استعلام، استعلام مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101419/استعلام-محصور-نمودن-زمین'>استعلام محصور نمودن زمین  / استعلام , استعلام محصور نمودن زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101420/استعلام-تعداد-9-عدد-کیس-و-9-عدد-مانیتور'>استعلام  تعداد 9 عدد کیس و 9 عدد مانیتور  / استعلام, استعلام  تعداد 9 عدد کیس و 9 عدد مانیتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101421/استعلاام-اقلام-ورزشی--'>استعلاام اقلام ورزشی ... / استعلام , استعلاام اقلام ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101422/استعلام-شناسایی-و-اولویت-بندی--'>استعلام شناسایی و اولویت بندی ... / استعلام,استعلام شناسایی و اولویت بندی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101423/استعلام-لوازم-PLC'>استعلام لوازم PLC / استعلام ,استعلام لوازم PLC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101424/استعلام-ابزارآلات'>استعلام ابزارآلات / استعلام, استعلام ابزارآلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101425/استعلام-ماده-تزریقی-دیگ-بخار-ultraheat-28344'>استعلام ماده تزریقی دیگ بخار ultraheat 28344   / استعلام، استعلام ماده تزریقی دیگ بخار ultraheat 28344  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101426/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام، استعلام سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101427/استعلام-آبرسانی-سیار-به-روستاهای--'>استعلام  آبرسانی سیار به روستاهای ... / استعلام , آبرسانی سیار به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101428/استعلام-مربی-شنا-جهت-آقایان-کارمند'>استعلام مربی شنا جهت آقایان کارمند / استعلام , استعلام مربی شنا جهت آقایان کارمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101429/استعلام-دستگاه-الکتروشوک--'>استعلام دستگاه الکتروشوک... / استعلام, استعلام دستگاه الکتروشوک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101430/استعلام-اینفلیتور-به-همراه-وای-کانکتور'>استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور  / استعلام ، استعلام اینفلیتور به همراه وای کانکتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101431/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته / استعلام , استعلام قند شکسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101432/استعلام-قطعات-کامپیوتری'>استعلام قطعات کامپیوتری  / استعلام, استعلام قطعات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101433/استعلام-چای-دو-غزال'>استعلام چای دو غزال  / استعلام چای دو غزال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101434/استعلام-قطعات-تلفن-همراه'>استعلام قطعات تلفن همراه    / استعلام، استعلام قطعات تلفن همراه   </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101435/استعلام-معاینه-(ویزیت)-اهداکنندگان-خون'>استعلام معاینه (ویزیت) اهداکنندگان خون / استعلام ، استعلام معاینه (ویزیت) اهداکنندگان خون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101436/استعلام-شیرآلات-بهداشتی'>استعلام شیرآلات بهداشتی  / استعلام , استعلام شیرآلات بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101437/استعلام-سایر-آموزش-ها--'>استعلام سایر آموزش ها ... / استعلام , استعلام سایر آموزش ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101438/استعلام-عملیات-تکمیل-و-بهسازی-طبقه-اول-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>استعلام عملیات تکمیل و بهسازی طبقه اول مجتمع فرهنگی و هنری / استعلام, عملیات تکمیل و بهسازی طبقه اول مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101439/استعلام-برگزاری-نمایشگاه-و-جشنواره-و-تبلیغات-گردشگری'>استعلام برگزاری نمایشگاه و جشنواره و تبلیغات گردشگری  / استعلام , استعلام برگزاری نمایشگاه و جشنواره و تبلیغات گردشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101440/استعلام-کاغذ-تحریر'>استعلام کاغذ تحریر  / استعلام, استعلام کاغذ تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101441/استعلام-لوازم-خانگی--'>استعلام لوازم خانگی ... / استعلام, استعلام لوازم خانگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101442/استعلام-مرمت-بخشی-از-بنای-حمام--'>استعلام مرمت بخشی از بنای حمام... / استعلام,استعلام مرمت بخشی از بنای حمام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101443/استعلام-آبرسانی-سیار'>استعلام آبرسانی سیار / استعلام , استعلام آبرسانی سیار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101444/استعلام-مربی-بدنساز-جهت-آقایان'>استعلام مربی بدنساز جهت آقایان / استعلام , استعلام مربی بدنساز آقایان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101446/استعلام-پرینتر'>استعلام پرینتر  / استعلام , استعلام پرینتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101447/مناقصه-اجرای-عملیات-نیرورسانی'>مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی  / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101448/استعلام-دستگاه-UPS'>استعلام دستگاه UPS  / استعلام, دستگاه UPS </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101449/استعلام-فعالیت-های-آژانس-های-مسافرتی'>استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی / استعلام , استعلام فعالیت های آژانس های مسافرتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101450/استعلام-0RAM-HP-627812-B21-16GB-DDR3--'>استعلام 0RAM-HP 627812-B21 16GB DDR3... / استعلام , استعلام 0RAM-HP 627812-B21 16GB DDR3...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101451/استعلام-سیستم-کنترل-سطح-بیسیم-فلوتر-مخزن--'>استعلام سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن ... / استعلام , استعلام سیستم کنترل سطح بیسیم فلوتر مخزن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101452/استعلام-تبدیل-اتصالات--'>استعلام تبدیل اتصالات... / استعلام,استعلام تبدیل اتصالات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101453/استعلام-سرور-رایانه---'>استعلام سرور رایانه .... / استعلام, استعلام سرور رایانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101454/استعلام-آبرسانی-سیار-به-روستاها--'>استعلام آبرسانی سیار به روستاها ... / استعلام , آبرسانی سیار به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101455/استعلام-تلویزیون-LED---'>استعلام تلویزیون LED ....  / استعلام, استعلام تلویزیون LED  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101456/استعلام-لوازم-بهداشتی-طبق-لیست-پیوستی'>استعلام لوازم بهداشتی طبق لیست پیوستی / استعلام, استعلام لوازم بهداشتی طبق لیست پیوستی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101457/استعلام-درخواست-سه-دستگاه-خودروی-پژو-یا-سمند-مدل-بالا-با-راننده'>استعلام  درخواست سه دستگاه خودروی پژو یا سمند مدل بالا با راننده  / استعلام, درخواست سه دستگاه خودروی پژو یا سمند مدل بالا با راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101458/استعلام-وسایل-بهداشتی'>استعلام وسایل بهداشتی / استعلام, استعلام وسایل بهداشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101459/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی--'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی ... / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101460/مناقصه-عمومی-نیرورسانی'>مناقصه عمومی نیرورسانی  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نیرورسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101461/استعلام-خرید-ابزارآلات-الکتریکی--'>استعلام خرید ابزارآلات الکتریکی... / استعلام,استعلام خرید ابزارآلات الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101462/استعلام-دوخت-دوخت-کت-و-شلوار-و-پیراهن--'>استعلام دوخت دوخت کت و شلوار و پیراهن... / استعلام, استعلام دوخت دوخت کت و شلوار و پیراهن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101463/استعلام-آبرسانی-سیار-به-روستاها--'>استعلام آبرسانی سیار به روستاها ... / استعلام , آبرسانی سیار به روستاهای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101464/استعلام-شامپو--'>استعلام شامپو ... / استعلام, استعلام شامپو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101465/استعلام-پد-لول-سنسور'>استعلام پد لول سنسور / استعلام, استعلام پد لول سنسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100700/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-17-71متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 17.71متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 17.71متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100703/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-300-05متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 300.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 300.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100705/مزایده-دو-فقره-ملک-قدمت-55-و-40-سال'>مزایده دو فقره ملک قدمت 55 و 40 سال  / مزایده,مزایده دو فقره ملک قدمت 55 و 40 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100708/مزایده-دفتر-چاپ-و-تکثیر'>مزایده دفتر چاپ و تکثیر / مزایده ،مزایده دفتر چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100710/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-یک-فرعی-بخش-یک-ملایر'>مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش یک ملایر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره یک فرعی بخش یک ملایر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100711/اصلاحیه-مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-زامیاد'>اصلاحیه مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت زامیاد / اصلاحیه مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100712/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-زانتیا-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا مدل 1384  / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری زانتیا مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100715/مزایده-پلاک-ثبتی-به-شماره-171-فرعی-از-360-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی به شماره 171 فرعی از 360 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 171 فرعی از 360 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100717/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-198-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 198 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 198 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100718/مزایده-اجاره-زمین-چمن-و-باشگاه--'>مزایده اجاره زمین چمن و باشگاه... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره زمین چمن و باشگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100719/مزایده-یک-دستگاه-اتوبوس-و--'>مزایده یک دستگاه اتوبوس و ...  / مزایده ،مزایده یک دستگاه اتوبوس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100721/آگهی-مزایده-اجاره-ماشین-آلات--اجاره-یک-دستگاه-لودر-L90-و-سه-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>آگهی مزایده اجاره ماشین آلات : اجاره یک دستگاه لودر L90 و سه دستگاه کامیون کمپرسی  / آگهی مزایده , آگهی مزایده اجاره ماشین آلات : اجاره یک دستگاه لودر L90 و سه دستگاه کامیون کمپرسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100726/مزایده-سه-پلاک-ثبتی-بخش-شانزده-ثبت-اصفهان'>مزایده سه پلاک ثبتی بخش شانزده ثبت اصفهان  / مزایده,مزایده سه پلاک ثبتی بخش شانزده ثبت اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100731/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده خودرو سواری پژو 206 هاچ بک / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پژو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100733/مزایده-ملک-مساحت-1800متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 1800متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 1800متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100735/مزایده-اموال-منقول-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده اموال منقول فروش یکدستگاه خودرو پژو 405 / مزایده , مزایده اموال منقول فروش یکدستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100738/مزایده-سه-دستگاه-فریزر-الکترواستیل'>مزایده سه دستگاه فریزر الکترواستیل / مزایده,مزایده سه دستگاه فریزر الکترواستیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100739/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-مساحت-2-5-هکتار'>مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2.5 هکتار  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 2.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100744/مزایده-سه-دانگ-از-یک-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ از یک دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ از یک دهنه مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100747/مزایده-اموال-منقول-و-غیر-منقول-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پیکان'>مزایده اموال منقول و غیر منقول یک دستگاه خودرو وانت پیکان / مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده اموال منقول و غیر منقول یک دستگاه خودرو وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100749/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100752/تجدید-مزایده-واگذاری-جایگاه-CNG'>تجدید مزایده واگذاری جایگاه CNG / تجدید آگهی مزایده ,مزایده واگذاری جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100753/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-مساحت-90-متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی مساحت 90 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100756/مزایده-خودرو-سواری-پژو-206-هاچ-بک'>مزایده خودرو سواری پژو 206 هاچ بک / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده خودرو سواری پژو 206 هاچ بک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100758/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مساحت-70-مترمربع-با-کاربری-پارک-منطقه-ای'>مزایده واگذاری به  اجاره مساحت 70 مترمربع با کاربری پارک منطقه ای / مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره مساحت 70 مترمربع با کاربری پارک منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100760/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-پلاک-ثبتی-بخش-سه-ثبت-ساری'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع پلاک ثبتی بخش سه ثبت ساری / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع پلاک ثبتی بخش سه ثبت ساری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100763/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان-مرحله-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان مرحله دوم  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100764/مزایده-شش-عدد-درب-ضد-سرقت'>مزایده شش عدد درب ضد سرقت / اگهی مزایده , مزایده شش عدد درب ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100766/مزایده-ششدانگ-پلاکهای-633-و-634-فرعی'>مزایده ششدانگ پلاکهای 633 و 634 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاکهای 633 و 634 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100769/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-278-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 278 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 278 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100775/مزایده-پلاک-ثبتی-3098-400-بخش-سه-مهدیشهر'>مزایده پلاک ثبتی 3098/400 بخش سه مهدیشهر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3098/400 بخش سه مهدیشهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100777/مزایده-فروش-تعداد-پانزده-کارتن-علم-دوش'>مزایده فروش تعداد پانزده کارتن علم دوش / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تعداد پانزده کارتن علم دوش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100778/مزایده-تامین-کالاهای-فروشگاه--'>مزایده تامین کالاهای فروشگاه ... / مزایده, مزایده تامین کالاهای فروشگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100781/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-آمیکو-با-کاربری-آتش-نشانی'>مزایده یک دستگاه ماشین آمیکو با کاربری آتش نشانی / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین آمیکو با کاربری آتش نشانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100782/مزایده-یک-دستگاه-تزریق-بادی'>مزایده یک دستگاه تزریق بادی / مزایده, مزایده یک دستگاه تزریق بادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100784/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-192-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 192.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 192.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100787/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-35864-فرعی-مساحت-200-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 35864 فرعی مساحت 200 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 35864 فرعی مساحت 200 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100791/مزایده-یک-عدد-اسپیلت-ال-جی'>مزایده یک عدد اسپیلت ال جی / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک عدد اسپیلت ال جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100793/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100794/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-پژو-مدل-1394-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو مدل 1394 نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی پژو مدل 1394 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100796/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مساحت-24-مترمربع-با-کاربری-پارک-منطقه-ای'>مزایده واگذاری به  اجاره مساحت 24 مترمربع با کاربری پارک منطقه ای / مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره مساحت 24 مترمربع با کاربری پارک منطقه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100797/مزایده-16-1-سهم-مشاع-از-100-سهم-سهام-آپارتمان-92-5متر'>مزایده 16.1 سهم مشاع از 100 سهم سهام آپارتمان 92.5متر / مزایده,مزایده 16.1 سهم مشاع از 100 سهم سهام آپارتمان 92.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100799/مزایده-چرخ-فلک-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده چرخ فلک مستعمل  نوبت دوم  / اگهی مزایده حضوری , مزایده چرخ فلک مستعمل  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100802/مزایده-68-22-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی-بخش-چهار'>مزایده 68.22 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی بخش چهار / مزایده,مزایده 68.22 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100807/مزایده-1-5-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-92-5متر'>مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 92.5متر  / مزایده,مزایده 1.5 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 92.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100808/مزایده-واگذاری-به-اجاره-مساحت-8-مترمربع-با-کاربری-پارک-محله-ایی'>مزایده واگذاری به اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره مساحت 8 مترمربع با کاربری پارک محله ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100809/مزایده-پراید-مدل-1387'>مزایده پراید مدل 1387  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده پراید مدل 1387 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100811/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-10380متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 10380متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 10380متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100812/مزایده-آینه-شمعدان-چوبی-فلزی-خاکستری--'>مزایده آینه شمعدان چوبی فلزی خاکستری... / مزایده, مزایده آینه شمعدان چوبی فلزی خاکستری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100816/مزایده-15-9-سهم-از-یکصد-سهم-سهام-پلاک-ثبتی-قدمت-40-سال'>مزایده 15.9 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی قدمت 40 سال / مزایده,مزایده 15.9 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی قدمت 40 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100818/مزایده-یک-اتومبیل-ام-وی-ام-مشکی'>مزایده یک اتومبیل ام وی  ام مشکی / مزایده اموال منقول, مزایده یک اتومبیل ام وی  ام مشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100819/مزایده-سبدهای-میوه-18-و-20-و-14-کیلویی'>مزایده سبدهای میوه 18 و 20 و 14 کیلویی / مزایده,مزایده سبدهای میوه 18 و 20 و 14 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100821/مزایده-منزل-مسکونی-به-شماره-پلاک-ثبتی-155-فرعی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 155 فرعی نوبت دوم  / مزایده,مزایده منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی 155 فرعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100822/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-تویوتا-لندکروز'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی تویوتا لندکروز / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی تویوتا لندکروز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100824/مزایده-سرویس-چوبی-دو-کمدتکی-ایستاده-قهوه-ای--'>مزایده سرویس چوبی- دو کمدتکی ایستاده قهوه ای...  / مزایده سرویس چوبی- دو کمدتکی ایستاده قهوه ای... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100825/مزایده-یک-دستگاه-جرثقیل-مستعمل-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه جرثقیل مستعمل نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی,مزایده یک دستگاه جرثقیل مستعمل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100826/مزایده-فروش-تعداد-21-قطعه-از-املاک-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100828/مزایده-فروش-100-سهم-از-شرکت'>مزایده فروش 100 سهم از شرکت / مزایده,مزایده فروش 100 سهم از شرکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100830/مزایده-ساختمان-مسکونی-عرصه-263-متر'>مزایده ساختمان مسکونی عرصه 263 متر  / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 263 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100832/مزایده-یک-دستگاه-پرس-و-یک-دستگاه-لیفتراک--'>مزایده یک دستگاه پرس و یک دستگاه لیفتراک...  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه پرس و یک دستگاه لیفتراک... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100833/مزایده-فروش-پژو-پارس'>مزایده فروش پژو پارس / مزایده,مزایده فروش پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100836/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-450-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 450 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 450 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100837/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-مغازه-تجاری'>مزایده واگذاری به اجاره یکباب مغازه تجاری / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یکباب مغازه تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100844/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-420-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 420 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 420 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100845/مزایده-اجاره-غرفه-های-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-دوم'>مزایده اجاره غرفه های شهرداری مرحله دوم نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های شهرداری مرحله دوم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100848/مزایده-تعداد-10-باب-بوفه-و-زمین-های-ورزشی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 10 باب بوفه و زمین های ورزشی  ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 10 باب بوفه و زمین های ورزشی  ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100850/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-197-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 197 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 197 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100852/مزایده-فروش-اموال-مستعمل-و-اسقاطی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی ـ نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش اموال مستعمل و اسقاطی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100853/فراخوان-مزایده-اجاره-منزل-تاریخی-حسام-الدیوان-97-1-26'>فراخوان مزایده اجاره منزل تاریخی حسام الدیوان 97.1.26 / فراخوان مزایده,فراخوان مزایده اجاره منزل تاریخی حسام الدیوان 97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100854/مزایده-موتور-ولوو--پمپ-آب'>مزایده موتور ولوو   ،پمپ آب  / مزایده، مزایده موتور ولوو   ،پمپ آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100855/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-15-متر-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه مساحت 15 متر نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 15 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100859/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-مسکونی'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100860/اصلاحیه-مزایده-یک-خودروی-پراید'>اصلاحیه مزایده یک خودروی پراید / اصلاحیه مزایده,مزایده یک خودروی پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100864/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-162-85متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 162.85متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 162.85متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100865/مزایده-اقلام-ضایعاتی-فلزی'>مزایده اقلام ضایعاتی فلزی / آگهی مزایده عمومی,مزایده اقلام ضایعاتی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100871/مزایده-فروش-621-قطعه-لوازم-یدکی-خودرو'>مزایده فروش 621 قطعه لوازم یدکی خودرو / آگهی مزایده  اموال منقول , مزایده فروش 621 قطعه لوازم یدکی خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100872/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-عرصه-112-5متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت  عرصه 112.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت  عرصه 112.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100873/آگهی-اجاره-موقت-محل-دفن-زباله-نوبت-دوم'>آگهی اجاره موقت محل دفن زباله  نوبت دوم  / آگهی اجاره موقت محل دفن زباله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100874/مزایده-فروش-برخی-از-ماشین-آلات-و-خودروها'>مزایده فروش برخی از ماشین آلات و خودروها  / مزایده , مزایده فروش برخی از ماشین آلات و خودروها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100878/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-عرصه-11443متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی عرصه 11443متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی عرصه 11443متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100880/مزایده-تعداد-11-باب-واحد-تجاری'>مزایده تعداد 11 باب واحد تجاری / آگهی مزایده , مزایده تعداد 11 باب واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100883/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-نانوائی-مرحله-اول-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری یکباب مغازه نانوائی- مرحله اول نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یکباب مغازه نانوائی- مرحله اول نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100885/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-330-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت 330 متر  / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت 330 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100888/مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-جهت-نصب-وسایل-بازی-کودکان--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان - نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100889/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-مغازه-و-آپارتمان'>مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه و آپارتمان / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل مغازه و آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100890/مزایده-2-دستگاه-الکتروموتور-سه-فاز--مرحله-دوم'>مزایده 2 دستگاه الکتروموتور سه فاز - مرحله  دوم  / مزایده , مزایده 2 دستگاه الکتروموتور سه فاز - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100893/مزایده-واگذاری-بخش-فیزیوتراپی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی- نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100899/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-66-10متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 66.10متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 66.10متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100905/مزایده-اجاره-فضاهای-تحت-مدیریت'>مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت  / آگهی مزایده , مزایده اجاره فضاهای تحت مدیریت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100908/مزایده-فروش-قسمتی-از-املاک-نقد-و-اقساط-بدون-متصرف-و-متصرف-دار'>مزایده فروش قسمتی از املاک نقد و اقساط بدون متصرف و متصرف دار  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از املاک نقد و اقساط بدون متصرف و متصرف دار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100911/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-243-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 243 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 243 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100913/مزایده-5-ردیف-سنگ-در-اندازه-های-30-30-و--'>مزایده 5 ردیف سنگ در اندازه های 30*30 و...  / مزایده مزایده 5 ردیف سنگ در اندازه های 30*30 و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100915/مزایده-فروش-املاک-نقد-و-اقساط-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک نقد و اقساط نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100917/مزایدمزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-360-متر'>مزایدمزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 360 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 360 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100918/آگهی-مزایده-تعداد-5-دستگاه-غرفه-تجدید--نوبت-دوم'> آگهی مزایده تعداد 5 دستگاه غرفه تجدید  - نوبت دوم / مزایده , مزایده  تعداد 5 دستگاه غرفه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100923/مزایده-فروش-سواری-سمند-ـ-نوبت-دوم'>مزایده فروش سواری سمند ـ نوبت دوم / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش سواری سمند ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100927/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-311-22متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 311.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100929/مزایده-فروش-دستگاه-جداکننده-مغناطیسی-و--'>مزایده فروش دستگاه جداکننده مغناطیسی و... / مزایده,مزایده فروش دستگاه جداکننده مغناطیسی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100931/تجدید-مزایده-غرفه-کپی'>تجدید مزایده غرفه کپی / مزایده, تجدید مزایده غرفه کپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100932/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-196-35متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 196.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 196.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100935/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده  فروش یک دستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده عمومی, مزایده  فروش یک دستگاه خودروی پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100938/مزایده-ششدانگ-دو-باب-منزل-مسکونی-381-69-و-439-97متر'>مزایده ششدانگ دو باب منزل مسکونی 381.69 و 439.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب منزل مسکونی 381.69 و 439.97متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100940/مزایده-فروش-خودروی-سواری-سمند'>مزایده فروش خودروی سواری سمند / مزایده,مزایده فروش خودروی سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100943/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-302-60متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 302.60متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 302.60متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100946/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-187-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 187 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 187 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100948/مزایده-بهره-برداری-از-غرفه-میوه-و-تره-بار-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از غرفه میوه و تره بار  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100949/مزایده-لوله-چدن-داکتیل-به-قطر-اسمی-500-م-م-و----نوبت-دوم'>مزایده لوله چدن داکتیل به قطر اسمی 500 م م و ... - نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده لوله چدن داکتیل به قطر اسمی 500 م م و ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100952/مزایده-فروش-ضایعات-آهن-آلومینیوم-و-گالوانیزه-و---'>مزایده فروش ضایعات آهن، آلومینیوم و گالوانیزه و .... / مزایده,مزایده فروش ضایعات آهن، آلومینیوم و گالوانیزه و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100957/مزایده-فروش-مخزن-استوانه-ای-و-مخزن-گاز-مایع'>مزایده فروش مخزن استوانه ای و مخزن گاز مایع / مزایده,مزایده فروش مخزن استوانه ای و مخزن گاز مایع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100959/مزایده-فروش-تعداد-70-کیسه-لوبیا'>مزایده فروش تعداد 70 کیسه لوبیا  / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 70 کیسه لوبیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100960/مزایده-فروش-پست-برق-و-کلیه-تجهیزات'>مزایده فروش پست برق و کلیه تجهیزات / مزایده,مزایده فروش پست برق و کلیه تجهیزات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100961/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-47-9-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.9 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 47.9 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100962/مزایده-فروش-دو-دستگاه-کامیون-بنز-تک'>مزایده فروش دو دستگاه کامیون بنز تک / آگهی مزایده فروش,مزایده فروش دو دستگاه کامیون بنز تک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100966/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-12-متر-نوبت-اول'>مزایده مغازه تجاری مساحت 12 متر نوبت اول / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت 12 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100971/مزایده-امتیاز-ایجاد-بوفه-مواد-غذایی-نوبت-دوم'>مزایده امتیاز ایجاد بوفه مواد غذایی  نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده امتیاز ایجاد بوفه مواد غذایی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100972/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-78-87متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100975/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی--نوبت-دوم-چاپ-دوم'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم چاپ دوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100976/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-400-متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مسکونی مساحت 400 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 400 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100978/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-304-26متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 304.26متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 304.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100982/مزایده-ششدانگ-سه-واحد-آپارتمان-مسکونی-در-ساختمان-دو-طبقه'>مزایده ششدانگ سه واحد آپارتمان مسکونی در ساختمان دو طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ سه واحد آپارتمان مسکونی در ساختمان دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100987/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-بنا-15-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بنا 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بنا 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100990/اصلاحیه-مزایده-فروش-اقلام-صندلی-چوبی-و--'>اصلاحیه مزایده فروش اقلام صندلی چوبی و ...  / اصلاحیه مزایده فروش اقلام صندلی چوبی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100994/مزایده-واگذاری-دو-قطعه-زمین-فوتبال-چمن-مصنوعی-تجدید'>مزایده واگذاری دو قطعه زمین فوتبال چمن مصنوعی تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو قطعه زمین فوتبال چمن مصنوعی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1100999/مزایده-کمپرسور--کندانسور--اوپراتور-سه-فن-دار'>مزایده کمپرسور ، کندانسور ، اوپراتور سه فن دار / مزایده,مزایده کمپرسور ، کندانسور ، اوپراتور سه فن دار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101001/مزایده-اجاره-پارکینگ-بیمارستان-نوبت-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ بیمارستان نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده اجاره پارکینگ بیمارستان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101010/مزایده-ششدانگ-پلاک-26-فرعی-مساحت-10000متر'>مزایده ششدانگ پلاک 26 فرعی مساحت 10000متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 26 فرعی مساحت 10000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101011/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101014/مزایده-پلاک-ثبتی-قطعه-دو-تفکیکی-120-73متر'>مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی 120.73متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی قطعه دو تفکیکی 120.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101018/مزایده-عمومی-املاک-و-زمین-های-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده عمومی املاک و زمین های تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده عمومی املاک و زمین های تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101022/مزایده-فروش-دستگاه-فر-شیرینی-پزی-و--'>مزایده فروش دستگاه فر شیرینی پزی و ... / مزایده,مزایده فروش دستگاه فر شیرینی پزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101027/مزایده-1200-دست-سوزن-انژکتور-بنز-10-تن'>مزایده 1200 دست سوزن انژکتور بنز 10 تن / آگهی مزایده، مزایده 1200 دست سوزن انژکتور بنز 10 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101032/مزایده-واگذاری-امور-تصویربرداری-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری امور تصویربرداری نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری امور تصویربرداری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101046/مزایده-فروش-ساختمان-اداری-تجاری-مساحت-زمین-560متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان اداری تجاری مساحت زمین 560متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان اداری تجاری مساحت زمین 560متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101047/مزایده-اجاره-ماهیانه-محل-کارگاه-ذوب-چربی-ـ-نوبت-دوم'>مزایده اجاره ماهیانه محل کارگاه ذوب چربی ـ نوبت دوم / مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه محل کارگاه ذوب چربی ـ نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101052/مزایده-اجاره-ای-واحد-مسکونی-مساحت-هر-واحد-200-متر'>مزایده اجاره ای واحد مسکونی مساحت هر واحد 200 متر   / مزایده,مزایده اجاره ای واحد مسکونی مساحت هر واحد 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101054/مزایده-سهام'>مزایده سهام / مزایده , مزایده سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101055/مزایده-ششدانگ-ملک-عرصه-233-متر-بخش-نه-یزد'>مزایده ششدانگ ملک عرصه 233 متر بخش نه یزد  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک عرصه 233 متر بخش نه یزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101056/مزایده-اجاره-محل-استقرار-وسایل-بازی-در-پارک-ها'>مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی در پارک ها / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی در پارک ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101058/مزایده-ملک-عبارت-است-یک-حلقه-چاه-با-الکتروموتور'>مزایده ملک عبارت است یک حلقه چاه با الکتروموتور  / مزایده , مزایده ملک عبارت است یک حلقه چاه با الکتروموتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101061/مزایده-واگذاری-تعداد-11-قطعه-از-قطعات-مسکونی-مازاد-نوبت-دوم'>  مزایده واگذاری تعداد 11 قطعه از قطعات مسکونی مازاد نوبت دوم  / مزایده,  مزایده واگذاری تعداد 11 قطعه از قطعات مسکونی مازاد نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101064/مزایده-اجاره-تالار-بزرگ'>مزایده اجاره تالار بزرگ  / آگهی مزایده ,مزایده اجاره تالار بزرگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101065/مزایده-یکباب-مغازه-بخش-سه-کرمانشاه'>مزایده یکباب مغازه بخش سه کرمانشاه  / مزایده, مزایده یکباب مغازه بخش سه کرمانشاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101066/مزایده-یک-دستگاه-چاپ-دوار-ایتالیایی'>مزایده یک دستگاه چاپ دوار ایتالیایی / مزایده , مزایده یک دستگاه چاپ دوار ایتالیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101070/مزایده-یک-قطعه-زمین-مزروعی-اراضی-دیم-پلاک-یک-فرعی'>مزایده یک قطعه زمین مزروعی اراضی دیم پلاک یک فرعی  / مزایده, مزایده یک قطعه زمین مزروعی اراضی دیم پلاک یک فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101075/مزایده-جمع-آوری-اقلام-بازیافتی-نوبت-دوم'>مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده جمع آوری اقلام بازیافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101077/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-سی-سال-بخش-چهار'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت سی سال بخش چهار  / مزایده, مزایده پلاک ثبتی با قدمت سی سال بخش چهار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101078/مزایده-واگذاری-اجاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان'> مزایده واگذاری  اجاری واحد تزریقات و پانسمان / مزایده ،مزایده واگذاری  اجاری واحد تزریقات و پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101079/مزایده-ششدانگ-مجتمع-مسکونی-هشت-واحدی-عرصه-318-48متر'>مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی هشت واحدی عرصه 318.48متر / مزایده, مزایده ششدانگ مجتمع مسکونی هشت واحدی عرصه 318.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101082/مزایده-واگذاری-اجاری-واحد-تزریقات-و-پانسمان-مرکز-شبانه-روزی'> مزایده واگذاری  اجاری واحد تزریقات و پانسمان مرکز شبانه روزی  / مزایده ،مزایده واگذاری  اجاری واحد تزریقات و پانسمان مرکز شبانه روزی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101086/مزایده-انجام-عملیات-استخراج-و-فروش-ماده-معدنی--'>مزایده انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده انجام عملیات استخراج و فروش ماده معدنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101088/مزایده-اجاره-واحدهای-کوچکتر--نوبت-اول-چاپ-دوم'>مزایده اجاره واحدهای کوچکتر... نوبت اول چاپ دوم  / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای کوچکتر... نوبت اول چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101089/مزایده-ششدانگ-قطعه-147-تفکیکی-پلاک-896-فرعی'>مزایده ششدانگ قطعه 147 تفکیکی پلاک 896 فرعی / مزایده, مزایده ششدانگ قطعه 147 تفکیکی پلاک 896 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101094/مزایده-وسایل-و-تجهیزات-مستعمل-مدارس'>مزایده وسایل و تجهیزات مستعمل مدارس / مزایده, مزایده وسایل و تجهیزات مستعمل مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101102/مزایده-ششدانگ-یکباب-دامداری-بخش-14-ارومیه'>مزایده ششدانگ یکباب دامداری بخش 14 ارومیه / مزایده, مزایده ششدانگ یکباب دامداری بخش 14 ارومیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101106/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-زمین-288-متر-قدمت-35-سال'>مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 288 متر قدمت 35 سال  / مزایده, مزایده منزل مسکونی مساحت زمین 288 متر قدمت 35 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101112/مزایده-موازی-151-کوپ-سنگ-مرمریت-330-تن'>مزایده موازی 151 کوپ سنگ مرمریت 330 تن / مزایده, مزایده موازی 151 کوپ سنگ مرمریت 330 تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101118/مزایده-یک-دستگاه-تولید-نایلون-و-نایلکس'>مزایده یک دستگاه تولید نایلون و نایلکس / مزایده, مزایده یک دستگاه تولید نایلون و نایلکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101124/مزایده-650-متر-روکش-مبل'>مزایده 650 متر روکش مبل / مزایده, مزایده 650 متر روکش مبل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101133/مزایده-ملک-بخش-5-اصفهان'>مزایده ملک بخش 5 اصفهان  / مزایده,مزایده ملک بخش 5 اصفهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101134/مزایده-فروش-کالا-و-اقلام-راکد-سنواتی-97-1-26'>مزایده فروش کالا و اقلام راکد سنواتی 97.1.26 / آگهی فراخوان برگزاری مزایده ، مزایده فروش کالا و اقلام راکد سنواتی  97.1.26</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101136/مزایده-ملک-بخش-هجده-ثبت-اصفهان'>مزایده ملک بخش هجده ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش هجده ثبت اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101138/مزایده-خودرو-پژو-405-مرحله-دوم'>مزایده خودرو پژو 405- مرحله  دوم  / مزایده, مزایده خودرو پژو 405- مرحله  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101142/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-شماره-دوازده-فرعی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه شماره دوازده فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه شماره دوازده فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101154/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-مسکونی-450-متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه مسکونی 450 متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه مسکونی 450 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101159/مزایده-فروش-0-3279-دانگ-از-ششدانگ-ملک-6640متر'>مزایده فروش 0.3279 دانگ از ششدانگ ملک 6640متر  / مزایده,مزایده فروش 0.3279 دانگ از ششدانگ ملک 6640متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101164/مزایده-آپارتمانهای-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده آپارتمانهای مسکونی نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمانهای مسکونی نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101167/مزایده-میلگرد-ضایعاتی'>مزایده میلگرد ضایعاتی  / اگهی مزایده , مزایده میلگرد ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101170/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-330-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 330 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 330 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101179/مزایده-جاروبرقی-و-پنکه-رومیزی'>مزایده جاروبرقی  و پنکه رومیزی / مزایده,مزایده جاروبرقی  و پنکه رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101181/مزایده-اجاره-دانشگاه-موجر'>مزایده اجاره دانشگاه موجر / مزایده ،مزایده اجاره دانشگاه موجر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101184/مزایده-مغازه-تجاری-عرصه-چهل-مترمربع'>مزایده مغازه تجاری عرصه چهل مترمربع  / مزایده,مزایده مغازه تجاری عرصه چهل مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101193/مزایده-2-سهم-مشاع-از-12-سهم-مشاع-از-زمین-مسکونی'>مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم مشاع از زمین مسکونی / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم مشاع از زمین مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101195/مزایده-آپارتمان-بخش-سیزده-ارومیه-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان بخش سیزده ارومیه نوبت اول  / مزایده,مزایده آپارتمان بخش سیزده ارومیه نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101197/مزایده-واگذاری-اجاری-واحد-فیزیوتراپی-بیمارستان'>مزایده واگذاری اجاری  واحد فیزیوتراپی بیمارستان / مزایده ،مزایده واگذاری اجاری  واحد فیزیوتراپی بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101198/فراخوان-مزایده-فروش-اموال-برقی-و-الکترونیکی-اسقاطی'>فراخوان مزایده فروش اموال برقی و الکترونیکی اسقاطی  / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده فروش اموال برقی و الکترونیکی اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101201/مزایده-ششدانگ-زمین-و-واحد-تجاری'>مزایده ششدانگ زمین و واحد تجاری / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101204/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101212/مزایده-یکباب-خانه-مساحت400-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه مساحت400 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت400 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101222/فراخوان-بهره-برداری-از-غرف-تجاری-ترمینال'>فراخوان بهره برداری از غرف تجاری ترمینال  / فراخوان ، فراخوان بهره برداری از غرف تجاری ترمینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101235/دعوتنامه-بهره-برداری-از-رستوران-ترمینال'>دعوتنامه بهره برداری از رستوران ترمینال  / دعوتنامه بهره برداری از رستوران ترمینال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1101403/مزایده-مجتمع-مسکونی-پروژه-شهریار'>مزایده مجتمع مسکونی پروژه شهریار / مزایده مزایده مجتمع مسکونی پروژه شهریار</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 21 تاريخ : چهارشنبه 27 تير 1397 ساعت: 15:00