اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.19 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092903/استعلام-سوئیچ-KVM-با... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.19 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092903/استعلام-سوئیچ-KVM-با-قابلیت-USB'>استعلام  سوئیچ KVM با قابلیت USB / استعلام, سوئیچ KVM با قابلیت USB</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092904/استعلام-قرارداد-پشتیبانی-ویدئو-کنفرانس-یک-ساله-جمعیت-هلال-احمر'>استعلام قرارداد پشتیبانی ویدئو کنفرانس یک ساله جمعیت هلال احمر  / استعلام, قرارداد پشتیبانی ویدئو کنفرانس یک ساله جمعیت هلال احمر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092905/استعلام-kingston-ddr4-4gb-2133--'>استعلام kingston-ddr4-4gb-2133 ... / استعلام , استعلام kingston-ddr4-4gb-2133 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092906/استعلام-سوئیچ-DINK-با-سرعت-100mb-s'>استعلام سوئیچ DINK با سرعت 100mb/s / استعلام, سوئیچ DINK با سرعت 100mb/s</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092907/استعلام-تعمیر-و-نگهداری--'>استعلام تعمیر و نگهداری... / استعلام,استعلام تعمیر و نگهداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092908/استعلام-اجاره-حدودی-15-دستگاه-خودرو'>استعلام  اجاره حدودی 15 دستگاه خودرو  / استعلام , اجاره حدودی 15 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092909/استعلام-مرمت-و-ترمیم-لاینینگ--'>استعلام مرمت و ترمیم لاینینگ ... / استعلام , استعلام مرمت و ترمیم لاینینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092910/استعلام-سوئیچ-Swithc-Cisco-مدل-2960'>استعلام سوئیچ Swithc Cisco مدل 2960 / استعلام, سوئیچ Swithc Cisco مدل 2960</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092911/استعلام-چاپگر-تحویلداری-pr2-'>استعلام  چاپگر تحویلداری pr2+ / استعلام, چاپگر تحویلداری pr2+</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092912/استعلام-کیبرد--'>استعلام کیبرد ... / استعلام , استعلام کیبرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092913/استعلام-میز-عسلی--'>استعلام میز عسلی... / استعلام,استعلام میز عسلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092914/استعلام-بلوک-سیمانی-10-40'>استعلام بلوک سیمانی 10*40 / استعلام, بلوک سیمانی 10*40</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092915/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092916/استعلام-ubnt-unifi-apaclr-voip-و--'>استعلام ubnt unifi apaclr voip و .. / استعلام, ubnt unifi apaclr voip و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092917/استعلام-تامین-امنیت-و-انجام-امور-مراقبتی-و-حفاظت-فیزیکی'>استعلام تامین امنیت و انجام امور مراقبتی و حفاظت فیزیکی / استعلام, تامین امنیت و انجام امور مراقبتی و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092918/استعلام-امورات-مربوط-به-تاسیسات--'>استعلام امورات مربوط به تاسیسات ... / استعلام , استعلام امورات مربوط به تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092919/استعلام-پمپ-وکیوم--'>استعلام پمپ وکیوم ... / استعلام, پمپ وکیوم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092920/استعلام-انجام-آزمایش-مصالح-ساختمانی--'>استعلام انجام آزمایش مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام انجام آزمایش مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092921/استعلام-CS82U-مدل-KVM-SWITCH-ATEN'>استعلام  CS82U مدل KVM SWITCH ATEN / استعلام,  CS82U مدل KVM SWITCH ATEN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092923/مناقصه-تهیه-مونتاژ-و-نصب-برج-خنک-کننده-مکعبی-1200-تن--نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، مونتاژ و نصب برج خنک کننده مکعبی 1200 تن - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه، مونتاژ و نصب برج خنک کننده مکعبی 1200 تن - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092924/مناقصه-عملیات-تامین-و-اجرای-کانال-سازی-و-کابل-کشی--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات  تامین و اجرای کانال سازی و کابل کشی... نوبت دوم  / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات  تامین و اجرای کانال سازی و کابل کشی... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092927/استعلام-ست-لباس-بیمار--'>استعلام ست لباس بیمار... / استعلام,استعلام ست لباس بیمار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092928/استعلام-Hub-switch-Sport-DLINK--'>استعلام Hub switch Sport DLINK ... / استعلام , استعلام Hub switch Sport DLINK ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092929/مناقصه-خرید-پالت-فلزی'>مناقصه خرید پالت فلزی / مناقصه, مناقصه خرید پالت فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092930/استعلام-یو-پی-اس-و-ادابتور'>استعلام یو پی اس و ادابتور  / استعلام, یو پی اس و ادابتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092931/مناقصه-احداث-شیب-شکن-و-کانال-انحراف-آب--'>مناقصه احداث شیب شکن و کانال انحراف آب... / آگهی مناقصه، مناقصه احداث شیب شکن و کانال انحراف آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092932/مناقصه-اجرای-طرح-تفکیک-زباله-از--'>مناقصه اجرای طرح تفکیک زباله از ... / مناقصه عمومی ، مناقصه اجرای طرح تفکیک زباله از ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092935/استعلام-تابلو-راه-انداز-اینورتری-(اتوماتیک)'>استعلام تابلو راه انداز اینورتری (اتوماتیک) / استعلام , تابلو راه انداز اینورتری (اتوماتیک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092936/تجدید-مناقصه-توسعه-و-پشتیبانی-فنی-سیستم-یکپارچه-وب-سایت-ها-و--'>تجدید مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و....  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه توسعه و پشتیبانی فنی سیستم یکپارچه وب سایت ها و.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092937/استعلام-کارت-شبکه-USB-DLINK--'>استعلام کارت شبکه USB- DLINK ... / استعلام , استعلام کارت شبکه USB- DLINK ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092938/مناقصه-خرید-قفسه-فلزی-جهت-انبارها'>مناقصه خرید قفسه فلزی جهت انبارها / مناقصه, مناقصه خرید قفسه فلزی جهت انبارها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092940/استعلام-احداث-دبستان-2-ک-روستا--'>استعلام  احداث دبستان 2 ک روستا... / استعلام, احداث دبستان 2 ک روستا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092941/مناقصه-واگذاری-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092942/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-و--نوبت-دوم'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر و ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092943/مناقصه-مشاور-تهیه-برنامه-پنج-ساله--'>مناقصه مشاور تهیه برنامه پنج ساله ... / مناقصه عمومی ، مناقصه مشاور تهیه برنامه پنج ساله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092944/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی-(نوبت-دوم)'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092947/استعلام-آزاد-سازی-بستر-و-حریم-رودخانه--'>استعلام آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ... / استعلام , استعلام آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092948/استعلام-license-kaperskys-select'>استعلام  license kaperskys-select / استعلام , license kaperskys-select</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092949/مناقصه-خرید--اجرا-و-تجهیز-سالن-اجتماعات'>مناقصه خرید ، اجرا و تجهیز سالن اجتماعات  / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ، اجرا و تجهیز سالن اجتماعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092951/استعلام-سایر-فعالیتهای-خدمات-پشتیبانی--'>استعلام سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی ... / استعلام,استعلام سایر فعالیتهای خدمات پشتیبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092952/مناقصه-شیر-استریلیزه-دوغ-پاستوریزه--'>مناقصه شیر استریلیزه، دوغ پاستوریزه... / مناقصه عمومی, مناقصه شیر استریلیزه، دوغ پاستوریزه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092955/مناقصه-تامین-برنج-هندی-1121--'>مناقصه تامین برنج هندی 1121... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین برنج هندی 1121...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092957/استعلام-ملزومات-پزشکی--'>استعلام ملزومات پزشکی ... / استعلام, استعلام ملزومات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092958/استعلام-مفصل-پروتز--'>استعلام مفصل پروتز ... / استعلام , استعلام مفصل پروتز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092959/استعلام-خرید-و-نصب-کمد-بایگانی-و-دیوارپوش-از-جنس-mdf'>استعلام خرید و نصب کمد بایگانی و دیوارپوش از جنس mdf / استعلام, خرید و نصب کمد بایگانی و دیوارپوش از جنس mdf</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092962/تجدید-مناقصه-احداث-3-ایستگاه-تبخیر-سنجی-برف-سنجی'>تجدید مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی  / مناقصه ، تجدید مناقصه احداث 3 ایستگاه تبخیر سنجی- برف سنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092963/مناقصه-تهیه-و-نصب-4-دستگاه-آسانسور-خرید-سنگ-کف--'>مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه آسانسور، خرید سنگ کف... / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و نصب 4 دستگاه آسانسور، خرید سنگ کف...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092964/استعلام-کاهش-آسیب-اجتماعی-طلاق'>استعلام کاهش آسیب اجتماعی طلاق  / استعلام, کاهش آسیب اجتماعی طلاق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092966/مناقصه-اجرای-کارهای-ساختمانی-و-تاسیساتی-درمانگاه--'>مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه... / مناقصه , مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی درمانگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092967/مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-11-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار-پروژه-های-صنایع'>مناقصه  تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار پروژه های صنایع  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه  تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار پروژه های صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092969/استعلام-هارد-سرور--'>استعلام هارد سرور ... / استعلام , استعلام هارد سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092970/مناقصه-ساخت-چهار-دستگاه-مبدل-حرارتی-هوایی--'>مناقصه  ساخت چهار دستگاه مبدل حرارتی هوایی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  ساخت چهار دستگاه مبدل حرارتی هوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092971/آگهی-مناقصه-عمومی-اکیپ-تعمیرات-خط-گرم-و--'>آگهی مناقصه عمومی اکیپ تعمیرات خط گرم و ...  / مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی اکیپ تعمیرات خط گرم و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092972/مناقصه-پروژه-اصلاح-و-بهینه-و-توسعه-شبکه-توزیع-برق'>مناقصه پروژه اصلاح و بهینه و توسعه شبکه توزیع برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اصلاح و بهینه و توسعه شبکه توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092974/استعلام-زنجیره-مقره-سیم-AW'>استعلام زنجیره مقره سیم AW  / استعلام, زنجیره مقره سیم AW </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092975/استعلام-Surface-Pro-2017'>استعلام Surface Pro 2017 / استعلام, استعلام Surface Pro 2017</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092976/فراخوان-اجرای-تکمیل-عملیات-ساختمان--'>فراخوان اجرای تکمیل عملیات ساختمان ... / مناقصه, فراخوان اجرای تکمیل عملیات ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092977/استعلام-کلروفرم-بشکه-ای--'>استعلام کلروفرم بشکه ای ... / استعلام,استعلام کلروفرم بشکه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092978/مناقصه-تامین-نیروی-کارگری-مورد-نیاز'>مناقصه  تامین نیروی کارگری مورد نیاز  / آگهی مناقصه , مناقصه  تامین نیروی کارگری مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092981/استعلام-سولفات-آمونیوم-یک-کیلویی-با-مارک-سان-چوان-چین-SANCHUAN'>استعلام سولفات آمونیوم یک کیلویی با مارک سان چوان چین SANCHUAN / استعلام, سولفات آمونیوم یک کیلویی با مارک سان چوان چین SANCHUAN</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092982/استعلام-مطالعات-طرح-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-فاضلاب--'>استعلام مطالعات طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب ... / استعلام , استعلام مطالعات طرح شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092984/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی  / استعلام,استعلام خدمات عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092985/استعلام-عملیات-لایروبی-کانال-های-زهکشی--'>استعلام عملیات لایروبی کانال های زهکشی... / استعلام, استعلام عملیات لایروبی کانال های زهکشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092986/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092988/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092989/استعلام-قند-حبه-کارتنی-(10-کیلوگرمی)'>استعلام  قند حبه کارتنی (10 کیلوگرمی)  / استعلام, قند حبه کارتنی (10 کیلوگرمی) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092991/استعلام-ساخت-بنا-277-مترمربع'>استعلام ساخت بنا 277 مترمربع / استعلام , استعلام ساخت بنا 277 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092993/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092994/استعلام-پلیت-نی-ال-سی--'>استعلام پلیت نی ال سی ... / استعلام,استعلام پلیت نی ال سی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092995/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092996/مناقصه-ترمیم-جداول-با-بتن-الیافی'>مناقصه ترمیم جداول با بتن الیافی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم جداول با بتن الیافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092997/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092998/استعلام-چاپ-فرم-اخطاریه'>استعلام چاپ فرم اخطاریه  / استعلام, چاپ فرم اخطاریه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093000/استعلام-اجرای-لاینینگ-کانال-انتقال-آب-کشاورزی'>استعلام  اجرای لاینینگ کانال انتقال آب کشاورزی / استعلام,استعلام  اجرای لاینینگ کانال انتقال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093001/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093002/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام , استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093003/استعلام-مطالعات-طرح-شبکه-جمع-آوری-و-تصفیه-خانه-فاضلاب--'>استعلام مطالعات طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب ... / استعلام, استعلام مطالعات طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093004/استعلام-کانال-انتقال-آب-کشاورزی'>استعلام کانال انتقال آب کشاورزی / استعلام, استعلام  کانال انتقال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093005/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093006/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093007/استعلام-استونیتریل-HPLC-با-مارک-Merck'>استعلام استونیتریل HPLC با مارک Merck / استعلام, استونیتریل HPLC با مارک Merck</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093008/استعلام-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-تکمیل-تصفیه-خانه-و-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب--'>استعلام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تکمیل تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب ... / استعلام , استعلام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه تکمیل تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093009/استعلام-خرید-اعتبار-ارسال-پیامک'>استعلام خرید اعتبار ارسال پیامک  / استعلام, استعلام خرید اعتبار ارسال پیامک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093010/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093011/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093012/استعلام-ساخت-بنا-100-مترمربع'>استعلام ساخت بنا 100 مترمربع / استعلام , استعلام ساخت بنا 100 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093013/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093014/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ  / استعلام , استعلام رایانه همراه لپ تاپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093015/استعلام-انتخاب-مجری-ذیصلاح-جهت-اعطای-نمایندگی--'>استعلام انتخاب مجری ذیصلاح جهت اعطای نمایندگی... / استعلام, استعلام انتخاب مجری ذیصلاح جهت اعطای نمایندگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093016/فراخوان-مناقصه-پروژه-احداث-ایستگاه-تقلیل-فشار'>فراخوان مناقصه پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار  /  فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای , فراخوان مناقصه  پروژه احداث ایستگاه تقلیل فشار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093017/استعلام-تخم-مرغ'>استعلام تخم مرغ  / استعلام, استعلام تخم مرغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093018/استعلام-مادربرد-INTEL'>استعلام مادربرد INTEL / استعلام, مادربرد INTEL</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093019/استعلام-​ساخت-بنا'>استعلام ​ساخت بنا  / استعلام, ​ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093020/استعلام-ساخت-بنا-485-متر'>استعلام ساخت بنا 485 متر  / استعلام, استعلام ساخت بنا 485 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093021/استعلام-خرید-و-نصب-نشانگر-باسکول-مدل-DD700--'>استعلام خرید و نصب نشانگر باسکول مدل DD700 ... / استعلام, استعلام خرید و نصب نشانگر باسکول مدل DD700 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093022/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی--'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی... / استعلام,استعلام روغن مایع سرخ کردنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093023/مناقصه-خرید-خدمات-نگهداری-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093024/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093025/استعلام-ساخت-بنا-400-مترمربع'>استعلام ساخت بنا 400 مترمربع / استعلام , استعلام ساخت بنا 400 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093026/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093027/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093028/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093029/استعلام-ساخت-بنا-120-مترمربع'>استعلام ساخت بنا 120 مترمربع / استعلام , استعلام ساخت بنا 120 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093030/استعلام-انتخاب-پیمانکار-جهت-انجام-خدمات-نگهداری-و-حراست'>استعلام انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات نگهداری و حراست / استعلام , استعلام انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات نگهداری و حراست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093031/استعلام-مواد-آزمایشگاهی'>استعلام  مواد آزمایشگاهی  / استعلام, مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093032/استعلام-بسته-نرم-افزار--'>استعلام بسته نرم افزار ... / استعلام , استعلام بسته نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093033/استعلام-انتخاب-مجری-ذیصلاح-جهت-اعطای-نمایندگی'>استعلام انتخاب مجری ذیصلاح جهت اعطای نمایندگی  / استعلام, استعلام انتخاب مجری ذیصلاح جهت اعطای نمایندگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093034/استعلام-عملیات-اجرایی-احداث-ایستگاه-های-توزیع-آب-آشامیدنی--'>استعلام عملیات اجرایی احداث ایستگاه های توزیع آب آشامیدنی... / استعلام, استعلام عملیات اجرایی احداث ایستگاه های توزیع آب آشامیدنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093035/استعلام-خرید-و-نصب-کنتورهای-مکانیکی-هوشمند-حجمی--'>استعلام خرید و نصب کنتورهای مکانیکی هوشمند حجمی... / استعلام, استعلام خرید و نصب کنتورهای مکانیکی هوشمند حجمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093036/استعلام-ساخت-بنا-437-مترمربع'>استعلام ساخت بنا 437 مترمربع / استعلام , استعلام ساخت بنا 437 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093037/استعلام-اجرای-کامل-دیوارچینی-کتابخانه'>استعلام  اجرای کامل دیوارچینی کتابخانه / استعلام, اجرای کامل دیوارچینی کتابخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093038/استعلام-ساخت-بنا-415متر'>استعلام ساخت بنا 415متر  / استعلام,استعلام ساخت بنا 415متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093039/استعلام-ساخت-بنا-625-مترمربع'>استعلام ساخت بنا 625 مترمربع / استعلام , استعلام ساخت بنا 625 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093040/استعلام-تجهیزات-امنیتی'>استعلام تجهیزات امنیتی  / استعلام,استعلام تجهیزات امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093041/استعلام-کنسرو-غذای-سگ--'>استعلام کنسرو غذای سگ... / استعلام,استعلام کنسرو غذای سگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093042/استعلام-محل-دفتر-نمایندگی'>استعلام محل دفتر نمایندگی / استعلام , استعلام محل دفتر نمایندگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093043/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093044/استعلام-خرید-اسکلت-سوله'>استعلام خرید اسکلت سوله / استعلام , استعلام خرید اسکلت سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093045/استعلام-خرید-فیبر-نوری'>استعلام خرید فیبر نوری / استعلام, استعلام خرید فیبر نوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093046/استعلام-سبزی-قورمه-سبزی-آش-و--'>استعلام سبزی قورمه، سبزی آش و .. / استعلام, سبزی قورمه، سبزی آش و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093047/مناقصه-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و-روکش-آسفالت-و--'>مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093048/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093049/استعلام-خرید-کاغذ'>استعلام خرید کاغذ / استعلام, استعلام خرید کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093050/استعلام-رب-گوجه-فرنگی---'>استعلام رب گوجه فرنگی .... / استعلام, استعلام رب گوجه فرنگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093051/استعلام-کاغذ--'>استعلام کاغذ ... / استعلام , استعلام کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093052/استعلام-عملیات-احداث-و-ترمیم-و-بهسازی-جاده-دسترسی--'>استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی... / استعلام, استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده دسترسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093053/فراخوان-مناقصه-خدمات-تعمیرات-روزمره-و-اساسی'>فراخوان مناقصه خدمات تعمیرات روزمره و اساسی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تعمیرات روزمره و اساسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093054/استعلام-دریل-پیچ-گوشتی-برقی'>استعلام دریل پیچ گوشتی برقی / استعلام , استعلام دریل پیچ گوشتی برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093055/استعلام-ویلچر-تشکچه-و--'>استعلام ویلچر، تشکچه و ... / استعلام, ویلچر، تشکچه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093056/استعلام-انتخاب-مجری-ذیصلاح--'>استعلام انتخاب مجری ذیصلاح... / استعلام,استعلام انتخاب مجری ذیصلاح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093057/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093058/استعلام-خدمات-عمومی'>استعلام خدمات عمومی / استعلام, استعلام خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093059/استعلام-دوربین'>استعلام دوربین  / استعلام,استعلام دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093060/استعلام-اجرای-عملیات-جاده-بین-مزارع-روستا'>استعلام اجرای عملیات جاده بین مزارع روستا / استعلام , استعلام اجرای عملیات جاده بین مزارع روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093061/استعلام-بها-عملیات-نهالکاری--مراقبت-و-آبیاری-منطقه'>استعلام بها عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری منطقه / استعلام,   استعلام بها عملیات نهالکاری ، مراقبت و آبیاری منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093062/استعلام-توانبخشی'>استعلام توانبخشی / استعلام, استعلام توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093063/استعلام-اجرای-پروژه-عملیات-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام اجرای پروژه عملیات نگهداری فضای سبز / استعلام , استعلام اجرای پروژه عملیات نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093064/مناقصه-خریداری-یک-خط-مکانیزه-مونتاژ-نهایی-صندلی-جلو--'>مناقصه  خریداری یک خط مکانیزه مونتاژ نهایی صندلی جلو... / آگهی مناقصه, مناقصه  خریداری یک خط مکانیزه مونتاژ نهایی صندلی جلو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093065/استعلام-خرید-کاغذ'>استعلام خرید کاغذ / استعلام , استعلام خرید کاغذ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093066/استعلام-اشعه-یووی'>استعلام اشعه یووی / استعلام, اشعه یووی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093067/استعلام-حلوا-شکری'>استعلام حلوا شکری / استعلام, استعلام حلوا شکری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093068/استعلام-واکسن-تب-برفکی-وتال'>استعلام واکسن تب برفکی وتال / استعلام, استعلام واکسن تب برفکی وتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093069/استعلام-ست-کامل-بازسازی-ACL-PCL'>استعلام ست کامل بازسازی ACL, PCL  / استعلام, استعلام ست کامل بازسازی ACL, PCL </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093070/استعلام-سرنگ--'>استعلام سرنگ ... / استعلام , استعلام سرنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093071/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093072/استعلام-اجرای-لاینینگ-کانال-انتقال-آب-کشاورزی-شهر--'>استعلام  اجرای لاینینگ کانال انتقال آب کشاورزی شهر ... / استعلام, استعلام  اجرای لاینینگ کانال انتقال آب کشاورزی شهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093073/استعلام-کرایه-وسایل-نقلیه-موتوری'>استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری  / استعلام , استعلام کرایه وسایل نقلیه موتوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093074/استعلام-ساخت-بنا-283متر'>استعلام ساخت بنا 283متر / استعلام,استعلام ساخت بنا 283متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093075/استعلام-کولیوسکوپ--'>استعلام کولیوسکوپ ... / استعلام, استعلام کولیوسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093076/استعلام-خرید-9-قلم-مواد-غذایی'>استعلام خرید 9 قلم مواد غذایی / استعلام, استعلام خرید 9 قلم مواد غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093077/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093078/استعلام-هزینه-تهیه-مقوا-لیتوگرافی-چاپ-برش-بروشور-سیاه-و-سفید--'>استعلام  هزینه تهیه مقوا لیتوگرافی چاپ برش بروشور سیاه و سفید ... / استعلام, هزینه تهیه مقوا لیتوگرافی چاپ برش بروشور سیاه و سفید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093079/استعلام-لوله-خرطومی-ونتیلاتور'>استعلام لوله خرطومی ونتیلاتور  / استعلام,استعلام لوله خرطومی ونتیلاتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093080/استعلام-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام خدمات شهری و نگهداری فضای سبز / استعلام, استعلام خدمات شهری و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093081/استعلام-برنج-اصیل-ایرانی'>استعلام برنج اصیل ایرانی / استعلام, استعلام برنج اصیل ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093082/استعلام-هزینه-تهیه-مقوا-و--'>استعلام هزینه تهیه مقوا و ... / استعلام,استعلام هزینه تهیه مقوا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093083/استعلام-اجرای-لاینینگ-کانال-انتقال-آب'>استعلام اجرای لاینینگ کانال انتقال آب  / استعلام , استعلام اجرای لاینینگ کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093084/استعلام-مایع-دستشویی'>استعلام مایع دستشویی  / استعلام, استعلام مایع دستشویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093085/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام, استعلام تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093086/استعلام-لوازم-سرور'>استعلام لوازم سرور / استعلام, استعلام لوازم سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093087/استعلام-کمد-یک-نفره-فلزی'>استعلام کمد یک نفره فلزی  / استعلام , استعلام کمد یک نفره فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093088/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام , استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093089/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-110'>استعلام لوله پلی اتیلن 110 / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 110</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093091/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093092/استعلام-اتیلن'>استعلام اتیلن / استعلام, اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093093/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, استعلام ساخت بنا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093094/استعلام-تجدید-عملیات-اجرایی-تکمیل-شبکه-آبیاری'>استعلام تجدید عملیات اجرایی تکمیل شبکه آبیاری  / استعلام, استعلام تجدید عملیات اجرایی تکمیل شبکه آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093095/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام , استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093096/استعلام-اجرای-لاینینگ-کانال-انتقال-آب'>استعلام اجرای لاینینگ کانال انتقال آب  / استعلام , استعلام اجرای لاینینگ کانال انتقال آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093097/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093098/استعلام-پاپ-تستر--'>استعلام پاپ تستر ... / استعلام, استعلام پاپ تستر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093099/استعلام-ساخت-بنا-247-کیلوکالری'>استعلام ساخت بنا 247 کیلوکالری / استعلام,استعلام ساخت بنا 247 کیلوکالری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093100/استعلام-چاپ-پرسشنامه-هزینه-درآمد-خانواره'>استعلام چاپ پرسشنامه هزینه درآمد خانواره / استعلام , استعلام چاپ پرسشنامه هزینه درآمد خانواره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093101/استعلام-سمعک-پشت-گوشی--'>استعلام سمعک پشت گوشی... / استعلام,استعلام سمعک پشت گوشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093103/استعلام-اجرای-شبکه-توزیع-گاز-شهرک-صنعتی-جوانرود'>استعلام اجرای شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی جوانرود  / استعلام,استعلام اجرای شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی جوانرود </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093104/استعلام-ارایه-خدمات-مشاوره-تلفنی-و-حضوری'>استعلام ارایه خدمات مشاوره تلفنی و حضوری  / استعلام , ارایه خدمات مشاوره تلفنی و حضوری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093105/استعلام-هند-پیس-تیتانیومی'>استعلام هند پیس تیتانیومی  / استعلام, استعلام هند پیس تیتانیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093106/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093107/استعلام-اجرای-جوشکاری-با-مصالح-در-ساختمان--'>استعلام اجرای جوشکاری با مصالح در ساختمان... / استعلام, استعلام اجرای جوشکاری با مصالح در ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093108/استعلام-مش-سرنداز'>استعلام  مش سرنداز  / استعلام ,استعلام  مش سرنداز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093109/استعلام-کیبرد--'>استعلام کیبرد ... / استعلام , استعلام کیبرد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093111/مناقصه-عمومی-تولید-کارت-الکترونیک--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی تولید کارت الکترونیک... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تولید کارت الکترونیک... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093112/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093113/استعلام-اجرای-پروژه-کلید-در-دست-توسعه-و-بهینه-سازی-برق-روستایی--'>استعلام  اجرای پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی برق روستایی ... / استعلام, اجرای پروژه کلید در دست توسعه و بهینه سازی برق روستایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093114/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093116/استعلام-تعویض-تابلوهای-برق-فشار-ضعیف'>استعلام تعویض تابلوهای برق فشار ضعیف / استعلام, استعلام  تعویض تابلوهای برق فشار ضعیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093117/استعلام-دستگاه-اتوکلاو--'>استعلام دستگاه اتوکلاو... / استعلام,استعلام دستگاه اتوکلاو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093118/استعلام-روغن-810-گرمی'>استعلام روغن 810 گرمی / استعلام, استعلام روغن 810 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093119/استعلام-کیسه-پلاستیکی-دسته-دار-درجه-یک-سفید'>استعلام  کیسه پلاستیکی دسته دار درجه یک سفید / استعلام , کیسه پلاستیکی دسته دار درجه یک سفید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093120/استعلام-ایجاد-سامانه-ارتباط-مردمی-حفاظت-از-اراضی--'>استعلام ایجاد سامانه ارتباط مردمی حفاظت از اراضی ... / استعلام , استعلام ایجاد سامانه ارتباط مردمی حفاظت از اراضی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093121/استعلام-​ابزارآلات-الکتریکی'>استعلام ​ابزارآلات الکتریکی / استعلام ,استعلام ​ابزارآلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093124/استعلام-نظافت-ساختمان'>استعلام  نظافت ساختمان / استعلام, نظافت ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093126/استعلام-توانبخشی'>استعلام توانبخشی / استعلام, استعلام توانبخشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093127/استعلام-خرید-کاغذ--'>استعلام خرید کاغذ ... / استعلام, استعلام خرید کاغذ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093128/تجدید-مناقصه-طراحی-و-اسقرار-سیستم-مدیریت-انرژی'>تجدید مناقصه طراحی و اسقرار سیستم مدیریت انرژی  / تجدید آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه  طراحی و اسقرار سیستم مدیریت انرژی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093129/تجدید-مناقصه-جمع-آوری-زباله-و-رفت-و-روب-شهر'>تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهر   / آگهی تجدبد ناقصه, تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093130/مناقصه-پروژه-حفاری-و-لایروبی-چاه-های-سطح-شهر--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه های سطح شهر - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه حفاری و لایروبی چاه های سطح شهر - مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093132/استعلام-لوبیا-چیتی--'>استعلام لوبیا چیتی ... / استعلام , استعلام لوبیا چیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093133/مناقصه-خریداری-چند-دستگاه-ماشین-الات-راهسازی'>مناقصه خریداری چند دستگاه ماشین الات راهسازی / مناقصه عمومی , مناقصه خریداری چند دستگاه ماشین الات راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093134/استعلام-اجرای-حفر-چاه'>استعلام  اجرای حفر چاه  / استعلام , اجرای حفر چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093135/استعلام-بیمه-حریق--'>استعلام بیمه حریق ... / استعلام,استعلام بیمه حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093136/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی ,مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093139/تجدید-مناقصه-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر'>تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر  / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه نگهداری فضای سبز سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093140/مناقصه-انجام-عملیات-نگهداری-بهینه-و-بازسازی-شبکه-کابل--تجدید'>مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093141/فراخوان-تکمیل-استخر-و--نوبت-دوم'>فراخوان تکمیل استخر و... نوبت دوم  / آگهی فراخوان ، فراخوان تکمیل استخر و... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093142/استعلام-عدس-900-گرمی'>استعلام عدس 900 گرمی / استعلام, عدس 900 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093144/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093147/استعلام-صفحه-فشار-15-بار-کمپانی-هلند'>استعلام صفحه فشار 15 بار کمپانی هلند  / استعلام,, صفحه فشار 15 بار کمپانی هلند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093148/فراخوان-عمومی-شناسایی-پیمانکار-انجام-عملیات-اجرای-نما-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی--'>فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار انجام عملیات اجرای نما، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی... / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار، فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار انجام عملیات اجرای نما، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093150/استعلام-مرغ-منجمد'>استعلام مرغ منجمد  / استعلام, استعلام مرغ منجمد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093151/فراخوان-سرمایه-گذار-جهت-ساخت-و-بهره-برداری-نیروگاه-بیو-گاز-تصفیه-خانه--'>فراخوان سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری نیروگاه بیو گاز تصفیه خانه ... / فراخوان , فراخوان سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری نیروگاه بیو گاز تصفیه خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093152/استعلام-خرید-سمعک-و-باطری'>استعلام خرید سمعک و باطری  / استعلام خرید سمعک و باطری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093153/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی--'>استعلام  کنسرو لوبیا چیتی ... / استعلام , کنسرو لوبیا چیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093157/فراخوان-اجرای-پروژه-های-ساختمانی-و-تاسیسات-برقی-و-مکانیکی'>فراخوان اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی / فراخوان شناسایی پیمانکاران حقیقی,فراخوان اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093159/استعلام-قطعات-رایانه--'>استعلام قطعات رایانه ... / استعلام , استعلام قطعات رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093160/استعلام-سوییچ'>استعلام سوییچ / استعلام سوییچ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093162/استعلام-لایسنس-دوربین'>استعلام  لایسنس دوربین / استعلام, لایسنس دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093165/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-برداشت-محصول--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول... / استعلام, استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از برداشت محصول...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093166/مناقصه-تامین-نیروی-پشتیبانی-و-خدماتی--97-1-19'>مناقصه تامین نیروی پشتیبانی و خدماتی - 97.1.19 / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی پشتیبانی و خدماتی - 97.1.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093167/استعلام-دیتا-پروژکتور-epson-eh-tw5350'>استعلام دیتا پروژکتور epson- eh- tw5350 / استعلام, دیتا پروژکتور epson- eh- tw5350</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093172/استعلام-پاکت-نامه-ملخی-'>استعلام پاکت نامه ملخی.. / استعلام,استعلام پاکت نامه ملخی..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093173/مناقصه-دیسک-آفست-سنگین--نوبت-دوم'>مناقصه دیسک آفست سنگین - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه دیسک آفست سنگین - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093174/استعلام-احداث-کانال-آب-کشاورزی'>استعلام احداث کانال آب کشاورزی / استعلام , استعلام احداث کانال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093175/استعلام-موکت--'>استعلام موکت ... / استعلام , استعلام موکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093178/استعلام-ریبون-دستگاه-صدور-آنی-کارت-EVOLIS-KO-500'>استعلام ریبون دستگاه صدور آنی کارت EVOLIS KO- 500 / استعلام, ریبون دستگاه صدور آنی کارت EVOLIS KO- 500</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093180/استعلام-تجهیزات-voip'>استعلام تجهیزات voip / استعلام , استعلام تجهیزات voip</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093181/استعلام-ویدئو-پروژکتور--'>استعلام ویدئو پروژکتور... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093182/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-تک-جداره---تجدید'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره ... تجدید / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن تک جداره ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093184/استعلام-حافظه-ssd-دیتا--'>استعلام حافظه ssd دیتا ... / استعلام,استعلام حافظه ssd دیتا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093187/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093188/مناقصه-ساخت-و-نصب-استراکچر-فلزی-بچ-پلنت'>مناقصه ساخت و نصب استراکچر فلزی بچ پلنت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساخت و نصب استراکچر فلزی بچ پلنت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093189/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093192/مناقصه-انجام-خدمات-آبرسانی-سیار-با-تانکر'>مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار با تانکر  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات آبرسانی سیار با تانکر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093194/استعلام-هارد-دیسک-اکسترنال'>استعلام هارد دیسک اکسترنال  / استعلام, استعلام هارد دیسک اکسترنال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093201/استعلام-اجرای-احداث-مخزن--'>استعلام اجرای احداث مخزن... / استعلام,استعلام اجرای احداث مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093202/مناقصه-عمومی-اجرای-آبیاری-تحت-فشار--نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای آبیاری تحت فشار - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه عمومی اجرای آبیاری تحت فشار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093203/استعلام-محصولات-الکترونیکی--'>استعلام محصولات الکترونیکی ... / استعلام , استعلام محصولات الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093204/استعلام-توانبخشی--'>استعلام توانبخشی ... / استعلام, استعلام توانبخشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093206/استعلام-عملیات-آبیاری-و-توسعه-و-نگهداری-پارک-جنگلی--'>استعلام عملیات آبیاری و توسعه و نگهداری پارک جنگلی... / استعلام, عملیات آبیاری و توسعه و نگهداری پارک جنگلی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093207/مناقصه-تامین-ایستگاه-اندازه-گیری-نوبت-دوم'>مناقصه تامین ایستگاه اندازه گیری نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین ایستگاه اندازه گیری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093210/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093213/مناقصه-خرید-خدمات-مشاوره'>مناقصه خرید خدمات مشاوره  / مناقصه , مناقصه خرید خدمات مشاوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093215/استعلام-اقلام-بهداشتی'>استعلام اقلام بهداشتی  / استعلام, اقلام بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093219/مناقصه-اصلاح-زیرسازی--تهیه--حمل--نصب-و-اجرای-پوشش'>مناقصه اصلاح زیرسازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اصلاح زیرسازی ، تهیه ، حمل ، نصب و اجرای پوشش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093221/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و طبخ غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093222/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-رایزر-جوشی-پلی-اتیلن--نوبت-دوم'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید رایزر جوشی پلی اتیلن ...نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید رایزر جوشی پلی اتیلن ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093223/استعلام-الکتروپمپ--'>استعلام الکتروپمپ ... / استعلام , استعلام الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093225/تمدید-مناقصه-پروژه-برق-رسانی-به-روستا'>تمدید مناقصه پروژه برق رسانی به روستا / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه برق رسانی به روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093228/مناقصه-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی---نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی ... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093229/استعلام-کنتور-1-2-خانگی'>استعلام  کنتور 1/2 خانگی / استعلام , کنتور 1/2 خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093231/استعلام-طراحی-و-اجرا-شبکه-کامپیوتری-و--'>استعلام طراحی و اجرا شبکه کامپیوتری و ... / استعلام,استعلام طراحی و اجرا شبکه کامپیوتری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093232/تجدید-فراخوان-مناقصه-عملیات-وصول-مطالبات-درصدی-آب-بها'>تجدید فراخوان مناقصه عملیات وصول مطالبات درصدی آب بها / تجدید آگهی فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه عملیات وصول مطالبات درصدی آب بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093236/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093238/استعلام-شیشه-دوجداره'>استعلام شیشه دوجداره  / استعلام, شیشه دوجداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093240/مناقصه-بهسازی-خیابان-آزادی---نوبت-دوم'>مناقصه  بهسازی خیابان آزادی ... نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بهسازی خیابان آزادی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093242/استعلام-نصب-دوربین--'>استعلام نصب دوربین... / استعلام, استعلام نصب دوربین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093245/مناقصه-ارزیابی-پوشش-و-بررسی-وضعیت-حفاظت-کاتدی-تجدید'>مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی تجدید  / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه ارزیابی پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093246/مناقصه-گازرسانی--'>مناقصه گازرسانی ... / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093248/استعلام-ملزومات-اداری-ساخت-ایران-(خودکار-سوزن-کش--)'>استعلام  ملزومات اداری ساخت ایران (خودکار، سوزن کش ...) / استعلام , ملزومات اداری ساخت ایران (خودکار، سوزن کش ...)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093249/استعلام-کمک-به-تکمیل-زمین-ورزشی--'>استعلام کمک به تکمیل زمین ورزشی... / استعلام,استعلام کمک به تکمیل زمین ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093250/ارزیابی-کیفی-خرید-سیم-هادی-اسکواب--سیم-محافظ-مغزی--'>ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی... / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093252/استعلام-دستگاه-پکیج-تصفیه-پرتابل'>استعلام دستگاه پکیج تصفیه پرتابل / استعلام, دستگاه پکیج تصفیه پرتابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093253/مناقصه-گازرسانی'>مناقصه گازرسانی / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093255/مناقصه-گازرسانی-به-خوشه'>مناقصه گازرسانی به خوشه / مناقصه عمومی, مناقصه گازرسانی به خوشه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093256/فراخوان-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-ساختمان-ایستگاه-تی-بی-اس97-1-19'>فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس97.1.19 / فراخوان ، فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس 97.1.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093257/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام  لوازم تحریر / استعلام, لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093259/مناقصه-پارچه-لباسکار---'>مناقصه پارچه لباسکار ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پارچه لباسکار .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093260/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام, استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093261/استعلام-خرید-تیغه-گریدر--'>استعلام خرید تیغه گریدر... / استعلام,استعلام خرید تیغه گریدر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093262/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-رنگ-آمیزی-(نوبت-دوم)'>مناقصه عمومی اجرای عملیات رنگ آمیزی (نوبت دوم) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات رنگ آمیزی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093263/مناقصه-حراست-و-پاسداری-از-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه حراست و پاسداری از اماکن و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حراست و پاسداری از اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093265/مناقصه-پروژه-نوسازی-سامانه-حفاظت-کاتدی-خط-لوله-42-اینچ--'>مناقصه پروژه نوسازی سامانه حفاظت کاتدی خط لوله 42 اینچ ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه نوسازی سامانه حفاظت کاتدی خط لوله 42 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093266/مناقصه-ALUMINIUM-SHEETS-GORRUGATED-FOR-STRUCTURAL-USES'>مناقصه ALUMINIUM SHEETS, GORRUGATED FOR STRUCTURAL USES / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه ALUMINIUM SHEETS, GORRUGATED FOR STRUCTURAL USES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093267/استعلام-خرید-صندلی-چرخدار-کارمندی-و-مبل-اداری---'>استعلام خرید صندلی چرخدار کارمندی و مبل اداری .... / استعلام, خرید صندلی چرخدار کارمندی و مبل اداری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093270/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام, استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093271/اصلاحیه-مناقصه-انجام-عملیات-احداث-مخزن-پنجاه-مترمکعبی'>اصلاحیه مناقصه انجام عملیات احداث مخزن پنجاه مترمکعبی  / اصلاحیه مناقصه ، اصلاحیه مناقصه انجام عملیات احداث مخزن پنجاه مترمکعبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093272/مناقصه-اجرای-آب-رو-و-اصلاح-ورودی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آب رو و اصلاح ورودی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093274/استعلام-کنتور-الکترومغناطیس--'>استعلام کنتور الکترومغناطیس... / استعلام,استعلام کنتور الکترومغناطیس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093275/مناقصه-خرید-قطعات-تلمبه-بایرون-جکسون--نوبت-دوم'>مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون... نوبت  دوم  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون...نوبت  دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093276/استعلام-تعمیر-و-رفع-اشکال-(مفصل-بندی)-یک-رشته-فیبر-نوری-'>استعلام  تعمیر و رفع اشکال (مفصل بندی) یک رشته فیبر نوری.. / استعلام,  تعمیر و رفع اشکال (مفصل بندی) یک رشته فیبر نوری..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093278/مناقصه-خرید-TRISLOT'>مناقصه خرید TRISLOT / مناقصه عمومی,مناقصه خرید TRISLOT</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093279/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و--'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و ...  / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093280/مناقصه-احداث-سوله-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث سوله سالن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله سالن ورزشی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093281/استعلام-ضد-عفونی-کننده--'>استعلام ضد عفونی کننده ... / استعلام , استعلام ضد عفونی کننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093282/مناقصه-تکمیل-بلوار--تجدید'>مناقصه تکمیل بلوار...تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل بلوار...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093283/مناقصه-احداث-و-تکمیل-راههای-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی--نوبت-دوم'>مناقصه احداث و تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی - نوبت دوم  / اگهی مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093284/مناقصه-تامین-کالا--'>مناقصه تامین کالا ... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین کالا ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093285/استعلام-بها-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری-آژانس'> استعلام بها حمل و نقل درون و برون شهری آژانس  /  استعلام, بها حمل و نقل درون و برون شهری آژانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093286/مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-11-دستگاه-خودروی-دولتی--نوبت-دوم'> مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 11 دستگاه خودروی دولتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 11 دستگاه خودروی دولتی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093288/تجدید-مناقصه-پروژه-آژانس-خدمات-مشترکین-امور-برق-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه پروژه آژانس خدمات مشترکین امور برق نوبت دوم  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه آژانس خدمات مشترکین امور برق نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093289/استعلام-کدورت-سنج-آب--'>استعلام کدورت سنج آب... / استعلام, استعلام کدورت سنج آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093290/فراخوان-دیوارچینی--محوطه-سازی--شن-ریزی-محوطه-و-جدولگذاری--نوبت-دوم'>فراخوان دیوارچینی ، محوطه سازی ، شن ریزی محوطه و جدولگذاری - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان دیوارچینی ، محوطه سازی ، شن ریزی محوطه و جدولگذاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093292/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093295/مناقصه-تهیه-حمل-نصب-راه-اندازی-تجهیزات-الکترونیکی-اتاق-استدیو-و-مانیتورینگ-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اتاق استدیو و مانیتورینگ نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اتاق استدیو و مانیتورینگ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093296/فراخوان-مشارکت-آماده-سازی-زمین-نوبت-دوم'>فراخوان مشارکت آماده سازی زمین  نوبت دوم  / مناقصه , فراخوان مشارکت آماده سازی زمین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093297/مناقصه-تامین-متریال-و-اجرای-تاسیسات--'>مناقصه تامین متریال و اجرای تاسیسات... / مناقصه عمومی, مناقصه تامین متریال و اجرای تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093298/استعلام-خرید-تجهیزات-جهت-مدارس--'>استعلام خرید تجهیزات جهت مدارس ... / استعلام , خرید تجهیزات جهت مدارس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093299/استعلام-دستگاه-سیار-ثبت-نام--'>استعلام دستگاه سیار ثبت نام ... / استعلام , استعلام دستگاه سیار ثبت نام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093301/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-سرویس-دهی-با-خودروهای-سبک--'>مناقصه انجام امور خدماتی و سرویس دهی با خودروهای سبک... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور خدماتی و سرویس دهی با خودروهای سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093304/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی-ردیابی-و-پایش-آفات-و-بیماریهای-قرنطینه-ای--'>استعلام خرید خدمات کارشناسی، ردیابی و پایش آفات و بیماریهای قرنطینه ای... / استعلام, خرید خدمات کارشناسی، ردیابی و پایش آفات و بیماریهای قرنطینه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093306/استعلام-شیشه-آلات--'>استعلام شیشه آلات... / استعلام,استعلام شیشه آلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093308/مناقصه-خرید-سیم-هادی-هاوک-و-سیم-محافظ-اتصالات'>مناقصه خرید سیم هادی هاوک و سیم محافظ اتصالات  / مناقصه , مناقصه خرید سیم هادی هاوک و سیم محافظ اتصالات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093309/تجدید-مناقصه-تامین-و-راه-اندازی-11-ایستگاه-اندازه-گیری-و-تقلیل-فشار-پروژه-های-صنایع'>تجدید مناقصه تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار پروژه های صنایع  / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین و راه اندازی 11 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار پروژه های صنایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093310/فراخوان-مناقصه-خرید-کنتور-سه-فاز-دیجیتالی-جریان-مستقیم'>فراخوان مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی جریان مستقیم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی جریان مستقیم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093312/استعلام-عایقکاری-لوله-های-تاسیساتی--'>استعلام عایقکاری لوله های تاسیساتی ... / استعلام , استعلام عایقکاری لوله های تاسیساتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093313/استعلام-ساک-دستی-پارچه-ای--'>استعلام ساک دستی پارچه ای ... / استعلام , ساک دستی پارچه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093317/استعلام-لوازم-مصرفی-دستگاه-HPLC'>استعلام  لوازم مصرفی دستگاه HPLC  / استعلام , لوازم مصرفی دستگاه HPLC </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093318/مناقصه-تعمیرات-کاربری-دیسپاچینگ'>مناقصه تعمیرات کاربری دیسپاچینگ / اگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات کاربری دیسپاچینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093319/استعلام-اجرای-ترمیم-شبکه-توزیع-آب--'>استعلام اجرای ترمیم شبکه توزیع آب... / استعلام, استعلام اجرای ترمیم شبکه توزیع آب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093320/استعلام-لوازم-مصرفی-دستگاه--'>استعلام لوازم مصرفی دستگاه... / استعلام,استعلام لوازم مصرفی دستگاه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093323/مناقصه-خرید-سیم-هادی-خاوک-و-سیم-محافظ-اتصالات-63--'>مناقصه خرید سیم هادی خاوک و سیم محافظ اتصالات 63... / مناقصه , مناقصه خرید سیم هادی خاوک و سیم محافظ اتصالات 63...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093324/فراخوان-مناقصه-اجرای-پروژه-عمرانی-بهینه-سازی-شبکه-روستایی'>فراخوان مناقصه اجرای پروژه عمرانی بهینه سازی شبکه روستایی  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه عمرانی بهینه سازی شبکه روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093325/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093326/استعلام-پرینتر-چند-کاره'>استعلام  پرینتر چند کاره / استعلام, پرینتر چند کاره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093328/مناقصه-خرید-TUBE-OF-HEAT-EXCHANGER'>مناقصه خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093329/استعلام-کیت-آزمایشگاهی-طبق-فایل-پیوست'>استعلام کیت آزمایشگاهی طبق فایل پیوست / استعلام,استعلام کیت آزمایشگاهی طبق فایل پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093330/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی-ردیابی-و-پایش-آفات-و-بیماریهای-قرنطینه-ای--'>استعلام خرید خدمات کارشناسی، ردیابی و پایش آفات و بیماریهای قرنطینه ای... / استعلام, خرید خدمات کارشناسی، ردیابی و پایش آفات و بیماریهای قرنطینه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093331/استعلام-انتخاب-مجری--'>استعلام انتخاب مجری ... / استعلام , استعلام انتخاب مجری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093332/مناقصه-جدولگذاری-روستا'>مناقصه جدولگذاری روستا  / مناقصه , مناقصه جدولگذاری روستا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093333/مناقصه-اجرای-جاده-سرویس-به-طول-تقریبی-3000-متر--'>مناقصه اجرای جاده سرویس به طول تقریبی 3000 متر... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای جاده سرویس به طول تقریبی 3000 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093335/استعلام-خرید-کولر-اسپلت-24-هزار-ایرانی-بدرالکتریک'>استعلام خرید کولر اسپلت 24 هزار ایرانی بدرالکتریک  / استعلام , خرید کولر اسپلت 24 هزار ایرانی بدرالکتریک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093336/مناقصه-طراحی--ساخت-و-نصب-یک-عدد-جیگ-حمل--'>مناقصه طراحی ، ساخت و نصب یک عدد جیگ حمل ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب یک عدد جیگ حمل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093337/مناقصه-پیمان-خدمات-پشتیبانی-و-نگهداری-دکل-های'>مناقصه پیمان خدمات پشتیبانی و نگهداری دکل های / مناقصه , مناقصه پیمان خدمات پشتیبانی و نگهداری دکل های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093339/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093340/استعلام-نرم-افزار-دلتا-سیب-و--'>استعلام  نرم افزار دلتا سیب و ... / استعلام , نرم افزار دلتا سیب و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093341/فراخوان-ارزیابی-کیفی-کارهای-باقیمانده-سامانه-انتقال-آب-سد'>فراخوان ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده سامانه انتقال آب سد / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی کارهای باقیمانده سامانه انتقال آب سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093342/استعلام-حبوبات--'>استعلام حبوبات ... / استعلام, استعلام حبوبات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093344/استعلام-سختی-گیر-رزینی--'>استعلام سختی گیر رزینی... / استعلام,استعلام سختی گیر رزینی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093347/استعلام-تامین-نیرو-جهت-نگهبانی-و-حراست-دبیرخانه-راننده'>استعلام  تامین نیرو جهت نگهبانی و حراست، دبیرخانه، راننده  / استعلام, تامین نیرو جهت نگهبانی و حراست، دبیرخانه، راننده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093348/استعلام-خودرو--'>استعلام خودرو ... / استعلام , استعلام خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093349/فراخوان-انتخاب-حسابرس-صورتهای-مالی'>فراخوان انتخاب حسابرس صورتهای مالی  / فراخوان ، فراخوان انتخاب حسابرس صورتهای مالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093350/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-و-آسفالت-مسیر-دسترسی'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093351/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا  / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093352/مناقصه-اجرای-بخشی-از-کلکتورهای-اصلی-فاضلاب--97-1-19'>مناقصه اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب  - 97.1.19 / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اجرای بخشی از کلکتورهای اصلی فاضلاب  - 97.1.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093354/مناقصه-خرید-قطعات-فن-های-هوایی-و--'>مناقصه  خرید قطعات فن های هوایی  و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید قطعات فن های هوایی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093355/استعلام-خرید-خدمات-کارشناسی--'>استعلام خرید خدمات کارشناسی... / استعلام,استعلام خرید خدمات کارشناسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093357/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093358/تجدید-مناقصه-سرای-چهارده-معصوم'>تجدید مناقصه سرای چهارده معصوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه سرای چهارده معصوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093359/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093361/استعلام-کامپیوتر--'>استعلام کامپیوتر .. / استعلام, استعلام کامپیوتر ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093363/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093364/فراخوان-دعوت-به-مشارکت-در-ساخت'>فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / دعوت به مشارکت در ساخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093367/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093370/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا... / استعلام, استعلام ساخت بنا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093372/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093373/استعلام-جدول-گذاری--'>استعلام جدول گذاری ...  / استعلام , استعلام جدول گذاری ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093374/استعلام-سویچ-و-مبدل-شبکه'>استعلام سویچ و مبدل شبکه  / استعلام, سویچ و مبدل شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093376/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093377/مناقصه-ارائه-خدمات-حجمی-پشتیبانی-و-زیرساخت-سامانه-های-اطلاعاتی--'>مناقصه ارائه خدمات حجمی پشتیبانی و زیرساخت سامانه های اطلاعاتی ... / مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات حجمی پشتیبانی و زیرساخت سامانه های اطلاعاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093379/مناقصه-اجرای-اپوکسی-کامل-بارانداز-رنگ-ویژه'>مناقصه اجرای اپوکسی کامل بارانداز رنگ ویژه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای اپوکسی کامل بارانداز رنگ ویژه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093381/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093382/استعلام-نگهداری-و-خدمات--'>استعلام نگهداری و خدمات... / استعلام,استعلام نگهداری و خدمات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093383/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093385/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی--'>استعلام برگزاری دوره آموزشی... / استعلام, استعلام برگزاری دوره آموزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093386/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-جهت-بهره-برداری-تعمیرات-فنی-و-مهندسی-و-خدمات-پشتیبانی-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی پیمانکار جهت بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی نوبت دوم  / فراخوان شناسایی پیمانکار ارزیابی کیفی , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093387/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, ​ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093389/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093390/مناقصه-خرید-ماسه-بادی'>مناقصه خرید ماسه بادی  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ماسه بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093391/استعلام-چای-ایرانی'>استعلام چای ایرانی  / استعلام, چای ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093393/مناقصه-ساخت-تجهیز-و-نگهداری-تصفیه-خانه-های-فاضلاب'>مناقصه ساخت، تجهیز و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب  / فراخوان ، مناقصه ساخت، تجهیز و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093395/مناقصه-واگذاری-امور-عمومی-و-خدماتی'>مناقصه واگذاری امور عمومی و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور عمومی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093398/استعلام-چای-ایرانی--'>استعلام چای ایرانی... / استعلام,استعلام چای ایرانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093399/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093401/استعلام-عملیات-احداث-و-ترمیم-و-بهسازی-جاده--'>استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده... / استعلام, استعلام عملیات احداث و ترمیم و بهسازی جاده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093403/مناقصه-خرید-6-500-000-عدد-انواع-رفاه-کارت-خام-مغناطیسی---نوبت-دوم'>مناقصه خرید 6.500.000  عدد انواع رفاه کارت خام مغناطیسی... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید 6.500.000  عدد انواع رفاه کارت خام مغناطیسی... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093404/مناقصه-بازدید-و-بررسی-مسیر-داغ'>مناقصه بازدید و بررسی مسیر داغ / مناقصه , مناقصه بازدید و بررسی مسیر داغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093405/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعمیر-سرویس-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093408/مناقصه-واگذاری-تهیه-و-تامین-کارتن-و-کیسه-پستی'>مناقصه واگذاری تهیه و تامین کارتن و کیسه پستی  / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه و تامین کارتن و کیسه پستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093409/تجدید-مناقصه-حفاری-چاه-های-مشاهده-ای---'>تجدید مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای.....  / تجدید مناقصه, تجدید  مناقصه حفاری چاه های مشاهده ای اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093410/استعلام-پوشک-ایزولایف'>استعلام پوشک ایزولایف / استعلام,استعلام پوشک ایزولایف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093411/فراخوان-مناقصه-خرید-107200-دستگاه-کنتور--'>فراخوان مناقصه خرید 107200 دستگاه کنتور ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 107200 دستگاه کنتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093412/مناقصه-آسفالت-ریزی'>مناقصه آسفالت ریزی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت ریزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093414/استعلام-کاور-کفش-پلاستیکی-مخصوص-دستگاه-اکسل--ترمومتر---'>استعلام کاور کفش پلاستیکی مخصوص دستگاه اکسل - ترمومتر .... / استعلام, کاور کفش پلاستیکی مخصوص دستگاه اکسل - ترمومتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093416/مناقصه-آسفالت--تجدید'>مناقصه آسفالت...تجدید  / آگهی مناقصه کتبی، مناقصه آسفالت...تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093418/مناقصه-نصب-و-راه-اندازی-کمپرسور--'>مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه نصب و راه اندازی کمپرسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093419/مناقصه-عملیات-مرمت-و-لایه-روبی-قنوات--تجدید'>مناقصه عملیات مرمت و لایه روبی قنوات - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت و لایه روبی قنوات - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093421/مناقصه-خرید-انواع-کلید-اتوماتیک--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093422/تجدید-مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب'>تجدید مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093423/فراخوان-مناقصه-آزادسازی-بستر-و-حریم-رودخانه-تجدید'>فراخوان مناقصه آزادسازی بستر و حریم رودخانه تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه آزادسازی بستر و حریم رودخانه تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093424/مناقصه-خرید-(G-F-)-97-1-19'>مناقصه خرید (G&F ) 97.1.19 / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خرید (G&F )  97.1.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093426/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-هوشمند-AMI--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع کنتور هوشمند AMI - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور هوشمند AMI - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093428/مناقصه-حمل-و-نقل--بخشی-از-خدمات-اداری---'>مناقصه حمل و نقل-  بخشی از خدمات اداری ....  / آگهی مناقصه , مناقصه حمل و نقل-  بخشی از خدمات اداری .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093432/مناقصه-خدمات-شهری-شامل-رفت-و-روب-و-حفظ-و-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز'>مناقصه خدمات شهری شامل رفت و روب و حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات شهری شامل رفت و روب و حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093437/مناقصه-UPS'>مناقصه UPS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه UPS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093438/تجدید-مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-عمومی-مرکز-آموزشی--رفاهی'>تجدید مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - رفاهی  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی - رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093440/استعلام-روغن---سامانه-ستاد'>استعلام روغن ...,سامانه ستاد / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093443/استعلام-چاپ-گزارش-اقتصادی-اجتماعی-و-فرهنگی----سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام چاپ گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ...., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , چاپ گزارش اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093447/استعلام-گیت--'>استعلام گیت ... / استعلام , استعلام گیت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093448/مناقصه-آرشیو-الکترونیکی-تعدادی-از-پرونده-ها'>مناقصه آرشیو الکترونیکی تعدادی از پرونده ها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آرشیو الکترونیکی تعدادی از پرونده ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093449/مناقصه-خرید-انواع-سموم-و-کودهای-شیمیایی'>مناقصه خرید انواع سموم و کودهای شیمیایی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  خرید انواع سموم و کودهای شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093450/تجدید-مناقصه-خرید-انواع-دیزل-ژنراتور'>تجدید مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور  / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید انواع دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093452/استعلام-مواد-آزمایشگاهی-سایت-ستاد'>استعلام مواد آزمایشگاهی, سایت ستاد / استعلام, مواد آزمایشگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093454/تجدید-مناقصه-احداث-فاز-اول-ساختمان--'>تجدید مناقصه  احداث فاز اول ساختمان ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث فاز اول ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093456/استعلام-خرید-6-قلم-محصولات-شیمیایی'>استعلام خرید 6 قلم محصولات شیمیایی  / استعلام, خرید 6 قلم محصولات شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093458/استعلام-ساخت-جاده--'>استعلام ساخت جاده ... / استعلام, استعلام ساخت جاده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093459/مناقصه-تهیه--طبخ-و-توزیع-غذای-کارکنان'>مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093461/استعلام-آب-مقطر--'>استعلام آب مقطر ... / استعلام , استعلام آب مقطر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093462/استعلام-نوار-تیپ-پلاکدار--'>استعلام نوار تیپ پلاکدار... / استعلام,استعلام نوار تیپ پلاکدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093463/مناقصه-احداث-معابر-داخلی'>مناقصه احداث معابر داخلی / آگهی مناقصه , مناقصه احداث معابر داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093465/مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ابنیه-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی--'>مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی... / مناقصه ، مناقصه اجرای کامل عملیات ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093466/مناقصه-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-مدارس'>مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس / مناقصه دو مرحله ای عمومی,مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093469/استعلام-​فعالیت-های-پشتیبانی-آموزش-برنامه-نویسی-و--'>استعلام ​فعالیت های پشتیبانی آموزش، برنامه نویسی و ... / استعلام, ​فعالیت های پشتیبانی آموزش، برنامه نویسی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093470/تمدید-مناقصه-پروژه-سیستم-کشف-اعلام-و-اطفای-حریق--'>تمدید مناقصه پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق...  / آگهی تمدید مناقصه عمومی, تمدید مناقصه پروژه سیستم کشف اعلام و اطفای حریق ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093472/مناقصه-عمومی-واگذاری-بخشی-از-وظایف-و-فعالیت-های-قابل-واگذاری-شهرداری'>مناقصه عمومی واگذاری بخشی از وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شهرداری  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری بخشی از وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093473/استعلام-محصولات-شیمیایی--'>استعلام محصولات شیمیایی ... / استعلام , استعلام محصولات شیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093474/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-عمومی-تجدید'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093476/مناقصه-عملیات-تهیه-نقشه-کاداستر'>مناقصه عملیات تهیه نقشه کاداستر  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات تهیه نقشه کاداستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093477/استعلام-1000-عدد-بطری--'>استعلام 1000 عدد بطری ... / استعلام,استعلام 1000 عدد بطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093479/استعلام-اجرای-350-متر-کانیوو-و-70-متر-جوی--'>استعلام اجرای 350 متر کانیوو و 70 متر جوی ... / استعلام, اجرای 350 متر کانیوو و 70 متر جوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093480/استعلام-خرید-محصولات-شیمیایی--'>استعلام خرید محصولات شیمیایی ... / استعلام, استعلام خرید محصولات شیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093481/مناقصه-اجرای-عملیات-طرحهای-نیرو-رسانی'>مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی / آگهی مناقصه, مناقصه  اجرای عملیات طرحهای نیرو رسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093483/مناقصه-عملیات-احاث-کانال-های-آبیاری'>مناقصه عملیات احاث کانال های آبیاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات احاث کانال های آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093486/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-عمومی-مرکز-زیارتی'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز زیارتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز زیارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093488/استعلام-نگهداری-فضای-سبز--'>استعلام نگهداری فضای سبز ... / استعلام , استعلام نگهداری فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093491/مناقصه-احداث-زمین-چمن-مصنوعی-مجدد'>مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی- مجدد  / آگهی مناقصه مجدد, مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی- مجدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093492/استعلام-چسب-حصیری-رولی-15-سانتی'>استعلام چسب حصیری رولی 15 سانتی  / استعلام , چسب حصیری رولی 15 سانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093496/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093497/مناقصه-واگذاری-مدیریت-خدمات-عمومی-مرکز-آموزشی-تجدید'>مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی تجدید  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت خدمات عمومی مرکز آموزشی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093499/مناقصه-تعمیر-نگهداری-تاسیسات-ساختمان-مدیریت-و-شعبه-مرکزی--'>مناقصه تعمیر  نگهداری تاسیسات ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی ... / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر  نگهداری تاسیسات ساختمان مدیریت و شعبه مرکزی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093501/استعلام-ارتقا-و-پشتیبانی--'>استعلام ارتقا و پشتیبانی... / استعلام,استعلام ارتقا و پشتیبانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093503/مناقصه-کلیه-عملیات-مربوط-به-خدمات-شهر--حفظ-و-نگهداری--نوبت-دوم'>مناقصه کلیه عملیات مربوط به خدمات شهر ، حفظ و نگهداری - نوبت دوم  / مناقصه , مناقصه کلیه عملیات مربوط به خدمات شهر ، حفظ و نگهداری - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093505/استعلام-گونی--'>استعلام گونی ... / استعلام , استعلام گونی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093509/فراخوان-احداث-مخازن---'>فراخوان احداث مخازن .... / آگهی فراخوان, فراخوان احداث مخازن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093511/فراخوان-عمومی-مکان-نگهداری-از-آسانسورهای-بیمارستان'>فراخوان عمومی مکان نگهداری از آسانسورهای بیمارستان  / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی مکان نگهداری از آسانسورهای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093514/مناقصه-طراحی-و-اجرای-پل-هوایی-(عبور-عابر-پیاده)--نوبت-سوم'>مناقصه طراحی و اجرای پل هوایی (عبور عابر پیاده)  - نوبت سوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه طراحی و اجرای پل هوایی (عبور عابر پیاده)  - نوبت شوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093515/استعلام-پنبه-استریل-100-گرمی'>استعلام پنبه استریل 100 گرمی / استعلام, پنبه استریل 100 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093516/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل--'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ... / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093517/استعلام-چاپ-لیبل-اموال-غیرمصرفی'>استعلام چاپ لیبل اموال غیرمصرفی / استعلام , چاپ لیبل اموال غیرمصرفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093518/استعلام-خرید-حمل-باراندازی-و-تحویل-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید، حمل، باراندازی و تحویل لوله پلی اتیلن ... / استعلام, استعلام خرید، حمل، باراندازی و تحویل لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093520/استعلام-تامین-بخار-و-تهویه-هوا'>استعلام تامین بخار و تهویه هوا  / استعلام, تامین بخار و تهویه هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093521/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-گالوانیزه'> تجدید مناقصه خرید لوله گالوانیزه  / تحدید مناقصه عمومی, تجدید  مناقصه خرید لوله گالوانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093522/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093524/مناقصه-انجام-کامل-عملیات-ایستگاه-پمپاژ-لوله-گذاری-خط-انتقال-آب-احداث-مخزن--'>مناقصه انجام کامل عملیات ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال آب، احداث مخزن... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کامل عملیات ایستگاه پمپاژ، لوله گذاری خط انتقال آب، احداث مخزن...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093525/مناقصه-واگذاری-کلیه-امور-مربوط-به-خدمات-شهر--مرحله-دوم--نوبت-اول'>مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات شهر  - مرحله دوم -  نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات شهر - مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093526/استعلام-تلویزیون-42-اینچ-LED-ایرانی'>استعلام تلویزیون 42 اینچ LED ایرانی / استعلام, تلویزیون 42 اینچ LED ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093527/استعلام-ایزوگام-ساده-بدون-لایه-آلومینیومی-استاندارد'>استعلام ایزوگام ساده بدون لایه آلومینیومی استاندارد  / استعلام, ایزوگام ساده بدون لایه آلومینیومی استاندارد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093528/استعلام-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی--'>استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ... / استعلام, استعلام فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093529/استعلام-پاکت-پول--'>استعلام پاکت پول ... / استعلام , استعلام پاکت پول ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093532/استعلام-رنگ-کاری-روغنی-حدود-650-متر-مربع---'>استعلام  رنگ کاری روغنی حدود 650 متر مربع .... / استعلام, رنگ کاری روغنی حدود 650 متر مربع ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093533/فراخوان-انتخاب-سرمایه-گذار'>فراخوان انتخاب سرمایه گذار  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان انتخاب سرمایه گذار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093534/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت  های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت  های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093535/استعلام-قرارداد-سرشماری-حیات-وحش--'>استعلام قرارداد سرشماری حیات وحش... / استعلام, استعلام قرارداد سرشماری حیات وحش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093536/استعلام-حبوبات-(عدس-سبز-و-لوبیا-چیتی)-بسته-900-گرمی'>استعلام حبوبات (عدس سبز و لوبیا چیتی) بسته 900 گرمی / استعلام, حبوبات (عدس سبز و لوبیا چیتی) بسته 900 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093537/مناقصه-تامین-تجهیزات-نصب-و-راه-اندازی-شبکه-SDH-و--'>مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه SDH و... / مناقصه, مناقصه تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی شبکه SDH و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093538/مناقصه-تکمیل-پروژه-ساختمان-دهیاری-روستا'>مناقصه تکمیل پروژه ساختمان دهیاری روستا   / مناقصه ، مناقصه تکمیل پروژه ساختمان دهیاری روستا  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093540/مناقصه-اجرای-عملیات-سرویس--تعمیر-و-نگهداری-پست-ها-و-نمونه-گیری-و-تست-و-تصفیه-روغن-ترانس'>مناقصه اجرای عملیات سرویس ، تعمیر و نگهداری پست ها و نمونه گیری و تست و تصفیه روغن ترانس  / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات سرویس ، تعمیر و نگهداری پست ها و نمونه گیری و تست و تصفیه روغن ترانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093542/مناقصه-خرید-آسفالت-و-ماسه-آسفالت'>مناقصه خرید آسفالت و ماسه آسفالت / مناقصه, مناقصه خرید آسفالت و ماسه آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093543/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-امور-کاشت-توسعه-و-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات'>اصلاحیه مناقصه اجرای امور کاشت، توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات / اصلاحیه , مناقصه اجرای امور کاشت، توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093545/استعلام-یخچال-فریزر-بخاری-گازی-و--'>استعلام یخچال فریزر، بخاری گازی و ... / استعلام, یخچال فریزر، بخاری گازی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093549/استعلام-فاکس--'>استعلام فاکس ... / استعلام , استعلام فاکس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093550/استعلام-ایزوگام-و-تعمیر-سرویس-بهداشتی--'>استعلام ایزوگام و تعمیر سرویس بهداشتی ... / استعلام, استعلام ایزوگام و تعمیر سرویس بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093552/استعلام-مرمت-نگارخانه---'>استعلام مرمت نگارخانه .... / استعلام, مرمت نگارخانه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093553/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-خیابانهای-سطح-منطقه'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی خیابانهای سطح منطقه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی خیابانهای سطح منطقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093555/مناقصه-اجرای-امور-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-و-تاسیسات-وابسته'>مناقصه اجرای امور حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای امور حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093558/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-بند-خاکی-شرفویه-چاپ-دوم'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات بند خاکی شرفویه- چاپ دوم / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات بند خاکی شرفویه- چاپ دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093559/استعلام-ساخت-سالن-بلک-باکس'>استعلام ساخت سالن بلک باکس / استعلام , ساخت سالن بلک باکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093563/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی--'>استعلام کنسرو لوبیا چیتی... / استعلام, استعلام کنسرو لوبیا چیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093564/مناقصه-اجرای-پروژه-کارت-شهروندی'>مناقصه اجرای پروژه کارت شهروندی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کارت شهروندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093565/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093566/استعلام-دستگاه-رفراکتومتر-پلاس-اپتیکس'>استعلام دستگاه رفراکتومتر پلاس اپتیکس  / استعلام, دستگاه رفراکتومتر پلاس اپتیکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093569/مناقصه-تهیه--اجرا-و-نصب-تابلو-برق'>مناقصه تهیه ، اجرا و نصب تابلو برق / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، اجرا و نصب تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093570/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات-ساختمان'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان  / استعلام, فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093571/مناقصه-عمومی-خرید-تجهیزات-اصلی-پست-ها-و-خطوط-انتقال-و-فوق-توزیع--مرحله-دوم'>مناقصه عمومی خرید تجهیزات اصلی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع - مرحله دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید تجهیزات اصلی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093574/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ... / استعلام , استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093576/استعلام-دستگاه-غربالگری-شنوایی-کودکان--'>استعلام دستگاه غربالگری شنوایی کودکان ... / استعلام, دستگاه غربالگری شنوایی کودکان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093577/مناقصه-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه بهسازی معابر نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بهسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093578/مناقصه-احداث-ساختمان-ایستگاه--'>مناقصه احداث ساختمان ایستگاه ... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان ایستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093579/فراخوان-جذب-پیمانکار-جهت-زنده-گیری-سگهای-ولگرد'>فراخوان جذب پیمانکار جهت زنده گیری سگهای ولگرد  / فراخوان , فراخوان جذب پیمانکار جهت زنده گیری سگهای ولگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093580/استعلام-کنسرو-تن-ماهی--'>استعلام کنسرو تن ماهی... / استعلام, استعلام کنسرو تن ماهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093583/استعلام-​سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان  / استعلام, ​سایر فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093586/استعلام-وب-کیوسک--'>استعلام وب کیوسک ... / استعلام , استعلام وب کیوسک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093587/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093588/فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی'>فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی / آگهی فراخوان,فراخوان حفر یک حلقه چاه آبرفتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093590/مناقصه-انجام-کارهای-خدماتی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کارهای خدماتی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام کارهای خدماتی نوبت دوم  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093591/استعلام-تلویزیون-ایرانی-65-اینچ--'>استعلام  تلویزیون ایرانی 65 اینچ ... / استعلام , تلویزیون ایرانی 65 اینچ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093593/استعلام-بازسازی-و-مرمت---'>استعلام بازسازی و مرمت .... / استعلام, استعلام بازسازی و مرمت ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093595/استعلام-تامین-تجهیزات-و-طراحی-مبلمان-و-دکوراسیون--'>استعلام تامین تجهیزات و طراحی مبلمان و دکوراسیون ... / استعلام , استعلام تامین تجهیزات و طراحی مبلمان و دکوراسیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093596/استعلام-تکمیل-سالن-بلک-باکس--'>استعلام تکمیل سالن بلک باکس... / استعلام,استعلام تکمیل سالن بلک باکس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093599/استعلام-چاپ-و-نصب-100-متر-مربع-بنر-تابلو--'>استعلام چاپ و نصب 100 متر مربع بنر تابلو ... / استعلام, چاپ و نصب 100 متر مربع بنر تابلو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093600/فراخوان-ارزیابی-کیفی-اجاره-یک-فروند-شناور-ASD'>فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور ASD / مناقصه عمومی, فراخوان ارزیابی کیفی اجاره یک فروند شناور ASD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093601/مناقصه-رنگ-آمیزی-الکترواستاتیک'>مناقصه رنگ آمیزی الکترواستاتیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه رنگ آمیزی الکترواستاتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093605/استعلام-مایع-دستشویی--'>استعلام مایع دستشویی... / استعلام, استعلام مایع دستشویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093606/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093607/استعلام-جوشکاری-و-نصب-خار-مانع-صعود-خط-918-نیروگاه-اتمی--'>استعلام جوشکاری و نصب خار مانع صعود خط 918 نیروگاه اتمی ... / استعلام, جوشکاری و نصب خار مانع صعود خط 918 نیروگاه اتمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093608/استعلام-احداث-سازه--'>استعلام احداث سازه ... / استعلام , استعلام احداث سازه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093610/استعلام-جوشکاری-و-نصب-خار--'>استعلام جوشکاری و نصب خار ... / استعلام,استعلام جوشکاری و نصب خار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093613/استعلام-کولر-گازی-سرمایش'>استعلام  کولر گازی سرمایش / استعلام, کولر گازی سرمایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093616/استعلام-انجام-پروژه-شبکه-روشنایی-معابر--'>استعلام انجام پروژه شبکه روشنایی معابر... / استعلام,استعلام انجام پروژه شبکه روشنایی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093617/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر ... / استعلام, استعلام پرینتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093620/استعلام-لوازم-رایانه'>استعلام لوازم رایانه  / استعلام, لوازم رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093621/استعلام-اسکنر--'>استعلام اسکنر ... / استعلام , استعلام اسکنر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093622/فراخوان-حفر-یک-حلقه-چاه-آبرفتی-آهکی'>فراخوان  حفر یک حلقه چاه آبرفتی- آهکی / آگهی فراخوان,فراخوان  حفر یک حلقه چاه آبرفتی- آهکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093627/استعلام-بازسازی-و-بهسازی-چشمه--'>استعلام بازسازی و بهسازی چشمه... / استعلام,استعلام بازسازی و بهسازی چشمه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093629/استعلام-روغن-مایع-سرخ-کردنی-برند-نازگل'>استعلام روغن مایع سرخ کردنی برند نازگل / استعلام, روغن مایع سرخ کردنی برند نازگل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093633/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093635/استعلام-MINI-PC'>استعلام MINI PC / استعلام, استعلام MINI PC</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093636/استعلام-کیس-کامل-کامپیوتر'>استعلام کیس کامل کامپیوتر  / استعلام, کیس کامل کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093637/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو... / استعلام,استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093640/مناقصه-بیمه-تعداد-679-دستگاه-از-ماشین-آلات-و-خودروهای-سبک--'>مناقصه بیمه تعداد 679 دستگاه از ماشین آلات و خودروهای سبک.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بیمه تعداد 679 دستگاه از ماشین آلات و خودروهای سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093642/مناقصه-اصلاح-شبکه-و-انشعابات-گاز-ابزار-دقیق-و-حفاظت-از-زنگ'>مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ / آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093644/استعلام-خرید-رنگ-روغنی'>استعلام خرید رنگ روغنی  / استعلام, استعلام خرید رنگ روغنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093645/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093649/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام, تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093654/استعلام-خرید-یکعدد-رله-حفاظتی-زیمنس'>استعلام خرید یکعدد رله حفاظتی زیمنس / استعلام, استعلام خرید یکعدد رله حفاظتی زیمنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093655/استعلام-آبیاری--'>استعلام آبیاری ... / استعلام , استعلام آبیاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093657/آگهی-مناقصه-عمومی-تامین-12-هزار-قلک-رومیزی'>آگهی مناقصه عمومی  تامین 12 هزار قلک رومیزی / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی   تامین 12 هزار قلک رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093659/استعلام-دستگاه-کفشوی-صنعتی'>استعلام دستگاه کفشوی صنعتی  / استعلام, دستگاه کفشوی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093660/استعلام-بست-شلنگ-و-لوله'>استعلام بست شلنگ و لوله / استعلام, استعلام بست شلنگ و لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093663/استعلام-چای-خشک--'>استعلام چای خشک... / استعلام,استعلام چای خشک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093664/استعلام-چهار-ردیف-منگنه-واشر-بر'>استعلام چهار ردیف منگنه واشر بر / استعلام, استعلام چهار ردیف منگنه واشر بر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093666/استعلام-راننده-با-خودرو--'>استعلام راننده با خودرو ... / استعلام , استعلام راننده با خودرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093668/استعلام-فایل-4-کشویی--صندلی-راحتی-میز-اداری--'>استعلام  فایل 4 کشویی - صندلی راحتی میز اداری ... / استعلام, فایل 4 کشویی - صندلی راحتی میز اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093669/استعلام-الکتروموتور-چرخ-دنده-ای'>استعلام الکتروموتور چرخ دنده ای  / استعلام ، استعلام الکتروموتور چرخ دنده ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093672/مناقصه-پخش-سیلاب-و-آبخوانداری--'>مناقصه پخش سیلاب و آبخوانداری... / مناقصه عمومی, مناقصه پخش سیلاب و آبخوانداری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093673/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093674/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو... / استعلام,استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093677/استعلام-اینورتر--'>استعلام اینورتر ... / استعلام , استعلام اینورتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093678/استعلام-روغن-مایع-خوراکی-با-بطری-810-گرمی'>استعلام  روغن مایع خوراکی با بطری 810 گرمی / استعلام, روغن مایع خوراکی با بطری 810 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093679/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی خدماتی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تامین نیروی خدماتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093680/استعلام-ایمن-سازی-سر-گاردریل-ها--'>استعلام ایمن سازی سر گاردریل ها... / استعلام, استعلام ایمن سازی سر گاردریل ها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093681/تجدید-فراخوان-مناقصه-48-کیلومتر-خط-تغذیه-پایداری'>تجدید فراخوان مناقصه 48 کیلومتر خط تغذیه پایداری  / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه 48 کیلومتر خط تغذیه پایداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093682/مناقصه-بارگیری-و-حمل-مخلوط-از-سیلاب--'>مناقصه بارگیری و حمل مخلوط از سیلاب ... / مناقصه عمومی, مناقصه بارگیری و حمل مخلوط از سیلاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093683/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093684/مناقصه-پروژه-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093686/استعلام-تعداد-هفت-دستگاه-پرینتر-و-اسکنر'>استعلام  تعداد هفت دستگاه پرینتر و اسکنر  / استعلام , تعداد هفت دستگاه پرینتر و اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093687/مناقصه-تعمیر-و-نگه-داری-ماشین-آلات-راهداری-سبک-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگه داری ماشین آلات راهداری سبک نوبت دوم  / آگهی مناقصه با ارزیابی کیفی,مناقصه تعمیر و نگه داری ماشین آلات راهداری سبک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093688/مناقصه-خرید-قطعات-کمپرسوی-هوا'>مناقصه خرید قطعات کمپرسوی هوا / مناقصه ،مناقصه خرید قطعات کمپرسوی هوا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093691/استعلام-تعداد-یک-نفر-راننده-با-خودرو--'>استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو... / استعلام,استعلام تعداد یک نفر راننده با خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093692/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, استعلام خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093693/استعلام-سه-دستگاه-سرور-HP-DL360-G9'>استعلام سه دستگاه سرور HP DL360 G9  / استعلام, سه دستگاه سرور HP DL360 G9 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093697/مناقصه-خدمات-بهسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه خدمات بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر  / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093698/استعلام-فیلتر-روغن-سرکان--'>استعلام فیلتر روغن سرکان... / استعلام,استعلام فیلتر روغن سرکان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093699/استعلام-خرید-اقلام--'>استعلام خرید اقلام ... / استعلام, خرید اقلام ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093700/مناقصه-خرید-انواع-پمپ--شیرآلات-(تجدید)--نوبت-دوم'>مناقصه خرید انواع پمپ ، شیرآلات (تجدید)  - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع پمپ ، شیرآلات (تجدید)  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093701/فراخوان-تامین-کنندگان-سنگ-منگنز-دانه-بندی'>فراخوان تامین کنندگان سنگ منگنز دانه بندی  / فراخوان , فراخوان تامین کنندگان سنگ منگنز دانه بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093703/استعلام-آب-معدنی-کوچک--'>استعلام آب معدنی کوچک... / استعلام,استعلام آب معدنی کوچک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093704/استعلام-راننده-با-خودرو---'>استعلام  راننده با خودرو  ... / استعلام, راننده با خودرو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093705/استعلام-ساخت-پروژه-های-مهندسی-عمران--'>استعلام ساخت پروژه های مهندسی عمران ... / استعلام, استعلام ساخت پروژه های مهندسی عمران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093707/مناقصه-نگهداری-جاری-ابنیه-فنی-راه-های-حوزه-استحفاظی-و----نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری جاری ابنیه فنی راه های حوزه استحفاظی و ...  - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری جاری ابنیه فنی راه های حوزه استحفاظی و ...  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093708/مناقصه-اجرای-هدایت-آبهای-سطحی-شهرک-صنعتی--'>مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093709/مناقصه-بهسازی-معابر'>مناقصه  بهسازی معابر / آگهی مناقصه, مناقصه  بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093712/استعلام-آسفالت--'>استعلام آسفالت ... / استعلام آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093713/استعلام-دستگاه-تحریک-الکتریکی-مغز--'>استعلام دستگاه تحریک الکتریکی مغز ... / استعلام, استعلام دستگاه تحریک الکتریکی مغز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093714/فراخوان-خط-تغذیه-ایستگاه-راه-آهن'>فراخوان خط تغذیه ایستگاه راه آهن / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خط تغذیه ایستگاه راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093716/مناقصه-بهسازی-معابر--'>مناقصه  بهسازی معابر ... / آگهی مناقصه, مناقصه  بهسازی معابر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093718/فراخوان-تکمیل-سالن-ورزشی--'>فراخوان تکمیل سالن ورزشی... / فراخوان ارزیابی جهت برگزاری مناقصه، فراخوان تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093720/کنگره-و-نمایشگاه-بین-المللی-علوم-و-تکنولوژی-های-نوین'>کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین  / کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093722/استعلام-پروژه-آبیاری-محدوده-نهالکاری---'>استعلام پروژه آبیاری محدوده نهالکاری  ... / استعلام, پروژه آبیاری محدوده نهالکاری  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093723/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه  / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093726/تجدید-فراخوان-مناقصه-33-کیلومتر-شبکه-گذاری-روستاهای--'>تجدید فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای....  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه 33 کیلومتر شبکه گذاری روستاهای.... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093729/استعلام-مرغ-منجمد--'>استعلام مرغ منجمد ... / استعلام, استعلام مرغ منجمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093730/مناقصه-خرید-10-دستگاه-لودر'>مناقصه خرید 10 دستگاه لودر / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 10 دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093731/استعلام-راننده-با-خودرو---'>استعلام راننده با خودرو  ... / استعلام, راننده با خودرو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093733/مناقصه-قطعات-یدکی-تجهیزات-نمودارگیری-از-چاه'>مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه  / آگهی مناقصه, مناقصه قطعات یدکی تجهیزات نمودارگیری از چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093734/استعلام-پرژکتور-100-وات-پاورفکتور-بالای-90-درصد-و--'>استعلام پرژکتور 100 وات پاورفکتور بالای 90 درصد و ... / استعلام , پرژکتور 100 وات پاورفکتور بالای 90 درصد و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093735/مناقصه-خدمات-فنی-مهندسی--اصلاحیه'>مناقصه خدمات فنی، مهندسی... اصلاحیه / اصلاحیه ,مناقصه خدمات فنی، مهندسی... اصلاحیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093736/مناقصه-احداث-و-نگهداری-فضای-سبز-مرحله-دوم'>مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز  مرحله دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093737/فراخوان-مناقصه-اجرای-5350-متر-شبکه-در-حفرات-خالی-و-نصب-200-انشعابات--'>فراخوان مناقصه اجرای 5350 متر شبکه در حفرات خالی و نصب 200 انشعابات ... / فراخوان آگهی مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای 5350 متر شبکه در حفرات خالی و نصب 200 انشعابات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093738/مناقصه-ایمن-سازی-و-بهسازی-معابر-شهر--'>مناقصه ایمن سازی و بهسازی معابر شهر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی و بهسازی معابر شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093740/استعلام-خرید-کالا--'>استعلام خرید کالا ... / استعلام, استعلام خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093741/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-با-قطر-315-میلیمتر---'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 315 میلیمتر .... / آگهی مناقصه,تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن با قطر 315 میلیمتر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093743/استعلام-سوئیچ-دیتا-شبکه--'>استعلام سوئیچ دیتا شبکه ... / استعلام,استعلام سوئیچ دیتا شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093744/آگهی-مناقصه-اجرای-پروژه-توسعه-خدمات-شهری-نوبت-دوم'>آگهی مناقصه اجرای پروژه توسعه خدمات  شهری نوبت دوم  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه اجرای پروژه توسعه خدمات شهری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093745/استعلام-کارتریج--'>استعلام کارتریج ... / استعلام , استعلام کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093747/استعلام-ورق-mdf-روکش-شده--'>استعلام ورق mdf روکش شده ... / استعلام, ورق mdf روکش شده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093748/مناقصه-تعمیرات-اساسی-تجهیزات-و-ادوات-برقی-در-تاسیسات-صنعتی'>مناقصه تعمیرات اساسی تجهیزات و ادوات برقی در تاسیسات صنعتی / مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی تجهیزات و ادوات برقی در تاسیسات صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093749/فراخوان-مفتول'>فراخوان مفتول  / فراخوان , فراخوان مفتول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093751/مناقصه-احداث-فضای-سبز-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه احداث فضای سبز و آسفالت معابر سطح شهر...نوبت دوم چاپ اول / مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز و آسفالت معابر سطح شهر...-نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093752/تجدید-فراخوان-پروژه-قرائت-و-توزیع-قبض--کنترل-اطلاعات--پاسخگویی--'>تجدید فراخوان پروژه قرائت و توزیع قبض ، کنترل اطلاعات ، پاسخگویی... / آگهی فراخوان عمومی، تجدید فراخوان پروژه قرائت و توزیع قبض ، کنترل اطلاعات ، پاسخگویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093753/استعلام-فراخوان-اصلاح-و-به-روزرسانی-دسته-بندی-لیست-تأمین-كنندگان'>استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین كنندگان / استعلام فراخوان اصلاح و به روزرسانی دسته بندی لیست تأمین كنندگان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093754/استعلام-طبق-درخواست-خرید'>استعلام طبق درخواست خرید / استعلام,استعلام طبق درخواست خرید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093755/مناقصه-امور-خدماتی-شهر-نظیر-جاروکشی'>مناقصه امور خدماتی شهر نظیر جاروکشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی شهر نظیر جاروکشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093756/استعلام-کولر-اسپیلت-ایرانی--'>استعلام کولر اسپیلت ایرانی ... / استعلام, کولر اسپیلت ایرانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093757/تجدید-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر - نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093758/مناقصه-خدمات-خودرویی-به-تعداد-23-دستگاه-خودرو'>مناقصه خدمات خودرویی به تعداد 23 دستگاه خودرو / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات خودرویی به تعداد 23 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093759/استعلام-سرویس-و-نگهداری-آسانسور--'>استعلام سرویس و نگهداری آسانسور ... / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093763/استعلام-راننده-با-خودرو---'>استعلام راننده با خودرو  ... / استعلام, راننده با خودرو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093764/مناقصه-ساخت-پاسگاه-محیط-بانی'>مناقصه ساخت پاسگاه محیط بانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت پاسگاه محیط بانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093765/نهمین-کنگره-ملی-آموزش-بهداشت-و-ارتقای-سلامت97-1-19'>نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت97.1.19 / نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت97.1.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093766/استعلام-تلفن--'>استعلام تلفن ... / استعلام , استعلام تلفن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093769/مناقصه-تامین-16-دستگاه-جراثقال-50-تن----نوبت-دوم'>مناقصه تامین 16 دستگاه جراثقال 50 تن ....  نوبت دوم  / مناقصه ، مناقصه تامین 16 دستگاه جراثقال 50 تن ....  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093771/استعلام-نگهداری-کلیه-سیستم-های-تاسیساتی-الکتریکی-و-مکانیکی--'>استعلام نگهداری کلیه سیستم های تاسیساتی، الکتریکی و مکانیکی ... / استعلام, نگهداری کلیه سیستم های تاسیساتی، الکتریکی و مکانیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093773/مناقصه-ی-خدمات-شرکت-خدماتی-حجمی-به-تعداد-13-نفر-نیروی-خدماتی'>مناقصه ی خدمات شرکت خدماتی حجمی به تعداد 13 نفر نیروی خدماتی / فراخوان مناقصه عمومی ،مناقصه ی خدمات شرکت خدماتی حجمی به تعداد 13 نفر نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093774/استعلام-تخت-تشریح--'>استعلام تخت تشریح ... / استعلام, استعلام تخت تشریح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093776/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-پژوهش-در-علوم-انسانی-97-1-19'>چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی 97.1.19 / چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی 97.1.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093777/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093778/مناقصه-فراخوان-مناقصه-عمومی-آسفالت-روکش-باند--نوبت-دوم'>مناقصه فراخوان مناقصه عمومی  آسفالت روکش باند ...نوبت دوم  / مناقصه,مناقصه فراخوان مناقصه عمومی  آسفالت روکش باند ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093779/مناقصه-تامین-پالت-چوبی'>مناقصه تامین پالت چوبی / مناقصه محدود, مناقصه تامین پالت چوبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093780/مناقصه-رنگ-آمیزی-سرعت-گیرها-محل-عبور-عابرین---97-1-19'>مناقصه رنگ آمیزی سرعت گیرها، محل عبور عابرین... - 97.1.19 / آگهی مناقصه، مناقصه رنگ آمیزی سرعت گیرها، محل عبور عابرین... - 97.1.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093781/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093783/مناقصه-عملیات-بارگیری--حمل-و-تخلیه-مقدار-10000-تن-انواع-نهاده-های-کشاورزی-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی  نوبت دوم  / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 10000 تن انواع نهاده های کشاورزی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093784/مناقصه-تعمیر-تاسیسات-برودتی-و-حرارتی-ساختمان-های-مخازن-و-پمپ-های-و---'>مناقصه تعمیر تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمان های مخازن و پمپ های و  .... / مناقصه ، مناقصه تعمیر تاسیسات برودتی و حرارتی ساختمان های مخازن و پمپ های و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093785/استعلام-تکمیل-ساختمان--'>استعلام تکمیل ساختمان ... / استعلام, استعلام تکمیل ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093787/استعلام-دستگاه-چندکاره-کپی-و--'>استعلام دستگاه چندکاره کپی و... / استعلام,استعلام دستگاه چندکاره کپی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093788/فراخوان-دومین-همایش-ملی-پژوهش-های-نوین'>فراخوان دومین همایش ملی پژوهش های نوین / فراخوان دومین همایش ملی پژوهش های نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093789/استعلام-راننده-با-خودرو---'>استعلام راننده با خودرو  ... / استعلام, راننده با خودرو  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093790/مناقصه-اجرای-هدایت-آبهای-سطحی-و-زیرسازی-و-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه  اجرای هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  اجرای هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093791/مناقصه-بهسازی-معابر'>مناقصه بهسازی معابر / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه بهسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093794/فراخوان-مناقصه-14-کیلومتر-خط-پایداری-و-شبکه-پراکنده-شهری-و-روستایی-و-مرغداری-ها--تجدید'>فراخوان مناقصه 14 کیلومتر خط پایداری و شبکه پراکنده شهری و روستایی و مرغداری ها - تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه 14 کیلومتر خط پایداری و شبکه پراکنده شهری و روستایی و مرغداری ها - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093796/استعلام-آزمون-نمونه'>استعلام آزمون نمونه / استعلام , آزمون نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093798/استعلام-اسید-کلریدریک-صنعتی'>استعلام اسید کلریدریک صنعتی  / استعلام، استعلام اسید کلریدریک صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093799/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093801/اولین-همایش-ملی-جهانی-سازی'>اولین همایش ملی جهانی سازی  / اولین همایش ملی جهانی سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093802/مناقصه-حراست-آرامستانها-آرامستان-باغ-رحمت-و-ساختمان-اداری-و--'>مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و ... / آگهی مناقصه, مناقصه حراست آرامستانها، آرامستان باغ رحمت و ساختمان اداری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093803/استعلام-آبیاری-محدوده-نهالکاری--'>استعلام آبیاری محدوده نهالکاری... / استعلام, استعلام آبیاری محدوده نهالکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093804/استعلام-دستگاه-تابلو-برق-ایستاده'>استعلام  دستگاه تابلو برق ایستاده  / استعلام,  دستگاه تابلو برق ایستاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093808/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093810/استعلام-بال-والو-فلانچی'>استعلام  بال والو فلانچی / استعلام، استعلام بال والو فلانچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093812/استعلام-اقلام-تاسیساتی'>استعلام اقلام تاسیساتی / استعلام, اقلام تاسیساتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093813/استعلام-تخت-خواب-دوطبقه--'>استعلام تخت خواب دوطبقه... / استعلام,استعلام تخت خواب دوطبقه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093814/تجدید-استعلام-خرید-15-ردیف-اقلام-الکتریکی'> تجدید استعلام خرید 15 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام,  تجدید استعلام خرید 15 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093815/فراخوان-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی-در-اقطار-مختلف-نوبت-دوم'>فراخوان  خرید لوله های پلی اتیلن آبرسانی در اقطار مختلف  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی بک مرحله ای , فراخوان خرید لوله های پلی اتیلن آبرسانی در اقطار مختلف  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093818/استعلام-لوازم-کامپیوتر--'>استعلام لوازم کامپیوتر ... / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093819/استعلام-پروژه-آبیاری-محدوده-نهالکاری-طرح-صیانت-منطقه--'>استعلام پروژه آبیاری محدوده نهالکاری طرح صیانت منطقه ... / استعلام , پروژه آبیاری محدوده نهالکاری طرح صیانت منطقه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093822/مناقصه-عملیات-بهسازی-بخشی-از-کانالهای-ابیاری-مزارع--تجدید'>مناقصه عملیات بهسازی بخشی از کانالهای ابیاری مزارع... تجدید / آگهی تجدید مناقصه ، مناقصه عملیات بهسازی بخشی از کانالهای ابیاری مزارع... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093823/استعلام-خرید-پیپت--'>استعلام خرید پیپت ... / استعلام, استعلام خرید پیپت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093826/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093827/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-سرویس-های-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه انتخاب پیمانکار سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه عمومی, مزایده انواع تیر ورق و تیر آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093828/مناقصه-پیشگیری-و-مقابله-با-تخلفات-شهری-چاپ-اول'>مناقصه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری چاپ اول / مناقصه ,مناقصه پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری  چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093829/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093831/استعلام-تخت-خواب'>استعلام تخت خواب  / استعلام, تخت خواب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093834/تجدید-استعلام-خرید-19-ردیف-اقلام-الکتریکی'> تجدید استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی  / استعلام,  تجدید استعلام خرید 19 ردیف اقلام الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093836/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-علوم-انسانی-و-آموزش-و-پرورش'>چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش / چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093839/استعلام-تخت-خواب'>استعلام تخت خواب / استعلام, تخت خواب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093840/استعلام-فعالیت-های-خدماتی-سیستم-های-امنیتی--'>استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی... / استعلام, استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093842/کنفرانس-بین-المللی-هنر-و-علوم-انسانی'>کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی / کنفرانس بین المللی هنر و علوم انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093843/استعلام-دستگاه-موتور-چمن-زن--'>استعلام دستگاه موتور چمن زن ... / استعلام , استعلام دستگاه موتور چمن زن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093844/استعلام-ال-ای-دی-دارای-لومن-4150-با-سه-سال-گارانتی'>استعلام ال ای دی دارای لومن 4150 با سه سال گارانتی  / استعلام, ال ای دی دارای لومن 4150 با سه سال گارانتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093845/مناقصه-امور-چاپ-و-تکثیر'>مناقصه امور چاپ و تکثیر / مناقصه, مناقصه امور چاپ و تکثیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093846/چهارمین-کنفرانس-بین-المللی-مهندسی-محیط-زیست'>چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست / چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093847/مناقصه-P-F--RENHE-WELL-LOGGING-EQUIPMENT--تجدید'>مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING EQUIPMENT - تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه P/F  "RENHE" WELL LOGGING EQUIPMENT- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093848/استعلام-100-کیلوگرم-سیم-جوش--'>استعلام 100 کیلوگرم سیم جوش ...  / استعلام, استعلام 100 کیلوگرم سیم جوش ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093850/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093851/4-سمپوزیوم-بین-المللی-علوم-مدیریت-با-محوریت-توسعه-پایدار'>4 سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار / 4 سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093853/مناقصه-امور-نقلیه'>مناقصه امور نقلیه / مناقصه, مناقصه امور نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093854/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093855/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093856/سومین-کنفرانس-بین-المللی-عمران--معماری-و-طراحی-شهری'>سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری / سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093857/مناقصه-ساخت-و-نصب-500-عدد-علمک-پراکنده'>مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093858/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-در-بخش-امور-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش امور خدماتی / مناقصه، مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش امور خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093859/مناقصه-تهیه-پخت-و-توزیع-غذای-بیمارستان'>مناقصه تهیه ،پخت و توزیع غذای بیمارستان  / آگهی مناقصه, مناقصه  تهیه ،پخت و توزیع غذای بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093860/استعلام-اسپری-پاک-کننده-حمام'>استعلام اسپری پاک کننده حمام / استعلام,استعلام اسپری پاک کننده حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093861/استعلام-کارتریج-چاپگر-hp2035--'>استعلام کارتریج چاپگر hp2035  .. / استعلام , کارتریج چاپگر hp2035  ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093864/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093865/سومین-کنفرانس-ملی-رویکردهای-نوین'>سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین / سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093867/استعلام-کابل-3-6-افشان-استاندارد'>استعلام کابل 3/6 افشان استاندارد / استعلام, کابل 3/6 افشان استاندارد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093868/استعلام-نصب-و-خرید-یک-دستگاه-ترانس--'>استعلام نصب و خرید یک دستگاه ترانس ... / استعلام , استعلام نصب و خرید یک دستگاه ترانس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093869/نخستین-کنفرانس-ملی-مدارس-کارآفرین'>نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین / نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093871/استعلام-خدمات-پشتیبانی-جنگل-داری--'>استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری... / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی جنگل داری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093872/استعلام-انتقال-آب-با-لوله--'>استعلام انتقال آب  با لوله ... / استعلام,استعلام انتقال آب  با لوله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093873/کنگره-بین-المللی-بیماریهای-راههای-هوایی-و-اینترسیسیل-ریه'>کنگره بین المللی بیماریهای راههای هوایی و اینترسیسیل ریه / کنگره بین المللی بیماریهای راههای هوایی و اینترسیسیل ریه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093874/تمدید-مناقصه-عملیات-تکمیلی-سیویل-و-تجهیزات-ایستگاه-پمپاژ--'>تمدید مناقصه عملیات تکمیلی سیویل و تجهیزات ایستگاه پمپاژ...  / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه عملیات تکمیلی سیویل و تجهیزات ایستگاه پمپاژ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093875/استعلام-کلر-65-درصد'>استعلام کلر 65 درصد / استعلام, کلر 65 درصد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093876/اولین-کنفرانس-ملی-اقتصاد-دانش'>اولین کنفرانس ملی اقتصاد دانش / اولین کنفرانس ملی اقتصاد دانش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093877/استعلام-جی-پی-اس--'>استعلام جی پی اس ... / استعلام , استعلام جی پی اس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093878/استعلام-خرید-کولر-24-هزار-پنجره-ای'>استعلام  خرید کولر 24 هزار پنجره ای / استعلام, استعلام  خرید کولر 24 هزار پنجره ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093880/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام ، استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093881/استعلام-فیلتر-کارتریجی--'>استعلام فیلتر کارتریجی... / استعلام, استعلام فیلتر کارتریجی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093883/استعلام-قند-کله-شکسته'>استعلام قند کله شکسته  / استعلام , استعلام  قند کله شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093884/استعلام-اقلام-مشروحه-پیوست'>استعلام اقلام مشروحه پیوست / استعلام, اقلام مشروحه پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093886/استعلام-مصالح-ساختمانی--'>استعلام مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093887/مناقصه-انجام-حجم-کلیه-امور-نگهداری-و-راهبری-تعمیر-و-سرویس-تاسیسات'>مناقصه انجام حجم کلیه امور نگهداری و راهبری تعمیر و سرویس تاسیسات / مناقصه ، مناقصه انجام حجم کلیه امور نگهداری و راهبری تعمیر و سرویس تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093889/استعلام-لامپ--'>استعلام لامپ ... / استعلام , استعلام لامپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093890/استعلام-تعمیر-کمپرسورهای-هوای-تبریدی---'>استعلام تعمیر کمپرسورهای هوای تبریدی  ...  / استعلام , ااستعلام تعمیر کمپرسورهای هوای تبریدی  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093892/استعلام-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام اقلام  مورد نیاز ...  / استعلام, استعلام اقلام مورد نیاز  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093893/مناقصه-خرید-2900-عدد-مقره-سیلیکون-رابر'>مناقصه خرید 2900 عدد مقره سیلیکون رابر / مناقصه , مناقصه خرید 2900 عدد مقره سیلیکون رابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093895/استعلام-آنتی-ویروس-لایسنس'>استعلام  آنتی ویروس لایسنس / استعلام, آنتی ویروس لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093896/استعلام-هفت-ردیف-اورینگ'>استعلام هفت ردیف اورینگ / استعلام, استعلام هفت ردیف اورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093897/استعلام-2-عدد-برد-با-مارک-TRELECTRONIC-و--'>استعلام 2 عدد برد با مارک  TRELECTRONIC و ... / استعلام, استعلام 2 عدد برد با مارک  TRELECTRONIC و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093899/استعلام-راه-اندازی-و-نصب-دیگ-آبگرم'>استعلام راه اندازی و نصب دیگ آبگرم / استعلام، استعلام راه اندازی و نصب دیگ آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093900/استعلام-تهیه-مطالعات-و-طرح-توسعه-و-تکمیل-ساختمان--'>استعلام تهیه مطالعات و طرح توسعه و تکمیل ساختمان... / استعلام, استعلام تهیه مطالعات و طرح توسعه و تکمیل ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093901/استعلام-لوازمات-کامپیوتری'>استعلام لوازمات کامپیوتری  / استعلام, استعلام لوازمات کامپیوتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093902/فراخوان-خرید-۲۰-قلم-(-۲۵۲عدد-)-مته-حفاری--'>فراخوان خرید ۲۰ قلم ( ۲۵۲عدد ) مته حفاری ... / مناقصه, فراخوان خرید ۲۰ قلم ( ۲۵۲عدد ) مته حفاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093903/استعلام-چسب-کاغذی'>استعلام چسب کاغذی / استعلام , استعلام چسب کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093904/استعلام-عدس-فله--'>استعلام عدس فله ... / استعلام,استعلام عدس فله ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093905/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093906/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093908/استعلام-پروژه-دیوارکشی-اردوگاه--'>استعلام پروژه دیوارکشی اردوگاه ... / استعلام, پروژه دیوارکشی اردوگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093909/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام, استعلام قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093910/فراخوانخرید-۱۲۰-۰۰۰-متر-لوله-۴-۱-۲--۱۳-۵-PPF-L-۸۰--'>فراخوانخرید ۱۲۰,۰۰۰ متر لوله ۴-۱/۲", ۱۳.۵ PPF, L-۸۰... / مناقصه, فراخوانخرید ۱۲۰,۰۰۰ متر لوله ۴-۱/۲", ۱۳.۵ PPF, L-۸۰...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093911/استعلام-ایزوگام'>استعلام ایزوگام  / استعلام , استعلام ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093913/استعلام-3500instrumentcapillary-array8-36-cm-pn-4404683'>استعلام 3500instrumentcapillary array8*36 cm  pn 4404683 / استعلام, 3500instrumentcapillary array8*36 cm  pn 4404683</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093915/استعلام-سطل-و-جارو--'>استعلام سطل و جارو... / استعلام,استعلام سطل و جارو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093916/استعلام-لوله-مانسمان'>استعلام لوله مانسمان  / استعلام,استعلام لوله مانسمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093917/استعلام-چاپ-فرم-ثبت-نام-اهدا-کنندگان'>استعلام چاپ فرم ثبت نام اهدا کنندگان  / استعلام ,استعلام چاپ فرم ثبت نام اهدا کنندگان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093918/ارزیابی-کیفی-نگهداری-و-تعمیرات-جاری-و-اساسی-ماشین-آلات-سنگین-و-سبک'>ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ماشین آلات سنگین و سبک   / ارزیابی کیفی نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی ماشین آلات سنگین و سبک  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093920/استعلام-تعداد-هفده-دستگاه-خودروی-پژو'>استعلام  تعداد هفده دستگاه خودروی پژو  / استعلام, استعلام  تعداد هفده دستگاه خودروی پژو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093921/مناقصه-طراحی-و-ساخت-سیستم-مکانیزه'>مناقصه طراحی و ساخت سیستم مکانیزه  / مناقصه طراحی و ساخت سیستم مکانیزه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093922/استعلام-لپه--'>استعلام لپه ... / استعلام , استعلام لپه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093923/استعلام-نیاز-به-یک-دستگاه-خودرو-کرایه-ای---'>استعلام نیاز به یک دستگاه خودرو کرایه ای .... / استعلام, نیاز به یک دستگاه خودرو کرایه ای ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093924/فراخوان-عملیات-نگهداری-و-تعمیر-عملکرد-محور-خطوط-و-ابنیه-فنی'>فراخوان عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی  / مناقصه, فراخوان عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093925/استعلام-بیمه-حریق'>استعلام بیمه حریق  / استعلام ,استعلام بیمه حریق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093926/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-کارل-گیت'>استعلام لوله پلی اتیلن و کارل گیت  / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن و کارل گیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093928/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093929/استعلام-تبلت--'>استعلام تبلت ... / استعلام, استعلام تبلت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093930/فراخوان-افزایه-سیمان-آب-شیرین'> فراخوان افزایه سیمان آب شیرین  / فراخوان ، فراخوان افزایه سیمان آب شیرین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093931/استعلام-طبق-لیست-پیوست'>استعلام طبق لیست پیوست / استعلام, طبق لیست پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093933/مناقصه-احداث-محل-چاه'>مناقصه احداث محل چاه  / مناقصه , مناقصه احداث محل چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093934/مناقصه-تعمیر-سه-دستگاه-فریم-ترانسفرکار'>مناقصه تعمیر سه دستگاه فریم ترانسفرکار / مناقصه تعمیر سه دستگاه فریم ترانسفرکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093935/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093936/مناقصه-خرید-1000-اصله-تیر-سیمانی'>مناقصه خرید 1000 اصله تیر سیمانی  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 500 اصله تیر سیمانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093937/استعلام-مرمت-و-ساماندهی-کاروانسرای'>استعلام مرمت و ساماندهی کاروانسرای / استعلام ,  مرمت و ساماندهی کاروانسرای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093938/استعلام-چاپ-دنور-فورم-با-پرفراژ-مناسب'>استعلام چاپ دنور فورم با پرفراژ مناسب  / استعلام ,استعلام چاپ دنور فورم با پرفراژ مناسب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093939/استعلام-لوازم-التحریراستعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریراستعلام لوازم التحریر / استعلام,  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093940/استعلام-تعمیر-و-نگهداری-از-تاسیسات-آبی--'>استعلام تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبی ... / استعلام , استعلام تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093941/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام , استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093942/استعلام-سویا-فله-سبحان'>استعلام سویا فله سبحان  / استعلام , سویا فله سبحان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093943/مناقصه-خودرو-استیجاری'>مناقصه خودرو استیجاری  / مناقصه خودرو استیجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093944/استعلام-تهیه-و-اجرای-پکیج-گازوئیلی'>استعلام تهیه و اجرای پکیج گازوئیلی  / استعلام ,استعلام تهیه و اجرای پکیج گازوئیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093945/استعلام-کنتور-1-2-خانگی'>استعلام  کنتور 1.2 خانگی / استعلام , استعلام کنتور 1.2 خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093946/استعلام-خودکار-آبی-مرغوب'>استعلام خودکار آبی مرغوب  / استعلام, استعلام خودکار آبی مرغوب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093947/استعلام-مرمت-حصار-تاریخی--'>استعلام مرمت حصار تاریخی... / استعلام , استعلام مرمت حصار تاریخی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093948/استعلام-خرید-سیم-افشان'>استعلام خرید سیم افشان  / استعلام, استعلام خرید سیم افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093949/استعلام-خرید-پالت-پلاستیکی'>استعلام خرید پالت پلاستیکی / استعلام, استعلام خرید پالت پلاستیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093950/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093951/استعلام-لامپ-سقفی--'>استعلام لامپ سقفی ... / استعلام, استعلام لامپ سقفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093952/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093953/استعلام-تامین-تجهیزات-یک-حلقه-چاه-تامین-آب'>استعلام تامین تجهیزات یک حلقه چاه تامین آب  / استعلام,استعلام  تامین تجهیزات یک حلقه چاه تامین آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093954/استعلام-نخود--'>استعلام نخود ... / استعلام , استعلام نخود ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093955/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات'>استعلام  احیا و مرمت قنات / استعلام, استعلام  احیا و مرمت قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093956/استعلام-شن-ریزی--'>استعلام شن ریزی ... / استعلام , استعلام شن ریزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093957/استعلام-Genescan-tm-600LIZ-Size-standard-part-no-4408399'>استعلام  Genescan tm-600LIZ Size standard part no:4408399 / استعلام , استعلام  Genescan tm-600LIZ Size standard part no:4408399</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093958/مناقصه-خرید-تجهیزات-؛-ملزومات-و-پوشاک-ورزشی'>مناقصه خرید تجهیزات ؛ ملزومات و پوشاک ورزشی / مناقصه خرید تجهیزات ؛ ملزومات و پوشاک ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093959/استعلام-دستگاه-کمپرسور-مرکزی-هوا'>استعلام دستگاه کمپرسور مرکزی هوا  / استعلام ,استعلام دستگاه کمپرسور مرکزی هوا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093960/استعلام-میلگرد-آجدار--'>استعلام میلگرد آجدار... / استعلام , استعلام میلگرد آجدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093961/مناقصه-تامین-نیرو'>مناقصه تامین نیرو  /  مناقصه تامین نیرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093962/استعلام-تهیه-مستندی-در-مورد-پزشکی-قانونی'>استعلام تهیه مستندی در مورد پزشکی قانونی  / استعلام, تهیه مستندی در مورد پزشکی قانونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093963/استعلام-ساخت-مخزن'>استعلام ساخت مخزن  / استعلام، استعلام ساخت مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093964/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام, استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093965/استعلام-انجام-تعمیرات-اساسی-ساختمان-های-پزشکی-قانونی'>استعلام انجام تعمیرات اساسی ساختمان های پزشکی قانونی / استعلام, استعلام انجام تعمیرات اساسی ساختمان های پزشکی قانونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093966/استعلام-محافظ'>استعلام محافظ / استعلام , استعلام محافظ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093967/استعلام-ملزومات-اداری'>استعلام ملزومات اداری / استعلام,استعلام ملزومات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093968/استعلام-انجام-ایاب-و-ذهاب-با-4-دستگاه-خودرو'>استعلام انجام ایاب و ذهاب با 4 دستگاه خودرو  / استعلام ,استعلام انجام ایاب و ذهاب با 4 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093969/استعلام-تعمیر-و-مرمت-ساختمان'>استعلام تعمیر و مرمت ساختمان  / استعلام, استعلام تعمیر و مرمت ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093970/استعلام-تکمیل-سالن-ورزشی--'>استعلام تکمیل سالن ورزشی... / استعلام, تکمیل سالن ورزشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093971/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی / استعلام, استعلام فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093972/استعلام-تابلو-برق-7-سلولی-طرح-ریتال'>استعلام تابلو برق 7 سلولی طرح ریتال / استعلام, استعلام تابلو برق 7 سلولی طرح ریتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093973/استعلام-Amp-FISTR(R)-yfiler-(TM)-PCRAmplification-kit-PN-4359513--'>استعلام Amp FISTR(R) yfiler (TM) PCRAmplification kit PN: 4359513 ... / استعلام , استعلام Amp FISTR(R) yfiler (TM) PCRAmplification kit PN: 4359513 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093974/استعلام-کاغذ-GOLDEN-A4-80-GR'>استعلام  کاغذ GOLDEN A4 80 GR  / استعلام , استعلام  کاغذ GOLDEN A4 80 GR  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093975/استعلام-دستمال-کاغذی-و-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام دستمال کاغذی و لیوان یکبار مصرف / استعلام , استعلام دستمال کاغذی و لیوان یکبار مصرف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093976/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام  کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093977/استعلام-اجرای-پروژه-احداث-جاده-دسترسی-بین-مزارع'>استعلام  اجرای پروژه احداث جاده دسترسی بین مزارع  / استعلام, استعلام  اجرای پروژه احداث جاده دسترسی بین مزارع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093978/استعلام-دوربین-عکاسی'>استعلام دوربین عکاسی / استعلام, استعلام دوربین عکاسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093979/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093980/استعلام-امور-مربوط-به-نقلیه-انجام-ماموریت-های-اداری'>استعلام امور مربوط به نقلیه انجام ماموریت های اداری   / استعلام ,استعلام امور مربوط به نقلیه انجام ماموریت های اداری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093981/استعلام-کاغذ-کپی'>استعلام کاغذ کپی  / استعلام ,استعلام کاغذ کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093982/استعلام-لباس-زیر-و-غیره'>استعلام لباس زیر و غیره / استعلام, استعلام لباس زیر و غیره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093983/استعلام-سرویس-و-نگهداری-2-دستگاه-ups'>استعلام سرویس و نگهداری 2 دستگاه ups / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری 2 دستگاه ups</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093984/استعلام-لوبیا-چیتی--'>استعلام لوبیا چیتی ... / استعلام , استعلام لوبیا چیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093985/استعلام-احداث-کانال-انتقال-آب-کشاورزی'>استعلام  احداث کانال انتقال آب کشاورزی / استعلام, استعلام  احداث کانال انتقال آب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093986/استعلام-کیسه-زباله--'>استعلام کیسه زباله... / استعلام, استعلام کیسه زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093987/استعلام-قند-خرد-شده'>استعلام قند خرد شده  / استعلام, استعلام قند خرد شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093988/استعلام-احیا-و-مرمت-قنات-روستای-زیدانلو'>استعلام  احیا و مرمت قنات روستای زیدانلو  / استعلام, استعلام  احیا و مرمت قنات روستای زیدانلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093989/مناقصه-تعمیر-و-مرمت-پل-های--'>مناقصه  تعمیر و مرمت پل های... / آگهی مناقصه , مناقصه  تعمیر و مرمت پل های ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093990/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن-160--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن 160... / استعلام, استعلام خرید لوله پلی اتیلن 160...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093991/استعلام-باطله-برداری-و-محوطه-سازی-سالن-چند-منظوره'>استعلام باطله برداری و محوطه سازی سالن چند منظوره  / استعلام, استعلام باطله برداری و محوطه سازی سالن چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093992/استعلام-یو-پی-اس-3KA'>استعلام یو پی اس 3KA  / استعلام  ،استعلام یو پی اس 3KA </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093993/استعلام-صندلی-حمام-تاشو'>استعلام صندلی حمام تاشو / استعلام, استعلام صندلی حمام تاشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093994/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک / استعلام, استعلام انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093995/استعلام-مایع-ترمز-آریو--بن-رو'>استعلام مایع ترمز آریو - بن رو  / استعلام ، استعلام مایع ترمز آریو - بن رو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093996/استعلام-لوبیا-سفید--'>استعلام لوبیا سفید ... / استعلام , استعلام لوبیا سفید ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093997/استعلام-تامین-نیرو-لازم-(آشپز-و-کمک-آشپز)-جهت-طبخ-غذا--'>استعلام تامین نیرو لازم (آشپز و کمک آشپز) جهت طبخ غذا ... / استعلام, استعلام تامین نیرو لازم (آشپز و کمک آشپز) جهت طبخ غذا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093998/استعلام-توسعه-یک-بی-خط-63-کیلوولت'>استعلام توسعه یک بی خط 63 کیلوولت / استعلام, استعلام توسعه یک بی خط 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093999/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام  تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام  تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094000/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی-و-اندازه-گیری--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری ... / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094001/استعلام-سرور--'>استعلام سرور ... / استعلام , استعلام سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094002/استعلام-اجرای-لوله-کشی-گاز-شهری--'>استعلام اجرای لوله کشی گاز شهری... / استعلام, استعلام اجرای لوله کشی گاز شهری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094003/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094004/استعلام-تابلو-فرش'>استعلام تابلو فرش / استعلام, استعلام تابلو فرش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094005/استعلام-آبلیمو--'>استعلام آبلیمو ... / استعلام, استعلام آبلیمو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094006/استعلام-پروژه-انتقال-آب-زراعی--'>استعلام پروژه انتقال آب زراعی... / استعلام, استعلام پروژه انتقال آب زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094007/استعلام-سم-و-کود'>استعلام سم و کود  / استعلام , استعلام سم و کود  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094008/استعلام-لوازم-مصرفی-آزمایشگاه'>استعلام  لوازم مصرفی آزمایشگاه  / استعلام, لوازم مصرفی آزمایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094009/استعلام-جو--'>استعلام جو ... / استعلام , استعلام جو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094010/استعلام-کنتور-1-2-خانگی'>استعلام  کنتور 1.2 خانگی / استعلام , استعلام کنتور 1.2 خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094011/استعلام-تجهیزات-آزمایشگاهی-و-اندازه-گیری--'>استعلام تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری ... / استعلام, استعلام تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094012/استعلام-دیسپنسراویز-تخت'>استعلام دیسپنسراویز تخت / استعلام, استعلام دیسپنسراویز تخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094013/استعلام-تاسیسات-برودتی-حرارتی'>استعلام تاسیسات برودتی حرارتی  / استعلام, تاسیسات برودتی حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094014/مناقصه-تهیه-مصالح-(غیر-از-لوله)'>مناقصه تهیه مصالح (غیر از لوله)  / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح (غیر از لوله) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094015/استعلام-تهیه-و-اجرای-فونداسیون--اسکلت-سوله'>استعلام  تهیه و اجرای فونداسیون ، اسکلت سوله  / استعلام , استعلام   تهیه و اجرای فونداسیون ، اسکلت سوله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094016/فراخوان-تهیه-مصالح-و-اجرا-انشعابات'>فراخوان  تهیه مصالح و اجرا انشعابات / فراخوان , فراخوان تهیه مصالح و اجرا انشعابات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094017/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام, استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094018/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام, استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094019/استعلام-دو-دستگاه-روتر-CISCO-ROUTER-ASR-1001-X'>استعلام دو دستگاه روتر CISCO ROUTER  ASR 1001-X / استعلام, استعلام دو دستگاه روتر CISCO ROUTER  ASR 1001-X </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094020/استعلام-حلوا-شکری-90-گرمی'>استعلام حلوا شکری 90 گرمی  / استعلام, حلوا شکری 90 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094021/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز.... / استعلام, استعلام خرید اقلام مورد نیاز....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094022/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094023/استعلام-طراحی-و-دکوراسیون--'>استعلام طراحی و دکوراسیون... / استعلام,استعلام طراحی و دکوراسیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094024/استعلام-رایانه-all-in-one'>استعلام رایانه all in one / استعلام, استعلام رایانه all in one</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094025/مناقصه-تهیه-مصالح-و-اجرای-لوله-گذاری'>مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094026/استعلام-تجهیزات-و-وسایل-تحصیلی-و-اداری'>استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام, تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094027/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی  /  استعلام, برگزاری دوره آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094028/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094029/مناقصه-اجرای-خط-تیر-سیمانی-63-کیلوولت'>مناقصه اجرای خط تیر سیمانی 63 کیلوولت / مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط تیر سیمانی 63 کیلوولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094030/استعلام-تعمیر-و-سرویس-سیستم-های-امنیتی'>استعلام تعمیر و سرویس سیستم های امنیتی  / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس سیستم های امنیتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094031/استعلام-پشتیبانی-و-نگهداری-آسانسور'>استعلام پشتیبانی و نگهداری آسانسور  / استعلام, پشتیبانی و نگهداری آسانسور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094032/فراخوان-احداث-فضای-پایلوت-نگهداری-و-پرورش-مار'>فراخوان احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار / فراخوان احداث فضای پایلوت نگهداری و پرورش مار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094033/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094034/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094035/استعلام-الکتروپمپ-شناور-193-8'>استعلام الکتروپمپ شناور 193/8 / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور 193/8</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094036/استعلام-انجام-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاه-های'>استعلام  انجام عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های / استعلام , استعلام  انجام عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094037/استعلام-روغن-مایع-خوراکی'>استعلام روغن مایع خوراکی / استعلام , استعلام روغن مایع خوراکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094038/استعلام-مصالح-ساختمانی'>استعلام مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094039/مناقصه-تهیه-مصالح-و-تجهیز-چاه'>مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و تجهیز چاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094040/استعلام-پوشینه'>استعلام  پوشینه  / استعلام,استعلام  پوشینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094041/استعلام-کارتریچ-چاپگر-برادر--'>استعلام کارتریچ چاپگر برادر ... / استعلام, کارتریچ چاپگر برادر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094042/استعلام-لیتیوم-پروماید-سان-جی'>استعلام لیتیوم پروماید سان جی  / استعلام, استعلام لیتیوم پروماید سان جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094043/استعلام-پوشه-رنگ-آبی'>استعلام پوشه رنگ آبی  / استعلام ,استعلام پوشه رنگ آبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094044/استعلام-روغن-موتور-دیزل'>استعلام روغن موتور دیزل / استعلام, استعلام روغن موتور دیزل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094045/استعلام-ارائه-گواهینامه-امنیتی--'>استعلام ارائه گواهینامه  امنیتی ... / استعلام , استعلام ارائه گواهینامه  امنیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094046/استعلام-بسته-نرم-افزار-الکترونیکی-IBsng'>استعلام بسته نرم افزار الکترونیکی IBsng / استعلام, بسته نرم افزار الکترونیکی IBsng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094047/استعلام-انجام-خدمات-یکساله-نصب-سرویس-پشتیبانی-و-توسعه-پسیو-شبکه-رایانه-ای'>استعلام انجام خدمات یکساله نصب، سرویس، پشتیبانی و توسعه پسیو شبکه رایانه ای / استعلام, استعلام انجام خدمات یکساله نصب، سرویس، پشتیبانی و توسعه پسیو شبکه رایانه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094048/استعلام-خرید-مصالح'>استعلام خرید مصالح / استعلام,استعلام خرید مصالح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094049/استعلام-تجهیزات-رایانه-ای'>استعلام تجهیزات رایانه ای  / استعلام ,استعلام تجهیزات رایانه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094051/استعلام-لوازم-خودرو-ماشین-آلات'>استعلام لوازم خودرو ماشین آلات / استعلام,استعلام لوازم خودرو ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094052/مناقصه-بهسازی--توسعه-و-تکمیل-معابر'>مناقصه بهسازی ، توسعه و تکمیل معابر / مناقصه ، مناقصه بهسازی ، توسعه و تکمیل معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094053/استعلام-سه-دستگاه-الکتروپمپ-مستغرق-فاضلاب-30-کیلووات--'>استعلام  سه دستگاه الکتروپمپ مستغرق فاضلاب 30 کیلووات ... / استعلام, سه دستگاه الکتروپمپ مستغرق فاضلاب 30 کیلووات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094054/مناقصه-عمومی-سیلبند-دلگشا'>مناقصه عمومی سیلبند دلگشا  / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی سیلبند دلگشا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094055/استعلام-مرمت-و-بازسازی--'>استعلام مرمت و بازسازی ... / استعلام , استعلام مرمت و بازسازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094056/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094057/استعلام-درخواست-تامین-نیرو-امور-حفاظتی-و-مراقبتی'>استعلام درخواست تامین نیرو امور حفاظتی و مراقبتی  / استعلام, استعلام درخواست تامین نیرو امور حفاظتی و مراقبتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094058/استعلام-دستمال-حوله-ای-کتابی'>استعلام دستمال حوله ای کتابی / استعلام, استعلام دستمال حوله ای کتابی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094059/استعلام-HDD-8TB-purple-WD'>استعلام HDD 8TB purple WD / استعلام,استعلام HDD 8TB purple WD</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094060/استعلام-تلویزیون--'>استعلام تلویزیون ... / استعلام, استعلام تلویزیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094061/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094062/فراخوان-اجرای-روکش-آسفالت-گرم-محور-پاقلعه'>فراخوان  اجرای روکش آسفالت گرم محور پاقلعه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان  اجرای روکش آسفالت گرم محور پاقلعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094063/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-گابیون-بندی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات گابیون بندی  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات گابیون بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094064/استعلام-فعالیت-های-مشاوره-ای--'>استعلام فعالیت های مشاوره ای... / استعلام,استعلام فعالیت های مشاوره ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094065/استعلام-آب-مقطر-دوبار-تقطیر'>استعلام  آب مقطر دوبار تقطیر / استعلام , استعلام  آب مقطر دوبار تقطیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094066/استعلام-پروفیل-قوطی'>استعلام پروفیل قوطی  / استعلام, استعلام پروفیل قوطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094067/مناقصه-عملیات-کشت-برداشت-و-آبیاری-گونه-یونجه--'>مناقصه عملیات کشت، برداشت و آبیاری گونه یونجه... / مناقصه عمومی، مناقصه عملیات کشت، برداشت و آبیاری گونه یونجه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094068/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094069/استعلام-خرید-و-نصب-نرم-افزار--'>استعلام خرید و نصب نرم افزار ... / استعلام , استعلام خرید و نصب نرم افزار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094070/استعلام-واگذاری-خدمات-نگهداری-پشتیبانی-نرم-افزاری-و--'>استعلام واگذاری خدمات نگهداری، پشتیبانی نرم افزاری و ... / استعلام, استعلام واگذاری خدمات نگهداری، پشتیبانی نرم افزاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094071/فراخوان-اجرای-روکش-آسفالت-رگلاژی'>فراخوان اجرای روکش آسفالت رگلاژی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان اجرای روکش آسفالت رگلاژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094072/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت  / آگهی مناقصه, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094073/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-تامین-نیروهای-خدماتی'>مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروهای خدماتی / مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروهای خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094074/استعلام-طراحی-و-مشاوره-جهت-پیاده-سازی-و-استقرار-سیستم-مدیریت-ISMS'>استعلام طراحی و مشاوره جهت پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ISMS / استعلام, طراحی و مشاوره جهت پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ISMS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094075/استعلام-الکتروپمپ'>استعلام الکتروپمپ / استعلام , استعلام الکتروپمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094076/فراخوان-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و-روکش-آسفالت-گرم-محور-غلامان'>فراخوان  اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم محور غلامان / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان  اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم محور غلامان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094078/استعلام-برنج-ایرانی'>استعلام برنج ایرانی / استعلام, استعلام برنج ایرانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094079/استعلام-انفورماتیک'>استعلام انفورماتیک / استعلام, انفورماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094080/استعلام-خرید-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام خرید اقلام مورد نیاز ... / استعلام, استعلام خرید اقلام مورد نیاز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094081/استعلام-پوشه-چاپی'>استعلام پوشه چاپی  / استعلام , استعلام پوشه چاپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094082/استعلام-ثبت-فراخوان-همایش-مددکاری'>استعلام ثبت فراخوان همایش مددکاری / استعلام, استعلام ثبت فراخوان همایش مددکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094083/استعلام-کارتریج---'>استعلام کارتریج  ... / استعلام , استعلام کارتریج  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094085/مناقصه-احداث-ساختمان-مرکز-رشد-سایت-جامع-30-هکتاری--'>مناقصه احداث ساختمان مرکز رشد سایت جامع 30 هکتاری.... / مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان مرکز رشد سایت جامع 30 هکتاری....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094086/استعلام-مواد-غذائی-و-نوشیدنی'>استعلام  مواد غذائی و نوشیدنی / استعلام, استعلام  مواد غذائی و نوشیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094087/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی'>استعلام کنسرو لوبیا چیتی / استعلام , کنسرو لوبیا چیتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094088/مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-عملیات-آبخیزداری'>مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری  / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبخیزداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094089/فراخوان-بیمه-عمر-و-حوادث-جمعی'>فراخوان بیمه عمر و حوادث جمعی  / مناقصه، مناقصه  بیمه عمر و حوادث جمعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094090/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094091/استعلام-سیت-آرتمیا--'>استعلام سیت آرتمیا ... / استعلام, استعلام سیت آرتمیا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094092/استعلام-لاستیک-خودرو'>استعلام لاستیک خودرو / استعلام, لاستیک خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094093/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری و آسفالت ... / آگهی مناقصه, مناقصه لکه گیری و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094094/استعلام-خرید-لوازم-خانگی'>استعلام خرید لوازم خانگی  / استعلام,استعلام خرید لوازم خانگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094095/استعلام-آهن-14--'>استعلام آهن 14... / استعلام , استعلام آهن 14...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094096/استعلام-سنگ-گرانیت'>استعلام سنگ گرانیت  / استعلام ,استعلام سنگ گرانیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094097/استعلام-ترمه-4-تکه--'>استعلام ترمه 4 تکه... / استعلام,استعلام ترمه 4 تکه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094098/استعلام-فرش-ماشینی'>استعلام فرش ماشینی / استعلام, استعلام فرش ماشینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094099/استعلام-انجام-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاه-های'>استعلام  انجام عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های / استعلام ,استعلام  انجام عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094100/استعلام-پاور-بانک--'>استعلام پاور بانک ... / استعلام , استعلام پاور بانک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094101/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا  / استعلام, استعلام خرید کالا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094102/استعلام-Amp-FISTR-identifier-Direct-PN-4467831'>استعلام Amp FISTR identifier Direct PN:4467831 / استعلام, Amp FISTR identifier Direct PN:4467831</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094103/استعلام-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظتی--'>استعلام انجام خدمات نگهبانی و حفاظتی ... / استعلام, استعلام انجام خدمات نگهبانی و حفاظتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094104/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-یک-دستگاه-کمی-لومینسانس'>مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه کمی لومینسانس  / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه کمی لومینسانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094105/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094106/استعلام-دوره-آموزشی-پیش-از-ازدواج'>استعلام دوره آموزشی پیش از ازدواج  / استعلام، استعلام دوره آموزشی پیش از ازدواج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094107/استعلام-نایلون-ضخیم-شفاف'>استعلام نایلون ضخیم شفاف  / استعلام ,استعلام نایلون ضخیم شفاف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094108/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, استعلام خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094109/مناقصه-لکه-گیری-و-آسفالت--'>مناقصه لکه گیری و آسفالت ... / آگهی مناقصه, مناقصه لکه گیری و آسفالت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094110/استعلام-کادو-و-تزئینات'>استعلام کادو و تزئینات / استعلام, استعلام کادو و تزئینات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094111/استعلام-هارد-یک-ترابایت-اکسترنال--سی-گیت-back-up'>استعلام هارد یک ترابایت اکسترنال - سی گیت back up / استعلام, هارد یک ترابایت اکسترنال - سی گیت back up</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094112/استعلام-سایر-فعالیت-های-حرفه-ای-علمی-و-فنی'>استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی  / استعلام ,استعلام سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094113/استعلام-خرید-بتل-شلوار--'>استعلام خرید بتل شلوار... / استعلام,استعلام خرید بتل شلوار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094114/استعلام-خرما-مضافتی'>استعلام خرما مضافتی / استعلام,استعلام خرما مضافتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094115/استعلام-خرید-وسایل-توانبخشی-معلولین-جسمی-حرکتی'>استعلام خرید وسایل توانبخشی معلولین جسمی حرکتی  / استعلام, استعلام خرید وسایل توانبخشی معلولین جسمی حرکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094116/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ... / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094117/استعلام-دیفیوزر-لوله-ایی'>استعلام دیفیوزر لوله ایی / استعلام , استعلام دیفیوزر لوله ایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094118/استعلام-خرید-بتن-آماده'>استعلام خرید بتن آماده  / استعلام, استعلام خرید بتن آماده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094119/استعلام-عملیات-بازسازی-سرویس-های-بهداشتی-و-رنگ-آمیزی-ساختمان-'>استعلام عملیات بازسازی سرویس های بهداشتی و رنگ آمیزی ساختمان.. / استعلام, استعلام عملیات بازسازی سرویس های بهداشتی و رنگ آمیزی ساختمان..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094120/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-و--'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و... / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094121/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, استعلام خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094122/استعلام-تامین-وسیله-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب... / استعلام , استعلام تامین وسیله ایاب و ذهاب...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094123/استعلام-باطری-سرب-اسیدی'>استعلام باطری سرب اسیدی / استعلام , استعلام باطری سرب اسیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092922/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-خانه-مسکونی-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ خانه مسکونی قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092925/مزایده-فروش-یک-دستگاه-لودر'>مزایده فروش یک دستگاه لودر  / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه لودر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092926/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-305-15متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 305.15متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 305.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092933/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-150-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092934/مزایده-7000-تن-برنج-برای-مصارف-صنعت-الکل-سازی-(نوبت-دوم)'>مزایده  7000 تن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی (نوبت دوم) / مزایده,مزایده  7000 تن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092939/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-سهم-شهرداری'>مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092945/تجدید-مزایده-اجاره-کارخانه-آسفالت-و-سنگ-شکن--مرحله-سوم'>تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - مرحله سوم / تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن - مرحله سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092946/مزایده-مقدار-208-5-متر-زمین-بخش-48-یزد-نوبت-اول'>مزایده مقدار 208.5 متر زمین بخش 48 یزد نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 208.5 متر زمین بخش 48 یزد نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092950/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1262متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1262متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1262متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092953/مزایده-فروش-2200-تن-شن-بادامی-رودخانه-ای--'>مزایده فروش 2200 تن شن بادامی رودخانه ای ... / مزایده , مزایده فروش 2200 تن شن بادامی رودخانه ای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092954/مزایده-اموال-مساحت-عرصه-443-متر-نوبت-دوم'>مزایده اموال مساحت عرصه 443 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده اموال مساحت عرصه 443 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092956/مزایده-فروش-چوب-درختان'>مزایده فروش چوب درختان / مزایده, مزایده فروش چوب درختان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092960/مزایده-مقدار-100-تن-ضایعات-آلومینیوم'>مزایده مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم  / آگهی مزایده, مزایده فروش  مقدار 100 تن ضایعات آلومینیوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092961/مزایده-واگذاری-13-قطعه-زمین-تحت-مالکیت-خود-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری 13 قطعه زمین تحت مالکیت خود سطح شهر نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری 13 قطعه زمین تحت مالکیت خود سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092965/مزایده-4-قطعه-زمین-نوبت-اول'>مزایده 4 قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092968/مزایده-یک-قطعه-ملک-مسکونی-عرصه-560-متر'>مزایده یک قطعه ملک مسکونی عرصه 560 متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک مسکونی عرصه 560 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092973/مزایده-زمین-دیمه-زار-مساحت-40-000متر'>مزایده زمین دیمه زار مساحت 40.000متر / مزایده,مزایده زمین دیمه زار مساحت 40.000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092979/تجدید-مزایده-اجاره-سالن-بسته-بندی-شماره-2'>تجدید مزایده اجاره سالن بسته بندی شماره 2  / آگهی تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره سالن بسته بندی شماره 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092980/مزایده-آهن-آلات-اسقاط---'>مزایده آهن آلات اسقاط  ...  / آگهی مزایده عمومی, مزایده آهن آلات اسقاط  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092983/مزایده-بهره-برداری-خط-اتوبوس-و-مینی-بوس'>مزایده بهره برداری خط اتوبوس و مینی بوس  / آگهی مزایده,مزایده  بهره برداری خط اتوبوس و مینی بوس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092987/تجدید-مزایده-اجاره-فروشگاه'>تجدید مزایده اجاره فروشگاه   / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده اجاره فروشگاه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092990/مزایده-فروش-وسایل-نقلیه-موتوری-فرسوده-و-اسقاط'>مزایده فروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده و اسقاط / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده و اسقاط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092992/مزایده-تعداد-1500-دستگاه-خردکن-تک-کاره-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 1500 دستگاه خردکن تک کاره  نوبت دوم  / آگهی مزایده,مزایده تعداد 1500 دستگاه خردکن تک کاره  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092999/تجدید-مزایده-اجاره-فروشگاه'>تجدید مزایده اجاره فروشگاه  / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره فروشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093090/مزایده-تابلوی-led-تبلیغاتی--یک-دستگاه-اسپلیت-و--'>مزایده تابلوی led تبلیغاتی - یک دستگاه اسپلیت و ... / مزایده, مزایده تابلوی led تبلیغاتی - یک دستگاه اسپلیت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093102/آگهی-مزایده-عمومی-فروش-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد'>آگهی مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و مازاد / آگهی مزایده عمومی ،آگهی مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی و مازاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093110/مزایده-یک-دستگاه-لودر-چرخدار'>مزایده یک دستگاه لودر چرخدار  / مزایده, مزایده یک دستگاه لودر چرخدار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093115/مزایده-زمین-بخش-16-ثبت-قائمشهر-نوبت-اول'>مزایده زمین بخش 16 ثبت قائمشهر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین بخش 16 ثبت قائمشهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093122/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-یکصد-و-سی-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و سی متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یکصد و سی متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093123/مزایده-یک-دستگاه-تاور-کرین-پتن-فرانسوی'>مزایده یک دستگاه تاور کرین پتن فرانسوی / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه تاور کرین پتن فرانسوی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093125/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-520-11متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 520.11متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 520.11متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093131/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-726-متر-بخش-سه'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 726 متر بخش سه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 726 متر بخش سه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093137/آگهی-مزایده-یک-خط-تلفن'>آگهی مزایده یک خط تلفن / آگهی مزایده ،آگهی مزایده یک خط تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093138/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093143/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-241-40متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 241.40متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 241.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093145/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری سالن  ورزشی ...نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی، مزایده واگذاری سالن  ورزشی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093146/مزایده-آپارتمان-در-زمینی-مساحت-376متر'>مزایده آپارتمان در زمینی مساحت 376متر  / مزایده,مزایده آپارتمان در زمینی مساحت 376متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093149/مزایده-خودرو-سواری-سمند'>مزایده خودرو سواری سمند / مزایده, مزایده خودرو سواری سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093154/مزایده-میز-کار-اداری-صندلی-گردان'>مزایده میز کار اداری- صندلی گردان  / مزایده, مزایده میز کار اداری- صندلی گردان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093155/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-کاربری-صنعتی-مساحت-1000متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین کاربری صنعتی مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین کاربری صنعتی مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093156/مزایده-بهره-برداری-حمام-عمومی'>مزایده بهره برداری حمام عمومی  / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری حمام عمومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093158/مزایده-یکباب-مغازه-صرافی-و-ششدانگ-آپارتمان-نوبت-اول'>مزایده یکباب مغازه صرافی و ششدانگ آپارتمان نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب مغازه صرافی و ششدانگ آپارتمان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093161/مزایده-1500-کیلوگرم-ذغال-لیموی'>مزایده 1500 کیلوگرم ذغال لیموی / مزایده,مزایده 1500 کیلوگرم ذغال لیموی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093163/مزایده-سواری-پژو-آردی-1600'>مزایده سواری پژو آردی 1600 / مزایده, مزایده سواری پژو آردی 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093164/مزایده-ششدانگ-ساختمان-تجاری-مسکونی-مساحت-392متر'>مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی مساحت 392متر  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی مساحت 392متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093168/مزایده-واگذاری-اجاره-باغات-و-مجموعه-نهالستان-و-گلخانه-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده واگذاری اجاره باغات و مجموعه نهالستان و گلخانه مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره باغات و مجموعه نهالستان و گلخانه مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093169/مزایده-یک-دستگاه-سواری-لیفان-یک-دستگاه-وانت-زامیاد--'>مزایده یک دستگاه سواری لیفان، یک دستگاه وانت زامیاد ... / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری لیفان، یک دستگاه وانت زامیاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093170/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-واحد-تجاری-مساحت-16-90متر'>مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری مساحت 16.90متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از واحد تجاری مساحت 16.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093171/مزایده-1-باب-واحد-آموزشی-و-انتقال-نوبت-دوم'>مزایده 1 باب واحد آموزشی و انتقال  نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده, مزایده 1 باب واحد آموزشی و انتقال  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093176/مزایده-دستگاه-خشک-کن-کابینتی-نوبت-دوم'>مزایده دستگاه خشک کن کابینتی- نوبت دوم  / مزایده,مزایده دستگاه خشک کن کابینتی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093177/مزایده-ششدانگ-باغ-مرکبات-مساحت-871-5متر'>مزایده ششدانگ باغ مرکبات مساحت 871.5متر  / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مرکبات مساحت 871.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093179/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-48-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 48 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 48 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093183/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-400-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 400 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093185/تجدید-مزایده-یکدستگاه-CNC-سه-محور-و-یکدستگاه-وکیوم-PVC-تک-سینی'>تجدید مزایده یکدستگاه CNC سه محور و یکدستگاه وکیوم PVC تک سینی / مزایده اموال منقول, تجدید مزایده یکدستگاه CNC سه محور و یکدستگاه وکیوم PVC تک سینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093186/مزایده-یک-دستگاه-درب-بندی-چهارهد-قوطی-کنسرو-ماهی-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه درب بندی چهارهد قوطی کنسرو ماهی- نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه درب بندی چهارهد قوطی کنسرو ماهی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093190/فراخوان-مزایده-واگذاری-اجاره-غرفه-های-تجاری-و-خدماتی---مرحله-دوم-نوبت-اول'>فراخوان مزایده واگذاری اجاره غرفه های تجاری و خدماتی ... مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده / فراخوان عمومی , فراخوان مزایده واگذاری اجاره غرفه های تجاری و خدماتی ... مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093191/مزایده-ساختمان-مساحت-اعیان-312-3متر-نوبت-دوم'>مزایده ساختمان مساحت اعیان 312.3متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت اعیان 312.3متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093193/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-جیلی'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری جیلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093195/مزایده-ملک-با-قدمت-5-سال-نوبت-اول'>مزایده ملک با قدمت 5 سال نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با قدمت 5 سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093196/مزایده-عمومی-تجدیدی-تعداد-13-واحد-تجاری'>مزایده عمومی تجدیدی تعداد 13 واحد تجاری  / مزایده عمومی , مزایده عمومی تجدیدی تعداد 13 واحد تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093197/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-سایپا-یدک'>مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک  / مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093198/مزایده-سواری-سمند-EF7CNG-LX'>مزایده سواری سمند EF7CNG/LX / مزایده, مزایده سواری سمند EF7CNG/LX</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093199/مزایده-خودرو-سواری-سیتروئن-زانتیا-سوپرلوکس'>مزایده خودرو سواری سیتروئن زانتیا سوپرلوکس / مزایده، مزایده خودرو سواری سیتروئن زانتیا سوپرلوکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093200/مزایده-اقلام-ضایعاتی-شرکت-تولید-رینگ'>مزایده اقلام ضایعاتی شرکت تولید رینگ / مزایده اقلام ضایعاتی شرکت تولید رینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093205/مزایده-فروش-46-قطعه-زمین-و-57-باب-مغازه-و-آپارتمان-و-باغ'>مزایده فروش 46 قطعه زمین و 57 باب مغازه و آپارتمان و باغ  / مزایده ,مزایده فروش 46 قطعه زمین و 57 باب مغازه و آپارتمان و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093208/مزایده-دستگاه-اکسترودر-(تزریق-پلاستیک)'>مزایده دستگاه اکسترودر (تزریق پلاستیک) / مزایده, مزایده دستگاه اکسترودر (تزریق پلاستیک)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093209/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سمند'>مزایده یک دستگاه خودرو سمند / ​مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سمند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093211/مزایده-یک-دستگاه-چرخ-گوشت'>مزایده یک دستگاه چرخ گوشت  / مزایده, مزایده یک دستگاه چرخ گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093212/مزایده-زمین-زراعی-دیم-مساحت-ده-هکتار'>مزایده زمین زراعی دیم مساحت ده هکتار / مزایده,مزایده زمین زراعی دیم مساحت ده هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093214/مزایده-تمامی-کابل-ها-انتقال-برق-قدرت-و-فرمان--'>مزایده تمامی کابل ها انتقال برق قدرت و فرمان... / مزایده, مزایده تمامی کابل ها انتقال برق قدرت و فرمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093216/مزایده-واگذاری-سه-دهنه-مغازه-و-سه-اتاق-به-صورت-اجاره'>مزایده واگذاری سه دهنه مغازه و سه اتاق به صورت اجاره  / مزایده , مزایده واگذاری سه دهنه مغازه و سه اتاق به صورت اجاره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093217/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-80-41متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 80.41متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093218/مزایده-قالب-آهنی'>مزایده قالب آهنی / مزایده, مزایده قالب آهنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093220/مزایده-مخزن-نگهداری-گازوئیل-و--'>مزایده مخزن نگهداری گازوئیل و ... / مزایده, مزایده مخزن نگهداری گازوئیل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093224/مزایده-زمین-بصورت-خانه-قطعه-اول-تفکیکی-بخش-یازده'>مزایده زمین بصورت خانه قطعه اول تفکیکی بخش یازده / مزایده,مزایده زمین بصورت خانه قطعه اول تفکیکی بخش یازده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093226/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی پژو 405 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093227/مزایده-واگذاری-پارکینگ'>مزایده واگذاری پارکینگ / مزایده , مزایده واگذاری پارکینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093230/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-600-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 600 متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 600 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093233/مزایده-فروش-گاوهای-سنتی-و-آمیخته'>مزایده فروش گاوهای سنتی و آمیخته / آگهی مزایده ، مزایده فروش گاوهای سنتی و آمیخته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093234/مزایده-لودر-کوماتسو'>مزایده لودر کوماتسو  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده لودر کوماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093235/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-57-متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 57 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 57 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093237/مزایده-تعداد-پنج-دستگاه-چرخ-خیاطی-صنعتی'>مزایده تعداد پنج دستگاه چرخ خیاطی صنعتی  / مزایده, مزایده تعداد پنج دستگاه چرخ خیاطی صنعتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093239/مزایده-واگذاری-استیجاری-زمین'>مزایده واگذاری استیجاری زمین / آگهی مزایده , مزایده واگذاری استیجاری زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093241/مزایده-یکباب-بهربند-پلاک-ثبتی-عرصه-کل-1245متر'>مزایده یکباب بهربند پلاک ثبتی عرصه کل 1245متر / مزایده,مزایده یکباب بهربند پلاک ثبتی عرصه کل 1245متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093243/مزایده-عمومی-اجاره-واحد-فرهنگسرای-شهرداری'>مزایده عمومی اجاره واحد فرهنگسرای شهرداری  / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره واحد فرهنگسرای شهرداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093244/مزایده-یک-عدد-یخچال-پشت-کامیونت-و--نوبت-دوم'>مزایده یک عدد یخچال پشت کامیونت و ...نوبت دوم  / آگهی فروش اموال منقول، مزایده یک عدد یخچال پشت کامیونت و ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093247/مزایده-زمین-مزروعی-مساحت-11488-66متر'>مزایده زمین مزروعی مساحت 11488.66متر  / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 11488.66متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093251/مزایده-دو-فقره-ملک-بخش-ده'>مزایده دو فقره ملک بخش ده / مزایده,مزایده دو فقره ملک بخش ده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093254/مزایده-فروش-دستگاه-برش-لوله-و--'>مزایده فروش دستگاه برش لوله و ... / مزایده, مزایده فروش دستگاه برش لوله و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093258/مزایده-واگذاری-4-قطعه-زمین-شماره-پلاکهای-14-و-17-فرعی'>مزایده واگذاری 4 قطعه زمین شماره پلاکهای 14 و 17 فرعی  / مزایده,مزایده واگذاری 4 قطعه زمین شماره پلاکهای 14 و 17 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093264/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-هرکدام-150-متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت هرکدام 150 متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت هرکدام 150 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093268/مزایده-فرش-ماشینی'>مزایده فرش ماشینی  / مزایده ,مزایده فرش ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093269/مزایده-مقدار-57-313-سهم-مشاع-از-240-سهم-پلاک-نوبت-اول'>مزایده مقدار 57.313 سهم مشاع از 240 سهم پلاک نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار 57.313 سهم مشاع از 240 سهم پلاک نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093273/مزایده-فروش-انواع-تابلوی-معرق--نوبت-دوم'>مزایده فروش انواع تابلوی معرق  - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال , مزایده فروش انواع تابلوی معرق - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093277/مزایده-فروش-لوازم-یدکی-موتورسیکلت'>مزایده فروش لوازم یدکی موتورسیکلت / مزایده , مزایده فروش لوازم یدکی موتورسیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093287/مزایده-ششدانگ-پلاک-2844-520-بخش-سه-مهدی-شهر'>مزایده ششدانگ پلاک 2844/520 بخش سه مهدی شهر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2844/520 بخش سه مهدی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093291/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پیکان'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093293/مزایده-خانه-مساحت-279-نوبت-اول'>مزایده خانه مساحت 279 نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مساحت 279 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093294/مزایده-فروش-یکدستگاه-تزریق-پلاستیک-80-تن'>مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک 80 تن  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه تزریق پلاستیک 80 تن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093300/مزایده-زمین-مسکونی-مساحت-487متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مسکونی مساحت 487متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 487متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093302/مزایده-فروش-خودرو-زانتیا-نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو زانتیا نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو زانتیا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093303/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-زمین-مزروعی-6467-60متر'>مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی 6467.60متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مزروعی 6467.60متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093305/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت-و-ملک'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت و ملک  / آگهی مزایده اموال غیرمنقول و منقول,مزایده یک دستگاه موتور سیکلت و ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093307/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-548-27متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 548.27متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 548.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093311/مزایده-خودرو-پیکان-وانت'>مزایده خودرو پیکان وانت / مزایده,مزایده خودرو پیکان وانت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093314/مزایده-زمین-مزروعی-بخش-16-قزوین-نوبت-دوم'>مزایده زمین مزروعی بخش 16 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مزروعی بخش 16 قزوین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093315/مزایده-ملک-دو-خوابه-مساحت-نود-متر'>مزایده ملک دو خوابه مساحت نود متر / مزایده,مزایده ملک دو خوابه مساحت نود متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093316/مزایده-یک-دهنه-مغازه-تجاری'>مزایده یک دهنه مغازه تجاری  / آگهی مزایده ، مزایده یک دهنه مغازه تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093321/مزایده-باغ-انگوری-مساحت-4059-45متر'>مزایده باغ انگوری مساحت 4059.45متر / مزایده,مزایده باغ انگوری مساحت 4059.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093322/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش  نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین تراش  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093327/مزایده-فروش-دفتر-شرکت-تعاونی'>مزایده فروش دفتر شرکت تعاونی / مزایده,مزایده فروش دفتر شرکت تعاونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093334/مزایده-دو-قطعه-زمین-مساحت-1533-و-259متر'>مزایده دو قطعه زمین مساحت 1533 و 259متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مساحت 1533 و 259متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093338/مزایده-ملک-بخش-14-البرز-نوبت-دوم'>مزایده ملک بخش 14 البرز نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش 14 البرز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093343/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-204-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 204 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 204 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093345/مزایده-اجاره-پارکینگ-و-جایگاه-معاینه-فنی'>مزایده اجاره پارکینگ و جایگاه معاینه فنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ و جایگاه معاینه فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093346/مزایده-ملک-مساحت-کل-52-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت کل 52 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت کل 52 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093353/مزایده-ششدانگ-پلاک-1523-فرعی-بخش-5-قوچان'>مزایده ششدانگ پلاک 1523 فرعی بخش 5 قوچان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1523 فرعی بخش 5 قوچان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093356/مزایده-یک-قطعه-زمین-دستارمی-مساحت-130-15متر'>مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 130.15متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دستارمی مساحت 130.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093360/مزایده-عمومی-فروش-آهن-آلات-و-ضایعات-پلاستیکی-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده عمومی فروش آهن آلات و ضایعات پلاستیکی مستعمل و اسقاطی  / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش آهن آلات و ضایعات پلاستیکی مستعمل و اسقاطی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093362/مزایده-ملک-قطعه-شصت-و-یک-تفکیکی-مرحله-دوم'>مزایده ملک قطعه شصت و یک تفکیکی مرحله دوم  / مزایده,مزایده ملک قطعه شصت و یک تفکیکی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093365/مزایده-باغ-مساحت-8-759-متر'>مزایده باغ مساحت 8.759 متر / مزایده,مزایده باغ مساحت 8.759 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093366/مزایده-بهره-برداری-از-زمین-چمن-فوتبال'>مزایده بهره برداری از زمین چمن فوتبال  / مزایده, مزایده بهره برداری از زمین چمن فوتبال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093368/مزایده-پلاک-یک-فرعی-مساحت-2-5-هکتار-نوبت-اول'>مزایده پلاک یک فرعی مساحت 2.5 هکتار نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک یک فرعی مساحت 2.5 هکتار نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093369/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-شامل-کارتن-ضایعاتی--'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل کارتن ضایعاتی... / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام ضایعاتی شامل کارتن ضایعاتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093371/مزایده-خانه-قرآن'>مزایده خانه قرآن  / مزایده , مزایده خانه قرآن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093375/مزایده-زمین-مساحت-614-12متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین مساحت 614.12متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین مساحت 614.12متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093378/مزایده-اجاره-پنجشنبه-بازار---مرحله-دوم--نوبت-اول'>مزایده اجاره پنجشنبه بازار  ... مرحله دوم - نوبت اول / مزایده ، مزایده اجاره پنجشنبه بازار علی ابن ابیطالب ع  .... مرحله دوم - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093380/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-922-72متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت عرصه 922.72متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 922.72متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093384/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-سوم'>مزایده ملک مساحت صد و هشتاد متر نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و هشتاد متر نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093388/مزایده-ملک-مساحت-759-29متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 759.29متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 759.29متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093392/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-شالیزار-بلاکشت-و-خانه-و-محوطه-نوبت-اول'>مزایده اموال غیرمنقول شامل شالیزار بلاکشت و خانه و محوطه نوبت اول / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل شالیزار بلاکشت و خانه و محوطه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093394/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-CNG'>مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093396/مزایده-فروش-حدود-55-تن-ضایعات-محصول'>مزایده فروش حدود 55 تن ضایعات محصول / آگهی مزایده , مزایده فروش حدود 55 تن ضایعات محصول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093397/مزایده-فروش-ضایعات-تک-مرحله-ای-و-اقلام-مازاد'>مزایده فروش ضایعات تک مرحله ای و اقلام مازاد  / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات تک مرحله ای و اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093400/مزایده-قطعه-1031-از-پلاک-6719-بخش-دو-تهران-نوبت-اول'>مزایده قطعه 1031 از پلاک 6719 بخش دو تهران نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه 1031 از پلاک 6719 بخش دو تهران نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093402/مزایده-آپارتمان-یک-خوابه-مساحت-140-متر'>مزایده آپارتمان یک خوابه مساحت 140 متر / مزایده,مزایده آپارتمان یک خوابه مساحت 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093406/مزایده-باغ-مشجر-مساحت-2340متر'>مزایده باغ مشجر مساحت 2340متر / مزایده,مزایده باغ مشجر مساحت 2340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093407/مزایده-سوله-فروشگاهی--انبار-و-سردخانه'>مزایده سوله فروشگاهی ، انبار و سردخانه  / مزایده سوله فروشگاهی ، انبار و سردخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093413/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-مساحت-500-متر'>مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت 500 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093415/مزایده-ملک-عرصه-269-25-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک عرصه 269.25 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک عرصه 269.25 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093417/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-132-مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 132 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 132 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093420/مزایده-ملک-مشاعی-عرصه-496-متر'>مزایده ملک مشاعی عرصه 496 متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی عرصه 496 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093425/مزایده-خانه-مسکونی-مساحت-یکصد-و-هشتاد-و-پنج-متر-و-سی-و-پنج-صدم-متر'>مزایده خانه مسکونی مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و سی و پنج صدم متر  / مزایده,مزایده خانه مسکونی مساحت یکصد و هشتاد و پنج متر و سی و پنج صدم متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093427/مزایده-سنگ-گرانیت--مرحله-دوم'>مزایده سنگ گرانیت... مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سنگ گرانیت... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093429/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093430/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-GLX405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو GLX405  / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو پژو GLX405  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093431/مزایده-پلاک-75-اصلی-شامل-زمین-کشاورزی-مبذر-16-هکتار'>مزایده پلاک 75 اصلی شامل زمین کشاورزی مبذر 16 هکتار / مزایده,مزایده پلاک 75 اصلی شامل زمین کشاورزی مبذر 16 هکتار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093433/مزایده-اجاره-مجموعه-تالار-و-خوابگاه-97-1-18'>مزایده اجاره مجموعه تالار و خوابگاه 97.1.18  / مزایده , مزایده اجاره مجموعه تالار و خوابگاه  97.1.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093434/مزایده-ملک-مسکونی-مشاع-مساحت-264-متر'>مزایده ملک مسکونی مشاع مساحت 264 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مشاع مساحت 264 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093435/مزایده-چوب-و-تخته-ضایعاتی'>مزایده چوب و تخته ضایعاتی / مزایده, مزایده چوب و تخته ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093436/مزایده-اجاره-محلی-به-منظور-ارائه-خدمات-تشخیص-آزمایشگاهی--'>مزایده اجاره محلی به منظور ارائه خدمات تشخیص آزمایشگاهی... / فراخوان مزایده، مزایده اجاره محلی به منظور ارائه خدمات تشخیص آزمایشگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093439/مزایده-ملک-شامل-همکف-مساحت-صد-و-سی-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک شامل همکف مساحت صد و سی متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک شامل همکف مساحت صد و سی متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093441/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093442/مزایده-مرغ-تخمگذار'>مزایده مرغ تخمگذار / مزایده, مزایده مرغ تخمگذار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093444/مزایده-سنگ---مرحله-دوم'>مزایده سنگ ...  مرحله دوم  / مزایده , مزایده سنگ ... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093445/مزایده-پلاک-ثبتی-3605-فرعی-مساحت-264-متر'>مزایده پلاک ثبتی 3605 فرعی مساحت 264 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 3605 فرعی مساحت 264 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093446/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-مساحت-307-متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی مساحت 307 متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی ویلایی مساحت 307 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093451/مزایده-فروش-خلال-پیاز-خشک--دارچین-و--'>مزایده فروش خلال پیاز خشک - دارچین  و ... / مزایده, مزایده فروش خلال پیاز خشک - دارچین  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093453/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-سازمانی-و-یک-قطعه-زمین-نوبت-دوم'>مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی و یک قطعه زمین نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی و یک قطعه زمین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093455/مزایده-چهار-دستگاه-خودرو'>مزایده چهار دستگاه خودرو / آگهی مزایده عمومی، مزایده چهار دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093457/مزایده-ششدانگ-مغازه-مساحت-28-متر'>مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28 متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 28 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093460/مزایده-باسکول-دستگاه-بچینگ-و-دو-عدد-سیلو'>مزایده باسکول، دستگاه بچینگ و دو عدد سیلو / مزایده, مزایده باسکول، دستگاه بچینگ و دو عدد سیلو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093464/مزایده-سه-دانگ-مشاع-به-شماره-ملک-7441-3-بخش-دو-اردبیل'>مزایده سه دانگ مشاع به شماره ملک 7441/3 بخش دو اردبیل / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع به شماره ملک 7441/3 بخش دو اردبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093467/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-دو-غرب-بابل-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش دو غرب بابل نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش دو غرب بابل نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093468/مزایده-دستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده دستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده, مزایده دستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093471/مزایده-اجاره-غرفه-های-اماکن-تاریخی-خود'>مزایده اجاره غرفه های اماکن تاریخی خود / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره غرفه های اماکن تاریخی خود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093475/مزایده-دو-قطعه-ملک-مساحت-151-9-و-145-95متر'>مزایده دو قطعه ملک مساحت 151.9 و 145.95متر  / مزایده,مزایده دو قطعه ملک مساحت 151.9 و 145.95متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093478/مزایده-سی-و-شش-واحد-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده سی و شش واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده سی و شش واحد تجاری نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093482/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093484/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-95-35-متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 95.35 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 95.35 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093485/مزایده-فروش-دستگاه-تولید-قطعات-بتنی-سبک'>مزایده فروش دستگاه تولید قطعات بتنی سبک / مزایده, مزایده فروش دستگاه تولید قطعات بتنی سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093487/مزایده-خودروی-پژو-پارس-89-نوک-مدادی'>مزایده خودروی پژو پارس 89 نوک مدادی  / آگهی مزایده ,مزایده خودروی پژو پارس 89 نوک مدادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093489/مزایده-یک-دستگاه-وانت-سیستم-مزدا'>مزایده یک دستگاه وانت سیستم مزدا / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت سیستم مزدا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093490/مزایده-قالب-فوم-موتورسیکلت-آلومینیومی'>مزایده قالب فوم موتورسیکلت آلومینیومی  / اگهی مزایده , مزایده قالب فوم موتورسیکلت آلومینیومی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093493/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093494/مزایده-فروش-کارگاه-دانه-بندی-شن-و-ماسه'>مزایده فروش کارگاه دانه بندی شن و ماسه / مزایده, مزایده فروش کارگاه دانه بندی شن و ماسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093495/اطلاعیه-مزایده-تعدادی-از-مجتمع-های-مسکونی-و-تجاری'>اطلاعیه مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و تجاری / اطلاعیه آگهی مزایده، اطلاعیه مزایده تعدادی از مجتمع های مسکونی و تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093498/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت--'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت... / مزایده, مزایده یک دستگاه موتور سیکلت...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093500/مزایده-میکسر-خامه-زنی--دستگاه-آسیاب-شکر'>مزایده میکسر خامه زنی ، دستگاه آسیاب شکر / مزایده،مزایده میکسر خامه زنی ، دستگاه آسیاب شکر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093502/مزایده-سواری-تیبا-هاچ-بک'>مزایده سواری تیبا هاچ بک  / اگهی مزایده , مزایده سواری تیبا هاچ بک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093504/مزایده-یک-واحد-امتیاز-مسکن-مهر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093506/مزایده-یک-دستگاه-مینی-لودر-بابکت-v67-نارنجی'>مزایده یک دستگاه مینی لودر بابکت v67  نارنجی  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه مینی لودر بابکت v67  نارنجی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093507/مزایده-فروش-یک-قطعه-از-زمینهای-منصور-آباد-دو'>مزایده فروش یک قطعه از زمینهای منصور آباد دو  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از زمینهای منصور آباد دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093508/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-186-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 186 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 186 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093510/مزایده-160-عدد-سنگ-تراورتن-کرمی--'>مزایده 160 عدد سنگ تراورتن کرمی... / آگهی مزایده، مزایده 160 عدد سنگ تراورتن کرمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093512/مزایده-تعداد-93-عدد-دوربین-مداربسته'>مزایده تعداد 93 عدد دوربین مداربسته  / مزایده,مزایده تعداد 93 عدد دوربین مداربسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093513/فراخوان-استعلام-واگذاری-مکان-بوفه-و-مکان-آرایشگری'>فراخوان استعلام واگذاری مکان بوفه و مکان آرایشگری  / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان استعلام واگذاری مکان بوفه و مکان آرایشگری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093519/مزایده-یک-دستگاه-کولر-گازی-ایستاده'>مزایده یک دستگاه کولر گازی ایستاده / مزایده,مزایده یک دستگاه کولر گازی ایستاده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093523/آگهی-اجاره-موقت-محل-دفن-زباله'>آگهی اجاره موقت محل دفن زباله  / آگهی اجاره موقت محل دفن زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093530/مزایده-خودرو-پژو-مدل-1385'>مزایده خودرو پژو مدل 1385 / آگهی مزایده, مزایده خودرو پژو مدل 1385</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093531/مزایده-اجاره-تعدادی-از-اماکن-ورزشی--'>مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی ... / آگهی مزایده، مزایده اجاره تعدادی از اماکن ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093539/مزایده-دو-عدد-سماور-زغالی-6-لیتری-سرویس-مبل-تلویزیون--'>مزایده دو عدد سماور زغالی 6 لیتری،سرویس مبل،تلویزیون... / مزایده, مزایده دو عدد سماور زغالی 6 لیتری،سرویس مبل،تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093541/مزایده-آپارتمان-مساحت-59-47متر'>مزایده آپارتمان مساحت 59.47متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 59.47متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093544/مزایده-پلاک-به-شماره-ملک-107-294-غیرمنقول'>مزایده پلاک به شماره ملک 107/294 غیرمنقول  / مزایده,مزایده پلاک به شماره ملک 107/294 غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093546/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-950-متر-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی مساحت 950 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 950 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093547/مزایده-فروش-فرش--تابلو-فرش--نوبت-دوم'>مزایده فروش فرش ، تابلو فرش  - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش فرش ، تابلو فرش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093548/مزایده-واگذاری-و-بهره-برداری-از-جایگاه-C-N-G-تجدید'>مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه C.N.G تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری و بهره برداری از جایگاه C.N.G تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093551/مزایده-ششدانگ-پلاک-شماره-3801-فرعی-از-نه-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک شماره 3801 فرعی از نه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 3801 فرعی از نه اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093554/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-قطعات-تجاری-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده فروش تعدادی از املاک قطعات تجاری مسکونی نوبت سوم  / مزایده ,مزایده فروش تعدادی از املاک قطعات تجاری مسکونی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093556/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-وانت-پراید--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید - نوبت دوم  / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093557/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعداد-11-قطعه-از-قطعات-تفکیکی-اراضی'>مزایده واگذاری به اجاره تعداد 11 قطعه از قطعات تفکیکی اراضی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعداد 11 قطعه از قطعات تفکیکی اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093560/مزایده-اجاره-اماکن--'>مزایده اجاره اماکن...  / آگهی مزایده، مزایده اجاره اماکن... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093561/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-سی-ان-جی'>اصلاحیه مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی / اصلاحیه مزایده عمومی، مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093562/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-سه-کرمان-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان مرحله اول  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش سه کرمان مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093567/مزایده-تخته-فرش-دستباف-چرخ-خیاطی----نوبت-دوم'>مزایده تخته فرش دستباف، چرخ خیاطی...  - نوبت دوم  /  مزایده ، مزایده تخته فرش دستباف، چرخ خیاطی...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093568/مزایده-142-هزارم-دانگ-مشاع-از-پلاک-6043-فرعی'>مزایده 142 هزارم دانگ مشاع از پلاک 6043 فرعی / مزایده ,مزایده 142 هزارم دانگ مشاع از پلاک 6043 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093572/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-قدمت-5-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت 5 سال / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت 5 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093573/مزایده-اجاره-محل-استقرار-ماشین-برقی-و--'>مزایده اجاره محل استقرار ماشین برقی و ... / آگهی حراج, مزایده اجاره محل استقرار ماشین برقی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093575/اگهی-مزایده-ضایعات-آهن-و-فلزات-رنگین'>اگهی مزایده ضایعات آهن و فلزات رنگین / اگهی مزایده , مزایده ضایعات آهن و فلزات رنگین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093581/مزایده-فروش-تعداد-هشت-واحد-مسکونی'>مزایده فروش تعداد هشت واحد مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد هشت واحد مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093582/اگهی-مزایده-یکدستگاه-خودروی-مینی-بوس'>اگهی مزایده  یکدستگاه خودروی مینی بوس / اگهی مزایده , مزایده  یکدستگاه خودروی مینی بوس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093584/مزایده-سواری-پراید-صبا-و--'> مزایده سواری پراید صبا و ... / مزایده,  مزایده سواری پراید صبا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093585/مزایده-پلاک-ثبتی-636-فرعی-از-71-اصلی-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 636 فرعی  از 71 اصلی نوبت اول / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 636 فرعی  از 71 اصلی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093589/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-255-85متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 255.85متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 255.85متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093592/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-418-85متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 418.85متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 418.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093594/مزایده-فروش-تعداد-دو-دستگاه-خودرو--تمدید'>مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو - تمدید  / آگهی تمدید مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودرو - تمدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093597/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-مساحت-هشتاد-و-چهار-متر'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد و چهار متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مسکونی مساحت هشتاد و چهار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093598/مزایده-یک-دستگاه-فر-پخت-نان-ماشینی'>مزایده یک دستگاه فر پخت نان ماشینی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه فر پخت نان ماشینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093602/مزایده-سه-دانگ-ملک-شماره-دو-فرعی-بخش-سه-تهران'>مزایده سه دانگ ملک شماره دو فرعی بخش سه تهران / مزایده ,مزایده سه دانگ ملک شماره دو فرعی بخش سه تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093603/مزایده-خط-تلفن-همراه'>مزایده خط تلفن همراه / مزایده، مزایده خط تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093604/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-75-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 75 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093609/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه-نانوائی'>مزایده واگذاری یکباب مغازه نانوائی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یکباب مغازه نانوائی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093611/مزایده-پلاک-ثبتی-650-فرعی-بخش-سه-تهران-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی 650 فرعی بخش سه تهران نوبت دوم  / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی 650 فرعی بخش سه تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093612/آگهی-مزایده-فروش-خودرو'>آگهی مزایده فروش خودرو  / مزایده، آگهی مزایده فروش خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093614/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-21-مغازه'>مزایده واگذاری به صورت اجاره  21 مغازه  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره  21 مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093615/مزایده-یک-عدد-تانکر-سی-هزار-لیتری--'>مزایده یک عدد تانکر سی هزار لیتری ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک عدد تانکر سی هزار لیتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093618/مزایده-خودرو-سواری-ستروئن-زانتیا'> مزایده خودرو سواری ستروئن زانتیا / مزایده, مزایده خودرو سواری ستروئن زانتیا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093619/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-270-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 270 متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 270 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093623/مزایده-دو-دستگاه-کمپرسور--نوبت-دوم'>مزایده دو دستگاه کمپرسور - نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه کمپرسور - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093624/مزایده-فروش-12-قطعه-زمین-کاربری-تجاری-و-مسکونی'>مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری و مسکونی / مزایده ,مزایده فروش 12 قطعه زمین کاربری تجاری و مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093625/مزایده-دیگ-بخار--'>مزایده دیگ بخار... / آگهی مزایده, مزایده دیگ بخار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093626/مزایده-یکدستگاه-خط-تولید-ورق-3-لایه-و-5-لایه-نوبت-دوم'>مزایده یکدستگاه خط تولید ورق 3 لایه و 5 لایه نوبت دوم  / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خط تولید ورق 3 لایه و 5 لایه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093628/مزایده-3-تخته-فرش-9-متری'>مزایده 3 تخته فرش 9 متری  / مزایده,مزایده 3 تخته فرش 9 متری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093630/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-شماره-366و-28-فرعی'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی شماره 366و 28 فرعی / مزایده ,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی شماره 366و 28 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093631/مزایده-اجاره-اماکن-تجدید'>مزایده اجاره اماکن تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده اجاره اماکن تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093632/مزایده-یک-دستگاه-دامپر--'>مزایده یک دستگاه  دامپر... / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه  دامپر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093634/مزایده-یک-قطعه-باغ-مرکبات-مساحت-19350متر'>مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 19350متر / مزایده ,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 19350متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093638/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-540-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 540 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 540 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093639/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-سواری-پژو-206--نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری پژو 206 - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093641/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-لباسشویی'>مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی / مزایده ,مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093643/مزایده-فروش-تعداد-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین کاربری مسکونی  / مزایده ,مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093646/مزایده-41-822-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-ملکی'>مزایده 41.822 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده ,مزایده 41.822 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093647/مزایده-همزن-قلمی--چای-ساز-و-قوه-ساز'>مزایده همزن قلمی - چای ساز و قوه ساز  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده همزن قلمی - چای ساز و قوه ساز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093648/مزایده-دو-غرفه'>مزایده دو غرفه  / مزایده , مزایده دو غرفه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093650/مزایده-تعداد-1300-مانتو--'>مزایده تعداد 1300 مانتو... / مزایده، مزایده تعداد 1300 مانتو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093651/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-هشت-فرعی-بخش-یک-نهاوند'>مزایده سه دانگ مشاع  از پلاک ثبتی هشت فرعی بخش یک نهاوند / مزایده ,مزایده سه دانگ مشاع  از پلاک ثبتی هشت فرعی بخش یک نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093652/مزایده-یک-دستگاه-پژو-آردی'>مزایده یک دستگاه پژو آردی  / مزایده, مزایده یک دستگاه پژو آردی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093653/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-221-متر-دو-بر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 221 متر دو بر  / مزایده ,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 221 متر دو بر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093656/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093658/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093661/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-126-متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126 متر  / مزایده ,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 126 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093662/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید  / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093665/مزایده-منزل-مسکونی-ویلایی-سه-خوابه-242-متر'>مزایده منزل مسکونی ویلایی سه خوابه 242 متر  / مزایده ,مزایده منزل مسکونی ویلایی سه خوابه 242 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093667/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-اعیان-80-05متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 80.05متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت اعیان 80.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093670/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-3000-متر-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 3000 متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی مساحت 3000 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093671/فراخوان-مزایده-اجاره-منزل-تاریخی-حسام-الدیوان'>فراخوان مزایده اجاره منزل تاریخی حسام الدیوان / فراخوان مزایده,فراخوان مزایده اجاره منزل تاریخی حسام الدیوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093675/مزایده-آپارتمان-نود-و-شش-متر'>مزایده آپارتمان نود و شش متر  / مزایده ,مزایده آپارتمان نود و شش متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093676/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-129-5متر-قدمت-35-سال'>مزایده ملک مساحت عرصه 129.5متر قدمت 35 سال / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 129.5متر قدمت 35 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093685/مزایده-فروش-املاک-مازاد-نقد-و-اقساط-منقول-غیرمنقول'>مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط منقول غیرمنقول  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد نقد و اقساط منقول غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093689/مزایده-یک-واحد-تجاری-مغازه-به-شماره-پلاک-344-2162-نوبت-اول'>مزایده یک واحد تجاری مغازه به شماره پلاک 344/2162 نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری مغازه به شماره پلاک 344/2162 نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093690/مزایده-اجاره-هشت-باب-مغازه-تجاری--نوبت-دوم'>مزایده اجاره هشت باب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره هشت باب مغازه تجاری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093694/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-2500متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2500متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 2500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093695/مزایده-اجاق-گاز-رومیزی--'>مزایده اجاق گاز رومیزی ... / مزایده، مزایده اجاق گاز رومیزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093696/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-نوزده-متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت نوزده متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت نوزده متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093702/مزایده-ملک-عرصه-مساحت-اصلاح-شده-157-مترمربع'>مزایده ملک عرصه مساحت اصلاح شده 157 مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه مساحت اصلاح شده 157 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093706/مزایده-یکباب-مغازه-اموال-منقول-و-غیرمنقول'>مزایده یکباب مغازه اموال منقول و غیرمنقول  / مزایده,مزایده یکباب مغازه اموال منقول و غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093710/مزایده-مغازه-ها-و-غرفه-های-جاری'>مزایده مغازه ها و غرفه های جاری / مزایده ، مزایده مغازه ها و غرفه های جاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093711/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-640متر-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ملک مساحت 640متر کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,ممزایده واگذاری ملک مساحت 640متر کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093715/مزایده-ملک-مساحت-70-38-متر'>مزایده ملک مساحت 70.38 متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 70.38 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093717/مزایده-بهره-برداری-موقت-از-محل-نصب-8-عدد-بیلبورد-نوبت-سوم'>مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد نوبت سوم  / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری موقت از محل نصب 8 عدد بیلبورد نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093719/مزایده-فروش-حدود-پنجاه-تن-سنگ-مرمر--نوبت-دوم'>مزایده فروش حدود پنجاه تن سنگ مرمر - نوبت دوم / مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش حدود پنجاه تن سنگ مرمر - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093721/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-3473-80متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 3473.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 3473.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093724/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-بخش-یک-زنجان-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک زنجان نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان بخش یک زنجان نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093725/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / آگهی مزایده, مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093727/مزایده-بلوتوس--کابل-و--'>مزایده بلوتوس - کابل و ... / مزایده, مزایده بلوتوس - کابل و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093728/مزایده-ششدانگ-زمین-مسکونی-عرصه-316-83متر'>مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 316.83متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مسکونی عرصه 316.83متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093732/مزایده-فروش-دستگاه-کانکس-مستعمل'>مزایده فروش دستگاه کانکس مستعمل   / مزایده اموال منقول ,  مزایده فروش دستگاه کانکس مستعمل  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093739/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-144-04متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 144.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 144.04متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093742/مزایده-منزل-مسکونی-زیربنای-نود-و-نه-متر'>مزایده منزل مسکونی زیربنای نود و نه متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی زیربنای نود و نه متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093746/مزایده-6-765-حبه-مشاع-از-دو-دانگ-سرقفلی-مغازه'>مزایده 6.765 حبه مشاع از دو دانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 6.765 حبه مشاع از دو دانگ سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093750/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-ده-سال-عرصه-یکصدو-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی با قدمت ده سال عرصه یکصدو بیست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت ده سال عرصه یکصدو بیست متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093760/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تفکیکی-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تفکیکی کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093761/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-عرصه-119-44متر-تجدید'>مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 119.44متر تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 119.44متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093762/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-206-تیپ-5'>مزایده یک دستگاه خودرو 206 تیپ 5  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودرو 206 تیپ 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093767/مزایده-منزل-مسکونی-قولنامه-ای-عرصه-125-متر'>مزایده منزل مسکونی قولنامه ای عرصه 125 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی قولنامه ای عرصه 125 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093768/مزایده-میلگرد-و-کانکس'>مزایده میلگرد و کانکس / مزایده , مزایده میلگرد و کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093770/مزایده-دو-باب-آپارتمان-بخش-ده-مشهد'>مزایده دو باب آپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده دو باب آپارتمان بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093772/مزایده-پایه-و-شمع-کار-کرده-ساختمان--'>مزایده پایه و شمع کار کرده ساختمان ... / آگهی مزایده، مزایده پایه و شمع کار کرده ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093775/مزایده-ملک-مسکونی-و-اراضی-مزروعی'>مزایده ملک مسکونی و اراضی مزروعی / مزایده,مزایده ملک مسکونی و اراضی مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093782/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-366-74متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 366.74متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 366.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093786/مزایده-یک-دستگاه-کوره-پخت-رنگ-الکترواستاتیک--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه کوره پخت رنگ الکترواستاتیک - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه کوره پخت رنگ الکترواستاتیک  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093792/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-فضاهای-آموزشی'>مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای آموزشی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093793/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-317-69متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 317.69متر  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 317.69متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093795/مزایده-انواع-تیر-ورق-و-تیر-آهن--'>مزایده انواع تیر ورق و تیر آهن ... / مزایده, مزایده انواع تیر ورق و تیر آهن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093797/مزایده-ملک-مشاع-تحت-پلاکهای-ثبتی-1221-2-و-1221-اصلی'>مزایده ملک مشاع تحت پلاکهای ثبتی 1221/2 و 1221 اصلی / مزایده,مزایده ملک مشاع تحت پلاکهای ثبتی 1221/2 و 1221 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093800/مزایده-واگذاری-کلیه-تاسیسات-تولید-آسفالت-و-مصالح--نوبت-سوم'>مزایده واگذاری کلیه تاسیسات تولید آسفالت و مصالح - نوبت سوم  / آگهی مزایده , مزایده واگذاری کلیه تاسیسات تولید آسفالت و مصالح  نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093805/مزایده-اجاره-پارکینگ-بیمارستان'>مزایده اجاره پارکینگ بیمارستان / آگهی مزایده,مزایده اجاره پارکینگ بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093806/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-77-5متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 77.5متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 77.5متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093807/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093809/مزایده-اجاره-6-واحد-سوله---'>مزایده  اجاره 6 واحد سوله .... / مزایده عمومی , مزایده عمومی اجاره 6 واحد سوله....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093811/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-162-19متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162.19متر / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 162.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093816/مزایده-فروش-تعداد-5-باب-مغازه-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش تعداد 5 باب مغازه تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093817/مزایده-فروش-8-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 8 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093820/مزایده-فروش-13-قطعه-زمین-مسکونی-نوبت-دوم-97-1-19'>مزایده فروش 13 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم 97.1.19 / مزایده,مزایده فروش 13 قطعه زمین مسکونی نوبت دوم 97.1.19</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093821/مزایده-تعداد-10-باب-بوفه-و-زمین-های-ورزشی'>مزایده تعداد 10 باب بوفه و زمین های ورزشی  / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 10 باب بوفه و زمین های ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093824/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-430-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 430 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093825/مزایده-خودروهای-کارکرده--'>مزایده  خودروهای کارکرده... / مزایده مزایده  خودروهای کارکرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093830/مزایده-ششدانگ-زمین-خالی-مساحت-2515متر'>مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 2515متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خالی مساحت 2515متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093832/مزایده-فروش-تعداد-3000-شاخه-لوله-حفاری-از-رده-خارج'>مزایده فروش تعداد 3000 شاخه لوله حفاری از رده خارج / مزایده, مزایده فروش تعداد 3000 شاخه لوله حفاری از رده خارج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093833/مزایده-اجاره-استخر-سرپوشیده'>مزایده اجاره استخر سرپوشیده  / آگهی مزایده, مزایده اجاره استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093835/مزایده-یکباب-مغازه-عرصه-8-75متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب مغازه عرصه 8.75متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب مغازه عرصه 8.75متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093837/مزایده-اجاره-برای-یک-دوره-زراعی'>مزایده اجاره برای یک دوره زراعی / مزایده, مزایده اجاره برای یک دوره زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093838/مزایده-امتیاز-ایجاد-بوفه-مواد-غذایی'>مزایده امتیاز ایجاد بوفه مواد غذایی  / آگهی مزایده عمومی,مزایده امتیاز ایجاد بوفه مواد غذایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093841/مزایده-ملک-مساحت-731-09متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 731.09متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 731.09متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093849/مزایده-98-سهم-مشاع-از-720-سهم-از-سه-دهنه-مغازه-نوبت-اول'>مزایده 98 سهم مشاع از 720 سهم از سه دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده 98 سهم مشاع از 720 سهم از سه دهنه مغازه نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093852/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-250-75-متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت 250.75 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 250.75 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093862/مزایده-اجاره-ماهیانه-رستوران--'>مزایده اجاره ماهیانه رستوران... / مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه رستوران...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093863/مزایده-تعداد-50-کیسه-کود-شیمیایی'>مزایده تعداد 50 کیسه کود شیمیایی / آگهی مزایده,مزایده تعداد 50 کیسه کود شیمیایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093866/مزایده-تزریقات-و-پانسمان'>مزایده تزریقات و پانسمان / مزایده ,مزایده تزریقات و پانسمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093870/مزایده-زمین-زراعی-بخش-سه-قم-نوبت-اول'>مزایده زمین زراعی بخش سه قم نوبت اول / مزایده,مزایده زمین زراعی بخش سه قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093879/مزایده-4-دانگ-611-3-هزارم-پارکینگ-مشاع-از-سرقفلی-مغازه'>مزایده 4 دانگ 611.3 هزارم پارکینگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده 4 دانگ 611.3 هزارم پارکینگ مشاع از سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093882/مزایده-123-4-هزارم-دو-سهم-مشاع-از-5-سهم-ملک'>مزایده 123.4 هزارم دو سهم مشاع از 5 سهم ملک / مزایده,مزایده 123.4 هزارم دو سهم مشاع از 5 سهم ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093885/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-201-75متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 201.75متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 201.75متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093888/مزایده-اجاره-مغازه'>مزایده اجاره مغازه  / مزایده, مزایده اجاره مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093891/مزایده-400-8-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-زمین'>مزایده 400.8 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده 400.8 هزارم یک دانگ مشاع از زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093894/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-364-26متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 364.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 364.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093898/مزایده-ششدانگ-پلاک-13-1455-بخش-دو-ثبتی-کاشان'>مزایده ششدانگ پلاک 13/1455 بخش دو ثبتی کاشان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 13/1455 بخش دو ثبتی کاشان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093907/مزایده-آپارتمان-مساحت-145-65متر'>مزایده آپارتمان مساحت 145.65متر  / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 145.65متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093912/مزایده-آپارتمان-بصورت-دو-خوابه-مساحت-89-9متر'>مزایده آپارتمان بصورت دو خوابه مساحت 89.9متر  / مزایده,مزایده آپارتمان بصورت دو خوابه مساحت 89.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093914/مزایده-اقلام-نو-قطعات-مختلف-کارگاهی--'>مزایده اقلام نو، قطعات مختلف کارگاهی... / مزایده، مزایده اقلام نو، قطعات مختلف کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093919/مزایده-یک-و-دو-دهم-دانگ-مشاع-از-زمین-280-متر'>مزایده یک و دو دهم دانگ مشاع از زمین 280 متر  / مزایده,مزایده یک و دو دهم دانگ مشاع از زمین 280 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093927/مزایده-مغازه-بخش-4-ارومیه-نوبت-دوم'>مزایده مغازه بخش 4 ارومیه نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه بخش 4 ارومیه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1093932/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-قطعه-دوم-تفکیکی'>مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه دوم تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094050/مزایده-اجاره-تعداد-5-واحد-آپارتمانی'>مزایده اجاره  تعداد 5 واحد آپارتمانی  /  آگهی مزایده, مزایده اجاره  تعداد 5 واحد آپارتمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094077/مزایده-فروش-نایلون-ضایعاتی'>مزایده فروش نایلون ضایعاتی / مزایده, مزایده فروش نایلون ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094084/مزایده-آهن-آلات-ضایعاتی'>مزایده  آهن آلات ضایعاتی / مزایده, مزایده  آهن آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094124/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-مقدار-171-متر-از-زمین-جنب-پلاک-ثبتی-657-فرعی'>اصلاحیه مزایده واگذاری مقدار 171 متر از زمین جنب پلاک ثبتی 657 فرعی  / اصلاحیه مزایده,مزایده واگذاری مقدار 171 متر از زمین جنب پلاک ثبتی 657 فرعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094125/استعلام-سیمان-سیاه'>استعلام سیمان سیاه / استعلام , استعلام سیمان سیاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094126/استعلام-هفت-شعله-لوستر-سقفی'>استعلام هفت شعله لوستر سقفی / استعلام, استعلام هفت شعله لوستر سقفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094127/استعلام-کیسه-زباله'>استعلام کیسه زباله  / استعلام , استعلام کیسه زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094128/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094129/استعلام-دستکش-جراحی-و-معاینه'>استعلام دستکش جراحی و معاینه  / استعلام,استعلام دستکش جراحی و معاینه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094130/استعلام-خرید-چای-و-قند'>استعلام خرید چای و قند  / استعلام, استعلام خرید چای و قند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094131/استعلام-ماسه-شسته'>استعلام ماسه شسته  / استعلام ,استعلام ماسه شسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094132/استعلام-شکلات-و-بیسکوییت'>استعلام شکلات و بیسکوییت / استعلام, استعلام شکلات و بیسکوییت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094133/استعلام-Reverse-transcriptrase-enzyme-AMV'>استعلام Reverse transcriptrase enzyme AMV / استعلام , استعلام Reverse transcriptrase enzyme AMV</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094134/استعلام-پاکت'>استعلام پاکت / استعلام,استعلام پاکت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094135/استعلام-خرید-شیرآلات-و-اتصالات-و-تجهیزات-مورد-نیاز'>استعلام خرید شیرآلات و اتصالات و تجهیزات مورد نیاز / استعلام,استعلام خرید شیرآلات و اتصالات و تجهیزات مورد نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094136/استعلام-خرید-رابیتس-و-میلگرد'>استعلام خرید رابیتس  و میلگرد  / استعلام , استعلام خرید رابیتس  و میلگرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094137/استعلام-زونکن'>استعلام زونکن  / استعلام , زونکن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094138/استعلام-هورمون-LHLH-A2'>استعلام هورمون LHLH-A2 / استعلام ,استعلام هورمون LHLH-A2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094139/استعلام-خرید-سرور'>استعلام خرید سرور / استعلام, استعلام خرید سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094140/تجدید-استعلام-خرید-تجهیزات-سیستم-زمین'>تجدید استعلام خرید تجهیزات سیستم زمین / استعلام , تجدید استعلام خرید تجهیزات سیستم زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094141/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام , استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094142/استعلام-خرید-مواد-شوینده'>استعلام خرید مواد شوینده  / استعلام,استعلام خرید مواد شوینده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094143/استعلام-الکتروپمپ-لوله-و-اتصالات'>استعلام الکتروپمپ، لوله و اتصالات / استعلام ,استعلام الکتروپمپ، لوله و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094144/استعلام-پتو-گلبافت-دونفره'>استعلام پتو گلبافت دونفره / استعلام , استعلام پتو گلبافت دونفره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094145/استعلام-fortiCare-plus-Application--'>استعلام fortiCare plus Application ... / استعلام , استعلام fortiCare plus Application ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094146/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094147/استعلام-مواد-شوینده'>استعلام  مواد شوینده / استعلام, مواد شوینده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094148/استعلام-پوشاک-محافظ-کامل-بزرگسال'>استعلام پوشاک محافظ کامل بزرگسال / استعلام, استعلام پوشاک محافظ کامل بزرگسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094149/استعلام-اسکنر-اثر-انگشت-و--'>استعلام اسکنر اثر انگشت و ... / استعلام, استعلام اسکنر اثر انگشت و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094150/استعلام-کیت-استخراج'>استعلام کیت استخراج / استعلام,استعلام کیت استخراج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094151/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-حمل-و-نقل'>استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل  / استعلام ,استعلام فعالیت های پشتیبانی حمل و نقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094152/استعلام-محصولات-شیمیایی'>استعلام محصولات شیمیایی  / استعلام, استعلام محصولات شیمیایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094153/مزایده-فروش-ضایعات-ساختمانی'>مزایده  فروش ضایعات ساختمانی  / مزایده ، مزایده  فروش ضایعات ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094154/استعلام-محوطه-سازی-سالن-چند-منظوره'>استعلام محوطه سازی سالن چند منظوره  / استعلام , استعلام محوطه سازی سالن چند منظوره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094155/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نرم-افزار-حقوق-و-دستمزد'>استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد  / استعلام, استعلام خدمات پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094156/استعلام-انجام-عملیات-بازسازی-و-نگهداری-تاسیسات-تامین--'>استعلام انجام عملیات بازسازی و نگهداری تاسیسات تامین... / استعلام,استعلام انجام عملیات بازسازی و نگهداری تاسیسات تامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094157/استعلام--چاپگر-حرارتی-و--'>استعلام   چاپگر حرارتی و ...  / استعلام ,استعلام چاپگر حرارتی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094158/استعلام-اسپیکر-مارک-تسکو-مدل-TS2338-N'>استعلام اسپیکر مارک تسکو مدل TS2338 N / استعلام, اسپیکر مارک تسکو مدل TS2338 N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094159/استعلام-زونکن-سه-گوش'>استعلام زونکن سه گوش  / استعلام ,استعلام زونکن سه گوش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094160/استعلام-قند-و-چای'>استعلام قند و چای / استعلام قند و چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094161/استعلام-خرید-جدول-و-اجرای-جدولگذاری-معابر'>استعلام خرید جدول و اجرای جدولگذاری معابر / استعلام, استعلام خرید جدول و اجرای جدولگذاری معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094162/استعلام-جهت-برقراری-انتظامات-و-نگهبانی--'>استعلام جهت برقراری انتظامات و نگهبانی ... / استعلام , استعلام جهت برقراری انتظامات و نگهبانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094163/استعلام-لوبیا-چیتی'>استعلام لوبیا چیتی / استعلام ,استعلام لوبیا چیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094164/استعلام-یک-دستگاه-آبگرمکن'>استعلام یک دستگاه آبگرمکن / استعلام, استعلام یک دستگاه آبگرمکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094165/استعلام-گاز-کوچک-شعله-ای-رومیزی'>استعلام گاز کوچک شعله ای رومیزی / استعلام, استعلام گاز کوچک شعله ای رومیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094166/استعلام-هیتر-گازی-فن-دار-با-سنسور'>استعلام هیتر گازی فن دار با سنسور / استعلام , استعلام هیتر گازی فن دار با سنسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094167/استعلام-برگزاری-دوره-آموزشی-پرورش-ماهی'>استعلام برگزاری دوره آموزشی پرورش ماهی / استعلام , استعلام برگزاری دوره آموزشی پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094168/استعلام-اجرای-خط-برق-پمپ-آب-آشامیدنی'>استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی / استعلام, استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094169/استعلام-سویا'>استعلام سویا  / استعلام, سویا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094170/استعلام-موکت--'>استعلام موکت ... / استعلام ,استعلام موکت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094171/استعلام-ارتز'>استعلام ارتز  / استعلام ارتز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094172/استعلام-عملیات-خرید-آب'>استعلام عملیات خرید آب / استعلام , استعلام عملیات خرید آب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094173/استعلام-تهیه-و-نصب-اقلام-تاسیساتی-شامل-دیگ-فولادی-آبگرم'>استعلام تهیه و نصب اقلام تاسیساتی شامل دیگ فولادی آبگرم / استعلام , استعلام تهیه و نصب اقلام تاسیساتی شامل دیگ فولادی آبگرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094174/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات / استعلام, استعلام مرمت و لایروبی قنات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094175/استعلام-کیت-QuantiTect-multiplex-RT-PCR'>استعلام  کیت QuantiTect multiplex RT-PCR  / استعلام, استعلام  کیت QuantiTect multiplex RT-PCR </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094176/استعلام-ساخت-درب-و-پنجره-دوجداره-از-جنس-یو-پی-وی-سی'>استعلام ساخت درب و پنجره دوجداره از جنس یو پی وی سی / استعلام, ساخت درب و پنجره دوجداره از جنس یو پی وی سی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094177/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094178/استعلام-اسپیلت-سرمایشی'>استعلام اسپیلت سرمایشی  / استعلام , استعلام اسپیلت سرمایشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094179/استعلام-رب-گوجه-فرنگی'>استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام ، استعلام رب گوجه فرنگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094180/استعلام-لوله-فولادی'>استعلام لوله فولادی / استعلام ,استعلام لوله فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094181/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094182/استعلام-چای-شکسته-ممتاز'>استعلام چای شکسته ممتاز  / استعلام, استعلام چای شکسته ممتاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094183/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094184/استعلام-اینترنت-8-مگ-نامحدود'>استعلام اینترنت 8 مگ نامحدود / استعلام ,استعلام اینترنت 8 مگ نامحدود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094185/استعلام-وسایل-توانبخشی-مخصوص-نابینایان'>استعلام وسایل توانبخشی مخصوص نابینایان  / استعلام, استعلام وسایل توانبخشی مخصوص نابینایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094186/استعلام-ویلچر-حمام'>استعلام ویلچر حمام / استعلام , استعلام ویلچر حمام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094187/استعلام-دستگاه-ضبط-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام دستگاه ضبط دوربین مدار بسته ... / استعلام, استعلام دستگاه ضبط دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094188/استعلام-خرید-دوربین-مداربسته-سوئیچ--'>استعلام خرید دوربین مداربسته، سوئیچ...  / استعلام, استعلام خرید دوربین مداربسته، سوئیچ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094189/استعلام-Reverse-transcriptrase-enzyme'>استعلام Reverse transcriptrase enzyme   / استعلام , استعلام Reverse transcriptrase enzyme  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094190/استعلام-انجام-عملیات-پر-و-مسلوب-المنفعه-نمودن-چاه-ها'>استعلام انجام عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه ها / استعلام ,استعلام انجام عملیات پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094191/استعلام-پودر-کلر'>استعلام پودر کلر / استعلام ,استعلام پودر کلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094192/استعلام-سرویس-نگهداری-تعمیرات-جزئی-و-راهبری-آسانسورهای-ساختمان'>استعلام سرویس نگهداری تعمیرات جزئی و راهبری آسانسورهای ساختمان / استعلام , استعلام سرویس نگهداری تعمیرات جزئی و راهبری آسانسورهای ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094193/استعلام-کیسه-پلاستیکی-سفید-جای-نان'>استعلام کیسه پلاستیکی سفید جای نان  / استعلام,استعلام کیسه پلاستیکی سفید جای نان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094194/استعلام-چمن-زن-تراکتوری'>استعلام چمن زن تراکتوری / استعلام,استعلام چمن زن تراکتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094195/استعلام-گوجه-فرنگی'>استعلام گوجه فرنگی  / استعلام , استعلام گوجه فرنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094196/استعلام-مرمت-و-لایروبی-قنات'>استعلام مرمت و لایروبی قنات  / استعلام ,استعلام مرمت و لایروبی قنات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094197/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094198/استعلام-انجکتور-چشمی'>استعلام  انجکتور چشمی  / استعلام,استعلام  انجکتور چشمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094199/استعلام-تهیه-ساخت-و-نصب-گیشه-MDF'>استعلام تهیه، ساخت و نصب گیشه MDF  / استعلام,استعلام تهیه، ساخت و نصب گیشه MDF </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094200/استعلام-احداث-آیلند'>استعلام احداث آیلند / استعلام, استعلام احداث آیلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094201/استعلام-تایر-کامیون--'>استعلام تایر کامیون ... / استعلام, استعلام تایر کامیون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094202/استعلام-رک-و-سوئیج-شبکه--'>استعلام رک و سوئیج شبکه ... / استعلام , استعلام رک و سوئیج شبکه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094203/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام لوله پلی اتیلن  / استعلام, لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094204/استعلام-دوربین-های-حفاظتی'>استعلام دوربین های حفاظتی  / استعلام , استعلام دوربین های حفاظتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094205/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام , استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094206/استعلام-کولر-گازی-اسپلیت'>استعلام کولر گازی اسپلیت  / استعلام ,استعلام کولر گازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094207/استعلام-گان-یکبار-مصرف-استریل'>استعلام گان یکبار مصرف استریل / استعلام, استعلام گان یکبار مصرف استریل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094208/استعلام-پاکت'>استعلام پاکت  / استعلام, استعلام پاکت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094209/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094210/استعلام-تخت-بیمارستانی-یک-شکن'>استعلام تخت بیمارستانی یک شکن / استعلام,استعلام تخت بیمارستانی یک شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094211/استعلام-تسمه-بسته-بندی'>استعلام تسمه بسته بندی  / استعلام,استعلام تسمه بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094212/استعلام-عسل-بدون-موم'>استعلام عسل بدون موم  / استعلام عسل بدون موم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094213/استعلام-خرید-کارت-ریبون-اولیس-R3011-کارت-مایفر'>استعلام خرید کارت ریبون اولیس R3011 کارت مایفر  / استعلام, خرید کارت ریبون اولیس R3011 کارت مایفر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094214/استعلام-ساخت-بنا--'>استعلام ساخت بنا ... / استعلام , استعلام ساخت بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094215/استعلام-احداث-آیلند'>استعلام احداث آیلند / استعلام , استعلام احداث آیلند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094216/استعلام-خرید-لوازم-توانبخشی-ویژه-نابینایان'>استعلام خرید لوازم توانبخشی ویژه نابینایان  / استعلام ,استعلام خرید لوازم توانبخشی ویژه نابینایان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094217/استعلام-خرید-لوازم-ساختمانی-سینک-درب-و-پنجره-قوطی-لوله-پولیکا-و--'>استعلام خرید لوازم ساختمانی سینک، درب و پنجره، قوطی، لوله پولیکا و ... / استعلام, استعلام خرید لوازم ساختمانی سینک، درب و پنجره، قوطی، لوله پولیکا و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094218/استعلام-اجرای-پروژه-بهینه-سازی--'>استعلام اجرای پروژه بهینه سازی ... / استعلام , استعلام اجرای پروژه بهینه سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094219/استعلام-عسل'>استعلام عسل  / استعلام,استعلام عسل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094220/استعلام-اجاره-خودرو-کمکدار-دو-کابین-مدل-بالا'>استعلام اجاره خودرو کمکدار دو کابین مدل بالا / استعلام, اجاره خودرو کمکدار دو کابین مدل بالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094221/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-11-06متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 11.06متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 11.06متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094222/استعلام-لوله-پلی-اتیلنی--'>استعلام لوله پلی اتیلنی ... / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094223/استعلام-خرید-شامپو-هتلی-و-صابون-هتلی--'>استعلام خرید شامپو هتلی و صابون هتلی ... / استعلام, استعلام خرید شامپو هتلی و صابون هتلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094224/استعلام-تهیه-لباس-پرسنل-یگان-حفاظت'>استعلام تهیه لباس پرسنل یگان حفاظت / استعلام , استعلام تهیه لباس پرسنل یگان حفاظت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094225/مناقصه-برون-سپاری-امور-خدمات-شهری--'>مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری .. / مناقصه ،مناقصه برون سپاری امور خدمات شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094226/استعلام-دستمال-کاغذی--'>استعلام دستمال کاغذی ... / استعلام, استعلام دستمال کاغذی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094227/استعلام-RANDOM-HEXAMER'>استعلام RANDOM HEXAMER / استعلام , استعلام RANDOM HEXAMER</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094228/مزایده-ششدانگ-ساختمان-در-سه-طبقه-مسکونی'>مزایده ششدانگ ساختمان در سه طبقه مسکونی  / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان در سه طبقه مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094229/استعلام-لوله-خونگیری'>استعلام لوله خونگیری / استعلام , استعلام لوله خونگیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094230/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094231/استعلام-نبشی-فولادی-و--'>استعلام نبشی فولادی و ... / استعلام ,استعلام نبشی فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094232/استعلام-تعمیر-و-سرویس-درب-ها-و-دوربینها'>استعلام تعمیر و سرویس درب ها و دوربینها / استعلام , استعلام تعمیر و سرویس درب ها و دوربینها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094233/استعلام-کنسرو-تن-ماهی-180-گرمی-با-درب-آسان-بازشو'>استعلام کنسرو تن ماهی 180 گرمی با درب آسان بازشو / استعلام, کنسرو تن ماهی 180 گرمی با درب آسان بازشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094234/استعلام-پروژه-اصلاح-هندسی-میادین'>استعلام پروژه اصلاح هندسی میادین / استعلام ,استعلام پروژه اصلاح هندسی میادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094235/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-با-قدمت-بیست-سال'>مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با قدمت بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094236/استعلام-بازگشایی--کانال-و-پی-کنی'>استعلام  بازگشایی ، کانال و پی کنی  / استعلام,استعلام  بازگشایی ، کانال و پی کنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094237/استعلام-اجرای-بخشی-از-عملیات-احداث-ساختمان-نمایشگاه'>استعلام اجرای بخشی از عملیات احداث ساختمان نمایشگاه / استعلام, استعلام اجرای بخشی از عملیات احداث ساختمان نمایشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094238/استعلام-رایانه--'>استعلام رایانه ... / استعلام , استعلام رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094239/استعلام-هیتر-گازی-فن-دار-با-سنسور-دود-640-انرژی'>استعلام  هیتر گازی فن دار با سنسور دود 640 انرژی / استعلام , استعلام هیتر گازی فن دار با سنسور دود 640 انرژی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094240/استعلام-واگذاری-پایگاه-سلامت-اجتماعی--'>استعلام واگذاری پایگاه سلامت اجتماعی ... / استعلام , استعلام واگذاری پایگاه سلامت اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094241/استعلام-چای'>استعلام چای / استعلام, استعلام چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094242/استعلام-کلیپس'>استعلام کلیپس / استعلام, استعلام کلیپس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094243/مزایده-فروش-دستگاه-سنگ-شکن'>مزایده فروش دستگاه سنگ شکن / مزایده , مزایده فروش دستگاه سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094244/استعلام-تجدید-استعلام-به-کارگیری-از-ظرفیت-نیروی-انتظامی---'>استعلام تجدید استعلام به کارگیری از ظرفیت نیروی انتظامی  .... / استعلام, تجدید استعلام به کارگیری از ظرفیت نیروی انتظامی  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094245/استعلام-میز-و-صندلی-و-کمد--'>استعلام میز و صندلی و کمد... / استعلام, استعلام میز و صندلی و کمد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094246/استعلام-کارتریج'>استعلام کارتریج / استعلام, استعلام کارتریج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094247/استعلام-یک-دستگاه-سانترال-پاناسونیک'>استعلام یک دستگاه سانترال پاناسونیک  / استعلام ,استعلام یک دستگاه سانترال پاناسونیک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094248/استعلام-فعالیت-های-نصب-تاسیسات-برق-لوله-کشی-و-سایر-تاسیسات'>استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات / استعلام ,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق، لوله کشی و سایر تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094249/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-وانت-زامیاد'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت زامیاد / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت زامیاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094250/استعلام-سمینار-آموزشی-آشنایی--'>استعلام سمینار آموزشی آشنایی... / استعلام,استعلام سمینار آموزشی آشنایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094251/استعلام-خدمات-شهری-و-نگهداری-فضای-سبز'>استعلام خدمات شهری و نگهداری فضای سبز  / استعلام, استعلام خدمات شهری و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094252/استعلام-فراخوان-برگزاری-دوره-آموزشی'>استعلام فراخوان برگزاری دوره آموزشی / استعلام, استعلام فراخوان برگزاری دوره آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094253/استعلام-کابل-پچ-کورد---'>استعلام کابل پچ کورد .... / استعلام, استعلام کابل پچ کورد ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094254/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک  / استعلام, استعلام چای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094255/استعلام-واگذاری-صدای-مشاور-1480'>استعلام واگذاری صدای مشاور 1480  / استعلام ,استعلام واگذاری صدای مشاور 1480 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094256/استعلام-سایر-آموزش-ها--'>استعلام سایر آموزش ها ... / استعلام , استعلام سایر آموزش ها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094257/استعلام-طرح-آگاه-سازی-پیشگیری-از-معلولیت-ها'>استعلام طرح آگاه سازی پیشگیری از  معلولیت ها  / استعلام، استعلام طرح آگاه سازی پیشگیری از  معلولیت ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094258/استعلام-سیستم-نوبت-دهی'>استعلام سیستم نوبت دهی / استعلام , استعلام سیستم نوبت دهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094259/استعلام-سیمان-اباده'>استعلام سیمان اباده / استعلام, استعلام سیمان اباده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094260/استعلام-پیاز-زرد'>استعلام پیاز زرد  / استعلام, استعلام پیاز زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094261/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی  / استعلام، استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094262/استعلام-سطل-فلزی-گالوانیزه-و-سطل-پلاستیکی'>استعلام سطل فلزی گالوانیزه و سطل پلاستیکی  / استعلام, سطل فلزی گالوانیزه و سطل پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094263/استعلام-روغن-نباتی'>استعلام روغن نباتی  / استعلام , استعلام روغن نباتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094264/استعلام-باسکول-200-کیلویی'>استعلام باسکول 200 کیلویی / استعلام, استعلام باسکول 200 کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094265/استعلام-کولرگازی-اسپلیت'>استعلام کولرگازی اسپلیت / استعلام , استعلام کولرگازی اسپلیت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094266/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر ... / استعلام, استعلام لوازم التحریر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094267/مزایده-دو-دستگاه-چیلر-جذبی-آب-داغ-فرسوده-و-مستعمل'>مزایده دو دستگاه چیلر جذبی آب داغ فرسوده و مستعمل / مزایده عمومی, مزایده دو دستگاه چیلر جذبی آب داغ فرسوده و مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094268/استعلام-قند-بسته-بندی'>استعلام قند بسته بندی  / استعلام , استعلام قند بسته بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094269/استعلام-چاپ-فرم-اعلام-همکاری'>استعلام چاپ فرم اعلام همکاری / استعلام , استعلام چاپ فرم اعلام همکاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094270/استعلام-بخاری-پنکه-کولر-آبی-و--'>استعلام بخاری، پنکه، کولر آبی و ... / استعلام, بخاری، پنکه، کولر آبی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094271/استعلام-سنگ-لاشه-ماسه-ای--'>استعلام سنگ لاشه ماسه ای... / استعلام,استعلام سنگ لاشه ماسه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094272/استعلام-ویلچر-دستی'>استعلام ویلچر دستی  / استعلام ,استعلام ویلچر دستی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094273/استعلام-سمینار-آموزشی-استانداردسازی-و--'>استعلام سمینار آموزشی استانداردسازی و... / استعلام,استعلام سمینار آموزشی استانداردسازی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094274/استعلام-اجرای-راه-دسترسی-به-بولاغلار'>استعلام اجرای  راه دسترسی به بولاغلار  / استعلام, استعلام اجرای  راه دسترسی به بولاغلار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094275/استعلام-انواع-هد-برداشت-کلزا--'>استعلام انواع هد برداشت کلزا ... / استعلام , استعلام انواع هد برداشت کلزا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094276/استعلام-حصار-کشی-عرصه-های-رها-شده'>استعلام حصار کشی عرصه های رها شده / استعلام, استعلام حصار کشی عرصه های رها شده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094277/استعلام-فرم-خرید-کالا'>استعلام فرم خرید کالا / استعلام , استعلام فرم خرید کالا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094278/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-394-82متر'>اصلاحیه مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 394.82متر / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 394.82متر- اصلاحیه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094279/استعلام-شکر-بسته-بندی'>استعلام شکر بسته بندی / استعلام, شکر بسته بندی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094280/استعلام-اجاره-خودرو-بخش-خصوصی--'>استعلام اجاره خودرو بخش خصوصی ... / استعلام, استعلام اجاره خودرو بخش خصوصی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094281/استعلام-قطعات-سخت-افزاری--'>استعلام قطعات سخت افزاری ... / استعلام ,استعلام قطعات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094282/استعلام-دستگاه-دو-کاناله-تحریک-الکتریکی-مغز'>استعلام دستگاه دو کاناله تحریک الکتریکی مغز  / استعلام دستگاه دو کاناله تحریک الکتریکی مغز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094283/استعلام-درخواست-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آرایش-رک'>استعلام درخواست تجهیزات مورد نیاز جهت آرایش رک / استعلام ، استعلام درخواست تجهیزات مورد نیاز جهت آرایش رک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094284/اصلاحیه-مناقصه-خطوط-فشار-ضعیف-زمینی-و-هوایی-و-متوسط-و-روشنایی-معابر'>اصلاحیه مناقصه خطوط فشار ضعیف زمینی و هوایی و متوسط و روشنایی معابر  / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه خطوط فشار ضعیف زمینی و هوایی و متوسط و روشنایی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094285/استعلام-تجهیزات-اداری'>استعلام تجهیزات اداری / استعلام, استعلام تجهیزات اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094286/استعلام-پیاده-رو-سازی-خیابان--'>استعلام پیاده رو سازی خیابان... / استعلام, استعلام پیاده رو سازی خیابان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094287/استعلام-اجرای-خط-برق-پمپ-آب-آشامیدنی-روستای--'>استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی روستای... / استعلام, استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094288/استعلام-الکترود-شنوایی--'>استعلام الکترود شنوایی... / استعلام,استعلام الکترود شنوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094289/استعلام-برنج-کیسه-ای-ده-کیلویی'>استعلام برنج کیسه ای ده کیلویی / استعلام, برنج کیسه ای ده کیلویی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094290/استعلام-مربای-هویج'>استعلام مربای هویج  / استعلام , استعلام مربای هویج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094291/استعلام-سیب-زمینی'>استعلام سیب زمینی / استعلام, استعلام سیب زمینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094292/استعلام-تعمیرات-دبیرستان'>استعلام تعمیرات دبیرستان  / استعلام, استعلام تعمیرات دبیرستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094293/استعلام-سمینار-آموزشی--'>استعلام سمینار آموزشی ... / استعلام , استعلام سمینار آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094294/استعلام-خرید-600-متر-کابل-20-کیلو-ولت'>استعلام خرید 600 متر کابل 20 کیلو ولت  / استعلام ,استعلام خرید 600 متر کابل 20 کیلو ولت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094295/استعلام-اجرای-پنج-هکتار-سیستم-آبیاری'>استعلام  اجرای پنج هکتار سیستم آبیاری / استعلام,استعلام  اجرای پنج هکتار سیستم آبیاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094296/استعلام-عملیات-خرید-آب-از-چاه-کشاورزی-روستا--'>استعلام  عملیات خرید آب از چاه کشاورزی روستا ... / استعلام , عملیات خرید آب از چاه کشاورزی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094297/استعلام-طرح-آگاه-سازی-پیشگیری-از-معلولیت-ها'>استعلام طرح آگاه سازی پیشگیری از  معلولیت ها  / استعلام، استعلام طرح آگاه سازی پیشگیری از  معلولیت ها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094298/استعلام-برقرسانی--'>استعلام برقرسانی ... / استعلام, استعلام برقرسانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094299/استعلام-سمعک-پاور'>استعلام سمعک پاور / استعلام , استعلام سمعک پاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094300/استعلام-روغن-نباتی-مایع-سویا-حلب-فلزی'>استعلام روغن نباتی مایع سویا حلب فلزی  / استعلام ,استعلام روغن نباتی مایع سویا حلب فلزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094301/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-25-عدد-داکتد-فن'>استعلام نصب و راه اندازی 25 عدد داکتد فن / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی 25 عدد داکتد فن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094302/استعلام-شوینده--'>استعلام شوینده... / استعلام, استعلام شوینده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094303/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094304/استعلام-آموزش--'>استعلام آموزش .. / استعلام, آموزش ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094305/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094306/استعلام-تایر-لودر--'>استعلام تایر لودر... / استعلام,استعلام تایر لودر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094307/استعلام-بیمه'>استعلام بیمه  / استعلام بیمه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094308/استعلام-دستگاه-تست-کنتور-آب'>استعلام دستگاه تست کنتور آب  / استعلام ,استعلام دستگاه تست کنتور آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094309/استعلام-کاغذ-کپی'>استعلام کاغذ کپی  / استعلام ,استعلام کاغذ کپی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094310/استعلام-ماشین-حساب'>استعلام ماشین حساب / استعلام, استعلام ماشین حساب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094311/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام , استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094312/استعلام-HP-EVA-8400-22GB-CACHE-DUAL---'>استعلام HP EVA 8400 22GB CACHE DUAL  ... / استعلام, استعلام HP EVA 8400 22GB CACHE DUAL  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094313/استعلام-اجرای-خط-برق-پمپ-آب-آشامیدنی'>استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی / استعلام , استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094314/استعلام-پروژه-تعمیرات-و-نگهداری-ابنیه-و-تاسیسات-و-مبلمان-شهری'>استعلام پروژه تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری / استعلام ,استعلام پروژه تعمیرات و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094315/استعلام-تعمیرات-کتابخانه-شامل-ایزوگام'>استعلام تعمیرات کتابخانه شامل ایزوگام / استعلام, استعلام تعمیرات کتابخانه شامل ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094316/استعلام-اجرای-خط-برق-پمپ-آب-آشامیدنی-روستای--'>استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی روستای... / استعلام ,استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی روستای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094317/استعلام-فروش-پهنای-باند'>استعلام فروش پهنای باند / استعلام ,استعلام  فروش پهنای باند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094318/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4 / استعلام ,استعلام کاغذ A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094319/استعلام-نصب-دیگ-آبگرم-فولادی'>استعلام نصب دیگ آبگرم فولادی / استعلام, استعلام نصب دیگ آبگرم فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094320/استعلام-​ترشی-مخلوط-گل-کلم'>استعلام ​ترشی مخلوط گل کلم  / استعلام, استعلام ​ترشی مخلوط گل کلم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094321/استعلام-خرید-تعداد-250-پره-رادیاتور-بوتان-رادیاتور--'>استعلام خرید تعداد 250 پره رادیاتور بوتان رادیاتور... / استعلام, استعلام خرید تعداد 250 پره رادیاتور بوتان رادیاتور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094322/استعلام-تیغ-درماتوم'>استعلام تیغ درماتوم  / استعلام , استعلام تیغ درماتوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094323/استعلام-سرویس-و-نگهداری-9-دستگاه-دیزل-ژنراتور'>استعلام سرویس و نگهداری 9 دستگاه دیزل ژنراتور  / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری 9 دستگاه دیزل ژنراتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094324/استعلام-اقلام-بهداشتی'>استعلام اقلام بهداشتی  / استعلام, اقلام بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094325/استعلام-اجرای-راه-دسترسی'>استعلام اجرای راه دسترسی / استعلام, استعلام اجرای راه دسترسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094326/استعلام-اجرای-خط-برق-پمپ-آب-آشامیدنی'>استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی / استعلام, استعلام اجرای خط برق پمپ آب آشامیدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094327/مزایده-الکترو-7018'>مزایده الکترو 7018 / مزایده , مزایده الکترو 7018</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094328/استعلام-کنتور-آب-هوشمند-مخصوص-چاه'>استعلام کنتور آب هوشمند مخصوص چاه  / استعلام ,استعلام کنتور آب هوشمند مخصوص چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094329/استعلام-ترانسفورماتور'>استعلام ترانسفورماتور / استعلام , استعلام ترانسفورماتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094330/استعلام-ماشین-دوخت'>استعلام  ماشین دوخت / استعلام, استعلام  ماشین دوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094331/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام , استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094332/استعلام-موتور-فن-کوئل-الکتروژن-تک-شفت-و-دو-شفت'>استعلام موتور فن کوئل الکتروژن تک شفت و دو شفت  / استعلام, استعلام موتور فن کوئل الکتروژن تک شفت و دو شفت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094333/استعلام-سرنگ-اتوماتیک-دامپزشکی'>استعلام سرنگ اتوماتیک دامپزشکی  / استعلام، استعلام سرنگ اتوماتیک دامپزشکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094334/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی  / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094335/استعلام-میکروکوت'>استعلام میکروکوت  / استعلام , استعلام میکروکوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094336/استعلام-جابه-جایی-شبکه-و-ترانسفورماتورها'>استعلام جابه جایی شبکه  و ترانسفورماتورها  / استعلام ، استعلام جابه جایی شبکه  و ترانسفورماتورها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094337/استعلام-سمینار-آموزشی--'>استعلام سمینار آموزشی ... / استعلام , استعلام سمینار آموزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094338/استعلام-فایروال-شبکه-رایانه'>استعلام فایروال شبکه رایانه / استعلام، استعلام فایروال شبکه رایانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094339/استعلام-دستگاه-خودروی-اجاره-ای'>استعلام دستگاه خودروی اجاره ای  / استعلام ,استعلام دستگاه خودروی اجاره ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094340/استعلام-خرید-وسایل-اداری-و-خانگی'>استعلام خرید وسایل اداری و خانگی / استعلام,استعلام خرید وسایل اداری و خانگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094341/استعلام-آبسردکن-دو-شیر-استیل-زاگرس'>استعلام آبسردکن دو شیر استیل زاگرس  / استعلام , استعلام آبسردکن دو شیر استیل زاگرس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094342/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام لوازم کامپیوتری  / استعلام , استعلام لوازم کامپیوتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1094343/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف'>استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام , استعلام لیوان یکبار مصرف</a></li></ol>

استعلام لیوان یک بار مصرف ، همایش مدکاری ,...
نویسنده : نوری بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 21 تير 1397 ساعت: 13:17