اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.30 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874359/مزایده-فروش-یکدستگاه-... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.30 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874359/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان-سفید-رنگ'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده فروش یکدستگاه خودروی وانت پیکان سفید رنگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874127/فراخوان-مناقصه-آسفالت-خیابان-های--'>فراخوان مناقصه آسفالت خیابان های ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آسفالت خیابان های ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874836/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-و--96-03-30'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی و ...96.03.30 / آگهی مزایده ,مزایده فروش اقلام ضایعاتی و ...96.03.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874747/ارزیابی-کیفی-خدمات-ترمیم-و-نگهداری-فضای-سبز-سایت-3'>ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 3 / ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت 3</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874617/خرید-جرثقیل-پشت-کامیونی-15-تنی'>خرید جرثقیل پشت کامیونی 15 تنی / مناقصه, مناقصه خرید جرثقیل پشت کامیونی 15 تنی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874714/مناقصه-انجام-خدمات-پشتیبانی-ستاد-مرکزی--'>مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی ... / مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ستاد مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874728/تجدید-فراخوان-کارت-های-یدکی-و-بروز-رسانی-نرم-افزاری-مراکز-تلفن'>تجدید فراخوان کارت های یدکی و بروز رسانی نرم افزاری مراکز تلفن / تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, فراخوان کارت های یدکی و بروز رسانی نرم افزاری مراکز تلفن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874722/تجدید-فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-سردخانه-طرح-کانکسی-ضد-انفجار'>تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید سردخانه طرح کانکسی ضد انفجار / تجدید آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید سردخانه طرح کانکسی ضد انفجار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874427/مزایده-واگذاری-به-اجاره-تعدادی-از-اماکن-و-غرفه-ها--نوبت-دوم'>مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از اماکن و غرفه ها - نوبت دوم  / فراخوان مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره  تعدادی از اماکن و غرفه ها - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874631/تجدید-فراخوان-خرید-کولر-اسپلیت-ضد-انفجار-تک-سیستم-سرد'>تجدید فراخوان خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد  / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, فراخوان خرید کولر اسپلیت ضد انفجار تک سیستم سرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874673/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-اداره-امور-انبارهای-نفت'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874738/مناقصه-حجمی-زمانی-اداره-امور-سوختگیری-هواپیمایی-بندرعباس-و-نواح-تابعه'>مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه  / مناقصه , مناقصه حجمی زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی بندرعباس و نواح تابعه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874754/فراخوان-شناسایی-پیمانکار-واجد-صلاحیت-در-ارتباط-با-مدیریت-و-بهره-برداری-از-بنادر-و-مخازن-پتروشیمی'>فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی  / فراخوان , فراخوان شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت در ارتباط با مدیریت و بهره برداری از بنادر و مخازن پتروشیمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874693/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-بهره-برداری-اداره-گاز'>تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام خدمات بهره برداری اداره گاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874666/مناقصه-پروژه-گازرسانی-به-روستاهای-ایلوانق-و-گاودول---'>مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ایلوانق و گاودول ....  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ایلوانق و گاودول .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874711/مناقصه-ازسازی-و-مقاوم-سازی-و-تعمیر-و-پرو-کنتور-های-دیافراگمی-و--'>مناقصه ازسازی و مقاوم سازی و تعمیر و پرو کنتور های دیافراگمی و ...  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ازسازی و مقاوم سازی و تعمیر و پرو کنتور های دیافراگمی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874695/مناقصهCONTROL-VALVE'>مناقصهCONTROL VALVE / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه CONTROL VALVE</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874717/مناقصه-انجام-تعمیرات-اساسی-توربین'>مناقصه انجام تعمیرات اساسی توربین / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات اساسی توربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874674/همایش-بین-المللی-پژوهش-های-کاربردی-در-علوم-کشاورزی-منابع-طبیعی'>همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی / همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی منابع طبیعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874694/همایش-ملی-مدیریت-درون-سازمانی-و-برون-سازمانی'>همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی / همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874679/همایش-ملی-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات-دانشگاه-ازاد-اسلامی'>همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی / همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874659/کنفرانس-بین-المللی-نوآوری-های-اخیر-در-شیمی96-3-30'>کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی96.3.30 / کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874452/مناقصه-خرید-قطعات-یدکی-آسانسور'>مناقصه خرید قطعات یدکی آسانسور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید قطعات یدکی آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874686/کنفرانس-بین-المللی-تحقیقات-بنیادین-در-مهندسی-برق96-3-30'>کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق96.3.30 / کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874668/همایش-بین-المللی-مدیریت--اقتصاد-و-بازاریابی-96-3-30'>همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و بازاریابی 96.3.30 / همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و بازاریابی 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874760/مزایده-سالن-ورزشی-واقع-در-اراک--'>مزایده سالن ورزشی واقع در اراک... / آگهی مزایده استعلام قیمت، مزایده سالن ورزشی واقع در اراک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874415/مناقصه-خرید-2-دستگاه-چیلر-تراکمی-هوا-خنک'>مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک  / مناقصه خرید 2 دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874612/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام ، استعلام  لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874619/استعلام-فیلتر-مکش-کمپرسور'>استعلام فیلتر مکش کمپرسور / استعلام فیلتر مکش کمپرسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874624/استعلام-گلوب-والو--فلاکسیبل-لوله-حلقه-ای'>استعلام گلوب والو ، فلاکسیبل لوله حلقه ای  / استعلام , استعلام گلوب والو ، فلاکسیبل لوله حلقه ای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874434/مناقصه-لوله-کالمن-4-اینچ-5-میلی-متری-گالوانیزه---'>مناقصه لوله کالمن 4 اینچ 5 میلی متری گالوانیزه  ....  / مناقصه ، مناقصه لوله کالمن 4 اینچ 5 میلی متری گالوانیزه  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874707/مناقصه-خرید-دو-دستگاه-تریلر'>مناقصه خرید دو دستگاه تریلر / آگهی ارزیابی کیفی ,مناقصه خرید دو دستگاه تریلر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874705/مزایده-فروش-مقادیری-از-اجناس-مستعمل-و-خارج-از-رده'>مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874532/جشنواره-جلوه-های-فرهنگ-رضوی-در-رسانه-ها-96-3-30'>جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها 96.3.30 / جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه ها 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874729/مناقصه-خرید-بست-دار-بست-بندی'>مناقصه خرید بست دار بست بندی  / آگهی استعلام بهاء ، مناقصه خرید بست دار بست بندی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874712/مناقصه-خرید-قطعات-جرثقیل-کاتو'>مناقصه خرید قطعات جرثقیل کاتو / مناقصه، مناقصه خرید قطعات جرثقیل کاتو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874720/مناقصه-ساخت-قطعات-مکانیکال-سیل'>مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل / مناقصه، مناقصه ساخت قطعات مکانیکال سیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874710/مناقصه-ساخت-پمپ-و-قطعات-یدکی-(P-26031)'>مناقصه ساخت پمپ و قطعات یدکی (P-26031) / مناقصه، مناقصه ساخت پمپ و قطعات یدکی (P-26031)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874466/مزایده-املاک-شامل-زمین-و-خانه-سرا-و-باغ'>مزایده املاک شامل زمین و خانه سرا و باغ  / مزایده,مزایده املاک شامل زمین و خانه سرا و باغ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874272/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-آسفالت-خیابان-ها'>اصلاحیه فراخوان مناقصه آسفالت خیابان ها / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آسفالت خیابان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874459/مزایده-یک-قطعه-زمین-زراعی-خشکه-زاری-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874419/مزایده-واگذاری-تعداد-20-واحد-تجاری-و-هفت-قطعه-زمین'>مزایده واگذاری تعداد 20 واحد تجاری و هفت قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 20 واحد تجاری و هفت قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874403/فراخوان-خدمات-گازبانی-نوبت-دوم'>فراخوان خدمات گازبانی  نوبت دوم  / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات گازبانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874414/مناقصه-اجرای-پخش-آسفالت-در-سطح-شهر-با-استفاده-از-اکیپ-فینیشیری---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای پخش آسفالت در سطح شهر با استفاده از اکیپ فینیشیری ... نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پخش آسفالت در سطح شهر با استفاده از اکیپ فینیشیری ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874411/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-مرتبط-با-اداره-تدارکات-و-امور-کالا-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا نوبت دوم  / فراخوان تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات و امور کالا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874418/فراخوان-مناقصه-خرید-تجهیزات-برق-اضطراری'>فراخوان مناقصه خرید تجهیزات برق اضطراری  / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خرید تجهیزات برق اضطراری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874426/مناقصه-خرید-و-تحویل-مقدار-200-تن-کاغذ-کپی-A4'>مناقصه خرید و تحویل مقدار 200 تن کاغذ کپی A4 / فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه خرید و تحویل مقدار 200 تن کاغذ کپی A4</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874431/مناقصه-تهیه-مصالح-اجرا-و-نوسازی-تعدادی-از-ساختمان-ها'>مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نوسازی تعدادی از ساختمان ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نوسازی تعدادی از ساختمان ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874134/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-به-مساحت-97-05متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 97.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 97.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874446/مناقصه-10-دستگاه-فرستنده-5-کیلووات-اف-ام--تجدید'>مناقصه 10 دستگاه فرستنده 5 کیلووات اف ام  - تجدید / آگهی تجدید فراخوان, مناقصه 10 دستگاه فرستنده 5 کیلووات اف ام  - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874519/بیست-و-هفتمین-همایش-سالانه-سیاست-های-پولی-و-ارزی96-3-30'>بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی96.3.30 / بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874440/فراخوان-خرید-و-تامین-(بارگیری-حمل-باراندازی-و-چیدمان)-تجهیزات-آبیاری-بارانی'>فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری بارانی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی, فراخوان خرید و تامین (بارگیری، حمل، باراندازی و چیدمان) تجهیزات آبیاری بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874676/مناقصه-واگذاری-امور-تهيه٬-طبخ-و-توزيع-غذای-کارکنان-و-بيماران'>مناقصه  واگذاری امور تهيه٬ طبخ و توزيع غذای کارکنان و بيماران  / مناقصه ، مناقصه  واگذاری امور تهيه٬ طبخ و توزيع غذای کارکنان و بيماران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874407/مناقصه-خرید-ادوات-و-راه-اندازی-آنها-جهت-اصلاح-و-ارتقاء-سیستم-اعلان-حریق'>مناقصه خرید ادوات و راه اندازی آنها جهت اصلاح و ارتقاء سیستم اعلان حریق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید ادوات و راه اندازی آنها جهت اصلاح و ارتقاء سیستم اعلان حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874497/مزایده-انتشارات-دانشجویی-سایت-یک'>مزایده  انتشارات دانشجویی سایت یک / آگهی مزایده  ، آگهی مزایده  انتشارات دانشجویی سایت یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874451/مزایده-واگذاری-منافع-(اجاره)-مکان-مجموعه-پذیرایی'>مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری منافع (اجاره) مکان مجموعه پذیرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874467/مزایده-واگذاری-مکان-(اجاره-)-جهت-ارائه-خدمات-فتوکپی'>مزایده واگذاری مکان (اجاره ) جهت ارائه خدمات فتوکپی / آگهی مزایده , مزایده واگذاری مکان (اجاره ) جهت ارائه خدمات فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874476/مزایده-واگذاری-منافع-(اجاره-)-ماهیانه-مکان-گلخانه'>مزایده واگذاری منافع (اجاره ) ماهیانه مکان گلخانه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری منافع (اجاره ) ماهیانه مکان گلخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874492/مزایده-دام-زنده-مزرعه-آموزشی-تحقیقاتی-خضرآباد'>مزایده دام زنده مزرعه آموزشی تحقیقاتی خضرآباد  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده دام زنده مزرعه آموزشی تحقیقاتی خضرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874386/مزایده-فروش-دو-فروند-شناور-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو فروند شناور نوبت دوم  / آگهی مزایده , مزایده فروش دو فروند شناور  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874129/مزایده-اموال-غیرمنقول-شامل-4-سند-ششدانگ-و--'>مزایده اموال غیرمنقول شامل 4 سند ششدانگ و ... / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل 4 سند ششدانگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874632/مناقصه-احداث-کانال-و-کانیو-بتنی-دفع-آبهای-سطحی'>مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی / مناقصه احداث کانال و کانیو بتنی دفع آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874627/تجدید-مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-آماده-سازی-معابر-شهرک-مشاغل-شهری'>تجدید مناقصه عمومی اجرای عملیات آماده سازی معابر شهرک مشاغل شهری   / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای عملیات آماده سازی معابر شهرک مشاغل شهری  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874667/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز  / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874677/مزایده-فروش-دوازده-قطعه-پلاک-زمین-کاربری-کارگاهی'>مزایده فروش دوازده قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی  / مزایده,مزایده فروش دوازده قطعه پلاک زمین کاربری کارگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874672/مناقصه-جذب-پیمانکار-جهت-بازاریابی-و-پشتیبانی-دستگاه-های-کارتخوان'>مناقصه جذب پیمانکار جهت بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان / آگهی جذب پیمانکار ,مناقصه جذب پیمانکار جهت بازاریابی و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874622/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-آماده-سازی-زمین-جاده-3-و-4---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین جاده 3 و 4 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین جاده 3 و 4 ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874731/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-62-60مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 62.60مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مسکونی مساحت 62.60مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874675/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-آماده-سازی-زمین-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874408/آگهی-مناقصه-نصب-درب-کرکره-ای-ژنراتور---'>آگهی مناقصه نصب درب کرکره ای ژنراتور ..... / آگهی مناقصه ، مناقصه نصب درب کرکره ای ژنراتور .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874702/مناقصه-احداث-مسیل'>مناقصه احداث مسیل  / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث مسیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874700/مناقصه-عملیات-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874640/مناقصه-خرید-آسفالت-معابر-منطقه-2'>مناقصه خرید آسفالت معابر منطقه 2 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید آسفالت معابر منطقه 2</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874660/مناقصه-نسبت-به-اجرای-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهری-رزوه'>مناقصه نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری رزوه  / آگهی مناقصه  , مناقصه نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر شهری رزوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874698/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیل-احداث-میدان-پردیس-زرین-شهر'>مناقصه اجرای عملیات تکمیل احداث میدان پردیس زرین شهر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تکمیل احداث میدان پردیس زرین شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874742/مزایده-سواری-شخصی-پراید-صبا'>مزایده سواری شخصی پراید صبا / مزایده سواری شخصی پراید صبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874828/مزایده-زمین-کشاورزی-16-22-صدم-سهم-مشاع-از-56-404-سهم-عرصه-و-اعیانی'>مزایده زمین کشاورزی 16.22 صدم سهم مشاع از 56.404 سهم عرصه و اعیانی / مزایده,مزایده زمین کشاورزی 16.22 صدم سهم مشاع از 56.404 سهم عرصه و اعیانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874819/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-406-28204-بخش-شانزده'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406.28204 بخش شانزده / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک 406.28204 بخش شانزده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874669/مناقصه-انجام-سیستم-هوادهی-عمقی-و-تامین-کالا-و--'>مناقصه انجام سیستم هوادهی عمقی و تامین کالا و...  / مناقصه ، مناقصه انجام سیستم هوادهی عمقی و تامین کالا و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874423/مناقصه-ساختمان-هایی-با-کاربری-اداری'>مناقصه ساختمان هایی با کاربری اداری  / آگهی مناقصه, مناقصه ساختمان هایی با کاربری اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874734/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-سلماس'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس  / مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874812/مزایده-ملک-قولنامه-ای-و-خودرو'>مزایده ملک قولنامه ای و خودرو  / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای و خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874803/مزایده-سرقفلی-مغازه-به-مساحت-21-40متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی مغازه به مساحت 21.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه به مساحت 21.40متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874750/مزایده-سهم-الارث-یک-قطعه-باغ-مساحت-3590متر'>مزایده سهم الارث یک قطعه باغ مساحت 3590متر  / مزایده,مزایده سهم الارث یک قطعه باغ مساحت 3590متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874688/مزایده-یک-دستگاه-بولدزر-کماتسو'>مزایده یک دستگاه بولدزر کماتسو  / مزایده, مزایده یک دستگاه بولدزر کماتسو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874479/مزایده-فروش-24-قطعه-زمین'>مزایده فروش 24 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 24 قطعه زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874682/ارزیابی-کیفی-تمیز-کاری-و-رنگ-آمیزی-تاسیسات-واحد-بهره-برداری-بی-بی-حکیمه'>ارزیابی کیفی تمیز کاری و رنگ آمیزی تاسیسات واحد بهره برداری بی بی حکیمه / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزیابی کیفی تمیز کاری و رنگ آمیزی تاسیسات واحد بهره برداری بی بی حکیمه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874387/مناقصه-خرید-کامیون-با-کاربری-باری-تجدید'> مناقصه خرید کامیون با کاربری باری- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی,  مناقصه خرید کامیون با کاربری باری- تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874388/مزایده-رینگ-چرخ--دیسک--دیسک-صفحه--بوش-و-پیستون'>مزایده رینگ چرخ - دیسک - دیسک صفحه - بوش و پیستون / آگهی مزایده , مزایده رینگ چرخ - دیسک - دیسک صفحه - بوش و پیستون</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874373/مزایده-بهره-برداری-از-منافع-پارکینگ-های-جنوبی--جنوب-غربی-و-طبقاتی-شمالی-نمایشگاه-بین-المللی'>مزایده بهره برداری از منافع پارکینگ های جنوبی ، جنوب غربی و طبقاتی شمالی نمایشگاه بین المللی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از منافع پارکینگ های جنوبی ، جنوب غربی و طبقاتی شمالی نمایشگاه بین المللی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874361/مناقصه-حفر-و-تجهیز-دو-حلقه-چاه-(قسمت-چهارم-)--نوبت-دوم'>مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874179/مناقصه-پروژه-لکه-گیری-با-آسفالت-نواحی--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه لکه گیری با آسفالت نواحی...نوبت دوم  / آگهی مناقصه های عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری با آسفالت نواحی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874225/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-عرصه-و-اعیان-456مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه و اعیان 456مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت عرصه و اعیان 456مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874195/مناقصه-اجرای-ساختمان-خانه-محله-و-محوطه-سازی-و-دیوار-محوطه'>مناقصه اجرای ساختمان خانه محله و محوطه سازی و دیوار محوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ساختمان خانه محله و محوطه سازی و دیوار محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874182/مناقصه-انجام-پروژه-کفپوش--نوبت-دوم'>مناقصه انجام پروژه کفپوش - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه کفپوش - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874344/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874358/مزایده-یک-دستگاه-دیگ-بخار-و--'>مزایده یک دستگاه دیگ بخار و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه دیگ بخار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874133/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-334-فرعی-بخش-دوازده'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 334 فرعی بخش دوازده  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 334 فرعی بخش دوازده  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874139/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-پلاک-211-فرعی-قطعه-4-تفکیکی'>مزایده ششدانگ اپارتمان پلاک 211 فرعی قطعه 4 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان پلاک 211 فرعی قطعه 4 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874142/مزایده-ششدانگ-یکباب-پلاک-5-فرعی-بخش-یک-بروجرد'>مزایده ششدانگ یکباب پلاک 5 فرعی بخش یک بروجرد / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب پلاک 5 فرعی بخش یک بروجرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874356/مزایده-تلفن-همراه'>مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده ,مزایده تلفن همراه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874343/تجدید-مزایده-مقدار-7500-تن-ملاس-تولیدی-کارخانه-قند-نوبت-دوم'>تجدید مزایده مقدار 7500 تن ملاس تولیدی کارخانه قند- نوبت دوم  / تجدید مزایده , تجدید مزایده مقدار 7500 تن ملاس تولیدی کارخانه قند- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874144/مزایده-اعیانی-یک-قطعه-زمین-مسکونی-144-33متر-نوبت-اول'>مزایده اعیانی یک قطعه زمین مسکونی 144.33متر نوبت اول / مزایده,مزایده اعیانی یک قطعه زمین مسکونی 144.33متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874333/فراخوان-پروژه-مرمت-و-بهسازی-ساختمانها---'>فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها .... / آگهی فراخوان پیمانکاران , فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874205/ارزیابی-کیفی-بهینه-سازی-سیستمهای-سرمایشی-و-گرمایشی-ایستگاههای-شاهرود--تجدید'>ارزیابی کیفی بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای شاهرود ...تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی بهینه سازی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ایستگاههای شاهرود ... تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874215/ارزیابی-کیفی-انجام-عملیات-بازسازی-خط-معدن-آلومینای-جاجرم--تجدید'>ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...تجدید / آگهی تجدید دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی انجام عملیات بازسازی خط معدن آلومینای جاجرم ...تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874208/مناقصه-احداث-کمربندی-اسلامشهر--'> مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874220/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-آماده-سازی-زمین'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874132/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-مساحت-17-470متر'>مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 17.470متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی مساحت 17.470متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874293/اصلاحیه-مناقصه-زیرسازی-و-احداث-ابنیه-فنی-راه-روستایی'>اصلاحیه مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و احداث ابنیه فنی راه روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874237/مناقصه-خرید-کامیون-کمپرسی-تجدید'>مناقصه خرید کامیون کمپرسی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کامیون کمپرسی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874189/مناقصه-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874197/مناقصه-احداث-پاسگاه'>مناقصه احداث پاسگاه / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث پاسگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874174/مزایده-فروش-یک-قطعه-نهر-متروکه-با-کاربری-ورزشی-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه با کاربری ورزشی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه نهر متروکه با کاربری ورزشی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874363/مناقصه-احداث-قبور-و-محوطه-سازی'>مناقصه احداث قبور و محوطه سازی  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث قبور و محوطه سازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874180/آگهی-فراخوان-عمومی-ارزیابی-کیفی-اجرای-خط-انتقال-آب-سد-باغان'>آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد باغان / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان  اجرای خط انتقال آب سد باغان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874320/مزایده-فروش-تعداد-12-دستگاه-از-منازل-سازمانی'>مزایده فروش تعداد 12 دستگاه از منازل سازمانی / مزایده,مزایده فروش تعداد 12 دستگاه از منازل سازمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874130/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-661-فرعی-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 661 فرعی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 661 فرعی مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874396/ارزیابی-کیفی-تهیه-و-نصب-10-دستگاه-باکس-تجدید'>ارزیابی کیفی تهیه و نصب 10 دستگاه باکس تجدید  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نخست , ارزیابی کیفی تهیه و نصب 10 دستگاه باکس تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874508/مزایده-ششدانگ-زمین-بصورت-کارخانه'>مزایده ششدانگ زمین بصورت کارخانه  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بصورت کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874429/مزایده-خودرو-سواری-پراید-به-رنگ-سفید'>مزایده  خودرو سواری پراید به رنگ سفید  / مزایده,مزایده  خودرو سواری پراید به رنگ سفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874445/مزایده-فروش-4-واحد-آپارتمان-مسکونی'>مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی  / مزایده,مزایده فروش 4 واحد آپارتمان مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874475/مزایده-ششدانگ-زمین-پلاک-ثبتی-نه-فرعی'>مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی نه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874410/مناقصه-خرید-کامیون-کشنده-تجدید'>مناقصه خرید کامیون کشنده تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کامیون کشنده تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874420/فراخوان-استعلام-خرید-سه-قلم-افزایه-های-سیال-حفاری-تجدید'>فراخوان استعلام خرید سه قلم افزایه های سیال حفاری تجدید / تجدید فراخوان استعلام ارزیابی کیفی , فراخوان استعلام خرید سه قلم افزایه های سیال حفاری تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874402/فراخوان-مناقصه-احداث-ساختمان-عملیاتی-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه احداث ساختمان عملیاتی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ساختمان عملیاتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874460/فراخوان-مناقصه-نگهداری--سرویس--راهبری-و-سرپرستی-تاسیسات--'>فراخوان مناقصه نگهداری ، سرویس ، راهبری و سرپرستی تاسیسات... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه نگهداری ، سرویس ، راهبری و سرپرستی تاسیسات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874424/مناقصه-تهیه-طبخ-و-توزیع-غذا-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذا نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874135/مزایده-ششدانگ-پلاک-3706-بخش-سه-مساحت-90-92متر'>مزایده ششدانگ پلاک 3706 بخش سه مساحت 90.92متر / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک 3706 بخش سه مساحت 90.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874567/اصلاحیه-مزایده-واگذاری-عملیات-جمع-آوری-پسماندهای-خشک-براساس-طرح-تفکیک'>اصلاحیه مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک / اصلاحیه مزایده عمومی، مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک براساس طرح تفکیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874435/مناقصه-اجاره-دو-دستگاه-خاور'>مناقصه اجاره دو دستگاه خاور / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجاره دو دستگاه خاور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874453/مناقصه-احداث-پروژه-مسجد'>مناقصه احداث پروژه مسجد / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث پروژه مسجد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874400/مزایده-انواع-ماشین-آلات-صنعتی-و--'>مزایده انواع ماشین آلات صنعتی  و ... / آگهی مزایده ,مزایده انواع ماشین آلات صنعتی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874430/مناقصه-احداث-فضای-سبز-بوستان-و--'>مناقصه احداث فضای سبز بوستان و ... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث فضای سبز بوستان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874394/مناقصه-اجرای-عملیات-بازرسی-فنی-واحدهای-عملیاتی-و--'>مناقصه اجرای عملیات بازرسی فنی واحدهای عملیاتی و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,مناقصه اجرای عملیات بازرسی فنی واحدهای عملیاتی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874454/ابطال-مناقصه-امور-مربوط-به-نگهداری-جنگل-کاری-اراضی-مجتمع-پردازش-و-دفع-آرادکوه'>ابطال مناقصه امور مربوط به نگهداری جنگل کاری اراضی مجتمع پردازش و دفع آرادکوه  / ابطال مناقصه , مناقصه  امور مربوط به نگهداری جنگل کاری اراضی مجتمع پردازش ودفع آرادکوه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874137/مزایده-قطعه-زمینی-مساحت-تقریبی-148-مترمربع'>مزایده قطعه زمینی مساحت تقریبی 148 مترمربع / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت تقریبی 148 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874409/حراج-عملیات-بهره-برداری-از-رستوران-منطقه'>حراج عملیات بهره برداری از رستوران منطقه  / حراج عملیات بهره برداری از رستوران منطقه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874393/مناقصه-خرید-8-دستگاه-جرثقیل-زنجیری-بادی'>مناقصه خرید 8 دستگاه جرثقیل زنجیری بادی  / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 8 دستگاه جرثقیل زنجیری بادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874204/مزایده-تعداد-4-دستگاه-خودرو-سواری-و-یک-دستگاه-وانت-پیکان'>مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکان  / مزایده , مزایده تعداد 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه وانت پیکان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874217/مناقصه-خرید-57-هزار-متر-انواع-سیم--'>مناقصه خرید 57 هزار متر انواع سیم ... / مناقصه , مناقصه خرید 57 هزار متر انواع سیم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874319/مزایده-اراضی-زراعی'>مزایده اراضی زراعی / مزایده,مزایده اراضی زراعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874185/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-187-80متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 187.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874207/تجدید-مناقصه-عمومی-تهیه-تامین-طبخ-و-توزیع-غذای-نیمروز-کارکنان-و-مهمانان'>تجدید مناقصه عمومی تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان و مهمانان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عمومی تهیه، تامین، طبخ و توزیع غذای نیمروز کارکنان و مهمانان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874123/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-نوزده-مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت نوزده مترمربع نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت نوزده مترمربع نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874136/آگهی-مناقصه-واگذاری-امور-پشتیبانی-نگهبانی-خدماتی-و-غیره'>آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی نگهبانی خدماتی و غیره  / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه واگذاری امور پشتیبانی نگهبانی خدماتی و غیره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874787/فراخوان-تامین-منابع-مالی-طراحی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال-مجتمع-تجاری-ورزشی---نوبت-دوم'>فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی ... نوبت دوم / فراخوان تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874311/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-اپارتمان-مساحت-155-73متر'>مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 155.73متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت 155.73م</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874807/استعلام-اجرای-تعدادی-از-پروژه-های-آبرسانی'>استعلام اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی / آگهی استعلام , استعلام اجرای تعدادی از پروژه های آبرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874841/مناقصه-نگهداری-از-تاسیسات-آبرسانی-اصلاح-تعمیرات-رفع-شگستگی'>مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی اصلاح تعمیرات رفع شگستگی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی اصلاح تعمیرات رفع شگستگی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874193/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874751/فراخوان-مناقصه-خدمات-عمومی-واحدهای-تابعه'>فراخوان مناقصه خدمات عمومی واحدهای تابعه / فراخوان مناقصه , فراخوان خدمات عمومی واحدهای تابعه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874748/لغو-مناقصه-احداث-اسکلت-تا-پایان-سقف-پژوهشکده'>لغو مناقصه احداث اسکلت تا پایان سقف پژوهشکده / لغو مناقصه احداث اسکلت تا پایان سقف پژوهشکده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874758/فراخوان-واگذاری-امور-دبیرخانه-و-ماشین-نویسی'>فراخوان  واگذاری امور دبیرخانه و ماشین نویسی / فراخوان , فراخوان واگذاری امور دبیرخانه و ماشین نویسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874775/مزایده-تزریقات-بیمارستان-امام-جعفر-صادق-ع'>مزایده تزریقات بیمارستان امام جعفر صادق ع  / مزایده, مزایده تزریقات بیمارستان امام جعفر صادق ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874202/آگهی-مزایده-تلفن-همراه'>آگهی مزایده تلفن همراه  / آگهی مزایده ,آگهی مزایده تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874746/مناقصه-واگذاری-خدمات-تنظیف-و-نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-و---'>مناقصه واگذاری خدمات تنظیف و نگهداری و توسعه فضای سبز و  .... / مناقصه واگذاری خدمات تنظیف و نگهداری و توسعه فضای سبز و  ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874730/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-مینی-لودر'>مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874732/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-لودر'>مناقصه خرید یک دستگاه لودر / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه لودر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874737/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-جرثقیل'>مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه جرثقیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874741/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-بیل-مکانیکی-چرخ-لاستیکی'>مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی  / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874312/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-مازاد-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874186/مزایده-واگذاری-اقلام-و-ابزارآلات-ضایعاتی'>مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اقلام و ابزارآلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874735/استعلام-قیمت-عملیات-لایروبی-و-ساماندهی-رودخانه-زیارت'>استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه زیارت / استعلام قیمت عملیات لایروبی و ساماندهی رودخانه زیارت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874739/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-های-پلی-اتیلن-شبکه-آبیاری-و-زهکشی-سد-هرات'>مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سد هرات / مناقصه خرید و حمل لوله های پلی اتیلن شبکه آبیاری و زهکشی سد هرات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874810/استعلام-خرید-نهاده-ها-و-اجرای-توسعه-و-احداث-فضای-سبز'>استعلام خرید نهاده ها و اجرای توسعه و احداث فضای سبز / استعلام خرید نهاده ها و اجرای توسعه و احداث فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874800/استعلام-پهنای-باند-اینترنت-یکساله'>استعلام پهنای باند اینترنت یکساله / استعلام پهنای باند اینترنت یکساله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874929/آگهی-مناقصه-اجرای-خطوط-تغذيه-و-توزيع-پراکنده-گازرسانی-به-صنايع'>آگهی مناقصه  اجرای خطوط تغذيه و توزيع پراکنده گازرسانی به صنايع  / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  اجرای خطوط تغذيه و توزيع پراکنده گازرسانی به صنايع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874921/استعلام-خرید-تجهیزات-اداری-و-'>استعلام خرید تجهیزات اداری و.. / استعلام خرید تجهیزات اداری و..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874931/استعلام-تهیه-و-نصب-نرده'>استعلام تهیه و نصب نرده / استعلام تهیه و نصب نرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874399/مناقصه-مطالعات-ارزیابی-اثرات-زیست-محیطی-ایجاد-منطقه-ویژه-اقتصادی'>مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی  / مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874926/استعلام-دستگاه-هوشمند-کنترل-دستگاه-حرارتی'>استعلام دستگاه هوشمند کنترل دستگاه حرارتی / استعلام دستگاه هوشمند کنترل دستگاه حرارتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874923/استعلام-لاستیک-پیکاب-و-پژو'>استعلام لاستیک پیکاب و پژو / استعلام لاستیک پیکاب و پژو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874915/استعلام-انجام-خدمات-فضای-سبز'>استعلام انجام خدمات فضای سبز / استعلام انجام خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874910/استعلام-دستگاه-هوشمند-کنترل-دستگاه-حرارت-مرکزی'>استعلام دستگاه هوشمند کنترل دستگاه حرارت مرکزی / استعلام دستگاه هوشمند کنترل دستگاه حرارت مرکزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874937/استعلام-فعالیت-های-معماری-و-مهندسی-و-مشاوره-های-فنی-مربوط'>استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط  / استعلام فعالیت های معماری و مهندسی و مشاوره های فنی مربوط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874936/استعلام-سیستم-نوبت-دهی-بانکی'>استعلام سیستم نوبت دهی بانکی  / استعلام ,استعلام سیستم نوبت دهی بانکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874930/استعلام-سیم-راد-افشان'>استعلام سیم راد افشان  / استعلام استعلام سیم راد افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874925/استعلام-hp-proliant-server'>استعلام hp. proliant server / استعلام ,استعلام hp. proliant server</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874913/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح / استعلام, استعلام  مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874901/استعلام-ذخیره-ساز-شبکه-رایانه'>استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه  / استعلام ,استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874375/مزایده-بهره-برداری-از-منابفه-پارکینگ-های-جنوبی--جنوب-غربی-و-طبقاتی-شمالی'>مزایده بهره برداری از منابفه پارکینگ های جنوبی , جنوب غربی و طبقاتی شمالی  / آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای,مزایده بهره برداری از منابفه پارکینگ های جنوبی , جنوب غربی و طبقاتی شمالی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874922/استعلام-خرید-و-تحویل-ایرواشر-CFM-30000'>استعلام خرید و تحویل ایرواشر CFM 30000 / استعلام, استعلام خرید و تحویل ایرواشر CFM 30000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874916/استعلام-تهیه-و-حمل-2255-متر-طول-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام تهیه و حمل 2255 متر طول لوله پلی اتیلن  / استعلام, استعلام تهیه و حمل 2255 متر طول لوله پلی اتیلن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874912/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام, استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874904/استعلام-مودم'>استعلام مودم / استعلام, استعلام مودم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874899/استعلام-مصالح'>استعلام مصالح / استعلام, استعلام  مصالح </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874934/مناقصه-اجرای-خطوط-تغذیه-و-توزیع-پراکنده-گازرسانی-به-صنایع-و-مرغداری'>مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری / مناقصه اجرای خطوط تغذیه و توزیع پراکنده گازرسانی به صنایع و مرغداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874935/مناقصه-مقاوم-سازی-سیستم-ارتینگ'>مناقصه مقاوم سازی سیستم ارتینگ / مناقصه مقاوم سازی سیستم ارتینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874938/مناقصه-380-انشعاب-پلی-اتیلن'>مناقصه 380 انشعاب پلی اتیلن / مناقصه 380 انشعاب پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874939/مناقصه-500-انشعاب-فولادی-و-پلی-اتیلن'>مناقصه 500 انشعاب فولادی و پلی اتیلن / مناقصه 500 انشعاب فولادی و پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874360/فراخوان-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-شرکت-گاز--نوبت-دوم'>فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز - نوبت دوم  / فراخوان انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت گاز استان کرمان    - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874941/مناقصه-بهسازی-جاده'>مناقصه بهسازی جاده  / مناقصه بهسازی جاده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874940/مناقصه-احداث-انبار-و-کار-گاه-ساختمان-شرکت-گاز-شهرستان'>مناقصه احداث انبار و کار گاه ساختمان شرکت گاز شهرستان / مناقصه احداث انبار و کار گاه ساختمان شرکت گاز شهرستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874933/مناقصه-بازسازی-و-مرمت'>مناقصه بازسازی و مرمت / مناقصه ,مناقصه بازسازی و مرمت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874918/مناقصه-واگذاری-امور-تعمیر-نگهداری-و-راهبری'>مناقصه واگذاری امور تعمیر نگهداری و راهبری  / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور تعمیر نگهداری و راهبری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874908/مناقصه-ساخت-مدارس'>مناقصه ساخت مدارس  / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت مدارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874932/مناقصه-اجرای-ساختمان-خانه'>مناقصه اجرای ساختمان خانه  / مناقصه اجرای ساختمان خانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874906/مناقصه-خرید-و-تامین-تجهیزات-بارانی-طرح-و-ساخت-شبکه-فرعی-آبیاری-و-زهشکی-شیبلو'>مناقصه خرید و تامین تجهیزات بارانی طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهشکی شیبلو   / مناقصه خرید و تامین تجهیزات بارانی طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهشکی شیبلو  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874149/مناقصه-تبدیل-شبکه-های-مسی-و-آلومینیومی-روستایی-به-کابل-خود-نگهدار-در-حوزه-عملیاتی--'>مناقصه تبدیل شبکه های مسی و آلومینیومی روستایی به کابل خود نگهدار در حوزه عملیاتی ... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تبدیل شبکه های مسی و آلومینیومی روستایی به کابل خود نگهدار در حوزه عملیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874351/اطلاعیه-راه-اندازی-سامانه-ارزیابی-تامین-کنندگان-نوبت-دوم'>اطلاعیه راه اندازی سامانه ارزیابی تامین کنندگان- نوبت دوم  / اطلاعیه, اطلاعیه راه اندازی سامانه ارزیابی تامین کنندگان- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874920/مناقصه-اجرای-باقیمانده-عملیات-خاکی-و-ساخت-اسکلت-بتنی-بیمارستان-کرج'>مناقصه اجرای باقیمانده عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی بیمارستان کرج  / آگهی مناقصه ,اجرای باقیمانده عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی بیمارستان کرج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874927/فراخوان-مناقصه-بهسازی-و-آسفالت-محور-روستای-ابلس'>فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستای ابلس / فراخوان مناقصه,  فراخوان مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستای ابلس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874401/مزایده-تراکتور-فرگوسن--نوبت-دوم'>مزایده تراکتور فرگوسن - نوبت دوم  / مزایده, مزایده تراکتور فرگوسن نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874973/استعلام-واگذاری-ارسال-مرسولات'>استعلام واگذاری ارسال مرسولات  / استعلام, استعلام واگذاری ارسال مرسولات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874960/استعلام-2-دستگاه-سوئیچ-3750-سیسکو-48-پورت'>استعلام 2 دستگاه سوئیچ 3750 سیسکو 48 پورت  / استعلام, استعلام 2 دستگاه سوئیچ 3750 سیسکو 48 پورت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874945/استعلام-بتن-ریزی-حیاط-اداره'>استعلام بتن ریزی حیاط اداره  / استعلام , استعلام بتن ریزی حیاط اداره </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874979/استعلام-مصالح-خانه-حائری'>استعلام مصالح خانه حائری / استعلام, استعلام   مصالح خانه حائری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874964/استعلام-جارو-برقی'>استعلام جارو برقی / آگهی استعلام , استعلام جارو برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874955/استعلام-تست-بلاک-و-رله-لاک-اوت'>استعلام تست بلاک و رله لاک اوت / استعلام, استعلام تست بلاک و رله لاک اوت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874977/استعلام-مصالح-96-3-30'>استعلام مصالح 96.3.30 / استعلام, استعلام  مصالح 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874957/استعلام-دستگاه-آب-تصفیه-کن-96-3-30'>استعلام دستگاه آب تصفیه کن 96.3.30 / استعلام دستگاه آب تصفیه کن 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874983/استعلام-خرید-3-عدد-یک-دستگاه-ترانسفورماتور'>استعلام خرید 3 عدد یک دستگاه ترانسفورماتور  / استعلام, استعلام خرید 3 عدد یک دستگاه ترانسفورماتور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874992/استعلام-لوله-پلی-اتیلن'>استعلام  لوله پلی اتیلن / استعلام, استعلام  لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874416/مزایده-ششدانگ-پلاک-178-فرعی-از-75-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک 178 فرعی از 75 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 178 فرعی از 75 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874991/استعلام-مصالح-مسجد-جامع-میبد'>استعلام مصالح مسجد جامع میبد / استعلام مصالح مسجد جامع میبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874988/استعلام-خرید-20-دستگاه-کامپیوتر'>استعلام خرید 20 دستگاه کامپیوتر  / استعلام ، استعلام خرید 20 دستگاه کامپیوتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874972/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874958/استعلام-وسایل-رایانه-طبق-مشخصات-پیوست'>استعلام وسایل رایانه طبق مشخصات پیوست  / استعلام, استعلام وسایل رایانه طبق مشخصات پیوست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874944/استعلام-کازیه-دو-طبقه-چوبی'>استعلام کازیه دو طبقه چوبی  / استعلام، استعلام کازیه دو طبقه چوبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874963/استعلام-خرید-تجهیزات-کامپیوتری'>استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام، استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874962/استعلام-تهیه-نقشه-پلاک'>استعلام تهیه نقشه پلاک / استعلام تهیه نقشه پلاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874974/استعلام-آنتی-ویروس'>استعلام آنتی ویروس  / استعلام , استعلام آنتی ویروس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874338/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-پایانه-مرزی-تمرچین-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  واگذاری امور خدماتی پایانه مرزی تمرچین نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874982/استعلام-دوربین-فیلم-برداری'>استعلام دوربین فیلم برداری / استعلام, استعلام دوربین فیلم برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874949/استعلام-خرید-و-نصب-40-ورق-پلی-کربنات-شش-میل'>استعلام خرید و نصب 40 ورق پلی کربنات شش میل / استعلام خرید و نصب 40 ورق پلی کربنات شش میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874967/استعلام-گاز-فریون'>استعلام گاز فریون  / استعلام گاز فریون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874953/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-حریق'>استعلام  نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق / استعلام  نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874951/استعلام-پکیج-دیواری-بوتان-مدل-پرلا-پرو-32K'>استعلام پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو 32K  / استعلام, استعلام پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو 32K </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874969/استعلام-کنترلر-درب-اتوماتیک-شیشه-ای'>استعلام کنترلر درب اتوماتیک شیشه ای / استعلام، استعلام کنترلر درب اتوماتیک شیشه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874980/استعلام-آبسرد-کن'>استعلام آبسرد کن  / استعلام, استعلام آبسرد کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874985/استعلام-محصولات-الکتریکی'>استعلام محصولات الکتریکی / استعلام محصولات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874336/مناقصه-احداث-خط-132-کیلوولت-دو-مداره-دو-باندل-نوبت-دوم'>مناقصه احداث خط 132 کیلوولت دو مداره دو باندل نوبت دوم / مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , مناقصه احداث خط 132 کیلوولت دو مداره دو باندل نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874966/استعلام-آبسرد-کن-دو-شیر'>استعلام آبسرد کن دو شیر  / استعلام, استعلام آبسرد کن دو شیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874952/استعلام-خدمات-پشتیبانی-نگهداری-نگهبانی-و-سرایه-داری-محیط-اداری'>استعلام خدمات پشتیبانی نگهداری نگهبانی و سرایه داری محیط اداری  / استعلام، استعلام خدمات پشتیبانی نگهداری نگهبانی و سرایه داری محیط اداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874942/استعلام-تعمیر-و-توسعه-فضای-مورد-نیاز'>استعلام تعمیر و توسعه فضای مورد نیاز  / استعلام تعمیر و توسعه فضای مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874975/استعلام-دوربین-نقشه-برداری'>استعلام دوربین نقشه برداری  / استعلام دوربین نقشه برداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874947/استعلام-دستگاه-واکس-زن'>استعلام دستگاه واکس زن  / استعلام, استعلام دستگاه واکس زن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874970/استعلام-مخزن-2000-لیتری'>استعلام  مخزن 2000 لیتری / استعلام  مخزن 2000 لیتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874946/استعلام-پرده-نمایش-برقی-SCOPE'>استعلام پرده نمایش برقی SCOPE   / استعلام, استعلام پرده نمایش برقی SCOPE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874943/استعلام-ویدئو-پروژکتور-پاناسونیک-96-3-30'>استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک 96.3.30 / استعلام ویدئو پروژکتور پاناسونیک 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874990/استعلام-شیر-کشویی-چدنی'>استعلام شیر کشویی چدنی  / استعلام , استعلام شیر کشویی چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874340/فراخوان-ارائه-خدمات-مربیگری-جهت-رشته-های-مختلف-ورزشی-و-ناجیگری-استخر-نوبت-دوم'>فراخوان ارائه خدمات مربیگری جهت رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارائه خدمات مربیگری جهت رشته های مختلف ورزشی و ناجیگری استخر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874989/استعلام-باطری-12-ولت-100-آمپر'>استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر  / استعلام, استعلام باطری 12 ولت 100 آمپر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874987/استعلام-کابل-شبکه'>استعلام کابل شبکه  / استعلام کابل شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874981/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزتر-سرور-پست-الکترونیکی--'>استعلام پشتیبانی نرم افزتر سرور پست الکترونیکی ... / استعلام پشتیبانی نرم افزتر سرور پست الکترونیکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874965/استعلام-کیس-30-مانیتور-30-چاپگر-5'>استعلام کیس 30 مانیتور 30 چاپگر 5  / استعلام کیس 30 مانیتور 30 چاپگر 5 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874950/استعلام-تعمیر-اساسی-کامیون'>استعلام تعمیر اساسی کامیون  / استعلام , استعلام تعمیر اساسی کامیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874954/استعلام-خرید-لاینسس'>استعلام خرید لاینسس  / استعلام، استعلام خرید لاینسس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874978/استعلام-محصولات-الکترونیکی'>استعلام محصولات الکترونیکی / استعلام، استعلام محصولات الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874986/استعلام-ایزوگام-فویل-دار-4-میل'>استعلام ایزوگام فویل دار 4 میل / استعلام، استعلام ایزوگام فویل دار 4 میل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874948/استعلام-خدمات-فلاشینگ-و-عایق-بندی'>استعلام خدمات فلاشینگ و عایق بندی   / استعلام خدمات فلاشینگ و عایق بندی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874976/استعلام-کابل-تخت-افشان'>استعلام کابل تخت افشان  / استعلام , استعلام کابل تخت افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874959/استعلام-چاپگر-شناسنامه'>استعلام چاپگر شناسنامه / استعلام, استعلام چاپگر شناسنامه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874961/استعلام-خرید-دو-دستگاه-راه-بند-برقی-سیماران'>استعلام خرید دو دستگاه راه بند برقی سیماران / استعلام خرید دو دستگاه راه بند برقی سیماران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874956/استعلام-کولرگازی-سرد-و-گرم'>استعلام کولرگازی سرد و گرم / استعلام ، کولرگازی سرد و گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874971/استعلام-12-دستگاه-لمینت-شناسنامه'>استعلام 12 دستگاه لمینت شناسنامه  / استعلام, استعلام 12 دستگاه لمینت شناسنامه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874984/استعلام-شیر-تخلیه-هوا-چدنی-تک-روزنه'>استعلام  شیر تخلیه هوا چدنی تک روزنه / استعلام , استعلام  شیر تخلیه هوا چدنی تک روزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874968/استعلام-اسکنر-KODAK-I3250'>استعلام اسکنر KODAK I3250 / استعلام اسکنر KODAK I3250</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874347/فراخوان-مناقصه-طراحی--خرید--ساخت--نصب-و-راه-اندازی-واحد-تولید-نیتروژن-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی واحد تولید نیتروژن نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه طراحی ، خرید ، ساخت ، نصب و راه اندازی واحد تولید نیتروژن نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874348/تجدید-مناقصه-خرید-سواری-استیشن-وانت-دو-دیفرانسیل-96-3-30'> تجدید مناقصه خرید سواری استیشن/ وانت دو دیفرانسیل 96.3.30 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی،تجدید مناقصه خرید سواری استیشن/ وانت دو دیفرانسیل نوبت اول 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874153/مناقصه-عمومی-اجرای-پروژه-گازرسانی-و-عملیات-لوله-گذاری-فولادی-و-پلی-اتیلن-نوبت-دوم'>مناقصه عمومی اجرای پروژه گازرسانی و عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن  نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه گازرسانی و عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874332/مناقصه-عملیات-مکانیکی-تراشکاری-و-برق-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات مکانیکی تراشکاری و برق  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مکانیکی تراشکاری و برق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874337/مزایده-خودرو--نوع-سواری-سیستم-و-تیپ-سمند-مدل-86'>مزایده خودرو - نوع سواری سیستم و تیپ سمند مدل 86 / مزایده , مزایده خودرو - نوع سواری سیستم و تیپ سمند مدل 86 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874421/مناقصه-شیر-فلکه-پروانه-ای--'>مناقصه شیر فلکه پروانه ای ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شیر فلکه پروانه ای ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874377/مزایده-بهره-گیری-از-سامانه-تداکرات-الکترونیکی'>مزایده  بهره گیری از سامانه تداکرات الکترونیکی  / مزایده , مزایده بهره گیری از سامانه تداکرات الکترونیکی  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874357/مناقصه-تعمیرات-اساسی-ادوات-و-تجهیزات-پالایشگاه-فراشبند'>مناقصه تعمیرات اساسی ادوات و تجهیزات پالایشگاه فراشبند  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تعمیرات اساسی ادوات و تجهیزات پالایشگاه فراشبند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874297/فراخوان-جذب-سرمایه-گذار-برای-مشارکت-در-احداث-مجتمع-تجاری-نور-نوبت-دوم'>فراخوان جذب سرمایه گذار برای مشارکت در احداث مجتمع تجاری نور نوبت دوم / فراخوان , فراخوان جذب سرمایه گذار برای مشارکت در احداث مجتمع تجاری نور نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874301/تجدید-فراخوان-مناقصه-کانون-ارزیابی-مدیران-شرکت-ملی-گاز-ایران-نوبت-دوم'>تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی مدیران شرکت ملی گاز ایران نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874339/پیمانکار-طبخ-و-سرو-غذا'>پیمانکار طبخ و سرو غذا / مناقصه , پیمانکار طبخ و سرو غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874412/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-پروژه-کفپوش-معابر'>اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر  / اصلاحیه , مناقصه اجرای پروژه کفپوش معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874334/مناقصه-انجام-امور-اداری-و-خدمات-عمومی-بهارستان---'>مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی بهارستان  ...  / مناقصه ، مناقصه انجام امور اداری و خدمات عمومی بهارستان  ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874345/مناقصه-تعمیرات-اساسی-و-ساختمانی-خود-را-با-زیر-بنای-2860-متر-مربع'>مناقصه تعمیرات اساسی و ساختمانی خود را با زیر بنای 2860 متر مربع / مناقصه، مناقصه تعمیرات اساسی و ساختمانی خود را با زیر بنای 2860 متر مربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874355/مزایده-اجاره-مهدهای-کودک-و-پیش-دبستانی-و-تعدادی-از-املاک-تجاری-و-اداری'>مزایده اجاره مهدهای کودک و پیش دبستانی و تعدادی از املاک تجاری و اداری / مزایده، مزایده اجاره مهدهای کودک و پیش دبستانی و تعدادی از املاک تجاری و اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874365/مناقصه-امور-خدماتی-نظافتی-و-سایر-امور-قابل-واگذاری'>مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری / مناقصه عمومی، مناقصه  امور خدماتی، نظافتی و سایر امور قابل واگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874382/مناقصه-برخی-از-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه برخی از امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه, مناقصه برخی از امور خدماتی و پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874685/مزایده-اجاره-یک-باب-ساختمان--96-3-30'>مزایده اجاره یک باب ساختمان - 96.3.30 / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک باب ساختمان  - 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874422/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-311-23-متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 311.23 متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 311.23 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874438/فراخوان-واگذاری-زمین-با-کاربری-آموزشی-جهت-احداث-مرکز-آموزشی-96-3-30'>فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزشی جهت احداث مرکز آموزشی 96.3.30 / فراخوان , فراخوان واگذاری زمین با کاربری آموزشی جهت احداث مرکز آموزشی 96.3.30 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874398/خلاصه-آگهی-مزایده-1-باب-مغازه-تجاری-از-موقوفه-جوانمرد-قصاب--نوبت-دوم'>خلاصه آگهی مزایده 1 باب مغازه تجاری از موقوفه جوانمرد قصاب - نوبت دوم  / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه آگهی مزایده 1 باب مغازه تجاری از موقوفه جوانمرد قصاب - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874389/مزایده-فروش-مقداری-از-ضایعات-ماشین-آلات-و-تجهیزات'>مزایده فروش مقداری از ضایعات، ماشین آلات و تجهیزات  / مزایده, مزایده فروش مقداری از ضایعات، ماشین آلات و تجهیزات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874417/مزایده-یخچال--'>مزایده یخچال ... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یخچال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874736/مزایده-ملک-قطعه-2013-تفکیکی-پلاک-2110-فرعی'>مزایده ملک قطعه 2013 تفکیکی پلاک 2110 فرعی / مزایده,مزایده ملک قطعه 2013 تفکیکی پلاک 2110 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874406/مزایده-تیرک-آهنی-میل-پرچم-----نوبت-دوم'>مزایده تیرک آهنی میل پرچم  .... - نوبت دوم  / مزایده, مزایده تیرک آهنی میل پرچم  .... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874428/مزایده-واگذاری-هشت-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-سوم'>مزایده واگذاری هشت قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت سوم  / مزایده,مزایده واگذاری هشت قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874436/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-251-متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 251 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک 251 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874442/مزایده-ششدانگ-پلاک-23-55-به-مساحت-1500متر'>مزایده ششدانگ پلاک 23.55 به مساحت 1500متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 23.55 به مساحت 1500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874331/مناقصه-واگذاری-نگهداری-جنگل-کاری-اراضی-گلستان-(ریه)-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری نگهداری جنگل کاری اراضی گلستان (ریه) نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری نگهداری جنگل کاری اراضی گلستان (ریه) نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874324/آگهی-مناقصه-​پیاده-روسازی-خیابان-شکریه-یک-سمت'>آگهی مناقصه ​پیاده روسازی خیابان شکریه یک سمت  / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه ​پیاده روسازی خیابان شکریه یک سمت  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874161/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-138مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 138مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 138مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874449/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-191-70متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 191.70متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 191.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874456/مزایده-ملک-مشاع-اپارتمان-مسکونی-بخش-12-سبزوار'>مزایده ملک مشاع اپارتمان مسکونی بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده ملک مشاع اپارتمان مسکونی بخش 12 سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874328/مزایده-بهره-برداری-تعدادی-از-ایستگاههای-عرضه-میوه-و-تره-بار-همشهری'>مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار همشهری / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار همشهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874380/تجدید-مناقصه-بازسازی-بوستان-انقلاب'>تجدید مناقصه بازسازی بوستان انقلاب / تجدید مناقصه بازسازی بوستان انقلاب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874369/اگهی-مزایده-عمومی-فروش-اقلام-مازاد'>اگهی مزایده عمومی فروش اقلام مازاد  / اگهی مزایده عمومی،اگهی مزایده عمومی فروش اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874352/مناقصه-احداث-خطوط-انتقال-آب-شرب-بین-مخازن'>مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874413/مزایده-ششدانگ-از-پلاک-ثبتی-177-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی 177 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ از پلاک ثبتی 177 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874298/مناقصه-انجام-خدمات-ترابری-و-امور-حمل-و-نقل-با-خودروسبک'>مناقصه انجام خدمات ترابری و امور حمل و نقل با خودروسبک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات ترابری و امور حمل و نقل با خودروسبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874404/مزایده-فروش-املاک-مازاد-ملکی-و-تملیکی'>مزایده فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874321/فراخوان-خرید-دوربین-جهت-پوشش-تصویری'>فراخوان خرید دوربین جهت پوشش تصویری  / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان خرید دوربین جهت پوشش تصویری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874159/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-22-77مترمربع'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 22.77مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 22.77مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874291/مناقصه-عملیات-نگهداری-تاسیسات'>مناقصه عملیات نگهداری تاسیسات  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات نگهداری تاسیسات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874295/مناقصه-الکترو-پمپ--'>مناقصه الکترو پمپ ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه الکترو پمپ ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874275/مناقصه-خدمات-قرائت-و-توزیع-قبوض-و-اخطاریه-مشترکین-نوبت-دوم'>مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین  نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطاریه مشترکین  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874302/مناقصه-اصلاح-و-توسعه-شبکه-توزیع-آب-شرب-شهر'>مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر  / فراخوان مناقصه ,مناقصه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874383/مزایده-یک-ساختمان-یک-طبقه-مساحت-سیصد-متر'>مزایده یک ساختمان یک طبقه مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک ساختمان یک طبقه مساحت سیصد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874378/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-326-27مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 326.27مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 326.27مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874372/مزایده-ملک-مساحت-417-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 417 مترمربع نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک مساحت 417 مترمربع نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874342/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پراید'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874330/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تهیه-و-تامین-خودروهای-سبک---نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک ....نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک ....نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874322/مناقصه-خرید-فلنج-جوشی-فولادی-و--'>مناقصه خرید فلنج جوشی فولادی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید فلنج جوشی فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874156/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-یک-هزار-و-بیست-و-سه-متر-و-بیست-و-پنج-دسیمتر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یک هزار و بیست و سه متر و بیست و پنج دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یک هزار و بیست و سه متر و بیست و پنج دسیمتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874282/مناقصه-واگذاری-امور-تایپ-و-دبیرخانه'>مناقصه واگذاری امور تایپ و دبیرخانه  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور تایپ و دبیرخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874362/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-ملک-و-سرقفلی-گاراژ-بخش-دو-نوبت-اول'>مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک و سرقفلی گاراژ بخش دو نوبت اول  / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ملک و سرقفلی گاراژ بخش دو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874269/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید-کامیون-شاسی-96-3-30'>تجدید فراخوان مناقصه خرید کامیون شاسی 96.3.30 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید فراخوان مناقصه خرید کامیون شاسی نوبت اول 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874263/مناقصه-جدول-گذاری-معابر-شهر'>مناقصه جدول گذاری معابر شهر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدول گذاری معابر شهر  نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874245/فراخوان-بهسازی-قطعه-دوم-محور-جهرم-نوبت-دوم'>فراخوان بهسازی قطعه دوم محور جهرم نوبت دوم  / فراخوان بهسازی قطعه دوم محور جهرم نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874384/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مساحت-161-22متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 161.22متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 161.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874252/مزایده-سیم-کارت-کارکرده'>مزایده سیم کارت کارکرده  / مزایده, مزایده سیم کارت کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874390/مزایده-ملک-با-شماره-پلاک-ثبتی-3526-925-20188-نوبت-سوم'>مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 3526.925.20188 نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک با شماره پلاک ثبتی 3526.925.20188 نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874391/مزایده-ملک-به-شماره-پلاک-88-34361-نوبت-سوم'>مزایده ملک به شماره پلاک 88/34361 نوبت سوم / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک 88/34361 نوبت سوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874257/مناقصه-تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874395/مزایده-واگذاری-تمامی-ششدانگ-یک-درب-خانه-مسکونی'>مزایده واگذاری تمامی ششدانگ یک درب خانه مسکونی / مزایده,مزایده واگذاری تمامی ششدانگ یک درب خانه مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874250/فراخوان-شناسایی-مشاور-در-زمینه-اجرای-طرحهای-مرمت-آثار-و-بناء-احیاء-چاپ-دوم'>فراخوان شناسایی مشاور در زمینه اجرای طرحهای مرمت آثار و بناء احیاء چاپ دوم / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاور در زمینه اجرای طرحهای مرمت آثار و بناء احیاء چاپ دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874255/فراخوان-احداث-حسینیه-شهدای-روستای-سلیران-تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان احداث حسینیه شهدای روستای سلیران تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان احداث حسینیه شهدای روستای سلیران تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874274/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-پژو-206-تیپ-2-مدل-1384'>مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 تیپ 2 مدل 1384  / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 تیپ 2 مدل 1384 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874376/مزایده-یک-قطعه-باغ-مساحت-کل-2375-متر-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه باغ مساحت کل 2375 متر مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت کل 2375 متر مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874303/مناقصه-خریداری-انواع-لوله-پلی-اتیلن--رینگ-فلنج-جوشی---'>مناقصه خریداری انواع لوله پلی اتیلن ، رینگ فلنج جوشی .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری انواع لوله پلی اتیلن ، رینگ فلنج جوشی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874470/مزایده-فروش-قسمتی-از-پروژه-2000-واحدی-مسکن-مهر-اهواز'>مزایده فروش قسمتی از پروژه 2000 واحدی مسکن مهر اهواز  / مزایده,مزایده فروش قسمتی از پروژه 2000 واحدی مسکن مهر اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874244/مناقصه-تهیه-و-نصب-نیوجرسی-بلوک-مفصلی-در-محورهای-حوزه-استحفتظی-استان-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی بلوک مفصلی در محورهای حوزه استحفتظی استان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی بلوک مفصلی در محورهای حوزه استحفتظی استان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874276/فراخوان-خدمات-تجهیزات-و-نصب-کنترل-تردد'>فراخوان خدمات تجهیزات و نصب کنترل تردد / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری یک مرحله ای مناقصه,فراخوان خدمات تجهیزات و نصب کنترل تردد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874371/مناقصه-خرید-انواع-مقره-سوزنی'>مناقصه خرید انواع مقره سوزنی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع مقره سوزنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874392/فراخوان-خرید-بارگیری-حمل-نصب-و-راه-اندازی-الکتروپمپ-های-مورد-نیاز'>فراخوان خرید، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز  / آگهی فراخوان عمومی  تک مرحله ای,فراخوان خرید، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874374/تجدید-مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن'>تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / تجدید فراخوان خرید لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874350/فراخوان-خرید-بارگیری-حمل-و-تخلیه-لوله-و-اتصالات-GRP'>فراخوان خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات GRP / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات GRP</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874284/مزایده-اجناس-مستعمل-و-خارج-از-رده'>مزایده اجناس مستعمل و خارج از رده / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجناس مستعمل و خارج از رده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874240/مناقصه-اجرای-عملیات-خاکبرداری-و-آماده-سازی-زمین-جاده-3-و-4--'>مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین جاده 3 و 4 ... / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری و آماده سازی زمین جاده 3 و 4 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874268/آگهی-مناقصه-عملیات-حمل-و-نقل-و-جابجایی-گندم-و--'>آگهی مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم و ... / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874254/آگهی-مزایده-سنگ-تراورتن'>آگهی مزایده سنگ تراورتن / آگهی مزایده ,آگهی مزایده سنگ تراورتن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874307/مزایده-یکباب-مغازه-به-مساحت-هشتاد-متر'>مزایده یکباب مغازه به مساحت هشتاد متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه به مساحت هشتاد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874308/مزایده-یک-قطعه-زمین-خانه-سرا-140-متر'>مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 140 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 140 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874432/مناقصه-خدمات-پشتیبانی-اداری-مالی'>مناقصه خدمات پشتیبانی اداری مالی / فراخوان عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی اداری مالی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874304/مزایده-0-482-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-مزروعی'>مزایده 0.482 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده 0.482 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مزروعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874306/مزایده-دو-واحد-تجاری-72-91-و-77-56متر'>مزایده دو واحد تجاری 72.91 و 77.56متر  / مزایده,مزایده دو واحد تجاری 72.91 و 77.56متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874305/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-پلسازی-و-راهسازی'>اصلاحیه مناقصه عملیات پلسازی و راهسازی / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه عملیات پلسازی و راهسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874241/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-نیروی-ارکان-ثالث-اداره-نگهداری-و-تعمیرات-نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث اداره نگهداری و تعمیرات- نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث اداره نگهداری و تعمیرات- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874294/مزایده-فروش-انواع-سیم-مسی-اسقاطی'>مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874310/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-253-68متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 253.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 253.68متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874300/فراخوان-خرید-و-تامین-شیرآلات-شبکه-فرعی-آبیاری-بارانی---'>فراخوان خرید و تامین شیرآلات شبکه فرعی آبیاری بارانی .... / فراخوان ، فراخوان خرید و تامین شیرآلات شبکه فرعی آبیاری بارانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874288/فراخوان-تامین-مصالح--تجهیزات-و-انجام-عملیات-اجرایی-و---'>فراخوان تامین مصالح , تجهیزات و انجام عملیات اجرایی و .... / فراخوان مناقصات , فراخوان تامین مصالح , تجهیزات و انجام عملیات اجرایی و ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874325/مناقصه-انجام-امور-تولیدی-بخشی-از-قطعات-مصرفی--'>مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874187/مزایده-کود--کلروپروفیس--ویکتوریایی-قهوه-ای'>مزایده کود ، کلروپروفیس ، ویکتوریایی قهوه ای / مزایده,مزایده کود ، کلروپروفیس ، ویکتوریایی قهوه ای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874281/مناقصه-واگذاری-انتقال-دستگاه-پرس-هزار-تن'>مناقصه واگذاری انتقال دستگاه پرس هزار تن / مناقصه ، مناقصه واگذاری انتقال دستگاه پرس هزار تن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874285/مناقصه-خرید-دستگاه-آبشار-رنگ-و-کوره-پخت'>مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ و کوره پخت / مناقصه ، مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ و کوره پخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874273/فراخوان-تهیه-مواد-اولیه--طبخ-و-سرو-غذای-کارکنان'>فراخوان تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذای کارکنان / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار و دعوت به مناقصه , فراخوان تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذای کارکنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874261/مناقصه-انجام-تعمیرات-پیشگیرانه-ابزار-دقیق-و-برق-نوبت-دوم'>مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق و برق  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874242/مناقصه-توربین-واحد-اصلی-تولید-بخار-و---نوبت-دوم'>مناقصه توربین واحد اصلی تولید بخار و ... نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه توربین واحد اصلی تولید بخار و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874249/مناقصه-پیاده-سازی-و-صدور-گواهینامه-سیستم'>مناقصه پیاده سازی و صدور گواهینامه سیستم / مناقصه , مناقصه پیاده سازی و صدور گواهینامه سیستم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874158/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل / آگهی مزایده ,مزایده اتومبیل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874235/مناقصه-انجام-عملیات-حفاری-اکتشافی-نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874238/تجدید-مناقصه-احداث-ایستگاه-پمپاژ-آب-سایت-آبی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب سایت آبی  نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب سایت آبی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874270/مناقصه-عمومی-خرید-10000-عدد-پالت-چوبی--'>مناقصه عمومی خرید 10000 عدد پالت چوبی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 10000 عدد پالت چوبی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874246/مزایده-اقلام-ضایعاتی-و-مازاد-بر-نیاز'>مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874260/تجدید-مناقصه-خرید-کامیون-با-کاربری-کفی-فلزی'>تجدید مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874318/مزایده-ششدانگ-اعیان-اپارتمان-مسکونی-مساحت-205-05متر'>مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی مساحت 205.05متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی مساحت 205.05متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874280/مناقصه-​آماده-سازی-اراضی-10-5-هکتاری'>مناقصه ​آماده سازی اراضی 10/5 هکتاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ​آماده سازی اراضی 10/5 هکتاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874327/نخستین-جشنواره-عکس-هشت96-3-30'>نخستین جشنواره عکس هشت96.3.30 / نخستین جشنواره عکس هشت96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874290/مزایده-عمومی-اجاره-اماکن-ورزشی'>مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874151/آگهی-ارزیابی-کیفی-(-فراخوان-نخست-)-اجرای-عملیات-سالیانه-بازدید-و-اطفاء-حریق--تعمیر'>آگهی ارزیابی کیفی ( فراخوان نخست ) اجرای عملیات سالیانه بازدید و اطفاء حریق , تعمیر  / آگهی ارزیابی کیفی،آگهی ارزیابی کیفی ( فراخوان نخست )  اجرای عملیات سالیانه بازدید و اطفاء حریق , تعمیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874248/مزایده-واگذاری-به-اجاره-جایگاه-سوخت-CNG'>مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سوخت CNG  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره جایگاه سوخت CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874233/مزایده-نسبت-به-اجرای-طرح-پارکبان--نوبت-دوم'>مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده نسبت به اجرای طرح پارکبان- نوبت د وم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874368/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-و-اموال-منقول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و اموال منقول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی و اموال منقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874256/مناقصه-خرید-مقداری-لوله-فولادی-400-300--نوبت-اول'>مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 - نوبت اول / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری لوله فولادی 400- 300 - نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874266/فراخوان-PART-FOR-LEE-SPECIAL-TIES-PL-TOOL--نوبت-دوم'>فراخوان PART FOR LEE SPECIAL TIES PL TOOL - نوبت دوم  / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان PART FOR LEE SPECIAL TIES PL TOOL - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874309/مزایده-فروش-دو-واحد-دفتر-کار-68-و-82-مترمربع'>مزایده فروش دو واحد دفتر کار 68 و 82 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش دو واحد دفتر کار 68 و 82 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874226/فراخوان-اجاره-یک-فروند-شناور-تندرو-مسافربری'>فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874221/تجدید-مناقصه-چهار-قلم-نهاده-دامی'>تجدید مناقصه چهار قلم نهاده دامی  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه چهار قلم نهاده دامی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874315/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-154-10متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 154.10متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 154.10متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874425/مناقصه-خرید-انواع-کابل-خودنگهداری-فشار-ضعیف'>مناقصه خرید انواع کابل خودنگهداری فشار ضعیف  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع کابل خودنگهداری فشار ضعیف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874405/مزایده-فروش-دو-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش دو دستگاه خودرو - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش دو دستگاه خودرو- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874194/مزایده-ششدانگ-مغازه-تجاری-مساحت-60-34متر'>مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 60.34متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری مساحت 60.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874335/مزایده-یکباب-خانه-و-محوطه-235-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب خانه و محوطه 235 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه 235 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874196/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-317-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 317 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 317 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874200/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-مساحت-261متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 261متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 261متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874286/مزایده-یک-قطعه-ملک-به-مساحت-758-08متر'>مزایده یک قطعه ملک به مساحت 758.08متر  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک به مساحت 758.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874289/مزایده-املاک-شامل-محوطه-و-خانه-باغ-و-زمین-نوبت-اول'>مزایده املاک شامل محوطه و خانه.باغ و زمین نوبت اول / مزایده,مزایده املاک شامل محوطه و خانه.باغ و زمین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874287/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-یکصد-و-نود-متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و نود متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت یکصد و نود متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874292/مزایده-ششدانگ-یک-قطعه-باغ-مساحت-818-متر'>مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 818 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ مساحت 818 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874313/مزایده-سرقفلی-سه-دانگ-از-ششدانگ-مغازه-بخش-یازده-تهران'>مزایده سرقفلی سه دانگ از ششدانگ مغازه بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده سرقفلی سه دانگ از ششدانگ مغازه بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874278/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبت-گرگان-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک ثبت گرگان نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک ثبت گرگان نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874283/مزایده-پلاک-ثبتی-22-فرعی-مرحله-اول'>مزایده پلاک ثبتی 22 فرعی مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 22 فرعی مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874496/مزایده-یک-دست-مبل-سلطنتی'>مزایده یک دست مبل سلطنتی  / مزایده یک دست مبل سلطنتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874206/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-344-متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 344 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 344 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874433/مزایده-یک-دستگاه-موتور-سیکلت'>مزایده یک دستگاه موتور سیکلت / مزایده یک دستگاه موتور سیکلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874211/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-بخش-یک-ثبتی-شاهرود-نوبت-اول'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت اول  / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی بخش یک ثبتی شاهرود نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874213/مزایده-یک-قطعه-ملک-کاربری-اداری-تجاری-مرحله-دوم'>مزایده یک قطعه ملک کاربری اداری تجاری مرحله دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه ملک کاربری اداری تجاری مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874218/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-صد-و-چهل-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و چهل متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874223/مزایده-پلاک-بصورت-مسکونی-تجاری-مساحت-90-4مترمربع'>مزایده پلاک بصورت مسکونی تجاری مساحت 90.4مترمربع  / مزایده,مزایده پلاک بصورت مسکونی تجاری مساحت 90.4مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874181/مزایده-اتومبیل'>مزایده اتومبیل  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده اتومبیل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874219/مزایده-واگذاری-نصب-بنر-و-بهره-برداری-از-دو-دستگاه-تابلوی-تبلیغاتی---نوبت-دوم'>مزایده واگذاری نصب بنر و بهره برداری از دو دستگاه تابلوی تبلیغاتی.....نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری نصب بنر و بهره برداری از دو دستگاه تابلوی تبلیغاتی.....نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874212/مناقصه-خرید-دستگاه-تست-رله-نوبت-دوم'>مناقصه خرید دستگاه تست رله نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه تست رله  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874216/مناقصه-خرید-ترانس-جریان-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ترانس جریان نوبت دوم  / مناقصه, مناقصه خرید ترانس جریان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874224/مناقصه-خرید-UPS--نوبت-دوم'>مناقصه خرید UPS  -نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید UPS  -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874227/مناقصه-رفع-آبگرفتگی-زیرگذرها-و-هدایت-آبهای-سطحی-نوبت-دوم'>مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفع آبگرفتگی زیرگذرها و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874329/مزایده-فروش-املاک-مازاد-بر-نیاز-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874231/مناقصه-ترانس-اندازه-گیری-جریان-و-ولتاژ-اولیه-MOF-نوبت-دوم'>مناقصه ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ اولیه MOF -نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ اولیه MOF -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874259/تجدید-فراخوان-مناقصه-خرید--حمل--تخلیه--نصب-و-راه-اندازی-13-دستگاه-دیزل-ژنراتور--'>تجدید فراخوان مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور.... / آگهی فراخوان ارزیابی , تجدید فراخوان مناقصه خرید ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی 13 دستگاه دیزل ژنراتور....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874279/مزایده-فروش-انواع-خودروهای-اسقاط--'>مزایده فروش انواع خودروهای اسقاط.... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع خودروهای اسقاط....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874314/مزایده-ششدانگ-ملک-زمین-به-مساحت-364-مترمربع'>مزایده ششدانگ ملک زمین به مساحت 364 مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ ملک زمین به مساحت 364 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874201/فراخوان-مناقصه-توسعه-ساختمان-عملیاتی-مرکزی-پالایشگاه-نوبت-دوم'> فراخوان مناقصه توسعه ساختمان عملیاتی مرکزی پالایشگاه نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه توسعه ساختمان عملیاتی مرکزی پالایشگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874210/مناقصه-طراحی-ساخت--نصب-و-راه-اندازی-سیستم-اعلام-و-اطفاء-حریق'>مناقصه طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق  / مناقصه , مناقصه طراحی ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874188/مزایده-ششدانگ-عمارت-مسکونی-عرصه-702-مترمربع'>مزایده ششدانگ عمارت مسکونی عرصه 702 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مسکونی عرصه 702 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874239/مزایده-یک-قطعه-زمین-پشته-مساحت-صد-متر'>مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت صد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین پشته مساحت صد متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874243/مزایده-ششدانگ-زمین-مشتمل-بر-خانه-مساحت-267-متر'>مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه مساحت 267 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر خانه مساحت 267 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874247/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-99-92متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 99.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 99.92متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874251/مزایده-17-سهم-از-228-سهم-مشاعی-از-پلاک-ثبتی-بخش-سه'>مزایده 17 سهم از 228 سهم مشاعی از پلاک ثبتی بخش سه  / مزایده,مزایده 17 سهم از 228 سهم مشاعی از پلاک ثبتی بخش سه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874253/مزایده-سرقفلی-مغازه-مساحت-سیزده-متر-نوبت-دوم'>مزایده سرقفلی مغازه مساحت سیزده متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه مساحت سیزده متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874441/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-پژو-پارس'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس  / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874258/مزایده-ملک-مساحت-200-85متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت 200.85متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 200.85متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874262/مزایده-پلاک-ثبتی-بخش-ده-تبریز-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش ده تبریز نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874264/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-441-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت عرصه 441 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 441 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874267/مزایده-ملک-مساحت-برابر-113-19متر-مال-مشاعی'>مزایده ملک مساحت برابر 113.19متر مال مشاعی / مزایده,مزایده ملک مساحت برابر 113.19متر مال مشاعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874271/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-7419-5متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 7419.5متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 7419.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874277/مزایده-ملک-مساحت-مفید-اعیانی-هر-طبقه-صد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت مفید اعیانی هر طبقه صد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت مفید اعیانی هر طبقه صد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874234/مزایده-عرصه-و-اعیان-مسکونی-به-مساحت-953-متر-نوبت-دوم'>مزایده عرصه و اعیان مسکونی به مساحت 953 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده عرصه و اعیان مسکونی به مساحت 953 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874464/مزایده-یک-راس-اسب-مادیان'>مزایده یک راس اسب مادیان / مزایده یک راس اسب مادیان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874236/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-3000متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874192/مناقصه-ترمیم-نوارهای-حفاری-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه  ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874169/مناقصه-جمع-آوری-و-تنظیفات'>مناقصه جمع آوری و تنظیفات  / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه جمع آوری و تنظیفات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874349/مزایده-فروش-72-قطعه-زمین-اوقافی-سهم-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش 72 قطعه زمین اوقافی سهم شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش 72 قطعه زمین اوقافی سهم شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874222/مناقصه-اجرای-روکش-آسفالت-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874230/مناقصه-واگذاری-امور-خدماتی-و-پشتیبانی-و-حفاظت'>مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و حفاظت  / آگهی مناقصه , مناقصه  واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی و حفاظت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874199/مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874354/مزایده-68-57-سهم-مشاع-از-240-سهم-ششدانگ-پلاک-ثبتی'>مزایده 68.57 سهم مشاع از 240  سهم ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 68.57 سهم مشاع از 240  سهم ششدانگ پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874341/مزایده-یکباب-عمارت-مسکونی-بخش-سه-حوزه-ثبتی-نهاوند'>مزایده یکباب عمارت مسکونی بخش سه حوزه ثبتی نهاوند / مزایده,مزایده یکباب عمارت مسکونی بخش سه حوزه ثبتی نهاوند</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874346/مزایده-دو-قطعه-زمین-زراعی-نوبت-دوم'>مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو قطعه زمین زراعی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874124/مزایده-یک-واحد-تجاری-احداثی-مساحت-14-233متر-نوبت-اول'>مزایده یک واحد تجاری احداثی مساحت 14.233متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد تجاری احداثی مساحت 14.233متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874171/فراخوان-مزایده-اجاره-اراضی-کشاورزی'>فراخوان مزایده اجاره اراضی کشاورزی / فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای , فراخوان مزایده اجاره اراضی کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874756/استعلام-11-دستگاه-میز-چوبی-اداری'>استعلام 11 دستگاه میز چوبی اداری / استعلام, استعلام 11 دستگاه میز چوبی اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874474/مزایده-انواع-روپوش-انواع-شلوار-پسرانه--'>مزایده انواع روپوش  انواع شلوار پسرانه .. / مزایده انواع روپوش  انواع شلوار پسرانه ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874296/مزایده-ششدانگ-ملک-شامل-مغازه-مساحت-220-40متر'>مزایده ششدانگ ملک شامل مغازه مساحت 220.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک شامل مغازه مساحت 220.40متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874299/مزایده-یک-مجموعه-کاربری-سینما-و-تالار-پذیرایی-در-سه-طبقه'>مزایده یک مجموعه کاربری سینما و تالار پذیرایی در سه طبقه / مزایده,مزایده یک مجموعه کاربری سینما و تالار پذیرایی در سه طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874366/مناقصه-اجرای-پیاده-روسازی-معابر-سطح-شهر'>مناقصه اجرای پیاده روسازی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پیاده روسازی معابر سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874381/مناقصه-خرید-بارگیری-حمل-و-باراندازی-لوله'>مناقصه خرید بارگیری حمل و باراندازی لوله / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه خرید بارگیری حمل و باراندازی لوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874794/استعلام-دستگاه-الکترو-فیوژن-PJ900'>استعلام دستگاه الکترو فیوژن PJ900 / استعلام, استعلام دستگاه الکترو فیوژن PJ900</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874805/استعلام-تعمیر-اساسی-پرینتر-و-پلاتر'>استعلام تعمیر اساسی پرینتر و پلاتر / استعلام, استعلام تعمیر اساسی پرینتر و پلاتر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874824/استعلام-خرید-دوربین'>استعلام خرید دوربین / استعلام, استعلام خرید دوربین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874852/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-و-فلزی'>استعلام لوله پلی اتیلن و فلزی / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن و فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874862/استعلام-اسپیلت-25000-سامسونگ'>استعلام اسپیلت 25000 سامسونگ  / استعلام, استعلام اسپیلت 25000 سامسونگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874853/استعلام-تعمیرات-پل-بزرگ-ماربره'>استعلام تعمیرات پل بزرگ ماربره / استعلام ، استعلام تعمیرات پل بزرگ ماربره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874839/استعلام-لوله-پلی-اتیلن-دوجداره-فاضلابی-250'>استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 250  / استعلام، استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 250 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874816/استعلام-ابزار-آلات-الکتریکی'>استعلام ابزار آلات الکتریکی / استعلام، استعلام ابزار آلات الکتریکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874126/مناقصه-پروژه-تامین-برق-روستائی----نوبت-دوم'>مناقصه پروژه تامین برق روستائی ... - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تامین برق روستائی ...- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874793/استعلام-کولر-گازی-اینورتر-18000'>استعلام کولر گازی اینورتر 18000 / استعلام , استعلام کولر گازی اینورتر 18000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874777/استعلام-ابزار-آلات-مورد-نیاز-کارگاه-های-مرکز-آموزش'>استعلام ابزار آلات مورد نیاز کارگاه های مرکز آموزش / استعلام، استعلام ابزار آلات مورد نیاز کارگاه های مرکز آموزش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874767/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874887/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-صنایع-چوب-و-معرق'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه صنایع چوب و معرق / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه صنایع چوب و معرق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874865/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی / استعلام , استعلام کولر گازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874848/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-هنرهای-تزئینی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه هنرهای تزئینی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه هنرهای تزئینی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874834/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-جواهرسازی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جواهرسازی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه جواهرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874806/استعلام-تعداد-3-عدد-کولرگازی-اسپلیت-سرما-گرما'>استعلام تعداد 3 عدد کولرگازی اسپلیت سرما گرما  / استعلام, استعلام تعداد 3 عدد کولرگازی اسپلیت سرما گرما </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874772/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-کشاورزی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کشاورزی  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کشاورزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874757/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-خیاطی'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه خیاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874155/مناقصه-احداث-یک-دستگاه-پل-دهانه-شور-باریک---'>مناقصه احداث یک دستگاه پل دهانه شور باریک .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث یک دستگاه پل دهانه شور باریک ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874769/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-کلاش-بافی--'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کلاش بافی ... / استعلام ,استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه کلاش بافی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874788/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن  / استعلام , استعلام تلویزیون ایکس ویژن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874802/استعلام-لوازم-التحریر'>استعلام لوازم التحریر  / استعلام ,استعلام  لوازم التحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874823/استعلام-تلویزیون-ایکس-ویژن-32'>استعلام تلویزیون ایکس ویژن 32 / استعلام , استعلام تلویزیون ایکس ویژن 32</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874782/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-رایانه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874797/استعلام-کولر-گازی-96-3-30'>استعلام کولر گازی 96.3.30 / استعلام, استعلام کولر گازی 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874822/استعلام-مواد-مصرفی-مورد-نیاز-کارگاه-رایانه'>استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه  / استعلام, استعلام مواد مصرفی مورد نیاز کارگاه رایانه  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874833/استعلام-پنکه'>استعلام پنکه / استعلام ,استعلام پنکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874844/استعلام-آبسردکن'>استعلام آبسردکن / استعلام ,استعلام آبسردکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874838/استعلام-برج-تلسکوپی-6-متری-و-فازمتر-20k'>استعلام برج تلسکوپی 6 متری و فازمتر 20k / استعلام، استعلام برج تلسکوپی 6 متری و فازمتر 20k</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874173/مناقصه-انجام-ایاب-و-ذهاب-کارمندان-دانشگاه-شهید-چمران-اهواز'>مناقصه انجام ایاب و ذهاب کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام ایاب و ذهاب کارمندان دانشگاه شهید چمران اهواز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874875/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-آزمایشگاه-اپتیک--'>استعلام تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه اپتیک ... / استعلام تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه اپتیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874889/استعلام-یخچال-ایسکول'>استعلام یخچال ایسکول  / استعلام , استعلام یخچال ایسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874917/استعلام-خرید-یکدستگاه-ups-10kva-یکدستگاه-به-همراه-باطری--'>استعلام خرید یکدستگاه ups 10kva یکدستگاه به همراه باطری ... / استعلام, استعلام خرید یکدستگاه ups 10kva یکدستگاه به همراه باطری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874900/استعلام-یخچال-ایسکول'>استعلام یخچال ایسکول  / استعلام , استعلام یخچال ایسکول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874928/استعلام-رایانه-همراه-لپ-تاپ-سایر-14-in-مدل-LT42P-نام-تجارتی-LINTOP---'>استعلام رایانه همراه لپ تاپ سایر 14 in مدل LT42P نام تجارتی LINTOP  ... / استعلام رایانه همراه لپ تاپ سایر 14 in مدل LT42P نام تجارتی LINTOP  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874876/استعلام-اسب-نر'>استعلام اسب نر  / استعلام , استعلام اسب نر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874856/استعلام-تولید-فیلم-مستند'>استعلام تولید فیلم مستند  / استعلام ,استعلام تولید فیلم مستند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874840/استعلام-دستگاه-رسوب-شکن-الکترومغناطیسی'>استعلام دستگاه رسوب شکن الکترومغناطیسی  / استعلام ,استعلام دستگاه رسوب شکن الکترومغناطیسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874817/استعلام-یخچال-پارس'>استعلام یخچال پارس  / استعلام ,استعلام یخچال پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874799/استعلام-نان-لواش'>استعلام نان لواش  / استعلام , استعلام نان لواش </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874128/مناقصه-عملیات-کنترل-کیفی-و-نمونه-برداری-آب-نوبت-دوم'>مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات کنترل کیفی و نمونه برداری آب- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874813/استعلام-پمپ-شناور'>استعلام پمپ شناور    / استعلام , استعلام پمپ شناور  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874849/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام , استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874831/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف-پلاستیکی'>استعلام لیوان یکبار مصرف پلاستیکی  / استعلام  لیوان یکبار مصرف پلاستیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874869/استعلام-خرید-وسایل-تاسیساتی-و-تعمیراتی-موتورخانه'>استعلام خرید وسایل تاسیساتی و تعمیراتی موتورخانه / استعلام ، خرید وسایل تاسیساتی و تعمیراتی موتورخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874791/استعلام-لپ-تاپ'>استعلام لپ تاپ / استعلام, استعلام لپ تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874842/استعلام-میز-تحریر'>استعلام میز تحریر  / استعلام , استعلام میز تحریر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874789/استعلام-تلویزیون'>استعلام تلویزیون  / استعلام , استعلام تلویزیون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874871/استعلام-تجهیزات-شبکه'>استعلام تجهیزات شبکه  / استعلام, استعلام تجهیزات شبکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874801/استعلام-خرید-کاغذ-a4--a5'>استعلام خرید کاغذ a4 , a5 / استعلام , استعلام خرید کاغذ a4 , a5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874131/مزایده-چرخ-دگمه-زن---'>مزایده چرخ دگمه زن .... / مزایده, مزایده چرخ دگمه زن ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874764/استعلام-قند-شکسته-مرغوب'>استعلام قند شکسته مرغوب / استعلام, استعلام قند شکسته مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874781/استعلام-پرینتر-لیزری-رنگی-m750n-اچ-پی'>استعلام  پرینتر لیزری رنگی m750n اچ پی / استعلام, استعلام  پرینتر لیزری رنگی m750n اچ پی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874872/استعلام-یخچال-فریزر-پارس-10-فوت'>استعلام یخچال فریزر پارس 10 فوت  / استعلام, استعلام یخچال فریزر پارس 10 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874886/استعلام-الکتروپمپ-شناور-384-12-طبقه-92kw'>استعلام الکتروپمپ شناور 384/12 طبقه 92kw / استعلام الکتروپمپ شناور 384/12 طبقه 92kw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874170/مزایده-پلاک-ثبتی-47-4450-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 47/4450 اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 47/4450 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874874/استعلام-تهیه-و-طبخ-و-توزیع-اطعام-و-افطاری-به-ایتام'>استعلام تهیه و طبخ و توزیع اطعام و افطاری به ایتام  / استعلام ,  استعلام تهیه و طبخ و توزیع اطعام و افطاری به ایتام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874897/استعلام-ZERO-CLINT-D-401'>استعلام ZERO CLINT D 401 / استعلام, استعلام ZERO CLINT D 401</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874896/استعلام-ذخیره-ساز-و-سرور'>استعلام ذخیره ساز و سرور  / استعلام, استعلام ذخیره ساز و سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874870/استعلام-تبلت-96-3-30'>استعلام تبلت 96.3.30 / استعلام, استعلام  تبلت 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874854/استعلام-فن-کویل-ساراول'>استعلام فن کویل ساراول / استعلام فن کویل ساراول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874162/مزایده-ملک-مساحت-زمین-237-5مترمربع'>مزایده ملک مساحت زمین 237.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 237.5مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874863/استعلام-تیغ-ماشین-برش'>استعلام تیغ ماشین برش / استعلام تیغ ماشین برش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874919/استعلام-لوازم-تحریر'>استعلام لوازم تحریر / استعلام لوازم تحریر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874851/استعلام-اتاق-کلر-زنی'>استعلام اتاق کلر زنی  / استعلام , استعلام اتاق کلر زنی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874867/استعلام-ساخت-سایر-پروژه-های-مهندسی-عمران'>استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران  / استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874895/استعلام-سرور-مورد-نیاز'>استعلام سرور مورد نیاز  / استعلام , استعلام سرور مورد نیاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874914/استعلام-دستگاه-تست-جهت-خواندن-پلاک-خودرو'>استعلام دستگاه تست جهت خواندن پلاک خودرو  / استعلام , استعلام دستگاه تست جهت خواندن پلاک خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874885/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال / استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874228/اصلاحیه-مزایده-ششدانگ-اپارتمان'>اصلاحیه مزایده ششدانگ اپارتمان / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874866/استعلام-مبدل-noprt-5232-moxa'>استعلام مبدل noprt 5232 moxa / استعلام, استعلام مبدل noprt 5232 moxa</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874855/استعلام-دیگ-چدنی'>استعلام دیگ چدنی / استعلام دیگ چدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874825/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-HPE-GEN9--'>استعلام خرید یک دستگاه سرور HPE GEN9 ... / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه سرور HPE GEN9 ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874766/استعلام-دوربین-مینیاتوری-PIN-HOLE'>استعلام دوربین مینیاتوری PIN HOLE  / استعلام, استعلام دوربین مینیاتوری PIN HOLE </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874167/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-6750-متر-از-13500مترمربع'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 6750 متر از 13500مترمربع  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6750 متر از 13500مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874808/استعلام-تهیه-غذای-مراسم-و-سایر-خدمات-غذایی'>استعلام تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام , استعلام تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874784/استعلام-شیر-تخلیه-هوا-چدنی-تک-روزنه'>استعلام  شیر تخلیه هوا چدنی تک روزنه / استعلام , استعلام  شیر تخلیه هوا چدنی تک روزنه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874881/استعلام-اسکنر-چک-panini-xvision'>استعلام  اسکنر چک panini xvision / استعلام , استعلام  اسکنر چک panini xvision</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874861/استعلام-خرید-قرص-کلرسنجی-DPD'>استعلام خرید قرص کلرسنجی DPD  / استعلام, استعلام خرید قرص کلرسنجی DPD </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874843/استعلام-کنتورمغناطیسی-6-اینچ'>استعلام  کنتورمغناطیسی 6 اینچ  / استعلام , استعلام  کنتورمغناطیسی 6 اینچ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874353/مزایده-فروش-تلویزیون-24-اینچ-مارشال-مدل-2182-قدیمی--نوبت-دوم'> مزایده فروش تلویزیون 24 اینچ مارشال مدل 2182 قدیمی...نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش تلویزیون 24 اینچ مارشال مدل 2182 قدیمی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874165/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-1234-80متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1234.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 1234.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874826/استعلام-تعمیر--سرویس--نگهداری--پشتیبانی-و-تعویض-نامحدود'>استعلام تعمیر ، سرویس ، نگهداری ، پشتیبانی و تعویض نامحدود / استعلام, استعلام تعمیر ، سرویس ، نگهداری ، پشتیبانی و تعویض نامحدود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874561/مزایده-فروش-دستگاه-جوش-نو'>مزایده فروش دستگاه جوش نو / مزایده, مزایده فروش دستگاه جوش نو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874786/استعلام-ارتقا-تجهیزات-سخت-افزاری-دستگاه-های-خودپرداز'>استعلام  ارتقا تجهیزات سخت افزاری دستگاه های خودپرداز / استعلام , استعلام  ارتقا تجهیزات سخت افزاری دستگاه های خودپرداز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874768/استعلام-دوربین-خودرو-پولرسان'>استعلام دوربین خودرو پولرسان  / استعلام ,استعلام دوربین خودرو پولرسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874763/استعلام-مربا-تکنفره-25-گرمی-(گل--هویج-آلبالو)'>استعلام مربا تکنفره 25 گرمی (گل - هویج-آلبالو) / استعلام , استعلام مربا تکنفره 25 گرمی (گل - هویج-آلبالو)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874778/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-نصب-دوربین-مدار-بسته'>استعلام  تجهیزات مورد نیاز جهت نصب دوربین مدار بسته  / استعلام  تجهیزات مورد نیاز جهت نصب دوربین مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874796/استعلام-حلوا-شکری-50-گرمی'>استعلام حلوا شکری 50 گرمی  / استعلام, استعلام حلوا شکری 50 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874811/استعلام-لپه-درجه-یک-ایرانی'>استعلام لپه درجه یک ایرانی  / استعلام , استعلام لپه درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874832/استعلام-لوبیا-قرمز-درجه-یک-ایرانی'>استعلام لوبیا قرمز درجه یک ایرانی  / استعلام , استعلام لوبیا قرمز درجه یک ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874773/استعلام-نصب-دوربین-های-مدار-بسته'>استعلام نصب دوربین های مدار بسته  / استعلام, استعلام نصب دوربین های مدار بسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874138/مزایده-فضاها-و-اماکن-مازاد-اداری-و-آموزشی'>مزایده فضاها و اماکن مازاد اداری و آموزشی  / مزایده فضاها و اماکن مازاد اداری و آموزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874815/استعلام-پشتیبانی-سامانه-موقعیت-یاب-خودرو-gps'>استعلام پشتیبانی سامانه موقعیت یاب خودرو gps / استعلام, استعلام پشتیبانی سامانه موقعیت یاب خودرو gps</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874835/استعلام-صابون-حمام-یکتا-120-گرمی'>استعلام صابون حمام یکتا 120 گرمی / استعلام , استعلام صابون حمام یکتا 120 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874829/استعلام-خرید-دستگاه-واکس-زن-برقی-و-واکسن-مایع-یک-لیتری'>استعلام خرید دستگاه واکس زن برقی و واکسن مایع یک لیتری  / استعلام, استعلام خرید دستگاه واکس زن برقی و واکسن مایع یک لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874860/استعلام-تهیه-مصالح-و-بازسازی-ساختمان'>استعلام تهیه مصالح و بازسازی ساختمان / استعلام, استعلام تهیه مصالح و بازسازی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874882/استعلام-تحتخواب-فلزی-20-عدد-تشک-ایرانی-20-عدد'>استعلام تحتخواب فلزی 20 عدد /تشک ایرانی 20 عدد  / استعلام ,استعلام تحتخواب فلزی 20 عدد /تشک ایرانی 20 عدد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874909/استعلام-تهیه--ساخت-و-نصب-نرده-و-حفاظ-پلهای-محور-سولدی--'>استعلام تهیه , ساخت و نصب نرده و حفاظ پلهای محور سولدی ... / استعلام ، استعلام تهیه , ساخت و نصب نرده و حفاظ پلهای محور سولدی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874892/استعلام-پتوگلبافت-ایرانی-50-عدد-موکت-پلاز-موکت-400-متر'>استعلام پتوگلبافت ایرانی 50 عدد/موکت پلاز موکت 400 متر  / استعلام ,استعلام پتوگلبافت ایرانی 50 عدد/موکت پلاز موکت 400 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874924/استعلام-کولر-ایستاد-60-هزار-سرد-و-گرم-ساخت-ایران--'>استعلام کولر ایستاد 60 هزار سرد و گرم ساخت ایران ... / استعلام, استعلام کولر ایستاد 60 هزار سرد و گرم ساخت ایران ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874864/استعلام-یخچال-8-فوت'>استعلام یخچال 8 فوت  / استعلام ,استعلام یخچال 8 فوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874175/مناقصه-اجرای-پروژه-آسفالت-معابر-شهر-کرمان'>مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  اجرای پروژه آسفالت معابر شهر کرمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874847/استعلام-دیوارپوش-MDF-و-سقف-کاذب-شبکه-و--'>استعلام دیوارپوش MDF و سقف کاذب شبکه و ... / استعلام ,استعلام دیوارپوش MDF و سقف کاذب شبکه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874830/استعلام-گوساله'>استعلام گوساله / استعلام , استعلام گوساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874809/استعلام-سامانه-چرخ-شنی'>استعلام سامانه چرخ شنی  / استعلام استعلام سامانه چرخ شنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874792/استعلام-دستگاه-بارکدخوان'>استعلام دستگاه بارکدخوان  / استعلام ,استعلام دستگاه بارکدخوان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874821/استعلام-لیوان-یکبار-مصرف-کاغذی'>استعلام لیوان یکبار مصرف کاغذی / استعلام لیوان یکبار مصرف کاغذی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874859/استعلام-رنگ-آمیزی-دیوار-و-سقف'>استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف  / استعلام, استعلام رنگ آمیزی دیوار و سقف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874804/استعلام-کولر-گازی'>استعلام کولر گازی   / استعلام, استعلام کولر گازی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874827/استعلام-خدمات-حمل-و-نقل-سبک'>استعلام خدمات حمل و نقل سبک  / استعلام ، استعلام خدمات حمل و نقل سبک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874385/مناقصه-احداث-ساختمان-شعبه-شازند'>مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان شعبه شازند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874884/استعلام-rack-hp-42-u'>استعلام rack hp 42 u / استعلام, استعلام rack hp 42 u</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874814/استعلام-دانگل-ماهواره-ukw'>استعلام دانگل ماهواره ukw / استعلام, استعلام دانگل ماهواره ukw</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874774/استعلام-تهیه-تابلو-برق'>استعلام تهیه تابلو برق / استعلام, استعلام تهیه تابلو برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874785/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور / استعلام قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874880/استعلام-چیلر-جذبی-لیتیوم-بروماید'>استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید  / استعلام چیلر جذبی لیتیوم بروماید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874898/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آزمایشگاه-مکانیک-خاک'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه مکانیک خاک / استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه مکانیک خاک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874370/مناقصه-خرید-800-تن-انواع-کائوچوی-پلی-بوتادین'>مناقصه خرید 800 تن انواع کائوچوی پلی بوتادین / مناقصه ، مناقصه خرید 800 تن انواع کائوچوی پلی بوتادین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874893/استعلام-موس-A4TECH-G7-360N'>استعلام موس A4TECH G7-360N / استعلام موس A4TECH G7-360N</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874890/استعلام-تعداد-100-عدد-سمعک-هوشمند-cpx-1-inizia'>استعلام تعداد 100 عدد سمعک هوشمند cpx 1 inizia / استعلام تعداد 100 عدد سمعک هوشمند cpx 1 inizia</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874877/استعلام-تعداد-100-عدد-سمعک-هوشمند-cpx-3-inizia'>استعلام تعداد 100 عدد سمعک هوشمند cpx 3 inizia / استعلام تعداد 100 عدد سمعک هوشمند cpx 3 inizia</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874907/استعلام-خرید-یک-دستگاه-یو-پی-اس'>استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس / استعلام, استعلام خرید یک دستگاه یو پی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874894/استعلام-نوت-بوک'>استعلام نوت بوک  / استعلام, استعلام نوت بوک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874888/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874868/استعلام-شستشوی-و-تعویض-پرده'>استعلام شستشوی و تعویض پرده / استعلام, استعلام شستشوی و تعویض پرده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874902/استعلام-ترانکینگ-کفی'>استعلام ترانکینگ کفی / استعلام,استعلام ترانکینگ کفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874364/مناقصه-نگهداری-و-ترمیم-فضای-سبز-محورهای-سه-گانه-نوبت-دوم'>مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز محورهای سه گانه نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه نگهداری و ترمیم فضای سبز محورهای سه گانه نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874891/استعلام-چاپگر-تحویلداری'>استعلام  چاپگر تحویلداری  / استعلام , استعلام  چاپگر تحویلداری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874883/استعلام-پرینتر-1102-اچی-پی-96-3-30'>استعلام پرینتر 1102 اچی پی 96.3.30 / استعلام, استعلام پرینتر 1102 اچی پی 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874857/استعلام-اسپیلیت-ایستاده-جنرال-مدل-kfr-60lw'>استعلام اسپیلیت ایستاده جنرال مدل kfr-60lw  / استعلام, استعلام اسپیلیت ایستاده جنرال مدل kfr-60lw </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874845/استعلام-تجهیزات-مورد-نیاز-جهت-آزمایشگاه-عملیات-واحد-مهندسی-شیمی'>استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه عملیات واحد مهندسی شیمی / استعلام تجهیزات مورد نیاز جهت آزمایشگاه عملیات واحد مهندسی شیمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874903/استعلام-تهیه-اسناد-مورد-نیاز-پستها'>استعلام تهیه اسناد مورد نیاز پستها / استعلام تهیه اسناد مورد نیاز پستها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874878/استعلام-منبع-تغذیه-میکروفن-کنفرانس'>استعلام منبع تغذیه میکروفن کنفرانس  / استعلام, استعلام منبع تغذیه میکروفن کنفرانس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874858/استعلام-تست-و-تصفیه-روغن-ترانسهای-پست'>استعلام تست و تصفیه روغن ترانسهای پست  / استعلام , استعلام تست و تصفیه روغن ترانسهای پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874873/استعلام-جت-اسکنر-مدل-AVISION-NIG-125'>استعلام جت اسکنر مدل AVISION NIG 125  / استعلام , استعلام جت اسکنر مدل AVISION NIG 125 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874480/مزایده-ششدانگ-از-عرصه-و-اعیان-پلاک-چهارصد-و-شصت-و-نه-فرعی'>مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک چهارصد و شصت و نه فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک چهارصد و شصت و نه فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874911/استعلام-کابل-برق-NYRY-جنس-هادی-مس-و--'>استعلام کابل برق NYRY  جنس هادی مس و ...  / استعلام , استعلام کابل برق NYRY  جنس هادی مس و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874879/استعلام-انجام-تنظیفات-و-خدمات-عمومی'>استعلام انجام تنظیفات و خدمات عمومی / استعلام انجام تنظیفات و خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874837/استعلام-سمپاش'>استعلام سمپاش / استعلام, استعلام سمپاش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874818/استعلام-تعویض-اپوکسی-کف-کلین-روم'>استعلام تعویض اپوکسی کف کلین روم  / استعلام , استعلام تعویض اپوکسی کف کلین روم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874762/استعلام-کیسه-نایلون-بسته-بندی--'>استعلام کیسه نایلون بسته بندی... / استعلام دستگاه کیسه نایلون بسته بندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874850/استعلام-ترباتنین'>استعلام ترباتنین / استعلام ترباتنین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874367/مناقصه-مدیریت-امور-انبارهای-استان-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه مدیریت امور انبارهای استان تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور انبارهای استان تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874820/استعلام-انواع-زنجیر-و-کارایین-و--'>استعلام انواع زنجیر و کارایین و... / استعلام انواع زنجیر و کارایین و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874905/برگ-استعلام-بهاء--اتوبوس-اسکانیا---'>برگ استعلام بهاء , اتوبوس اسکانیا .... / برگ استعلام بهاء ,  استعلام اتوبوس اسکانیا ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874771/استعلام-دوربین-حرارتی'>استعلام دوربین حرارتی  / استعلام دوربین حرارتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874846/استعلام-Dynamometer'>استعلام Dynamometer / استعلام Dynamometer</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874752/استعلام-کارواش-صنعتی-280-بار-pumpak'>استعلام کارواش صنعتی 280 بار pumpak / استعلام کارواش صنعتی 280 بار pumpak</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874749/استعلام-اجاره-استخر'>استعلام اجاره استخر  / استعلام اجاره استخر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874379/فراخوان-مناقصه-طراحی--خرید-تجهیزات--نصب--راه-اندازی-و-آموزش-سیستم-پایش-آنلاین'>فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم پایش آنلاین  / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه طراحی ، خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم پایش آنلاین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874780/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده جایگاه CNG / آگهی مزایده ,مزایده جایگاه CNG</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874191/مزایده-نسبت-به-واگذاری-تعدادی-از-کانکس-های-میوه-و-مرغ-فروشی'>مزایده نسبت به واگذاری تعدادی از کانکس های میوه و مرغ فروشی  / آگهی مزایده عمومی ,مزایده نسبت به واگذاری تعدادی از کانکس های میوه و مرغ فروشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874166/فراخوان-انجام-خدمات-نگهبانی-و-حفاظت-از-کلیه-ساختمانها-و-تاسیسات-نوبت-دوم'>فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی  , فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات   نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874439/مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی معابر  - نوبت دوم  / مناقصه پروژه بهسازی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874569/مزایده-اجاره-8-دستگاه-مخزن-سوخت'>مزایده اجاره 8 دستگاه مخزن سوخت / مزایده, مزایده اجاره 8 دستگاه مخزن سوخت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874443/مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی معابر روستا - نوبت دوم  / مناقصه پروژه بهسازی معابر روستا -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874444/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874448/مناقصه-پروژه-بهسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه بهسازی معابر  نوبت دوم  / مناقصه پروژه بهسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874461/مزایده-فروش-اقلام-مازاد'>مزایده فروش اقلام مازاد  / مزایده ، مزایده فروش اقلام مازاد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874478/مزایده-فروش-دریل-ستونی--وکیوم-صنعتی-بزرگ--'>مزایده فروش دریل ستونی - وکیوم صنعتی بزرگ... / مزایده, مزایده فروش دریل ستونی - وکیوم صنعتی بزرگ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874488/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-هفتصد-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت عرصه هفتصد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه هفتصد متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874447/مزایده-سه-دستگاه-تلویزیون-LED'>مزایده سه دستگاه تلویزیون LED   / مزایده , مزایده سه دستگاه تلویزیون LED   نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874493/مزایده-ملک-به-مساحت-111-6مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 111.6مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 111.6مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874209/مزایده-فروش-سهام-خود-در-شرکت-کارگزاری-سپهر-باستان'>مزایده فروش سهام خود در شرکت کارگزاری سپهر باستان  / مزایده فروش سهام خود در شرکت کارگزاری سپهر باستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874501/مزایده-ملک-بخش-هشت-اراک-عرصه-ده-هزار-متر'>مزایده ملک بخش هشت اراک عرصه ده هزار متر / مزایده,مزایده  ملک بخش هشت اراک عرصه ده هزار متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874450/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-تراش-صنعتی'>مزایده یک دستگاه ماشین تراش صنعتی / مزایده,مزایده یک دستگاه ماشین تراش صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874463/مزایده-خودروی-پژو-206'>مزایده خودروی پژو 206 / مزایده خودروی پژو 206</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874503/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-250-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 250 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874462/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874469/مزایده-دو-دستگاه-موتور-سیکلت-بهرو-و-شهاب'>مزایده دو دستگاه موتور سیکلت بهرو و شهاب  / آگهی مزایده, مزایده دو دستگاه موتور سیکلت بهرو و شهاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874458/مناقصه-پروژه-زیرسازی-و-آسفالت-روستا-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا تجدید- نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا تجدید- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874455/مناقصه-پروژه-جدول-گذاری-روستا-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه جدول گذاری روستا- نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدول گذاری روستا- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874168/آگهی-فراخوان-تامین-نیروهای-انسانی-(نگهبانان-حراست)-تجدید-نوبت-دوم'>آگهی فراخوان تامین نیروهای انسانی (نگهبانان حراست)  تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، فراخوان تامین نیروهای انسانی (نگهبانان حراست)  تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874457/مزایده-اجاره-12-عدد-بیلبورد-تبلیغاتی-نوبت-دوم'>مزایده اجاره 12 عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره 12 عدد بیلبورد تبلیغاتی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874468/مزایده-اسپیلت-اجنرال--'>مزایده اسپیلت اجنرال ... / مزایده, مزایده اسپیلت اجنرال ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874539/مزایده-اجاره-املاک-در-شهرستان-شیراز-96-3-30'>مزایده اجاره املاک در شهرستان شیراز 96.3.30 / مزایده , مزایده اجاره املاک در شهرستان شیراز 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874486/مناقصه-انجام-امور-عکسبرداری-96-3-30'>مناقصه انجام امور عکسبرداری 96.3.30 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور عکسبرداری 96.3.30 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874482/فراخوان-مناقصه-عملیات-نظارت-کارگاهی-شهرک-ها-و-نواحی-صنعتی-استان-96-3-30'>فراخوان مناقصه عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها و نواحی صنعتی استان 96.3.30 / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات نظارت کارگاهی شهرک ها و نواحی صنعتی استان 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874541/مزایده-املاک-مازاد-مساحت-عرصه-1400مترمربع'>مزایده املاک مازاد مساحت عرصه 1400مترمربع / مزایده,مزایده املاک مازاد مساحت عرصه 1400مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874494/مناقصه-تجهیزات-ترافیکی-و-نصب-تابلوهای-اسامی-معابر'>مناقصه تجهیزات ترافیکی و نصب تابلوهای اسامی معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تجهیزات ترافیکی و نصب تابلوهای اسامی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874472/مناقصه-تامین-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان-و---'>مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و .... / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874512/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-داخلی-و-فنس-کشی-و-تجهیز-چاه'>مناقصه اجرای شبکه توزیع داخلی و فنس کشی و تجهیز چاه / آگهی مناقصه عمومی , اجرای شبکه توزیع داخلی و فنس کشی و تجهیز چاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874198/فراخوان-طراحی--ساخت-و-نصب-دستگاه-ro'>فراخوان طراحی ، ساخت و نصب دستگاه ro   / فراخوان طراحی ، ساخت و نصب دستگاه ro  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874465/مزایده-حراج-ضایعات-ساختمانی-از-قبیل-آهن-آلات-و--'>مزایده حراج ضایعات ساختمانی از قبیل آهن آلات و... / آگهی حراج,مزایده حراج ضایعات ساختمانی از قبیل آهن آلات و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874477/مناقصه-اجرای-عملیات-تهیه-مصالح-و-احداث-بلوک-های-1-و-2-و-3--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک های 1 و 2 و 3 - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات تهیه مصالح و احداث بلوک های 1 و 2 و 3 - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874487/مناقصه-نگهداری-و-شانه-سازی-محورهای-مواصلاتی'>مناقصه نگهداری و شانه سازی محورهای مواصلاتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و شانه سازی محورهای مواصلاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874565/مزایده-ششدانگ-سه-باب-آپارتمان'>مزایده ششدانگ سه باب آپارتمان / مزایده,مزایده ششدانگ سه باب آپارتمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874554/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز-سطح-شهر-نوبت-دوم'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874323/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-52371مترمربع'>مزایده واگذاری ملک مساحت 52371مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت 52371مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874559/مزایده-تمامی-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یک-قطعه-زمین-مزروعی-آبی'>مزایده تمامی ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی آبی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی آبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874635/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-چهل-و-نه-متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت چهل و نه متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت چهل و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874572/مناقصه-تجدید-برون-سپاری-خدمات-مشترکین-اجرایی'>مناقصه تجدید برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی / مناقصه تجدید برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874563/مناقصه-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیولوژیک-حوزه-خضرآباد-شهرستان-اشکذر'>مناقصه اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک حوزه خضرآباد شهرستان اشکذر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک حوزه خضرآباد شهرستان اشکذر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874550/مناقصه-عمومی-اجرای-عملیات-مکانیکی-و-بیولوژیک'> مناقصه عمومی اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,  مناقصه عمومی اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874547/مزایده-فروش-148-دستگاه-کولر-گازی-اسپیلت'>مزایده فروش 148 دستگاه کولر گازی اسپیلت / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش 148 دستگاه کولر گازی اسپیلت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874542/مزایده-خودروهای-سبک-قابل-واگذاری-مازاد-بر-نیاز--نوبت-دوم'>مزایده خودروهای سبک قابل واگذاری مازاد بر نیاز - نوبت دوم  / مزایده , مزایده خودروهای سبک قابل واگذاری مازاد بر نیاز - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874326/مزایده-واگذاری-ملک-مساحت-2380-متر'>مزایده واگذاری ملک مساحت 2380 متر / مزایده,مزایده واگذاری ملک مساحت 2380 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874540/مناقصه-تامین-ABB-SINE-FILTER-TYPE-KSINO100-5-TYPE-NSIN0070-5'>مناقصه تامین ABB SINE FILTER TYPE KSINO100-5/ TYPE NSIN0070-5 / مناقصه تامین  ABB SINE FILTER TYPE KSINO100-5/ TYPE NSIN0070-5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874548/مزایده-ماشین-آلات'>مزایده ماشین آلات  / آگهی مزایده ,مزایده ماشین آلات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874553/مزایده-جایگاه-cng'>مزایده جایگاه cng / آگهی مزایده , مزایده جایگاه cng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874546/مناقصه-برق-رسانی-به-مسکن-مهر-گچساران-سایت-دبستانی-نوبت-دوم'>مناقصه برق رسانی به مسکن مهر گچساران سایت دبستانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه برق رسانی به مسکن مهر گچساران سایت دبستانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874558/مناقصه-انجام-خدمات-صدور-بیمه-نامه-شخص-ثالث'>مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874557/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-آسفالت-معابر-شهری'>آگهی مناقصه  اجرای عملیات آسفالت معابر شهری / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  اجرای عملیات آسفالت معابر شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874555/فراخوان-دعوت-به-مناقصه-طبخ-و-توزیع-غذای-دانشجویی'>فراخوان دعوت به مناقصه  طبخ و توزیع غذای دانشجویی  / فراخوان دعوت به مناقصه،فراخوان دعوت به مناقصه  طبخ و توزیع غذای دانشجویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874176/مزایده-واگذاری-امتیاز-بهره-برداری-از-کافی-شاپ-تله-کابین'>مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از کافی شاپ تله کابین / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از کافی شاپ تله کابین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874598/مزایده-فروش-سه-قطعه-زمین-مسکونی-شماره-شصت-و-سی-و-دو'>مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی شماره شصت و سی و دو  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین مسکونی شماره شصت و سی و دو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874544/مزایده-تعداد-164-شمش-آلومینیوم-سیلیس'>مزایده تعداد 164 شمش آلومینیوم سیلیس / مزایده , مزایده تعداد 164 شمش آلومینیوم سیلیس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874591/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-147-82مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.82مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 147.82مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874538/مزایده-لنگه-درب-سوله--'>مزایده لنگه درب سوله... / مزایده , مزایده لنگه درب سوله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874183/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی---'>مناقصه تامین نیروی انسانی .... / مناقصه ، مناقصه تامین نیروی انسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874516/تجدید-مزایده-اجاره-نگهداری-و-بهره-برداری-از-زمین-فوتبال-96-3-30'>تجدید مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از زمین فوتبال 96.3.30 / تجدید آگهی مزایده , تجدید مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از زمین فوتبال  96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874505/مناقصه-امور-مربوط-به-نقلیه-ایاب-و-ذهاب-مددجویان'>مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان  / مناقصه , مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان  مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874495/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-252-9متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 252.9متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 252.9متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874498/مزایده-یک-واحد-مسکونی-مساحت-467مترمربع-نوبت-اول'>مزایده یک واحد مسکونی مساحت 467مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 467مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874625/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-297-42-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 297.42 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 297.42 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874504/مزایده-واگذاری-مجتمع-بین-راهی-تجدید'>مزایده واگذاری مجتمع بین راهی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری مجتمع بین راهی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874621/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-383-73مترمربع'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 383.73مترمربع  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 383.73مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874491/مزایده-کلیه-امورات-مربوط-به-پایانه-های-مسافربری-نوبت-دوم'>مزایده کلیه امورات مربوط به پایانه های مسافربری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده کلیه امورات مربوط به پایانه های مسافربری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874500/مزایده-خودرو-سواری-سایپا-131SI-مدل-1391-نوبت-دوم'>مزایده خودرو سواری سایپا 131SI مدل 1391 نوبت دوم  / مزایده خودرو سواری سایپا 131SI مدل 1391 نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874527/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-199-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 199.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 199.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874530/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-مساحت-199-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 199.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 199.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874570/نماهای-هویتی-ایرانی-و-اسلامی'>نماهای هویتی ایرانی و اسلامی / نماهای هویتی ایرانی و اسلامی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874517/مناقصه-عملیات-خرید-گاردریل-و-متعلقات-مربوطه'>مناقصه  عملیات خرید گاردریل و متعلقات مربوطه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات خرید گاردریل و متعلقات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874507/تجدید-مزایده-اجاره-زمین-بدون-اخذ-سرقفلی-جهت-استقرار-حداقل-20-عدد-چرخ-دستی-فرودگاهی'>تجدید مزایده اجاره زمین بدون اخذ سرقفلی جهت استقرار حداقل 20 عدد چرخ دستی فرودگاهی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره زمین بدون اخذ سرقفلی جهت استقرار حداقل 20 عدد چرخ دستی فرودگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874177/مناقصه-مقداری-لوله-پلی-اتیلن-315-مورد-نیاز-96-3-30'>مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 315 مورد نیاز 96.3.30 / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 315 مورد نیاز  نوبت اول 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874499/مزایده-فروش-ملک-و--'>مزایده فروش ملک و ... / آگهی مزایده و فروش اموال, مزایده فروش ملک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874592/مزایده-فروش-زمین-مسکونی-مساحت-159-8مترمربع'>مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 159.8مترمربع  / مزایده,مزایده فروش زمین مسکونی مساحت 159.8مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874484/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-کار-نیسان-پاترول--نوبت-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار نیسان پاترول - نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری کار نیسان پاترول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874489/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پیکان-مدل-1381'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1381  / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1381 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874993/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-175-فرعی-از-5652-کلاسه-960034-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 175 فرعی از 5652 کلاسه 960034 نوبت اول  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 175 فرعی از 5652 کلاسه 960034 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874483/مزایده-واگذاری-به-اجاره-اماکن-آموزشی-جهت-فعالیت-مراکز-پیش-دبستانی'>مزایده واگذاری به اجاره اماکن آموزشی جهت فعالیت مراکز پیش دبستانی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره اماکن آموزشی جهت فعالیت مراکز پیش دبستانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874490/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید / مزایده یک دستگاه خودرو پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874511/مزایده-یک-قطعه-باغ-انگوری-مساحت-3000متر-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه باغ انگوری مساحت 3000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ انگوری مساحت 3000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874473/مزایده-فروش-الکتروموتور-آسنکرون--انواع-گیربکس-نوبت-دوم'>مزایده فروش الکتروموتور آسنکرون ، انواع گیربکس نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش الکتروموتور آسنکرون ، انواع گیربکس نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874232/فراخوان-خرید--تامین-(-بارگیری--حمل--باراندازی-و-چیدمان)--'>فراخوان خرید ، تامین ( بارگیری , حمل , باراندازی و چیدمان) ... / فراخوان ، فراخوان خرید ، تامین ( بارگیری , حمل , باراندازی و چیدمان) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874172/مزایده-مقدار-500-تن-ضایعات-ورق-پرس-شده-ناشی-از-فراینده-تولید'>مزایده مقدار 500 تن ضایعات ورق پرس شده ناشی از فراینده تولید  / مزایده, مزایده مقدار 500 تن ضایعات ورق پرس شده ناشی از فراینده تولید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874614/مزایده-املاک-شامل-شش-قطعه-و-یک-هفتم-چاه-اب-کشاورزی'>مزایده املاک شامل شش قطعه و یک هفتم چاه اب کشاورزی / مزایده,مزایده املاک شامل شش قطعه و یک هفتم چاه اب کشاورزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874481/مناقصه-آسفالت-تعدادی-از-خیابانهای-سطح-شهر'>مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آسفالت تعدادی از خیابانهای سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874618/مزایده-خانه-محوطه-مسکونی-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر'>مزایده خانه محوطه مسکونی یک قطعه زمین مساحت سیصد متر  / مزایده,مزایده خانه محوطه مسکونی یک قطعه زمین مساحت سیصد متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874485/مزایده-فروش-انواع-یخچال--یخچال-فریزر-استیل--یک-میز-2-متری-آلومینیومی-کارکرده'>مزایده فروش انواع یخچال ، یخچال فریزر استیل ، یک میز 2 متری آلومینیومی کارکرده  / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع یخچال ، یخچال فریزر استیل ، یک میز 2 متری آلومینیومی کارکرده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874523/مزایده-دو-قطعه-پلاک-ثبتی-544-و-320متر'>مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 544 و 320متر / مزایده,مزایده دو قطعه پلاک ثبتی 544 و 320متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874518/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-به-مساحت-76-48متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 76.48متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت 76.48متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874502/تجدید-مناقصه-پردازش-و-گزارش-دهی-اطلاعات-سنجش-انرژی-شبکه'>تجدید مناقصه پردازش و گزارش دهی اطلاعات سنجش انرژی شبکه / آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه پردازش و گزارش دهی اطلاعات سنجش انرژی شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874556/آگهی-جذب-سرمایه-گذار-جهت-مشارکت-در-ساخت-موقوفات'>آگهی جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت موقوفات / آگهی جذب سرمایه گذار, آگهی جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت موقوفات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874599/دومین-جشنواره-عکس-منظر-شهری-بندرعباس-96-3-30'>دومین جشنواره عکس منظر شهری بندرعباس 96.3.30 / دومین جشنواره عکس منظر شهری بندرعباس 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874623/فراخوان-تامین-خدمات-حراست-و-پشتیبانی-از-پستهای-اماکن-و-مجتمع-فرهنگی-ورزشی-امام-رضا-ع'>فراخوان تامین خدمات حراست و پشتیبانی از پستهای اماکن و مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا ع  / فراخوان تامین خدمات حراست و پشتیبانی از پستهای اماکن و مجتمع فرهنگی ورزشی امام رضا ع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874190/مناقصه-ANNUBAR-FLOW-ELEMENT--'>مناقصه ANNUBAR FLOW ELEMENT... / مناقصه , مناقصه ANNUBAR FLOW ELEMENT...نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874537/خلاصه-آگهی-مزایده-انجام-کلیه-عملیات-تعمیر--نگهداری-و-راهبری-تجهیزات-تاسیسات--'>خلاصه آگهی مزایده انجام کلیه عملیات تعمیر , نگهداری و راهبری تجهیزات تاسیسات ... / خلاصه آگهی مزایده , خلاصه آگهی مزایده انجام کلیه عملیات تعمیر , نگهداری و راهبری تجهیزات تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874545/فراخوان-تهیه-فهرست-کوتاه-مناقصه-گران-پروژه-های-عمرانی'>فراخوان تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران پروژه های عمرانی  / فراخوان تهیه فهرست کوتاه مناقصه گران پروژه های عمرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874515/تجدید-مزایده-واگذاری-نگهداری-و-بهره-برداری-از-پارکینگ-پایانه-بار-نکا-نوبت-دوم'>تجدید مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار نکا- نوبت دوم  / تجدید آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار نکا نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874510/آگهی-دعوت-به-ارزیابی-کیفی-انجام-امور-خدمات-ایستگاهی-نوبت-دوم'>آگهی دعوت به ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاهی نوبت دوم  / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، آگهی دعوت به ارزیابی کیفی انجام امور خدمات ایستگاهی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874506/مزایده-اجاره-کارخانه-بتن-آماده-تجدید'>مزایده اجاره کارخانه بتن آماده  تجدید  / مزایده , مزایده اجاره کارخانه بتن آماده تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874574/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-پلاک-ثبتی-مساحت-174-17متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 174.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی مساحت 174.17متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874571/مزایده-ششدانگ-پلاک-به-مساحت-344-85مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 344.85مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک به مساحت 344.85مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874568/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-121-مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 121 مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874214/مناقصه-نگهداری-و-تعمیرات-تاسیسات-مکانیکی-و-الکتریکی'>مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874576/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-به-مساحت-533-15مترمربع'>مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 533.15مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 533.15مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874513/تجدید-مناقصه-ایجاد-توسعه-و-اصلاح-شبکه-معابر-درون-شهری'>تجدید مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر درون شهری / تجدید آگهی مناقصه، تجدید مناقصه ایجاد، توسعه و اصلاح شبکه معابر درون شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874229/مزایده-ارائه-خدمات-گل-آرایی-و-گل-فروشی--'>مزایده ارائه خدمات گل آرایی و گل فروشی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده ارائه خدمات گل آرایی و گل فروشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874727/جشنواره-سر-اسری-عکس-قاب-دموکراسی'>جشنواره سر اسری عکس قاب دموکراسی / جشنواره سر اسری عکس قاب دموکراسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874562/مناقصه-انجام-امورات-رفع-سد-معبر-عمومی-و-ساماندهی-مشاغل-شهری'>مناقصه انجام امورات رفع سد معبر عمومی و ساماندهی مشاغل شهری  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام امورات رفع سد معبر عمومی و ساماندهی مشاغل شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874521/مناقصه-رفع-سد-معبر-عمومی-و-ساماندهی-مشاغل-شهری'>مناقصه رفع سد معبر عمومی و ساماندهی مشاغل شهری  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه رفع سد معبر عمومی و ساماندهی مشاغل شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874526/مناقصه-واگذاری-خدمات-نظافتی-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری خدمات نظافتی نوبت دوم  / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات نظافتی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874652/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-یکباب-منزل-533-44متر'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل 533.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل 533.44متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874610/مزایده-سه-دانگ-ملک-بخش-سه-به-مساحت-309-مترمربع'>مزایده سه دانگ ملک بخش سه به مساحت 309 مترمربع  / مزایده,مزایده سه دانگ ملک بخش سه به مساحت 309 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874531/مزایده-بهره-برداری-از-تعداد-پانزده-دهنه-غرفه'>مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعداد پانزده دهنه غرفه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874536/مزایده-فروش-یکدستگاه-پژو-پارس-مدل-92'>مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 92  / آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس مدل 92 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874551/مزایده-حقوق-استیجاری-یک-واحد-تجاری-اصلاح'>مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری اصلاح / اصلاح خلاصه آگهی مزایده , مزایده حقوق استیجاری یک واحد تجاری اصلاح</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874203/فراخوان-تهیه-و-تامین-مواد-اولیه-طبخ-و-توزیع-غذا'>فراخوان تهیه و تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا  / فراخوان، فراخوان تهیه و تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874524/دعوت-به-مناقصه-جهت-تکمیل-تاسیسات-مکانیکی-و-برقی'>دعوت به مناقصه  جهت تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی / دعوت به مناقصه ،دعوت به مناقصه  جهت تکمیل تاسیسات مکانیکی و برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874528/تجدید-مناقصه-خرید-میز-کارشناسی-و-کمد-بایگانی-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید میز کارشناسی و  کمد بایگانی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید میز کارشناسی و  کمد بایگانی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874589/مزایده-ششدانگ-یک-واحد-تجاری-مساحت-58-26متر'>مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 58.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 58.26متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874587/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-347-80متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 347.80متر  / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه مساحت 347.80متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874586/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-166-07متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.07متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 166.07متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874535/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-462-30متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 462.30متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 462.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874583/مزایده-2671-سهم-مشاع-از-4050-سهم-سهام-منزل-مسکونی'>مزایده 2671 سهم مشاع از 4050 سهم سهام منزل مسکونی / مزایده,مزایده 2671 سهم مشاع از 4050 سهم سهام منزل مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874581/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-دویست-مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت دویست مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت دویست مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874579/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-306-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874577/مزایده-اعیانی-ششدانگ-یکباب-خانه-ساخته-شده-در-زمین-253متر'>مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 253متر / مزایده,مزایده اعیانی ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 253متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874143/مزایده-اجاره-یک-باب-سالن-ورزشی-به-مساحت-506-متر--نوبت-دوم'>مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی به مساحت 506 متر  - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی به مساحت 506 متر  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874584/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-418-45متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 418.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 418.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874520/مناقصه-اجرای-آسفالت-در-کوچه-ها-و-معابر-سطح-شهر-و--'>مناقصه اجرای آسفالت در کوچه ها و معابر سطح شهر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای آسفالت در کوچه ها و معابر سطح شهر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874522/مناقصه-اجرای-لکه-گیری-آسفالت-معابر-سطح-شهر-و--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر و ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر و ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874594/مزایده-فروش-ده-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ده قطعه زمین کاربری مسکونی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874595/مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-زمین-کاربری-مسکونی'>مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات زمین کاربری مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874525/مناقصه-اجرای-تهیه-و-تولید-دال-بتنی-و-نصب-آن-نوبت-دوم'>مناقصه اجرای تهیه و تولید دال بتنی و نصب آن- نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای تهیه و تولید دال بتنی و نصب آن- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874534/تجدید-مزایده-واگذاری-6-دستگاه-خودرو-سواری'>تجدید مزایده واگذاری 6 دستگاه خودرو سواری / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری 6 دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874549/مناقصه-اجرای-سازه-اسکلت-بتنی-مجتمع-تجاری-خدماتی-غدیر'>مناقصه اجرای سازه اسکلت بتنی مجتمع تجاری خدماتی غدیر  / مناقصه, مناقصه اجرای سازه اسکلت بتنی مجتمع تجاری خدماتی غدیر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874552/تجدید-مزایده-اجاره-یک-قطعه-زمین-به-متراژ-1800-مترمربع-جهت-مجموعه-بازی-کودکان-96-3-30'>تجدید مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 1800 مترمربع جهت مجموعه بازی کودکان 96.3.30 / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 1800 مترمربع جهت مجموعه بازی کودکان  نوبت اول 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874560/فراخوان-مناقصه-بهره-برداری-و-امور-اتفاقات-آب--'>فراخوان مناقصه بهره برداری و امور اتفاقات آب ... / فراخوان , فراخوان مناقصه بهره برداری و امور اتفاقات آب ... نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874564/مزایده-محل-استقرار-غرفه--'>مزایده محل استقرار غرفه ... / آگهی مزایده , مزایده محل استقرار محل استقرار غرفه ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874529/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-و---نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف و .... نوبت دوم  / مزایده عمومی , مزایده بهره برداری از تعدادی غرف و .... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874543/مناقصه-عملیات-تکمیل-پروژه-29-واحد-تجاری'>مناقصه عملیات تکمیل پروژه 29 واحد تجاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل پروژه 29 واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874726/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-104-08متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 104.08متر / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 104.08متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874724/مزایده-ششدانگ-زمین-دیم-و-مزرعه-دهک-تحت-پلاک-2177'>مزایده ششدانگ زمین دیم و مزرعه دهک تحت پلاک 2177  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین دیم و مزرعه دهک تحت پلاک 2177 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874721/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-150-48متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 150.48متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 150.48متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874533/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودروی-سواری-سمند--نوبت-دوم'>مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند - نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری سمند -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874605/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-عرصه-89-50متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 89.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 89.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874637/مزایده-بهره-برداری-از-تعدادی-غرف-واقع-در-سطح-شهر--'>مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر... / آگهی مزایده عمومی، مزایده بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874603/فراخوان-پروژه-تکمیل-آسفالت-فاز-توسعه-شهرک-صنعتی-خرمبید-1--'>فراخوان پروژه تکمیل آسفالت فاز توسعه شهرک صنعتی خرمبید 1... / آگهی فراخوان، فراخوان پروژه تکمیل آسفالت فاز توسعه شهرک صنعتی خرمبید 1...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874761/مزایده-دو-دانگ-از-ششدانگ-یکباب-دامداری-1489متر'>مزایده دو دانگ از ششدانگ یکباب دامداری 1489متر / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ یکباب دامداری 1489متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874600/مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-معابر'>مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر   / مناقصه  اجرای عملیات بهسازی معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874608/مناقصه-خرید-و-حمل-و-نصب-و-راه-اندازی-دستگاه-تصفیه-آب---'>مناقصه خرید و حمل و نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل و نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874157/مزایده-فروش-کنسانتره-نفلین-سینیت-در-پارتی-های-100-یا-500-یا-1000'>مزایده فروش کنسانتره نفلین سینیت در پارتی های 100 یا 500 یا 1000 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کنسانتره نفلین سینیت در پارتی های 100 یا 500 یا 1000</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874566/مناقصه-عمومی-حمل-و-نقل-گندم-تضمینی-درون-استانی'>مناقصه عمومی حمل و نقل گندم تضمینی درون استانی / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی حمل و نقل گندم تضمینی درون استانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874573/مناقصه-واگذاری-امورات-خدماتی-بخش-خدمات-شهری-به-بخش-خصوصی'>مناقصه واگذاری امورات خدماتی بخش خدمات شهری به بخش خصوصی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امورات خدماتی بخش خدمات شهری به بخش خصوصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874607/مزایده-تعداد-هشت-قطعه-زمین-مسکونی'>مزایده تعداد هشت قطعه زمین مسکونی  / مزایده,مزایده تعداد هشت قطعه زمین مسکونی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874776/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-314-متر'>مزایده ملک به مساحت عرصه 314 متر  / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 314 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874779/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-یکباب-خانه-816-87متر'>مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 816.87متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 816.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874709/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ساختمان-مسکونی-280-49متر'>مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی 280.49متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی 280.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874713/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-549-2مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 549.2مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 549.2مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874164/مزایده-فروش-250-هزار-تن-سنگ-آهن-کلوخه-مگنتیت'>مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 250 هزار تن سنگ آهن کلوخه مگنتیت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874718/مزایده-ملک-شماره-فرعی-2985-اصلی-دو-نوبت-اول'>مزایده ملک شماره فرعی 2985 اصلی دو نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک شماره فرعی 2985 اصلی دو نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874597/مزایده-فروش-یک-دستگاه-خودرو-پراید-جی-تی-ایکس'>مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس  / آگهی مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874783/مزایده-یکباب-منزل-مسکونی-عرصه-250-متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 250 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 250 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874790/مزایده-یک-قطعه-زمین-مسکونی-عرصه-222-5متر'>مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 222.5متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی عرصه 222.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874795/مزایده-ملک-به-مساحت-428-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به مساحت 428 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 428 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874798/مزایده-یکباب-اپارتمان-مساحت-82-58متر-نوبت-دوم'>مزایده یکباب اپارتمان مساحت 82.58متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب اپارتمان مساحت 82.58متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874655/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-432-21متر'>مزایده ملک مساحت عرصه 432.21متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 432.21متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874602/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-زمین-شماره-537-فرعی'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین شماره 537 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین شماره 537 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874604/مزایده-ملک-به-مساحت-عرصه-494-4متر-نوبت-اول'>مزایده ملک به  مساحت عرصه 494.4متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به  مساحت عرصه 494.4متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874397/اگهی-مزایده-وانت-کمپرسی-و-مزدا--مرحله-دوم'>اگهی مزایده وانت کمپرسی و مزدا - مرحله دوم / اگهی مزایده وانت کمپرسی و مزدا - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874184/مناقصه-پروژه-عملیات-سویل-قبل-از-استقرار-و-بعد-از-تخریص-دکل-تعمیراتی--'>مناقصه پروژه عملیات سویل قبل از استقرار و بعد از تخریص دکل تعمیراتی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات سویل قبل از استقرار و بعد از تخریص دکل تعمیراتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874609/مناقصه-اجرای-شبکه-توزیع-آب-به-موکب-ها'>مناقصه اجرای شبکه توزیع آب به موکب ها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای شبکه توزیع آب به موکب ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874582/مناقصه-چاپ-قبوض-گازبهاء-شهر-تهران-نوبت-دوم'>مناقصه چاپ قبوض گازبهاء شهر تهران نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه چاپ قبوض گازبهاء شهر تهران نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874601/مناقصه-اجاره-یک-دستگاه-لودر-با-ظرفیت-سه-متر-مکعب'>مناقصه اجاره یک دستگاه لودر با ظرفیت سه متر مکعب  / مناقصه, مناقصه اجاره یک دستگاه لودر با ظرفیت سه متر مکعب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874588/مناقصه-انجام-امور-خدماتی--نظافتی-و-پشتیبانی-و-نگهداری-کلیه-فضاها-و---تجدید'>مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی و نگهداری کلیه فضاها و ....تجدید  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی ، نظافتی و پشتیبانی و نگهداری کلیه فضاها و ....تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874596/مناقصه-اجرای-عملیات-ساخت-پروژه-تجاری-عرشیا--'>مناقصه  اجرای عملیات ساخت پروژه تجاری عرشیا.... / آگهی مناقصه عمومی  , مناقصه  اجرای عملیات ساخت پروژه تجاری عرشیا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874646/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شماره-سه-فرعی-از-2770-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره سه فرعی از 2770 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره سه فرعی از 2770 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874648/مزایده-ملک-مسکونی-مساحت-عرصه-339-متر'>مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 339 متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 339 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874616/مزایده-تانک-فلزی'>مزایده تانک فلزی / آگهی مزایده ,مزایده تانک فلزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874633/اصلاحیه-مناقصه-اجرای-کامل-عملیات-ساختمانی'>اصلاحیه مناقصه اجرای کامل عملیات ساختمانی / اصلاحیه ، مناقصه  اجرای کامل عملیات ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874148/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-32110-فرعی-ده-اصلی'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 32110 فرعی ده اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 32110 فرعی ده اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874629/مزایده-ششدانگ-عرصه-و-اعیان-ثبتی-بخش-یک-سمنان'>مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ثبتی بخش یک سمنان / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ثبتی بخش یک سمنان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874580/مزایده-واگذاری-اجاره-تابلوهای-سازمان-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری اجاره تابلوهای سازمان تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده واگذاری اجاره تابلوهای سازمان تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874611/فراخوان-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر-شاهرود-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874613/فراخوان-اجرای-بخشی-از-شبکه-فاضلاب-شهر-شاهرود-نوبت-دوم'>فراخوان اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود  نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر شاهرود  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874575/تجدید-مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-سطح-شهر-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  نوبت دوم  / تجدید مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874578/مزایده-تلویزیون---'>مزایده تلویزیون .... / مزایده, مزایده تلویزیون ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874150/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-هفتاد-و-پنج-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه هفتاد و پنج متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه هفتاد و پنج متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874643/مزایده-ملک-ششدانگ-زمین-مساحت-366-5متر'>مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 366.5متر / مزایده,مزایده ملک ششدانگ زمین مساحت 366.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874639/مزایده-فروش-هشت-واحد-تجاری'>مزایده فروش هشت واحد تجاری / مزایده,مزایده فروش هشت واحد تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874585/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سیتروئن-زانتیا-SX'>مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا SX   / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سیتروئن زانتیا SX </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874593/مزایده-واگذاری-به-اجاره-کافی-شاپ-مجتمع-سلامت-دانشگاه'>مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ مجتمع سلامت دانشگاه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره کافی شاپ مجتمع سلامت دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874770/مزایده-52-سهم-از-240-سهم-مشاع-ششدانگ-ملک-توقیفی'>مزایده 52 سهم از 240 سهم مشاع ششدانگ ملک توقیفی / مزایده,مزایده 52 سهم از 240 سهم مشاع ششدانگ ملک توقیفی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874765/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-واحد-اداری-78متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اداری 78متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان واحد اداری 78متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874719/مزایده-اپارتمان-مسکونی-مساحت-102-15متر'>مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 102.15متر  / مزایده,مزایده اپارتمان مسکونی مساحت 102.15متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874152/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-61-11مترمربع'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 61.11مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 61.11مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874590/مناقصه-عبور-و-مرور-و-اصلاح-معابر-شهری-بندرعباس--نوبت-دوم'>مناقصه عبور و مرور و اصلاح معابر شهری بندرعباس - نوبت دوم  / آگهی مناقصه ، مناقصه عبور و مرور و اصلاح معابر شهری بندرعباس - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874703/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-145-50متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 145.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 145.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874665/مزایده-ششدانگ-ساختمان-مسکونی-مساحت-203-66متر'>مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 203.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی مساحت 203.66متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874701/مزایده-زمینی-مساحت-8632مترمربع-نوبت-دوم'>مزایده زمینی مساحت 8632مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده زمینی مساحت 8632مترمربع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874759/مزایده-ششدانگ-زمین-به-مساحت-170-62متر'>مزایده ششدانگ زمین به مساحت 170.62متر  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 170.62متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874692/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-به-مساحت-59-39متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874615/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-سواری-تویوتا'>مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری تویوتا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874681/مزایده-اپارتمان-به-مساحت-27-45مترمربع'>مزایده اپارتمان به مساحت 27.45مترمربع  / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 27.45مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874683/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-264مترمربع'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 264مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 264مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874657/مزایده-خودروی-وانت-پیکان-تیپ-1600'>مزایده خودروی وانت پیکان تیپ 1600 / آگهی مزایده، مزایده خودروی وانت پیکان تیپ 1600</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874316/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-ده-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874606/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودروی-سواری-کامیونت-نیسان'>مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری کامیونت نیسان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری کامیونت نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874642/مزایده-حضوری-(حراج)-فروش-اتاق-عقب-کمپرسی-خاور'>مزایده حضوری (حراج) فروش اتاق عقب کمپرسی خاور  / آگهی مزایده حضوری (حراج)، مزایده حضوری (حراج) فروش اتاق عقب کمپرسی خاور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874687/مزایده-سه-دانگ-از-ششدانگ-منزل-مسکونی-یک-طبقه-عرصه-154-39متر'>مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 154.39متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ منزل مسکونی یک طبقه عرصه 154.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874317/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-بخش-نه-مشهد'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه مشهد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874628/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی--مرحله-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله دوم  / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874706/مناقصه-خرید-و-نصب-تجهیزات-هوشمندسازی-معابر-نوبت-دوم'>مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی معابر نوبت دوم  / دعوتنامه آگهی مناقصه ، مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی معابر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874641/مناقصه-برون-سپاری-نوار-قلب'>مناقصه برون سپاری نوار قلب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری نوار قلب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874670/مناقصه-لکه-گیری-و-روکش-آسفالت-معابر-شهری'>مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهری / مناقصه , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874653/مناقصه-تکمیل-آرامستان-جدید-و--'>مناقصه تکمیل آرامستان جدید و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل آرامستان جدید و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874147/مناقصه-احداث-پل-های-رودخانه-ای-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه احداث پل های رودخانه ای تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه احداث پل های رودخانه ای تجدید  نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874662/مزایده-جایگاه-CNG'>مزایده  جایگاه CNG  / مزایده , مزایده   جایگاه CNG </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874691/فراخوان-مناقصه-عمومی-انجام-عملیات-ساختمانی-و-تاسیساتی-فاز-اول-پست-132-کیلو-ولت'>فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی فاز اول پست 132 کیلو ولت / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان مناقصه عمومی انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی فاز اول پست 132 کیلو ولت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874680/فراخوان-مناقصه-انجام-خدمات-تنظیفات--امور-آبدارخانه-ها--تخلیه-و-بارگیری'> فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها ، تخلیه و بارگیری  / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات ، امور آبدارخانه ها ، تخلیه و بارگیری ... نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874645/مناقصه-واگذاری-حجمی-حراست-فیزیکی-بیمارستان'>مناقصه واگذاری حجمی حراست فیزیکی بیمارستان  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری حجمی حراست فیزیکی بیمارستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874626/مناقصه-ارائه-خدمات-حفظ-و-نگهداری-از-کشتارگاه-نوبت-دوم'>مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نوبت دوم  / مناقصه ارائه خدمات حفظ و نگهداری از کشتارگاه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874740/مزایده-ملک-کاربری-مسکونی-دو-خوابه-بخش-هشت-اهواز'>مزایده ملک کاربری مسکونی دو خوابه بخش هشت اهواز / مزایده,مزایده ملک کاربری مسکونی دو خوابه بخش هشت اهواز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874636/فراخوان-تامین-خدمات-حراست-و-نگهبانی-از-پستهای-اماکن-و-منازل'>فراخوان تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و منازل  / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان  تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و منازل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874154/فراخوان-خرید--تامین-و-نصب-و-خدمات-پشتیبانی-تجهیزات-آبیاری-بارانی'>فراخوان خرید ، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی / فراخوان ، فراخوان خرید ، تامین و نصب و خدمات پشتیبانی تجهیزات آبیاری بارانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874654/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعداد-محدودی-از-املاک-شهر-جدید-شیرین-شهر'>اصلاحیه مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر  / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد محدودی از املاک شهر جدید شیرین شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874755/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-240-متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 240 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874620/مناقصه-اجرای-عملیات-زیرسازی-و-قیرپاشی-و-آسفالت-و---نوبت-دوم'>مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت و ...  نوبت دوم  /  مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و قیرپاشی و آسفالت و ...  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874697/مناقصه-تامین-نیروی-خدمات-اداری-و-فنی'>مناقصه تامین نیروی خدمات اداری و فنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی خدمات اداری و فنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874684/مناقصه-انجام-کلیه-خدمات-حراست-و-مراقبت-از-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و مراقبت از اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام کلیه خدمات حراست و مراقبت از اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874678/مناقصه-انجام-خدمات-کلیه-امور-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه  انجام خدمات کلیه امور حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام خدمات کلیه امور حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874745/مزایده-قسمتی-از-املاک-مازاد-بر-مبنای-قیمت-پایه'>مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه  / مزایده,مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874661/مناقصه-انجام-خدمات-تعمیر-و-نگهداری-اماکن-و-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874663/مزایده-عملیات-بهره-برداری-از-مجتمع-خدمات-رفاهی'>مزایده عملیات بهره برداری از مجتمع خدمات رفاهی / آگهی مزایده عمومی , مزایده عملیات بهره برداری از مجتمع خدمات رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874649/مناقصه-عملیات-تنظیف-و-رفت-و-روب'>مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب  / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات تنظیف و رفت و روب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874265/اصلاحیه-مناقصه-عملیات-اجرایی-خط-انتقال-مخزن-ذخیره-500-مترمکعبی'>اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی / اصلاحیه , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال، مخزن ذخیره 500 مترمکعبی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874630/مزایده-واگذاری-تعداد-12-محل-پل-عابر-پیاده-بتنی-و-فلزی-جهت-انجام-امور-تبلیغاتی'>مزایده واگذاری  تعداد 12 محل پل عابر پیاده بتنی و فلزی جهت انجام امور تبلیغاتی / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری  تعداد 12 محل پل عابر پیاده بتنی و فلزی جهت انجام امور تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874664/مناقصه-واگذاری-امور-تبلیغاتی'>مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874671/مزایده-عرصه-و-اعیان-یک-باب-سوله-صنعتی-و-مستحدثات-جنبی'>مزایده عرصه و اعیان یک باب سوله صنعتی و مستحدثات جنبی / مزایده, مزایده عرصه و اعیان یک باب سوله صنعتی و مستحدثات جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874689/مناقصه-مطالعات-ارزیابی-اثرات-زیست-محیطی-ایجاد-منطقه-ویژه-اقتصادی--نوبت-دوم'>مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی - نوبت دوم  / مناقصه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874753/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-82-24مترمربع'>مزایده ملک مساحت عرصه 82.24مترمربع  / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 82.24مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874699/مزایده-ملک-مسکونی-142-فرعی-از-53-اصلی'>مزایده ملک مسکونی 142 فرعی از 53 اصلی / مزایده,مزایده ملک مسکونی 142 فرعی از 53 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874178/مزایده-بهره-برداری-از-فضاهای-تبلیغاتی'>مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی  / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874696/مزایده-778-هزارم-دانگ-از-ششدانگ-پلاک-ثبتی-نوبت-اول'>مزایده 778 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 778 هزارم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874690/مناقصه-خرید-انواع-کلید-مینیاتوری--اتوماتیک--کلید-فیوز-و-کنتاکتور'>مناقصه خرید انواع کلید مینیاتوری ، اتوماتیک ، کلید فیوز و کنتاکتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کلید مینیاتوری ، اتوماتیک ، کلید فیوز و کنتاکتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874634/مزایده-واگذاری-غرفه-مواد-غذایی-مرکز-الزهرا-96-3-30'>مزایده واگذاری غرفه مواد غذایی مرکز الزهرا 96.3.30 / آگهی مزایده عمومی,مزایده واگذاری غرفه مواد غذایی مرکز الزهرا 96.3.30</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874638/مناقصه-پروژه-های-مرمتی-شهرستان-های-استان-اصفهان-نوبت-دوم'>مناقصه پروژه های مرمتی شهرستان های استان اصفهان  نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه های مرمتی شهرستان های استان اصفهان  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874651/مزایده-واگذاری-داروخانه-بیمارستان-گلدیس'>مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان گلدیس  / مزایده , مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان گلدیس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874656/مزایده-واگذاری-داروخانه-بیمارستان-امام-حسین-(ع)'>مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسین (ع)  / مزایده , مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان امام حسین (ع) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874743/مزایده-تمامی-ده-حبه-مشاع-از-72-حبه-ششدانگ-پلاک-شماره-7260اصلی'>مزایده تمامی ده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک شماره 7260اصلی / مزایده,مزایده تمامی ده حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک شماره 7260اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874125/تجدید-مناقصه-پروژه-بهسازی-و-روکش-آسفالت-محورهای-سنندج--'>تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سنندج... / تجدید مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت محورهای سنندج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874145/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-pe80--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله پلی اتیلن pe80  - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن pe80 -نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874704/مناقصه-خرید-سکسیونر-هوایی-گازی-KV33'>مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی KV33 / مناقصه , مناقصه خرید سکسیونر هوایی گازی KV33</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874160/مناقصه-خرید-و-حمل-لوله-فولادی---'>مناقصه خرید و حمل لوله فولادی ..... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و حمل لوله فولادی .....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874733/مناقصه-نصب-کنتور-فیدر-روشنایی-معابر-امور-یک-برق-یزد-به-روش-خط-گرم'>مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق یزد به روش خط گرم  / مناقصه عمومی, مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق یزد به روش خط گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874744/مناقصه-تعویض-سیم-با-کابل-خودنگهدار-به-روش-خط-گرم-در-حوزه-مدیریت-برق-شهرستان-اردکان'>مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار به روش خط گرم در حوزه مدیریت برق شهرستان اردکان / مناقصه عمومی, مناقصه نصب کنتور فیدر روشنایی معابر امور یک برق یزد به روش خط گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874163/مناقصه-لوله-دوجداره-فاضلابی-و--'>مناقصه لوله دوجداره فاضلابی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله دوجداره فاضلابی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874708/مناقصه-تهیه-و-تعویض-خط-آب-صنعتی'>مناقصه تهیه و تعویض خط آب صنعتی / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تهیه و تعویض خط آب صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874658/فراخوان-انجام-عملیات-پرتونگاری-صنعتی-و-تست-های-غیرمخرب'>فراخوان انجام عملیات پرتونگاری صنعتی و تست های غیرمخرب  / فراخوان انجام عملیات پرتونگاری صنعتی و تست های غیرمخرب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874725/فراخوان-طرح-جامع-شبکه-رادیویی'>فراخوان طرح جامع شبکه رادیویی   / فراخوان طرح جامع شبکه رادیویی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874141/مناقصه-تهیه-مصالح-و-حفاری-چاه-روتاری-و---نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری و ... نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح و حفاری چاه روتاری و ... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874715/استعلام-مشاور-جهت-انجام-مطالعات-ارزیابی-کیفی-و-کمی-و-ارایه-طرح-بهسازی-لرزه-ای-فیدرهای-مورد-مطالعه-شبکه-های-توزیع-برق'>استعلام مشاور جهت انجام مطالعات ارزیابی کیفی و کمی و ارایه طرح بهسازی لرزه ای فیدرهای مورد مطالعه شبکه های توزیع برق / استعلام  , استعلام مشاور جهت انجام مطالعات ارزیابی کیفی و کمی و ارایه طرح بهسازی لرزه ای فیدرهای مورد مطالعه شبکه های توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874644/استعلام-تعمیر-34-دستگاه-ترانس-سوخته'>استعلام تعمیر 34 دستگاه ترانس سوخته  / استعلام تعمیر 34 دستگاه ترانس سوخته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874647/استعلام-خرید-دوربین-ترازیاب-لیزری-اتوماتیک-اپتیکال-و---'>استعلام خرید دوربین ترازیاب لیزری اتوماتیک اپتیکال و  ....  / استعلام خرید دوربین ترازیاب لیزری اتوماتیک اپتیکال و  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874650/استعلام-خرید-14000-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتال'>استعلام خرید 14000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال / استعلام خرید 14000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874723/مناقصه-انجام-عملیات-معدنی'>مناقصه انجام عملیات معدنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات معدنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874146/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-طبقه-چهارم-116-57متر'>مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 116.57متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه چهارم 116.57متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874716/مزایده-اقلام-و-ماشین-آلات-ضایعاتی'>مزایده اقلام و ماشین آلات ضایعاتی / آگهی مزایده ,مزایده اقلام و ماشین آلات ضایعاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874140/مزایده-مدیریت-و-بهره-برداری-از-مجموعه-آرامستان--نوبت-دوم'>مزایده مدیریت و بهره برداری از مجموعه آرامستان  -نوبت دوم / مزایده ,مزایده مدیریت و بهره برداری از مجموعه آرامستان نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874471/اصلاحیه-تمدید-مناقصه-واگذاری-حفاظت-فیزیکی'>اصلاحیه تمدید مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی  / اصلاحیه , اصلاحیه تمدید مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/874437/مزایده-حدود-35-تن-ضایعات-پلیمری-و-20-تن-ضایعات-فلزی'>مزایده حدود 35 تن ضایعات پلیمری و 20 تن ضایعات فلزی / آگهی مزایده, مزایده حدود 35 تن ضایعات پلیمری و 20 تن ضایعات فلزی</a></li></ol>

مناقصات و مزایدات ...
ما را در سایت مناقصات و مزایدات دنبال می کنید

نویسنده : نوری بازدید : 43 تاريخ : پنجشنبه 26 مرداد 1396 ساعت: 11:49