اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.18 در سایت

ساخت وبلاگ
چکیده : <ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091761/تجدید-مناقصه-تامین-ن... با عنوان : اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 97.1.18 در سایت بخوانید :

<ol><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091761/تجدید-مناقصه-تامین-نیروی-انسانی---نوبت-دوم'>تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی... - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تامین نیروی انسانی... نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091762/مناقصه-تعمیر-اساسی-اتاق-های-کمپ-مسکونی-شیرینو--نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر اساسی اتاق های کمپ مسکونی شیرینو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر اساسی اتاق های کمپ مسکونی شیرینو- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091763/تجدید-مناقصه-عمومی-کاروان-سیار-نوبت-دوم'>تجدید مناقصه عمومی کاروان سیار- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی کاروان سیار  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091765/مناقصه-خرید-تجهیزات-فعال-مرکز-داده'>مناقصه خرید تجهیزات فعال مرکز داده / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه، مناقصه خرید تجهیزات فعال مرکز داده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091769/تجدید-مناقصه-مقاطعه-کاری-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه مقاطعه کاری مربوط به نگهداری فضای سبز  / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه مقاطعه کاری مربوط به نگهداری فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091772/مناقصه-ساخت-قبور-و-حفر-و-دفن-در-گلزار-شهدای-بهشت'>مناقصه ساخت قبور و حفر و دفن در گلزار شهدای بهشت / مناقصه عمومی، مناقصه ساخت قبور و حفر و دفن در گلزار شهدای بهشت سکینه (س)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091776/مناقصه-آسفالت-و-جدولگذاری-ایوان--'>مناقصه آسفالت و جدولگذاری ایوان... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه آسفالت و جدولگذاری ایوان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091779/مناقصه-خرید-یک-دستگاه-سوزوکی-گراند-ویتارا'>مناقصه خرید یک دستگاه سوزوکی گراند ویتارا / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه سوزوکی گراند ویتارا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091780/مناقصه-پروژه-تکمیل-سایت-اداری-موتوری'>مناقصه پروژه تکمیل سایت اداری موتوری / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تکمیل سایت اداری موتوری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091781/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-سردخانه--نوبت-دوم'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سردخانه - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سردخانه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091783/مناقصه-دو-دستگاه-پمپ-اسید-و-سیمان'>مناقصه دو دستگاه پمپ اسید و سیمان / مناقصه, مناقصه دو دستگاه پمپ اسید و سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091786/مناقصه-ساخت-و-مشارکت-در-سرمایه-گذاری-برج-مسکونی'>مناقصه ساخت و مشارکت در سرمایه گذاری برج مسکونی / آگهی مناقصه، مناقصه ساخت و مشارکت در سرمایه گذاری برج مسکونی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091791/مناقصه-قرارداد-مدیریت-و-اداره-امور-انبار----نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار ... - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار ... - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091792/مناقصه-خرید-تعداد-40-دستگاه-کولر-و-کلیه-متعلقات-مربوطه-نوبت-دوم'>مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه کولر و کلیه متعلقات مربوطه نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تعداد 40 دستگاه کولر و کلیه متعلقات مربوطه نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091793/مناقصه-اجرای-بتن-ریزی-در-کف-گلخانه-و--'>مناقصه اجرای بتن ریزی در کف گلخانه و ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای بتن ریزی در کف گلخانه و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091795/مناقصه-قرارداد-مدیریت-و-اداره-امور-انبار--نوبت-دوم'>مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار  - نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار  - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091796/مناقصه-تهیه-مثلثی-احتیاط-راننده-جدید'>مناقصه تهیه مثلثی احتیاط راننده جدید / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه مثلثی احتیاط راننده جدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091797/استعلام-فنس--'>استعلام فنس ... / استعلام, استعلام فنس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091798/استعلام-واگذاری-پایگاه-سلامت-اجتماعی--'>استعلام واگذاری پایگاه سلامت اجتماعی ... / استعلام , استعلام واگذاری پایگاه سلامت اجتماعی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091800/مناقصه-توسعه-و-احداث--اصلاح-و-بهینه-سازی-(نوبت-دوم)'>مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091801/مناقصه-تهیه-اجرا-و-نصب-تابلو-برق'>مناقصه تهیه، اجرا و نصب تابلو برق  / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، اجرا و نصب تابلو برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091803/مناقصه-تعمیر-و-نگهداری-و-بهسازی-معابر---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ...- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091807/مناقصه-حراست-و-حفاظت-فیزیکی'>مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه حراست و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091808/مناقصه-خرید-6-500-000-عدد-انواع-کارت-خام-مغناطیسی'>مناقصه خرید 6.500.000  عدد انواع کارت خام مغناطیسی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید 6.500.000  عدد انواع کارت خام مغناطیسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091812/مناقصه-واگذاری-خدمات-تعمیر-سرویس-و-نگهداری'>مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091814/مناقصه-خدمات-و-پشتیبانی-اعم-از-انجام-امور-زراعی--'>مناقصه خدمات و پشتیبانی اعم از انجام امور زراعی... / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات و پشتیبانی اعم از انجام امور زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091816/استعلام-آماده-سازی-کاشت-نگهداری-و-مرمت-فضای-سبز--'>استعلام آماده سازی، کاشت، نگهداری و مرمت فضای سبز ... / استعلام , استعلام آماده سازی، کاشت، نگهداری و مرمت فضای سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091817/مناقصه-خرید-حمل-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>مناقصه خرید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091818/استعلام-دوربین-مدار-بسته---'>استعلام دوربین مدار بسته .... / استعلام, استعلام دوربین مدار بسته ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091820/مناقصه-تامین-نیروی-خدماتی'>مناقصه تامین نیروی خدماتی / مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091823/مناقصه-پروژه-پیاده-راه-سازی--'>مناقصه پروژه پیاده راه سازی... / آگهی مناقصه، مناقصه پروژه پیاده راه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091825/مناقصه-تامین-منبع-انرژی-(دستگاه-لرزه-ساز)'>مناقصه تامین منبع انرژی (دستگاه لرزه ساز)  / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تامین منبع انرژی (دستگاه لرزه ساز) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091826/استعلام-ظروف-اوپال--'>استعلام ظروف اوپال ... / استعلام , استعلام ظروف اوپال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091828/مناقصه-خرید-RADIAL-BALL-BEARINGS'>مناقصه خرید RADIAL  BALL BEARINGS / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خرید RADIAL  BALL BEARINGS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091829/اطلاعیه-ساخت-بیش-از-چهل-هزار-واحد-مسکونی--'>اطلاعیه ساخت بیش از چهل هزار واحد مسکونی... / اطلاعیه، اطلاعیه ساخت بیش از چهل هزار واحد مسکونی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091830/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--ابنیه-و-تاسیسات--'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ، ابنیه و تاسیسات ...  / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ، ابنیه و تاسیسات ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091833/انتخاب-پیمانکار-عملیات-برداشت-کلزا'>انتخاب پیمانکار عملیات برداشت کلزا / انتخاب پیمانکار عملیات برداشت کلزا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091835/مناقصه-خرید-تجهیزات-مبلمان-اداری'>مناقصه خرید تجهیزات- مبلمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات- مبلمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091836/استعلام-قطعات-کامپیوتر--'>استعلام قطعات کامپیوتر ... / استعلام , استعلام قطعات کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091837/مناقصه-عملیات-پیاده-سازی-و-اجرای-سیستم-مدیریت-HSE-MS-HSE'>مناقصه عملیات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت HSE-MS HSE  / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت HSE-MS HSE  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091838/مناقصه-تعمیرات-اساسی-اسکله-های---نوبت-دوم'>مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های ... نوبت دوم  / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی اسکله های ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091840/مناقصه-خدمات-اسکان--تغذیه-و-حمل-ونقل'>مناقصه خدمات اسکان - تغذیه و حمل ونقل / مناقصه ، مناقصه خدمات اسکان - تغذیه و حمل ونقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091843/استعلام-اجرای-سقف--'>استعلام اجرای سقف ... / استعلام , استعلام اجرای سقف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091844/مناقصه-انجام-امور-خدماتی-و-پشتیبانی'>مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی  / آگهی مناقصه، مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091847/مناقصه-خرید-لباس-کار-سفید-نخ-پنبه'>مناقصه خرید لباس کار سفید نخ پنبه / مناقصه, مناقصه خرید لباس کار سفید نخ پنبه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091848/فراخوان-خرید-لایه-میانی'>فراخوان خرید لایه میانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی,فراخوان خرید لایه میانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091851/اطلاعیه-زدودن-کهنگی-از-چهره-اماکن-و-تاسیسات'>اطلاعیه زدودن کهنگی از چهره اماکن و تاسیسات / اطلاعیه، اطلاعیه زدودن کهنگی از چهره اماکن و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091852/مناقصه-عملیات-امداد-رسانی--تعمیرات-و-نگهداری-تاسیسات-گازرسانی-و---(نوبت-دوم)'>مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات امداد رسانی ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و ... (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091854/استعلام-تکمیل-و-تجهیز-سیستم-پرورش-ماهیان'>استعلام تکمیل و تجهیز سیستم پرورش ماهیان  / استعلام, استعلام تکمیل و تجهیز سیستم پرورش ماهیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091855/مناقصه-تهیه-نصب-و-راه-اندازی-دو-واحد-سردخانه'>مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی دو واحد سردخانه / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، نصب و راه اندازی دو واحد سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091857/مناقصه-خرید-اتصالات-تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه خرید اتصالات تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید اتصالات تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091858/مناقصه-طراحی-اولیه-محوطه-ساختمان---'>مناقصه طراحی اولیه محوطه ساختمان .... / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی اولیه محوطه ساختمان ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091859/استعلام-فلومتر--'>استعلام فلومتر ... / استعلام , استعلام فلومتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091861/استعلام-الکترود-شنوایی--'>استعلام الکترود شنوایی... / استعلام,استعلام الکترود شنوایی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091862/تجدید-مناقصه-خرید-1-دستگاه-غلتک--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خرید 1 دستگاه غلتک   نوبت دوم  / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 1 دستگاه غلتک   نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091866/تجدید-مناقصه-خدمات-کالیبراسیون-تجهیزات-آزمایشگاه-مواد'> تجدید مناقصه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه مواد  / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خدمات کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه مواد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091868/استعلام-سیستم-ثبت-نام-سیار--'>استعلام سیستم ثبت نام سیار ... / استعلام , استعلام سیستم ثبت نام سیار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091870/استعلام-احداث-خط-انتقال-سامانه-ستاد'>استعلام احداث خط انتقال, سامانه ستاد / استعلام,استعلام احداث خط انتقال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091872/مناقصه-واگذاری-حجمی-زمانی-بهره-برداری-از-جایگاه--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه... تجدید نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091873/مناقصه-تنظیف-و-فضای-سبز'>مناقصه تنظیف و فضای سبز  / مناقصه, مناقصه تنظیف و فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091874/مناقصه-خریداری-مقدار-15-400-کیلوگرم-پارچه-تنظیف'>مناقصه خریداری  مقدار 15.400 کیلوگرم پارچه تنظیف / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری  مقدار 15.400 کیلوگرم پارچه تنظیف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091876/استعلام-خرد-کن-کاغذ-و-سی-دی--'>استعلام خرد کن کاغذ و سی دی... / استعلام, استعلام خرد کن کاغذ و سی دی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091878/مناقصه-انجام-امور-خدمات-خودرویی'>مناقصه انجام امور خدمات خودرویی  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور خدمات خودرویی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091879/مناقصه-خریداری-تعداد-20-160-عدد-ماژیک-علامت-گذار-نسوز'>مناقصه خریداری تعداد 20.160 عدد ماژیک علامت گذار نسوز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تعداد 20.160 عدد ماژیک علامت گذار نسوز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091880/مناقصه-خرید-قطعات-تلمبه-بایرون-جکسون--'>مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون...  / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات تلمبه بایرون جکسون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091881/استعلام-دیگ---سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>استعلام دیگ ...,سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / استعلام , استعلام دیگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091882/مناقصه-نظارت-عالیه-و-کارگاهی-پروژه-احداث-پست-های-63-کیلو-ولت--نوبت-دوم'>مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه  احداث پست های 63 کیلو ولت - نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه  نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث پست های 63 کیلو ولت - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091885/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-خودروی-سواری'>مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری / آگهی مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار تامین خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091886/مناقصه-36-سیلندر-کپسول-گاز-اکسیژن'> مناقصه 36 سیلندر کپسول گاز اکسیژن / مناقصه عمومی ,  مناقصه 36 سیلندر کپسول گاز اکسیژن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091888/مناقصه-خرید-P-F-VITAS-BUTTERFLY-VALVES'>مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید P/F VITAS BUTTERFLY VALVES</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091889/ارزیابی-کیفی-خرید-سیم-هادی-اسکواب--سیم-محافظ-مغزی-کرلو--نوبت-دوم'> ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو - نوبت دوم  / ارزیابی کیفی ,ارزیابی کیفی خرید سیم هادی اسکواب ، سیم محافظ مغزی کرلو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091890/مناقصه-خریداری-تعداد-16-دستگاه-جرثقیل-زنجیری-برقی'>مناقصه خریداری تعداد 16 دستگاه جرثقیل زنجیری برقی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری تعداد 16 دستگاه جرثقیل زنجیری برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091891/استعلام-ساخت-اسکلت-سازه-و-تکمیل-بنا--'>استعلام ساخت اسکلت سازه و تکمیل بنا ... / استعلام , استعلام ساخت اسکلت سازه و تکمیل بنا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091892/ارزیابی-کیفی-اجرای-کلیه-عملیات-ساختمانی-و-محوطه-سازی--'>ارزیابی کیفی اجرای کلیه عملیات ساختمانی و محوطه سازی... / مناقصه, ارزیابی کیفی اجرای کلیه عملیات ساختمانی و محوطه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091894/مناقصه-مقاطعه-کاری-مربوط-به-نگهداری-فضای-سبز--تجدید'>مناقصه مقاطعه کاری مربوط به نگهداری فضای سبز - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه مقاطعه کاری مربوط به نگهداری فضای سبز - تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091895/استعلام-فکس--'>استعلام فکس.... / استعلام, استعلام فکس....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091897/مناقصه-خرید-نیاز-یک-ساله-محافظ-پیچ-تابلو-آرم-کارخانه'> مناقصه  خرید نیاز یک ساله محافظ پیچ- تابلو آرم کارخانه / مناقصه عمومی ,   مناقصه  خرید نیاز یک ساله محافظ پیچ- تابلو آرم کارخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091899/استعلام-لوازم-آزمایشگاهی--'>استعلام لوازم آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091901/استعلام-پرینتر--'>استعلام پرینتر... / استعلام,استعلام پرینتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091903/مناقصه-حسابرسی-و-کنترل-های-داخلی'>مناقصه حسابرسی و کنترل های داخلی / مناقصه ، مناقصه حسابرسی و کنترل های داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091905/مناقصه-خرید-مقره-کفشک-مقره-و-صفحه-بالای-مقره'> مناقصه  خرید مقره، کفشک مقره و صفحه بالای مقره / مناقصه عمومی ,    مناقصه  خرید مقره، کفشک مقره و صفحه بالای مقره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091906/استعلام-دیگ---'>استعلام دیگ .... / استعلام, استعلام دیگ ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091908/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091911/استعلام-ترانسفورماتور---سایت-ستاد'>استعلام ترانسفورماتور ...,سایت ستاد / استعلام , استعلام ترانسفورماتور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091912/مناقصه-انجام-کلیه-امور-تخلیه-و-بارگیری-محصولات--تجدید-نوبت-دوم'>مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات... تجدید نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کلیه امور تخلیه و بارگیری محصولات... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091913/مناقصه-انجام-خدمات-داربست-بندی'>مناقصه انجام خدمات داربست بندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات داربست بند ی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091915/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091916/فراخوان-شناسایی-و-ارزیابی-جذب-سرمایه-گذار-به-منظور-مشارکت-در-ساخت-نوبت-دوم'>فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در ساخت نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091917/مناقصه-ترمیم-و-بهسازی-بلوک-۷-اقامتگاه--نوبت-دوم'>مناقصه ترمیم و بهسازی بلوک ۷ اقامتگاه - نوبت دوم  / مناقصه ،مناقصه ترمیم و بهسازی بلوک ۷ اقامتگاه - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091918/مناقصه-دیسک-آفست-سنگین'>مناقصه دیسک آفست سنگین / مناقصه عمومی, مناقصه دیسک آفست سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091919/استعلام-اسکن-اسناد-پرونده-های-پرسنلی--'>استعلام اسکن اسناد پرونده های پرسنلی ... / استعلام , استعلام اسکن اسناد پرونده های پرسنلی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091920/استعلام-واگذاری-امور-نقلیه---'>استعلام واگذاری امور نقلیه .... / استعلام, استعلام واگذاری امور نقلیه ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091921/فراخوان-بهره-برداری-تعمیرات-فنی-و-مهندسی-و-خدمات-پشتیبانی'>فراخوان بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی / فراخوان شناسایی پیمانکار ارزیابی کیفی,فراخوان بهره برداری، تعمیرات، فنی و مهندسی و خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091922/فراخوان-انجام-عملیات-بهره-برداری-و-راهبری-منابع-و-تاسیسات-آب--تجدید-نوبت-دوم'>فراخوان انجام عملیات بهره برداری و راهبری منابع و تاسیسات آب... تجدید نوبت دوم  / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و راهبری منابع و تاسیسات آب... تجدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091925/مناقصه-مقاطع-فولادی-از-قبیل-حدود-23-تن-میلگرد-آهنی--'>مناقصه مقاطع فولادی از قبیل حدود 23 تن میلگرد آهنی ... / مناقصه عمومی,مناقصه مقاطع فولادی از قبیل حدود 23 تن میلگرد آهنی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091928/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091929/استعلام-ارسال-مرسولات-پستی--'>استعلام ارسال مرسولات پستی... / استعلام, استعلام ارسال مرسولات پستی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091930/فراخوان-تامین-منابع-مالی-احداث-بهره-برداری-و-انتقال--'>فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال... / آگهی فراخوان جهت پیش ارزیابی، فراخوان تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091933/استعلام-سرخ-کن-دوجداره--'>استعلام سرخ کن دوجداره... / استعلام,استعلام سرخ کن دوجداره...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091935/استعلام-کیت-آزمایشگاهی--'>استعلام کیت آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام کیت آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091936/تجدید-مناقصه-اجرای-پروژه-جدول-گذاری'>تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری /  مناقصه ، تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091938/مناقصه-برش-کویل-به-کویل-2500-تن-رول-های-آهنی--'> مناقصه  برش کویل به کویل 2500 تن رول های آهنی... / مناقصه عمومی ,   مناقصه  برش کویل به کویل 2500 تن رول های آهنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091940/مناقصه-خرید-یکدستگاه-مخزن-فلزی-هوایی'>مناقصه خرید یکدستگاه مخزن فلزی هوایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یکدستگاه مخزن فلزی هوایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091942/تجدید-مناقصه-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر---'>تجدید مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر  ....  / مناقصه  ، تجدید مناقصه تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091943/مناقصه-بهره-برداری--راهبری--تعمیر--نگهداری-تصفیه-خانه'>مناقصه بهره برداری ، راهبری ، تعمیر ، نگهداری تصفیه خانه / مناقصه عمومی, مناقصه بهره برداری ، راهبری ، تعمیر ، نگهداری تصفیه خانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091944/استعلام-توزیع-اوراق-مالیاتی--'>استعلام  توزیع اوراق مالیاتی ... / استعلام , استعلام  توزیع اوراق مالیاتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091945/مناقصه-خرید-لوله-چدن-تایتون-سایز-800-به-مقدار-2500-متر--'>مناقصه خرید لوله چدن تایتون سایز 800 به مقدار 2500 متر... / آگهی مناقصات عمومی، مناقصه خرید لوله چدن تایتون سایز 800 به مقدار 2500 متر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091950/مناقصه-خرید-پلاستیک-و--'>مناقصه خرید پلاستیک و ... / مناقصه , مناقصه خرید پلاستیک و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091951/مناقصه-جدولگذاری-و-زیرسازی'>مناقصه جدولگذاری و زیرسازی / آگهی مناقصه , مناقصه جدولگذاری و زیرسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091952/مناقصه-البسه-و-تجهیزات-ورزشی'>مناقصه  البسه و تجهیزات ورزشی  / مناقصه , مناقصه  البسه و تجهیزات ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091954/استعلام-نظارت-و-تایید-کلیه-امور-مرتبط-با-ساختمان-و-تاسیسات--'>استعلام نظارت و تایید کلیه امور مرتبط با ساختمان و تاسیسات ... / استعلام , استعلام نظارت و تایید کلیه امور مرتبط با ساختمان و تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091955/استعلام-خرید-کارتریج--'>استعلام خرید کارتریج ... / استعلام, استعلام خرید کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091958/مناقصه-پهن-نمودن-شلنگ-های-سیستم-آبیاری'>مناقصه پهن نمودن شلنگ های سیستم آبیاری  / آگهی مناقصه، مناقصه پهن نمودن شلنگ های سیستم آبیاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091960/استعلام-عملیات-اجرای-لوله-گذاری--'>استعلام عملیات اجرای لوله گذاری... / استعلام,استعلام عملیات اجرای لوله گذاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091962/فراخوان-مناقصه-امور-خدماتی-و-پشتیبانی--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091963/استعلام-استفاده-از-یک-سانس-استخر-ورزشی-در-هفته--'>استعلام استفاده از یک سانس استخر ورزشی در هفته ... / استعلام , استعلام استفاده از یک سانس استخر ورزشی در هفته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091967/مناقصه-اجرای-عملیات-انتقال-نیرو-و-برقرسانی'>مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091971/استعلام-شیشه-آلات-آزمایشگاهی--'>استعلام شیشه آلات آزمایشگاهی ... / استعلام , استعلام شیشه آلات آزمایشگاهی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091972/مناقصه-امور-خدماتی-نظافتی-تاسیسات-و-نگهداری-فضای-سبز--'>مناقصه امور خدماتی، نظافتی، تاسیسات و نگهداری فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور خدماتی، نظافتی، تاسیسات و نگهداری فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091973/مناقصه-خرید-پولک-نگهدارنده'>مناقصه خرید پولک نگهدارنده / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید پولک نگهدارنده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091974/مناقصه-لوله-پلی-اتیلن'>مناقصه لوله پلی اتیلن / مناقصه, مناقصه لوله پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091975/مناقصه-اجرای-عملیات-طراحی--تهیه-مصالح--استانداردسازی-روشنایی'>مناقصه اجرای عملیات طراحی ، تهیه مصالح ، استانداردسازی روشنایی / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات طراحی ، تهیه مصالح ، استانداردسازی روشنایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091976/استعلام-سبزی-خرد-کن--'>استعلام سبزی خرد کن.... / استعلام, استعلام  سبزی خرد کن....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091977/مناقصه-تهیه-مواد--ساخت--رنگ-آمیزی--بارگیری--حمل--باراندازی-نصب-سازه-فلزی-نوبت-دوم'>مناقصه تهیه مواد ، ساخت ، رنگ آمیزی ، بارگیری ، حمل ، باراندازی نصب سازه فلزی- نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه مواد ، ساخت ، رنگ آمیزی ، بارگیری ، حمل ، باراندازی نصب سازه فلزی- نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091978/فراخوان-ایجاد-و-توسعه-دفاتر-خدمات-الکترونیک'>فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک / فراخوان ایجاد و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091980/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091981/مناقصه-عملیات-تهیه-و-اجرای-پوشش-ضد-حریق'>مناقصه عملیات تهیه و اجرای پوشش ضد حریق / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات تهیه و اجرای پوشش ضد حریق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091982/مناقصه-انجام-خدمات-مدیریت-بهره-برداری-(نوبت-دوم)'>مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مدیریت بهره برداری (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091984/مناقصه-انواع-فویل-و-رول-فویل--'>مناقصه انواع فویل و رول فویل... / مناقصه , مناقصه انواع فویل و رول فویل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091985/استعلام-لوازم-مصرفی-دستگاه--'>استعلام لوازم مصرفی دستگاه ... / استعلام, استعلام لوازم مصرفی دستگاه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091986/استعلام-خرید-لوله-فولادی-درزدار'>استعلام خرید لوله فولادی درزدار / استعلام, خرید لوله فولادی درزدار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091988/مناقصه-خرید-3-کیلومتر-لوله-فولادی--'>مناقصه خرید  3 کیلومتر لوله فولادی ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید  3 کیلومتر لوله فولادی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091989/مناقصه-انجام-وظایف-مربوط-به-خدمات-شهری-(تنظیف-شهری)'>مناقصه انجام وظایف مربوط به خدمات شهری (تنظیف شهری) / آگهی مناقصه، مناقصه انجام وظایف مربوط به خدمات شهری (تنظیف شهری)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091990/استعلام-سیم-برق--'>استعلام سیم برق ... / استعلام , استعلام سیم برق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091992/استعلام-چرخ-گوشت-صنعتی-گیربکسی-42-مبله'>استعلام  چرخ گوشت صنعتی گیربکسی 42 مبله  / استعلام,  چرخ گوشت صنعتی گیربکسی 42 مبله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091993/مناقصه-گازرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه گازرسانی نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091994/مناقصه-نمونه-برداری-از-اسباب-بازیهای-وارداتی'>مناقصه نمونه برداری از اسباب بازیهای وارداتی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه نمونه برداری از اسباب بازیهای وارداتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091996/مناقصه-خرید-نصب-راه-اندازی-نگهداری-و-پشتیبانی-سامانه'>مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه  / مناقصه ,مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091997/مناقصه-امور-ترخیص-محصولات-صادراتی'>مناقصه  امور ترخیص  محصولات صادراتی  / مناقصه مناقصه  امور ترخیص  محصولات صادراتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091998/استعلام-پلاستیک-زباله--'>استعلام پلاستیک زباله... / استعلام, استعلام پلاستیک زباله...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091999/استعلام-محلول-ضدعفونی-سطوح-آزمایشگاهی-ترالین-پروتکت-2-لیتری'>استعلام محلول ضدعفونی سطوح آزمایشگاهی ترالین پروتکت 2 لیتری  / استعلام, محلول ضدعفونی سطوح آزمایشگاهی ترالین پروتکت 2 لیتری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092000/مناقصه-تهیه-حمل-نصب-راه-اندازی-تجهیزات-الکترونیکی-اتاق-استدیو-و-مانیتورینگ'>مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اتاق استدیو و مانیتورینگ / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اتاق استدیو و مانیتورینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092002/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092003/مناقصه-خرید-لوله-پلی-اتیلن-آبرسانی-نوبت-دوم'>مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم  / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه  خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092005/استعلام-پلاستیک-زباله-زرد'>استعلام  پلاستیک زباله زرد  / استعلام, پلاستیک زباله زرد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092008/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا  / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092009/مناقصه-تکمیل-مدرسه-شرف----نوبت-دوم'>مناقصه تکمیل مدرسه شرف ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل مدرسه شرف ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092010/مناقصه-احداث-و-تکمیل-راههای-دسترسی-مجتمع-خدماتی-رفاهی'>مناقصه احداث و تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی / اگهی مناقصه , مناقصه احداث و تکمیل راههای دسترسی مجتمع خدماتی رفاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092013/فراخوان-casing-pipes-7-نوبت-دوم'>فراخوان  casing pipes 7  نوبت دوم  / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران ,فراخوان  casing pipes 7  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092014/مناقصه-عملیات-پیاده-سازی-و-اجرای-سیستم-مدیریت'>مناقصه عملیات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت / آگهی مناقصه ، مناقصه عملیات پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092015/استعلام-ویلچر-بزرگسال-(سایز-40-45)'>استعلام  ویلچر بزرگسال (سایز 40-45) / استعلام,  ویلچر بزرگسال (سایز 40-45)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092017/مناقصه-عملیات-حمل-تخلیه-و-تسطیح-(در-محل-دپو)-مصالح'>مناقصه عملیات حمل، تخلیه و تسطیح (در محل دپو) مصالح   / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حمل، تخلیه و تسطیح (در محل دپو) مصالح  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092018/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092021/استعلام-قطعات-سخت-افزاری--'>استعلام قطعات سخت افزاری ... / استعلام , استعلام قطعات سخت افزاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092022/استعلام-موکت-پالاز-طرح-یاسمین'>استعلام موکت پالاز طرح یاسمین  / استعلام, موکت پالاز طرح یاسمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092024/مناقصه-کلیه-عملیات-اجرایی-مربوط-به-پل-کیلومتر-300--67--'>مناقصه کلیه عملیات اجرایی مربوط به پل کیلومتر 300 + 67... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه کلیه عملیات اجرایی مربوط به پل کیلومتر 300 + 67...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092025/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-سیستم-سرمایشی--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی ... / استعلام, استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم سرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092026/استعلام-خرید-لوازم-و-تجهیزات-شبکه-ارتباطات--'>استعلام خرید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات... / استعلام,استعلام خرید لوازم و تجهیزات شبکه ارتباطات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092031/استعلام-ست-TKA--'>استعلام ست TKA ... / استعلام , استعلام ست TKA ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092032/استعلام-لوله-فولادی-400-فشار-10'>استعلام لوله فولادی 400 فشار 10 / استعلام, لوله فولادی 400 فشار 10</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092034/مناقصه-نگهبانی-اکیپ-و-کارگر-راهدار---(نوبت-دوم)'>مناقصه نگهبانی اکیپ و کارگر راهدار ... (نوبت دوم) / مناقصه عمومی, مناقصه نگهبانی اکیپ و کارگر راهدار ...(نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092036/مناقصه-انجام-خدمات-حمل-و-نقل-و-جا-به-جایی-زندانیان'>مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و جا به جایی زندانیان  / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و جا به جایی زندانیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092040/مناقصه-انجام-عملیات-احداث-مخزن-پنجاه-مترمکعبی--نوبت-دوم'>مناقصه انجام عملیات احداث مخزن پنجاه مترمکعبی ...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات احداث مخزن پنجاه مترمکعبی ...نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092041/استعلام-کانکس-موتورخانه-ضد-سرقت'>استعلام کانکس موتورخانه ضد سرقت / استعلام, کانکس موتورخانه ضد سرقت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092042/استعلام-آزمون--'>استعلام آزمون ... / استعلام , استعلام آزمون ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092043/مناقصه-جمع-آوری-زباله-های-خانگی-تجاری-اداری-و-لایروبی-کانال-ها---'>مناقصه جمع آوری زباله های خانگی، تجاری، اداری و لایروبی کانال ها .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جمع آوری زباله های خانگی، تجاری، اداری و لایروبی کانال ها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092045/مناقصه--مغناطیس-سنجی-هوابرد-جنوب-شرق-زاگرس-نوبت-سوم'>مناقصه   مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس نوبت سوم  / آگهی ارزیابی کیفی ،مناقصه مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس نوبت سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092047/فراخوان-اجرای-عملیات-احداث-فونداسیون-و-سازه--'>فراخوان اجرای عملیات احداث فونداسیون و سازه... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان اجرای عملیات احداث فونداسیون و سازه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092048/مناقصه-تامین-نیروهای-امداد-و-تعمیرات--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروهای امداد و تعمیرات - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه تامین نیروهای امداد و تعمیرات - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092049/مناقصه-خرید-انواع-کلید-اتوماتیک'>مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک / مناقصه, مناقصه خرید انواع کلید اتوماتیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092050/استعلام-آزمون-نمونه'>استعلام آزمون نمونه  / استعلام ,آزمون نمونه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092051/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام, استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092053/فراخوان-انجام-کلیه-امور-مربوط-به-عملیات-سوخت-رسانی--نوبت-دوم'>فراخوان انجام کلیه امور مربوط به عملیات، سوخت رسانی - نوبت دوم  / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ,فراخوان  انجام کلیه امور مربوط به عملیات، سوخت رسانی- نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092054/مناقصه-انجام-خدمات-درآمدی-و-فروش-(آب-و-فاضلاب)--'>مناقصه انجام خدمات درآمدی و فروش (آب و فاضلاب) ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات درآمدی و فروش (آب و فاضلاب) ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092055/استعلام-پشتیبانی-از-دو-دستگاه-فایروال--'>استعلام پشتیبانی از دو دستگاه فایروال ... / استعلام , استعلام پشتیبانی از دو دستگاه فایروال ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092056/مناقصه-امور-خدماتی-ساختمان-های-اداری--نوبت-دوم'>مناقصه امور خدماتی ساختمان های اداری - نوبت دوم / مناقصه ,  مناقصه امور خدماتی ساختمان های اداری - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092058/استعلام-خرید-پوشه-پلی-پروپیلنی-اختصاصی'>استعلام خرید پوشه پلی پروپیلنی اختصاصی / استعلام , خرید پوشه پلی پروپیلنی اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092063/مناقصه-واگذاری-امورات-فضای-سبز-و--'>مناقصه واگذاری امورات فضای سبز و ... / مناقصه , مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری  ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092064/استعلام-اقلام-درخواستی-پزشکی-و-بهداشتی-(به-پیوست)'>استعلام اقلام درخواستی پزشکی و بهداشتی (به پیوست) / استعلام,استعلام اقلام درخواستی پزشکی و بهداشتی (به پیوست)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092066/استعلام-فعالیت-های-خدمات-پشتیبانی-کسب-و-کار--'>استعلام  فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار .. / استعلام, فعالیت های خدمات پشتیبانی کسب و کار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092067/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092068/مناقصه-خدمات-بارگیرخانه-پاکتی'>مناقصه خدمات بارگیرخانه پاکتی  / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات بارگیرخانه پاکتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092070/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092071/مناقصه-خرید-انواع-کنتور-هوشمند-AMI'>مناقصه خرید انواع کنتور هوشمند AMI / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور هوشمند AMI</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092073/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-کوچه-ها-و-معابر-و--'>مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092074/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092077/استعلام-تابلو-برق-37-کیلووات-ستاره-مثلث-یک-خط'>استعلام تابلو برق 37 کیلووات ستاره مثلث یک خط / استعلام, تابلو برق 37 کیلووات ستاره مثلث یک خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092078/فراخوان-مناقصه-تامین--نصب-و-بهره-برداری-تجهیزات-خردایش'>فراخوان مناقصه تامین ، نصب و بهره برداری تجهیزات خردایش / فراخوان عمومی , فراخوان مناقصه تامین ، نصب و بهره برداری تجهیزات خردایش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092081/شناسایی-پیمانکار-توسعه-مهمانسرای'>شناسایی پیمانکار توسعه مهمانسرای  / آگهی شناسایی پیمانکار, شناسایی پیمانکار توسعه مهمانسرای </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092082/استعلام-ضبط-و-پخش-و-برد-قطعه-دوربین-مدار-بسته---'>استعلام ضبط و پخش و برد قطعه دوربین مدار بسته .... / استعلام, استعلام ضبط و پخش و برد قطعه دوربین مدار بسته ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092084/استعلام-سیستم-کامل-کامپیوتر--'>استعلام سیستم کامل کامپیوتر ... / استعلام , استعلام سیستم کامل کامپیوتر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092085/فراخوان-واگذاری-سرویس-ایاب-و-ذهاب-اداری'>فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان واگذاری سرویس ایاب و ذهاب اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092086/استعلام-واگذاری-خدمات-به-صورت-حجمی--'>استعلام  واگذاری خدمات به صورت حجمی... / استعلام , واگذاری خدمات به صورت حجمی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092087/مناقصه-اجرای-عملیات-نگهداری-و-بازسازی-شبکه-های-کابل--تجدید'>مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل.. تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل.. تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092088/مناقصه-خدمات-نظافت-خطوط-تولید--ساختمان-های-اداری-و-جنبی'>مناقصه خدمات نظافت خطوط تولید ، ساختمان های اداری و جنبی / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات نظافت خطوط تولید ، ساختمان های اداری و جنبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092091/استعلام-سرویس-و-نگهداری-5-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری 5 دستگاه آسانسور / استعلام, سرویس و نگهداری 5 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092092/فراخوان-انجام-طراحی-و-مهندسی-تهیه-و-تامین--'>فراخوان انجام طراحی و مهندسی، تهیه و تامین... / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان انجام طراحی و مهندسی، تهیه و تامین...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092093/مناقصه-خدمات-انتظامات-کارخانه-سیمان'>مناقصه خدمات انتظامات کارخانه سیمان / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات انتظامات کارخانه سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092094/استعلام-آزمون-نمونه'>استعلام آزمون نمونه / استعلام ,آزمون نمونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092095/مناقصه-خرید-70-000-کیلوگرم-قطعات-ریخته-گری'>مناقصه خرید 70.000 کیلوگرم قطعات ریخته گری / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 70.000 کیلوگرم قطعات ریخته گری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092096/استعلام-پمپ--'>استعلام پمپ ... / استعلام , استعلام پمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092098/مناقصه-پروژه-ساخت-قبور-دو-طبقه'>مناقصه پروژه ساخت قبور دو طبقه / مناقصه, مناقصه پروژه ساخت قبور دو طبقه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092100/استعلام-عملیات-مبارزه-با-ملخ--'>استعلام عملیات مبارزه با ملخ ... / استعلام, عملیات مبارزه با ملخ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092102/مناقصه-خرید-نصب-و-راه-اندازی-یک-دستگاه-سیلومتر-به-همراه-متعلقات'>مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیلومتر به همراه متعلقات / آگهی مناقصه، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه سیلومتر به همراه متعلقات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092103/تجدید-فراخوان-تجهیز-سیستم-حمل-و-نقل-عمومی-به-تجهیزات-پرداخت-غیرنقدی'>تجدید فراخوان تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به تجهیزات پرداخت غیرنقدی / آگهی فراخوان, تجدید فراخوان تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به تجهیزات پرداخت غیرنقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092104/مناقصه-خدمات-سرویس-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-11-دستگاه-خودروی-دولتی'> مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 11 دستگاه خودروی دولتی / آگهی مناقصه عمومی,  مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 11 دستگاه خودروی دولتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092105/استعلام-رنگ-کاری--'>استعلام رنگ کاری ... / استعلام , استعلام رنگ کاری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092106/استعلام-فرم-خرید-کالا--'>استعلام فرم خرید کالا... / استعلام, استعلام فرم خرید کالا...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092107/مناقصه-احداث-پروژه-مجتمع-فرهنگی-و-هنری'>مناقصه احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری / آگهی جذب سرمایه گذار ,مناقصه احداث پروژه مجتمع فرهنگی و هنری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092110/استعلام-کالیبراسیون-تجهیزات-پزشکی-و-آزمایشگاهی'>استعلام کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  / استعلام , کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092113/مناقصه-اجرای-جدولگذاری-سطح-شهر'>مناقصه اجرای جدولگذاری سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه  اجرای جدولگذاری سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092115/تجدید-مناقصه-آسفالت-خیابان-و----نوبت-دوم'>تجدید مناقصه آسفالت خیابان و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه آسفالت خیابان و ... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092116/استعلام-خرید-کالا'>استعلام  خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092118/آگهی-مناقصه-پروژه-احداث-كانال-هدایت-آبهای-سطحی'>آگهی مناقصه  پروژه احداث كانال هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه  پروژه احداث كانال هدایت آبهای سطحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092120/استعلام-تجهیز-سالن--'>استعلام تجهیز سالن ... / استعلام , استعلام تجهیز سالن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092121/مناقصه-احداث-سوله-سالن-ورزشی'>مناقصه احداث سوله سالن ورزشی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سوله سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092123/استعلام-تامین-خودروی-استیجاری'>استعلام تامین خودروی استیجاری / استعلام, تامین خودروی استیجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092125/مناقصه-امور-تاکسیرانی-نوبت-دوم'>مناقصه امور تاکسیرانی نوبت دوم  / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه امور تاکسیرانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092127/مناقصه-اصلاح-خطوط-اصلی-توزیع-آب-شهر--نوبت-دوم'>مناقصه اصلاح خطوط اصلی توزیع آب شهر ...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح خطوط اصلی توزیع آب شهر ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092128/مناقصه-خدمات-تهیه-مواد-غذایی-خام'>مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی خام / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات تهیه مواد غذایی خام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092130/مناقصه-خرید-ایستگاه-CGS100000-نوبت-دوم'>مناقصه خرید ایستگاه CGS100000 نوبت دوم  / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ایستگاه CGS100000  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092131/استعلام-اقلام-درخواستی-پزشکی-و-بهداشتی--'>استعلام اقلام درخواستی پزشکی و بهداشتی ... / استعلام , استعلام اقلام درخواستی پزشکی و بهداشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092132/استعلام-لوله-فولادی--اتصالات-و-شیرآلات--'>استعلام لوله فولادی - اتصالات و شیرآلات... / استعلام, استعلام لوله فولادی - اتصالات و شیرآلات...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092133/استعلام-خرید-پلیت-الایزای-Biomat-(HB)'>استعلام  خرید پلیت الایزای Biomat (HB) / استعلام, خرید پلیت الایزای Biomat (HB)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092139/مناقصه-خدمات-حفاظت--نگهداری-و-توسعه-فضای-سبز-کارخانه-سیمان'>مناقصه خدمات حفاظت ، نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه سیمان  / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات حفاظت ، نگهداری و توسعه فضای سبز کارخانه سیمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092140/استعلام-شیر-یک-طرفه-سوپاپی-اتصالات-صنعتی-آبرسانی---'>استعلام شیر یک طرفه سوپاپی اتصالات صنعتی آبرسانی .... / استعلام, شیر یک طرفه سوپاپی اتصالات صنعتی آبرسانی ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092141/مناقصه-خرید-تجهیزات-مورد-نیاز-مدارس'>مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس / مناقصه دو مرحله ای عمومی,مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092143/مناقصه-پروژه-احداث-سالن-ورزشی'>مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی / مناقصه , مناقصه پروژه احداث سالن ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092144/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092146/مناقصه-خرید--اجرا-و-تجهیز-سالن-اجتماعات'>مناقصه خرید ، اجرا و تجهیز سالن اجتماعات  / مناقصه, مناقصه خرید ، اجرا و تجهیز سالن اجتماعات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092147/مناقصه-واگذاری-انجام-امور-بیمه--'>مناقصه واگذاری انجام امور بیمه ... / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092148/استعلام-کابل-و-کابلشو'>استعلام  کابل و کابلشو / استعلام, کابل  و کابلشو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092153/مناقصه-انجام-راهبری-فرآیندهای-تصفیه-آب'>مناقصه  انجام راهبری فرآیندهای تصفیه آب  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام راهبری فرآیندهای تصفیه آب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092154/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092155/استعلام-سیم-آلومینیوم-فولاد--'>استعلام سیم آلومینیوم فولاد... / استعلام, استعلام سیم آلومینیوم فولاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092157/مناقصه-بازسازی-کامل-12-دستگاه-اتوبوس--'>مناقصه بازسازی کامل 12 دستگاه اتوبوس ... / مناقصه , مناقصه بازسازی کامل 12 دستگاه اتوبوس ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092160/استعلام-آسانسور--'>استعلام آسانسور .. / استعلام, آسانسور ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092161/مناقصه-تامین-ملزومات-و-اجرای-عملیات-توسعه-خیابان-تجدید'>مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه خیابان تجدید  / مناقصه , مناقصه تامین ملزومات و اجرای عملیات توسعه خیابان تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092162/مناقصه-عملیات-جمع-آوری-و-حمل-زباله-سطح-شهر-لایروبی-جداول-و---نوبت-دوم'>مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر، لایروبی جداول و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری و حمل زباله سطح شهر، لایروبی جداول و... - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092163/استعلام-بیمه--'>استعلام بیمه ... / استعلام  , استعلام بیمه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092164/استعلام-خرید-و-استقرار-نرم-افزار-سامانه-1522-و-122-به-صورت-یکپارچه'>استعلام خرید و استقرار نرم افزار سامانه 1522 و 122 به صورت یکپارچه / استعلام, خرید و استقرار نرم افزار سامانه 1522 و 122 به صورت یکپارچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092165/مناقصه-انجام-امور-نظافت-ساختمان-ها-امور-آبدارخانه-ها-و-امور-فنی-و-اداری-تاسیسات--'>مناقصه  انجام امور نظافت ساختمان ها، امور آبدارخانه ها و امور فنی و اداری تاسیسات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  انجام امور نظافت ساختمان ها، امور آبدارخانه ها و امور فنی و اداری تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092168/استعلام-اقلام-درخواستی-پزشکی-و-بهداشتی--'>استعلام اقلام درخواستی پزشکی و بهداشتی... / استعلام, استعلام اقلام درخواستی پزشکی و بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092169/استعلام-موکت-ساده'>استعلام موکت ساده  / استعلام, موکت ساده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092170/مناقصه-​بهسازی-و-آسفالت-معابر'>مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه, مناقصه ​بهسازی و آسفالت معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092172/مناقصه-انتخاب-پیمانکار-تامین-نیرو--'>مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیرو ... / مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیرو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092174/مناقصه-دستگاه-کنتور-تکفاز-دیجیتالی--'>مناقصه دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی ...  / مناقصه ، مناقصه دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092175/استعلام-برگزاری-مراسم-بزرگداشت-روز-مددکار-اجتماعی'>استعلام  برگزاری مراسم بزرگداشت روز مددکار اجتماعی  / استعلام , برگزاری مراسم بزرگداشت روز مددکار اجتماعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092177/استعلام-دستگاه-ویلچر--'>استعلام دستگاه ویلچر ... / استعلام , استعلام دستگاه ویلچر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092178/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله-رفت-و-روب-معابر'>مناقصه  واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر / مناقصه,مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله، رفت و روب معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092182/مناقصه-عملیات-اجرای-ساماندهی-رودخانه-های---'>مناقصه  عملیات اجرای ساماندهی رودخانه های .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات اجرای ساماندهی رودخانه های ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092183/استعلام-لوازم-کامپیوتری'>استعلام  لوازم کامپیوتری / استعلام,  لوازم کامپیوتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092184/فراخوان-مشارکت-آماده-سازی-زمین'>فراخوان مشارکت آماده سازی زمین  / مناقصه, فراخوان مشارکت آماده سازی زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092186/استعلام-تجهیزات-اداری--'>استعلام تجهیزات اداری ... / استعلام, استعلام تجهیزات اداری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092187/مناقصه-خرید-حمل-نصب-و-راه-اندازی-سه-دستگاه-آسانسور-بار-دوم'>مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور  بار دوم  / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی سه دستگاه آسانسور بار دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092189/مناقصه-تامین-ایستگاه-اندازه-گیری'>مناقصه تامین ایستگاه اندازه گیری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین ایستگاه اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092190/مناقصه-بهسازی-و-بازسازی-اورهال'>مناقصه بهسازی و بازسازی اورهال  / مناقصه ، مناقصه بهسازی و بازسازی اورهال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092192/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092193/استعلام-سایر-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام , استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092195/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-عملیات-حفظ-و-نگهداری-فضای-سبز--نوبت-دوم'>مناقصه تامین نیروی انسانی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز...نوبت دوم  / مناقصه  عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092197/مناقصه-خرید-مخازن-زباله-از-جنس-گالوانیزه-تجدید'>مناقصه خرید مخازن زباله از جنس گالوانیزه تجدید  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید مخازن زباله از جنس گالوانیزه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092199/استعلام-صندلی-مدیریت-و--'>استعلام صندلی مدیریت و... / استعلام,استعلام صندلی مدیریت و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092200/استعلام-تابلو-برق-7-5-کیلووات-ستاره-مثلث-یک-خط'>استعلام تابلو برق 7/5 کیلووات ستاره مثلث یک خط / استعلام, تابلو برق 7/5 کیلووات ستاره مثلث یک خط</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092201/مناقصه-تامین-تعداد-28-نفر-نیروی-انسانی--نوبت-دوم'>مناقصه تامین تعداد 28 نفر نیروی انسانی ...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین تعداد 28 نفر نیروی انسانی ...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092202/استعلام-شارژ-اعتبار-پیامک--'>استعلام شارژ اعتبار پیامک... / استعلام, استعلام شارژ اعتبار پیامک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092205/فراخوان-تکمیل-استخر-و--'>فراخوان تکمیل استخر و...  / آگهی فراخوان ، فراخوان تکمیل استخر و... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092206/فراخوان-ارزیابی-کیفی-خرید-رایزر-جوشی-پلی-اتیلن--'>فراخوان ارزیابی کیفی خرید رایزر جوشی پلی اتیلن ... / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید رایزر جوشی پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092207/مناقصه-خدمات-پشتیبانی'>مناقصه خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092209/تجدید-مناقصه-پروژه-آژانس-خدمات-مشترکین-امور-برق'>تجدید مناقصه پروژه آژانس خدمات مشترکین امور برق / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه آژانس خدمات مشترکین امور برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092210/مناقصه-عمومی-اجرای-آبیاری-تحت-فشار'>مناقصه عمومی اجرای آبیاری تحت فشار / مناقصه ،مناقصه عمومی اجرای آبیاری تحت فشار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092211/استعلام-خرید-تعداد-150-عدد-تشکچه-روی-ویلچر'>استعلام خرید تعداد 150 عدد تشکچه روی ویلچر  / استعلام, خرید تعداد 150 عدد تشکچه روی ویلچر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092212/استعلام-فعالیت-تاسیسات'>استعلام فعالیت تاسیسات / استعلام,استعلام فعالیت تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092215/مناقصه-تهیه-و-طبخ-غذا'>مناقصه تهیه و طبخ غذا / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ غذا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092217/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092218/استعلام-خرید-وسایل-کمک-حرکتی-در-فضاهای-بهداشتی-جهت-منازل-توانخواهان'>استعلام خرید وسایل کمک حرکتی در فضاهای بهداشتی جهت منازل توانخواهان  / استعلام , خرید وسایل کمک حرکتی در فضاهای بهداشتی جهت منازل توانخواهان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092219/تجدید-مناقصه-خدمات-شهری-شامل-رفت-و-روب-کلیه--نوبت-دوم'>تجدید مناقصه خدمات شهری شامل رفت و روب کلیه... نوبت دوم  / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات شهری شامل رفت و روب کلیه... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092224/استعلام-بیمه-آتش-سوزی--'>استعلام بیمه آتش سوزی ... / استعلام,استعلام بیمه آتش سوزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092225/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092226/مناقصه-واگذاری-فعالیتهای-رفت-و-روب--جمع-آوری-و-حمل-زباله-و--نوبت-دوم'>مناقصه واگذاری فعالیتهای رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله  و... نوبت دوم  / آگهی مزایده , مناقصه واگذاری فعالیتهای رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله  و... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092227/استعلام-باتری--'>استعلام باتری ... / استعلام, استعلام باتری ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092231/استعلام-فعالیت-نظافت--'>استعلام فعالیت نظافت ... / استعلام , استعلام فعالیت نظافت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092232/استعلام-روغن-مایع-خوراکی-810-گرمی-ایرانی'>استعلام  روغن مایع خوراکی 810 گرمی ایرانی  / استعلام, روغن مایع خوراکی 810 گرمی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092234/تجدید-مناقصه-انجام-خدمات-طراحی-تامین-نصب-وراه-اندازی-ایستگاه-پایش-آنلاین'>تجدید مناقصه انجام خدمات طراحی، تامین، نصب  وراه اندازی ایستگاه پایش آنلاین / تجدید مناقصه , مناقصه انجام خدمات طراحی، تامین، نصب  وراه اندازی ایستگاه پایش آنلاین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092235/مناقصه-انجام-خدمات-نگهبانی-از-اموال-و-تاسیسات'>مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات نگهبانی از اموال و تاسیسات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092236/مناقصه-جمع-آوری-و-حمل-زباله'>مناقصه جمع آوری و حمل زباله  / آگهی مناقصه,مناقصه جمع آوری و حمل زباله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092237/استعلام-انجام-امور-حمل-و-نقل-درون-و-برون-شهری---'>استعلام  انجام امور حمل و نقل درون و برون شهری .... / استعلام,  انجام امور حمل و نقل درون و برون شهری ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092238/استعلام-روغن--'>استعلام روغن ... / استعلام , استعلام روغن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092240/استعلام-کابل-برق--'>استعلام کابل برق... / استعلام,استعلام کابل برق...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092243/مناقصه-اجاره-کارگاه-تولید-بلوک-فرش--'>مناقصه اجاره کارگاه تولید بلوک فرش... / آگهی مناقصه, مناقصه اجاره کارگاه تولید بلوک فرش...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092244/اصلاحیه-مناقصه-پروژه-تهیه-تدوین-و-تصویب-برنامه-راهبری--عملیاتی-شهر'>اصلاحیه مناقصه پروژه تهیه، تدوین و تصویب برنامه راهبری - عملیاتی شهر / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه، تدوین و تصویب برنامه راهبری - عملیاتی شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092245/استعلام-خرما'>استعلام خرما / استعلام, خرما</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092246/مناقصه-خرید-مقدار-31740-متر-لوله-پلی-اتیلن-فاضلابی-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید مقدار 31740 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی (نوبت دوم) / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید مقدار 31740 متر لوله پلی اتیلن فاضلابی (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092247/استعلام-تجهیزات-شیمیایی--'>استعلام تجهیزات شیمیایی ... / استعلام , استعلام تجهیزات شیمیایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092248/استعلام-خرید-لوبیا-چیتی-در-بسته-های-900-گرمی'>استعلام خرید لوبیا چیتی در بسته های 900 گرمی  / استعلام, خرید لوبیا چیتی در بسته های 900 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092250/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-بهسازی-راه-روستایی--'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات بهسازی راه روستایی ...  / فراخوان ، فراخوان مناقصه اجرای عملیات بهسازی راه روستایی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092251/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام,استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092252/فراخوان-خدمات-ترابری--نوبت-دوم'>فراخوان خدمات ترابری  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخون خدمات ترابری  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092253/مناقصه-طراحی-و-نصب-یخچال-های-شناور'>مناقصه طراحی و نصب یخچال های شناور / مزایده , مناقصه طراحی و نصب یخچال های شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092254/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092255/استعلام-بالابر-نفر-بر-متحرک-جهت-کار-در-سالن'>استعلام بالابر نفر بر متحرک جهت کار در سالن / استعلام,  بالابر نفربر متحرک جهت کار در سالن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092256/استعلام-ساخت-و-احداث-پمپاژ--'>استعلام ساخت و احداث پمپاژ ... / استعلام, استعلام ساخت و احداث پمپاژ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092257/استعلام-کیت-two-step-RT-PCR'>استعلام  کیت two step RT PCR / استعلام, کیت two step RT PCR</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092259/مناقصه-عملیات-واگذاری-فضای-سبز-و-خدمات-شهری-مرحله-دوم--نوبت-دوم'>مناقصه عملیات واگذاری فضای سبز و خدمات شهری مرحله دوم  - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات واگذاری فضای سبز و خدمات شهری مرحله دوم  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092260/استعلام-قند--'>استعلام قند ... / استعلام , استعلام قند ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092261/استعلام-جدول-گذاری-نهری--دیوارکشی-سنگی--'>استعلام جدول گذاری نهری ، دیوارکشی سنگی ... / استعلام, جدول گذاری نهری ، دیوارکشی سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092263/استعلام-تهیه-و-نصب-تابلوهای-راهنمایی--'>استعلام تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی ... / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092264/استعلام-خرید-عدس-سبز-در-بسته-های-900-گرمی-ایرانی'>استعلام خرید عدس سبز در بسته های 900 گرمی ایرانی  / استعلام, خرید عدس سبز در بسته های 900 گرمی ایرانی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092265/مناقصه-جمع-آوری-زباله-های-خانگی--تجاری--'>مناقصه جمع آوری زباله های خانگی ، تجاری... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری زباله های خانگی ، تجاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092267/آگهی-مزایده-واگذاری-جمع-آوری-زباله-شهری'>آگهی مزایده واگذاری جمع آوری زباله شهری / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری جمع آوری زباله شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092269/استعلام-دلتامترین--'>استعلام دلتامترین ... / استعلام , استعلام دلتامترین ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092273/استعلام-میکروسکوپ--'>استعلام میکروسکوپ ... / استعلام,استعلام میکروسکوپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092275/استعلام-ذخیره-ساز-رایانه-و-سرور--'>استعلام ذخیره ساز رایانه و سرور... / استعلام, استعلام ذخیره ساز رایانه و سرور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092276/مناقصه-خرید-انواع-پمپ--شیرآلات-(تجدید)'>مناقصه خرید انواع پمپ ، شیرآلات (تجدید)  / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع پمپ ، شیرآلات (تجدید) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092277/مناقصه-امورات-خدماتی-و-نظافتی-سطح-شهر'>مناقصه امورات خدماتی و نظافتی سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه امورات خدماتی و نظافتی سطح شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092279/مناقصه-خرید-خدمات-امور-آبدارخانه-پذیرایی-نظافت-باغبانی-و-خودرو-(نوبت-دوم)'>مناقصه خرید خدمات امور آبدارخانه، پذیرایی، نظافت، باغبانی  و خودرو (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات امور آبدارخانه، پذیرایی، نظافت، باغبانی  و خودرو (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092281/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092282/استعلام-اسکنر'>استعلام  اسکنر  / استعلام, اسکنر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092284/استعلام-آزمون-نمونه--'>استعلام آزمون نمونه... / استعلام, استعلام آزمون نمونه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092286/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی... / استعلام,استعلام جدول و پیاده رو سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092288/مناقصه-چمن-مصنوعی-تجدید'>مناقصه چمن مصنوعی تجدید  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه چمن مصنوعی تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092290/استعلام-قند-شکسته'>استعلام قند شکسته  / استعلام, قند شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092293/استعلام-کولر-گازی-19000-اینورتردار'>استعلام کولر گازی 19000 اینورتردار  / استعلام, کولر گازی 19000 اینورتردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092294/استعلام-کولر--'>استعلام کولر ... / استعلام , استعلام کولر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092296/مناقصه-خدمات-نظارت-بر-پروژه-های-شهرستان--'>مناقصه خدمات نظارت بر پروژه های شهرستان... / مناقصه عمومی, مناقصه خدمات نظارت بر پروژه های شهرستان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092297/مناقصه-تامین-خودروهای'>مناقصه تامین خودروهای  / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین خودروهای ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092299/استعلام-پنیر---'>استعلام پنیر .... / استعلام, استعلام پنیر ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092300/استعلام-گوشت-قرمز-مورد-نیاز--'>استعلام گوشت قرمز مورد نیاز... / استعلام,استعلام گوشت قرمز مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092301/مناقصه-تکمیل-استخر-سرپوشیده'>مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده  / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092303/استعلام-مخزن-پلی-اتیلن-سه-لایه-به-همراه-اتصالات-مربوطه'>استعلام مخزن پلی اتیلن سه لایه به همراه اتصالات مربوطه  / استعلام, مخزن پلی اتیلن سه لایه به همراه اتصالات مربوطه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092305/استعلام-ماشین-لباسشویی--'>استعلام ماشین لباسشویی ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092306/استعلام-کولر-ایستاده-مدل-SNOWA-SF-48ZCH-TS'>استعلام کولر ایستاده مدل SNOWA SF- 48ZCH-TS / استعلام, کولر ایستاده مدل SNOWA SF- 48ZCH-TS</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092308/مناقصه-خرید-لوله-UPVC--نوبت-دوم'>مناقصه خرید لوله UPVC - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید لوله UPVC - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092310/مناقصه-واگذاری-امور-خدمات-شهری'>مناقصه واگذاری امور خدمات شهری / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدمات شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092311/استعلام-شوینده--'>استعلام شوینده... / استعلام, استعلام شوینده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092312/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام , استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092313/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام, سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092314/مناقصه-انجام-امور-خدمات-عمومی'>مناقصه انجام امور خدمات عمومی / مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور خدمات عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092316/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کارکنان'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان  / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092321/استعلام-باطری-سمعک'>استعلام باطری سمعک  / استعلام, باطری سمعک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092322/استعلام-ساکشن-دو-شیشه-چرخدار--'>استعلام ساکشن دو شیشه چرخدار... / استعلام,استعلام ساکشن دو شیشه چرخدار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092323/مناقصه-​انجام-خدمات-ماشین-نویسی-و-فضای-سبز-(نوبت-دوم)'>مناقصه ​انجام خدمات ماشین نویسی و فضای سبز (نوبت دوم) / فراخوان مناقصات عمومی , مناقصه ​انجام خدمات ماشین نویسی و فضای سبز (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092325/مناقصه-حفاظت-و-حراست-از-اماکن-و-تاسیسات--نوبت-دوم'>مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات...نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092326/استعلام-بیسکویت--'>استعلام بیسکویت ... / استعلام , استعلام بیسکویت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092329/استعلام-لاستیک-خودرو--'>استعلام لاستیک خودرو... / استعلام, استعلام لاستیک خودرو...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092331/استعلام-استاکر-تمام-دستی--'>استعلام استاکر تمام دستی ... / استعلام, استاکر تمام دستی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092337/استعلام-کیت-سه-تستی-اعتیاد--'>استعلام کیت سه تستی اعتیاد ... / استعلام , استعلام کیت سه تستی اعتیاد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092338/استعلام-حلو-شکری-و-مربا--'>استعلام حلو شکری و مربا .. / استعلام , حلو شکری و مربا ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092339/مناقصه-حفاظت-و-نگهداری-اراضی'>مناقصه حفاظت و نگهداری اراضی / آگهی فراخوان مناقصه ، حفاظت و نگهداری اراضی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092340/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام  تاسیسات و مصالح ساختمانی... / استعلام, استعلام  تاسیسات و مصالح ساختمانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092341/مناقصه-نگهداری-و-راهبری-تعداد-12-دستگاه-آسانسور'>مناقصه نگهداری و راهبری تعداد 12 دستگاه آسانسور / مناقصه، مناقصه نگهداری و راهبری تعداد 12 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092343/فراخوان-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری-به-متراژ-14471--'>فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 14471... / مناقصه، فراخوان عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 14471...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092345/استعلام-خرید-کالا'>استعلام خرید کالا / استعلام, خرید کالا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092346/استعلام-انجام-امور-تاسیسات--'>استعلام انجام امور تاسیسات ... / استعلام , استعلام انجام امور تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092347/اصلاحیه-فراخوان-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن'>اصلاحیه فراخوان عمومی خرید لوله های پلی اتیلن / اصلاحیه فراخوان , ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092349/استعلام-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی'>استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی / استعلام, استعلام اصلاح و بهینه سازی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092350/استعلام-بهاء-اصلاح-و-بهینه-سازی-روستایی'> استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی / مناقصه عمومی, استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092351/مناقصه-احداث-مجتمع-حمایتی'>مناقصه احداث مجتمع حمایتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مجتمع حمایتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092353/استعلام-عسل'>استعلام عسل  / استعلام, عسل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092354/استعلام-لاستیک--'>استعلام لاستیک ... / استعلام, استعلام لاستیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092356/استعلام-مشارکت-در-تولید-غذای-زنده-آبزیان-بیومس-آرتمیا'>استعلام  مشارکت در تولید غذای زنده آبزیان بیومس آرتمیا  / استعلام, مشارکت در تولید غذای زنده آبزیان بیومس آرتمیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092357/استعلام-تجهیز-سالن-جلسات--'>استعلام تجهیز سالن جلسات ... / استعلام , استعلام تجهیز سالن جلسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092358/اصلاحیه-مناقصه-نگهداری-سایت'>اصلاحیه مناقصه نگهداری سایت / اصلاحیه مناقصه نگهداری سایت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092360/استعلام-خرید-6-عدد-لودسل-30-یا-35-تنی--'>استعلام خرید 6 عدد لودسل 30 یا 35 تنی... / استعلام,استعلام خرید 6 عدد لودسل 30 یا 35 تنی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092362/مناقصه-خدمات-مراقب-دستگاه-های-پالایش-و-تنظیفات-و-آبدارخانه-ها-در-کارخانه-های-گاز-و-گاز-مایع'>مناقصه خدمات مراقب دستگاه های پالایش و تنظیفات و آبدارخانه ها در کارخانه های گاز و گاز مایع  / مناقصه, مناقصه خدمات مراقب دستگاه های پالایش و تنظیفات و آبدارخانه ها در کارخانه های گاز و گاز مایع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092363/استعلام-تعمیر-و-سرویس-سردخانه--'>استعلام تعمیر و سرویس سردخانه... / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس سردخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092364/استعلام-سه-ردیف-گریتینگ'>استعلام سه ردیف گریتینگ   / استعلام , استعلام سه ردیف گریتینگ  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092365/فراخوان-تهیه-مصالح-حمل-و-اجرای-ساختمان-ایستگاه-تی-بی-اس'>فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان تهیه مصالح، حمل و اجرای ساختمان ایستگاه تی بی اس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092368/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092369/مناقصه-خرید-کابل'>مناقصه خرید کابل  / مناقصه عمومی,مناقصه خرید کابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092370/آگهی-مناقصه-اجرای-عملیات-جمع-آوری--حمل-و-دفع-زباله-های-شهری'>آگهی مناقصه  اجرای عملیات  جمع آوری ، حمل و دفع زباله های شهری / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه  اجرای عملیات  جمع آوری ، حمل و دفع زباله های شهری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092373/استعلام-انجام-خدمات-مشاوره-شامل-نظارت-کارگاهی--'>استعلام انجام خدمات مشاوره شامل نظارت کارگاهی... / استعلام,استعلام انجام خدمات مشاوره شامل نظارت کارگاهی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092374/استعلام-خرید-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام خرید دوربین مدار بسته ... / استعلام, استعلام خرید دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092376/استعلام-انجام-کلیه-فعالیت-های-تنظیفی-و-خدماتی--'>استعلام انجام کلیه فعالیت های تنظیفی و خدماتی ... / استعلام , استعلام انجام کلیه فعالیت های تنظیفی و خدماتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092377/مناقصه-انجام-امور-مربوط-به-طبخ-و-توزیع-غذای'>مناقصه انجام امور مربوط به طبخ و توزیع غذای / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور مربوط به طبخ و توزیع غذای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092379/استعلام-تجهیزات-پزشکی--'>استعلام تجهیزات پزشکی ... / استعلام, استعلام تجهیزات پزشکی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092381/مناقصه-آرشیو-الکترونیکی'>مناقصه آرشیو الکترونیکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آرشیو الکترونیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092383/استعلام-کوله-پشتی--'>استعلام کوله پشتی ... / استعلام , استعلام کوله پشتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092385/استعلام-سیب-زمینی-و--'>استعلام سیب زمینی و... / استعلام,استعلام سیب زمینی و...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092386/استعلام-راننده--'>استعلام راننده ... / استعلام, استعلام راننده ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092387/استعلام-کاغذ-A4-و-A5'>استعلام کاغذ A4 و A5 / استعلام, کاغذ A4 و A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092388/تجدید-استعلام-توسعه-و-احداث-روستایی'>تجدید استعلام توسعه و احداث روستایی  / استعلام, تجدید استعلام توسعه و احداث روستایی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092389/استعلام-خرید-دیسک-اره-آجربر'>استعلام خرید دیسک اره آجربر / استعلام, استعلام خرید دیسک اره آجربر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092391/استعلام-تامین-آب-شرب--'>استعلام تامین آب شرب ... / استعلام , استعلام تامین آب شرب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092393/استعلام-خرید-پرینتر-و--'>استعلام خرید پرینتر و .. / استعلام, خرید پرینتر و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092394/استعلام-تجهیز-یکی-از-شعب-بانک--'>استعلام تجهیز یکی از شعب بانک... / استعلام,استعلام تجهیز یکی از شعب بانک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092395/استعلام-انجام-تعمیرات--'>استعلام انجام تعمیرات ... / استعلام , استعلام انجام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092396/استعلام-واگذاری-انجام-کلیه-خدمات-و-خرید-و-اجرای-سیستم-گرمایشی-و-پکیج--'>استعلام واگذاری انجام کلیه خدمات و خرید و اجرای سیستم گرمایشی و پکیج ... / استعلام, استعلام واگذاری انجام کلیه خدمات و خرید و اجرای سیستم گرمایشی و پکیج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092397/تجدید-مناقصه-اجرای-عملیات-نیرورسانی-در-محدوده-امور-توزیع-برق'>تجدید مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی در محدوده امور توزیع برق / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه اجرای عملیات نیرورسانی در محدوده امور توزیع برق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092403/استعلام-انجام-کار-بهینه-سازی--'>استعلام انجام کار بهینه سازی... / استعلام,استعلام انجام کار بهینه سازی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092405/استعلام-ساماندهای-چرای-دام--'>استعلام ساماندهای چرای دام... / استعلام, استعلام ساماندهای چرای دام...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092407/استعلام-شستشوی-مخازن-و-رفع-نشت--'>استعلام شستشوی مخازن و رفع نشت ... / استعلام , استعلام شستشوی مخازن و رفع نشت ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092408/مناقصه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092410/تجدید-مناقصه-حفظ-نگهداری-و-آبیاری-فضای-سبز'>تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092411/استعلام-سویچ-و---'>استعلام سویچ و . .. / استعلام, سویچ و . ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092414/استعلام-نگهداری-راهبری-و-تعمیرات-آسانسور--'>استعلام نگهداری، راهبری و تعمیرات آسانسور ... / استعلام, استعلام نگهداری، راهبری و تعمیرات آسانسور ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092417/استعلام-نشانگر-باسکول-مدل-DD700---'>استعلام نشانگر باسکول مدل DD700 .... / استعلام, نشانگر باسکول مدل DD700 ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092420/استعلام-تخریب-و-آماده-سازی-محوطه'>استعلام تخریب و آماده سازی محوطه / استعلام, تخریب و آماده سازی محوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092422/مناقصه-قیرپاشی-و-آسفالت-معابر-روستا'>مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر روستا / آگهی مناقصه ، مناقصه قیرپاشی و آسفالت معابر روستا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092423/استعلام-تامین-وسیله-نقلیه-جهت-ایاب-و-ذهاب--'>استعلام تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب ... / استعلام, استعلام تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092426/مناقصه-پروژه-احداث-دیوار-حفاظتی-معابر--نوبت-دوم'>مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی معابر - نوبت دوم  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی معابر - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092427/استعلام-قطعات-سرور'>استعلام قطعات سرور / استعلام, قطعات سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092431/مناقصه-عملیات-اجرایی-خرید-و-لوله-گذاری'>مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری  / آگهی فراخوان, مناقصه عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092432/استعلام-خرید-لوله-پلی-اتیلن--'>استعلام خرید لوله پلی اتیلن ... / استعلام,استعلام خرید لوله پلی اتیلن ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092433/مناقصه-سرویس-و-نگهداری-چهار-دستگاه-آسانسور'>مناقصه سرویس و نگهداری چهار دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس و نگهداری چهار دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092436/مناقصه-انجام-باطله-برداری-استخراج-بارگیری-و-حمل-سنگ-گچ--نوبت-دوم'>مناقصه انجام باطله برداری، استخراج، بارگیری و حمل سنگ گچ - نوبت دوم  / مناقصه عمومی، مناقصه انجام باطله برداری، استخراج، بارگیری و حمل سنگ گچ معدن ... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092440/استعلام-سنگ--'>استعلام سنگ ... / استعلام, استعلام سنگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092441/استعلام-لب-تاپ'>استعلام لب تاپ / استعلام, لب تاپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092443/مناقصه-احداث-پل-دیوارکشی-حریم-رودخانه--'>مناقصه احداث پل، دیوارکشی حریم رودخانه... / مناقصه, مناقصه احداث پل، دیوارکشی حریم رودخانه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092445/استعلام-احداث-خط-انتقال'>استعلام احداث خط انتقال  / استعلام, احداث خط انتقال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092446/استعلام-نگهداری-تاسیسات-اداره-کل--'>استعلام نگهداری تاسیسات اداره کل... / استعلام,استعلام نگهداری تاسیسات اداره کل...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092451/استعلام-طرح-غربالگری-اضطراب-ویژه-کودکان-6-و-7-ساله'>استعلام  طرح غربالگری اضطراب ویژه کودکان 6 و 7 ساله  / استعلام , طرح غربالگری اضطراب ویژه کودکان 6 و 7 ساله </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092453/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار-کارفرمایان-سازمان-های-حرفه-ای--'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان سازمان های حرفه ای... / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار، کارفرمایان سازمان های حرفه ای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092454/فراخوان-حفر-سه-حلقه-چاه-آهکی-به-متراژ-1050-متر--'>فراخوان حفر سه حلقه چاه آهکی به متراژ 1050 متر ... / آگهی فراخوان , فراخوان حفر سه حلقه چاه آهکی به متراژ 1050 متر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092455/استعلام-مطالعه-نظارت-و-نقشه-برداری-در-سطح-100-هکتار--'> استعلام مطالعه، نظارت و نقشه برداری در  سطح 100 هکتار .. /  استعلام, مطالعه، نظارت و نقشه برداری در  سطح 100 هکتار ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092457/استعلام-خدمات-خودرویی--'>استعلام خدمات خودرویی... / استعلام,استعلام خدمات خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092460/اصلاحیه-مناقصه-عمومی-تکمیل-مدرسه'>اصلاحیه مناقصه عمومی  تکمیل مدرسه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه عمومی  تکمیل مدرسه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092462/استعلام-سرویس-و-نگهداری-5-دستگاه-آسانسور'>استعلام سرویس و نگهداری 5 دستگاه آسانسور / استعلام, سرویس و نگهداری 5 دستگاه آسانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092463/مناقصه-تخریب-و-خاکبرداری-و-ساخت-سرویس-های-بهداشتی'>مناقصه تخریب و خاکبرداری و ساخت سرویس های بهداشتی  / مناقصه تخریب و خاکبرداری و ساخت سرویس های بهداشتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092464/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام, استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092466/استعلام-خرید-و-اجرای-نمای-ساختمان-با-سنگ-پرسلان-'>استعلام  خرید و اجرای نمای ساختمان با سنگ پرسلان.. / استعلام , خرید و اجرای نمای ساختمان با سنگ پرسلان..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092467/فراخوان-مناقصه-اجرای-عملیات-بند-خاکی-شرفویه'>فراخوان مناقصه اجرای عملیات بند خاکی شرفویه / مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه اجرای عملیات بند خاکی شرفویه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092472/مناقصه-زیرسازی-خیابانهای-سطح-منطقه--'>مناقصه زیرسازی خیابانهای سطح منطقه.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی خیابانهای سطح منطقه....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092473/مناقصه-دستگاه-دو-پاکته-تولید-قطعات-بتنی--نوبت-دوم'>مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی...نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه دستگاه دو پاکته تولید قطعات بتنی...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092475/استعلام-خرید-درپوش-نردبان-کابل'>استعلام خرید درپوش نردبان کابل / استعلام, خرید درپوش نردبان کابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092477/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار'>استعلام دوخت کت و شلوار / استعلام, دوخت کت و شلوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092478/استعلام-الکتروپمپ-شناور--'>استعلام الکتروپمپ شناور... / استعلام, استعلام الکتروپمپ شناور...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092479/مناقصه-عمومی-احداث-خط-فشار-متوسط-در-قالب-اجرای-طرح-رینگ-فیدر-و--'>مناقصه عمومی احداث خط فشار متوسط در قالب اجرای طرح رینگ فیدر و ...  / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی احداث خط فشار متوسط در قالب اجرای طرح رینگ فیدر و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092482/استعلام-بابت-خرید-san-storage--'>استعلام بابت خرید san storage ... / استعلام, بابت خرید san storage ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092485/استعلام-ایجاد-سد--'>استعلام ایجاد سد ... / استعلام , استعلام ایجاد سد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092486/اصلاحیه-فراخوان-مناقصه-فعالیت-های-مربوط-به-تخلیه-و-بارگیری-کالاهای-انبار--'>اصلاحیه فراخوان مناقصه فعالیت های مربوط به تخلیه و بارگیری کالاهای انبار... / اصلاجیه فراخوان مناقصه، اصلاحیه فراخوان مناقصه فعالیت های مربوط به تخلیه و بارگیری کالاهای انبار...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092487/استعلام-انتقال-آب-زراعی--'>استعلام انتقال آب زراعی... / استعلام, استعلام انتقال آب زراعی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092490/استعلام-بسته-نرم-افزار-الکترونیکی-IBsng'>استعلام بسته نرم افزار الکترونیکی IBsng / استعلام, بسته نرم افزار الکترونیکی IBsng</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092492/استعلام-خرید-نصب-و-اجرای-پنجره-های-دو-جداره--'>استعلام خرید، نصب و اجرای پنجره های دو جداره ... / استعلام , استعلام خرید، نصب و اجرای پنجره های دو جداره ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092494/استعلام-کیف-دانشجویی-مردانه-و-زنانه'>استعلام کیف دانشجویی مردانه و زنانه / استعلام , کیف دانشجویی مردانه و زنانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092495/مناقصه-واگذاری-امور-جمع-آوری-زباله--'>مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله...  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور جمع آوری زباله... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092496/مناقصه-تعمیر-و-نگه-داری-ماشین-آلات-راهداری-سبک'>مناقصه تعمیر و نگه داری ماشین آلات راهداری سبک / آگهی مناقصه با ارزیابی کیفی,مناقصه تعمیر و نگه داری ماشین آلات راهداری سبک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092497/فراخوان-مناقصه-عمومی-خرید-لوله-های-پلی-اتیلن-آبرسانی-در-اقطار-مختلف'>فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن آبرسانی در اقطار مختلف  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن آبرسانی در اقطار مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092498/مناقصه-مشارکت-در-ساخت-پمپ-بنزین--97-1-18'>مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین  - 97.1.18 / مناقصه , مناقصه مشارکت در ساخت پمپ بنزین  - 97.1.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092500/مناقصه-عملیات-اجرای-ساختمان-جدید-خشک-کن-ذرت'>مناقصه عملیات اجرای ساختمان جدید خشک کن ذرت / مناقصه مناقصه عملیات اجرای ساختمان جدید خشک کن ذرت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092501/استعلام-سرور-رایانه'>استعلام سرور رایانه  / استعلام, سرور رایانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092504/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-سموم--'>استعلام بهینه سازی مصرف سموم ... / استعلام , استعلام بهینه سازی مصرف سموم ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092505/استعلام-کارت-خام-عابر-بانک-760-میکرون-لمینت-مگنت'>استعلام کارت خام عابر بانک 760 میکرون لمینت مگنت  / استعلام , کارت خام عابر بانک 760 میکرون لمینت مگنت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092506/استعلام-بیمه-حوادث-و-آتش-سوزی--'>استعلام بیمه حوادث و آتش سوزی ... / استعلام, استعلام بیمه حوادث و آتش سوزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092510/استعلام-پروژه-دیوارکشی-اردوگاه-خوران'>استعلام پروژه دیوارکشی اردوگاه خوران / استعلام, پروژه دیوارکشی اردوگاه خوران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092511/مناقصه-طراحی--تعمیر--بازسازی-و-تجهیز-مرکز-آموزشی-و-رفاهی'>مناقصه طراحی ، تعمیر ، بازسازی و تجهیز مرکز آموزشی و رفاهی  / مناقصه , مناقصه طراحی ، تعمیر ، بازسازی و تجهیز مرکز آموزشی و رفاهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092514/مناقصه-واگذاری-بخش-های-خدمات-شهری-فضای-سبز-تنظیفات-و-ترابری'>مناقصه واگذاری بخش های خدمات شهری فضای سبز تنظیفات و ترابری / اگهی مناقصه , مناقصه واگذاری بخش های خدمات شهری فضای سبز تنظیفات و ترابری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092516/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-سموم'>استعلام بهینه سازی مصرف سموم / استعلام, بهینه سازی مصرف سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092517/مناقصه-بهسازی-خیابان-آزادی--'>مناقصه  بهسازی خیابان آزادی ...  / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه  بهسازی خیابان آزادی ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092519/استعلام-فعالیت-های-پشتیبانی-کشاورزی-و-فعالیت-های-پس-از-براشت-محصول'>استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از براشت محصول / استعلام , استعلام فعالیت های پشتیبانی کشاورزی و فعالیت های پس از براشت محصول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092522/استعلام-راه-اندازی-نصب-هواکش-مکنده-جهت-سرویس-ها-و-آبدارخانه-ها'>استعلام راه اندازی نصب هواکش مکنده جهت سرویس ها و آبدارخانه ها / استعلام, استعلام راه اندازی نصب هواکش مکنده جهت سرویس ها و آبدارخانه ها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092523/استعلام-خرید-ستون-های-مربوط-به-دستگاه-جی-سی-الکل-و-جی-سی-مس'>استعلام خرید ستون های مربوط به دستگاه جی سی الکل و جی سی مس  / استعلام, خرید ستون های مربوط به دستگاه جی سی الکل و جی سی مس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092525/مناقصه-اجرای-ساخت-دال-و-نصب-روی-کانال-و-جداول--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ساخت دال و نصب روی کانال و جداول - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092527/استعلام-خدمات-خودرویی-سرویس-دهی'>استعلام خدمات خودرویی سرویس دهی  / استعلام, خدمات خودرویی سرویس دهی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092529/مناقصه-پروژه-زیرسازی--جدول-گذاری-و-آسفالت-معابر'>مناقصه پروژه زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت معابر  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت معابر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092530/استعلام-دستگاه-آکوستیک--'>استعلام دستگاه آکوستیک... / استعلام,استعلام دستگاه آکوستیک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092533/استعلام-سمعک-پشت-گوشی--'>استعلام سمعک پشت گوشی ... / استعلام , استعلام سمعک پشت گوشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092534/مناقصه-انجام-عملیات-بارگیری-و-پاکت-پرکنی-سیمان'>مناقصه انجام عملیات بارگیری و پاکت پرکنی سیمان / آگهی مناقصه ، مناقصه انجام عملیات بارگیری و پاکت پرکنی سیمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092535/مناقصه-نگهداری-جاری-ابنیه-فنی-راه-های-حوزه-استحفاظی-و--'>مناقصه نگهداری جاری ابنیه فنی راه های حوزه استحفاظی و ...  / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری جاری ابنیه فنی راه های حوزه استحفاظی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092537/استعلام-میز-کنفرانس-میز-جلو-مبلی-و--'>استعلام میز کنفرانس، میز جلو مبلی و .. / استعلام , میز کنفرانس، میز جلو مبلی و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092538/مناقصه-احداث-سه-دهنه-پل-و-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه احداث سه دهنه پل و زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث سه دهنه پل و زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092539/مناقصه-خرید-خدمات-خودرویی--نوبت-دوم'>مناقصه خرید خدمات خودرویی  - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید خدمات خودرویی  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092540/استعلام-عایق-حرارتی--'>استعلام عایق حرارتی ... / استعلام, استعلام عایق حرارتی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092541/ارزیابی-کیفی-اجرای-GIS-رقبات-موقوفات-و-بقاع-متبرکه'>ارزیابی کیفی اجرای GIS رقبات موقوفات و بقاع متبرکه  / آگهی ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی اجرای GIS رقبات موقوفات و بقاع متبرکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092542/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی-نوبت-دوم'>مناقصه  تامین نیروی انسانی نوبت دوم  / دعوتنامه آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092543/مناقصه-اجرای-موزائیک-فرش-پیاده-رو--نوبت-دوم'>مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو - نوبت دوم  / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای موزائیک فرش پیاده رو -نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092544/استعلام-بلندگو-میکروفون-و--'>استعلام بلندگو، میکروفون و ...  / استعلام , بلندگو، میکروفون و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092545/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-سموم'>استعلام بهینه سازی مصرف سموم / استعلام,استعلام بهینه سازی مصرف سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092547/مناقصه-عمومی-اجرای-هدایت-آبهای-سطحی-و-زیرسازی-و-آسفالت'>مناقصه عمومی اجرای هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عمومی اجرای هدایت آبهای سطحی و زیرسازی و آسفالت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092549/استعلام-خرید-اقلام-مصرفی-پزشکی'>استعلام  خرید اقلام مصرفی پزشکی / استعلام, خرید اقلام مصرفی پزشکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092550/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدا--'>استعلام ساماندهی گلزار شهدا ... / استعلام , استعلام ساماندهی گلزار شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092552/استعلام-آبخیزداری-دینگ'>استعلام آبخیزداری دینگ  / استعلام, آبخیزداری دینگ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092554/استعلام-تعمیر-و-بازسازی-کاشیکاری--'>استعلام تعمیر و بازسازی کاشیکاری... / استعلام,استعلام تعمیر و بازسازی کاشیکاری...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092555/استعلام-شماره-گوش-گاوی--'>استعلام شماره گوش گاوی ... / استعلام , استعلام شماره گوش گاوی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092558/استعلام-اجرای-محوطه-سازی-و-جدول-کشی-و-خرید-و-نصب-دیوار-پیش-ساخته-بتنی'>استعلام اجرای محوطه سازی و جدول کشی و خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی / استعلام, اجرای محوطه سازی و جدول کشی و خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092559/استعلام-الکترو-پمپ--'>استعلام الکترو پمپ... / استعلام, استعلام الکترو پمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092564/استعلام-خرید-اقلام-غذایی'>استعلام خرید اقلام غذایی / استعلام,  خرید اقلام غذایی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092565/مناقصه-ایاب-و-ذهاب-پرسنل'>مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل / مناقصه عمومی, مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092568/استعلام-فعالیت-های-پیک--'>استعلام فعالیت های پیک ... / استعلام , استعلام فعالیت های پیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092569/مناقصه-عملیات-اجرایی-بهسازی-و-آسفالت-راه-روستایی--'>مناقصه عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت راه روستایی...  / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی بهسازی و آسفالت راه روستایی... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092570/تجدید-مناقصه-ایجاد-و-توسعه-فضای-سبز-شهر'>تجدید مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر  / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092572/استعلام-اجرای-داخلی-ساختمان-باجه-مرکزی--'>استعلام اجرای داخلی ساختمان باجه مرکزی ... / استعلام, اجرای داخلی ساختمان باجه مرکزی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092573/استعلام-شماره-گوش-گوسفندی--'>استعلام شماره گوش گوسفندی... / استعلام,استعلام شماره گوش گوسفندی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092576/مناقصه-زیرسازی-و-آسفالت-معابر-شهر-نوبت-دوم-چاپ-اول'>مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر -نوبت دوم چاپ اول  / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر شهر -نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092577/مناقصه-انجام-خدمات-فضای-سبز'>مناقصه انجام خدمات فضای سبز / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه انجام خدمات فضای سبز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092580/استعلام-ویلچر-خردسال'>استعلام  ویلچر خردسال / استعلام, ویلچر خردسال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092582/استعلام-لپ-تاپ--'>استعلام لپ تاپ ... / استعلام, استعلام لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092583/تجدید-مناقصه-واگذاری-امور-آشپزخانه'>تجدید مناقصه واگذاری امور آشپزخانه / مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری امور آشپزخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092584/مناقصه-خرید-بیسیم-دستی-بیسیم-خودرویی--'>مناقصه خرید بیسیم دستی بیسیم خودرویی... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیسیم دستی بیسیم خودرویی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092585/آگهی-فراخوان-ارزیابی-عملیات-طراحی-و-ساخت-مسیر-دسترسی'>آگهی فراخوان ارزیابی عملیات طراحی و ساخت مسیر دسترسی  / آگهی فراخوان ارزیابی , آگهی فراخوان ارزیابی عملیات طراحی و ساخت مسیر دسترسی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092586/استعلام-سی-پی-یو--'>استعلام سی پی یو ... / استعلام , استعلام سی پی یو ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092589/استعلام-بیمه-تکمیلی'>استعلام  بیمه تکمیلی  / استعلام, بیمه تکمیلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092590/مناقصه-اجرای-عملیات-تکمیلی-ابنیه-برق-و-مکانیک--'>مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، برق و مکانیک ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، برق و مکانیک ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092593/استعلام-واگذاری-انجام-کلیه-خدمات-و-خرید-و--'>استعلام واگذاری انجام کلیه خدمات و خرید و ... / استعلام,استعلام واگذاری انجام کلیه خدمات و خرید و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092597/استعلام-ابسردکن-ایرانی-رومیزی'>استعلام ابسردکن ایرانی رومیزی  / استعلام, ابسردکن ایرانی رومیزی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092598/اصلاحیه-فراخوان-احداث-یک-باب-چمن-مصنوعی'>اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن مصنوعی  / اصلاحیه فراخوان , اصلاحیه فراخوان احداث یک باب چمن مصنوعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092603/فراخوان-مناقصه-خدمات-عمومی-شامل-نظافتچی--آبدارچی'>فراخوان مناقصه خدمات عمومی شامل نظافتچی ، آبدارچی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه خدمات عمومی شامل نظافتچی ، آبدارچی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092604/استعلام-تهیه-و-نصب-دوربین-مداربسته'>استعلام  تهیه و نصب دوربین مداربسته / استعلام , تهیه و نصب دوربین مداربسته</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092605/فراخوان-انجام-خدمات-عمومی-اداره-مرکزی-نوبت-دوم'>فراخوان  انجام خدمات عمومی اداره مرکزی نوبت دوم  / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی,فراخوان  انجام خدمات عمومی اداره مرکزی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092606/استعلام-تجهیزات-و-اقلام-تاسیسات--'>استعلام تجهیزات و اقلام تاسیسات ... / استعلام , استعلام تجهیزات و اقلام تاسیسات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092609/استعلام-کامپیوتر-و-لوازم-جانبی'>استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی / استعلام,استعلام کامپیوتر و لوازم جانبی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092611/فراخوان-مناقصه-عمومی-یک-مرحله-ای-واگذاری-امور-تصدی-گری'>فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تصدی گری  / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تصدی گری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092613/استعلام-40000-هزار-عدد-پوشه-اداری'>استعلام 40000 هزار عدد پوشه اداری / استعلام, 40000 هزار عدد پوشه اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092614/استعلام-خرید-قطعات-و-تجهیزات-ایستگاه-خودکار'>استعلام خرید قطعات و تجهیزات ایستگاه خودکار / استعلام, استعلام خرید قطعات و تجهیزات ایستگاه خودکار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092616/فراخوان-مناقصه-انجام-امور-حمل-و-نقل--ماموریتهای-اداری--نوبت-دوم'>فراخوان مناقصه انجام امور حمل و نقل ، ماموریتهای اداری... نوبت دوم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام امور حمل و نقل ، ماموریتهای اداری... نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092617/استعلام-فعالیت-های-تخصصی-ساختمان--'>استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ... / استعلام, استعلام فعالیت های تخصصی ساختمان ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092618/استعلام-انجام-تعمیرات--'>استعلام انجام تعمیرات ... / استعلام , استعلام انجام تعمیرات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092620/اصلاحیه-مناقصه-بیمه-تعداد-679-دستگاه-از-ماشین-آلات-و-خودروهای-سبک'>اصلاحیه مناقصه بیمه تعداد 679 دستگاه از ماشین آلات و خودروهای سبک / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه بیمه تعداد 679 دستگاه از ماشین آلات و خودروهای سبک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092621/استعلام-قند-کله-شکسته-بسته-700-گرمی'>استعلام  قند کله شکسته بسته 700 گرمی  / استعلام , قند کله شکسته بسته 700 گرمی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092622/فراخوان-مناقصه-امور-انتظامات-و-حفاظت-فیزیکی'>فراخوان مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه امور انتظامات و حفاظت فیزیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092623/مناقصه-اجرای-پروژه-پارک-ساحلی-و-پارک-شهر'>مناقصه اجرای پروژه پارک ساحلی و  پارک شهر  / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه پارک ساحلی و  پارک شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092625/استعلام-زانویی-دو-سر-فلنج'>استعلام زانویی دو سر فلنج / استعلام , استعلام زانویی دو سر فلنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092626/استعلام-دستگاه-گرماتاب--'>استعلام دستگاه گرماتاب ... / استعلام , استعلام دستگاه گرماتاب ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092627/استعلام-خرید-کارتریج--'>استعلام خرید کارتریج... / استعلام,استعلام خرید کارتریج...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092628/استعلام-یک-دستگاه-خودرو-کرایه-ای-سمند-یا-پژو-405'>استعلام یک دستگاه خودرو کرایه ای سمند یا پژو 405 / استعلام, استعلام یک دستگاه خودرو کرایه ای سمند یا پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092629/استعلام-حفاظتی-و-مراقبتی-ادارات-تابعه-اداره-کل--'>استعلام حفاظتی و مراقبتی ادارات تابعه اداره کل ... / استعلام , حفاظتی و مراقبتی ادارات تابعه اداره کل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092630/استعلام-عدس-سبز--'>استعلام عدس سبز ... / استعلام , استعلام عدس سبز ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092631/استعلام-بهینه-سازی-مصرف-سموم'>استعلام  بهینه سازی مصرف سموم / استعلام, بهینه سازی مصرف سموم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092632/استعلام-خدمات-نظافت-ادارات-تابعه--'>استعلام خدمات نظافت ادارات تابعه... / استعلام,استعلام خدمات نظافت ادارات تابعه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092633/استعلام-چای--'>استعلام چای ... / استعلام, استعلام چای ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092634/استعلام-​احداث-مخزن-150-و-وصل-به-مخزن'>استعلام ​احداث مخزن 150 و وصل به مخزن  / استعلام, ​احداث مخزن 150 و وصل به مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092635/استعلام-موکت-کبریتی-شکلاتی-درجه-یک-عرض-2'>استعلام موکت کبریتی شکلاتی درجه یک عرض 2  / استعلام, موکت کبریتی شکلاتی درجه یک عرض 2 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092636/استعلام-سیستم-ذخیره-سازی-اطلاعات--'>استعلام سیستم ذخیره سازی اطلاعات ... / استعلام , استعلام سیستم ذخیره سازی اطلاعات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092637/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام , جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092639/استعلام-قیچی--'>استعلام قیچی ... / استعلام, استعلام قیچی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092640/استعلام-انعقاد-قرارداد-تامین-7-دستگاه-ماشین-به-همراه-راننده-و-یک-نفر-رابط'>استعلام انعقاد قرارداد تامین 7 دستگاه ماشین به همراه راننده و یک نفر رابط  / استعلام, انعقاد قرارداد تامین 7 دستگاه ماشین به همراه راننده و یک نفر رابط </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092643/استعلام-واگذاری-انجام-خدمات-و-خرید-تعمیر-سیستم-گرمایشی--'>استعلام واگذاری انجام خدمات و خرید تعمیر سیستم گرمایشی ... / استعلام , استعلام واگذاری انجام خدمات و خرید تعمیر سیستم گرمایشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092645/استعلام-عملیات-اجرایی-تعمیر-و-نوسازی'>استعلام  عملیات اجرایی تعمیر و نوسازی / استعلام, استعلام  عملیات اجرایی تعمیر و نوسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092646/استعلام-خرید-یک-دستگاه-سرور-HP-DL380G9'>استعلام خرید یک دستگاه سرور HP DL380G9 / استعلام, خرید یک دستگاه سرور HP DL380G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092651/استعلام-جدول-و-کف-سازی--اجرای-طرح-هادی-روستاهای-'>استعلام  جدول و کف سازی - اجرای طرح هادی روستاهای.. / استعلام, جدول و کف سازی - اجرای طرح هادی روستاهای..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092652/استعلام-اگزاست-فن-با-پایه-2000cfm'>استعلام اگزاست فن با پایه 2000cfm / استعلام, استعلام اگزاست فن با پایه 2000cfm</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092653/مناقصه-تکمیل-سوله-ورزشی-چند-منظوره-پارک-بانوان'>مناقصه تکمیل سوله ورزشی چند منظوره پارک بانوان / مناقصه, مناقصه تکمیل سوله ورزشی چند منظوره پارک بانوان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092655/مناقصه-عملیات-حفر-چاه-دوم-شهرک-صنعتی'>مناقصه  عملیات حفر چاه دوم شهرک صنعتی  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه  عملیات حفر چاه دوم شهرک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092656/استعلام-دستگاه-لپ-تاپ--'>استعلام دستگاه لپ تاپ ... / استعلام , استعلام دستگاه لپ تاپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092657/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و-روکش-آسفالت-گرم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092658/فراخوان-سرمایه-گذاری-و-مشارکت-در-پروژه-احداث-کارخانه-سنگ-شکن-(نوبت-دوم)'>فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن (نوبت دوم) / فراخوان عمومی ، فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه احداث کارخانه سنگ شکن (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092659/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092661/مناقصه-خرید-STEAM-TRAP'>مناقصه خرید STEAM TRAP  / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید STEAM TRAP </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092662/مناقصه-خودروهای-استیجاری'>مناقصه خودروهای استیجاری     / مناقصه خودروهای استیجاری    </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092663/استعلام-الکترود'>استعلام الکترود / استعلام,استعلام الکترود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092665/استعلام-سیستم-مانیتورینگ-محیطی-ENVIROMUX-16D-(رک-مونت)-و-سنسورهای-آن'>استعلام سیستم مانیتورینگ محیطی ENVIROMUX-16D (رک مونت) و سنسورهای آن / استعلام, سیستم مانیتورینگ محیطی ENVIROMUX-16D (رک مونت) و سنسورهای آن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092667/استعلام-خرید-کارتریج--'>استعلام خرید کارتریج ... / استعلام, استعلام خرید کارتریج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092669/استعلام-پین-نگهدارنده-گریت-پالت-سینتر-ماشین-آگلومراسیون-و--'>استعلام پین نگهدارنده گریت پالت سینتر ماشین آگلومراسیون و ...  / استعلام بهاء , استعلام پین نگهدارنده گریت پالت سینتر ماشین آگلومراسیون و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092670/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-های-مداربسته--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته... / استعلام,استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092671/استعلام-ست-آرتورسکوپی-زانوی-راست'>استعلام ست آرتورسکوپی زانوی راست / استعلام, استعلام ست آرتورسکوپی زانوی راست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092672/استعلام-تجهیز-و-استانداردسازی-اتاق-سرور'>استعلام تجهیز و استانداردسازی اتاق سرور / استعلام, استعلام تجهیز و استانداردسازی اتاق سرور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092674/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-مقاومت-عایق--'>استعلام دستگاه اندازه گیری مقاومت عایق ... / استعلام, دستگاه اندازه گیری مقاومت عایق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092678/استعلام-ماشین-حساب-دستی-و-برقی'>استعلام ماشین حساب دستی و برقی  / استعلام, استعلام ماشین حساب دستی و برقی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092679/استعلام-قند-کله-شکسته'>استعلام قند کله شکسته  / استعلام, استعلام قند کله شکسته </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092680/استعلام-زیرسازی-معابر-اجرای-طرح-هادی-روستاهای--'>استعلام  زیرسازی معابر- اجرای طرح هادی روستاهای... / استعلام , زیرسازی معابر- اجرای طرح هادی روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092682/استعلام-خرید-و-نصب-و-راه-اندازی-دوربین-مدار-بسته--'>استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته ... / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092683/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092684/استعلام-تهیه-نصب-و-تعمیرات-ادوات-و-تجهیزات-نوین'>استعلام تهیه نصب و تعمیرات ادوات و تجهیزات نوین / استعلام, استعلام تهیه نصب و تعمیرات ادوات و تجهیزات نوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091764/مزایده-لوازم-نیروگاهی'>مزایده لوازم نیروگاهی / مزایده ,مزایده لوازم نیروگاهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091766/مزایده-ملک-مساحت-106-95متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت 106.95متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 106.95متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091767/مزایده-مقدار-450-متر-سنگ-عباس-آباد--مرحله-دوم'>مزایده مقدار 450 متر سنگ عباس آباد  - مرحله دوم / مزایده,مزایده مقدار 450 متر سنگ عباس آباد چرمی خط مشکی - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091768/مزایده-سرقفلی-مغازه-عرصه-304-55متر'>مزایده سرقفلی مغازه عرصه 304.55متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه عرصه 304.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091770/مزایده-ملک-مساحت-200-85متر'>مزایده ملک مساحت 200.85متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 200.85متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091771/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-4161-فرعی-بخش-نه-تبریز'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 4161 فرعی بخش نه تبریز / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 4161 فرعی بخش نه تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091773/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-نود-و-یک-متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه نود و یک متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه نود و یک متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091774/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-اعیان-150-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت اعیان 150 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت اعیان 150 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091775/مزایده-یک-و-نیم-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-مرحله-دوم'>مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی مرحله دوم / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091777/مزایده-4-سهم-مشاع-از-47-سهم-عرصه-و-اعیان-شماره-125-از-شش-اصلی'>مزایده 4 سهم مشاع از 47 سهم عرصه و اعیان شماره 125 از شش اصلی / مزایده,مزایده 4 سهم مشاع از 47 سهم عرصه و اعیان شماره 125 از شش اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091778/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-5000متر-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 5000متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091782/مزایده-یک-قطعه-زمین-از-پلاک-یک-فرعی-از-3084-اراضی-نوبت-دوم'>مزایده یک قطعه زمین از پلاک یک فرعی از 3084 اراضی نوبت دوم  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین از پلاک یک فرعی از 3084 اراضی نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091784/مزایده-عملیات-بهره-برداری-از-امکانات-پایانه-آزادی--نوبت-دوم'>مزایده عملیات بهره برداری از امکانات پایانه آزادی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده عملیات بهره برداری از امکانات پایانه آزادی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091785/مزایده-ششدانگ-زمین-مزروعی-بصورت-باغ-میمی-نوبت-دوم'>مزایده ششدانگ زمین مزروعی بصورت باغ میمی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی بصورت باغ میمی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091787/آگهی-مزایده-اجاره-مجتمع-فروشگاهی-عرضه-مواد-غذائی-و---نوبت-دوم'>آگهی مزایده اجاره مجتمع فروشگاهی عرضه مواد غذائی و... - نوبت دوم  / مزایده , مزایده اجاره مجتمع فروشگاهی عرضه مواد غذایی - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091788/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-و-محوطه-مساحت-566متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه و محوطه مساحت 566متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه و محوطه مساحت 566متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091789/مزایده-پلاک-ثبتی-با-قدمت-سی-سال-نوبت-دوم'>مزایده پلاک ثبتی با قدمت سی سال نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با قدمت سی سال نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091790/مزایده-موتورسیکلت-سنگین'>مزایده موتورسیکلت سنگین / مزایده, مزایده موتورسیکلت سنگین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091794/مزایده-یک-قطعه-زمین-ششصد-متر-مربعی-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین ششصد متر مربعی نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین ششصد متر مربعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091799/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-سه-هکتار-مرحله-اول'>مزایده زمین کشاورزی مساحت  سه هکتار مرحله اول / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت  سه هکتار مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091802/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-200-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 200 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091804/مزایده-باغ-مرکبات-مساحت-2347متر'>مزایده باغ مرکبات مساحت 2347متر / مزایده,مزایده باغ مرکبات مساحت 2347متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091805/مزایده-ششدانگ-خانه-و-محوطه-مساحت-1619متر'>مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 1619متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و محوطه مساحت 1619متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091806/مزایده-واگذاری-رستوران-باغ'> مزایده واگذاری رستوران باغ / مزایده,  مزایده واگذاری رستوران باغ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091809/مزایده-زمین-شالیزاری-مساحت-30060متر'>مزایده زمین شالیزاری مساحت 30060متر  / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 30060متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091810/مزایده-عملیات-جمع-آوری-پسماند-خشک'>مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک / مزایده, مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091811/مزایده-زمین-شالیزاری-و-صیفی-کاری-19000-و-3800متر'>مزایده زمین شالیزاری و صیفی کاری 19000 و 3800متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری و صیفی کاری 19000 و 3800متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091813/مزایده-فروش-برگ-سبز-چای'>مزایده فروش برگ سبز چای / مزایده ، مزایده فروش برگ سبز چای</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091815/مزایده-املاک-غیرمنقول-شامل-زمین'>مزایده املاک غیرمنقول شامل زمین / مزایده,مزایده املاک غیرمنقول شامل زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091819/مزایده-پلاک-هفتاد-فرعی-بخش-13-مشهد-مرحله-اول'>مزایده پلاک هفتاد فرعی بخش 13 مشهد مرحله اول  / مزایده,مزایده پلاک هفتاد فرعی بخش 13 مشهد مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091821/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1051-بخش-یک-ثبتی-شاهرود'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1051 بخش یک ثبتی شاهرود / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1051 بخش یک ثبتی شاهرود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091822/مزایده-بهره-برداری-از-بخش-رادیولوژی-تصویر-برداری---مرحله-دوم'>مزایده  بهره برداری از بخش  رادیولوژی  تصویر برداری.... مرحله دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  بهره برداری از بخش  رادیولوژی  تصویر برداری.... مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091824/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-70-07متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091827/مزایده-مغازه-تجاری-مساحت-دویست-و-شصت-و-هشت-متر-و-چهل-دسیمتر'>مزایده مغازه تجاری مساحت دویست و شصت و هشت متر و چهل دسیمتر  / مزایده,مزایده مغازه تجاری مساحت دویست و شصت و هشت متر و چهل دسیمتر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091831/مزایده-لوازم-معدنی-مستعمل-و-اسقاطی'>مزایده لوازم معدنی، مستعمل و اسقاطی / مزایده, مزایده لوازم معدنی، مستعمل و اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091832/مزایده-ششدانگ-خانه-مساحت-عرصه-227متر'>مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 227متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت عرصه 227متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091834/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-700-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 700 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091839/مزایده-ششدانگ-ساختمان-احداثی-در-زمین-مساحت-272-65متر'>مزایده ششدانگ ساختمان احداثی در زمین مساحت 272.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان احداثی در زمین مساحت 272.65متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091841/مزایده-اجاره-فضاهای-مختلف--'>مزایده اجاره فضاهای مختلف ... / مزایده, مزایده اجاره فضاهای مختلف ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091842/مزایده-ملک-تجاری-مسکونی-مساحت-183-22متر'>مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 183.22متر  / مزایده,مزایده ملک تجاری مسکونی مساحت 183.22متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091845/مزایده-ششدانگ-دو-باب-مغازه-متصل-بهم-با-عمر-حداقل80-سال'>مزایده ششدانگ دو باب مغازه متصل بهم با عمر حداقل80 سال / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب مغازه متصل بهم با عمر حداقل80 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091846/مزایده-یکدستگاه-کانکس'>مزایده یکدستگاه کانکس / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه کانکس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091849/مزایده-واگذاری-به-صورت-اجاره-پکیج-تابستانی'>مزایده واگذاری به صورت اجاره پکیج تابستانی  / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به صورت اجاره پکیج تابستانی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091850/مزایده-واگذاری-بوفه-بیمارستان'>مزایده واگذاری بوفه بیمارستان / مزایده , مزایده واگذاری بوفه بیمارستان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091853/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-167-35متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 167.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 167.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091856/مزایده-ملک-عرصه-860-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک عرصه 860 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه 860 متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091860/مزایده-0-064-دانگ-از-ششدانگ-ملک-7470-90متر'>مزایده 0.064 دانگ از ششدانگ ملک 7470.90متر / مزایده,مزایده 0.064 دانگ از ششدانگ ملک 7470.90متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091863/مزایده-سه-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-نوبت-اول'>مزایده سه قطعه زمین کاربری زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین کاربری زراعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091864/مزایده-فروش-محصولات-آلوچه-و-زردآلو'>مزایده فروش محصولات آلوچه و زردآلو  / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش محصولات آلوچه و زردآلو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091865/مزایده-فروش-تعداد-12-دستگاه-خودرو'>مزایده فروش  تعداد 12 دستگاه خودرو / مزایده, مزایده فروش  تعداد 12 دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091867/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-مساحت-197-49متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 197.49متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 197.49متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091869/تجدید-مزایده-بهره-برداری-و-توسعه-تعمیرات-اساسی-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>تجدید مزایده بهره برداری و توسعه تعمیرات اساسی جایگاه CNG... نوبت دوم  / تجدید مزایده ,مزایده بهره برداری و توسعه تعمیرات اساسی جایگاه CNG...نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091871/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-قطعه-ده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری قطعه ده تفکیکی  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری قطعه ده تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091875/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-89-54متر-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.54متر قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 89.54متر قطعه سه تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091877/مزایده-آپارتمان-مساحت-74-25متر-قطعه-شش'>مزایده آپارتمان مساحت 74.25متر قطعه شش / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 74.25متر قطعه شش</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091883/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-98-87متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 98.87متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 98.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091884/مزایده-چهار-دستگاه-گردباف--'>مزایده چهار دستگاه گردباف... / مزایده,مزایده چهار دستگاه گردباف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091887/مزایده-ششدانگ-از-یک-قطعه-زمین-کاربری-زراعی-فاقد-اعیانی'>مزایده ششدانگ از یک قطعه زمین کاربری زراعی فاقد اعیانی / مزایده,مزایده ششدانگ از یک قطعه زمین کاربری زراعی فاقد اعیانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091893/مزایده-ملک-بخش-18-قزوین-نوبت-اول'>مزایده ملک بخش 18 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 18 قزوین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091896/مزایده-سرقفلی-مغازه-تجاری-مساحت-28-متر'>مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 28 متر / مزایده,مزایده سرقفلی مغازه تجاری مساحت 28 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091898/مزایده-تعدادی-دستگاه-ریکتیفایر'>مزایده تعدادی دستگاه ریکتیفایر  / مزایده, مزایده تعدادی دستگاه ریکتیفایر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091900/مزایده-مغازه-با-زیربنای-56-90متر'>مزایده مغازه با زیربنای 56.90متر  / مزایده,مزایده مغازه با زیربنای 56.90متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091902/مزایده-پارچه-پرده-های-دکوری-و-توری'>مزایده پارچه پرده های دکوری و توری / مزایده, مزایده پارچه پرده های دکوری و توری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091904/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-96-24متر-طبقه-اول'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.24متر طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.24متر طبقه اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091907/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-قطعه-پانزده-تفکیکی'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری قطعه پانزده تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری قطعه پانزده تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091909/فراخوان-واگذاری-بهره-برداری-تعدادی-از-فروشگاه-های-ارزاق-عمومی--'>فراخوان واگذاری بهره برداری تعدادی از فروشگاه های ارزاق عمومی... / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری بهره برداری تعدادی از فروشگاه های ارزاق عمومی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091910/مزایده-ضایعات-آهن'>مزایده ضایعات آهن / مزایده, مزایده ضایعات آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091914/مزایده-فروش-تعدادی-از-املاک-بصورت-نقدی'>مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی  / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک بصورت نقدی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091923/حراج-بهره-برداری-از-پارکینگ--'>حراج بهره برداری از پارکینگ ... / حراج عمومی, حراج بهره برداری از پارکینگ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091924/مزایده-دستگاه-شیرینگ--'>مزایده دستگاه شیرینگ... / مزایده,مزایده دستگاه شیرینگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091926/مزایده-فروش-املاک-تملیکی-با-شرایط-ویژه-و-استثنایی'>مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی  / مزایده,مزایده فروش املاک تملیکی با شرایط ویژه و استثنایی  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091927/مزایده-آپارتمان-مساحت-136-10مترمربع'>مزایده آپارتمان مساحت 136.10مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 136.10مترمربع</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091931/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-شامل-زمین-160-متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی شامل زمین 160 متر / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی شامل زمین 160 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091932/مزایده-فروش-سنگ-تراورتن--نوبت-دوم'>مزایده فروش سنگ تراورتن - نوبت دوم  / مزایده , مزایده فروش سنگ تراورتن - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091934/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-86-8مترمربع'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 86.8مترمربع  / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 86.8مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091937/مزایده-فروش-مقدار-21-هزار-لیتر-کود-مایع--نوبت-دوم'>مزایده فروش مقدار 21 هزار لیتر کود مایع - نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش مقدار 21 هزار لیتر کود مایع - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091939/مزایده-تمامت-ششدانگ-پلاک-ثبتی-عرصه-114-متر'>مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر  / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 114 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091941/مزایده-آپارتمان-مساحت-108-54متر'>مزایده آپارتمان مساحت 108.54متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 108.54متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091946/تجدید-مزایده-تکمیل-بخشی-از-تاسیسات-فاضلاب-شهر-طرقبه'>تجدید مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر طرقبه  / مزایده, تجدید مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر طرقبه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091947/مزایده-اجاره-یکباب-ساختمان'>مزایده اجاره یکباب ساختمان  / مزایده , مزایده اجاره یکباب ساختمان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091948/مزایده-فروش-واحدهای-مسکونی-سازمانی-و-یک-قطعه-زمین'>مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی و یک قطعه زمین  / مزایده,مزایده فروش واحدهای مسکونی سازمانی و یک قطعه زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091949/مزایده-اره-فلکه-دستگاه-گندکی--'>مزایده اره فلکه، دستگاه گندکی... / مزایده, مزایده اره فلکه، دستگاه گندکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091953/مزایده-اجاره-موقت-عرصه-و-اعیان-تعدادی-کیوسک-تنقلات--'>مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعدادی کیوسک تنقلات ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعدادی کیوسک تنقلات ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091956/مزایده-ضایعات-مختلف--اقلام-اداری--دفتری'>مزایده ضایعات مختلف ، اقلام اداری ، دفتری / آگهی مزایده ، مزایده ضایعات مختلف ، اقلام اداری ، دفتری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091957/مزایده-یک-دستگاه-سانتریفوژ'>مزایده یک دستگاه سانتریفوژ  / مزایده, مزایده یک دستگاه سانتریفوژ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091959/مزایده-فروش-سهام'>مزایده فروش سهام  / آگهی مزایده, مزایده فروش سهام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091961/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-83-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091964/مزایده-ششدانگ-زمین-با-بنای-احداثی-622-متر'>مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 622 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 622 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091965/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پژو-405'>مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091966/مزایده-حدود-36120-قطعه-مرغ-مادر-و-خروس'>مزایده حدود 36120 قطعه مرغ مادر و خروس / مزایده ,مزایده حدود 36120 قطعه مرغ مادر و خروس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091968/مزایده-واگذاری-پرورش-بوقلمون'>مزایده واگذاری پرورش بوقلمون  / اگهی مزایده , مزایده واگذاری پرورش بوقلمون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091969/مزایده-مغازه-های-پلاک-ثبتی-یک-فرعی'>مزایده مغازه های پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده مغازه های پلاک ثبتی یک فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091970/مزایده-فروش-16-هزار-تن-شن-نخودی-و--'>مزایده فروش 16 هزار تن شن نخودی  و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش 16 هزار تن شن نخودی  و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091979/مزایده-ششدانگ-دو-باب-آپارتمان-مساحت-121-79-و-90-24متر'>مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 121.79 و 90.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب آپارتمان مساحت 121.79 و 90.24متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091983/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-عرصه-262-50متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 262.50متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 262.50متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091987/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-398-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 398 متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 398 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091991/مزایده-املاک-موروثی-شامل-باغ-و-زمین'>مزایده املاک موروثی شامل باغ و زمین / مزایده,مزایده املاک موروثی شامل باغ و زمین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1091995/مزایده-فروش-سه-قطعه-از-زمین-مسکونی-سطح-شهر'>مزایده فروش سه قطعه از زمین مسکونی سطح شهر  / مزایده,مزایده فروش سه قطعه از زمین مسکونی سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092001/مزایده-536-7-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک'>مزایده 536.7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 536.7 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092004/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-های-CNG-(مرحله-دوم--نوبت-اول)'>مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG (مرحله دوم - نوبت اول) / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG (مرحله دوم - نوبت اول)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092006/مزایده-یک-دانگ-و-220-5-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-مغازه'>مزایده یک دانگ و 220.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ مغازه / مزایده,مزایده یک دانگ و 220.5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092007/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-چهارده-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی بخش چهارده نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش چهارده نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092011/مزایده-بهره-برداری-کلی-از-بازار-روز'>مزایده بهره برداری کلی از بازار روز  / مزایده , مزایده بهره برداری کلی از بازار روز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092012/مزایده-آپارتمان-مسکونی-بخش-12-سبزوار'>مزایده آپارتمان مسکونی بخش 12 سبزوار / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی بخش 12 سبزوار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092016/مزایده-ششدانگ-یکباب-انباری-عرصه-100-45متر'>مزایده ششدانگ یکباب انباری عرصه 100.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب انباری عرصه 100.45متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092019/مزایده-یک-دستگاه-ماشین-آمیکو-با-کاربری-آتش-نشانی'>مزایده یک دستگاه ماشین آمیکو با کاربری آتش نشانی / مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین آمیکو با کاربری آتش نشانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092020/مزایده-ملک-مساحت-دویست-متر-مشاع-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت دویست متر مشاع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت دویست متر مشاع نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092023/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-8-521متر-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 8.521متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 8.521متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092027/مزایده-ضایعات-تولیدی-و-غیر-تولیدی'>مزایده ضایعات تولیدی و غیر تولیدی / مزایده, مزایده ضایعات تولیدی و غیر تولیدی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092028/مزایده-زمین-مساحت-186-متر-قطعه-یک-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 186 متر قطعه یک تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت 186 متر قطعه یک تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092029/مزایده-فروش-یکدستگاه-بچینگ-و-قطعات-مربوطه'>مزایده فروش یکدستگاه بچینگ و قطعات مربوطه / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه بچینگ و قطعات مربوطه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092030/مزایده-اجاره-ملک'>مزایده اجاره ملک  / اگهی مزایده , مزایده اجاره ملک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092033/مزایده-فروش-انواع-سنگ-نمای-ساختمانی'>مزایده فروش انواع سنگ نمای ساختمانی / مزایده , مزایده فروش انواع سنگ نمای ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092035/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-اداری-مساحت-133-42متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 133.42متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری مساحت 133.42متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092037/مزایده-فروش-یکدستگاه-شیرین-پک-(پلاستیک-کشی-جعبه)'>مزایده فروش یکدستگاه شیرین پک (پلاستیک کشی جعبه) / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه شیرین پک (پلاستیک کشی جعبه)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092038/مزایده-ششدانگ-عمارت-بخش-5-تهران'>مزایده ششدانگ عمارت بخش 5 تهران / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت بخش 5 تهران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092039/آگهی-مزایده-عمومی-محدوده-های-اکتشافی'>آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی, آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092044/مزایده-فروش-املاک-مساحت-150-351-18725متر'>مزایده فروش املاک مساحت 150-351-18725متر  / مزایده,مزایده فروش املاک مساحت 150-351-18725متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092046/مزایده-فروش-یکدستگاه-دریل-رادیال-صنعتی'>مزایده فروش یکدستگاه دریل رادیال صنعتی / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دریل رادیال صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092052/مزایده-یک-قطعه-زمین-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه زمین بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092057/مزایده-زمین-مساحت-255-79متر'>مزایده زمین مساحت 255.79متر  / مزایده,مزایده زمین مساحت 255.79متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092059/مزایده-منزل-مسکونی-بخش-نه-مشهد-تجدید'>مزایده منزل مسکونی بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش نه مشهد تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092060/مزایده-اجاره-املاک-سازمان-حمل-و-نقل'>مزایده اجاره املاک سازمان حمل و نقل / آگهی مزایده عمومی,مزایده اجاره املاک سازمان حمل و نقل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092061/مزایده-یک-دستگاه-سواری-هیوندای-توسان'>مزایده یک دستگاه سواری هیوندای توسان  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری هیوندای توسان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092062/مزایده-بخاری-مبلمان-تلویزیون--'>مزایده بخاری، مبلمان، تلویزیون... / مزایده, مزایده بخاری، مبلمان، تلویزیون...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092065/مزایده-پلاک-ثبتی-1405-2-بخش-4-شهمیرزاد'>مزایده پلاک ثبتی 1405/2 بخش 4 شهمیرزاد / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1405/2 بخش 4 شهمیرزاد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092069/مزایده-فروش-یکباب-واحد-تجاری-مساحت-14-مترمربع'>مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 14 مترمربع  / مزایده,مزایده فروش یکباب واحد تجاری مساحت 14 مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092072/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-149-3متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 149.3متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 149.3متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092075/مزایده-یک-ست-کامپیوتر--'>مزایده یک ست کامپیوتر... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک ست کامپیوتر...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092076/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-سه-139-84متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 139.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 139.84متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092079/مزایده-زمین-مساحت-2125-20متر-نوبت-اول'>مزایده زمین مساحت 2125.20متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 2125.20متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092080/مزایده-یک-دستگاه-اتومبیل-پراید-131'>مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 131 / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید 131</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092083/مزایده-مانکن-لباس-عروس-تاج-عروس--'>مزایده مانکن، لباس عروس، تاج عروس... / مزایده، مزایده مانکن، لباس عروس، تاج عروس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092089/مزایده-18-سیر-از-سه-دانگ-یک-واحد-مرغداری-714متر'>مزایده 18 سیر از سه دانگ یک واحد مرغداری 714متر / مزایده,مزایده 18 سیر از سه دانگ یک واحد مرغداری 714متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092090/مزایده-7000-تن-برنج-برای-مصارف-صنعت-الکل-سازی'>مزایده  7000 تن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی / مزایده,مزایده  7000 تن برنج برای مصارف صنعت الکل سازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092097/مزایده-فروش-خودرو-اطفاء-حریق-و---مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده فروش خودرو اطفاء حریق و ... مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو اطفاء حریق و ... مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092099/مزایده-پلاک-ثبتی-25-فرعی-بخش-دو-قم-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی بخش دو قم نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 25 فرعی بخش دو قم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092101/مزایده-فروش-1500-تن-گاز-آرگون-تولیدی-تمدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش 1500 تن گاز آرگون تولیدی تمدید نوبت دوم  / آگهی تمدید مزایده عمومی، مزایده فروش 1500 تن گاز آرگون تولیدی تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092108/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-ملک-225-متر'>مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک 225 متر  / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ ملک 225 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092109/تجدید-مزایده-اجاره-مغازه--نوبت-دوم'>تجدید مزایده اجاره مغازه - نوبت دوم / تجدید مزایده اجاره اموال غیرمنقول, تجدید مزایده اجاره مغازه - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092111/مزایده-فروش-اقلام-ضایعاتی-تمدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش اقلام ضایعاتی تمدید نوبت دوم  / تمدید آگهی مزایده ، مزایده فروش اقلام ضایعاتی تمدید نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092112/مزایده-آپارتمان-مسکونی-و-واحد-تجاری-نوبت-اول'>مزایده آپارتمان مسکونی و واحد تجاری نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی و واحد تجاری نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092114/مزایده-یک-دستگاه-خودرو'>مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092117/مزایده-واگذاری-سالن-ورزشی--'>مزایده واگذاری سالن  ورزشی ... / فراخوان مزایده عمومی، مزایده واگذاری سالن  ورزشی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092119/مزایده-ششدانگ-باغ-بخش-5-نیشابور-مرحله-اول'>مزایده ششدانگ باغ بخش 5 نیشابور مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ باغ بخش 5 نیشابور مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092122/مزایده-فروش-خودرو-سواری-کارنیوال'>مزایده فروش خودرو سواری کارنیوال  / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری کارنیوال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092124/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-203-55متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 203.55متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 203.55متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092126/مزایده-فروش-یکدستگاه-خودرو-تیبا'> مزایده فروش یکدستگاه خودرو تیبا / آگهی مزایده مال منقول ,  مزایده فروش یکدستگاه خودرو تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092129/مزایده-یک-دستگاه-پولیشر-دستی-برقی--'>مزایده یک دستگاه پولیشر دستی برقی ... / مزایده , مزایده یک دستگاه پولیشر دستی برقی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092134/مزایده-مغازه-مساحت-42-2متر-مرحله-اول'>مزایده مغازه مساحت 42.2متر مرحله اول  / مزایده,مزایده مغازه مساحت 42.2متر مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092135/مزایده-فروش-پنل'>مزایده فروش پنل  / مزایده, مزایده فروش پنل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092136/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سیستم-جک'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سیستم جک  / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سیستم جک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092137/مزایده-پلاک-ثبتی-31856-فرعی-بخش-هشت-قزوین'>مزایده پلاک ثبتی 31856 فرعی بخش هشت قزوین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 31856 فرعی بخش هشت قزوین</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092138/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-برق'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور برق  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092142/مزایده-قطعات-5-و-شش-از-زمین-شالیزاری'>مزایده قطعات 5 و شش از زمین شالیزاری  / مزایده,مزایده قطعات 5 و شش از زمین شالیزاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092145/مزایده-29-عدد-میز-مستطیل-رستورانی--'>مزایده 29 عدد میز مستطیل رستورانی... / آگهی مزایده، مزایده 29 عدد میز مستطیل رستورانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092149/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-5296-50متر'>مزایده پلاک ثبتی عرصه 5296.50متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 5296.50متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092150/مزایده-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی-سطح-شهر-مرحله-دوم'>مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مرحله دوم  / مزایده، مزایده  اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092151/مزایده-فک-سنگ-شکن'>مزایده فک سنگ شکن / مزایده اموال منقول,مزایده فک سنگ شکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092152/مزایده-ششدانگ-دو-قطعه-زمین-فعلا-بصورت-مسکونی-بخش-پنج'>مزایده ششدانگ دو قطعه زمین فعلا بصورت مسکونی بخش پنج / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین فعلا بصورت مسکونی بخش پنج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092156/مزایده-قسمتی-از-عرصه-پارک-بوستان'>مزایده قسمتی از عرصه پارک بوستان  / اگهی مزایده , مزایده قسمتی از عرصه پارک بوستان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092158/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-طبقه-همکف-71-46متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 71.46متر  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 71.46متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092159/مزایده-فروش-یکدستگاه-اتومبیل-سیستم-پراید'>مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سیستم پراید / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سیستم پراید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092166/مزایده-دو-دانگ-پلاک-ثبتی-26566-فرعی-از-2395-اصلی'>مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 26566 فرعی از 2395 اصلی / مزایده,مزایده دو دانگ پلاک ثبتی 26566 فرعی از 2395 اصلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092167/مزایده-فروش-ایستگاه-پمپاژ-نوبت-دوم'>مزایده فروش ایستگاه پمپاژ نوبت دوم  / آگهی مزایده، مزایده فروش ایستگاه پمپاژ نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092171/مزایده-طرح-پارکبان--مرحله-دوم'>مزایده طرح پارکبان - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده طرح پارکبان - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092173/مزایده-ملک-بصورت-باغ-ویلایی-مساحت-340متر'>مزایده ملک بصورت باغ ویلایی مساحت 340متر / مزایده,مزایده ملک بصورت باغ ویلایی مساحت 340متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092176/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-سیصد-متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092179/مزایده-اجاره-جایگاه-تک-منظوره-سوخت-و-نفت-گاز-مرحله-سوم'>مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت و نفت گاز  مرحله سوم / آگهی مزایده,  مزایده اجاره جایگاه تک منظوره سوخت و نفت گاز  مرحله سوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092180/مزایده-فروش-4-باب-مغازه'>مزایده فروش 4 باب مغازه / مزایده,مزایده فروش 4 باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092181/مزایده-اجاره-کارگاه-تولیدی-خیاطی--مرحله-دوم'>مزایده اجاره کارگاه تولیدی خیاطی - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره کارگاه تولیدی خیاطی - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092185/مزایده-ملک-عرصه-1162-05متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک عرصه 1162.05متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک عرصه 1162.05متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092188/مزایده-اجاره-آپارتمان-با-کاربری-تجاری-و--'>مزایده اجاره آپارتمان با کاربری تجاری و ... / مزایده , مزایده اجاره آپارتمان با کاربری تجاری و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092191/مزایده-ملک-مشاع-پلاک-ثبتی-1782-4-بخش-یازده-تهران'>مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 1782/4 بخش یازده تهران  / مزایده,مزایده ملک مشاع پلاک ثبتی 1782/4 بخش یازده تهران </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092194/مزایده-عمومی-میدان-دوآب--نوبت-دوم'>مزایده عمومی میدان دوآب - نوبت دوم / مزایده عمومی , مزایده عمومی میدان دوآب - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092196/مزایده-ملک-مساحت-عرصه-58-8متر-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت عرصه 58.8متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 58.8متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092198/مزایده-اجاره-قسمتی-از-عرصه-پارک'>مزایده اجاره قسمتی از عرصه پارک  / آگهی مزایده,مزایده اجاره قسمتی از عرصه پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092203/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-برق'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور برق  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092204/مزایده-پلاک-ثبتی-عرصه-هشتاد-و-سه-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی عرصه هشتاد و سه متر نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه هشتاد و سه متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092208/مزایده-بهره-برداری-از-جایگاه-گاز-CNG-نوبت-دوم'>مزایده بهره برداری از جایگاه گاز CNG نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی (کتبی) , مزایده بهره برداری از جایگاه گاز CNG نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092213/مزایده-یک-دستگاه-دیزل-ژنراتور-برق'>مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور برق  / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092214/مزایده-ساختمان-مساحت-مفید-134-04متر'>مزایده ساختمان مساحت مفید 134.04متر  / مزایده,مزایده ساختمان مساحت مفید 134.04متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092216/مزایده-فروش-ساختمان-ناحیه-آب-زنجان-نوبت-دوم'>مزایده فروش ساختمان ناحیه آب زنجان نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ساختمان ناحیه آب زنجان نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092220/مزایده-یکباب-مغازه-مساحت-50-30متر'>مزایده یکباب مغازه مساحت 50.30متر  / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 50.30متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092221/مزایده-فروش-یک-خط-تلفن-همراه--'>مزایده فروش یک خط تلفن همراه ... / مزایده , مزایده فروش یک خط تلفن همراه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092222/مزایده-یک-دستگاه-قطع-کن'>مزایده یک دستگاه قطع کن  / مزایده,مزایده یک دستگاه قطع کن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092223/مزایده-تعداد-ده-عدد-قوطی-دارو'>مزایده تعداد ده عدد قوطی دارو  / آگهی مزایده, مزایده تعداد ده عدد قوطی دارو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092228/مزایده-یک-دستگاه-کولرگازی-ایستاده--دو-دستگاه-منقل'>مزایده یک دستگاه کولرگازی ایستاده  ،دو دستگاه منقل  / مزایده,مزایده یک دستگاه کولرگازی ایستاده  ،دو دستگاه منقل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092229/مزایده-واگذاری-یکباب-چایخانه-و-آلاچیق-و-دریاچه---نوبت-دوم--مرحله-دوم'>مزایده واگذاری یکباب چایخانه و آلاچیق و دریاچه... - نوبت دوم - مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری یکباب چایخانه و آلاچیق و دریاچه... - نوبت دوم - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092230/مزایده-منزل-مسکونی-با-قدمت-25-سال-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی با قدمت 25 سال نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی با قدمت 25 سال نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092233/مزایده-یک-دستگاه-تلویزیون-ماشین-لباسشویی--'>مزایده یک دستگاه تلویزیون، ماشین لباسشویی.... / مزایده, مزایده یک دستگاه تلویزیون، ماشین لباسشویی....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092239/مزایده-واگذاری-دو-ملک-از-املاک-و--'>مزایده واگذاری دو ملک از املاک و .. / مزایده,مزایده واگذاری دو ملک از املاک و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092241/مزایده-واگذاری-عرضه-بهره-برداری-و-نگهداشت-از-جایگاه-CNG--نوبت-دوم'>مزایده  واگذاری عرضه، بهره برداری و نگهداشت از جایگاه CNG - نوبت دوم  / آگهی مزایده عمومی, مزایده  واگذاری عرضه، بهره برداری و نگهداشت از جایگاه CNG - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092242/مزایده-خط-موبایل'>مزایده خط موبایل / آگهی مزایده و فروش اموال منقول,مزایده خط موبایل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092249/مزایده-اجاره-پارکینگ--مرحله-دوم'>مزایده اجاره پارکینگ - مرحله دوم / مزایده , مزایده اجاره پارکینگ - مرحله دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092258/مزایده-اجاره-سالن-چند-منظوره-و-بدنسازی'>مزایده اجاره سالن چند منظوره و بدنسازی / مزایده, مزایده اجاره سالن چند منظوره و بدنسازی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092262/واگذاری-ماشین-حمل-گوشت'>واگذاری ماشین حمل گوشت  / آگهی، واگذاری ماشین حمل گوشت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092266/مزایده-3-دینام-برق'>مزایده 3 دینام برق  / مزایده, مزایده 3 دینام برق </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092268/مزایده-فروش-بشقاب-خورش-خوری-و----مرحله-دوم-97-1-18'>مزایده فروش بشقاب خورش خوری و ... - مرحله دوم 97.1.18 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش بشقاب خورش خوری و ... - مرحله دوم 97.1.18</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092270/مزایده-فروش-ملک-کاربری-تجاری-فرهنگی-اداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش ملک کاربری تجاری فرهنگی اداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش ملک کاربری تجاری فرهنگی اداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092271/آگهی-مزایده-واگذاری-بوفه-پارک'>آگهی مزایده واگذاری  بوفه پارک  / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری  بوفه پارک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092272/مزایده-فروش-یکدستگاه-سواری-دوو-نوبت-دوم'>مزایده فروش یکدستگاه سواری دوو نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه سواری دوو نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092274/مزایده-فروش-ششدانگ-ساختمان-عرصه-444-19متر'>مزایده فروش ششدانگ ساختمان عرصه 444.19متر  / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان عرصه 444.19متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092278/مزایده-ششدانگ-یکباب-منزل-مساحت-208-متر'>مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 208 متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 208 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092280/مزایده-فروش-تعداد-یک-دستگاه-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو  - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092283/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-پراید-تیپ-صبا--مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ صبا - مرحله دوم  / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ صبا - مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092287/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-362-5متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 362.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 362.5متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092289/مزایده-ششدانگ-منزل-مسکونی-عرصه-152-متر'>مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 152 متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 152 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092291/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس'>مزایده خودرو سواری پژو پارس  / اگهی مزایده , مزایده خودرو سواری پژو پارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092292/مزایده-پلاک-ثبتی-چهار-فرعی-بخش-سه-سنندج-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی چهار فرعی بخش سه سنندج نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی چهار فرعی بخش سه سنندج نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092295/واگذاری-طبقات-چهارم-و-پنجم-ساختمان--'>واگذاری طبقات چهارم و پنجم ساختمان... / واگذاری، واگذاری طبقات چهارم و پنجم ساختمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092298/مزایده-اموال-مشتمل-بر-زمین-مسکونی-زراعی-4600متر'>مزایده اموال مشتمل بر زمین مسکونی زراعی 4600متر / مزایده,مزایده اموال مشتمل بر زمین مسکونی زراعی 4600متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092302/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-قدمت-بیش-از-بیست-سال-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از بیست سال نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با قدمت بیش از بیست سال نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092304/مزایده-آپارتمان-مسکونی-پلاک-ثبتی-43148-فرعی'>مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 43148 فرعی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی پلاک ثبتی 43148 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092307/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-1553-فرعی-بخش-چهارده'>مزایده پلاک ثبتی شماره 1553 فرعی بخش چهارده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 1553 فرعی بخش چهارده</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092309/مزایده-آپارتمان-مسکونی-شماره-43148-فرعی-از-1348-اصلی'>مزایده آپارتمان مسکونی شماره 43148 فرعی از 1348 اصلی  / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی شماره 43148 فرعی از 1348 اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092315/مزایده-پلاک-ثبتی-149-فرعی-از-شصت-و-شش-اصلی'>مزایده پلاک ثبتی 149 فرعی از شصت و شش اصلی  / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 149 فرعی از شصت و شش اصلی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092317/مزایده-فروش-یک-دستگاه-بیل-بکهو'>مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092318/مزایده-پلاک-4205-فرعی-اعیان-229-36متر'>مزایده پلاک 4205 فرعی اعیان 229.36متر / مزایده,مزایده پلاک 4205 فرعی اعیان 229.36متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092319/مزایده-یک-دستگاه-ترومل-یا-کوره-دوار'>مزایده یک دستگاه ترومل یا کوره دوار  / مزایده,مزایده یک دستگاه ترومل یا کوره دوار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092320/مزایده-اجاره-یک-ساله-بوفه-دانشگاه'>مزایده اجاره یک ساله بوفه دانشگاه / آگهی مزایده ,مزایده اجاره یک ساله بوفه دانشگاه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092324/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-382-75متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 382.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 382.75متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092327/مزایده-خودروی-سواری-کیا'>مزایده خودروی سواری کیا  / اگهی مزایده , مزایده خودروی سواری کیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092328/مزایده-11-4-حبه-مشاع-از-72-حبه-مشاع-یک-واحد-دامداری'>مزایده 11.4 حبه مشاع از 72 حبه مشاع یک واحد دامداری / مزایده,مزایده 11.4 حبه مشاع از 72 حبه مشاع یک واحد دامداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092330/مزایده-ماشین-سواری-پراید-141-نوبت-دوم'>مزایده ماشین سواری پراید 141  نوبت دوم  / مزایده ماشین سواری پراید 141  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092332/مزایده-ششدانگ-خانه-و-مغازه-متصله-576-87متر'>مزایده ششدانگ خانه و مغازه متصله 576.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه و مغازه متصله 576.87متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092333/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-اماکن'>مزایده واگذاری تعدادی از اماکن / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از اماکن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092334/مزایده-فروش-تعداد-21-قطعه-از-املاک-زمین'>مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین  / مزایده,مزایده فروش تعداد 21 قطعه از املاک زمین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092335/مزایده-اجاره-کارخانه-چای-مرحوم-غروی'>مزایده اجاره کارخانه چای مرحوم غروی  / مزایده ,مزایده اجاره کارخانه چای مرحوم غروی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092336/مزایده-ملک-و-یک-دستگاه-خودرو-سواری'>مزایده ملک و یک دستگاه خودرو سواری / مزایده, مزایده ملک و یک دستگاه خودرو سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092342/مزایده-واگذاری-اجاره-زمینی'>مزایده واگذاری اجاره زمینی  / مزایده,مزایده واگذاری اجاره زمینی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092344/مزایده-یک-دستگاه-خودروی-وانت-یخچالدار-نیسان'>مزایده یک دستگاه خودروی وانت یخچالدار نیسان / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی وانت یخچالدار نیسان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092348/مزایده-خودرو-سواری-ال-نود'>مزایده خودرو سواری  ال نود / اگهی مزایده ,مزایده خودرو سواری  ال نود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092352/مزایده-ملک-پلاک-ثبتی-شصت-و-سه-فرعی-بخش-یک'>مزایده ملک پلاک ثبتی شصت و سه فرعی بخش یک / مزایده,مزایده ملک پلاک ثبتی شصت و سه فرعی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092355/مزایده-4-دانگ-مشاع-از-ملک-مسکونی-بخش-سه-کرمان'>مزایده 4 دانگ مشاع از ملک مسکونی بخش سه کرمان / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ملک مسکونی بخش سه کرمان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092359/مزایده-واگذاری-تعدادی-از-واحدهای-مسکونی-به-مدت-یک-سال'>مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی به مدت یک سال  / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از واحدهای مسکونی به مدت یک سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092361/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-صد-و-بیست-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه صد و بیست متر  / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه صد و بیست متر  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092366/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-عرصه-نود-و-نه-متر'>مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه نود و نه متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه نود و نه متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092367/مزایده-منزل-مسکونی-با-عمر-5-سال-مساحت-500متر'>مزایده منزل مسکونی با عمر 5 سال مساحت 500متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عمر 5 سال مساحت 500متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092371/مزایده-سوله-کارخانه'>مزایده سوله کارخانه  / اگهی مزایده , مزایده سوله کارخانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092372/مزایده-سه-دانگ-مغازه-عرصه-36-86متر-نوبت-اول'>مزایده سه دانگ مغازه عرصه 36.86متر نوبت اول  / مزایده,مزایده سه دانگ مغازه عرصه 36.86متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092375/مزایده-ششدانگ-ساختمان-با-صد-متر-بنای-مسکونی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ساختمان با صد متر بنای مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان با صد متر بنای مسکونی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092378/مزایده-پلاک-ثبتی-شماره-708-فرعی-بخش-7-چناران'>مزایده پلاک ثبتی شماره 708 فرعی بخش 7 چناران / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 708 فرعی بخش 7 چناران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092380/مزایده-سرقفلی-ششدانگ-مغازه-بخش-دو-غرب-بابل'>مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه بخش دو غرب بابل / مزایده,مزایده سرقفلی ششدانگ مغازه بخش دو غرب بابل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092382/مزایده-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یازده-بابل'>مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده بابل  / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یازده بابل </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092384/مزایده-یک-قطعه-باغچه-مسامحت-1000متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه باغچه مسامحت 1000متر نوبت اول  / مزایده,مزایده یک قطعه باغچه مسامحت 1000متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092390/مزایده-تمامیت-ششدانگ-آپارتمان-اعیان-79-35متر'>مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان اعیان 79.35متر / مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ آپارتمان اعیان 79.35متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092392/مزایده-آپارتمان-مسکونی-مساحت-60-6متر'>مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.6متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 60.6متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092398/مزایده-پلاک-41-فرعی-از-188-اصلی-بخش-7-چناران-نوبت-اول'>مزایده پلاک 41 فرعی از 188 اصلی بخش 7 چناران نوبت اول  / مزایده,مزایده پلاک 41 فرعی از 188 اصلی بخش 7 چناران نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092399/مزایده-مجموعه-ورزشی-کارگران'>مزایده مجموعه ورزشی کارگران / مزایده , مزایده مجموعه ورزشی کارگران</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092400/مزایده-ملک-مساحت-صد-و-هشتاد-متر-نوبت-دوم'>مزایده ملک مساحت صد و هشتاد متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده ملک مساحت صد و هشتاد متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092401/مزایده-سرت-و-گریدر-خیار--نوبت-دوم'>مزایده سرت و گریدر خیار - نوبت دوم  / اگهی مزایده ,مزایده سرت و گریدر خیار - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092402/آگهی-مزایده-تعداد-5-دستگاه-غرفه-تجدید'> آگهی مزایده تعداد 5 دستگاه غرفه تجدید  / مزایده , مزایده  تعداد 5 دستگاه غرفه تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092404/مزایده-منزل-مسکونی-نوبت-دوم'>مزایده منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092406/مزایده-اجاره-بازار-هفتگی--مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره بازار هفتگی-  مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده , مزایده اجاره بازار هفتگی-  مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092409/مزایده-زمین-مساحت-17020متر-قطعه-379-تفکیکی'>مزایده زمین مساحت 17020متر قطعه 379 تفکیکی / مزایده,مزایده زمین مساحت 17020متر قطعه 379 تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092412/مزایده-اجاره-فروشگاه-های-مواد-غذایی-و-بهداشتی--'>مزایده اجاره فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی... / آگهی مزایده, مزایده اجاره  اجاره فروشگاه های مواد غذایی و بهداشتی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092413/مزایده-ششدانگ-ملک-مسکونی-شماره-ثبت-14407-و-13790-فرعی'>مزایده ششدانگ ملک مسکونی شماره ثبت 14407 و 13790 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی شماره ثبت 14407 و 13790 فرعی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092415/مزایده-واگذاری-به-اجاره-یکباب-سوله-و-انباری'>مزایده واگذاری به اجاره  یکباب سوله و انباری / خلاصه آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره  یکباب سوله و انباری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092416/مزایده-خودرو-سواری-پژو-پارس--'>مزایده خودرو سواری پژو  پارس... / مزایده, مزایده خودرو سواری پژو  پارس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092418/مزایده-یکباب-منزل-مساحت-134-40متر'>مزایده یکباب منزل مساحت 134.40متر  / مزایده,مزایده یکباب منزل مساحت 134.40متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092419/مزایده-دو-قطعه-زمین-مشاعی-6208-و-2000-متر'>مزایده دو قطعه زمین مشاعی 6208 و 2000 متر  / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مشاعی 6208 و 2000 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092421/مزایده-واگذاری-بهره-برداری-جایگاه-سی-ان-جی-(CNG)'>مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی (CNG)  / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی (CNG) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092424/مزایده-پلاک-ثبتی-1-1978-بخش-دو-اراک-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 1/1978 بخش دو اراک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1/1978 بخش دو اراک نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092425/مزایده-فروش-دو-دستگاه-ماشین-آلات'>مزایده فروش دو دستگاه ماشین آلات / مزایده , مزایده فروش دو دستگاه ماشین آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092428/مزایده-وسایل-و-تجهیزات-مستعمل-مدارس'>مزایده وسایل و تجهیزات مستعمل مدارس / مزایده, مزایده وسایل و تجهیزات مستعمل مدارس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092429/مزایده-اجاره-پایانه-مسافربری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره پایانه مسافربری مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره پایانه مسافربری مرحله دوم نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092430/مزایده-ملک-مساحت-زمین-425-مترمربع-نوبت-اول'>مزایده ملک مساحت زمین 425 مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین 425 مترمربع نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092434/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-53-39متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 53.39متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092435/مزایده-دستگاه-کمپرسور-هوای-فشرده--'>مزایده دستگاه کمپرسور هوای فشرده... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دستگاه کمپرسور هوای فشرده...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092437/مزایده-یک-دستگاه-پژو-پارس-مدل-94-رنگ-سفید-روغنی-مرحله-دوم'>مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 94 رنگ سفید روغنی مرحله دوم  / آگهی مزایده,مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 94 رنگ سفید روغنی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092438/مزایده-واگذاری-حفظ-و-نگهداری-کلیه-ابنیه-فنی--نوبت-دوم-مرحله-اول'>مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی... نوبت دوم مرحله اول / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی... نوبت دوم مرحله اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092439/مزایده-دستگاه-پمپ-دکل-و--'>مزایده دستگاه پمپ دکل و ...  / آگهی مزایده عمومی,مزایده دستگاه پمپ دکل و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092442/مزایده-ملک-به-پلاک-ثبتی-2389-نوبت-اول'>مزایده ملک به پلاک ثبتی 2389 نوبت اول  / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی 2389 نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092444/اصلاحیه-مزایده-فروش-تعدادی-از-قطعات-تجاری'>اصلاحیه مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092447/مزایده-لوله-های-فولادی-ضایعاتی'>مزایده لوله های فولادی ضایعاتی  / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده لوله های فولادی ضایعاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092448/مزایده-اجاره-غرفه-های-شهرداری-مرحله-دوم-نوبت-اول'>مزایده اجاره غرفه های شهرداری مرحله دوم نوبت اول  / آگهی مزایده , مزایده اجاره غرفه های شهرداری مرحله دوم نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092449/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-84-07متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 84.07متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092450/مزایده-واگذاری-یکباب-مغازه'>مزایده  واگذاری یکباب مغازه / آگهی مزایده ،آگهی مزایده  واگذاری یک باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092452/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-احداثی-در-زمین-98-94متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 98.94متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 98.94متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092456/مزایده-ششدانگ-واحد-تجاری-مساحت-41-67متر'>مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 41.67متر / مزایده,مزایده ششدانگ واحد تجاری مساحت 41.67متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092458/مزایده-بهره-برداری-از-پارکبانی-مسیرهایی-از-معابر'>مزایده بهره برداری از پارکبانی مسیرهایی از معابر  / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از پارکبانی مسیرهایی از معابر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092459/مزایده-واگذاری-46-باب-غرفه--'>مزایده واگذاری 46 باب غرفه ... / مزایده, مزایده واگذاری 46 باب غرفه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092461/مزایده-واگذاری-تعداد-13-قطعه-زمین-و-یک-واحد-مسکونی-تجدید'>مزایده واگذاری تعداد 13 قطعه زمین و یک واحد مسکونی تجدید / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 13 قطعه زمین و یک واحد مسکونی تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092465/مزایده-ملک-مساحت-صد-متر-سه-خوابه'>مزایده ملک مساحت صد متر سه خوابه / مزایده,مزایده ملک مساحت صد متر سه خوابه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092468/مزایده-واگذاری-به-اجاره-سوله'>مزایده واگذاری به اجاره سوله / مزایده, مزایده واگذاری به اجاره سوله</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092469/مزایده-پلاک-ثبتی-مساحت-اعیان-376متر'>مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 376متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت اعیان 376متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092470/مزایده-و-فروش-اقلام-تاسیساتی-و-ساختمانی'>مزایده و فروش اقلام تاسیساتی و ساختمانی / مزایده, مزایده و فروش اقلام تاسیساتی و ساختمانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092471/مزایده-دو-عدد-تیر-ورق--سه-ناودانی'>مزایده دو عدد تیر ورق ، سه ناودانی / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده دو عدد تیر ورق ، سه ناودانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092474/فراخوان-استعلام-فروش-مقداری-ضایعات-آهن-آلات'>فراخوان استعلام فروش مقداری ضایعات آهن آلات / فراخوان استعلام فروش مقداری ضایعات آهن آلات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092476/مزایده-امتیاز-یک-واحد-مسکونی-مساحت-86-متر'>مزایده امتیاز یک واحد مسکونی مساحت 86 متر / مزایده,مزایده امتیاز یک واحد مسکونی مساحت 86 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092480/مزایده-یک-خط-تلفن-همراه'>مزایده یک خط تلفن همراه  / مزایده اموال منقول، مزایده یک خط تلفن همراه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092481/مزایده-فروش-قطعاتی-از-اراضی-و-جاده-های-متروکه'>مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه  / مزایده,مزایده فروش قطعاتی از اراضی و جاده های متروکه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092483/مزایده-یک-دستگاه-تراش-یک-دستگاه-پرس--'>مزایده یک دستگاه تراش، یک دستگاه پرس... / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه تراش، یک دستگاه پرس...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092484/مزایده-یکباب-خانه-مساحت-عرصه-204-متر'>مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 204 متر / مزایده,مزایده یکباب خانه مساحت عرصه 204 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092488/مزایده-پارکینگ-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده پارکینگ خودرو - نوبت دوم  / اگهی مزایده , مزایده پارکینگ خودرو - نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092489/مزایده-سه-دانگ-پلاک-ثبتی-124-364-اصلی-بخش-20-تبریز'>مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 124/364 اصلی بخش 20 تبریز  / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 124/364 اصلی بخش 20 تبریز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092491/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-بخش-سی-تبریز'>مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی تبریز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش سی تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092493/مزایده-خودروی-سواری-سیستم-تیبا'>مزایده خودروی سواری سیستم تیبا / آگهی مزایده، مزایده خودروی سواری سیستم تیبا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092499/مزایده-ملک-مساحت-33-81متر-کاربری-تجاری-انباری-سردخانه'>مزایده ملک مساحت 33.81متر کاربری تجاری انباری سردخانه / مزایده,مزایده ملک مساحت 33.81متر کاربری تجاری انباری سردخانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092502/فراخوان-واگذاری-غرف-فروشگاههای-آزاد-و-اماکن-تجاری'>فراخوان واگذاری غرف فروشگاههای آزاد و اماکن تجاری / آگهی فراخوان  عمومی , فراخوان واگذاری غرف فروشگاههای آزاد و اماکن تجاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092503/مزایده-واگذاری-یک-واحد-مسکونی-بخش-5-فارس'>مزایده واگذاری یک واحد مسکونی بخش 5 فارس  / مزایده,مزایده واگذاری یک واحد مسکونی بخش 5 فارس </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092507/مزایده-دستگاه-دریل-رادیال-جک--'>مزایده دستگاه دریل رادیال جک... / مزایده, مزایده دستگاه دریل رادیال جک...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092508/تجدید-مزایده-یک-واحد-تجاری-با-مساحت-مفید'>تجدید مزایده یک واحد تجاری با مساحت مفید  / تجدید خلاصه آگهی مزایده,مزایده یک واحد تجاری با مساحت مفید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092509/مزایده-سی-هزار-متر-مشاع-از-زمین-مساحت-25-هکتار'>مزایده سی هزار متر مشاع از زمین مساحت 25 هکتار  / مزایده,مزایده سی هزار متر مشاع از زمین مساحت 25 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092512/مزایده-فروش-یک-دستگاه-کانکس-مستعمل'>مزایده فروش یک دستگاه کانکس مستعمل / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کانکس مستعمل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092513/مزایده-فروش-تعداد-8-قطعه-از-املاک-تفکیکی'>مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک تفکیکی  / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه از املاک تفکیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092515/مزایده-بهره-برداری-از-محوطه-پارک-مرکزی-شهر'>مزایده بهره برداری از محوطه پارک مرکزی شهر / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از محوطه پارک مرکزی شهر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092518/مزایده35-دستگاه-کندانسور'>مزایده35 دستگاه کندانسور / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده35 دستگاه کندانسور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092520/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-آپارتمان-مساحت-136-19متر'>مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 136.19متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت 136.19متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092521/مزایده-فروش-برخی-از-ماشین-آلات-و-خودروها'>مزایده فروش برخی از ماشین آلات و خودروها  / مزایده , مزایده فروش برخی از ماشین آلات و خودروها </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092524/مزایده-فروش-اپارتمان-سه-خوابه-مساحت-130-متر'>مزایده فروش اپارتمان سه خوابه مساحت 130 متر  / مزایده,مزایده فروش اپارتمان سه خوابه مساحت 130 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092526/مزایده-ملک-در-دو-قطعه-آبی-و-دیم-2-1-و-1-5-هکتار'>مزایده ملک در دو قطعه آبی و دیم 2.1 و 1.5 هکتار  / مزایده,مزایده ملک در دو قطعه آبی و دیم 2.1 و 1.5 هکتار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092528/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-500-متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092531/فراخوان-عمومی-واگذاری-تزریقات-و-پانسمان--'>فراخوان عمومی واگذاری تزریقات و پانسمان... / فراخوان عمومی  فراخوان عمومی واگذاری تزریقات و پانسمان...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092532/مزایده-مغازه-از-پلاک-ثبتی-3935-43-نوبت-دوم'>مزایده مغازه از پلاک ثبتی 3935/43 نوبت دوم / مزایده,مزایده مغازه از پلاک ثبتی 3935/43 نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092536/مزایده-منزل-مسکونی-مساحت-185-متر-نوبت-اول'>مزایده منزل مسکونی مساحت 185 متر نوبت اول  / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 185 متر نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092546/مزایده-فروش-شش-قطعه-زمین-تجدید-نوبت-دوم'>مزایده فروش شش قطعه زمین تجدید نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمین تجدید نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092548/مزایده-بهره-برداری-از-امکانات-موجود-در-پارک-های-تفریحی-آموزشی'>مزایده بهره برداری از امکانات موجود در پارک های تفریحی آموزشی / مزایده, مزایده بهره برداری از امکانات موجود در پارک های تفریحی آموزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092551/فراخوان-اجاره-مراکز--کارگاهها-و-فضاهای-مازاد--'>فراخوان اجاره مراکز ، کارگاهها و فضاهای مازاد... / فراخوان عمومی , فراخوان اجاره مراکز ، کارگاهها و فضاهای مازاد...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092553/مزایده-390-عدد-پیراهن-مردانه'>مزایده 390 عدد پیراهن مردانه / مزایده, مزایده 390 عدد پیراهن مردانه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092556/مزایده-ششدانگ-ملک-مساحت-1000متر'>مزایده ششدانگ ملک مساحت 1000متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 1000متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092557/مزایده-فروش-خودرو--نوبت-دوم'>مزایده فروش خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده حضوری , مزایده فروش خودرو - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092560/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-مغازه-نانوایی-بخش-15-تبریز'>مزایده سه دانگ مشاع از مغازه نانوایی بخش 15 تبریز / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از مغازه نانوایی بخش 15 تبریز</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092561/مزایده-فروش-آهن-آلات-ضایعاتی--نوبت-دوم-چاپ-اول'>مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم چاپ اول / آگهی مزایده, مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی - نوبت دوم چاپ اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092562/تجدید-مزایده-طرح-تولید-مشارکتی-مرکز-تکثیر-و-پرورش-ماهیان-گرمابی--نوبت-دوم'>تجدید مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده طرح تولید مشارکتی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی - نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092563/مزایده-عمومی-فروش-تعداد-حدود-340-راس-گوساله-نر'>مزایده عمومی فروش تعداد حدود 340 راس گوساله نر / مزایده عمومی, مزایده عمومی فروش تعداد حدود 340 راس گوساله نر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092566/مزایده-امتیاز-بهره-برداری-پارکینگ-های-عمومی'>مزایده  امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی / آگهی مزایده , مزایده امتیاز بهره برداری پارکینگ های عمومی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092567/مزایده-یک-قطعه-باغ-بخش-شش-مشهد-مرحله-اول'>مزایده یک قطعه باغ بخش شش مشهد مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش شش مشهد مرحله اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092571/مزایده-واگذاری-قسمتی-از-املاک-نوبت-دوم'>مزایده واگذاری قسمتی از املاک نوبت دوم  / مزایده,مزایده واگذاری قسمتی از املاک نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092574/مزایده-دستگاه-تزریق-پلاستیک'>مزایده دستگاه تزریق پلاستیک / مزایده, مزایده دستگاه تزریق پلاستیک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092575/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-600متر-نوبت-اول'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 600متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 600متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092578/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-307-30متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت 307.30متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 307.30متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092579/مزایده-یک-عدد-خط-تلفن-دائم'>مزایده یک عدد خط تلفن دائم  / مزایده,مزایده یک عدد خط تلفن دائم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092581/تجدید-مزایده-امتیاز-بهره-برداری-و-اجاره-تابلوهای-تبلیغاتی'>تجدید مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی / تجدید آگهی مزایده, مزایده امتیاز بهره برداری و اجاره تابلوهای تبلیغاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092587/مزایده-صندلی-مدیریتی-مرحله-دوم'>مزایده صندلی مدیریتی مرحله دوم  / آگهی مزایده, مزایده صندلی مدیریتی مرحله دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092588/مزایده-یک-دستگاه-خشک-کن-30-کیلوگرمی--'>مزایده یک دستگاه خشک کن 30 کیلوگرمی... / مزایده,مزایده یک دستگاه خشک کن 30 کیلوگرمی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092591/مزایده-فروش-املاک-کاربری-های-تجهیزات-شهری-مراکز-پست'>مزایده فروش املاک کاربری های تجهیزات شهری .مراکز پست  / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری های تجهیزات شهری .مراکز پست </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092592/مزایده-اجاره-ماهیانه-محل-کارگاه-ذوب-چربی'>مزایده اجاره ماهیانه محل کارگاه ذوب چربی / مزایده ، مزایده اجاره ماهیانه محل کارگاه ذوب چربی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092594/مزایده-واگذاری-به-اجاره-آزمایشگاه-و-رادیولوژی-و--'>مزایده واگذاری به  اجاره آزمایشگاه و رادیولوژی و ... / مزایده, مزایده واگذاری به  اجاره آزمایشگاه و رادیولوژی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092595/مزایده-واگذاری-یک-قطعه-زمین-واقع-در-پارک-کودک-(نوبت-دوم)'>مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک کودک  (نوبت دوم) / مزایده کتبی , مزایده واگذاری یک قطعه زمین واقع در پارک کودک  (نوبت دوم)</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092596/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-با-قدمت-15-سال'>مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 15 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 15 سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092599/مزایده-یک-دستگاه-سواری-سمند--'>مزایده یک دستگاه سواری سمند ... / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری سمند </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092600/مزایده-حفظ-و-نگهداری-و-بهره-برداری-از-مجموعه-ورزشی'>مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری از مجموعه ورزشی / آگهی مزایده , مزایده حفظ و نگهداری و بهره برداری از مجموعه ورزشی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092601/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-184-87متر'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 184.87متر  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 184.87متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092602/مزایده-یک-دستگاه-رکتی-فایر-جوش-CO2--'>مزایده یک دستگاه رکتی فایر جوش CO2... / مزایده, مزایده یک دستگاه رکتی فایر جوش CO2...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092607/مزایده-واگذاری-حقوق-استیجاری-آپارتمان-مساحت-69-متر'>مزایده واگذاری حقوق استیجاری آپارتمان مساحت 69 متر  / مزایده,مزایده واگذاری حقوق استیجاری آپارتمان مساحت 69 متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092608/مزایده-یک-دستگاه-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه سواری پژو 206   / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو 206  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092610/مزایده-تلویزیون-ال-سی-دی-میز-چهارگوش-و--'>مزایده تلویزیون ال سی دی- میز چهارگوش و ... / مزایده, مزایده تلویزیون ال سی دی- میز چهارگوش و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092612/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-منزل-مسکونی-عرصه-183-73متر'>مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 183.73متر  / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از منزل مسکونی عرصه 183.73متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092615/مزایده-ورق-قلع-اندود'>مزایده ورق قلع اندود / مزایده, مزایده ورق قلع اندود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092619/مزایده-خودرو-زانتیا'>مزایده خودرو زانتیا  / مزایده,مزایده خودرو زانتیا </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092624/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-104-متر-تجدید'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104 متر تجدید  / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104 متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092638/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مساحت-124-27متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 124.27متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092641/مزایده-منزل-مسکونی-سه-خوابه-245-34متر'>مزایده منزل مسکونی سه خوابه 245.34متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی سه خوابه 245.34متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092642/مزایده-دستگاه-تراش--دستگاه-تراش-دی-ام-تی-جی'>مزایده دستگاه تراش - دستگاه تراش دی ام تی جی  / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دستگاه تراش - دستگاه تراش دی ام تی جی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092644/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-225-25متر-تجدید'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 225.25متر تجدید  / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 225.25متر تجدید </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092647/مزایده-ششدانگ-یکباب-خانه-مساحت-330متر'>مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 330متر  / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 330متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092648/مزایده-واگذاری-اجاره-قطعه-زمین-و-کیوسک'>مزایده واگذاری اجاره قطعه زمین و کیوسک  / مزایده عمومی، مزایده واگذاری اجاره قطعه زمین و کیوسک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092649/مزایده-ششدانگ-زمین-مساحت-دویست-متر'>مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092650/مزایده-تعداد-3-عدد-تانکر-گازوئیل-300-هزار-لیتری-نوبت-دوم'>مزایده تعداد 3 عدد تانکر گازوئیل 300 هزار لیتری  نوبت دوم  / آگهی مزایده اموال منقو,مزایده تعداد 3 عدد تانکر گازوئیل 300 هزار لیتری  نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092654/مزایده-ششدانگ-اپارتمان-مسکونی-اموال-غیرمنقول'>مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول  / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی اموال غیرمنقول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092660/مزایده-ششدانگ-یکبابخانه-مساحت-109-80متر'>مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 109.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه مساحت 109.80متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092664/مزایده-واگذاری-اجاره-کارگاهها-و-فروشگاهها'>مزایده واگذاری اجاره کارگاهها و فروشگاهها / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره کارگاهها و فروشگاهها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092666/مزایده-541-هزارم-یک-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی'>مزایده 541 هزارم یک دانگ مشاع  از پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 541 هزارم یک دانگ مشاع  از پلاک ثبتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092668/مزایده-واگذاری-مغازه-های-مجتمع-تجاری-تفریحی'>مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی / مزایده عمومی، مزایده واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092673/مزایده-2-سهم-مشاع-از-12-سهم-تمامیت-ملک'>مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم تمامیت ملک / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 12 سهم تمامیت ملک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092675/مزایده-یک-دستگاه-خودرو-سواری-پژو-206'>مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206   / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206  </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092676/مزایده-اموال-فرسوده-شامل-اثاثیه-اداری-ضایعات-آهن-آلومینیوم-و-چدن'>مزایده اموال فرسوده شامل اثاثیه اداری، ضایعات آهن، آلومینیوم و چدن / مزایده, مزایده اموال فرسوده شامل اثاثیه اداری، ضایعات آهن، آلومینیوم و چدن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092677/مزایده-4-7-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-2419-بخش-یک'>مزایده 4.7 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2419 بخش یک / مزایده,مزایده 4.7 دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2419 بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092681/مزایده-منزل-ویلایی-عرصه-صد-متر-تجدید'>مزایده منزل ویلایی عرصه صد متر تجدید / مزایده,مزایده منزل ویلایی عرصه صد متر تجدید</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092685/استعلام-رنگ-آمیزی-ساختمان-اداری'>استعلام رنگ آمیزی ساختمان اداری / استعلام , استعلام رنگ آمیزی ساختمان اداری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092686/مناقصه-عملیات-عمرانی-شامل-جدول-گزاری-و--'>مناقصه عملیات عمرانی شامل جدول گزاری و ...  / آگهی مناقصه مناقصه عملیات عمرانی شامل جدول گزاری و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092687/مزایده-همگی-و-تمامی-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-قطعه-سه-تفکیکی'>مزایده همگی و تمامی ششدانگ اعیانی آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده همگی و تمامی ششدانگ اعیانی آپارتمان قطعه سه تفکیکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092688/مزایده-تعداد-44909-عدد-دکمه-نگین-دار-در-10-نوع-مختلف'>مزایده تعداد 44909 عدد دکمه نگین دار در 10 نوع مختلف  / آگهی مزایده,مزایده تعداد 44909 عدد دکمه نگین دار در 10 نوع مختلف </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092689/مزایده-اجاره-غرفه-بدون-اخذ-سرقفلی-جهت-فعالیت-فتوکپی'>مزایده  اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی جهت فعالیت فتوکپی / مزایده, مزایده  اجاره غرفه بدون اخذ سرقفلی جهت فعالیت فتوکپی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092690/مزایده-یک-دستگاه-کامیون-کمپرسی'>مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کمپرسی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092691/مناقصه-تامین-210000-ساعت-خودروی-سواری'>مناقصه  تامین 210000 ساعت خودروی سواری / مناقصه, مناقصه  تامین 210000 ساعت خودروی سواری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092692/مزایده-واگذاری-تعداد-ده-باب-مغازه'>مزایده واگذاری تعداد ده باب مغازه / مزایده عمومی، مزایده واگذاری تعداد ده باب مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092693/مزایده-304-هزارم-دو-سهم-مشاع-از-13-سهم-ششدانگ-عرصه-140متر'>مزایده 304 هزارم دو سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ عرصه 140متر / مزایده,مزایده 304 هزارم دو سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ عرصه 140متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092694/استعلام-فراخوان-کمک-به-توسعه-و-ارتقا-مراکز-بازتوانی-اختصاصی'>استعلام فراخوان کمک به توسعه و ارتقا مراکز بازتوانی اختصاصی / استعلام, استعلام فراخوان کمک به توسعه و ارتقا مراکز بازتوانی اختصاصی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092695/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092696/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی-900-گرمی'>استعلام  کنسرو لوبیا چیتی 900 گرمی / استعلام, استعلام  کنسرو لوبیا چیتی 900گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092697/مزایده-ملک-با-قدمت-بیش-از-سی-سال'>مزایده ملک با قدمت بیش از سی سال  / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از سی سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092698/استعلام-مصالح--'>استعلام مصالح ... / استعلام , استعلام مصالح ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092699/استعلام-میکروکوت'>استعلام میکروکوت  / استعلام, استعلام میکروکوت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092700/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-با-عمر-متوسط-بیست-سال'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عمر متوسط بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی با عمر متوسط بیست سال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092701/استعلام-پنیر-حلب-چای-ایرانی-و--'>استعلام پنیر حلب، چای ایرانی و ... / استعلام, پنیر حلب، چای ایرانی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092702/استعلام-کیف-چرمی--میکروفن--بلندگوی-مشتی'>استعلام کیف چرمی - میکروفن - بلندگوی مشتی / استعلام , استعلام کیف چرمی - میکروفن - بلندگوی مشتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092703/مزایده-ملک--اقلام-لاکی-پلاستیکی--تعداد-96-عدد-سبد'>مزایده ملک ، اقلام لاکی پلاستیکی ، تعداد 96 عدد سبد / مزایده, مزایده ملک ، اقلام لاکی پلاستیکی ، تعداد 96 عدد سبد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092704/استعلام-عدس-900-گرمی'>استعلام عدس 900 گرمی / استعلام, استعلام عدس 900 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092705/استعلام-درزندها-و-عایقها--'>استعلام درزندها و عایقها... / استعلام, استعلام درزندها و عایقها...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092706/استعلام-خرید-الکتروپمپ--'>استعلام خرید الکتروپمپ ... / استعلام, استعلام خرید الکتروپمپ ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092707/استعلام-سمعک'>استعلام سمعک / استعلام, سمعک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092708/مناقصه-تعمیرات-اساسی-مخزن'>مناقصه تعمیرات اساسی مخزن  / مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی مخزن </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092709/مزایده-زمین-کشاورزی-مساحت-2456متر-نوبت-دوم'>مزایده زمین کشاورزی مساحت 2456متر نوبت دوم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی مساحت 2456متر نوبت دوم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092710/استعلام-جدول-گذاری-و-عملیات-سنگی'>استعلام جدول گذاری و عملیات سنگی  / استعلام, استعلام جدول گذاری و عملیات سنگی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092711/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-350-متر-نوبت-دوم'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 350 متر نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092712/مناقصه-حفظ-و-نگهداری-از-فضای-سبز'>مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز  / مناقصه ، مناقصه حفظ و نگهداری از فضای سبز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092713/استعلام-خرید-20-دستگاه-الکتروپمپ-شناور'>استعلام خرید 20 دستگاه الکتروپمپ شناور / استعلام , خرید 20 دستگاه الکتروپمپ شناور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092714/استعلام-اسید-سولفوریک-صنعتی'>استعلام اسید سولفوریک صنعتی / استعلام، استعلام اسید سولفوریک صنعتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092715/مزایده-یکدستگاه-خودروی-وانت-پیکان'>مزایده یکدستگاه خودروی وانت پیکان / مزایده,مزایده یکدستگاه خودروی وانت پیکان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092716/مناقصه-خرید-بازوی-بارگیری-محصول'>مناقصه خرید بازوی بارگیری محصول  / مناقصه ,مناقصه خرید بازوی بارگیری محصول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092717/مناقصه-اصلاح-و-جدولگذاری-در-سطح-شهر'>مناقصه اصلاح و جدولگذاری در سطح شهر  / اگهی مناقصه , مناقصه اصلاح و جدولگذاری در سطح شهر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092718/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-مساحت-4180متر-کاربری-ورزشی'>مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4180متر کاربری ورزشی  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 4180متر کاربری ورزشی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092719/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092720/استعلام-خرید-و-نصب-پنجره-دوجداره'>استعلام خرید و نصب پنجره دوجداره / استعلام , استعلام خرید و نصب پنجره دوجداره</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092721/مزایده-ملک-مساحت-321-74متر'>مزایده ملک مساحت 321.74متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 321.74متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092722/استعلام-کابل--'>استعلام کابل ... / استعلام , استعلام کابل ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092723/استعلام-زیرسازی-اجرای-طرح-هادی-روستا--'>استعلام زیرسازی- اجرای طرح هادی روستا ... / استعلام, زیرسازی- اجرای طرح هادی روستا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092724/مزایده-ملک-با-زیربنای-صد-مترمربع'>مزایده ملک با زیربنای صد مترمربع  / مزایده,مزایده ملک با زیربنای صد مترمربع </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092725/مزایده-اجاره-4-باب-مغازه'>مزایده اجاره 4 باب مغازه  / مزایده ، مزایده اجاره 4 باب مغازه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092726/مزایده-ملک-بخش-ثبتی-14-اصفهان'>مزایده ملک بخش ثبتی 14 اصفهان / مزایده,مزایده ملک بخش ثبتی 14 اصفهان</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092727/استعلام-کیف-کارت-بانکی'>استعلام کیف کارت بانکی / استعلام, استعلام کیف کارت بانکی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092728/فراخوان-مناقصه-امور-حمل-و-نقل-زندانیان'>فراخوان مناقصه امور حمل و نقل زندانیان  / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه امور حمل و نقل زندانیان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092729/استعلام-تیوب-بندل-هوای-گرم-و-هوای-سرد'>استعلام تیوب بندل هوای گرم و هوای سرد / استعلام , استعلام تیوب بندل هوای گرم و هوای سرد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092730/استعلام-​ابزارآلات-و-لوازم-عمومی-و-اندازه-گیری'>استعلام ​ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری / استعلام , استعلام ​ابزارآلات و لوازم عمومی و اندازه گیری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092731/استعلام-خرید-دیوار-پیش-ساخته-بتنی-ساده-و-نصب-در-محل-مجتمع--'>استعلام خرید دیوار پیش ساخته بتنی ساده و نصب در محل مجتمع ... / استعلام, خرید دیوار پیش ساخته بتنی ساده و نصب در محل مجتمع ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092732/مزایده-چرم-و-پارچه-های-خام-و-لمینه-شده'>مزایده چرم و پارچه های خام و لمینه شده  / مزایده ,مزایده چرم و پارچه های خام و لمینه شده </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092733/استعلام-تعمیر-و-سرویس-اساسی-سیستم-تهویه--'>استعلام تعمیر  و سرویس اساسی سیستم تهویه... / استعلام,استعلام تعمیر  و سرویس اساسی سیستم تهویه...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092734/استعلام-ماسه--'>استعلام ماسه ... / استعلام , استعلام ماسه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092735/مزایده-حمل-متوفی-بوسیله-آمبولانس'>مزایده حمل متوفی بوسیله آمبولانس / مزایده ، مزایده حمل متوفی بوسیله آمبولانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092736/مزایده-فروش-املاک-تحت-مالکیت-شهرداری-نوبت-دوم'>مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش املاک تحت مالکیت شهرداری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092737/استعلام-لوازم-التحریر--'>استعلام لوازم التحریر.... / استعلام, استعلام لوازم التحریر....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092738/استعلام-شاسی-فلزی-الکتروپمپ--'>استعلام شاسی فلزی الکتروپمپ... / استعلام, استعلام شاسی فلزی الکتروپمپ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092739/مزایده-پلاک-ثبتی-یک-فرعی-مساحت-140-متر-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی یک فرعی مساحت 140 متر نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی مساحت 140 متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092740/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092741/استعلام-زیرسازی-اجرای-طرح-هادی-روستاهای--'>استعلام زیرسازی-اجرای طرح هادی روستاهای... / استعلام,استعلام زیرسازی-اجرای طرح هادی روستاهای...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092742/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092743/استعلام-قطعات-یدکی-جرثقیلهای-دماگ'>استعلام قطعات یدکی جرثقیلهای دماگ / استعلام , استعلام قطعات یدکی جرثقیلهای دماگ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092744/استعلام-سیم-افشان-کابل-الکترود-کنتاکتور---'>استعلام سیم افشان کابل الکترود کنتاکتور ....  / استعلام,استعلام سیم افشان کابل الکترود کنتاکتور .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092745/استعلام-شیرآلات-و-اتصالات'>استعلام شیرآلات و اتصالات / استعلام , شیرآلات و اتصالات</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092746/فراخوان-مناقصه-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و-روکش-آسفالت'>فراخوان مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092747/مزایده-مدیریت-شبکه-تاکسی-بیسیم-133---'>مزایده مدیریت شبکه تاکسی بیسیم 133  ....  / مزایده ، مزایده مدیریت شبکه تاکسی بیسیم 133  .... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092748/استعلام-برنج--'>استعلام برنج ... / استعلام , استعلام برنج ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092749/استعلام-پنل-درایو-فرمان-موتور'>استعلام پنل درایو فرمان موتور / استعلام, استعلام پنل درایو فرمان موتور</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092750/مزایده-سرقفلی-غرفه-مساحت-100-3متر-نوبت-اول'>مزایده سرقفلی غرفه مساحت 100.3متر نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی غرفه مساحت 100.3متر نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092751/مناقصه-خرید-تیوب-باندل'>مناقصه خرید تیوب باندل / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تیوب باندل</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092752/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و-روکش-آسفالت-گرم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092753/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-بخشی-از-زیرسازی-و-روکش-آسفالت-گرم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای بخشی از زیرسازی و روکش آسفالت گرم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای بخشی از زیرسازی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092754/مزایده-زمین-بخش-5-ارومیه-غیرمنقول-با-قدمت-19-سال'>مزایده زمین بخش 5 ارومیه غیرمنقول با قدمت 19 سال  / مزایده,مزایده زمین بخش 5 ارومیه غیرمنقول با قدمت 19 سال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092755/مناقصه-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و-روکش-آسفالت-گرم-سامانه-تدارکات-الکترونیکی-دولت'>مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  / مناقصه ,مناقصه اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092756/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--اجرای-طرح-هادی-روستاها--'>استعلام  جدول و پیاده رو سنگی  - اجرای طرح هادی روستاها ... / استعلام, جدول و پیاده رو سنگی - اجرای طرح هادی روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092757/فراخوان-واگذاری-فضائی-از-پارک-نهضت'>فراخوان واگذاری فضائی از پارک نهضت  / فراخوان، فراخوان واگذاری فضائی از پارک نهضت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092758/استعلام-IP-Camera-vivotek-FD8169'>استعلام IP Camera vivotek FD8169 / استعلام, استعلام IP Camera vivotek FD8169</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092759/استعلام-مرغ-منجمد--'>استعلام مرغ منجمد ... / استعلام, استعلام مرغ منجمد ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092760/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092761/مزایده-ششدانگ-پلاک-ثبتی-مساحت-123-13متر'>مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 123.13متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 123.13متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092762/استعلام-لاستیک-های-خودرو'>استعلام لاستیک های خودرو  / استعلام ,استعلام لاستیک های خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092763/استعلام-دستگاه-اندازه-گیری-استیکینگ-و--'>استعلام دستگاه اندازه گیری استیکینگ و ... / استعلام, استعلام دستگاه اندازه گیری استیکینگ و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092764/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام , استعلام کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092765/استعلام-اجرای-عملیات-سنگی-ملاتی'>استعلام اجرای عملیات سنگی ملاتی / استعلام, استعلام اجرای عملیات سنگی ملاتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092766/استعلام-برنج'>استعلام برنج  / استعلام, برنج </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092767/استعلام-بلیط-استخر--'>استعلام بلیط استخر ... / استعلام , استعلام بلیط استخر ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092768/مزایده-دو-واحد-منزل-مسکونی-مساحت-455-30-و-454-70متر'>مزایده دو واحد منزل مسکونی مساحت 455.30 و 454.70متر / مزایده,مزایده دو واحد منزل مسکونی مساحت 455.30 و 454.70متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092769/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام ,استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092770/استعلام-المان-هاویونیت-های-الکترونیکی'>استعلام المان هاویونیت های الکترونیکی  / استعلام ، استعلام المان هاویونیت های الکترونیکی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092771/مزایده-4-هفتم-شعیر-از-96-شعیر-مزرعه-حیدرآباد'>مزایده 4 هفتم شعیر از 96 شعیر مزرعه حیدرآباد  / مزایده,مزایده 4 هفتم شعیر از 96 شعیر مزرعه حیدرآباد </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092772/فراخوان-مناقصه-عمومی-اجرای-آسفالت-رگلاژی-و-روکش-آسفالت-گرم'>فراخوان مناقصه عمومی اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم  / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای آسفالت رگلاژی و روکش آسفالت گرم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092773/استعلام-آسفالت-ریزی--اجرای-طرح-هادی-روستاها---'>استعلام  آسفالت ریزی - اجرای طرح هادی روستاها .... / استعلام,  آسفالت ریزی - اجرای طرح هادی روستاها ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092774/استعلام-خرید-ریبون-فیلم-و-لمینت'>استعلام خرید ریبون، فیلم و لمینت  / استعلام , استعلام خرید ریبون، فیلم و لمینت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092775/استعلام-ساماندهی-گلزار-شهدا--'>استعلام ساماندهی گلزار شهدا ... / اسعلام, استعلام ساماندهی گلزار شهدا ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092776/مزایده-2-380-دانگ-از-ششدانگ-زمین-نوبت-اول'>مزایده 2.380 دانگ  از ششدانگ زمین نوبت اول  / مزایده,مزایده 2.380 دانگ  از ششدانگ زمین نوبت اول </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092777/استعلام-اجرای-بندهای-سنگی-و-ملاتی'>استعلام اجرای بندهای سنگی و ملاتی  / استعلام ,استعلام اجرای بندهای سنگی و ملاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092778/فراخوان-مناقصه-خدمات-نقلیه'>فراخوان مناقصه خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات نقلیه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092779/فراخوان-دیوارچینی--محوطه-سازی--شن-ریزی-محوطه-و-جدولگذاری'>فراخوان دیوارچینی ، محوطه سازی ، شن ریزی محوطه و جدولگذاری / فراخوان , فراخوان دیوارچینی ، محوطه سازی ، شن ریزی محوطه و جدولگذاری</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092780/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092781/استعلام-نصب-و-راه-اندازی-برج-خنک-کن-و--'>استعلام نصب و راه اندازی برج خنک کن و .. / استعلام, استعلام نصب و راه اندازی برج خنک کن و ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092782/استعلام-کاغذ-A4-و-A5'>استعلام کاغذ A4 و A5 / استعلام, استعلام کاغذ A4 و A5</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092783/استعلام-کف-کاذب-اتاق-سرور'>استعلام کف کاذب اتاق سرور  / استعلام , استعلام کف کاذب اتاق سرور </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092784/استعلام-خرید-تابلوی-درایو-و--'>استعلام خرید تابلوی درایو و ...  / استعلام ,استعلام خرید تابلوی درایو و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092785/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام ,استعلام اجرای بندهای سنگی و ملاتی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092786/استعلام-آسفالت-معابر--اجرای-طرح-هادی-روستاها--'>استعلام آسفالت معابر - اجرای طرح هادی روستاها ... / استعلام, آسفالت معابر - اجرای طرح هادی روستاها ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092787/مزایده-ششدانگ-ملک-تحت-پلاک-ثبتی-116-فرعی-نوبت-اول'>مزایده ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی 116 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی 116 فرعی نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092788/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی ... / استعلام , استعلام جدول و پیاده رو سنگی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092789/استعلام-دیوارپوش-مقاوم-در-برابر-حریق--'>استعلام دیوارپوش مقاوم در برابر حریق ... / استعلام, استعلام دیوارپوش مقاوم در برابر حریق ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092790/استعلام-فعالیت-های-سازمان-های-دارای-عضو-مربوط-به-کسب-و-کار'>استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار / استعلام, استعلام فعالیت های سازمان های دارای عضو مربوط به کسب و کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092791/مناقصه-مرمت-و-لایه-رویی-قنوات'>مناقصه مرمت و لایه رویی قنوات  / مناقصه ,مناقصه مرمت و لایه رویی قنوات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092792/مزایده-سه-دانگ-مشاع-از-ششدانگ-سرقفلی-مغازه'>مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی مغازه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092793/استعلام-زیرسازی-معابر'>استعلام زیرسازی معابر / استعلام,استعلام زیرسازی معابر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092794/استعلام-سرور-hp-proliant-dl-380-G9'>استعلام سرور hp proliant dl 380 G9 / استعلام, استعلام سرور hp proliant dl 380 G9</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092795/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092796/مزایده-یک-قطعه-زمین-مساحت-1650متر'>مزایده یک قطعه زمین مساحت 1650متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1650متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092797/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام , استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092798/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی... / استعلام,استعلام جدول و پیاده رو سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092799/استعلام-فعالیت-های-اتحادیه-های-اصناف'>استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف / استعلام, استعلام فعالیت های اتحادیه های اصناف</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092800/مزایده-4-7-دانگ-مشاع-از-پلاک-ثبتی-بخش-یک'>مزایده 4.7 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک / مزایده,مزایده 4.7 دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش یک</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092801/استعلام-اجرای-لوله-گذاری-شبکه-داخلی'>استعلام  اجرای لوله گذاری شبکه داخلی / استعلام,استعلام  اجرای لوله گذاری شبکه داخلی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092802/استعلام-سنگ-کاری--اجرای-طرح-هادی'>استعلام سنگ کاری - اجرای طرح هادی / استعلام , استعلام سنگ کاری - اجرای طرح هادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092803/استعلام-عملیات-سنگی--اجرای-طرح-هادی-روستاها'>استعلام عملیات سنگی - اجرای طرح هادی روستاها / استعلام, عملیات سنگی - اجرای طرح هادی روستاها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092804/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سازی--'>استعلام جدول و پیاده رو سازی ... / استعلام , استعلام , استعلام جدول و پیاده رو سازی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092805/مناقصه-عملیات-اجرایی-شبکه-جمع-آوری-فاضلاب'>مناقصه  عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب  / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه  عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092806/استعلام-احداث-کانال-بتنی'>استعلام احداث کانال بتنی / استعلام, استعلام احداث کانال بتنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092807/استعلام-زیرسازی--اجرای-طرح--'>استعلام زیرسازی - اجرای طرح... / استعلام, استعلام زیرسازی - اجرای طرح...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092808/مزایده-لوازم-اداری-اسقاطی'>مزایده لوازم اداری اسقاطی / مزایده، مزایده لوازم اداری اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092809/استعلام-ارائه-خدمات-پیگیری-تلفنی'>استعلام ارائه خدمات پیگیری تلفنی / استعلام, استعلام ارائه خدمات پیگیری تلفنی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092810/استعلام-تن-ماهی-شیلتون'>استعلام تن ماهی شیلتون  / استعلام,استعلام تن ماهی شیلتون </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092811/مزایده-منزل-مسکونی-عرصه-289-متر'>مزایده منزل مسکونی عرصه 289 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 289 متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092812/استعلام-ساخت-جاده-و-راه-آهن'>استعلام ساخت جاده و راه آهن / استعلام, ساخت جاده و راه آهن</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092813/استعلام-واگذاری-طرح-تقسیم-کار'>استعلام واگذاری طرح تقسیم کار / استعلام, استعلام واگذاری طرح تقسیم کار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092814/استعلامINTENAL-HARD-WD-1TB---'>استعلامINTENAL HARD WD 1TB .... / استعلام, استعلامINTENAL HARD WD 1TB ....</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092815/مزایده-ملک-بصورت-انبار-سنگ-و-دفتر-کار-324-70متر'>مزایده ملک بصورت انبار سنگ و دفتر کار 324.70متر  / مزایده,مزایده ملک بصورت انبار سنگ و دفتر کار 324.70متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092816/استعلام-مصالح-ساختمانی-(ابنیه)'>استعلام مصالح ساختمانی (ابنیه)  / استعلام, استعلام مصالح ساختمانی (ابنیه) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092817/استعلام-جدول-و-پیاده-رو-سنگی--'>استعلام جدول و پیاده رو سنگی... / استعلام,استعلام جدول و پیاده رو سنگی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092818/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092819/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-به-شرح-فرم-پیوست'>استعلام اقلام مورد نیاز به شرح فرم پیوست / استعلام, اقلام مورد نیاز به شرح فرم پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092820/استعلام-نقشه-برداری-و-تهیه-نقشه-تجمیعی'>استعلام نقشه برداری و تهیه نقشه تجمیعی  / استعلام, استعلام نقشه برداری و تهیه نقشه تجمیعی </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092821/استعلام-سیم-بکسل-فولادی'>استعلام سیم بکسل فولادی / استعلام, استعلام سیم بکسل فولادی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092822/مزایده-ششدانگ-آپارتمان-مسکونی-مساحت-226-52متر'>مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 226.52متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 226.52متر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092823/استعلام-کاغذ-بوبین-50-سانت-80-گرمی-سفید-تحریر-مرغوب'>استعلام  کاغذ بوبین 50 سانت 80 گرمی سفید تحریر مرغوب / استعلام, استعلام  کاغذ بوبین 50 سانت 80 گرمی سفید تحریر مرغوب</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092824/استعلام-عایق-ایزوگام'>استعلام عایق ایزوگام / استعلام , استعلام عایق ایزوگام</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092825/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-به-شرح-فرم-پیوست'>استعلام اقلام مورد نیاز به شرح فرم پیوست / استعلام, اقلام مورد نیاز به شرح فرم پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092826/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092827/مزایده-آهن-آلات-اسقاطی'>مزایده آهن آلات اسقاطی / مزایده، مزایده آهن آلات اسقاطی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092828/استعلام-روغن-ترانس'>استعلام روغن ترانس / استعلام ، استعلام روغن ترانس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092829/استعلام-کاغذ-A4'>استعلام کاغذ A4  / استعلام, استعلام  کاغذ A4 </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092830/استعلام-چای-خشک'>استعلام چای خشک  / استعلام, استعلام چای خشک </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092831/فراخوان-اصلاح-شبکه٬-انشعابات-گاز-و-ابزار-دقیق'>فراخوان  اصلاح شبکه٬ انشعابات گاز و ابزار دقیق / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان  اصلاح شبکه٬ انشعابات گاز و ابزار دقیق</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092832/استعلام-پشتیبانی-نرم-افزاری-شبکه-و-امنیت-شبکه'>استعلام پشتیبانی نرم افزاری شبکه و امنیت شبکه / استعلام,استعلام پشتیبانی نرم افزاری شبکه و امنیت شبکه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092833/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-به-شرح-فرم-پیوست'>استعلام اقلام مورد نیاز به شرح فرم پیوست / استعلام, اقلام مورد نیاز به شرح فرم پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092834/استعلام-لایسنس'>استعلام لایسنس / استعلام, استعلام لایسنس</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092835/استعلام-سایبان-اتومبیل-و-پرده-تزئینی-شیشه-عقب'>استعلام سایبان اتومبیل و پرده تزئینی شیشه عقب  / استعلام , استعلام سایبان اتومبیل و پرده تزئینی شیشه عقب </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092836/استعلام-لایسنس-دوربین'>استعلام لایسنس دوربین  / استعلام , استعلام لایسنس دوربین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092837/مناقصه-واگذاری-امور-مربوط-به-حمل-و-نقل-تعمیر-و-نگهداری-و---'>مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل تعمیر و نگهداری و  ... / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل تعمیر و نگهداری و  ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092838/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ... / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092839/استعلام-ساخت-بنا'>استعلام ساخت بنا / استعلام, استعلام ساخت بنا</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092840/استعلام-دوخت-کت-و-شلوار--'>استعلام دوخت کت و شلوار ... / استعلام, استعلام دوخت کت و شلوار ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092841/استعلام-اقلام-مورد-نیاز-به-شرح-فرم-پیوست'>استعلام اقلام مورد نیاز به شرح فرم پیوست / استعلام, اقلام مورد نیاز به شرح فرم پیوست</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092842/استعلام-کنسرو-لوبیا-چیتی-420-گرمی'>استعلام  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی / استعلام, استعلام  کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092843/مزایده-ششدانگ-اعیانی-آپارتمان-مسکونی-مساحت-218-55متر'>مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مسکونی مساحت 218.55متر  / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی آپارتمان مسکونی مساحت 218.55متر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092844/استعلام-لوله-و-اتصالات-مکانیکال'>استعلام لوله و اتصالات مکانیکال  / استعلام ,استعلام لوله و اتصالات مکانیکال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092845/استعلام-شیشه-لیمنت-2-لایه'>استعلام شیشه لیمنت 2 لایه / استعلام, استعلام شیشه لیمنت 2 لایه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092846/استعلام-الکتروموتور-سه-فاز'>استعلام الکتروموتور سه فاز  / استعلام, استعلام الکتروموتور سه فاز </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092847/استعلام-اقلام-مورد-نیاز--'>استعلام اقلام مورد نیاز... / استعلام,استعلام اقلام مورد نیاز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092848/استعلام-اجاره-7-دستگاه-خودرو'>استعلام  اجاره  7 دستگاه خودرو  / استعلام , استعلام  اجاره  7 دستگاه خودرو </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092849/استعلام-طراحی-و-چاپ-بروشور-و-کتابچه'>استعلام طراحی و چاپ بروشور و کتابچه / استعلام , استعلام طراحی و چاپ بروشور و کتابچه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092850/مزایده-فروش-دو-قطعه-زمین-کاربری-مسکونی-و-یک-قطعه-زمین-تجاری-نوبت-دوم'>مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و یک قطعه زمین تجاری نوبت دوم  / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین کاربری مسکونی و یک قطعه زمین تجاری نوبت دوم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092851/استعلام-تاسیسات-و-مصالح-ساختمانی--'>استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی .. / استعلام, استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی ..</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092852/استعلام-زمین-چمن-جهت-فوتسال'>استعلام زمین چمن جهت فوتسال  / استعلام , استعلام زمین چمن جهت فوتسال </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092853/استعلام-سرویس-و-نگهداری-و-تعمیر-سیستم-اعلام-اطفاء-حریق-مرکز-رایانه'>استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز رایانه  / استعلام, استعلام سرویس و نگهداری و تعمیر سیستم اعلام اطفاء حریق مرکز رایانه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092854/مناقصه-تهیه-کالا-نصب-تسهیلات-سرچاهی-و-خط-لوله-جریانی--'>مناقصه تهیه کالا، نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی... / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه کالا، نصب تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092855/استعلام-گریس-نسوز-و--'>استعلام گریس نسوز و ... / استعلام, استعلام گریس نسوز و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092856/استعلام-قبض-خام-آب-بها'>استعلام قبض خام آب بها / استعلام, استعلام قبض خام آب بها</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092857/استعلام-الکتروموتور-پمپ'>استعلام الکتروموتور پمپ  / استعلام, استعلام الکتروموتور پمپ </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092858/استعلام-اجرای-برنامه-پیشگیری-از-تنبلی-چشم'>استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم  / استعلام ,استعلام اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092859/استعلام-کامپیوتر-و-فناوری-اطلاعات--سخت-افزار'>استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات - سخت افزار</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092861/استعلام-زونکن-فنردار'>استعلام زونکن فنردار  / استعلام , استعلام زونکن فنردار </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092862/استعلام-کابل-قدرت-افشان'>استعلام کابل قدرت افشان  / استعلام ، استعلام کابل قدرت افشان </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092863/استعلام-25-دست-کت---'>استعلام 25 دست کت .... / استعلام,استعلام 25 دست کت </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092864/مزایده-فروش-900-هزار-تن-سنگ-آهن-دانه-بندی-کم-عیار-هماتیتی'>مزایده فروش 900 هزار تن سنگ آهن دانه بندی کم عیار هماتیتی / مزایده , مزایده فروش 900 هزار تن سنگ آهن دانه بندی کم عیار هماتیتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092865/استعلام-خرید-لامپ'>استعلام خرید لامپ / استعلام, استعلام خرید لامپ</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092866/استعلام-اجرای-عملیات-مکانیکی-احداث-سد'>استعلام اجرای عملیات مکانیکی احداث سد / استعلام , استعلام اجرای عملیات مکانیکی احداث سد</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092867/مزایده-6-دانگ-مزرعه-پرورش-ماهی'>مزایده 6 دانگ مزرعه پرورش ماهی / آگهی مزایده، مزایده 6 دانگ مزرعه پرورش ماهی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092868/استعلام-سوییچ-انحراف-گیر'>استعلام سوییچ انحراف گیر / استعلام, استعلام سوییچ انحراف گیر</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092869/استعلام-بهاء-نوار-نوری-(شلنک-نوری)'>استعلام بهاء نوار نوری (شلنک نوری)  / استعلام بهاء , استعلام بهاء نوار نوری (شلنک نوری) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092870/استعلام-لوازم-برقی'>استعلام لوازم برقی / استعلام, استعلام لوازم برقی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092871/استعلام-دیفرانسیل-دیافراگم-پرژر-گیج'>استعلام دیفرانسیل دیافراگم پرژر گیج / استعلام ، استعلام دیفرانسیل دیافراگم پرژر گیج</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092872/استعلام-رنگ-آمیزی'>استعلام رنگ آمیزی / استعلام, استعلام رنگ آمیزی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092873/فراخوان-مناقصه-عمومی-تهیه-نقشه-کاداستر-اراضی-کشاورزی-و--'>فراخوان مناقصه عمومی تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی و ...  / فراخوان , فراخوان مناقصه عمومی تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزی و ... </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092874/استعلام-تجهیزات-رصد-خانه---'>استعلام تجهیزات رصد خانه .... / استعلام , استعلام تجهیزات رصد خانه ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092875/مناقصه-تامین-نیروی-انسانی'>مناقصه  تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ،مناقصه  تامین نیروی انسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092876/استعلام-تعمیرات-و-تجهیزات-ادارات'>استعلام تعمیرات و تجهیزات ادارات  / استعلام , استعلام تعمیرات و تجهیزات ادارات </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092877/استعلام-الکترود'>استعلام الکترود / استعلام,استعلام الکترود</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092878/فراخوان-مناقصه-مراقب-دستگاه-های-پالایش-و-تنظیفات-و-آبدارخانه-های--'>فراخوان مناقصه مراقب دستگاه های پالایش و تنظیفات و آبدارخانه های... / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه مراقب دستگاه های پالایش و تنظیفات و آبدارخانه های...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092879/استعلام-سالن-سرپوشیده-جهت-فوتسال-و-والیبال'>استعلام سالن سرپوشیده جهت فوتسال و والیبال / استعلام, استعلام سالن سرپوشیده جهت فوتسال و والیبال</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092880/مناقصه-تمدید-پروژه-نیرورسانی-موسسه-جهاد-نصر'>مناقصه تمدید پروژه نیرورسانی موسسه جهاد نصر  / تمدید مناقصه , مناقصه تمدید پروژه نیرورسانی موسسه جهاد نصر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092881/مناقصه-امور-عمومی-و-خدماتی'>مناقصه امور عمومی و خدماتی     / مناقصه امور عمومی و خدماتی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092882/استعلام-دستگاه-کنترل-دسترسی--'>استعلام دستگاه کنترل دسترسی... / استعلام, استعلام دستگاه کنترل دسترسی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092883/استعلام-کاغذ-چاپگر-132-ستونه'>استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونه / استعلام , استعلام کاغذ چاپگر 132 ستونه</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092884/استعلام-سقف-کاذب-اتاق-سرور-مقاوم-در-برابر-حریق-و-رطوبت-(رنگ-روشن)'>استعلام  سقف کاذب اتاق سرور مقاوم در برابر حریق و رطوبت (رنگ روشن)  / استعلام, استعلام  سقف کاذب اتاق سرور مقاوم در برابر حریق و رطوبت (رنگ روشن) </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092885/مناقصه-قرارداد-واگذاری-بخشی-از-خدمات-تخصصی--پشتیبانی'>مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی ، پشتیبانی / مناقصه , مناقصه قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی ، پشتیبانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092886/مناقصه-تنظیفات-محوطه-حفظ-و-نگهداری-ترمیم-و-واکاوی-فضای-سبز--'>مناقصه تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاوی فضای سبز... / مناقصه، مناقصه تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاوی فضای سبز...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092887/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092888/فراخوان-بررسی-اشکال-موجود-در-کمپرسورهای-گاز-گردشی--'>فراخوان بررسی اشکال موجود در کمپرسورهای گاز گردشی... / فراخوان، فراخوان بررسی اشکال موجود در کمپرسورهای گاز گردشی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092889/مناقصه-خرید-دریچه-منهول'>مناقصه خرید دریچه منهول / مناقصه خرید دریچه منهول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092890/استعلام-خرید-نصب-ایزوگام'>استعلام خرید نصب ایزوگام  / استعلام, استعلام خرید نصب ایزوگام </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092891/مناقصه-شناسایی-پیمانکاران-EPCF'>مناقصه شناسایی پیمانکاران EPCF / مناقصه شناسایی پیمانکاران EPCF</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092892/مزایده-پارکینگ-بازار-امام-حسین'> مزایده پارکینگ  بازار امام حسین  / مزایده ، مزایده پارکینگ  بازار امام حسین </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092893/استعلام-سیم-بکسل-فولادی-و--'>استعلام سیم بکسل فولادی و ... / استعلام, استعلام سیم بکسل فولادی و ...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092894/مناقصه-تهیه-نقشه-کاداستر'>مناقصه تهیه نقشه کاداستر  / مناقصه تهیه نقشه کاداستر </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092895/مناقصه-تمدید-بیمه-نامه-های-شخص-ثالث'>مناقصه تمدید بیمه نامه های شخص ثالث / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تمدید بیمه نامه های شخص ثالث</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092896/مناقصه-سرویس-های-فنی-عملیات-پالایشگاه'>مناقصه سرویس های فنی عملیات پالایشگاه  / مناقصه سرویس های فنی عملیات پالایشگاه </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092897/مناقصه-اجرای-عملیات-گازرسانی'>مناقصه اجرای عملیات گازرسانی / مناقصه اجرای عملیات گازرسانی</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092898/مزایده-پلاک-ثبتی-57-فرعی-بخش-دو-نایین-نوبت-اول'>مزایده پلاک ثبتی 57 فرعی بخش دو نایین نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 57 فرعی بخش دو نایین نوبت اول</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092899/مزایده-یک-دستگاه-دایاک-پینگ-پونکی--'>مزایده یک دستگاه دایاک پینگ پونکی... / مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه دایاک پینگ پونکی...</a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092900/مزایده-فروش-یک-قطعه-زمین-تجاری'>مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری  / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری </a></li><li><a href='http://www.parsnamaddata.com/tender/1092902/مزایده-فروش-یکدستگاه-دوربین'>مزایده فروش یکدستگاه دوربین / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه دوربین</a></li></ol>

...
نویسنده : نوری بازدید : 17 تاريخ : چهارشنبه 20 تير 1397 ساعت: 14:51